P. 1
96185009 Bh Medjuratna Knjizevnost

96185009 Bh Medjuratna Knjizevnost

|Views: 194|Likes:
Published by Bosniakum

More info:

Published by: Bosniakum on Apr 30, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/27/2015

pdf

text

original

1

UVOD – BOSANSKOHERCEGOVAČKA POEZIJA IZMEĐU DVA RATA

Evropski kontekst - dva svjetska rata kao dva najveća događaja u XX stoljeću; dva planetarna događaja; ujedno i dvije najveće nesreće; - poslije ovih ratova mijenjala se slika svijeta; svijet više nije bio isti; - te promjene odražavale su se u svim sferama života, pa i u književnosti; - avangarda: nekoliko raznorodnih književnih pokreta i stilskih formacija koji se mogu nazvati imenom avangarda; avangarda (fr. avantgarde, tal. avanti garde – prethodnica) je periodizacijski termin za oznaku modernih književnih pravaca u prvoj polovini XX stoljeća: futurizam, ekspresionizam, konstruktivizam, dadaizam, nadrealizam; Aleksandar Flaker ukazuje na dva bitna aspekta avangarde: 1) negirajući ili osporavajući odnos prema postojećim i starim pravcima i formacijama te 2) usvajanje novih poetičkih načela i afirmacija nove formacije ili pokreta; težište avangardnih pokreta je na osporavanju, tako da je Flaker s pravom avangardnu okvalificirao kao poetiku osporavanja (Flaker Poetika osporavanja); - 1910. godina: je prijelomna godina za pojavu novih težnji, novih pokreta – futurizma i ekspresionizma; sa završetkom Prvog svjetskog rata ova dva pokreta ulaze u završnu fazu svoga trajanja; - modernizam: prema jednima avangarda je samo nastavak ideje moderne o književnoj zbilji kao zasebnoj zbilji; ideje da se jezikom može baš sve iskazati i sve oblikovati bez obzira na svakodnevnu zbilju; prema drugima avangarda je nastavak prosvjetiteljske ideje o inovativnosti, ideje o traganju za novim izrazima a ne slijeđenju zadatih antičkih obrazaca; avantura “umjetničke samovolje” (Šlegel); - osjećaj egzistencijalne nesigurnosti: izazvan spoznajom o autodestruktivnosti ljudske civilizacije; potvrda u literaturi: U potrazi za izgubljenim vremenom Prust (1913-1927); Proces Kafka (1925.); - futurizam: 1) talijanski – (lat. futurum – budućnost) i umjetnički i politički pokret; Filipo Tomazo Marineti proglas (program) Manifest futurizma 1909; radikalan raskid sa svim tradicionalnim vrijednostima i obnova talijanske književnosti i umjetnosti; Futurizam ustaje protiv svih postojećih institucija, veliča borbu i opasnost te staje u odbranu rata. Umjetnost se mora zasnivati na ritmu nove mašinske civilizacije, na energiji i ludoj smjelosti, na drskosti i pobuni, na brzini automobila i aviona, na ljepoti i zanosu borbe, na plamenu rata. Za talijanske futuriste rat “predstavlja jedinstvenu higijenu svijeta”, što se nimalo ne razlikuje od fašističke apologije rata. Stoga je i logično bilo što su futuristi završili u fašizmu kao zvanični propagatori Musolinijevih ideja;

