P. 1
zemljiste

zemljiste

|Views: 358|Likes:
Published by AjsaAli
Degradacija zemljista
Degradacija zemljista

More info:

Published by: AjsaAli on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/13/2015

pdf

text

original

Fakultet za primenjenu ekologiju Futura

Tema: Izvori, vrste i posledice zagađivanja zemljišta

Avramović Vesna 14/08 Radovanovic Jelena 09/08

Decembar,2010

1OBRADA INDUSTRIJSKIH OTPADA -3.ZAKLJUČAK .2 OBRADA I DEPONOVANJE ČVRSTIH OTPADA IZ NASELJA -4.NAJOPASNIJI ZAGAĐIVAČI -5.NASTANAK ZEMLJIŠTA -2. OTPAD .1 IZVORI ZAGAĐENJA ZEMLJIŠTA -2.3.7 ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA PRI POLJOPRIVREDNOJ PROIZVODNJI -3.ZAGADJENJE ZEMLJIŠTA -2.6 ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA POSREDSTVOM ZAGAĐENE VODE .4 ZAGAĐENJE ZEMLJISTA TEŠKIM METALIMA -2.3 ZAGAĐENJE ZEMLJISTA OTPADNIM MATERIJAMA -2.SADRŽAJ -UVOD -1.2 NAČINI I VRSTE UGROŽAVANJA I ZAGAĐIVANJA ZEMLJIŠTA -2.2.5 ZAGAĐIVANJE ZEMLJIŠTA TALOŽENJEM ZAGAĐUJUĆIH MATERIJA IZ VODE -2.

Mere zastite. preko biljaka. a samim tim i do njihovog akumuliranja u biljkama. kobalta i aluminijuma. zasadjivanje biljaka koje su u stanju da upijaju zagadjujuce materije. Dobro organizovana deponija zahteva ukljucivanje opstine i odvajanje vece kolicine novcanih sredstava. procednim vodama itd. zavisno od vrste zagađenja. Prvo dolazi do nagomilavanja pesticida u biljkama i zastupljenost im je različita u različitim delovima biljaka. kadmijum može biti kancerogen. Zemljište se zagađuje direktim unošenjem hemijskih sredstava. Narocito u poljoprivrednim regionima zbog povecanog koriscenja hemijskih sredstava. U industrijskim gradovima dolazi do pojave kiselih kiša što dovodi do uništavanja zelenog pokrivača. reka ili slicno. za pH < 5. mineralnim supstancama i naravno kiseonikom. Kasnije.Zabrinutost zbog zagađenja zemljišta potiče prvenstveno iz zdravstvenih razloga. geologiju. Mapiranje lokacija zagađenog zemljišta je veoma vremenski i novčano zahtevan zadatak. kao i zbog zagađenja površinskih i podzemnih voda. A tu su i deponije. Cesto se preko zagadjenog zemljista zagadjuju povrsinske i podzemne vode. To se može pokazati na primeru lanca ishrane. zbog direktnog kontakta sa kontaminiranim zemljištem. Kod divljih deponija je cesta pojava glodara koji su prenosioci raznih zaraza. kada neka jestiva biljka raste u zemljištu koje je zagađeno npr. a kod tekucih voda i nizvodno. Jedan od izvora zagađivanja zemljišta je i poljoprivreda.5 povećava se pokretljivost kod nikla. Pesticidi se uključuju u lanac ishrane i dolazi do njihovog nakupljanja u pojedinim tkivima. Ako je . mangana. hemiju kao i određeno kompjutersko znanje. Teko je obnoviti zemljišta koja su zagadjena kiselim kisama. a to zavisi od vrste biljaka i pesticida. teškim metalima. Teški metali najčešće dospevaju u zemljište preko atmosfere. recimo. Kada metali dospeju u zemljište počinje proces zakiseljavanja pri čemu dolazi do veće pokretljivosti jona metala. ono služi i kao stanište mnogim živim organizmima. Promene fizičkih. isparenja tih kontaminenata. ukratko. Plodnost zemljišta je sposobnost zemljišta da biljke snabdeva vodom. Kada se zagade povrsinske vode lako dolazi do pomora akvaticnog sveta na tom mestu. a za pH < 4 i kod olova i bakra. sto je bio razlog za zatvaranje mnogih korisnih bunara. ti pesticidi dospevaju do čoveka. Dolazi i do zagadjivanja atmosfere raznim gasovitim jedinjenjima. Na primer. pH <6. Sve to može ostaviti posledice u organizmu na kraće ili duže vreme. ne razmišljajući gde je ta biljka rasla i pod kojim uslovima. koji uključuje hidrologiju. pa i otrovne.5 u zemljištu se povećava pokretljivost kadmijuma. Kod nas u Srbiji je mnogo divljih deponija. dobro organizovanje deponija. ali je veoma štetan u povećanim koncentracijama.a i materijalnih dobara. UVOD Zemljište je osnovni deo svakog ekosistema. ljubicica moze da zivi u zemljistu . podrazumevaju smanjenje upotrebe zagadjujucih materija u poljoprivredi. Pored toga što od osobina zemljišta zavisi koliko će biljke u procesu fotosinteze proizvesti organskih materija i što se u njemu odvija razlaganje istih. Bakar je neophodan za rast biljaka. a mogu se sresti i pored puta. Preko deponije se pored zemljista zagadjuju i podzemne vode raznim organsikim i neorganskim jedinjenjima. hemijskih i bioloških osobina dovode do smanjenja plodnosti zemljišta i mogu uticati na funkcionisanje celog ekosistema. kada dolazi i do sirenja neprijatnih mirisa. Olovo se taloži u ljudskim kostima. Te biljke čovek i životinje unose kao hranu u organizam.

