P. 1
3b37c819b5a906d240d4d9636dc38f9a_22-1

3b37c819b5a906d240d4d9636dc38f9a_22-1

|Views: 176|Likes:
Published by emofree
zubi
zubi

More info:

Published by: emofree on May 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2013

pdf

text

original

22

DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
nekle kontroverzna, međutim, njihova primena u medicinskim i stomatološkim disciplinama razvija se i otvara ogromne mogućnosti za budućnost biotehnologije, i iz tog razloga matične ćelije su od posebnog značaja. Doktor Džeremi Mao i njegove kolege, naučnici sa Univerziteta Kolumbija u SAD, posebno su zainteresovani za stvaranje „biološkog zuba“ koji se razvija i raste, čime bi se trenutni koncept implantiranja prvenstveno metalnih materijala učinio potpuno zastarelim. Mao je koncipirao eksperiment koristeći faktore rasta, matriks oblika zuba i matične ćelije kako bi proverio da li je regeneracija zuba moguća iz ovih sirovih i izdvojenih komponenata. I zapravo, rezultat je bio pozitivan i nastala je potpuno novoformirana mlada alveolarna kost sa dokazima novouspostavljene vaskularizacije i mineralizacije unutar matriksa nosača (2). Sve u svemu, postoje zaista krupne stvari na vidiku kada je u pitanju budućnost implantologije u stomatologiji. Šta će a šta ne uticati na trenutni terapijski koncept u rešavanju problema bezubog prostora naših pacijenata, ostaje da se vidi, ali navedeni koncepti, svakako, nude neverovatne mogućnosti za usavršavanje i napredak trenutne stomatološke nege. DT

U iščekivanju dentalne implantologije sutrašnjice
Autor: Arun Garg, stomatolog, (Arun Garg), SAD
Nove tehnologije obećavajuće su u smislu da postanu predvodnice medicinskog i stomatološkog razvoja u godinama koje dolaze. Novi dometi u oblasti digitalne radiologije, bolje dijagnostičke i terapijske strategije, pa čak i poboljšanja u čuvanju podataka kao i primena elektronskih medicinskih kartona, menjaju način pružanja zdravstvenih usluga koji smo dosad poznavali. boratorijama na nečemu za šta se dosad smatralo da je moguće samo u domenu naučne fantastike. Međutim, primena novih dostignuća u savremenoj implantologiji nije više daleko. Evo šta sve treba da se desi pre toga. Novi medikamenti koji usporavaju resorpciju alveolarne kosti U Medicinskom žurnalu Nove Engleske 2010. godine predstavljen je novi pristup u terapiji resorpcije alveolarne kosti, koja se sreće kod pacijenata sa hroničnom, manifestnom parodontopatijom (1). Za teriparatid, koji je analog paratiroidnog hormona (PTH), ali i lek koji se sve češće koristi u terapiji osteoporoze, pokazano je da, ukoliko se koristi u periodu od šest nedelja, povećava koštanu masu, čvrstoću i gustinu kosti. Ovaj lek je po dejstvu sličan PTH, što znači da stimuliše osteoblaste koji će izazvati osteoklasnu diferencijaciju, koja ubrzava metaboličke procese u kosti i koštanu remodelaciju, što za rezultat ima povećanje mineralne gustine kosti i povećanje koštane mase. Već je dokazano da primena ovoga leka dovodi do smanjenja prevalencije preloma kosti kod žena u menopauzi koje pate od osteoporoze.Uticaj ovog tipa otkrića nije beznačajan kada je u pitanju polje dentalne implantologije. Ovakve aktivne supstance mogle bi biti upotrebljavane kako bi se pospešila oseointegracija i smanjila stopa odbacivanja implantata, te skratilo vreme zarastanja ili čak omogućilo to da se razmotri primena implantata kod pacijenata koji zasad apsolutno nisu bili kandidati za njihovo postavljanje. Sve navedeno predstavlja izvanredno polazište za brojna buduća istraživanja. Nanostomatologija Nanotehnologija je nauka o malom – proučavanje materije i njene primene u opsegu koji iznosi jedan milijarditi deo metra. To je tehnologija koja je omogućila razvoj i primenu sve manjih mobilnih telefona i kompjuterskih procesora, pa tako predmeti koji su nekada bili veličine čitave sobe sada mogu stati u džep. I nanostomatologija, takođe, otvara nove mogućnosti. Na nano nivou, sistemi za dostavu leka nude potpuno drugačiji koncept u terapiji. Prevlake na materijalima su od posebnog značaja, a tkivno inženjerstvo može naći svoju primenu čak i u stomatologiji već na nivou genetskog materijala svakog pojedinca. Neki naučnici predstavili su nanostomatologiju kao opciju koja će pacijentima pružiti mogućnost za postizanje skoro savršenog oralnog zdravlja. I zaista, stručnjaci iz oblasti implantologije posebno su zainteresovani za novine u ovoj oblasti, jer one će omogućiti poboljšanu oseointegraciju implantata pomoću različitih tehnologija za izradu aktivne strukture površine implantacionog materijala, kao i impregnaciju faktora rasta i mineralnih proteina već na nivou samog materijala za implantaciju. Modifikacija osteofilnih i osteokonduktivnih komponenata mogla bi dovesti do skraćenja perimplantacionog perioda i boljeg sveukupnog uspeha čitave procedure. U drugim oblastima stomatologije nanotehnologija može biti rešenje za mnoge široko rasprostranjene probleme kao što su hiperosetljivost dentina i parodontopatija, uz potpuno nove pristupe koji će, na primer, bol tretirati tako što će omogućiti presretanje nadražaja na receptorima, zatim procenu stanja dentinskih kanalića, kao i primenu antimikrobnih supstanci u veoma precizno definisanim mikrosredinama. Implantati koji se razvijaju i rastu pomoću stem ćelija Debata o korišćenju matičnih ćelija još uvek ostaje do-

(Fotografije ustupila ADIA).

Iza novih ultrazvučnih uređaja za obradu parodontalnih džepova, i kompjuterizovane tomografije sa koničnim snopom zraka, krije se, zapravo, sledeća faza u tehnologiji ugradnje implantata, čiji pioniri rade u la-

Beleška urednika: Ovaj članak prvobitno je štampan u američkom izdanju časopisa Dental Tribune, Vol 6, No 13, 2011. Potpuna lista referenci dostupna je kod izdavača.

Gas koji uzrokuje neprijatan zadah omogućuje uzgoj matičnih ćelija dobijenih iz zuba
Autor: Dental Tribune International
Tokio, Japan: Tim japanskih naučnika dokazao je da vodonik-sulfid, jedan od glavnih uzroka neprijatnog zadaha, može biti ključan za razvoj budućih medicinskih terapijskih postupaka. Istraživanje koje je nedavno sprovedeno na stomatološkom fakultetu Univerziteta Nipon u Tokiju, zaključeno je izveštajem u kojem se navodi da su matične ćelije izolovane iz zubne pulpe transformisane u ćelije jetre nakon što su inkubirane u gasovitom medijumu, sa karakterističnim neprijatnim mirisom, u periodu od najmanje tri dana. Ćelije zubne pulpe poznate su od ranije po svojstvu da se transformišu u veći broj različitih tipova ćelija, uključujući mišićne i krvne, ali ovo je prvi put da istraživači tvrde da su uspeli da proizvedu ogroman broj ćelija koje su sposobne da uskladište glikogen i da prikupe ureu – što su dve ključne funkcije jetre. Naučnici su izjavili da, iako su potrebna dodatna istraživanja u vezi sa mogućim kancerogenim ishodom povezanim sa ovom metodom, prvi rezultati pokazuju kako proizvedene ćelije nose nizak potencijal maligne promene, što ograničava rizik od razvoja tumora nakon transplantacije. „Vodonik-sulfid nije uzrokovao apoptopične promene na ćelijskom nivou”, navodi se u izveštaju. Uobičajene metode koje se danas koriste za uzgoj hepatičkih ćelija, namenjenih humanoj transplantaciji, podrazumevaju korišćenje fetalnog seruma teladi, što je u velikoj meri ograničeno zakonskim propisima u celom svetu. Nasuprot uvreženim metodama, naučnici su tokom ovog istraživanja matične ćelije ekstrahovali iz zubne pulpe pacijenata prilikom redovnog postupka vađenja zuba. Uzorci matičnih ćelija su zatim podeljeni u dve grupe i inkubirani

u vodonik-sulfidu, odnosno u drugom medijumu. Vodonik-sulfid, gas koji se povezuje sa neprijatnim mirisom pokvarenih jaja, nastaje u veoma maloj količini u ljudskom organizmu i ima ulogu neurotransmitera, kao i neke druge biološke funkcije. On nastaje i u usnoj duplji kao nusprodukt aktivnosti anaerobnih bakterija i smatra se veoma štetnim po oralna tkiva. Procenjuje se da između dvadeset i pedeset odsto stanovnika zemalja u razvoju pati od halitoze, stanja koje predstavlja najčešću prateću pojavu procesa nastanka vodonik-sulfida u ustima. DT

DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition
tnih procedura koje mogu da se sprovedu. Umesto hirurške korekcije brade moguće je korigovati volumen bradnog predela korišćenjem punilaca. Takođe je moguće uraditi plastičnu korekciju nosa (tečna rinoplastika), zatezanje obraza ili obrva, a ovim smo nabrojali samo neke od mogućnosti. A šta mislite o smanjenju vidljivosti desni prilikom smejanja (eliminisanje tzv. „gummy smile“), zaobljenju četvrtastog oblika donje vilice ili povećanju i korigovanju ušne školjke? Još jedna značajna primena botulinuma u stomatologiji jeste i ona u tretmanu bolne disfunkcije temporomandibularnog zgloba (TMD). Temporomandibularni poremećaji su veoma raznovrsne etiologije koja obuhvata muskularno, ligamentarno, intraartikularno i koštano poreklo. Dijagnoza je zasnovana na podrobnoj anamnezi, kliničkom pregledu, radiološkim analizama i drugim dijagnostičkim procedurama. Primena toksina botulinuma je samo jedan terapijski pristup u izrazito kompleksnom algoritmu lečenja disfunkcije temporomandibularnog zgloba. Nedavne studije pokazuju da botulinum ispoljava i relaksantni i analgetski efekat. Po mom mišljenju, razlog zbog čega je toksin botulinuma postao tako kontroverzna tema u medicinskoj javnosti jeste nelojalna konkurencija između različitih specijalnosti koje traže svoje mesto u ovoj industriji koja donosi profit izražen u milijardama dolara. Tokom poslednjih pet godina, neinvazivne kozmetičke procedure doživele su značajan procvat kao posledica svoje rastuće popularnosti, zbog činjenice da su praktično bezbolne, visoko profitabilne, vezane za ordinaciju, a ne za kliničke uslove. One omogućavaju da lice naših pacijenata izgleda mlađe u dužem vremenskom periodu. Mnogi specijalisti, kao što su ginekolozi, porodični lekari i specijalisti urgentne medicine nude svojim pacijentima ove procedure bez ikakve rezerve. Naravno, stomatolog je bolje pripremljen, bolje obučen i ima više iskustva sa intervencijama u perioralnom predelu i predelima lica u poređenju sa drugim specijalistima. Prema Američkom udruženju stomatologa, stomatologija se definiše kao „evaluacija, prevencija i/ili tretman (hirurški, konzervativni ili drugi) oboljenja, poremećaja i /ili stanja u usnoj duplji, maksilofacijalnoj regiji i/ili regionalnim strukturama i njihovog uticaja na ljudski organizam u celini. Nije važno da li ste direktno zainteresovani za pružanje ovakvih usluga svojim pacijentima, međutim, neophodno je braniti veštine i talente koje svaki stomatolog poseduje. Krajnje je vreme da pokažemo medicinskoj javnosti i ostatku sveta da mi zaista jesmo lekari specijalisti zaduženi za usnu duplju i regionalne strukture. DT
Beleška uredništva: Ovaj članak je originalno objavljen u časopisu DTUS Cosmetic Tribune Vol. 4, No. 5, maj 2011. Kompletna lista referenci dostupna je kod izdavača.

21
O autoru
Dr Zev Šulhov (Dr Zev Schulhof) je sertifikovani oralni i maksilofacijalni hirurg, kao i doktor medicine. Trenutno je predsednik Američke akademije za kozmetiku lica. Možete sa njim kontaktirati na zev. schulhof@gmail.com.

BEAUTIFL II
BEAUTIFIL II je nova generacija BEAUTIFIL proizvoda, “GIOMER“ proizvoda, koji u sebi objedinjuju osobine GLASIONOMER cementa i kompozita. Obeležje BEAUTIFIL ispuna: prijem i oslobađanje fluorida, čvrstoća vezivanja, odlična rendgen-kontrasnost i sjajan estetski rezultat zahvaljujući izbalansiranom rasipanju svetlosti.

3 tube od 4,5 g Beautifil II (Kat. Broj 1401-1420) + 1 tuba 4,5 g Beautifil II, boja A2 “Shofu”

+
Beautifil II 6 Color set + BeautiBond
“Shofu” “Shofu”
Kataloški broj: 1775
6 BEAUTIFIL II šprica (A2,A3,A3,5, B2, A3O, Inc) po 4,5g 1 Dura White kamen (FL2) 1 Super Snap Single kit (gumice) 1 One Gloss Trial set (polirke) Papirni blok

GRATIS

+
Cena:

GRATIS

114,00 €

Vrednost poklona 38 €

3 tube od 2,2 g Beautifil Flow Plus (Kat. Broj 2000-2007) + 1 tuba 2,2 g Beautifil Flow Plus, boja A2 “Shofu”

Svetlosno-polimerizujući, jednokomponentni, samojetkajući adheziv. Inovativna formula, pojednostavljena upotreba. Kataloški broj: 1781
(6 ml, Beauti Bond, 1 flašica, 50 aplikatora, posuda za aplikaciju, 25 kom)

+
Cena:

GRATIS

Cena:

210,00 €

Vrednost poklona 80 €

75,00 €

Vrednost poklona 25 €

Shofu Hi-Lite Set

Dual aktivni sistem za beljenje vitalnih i avitalnih zuba . Brzo vidljivI rezultatI, upotreba u ordinaciji. Tretman uz svetlosnu polimerizaciju traje 2 minuta, bez svetlosne polimerizacije 8 minuta. Kataloški broj: 1269
(Pakovanje: prah 5 gr, tečnost 2 x 14ml, plavi vazelin 15ml, 1 merica, 1 blok za mešanje, 1 špatula, 1 četkica br. 4 sa 10 vrhova četkice.)

