P. 1
Razvoj govora 1

Razvoj govora 1

Ratings:

4.0

(1)
|Views: 708|Likes:
polaganje ispita
polaganje ispita

More info:

Published by: Никола Петровић on May 09, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/21/2014

pdf

text

original

Sections

  • •1 “POČECI SIMBOLIČKE FUNKCIJE KOD DECE” + “PRVE REČI”
  • •2 Psihološki problem rečenice kao jedinice iskaza
  • •4 .OBELEŽJA DEČJE IGRE
  • •5. Dete i jezička komunikacija
  • •6. STUPNJEVITOST RAZVOJA ARTIKULACIJE – Smiljka Vasić
  • •8 KAKO SE OBRAZUJU GOVORNI GLASOVI
  • •9. FILIP MALRIJE: PSIHOLOŠKI ASPEKTI FORMIRANJA REČENICE KOD
  • •10. KAKO POMOCI RAZVOJ GOVORA PREDSKOLSKOG DETETA,IVAN FURLAN

• • • •

IVAN D. IVIC : 1 “POČECI SIMBOLIČKE FUNKCIJE KOD DECE” + “PRVE REČI”

Noam Comski I moderni američki istraživači zastupaju pretpostavku da dete poseduje specijalan “uredjaj za sticanje govora”. Dete nosi nasledno u sebi jezičku sposobnost, takozvanu generativnu gramatiku, koju samo treba da primeni na poseban jezik kome je izloženo. Oni smatraju da je za sposobnost razumevanja I stvaranja rečenica I gramatike dovoljno s jedne strane dete, sa svojim urodjenim jezičkim sposobnostima I s druge strane, govor, tačnije sled izolovanih rečenica. Zanemaruju socijalnu interakciju sa ljudima, komunikaciju u toku praktične delatnosti, igre ili učenja. Bitno je samo da dete čuje govor I naučiće da govori. Takodje smatraju da se specijalna jezička sposobnost razvija veoma rano, da se govorni razvoj završava do 5.-6. godine. Sa stanovišta nove lingvistike, otvaraju se nova pitanja. Da li je moguć razvoj govora nezavisno od socijalnog razvoja deteta, nezavisno od potreba deteta I afektivnih odnosa sa drugim ljudima, nezavisno od razvoja komunikacije deteta u preverbalnoj fazi razvoja? Da li je za razvoj jezika dovoljna samo izloženost jeziku? Dete se radja u nezreloj formi I zavisno je od odraslih. Obezbedjeni su mu zaštitni uslovi kako bi razvoj duže trajao, ali radi snalaženja u sredini u kojoj živi, dete urgentno razvija neke oblike ponašanja. Npr. refleksna ponašanja (refleks sisanja, gutanja,…), koja su od životne vaznosti, ali isto tako se pojavljuju I neki oblici socijalnog ponašanja: sposobnost prepoznavanja socijalnih “objekata” (osoba ili predmeta), sposobnost emitovanja signala I razumevanja signala drugih (npr. rana neverbalna komunikacija izmedju deteta I majke). Učenje se odvija u normalnom, svakodnevnom socijalnom kontekstu, postoji jaka I spontana motivacija za učenje (izmedju deteta I modela od koga uči postoji snazna afektivna veza). Pošto dete samo bira šta ce I kada ce učiti, učenje se odvija u onim fazama kada postoji najveća gotovost za učenje I u onim trenucima kada je dete najprijemčivije.

• • •

• • • •

PRVE REČI Govor je najraširenije semiotičko (znakovno, tj. simboličko) sredstvo. Pojava prvih reči označava prelazak sa presemiotičke na semiotičku fazu razvoja deteta. Istraživanja pokazuju da se prve reči kod dece koja prednjače u govornom razvoju mogu javiti pre početka ili na samom početku druge godine (8.-15. meseca). Postoje, medjutim ogromne razlike u pogledu rečnika kod dece istog uzrasta. Brzina povećanja rečnika je različita. Posle javljanja prvih reči, povećanje je sporo I traje tokom

cele druge godine. Tek pri kraju druge godine dolazi do znatnijeg ubrzanja u razvoju rečnika.

U periodu kad se pojavljuju prve reči, detetova senzomotorna inteligencija ne vrši istu analizu realnosti, tj. postoje nepodudarnosti u shvatanju veze izmedju izgovorene reči I objekta ili pojave koju ta reč označava. Nema objektivnog značenja reči. Naime, neke od prvih detetovih reči istovremeno označavaju I spoljni denotat (opste značenje reči ili neki pojam) I detetov odnos prema tom denotatu ili njegovo subjektivno stanje koje je u nekakvoj, ali ne nužnoj vezi sa tim denotatom. Npr. Dete izgovara “dada” (tata) I time označava oca, ali I svoj pozitivni emocionalni doživljaj izazvan pojavom oca. Ali I kada se igra igračkama izgovara “dada”, jer istu reč koristi I za isti emocionalni doživljaj izazvan igračkama. Dete počinje da ustaljuje upotrebu odredjenih reči za odredjene denotate (uglavnom osobe, objekte koji označavaju početne reci mama,tata,…). Ali kada dete u prisustvu odredjenih pojava ili objekata koje mu nisu poznate čuje odredjene reči, ono ne mora da ih vezuje za iste denotate za koje ih vezuju odrasli, nego će te reči vezati za ono što je za njega perceptivno, upadljivo ili značajno. Osnovni pokazatelji takve osobenosti detetovog semantičkog razvoja jesu: PRETERANA GENERALIZACIJA REČI: preterano proširivanje znacenja. Npr. dete upotrebljava reč “vuau” za psa koga vidi sa balkona, a onda I za konja koga vidi sa balkona, za ženu sa dečjim kolicima vidjenu sa balkona…Generalizacija ide dotle da sve što je vidjeno sa balkona postaje “vuau”. Tek posle nešto više od dva meseca od prve pojave “vuau” se upotrebljava samo za označavanje pasa. PRETERANA RESTRIKCIJA RECI: preterano ograničavanje značenja je redja pojava od generalizacije. Npr. jednom rečju se ne označava pas uopšte nego samo jedan odredjeni pas vidjen u odredjenom kontekstu. Dete najpre pocčnje da koristi govor kako bi uspostavilo I održavalo psihološku vezu sa odraslima, a tek posledično počinje da uočava da govor može imati I instrumentalnu funkciju (za traženje nečega) I druge funkcije. Medju najčešće upotrebljavanim rečima srećemo reči koje su u službi semiotičke denotacije (oznacavaju nekoga ili nešto). Deca od 18 meseci najčešće izgovaraju reči “to”, “ovo”, “taj”. To je, u produžetku razvoja gesta pokazivanja rukom, završetak operacije denotiranja. Dolazimo do zaključka da za razvoj dečjeg govora nije dovoljna samo izloženost deteta jeziku. Kod deteta se pojavljuje interesovanje za objekte, osobe, novine u okolini, a upotreba prvih reči je prosto produžetak te sklonosti. Toj sklonosti se pridružuje I socijalna motivacija, jer se upućivanjem na denotate (osobe, objekte,…) na vrlo efikasan način započinje komunikacija.

• • •

• • •

• •

Postoji jasna nepodudarnost izmedju senzomotornog I afektivnog iskustva deteta I iskustva sadržanog u jeziku. Dete ima specificno poimanje sveta oko sebe od odraslih, a rezultati nepodudarnosti senzomotornog iskustva deteta I jezika je, da se dečje iskustvo ne može u celini prevesti u jezički kod. Deca ne mogu sve što dožive I shvataju u potpunosti iskazati rečima. Pokazatelj te neprevodivosti je da se veliki broj prvih reči gubi. Pojava reči u govoru dece koje ne postoje u govoru detetove okoline (odrasli ih ne primete ili ne razumeju značenje, ne prihvataju ih I one se gube) i nemogućnost sećanja (tzv. amnezija detinjstva) iz prve dve ili tri godine zivota (iskustvo koje nije prevedeno u jezički ili neki drugi kod ostaje izolovano I nužno se gubi). Tek duga interakcija I komunikacija izmedju deteta I odraslih dovodi do stvaranja realnosti koja je zajednička za dete I odraslog I prevodiva je u jezički sistem komunikacije. A bez tog razvojnog I komunikativnog procesa jedinka bi ostala autistična “prazna tvrdjava” (kada bi dete koristilo samo reči koje samo ono razume, ne bi umelo da komunicira sa drugima kao ni oni sa njim). ALEKSANDAR LURIJA- PSIHOLOSKI PROBLEM... I SIROKO GOVORNO SAOPSTENJE... 2 Psihološki problem rečenice kao jedinice iskaza Izolovana reč označava predmet ( radnju ili osobinu ) i generališe ga dok rečenica predstavlja izražavanje cele misli. U raznim periodima psiholozi i lingvisti su pokušavali da odgovore na pitanje kako teče proces nastajanja rečenice. Klasična psihologija se zadržala na tvrdnji da je rečenica rezultat asocijacije izolovanih reči a da svaka reč izaziva niz asocijacija tj. druge reči koje čine celu rečenicu. Neke reči se javljaju samo kao elementi složenije grupe reči. Tako npr. reč „voleti“ zahteva dopunsku reč koja odgovara na pitanje KOGA? Ili reč „kupiti“ koja takođe zahteva dopunsku reč koja odgovara na pitanje ŠTA? Slične veze reči se javljaju i kod deteta čim reč koja ulazi u neraskidivu vezu sa praktičnom namenom, radnjom ili gestom deteta počne da dobija samostalnost. Prema savremenim lingvističkim mišljenima u jeziku se mogu izdvojiti dva potpuno različita principa organizovanja jezičkih značenja. Prvi princip po kome se stvaraju pojmovi se naziva paradigmatski a drugi, po kojem se stvaraju iskazi je sintagmatski. Paradigmatska organizacija jezika predstavlja uključenje datog elementa jezika u određeni sistem protivrečnosti ili u izvesni hijerarhijski sistem kodova. Npr. svaki glas se suprotstavlja drugom: B se razlikuje od P po zvučnosti, zatim D od T, oni zajedno ulaze u sistem suglasnika i suprotstavljaju se samoglasnicima a svi zajedno čine fonetsku organizaciju jezika. Ovo se isto odnosi i na leksiku. Reč PAS se suprotstavlja rečima MAČKA, KRAVA ili KONJ ali sve one zajedno ulaze u grupu reči koje označavaju domaće životinje i suprotstavljaju se grupi divljih životinja.

• • •

• •

Prelaskom od reči na rečenicu javlja se novi princip organizacije govora koji je u lingvistici poznat kao sintagmatski princip. Njegova je suština da u osnovi organizacije iskaza ne stoji hijerarhijsko suprotstavljanje već široki prelaz od jedne reči ka drugoj. Npr.u rečenici „kuća gori“ ili „pas laje“ zapažamo da ne dolazi do suprotstavljanja reči „kuća“ i „gori“ nego dolazi do prelaza jednog elementa ka drugom i organizovanju povezanog iskaza. Poznato je da se rečenice, kako najjednostavnije, tako i složenije, kod deteta ne javljaju odmah, već se formiraju u procesu dugog razvoja. Bitna je činjenica da je sintagmatska organizacija širokog iskaza prirodniji oblik govora od paradigmatskog sistema. Široko govorno saopštenje I njegovo nastajanje Nastajanje govornog iskaza Postoje etape formiranja govornog iskaza koje su zasnovane na sledećim psihološkim karikama: Motiv iskaza Zamisao iskaza Unutrašnji govor Formiranje širokog govornog iskaza MOTIV ISKAZA Za svaki govorni iskaz je polazni motiv da se putem iskaza izrazi određeni sadržaj. Motiv može da bude bilo kakav zahtev ili obraćanje informativnog karaktera kao I želja da se jasno formuliše sopstvena zamisao. Ukoliko se nijedan od ovih motiva ne javi, govornog saopštenja neće biti. Najjednostavniji oblici afektivnog govora, za koje nije potrebna motivacija, su uzvici koji se javljaju kao odgovor na neko afektivno stanje. Postoje I složeni oblici govornog iskaza koji predstavljaju govornu komunikaciju I to je dijaloški govor odn. razgovor u kojem učestvuju dva subjekta. Treći oblik govornog iskaza je monološki govor, koji može da nastane kao odgovor na pitanje ili kao realizacija zamsili samog subjekta. ZAMISAO ISKAZA Nastajanje zamisli predstavlja etapu koja određuje njen sadržaj. Na njoj se zasniva osnovna šema budućeg iskaza. Za ovu etapu karakteristična je činjenica da subjekt počinje da shvata na koji način se subjektivni smisao može pretvoriti u sistem širokih I svima razumljivih govornih značenja. Proces prelaska misli u govor predstavlja veoma složenu pojavu. Misao se ne otelovljuje u govoru već prolazi kroz niz etapa, formira se ili ostvaruje u govoru. UNUTRAŠNJI GOVOR

• • • • • • • • •

• •

kada se javi neophodnost da se reši određeni intelektualni zadatak. MILORAD NAUMOVIC 3. koje su uključene u široki govorni iskaz. tepanje deteta služi kao najprostiji oblik komunikacije zasnovane na intonacijskim komponentama koje imaju komunikativnu funkciju u govoru deteta. Karakteristika širokog govornog iskaza jeste ono što je uključeno u proces živog opštenja I prenošenja informacije od jednog lica ka drugom a u njega ne ulazi samo jedna rečenica već ceo niz uzajamno povezanih rečenica. Ontogeneza govornog iskaza • • • • • Formiranje govornog iskaza kod deteta prolazi kroz nekoliko etapa-od pojavljivanja izolovanih reči preko izolovanih samostalnih rečenica do složenog širokog iskaza. Čak I u prejezičkom stadijumu. Međutim kod deteta primećujemo da ono ubrzo počinje da priča o sporednim dešavanjima i asocijacijama i da skreće sa teme i priča o drugim stvarima što znači kod njega još nije učvršćeno orijentisanje na zatvorenu šemu iskaza. od pojave Tidemanove biografske studije decijeg dusevnog razvoja. Rečenice. FORMIRANJE ŠIROKOG GOVORNOG ISKAZA Ova etapa je manje proučena od prethodnih. Tako da te rečenice nemaju samo referentnu prirodu već ukazuju na određeni događaj I imaju I socijalno-kontekstno značenje.kojom pocinje I prvo ozbiljno belezenje podataka o govornom razvoju.Pre njega to je bila samo retka pojava. Karakteristike povezanog govornog iskaza možemo lako uočiti ako detetu od 2. Takođe je pozanto da se unutrašnji govor formira relativno kasno. Tek na školskom uzrastu će dete početi da pretvara iskaz u zatvoreni sistem složenog pripovedanja. Dete koje već vlada spoljnim govorom u situaciji dijaloga još nije sposobno za široki monološki govor. koji se formira znatno kasnije od njegovog spoljnog govora. unutrašnji smisao se prevodi u sistem širokih semantičkih značenja a simultana šema semantičkog zapisa prekodira se u organizovanu strukturu budućeg širokog sintaksičkog iskaza.5 do 3 godine damo zadatak da nam ispriča šta je videlo u ZOO vrtu. Dete u početku uglavnom pravilno ispunjava ovaj zadatak. moraju da odgovaraju ne samo zamisli govornika već I u odnosu slušaoca prema tom iskazu. Osnovne karakteristike govora predskolskog deteta Proucavanje decijeg govornog razvoja Prvo interesovanje za deciji govor pocinje pre dva veka tj. Poznato je da se unutrašnji govor deteta javlja u trenutku kad ono počne da oseća određene teškoće.• Predstavlja neophodnu etapu u formiranju spoljnog govora. U ovoj etapi. Smatra se da je ova faza prelaza uslovljena formiranjem unutrašnjeg govora deteta. Ontogeneza široke govorne komunikacije je još nedovoljno proučen proces.a krajem proslog • • • • • • .

