P. 1
Razvoj govora 1

Razvoj govora 1

4.0

|Views: 715|Likes:
polaganje ispita
polaganje ispita

More info:

Published by: Никола Петровић on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

Sections

  • •1 “POČECI SIMBOLIČKE FUNKCIJE KOD DECE” + “PRVE REČI”
  • •2 Psihološki problem rečenice kao jedinice iskaza
  • •4 .OBELEŽJA DEČJE IGRE
  • •5. Dete i jezička komunikacija
  • •6. STUPNJEVITOST RAZVOJA ARTIKULACIJE – Smiljka Vasić
  • •8 KAKO SE OBRAZUJU GOVORNI GLASOVI
  • •9. FILIP MALRIJE: PSIHOLOŠKI ASPEKTI FORMIRANJA REČENICE KOD
  • •10. KAKO POMOCI RAZVOJ GOVORA PREDSKOLSKOG DETETA,IVAN FURLAN

• • • •

IVAN D. IVIC : 1 “POČECI SIMBOLIČKE FUNKCIJE KOD DECE” + “PRVE REČI”

Noam Comski I moderni američki istraživači zastupaju pretpostavku da dete poseduje specijalan “uredjaj za sticanje govora”. Dete nosi nasledno u sebi jezičku sposobnost, takozvanu generativnu gramatiku, koju samo treba da primeni na poseban jezik kome je izloženo. Oni smatraju da je za sposobnost razumevanja I stvaranja rečenica I gramatike dovoljno s jedne strane dete, sa svojim urodjenim jezičkim sposobnostima I s druge strane, govor, tačnije sled izolovanih rečenica. Zanemaruju socijalnu interakciju sa ljudima, komunikaciju u toku praktične delatnosti, igre ili učenja. Bitno je samo da dete čuje govor I naučiće da govori. Takodje smatraju da se specijalna jezička sposobnost razvija veoma rano, da se govorni razvoj završava do 5.-6. godine. Sa stanovišta nove lingvistike, otvaraju se nova pitanja. Da li je moguć razvoj govora nezavisno od socijalnog razvoja deteta, nezavisno od potreba deteta I afektivnih odnosa sa drugim ljudima, nezavisno od razvoja komunikacije deteta u preverbalnoj fazi razvoja? Da li je za razvoj jezika dovoljna samo izloženost jeziku? Dete se radja u nezreloj formi I zavisno je od odraslih. Obezbedjeni su mu zaštitni uslovi kako bi razvoj duže trajao, ali radi snalaženja u sredini u kojoj živi, dete urgentno razvija neke oblike ponašanja. Npr. refleksna ponašanja (refleks sisanja, gutanja,…), koja su od životne vaznosti, ali isto tako se pojavljuju I neki oblici socijalnog ponašanja: sposobnost prepoznavanja socijalnih “objekata” (osoba ili predmeta), sposobnost emitovanja signala I razumevanja signala drugih (npr. rana neverbalna komunikacija izmedju deteta I majke). Učenje se odvija u normalnom, svakodnevnom socijalnom kontekstu, postoji jaka I spontana motivacija za učenje (izmedju deteta I modela od koga uči postoji snazna afektivna veza). Pošto dete samo bira šta ce I kada ce učiti, učenje se odvija u onim fazama kada postoji najveća gotovost za učenje I u onim trenucima kada je dete najprijemčivije.

• • •

• • • •

PRVE REČI Govor je najraširenije semiotičko (znakovno, tj. simboličko) sredstvo. Pojava prvih reči označava prelazak sa presemiotičke na semiotičku fazu razvoja deteta. Istraživanja pokazuju da se prve reči kod dece koja prednjače u govornom razvoju mogu javiti pre početka ili na samom početku druge godine (8.-15. meseca). Postoje, medjutim ogromne razlike u pogledu rečnika kod dece istog uzrasta. Brzina povećanja rečnika je različita. Posle javljanja prvih reči, povećanje je sporo I traje tokom

cele druge godine. Tek pri kraju druge godine dolazi do znatnijeg ubrzanja u razvoju rečnika.

U periodu kad se pojavljuju prve reči, detetova senzomotorna inteligencija ne vrši istu analizu realnosti, tj. postoje nepodudarnosti u shvatanju veze izmedju izgovorene reči I objekta ili pojave koju ta reč označava. Nema objektivnog značenja reči. Naime, neke od prvih detetovih reči istovremeno označavaju I spoljni denotat (opste značenje reči ili neki pojam) I detetov odnos prema tom denotatu ili njegovo subjektivno stanje koje je u nekakvoj, ali ne nužnoj vezi sa tim denotatom. Npr. Dete izgovara “dada” (tata) I time označava oca, ali I svoj pozitivni emocionalni doživljaj izazvan pojavom oca. Ali I kada se igra igračkama izgovara “dada”, jer istu reč koristi I za isti emocionalni doživljaj izazvan igračkama. Dete počinje da ustaljuje upotrebu odredjenih reči za odredjene denotate (uglavnom osobe, objekte koji označavaju početne reci mama,tata,…). Ali kada dete u prisustvu odredjenih pojava ili objekata koje mu nisu poznate čuje odredjene reči, ono ne mora da ih vezuje za iste denotate za koje ih vezuju odrasli, nego će te reči vezati za ono što je za njega perceptivno, upadljivo ili značajno. Osnovni pokazatelji takve osobenosti detetovog semantičkog razvoja jesu: PRETERANA GENERALIZACIJA REČI: preterano proširivanje znacenja. Npr. dete upotrebljava reč “vuau” za psa koga vidi sa balkona, a onda I za konja koga vidi sa balkona, za ženu sa dečjim kolicima vidjenu sa balkona…Generalizacija ide dotle da sve što je vidjeno sa balkona postaje “vuau”. Tek posle nešto više od dva meseca od prve pojave “vuau” se upotrebljava samo za označavanje pasa. PRETERANA RESTRIKCIJA RECI: preterano ograničavanje značenja je redja pojava od generalizacije. Npr. jednom rečju se ne označava pas uopšte nego samo jedan odredjeni pas vidjen u odredjenom kontekstu. Dete najpre pocčnje da koristi govor kako bi uspostavilo I održavalo psihološku vezu sa odraslima, a tek posledično počinje da uočava da govor može imati I instrumentalnu funkciju (za traženje nečega) I druge funkcije. Medju najčešće upotrebljavanim rečima srećemo reči koje su u službi semiotičke denotacije (oznacavaju nekoga ili nešto). Deca od 18 meseci najčešće izgovaraju reči “to”, “ovo”, “taj”. To je, u produžetku razvoja gesta pokazivanja rukom, završetak operacije denotiranja. Dolazimo do zaključka da za razvoj dečjeg govora nije dovoljna samo izloženost deteta jeziku. Kod deteta se pojavljuje interesovanje za objekte, osobe, novine u okolini, a upotreba prvih reči je prosto produžetak te sklonosti. Toj sklonosti se pridružuje I socijalna motivacija, jer se upućivanjem na denotate (osobe, objekte,…) na vrlo efikasan način započinje komunikacija.

• • •

• • •

• •

Postoji jasna nepodudarnost izmedju senzomotornog I afektivnog iskustva deteta I iskustva sadržanog u jeziku. Dete ima specificno poimanje sveta oko sebe od odraslih, a rezultati nepodudarnosti senzomotornog iskustva deteta I jezika je, da se dečje iskustvo ne može u celini prevesti u jezički kod. Deca ne mogu sve što dožive I shvataju u potpunosti iskazati rečima. Pokazatelj te neprevodivosti je da se veliki broj prvih reči gubi. Pojava reči u govoru dece koje ne postoje u govoru detetove okoline (odrasli ih ne primete ili ne razumeju značenje, ne prihvataju ih I one se gube) i nemogućnost sećanja (tzv. amnezija detinjstva) iz prve dve ili tri godine zivota (iskustvo koje nije prevedeno u jezički ili neki drugi kod ostaje izolovano I nužno se gubi). Tek duga interakcija I komunikacija izmedju deteta I odraslih dovodi do stvaranja realnosti koja je zajednička za dete I odraslog I prevodiva je u jezički sistem komunikacije. A bez tog razvojnog I komunikativnog procesa jedinka bi ostala autistična “prazna tvrdjava” (kada bi dete koristilo samo reči koje samo ono razume, ne bi umelo da komunicira sa drugima kao ni oni sa njim). ALEKSANDAR LURIJA- PSIHOLOSKI PROBLEM... I SIROKO GOVORNO SAOPSTENJE... 2 Psihološki problem rečenice kao jedinice iskaza Izolovana reč označava predmet ( radnju ili osobinu ) i generališe ga dok rečenica predstavlja izražavanje cele misli. U raznim periodima psiholozi i lingvisti su pokušavali da odgovore na pitanje kako teče proces nastajanja rečenice. Klasična psihologija se zadržala na tvrdnji da je rečenica rezultat asocijacije izolovanih reči a da svaka reč izaziva niz asocijacija tj. druge reči koje čine celu rečenicu. Neke reči se javljaju samo kao elementi složenije grupe reči. Tako npr. reč „voleti“ zahteva dopunsku reč koja odgovara na pitanje KOGA? Ili reč „kupiti“ koja takođe zahteva dopunsku reč koja odgovara na pitanje ŠTA? Slične veze reči se javljaju i kod deteta čim reč koja ulazi u neraskidivu vezu sa praktičnom namenom, radnjom ili gestom deteta počne da dobija samostalnost. Prema savremenim lingvističkim mišljenima u jeziku se mogu izdvojiti dva potpuno različita principa organizovanja jezičkih značenja. Prvi princip po kome se stvaraju pojmovi se naziva paradigmatski a drugi, po kojem se stvaraju iskazi je sintagmatski. Paradigmatska organizacija jezika predstavlja uključenje datog elementa jezika u određeni sistem protivrečnosti ili u izvesni hijerarhijski sistem kodova. Npr. svaki glas se suprotstavlja drugom: B se razlikuje od P po zvučnosti, zatim D od T, oni zajedno ulaze u sistem suglasnika i suprotstavljaju se samoglasnicima a svi zajedno čine fonetsku organizaciju jezika. Ovo se isto odnosi i na leksiku. Reč PAS se suprotstavlja rečima MAČKA, KRAVA ili KONJ ali sve one zajedno ulaze u grupu reči koje označavaju domaće životinje i suprotstavljaju se grupi divljih životinja.

• • •

• •

Prelaskom od reči na rečenicu javlja se novi princip organizacije govora koji je u lingvistici poznat kao sintagmatski princip. Njegova je suština da u osnovi organizacije iskaza ne stoji hijerarhijsko suprotstavljanje već široki prelaz od jedne reči ka drugoj. Npr.u rečenici „kuća gori“ ili „pas laje“ zapažamo da ne dolazi do suprotstavljanja reči „kuća“ i „gori“ nego dolazi do prelaza jednog elementa ka drugom i organizovanju povezanog iskaza. Poznato je da se rečenice, kako najjednostavnije, tako i složenije, kod deteta ne javljaju odmah, već se formiraju u procesu dugog razvoja. Bitna je činjenica da je sintagmatska organizacija širokog iskaza prirodniji oblik govora od paradigmatskog sistema. Široko govorno saopštenje I njegovo nastajanje Nastajanje govornog iskaza Postoje etape formiranja govornog iskaza koje su zasnovane na sledećim psihološkim karikama: Motiv iskaza Zamisao iskaza Unutrašnji govor Formiranje širokog govornog iskaza MOTIV ISKAZA Za svaki govorni iskaz je polazni motiv da se putem iskaza izrazi određeni sadržaj. Motiv može da bude bilo kakav zahtev ili obraćanje informativnog karaktera kao I želja da se jasno formuliše sopstvena zamisao. Ukoliko se nijedan od ovih motiva ne javi, govornog saopštenja neće biti. Najjednostavniji oblici afektivnog govora, za koje nije potrebna motivacija, su uzvici koji se javljaju kao odgovor na neko afektivno stanje. Postoje I složeni oblici govornog iskaza koji predstavljaju govornu komunikaciju I to je dijaloški govor odn. razgovor u kojem učestvuju dva subjekta. Treći oblik govornog iskaza je monološki govor, koji može da nastane kao odgovor na pitanje ili kao realizacija zamsili samog subjekta. ZAMISAO ISKAZA Nastajanje zamisli predstavlja etapu koja određuje njen sadržaj. Na njoj se zasniva osnovna šema budućeg iskaza. Za ovu etapu karakteristična je činjenica da subjekt počinje da shvata na koji način se subjektivni smisao može pretvoriti u sistem širokih I svima razumljivih govornih značenja. Proces prelaska misli u govor predstavlja veoma složenu pojavu. Misao se ne otelovljuje u govoru već prolazi kroz niz etapa, formira se ili ostvaruje u govoru. UNUTRAŠNJI GOVOR

• • • • • • • • •

• •

Ontogeneza široke govorne komunikacije je još nedovoljno proučen proces. Čak I u prejezičkom stadijumu. Osnovne karakteristike govora predskolskog deteta Proucavanje decijeg govornog razvoja Prvo interesovanje za deciji govor pocinje pre dva veka tj. Ontogeneza govornog iskaza • • • • • Formiranje govornog iskaza kod deteta prolazi kroz nekoliko etapa-od pojavljivanja izolovanih reči preko izolovanih samostalnih rečenica do složenog širokog iskaza. Dete u početku uglavnom pravilno ispunjava ovaj zadatak. moraju da odgovaraju ne samo zamisli govornika već I u odnosu slušaoca prema tom iskazu. Karakteristika širokog govornog iskaza jeste ono što je uključeno u proces živog opštenja I prenošenja informacije od jednog lica ka drugom a u njega ne ulazi samo jedna rečenica već ceo niz uzajamno povezanih rečenica. Rečenice. FORMIRANJE ŠIROKOG GOVORNOG ISKAZA Ova etapa je manje proučena od prethodnih.a krajem proslog • • • • • • .5 do 3 godine damo zadatak da nam ispriča šta je videlo u ZOO vrtu. Tako da te rečenice nemaju samo referentnu prirodu već ukazuju na određeni događaj I imaju I socijalno-kontekstno značenje. Međutim kod deteta primećujemo da ono ubrzo počinje da priča o sporednim dešavanjima i asocijacijama i da skreće sa teme i priča o drugim stvarima što znači kod njega još nije učvršćeno orijentisanje na zatvorenu šemu iskaza. Karakteristike povezanog govornog iskaza možemo lako uočiti ako detetu od 2. unutrašnji smisao se prevodi u sistem širokih semantičkih značenja a simultana šema semantičkog zapisa prekodira se u organizovanu strukturu budućeg širokog sintaksičkog iskaza. tepanje deteta služi kao najprostiji oblik komunikacije zasnovane na intonacijskim komponentama koje imaju komunikativnu funkciju u govoru deteta.Pre njega to je bila samo retka pojava. Dete koje već vlada spoljnim govorom u situaciji dijaloga još nije sposobno za široki monološki govor. U ovoj etapi. od pojave Tidemanove biografske studije decijeg dusevnog razvoja. MILORAD NAUMOVIC 3. koje su uključene u široki govorni iskaz.• Predstavlja neophodnu etapu u formiranju spoljnog govora. Smatra se da je ova faza prelaza uslovljena formiranjem unutrašnjeg govora deteta. Tek na školskom uzrastu će dete početi da pretvara iskaz u zatvoreni sistem složenog pripovedanja. koji se formira znatno kasnije od njegovog spoljnog govora. Poznato je da se unutrašnji govor deteta javlja u trenutku kad ono počne da oseća određene teškoće. kada se javi neophodnost da se reši određeni intelektualni zadatak.kojom pocinje I prvo ozbiljno belezenje podataka o govornom razvoju. Takođe je pozanto da se unutrašnji govor formira relativno kasno.