ono mora biti istinski izraz doživljaja te stvarnosti. To je krik uplašenog čovjeka u svijetu koji je imperijalističke antagonizme pretvarao u klaonicu Prvog svjetskog rata. Krik Raspala se cjelovita slika svijeta. apstraktistima. Ritam . futuristima. Istovremeno. eternistima (lat. Prilično dinamična i heterogena književna pojava koju sačinjavaju čak četiri grupe: od još uvijek tradicionalnih egofuturista. međutim. Majakovski. preko grupe mecanin poezija. pritisnut strahom i beznađem. Odatle borba za nova značenja riječi koja je dovela do čudesnog zaumnog jezika i potpunog napuštanja smisla.Možda je taj krik najbolje izrazio slikar Advard Munk na svojoj čuvenoj slici istoimenog naslova Krik. Trebalo je. ekspresionizam je bio pobuna protiv impresionizma. i traje do 1925. Ruski futuristi su na strani socijalnog bunta a samim time i na strani revolucije.2 2) ruski . Futuristi zagovaraju umjetnost primjerenu novoj tehničkoj civilizaciji. . Naziv dolazi iz slikarstva.). Barlah i dr. pa traje do 1919. Najznačajniji pisci dolaze iz treće i četvrte grupe: Boris Pasternak. na čisto književnome planu. aktivistima itd. Kle. Pobuna Dok su futuristi slavili tehnološki napredak i ratove dotle su ekspresionisti dizali svoj glas protiv mehanizacije života i stravične sudbine čovječanstva. subjekt se našao u čudu i užasu. Vladimir Majakovski i Velimir Hljebnikov. expressio – izraz) je književni pokret koji se javlja u Njemačkoj i Austriji 1910. posebno na materijalu riječi. jezik oblikovati tako da najbolje izrazi sav taj užas i strah a najprirodniji odgovor na sve to je bio ljudski krik. gdje je pokret već odranije postojao (slikari Sezan. Van Gog. . Revoluciju. pokret koji pravi revolucionaran zaokret u tematskom i u pogledu jezičkog izraza. Programski članak neobičnog naslova Šamar društvenom ukusu potpisuje V. stoga.Ekspresionizam Definicija Ekspresionizam (lat. zahtijevaju “izlazak umjetnosti na ulice” i njenu estradnu prezentaciju pred najširim masama. Prije nego što će se definitivno nazvati tako ekspresionisti su sebe nazivali neopatetičarima (“novi zanesenjaci”). treba sprovesti i u umjetnosti. aeternus – vječan). Kokoška. Impresionistički usitnjenoj slici svijeta treba suprotstaviti cjelovitu viziju toga svijeta. pa do radikalnijih i značajnijih grupa centrifuga i kubofuturisti. Kandinski. godine.javlja se godinu dana kasnije 1910. Munk. Književno djelo ne smije nastajati kao rezultat površnih impresija o stvarnosti.

u kojoj vlada prvobitni haos. Osnovna nadrealistička teza “Izmijeniti život!” tada se zamjenjuje Marksovom devizom “Izmijeniti svijet!” Psihički automatizam Cilj je da se otkrije jedna viša skrivena stvarnost. a nastavlja da traje i poslije Drugog svjetskog rata. Bertolt Breht: Majka Hrabrost i njezina djeca. To naročito dolazi do izražaja priklanjanjem nadrealista uz ideje Oktobarske revolucije 1930. 2. Ernest Toler. Za razliku od drugih avangardnih pokreta nadrealizam. Opis ustupa mjesto radnji. gdje se sa vanjskih/formalnih manifestacija prešlo na unutrašnji doživljaj ritma Drama se raspada na niz scena i ima skokovitu radnju. Borci protiv stroja. Pisci i djela Poezija: Gotfrid Ben. do probijanja strukture rečenice. osim rušilačkog revolta prema naslijeđenoj tradiciji. DOVDEEEE!!! Nadrealizam Manifest nadrealizma Književni pokret koji se javlja u Francuskoj kao produžetak dadaizma i kao francuska varijanta ekspresionizma. Masa čovjek. tu “građansku jezičku arhitekturu”. U tu nadrealnost može se prodrijeti jedino psihičkim automatizmom. Georg Trakl. Ekspresionističko razumijevanje ritma dovodi do rušenja forme. Kavkaski krug kredom. pokazuje i konstruktivan graditeljski duh. nadrealnost. Bertolt Breht i dr. Franc Verfl. Tradicionalnu logičku strukturu rečenice. pri čemu su glagoli nosioci emocionalno-vizionarskog značenja. Žanrovi Žanrovski preovladavaju lirika i drama. Rečenica se redukuje na nizanje glagola i imenica. lirika kao trenutak u akciji saznavanja svijeta. Pripovijetke imaju malo epskog u sebi a roman je bio jednostavno neprimjeren ekspresionističkoj poetici.3 Cilj je sada tako uhvaćenu viziju ritmički oblikovati. Drama: 1. Goerg Hajm. Iz zahtjeva za novim ritmom javila se potreba za slobodnim stihom. Zvanični početak nadrealizma pada u 1924. treba jednostavno minirati. Ernest Toler Prepobrazba. pomoću metode koju je Rembo nazvao . i drama kao razvijanje i sudaranje akcija. bez kontrole razuma. godinu kada Andre Breton objavljuje Manifest nadrealizma.

