P. 1
Bosanski Jezik i Knji_evnost7

Bosanski Jezik i Knji_evnost7

|Views: 30|Likes:

More info:

Published by: Naida Cernica-Kurbegović on May 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

BOSANSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

5 časova nedjeljno,185 časova godišnje

UVOD Učenje maternjeg jezika ima poseban značaj, jer se putem jezika ostvaruju i prenose osnovna značenja i poruke, u njemu je ključ razumijevanja samoga sebe i svijeta. Maternji jezik pruža osnovne mogućnosti međusobnog sporazumijevanja i komunikacije. Zadatak ovog predmeta je da razvija i usavršava govornu kulturu i pismenost, odnosno da osposobljava učenike za jasnost, logičku povezanost i sažetost misli i sadržaja u govoru i pisanju standardnim književnim jezikom i pravopisom. Bosanski jezik nije samo nastavni predmet, već i nastavni jezik. Stoga, svaki nastavni predmet mora biti dobro i precizno jezički oblikovan, jer je u svojoj oblasti suodgovoran za učenikovo jezičko formiranje. Od znanja bosanskog jezika zavisi i kvalitet znanja u svakoj nastavnoj oblasti. Nastava maternjeg jezika po važnosti daleko prevazilazi granice samoga predmeta, ali osnovna uloga ostaje - trajno i precizno razvijanje učenikovog ličnog govora i njegova dobra i upotrebljiva primjena. Jezičke vještine – slušanje i govor, čitanje i pisanje – podjednako su značajne. Zato se podrazumijeva da će se one preplitati u nastavnim procesima u kojima je težište na samo jednoj od njih: učenje jedne pomagaće razvoj drugih. Krajnji cilj nastave jezika je opismenjavanje u smislu što boljeg i praktičnijeg stvaralačkog ovladavanja sve četiri aktivnosti, kao i upoznavanja jezičke strukture. U razvoju jezičke kulture književnost ima ključnu ulogu. Književna djela pokazuju moć i domete jezika, pružaju uzor i ideje za jezičku produkciju i podstiču emocionalni, intelektualni, socijalni i moralni razvoj pojedinca. Kroz nastavu književnosti učenici upoznaju umjetničke tekstove, uključuju se u kulturne, etičke, duhovne i druge funkcije umjetnosti riječi, kao jedne od najuniverzalnijih civilizacijskih tekovina. 19

Izučavanje bosanskog jezika osposobljava učenike za samoobrazovanje, razvijanje stvarlačke mašte i podsticanje za samostalan rad. CILJEVI Cilj nastave maternjeg jezika jeste dalji razvoj jezičkih i komunikativnih kompetencija proširivanjem znanja o jeziku, književnosti i kulturi, kao i podsticanje upotrebe stečenih znanja i umenja za razvijanje individualnih potencijala, ličnog izraza i socijalnih sposobnosti. OPŠTI CILJEVI učenik razvija jezičke sposobnosti da komunicira u najčešćim formama diskursa društvene zajednice u kojoj se određeni jezik govori; učenik stiče pozitivno mišljenje o ulozi i značaju bosanskog jezika kao njegovog maternjeg jezika, ali i saznaje da se na Kosovu govore i drugi jezici; učenik podstiče razvoj mišljenja i ovladava sopstvenim misaonim procesima; učenik stvara kritički stav prema stvarnosti; učenik bogati maštu i razvija kreativnost ličnog izraza; učenik razvija svijest o sopstvenoj kulturi i tradiciji, kao i o postojanju drugih kultura prema kojima izražava toleranciju i poštovanje. POSEBNI CILJEVI učenik koristi receptivne jezičke vještine (slušanje, čitanje) u različitim komunikativnim situacijama; učenik koristi vještine jezičke produkcije (govorenje, pisanje) u različitim komunikativnim situacijama; učenik uočava, interpretira i produbljuje umjetničke tekstove; učenik stiče osnovne jezičke pojmove kroz rečenicu koju raščlanjuje i razvijaja mogućnost logičkog mišljenja; 20

1. funkcijama i normi.30 100 1. JEZIK (oko 65 časova) 1.složenom predikatu. 21 . učenik tumači medijske stavove i zauzima stav o njima. PLANIRANI SADRŽAJI Struktura programskih sadržaja Kategorije JEZIK KNJIŽEVNOST KULTURA IZRAŽAVANJA MEDIJSKA KULTURA Svega Broj časova 65 65 45 10 % 35. učenik razvija sposobnost gledanja. Analizom rečenice na obrađenim tekstovima učenici šire znanja o: .20 24. učenik prati i koristi medijske tekstove koji odgovaraju njegovom uzrastu.20 35. jezičkoj strukturi. učenik se upoznaje sa osnovnim pojmovima iz filmske umjetnosti.glagolskom i imenskom predikatu. poluliterarne i literarne tekstove.1 .30 5. učenik piše neliterarne. učenik posjeduje funkcionalna znanja o jeziku.učenik čita i razumije tekstove iz nacionalne i opšte književnosti i kulturne baštine. Učenici stiču osnovne jezičke pojmove (prije svega kroz njihovu upotrebu) 1. razumijevanja i vrednovanja drame. učenik prepoznaje vrijednosti književnih djela i razvija sopstveni čitalački ukus. .1.

