P. 1
Zivot i Obicaji Muslimana u Bosni i Hercegovini - Antun-Hangi

Zivot i Obicaji Muslimana u Bosni i Hercegovini - Antun-Hangi

|Views: 389|Likes:
Published by Hodzic Damir

More info:

Published by: Hodzic Damir on Apr 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/17/2015

pdf

text

original

t

I
I

!

ZIVOT I OBICf\JI

fl\USLlfI\AftA
1I

. BOjNI
I'lAPISAO

I HE.~CE.GOUINI

RNTuN HRNGI.

DR\JGO ZI'lATI'lO POVECAt<lO I ISPRAVLJEI'lO IZDf\I'lJE.

CIJENR· 4 KRlINE.

SARAJEVO
IlIlKLIIDII
DII~I~LII

II. KIIJONII.

·1907.

IY
'1

iJ

ZIVOT I OBICf\JI

u

BOSI'II I flEI={GEOOVll'I1.
NAPISAO

'I

RNTUN HRNGI.

DRUGO ZNATNO POVECANO I ISPRAVLJENO IZDANJE.

5I\ftRJEUO.
~AKLADA

DAt4IELA A. KAJONA.
1906.

predgovor II. i2;danju.
Prvo izdanje moga djela Zivot i obicaji muslimana u Bosni i Hercegovini vee je odavna raspacano. Jer mi neprestano stlzu nove narudzbe, priredio sam drugo, znatno poveeano i ispravljeno izdanje. Pri tome sam nastojao, da udov oljim i pravednim zahtjevima kritike. Tako n. pro rado priznajem, da je naslov' djela nesto preopsiran prema njegovom sadrzaju i da bi bolje bilo, kada bi glasio: Iz zivota i obieaja muslimana u Bosni i Hercegovini, jer nijesam opisao, niti sam u jednoj knjizi opisati mogao sve obicaje nasih muslimana. Nakladu drugoga izdanja povjerio sam vrijednoj i poduzetnoj knjizari Daniela A. Kajona u Sarajevu. Kod sastavljanja ovoga djela bila mi je na urou jedino ta zelja,. da braeu preko Save, Dinare i Biokova upoznam s nasim muslimanima i njihovim obicajima. Ovo je upoznavanje tim nuznije, sto u nasim knjizevnim proizvodirna, pa i u dnevnoj stampi, jos uvijek. izbijaju znakovi nepoznavanja u tom podrucju. Sarno onda, ako se budemo poznavali, rnoei cerno. utrti puteve nasem megjusobnom pouzdanju i prijateljskom susretanju, a to je ono, za cim sam uvijek tezio. Ako dakle ova radnja doprinese i najmanje tome, da se upoznamo i da se megjusobno postujemo, bieu sretan i nikada ne cu. pozaliti truda, sto sam ga ulozio pisuei ovo djelo. Sto sam napisao, napisao sam na temelju vlastitih opazanja, a· donekle, osobito kod sibjan mekjteba i ruzdija, posluzio sam se nekim stvanma st.ampanim vee u "Skolskom Vjesniku", a dobro BU mi dosli i neki izvaci iz "Behara". OvQ~ sam ucinio za·to, da radnja. bude potpunija i jasnija, a prema tome citalackoj publici milija.

Na koncu hvala ravnateljstvu zemaljskog muzeja u Sarajevu, koje mi je uzajmilo vi§e kliseja, a hvala i vrijednoj i poduzetnoj knjizari Daniela A. Kajona, koja nije zalila ni truda ni t~oska, da ovu knjigu sto ljepse opremi i tako je u svijet posalje. Sa raj e v 0, pocetkom mjeseca oktobra 1906.

Pisac.

Pisuci ovu radnju. aginske. a kod asikovanja i prosnje posluzio sam se donekle sa radnjom mladoga bega Kulilloviea. kao da sam medju njima nikao. tako rekuc. trgovacke a i sirotinjske knee. sunnetenja i vjencanja domacicama pomaze i jela kuha . moram osobito istaknuti staru muslimanku Baranovicu u Bihaeu. pa Bihac i Banjaluku. da barem u gIavnim crtama opiaem njihov zivot i obicaje i da tu knjigu posve-tim njima i mojim zemljacima u Hrvatskoj. te sam tamosnje musli-mane radi njihovog trijeznog zivota i radi njihove iskrenosti i postenja zavoIio. imao sam otseIe. koja . opisao sam Oahu Bejtullah prems. koja zalazi u begovske. Megju onima. da megju njima zivim i da obucavam njihovu omladinu. sve sam ih boIje upoznavao. izdanju.' Predgovor I. koja kod hatmi.~'-_. Ja. Kada sam pred deset godina dosao kao uciteIj u ubavi MagIaj na Bosni. da su nasi muslimani svnda jednaki. ja sam se za kratko vrijeme na taj novi svijet priucio. nasao sam.i jednu staru katolikinju.· opisu Edhema-Rize. kuja vraca i uroke skida. jednako posteni i karakterni. stampanom u "Zborniku za narodni zivot i obieaje juznih Slavena". doaao sam u novi meni nepoznati svijet. Jedino govoreci 0 hadzijama i njihovom putovanju u Meku. Druzeei se snj~a­ i zalazeei u kuee njihove.--. Hvala prijazllom do-· ceku tamosnjih vrlo uglednih begova Uzeirbegovica. sto ga izdaje jugoslavenska akademija u Zagrebu. sto sam kroz ovo de-set godina iIi sam cuo i vidio. muslimana. Iz Maglaja premjesten u Livno. koji do onda. koji su mi za ovu radnju najvis~ gragje dali. iIi sto su mi stare nene i druge vjerodostojne osobe pripovijedale. ni vidio nijesam. pisao sam sarno ono.

. Muhamed Hodzi6 dao mi je osim toga podatke za porod. ..~- je sa osam godina. Sto se vjerske strane ov~ radnje tice. koje znadu vrlo lijepih haremskih pjesama. Muhamed Hodzi6 i Selim Alic. . ako se ovako slucajno ne otkrije. kao siroce bez oca i majke dosla u jednu od prvih . Hvala i~ i od Boga p1a:6a! UBi hac u. hodze u Bihacu i B3:njaluci. njegovih rodica.._.. koliko narodnoga blaga lezi u bosanskim haremima. cija imena iz stanovitih uzroka ovdje objelo. ako Bog da. Bog sami znade. pak im ovim.. koji BU tako sretni. kako je to CUO od svoje majke hodzinice u Posavini i drugih zena.. sto skorije u Bvijet 'izdati. nieah i smrt. asikovanje. Budi njemu i Ali6u jskrena hvala. ali se barem JOB do danas do njega doei ne moze. Osim njih mnogo su mi J?-a ruku isli moji bivsi ucenici u trgovackoj skoli u Banjaluci.. izrazujem svoju iskrenu zahvalu. pisac. Od Djih sam saznao potankosti za djetiDstvo. koje sam samo po njima sakupiti mogao i koje eu._----. da imaju rodice. pak 6e i propasti.begovskih ku6a u Banjaluci kao sluzavka i ondje svoj vijek provela..-..laniti ne mogu. mjeseca studenoga 1899. dali su mi najvise uputa moji dobri prijatelji.

.- fl·. -. .- ..-::... ZIVOT.~.

Isla. ako si Tur~in?" "Pomozi. 'za razliku od domaeega bosanskoga muslimana. koji BU se iza pada kraljevstva bosanskoga. do okupacije.osti. niti jos danas znad-e sto je. Pravih Turkusa' ima da. pravo znaIi. pita jedall drugoga: "Staje. veli: "Sta en. obrtnici iIi trgovci u ov~m zemljama nastanilt. uglednije age i uceniji Ijudi govorili BU da su Bosnjaci i d~ govore hrvatski. koje BU narodll. a znaci pouzdanje u Boga. ponajvise kao cinovnici. ako_ si Turcin!". Te doseljenike i njihove nasljednike zove narod' Turk. Poslijepada slavnoga nekada kraljevstva bosanskoga godille 1-l63. ako si Turcin!" Domovinska je cud u nasih muslimana i danas slabo razvijenR jer kod njih prevlagjuje vjerska strana. W' *) Islam je arapska rijec. te su mu i dallas najvjernije pristasc.f Wuslimani Bosne i Hercegovine starinom su Slaveni. . cisto slavenski tip. Tako n. pbirna je zakletva.usama.nl*). a svoju vjeru tur· skom vjerom. . pod osmanlijsko gospodstvo. ako si Turcin ?". Zenec naime kroz ceti~i stotine godina domace seeri. Vjeru svoju usko spajaju B onima. koji su im je donijeli. "Turske mi vire".nas u Bosni i Hcrcegovini vrlo malo. ali masa n~roda niti je znala. nau~ili su ani jezik i obicaje ove zemlje i malo po malo izgubili svoj prvobitni i dobili nov. Bezi. sa Turcima. pre nij~su oni Bve do najnovijeg doba. kojom se nas musliman zaklinje. i za to se rado nazivaju Turcima. Osim ovih muslimana ima u: ·Bosni i II crcegovini potomaka pravih Osmanlija. aka ko koga za savjet pita iIi sto mali. Ako se je sto vazna dogodilo. "Govori. odrekose se mnogi Bosnjaci vjere svojih otaca i prigrlisc vjeru Muhamcdovu.

pa bda su ih izvjezbali. Neprijatelja mrzi i tesko oprasta nanesenu mu uvredu. bistar P9gled i visoko (I. a ponos mu najbolje odaje junacki hod. a on poleti nom Zicom. Bosanski je musliman umjeren u jelu i picu. rumlma obraza. on je njeZaTl muz i izvrstan otae svoje obitelji. Jeli stekao iskre. stoljubiv i susretljiv kao i svi Slliveni uopee. idu snjima u loy. vjeran mu je do posljednjega daha. a na glavi mu je crvena kapica. premda i to malo pomalo prestaje. Tanka stass. sirokih pleciju ijakih misiea.na prijatelja. PoSten je i pouzdan. bo. Kad Slaro bosansko begovskv odljelo. Bosna je jedna od onih rijetkih zemalja u Evropi.elo: Ja kakav je Suljo barjaktare.- 10- Bosanski musliman vecinom je visoka uzrasta.lovae opazi kakovu ptieu. u kojoj se je rodio i uzgojio. On je ponosan. zlatnom i srebr. kao i zemlja.Ou se drii arapske posloviee. a go. na koga se smije i moze pouzdati. mu kapu s glave. le svilom." Nasi su muslimani veliki prijatelji lova i junackih igara. skine galo lzvezeno srmali. A pleea mu sira od arsinll. Lovom sa sokolovima bave se jos jedino plemicke obitelji Uzeirbegoviea u Maglaju na Bo~ni i Sirbegoviea i Smailbegovica u Tesnju. koja kaze: "Isprllzita strjelica vise se ne vraea. u kojoj se je sve do danas odriao lov sa 80kolovima. • . Crna oka kano u hajduka. Soko sjedi loveu na ruei. Izvrstne sokolove za lov hvataju u Ozren planini.

-11- strJelovitom brzinom za njorn. Vee iza nekoliko nedjelja ide 011 ~njirn u loy i ne ce da ga ostavi. trcke i ~ljuke. udariee i na mnogo veeu pticu od scbc. Zacudo je kako brzo soko upozna svoga gosp'odara. Osim manjihptica hvata soko prepelice. uhvuti je i donese svome gospodaru. a nekada . Osim .

. . { . lrl" . '!' . . ... ' t-. ~..12 '.' f· ~-. :.. ...

On zivi i umire za BVOjU vjeru i nicim ga ne mozes toliko uvrijediti. Prijatelj zove prijatelja. velikoga Allaha. koji onako iskreno.Bvijctu dogagja. koja treba da rijese valjana junaka. koliko povredom njegove vjere i vjerskih osjecaja. Bosanski suo muslimani agrikultaran narod. isporegjuje hrabrosti sokola. Soko je muslimanu vrlo draga ptica. psobito manje vrste ptica i sa akffiadzama. Pripelica jeste za sokola. svojoj slobodici. on ce dati i zivot svoj za svetinje svoje. nego i u ~bicnom govoru. jer on u sebi sadrzav~ sva svojstv. On to cini sarno u velikoj nuzdi. Hrabrost se junaka cesto. Siv. Iz kljuna mu listak knjigu hiti. neprijatelja ovoga elementa. . ne sarno u narodnoj pjesmi. kao sto ju ljubi bosanski mrrsIiman. sto mn dr'ago. bilo to dobro iIi zIo. od Boga sugjeno. kopcima.a. da je sve. a svoga dragoga sa 8okolom. On je odan vjeri i tvrdo vjeruje. On se uzda u dragoga Boga. pak veli: . Za Rizvana ovaka divojka. Malo ima naroda u svijetu. Hoce Ii nas musliman da oznaci brzinu. i u skranjoj potrebi. nego ima i oko sokolovo. veli on: "Brz je kao soko." U narodnoj piesmi 8oko je uz IastaVleu listonosa. on ce ravnodusno podnijeti sve boli ovoga svijeta. 9n to ravnodusno podnosi.- 13- sa sokolovima love nekj. On silno ljubi onu grudu. koji zaljuhljenima listove donosi: Beg Mustaj-beg ikindiju klanja. koju su mu pregji namrli i za to ne prodaje sv6je ocevine. a junak junaka svojim sokolom. mu soko na ramena sjeda. I otac i majka vele sinu svomu: "Sokolicu moj." Junak je ne sarno hrabar kao soko. Djevojka prispodablja sebe sa prepelicom. pa ako ustreba. pa dogodilo se. sto Be u . Da su ipak neki prodali i da jo~ i danas prodaju svoja dobra i sele u Aziju~ uzrok je ponajvise spekulacija bezdusnih ljudi. On je znak srcanosti i hrabrosti. da mn je to dragi Bog za njegovo dobro vee unaprijed odrcdio. NaB musliman uziva u svojoj kucici. da se tako u bescijen docepaju njegova dobra. onako odano i sa uvjerenjem ljube' svoju vjeru. koji su prostodusna ~ovjeka nagovotili da seli. on ce za vjeru zrtvovuti say svoj imetak. . jer zna.

U istim kolima sjedilo je vise ljudi. a nas mu Jlmsliman mirno ali ozbiljno rekne: "Bog ti jc dao te lijepe oei i ta lijepa. . koji su se u inteligenciju ubrajali. da je stvqren da zapovijcda.- 14- Bosanski je musliman vrlo ponosan. jer je uvjeren. Ja sluzim vee scsnaest godina U ovim zemljama. Putovao sam zeljeznicom iz Pakraca u Daruvar. Prema tomu on se i vlada. dn ne rekne. kako Bog gromom ne zgromi onoga. govori malo. Ceir. pa je bas za to skoro uvijek tih i sabran. sto nevaljana iIi odlieiJa eovjeka nedostojna. a megju njima i jedan musliman iz Balljaluke. Neki od mlagjih putnika porjecka se sa kondukterom i opsujc mu Boga. koji ga huli. MusJiman mrzi i prezire onoga. a kad govori pazi. da bi i najprostiji musliman opsovao Boga iIi sveca. ali sam rijetko kad (i to tek u najnovije doba) euo. a o3tali da ga slusaju. koji psuje i ne moze da pojmi.

Ceif je "kada se uzneses u neko bezbrizno carstvo. Ali kolike Ii razlike izmegju ceifa i esprita?! I dok se pod espritom razumijeva nesto spretna.Dam ceif. odgovorice rou: "Tako mi je bilo po ceifu. za sto je to ueinio.-15 nsta. onako se mirno i rastaju. neopredijeljenu misao. pa kako su se mirno sa~tali. niti ne osjeCaju. ne zastaju i ne ogledavaju see Oni su i u -kahvi i na sijelima vrIo mirni i gdje se _ sastaju. Bas radi toga su se toIlko opirali svojim suIta~ima i bas radi toga su skoro sve reforme turskoe:a carstva u Bosni i Hercegovini na najveci otpor nailazile. makar mu to i tesko bilo. Neki od njih mogu u tima mislima citave sate prosjediti na obali rij~ke i gledati.pa rriirna Rosna. To je sramota!" Zaista velika sramota. odrzace obeeanje. da sto ukrade.put. Muslimani vise euvstvuju. da se je covjek smirio. A tek moral? Bosauski je musliman vrlo karakteran. da se je smirilo ne same t~jelo. pa je Ii ti sto obeeao. a rijee fiU je sveta. a i siromasak ce se rijetko zaboraviti. Laz mrzi nada Bve. I kao sfo Francuzi imaju svoj esprit. a ti ga psujes." Elem nesta sliena onoj talijanskoj: "Dolce far niente". nego Ii nmuju i za to su. pa ga ko upit~. Ceif je nesto posebnoga. koje ne taru brige za egzistenciju. ama bas nista ne misle. a da s nikim ni rijeci progovorili nijesu. ozbiljni. Jer' BU cVrsti u k~rakteru. sto bismo mi rekli: "hoce mi se" iIi "drago mi je". Ceif opet u sirem smislu jest -ono. reci ce ti: "Nije mi bilo po ceifu" . -gIedaju uvijek preda se. ptica i oblaeke. kako voda teee.dobru cigaretu dane prosjediti iIi eitava poslije podneva u hladu granate kruske. To je tako zvani ceif. Kada idu . sIjive' iIi jabuke posmatrati let. a da pri tome nista. za sto nesto nije ueinio. tako imaju nasi muslimani svoj ceif. da gledaa nebo i da ga slavis. Ako covjek nesta ucini. svi se tiho i ozbiljno razgovaraju. naravno je. ne znajuci za cas ni da dises. jer je to eovjeka nedostojno. nema buke ni vike. osobito stariji i imucniji. oznaeuje . sto osim nasih muslimana valjada ni jedan narod na svijetu ne poznaje. nego i duh njegov. kako ih vjetrovi po horizontu gonJaju. ni da kavu pijes iIi grizes cigar duhana.em. da su konzervativci i da kao takovi mrze sve novot~rije." Isto tako upitas Ii ga. Ima Ii . Isto tako mogu oni uz lulu duhana iIi . zamisljeni i kao zadubljeni u neku daleku. poletnoga.

Nas musliman ide pet puta na dan u svoju bo- .. Arsin ima '75 centimetara. .i obieaje. sto ih je od svojih pregji naslijedio! Konzervativnoj cudi nasih muslimana ima se pripisati ito. jer su imale stotinu para. a talir ima cetiri krune. da oruzanom rukom obrani stari red. Oka kukuruza na primjer. a neke su jos i do danas. Cetiri helera zovu se jednim imenem marijas. mjere jos i danas tekucine i tezine okama. para u Bosni. Stare cetvorke zvali su dvajesticama iIi patakunima. Oka ima jedan kilogram i 28 dekagrama iIi tacnije 1283 grama." Dva helera imaju pet. pak je prema tomu svaki dukat tezak _po jedan dram.kapetana Gradaceviea. u Austro. Na oku ide ravno cetiri stotine dukata. docim jaje vrijedi deset do dvadeset para . a psenice cetrdeset para. a. Oni prodaju JOB i danas zito. Veli se: "kupio je iIi prodao je ovo iIi ono. sijeno i drugo kojesta na pare.vee kako kada. a sva~a litra ima po stotinu drama. Oka se dijeli na cetiri litre. za -toliko i toliko stotina iIi hiljada grosa. zadrzali. pare i akce.Ugarskoj monarhiji uveden. tako je u njih gros. jaja. i koji je tako skupo platio svoju Ijubav za . Oni. za tim na cvancike iIi plete. Pa kako je u nas temeljna brojna jedinica kruna. Stotina oka zove se· tovar. dug je dakle kao srednji ljudski korak. kO?lu . Bosanski muslimani i muslimanke vrse svoje vjerske dUZIlOSti najvecom tacnosti.. Husein . sa okupacijom u Bosnu i Herccgovinu unesen. vrijedi trideset i dvije. nije poznato ime i djela glasovitoga pobornika za bosan~ku slobodu. premda je dekadicki sistem jos godine 1873. talirc. starim nazivima. stoparicama. a u Hercegovini dvadcset helera.' osobito megju se. Cvancika ima sesdeset i sest iIi sesdeset i osam helera. na celu bosanskih nezadovoljnib digao protiv svoga padisa~a. ponosnoga plemica i junaka "Zmaja od Bosne".pedeset. ' sto se oni svi jos ni danas ne sluie metrickoni mjerom. a i krseanina u o-yim zemljama. Oni jos i danas racunaju na grose. a godine 1878. I za novae sluzili su se oni Bve do najnovijega vremena. po tovara iIi strana. sultana M~hmuda II. dok nije krunska vrijednost uvedena. koji se je godinc 1832. a cetiri u Hercegovini. ViZlin vrijedi u Bosni dvadeset i cetiri. marij~se. Gros vrijedi u Bosni sesnaest. a duzine arsinima.16 inteligentnijega muslimana. a u Hercegovini trideset beIera.zolote i vizline. a tako zvane dvosekserke iIi dvogroske.

Kad sunce zagje.. sabah. Ako je na putu iIi ne moze da klanja u dzamiji.. Do njega stane -drugi: pa tre(-i i cetvrti. dok ne ispune prvi red pred mihra2 . da se ondje pomoli i pokloni Bogu svomu.- 17- gomolju. On prostre svoju serM. u dva sata poslije zapada aunea. vaz. klanja jaciju. zove ga pijev mujezina na jutarnju molitvu. a onda ee na pocinak. kada idu da cuju 5. On to cini i u tugjoj zemlji. Dva sata prije zapada sunea ide opet u dZamiju i klanja ikindiju.adu. ni na desno.. seeri i sitnija djeca u kueama. da je otsele gluh i slijep Zll svo svjetake stvari.. a oIlda stane pred mihrab: oltar. makar ga I1eznalice i objesni stvorov'i radi toga i ismjehivali. ne obazire se ni na lijevo. a na po se za ramazana. eim je koji musliman ll~llmljn u kasabl iii yarost u dzamiju uniSao. Dok muskarci mole u dzamijama: klanjaju njihove zene.llla: osim u neke dane. dZamiju. propovijcd. koji uvijek uza se nosi. U po dana klanja on podne. jer je zena. klanja akSam. dotaknuo :fie je palcimn resiea nil usima u znak... eim je zora zarudjela. vee se moli dragomu Allahu. klanja 011 gdje ga stiglle doba za klanjanje. iIi eilim. zabranje.' no polazenje dzamija. okrene se prema Meki i zaboraviv na sve svjetovne stvari.

Jedan je red od drugoga tako udaljen. zapocne razgovor. 'itayu to vrij. koji su prostrti na podu dzamije.eme tnku je u {hnmiji tiho i mirno. Bogatiji i odlicniji muslimani. svi se sagnu. nose dvostrukc cipele. pa treei i cetvrti. u pllUI1l' d'set. Kada se molitva svrsila.ustanu i opet se sagnu i to u sabah cetiri. onda kleknu i kleceei dotaknu se celom cilima.' vilu. koru. molitva. da sc Bogu pomole. niti se ogledava. : t puta. stariji jemenije iIi postole. Za tim . te sustanja haljina. imam iIi muftija. U dzamiju ide musliman iii bosonog iIi u earapama iIi u mekailim cipelama. Kada ce . da sim pij va hoc1zina ko~ mihraba i mujczillova na mah. stanc sada pred vjernike i dova. Na rijec hodze iIi koga drugoga. a u jaciju tri- . Iza njih poreda se drugi red. Dzamijski hodza. Tek kada su se od dzamije poncsto uda~ ljili i rahmet "prid" dusu mrtvima proucili. u jlcinrliju osam. ostavljaju gornje 1111(' • -: i . a na po se age i begovi. a mlagji kalose.- 18 -- bom. U dzamiji vlada sveti mir i najveca tisina. kojC pred vjcrnicima klanja. niko se ne smijc. zapocne. u uHun 110t. izlaze vjernici iz dZamijc isto tako mirno kao sto BU i unisli..dakle.. mestvama. da jedan drugome kod klanjanja ne smeta. koliko je vee vjernika u dzamiji. Prije i za vrijeme molitve niko ne govori. pojedinih' Dtamija \I se!lI uzdaha i puckanja Ijudskih zglobova llista cuti ne mozes.

dotakne se rukom zemlje. dok nijesu svoje moIitve svrsili. da cist dogje pred svoga Boga. Prije nego ce se nas musliman Bo~u pomoliti. cesto iz velike daIjine iz vrela. Doge i ruke. vrat. vodovodima. uzima on abdest iIi avdest. usta. to jest on si prema propisima svoje vjere pere obraz. mora je potraziti.- 19- cipele pred vratima. pri ruci vode. da ih niSta rastresti ne moze. dovode vodu sedrvanima. da imaju uvijek dovoIjno vode za uzimanje abdesta. a ako je ne moze lIaci. U moIitvi su tako sabrani. a u mekanima ulaze u dzamiju. koja ljeti ne presuse. sto je strogo za· branjeno. iIi • . vidi se SadrV'an iii vodovod za uzimanje avdesta. Pred d~mijom DvoriSte i ulnz u Begovu dZamiju u Sarajevu. iIi ako nema vreIa. su i dzamije sagradjene ponajvise pokraj vreIa. Ako musIiman nema. pa dok oni klanjaju da dogje u dzamiju i koji inovjerae u eipelama. -Radi toga. oni se ne ce okretati iIi mu sto reci. rijeka i potoka.

augusta i za lla8ega uzvisenoga vladara. sagjc s mimbera. propovjed~onica. Osim dove. gdje hodza drzi narodu vaz. nego vjernici. To je tako zvani tejemmum. To jc . U dzamijama. dozvolu. dosta visok izdubak . a inaee nema u njima" oi slika. koje su propisane. pred narodom klanja. na kome mujezin odgovara hodzi kod klanjanja. Sve dzamije pokazuju pravcem na istok.- 20- .evo say unutrasnji uamjestaj i ukras dzamija. Dzamije 8U izvana i iznutra vrlo jednostavlle. a isto tako i na bajram. . koji pripadaju manjim dzematima idu u petak u podue.to je mihrab. Kao u cijelom muslimanskom svijetu. neke su od kamena.. j. Pa bas ta jednostavnost u dzamijama. ~imbera nema svaka dzamija n~go sarno -one. podne. aksam i jaciju. i onda onaj tihi Dlir za vrijeme molitve. S lijeve strane "mihraba je kjurs iIi curs. ikindiju. muftija iIi ko dr~gi. pijeska. gdje hodza. kao da se pere i pri tom moli molitve. U svim su dzamijama po zidovima lijepo ispisani stihovi iz kur'ana. klanjati sve vaktove. U glavnom zidu. uske i okrugle munare iIi minareti. a neke i . koje nemaju berata za hudbu i dzumaj. jer je petak prvi i onajodlieniji dan u sedmici. Na suprotnoj strani mihraba je mabfil. {)sim petka uee hudbu i klanjaju' ~znmaj sarno prvi dan velikoga i prvi dan kurbanskog bajrama. sve su ·okrenute prema Meki. u kojima se uc~ hudba i klanja dzumaj. propovijed. Na dzamijama su visoke. kor. za :sultana.. kada uzima mokri abdest. ·do iznad lakata.od drveta. a s desne strane mimber. od sultana. tu istOlll uvigjas svoju nistetnost pred Velicallstvom Bozijim. pa eini rukama znak preko lica i ruku.suvi. imam. Na mene ne . koji je prema Meki okrenut ima uzak. molitve. Osim hudbe i dzumaja mogu i u manjim dzamijama ueiti t. gdje svakoga petka mole za halifu. tako su i bosanske dzamije po vecim gradovima sagragjene po uzaru velieanstvene Aja Sofije u Carigradu. Po selima. stane pred mihrab i klanja podne kao i u ostale dane. nema ni mimbera.aka je u pustinji. koje imaju berat. Kada je proucio hudbu i klanjao dzumaj. Na te munare uspinju se mujezini i pozivaju narod na molitvu. a 18. pobugjuje u dusi covjeejoj neki strah. a vrijedi u nuzdi kao i mokri abdest. naime sabah. u one dZamije. ni drugih nakita. vrhovnu duhovnu glavu svih muslimana. trgovistima i manjim gradovima dzamije 8U IJlalene. uei hodzakod mimbera svakoga petka u podne hudbu i klanja dzumaj.

pa bi ~ovjek. A z~ sto? Za to. a siroIDdne obicno do poloviee cilimima. Inanskll kueu iIi bogomolju. kada klanja. Da je industrija cilima sa istoka presla u Bosnn. salimo. koji ne bi znao.m sebi odgovara i doI~zi do zakljucka. U toj radionici ro. da joj je sijelo ' u Bosni~ a ne 11a istoku. pa i u skranje fukare cilime. sto je ta grana tekstilne industrijc jos i danas vrlo razvijena U onim zemljama. tako rado razgovaramo. da nas narod u ovim zemljama.21 Inoze nista tako djelovati. Tu tek opazam koliko srno lui krscani u poboznosti za nluslitnallima zao~tuli. kao taj mir za vrijeme molitve.kanja cilima u Bosnu? Je Ii se ona razvila iz primitivnih pocetaka tekRtilne vjestin. pa i u Bosni. a od polovice hasurama. ima mnogo sposobnosti i dara za industriju ciIima i da oi se tom granom tckstilne industrije moglo stvoriti novo vrelo narodne privredc. crkvi. "Slldimo i po tom". ni8tn me ne moze tako na pobosnost po~ ticati. .kojima BU zapovijedali Osmanlije: U onim zemljama. veli isti pisac. Uvidiv bosanska vlada. "da su cilimi presli sa islamom u Bosnu. kao kucni obrt.da je tti grana tekstilne industrije presla od Osmanlija.zna. u· kojima nijesu Osmanlije vladali. mi.e. valja da prostre pustekiju iIi sel"dZadu i da se na njoj Bog-u moli. Cilimi sto se i danas tku u IJosni. industrija je cHima vrlo lleznatna. da je tkanje cilim~ pd svoj priliei preslo sa istoka. sa islamom u Bosnu.di dnevno do dvije stotine vjestih radilica.nego JOB vise u inozemstvu. koju nalazimo \1 ~vih Slavena. jer ces na istoku naci u svakoj kuci.. vidi se i po tom. docim na zapadu imaju eilime Hamo bogatasi. mislio.ci Bozijoj. sirotinja za nje ni nc. otvorila je zemaljsku radionieu cilima u Sarajevu. jer svaki musliman iIi muslimanka.put u Bosnu?" On sa. Malo po malo razvila se je industrija cHima u cijeloj zemJji. smijemo i okrecemo. a njezini proizvodi ne sarno da BU stekli lijep glas u zemlji. koji se 11. nego ces i u privatnim kuCama nasih. iIi je ona usIa putem tugje kulture. pa i siromasnih muslimana naci lijepih i velikih 6ilima i bas ti eilimi ugodno se dojimlju stranea. . tku se po uzoru istih istocnih tkanina. veli neki pisac "odakle jedosla umjetnost t. Cijela je dzamija prostrta cilimima i serdzadama. Ali ne sarno <1a BU dzamije cilimima prostrte. I{oja si je prokrcila .. u ku. koje i u Bosni nalazimo. "Zanimljivo je pitanje". koji prvi put ulazi u musli. .

22 .

koja se po njemu prozva Ferhadija. U toj bit~. da spasi sina. da ce ih za tri dana pogubitL . koji su dzamije sagradili. Ferhadiju sagradio je bosanski pasa Fcrhad '. svi · cerna poginuti. plati veliku otkupninu i s tOln otkupninom sagradi ·Ferhad pasa dzamiju. . iza kako je' kod Budackoga godine 1592.- 23- . Radu.i pogibe sam ·Auersperg. Iz te nevolje ipasi ih sam Rade. dok je priea nikla u bistroj glavi nasega muslimana. Kraj vecih dza:mija.: a osobito "na izlozbama u Budimpesti. . slomi si rebro i odatle selu hne Rebrovac. a na njemu sat. rece svojim drugovima: "Sto cerna sada braco? Ako se ne spasimo. eetv'ero~ uglat toranj. pitao je Ferhad paBa neimara. B~njaluci i Mo'starn su zidana turbeta. Tu pane. ne znade svjetovati. lato taka. Beeu i Bruselju. sahat kula. Simun 'U Simieu. potukao austrijsku ·vojsku pod vodstvom generala Auersperga.stvo. gdje su svojom · lijepom izradom i ~olidnorn gragjom na glasu. koji su t~j ukopani.' leti preko V rbasa i doleti do sela Rebrovca. zatvori Radu i njegove neimare na munaru i rece im. su ta mjesta po njima dobila svoja 'imena.'i. ima ne sarno priea. :Narodna pjesma ·osniva se vise Da istini. Narodna priea lijepo popunjuje pjesmu pa veli: Kada je dzamija bila gotova. Kako nas narod ima vrlo bujnu fantaziju. " . ." Svi neimari nikom ponikose i niko ga. da Ii bi mu mogao jos ljepsu dzamiju llamjestiti. koji obieno a la turca pokazuje dobe dana i Doci. U tim turbetima mol~ softa j hodze svakoga petka za one.To je visQk. onih liair-sahibija. izvoze i u inozem. dobrocinitelja. 0 sagragjenju Ferhadije u Banjaluci · na primjer. Kad hi treeega dana u zoru. Cilime izra· djene u bosansko-hercegovackoj radionici cilima. stvorio je price 0 postanku skoro svih sela i gradova. a njegov sin Engelsberg dopade ropstv~". kada hi mu bolje platio.Kad to cuje majstor basa Rade. majstor 'basu. Kad to cuje Ferhad pasa~ vrlo se razljuti. a na po se u Njernacku.pasa. Rade mu odgovori. ima on price i 0 postanku veeih i ljepsih dzamija. To su grobnice. nego i pjesma. pre. Ivan ~ Ivanjskoj. a na po se u Sarajevu. U veeim mjc"stima i~a kraj: glavne" dzamije . . Mati njegova. sleti Rade sa niunare. FraDcusku i Englezku. mausoleji.. Na munari naime ostalo je JOB ne~o lipove gragje i on nacini od nje krila sebi °i svojim drugovima.da bi. a Dragoje u Dragom blatu i tako. . na istoriji. Pavao" pane u Pavlovcu.

eb~ glavar frun(2 i mj~~~. ncgo i u zle duhovc iIi iej tane.~ . mek-l~ angje~ a oajveei so megju njima Di. &.. M'~"ra. Xa. Ali DC sarno da DaS musliman vjeruje u dobre. Svi 8U meleci Boga posluSali i ljudima se poklonili..na njima.p~•. ih pejgamberima. BtJl.. Narodna haremska pjesma pripovijecLl.._~T.... Prvi Jjudi zvali .brs 1 a onaj na lijevom. njegova zIa djela. Treei je Izra~ koji daje vjetrove" a i'etTrti Azrai).ji j~ jl:darl i jedifJm-eo. Pa je baca niz visoku kolu.-g: je stYoriQ n~: i zemlj~ ~J'f~f~~ mjf~ i zvijezde i iR"'e~ ~""i. uvijek nadodatl: Alejhl selam. Hatidzu su meleci ~uvali.Jvl". koji "rima JjudAke duAe~ kad oovjek UDlre. . ~od ce *) Kada n8~ musUman SpOJDene iDle hilo kOia pejgambena... Iblis.i~ apIivaIa fJ8 mi~Jjenje. jedan mn sjedi os de:... oi rukeo. lIum. jf' . drvf~a iii kamen~ da Be narod ~eoYa od id(alopok].rim zemljama_ lIa. (Jo je smo sve svete knjige ~ neba na zemlju i da'. dB mu time oda Rvoje najvece po~tovanje. Drugi je melee llika~ koji BoZijom voljom dajf~ kj~.O najg.. da im se poklone i da ih priznaju za sebi ravna Bolija Htvorenja..~~a oarr~ D (.~.. :?-l- i '-' Tjeri ha..ij~).ili m~i:ma:...rim'. cia vidi je Ii kriva iii nije: Uze Tidio za bijelu rnku.g:a dijela . zapovjedio je melecima. JDiIt~nlaD i mi:.. Ne slomila ni noge. IJe Adem pejg-amber alejhi selam·J Adam i hazrf~j Ilavv8... biiy TeIik.~u je maslimal.:. Botijelljublmca 1 poslanlku Muhamed pejgambera. samo to De htjede u~initi poglavica meleea. lIeleei ~nvaju oovjeka i braille ga od 8Vakoga zla. Kada je Bog stvorif' prve ljnde. jer je Tjn'a i (:. Eva. k. k!. je stvorio eovjeka od zemlje i odahnno mu flf~mrlu duiu.)ostYil.-ji Pl\~uje­ 4Ij"ja Ijudi~ t~ ib J~Dje iIi kazoi. On rece: "Kako Ce Be t-u J~j. jedlno k&da spornene ime najve6ep.. Onaj Da desnom rdDlenu piSe ojegova d/.Ja J.Jiman Tjf'raje D jedD'~? Bop. kako je otac nevino optuZenu seer tri puta niz ku!u bae~o. Ali 8vaki put doeekali su je njezini meleci IUl svoje ruke i II iHta joj 8C nijc dogodilo. 8vaki (~..d.tZije zadranjeno slikati ~Iike i pnviri kip)Te od data.. re~i ce: Alejhi selatu veselam.{Jvjek ima dva meleCa.nom! a drug) na ]jjevom rameoo. Zenu je stvorio od mtdeva rebra i za to mora lena biti p'ndutna i podlozna svome moin. Osiro Ijudi sn-orio je Bog m"/~(..

