Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Programirljivi logicki kontroler PLC
1. Uvod 2. Komponente 3. Programiranje 4. Operatorsko sucelje

1

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

1. Uvod
Klasicni sustavi upravljanja u industriji => relejna logika => releji (i ostale komponente) spojeni žicama problemi – pogreške u logici upravljanja => prespajanje žica, – promjena upravljacke funkcije => prespajanje žica, – dodavanje novih komponenti => prespajanje žica.

Dokumentiranje, dijagnostika, kopiranje aplikacija ...

2

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

PLC – “racunalo” za industrijsku primjenu – pogreške u logici upravljanja => promjene programa, – promjena upravljacke funkcije => promjene programa, – dodavanje novih komponenti => promjene programa i ožicenja. Dokumentiranje, dijagnostika, kopiranje aplikacija ... vrlo jednostavno ! Povijest kasne 60-e => Bedford Associates => Modular Digital Controller (MODICON) MODICON 084 – 4 bita 1973 – MODICON ModBus komunikacija, analogni ulazi/izlazi 80-e => smanjenje velicine, programski standardi 90-e => IEC 1131-3 standard, viši programski jezici

3

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

PLC – izgled, unutrašnjost i nacin rada

4

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

2. Komponente
Modularnost – najznacajnije svojstvo PLC-a, – dodavanje modula ovisi o funkcijama koje treba obavljati PLC.

5

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

6

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Ulazno/Izlazni (I/O) moduli –Y] DL ] P HÿX3 / &

-a i upravljanog sustava

diskretni I/O – logicki signali (granicnici, tipkala, sklopke, ...) kontinuirani I/O – analogni signali (mjerni pretvornici, osjetila, ...) Logicki (diskretni, digitalni) ulaz

Analogni ulaz

7

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Logicki (diskretni, digitalni) izlaz

Analogni izlazi

8

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Logicki izlazi Logicki ulazi

9

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

A/D pretvorba

analogni ulazi

A/D pretvarac

Period diskretizacija

Trajanje pretvorbe

aliasing

10

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Komunikacijski (COM) moduli –Y] DL ] P HÿXXSU DYO M D ckih komponenti sustava (PLC <-> PLC, PLC <-> PC) PPI MPI ProfiBus LAN …

11

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

3. Programiranje
PLC

Serijska komunikacija Razvojni alat PC

12

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

pristup programiranju zahtjev za prekid

razlicita trajanja ciklusa

13

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

ciklus odreden brojem i vrstom instrukcija

ciklus odreden od strane korisnika (ne ovisi o broju i vrsti instrukcija) Twido 2-150 ms

14

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Organization Blocks (Simatic) -pokretani prekidima, -vremenski prekidi, -hardwareski prekidi, -dnevni prekidi, - ...

15

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer –RU HÿL YDQ M HF iklusa (S7-216)

Main (OB1) – samo dvije mreže 1) inicijalizacija sustava, 2) poziv subroutine upravljackog alg. subroutine loop
16

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer –RU HÿL YDQ M HF iklusa (S7-216)
special memory byte 34 generira system event ; razmak izmedu dva uzastopna eventa definira se u ms; SMB34 = 100 event 10 generira se svakih 100 ms

inicijalizacija vremenskog interupta

interupt “CYC_int”, definiran od strane korisnika, povezan je s eventom 10; po eventu 10 izvrši se “CYC_int”

17

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer –RU HÿL YDQ M HF iklusa (S7-216) “CYC_int” interupt
postavljanjem bita “Scan_ON” omogucuje se izvršavanje upravljackog algoritma

SMB34 => Event 10 => CYC_int => Scan_ON
18

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Tipovi podataka

19

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

bit => I100.0 – ulazni bit (veza prema digitalnom ulazu), Q100.0 – izlazni bit (veza prema digitalnom izlazu), V100.0, M100.0 – memorijski bit (privremeno spremanje informacije), SM0.0 – sistemski bit (konfiguriranje i citanje stanja PLC-a) TWIDO - %M0, %I100.0, %S0 byte => IB100 - ulazni byte (veza prema digitalnim ulazima), QB100 - izlazni byte (veza prema digitalnim izlazima), VB100, M100 - memorijski byte (privremeno spremanje

informacije), SMB100 - sistemski byte (konfiguriranje i citanje stanja PLC-a)
TWIDO - %MB100

20

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

word => IW100 - ulazna rijec (veza prema analognim ulazima), QW100 - izlazna rijec (veza prema analognim izlazima), VW100 - memorijska rijec (privremeno spremanje

informacije), TWIDO - %MW100, %IW100
double => VD100 - memorijska dupla rijec (privremeno spremanje

informacije), TWIDO - %MD100
- direktno adresiranje - indeksno adresiranje (pokazivaci)
21

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

• • •

%MB0 sadrži %M0, %M1, %M2, ... , %M7 %MW0 sadrži %MB0 i %MB1 %MD0 sadrži %MW0 i %MW1
22

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Simbolicko adresiranje – tablica simbola (Symbol table, Symbols) naziv varijable adresa varijable opis varijable

23

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Pisanje programa – razvojni alati (STEP 7, MicroWIN, TwidoSoft, ...) Konfiguriranje hardware-a • • • • • • • promjena tipa PLC-a ubacivanje, podešavanje i brisanje dodatnog I/O modula podešavanje funkcija ulaznih signala podešavanje funkcija izlaznih signala mapa podešenje ulaza i izlaza podešavanje komunikacije ...