kao i drugi teški metali.bogatim arsenom. Kontaminacija zemljišta (zagađivanje zemljišta) je izazvano prisustvom ksenobiotika (delo ljudskih ruku).. I slicne druge akcije koje imaju za cilj ocuvanje zemljista.zagadjivači prisutni u tekućoj I podzemnoj vodi zagadjuju zemljišta sa kojima je ta voda u dodiru.Medjutim zemljište se sve vise smanjuje I degradira čemu doprinosi njegovo zauzimanje I pretvaranje u neprirodno zemljišete. olovo.Sve ove komponente su u stanju dinamičke ravnoteže.klimatski uslovi…) U faktore zagadjenja spadaju jos I moderna obrada.komunalni otpad. a nema ni osnovne zakone vezane za zastitu zivotne sredine.voda I gasovi.mikroelemenata.vode zagadjene usled poljoprivredne delatnosti.kompletne biocenoze na zemlji.Čestice koje je čine kreću se od koloidnih. Zemljište je osnova poljoprivredne proizvodnje.obrada. Zemljište je sredina koja neposredno učestvuje u razvoju živog sveta na Zemlji jer pruža niz hranljivih materija biljkama.otpadne vode iz domaćinstva. rastvarači.kao I osobine samog zemljišta(vegetacija. Pojava ovog fenomena je povezana sa stepenom industrijalizacije kao i sa intenzitetom upotrebe hemikalija.. Zagađujuće hemikalije su najčešće nafta.Vrlo je važan oblik jedinjenja u kojim se ovi zagadjivači nalaze.kao I emisije iz saobracaja) . Nastanak zemljista Zemljišta predstavljaju smesu organskog I neorganskog materijala. ali tako je. Da nije zalosno bilo bi smesno.energije.Ono utiče I na razvoj celokupne civilizacije jer je izvor mnogih minerala. ugljovodonici. dopiranjem otpada sa drugih površina ili direktnim uticajem industrijskog otpada. hemikalija kao i svih promena u prirodnom okruženju tla.I životinjama. a time i opstanka ljudskog roda. Kada uzročnici dospeju u zemljište na bilo koji način njihova dalja sudbina zavisi od niza fizičkih.Predstavlja inzvaredno značajno prirodno dobro ali koje se stvara i obnavlja veoma sporo.a one kroz lanac ishrane.Da bi se formirao sloj zemljišta debeo 2 do 3 cm. pesticidi. Zemljište je jedan od osnovnih preduslova života na zemlji. koja u nasem slucaju jos uvek nije spremna na takve poduhvate.koje su jako važne za kavalitet i osobine zemljišta.komunalne vode). Za sve ovo je potrebna dobra volja drzave.do razmera grubih disperzija.prekomerno .osiromašenje biljnog fonda.U sastav zemljista ulaze organske I neorganske materije .hemijskih I bioloških faktora ciji se uticaji prepliću. eksploatacije ulja i nafte. Ova vrsta zagađenja obično potiče od kidanja podzemnih rezervoara. primene pesticida . Istraživanjem se konstatovalo da u izvore zagadjenja zemljišta spadaju zagadjivanja iz vazduha(emisije iz tehnoloskih procesa emisije usled sagorevanja fosilnih goriva.površinska I dubinska eksplatacija mineralnih I energetskih resursa.zagadjivanje otpadnim vodama(otpadne vode iz tehnoloskih procesa.Zagadjivanje čvrstim otpadom(otpad iz procesa industrijske proizvodnje. potrebno je 200 do 1000 godina. filtracije zagađene vode u slojeve zemljišta.kao I otpad koji nastaje u procesu poljoprivredne proizvodnje).

salinizacija. šuma i td. odnosno specifičan kompleks ekoloških faktora (edafski faktori). Od živih organizama. erozija. Zagađivači prisutni u tekućoj i podzemnoj vodi zagađuju zemljišta sa kojima je ta voda u dodiru. emisije usled sagorijevanja fosilnih goriva. odnosno neobnovljivim prirodnim bogatstvom. Priroda I tehnologija radnih procesa I operacija na dosadašnjem nivou tehnike neadekvatna je u odnosu na potrebe zaštite životne sredine. Zemljište je veoma značajno za žive organizme i čoveka.Dolazi do degradacije velike povrsine zemljišta. Ali. 3. Na taj način ono istovremeno predstavlja i product aktivnosti živih bića i životnu sredinu. Nastaje kao rezultat dejstva klimatskih (naročito temperature. klimatski uslovi i td).ZAGADJENJE ZEMLJIŠTA 2.čvrstu. stambenih zgrada. Zagađenja čvrstim otpadom iz privrede. zemljište ipak treba smatrati ograničenim.navodnjavanje I drugi brojni faktori. Zemljište ili tlo predstavlja posebnu prirodnu tvorevinu koja obuhvata čvrst površinski sloj Zemlje. 2. para. zatim je tu i vrlo važan faktor osobine samog zemljišta (vegetacija. Ostaci uginulih organizama u različitim fazama razgradnje i mineralizacije ulaze u sastav zemljišta. karakterističan za biosferu. prekomerna urbanizacija i poplave. kao i životinje. domaćinstva i poljoprivrede što predstavlja jedan od najznačajnijih načina zagađenja. hemijskih i bioloških faktora čiji se uticaji isprepliću.1 IZVORI ZAGAĐIVANJA ZEMLJIŠTA Kada govorimo o potencijalnim izvorima i o načinu zagađenja zemljišta onda to zagađenje može dospjeti putem : 1. emisije uslijed izduvnih gasova automobila. u procesu stvaranja zemljišta naročito su značajni biljni organizmi. Zagađenja iz otpadnih voda . Kada zagađivači dospiju u zemljište na bilo koji od navedenih načina. iako ti . vode. s obzirom na ograničenu ukupnu količinu I izuzetno spor proces nastajanja. Zagađenja iz vazduha. kao i neprekidno zagađivanje i neracionalno korišćenje od strane čoveka. njihova dalja sudbina zavisi od niza fizičkih. prašine dospijevaju na površinu zemlje spiranjem sa padavinama.otpadne vode iz tehnoloških procesa. a za njegovu zastitu ne postoji zajednicka strategija Sveta. atmosfere – emisije iz tehnoloških procesa. tečnu i gasovitu. Ovaj složeni system obuhvata sve tri faze. vode zagađene uslijed poljoprivredne djelatnosti i td.Posle ovako rizicnih vrsta zagadjenja ostaju samo neravne . i zemljište u osnovi spada u obnovljiva prirodna bogatstva. aerosola. 2. Zagađivači u obliku gasova.Vrlo je značajan oblik jedinjenja u kome se ovi zagađivači nalaze. vazdušnih strujanja i Zemljine teže) i drugih fizičkih faktora i živih organizama na geološku podlogu Zemlje (stene). a aerosoli i čestice direktno sedimentacijom.biološki sterilne površine. obrada zemljišta. otpadne vode iz domaćinstva. Kao i vazduh i voda. emisije uslijed sagorijevanja biomase. Glavnu stetu zemljistu nanose zagadjenje tla i vazduha.

