?1.Kriva proizvodnih mogucnosti ? 2.Proizvodnja sa jednim varijabilnim inputom-ukupan,prosecan i granican proizvod ? 3.

Proizvodnja sa dva varijabilna faktora ? 4.Optimalna kombinacija proizvodnih faktora-proizvodnja datog obima proizvodnje sa minimalnim troskovima ? 5.Optimalna kombinacija proizvodnih faktora kod proizvodnje maksimalnog autputa sa datim troskovima ? ... 6.Putanja ekspanzije proizvodnje ? 7.Optimalna kombinacija proizvodnih faktora u proizvodnji dva dobra ? 8.Efekat supstitucije i tehnoloske promene u proizvodnji ? 9.Oportunitetni trosak ? 10.Ukupni,prosecni,granicni troskovi ? 11.Fiksni i varijabilni troskovi ? 12.Odnosi izmedju funkcija troskova ? 13.Krive dugorocnih ukupnih, prosecnih i granicnih troskova ? 14.Ekonomija i disekonomija obima ? 15.Izvodjenje krive ponude pojedinacnog preduzeca ? 16.Faktori ponude i elasticnost ponude ? 17.Krive indiferentnosti ? 18.Granicna stopa supstitucije u potrosnji ? 19.Budzetska linija ? 20.Optimum u potrosnji (potrosaceva ravnoteza) ? 21.Ekonomija razmene-opsta ravnoteza u razmeni ? 22.Oblici Engelovih krivi-normalna i inferiorna dobra ? 23.Funkcije ukupnog, prosecnog i granicnog prihoda ? 24.Efekat supstitucije i efekat dohotka u potrosnji ? 25.Elasticnost traznje u odnosu na cenu- Elasticnost u tacki i Lucna elasticnost ? 26.Koji su osnovni tipovi trzisnih struktura i njihove karakteristike ? 27.Kriva traznje pojedinacnog preduzeca u savrsenoj konkurenciji ? 28.Maksimiziranje dobiti pojedinacnog preduzeca u uslovima savrsene konkurencije ? 29.Ponuda pojedinacnog preduzeca u savrsenoj konkurenciji- kratak i dugi rok ? 30.Maksimiziranje dobiti u uslovima monopola ? 31.Monopolska diskriminacija cena ? 32.Maksimiziranje dobiti u kratkom i dugom roku u uslovima monopolisticke konkur encije ? 33.Maksimiziranje dobiti oligopoliste ? 34.Optimalne investicije i interna stopa prinosa ? 35.Metod neto sadasnje vrednosti kod ocene investicija ?