neprestani potujni vjerski rat i mrznja izmegju krscana i muslimans. Muhamed je pravi posianik i ljubimac Boziji. s. s. postenje i imanje. i dn ce. Mojsija. da ce iznijeti glavu i iz kise nepri jateljskih taneta. s. trajao je u ovim zemijama sve do najnovijega doba. s. lsa pejgaJ!lber a. U svemu ilna sto dvadeset i eetiri hiljade pejgambera. David. Svaki je musliman duzan da siri svoju vjeru lnegju inovjereima. Ona ga uei ito. da rou jc vee unaprijeg sugjeno. onomu. Mi smo istina naueni da vjerujemo. i dobio knjigu zebur. s. . koji je dabio knjigu kur'an. da i krscani u Bosni i Hereegovini prigrle islam. tevrat. Abraham. Ta su djeca sejtani. nastojali su nasi mualimani. ko pogine u boju za svetinje svoje. raj. i u rajn tlzivati sve slasti. ako mu je sugjeno poginuti. koji dolaze na zemlju i }lagovaraju ljude Da zlo. Iskreno. evan-" gjelje. komu je Bog po melecu Dzebrailu poslao knjigu zakona. on je donio pravu vjeru i zakon od Boga na ovaj svijet. jer je uvjeren. gdje ce. da je islam netoletantan. jb Bog Ibli:. a ako nije. Mi ipak ne smijemo misliti. a najveci su Adem pejgamber "a. nikada nijesi bio sjeguran za zivot. da se odreknu vjere svojih otaca. ali ko bolje prouei zakone te vjeroispovjesti.. Tako je dakle po Iblisu i njegovoj djeci Bve zlo d08Io na ovaj svijet. Poslije lljega dosao je Davud pejgamber a. koji je takogjer primio deset suhufa. a najkasnje dosao je najveci pejgamber Muhamed alejhi selatu veselam.. djavoli. dabio je knjigu indZil.a i dodao mu mnogo djece. kao sto BU ratovi na bojnom polju. pa jer ovi nijesu htjeli. Poslije njega ne ce biti pejgambera do kijameta. do okupacije. nego su se einila nasilja i bezakonja s jedne i s druge strane. uvjerice se.- 25- svjetlo pokloniti zemlji!?" Radi toga proklec. strasnoga suda. da je tome bio islam kriv. kornu je melee Dzebrail snio deset zapovijedi Bozijih iIi suhufa: Drugi je Ibrahim pejgarnbcr a. i za to ide on vesela srea u boj i bori se zamjerlloln hrabrosti.. u svemu dakle stotinu suhufa. koliko sarno moze. trideset. koje je Bog pravovjernima obecao. s. Iza ovih dolaze Musa pejgamber R.Sit pejganlber R. s najvecim llvjerenjem odani svojoj -vjeri.. Osim toga obe<:aje vjera dzennet. Nije t~ bio rat. da islam trazi od svojih prietasa ljubav i snosljivost naspram .. kada ee i kako ce umrijeti. Isus Krist. da jc u Bozijim rukama. Vjeru dao je Bog Ijudima po svojim pejgambcrima.

a nijesu se Ztl to morali odrec. nego i u Bosni bilo vise pasa. koji:je '''bio ne sarno valjan vladar.gIavnog lijecnika. nego i vrIo dobar muslimanski teolog. Bagdadski kalif Mutevekil Aallah Abbasovic ~~aveo je bio u svojoj drzavi za nemuslimane posebne znakove u odijeiu. '1 zbilja. Da je "islam sam po . da im ···reorganizuju mejtefe. zar bi to dozvoljavao?! . te im davali. ustanova i za to ga je odbacila i osudila ne sarno ulema. vezira i drugih vecih cinovnika krscanske i jevrejske vjeroispovijesti. nego mudroscu~ lijepim savjetima i blagom polemikom. da se razlikuju od muslimana. eim je sjeo na prestolje Ebu Dzafer Mansuri. Krseani su ~':opet.i svoja.lijepo.'Ali pogjimo dalje. a sudio je po serijatu svima jednako.i syoje istovjernike na rnrznju protiv krsCalla poticali. ne pitajuc.-. . knjige . kako to neki ~apadnjaci uce. muslimallima vracali silo za ognjilo i tako se je danomice sirio jaz i rnrznja izmegju jednih i drugih. vise mu'slimansko svecenstvo. da su lnuslimani uzinlali krscane. i toga je biIo.26sljedbenika drugih vieroispovijesti. . Osim toga sagradio je on u SVOID glavno:r:n gradu . vise jevrejskih hramova i krseallskih (orkvi. reci ce moguce kogod. da u njima poducavaju u. islam u istinu tako tolerantan. vijesti. .: odakle tolika progonstva krseana '\e u ovim . Serijat zapovjeda muslimanima. da budu prema" svakom covjeku bez razlike snosljivi i uetivi. ali ako je. Ovaj postupak bio je protiv: ~~rijatskih . da svijet zove u vjeru i na pravi put ne sHorn. nego i inteligentniji muslimani svjetovnjaci. uee nas ne sarno mnogi kitabi. . te cisto vjerske muslimanske ueevne zavode. koji Stl u svome prevelikom . Sve je to . Najslavniji bagdadski kalif Harum Erresid imao je krscanina za svoga . socijalnim n~ukama.rcvllovanju za Syoju vjeru iIi zhog licne koristi silu upotrebljavali . nego su bili krivi pojedinci. Sto vi~f+r inla dosta slucajcva. Da je dakle isla~ netolerantan. kako znamo.sebi tolerantan naspram drugih vjeroispo. . uki°nuo je te zna~ove.ne sarno da je u turskom carstvu. nego i istorija. ali tome nije bio kr~v islam. De ognjem i ma~em. da Ii je 'doticni musliman iIi ne. yjere. i bas radi te nauke. Sam Bog zapovjeda muslimanima po svom najvecem poslaniku Muhamed pejgamberu.zemljama prije Qkupac(je?! Istina. koji Sil i u drzavi i na dvoru zauzimali vrlo vazan polozaj.vjerskog rtldrzaja.

Unutraanjost Begove cltamlje. .

gdje smo bili. Isao ja za turske vlade.a sad ovdjn i4ad ondje. a on iz Livna u Prolog. da co priko vode. po kome katoliei smiju ispovijedati svoju ~jeru. Poslijo podne isao sam s jednim prijateljcIll kuei Putem sretnemo nek~ga uglednoga agu. euprije onda nije jos bilo.- 27- Takovih pojava nalazimo megjutim i megju salnim krscanima.skoli u LivIlU. te da su sk. Taj slobodni list r. Te godine sluzio je casni i daleko poznati. reci ~e nam nasmijav se: "Pozn~ ja njega. . ti jcdini cuvari katolieizma u ovim zemljama. i sami hvatali kubure i i handzara. Vee prve godine iza pada bosanskoga kraljevstva 1463. fra A~. -j~molio je gvardijan fojnicki. pasa i vezira znali isposlovati mnoge povlastice i polaksiee za katolike. dok su opet kod . ako je trebalo. upustismo se snjinl U ·razgo~or. izvadim ja kuburu iza pasa . tc 2lnamo daje jedna vjerska sljedba upravo bijesno zatirala drugu premdn . Oni su znali lijepilll rijeeima .uva se jos i dallas u arhivu fojnickoga ~amostana. pravi je ono c.to 6urie zlatnu misu.da tebi drugi cine. j~su oni bili mirni. a· tek oko? <?ko je sarno govorilo~ kakav je to bio jUllak u mladosti svojoj. Kad rou rekoslllo.arkanja i OSObllih zadjevic. jcr kraj svih nastojanja turskih oblasti i odlicnih aga i begova. Dogjosmo do Sturbe. fra Angjeo Zvizdovie od sultana !tlahmuda II. bas prava hcrcegovae.sve imaju za glavni prineip one uzvisene rijeci nasega Sp~sitelja: "Ljubite se megju sobom!" i "Sto ne hi rado.svoje vjernike odvraeati od nasilja i krvolostva.ka korjenika. te ~u rijetko silu silom uzvracali. nije se U ovim zernljama sve do najnovijeg vremena nlogao uvesti potpun red i mil".vee pokojni starina. Brei ~u mu sezali do ramella. a to za to. iz Prologa u Livno. pa premda je bura pirila. a kad je hio na srid rike.ovik. sIuzio saln kao upravitelj u narodnoj osnovnoj .oro sve sporov:e znali lijepim nucinom izravnati. . krsan. a jos kao starae bio je ravan kao jela. nego su se. te je hilo omanjih e. : Za to su si opet najvise zasluga stekli nasi franjevci.fa obrane sehe i svoje stado od pojedinih napadaja. Bio je to covjek golem. ne cini ni ti drugima! " Ka~olike suX~~si muslimani rijetko kada prog9ni1i.. Pratar zajasi s konjem u riku.: danas .sultana. Godinc 1890. slobodni list. Ali ne sarno da su nasi franjevei hili posredniei iznlegju nlU-slimana i katolika.

Premda nasi muslimani dobro znadu. hiljadu godina niz brdo i hiljadu godina u ravnici. koji se je prije smrti za svoja zla djela pokajao. Ko se iz tih rijeka vode napije. U dze· hennemu trpe oni svakojake muke. da ni jedan ne ce do vijcka ostati u dzehennemu. kragja. doci ce poslije smrti u dzennet. prije iIi kasnje. uci. grijehe mu oprostiti i u dzennet ga primiti." Muslimani. ako si Iazi iIi klevetom svomu bliznjemu naskodio. psovanje i klevetanje. raj. di pratar vice: "Sjasi Turcine!" Okrenem se ja. da je 81m . koji je tobe dOBao. Beli. On sjasi. a ja llatiram kOllja ua vodu. a grjesnici tesko. Pravednici preci ce tu cupriju vrlo la-ko i za Cas. ama mi je zao JOB i danas.. to ce mu se ispuniti. ne smiju oni ipak ni za koga. Najveci je grijeh laz. doci ce u d~ehellnem.. da ce Bog 11a drugome svijetu dobre nagraditi. Vrlo je utjesljivo po muslimane sto ih vjera.. a preko njega te~e jedna velika i v. koji zive po propisima svoje vjere.ise manjih rijeka. za koga bi se po njegovim zlim djelima moglo misliti. a koji su sagrijesili. ne panu u dzehennem. da nije prije smrti tobe dOBRo. dok napokon. glad i zegj. Bio nakle neko i najveci grjesnik. jer Bog ne sarno da je pravedan. reci. a onda ode. smilovatj. pakao. jer ce uskrsnuti s tijelom i duBom. Ali ni za onoga. dok ne okaje svoje grijehe. a na po se veliku vrucinu. Kad covjek umre. Ta je cuprija duga hiljadu godinc IjudRkoga hoda uz brdo. doci ce u visi kat dzenneta. ou ce se spasiti kada pretrpi zasluzenu kaznu. cujem. Kuee Btl u dzennetu od suhoga zIata i srebra. nego sarno dotle. Kad sanl bio u srid vode. ne smije se reci. a osobito. Prata~ ode prema Prologu. Dzennet je ogromna prekrasna basea puna svakojaka voca. Tako je i on mene pet puta sjahivo i pet puta uzjahivo. a on naperio kuburu u me. di se kuckin sine ni ne ogleda za mnom. Cuprija je tanja od dlakc. a ostrija od Aablje. te ce svakom onom muslimanu i muslimanki. nije Dli zao. da je u dzehennemu. a zle kazniti. sto me je sjahivo i uzjahivo. Sto je ko pravedniji na ovoj zemlji.2B -pa poviknenl: ~Sjasi pope!". z~mu.. Dzennet se dijeli u sedam katova. nego je i blag i milosrdan. a ja: "Uzjasi pope!" Tako ga pet puta sjahivo i pet puta uzjahivo. pa sto god si covjek zazeIi. Pravednici uzivaee u raju dusevno i tjelesno. taj ne ce nikada ozedniti. mora preci preko sirat-cuprije.

Isto tako zabranjuje mn piti alkoholno i svako pice. oni su ipak tvoji robovi. cijeli ramazau ne smiju pravovjerni od rane zore.uhamed pejgamberu. dobitka. . Ako inl ooprostis. nogo i u isti dan. 3 -. te moze u svako doba jesti sva jela i piti sva pica. Post se smije prekrsiti sarno u teskoj bol~sti. pa posto ramazan pada svake godille deset dana prije.a trgoveima. ljeti.. musli'mana najveci simbol i pejgamber ljubavi. u koji je prije trideset i sest godina pao.29 - dzehellnemU. koji krse i ne slusaju moiih zapovijedi.~ (. Musliman osim ramazana nema posta. pa do kasne veceri. da ce za trideset i sest godina pasti ne sarno u isto doba godine. koje je Bog po melecu Dzebrailu predao M. veli i za velike grjesnike: "Boze. koja rou nijesu inace zakonom zabranjena. Kur'an je mnslimansko sveto pismo. Osim toga ne smiju oni jesti i neka jela kao krmetinu. veli: "ani. da ne smiju za svoju robn ~ise od deset proeellata eistoga cara. spuzeve i t. neka ne posti. a siromasniji kravljim i ovcijim lojem. pa bolestnik ozdravi. sva~i slijedeci ramazan pocinje deset dana prije. to jest od mlagjaka do mlagjaka. 11 ~lijede. a onima. s. Kroz. niti sta jesti. koji je i kod. rna i u najmanjoj kolicini smesti i pomutiti pamet. ne~~ sto je prosl~ godine bio. nego sto je prosli bio. Ramazan je mjesec posta i lllolitve. s. da novae ua kamate pozajmljuje. Za to odlicniji zacinjaju jela maslom. koje mn moze. a traje uvijek trideset dana. naravno je. mora poslije rsn13zana onoliko napostiti. a naredio ga je saril Muhamed pejgamber za pokoru ljudskih grijeha. Ti si uvijek Bog milosrdni i blagi~" Vjera zabranjuje muslimanu. Prema tomu moze ramazam biti u -proljecu. Kako naAi muslimani imaju mjesecnu godinu sa 360 dana. ali ako Bog da'de. uzimati.· Isto tako oprostcn' jc od posta i onaj. Bve vjerske nauke muslimanske vjeroispovijesti sadrzane su u kur'an. jer mn vi~e ne vrijedi. ni piti. . 8udiCe milosrdni Bog!" a Isa pejgamber a. jeseni i zimi. koji me moji su. d. ni pusiti. Ramazan ne pada uvijek u isti dan i u isto doba godine. ako im Ti dosudis kaznu. Bve ostale knjige vjerskoga sadrwja zovu se kitabi. kurban-bajram i mevlud. od izlaska sunca.. jer Ibrahim pcjgamb~r a.u. a najveci su ramazallbajram. koliko jc ubolesti zanemario. O Muslimani imaju i nekoliko blagdana. Ko hotice prokrsi sarno jedan put post.

da umanji razliku izmegju odvise bogatih i odvise siromasnih ljudi. sto ga je te godine zasIuzio i cctrdesctu oku zita. koje se uzima od bogataSa i dijeli siromasima. blagoslova. i dajite zecat!" Kada je Muhanled pejgamber a. a znaci rastenje.. i malo se je sto spasiti dal~. kur'ana. -Ko ne daje zecata. da megju sirotinju podijel. koji daje zeeat grijesi oprastaju. cetrdeseti gros od svega novea. samohranih zena i uboge sirocadi. Ko daje zeeat kako to Bog zapovijeda.: "Pozovi ih u vjeru da priznaju. jer se onome. poveeanje. izobilja." Prema ovorne vidimo. Dzebela u Jemen. iIi ne daje onoIjko. da muslimani i muslimanke daju zeeat. ducan. U drugoj suri. OVOID zapovijedi nastojao je Muhamed pejgamber. Zecat je arapska rijec. a poslije ovoga zivota. poglavlju. da im je naredio. Svaki muslirnan. onda ih pouci dalje. redku. duzan je da podtipire sirotinju u svako doba. da je Bog pro}>isao na dan pet vakata. Osim toga znaci i ciscenje. koju mora svaki imucniji musliman i muslimanka savjesno ispunjavati. to jest. nije mu post sahi. Bio' je to neki Salih efr. a osobito za ramazana. da nagj. Sam Bog zapovijeda. . koliko hi mogao dati. a cetrdesetom ajetu. da mu bude dobro n& zemlji. primice zasluzenu plaeu na drugome svijetu. imace vee na ovoj zemlji) bericeta. poslao svoga ucenika Muaza ibni. Imao sam znanca j dobra prijatelja. Jedne lloci izgorje mn magaza. molite se. koji je postec tako oslabio. stoji napisano: nI{lanjajte namaz.- 30- koji mora po svijetu putovati. a poslije ovoga zivota. sto ga je te godine prodao. Mislim. To se zove zeeat. ako ovdje navedem slueaj. iIi koji je u ratu za svoju vjeru i domovil1u. a osim toga i onaj. da nauca vjeru. da se mora omrsiti. i magfireta. ne vrijedi kod Boga i toga co te godine sjegurno neko zlo snaci. da daju zeeat od imanja. v. B. da je jedan Bog i da sam ja ~ziji poslanik. sto sam' ga u Banjaluci dozivio. s. U ramazanu duzan je on. da ne ce biti s gorega. da je davanje zecata iza IIJolitve prva i najglavnija zapovijed Bozija. a osim toga pobrinuo 8e ie za egsisteneiju IJudi nespo~obnih za rad.e rajsko naselje u dzennetu. Pristanu Ii na to~ onda ih pouci dalje. Ja sam ga ZaIio. veli mu. ako sarno moze. s kojim sam se dobro pazio i vrlo rado razgovarao. a moze dati. ako hoee. Ako poslusaju.

pa ne mogu. kako se ona sirota muci. da iscijepa drya i da ugrijc sebe i ono nejako djece. krscanka sa sestero nejake ~jece. ubaci u kueu i ode ne cekajuc. ne bi mn post . koliko ga mora dati. pa je bolje da trpim ovdje. a zenskinja od devete iIi desete godine. Gim se opazi i najtanji srp mladoga mjeseca. Post spada megju ~lavne zapovijedi iIi farsove muslimanske vjeroispovijesti i za to mora postiti svaki musliman i Dluslimanka i to muskarac pocam od petnaeste. sebi drva ne sijece.klanjao iIi milostinju dijelio. je dobro djelo ucinio i da ce ga dragi Allah za to nagraditi. koji ni . i da sto savjesnije vrsi 8voje vjerske ' duznosti. iz ruke. mjesec posta i moIitve. da nijesam dao dosta zecata. iii nc bi tacna svrsio sve. ali i velikoga veselja. te da tjese i potpomazu udove i sirote. uze joj sjekiru . ali je stekao cvr8to uvjerenje. da mole za pokojnike. uzela sje~iru. Slucajno je onuda prolazio neki odlucniji musliman. da ga Bog i opet ne pokara. da slusa vazove iIi propovijedi. da ga ovdje ne istaknem. da dijeli sadakku. Osobito me je ugodno iznenadio jedan slucaj u Bihacu.smijeseci se rekne: "Ko zna cerou je to dobro? Mognce. gdje jedino cistoca u vlastitoj dusi i u 8vim posiovinla vladati mora. duzni BU muslimani da cine i druga djela milosrgja: da obilaze bolesnike. nastao je rama. nego na drugome svijetu. "Ramazanski 8U dalli mubarekj dani. da. veea mu je zaduzbina iIi sevab u Boga. Za vrijeme posta. da dade onoliko zceata.\ zan. Neka udova.- 31- ali mi on. pa kako nije imala avl~je. da mu se sirota zahvali jer je bio uvjeren. iscijepa drva. istovarila je drva pred kucom na sokaku. treba da se insan*) osobito pObOZDO Bogu moli. sto je poZarom izgubio. milostinju. Ko moze da zaposti prije toga vremena.doknadio je on brzo.dovine do one sfere. pa knd vidje. da rou otsele valja bolje procijenjivati svoj imetak. knpila je pred Bozic tovar drva. sto mu vjera zapovijeda. pa dok zivi. blagdani." Svojom marljivoseu n9. . vtijedio. Osim zeCata. jer ko bi postio. Ramazanski dani treba da su dani dobror *) losan je svaki covjek bez razlike dobe j -spola. Vrijeme je bilo hladno. a De hi . U te dane treba da se pravi musliman iIi muslimanka uzvisi nad svakdanji i obicni BVOj zivot i da se . a ona onako slabo odjevena. a oko nje nrjaka sirocad drhce i od zime zubima cvokoce. .

da se za svako dobro djelo po deset grijeha opraAta. AIIabu ekber. pa bio taj i neprijatelj doticnoga. Te je mubarekj dane svernoguci Bog muslilnanima naznacio. On pjeva iIi kako muslimani ka~u. Hadisi je serifima dokazano. dobro djelo. pohitite Da veseljc. sjegurno. da ne ce vise grijesiti~ Bog ce sve grijehe. koje je ko kome ucinio~ A sad~ da vidimo kako se slavi.). ko se pokaje za svoje grijehc. jer su u kur'anu zapovijedi. Bog je najveci. da je post nastao. koje je sam Bog naredio~ . po deset sevaba pise. Onolnu grjesniku. nego i mjcscc darelljivosti. a od. moj svjedo~i glas.je najveci. da se pokaju za svoje grijehe i zle llavike i da sarno dobra djela cine. s. drugoga Boga nema" iIi kako je to nd Preradovie.a u hadisi serifima. zagruvaju topovi. Pohitite na molitvu.. oprastanje grijeha i svih krivica. Bog zna. hajje allel. Hajje alessclah. oprostiti. sto znaci. dani pokajanja. Svemoguci ce mu tobe ukabuliti i od grijeha ga bcz suhbe. Allahu akber. dani potpomaganja svoga blizojega moralnim i materijalnim sredstvima. da. kako veliki.llahu ekber! Allahu ekber! E§hedu enle-illahe-il-lcllah.". skromno3ti i dove. u po deset gjunaha dolazi. prve i najvazllije iza kur'ana. Ramazalli je serif daklc ne sarno mjesec molitve. Eshedu enne-Muhammeder-resul-ullab. pa. z8.i du najvisi l~ug' ll .mab iza njib oglasio se je cno i mujezin sa mUllaTC i javlja pravovjernim!. koji se ovogu mjeseca iskreno pokaje i odluci. da je Muhamed Boziji poslaDik. svojim viernicima ostavio. koje je Muhamed pejgamber a. sto u slobodnom prij~­ vodu znaci: "Bog je najveci! Bog je llajveci! Ja 8vjedocim i vjerujem. Ko ove dane skruseno tobe ucini.. "Da do njega Boga nenla vrhu llas~ "Glas vam moj svjedor. Ja svjedo~im. la ilahe-illel-Iah. skrusenja i pokajanja. 010litve. Boe. bili oni. je jedan Bog i da osim njega drngoga nema. v.los slobodDije preveo: "Allah visnji Bog je. U ve~er kada Be je mlagjak pokazao.felah. u svom "Mujezinu" per po~ticanl licentiam . da se uz ramazani serif za jedan sevab." Hadisi serifi su knjige vjerskoga sadrzaja. oprostiti. U kur'allu su ralnazanski dani oznaceni kao najljepsi i llajuzviseniji od svib dana u godini. okuise: :.- 32- cinstva u svakonl pogledu.

~ine naAih muslimana. a neki se i kartaju. jedan je ull8kMBe gla'Yll 0 rame drugoga i pazljivo prate' 8vaki kret. iIi limunadu. a onda se okrece na deano na Bve ~etiri strane svijeta i kod svakoga okreta opetuje istu dovu. "Hod'te D. podne. On se najprije okrene na istok. ikindiju. izvjesuje redom kandilje i za ~as 8va je munara u svjetlosti. hodite nR spas. Da pak bude Ato veea svjetlost u dlamiji. kafu. drugi u earAiju na dueane svojim prijateljima. nego za ~j. Ovako okuise on ne sarno u obi~De dane. . u kojima alavi slavna -djela i jana~ke . Kada su akSam klanjali. Za to nije ni ~udo.a blagoslov. 8 .Jl na i'Arobno rasvjetljeoe halifske dvorove u "Tisue i jednoj Doei. akSam ~ jaciju. Dotle au eno i dlamiju rasvijetlili. noc se je pretvorila u dan. mica i fild~na. ali najvise ih ide u kahve. do~im se zene kod kuee Bogu mole. <Jim je dlamija ljepse rasvjetljena. a na po se domina." U tako rasvjetljenoj dzamiji klanjaju muskarci akMm. sto lampi i kandilja. Za to i gori u velikim i bogatiJn dZamijama u gradovima kroz eijele noei po viAe stotina. "Allah visnji Bog je. a narod brli u knell Boziju. koje ee ju kroz cij~li mjesec rasvjetlji vati. idu jedni svojim kueama. ali obicno ne na novae. 8vaku rijoo start'a pjevaCa. a oko njqa sa})rao Be je oveci broj znatileljnih sluAalaea. postavili kandilj do kandilja ~ioi ti se. i kahv~ gore skoro Bve do zore svijece. sijed kao ovca sa bugarijom u rucl i re~itira pjevajue ugodnim baritoll-~lasom muslimanske juna~ke pjesme. prema Meki i okuiAe. te pri tome piju kafu. jedin vrhu Das. puse duhao i igraju r~ne drustvene igre. sto lampiona. zidovi su u plamenu. molitvu. naime u sabah. u ~ijem je d!ematu. Ovako okuise mujezin na svih pet vakata. U ne~im kahvama sviraju muzikaAi uz gusle i tambure. a u jednoj 8jeo je' eno Btarac. dueanima.-F""¥--- r - 33- "Mubameda ima za proroka 8VOg. hanQvima. da Be Bogu pomoli i da dZamiju daruje svijeeama. povukli su po zidovima lice. Dok on Da munari u~i. nego i u petak i na druge blagdane.~-:. Ato svijeea. tim veea ~8t onima. U skoro svima muslimanskim kucama.da je pogled u taninoj noei na ovako ras~jet­ ljenu dZamiju vrlo ugodbn i da te mnogo sjee. Svi Aute. turAiju i limunadn. Tn oni Bjede i razgovaraju.

kao u svih muslimanu· uopee. ) I . dva covjekaj jedan udara u talaJ:llbas~ desnorn rukom stapieem po jednoj. zubavljaju se i dnlje sve do '(~VU sata po. Vjeru tih umjetnosti izricno ne zabrtllljuje.ra mta puknc top. bojeei sc. ne hi u vjeri srnalaksao. izlazi narod iz knh"i i ide u dzamiju. a lijevorn tallkom sipcieom po drugoj slrani. ali ih i ne preporuea.Jijc pob nori. da je -. a kada su se Bogu pomolili. da je to glazba. da narod uz slikarstvo i kiparstvo.po se. kao druge glazbe. Kad zllu(·i jaeija. tako i u nasih rnuslirnana na . tu sviraju sarno tri iIi bolje. ~ll1slimnnski narodlli !lifn'He u sci II. a zivee u pjrsmi i veselju. U d. krenuli su vee 1 eiganski rnuzikasi od kuee do kuee. a ona dvojica sviraju unisono u sitne zurme. premda su oni od naravi vrlo rnuzikalni i premda su im narodne pjesme vrlo lijepe i rnelodiozne. a dobri ukueani darovaee ih za to na bajrarn lloveem i pcilkirirna. 0 ne. slHho nupredovala. 18to 8U tako slabi kipari i slikari.. znak. Nernojte rnisliti. da se BoglI pomoli. sviralc.- 34- Dok se ovi tako zabavljaju u kuhvarna. Glazba je.

idu one po dvije. kad je lle bi bilo. Dok se muskarci zabavljaju u kahvama iIi kod prijatelja ns sijelima i dueanima. ako lele da Bogu ugode. Bve radionice . Oni. Oue se ne mogu tako dugo zabavljati.. one prate jedna drug a onda se hvatajn svoga zezla. Osvrnimo se sada JOB jednoc na proslu noc. dok se prvi top> oglasi. koji su u kahvanl& iIi na sijelima kod svojih prijatelja. U ikindiju . idu i opct u dzamiju. Sada se ostavlja jelo piCe i puAenje i sve ide na po~inak. ko moze. metle i kuhaee. A jutro? Kolike Ii razllke! Sve je tiho i mirno. ~oji je kur'an na pamet 3* . ud~ri j drugi top. da si u kakovoj izumrloj varosi. Najprije uei hodza. Za to. eim bude pola noei. Za sat i po. mislio bi. da bude gotov. a kada su klanj ali. ustaju da ru~ju. *) lIafi-z je hodZa. svuda oko tebe Bum. a koji kod kuee spavaju. tri i vise njih zajcdno sa fenjerima u rukama od knee do knee. . pa si i one prikracuju vrijeme salom i razgovorom iIi pjevaju i igraju razne zeuska drnAtvene igre. ljudi uBtaju sa svojih duseka i obavljaju svagdanje poslove. Cio kur'an Bastoji se od 360 listova. ne hi ni valjalo. Bve 8p:lVa slatkim snom. a i q\l'uki onaj musliman.- 35- doba za rueanje. ako jc hafi'z*) po dvanaest listi na pamet. jedu i piju. jer iln valja rueak Rpremati. Muslimanski dijelovi grada sveeaDo su rasvijetljelli. a posHje toga kazuje im ho& vaz iIi propovijed. a onda softe za °. puse. nekada prije. otvaraju se ducani. dva prije podue. u kojoj ih upucuje. Tek na sabat. U podne idu u dzarniju i klanjaju podne. pa premda je to dosta neugodna glazba. kako ce zivjeti i sto ce raditi. idn sada svojim kucama. da je ovdje na 8vomc mjestu. iz kahva dopire Bvirka i pjevanje. svrAe cio kur'an. a t:lmo negdje u daljini. mislis. eini ti se. i ne hi euo lajanja pasa. svi dUCalli. . naueio. uee hodze j aofte kur'an. Hodzc i Bofte nee 8vaki dan ramazana po dvanaest listova i tako iza trideset dana. sve kahve. slaho se enju zvuci ciganskoga bubnja i pistanje sitllih davulbasn. da bude sve cisto i spremno dok im mulevi kuci stignu. Poslije vaza. do~iin siromasniji rade SVOjA poslove sve do ikindije. u ako nije. ide u setnju iIi se kako drukeije zabavi. a nekada i banje. vreva i razgovor. nigdje ne vidis ziva stvora i kada ne hi znao gdje si. kao murJ skarci. naime do bajrama. lako vee kada zora svice. idu njiJ:1ove zene jedna drugoj. u~i iz kur'ana.sve je zatvoreno.

To ucenje ili citanje kur'ana traje jedan do dva sata. I Kada sunce zagje. Kod kuce veceraju.ram.dzamije kuei. mujeziui pozivaju Sa munara narod na jutarnju molitvu. I najsiromaAniji musliman na'stoji sada. daruju sirotinju. da je post prestao. . zabavljaju sa kao i ju~e. Veliki iIi r~zanski ~ajram slavi . i c'estitaju si megjusobno rije~~ma: "Baj-ram mubarekj olsun". groblja. za bajram. Tako to traje punih trideset dana. a zove Be mUkabelfa. . nego se svak z~ri u earsiiu. sabah. lete brzojavke s kraja na kraj. hilo u kojoj zemlji muslimanskoga svijeta. vlada u svemu muslimanskom svijetu. Gim ugle. svako ide iz . dogju. Kao veliki bajram. izlaze iz' dzamije.- 36- njim.idu us. . pukne opet top. gleda cia mu' je harem staro okrpano. Kada 8U jeIi. koji si ne moze nabaviti Dovoga odijeIa.. javljajuci radosnu vijest. Mir i Iju~v mQ~a da. to jest iza sezdeset i dcvet dana posIijc velikog bajrama. Toga dana puste su kahve.. Siromasak. ~afu.. a post prestaje. Kupuju ponajvise meso. dok ~e i opet mlagjak na nebu ne pokaze.tarci obaviLi svoju jutarnju molity~.zapucaju topovi. se tri dana.daju mjesec. a nastao veliki iIi ramazanski bajram. a poslijfj toga jedu.. iii rnu koje zlo neinio. neka rnn oprosti. isto je tako velik bJagdan i mali bajram iIi kurban bajram.' idu jedni drugi$& ad kuee do kuee. dZamije se i dueaui rasvijetle. a ako ga je uvrijedio. su 'aksam klanjali. jer ce 8utra prijatelji i z:oanci dolaziti da cestitaju. pijacu. mora B6 sada snjim izmiriti. a narod se zuri u n'ovim 8ve(!anim haljinama. "Zelim ti sretan bajram. grle se i opct si' cestitaju." I~ toga . u zavadi. Kurban bajram . da si za taj dan pribavi' novo odijelo.gotova. Poslije akSama zadnjega dana ramazana.To se odijelo zove bajrams~o odijelo. da kupi sto ce trehati za sutraAnji blagdan. da se Bogu pomoli.. kada oni. Kada 8U musl. Vee rano u zorn . cisto i u redu. a kada. ne idu vise muskarci na sijela niti u kahve. limunove. jer ga mnogi nose sarno n& baj. a onda ga spremaju do slijedecega bajrama. Ako je ko 8 kim. a poslije vecere lijezu na P9cinak. koji dolazi iza dva mjeseca i devet dana. Pravovjerni muslimani idu u _dzamtje. pa da bude kafa i limunada . ako ikako moze. da mogu antra zorom u dzamiju. najveei muslimanski praznik. naran~e i drugo juzno voce.

o = .'0 ~ .