Nas naucnik Ivan Ivic pokusava da razresi tvrdnjom nesklad izmedju cinjenice da su saznajni preduslovi nuzni za razvoj govora I cinjenice da se neke gramaticke forme javljaju pre odgovarajucih intelektualnih operacija.intelektualni razvoj.Lineberga.druge reci.veka to je postalo ‘’naucna moda’’ kod mnogih naucnih ljudi-filozof Ten.pristrasni posmatraci. Metode istrazivanja decijeg govornog razvoja Ovim metodama se ispituje misljenje.Time je dovedena u pitanje I kognivisticka (saznajna) teorija. Psihologija je znacajno doprinela proucavanju razvoja govora kod deteta.psiholog Vunt…Rezultati nisu bili bas spektakularni iz dva razloga: • • • 1.Moze biti I kraci (10-15 min) ali se primenjuje vise puta na dan. Traganjem nekih naucnika.prve recenice…Posle cetvrte ili pete godine dete prosiruje svoj recnik.Sustina Pijazeove teorije je u tvrdnji da se jezik izgradjuje na saznajnim sposobnostima.ispitivanja su vrsena na jednom detetu 2.pamcenje.emocije.dete pocinje da koristi neke reci I pre nego je u stanju da shvati sta one znace.nedelju pa cak I sat. Cinjenica da se kod deteta rano javljaju iskazi koji nisu jasni detetu.prirodnjak Darvin.a nedostatak je sto su vremenski uzorci prekratki.Jezik odraslih je osoben I semanticki I sintaksicki I nastao je kao rezultat prilagodjavanja odraslih jezickom I saznajnom nivou deteta.od pojave prve.podstice istrazivace na nova traganja u proucavanju govora kojim se roditelji obracaju deci. ‘’Dete je nasledno obdareno apstraktnom shemom gramatike pa mu je izlaganje jeziku sredine potrebno samo da bi usvojilo posebna gramaticka pravila karakteristicna za maternji jezik’’ Psiholozi Pijazeve skole se ne slazu sa lingvistima I tvrde da jezik odrzava misljenje. pojava I upotreba leksike… 1.artikulacija.Pod uticajem ove teorije sezdesetih godina nastaje psiholingvistika.Nije dovoljno da dete bude izlozeno jeziku pa da ga I prihvati.Prednost je sto je objektivnost znacajna I visoka -rezultat ce biti pouzdaniji ako ispitanici ne znaju da se ispituju. 2.ispitivanja su obicno vrsili roditelji tj.ciji je zacetnik Noam Comski. Metoda vremenskog uzorka-neekonomicna je jer je za nju potreban duzi vremenski period (nekoliko godina) pa se skracuje na jedan dan. Direktna ili biografska metoda-prati razvoj govora u najranijem detinjstvu.Njegova teorija sadrzi tvrdnju da je jezicka sposobnost urodjena I nezavisna od drugih sposobnosti.Prednost je sto govor prati neko ko je u stalnom kontaktu sa detetom a mana je sto zapazanja roditelja nisu uvek sistematska. • • • • • • • • • • .pogotovo pojavom teorije generativno-transformacione gramatike.dovode do pojave da u ljudskom bicu postoje bioloske predispozicije za govor jer se on javlja samo kod ljudi.

Dobar test ima svoju: -validnost-da meri ono sto treba da meri -relijabilnost-pouzdanost tj. Metod uzoraka aktivnosti.dijaloga sa drugom decom.Da bi dete izgovorilo glasove maternjeg jezika potrebno mu je 6-8 godina.to je spajanje pojedinih glasova u slogovema-ma.• 3.ba-ba • • • • • • • • • • • • • • • .H tj.krikom 2.Iprvi plac je glasovna aktivnost deteta.Glasovi beba samo delimicno lice na glasove u nasem govoru.Moze biti diferencijalni-ispituju se relativne razlike u govoru medju decom.javljaju se govorne konstrukcije ‘’gu’’ I ‘’agu’’ 3.vezba ih I ponavlja. Prvi glas koji se javlja u decijem placu je glas A. guturali. Razvoj glasovne strane govora Da bi se moglo uspesno delovati na govor deteta moraju se prvo upoznati osnovne karakteristike tog govora.prvi deciji glasovi ispoljavaju emotivna stanja deteta.Suglasnici se javljaju pri kraju prvog meseca.10.podrazumeva pracenje govornog ispoljavanja deteta u toku aktivnosti: igre.Metoda testova.15 min.Cilj je utvrdjivanje da li dete poseduje I u kojoj meri ono sto se ispituje.Period plakanja-prva polovina prve godine.Ucenje mora uvek da bude motivisano.Jos od rodjenja dete ima donekle razvijen govorni aparat.koristi se za ispitivanje razlicitih vidova decijeg govornog razvoja.stanja prijatnosti ili stanje neugodnosti.rada. 4.svadje…Vreme pracenja je ograniceno na unapred odredjeno vreme-5.Asocijativne metode-sustina je da se deci daju odredjene reci kao podstrek a zatim se beleze one reci koje detetu padnu na pamet.Period plakanja-pocinje sa prvim placem.zatim glasovi E I I a zadnji su O I U.prvo konsonanti K.G.Krajem prvog meseca dete proizvodi oko trideset glasova a posle dva-tri mececa I do sto dvadeset.prethodnu proveru -objektivanost-rezultati ne zavise od ispitivaca -standardizovan-ima odredjene merne karakteristike 5.Beba podrzava glasove iz okoline. Krajem prvog meseca se javljaju I prvi slogovi pa se taj period do treceg meseca naziva I period spontane vokalizacije.Ovaj period se naziva jos I pripravni period jer sluzi za izrazavanje stanja deteta.jela. Postoje cetiri perioda: 1.Testovi mogu biti individualni I kolektivni.Period gukanja-u drugom mesecu I pitice od guturalnih glasova.Ucenje glasova se sastoji u zaboravljanju onih reci koje se ne cuju u govoru sredine I ustaljivanju samo onih koje se cesto upotrebljavaju I ponavljaju.

zuljece cipele.djak-djakovi. novostvorenih reci nastalih na osnovu sopstvenog iskustva.Ako je imenica poznata detetu.Reci koje se pojave a ne zazive odmah se zaboravljaju.specificnosti oblikovanja glasova. Svaka nova rec koja se pojavi pokazuje tendenciju da se umrezi.Sve ostale reci se vezuju za nju.pojava glagolskih vremena. • • • • • • • • • • • .• • • • 4.izmisljene reci (strugalice.glagol se lako povezuje sa njom I bez objekta.Devojcice izgovore prve reci pre decaka. Razvoj decijeg recnika Prosecni deciji recnik oko druge godine iznosi oko 37 reci a kod govorno razvijene dece I do 120.pridevi ih obogacuju kvalitetom I kvantitetom a brojevi odredjuju njihovu kolicinu. -Morfofonemski-gramaticki oblici jednine I mnozine.Medju tim recima je I veliki broj neologizma tj.Osnovne vrste reci koje se prve pojavljuju su imenice.zajednicke imenice..pocetni glasovi.’’gde su mama I tata?’’ Jezik postaje posrednik izmedju sveta I deteta koji mu pomaze da sredi utiske koje je steklo delovanjem spoljnih faktora.predlozi.pridevi.prilozi. Jezicki faktori decijeg govornog razvoja U govorno-jezickom razvoju postoje raznolikosti koje se ispoljavaju kod sve dece.U ranom govoru dece prvu fazu cini imenovanje predmeta I zato preovladjuju imenice.crveca jabuka…)Upotrebljava oblik iako ne zna koja mu je funkcija.prosti veznici.brojevi. Znacajan cinilac u ranom ucenju govora je majka I ako je ona izvor prijatnosti I sigurnosti njen govor se imitira I podrzava.To su specificni neologizmi koji se dele na: -Leksicke-ne postoje u recniku odraslih.One se sastoje u vremenskoj dimenziji javljanja.zamenice.Recnik se moze povecati za oko 1000 reci godisnje.Zamenice se odnose na imenice.nepromenljivih reci… Zajednicko za svu decu je da svaki normalan razvoj tece kroz ove procese ali svaka na svoj nacin I kod svakog deteta drugacije.Rec PAPA za dete moze da znaci’’gladan sam’’.padezni nastavci. Pojava prve reci Pojavi prve reci prethodi razumevanje reci odraslih. Razvojni red usvajanja kategorija reci je sledeci :vlastite imenice.od 24 do 36 meseci.glagoli.Posle tog perioda vec se radi o zakasnjenju I to utvrdjuje strucno lice.kada dete shvata potpuni smisao kratkih I jednostavnih recenica. Neke reci imaju za dete veci jezicko-mentalni znacaj nego sto odrasli mogu da predpostave.gramatickih formi.predlozi (paspasovi.Period razumevanja tudjeg govora-pocetak druge polovine prve godine.Prve reci se javljaju u 15 ili 16 mesecu a mogu I kasnije.lupalica…) Dete ovo reci stvara slucajno I spontano.pa se tek kasnije ponovo obnavljaju.

pojavama…) -heuristicka (saopstavanje otkrica.Signifikativna (oznacavajuca).odnosi se na razvoj decijeg recnika I sposobnosti da stvari oznacavaju recima.usvajajuci maternji jezik.Mogu se koristiti metode • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . Jedan od uslova dobrog I uspesnog rada sa decom jeste ispitivanje tj upoznavanje govora dece.Recenica je I samo jedan glas kojim dete izrazava neko svoje stanje.osobama I samom sebi.• Ne mozemo uzeto kao gotovo ono sto dete kaze nego treba videti sta ono podrazumeva pod onim sto kaze(semantiku).Tu spada govor kojim dete izrazava svoje misljenje.glagol I objekat (ja hocu igracke) Da bi se govor razvio dete treba da zeli da govori.u trecoj fazi se javljaju pravilne strukture recenice.Prve reci su izrazavanje odredjenih potreba. Funkcije govora predskolskog deteta Funkcije govora mogu da se razvrstaju u tri faze: 1.drugu fazu odlikuje pojava recenice koju cine dve reci.glagol I objekat (vidi koka) 3.zelja… Recenica je sadrzana I u prvom decijem glasu.U periodu od 18 meseci do tri godine on uocava nekojiko faza: 1.skrece paznju na sebe.subjekat.saznanja) -imaginativna (prica se o onome o cemu se masta) -ekspresivna (izrazavanje osecanja) -regulativna (uspostavljanje odnosa medju decom) 3.Privatna (egocentricna). Pojava recenice u decijem govoru Filip Malrije povezuje pojavu recenice sa izmenom odnosa prema predmetima.Uodgovarajucem trenutku deca treba da pronadju rec kojom ce oznaciti neki pojam.dete izrazava zadovoljstvo govorom.govor formiranja pojmova.vratima.natpisima na raznim mestima… 2.Deca predskolskog uzrasta treba da prepoznaju neke pisane znakove na etiketama.Takva ispitivanja se obavljaju spontano (belezenjem govora dece kada nas ne primecuju) I planski (sa utvrdjenim ciljevima).podrazumeva ucesce objektivnih faktora kao sto su slusalac I predmet o kojem se govori.pripisuje recima odredjena znacenja.Socijalna (komunikativna).U prvoj fazi se pojavljuju reci onim ili drukcijim redosledom od napred navedenog 2.Semantika je nauka u proucavanju jezickog razvoja jer dete.Ona moze biti: -fakticka (ako se njom saopstava o necemu sto se vidi) -obavestajna (prenos informacija o predmetima.