Prednost je sto je objektivnost znacajna I visoka -rezultat ce biti pouzdaniji ako ispitanici ne znaju da se ispituju.od pojave prve.Jezik odraslih je osoben I semanticki I sintaksicki I nastao je kao rezultat prilagodjavanja odraslih jezickom I saznajnom nivou deteta.artikulacija.Moze biti I kraci (10-15 min) ali se primenjuje vise puta na dan.Nije dovoljno da dete bude izlozeno jeziku pa da ga I prihvati.pogotovo pojavom teorije generativno-transformacione gramatike.Lineberga.Sustina Pijazeove teorije je u tvrdnji da se jezik izgradjuje na saznajnim sposobnostima. Psihologija je znacajno doprinela proucavanju razvoja govora kod deteta. Metode istrazivanja decijeg govornog razvoja Ovim metodama se ispituje misljenje.emocije. Metoda vremenskog uzorka-neekonomicna je jer je za nju potreban duzi vremenski period (nekoliko godina) pa se skracuje na jedan dan.intelektualni razvoj. 2. Traganjem nekih naucnika. Cinjenica da se kod deteta rano javljaju iskazi koji nisu jasni detetu.Time je dovedena u pitanje I kognivisticka (saznajna) teorija.ciji je zacetnik Noam Comski.druge reci.dovode do pojave da u ljudskom bicu postoje bioloske predispozicije za govor jer se on javlja samo kod ljudi.ispitivanja su obicno vrsili roditelji tj.prirodnjak Darvin.a nedostatak je sto su vremenski uzorci prekratki. pojava I upotreba leksike… 1. Direktna ili biografska metoda-prati razvoj govora u najranijem detinjstvu. • • • • • • • • • • . Nas naucnik Ivan Ivic pokusava da razresi tvrdnjom nesklad izmedju cinjenice da su saznajni preduslovi nuzni za razvoj govora I cinjenice da se neke gramaticke forme javljaju pre odgovarajucih intelektualnih operacija.pamcenje.psiholog Vunt…Rezultati nisu bili bas spektakularni iz dva razloga: • • • 1.dete pocinje da koristi neke reci I pre nego je u stanju da shvati sta one znace.ispitivanja su vrsena na jednom detetu 2.Njegova teorija sadrzi tvrdnju da je jezicka sposobnost urodjena I nezavisna od drugih sposobnosti.Pod uticajem ove teorije sezdesetih godina nastaje psiholingvistika.podstice istrazivace na nova traganja u proucavanju govora kojim se roditelji obracaju deci.nedelju pa cak I sat. ‘’Dete je nasledno obdareno apstraktnom shemom gramatike pa mu je izlaganje jeziku sredine potrebno samo da bi usvojilo posebna gramaticka pravila karakteristicna za maternji jezik’’ Psiholozi Pijazeve skole se ne slazu sa lingvistima I tvrde da jezik odrzava misljenje.pristrasni posmatraci.veka to je postalo ‘’naucna moda’’ kod mnogih naucnih ljudi-filozof Ten.Prednost je sto govor prati neko ko je u stalnom kontaktu sa detetom a mana je sto zapazanja roditelja nisu uvek sistematska.prve recenice…Posle cetvrte ili pete godine dete prosiruje svoj recnik.

Krajem prvog meseca dete proizvodi oko trideset glasova a posle dva-tri mececa I do sto dvadeset.zatim glasovi E I I a zadnji su O I U.Suglasnici se javljaju pri kraju prvog meseca.prethodnu proveru -objektivanost-rezultati ne zavise od ispitivaca -standardizovan-ima odredjene merne karakteristike 5. Postoje cetiri perioda: 1.ba-ba • • • • • • • • • • • • • • • .Ovaj period se naziva jos I pripravni period jer sluzi za izrazavanje stanja deteta.Asocijativne metode-sustina je da se deci daju odredjene reci kao podstrek a zatim se beleze one reci koje detetu padnu na pamet.Moze biti diferencijalni-ispituju se relativne razlike u govoru medju decom.15 min.Period plakanja-prva polovina prve godine.H tj.Da bi dete izgovorilo glasove maternjeg jezika potrebno mu je 6-8 godina. Krajem prvog meseca se javljaju I prvi slogovi pa se taj period do treceg meseca naziva I period spontane vokalizacije.Cilj je utvrdjivanje da li dete poseduje I u kojoj meri ono sto se ispituje.javljaju se govorne konstrukcije ‘’gu’’ I ‘’agu’’ 3.10.vezba ih I ponavlja.stanja prijatnosti ili stanje neugodnosti.svadje…Vreme pracenja je ograniceno na unapred odredjeno vreme-5.• 3.Beba podrzava glasove iz okoline.Iprvi plac je glasovna aktivnost deteta.rada.Jos od rodjenja dete ima donekle razvijen govorni aparat.krikom 2.G.Ucenje mora uvek da bude motivisano. Metod uzoraka aktivnosti. Razvoj glasovne strane govora Da bi se moglo uspesno delovati na govor deteta moraju se prvo upoznati osnovne karakteristike tog govora.prvo konsonanti K.Period plakanja-pocinje sa prvim placem.Metoda testova.koristi se za ispitivanje razlicitih vidova decijeg govornog razvoja.Testovi mogu biti individualni I kolektivni.Glasovi beba samo delimicno lice na glasove u nasem govoru.dijaloga sa drugom decom. 4. Prvi glas koji se javlja u decijem placu je glas A.prvi deciji glasovi ispoljavaju emotivna stanja deteta.podrazumeva pracenje govornog ispoljavanja deteta u toku aktivnosti: igre.Ucenje glasova se sastoji u zaboravljanju onih reci koje se ne cuju u govoru sredine I ustaljivanju samo onih koje se cesto upotrebljavaju I ponavljaju. Dobar test ima svoju: -validnost-da meri ono sto treba da meri -relijabilnost-pouzdanost tj.to je spajanje pojedinih glasova u slogovema-ma.Period gukanja-u drugom mesecu I pitice od guturalnih glasova. guturali.jela.

• • • • • • • • • • • .Posle tog perioda vec se radi o zakasnjenju I to utvrdjuje strucno lice.Osnovne vrste reci koje se prve pojavljuju su imenice.specificnosti oblikovanja glasova.glagol se lako povezuje sa njom I bez objekta.Recnik se moze povecati za oko 1000 reci godisnje.Sve ostale reci se vezuju za nju.Ako je imenica poznata detetu. Znacajan cinilac u ranom ucenju govora je majka I ako je ona izvor prijatnosti I sigurnosti njen govor se imitira I podrzava.pa se tek kasnije ponovo obnavljaju.prosti veznici.. novostvorenih reci nastalih na osnovu sopstvenog iskustva.Rec PAPA za dete moze da znaci’’gladan sam’’.od 24 do 36 meseci.nepromenljivih reci… Zajednicko za svu decu je da svaki normalan razvoj tece kroz ove procese ali svaka na svoj nacin I kod svakog deteta drugacije.’’gde su mama I tata?’’ Jezik postaje posrednik izmedju sveta I deteta koji mu pomaze da sredi utiske koje je steklo delovanjem spoljnih faktora.izmisljene reci (strugalice.Reci koje se pojave a ne zazive odmah se zaboravljaju.predlozi (paspasovi.prilozi.djak-djakovi.zajednicke imenice.zuljece cipele.pojava glagolskih vremena. Jezicki faktori decijeg govornog razvoja U govorno-jezickom razvoju postoje raznolikosti koje se ispoljavaju kod sve dece. Razvojni red usvajanja kategorija reci je sledeci :vlastite imenice.padezni nastavci. Svaka nova rec koja se pojavi pokazuje tendenciju da se umrezi. Neke reci imaju za dete veci jezicko-mentalni znacaj nego sto odrasli mogu da predpostave.Zamenice se odnose na imenice.• • • • 4.pridevi.lupalica…) Dete ovo reci stvara slucajno I spontano.Medju tim recima je I veliki broj neologizma tj.predlozi.brojevi.kada dete shvata potpuni smisao kratkih I jednostavnih recenica. Pojava prve reci Pojavi prve reci prethodi razumevanje reci odraslih.Devojcice izgovore prve reci pre decaka.pridevi ih obogacuju kvalitetom I kvantitetom a brojevi odredjuju njihovu kolicinu.pocetni glasovi.To su specificni neologizmi koji se dele na: -Leksicke-ne postoje u recniku odraslih. -Morfofonemski-gramaticki oblici jednine I mnozine.One se sastoje u vremenskoj dimenziji javljanja.zamenice. Razvoj decijeg recnika Prosecni deciji recnik oko druge godine iznosi oko 37 reci a kod govorno razvijene dece I do 120.U ranom govoru dece prvu fazu cini imenovanje predmeta I zato preovladjuju imenice.gramatickih formi.Prve reci se javljaju u 15 ili 16 mesecu a mogu I kasnije.glagoli.crveca jabuka…)Upotrebljava oblik iako ne zna koja mu je funkcija.Period razumevanja tudjeg govora-pocetak druge polovine prve godine.

dete izrazava zadovoljstvo govorom.U periodu od 18 meseci do tri godine on uocava nekojiko faza: 1.Privatna (egocentricna).U prvoj fazi se pojavljuju reci onim ili drukcijim redosledom od napred navedenog 2.Recenica je I samo jedan glas kojim dete izrazava neko svoje stanje.u trecoj fazi se javljaju pravilne strukture recenice.drugu fazu odlikuje pojava recenice koju cine dve reci.zelja… Recenica je sadrzana I u prvom decijem glasu.govor formiranja pojmova.pripisuje recima odredjena znacenja.pojavama…) -heuristicka (saopstavanje otkrica.podrazumeva ucesce objektivnih faktora kao sto su slusalac I predmet o kojem se govori.Uodgovarajucem trenutku deca treba da pronadju rec kojom ce oznaciti neki pojam.natpisima na raznim mestima… 2.glagol I objekat (ja hocu igracke) Da bi se govor razvio dete treba da zeli da govori.• Ne mozemo uzeto kao gotovo ono sto dete kaze nego treba videti sta ono podrazumeva pod onim sto kaze(semantiku).usvajajuci maternji jezik.saznanja) -imaginativna (prica se o onome o cemu se masta) -ekspresivna (izrazavanje osecanja) -regulativna (uspostavljanje odnosa medju decom) 3.Semantika je nauka u proucavanju jezickog razvoja jer dete.glagol I objekat (vidi koka) 3.odnosi se na razvoj decijeg recnika I sposobnosti da stvari oznacavaju recima. Funkcije govora predskolskog deteta Funkcije govora mogu da se razvrstaju u tri faze: 1.Socijalna (komunikativna).skrece paznju na sebe.Deca predskolskog uzrasta treba da prepoznaju neke pisane znakove na etiketama.Tu spada govor kojim dete izrazava svoje misljenje.Prve reci su izrazavanje odredjenih potreba. Jedan od uslova dobrog I uspesnog rada sa decom jeste ispitivanje tj upoznavanje govora dece.Signifikativna (oznacavajuca).vratima. Pojava recenice u decijem govoru Filip Malrije povezuje pojavu recenice sa izmenom odnosa prema predmetima.Ona moze biti: -fakticka (ako se njom saopstava o necemu sto se vidi) -obavestajna (prenos informacija o predmetima.subjekat.Takva ispitivanja se obavljaju spontano (belezenjem govora dece kada nas ne primecuju) I planski (sa utvrdjenim ciljevima).Mogu se koristiti metode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .osobama I samom sebi.

