P. 1
Kondicioniranje Vode Za Pice

Kondicioniranje Vode Za Pice

|Views: 624|Likes:
Published by davorinka
higijena voda
higijena voda

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: davorinka on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/26/2014

pdf

text

original

Uvod

Sirova voda tj.voda koja se preko vodozahvatnih objekata koristi za potrebe vodosnabdevanja nikada nije potpuno cista . Ona uvek sadrzi , manje ili vise , razlicite materije u rastvorenom ili suspendovanom obliku , a unesene su iz sredine kroz koju voda prolazi ( sa povrsine litosfere , kroz hidrogeoloski medijum , kroz atmosferu ) . Da bi se utvrdilo prisustvo pojedinih supstanci u sirovoj vodi , moramo na bazi propisano uzetih uzoraka izvrsiti odgovarajuce analize cije rezultate uporedjujemo sa vazecim standardima vode za pice . Rezultati poredjenja nam govore da li i u kojoj meri je potrebno vrsiti kondicioniranje vode . Kondicioniranje vode je proces za postizanje svojstava pitke vode i koncentracije supstanci ispod maksimalno dozvoljenih koncentacija .

Razlozi zbog kojih se vrsi kondicioniranje vode su :  Organolepticki – uklanjanje boje , mirisa , ukusa ;  Zdravstveni – uklanjanje postojecih stetnih sastojaka i mikroorganizama ( patogene bakterije , teski metali ) ili dodavanje korisnih elemenata kao sto je fluor ;  Tehnoloski – uklanjanje osobina i sastojaka koji stete tehnoloskom procesu industrije , najcesce prehrambenoj industriji ( tvrdoca , korozivnost , teski metali ) . Izbor metoda za kondicioniranje vode : Izbor metoda za kondicioniranje vode zavisi od osobina sirove vode . Priprema vode za pice je veoma kompleksna oblast. Uvek je lakse zastiti vodu od zagadjenja nego preciscavati . Dakle , da bi se izvrsio izbor metoda za kondicioniranje vode mora se :  Poznavati kvalitet sirove vode ( hemijski , fizicki i mikrobioloski sastav i osobine vode ) ;  Predvideti trend promene kvaliteta vode ( tokom dana , sezone , godine ili duzeg vremenskog perioda ) ;  Predvideti mogucnost da se postojece smetnje otklone ;  Odabrani nacin prerade vode treba biti optimalan u pogledu investicionih i eksploatacionih troskova ;  Kvalitet vode na izvoristu ne sme biti losiji od 2A klase na osnovu Uredbe o klasifikaciji voda objavljene u ^ Sl.Glasnik RS ^ broj 5/68 i 33/75 ;  Veoma je vazna zastita izvorista i distributivnog sistema od zagadjivanja . Podzemne vode iz dubokih , dobro zasticenih vodonosnih slojeva obicno ne sadrze patogene mikroorganizme pa se takva voda najcesce distribuira bez kondicioniranja ili uz minimalnu obradu ali uz obaveznu

predozonizacija ) .  Mikrosita . filtraciju i  Dezinfekciju . smanjuje efikasnost hlorisanja . Povrsinske vode obicno zahtevaju sve faze prerade i to :  Prethodnu obradu ( skladistenje – odlezavanje . Prethodna obrada vode Pre nego sto se predje na preradu vode ona cesto mora biti podvrgnuta prethodnoj obradi narocito je to slucaj sa povrsinskim vodama koje se koriste za snabdevanje stanovnistva vodom za pice . brzinu filtracije . Na proces kondicionoranja vode veliki uticaj ima temperatura vode . predsedimentaciju . flokulaciju .  Predhodnu dezinfekciju ( predhlorisanje . Povecana temperatura ukazuje na prodor industrijske vode koriscene za hladjenje .  Predsedimentaciju . prethodnu dezinfekciju ) ;  Koagulaciju . Pad temperature ukazuje na prodor podzemnih voda .  Aeraciju . mikrosita . . PH vrednost i salinitet . Niza temperatura vode usporava procese koagulacije . Prethodna obrad vode podrazumeva :  Grubu filtraciju krupnih necistoca resetkama.  Odlezavanje ( skladistenje ) . flokulacije .dezinfekciju hlornim preparatima sa odrzavanjem odredjene koncentracije rezidualnog hlora . bioloska aktivnost . Od temperature vode zavisi sadrzaj rastvorenog kiseonika u vodi . talozenje .