pokreti.friktivi S.recenica gramatickirelativno izgradjena. Jedna od karakteristika govora je I sinprakticnost tj.ne mogu se razlikovati boje. pojava da se ne razlikuju reci od predmeta koji oznacavaju (deca misle ako je duza rec veci je I predmet koji oznacavaju).slike.O..nervoza.prednjenepcani • • • • • • • • • • • .Nerazvijeni glasovi su uglavnom vokali E.do nepravilnog izgovora glasova I reci.Najveci broj poremecaja u govoru dece ogleda se u artikulaciji.DŽ. -Slab sluh dovodi do zakasnjenja u pojavi govora.Kod mladje dece govor se javlja posle izvrsene radnje a kod malo starije dece govor pocinje da prethodi radnji.Znacajan oblik je I egocentrican govor.Đ.D.Dete dovodi objekte u medjusobne odnose I to oznacava pocetak razvoja simbolicke inteligencije.Takvoj deci pomoc pruzaju logoped.Takva deca obicno cute.pricanja. -Problemi sa vidom takodje uzrokuju problem.razgovora.Č.Pred polazak u skolu deciji recnik je srazmerno bogar.Š.Formira se govor u sebi.ne ucestvuju u govoru I zaostaju u njegovom razvoju.proucavaju se I uopstavaju radi daljeg koriscenja. uska povezanost govora sa prakticnim aktivnostima deteta. • • Komunikativna sposobnost predskolskog deteta Govor I misljenje se razvijaju kao dve samostalne funkcije ali se vec u drugoj godini spajaju I povezuju.Sredinom druge godine dete pocinje da sastavlja prve dvoclane recenice. -Levorukost-u nasoj sredini sve je napravljeno za desnjake a prevezbavanje deteta u desnoruke ostavlja mnoge posledice: nemir.On sadrzi reci koje obelezavaju konkretni svet koji ih okruzuje.Deca tesko shvataju metafore I alegorije.afrikati Ć.lekar I vaspitac.gestovi.kojim dete izrazava svoja stanja I raspolozenja.Tada se javlja nominalni realizam tj. Zaostajanje I poremecaji u govoru Do zaostajanja I smetnji u govoru dolazi zbog fizickih I psihickih smetnji.do oskudnog recnika.Recenica se postepeno izgradjuje I u gramatickom smislu.situacioni govor postepeno prelazi u konteksni. Deciji recnik se u toku predskolskog perioda znatno bogati.agresivnost.prepricavanja…Podaci se unose u tabele.R.mokrenje… 1.opisivanja.plozivi T. Uprvim godinama dominira heverbalna komunikacija a kasnije dominira verbalna.koja potiskuje neverbalnu.Z. Govor deteta mladjeg predskolskog uzrasta je nedovoljno razumljiv izvan situacije I samo u sklopu okolnosti mozemo do kraja razumeti sta ono izrazava. Znacenje reci kod dece I odraslih se razlikuje u pogledu forme (ono sto se moze opaziti) I sadrzaja opstenja (deca se delimicno priblizavaju pojmovima odraslih).

U drugoj polovini prve godine života. zabavlja se svojim prstićima I uživa kad se stariji igraju s njim.mekog nepca ili nosa.Ovde spada I piskav. sa smislom posmatra igru druge dece.Cetvrtu grupu cine poremecaji u upotrebi jezika-afazija-posledica povreda u pojedinim mozdanim sferama.poremecaji u govornim organima.Ovi poremecaji dovode do osecaja usamljenosti.gotsko nepce.do osme godine I vise se javlja kod decaka nego kod devojcica.NJ. da vuče igračku na točkićima. 3. Od rodjenja pa do pola godine starosti detetova igra je spontana I uglavnom se sastoji od nekoliko motoričkih radnji. U trećoj godini se javlja imaginacija I dramatizacija I saradnja sa drugom decom.Trecu grupu cine poremecaji ritma-mucanje(nevoljno ponavljanje jednog istog glasa ili reci usled tonicnog grca) Mucavost se u najvecem broju javlja u ranom detinjstvo.Glasovi se izgovaraju kroz nos.Drugu grupu cine poremecaji u glasnosti. dete već pokazuje izvestan smisao za igru. Dragan Krstic. što znači da se dete igra na način koji je primeren njegovom uzrastu I razvoju.Do njih dolazi usled poremecaja rada glasnih zica. 4 .nepravilan rad resice.LJ. dete dolazi u dodir s mnogim predmetima koje baca. 4. Sa dve godine dete povećava interes za igračke.manje vrednosti. Sa 18 meseci dete može da nosi predmete.OBELEŽJA DEČJE IGRE Smatra se da decje igre imaju sledeća obeležja: Vrsta igre u načelu sledi pravac i stepen razvoja.suglasnici L. stavlja predmete jedan na drugi.Uzroci pojave nisu definitivno utvrdjeni: povrede mozdane hemisvere. Nakon što prohoda. dohvata. Govorni poremecaji se mogu podeliti na organske (dovode de usporenog govornog razvitka.vucje zdrelo. 2. ulazi u socijalne odnose sa drugom decom.uzroci psiholoske prirode…pa cak I kada je brza misao od sposobnosti da je izgovori.neprilagodjenosti… • • Najpovoljniji period za sticanje pravilnih I ispravljanje losih artikulacionih navika je period od pete do osme godine.zecja usna) I funkcionalni (na njih se moze uticati. • • • • • • • • • • • • .promukli I saputav glas.oni su sredinski ili psiholoski) Najvaznije je da se poremecaj blagovremeno otkrije I da na njemu rade strucna lica.

igra postaje sve formalnija – dete počinje da priprema posebnu opremu za igru. Poseban slučaj predstavlja težnja da se detetu nabavljaju “agresivne” igračke. teži da se igra u većoj grupi dece I pokazuje veći interes za izlazak napolje. Broj igara se smanjuje sa uzrastom I dete počinje da se igra sa velikim brojem Igračaka ali se “specijalizuje” za određene igre. a isto tako i vrsta igara i igračaka. filmovima. • • • • • • • • • • • • • 3. Od neformalne. zadržava se na onima koje je sam odabrao. Oko pete godine dete se vezuje za specifične projekte . Sa uzrastom se povećava vreme provedeno u specifičnoj igri – što je dete starije duže je u stanju da se zadrži na jednoj igri. trebalo bi se zamisliti .). dogovara se s drugovima I drugaricama o pravilima I trajanju igre. Na starijim uzrastima opada značaj igračaka ali se kao problem mogu pojaviti modeli ponašanja prisutni u stripovima. serijama i sl. teži da se igra u grupi sa 2-3 deteta. ali u odgovarajućoj. jer razvoj agresivnih obrazaca ponašanja dece može predstavljati izvor mnogih nevolja za dete u kasnijem životu. danima se zadržava na onome što je započelo (gradi kuću. Igračke se menjaju iz naraštaja u naraštaj. a to ga nagoni da u ograničenom vremenu vrši odabir igara. 2. U našim medijima je sve više prisutno nasilje i činjenica je da je to deo naše stvarnosti idete treba da bude upoznato sa svim stranama društvenog razvoja i ponašanja. Ponekad su jeftine igračke mnogo interesantnije i korisnije detetu nego skupa igračka koja ne opravdava funkciju unapređenja razvoja deteta. obično istog pola. ono ima sve više obaveza I smanjuje se vreme igre. Igra ima poseban značaj za razvoj deteta. Ukupno vreme igre se smanjuje s uzrastom – kako je dete starije. Igračka ne mora biti dobra ako je skupa. U stanju je da se više vremena zadrži na jednoj igri koja je u skladu s njegovim sposobnostima. PITANJE IGRAČAKA Igračke imaju značajnu ulogu u razvoju deteta. Kao i ostala bića dete u sebi nosi i agresivne naboje i nema ničeg lošeg u tome da ih kroz igru spozna ali ukoliko dete traži samo takve igračke. IGRA KAO DIJAGNOSTIČKO I TERAPEUTSKO SREDSTVO .• • U četvrtoj godini dete razvija složene ideje. n. realnoj proporciji. ali igračke su toliko dobre koliko potpomažu razvoj stvaralačke ličnosti u detetu.pr.

psihološki svet na očigledan način biva ispoljen u igri. Dokazano je da igra može da “isprazni” neki detetov psihički naboj . i uz pomoć terapeuta razvija svoj kriterijum ponašanja. kao iizbor i aktivnosti Vaspitač je model upotrebe govora. izbor sredstava i materijala .pomoću kojih stupa u kontakt sa odraslima i zahvaljujući tome dete razvija i jezičko ponašanje. Zbog toga i roditelji I drugi laici mogu donositi ocene o razvoju deteta. partner u komunikaciji i aktivan slušalac dece ŠTA MOŽE DETE? NASLEDNI ČINIOCI Dete rođenjem poseduje socijalne sposobnosti – plač. Međutim.Često i samo nesvesno svojih problema. zasnovane na posmatranju ponašanja tokom igre. Transportujući svoje odnose sa sredinom na igračke.• • Detetov unutrašnji. gukanje. igra može delovati mnogo intenzivnije na dete. Psihološki mehanizmi deteta ispoljeni u igri mogu biti tanani i složeni. kvaljitet odnosa između dece i odraslih. sa odrešenim ciljem Ovo shvatanje govora određuje mesto deteta u vaspitnom procesu. RADA IVANOVIĆ 5. SREDINSKI ČINIOCI • • • • • . razrešuje konfliktne situacije. što zahteva dug I strpljiv znalački rad stručnjka uz saradnju roditelja.Govor je socijalna kategorija koja se uči u aktivnoj komunikaciji i interakciji sa drugima Dete ima potrebu za kontaktom ikomunikacijom sa odraslima • • • • • • • • • • Za proces razvijanja i usvajanja govora bitna je KOMUNIKATIVNA POTREBA GOVORA I AKTIVNOST DETETA Akcenat sa glasovne strane pomera na KOMUNIKACIJSKI I INTERAKCIJSKI PRISTUP Komunikacija označava usmene razmeneporuka između najmanje dve osobe. dete ih ispoljava simbolički. Dete i jezička komunikacija . smeh. dete svoje neurotsko žarište dovodi pod kontrolu. ulogu vaspitača. Igra deluje na dete kao što umetnost oslobađa i “čisti” odrasle. prenosnik jezičkih znanja. naročito ako je vođena od strane stručnjaka i usmerena na žarište neurotskog ponašanja.

formiranje pojmova • • • • • • • • • • • • • • • • • • .To je stavljanje deteta u situaciju da govori da praktikuje upotrebu govora u interakciji sa drugima. dete je ovaldalo glasovima mogućno je da neka deca još teže izgovaraju glasove š.ž.Problem predstavljaju neki relac ioni izrazi: manje .. dugačko – kratko.Ima problem sa : složenijim konstrukcijama : „ako. pre – posle .Kvalietet komunikacije i inter akcije između deteta i drugih socialnih ahtera zavisi razvoj govora. upitne i odrične rečenice. INSTRUMENTALNA izražavanje želja zahteva protesta.dž.Bitno je bogaćenje rečnika i diferencijacija značenja reči ( semantika ). REGULASTIVNA upravljanje ponašanjem drugih EKSPRESIVNA izražavanje osećanja HEURISTIČKA postavjanje pitanja IMAGINATIVNA stvaranje igrovne izmišljene situacije OBAVEŠTAJNA davanje podataka ono me što sagovornik ne zna PERFORMATIVNA davanje obećanja PRIVATNE JEZIČKE IGRE različitog tipa vežbe glasovima slovovima variranje reči GOVOR kao sredstvo mišljenja.Dobar deo poruke je sadržan u samoj situaciji pa je razumljiv odraslom..više .đ. Ono razvija Komunikativne (socijalne) funkcije govora.r... KOMUNIKATIVNE INTERAKCIONA ILI FATIČKA održavanje kontakta sa odraslima. Na ranom uzrastu govor deteta situacioni ili inplicitan.onda“ ili sa vremenskim odnosom između dva događaja. VAŽNO JE ZNATI U predškolskom periodu je značajno prevođenje deteta na ekspicitni govor koji je prilagođen sagovorniku i komunikaciskoj situaciji. Sa tom decom se radi individualno – vežbe artikulacije kroz govornu igru a ne sa celom vaspitnom grupom. U svakodnevnom životu dete ovladava govor složenijjim jezikom...Pored emocionalnih odnosa nužna je praktično-sociona razmena između deteta i odraslog.Dete razvija svoje govorno ponašanje.• Uslovi su sredina u kojoj dete živi i odrasli koji se bave detetom.glasovima i uči za šta kako da upotrebi. Dete u okviru sintakse koristi potvrdne.. FUNKCIJE GOVORA Kada je u pitanju glasnovna strana jezika .

p.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • GOVOR za upravljanje sopstveni ponašanjem .lutaka i senki dijafilmovima Upoznavanje sa svetom : video slika . pantomime i sl. Razvijanje govornog stvaralaštva : jezičke igre .grafički govor. dramsko-jezičke igre. pisma. procenjivanje komunikacije sposobnosti dece i planiranje individualnog i grupnog prilagovađanje govora mogućnostima dece . Problem se prevazilazi metodama učenja razgovorom sa različitim sagovornicima i slično. pozorištem. za razvijanje slike o sebi. VAŽNO JE ZNATI : Teškoće u komunikaciji javljaju se zbog nedovoljnog poznavanje jezika i nespopsobnosti da se stavi na stanovište drugog ( egocentrizam ). POTREBE DETETA U JEZIČKOJ KOMUNIKACIJI Otkrivanje sopstvenih mogućnosti izražanja i komuniciranja : neverbalni.verbalni. jezičkomuzičko i jezičko-likovno stvaralštvo. ( u knjizi ima još ovo su po meni najbitnija ) ULOGA I POSTUPCI VASPITAČA U RAZVIJANJU JEZIČKE KOMUNIKACIJE rada stvaranje prijatne podsticajne atmosfere u kojoj se govor koristi u igri i druženju. Ovladavanje raznovrsnom upotrebom govora : izražavanja svojih želja i potreba Održavanje kontakta sa drugima izražavanje osećanja i unutrašnjih stanja Obrazlaganje svojih postupaka i i deja Obaveštavanje davanje uloga Upravljanje sopstvenim ponašanjem Ovladavanje sposobnošću da se govori pred većim brojem judi Upoznavanje i usvalanje naziva predmeta i pojava Upoznavanje tvorevinama iz narodne i umetničke književnosti naših i drigih naroda Upoznavanje i igranje tradicionalni igara Upoznavanje sa filmom.

i van pedagoške ustanove sačinjavanje pozivnica za svečanosti stvarna telefoniranja pričanje o onome što decu interesuje.trijadi.pokušaj probaj jasnije.aktuelnosti formiranje pravila zajedničkog življenja.sa celom grupom menjanje sastava grupa po različitim kriterijumima razumevanje za verbalne teškoće dece i poseban rad sa decom koje zaostaje u razvoju uvažavanje dečijih jezičkih tvorevina.dodir .slušam te) biranje sadržaja i sredstava koja su bliska interesovanjima dece uvažavanje stvaralaštva dece i istraživačkih sklonosti praktikovanje rada u malim grupama u parovima.• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • korišćenje različitih verbalnih i neverbalnih podsticaja ( osmeh.dece i odraslih. Situacije su : nega i pomoć detetu prilikom uzimanja obroka pričanje o sadržajima odgovaranja na dečja pitanja pričanje doživljaja razgovori dece između sebe.pogled.beleženje objavljivannje. ( u knjizi pročitajte. SPECIFIČNE JEZIČKE AKTIVNOSTI .ima još ) JEZIČKE IGRE I AKTIVNOSTI ŽIVOTNO PRAKTIČNE I SLOBODNE AKTIVNOSTI jesu osnovni okviri koji je najpogodnijeza upotrebu govora. Odrasli treba da koriste sve situacije za govorno aktiviranje dece.prezentovanje učestvovanje u komunikaciji kao partner ili kao zainteresevan. Sve ovo jesu prirodne komunikacije u kojoj dete koristi govor i uči za šta ga sve može upotrebiti.