pricanja.DŽ.. Zaostajanje I poremecaji u govoru Do zaostajanja I smetnji u govoru dolazi zbog fizickih I psihickih smetnji. • • Komunikativna sposobnost predskolskog deteta Govor I misljenje se razvijaju kao dve samostalne funkcije ali se vec u drugoj godini spajaju I povezuju. -Levorukost-u nasoj sredini sve je napravljeno za desnjake a prevezbavanje deteta u desnoruke ostavlja mnoge posledice: nemir. Uprvim godinama dominira heverbalna komunikacija a kasnije dominira verbalna. pojava da se ne razlikuju reci od predmeta koji oznacavaju (deca misle ako je duza rec veci je I predmet koji oznacavaju).Đ.Sredinom druge godine dete pocinje da sastavlja prve dvoclane recenice. Govor deteta mladjeg predskolskog uzrasta je nedovoljno razumljiv izvan situacije I samo u sklopu okolnosti mozemo do kraja razumeti sta ono izrazava.nervoza.plozivi T.razgovora.proucavaju se I uopstavaju radi daljeg koriscenja.afrikati Ć.koja potiskuje neverbalnu.situacioni govor postepeno prelazi u konteksni.ne ucestvuju u govoru I zaostaju u njegovom razvoju.Č.Š.prednjenepcani • • • • • • • • • • • .Deca tesko shvataju metafore I alegorije.On sadrzi reci koje obelezavaju konkretni svet koji ih okruzuje. uska povezanost govora sa prakticnim aktivnostima deteta.Znacajan oblik je I egocentrican govor.Z.Recenica se postepeno izgradjuje I u gramatickom smislu.Takvoj deci pomoc pruzaju logoped.Dete dovodi objekte u medjusobne odnose I to oznacava pocetak razvoja simbolicke inteligencije.opisivanja.Nerazvijeni glasovi su uglavnom vokali E.Kod mladje dece govor se javlja posle izvrsene radnje a kod malo starije dece govor pocinje da prethodi radnji.Pred polazak u skolu deciji recnik je srazmerno bogar. Jedna od karakteristika govora je I sinprakticnost tj.prepricavanja…Podaci se unose u tabele.O.friktivi S.ne mogu se razlikovati boje.Najveci broj poremecaja u govoru dece ogleda se u artikulaciji.agresivnost.mokrenje… 1.gestovi.lekar I vaspitac.do nepravilnog izgovora glasova I reci. -Slab sluh dovodi do zakasnjenja u pojavi govora. Deciji recnik se u toku predskolskog perioda znatno bogati.do oskudnog recnika.Formira se govor u sebi.Tada se javlja nominalni realizam tj. Znacenje reci kod dece I odraslih se razlikuje u pogledu forme (ono sto se moze opaziti) I sadrzaja opstenja (deca se delimicno priblizavaju pojmovima odraslih).recenica gramatickirelativno izgradjena.kojim dete izrazava svoja stanja I raspolozenja.R.Takva deca obicno cute.pokreti. -Problemi sa vidom takodje uzrokuju problem.slike.D.

do osme godine I vise se javlja kod decaka nego kod devojcica.Drugu grupu cine poremecaji u glasnosti. • • • • • • • • • • • • . zabavlja se svojim prstićima I uživa kad se stariji igraju s njim. Sa 18 meseci dete može da nosi predmete.poremecaji u govornim organima.Ovde spada I piskav. da vuče igračku na točkićima.manje vrednosti.uzroci psiholoske prirode…pa cak I kada je brza misao od sposobnosti da je izgovori.mekog nepca ili nosa.nepravilan rad resice.neprilagodjenosti… • • Najpovoljniji period za sticanje pravilnih I ispravljanje losih artikulacionih navika je period od pete do osme godine. Sa dve godine dete povećava interes za igračke. 2. Dragan Krstic. Nakon što prohoda. ulazi u socijalne odnose sa drugom decom.zecja usna) I funkcionalni (na njih se moze uticati. dete već pokazuje izvestan smisao za igru. 4 . 4.vucje zdrelo.gotsko nepce.Cetvrtu grupu cine poremecaji u upotrebi jezika-afazija-posledica povreda u pojedinim mozdanim sferama.Ovi poremecaji dovode do osecaja usamljenosti.OBELEŽJA DEČJE IGRE Smatra se da decje igre imaju sledeća obeležja: Vrsta igre u načelu sledi pravac i stepen razvoja.suglasnici L.promukli I saputav glas.oni su sredinski ili psiholoski) Najvaznije je da se poremecaj blagovremeno otkrije I da na njemu rade strucna lica. sa smislom posmatra igru druge dece.Trecu grupu cine poremecaji ritma-mucanje(nevoljno ponavljanje jednog istog glasa ili reci usled tonicnog grca) Mucavost se u najvecem broju javlja u ranom detinjstvo. U trećoj godini se javlja imaginacija I dramatizacija I saradnja sa drugom decom.Uzroci pojave nisu definitivno utvrdjeni: povrede mozdane hemisvere.Glasovi se izgovaraju kroz nos. dohvata. što znači da se dete igra na način koji je primeren njegovom uzrastu I razvoju.NJ.LJ. stavlja predmete jedan na drugi.Do njih dolazi usled poremecaja rada glasnih zica. U drugoj polovini prve godine života. Govorni poremecaji se mogu podeliti na organske (dovode de usporenog govornog razvitka. 3. dete dolazi u dodir s mnogim predmetima koje baca. Od rodjenja pa do pola godine starosti detetova igra je spontana I uglavnom se sastoji od nekoliko motoričkih radnji.

filmovima. Broj igara se smanjuje sa uzrastom I dete počinje da se igra sa velikim brojem Igračaka ali se “specijalizuje” za određene igre.• • U četvrtoj godini dete razvija složene ideje. jer razvoj agresivnih obrazaca ponašanja dece može predstavljati izvor mnogih nevolja za dete u kasnijem životu. trebalo bi se zamisliti . ali igračke su toliko dobre koliko potpomažu razvoj stvaralačke ličnosti u detetu. Od neformalne. Poseban slučaj predstavlja težnja da se detetu nabavljaju “agresivne” igračke. teži da se igra u grupi sa 2-3 deteta. obično istog pola. IGRA KAO DIJAGNOSTIČKO I TERAPEUTSKO SREDSTVO . zadržava se na onima koje je sam odabrao. ono ima sve više obaveza I smanjuje se vreme igre. n. PITANJE IGRAČAKA Igračke imaju značajnu ulogu u razvoju deteta. Oko pete godine dete se vezuje za specifične projekte . Igračke se menjaju iz naraštaja u naraštaj.). • • • • • • • • • • • • • 3. danima se zadržava na onome što je započelo (gradi kuću. U stanju je da se više vremena zadrži na jednoj igri koja je u skladu s njegovim sposobnostima. a isto tako i vrsta igara i igračaka. realnoj proporciji. 2. Ukupno vreme igre se smanjuje s uzrastom – kako je dete starije. dogovara se s drugovima I drugaricama o pravilima I trajanju igre. Sa uzrastom se povećava vreme provedeno u specifičnoj igri – što je dete starije duže je u stanju da se zadrži na jednoj igri. Igračka ne mora biti dobra ako je skupa. Ponekad su jeftine igračke mnogo interesantnije i korisnije detetu nego skupa igračka koja ne opravdava funkciju unapređenja razvoja deteta. ali u odgovarajućoj. igra postaje sve formalnija – dete počinje da priprema posebnu opremu za igru. teži da se igra u većoj grupi dece I pokazuje veći interes za izlazak napolje. a to ga nagoni da u ograničenom vremenu vrši odabir igara. Kao i ostala bića dete u sebi nosi i agresivne naboje i nema ničeg lošeg u tome da ih kroz igru spozna ali ukoliko dete traži samo takve igračke. serijama i sl. Igra ima poseban značaj za razvoj deteta.pr. U našim medijima je sve više prisutno nasilje i činjenica je da je to deo naše stvarnosti idete treba da bude upoznato sa svim stranama društvenog razvoja i ponašanja. Na starijim uzrastima opada značaj igračaka ali se kao problem mogu pojaviti modeli ponašanja prisutni u stripovima.

naročito ako je vođena od strane stručnjaka i usmerena na žarište neurotskog ponašanja. ulogu vaspitača. izbor sredstava i materijala .pomoću kojih stupa u kontakt sa odraslima i zahvaljujući tome dete razvija i jezičko ponašanje. što zahteva dug I strpljiv znalački rad stručnjka uz saradnju roditelja. Zbog toga i roditelji I drugi laici mogu donositi ocene o razvoju deteta. Dete i jezička komunikacija . gukanje. prenosnik jezičkih znanja. RADA IVANOVIĆ 5. igra može delovati mnogo intenzivnije na dete. i uz pomoć terapeuta razvija svoj kriterijum ponašanja. SREDINSKI ČINIOCI • • • • • .Često i samo nesvesno svojih problema. Transportujući svoje odnose sa sredinom na igračke. smeh. kao iizbor i aktivnosti Vaspitač je model upotrebe govora. zasnovane na posmatranju ponašanja tokom igre. dete ih ispoljava simbolički.• • Detetov unutrašnji. partner u komunikaciji i aktivan slušalac dece ŠTA MOŽE DETE? NASLEDNI ČINIOCI Dete rođenjem poseduje socijalne sposobnosti – plač. Dokazano je da igra može da “isprazni” neki detetov psihički naboj . psihološki svet na očigledan način biva ispoljen u igri. Psihološki mehanizmi deteta ispoljeni u igri mogu biti tanani i složeni. dete svoje neurotsko žarište dovodi pod kontrolu. sa odrešenim ciljem Ovo shvatanje govora određuje mesto deteta u vaspitnom procesu. Igra deluje na dete kao što umetnost oslobađa i “čisti” odrasle.Govor je socijalna kategorija koja se uči u aktivnoj komunikaciji i interakciji sa drugima Dete ima potrebu za kontaktom ikomunikacijom sa odraslima • • • • • • • • • • Za proces razvijanja i usvajanja govora bitna je KOMUNIKATIVNA POTREBA GOVORA I AKTIVNOST DETETA Akcenat sa glasovne strane pomera na KOMUNIKACIJSKI I INTERAKCIJSKI PRISTUP Komunikacija označava usmene razmeneporuka između najmanje dve osobe. kvaljitet odnosa između dece i odraslih. razrešuje konfliktne situacije. Međutim.

dugačko – kratko. INSTRUMENTALNA izražavanje želja zahteva protesta.dž.Dete razvija svoje govorno ponašanje.. formiranje pojmova • • • • • • • • • • • • • • • • • • . upitne i odrične rečenice.Kvalietet komunikacije i inter akcije između deteta i drugih socialnih ahtera zavisi razvoj govora..đ.ž.r. Na ranom uzrastu govor deteta situacioni ili inplicitan.Pored emocionalnih odnosa nužna je praktično-sociona razmena između deteta i odraslog.onda“ ili sa vremenskim odnosom između dva događaja.Problem predstavljaju neki relac ioni izrazi: manje .Ima problem sa : složenijim konstrukcijama : „ako.. U svakodnevnom životu dete ovladava govor složenijjim jezikom.. Ono razvija Komunikativne (socijalne) funkcije govora. REGULASTIVNA upravljanje ponašanjem drugih EKSPRESIVNA izražavanje osećanja HEURISTIČKA postavjanje pitanja IMAGINATIVNA stvaranje igrovne izmišljene situacije OBAVEŠTAJNA davanje podataka ono me što sagovornik ne zna PERFORMATIVNA davanje obećanja PRIVATNE JEZIČKE IGRE različitog tipa vežbe glasovima slovovima variranje reči GOVOR kao sredstvo mišljenja. Dete u okviru sintakse koristi potvrdne.To je stavljanje deteta u situaciju da govori da praktikuje upotrebu govora u interakciji sa drugima. VAŽNO JE ZNATI U predškolskom periodu je značajno prevođenje deteta na ekspicitni govor koji je prilagođen sagovorniku i komunikaciskoj situaciji. pre – posle ... KOMUNIKATIVNE INTERAKCIONA ILI FATIČKA održavanje kontakta sa odraslima. dete je ovaldalo glasovima mogućno je da neka deca još teže izgovaraju glasove š.• Uslovi su sredina u kojoj dete živi i odrasli koji se bave detetom.više .glasovima i uči za šta kako da upotrebi.Dobar deo poruke je sadržan u samoj situaciji pa je razumljiv odraslom. Sa tom decom se radi individualno – vežbe artikulacije kroz govornu igru a ne sa celom vaspitnom grupom. FUNKCIJE GOVORA Kada je u pitanju glasnovna strana jezika .Bitno je bogaćenje rečnika i diferencijacija značenja reči ( semantika )..

( u knjizi ima još ovo su po meni najbitnija ) ULOGA I POSTUPCI VASPITAČA U RAZVIJANJU JEZIČKE KOMUNIKACIJE rada stvaranje prijatne podsticajne atmosfere u kojoj se govor koristi u igri i druženju. Razvijanje govornog stvaralaštva : jezičke igre . dramsko-jezičke igre.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • GOVOR za upravljanje sopstveni ponašanjem . Problem se prevazilazi metodama učenja razgovorom sa različitim sagovornicima i slično.p. procenjivanje komunikacije sposobnosti dece i planiranje individualnog i grupnog prilagovađanje govora mogućnostima dece . pantomime i sl.lutaka i senki dijafilmovima Upoznavanje sa svetom : video slika . VAŽNO JE ZNATI : Teškoće u komunikaciji javljaju se zbog nedovoljnog poznavanje jezika i nespopsobnosti da se stavi na stanovište drugog ( egocentrizam ). za razvijanje slike o sebi. jezičkomuzičko i jezičko-likovno stvaralštvo. POTREBE DETETA U JEZIČKOJ KOMUNIKACIJI Otkrivanje sopstvenih mogućnosti izražanja i komuniciranja : neverbalni. pisma.grafički govor. pozorištem.verbalni. Ovladavanje raznovrsnom upotrebom govora : izražavanja svojih želja i potreba Održavanje kontakta sa drugima izražavanje osećanja i unutrašnjih stanja Obrazlaganje svojih postupaka i i deja Obaveštavanje davanje uloga Upravljanje sopstvenim ponašanjem Ovladavanje sposobnošću da se govori pred većim brojem judi Upoznavanje i usvalanje naziva predmeta i pojava Upoznavanje tvorevinama iz narodne i umetničke književnosti naših i drigih naroda Upoznavanje i igranje tradicionalni igara Upoznavanje sa filmom.

beleženje objavljivannje.pokušaj probaj jasnije.dodir .prezentovanje učestvovanje u komunikaciji kao partner ili kao zainteresevan.sa celom grupom menjanje sastava grupa po različitim kriterijumima razumevanje za verbalne teškoće dece i poseban rad sa decom koje zaostaje u razvoju uvažavanje dečijih jezičkih tvorevina.trijadi.slušam te) biranje sadržaja i sredstava koja su bliska interesovanjima dece uvažavanje stvaralaštva dece i istraživačkih sklonosti praktikovanje rada u malim grupama u parovima.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • korišćenje različitih verbalnih i neverbalnih podsticaja ( osmeh. Odrasli treba da koriste sve situacije za govorno aktiviranje dece. Situacije su : nega i pomoć detetu prilikom uzimanja obroka pričanje o sadržajima odgovaranja na dečja pitanja pričanje doživljaja razgovori dece između sebe.ima još ) JEZIČKE IGRE I AKTIVNOSTI ŽIVOTNO PRAKTIČNE I SLOBODNE AKTIVNOSTI jesu osnovni okviri koji je najpogodnijeza upotrebu govora.dece i odraslih.i van pedagoške ustanove sačinjavanje pozivnica za svečanosti stvarna telefoniranja pričanje o onome što decu interesuje. Sve ovo jesu prirodne komunikacije u kojoj dete koristi govor i uči za šta ga sve može upotrebiti.pogled. ( u knjizi pročitajte.aktuelnosti formiranje pravila zajedničkog življenja. SPECIFIČNE JEZIČKE AKTIVNOSTI .

