P. 1
Seminarski Rad Mala i Srednja Preduzeca

Seminarski Rad Mala i Srednja Preduzeca

|Views: 167|Likes:
Published by nenadkrusevac
Mala i srednja preduzeca
Mala i srednja preduzeca

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: nenadkrusevac on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/23/2013

pdf

text

original

Šemsudin Habibović, dipl.ing.maš.

Mala i srednja preduzeća

„Vizija bez aktivnosti je sanjarenje, a aktivnost bez vizije je noćna mora“ (Japanska poslovica)

1. UVOD Devedesetih godina prošlog vijeka, u Evropskoj uniji je preovladala spoznaja o važnosti mikro, malih i srednjih preduzeća (MSP) za ukupnu evropsku ekonomiju. Isti trend je nastavljen i početkom ovog vijeka. Zahvaljujući takvom pristupu i poimanju stvari, mikro, mala i srednja preduzeća su pokretačka snaga i imaju centralnu ulogu u evropskoj ekonomiji. Ona su suštinski izvor poslova, stvaralac poduzetničkog duha i inovacija u EU, pa su, prema tome, presudna za izgradnju konkurentnosti i zaposlenja. Prema podacima iz 2006. godine, u tadašnjih 25 zemalja Evropske unije, postojalo je čak 23 miliona malih i srednjih preduzeća, koja su činila oko 99% svih preduzeća u Uniji i koja su zapošljavala više od 80 miliona ljudi. U SAD-u ima oko 25 miliona ili 99,70% svih preduzeća, a u Japanu oko 5 miliona malih i srednjih preduzeća. Zahvaljujući ovim činjenicama, jedan od glavnih prioriteta Evropske komisije je, upravo podrška malim i srednjim preduzećima u njihovom ekonomskom rastu i razvoju, poslovnoj kreativnosti, te ekonomskoj i socijalnoj povezanosti. Prema predviđanjima stručnjaka, i u proširenoj Evropskoj uniji, mala i srednja preduzeća će i dalje biti ključ za ostvarenje rasta, konkurentnosti i otvaranja novih radnih mjesta. Napori Evropske komisije ka uvođenju nove ekonomije, biće uspješni samo ukoliko se mala i srednja preduzeća stave na vrh prioriteta. U ovom radu ćemo pokušati odgovoriti na neka pitanja, vezana za mala i srednja preduzeća, kao što su: šta su mala i srednja preduzeća, koliko ih ima i kakav je njihov tretman u našem okruženju, prednosti i nedostaci, važnost malih i srednjih preduzeća u zemljama u tranziciji, ekonomski značaj malih i srednjih preduzeća, koja je organizaciona struktura pogodna za mala i srednja preduzeća, način uređenja proizvodnje u malim i srednjim preduzećima i slično.

__________________________________________________________________________ 2 Modeliranje organizacionih struktura, informacionih tokova i baza podataka

Šemsudin Habibović, dipl.ing.maš.

Mala i srednja preduzeća

2. MALA I SREDNJA PREDUZEĆA – DEFINICIJA I ZNAČAJ Iako se o malim i srednjim preduzećima (MSP) intenzivnije govori tek od kraja prošlog vijeka, saznanja o postojanju nekih primitivnijih oblika malih i srednjih preduzeća sežu u daleku prošlost. Prvi poznati zapisi o malom preduzeću pojavili su se prije 4000 godina. Možemo reći da je malo preduzeće postojalo u gotovo svim kulturama starih naroda. Većina njih, kao što su Arapi, Babilonci, Egipćani, Židovi, Grci, Feničani i Rimljani su neprestalno razvijali mala preduzeća. Proizvodi i usluge tadašnjih poduzetnika veoma često su bili lošeg kvaliteta, pa su oni na takav način potkradali i zavaravali svoje kupce. Upravo zbog toga je babilonski kralj Hamurabije 2100. godine p.n.e. izdao zakonik sa oko 300 zakona, koji zaštićuju potrošače i male preduzetnike, osobito od prijevare. O ulozi, značaju i funkcioniranju malih i srednjih preduzeća u našoj naučnoj ekonomskoj literaturi, intenzivnije počinje da se piše tek osamdesetih godina prošlog vijeka. Kao što je u uvodu rečeno, u Evropskoj Uniji od ukupno 23 miliona preduzeća i oko 100 miliona zaposlenih, čak 99% su mala i srednja preduzeća. Ona doprinose ukupnom bruto društvenom proizvodu EU sa 60% i obezbjeđivala su, uoči primanja najnovijih članica, preko 80 miliona radnih mjesta. To konkretno znači da je u sektoru malih i srednjih preduzeća zaposleno dvije trećine zaposlenih od ukupnog broja zaposlenih u privatnom sektoru u EU. I u proširenoj Evropskoj Uniji, male firme će i dalje biti ključ za ostvarenje rasta, konkurentnosti i otvaranje novih radnih mjesta. Prilikom izbora kriterijuma za klasifikaciju MSP-a, najčešće se polazi od: 1. statičkog, 2. funkcionalnog i 3. institucionalnog (svojinskog ) kriterijuma. Statički kriterijum polazi od statičkog obilježja privrednih subjekata kao što su: veličina imovine, godišnji prihod od prodaje, broj zaposlenih, obim ostvarene proizvodnje, nivo tehničke opremljenosti i sl. Broj zaposlenih ima najviše prednosti u odnosu na druge kriterije, između ostalog zato što je: – – – – – – – – otporno na inflaciju nije pod uticajem kupovne moći dolara, transparentno, lahko se zapaža i razumije, usporedivo, omogućava dobru usporedbu između preduzeća iste grane, raspoloživo, lahko ga je dobiti od preduzeća.

Jedan od bitnih nedostataka ovog kriterijuma je različita produktivnost i ekonomska efikasnost pojedinih privrednih struktura, pa isti broj radnika ne stvara, pri istom radu, i istu vrijednost proizvodnje. Drugi nedostatak se ogleda u nepostizanju jednostavnih stavova po zemljama u pogledu broja zaposlenih, kao granice između malih, srednjih i velikih preduzeća. Klasifikaciju preduzeća na mala i velika možemo izvršiti prema sljedećim funkcionalnim obilježjima: obim i karakter proizvodnje i izvršenih usluga, karakter __________________________________________________________________________ 3 Modeliranje organizacionih struktura, informacionih tokova i baza podataka

Šemsudin Habibović, dipl.ing.maš.

Mala i srednja preduzeća

upravljanja, vlasništvo nad sredstvima za proizvodnju, tehnička opremljenost preduzeća, način proizvodnje i vrsta proizvodne tehnike, oblik vlasništva, organizaciona struktura i sl. Detaljnije razmatranje ovih obilježja sigurno bi pokazalo potrebu njegovog uvažavanja kod pojmovnog obrađivanja malih preduzeća, bez obzira na svu kompleksnost njihove primjene u praksi. Institucionalni (vlasnički) kriterijum polazi od pripadnosti instituciji kod koje je registrovano odgovarajuće društvo. Ovaj kriterijum se primjenjuje u skoro svim razvijenim zemljama, a posebno u SAD-u, gdje je 1953. god. osnovana posebna agencija federalne vlade pod nazivom „Small Business Administration (SBA)“ s ciljem institucionalne podrške malim preduzećima. Ova agencija postavlja različita ograničenja koja mora ispuniti preduzeće da bi postalo „small firm“. Kad je riječ o zapadnoevropskim državama, onda se obično polazi od definicije koju je dala Evropska mreža za istraživanje malih i srednjih preduzeća (European Network for SME Research). Prije donošenja zajedničke definicije na nivou Evropske Unije, postojalo je nekoliko različitih definicija MSP-a. Tako su u Velikoj Britaniji mala preduzeća bila definisana kao subjekti koji imaju do 200 zaposlenih, u Francuskoj se je broj zaposlenih u malim preduzećima kretao od 6 do 50 radnika, a u srednjim od 51 do 500 zaposlenih. U Njemačkoj se, za definisanje malih i srednjih preduzeća, pored broja zaposlenih, uzima u obzir i ukupni godišnji prihod. Zajednička definicija MSP-a na nivou Evropske Unije, od ključne je važnosti, pošto se ona koristi kao osnova za odluke u zakonodavstvu EU o državnoj pomoći i strukturnim fondovima. To znači da različite kategorije malih i srednjih preduzeća (mikro, male i srednje firme) moraju biti definisane na način koji garantuje ekonomsku pravednost, odnosno koji firmama daje pravnu sigurnost, dok upravnim sistemima zemalja članica omogućava lahku primjenu. Unutar Evropske Unije, prva zvanična definicija malih i srednjih preduzeća donesena je 03. aprila 1996. godine. U martu 2000.godine, tokom Samita šefova vlada Evropske Unije u Lisabonu, sektor MSP-a je označen kao jedan od stubova u postizanju cilja da Evropska Unija postane “najkonkurentnija i najdinamičnija privreda u svijetu do 2010.godine”. U junu 2002.g. lideri Evropske Unije su usvojili Evropsku povelju za mala preduzeća, kojom se pozivaju zemlje članice Evropske Unije i Evropska komisija da pruža podršku i pomognu malim preduzećma u brojnim ključnim oblastima, poput obrazovanja i obuke preduzetnika, kao i stvaranjem efikasnijeg zakonodavstva, propisa, poreskog i finansijskog sistema. Na taj način u potpunosti je priznat značaj malih preduzeća i preduzetnika za razvoj, konkurentnost i zaposlenost u Evropskoj Uniji. Shodno tome, Evropska komisija je 06. maja 2003. godine prihvatila preporuku o donošenju nove definicije MSP-a. Ta nova definicija je navedena u Preporuci broj 96/280 EZ i ona je zamijenila definiciju donesenu 1996. godine. U samoj definiciji se nalazi deklaracija, koja se se odnosi na karakter firmi. Preporuka se odnosi na privredne subjekte, nazavisno o njihovom pravnom statusu, te obuhvata osobe koje su uključene u privredne aktivnosti u profesionalnom smislu, kao i u kućne radinosti i obrte. Nova definicija MSP-a, koja je stupila na snagu 01. januara 2005. godine, predstavlja najvažniji korak ka poboljšanju okruženja za MSP i ciljanje unapređenja poduzetništva, investicija i rasta.

__________________________________________________________________________ 4 Modeliranje organizacionih struktura, informacionih tokova i baza podataka

Preduzeća se.01. na osnovu tri kriterijuma mogu podeliti na mikro. godine je bilo 7 miliona EUR) ≤ 50 miliona EUR (1996. ukupan prihod i bilans. Mikro preduzeća se definišu kao firme koje imaju manje od 10 zaposlenih radnika i čiji ukupni godišnji prihod ili ukupni bilans ne prelazi 2 miliona eura. a manje od 250 zaposlenih radnika.ing. Tabelarno bi se to moglo prikazati na sljedeći način: Tabela 1: Razvrstavanje preduzeća prema definiciji Evropske komisije od 01. Kategorija preduzeća Mikro preduzeća Mala preduzeća Srednja preduzeća < 250 < 50 < 10 ≤ 2 miliona EUR (prije nije bilo definisano) ≤ 10 miliona EUR (1996. Srednja preduzeća se definišu kao firme koje imaju preko 49. informacionih tokova i baza podataka . zatim zemalja članica EU. Prema toj definiciji. poslovnih organizacija i eksperata. godine je bilo 40 miliona EUR) Ukupan bilans Broj zaposlenih Ukupan prihod (ukupna sredstva – aktiva) ≤ 2 miliona EUR (prije nije bilo definisano) ≤ 10 miliona EUR (1996. Mala i srednja preduzeća Ova definicija je elaborirana nakon brojnih konsultacija unutar Evropske komisije.maš. dipl. za MSP je potrebno uzeti u obzir broj zaposlenih. mala i srednja. kao i dvije otvorene konsultacije putem interneta. god.2005.Šemsudin Habibović. čiji je ukupni prihod manji od 50 miliona eura ili čiji je ukupni bilans manji od 43 miliona eura. __________________________________________________________________________ 5 Modeliranje organizacionih struktura. godine je bilo 27 miliona EUR) Pripravnici i učenici nisu navedeni kao zaposleni. Mala preduzeća se definišu kao firme koje zapošljavaju od 10 do 49 radnika i čiji ukupni prihod ili ukupni bilans ne prelazi 10 miliona eura. godine je bilo 5 miliona EUR) ≤ 43 miliona EUR (1996.

u figurativnom smislu. koja preduzeća dijeli na način dat u tabeli 2. Njihova komparativna prednost je u tome što su fleksibilna. __________________________________________________________________________ 6 Modeliranje organizacionih struktura. mada se svakoj zemlji ostavlja prostor da ovaj broj smanji ili poveća (u nekim zemljama 100 ili čak 300 zaposlenih predstavlja gornju granicu). dipl.1 milion EUR ≤ 0. Mala i srednja preduzeća Pored definicije Evropske Unije. postoje i definicije MSP-a donesene od strane pojedinih zemalja. mala 20÷99 i srednja preduzeća 99÷500 zaposlenih. informacionih tokova i baza podataka . za preduzetništvo.ing.1 milion EUR Mala preduzeća < 50 ≤ 3 miliona EUR ≤ 3 miliona EUR Srednja preduzeća < 300 ≤ 15 miliona EUR ≤ 15 miliona EUR Osim definicije Evropska komisija. Mala i srednja preduzeća su motor ekonomskog razvoja. Po mišljenju mnogih eksperata i ekonomista. i. Prema OECD definiciji. mala i srednja preduzeća imaju manje od 500 zaposlenih. vrlo mala 5÷19. Tabela 2: Razvrstavanje preduzeća prema definiciji Svjetske banke Kategorija preduzeća Broj zaposlenih Ukupan prihod Ukupan bilans (ukupna sredstva – aktiva) Mikro preduzeća < 10 ≤ 0. koju su prihvatile i mnoge zemlje koje nisu članice Evropske Unije. MSP su sinonim za privatni sektor.maš. Promovišu privatnu svojinu i preduzetničke vještine. Mikro preduzeća imaju 1÷4 zaposlenih. postoji i definicija Svjetske banke. mogu brzo da se adaptiraju na promjene i da zadovolje zahtjeve tržišta.Šemsudin Habibović.