Aleksandar Falker ga definira kao “normativnu književnu doktrinu i stilsku formaciju koja se konstituirala u 30-tim godinama XX stoljeća” u sovjetskoj književnosti. Luda ljubav Pol Elijar Umrijeti da se ne bi umrlo. dadaizma i nadrealizma. Hajnriha Mana i dr. To znači da književnost u društvu ima odgojnu i socijalno-pedagošku funkciju i da je treba maksimalno približiti širokom krugu čitalaca.4 “rastrojstvo čula”. Pisci i djela Luj Aragon: Seljak iz Pariza. koja se javlja 20-tih pa traje sve do 50-tih godina XX stoljeća. a poslije Drugog svjetskog rata i u drugim socijalističkim zemljama. Rasprava o stilu Antoan Arto Umjetnost i smrt Andre Breton Nađa. Javna ruža Socijalna literatura U najširem smislu književna pojava labavog stilskog jedinstva. Socijalistički realizam Unutar prilično razuđenog pokreta socijalne literature može se socijalistički realizam posmatrati kao njegova krajnje ekstremna varijanta. što je u Rusiji značilo obnovu realističkih postupaka. Najpogodniji žanr za takve pothvate bio je roman sa tradicionalnom socijalno-psihološkom motivacijom karaktera. Iako ima pobornike i u redovima avangardnih pokreta ekspresionizma. . Očigledno je da nadrealisti svoje ideje temelje na psihoanalizi Sigmunda Frojda. Termin je definitivno prihvaćen na Prvom kongresu Saveza sovjetskih pisaca 1934. ruskog futurizma. Ima svoje preteče u djelima sa početka XX stoljeća Džeka Londona. historijski konkretno prikazuje zbilju u njezinu revolucionarnom razvitku” (Statut Saveza sovjetskih pisaca). javlja se kao posljedica promjena izazvanih Oktobarskom revolucijom. Spojni sudovi. Tvorci doktrine socijalističkog realizma su tražili od pisaca “da istinito. Eriha Kestnera. Da bi se to postiglo moralo se posezati za tradicionalnim stilskim oblicima. Glavni pisci socijalističkog realizma u Sovjetskom Savezu bili su Gladkov (Cement) i Šolohov (Uzorana ledina). Maksima Gorkog.

nju ne interesuje ni historijska ni socijalna dimenzija čovjeka. sa njegovom zbirkom pjesama Lirika Itake (1919. Takvo kosmopolitsko osjećanje čovjeka Crnjanski naziva sumatraizmom (po ostrvu Sumatra u Malajskom arhipelagu). . sumatraizam.) Dragiše Vasića. ruše nekadašnje idole i odbacuju sistem vrijednosti koji su uoči rata uspostavili Jovan Skerlić i Bogdan Popović. vjeru da su sve stvari povezane nevidljivim nitima i da se svi udaljeni predjeli stapaju u jedan lirski fluid. u Zagrebu. Bio je to zajednički časopis hrvatskih i srpskih pisaca. najvažnijim programskim člankom o ekpsresionizmu.). dadaizam. hipnizam i zenitizam. i sa Objašnjenjem sumatre (1920. “Pišemo slobodnim stihom. koji je bio prvi poslijeratni časopis u Srbiji. Nova književnost odlučno raskida sa tradicionalnom književnošću. Kao najprivatljiviji naziv za sve pokrete. futurizam. izuzev nadrealizma. mogao bi se uzeti ekspresionizam. U vremenu između dva rata pojavit će se i ugasiti mnogo različitih pokreta: ekspresionizam.) – uređivao Miloš Crnjanski Progres (1920. Sumatraizam izražava čežnju za visinama i daljinama. što je posledica naših sadržaja”.). koji izlazi od 1918-1919. već čovjek “u kosmičkim tajanstvenim visinama” (Crnjanski). Nove generacije raskidaju sa prošloću. presudno utiču na oblikovanje književnog života. Pisci koji se vraćaju iz emigracije. Beograd ponovo postaje kulturno središte. Sve počinje sa časopisom “Slovenski jug”.) – Dragiše Vasića Zenit (1921-1926.5 Južnoslavenski kontekst SRPSKA KNJIŽEVNOST IZMEĐU DVA RATA Vrijeme poslije Prvog svjetskog rata donosi burno rasplamsavanje pokidanih književnih tokova. naročito iz Francuske.) – Ljubomira Micića Hipnos – Rade Drainca Nova svetlost i Raskrsnica – časopisi Velibora Gligorića Putevi i Svedočanstva – časopisi nadrealista Umetnost i Večnost – časopisi neoromantičara Srpski književni glasnik Ekspresionizam Prvi modernistički talas Ekspresionizam u srpskoj književnosti počinje sa imenom Miloša Crnjanskog. Časopisi Dan (1919-1920. sa njegovim časopisom “Dan”. Glavni ekspresionistički časopis bio je “Progres” (1920. pisao je Crnjanski.

