P. 1
O POSLENIČKIM NARODNIM LIRSKIM PESMAMA

O POSLENIČKIM NARODNIM LIRSKIM PESMAMA

|Views: 70|Likes:
Published by Ravijojla Kraljevic
Narodne lirske pesme
Narodne lirske pesme

More info:

Published by: Ravijojla Kraljevic on Apr 23, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/10/2013

pdf

text

original

O POSLENIČKIM NARODNIM LIRSKIM PESMAMA

Kao i ostale vrste narodne poezije, i posleničke pesme (pesme o radu i uz rad) morale su nastati veoma davno. U nauci se pretpostavlja da su, svojim ritmom,pratile ritam rada — da su iz njega i postale. Ali, ostaci takvih pesama kod nas se nisu sačuvali. Ono što je, čini se, od tih prastarih predstava ostalo, mogli bi biti poslovi koji se u njima opisuju i kojima se nekada, po svemu sudeći, pridavao božanski karakter. Predenje i tkanje (vez), kao prevashodno ženski poslovi u prošlosti su jednako predstavljali kućne veštine i stvaranje novih oblika, te stvaranje i rađanje uopšte, kao što su simbolizovali i proticanje vremena i samu sudbinu. Zato su ove radnje smatrane svetima. U pesmama je, međutim, malo od toga sačuvano. Po svojoj prirodi, predenje i tkanje su, pre svega, bili poslovi samoće i izolacije, što se kazuje stihovima: Sjedi moma na visoko, Na visoko, na široko, Svilu prede, gajtan plete, S gajtanom se razgovara, pri čemu razgovor s gajtanom tu situaciju ilustruje, a kasnije su postali poslovi grupa žena, što se, takođe, kaže stihom: Tri đevojke, tri jagluka vezle Predenje i tkanje, osim toga, predstavljaju poslove noći: Prele su prelje s večera, Spram onog sjajnog mjeseca, pa se čini da bi ovde, u vezi sa simbolikom Meseca (Mesec se, prema starim verovanjima vezuje za žene) trebalo tražiti njihovu moguću vezu sa prastarim slojevima značenja. Naravno, ovi poslovi se obavljaju u zimu, pošto u letnjem periodu za njih nije bilo dovoljno vremena. Svakodnevni, a takođe prvenstveno ženski poslovi u tradicionalnom društvu bili su čišćenje kuće i odlazak na vodu, što su takođe omiljeni motivi posleničkih pesama. I jedna i druga radnja simbolišu očišćenje uopšte. U prošlosti je, na primer, čišćenje hramova smatrano svetim činom. A jutarnje čišćenje kuće predstavljalo je, osim toga, otklanjanje "prljavog" — ostataka noći u kojoj borave demoni — različite zle sile. Jutro je, znači, pravo vreme čišćenja, što potvrđuju i stihovi: Lepo ti je rano uraniti, Dvor pomesti, vode donijeti.

I ono je nekada bilo rezervisano isključivo za žene. obavljali muškarci. što pesma. Rosna trava. boljeti me neće. govori i o jednima i o drugima: Vrati ovce od gore đevojko. Smilje bere. a ja plastim seno. predstavlja čuvanje stoke. na poseban način kazuje stihovima: Ovčar tera jelene Preko gore zelene. predstavlja prolećno (letnje) košenje trave — radnja koju su. što se." — "Rosno cveće. pa pesma. Ne zavijaj rose u otkose. što je izraženo u pomalo dvosmislenom dijalogu između momka i devojke. Zanimljivo je reći da su i u ovim pesmama sačuvani ostaci magijskih radnji.Sveopšti simbol očišćenja i crpljenja nove snage jeste i voda. ako pratimo kalendarski ciklus. I ovaj prolećno-letnji posao je u osnovi usamljenički. Radojko. Godišnje doba koje je odgovaralo branju lekovitog bilja je proleće. Njena moć da očisti i povrati snagu prikazana je indirektno u stihonima: Da zahvatim studene vodice. a lečenje njime je predstavljalo magijski čin. pre svega. Sledeći posao o kojem pevaju narodne lirske pesme. zapravo. na koga naivnu čobanicu upozorava samo naoko neutralni govoreći glas iz pesme? Ne samo da bi ovce mogli napasti vuci. Strašivo je od gore ovcama. slobodu. odražavajući to. u stihovima: "Oj. smilju progovara." Sledeći posao. prethodi zemljoradnji. devojka sa njom i razgovara: Smilje bere Smiljana devojka. ili barem tragovi verovanja u njihovu delotvornost. ne kosi livade. kazuje: Mile kosi. takođe. već da bi i čobanica mogla stradati od . kao i večito čovekovo druženje sa prirodom. Ovo veoma staro zanimanje. to jest trebalo je da pomogne ne samo svojim lekovitim sastojcima nego i delovanjem viših sila. simbolizuje kretanje. Branje lekovitog bilja je. Da napojim sve redom bećare. Ko je. Zato u pesmi. inače. koji se opisuje u narodnim lirskim pesmama uz rad. u paralelizmu prikazanih radnji (upravo onako kako se one u životu odvijaju). jutarnji posao. Strašivo je i tebe đevojko Doćiće ti iz gore Radojko. Ivane. tj jest smenjivanje godišnjih doba. boljeće te glava. koje. ali su u njoj učestvovale i žene. a nekada su ga obavljali podjednako i muškarci i žene. uspostavljajući odnos sa biljkom koju bere.