Ovo se naročito odnosi na poljoprivredno zemljište koje postaje sve ugroženije. zbog koje se godisnje prakticno gubi 25.2 Načini i vrste ugrožavanja i zagađivanja zemljišta Čovek svojim aktivnostima neprekidno smanjuje ukupnu površinu zemljišta. 45 procenata obale izbetonirano. kojima razne štetne materije dospevaju u zemljište. Osnovne čovekove aktivnosti koje najviše degradiraju tlo u prvom redu se odnose na širenje gradova. za Spaniju narocit problem predstavlja isusivanje tla.Ovo najbolje potvrdjuju cinjenice da su mnogi nasi krajevi potpuno stali bez rastresitog pokrivaca. pre vise od cetrdeset godina. koja je veoma ozbiljan i ponekada nepovratan process. Sve veće zagađivanje vazduha takođe .000 hektara samo na tlu Srbije. dok u svetu se smatra da erozija godisnje pojede vise od 50 miliona hektara.Srbija spadaju u red zemalja koje su veoma ugrozene erozijom. Erozija nastaje kao posledica seče šuma. zbog upotrebe pesticida. Upotreba pesticida i djubriva u poljoprivredom. doslo je do katastrofalnog susenja suma i ozbiljne ugrozenosti zivota sveta u jezerima. pored ostalih faktora. Sve veće korišćenje hemijskih sredstava u poljoprivredi (mineralnih đubriva.Erozija zemljista je prirodan proces koji se moze ubrzati nekontrolisanom secom suma i pogresnim koriscenjem zemljista. deponovanja čvrstih otpadaka itd.problemi svakog dana poprimaju sve vece razmere. zagadjivanje tla otpadom i iz atmosfere samo su neki od akutnih problema s kojim se suocava Svet.Kao faktor koji bi trebalo ovo da spreci. odnosno pesticide. jer su u pitanju stete ogromnih razmera. U Italiji je. koji su izgradjeni. na primer. Jedan od značajnih faktora ugrožavanja zemljišta predstavljaju i otpadne vode. 35 procenata zemljista Poljske je preterano kiselo. a kada su u pitanju zemlje istocne Evrope na njihovim teritorijama izrazena je erozija tla. Erozija zemljista predstavlja ispiranje i odnosenje najsitnijih i najplodnijih cestica iz rastresite podloge. i sprecavanje erozije. Opasnost za svet danas predstavlja gubitak agro-biodiverziteta i to. a u 40 procenata litvanskog zemljista zabelezena je visoka koncentracija teskih metala. Poslednjih godina kao veoma opasan neprijatelj zemljista pojavile su se takozvane kisele kise.Smatra se da je poslednjih godina natopljeno preko 10 miliona hektara u Evropi i Severnoj Americi. a ponekada i mnogostruko vise. jedan deo odgovorosti snose i mnogi objekti za odbranu od bujicnih poplava i erozije.) dovodi do znatnog zagađivanja poljoprivrednog zemljišta. pre svega erozija. izgradnju industrijskih kompleksa i saobraćajnica i deponovanje otpadnog materijala. i sa danasnjeg aspekta imaju neadekvatne konstrukcione elemente za zastitu. raznih građevinskih i hidrotehničkih zahteva itd.Usled ovakvih postupka cesto dolazi do ubrzane erozije. 2. Borbu sa erozijom i bujicnim poplavama treba shvatiti ozbiljno. Osnovni razlog zbog koga se gubi i smanjuje prostranstvo obradivih povrsina je. Velike površine zemljišta izložene su intenzivnom procesu erozije. pa cak i djubriva. i neposredno prete unistenju zivota na Zemlji.Na ovim povrsinama znacajno su umanjeni poljoprivredni prinosi. raznih sredtava za zaštitu bilja.