Primenjujući u radu različite tipove neverbalnih igara i aktivnosti ( gestovne igre. Kombinacije različitih formi rada : lično izjašnjavanje.razmena u parovima. slanje zvukova ( zvuk sirene ) • • • • • • • • • • • • • • • • • IGRE ZAMIŠLJANJA : Deca zamišljaju da rade ili nose nešto što je teško.• • • Sem životnih situacija u predškoslkim ustanovama organiziju se jezičke aktivnosti kao posebne aktivnosti u kombinaciji sa drugim aktivnostima.zamišljeni. . Tako se uspostavlja poželjna komunikacija.tumače i adekvatno reaguju na poruke upućene neverbalnim putem.Na primer nošenje sladoleda u kornetu na velikoj vrćini.ostala deca prihvataju slanje signala rukom . da razmenjuje iskustva da varira govor na različite situaciječ.veseli. deca se drže za ruku slanje poruka namigivanjem . pantomina ) .kako se pozdravljamo ?kako tražimo tišinu? “ U okviru ovoga su i tumačenja neverbalnih signala šta znači ti signali ? IGRE O PONAŠANJA NA NEVERBALNOM PLANU : prikazivanje zanimanja – pogađanje o kome je reč prikazivanje različitih radnji pričanje priča pantominom i prevođenje na jezički plan slanje signala : jedno dete izvede pokret. Za tumačenje i imitiranjem mogu se koristiti različita sredstva da se protimače neverbalni signali i prevedu u verbalni plan. IGRE PREPOZNAVANJA I UOČAVANJA „ kako pokazujemo kako smo ljuti?.Zadatak je odraslih da prepoznaju. slanje pozdrava rukom.Ostala deca ga imitiraju. „ šta je dalje bilo ? kako se završio njihov razgovor ? „ IGRE I AKTIVNOSTI ZA PRAKTIKOVANJE KOMUNIKACIJSKE UPOTREBE GOVORA Praktikuje se ako je dete stavljeno u situaciju da govori . NEVERBALNE IGRE I AKTIVNOSTI Neverbalni govor je utkan u dobroj meri u sve komunikacijske situacije. glavom ili kombinacijom.

( Opis igara u knjizi) obaveštajna upotreba govora obaveštavamo : – – – – – sastavljanje zajedničkim aktivnostima sa decom sačinjavanje obaveštenja humorističkog karaktera obaveštavanje telefonom slanje telegrama o polasku i dolasku vozova izveštavamo: o razpoloženju u vaspitnoj grupi o tome kako smo proveli dan deca ulaze u uloge izveštavača sa različitih mesta telefoniranja : učenje pravila telefoniranja razgovori između dece u grupi sa decom drugih grupa sa vaspitačicom sa kuvaricama sa mlađom decom davanje uputstava i naloga : cilj : deca razvijaju sposobnost prilagođavanja govora trenutnoj situaciji OBLAČIMO LUTKE ( IGRA SA ZAKLONOM ) Aktivnost se započinje izsećanjem lutaka od kartona i prikupljanjem odeća za lutke.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Funkcije govora treba razvijati različitim sistemima igara. igre slušanja u komunikaciji. heurustička upotreba govora .Kada završe vodi se razgovor da li su lutke isto obučene itd.

kada shvate da se ta vrsta stvaralaštva uživa od strane vaspitača. Mogu da stvaraju pesme.Odgovori odraslog treba da budu prilagođeni dečjim mogućnostima. obaveštavanje..dugačke.. U tom trenutku dete je stvaralac reči koju izgovara u ritmu koji samo izmišlja . Treba poći od iskustva dece : igra slogovima.želim.Neki put to su pitanja za cilj samo održavanja kontakta sa drugima.Oko treće godine javljaju se pitanja koja imaju za cilj imenovanje ..Rečenica počinje : ja volim.. I pesma može da bude dobar podsticaj za razvoj mašte. Oni nastavljaju • • • • • • • • • • • • • • • • • • .što je produkt intelektualne radoznalosti..tužan sam . stvaranje pitalica odgonetanje nepoznatih predmete igre tipa kviza da-ne ( opis igara u knjizi ) Pitanja suprotnog značenja U početku ih započinje vaspitač a kasnije i sama deca mogu da izmišljaju Ekspresivna upotreba govora Deca izražavaju emocije na različite načine.ne volim.. čula .po životinji ( Ježograd ).ali ne do kraja.tople reči. Polazi se od shvatanja da su imaginacija i stvaralaštvo opšte ljudske sposobnosti koje treba negovati od ranog detinstva.ma-ri –ja.Takve tvorevine nastaju kada deca ugledaju vaspitača ( ma-ri-ja .U dečijim pitanjima se manifestuje razvoj dečjeg duha.teške. kombibujući različita izražajna sredstva. doživile . osetila.skeč. Imaginativna upotreba govora Je korišćenje govora za stvaranje situacije.• Deca često postavljaju pitanja.U procesu vaspitanja uvažavamo dečju potrebu. Stvaranje priča vaspitač priča priču. ) Potrebno je organizovati aktivnosti u kojima deca govore o onome šta su videla .igre rečima sa različitim nastavcima . Stvaranje imena pesama besmislica O dece se traži da izmišljaju imena gradova prema nekom cveću ( Neven grad ) . Jezičke tvorevine koje nastaju spontano nazivaju se „ ekiki „ .kreč.Mogu se koristiti kartice sa likovima..kratke.Smešne reči. Treba korisiti iskustvo dece. reči na eč: meč..sedme godine je pravi period zapitkivanja.Pitanja imaju različitih karakter.saznanjni i komunikativni karakter.Za to treba imati osetljivost i razumevanje. Od šeste.

Počev od planiranja i izbora ideja .kombinovanja. golubarnik traženje najdužih reči značenje naših imena KOMPLEKSNE AKTIVNOSTI U sebi sadrže različite tipove aktivnosti.slobodne dramske improvizacije..retkih reči nabrajanje staništa životinja: štenara .Govorne aktivnosti su sastavni deo kompleksnih aktivnosti i imaju funkciju iznošenja ideje .formiranje grupne biblioteke .stvaranje grupnih slikovnica . Igre za bogaćenje dečjeg rečnika Igre u kojima se može obogatiti.istih reči koje različito znače stvaranje deminutiva i augmentativa stvaranje onomatopejskih reči beleženje čudnih reči.stripa . .• • • • • • • • • • • • • • • • - kombinacija sa dramskim izvođenjem smišljanje priče po datim rečima koje deca izmišljaju pričanje po crtežima.manipulativno.predlaganja.proširiti i aktivirati dečiji rečnik : izmišljanje poređenja : lep kao.Uključivanje dece u svim fazama rada misaono .jedan počinje drugi nastavlja.izrada scenskog dela .stvaranje dečjeg lista . . nalaženje sličnih reči.dogovaranja.izvođenja i procenjivanja.dramatizacija govornih umetničkih tekstova . nabavke materijala.istraživačko.dogovaranja .spravljenje foto albuma ..panoa • • • • • • • • • .

trajnonost i trenutnost pre svih ovih osobina i pre će usvojiti reč pa onda rečenicu. kao i različitim trajanjem razvojnih faza. Primer: na prelazku iz jedne u drugu fazu (reči u rečenicu) dete toliko toga želi reći (a još ne ume) da ponekad počinje da zamuckuje. Razvojni redosled se javlja u svim segmentima dečjeg razvoja (u motoričkom. Razvojni redosled uslovljen je uzrasnim mogućnostima deteta i individualnim tempom razvitka (svako dete ima svoj tempo) tj. u jezičkom razvoju. bezzvučnost pre zvučnosti.). koji služe da prekinu ili menjaju zvučnu ili bezvučnu struju vazduha u značenjske glasove aktivnosti koje menjaju veličinu i oblik usne duplje (što je neophodno za rezonancu tona) (u širem smislu) obuhvata i obrazovanje i izgovor glasova jasnost i razgovetnost glasova. Treba imati u vidu i da razvojna norma (ono što oko 75% dece ima u govoru u određenom uzrastu) odstupa od književne norme (naročito ako se govor sredine u kojoj dete raste ne poklapa sa književnim govorom). On je čvršći kada je reč o artikulaciji – javlja se i u najsitnijim osobinama glasova.snimanje različitih aktivnosti dece i vaspitača 6. mada često nije u pitanju poremećaj. moralnom ponašanju. To znači da će dete kada je reč o fonološkim osobimana glasova po redosledu usvajati: vokale pa konsonantnost. pregradnost i strujnost pre visoke i niske tonalnosti.• • • • • • • • • • • • • • . PREDUSLOVI Stupnjevitost razvoja i stalnog redosleda stupnjeva razvoja dečjeg ponašanja uočena je još sa Piježeom. usana i mekog nepca. kognitivnom. a odrasli su u brizi u stanju stvoriti problem od jedne razvojne pojave. brzinom prolaska kroz određene razvojne faze. (govorno funkcionisanje pomoću njih) proizvođenje govornih glasova izgovaranje biti povezan u govoru obrazovanje glasova u vezani govor pokreti i položaji govornih organa tokom govora. Na primer: u usvajanju pojedinačnih glasovnih crta u okviru iste foneme (najmanje značenjske jedinice). oralnost pre nazalnosti.. STUPNJEVITOST RAZVOJA ARTIKULACIJE – Smiljka Vasić ARTIKULACIJA = proizvođenje konsonantskih glasova menjanjem vazdušne struje pomoću pokreta jezika.. zuba. • • • .

a ritamska struktura se uči sa otkucajima majčinog srca. (Na primer: dete će prvo usvojiti finu muskulaturnu motoriku.)... Zasnovane su na opštim. FAZE (TOK NORMALNOG GOVORNOG RAZVOJA.) ili • • • • • • • • . Govor počinje da se uči od trenutka kada je beba zaplakala – prva glasovna fonacija uslovljena fiziološki uspostavljanjem samostalnog disanja). govorni organi (pluća. neki odnosi. kvalitet.) i fiziološkom (zdrava senzomotorna osnova). Čak i pri teškim poremećajima. NJEGOVI PRINCIPI I ARTIKULACIJA) Neki naučnici tvrde da se ritamski elementi govora usvajaju u materinskoj utrobi. pa na kraju reči)..dobar govorni aparat tj. Uslovljene su podlogom jezika i to: biološkom . dok okolina odmah odgovara. ispravna zvučna slika glasova i procena pravilnog izgovora prethode pravilnoj artikulaciji glasa... Te izražajne glasove (=Darvin) beba proizvodi u stanjima nezadovoljstva (glad. Razvojne faze dece takođe utiču na govor (u fazi predpubertetske pometnje dece opada sposobnost čitanja. bol i sl. intenzitet.). pri opisivanju se u količini verbalizacije javlja pad. • • • • Obe osnove tj. jezik.). se oslikavaju i u razvojnim govornim fazama u toku učenja. Čoveka karakteriše razlikovanje konkretnog od apstraktnog (u fonemskoj analizi) pa se tako on može služiti govorom.. zatim sintakse algebarskog tipa. preduslovi. sintakse i semantike (kao na pr.. osećanja. Razvojni redosled usvajanja glasova ogleda se i u zavisnosti od mesta obrazovanja i ponašanja vazdušne struje (redosled usvajanja konsonanata-na kraju pitanja). Opažanje pravilnog izgovora. Po Linebergu zato čovek (za razliku od životinja) i ume da govori jer može (ima tu podlogu). se nekim rečima obeležava na svim jezicima sveta. jedinstvenim. deca uče da govore (slaboumni mogu razviti neke govorne aktivnosti i sl. dušnik.podloge. zubi.• JEZIČKE UNIVERZALIJE su one jezičke osobine koje su zajedničke za sve jezike sveta. vokalska i konsonantska struktura. dolazi do smanjenja broja reči. predmeti. Tu postoje svi elementi neophodni za govor: trajanje. uprkos kulturnim varijacijama. istim univerzalnim principima fonologije.. pa tek onda grupu afrikata i kontrolisati njihovu upotrebu u različitim glasovnim kontestima). što je uslovljeno prirodom i opsegom dečjeg akustičkog pamćenja na određenom uzrastu i mogućnostima akustičke analize i sinteze glasovnih osobina u sastavu reči. zatim u sredini. ali i po mestu javljanja pojedinih glasova u rečima (prvo se usvaja pravilan izgovor glasova na početku. U čoveku je usađena potreba da govori i da uči da govori.