Ralo mu je čudno drvo. možda hajduka? I koga ovaj glas u pesmi predstavlja? Da li je to neko ko zna da u šumi borave vuci i hajduci — neko ko ima iskustva sa njima. U njima se peva i o vili i devojci. pak. koje neko ili nešto upozorava da je "strašivo". U tim pesmama kazuje se o Suncu koje. u svakom semenu. Pa je. koji se još uvek lomi i dvoumi. koje sadrži neki opšte važeći moralni stav? A ako je tako. Ima li što ljepše pogledati. koji devojci. kolektivni čin. protivrečna. Žegle su mu stratorove. Neki zlokobni nagoveštaj usamljenom ljudskom biću. draga seko moja. sa divljenjem. umesto direktno. sadržana je višeznačna. U pesmi je jasno sačuvano sećanje na njegovo božansko poreklo: Orač ore ravno polje. Možda. ili je reč o nečemu drugom. pošto se bogovima ne može obraćati neposredno. Ralnik mu je sivi golub. pa devojka između vilinog . ostaje. Privoji mu sitna mreža. dva sokola. Čudno drvo javorovo. Seme mu je sitan biser. Danice. koje je tipično muški posao. A upravo je žito. gleda devojke kako žanju: Mobu gleda sa istoka Sunce. svejedno žena ili muškarac? Ili je. i ovcama i njemu. kazujući samo o alatkama kojima on vrši svoj čudotvorni posao. kad se polaže u zemlju. isto tako čobana. o nekoj devojačkoj slutnji dolaska nepoznatog i protivrečnim osećanjima koja taj dolazak prate? U tom slučaju glas bi bio unutarnji. Ciklus — životni krug semena završava se žetvom. uopšte radi o stradanju. Pesnikilja možda zato o njemu i govori posredno. vezu momci neženjeni. u kojem učestvuju svi. predstavlja uvođenje u ciklus zemljoradničkih radova. samo božanski orač može imati opremu iz pesme. Proces oranja. Da gledamo bega Jovan-bega. inače. koji je takođe postao tema narodne pesme. u alegorijskoj slici. Za njim.nekog sličnog "gospodara" šumskih prostranstava. simbolika — umiranja. i rađanja. ovaj glas predstavlja momka. Jer. kad iz nje izniče. Pak doziva Danicu zvijezdu: "Oj. ili je. zbog svega ovoga možda žetvi u posleničkim narodnim pesmama posvećeno najviše prostora. Volovi mu dva jelena. devojački. a to je trenutak kad čovek ubira plodove svoga rada. Dva jelena. pak. koje se takmiče u žetvi. javlja da će doći na već ugovoreni sastanak? To se do kraja ne zna i poetska zagonetka nije otkrivena. smatrano je nekada svetim činom. poprimilo smisao tog univerzalnog semena. barem. To je javni. I oranje. u predstavama ljudi. ipak. ostavljena mogućnost njene višeznačnosti. to upozorenje. da li se. I dalje. ne samo u bisernom zrnu iz pesme. Ost'n mu je struk bosiljak. K'o djevojke kako žetvu žanju.

