ANTIGONA 1. Koja je vrsta djela Antigona? Od koliko činova se sastoji? Tko je autor? U kojem razdoblju je nastala? 2.

Tko je Kreont? 3. Zašto se Antigona suprotstavila Kreontu? 4. Koje zakone slijedi Antigona? 5. Kako ona ocjenjuje Kreontovu odluku? Zašto? 6. Tko je Hemon? 7. Tko je po tvom mišljenju moralni pobjednik i zašto? 8. Kako završava Kreont? 9. Na primjeru Antigone objasni tragičnog junaka, tragičnu krivnju i tragičan završetak. SKUP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Vrsta djela i autor Kojem razdoblju pripada i koja obilježja tog razdoblja primjećuješ? Kada i gdje se odvija radnja? Tko je Skup? Okarakteriziraj ga na temelju njegovih postupaka. Ima li djelo završetak?Zašto? Koje se opreke javljaju u djelu? Tko je autoru bio uzor za pisanje ovog djela? Koja je tema djela? Objasni jezik i stil pisanja.