Na ovaj nacin voda odlezava u rezervoarima i akumulacijama pri cemu dolazi do smanjivanja mutnoce .Gruba filtracija krupnih necistoca resetkama Ova metoda podrazumeva uklanjanje iz vode eventualnih predmeta ( grane . suspendovane cestice ) cija je specificna tezina veca od vode talozi se pod dejstvom gravitacije . enterovirusa ) . Za predsedimentaciju prave se i bazeni koji mogu biti celicni . Izradjuju se od celicnih sipki . Resetke prgradjuju dovodni kanal i postavljaju se vertikalno ili pod nagibom najcesce od 40-70° . Ova metoda je od posebne vaznosti u periodima poplava . nerastvorne i plivajuce materije iz vode . pravougaonog ili kruznog poprecnog presekakoje se postavljaju u kanal na jednakom medjusobnom razmaku sa velicinom otvora od 3-100mm.Bazeni za . Ovom metodom se obezbedjuje i kontinuitet snabdevanja vodom jer skladistenje vode moze da posluzi kao zaliha u slucaju akcidentnih situacija dok opasnost ne prodje . topljenja snega ili nakon obilnih padavina kada se nivo povrsinskih voda povecava . Kod ove metode . svaka cestica ( mulj . povecanje koncentracije gvozdja i mangana u vodi usled njihovog rastvaranja iz tla . Najveci efekat je leti kada voda odlezi 3-4 nedelje . lisce ) . smanjuje se prisustvo patogenih mikroorganizama indikatora fekalnog zagadjenja voda ( salmonela . betonski ili ukopani u zemlju . Pomocu resetki se uklanjaju krupnije . Nezeljeni efekat ove metode je stvaranje algi . Rezervoari za odlezavanje vode treba da budu postavljeni u serijama jer se tako povecava efekat skladistenja vode . trava . Odlezavanje ( skladistenje ) Ova metoda se primenjuje kod zahvatanja povrsinskih voda za snabdevanje stanovnistva vodom za pice ( vode reka i jezera ) . yagadjenje od zivotinja . cije se prisustvo na ovaj nacin moze smanjiti i do 99 % . Predsedimentacija Predsedimentacija kao metoda prethodne obrade vode primenjuje se kod veoma zamucenih povrsinskih voda .

Prethodna dezinfekcija moze da se obavlja hlornim preparatima i ozonom .predsedimentaciju mogu biti opremljeni i sistemom za dodavanje odredjenih hemikalija za obavljanje delimicne koagulacije u periodu velikog zagadjenja kada prirodno bistrenje nije moguce . uklanjanje mirisa i ukusa . Efikasnost mikrosita u uklanjanju algi u periodu njihovog cvetanja je 80 – 90 % . Aeracija Aeracija je postupak dovodjenja vode u kontakt sa vazduhom .  Uduvavanjem vazduha u vodu . Ozon je veoma aktivno oksidaciono sredstvo razgradjuje . oksidise i time uklanja amonijak . Aeracija vode se obavlja :  Rasprsivanjem vode . Primena mikrosita znatno rasterecuje filtre i produzava vreme efektivnog rada izmedju dva pranja . unistava alge . Izdvajanjem raznih gasova iz vode . pri cemu dolazi do mesanja vode sa kiseonikom iz vazduha koji u vodi obavlja oksidacione procese ( obogacivanje vode kiseonikom ) .  Ozon je efikasno sredstvo i primenjuje se u poslednje vreme sve cesce . gvozdje i mangan .  Propustanjem vode preko kaskada i preliva . izdvajanje gvozdja i mangana ( do 44 % ) . Aeracija potpomaze izdvajanje raznih gasova iz vode . sudove i druge materijale sa kojima dolazi u kontakt . narocito ugljen-dioksida smanjuje se korozivnost vode koja je veoma stetna za cevi . Mikrosita Mikrosita se primenjuju kod povrsinske vode koja sadrzi dosta mikroalgi .  Izlaganjem vode uticaju atmosferskog vazduha . Prethodna dezinfekcija Prethodna dezinfekcija smanjuje broj fekalnih i patogenih bakterija u vodi .

Njegova primena je veoma zastupljena jer je hlor jeftin .02mm skupljaju i medjusobno slepljuju pri tom se povecava njihova tezina i ubrzava istalozavanje . nemogucnost da se na trzistu nabavi kao gotov proizvod . Ozon prevodi sva hemijska jedinjenja koja se mogu oksidisati u oksidacione produkte ( nitrite u nitrate . moze se lako nabaviti . Koagulacija Prirodno talozenje vode je veoma dug proces . gvozdje i mangan u nerastvorna jedinjenja ) . Svrha koagulacije u tretmanu vode za pice je destabilizacija :  suspendovanih cestica ( cestica mutnoce neorganskog porekla ) . hemijskih jedinjenja koja imaju za cilj da sitne cestice sa precnikom od 0. poseduje jako baktericidno dejstvo a pri tome ne utice nepovoljno na ljude . pri cemu voda dobija svezinu i pitkost .materije koje vodi daju miris i ukus ( odstranjuje neprijatan miris i ukus za 60 – 80 % ) . pa se talozenje vode sve cesce obavlja uz dodatak koagulanata . pa se ozonizacija preporucuje samo za vodu koja se pije neposredno posle dezinfekcije . Doza ozona treba da se tacno odredi i treba da odgovara kolicini organskih materija u vodi . a postrojenja za proizvodnju ozona se komplikovana i skupa . oyon takodje eliminise boju vode 20 – 25 % . Medjutim . Nedostatak primene ozona je njegova nepostojanost . takodje razlaze potpuno fenolna jedinjenja a delimicno i pesticide . postojan je u vodi . metoda kontrole koncentracije hlora u vodi je jednostavna i brza . lako se dozira . . nije neophodna posebna strucnost za rukovanje aparatima koji sluze za hlorisanje vode .  Za razliku od ozona hlor posle primene ostaje kao veza u vodi kao rezidualni hlor . ako je voda bogata organskim materijama hlorisanje povecava sadrzaj biorazgradljivog organskog ugljenika i stvara nepozeljne sporedne produkte ( hlorovana organska jedinjenja – trihlor metane ) . Ozonizovane vode se veoma brzo naknadno zagadjuju .