„ šta je dalje bilo ? kako se završio njihov razgovor ? „ IGRE I AKTIVNOSTI ZA PRAKTIKOVANJE KOMUNIKACIJSKE UPOTREBE GOVORA Praktikuje se ako je dete stavljeno u situaciju da govori . da razmenjuje iskustva da varira govor na različite situaciječ. IGRE PREPOZNAVANJA I UOČAVANJA „ kako pokazujemo kako smo ljuti?. pantomina ) . slanje pozdrava rukom. Tako se uspostavlja poželjna komunikacija. slanje zvukova ( zvuk sirene ) • • • • • • • • • • • • • • • • • IGRE ZAMIŠLJANJA : Deca zamišljaju da rade ili nose nešto što je teško. .razmena u parovima. Kombinacije različitih formi rada : lično izjašnjavanje.ostala deca prihvataju slanje signala rukom .veseli.• • • Sem životnih situacija u predškoslkim ustanovama organiziju se jezičke aktivnosti kao posebne aktivnosti u kombinaciji sa drugim aktivnostima. Za tumačenje i imitiranjem mogu se koristiti različita sredstva da se protimače neverbalni signali i prevedu u verbalni plan.Zadatak je odraslih da prepoznaju.Ostala deca ga imitiraju.Primenjujući u radu različite tipove neverbalnih igara i aktivnosti ( gestovne igre.Na primer nošenje sladoleda u kornetu na velikoj vrćini.zamišljeni.tumače i adekvatno reaguju na poruke upućene neverbalnim putem. deca se drže za ruku slanje poruka namigivanjem . NEVERBALNE IGRE I AKTIVNOSTI Neverbalni govor je utkan u dobroj meri u sve komunikacijske situacije.kako se pozdravljamo ?kako tražimo tišinu? “ U okviru ovoga su i tumačenja neverbalnih signala šta znači ti signali ? IGRE O PONAŠANJA NA NEVERBALNOM PLANU : prikazivanje zanimanja – pogađanje o kome je reč prikazivanje različitih radnji pričanje priča pantominom i prevođenje na jezički plan slanje signala : jedno dete izvede pokret. glavom ili kombinacijom.

heurustička upotreba govora .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Funkcije govora treba razvijati različitim sistemima igara.Kada završe vodi se razgovor da li su lutke isto obučene itd.( Opis igara u knjizi) obaveštajna upotreba govora obaveštavamo : – – – – – sastavljanje zajedničkim aktivnostima sa decom sačinjavanje obaveštenja humorističkog karaktera obaveštavanje telefonom slanje telegrama o polasku i dolasku vozova izveštavamo: o razpoloženju u vaspitnoj grupi o tome kako smo proveli dan deca ulaze u uloge izveštavača sa različitih mesta telefoniranja : učenje pravila telefoniranja razgovori između dece u grupi sa decom drugih grupa sa vaspitačicom sa kuvaricama sa mlađom decom davanje uputstava i naloga : cilj : deca razvijaju sposobnost prilagođavanja govora trenutnoj situaciji OBLAČIMO LUTKE ( IGRA SA ZAKLONOM ) Aktivnost se započinje izsećanjem lutaka od kartona i prikupljanjem odeća za lutke. igre slušanja u komunikaciji.

skeč.U dečijim pitanjima se manifestuje razvoj dečjeg duha. Oni nastavljaju • • • • • • • • • • • • • • • • • • . U tom trenutku dete je stvaralac reči koju izgovara u ritmu koji samo izmišlja .Pitanja imaju različitih karakter.• Deca često postavljaju pitanja. kombibujući različita izražajna sredstva.kada shvate da se ta vrsta stvaralaštva uživa od strane vaspitača.Smešne reči.Odgovori odraslog treba da budu prilagođeni dečjim mogućnostima. obaveštavanje. stvaranje pitalica odgonetanje nepoznatih predmete igre tipa kviza da-ne ( opis igara u knjizi ) Pitanja suprotnog značenja U početku ih započinje vaspitač a kasnije i sama deca mogu da izmišljaju Ekspresivna upotreba govora Deca izražavaju emocije na različite načine.teške.. Stvaranje imena pesama besmislica O dece se traži da izmišljaju imena gradova prema nekom cveću ( Neven grad ) .sedme godine je pravi period zapitkivanja.kratke..što je produkt intelektualne radoznalosti. Stvaranje priča vaspitač priča priču.Takve tvorevine nastaju kada deca ugledaju vaspitača ( ma-ri-ja .ne volim. Jezičke tvorevine koje nastaju spontano nazivaju se „ ekiki „ .igre rečima sa različitim nastavcima .saznanjni i komunikativni karakter. ) Potrebno je organizovati aktivnosti u kojima deca govore o onome šta su videla . reči na eč: meč. čula .želim.Neki put to su pitanja za cilj samo održavanja kontakta sa drugima..dugačke.Za to treba imati osetljivost i razumevanje.tople reči. osetila.Rečenica počinje : ja volim. Treba korisiti iskustvo dece.. Polazi se od shvatanja da su imaginacija i stvaralaštvo opšte ljudske sposobnosti koje treba negovati od ranog detinstva...po životinji ( Ježograd ). doživile .. Od šeste. I pesma može da bude dobar podsticaj za razvoj mašte.kreč.Oko treće godine javljaju se pitanja koja imaju za cilj imenovanje .tužan sam .U procesu vaspitanja uvažavamo dečju potrebu. Imaginativna upotreba govora Je korišćenje govora za stvaranje situacije.ma-ri –ja. Treba poći od iskustva dece : igra slogovima.ali ne do kraja.Mogu se koristiti kartice sa likovima.. Mogu da stvaraju pesme.

istih reči koje različito znače stvaranje deminutiva i augmentativa stvaranje onomatopejskih reči beleženje čudnih reči.dogovaranja.proširiti i aktivirati dečiji rečnik : izmišljanje poređenja : lep kao.izrada scenskog dela .jedan počinje drugi nastavlja. Igre za bogaćenje dečjeg rečnika Igre u kojima se može obogatiti. . nalaženje sličnih reči.slobodne dramske improvizacije.izvođenja i procenjivanja.istraživačko.manipulativno.spravljenje foto albuma .dogovaranja .predlaganja..stvaranje grupnih slikovnica .Uključivanje dece u svim fazama rada misaono . Počev od planiranja i izbora ideja .stripa .formiranje grupne biblioteke .dramatizacija govornih umetničkih tekstova .• • • • • • • • • • • • • • • • - kombinacija sa dramskim izvođenjem smišljanje priče po datim rečima koje deca izmišljaju pričanje po crtežima.Govorne aktivnosti su sastavni deo kompleksnih aktivnosti i imaju funkciju iznošenja ideje .. golubarnik traženje najdužih reči značenje naših imena KOMPLEKSNE AKTIVNOSTI U sebi sadrže različite tipove aktivnosti.retkih reči nabrajanje staništa životinja: štenara .panoa • • • • • • • • • . nabavke materijala.kombinovanja.stvaranje dečjeg lista . .

Treba imati u vidu i da razvojna norma (ono što oko 75% dece ima u govoru u određenom uzrastu) odstupa od književne norme (naročito ako se govor sredine u kojoj dete raste ne poklapa sa književnim govorom). Razvojni redosled se javlja u svim segmentima dečjeg razvoja (u motoričkom. oralnost pre nazalnosti. Razvojni redosled uslovljen je uzrasnim mogućnostima deteta i individualnim tempom razvitka (svako dete ima svoj tempo) tj. usana i mekog nepca.). To znači da će dete kada je reč o fonološkim osobimana glasova po redosledu usvajati: vokale pa konsonantnost. trajnonost i trenutnost pre svih ovih osobina i pre će usvojiti reč pa onda rečenicu. zuba. Primer: na prelazku iz jedne u drugu fazu (reči u rečenicu) dete toliko toga želi reći (a još ne ume) da ponekad počinje da zamuckuje. a odrasli su u brizi u stanju stvoriti problem od jedne razvojne pojave. brzinom prolaska kroz određene razvojne faze. mada često nije u pitanju poremećaj.. moralnom ponašanju.snimanje različitih aktivnosti dece i vaspitača 6. Na primer: u usvajanju pojedinačnih glasovnih crta u okviru iste foneme (najmanje značenjske jedinice). u jezičkom razvoju.. PREDUSLOVI Stupnjevitost razvoja i stalnog redosleda stupnjeva razvoja dečjeg ponašanja uočena je još sa Piježeom. kognitivnom. kao i različitim trajanjem razvojnih faza. On je čvršći kada je reč o artikulaciji – javlja se i u najsitnijim osobinama glasova. • • • .• • • • • • • • • • • • • • . pregradnost i strujnost pre visoke i niske tonalnosti. koji služe da prekinu ili menjaju zvučnu ili bezvučnu struju vazduha u značenjske glasove aktivnosti koje menjaju veličinu i oblik usne duplje (što je neophodno za rezonancu tona) (u širem smislu) obuhvata i obrazovanje i izgovor glasova jasnost i razgovetnost glasova. bezzvučnost pre zvučnosti. STUPNJEVITOST RAZVOJA ARTIKULACIJE – Smiljka Vasić ARTIKULACIJA = proizvođenje konsonantskih glasova menjanjem vazdušne struje pomoću pokreta jezika. (govorno funkcionisanje pomoću njih) proizvođenje govornih glasova izgovaranje biti povezan u govoru obrazovanje glasova u vezani govor pokreti i položaji govornih organa tokom govora.

zatim u sredini.. • • • • Obe osnove tj. istim univerzalnim principima fonologije. neki odnosi.. bol i sl. intenzitet. zatim sintakse algebarskog tipa. Govor počinje da se uči od trenutka kada je beba zaplakala – prva glasovna fonacija uslovljena fiziološki uspostavljanjem samostalnog disanja). (Na primer: dete će prvo usvojiti finu muskulaturnu motoriku. Čoveka karakteriše razlikovanje konkretnog od apstraktnog (u fonemskoj analizi) pa se tako on može služiti govorom. dolazi do smanjenja broja reči. Po Linebergu zato čovek (za razliku od životinja) i ume da govori jer može (ima tu podlogu). što je uslovljeno prirodom i opsegom dečjeg akustičkog pamćenja na određenom uzrastu i mogućnostima akustičke analize i sinteze glasovnih osobina u sastavu reči. se oslikavaju i u razvojnim govornim fazama u toku učenja. govorni organi (pluća. Razvojni redosled usvajanja glasova ogleda se i u zavisnosti od mesta obrazovanja i ponašanja vazdušne struje (redosled usvajanja konsonanata-na kraju pitanja)..).• JEZIČKE UNIVERZALIJE su one jezičke osobine koje su zajedničke za sve jezike sveta. a ritamska struktura se uči sa otkucajima majčinog srca. Te izražajne glasove (=Darvin) beba proizvodi u stanjima nezadovoljstva (glad.. osećanja.. jedinstvenim.) ili • • • • • • • • . Uslovljene su podlogom jezika i to: biološkom . predmeti. FAZE (TOK NORMALNOG GOVORNOG RAZVOJA. pa tek onda grupu afrikata i kontrolisati njihovu upotrebu u različitim glasovnim kontestima). vokalska i konsonantska struktura. Čak i pri teškim poremećajima.podloge..) i fiziološkom (zdrava senzomotorna osnova). ali i po mestu javljanja pojedinih glasova u rečima (prvo se usvaja pravilan izgovor glasova na početku. pa na kraju reči).. preduslovi. ispravna zvučna slika glasova i procena pravilnog izgovora prethode pravilnoj artikulaciji glasa. dušnik. dok okolina odmah odgovara.dobar govorni aparat tj..). U čoveku je usađena potreba da govori i da uči da govori. Tu postoje svi elementi neophodni za govor: trajanje. se nekim rečima obeležava na svim jezicima sveta. Razvojne faze dece takođe utiču na govor (u fazi predpubertetske pometnje dece opada sposobnost čitanja. Zasnovane su na opštim. Opažanje pravilnog izgovora. NJEGOVI PRINCIPI I ARTIKULACIJA) Neki naučnici tvrde da se ritamski elementi govora usvajaju u materinskoj utrobi. pri opisivanju se u količini verbalizacije javlja pad. kvalitet. jezik. sintakse i semantike (kao na pr. deca uče da govore (slaboumni mogu razviti neke govorne aktivnosti i sl.). uprkos kulturnim varijacijama. zubi.