24

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

25

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Osnovni razvojni jezici Ladder diagram FBD – function block diagram

STL – statement list

26

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Ladder dijagram - osnovni entitet programa je mreža (rung, network) energija

informacija - mreža se sastoji od simbola koji predstavljaju instrukcije i upravljacke komponente izvodenje programa: 1. odozgo prema dolje, mreža po mreža 2. odozgo prema dolje u mreži 3. slijeva na desno u mreži
27

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – pritiskom na prekidac, pali se lampica

28

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Osnovni simboli i operacije u ladder dijagramu

radni kontakt

izlazni “svitak”

mirni kontakt

invertirani izlazni “svitak”

uzlazni brid

SET

silazni brid

RESET

29

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

osnovne logicke operacije u ladder dijagramu

Q0.0 = I0.0 AND I0.1

Q0.0 = I0.0 OR I0.1

Q0.0 = I0.0 AND (NOT I0.1)

30

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Ostale operacije u ladder diagramu - aritmeticke operacije – zbrajanje, oduzimanje, moženje, ... - operacije pridjeljivanja i konverzije– byte u word, word u double, ... - operacije usporedbe – >, <, =, ... - operacije pomaka – u lijevo, u desno, - operacije tijeka programa – subrutine, skokovi, prekidi, … - operacije i funkcije definirane od strane korisnika

Simbol – pravokutnik s ulazima i izlazima

31

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer - funkcija definirana od strane korisnika, histereza (STEP 7)

programski kod

simbol

32

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Timer (TwidoSoft)

• • • • •

vremenski releji nacini rada: TON (zakašnjeli uklop), TOF (zakašnjeli isklop), TP (treptajuci) vremenske baze 1ms, 10ms, 100ms, 1s i 1 min %TM – oznaka vremenskog bloka n – broj vremenskog bloka 64 (n=0 do 63) za 10 i 16 I/O Twido 128 (n=0 do 127) za ostale %TMn.P %TMn.V %TMn.Q predpodešena vrijednost trenutna vrijednost stanje izlaznog kontakta

• • •

33

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

TON

TOFF

TP

34

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Counter (TwidoSoft)

ulazi: - %Cn.R - %Cn.S

• • • •

16 brojaca funkcije brojanja gore i dolje %C – oznaka brojaca n – broj brojaca

poništavanje brojaca podešavanje na predpodešenu vrijednost - %Cn.CU brojanje gore (UP) - %Cn.CD brojenje dolje (DOWN) izlazi: - %Cn.E underflow (promjena %Cn.V iz 0 u 9999) - %Cn.D dosegnuta predpodešena vrijednost, %Cn.V = %Cn.P - %Cn.F overflow (promjena %Cn.V iz 9999 u 0) - %Cn.P predpodešena vrijednost - %Cn.V trenutna vrijednost brojaca
35

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (opis procesa) Koraci procesa:

pumpa A

pumpa B

A

B

1. Punjenje polovice spremnika sastojkom A, 2. Punjenje druge polovice spremnika sastojkom B, 3. Miješanje smjese 120 s, 4. Ispuštanje smjese iz spremnika.

mješalica

mjerila razine -pun -napola pun -prazan

ventil

36

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (opis procesa)

37

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (pridjeljivanje procesnih signala I/O modulima PLC-a)

A

pumpa A

pumpa B

B

I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 Q0.2

spremnik pun (h = H_max) spremnik napola pun (h = H_mid) spremnik prazan (h = H_min) pumpa A radi pumpa B radi mješalica radi ventil otvoren
38

Q0.0 Q0.2 mješalica I0.0 I0.1 I0.2

Q0.1 mjerila razine -pun -napola pun -prazan

Q0.3 ventil

Q0.3

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (simbolicko adresiranje)

I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0 Q0.1 Q0.2 Q0.3

H_max H_mid H_min PMPA_ON PMPB_ON MIX_ON VLV_ON

39

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje) 1. Punjenje polovice spremnika sastojkom A.
Q0.0 Q0.1

A
Q0.2 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.3

B

40

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje) 2. Punjenje druge polovice spremnika sastojkom B.
Q0.0 Q0.1

A
Q0.2 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.3

B

41

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje) 3. Miješanje smjese 120 s.