+

1 Merssage regular Pasta
“Shofu”

+

1 Pressage Pasta
“Shofu”
GRATIS

GRATIS
Kataloški broj 0572/0574 (Pakovanje po 40g)

Cena:

ResiCem Set “Shofu”

Dual-stvrdnjavajući, univerzalni sistem za cementiranje, idealan za alumina i cirkonija keramiku, adhezivno cementiranje indirektnih restauracija svih vrsta keramika, kompozita, plementih ili neplemenitih legura. Rendgen kontrasan. Kataloški broj: 3220
(Pakovanje: ResiCem pasta “Clear”, automixing 2x5ml, Primer A 3ml, Primer B 2.5ml, Microtip fine (1 drška, 50 vrhova), 20 kanila za mešanje, posuda za mešanje.)

+

Porcelain Primer
“Shofu”
Vred n okl ost p 5€ ona 4

ILI
Vre

ML-Primer
“Shofu”
t po dnos 90 klona €

ILI

AZ Primer
“Shofu”
Vred pok nost lona

GRATIS
70 €

Cena:

169,00 €

Za adhezivno pričvršćenje sinterovane i press keramike, kao i indirektnih kompozita. Kataloški broj: 3234
(Pakovanje 5 ml)

ResiCem Set i GRATIS jedan adhesiv po vašem izboru!

Dizajniran da trajno veže kompozit za sve vrste legura. Izuzetno je otporan na uticaj vlage i temperaturna opterećenja. Za sve reparature intra i extra-oralne. Kataloški broj 1740
(Pakovanje 5 ml)

Za adhezivno vezivanje kod aluminijum i cirkonoksid keramike. Izvanredne vrednosti vezivanja između restauracije, vezivnog kompozita i strukture zuba. Kataloški broj 3232
(Pakovanje 5 ml)

APRIL/MAJ 2012. Ponuda važi od 17. 04. do 17. 05. 2012.
Dok traju zalihe. Isporuka besplatna. Cene su iskazane u EUR, sa obračunatim PDV-om. Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. Novi Sad, Mitropolita Stratimirovića 6, Tel: 021 47 40 600 • Novi Beograd, Bul. Zorana Đinđića 6b, Tel: 011 30 15 356

Generalni distributer SHOFU proizvoda: Mikodental, Šabac

260,00 €

Paste za profilaksu su u ponudi u različitim verzijama (ukus menta, limun, narandža), Merssage pasta sadrži fluor, odstranjuje zubne naslage i polira do visokog sjaja. Pressage ne sadrži fluoride, preporučuje se za upotrebu pre beljenja i preventivnog zalivanja fisura. Vrednost poklona 20 € (10 € + 10 €)

Postoji još jedan materijal za mekotkivne implantate . Dinamičke bore na čelu. Slika 5. Za početnike u sprovođenju injekcionih procedura preporučujemo da započnu rad u trima regijama gde se uobičajeno aplikuje botulinum i trima regijama gde se uobičajeno primenjuju implantati. Njegovom primenom slabi se funkcija potporne muskulature i dolazi do hemijske denervacije. Hijaluronska kiselina je polisaharidni kompleks normalno prisutan u ljudskom organizmu i mekim tkivima. Kada kliničar stekne nešto iskustva i samopouzdanja. Slika 8. mi znamo da kod ovih pacijenata bore perzistiraju čak i kada je muskulatura potpuno relaksirana. Slika 6. Fotografija 62-godišnje žene sa osnovnim zamerkama na „ tanke i loše oblikovane usne“ (Fotografije ustupio dr Zev Šulhov). koji se sastoji od kalcijum-hidroksiapatita (CaHA) u obliku mikročestica suspendovanih u vodenom rastvoru koji se ponaša kao njihov nosač. Ova nagrada potvrđuje visok kvalitet i odlične osobine materijala.com Slika 7. koordirano vreme obrade sa istovremeno kratkim vremenom očvršćavanja materijala.20 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition ili funkcijom muskulture (kao što su bore ne čelu). METAL-BITE® se takođe može koristiti bez aplikacije pudera za CAD/CAM skeniranja. veoma je važno napraviti razliku između takozvanih statičkih i dinamičkih bora. te mogu popraviti konturu korigovanjem volumena mekotkivnih struktura. Zbog toga je u ovim slučajevima primena implantata (ili kombinovana terapija) bolje rešenje. kombinacija oba materijala i oba terapijska pristupa neophodna je kako bi se postigao optimalni estetski efekat. bez propratnih modrica ili pojave otoka. dodelio je pet zvezdica kao najveću ocenu univerzalnom materijalu za registraciju zagrižaja R-SI-LINE® METAL-BITE® u januaru 2012. Petnaest minuta kasnije. iz grada En Arbor u Mičigenu u SAD. botulinum toksin bi u ovakvim slučajevima izazvao samo minimalan efekat. lako rukovanje. Perlane. Pacijentkinja starosti 23 godine koja se žali na „uvučenu“ bradu. u pitanju su statičke bore (na primer. Sve ovo možemo postići postavljanjem implantata intraoralnim pristupom. Rejting postignut na kliničkom testiranju je 96%. jer su prisutne i inače kada muskulatura miruje. Osobine materijala su potvrđene ispitivanjem u praksi. i pritom uočimo bore ili brazde u stanju mirovanja. što omogućava pacijentima da odmah nastave sa svojim svakodnevnim aktivnostima. ne postoji ograničenje u tome koliko jedan kliničar može biti kreativan. U mnogim slučajevima. sticanjem iskustva. nazolabijalnih brazdi i „marionetskih linija“. U ovom slučaju primena botulinuma daje zadovoljavajuće rezultate. Ovaj materijal sličan je hidroksiapatitu prisutnom u koštanim i zubnim tkivima. Slika 4. jer bi samo doveo do relaksacije muskulature ispod ovih bora. godine. implantati ispunjavaju udubljenja ili nabore i brazde. Juviderm). . Najveće priznanje Dental Advisor-a za R-SI-LINE® METAL-BITE® PROMOTIVNI TEKST Nezavisni američki institut Denatal Advisor. Dental Advisor je METAL-BITE® proglasio za najbolji materijal za registraciju zagrižaja u 2012. s vremenom. Najčešći tip implantata (punioca) koji se trenutno koristi u Sjedinjenim Američkim Državama jeste hijaluronska kiselina (Restylane. Zbog činjenice da ova kiselina po svojoj strukturi nije protein.     Slika 9. Odlične osobine materijala. Pacijent koji dolazi na tretman „tečnog zatezanja lica“ koji traje koliko i prosečna pauza za ručak. dovoljno dugo. Petnaest minuta kasnije.com www. Sledeći ključni korak u savladavanju tehnika aplikacije implantata lica jeste razlikovanje oblasti u kojima je indikovano aplikovati botulinum. karakterišu ovaj tamno sivi A-Silikon. već pripremljenom obliku u špricu. preparat ubrizgan intraoralno u predelu obraza. nakon aplikovanja 2cm3 preparata Radiesse. u svom. Istovremeno je ovaj materijal iz grupe A-silikona sa širokim spektrom indikacija dobio i prestižno priznanje „Izbor urednika“. Toksin botulinuma blokira oslobađanje acetilholina na nervnim završecima. Nedelju dana nakon augmentacije ubrizgavanjem 1cm3 preparata Restylane. i izvrstan je za zagrižajnu kašiku kod prenosa zagrižaja sa obraznim lukom. Međutim. a u kojima treba koristiti implantate. U mojoj ordinaciji možemo sprovesti čitav tretman zatezanja korišćenjem botulinuma i primenom injektabilnih implantata na različitim delovima lica u vremenskom periodu koji ne prevazilazi trajanje jedne pauze za ručak. godini. Kada se analizira lice zahvaćeno procesom starenja. tako da ga preporučuje 93% evaluatora. Tokom kurseva obučavamo polaznike da koriste Botox i Dysport i da se usredsrede na sledeće regije: glabella complex ( predeo gde su izražene bore mrštenja između očiju). > DT strana 1 S druge strane. uvek vidljiva nazolabijalna brazda). rizik od alergijske reakcije je veoma nizak. čelo i „vranine noge“ (brazde koje nastaju oko očiju prilikom smeha). Dve nedelje nakon tretmana botoksom. Perlane. Štaviše. Kao rezultat nestaje pojava bora na čelu tokom funkcije mimične muskulature. „marionetske linije“ (brazde koje se pružaju od uglova usana do donje ivice mandibule) i usne. Ukoliko instruiramo pacijenta da opusti mišiće lica i ne čini nikakve pokrete.Radiesse. DT Za daljne informacije obratite se firmi: CARDAKLI doo DENTAL ESTETIKA Jedileri 7 71000 Sarajevo Tel: 00387-33-238534 dentalestetika@hotmail. jedan od preparata koji sadrže hijaluronsku kiselinu. postoji mnogo drugih interesan- Slika 1. Slika 10. Dinamičke bore su one koje su izazvane aktivnošću Slika 3. Tokom kursa primene injektabilnih implantata fokusiramo se na nazolabijalnu brazdu (liniju koja spaja nosna krilca sa uglovima usana). Materijal se na tržištu koristi već dugo i pripada grupi najboljih sredstava za registraciju zagrižaja koja su dostupna na tržištu stomatoloških materijala.r-dental. Slika 2. Po definiciji. Oni su želatinozne konzistencije i dostupni su u špricevima spremnim za aplikaciju.

Nemačka: Dok se sektor stomatoloških usluga u pojedinim zemljama suočava sa teškim izazovima. DT Istraživanje pokazuje da će se u sektoru stomatoloških usluga u Nemačkoj otvoriti oko 76.000 ljudi zaposleno je u sektoru stomatoloških usluga u Nemačkoj“. Ovaj sektor predstavlja element privrednog rasta i deo je ukupnog tržišta rada u zdravstvu. izjavio je dr Jirgen Federvic. zubotehničkim laboratorijama i distributivnoj mreži dentalnih materijala i opreme u Nemačkoj otvoriti oko 76. predsedavajući izvršnog odbora Udruženja stomatologa Nemačke. Berlin. nemački stomatolozi i dobavljači dentalnih materijala i opreme mogu da se nadaju boljoj budućnosti.000 novih radnih mesta (Foto: © Image from BigStockPhoto. „Ne može se o sektoru stomatoloških usluga razgovarati samo kao o korisniku budžetskih sredstava. Profesor Kristof Benc.com ). Drugi faktor koji će doprineti povećanoj potrebi za stomatološkim uslugama i rastu zapošljavanja u ovom sektoru jesu demografska kretanja“.000 novih radnih mesta do 2030. po nalogu nacionalne asocijacije stomatologa koji pružaju usluge u okviru obaveznog zdravstvenog osiguranja i Udruženja stomatologa Nemačke. Takvo kretanje predstavljaće porast od oko 19 odsto u odnosu na trenutne pokazatelje. Istraživanje je sprovedeno u organizaciji Instituta nemačkih stomatologa (Institut der Deutschen Zahnarzte – IDZ) i nezavisnog instituta za ekonomska istraživanja WifOR Darmstadt. Ovog trenutka preko 400. Rezultati nedavno sprovedenog istraživanja pokazuju da će se u stomatološkim ordinacijama. godine. potpredsednik udruženja. Postoji široka saglasnost po pitanju odgovornosti kreatora zdravstvene politike za stabilne uslove poslovanja i predviđena pozitivna kretanja u sektoru stomatoloških usluga u Nemačkoj. komen- .DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 19 Predviđa se značajan rast sektora stomatoloških usluga u Nemačkoj Autor: Dental Tribune International tariše: „Obuka po zapošljavanju je prilično dugotrajna i to je već tradicionalno za stomatologe.