Suviše brižna majka. Varira u opsegu između 47-66 nedelja.E čak i nekim pregradnim glasovima. Prvi oblik socijalizovane vokalizacije nastaje na relaciji odnosa majka – dete. osobu. Beba sa 3 meseca ima 100-200 raznovrsnih glasovnih varijacija. te ona ima manipulativnu. U sr-hr. Zato su prve • • • • • • • . Halo-faza u toku druge godine prelazi u rečenicu od 2 reči.5 meseci (pod uslovom da ona nije ona koja podseća na reč odraslih već i ima za dete svoju jezičku funkciju. jeziku ima 30 fonema. Napredna deca je izgovore oko 9. a nezadovoljstva su unjkavi-sadrže veći stepen nazalnosti. jer ono treba da nauči da se vokalizacijom komunicira. Oni za izraz zadovoljstva odlikuju se oralnošću. Naredna faza se javlja još pre nestanka prethodne. PREGRAMATIČKI PERIOD ili PERIOD DEČJEG JEZIKA (0-3 godina) je period kada se javlja prva reč (6 meseci – 2 godine). meseca. instrumentalnu i ekspresivnu funkciju. Po Širlijevoj to je 15 meseci. Devojčice počinju da koriste prvu reč nešto ranije od dečaka. godine treba pronaći tome uzroke. (Po tome majke razlikuju potrebe koje izražava dete plačom). Prva reč za dete ima i funkciju rečenice (mama=mama žedan sam) – reč-rečenica. Prvo kontroliše intenzitet i trajanje glasa kao i intonacionu strukturu govora (Ozgud). Ti glasovi nastaju usled slučajnih prepreka vazdušnoj struji na putu od grla do usana. reč ne javi do kraja 2.kada je zadovoljna. ni podsticaji). za šta nadalje ne postoje uzori. prvi usvojeni glasovi su oni koji se obrazuju počev od usana ka grlu (p – b – t) i to u svim jezicima. kao i suprotno može negativno uticati na saznanje bebe da se govorom može kontrolisati okolina tj. Dete se igra govornim organima kao što se igra sa rukom. Prva vokalizacija nije i pravi govor kao što ni prvi udvojeni (ponovljeni) slogovi nisu prave reči (ma-ma. halo-faza ili situaciona reč. pa će dete svesti učenje na toliko (zaboraviće ono što je nekada bilo u stanju obrazovati. sa elementima vokala prednjeg reda tipa A. ali kada se počne sa učenjem artikulacije u rečima. a nisu odgovor na spoljne draži. Učenje artikulacije se sastoji iz utvrđivanja onoga što se u maternjem jeziku javlja i zaboravljanja onoga čega nema u njegovoj fonematskoj strukturi.. a čega nema u govoru okoline. situaciju). a ako se 1. u toku treće godine u 3 reči. nogom i nastaje nov dijalog dete – okolina ono (naročito u stanjima zadovoljstva) vokalne glasove postepeno zamenjuje SILABIČKOM slogovnom vokalizacijom.. Dete počinje da reaguje na određene grupe glasova kao da imaju značenje i da ih koristi kao imena. Odojče počinje prilagođavati slučajno proizvedene glasove onima što čuje u svojoj okolini. Ovaj period se naziva i PERIOD SPONTANE VOKALIZACIJE jer nastaju pod uticajem unutrašnjih činilaca i potreba. u izvesnoj meri se odlaže govorni razvitak deteta. Prvi slučajni glasovi iz bebinog repertoara se javljaju počev od grla ka usnama (na pr: h– k – g). pa-pa). Kod prosečnog jugoslovenskog deteta to je na uzrastu oko 15. • Sa rastom bebe nastaje ekspanzija glasovnih varijacija. vezana je za određen predmet. Sa uzrastom se povećava broj reči u rečenici i njena složenost.

• • • • • • • • . Za kvantitativnu analizu dečjeg rečnika je važno kolikim fondom reči dete raspolaže. F. Delovi jezika – reči. mada je razvojni redosled isti kao kod devojčica. RAZVIJANJE I BOGAĆENJE DEČJEG REČNIKA – Smiljka Vasić REČI su elementi misli neophodni za proces mišljenja. K – G. Na pr. pa konsonanata (dete sa 3 g. poseduje 100% vokala i 66% konsonanata sh jezika). „On nije znao na koje mesto sada treba da ide“ / „On nije znao pravac“=jasnije izražava misao i zrelije je formulisana rečenica. Vaspitaču ovo sve olakšava pravljenje plana rada za razvijanje govorne kulture kada je izgradnja glasa u pitanju. dečaci nešto ranije. J. Najteže glasovne grupe sa najčešćim nepravilnim izgovorom (za sve uzraste) su: laterali. Artikulacija postaje zrela sa 7 – 8 godina. Š – Ž i R afrikati: C. papa. nana koje se oblikuju na usnama ili zubima. Razvoj rečnika deteta se posmatra kroz: povećanje broja reči korisnih za usmeni i pismeni vid izražavanja i kroz opseg različitih značenja u okviru jedne te iste reči. S – Z. Prvo se usvaja izgovor vokala. Zato treba upoznati sve vidove koje jedna reč može imati. Oni se lakše uče jer su vrlo vidljivi glasovi. tata. Redosled usvajanja konsonanata: plozivi: P – B. T – D. Stvaraoci literature za decu takođe treba da vode računa o rečima podesnim i potrebnim za određene uzraste i pravom značenju upotrebljenih reči kao i njihovom kvalitetu. Adekvatnost u izražavanju ne zavisi od broja reči. nazalni: M – N. ((Navesti sve što se odnosi na silabički i pregramatički period iz pitanja broj 9!)) Deca razumevaju govor znatno ranije nego što počinju da koriste reči u govoru. prethode rečenici kao složenijem obliku govornog ponašanja. baba. afrikati i fikativi pa zatim nazali. V. Ć – Đ i Č – DŽ. plozivi i na kraju vokali. frikativni: H.bebine reči: mama. • • • • • • • • • • • • U usvajanju glasovnih grupa i glasova postoji razvojni redosled.

su imenice. mesecu su sve reči imenice. u 23. • • • • • • • • • u 20. 23% glagoli. (Munc): 48% dece od 2 g. a zatim toga postaju svesni. Odnosi u prostoru su tesno povezani takođe sa znanjem i iskustvom. Povećanje fonda imenica postiže se dovođenjem deteta u dodir sa konkretnim predmetima.• Čim dete shvati da predmeti imaju svoje ime. izuzimajući uzvike. a 22% su ostale kategorije reči. I drugi su konstatovali: 50%-60% rečnika deteta uzrasta do 2 god. Deca postepeno saznaju i da neke reči imaju i druga značenja osim onih na koja su se navikla. 64% . Obeležavanje predmeta rečima je ranije nastalo od obeležavanja radnje rečima. koje ponekad nemaju pravo značenje (neologizmi) – deca ih izmišljaju po svojoj logici. Deca (kao i primitivni ljudi) pridaju magičnu vrednost imenima predmeta. U ranim uzrastima preovlađuju imenice. Prvo nejasno naslućuju.imenice. te se pojam određene reči za dete tek postepeno približava značenju opštog pojma reči za odrasle. bogaćenjem neposrednog dečjeg iskustva. moći ovladati njome-postati njeni gospodari. Prva reč sadrži funkcije svih ostalih kategorija reči koje će se iz nje posepeno izdiferencirati pod uticajem sredine. • • • • • • • . priloga i drugih reči (koji pretpostavljaju sposobnost apstrakcije) zavise više od stepena inteligencije i zrenja deteta. Zamenice i predlozi konkretno zavise od određenog stepena sazrevanja deteta. Opseg upotrebe prideva. a glagoli su uslovljeni zanimljivim dečjim aktivnostima i njihovim praktičnim interesovanjima. raznovrsnom i bogatom sredinom. Tako se javljaju novoizgrađene reči. Prve reči koje nauče dobijaju značenja u vezi sa specifičnim stvarima sa kojima su u dodiru iz neposrednog okruženja – vide ih. je sposobno da koristi zamenice JA i MI. 75% su imenice. Proširivanje fonda reči u rečniku deteta i poboljšanje njegove upotrebe postiže se bogaćenjem i proširivanjem materijalne okoline deteta tj. mes. 15% ostale reči. Dečja pažnja je usmerena na predmete koji su statični jer su lakše uočljivi. Po Šternu: u 15. Ona veruju da će ako saznaju ime stvari. U tom motivu je snaga radoznalosti u ovladavanju rečima. mes. počinje proces imenovanja predmeta. U dečjem govoru prva reč funkcioniše kao potpuna rečenica. Sposobnosti stičemo: (Gezel): 2 zamenice / sa 2 godine 3 zamenice / 3 godine 4-5 zamenica / 4 g. a menje od okoline i broja vitalnih interesovanja.

Genetički red usvajanja pojedinih kategorija reči kod dece je uglavnom: vlastite imenice zajedničke imenice proste veze I. Rasel ih naziva REČI-PREDMETI. MADA. Krajnji cilj bi bio osposobljavanje deteta da reči koristi kao fizičke fenomene tj. a koristimo i ističemo u govoru. kvadrat) brojevi prilozi. konj. već je veći pasivan. da ih pravilno čuje i izgovara i da sve karakteristike jedne reči vezuje za njen osmišljeni sadržaj. pa se kasnije i uče. ALI. razlikujemo učenje reči i predmeta i upotrebu tih reči u govoru. TAKO. Dakle. ali nisu isti.). one su u osnovnom jeziku deteta i mogu biti samostalno upotrebljene.• • • • • • • • • • • • • Tek nakon iskustvenog doživljaja deca postepeno usvajaju predloge poput ISPOD I IZNAD.. Prve naučene reči su očigledno imena pojedinačnih konkretnih i specifičnih predmeta. Rad na razvijanju dečjeg rečnika sastoji se ih razvijanja: rečnika koji koristimo u govoru rečnika koji koristimo u pisanju • • • • • • • . Uče se u susretu sa samim predmetom i ne zahtevaju reči pojašnjenja (pas. U zamenice pridevi za imenovanje osobina pomoću kojih predmeti mogu biti prepoznati (crvena lopta) apstraktne imenice (težina. samo je deo toga. za koji smo neposredno zainteresovani i o kojima želimo da sazna i naš slušalac. ZNATI JEDAN JEZIK = (Rasel) prikladno koristiti reči tog jezika i odgovarajuće postupati kada se reči čuju.. glagoli predlozi sa prostornim odnosima NA. Ono što učimo i znamo. Nesamostalne reči (ILI. Pitanje pasivnog rečnika (razumevanja i prepoznavanja reči) i aktivnog (rečnika upotrebe) takođe moramo uzeti u obzir jer ga ima i dete. ZATIM) dobijaju značenje i sadržinu uz druge.

U lingvističkom vaspitanju važnu ulogu igraju dečje pesmice. Na osnovu tog iskustva se vrši klasifikacija značenja reči. u 21. Ogden tvrdi da je rečnik od 850 reči dovoljan da se izrazi sve što je čoveku neophodno za život. Sve to ukazuje da je mnogo važnije raditi na tačnom usvajanju značenja pojedinih reči potrebnih u svakodnevnom životu. Prvo je potrebno uključiti reči iz standardnog maternjeg jezika koji se najviše upotrebljava u sredini u kojoj živi dete. Rečnik pisanja je širi jer mnoge reči traže manju automatizaciju. razgovorom o onome što je viđeno. a rečnik odraslog čoveka je u proseku oko 18-20 hilj. Za razvijanje dečjeg rečnika su vrlo korisne i slikovnice i knjige. nego na nasilnom povećavanju liste artikulisanih reči. Dikensa i Skota uzeto iz rečnika od 1. posmatranjem.• • • • • rečnika reči koje prepoznajemo pri slušanju i rečnika koji prepoznajemo pri čitanju.g. Govor gestova igra značajnu ulogu u dečjem govornom razvitku a posle se zamenjuje artikulisanim govorom. U 14. shodno svom uzrastu.000. Rečnik čitanja se bitno razlikuje od rečnika govora i pitanja. godini dečji rečnik iznosi 10 hiljada reči. Decu treba upućivati na ono što. • • • • • • • • • . koje nemaju intelektualni i emocionalni sadržaj Bogaćenjem i razjašnjavanjem onoga što se iskustvom steklo. U njima treba da budu zastupljene reči koje se najčešće javljaju u govoru. uočavanje. postiže se mnogo više nego prostim tumačenjem i formalnim uvećavanjem rečnika deteta. One uvode dete u novi svet reči i zadovoljavaju njegove potrebe za ritmičkim istraživanjem. Zato je najbolji vid vežbanja i proširivanja rečnika zahtevati od deteta da kaže i izrazi šta je neposredno videlo i osetilo. – 15. pa uključivati i reči koje su teže za izgovor. U rečnik deteta ne uvoditi relativno retke i teške reči.000 najčešće upotrebljavanih reči i da je to jedan od uzroka njihove velike popularnosti. ali ne izlaze iz okvira dečjeg iskustva. ako sa decom prethodno nismo savladali najopštije reči iz okvira njihovog svakodnevnog rečnika. Pored misaone osnove treba pomoći da savladaju artikulaciju tih reči i da uvežbaju njihovu upotrebu. Po Vodsu je u sedmogodišnjaka pisani rečnik obično za 50% bogatiji od govornog. mogu da zapaze. čulo i iskusilo. Sa godinama te razlike postaju manje uočljive. Opseg rečnika zavisi od individualnih razlika koje su na manjem uzrastu manje. Verbalizacija onoga što je dete iskusilo na osnovu čula je jedan od načina za upotpunjavanje značenja reči. Zanimljivo je da je 80% reči u delima Eliota.