Q0.0

Q0.1

A
Q0.2 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.3

B

42

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Primjer – priprema smjese (programiranje) 4. Ispuštanje smjese iz spremnika.
Q0.0 Q0.1

A
Q0.2 I0.0 I0.1 I0.2 Q0.3

B

43

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

A

pumpa A

pumpa B

B

Q0.0 Q0.2 mješalica I0.0 I0.1 I0.2

Q0.1 mjerila razine -pun -napola pun -prazan

Q0.3 ventil Napomena: Program ne sadrži dio vezan uz postavljanje sistemskih bitova o kojima ovise stanja izlaza u slucaju iznenadnog prekida rada (nestanak napajanja), kao ni dio vezan uz otkaz mjerila razine, pumpi i ventila. 44

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Unos programa

TwidoSoft

STEP 7 - MicroWin

45

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

- optimiranje programa – Karnaughove tablice, DeMorganova pravila, - prijevod programa (compile, analyse), - transfer programa u PLC / iz PLC-a (download, upload), - pokretanje programa (run) – status PLC-a Twido Simatic

46

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Provjera ispravnosti rada programa (debug) -trenutna stanja varijabli (memorijskih lokacija PLC-a) animation tables, status charts, variable tables STEP 7 - MicroWin
Upis nove vrijednosti - forsiranje

TwidoSoft

47

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Prekidi rada - nestanak napajanja i/ili STOP/RUN promjena => stanja ulaza i izlaza ? -automatsko pokretanje programa nakon uspostavljanja napajanja => stanja ulaza i izlaza ? Pokretanje programa odredeno je vrstom PLC-a i nacinom na koji je restart definiran u programu (sistemski bitovi, posebni programski blokovi). -hot restart – program nastavlja tamo gdje je stao prije prekida, podaci sacuvani u memoriji -warm restart – program pocinje iz pocetka, podaci sacuvani u memoriji - cold restart – program pocinje iz pocetka, podaci izbrisani

48

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

49

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

50

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

4. Procesno sucelje
SCADA – Supervisory Control And Data Acquisition – sustav za prikupljanje, prikazivanje, pohranjivanje i upravljanje podacima u industrijskim postrojenjima,

prikupljanje podataka – komunikacija s perifernim upravljackim jedinicama (PLC), prikazivanje podataka – zaslon osobnog racunala ili panel; prikaz podataka u grafickom (bar graf, trend) ili numerickom (brojcano polje) obliku; graficki prikaz dijelova procesa, pohranjivanje podataka – baze podataka; dnevni, mjesecni, godišnji izvještaji, upravljanje podacima – pretraživanje; veza prema drugim aplikacijama i prema višoj razini upravljanja.
51

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

SCADA sustavi na tržištu
WinCC ABB Master Siemens Protool Siemens Protool/Pro Wonderware InTouch FactoryLink SoftPLC VIEWpoint Citect Fix Rockwell (Allen Bradley) RSView AFE FLS ECS ...

mrežna konfiguracija SCADA sustava

UNIX

Windows

52

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Procesno sucelje - nekoliko razina a) operatorsko sucelje (operator interface) - omogucuje operateru pracenje i mijenjanje pojedinih procesnih velicina i stanja sustava putem grafickih i numerickih objekata, b) sucelje za održavanje (maintenance interface) - omogucuje detaljno pracenje procesnih velicina (I/O) i stanja sustava (log files); dijagnostika i otklanjanje kvarova (alarmne liste), c) inžinjersko sucelje (comissioning interface) - omogucuje podešavanje parametara i konfiguriranje sustava; najviši prioritet zaštite. d) poslovno sucelje (management interface) - omogucuje analizu i planiranje proizvodnje
53

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

stari sustavi

novi sustavi

54

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

Vertikalna i horizontalna integracija proizvodnje

55

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface) biblioteke grafickih objekata
(drag&drop princip)

svojstva grafickog objekta (trend graf)
56

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface)
zadana vrijednost procesne varijable status regulatora (“BOOL tag”) - read

naziv procesne varijable (“lable”)

izmjerena vrijednost procesne varijable (“REAL tag”) - read

%MW100
adresa

tlak_MV
simbolicka adresa

tlak_MV_scd
SCADA tag SCADA objekt
57

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface)
naziv regulatora promjena statusa regulatora (“BOOL tag”) – read / write

promjena zadane vrijednosti (“REAL tag”) – read / write

58

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

a) operatorsko sucelje (operator interface) trend - prikaz varijable u vremenu

59

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

b) sucelje za održavanje (maintenance interface)
Primjer - Win2000
log file nakon prekida rada SCADA sustava pokrenute aplikacije

sistemske poruke vrijeme zaustavljanja aplikacije

60

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

c) inžinjersko sucelje (comissioning interface)

pristup zašticen zaporkom -podešavanje parametara regulatora -konfiguriranje sustava

-odredivanje parametara procesa

61

Sveucilište u Zagrebu, Fakultet elektrotehnike i racunarstva Zavod za automatiku i procesno racunarstvo

Elementi automatizacije procesa Predavanja - PLC

d) poslovno sucelje (management interface)

Dnevni izvještaj

62