Abraham.8vako dijete. nego i za. Prije nego ce kurbane klati. koga je zaklao. za8titnik. parobroda ni zeIjeznica. da na. iIi da ju psi i druge zivotinje lizu. Bogatasi kolju kurbane De sarno za sebe. jer toga dana dolaze hadzija iz svih zemalja muslimanskoga svijeta. v.po toj krvi gazi." Hadzije iz Bosne i Hercegovine polaze na put obi~no cetvrtoga dana ramazanskog bajrama.. premda neki odu prije. Prvi dan kurban bajrama osobito je vazan za to. svoje zene i za . koji veli: "Ko ·posjeti moj grob. da kolju kurbane. koje je tek ozivjelo u utrobi materinoj. Zivio i svoju vjeru naneao. ni njegove sluge. kolje 8vaki odli~niji musliman pretila ovna iIi kurbana. 8to vise i za ono. A ko zapovijeda muslimanu. To je ime glavne d!amije. dok nije bilo dobrih puteva.37 - slavi se n spomen. kao da me je posjetiu za moga zivota. idu kucni starjesine svojim kuCama. naeiDe u zemlji male jame. ako BU htjeli. sest i vise mjeseci prije bajrama 11a put. naime . da obilazi sveta mjesta? Zapovijeda IUU Bam pejgamber Muham~d a. I da se Bog nije Rmilovao Ibrahim pejgamberu. Iz zahvalnosti dakle i u spomen toga dogogjaja. kad je Ibrahim pejgamber. Narod se i opet obuce u sveeane haljine i ide zorom u dzamiju. Kucni starjesina zadrzi za sebe i za svoju obitelj sarno fitraznji but i desni bubreg od svakoga kurbana. da se ne mora kiniti ni ona.. dakle i iz Bosne i Hercegovine u Meku i ondje koljn kurb~ne. u M~ki . na Bozijn zapovijed htio da zrtvuje svoga sina Ismaila. a neki i kasnje. kao da ga kolje. to jest on mora hodoCastiti u Medinu i Meku i pohoditi Bveta mjesta gdje je njegov pejgamber a. da ga zrtvuje umjesto sina. da u nje krv curi.) Caba ja iii Kaaba arapska rije6. a sve ostalo meso podijeli siromasnim komsi-' jama i drugoj sirotinji. Ko ne moze da sam kolje. uzme noz u ruke i prevuce ga ovnu ispod vrata. jer je grjehota. da moze. do smrti opskrbiti sebe i svoju obitelj. a onda ga ko drugi u ime njegovo zakolje. s. mora za 8voga zivota otici na Cabu*). lsaka. s. pa da mn nije poslao ovna. kretali BU hadzije iz Bosne i Hercegovine pet. Svaki musliman. koji je stekao iIi naslijedio toliko imetka. tome sam dUZan biti sefaa~ija. U prijasnja vremena. v. da se . Kada BU klanjali sabah. klanja dva reeata. Ko me posjeti nakon moje smrti. vrijeme. jos bi se i danas ljudi Bogu zrtvovali..

koje cijelog svog vijev. zazareno lice. age i drugi odlicnjac.~ I - 38- na prvi dan kurban bajrama. pa say sretan i ushieen uz h: '}iiDU dovu. da se snjima prije odlaska jos jednom porazgovori i oprosti. jer rijetke RU snage~ ~oje to mogu podnijeti. anlin. Iza· toga pozove on svu svoju akrebu. Damask.daleko odlazi. Cas ga obuzme odusevljenje i cuvstvo.i. ali gube svog dragog hahn -. darovao znatnu svotu novacs. ktidija." Tulna je to. hezi. koja su doduse svim obskrbljena. a drugi lale hadzije.udari u pla~. sto i oni ne mogu U p08veeenu zemlju. jedni lale. poglavlja iz kur'ana. znanaca i . a da svoju djecicu od pusta ushieenja ni zagrliti ne moze. hodze. sto ce komu iza njega ostati. prosipa biserne suze' niz . oporuku. stignu u }Ieku. ODa ne znaju nista drugo. pa neka se znade. pogje on. i Meka zeljeznicom.mozda za uvijek! Ah kad hi im sarno mogao preliti i malo 8voga cuvstva. jer mu Bog moze u onom kraju dU8U uzeti. a u kuci Bve -. hoce Ii ih ikada vise vidjeti i njihova milu rijee • . a djeca im glasDo odgovaraju: "Amin. Suze u o~ima i iskrenu tugu opaias na lieu njihovib rogjaka. a kraj Djib muftija. znance i prijatelje na rueak. rodbinu. a say narod klanja zajednieku dovu za sretno putovallje novim hadzijama. Hadzije idu naprijed. kada da krene ODom stazom i ODom mjestu. jer }to zna.mozda gotove sirote . Cas opet sjeti se svoje nevine djecice.a Dosase u grudima. iza njih ostali narod. molitvu. Okrijepljeni i ojacnni zajednickonl dovom. ali djeca su to. Eto boreci se s takim mislima. daleki put. sto je docekao dan. utjesio hi ih. a najposlije djeca iz Bvih mejtefa. Prije nego ce hadzije krenuti 11a put.oa_ sijetnamu. njega nestane. "Tezak je to dan i domacinu i putniku i njegovoj kucnoj celjadi. koje je tako prepunjeno slasti svetih ideala. ako ondje umre. kad se spoji Sam." : Iz kuee idu hadlije u dZamiju. za koju su se 8vojski zauzeli mnogi turski prvaci i za koju je sultan Ab'dul Hamid I. ako je U ODom mjestu. izlaze hadzije iz dzamije i krecu na teski. Put u Meku bice dakako jos mnogo laglji i kraci. ali vjerom zadahnuta povorka. nacini skoro svaki .prijatelja. jedva ih sve pomiluje jcdnim suznim pogledom i jedva promuca: "Halalite djeco!" a u taj cas grkne u avliji mnozina grla: "Allahu ekber! Allahu ekber!" "Bog je najveci!" Kola zvrknu. Hodze nee pred djecom nekoja sura. nego da im habo nekud daleko .

mauzolej. a cesto i do gralliee njihove domovine. Kakovo CllvstVO osjeca hadzija. izlazi pred njih siromasna Arapcad. Odavde idu obicno svi u Trst. Boze. da se priprave za put lla devama u Medinu. silazio! D~pusti mi. ono.idinc grada Medine. kad nakon toli llaporna puta ugleda u daljini :T. D10lcei sadaku. Hereegovinu. poruka. ko zna. koji ce me saC'. sjede nase hadzije za najvisc vrucil1e pod eadorima. gdje je Tvoj vahj. u ovu krasnu Bospu ponosnu i krsnu. koju povecava ugrijani pijesak. baec megju skolsku djccu nesto sitnoga novea i za ~~S dva nestalle ih u daljini. sveca Muhameda. Boze. da ga Arapi ulove. koja tuda viada. Tezak je to put radi silne Yfucine. u kojoj je turbe. dodju hadzije u Jambok. znanci i rogjaci prate ·ih i dalje.ni za grob im se ne ce znati. pa zaustih: .. da i ja budem dostojan pejgamberova . ne co Ii na moru ili u vrucoj arapskoj pustinji postati plijenom nenadane slllrti.zalosti. udijeli mi sreeu. jer zaostane Ii koji. Braea. kako se tome casu i pristoji. A nasi hadzije stupaju ravno i ponosno. a bogme i ubiju. lijepo nam opisuje jedan arapski putopisac. 11 koji krenu hadzije iz Sarajeva. Ako je u rnjestu zeljeznica. nesto me i nehotice potrese. al veseic duse. To je luka.- 39- cuti. milostinju. i u kojoj su toliko radosti i .0 Boze! To je harem Tvoga sveca. Radi silne danje omare. jer su si svjcstni. dobra i zla prozivjeli. da pristupim tudi! Neka mi to bude stit. Prije nego ce hadzije u zeljeznieu. krecu hadzije i iz drugih rnjesta u Bosni i Hercego7ini i sastajn se u Bosanskom Brodu. mirnu i ozbiljna liea. a ako nije.uvati od svih zala.Kod Port Saida zaplove u Sueski kanal i domalo stignu u Bahri ahmer~ Crvel10 more. prati ih do izvall rodnoga mjesta.. Ovdje moraju lladzije biti na okupu ioprezu. da suo u Bozijim rnkama i da ih. a putuju sanlO u vecer i po noei. mutna aka. U onaj rlHn. koji veIi: "Kad ugledah zidine grada Medine. ne ee Ii im vruci Samum vjetar raznijeti UD10rllO kosti na sve strane . 'kuda hadzije prolaze. Ko zna. hoce Ii se olli ikada Yrati1i u zemlju otaea svojih. Vozeei so tri dana kroz Crveno more. dobri prijatelji. Ovdje se hadzije iskrcaju i ostanu tri do cetiri dana. Cijelim putem. a ouda se ukrcaju u poseban parobrod i zaplove preko sinjeg mora. Insno je. to je sveto mjesto. l\'Iedine. oplijene. prati ih narod do zeljezniee. sto im je od Boga sugjeno mimoici nc mo~e. Ko Zlla. u kojoj Stl se rodili i uzgojili.

mirisnim tekucinama. idu u mesdzidel. krecu u Meku u znak hidzreta iIi putovanja sveea Muha- . kupatilo. da dostojno pristupe grobu svecevu. da su mogli zivi i zdravi prispjeti. gdje je Tvoj poslanik cistu vjeru predavao. a onda se obuku u nova odijela. Kada su hadzije proucile zahvainu <lovu na grobu sveea Muhameda.- 40- sefaata! To je mjesto. a onda kod rev z aim uta h her e. idu najprije u banju. klanjaju zahvainu molitvu. pejgamberovu dZamiju. sto im je Bog tu milost ukazao. nebij. Kada su se okupali i obukli. vijek svoj proveo i najzad u zemlju legao klicuci: "Boze spasi mi narod!" Kad hadzije dogju u Mediou. groba Bozijt'g poslanika. da se operu. kuda je pejgambcr IlJdao i nauCao. namah se raznim jagovima. gdje je u borbi za nju. ljube zemlju.haram iIi mesdzide Grob Hazl'aU Havve u DZidi.

a za tim idu sedam" puta od Merve do Safe i od Safe do Merve na uspomenu. sjaAe a deva i pjesice idn u taj 8veti grad. Evo kako nam Oahu opisuju Edhem-Riza: "U sredini varosi Mece na uzvisitu mjestu jest Mesdzidel haram.c1akle kalauzi.L svih drugih vjeroispovijesti strogo zabranjen. kako je Hadzera.Cabe dozvoljen je sarno muslimanima. da ih prime 11 priregjene konake. Pred njih izl~ze iz grada delili.Meke i Bejtullah . koja nosi velike poklone od sultana. putuje mnogo vise hadzijR. da kod Bejtullaha . krecu na devama u Meku. do koje. Bejtullah obilaze sedam puta. a odavde parobrodom u Dzidu. Kubeta BU ava' ispisana i ukraAena raznim bojama. a iz Dzide ope. dok svane prvi dan kurball -bajrama. Ona je . Do zida je poredano iznutra u tri reda pet stotina mramornih stupova. a drugi novi natrag u Jambok. pak u Dzidi pohode grob Hasreti H&.'. koji traje deset dana hoda kroz pjes~anu pustinju. trazeei po pustinji vodu za svoga sina Ismaila. Star"im putem. i koji se brinu da hadzije dobiju Bve. koji BU po sest arsina siroki. Kada su to ucinili. zcna Ibrahim pejgambera hodaIa.U sredini tog harema llalazi "se Caba Bejtullah. te svaka tri nose po jedno turbe tako. od zidova haremskih vodi sedam puteva. Posto su se hadzije u Dzidi odmorile. to jest harem. Put iz Dzide u Meku traje dva dana. koji ih vode po Meki. koji hadzije razmjestaju po konaeima. provodici. ogragjen zidom dvadeset arsina visokim 'ua sve ~etiri strane. da svega ima oko stotinu pedeset turbeta. jedan stari pustarom.' Ovi su megjusobno spojeni lukovima. U Meki je najsvetiji hram svih muslimana . Posjet . Delili BU ljndi.t pustinjoID u Meku. Kada hadzije dogju pred Meku. po Is.) Dva su puta iz. Eve. krecu u skupovima prem~ Mebdzidel haranlu. Kada su se hadzije u hanovima odmorili. a cuva i karvan od ar~pskih napadaja. a sirok tri stotine' i sezdeset arsina. a putuju ponajvise Doeu radi silne vrncine. Medine u Meku. vraeaju se hadzije u svoje konake.vi- ..Cabe obave BVOjU prvu dulDost. dugaCak je cetiri stotine. docim je pripadniciQlf. tnda prolazi i carska vojska. iIi mahnef.- 41- mOOa iz Medine u Mek~ (622. ponajvise u hanove i cekaju. 8to im ustreba .' te ima devetnaest vrata i sedam munara.Caba. Bosanske had!ije putuju skoro uvijek novim putem. Taj harem.vve.

podrug arsin.- 42 ~ soka dvadeset i osam arsina. Ovo ie ujcdno mjcsto.se. kao nasljednik Muhallledov nB. V cliki svileni cilim.e svjetiljkc. koji se u Misiru izragjuje od erne Bvilc. kojinl hadiije obilaze okoBejtullaha pokaldrmljcll jc crninl mramorom. Taj je kanlen dignut od ~'tla. koji ~. odaklc se pocimlje tavaf ciniti. u. pripane stari sejhovima. U istocno je cose uzidan znalneuit crni kamen. ~a tima eilimima hadzije klanjaju iIi ih poklone svojinl dZamijama kao vakuf. koje pase Cabu naokolo. pa ti . pa ga njegovi vojnici. Oko Bejtullaha-Cabe jc pozlacena ograda. a jl:lmCllsko cose na juznoj strani. nazvan Hadzrrul-Esved. Kada vojnici donesu llovi cilim. . salnsko na zapadnoj. Ona je i prije islama sluiila Arapima kao bram. zcrul-Esveda dvadeset arsina. a cetiri joj se co~eta zovu: HadzerulEsved na istOCDOj. k~jom cc pokojnika.. Put. Posto hadzija pristupi tu~ poljubi taj kamen~ te ouda ide Iltl deeltu s1ranu i obigje Cabu do sedanl puta. a srebreni se pas skali i od njeg se Bkuju prstenovi. da ne moze kupiti cohe. Caba sa svake godine prekrije novim zastorom. te je sirok devet arsina. osobito u vecer.i Cabu. Ostali je prostor posut pijeskom. Stari zastor ostajc cuvarima harema lla poklon. daje svake godine sultan.istocnoj strani izmegju Hadzerul-Esveda i coseh\ irakskog. cija jc rodbina i svojta tako siromasna. te su nacinjena od sadza. Po sredilli toga zastora izvezeno' je srebrom jedno sure iz kur'ana. 0(1 samskog do jemenskog tridcsct i jedan. tc je po njemu ovo eose dobilo svoje ime. od ovog d? samskog dvadeset i dva. otvara prekrC:\san pogled na Bejtullah-Cabu. jcdnog skupoejenog drveta.. Od Hadzerul-Esveda do coseta irakskog ilnadc trideset i dva arsiua. koji se razno~e kao llajdragocjenija uspomena po svim krajevi~a.uvaju i nadgledaju Bejtullah-Cabu. a od jelnenskog do Hacl. I kad . Irak na sjcvcrnoj. to jest obilazit. kada sve Bvjetiljke gore. dar. te su u njoj drzali razne kipove. Megju stupicilna ograde vi:. Visoka BU sest arsina i tri i po sirokn. pokriti.koji Bejtullah-Cabu sa sviju strana z:\stre. \ Vrata Bejtullaha nalaze se na sjevero . Hose. Cabu sagradio je Ibrahim pejgamber. koja dijeli Uejtullah oJ Mcsdzidel-haram:l. a izrezana zlatom i srebrom. da se njilna pokrivaju mrtvuci. a oni ga u komade razrezu i hadzijama prodavaju. a od tala odignuta cetiri arsina. kada prate hadzije na Cabu..

a dijete jojpocnc od gladi i zegji plak:ati. napij se i ozdravi6eA!" K6d toga vreia ostane Hadzera punih' trina~st godina. ako si zedna. opazi da je djetctu ispod noge iz pijeska vrelo provrelo. da joj voda dijetc ne ugusi. stane zegjati i gladovati. ~to da ucini? ~og IDa rooe da Ha~eru i -:~l njezino dijete popne na devu. da se svaki musliman kada klanja okrene prema Cabi. a robinjica zancse i rodi sina. Ne daleko toga mjesta bila su dva gradiea: jedan se je zvao Merva. Kada je Ibrahim pejgambcr popeo HadZeru i aina joj na devu. da mu u snu javi. koji joj uovikiv8se: "Ako si gladna. napij se i napojices se." Evo sto na~ po prilici svete knjige kazu 0 postanju i sagragjenju Cabe: Ibrahim pejgamber imao jc za ~enu Sarn. pa povi(!e: "Zem. Poslije postane ona k'blom -. Nakon t.rinaest godinit progju tuda neke kirajdzije. gdje je danas Meka.. da devu kuci dovede. pa sve kIju~. Ona se uplasi.a· Ibrahim pejgamber . napij se te vode i nasitiCeA se. a ono stalo od zegji umirati. komu nagjenuse ime Ismail. Gdje deva stane. Kada je i s~dmi put . Poslije nekoga vremena ne mogne se Saril slagati sa Hadzerom. gdje je Ibrahim pejgamber zivio. I Odmah za tim za(!uje Hadzera glas iz have. vazduha. kraj djeteta prolazila. njezinu robinjicu. a jos nije imao dJetcta. Ne progje dugo. ondje da ih akiue i ostavi. kocijaAi.> pusti devu. Ibrahim pejgamber iSao je za Hadierom. da im dade neito kruha i vode i da ~. znakom. Damask. koju joj je neki kralj poklonio. ako si bolesll!!. da ozeni Hadzeru. pre~a mjestu. i vrati se svojoj kuci. a drugi Safil. deva Bozijinl emerom. to je to vrelo dobilo ime ~:! Abu zemzem. neka ide kuda boce. stanc.43 - Arapi kasilje primise islam.dZera sa djetetom pojclakruh i popila vodu. Kad su d081i u jednu pustinju. ne hi Ii gdje vode nasla. ali nije mogla vode naci. ~ade joj ono kruha i vode. Vee mu je bilo sto i pet godina. zem!" "Stani stnni!" Posto se voda zove arapski abu. s robom na . Zdvojna mati tra!ila je vodu~ ali je nije mogla naci.a.to jest bude naregjeno. kcer Nahoyu. Kada je l:Ia. Jednoga dana rece mu Sara. Hadzera je tr~la Cas prema l\Iervi.Ona je tako sedam puta isla od Merve k Safi i od Safe k Mervi. a Ibrahim pejgamber umoli Bog£!. Cas prema Safi. krene ona iz Sarna.nimi Hadzeru i silla joj sa deve. ona i nadalje osta kao najsvetije rnjesto njihovo.

. Voda iz toga vrela vrio je dobra. iIi po nasem racunu 50·25 metara. kako nad jednim mjestom g. kao ions. nalijevaju vodu iz Abu zemzeta u Iimene posude i prodaju je hadzijama. koji paze na Meku i cuvaju Oabu i crui kamen Hadzerul. dile Be. .rni kamen Had~eruI-Esved. sto joj inuz govori. a kad ga je. U to ce reci jedan od njih: "Ko trazi vodu u pustinji. Sada on udari nolem o kamen. Oni au bili vrlo zedni i gladni. evo ti sina i ti ga kurban ucini. Putujuci tako. Taj se kamen vidi jos i danas. dovrsio. da trazi svoga jedinca. da ima cudotvornu moe. Dvadeset i cetiri koraka od Zemzem kujije je glasoviti ('. Kada je Bog stvorio /. u kome mu Bog zapovijeda. Kada je to isto i trece noci usnio. a bilo jEi i mnogo bolesnih megju njima. Kada smo g~vorili 0 stigragjenju Meke i 0 postanju Abu zemzeta.' oni gaO kirajdzije i njihovi potomci nasele. a duboka je sezdeset i sedam arsina. iz dzenneta i donese crnoga ov:na zlatnih rogov~ koga Ibrahim pejgamber umjesto sina Bogu zrtvova. ali je nijesu mogli naci. kako je Hadzera traziia vodu' za se i za svoga sina. na kome mu je sin klecao i rasijece ga ozgora ·do dolje.pejgamber utemeljiteIj Meke.Esved. ali ne mogne djetinjega vrata prerezati. da svoga sina Ismaila kurbRn ucini. dogje do onoga mjesta. pa joj rooe sto je usnio. a u raspuklinu turaju hadzije ruke na uspomenu toga dogodjaja." . da ga Bogu zrtvuje. U isto vrijeme usnije ~brahim pejgamber san. 'Oni pogju onamo i nadju vrelo. U to sagje melee Dzebrail. Gabrijel. Oni se napiju te vode i avi se napoje i n~site. U spomen. a muslimani vjeruju. rece mu: "Ako je takova zapoviied od Boga. sedam puta oko Meke.-44devama.olub kruzi. Tako je dakle Ibrahim . a sejhovi. Abu zemze iIi Zemzem kujija pokrivena je dana~ ~ubetom. a bolesnici ozdrave.o koj~ i 0 HadZeruI-Esvedu. koji je uz Oahu Bejtullah najveca 8vetinja Bvih muslimana. " On uze noz da sina zakolje. Oni BU trazili vodu. Had~eru i sina joj Ismaila. Oko Abu zemzeta stane sada Ibrahim pejgamber graditi grad. idu hadzije. kada do umiranja dogje. Kad je ona cula. da reknem. nego neka je trazi u havi. gdje j~ bila Hadzera sa sinom svojim." Svi ~d pogledaju prema nebu i opaze. neb je ne trazi po zemlji. sjedne na devu i pogje. a oui ju ollda kuci nose i dijele svojim rogjacima. da je imaju. kOIDsijama i znancima.

Taj je kamen bio u pocetk'u bjelji od mlijeka i svjetliji od sunea. : . mjesto ud«ljeno tri do cetiri sata na istok od Meke. "Kad se skupi toliko hiljada hadzija u Meki.' Adem pejgambera. 'ljudi vise dotieu. svima je islamskim mezhebima kur'an sv. pre izmegju naAih musliIDana. da se muslimani dijele na cetiri mezheba iIi sekte. uzidao ga je u gradski zid tako. vee je najglavniji ovaj 'dan na Arefatn. jer su Be oni doticali Hadzerul-Esveda. osvanu oni tu uoci bajrama i ostanu cio dan.nije ostala ziva duAa. a druga izvan gradskoga bedema. ne ljube ih vjernici u ruku. kao kad abdest uzima. Hadzerul-Esved je danomice crniji i tamniji. moram reci. sarno po obredima. jer. velika. i to dooekle. koji spadaju imami Azam iii kako neki kaln. Ali vratimo se k nasim hadzijama. kao sto to opaZaIDo kod'raznih kr§eanskih vjeroispovijesti. schizme. raskola. prima na se ljudske grijehe i sto ga se' .- 45- . Svaki hadzija. koji ide oko Meke. a to za to. nema ni he. Nigdje ciniti se ." U had! kao duznost ne ubraja se dakle sarno posjet Medine i Meee. Ali megju tima mezhebima nema ni izdaleka onoliko razlike. Eazem mezhebu i imami &ii mezheba sarno u tome. a. kada se hadzije sa Cabe vrate. Razlika je D. krene'sav onaj svijet dva dana'prije Bajrama u Arefat. iznio je Boziji melee iz dlenneta Hadzerul-Esved na zemlju i metnuo ga na ono mjesto. pismo. kako dogje do Hadzerul-Esveda.. koja se prostire podnozjem Dzebeli Rahmeta. ito nasi muslimani 'kod molitve ruke . da je jedna polovica ~ila UDUtar. Radi toga. Da ovo razumijerno. te ga. jer ni jedan muslimanski ·mezheb ne -izmjenjuje karaktera islama. U islamu nemo. Ulazak na Dzebeli-Rahmet dozvoljen je sarno Safi mezhOOn. a zvao Be je Almaz. a isto tako oi opreke. vee je 8ve doslo na ovo polje i pritislo ga. Muslimanski mezhebi razlikuju se megju Bohom. Taj se dan zove: "Jevmi arefe. 8vi se bezuvjetno dr!e zapovijedi kur'ana. nego u dlanove. po prilici jedan cetvorni kilometar. gdje je danas Meka. to je on eve tamniji i crniji. da rou grijesi na kamenu ostanu. Dosavsi u Arefat obnoe' po hladovini. dotakne ga se dlanovima 'a onda ih prevuce preko lica i ruku do lakata.: . To je poljana. kako se obicno ljubi. Kada je Ibrahini pejgamb~r gradio Meku. otpadnistv&.r reze. stoga i pokrije 'svjetina toga mezbeba.

obicno bajrakom. a puske nikad i He prestaju. Ovdje 'se klanja aksam i jacija z~jedno. One kuee uzmu· hadzije pod kiriju. sree ti se umeksa. ve~ivo i t. daruju ~ene. kadno se topovima objavi svrsetak. Velicanstveno je poglcdati taj silni.d~ije dolaze. od koje do Mece ostane jednn do pod. l. ·zna~ce i rogjake. ogromni skup svijeta. Na vrhu Dzebeli-Rahmeta stoji jedan imam. kada ce ih ugledati. Cijela se varosica pr~tvori u najkieeniji istoeni pazar. a ostala 8vjetin& pritisne polje svojim eadorjem. razna platna. jer cijela okolica snese sve rucne radnje. . Kad . koji za to vrijeme uei. kurbane kolju i dove uce. Gore imam neprestano u~i. ljubi se i pozdra. 'djec~~. Drugi i treci dan hadzije su duzue tavaf oko Cabe a trecim danom u veeer svrsavaju njihove duznosti. a stotina hiljada grla u jedan mah slozi: "Lebbejke!· -AIlahume lebbejk!" Cijelom se poljanom razlijezu ovi pobozni usklici. da gledaju u otvorenc dlanoY<:. pa se krene dalje pG noei i osvane u Mini. pa kad je potrebno u stanoviti cas. Tako to traje do zapada suncanog. ... -knu. U IlJOJ osim ova tri dana bajrama niko ne stoji. ali se za to za ova tri dana pretvori u najz~vahniji grad. to se tu izloii. Kada su had~ije kuci dosIe. godin~ izradi. Tu stoje od podue do ieindije. Tu dakle hadzije osvanu na bajram u jutru. Hina ima do tri stotine dobrih kamenitih kuca. pale se rakete. te odmah koljn kurbane. vrhovni sveeenik. pucaju topovi. misak. Ta tri dana udara muzika. doeeka ih skoro say ~uslimanski svijet iz njihovog rodnog mjesta." Dok llase hadzije tako kroz sva tri dana kurbanskog bajrama sveta mjesta obilaze. Sad se krene sva svjetina prema Meki u mjesto Muzdelifu. lijepoj varosici.vlja snjima i ~ slavlju ih 'prilti "kucl\m ujihovima. kojc se ovdje dobiti nc· mogn.ha. Tu se hadzije zadrze sva tri dana bajrama. u dusi se ragja ueko tuvstvo. . Velieanstven je to i rijedak prizor. Sto Re za. Onaj namaz. dociin ih oni iz ~i Bafi mezheba niza se spustaju. samo Ato svaki dan odlaze u Meeu. sastaju se njihovi jednovjorlli~i u dpmovini u dzamijama· i uee dove za sretan povratak svojih badzija"a onda te§ko cekaju dan i Ca8. da tavaf cine Oabu i odlnab se opet vraeaju u Minu. d. dade se znak. . a donose itn ponajvise lijepa turska odijcla. koji se obicno na bajram klanja hadzije nijesu duzne. pa ti od pusta nekog ushicenja suza udari.46 drie prCB sobom tako.rug' sahat. amber i 'druge stvari.

BtO sve starije i uglednije muslimane. koji nose bradu. a ono njegova pa njegova.o na put.- 47 Karod u Bosni i Hercegovilli vrlo postuje svojc hadzije.' Ali 'ne sarno da bradu Dose hadzije. da ce se popraviti i da . . . sRvrseni muslim. znao je. koji strogo zive po 'zd{onu Bozijenl. vidi se i po tom. ltao i njegova. Svaki onaj musliman. kada C. iIi se inace I:\ijesu strogo drzali zakona Bozijih. Kada se je kuci vratio. U predvecerje onoga dana. koji je naunlio ua Oabu. Za to bi se covjeku. da ce na Oabu. kao i ona U Meki. pogje da uzme abdest. Kada je to Darod vidio. . da ljudima pokaze. Bradu' moze pustiti kadgod 'hoce~ ali u najvise slueajeva puAta' je na jedno cctrnaest <lana prije velikog iIi prije kurban'skog bajrama. Drugi dan krene on bez marame u Meku i kada je onamo doMo. cestita i postena. a onu lipu. ode kuci'l ali zaboravi maramu na onoj lipi.. ozhiljna. da mu do . za tim stariji i· ugledlliji muslimani. U Banjaluci zivio je prije neko stotinu godina neki vrlo pobozni covjek. da je to Bog eudo ueinio.Ato se lahkoumnoj mladezi raao oprasta. ciste vode.adzo iIi hadiifa.u dzematu. tu je abdest uzimao i Bogu se molio. jer je to jos Adem pejgamber naredio. Koltlfo nasi muslimani drzc do brade. pod kojom je abde. pusti bradu. uzme abdest i pomoli se Bogu. Kada je molitvu svrsio. kako rou je ovaj hadzija omilio.t uzimao i Bogu se ~olio. pustio je bradu. ali nad onim vrelom drvo. . On se tOIDU zacudi. uego su oni i Bogu dragi. da pokaze.". Blizu njegove kuee rasla je velika lipa. kako fin je ovaj iIi onaj hadzija omilio. nego je pustaju i oni. makar da i nijesu hili un ~~. 0 a je svaki dan dolazio na to vreIo. Jedne godine naumi on. prozva hadzijinom lipom. Brada odaje covjeia plemenita.'co u buduce zivjeti kao pravi. a na drvetu marama. zovu h. pak je Bog vee vise puta cudesa eillio. kQji BU prije pili kakovo OPOjllO pice. Kada je hadzija umro. Ali ne sarno da narod svoje hadzije postuje i da ih sa pocitanjem susreee. To se turbe i ona lipa jos i danas vide odmah iza grads na desnoj strani drum~l~ koji vodi iz 'Banjaluke u Jajce. a ispod te lipe teklo je vrelo bistre. Kada ovakav Covjek odluci. koji je pustio bradu mDogw toga za zlo uzelo. skin'e maramu. sagradi mu narod turbe. On je sad malo napara i ostavi je gdje je i bila. ali i njegova marama naparana. ode na vreIo. Hadzija je najuglednija osoba .

a to je naravno velika. One noci. da pokale ~vt­ jetn. koji mevlu41 daju~ ierbe u ibrieima i maAtrafama. Mjesec. da je postao zrio iIi savrlen muslim. Sva ta ~udesa u·cinio je :aog za to. crvenkaste iIi zelenkaste boje i idu od jednoga vjernika. Kada 80 mevlud u dlamijama uei. a rodio se je u Meki. On potje~e od plemenitog roda" Korejseviea. cestita pokajniku ne sarno bajram. ie da donosi na svijet cistu nauku Njegovu. CaSama. rebinl evela.. ako je imncniji. ali Ce . unuk Abdul Muttalibov. a znaei rogjenje. kak~ rekosmo. pa i inovjerca. ramazana i ohaju bajrama i pale se sve vrijeme dok mevlud traje. ako je u dIamiji. Neki ga pije iz maStrafe. a onda ih ~sti kafom.1 - 48- bajrama malo poraste. nego i bradu govoreei: "Bajram mubarekj olsuD!" a onda: "Mubarekj brada!" a on im odgovara: "Allah razi olsnn!" Iza toga pozove on. kada s~ je Muhamed pejgamber rodio. rogjake i prijatelje kuci svojoj. te im daju. uopce ako zive ~ivot krjepostan i Bogu ugodan. gdje mn berber prema propisima vjere obreze bradu i brkove. vikne on pred sakupljenim narodom: "HodZa prou~i mi dovu na bradu!" HodZa ce svakom rado "bradnu dovu" prouciti i dok hod!a uei.ar:ama kao i u. veli Be. a praunuk Ha8imov. da piju ovo Aerbe. dogodilo se jc vise eudesa. zvao ee je. palt se ne treba bojati. da je Muhamed Njegov Ijubimac i najveci pejgamber. Uoei mevluda upale se kandilji na m~Q. limunadom i ~erbptom. Na prvi dan bajrama iza' kako je narod 8abah u dzamiji otklanjao. . rebiul. obii!no plave. u kome . donos~ ljudi. !Ievludi serif siavi se na uspomenu one noei. ali to ime nosi on danas sarno kroz prvih jedanaest dana. vjernici glasno odgovaraju: Amin! Amin! Kada narod izagje jz dZamije. naime do roejendana Muharned pejgambera. kada se je Muhamed pejgamber rodio. . Ako se ovakav covjek otsele uvijek strogo drli zakona Bo!ijih i sveca . Od onda pa do konca zove Ie mevlud. Muhamed pejgamber bio je ~in Abdulahov. do drugoga. da ee s pravoga puta saei. . a neki iz ibrika. Cast za njega i pred Bogom i pred ljudima. Bve svoje znance. se 16 Muharned pejgamber rodio. ~to znaci.Muhameda. da je stekao ruzd u vjeri. kako vee na koga reda dogie. u ponedjeljak 12. evel. Mevlud iIi bolje mevludi ~erif je arapska rijec.

a onda skrope jednogn za drugim mirisnom vodom od ruzica i drugih mirisnih bilina. karanfilom i udgacom. lijepih misli 0 8vemu eto je ljudima korisno."Uci od onoga. ti najinteligentniji i najprosvjetJjeniii muslimani.49 skoro svak prije nego ce piti. grijcsio bi tesko i naspram Boga i na~pram dobrih ljudi. Z~ to i kaze imami Ali: "Nauka nije samo za Inuslimana. nego njihov smjestaj. Berbe piju vjernici na uspomenu.-." Arapi. kako BU meleci. da traze nauku i znanja naj"": prije kod muslimana. odani su nauci. imaju vrlo. a na po se za Arapima. Kada vjernici ispiju serbe. to jest obli:gatna dUZDost za svakoga muslimana i muslimanku i onaj. Svi muslimani uopee. neka ga potrazc kod koga drugoga. njihov maleni broj. a druga: . a isto tako i nasi. kada ga je rodila. metnuti svoju vrlo tanku maramu od beza na grljak od ibrika ili na casu.. gledaj mu na pamet. pa pije preko one marame. Da. Iza muslimana valja im dakako nauku· potraziti najprije kod ehli kitaba. ali tome nijesu krivi oni. a na drugomu: "Trazi nauku pa makar i u °Kini. koji ti znanje daje" jer: "Znanje jednog~ covjeka nije sarno za njega. mnogo prekrasnih poslovica i mudrih recenica. kadili i skropili majku Muhamed pejgambera kada gao je rodila. muslimana. nogo da drugima koriRti. nekim drvom. a onda tek kod naobrazeBih viscbozRca. a drugo jet Un' je to Mnhamed pejgamber preporucio." TIi: "Kada se skim druzis.. veli na jednomu mjestu: "Znanje je filrs za svakoga muslimana i mu'slimanku". uzmi je Makar i iz usta: visebozaca. kako je mati Muhamed pejgambera. a isto tako i 0 naucir Jednao njihova poslovica veli: "Trazi nauku od besike do motike". jer njegova vjera njemu.ime kod onih. radi cistoee i zdravlja. slicnim tisovini sto ga hadzije donose sa Cabe. angjeli. drago vjere i narodnosti. zatrazila i ispila casu serbeta." Vjera zapovijeda muslimanima. ali ako ne mogu nam dovoljno znanja kod'. a na FO . Najvcci Boziji poslanik' i milosnik Muha~ed pejgambe~." Nasi muslima'ni u Bosni i ~He~cegovini zaostali su islina u znanju za svojim istovjercima. To oni cine na uspomenu. jer ih vjera sili i potice na dusevni rad. koji vjeruju u jednoga Bogs. u kojima ima. prvo. a no na vjeru. koji no hi trazio nauke. bio on koje mu. To cine iz dva uzroka. tamjanom. Nauka je fars. a znanje tebi. dolaze oni isti iIi drugi ljudi i kade · ih gjuniakom.

.- 50- l\Iuslimanski imucniji gragjanin.

. Da ee se oni Bve to ljepse razvijati. pnskom i handzarom. on je sl~bodan. sto je na begovskoj iIi aginskoj zemlji urodilo. sve do okupacije. niti moze biti za kulturu nesposoban. Bezi. Obicno u sredini cifluka zadrzao je gospodar sebi jedan komad 2emlje. tako zvanc cardake. subaSa obicno dcsetinu in natura i to mu je placa . zanatlije i seIjake. iIi u njima drze svoje subase. Zakonom od 14. ali mu mora davati trecinu od svega. sto mu je na begovskoj iIi aginskoj zemIji urodilo. Elemenat dakIe. Osim toga plae. i da od kmetova uberu hak. citluk ili cifI uk. da pobiIjeze sve. njihovi kmetovi. zdrav i dusevno jos sasvinl svjez elemenat i za to ce lijepo napredovati. Neki bogati age i begovi imaju u jcdnom komadu toliko zemalja. zovc se begluk. niti moze biti indolentan. Oni su popravili svoje skolstvo i osnovali gjacko potporno drustvo "Gajret". sto su sve do najnovijeg doba. a hrvatskoj knjizevnosti dali vise vrsnih pripovjedaea i pjesnika. naimc ctac obitelji.za njegov trud. kmet je od svoga age iIi bega sasvim neovisan. duzni su oni. Od ubrane trccine dobiva. zakonom propisanu trecinu. dokazuju nam i danasnji uspjesi. Nasi su muslimani od naravi jak. premda ima dosta kmetova i muslimana. U tima 'cardacima zivu oni po nekoliko mjeseci Ijeti i u jescn iIi ih predadu zakupnicima.a on i zemaljski porez. Svaki kmet. po hidzri iIi hidzretu. Na beglueima grade bezi i ag~ Ijetuikovce. Kmetovi su vecim dijelom krscani. ti stari bosanski vlastodrsci i plemi6i. safera 1276. da gdje Davor svoje krvavo kolo vodi. Kad dozrije zito i drugi jesenski usjevi. vecinl su dijelom posjednici. to jest desetinu od · svega.- 51 se to. koji znad~ citati i pisati. pak onda mnoge age. i koji s~ razumiju u narodno gospodarstvo. trgovee. da na I 1jima moze zivjeti i po koja stotina kmetova. age. Takav komad 'zemlje. ~to -mu je te godin~ urodilo. kuiturnom polju ucinio. tu spavaju znanja i umijenja. a istorija nas uei. Subase su obicno nesto inteligentniji muslimani. Muslimani u Bosni i Hereegovini dijele se na begove. vocu iIi * . bilo to u sijenu. koji on sam obragjuje iIi ga daje komu u najam. koji je u tako kratkom vrcmenu mirnoga razvitka toliko toga ua. zitu. ima svoj dio zemlje~ koji se zove kmetovsko seliste. nije. nije. bili pod . Oni BU uredili Bvoje vakufe i oSllovali nekoliko novina. a imaju vece iIi manje komplcksc zemalja. Na tima zemljama zivu seljaei.