ambalaža. koje više ne služi poljoprivrednoj proizvodnji. Kao posledica intenzivnog procesa aerozagađivanja obično najpre strada vegetacija. nafte. odnosno zemljišni materijal nastao nasipanjem ili deponovanjem materijala iz rudničkih ili industrijskih pogona. boje. kao i radioaktivni otpaci. guma. metal. ozbiljno ugrožavaju zemljište.deluje na pogoršavanje kvaliteta zemljišta. . oksidi azota. . .čvrsti otpaci iz hemijske industrije (razna hemijska sredstva. koji obuhvata rastvorene i nerastvorene materijale nataložene radom reka. odbačeni građevinski materijali). naročito u zoni većih saobraćajnica. Posebnu opasnost za zemljište. bakar.razgradivi otpaci organskog porekla. boje. ugljena prašina). deterdženti). Među najznačajnije zagađujuće materije zemljišta ubrajaju se sumporni gasovi.sagorivi organski otpaci koji nisu podložni brzom raspadanju (hartija. 2. . kao i intenzivan process industrijalizacije. . Poseban značaj u zagađivanju zemljišta i životne sredine imaju razne vrste industrijskog otpada. zatim raznovrsni toksični materijali koji se koriste u industriji i poljoprivredi: lakovi. . čije se količine neprekidno povećavaju.ostaci spaljivanja raznih vrsta sagorivih materija (šljaka. gvožđa i drugih mineralnih sirovina peostaju znatne količine otpadnih materijala. mineralna đubriva. predstavljaju i izduvni gasovi motornih vozila. zajedno sa otpadnim industrijskim vodama. Efekti dejstva raznih zagađujućih materija umnogome se razlikuju. a potom i samo zemljište.otpaci od prerađevine ruda (jalovina.3 Zagađivanje zemljišta otpadnim materijama Različite vrste otpadnih materija.flotacioni materijal.urbano i industrijsko zemljište. kojih u poslednje vreme ima sve više.jalovine. Prema vrstama oštećenja. pretežno iz poljoprivredne proizvodnje.neorganski nesagorivi otpaci (staklo. Štetno dejstvo na kvalitet zemljišta imaju i deponije pepela. ugrožavaju i neprekidno smanjuju postojeće obradive površine. Velike deponije rudne I industrijske jalovine. . Pojava kiselih kiša i sušenja šuma predstavlja ozbiljnu opasnost za šumske i poljoprivredne ekosisteme i samo zemljište. aldehidi i dr. . tekstil). koža. keramika). Prema poreklu i sastavu mogu se podeliti na sledeće kategorije: . herbicidi. zemnog gasa. . Posle korišćenja ugja. . pepeo. odnosno čestice organskog i neorganskog porekla. Razni sintetički materijali.kabasti predmeti (stari automobile. cink. što zavisi od njihove količine. jalovine. Ovim putem u zemljište dospevaju i znatne količine radionuklida. . predstavljaju veliku opasnost za životnu sredinu i zemljište. Ogroman broj hemijskih supstanci sve više opterećuje zemljišni prostor. koji se ne razgrađuju. porekla i hemijskog sastava. drvo. otpadne materije se mogu grupisati na različite načine. šljake.aerosedimenti. pesticide. olovo.ostaci procesa prečišćavanja voda i gasova (talog. S obzirom na posledice. mulj. šljaka. predstavlja ozbiljnu opasnost za plodna poljoprivredna zemljišta. naročito iz površinskih kopova. dospele vazdušnim strujanjem i atmosferskim talozima. zgura). čvrsti otpaci). Korišćenje ruda. ugrožena zemljišta se dele na četiri osnovne kategorije: .

a samim tim zagađenje se prenosi na zemljište i vodu. Elementi koji ulaze u sastav biljaka nemaju isti značaj. dok jedna grupa elemenata. pri većim koncentracijama deluju toksično na biljke. Posebnu opasnost po živi svet predstavljaju otpadne materije iz hemijske industrije. Lancima ishrane.5 Zagađivanje zemljišta posredstvom zagađene vode . Opravdano je pretpostaviti da se u njima nalazi svih 88 elemenata koji prema dosadašnjim saznanjima učestvuju u izgradnji Zemlje. pesticide. pre svega termoelektrane i hemijska industrija. Svi oni. Uzrok tome je sve veći broj industrijskih postrojenja. ali se zagađujuće materije vazdušnim strujanjima često prenose i na znatnija odstojanja. i drugi izvori njihovog unošenja moraju se imati u vidu.. Među ovim materijama nalaze se velike količine čađi i pepela. od kojih su mnoge toksične za živa bića. 2. U blizini topionica za preradu metala i termoelektrana neretko se primećuju oštećenja biljaka i zemljišta. To su na primer olovo (Pb). nikl (Ni) i arsen (As). iako ih u matičnom supstratu na kome je zemljište formirano nije bilo u takvom sadržaju. proizvode ogromne količine otpadnih materija. Sve je više topionica metala i termoelektrana iz čijih dimnjaka izlaze velike količine pojedinih metala u vidu gasova. dima. Pored dospevanja teških metala u zemljište matičnog supstrata. posebno teški metali. Industrijska postrojenja zagađuju vazduh teškim metalima. one dospevaju u okolne ekosisteme i zemljište i izazivaju razne kumulativne i toksične efekte (teški metali. od koga se ono i obrazuje tokom pedogeneze.Danas ovih elemenata ima daleko više u poljoprivrednom zemljištu. najčešće padavinama. drugi mogu da deluju stimulativno. Mnogi teški metali unose se sredstvima za zaštitu biljaka. Neki su neophodni jer bez njih biljke ne mogu normalno da završe svoj životni ciklus. živa (Hg). Njihova zastupljenost u biljkama je različita i zavisi od unutrašnjih i spoljašnjih činilaca. gari. odnosno mrežom lanaca ishrane. Posredstvom vazduha te materije dospevaju u okolno zemljište i u vode.4 Zagađivanje zemljišta taloženjem zagađujućih materija iz vazduha Velike količine zagađujućih materija dospevaju iz vazduha i tokom vremena talože se na površini zemljišta. Znatan deo teških metala dospeva u zemljište primenom hemijskih sredstava u industrijskim i poljoprivrednim procesima. a gradsko smeće (komunalni otpad) se sve više pominje kao potencijalni izvor ovih elemenata. Ovaj proces je naročito izražen u blizini velikih industrijskih centara. Do danas je u biljnim tkivima utvrđeno prisustvo oko 70 elemenata. Izvori unošenja teških metala u zemljište mogu da budu i neka mineralna đubriva i pesticidi.) 2. Industrijska postrojenja. dospevaju u zemljište zagađujući životnu sredinu i uništavajući vegetaciju.