a čega nema u govoru okoline. Devojčice počinju da koriste prvu reč nešto ranije od dečaka. u izvesnoj meri se odlaže govorni razvitak deteta. a nisu odgovor na spoljne draži. situaciju). u toku treće godine u 3 reči. Naredna faza se javlja još pre nestanka prethodne.. ni podsticaji).. Beba sa 3 meseca ima 100-200 raznovrsnih glasovnih varijacija. prvi usvojeni glasovi su oni koji se obrazuju počev od usana ka grlu (p – b – t) i to u svim jezicima. Napredna deca je izgovore oko 9. Sa uzrastom se povećava broj reči u rečenici i njena složenost. a nezadovoljstva su unjkavi-sadrže veći stepen nazalnosti. Zato su prve • • • • • • • . Halo-faza u toku druge godine prelazi u rečenicu od 2 reči. Oni za izraz zadovoljstva odlikuju se oralnošću. instrumentalnu i ekspresivnu funkciju. Po Širlijevoj to je 15 meseci. Varira u opsegu između 47-66 nedelja. pa će dete svesti učenje na toliko (zaboraviće ono što je nekada bilo u stanju obrazovati. Učenje artikulacije se sastoji iz utvrđivanja onoga što se u maternjem jeziku javlja i zaboravljanja onoga čega nema u njegovoj fonematskoj strukturi. Suviše brižna majka. PREGRAMATIČKI PERIOD ili PERIOD DEČJEG JEZIKA (0-3 godina) je period kada se javlja prva reč (6 meseci – 2 godine). • Sa rastom bebe nastaje ekspanzija glasovnih varijacija. godine treba pronaći tome uzroke. Dete počinje da reaguje na određene grupe glasova kao da imaju značenje i da ih koristi kao imena. (Po tome majke razlikuju potrebe koje izražava dete plačom). za šta nadalje ne postoje uzori. Ovaj period se naziva i PERIOD SPONTANE VOKALIZACIJE jer nastaju pod uticajem unutrašnjih činilaca i potreba.5 meseci (pod uslovom da ona nije ona koja podseća na reč odraslih već i ima za dete svoju jezičku funkciju. osobu. Kod prosečnog jugoslovenskog deteta to je na uzrastu oko 15. jeziku ima 30 fonema. reč ne javi do kraja 2. jer ono treba da nauči da se vokalizacijom komunicira.kada je zadovoljna. Prva reč za dete ima i funkciju rečenice (mama=mama žedan sam) – reč-rečenica. vezana je za određen predmet. kao i suprotno može negativno uticati na saznanje bebe da se govorom može kontrolisati okolina tj. Dete se igra govornim organima kao što se igra sa rukom. nogom i nastaje nov dijalog dete – okolina ono (naročito u stanjima zadovoljstva) vokalne glasove postepeno zamenjuje SILABIČKOM slogovnom vokalizacijom. meseca. Prvi oblik socijalizovane vokalizacije nastaje na relaciji odnosa majka – dete.E čak i nekim pregradnim glasovima. Prva vokalizacija nije i pravi govor kao što ni prvi udvojeni (ponovljeni) slogovi nisu prave reči (ma-ma. Prvi slučajni glasovi iz bebinog repertoara se javljaju počev od grla ka usnama (na pr: h– k – g). Ti glasovi nastaju usled slučajnih prepreka vazdušnoj struji na putu od grla do usana. te ona ima manipulativnu. sa elementima vokala prednjeg reda tipa A. Odojče počinje prilagođavati slučajno proizvedene glasove onima što čuje u svojoj okolini. U sr-hr. ali kada se počne sa učenjem artikulacije u rečima. pa-pa). halo-faza ili situaciona reč. a ako se 1. Prvo kontroliše intenzitet i trajanje glasa kao i intonacionu strukturu govora (Ozgud).

papa. K – G. pa konsonanata (dete sa 3 g. Vaspitaču ovo sve olakšava pravljenje plana rada za razvijanje govorne kulture kada je izgradnja glasa u pitanju.bebine reči: mama. nana koje se oblikuju na usnama ili zubima. plozivi i na kraju vokali. Ć – Đ i Č – DŽ. Za kvantitativnu analizu dečjeg rečnika je važno kolikim fondom reči dete raspolaže. tata. dečaci nešto ranije. mada je razvojni redosled isti kao kod devojčica. Š – Ž i R afrikati: C. S – Z. Adekvatnost u izražavanju ne zavisi od broja reči. prethode rečenici kao složenijem obliku govornog ponašanja. • • • • • • • • . Prvo se usvaja izgovor vokala. Artikulacija postaje zrela sa 7 – 8 godina. poseduje 100% vokala i 66% konsonanata sh jezika). Zato treba upoznati sve vidove koje jedna reč može imati. „On nije znao na koje mesto sada treba da ide“ / „On nije znao pravac“=jasnije izražava misao i zrelije je formulisana rečenica. F. Delovi jezika – reči. Redosled usvajanja konsonanata: plozivi: P – B. frikativni: H. Najteže glasovne grupe sa najčešćim nepravilnim izgovorom (za sve uzraste) su: laterali. • • • • • • • • • • • • U usvajanju glasovnih grupa i glasova postoji razvojni redosled. afrikati i fikativi pa zatim nazali. baba. RAZVIJANJE I BOGAĆENJE DEČJEG REČNIKA – Smiljka Vasić REČI su elementi misli neophodni za proces mišljenja. ((Navesti sve što se odnosi na silabički i pregramatički period iz pitanja broj 9!)) Deca razumevaju govor znatno ranije nego što počinju da koriste reči u govoru. V. J. Razvoj rečnika deteta se posmatra kroz: povećanje broja reči korisnih za usmeni i pismeni vid izražavanja i kroz opseg različitih značenja u okviru jedne te iste reči. Oni se lakše uče jer su vrlo vidljivi glasovi. Na pr. nazalni: M – N. Stvaraoci literature za decu takođe treba da vode računa o rečima podesnim i potrebnim za određene uzraste i pravom značenju upotrebljenih reči kao i njihovom kvalitetu. T – D.

mes. Po Šternu: u 15.imenice. bogaćenjem neposrednog dečjeg iskustva. izuzimajući uzvike. Tako se javljaju novoizgrađene reči. a menje od okoline i broja vitalnih interesovanja. su imenice. Sposobnosti stičemo: (Gezel): 2 zamenice / sa 2 godine 3 zamenice / 3 godine 4-5 zamenica / 4 g. a glagoli su uslovljeni zanimljivim dečjim aktivnostima i njihovim praktičnim interesovanjima. 64% . U dečjem govoru prva reč funkcioniše kao potpuna rečenica. u 23. počinje proces imenovanja predmeta.• Čim dete shvati da predmeti imaju svoje ime. te se pojam određene reči za dete tek postepeno približava značenju opštog pojma reči za odrasle. U tom motivu je snaga radoznalosti u ovladavanju rečima. Povećanje fonda imenica postiže se dovođenjem deteta u dodir sa konkretnim predmetima. Obeležavanje predmeta rečima je ranije nastalo od obeležavanja radnje rečima. mesecu su sve reči imenice. Prve reči koje nauče dobijaju značenja u vezi sa specifičnim stvarima sa kojima su u dodiru iz neposrednog okruženja – vide ih. je sposobno da koristi zamenice JA i MI. Opseg upotrebe prideva. Ona veruju da će ako saznaju ime stvari. Proširivanje fonda reči u rečniku deteta i poboljšanje njegove upotrebe postiže se bogaćenjem i proširivanjem materijalne okoline deteta tj. raznovrsnom i bogatom sredinom. • • • • • • • • • u 20. Prvo nejasno naslućuju. Odnosi u prostoru su tesno povezani takođe sa znanjem i iskustvom. Deca postepeno saznaju i da neke reči imaju i druga značenja osim onih na koja su se navikla. Deca (kao i primitivni ljudi) pridaju magičnu vrednost imenima predmeta. priloga i drugih reči (koji pretpostavljaju sposobnost apstrakcije) zavise više od stepena inteligencije i zrenja deteta. a 22% su ostale kategorije reči. mes. Prva reč sadrži funkcije svih ostalih kategorija reči koje će se iz nje posepeno izdiferencirati pod uticajem sredine. (Munc): 48% dece od 2 g. 15% ostale reči. U ranim uzrastima preovlađuju imenice. 75% su imenice. I drugi su konstatovali: 50%-60% rečnika deteta uzrasta do 2 god. Zamenice i predlozi konkretno zavise od određenog stepena sazrevanja deteta. koje ponekad nemaju pravo značenje (neologizmi) – deca ih izmišljaju po svojoj logici. Dečja pažnja je usmerena na predmete koji su statični jer su lakše uočljivi. 23% glagoli. moći ovladati njome-postati njeni gospodari. • • • • • • • . a zatim toga postaju svesni.

ZNATI JEDAN JEZIK = (Rasel) prikladno koristiti reči tog jezika i odgovarajuće postupati kada se reči čuju. da ih pravilno čuje i izgovara i da sve karakteristike jedne reči vezuje za njen osmišljeni sadržaj. pa se kasnije i uče. ALI. Uče se u susretu sa samim predmetom i ne zahtevaju reči pojašnjenja (pas. Genetički red usvajanja pojedinih kategorija reči kod dece je uglavnom: vlastite imenice zajedničke imenice proste veze I. Dakle. glagoli predlozi sa prostornim odnosima NA..• • • • • • • • • • • • • Tek nakon iskustvenog doživljaja deca postepeno usvajaju predloge poput ISPOD I IZNAD. Prve naučene reči su očigledno imena pojedinačnih konkretnih i specifičnih predmeta. ali nisu isti. a koristimo i ističemo u govoru. U zamenice pridevi za imenovanje osobina pomoću kojih predmeti mogu biti prepoznati (crvena lopta) apstraktne imenice (težina. Krajnji cilj bi bio osposobljavanje deteta da reči koristi kao fizičke fenomene tj. Rasel ih naziva REČI-PREDMETI. kvadrat) brojevi prilozi. MADA. Nesamostalne reči (ILI. TAKO. Pitanje pasivnog rečnika (razumevanja i prepoznavanja reči) i aktivnog (rečnika upotrebe) takođe moramo uzeti u obzir jer ga ima i dete. Rad na razvijanju dečjeg rečnika sastoji se ih razvijanja: rečnika koji koristimo u govoru rečnika koji koristimo u pisanju • • • • • • • . one su u osnovnom jeziku deteta i mogu biti samostalno upotrebljene. konj. razlikujemo učenje reči i predmeta i upotrebu tih reči u govoru. već je veći pasivan. samo je deo toga.. za koji smo neposredno zainteresovani i o kojima želimo da sazna i naš slušalac.). Ono što učimo i znamo. ZATIM) dobijaju značenje i sadržinu uz druge.

shodno svom uzrastu. • • • • • • • • • . a rečnik odraslog čoveka je u proseku oko 18-20 hilj. U rečnik deteta ne uvoditi relativno retke i teške reči. pa uključivati i reči koje su teže za izgovor.• • • • • rečnika reči koje prepoznajemo pri slušanju i rečnika koji prepoznajemo pri čitanju. godini dečji rečnik iznosi 10 hiljada reči. Na osnovu tog iskustva se vrši klasifikacija značenja reči. Verbalizacija onoga što je dete iskusilo na osnovu čula je jedan od načina za upotpunjavanje značenja reči. U lingvističkom vaspitanju važnu ulogu igraju dečje pesmice. Rečnik čitanja se bitno razlikuje od rečnika govora i pitanja. Decu treba upućivati na ono što. U 14. postiže se mnogo više nego prostim tumačenjem i formalnim uvećavanjem rečnika deteta. posmatranjem. Dikensa i Skota uzeto iz rečnika od 1. koje nemaju intelektualni i emocionalni sadržaj Bogaćenjem i razjašnjavanjem onoga što se iskustvom steklo. Zanimljivo je da je 80% reči u delima Eliota. Zato je najbolji vid vežbanja i proširivanja rečnika zahtevati od deteta da kaže i izrazi šta je neposredno videlo i osetilo. Za razvijanje dečjeg rečnika su vrlo korisne i slikovnice i knjige. Sve to ukazuje da je mnogo važnije raditi na tačnom usvajanju značenja pojedinih reči potrebnih u svakodnevnom životu.000. Opseg rečnika zavisi od individualnih razlika koje su na manjem uzrastu manje. čulo i iskusilo. Rečnik pisanja je širi jer mnoge reči traže manju automatizaciju. ako sa decom prethodno nismo savladali najopštije reči iz okvira njihovog svakodnevnog rečnika. u 21. Sa godinama te razlike postaju manje uočljive. – 15. Prvo je potrebno uključiti reči iz standardnog maternjeg jezika koji se najviše upotrebljava u sredini u kojoj živi dete. Po Vodsu je u sedmogodišnjaka pisani rečnik obično za 50% bogatiji od govornog.000 najčešće upotrebljavanih reči i da je to jedan od uzroka njihove velike popularnosti. Pored misaone osnove treba pomoći da savladaju artikulaciju tih reči i da uvežbaju njihovu upotrebu. nego na nasilnom povećavanju liste artikulisanih reči. One uvode dete u novi svet reči i zadovoljavaju njegove potrebe za ritmičkim istraživanjem. U njima treba da budu zastupljene reči koje se najčešće javljaju u govoru. Ogden tvrdi da je rečnik od 850 reči dovoljan da se izrazi sve što je čoveku neophodno za život. razgovorom o onome što je viđeno. Govor gestova igra značajnu ulogu u dečjem govornom razvitku a posle se zamenjuje artikulisanim govorom.g. ali ne izlaze iz okvira dečjeg iskustva. uočavanje. mogu da zapaze.