Uklanjanje mutnoce Primenom samo procesa koagulacije u tretmanu vode ne postize se znacajna redukcija mutnoce . naprotiv .  organskih materija antropogenog porekla ( rezidua pesticida ) . a potvrdjeno JAR testom u labobatoriji su pokazala da se znacajan efekat uklanjanja tih jedinjenja postize mehanizmom destabilizacije i talozenja organskih materija koje sadrze sorbovana sinteticka organska jedinjenja . Visestepeni procesi flokulacije . vrednost mutnoce kao parametra moze da se poveca tokom ovog procesa imajuci u vidu formiranje nerastvorljivih jedinjenja nastalih tokom dodatka koagulanata . . Uklanjanje jedinjenja antropogenog porekla Rezultati su oprecni ali jedno istrazivanje uklanjanja antropogenih jedinjenja matematickim modelom . prirodnih organskih materija prisutnih u obliku koloida ili u rastvorenom obliku . Blok sema koagulacije Poznati koagulanti su :  Al 2(SO4)3 × 18H2O – Popularni naziv Alaun  FeSO4 × 7 H2O – fero-sulfat ( zelena galica )  Fe( SO4)3 ×9H2O – feri-sulfat  FeCl – feri-hlorid .  bakterija i algi u cilju obrazovanja vecih cestica ( flokula ) sto pogoduje daljem tretmanu cestica bistrenjem ili filtracijom . Koncentracija pesticida u koagulisanoj vodi ( u kojoj su ove cestice umrezene u flokule aluminijumhidroksida ) je bila i do 80 % niza nego u sirovoj vodi . sedimentacije i filtracije koriste se u sprezi sa koagulacijom kako bi se postiglo dodatno snizavanje suspendovanih materija i mutnoce .

5 do 6.Koagulanti se obicno dodaju vodi u obliku rastvora . Pomocna sredstva koja ubrzavaju proces koagulacije su razlicita na primer natrijum-karbonat . Ukoliko ih nema .  Gravitacioni mesaci mogu biti horizontalni i vertikalni . Za stvaranje pahuljica potrebno je prisustvo soli u obliku hidrokarbonata . dodaju se najcesce u obliku kreca ( natrijum-karbonat ) . dok . Njpovoljniji rezultati koagulacije postizu se sa aluminijum-sulfatom pri PH vrednosti vode od 5. kod voda sa visokim alkalitetom potrebno je dodati veliku dozu koagulanta da bi rezultujuci PH bio u domenu optimalnog za dati koagulant . Rad vertikalnog mesaca temelji se na nacelu turbulentnog tecenja koji je prouzrokovan znatnom promenom pritiska . Pri dodavanju aluminijum-sulfata u vodi se odigrava sledeca reakcija : Al2(SO4)3 + 3Ca(HCO3)2 → 2Al(OH)3 + 3CaSO4 + 6CO2 U ovoj reakciji stvara se aluminijum-hidroksid u obliku sivkasto obojenih krupnih pahuljica koje se brzo sedimentiraju pod dejstvom sopstvene tezine . Nakon unosenja koagulanata treba obezbediti brzo mesanje vode . Obicno se upotrebljavaju sledece dve vrste mesaca : • Gravitacioni mesaci • Mehanicki mesaci . Kod voda sa niskim alkalitetom dodatak koagulanta moze toliko sniziti PH vrednost vode da se ne moze izvrsiti koagulacija . to se postize u posebnim objektima ( bazenima ) pomocu mesaca u kojima se voda zadrzava do 5 minuta . Da bi proces koagulacije bio sto efikasniji potrebno je odmah nakon dodavanja koagulanta omoguciti njegovo intenzivno ( turbulentno ) mesanje sa sirovom vodom .8 . horizontalni mesaci se postavljaju u bazen u kojem je ugradjeno vise uzastopnih vertikalnih . Pozitivno naelektrisane pahuljice privlace iz vode sve negativno naelektrisane cestice pri cemu povlace sa sobom mulj i bakterije iz vode . U nasoj zemlji se za koagulaciju vode najcesce primenjuje aluminijum-sulfat .

2-0. Granicna vrednost brzine mesanja vode determinisana je mogucnoscu razbijanja vec sleplenjih flokula i iznosi 0. Sedimentacija vode Formirane flokule se zbog tezine brzo taloze – sedimentiraju . sto ujedno sprecava i njihovo talozenje u flokulatoru . Kolicina i vrsta flokulanata odredjuje se ispitivanjem vode .6mm potrebno je 10-30 minuta . Flokulacija Flokulacija je proces stvaranja flokula ( pahuljica ) stvaranjem koloida prethodno desatabilizivanih koagulacijom . Talozenje u horizontalnim taloznicima moze se odvijati : • U taloznicima u obliku pravougaonika i .5-0. Procesu stvaranja flokula potpomaze lagano i ravnomerno mesanje vode . Ovaj proces se naziva sedimentacija .pregrada sa otvorima postavljenim tako da stvaraju neprestanu promenu brzine i smera toka vode . Stvaranje flokula se obavlja u posebnim bazenima tzv .3 m/s .  Mehanicki mesaci se zasnivaju na mehanickom mesanju vode i koagulanta pomocu mesalice . Ovaj proces se odvija relativno sporo i da bi se dobile dovoljno krupne flokule velicine 0. traje 40-60 minuta i odvija se u sedimentatorima –taloznicama . Dodatno povecanje flokula postize se dodavanjem sredstava za flokulaciju – flokulanata . Njihov zadatak je da omoguce stvaranje flokula koje pocinje odmah nakon mesanja koagulanta sa vodom . flokulatorima . Danas se u procesu kondicioniranja vode upotrebljavaju dve vrste taloznica zavisno od smera kretanja vode u njima : • Horizontalni taloznici i • Vertikalni taloznici .