Otpad Sa razvojem civilizacije otpad postaje sve važniji problem. čime se značajno utiče na povećanje prinosa kultura. Plavljenjem zemljišta zagađujuće materije dospevaju u mnoge nezagađene ekosisteme. u zemljište se unose najznačajniji mikroelementi: azot. a nekada se uništavaju (spaljivanjem i sl. a takođe i pesticide. gde u obliku nitrata mogu opasno da zagade i podzemne vode. Iako biljke koriste velike količine tih đubriva znatan deo ostane neutrošen. vrste sirovina i primenjene tehnologije. Količine i vrsta tih materija zavise od industrijske grane. nafte. često se nagomilavaju delujući toksično na sav živi svet. U izvesnim slučajevima otpaci iz industrije se jednostavno deponuju. otpad koji se gomila predstavlja opasnost po zdravlje. već i zato što predstavlja izvor hrane za pacove. jer su oni toksične materije. ne mora izazvati poremećaj u biljnoj proizvodnji kod jednog tipa zemljišta. Prilikom isparavanja vode dolazi i do znatnog nagomilavanja ovih materija. može smanjiti kvalitet i količinu prinosa. buve i druge prenosioce zaraznih bolesti.Mnoge zagađujuće materije putem atmosferskih padavina. u drugim se ponovo koriste prilikom reciklaže.1 Obrada industrijskih otpadaka U procesu industrijske proizvodnje nastaju znatne količine otpadnih materija. ambijentalno zagađivanje jer ruži okolinu i neprijatno miriše. 2. one često ostaju trajno vezane u zemljištu. 3. Prisustvo nekog jedinjenja. Posebnu opasnost po zemljište i živi svet predstavlja prekomerna primena pesticide. Otpad je zagađivač vazduha. među kojima ima i toksičnih. ne samo time što pojedine vrste otpada trule. u određenoj količini. Zagađenost zemljišta teškim metalima nije lako utvrditi i razlikuje se kod različitih tipova zemljišta. ispiranjem zemljišta ili rečnim tokovima dospevaju i do udaljenijih područja od mesta nastanka. količine itd. Za ljude. Samo u Velikoj Britaniji se godišnje baci oko 70 miliona tona otpada godišnje. zemnog gasa). fosfor i kalijum u obliku soli. što povećava njihovu koncentraciju. . Mnoge od njih putem navodnjavanja dospevaju u poljoprivredna zemljišta. Otpad uzrokuje tzv. mogućnosti razgradnje. kao i zagađivanje površinskih voda. Način deponovanja industrijskog otpada zavisi od vrste i prirode otpada. Zagađujuće materije.6 Zagađivanje zemljišta pri poljoprivrednoj proizvodnji Korišćenjem mineralnih đubriva. hemijskog sastava.ukoliko se ove količine ne iskoriste ni tokom narednih sezona. Nestručna primena može usloviti i zakiseljavanje zemljišta (sva đubriva su fiziološki kisela). Katkada putem vode dospevaju u dublje slojeve Zemlje. predstavlja ozbiljnu opasnost za zemljište i živi svet. 3. što iznosi više od tone po glavi stanovnika. ali njegovo prisustvo u drugom tipu zemljišta. Industrijski otpaci se dele na čvrste i tečne.). vode i zemljišta. Znatne količine otpada nastaju i pri korišćenju energetskih sirovina. Stoga prekomerna upotreba mineralnih đubriva. posebno fosilnih goriva (uglja. agregatnog stanja.

tehnička obrada i sušenje. recikliranje (postupak izdvajanja određenih sirovina i njihovog ponovnog vraćanja u proizvodnju) i kominucija (mlevenje smeća i ispuštanje u kanalizaciju zajedno sa vodom). Pored smanjivanja zagađenja. obradom. Navedeni postupci ne mogu se primeniti u svim slučajevima deponovanja otpadaka jer u pojedinim slučajevima. Shodno hemijskoj prirodi primenjuju se i odgovarajući postupci. Prema hemijskoj prirodi. S obzirom na ekološke ili ekonomske aspekte bezbedno deponovanja. Čvrste materije dobijene prilikom obrade industrijskog taloga i tečnih otpadaka obično se deponuju na određenim mestima na površini zemlje. Nažalost. spaljivanje. reagensima. Da bi se smanjile ili izbegle ove opasnosti. Za obradu organskih taloga iz otpadnih voda postoji čitav niz postupaka: zgušnjavanje.8 kg otpadaka).proizvodnje sa što manjom količinom otpadnih produkata.Tečni otpaci sadrže visoke koncentracije otpadnih materija.5 do 1. postupkom mehaničkog uklanjanja vode. deponovanje ili njihovo korišćenje.korišćenje otpadaka kao sekundarnih sirovina. najracionalnije je usavršavanje postojećih postupaka proizvodnje sa što manje otpadnih produkata. prašine i drugih vrsta zagađivanja. Takvi proizvodni sistemi se nazivaju zatvorenim ciklusima proizvodnje. nijedan od postojećih postupaka nije u celosti dovoljno efikasan. ovakvim postupcima se postiže i znatna . Jedan od načina predstavlja njegovo izlivanje u duboke bušotine u zemlji.2 Obrada i deponovanje čvrstih otpadaka iz naselja Intenzivnom urbanizacijom neprekidno se povećavaju količine otpadnih materija (čovek dnevno produkuje od 0. U novije vreme teži se razvijanju proizvodnih sistema koji praktično ne bi davali otpatke ili bi minimalno zagađivali životnu sredinu. termičkim sušenjem ili deponovanjem. obrada reagensima. šljaku itd. fermentacija (postupak razgradnje organske materije na mineralne i neagresivne sastojke). još uvek nisu razvijene tehnologije njihovog bezbednog deponovanja ili prerade za ponovno korišćenje. koriste se sanitarne deponije u kojima se deponovano smeće prekriva slojem zemlje. Jedan obezbeđivanja prostora i potrebe smanjivanja količine otpada za deponovanje. mulj. spaljivanje. kompostiranje (postupsk recikliranja i obrade organskih otpadaka radi dobijanja veštačkog đubriva). Mineralni talog iz otpadnih voda se izdvaja postupcima zgušnjavanja. kao i znatne količine vode. . Osnovni postupci koji se danas primenjuju za uklanjanje i preradu urbanog otpada su: kontrolisano sanitarno deponovanje. Čvrsti industrijski otpaci sadrže velike količine nemetala. deponije u većini gradova su otvoreni prostori. anaerobno ili aerobno razlaganje. koji praktično predstavljaju izvore zaraze.razvoja proizvodnih sistema bez otpadnih produkata i . U tom cilju usavršavanje tehnologije prerade otpadaka ide u pravcima: . industrijski otpad se može podeliti na organski i neorganski. te se drugačije deponuju nego tečni otpad. zatim pakovanje u burad i odlaganje u more. Iako postoje različiti postupci deponovanja i uništavanja urbanog smeća. požara. Pri tom poseban problem predstavlja bezbedno deponovanje i obrada čvrstih otpadaka iz gradova.. mineralne soli. Tečni industrijski otpad se deponuje na različite načine. 3. posebno kada je reč o tečnom industrijskom otpadu. kao kod radioaktivnih izotopa. zahteva iznaleženje odgovarajućih tehnologija. mehaničko uklanjanje vode.