umetnutim rečenicama.vrste akcenta.odnosnim rečenicama. . isključne i suprotne.mjesto naglaska u riječi.službi ličnih i bezličnih glagolskih oblika (lični vrše.vezivanju prostih rečenica u složene rečenice sa veznicima i bez veznika. . .zavisnim rečenicama i o vrstama zavisnih rečenica. zaključne. .složenoj rečenici.priloškoj odredbi načina – načinskim rečenicama.akcenatske (naglasne) cjeline. . .vremenskim rečenicama). . rastavne. .1. . Učenici upoznaju akcenat (naglasak) i vježbaju pravilno akcentovanje u savremenom bosanskom jeziku. (Prilikom obrade zavisnih rečenica uvijek ići od preoblike proširene rečenice u složenu).vrstama nezavisnih rečenica : sastavne.1.1. Učenici stiču nova znanja o: .atributu i atributskim rečenicama. stiču nova znanja o: .priloškoj odredbi dopuštanja – dopusne rečenice. 1.prediktu i predikatskim rečenicama.kvantitet sloga.slaganju subjekta sa predikatom.enklitike i proklitike. . . 1. . 1. .objektu i objekatskim rečenicama.priloškoj odredbi mjesta – mjesnim rečenicama. . . .priloškoj (adverbijalnoj) odredbi vremena .subjektu i subjekatskim rečenicama.2.3. . . . a bezlični ne vrše službu predikata).rečenici bez predikata. .. a posebno: .4. . . Učenici.priloškoj odredbi pogodbe – pogodbenim rečenicama.priloškoj odredbi namjere – namjernim rečenicama. 22 . takođe.zavisnom i nezavisnom odnosu među rečenicama.priloškoj odredbi uzroka – uzročnim rečenicama.

crta. . Tusus).pravopisni znaci: dvije tačke.glagoljicu. drina). Ortakol. zagrada. na primjer: .pisanje titula živih poglavara ( Predsjednik. bosančicu. Učenici razvijaju sposobnost čitanja. kao i umetnute riječi i grupe riječi).1. Stari most). .pisanje nadimaka uz vlastito ime. Car.pisanje naziva naselja (Baždarana. . . 2.upotreba zareza u složenoj rečenici (posebno apostrofirati metnute rečenice i rečenice u inverziji. tri tačke.2 Vježbaju teža mjesta u pravopisu. apostrof.3.pisanje vlastitih imena sa opštim značenjem (Drina. 1. ćirilicu. arebicu i latinicu.1. razumijevanja i vrednovanja umjetničkih tekstova Prijedlog tekstova za ostvarenje ciljeva: Safvet-beg Bašagić Sjaj mjeseče Danilo Kiš Priča o pečurkama Mak Dizdar Zapis o zemlji Dobriša Cesarić Balada iz predgrađa Alija Isaković Niko i ništa Lirska narodna pjesma Ljubavni rastanak Tin Ujević Dažd Narodna epska pjesma Budalina Tale Meša Selimović Skeledžija Balada Hasanaginica 23 .3 Učenici upoznaju ulogu i značaj bosanskog jezika i njegovo jezičko okruženje 1.1. U toku školske godine obavezno uraditi dva zadatka objektivnog tipa iz gramatike i dva pravopisna diktata. . prethodno obnoviti upotrebu zareza pri nabrajanju.pisanje naziva građevina (Plava džamija. KNJIŽEVNOST (oko 65 časova) 2. crtica. Učenici upoznaju pisma bosanskog jezika kroz historiju: . . odvajanju s obje strane apozicije i vokativa. tačka zarez. Kralj).