što utiče na nastanak novih i kvalitetnijih proizvoda. Motivacija – poznato je da mali biznis započinju ljudi koji imaju veliki entuzijazam. MSP ne mogu izazvati velike društvene poremećaje u slučaju propadanja.Šemsudin Habibović. zato što obezbjeđuju iste polazne mogućnosti svima koji se odluče za mali biznis i što su relativno dostupna svim slojevima društva i obrazovnim strukturama – bez obzira na pol. U velikim sistemima. preko svojih predstavnika u nadzornim odborima. što potiče i velike korporacije na transformaciju i ulaganje u razvoj. MSP stvaraju i najveći broj novih radnih mjesta. Nasuprot tome. flesibilnija i kreativnija od velikih preduzeća. Mogućnost samozapošljavanja i zapošljavanja podrazumijeva kako vlastito zapošljavanje (bilo kao posljedicu ostanka bez posla ili nezadovoljstvo svojim statusom). za posljedicu je imalo otpuštanje radnika. stepen obrazovanja i sl. informacionih tokova i baza podataka . koji se odlikuje velikom motivacijom. MSP imaju znatno veću prilagodljivost tržištu i određenim tržišnim kretanjima u odnosu na velika preduzeća. što je naročito izraženo u postsocijalističkim zemljama. PREDNOSTI I NEDOSTACI MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Prednosti. Ona često diktiraju promjene na tržištu. Osnovne prednosti malih i srednjih preduzeća u odnosu na velike industrijske sisteme su sljedeće: • Mala i srednja preduzeća su dostupna svim pretendentima. Povećana automatizacija i robotizacija ne zahtijeva visokokvalifikovanu radnu snagu. koja su najčešće dionička društva. Put od ideje do realizacije novih proizvoda je znatno kraći kod malih preduzeća. a veoma često su to porodične firme. Mala i srednja preduzeća 3. • • • • • • • __________________________________________________________________________ 7 Modeliranje organizacionih struktura. a to prenosi na bližnje i sve zaposlene. U malim i srednjim preduzećima najčešće je vlasnik ujedno i direktor firme. odnosno nedostaci malih i srednjih preduzeća najbolje se uočavaju ako ih poredimo s velikim preduzećima. pa je prisutan trend premještanja ovih proizvodnih pogona u zemlje Dalekog Istoka. inovativnija. Pošto zapošljavaju relativno mali broj ljudi (prosjek u Evropskoj Uniji je 19). potiče racionalno i savjesno korištenje kapitala.ing. tako i zapošljavanje članova uže porodice. pošto velike firme svoju konkurentsku prednost grade na povećanoj automatizaciji i robotizaciji proizvodnih i drugih pogona. te predstavlja dodatnu motivaciju za uspjeh. što umanjuje učašće radnika u proizvodnih procesima. jer vlasnici samo nadziru rad uprave. što predstavlja objedinjenost vlasništva i upravljačke funkcije. koje su najstabilniji dio svake privrede. vlasništvo je odvojeno od upravljanja. dipl. političke i socijalne poremećaje. propadanje velikih industrijskih sistema. uz velike društvene. a koja se izražava u činjenici da rade dugo naporno kreativno. Smatra se da su mala i srednja preduzeća atraktivnija.maš. imovinske razlike. gdje je nekvalifikovana radna snaga znatno jeftinija. starosnu strukturu.

Možemo reći da su mala i srednja preduzeća humaniji vid organizovanja u odnosu na velike sisteme. zajedničkog rješavanja istih. koja se odnose na prostu nemogućnost pojedinaca da do kraja ovlada svim znanjima koja su nužna za određenu proizvodnju proizvoda i usluga. zbog svakodnevnog zajedničkog suočavanja sa istim problemima i. zbog jednostavnijih tehnoloških procesa. površna ili neadekvatno provedena analiza tržišta. Plaćanje izvan rokova generator je propadanja upravo malih firmi. Mali preduzetnici imaju loš novčani tok. koji se u njima obavljaju. posebno kada je u pitanju buduća potražnja. • • Mala i srednja preduzeća Neposrednost kontakta je velika snaga MSP-a. ekološki prihvatljiviji od velikih sistema. nemogućnosti kontrole ujednačenosti poslovanja. najčešće. utoliko prije što se oni više mijenjaju.maš. koji su. koji mogu. u kojima se ta individualnost gubi. nedovoljna osposobljenost u vođenju administrativnih poslova. najčešće. • __________________________________________________________________________ 8 Modeliranje organizacionih struktura. svojim učešćem u ukupnom broju preduzeća. zbog spoja upravljačke i vlasničke funkcije. mala i srednja preduzeća imaju i određene nedostatke. često dolaze u poziciju nelikvidnosti. Razlozi propadanja mogu biti subjektivne i objektivne prirode. Psihološka prednost podrazumijeva da biti preduzetnik znači imati izvjesnu nadmoć i sigurnost.ing. Birokratizacija u malim i srednjim preduzećima je znatno niža. tako da vlasnik – menadžer istovremeno obavlja više funkcija. Mala preduzeća. • • • • Pored nespornih navedenih prednosti. teško obezbjeđivanje kontinituiteta i predviđanja oscilovanja u pojedinim razdobljima. zato što vlasnik preduzeća sve drži pod kontrolom i može brzo stupiti u kontakt s drugim preduzetnikom. Statistički je dokazano da 30÷40% malih firmi prestaje s radom u razdoblju od tri godine nakon osnivanja. pa zbog preuzetih obaveza prema dobavljačima i nenaplaćenih potraživanja. tj. kao posljedicu ograničenosti i specifičnosti. odnosno nemogućnost izvršavanja preuzetih obaveza u ugovorenim i zakonskim rokovima. koje proizlaze upravo iz veličine preduzeća. pogotovo tamo gdje preduzetnici raspolažu specifičnim tržišnim umijećem. te jasno uočavanje bitnih od nebitnih aktivnosti. a čak 60% u razdoblju od osam do deset godina. sami određivati dospjelost obaveza. dipl. nedovoljna tehnička znanja. Među glavne nedostatke malih i srednjih preduzeća ubrajamo: • Mogućnost bržeg propadanja u odnosu na velika preduzeća. a među najznačajnije spadaju: nedostatak iskustva koje se odnosi na vlastito suočavanje s praktičnim funkcionisanjem cjeline firme. zbog svoje superiornosti nad malim kooperantskim firmama. informacionih tokova i baza podataka . nemogućnost dobijanja kratkoročnih kredita od poslovnih banaka ili iz drugih izvora. Međuljudski odnosi u malim sistemima su zdraviji. značajno utiču na elastičnost privrednog sistema jedne društvene zajednice. znanjima i sposobnostima. Mali sistemi su. pošto svojom prilagodljivošću lakše napuštaju svoju dotadašnju domenu i započinju proizvodnju novih proizvoda. nemogućnost predviđanja financijskih tokova.Šemsudin Habibović. glavni zagađivači okoline. koje namaju dovoljnu moć da „finansiraju“ i „kreditiraju“ nedisciplinu tržišta i velike sisteme.

tako i za same radnike.Šemsudin Habibović. potrebna intenzivna i neprekinuta institucionalna pomoć i podrška.ing. „ekonomija obima“). Nedovoljna informisanost je veoma izražena slabost malih i srednjih preduzeća. Mala preduzeća nisu konkurentna na međunarodnom tržištu. ukoliko ne nastupaju udruženo ili pod plaštom velikih preduzeća (tzv. uglavnom.maš. mala i srednja preduzeća predstavljaju vrlo osjetljiv segment privrednog poslovanja. manje. produktivnost u malim firmama je relativno niska. informacionih tokova i baza podataka . • Mala i srednja preduzeća Zbog niskog stepena podjele rada. __________________________________________________________________________ 9 Modeliranje organizacionih struktura. Rizik od propadanja preduzeća i gubitka radnog mjesta značajno je veći u malim i srednjim preduzećima. u odnosu na velika preduzeća. pošto jedna osoba obavlja više različitih operacija i poslova. zbog svega što se pred njih stavlja. Kako bi se izbjegle poreske obaveze prema državi. dipl. Plate u malim preduzećima su. što je štetno kako za državu. često se dio plate isplaćuje „na ruke“. kojem je. gdje su im prava zaštićena kolektivnim ugovorima i gdje ih štiti sindikat. • • • • Zbog svega navedenog. čime se smanjuje mogućnost usavršavanja i uže specijalizacije. naročito ako se uzmu u obzir i svi dodaci koje radnici dobijaju u velikim sistemima.

Šemsudin Habibović. dipl. __________________________________________________________________________ 10 Modeliranje organizacionih struktura. većina istraživačkih rezultata ne podržava tezu da MSP pokazuju natprosječne stope inovativnosti. informacionih tokova i baza podataka . makro). mala preduzeća imaju prirodnu prednost nad velikim. dok MSP imaju u procesu difuzije nove tehnologije unutar sistema koji je određen ekonomskom paradigmom. Zbog izuzetne fleksibilnosti. je sačinjena iz koja posjeduju značajnu ulogu novom tehno- Ekonomske koristi od tehnološkog progresa se. do onih koje mogu da budu izvođači istraživanja (slika 1). kontinuiran i sistematski R&D. Od svih inovativnih preduzeća. je da u vrijeme velikih tehnoloških paradigmatskih pomaka. načina posmatranja problema (statički ili dinamički) i tretmana veličine preduzeća. U vremenu paradigmatskih pomaka.ing. profitabilnost. zavisno od: nivoa agregacije (privreda. Rezultati empirijskih istraživanja o odnosu veličine preduzeća i inovativnosti su kontraverzni. inovativne firme. To objašnjava zašto vlade pojedinih država daju veći značaj MSP u prioritetima ekonomske politike i razvoja. rizičan. zatim tehnološki kompetentnih. nivoa analize (mikro. patenti. Kompanije se. zaposlenosti i rasta. Mala i srednja preduzeća 4. ako se uloga MSP u tehnološkim promjenama analizira koristeći uobičajene indikatore R&D (Research & Development – Istraživanje i razvoj) aktivnosti: izdvajanja. INOVATIVNOST MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA Osnovna pretpostavka. ostvaruju prvenstveno putem inovativnog preduzeća.maš. Međutim. mogu grupisati u nekoliko kategorija: od niskotehnoloških MSP-a. patenti i inovacije. grupe preduzeća ili pojedinačno preduzeće). hijerarhizovanim preduzećima. u odnosu na veličinu preduzeća. prema studijama OECD-a o odnosu malog biznisa. mezo. kao i njihov rastući značaj u promociji inovacija i tehnološkoj difuziji. prema obilježjima inovativnosti. MSP imaju važnu i drugačiju ulogu i značaj u prevazilaženju specifičnih teškoća u ekonomskom rastu u odnosu na velika preduzeća. potencijale za skup. vrste pokazatelja ekonomske i tehnološke sposobnosti MSP-a (R&D izdvajanja. neto zapošljavanje). optimalna privredna struktura preduzeća različite veličine. mala preduzeća bi trebala biti brža u eksploataciji potencijala i prednosti novog paradigmatskog okvira. od koje se često polazi u pristupu izučavanju uloge malih i srednjih preduzeća u ekonomskom razvoju. sektor. Postoji relativno mali broj velikih preduzeća. preko MSP-a koja imaju minimum tehnoloških sposobnosti.