gajenih na jako kontaminiranim zemljištima. u blizini autoputeva zavisi od udaljenosti biljaka od saobraćajnice. a u blizini nalazišta žive od 500 do 3. Koncentracija žive u biljkama kreće se u proseku od 10 do 200ng/g suve materije. Smatra se da koren predstavlja prepreku većem nakupljanju žive u izdanku. Kadmijum inhibira transpiraciju kao i pokrete ćelija zatvaračica stominog aparata. Smatra se da pšenica i soja imaju relativno visoku tolerantnost prema olovu. Intenzitet kontaminacije biljaka olovom smanjuje se njihovom udaljenošću od velikih saobraćajnica. Nakupljanje olova u biljkama. pokrovnosti zemljišta biljkama. veoma se brzo usvajaju i transportuju u nadzemne delove biljaka. Kod pomenutih vrsta. pravca i intenziteta vetra. Kod žita.500ng/g. Sem toga. Neke biljke (detelina) imaju sposobnost da akumuliraju kadmijum usvojen iz zemlje. koncentracija žive je od 3 do 10 puta niža u zrnu nego u slami. Beauforda (1970) akumulacija žive u korenu je dvadeset puta veća nego u izdanku.ušteda sirovina i energije. inhibira proces fotosinteze. Veće koncentracije u biljkama inhibiraju metabolizama gvožđa. NAJOPASNIJI ZAGAĐIVAČI Kadmijum (Cd) Kod brojnih biljnih vrsta intenzitet transporta kadmijuma u nadzemnim organima je u korelaciji sa njegovom koncentracijom u hranljivoj podlozi. Kadmijum usvojen iz hranljive podloge uglavnom se zadržava u korenu.. U semenu žitarica. prinos se značajno smanjuje. izazivaju hlorozu i time smanjuju intenzitet fotosinteze. Udeo ovog elementa u stablu i listovima biljaka je približno isti ali manji od njegove koncentracije u podzemnom delu biljke. visoke koncentracije kadmijuma inhibiraju disanje i transport elektrona u procesu oksidativne fosforilacije. dužine trajanja vegetacije. pristupačnost žive u zemljištu za biljke je obično niska. koncentracija kadmijuma u vegetativnim nadzemnim organima može iznositi i do 160mg/kg. izuzev na kiselim zemljištima. 4. koncentracija žive se kreće . salati i spanaću. Olovo (Pb) Najveći zagađivači prirode olovom su motorna vozila. Kod ove biljne vrste već pri koncentraciji od 10mg/kg suve materije. Koncentracija pri kojoj se uočavaju simptomi viška žive na biljkama znatno je iznad onih koji se u normalnim uslovima nalaze u zemljištu. Biljke olovo u neorganskom obliku slabo usvajaju i premeštaju u nadzemne organe. najčešće ne prelazi 1mg/kg suve materije. Na ovaj način se mnoge materije ponovo vraćaju u proizvodni ciklus. Taloženje olova kod većine biljaka intenzivnije je u korenu u odnosu na nadzemne delove. Fitotoksičnost žive ne predstavlja veći ekološki problem. Organska jedinjenja olova. Spanać se ubraja u osetljive biljke. Velika moć korena u akumulaciji olova mogla bi da bude i jedan vid zaštite nadzemnog dela.. Sa ekološke i ekonomske tačke gledišta od posebnog je značaja primena postupaka koji kao sekundarne sirovine koriste razne otpadne produkte industrije. Ovaj element najviše se apsorbuje u paradajzu. Olovo u većim koncentracijama inhibira izdužavanje korena i rast listova. Prema ispitivanjima. U zrnu ječma i pšenice. Isto tako. utiče na morfološko-anatomsku građu biljaka. Živa (Hg) Sva jedinjenja žive su izuzetno toksična za biljke i životinje.