1. emocionalnost. motive.određuju ritam i ritmičke elemente stiha. opisna. posebno ostvarivanje ritma zavisno od reda riječi. . . 2. alegoriju. asonancu i aliteraciju.upoznaju vrste lirskih pjesama: ljjubavna. . ideju i osjećanja u lirskoj pjesmi. Učenici usvajaju i interpretiraju umjetničke tekstove 2.razlikuju stilska izražajna sredstva: metaforu.upoznaju osobine pjesničkog jezika (slikovitost. rodoljubiva. socijalna. Prilikom analize pjesama učenici uočavaju književno-teorijske pojmove i iz prethodnih razreda. Lirsko djelo . 24 .učenici se upoznaju sa strukturom lirske pjesme.2.određuju poentu pjesme.uočavaju temu. .2. . idilična.2. Književni rodovi i vrste 2. refleksivnost) .Goranska balada Jusuf i Džemilja Skender Kulenović Nad mrtvom majkom svojom Ćamil Sijarić Koza Anton Pavlovič Čehov Vanjka Hamid Isljami Lopovčić Narodna balada SmrtOmera i Mejrime Gi de Mopasan Simonov otac Viljem Šekspir Romeo i Julija (odlomak) Jaroslav Hašek Jedna pseća ljubavna priča Zija Dizdarević Prosanjane jeseni Hamzo Humo Zvuci u srcu Vesna Parun Ponoćna ogrlica Ilija Ladin Riječ slavuja Miško Kranjec Stara jabuka Taha Husein Knjiga dâna Volt Vitmen Otvoriću ti vrata Narodna pripovijetka Čovjek i žena Vejsel Hamza Majka Azir Kuljići Džehenem godine (odlomak) Avdija Avdić Nostalgija Molier Uobraženi bolesnik 2.

. .upoznaju pojam karikiranog lika. .2. Most na Žepi Alija Isaković Hasanaginica Evlija Čelebija Putopis Obraditi osam djela u toku školske godine.upoznaju i analiziraju sljedeće vrste epskog djela: pripovijetka.4.razlikuju fantastično.2. tragedija. . hronološki i retrospektivni red kazivanja. 2. Dramsko djelo .učenici saznaju glavne faze u razvoju dramske radnje. novela.razlikuju komično. socijalni i historijski roman.3. kao i ulogu unutrašnjeg monologa u karakterizaciji lika. Lektira Hamza Humo Pjesme Sent Egziperi Mali princ Ivan Cankar Crtice iz moje mladosti Aleksa Šantić Pjesme (izbor) Alfons Dode Pisma iz moga mlina Miftar Adžemi Kažuanje (izbor iz narodne proze Župe) Iz arapske književnosti Iz hiljadu i jedne noći (izbor) Džems Fenimor Kuper Posljednji Mohikanac Alija Hasagić Dubočanin Lađarski put Ivo Andrić Aska i vuk. monolozi. . . drama u užem smislu.upoznaju i analiziraju sljedeće dramske vrste: komedija.upoznaju kompoziciju drame. Učenicima preporučiti da i ostala djela samostalno pročitaju. oblike kazivanja (pripovijedanje. . ironično i satirično u epskom djelu.3.razlikuju glavne i sporedne trenutke radnje. humoristično. . opisi). karakterizaciju likova. Epsko djelo . dijalozi.vrše analizu poretreta. putopis.shvataju ulogu opisa i epizoda u zaustavljanju radnje. . ironično i satirično u dramskom djelu.2. 2. 25 .učenici određuju fabulu epskog djela (jednostavnu i složenu).

. naglašavanje emocija. na koncertu. umetnutih riječi i rečenica. kulturnog.eksterijer – opis statičnih i dinamičnih pojava na otvorenom prostoru (npr.pričanje događaja ili doživljaja prema planu (uvod.razvijanje kulture slušanja. 3. rasplet). 3. . Slušanje . . na ulici. moja ulica u ranim zimskim satima. fiskulturne sale. Pisanje .opis zatvorenih prostora (npr.logički i afektivni naglasak.uloga dijaloga u pokretanju radnje. zaplet.telefonski razgovor (kultura obraćanja. . . 26 . KULTURA IZRAŽAVANJA (oko 45 časova) Jezička percepcija 3.izvještavanje – izvještaj sa raznih manifestacija iz školskog. vrhunac. . fudbalskoj utakmici.vježbe u izražajnom čitanju. .uočavanje karakterističnih pojedinosti. opis učionice. sparina). upitne. . . vjetar.pauza.intonacija umjetničkog i neumjetničkog teksta.enterijer . početak radnje.privatni i službeni razgovor. dužina razgovora. kao i značajnih manifestacija u gradu. uzvične rečenice. galerije i bića u enterijeru). Govor . .1. visina. jačina.pravljenje plana opisa (kao uzorke koristiti opise likova iz određenih književnih tekstova).3. Čitanje . komične situacije nezgode (poledica. na pijaci). . boja glasa. kultura govora.2.intonacija nabrajanja. sportskog događanja.3.slušanje književno-umjetničkih. informativnih i novinskih tekstova. muzeja. dozvoljeno vrijeme telefonskih poziva). zabavnog. .ostvarivanje intonacije kroz izjavne. . Jezička produkcija 3.4. brzina.