__________________________________________________________________________ 11 Modeliranje organizacionih struktura. Tipovi kompanija Izvođači istraživanja Mala i srednja preduzeća – Istraživački odjel ili ekvivalent – Dugoročni pristup u razvijanju tehnološke sposobnosti – Više inžinjera Tehnološki kompetentna – Neke budžetske diskretnosti – Sposobnost da se učestvuje u tehnološkim mrežama – Jedan inžinjer MSP sa minimalnom sposobnošću – Sposobno je za adaptaciju solucija u paketu – – Može zahtijevati implementaciji Bez značajnih sposobnosti pomoć u tehnoloških Niskotehnološka MSP – Ne iskazuje potrebu za njima – Možda nema tekućih potreba tog tipa Izvor: Arnold.ing. Thuriaux.Šemsudin Habibović.maš. informacionih tokova i baza podataka . dipl. Slika 1. 1997.

Mala i srednja preduzeća. stoga.1 Nabavni trošak Najočitiji trošak je nabavna cijena samoga softvera. Veliki broj naših malih i srednjih preduzeća koristi računare prilikom vođenja računovodstva i to je često jedini računar u tim preduzećima i ne koristi se ni za što drugo. Mala i srednja poduzeća imaju sve veću potrebu za softverskim rješenjem koje će najuspješnije integrisati čitavo poslovanje datog preduzeća. Menadžeri tih preduzeća često govore da su ''uveli'' ili ''koriste informacione sisteme''. pa se danas cijene. Mala i srednja preduzeća trebaju veću funkcionalnost nego ikada prije. tj. dok informacioni sistem obuhvata mnogo više od samih računara. većina __________________________________________________________________________ 12 Modeliranje organizacionih struktura. Prosječno malo preduzeće suočava se s informatičkim troškovima koji svake godine rastu. Generalno se može reći da cijenu softverske aplikacije za mala i srednja poduzeća tvore sljedeći parametri. dipl. te pri učenju o informacionim sistemima nije dovoljno samo učiti o računarima. malim i srednjim preduzećima. 5. bilo je obratno. Danas postoji veoma tanka linija između zahtjeva s kojima se suočavaju mala i srednja preduzeća i onih s kojima se hvataju u koštac velike korporacije. dok drugi naplaćuju samo upotrebu i korištenje određenog softverskog paketa. tržište je vrlo zahtjevno.maš. Međutim. Ona se suočavaju s informatičkim troškovima koji s vremenom nepredvidivo rastu. ne razlikuju znatnije od proizvoda do proizvoda. a imaju manje novca za tu svrhu. Jedino pitanje koje stoji je za koji sistem se odlučiti. tako da je u posljednjih desetak godina došlo do dramatičnih promjena. a alati jednako složeni za velike i male. MSP tržište diktira vrijednost softvera. informacionih tokova i baza podataka . unatoč različitim pristupima njihovu određivanju. Računari obezbjeđuju efektne i efikasne načine obrade podataka i oni su neophodan dio informacionog sistema. a tek neka mala i srednja preduzeća su odnedavno postala svjesna važnosti upotrebe informacionih sistema za uspješno i efikasno poslovanje. Danas ako planirate opstati.Šemsudin Habibović. kao i velikih. Primjera radi. sredstva kojima ta preduzeća raspolažu nisu rasla uporedno s njihovim potrebama. zaista više nije važno jeste li mali ili veliki. Nažalost. sve se svede na vrlo male razlike. Uspješna primjena informacionih sistema zahtijeva razumijevanje biznisa koji je podržan informacionim sistemom. na kraju krajeva.ing. posljednjih godina postalo nezamislivo bez informacionih sistema. Mala i srednja preduzeća tradicionalno nisu u stanju predvidjeti i ograničiti svoje informatičke troškove. Svaki softver ima svoju cijenu. U stvari. u našoj zemlji postoje čak i velika preduzeća koja ne primjenjuju informacione sisteme u svom poslovanju. međutim. Mala i srednja preduzeća 5. INFORMACIONI SISTEMI ZA MALA I SREDNJA PREDUZEĆA Razvoj informacionih tehnologija je informacione sisteme učinio dostupnim i manjim privrednim subjektima. treba praviti razliku između računara i informacionih sistema. generišu potrebe za sve složenijim rješenjima. U svijetu je poslovanje ovih preduzeća. Poslovno okruženje i ambijent u kome posluju mala i srednja preduzeća stalno se mijenjaju. u oblasti proizvodnje aluminijske bravarije i fasada. Pravila su ista. Neki isporučioci softvera njegovu cijenu zaračunavaju odmah prilikom isporuke. no. U savremenom (informacionom) društvu više se ne postavlja pitanje potrebe firme za informacionim sistemom.

Zamrzavanjem verzija propuštaju povoljnosti u cijeni novih funkcija koje dolaze u budućnosti. najveći pojedinačni faktor u utvrđivanju dugoročnoga troška sistema. definisanje prodajne cijene samog izlaznog proizvoda itd.3 Troškovi održavanja To su godišnji troškovi tekućega održavanja i podrške sistemu. vjerojatno. Postoje preduzeća kojima je potrebna hardverska dogradnja gotovo sa svakim izdanjem nove verzije njihove aplikacije. smanjuje se i trošak prilagođavanja. što. Mala i srednja preduzeća isporučioca sistema ima i neki svoj softver. S napretkom tehnologije. svoj softverski paket SCHÜCAL mjesečno naplaćuje 90. Komponente tih troškova su usluge migracije podataka. Uzrok tome najčešće je slaba arhitektura aplikacije ili neučinkovitost alata korištenih u formiranju sistema. procesnog inžinjeringa i projektnog vodstva. inače svjetski lider u ovoj oblasti. 5. 5. 5. koji služi za kalkulaciju i nabavu materijala. Jedno je prilagoditi aplikaciju. Međutim. generalno gledajući. obuke. integracije sistema.4 Troškovi implementacije To su troškovi same uspostave sistema do spremnosti za rad.6 Troškovi održavanja softvera po mjeri To je. zavisi od primjenjene aplikacije. gube eventualne dobitke na produktivnosti. koji bi se ostvarili prilagođavanjem sistema. postoje proizvodi koji efikasno rade tri ili više godina bez potrebe za hardverskom dogradnjom.ing. Njemački proizvođač aluminijske bravarije i fasada. u svega nekoliko slučajeva nama potrebe da se obavi neki stepen prilagođavanja. za koga je softverski program FeAlsoft uradila njemačka firma DataLab.maš. definisanje krojnih listi i optimalne iskorištenosti potrebnog materijala. To definitivno može biti glavni razlog za brigu kod razmatranja ukupnoga troška sistema.00 KM.2 Neophodna platforma Svaki softver mora na nečemu raditi. To može biti velika troškovna komponenta kod sistema. trošak odricanja od prilagođavanja često je puno veći od troška prilagođavanja. sve aplikacije nisu rađene jednakima kada je riječ o izdacima za neophodne platforme. Također. Firma Alpro/Alumil iz Vlasenice svoj softver prodaje po trenutnoj cijeni od 1. __________________________________________________________________________ 13 Modeliranje organizacionih struktura. zavisno od složenosti. Nažalost. informacionih tokova i baza podataka . Dakle. konsaltinga.00 EUR. Mala i srednja preduzeća mogu kontinuirano ulagati u pokušaju da ostanu ažurni s verzijama raznih proizvoda koje koriste. takva odluka preduzeće na kraju često košta više. naplaćuje korištenje softvera i to mjesečno iznosi 70. Slične cijene i kod drugih isporučilaca sistema i softvera. Na taj način. no to je i dalje jedan od glavnih razloga za brigu kupaca na MSP tržištu. dok firma FeAl iz Širokog Brijega. dipl.00 KM.Šemsudin Habibović. ili mogu odlučiti da zamrznu verzije proizvoda radi ograničenja troškova održavanja i prekidanja tekućeg programiranja i ispitivanja. U većina preduzeća ovi troškovi iznose 17 do 20 posto od nabavne cijene godišnje. SCHÜCO. 5.5 Troškovi prilagođavanja Od stotina i stotina implementacija poslovnog softvera. opet. ali i mogućnosti i fleksibilnosti alata dostupnih pojedinome sistemu. te PVC stolarije. Preduzeća često odlučuju da ne dodaju nikakva dalja prilagođavanjima svojim sistemima.500. 5. Troškovi implementacije mogu biti veoma različiti. a nešto sasvim drugo održavati prilagođenu aplikaciju ažurnom.

9. 3. Postavlja se pitanje: ''Šta mali preduzetnik može očekivati od elektronskog poslovanja i koje mu ono šanse. ''zlatnih pravila uspješnosti u elektronskom biznisu'': 1. 5. Napredak u razvoju „elektronske vlade“ (e-government). Potom troškovi padaju do razine tekuće hardverske i softverske potpore. Ipak. predviđa se u svim zemljama članicama Evropske Unije tokom nekoliko sljedećih godina.8% godišnje. u poređenju sa 0. Odgovori na ovo pitanje mogu se sažeti u deset tačaka. januar 2006. pa se očekuje da će MSP uskoro biti u mogućnosti da većinu svojih zakonskih i administrativnih obaveza ispune „on–line“. koja će imati značajan uticaj u sektoru MSP-a. 8. Praćenje tehnološkog napretka.4% u slučaju onih koji to ne čine. 10. veliku ulogu u razvoju malih i srednjih preduzeća ima i internet. Ponašanje u skladu s aktuelnim tržišnim trendovima. Očigledan je gubitak kapitala na početku projekta. prema istraživanjima koje je sprovela Svjetska Banka (The Investment Climate Survey. Mala i srednja preduzeća Uopšteno govoreći. 2. Nuđenje novih usluga i pokretanje novih tipova poslova. Kratko vrijeme nakon uspostavljanja sistema. Upravo zbog toga se vlade industrijski razvijenih zemalja sve više oslanjaju na mogućnosti koje pruža internet. na primjer. Brža i kvalitetnija reakcija na promjene i nove zahtjeve tržišta. odnosno nove prilike i mogućnosti otvara?''. zbog neophodnog prilagođavanja i raznih zadataka u integraciji sistema. rastu 3.) – kompanije koje u većoj mjeri koriste informacione i komunikacione tehnologije. Zaštita (prevencija) od finansijskih promašaja Osim navedenog. Jačanje vlastitog položaja i prisustva na tržištu. informacionih tokova i baza podataka . 6. Taj gubitak pored nabavne cijene uključuje i rad na obuci osoblja. Jačanje popularnosti i poslovnih veza. te integraciji sistema. dipl.maš. plus eventualne naknade za pretplate i/ili troškove komunikacione linije.ing.Šemsudin Habibović. Pronalaženje vlastitog tržišnog ''utočišta'' i stvaranje tržišne slike. 7. kako bi malim i srednjim preduzećima omogućile bolji pristup informacijama i postigle veću jednakost MSP-a i velikih preduzeća u oblastima kao što su. __________________________________________________________________________ 14 Modeliranje organizacionih struktura. troškovi počinju rasti s porastom troškova održavanja. Bolje upravljanje zalihama. 4. gornje stavke predstavljaju primarne troškove automatizacije malih i srednjih organizacija. međutim. javne nabavke i slično. Smanjenje troškova poslovanja.

maš. obuhvatale i promjene u samom MSP-u.Šemsudin Habibović. PRIMJENA INTEGRISANOG MENADŽMENT SISTEMA U MSP-u Kao jedan od imperativa svoga poslovanja. Problem u procesu primjne IMS-a može predstavljati nedovoljna integracija zaposlenih u razvoju i njegovom daljem uvođenju.ing. MSP imaju postizanje poslovne izvrsnosti (zauzimanje tržišne pozicije izvrsnog preduzeća). Postizanje poslovne izvrsnosti i stvaranje proizvoda i usluga svjetske klase. koji za posljedicu imaju dugotrajan i složen proces implementacije. zasnovanom na povećanju produktivnosti rada i znanja svakog zaposlenog. U ranijem periodu. top menadžment mora napraviti vremena za zaposlene za projektni rad. između ostalog. veći broj preduzeća je primijenio i certifikovao sistem menadžmenta kvalitetom (QMS). već on predstavlja rezultat zajedničkog rada svih struktura u preduzeću. su definisane kao sljedeće: • • • • • radnici imaju dobro znanje o internim procedurama preduzeća. Zbog toga je za MSP mnogo jednostavnije postizanje poslovne izvrsnosti putem uvođenja koncepta IMS-a. Jedna od prednosti ISO 9000 za MSP je ta što je u njemu uključen veliki broj aktivnosti vezanih za TQM. a zauzvrat. U sektoru MSP-a. kao i pravnih propisa. Poslovna izvrsnost obavezuje MSP da konstantno rade na unapređivanju kvaliteta poslovanja organizacije. promjene u cilju standarda nisu prihvaćene. Osnovne tačke. ISO 14001. ali i razvoj kvalifikacionih parametara za uključene radnike. i to primjenom koncepata upravljanja totalnim kvalitetom (TQM) i integrisanim menadžment sistema (IMS). postizanje poslovne izvrsnosti se može ostvariti na dva načina. nekoliko radnika je obučeno za implementaciju i čitanje standarda. informacionih tokova i baza podataka . razvijalo se je i pitanje njegove adekvatne implementacije u MSP-u. koje je. stvaranje integrisane sheme za nezavisne provjere integrisanih menadžment sistema. OHSAS 18001). a MSP su. koja se može iskazati kroz ispitivanje neprihvaćenih i netransparentnih sistema upravljanja. ovaj prvi koncept (TQM) je dosta težak i nije ga moguće ostvariti u kraćem periodu. kreiranje okvira za primjenu priznatih standarda za menadžment sisteme koji su predmet nezavisnih provjera (ISO 9001. Uporedo sa zahtjevima IMS-a. IMS ne bi trebao dovesti do povećanja birokratije u svakodnevnom poslu. koje se moraju razmatrati tokom uvođenje i klasifikacija. radnici moraju naučiti koristiti to vrijeme. sve promjene imaju praktično značenje. dipl. Na razvoj integrisanih menadžment sistema utiču tri faktora i to: • • • unaprijeđenje sveukupnih karakteristika preduzeća. Za mala i srednja preduzeća. Mala i srednja preduzeća 6. koji su posebno rijetko specijalizovani za pojedino preduzeće. uglavnom u proces implementacije integrisanog menadžment sistema išle preko standarda ISO 9000. Drugi način primjene IMS-a u MSP-u predstavlja uvođenje sistema menadžmenta kvaliteta u skladu s modelom TQM. __________________________________________________________________________ 15 Modeliranje organizacionih struktura. usklađene po unaprijed strogo definisanim ciljevima poslovanja. ne može biti vezano samo za jedan element poslovne funkcije preduzeća ili organizacione cjeline.