Od goveda. Ako jo kmet stekao neSto novca. ali plaea ddavi brojacinu od sitne stoke. pa i zu. lsto tako ne moze ni kmet bez osobitoga uzroka i dozvole oblasti ostaviti svoga agu iIi bega i prijeei komu drugomu.emaljski porez.52 - povreu. NaSi musIimani stanuju vecinom u drvenim ku~ama. konja. U tom Rlueaju prelazi zemlja s age iIi bega na kmeta. moze se otkupiti. koji ju je kupio. od koza i ovaca. novije doba stali su i oni sve to vise graditi kuee od kamena iIi od . ne moze ga beg iIi aga protjerati sa svoga zemljiMa. kojo su vrijedile za njegova oca. Tek u. koliko ce i sto ce koje godine na kojoj parceli posijati iIi posaditi.akC' se snjim 0 otkupnoj cijeni sporazumi. ni desetine. ovaea i druge domaee zivotinje ne plaea on ni treeine. Musllmanski 'seljak: aga. a ne moze mu niti zapovjediti. Dok kmet daje svomu agi iIi begu propisanu treeinu i :z. njega vrijede ista pravila i obvezc. On prestaje biti kmetom i postaje svoj gospoclllr. ako to beg iIi aga dozToIi i . eventualno i kmet u Posa\'ini. Kmctsko seliste prelazi ou otca nn sinn.

U donjem je hoju malo zraka. Donji jc hoj u mnogo kuca od kamcna. cvr~ce }Z t --$ I" /4. Iz prizemlja vode u prvi hoj obicno uski strmi basamaci. stanovali su skoro svi u drvenjarama. Perde i dasciee su ohojite zutom iIi ervenom hojom. a sarno neki te neki imao j~ zidanu kueu. u kojima se je poredao prozor do prozora. kakovidimo. Tim vise zraka i svjetla naci ces u gornjem boju. ~aj basamaka je drvena perda. a zidovi od cerpica CRiegelwand).takovih kuea. a u gornjem ljeti. Kuee su DliSih muslimana skoro uvijek cetverouglate zgrade. Te kuee zvao je narod kulama. ~ I "1'"• Muslimanski seljak: aga. docim je gornji skoro uvijek od. Sto 'ti obicno u oei upada. a jos manje svjetla jer· ima malo prozora. a gore i sire i dulje nego u prizemlju. a hile su znakom velikoga hlagostanja i hogatstva. a. a ima i . koja lezi na lijepo izrezuekanim ~cicama. stanuje nas musliman zimi. a i po selima su na jedan hoj. jer tu ima prozora u izobilju. kada se uzpnes tima basamaeima u prvi hoj . Za turske uprave u ovim zemljama. Skoro sve muslimanske kuee po gradovima. koji je.- 53- opekl1. a na po se muslimanske kuee ozdola nesto manje. drveta. U donjem boju. i solidnije gragjen. te su izvana i iznutra hijelo okrecite i vrlo ciste. eventual no i kmet u srednjoj' Bosni. Starinske su hosa'Ilske.

(Da se vidi I kako naSi muslimani umiju da izaberu zgodna mjesta za svoje stanove i zab..0 ~ Kahva 1 muslimanske kucice na Bendbasi nad Miljackom u Sarajevu.vice) .

KuCa u kojoj stannje on sAm. llego 8ll i neka vrst reklame. Imueni ljudi. na po se u IIerccgovini. kao sto je to 11 modernim zapadno evropskim gradovilna~ nego oni grade kuee ponajvise uz rijeke i potokc. Ko je bogatiji ima dvije. To je ne sarno lijepo i prakticno. a opletene pletcrom iIi BU zbitc od dasaka. neka se biva vidi.om visok plot iIi tarabe. gdje nem~ Huma. U onim krajevima. pa i odlicniji muslimani. Ka kueama koee se visoki. tri. 8to skoro U Hvakoj ve(~oj i ljepsoj ltuci dogjes naiprije u cetvero. U Bvakom BU zidu predsoblja po jedna vrata. u kojoj . loze i danas na banku. zove Be selamluk. Obicno pod' pendzerima harema i to na sokacnoj strani. po gorskim obroncitna i d'rugim zgod" nim mjestima. Na krovu je svake drvene ku. jer nasi. da au im kuee na drumu i da se redaju jcdna do druge. da se odnikale u avliju vidjeti no moze. a sarno u vrlo rijctkim kucama naci ces i to od novijeg doba stednjake (Sparherd. Pokrivclle su daskoln iIi crijepom. pa i vise kuruzana. pak onda mnoge agc~ a i nekoji trgovci. da onn nije fukarska. Kuruzane leze skoro uvijek na jakim drvenim . pctero i sesterouglato predsoblje. imaju po dvije kuee za stanovanje. koji su cesto Vi8i od same knee. U jednoj kuci stanuje gospodar sam i docika u njoj svoje znance i prijatelje. l~oja vode u po=. smjestio je nas musliman mcgju tarabe i kuruzanu.cc kucna badza. nego bogataska kuca. a u novije doba i opekama.55 muslimanske kuee jest to. Te kurnzane ne sarno da nadomjestaju plotove. a U onima.iIi kamenim stupovima. odakle se pruza Iijep vidil~ na sve Btranc. kasabama pa i u nekim gradovima. upravo llUZ110•. Kako nasi muslimani vrlo ljube" prirodn.ebnu odaju. da se u avliju' ne vidi. obicno strmi krovovi. iIi kako lleki kaill ahar~ a gdje mu stoji obitelj. ncgo u onim kueama. osobito u Krajini i Posavini naei ees pred skoro svakom imucnijom muslimanskom kuc. gdje ima snme. nc pazc muogo. harem iIi' haramluk. a u drugoj stoji fin obitelj. Odlicniji i bogatiji begovi.) U selima. knee su pokrivene daskom. Siromasniji musliman prima gosta i prijatelja u istoj kuci. istim krovom sa ku{~nim starjesinoDl. sagradili Sll oko kuee visoke zidove. otvor kroz koji se dim pusta. gdje obitelj stoji pod. kamcnim ploeaDla. a osobito ugledniji bczi i age.

ozgora dn'ena. . Ozdola zidana.Muslimanska kuca u selu.

Poslije okupacije radilo se je jos i vi~e . te su oni obicno u proljecu i ljeti vrlo mila obitavalista nasih muslimana.vi. To balkone zove Ilarod div~nhane iIi kamerije. docim. . u "podrumn" konji i goveda. ustrajni i brzi. goste rodom podvorio. ~luga nosi slatko od gObta" d8~'g8st&: i svaki·· uzme nesto slatkoga~ metne ga u usta. nosi isti iIi koji . doticno ahuru i na haremu su veci iIi manji balkolli obicno izgledom u haseu. . za to vee odregjenoj odaji. pa ne sarno da se godiroice u Bosnn dovodi sve to vise hatova ciste arapske krvi..illom se za 7. koje su jos za otomanske vlade u ove zemlje dovodili sultanovi valije. Osim slatkoga su lla tabaku i case pune hladne vode. . Danas ima u Bosni i Hercegovini do osamdeset hatova ciste arapske krvi. mcda i secera. kako bi ih bolje docekao i gdje bi im ljepse mjesto DaSao. kojinl si gosti iza Nlatkoga otiru rukc i uata. istina maleni. oko oplemenjivanja bosanskih konja. a ponajvise od t~nja. ako ga sto vise znanaca i prijatelja. ako rr1U dogju ugledniji i odlicniji ljudi.dravlje upitali. a osobito ua velike blagdane posjeeuje. uzrokom je oplemenjivanje domace pasmine sa hatovima c. Slatko je llcka vrst kompota od ruziea i jabuka. koliko uziva.Konja ljubi musliman vise nego ikoju domacu zivotinju. U nekim aharima stanuje gospodar u prVODl boju. ali u po~ebnoj. ulazi u sohu hizmeear. Musliman ljuhi . Da n Bosni i Hercegovini nalazimo dosta u istinu vrlo lijepih kanja.kap. dv. a iza toga pije. ..- 57- mu je i obitelj. Hi~mecar ima na ramenu iIi na tabaku peskir. kueni sluga. na selamluku. Stl mn dolje. aim su gosti sjeli na mindorc i sa domae. n.a i vrlo mu je drago. Onda on ne zna.Na skoro svakoj muslimullskoj kuci.' kada su im konji vrlo lijepi. "a pokraj slatkoga iIi u slatkom je zlatna iIi srebrna kasika.iste arapske krvi.lnecu obicno u plavu iIi crvenu stakIcnu p08udu. slatko. koji uteku. hilo to cinovniei iIi gragjani. Slatko . kada se baei "na sapi debela gjogina. pase i drugi Casniei. nego je visoka zemaljska vlada za Bosnn i Hercegovinu odrcdila i llagrade za najljepsuzdrijebad. osobito mu je 'Inilo. tasse. ali za to ziva i vatrena pogleda. a uvela je i trke do. kao i nluslimana.macih konja i odredila nagrade onima.di mn se na lieu.gost." Fa kako da i ne ljube svojih konja. Kada je ovako sve. On jednako rado i iskreno docika inovjerca.jje:' vode. i nosi na tabaku.

Caben travu donose hadzije iz Cabo i odatle joj ime. dueane i radionice. koja vrlo ugodno mirise. Ja ne znanl.nctl iIi magazll. kako ni za sto. kako sjede. na po se. ustaju gosti i prastaju se sa ku~ c~domacinoln. da se mogu megju dagarama prosetati. iZllesu mangalu na sokak iIi u avliju. upali sibicu i svojom mn rukom pripali. a za veeu sjegurnost metnn u zeru ve}ik (~avao iIi konlad eistog zeljeza iIi koje druge kovine. ugljen. a ozgora eumur. da se sto prije razgori. jer je sad doba. da se odlazi i drugim posjetnicima mjesto ustupi. zamota ga ali ne zaslini. Iza druge kafe. c. da ga on SAID dogotovi i zaslilli. a u nuzdi bogme i ruke ngrijati.anom po jednu dagaru punu do vrha cumurom. koju narod u sali zove kandzija. uzme masicalna zern iz mungale i dodaje redom svima gostima da zapale. Na krnju dolazi crna kafa. opazices pred sk.. lijevom rnkonl prsa. Ako je zimno doba. Ako dOgjC8 u kneu kakovom starom uglednonl begu iIi agi. koji pusi nargilu~ pa ako si rou osobito mio i dobro dosao gost. ili sikterusa.oro svakim due. a desnom dodaje cigarete. Da im ugljik ne naskodi. Iza toga ustane sam kucedolnacina. l\'Iangale Stl. unesu je u k. U znal~ postovanja naspram svojih gostova i prijatelja. dagarc j dosta duboke posude od bakra iIi zemlje. On metne duhan u papiric. U mangalu metllu do polovice pepela.asti on goste i duhanom. kojima griju svoje stanove. Osim sa gotovima eigaretanla. on ce zapaliti nargilu~ popusiti dva. a ouda ce tebi dati. a prljavi segrt uzeo je konlad debela papira. UstancR Ii Zlml ranD ~ jutro i krenes kroz bosansku earsiju. sa segrtima posaliti.- 58- drugi hizmecar ua tabaku serbc iIi limunadu i opet dvori goste rcdorn. iIi l{ako ih neki zovu. nego ga dade gostu. I(ada je ovako dao svakomu po jednu cigaretu. dotakne se 01). iIi rogjaka.I . dasku iIi sto takova i mase njoDl nad cumuronl. tri dima. posadice . ako je dosao iz daleka iIi ako ga nije dugo vidio. da podvori goste cigaretaIna. ali ja sam u tonI uzivao neku nasladu i za to sam svakog& jutra ranD ustajao. da i ti zadimis. Da bude u kuci sto ljepsi miri~~ metnu nn zeru nesto caben trave (udal. Osobito ugledlla gosta i vrlo dobra prijatelja. pa kada so jc eumur dobro razgorio i u zeru pretvorio.

- 59- .

ima on secije. Niti u haremima. a kod odlicnika i u tako zvanoj sikli odaji. U sobi. pee. Seeerii mu kahvu dodavao. Kada musliman ulazi u kueu. Jastuci su obicno od iste gragje i iste boje. da ne zaprlja cilima. Na seeijama su dugacka i kao seeija siroka siljteta. koji su uza zidove prislonjeni. Mjesto matraca imaju neki na secijama mindere. Bogatasi prostiru na mindere svilu i kadifu. u8ka. ali vrlo dobra bosanska furona. Sve sobe riasih. &. koja iz vode raste. vidio sam i takovih. koje su i minderi. Makat je U odlicnika cesto izvezen srebrom i ziatorn. u kojoj muslirnan doceka svoje goste i prijatelje. Neki bogatasi imaju vrlo velike i fine eilime. tkaninorn sli~nom cilirnu. koje BU hasurama pokrivene. tako se i u muslimanskoj kuei opaza ne sarno Iijep red i cistoca. bilo u svoju ili u tugju. 0 tom pjeva i narodna pjesma: Lipo ga je pasa docekao. u selarnluku. U svakoj mu~limanskoj kuci ko~i se. ako joj je' gosCa vrio draga. taka. iIi cilimirna. ostavija on pred vratima cipele iIi papuce i ulazi bosonog iIi· u earapama u sobu. Neki pune mindere i milaVOID. a siromasniji meeu pokrivace od basme iIi cohe. Svojim ga je eurkom ogrnuo. prostrte su eilimima. nego samo'secije. koji BU po mjeri u jednom komadu otkani. Velika sirotinja prostire svoje sobice hasurama. Kao ~vuda. da svaki pokriva cijelu sobu.- 60- domacina na svoje mjesto i sam ee ga ne sarno duhanom. koji se inace zovu ponjave i koje ~u sami nacinili od starih krpa i konaca. koja je obi~no zutom iIi . slicnom donekle saau. pre~rita makatom. Na ~voje ga misto posadio. Zene caste isto tako svoje prijateljice. U kucama odlicnika su na seci. nego i jelom i· picem podvoriti. niti u selamlucima nemaju muslirnani ni izdaleka onoliko pokuestva. neka vrst niskih dosta sirokih klupa od drveta. vrlo finom travom.jama fini jastuci. Sirotinja nama mindera. nego jednostavnost i prakticnost. obi~no za vratima visoka. koje su poredane i pricvrseene uza zidove. pa i siromasnih muslimana. ispunjene vunom iIi kostrijeti. koliko ga to kod nas u skoro svakoj ~dlicnoj kuci nalazimo. sarno sto ee domaeica. cigaretu sarna zapaI~ti i nekoliko dimova popusiti. a onda ju onako dimecu podaje svojoj gosci iIi prijateljici.

a u nekima su slike. jer im to vjera zabranjuje. kao sto su lule. Case i t. . nego oni spavaju na jastucima i dusecima. Prije nego Ce na 'pocinak. Obicno kraj hamama naci Ces i dolaf. da im ne smetaju iIi ih spremaju u velike masivne sanduke od orahovine. kula. ormaric u zidu.- 61 - crvenom bojom obojena. Medinu iIi koje drugo mjesto iz svete zemlje. jer ana covjeka na taStinu pobugjuje. u kome dde stvari: koje im svaki Cas trebaju. Kada BU u jntro sa dusekll ustali. Krllj nje vial se t. Kod odlicnika opazices na zidu i lijep velik sahat i ogledalo. U spavacim sohama nasih muslimana nema kreveta. Stolova i stolica nijesu naSi muslimani Bve do najnovijega . premda strogo po zakonu ogledala De bi smjeli imati. koje nam prikazuju Hadzerul-Esved. Muslimanska kuca u varoSicl iii kasabl. Na zidovima u sohama odlicnijih muslimana opazices lijepo uokvirene stihove iz Kur'ana. trgovaca i nekih effendija. a i danas naci ces ih samo u kueama aga i begova.postave oni nacilime duieke i jastuke i spavaju tako pod svojim pokrovom kao n najudobnijem krevetu. Svjetskih slika. Pokraj peci u spavacoj je sobi hamam iIi kupaonica za umivanje i obredrio pranje. a osobito kipova nemaju. duhan. d.vremena poznavali. Cabu. metnu duseke u mnsandere. Meku. zv.

" - 62- koji BU sprijeda vrlo lijepo izrezuckani. da zenska odijela i rubine na zidu kao muska vise. I rubine slazu i spremaju u sanduke. Oni nemaju ni ormara. jer je velika sramota.. nego im odijela po zidovima vise iIi obilSnije na srgu.- rJ) (. I (\ . . Zenska odijela i " 11'.

U ibricima dde oni vodu za pice. ddi mu sluga legenj pod rukama da voda po podu ne teee. umivanje i uzimanje abdesta. pa sastanu Ii se dvojica. I u uarodnoj pjesmi spominju se vise puta hamami. umiva se iz ibrika. Dok se perc euci on i Lijevo ozgor ibrik s le~enjom. uzme peskir slugi s ramena i tare ruke.- 63 Kada nas musliman u jutro ustane. slienu luvoiru. Sluga ima na ramenu peskir. uopce vrlo u obicaju. Ostalo razni istoctlJacki luksuriozni predmeti. Cucanje je ne sarno u muslimana. u kojima se opisuje kako se djevojka kupa i oblaci: . a. Bogatiji ima slugu. koja se takogjer zovu hamami. Ibrici su posude iz bakra iIi mjedi sa pouzim grlom. pa se tako po sahat. da ih noge ne zabole. dva i vise razgovaraju. koji u jednoj rud drzi ibrik. SiromaSniji musliman lijeva sebi vodu na ruke sam iIi mu lijeva zena iIi koje dijete. nego i u svih Bosnjaka. eucnu oni. plitku posudu od bakra iIi cina. Pranje i kupanje je kod muslimana zakonom propisano i za to ces u skoro svima vecim mjestima Bosne i Hercegovine uaci javna kupalista. pa dok gospodar pere ruke i lica. u polju iIi gdje drugdje. gdje nema mindera ni secija. a osobito su lijcpe oue pjesme. trojica iIi vise njih na ulici. . a u drugoj legenj. sluga mil. pa kada se je gospodar umio.

komu se dragb volje i bez prigovora pokorava zena i djeca. ali ne toIiko radi nje same. vee vise puta skrajnja tlirotinja. .liubi obiteljski zivot. pa je Ii stekao toliko imetka. Koliko zena postuje muza. jos manje beg. koliko za. krv od krvi njegove. Muz je otac i glava obitelji. da moze uzddllvati sebe i obitelj: on si savija domaee gnijezdo. iato tako ljubi i zenu. to jest gospodar. Ona ode u vruee hamame. jer je ona mati njcgove djeee. Umivala bilo lice svoje.. sto mu je od Muslimanska radioniea. Musliman vrlo . to. Uze ibrik i raki safuna. a. jar su ona njegovi naHljedniei. Nagizda se sto god moze bolje. u kujoj se izragjuju razlli melalurgicni predmett. kao o~i u glavi. Kao sto ljubi djeeu. premda on niti je aga.- 64- Kad to ~ula ajkuna divojka. Svoju djeeu ljubi musliman vrlo njezno i pazi ih. vidi se po tom. put od puti nJegove. sto ga vd dragosti j iz postovanja zove aga iii beg. Boga sugjello dok na ovuj zemlji zivi. da Sll druzieom svoga zivota dijeli dobro i zlo.

Sarno u iznimnim slueajevima. Ako muz pusti zenu. nego je moze i pustiti. Ali ne sarno da musliman moze sebi na prvu zenu dovesti drugn. uzima on rijetko kada vise od jedne. Muslimanske se zene i djevojke kriju. n ske kuee i avlije ogradite visokim zidom iIi tarabama. zove se puscenica. ako im nije u rodu. ti mi ziva bila "I tako mi ti sugjena hila "Jal' divojkom. a on rnjesto da ide u halvat. Udovica S~ moze po drugi put udati tek iza cetiri mjeseca i deset dana poslije smrti prvoga· covjeka. moze odmah drugu vjencati. prozori pako. Zena. mora joj platiti nieah. ako mu prva zena nema djeteta iIi ako ragja samu zensku djecu. koju je muz ostavio. mora je po zakonu isporediti sa prvom i dati joj sva prava kao i prvoj. Broji njojzi gospodsk~ niCahe. ne vidi. Broji njojzi stotinu dukata. Ka divanhanama. uzima sedefli tamburu i pjeva svojoj dragoj: "Sada misli Hata Hadzagina "Da ja ljubirn prebijelo lice. ona mu mora vratiti i ODO ruha. sobu za mladozenje. sto vise. ali za to valja da ima vazna uzroka. na kojima Btl gvozdene resetke. ali joj onda mu! ne mora dati nicaha. jer im to zakon nalaze. Premda nas musliman moze da ozeni dvije.- 65- Malo ces gdje naei onako njezan obiteljski zivot. lato tako moze i zena ostaviti svoga muza. kako su to jos prije vjencanja ugovorili. Momka ozenili. "Nc eu Hate. pa i cetiri zene. cetiri mjeseca i deset dana otkako su se razvjeneali. j. to jest svotu novaca. a gvozdene. jali udovicom. Osobito zene moraju dobro paziti. da ne govorim o trecoj i cetvrtoj. I narodna pjesma spominje puscenice na vise mjesta. u ha- I . kao kod bosanskih nIUslimana. 'sto joj gar je on prije vjencanja kupio. Ako je uzeo drueu zenu. "Jar ako ee tri put puscenicom. neIjubljcl10j djevojci. Kad muz pusti zenu. ali se njegova bivsa zena ne moze udati. dok ne progje iddet t. a na prozorima harema su guste drvene iIi gvozdene resetke. tri. iIi dcmirli pendzeri. uzima on drugu zenu. a osobito. Drvene resetkc zovu se musepci. zovu se demiri. da ih koji muskarac. Bas radi toga BU skoro sve mUBlim~. demiri.

a onaj onda odlazi. sto ih ima dosta siromasnih. da je koji nepoznat muskarac vidi. Za sto se ne kriju one u dolini Rarne. ~ko ti kakav musliman zeli u kuell doei. halke na vratima. Bosanska muslimanka ne sarno da je vrlo marljiva. jer su na granici. koji misle da bosanska muslimanka niAta ne radi. Ima nekih krajeva u Bosni i Hercegovini gdje se musliman. a nije ni cudo. Sarno kod vrlo siromasuih muslimana nema . pak za to. Ako fin se ovaj ne odazove. koji zeli u kueu. Ima mnogo ljudi kod nas.. gdje zivu sami muslimani i katolici i u sjevero-zapadnom dijelu Krajine. dok nije udario stapoin iIi rukom 0 tarabe iIi vrata. niti mi to znade ko kazati.ne kuee. a oduka tri sta muka. iIi dok nije po imenu zovnuo kucnoga domaeinu iIi koga drugoga muskarca iz o. zna se da ga nema kod knee. Djevojke se' ne moraju toliko kritj kao zene. dUZ8ll je 'muz. da ga ukuCani ~ujn. da joj iii on sam iIi njegova druzina sve u kueu prinese. a njih da niko opaziti ne moze. koja kaze: "Nauka je muka. koji su ove zemlje doduse proputovali. nego tka. ske zene i djevojke sa sela ne kriju. ali ne smiju niposto u earsiju. da ga uku6ani cuju i u kuell uvedu. a ona da onda dalje radi. ali i one moraju paziti. Na vratima je skoro svake bolje muslimanske knee gvozdena halka i na tu haIku udara onaj. To udaranje 0 haIku iIi 0 tarabe. da mogu zene i djevojke vidjeti sto se vani dogadja. a i po cijeloj Austro-Ugarskoj monarkiji. upravo im je u krv preslo. Ona obavlja Bve poslove. pere i kueu redi. udarice stapom ° tarabe iIi vrata. da ga gdje drug~je potrazi." . ali tih je vrlo malo. mislim u Hrvatskoj. a ··r . u Turskoj Hrvatskoj. ali nijesu nasih rouslimana i njihovih obii'Alja prou~ili. ona ne samo da kuha. kad tako misle i pisu neki inace dobri putopis(·i. Da se. da to nije" od potrebe. iIi ee te barem po imenu zovnuti. ako nije vreln daleko. ne 'znam. nego je i dobra i stedna kueanica. sto ih obavljaju i nase zene. ali i ovdje se obistinjuje ona narodna. Za to on~ mogu' i na vodu ici. da ih osobito koji inovjerae ne vidi. ali za to ipak ne ee strani muskarac u kueu uni6i prije. premda dobro znade. pak su njihova veziva. Ne kriju se jedino u dolini rijeke Rame. a drugo. prede. sije i veze. . zeni ne desi prilika. u Krajini mislim da se ne kriju za to. da sto kupe iIi prodaju.- 66- remima takogjer su demiri iIi musepci. pa i one moraju kao i muZevi im i u kuci i u polju raditi.

.Ku~a Imu~nljeg rnuslimanll Iz vana.

svojom goscom rado hvale svoje muzeve. da ee i ona njezinoj stogod na peskes. One idu . vee ih se dvije. koje ne ce da hodaju sa drugim zenama. kako bi je ljepse docekale i bolje podvorile. . a nekada i.. koliko im je sarno l11oguce. nose fenjere iIi one. Kao prave matere~ vrlo su sretne. Muslimanskoj obicnoj zeni kazu bula. nju sve svoje nakite. a osobito im je milo. Bez fenjera i pratnje ne smije muslimanska zena i djevQjka u vecer iIi u noci iz kuee izaci. dati. tacnije dzemaatinla. pak . tri dogovore. ~ osobito ona protkana svilom. da je tudja zena kod lljegove u posjetima i za to nikada ne ulazi svojoj' zeni. dok joj nije gosCa otisla. oso~ito supruga koga cinovnika. Odlicnije zovu hanuma. krate sebi vrijeme razgovoronl. J{ada koja zena dogje u posjete svojoj prijateljici. Bogatije i odlicnije. pred vratima harema gornje cipele iIi papuce. a njeka upravo umjetnicki izvedena. one ce ju i u svoja odijela obuci i metnuec na. dar.: njezininl drustvom. Ako idn kuda u vecer.jer ne mogu k njoj.. pristaju. Dzemat je skup kuca i Ijudi oko jedne * . Po tima cipelama iIi papucama zna i muz. ako ih posjeti koja odlicnija kri5canka. njihova djeea. ako joj njihova odijela i nakiti Jijepo "ujisu". vole ju bas od srea i teze upravo za. pak onda odu zajedno kojojgod na sijelo. ako vide. da je takovoj zeni drago njihovo drustvo. J{ada su na sarno sa. One im pokazuju svoja odijela i l1akite i eglenisu 0 svemu i svacemu. kada iIi kaduna. pozivaju je k sebi i svaki put se razvesele. lle znaju. a osobito su sretne. ostaYlja. a dijele se po dzematinla. eigaretama i ernom kahvom. Radi svojih zena i sceri zivu muslimani. iIi ko iz 'njihove pratnje. Hi se izvezu u zatvorenom fijakeru iIi ih. ako je odakle dosao.vrlo rado jedna drugoj na sijeIa. vrlo lijepa i ukusna. srebronl iIi zlatnom zieonl. Kada nemaju posla. Kada im takova zena u knell dogje. a starije i odlicnije hanume. prate sluskinje..- 67- . sigurna je. pak se vrlo vesele. ako im takova zena pohvali i miluje djecu~ jer BU im djeca najmilije blago na zemlji. odijeljeno od drugih vjeroispovijesti. Je Ii koja zena darovala njezinu djecu. one ce joj svaki put na odlazku reci: "Ma dogji mi gospoja!" Muslimansku zenu rijetko ees kada vidjeti samu na sokaku.. Dolazila takova zena k njima jos tako cesto. kad im ona dogje. Koju krseanku zavole. Onda ce joj one sve po volji uciniti.

U nekim sIu~. Ferhadije u Banjojluci i Karagjoz begove dzamije u Mostaru. da su mnogi vakufi po Bosni i Hercegovini vrlo bogati a neki da i velikim nepokretnim imetkom raspolazu. koje grade i uzdrzavaju ljudi istOgLl dzemata. Svaki dzemat ima svoga hodzu. drva i zito. zito i drva za ogrjev. Mnogi bogati. Poslije godine dana mogll dzemacani izabrati istoga hodzu i istoga muhtara. Hodzama daju stan u naravi pod kojim je ujedno mekjteb iIi mejtef. koji pred narodom u dzamiji klanja i djeeu mu u vjeri poducava. muslimanska osnovna skola. a ~ogu i koga drugoga mjesto njega uzeti.ajevima opet dobiva hodza svoju placu od vakufa. Za to nije cudo. Vakufi su hairi iIi zaduzbine careva. Hodzu i muktara placaju u naravi. knee i kmetove. dakle vakufu. iIi ako im ko sta drage voIje dade. te da se tacno vrse Bve naredbe i zapovijedi pretpostavljenih ohlasti. Muhtari dobivaju placu obicno u naravi. Ako BU dzema(~aui vrlo -siromasni. a vrijedi od Jurjeva do Jurjeva. Hodzu i muhtara placaju dzemacani prema ugovoru. Svaki muhtar ima svoj muhur iIi stampilj. Svi vakufi u zemIji reprezentiraju danas sto u gotovom noveu. Ta so jc dal~lc svota pod . za tim bogatih aga i begova. Osim hodze ima 'svaki dzemat i svoga muhtara. da je kazni. Isto tako. pripada say njegov imetak dzaIniji. kojim "muhurleise" pozivnice i druge sluzbene spise. a pobozni ljudi ostavljaju takogjer znatnije svote za uzdrzavanje dzamija. za tim novac. nego i zemIjista. pasa i vezira. da im se poslije smrti "prid dusn hatma uci." Ko inla ncvaljallu i neposlusnu djecu. koji BU sagradili dzamije i za njihovo uzdrzavanje ostavili znatne fondove. 08im toga dobiju oni jos nesto novca za zapise i nicahe iIi vjencanje. U svakom je dzematu po jedna iIi vise dzamija.- 68- dzamije. dobivaju hodze toga dzemata svoju plaeu iz vakufske bIagajne. Najbogatiji vakufi jesn vakufi careve i Husref begove dzamije u Sarajevu. a dzemacani rou dajll stan. muslimanski svecenik. sto u zcmljistima. Dzamiji mogu ostaviti ne sarno gotov novac. moze po serijatskom zakonu say svoj imetak ostaviti dzamiji. ako je ko umro bez djecc i drugih zakonitih uasljednika. kueama i kmctskim sclistin'la vrijcdnost od preko deset nlilijuna kruna. koji traje godinu dana. Ugovor sklapaju obicno 0 Jurjevu. a osim toga daje im Bvaka kuca toga dzemata po jednu krunu godisnje. Muhtar pazi na red i mir u dzematu. a daju im i gotova novca.

uz ~est do dvanaest procenat3. kamate. sud~ u . kako se vee· skim nagode.uce. jer se vakufske zemlje i dobra ne ~miju prodati. Osim toga claju ani novae i u dobrotvorne svrhe. Nad hodzama su kadije. ali sude sarno u vjerskim stvarima i raspravama·.ostavillskim raspravama i t. placaju mujezine i dzamijske podvornike. a ucgdje i hodze. koje narod izmegju sebe bira. Gotov novae daju na fais. Nad svima je vakufima vakufsko povjerenstvo u Sarajevu. oni podupiru sirotinju i daju Htipendije siromusninl ucenicima sredlljih i visih zavoda. isao je na fetvu muftiji. dobilo je' to mjesto i~e Varcar-Vakuf. Varcar-Vakuf zvao se je prije Varcarevo. i muslimanima i krscanima. a sudili BU po ~erijatu. da ih ondje pregledaju i ispitaju. Skender-Valtuf dobio je svoje ime ad Skender-bega. upravo podvostrucila. Oni vjencaju i razvjencavaju. a Kulen. Po vakufima dobila su mnoga mjesta u ovim zemljama svoja imena kao. Dalje apelacije nije bilo.69 budnim okom vis. vIade U ovo dvadeset i osam godina iZ:l okupacije. Ko ne bi bio zadovoljan sa presudom kadije. Gornji-Vakuf. Varcar-Vakuf. Vrhovni nadzor nad svima vakufima. a Btanuje i ureduje u vakufskoj kuei u Franje Josipa ulici. Ako vakllf ima zemalja. kao i nad vakufskim povjercnstvom vrsi zemaljska vIada za Bosuu i Hercegovinu kroz svoje posebne organc. Oni nadgIedaju mekj- . zem. Muftije su duhovni starjesine svaki u Bvome okruzju te im je drizDost da nadziru muslimanske vjerske zavode. Na koneu svake godine duzni BU kadija i mutevelija da vakufske raCllne predaju poreznonlu uredu.Vakuf od begova I{ulenoviea i t. Kadije su i danas namjesteni kod kotarskih ureda. pak se bez znanja kadijina ne smije u dzalniji niti sto popravIjati. koji su sve do okupaeije bili snci u vjerskim i gragjanskim raspravama. Osim toga grade ani vakufske k. d. niti sta nova narucivati. Skender-Vakuf. Doljnji-Vakuf i mnogi drugi. koje se sastoji od samih-Inuslimana. pa. Muteveliju i medzlise nadzire kadija. Kulen-Vakuf. grade i popravljaju dzamije. onako jc ostalo. Vakufskim dobrom upravlja mutevelija i dva medzlisa iIi zastupnika. te ih onda iznajmIjuju. d. ali otkako je ondje neki Kolar aga sagradio dzamij~ i osnovao vakuf. musliInanskom vjerskom zakoniku svemu narodu.~vojih istovjernika.kako je muftija presudio. Vakufskim novcem uzdrzavaju. iznajmIjuje ih na neko vrijeme.

70 3 iii' l< ~ .

za tim mujezine i sohte. niti hi ga narod u svojojsredini rado gledao. koje im skoro do zemlje seze.-71tebi-iptidaije i ruzdije. erne caksire od cohe iIi polusvile. Preko. ali neozenjen hodza. Vjer:. a moraju da budu ozenjeni. koje vrlo cesto mijenjaju. muslimanske bogoslovije. a razlik~ju se od njm samo po tomu. koje su sve do peta vrlo siroke. Svi muslimanski duhovnici nose bradu. koja je zlatnom i brebrnom zieom izvezena. jer dok svjetovnjaei muslimani nose caksire. profesori. Kao hodze i drugi duhovniei. lako ceS kao i naSe svecenike i po odijelu megju ostalim narodom raspoznati. a oko fesova imaju kao snijeg bijele saruke ili ahmedije. . ramena prebaeili su dug ern kaput. obicno plave boje. sluSatelje medresa. iato Be tako odijevaju i hadzije. a isto tako i medrese. koje se u listovima kopcama kopce. dakle sest u zemlji. kadiie i muftije. nose njihovi duhovniei salvare. U svakom okruzju ima po jedan muftija. sto oni nose ahmedije od vrlo fine i tanke znckaste svile. dzube. Nad muftijama i kadijama je reis-el-ulema. Te ahmedije kupuju oni u Meki iIi u Carigradu. a ne narod. Dervls. u kojima su ujedno i muderisi. kadija ili muftija ne bi u svome narodu mogao steci ugleda i povjerenja. Hodze. Muftije i kadije plaea zemlja. toga doduse izricno ne zahtijeva. vrhovna duhovna glava svih muslimana u Bosni i Hereegovini..

ture prste u usi. skacu i hukcu. Becorn i Budimpestom. da bar nesto zaradi. dok ih ne spopane bezsvjestica i nernoc. Rijekom. ~inan pa. Ti dervisi ne sarno da tacno i vrl0 savjesno vrse sve svoje vjerske duznosti.se. mah kraj Sinan tekije je dosta lijepa. pa kako ce vrijeme provesti ako ne trgovinom. Kada dervisi kaju svoje grijehe. satove. Kleknu. mole i grjehe kaju. dotaknu te celom zemlje. za tim nakite. kako dervisi hukcu. Za to ima u Bosni i Hercegovini dosta trgovaca muslimana. da reknemo koju i 0 derviSima. jer kazao ko sto mu drago.- 72- Kada smo vee govorili 0 duhovllom stalezu nasih muslimana. a odande opet uvoze kolonijalnu robu i razne fabrikate i prodaju ih megju narod. mogu u tekiju i u dzamiju doci ne sarno muslimani. da moze zivotariti. a kraj nje uzdiglo se veliko i bogato turbe. jer nema stalna zanimanja. na vrhuncu brijezuljka Logavine ulice u Sarajevu. Trstom. . vrte se i ljuljaju sve jace i jace. sto nam 0 tome profesor Franic pise: "Dervisi klanjaju s pocetka lijepo i skladno. samostan. ali svako mora da plati ulazninu. niti sam vidio. bez rada se zivjeti ne moze. Oni fiU daju toliko trecine. zlatnu i srebrnu robu. Od-. dapace i njihove zene. zasagjeno cvijecem i 10zom. Tu tekiju 88. biser. Tu je i groblje. u kome se kopaju dervisi toga samostana. kao u svakoj drugoj dzamiji. pak se previjaju desno' i lijevo. dok im ne udari pjena na usta. navescu. kolane~ mergjane. basmu. gotova odijela i o~ucu. a ima nekoliko kuCa kmetova. Zagrebom. mauzolej. kadifu. bijela dzamija sa vitom munarom. istocne tkanine." NaSi muslimani vrlo rado trguju. Iz Carigrada dobivaju ponajvise fine bezove protkane zutom svilom. zlatnom i srebrenom zicom. atlas. Stara je to'i davna tekija. kojima sva roba u ducanu ne vrijedi desetak do dvadeset kruna. Okolo tekije i dzamije je veliko dvoriste. za tim pocnn Bve brze i brze klanjati i uhvate se u kolo. ali inla i pravih trgovaca. koji rade na malo i veliko te trguju sa Carigradom. nego i kaju svoje grijehe dok ne iznemognu i dok im S8 ne zanesvijesti. nego i inovjerci. u kome pocivaju smrtni ostanci utemeljitelja dzamije. koji imaju BVOjU tekiju. Posto nijesam bio u Sinan tekiji. Mnogi je trgovac sarno za to. a osobito fino izvezene zenske papuee. Oni kupuju razne sirovine i izvoze ih ponajvise u monarhiju.gradio je znamenit vojskovogja i namjesnik bosaoski Sinan paSa' pak je ona po njemu i ime dobila.