filtarski materijal . aktivan ugalj . Uredjaji koji sluze za filtraciju vode nazivaju se filtri . Filtracija vode Filtracija je proces propustanja vode kroz poroznu sredinu . Sema talozenja cestica u taloznicima u obliku pravougaonika Voda u taloznik dotice ulaznom zonom kroz jedan od vertikalnih zidova taloznika . Vazna osobina okruglog taloznika je promena brzine vode u zoni talozenja od najvece vrednosti u sredini do najmanje vrednosti na rubovima taloznika . Filtracija je slozen proces koji objedinjuje : • Mehanicko delovanje koje se sastoji u odstranjivanju cestica vecih od pora filtarskog materijala .• U okruglim taloznicima . prolazi njegovom duzinom zonom talozenja do suprotnog vertikalnog zida i izlaznom zonom otice iz taloznika . strugotina . Okrugli taloznik – sema U okrugli taloznik voda se dovodi u komoru smestenu u sredini taloznika u kojoj se voda radijalno krece . Cesca je primena okruglih taloznika . Filtracija vode obavlja se propustanjem vode kroz porozan sloj kvarcnog peska ili nekog drugog poroznog materijala kao sto je dijatomejska zemlja . Najcesce se koristi kvarcni pesak koji sadrzi silicijum-dioksid koji neutralise preostale potencijalne sile koloida zaostalih nakon procesa talozenja . . Ispod zone talozenja je zona mulja . ( slika ) Talozenje u vertikalnim taloznicima se moze odvijati u okruglim i kvadratnim taloznicama . Okrugli taloznik moze imati u sredini smesten i flokulator. Filtracijom vode uklanjaju se suspendovane materije zaostale nakon koagulacije i flokulacije ( 90 % ) i bakterje ( oko 98 % ) .

• Adhezijsko delovanje koje se ogleda u prijanjanju cestica na povrsini filtarskog materijala . • Biolosko delovanje koje se ogleda u stvaranju bioloske opne ili prevlake ( filma . Zato se ova filtracija i naziva spora filtracija i • Brzu filtraciju – dubinska filtracija koja podrazumeva filtraciju kroz ceo filtarski sloj . • Adsorpcijsko delovanje koje se ogleda u pripijanju ( na povrsini filtarskog materijala ) cestica koje sa vodom prodiru u poroznu sredinu . Po karakteru mehanizma zadrzavanja suspendovanih materija moguce je razlikovati : • Sporu filtraciju koja nastaje filtracijom kroz biolosku opnu koju obrazuju mikroorganizmi na povrsini filtarskog sloja . Zavisno od nacina prolaska vode kroz filtarski materijal . • Talozno delovanje koje se sastoji u gravitacionom odvajanju cestica koje sa vodom prodiru u unutrasnjost filtarskog materijala . filtri se dele na : • Gravitacione filtre u kojima se iznad filtarskog sloja nalazi voda cije filtriranje nastaje zbog delovanja sile teze pri visinskoj razlici dovoda i odvoda vode na filtru ; • Filtre pod pritiskom kod kojih filtracija nastaje zbog razlike u pritiscima na dovodu i odvodu vode ; . • Hemijsko delovanje koje se ogleda u disociranju mutnoce na sitnije delove ili u njenom prelasku u nerastvornu masu koja se potom uklanja iz vode . membrane ) od mikroorganizama .

Preko perforiranih drenaznih cevi voda se sakuplja u rezervoar . Za odvodjenje filtarske vode sleze filtarske cediljke koje se postavljaju ispod sljunka . Tada se pristupa ciscenju koje se sastoji u skidanju sloja peska debljine 20-30mm .5-1mm koji se nalazi preko sloja sljunka debljine 30-45cm . koji prema brzini filtracije filtracije mogu da budu :  Spori ( engleski ) filtri i  Brzi ( americki ) filtri . Za to vreme voda se ne koristi .4 m/h .  Engleski ( spori ) filtri koriste se kod vodovoda manjeg kapaciteta a narocito u vodovodima kod kojih se voda duzim stajanjem donekle oslobodi necistoce . Brzina ovog filtra je 2-10m3 na dan po metru kvadratnom . granulacije 0. smanjuje se propusna moc filtra .6mm koji se nalazi na sloju sljunka debljine 40cm.1-0. bakterija . Na filtar se moze . vec se ispusta u kanalizaciju . Za stvaranje membrane potrebno je vreme od dva do tri dana . To je takozvano sazrevanje filtra odnosno stvaranje bioloske kozice .3-0. Brzina filtracije im je 100-300m3/dan/m2 ili 5-12m/h . dvoslojna ili viseslojna i od zamucenosti vode . granulacije 0. Brzina ovih filtera zavisi od toga da li je filtarska ispuna jednoslojna .• Vakumske filtre – vrsta filtra kod kojih na odvodu vlada podpritisak . Pri radu filtra . Najcesce se za filtraciju koriste vestacki izgradjeni pescani filtri . organskih materija koje takodje deluju kao filtar i zadrzava suspendovane materije . • Americki ( brzi ) filtri sastoje se od sloja kvarcnog peska debljine 6090cm . Vremenom . u proseku 5m3 na dan po metru kvadratnom ili 0. Nakon nekoliko ciscenja kada se sloj peska smanji za 10-15mm obavlja se dopuna filtra dodavanjem cistog peska . Spori pescani filtri ispunjeni su slojem kvarcnog peska visine 1-1. Brzi americki filtri rade 40-50 puta brze od sporih engleskih filtra . Na spore filtre ne treba dovoditi vodu koja je prethodno hlorisana ili su joj dodata koagulantna i flokulantna sredstva. na povrsini se stvara zelatinozna membrana od mulja .5m .