Malim i srednjim preduzećima. MSP za sebe ostvaruju određene prednosti. preduzeća moraju obraćati pažnju na kvalitet proizvoda ili usluga. jer bez koncenzusa menadžmenta sa zaposlenima. treba da bude na dosta visokom nivou. kao što je sistematski prilaz poslovnom menadžmentu. dipl. kao i približavanje zasnovano na kontinualnom unapređenju. kako za opstanak na domaćem tržištu. kao što su: • • • • • • • • • proces evoluira. razumljivu i praktičnu strukturu. smanjujući strah od trgovinskih partnera.maš. porast znanja zaposlenih u preduzeću. inače.ing. koja su vezana za učestvovanje i trening moraju biti adekvatno razvijena. Rezultat ovih aktivnosti uticao je da modeli koji se primjenjuju u ovom momentu. Prema zahtjevima standarda ISO 9000:2000. Mala i srednja preduzeća. informacionih tokova i baza podataka . u svom poslovanju još uvijek nedovoljno primjenjuju međunarodne serije standarda ISO 9000:2000. Za dalje unapređenje efikasnosti domaćih MSP-a. mogu da zadovolje samo djelimične zahtjeve. Sistem menedžmenta kvaliteta (QMS) osigurava da proizvodi ili usluge preduzeća budu ono što kupci žele i očekuju. porast razumijevanja potreba korisnika. verifikacija pridržavanja standarda od treće strane. Zahvaljujući primjeni ISO 9000:2000. trening novih zaposlenika je lak. neophodno je da se što više promoviše primjena sistema menadžmenta kvaliteta. unapređenje komunikacije. Ovdje ne treba zanemariti ni motivaciju zaposlenih za primjenu ovog koncepta upravljanja. primjena serije standarda ISO 9000:2000 obezbjeđuje uniformisanost i kompatibilnost proizvoda. standardizovan i objašnjen lično. Domaća MSP. Uvođenjem sistema menadžment kvaliteta ISO 9000:2000. problemi se detektuju mnogo brže i rješenje – rezultat je unapređenje. koja. kako bi se obezbijedilo aktivno učestvovanje radnika od samog početka procesnih promjena. kao i otvaranju novih tržišta.Šemsudin Habibović. pravilna mjerenje. primjenom međunarodne serije standarda ISO 9000:2000 značajno uvećavaju svoje šanse. stvaranju lojalnosti kupcu. opažanje u preduzeću je unapređenje. ovaj proces upravljanja sam od sebe vrlo brzo propada. kao i poslovnog sistema. Model IMS. dobavljači postaju više kao partneri. MSP mogu ostvariti značajne prednosti. kao imperativ. set standarda koji je prepoznatljiv širom svijeta. na žalost. povećan broj zadovoljnih korisnika. Također. kao posljedica povećanja učešće zaposlenih. • Mala i srednja preduzeća mora biti napravljena jasna podjela odgovornosti. __________________________________________________________________________ 16 Modeliranje organizacionih struktura. tako i za dalju internacionalizaciju svog poslovanja. ima zahtjev da prezentuje jednostavnu. Problem motivisanosti zaposlenih za primjenu koncepta QMS-a je najvažniji segment za realizaciju ovog koncepta.

Shodno tome. odgovorne vlasti u BiH trebaju obratiti više pažnje na dobrobit i razvoj širokog sektora MSP-a. odnosno. Ipak. u Bosni i Hercegovini je prisutan nedostatak politika na državnom nivou. BiH je posljednja od svih zemalja Zapadnog Balkana u primjeni Evropske povelje o MSP-u. s ciljem da se na djelotvoran način stimuliše ekonomija. te od država traži da poduzmu aktivnosti u deset ključnih oblasti. Više od 60.maš. Evropske komisije i Organizacije za ekonomsku saradnju i razvoj (OECD.49 2.5 1 0. potreba za bržim podsticajem razvoja privatnog sektora neupitna. TRETMAN MALIH I SREDNJIH PREDUZEĆA U BiH Bosna i Hercegovina je jedna od četrdesetčetiri zemlje koje su usvojile Evropsku povelju o malim i srednjim preduzećima . kao što su plate i penzije. izvor plata svih budžetskih korisnika mogu biti samo poreski doprinosi od zaposlenika i preduzeća. Indeks politike o MSP-u za 2007. namjenjena za rashode.48 2. odnosno dimenzija. dipl.16 3. godinu – Izvještaj o implementaciji Evropske povelje o malim preduzećima na Zapadnom Balkanu. uz preveliku stopu nezaposlenosti. Razvoj preduzeća osigurava ekonomski razvoj.67 __________________________________________________________________________ 17 Modeliranje organizacionih struktura. što se vidi iz dijagrama datog na slici 2. Drugim riječima. ukoliko se želi izbjeći neprihvatljivi nivo javnog duga.Šemsudin Habibović. Financijska sredstva javnog sektora. pokazuje da je Bosna i Hercegovina posljednja u implementaciji Povelje u regionu.77 2. te je.5 2 1. koja predstavlja osnovni dokument za implementaciju politike MSP-a. tako što unapređuje zakonodavni i administrativni okvir za njih. nacrta zakona i drugih predloženih inicijativa. Povelja podržava MSP. a ostvaren je i veoma mali napredak po pitanjima usvajanja nacrta Strategije MSP-a.07 2. Organization for Economic Cooperation and Development).54 Prosjek za Zapadni Balkan 2. kao što je imaju MSP u zemljama Evropske Unije.5 3 2. ona moraju postati ključni pokretač ekonomskog rasta. informacionih tokova i baza podataka . Mala i srednja preduzeća u BiH imaju sličnu ulogu u budućem ekonomskom razvoju zemlje.000 preduzeća u BiH su mala i srednja preduzeća. u suštini zavise od razvoja privatnog sektora. ukoliko se žele izbjeći neodrživi javni deficiti.5 0 Albanija BiH Hrvatska Kosovo Makedonija Crna Gora Srbija 2.11 2. Slika 2: Rezultati implementacije Evropske povelje o MSP-u za zemlje Zapadnog Balkana 4 3. a glavni izvor takvog razvoja moraju biti domaća MSP. u sadašnjoj ekonomiji slobodnog tržišta. stvaranje radnih mjesta i novi priliv prihoda za državu.ing. Mala i srednja preduzeća 7.

Zakon o trgovačkim društvima).359 stanovnika prema podacima od 30.000 stanovnika. godine je u Federaciji BiH. ukupnim prihodima. Shodno tome.3 radnika po registrovanom obrtu). Kada je u pitanju broj zaposlenih u sektoru MSP-a u FBiH.734 radnika ili 49. bilo 19 malih i srednjih preduzeća.215 (na bazi procjene 1. ne postoji ni evidencija o broj preduzetnika. Najviše preduzeća se nalazi u Sarajevskom kantonu. gubicima. Prisutna je neravnomjerna raspoređenost preduzeća po kantonima.000 stanovnika FBiH (2. na državnom nivou ne postoji ni evidencija o broju malih i srednjih preduzeća. smatralo preduzeće koje je imalo do 20 zaposlenih radnika. sporost u donošenju stimulativnih propisa i njihova primjena. U Evropskoj uniji na 10. Prema procjenama resornog ministarstva. dipl. b) broj zaposlenih u registrovanim obrtima je 61.1 Federacija BiH Tokom 2003.Šemsudin Habibović. pod pojmom „malo i srednje“ preduzeće. Prepreke za razvoj MSP-a u Federaciji BiH su trenutno stanje regionalne i lokalne infrastrukture. Od ukupnog broja subjekata male privrede 93÷94% čine subjekti koji zapošljavaju do 10 radnika. normirano na hiljadu stanovnika. Oko 90% subjekata tzv. 2003.215. broju zaposlenih. proces registracije privrednih subjekata. pa čak ne postoji ni Registar preduzeća.8% u ukupnom broju zaposlenih.maš. Kao posljedica toga. a tek 1% čine subjekti koji zapošljavaju 50÷100 radnika. I pored postojeće zakonske regulative u BiH (Zakon o privrednim društvima.000 stanovnika ima prosječno 500 preduzeća. neadekvatan obrazovni sistem. a najmanje u Bosanskopodrinjskom kantonu (Goražde).93% na određeno vrijeme. 5÷6% čine subjekti koji zapošljavaju od 11÷49 radnika. odnosno. Osim toga. __________________________________________________________________________ 18 Modeliranje organizacionih struktura. koje se razlikuju od jedne do druge administrativne jedinice.000 malih i srednjih preduzeća. možemo konstatovati da egzistira oko 311 poslovnih subjekata (fizičkih i pravnih lica u sektoru MSP-a) na 10. informacionih tokova i baza podataka . u sektoru MSP-a je zaposleno oko 77. kao i naučno istraživanje. kantoni.000 radnika (3. ukupnim rashodima. Zakon o obrtu. itd. Mala i srednja preduzeća U Bosni i Hercegovini za sada ne postoji zvanična klasifikacija preduzeća sa stanovišta njegove veličine. male privrede je u privatnom sektoru. te 45. Dominantna djelatnost male privrede je trgovina i ugostiteljstvo u odnosu na proizvodnju. a Mađarska 750 preduzeća iz malog preduzetništva na 10. poduzetništva i obrta. Tada je sektor malih i srednjih preduzeća u Federaciji BiH učestvovao sa 47. ni Zavod za statistiku Federacije BiH ne raspolaže najnovijim podacima o malim i srednjim preduzećima.259) u Federaciji BiH. U skladu sa naprijed navedenim pokazateljima. 7. dobiti nakon oporezivanja.403 ili 77. kao i relativno mali broj registrovanih privrednih subjekata na 10. ukupan broj zaposlenih u MSP-u i obrtu iznosi 138.331 ili 22.07% na neodređeno vrijeme.04 radnika po preduzeću). definicija malih i srednjih preduzeća još nije usvojena. trenutno stanje je sljedeće: a) Ukupno u privredi FBiH je zaposleno 197.ing. nepristupačnost izvorima finansiranja. poreska i financijsko – kreditna politika. dok Slovenija ima 568. opštine) primjenjuju se različite odredbe o MSP-u. godine).000 stanovnika. Kao ni državna Agencija za statistiku. pri čemu se je. od čega 152.328. što uveliko stvara probleme za njihovo razgraničenje. Brčko distrikt.27% od ukupnog broja zaposlenih (401. godine je u Federaciji BiH postojalo preko 50. 2007. na nižim nivoima vlasti (entiteti.06. prema procjeni Federalnog ministarstva razvoja. Prema tome.