Marko Ristić. Aleksandar Vučo. Milan Dedinac i dr. Nadrealizam danas i ovde (1931-1932. Sličnih ideja bio je i dadaizam. Rade Drainac i dr. sa prvobitne pobune protiv tradicije akcenat se prenosi na način građenja djela. godine. Pozicija nadrealizma (1931. Socijalna lietratura Izvan aktuelnih avangardnih tokova našli su se tzv. Zenitizam je zagovarao konstruktivističko ustrojstvo književnog djela. treći se približavaju Krleži (Ristić). autor Manifesta ekspresionističke škole. b) nadrealistička faza 1930-1932. kojega. Dušan Matić. Matić. jedan od najznačajnijih avangardnih pjesnika i prozaista. Ovaj vid konstruktivizma slijedi Rastko Petrović. Đorđe Kostić. predvodi Dragan Aleksić. a 30-tih godina će približiti pokretu sicijalne literature. Srpski nadrealizam prolazi kroz dvije faze: a) prednadrealistička faza 1922-1930: prihvatanje nadrealističkih stavova ali pod drugim imenom.). na njegovu konstrukciju. folklorni modernisti Momčilo Nastasijević i Desimir Blagojević i pripadnici lijeve struje ekspresionizma. nadrealizam se javlja kao organiziran književni pokret. Dedinac. Središnja ličnost te grupe bio je Risto Ratković. i poslije raspada većina članova grupe nastavlja da piše nadrealistički. Poslije 1932. po uzoru na francuske dadaiste.). Drugi modernistički talas U drugom modernističkom talasu oko 1922. na geometriju odnosa unutar djela. čak i u godinama poslije Drugog svjetskog rata. grupa se praktično raspada: jedni se javno odriču nadrealizma (Jovanović). Nadrealizam Beogradski nadrealizam pojavio se i razvijao kao ogranak jednog šireg evropskog pokreta sa središtem u Parizu. Ljubomir Micić je pokrenuo časopis “Zenit” i lansirao novi pokret – zenitizam. drugi pristupaju pokretu socijalne literature (Vučo. Jovan Popović. a osim njega tu su još pripadali Desimir Blagojević. Davičo). Međutim.) itd. . Grupu čine Koča Popović.6 Središnja ličnost beogradskog modernističkog kruga bio je svestrani književnik Stanislav Vinaver. Ovi drugi su sebe nazivali još i neoromantičarima. Đorđe Jovanović. Oskar Davičo. Nadrealisti pokreću brojne publikacije: almanah Nemoguće (1930.