odnosno pod uticajem sredine u kojoj dete živi. a to su: . Svako dete ima svoj put govorno jezičkog razvoja. Analiza govora omogućila je potpunije upoznavanje zakonitosti razvoja govornih reči. Individualnosti razvoja su očigledne. REČI SU SLEDEĆI: .frekvencija stimulacije od strane odraslih . U ovoj oblasti ukazala se potreba za proučavanjem nastajanja reči kod malog deteta tokom razvoja njegovog govora. ukoliko u njima ne postoji suglasnički spoj. razgovarajući o zbunjujućem za njih 7. brbljanja i tepanja (bablinga) . PREDUSLOVI ZA RAZVOJ STRUKTURE.neuromotorna povezanosti s perifernim govornim organima tokom gukanja. Polazeći od početka reči do izgovora po obrascu odraslih. Đorđe Kostić.• • • • Stalno treba da podržavamo dečje osmišljene govorne aktivnosti.verbalna memorija . dok vremenom ne dođe do osnovnih jezičkih zakonitosti. Spasenija Vladisavljević RAZVOJ STRUKTURE REČI Kada se majka i ostali ukućani obraćaju mališanu. • • • • • • • • • • • • • • .pojava početnih glasova koji se lako spajaju . odnosno konsonantni klaser. što bebama u potpunosti odgovara. na taj način nesvesno se utiče na razvojni put progovaranja deteta.uzrast deteta . pravila gramatike i ogovarajući rečnik. Ako su reči jednostavnije i prepune emocija.početna značenja reči. Progovaranjem između osmog. Prema Kostiću srpski jezik ima trideset glasova. U početku progovaranja dete može u potpunosti da izgovara jednosložne i dvosložne reči. pre svega bebi upotrebljavaju kratke najčešće jednosložne i dvosložne reči. dvanaestog i četrnaestog meseca dete savladava sve veći broj glasova. Tokom progovaranja mala deca su suočena i sa složenijim rečima trosložnim i višesložnim. jer bez njih ne mogu da se grade reči.razgraničenja sličnih fonema Jezik i govor nastaju posredstvom biološko-društvenih procesa.neometani fiziološki prenos informacije od izvora zvuka do korteksa .neometani prenos akustičke informacije auditivne percepcije povezane sa integracionim sistemom ostalih analizatora . što je suština razvoja dečijeg govora.

nepotpune reči .suprasegmentna struktura govora . intezivno se prepliću i to omogućava sve razumljivije iskaze deteta. Iz većine reči dete je izostavljalo klastere.brod meko .sladoled aje . Dalji razvoj glasova i upotpunjavanje reči kao i klastera.SUPSTITUCIJA SA POSTOJEĆIM GLASOVIMA meto .SUGLASNIČKI KLASTERI OD DVA GLASA bod . a njihov kvalitet poboljšava. od kojih glas S dete još nije izgovaralo i na taj način se stvarala nepotpuna reč npr.meso • • • • • • • • • • • • • • • • • .• • • • • • . RAZVOJ KLASTERA Do 14 meseci dete je savladalo sve vokale i suglasnike.slona adojet . One se upotpunjavaju i umnožavaju u zavisnosti od uzrasta. Kod skoro sve dece broj i vrsta glasova se uvećava. Slično je i sa rečima.postojeći glasovi iz perioda gukanja i bablinga .suglasnički spojevi . jer su počinjali glasovima S i L. a ponekad u periodu bablinga.duško ade .ajde 3. što utiče na složenost poktreta govornih perifernih organa.slatko 1.lampa opta . koji su se nalazili na početku reči.lopta 2. ona .staje ato . KONSONANTSKI KLASTERI Ampa .mleko duko .dalji razvoj glasova koji upotpunjava klastere i reči Istraživanja su pokazala da se klasteri stvaraju sa prvim progovaranjem između 12 i 14 meseci.

hladno popavja .olovka pite .REČI KOJE SADRŽE PO DVA KLASTERA ita .zrno 5. meseca mleko lopta bambi jedna 3.spava okaka .struja ino .popravlja DOBRO IZGOVORENE REČI SA SUGLASNIČKIM KLASTEROM 1.PERIOD do 24.drvo tuvenkapa .grožđe ano . PERIOD Do 21.trešnja gode . PERIOD Do 18 meseci nije se javila ni jedna potpuna reč koja sadrži klaster 2. KLASTERI OD TRI GLASA duvo .• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • paja .crvenkapa tuja .piše 4. meseca glava jakna digni .

nazale ( m. Glasovi su osnovni elementi govorne aktivnosti i nastaju skupljanjem i opružanjem mišića. To je glas koji dete već koristi u govoru ili glas kojim zamenjuje onaj glas koji još ne može da izgovara. Neki teže izgovaraju glasove ć. Glasovi imaju zajednička fizička svojstva. n. afrikati ( c. b. prekidi nastaju u sredini reči. u ) gde vazdušna struja prolazi bez prepreke. e. frikative ( f. Druga karakteristika zvučnih talasa je veličina amplitude od koje zavisi glasnost. z. g ) kod kojih vazdušna struja nailazi na potpunu prepreku. đ. r. t. 8 KAKO SE OBRAZUJU GOVORNI GLASOVI Govorni organi imaju ulogu u održavanju organizma. Ako se pauze u govoru nastale pri udisanju i poklope se sa misaonim pauzama onda je govor izvežbanog govornika. lj ) gde vazdušna struja probija se duž bokova jezika.• • • • • • dva plavo atka ptica medved Klasteri se javljaju u početnim rečima progovaranja. š. Govorni glasovi nastaju međusaradnjom složenih mišićnih struktura. k. plozive ( p. laterale ( l. Zamena je akustički slična. v. č. intenzitet pa i govor. đ. Što je veći broj vibracije to je viši ton i obrnuto. ć. nj ) gde vazdušna struja prolazi kroz usnu i nosnu šupljinu. o. Tek druženjem sa ostalom decom i ljudima dete postepeno savladava celokupan klasterski fond. Postoje četiri tipa disanja: • • • • • • . Varijante su moguće. tare. dž što je zasnovano na ispoljavanju akustiče diskriminacije. Brzina usvajanja klastera zavisi i od predhodnih usvojenih glasova koji se akustički lako uklapaju na mesto onog glasa koji dete još ne izgovara. čije je sazrevanje kreativno usvajanje govora i jezika. nastaju snagom koja dejstvuje na predmet sposoban da vibrira i proizvodi zvučne talase. i. dž ) koji nastaju kombinovanim tokom vazdušne struje u vidu eksplozije i frikcije. a suština transformacije je u tome da se reč upotpunjuje glasovima. j ) gde vazdušna struja probija kroz suženi prolaz.je jedan od osnovnih procesa života i glavna aktivnost u govoru. ž. č. Primarna funkcija pluća se koristi pri disanju a pri govoru sekundarna funkcija. Ukoliko neko u toku govora diše kao i kada miruje njegov iskaz je iskidan fiziološkim načinom disanja. Glasni činioci pri formiranju odrede vrste klastera koji zavise od govornih uticaja u samoj porodici. njihovim redosledom i odgovarajućim spojevima. Disanje . s. Ako je veći broj struktura uključen glasovi imaju veću težinu. Razlikujemo: vokale ( a. Primarna funkcija jezika u ustima je učestvovanje u ishrani a sekundarna u obrazovanju govornih glasova. d. h.

Dok je za snažne osobe karakteristično disanje vrhovima pluća. Vežbe mimike – otvaranje i zatvaranje usta. Postoji i tip disanja uz pomoć donjih rebara. pa brzo otvorite usta. Za uspešan govor mora postojati uspešno povezivanje disanja. Kada smo umorni govorimo kroz nos. grlenost zavisi od napetosti donjeg dela ždrela. tvrd. 9. Vežbe ponoviti dvanaest puta. Rezonacija – zavisi od veličine i oblika ždreone. male osobe ako dišu tako dok govore nemaju dobru kontrolu glasnosti. FILIP MALRIJE: PSIHOLOŠKI ASPEKTI FORMIRANJA REČENICE KOD DETETA Razvoj rečenice kod deteta vezan je za izmene njegovog odnosa prema predmetima. izražajnost i podešenost govornim situacijama. Udahnite punim plućima i postepeno izdišite kroz nos. prilozi prošlog vremena koji oynačavaju neki ishod • • • • • • • • • • . oštar. Ako se u tome uspe glas postaje prijatan za slušanje. Udahnite brzo kroz nos i izdišite vrlo sporo. Šuškavost zavisi od napetosti ždrela i mekog nepca. ujutro i uveče u ležećem i stojećem položaju pored otvorenog prozora.• klavikularno koje nastaje podizanjem ramena i proširivanjem plućne duplje na taj način. podižite i spuštajte obrve. Promuklost. taman itd. uvucite obraze u usta ne otvarajući usne. pomeranje vilice levo. Dobro disanje poboljšava fonaciju i pravilnu vokalizaciju. stereotipni pridevi. i može se postići dobra kontrola pri govornoj aktivnosti. Vežbe fonacije – imaju za cilj da se otkloni šaputav glas. metalnost glasa nastaje usled nedostatka nosne rezonancije. stegnite čvrsto zube i stisnite usnu. Važno je da se mišići olabave. podižite nozdrve kao da se gadite. ravan. stakato govor. Uvucite trbuh izdišite na usta polako. Vežbanjem se može sprovesti i kontrola glasa. usne i nosne šupljine. Ako je govorni aparat dobro razvijen govor zavisi od navika. bezglasnost se javljaju ako glasnice ne rade kako treba. Sa strane fizike glas je složeni rezultat rezonancije osnovnog tona i njegove harmonije. Završna vežba disanja sastoji se iz brzog udisanja i izdisanja. pravilno uzvučenje i rezonancije tona. tačnost. On je najbliži prirodnom disanju. napetost i nedovoljna melodičnost. desno. Pri govoru čujemo glas koji rezonira i dobije kvalitativne i kvantitativne karakteristike. Najpodesniji tip disanja u govoru postiže se proširivanjem plućne duplje uz pomoć dijafragme. Procena rezonacije glasa rečima je metalan glas. U prvoj fazi se pojavljuju: a. Vežbe disanja – možemo izvoditi svakodnevno. FAZE GOVORNOG RAZVOJA OD 18 MESECI DO 3 GODINE 1. isturanje donje vilice. Udahnite vazduh brzo i izdišite polako. Na fonacione osobine utiču emocionalna stanja i raspoloženja. zatvarajte oči. To povećava napetost i zamor. imenice kojima dete označava željeni prednet ili pokazuje da je prepoznalo predmet b. unjkavost nastaje ako je ulaz u nosnu šupljinu veći nego izlaz u usnu šupljinu.

koji je • • • • . U početku. kao dodatak predikata. Razvoj S. stavi sve tamo. i najčešće G. sa.pridev. imenica. što je polomljen?“) IZRAŽAVANJE SUBJEKTA I OBJEKTA U fazi I i II pažnja je uglavnom usmeren na zbivanje ili kvalitete.• • • • • • • • • • c. nego daistakne. pojavljuju se članovi. razočaranje. najčešće u prvom licu: neću stavim. situaciju. Eliptične rečenice se gube. subjekat – glagol. i da ga razlikuje od neke druge mogućnosti: Papu a ne ti – Pas.pridev ili prilog.zamenica – glagol – pitanje gde? U ovoj fazi česte su elizije ( izostavljnje glasova i. predlozi se ne koriste. (pr. On iznačava promenu. ali i u trećem pije.S.O.) S.G počinje onda kad dete može kontroliše afekte. Još uvek česti eliptični izrazi – skraćivanje rečenica. Dete počinje ranije da upotrebljava subjekt. ali se ne upotrebljavaju pravilno. ili reči). Početak četvrte faze obeležava pojava odnosnih i vremenskih zavisnih rečenica. a glavni delovi su : glagol – objekat.moj kamion) 3. u kojoj dominiraju želje i težnja ka samostalnosti. nego njen odnos sa onim ko je vrši ili trpi.Ne mogu.da bi zadovoljilo interesovanje za onoga ko obavlja ili trpi radnju. kao i predlozi ka. .. Pojavljuju se pokazne zamenice i pridevi.) 4. čuđenje. prosipa. Na S. glagol se često sam pojavljuje.. za. ( pr. „meni kamion“. U Subjekat se javlja znatno češće u irzazima G.divljenje. od.G. S. Vreme se određuje prilozima i svezama. Pitanje „ ko je ko?“ većina dece shvata oko 2. god života.. imenica . (pr. subjekt nema funkciju da označi promene ili realnu stvar sa njenim odlikama. „vidi koka“ –vidi koku. a ne čovek. G indirektni O.čuje ptice kako cvrkuću na drvetu) 2. „a taj voz. pojavljuju se blisko buduće i prošlo vreme.G. Uz njega mog da se pojave direktni ili indirektni objekt. Zamenice se pravilno upotrebljavaju. Glavni predmet njegove pažnje nije više sama radnja. koji čine sa glalgolom stereotipni izraz: puši lulu. bes. pa se shodno tome mogu naći bilo glagoli i izdvojeni pridevi (I faza). njegovo poreklo . Glagol se u početku stavlja na prvo mesto zato što je on razlog postojanja rečenice. Drugu fazu odlikuju pojave rečenica koje čine dve reči.Imitacija ima svesnu ulogu u prelasku od G. glagoli ili izrazi za dozivanje (pr. S. (II faza).S ili (S. kvalitet koji dovodi do javljnja emocije u psihološkom polju.. „ja hoću igračke“ „ne može da ga izvučem tu“. inverzije (obrtanje reda reči). pravilne strukture: subjekat-glagol-objekat (ili indirektni objekat) potiskuju nepotpune strukture.. bilo oblici G. U I fazi. Pojavljuje se sveza „i“. U trećoj fazi.G. infinitiv. ukoliko se od njega traži da odgovara na pitanja odraslog i da ponavlja njegove iskaze. Porast broja subjektivnih izraza u rečenicama sa više od jedne reči paralelan je sa porastom glagola. „Tice“.