godine skoro sto odsto diplomiranih stomatologa otvaralo je ordinacije u periodu do pet godina nakon diplomiranja. tako da dok 68. Nije mislio da će mu to biti potrebno sve dok zaista nije postalo potrebno. Ovo pitanje takođe je potrebno unapred regulisati prilikom zapošljavanja. a oko 8 odsto u drugim urbanim zonama. U razdoblju od 1976. Velika većina ispitanih. Oko četrdeset osam odsto ispitanih odgovorilo je da se njihova situacija pogoršala. Čak i pre donošenja nove vladine regulative.com ). elektronskog izdanja e-Management Newsletter i časopisa The New Dentist. Rita je na kraju otišla sa otpremninom vrednom šest mesečnih plata. i uspostavili nove vidove saradnje sa drugim ordinacijama i kolegama. Kada imaju posla sa zaista problematičnom osobom. posebno one koju su španske multinacionalne kompanije nametnule italijanskom tržištu. od kojih je 61 odsto muškog. vlada koju predvodi Monti. Većina je saglasna u pogledu iznosa otpremnine koji odgovara vrednosti nekoliko mesečnih plata i smatra da toliku otpremninu vredi ponuditi da bi se slučaj stavio po strani. narednih 33 odsto bilo je starosti od 46 do 55 godina. Rezultati ankete pokazuju da više od tri četvrtine ispitanika veruje da će situacija biti teža nego tokom 2010. Cela ružna situacija mogla je biti izbegnuta da je doktor imao pravilnikom ustanovljenu proceduru i donete formalne Beleška uredništva: Ovaj članak je originalno objavljen u časopisu Dental Tribune U. Ponudite sporazumni prekid radnog odnosa i skromnu otpremninu. Vol.com Polovina stomatologa u Italiji smatra da se situacija pogoršala Autor: Dental Tribune International stanja sektora stomatoloških usluga u Italiji. Ključ uspeha u regulisanju odnosa sa zaposlenima jeste u dobroj pripremi. Odstupanja u teritorijalnom smislu po kriterijumu vlasništva su zanemarljiva. Udruženje je anketiranje vršilo na reprezentativnom uzorku od hiljadu stomatologa. uglavnom u starosnoj grupi od četrdeset šest do pedeset pet godina. dovodi stomatologa i njegov posao u izuzetno tešku situaciju po pitanju izloženosti mogućim tužbama od strane zaposlenih. Među njima postoje velika odstupanja u odnosu na starosno doba. Reforme će uticati i na stomatološke usluge. stomatolozi moraju da izvrše reorganizaciju svog poslovanja da bi postigli veću produktivnost i efikasnost. Čak i tada. Takav vid regulisanja ovog pitanja podrazumeva odricanje zaposlenog od prava na podnošenje tužbe.75 odsto stomatologa poseduje sopstvenu ordinaciju. zatražio je pomoć pravnika i saznao da je živeo u zabludi i da se tužba za neadekvatan obračun zarade može podneti samo za period od proteklih godinu dana. godine. Kontakt adresa: sallymck@mckenziemgmt. 7 No. u uslovima nepromenjenog Đanfranko Prada. Nije mogao. dok je oko jedan odsto stomatologa starije od 65 godina.63 Rim. a oko 13 odsto ih je na periferiji. italijanski stomatolozi izražavali su zabrinutost zbog ogromne konkurencije. uz manje odstupanje od trenda početkom devedesetih. anketa otkriva da se oko 47 odsto ordinacija nalazi na lokacijama u centru grada. Jedna od mera koju Montijeva vlada preduzima u cilju postizanja veće tržišne konkurentnosti jeste i ukidanje fiksnih tarifa za privatne stomatološke ordinacije. proveo je nekoliko meseci paralizovan strahom. Nažalost. Edition. prvo i najvažnije od svega jeste to da moraju imati doneta pravna akta kojima je to pitanje regulisano. Između ostalog. pokušavajući sebe da ubedi da može da živi sa tim njenim neprikladnim ponašanjem. Stomatolozi u Italiji trenutno se suočavaju sa krizom koja pogađa njihovu profesiju (Foto: © Image from BigStockPhoto. U tom smislu. Ona je i urednik časopisa Dentist’s Network Newsletter. Kada se stomatolozi suoče sa situacijom u kojoj radnik mora biti otpušten. to je bilo pitanje daleko veće od toga da li doktor želi njoj nešto da plati. oko 23 odsto starosti od 36 do 45 godina. Oko 32 odsto ordinacija nalazi se na širim gradskim područjima. godine. Ovaj broj se smanjio na oko šezdeset odsto tokom prethodnih trideset godina. godini. 1 u januaru 2012. Što se lokacije na kojoj se ordinacije nalaze tiče. Pravilnik o ponašanju na radnom mestu i dokumenta o radnim odnosima treba da sadrže i klauzulu u vezi sa čuvanjem poslovne tajne i poverljivosti informacija. godine. godine i pruža uvid u načine na koje stomatolozi u Italiji pokušavaju da se uhvate u koštac sa novom tržišnom regulativom. Na kraju. rešite problem i pustite ih da odu svojim putem. Ta jedna radnica vodila je njegovu ordinaciju direktno u propast. već u prvim mesecima mandata predstavila je planove za liberalizaciju u raznim privrednim granama. rezultati ankete ukazuju na nameru oko šezdeset četiri odsto ispitanih stomatologa. Od ispitanika je zatraženo da ocene svoju ukupnu profesionalnu i ekonomsku situaciju u poređenju sa stanjem u 2010. izjavio je da su stomatolozi jedna od grupa koja je najviše izložena tržišnoj utakmici. Ispitanici su bili podeljeni u pet starosnih grupa. Nešto preko deset odsto anketiranih izrazilo je stav da osećaju da je njihova situacija bolja nego 2010.18 > DT strana DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 16 odluke. Udruženje stomatologa Italije nedavno je anketiralo svoje članove u vezi sa trenutnom ekonomskom situacijom u kojoj žive i rade. Ugovor o sporazumnom prekidu radnog odnosa treba da osigura da zaposleni neće otkriti poverljive informacije u vezi sa poslovanjem ordinacije ili prodati važnu poslovnu tajnu. Iznos otpremnine trebalo bi da odgovara radnom mestu na kojem je zaposleni bio i vremenu koje je na njemu proveo. smanjili troškove odsto ispitanika mlađih od 35 godina nisu vlasnici ordinacija. Rezultati ankete otkrivaju i veliku razliku u broju novoosnovanih ordinacija tokom proteklih četrdeset godina. njih oko 89 odsto. Starosna grupa od 56 do 65 godina činila je oko 23 odsto ispitanih. DT Stomatolog je ovom pretnjom bio zastrašen. do 1980. Oko 20 odsto njih bilo je mlađe od 35 godina. Gospodin Prada je saopštio da italijanski stomatolozi moraju ubuduće naći načina da budu konkurentniji. Pitanje otpremnine je regulisano i zakonom. O autoru Sali Mekenzi je izvršni direktor konsultantske firme McKenzie Management koja nudi savetovanje dokazano u praksi za stomatologe u SAD. Da bi podstakla rast italijanske privrede. Sledeće o čemu treba razmišljati je ponuda sporazumnog raskida radnog odnosa. a od zaposlenog treba zatražiti da potpiše izjavu kojom potvrđuje da je svestan preuzimanja takve obaveze i da je sa njom saglasan. Čekati da ponašanje zaposlenog postane toliko problematično da šteti ugledu i poslovanju ordinacije. da investiraju u novu opremu u cilju uspešnijeg odgovora na krizu. u starosnoj grupi od 46 do 65 godina većina od 60. vlasnici su ordinacija. Italija: U svetlu planova privredne reforme Marija Montija. DT . naslednik Silvija Berluskonija. Anketiranje je sprovedeno u organizaciji Udruženja stomatologa Italije u januaru 2012.S. predsednik udruženja. a 39 odsto ženskog pola. stomatolozi će uraditi otprilike sve samo da je se reše.

fizička lica – vlasnike ordinacija. Prvi takav kredit na tržistu smo promovisali jos u 2008.03. i od tada konstantno držimo lidersku poziciju u ovom segmentu. Zaključivanjem polise. mogu realizovati i na ordinacije koje su paušalni poreski obveznici. domaći i ino platni promet. U saradnji sa BASLER osiguranjem u ekspoziturama Folksbanke se mogu zaključiti polise osiguranja od profesionalne odgovornosti i osiguranje od pravne zaštite.2012. Glavna prednost ovih kredita je u tome što se sada investicioni krediti (kupovina/rekonstrukcija poslovnog prostora. nabavka opreme i vozila). što se ispostavilo kao veoma pozitivno u poslednjih godinu dana kada su fluktuacije kursa dinara postale učestalije. ali i svi drugi. elektronsko bankarstvo. i uvek ima ponudu koja je jedinstvena na srpskom bankarskom tržištu. kao i za privatne domove zdravlja i privatne zdravstvene ustanove koje sada mogu pronaći kompletnu uslugu na jednom mestu. kao i za njihove pacijente (klijente). 20. Folksbanka je lider u segmentu dinarskih kredita sa fiksnom kamatnom stopom. – Folksbanka je svoju bogatu ponudu proizvoda osvežila uslugama za klijente koji se bave privatnom lekarskom i stomatološkom praksom. osiguranje pravne zaštite i osiguranje od odgovornosti. klijenti imaju pogodnosti u vidu nižih troškova prilikom kreditnih zahteva. Po visini kamatnih stopa Folksbanka je daleko ispred konkurencije.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition SAOPŠTENJE ZA JAVNOST 17 Volksbank Srbija – krediti za zdravlje Beograd. Od samog početka ideja nam je bila da klijentima ponudimo nepromenljive uslove. Ponuda obuhvata kredite za pravna lica – ordinacije. DT . Kreditni aranžmani se mogu realizovati kao krediti indeksirani u EUR i dinarski krediti koji značajno utiču na planiranje troškova u poslovanju i ostvarivanju većeg profita.

meseci ili čak godina. a na člancima prstiju istetovirana su slova J-A-M-E-S. Doktorka radi već dvadeset pet godina i njeni brojni pacijenti sada su sredovečni ljudi koji su odavno zaboravili na vetar u kosi i psihodelične trenutke. Radni raspored: ovaj raspored stavlja do znanja zaposlenima da moraju biti na dodeljenom radnom mestu. ali nije jako napadan. obračun naknada za prekovremene sate i slično. nošenje marame. što će naneti veliku štetu poslovanju. doktorka nije ni mislila da će joj takva akta biti potrebna. Doktor prenosi toliko odgovornosti na ključnog radnika. na primer. zaradi ili pogodnostima za zaposlenog. očekuje da ovaj problem nekako reši. niko ni ne pomišlja na pokretanje sudskog postupka. ali neophodno je da to saopštite i napismeno. Podrazumeva se da su način oblačenja i opšti izgled zaposlenih na radnom mestu veoma važni. Kada je sve u redu sa privrednim rastom i kada ljudi mogu lako da dođu do posla. porodiljsko odsustvo. konačno mu je dosta. prava i obaveza zaposlenih i njihovog ponašanja na radnom mestu. upotrebe telefona za privatne razgovore. Njena ordinacija je u Menhetnu. Doktoru na kraju prekipi. tačnosti dolaska na posao. Ona postaje pravi „radnik iz pakla“. Način ponašanja na radnom mestu: ovaj deo služi tome da pojasni koja su očekivanja poslodavca po pitanju oblačenja na radnom mestu. prema izboru stomatologa. doktorka Stomatolozi previše često na pravilnik o radnim odnosima gledaju kao na trošak. umesto kao na investiciju preko potrebnu u cilju zaštite od potencijalno vrlo skupog sudskog postupka.. Voli da često menja boju kose: jednog meseca je nordijski plava. slobodni dani i slično. unapređenju. Ona je za to nekako saznala i zapretila je doktoru tužbom za neadekvatnu platu i neisplaćivanje naknade za prekovremene sate u periodu od petnaest godina. Istinu govoreći. starosna dob. Ona je otelotvorenje slobodnog duha. Sa druge strane. prijema privatnih poseta. a da se pokazalo da nije tako. lude frizure i slično. Odeljenje konsultantske firme McKenzi Management za ljudske resurse savetuje stomatolozima da angažuju profesionalce u vezi sa izradom pravilnika o regulisanju ponašanja zaposlenih na radnom mestu koji će biti prilagođen potrebama njihove prakse. i tokom nekoliko nedelja. sledećeg je kao ugalj crna. i uključuje primarak obrasca za evaluaciju. Politika obračuna i isplate zarada: ovde je regulisano vreme isplate zarada. „Ona je veoma dobar radnik. Ovaj odeljak može bliže da odredi politiku postupanja u slučajevima težeg kršenja radne discipline ili nezadovoljavajućeg radnog učinka. Pa. U gorepomenutom slučaju. Njen stil pomalo prelazi granicu. Ovo je prilično česta pojava u stomatološkim ordinacijama. Ovaj dokument može biti sažet ili opširan. Možete zaposlene samo usmeno da obavestite da moraju da nose radnu uniformu. pretpostavio da je postojeći pravilnik o radnim odnosima zadovoljavajući i da obuhvata sve moguće slučajeve narušavanja radne discipline. ali u Kanzasu. bila su najčešća opravdanja. ali naravno došlo je do toga da su joj neophodna. odsustvo zbog smrtnog slučaja. u poređenju sa periodom od pre pet godina. broj tužbi koje zaposleni podnose protiv poslodavaca za diskriminaciju na radnom mestu i za neosnovan prekid radnog odnosa raste brzinom svetlosti. samo ne obraćaj pažnju na njene žute minute“. prošlo je već petnaest godina. U nadi da je pravilnikom o radnim odnosima u ordinaciji obuhvaćeno pitanje izgleda zaposlenih na poslu. Ovaj radnik možda promeni ponašanje u nekom trenutku. Dok ste se osvrnuli. konzumiranja alkohola i narkotika. Ona stvari obavlja na svoj način. Broj tužbi protiv poslodavaca je u porastu Kada je došlo do sloma privrede u brojnim državama u 2008. „Moraš priznati da radi odličan posao sa rasporedom“. Postoji i mogućnost da je doktor preuzeo ordinaciju. Odnedavno nosi i poveću alku u nosu. praznici. a Rita o poslovanju ordinacije zna daleko više od doktora. Slobodni dani: odeljak koji objašnjava kako su regulisani godišnji odmori. Evaluacija radnog učinka: ovaj odeljak precizno objašnjava kako i kada se obavlja evaluacija radnog učinka zaposlenog. ali to odgovara doktoru.com) Najnovija frizura podrazumeva ružičaste i zelene pramenove. umesto kao na neophodnu investiciju. jer ne mora da brine o tome da li je posao obavljen. Iako je ovo univerzitetski grad. Evo primera koji vam se može učiniti poznat.. Mogu se navesti i oni prekršaji koji mogu dovesti do prekida radnog odnosa. tetovaže obavijaju obe njene podlaktice.16 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Sve sestrine tetovaže Autor: Sali Mekenzi (Sally McKenzie). strana 18 . što će reći u srcu američkog konzervativnog srednjeg zapada. zatim vatreno crvena. ali verovatno će svojoj svrsi najefikasnije poslužiti ako sadrži sledeće ključne elemente: Izjavu o jednakom tretmanu pri zapošljavanju: ova izjava podrazumeva da veroispovest. Tokom godina njena odgovornost raste. na koji način je regulisan rast zarade. Ne morate da tolerišete napadnu odeću ili neprikladne boje. Velika većina stomatologa odlagaće odluku da daju otkaz zaposlenom veoma dugo. U ordinaciji ne postoji regulativa kojom se propisuje način oblačenja. (Fotografiju obezbedio DTI/Ša Kardenas za dreamstime. ukoliko je ono zasnovano na religioznim opredeljenjima. SAD Mlada žena po imenu Amber radi kao stomatološka sestra u ordinaciji doktorke Di. Ona se nikada nije potrudila da završi rad na tom pravilniku i da ga podeli zaposlenima. zabrani pušenja. Iz tog razloga najvažnije je da poslodavci imaju formalno regulisana pitanja radnog odnosa. Često ulazi u konflikt i sa doktorom i sa drugim zaposlenima. spremni da pruže uslugu pacijentima u određenom radnom prostoru i u određeno vreme. problemi ostaju skriveni. Možete im reći da ne dozvoljavate farmerice u ordinaciji. Stomatolozi kao poslodavci moraju imati propisan način oblačenja i politiku ponašanja zaposlenih u ordinaciji. > DT Foto: Stomatolozi previše često na pravilnik o radnim odnosima gledaju kao na trošak. Ima nekoliko pirsinga na uhu. pol ili etnička pripadnost neće imati uticaja na odluku poslodavca o zapošljavanju. doktor je na kraju odlučio da Ritu otpusti. majice sa uvredljivim natpisima. Zaposlena je nova radnica. Doktorka ne zna kako će ovo preživeti. da taj radnik (ili radnica) postaje centralna figura bez koje je neodrživ kontinuiran rad stomatološke prakse. raste verovatnoća da će nezadovoljni zaposleni tužiti poslodavca ili uložiti žalbu nadležnim organima. Ali tu postoji još veći problem. zvaćemo je Rita. morate biti svesni da ne možete zabraniti. Međutim.. upotrebe interneta. u okruženju u kakvom se danas nalazimo.. Problem je u tome što je mlada radnica puna entuzijazma postala tvrdoglava i mora sve da kontroliše. iglu probodenu kroz obrvu. i ona je sposobna i puna entuzijazma. a redovno odbija da se ponaša u skladu sa postavljenim zahtevima. Postala je negativna. Pošto je proveo najveći deo vremena tokom protekle dve godine (dve godine!) pokušavajući da opravda njene postupke pred drugim zaposlenima koji zamalo da daju otkaz zgađeni njenim ponašanjem. niti drugi aspekti ponašanja na radnom mestu. Nije bio jako napadan sve donedavno. teška za saradnju. bolovanja. godini. vojni rok. ipak postoji uvreženo gledanje na individualni stil. „Prolazi kroz težak period“.