) i potpuno se posveti književnom radu. grada i siromaha. pjesnika astralnih prostora ali i čovjekovih egzistencijalnih ponora. U kritičkim člancima sažeto obrazlaže suštinu pobune protiv dotadašnje književnosti. Nova književnost mora iz sebe odbaciti sve trope. ipak. sve ono što je ukus. a među njima i Ive Andrića i Tina Ujevića. Raskid sa starim ogleda se više simbolično u smrti najznačajnijeg pisca moderne Antuna Gustava Matoša 1914.) i Michelangelo Buonarotti (1918. a prve poslijeratne godine i Krleža sa svojim časopisom “Plamen” (1919. figure.7 MEĐURATNA KNJIŽEVNOST U HRVATSKOJ Godina 1914. to će reći sve ono što je suvišno i da govorimo istinu. asonance. Već sljedeće godine pridružit će mu se i Antun Branko Šimić sa časopisom “Vijavica” (1917.). kao i za programsko-manifestne interpretacije pokreta. Prvi je odlazak iz Bosne i Hercegovine u Zagreb. Na pragu u Novo ovo su tek vrata. Nadahnut bečkim ekspresionističkim časopisom “Juriš” (“Der Sturm”) nastupa kao pjesnik i kritičar. Najveći doprinos novoj književnosti daje.). Do te pozicije će ga dovesti dva sudbonosna “dramatična zaokreta” u životu. Zbornik sačinjavaju pjesme dvanaestorice pjesnika. Kristofor Kolumbo (1917. a drugi je odluka da napusti svoje školovanje. klimakse. Ulderiko Donadini.) pojavit će se i Ulderiko Donadini. Prvi časopisi Prvi ekspresionistički časopis “Kokot” pokreće 1916.). pokrene časopis “Vijavica” (1917. Otkriva nam pjesnika tijela.). Ekspresionizam Prva djela Rat za hrvatsku književnost nije značio prekid kontinuiteta. Pojavom ovih časopisa osvaja se prostor za objavljivanje djela u duhu nove škole. što je retorika i ‘lepota’. te iste godine. svojom jedinom i kratkom zbirkom Preobraženja (1920. te pokreće svoj drugi časopis istoga naslova “Juriš” (1919. Poslije dramskog prvijenca Krleža nastavlja objavljivati poetsko-ekspresionističke drame Kraljevo (1915.). O značaju zbornika Ljubo Vizner (Ljubo Weisner) je zapisao: Ovo su obećanja. Zbirka je označena kao “kamen temeljac modernog hrvatskog pjesništva”. metonimije. kasniji pokretač prvog ekspresionističkog časopisa Kokot. Prilično štura u izrazu zbirka je na najefikasniji način demonstrirala Šimićev “stiješnjeni ekspresionizam”. aliteracije. Antun Branko Šimić Centralna ličnost ekspresionizma u Hrvatskoj. Sa svojom prvom knjigom Lude priče (1915. . Već u godini početka Prvog svjetskog rata dešava se sudbonosni raskid sa modernom i najava novih avangardnih pravaca. a najava “nove književnosti” dolazi sa objavljivanjem zbornika Hrvatska mlada lirika i Krležine prve drame Legenda.).

U tom smislu se “čisti” ekspresionizam” Donadinija i Šimića može posmatrati kao prijelazna faza ka “lijevo začinjenom” ekspresionizmu Krleže i Cesareca i dalje ka “čistom” socrealizmu (neorealizmu ili “modernom objektivizmu”) Mile Budaka. Vjekoslava Majera i dr.).). Kolajna (1926. Vjekoslava Kaleba.). čime svoj kratki život još više ispunjava a hrvatsku književnost još više zadužuje. u prvim dramama. dramski ciklus o Glembajevima itd. a dvije godine kasnije i još jednu – Srebrna cesta (1921. do lijevo orijentiranog ekspresionizma. Slavka Kolara. Ovaj detalj jasno govori da ni ekspresionizam (izuzev kod Donadinija i u “stiješnjenoj” varijanti kod Šimića). javlja se i veliki pjesnik Tin Ujević. autor četiri zbirke pjesama između dva rata: Lelek sebra (1920. u kojemu obznanjuje lenjinističku obojenost svoga ekspresionizma. “Danas” (1934. Auto na korzu (1932. Iz impozantnog književnog upusa izdvajamo samo neka djela: romane Povratak Filipa Latinovicza (1932. njegovo djelo se otima jednostranim programskim razvrstavanjima. Miroslav Krleža Stupio je u hrvatsku književnost kao “razbarušeni ekspresionista” a nastavio i završio kao pisac naglašene socijalne i političke orijentacije.). Pokret socijalne literature I Krleža i Cesarec istovremeno su bili utemeljivačima ekspresionizma i predvodnicima lijeve struje hrvatske književnosti.) i Ojađeno zvono (1933. pod uticajem njemačkih neorealista. .). Gustav Krklec sa Šimićem uređuje časopis “Juriš”. samo što će njegovo skretanje biti još radikalnije. i iste godine objavljuje prvu ekspresionistički nadahnutu zbirku pjesama Lirika (1919.8 Pred kraj života pokreće i treći časopis “Književnik” (1924-1925. 1926.). ali i nesvodiv ni na jednu od njih. i obimom i umjetničkim dometima. Sličan put prevalit će i njegov sauređivač iz časopisa “Plamen” August Cesarec. Poslije toga će. skrenuti u socijalni aktivizam i otvorenu pobunu protiv pasivističkog ekspresionizma.) i “Pečat” (1939. Pobrojanim ekspresionističkim dramama Krleža pridodaje i svoj prvi časopis “Plamen” (1919. Do početka Drugog svjetskog rata će pokrenuti još tri časopisa: “Književna republika” (1923. zbirka novela Hrvatski bog Mars (1922.). ni pokret socijalne literature se nisu izdiferencirali do kraja kao samostalni pokreti. Ipak. u zbirci Novela Hrvatski bog Mars. Od pasivističkog do lijevog ekspresionizma Već je Krleža u svojim djelima napravio put od pasivističkog.) popustiti pred jakim dojmovima ideja Oktobarske revolucije.).).) i Banket u Blitvi IIII (1938/39/62.).). Cesarec će već u svojim prvim ekspresionističkim radovima (novele Za novim putem. Tin Ujević i Gustav Krklec U sjeni novih avangardnih ideja.). Na rubu pameti (1938.