01 do 1mg/kg. nekroza. naročito kod mladih listova. a u brašnu i hlebu koji su dobijeni od njega. duvan. Ukoliko je njegov udeo u suvoj materiji lista manji od 4mg/kg. pšenica. iz listova kojima nedostaje bakra. Koncentracija hroma u suvoj materiji biljaka u proseku kreće se od 0. a seme veći sadržaj od slame.2 do 4mg/kg. kao i iz starijih listova u mlade. Nikal.17mg/kg (Pais 1980). Uočeno je da višak nikla izaziva hlorozu koja podseća na hlorozu izazvanu nedostatkom gvožđa.1 do 5mg/kg suve materije. mlađi delovi imaju veći sadržaj od starijih. premeštanje iz korena u nadzemne organe. odnosno 0. smatra se da biljke nisu u dovoljnoj meri obezbeđene. kao ekološkom činiocu. uvijanje listova.5. ima dobru pokretljivost kako u ksilemu tako i u floemu i u značajnoj količini se nakuplja u plodovima i semenu. sadržaj preko 20 do 100mg/kg ukazuje na veliku koncentraciju ovog elementa. spanać. Nichoelas i Thomas (1954) ispitali su uticaj nikla na porast paradajza i ustanovili da koncentracija od 15 do 30 milivala izaziva hlorozu. suncokreta i kukuruza do smanjenja rasta.oko 1 do 2ng/g suve materije. 0. Osetljivost biljnih vrsta na njegov nedostatak je različita. neznatno je. Do toksičnog dejstva ovog elementa dolazi ako je njegov ukupan sadržaj u zemljištu od 25 do 40mg/kg i ako je pri tome pH vrednost zemljišta ispod 5. već i na samo njegovo usvajanje. vodni režim. Lišće obično ima najveći sadržaj nikla. kao što je Alyssum. Biljke koje uspevaju na serpentinskim zemljištima mogu da sadrže i do 100mg/kg (Brooks. U zrnu žita. U izrazito osetljive biljke ubrajaju se ovas. Najčešći simptomi viška hroma su hloroza i zaostajanje u rastu. smanjenje porasta i prinosa. odumiranje mladih listova. Iz listova pšenice koja je obilno obezbeđena bakrom u toku nalivanja zrna. čime se može objasniti njegov mali udeo u biljkama. 1987). međutim. treba . Može se reći da se velika količina bakra javlja u kiselim zemljištima. Veće koncentracije mogu da utiču i na klijanje semena.7mg/kg. koje za nomalan rast i razviće zahtevaju nikal.5 do 3mg/kg suve materije. proučavali su sadržaj nikla u lišću 44 sorte spanaća i ustanovili da se kreće od 1. Nikal (Ni) Prosečan sadržaj nikla u biljkama iznosi od 0. hloroza. neke biljke.23. Postoje. Tipični znaci nedostatka bakra su venjenje. Veće koncentracije hroma deluju toksično na biljke. Ako ga nema dovoljno. utvrđena je koncentracija od 1. Ascedentni transport i reutilizacija u velikoj meri zavise od stepena obezbeđenosti biljaka ovim elementom. premeštanje je svega 20%. Koncentracija bakra u biljkama kreće se od 5 do 30mg/kg u suvoj materiji. Nasuprot tome. lucerka. Kod ovsa dolazi do nekroze a kod pšenice. Nikal nepovoljno utiče ne samo na pokretljivost. premešta se 70% bakra u zrnu. Koncentracija hroma u korenastom povrću i u većini krmnih biljaka kreće se od 0. Karvanek i Bohmova (1966). Hrom (Cr) Koncentracija za biljke pristupačnog hroma u većini zemljišta je niska. za razliku od olova i kadmijuma. ozimi i jari ječam. Bakru. Živa narušava građu biomembrana i menja aktivnost enzima čime narušava razmenu materija i inhibira rast i razviće biljaka. odnosno translokaciju gvožđa. sadržaj elemenata i pigmenata hloroplasta (Stanković 1992). Bakar (Cu) Pokretljivost bakra u biljkama je osrednja.

Nakupljanje. kao i u okolini rudnika i topionica cinka. U drugu grupu biljaka mogu se ubrajati vrste rodova Aster. paradajz i šargarepa. veća je na kiselim zemljištima. Pri koncentraciji od 10 do 20mg/kg može se računati sa latentnim. U ovim slučajevima. Arsen (As) U biljkama koje se koriste u ishrani sadržaj arsena nalazi se u granicama normale. Stimulativno dejstvo niskih koncenracija na rast biljaka se ne isključuje. Velikom sposobnošću nakupljanja selena odlikuju se različite vrste roda Astralagus (Leguminosae). Njegova toksičnost za biljke manja je od bakra. Conopsis (Compositae). osim ako nisu gajene na kontaminiranom zemljištu. obrazovanja sitnih listova i nekroze listova. Koncentracija selena u njima iznosi nekoliko stotina mg/kg. Koncentracija cinka u suvoj materiji biljaka kreće se od 1 do 10. dok su tolerantne vrste krompir. Koncentracija selena u njima kreće se od 10³mg/kg suve materije (Adriano 1986). Stanleya (Cruciferae) i Xylorhiza (Compositae). . Na težim zemljištima ređe dolazi do njegovog toksičnog dejstva nego na peskovitim. na nedostatak cinka naročito su osetljivi kukuruz i jabuka. a samim tim i toksičnost ovog elementa. Atriplex. jer se kod prvih arsen bolje vezuje.000mg/kg suve materije. na zemljištma koja su nastala iz matičnog supstrata bogatog cinkom.000mg/kg. njegovo ulaženje u lanac ishrane preko biljaka je neznatno. Od biljaka. Njegova koncentracija u suvoj materiji biljaka u proseku se kreće od 1 do 7mg/kg suve materije. nedostatak cinka izaziva velike promene. U najosetljivije vrste spadaju pasulj. Cink spada u grupu elemenata čija je pokretljivost u biljkama osrednja.pokloniti odgovarajuću pažnju imajući u vidu ne samo potrebe biljaka i životinja za ovim elementom. kod biljaka dolazi do nižeg rasta. Cink se ubraja u umereno toksične metale. Vidljivi simptomi viška ovog elementa javljaju se kada njegova koncentracija u suvoj materiji prelazi 300 do 5. U slučaju kada je njegova koncentracija u spoljašnjoj sredini visoka. Selen (Se) Kapacitet nakupljanja selena kod pojedinih biljaka značajno se razlikuje. Njegovo premeštanje iz starijih u mlađe organe naročito je sporo kod nedovoljne obezbeđenosti cinkom. smanjenja korenovog sistema. Sadržaj arsena u biljkama je obično znatno niži nego u zemljištu. taloži se u korenu. najčešće 20 do 50mg/kg. U prirodi se veoma retko može uočiti fitotoksično dejstvo visokih koncentracija arsena ili njegovo nepovoljno dejstvo na prinos biljaka. tako i u morfološkoj i anatomskoj građi biljaka. već i činjenicu da je u većim koncentracijama veoma toksičan. lucerka i uopšte leguminoze.460mg/kg suve materije. Zbog višestruke uloge u razvoju biljaka. U ekstremnim uslovima zabeležena je koncentracija od 3. u proseku 30 do 150mg/kg. pa čak i akutnim nedostatkom cinka. Osetljivost biljaka na visoke koncentracije arsena je različita. kako u razmeni materija. Njegovo toksično dejstvo je predmet detaljnijeg proučavanja. posebno ako je pH vrednost zemljišta manja od 5. Mentizelia i Sideranthus. Selen nije neophodan element za više biljke. Pošto je koncentracija arsena u biljkama niska. Znaci velike koncentracije cinka kod biljaka najčešće se javljaju na kiselim tresetnim zemljištima.