te doprinose 50% ukupnog BDP – a. Mala i srednja preduzeća. Program razvoja obrtništva (stari i tradicionalni zanati). izgradnje razvojnog preduzetništva.Šemsudin Habibović.Ugodan preduzetnički ambijent (povoljno: ekonomsko. Osnivanje Agencije za razvoj MSP-a. Srednjoročni ciljevi razvoja obrtništva su prosječan godišnji porast broja obrtničkih radnji za 10%. Osnivanje razvojne banke (Fonda) za MSP. Mala i srednja preduzeća Ukoliko se prihvate i realiziraju predložene mjere i zaključci.Kadrovi koji mogu izgraditi strategiju i od današnjeg preduzetničkog ambijenta F BiH izgraditi ugodan poduzetnički ambijent. To bi značilo povećanje broja zaposlenih od 13. shodno Zakonu o poticaju male privrede). godine u Federaciji Bosne i Hercegovine poslovati 57. godine. a broj pravnih osoba porastao bi za 4. tehnološko. dipl. Program Vlade Federacije BiH za mandatno razdoblje 2007. koji će zapošljavati 74. Uzimajući u obzir poticajne mjere koje će se poduzimati u cilju bržeg razvoja ovog privrednog sektora. Radi što efikasnije stimulacije proizvodnje.301. Izgradnja razvojnog preduzetništva je proces i što se više implementira Strategija razvoja MSP-a.516. očekuje se godišnji rast zaposlenosti u sektoru malih i srednjih preduzeća od 2.Strategija razvoja malog i srednjeg preduzetništva kao dokument (strategija je kombinacija vizije. pravno – političko. poduzetništva i obrta.994 radnika. informacionih tokova i baza podataka . . te poticanja preduzetništva prioritetno će se realizovati: 1. kao temeljni prioritet ističe poticanje ozračja preduzetništva i to posebno stimulirajući domaću proizvodnju.237 obrtnika. 4. osigurala bi se stopa rasta od 2.53 % samo u obrtu. očekuje se da će do kraja 2010.516 trenutno nezaposlenih moglo bi se zaposliti 3. koja imaju stabilan rast i razvojno preduzetništvo treba da osiguraju: zapošljavanje 2/3 od ukupnog broja zaposlenih u privredi. čija implementacija predstavlja strateški zadatak Bosne i Hercegovine na putu pridruživanju Evropskoj Uniji. to će: Federacija BiH biti ugodniji ambijent za preduzetništvo.192 radnika u sektoru obrtništva. Program izgradnje preduzetničkih zona. dugoročnih usmjerenja i srednjoročnih prioriteta). 6. posredstvom resornog Federalnog ministarstva razvoja. Od ukupnog broja 373. Osiguravanje poticajnih sredstava za razvoj MSP – a (do 2% Proračuna Federacije BiH. 3. .maš.ing. __________________________________________________________________________ 19 Modeliranje organizacionih struktura. 2. ÷ 2010. 5. uključena u proces implementacije Evropske povelje o MSP-u za BiH.5%. društveno i etičko okruženje). odnosno 2.Sredstva za kvalitetne programe osigurana u proračunu F BiH i drugimizvorima.407 radnika. što bi osiguralo zapošljavanje novih 7. Izrada Strategije razvoja malih i srednjih preduzeća.14% od ukupnog broja trenutno nezaposlenih 373. . Za ostvarenje cilja – izgradnja razvojnog preduzetništva treba: . Federacija BiH je. Provedbom srednjoročnog razvoja MSP-a.5% godišnje u narednom srednjoročnom razdoblju. kadrovski resursi će se uvećavati i biće šanse da sredstva namijenjena za poticaj MSP-a u proračunu FBiH i u drugim izvorima budu uvećana. učestvuju u ukupnom prometu sa 60%.

koja godišnje zapošljavaju prosječno do 10 radnika. dipl. Izgradnja informatičkog sistema za MSP u FBiH.Šemsudin Habibović. koja: zapošljavaju prosječno godišnje od 10 do 49 radnika. iako je njihovo učešće u toj strukturi još uvijek dominantno. koristi se broj zaposlenih u preduzeću. 8. odnosno zbir bilansa aktive) se ne uzimaju u obzir.60 847 12. preduzeća koja se bave trgovačkom djelatnošću. Struktura preduzeća. Saradnja sa drugim nosiocima razvoja (preporuka iz EU Povelje).90 12.90 __________________________________________________________________________ 20 Modeliranje organizacionih struktura. Sagledati mogućnosti osnivanja Garancijskog fonda (fonda za potrebe MSP-a).743 26.60 6.60 1. Broj preduzeća % 3. učešće malih preduzeća u strukturi preduzeća se povećava. – – Srednja preduzeća su pravna lica. prikazana je u tabeli 3.70 6. U Republici Srpskoj je evidentan trend pada procentualnog učešća mikro preduzeća u ukupnoj strukturi preduzeća. kao kriterijum za razvrstavanje preduzeća na mikro. u zavisnosti od: – – – – – prosječnog broja zaposlenih.00 2004. Broj preduzeća 3. prema veličini.÷2004.00 2003. uglavnom. Prema Zavodu za statistiku Republike Srpske. 2002.maš. informacionih tokova i baza podataka . Ovaj pad se objašnjava činjenicom da su to.718 PREDUZEĆE MIKRO MALO SREDNJE VELIKO UKUPNO % 59. U skladu s tim. prema veličini.552 100. ili imaju zbir bilansne aktive u vrijednosti do 10 miliona KM U okviru malih preduzeća. Tabela 3: Struktura preduzeća u RS u periodu 2002. mala i srednja. koji su u posljednjoj deceniji ušli na teritoriju RS-a. u RS-u u periodu 2002. prema podacima Republičkog zavoda za statistiku RS-a.649 25.90 1. ukupnog prihoda od prodaje i zbira bilansne aktive. godina. ili imaju bir bilansne aktive u vrijednosti do 43 miliona KM. ostvaruju ukupni godišnji prihod od prodaje do 50 miliona KM. S druge strane.2 Republika Srpska U Republici Srpskoj preduzeća se.458 100.856 58. 9.809 829 96 6.847 59.984 1. koja nisu uspjela odgovoriti konkurenciji velikih trgovačkih centara. ostvaruju ukupni godišnji prihod od prodaje do 10 miliona KM. dok se učešće srednjih preduzeća konstantno smanjuje.30 26.ing. razvrstavaju na mala i srednja. 7.90 106 1. Mala i srednja preduzeća 7. Broj preduzeća % 3.÷2004.30 1.40 99. dok druga dva kriterijuma (prihodi od prodaje. ovdje se razlikuju i mikro preduzeća. mala preduzeća se definišu kao pravna lica.20 111 1. koja: godišnje zapošljavaju od 50 do 249 radnika.50 851 13.

S druge strane. informacionih tokova i baza podataka . broj preduzeća i zaposlenih u Republici Srpskoj. uočavaju se značajne razlike u odnosu na broj preduzeća.882 ili 61.825 233. nisu izraženi strogi standardi i procedure poslovanja.911 ili 9.744 Srednja preduzeća Broj Zaposleni preduzeća 796 74.504 236.15 %. kako bi se ova slika učešća pojedinih djelatnosti promijenila u korist malih i srednjih preduzeća koja se bave proizvodnim djelatnostima.438 60. građevinarstvu (5.16%. njih 4. dok je najveći broj zaposlenih u trgovini.48 Prema podacima za 2006. Najmanje je bilo velikih preduzeća. a posebno u prerađivačkoj industriji.12%.64 %.938 ili 39.Šemsudin Habibović.57%).584). zatim u prerađivačkoj industriji (17. godini (191. dok je srednjih preduzeća bilo 796 ili 10. po kategoriji veličine preduzeća je prikazan u tabeli 5.920) najviše je bilo mikro preduzeća. Smanjenje broja zaposlenih u proizvodnim djelatnostima je. Kada je u pitanju učešće zaposlenih u MSP-u u ukupnom broju zaposlenih u Republici Srpskoj. Međutim. njih 92 ili 1. godine imala dominantno učešće. njih 74. u najvećoj mjeri.744 ili 25.938 Velika preduzeća Broj Zaposleni preduzeća 92 48.991 ili 25.757 236. 142. Mikro preduzeća Broj Zaposleni preduzeća 4. Potom slijede zaposleni u malim preduzećima (49. Malih preduzeća je bilo 2.ing. i u Republici Srpskoj je evidentno smanjenje broja radnika u proizvodnoj djelatnosti.991 Na osnovu podataka datih u tabeli 5.150 49.911 Mala preduzeća Broj Zaposleni preduzeća 2. MSP su u periodu 2002.68 2003. te poljoprivredi i šumarstvu (5.7%). godini (7.239 59. Tabela 4: Učešće zaposlenih u MSP u ukupnom broju zaposlenih u RS-u UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U MSP--u UKUPAN BROJ ZAPOSLENIH U RS-u STRUKTURA U PROCENTIMA 2002.maš. zatim mala i srednja preduzeća. a veće mogućnosti za sivu ekonomiju. __________________________________________________________________________ 21 Modeliranje organizacionih struktura.38 2004. dipl. možemo zaključiti da je nastavljen porast broja mikro i malih preduzeća.÷2004. 140. godini Godina 2006. najviše ih je bilo zaposleno u sektoru srednjih preduzeća. manji su poslovni rizici. a pad broja srednjih i velikih preduzeća. Kao i u Federaciji BiH. Od ukupnog broja zvanično registrovanih zaposlenika u RS-u u 2006. evidentno je da se u što skorijoj budućnosti moraju definisati mjere i podsticaji. Tabela 5: Broj preduzeća i zaposlenih u RS-u u 2006.96%). ako se pogleda broj zaposlenih u ovim preduzećima. dok je najmanje bilo zaposlenih radnika u mikro preduzećima.718 60.882 17. zatim u velikim preduzećima (48. godinu.150 ili 27. Više od trećine MSP-a je registrovano u trgovini (34. dominantno učešće trgovine u odnosu na ostale djelatnosti je posljedica toga što je za bavljenje ovom djelatnošću potrebno znatno manje inicijalnog i obrtnog kapitala.5%). 141.05%. Mala i srednja preduzeća Najveće učešće u strukturi preduzeća u posmatrano periodu imaju mikro. dok velika preduzeća imaju najmanje učešće. njih 17. Uporedimo li ove podatke sa podacima datim u tabeli 3.3%). može se vidjeti da od ukupnog broja evidentiranih preduzeća u RS-u u 2006. što je prikazano u tabeli 4. Shodno navedenom.4%).35%. posljedica procesa privatizacije i otpuštanja velikog broja radnika.

maš. informacionih tokova i baza podataka .Šemsudin Habibović. Mala i srednja preduzeća Slika 3: Rezultati BiH u ispunjavanju deset oblasti Evropske povelje Rezultati BiH u deset oblasti Evropske povelje 5 4 3 2 1 0 I II III IV V VI VII VIII IX X Prosječna vrijednost ocjena za BiH Slika 4: Poređenje provođenje Evropske povelje BiH i ostalih zemalja Zapadnog Balkana Poređenje prosječnih ocjena BiH i ostalih zemalja Zapadnog Balkana u provođenju deset tačaka Evropske povelje o malim preduzećima 5 4 3 2 1 0 I II III IV V VI VII VIII IX X BiH Zapadni Balkan __________________________________________________________________________ 22 Modeliranje organizacionih struktura.ing. dipl.

dipl. Slovačka i Slovenija). da je tržiste mnogo efikasniji koordinator ekonomskih aktivnosti nego što je to administrativno posredovanje u aktivnostima privrednih subjekata. MSP mogu da pomognu u restruktuiranju ekonomije tranzicijskih zemalja tako što apsorbuju suvišne radnike. Tokom perioda centralne i planske privrede. a u zemlji pospješivanje stvaranja mase novih konkurenata. prije svega. konvertibilnost valute i makroekonomske stabilizacijske politike. preoblikovanje starih i uspostavljanje novih preduzeća. podrazumijeva spremnost da se preuzme rizik. koji im nije dao priliku da nauče da se tržišno ponašaju. Više od petnaest godina tranzicije u bivšim socijalističkim zemljama empirijski je potvrdilo i artikulisalo stav. potrebno je posjedovati i određeno iskustvo. i naročito sa MSP-om. __________________________________________________________________________ 23 Modeliranje organizacionih struktura. Shodno tome. iz prostog razloga što preduzetništvo. Mađarska. Tranzicija ka tržišnoj ekonomiji ima jaku korelaciju sa razvojem privatnog sektora. • iako mnoge ekonomije u tranziciji smatraju da je razvoj MSP-a važan element u procesu reformi. brza i masovna privatizacija. deregulacija cijena. sve zemlje u tranziciji teže da prijeđu sa planske i centralizovane. Osnovni uslovi za sistematske promjene i tranziciju su rana. veoma važnu ulogu ima stvaranje adekvatnog i pozitivnog političkog i ekonomskog ambijenta. te da igraju značajnu ulogu u povećanju tržišne konkurentnosti. Sektor malih i srednjih preduzeća ima stratešku važnost iz nekoliko razloga: MSP doprinose porastu zaposlenosti daleko više nego velika preduzeća i mogu da na duži rok obezbijede veoma značajan udio svih zaposlenih. Osnovu tranzicijskog procesa čini privatizacija. Većina zemalja u tranziciji prihvatile su da su MSP suštinski dio ekonomskih reformi (Češka. većina državnih firmi funkcioniše u vještački i odbrambeno orijentisanom ekonomskom ambijentu. VAŽNOST MSP-a U ZEMLJAMA U TRANZICIJI Tranzicija se najčešće definiše kao „zamjena jednog ekonomskog sistema drugim“ ili zamjena centralno planiranog socijalističkog modela privređivanja tržišnom ekonomijom. Zato je suština restrukturiranja socijalističkih privreda bila – povećanje spoljnje i unutrašnje konkurentnosti. Dosadašnja iskustva tih zemalja su pokazala da: • su MSP generator ekonomskog razvoja. ne vodi automatski do stvaranja profitabilnih kompanija. • je razvoj MSP-a bio krucijalan element industrijskog restrukturiranja. slobodna trgovina. Za efikasno tržište potrebna je konkurencija.ing. pogodnog za nastanak jakog MSP sektora. što se potvrđuje već u početnoj fazi ekonomskih transformacija. informacionih tokova i baza podataka . odnosno konkurentna privredna struktura. ka tržišno orijentisanoj ekonomiji. koja imaju glavnu ulogu u procesu reformi. a pored toga. vlade se radije bave pitanjima privatizacije u odnosu na preduzetništvo i MSP.maš. Proces pretvaranja državnih firmi u privatne. kao i izoštren osjećaj za posao i poslovnost. dakle otvaranje prema spoljnjem tržištu.Šemsudin Habibović. Mala i srednja preduzeća 8. Uporedo sa procesom transformacije društvenog u privatni sektor. Poljska. Upravo stvaranje ovakvog ozračja predstavlja jedan od glavnih zadataka vlada zemalja koje prolaze kroz proces tranzicije.