nego su se poduhvatili slijeđenja revolucionarnih ideja i u samoj zbilji. kao u pojedinim Cesarčevim djelima i djelima brojnih revolucionarnih pisaca koje je povijest književnosti brzo zaboravila. .9 Zapravo. To je nadalje značilo stavljanje književnosti u službu opće revolucije. Krleža i Cesarec se nisu mogli zadovoljiti samo sa dosljedno izvedenom revolucijom u oblasti književnosti. gubila je na značaju sama književnost. Radikalizacijom ovog drugog – utilitarnog! – aspekta književnosti.

. pa do početka rata 1914. Ćatić umiru 1915. obnovu rada nacionalnih kulturnih društava i nacionalnih časopisa kao centara književnog života. Risto RAdulović i M. Bašagić i Mulabdić. Centralna ličnost bio je Dimitrije Mitrinović a njihov se rad može pratiti od vremena aneksije 1908. . što će kulminirati sarajevskim atentatom 1914. posebice ekspresionizma i futurizma. Svoj književni rad podredili su političkoj borbi za ideju jugoslavenstva kao jedinom mogućem rješenju.) objavio svoje prve pjesme u slobodnom stihu.10 Bosna i Hercegovina MEĐURATNA KNJIŽEVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI Međuratna književnost u Bosni i Hercegovini. U vrijeme mladalačkog književnog stasavanja i Ivo Andrić je bio blizak ovome naraštaju. te ideje radikalnog prevrata u književnosti i kulturi. 1919 umire Sv Ćorović. Kočić i Vl Gaćinović umiru 1916. bošnjački pisci prestaju da pišu: Osman-Aziz. . Svoje književne ideje crpili su iz evropske avangarde. Ako ičim drugim. poslije četverogodišnjeg ratnog zatišja. On je već u zborniku Hrvatska mlada lirika (1914. na unutrašnjem planu. ne samo u Bosni i Hercegovini. . bilo u službi klasnosocijalnih (pokret socijalne literature) ideja. Sv Ćorović. Miloš Vidaković. A to znači. aktivnu recepciju aktuelnih književnih ideja iz evropskih književnosti. i.Kao direktna posljedica nepriznavanja bosanskohercegovačke zasebnosti unutar nove državne zajednice Sarajevo gubi status kulturnog centra a bh pisci se sve više okreću ka Beogradu i Zagrebu kao političkim i kulturnim središtima nove države.Književnost se i dalje djelimice koristi kao sredstvo političke borbe. Ivo Andrić i Borivoje Jeftić doplai su zatvora. - Književnost “Mlade Bosne” “Mlada Bosna” je bio naraštaj buntovnih intelektualaca okupljenih oko ideje otpora protiv austro-ugarske i južnoslavenskog ujedinjenja. Uz aktivnosti “Mlade Bosne” treba spomenuti još imena pisaca Miloša Vidakovića i Borivoja Jevtića. Njegovali su kult mučeništva i jake potrebe za žrtvovanjem.za vrijeme rata knjiž stvaranje zamire: mladobosanski pisci su silom prilika utihnuli. Za Vladimira Gaćinovića književnost je bila samo sredstvo političke i nacionalne akcije. bilo u sprovedbi nacionalnih (književnici oko “Mlade Bosne”). Risto RAdulović i Jovan Palavestra otjerani su u internaciju. Ć. nastavlja tamo gdje je stala pred početak rata. na čisto književnom ili vanjskom planu. hrvatska knjiž u BiH poslije rata gotovo da se sasvim gasi. ovim činom su uticali na dalji tok povijesti.