razgovarajući o zbunjujućem za njih 7. što bebama u potpunosti odgovara. dok vremenom ne dođe do osnovnih jezičkih zakonitosti. Spasenija Vladisavljević RAZVOJ STRUKTURE REČI Kada se majka i ostali ukućani obraćaju mališanu. pravila gramatike i ogovarajući rečnik. odnosno konsonantni klaser. pre svega bebi upotrebljavaju kratke najčešće jednosložne i dvosložne reči.pojava početnih glasova koji se lako spajaju . odnosno pod uticajem sredine u kojoj dete živi. Svako dete ima svoj put govorno jezičkog razvoja.neometani prenos akustičke informacije auditivne percepcije povezane sa integracionim sistemom ostalih analizatora . Prema Kostiću srpski jezik ima trideset glasova. REČI SU SLEDEĆI: . dvanaestog i četrnaestog meseca dete savladava sve veći broj glasova. U ovoj oblasti ukazala se potreba za proučavanjem nastajanja reči kod malog deteta tokom razvoja njegovog govora.• • • • Stalno treba da podržavamo dečje osmišljene govorne aktivnosti. Ako su reči jednostavnije i prepune emocija.uzrast deteta . ukoliko u njima ne postoji suglasnički spoj. Progovaranjem između osmog.neometani fiziološki prenos informacije od izvora zvuka do korteksa . a to su: . Individualnosti razvoja su očigledne. Analiza govora omogućila je potpunije upoznavanje zakonitosti razvoja govornih reči. Tokom progovaranja mala deca su suočena i sa složenijim rečima trosložnim i višesložnim. U početku progovaranja dete može u potpunosti da izgovara jednosložne i dvosložne reči.početna značenja reči. Đorđe Kostić. PREDUSLOVI ZA RAZVOJ STRUKTURE.neuromotorna povezanosti s perifernim govornim organima tokom gukanja. što je suština razvoja dečijeg govora. na taj način nesvesno se utiče na razvojni put progovaranja deteta. brbljanja i tepanja (bablinga) .frekvencija stimulacije od strane odraslih .razgraničenja sličnih fonema Jezik i govor nastaju posredstvom biološko-društvenih procesa.verbalna memorija . • • • • • • • • • • • • • • . Polazeći od početka reči do izgovora po obrascu odraslih. jer bez njih ne mogu da se grade reči.

lopta 2. Kod skoro sve dece broj i vrsta glasova se uvećava.SUPSTITUCIJA SA POSTOJEĆIM GLASOVIMA meto . ona . KONSONANTSKI KLASTERI Ampa .brod meko . Dalji razvoj glasova i upotpunjavanje reči kao i klastera.meso • • • • • • • • • • • • • • • • • .ajde 3.mleko duko . One se upotpunjavaju i umnožavaju u zavisnosti od uzrasta. što utiče na složenost poktreta govornih perifernih organa.slona adojet .postojeći glasovi iz perioda gukanja i bablinga .staje ato . od kojih glas S dete još nije izgovaralo i na taj način se stvarala nepotpuna reč npr. koji su se nalazili na početku reči. a ponekad u periodu bablinga.nepotpune reči .• • • • • • . a njihov kvalitet poboljšava.duško ade . RAZVOJ KLASTERA Do 14 meseci dete je savladalo sve vokale i suglasnike.SUGLASNIČKI KLASTERI OD DVA GLASA bod .sladoled aje .suglasnički spojevi .dalji razvoj glasova koji upotpunjava klastere i reči Istraživanja su pokazala da se klasteri stvaraju sa prvim progovaranjem između 12 i 14 meseci.slatko 1.suprasegmentna struktura govora .lampa opta . intezivno se prepliću i to omogućava sve razumljivije iskaze deteta. Slično je i sa rečima. Iz većine reči dete je izostavljalo klastere. jer su počinjali glasovima S i L.

popravlja DOBRO IZGOVORENE REČI SA SUGLASNIČKIM KLASTEROM 1.grožđe ano .spava okaka . KLASTERI OD TRI GLASA duvo . PERIOD Do 18 meseci nije se javila ni jedna potpuna reč koja sadrži klaster 2.hladno popavja .trešnja gode .REČI KOJE SADRŽE PO DVA KLASTERA ita . meseca mleko lopta bambi jedna 3. PERIOD Do 21.zrno 5.drvo tuvenkapa .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • paja .olovka pite . meseca glava jakna digni .piše 4.struja ino .PERIOD do 24.crvenkapa tuja .

ž. Disanje . prekidi nastaju u sredini reči.je jedan od osnovnih procesa života i glavna aktivnost u govoru. n. Glasovi su osnovni elementi govorne aktivnosti i nastaju skupljanjem i opružanjem mišića. lj ) gde vazdušna struja probija se duž bokova jezika. v. d. g ) kod kojih vazdušna struja nailazi na potpunu prepreku. Što je veći broj vibracije to je viši ton i obrnuto. frikative ( f. đ. dž ) koji nastaju kombinovanim tokom vazdušne struje u vidu eksplozije i frikcije. nazale ( m. čije je sazrevanje kreativno usvajanje govora i jezika. nj ) gde vazdušna struja prolazi kroz usnu i nosnu šupljinu. s. Zamena je akustički slična. tare. o. To je glas koji dete već koristi u govoru ili glas kojim zamenjuje onaj glas koji još ne može da izgovara. nastaju snagom koja dejstvuje na predmet sposoban da vibrira i proizvodi zvučne talase. Razlikujemo: vokale ( a. 8 KAKO SE OBRAZUJU GOVORNI GLASOVI Govorni organi imaju ulogu u održavanju organizma. Varijante su moguće. k. Glasovi imaju zajednička fizička svojstva. i.• • • • • • dva plavo atka ptica medved Klasteri se javljaju u početnim rečima progovaranja. Glasni činioci pri formiranju odrede vrste klastera koji zavise od govornih uticaja u samoj porodici. Primarna funkcija pluća se koristi pri disanju a pri govoru sekundarna funkcija. Neki teže izgovaraju glasove ć. Brzina usvajanja klastera zavisi i od predhodnih usvojenih glasova koji se akustički lako uklapaju na mesto onog glasa koji dete još ne izgovara. intenzitet pa i govor. Ako se pauze u govoru nastale pri udisanju i poklope se sa misaonim pauzama onda je govor izvežbanog govornika. laterale ( l. plozive ( p. đ. Ukoliko neko u toku govora diše kao i kada miruje njegov iskaz je iskidan fiziološkim načinom disanja. t. č. š. Govorni glasovi nastaju međusaradnjom složenih mišićnih struktura. h. Ako je veći broj struktura uključen glasovi imaju veću težinu. Primarna funkcija jezika u ustima je učestvovanje u ishrani a sekundarna u obrazovanju govornih glasova. a suština transformacije je u tome da se reč upotpunjuje glasovima. z. afrikati ( c. dž što je zasnovano na ispoljavanju akustiče diskriminacije. j ) gde vazdušna struja probija kroz suženi prolaz. r. č. u ) gde vazdušna struja prolazi bez prepreke. ć. b. Postoje četiri tipa disanja: • • • • • • . Druga karakteristika zvučnih talasa je veličina amplitude od koje zavisi glasnost. njihovim redosledom i odgovarajućim spojevima. e. Tek druženjem sa ostalom decom i ljudima dete postepeno savladava celokupan klasterski fond.

prilozi prošlog vremena koji oynačavaju neki ishod • • • • • • • • • • . ujutro i uveče u ležećem i stojećem položaju pored otvorenog prozora. grlenost zavisi od napetosti donjeg dela ždrela. Ako se u tome uspe glas postaje prijatan za slušanje. stegnite čvrsto zube i stisnite usnu. Pri govoru čujemo glas koji rezonira i dobije kvalitativne i kvantitativne karakteristike. Promuklost. uvucite obraze u usta ne otvarajući usne. Udahnite punim plućima i postepeno izdišite kroz nos. i može se postići dobra kontrola pri govornoj aktivnosti. ravan. pravilno uzvučenje i rezonancije tona. Sa strane fizike glas je složeni rezultat rezonancije osnovnog tona i njegove harmonije. usne i nosne šupljine. Vežbe ponoviti dvanaest puta. tvrd. Najpodesniji tip disanja u govoru postiže se proširivanjem plućne duplje uz pomoć dijafragme. taman itd. pomeranje vilice levo. Vežbanjem se može sprovesti i kontrola glasa. To povećava napetost i zamor. FILIP MALRIJE: PSIHOLOŠKI ASPEKTI FORMIRANJA REČENICE KOD DETETA Razvoj rečenice kod deteta vezan je za izmene njegovog odnosa prema predmetima. Dobro disanje poboljšava fonaciju i pravilnu vokalizaciju. isturanje donje vilice. Dok je za snažne osobe karakteristično disanje vrhovima pluća. zatvarajte oči. metalnost glasa nastaje usled nedostatka nosne rezonancije. Uvucite trbuh izdišite na usta polako. napetost i nedovoljna melodičnost. Na fonacione osobine utiču emocionalna stanja i raspoloženja. Vežbe mimike – otvaranje i zatvaranje usta. Rezonacija – zavisi od veličine i oblika ždreone. oštar. Udahnite brzo kroz nos i izdišite vrlo sporo. Šuškavost zavisi od napetosti ždrela i mekog nepca. izražajnost i podešenost govornim situacijama. U prvoj fazi se pojavljuju: a. pa brzo otvorite usta. podižite nozdrve kao da se gadite. 9.• klavikularno koje nastaje podizanjem ramena i proširivanjem plućne duplje na taj način. desno. Završna vežba disanja sastoji se iz brzog udisanja i izdisanja. Kada smo umorni govorimo kroz nos. unjkavost nastaje ako je ulaz u nosnu šupljinu veći nego izlaz u usnu šupljinu. FAZE GOVORNOG RAZVOJA OD 18 MESECI DO 3 GODINE 1. Udahnite vazduh brzo i izdišite polako. Važno je da se mišići olabave. On je najbliži prirodnom disanju. podižite i spuštajte obrve. imenice kojima dete označava željeni prednet ili pokazuje da je prepoznalo predmet b. Vežbe disanja – možemo izvoditi svakodnevno. Ako je govorni aparat dobro razvijen govor zavisi od navika. Postoji i tip disanja uz pomoć donjih rebara. Procena rezonacije glasa rečima je metalan glas. bezglasnost se javljaju ako glasnice ne rade kako treba. Vežbe fonacije – imaju za cilj da se otkloni šaputav glas. stereotipni pridevi. Za uspešan govor mora postojati uspešno povezivanje disanja. tačnost. male osobe ako dišu tako dok govore nemaju dobru kontrolu glasnosti. stakato govor.

bilo oblici G. . kao dodatak predikata..moj kamion) 3. Početak četvrte faze obeležava pojava odnosnih i vremenskih zavisnih rečenica. Pitanje „ ko je ko?“ većina dece shvata oko 2. bes.. nego daistakne. kvalitet koji dovodi do javljnja emocije u psihološkom polju. „meni kamion“. ukoliko se od njega traži da odgovara na pitanja odraslog i da ponavlja njegove iskaze. Eliptične rečenice se gube. Pojavljuje se sveza „i“. S.S.G.Imitacija ima svesnu ulogu u prelasku od G. nego njen odnos sa onim ko je vrši ili trpi. situaciju. S.pridev ili prilog. glagol se često sam pojavljuje. Drugu fazu odlikuju pojave rečenica koje čine dve reči. subjekat – glagol. pa se shodno tome mogu naći bilo glagoli i izdvojeni pridevi (I faza). što je polomljen?“) IZRAŽAVANJE SUBJEKTA I OBJEKTA U fazi I i II pažnja je uglavnom usmeren na zbivanje ili kvalitete. pojavljuju se blisko buduće i prošlo vreme. pojavljuju se članovi. „a taj voz. ali i u trećem pije. i najčešće G.• • • • • • • • • • c. „Tice“.Ne mogu. prosipa. subjekt nema funkciju da označi promene ili realnu stvar sa njenim odlikama. Uz njega mog da se pojave direktni ili indirektni objekt. (pr. Dete počinje ranije da upotrebljava subjekt. najčešće u prvom licu: neću stavim. a glavni delovi su : glagol – objekat. za. koji je • • • • .divljenje. pravilne strukture: subjekat-glagol-objekat (ili indirektni objekat) potiskuju nepotpune strukture. „ja hoću igračke“ „ne može da ga izvučem tu“. (pr. ili reči).S ili (S. Vreme se određuje prilozima i svezama. Na S.O.čuje ptice kako cvrkuću na drvetu) 2.) 4. imenica . glagoli ili izrazi za dozivanje (pr. Glagol se u početku stavlja na prvo mesto zato što je on razlog postojanja rečenice. U I fazi..pridev. razočaranje. Glavni predmet njegove pažnje nije više sama radnja. imenica. a ne čovek. ( pr. infinitiv. god života.. Još uvek česti eliptični izrazi – skraćivanje rečenica. On iznačava promenu. od.. ali se ne upotrebljavaju pravilno.zamenica – glagol – pitanje gde? U ovoj fazi česte su elizije ( izostavljnje glasova i. U trećoj fazi. „vidi koka“ –vidi koku. Zamenice se pravilno upotrebljavaju. kao i predlozi ka. U početku. u kojoj dominiraju želje i težnja ka samostalnosti. njegovo poreklo . stavi sve tamo. Razvoj S. i da ga razlikuje od neke druge mogućnosti: Papu a ne ti – Pas.G. predlozi se ne koriste. G indirektni O.G. čuđenje. U Subjekat se javlja znatno češće u irzazima G. sa. Porast broja subjektivnih izraza u rečenicama sa više od jedne reči paralelan je sa porastom glagola.) S.G počinje onda kad dete može kontroliše afekte. inverzije (obrtanje reda reči). Pojavljuju se pokazne zamenice i pridevi.da bi zadovoljilo interesovanje za onoga ko obavlja ili trpi radnju. koji čine sa glalgolom stereotipni izraz: puši lulu. (II faza).