Brzina filtracije je 10-1000l/min ili 4-5m3/h/m2 .5-6 bara . Ukontaktu sa vazduhom fero-hidrokarbonat . • Ugljeni ( karbonski ) filtri kod kojih de filtracija vrsi pomocu aktivnog uglja brzine 8m/h . a takodje i metoda jonske izmene putem zeolita i prirodne gline ili putem sintetickih izmenjivaca . Metode evaporacije i fosfatne koagulacije predstavljaju veoma dobre metode . Najcesce se primenjuje klasicna metoda koagulacije sa aluminijum-sulfatom ili ferihloridom . Pranje filtra traje 10-20 minuta najcesce se vrsi 1-2 puta dnevno . Pri ovome . Za pranje se trosi relativno mnogo vode oko 750l/m2/minuti . Mogu biti horizontalni i vertikalni . Postavljaju se posle procesa ozonizacije i ukoliko je potrebno uklanjanje rezidualnog hlora . Nakon pranja filtar sazreva za 10-30 minuta . Rade pod pritiskom od 1. Pored ovih filtara koriste se i : • Brzi pescani filtri pod pritiskom koji se koriste za manje vodovodne sisteme i to uglavnom kod filtracije vode za bazene i rekreaciju . U ovu svrhu se propusta komprimovani vazduh u filtar . odnosno od dna prema povrsini filtra . koja se uzima iz bazena ciste vode . u pravcu suprotnom od pravca kretanja vode . Uklanjanje radioaktivnih elemenata iz vode Za uklanjanje radiaktivnih elemenata iz vode koristi se vise metoda ciji izbor zavisi od vrste izotopa koji se nalazi u vodi . Sastoji se iz aeracije i filtracije vode . Uklanjanje gvozdja iz vode Proces uklanjanja gvozdja iz vode naziva se deferizacija . Filtar se brzo zagadjuje pa se mora cistiti svakih 24 casa .dovoditi vodu prethodno koagulisanu i istalozenu u sedimentacionom bazenu . a suspendovana materija se odvaja od cestica peska . Uklanjanje radioaktivnih materija preko pescanih filtara manje je uspesno . Odvojena necistoca odstranjuje se pomocu ciste vode . Radioloska dekontaminacija vode cesto se postize dodavanjem vode ( razblazivanjem ) do snizenja radoaktivnosti ipod maksimalno dozvoljene koncentracije . povecava se zapremina peska i sljunka .

Ovakav filtar moze da se puni do 8 puta dnevno a daje prilicne kolicine profiltrirane vode 500-1000 litara na dan . Za uspesno odstranjivanje mangana iz vode potrebno je da filtar sazri . Uklanjanje mangana iz vode Mangan se odstranjuje po istom postupku kao gvozdje . vodonik-peroksida ili kalijum-permanganata . Proces oksidacije odigrava se po sledecoj reakciji : 2Fe(HCO3)2 + O2 + H2O → Fe2(OH)6 + CO2 Nakon aeracije . U ovu svrhu postavljaju se dva bureta . Manganbikarbonat prevodi se oksidacijom u mangan-hidroksid ( nerastvorljiv ) .5 dodavanjem kreca ili natrijum-karbonata . Neke bakterije mogu da odstranjuju mangan iz vode ( Mangannifora ) . U gornjem buretu nalazi se sloj peska debljine 60cm koji se nalazi na perforiranom limu . Dunbarovog bureta . Omeksavanje vode . Na manjim vodnim objektima ( bunar ( proces deferizacije se moze improvizovati pomocu tzv. Donje bure sluzi kao rezervoar preciscene vode . voda se dovodi u tzv kontaktne bazene gde se dovrsava proces oksidacije i delimicno talozenje feri-jedinjenja .( najcesca forma gvozdja u vodi ) prelazi u nerastvorljivi feri-hidroksid . Potom se obavlja filtriranje vode na brzim pescanim filtrima koji otklanjaju flokule jedinjenja gvozdja . jedno iznad drugog . Zatim se iznad bureta rasprskava voda pomocu Segnerove vrteske . ozona . pri cemu se na pesku stvara mangan-dioksid . Proces deferizacije je znatno otezan kada se gvozdje nalazi u vodi u vidu slozenih organskih jedinjenja . koji se uklanja filtracijom vode . Pre upotrebe filtar treba da sazri u toku dva do tri dana . Za deferizaciju se koriste otvoreni i zatvoreni uredjaji ( ubacivanje vazduha pod kompresijom pri velikim kolicinama gvozdja ) . U takvim slucajevima obavlja se prethodna oksidacija vode pomocu hlora . Proces se ubrzava podesavanjem PH vode na 9.