Hamza Humo i Ahmed Muradbegović. a “Gajret”. pokreće se “Novi Behar”. okrećući se sve više ka Beogradu kao novom političkom središtu. Jeftić Zalasci 1918. Prva je bila grupa oko časopisa “Književni Jug” (1918-1919. Al Šantić. «Jevrejska tribina» od 1921 i «Jevrejski život» od 1924. . odnosno. sa namjerom da se ekavica uzme kao zajedničko narječje svih pisaca Bih. struju oko “Književnog juga” uglavnom su sačinjavali preživjeli mladobosanci. Borivoje Jeftić. Slovenaca.) sa urednikom NIkom Bartulovićem i saradnicima iz BiH Vladimirom Ćorovićem i Ivom Andrićem. iste godine i posthumno Carski soneti M. do febr 1919. Vl Ćorović. godine. Nutarnji život Hume i Stihovi F Kurtagića. izvan BiH Andrić objavljuje Put Alije Đerzeleza u Bg a Nemire u Zg. Bašagić objavljuje prepjev Hajjamovih Rubaija.Drugu grupu je predvodio Antun Branko Šimić. Časopis srpskog kulturnog društva “Prosvjeta” prvi kreće sa izlaženjem već 1919.). Preobraženja Šimića u Zg.. Bjelevac Rene Logotetides i drugo izdanje Minke. prvi se književno oglašavaju Andrić Ex Ponto i B. koji su na ovaj način produžavali svoju borbu za jugoslavenski (književni i jezički) integralizam.U rat Bosna i Hercegovina ulazi kao sastavnica Austro-Ugarske a poslije rata ulazi u novu državnu zajednicu – Kraljevinu Srba. Godine 1927. “Pregled” i Sarajevska grupa . koje će imati uticaja na književni život Bosne i Hercegovine. Andrić objavljuje dijelove svoje pripovijetke Put Alije Đerzeleza i Ex Ponto. sarađuju još Tugomir Alaupović. . zatim objavljuje još tri broja časopisa Juriš. 1921. kao novina muslimanskog (bošnjačkog). 12. 1918. Jevrejsko društvo “La Benevolencia” kontinuirano izdaje svoje časopise sve do 1941. - Obnova rada nacionalnih časopisa U novim političkim i kulturnim okolnostima dolazi do obnove rada nacionalnih kulturno-prosvjetnih društava i njima pripadajućih časopisa. 1919.Već pri kraju rata u Zagrebu su se oglasile dvije književne struje. Kraljevinu Jugoslaviju (01. još Studije i feljtoni Ilije Jakovljevića. kojega izlaze samo 4 broja u razdoblju od dec 1917. nasljednik starog “Behara” iz 1900-1910. 1920. Fadil Kurtagić. Srbije i Hrvatske. kao novina hrvatskog društva. čiji su saradnici bili Nika Milićević. Vidakovića. «Židovska svijest» od 1918. Bosanskohercegovački pisci su stvaranje jugoslavenske države dočekali sa mnogo nada. u slijedili su ideju književnog jugoglovenstva: jedno narječje i jedno pismo. Hrvata.11 Dvije književne struje . i “Napredak”. naporedo sa prihvatanjem ekspresionizma Šimić pokreće svoj prvi časopis Vijavica. sa svojim časopisima “Vijavica” i “Juriš”.