Stavovi mogu biti afektivne prirode ili da zavise od zahteva kulture. više zavisi od učenja. u velikoj meri zavisi od emocionalnog uslovljavanja koje se ostvaruje u toku razumevanja govora odraslih: prve reči odnose se na na situacije koje su izvor zadovoljstva. II faza. lutka dete.Postoje 4 tipa verbalnih iskazakarakterističnih za ovu fazu: označavanje objekata ili neke radnje jednom reči(imenicom ili glagolom) priča uz pomoć gestova određivanje svojstva: „lepo“ za ono što je napravilo od kocki metafore: reči stoje kao zamena za označeno koje je istovremeno konkretno i opšte Dete koje evocira uspomenu. ispituje ga o njegovim postupcima i znanjima. kad postoji dvosmislenost.u drugoj fazi većina iskaza zadržava ovu funkciju zahteva.. Odrasli govornik uči dete znacima koje koristi pri delovanju na stvarnost. jer pruža mogućnost da se odrede momenti magijske evokacije: oponašanje kretanja dobija smisao zahvaljujući glgolu kojim dete samo sebi označavavrednost svoje akcije. Želju da bude neka druga ličnost dete ispoljava naročiti kroz magijske radnje u igri. Simbolička igra se zasniva na odnosima analogije: kad dete radi sa lutkom ono što majka radi sa njim. predmetima. inteligenciju. želja i prohteva. pravi metafore ili postavlja pitanje gde. a u isto vreme. pomoću kojih ono stiče utisak da vlada realnošću. pokušava da se izbori za samostalnost. svojim telom. Govor počinje da dobija ovu funkciju reprezentacije utoliko lakše ukoliko odrasli počnu da saopštavaju više opisa. pošto glagol dobija značenje tek onda kad je radnja određena objektom. pamćenje. zasnovane su na sličnom podvostručavanju ličnosti.Kratka obaveštenja koja dete pruža o onome što čini ili opaža van okvira simboličke igre. ljutnje. Ova potreba je naročito izražena u slučaju kad dete treba da zamisli ili da predstavi neku situaciju u priči. dovodi predmet u okvire koji ne postoje u stvarnosti. u prošlostiili spontano ravi poređenje. priča. do koje dolazi u simboličkim igrama posle 18 meseci. To je prereprezentativni govor. kontroliše njegovu govornu delatnost. Dete samo počinje da postavlja pitanje Šta je to? – Ovaj odgovor koji predstavlja izraz primarnih želja. teži da probudi naklonost i utiče na druge pomoću kratkih i neprestanih imitacija. očekuje od njega da ih samo koristi.Za razliku od upotrebe dopuna subjektu.Kod detea se javlja potreba da definiše objekt ili uslove svoje akcije samo onda kada oni nisu kontekstom određeni. I faza – u I fazi aktivnost detea je dvostruko usmerena: ono teži da ovlada prostorom. Rečenica je dragoceno pomoćno sredstvo za izvođenje ovih radnji. nabrajnja. ali javljaju se i drugi koji imaju ulogu da opišu: preduslov za njihovo javljanje je pojava postupaka kojima se reprodukuje odsutna realnost. imitacije i ponavljanja. shvata situaciju koja postoji izvan okvira njegove neposredne percepcije i akcije.majka . jednakost: dete . upotreba gl dodataka kojima se određuje objekt radnje. Dete uči da pristupa • • • • • • • .potpomognut time što je dete svesno da je važno da se odredi vršilac radnje. • • RAZVOJ STAVOVA KOJI LEŽE U OSNOVI RAZVOJA REČENICE Kroz odnose sa drugima dete otkriva socijalne veštine i predstave koje će da oblikuju njegovu maštu. to je period ispoljavanja besa.

kao i svest o pravilima. Igra nije više samo davanje simboličkog značenja skoro statičnim situacijama: lutka se hrani i ljulja. smatrajući se primaocem sopstvenih poruka. Dete opisuje čitav niz događaja. jezik pruža mogućnost da se označe razlike i da se postavi pitanje o njihovom uzroku. naročito preko upotrebe zamenica JA i MOJ Postoji uzajamno delovanje između značenja koja proističu iz imitacija i sećanja i jezičkih struktura koje dete usvaja u toku komunikacije. Rečenicom se svaka delatnost smešta u prostor i vreme. Razvoj odnosa prema sebi dete u odsustvu odraslih.Igra se sad sastoji u neprestanom izmišljanju situacija koje počivaju na povezivanju uspomena. • III – faza – u trećoj fazi dete nedvosmisleno označava odnose između subjekata. PROIZVOD KULTURE Proces usvajanja rečenice: • • • • • • • • • • . U III fazi ostvaruje se jednako važno postignuće: dete počinje da povezuje ne samo opažene predmete i izvršene radnje. Organizacija postupaka u vremenu. jezik objektivizira subjektivno iskustvo pružajući mogućnost detetu da ponovisvoje postupke kroz pričanje.stvarima sa tačke gledišta osobe sa kojom se identifikuje. ali je svesno svoje nemoći. uz svest o redosledu pa čak i nužnosti ispoljava se u više pravaca. postavljajući se iznad svog sadašnjeg postupka da bi ga učinilo objektivnim. i garanciju da će uspeti da je prevaziđe. javlja se priča u kojoj dete verbalno evocira uspomene Svest o suprotnostima postaje glavni princip ponašanja a samopotvrđivanja. rečenicama koje su povezane među sobom prilozima za vreme. nego organizujući princip ponašanja. označavaju početak IV faze govornog razvoja. dolazi do razvoja sećanja i tumačenja uspomena umesto motornog obnavljanja prošlosti kroz nepovezane fiktivne radnje. Ovo postignuće imadva korena: jedan je simbolička igra. jedno od osnovnih svojstva jezika je da izražava opozicije. glagola. da uoči svoje slabosti 3. nego čak i slike u celinu određenu odnosima juksta pozicije i sleda. i objekata radnje. stvarnih ili izmišljenih. Napor da pronađe najjača. a istovremeno.. Rečenica nije više samo obaveštenje. Postoje tri vida delovanja jezika: 1. 2. Dete koje neprestano želi da se identifikuje sa odraslima. FORMIRANJE REČENICE. Pojavljuju se i jezički izrazi za budućnost i prošlost.. u toku koje dete uspeva da formuliše različite vrste zakonitosti. mesto . drugi je verbalna komunikacija. koje se javljaju u isto vreme kad i ona. najbogatija značenja u vezi su sa težnjom deteta za samopotvrđivanjem koja se ispoljava u ovom periodu. Utvrđivanje razlika i odstupanja izaziva pitanja „kako“ „zašto“ „ko“ Ova tri pitanja kao vremenske i uzročne zavisne rečenice. govori sebi o onome što radi. sredstva i ciljeve radnje. kao i uslove. Obaveštajnim rečenicama dete govori sebi i drugima o onome što se dešava.

IVAN FURLAN 1. da mu pažnja bude usmerena na njih.• Rečenica je rezultat interakcije procesa socijalizacije (koji podrazumrva saradnju odraslog govornika koji vlada jezičkim strukturama i deteta koje je upućeno na odraslog) i jezičkog sistema koji posreduje pružajući detetu samo jedno od sredstava za socijalizaciju. tamo. On je sredstvo za saopštavanje i omogućuje potvrđivanje društvenog JA. a u suštini zato što je govor važno sredstvo za usvajanje kulturnog ponašanja. Govor postaje faktor artikulacije. više se ne ponavljaju pokreti ili reči nego interionizacija ličnosti drugog. i na nju utiče komunikacija sa ljudima. eno“ oko 1.)SMATRA SE KRITICNIM U RAZVOJU GOVORA. U jeziku je sadržana moć da organizuje ponašanje koja se izgrađivala tokom istorije. Da bi se govor razvio. organizovanija. glagoli u prošlom i budućem vremenu 2. da se trudi da razume govor odraslih. 1. Fikoije se razvijaju procesom identifikacije sa odraslima.6. izgradnje ličnosti – ona je spona u mreži izgradnje kulturnih ponašanja. Jezik utiče na razvoj govora posredstvom kulturnih ponašanja kojima pomaže da se razviju. -potrebno je da dete prethodno ostvari izvesne napretke koje bismo nazvali kulturnim. dete treba da želi da progovori. da priča samo sebi izmišljotine. -U drugoj fazi se pojavljuje metaforički govor. umetnošću i mitovima društva u kome živi. U ovoj fazi pojavljuju se prilozi za vreme. Treći uslov za formiranje rečenice je istorija ličnosti u nastajanju. pošto proističu iz njegovog dodira sa tehničkim proizvodima. znanjima.Govorne igre imitiranja u predskolskom razdoblju PREDSKOLSKO RAZDOBLJE(3-7GOD. socijalnim ustanovama. Sećanja postaju tačnija.ONO CE • • • • • • • • • . Iz toga proističu složene funcije(igre mašte) u kojima ono imitira čitav niz tehničkih postupaka(građenje kuće) ili socijalne odnose sa željom da se potvrdi. 10. Da saopštava uspomene. u II fazi da iskazuje sličnosti koje otkriva. -U III fazi uticaj kulture se ogleda u uklapanju elementarnih funkcija u okvire radnog ponašanja i socijalnog života u kojima dete živi. da izrazi svoje želje. Socijalizacija je usporena kada dete ne govoripovršno gledano zato što odsustvo govora osiromašuje odnose sa ljudima. u III fazi da označava suprotnosti. da priča „kako“ i „zašto“. da pravi metafore.AKO JE DETE U OPTIMALNIM ODGOJNIM UTICAJIMA. KAKO POMOCI RAZVOJ GOVORA PREDSKOLSKOG DETETA. Rečenica nastaje iz spleta nekoliko procesa: ulaska u kulturu. prosta rečenica(nos drvo) koja ima magijsku funkciju(Sisa kosa). Zatim u I fazi. 3. formiranja mišljenja posredstvom jezika. što je rezultat uticaja afektivnih faktora: potrebe deteta za sigurnošću i želje da odraste. da izmišlja priče. imenuje predmete po funciji upotrebe koja je sve više i više socijalizovana. Želja za govorom može da bude potpuno blokirana ili sprečavana impulsivnošću ili oslabljena konfliktima-tada je razvoj govora usporen. koja se nastavlja na imitacije iz I faze. Dete usvaja reči „to. Ova složena ponašanja ga čine prijemčivi za rečenice tipa SGO.

MNOGO PONAVLJANJA TREBA DA BUDE U PRICAMA ZA DECU . ILI IMITIRANJE VODE:Tece.sad cu.STA MU ONI GOVORE..GOVORA VAZNO JE DA U RAZL.VAZNO JE U KAKVOJ SE SREDINI DETE NALAZI. Cekaj malo.ZVUK AUTA. VRLO SU KORISNE I IGRE U KOJIMA JE ONOMATOPEJSKI GOVOR JEZICKI RAZRADJEN. Crveni fesicu.RECI I FRAZA...OVIM SE BRZO PROSIRUJE RECNIK.idu decica Po uskom puteljcicu. Petlicu...brze.GOVORNIM IGRAMA BUDE PONAVLJANJA ISTIH GLASOVA..A ISTO TAKO PRISILJENO JE I DA SAMO GOVORI.sad cu..SUMOVE U SUMI. U ovakvim pesmicama ima puno igranja razl.NPR.POSTICI NAJVECI ODGOJNI USPEH.U TAKVOJ SREDINI DETE MNOGO SLUSA GOVOR DRUGIH.Cekaj malo.Uloga ponavljanja u govornom razvoju dece ZA RAZVOJ DEC.I TO ONOMATOPEJSKIM RECNICKIM MATERIJALOM KOJI JE DECI JAKO BLIZAK I LAKO SHVATLJIV. Sad cu.ZVUKOVA PREDMETA(ZUJANJE INSEKATA.. Brze. Sad cu..JAVLJANJE DOM. SE DETE IGRA IZGOVARANJEM SVIH MOGUCIH GLASOVA..IGRA ZELEZNICE:DECA U HORU GOVORE OPONASAJUCI RITAM ZELEZNICE.ZIVOTINJA. Idu.. Sad cu. • • • • • • • • • • • • • • .) TREBA DA UCE I POSEBNE NAZIVE:KUKAVICA KUKA.tece recica.DECA VOLE PONAVLJANJA.VETAR HUJI.petlicu...zvukovima i glasovima 2.OVCA BLEJI. • • • DA BI UCENJE BILO USPESNO POTREBNO JE DA KROZ CITAVO PREDSK. Po sitnom kamencicu.IMITACIJA JAVLJANJA ZIVOTINJA. NPR.TO JE SREDINA U KOJOJ ODRASLI MNOGO RAZGOVARAJU I MEĐUSOBNO I SA DETETOM.sad cu.RAZD.DETE TREBA DA BUDE OKRUZENO SREDINOM U KOJOJ GOVOR IGRA NAJVECU ULOGU.SOVA HUCE..KAKO SA NJIM POSTUOAJU ODRASLI.I DA SE RADJA PONAVLJA NEKOLIKO PUTA I UVEK DETALJNO OPISANA KAO NPR.