natrijum zamenjuju za druge baze kao sto su kalcijum i magnezijum u vodi . Uklanjanje i dodavanje fluora u vodi . Kada se u vodi nalaze i karbonatna i nekarbonatna tvrdoca upotrebljavaju se kalcijum-hidroksid i natrijum-karbonat zajedno . obavlja se regeneracija filtra propustanjem rastvora kuhinjske soli ( 10% ) . Kao jonski izmenjivaci koriste se zeoloti odnosno permutiti ( vestacki zeoliti ) nastali sjedinjavanjem silikata . Za uklanjanje tvrdoce vode koristi se nekoliko metoda .Omeksavanje vode se izvodi zbog tehnoloskog problema koji predstavljaju tvrde vode za mnoga industrijska postrojenja . Elektrostaticka metoda omeksavanja upotrebljava se pri centralnom lozenju toplom vodom da se spreci zacepljenje lumena cevi . Kada se rezerva natrijuma iz zeolita iscrpi . sode i gline ( natrijum-aluminijum-silikat ) .Dodavanjem krecnog mleka vodi uklanja se karbonatna tvrdoca a dodavanjem natrijumkarbonata uklanja se nekarbonatna tvrdoca . Omeksavanje vode putem jonskih izmenjivaca obavlja se propustanjem vode kroz filtre ispunjene jonskim izmenjivacima . Zeoliti pokazuju osobinu da svoj bazni deo . Pri tome se zamenjuju joni kalcijuma i magnezijuma iz vode sa jonima natrijuma koji ne prouzrokuju tvrdocu vode . U ovu svrhu koristi se visokofrekventna struja koja talozi soli kalcijuma iz tvrdih voda . Najjednostavnije omeksavanje vode postize se dodavanjem kreca u obliku krecnog mleka Ca( OH)2 i sode ( natrijum-karbonat ) . Prolazna tvrdoca iscezava pri kuvanju usled oslodadjanja ugljenihdioksida i stvaranja nerastvorljivih karbonata . Za odstraanjivanje natrijum-hlorida iz morske vode upotrebljavaju se polupropustljive membrane . kao i zbog ekonomskestete koju moze prouzrokovati tvrda voda . Voda se filtrira kroz filtar natrijum-permutita debljine 60cm . U oba procesa stvaraju se nerastvorljiva jedinjenja kalcijum-karbonata u vodu flokula koje se zatim uklanjaju sedimentacijom ili filtracijom .

. Ranije opisane metode kondicioniranja vode znacajno umanjuju broj mikroorrganizama u vodi . kalijumpermanganat . Dezinfekcija vode Pod terminom dezinfekcija vode podrazumevaju se postupci koji dovode do unistavanja patogenih i saprofitnih mikroorganizama prisutnih u vodi .  Hemijske metode predstavljaju primenu razlicitih sredstava sa jakim oksidacionim delovanjem .  U fizicke metode dezinfekcije ubrajaju se : • Upotreba toplote . a a posebno se moze koristiti za vreme elementarnih nesreca . narocito u vodama centralnih vodovoda . . Ova metoda se moze koristiti za dezinfekciju manjih kolicina vode .8mg fluora po litru vode .. kao sto su hlor . Za dezinfekciju vode primenjuju se razlicite fizicke i hemijske metode . treba voditi racuna o gubitku ukusa vode prilikom prokuvavanja pa obavezno treba korigovati bljutavi ukus vode .S obzirom na protektivno dejstvo u zastiti zuba od karijesa . ukoliko voda sadrzi manje od 0. ali ne obezbedjuju njihovo potpuno unistenje ... Fizicke metode dezinfekcije  Dezinfekcija vode toplotom Najsigurniji i najjednostavniji nacin unistenja mikroorganizama predstavlja kuvanje vode na tacki kljucanja u trajanju od 10 minuta . Medjutim . U pojedinim slucajevima dezinfekcija vode obavlja se kao jedina metoda kondicioniranja vode . ozon . koji snabdevaju vise od 20 000 stanovnika . jod. fluorisanje vode je neophodno u vodama za pice koje sadrze minimalne koli;ine fluora . U nasoj zemlji doneti su propisi o fluorisanju vode u SR Srbiji ( Sl. • Upotreba ultraljubicaste radijacije .glasnik SR broj 1/71 ) koji zahtevaju obavezno fluorisanje vode za pice u vodovodima .

napravljeni od pecenog neglaziranog porculana .Ukus vode moze se popraviti na nekoliko nacina : • Najjednostavnije je uraditi aeraciju vode . Nedostatak ove metode je nemogucnost odrzavanja rezidualnog dejstva dezinfekcije u cilju sprecavanja sekundarne kontaminacije kao i nepostojanje metode za kontrolu dezinfekcije . pa je ova metoda pogodna za manje vodovode . Dezinfekcija vode odvija se tako sto voda lagano tece u tankom sloju oko svetiljke . • Eksploatacija uredjaja je jednostavna . pri cemu se apsorbuje ugljen-dioksid iz vazduha a time i povrati ukus vode . Chamberlandovi filtri . utoliko je dejstvo bolje . Aeraciju ove vode treba izvsiti veoma brzo da bi se izbegla sekundarna kontaminacija vode bakterijama iz vazduha. Ultraljubicasti zraci dobijaju se vestackim putem pomocu kvarcnih lampi sa zivinim parama ili pomocu argonsko-zivinih lampi . • Korekcija ukusa vode postize se takodje dodavanjem caja .  Dezinfekcija vode pomocu ultraljubicaste radijacije Za dezinfekciju vode upotrebljavaju se ultraljubicasti zraci koji u roku od nekoliko sekundi razaraju protoplazmu bakterija . Metod dezinfekcije pomocu ultraljubicastih zraka ima niz prednosti : • U vodu se ne uvode agensi koji menjaju osobine vode . Preduslov za efikasnu dezinfekciju je cistoca vode .  Porculanski filtri Dezinfekcija vode moze se obaviti pomocu porculanskih filtara tzv. Ukoliko je voda cistija . . • Potrebna je mala potrosnja energije . limunske kiseline ili vocnih sokova .