Više žanje zagorkinja vila. radovi u vezi sa grožđem i vinom. znači. To su. Božanstva. Ah na moju zlu sreću Ja se najmi' da orem. uživati u plodovima sopstvenog rada. bira ljubav: Žetvu žela vila i djevojka — Vila žanje. kono moja! Sretno naše navijanje. koje začudo obavlja devojka. velika svetkovina radosti i smeha — bilo da njome treba zadovoljiti bogove. Više žanje neg' djevojka veze: Ostadoše snoplja nevezana. reflektuje se mnoštvo prastarih verovanja — one o radu pevaju kao o velikoj gozbi stvaranja. Posla mene moj popa. bilo da je u pitanju čudo košenja bosiljka. jednostavno. žetva srebrnim srpom ili magijski rast vinograda. i ljudi i božanstva. ili. Vilu posestrimu. važnu ulogu imaju natprirodna bića. u okviru kalendara. Neg' mi podaj onakove trave Kojano će mene omiliti Mome dragom. U ovim pesmama čak je i odlazak u najam povod za smeh i radost: Ja se najmi' u popa. Da ti budu pohitrije ruke?" Al' govori lijepa djevojka: "Hvala vilo na hitracu travi. uostalom. sejanje bisera. žetveno blagostanje i omogućuju. da mu budem ljuba Znači. a djevojka veze. Ciklus pesama uz rad. umilostiviti demone. i u žetvi učestvuju.natprirodnog magijskog dara i momkove ljubavi. Or'o vodu vuče. nazdravljajući: Kona koni navijala. osim toga. I vratilu okretanje. Čuturicu donijela: "Zdrava budi. U posleničkim pesmama. Govorila zagorka djevojci: "Hoćeš da ti hitrac trave dadem. Posao je. prema njima. kao i u ostalim opisanim poslovima. po verovanju onih koji su ove pesme pevali. A vila zaliva. završava se jesenjim poslovima. ona devojci pomažu da posadi vinograd: Devojka imala Orla pobratima. . A i u ovim poslovima. Orla pobratima.

u odgovoru Jovanove ljube slugama: Konje čuvam. Ja započe' orati. Pesma. sestricu udajem. međutim. One. U posleničkim pesmama se čuvaju i tragovi nekih oblika ekonomije seoskog čoveka. pevaju o najamnom radu i siromaštvu radnika. rad je u posleničkim pesmama često samo dekor u kojem se odvijaju male ljubavne zgode — nadmetanje momka i devojke u poslu i mudrosti. Ali. Jovana se bojim Vezak vezem. Pušćaj kući. nakon kojeg je težak zadatak "sam od sebe" ispunjen. baš kao i teret na nadničarskim plećima: Oj išpane. Komični efekat izazvan je hiperbolom dužine spavanja. Pesme. dovoljne da palice olistaju i da jarmovi procvetaju. razgovora i dogovora. A jarmovi cvetali. Pa. kao u primeru jednog distiha u kojem siromah očekuje njeno saučestvovanje: Kišo padaj. za koje se kaže da prate sam taj proces. Pored toga što kazuju o božanskoj prirodi tih poslova. znači. govore o poslovima kojima je čovek nekada bio zaokupljen. kabanica stara Ponegde se u ovim stihovima očituje i socijalni bunt. uslovljenu ne samo prirodom posla. već i prirodom društva u kojem pojedinci o kojima peva žive. mada. ove pesme o radu govore drugačije. one rečito odražavaju i socijalne odnose u okviru tih poslova — pre svega ilustruju podelu rada po polovima. težak i nasilnički. iskazuju se radosti ili ljubavni jadi i sl. starosti se nadam.Posla mene da orem. U bojtara. od kojih su mnogi danas već zaboravljeni. te predstavljaju socijalnu kritiku takvog rada i odnosa. upućuje i na položaj žene u patrijarhalnoj zajednici. jer ćemo te tući! . pušćaj nadničare. iako je u njima svaka radost iščezla. naravno. Za razliku od pesama uz rad. Sitna kiša udari. Čedo zibam. Postoji i poseban krug posleničkih pesama koje se obično nazivaju pesmama o radu. nazire dirljiva veza sa prirodom. makar u nekima. i slično. u osnovi. I ja lego' spavati Kad se od sna ja trgo'. posebno u arhaičnoj leksici (rečima čija se značenja danas više i ne pamte) vezanoj za vrste samih poslova i alate. još uvek se. Palice mi listale. nemoj na bojtara. ne treba isključiti ni čudo spavanja junaka iz bajki. Posao je scena na kojoj dolazi do ljubavnih sastanaka. opor. na primer.

.05..2010] . zatim. i on iščezao kao eho.Ali samo na trenutak. Priredila dr Zoja Karanović [postavljeno 05. da bi.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->