U toku školske godine uraditi šest pismenih vježbi i analizirati ih na času. uloga. Pozorište . dnevne). 4. . Štampa .vrste filmova.kostimi. nastavne.vrijeme u filmu (Lumijer). . gluma.časopisi (revije i stručni časopisi).4.3.školska televizija.televizijske dječije serije. .glumac.posjeta gradskoj biblioteci.5. . .upotreba abecednog kataloga. pisanje pisama raznim organizacijama). naoučno-popularne emisije.stripovi (tematika). 4.šta se dešava na pozornici i iza nje. .pisanje poslovnih pisama (međuškolsko dopisivanje. . MEDIJSKA KULTURA (oko 10 časova) 4. Film . . 4.vrste novina (sedmične. .prostor u filmu.2.razgovor sa bibliotekarom.1..zabavne. scena muzika. 27 . . 4. Biblioteka . 4. U toku školske godine uraditi četiri školska pismena zadatka (jedan čas za izradu i dva časa za ispravak zadatka). Televizija .

dijagram. · koristi podatke iz teksta u procesu zaključivanja. · čita različite vrste tekstova u različite svrhe (prikupljanje informacija. naracija. · otkriva značenja nepoznatih riječi na osnovu konteksta i/ili pomoću rječnika. književne tekstove) na standardnom jeziku. fusnota). Govor · jasno izražava misli. · razlikuje standardni jezik od nestandardnih varijeteta. saopštenja. ideje. bogaćenje znanja i rječnika. Jezička produkcija 28 . stavove i maštu. osjećanja. · prepoznaje i razumije implicitno u govoru. obavještenja. razvijanje iskustva i mašte) koristeći odgovarajuće strategije čitanja. koristeći strategije za organizaciju govora i prilagođavajući jezički izraz temi i komunikativnoj situaciji.OČEKIVANI REZULTATI Jezičke aktivnosti Slušanje Po završetku VIII razreda učenik: · prati i razumije tekstove različitih vrsta Jezička recepcija Čitanje (izlaganja. tabela. · napamet govori kraće tekstove (recituje. · čita i razumije nelinearne elemente teksta (ilustracija. · koristi različite forme usmenog diskursa – deskripcija. govori po ulogama). prikupljajući informacije i bogateći rječnik. legenda.

· zauzima stav o tekstu i obrazlaže ga pozivajući se na sam tekst. tabela. · · · · · ideje. · daje svoj doprinos u diskusiji iznoseći relevantne argumente. · razumije figurativnu upotrebu jezika u književnom i neknjiževnom tekstu. Medijacija · prepričava. Interpretacija/ interakcija sa tekstom · razumije i može da objasni kako se razvijaju radnja. ilustracija. kao i na druga iskustva i znanja. navodi/citira izvore informacija. prepoznaje. poštujući pravopis. koristi nelinearne elemente teksta (npr. podrži. · uvažava sagovornika. osjećanja. vodi i okonča Interakcija razgovor držeći se teme i koristeći jezička sredstva primjerena komunikativnoj situaciji. · prepoznaje različite uglove gledanja. jednostavan dijagram) da bi tekst učinio jasnijim za čitaoca. pjesnika i lirskog subjekta. mišljenja i stavove u tekstu. · izdvaja ključne riječi iz teksta. sažima i rezimira sadržaj interakcije/teksta. stavove i maštu. kao i na sopstvena znanja i iskustva prilikom pisanja. razumije i poštuje specifičnosti drugog i drugih. · umije da započne. · razumije i može da objasni razliku između autora i lika. piše tekstove različitih formi i namjena. · koristi različite forme pisane komunikacije. koristeći različite strategije pisanja. 29 . oslanja se na različite izvore informacija. pregleda i rediguje sopstveni tekst.Pisanje · umije jasno i koherentno da izrazi misli. kompozicija i motivi.

· poznaje tipične morfološke paradigme · · · · · (flektivne i derivacione). sopstvena iskustva i maštu kroz grupno i samostalno oblikovanje jednostavnijih medijskih tekstova. izražava i obrazlaže stav o medijskim sadržajima iz domena svog interesovanja.Znanja o jeziku · prepoznaje i razlikuje vrste riječi. misaona.). · razlikuje osnovne epske vrste (roman. lirske vrste (opisna. pronalazi i ispravlja pravopisne greške u tekstu (pisanje rečce ne. prepoznaje i razlikuje nezavisan i zavisan odnos u rečenici. neke dramske vrste (komedija. itd. epska pjesma). 30 . · razlikuje tri osnovna književna roda (lirika. ideje. · selektivno koristi medije za informisanje. pisanje suglasnika h i j. bajka. radio-drama. rodoljubiva pjesma. Znanja o književnosti · razlikuje književni rod od književne vrste. prepoznaje osnovna izražajna sredstva filmske i pozorišne umjetnosti. zna ulogu i značaj akcenta (naglaska). izražava stavove. razlikuje dokumentarni od igranog filma. prepoznaje i razlikuje vrste nezavisniih i zavisnih rečenica. · prepoznaje najčešća stilska sredstva. epika. drama). pripovijetka. Medijska pismenost · · · · obrazovanje i zabavu. basna. drama za djecu. · prepoznaje i razlikuje tipične rečenične konstituente. · razlikuje narodnu (usmenu) i autorsku (pisanu) književnost. ljubavna. pravilna upotreba zareza u nezavisnim i zavisnim rečenicama – inverziji i umetnutim rečenicama).). itd. posjeduje aktivan i pasivan rječnik koji odgovara njegovom uzrastu.