II'~ .73 \ ~. ! .

Oko njega lebla je robs nazemlji. upravo sam se divio onoj Iakoei. On sjedi citav dan od rane zore do kasne veceri na svome ducanu. nas bi mu trgovac rekao koliko trazi. Godine 1879. zatvara on svoj ducan i ide u dzamiju. kojim je robu dohvacao. varosicu nedaleko hrvatske granice i tu Bam prvi put upoznao i do~ekle proucio bosanskog -trgovca. ne hvata kupca za jaku i ne cjenka se. VrIo fin'e cilime dobivaju vecinom iz ~mlrne i Perzije. Na glavi mu hijela ahmedija. Oko jednog ducana ~ bio je to nesto bolji cefenak . vee sto . On je proracunao svojih deset procenata. z~ao je on dobro gdje je sto. dosao Bam kao gjak uN. plati . pa sad ako ces kupiti. jec' ce rijetko kada u cijeni popustiti. ostavi. a druga je hila . ZnatizeIjan primaknem se dueanu. drug-oj strani sokaka. sto ih po za-: konu moze i smije zasluziti. jantar. kupi. Usred cefenka sjcdio je trgovac podviv noge na cilimu.skupilo se vise vojnika i nesto drugog svijeta. ali pri tom ne vice. Ako sIueajno nema koga ~r­ tikIa na dUCan~.. ne hvali Bvoje robe. policama. a osobito fino ruzicno ulje. a neki bogme cita i novine iIi je sjeo podviv Doge pa pusi iz svoje Iulice iIi se naslagjuje crnom kavorn i dimom mirisne cigarete. U dueaDu se je sjedeci naslonio.. Sve ostale artikIe narucuju iz monarhije. ne ispricava se i ne nastoji da te obsjeni. dakle odmah prve godine iza okupacije. ugledne vanjstine. on hi mu odmah dodao. sto ju je trazio. a onda tek kuci svojoj. iIi se napokon razgovara sa komsijom na Iijevo iIi desno iIi sa onim na. pa pazaruju. pa pusi na cihlibsr.na rafama. mlrlSne tekueine. pa uci iz kur'ana iIi 0 cemu razmislja. Ako nije mogao da koju stvar onako sjedee dohva~i. a ako ne ces. on ce ju lijepo i mirno podvoriti. muslimana.Premda je robe dosta bilo i premda je Iezala u dosta velikom neredu. Ako je sada muste- I I ~ I I . Bio je to covjek u godinama. Kada hi kupac dohvatio sto je trebao i za cijenu upitao. je zatrazio.n vrIb je originalan trgovac.. Dogje Ii mu na ducan kakva musterija.pa mirna Bosna.74 mirogJlJe. Bosanski musIima. aim bi koji vojnik iIi drugi kupac sto zatrazio. rekao hi kupcu: nDokuei!" i pokazao mu rukom gdje je roba. u koga ima sto zelis. pa trazi u koga drugoga. da ce ga sutra iIi prekosutra imati~ nego ce te drage volje uputiti na koga drugoga. kada je aksam zaucio. da vidim sta se tu prodaje. tamjan i i posude od bakra i mjedi. U vecer.

Nad svakim je ducanom . jcdan se dize u vis. a zovu se carsije. iIi na d. saraca. kako rekosmo. pa dok jedni prodaju robu.. . da bi prijateij iIi boIji kupac dosaa na eefenak n3semu trgovc. da sarno i heIer na cijeni odbije. a u njima je nanizan· duean do duCaDa. Sokaci. popusi "cigar" duhana i popije cruu' kafu. obicno su nesto siri nego drugi. a i u Banjaluci ina. krojaca. a u posebnoj ducan iIi radionicu. Ako trgovcu dogje prijateIj iIi mnsterija na duean. nego je gazda ducan iznajmio da bnde megju svijetom. Svi dUCani~ bez razIike da. dvadeset krnna. zIatara. vrlo BU jednostavni i skoro uvijel~ od drveta nacinjeni. pak se onda lla njemu prodaje roba. obicnc u sredini grada.Ii u njima prodaju gotovu robu. ali pravn . jok!" iIi . iii proda. koji se je prema sokaku izbacio da stiti kupca od kise i zla vremena. Ducani BU se poredaIi obicno u jednom sokaku redom jedan do drugoga. da se i on necim zanima. postolara.- 75- rija htjeIa. veliko tjeraju. odgovorio bi trgovac kao preko zuba: .. a u nekima.. pekara i berbera. have se nasi muslimani i zanatima. -a dr~gi se spusta llU drYCllC stupice zabite u zemlji prell dueaIlom. opancara. Od zanatlija ima :najvise kundurdzija. nanuldzija. kao rnaloobrtom prerilda. u kome se svi ti sokaci i sokacici sastaju. a u svakom sjedi po jedan trgovac iIi obrtnik.uz krov. visok drveni krov. cefcnku. sva ne vrijedi desetak. nozara. terzija. Carsije u vee.streha. a da ga on ne bi kafom i duhanom ponudio.'a oveca kamena.u. da se vidi.inl mjestima sastoje se od vise vecih i manjih sokaka i sokacica. sedlara. Nije mogur. da sto kupi.. kako" rekosmo.. Bosanski rnuslimani pozllati su kao dobri kozari te taj zanat u nekim mjestima kao u Visokom. Svi ti sokaci i sokacici zajedno zovu se carsija. zanata ne cijene ni izdaleka onoIiko. Na svakom ducann su sa 80kacne 'strane po dva kanata. Skoro svaki muslimanski trgovac i obrtnik ima u posebnoj kuci svoj stan. sjedne na donji cefenak. iIi se je ulljima kakav majstor smjestio. samardzija. Danas je naraVDO i u tome sasvirn drukcije. U nekim dncanima ima robe velike vrijednosti.6s.\Trati!" i rukorn pokazao da metne robu gdje je i bila.e ni pomisliti. carsija je obicno sarno onaj centar. drugi rade svoje zanate. u kojima su se poredali trgovci i obrtnici. kao poIjodjeIstvo i trgovinu. kujundzija. Kraj trgovine. te se prikvam:.

I .1 .

kako su masni i debeli . Banjojluci i DoInjoj Tuzli graditi moderne ducane i tako stari malo po malo sa carsija iscezavaju. a nekada i dvije CarSije. karpuza~ lubenica. mozes u cariiji dobiti i drugo kojesta. drva. heee kitircce!" Jeftina je to roba . Prema tomn su earsije stjecista svega trgovackoga iivota bosanskih gradova i kasaba i za to. Mostaru. Prodavaci limunade i serbeta glasno vi~u: "Ledeno.-. peceni kukuruz. da se biva vidi. koje prodaje kitir. ispeku. otkvaci gornji kapak ~d krova i pusti ga da na baglamama visi. Osim trgovacke robe i raznih rukotvorina. halvee!".~cc. a u vecima ima ih vise. jaja. krompira. pak i oni dovikuju: "Vruc. hrapavim glasom: "Halve. a da nesimetrija bude potpuna. kupusa. kestenja. Na kiupama. Pazarnim danom osobito je zivahno u bosanskoj carsiji. nestade.77 Kada ce trgovac svoj cefenak zatvoriti. sve tri jalove bile. rijetko se dogadja. gura se megju svjetinom i blijedo OdrpUllO ·momce. mesarama.. luka. U "Prodade. a na po se u Sarajevu. pak je zatalljio. crepuljama. a njima kao u prkos dere se jaki Arnautin svojim krupnim." Odmah kraj njih sjeli BU i somundzije sa vrucim somunima i bijelim simitom. da ko ciji ducan pokrade. debela ko ruka. trebaA Ii stogod. a u nuzdi i po zemlji prostrtoj slamom iIi zelenom bujadi. da ta usi bole: "Hcee kitiri. sto ti za zivot treba kao: priiesna i pecena mesa. U "Tri majke sisala. paprike. u drugima sokacima sve je tiho i mirno i tesko ces sto dobiti. naime gdje se gornji i donji sastaje. a vika zaglusnija. Pred duCanima nacinili sn bascovani. izjeli vas knrjaci. Premda je to vrIo primitivan zatvor. U "Hajte junaei. ama vruce. U novij6 doba stali su po vecim bosanskim Carsijama. idi u carsiju. U manjim mjestima ima obicno po jedna. kokice. sijeku mesari na raznju pecenu janjetinu i ovcevinu i vicu iza svega glasa: "Vruce. ama vruc!" Na kasapnicama. citava brda od pipunaea. obicno Bugari. i u pekarama vise oguljeni janjci i ovnovi. jedni cekaju~ da ih u velikim zcmljanim tepsijama. ledenoo!". Sada on izagje iz duCaoa i podigne donji kapak a preko sredine. prevuce drvenu prijevornicu. a drugi su narezani. . voCa i povrca. zivadi. pak ju zamandali i zakljuca. zita. sve se pusi!" Ncki ce se i posaliti pa dovikuje: "Hajte vruea. sijena.te ce prijesne na okc pa i litre ·prodavati. voCa i povrea. dinja.

Kahve rado grade uz vodu iIi nad vodom tako. zapadu. Berbernice su malene drvene kucice obicno u carsiji. a sarno finije i cilimirna. na koje BU metnuli jastuke ispunjene vunom. kaki berberin. ne~o male eagjave sobice. Unutrasnjost bosanske kahve vrIo je jednostavna. nego se mozes osiiati i obrijati. kada bi rekao. siljte. Oiela kahva prostrta je hasurarna. Kahvi ima u Bosni i Hercegovini vrlo mnogo. pa mozes u njoj ne sarno popiti kahvu. Sarno u jednom kutu secije je njesto Ijepsi i visi jastuk. a takova su miesta za to najzgodnija. A inace? - U 8vima vasarima ovoga svijeta. a obicno se je izbocio daleko na sokak. van pod od dasaka.I 1 - 78guranje. iIi je duean iznajmio koji kahvedzija. Takove kahve zovu se i berbernice. Nijesu to kafane. Uza zidove srnjestili su secije. koji svaki dan u kahvu kao u svoju dolazi. a na jastuke su prostrli plavu iIi crvenu cohu. milavom iIi sijenom. pa brije i pece kahvu. stupovima. a drugi da lezi na jakim direcima. koji iz vode vire. a prozori prljavi i maleni. da je koro svaka deseta. pa da rnu bude Iakse plaeati kiriju. a u njima enG sjedi kod ognjista kahvedzija i "pece" kahvu. vrlo maleni. iIi same za sebe iIi pod jednim krovom sa drugim duCanima. sum. U mnogoj prostijoj bosanskoj kahvi smjestio se je i berberin. iIi su ih namjestili na kakovom povisem mjestu Iii brijezuIjku odakle se otvara krasan pogled na Bve strane. zovfiUO je k sebi berberina i tako oni zajedno rade i pazare. najam. dvadeseta rnuslimanska kuca kahva. To je mjesto koga odIicnijeg age iIi bega. jer ih i oni tako zovu. da je iIi cijela zgrada nad vodom iIi da jedan dio pociva na obali. Zavirimo i u tu kahvu iIi ako ces berbernicu. Kako nasi muslimani imaju svoje kmetove. Takav duean iIi berbernicu uzeo je pod kiriju. vreva i vika kao pet flldzana za novcic. Vrata su joj rasklimana i niska. kao ito su nB.ra. pak ju promotrimo °izvana i iznut. koji rade umjesto njih. i ne bi mnogo pogrijesio. jer nas muslimllD rado snatri. Krov je na takovoj berbernici vecinom nizak. a najmilija su im sastajalista ducani muslimanskih trgovaca i kafane iIi boIje kahve. "Majstor" je poredao nekoliko debelih dasaka . ne trebaju se oni toliko brinuti za svoju egzistenciju kao krsCani i za to imaju dGvoljno vremena za sijela i razgovore. Iznutra nabijena je berbernira zutorn zemIjorn a u nekima je i vrlo primiti.

mozes lako vidjeti. sto se pod njima krije. pribio ih 0 grede i pod je gotov. U nekim berbernicama su okreciti zidovi. Ali kada se daske rasuse. koje su UnulraSnjosl kahve. a u nekima naci ces i po koju sliku u okviru iii bez okvira. Na polici skoro svake berbernice poredao je marljivi berberin ibrike i . a 11 nekima su gole daske.- 79- jednu do druge. cesto oblijepljene raznim papirima. ponajvise novinama 1 CIJeDlClma.

on ne ce ni prici k tebi. govore 0 svemu i svaeemu. imaju svoja stalna mjesta na siljtetu. otvorice onaj pipac i za cas curi ti topli mlaz vode niz glavu. aka ga ti ne zovnes iIi ne nagovoris. Kako koji musliman u kahvu unigje. Kad berberin svrsi svoj posao. ne ce te on nikada upitati sto zelis. pomaknuce joj onaj kotlic taman nad glavu. bas kao u slavonskoj seljackoj kuci. da savije "cigar" duhana. obicaja. Preko Bvake berbernice skoro od zida do zida pruzila se je soha. nego sjedi gdje ti drago. a' stranci i manje odlicni" Ijudi sjednu gdje ko mjesto uhvati. koji se drzi starih adeta. kafa je gotova. neki se laktom podbocio'o jastuk iIi se 0 pendzer odupro. obicno pala gaane lame. a kraj boca enG Iimenih kutijica. gdje se nasi muslimani sastaju. posjetniei se mirno sastaju.80 gjezvice. osobito odlicniji gosti. tiho razgovaraju i mirno rastaju. Pokraj kante poredani su ibrici razlicite velicine.svasta pomalo. stucane kafe. i ako je muateriji s voljom. punih stucane kafe i secera . on tebe zaista ne ce. neki se naslonio legjima 0 duvar. Originalan je zivot u tima kahvama. pojaea trklja iIi sto takova. izvadio je duhankesu. koji. a do njih koce se boce sa Iimunadom iIi gjuIsijom. pusi i razgovaraj sto ti drago. . a mlagji se opet masio za "kutiju". pak sjednes gdje \hoces. kante.e tek kafu naruciti. u kojoj se grije voda. u kojima Be grije voda za kafu kad se pece. sjedne na minder. a kraj vatre naci ~es uvijek ovecu poBudu. pod malim vodopadom. Jesi Ii dosao u kahvu kome starijem kahvedziji. a kamo Ii te upitati sto zelis. Poslije ti berberin obrise kosu. Stalni. narucis kafu i cekas dok se osuais. Zazeli Ii sada koja musterija caskom kafu. U svima kahvama. U Bvakoj berbernici udarice ti u oci najprije velika zemIjana bosanska furuna sa petnjacima. da na'puni lulu iIi cibuk. ali Basvijem cisto platno ili bez. u onaj ibrik. a ti uzivas onako umotan u bijelo iIi sareno. od rune zore do kasne veceri vatra. Dok piju kafu i puse duhan. Kad voda po drugi put zavrije. u kojoj gori Ijeti i zimi. musterija zahtijeva. a onda e. zapalis cigaretu. a na njoj visi na Ianeu iIi uzetu kotlic a malom pipicom. uspe berber iIi kahvedzija kasiku dvije toza. a onda ides poljepsan i pomIagjen kuci. obicno je vrlo mirno. Kako je koji na minder sjeo.

Dok takav oovjek megju njima sjedi. koji 8vaki dan u neku kahvu zalaze. izbrise kahvcdzija prstima iIi mokrom krpom one potezice. dakle i u kahvama.. naime oni. koliko je on ihrika iIi fildZana kafe ispio. nego tek poslije nekoga vremen8:. bilo na gredi iIi na sisetu ime duzoika turskim. udarice 'prije 8vega u 9~i mnogi potezici krede na zidovima. jer se rijetko kada dogQdi. pa ako u kahvu bane kaki stranae. Odakle su i cemu su ti.- 81- ali najragje i najvise 0 politiei. koliko je koji ad n. vrlo znatnu ulogu. a neki upravo dostojanstveno. po njihovom mnijenju vaznom predmetu govore. drze se vrlo ozhiIj no. ali ne izbrise onoga imena iIi znaka. iIi ako to ne. da je ikada koji kahvedzija tuiio avoju musteriju ~to rou nije kahve platila. da je istinu govorio. Jednoga dana pn6 . tako i u nasi4 muslimana igra kredit u javnomu zivotu. vidio aam neAto originalna i za· stranea vrlo zanimiva. pogledaju jedan na drugoga. varoSici nedaleko Save. Da kahvedzija dotle ne zaboravi. pa u kahvu unigje kakav stranac iIi nepoznat ~ovjek. obi~no siljatu bradu u znak. koga samo' on i njegova musterija razumije. rijetko kada placaju kahvu odmah. obicno 0 Jurjevu iIi pred Bajram. bio to krseanin iIi muslim.iegovih gostiju kafi ispio. pa giadeci pri tome brade. pogiaditi svoju dugu. Osobito u j~dnoj kahvi uN. Ako 0 koron. na~ini mjesto imena kakav znak. razgovor je tisi iIi BaSvim prestane. stropu. potezici? Kao tito n nas. promjenc oni ~esto temu svoga razgovora i govore 0 camu drugomu. "rabos" ostaje i dalje. povuce kahvedzija pokraj njegovog imena iIi onoga znaka toliko potezica. slovima. koji je prvi put u bosanskti kahvu unisao. da stalns musterija ostavi 8voga kahvedziju i da pregje komu drugomu. Dok sa razgovaraju. savjesno placa. kao da Be pogiedom pitaju: Ko je ovo? Odakle je i po kakvom je posiu dOMo? Svakomu strancu. a sarno ce mu kC'ji taj i to preko srea odzdraviti. a na po se "Svabo" te prisutne pozdravi. kad je sto vazna kazao. Kada je takav gost kafu ispio. ja harem nijl'sam jos euo. kao da Bog zna 0 kako vaznoj temi raspravljaju. Kada je ko svoj dug platio. obicno svi zasute. Dok se oni tako razgovaraju. gredama iIi na sisetu. palt ce sarno neki te neki. napise hilo na-duvaru. Sto je ko kod kahvedzije zaduzio. Stalni gosti.

U sredini kahve stajao je Da nekakvom sanduku odebeo kahvedzija. Sjednem nq. a mjcsto njega ostao je u kahvi momak i sada mu kazuje. u kojima j~ pokuestvo orijentalno i a la franca. a ga~da biljezi te biljezi. eudo kako se je nas vrijedni gazda mogao snaci u sumi onih imena. bilo je nesto prazna prostora. Svi zidovi u toj ~ahvi bili su vee puni potezica.- 82- tovao sam iz B. sto je 8vakak". kao u zadnjoj bosanskoj kahvi. Htjedoh da se s kahvedzijom malo. Kada je kahvedzija kafu isprzio. jer je ondje vee svijeea gorjela. U vecim rnjestima ima lijepo uregjenih kahvi. nego i miris.o rijetka iznimka u bosanskim kahvama. minder. pa gledam ato to oni rade.' tu su ne saDIO secije i minderi. u prostijirn kahvama cistOCA je nuzgredna stvar. kao da me u sobi i nema. Gazda je naime sinoe otisao ranije na pocinak. pa ni mukajet. pozdravim obojicu sa: "Dohro jntro!" Gazda me sa svoga sanduka sarno pngleda. platim i odem u gostionicu. dovoljno je da malo' porunleni i stvar je gotova. Vani je bilo hladno. Kako BU sve gostione bile jos zatvorene. Da je kafa u bosanskim kahvama tako dobra. a on Rve ko preko zuba: "Ja!" iIi "Jok!" iIi TJA ja I" Videl-. poteza i poteziea. uzrokom jc" sto ju nasi kahvedzije umiju lijepo isprziti. Gazda. Preprzita kafa ne sarno rla gubi jakost._ Sise u toj kahvi bilo je dosta visoko.. "Huso?" "Tri" i tako redom. a na vrbu sobe zasiljena kreda. Kada sam u kahvu unisao. iIi da se preprzi. a u kahvi je vatra. Ni u najelegantnijemu evropskom hotelu iIi kafani ne mozes do'biti tako dobre kafe. mcoo . llego i stolovi i stolice. a samo jos na sisetu. zoakova. Pitaj ovo pitaj ono. za sto kafa u kafanama ne moze uiti tako teena. U ruci mu odulja soha. pita: "A Suljo?" Momak odgovara: "Pet". Kraj njega stajao je njegov momak i sve mu nesto kazuje.stoca. ispijem kafu. porazgovorim. svrnem u kahvu. a to je ono. Oui ne daju da k~fa' kod przenja sasvim pocrni. prava naslada i uzivanje za ozebla putnika. U "odzaku" veselo plamsala. a to je izvrsna kafu. U takovim je kahvama nHjveei red i ci. kolima u Slavoniju i dosao vee pred zoru ti N. koliko je ko sinoe kahvi ispio. da danas nema snjim razgovora. Ali u' jednim i drugim kahvama jedno je zajednicko. kao u kahvama.

Bosanskom muslimanu ne skodi kafa jer se je na njt1' vee od djetinstva priucio. Ko zeli da pije vrio jaku kafu. daje ti kafu. FiI-· dzan kafe sa secerom vrijedi cetiri. ier cim si uzeo c. koji mogu vrIo· mnogo kafe ispiti. ana. da je sfo pio.. a pije je jednakom I I I i Ijeni ~ je u stupu. izdubIjeno mlado lipovo iIi visnjevo deblo. drago ti je i zapaliti. U BOSDi i Hetcegovini ima dosta muslimana. Kafa je vrlo omiIjeIo pice nasih muslimana. iIi kako muslimani kazu." . U prostijim kahvama dodaj e kahvedzija musteriji kahvu take} da je fildzan ozdola primio sa tri prsta. a kada BU je ispekli. covjeka ljeti rashlagjuje. Je Ii sto kupio iIi prodao.. kaziprstom i velikim prstom. to.. ali za to ne trebas· sibica. morao hi llmrijeti iIi poluditi od t()lik~ mnozine kofeina i nikotina. a kraj kafe: metnuo je. a ostatak tuce i· opet. ali za to i dvostruko pIaea. jos se· Ili jedan nije potuzio na nervoznost. ani kazu. Finiji. koji je skoro svake noei za ramazana popio pedeset do· stotinu fiIdzana erne kafe i popusio isto toliko cigareta. casti te kafom. zelene iIi pIave· boje.usIuznoga l... Poznavao sam Jedl10ga hodzu u Livnu.igaretu u ruke. lijevaju je u fildzane.. a bez secera sarno dva heIera. zimi grije.. crvene. bijeIe. a osobito bijeli fildzani imaju ozgora zIatni obrub. Ovako smrvIjenu kafu mece on u Iimene· · posude i dobro ih zatvori. ni mirisa. Sada je prosije na vrlo gusto sito. nego i vrio zdravo pice. Kada pijes ovako dobru kahvu. da je' kafa De sarno ugodno.. dok je sasvim ne smrvi. da te ugIjenom podvori. U finijim kHhvama dodaje kahvedzija kafu kao i kod Das na tabaku. koji i onako· vjecno na zivcima trpi. eto ti. a na vecer jaca.ahvedzije· .. peku. nije ni osjetio. Tim ne izgubi kafa ni jakosti. u jutro osvjezava.. nego samIjevena. Kafu kuhaju. · i za to je takogjer mnogo ugodnija. a pri tome se je Iijevom rukom prsa dotaknuo. je Ii se ozenio iIi cini kakovo veselje.. vele. dogjes Ii mu na ducan. On jepoced piti kafu sa dvije tri godine. euskijom. NaB moderni covjek.. Fildzani BU malene okrugle porculanske posude. iIi njegovoga momka. u gjezvama i ibricima. pa im ipak ne uzrujava zivaca.. Za.. iIi u izdub- * . trazi mElhsuziju.men i tuce je gvozdenom polugom.... Casu hladne vode. dok ga u prah ne stuce. mjericu tucane kafe. - - 83- ka. palcem. to jest dvostrqku. pa ipak. dvori te kafom. dogjes Ii mu u ahar.

-

84-

slasti svega svoga zivota. On ne pije alkoholnih pica, a ne muce ga ni velike brige za egzistenciju. Osim 'toga ne cuti on potreba za vratolomna djela. On zivi mirno i zadovoljno sa onim, sto rou je Bog dao. Pa cemu najka8nje, da se i muci za 8vjetske ispraznosti, kada mu je i onako sve unaprijed sugjeno? Za to nije ni cudo, da su rnu zivci kao od celika i da rou kafa i duhan naskoditi ne moze. On pije kafu od rane zore, eim je oei otvorio, pa do kasne veceri, dok nije na pocinak legao. Jpdva je zorom izasao iz dZamije iIi je kod kuee obavio svoju jutarnju molitvu, POS80 je u prvu kahvu da ondje pije fildZan kafe i popusi cigaretu duhana, a onda tek ide da obavi svoje 8vakidanje poslove. • U zimsko doba idu muslimani vrIo ranD spavati, a prema tonlU i .ranD ustaju, pa jer ne mogu kod kuee doeekati sabaha, idn neki vee oko cetiri sata posHje poia noei u kahve, gdje uz kafu i razgovor cekaju dok zora zarudi i dok mujezini sa munara sabah ne zau~e. I poslije rucka i poslije vecere idu i opet u kahve i ondjc uz razne drustvene igre, kafu i prijateljski razgovor provode vrij enle sve tio aksama iIi jacije. Trgovci i obrtnici ne mogu svake veceri, a jos manje po danu u kahve zalaziti, ali im za to dolaze prijatelji i znanci na dueane, pak si i oni razgovorom vrijeme prikraeuju. Da sada nas trgovnc. iIi obrtnik no mora svaki Cas koga u kahvu slati iIi kahvedziju dozivati,. spojio je kanafom svoju magazu sa kahvom, pa kad Z!lieli kafu, povuce kanafu, a u kahvi zazvoni zvonce. Kahvedzija pozna svacije zvoncc, pak nosi kafu onomu, cije je zvonce pozvonilo. 1(0 bi dosao u kakovu cisto muslimansku varosicu u Bosni~ . pa vidio one kanafe preko sokaka, cudom bi se zacudio, sto ce to likn telefoDska mreZa takim mjestancima. Osim kafe osobito Ijube duhan. I duhan pocinju pusiti vee u (ljetiostvu, a puse dok zive. Duhan pusi musko i zensko, staro i mlndo, bogatasi i siromasi. Sarno djcca u2"lednih i odlicnih roditelja nc ce pred "roditeljima i odlicnim ljudima zapaliti, jer se to lle pristoji za dobro uzgojenu djecu. Mladez i zene puse sarno cigarete, ozenjelli liudi cigarete, lule i cibu~e, a starci osim sv£;ga toga i nargile. Oni pak,. koji duhan ne puse, ti enfiju, burmut, potprduju. Mladeli se ne pristoji, da zalazi u drustva starijih i ozbiljnih ljucli, a osobito ne valja, da se mijesa u njihove razgovor~. Za to

-

8f> --

mladici idu rijetko kada u kahve, nego se sastaju ponajvise na merajama, bacaju se kamena s ramena iii se kako drukcije zabavljaju. U pri~ jasnja vremena mnogo su se vjezbali u bacanju koplja u neku stanovitll tacku, dzilitanje, ali je to danas vee sasvim prestalo. Kraj sastanaka u kahvama i na ducanima osobito Ijube tcferice, a teferice i mu~karci i !ene, ali 8vako za sebe. Muskarci tefence kad"a im se prohtije, a zene i djevojke obieno petkom. Teferici 8U zabave slicne donekle nasim majalesima. Sastane se naime po nekoliko znanaca i prijatelja, pak ponesu ibrike, gjezvice, fildzane, kafu i nel\Jto jeIa, pa odn kuda u zelen. Najvole se zabavIjati u 8nmama iIi u hladu granatih voeaka u eijoj basci, a n&jmilija su im mjesta kraj vrela, rijeka i potoka. lsto se tako zabavIjaju i zene i djevojke. Djevojke se opet osim toga sastaju jedne kod drugih, pa se na ljuljackama ljuIjaju i pjevaju lijepe mu.slimanske pjesme ne sarno sebi za zabsvu, nego da i momke drsskaju, jer znaju, ds ih oni iza taraba prisluskuju. Muslimanske su narodne pjesme i po sadrzaju i po napjevima Vl"lo lijepe i mnogo sliene turdkim pjesmama. Osobito eu krasoe t. zv. sevdalinke gdje draga tuguje za dragim iIi dragan za svojom dragom. K-od pjevanja modoliraju i tremoliraju tako, da im je pjevanje vrlo tesko DR kajde st&viti. OVOID zgodom ne ce biti zgorega ako progovorimo koju, kako se muslimani megjusobno pozdxavljaju. Pozdrav nasih muslimana vrlo je lijep. Kada se sastano dva prijatelja na ulici, ueine temena, to jest oni pozdravljaju jedan drugoga, dotaknuv se desnom rukom prsa, ustiju i eela.Tim hoce da. reknu: "PozdravIjam te od area, izricem ti to ustima i dajem ti Cast umom 8vojim." Ako je jutro, veli mlagji starijemu: "Selamun aleikum" "Bozija ti milost", a ovaj mu odgovara: "Aleikttmu selam" "I tebi neka je." Odmah za tim dodaje prvi: "Sabah hairola." "Dobro, iIi sretno ti jutro", a onaj mn odgovara: "Allah razosun". "Bog ti dao". Ako se sastanu.u podne, veIl" jedan drugomu: "Selamun aleikiim" i "AleikUmu selam", a odmahza tim: "Merhaba". "Zdravo". U veeer kaze mlagji starijemu: "Selamun aleikuni", a onaj m.u odgovara: "Aleikiimu selam". Iz& toga veli jedan: "Ahsam serifhajrosum" iIi krace: "Ahsam hajirola". "Dobra ti vecer", a .drugi: "Allah razosun- iIi "Allah emanet ola". lsto tako pozdravljaju muslimani i svoje suplemenike drugih vje:-

-

86-

Toispovijesti, a i oni muslimane samo sto 'musliman nikada ne ce inovjercu reei merhaba, niti trpi, da mu on to rekne, jer je to specijalno muslimanski pozdrav. Musliman lie skida fesa niti kada ulazi u dzamiju, niti u ciju privatnu kueu, a niti kada koga pozdravlja, sto vise, da koji musliman pozdravi drugoga skinuvsi pred njim fes, misiio bi onaj da mu se ruga, pak hi ga tesko uvrijedio. Kada musliman dogje u kahvu, na duean iIi u privatnu kueu ne pozdravlja on odrnah niti domacina niti gostiju, nego sjedne na minder iIi na seciju, a onda tek veli: "Selamun aleikum"ll a oni njemu: "AleikUmu selam". Iza toga rnu jedan po jedan kaze: "Merhaha Huso . s on njima redorn odgovara: "Merhaba Suljn .... "Merhaba !bro . Kada odlaze iz kuee iIi iz kahve, veli neki: "Odo ja", a neki do~ vale: "Ejvallah." "U dobri Cas", a svi rou odgov~raju: "Ejsahadile." ."Sretno poso." Kada ko polazi na daleki put, pozdravlja znance i prijatelje sa: "Ejvallah" iIi "Ejduvale", a oni rnu odgovaraJu: "Ejsahadile." Kada se je koji sputa vratio, pitaju ga: "Hos gjeldun ?" ."Dobro dosao", a on njima: "Allah razosun" iIi "Hos bulduk". "Bolje vas naso". Iza toga pitaju ga: "Zdravo?" - "lIirno?" iIi "Zdravo putovo?", a on njirna: "Zdravo, hvala Bogu. Kako ti?" itd. Ako je na sijelu, u kabvi iIi na dueanu megju muslimanima koji inovjerac, oni ee se uvijek najprije megjusobno ,,8. la tur~~" pozdraviti, a onda ee tek prihodnik "a Ia franca" pozdraviti inovjerca, bio on kako Inu drago odli~na i ugledna li~nost. To rnu vjera nalaze i toga se on strogo drzi. Za to ako kakav musliman dogje kao gost iIi prijat~lj u koju. krscansku kueu iIi u najuglednije krseansko drustvo; hili to domaei krscani ili "Svabe", pa je ondje sarno i jedan musliman bez razlike, da Ii je siroma iIi bogatas, ugledna iIi neugledna osoba, on ee llajprije njega sa "merhaba" pozdraviti, a onda tek ofitale. Isto tako ides Ii kada hilo to i sa najsiromasnijim muslimanom, pa bio on i tvoj sluga, pak te sretne kakav musliman, recirno tvoj intinlni prijateIj iIi drug, on ce ipak . Dajprije pozdraviti tvoga slugu, svoga istovjrrca, a onda tek tebe. Interesantno je ne sarno kod nasih musliInana, ncgo i kod svih Bosnjaka uopee, da ee te svaki, iza kako te je pozdravio, pa i na 8okaku, uvijek upitati: "Kako si ?~, iIi ~,Kako si gospodine!" Za to, kada te koji upita: ,,Kako si?" odgovori fiU: "Dobro hvala Bogu. Kako ti?" jer i oni tako jedni drugima odgovaraju.

---_._------,------

to su rou i momci ljepse odjeveni. Bve su puske. nego pred njim ustaju i stoje bez rijeci dok on kraj njib prolazi.cinovnike pratili su kavazi. kajmakame. 'a gdjekada po dva i vise seiza. Ako je on putem za~elio da: zapali. nego i nargilu. nego i izvrsne male puske kao sto 8U kubure. Dok on prolazi. zuje. kahve izlazi. bilo da se prosece iIi po poslu. i velike i male. sarno stucove i sisane. ne idu snjirn sasvim usporedo. neka vrst turskog oruznistva. Sve u srmi i u suhu zlatu. Kada ovakova starina putem prolazi. I rogjeni njegovi sinovi zaostaju za njim i govore sarno onda. Dobra puska i dobar konj miliji im je nego ista na svijetu. uvijek je uz njega po' jedan. svima temena cini. Radi toga bile 8U puske vrlo skupe. Odijelo momcim' pokrojio. peeanke. srmom i zlatorn. 'Par dornacih malih . Sto je gospodar bogatiji. 'da je megju njima bilo uvijek izvrstnih tufekcija. da kod nasih muslimana mladost vrlo postuje starost.puskara. kad on u kahvu ulazi iIi iz. oni bi rou prikucili cibuk i duhan zapalili. vezli i okivali Rrebrorn.. . Ako takav covjek jasi u svoj begluk megju kmetove iIi kuda drugud. njegovi seizi. jase iza njega . ako idu snjim i kakovi odli~ni. . 87Ako putem prolazi kakova casna starina. Bosanski muslimani vrlo ljube konje i oruzje. Isto tako. Carske namjesnike.. ne pozdravljaju ga kako se obicno pozdravlja. nego maIko iza njega zaostaju. Mladic uvijek ustaje pred starcem i govori sarno onda. a seizi iza njega odustrag: Sebi najde do deset momaka. Aka je kakav odliean covjek po gradu hodao. Za to n. nosili su njegovi Ijudi za njim ne sarno cibuk. arabinke i samokresi. mutesarife i druge vise . kakav ugiedni aga iIi beg iIi kakav visi dostojanstvenik. On ide naprijed.ako ga je sto upitao. Puskarstvo je prije okupacije bilo jedan od prvih zanata u Bosni i Hercegovini i za to si u skoro svakom vecem mjestu mogao naci dobrih puskara. pase~ vezire. Da ga sluze i hodaju snjime. ako ih je sto upitao. a oni rou suteci llzvrar~ju i sjedaju na svoja mjesta. koji su pravili ne.ije ni cudo. Isto tako ustaju pred njim. Ovdje moram priznati i osobito naglasiti. Za turske vlade jasili su za ovakovim Ijudima u pristojnoj udaljenosti do zuba oboruzani momci. ali od njega mlagji -ljudi.