985 17.8 85.7 13. a u tabeli 8 broj MSP-a u zemljama Evropske Unije prije dva posljednja velika proširenja. informacionih tokova i baza podataka . 2000.0 27.Šemsudin Habibović. Izvor: EBRD i Evropska Komisija (2002.211 63.040.915 20. Uporedimo li definicije MSP-a u tranzicijskim zemljama i u Evropskoj Uniji. Norveška.000 224. postoji poreba za jasnim definisanjem. 2002.368. 2002.00 0 Broj Broj MSP velikih na 1. odnosno pružanjem određenih usluga. koja zapošljavaju članove porodice ili bliske srodnike.000 Podaci preduzeća stanovnika iz 253 200 741 426 194 2.643 41. 2001. dipl.ing. što govori da su MSP u zemljama u tranziciji još uvijek na nižem stepenu razvoja. 2001.981 3. 2000. 2000.4 7.138 612.000 18.990 858.955 742 1.373 22. Tabela 6: Broj preduzeća u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi u 2002.000 Broj mikro preduzeća 54.5 52. 2001.968 876. godini Broj MSP (uključujući i mikro preduzeća) JUGOISTOČNA EVROPA Albanija Bosna i Hercegovina Bugarska Hrvatska Makedonija Moldavija Rumunija SCG CENTRALNA EVROPA Češka Republika Mađarska Poljska Slovačka Republika Slovenija Evropa-19 +Lihtenštajn. uočavamo bitne razlike.8 2002. 2001.367 365.938 22. Velika većina MSP-a su mikro preduzeća.988 25. MSP su uglavnom orijentisana na trgovinu i samo mali dio njih se bavi proizvodnjom određenih dobara.145 25.002 830.452 354.1 85. Švajcarska 56.206.maš. U najvećem broju zemalja u tranziciji. 2001.783 26.9 87.0 6.1 27.285 19.589 160 308 40.260 64. U tabeli 6 je dat broj MSP-a na 1000 stanovnika u zemljama Jugoistočne i Centralne Evrope i zemljama EU u 2002. 2002.041 6.135 27.547 1.806 3. 2001.237 30.1 7.0 67. poređenjem i statistikom.862 66.415. Mala i srednja preduzeća Uporedne analize MSP-a u zemljama u tranziciji rade ECE (Economic Commission for Europe) i EBRD (European Bank for Reconstruction and Development).671 1. te stoga.600 207.601 827. godini.7 14.) __________________________________________________________________________ 24 Modeliranje organizacionih struktura.760 311. 2000.6 13. Prema podacima Evropske banke za obnovu i razvoj (EBRD). dok je u tabeli 7 data struktura preduzeća po najvažnijim privrednim djelatnostima. u većini zemalja jugoistočne Evrope učešće MSP-a u bruto domaćem proizvodu je više od 50%.

929 20 453 Izvor: EBRD i Evropska Komisija (2001.0 16.2 3.8 12.9 19.0 35. dipl.0 26.) Mikro 195 515 161 199 2 318 3 127 778 26 79 3 938 19 500 162 638 2 555 244 286 3 301 18 568 19 042 Mala 26 23 15 11 142 363 17 1 11 168 2 42 11 38 124 22 30 158 1 160 1 202 Trgovina Usluge Proizvodnja Ostalo % % % % 52.Šemsudin Habibović.9 4.8 43.9 34.3 25. informacionih tokova i baza podataka .6 29.maš.1 17. godini JUGOISTOČNA EVROPA Albanija Bosna i Hercegovina Bugarska Hrvatska Moldavija Ruminija SCG SREDNJEEVROPSKE ZEMLJE Češka Republika Mađarska Poljska Slovačka Republika Izvor: UN/ECE (2003.8 28.0 16.ing.0 50. godine (u hiljadama) Austrija Belgija Danska Finska Francuska Njemačka Grčka Island Irska Italija Luksemburg Holandija Norveška Portugal Španija Švedska Švajcarska V.0 48.0 7.) __________________________________________________________________________ 25 Modeliranje organizacionih struktura. Britanija EU-15 EU-19 Srednja 5 3 3 2 24 45 2 0 2 16 1 9 2 6 16 4 6 25 162 169 MSP 226 541 179 212 2 484 3 535 797 27 92 4 122 22 551 175 682 2 695 270 322 3 484 19 890 20 413 Velika 1 1 1 1 5 13 0 0 0 3 0 2 0 1 3 1 1 7 39 40 Ukupno 227 542 180 213 2 489 3 548 798 27 92 4 125 22 553 175 683 2 698 271 323 3 491 19.5 19.4 5.9 63.0 14.5 17.8 21.7 Tabela 8: Broj MSP-a u Evropskoj Uniji 2000.8 23.0 12.5 5.4 35.0 27.2 20.6 21.2 25.0 3.6 45.6 28.3 35.1 47.9 50.0 28.0 30.0 2.9 19.9 6. Mala i srednja preduzeća Tabela 7: Struktura MSP-a po djelatnostima u Jugoistočnoj i Srednjoj Evropi u 2002.9 18.

000 preduzeća koja mogu biti kategorisana kao mala i srednja. preduzeća treba da ispunjavaju dva od tri kriterijuma da bi se mogla svrstati u kategorije mala ili srednja preduzeća.359 2.303 76.662 59.181 1.5 1. i to je ubjedljivo najdominantniji tip preduzeća u Srbiji malo preduzeće u privatnom vlasništvu sa manje od 10 zaposlenih.2 3.292 2. 2000.2 3.0 0.870 62.0 srednja broj 2.3 95.1 SRBIJA Mala i srednja preduzeća Prema Zakonu o računovodstvu Srbije. od toga 44.515 2.729 ili 99.9 95. 9.441.989 68.616 2. Tabela 10.2 mil.Srbija Broj zaposlenih Ukupan prihod Ukupna sredstva (aktiva) Mala < 50 < 1. Vidljivo je da su samo mala preduzeća imala neprekinuto povećanja broja jedinica. što je prikazano u tabeli 9: Tabela 9: Kriterijum za razvrstavanje preduzeća u Srbiji Kriterijumi . 2004. EUR Prema zvaničnoj statistici.3 3.547 66. informacionih tokova i baza podataka . godine bilo ukupno 76.25 mil. dok je kod srednjih i velikih preduzeća uočljivo kolebanje broja jedinica.6 95.Šemsudin Habibović. do 2006.4 1.109 71. godine.8 96.391 69.8 4. Broj preduzeća u Srbiji u periodu 1999.8 94.÷2006 mala Godina 1999. od čega 75.1 velika bro j 879 973 742 663 605 702 665 % 1.9 1. EUR < 1. broj 58.maš.0 0. 2006.394 preduzeća.382 % 94.347 % 3.2 3.9 ukupno broj 61. dipl. 2002.769 sa manje od 10 zaposlenih.8 96. Prema najnovijim. U tabeli 10 dati su podaci o promjeni broja i strukture preduzeća u Srbiji u periodu od 1999.695 66.1 1.24 mil.394 % 100 100 100 100 100 100 100 Privatnih malih i srednjih preduzeća je na kraju 2006.106 63. EUR < 6.960 68.ing. __________________________________________________________________________ 26 Modeliranje organizacionih struktura.1 odsto malih i srednjih preduzeća (tabela 10).65 mil. MSP U ZEMLJAMA U REGIJI 9.309 73. godine bilo 52.995 65. u Srbiji je na kraju 2006. ažuriranim podacima Agencije za privredne registre. 2003. 2005. trenutno u Srbiji ima oko 86.223 2. EUR Srednja < 250 < 8.2 2.

306 106. godine sva preduzeća u Srbiji zapošljavala su skoro 1. Republička agencija za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva.879 3. Njen cilj je promocija preduzetništva i kreiranje okvira za otvaranje održivog.264 u malim.god.455 3. informacionih tokova i baza podataka . 443 44.429 1.667 248.879 u srednjim i 57.212 514. od čega 278.508 399. srednja 256.122 4.46 639 2.234 41.697 278.738 210 71 552 360 30÷150 235 1. međunarodno konkurentnog i izvozno orijentisanog sektora malih i srednjih preduzeća i preduzetništva. __________________________________________________________________________ 27 Modeliranje organizacionih struktura.694 u velikim preduzećima. prema zvaničnoj statistici. od čega su mala imala 366.ing.490 71.769 1.890 velika 17. 71. Tabela 12: Broj zaposlenih prema veličini preduzeća (u 2006.819 407.197 507 642 772 10÷30 zap. 178 5. Glavni elementi strategije razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva su: • Jačanje institucionalne podrške i uvažavanje interesa sektora MSP-a na svim nivoima: Ministarstvo za privredu i privatizaciju.003 382 preko 150 64 132 2 8 291 109 ukupno 920 52.694 4.008 27.890 i velika 514.137.015 256. U preduzećima sa čistom privatnom svojinom bilo je 407.108 135. regionalne agencije i centri za razvoj malih i srednjih preduzeća i preduzetništva itd.406 zaposlenih.632 57. Mala i srednja preduzeća Tabela 11: Broj malih i srednjih preduzeća prema broju zaposlenih (u 2006.441 1.837 12. dipl. na kraju 2006.488 1.Šemsudin Habibović.) mala društvena svojina privatna svojina zadružina svojina mješovita svojina državna svojina neraspoređeno UKUPNO 14. godine .802 87 53 1.264 9.202 366.623 Također.837 zaposlenih.516.567 12.350 203.) svojina društvena privatna zadružna mješovita državna neraspoređen o do 10 zap.138 miliona ljudi.516 srednja 22.maš.406 ukupno 54.535 45.812 Vlada Srbije je još 2003. godine donijela Strategiju razvoja malih i srednjih preduzeća i preduzetništva u Republici Srbiji 2003 – 2008. god. Podaci o broju zaposlenih su dati u tabeli 12.

informacionih tokova i baza podataka . uvođenjem sistema kvaliteta i inovacija. on-line i povećalo mogućnosti za učestvovanje u javnim nabavkama. Redovno praćenje realizacije Strategije i donošenje godišnjih programa u kojima će se definisati prioritetne aktivnosti i sredstva za realizaciju Strategije u narednoj godini i Obezbjeđivanje finansijske i tehničke pomoć stranih donatora radi pružanja podrške ostvarivanju prioritetnih zadataka razvoja sektora MSP-a: stvaranja stimulativnog pravnog i administrativnog poslovnog okruženja za sektor MSP-a. koji će kreatorima strategije i politike razvoja ovog sektora. dipl. a ne otežavati razvoj sektora MSP-a. otvaranja novih mikro-kreditnih linija i stručne pomoći bankama za razvoj usluga namjenjenih sektoru MSP-a. Promocija aktivnosti vezanih za pomoć razvoju sektora MSP-a kroz kontinuiranu medijsku kampanju. privatnim preduzetnicima i javnosti. __________________________________________________________________________ 28 Modeliranje organizacionih struktura. Pripremanje MSP-a u Republici Srbiji za digitalno doba razvojem moderne i konkurentne telekomunikacione infrastrukture. Podsticanje prodaje proizvoda i usluga sektora MSP-a na domaćem tržištu boljim povezivanjem velikih preduzeća sa MSP aktivnostima. pružiti adekvatne informacije u vezi sa sektorom MSP-a i njegovim doprinosom ekonomskom razvoju.ing.maš. Smanjenje obima “sive” ekonomije istovremenim poboljšanjem ambijenta u kome posluju registrovana preduzeća i privatni preduzetnici i većom koordinacijom rada inspekcijskih služi. malim i srednjim preduzećima. kao što je podugovaranje. Obrazovni i naučno-istraživački sistemi moraju se više prilagoditi potrebama tržišne ekonomije. Predlaganje mjera za olakšavanje pristupa sektora MSP-a izvorima finansiranja. • • • • • • • Mala i srednja preduzeća • • • • • Uklanjanje pravnih prepreka za poslovanje preduzeća i privatnih preduzetnika.Šemsudin Habibović. podrškom primjeni informacionih i komunikacionih tehnologija u poslovanju. Jačanje veza između obrazovnog sistema i naučno-istraživačkog sistema i sektora MSPa. Podizanje konkurentnosti sektora MSP-a programima razvoja menadžmenta preduzeća. Povećanje izvoza sektora MSP-a. povećanja broja regionalnih agencija i centara koji će pružiti podršku sektoru MSP-a i razvoj programa za podizanje konkurentnosti preduzeća. Poboljšanje statističkog sistema praćenja sektora MSP-a. Stvaranje novog pravnog okruženja koje će olakšavati. podrškom razvoju industrije softvera i elektronskog poslovanja. kao i postepenim uvođenjem principa elektronske vlade (egovernment). Sprovođenje reformi javnih službi u cilju efikasnijeg pružanja usluga i značajnog smanjenja administrativnih i birokratskih prepreka koje se postavljaju pred sektor MSP. što bi sektoru MSP-a olakšalo obavljanje administrativnih procedura putem interneta tj. stvaranjem uslova za veće učešće MSP-a u javnim nabavkama i većom penetracijom roba široke potrošnje iz sektora MSP-a.