urednik. internet. . glumac.metodičke principe.metoda individualnog rada učenika (učenje. prozodijskih osobina lokalnih govora. koju nastavnici i ostali pedagoški radnici uspostavljaju primjenjujući afirmisane metodološke standarde. film.metoda interaktivnog učenja (simultani kompjuterski CD-programi.metoda razgovora (dijaloška). . U metodičko-kreativnom kontekstu je i individualna komunikacija: učenik – tekst. Nastavnik treba da upozna i uvažava pedagoško-psihološke sposobnosti učenika i da u radnom procesu upotrebljava odgovarajuće didaktičko. reporter. koreograf. Tok jezičko. rad na sredstvima medijske tehnologije – spiker. Sem opštih metoda. auditivna i vizuelna tehnologija. . organizator kulturnih svečanosti). savremena nastava jezika i književnosti ima i svoje posebne metode. kanal.literarne vrijednosti koje će im biti potrebne za dalje nivoe školovanja.metoda praktičnog rada (metoda naučnog istraživanja: oblast jezika // dijalektologija. Takođe je produktivna i posredna i neposredna komunikacija: izvor. lektor. Od mnogih metoda koje se mogu primjenjivati u nastavi bosanskog jezika i književnosti. za sticanje opšte kulture i znanja u životu. pozorište). Osobito je značajna didaktička formula da je učenik uvijek u centru obrazovno-radne kreacije.metoda čitanja i rada na tekstu (tekst metoda). istraživanje. recitator. .METODOLOŠKA UPUTSTVA Nastava bosanskog jezika i književnosti može se uspješno realizovati upotrebom (primjenom) više nastavnih metoda u procesu obrazovanja. 31 . Kao posebna metodološka aktivnost nastavnika je da učenike motiviše da sami rasuđuju i donose zaključke pri obradi nastavnih jedinica u kontekstu širih programskih sadržaja. prenosilac. Radna praksa je pokazala da su dobri rezultati i dostignuća postizani primjenom različitih nastavnih metoda. prezentiranje individualne poetsko-jezičke kreacije). . primalac – cilj. primjenljive su sljedeće: . sakupljanje raznih oblika usmene književnosti.metoda izlaganja i objašnjavanja (monološka). gdje svaka ima svoju specifičnu funkciju i kreativnu vrijednost.literarne didaktičke komunikacije treba da ima metodički smjer: nastavnik – tekst – učenik ili učenik – tekst – nastavnik. Tokom nastavnog procesa učenicima treba prezentirati one sadržajne jezičko.

izvještavač-dopisnik.metoda rada u grupama (učenje.rad u parovima i saradnja među parovima (tandem rad). da opažaju i upoznaju sredinu u kojoj žive.medijske forme rada (TV i radio spiker.individualni rad učenika (formiranje navika za samostalni rad). timsko istraživanje. pisanje). konferansije.specijalni rad sa učenicima posebnih potreba (manja oštećenja vida. . zapisuju. razgovor o tekstu. sportske igre). . da misle na nezavisan način i da argumentovano afirmišu svoja mišljenja. prikupljaju i sistematizuju leksiku.diferencirani rad (dopunski i dodatni). sluha. kao što su: . Oblici (forme) rada Sem ovdje izloženih metoda. vještine glume kroz igru. govor. manje govorne smetnje). fotoreporter. nastavnik će primjenjivati najproduktivnije metode kojima se stvaraju uslovi za postizanje dostignuća najvišeg stepena. Poznati didaktički principi moraju biti cilj svakog oblika nastavne prakse i postizanja dostignuća predviđenih ovim Planom i programom. .kombinovana metoda (čitanje teksta. imitacije i komične scenske sekvence. slušanje. 32 . objašnjenje i pokazivanje). kultura diskusije i dijaloga). Resurs nastavnih metoda u savremenim pedagoško-obrazovnim standardima pruža mogućnosti za širi izbor i primjenu novijih i savremenijih metodoloških varijanata. U realizaciji operativnih sadržaja. koje nastavnik treba da upućuje na kontinuitet i aktivnosti u učionici. školi i van škole – da čitaju.rad u grupama (timski rad) i saradnja među grupama (rad na široj temi ili književno-jezičkom projektu). . u nastavi bosanskog jezika i književnosti mogu se primjenjivati i razni oblici rada.učenje putem raznih igara (kviz. .rad sa svim učenicima (čitanje. telefonski razgovor. . osvježavajuće i privlačne za učenike.. sportski izvještač. . . recitali kao kolektivne igre. učenje na izletima – skupljanje bionimske leksike. Svaka didaktička inovacija i inicijativa u nastavnom procesu su korisne. timsko prezentiranje istraživačkih rezultata. čitanje internet-tekstova).