Te: au puike bile mnogo bolje od bosanskih. Bensilasi su nacinjeni od crne. slndzirom i odatle im ime. koji su u ruci driali dok 8U puske nabijali. da je plati. je pet do deset dukata. Od dugih pUSaka bile su najpoznatije sisane i stocovi. da njom kod ~abijanja zgruvaju zrnje i barut u pusci. a zvali su ih arnautkinje. snnom i zlatom. to jest ono mjesto. okoneavao je okruglom. Skoro sve male puSke bile su na kremeD. dakle onaj. Arbije su gvozdeni iIi drveni stapici. sindlirlijama. srmom i zlatom.vatru naloze ili da pripale lulu -iIi cigaretn. Sve su puske nabijali 8prijeda. Izvrsne male puAke pravio je Hasan Pecenkovic u selu Hotincu kod BibaCa. 080bito 8U na glasu bile sarajevske AiAane. uucijev pricYrscena. koje 8U cesto trebali. Cijevi na malim puskama bile su dosta duga~ke. Sindzirlije 8U dvije kugljice. bio je ohicno srmo~ izvezen. koje au bile spojene malim lancieem. ali su imali i otraguSa. olovnim kugljicama. koja je takogjer hila izvezena srehrom. da ima O8Obito dobru puiku" a mogao je. narncio bi je iz Albanije. a oa DO se kresivo i peskire. kojima au zeru prihva cali. koji je neko vrijeme bio na glasu kao prvi tufekdZija u BoSDi. Ko je htio. obicno do dva pedlja. Osim malih pusaka nosili su za bensilasima duge nozeve i razne sitnije 8tVari. Arnautluka. koju 8U sprijeda nabijali. n~sto dulji od pU8eanih ciievi. a to je u ono doba bio velik novae. Osobito su zgodno hile udeAene gvozdene arbije jer 8U U njima bile utaknute male maaice. zv. a imaju pet do §est koznih pregradaka. I arnautkinje su bile izvezene srebrom. cetvero iIi sesterouglatom glavicom. Jedlla arnautkinja vrijedila je petnaest do dvadeset dukata. a male 8U zaticali za bensilahe iIi potpaaaje. zute iIi crvene koze. -Na 8vakOj pU8ci. Velike puske nosili 8U na kajisima preko ramena. Gornji kraj arhije. koja je 8 prednje strane bila. da . da ~vr8to uz tijelo pristaju. hila je gvozdena mpka. zv. kojima . gdje se puska potpraiuje. Kod takovih arbija bio je drZak arbije ujedno i drlak maaica. a nekada i dulje. Bensilahe zapinju sponama nad desnim kukom tako. i t. a upotrebljavali su je. iz t. Za nabijanje malih puSaka imali su arbije. a deheli taman da U cijev pristanu. Sve su puske punili sjeccnim olovom.- 88- puSaka vrijedio. Oganj na kremenu.

Bi&lci su odulji. celika. Silasi 8U bili nacinjeni od tvrde kole iIi od srme iIi srebra.-. Vrlo oboruZaD Covjek mogao je da ponese cetiri silaha. okrugli. a od polovice pa do balCaka okovane zutim limom. nosili su na lijevoj stran. pa kada hi naB eov]ek . i da ~vrsto uz tijelo pristaju. osobito kada su polazili u loy iIi Da dalji put. pasali au uz benailahe silahe. koji su bili sa tri tanka' lanciea uz bensilah prikopMni. srmom iIi ziatom i za to vrlo skupe.a oni od anne iIi srebra. smetaju. . BjelouSke· BU vrlo dugi nozevi od najfinije mazije. u kojima au drzali fiAeke. Taj je .. vrlo ostri i siljati nozevi.. kojima su eistili siSaoe i stucove. age i odlicniji gragjani nijesu po gradu nosili drugog oruzja osim jedne. kojim au' punili. a iza njih jaAiIi su njihovi kavazi~ koji BU nosili njihovo oruzje. zadjeo noz za bensilah. koje su im preko ramena na kajisu niz bedro viajele.. bili 8U eetverouglati. dakle ootrdeset fiseka. I pale au bile izvezen~ srebrom. potprdivali voljicu na ognju kremenjace. U svakom silahu bilo je po deset fiseka. Bensilahe nijesu ozdola ispresivali. prema dnu ne~to nesto zavinute sablje.i bensilaha odebeo kajis. kod hodanja iIi jasenja ne.. Osim pusaka i nozeva nosili au odli~niji ljudi i visi einovnici. Oni. a. Oni. a nekada i u pozlacene limove.. sliean uhu i odade mu ime. . najviAe dvije male puske.. pazio je da vrh korica zatakne megju ona dva kajiAa. dugacke. na dalek put iIi u kmetiju. onda su se jaee oboruzali. dug oko jedan pcdalj. koji 8U hili nacinjeni od koze. Bogatiji i imucniji ljudi imali 8U korice okovane u 8rmali iIi srebrene.89 -si iza abdesta ruke otirali. Silasi su posudice. koji su imali puske otragu§e. iIi kako narod kaze. Kada su polazili u lov. kojima 81) rezali meso i druga jela. Nozeve dijele na bieake i bjelouske. opsivene crnom kozom. to' za' to. Da im nOZevi. poCam od siljka pa do preko polovice. Te 8U korice bile izvana. te im ga prema potrebi dodavali. tako zvane pale. 8U Osim svega toga nosili su 0 desDom bedru uapraAnike ad roga. Noieve 8U zaticali u dr-· vene korice. U napraAllicima bio je fini barut. Bezi. da kroz koine pregradke mogu zadjeti kubure i duge· noZeve. u kojoj su drZali krpA UDloeene u zejtin. ·a osobito tako zvane bjelouike.kajis bio dvostruk. Odmah pokraj silaha bila je· eanta. a drfAk im je od bijele kosti.

IDagareima i katurama prenosili Bve svoje -:stvari kao pokuestvo. 'Cemere BU pravili od vrlo fine zute koze. Novae su rijetko kada kod kuee ostavljali. a sarno velika gospoda kao paBe. putovali su nasi muslimani sve do llajnovijeg doba na konjirna. ta su bila vrlo primitivna. Danas je sasvim drukcije. Ako je koji musliman u takovim kolima vozio svoj harem. uzeli bi pc. danas vee irna dosta kola ne sarno -u gradovima. su isli kuda po poslu. Ako bi se nas musliman u takim kolima vozio. drvo za ogrjev.kamenje i uopce sve. . .·desnim kultom sa dva gvozdaca. Ni komadica zeljeza nije bilo na njirna. lsto tako prenosili su i trgovei svoju robu. grede. a neki i po dva pretinea.sieova" nije prije okupaeije niko poznavao.hajduka. prostro· hi obilno Bije'ua. da se iz jednoga mjesta prenese na drugo. a fijakera. vise Jt. gdje je ravniea.. Tako zvanih . a sapinjali BU ili nad . svoju obitelj. nego BU ga u dukate mijenjali i svu gotovinu uza se u cemeru nosili.nego su na konjima. sjeo na sijeno i sjedio tako podviv noge kao na ·:cilimu iIi u najudobnijem minderu. U Posavini i u onim krajevima. Ako je bilo mnogo robe iIi predmeta. kakova 8U danas.~-cuvali 90- Imucni ljudi. ona su tek sa okupaeijom dosla u Bosnu i Heree~goviuu. bilo je i prije kola. Neki eemeri imali BU po jedan. Sirotinja je isla pjeske.onja iIi magaraea te bi jednog3 privezali za drugoga. To se je zvalo karvan. koje je trebalo da se prenesu. najamniei jli pomoc.. haIjine. U prija~nja vremena ne sarno da su nasi muslimani jasili na konjima kada.niei isli su pokraj konja iIi odostrag i gonili konje. G<?spodar ie obicno isao sprijeda i vodio konja za 'uzdu iIi ular iIi je jasio Da prvom konju.. Kako je neko vrijeme u Bosni i Hereegovini hilo moogo . ve·ziri i kajmakani vozili su se u fijakerima. a bili su do zuba obo- . BOZ6 mi prosti i previae. Bijeno. metnuo je na kola drvene obuceve 'I pokrio ih hasurarna iIi eilimima. koji su vrebali na trgovee i bogate putnike. to je po robu islo obicno po vise trgovaea sa karvanima. u kojima su svoj novae. da se u kola ne vidi. Kola. Kako prije okupaeije nije hilo u ovim zemljama dobrih puteva. eto je trehalo. nije prije bila. u rod iIi su vodili mladu itd. ali. Njegovi sluge. nosili BU na golom tijelu cemere. jastuke. nego j po selima.

Ako su morali po vise dana putovati. Ovakovo putovanje bilo je vrlo sporo i za to su trgovci i drugi Ijudi morali <\esto po vise dana putovati dok su stigli kuda eu zeljeli iii dok su se kuci vratili. jeli su i kona<\ili u hanovima. . Ako bi sada hajduci navalili da im otmu robu i novac. njegov je bio mejdan.- 91- ru~ni. hranili su konje. pa ko je bio ja<\i. oni hi se branili.

. nastoji. eatroja iIi vrelo. od kamena. brzo bi uenuo.. Hanova ima. Gdj~ je narod gusee naseljen pa ima. a ozgora stanovi za putnike i handziju. u nas vrlo mnogo a ~sobito ondje. nego da je ono. U novije doba. jaja iIi na ra!nju pecenog janjeeeg iIi ovnujskog mesa. nego su tu hasure prostrte po goloj zemlji iIi podu. gdje je bura jaka. Opojnog piCa moZes dobiti sanio U onim hanovima gdje su krsCani handiije. skinuo bi s konja gunj iIi cehe sto ga je uvijek uza se nosio. za tim oko Livna i Grahova te po svoj Hereegovini.· pa onda ne sarno. u~a to umoraD. viAe sela· i gradova. a u blizini je i bunar. a nema. ima vee dosta hanova. i turska kuhinja prva u svijetu..je potrebno bilo sa sobom nosili. sto im. najvile dvije Babe gdje putniei zajedni~ki konace. a opee je poznato. ' lato tako mogu putniei u hanovima j konaciti. nego je tu jedna. a osobito u predjelima gdje je hura jab" ima hanova ne . kruha. grade hanove po selima i gradovima. narod rijetko naseljen. Kada hi dakle DnA putnik u han doSao.- 92- Hanovi su neka vrsta gostionica.. ozdola su staje za konje. da ima jela u izobilju: dvanaest do dvadeset i cetiri. n muslimana naei ces ~amo ernu kafu. najvise hanova u KupreAkom i Suickom polju. jede on umjereno i ne pazi na broj jela. a gdje je. lato tako ima u_ svakom hann (dovoljno sijena i zobi da mo~e8 konje nahraniti. nego su i vrlo tecna: §to . koja priugotavljaju po uzoru grckom i turskom. Bas radi toga naei ces. naime iza okupaeije. U ·sobama za konacenje nema ni posteljine. Kada je mualiman sam u svojoj kuei.sarno po selima i gradovima nego i u osami pokraj puteva i drumova da putniei ne stradaju. da je grcka. Hanove grade obicno na jedan boj. Ako ima goste. prostro ga po haauri pa kako je bio zdrav a.. u kojima mo~e8 dobiti piva. u kojima mo~es dobiti dobru ernn kafu. a gdje nema suma. Nema tu' soba. Ato jedemasno i ukusno. rakije i drugog opojnog piCa. da ih mozes napojiti. grade hanove od drveta. gdje je narod rjegje naseljen i gdje bura jace piri. ni pokucstva. da ih bolje podvori. U onim krajevima gdje ima dosta surne. putniei sve. Osobito u prijasnja vremena nije kreveta ni trebalo jer su. ni kreveta za 8vakog gosta na po se kao u hotelima i boljim gostionicama. vina. NaAi muslimani kuhaju i peku vrlo dobra jela..

_' . .- 93- ~. f '1 ... .l . ":(." .-..:. i .::.

- 94- .

Vrio je~ uobr~" i jahnija. da zenska eeljad .. kao i u cijeloj Hercegovini su veliki pasnjaci" na kojima zivi na . te daju ne sarno izvrsno meso.vee kako je kada dan dug. Osim.: u Hercegovini. a sva ostala prstima. a jos vise. nek je i primasno.~ Siromasniji muslimani kuhaju u zemljenim. a neki izvan kuee. U sredini je kuhinje iIi mutvaka otvoreno ognjiste ~d kamena. Muslimanl rueaju izmegju deset i jedanaest sati prije podue. sitne komadice i pomijesa sa sit~o isjeckanim bijelim i crvenim' . tako i najvecem hogatasu. a osobito ovec--' vina i janjetina. Kuhinje izvan kuee zovu mu-· tvaci. toga je u svakoj kuhinji po jedan kamin. Na' Vlasieu . a spojene su plotom i krovom sa kueom. nego vunu i sir. Kako u Bosni. koji jc i preko granica Bosne i Hercegovine· dobro poznat.. police. moze bez zaprijeke iz kuee u mutvak i iz mutvaka u kueu. oveevine. lsto taka jedu siromasi iz zemljenih iIi drvenih. a veeerajn oko pet iIi sest sati poslije podne . u kojima se po-jede toliko na raznju pecenih janjaca i ovaca. koji prave od' ~ovediDe. Najmilija su im jela peeeno i kuhano meso. na Kupreskom poljn i ispod Cincar planine.- 95- Spremaj Meho gospodsku veeeru. ua Krugu kod Lijevna.kod Travnika. to je oveije i janjece meso u ovim zemIjama vrIo tecno. lsto tako jedu oni vrlo rado piIav. a na njima razno kuhinjsko sugje i drugo kojesta. pa ima malo zemalja u Evropi. koja se pravi ovako: Debelo tie meso izreze n&. Sto je masno.. janjetine iIi zivadi. Teletine ne jedu nikada. kako siromaku. nek je i seeerli.hiljade ovaca. Janjetinu i ovcevinu sijeku i prodaju pr~jesnu. To se jelo ~ zove. udje se kafa przi i kuha. nek je i biberli. doIma. a jednako je drago. Neki imaju kuhinje u kuci. Sto medeno. sto marna domaeiea kod kuhanja treba. a bogatiji u bakrenim iIi zeljeznim posudama. a bogatasi iz bakrenih iIi porculanskih posuda. na raznju iIi u tevsiji peeenu. Sto je sIano. ima vrlo mnogo paAujaka sa izvrsoom gorskom pa-som. kao sto bas u Bosni i Hercegovini.ke napunjene sa sitno isjeckanim mesom i pirincem. Ve~era je ~vijek nesto obilnija. U kuhinji su rafe.a zove se odzak. nego rucak. Osim paprike pune takp patlidzan ~ i miade tikve. Corbata jela jedu obieno drvenim kasikama. Megju delikatese spaqaju i papri.

- 96- Inkom. Lonae se dobro pokrije. uego ga mijesaju i sa vodom i tako piju. tevsije postave na sadzake. Pite. Kupus je.koja se puni jajima. nno isjeckano govegje iIi ovcije meso. -zv. ·te ga jedu ne sarno u pitama i kolacima te na suvo. dobro posoIe. sofri nasih muslimana. kako se prave neke pite i kolaci. 8ti~ne se i bude slieno pacama iIi ~Iadetini . kada BU u ~uei odlicniji gosti. a na saksiju nagrnu zeru.·gament papirom i pristavi k vatri. !Sirnica je sto i sirnjRea. Jajarusa je pita. njim pune pite i kuhaju u njemu gove·dinu. Kada se je dobro skuhaIo. PaIuza Be pravi od finoga braana i seeera. a pune je orasima iIi suhim sIjivama. oveevinu iIi janjetinu. koja je sasvirn sliena slavoDskoj pokljuki. Za tim se sve to dobro pobiberi i metne u zemljeni iIi zeljezni Ionac. da tijeste na tanko razviju i u njega metnu. metnu ih u zemijene iIi bakrene tevsije. -zaliju je u tevsiji slatkim iIi kiselim kajmakom. Lutma se pravi . koje nasi mU8lim~ni o8obito rado jedu.pita gotova. raspretu zeru i lug. da tijesto pune sa fino izrezanim. a zove se serbe. no najboIje je. Kruh pokriju saksijom. Kupus jedu dok je jos sladak iii ga kisele. secera i kajmaka. pospu je sa nesto meda iIi secera. Pitu od kupusa prave kao i u nas. mladim misiracama. Tako pripravIjeno jelo zove se kaIja. a na ODO mjesto metou kruh.kao i bazlamaca. pa to zovu gjul baklava.kada se sasvim ohladi. . . tronoSce i pokriju ih p~kom od zemije iIi sa-oom. Kada je misirae . ·Od knpusa prave corbu. pobibere i u tijesto zaviju. BraSDO se i secer dobro razmuti i pristavi K vatri. a kada se je vatra dobro razgorjeIa. dok se meso Basvim ne raskuha. U prvom je redu burek pita. pe. Naloze naime 11a banku vatru. a -. Kruh peku kao sto se· pece u seljaekim kucama u Hrvatskoj i Slavolliji. Neki prave bakiavu u obliku ruzice. kolace i huh peku iIi kod kuee iIi u pekarama. koju prave tako. da se kruh iIi pita sto prije ispeee. Bakiavu prave od finoga brasna. obligatno jelo i na .Paluzu jedu sarno u bogatijim kucama na kraju rucka iIi vecere i . Osim mesa i kupusa vrIo su im drage pite i kolaei. Misirac pite prave tako. ~upus sitno sasi_jeku. pa se kuha. Ako pite i koIaee peku kod kuee. Ovdje moram napomenuti da nasi muslimani osobito ljube med. ako se poveze t. kao kod Bvih juznih ~IaveDa uopee. To je pice vrlo zdravo. a kad se ispece. metne se na hladno mjesto. a jedu je ponajvise onda. Sada da progovorimo koju.

NajskupIji 7 .- 97- to sarno onda. jaja i ~eCera. Kada su hurmice pe~ne. ako su kakove odIi~nije osobe u gostima. Hurmice pBObito rado jedu muslimanske zene i djevojke i nose ih jedna drugoj kada u babinama leze. Siromasi jedu umjesto paluze na koncu ru~ka iIi ve~ere slatko iIi kiselo mlijeko. Arnautin. Hurmice su kola~ici od kuruznoga braana. Isto tako prave i gurabije. zaliju ih medom iIi ih pospu ~ecerom.

pa premda nijesu Bosnjaci.a ih ko gleda. da ih nema. kao i u nasih kobasicara. kadaifom i pecenim bademima koji novcic zarade. Kada zene prave pjenu za gjunlare ne vole. pa Dlami djeeu poklicima: "Halve.- 98- i najbolji kolaci jesu gjunla~i. jer ne samo. zavrsujem. pa se to dobro promiiesa. halve!". I gjunlare jedu sarno u bogatijim kucama. Osim ovoga prave nasi muslimani vrlo mnogo mesnih i drugih jela. sekerlami i kolacici. To je jelo slieno i po abliku i po okusu nasim ustipcima. misIis. pa cu samo jos nesto reci 0 halvi. posuda. a tvrdu produciraju sarno Arnauti. d. a i prije nego je sabah zaucio. pa do kasne vec~ri hoda on po gradskim sokacima. nesto bi manjkalo. a prave je od skroba. punu reske buze. koje se dadu vrlo lako ureci. Na glavi nasega haIvedzije njise se velika okrugla daska. ponajvise u svecane dane i kada su kakovi odlicni gosti na rucku. slatki salep. Interesantni su ti naSi haIvedzije iIi halvadzije. dok ne bude tvrdo. pa kada bude dobro vruce. Kada je pjena gotova. salepoD1. U jednoj ruci drzi on drvetJu posudu. Izmegju sedam i osam sati u jutro sigurno je prcd skolskim vratin1a jer su gjaci njegovc najbolje m~sterjje. ali da se ovo pisanje . meeu priugotovljeno tijesto kasikom u vrijuee maslo i tu se ispece. misle da je onaj svojim ocima jaja urekao. buzom. Od rane zore. Halva je dvostruka: tvrda i meka. To se sve mijesa u velikom kazanu. jer je ona najmilije jelo i poslastica muslimanskoj djeci. tvrdu pjenu. uspu je u najfinije psenicno braallo. nego trazi i vrlo mnogo posla. a prave ih ovako: Uzmu dvadeset do trideset . Kada je halva gotova. Meku halvu prave i naSe muslimanke. a djeca se kupc oko njega i placaju mu svoj obolus. a u drugoj mu je kotlic sa zerom. reci cerna i 0 njima koju. jer aka se dobra pjena ne nacini. koju on zove tabla.halva bijela kao snijeg. da je to jelo dosta skupo. jer i jaja spadaju megju one tvari. pita i kola~. Sada se u kakov~j posudi rastopi nesto masla. brasna meda iIi secera. Osobito je . Tvrda je .jaja i mute ih dva do tri sata. jer su oni markantpa liea u bosanskim carsijama i sokacima. kadaif. a lHid zerom. da se jedva rezati moze. 8:li je mnogo tecnije od ustipaka. u kojoj se pusi gusti. jaja i mlijeka. koji dolaze u Bosnu i Hercegovinu da halvom. dok se ne pretvore u gustu. a nu njoj je halva. metne je Arnautin sa drugim kolacicima i sekerlamama na glavu i nosi je po gradu. ne pretvori u kakav muslimanski "Kochbuch"..

Gim su rueali iIi vecerali. Taj peSkir prostiru da mrvice ne padaju gostima po odijelu.jela piju. i za to je sramota i grjehota. da Buteci ono Bozijeg dara potrose. Sofra je okrugao. Sluge nose na lijevom ramenu peskir. koji je tako dug. zalazi u kahve. ulazi u sobu kucni' hizmecar da iznese sofru. U siromasnim kucama sjede svi na goloj zemlji. a onda tek jedn. Osim toga metnu gostima u krilo peskir takogjer od beza. jer u muslimana nije u obicaju. vodu iIi limunadu. za novcieem pada onda u njegovu kesicu. . da se u njihovoj prisutnosti pjeva iIi galami Za . I . da mrvice na zemlju ne padaju i sad istoro sjednu da blaguju.99 - unosan mjesec ramaZ811. Prije jela ulaze u sabu sluge. otare se onim peskirom. posude i kssike. plahtu. U ·begovskim i. a zove se sofra-mahrama. iIi na trima drvenim nozicama. sve mu se lice od dragosti smijesi. Prije rucka iIi vecere svaki si opere ruke i usta. Kada nasi muslimani naume da blaguju. Ttttundzije "cibuk zapalise. pa kad je koji gost oprao usta i ruke. da si za jela mogu njime ruke i usta otirati. jedva jednu stopu visok stol od prostoga drveta. sofru. Prvi se zovu kahvedzije. Kahvedzije kahvu donesose. sofru na rukama drze dok oni jedu. gdje se muskarci sastaju i prodaje svoju robu. Nasi muslimani vjeruju nairne. na dueane i na Bijela. te polijevaju gostima ruke~ a iza toga metnu svakomu mali peskir od beza na lijevo rame. da svima naokolo krila pokriva. da im ruke operu. a poslije jela gorku kafu i puse duhan. kao i stol. . da meleci. koje BU skoro tako 'velike. Kada su u kuei gosti. Jelo nose u velikim plitkim zdjelama. a najbolje je. a u desnoj 'ibrik. lsto tako nose u lijevoj ruci legenj.. posjedaju kao i obicno. od najstarijega na desnu stranu. Onda on hoda cijele noei po sokacima. a odmah iza njega ulaze drugi sluge i idu opet od gosta do gosta. koje su duge kao sto je i stol dug. malo govore. "digne" domacina. posjedaju oko sofre. da jelo pred· gostima dugo na sofri lezi. adrugi cibukdzije ili tutundzije: . kojf'gostc kafom dvore. Novcic. Dok jedn. a Iezi na dvjema daseicama. dimirlijama. koje cibuke dodaju. Kada je domaeina 80fru "digao"'. sarno je onda na sofri mnogo vise j~Ia. a u bogatijim na cilimima. Pod sofru prostru besofru. angjeli. lavor.. a posebni. drugim odlicnijim kueama JOB BU posebni sIuge.

u kojoj je zapis iIi se njom umije. a neke usiju u odijela. koje irn prepiBUjC. kopriva. a osobito kravania. omazanu voskom. a protiv uroka nema boljega liJeka od zapisa. da ga izjede. a vrpcu omotaju govecetu oko rogova. slijez. ako ne 'daju mlijeka. on ce i onda ~ovnuti hodzu. a trece u vodu. nego i razne unutrasnje bolesti. Ko treba zapis. Iza nekoga vremena pije boIe~nik vodu. ide hodzi iIi ga zovne u kueu. kojima uspjesDo lijece ne sarno rane. oni ce se dati lijeciti od vracara iIi ce pisati zapise. Zapise daju pisati osobito onda. Kada je hodza zapis napisao. Ako im kucni lijekovi ne pomognu. ·dade zivotinji. pa je uvjeren. ako trpe od glavoboIje iIi ako ih hvataju zigovi. Kada je hodza zapis napisao. koji je sve bolesti lijecio ne skupim umjetnim medikamentima. Druge baca u vjetar. a treci u vodn. ani drze da su ure~eni. onda metvica.zapis dogje na Iijevu stranu vise sreu. Neke zapise nose u fesovima. dr~lgi u vatru. u tu jamicu turi zapis. da· ce ozdraviti. a on mu lla komadicu papira napise noke stihove iz kur'ana iIi iz koga drugoga kitaba. Nasi muslimani rijetko ce kada u bolesti zovnuti lijecnika. Osim toga prave oni razne "mehleme". dok djevojka od boli ne umre i tako glavom plati nevjeru. Osobitoje znaeajna pjesma: "Dude Bojagina i Sahimpasic Mujo. bokvica.: metne ga u kruh i. nego vodom i ljekovitim travama. ani se peru najmanje pet puta na dan svjezom vodom iz vrela i potoka. GovediIna. urnota ga u platnenu krpicu. prvo BU im hladni oblozi. ako ih cesto hvata nesvjestica. jer nemaju mnogo povjerenja niti u njega. koja mn se je iznevjerjIa. niti u Iijekove. I u narodnoj muslimanskoj pjesmi cesto se spominju zapisi. izdube hodza svrdlom u desllolD rogu maIn jamicu i . a bolesnik udise onda onaj miris i dim. a ako obolo. oni se cesto kupaju i zivu priprosto i vrlo umjereno. Ko ima 080I . a bolesnik je ovjesi 0 vrat 'tako. Musemmu metne hodza u malu suknenu kesicu. Neke zapise baca hodza u vatru. Ako komu oboli konjcc iIi govece." Prema toj pjesmi pise momak zapise du kazni djevojku. krpicu privezll na vrpeu. da mn . On pise tri zapisa: jedan saljc u vjetar.- 100- Nasi su muslimani veliki kneipovci. koje je i pokojui Kneip toliko preporucivao. premda ih vecina nije ni cula za toga glasovitog lijecnika. Ncki zamotaju zapis u krpicu. ·da pise zapise. Ta se krpica zove DluSemma. poganceva i druge trave.

pa se haji. koji su poznati. dadu ih pisati krscanakim svecenicima. koji misle. Ako Covjeku iIi zivotinji ne pomognu zapiai sto au ih pisali hodze. da sretno putuje. lato tako pisu zapise kad ko zeli. Taj zapis metne obicno u crvenu krpicu. a oBobito od onih. da se bolesti kurtarise. tele iIi zdrijebe. da rnn ga kogod ne urece. Osim toga piau zapise kad djevojka . daje takogjer pisati zapis. .- 101- bito lijepa konja. da svecenici umiju piaati bolje zapiae od hodza. da BU im zapisi dobri i ~a bolesnicima kori!te. d. U nas ima dosta mualimana. I mo~ak daje pisati ·zapise ako ga draga ne voIi. lato tako daju si i krscani pisati zapiae od bodza. da mu zle oei ne ce naskoditi. da ima napretka u marvi i imetku. Te zapiae zovu "moei". da se sretno kuci vrati i t. krpicu priveze konjcetu iIi teletu oko vrata pa je sjeguran. ne hi Ii joj se srce smeksalo i njemu privoljelo.zeli da bade lijepa iIi da je dragi zavoli.

. DB ICf\J I.v B.

Zenidba je za nluslimana sarno onda sretna. · valja je dakle sasjeci. "On ga hrani. to su nasi muslimalli. ni se. "Da narane. ni mladih zetova. mu . POr=\OD..era. Ali ako se iko zeni za to~ dn iza sebe ostavi sto vise potomaka. aka draga bila. tako ima i u nasih muslimana na po se. sva sila narodnih obicaja. Da pocmemo sa porodonl. "Davno bi je brutac posikao. tim je vrijednija. ako ima doshl djec(': Beg Mustajbeg sretno se oieni. da zaminu stece. a.a svake godille ne ragja. On je smatra voekom bez ploda. Cim zena iroa vise djece. mnin je mrska." je prije i vrlo Zeus. uglednija i svomu muzu' milija. Nek' ne zeli ni sina.I. a cetvcro musko. Ni nevista. Kao kod svih Jugoslavena uopce. Lip je porod beze izrodio~ Troje zensko. I najsiromasniji musliman iskreno se veseli porodu svakoga svoga djeteta. koja ne ragja. Zenidba jc YCZ izmegju muza i zene da iza sebe ·ost~vc sto vise potomaka. sreen. ruzicom bez cvijeta.ko mu je brak blagoslovall. jer je dijete zarojena oeu i lllateri u starosti i jer svako donosi sa sobom svoju nafaku. to jest. Djever govori svojoj nevjesti: "Vid' llevista te zute narance.

kako je muz voli.0 Boga ti bratc Muhamede! . "Svojim ce me curkom ogrnuti. biser granom rnase. "Nek Dli nije ni nje mlade. granulo je sunce. nastaje u kuci velika veselje. pa veli: "Da vi zoate drage druge Dloje. "Kad ti dogje mlada nevistica. koju veoma ljubi. "Kad ja nemam od srea evladM. khO oka maloga djeteta. Kada mlada lena zatrudni. "Kad ustanem ua Dleke duseke. neka vesela uzrujanost. "Da utiram to rumeno lice. "Davno bi je bratac posikao. Ali joj jedna prigovara: "Zaludu ti fala i ~ imallje. "U mastrafi bijele gjulsije. . Vecje viSe godina proslo. To ga ljuti i zalosti. "Budi me od jorgovana granom: "Ustan duso. Beg Ali beg ima prekrasnu zenu. "Da limun svake godine ne ragja. iJJedna drzi kaIajli legena. Oko buduce majke sve tetosi. da je posijecc: ..- 106- "Vid' ncvista tog zutog Iimuna. Jednoga dana odlazi on u selo na begluk i zapovijeda svomu bratu.1 ja odoh u nove Timare. "Dvore mene do dvije robinje. "Na tabaku rumcnu ruzicu. a zel1inu djeveru. "Kad ti nejmas od area evlada. "Da ruza svake godine ne cvate. "Davno bi ga bratac posikao. "Kako Ii me Mustaj beze drzi?! "Kad ja spavam. "Ti je vodi mladu u haz baAcu.. "Pa je ondi mladu ti posici. Mlada se Mustajbegovica hvali Da sijelu svojim drugama. "Vid' nevista rumene ruzi~e. "Druga drzi serbe medovinu. a ona nema djeteta.

Boze me ne pokaraj. Domacica veli svojim drugama: "Ta za 8to drugo i zivimo i veselimo se. kod neke Almaz kadune. Kad to CllO diver Mubamede. hairli evlad. sve je pazi i miluje. "Zlatne ruke i zlatna percina. Tobe jarabi. valjanu djecu. Posipa je zutim dukatima. drugo Muhamede. I rnuz i ukucani. a treea nadodaje:. kome je Bog tobe. "Rodi mlada Mustaj begovica. 8tO je evlad! Ko ga nema i ne zna sto je veselje. gjellesanuhu. Jedno ons. Pasinica cedo povijala. da k ~joj nikada u putnom odijelu ne dolazi. rodbina i komsije dolaze u ku~u. ljubi i postuje. utajinio. zadoyoljstva. koje su se sastale na zijafeto. a osobito. Trkom trci mIadoj nevistici. Koliko Je veselje na taj glas uastalo u sreu muzevom. Posipa je sa sitnim biserom. vidi Be najbolje po tom. Koliko je veselje da neko ima djece. . nego za evlad? djeeu. U ciZmama i u kaicinama. ne treba mn drugog hairluka. sto je poletio u odaju svoje zene "u cizmama i u kalcinama". neka nam kaze i ovaj razgovor odlicnib zena. gostbi. Doletila mlada zaoviea. Te on ode ljubi u odaju. kada je lena sretno 'rodila. jer je odlicniji musliman naspram svoje zene taka uctiv. A muz. Zaovica Mahmud pasinica. radosti. "Rodila je do dva sina mlada. Za 8to Ii teCemo i mucimo se nego opet za evlad? Sarno neka je bairIi i na pravom putu!" Pasa hanurna to potvrgjuje i dodaje: "Dakako seko. k~me ga Bog nije dao.je rodila sina. akO. Jadan je i na bajram u jntro. Tako mi svih Bozijih citaba. i daruju rodilju i dijete joj : "Daj mustuluk mladi gospodine. Bvaki i svaka.- 107 - . kad to cuje?! I on leti uz visoku' kuIll. dao. Jos vece veselje nastaje.

onOlllU ce dijete biti slieno. ni rakije. .1 l ! - 108- Nas musliman ljubi jednako svu svoju djeeu. nujno. onakovo ce biti i dijete. to jedilli Bog znade. koje nikad no ce piti piva. kao sto je 011. ne ce se znati ui kruha najesti. u ononl casu pogleda u ·ogiedalo. da izagje u svijet. kako sam to iz usta naroda cuo. pa se jedva i mice. a pijanica moze roditi dijete pobozno. Kakav je otac iIi mati. ali i veseljak moze roditi dijetc neveselo. imace ve. Kada zena dijete zaene i u tom Casu pomisH OIla iIi muz joj na koga pametna iIi ueena covjeka. Ako je dijete u materi mirno. ako ima. Kakovo ce biti dijete po oblieju. jer BU one hairnije i od vece koristi i oeu i majei. baca se dijete ponajvise na onoga.tako je Bog odredio. voli jesti turundze. Ako je prvo dijete zensko. ali sto ce . bice to nemirnjakovic iii kakav veseljakovic i tesko ceka. Kakovo ce biti dijete. umjetnosti. Ali i dobar otac moze roditi dijete rgjavo. ovisi 0 materi. I{ada dijetc u materi ozivi. premda mu je milije. Od vese]a oca. vesela BU i djeca. Ako trudna zena pomisli mijenom iIi ustapom na koga. pa se po njoj mnogo vrti. ne vesele mn se toliko._ ---'_. kad se dijete prvi put u njoj makne. bice dijete ueeno. Kada je zena trudna. i tome moze da bude dijete Halik." Sada da progovorimo koju 0 gatanju i vjerovanju 0 porodu. Majka opet voli sceri. Onda je arctan i otae i majka.. bice dijete veoma lijepo. Ako zec pregje ispred trudne L. da provodi marifete. po dukat djevojee. selu djeeu. Kada zena zatrudni. kao da je rod ukopalo. bice mirno i zatvoreno. pa se tjese onom: "Po groB momce. Ako mati dok nosi dijete. bice dijetb sretllo i dugo ce zivjeti. u koga ona u taj cas pogleda. 'vise sinova. Osobit~ veselje zavlada u kuci ako jc prvo dijete musko. koji joj je najmiliji. Dijete je ponajvise slieno oeu iIi materi. a pijanica ragja pijanicc. 0 novorogjeneetu i 0 rodilji. iIi komu iz njihova roda. bice dijete. Isto tako bice dijete lijepo. Kada dijete u materi ozivi i kad se u njoj prvi put makne. Jsto tako ne mora dijete biti ni po oblicju slieno oeu iIi materi. naranee i tunjc. a ne 0 ocu. ako se mati. pa joj lisica iIi zmija pregje preko puta. kunstove. o porodn samom. Ako je otac veseIjak. a ako i nehote pomisle na koga Iolu iIi pijanicu.

da se kome ne naruga. ukociti. da ~i joj sretno bilo. On joj teskom mukom dade jednu. I njezinom ce se djetetu svasta prikazivati i ono ce se od straha damlaisati. Kada trudna zena jede. TrudnR zena ne srnije vidjeti ui mrtvaca. Opazi ga trudna zena. podaj trudnoj zeni. bice dijete nesretno. jer koja se iz takovog auda najede iIi napije. Onaj covjek otisao dalje i u gori vrat ulomio. da su joj ruke sasvim ciste. jedno metnulo haslamu u usta. Kada su jn rasporili. jer ee joj dijete biti sasijasto. jer je grijehota. dok se dijete ne rodi. toj ce dijete imati prhotine u glavi. I8to tako neka pazi. nagju u njoj dvoje djcce. a kad se rodi. neka . ne valja pripovijedati sta strasna.- 109 zene. sebicno i propalica 11e ce od njega biti hasue. pa so za sto rukom prihvati. Ako ne bi trudna zcna nasla ono. nesta pod sakriveno pojede. da hi jela haslama. ono ce i dijete najvoliti. nc ce smjeti sarno u noc izlaziti i uvijek ee se bojati prikaz:l i. neka ona snimi plocu iIi potkovieu s krepaloga konja. mucila i u prevrtanju ispusti dusu. pa gonio tovar haslama. Zena se patila. jedna vrsta tresanja. vjestice i druge aveti taru i tako . kada se trefi zena slatke krvi. ako ona to zeli. Ima zena. imar·e dijete na anom mjestu ern iIi crljenka~t mladez. Isao nekakav covjek. ali on ne dade nikako. jer ako se njoj kosa od straha najezi. kovac u po noei skuje obruc i tim obrucem neka sc ona opaso i to nosi. neka pazi. kojc ragjaju mrtvu djecu. te joj se prohtije. sto zeli. a drugo zinulo. neka ne ide dalje. Trudna zena zazeli svasta da jede. jer koja bude jela brasnenim rukama. Trudna zena: neka pazi i na to. pa sisa. jer co joj dijete biti slaha i zuto. To bude onda. niti prolaziti kuda mrtvaca nose. imaee joj dijete razrezane usnice. heravih ociju. da IOU put ne presijece i odmah neka se kuci vrati. I{ada se trudna zena zatece u drustvu. Ako je zec presao trudnoj zeni preko puta. biee joj dijete strasljivo. Aka zena. pa ju mor~. u njoj dijete utuse. Kad zena poji jednu~ opet zamoli. Sto zena voli jesti. da ne pije iIi ne jede iz krnjata suda. da joj dA saIno jos jednu. kad je trudna. ne dati joj. Od te ploce iii potkovice neku. Da dijete jos u utrobi materinoj ne umre. vukodlaka. Ako dakle sta jedes. i dijete ce to uvijek voliti i uvijek ce toga zeljna biti.