u lokalnoj upravi. Vezano uz politiku MSP-a. Zbog toga je preduzetništvo način ponašanja. Hrvatska je uvela koncept one – stop – shop kroz program HITRO. Ali.nema malog i velikog preduzetništva. koja je već u velikoj mjeri usklađena s definicijom EU-a. koja uglavnom provodi programe financijskih poticaja i sadrži hrvatsku definiciju MSP-a. Hrvatska je dio mreže EIC-a (Euroinfo centara). u školama. U junu 2006. koje od 2002. Hrvatska je učesnica procesa unutar Evropske povelje za malu privredu. dugoročnije planiraju svoj poslovni pothvat. kao i mrežni sistem „Poslovni navigator“. koja su dominantni „proizvođač“ prihoda (55 posto prihoda). preduzetničke zone i sl. godine Hrvatska je uvela uslugu on-line registracije obrta. nevladinim organizacijama.ili ga nema. vlada koja to nije. a svi u društvu moraju naučiti i njihov jezik: prvenstveno vlade i banke (banke na tome vrlo intenzivno rade). dipl.J. koji sadrži informacije o poslovnim uslugama za mala i srednja preduzeća i to sve na jednom mjestu. na razumijevanju važnosti umrežavanja i timskog rada. bolnicama. Postoji preduzetnički kapacitet. došlo se je do zanimljivih podataka. Preduzetna preduzeća. prema hrvatskim podacima. to onda znači da postoje velika i mala preduzeća koja nisu preduzetna.2 HRVATSKA U Hrvatskoj je 65 posto zaposlenih u malim i srednjim preduzećima.ing. u ministarstvima.Šemsudin Habibović. Mala i srednja preduzeća 9. Hrvatska je konačno u 2006. potencijal. U okviru ovog programa planira se kompletan razvoj strategije „bolja regulacija – deregulacija“. ili škola koja to nije. zapošljavanje i izlazak na nova tržišta. kojim se nastoje poboljšati usluge poslovanja i pojednostaviti odnosi u poslovanju s državnom upravom. „e – obrt“. bolja regulacija. Preduzetništvo može biti zastupljeno u velikim i malim preduzećima. uspostavlja se Hrvatska agencija za malo gospodarstvo (HAMAG). Programom za poticaj MSP-a.HR. Zbog tih su brojki bili prisiljeni i prestati govoriti o „malom preduzetništvu“ . su ona koja vuku privredni rast. ili bolnica koja to nije. GEM istraživanje potvrdilo je da su preduzetnici koji to postaju zbog uočene poslovne prilike optimističniji. To je. na primjer. godine provodi CEPOR u saradnji s istraživačkim timom Sveučilišta J. Zbog toga se snažno čuje glas malih poduzeća. a i važni su izvoznici (25 posto ukupnog izvoza). omogućilo pojednostavljenje postupka registracije preduzeća od prosječnih 3 do 4 sedmice na 5 dana.maš. godini prešla u fazu u kojoj je broj preduzetničkih pothvata zbog uočene prilike bio veći od preduzetničkih pothvata zbog nužde i ne smije se ponoviti situacija u kojoj dominiraju preduzetnici koji to ne postaju svojom voljom. nego ih je na to natjerala situacija u kojoj su se našli. __________________________________________________________________________ 29 Modeliranje organizacionih struktura. Hrvatska podržava unapređivanje poslovnog okruženja (npr.). velika i mala. djelovanje sve što se temelji na želji za postignućem. klima. Kroz istraživanje preduzetničke aktivnosti Hrvatske. lokalna uprava koja to nije. na kreativnosti i inovativnosti. informacionih tokova i baza podataka . očekuju snažniji rast. a sektor malih i srednjih poduzeća je sektor privrede u kojem je i jako mnogo nepreduzetnih preduzeća. Zakonom o razvoju male privrede (gospodarstva). pa do pojedinca koji to nije. privatnom životu . Strossmayera u Osijeku (Global Entrepreneurship Monitor – GEM).

više nego u 2006 godini.6%. a vlasnik. do 2006. početkom 2008.ing. Među njima nema onih sa osnovnim obrazovanjem ili sa zvanjima magistra ili doktora nauka.maš. povećanje nivoa znanja.3 CRNA GORA Mala i srednja preduzeća Prema rezultatima do kojih je u anketi među korisnicima svojih kredita. povećanje konkurentnosti i podsticaj izvoza. godine se nastavljaju i u 2007. Situacija se na tom polju ipak popravlja. Sopstveni web site nema 40 odsto ispitanih. dok bi oni kao zaposleni u preduzeću prihvatili veći stepen odgovornosti u gotovo dvije trećine slučajeva. 9. iznosio 33. Svako peto anketom obuhvaćeno preduzeće ne izdvaja novac za edukaciju zaposlenih. Zaposleni u njima komuniciraju pretežno formalno. Direkcija za razvoj malih i srednjih preduzeća je. 2007. povećanje dostupnosti finansijskim sredstvima. godine. broj malih i srednjih preduzeća je na kraju 2006. a zapošljavaju od jednog do četiri. kao i nepostojanjem dovoljno razvijene svijesti o dometima internet prezentacija. Samo 12 odsto vlasnika MSP nije spremno da zaposli nekog od članova porodice. a na dan 21.Šemsudin Habibović.377. kao i za raniji perod od 2002-2006. što se dijelom može objasniti i njihovim orijentisanošću na domaće tržište. a ispitanici to pravdaju najčešće nedostatkom edukacije i nepostojanjem potrebe za njihovim korišćenjem. Crnogorska MSP velikim dijelom zavise od samo jedne osobe i funkcionalno su organizovana kao centralizovani sistem. Upotreba računara među njima je i dalje na nižem nivou. odnosno računare. povećanje zapošljavanja u malim i srednjim preduzećima. dipl. koristi internet jednom dnevno i ne plaća elektronski. prosječan vlasnik crnogorskog malog i srednjeg preduzeća (MSP) ima srednju stručnu spremu. Pozitivni trendovi od 2001. web prezentacije ili elektronsko plaćanje u poslovanju. što je za 3. u 53 odsto slučajeva ima srednju stručnu spremu. kao strateške ciljeve definisala: • • • • • povećanje broja malih i srednjih preduzeća. došao crnogorski Fond za razvoj.12. jer 29 odsto ispitanih namjerava da napravi sajt svoje kompanije. odnosno direktor. internet. godine taj broj je bio 36. ali je tek svaki treći ispitanik ocijenio da ih mnogo upotrebljava. godine. Manje od petine anketiranih preduzeća ne koristi informacione tehnologije. odnosno 10. Vlasnici imaju pozitivna iskustva iz rada sa zaposlenim članovima porodice. godini i kada je u pitanju rast broja malih i srednjih preduzeća. __________________________________________________________________________ 30 Modeliranje organizacionih struktura. godinu. Prema Centralnom registru privrednog suda.563 preduzeća. informacionih tokova i baza podataka . iako je 94 odsto njih spremno da se obrazuje. za prethodnu 2007.940.

Povećanje broja novih MSP-a i preduzetnika za 30% do kraja 2010.Šemsudin Habibović.maš. godinu.ing. godine u odnosu na 2006. __________________________________________________________________________ 31 Modeliranje organizacionih struktura. 3. informacionih tokova i baza podataka .. g. u odnosu na 2006. kao osnovni ciljevi su definisani: 1. koji je crnogorska Vlada usvojila krajem 2007. 2. – 2010. internacionalizacija) na 30% do kraja 2010. Mala i srednja preduzeća Strategijom razvoja malih i srednjih preduzeća 2007. Povećanje učešća MSP-u u izvozu (konkurentnost. Povećanje učešća MSP-u u BDP na 60% do kraja 2010. godine . 4.godine.odine. dipl.godinu. Povećanje zaposlenosti u MSP-u za 20% do kraja 2010. godine.

maš. pozitivan uticaj na rast društvenog proizvoda i nacionalnog dohotka. bolja komunikacija unutar preduzeća i slično. naročito krajem prošlog i početkom ovog vijeka. koji obezbjeđuje opstanak na tržištu jeste postizanje poslovne izvrsnosti. tako i na stranom tržištu. Mala i srednja preduzeća treba da se udružuju u asocijacije i formiraju svoje klubove. koje svakim danom postaje sve zahtjevnije. lakša primjena novih menadžment trendova. brža su u iskorišćavanju novih mogućnosti ekonomskog i tehnološkog razvoja i više orijentisana na male inkrementalne inovacije. univerziteti. Iskustva u upravljanju razvojem MSP-a. dipl. Međutim. kao što su: fleksibilnost. stvarajući na taj način još bolji proizvod. Država direktnim i indirektnim mjerama podrške treba da pozitivno utiče na okruženje MSPa. koje MSP-u omogućuje da svoje poslovanje prilagodi zahtjevima savremenog poslovanja. instituti. Zahvaljujući svojim karakteristikama. kako bi se obezbijedilo ispunjenje naprijed definisanog strateškog cilja. razne asocijacije i firme koje se bave konsaltigom. Male firme i velike kompanije imaju različitu ulogu u inovativnom procesu. ZAKLJUČAK Posmatramo li razvoj svjetske ekonomije i događaje koji prate proces globalizacije svjetskog tržišta. MSP moraju stalno da rade na unapređivanju svojih proizvodnih procesa. Jedan od bitnih faktora. odnosno uslugu. Mala i srednja preduzeća predstavljaju kičmu evropske ekonomije. na jednoj strani. uočavamo da su mala i srednja preduzeća (MSP) uspjela da se izbore za poziciju neophodnog elementa u razvoju nacionalne ekonomije. možemo reći da je potrebno više koordinacije između svih institucija i projekata da bi se povećala efikasnost institucija u budućnosti. omogućilo je da razvoj sektora malih i srednjih preduzeća predstavlja imperativ za sve zemlje koje žele da svoju ekonomiju prilagode novim tržišnim uslovima. privredne komore.Šemsudin Habibović. U želji da opstanu na tržištu. generalno posmatrano. lokalna uprava. samo na taj način naša mala i srednja preduzeća će biti sposobna da odgovore zahtjevima tržišta. __________________________________________________________________________ 32 Modeliranje organizacionih struktura. zahvaljujući sve većoj konkurenciji. stvaraju najviše radnih mjesta i pospješuju razvoj evropske ekonomije. Mala i srednja preduzeća 10. više tržišno i manje istraživački orijentisana. kako na domaćem. na drugoj strani. i da bi se maksimizirala saradnja u raznim oblastima u kojima se interveniše ili se pokreću nove inicijative. ukazuju da strateški cilj Bosne i Hercegovine treba da bude upravljanje razvojem MSP-a. ali i svih zaposlenih. koji zahtijeva dosta ulaganja samog vlasnika. visoko relativno učešće zaposlenih MSP u ukupnom broju zaposlenih u visokorazvijenim zemljama. za MSP je vrlo dug i težak proces. informacionih tokova i baza podataka . Postizanje poslovne izvrsnosti. i nedostatak finansijskih sredstava i vremena kao najvažnijih resursa u našoj zemlji. Okruženje za MSP predstavlja: država-vlada. edukacijom i pružanjem drugih vidova pomoći. njihov broj.ing. Na kraju. MSP su.