). Ekspresionizam Bosanskohercegovački pisci su odmah poslije rata aktivno. Borivoje Jevtić.). prvi izlaze sa svojim ekspresionističkim djelima: Humo sa pjesničkom zbirkom Nutarnji život (1919.12 . Rizo Ramić. Bosanskohercegovački se pisci. knjigu “ekspresionističkog napona i socijalnog temperamenta” (Rizvić). Hamza Humo. Husnija Čengić. Hasan Kikić. Stoga je kasnih tridesetih godina nastala čudna kombinacija lijevog ekspresionizma ili ekspresionističkog neorealizma (pokreta socijalne literature) u djelima Novaka Simića i Hasana Kikića. . I “Pregled” od 1935. pisac iz zagrebačke grupe oko Književnog juga. a kasnije će im se pridružiti još i Zija Dizdarević. “Knjiga drugova” i književna ljevica . Po njemu samosvojnost pripovjedačke Bosne crpi se iz usmene poezije: iz orijentalnog senzualizma sevdalinke i epskog narativa. Časopis postaje glasilom Sarajevske grupe pisaca koja se osniva već sljedeće godine. u kojoj uzimaju učešća i bh pjesnici Novak Simić. pod Kršićevim uredništvom. također se oglasio pripovjetkama (zbirke Zalasci. Hamid Dizdar. Humo Grozdanin kikot i Slučaj Raba slikara. Muradbegović u svojim dramama i pripovjetkama). odgovorili na izazove ekspresionističkog prevrata u književnosti. Scene i O profanim stvarima) pisanim ekspresionističkim manirom. Njega su pokrenuli lijevo orijentirani bošnjački pisci Hasan Kikić. Humo i Muradbegović. I jedan i drugi će i kasnije djelimice slijediti zahtjeve ekspresionističke poetike (npr. Skender Kulenović. Grupu čine: Borivoje Jevtić. koji su u Zagrebu sarađivali u Šimićevim časopisima “Vijavica” i “Juriš”. Isak Samokovlija. nisu mogli a ni htjeli zadovoljiti samo književnim prevratom.) ima najvećeg uticaja na književne prilike u Bosni i Hercegovini između dva rata.U prvom almanahu grupe Sa strana zamagljenih (1928. Safet Krupić. Jakša Kušan. Ilija Grbić. Jovan Kršić i dr. pod jakim dojmom lijevih ideja.Uz već pobrojane nacionalne časopise “Pregled” (1927-1940. U bošnjačkoj književnosti posebno mjesto zauzima časopis “Putokaz”. Muradbegović: . Rizo Ramić. Eli Finci i dr.) Jovan Kršić piše predgovor pod naslovom Pripovedačka Bosna. svojim djelima. .) a Muradbegović sa pripovjedačkom zbirkom Nojemova lađa (1924.Kao protivteža Grupi sarajevskih književnika pisci okupljeni oko lijevih ideja obznanjuju Knjigu drugova (1929. otvara svoje stranice za pisce sa ljevice. što je od njih tražio ekspresionizam. koji je izlazio u Zagrebu od 1937-1939.o književnom životu: A.

Hasan Kikić Provincija u pozadini (1935. O profanim stvarima (1920. Borivoje Jevtić Zalasci.). Heroj u papučama (1935.).).).) 4.). Ivo Andrić Ex Ponto (1918.).). Nemiri (1920. Jevrejski: 1. 5. 6.). Jakša Kušan Pesme (1925.).). Dobri Bošnjani (1937. Ho-ruk (1936. 2. Na Božijem putu (1936. Marko Marković Kriva Drina (1935. Jovan Radulović Za utehom (1926. 3. Nocturno (1928. Laura Papo-Bohoreta.).). 2.). Zgrada na ruševinama (1939. Antun Branko Šimić Preobraženja (1920. Slučaj Raba slikara (1930.13 Pisci i djela Bošnjački: 1. Mak Dizdar Vidovopoljska noć (1936.).). Bojovnici i bjegunci (1939. . Od ranih do kasnih pijetlova (1934. Grad rima i ritmova (1924. Suton Tašlihana (1937. 3. Jesenja pregaranja (!928. Scene (1918.).).). Zapisi u kamenu (1936. 7. 5.) 2. 8. pripovjetke. Novak Simić Nepoznata Bosna (1937. Hamza Humo Nutarnji život (1919.). Sa ploča istočnih (1925. Pripovijetke (1936. Isak Samokovlija Od proljeća do proljeća (1929. Ahmed Muradbegović Nojemova lađa (1924. Pod žrvnjem vremena (1928.).).) 2.). Hamid Dizdar Arabeske (1929. Put Alije Đerzeleza (1920.).). Isus i moja sjena (1934.). Haremske novele (1924. 3. Zvonimir Šubić Fazliša potok (1934.). Alija Nametak Bajram žrtava (1931. Voćnjak (1938.).) 6.).) Hrvatski: 1. Planinci (1940. Bukve (1938.).).).).).). Branko Ćopić Pod Grmečom (1938. Zija Dizdarević. Grozdanin kikot (1927. Srpski: 1.).).). 4. Abdurezak Hifzi Bjelevac Rene Logotetides (1919. Kaljuga (1937. Ana Zolotti (1927.).).). Nikola Šop Pjesme siromašnog sina (1926. 4.

14 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->