elektronske učionice. kao i sva druga (savremena) sredstva. razni tipovi rječnika. kao i u onim vanškolskim. invativna kombinacija grafoskopa i respondera. režijom. prevodilaštvom. žurnalistikom.Radna i nastavna sredstva Sem tradicionalnih nastavnih izvora (udžbenici iz oblasti jezika i književnosti. mogu se koristiti u nastavi bosanskog jezika i književnosti. može se realizovati i proširivati na vannastavnom nivou. recitatorska. primarno je nastavno sredstvo. antologije. Orijentacija za samostalni rad Kroz sve oblike nastave učenike treba usmjeravati i osposobljavati za samostalan rad. i sl. 33 . primjenom različitih nastavnih metoda i upotrebom relevantnih nastavnih sredstava. filmskom kulturom i tehnologijom). oblast usmene književnosti i drugih oblika književno-jezičkog folklora).). u okviru literarno-jezičkih i naučno-istraživačkih sekcija relevantnih za kvalitetno i kompletno izučavanje jezika i književnosti. Učenike treba navikavati da se služe odgovarajućim knjigama i literaturom u školskim bibliotekama i čitaonicama. menadžmentom u oblasti kulture. U okviru nastave bosanskog jezika i književnosti potrebno je formirati odgovarajuće naučno-literarne sekcije. dramska. i dr. Rad u ovim sekcijama učenicima pruža mogućnost da se koriste odgovarajućim sredstvima i da produbljuju i proširuju svoja znanja i vještine koje žele da ostvaruju u daljem životu (bavljenje glumom. pjesništvom. komunikatori (direktna veza učenik – uređaj).istraživačkim radom. kao nastavno sredstvo primjenjuje se i druga odgovarajuća literatura (eseji. koji se može odvijati u svim formama izvođenja nastave jezika i književnosti. u nastavi na bosanskom jeziku i književnosti. Lektira. razni književno-jezički časopisi.). literarna. za uspješnu realizaciju programskih sadržaja. recenzije. kao što su: naučnoistraživačka (oblast jezika. bibliografski podaci. Knjiga. naučno. Kompjuteri. Preporučuje se da nastavnik upotrebljava više dinamičkih sredstava koja omogućavaju razumijevanje i usvajanje nastavnih sadržaja. djela pisaca koja se obrađuju ili njihovi fragmenti). kao lektira i pomoćna literatura. spe cijalni elektronski komunikativni uređaji. medijskom komunikacijom. kojima škola raspolaže. kao nastavno sredstvo. novinarska. gdje su im na raspolaganju razna literarno-jezička sredstva.

34 . koliko su osposobljeni da u praksi primjenjuju stečena znanja. Vrednovanje stepena uspjeha učenika podstiče njihovu kreativnost u procesu obrazovanja i afirmiše njihove etičke inicijative. Takođe. za razvijanje njihove imaginacije i radne kreativnosti. Nastavnik bosanskog jezika i književnosti. za uspješno rješavanje radnih zadataka. Usmjeravanje učenika za samostalan rad doprinosi razvoju svestrane učenikove ličnosti. u okvirima realizacije nastavnih sadržaja. Razvijanje stalnih navika za temeljit samostalan rad jedan je od glavnih ciljeva obrazovno-vaspitnog procesa nastave bosanskog jezika i književnosti – za profesionalnu orijentaciju učenika. kao i za sticanje kreativne radne sociokulture i postizanje dostignuća najvišeg stepena usvojenosti. motivisanost učenika za kreativnu strategiju učenja i postizanje standarda dostignuća. do kojeg stepena su formirali kritičko-kreativno mišljenje i misaone sposobnosti.Samostalni rad učenika može se izvoditi u grupama. preporuka nastavnicima da pravilno planiraju programske sadržaje. Nastavnik će upotrijebiti onaj oblik koji je najproduktivniji u realizaciji određene nastavne jedinice. za razvijanje etičkih vrijednosti za samovrednovanje. za proširivanje znanja i sticanje trajnih radnih navika u daljem procesu obrazovanja. VREDNOVANJE REZULTATA Ciljevi vrednovanja Vrednovanje napredovanja učenika u sticanju znanja važan je dio nastave bosanskog jezika i književnosti. za razvijanje sposobnosti za planiranje i organizaciju rada. spontano i sukcesivno ostvaruje dinamičke standarde za samostalan rad učenika. Ono ima za cilj da kod učenika razvija smisao i volju za samoradnju i napredovanje. Pravilno vrednovanje uspjeha učenika u funkciji je dobre nastave i afirmacije demokratskih principa. cilj vrednovanja je u funkciji nastavnikovih saznanja o stepenu uspjeha učenika (koliko su učenici razumjeli i usvojili nastavne sadržaje. u parovima i individualno. Cilj vrednovanja je i dijagnostifikacija stepena napredovanja učenika.