Doktor Majkl Zak.rs DT 1. stomatolog opšte prakse iz mesta Red Dir iz države Alberta u Kanadi.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 15 Krunica napravljena za Elvisa Prislija prodata na aukciji Autor: Dental Tribune International Stokport.20(4): 131-136.Podaci u GSK bazi. Slika: Krunica napravljena za Elvisa Prislija „Džon Lenon je bio Elvisov veliki obožavalac. kaže doktor Zak. predstavljamo pastu za zube Sensodyne Rapid. Kako je ponosni vlasnik dr Zak naveo u svom blogu. „Iako predmet prodaje nije pravi zub. sladoled. kupio je krunicu zajedno sa laboratorijskim modelom zuba Elvisa Prislija koju je za zvezdu rokenrola izradio njegov lični zubar Henri Vajs iz Memfisa. nudi retke predmete vezane za svet muzike i filma. U in vitro i in situ studijama se pokazalo da pasta za zube sa 8% stroncijum-acetata bazirana na 1440ppm natrijumfluorida. ledene slatkiše i pića. Prislijev stomatolog bio je od 1971. supa. postoji samo jedna takva krunica i očekivali smo veliki interes kolekcionara i veoma smo zadovoljni što je prodata za preko pet hiljada funti“. (J Clin Dent 2010. Postoji veći broj aktivatora koji mogu izazvati nelagodnost kod ljudi koji imaju osetljive zube. sin doktora Vajsa. Prisli je imao razmak među prednjim zubima. Dr Vajs je imao stomatološku praksu u Memfisu u periodu od pedeset sedam godina. Toliko se zbog tog razmaka osećao neprijatno da je odlučio da problem reši postavljanjem krunice na jedan od prednjih zuba.5 Sensodyne Rapid .Addy M. lepljivi puding od karamele. kao što je bio slučaj sa zubom Džona Lenona. a da više od 75% pacijenata nikada nije koristilo desenzibilišuću pastu za zube ili je koriste retko2. čiji ponosni vlasnik već poseduje zub Džona Lenona. između ostalog. Lui Vajs. Krunica je prodata 25. Kada je Elvis slomio krunicu tokom izvođenja pesme na koncertu. 4.Schiff T et al. 3. godine i za njega je pripremio porcelansku nadoknadu. Am J Dent 2009. Int Dent J 2002. Kliničke studije efikasnosti pokazuju trenutno i trajno smanjenje hipersenzitivnosti dentina zahvaljujući pasti za zube Sensodyne Rapid.4.trenutno i dugotrajno olakšanje od bola koji je posledica dentinske preosetljivosti. izjavio je Pol Ferveder iz Omega Auctions.52:367-375. menadžera Prislijeve turneje. 2. Očekivana prodajna cena krunice pre aukcije bila je procenjena na iznos između šest i deset hiljada funti. kafa i čaj. Schiff T et al. sve do smrti u decembru 1990. Sensodyne Rapid – formulacija sa stroncijum-acetatom stvara duboku zaštitu otpornu na kiselinu. prodata je za pet hiljada i dve stotine funti (preko osam hiljada dolara) i pridodata kolekciji „zubarskih“ uspomena na poznate ličnosti.21[Spec Iss]:56-58) . okluziju kanalića otpornu na kiseline. obezbeđuje duboku Sensodyne Rapid zubna pasta klinički dokazano pruža olakšanje. Aktivatori su različiti za različite ljude. obezbeđuje dugotrajnu zaštitu od osetljivosti. nabavljen prošle godine od iste aukcijske kuće. Velika Britanija: Stomatolog iz Kanade nedavno je na aukciji dao najvišu ponudu za kupovinu porcelanske krunice Elvisa Prislija. vruću hranu i pića npr. koja.5. uključujući i pismo Džoa Espozita. a biti u posedu zuba.sensodyne. DT Sensodyne Rapid – dokazano smanjuje bol kod osetljivih zuba Istraživanje je pokazalo da 52% pacijenata sa dentinskom preosetljivošću ne traže savet stomatologa1 . morao je da odleti za Las Vegas i zameni polomljenu krunicu kopijom koja je uvek bila spremna. Za više informacija: www. i mineralni izolacioni sloj koji sprečava da nadražaj stigne do zubnog nerva.22(Spec Iss A):8A-15A. koja stvara fizičku prepreku protiv aktivatora osetljivosti i kada se koristi dva puta dnevno. odnosno krunice dve ovako velike zvezde prilično je neverovatno“. Deluje za 60 sekundi* *Kada se direktno utrljava vrhom prsta tokom jednog minuta. godine. porodičnoj firmi iz Mančestera. kako su joj nadenuli nadimak. februara u aukcijskoj kući Omega Auctions. „Kraljeva krunica“. a uvek je u rezervi držao još jednu njenu kopiju. Nelečena preosetljivost može dovesti do promena u ponašanju sa potencijalno ozbiljnim posledicama po zdravlje usta i zuba 3. Za osobe koje pate od osetljivosti zuba. Uz krunicu je priloženo pet različitih dokumenata kojima se potvrđuje njena autentičnost. kao i pranje zuba pogotovo ako je praćeno ispiranjem hladnom vodom. Uobičajeni okidači uključuju: hladnu hranu i pića npr. Am J Dent 2009. slatku hranu npr.

14 Vintage MP&Vintage Art DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Vintage MP Vintage MP & Vintage Art Slušajte predavanje Dominika Olivije-a na kongresu: MINIMALNO INVAZIVNA TERAPIJA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA 1st SHOFU Balkan Congress www. MicroBrush-četkice žute i pink. sa obračunatim PDV-om. Šabac . za metal-keramiku. Bio je pravi doživljaj otkriti nove ideje o većoj prozračnosti dentin masa. DT APRIL/MAJ 2012. Izvanredno vezivanje i prekrivanje legure moguće je već sa ekstremno tankim slojem Base opakera (0. Grčka Naša prva iskustva sa Vintage MP sistemom keramike bila su veoma upečatljiva. 04. Pigmenti boja i oksida metala prekriveni su zaštitnim česticama stakla. na saznanjima Vintage i Vintage Halo keramike. iste mogu da ocenim samo jednom rečenicom: Na takav proizvod čekao sam godinama! Bernd Eger (Bernd Egger).rs Dominika Olivije (Dominique Olivier). Zorana Đinđića 6b. Incizalne i transparent mase omogućavaju i kod jednostavnih tehnika slaganja slojeva živopisnu reprodukciju prirodne zubne gleđi. Vintage MP pruža raznovrsne mogućnosti kod regulisanja kvaliteta svetlosnog sprovođenja i intenziteta boje. jednostavnije reparature! Mogućnost kombinovanja sa ML Primer-om.CRB II 5 ml. Proizvod iskustva i kompetencije! Vintage MP je proizvod zasnovan na više od 30 godina iskustva. 05. Boja je postojana i nakon nekoliko pečenja. Boja.00 € Cena: 145. Mitropolita Stratimirovića 6. siguran vezivni sistem. Novi Sad. bezmetalnu keramiku. oblikom restauracije. do 17. a tražene prirodne boje zuba veoma se lako reprodukuju. Nemačka Fina.00 € Cena: 740. • Mnogostrano upotrebljive opalescentne incizalne i efekt mase. Dok traju zalihe. CRB set: CRB I 6 ml.6-15. Veća raznovrsnost • Intenzivno fluorescentne margin i cervikalne mase.mikodental. Brza upotreba. Korekture oblika i površinska obrada urade se bez problema i rizika od lomova ili blazni. Ceramage 8 Color Set “Shofu” Univerzalni mikro-keramički kompozitni sistem Ovaj kompozit sistem sadrži više od 73% mikro-fine keramike i postavlja nove standarde svetlosno-polimerizujućih materijala za fasetiranje. koji SHOFU korisnici današnjice očekuju od jednog sistema budućnosti. slabi intenzitet boje i gubi sjaj. Francuska Vintage MP je još jedan visokokvalitetni proizvod firme SHOFU. • Optimalne osobine rukovanja usled izvanredne stabilnosti kod nanošenja i odličnih osobina modelovanja. Nove. a pritom bez gubitka boje i njenog intenziteta. Sa preporučenim koeficijentom toplotnog širenja od 13. 2012. dok se kod konvencionalne keramike porcelan menja.125. 5 posuda za mešanje Ponuda važi od 17. prozračnost i sjaj ostaju očuvani i nakon nekoliko pečenja. uz minimalan utrošak vremena.00 € Generalni distributer SHOFU proizvoda: Mikodental. • Boje se podudaraju sa Vintage AL i Vintage ZR sistemom – „jedan koncept za tri keramička sistema“. Vintage MP je proizvod koji mi pomaže da podignem kvalitet naših zubotehničkih proizvoda na jedan novi nivo! Ilijas Psaris (Ilias Psarris) i Marija JanakiduPsaris (Maria Giannakidou-Psarris). koje se koriste širom sveta. Isporuka besplatna. Homogena struktura daje CERAMAGE materijalu izvanredne fizičke osobine. Cene su iskazane u EUR. Bul. Tel: 011 30 15 356 Vintage MP Standard Set Nova SHOFU MP keramika Veća prirodna estetika sa mikrotehnologijom! Kataloški broj: 1806 Kataloški broj: 1747 Kataloški broj: 9257 Cena: 1. fasetirane restauracije u frontalnoj i bočnoj regiji. zrnasta struktura i jednostavno rukovanje pridobilo me je kod novih Vintage MP masa.05 mm). Plaćanje u dinarskoj protivvrednosti. po 25kom. Veliki izbor setova i pojedinačnih komponenti! CRB Cera Resin Bond “Shofu” Adhesiv za trajnu vezu svetlosno-polimerizujućih kompozita i samostvrdnjavajućih akrilata sa svim keramičkim materijalima za fasetiranje. Izvanredan novitet za svakodnevnu tehniku! U osvrtu na nove Vintage ART malfarbe.Tel: 021 47 40 600 Novi Beograd. U kombinaciji sa novim fluorescentnim Vintage ART malfarbama postiže se vrhunski estetski rezultat. • Po VITA klasičnom sistemu boja. > DT strana 13 Veća isplativost • Prirodna estetika za manje vremena usled jednostavne tehnike u 3 sloja. • U ponudi i Bleaching-boje – veoma bele nijanse. fine keramičke mase veoma su prijatne za rukovanje. Svetlosno prelamanje i rasipanje je kao kod prirodnog dentina i gleđi.2 sve uobičajene legure mogu se fasetirati estetski perfektno. Zbog jednostavne intra i extra oralne upotrebe Cera Resin Bond ima neograničene mogućnosti upotrebe u ordinaciji i tehnici.

Pogodna je za brzu metodu žarenja.com Interdent d.o.o. Za estetski perfektne rezultate i sve profesionalne izazove! Sa preporučenim koeficijentom toplotnog širenja od 13. Super fina uložna masa na bazi fosfata za krunice i mostove od plemenitih i neplemenitih zubnih legura i za press keramiku.bg. Vintage MP je ultra čista mikrokeramika.Novi sistemi keramika ZU BN AT EH 13 NI KA Vintage MP . bilo da je reč o zlatu. • Natprosečne vrednosti vezivanja na svim legurama usled Base Opaque (osnovnog opakera) u boji zlata.: +381 (0)11 217 53 74 · E-mail: interdent.bg@gmail. • Izvanredna stabilnost boje usled „Glass coating“ – pigmenti boje su obloženi česticama stakla i time zaštićeni. po opštevažećem mišljenju.interdent.interdent.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Noviteti iz sveta zubne tehnike . Ova usaglašenost pruža vam sigurnu reprodukciju željene boje zuba za sve profesionalne izazove. bio ili neplemenitim legurama. koncipirana po najnovijim saznanjima tehnologije keramike. moguće samo kod potpuno keramičkih restauracija. Maksimalna estetika uz minimalan napor! Veća sigurnost • Sigurna i jednostavna upotreba na svim legurama sa koeficijentom toplotnog širenja od 13.Nova SHOFU MP keramika Veća prirodna estetika sa mikrotehnologijom! Prodiranje svetlosti identično prirodnoj je. Svetlosno optičke osobine prirodnih zuba se u potpunosti postižu uz minimalan rad i dominantnost metalnog skeleta optički se minimalizuje nanetim opakerom.o.6 do 15.o. Produženo vrijeme vezivanja i izuzetno fino mleveni delovi pružaju vam mogućnost pripreme veće količine uložne mase i izuzetno glatku površinu odlivaka.2 x 10-6K-1 (25-500°C). Beograd · Tel. > DT strana INTERFINE K+B Speed Želite profinjenost? Izaberite Interfine K+B Speed! ER INT FINE S K+B pee d ure onk k d zvo proi ncije Nova premium linija INTERFINE K+B Speed omogućava izuzetno glatke i precizne odlivke koje će biti ponos vašeg laboratorije. www. koja postiže identično prirodno svetlosno rasipanje i refleksije kao kod prirodnih zuba.2 x 10-6K-1 mogu se sve legure.6-15.com · www. · Opekarniška cesta 26 · 3000 Celje · Slovenia · Phone: +386 3 425 62 00 · E-mail: info@interdent.cc 14 Let’s bite together! . Jedan koncept boja za tri sistema keramika! Boje Vintage MP masa apsolutno su identične sa pojedinačnim komponentama Vintage AL sistema keramike za fasetiranje za aluminijum-oksid ili sa Vintage ZR linijom keramike za fasetiranje cirkon-oksid skeleta. estetski perfektno fasetirati uz takvu dubinu koja se do sada mogla realizovati samo kod bezmetalnih restauracija.cc Interdent d.