“FORMULE“SU ZA PRICANJE DECI NAROCITO POGODNE.TELEVIZORA.PRICE. Donela ti psenice bjelice. Jedan.... EFEKAT PONAVLJANJA POSTIZE KO DECE I VISEKRATNIM PRICANJEM JEDNE TE ISTE PRICE.bio jednom jedan.ILI SAMO JEDNOG DELA PRICE.TAKVE PRICE-PESME OMOGUCAVA IZRAZAVANJE NE SAMO GOVOROM VEC I MUZICKI(MELODIJA I RITAM) I MOTORICKI(POKRET I PLES) 4. Evo teta lije.I U GOVORNOM POGLEDU NAJLEPSI ELEMENTI..(uobicajen pocetak price) .I ONJIMA CUJE IZ RAZGOVORA ODRASLIH.. Hodi da je zobljes! NIJEDAN DETALJ NE SME BITI IZOSTAVLJEN.PAMCENJU LAKO FIKSIRAJU ODREDJENE FRAZE.NA TAJ SE NACIN U DEC.bio jednom..JESPERSEN NAZVAO JE FORMULAMA.CAK I NEKE SVETSKE DOGADJAJE. PORED OVAKVIH PRICA KOJE RODITELJI MORAJU SMISLJATI DECA VOLE I KLASICNE DEC.PRICE TREBA PRICATI CESTO.• • • • • Sareni repicu.pa ima tri. . 3.. DETE NA SVOJ NACIN PRATI ZBIVANJEA VAN KUCE... I SVAKODNEVNI ZIVOT MOZE SE PRETVORITI U SVOJEVRSNU PRICU U KOJOJ I SAMO DETE MOZE SUDELOVATI.Kada i kako treba pricati price • • • • • • • • • • • • • .jednog dana. OVAKVE STALNE SKUPOVE RECI O... PRICE U STIHOVIMA KOJE SE MOGU PEVATI I UZ KOJE SE MOZE IGRATI DECA NEOBICNO VOLE..A TO RODITELJI I CINE.Vaznost aktuelnosti decijih prica SLUSANJE PRICA JE POSEBAN UZITAK ZA DECU. .TIME SE KO DECE STVARAJU NAJPOVOLJNIJI USLOVI ZA USVAJANJE GOVORA..TROGODISNJE DETE TRAZI DA MU SE I ZA VREME HRANJENJA PRICA O JELIMA KOJE UZIMA. U NARODNIM PRICAMA IMA TAKVIH PRIMERA MNOGO.PREKO RADIA....IZRAZE..

SA DOSTA PONAVLJANJA.MOGU SE ISTE VECERI ISPRICATI I DVE.TV.DA USTANOVE IMA LI ZA DETE NEPOZNATIH RECI PA DA IH ZAMENE POZNATIM.NPR.BIBLIOTEKA. NPR 1.decom U PREDSKOLSKOM PERIODU SA DETETOM TREBA IGRATI RAZL.TREBA BITI IMITATOR.IMENA NAIZMENICNO GOVORE ODRASLI I DETE.REC MORA ZA DETE POSLATI SIGNAL(SIMBOL)STVARNOSTI. 3.TRAZENJE RECI KOJE SE RIMUJU KRAVA-TRAVA-BRAVA-MORAVA-STRAVA-PRAVA-MRAVA-DRAVAZDRAVA.KRATKE.TRAZENJE RECI KOJE SE ZAVRSAVAJU ISTIM SLOGOM • • • • • • • • • • . REPERTOAR RODITELJA SE BRZO ISCRPLJUJE.VREME NEPOSREDNO PRE SPAVANJA. DECA LAKSE DOZIVLJAVAJU SVET OKO SEBE VIZUELNO NEGO AKO JE DAT APSTRAKTNOJ GOVORNOJ FORMI.DETETA DELUJE GLEDANJE DECIJIH POZORISNIH.TE PRICE MORAJU BITI JEDNOSTAVNE.ANA..DA PREDVIDE KOJE CE ODLOMKE PROCITATI DVA PUTA.DA DETE NE BI ZASPALO PRE ZAVRSETKA .GLASOM NA POCETKU 2.PRICANJE PRICA NIJE JEDNOSTAVNO.ANITA.PA MAKAR TO BILE I ZIVOTINJE.IGRA SE IZVODI U OBLIKU TAKMICENJA:GUBI ONAJ KO NE MOZE NACI IME SA ODREDJ.HAJDE DA TRAZIMO IMENA DECAKA I DEVOJCICA KOJA POCINJU SA A! ADAM.Primeri govornih igara sa predsk.• ZA PRICANJE PRICA DOBRO JE ODREDITI NEKO STALNO VREME.. NA GOVORNI RAZVOJ PREDSK.ALI DETE VEC POCINJE DA SAM CITA PRICE. GOVORNE IGRE KAKO BI SE ONO UPOZNALO SA NEKIM ELEMENTIMA STRUKTURE GOVORA...DA MOZDA SKRATE NEKE ODLOMKE.AKO SU PRICE KRATKE.GLUMAC I RECITATOR.GODINE.FILMSKIH I TV PREDSTAVA..PRICANJE TREBA PROPRATITI GESTIMA I POKRETIMA.U PRICU SE TREBA DOBRO UZIVETI..REC TREBA DA DOBIJE SVOJE DUBOKO ZNACENJE.ZADANA REC PRVO TREBA DA POCNE VOKALOM npr.ODRASLI PRICA PRICU.KORISNO JE DA RODITELJI TE PRICE PROCITAJU..DOBRO JE OPONASATI GLASOVE GLAVNIH LICA. RODITELJI MOGU VIDETI I CUTI KAKO SE PRICAJU PRICE PUTEM RADIO STANICA ..PRICA NE SME BITI PREDUGACKA.ZA GOVORNI RAZVOJ DECE VAZNO JE NAVIKAVANJE NA APSTRAKTNE SIMBOLE. 5.KAD SE DETE SMESTI U KREVET.TRAZENJE RECI KOJE POCINJU ISTIM FONEMOM(GLASOM)IGRA JE KOJOM SE MOGU ZANIMATI DECA POSLE 4.

možete/možeš. Primate čestitke.RAZGLEDAVANJE NOVINA. najčešće javljaju forme orijentisane prema sagovorniku (izvinite dragi gledaoci…) U govornom činu zahvaljivanja u pisanoj komunikaciji forma orijentisana prema govornom licu (Zahvaljujem se).VAZNO JE DA NA NJIHOVA PITANJA DOBIJU ODGOVOR. DECI TREBA OMOGUCITI GOVORNU AKTIVNOST I NA TO IH TREBA POTSTICATI. primate saučešće za govorni čin saučešća. a forme orijentisane prema “ti” u komunikaciji neformalnog stila.ZATO SE U PREDSK. 5.GRADU.• • • • • • • ZALOGAJ-PORODJAJ-IZVESTAJ-DOGADJAJ 4. Kao I upitni iskazi tipa hoćete/hoćeš. za govorni čin čestitanja. koji se sreću kod govornog čina molbe.TRAZENJE PITANJA KOJA SE ODNOSE NA ZADANU REC-ODGOVOR. U govornom činu molbe forme orijentisane prema “ja” uglavnom se upotrebljavaju u komunikaciji formalnog stila.SETNJE PO PRIRODI. DECA KOJA SU ISLA U PREDSK. oprostite. Neka + prezent. I u neformalnoj komunikaciji. a u usmenoj formi najfrekventnija je forma hvala. pardon za govorni čin izvinjenja.USTANOVE SU POSTIZALA BOLJE REZULTATE OD DECA KOJA NISU ISLA U PREDSKOLSKO. Izbor forme zavisi od komunikativne situacije. • • • • • • • • .PREDMET KONVERZACIJE MOZE BITI SLIKOVNICA. U govornom činu izvinjenja forme orijentisane prema govornom licu najfrekventnije su samo u pisanoj formalnoj komunikaciji.DAVANJE ODGOVORA KOJI SE SASTOJI OD SAMO JEDNE RECI NA PITANJE KOJE POSTAVLJA ODRASLA OSOBA:KAKO SE ZOVES? PERO. Izvinite.USTANOVAMA VRSI SISTEMATICNO PO ODREDJENIM METODICKIM PRINCIPIMA. dok se u usmenoj komunikaciji. Forme učtivosti u srpskom jeziku Faktor + imperative za govoni čin molbe. da + present. GOVORNI ODGOJ DETETA U DOMU JE ZNACAJAN ALI NESISTEMATICAN. CETVRTAK? KOJI JE DANAS DAN? KORISNO JE VODITI RAZGOVORE U KOJIMA ONO IZVESTAVA STA MU SE DOGODILO TOG DANA.Ove forme se razlikuju na leksičkom I sintaksičkom planu. ne zamerite.

ne zamerite I sl. kojima se indirektno. kojima se direktno traži da zanemari narušenu komunikativnu ravnotežu. želim I oblik želi/žele uglavnom se javlja u komunikaciji formalnog stila. tako u govornom činu molbe(ljubim te. kumim te. Među distanciranim govornicima koristi se forma primite čestitke. Na osnovu izloženog možemo zaključiti da se viši stepen učtivosti u srpskom jeziku zasniva na indirektnosti. u pisanoj komunikaciji koriste se ilokutivne forme orijentisane prema govorniku izražavam izvinjenje.• U govornom činu čestitanja forme orijentisane prema govorniku čestitam. sažaljevam) Nekonvenicionalne forme učtivosti odraz su emocionalno-ekspresivnog stanja govornika I predstavljaju govornikov slobodan izbor . U jeziku se molba iskazuje različitim formama. životati) U govornom činu zahvaljivanja su iskazi ekspresivnog naboja kojima se pozitivno ocenjuje nastala situacija. koji je odraz emocionalno-ekspresivnog odnosa govornika prema sagovorniku. I to naročito među distanciranim govornicima ( izjavljujem/izražavam/upućujem saučešće. saučestvujem. preko iskazivanja govornikovog žaljenja traži da zanemari narušenu komunikativnu ravnotežu. u forme orijentisane prema adresatu. majke ti. odnosno upućenih želja. Rezultati istraživanja za govorni čin izvinjavanja • • • • • • • • • • • • • • • • Forme izvinjavanja se mogu podeliti u tri grupe forme kojima se iskazuje ilokucija forme kojima se objašnjava ili opravdava nastala komunikativna situacija forme kojima govornik preuzima odgovornost. U usmenoj komunikaciji govornici srpskog jezika češće upotrebljavaju forme orijentisane prema adresatu oprostite. pisanoj I usmenoj.ako je govorniku na primer potrebna olovka on je može yatražiti na načine koji zauzimaju skalu od krajnje neformalnog da krajnje formalnog I od neučtivog do vrlo učtivog. Dok se u . U govornom činu čestitanja nekonvencionalnost se ogleda u sadržaju čestitanja. performativi saosećam. U govornom činu saučešća forme orijentisane prema govorniku obeležje su formalne komunikacije. Forme kojima se iskazuje ilokucija se mogu se podeliti u dve grupe u forme orijentisane prema govorniku.

Forme koje se koriste u srpskom jeziku za čestitanje možemo podeliti u tri grupe: forme orijentisane prema govorniku forme orijentisane prema sagovorniku ekspresivni izrazi pohvala I blagosiljanja. drugi izraz želja I željna rečenica neka + present. to su praznici. Pisani jezik formalnog stila obuhvata čestitanja među distanciranim sagovornicima najčešće koriste forme orijentisane prema “ja” čestitamo. blagosiljanja. • • Rezultati analize za govorni čin zahvaljivanja Za izražavanje zahvalnosti srpski jezik raspolaže dvema osnovnim ilokutivnim formama: eksplicitnim performativom zahvaljujem / se. zatim izvinite.I pardon. ne zamerite. U ovom stilu komunikacije formu oprosti. (nema na čemu) Rezultati analize za govorni čin čestitanja • • • • • • • • • • • • U srpskom jeziku čin čestitanja obuhvata dva tipa čestitanja: . Od formi orijentisanih prema govorniku koristi se samo forma žao mi je. javljaju se indirektna zahvaljivanja. … u zahvaljivanju saradnički odnos uspostavljaju I sagovornik I govornik to su prihvatanj I priznavanje zasluge.čestitanje povodom situacije za koju je zaslužan sam sagovornik. Iyrayi divljenja. odnosno izrazi zadovoljstva. takvo osnaživanje ilokutivnih formi je izraženije. odricanje napora I iskazivanje zadovoljstva. kao I komplimenti. Forma hvala u pisanoj formalnoj komunikaciji uglavnom objedinjuje prethodno pojedinačno iskazane adresate I snižava formalin stil. komplimenti. U komunikaciji neformalnog stila od ilokutivnih formi javlja se samo forma hvala. . Ova forma se koristi u situacijama kada je zahvaljivanje upućeno jednom adresatu ili većem broju . U pisanoj formalnoj komunikaciji javljaju se I indirektna zahvaljivanja kojima se ističe uloga I doprinos adresata za nastlu situaciju. I semantičkim performativom hvala.čestitanje povodom situacijekoja nastaje nezavisno od sagovornikovog zalaganja.formama orijentisanim prema govornikuiskazuju vrlo učtiva izvinjenja. I u usmenoj neformalnoj komun. Kako bi čestitanje zvučalo iskrenije javljaju se ekspresivni izrazi pohvala (bravo. želimo. I u usmenoj komunikaciji su neka od čestitanja stereotipna i među bliskim sagovornicima kao I među distanciranim sagovornicima. kao I govornikovo zadovoljstvo proisteklo zalaganjem adresata. U govornoj formalnoj komunikaciji najčešće se upotrebljava forma hvala. poricanje zasluge I ukazivanje na zaslugu drugog. koristi se da se iskaže najviši stepen izvinjenja. poricanje ili umanjivanje zasluge. odlično) . Od formi orijentisanih prema “ti” koriste se imeničke forme sa pridevom srećan. Ukoliko je zahvaljivanje upućeno široj javnosti. sjajno.

Među distanciranim sagovornicima uglavnom su zastupljene forme orijentisane prema govorniku. Od formi orijentisanih prema sagovorniku javlja se imperativna forma primite saučešće. Pored saučešća upućenih distanciranim sagovornicima pisana komunikacijaformalnog stila obuhvata I saučešća upućena nedistanciranim. Govorni jezik formalnog stila.• • • Rezultati analize za govorni čin saučešća I u realizaciji govornog čina saučešća izdvajaju se forme koje su orijentisane prema govorniku I forme koje su orijentisane prema sagovorniku. Od formi orijentisanih prema govorniku među distanciranim sagovornicima upotrebljavaju se performativ sažaljevam. izražavam/o. . ona je veoma česta I medju distanciranim I među bliskim sagovornicima. Može se reći da su u srpskom jeziku sva saučešća uglavnom formalnog stila. I to perifrastične forme ( izjavljujem/o. poput pisanog jezika formalnog stila. upućujem/o) I njihove modalizovane varijante. Među bliskim sagovornicima najčešći je izraz žao mi je. obuhvata saučešća upućena I distanciranim sagovornicima I nedistanciranim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->