vrednovanje stečenog znanja i napredovanja učenika. stepen razvijenosti učenikovih sposobnosti. interesovanje učenika za samostalan rad. čitanje. kao i da se angažuju u popravljanju eventualnih negativnih strana. kontrolnih listića. Osnovni elementi vrednovanja su: · stepen shvatanja nastavnih sadržaja od strane učenika. realizacije projekta. instrumenti vrednovanja. etičnost. radna inicijativa. Spoljašnje vrednovanje – identifikacija pozitivnih i (ili) negativnih strana učenika. dosijea. pisanih izvještaja i drugih instrumenata vrednovanja). 35 . Vrednovanje (test) na bazi kriterijuma i ciljeva. Vrednovanje pismenosti učenika – na bazi pisanih i domaćih zadataka. Formalno vrednovanje – omogućava učenicima da sami identifikuju svoje pozitivne i negativne strane. · · · · · · stepen socijalne i etičke kulture učenika. Vrednovanje medijske informisanosti i stručnosti recepcije informacija i sadržaja medijske kulture.Vrste vrednovanja Test učenikovih sposobnosti – na početku školske godine. Vrednovanje usmeno-književne recepcije – slušanje. fleksibilno praćenje relevantne literature. Kriteriji vrednovanja U toku vrednovanja nastavnik treba da ima u vidu sadržaje programa i dostignuća predviđena programom. istraživanja na terenu. ispoljavanje naučnosti i literarno-jezičke kreacije. · stepen posjedovanja radnih vještina učenika tokom edukativnog procesa. interesovanje učenika za sticanje znanja i za njihovo proširivanje. Dijagnostičko vrednovanje – identifikacija poteškoća sa kojima se suočavaju učenici i nastavnikovo posredovanje u njihovom prevazilaženju. Praktično vrednovanje – na primjeru praktičnog rada. Klasifikaciono vrednovanje (putem upitnika. Za pravino i uspješno vrednovanje učeničkih dostignuća potrebni su stručnost nastavnika.

Za pravilno i uspješno vrednovanje nastavnici treba da izaberu i primjenjuju odgovarajuće instrumente i sredstva mjerenja. Instrumenti vrednovanja Pri svakom vrednovanju.dobar (stepen srednje usvojenosti – 60%). Stepeni usvojenosti nastavnih sadržaja Na kraju nastavnog procesa (školske godine).· individualna radna kultura učenika. 36 .nedovoljan (stepen nedovoljne usvojenosti).upitnici i kontrolni listići.kontinuirano posmatranje (praćenje) rada učenika. . i to: . nastavnici i škola koriste se različitim sredstvima i instrumentima vrednovanja. . . Učenikova ličnost i njegovo znanje uvijek su u centru ciljeva obrazovnih (edukativnih) dostignuća. .finalni instrument na kraju nastavnog procesa kojim se utvrđuju standardi i kriteriji stepena dostignuća.testovi dostignuća na bazi alternativnih pitanja i odgovora (odgovori sa više alternacija). . nastavnik treba da mu pomogne i da mu omogući da probleme. samoinicijativno rješava. koji eventualno mogu da nastanu. . . · stepen usvojenosti nastavnih sadržaja. kao što su: . . Ono što učenik ne može da savlada ili ne razumije.odličan (stepen najviše usvojenosti – 90%).forme pismenog i usmenog izražavanja učenika.vrlo dobar (stepen više usvojenosti – 80%). dostignuća svakog učenika treba da budu vrednovana (izmjerena) utvrđenim stepenom usvojenosti nastavnih sadržaja.dovoljan (stepen dovoljne usvojenosti – 40%). .radni dosije o stepenima usvojenosti nastavnih sadržaja. .samovrednovanje učenika na primjerima (ili projektima) samostalnog rada.