dental-tribune. te osmišljen u cilju snimanja kompletne intraoralne situacije pacijenta i čuvanje snimka u vidu virtuelnog 3D modela sa kojeg odmah može da se oblikuje nadoknada bez potrebe za izradom gipsanog modela. već i na neočekivanim mestima kao što su američke vojne baze. Tom idejom započela je nova era tehnološkog razvoja stomatološke opreme i postavljen je standard za celu industrijsku oblast u godinama koje su sledile. ovaj sistem omogućava kako sniženje nivoa izlaganja pacijenta radioaktivnom zračenju. jednako kao i u slučaju podružnice Planmed za proizvodnju medicinskih sredstava. koji stomatolozima i hirurzima nudi detaljnija dijagnostička saznanja u preoperativnoj fazi lečenja. „Verujemo da je pažljivo osluškivanje potrošača najbolji Kompanija osnovana početkom sedamdesetih godina prošlog veka. ovo predstavlja tek početak novog doba u stomatologiji. pored kancelarijskog prostora. neko bi mogao doći do pogrešnog zaključka da je specijalizacija proizvođača Planmeca sužena samo na sto- prihvaćeni ne samo u stomatološkim ordinacijama širom sveta. Za gospodina Kiostilu. nalazi u neuglednoj industrijskoj zoni Hertoniemi. zaključuje gospodin Koistila i dodaje: „Proučavanje i saznavanje posmatranjem radnih tokova pomaže nam da razumemo značaj i najmanjih detalja koji za stomatologa predstavljaju najznačajniji faktor u odlučivanju“. Pored kancelarijskog prostora. Uređaj sada obezbeđuje proširen izbor 3D volumena u rasponu od 34x42 mm do 16x16 cm. kao i ugrađen 3D skener lica. Finska/ Lajpcig. potpredsednice odeljenja za digitalni imidžing. prema navodima iz kompanije Planmeca. DT www. nazvana iRomexis. što je toliki prostor da u njega može da se smesti sedam fudbalskih stadiona. posebno u kontekstu brojnih novih proizvoda predstavljenih na Međunarodnom sajmu stomatologije IDS održanom u Kelnu u Nemačkoj 2011. na ukupno gotovo pedeset hiljada kvadratnih metara. Sve funkcije su objedinjene u okviru softverskog paketa Romexis. koji je usvojen u njegovoj kompaniji. nudi revolucionarni alat za kombinovanje vizuelnih podataka dobijenih sa različitih 3D skenera.com . i na kojem dental berza NA PRODAJU POLOVAN CEREC 3 (KOMPJUTER I MILLING UNIT). kompanija je tokom godina na tržište redovno plasirala brojne tehnološki usavršene uređaje za stomatološka rentgenska snimanja i softverske pakete za uređaje za skeniranje. način da se postigne optimalan dizajn tehnološki naprednih proizvoda pomoću kojih se zaista izlazi u susret njihovim potrebama“. Sve u svemu. Još više pohvale zaslužuje za lidersku poziciju u prodaji tokom perioda od preko četrdeset godina. godine. koji su postajali široko se proizvodnja i dalje odvija. Nemačka: Svaka čast kompaniji koja posluje po principima društvene odgovornosti sa jasnom vizijom pred sobom. U ovom kontekstu nedavnog tržišnog proboja. osnovao je firmu Planmeca 1971. stomatolozima su nedavno predstavljene dve nove verzije Planmeca volumetrijskog kompjuterizovanog tomografa ProMax 3D na bazi tehnologije konusnog snopa. koji je dostupan kao individualna radna jedinica sa otvorenim povezivanjem na druge sisteme. DTI Helsinki. Prema rečima Helijane Puhlin-Nurminen. koji stomatolozima omogućuje izradu vernog snimka lica pacijenta i to u samostalnom režimu fotografskog snimanja. Nedavno je na toj lokaciji kompanija dovršila izgradnju dodatnih kapaciteta i povećala raspoloživi poslovni prostor za oko trećinu. koja omogućava rad sa vernim virtuelnim 3D modelima na mobilnim uređajima. na oko deset kilometara udaljenosti od centra Helsinkija.12 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Majstori zanata sa dalekog severa Autor: Danijel Cimerman (Daniel Zimmermann). Međutim. „Planiranje izgradnje započeli smo u aprilu prošle godine i uprkos izrazito oštrim zimskim uslovima izgradnja je tekla po planu“. U novoj zgradi. a i danas je ostao na njenom čelu kao predsednik. kao i potpuno automatizovan magacinski prostor sa robotizovanim viljuškarima u prizemlju. Što se samih uređaja tiče. koji se iz hobija bavi golfom. Prema njegovim rečima. Ova aplikacija. osvrćući se na period od prethodnih osamnaest meseci i dodao: „Sa novim proizvodnim kapacitetima možemo delotvornije da odgovorimo na povećanu potražnju“. kao i na strast za postizanjem savršenog toka radnih operacija u stomatološkoj ordinaciji. predsednik i vlasnik kompanije. što je cifra koja je svrstava u isti rang sa drugim industrijskim gigantima iz oblasti stomatološke opreme kao što su Sirona Dental Systems ili KaVo. predsednika kompanije. kao i u kombinaciji sa tomografskim snimanjem. smešteni su proizvodni kapaciteti ispunjeni užurbanom aktivnošću. kada je razvitak računarske tehnologije otvorio nove horizonte na polju industrijskog dizajna. tajna uspeha svodi se na način razmišljanja usmeren ka kreiranju efikasnih rešenja. On svojoj kompaniji predviđa svetlu budućnost. tako i bolje kliničke i estetske rezultate. Može izgledati neobično to što se mesto na kojem je ovaj put uspeha započeo. godine kao malo preduzeće koje se bavilo uvozom. Firma koja spada u obe ove kategorije uspeha jeste finski proizvođač stomatološke opreme Planmeca. koji. TEL: 063 283 087 VESNA LAZIĆ Dodatna prednost jeste to što je omogućeno preuzimanje podataka sa intraoralne površine upotrebom novog PlanScan skenera. nazvan ProFace. prva je počela sa ugradnjom mikroprocesora u uređaje namenjene stomatolozima. grupacija Planmeca sa šest svojih podružnica ostvaruje ukupan promet od sedamsto miliona evra na svetskom tržištu (prema internim podacima kompanije). Ovaj šezdesetpetogodišnjak iz Finske. prva je originalna aplikacija za besplatno preuzimanje. Imajući u vidu ovu pionirsku ulogu kompanije. matološke uređaje poput elegantnog i ergonomski oblikovanog aparata Compact. odnosno njihovog najvažnijeg proizvoda iz asortimana nazvanog Sovereign. koji je nedavno proširen samostalnom aplikacijom za iPhone i iPad uređaje koja omogućuje mobilni pristup 2D i 3D snimcima i njihovu razmenu među stomatolozima bez obzira na njihovu lokaciju. centralno mesto zauzima koncept integracije digitalnih imidžing sistema za dijagnostiku nazvanog Digital Perfection Integration. izjavio je Heiki Kiostila (Heikki Kyostila). čija staklena fasada tokom sunčanih dana odslikava plavetnilo nordijskog neba.

MiCD koncept Ovaj koncept uvodi potpuno novu dimenziju u tradicionalnu estetsku stomatologiju koja se danas primenjuje. Posvećenost SHOFU-a SHOFU prepoznaje razvoj novih kliničkih tehnika u procedurama minimalno invazivne estetske stomatologije MiCD i u potpunosti je posvećen davanju podrške razvoju MiCD. radi boljeg oralnog zdravlja. Sava Centar. • Usvajanje strategije „manje je više“. u kojoj se osmeh može transformisati na konzervativniji način. onleji. inleji. • Smanjenje straha i anksioznosti od intervencije i uvećanje pacijentovog samopouzdanja. DT SAZNAJTE VIŠE O MiCD KONCEPTU NA KONGRESU: MINIMALNO INVAZIVNA TERAPIJA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA 1st SHOFU BALKAN CONGRESS – 5 maj. Slika 3a. • Adhezivne fasete kao dugotrajne privremene restoracije. uz postizanje željenog izgleda u najboljem interesu pacijenta. doprinoseći promenama i obezbeđujući stomatološkim profesionalcima novije estetske bio-mimetičke materijale. • Viniri. (Slike 3a. • Unapređenje poverenja i poboljšanje profesionalnog imidža. dobijene ljubaznošću dr Suši Koirale). • Adhezivni mostovi. Opcije neinvazivnog tretmana • Beljenje zuba. • Unapređenje zdravlja.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Pre Posle 11 Molimo Vas da nas obavestite o svakoj promeni Vaše adrese ukoliko želite da dobijate redovno Dental Tribune. Opcije minimalno invazivnog tretmana • Selektivno konturisanje zuba i desni. • Augmentacija gleđi. MiCD misija Zastupajte MiCD i postaćete minimalno invazivni estetski stomatolog već danas. Beograd! Pre . • Direktne restoracije uz minimalnu pripremu zuba. • Minimalno invazivni implanti. funkcionisanja i izgleda oralnog tkiva i pozitivan psihološki uticaj. uz postizanje vrhunskih estetskih rezultata. Cilj MiCD je promovisanje svesti i koristi minimalno invazivne estetske stomatologije kod svih profesionalaca u stomatologiji i pružanje podrške njihovoj kontinuiranoj edukaciji u vezi sa primenom MiCD postupaka koji maksimalno čuvaju prirodnu strukturu zuba. • Ortodontska terapija. Slika 3b. kojima će postići svoje ciljeve. 3b.

SAD Pronalaženje i kliničko dokazivanje najnovije generacije minimalno invazivnih materijala je od presudnog značaja za današnje stomatologe. doktor stomatološke hirurgije. Kanada Stomatolozi moraju spremno osmotriti proizvode i tehnike koje su razvijene poslednjih godina. SLUŠAJTE PREDAVANJE UWE DIEDRICHS-a NA KONGRESU: MINIMALNO INVAZIVNA TERAPIJA I ESTETSKA STOMATOLOGIJA – 1st SHOFU BALKAN CONGRES – 5 maj. Minimalno invazivna estetska stomatologija (MiCD) Šta je MiCD? MiCD . kako bi integrisao estetsku stomatologiju. 2b. sa minimalno invazivnim pristupom od kojeg podjednake koristi imaju i pacijenti i terapeuti.. stomatologije nalazi se u ispunjenju estetskih zahteva pa- cijenata. i dalje je potrebno poboljšati mnogo toga. zbog svoje prirode. dr stomatološke medicine Dekan Centra za stomatološku medicinu. Za primenu ove strategije u svakodnevnu praksu potrebno je uvesti tečne kompozitne materijale.Minimalno Invazivna Estetska Stomatologija Holistički pristup koji integriše minimalno invazivne tehnike tretmana i estetsku stomatologiju. Zašto MiCD? Usled najnovijeg medijskog promovisanja estetike osmeha i očuvanja zubne strukture. dobijene ljubaznošću dr Suši Koirale). Uve Didrihs (Uwe Diedrichs) Stomatolog i Potpredsednik Deutsche Gesellschaft fur Protetische Zahnmedizin und Biomaterialien e. (Slike 1a. Napredak postignut u oblasti minimalno invazivnih materijala tokom par poslednjih godina nudi veće prednosti. u svrhu ulepšavanja osmeha. u cilju postizanja željenog estetskog ishoda. Beograd! . Nemačka Terapija karijesa u odnosu na početnu dijagnozu Uopšteno. Noack) Prof. • Proširenje opcija tretmana sa novim estetskim biomimetičkim restaurativnim materijalima. estetska stomatologija postaje sve traženija. i konceptualna integracija estetskog efekta koji je moguće realizovati predstavljaju zajedno meru izgradnje poverenja između stomatologa i pacijenta. ne zaboravaljajući psihologiju. MiCD će omogućiti holistički pristup tretmanu. nego umetnost koja zahteva viziju i veštinu kliničara u transformisanju osmeha. i to preko pacijentovih očekivanja. Kanada Inovacije u oblasti restarativnih tehnika ponovo su uveli revoluciju u stomatološku praksu. Korekcija u metodologiji rada. Slika 2b. dentalni adhezivi i GIOMER restauracije nude novi pristup minimalno invazivnoj estetskoj stomatologiji. a njen tok se menja kako je to smatrano nemogućim do pre samo nekoliko godina. funkcionisanje i izgled pacijenta. uporedo sa opcijom konzervativnijeg minimalno Majkl J. bola i anksioznosti. Iako većina terapeuta razvije tehnike racionalizacije. Tehnološki napredni laseri za meka tkiva. postupci restauracije zuba. nisu popularni kod pacijenata. Kao praktičari koji se bave oralnim zdravljem.V. Fej Goldstep (Fay Goldstep) Dipl. nego i na psihologiji. Dr Hauard Glejzer (Dr Howard S. Budućnost estetske Pre Posle invazivnog tretmana. FADFE Urednički odbor Magazina za oralno zdravlje i Stomatološka tribina – američko izdanje. Adhezivna tehnika omogućava pristup koji je orijentisan ka estetskim nedostacima: Materijali za zubnu destrukciju mogu biti manje invazivni.Poverenje je osnov dugotrajnog odnosa lečenja i osigurava redovne kontrole i pravovremene intervencije u smislu MiCD-a i stoga nudi ekonomski izuzetno razumnu alternativu jednostavnim i troškovno intenzivnim tretmanima. Ove inovacije koriste se za primenu nove paradigme stomatologije lečenja. brže i jednostavnije. zdravlje. Slika 1b. Lithenštajn Pristup orijentisan prema pacijentima. pojednostavljene tehnike i dugotrajne efekte uz očuvanje prirodne strukture zuba. Univerzitet u Kelnu. Noak (Michael J. da bi iskoristili moć minimalno invazivne estetske stomatologije u svojoj praksi. usvajanje najnovijih tehnoloških procedura prava je strategija u brzom rešavanju opravdanih zahteva pacijenata. 2a. u svrhu ispunjavanja trenutnih zahteva pacijenata za konzervativnijim pristupom. (DGPro). Glazer) Saradnik i bivši predsednik Akademije za opštu stomatologiju. 1b. sa naglaskom ne samo na estetici. stomatolozi mogu biti aktivniji u lečenju zubnih i gingivalnih tkiva. Estetska stomatologija nije specijalnost. Uobičajene kliničke procedure su bolje. Slika 1a. Džoržd Fridman (George Freedman) Doktor stomatološke hirurgije Osnivač Američke akademije za estetsku stomatologiju. gde se bolest otkriva ranije. zdravlju i funkcionisanju pacijenta.10 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Prihvatite trend. Nju Džersi. restauracija dentina oštećenog karijesom pruža mogućnost estetske rehabilitacije nedostataka i omogućava socijalno prihvatanje pacijenata. saradnik Američkog stomatološkog koledža. MiCD je uveden. koji će obezbediti dugotrajno oralno zdravlje i ispuniti njihove trenutne želje. Pre Posle Slika 2a. sa tehnološkim napretkom koji je ostvaren u pogledu instrumenata i bio restaurativnih materijala. što bi učinilo da pacijenti imaju manju averziju prema stomatološkim i restaurativnim postupcima. komfornije za pacijenta i mnogo predvidljivije dugoročno. u svrhu održavanja zdravog i prirodnog rasta zuba.. koja je trenutno invazivnija. Sava Centar. Prednosti MiCD • Očuvanje zdrave strukture zuba uz dobijanje željenog izgleda.