Kada se filtar zapusi . Pre upotrebe filtri se sterilisu kuvanjem . postojan je vodi . . Hemijske metode dezinfekcije Sredstva za dezinfekciju vode treba da zadovolje niz zahteva . podesno za rukovanje i da se moze lako nabaviti . jefin je . Hlor poseduje jako baktericidno dejstvo a pri tom ne utice nepovoljno na ljude . Pri tome treba paziti da se ne stvore pukotine u filtru . • Da je moguce brzo i lako odredjivanje njegove koncentracije u vodi . metoda kontrole koncentracije hlora u vodi je jednostavna i brza . • Da dezinfikuje vodu brzo . • Da je jeftino .razlicitih dimenzija Obicno su konstruisani tako da mogu da se montiraju na slavinu . To su sledeci zahtevi : • Sredstvo treba da je sposobno da razori bakterije u vodi . U istu svrhu sluze i Berkefeldovi filtri od infuzorijske zemlje i azbestni Seitzovi filtri . lako se dozira . ali postoje i gigantski levkovi . u sto kracem vremenskom periodu i pri njenoj razlicitoj temperaturi . ispira se vodom pod pritiskom u obrnutom smeru . Ova metoda se upotrebljava u slucaju kada se voda ne sme dezinfikovati pomocu hemijskih materja na primer . moze se lako nabaviti . za dezinfekciju mineralnih voda .  Dezinfekcija vode hlorom Hlorisanje vode je najrasprostranjenija metoda dezinfekcije . • Da u koncentraciji koja dezinfikuje vodu nije toksicno . • Da obezbedjuje bakterijsku ispravnost vode kroz duzi vremenski period .

jedinjenja sumpora . Prilikom dodavanja hlora izvesne kolicine prose se u vodi na oksidaciju organskih ( ukljucujuci i mikroorganizme ) i neorganskih ( Fe . tiocijanati paralisu baktericidni efekat hlora jer brzo reaguju sa hlorom . • Prisustvo hemijskih materija kao sto su gvozdje .+HOCl Pri ovoj reakciji stvara se hipohlorasta kiselina koja je veoma slaba sa neznatno disocijacijom u kiseloj sredini kada je efekat hlora veliki .Tako je za dezinfekciju vode na 10° C potrebna dva puta veca kolicina hlora nego na temperaturi od 20° C . vetar deluje na iscezavanje hlora iz vode . • Meteoroloski uslovi uticu na efekat hlorisanja .Pod normalnim uslovima hlor je gas zuckasto-zelene boje . sto se postize odrzavanjem PH vrednosti u granicama slabo kisele sredine . Mutnoca vode znatno smanjuje efikasnost hlorisanja . Sa vodom reaguje hidrolizom na sledeci nacin : Cl2 + H2O → H* + Cl. Mn ) . sunceva svetlost ubrzava proces hlorisanja vode . Zato treba teziti takvom postupku hlorisanja vode koji omogucava odrzavanje hipohloraste kiseline u velikoj koncentraciji . mangan . Smatra se da su bakterije u mutnim vodama zasticene cesticama suspendovanih materija od dejstva hlora . Tako . Pri povecanju PH vrednosti nastaje disocijacija hipohloraste kiseline na jone cime slabi efekat hlorisanja . S toga je neophodno izbistriti vodu pre hlorisanja . Veoma je reaktivan element narocito u prisustvu vode . Pored PH vrednosti na efekat dezinfekcije hlorom uticu i drugi faktori : • Temperatura vode ima znatan uticaj na dezinfekciju . Doziranje hlora je veoma vazno za uspeh dezinfekcije . Utvrdjeno je da na nizim teperaturama baktericidnost hlora je manja nego na visim temperaturama . • Osobine vode imaju uticaj na dezinfekciju hlorom . Kolicina hlora . pa je u tom slucaju potrebna veca kolicina hlora .

20. u protivnom doza hlora se povecava . Posle zavrsene oksidacije u vodi preostaje izvesna kolicina hlora kao visak koji se naziva rezidualni hlor . Karakteristika hloramina je da sporije otpustaju aktivan hlor pa deluje usporeno baktericidno ali je krajnji efekat isti . pri pojavi epidemije crevnih zaraznih bolesti u slucaju zagadjenja vode mikroorganizmima koji su otporni na uobicajene doze hlora ( spore . ciste ) . vode . Zbir vrednosti slobodnog i vezanog rezidualnog hlora predstavlja ukupan rezidualni hlor ciji sadrzaj u hlorisanoj vodi treba da iznosi 0. Hiperhlorisanje se satoji u dezinfekciji vode desetostruko vecim dozama hlora od standardne doze . rat ) . .  Metode hlorisanja vode Koristi se nekoliko metoda za hlorisanje vode : • Standardno hlorisanje – hlor se dozira prema hlornom broju i rezidualnom hloru . Posle 30 minuta kontakta hlora sa vodom visak rezidualnog hlora mora se odstraniti iz vode putem dehlorisanja . zemljotres .5mg/lit.koja se trosi na oksidaciju svih prisutnih materija pokazuje kolike su potrebe u hloru i naziva se hlorni broj . Voda ne sme biti mutna pre hlorisanja ; • Hiperhlorisanje vode primenjuje se u vanrednim prilikama ( poplava . Rezidualni hlor se javlja u vodi u dva oblika i to : • Kao slobodni aktivni rezidualni hlor i • Kao vezani aktivni hlor ( javlja se kada su u vodi prisutna azotna jedinjenja i reaguje sa njima gradeci hloramine ) . Sporije otpustanje hlora iz hloramina obezbedjuje manju opasnost sekundarnog . Rezidualni hlor posle 10 minuta treba da iznosi 1mg/lit. • Hloraminisanje vode – je hlorisanje vode uz prethodno dodavanje amonijaka ili njegovih soli koje sa hlorom grade hloramine .