Oblici testiranja Za svoja dostignuća u nastavnom procesu (za svoj uspjeh – znanje) učenik treba da dobije realnu ocjenu – da bude svestrano ocijenjen.testovi sa kombinacijama (alternativna pitanja i odgovori). kao i sve druge naučne oblasti kojima je jezik izražajno sredstvo). .testovi tipa kay words (određivanje ključnih riječi teksta). govorne i tehnološke (informatičke) komunikacije. književnost kao umjetnička historija društva).testovi sa više alternativa. .testovi tipa summary (pisanje sažetka nekog teksta ili djela). oblici medijske kulture i informatike. prvenstveno sa onima koji su mu srodni po tematici i ciljevima (vrste umjetnosti. historijsko-dijalektološke mape. . vidovi govora i govorni tempo). č itanje umjetničkih tekstova. pojava književnih pravaca stilističko-strukturalnih metoda u kontekstu društveno-historijskih zbivanja. historičnost likova. povezuje se sa programskim sadržajima drugih predmeta. Ova korelacija je od osobitog značaja za aspekt produbljivanja i proširivanja učeničkih znanja sticanih na časovima jezika i književnosti i vannastavnim procesima tokom života. govorne izoglose i aree. . Osobito su ove korelacije značajne za usavršavanje vještina i tipova čitanja i govorenja (izražajno čitanje. primjenjujući sve oblike vrednovanja (ocjenjivanja).testovi sa alternativnim odgovorima. kao što su: . slike i tematika društvenih odnosa u umjetničkom djelu.testovi sa kratkim odgovorima i dopunama. zatim za afirmaciju kulture pisanja i slušanja. 37 . MEĐUPREDMETNI I MEĐUPROGRAMSKI PRISTUPI Nastavni sadržaji predmeta Bosanski jezik i književnost za VIII razred. . Nastavnik treba da objektivno verifikuje učenikovo znanje. a u ovom kontekstu i odgovarajuće oblike testova. društvene nauke. kao u prethodnim razredima. kao i za druge oblike pisane. Međupredmetne i međuprogramske veze mogu biti uspostavljene između nastavnih sadržaja predmeta Bosanski jezik i književnost i nastavnih sadržaja sljedećih predmeta: · Historija (sadržaji o jeziku – njegovom porijeklu i rasprostranjenosti.

· Nastavnici jezika i književnosti i nastavnici drugih predmeta treba da uspostavljaju korelaciju među nastavnim sadržajima koji su predviđeni operativnim ciljevima. muzika – odnosi između umjetničkog stvaranja sredstvima jezika. . · Korelativni odnosi se uspostavljaju između jezika i književnosti i sredstava medijske kulture (televizija. vajarstvo. IZVORI I NASTAVNA SREDSTVA Udžbenici i druga učila predviđena su da bi olakšali proces nastave i učenja. internet.pružanje podrške učenicima za vrijednim i tačnim informacijama. · Ostali predmeti (korelativni odnosi mogući su i sa ostalim predmetima i njihovim nastavnim sadržajima – u realizaciji i primjeni jezičkih normi i pravopisa. pozorište. film. boje. medijska periodika). geografska regija kao objekat u književnom djelu). pojava i sinkretičnost umjetničkih pravaca. · Umjetnost (slikarstvo.stimulisanje inicijative učenika i obezbjeđivanje “hrane za nove ideje”. . govorenja.obezbjeđenje materijala za samostalan rad učenika. umjetnička terminologija u pristupu i analizi svakog umjetničkog djela.obezbjeđenje vježbi i aktivnosti primjene stečenih znanja i vještina. alternativna umjetnička sredstva izražavanja. 38 . u semiotici jezičkih dinstinkcija. Tradicionalno. . . funkcije umjetničkih djela).buđenje radoznalosti i podsticanje motivacije. izoglose u kontekstu geografske mape. zvuka.· Geografija (geografsko-dijalektološke karte. udžbenici su smatrani najvažnijim sredstvom za učenje. građevinskog materijala. U praksi udžbenike treba koristiti za: . u kulturi čitanja. analoške komponente u društveno-historijskim slikama umjetničkih djela. radio. pisanja i slušanja). društvena sredina u umjetničkom djelu i geografski prostor. kao i sve druge oblike međuprogramske saradnje tokom cijele školske godine.

Učenike treba upućivati i na druge izvore znanja. Kažuanje Miftara Adžemija. Goranski narodni pesni i Iz goranske narodne proze Nazifa Dokljea. One učenike koji imaju pristup internetu upućivati na nove izvore znanja iz oblasti bosanskog jezika i književnosti. Poanje. Može li biti što bit' ne može Huseina Bašića idr. Preporučiti im da iz biblioteke koriste Pravopis bosanskoga jezika Senahida Halilovića. Učenicima preporučiti da se pretplate na dječji list “Đulistan”.pomoć učenicima da stvore predstavu o informacijama i da ih oraganizuju na sistematski način i . Obavezno preporučiti antologiju bošnjačke poezije “Bijel behar” Alije Džogovića.obezbjeđenje aktivnosti interdisciplinarnog i međukurikularnog karaktera.. 39 . kao i knjige narodnih pjesama i pripovijedaka – Goranske narodne pesme Haruna Hasanija.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->