. Heraeus.o. Postoje i neki kompromisni sistemi. Posle skraćene procedure obrade ispuna usled još uvek bolnih senzacija na svim okolnim tkivima. Od jednostavnih. Obarenje gleđnih rubova ka apikalno i zaglađivanje frakturiranih površina abrazivnim diskom bila je jedina priprema za nastupajući adhezivni postupak (slika 2).body” boja poseduje povećan stepen transparencije. Pacijent je u našoj praksi proveo ukupno 60 minuta! Online izdanje Dental Tribune Serbia&Montenegro Edition možete pročitati na: www. pokrivanje kaviteta i vezivanje materijala u jednom koraku. kontrastera i intraoralnih 9 ogledala. gde uklapanjem 4-5 nijansi postizemo željeni rezultat. Tehnologija punila zasniva se na rentgenskom opaknom Microglassu i visoko disperzivnom silikonskom dioksidu. Harambašićeva 8. Izvinjavamo se čitaocima zbog toga! DT Slika 4. Kompozitne restauracije u frontalnom segmentu danas možemo izraditi različitim sistemima. Okolni zubi bili su intaktni a na obe usne uočljivi podlivi i hirurški šavovi (slika 1). Posebno tretiranje gleđi i dentina pre postavljanja ispuna nije potrebno. Treba znati da kod ovog sistema . Kompozitni sistem Charisma Opla.kameleon efekat”. Terpijski tim imao je satisfakciju istinske pomoći.. upotrebom samo jedne boje/ transparencije do složenijih.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition oštećenja ili krajnje estetske neprihvatljivosti. gde je upotrebljen sistem Charisma Opal. Savska 33/II.o. *Fotografije koje dokumentuju slučaj. estetske i socijlne rehabilitacije pacijenta u najkraćem mogućem rok.njegovnedostajći deo rekonstruisali smo u punom volumenu bojom OM (opaque medium) Charisma Opal kompozita (slika 3). Subotica tel.značajnije estetskih”.: +381 24 554 927 GRATIS Vetmetal d. Heraeus distributeri: Dental Medical d. Jezgrozuba. U kanal korena postavljen je presilaniziran kočić od fiberglasa. uz vrlo malo upotrebe Soflex diska i karbidnih borera bili smo na pragu veoma vrednog rešenja za krezubost našeg preplašenog pacijenta (slika 5). GLUMA Self Etch služi za nagrizanje. bol i mogućnost daljeg povređivanja. Ona će nam omogućiti da dobijamo idealnu boju i opacitet . Celokupni volumen gleđi nadoknađen je bojom A2 istog kompozita (slika 4). Pacijent muškog pola javio se u našu praksu dva dana posle sportske povrede sa vidnim nedostatkom krunice zuba 11. nisu urađene prema savremenim standardima dentalne fotografije uz upotrebu ekartera. Heraeus pokazala se kao vrednosredstvo izbora lako se uklapajući u intektni zubni niz.iz dubine” zuba i istovremeno odsustvo sivkastog tona cele rekonstrukcije usled prosijavanja tamnine usne duplje.rs 3+1 3 x Charisma Opal 4g + 1x GLUMA Self Etch 4ml GRATIS Charisma® Opal Charisma Opal je univerzalni svetlosnopolimerizujući mikrohibridni kompozitni materijal. Zahvaljujući tome Charismom Opal ne samo da možete postići naglašene kameleonske efekte već i visoku radiografsku neprozirnost. Charisma Opal dostupna je u 14 nijansi za sve indikacije. kao u sledećem slučaju. tako da kada se upotrebi umesto gleđi daje savrsen estetski efekat uz idealan . Zub smo endodontski tretirali uz kondenzaciju gutaperke i brzovezujući siler. Pregledom je ustanovljen je prelom zuba klase 3 po Ellis-u.o.dental-tribune. zbog svog kapaciteta da dobar estetski rezultat isporuči u jednostavnoj formi u kombinaciji najviše dve nijanse. Upotreba tih sredstava za pacijenta je predstavljala napor... zahtevnijih . Beograd tel.: +381 11 3613 799 .o. Slika 5. GLUMA® Self Etch GLUMA Self Etch je jednokomponentni svetlosno-polimerizujući bonding agens koji u sebi sadrži kondicioner i prajmer.

a moramo se pobrinuti za to da samo valjane medicinske preporuke budu dostupne ljudima“. redosled ova druga tri moze se odrediti u zavisnosti od osobe. razmenjuje iskustva.biološku cenu” nadoknade. materijalnog stanja i više različitih faktora. te bivaju zamenjene najčešće u momentu njihovog potpunog fizičkog Slika 1. Sa druge strane postoje kliničke situacije u kojima je potreba za brzom i jednostavnom restauracijom važni- Većina lekara u Evropi koristi Vikipediju Autor: Dental Tribune International London. dodaje Id. Rezultati istraživanja pokazuju da lekari mlađe generacije nisu jedini koji internet koriste u pomenute svrhe. direktor agencije koja je predvodila istraživanje. često ostaju decenijama u ustima pacijenta. „Bez obzira na to da li pacijent istražuje informacije o svojoj bolesti. kao i drugim dnevnim obavezama. Centar za Dentalnu estetiku i implantologiju. daje preporuke ili pruža moralnu podršku drugim obolelima širom sveta. kao privremene. ali postavlja pitanje da li su ta mesta razuman i pouzdan izvor kojem treba da se okrenu zdravstveni radnici“.. koja je sprovela ispitivanje. „Pacijent neće odustati od ovog pristupa. otkriva nedavno sprovedeno istraživanje. već je polovina njih svojim pacijentima preporučila da posete pojedine sajtove nakon pregleda. Po tom aspektu kompozitni materijal je i dalje suveren! Takvi se slučajevi često pripadaju urgentnoj stomatologiji. saopštila je da je ovaj podatak iznenadio mnoge. Prema navodima istraživačke agencije. čim stepen oštećenja zuba opravda . čak sedamdeset i pet odsto lekara iz starosne grupe od 51 do 60 godina izjavilo je da redovno koriste informacije sa Vikipedije za potrebe svoje lekarske prakse. Bez obzira na državu iz koje potiču. Pored toga. društvene mreže definisale su potpuno novi model pribavljanja i davanja zdravstvenog saveta. nastavlja gospodin Id. Naravno. Ne samo da su ispitani lekari koristili internet kao izvor podataka za svoja istraživanja. dugotrajnost. sedamdeset odsto lekara preporučilo je izvor sa interneta kao dodatnu podršku i savet. Osamdeset sedam odsto lekara preporučilo je određene sajtove pacijentima kao štivo koje će im pružiti dodatne informacije i obrazovati ih o njihovom stanju. Ono što moramo dublje da istražimo jeste to da li pacijenti pristupaju prikladnim sajtovima po pitanju zdravstvenih tegoba sa kojima se suočavaju oni ili njima bliske osobe“.8 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Brza i jednostavna kompozitna restauracija Autor: Dr Igor Ristić. šezdeset devet odsto ispitanih lekara pacijente je uputilo na sajtove radi dobijanja više informacija o postupku lečenja ili terapiji. intaktne denticije! Svaki dalji bitni aspekt. postojanost i cena u današnjoj stomatologiji prema prioritetu dolaze nakon toga. navodi Demijan Id. Beograd Svaka restauracija u frontalnom segmentu zubnog niza ima za primarni cilj da se ne razlikuje od okolne. Linkedin. rezultati potvrđuju široko prihvaćeno shvatanje da živimo u doba „e-pacijenta“ kojem je internet postao pouzdano sredstvo za pribavljanje informacija u vezi sa zdravljem. Kompozitne restauracije se često smatraju za kompromis u materijalnom smislu kada je frontalna rekonstrukcija u pi- tanju. pola. Velika Britanija: Šezdeset odsto evropskih lekara koristi onlajn enciklopediju Vikipediju u profesionalne svrhe. Keramički materijal ja od nekog drugog aspekta. šezdeset i devet odsto ispitanika koristi društvene mreže kao što su Fejsbuk. lako ćemo odabrati kao prvi izbor. „Naš izveštaj ni u kom slučaju ne navodi na zaključak da Vikipedija i druge društvene mreže ne predstavljaju izuzetan izvor znanja za široku javnost. Kako iz iskustva znamo da nadoknade koje se izrade u trenutcima neposredno posle povrede. Agencija za istraživanje tržišta Insight Research Group iz Londona. Istraživanje je obuhvatilo navike tri stotine ispitanih lekara opšte prakse iz evropskih država. DT Postanite naš Facebook prijatelj Dental Tribune Srbija . Slika 3. Jutjub i Tviter. Slika 2.

koji verno simuliraju situaciju u ustima pacijenta. potom. Kontakt za prijave na tel: 011/2682 984 Treningom do znanja Kalendar događanja april-juni 2012 Visoki prioritet firme Ivoclar Vivadent je trajna praktična edukacija. Trening centar Akord dental.rs Preparacija zuba za bezmetalne nadoknade . 10 – 15h. inleje/onleje Bezmetalna keramika je vrhunski estetski domet savremene protetske prakse. Moderatori kurseva eminentni su stručnjaci domaće i strane stomatološke scene.04. estetski i za zub najpovoljniji načih ojačanja korena. boje ili sklada zubnih nizova. biokompatibilan. praktičnog rada učesnika. FRC postovi su jednostavan. tako i kod složenijih indikacija. Bezmetalna keramika. zdanje Otvorenog Univerziteta Subotica Kotizacija: 2. da se uz znaËajno pojednostavljen rad postignu vrhunski estetski rezultati. razmatraju se principi adhezivne stomatologije.2012. Trening centar Akord dental. iz palete firme Ivoclar Vivadent. kao i stvaranja veze korenskog i kruničnog dela. Datum: 09.Savremeni trendovi rekonstruktivne stomatologije Predavači: prof. fasete.: +423 / 235 35 35 | Fax: +423 / 235 33 60 HPD[BDGB5LVWLFBVHUEB$LQGG  . na specijalnim visokokvalitetnim modelima. Danimir Jevremović. Beograd Kompozitni kočići i upotreba kompozitnih cemenata “MISLIM DA JE IPS e. Subotica. Datum: 12. Kursevi se sastoje od uvodnog dela. Stomatološki fakultet. Kragujevac amic all cer need u all yo www. kao što su promena oblika.com Ivoclar Vivadent AG Bendererstr. indikacije. kod implantno nošenih nadoknada. mob: 063 425 425. Turbinski i klasični kolenjaci omogućavaju brz i precizan rad. dr Aleksandar Todorović Prof. verno imitirajući strukturu gleđi i dentina zuba.00 din. omogućava minimalno invazivne zahvate. Stomatolog. Ovaj napredni sistem za bezmetalne nadoknade savršeno funkcioniše. Kragujevac Moderator: prof.danimir@sbb. 10 – 15 h. uvek se traži karta više. Trening centar Akord dental omogućava praktičan rad. 2 | FL-9494 Schaan | Principality of Liechtenstein | Tel. Transparencija. živost boja. dr Slavoljub Živković Doc. Kotizacija kurseva 150 € Informacije: dr sci. praktične demonstracije i. maj. dr Danimir Jevremović Asist. U toku prošle godine. Modeli su napravljeni od kompozitnih materijala. Praktični kurs preparacije za bezmetalne nadoknade izvodi se na specijalnim modelima. refleksija svetla čine ovakvu nadoknadu kameleonskom među susednim zdravim zubima. Restauracija endodontski lečenih zuba u savremenoj praksi podrazumeva upotebu kompozitnih kočića. krunica. Sistem omoguÊava.max PROSTO SAVRŠEN!” Igor RistiÊ. kako kod jednostavnih. uz upotrebu odgovarajućih svrdala. fiberglass kočića i visokoestetskih kompozita prošlo je više od 250 učesnika. faseta.krune.000. Srbija. mostova.ivoclarvivadent. dr Miloš Beloica Akreditovano za stomatologe i stomatološke sestre: 5 poena Datum: 21. jun. takođe. adekvatnog oblika za brušenje bezmetalnih nadoknada. dr Zoran Vulićević Prof. kao i tečajevi stručnog usavršavanja. U drugom delu kursa. dr Aleksandar Todorović. dr Ivana Radović Asist. e-mail: dr. Na kursevima se koriste najsavremeni materijali. a za ove kurseve. Učesnici dobijaju rotirajuće turbinske instrumente. način upotrebe i praktični saveti za svakodnevni rad. upotreba kompozitnih cemenata u trajnom fiksiranju kočića i bezmetalnih kruna. dr Dragan Beloica Prof. kurseve tehnike preparacije.

