PREDMJER I PREDRACUN RADOVA

I) ZEMLJANI RADOVI
Zajednicki I opsti uslovi za zemljane radove -Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio I sledece zajednicke uslove: -zemljani radovi ce biti izvedeni u svemu prema projektu I geomehanickom elaborate, cene sadrze sve radne operacije, utroske materijala, pomocni alat I radne skele koje propisuju “Normativi I standardi rada u gradjevinarstvuvisokogradnji GN200”, kao I ostale troskove I zaradu preduzeca. -Cene sadrze troskove crpljenja atmosferske vode za vreme izvodjenja radova, ukljucujuci izradu privremenih, sabirnih, zemljanih kanala I sahtova za instalisanje muljnih pumpi. -Cene sadrze deponovanje zdrave zemlje iz iskopa na gradilistu na kojem ce se vrsiti zatrpavanje oko temelja I podruma. -Cene sadrze geodetsko snimanje terena pre I posle izvrsenja zemljanih radova na osnovu koji ce se izvrsiti konacni obracun stvarno izvedenih kolicina radova. Obracun izvrsenih radova -Obracun kolicina stvarno izvrsenih radova izvrsice se prema odredbama koje propisuju “Normativi I standardi radova u gradjevinarstvu-visokogradnji GN200” pri cemu ce se svi iskopi I odvozi biti obracunati po m3 samoniklog tla, a svi nasipi po m3 zbijenog materijala. 1.1 Rasciscavanje terena od granja, skidanje humusa u sloju od 20cm. Iskop vrsiti masinski, humus horizontalno transportovati na dio lokacije-gradilista gdje ce biti deponovan, a kasnije upotrebljen za zavrsno nasipanje zelenih povrsina oko objekta. Obelezavanje osa objekta, postavljanje I osiguravanje repera za ose I visinske kote. Obracun po m2. Skinuti humus – 25,17 m2. 1.2. Iskop zemlje trece kategorije za temeljne trake objetka. Iskop vrsiti rucno sa razupiranjem I pravilnim odsjecanjem bocnih strana. Obracun po m3 iskopane prevezene zemlje. Ukupno: 37,7 m3

II) BETONSKI RADOVI
Zajednicki I opsti uslovi za opste radove -Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio I sledece zajednicke uslove: -Betonski radovi ce biti izvedeni u svemu po projektu, statickom proracunu I vazecim pravilnicima. Cene sadrze sve radne operacije, utroske materijala, pomocni alat I skele koje propisuju “Normativi I standardi radova u gradjevinarstvu-visokogradnji GN400” kao I ostale troskove I zaradu preduzeca. -Beton ce biti spravljen, trasnportovan, ugradjen, njegovan I ispitivan na probnim uzorcima po odredbama koje propisuju vazeci uslovi “Vazeci pravilnik normative za beton I armirani beton (PBAB 87) sluzbeni list SFRJ M/87”. -Beton ce biti spravljen od agregata I cementa, atestiranih po vazecim jugoslovenskim standardima I ciste vode . Betoniranje ce se izvrsiti betonom klase BII=35kg cementa po m3. -Cena sadrzi izradu, montazu, demontazu I ciscenje oplate. Za betoniranje betonskih konstrukcija sa potrebnim podupiracima I pomocnim radnim skelama. -Oplate moraju biti uradjene projektovanim dimenzijama, postavljene po projektovanim osama I projektovanim kotama sa sigurnim vezama I podupiracima koji obezbedjuju sigurnost oplate I podupiracima protiv deformisanja I rusenja. 2.1. Nabavka materijala, transport I betoniranje armiranobetonskih temeljnih traka u zemlju. Prilikom ugradnje betona vrsiti nabijanje betonske smjese vibratorima. Betoniranje se izvodi betonom MB30. Obracun po m3 ugradjenog betona. Temeljne trake=35,6 m3 betona 2.2. Nabavka materijala, transport I betoniranje armiranobetonskih temeljnih greda. Prilikom ugradnje betona vrsiti nabijanje betonske smjese vibratorima. Betoniranje se izvodi betonom MB30. Obracun po m3 ugradjenog betona. Za betoniranje je potrebna bocna oplata. Temeljne grede=11 m3 betona 2.3. Betoniranje armiranobetonske podne ploce debljine 10 cm jednostruko lako armaturnom mrezom. Podna ploca=6,3 m3 betona 2.4. Nabavka materijala, transport I betoniranje armiranobetonskih stepenista. Prilikom ugradnje betona vrsiti nabijanje betonske smjese vibratorima. Betoniranje se izvodi betonom MB30. Obracun po m3 ugradjenog betona. Stepeniste=1.83 m3 betona 2.5. Nabavka materijala, transport I betoniranje armiranobetonskih vertikalnih serklaza. Prilikom ugradnje betona vrsiti nabijanje betonske smjese vibratorima. Betoniranje se izvodi betonom MB30. Obracun po m3 ugradjenog betona. Vertikalni serklazi=1,95 m3

III)ZIDARSKI RADOVI
Zajednicki I opsti uslovi za zidarske radove. -Izvodjac radova je pored opisa pojedinacnih stavki radova cenama obuhvatio sledece zajednicke uslove: -Zidarski radovi ce biti izvedeni u svemu po projektu I vazecim standardima I pravilnicima, cene sadrze sve radne operacije, utroske materijala, pomocni alat I skele koje propisuju “Normativi I standardi rada u gradjevinarstvuvisokogradnji GN301”, kao I ostale troskove I zaradu preduzeca. -Zidarski radovi ce biti izvedeni po odredbama koje propisuje “Pravilnik o tehnickim normativima za zidane zidove (sluzbeni list broj 87 od 29.11.’91) -Zidovi ce se zidati u produzenom malteru R=1:2:6, a unutrasnji zidovi malterisati malterom 1:3:9. -Pregradni zidovi ce biti povezani sa ostalim zidovima preklopljenim za pola ili ¼ opeke I serklazima. -Cene malterisanja opekarskih proizvoda sadrzi malterisanje betonskih povrsina u sastavu zida ili tavanice. -Krec za zidanje ce biti ugasen najmanje dvije nedjelje za malterisanje pet nedjelja pre upotrebe. -Hidratisan krec ugasiti minimalno 24h prije upotrebe. -U krecu nece biti grudvica I komada. Pesak bice cist, prosejan, bez mulja I organskih primjesa. -Malter ce se spravljati samo za jednodnevnu potrosnju, stvrdnut malter se nece koristiti. Obracun izvrsenih radova -Obracun kolicina stvarno izvedenih radova izvrsice se prema odredbama koje propisuju “Normativi I standardi rada u gradjevinarstvu-visokogradnji GN301” 3.1.