pošto glagol dobija značenje tek onda kad je radnja određena objektom. više zavisi od učenja. jer pruža mogućnost da se odrede momenti magijske evokacije: oponašanje kretanja dobija smisao zahvaljujući glgolu kojim dete samo sebi označavavrednost svoje akcije. imitacije i ponavljanja.Postoje 4 tipa verbalnih iskazakarakterističnih za ovu fazu: označavanje objekata ili neke radnje jednom reči(imenicom ili glagolom) priča uz pomoć gestova određivanje svojstva: „lepo“ za ono što je napravilo od kocki metafore: reči stoje kao zamena za označeno koje je istovremeno konkretno i opšte Dete koje evocira uspomenu.. shvata situaciju koja postoji izvan okvira njegove neposredne percepcije i akcije.majka . Dete uči da pristupa • • • • • • • . Odrasli govornik uči dete znacima koje koristi pri delovanju na stvarnost. u prošlostiili spontano ravi poređenje. inteligenciju. pomoću kojih ono stiče utisak da vlada realnošću. Stavovi mogu biti afektivne prirode ili da zavise od zahteva kulture.potpomognut time što je dete svesno da je važno da se odredi vršilac radnje. II faza. Dete samo počinje da postavlja pitanje Šta je to? – Ovaj odgovor koji predstavlja izraz primarnih želja. nabrajnja. kontroliše njegovu govornu delatnost. Ova potreba je naročito izražena u slučaju kad dete treba da zamisli ili da predstavi neku situaciju u priči. pokušava da se izbori za samostalnost. to je period ispoljavanja besa. jednakost: dete . pravi metafore ili postavlja pitanje gde. Govor počinje da dobija ovu funkciju reprezentacije utoliko lakše ukoliko odrasli počnu da saopštavaju više opisa. želja i prohteva. ispituje ga o njegovim postupcima i znanjima. Rečenica je dragoceno pomoćno sredstvo za izvođenje ovih radnji. ali javljaju se i drugi koji imaju ulogu da opišu: preduslov za njihovo javljanje je pojava postupaka kojima se reprodukuje odsutna realnost. očekuje od njega da ih samo koristi. dovodi predmet u okvire koji ne postoje u stvarnosti. a u isto vreme. lutka dete. do koje dolazi u simboličkim igrama posle 18 meseci. To je prereprezentativni govor. Simbolička igra se zasniva na odnosima analogije: kad dete radi sa lutkom ono što majka radi sa njim. pamćenje. ljutnje. Želju da bude neka druga ličnost dete ispoljava naročiti kroz magijske radnje u igri.u drugoj fazi većina iskaza zadržava ovu funkciju zahteva. • • RAZVOJ STAVOVA KOJI LEŽE U OSNOVI RAZVOJA REČENICE Kroz odnose sa drugima dete otkriva socijalne veštine i predstave koje će da oblikuju njegovu maštu. zasnovane su na sličnom podvostručavanju ličnosti. kad postoji dvosmislenost. u velikoj meri zavisi od emocionalnog uslovljavanja koje se ostvaruje u toku razumevanja govora odraslih: prve reči odnose se na na situacije koje su izvor zadovoljstva. teži da probudi naklonost i utiče na druge pomoću kratkih i neprestanih imitacija.Za razliku od upotrebe dopuna subjektu.Kod detea se javlja potreba da definiše objekt ili uslove svoje akcije samo onda kada oni nisu kontekstom određeni. priča.Kratka obaveštenja koja dete pruža o onome što čini ili opaža van okvira simboličke igre. upotreba gl dodataka kojima se određuje objekt radnje. svojim telom. I faza – u I fazi aktivnost detea je dvostruko usmerena: ono teži da ovlada prostorom. predmetima.

Igra nije više samo davanje simboličkog značenja skoro statičnim situacijama: lutka se hrani i ljulja. da uoči svoje slabosti 3. PROIZVOD KULTURE Proces usvajanja rečenice: • • • • • • • • • • . nego organizujući princip ponašanja. javlja se priča u kojoj dete verbalno evocira uspomene Svest o suprotnostima postaje glavni princip ponašanja a samopotvrđivanja. stvarnih ili izmišljenih. ali je svesno svoje nemoći. jedno od osnovnih svojstva jezika je da izražava opozicije. postavljajući se iznad svog sadašnjeg postupka da bi ga učinilo objektivnim. a istovremeno. uz svest o redosledu pa čak i nužnosti ispoljava se u više pravaca. Napor da pronađe najjača. mesto . kao i svest o pravilima.. FORMIRANJE REČENICE. Postoje tri vida delovanja jezika: 1. drugi je verbalna komunikacija. rečenicama koje su povezane među sobom prilozima za vreme. Rečenicom se svaka delatnost smešta u prostor i vreme. najbogatija značenja u vezi su sa težnjom deteta za samopotvrđivanjem koja se ispoljava u ovom periodu. nego čak i slike u celinu određenu odnosima juksta pozicije i sleda. glagola. dolazi do razvoja sećanja i tumačenja uspomena umesto motornog obnavljanja prošlosti kroz nepovezane fiktivne radnje. kao i uslove. sredstva i ciljeve radnje. jezik pruža mogućnost da se označe razlike i da se postavi pitanje o njihovom uzroku.stvarima sa tačke gledišta osobe sa kojom se identifikuje. • III – faza – u trećoj fazi dete nedvosmisleno označava odnose između subjekata. naročito preko upotrebe zamenica JA i MOJ Postoji uzajamno delovanje između značenja koja proističu iz imitacija i sećanja i jezičkih struktura koje dete usvaja u toku komunikacije. jezik objektivizira subjektivno iskustvo pružajući mogućnost detetu da ponovisvoje postupke kroz pričanje. Pojavljuju se i jezički izrazi za budućnost i prošlost. govori sebi o onome što radi. Utvrđivanje razlika i odstupanja izaziva pitanja „kako“ „zašto“ „ko“ Ova tri pitanja kao vremenske i uzročne zavisne rečenice. Obaveštajnim rečenicama dete govori sebi i drugima o onome što se dešava. označavaju početak IV faze govornog razvoja. Razvoj odnosa prema sebi dete u odsustvu odraslih. i objekata radnje. U III fazi ostvaruje se jednako važno postignuće: dete počinje da povezuje ne samo opažene predmete i izvršene radnje. Rečenica nije više samo obaveštenje. smatrajući se primaocem sopstvenih poruka. Dete koje neprestano želi da se identifikuje sa odraslima. i garanciju da će uspeti da je prevaziđe. Ovo postignuće imadva korena: jedan je simbolička igra. Organizacija postupaka u vremenu.. 2. Dete opisuje čitav niz događaja.Igra se sad sastoji u neprestanom izmišljanju situacija koje počivaju na povezivanju uspomena. koje se javljaju u isto vreme kad i ona. u toku koje dete uspeva da formuliše različite vrste zakonitosti.

Da bi se govor razvio.AKO JE DETE U OPTIMALNIM ODGOJNIM UTICAJIMA. 10. umetnošću i mitovima društva u kome živi. u II fazi da iskazuje sličnosti koje otkriva.ONO CE • • • • • • • • • . organizovanija. da izmišlja priče. i na nju utiče komunikacija sa ljudima.6. Jezik utiče na razvoj govora posredstvom kulturnih ponašanja kojima pomaže da se razviju. Zatim u I fazi. Socijalizacija je usporena kada dete ne govoripovršno gledano zato što odsustvo govora osiromašuje odnose sa ljudima. eno“ oko 1. prosta rečenica(nos drvo) koja ima magijsku funkciju(Sisa kosa). da se trudi da razume govor odraslih. -U drugoj fazi se pojavljuje metaforički govor. 3. Sećanja postaju tačnija. da izrazi svoje želje. -U III fazi uticaj kulture se ogleda u uklapanju elementarnih funkcija u okvire radnog ponašanja i socijalnog života u kojima dete živi. Rečenica nastaje iz spleta nekoliko procesa: ulaska u kulturu. KAKO POMOCI RAZVOJ GOVORA PREDSKOLSKOG DETETA. Dete usvaja reči „to. u III fazi da označava suprotnosti. imenuje predmete po funciji upotrebe koja je sve više i više socijalizovana. znanjima.IVAN FURLAN 1. Da saopštava uspomene. više se ne ponavljaju pokreti ili reči nego interionizacija ličnosti drugog. U jeziku je sadržana moć da organizuje ponašanje koja se izgrađivala tokom istorije.Govorne igre imitiranja u predskolskom razdoblju PREDSKOLSKO RAZDOBLJE(3-7GOD. da pravi metafore. -potrebno je da dete prethodno ostvari izvesne napretke koje bismo nazvali kulturnim.• Rečenica je rezultat interakcije procesa socijalizacije (koji podrazumrva saradnju odraslog govornika koji vlada jezičkim strukturama i deteta koje je upućeno na odraslog) i jezičkog sistema koji posreduje pružajući detetu samo jedno od sredstava za socijalizaciju. Fikoije se razvijaju procesom identifikacije sa odraslima.)SMATRA SE KRITICNIM U RAZVOJU GOVORA. socijalnim ustanovama. 1. da priča samo sebi izmišljotine. koja se nastavlja na imitacije iz I faze. glagoli u prošlom i budućem vremenu 2. pošto proističu iz njegovog dodira sa tehničkim proizvodima. da mu pažnja bude usmerena na njih. da priča „kako“ i „zašto“. dete treba da želi da progovori. U ovoj fazi pojavljuju se prilozi za vreme. Govor postaje faktor artikulacije. formiranja mišljenja posredstvom jezika. izgradnje ličnosti – ona je spona u mreži izgradnje kulturnih ponašanja. Iz toga proističu složene funcije(igre mašte) u kojima ono imitira čitav niz tehničkih postupaka(građenje kuće) ili socijalne odnose sa željom da se potvrdi. a u suštini zato što je govor važno sredstvo za usvajanje kulturnog ponašanja. Treći uslov za formiranje rečenice je istorija ličnosti u nastajanju. Ova složena ponašanja ga čine prijemčivi za rečenice tipa SGO. što je rezultat uticaja afektivnih faktora: potrebe deteta za sigurnošću i želje da odraste. On je sredstvo za saopštavanje i omogućuje potvrđivanje društvenog JA. Želja za govorom može da bude potpuno blokirana ili sprečavana impulsivnošću ili oslabljena konfliktima-tada je razvoj govora usporen. tamo.

Uloga ponavljanja u govornom razvoju dece ZA RAZVOJ DEC.zvukovima i glasovima 2. • • • DA BI UCENJE BILO USPESNO POTREBNO JE DA KROZ CITAVO PREDSK.KAKO SA NJIM POSTUOAJU ODRASLI..STA MU ONI GOVORE.MNOGO PONAVLJANJA TREBA DA BUDE U PRICAMA ZA DECU .IGRA ZELEZNICE:DECA U HORU GOVORE OPONASAJUCI RITAM ZELEZNICE..JAVLJANJE DOM.petlicu.OVCA BLEJI.. Petlicu.sad cu.A ISTO TAKO PRISILJENO JE I DA SAMO GOVORI..tece recica..IMITACIJA JAVLJANJA ZIVOTINJA.DECA VOLE PONAVLJANJA..VAZNO JE U KAKVOJ SE SREDINI DETE NALAZI.) TREBA DA UCE I POSEBNE NAZIVE:KUKAVICA KUKA. VRLO SU KORISNE I IGRE U KOJIMA JE ONOMATOPEJSKI GOVOR JEZICKI RAZRADJEN. Crveni fesicu.ZVUKOVA PREDMETA(ZUJANJE INSEKATA. NPR.brze.RECI I FRAZA..I DA SE RADJA PONAVLJA NEKOLIKO PUTA I UVEK DETALJNO OPISANA KAO NPR.DETE TREBA DA BUDE OKRUZENO SREDINOM U KOJOJ GOVOR IGRA NAJVECU ULOGU.SOVA HUCE.TO JE SREDINA U KOJOJ ODRASLI MNOGO RAZGOVARAJU I MEĐUSOBNO I SA DETETOM.VETAR HUJI. Po sitnom kamencicu.sad cu.SUMOVE U SUMI.ZIVOTINJA. Cekaj malo... • • • • • • • • • • • • • • . Idu.. ILI IMITIRANJE VODE:Tece. Sad cu. U ovakvim pesmicama ima puno igranja razl.sad cu..NPR. Sad cu.ZVUK AUTA...GOVORNIM IGRAMA BUDE PONAVLJANJA ISTIH GLASOVA.idu decica Po uskom puteljcicu.OVIM SE BRZO PROSIRUJE RECNIK. Sad cu.GOVORA VAZNO JE DA U RAZL.POSTICI NAJVECI ODGOJNI USPEH..RAZD.Cekaj malo.U TAKVOJ SREDINI DETE MNOGO SLUSA GOVOR DRUGIH. Brze. SE DETE IGRA IZGOVARANJEM SVIH MOGUCIH GLASOVA.I TO ONOMATOPEJSKIM RECNICKIM MATERIJALOM KOJI JE DECI JAKO BLIZAK I LAKO SHVATLJIV.

TIME SE KO DECE STVARAJU NAJPOVOLJNIJI USLOVI ZA USVAJANJE GOVORA. DETE NA SVOJ NACIN PRATI ZBIVANJEA VAN KUCE.PRICE TREBA PRICATI CESTO.CAK I NEKE SVETSKE DOGADJAJE.Vaznost aktuelnosti decijih prica SLUSANJE PRICA JE POSEBAN UZITAK ZA DECU... PRICE U STIHOVIMA KOJE SE MOGU PEVATI I UZ KOJE SE MOZE IGRATI DECA NEOBICNO VOLE.I U GOVORNOM POGLEDU NAJLEPSI ELEMENTI.NA TAJ SE NACIN U DEC. Hodi da je zobljes! NIJEDAN DETALJ NE SME BITI IZOSTAVLJEN.I ONJIMA CUJE IZ RAZGOVORA ODRASLIH..IZRAZE...(uobicajen pocetak price) .TELEVIZORA..bio jednom...pa ima tri.. I SVAKODNEVNI ZIVOT MOZE SE PRETVORITI U SVOJEVRSNU PRICU U KOJOJ I SAMO DETE MOZE SUDELOVATI..A TO RODITELJI I CINE.ILI SAMO JEDNOG DELA PRICE..jednog dana.bio jednom jedan.Kada i kako treba pricati price • • • • • • • • • • • • • ..TROGODISNJE DETE TRAZI DA MU SE I ZA VREME HRANJENJA PRICA O JELIMA KOJE UZIMA. 3.TAKVE PRICE-PESME OMOGUCAVA IZRAZAVANJE NE SAMO GOVOROM VEC I MUZICKI(MELODIJA I RITAM) I MOTORICKI(POKRET I PLES) 4..“FORMULE“SU ZA PRICANJE DECI NAROCITO POGODNE. PORED OVAKVIH PRICA KOJE RODITELJI MORAJU SMISLJATI DECA VOLE I KLASICNE DEC.• • • • • Sareni repicu. Donela ti psenice bjelice. U NARODNIM PRICAMA IMA TAKVIH PRIMERA MNOGO..PREKO RADIA. . .JESPERSEN NAZVAO JE FORMULAMA.. Jedan.PRICE... EFEKAT PONAVLJANJA POSTIZE KO DECE I VISEKRATNIM PRICANJEM JEDNE TE ISTE PRICE.PAMCENJU LAKO FIKSIRAJU ODREDJENE FRAZE. Evo teta lije. OVAKVE STALNE SKUPOVE RECI O.