• Prepoznajemo preduzetništvo kao važnu i produktivnu sposobnost. • Uzimamo u obzir da je povremen neuspjeh popratna pojava odgovornih inicijativa i preuzimanja rizika. __________________________________________________________________________ 33 Modeliranje organizacionih struktura. predanosti i fleksibilnosti u novoj ekonomiji. zapošljavanja. biće uspješan samo ukoliko se mala preduzeća stave na vrh prioriteta. U Lisabonu smo uspostavili cilj da Evropska unija postane najkonkurentnija i najdinamičnija privreda na svijetu. Mala i srednja preduzeća 11. na svim nivoima odgovornosti. mi: • Smo svjesni dinamičkih kapaciteta malih preduzeća za odgovor na nove potrebe tržišta i obezbjeđenju novih radnih mjesta. PRILOG 1: EVROPSKA POVELJA O MALIM PREDUZEĆIMA Evropska povelja o malim preduzećima . Zbog toga. te se mora posmatrati prilika za učenje i usavršavanje. a takođe socijalne i lokalne integracije u Evropi. Ona su ključni izvor zapošljavanja i temelj za razvoj poslovnih ideja.European Charter for Small Enterprises Mala preduzeća su kičma evropske privrede. analiziranjem postojećih mjera. U tom cilju zalažemo se da ćemo: • Jačati inovativni i preduzetnički duh. • Ističemo važnost malih preduzeća u podsticanju socijalnog i regionalnog razvoja. Principi Insistirajući ka tome. veće i bolje zapošljavanje i veću socijalnu koheziju. Položaj malih preduzeća u Evropskoj uniji može se poboljšati: aktivnostima ka podsticanju preduzetništva. Mala preduzeća se moraju posmatrati kao glavni pokretači inovacija. Napori Evrope ka uvođenju nove ekonomije. a nosioci politika da uzmu u obzir potrebe malih preduzeća. • Pozdravljamo uspješna preduzeća.maš. Ona su prva koja trpe pretjeranu birokratiju. dipl. • Prepoznajemo vrijednosti znanja. sposobnosti za održiv privredni rast. i njihovim prilagođavanjem ka malom biznisu. informacionih tokova i baza podataka . treba kreirati najbolje moguće okruženje za potrebe malog biznisa i preduzetništva. Mala preduzeća su najosjetljivija na promjene u poslovnom okruženju. koji omogućuje evropskim preduzećima da se uspješno suoče s novim izazovima.ing.Šemsudin Habibović. ali su i prva koja će procvjetati ako se ukloni birokratski pristup i nagradi uspješnost. koja zaslužuju da budu pravično nagrađena. ponašajući se kao primjer inicijative i predanosti. bazirana na znanju.

Bolje zakonodavstvo i regulative Nacionalne zakone o stečaju treba ocjenjivati u svjetlu dobre prakse. obavezujemo se da ćemo djelovati u skladu sa sljedećim principima djelovanja. U tom smislu. 4. Učenje kroz benchmarking treba nas voditi ka poboljšanju sadašnjih praksi u EU. Potrebno je analizirati novu regulativu na nacionalnom nivou i nivou Zajednice u cilju ocjene njihovih uticaja na mala preduzeća i preduzetnike. razvijati odgovarajuće programe treninga za menadžere u malim preduzećima. time što će Evropska unija ponuditi najbolje poslovne okruženje za mala preduzeća u svijetu. Kontinuirano poboljšavati efikasnost. Promovisati prvoklasnu podršku malim preduzećima Principi djelovanja Prihvatajući i potpisujući ovu Povelju.ing. Treba poboljšati online pristup za registraciju. • • • • • • • Mala i srednja preduzeća Postići regulacioni. Gdje god je moguće. Evropa će njegovati preduzetnički duh i nove vještine od ranijeg doba života. informacionih tokova i baza podataka . pogodan za poduzetničku djelatnost i poboljšati status preduzetnika. Olakšati pristup najkvalitetnijim istraživanju i tehnologiji. Opšta znanja o poslovanju i preduzetničkim potrebama treba poučavati na svim nivoima školovanja. Osigurati pristup tržištu na bazi minimalno opterećujućih zahtjeva. koji su u skladu glavnim ciljevima javne politike. kako bi se smanjilo opterećenje za mala preduzeća. Jeftinije i brže osnivanje preduzeća Troškove osnivanja preduzeća. Ohrabrivaćemo i promovisati preduzetničke poduhvate najmlađih. nacionalnu i EZ regulativu treba pojednostaviti. Slušati glas i mišljenje malih preduzeća. Specifični moduli koji se odnose na biznis. trebaju biti neophodan sadržaj obrazovnih programa u srednjem i visokom obrazovanju.Šemsudin Habibović. 3.maš. uzimajući u obzir potrebe malih preduzeća. Poboljšati pristup izvorima finansiranja kroz čitav životni ciklus preduzeća. 1 Obrazovanje i obuka u području preduzetništva. Evropska Komisija treba pojednostaviti zakone koji se odnose na konkurentnost. Vlade trebaju usvajati korisnički orijentisanu administrativnu dokumentaciju. dipl. 2. Sticanje poslovnih vještinama __________________________________________________________________________ 34 Modeliranje organizacionih struktura. treba prilagoditi najkonkurentnijim u svijetu. Mala preduzeća mogu biti oslobođena od izvjesnih regulatornih obaveza. da hvataju korak s najbržima. Podsticati zemlje s najvećim kašnjenjima i najkomplikovanijim procedurama za osnivanje novih preduzeća. fiskalni i administrativni okvir.

ekspanzije malog biznisa. razvijati efektivnije istraživačke programe orijentisane na komercijalnu primjenu znanja i tehnologija. Evropska komisija i zemlje članice zato moraju nastaviti sprovođenje reformi koje za cilj imaju ostvarenje suštinski jedinstvenog evropskog tržišta. . Komisija mora dati pozitivan primjer u ovoj oblasti. dipl.Šemsudin Habibović. Mala i srednja preduzeća Nastojaćemo da osiguramo takve trening institucije. komplementarne trening programima „unutar kuće”. Zemlje članice EU trebaju primjenjivati najbolju praksu u oporezivanju i individualnim podsticajima uspješnog poslovanja.ing. Preduzetnicima su potrebna finansijska sredstva da bi pretvorili svoje ambicije u realnost. Poboljšanje online pristupa Potrebno je podsticati elektronsku komunikaciju javnih istitucija sa sektorom malog biznisa. poreske prijave ili jednostavno primati informacije online pristupom što će ubrzati i pojeftiniti poslovanje.). popunjavati aplikacije. mi ćemo: . i obezbjediti trajne obuke i konsultacije.Poboljšati pristup strukturnim fondovima i podsticajima Evropske investicione banke povećanjem raspoloživih sredstava za nova preduzeća (startup-i). korisnički orijentisanog ka malom biznisu u kritičnim oblastima njihovog razvoja. kao i kapacitete malih preduzeća da identifikuju. plin i sl. telekomunikacije. Time će preduzeća moći dobijati savjete. koji će dati adekvatnu ponudu vještina prilagođenih potrebama malih preduzeća. __________________________________________________________________________ 35 Modeliranje organizacionih struktura. . komunalne službe (struja.maš. voda. selektuju i usvoje tehnologije. razviti i prilagoditi sisteme kvaliteta i certifikacije za mala preduzeća. uključujući elektronsko trgovanje. 8. U isto vrijeme. informacionih tokova i baza podataka . 7. evropska i nacionalna regulativa o konkurentnosti treba biti odlučno primjenjivana da bi stvorila šansu za mala preduzeća da uđu u nova tržišta i da se takmiče u “fer” (nepristrasnim) uslovima. 6. visoko-tehnološka preduzeća ukljućujući instrumente equity kapitala (emisije akcija). Jačanje tehnološkog kapaciteta malih preduzeća Jačaćemo postojeće programe usmjerene ka promociji širenja tehnologije prema malim preduzećima. Važno je osigurati da patent Evropske zajednice bude lahko pristupačan malim preduzećima. Poreska i finansijska politika Neophodno je prilagoditi poreske sisteme u cilju nagrađivanja uspješnih. otvaranja novih radnih mjesta i olakšavanja kreiranja i kontinuiteta malih preduzeća. javne nabavke i prekogranični sistemi plaćanja. podsticanjem osnivanja preduzeća. a posebno evropskih malih preduzeća. Da bi poboljšali pristup malih preduzeća finansijskim uslugama. 5. Bolje korišćenje prednosti jedinstvenog tržišta Mala preduzeća osjećaju korist od aktuelnih reformi evropske ekonomije. primjeniti Akcioni plan finansijskih usluga i Akcioni plan rizičnog (venture) kapitala.Poboljšati vezu između bankarskog sistema i malih preduzeća stvaranjem prikladnih uslova pristupa kreditiranju i rizičnom kapitalu.Identifikovati i ukloniti prepreke kreiranju panevropskog tržišta kapitala. Pružićemo podršku tehnološkim kooperacijama i razmjeni između preduzeća različitih veličina.

koji će biti lahko dostupni i jednostavni. Koristićemo efikasne pokazatelje da bi procjenili progres tokom vremena u poređenju sa najboljima u svijetu. informacionih tokova i baza podataka . i relevantni za potrebe preduzeća. primjenom web stranica i korišćenjem Evropskog centra za praćenje malih i srednjih preduzeća. širiti najbolju praksu kooperativnih sporazuma. Vršićemo godišnji monitoring i evaluaciju progresa na bazi izvještaja Evropske komisije o relevantnim temama na proljetnom sastanku na vrhu. Koordiniraćemo aktivnosti zemalja članica i EU na kreiranju informacionih i poslovnih sistema podrške. mreža i usluga. osigurati pristup u čitavoj EU podrška vođenju i podršci mentora i poslovnih “anđela”. efikasnije zastupanje interesa malih preduzeća na nivou Unije i na nacionalnom nivou Vršićemo provjeru kako se interesi malih preduzeća reprezentuju na EU i nacionalnim nivoima. da bi smo kontinuirano poboljšavali vlastite rezultate. Mala i srednja preduzeća Podržaćemo kako angažovanje malih preduzeća u međusobnoj saradnji na lokalnim. visokog obrazovanja i istraživačkih institucija. Kardifski proces ekonomskih reformi. Razviti jače. podržati kooperaciju malih preduzeća da bi se poboljšala njihova sposobnost za ulazak na panevropska tržište i proširiti njihove aktivnosti na tržištima trećih zemalja. Zato će se koristiti Višegodišnji program za preduzeća i preduzetništvo. uključujući socijalni dijalog. Luksemburški proces politike zapošljavanja i drugi programi i inicijative Evropske zajednice. tako i kooperaciju malih preduzeća. panevropske kooperacije između malih preduzeća koristivši informacione tehnologije. evropskim i međunarodnim nivoima.Šemsudin Habibović. nacionalnim. 9. Potrebno je podržati akcije na nacionalnim i regionalnim nivoima usmjerene razvoju klastera (grozdova) preduzeća i institucija. Evropska povelja o malim preduzećima odobrena je od strane lidera EU na zasjedanju Savjeta Evrope u Feira. traženja boljih praksi u svim oblastima koja imaju efekte na mala preduzeća. Uspješni preduzećima modeli elektronskog poslovanja i vrhunske podrške malim Komisija i zemlje članice EU trebaju podsticati mala preduzeća u primjeni najbolje prakse i usvajanju uspješnijih poslovnih modela koji će omogućiti da zaista napreduju u novoj ekonomiji. Obavezujemo se da ćemo napredovati ka ovim ciljevima primjenivši otvoren metod koordinacije nacionalnih politika o preduzećima. 10.ing. 19-20 juna 2000.maš. __________________________________________________________________________ 36 Modeliranje organizacionih struktura. u cilju jačanja našeg znanja. dipl.

B. 7. Dijana Šabović-Brezac: Izazovi poduzetništva u BiH. informacionih tokova i baza podataka .. 08. Direkcija za razvoj MSP: Strategija razvoja MSP u Crnoj Gori. LITERATURA Mala i srednja preduzeća 1. 2003.maš. 2006.Šemsudin Habibović. RS. Ministarstvo za privredu i privatizaciju Vlade Srbije: Strategija razvoja MSP i preduzetništva u Srbiji za period 2003. 2006. Podaci Zavoda za statistiku FBiH.2007. Beograd. 8. 34. Srđan Bogetić: Aktivnosti domaćih malih i srednjih preduzeća u cilju postizanja poslovne izvrsnosti.÷2010. Varaždin. dipl. Nacionalna konferencija o kvalitetu. magistarski rad. Biljana Pešalj: Ekonomika preduzeća. Evropska povelja o MSP 5. Podgorica 2007. magistarski rad. Ljubljana.. 2.05. Tomislav Bogović: Uticaj informatičkog poduzetništva na razvoj Varaždinske županije.Luka. Crne Gore. 9.ing. 4.÷11. Vlada RS: Strategija razvoja MSP u RS za period 2006.÷2008. 3. __________________________________________________________________________ 37 Modeliranje organizacionih struktura. 12. 2006. 6. Srbije. Kragujevac.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->