pa ne co umrijeti. te ih djot8t\l pri~ti lU\ knpi('u" tln nlU hale lll~ llaude. a koja ne molt'. Kada rodilja trt'ba tln izngje iz kUt"l' i U kt1l~U" iIi iz j(.rakogn ollogn~ koji zua. olanj.Illill i p\)k. izvadi ekHcr. oceslja i ogrebena. Isto je t'lko dobro. jer ona mora da otpati za grijehe tl. sprema vise. uredi.'ta &11 to znndl'.dne sobe U drugu iIi U Iuutvnk" kullinju" IH'ka st. P\l~lijl" nl'kll~ . milostinju. ~to (~e za dijctc trcbati. koje je vuk naklao. lleka SYt'le OI1U1\ k\\llt't~ln. pelene i drulto...\u Zl\ vrijcllll' dok Zl'lla ragjn~ ona IDucnije rodi i sto vise svijt. . a kad rodi. ijl~ ~l\Yrllh)ln. i lDl'tUt' U 1l\\Sultu llapulljl~nu YOdOlll.. tl'ze rngja.? .\ko il~ua tt~~O ragj~\" Il(\kn 'se rastrgnc tespih.. Isto tako dobro je. 1~\ to '''aljtl skoynti i male masiee. millutu. Za vrijcme rodiva i kad jo Al'IU\ rotlila" ul\kl\ j~ uz nju iIi oorelll U Qnoj sobi Inah. sprava za urcgjivanje vune.."a od tl'spiha biltl" p\l~lk djeteta. neka uzmc dovct krpica od devet udovica. pa ako se 8I"t:'tno sa djetetom n\stalle.jcHc:'ca prije tkati i'arsafe. da takova majka iIi ko drugi llagje makar i malo vune od bravceta. kadl\ ona r~ja.----------- --~-~------ -. tri n. rio jl~ k\\r. ni njoj niko u ku~u ulazi. da more i vjestice ne utuse djeteta. Ko zakasni nema mu fajde i za to valja tim poi'. poene OIl_a IUL dva. moze joj dati od srca evlada. lleka splete od Ilje uzicu poput pasit~a djetilljog i Ilrka tim dijete opase. da ko dogje u kuc. jer ako propusti i sarno jcdllu dckiku. 11(\ {'e koristiti. Ako se trefi.~na i h~zreti . Dzinoyi~ sejtani i vje~tiOt. Ill' sUlijl' ni~tt\ niti IU\ rodilj u~ niti IlR dijete. Od toga ekscra neka ko usred fioei skuje nekoJiko halki i te halke neka llosi uza se dok ue rodi.. Iza toga lleka nldilja ispij~ .. Kada jo VUllU tako uredila. jastukbosre. Kn<1a opazi. siromasuim komAijama. Ako zena nema djece. Tu vunu llcka lijepo opere. u kojima se nose mrtvllci.. brojalliea iIi ~islo.")~"tlu n~\llulljt'\llU Yl'C.". noka daie kroz dcvct mjescci sadaku. I oua se 01('t11(' u kakovu pt."atilnin~\ rui'ic. Kada llnUl oruti~ da joj se primicc vrijeme rodiva. a rado bi ih imala. un kOlll Sll Ulu.110 savijc i m('tlle pod glavu djeteta. a onda ua garga~ama. ne izlazi nikud iz ku~t\) u.lla..cti ~im se je dijete rodilo.·rem(\utl obru~ .. neb ih priAije djetetu na kapi(~u..lCIu iz tt' ll(\sulll'\. IJog je volik.. od toga neka sasije djetetu koiuljicu. Ako majci umiru djeca i ona ne moze da dijete othrani. kosuljice. lk'jl' S~ \)(1 mUSt'.jer kad IDaSa zveei. Olltl. da bude kao svila.. Koja moze. da takova tClla ode u Ilo'~i prcd dzamiju i da iz nosila. dn joj je rodivo blizo.~ nUlSOlll podbail8..

treba hazreti Fatinlinu rucicu darovati. koji imaju nabore oko ociju. obuce i uz mater postav!. a zove te podbradac. Dok zena ragja. navescu ipak kako i za sto oni to rade. ~rugi ide ispod brade. nego i sve dijelove glave. Cim je ebejka dijete okupala i obukla. Ako se je zena Ra djetetom sretno rastala. ako je ko kraj nje. Kad zena rodi. Osirn toga ima i u Kur'anu raznih poglavlja. zatiljku. okupa ga. odreze rou pupak. da se dijete sretno rodi i da na zivotu ostane. koje valja prouciti. da lakse rodi. dok ona ragja. Te obvoje stegnu vise puta tako. opazices na djetinjoj glavici crvene obruceve. naime celo. a daruje se tako. usnice. Jedan ide od cela te se veze na.. da moras siromasno dijete pozaliti.rijeti. oci. a dobro je. pak ce joj biti lakse. da dijete kad odraste ne bude imalo nabora oko ociju.- 111 - pije rodilja vodu iz te posude. onako ce raditi i mlada majka. velike kavgad. Koje dijete· ima visoko celo. to ce ona zena sretno roditi i ne ce um. nos. pa da se preko njega vode napije. jer muz onda s njom muke dijeli. stane mu glavu ravnati da bude ljepsa i pravilllija. da se rodiIja i iz gusta sita vode napije. a osobito prostiji svijet. uSi. rugaju rnu se i vele. Kako radi ebejka. Narod. Da glava djetinja sto pravilnije raste. spremnina svako . drzi da su ljudi. Najkasnje treba da svaka kuca irna mevludskog secera. sto krv nije mogla pravilno i uredno u glavu dotjecati i iz glave otjeeati. I taj se secer u vodi topi i daje zeni. gustim rnlijekom' iIi slinom za to. dobro je.. da celo u djeteta ne bude odvise veliko. Gelo rastiru ponajvise zejtinom. nego sa dva obvoja. da kaze boli svoje ebejki i drugima. tesko ce roditi. treba je povijati i to ne jednirn. Ali ne' sarno da oni nastoje da poljepsaju i dotjeraju glavu djetinju. Premda moramo da ovaj postupak iz zdravstvenib· razloga pozalimo i oS!ldimo. lsto tako nije grijesno. te se veze na na vrh glave. koja treba da pazi osobito na to.Ako se je zilje hazreti ~"atjmille rucice u vO. da mu je kG pojata. a zove se povezac. koJa hi vidjela I . prihvati ebejka dijete.zije. da kaze svome muzu muke svoje. a moze u porodu i umrijeti. a kada ih skinu. obrvice i bradu. da se pred zenom. Nasi muslimani ne vole visoka rela. zlatnom iIi srebrenom zicom. Osim toga vrlo je dobro.zlo. da joj se sve zilje ornota svilom. a ako se ne raspusti. .di raspustilo. koja tesko ragja otvori Kur'an. koji su nastali time.. Djcvojka.

Oci mogu biti bahtli. Stezu ih u povoje kao zlocince pa dijete izgleda kao mala mumija. vatu. jer ima svakojakih ociju. sto su ga prevarili i sto ce umrijeti. da mn ne bude predebeo i da ne dobije guse. jer sto su oci ltrupnije. onda tek zove koju drugu zenu. pa hoce da vide novorogjence~ ali im ebejka. ne bi se niposto za njega udala. mora paziti. vrlo BU znatiZeljne. skladan i za to stiscu i stanjivaju djeci nosice jer sirokoga nosa niko ne vali. Bradu potiskuju prema grIn. I njega valja stezati i dotjerivati. Narod Yoli. Ko je bahsuz ociju. da prste vuce od nosa prema sljepoocicama. Cim pane na jastuk iIi na zemlju. jasne i krupne. da dijete ne bude trbusasto i velika izjelica. moze ga odm~ i nehotiee ureci. a ako ona ne zna iIi ne ce da joj dogje za ebejku. zovu koju zenu od njezina iIi muzeva roda. da oci De budn Inutne i zmirave i da izagju zdrave. ko zene. <Jim lena rodi. zove ona svoju najbolju prijateljicu. Isto tako rade po nekim pravilima i sa djetinjim rucicama i nozicama. da je nos u djeteta pejikli. da ne ce umrijeti. Ako se j ~ zeDa udala daleko u tugji Bvijet. da koja zena odbije molbu rodilje da joj bude ebejka. Kad se dijete rodi. Deka sarno pogleda u dije~e. Ako ne zivi ni njezina ni njegova majka.senet iz ruke istrgnuli. dolaze joj komsinice i donose sto vruei kolaca iIi kajganu od jaja. ni ona blizu svoga roda.- 112- velike nabore u momka. osobito ako su starije i odlicnijega roda zabrani. da djetetu prsa ojacaju i da se krijepe. da ne bude kano sedlo izbocita. Ebejka je obicno mati rodilje iIi njezina nluZa. pismenu potvrdn. to su narodu milije. nesretnp. jer su mu meI~ci onaj. Usi stezu i glavi privijaju. da gledaju dijete. sretne. Isto tako tarn i vrat djetiuji. Kada dijete od njih senet primi. da ne budu velike. Ako ebejka ne moze da znatizeljnim zenama. pogje iz matere. da De budu velike i klempaste. cvrkne i zaplace. Isto tako skupljaju megju prstima uanica djetinje. da . pa mogu dijete ureei. To radi za to. Rijetko se kada dogodi. Ni sam Ijencina trbuh nema mira. pa nema ni on. Na prsa meeu djeci ham-pamuk. cvrkne i zaplace. premda to nju dosta truda i novaca stoji. Djjete naime ne ce da izagje iz matere. a mogu biti bahsuz. pa pomaze. to rijetko kada dozvoljava. Zene. a tare ih sa dva prsta tako. dok mu meleei ne dadu senef. Oci tare majka ponajvise kad djetctu sise daje.

joj uroci i druge· aveti djetetu ne naskode. nesan mimo beau. Ali premda je urok vrlo skodljiv. jer ako se je koja prevarila i zacudila.nje oni trgovac. da otvori dueall. Ako se je dostinja zaboravila. "Studen kamen pod glavu metali. neka ga pOVUCcl malo za nosie iIi neka ga se samo dotakne. sto zelie "Danas cc nam. ponajvise jelo i piee~ cevrme. kumaAi. ko~ulje. prisije po jedan dukat." Kad to c. Na to megjutim dobra paze i dostinje." kaze on. pa ako se je koja zacudila.. prijateljice. naudi. odmah ce reci: "Masalah!" da ga ne urece. pa ce se oprziti i umrijeti. da mu je zena govoriIa. Mlada majko. "Dusmani ti pod nogama bili. jcdan do dva arsina. nije pogibeljan ko ga sarno zna odbiti od djetinje besike. te da ne ce imati kada rucka spremiti. groblja. fini bez. nego od straha. odnijeti babinc zeni. oko besike i ne boj se uroka. "Kano gjogi cavli i potkove. "jOB jeilan doci u komsiluk. s lista vodu pili. sto skoro svaka majka kada dijete uspavljiva pj~va: "San u besu. pa nije te rijeci rekla. koju mn je ebejka dala. Drugi rou se odazove i upita.. vee je Ul'eCeno. "Travu pasli. Rodbina povrh toga skroji djetetu haljinice. sjeti se. laao rano u zorn neki trgovac u carsiju. safun. du. svileni burundzuci. "Rok u beBu. pa mu ne ce nista biti. To ona ne pjeva uvijek jer joj se pjevati hoec. 8 . reci ce je ebejka da sacuva dijetc. ne moze preko onoga krue-a." To je mrtvac dozivaG mrtvaca. pa da joj posalje dva. peskiri. da urok djetetu ne . a na kapicu. uzmi kredu. Koliko se nase muslimanke boje uroka. Iza nekoliko dana dolaze opet komsinice i prijateljice i nose babine. "U roci ti po gori hodiIi. vidi be po tom. Da bude JOB sjegurnija. groba: "Ja ehli ku~ur. da ce danas pariti. "Dallas ee jedna zena pariti haljine. pokraj dzamije i dzamijskog harema. "Tebi si~e nista ne udiIi. pa bio JOB tako velik. opisi njom svakoga jutra halku~ krug. zacuje glas iz mezar~. To su razni daroyi. secer i drugo kojesta." "Sto"?" rece drugi. urok mimo besu. Veliki je sevap iIi zaduibina kod Boga.113 se koja ne zacudi. koja je rodila. jer nikakav urok. Kad je prolazio.

nego ce odmah slatko zaspati iIi ce se barem prinliriti." "Za sto?" upita drugi. da je to bas njegova zena. pa ju je nahranila. koji je neko bacio. vee pogje kuei. da Ii je dijete ureceno iIi nije. da ga prvi put zadoji desnom sisom.~rijeme ostUllP kad rodilje. Kad bi podne. On pogje dalje." Sve to ~uje oni trgovac i ode kuci. neka si najprije dobro ruke opere. . "Ostenila se kuja u one zene. a osobito neka su joj prsti cisti. vise He vrijedi. ali pri tome neka mlada majka dobro pazi. bice Ijevoruko do svog vijeka. ua kojima iOla i najmanje tijesta. ali ga uhvati subha i strah. upita zenu: "Jesi li parila ?'" "Jesam. Kad dogje kuei. Ne ce nam ona zena doCi. metni ga djetetu pod glavu i dijete lIe ee vise ni kmeknuti. Ako je urcccIlo. ali ako flane na\zemlju. jer ce dijetc pozutjeti od roditeljskih poljubaca. jer se je ostenila. kupi dva somuna i posalje ih zeni. kako se mrtvaci dozivaju. Kad progje pokraj dzamije i dzamijskog haretna. koje joj je obicno UllUCC. Kada je dakle toliki sevap nahraniti kuju kad se osteni." odgovori ona." TJA gdje ti je somun?" "Eno jednoga u duseku. ni ni muz joj djeteta. pn se sIueajno ustavio na ra8ljama debla iIi na gram kakovc vocke. Onaj prvi rece: "Ja ehli kubur." Sad trgovac vidi. meci mu 810bodno ustavljak. "Pa jesi Ii rucala?" "NisaID. Ako ebejki nije Inoguce~ da ejjelo to . lsto tako treba mladu majku uputiti. a ako nije. 0 kojoj su mrtvaci govorili. UstavIjak je svaki kamen." re~e zen. kada dijete rodi? Kada se je dijete rodilo. da to mrtvaci De govore 0 njegovoj zeni.- 114- Bomuna iz earsije.i doeL Sedmc 0118. jer ako ga zadoji lijevom. Za to joj je Bog produljio umnra. valja mu uroke skidati. ne mogne on duruti. Kad je dosao u c. Kamen taj ne mora da bude velik.c majka dijete zadojiti. zivot. koliki je tek sevap odnijeti zeni babine. Ako si dakle nasao ustavljak. jer ako drzi dijete pri sisi prstima. Ima djecc koja placu i danju i noeu i nikako ih umiriti no mazes. i kada ga je ebejka okupala~ valja mn dati sise. "A za ~to nisi?" "Nisam imala kad. Sada yalja prije svega znati. opet euje. biee joj dijete kad odraste e~lavo. i sve joj grijehe oprostio. a drugi sanl kuji daIa.. Kada e. lza poroda ostanc ebejka do sedme noci kod novorogjellceta.arsiju. da previse ne ljubi. mora harem scdmc noe.

u mladu nedjeIju iIi u mIadi petak iz kuee. Ako to nije. Ako se ukucani ne mogu da sloze. bio to muskarac iIi zena. dok je jos bilo u utrobi materinoj. pa da je i crni ciganin. zove se musko Muho iii Muharem. dadu mu ime prema onomu danu iIi mjesecu. musIiman iIi krseanin. Narod vjeruje. ponio je makaze. koji drzi dijete na rukama. a mjeseca sabana. koji tuda prvi progje. to jest." Ako se na primjer dijete rodi u mjesecu ramazanu. Kada muslimani daju djetetu ime. vjencano i strizeno kumstvo. d. biee kum bolesnome djetetu.kose. Sada sprema roditelji veliku veeeru i pozovu najblize rogjake. Koje je ime napisano na ooom papiricu. ZOVDU Muslimani pozn~ju trostruko kumstvo: suennetsko. onako ce se dijete zvati i svi se moraju time zad·ovoIjiti. Na svaki dio napisa po jedno ime. Onaj. . a zensko Safija. da ce se dijete kada dobije kuma. Veli se: "Iznilo je dite ime nn sebi. Papire u fesu dobro promijeSa. ako mu otac iIi majka nijesu dali imena. kada do sunnetenja dogjemo. da izvuce jedan papiric. Osim toga daja ona Bvakomu u onoj kuci kakav dar. vee kako koja. obicno hodzu. musko Saban i t. rijesiti ~oIi. Ako se dijete rodi mjeseca muharema.- 115- noci donese ona tevsiju fine pite i vrucu pogacu. Mjeseca safera zove se musko Safo. mjeseca mevIuda zensko Meva. a zensko Muharema. da ce ozclraviti. Ako je dijete iza poroda slaho i krzljavo. Onaj uzme makaze i odreze djetetu . Dijete dobije ponajvise ime svoga oca iIi matere iIi koga u najbIizoj svojti. ne dobiva ODO kuma. Mi cerno ovdje govoriti sarno 0 strizenom kumstvu. kako ce se dijete zvati. Tuj oni veceraju. kada se je rodilo. pa ga razreze na cetrdeset iednakih dijelova.. a onda ga prikuci majci. zove se musko Ramo. Bodza UZlne makaze i komadic papira. da ce prije i lak~e umrijeti. a ouda Bve metne u fes. a poslije vecere nadiju djetetu ime. a unuku donese kat haljina u vrijednosti od 20 do 300 kruna. * . jer svi znamo. a zensko Ramiza. pa ko prvi tuda udari. iznese ga ko iz one kuee zorom prije sunca. sto je vjencano kumstvo. i ne moze ni da unlre ni da ozdravi.moze. pa ih dade onomu. koje mn vreko cela vise i tako je postao strizeni kum iIi kuma onoga' djeteta. iIi aka je za umiranje. kao sto je to kod nas u vjeri i u obieaju.' a 0 kumstvu kod sunnetenja govoricemo.

rno da ono dijete zove svoga kuma . cijeli kat haljina. a koja je zgodna i boscaluk. a ako je bogata. ali danas ima dosta sluCajev~l. da je kum iIi kuma onaj. dace rnu dvije d9 cctiri krune. I{oliko nasi muslimani cijene strizeno kumstvo.' sto se strizenoga kumstva tic€'. iIi kumo. To se megjutim dogagja sarno kod zdrave djece. pa rado uzimaju i muslirnane i krscanc za strizene kumov~. ~to ih je mati spremila i na dijete metnula.116 -Ali ne sarno bolesua. a i od sunnetskoga kumstva. Kumi dade obicno svilenu maramu. vidi se i po tom. Strizena kuma daje djetetu cevrmu il~ fin dade kosuljicu.. u kojima se grede krece. nego i svi ukucani onih kuea vele jedlli drugima: kume. kad bole~ne djece kum je uvijek onaj. koji prvi naigje. daruje sada kuma iIi kumu darovima. pa ne sa. sto se clanovi tih kuCa megjusobno ne mogu vjencati i sto se sm~­ traju rogjacima. a kumu svilenu kosulju. slobodoumniji od krscuna. a neki i po dukat. gace iIi maraIDu. prilijepi ih na sobnu gredu i pri tome govori: "KolikQ ove kose budu na gredi stale. a ako je bogat. toliko moje dite sve vise pameti imalo. nego i zdrava djeca dobivaju nekada strizenoga kuma iIi kumu. PosHje toga ispece kuma kolaea i salje ih svome kumcetu. ako se dogodi. a ono iodirektno zabranjuju. iIi kumu: kum<:'. Onaj. koji dijete drzi. koji prvi slucajno l~raj one kuee i bolesnoga djeteta progje.trizeni kum iIi kuma. Muslimani 8U. da uzmu sebi muslimana ili muslimallku za strizenoga kuma iIi kumu. Iza toga umota mati onoga djeteta ostrizene kose u vosak. ata ga se je ko<:l njega u tom Casu slucajno naslo. dn se neko dogovori 8 druginl. ako ne direktno. dok nije na~ vrsilo barem jednu godinu. kreci se i preko ko~ i preko onoga voska. Kum daje kumeetu 0110 sitnoga nOVell. kumo." U kucama. . pa mu prema dogovoru dijete iz kuee iznese. Strizeno kumstvo smatra sc u nekinl krajevima Bosne i Hercegovine veeim od vjencanoga. a onaj mu prvi ispred kuee progje i tako postane f. da musliman bude'musliJnann strizcni kum~ ne kriju se njihove zene i zenska celjad onih kuc:l pred njima.-. earapice iIi kapicu. ali onda ne iznose djeteta. ' U prijasnja vremena drz::\o se jc narod strogo na~ela. lsto takCi. docirn obc krscanske crkve svojim vjerllicima.

sirotinja*). pamuklieu. da lakse upane u oei. Kada dij"ete povale u besiku. anteriju iIi koparaneic. Ispod kucne strehe ni izIazi ni jedna. Iza ~oga pukriju 'dijete jorgancicem do ramena. Preko toga povije di. bijele i plav~ ~oje. Osim toga neka pazi jos i na to. jer ako je besika otvorena~ ~mrijece joj dijete. daruje ova i opet P *) \'idi sliku na slrani 22~ . Sasivena je od krpiea razne boje.. da BU mu i ruke i noge povijene. izvezena je Bvilom. njega i jaje. tako i kod nasih' muslimana vecim dijelom jednostavne i ~iske i nema bas velike razlike izmegju besike. povale ga u besiku. dok nije proslo cetrdeset dana. . kao jaje. lsto tako umrijece dijete i ond-a. ebejki i nosi njoj i svakom njezinom ukucanu kakav dar. za to. Kada je majka dijete obukla i povila. jete. spomenu ukucani glasno Boga i uee nekoja sura. sveze mu bijeli tulbent. poglavja. jer ce fiU iz usta smrditi. Bagatije leze cetrnaest. Mlada majka neka otsele dobro pazi. a velike gospogje i po eetrdeset dana i cijelo to vrijeme ne salaze sa duseka. a preko cijele besike prostru p~mucnu prostiraeu. Preko kapiee. Ta je kapica sasivena od krpiea zelene. a preko toga prostru obicno bijelu prostiraeu. da bi dijete bilo jako i zdravo. bilo u njoj dijete iIi ne bila. Cetrdeseti dan iza poroda umota mlada majka dijete u pelene.ana ceteresniea. obuce mn kosuljicu. daje' mu gurabiju. a. 1. Besike su kao kod svih Bosnjaka. da je besika.Ilada majka lezi obicno tJedam dana iza poroda. Kada rodiIja od ebejke odilazi. Sada ruCajn korl ebejke. tako. tako zv. crvene. ~aramir.ao kakav beg iIi bogatas i prosta fukara.u od beza. a mece kraj. uvijek pokrivena. da djetetu glavica pravilno raste. a na kosuIjieu jecermu. Na dno besike metnu nesto sijena iIi slame..- 117 Prvih sedam dana iza poroda lezi dijete uz majku. kao sto je 011. ·Dijete povaljuje u besiku. Siromasniji "pokrivaju besiku carsafom iIi kakovom lanenom iIi vunenom krpom. da djetetu dok jc 11 besiki'l ne mece pelena pod glavu. u kojoj se je odljulj. ide Dajprije svojoj. kolae i jeeermu.. iz kur' ana. Iza toga. Kada je dijete u b(\siku povali o . ako bude praznu besiku ljulala. da bude puno i okruglo. srebrom i zlatom. koji jak i zdrav insan" u rodu. da se tako dijete ne urec·e. metne mn kapien na glavu. a sedmi dan. da bi mu sretno bilo. kada je naime dobilo ime. pa pokraj usiju i ispod brade.

Da dijete sto prije zube dobije. *) Kosirielca je glavna vratna tUa. a osim toga bice mu jaki kao u konja i ne ce ga boljeti dok budu probijali. pa ce jesti kao vuk. upucuje ebejka mladl1 majku. daruje uku6ane. pa ce biti poslije pametno i uljudno. kuma sa. cim prvi suton na zemlju pane. pa ce dijete bozijim emerom. nego sarno place i vriati. Ima mnogo djece. dzanfera i rase. bice mirno i ne ce mnogo govoriti'. nit' umrijeti. ni gdje ga boli.- 118- svoga unuka. ne bi Ii mu lakse bilo. to jest jela. '. za tim je~erme. sabire pamet. Pa ako ie to odraslom covjeku tesko trpjeti. . namazi mu zlicicu (ovdje se razumijeva zeludac) bijelim Iukom. Rodilja daie u rod iIi komsiluk jemenije. kako je tek malom maksumu. koja puno pate i umiru. da ga mati nakadi posijama od koga mu drago braAna. Ako je dijete za vrijeme ceteresnice mirno i ne place puno. jer dok nauci govoriti. kolace i drugo kojesta. ne daj Boze. secera. na zivoj vatri. a oni daruju nju i D_VOrogjence. .Oko je najfiniji dio covjecijega tijela i za to je svaka bol laksa nego bol u oku. Ako dijete za dugo ne progovori. Ako dijete ne ce da 'jede. pomo6i~ ozdraviti." To mora uciniti u vecer. dobro je. jer ce mu se u oko utrunjiv~ti. tako majka svoje dijete od sihira brani. Ali ni sada mu ne valja dati riba niti ista ribava. a oni daju ~jetetu jaje. Iza toga ide mlada majka sa djetetom po rodbini i komsiluku i kuda dogje. jer im zubi ne mogu da niknu. dobro je da ga mati opase vucijim crijevom. Ako puno place. za tim saruna. Ako mu to slueajllo De pomogne. sarno ne od kukuruzova i neka pri tome re~ne: "Kako sesvijet hljeb~m hrani. da svaki dan u jutro i u vecer umlaci vodu na prohinu zrnju i da umiva tom vodom tjeme i kosiricicu*) djeteta pa ce . lijencina. Ako je malo dijete bolezljivo. koparane i je~erme. niti moze zivjeti.mu brzo porasti zubici kao u zeciea i posut ce mu se poput . prove. koje ne zna kazati ni sto ga boli. sto mu sarno saka dopane. u kojima ima ista od riba. kao da je. djetescu. pa je i nemirno bice ljut i velik govornik i nikomu ne ce u drustvu zapasti da od njega govori. za tim metni ta~ luk pod djetinju glavu. ali moze biti i velika delinja. vijek ga progje.

Dijete se najlakse ureee. Cim je sto manje. a ako malo i zaspi. Za to. da bi uroka sa djeteta nastalo. koja zna. kojoj urok ne maze llauditi. a moze bogme i djevojku isprositi i momka ozeniti. pa zagasi ognjeno. pa dijete gledaju i kada mati sa djetetom puno po komsiluku hoda. kad silne zene dolaze u kueu. Evo: "San Ali (iIi kako je vee djetetu ime) u glavu. treba' mu odmah bajati. jer za tri dana ozivi urok u djetetu. jedno oko ognjeno. ali najIakse malo dijete. Bajati se moze na vi§e nacina. a osobito ako je sevepli. a najgore. zna se. neka poene djetetu bajati i prije plaea. Ureceno dijete lize mati uz nos pa preko eela sve do kosa. Ako uroci nijesu veliki. a ne ee ni da sise materine sasne. mogu se razlizati. popostaje maIko.. da je ureceno. koja zna dobro bajati i stravu salijevati. da ga ne ureces. sretne. svijetu. kako rekosmo. dolaze od ociju. niti ·jede. n:tati lijecila." To se tri puta izgovori i Bvaki put lizne tri puta' djetetu preko ociju. aveti i sablasti. urok plaCe na stranu. lakse se moze ureci. a nije grijebota reci. a osobit(). cim Be mati ~a djetetom kuei vrati iIi kada se zene od nje raspu. ruke. iIi "Ne bilo ti ureeeno". jer u to vrijeme lijetaju po zraku vjestice. da mlada majka sa djetetom poslije akSama iz knee izlazi. Sve sto je na zemlji." Koja lena ne zna sarna bajati. drugo oko vodeno. mora i vjestica.- 119- Cim se dijete rodi. ·uroeica odrice. ako se je rasplakalo. Ureeeno dijete place i vristi. Za to kad vidis malo dijete. Kada dijete ne ee da na vrijerrlc zaspe. a onda govori: "Mati rodila. sve se u snu breca i preda. Zena. uriee. neka zovne drugu. U uroka dva oka. Dok mati dijete lite. Sto urok·. a to bi svaka mati trebala da zna. pa bi mogo dijete rastrgnuti. Uroci. sto se rasplace. pa hoce da crkne od plaea. TIi: . dok ga na jedan put sami vrisak stane. mnogo vrijedi jer ona moze mnogoga Bozijim emerom od uroka iIi strave kurtarisati. pa bi mogle lasno djetetu sto naskoditi. Ako je dijete ureceno. pa dok ne odraste. Osobito je pogibeljno. reci: "Masallah". mogu zle oei ureei i nema stvari na dunjaluku. strave. San u besiku" urok pod beSiku. Rashod'te se uroci kao list po gori. niti spava. kao pjena po vodi kao zlato po gospodi. da je pola svijeta od uroka poumrlo. zraene vile. puce ODO vodeno. Od uroka umiru ne sarno djeca. ograma. treba da ga osobito cuvas od uroka. nego i veliki ljudi. sihira.

Nit' ja idem. nit' se je hatinom podbocio. da nacini zapis iIi da prouci iz knjiga. Za tim umo~i u onu vodu tri puta po tri prsta desne ruke'i svaki put ih turi djctetuu usta. tri ziva ugljena i ugasi -ih yodom iz ustiju. od osaro sedanl. Ouaj ugljen umota sada u komadic papira i metne ga djetetu pod glavu. Ovo treba da uradis osobito onda. ni u gavrana roga.- 1." Neki rade i ovako: Cim se smrkne. svjeze vode. stane djetetu vise glave i makne besiku Ra onoga mje3ta.. ako od onoga. Nit' vuk sidi na prtini. pa ce uroka nestati. Kraj djetinje ~lave stayi upaljenu svijec.se prve veceri. od pet cetiri. ako ne znas. di ovea ne bleci.onome svjetlu. od dva jedan. Ako znas. di hore ne piva. da se urok ne povrati. u moje ditc muk. di masa ne zveci. neg' joj saljem moga sina (kceri) plac." Postupak kao gore. mesom se zalozio. niti dite saljem. Onaj jedan ode u visoke visine. od sedam sest. od sest pet. Iza toga povali dije1e na Iegja i metne ga na desno koljeno. gledaj na kojoj ces strani najprije svjetlo ugledati. upali mati onoga djetet(~.20- "Vuk sidi na prtini. koje je urcceno. Aliji uroka. prva u komsiluku svijecu. koji je dijetc ur~kao. donese kogod u ustima iz vrela ili potoka. radi ona to kroz tri veceri uzasepce. di koza ne dreci." Ako to ne pomogne. sad tamo neka je. makar i iz bunara. nad kojim je bila djetjnj~ glava. zovni hodzu. ni u tice mlika. batinom se podbocio. od jedan ni jcdan. IIi: "U mog Alije devet uroka. di kuja ne laje. od tri d va." I to se' tri puta izgovori i pri tOln se tri puta pubne djetetu niz lice. ni na. Ako dijete i poslije trece veceri ne ozdravi. ad cetiri tri. Isto tako kutarisat ces dijete od uroka i ovako: Gim se smrkne. Gim ugledas svjetlo. na komu je bila. Iza toga metne . lako ces ga izlijeciti. da lizne one vode.ria ono mjesto. 11i u dlaki supa. di koka ne kakoce. nit' mesom zalozio. Od devet osam. uzmi dijete na ruke i mahni ga 'prema .u i svaki put veli: "U ovu svicu huk. ko ga je urekao. zu- . ko ti je dijete urekao. nit' iroa uroka na Aliji. ni u kamenu moz'ga." Ako c1jetetu ne bude lak. u niske nizine. IIi: "Ni na moru mosta. pa reei: "Mene vila na svadbu zove.

U vodu metnula je vee prije nozice. a osobito. napunjenu svjezom vodom~ koju je kogod ravno s vrela. . Tu sol baci u vodu pa ce uroka ko po vodi nestati. Kada. Ako je velika. iza toga na zlicici i napokon na zili kucuvici. unese mati bolesno dijete u kuhinju iIi mutvak. a onda na desnoj nazi i lijevoj ruci. bunara donio. jer dokle se cuje zveka mase i masica. ni vjestice nauditi. istes malo soli. onda na tjemenu na vrh glave. treba djetetu JOB tri puta stravu' saliti. Ako strava.- 121namazi njom dijete po celu. Kada dijete dobije stravu. od cega se je nijete uplasilo. One imaju nekakvu kuku. JOB vise mogu djetetu nauditi mor~ i vjestice. odnese je u kuhinju. devet planina i devet crnih stina. pa onda na more i morske dubine. ne treba vise strave salije-vati. Stravu znadu salijevati sarno rijetke zene. bude taj glas jak. a salijeva se ovako: Nena uzmc puscano zrno. ako je vee dugo na djetetu. Kada se je zrno rastopilo. pokrivac za konje od struujice. Ako strava nije velika. Isto tako sakuj maAice i prisi ih djetetu na kapicu. bud~ slab. Ona zena uzme sada tavu sa rastopljenim olovom i lijeva nad djetinjonl glavom. koje je iz puske izletjelo. devet cubana. povali ga na legja i pokrije kakvom crvenom krpom." Sada uzme tavu. ni na dlanu zlata. za tim na zatiljku megju plecima. koja zna stravu salijevati. dobilo je stravu. dijetc puseanim zrnom na svima tima mjestirna dotaknula i stravensku bogomolju proucila.Kada. ni na ditetu strave ni uroka. nije velika. valja mu 'stravu saliti i pri tome stravensku "bogomolju" prouciti. ni na gavranu biljega. Ako se dijete uplasi. koju turedjetetu u sisice~ te iz njega sisu krv i taka ga utuse. a naj- . 'ni vjestice. a pokri ga mutapom. a ako je velika. devet pt)lja. najprije na desnoj ruci i lijevoj nozi. salje ona stravu na devet mlina. naz i kasiku. Najposlije metni pod dijete u besiku otvoren noz i glavicu bijeloga luka. cvrkne i dobije lik onoga. metne nad vatru i rastopi u njoj ono zrno. pa onim zrnom dotakno dijete najprije na celu. dotle se ne mogu prikuciti ni more. pa mu ne ce ni more. Iza toga veli ona: "Ni na morn mosta. rastopljeno olovo kapne u vodu. Za to namazi djetetu sise bijelim Iukom. zlicicom i nad nogama olovnu rastopinu u posudu. je zena. potoka iIi. pa u nOCI lza sna drekne. iIi ako se i u danu plasi.

a napokon zlicieu tako. ali mi je ona nena~ koja mi je ovo kazivala. uzme najprije noziee i reze njima vodu u posudiei u raskrsce.. pa ga vuce djetetu tri puta oko glave. jer more biti da je sihir. a bogme i umrijeti. nego i odraslirn ljudima. To isto ucini i s nozem i sa kaAikom. da ne bi vise mogla strave salijevati. valja ti osobito paziti na red . ne htjede reci. Ograma moze naskoditi ne sarno maloj djeei. Dok ona to radi.a i t. Vrlo sam zelio da saznam i zabiljezim i stravensku formulu. Ograma. lsto tako. jer od toga strav& bjezi. Sto je vode u posudiei ostalo. d. more i vjestiee te straY&. za tim na necistu vodu i razoa vlazna mjesta. spremi mati na sjegurno mjesto i daje je kroz tri jutra djetetu. onda na paucinu. da nokte vuce rd zliciee prema trbuhu i Dogama. najprije na desnoj ruei i lijevoj nozi. da je sihir iIi da je ko njim stravu salijevao. orahovo drvo. da se to uciui u tri pazarna dana. ljupine od j~jet. Da reknemo koju i 0 ogrami. gdje je i pocela. Noziee. neprestano uci stravensku "bogomolju". pomahnitati. Pocinje na celu megju ocima. a onda na lijevoj ruei i desnoj nozi. a nena baei u vodu tri ziva ugljena. posudieu. Da noeu pregjes sarno preko koga od tih predmeta. olovo i ugljenje i sve to baei kudagod na raskrsce. Ograjisati moZe se na viAe stvari ali najviAe na nokte. pa mozes ograjisati. ne uzimaj ga. ne uzimaj nikakve stvari. Kao sto su djeei skodljivi uroei. Kada je ona nena stravu saliIa. kuda najvise svijeta prolazi.- 122 - bolje je. a onda po ocima. da se strava ne povrati. Kada je mati i trecega jutra dala djetetu da ispije i ostatak one vode. ako je llagjes na raspucu. lsto tako opere mn zilu kucavieu. da se strava po narodu rastepe. isto je tako pogibeljna i ograma. je kada ko ograjiAe. lza toga uzme onaj novae. lza toga umoci u onu vodu nokte desne ruke i umije njima dijete najprije po obrazima. velec. noz i kasiku metne ona nena na vrata. to jest kacla na sto nagazi. uzme nena kakav novae. lza toga skine mati 8 djeteta onu crvenu krpu. Da se toga ocuvas. lata ova nena rekla mi je jos i ovo: "Ako gdje na raspucu nagjes novae. lahko bi mogao ograjisati. pa bi mogo oboljeti. a onda ga vuce DR desnu stranu dok ne dogje do onoga mjesta. lako moze biti. . kada se je vee 8vijet poceo razilaziti. odunluk ili drvoeijep. da je na gladno sree pije.