KORISNO JE DA RODITELJI TE PRICE PROCITAJU.. RODITELJI MOGU VIDETI I CUTI KAKO SE PRICAJU PRICE PUTEM RADIO STANICA ..SA DOSTA PONAVLJANJA. NA GOVORNI RAZVOJ PREDSK.GLUMAC I RECITATOR.PRICANJE TREBA PROPRATITI GESTIMA I POKRETIMA.• ZA PRICANJE PRICA DOBRO JE ODREDITI NEKO STALNO VREME.REC MORA ZA DETE POSLATI SIGNAL(SIMBOL)STVARNOSTI. GOVORNE IGRE KAKO BI SE ONO UPOZNALO SA NEKIM ELEMENTIMA STRUKTURE GOVORA.GLASOM NA POCETKU 2.PRICANJE PRICA NIJE JEDNOSTAVNO.NPR. NPR 1.Primeri govornih igara sa predsk. 5..ZA GOVORNI RAZVOJ DECE VAZNO JE NAVIKAVANJE NA APSTRAKTNE SIMBOLE.ALI DETE VEC POCINJE DA SAM CITA PRICE. 3.TV.AKO SU PRICE KRATKE.IGRA SE IZVODI U OBLIKU TAKMICENJA:GUBI ONAJ KO NE MOZE NACI IME SA ODREDJ. DECA LAKSE DOZIVLJAVAJU SVET OKO SEBE VIZUELNO NEGO AKO JE DAT APSTRAKTNOJ GOVORNOJ FORMI.TRAZENJE RECI KOJE SE RIMUJU KRAVA-TRAVA-BRAVA-MORAVA-STRAVA-PRAVA-MRAVA-DRAVAZDRAVA.MOGU SE ISTE VECERI ISPRICATI I DVE.TE PRICE MORAJU BITI JEDNOSTAVNE.REC TREBA DA DOBIJE SVOJE DUBOKO ZNACENJE.ANA.DOBRO JE OPONASATI GLASOVE GLAVNIH LICA..DA DETE NE BI ZASPALO PRE ZAVRSETKA .decom U PREDSKOLSKOM PERIODU SA DETETOM TREBA IGRATI RAZL.BIBLIOTEKA.DETETA DELUJE GLEDANJE DECIJIH POZORISNIH.ZADANA REC PRVO TREBA DA POCNE VOKALOM npr.DA PREDVIDE KOJE CE ODLOMKE PROCITATI DVA PUTA.U PRICU SE TREBA DOBRO UZIVETI..TRAZENJE RECI KOJE POCINJU ISTIM FONEMOM(GLASOM)IGRA JE KOJOM SE MOGU ZANIMATI DECA POSLE 4.KRATKE.GODINE.PA MAKAR TO BILE I ZIVOTINJE.ANITA.TRAZENJE RECI KOJE SE ZAVRSAVAJU ISTIM SLOGOM • • • • • • • • • • .DA USTANOVE IMA LI ZA DETE NEPOZNATIH RECI PA DA IH ZAMENE POZNATIM.IMENA NAIZMENICNO GOVORE ODRASLI I DETE.HAJDE DA TRAZIMO IMENA DECAKA I DEVOJCICA KOJA POCINJU SA A! ADAM.KAD SE DETE SMESTI U KREVET.DA MOZDA SKRATE NEKE ODLOMKE.FILMSKIH I TV PREDSTAVA.TREBA BITI IMITATOR.. REPERTOAR RODITELJA SE BRZO ISCRPLJUJE..PRICA NE SME BITI PREDUGACKA.VREME NEPOSREDNO PRE SPAVANJA..ODRASLI PRICA PRICU.

za govorni čin čestitanja. Izbor forme zavisi od komunikativne situacije. Kao I upitni iskazi tipa hoćete/hoćeš. Neka + prezent. 5. U govornom činu izvinjenja forme orijentisane prema govornom licu najfrekventnije su samo u pisanoj formalnoj komunikaciji.TRAZENJE PITANJA KOJA SE ODNOSE NA ZADANU REC-ODGOVOR. primate saučešće za govorni čin saučešća. oprostite. Izvinite.RAZGLEDAVANJE NOVINA. DECA KOJA SU ISLA U PREDSK. U govornom činu molbe forme orijentisane prema “ja” uglavnom se upotrebljavaju u komunikaciji formalnog stila. a u usmenoj formi najfrekventnija je forma hvala.VAZNO JE DA NA NJIHOVA PITANJA DOBIJU ODGOVOR.SETNJE PO PRIRODI. da + present.PREDMET KONVERZACIJE MOZE BITI SLIKOVNICA. ne zamerite.DAVANJE ODGOVORA KOJI SE SASTOJI OD SAMO JEDNE RECI NA PITANJE KOJE POSTAVLJA ODRASLA OSOBA:KAKO SE ZOVES? PERO.Ove forme se razlikuju na leksičkom I sintaksičkom planu. DECI TREBA OMOGUCITI GOVORNU AKTIVNOST I NA TO IH TREBA POTSTICATI. Primate čestitke. • • • • • • • • .• • • • • • • ZALOGAJ-PORODJAJ-IZVESTAJ-DOGADJAJ 4. koji se sreću kod govornog čina molbe. Forme učtivosti u srpskom jeziku Faktor + imperative za govoni čin molbe. pardon za govorni čin izvinjenja. a forme orijentisane prema “ti” u komunikaciji neformalnog stila.ZATO SE U PREDSK. najčešće javljaju forme orijentisane prema sagovorniku (izvinite dragi gledaoci…) U govornom činu zahvaljivanja u pisanoj komunikaciji forma orijentisana prema govornom licu (Zahvaljujem se). CETVRTAK? KOJI JE DANAS DAN? KORISNO JE VODITI RAZGOVORE U KOJIMA ONO IZVESTAVA STA MU SE DOGODILO TOG DANA.USTANOVE SU POSTIZALA BOLJE REZULTATE OD DECA KOJA NISU ISLA U PREDSKOLSKO. možete/možeš.GRADU. I u neformalnoj komunikaciji.USTANOVAMA VRSI SISTEMATICNO PO ODREDJENIM METODICKIM PRINCIPIMA. dok se u usmenoj komunikaciji. GOVORNI ODGOJ DETETA U DOMU JE ZNACAJAN ALI NESISTEMATICAN.

• U govornom činu čestitanja forme orijentisane prema govorniku čestitam. Na osnovu izloženog možemo zaključiti da se viši stepen učtivosti u srpskom jeziku zasniva na indirektnosti. životati) U govornom činu zahvaljivanja su iskazi ekspresivnog naboja kojima se pozitivno ocenjuje nastala situacija. ne zamerite I sl. U usmenoj komunikaciji govornici srpskog jezika češće upotrebljavaju forme orijentisane prema adresatu oprostite. kumim te. performativi saosećam. preko iskazivanja govornikovog žaljenja traži da zanemari narušenu komunikativnu ravnotežu. Forme kojima se iskazuje ilokucija se mogu se podeliti u dve grupe u forme orijentisane prema govorniku. kojima se direktno traži da zanemari narušenu komunikativnu ravnotežu. Dok se u . sažaljevam) Nekonvenicionalne forme učtivosti odraz su emocionalno-ekspresivnog stanja govornika I predstavljaju govornikov slobodan izbor . majke ti. I to naročito među distanciranim govornicima ( izjavljujem/izražavam/upućujem saučešće. U govornom činu čestitanja nekonvencionalnost se ogleda u sadržaju čestitanja. tako u govornom činu molbe(ljubim te. želim I oblik želi/žele uglavnom se javlja u komunikaciji formalnog stila. u pisanoj komunikaciji koriste se ilokutivne forme orijentisane prema govorniku izražavam izvinjenje. U govornom činu saučešća forme orijentisane prema govorniku obeležje su formalne komunikacije.ako je govorniku na primer potrebna olovka on je može yatražiti na načine koji zauzimaju skalu od krajnje neformalnog da krajnje formalnog I od neučtivog do vrlo učtivog. U jeziku se molba iskazuje različitim formama. Među distanciranim govornicima koristi se forma primite čestitke. Rezultati istraživanja za govorni čin izvinjavanja • • • • • • • • • • • • • • • • Forme izvinjavanja se mogu podeliti u tri grupe forme kojima se iskazuje ilokucija forme kojima se objašnjava ili opravdava nastala komunikativna situacija forme kojima govornik preuzima odgovornost. koji je odraz emocionalno-ekspresivnog odnosa govornika prema sagovorniku. saučestvujem. u forme orijentisane prema adresatu. kojima se indirektno. odnosno upućenih želja. pisanoj I usmenoj.

Iyrayi divljenja. Pisani jezik formalnog stila obuhvata čestitanja među distanciranim sagovornicima najčešće koriste forme orijentisane prema “ja” čestitamo.čestitanje povodom situacije za koju je zaslužan sam sagovornik. odricanje napora I iskazivanje zadovoljstva. U komunikaciji neformalnog stila od ilokutivnih formi javlja se samo forma hvala. (nema na čemu) Rezultati analize za govorni čin čestitanja • • • • • • • • • • • • U srpskom jeziku čin čestitanja obuhvata dva tipa čestitanja: . Kako bi čestitanje zvučalo iskrenije javljaju se ekspresivni izrazi pohvala (bravo. poricanje ili umanjivanje zasluge. javljaju se indirektna zahvaljivanja. odlično) . I semantičkim performativom hvala. to su praznici.čestitanje povodom situacijekoja nastaje nezavisno od sagovornikovog zalaganja. blagosiljanja. Forme koje se koriste u srpskom jeziku za čestitanje možemo podeliti u tri grupe: forme orijentisane prema govorniku forme orijentisane prema sagovorniku ekspresivni izrazi pohvala I blagosiljanja. I u usmenoj neformalnoj komun. kao I govornikovo zadovoljstvo proisteklo zalaganjem adresata. odnosno izrazi zadovoljstva. želimo. zatim izvinite. poricanje zasluge I ukazivanje na zaslugu drugog.formama orijentisanim prema govornikuiskazuju vrlo učtiva izvinjenja. drugi izraz želja I željna rečenica neka + present. koristi se da se iskaže najviši stepen izvinjenja. U govornoj formalnoj komunikaciji najčešće se upotrebljava forma hvala. Ukoliko je zahvaljivanje upućeno široj javnosti. komplimenti. . Od formi orijentisanih prema govorniku koristi se samo forma žao mi je. ne zamerite. Ova forma se koristi u situacijama kada je zahvaljivanje upućeno jednom adresatu ili većem broju . I u usmenoj komunikaciji su neka od čestitanja stereotipna i među bliskim sagovornicima kao I među distanciranim sagovornicima. kao I komplimenti. takvo osnaživanje ilokutivnih formi je izraženije. Forma hvala u pisanoj formalnoj komunikaciji uglavnom objedinjuje prethodno pojedinačno iskazane adresate I snižava formalin stil. sjajno. Od formi orijentisanih prema “ti” koriste se imeničke forme sa pridevom srećan.I pardon. • • Rezultati analize za govorni čin zahvaljivanja Za izražavanje zahvalnosti srpski jezik raspolaže dvema osnovnim ilokutivnim formama: eksplicitnim performativom zahvaljujem / se. U pisanoj formalnoj komunikaciji javljaju se I indirektna zahvaljivanja kojima se ističe uloga I doprinos adresata za nastlu situaciju. U ovom stilu komunikacije formu oprosti. … u zahvaljivanju saradnički odnos uspostavljaju I sagovornik I govornik to su prihvatanj I priznavanje zasluge.

Pored saučešća upućenih distanciranim sagovornicima pisana komunikacijaformalnog stila obuhvata I saučešća upućena nedistanciranim. poput pisanog jezika formalnog stila. . izražavam/o. Od formi orijentisanih prema sagovorniku javlja se imperativna forma primite saučešće. Od formi orijentisanih prema govorniku među distanciranim sagovornicima upotrebljavaju se performativ sažaljevam. obuhvata saučešća upućena I distanciranim sagovornicima I nedistanciranim. Može se reći da su u srpskom jeziku sva saučešća uglavnom formalnog stila. upućujem/o) I njihove modalizovane varijante. I to perifrastične forme ( izjavljujem/o. ona je veoma česta I medju distanciranim I među bliskim sagovornicima. Među distanciranim sagovornicima uglavnom su zastupljene forme orijentisane prema govorniku. Govorni jezik formalnog stila. Među bliskim sagovornicima najčešći je izraz žao mi je.• • • Rezultati analize za govorni čin saučešća I u realizaciji govornog čina saučešća izdvajaju se forme koje su orijentisane prema govorniku I forme koje su orijentisane prema sagovorniku.

Activity (4)

You've already reviewed this. Edit your review.
1 thousand reads
1 hundred reads
urbanlegende liked this
Ammar Kisic liked this

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->