Žitarice sadrže od 1-5ppm bora. Koncentracija ovog elementa naročito je visoka u generativnim organima. Biljke mogu da ga usvajaju i preko nadzemnih organa. breskva.Ogromne količine selena inhibiraju rast i izazivaju hlorozu. Najosetljivije su smokva. a dikotiledone 20 do 80mg/kg. Njegov nedostatak. luk. koštičavo i bobičasto voće 0. U suvoj materiji biljaka njegovo učešće u proseku se kreće od 2 do 70mg/kg. Toksično dejstvo bora ispoljava se ako je njegovo učešće u suvoj materiji biljaka veći od 100 do 1. Otpornost biljaka prema visokim koncentracijama bora je različita. Bor (B) Koncentracija bora u biljkama veća je nego u zemljištu. Bor se ubraja u elemente koji su neophodni biljkama. posebno . šargarepa.4mg/kg. stimulativno ili inhibitorno. Pored preventivnih mera. najveći sadržaj ovog elementa utvrđen je u korenu. žutu. Oštećeni delovi lista mogu poprimiti različite boje. Njegova koncentracija u semenu kod biljaka Festuca rubra i Minuartia verna bio je čak 4 puta veći nego u listovima. niz mera mora da bude usmeren na uklanjanje deponovanih materija u zemljištu. u listovima i to posebno u rubnom delu lista. Ovaj element se najviše akumulira u tačkama rasta i semenu. zemljište i živa bića. Sadržaj fluora u suvoj materiji biljaka kreće se u proseku od 2 do 10mg/kg. One se na pojedinim mestima obično zadržavaju i nagomilavaju. difuzan proces. Neke biljne vrste sposobne su da akumuliraju mnogo veće količine. Od biljaka. plodu i žigu. ZAKLJUČAK Prilikom razmatranja načina zagađivanja zemljišta treba imati u vidu da se mnoge zagađujuće materije nalaze u procesu neprekidnog kruženja kroz razne komponente životne sredine. paradajz. mrku ili ljubičastu. Simptomi toksičnog dejstva fluora uočavaju se na najmlađim listovima. zatim stono voće 1. Fluor (F) Usvajanje fluora korenom je pasivan. na vrhu ili po ivicama lista.3-2. Prevelika količina bora takođe izaziva fiziološke i morfološke promene kod biljaka. a u velikoj meri zavisi i od vlažnosti vazduha.vazduh. Monokotiledone biljke obično sadrže 2 do 5mg/kg. Kamelije su izuzetak jer mogu akumulirati jedinjenja fluora od 100mg/kg i više. U listovima trava njegov sadržaj je veći u vršnom delu nego u osnovi lista. ili su gajene na visokim koncentracijama fluora u hranljivoj podlozi. duvan i krompir. Srednje tolerantne su kukuruz. a najtolerantnije su šećerna repa i pamuk. pasulj i vinova loza.000mg/kg. Kod biljaka koje su rasle na jalovini rudnika. odnosno postupaka sprečavanja prodora zagađujućih materija u okolnu životnu sredinu i zemljište. Kod mnogih biljaka pojava mirisa belog luka ukazuje na prekomerno nakupljanje selena. Fluor deluje i na disanje biljaka.5mg/kg. naročito kod dikotiledonih biljaka izaziva velike fiziološke i morfološke promene. pa i do 180mg/kg suve materije. avokado ima najveću koncentraciju bora 7 – 10mg/kg u svežem obliku. 6. vodu. Kamilica u proseku sadrži oko 100.43. prašniku. Neophodno je dobro poznavanje ovih procesa i blagovremeno uklanjanje tih materija iz daljeg procesa kruženja. Veće doze izazivaju smanjenje produkcije organske materije i morfološko-anatomske promene. Raspodela fluora u listovima monokotiledonih biljaka takođe je specifična. Usvajanje fluora preko lista proporcionalno je njegovoj koncentraciji u atmosferi dužini ekspozicije.

vrste i količine zagađujućih materija. Da bi se zemljište moglo na pravi način zaštititi. moraju se dobro poznavati izvori.onih toksičnih. . kao i njihovo štetno dejstvo.

pdf -5. Veljko Terzija ekologija i zastita zivotne sredine za I razred srednjih strucnih skola -2.LITERATURA -1.wikipedia.geografija. Markovic.Ivan .net/zastita_zemljista. Veselinović.Dragan A. http://www.org/sr .unmo.ba/Zagadivanjeizaštitazemljista.pdf -4.Dragan S. Ivo Savi.Šomon A. Đermati. http://sr. http://af. Životna sredina -3.Gržetic.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->