Ovu fazu karakterise pojava tecke preloma .njegova sustina bazira se na principu baktericidnog delovanja ukupnog rezidualnog hlora koji omogucuje iznalazenje optimalne doze hlora za sigurnu dezinfekciju zagadjenih voda .76mg/l . Na krivulji se zapazaju 4 faze : • Prva faza oznacava dodavanje malih kolicina hlora pri cemu se sav hlor trosi na oksidaciju organskih materija – nema rezidualnog hlora ; • Drugu fazu karakterise povecanje doze hlora do 0.zagadjenja vode sto je pogodno za hlorisanje starih vodovodnih mreza .1mg/l sto se ranije smatralo dovoljnom dozom hlora bez obzira da li se nalazi u obliku vezanog ili slobodnog hlora ; • U trecoj fazi povecanje doze hlora iznosi do 0. . Javlja se rezidualni hlor u kolicini od 0. • Hlorisanje na tacki preloma. Rezidualni hlor obrazovan posle tacke preloma nalazi se u vodi u obliku hipohloraste kiseline .35mg/l pri cemu se hlor vezuje za amonijak u hloramine . Sa povecanjem doze hlora raste kolicina stvorenih hloramina sve dok se ne obavi potpuna oksidacija amonijaka . Cilj hlorisanja na tacki preloma je odredjivanje doze hlora koje su dovoljne za stvaranje slobodnog rezidualnog hlora u kolicini koja obezbedjuje od sekundarnog zagadjenja vode . • U cetvrtoj fazi svako dalje povecanje kolicine hlora dovodi do povecanja koncentracije slobodnog rezidualnog hlora . Od tada koncentracija rezidualnog hlora naglo pada do minimuma.

dobro se rastvara u vodi ali ostavlja talog pa se ne preporucuje za dezinfekciju ClO2 70% CaCl (OCl ) Hlorni krec 25-35 % .Hlorni preparati za dezinfekciju vode Vrsta hlornog preparata Elementarni hlor Kalcijumhipohlorit Hlor-dioksid Hemijska formula Cl2 Ca ( OCl)2 Trgovacki naziv Kaporit hiperit Sadrzaj hlora Osobine 100%(tecan) Tecnost ili 70 % Prah bele boje veoma rastvorljiv u vodi Nepostojan i jedno od najeefikasnijih sredstava za dezinfekciju vode Belicastosivkasti prah . hidroskopan.

Dezinfekcija vode srebrom Germicidne osobine srebra bile su poznate jos u davnoj proslosti ( persijski carevi ) . Tako se npr metalno srebro upotrebljavalo za dobijanje " zdrave vode ". • Primena hemijskih sredstava od kojih je najefikasniji natrijumtiosulfat. Pri dehlorisanju vode pomocu natrijum-tiosulfata .vode za pice Natrijumhipohlorit Neorganski hlor-amini NaOCl ×H2O NH2Cl NHCl2 Zavelova voda 10-12 % Nestabilno jedinjenje hlora Imaju produzeno dejstvo . Za uklanjanje 1mg hlora potrebna je kolicina od 0.9 mg kristalnog natrijumtiosulfata sa 5ml vode . Dezinfekcija vode srebrom nije nasla vecu primenu u praksi iz nekoliko razloga : . Postoji vise nacina za dehlorisanje vode : • Provetravanje . Amonijum. on se rastvara u vodi i dobro izmesa i tek potom dodaje vodi koju treba dehlorisati . Suvisne kolicine natrijum-tiosulfata daju vodi sapunjav ukus . • Filtriranje preko aktivnog uglja .25 % hlor-amin Dehlorisanje vode To je postupak uklanjanja viska hlora iz vode . Natrijum-tiosulfat je redukciono sredstvo koje se pod dejstvom hlora oksidise do sumporne kiseline .

• Srebro deluje veoma sporo . hloridi . Upotreba kalijum -permanganata Kalijum-permanganat ubija vibrio kolere . Kalijum-permanganat ne zadovoljava i ne preporucuje se za dezinfekciju vode . . Moze se upotrebiti za dezinfekciju vode u razmeri 1 : 2 000 . Ostavlja tamnosmedji talog kao prevlaku na posudju koju je tesko odstraniti .sulfati . • Njegov efekat ometaju soli prisutne u vodi kao sto su sulfidi . • Srebro je veoma skupo • Srebro moze da se deponuju u organizmu ( pojava argiroze ).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->