od 1956. Pacijent star 42 godine javio se u ordinaciju zbog bolova u regiji zuba 14. kompozitne cemente i kompozite za nadogradnje. Preparacija bi trebalo da bude adhezivnog tipa. Između slojeva kompozita ne treba postavljati adheziv. Total etch adhezivni sistemi nepravilnom tehnikom postavljanja mogu izazvati postoperativnu preosetljivost. Proba kočića u zubu 14 > DT 12. Trenutno se. Obradu i poliranje trebalo bi vršiti odgovarajućim diskovima. Slučaj 1. ipak neka pravila. brži i sigurniji rad. izvanrednoj estetici i pojednostavljenoj primeni materijala za ispune. sedam gleđnih i jednoj incizalnoj. Tetric EvoCeram Bulk Fill. na tržištu pojavio tehnološki usavršeni univerzalni kompozitni materijal za ispune Evetric. Pacijenti žele ispune koji će im omogućiti nesmetanu funkciju i lep osmeh. IPS Empress direct. Evetric_INS_A4_d. univerzalne kompozite (dentinske i gleđne boje). za imobilizaciju zuba i za reparaciju defekata na ispunima ili fasetama. Završni sloj kompozita trebalo bi postaviti i modelirati tako da ne zahteva previše obrade. Ipak. Skerlićeva 8 Tel: 034/61 700 70. postavljanje adhezivnog sistema po uputstvu proizvođača. Tetric EvoCeram. 011/630 10 52 Slika 2. Proizvodi se u deset najčešće korišćenih nijansi: dve dentinske. zahtevaju više iskustva i pažnje tokom rada. Kompanija Ivoclar Vivadent. čime se olakšava definitivna obrada i poliranje. jedan od pionira u domenu stomatoloških materijala. Stomatološki fakultet Univerziteta u Beogradu Savremena stomatologija zasniva se na funkcionalnosti. Evetric je kompozit nano generacije koji se koristi u mlečnoj i stalnoj denticiji za ispune kaviteta klase I do V. Zbog toga bi svaka ordinacija trebalo da ima tečne kompozite. Evetric Nanohibridni pigmenti za impresivan kameleonski efekat Funkcionalni punioci za visoku rentgen • kontrastnost Evolucija neprimetnih ispuna Specijalna ponuda + 24 € 24 € 24 € 0€ Nano-optimizirani univerzalni kompozit Slika 1. Aktuelni adhezivni sistemi mogu se podeliti u dve grupe: total etch (nagrizanje kiselinom) i self etch (samonagrizajući). mora se uzeti u obzir to da ovi adhezivni sistemi ostvaruju značajno jaču vezu sa zubnim strukturama u poređenju sa samonagrizajućim adhezivima. godine do danas proizvela je čak osamnaest novih materijala za ispune. ali veliki za uspešnu restauraciju Autor: Mr sci Miloš Beloica. poput tehnike postavljanja kompozitnih ispuna. četkicama i gumicama u kombinaciji sa pastama za poliranje. jeste materijal koji se mora postavljati tehnikom po slojevima do 2 milimetra. gleđ na ivicama kaviteta treba zakositi. Da bi se napravio kvalitetan.6 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Mali koraci za stomatologa. Izbor kompozita trebalo bi da zavisi od indikacija. Izbor adhezivnog sistema izaziva kod stomatologa najviše nedoumica. pri čemu se svaki sloj prosvetljava 20 sekundi lampama jačim od 500 mW/cm2. jer ne postoji sistem za koji je moguće reći da je nabolji. Samonagrizajući adhezivi jednostavniji su za upotrebu. Aplikacija kompozita još uvek se najvećim delom zasniva na „slojevitoj“ tehnici. zahtevaju manje koraka prilikom postavljanja i trebalo bi da umanjuju mogućnost pojave postoperativne preosetljivosti. obradu i poliranje. Najnoviji univerzalni kompozit kompanije Ivoclar Vivadent. Kumodraška 34 Tel: 011/630 10 50.09. pored aktuelnih materijala ove kompanije: TeEconom. moraju se poštovati. Sigurno je da kompozitni materijali unose mnoge inovacije u svakodnevnu stomatologiju. neophodno je ispoštovati pravila preparacije kaviteta.11 11:38 strana 23 . a može se koristiti u okviru preventivnih ispuna. Ovi zahtevi stomatologa iz prakse podstiču kompanije koje proizvode stomatološke materijale da neprekidno usavršavaju svoje proizvode zbog čega se na tržištu često pojavljuju novi materijali za ispune.indd 1 sigurnu polimerizaciju. odgovarajući izbor kompozita. Zakošavanje gleđi naročito dolazi do izražaja kod nadogradnji zuba u frontalnoj regiji ili kada se na gleđi koriste samonagrizajući adhezivi. Zahvaljujući pigmentima koje sadrži pokazuje izvanredan kameleon efekat i radiokontrastan je što je od izuzetne važnosti za stomatološku praksu. 034/61 700 71 BEOGRAD. Izgled krunice zuba nakon završenog endodontskog tretmana Naručite 3 šprica Evetrica i dobićete 1 špric GRATIS! KRAGUJEVAC. Evetric. Klinika za dečju i preventivnu stomatologiju. a lampe jačine 1000mW/cm2 ili više omogućuju skraćeno vreme polimerizacije po sloju od samo 10 sekundi. estetski i dugotrajan kompozitni ispun. dok stomatolozi žele da pruže takvu uslugu uz što je moguće jednostavniji.

Slika 5c. Oral Pathology.prev) koje je objavljeno u časopisu Oral Surgery. procedura koja je opisana u ovom članku može se bezbedno pokušati u većini kliničkih slučajeva. Klinička slika nakon uspešno izvedene procedure revaskularizacije. kao i proces depozicije cementa na unutrašnjim zidovima kanala korena zuba. odnosno prostora koji je pulpa zauzimala. što je za posledicu imalo povećanje debljine zida. Dalja istraživanja se verovatno već sprovode. ukoliko ne postoje znaci regeneracije tkiva nekoliko meseci nakon inicijalnog tretmana. dovesti do stvaranja fibroznog vezivnog tkiva sa prisutnom celularno/acelularnom depozicijom čvrstog tkiva na zidovima korena zuba. Prim. Oral Medicine.com Media Partner: SPONSORS: .gr Zaključak Istraživanja u oblasti revaskularizacije nekrotičnog apeksa otvorila su za mene veoma značajne vidike i pobudila veliko interesovanje. studija koju je na psima sproveo Vong sa svojim saradnicima pružila je direktne dokaze o značaju formiranja koaguluma kao matriksa za stimulaciju procesa revaskularizacije. Venizelou Av. Lista referenci dostupna je kod autora. 1st floor 176 76 Kallithea. Obe ove teme su značajne za navedenu problematiku. Stoa Karantinou. „Kada od „cara tražimo vrećicu zlatnika“ moramo da razdvojimo tretman zuba nezavršenog razvoja korena od svih istraživanja koja se bave stem ćelijama. 7 No.900€ Initial deposit payable upon registration EUR 1.000€. before 5th Jan ‘12 2nd payment EUR 3. 2011. +30 210 222 2637 E-mail: info@omnicongresses.: +1 310 696 9025 E-mail: nena@gidedental. 5 Kontakt Dr Antonis Chaniotis 140 El. U njihovim histološkim analizama dokazan je proces urastanja kosti unutar praznog prostora apeksa inficiranog zuba nezavršenog razvoja korena.000€. odelo.gr www.000€ 1st payment EUR 4. before 25th Αug ‘12 Register & More Information at: Contact in Athens: Τel: +30 210 213 2084.” Nekoliko meseci kasnije. MTA apikalni čep uvek preostaje kao moguća alternativa. YOU CAN START FROM THE 2ND SESSION & MAKE UP THE 1ST SESSION NEXT YEAR IN GENEVA Program Fee: 11. Oral Radiology and Endodontology 5/2009.gr Contact in the US: Nena Puga Tel. Postoperativni radiogram levog maksilarnog centralnog sekutića nakon pokušaja uspostavljanja revaskularizacije. DT Beleška urednika: Ovaj članak prvobitno je štampan u časopisu Roots Vol.900€.endotreatment. ali sa potpuno različitim ciljevima i različitim pristupima“ – ovo su doslovno reči profesora Larsa Spanberga u pismu uredniku naslovljenom „Carev nov koagulum“ (cloth . Athens. Naučio sam da je veoma važno napraviti razliku između procesa revaskularizacije i procesa regeneracije pulpe. kako bi se pronašao još pouzdaniji matriks za urastanje vitalnog tkiva u prostor nekrotičnog apeksa zuba nezavršenog razvoja korena. Profesor Spanberg nastavlja i navodi: „Postoji obilje indirektnih dokaza da će revaskularizacija nekrotične pulpe.DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Slika 5a.omnicongresses. Greece E-mail: antch@otenet. Kontrolni radiogram godinu dana nakon intervencije na kom se primećuje uspešna revaskularizacija i zadebljanje dentinskih zidova korena zuba.gidedental.gr Web: www. Dok se ne dođe do pouzdanog i potpuno predvidivog kliničkog protokola za izazivanje revaskularizacije.koagulum. before 5th May ‘12 3rd payment EUR 3. 1.com website: www. Slika 5b.

a zatim je MTA postavljen u cervikalnom predelu. ciprofloksacina i minociklina tokom postupka dezinfekcije kanala korena zuba opisao je i dokazao Vindli sa saradnicima. u stanju sam da načinim adekvatnu apikalnu opturaciju MTA materijalom čak i bez korišćenja resorptivnih membrana (slike 1a . nije bilo moguće izvršiti ispitivanje vitaliteta na intrudiranom levom centralnom sekutiću. Koristio sam sve postojeće MTA nosače i resorptivne barijere koje sam mogao pronaći na grčkom tržištu. U levom centralnom sekutiću. Zbog toga. što je govorilo u prilog tome da je došlo do revaskularizacije unutar kanala korena ovog zuba. Slika 1a. u saobraćajnoj nezgodi.1c). obezbeđivanja stvaranja koaguluma na apeksu i postavljanja MTA apikalnog čepa. Slika 1b. Slika 1c. Godinu dana kasnije. prostor za postavljanje kočića na desnom centralnom sekutiću delimično je ostavljen neispunjenim. Nažalost. I upravo tada počeo sam da prikupljam informacije o tehnikama koje dovode do revaskularizacije nekrotičnog apeksa zuba nezavršenog razvoja korena. Nisu postojali značajniji parodontalni džepovi oko ovih zuba. Istina. što je utvrđeno sondiranjem (slike 3a . Nedelju dana kasnije nije bilo više fistula. dok se kod intrudiranog zuba očekivala spontana reerupcija.4 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition Revaskularizacija nekrotične pulpe u predelu apeksa zuba nezavršenog razvoja korena Autor: Dr Antonis Haniotis (Dr Antonis Chaniotis) . već nakon godinu dana. do revaskularizacije zuba može doći kao što se to ponekad dešava kod avulziranih i replantiranih zuba nezavršenog razvoja korena“. Efikasnost kombinacije metronidazola. S druge strane. Ordinirajući lekar bio je veoma nestrpljiv da zakaže što raniji termin za svog pacijenta. Samo na levom centralnom maksilarnom sekutiću uspešno je postignuto formiranje koaguluma do nivoa gleđno-cementne granice. Međutim. ali sam na kraju uspeo da postavim nekoliko zadovoljavajućih apikalnih punjenja. Plan terapije uglavnom se sastojao od postizanja adekvatne dezinfekcije širokih kanala korena ovih zuba. Prikaz slučaja Jednog kišnog jutra zazvonio je telefon u mojoj privatnoj ordinaciji. a devojčica je upućena svom stomatologu radi postavljanja definitivnih estetskih nadoknada (slike 4a i 4b). minociklinska komponenta ove kombinacije u značajnoj meri prebojava dentin. Tada sam smatrao da nije bezbedno da plasiram i ostavim antibiotsku pastu unutar kanala široko otvorenog korena zuba devetogodišnjoj pacijentkinji. Kako dr Martin Trope navodi:„ Ukoliko je kanal uspešno dezinfikovan. godine objavio Ivaja (Iwaya) sa saradnicima u časopisu Dental Traumatology. koje su objavili sedamdesetih godina Nigard-Ostbi (Nygaard-Ostby) sa saradnicima i Skoglund sa saradnicima. Postoperativni radiogram sa kanalnim punjenjem i gutaperkom. uz postojeće iskustvo. pacijentkinja se javila na zakazani kontrolni pregled. pokušao sam da postignem adekvatnu dezinfekciju samo ispiranjem kanala dvoprocentnim rastvorom hlorheksidin-diglukonata. Slike 4a i 4b. Desni centralni sekutić reagovao je Finalno ispiranje sprovedeno je destilovanom vodom. a nakon toga zub je restauriran kompozitnim ispunom. Efikasna dezinfekcija kanalnog sistema je jedan od najvećih problema u endodonciji. povećanja debljine zidova korena zuba i produženja korena levog centralnog maksilarnog sekutića. Trebalo mi je vremena. Pacijentkinja je dobila savet da tokom nedelju dana koristi kašastu i tečnu hranu i sledeći termin je zakazan za mesec dana. Na desnom gornjem centralnom sekutiću bila je prisutna fraktura gleđi i dentina. Devojčicu sam primio na pregled istog popodneva. Sterilna K-turpija debljine 60 korišćena je kako bi se isprovociralo krvarenje na apeksu zuba. a kanal adekvatno koronarno opturiran. Godinu dana nakon inicijalnog tretmana. Tada sam odlučio da pokušam da izazovem revaskularizaciju nekrotičnog apeksa ovih zuba nezavršenog razvoja korena. U člancima koje su objavili Sato i Hošino sa svojim saradnicima opisana je uspešna dezinfekcija kanala korena zuba upotrebom triantibiotske paste. i sada.3c). Postoperativni nalaz. ali je pulpno tkivo postalo nekrotično. Široki kanalni sistem desnog centralnog sekutića bio je u potpunosti nekrotičan. jer se radilo o slučaju povrede zuba kod osmogodišnjeg deteta. Inicijalno kliničko stanje. devojčica se nije pojavila u zakazano vreme. bilo je prisutno nešto vitalnog tkiva pulpe u srednjoj trećini korena. obezbeđen nosač unutar koga može da urasta novo tkivo. zubi nisu reagovali na termičke nadražaje. Zbog toga. dalo potpuno novi smisao. a ispitivanje vitaliteta električnim testom dalo je negativan rezultat za oba zuba. Nažalost. na termičke nadražaje i davao pozitivan rezultat na ispitivanje vitaliteta električnim testom. Prikaz slučaja koji je 2001. . Oba kanala korena ispirana su dvoprocentnim rastvorom hlorhekdidin-diglukonata. a kanali su posušeni sterilnim papirnim poenima. Na radiogramu bili su prisutni znakovi periapikalnog izlečenja. godine. Nakon aplikacije lokalne anestezije. te je plasiran MTA čep apikalno. malu Marlenu udario je automobil. Pacijentkinja je poslata svom stomatologu na ponovni tretman i ponovno postavljanje definitivne restauracije. dok je levi centralni sekutić bio utisnut u alveolarnu kost. Preoperativni radiogram desnog centralnog maksilarnog sekutića sa privremenim kanalnim punjenjem pastom na bazi kalcijum-hidroksida koju je postavio ordinirajući stomatolog. Slike 3a-3c. ponovo su opisali Bančs (Banchs) i Trope 2004. Slike 2a i 2b. intrudiran (slike 2a i 2b). indirektnim prekrivanjem i postavljanjem kompozitnog ispuna. Na drugom sekutiću pokušaj provociranja krvarenja nije bio uspešan.5c). sekutići su izolovani vaterolnama (Coltene/Whaledent) i načinjen je pristupni kavitet. U rečima dr Tropea pronašao sam dovoljno informacija koje su mi bile neophodne da i sam pokušam. Verujem da je ovo odličan opis procesa koji stoje u pozadini fenomena revaskularizacije. međutim. mnogi istraživači predlažu primenu biantibiotske paste (bez minociklina) ili korišćenje cefaklora umesto minociklina. te da je u njemu prisutno vitalno tkivo (slike 5a . Tanki dentinski zidovi blago su obrađeni uz pomoć hedstrom turpije debljine 110. U tom trenutku bile su prisutne dve fistule poreklom od povređenih centralnih sekutića. došlo je do potpune spontane reerupcije levog centralnog sekutića. Grčka Pre dve godine prilično sam se mučio da savladam tehniku postavljanja adekvatnog MTA apikalnog čepa. Radiografski izgled korektno postavljenog MTA apikalnog čepa. Dva dana ranije. što je radovima. Plan terapije uglavnom je bio usmeren na zaštitu i očuvanje vitaliteta pulpe frakturiranog zuba nezavršenog razvoja korena.

DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 3 .

(ekskluzivni nosilac licence za Srbiju i Crnu Goru) Adresa: Fruškogorska 35 21000 Novi Sad Telefon: 063-1026242 E-mail: info@dental-tribune. DT CIP-Katalogizacija u publikaciji Biblioteka Matice srpske. Laboratorija može da pripremi virtuelni dijagnostički model i da ga pošalje ordinaciji da bi doktor i pacijent mogli da pogledaju izgled nadoknade na ekranu digitalnog uređaja pre nego što je izrada nadoknade gotova. iTero) direktno u TRIOS Inbox™ prijemno sanduče i može odmah da započne proces oblikovanja nadoknade. Funkcija Communicate™ omogućuje jednostavnu saradnju laboratorije i ordinacije tokom svakog od koraka u postupku izrade nadoknade.: +49 341 4 84 74 302 | Fax: +49 341 4 84 74 173 Internet: www.: +1 212 244 7181 | Fax: +1 212 224 7185 Director of Finance& Controlling Marketing & Sales Services License Inquiries Accounting Urednički materijal preveden i preštampan u ovom izdanju časopisa Dental Tribune International.Objavljeno uz dozvolu kompanije Dental Tribune International GmbH.42cm Četiri puta godišnje ISSN 1452-6425 COBISS. što štedi vreme i obezbeđuje visok nivo estetike. Preprogramirani protokoli koje omogućuju 3Shape digitalna rešenja: Stomatološka sestra ili asistent u ordinaciji ili klinici kreira digitalnu porudžbenicu popunjavanjem formulara. Novi Sad 616. Wanchi. or for typographical errors. Dental Tribune je zaštitni znak kompanije Dental Tribune International GmbH. u celini ili delimično. Germany – Implantology Editors Edtorial Assistant Copy Editors © 2010. a Dental System™ u celini podržava izradu od svih poznatih materijala i na svoj postojećoj opremi za modelovanje. or statements made by advertisers.dental-tribune.2 DENTAL TRIBUNE Serbia&Montenegro Edition 3Shape tehnologije – zatvaranje kruga potpuno digitalizovanog procesa u stomatološkoj praksi Promotivni tekst kompanije 3Shape Da bi unapredili i proširili svoje usluge. Hong Kong Tel. koje doktorima omogućuje da direktno snime intraoralnu situaciju i tako iskoriste ogromne prednosti koje pruža ova tehnika u poređenju sa tradicionalnim analognim uzimanjem otiska. bez prethodne pismene dozvole kompanije Dental Tribune International GmbH i Dental Media d. koji je prilagođen specifičnim zahtevima zubotehničke laboratorije.Vol. Digitalni sistem nazvan Dental System 2012™ obuhvata brojne funkcije osmišljene da zubnim tehničarima omoguće razvoj poslovanja kojim postaju servisni centar za stomatologe. kao i softverske alate za obradu snimka.SR-ID 215641863 Imprint Izdavač: DENTAL MEDIA d. New York. Germany – Restorative Prof Dr Rudolph Slavicek. Dental Tribune International Holbeinstr.o.com +49 341 48 474 107 Claudia Salwiczek Yvonne Bachmann Sabrina Raaff Hans Motschmann Publisher Torsten Oemus International Editorial Board Dr Nasser Barghi. dobije potvrdu upotrebne vrednosti snimka i odmah šalje kompletne podatke u zubotehničku laboratoriju.rs Internet: www. iz Nemačke.: +852 3113 6177 | Fax: +852 3113 6199 The Americas Dental Tribune America 116 West 23rd Street.o. Novi 3Shape radni modul Model Builder™ omogućuje laboratoriji da upotrebom TRIOS™ snimka direktno pristupi oblikovanju laboratorijskog modela. počevši od intraoralnog otiska dobijenog u stomatološkoj ordinaciji pomoću skenera. Harvard Commercial Building.o. CAMbrigde™ softverski paket automatski priprema digitalne modele za proces proizvodnje.Novi Sad: Dental Media. Publisher/President/CEO Sales & Marketing Torsten Oemus Peter Witteczek Matthias Diessner Vera Baptist Dan Wunderlich Nadine Parczyk Jörg Warschat Manuela Hunger Bernhard Moldenhauer Alexander Witteczek Gernot Meyer Dental Tribune makes every effort to report clinical information and manufacturer’s product news accurately.31 (05) Dental Tribune: the World’s Dental Newspaper / glavni i odgovorni urednik Anita Brzaković. 29. The publishers also do not assume responsibility for product names or claims. Novi Sad Distribuira se besplatno u Srbiji i Crnoj Gori Dental Tribune se izdaje kvartalno Copyright 2006 by Dental Tribune International GmbH All rights reserved International Imprint Licensing by Dental Tribune International Group Editor Daniel Zimmermann newsroom@dental-tribune. 20/F. Germany – Endodontics Dr George Freedman. Reprodukovanje na bilo koji način na bilo kom jeziku. 29. zubotehničkim laboratorijama i u centrima za 3D modelovanje. Sistem TRIOS™ je kompletno digitalno rešenje za uzimanje otiska namenjeno stomatološkim ordinacijama. Ireland – Restorative Dr Ziv Mazor. 04229 Leipzig. 500. Digitalne tehnologije velikom brzinom postaju standard u stomatološkim klinikama. dr sc. pa sve do završetka proizvodnje nadoknade.dental-tribune. softver za inteligentno upravljanje procesom i komunikacioni interfejs koji omogućuje direktnu razmenu podataka sa zubotehničkom laboratorijom.o. .. Ovako nastali digitalni model potpuno je pripremljen za proizvodnju korišćenjem 3Shape trodimenzionalnih printera ili glodalica za koje je optimalizovan. USA – Ceramics Dr Karl Behr. . Holbeinstr. kao i modela implantata. Switzerland – Conservative Dentistry Dr Edward Lynch. stomatolozi i zubni tehničari moraju da usvoje drugačiji pristup stomatološkoj praksi pomoću koga će sagledati sve njene etape.com Regional Offices Asia Pacific Dental Tribune Asia Pacific Limited Room A. Austria – Function Dr Marius Steigmann. strogo je zabranjeno. USA – Cariology Prof Dr I. Opinions expressed by authors are their own and may not reflect those of Dental Tribune International. Doktor jednostavno izvrši snimanje zuba pacijenta. bilo u sopstvenoj radionici ili kod saradnika. 111 Thompson Road.Serbia and Montenegro edition. Israel – Implantology Prof Dr Georg Meyer. dok je pacijent još uvek na stolici. Canada – Aesthetics Dr Howard Glazer. 04229 Leipzig. Business Development Manager Project Manager Online Executive Producer DENTAL TRIBUNE The World’s Dental Newspaper · Asia Pacific Edition . No.com | E-mail: info@dental-tribune. kako za izradu privremene. a u ovom trenutku najnoviji sistemi podržavaju otvorenu komunikaciju između pojedinačnih uređaja različitih proizvođača.rs anita@dental-tribune. Proizvođač 3Shape obezbeđuje takve metode digitalne obrade pacijenta kojima se efikasnost povećava u svakoj fazi stomatološkog lečenja. Ste. Proizvod TRIOS™ ima funkciju intraoralnog skeniranja. Sva prava su zadržana. Centralni deo ove strategije čine preprogramirani radni protokoli iz svih faza radnog toka – od otiska do izrade savršene stalne protetske nadoknade. . 1. All rights reserved. zaštićen je autorskim pravom kompanije Dental Tribune International GmbH. Germany. 1 (avgust 2006). stom Bojan Petrović Marijana Dudvarski Lektor: Aleksandra Popin Štampa: Stojkov štamparija. Funkcija izrade privremene nadoknade (Digital Temporaries) omogućuje laboratoriji da izradi digitalni model i proizvede privremenu nadoknadu direktno sa pred-preparacionog snimka i bez izlivanja gipsanog modela. tako i stalne nadoknade. Dental Tribune International GmbH. Pomoću Dental System™ digitalnog sistema zubotehnička laboratorija prima digitalni snimak iz ordinacije urađen TRIOS™ skenerom ili nekim drugim kompatibilnim uređajem (Sirona Cerec. but cannot assume responsibility for the validity of product claims. NY 10011. Germany Tel.rs Glavni i odgovorni urednik: dr Anita Brzaković Umetnički direktor: Snežana Popov Prevodioci: ass. Model koji je usaglašen i odobren može se koristiti više puta. trenutnu potvrdu upotrebne vrednosti snimka. slobodu pokreta tokom snimanja. 2006-. USA Tel. Krejci. Njegove jedinstvene odlike uključuju snimanje bez prethodne aplikacije spreja u ustima.

a usne kao njihov ram. otrov izaziva „hemijsku denervaciju muskulature“. treba uzeti u obzir efekat koji će ove nadoknade imati na usnu. Stomatolozi me često pitaju zbog čega mislim da su upravo oni najkvalifikovaniji da obavljaju ovakve procedure.com NO. od stomatologa.Italija Nemački stomatolozi i dobavljači dentalnih materijala i opreme mogu da se nadaju boljoj budućnosti. Praktično govoreći. Čineći to. SAD Minimalno invazivne kozmetičke procedure lica veoma brzo postale su najinteresantnija. ova supstanca niti popunjava brazde. ustanovili smo da upravo stomatolozi imaju najviše neophodnih veština i umetničkih sposobnosti u odnosu na bilo koje druge specijaliste. Korišćenje injektabilnih implantata lica logični je razvojni put svakog kozmetskog stomatologa. Juviderm i Radiesse kao i mnogi drugi). Na taj način. odnosno onemogućava prenos nervnog impulsa sa neurona na muskulaturu. 1 VOL. Na našim kursevima govorimo polaznicima da zube posmatraju kao sliku. Dysport) i injektabilnih implantata za lice (Restylane.com Mart 2012 Vesti iz sveta © Image from BigStockPhoto. Ukoliko mišić ne može da se kontrahuje. kolika će biti njihova incizalna vidljivost. 7 Revaskularizacija pulpe Ako je kanal uspešno dezinfikovan. strana 16 Nemačka . Suprotno veoma rasprostranjenom verovanju. Botox. Botulinum toksin je providna bistra tečnost koja se isporučuje u liofilizovanoj (smrznutoj) formi. dok je u Italiji situacija sve lošija. kako u opuštenom stanju tako i prilikom aktivnosti mišića. obučili smo na stotine praktičara u oblasti veštine aplikacije injektabilnih implantata lica. kad je reč o sposobnosti i kvalifikacijama za sprovođenje ove procedure. Perlane. kako će joj pružati oslonac. Kako bi se mišići kontrahovali signal se šalje motornim nervom do njegovog završetka. ove dve procedure ne mogu se razdvojiti jedna od druge. Tokom perioda od poslednje tri ili četiri godine. morate uzeti u obzir njen adekvatan oblik i volumen. ali i najkontroverznija tema u oblasti estetske stomatologije. koža iznad njega ne može da se nabira. Zapravo. Kada pogledate osmeh sredovečne žene kojoj su izrađene prelepe porcelanske fasete i uočite tanku. sa brojnim pušačkim brazdama. stomatolozi. bezbojnu gornju usnu.ISSN 1452-6425 NOVI SAD Trendovi Menadžment © Image from BigStockPhoto. > DT strana 20 ® D YN IR KOMPRESORI BEZULJNI. perioralnih struktura i simetrije? • Ko najbolje poznaje dentalne i skeletne odnose koštanih i mekotkivnih struktura lica? • Ko najbolje poznaje fiziološku anatomiju usne? • U koga pacijenti imaju najviše poverenja da dobijaju injekcije barem svakih šest meseci? Odgovor je. svima je jasno da poboljšanje izgleda osmeha pacijenta podrazumeva mnogo više od izrade porcelanskih faseta. Ona se zatim meša sa fiziološkim rastvorom i aplikuje subkutano ili intramuskularno sa namerom da se izazove paraliza ciljane muskulature. Drugim rečima. Na primer. strana 4 Sve sestrine tetovaže Pokušajte da pravilnikom o radnim odnosima u ordinaciji obuhvatite pitanje izgleda i oblačenja zaposlenih na poslu da bi izbegli probleme. Po mom mišljenju ne postoji kompetentniji kliničar. strana 18 Podignite nivo vaše kozmetičke stomatološke prakse korišćenjem injektabilnih implantata za lice Autor: Dr Zev Šulhov(Dr Zev Schulhof). postaje očigledno da usne u značajnoj meri umanjuju estetski efekat čitavog stomatološkog protetskog rada. Ovo omogućava mišićnu kontrakciju. kao i vidljivost zuba. Botulinum toksin ne dozvoljava transmisiju acetilholina na neuromuskularnoj spojnici. ja im postavim nekoliko jednostavnih pitanja: • Koji medicinski specijalisti aplikuju dnevno više injekcionih preparata? • Ko zna sve tehnike davanja što bezbolnije anestezije? Ko može da anestezira meka tkiva lica intraoralnim tehnikama? • Ko je svakodnevno u kliničkoj praksi u kontaktu sa problematikom facijalne anatomije. naravno. Koji medicinski specijalista to može bolje razumeti od stomatologa? Prva stvar koju kliničari moraju razgraničiti jeste razlika između botulinuma (Botulinum toxin. Kao odgovor. već prilikom planiranja izrade porcelanskih faseta. obezbeđen nosač za urastanje novog tkiva i kanal adekvatno obturiran može doći do revaskularizacije zuba. niti ispravlja neravnine. a na neuromišićnoj spojnici oslobađa se acetilholin. TIHI >>>>>>>>>>>>>> GARANCIJA: 24 MESECA . ako poboljšavate izgled usne.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->