. da ce oni. jer ees sejtana razjariti. Ako si ipak kojom nesrecom ograjisao. ali ako ti cini stetu. i tako nastaje grom. ono je sejtanski medzlis. Ako moraS macku noeu prihvatiti. pa bi lasno u kucu udariti mogao. Bogu 8~ moliti." Ovdje moram napomenuti. Sasvim erna macka. <Jim oni pocnu ihadet ciniti. jer se gjavo rado i u lupinu od jajeta sa~riva. Kada grmi. da pazis ito radis. koji nose nokte ko orlove pandze. pa ne ces ograjisati. pazi da se ne prevaris. zovni koga ueena hodzu.mole se meleci Bogu. Kad odrezes nokte. . vikni joj "zue!" pak ti ne moze naskoditi. pazi da ne· zaspes. najbolje je da je pustis. ako hladujes pod orahom. Kada naime grmi. da takovu Iupinu pred 8ohom nogama turas. a vele. jer hi mogao lasno ograjisati i ko pod orahom ograjise. Da ih otjeraju. po. puste meleei strijelu. da joj ne reknes "pis!". zavij ih u komadie eageta. a vjetar meni kad mi zatrebaju. pak ih turi u kakav zid iIi ih baei u vatru iIi u vodu. osohito pak ne valja.- 123- i cistocu u kuei i oko kuee. takogjer je covjeku pogibeljna. jer ces ograjisati. Kada si to ucinio. pa se ne boj. na kojoj ne ima ni najmanje hijelog iIi sivog biljega. pa da je i sejtan u njoj. jer se u to doha sejtani najragje u macke sakrivaju. skupAtina. tjeraj macke iz sobe. jer je u njoj sigurno sejtan. neka ne trazi dermana. prihvati je lijevom. da ne stanes na lupinu od jajeta. stanu se s~jtani meleeima rugati. lsto tako pazi dobro. papira. pa je moras otjerati.ne vjeruj ni jednoj. jer su sve ko i sejtan lukave. Za to. da ti iz knjiga prouci. Ali ne sarno da moras paziti na erne macke . a niposto desnom rukom..za to je najbolje. lijeka. da jn ne udaris dva puta uzamance.. a osobito kuda Doeu hodas. Osim toga pazi osobito na to. da naAi muslimani ne trpe velikih nokata. jer mu pomoci nema. da ide kuda hoce i da joj nista ne reces. Ako vidis nocu 'crnu macku. Ogramu je vrIo tesko izlijeciti. reci: "Ja dajem vjetru nokte. pak ces ozdraviti. Orahovo drvece je najmilija sastajaliste sejtana. za nje i na strasnom sudu odgovarati.

Za otomanske viade i ndok je holji vakat bio. Djeca odlicnijih i hogatijih roditelja dohivaju pojase satkane od svilenih i poIusviIenih vlakanaca. onako se odijeva mladic. gace i caksire. Traboloz za djecaka od dvije do pet godina vrijedi cetiri do sest. dvadeset pa i trideset kruna.odijeva djeeak od dvije do pet godina. Kada sn ga ovako obukli." vezli su i Muska i zenska odijela srebrnom i zlatnom zicom.II. Muska odijela vezu pamucnim. Na nogama nose jemenije iIi firale. Kada bude muskorn djetetu dvije godine. te BU skoro uvijek crveno iIi zeleno obojeni~ Takav se pojas zove krmez. DJETI)\JSTVO. a za odrasla muskarca deset. dobije fesic. U proljece i jesen koparan i fermencic. a sarno nekoja djeca cipele. docim muzevi i . Bezi. opasu ga pojasom. Na e"ornje tijelo oblace djetetu kosulju. svilenim iIi polusvilenim gajtanima. a zimi koparan. ljeti jecermu i Iaki koparan. a na kOBulju. a odIikuju se vrlo lijepim bojama.starci vole. Ti se pojasi zovn trabolozi. dzemadan i zimski gunj. Caksire su od cobe iIi atla~a iIi dimijaluka. Danas vezu srehrom i zlatom samo zenske haljine. Ti BU pojasi dugi tri do cetiri arsina. Kako se . a prave ih od vune iIi od pamuka. mn! i starac. age i neki imucniji trgovci nose zimi osim zimskoga . da BU im odijela malo prostranija. sarno sto je odijelo za dijete i mladica uz tijelo. a vrijedi 40 belera do jedne krune.

Fesiee kite cvijecem. polusvile i svile.rebrnom zicom. Bogatije i odlicnije rnuslimanke nose mjesto traboloza kolane. ali je to danas vee sasvim prestalo. !{oparatre i jcleke prave od atlasa. svile i polusvile. onako se odijevaju i djevojke. te su vrlo skupi. do~im ih bogatiie oko dzepova i na gleznjima izvezu . Pod kosuljom nose gace. Kao sto muska. sarno sto se muskarci 'pa§u njima i dva i tri puta. Dimije kroje od basme. a vrijedi sto do dvjesta kruna. A njegove haljine kakve su?! Valjaju mu carskog Carigrada. nego Ii muski. Zenska djeca dobivaju fesic. Takav se kaput zove se curak. a vrijedile su i po koju stotinu dukata. tako se i zenska djeca i djevojke paSu svilenim iIi vunenim pojasevima. dok . Dolarne su prestale danas i u turskoj carevini. Isto tako nose one i traboloze. kadife." Dolame su bile vrlo skupe. a na po se dolame. Dimije su u siromasnije djece i djevojaka jednostavne i bez svakoga nakita. jer su bile izvezene srebrom i zIatom. a kopce se kukama. tozluke i biogradske gunjeve. a imucnija sa zlatnom iIi svilenom kitom. nalune. To su vrlo fini kozni pojasi. docim se zellska opase sarno jedanput. koje kao i gace nad kukovima i na gleznjima vezu. a krajeve pusti da joj preko koljena vise. Bogatije muslimanke nose osim toga fermene. koji im sezu jedva do kukova. Kako se odijevaju zenska djeca. Jeleci su kraj rubova opsiveni zlatnim iIi srebrnim siritom u sirinn od jednoga do dva centimetra. U prijasnja vremena nosili BU i druga odijeIa. Na kosuIje oblace koparane i jeleke. Siromasnija zenska djeca i djevojke nose na Dogama nannIe iIi kako ih one zovu. Zenski su pojasi nesto tanji i kraci. koje im ispod kosulje vire. obla~e preko kosulje dimije. Na tijelo im oblase kosuljice od beza. laIama~ biserom i dukatima. koje im do glezanja sezu. siromasnija bez kite. Sarno neki te neki begovi cuvaju i danas dolarne za uspomenu na stara "bolja vremena.- 126- gunja duge iIi kratke zimske kapute postavljene Iisi~ijim krznom. Imucnije Dose kozne iIi svilene cipele. izvezeni srebrom i zIatom. iIi ako ne nose gaca. koji su sasvijem i sprijeda i straga izvezeni zlatnom iIi t. a nosi ih JOB jedino sultanova tjelesna straza.srebrnom i zlatnom zicom.

lsto tako kite se i zene i djevojke. Nase se muslimanke' rado kite. a pod vrat struke od bisera i dukata. jedva do pred neko osamdeset do sto godina. Struke na bogatoj muslimanskoj zeni iIi djevojci vrijede vise puta po vise stotina kruna. a na po se oko Banjaluke. Koliko nakita moze da na sebi nosi zena iIi djevojka. Opasa se pasom trabolozom.- 127- se ne udadu. Pod ko~ulju pulli ciftijane. A na dibu vezen~ fermana. naruk'Vice. Evo kako narodna pjesma opisuje odijevanje djevojke: Oblacila burundzuk kosuIju. Danas to vise ne nose. Na grIu joj gjerdan izbrojio. nosila su odlicnij&. a na srmu objese dukate. ali 0 tomu na drugome mjestu. Na rukama nose belenzuke. kada se njom hoee da oznaci. sarno sto je nakit u zena i djevojaka mnogo skuplji. u narodu odrzaIa. "Nij6 sumbul ni suvise mavi. nego u djece. "Vee su rneni moje drftge mani "Di ja nosim finofes na glavi. Na usi kopce mengjuse od snne. takogjer od srme iIi srcbra. Udate se zene odijevaju nesto drukcije. Na fesiee meeu im kakav evijet. a kite i avoju zcnsku djeeu vee sa dvije iIi tri godine. IIi: Kako ju je za malo gledao. svileno odijelo. U prijasnja vremena. zenska djeea i djevojke dibu. kako je neko osobito lijepo odjeven. . slikovito nam opisuju narodne haremske pjesme: "Sumbul mavi u zelenoj travi. "lspod fesa ceterest dukata. Na kosuIju telli morsku dibu. koje je hilo izvezeno srebrom i zlatom. I Da ruku zIatnc prstenove. Pet stotina diza nabrojio. I pod njima stotinu dukata. "A na celu dukat fundukliju. Trideset j e zlatnih nabrojio. lale pa i dukat. srebra iIi zIata. ali se je rijec u nekim krajevima.

. jecerma 1 gunj postavljen krznom.. a na nogama su mu debele carape i "kajlSll" opanci. pojas trnboloz. Na njemu se vide cakSire. ( l Diambas trgovflC konjima.1 128- . . Vile 0 odtjelima vidi na slici: Bacao je kamena s ramena.

koja se u lledjelju ceslja. a donose je ponajvise hadzije iz Meke. Prisle su joj struke priko pasa. a najkasnje odostraga. Muslimanska zena cesIja i sebe i svoju djeeu obicno u ponedjeIjak i cetvrtak. Odijela. a kad se uda. nokte i dlanove. tomu ee se taj dan sigurno nesta neugodna dogoditi. boje je rastokom iIi jasikovom korom i za kratko vrijeme bude kosa vrIo lijepe erne ·boje. mazu ih petrolejem. (la ih mogu uplesti. jer ce zeni. pa BU i oni ervenkaste boje. Jedne usi. 6 I r· . onda s jedne i s druge strane glave. Zen~ka odijela BU jos rnnogo skuplja radi nakita i vezenja srebrnom i zIatnom zieom. cim je dijete ponesto ojacalo i kose rou porasle. docim tina odijela' vrijede tri do cetiri stotine kruna. Jedan vrat. Zenskom djetetu kniju kosu dok so ne uda. Kna dolazi u trgovinu kao zelenkast prasak. Medine iIi iz Carigrada.- 129- IIi: Jedna glava. Maloj djeci pocnu kose plesti najprije nad celom. cetvere m. Koji cuva vrata i podvoljka. iIi bojom. hdan joj je od drobna bisera. Hoee Ii sada. Tako ~a primjer. sto ih nose nasi muslimani. da svojoj muskoj. i knom. bojadisu. da bolje rastu. Zenskoj djeei ne sarno da boje kosc1 nego im kniju. U muslimana je obicaj. Isto se tako ne valja ni u nedjeIju eesljati. sto ju takodjer don'ose iz Carigrada. cim su im toliko narasIc. Kada su djeei kose toliko narasIe. A tri su joj od zuti dukata. da moze cesalj u ~je. da dobiju crvenkastu boju. kada se vraeaju sa Oabe.engjuse. sto je sami prave od sacikove i jasikovc kore. muz umrijeti. a jos vise zenskoj djeei bojadisu kose. a sarno nakit na fesu i usima vrijedi preko stotinu dukata. da irn djeea dobiju Iijepu ernu kosu. ko se cesIja u utorak. U ostale dane ne valja se cesljati. vrlo su skupa. Ima bogatih begovskih gospogja. cetvero ogiavIje. pocnu ih cesljati. Zenskoj djeci pletu kose u pleteniee. ali BU za to vrlo jaka i trajna. mazu je rastokorn. Vee u prvoj godini. a cetiri gjerdana. cija odijela sa nakitima stoje cetiri do sest hiIjada ~runa. Najprostije gragjansko odijelo stoji trideset do cetrdeset.

da budu pravi muslimani i muslimanke. da naime znaju glavne istine Bvoje vjere i da se znaju Bogu moliti. kad ces ti. osobito bujnu kosu. naraVIlO je~ da se i sarno veseli danu. obir. narucio. fino ukaIufljen fesic. Berber. kada c. gros~ iIi kruna megju siromake. hatmu prouciti~ pa oa Majka veselje cini?" Dok to govori ljubi dijete.130 i djevojke ne pletu kosa Dad celom. a od djeteta i gurabiju. Kada djetetu bude cetiri do pet godina. nego sarno sa strano i straga i prave ~etiri do jedanaest pletenica. da se roditeIji toliko vesele danu.c ono u nlejtef i kad opazi. u kojima djeca uce toliko vjeronauke. kada ce u skolu. da ga sto ljepse opreme i obuku. osisaju ga prvi put i to uvijek u cetvrtak iIi n mladu nedjelju. dvanaes' majcini dusa i zenica. koliko im j~ nuzno. Kad bude muAkom djetetu ~etiri godine. dok ni ne misli u mejtef. mekane cipele od crvene iIi zute jarecc kozc. pletc i do sedamnaest pletenica. slatki kolac. vagnu je. Nekoji ne sisaju Muske djeee Bve do sedme iIi devete godine. papir. *) Pravilno lnekjteh. Majka ga grli i ljubi i ljubeci ga tepa rou: "Dvanaes' majcini srea i dzigeriea. Dok je sincic jos sasvim mIad. a jos vece sica za IDejtef. Prije neg-o ce Inusko dijete u mejtef. da im niz ramena vise. koji je dijete prvi put osisao. na dar. pa sam i ja taj izraz zadrlno. a nR glavu mu metnuo nov. Mu~koj djeci ceAljaju kose unatrag. da bude sto opremniji kad u skolu pogje. ali sto vise mjesto u kuci. pa koliko je drama teska.no od plavc iIi sive cohee OSiffi toga smalajisao. Veliko je veselje inlati kcerku. knjige. dobije ono od oca ~vc nove haljine. i zadiju ih Z3 kUClli rogalj iIi na koje drugo. razdijeIe toIiko nov~iCa. a Majka mu nacini finu kesicu za musaf~. ali se obicno kaze meitef. kad ce joj sincic nauke u mejtefu svrsiti i hatmu prouciti. Kada su mu kosu odrezali. rou je sretni haho i nove firalice. dobije osim svoje obicne place posebnu nagradu. kako sc oni brinu. Koja djevojka imn. salju ga u mejtef*). radostan bio svojoj majei. Djevoj~ice j . Te kose umotaju u krpu iIi Cage. Mekjtebi iIi mejtefi su vjerske osnovne skoIe. Kad dijete vidi. dize ga 11a rukama u vis i spusta u krilo od majcinc ljubavi i pomisli na onaj srctni cas.

dnso moja. kako vee i jest staro celjade mekana srca. Ona to radi za to. koje su se kod nje u to ime okupile i govore: "E da Bog da. izmiIa i iscesljala. a prj tome i izljubiti. doniti. poglavje iz kur'ana. svoje unuce. cestitaju joj. "jo§ pavati. narovano lice. Na Oabu te nena opremalu. ne sarno domaci ukucani. pa sve pita: "A koliko eu noei. visi ~uslirnanski svecenik. poljubi u celo i u obraze. draga neno. Kada je nena dijete do avlinskih vrata * . majka ee ti kolac skuhati i meda ti u sahandziku. ja muftija. da se. i da ce mu mejtef omiliti. neka ti je slagje uciti. zenska glavo. -vide i da njirne svak razi~ zadovoljan. Da ee majka svoje dijetc rado blagosloviti. Da Bog da." Kada je majka dijete lijepo obukla. da nauci. nego i seizi. baka. prati ju sva kucna celjad. sto se "prid dusn mrtvima uci". od dragosti na krke.sto hodz:l bude govorio.. profesor. uoci svakoga petka i ponedjeljka prouci.. hajirli mi bio! U medresu mi iso. bude. sa srecom. blagoslov. pa da se ne uskajete ni vi. da joj jasin. dar. prvi put u Inejtef. ni on. na legja. majka ga mije i ceslja koliko sarno moze ljepse. Kada se je dijete probudilo i ustalo. sluge za konje i goveda. izmoli. skine ga. a onda mu rekne po prilici ovu hajr dovu: "Bajde sine u sto dobrih casa. kada ee dijete u mejtef. prime i tako ga do avlinskih vrata iznese..mubareeleisu. pa kad se vratis iz mejtefs. izide. ucenjak. zaplace. komsinice i rodi~e. sada ees B hajrom.kada Ge prvi puta u ·mejtef poci. polazi ono u skolu. hizmecari i hizrnecarice. pa da bude. kurni sluge i sluskinje.' dici. Kad oBvane jutro onoga dana. dok pogjem u skolu?" . i sprema hodzi bajramluka. da ce joj unuk bolje uciti i lakse pamtiti. Kada ga je tako do avlinskih vrata donijela.- 131- Dijete ·kao dijete.!" Dok to govori. prijateljice. ako Bog da! I veliki alim posto. Dok stara nena unuce na krke do avlinskih vrata nosi i dok mu hajr dovu poteze. Ima kr~jeva u Bosni i Hercegovini~ gdje stara nena. ljubi . ako je ziva.i da hajr dovu. zeli. ali prjje valja da majku u ruku poljubi . "dite ne stidi. ja muderis. pa da od njega i zivi i mrtvi fajdu. da rou hairli bude. a suze joj curkom cure niz sta-raeko. bakrenoj posu.majka ranee svoje. razumije se sarno po sebi. pa mu govori: "Ustani. zamoli. pa kad ona umre. da veliki alim. . jer vjeruje. korist. Dok majka djetetu' hajr dovu daje.

-

132 -

I

donijela i kad rou je hajr dovu potegIa, uzme ga otac za ruku i odvede u dzamiju, da se Bogu pomole, a onda ce istom u mejtef. Kada je otac sa djetetom u mejtef dosao, najprije ce hodzu darivati. Neki dade pletu, stara cvancika, neki dvije~ a neki i vise, .kako vee ko moze. Kada dijete dogje u mejtef, dobije kaIfu, to jest monitora iIi boIje instruktora, koji ee ga poducavati i snjim, sto hodza kazuje, ponavIjati i ucvrscivati, a za to treba i kalfi DeSta bajramluka dati. To daje otac. Osim toga nosi dijete i od materine stralle hodzi gurabiju, jedna vrst kolaca, pa cevrmu, vrlo tanku, zlatom; srebrom iIi svilom izvezenu bijelu maramu, a neki dapace i boscaIuk, naime kosuIju; gaee i eevrmu, ne bi Ii hodza boIje oko djeteta dikatio, nastojao, jer· se naSi muslimani drze staroga llRceIa: "Ko boIje ,maze, taj brze vozi", a i stare su nene jos u onaj dobri zeman, vrijeme, kazale: "Ako hoces da dite nauci, treba otac da podupre 'kesom, a mati casom", duboka bakrena posuda, u kojoj se peku kolaci, dakle jalom, kolacima. Bogati ljudi daju hodzi osim svega toga i po dukat, a majka djetinja salje, mn svila, pa slatkarij~ i boscaluk od velika vrijednosti, jer je u njemu svilaca k08ulj~l, a gaee od sajaluka, ,vrIo finog domaceg platna. Ovakav nacin darivanja ne nalazimo megjutim sarno kod musli mana, nego i kod krscana, sarno sto oni ne daju uciteljima ono1iko darova kao rnuslimani. Do pred neko trideset, cetrdeset godina vladao je taj obicaj i u drugirn zemljama, a na po ~e u susjednoj nam Hrvatskoj i 81avoniji. Taj obieaj vIada ondje mjestimice jos i danas, a osobito u Slavoniji u onim krajevima, gdje je narod imucniji, i gdje zive sanli domaei seljaci, naime starosjedioci, ~dje jos nema doseljenih Ceh~l, Nijemaca, Madzara i Ijudi drugih narodnosti. U cijeloj Hrvatskoj i Slavoniji rijetko hi kada, jos i za moga djetinstva, koji otac svoje llijete u skolu doveo, a da ne bi pri tome ucitelju "jabuku" iIi ~,milostu" donio. Te "jabuke" iIi "miloste" bile su nekada, a osobito ako je dijete bilo iz bogate zadruzne kuee, vrlo velike, te hi ucitelji u ime "jabuke" iIi "miloste" doblvali suha mesa, pilice, kokosi, purane, janjce, zito i drugo kojesta, a u vinorodnim predjelillla osim svega toga i po akov vina. Te "jabuke" iIi "miloste" davali su roditelji iz vise uzroka, a ponajvise za to~ "da sibe budu lakse" i da ucitelj - i preko

j I I

I
~

I

I I

-

133-

i

i

!

zakona - dozvoli djetetu, da za skolsko vrijeme ostane na dan, dv8. kod kuee, da pripazi na sitniju djeeu, da pomogne pri ktlkovom poljskom poslu, iIi da zamijeni cobana, volara, konjara iIi svinjara i da mjesto njega potjera marvu na pUu. Ovakove darove davali su roditelji uciteljima ne sarno kada bi dijete u skolu doveli, nego i pred sve vece blagdane, a osim toga svaki put, kada hi dijete kod k uce zatrebali. Danas, kada su batine dokinute i kada se strogo pazi, 'da roditelji avoju djeeu uredno u skole salju, te BU "jabuke" mnogo rjegje, a naravno je, da ce doskora sasvim prestati. Kada dijete dogje hodzi, poljubi ga u ruku i daje mu ono, sto rou je mati poslala. Hodza ce svako, a osobito bogatije dijete, lijepo docekati, pak primajue dar iz njegovih ruku, gladi ga rukom po glavi· i obrazcicima i pri tome gledajuc u oca govori: "MaAallah! Maaallah! Je Ii ovo tvoj' sincic Alaga? Gle, gle, koliki je narasao!" Iza toga pita hodza novoga ucenika, kako mn je iine, koliko mu je godina i t. d. i dade mu novu elif-ba sufaru, poeetnicu, ako ju dijete nije od kuee donijelo. Jedva je hodza sufaru djetetu dao, stane ga jos pfed oeem uciti, da se biva vidi, kako ce dijete anlajisati, razumijevati. Dok hodza dijete uci, dijete obicno. anti iIi kima glavom u znak da shvaea, a hodza ee onda, da oea razveseli: "Znam js, da si ti sve anlajisao, jer se vidi na tebi, da si bas racavetli, razuman, ko i otac sto ti je, i obe amidze, strieevi. Iza toga iZ:l.bere starijega i boljega gjaka, koji ee ga poduCavati i kaze, da ce mn to biti kalfa. Dijete sad izvadi novae, sto mu ga je otac za kalfu dao i predaje ga svomu monitoru. Ako je i mati sto kalfi poslala, predaje mu dijete i njezin dar. Mati kao mati, tesko ceka kada ce joj se sinn iz skole vratiti. To znade ne sarno say komsiluk, nego i gradska iIi ako su u selu, seoska "fukara, sirotinja, i za to paze, ko ce prvi mladog gjaka ngledati, kad se bude jz skole vraeao. Ko ga prvi ugleda, trci Ato rou noge daju sretnoj majci, da mu dade mustuluka, dar u noveu. Kad mati euje, da joj se sin vraca, trci sva sretna, ko da joj iza dllgOg vremena iz tugjine dolazi, na 80kacna vrata, da ga prva·doceka, zagrli i izljubi, a nene u komsiluku, kad to vide, govore: "Blago majci, kad je i to doeekala I"

-

134-

<Jim je dijete doslo na avlinska vrata, grli ga Majka i ljubi i ljubeei ga vodi iIi nosi u kueu i vee putem kroz avliju i basamake, skaline, pita ga medenim kolacima, jer mu se je zihin, talenat, od velikog "ueenja" umorio, pa ee mu biti lakse kasnije uciti. Zensku djeeu salju u mejtefe obicno poeetkom mjeseca muharrema, muslimanska' nova godina. I zenskoj djeci tetose kao i muskoj prije polaska mejtefa i vesele 8e dano, kada ee u skolu krenuti. Ali je zensko i slabije i plasljivije od mnskoga i za tOo zove majka svoje rodiee, komsiniee i prijateljiee, da joj eereu priprave i osokole za mejtef. Vee nekoliko nedjeIja prije, nego ce eurieica u mejtef, dolazi u harem briznoj majei sad ova, sad ona komsiniea, rodica iIi prijatcljica, a petkom u veeer i njih vise zajedno, pa 0 cemu ce govoriti, ak() ne 0 eurieiei i mejtefu, sarno da je priviknu, osokole i razvesele, da vesela ode prvi put u mejtef, jer to mnogo vrijedi. Kad osvane dan, u koji ee mlada taliba, ueeniea, u skolu, skupe se i opet one kOIDsiniee, r('dice i prijateljice, koje su dijete za mejtef sokolile, da pomognu majei, da dijete sto ljepse obuee, umije i poceslja. Kada su ju tako obukle, izmile i pocesljaIe, ture joj pod pazuho elif-ba suharu, a onda se i same zaviju u svoje zavijace i krenu sve zajedno sa djevojeicom prema mejtefu. Kada je dijeteprekoraeilo kucni prag, uzme Majka za to vee priregjeni gjugum, oveea bakrena posuda, vode, lijeva vodu za djetetom i pri tome govori: "Kako lako voda iz grla gjuguma tekla, onako Iako, ceree, i ti svako ztije, svaki glas, iz usta hodzinih, primala i sve ti ko p() vodi islo." .
K~o svuda, tako ima i kod naAih muslimana dosta djeee, koja slabo uee, jer joj se zihin, talenat, tesko otvara. Kako nase muslimanke, a osobito starij~ zene, rado bajaju i u grab vraeaju, uroke i ograme skidaju i stravu salijevaju, isto tako nastoje one, da saznaju, za st~. djeca slabo uee i kako bi se tomu pomoci dalo. Evo eto one o tome kazu: "Ako imas dijete, koje slabo uei, daj mu svaki dan izjutra po nekoliko smokava, pak ce mu se otvoriti zihin za ezberleisavanje", pamtenje. lato tako dobro je davati djeei, da jedu sto vise lesnjaka dok idu u skolu, jer oni prouzrokuju ostroumnost. Ali ako je dijete i najostroumnije, ne daj mu nipoeto da jede mnogo orRha, jer ce od njih postati tupoglavo. Ako se djetetu teeko zihin

Da nasi muslimani i bez obvezatna polaska skole. jer lastavica svojom pjesmom Boga hvali. da zivi i mrtvi od njih hajr. a onda i ljubav nasprama djece svoje. da neko umije knjigu kao lastavica. pa onda odmah saspi onu vodu iz kljuna u usta onoga djeteta.. grozgjice. Svaki ovakav dze~~t ima svoj. i radi Boga i radi ljudi u mejtefe salje. koji se zove Talim ulmuteallim. svoju djecu tako marljivo u mejtefe saljn. koje imate djeeu. za tim mjeseca ramazana kroz citavo prije podne. Najbolji je polazak zimi i n proljeee. Makar i primitivni mejtef i svoga hodzu. a knee u njima ponajvise na okupu. nesto losiji je ljeti.l 135 otvara. koju goje naspram Boga i svoga vjerozakona. da se u narodu ~esto euje. kojoj se zihin tesko otvara. njihova velika ljubav. kao eto su u osnovnim i drugim skolama nema. bistre vode. knjiga. jer se u tom mjesecn vrlo kasno na poeinaJt lijeze. ulij joj u kljun nekoliko kapi ~iste. za njihovo dobro. Isto tako imaju djeca i u obiene dane manje pro~do. pokusajte i ovo. tri puta. uzrokom je. . pak ce dijete postati ostroumno i parnet ce rnn Be otvoriti. Majke. pak ce i njemu Bog pomoci. pokusaj jos i ovo: Gledaj da uhvatis kucnu lastavicu. niti ga je ikada hilo." Radi toga i polaze djeca vrlo marljivo mejtefe. i musku i zensku. Tako uradi dva. pak zele da i ona. zadovoljni. olaksavaju i uevrsCavaju pamtenje ako izjutra izjedes dvadeset i jedno zrno. da gjunluk. sto BU dzemati dosta maleni. sa secerom i crvene rozacije. a najslabiji u jesen. vide i da na OVOID i na onom svijetu sojima hosmud. koje slabo u~i. budu. da zna nesto kao lastavica i t. ali je naB musliman moralno obvezan. pa BU' mejtefi obieno uvijak kao kosnice puni vecih i manjih ueenika i u~enica. Pridodajte tome jos sedam dana obaju bajrama i to su im svi praznici. korist. Velikih ferija. upoznaju i obljube BVOj zakon i da tako steknu "'svital obraz na obadva svita. da se mogn ispavati. te ce i ono onako brzo govoriti. da BVOju djecu. U toj knjizi pise." Marljiv polazak mejtefa potpomaze ito. jer djeea u mejtefima u~e. U Arapa opet ima jedan prekrasni kitab. d. nego u osnovuim skolama. mozda ce joj koristiti ! U mejtef ne mora niko ici. tamjan. kako smo vidjeli. prisilnoga polaska skole nema. kako brzo lastavica cvrkuce. Odatle i dolazi. ProBto imaju sarno svakoga petka. jar onda moraju djeca roditeljima kod berbe kukuruza i drugog poljskog posla pomagati.

premda se naSa vlada za sibjan mekjtebe mnogo ne brine. d. to su ponajvise drvenjare na jedan boj. Godine 1882. k~ko se pojedina arapska slova. a cesto i dosta tamna.136 koji u njemu djeeu u zakonu poduCava. Sarno veci i bogatiji d~emati u kasabama i gradovima imaju vece i Ijepse mejtefe. 0 molitvi. Tu stoje hodzina goveda i konji. u kojima nije bilo dzamije. iIi se jezikom udara 0 zube iIi nepee i t. u kome ne bi bilo mejtefa. jer mejtefi nemaju obicno vise od jedne sobe. da Ii na nos iii na grlo. ali takovih je i dana& dosta malo. nairne. bilo je u ovim zemljama preko pet stotina mejtefa i tako je na devet stotina muslimanskih stanovnika otpao po jedan mejtef sa po priliei devedeset za skolu sposobne djeee. Suruti salat iIi seraiti islam. slaho iIi nikako okrecena. a prema njima i rijeci izgovaraju i naglasuju. U takovim dzematima mejtefi su De sarno skole. nego ujedno i bogomolje. gdje su u ~stoj kuci uz skolsku sobu i druge prostorije. a sarno neki to neki cilimima. osobito seoskih mejtefa i promotrimo ga poblize izvana i iZDutra. iIi ako hodza toga nema. kola. 0 abdestu. a to za to. iIi tomu sliene stvari. ali ga nema. zeeatu i drugim temelinim istinama muslimanske vjeroispovijesti. Vee prve godine iza okupacije. koje mora znati svaki musliman i muslimanka. i drugo poljsko orugje. Ima i takovih mejtefa po selima. Osim kur'ana uee jos tedzvid i suruti salat iIi seraiti islam. jer je kur'an pisan arapskim slovima i arap~kim jezikom. Svi BU mejtefi prostrti carsafima iIi hasurama. Na tima cilimima. a dolje je skola iIi bolje skolska soba. stanuje hodZa i njegova obitelj. Tedzvid je nauka. plugovi. U Bosni i Hercegovini naSao sam vise dzemata. a i ta je malena. narasao je taj broj na 620 mejtefa. jer OV8kovi zavodi ne odgovaraju svojoj svrsi. nego da mogu kur'an citati i barem donekle razumijevati. Mejtefi su kao i vecina muslimanskih seoskih kuCa obicno vrlo maleni.. earsafima iIi hasurama klanjaju . da Ii dugo iIi kratko. a danas ih ima tri ptita toliko. U prvom boju. ali ima i prizemnih gragjevina. kose. a rijeci i recenice kako treba izgovarati. postu. Glavni je predmet u svakome mejtefu arapsko iIi tursko pismo. a nasi muslimani i ne teze za drugim. jest nauka 0 Bogu. dakle jos u doba nemira i ratne trzayice. da gjaci mogu kur'an pravilno citati. Zavirimo sada u koji od tih.

s8svim mekanim donjim eipelama od zute iIi. Mesti i cistiti moraju ih sva djeea po redu i to svake sedmice drugo. podmakne drugo i tako redom dok nastava traje. kao i ona. a peru ih skoro uvijek starije i jace djevojciee. pa kada se je koji umorio sjedec nn jednom koIjenu. Vee od starine uveden je po svoj Bosni i Hercegovini obieaj. obicno 108a duga secija. Kada djeca ulaze u skolsku sobu. a nema ni pestetn. a knjige drze u rukama. hasura iIi cilima. . klanjati' na goloj zemlji. Ima i tako siromaAnih Inejtefa. erne koze. pestetima. ostavljaju pred vratima obucu pa ulaze u skolu iIi bosonoga iIi u carapama. leze djeciji kitabi i druge stvari~ koje im kod nastave trebaju. a iato tako i pod u skolskoj sobi oprati i sobu pomesti i pocistiti. do prsiju seze. dok podviv noge na zemiji sjede. neobojena drvena klupa bez llaslonja('~. Osim toga duzna su djeca. U skolskoj sobi nema ni slika" ni zemljovida. i tako citaju. a sto drva preostane.- 137- djeca sa hodzom ikindiju.musliman ne smije.ze skolske peci. da u zimsko doba lo. ni drugih ucila. da ne prljaju onih carsafa. Pred svakim redom djece. u kojima nema ni prostirki. a nekaka i druge vaktove. Tima pracama loze ne samo skolske 8Obe. ako je zemlja suha i sRsvim cista. Gjaei sjede pred secijom u redovima na koljenima. jer ih za vjeronauku ne treba. Tu je na prednjoj strani pokraj zida drvena. nego djeea sjede na goloj zemlji. on ih moze za se upotrijebiti. nego i hodzin stan. da u zimsko doba svako dijete svakoga dana i prije i poslije podne ponese po jednu pracu u mejtef. na kojima sjadi hodza i odatle nadzire rad svojih ucenika. jer nas . a moze ih i prodati. koja au slaba i malena. Djeca iz boljih i bogatijih kuea. U mejtefima nema skolskih podvornika. i na njoj stari izlizani minderi napunjeni slamom iIi vunOID. osim u velikoj nuzdi. a i to sarno onda. Skolske sube peru obicno svakoga mjeaecs po jedan put. nego djeca mem. ne moraju sarna peci loziti~ nego ih moze ko drugi iz njihove kuee iIi za placu naloziti. a dugacka skoro tako. a nema cesto ni pokucstva. a bogatija i u mestvarna. koja je visoka da djeci. Na tim klupama iIi kako ih nasi muslimani zovu. kao sto je soba siroka. pruzila se je prosta. peru i ciste skolske sobe sarna. to je hodzino.

Sada si predstavite kQliki je zamor. pa onda za~or i viku. a zenska na drugoj strani mejtefa. drze da mejtefi. obicno sasvirrl mekanicki ono. da je nemirno iIi da ne slusa svoga monitora. da sam se zaeudio. g<\je ima vise mejtefa. osobito u kahvama i na sijelima.. Da ovak~ . obicno pq dvoje. dobacuju: "Bodza. dohvati sibu. Oni vele. a bilo je to u Maglaju na Bosni. turske iIi perzijske rijeci. bij ga i sibaj ga. da ju biju i sibaju. Bodza se sa djecom u mejtefu bas mnogo ne muci. ako ga ne nagonis na to? JOB i danas cuje se u narodn. kalfe. sto mu onaj govori. u kojima se djeca ne sibaju. cuje a i razumije samo svoga monitora i kako moze jedno da odvike drugoga uei i pamti ono. a osobito oei. a to cesto i ponavljaju: "Evo ti hodza dite. grjehota ga je dakle tuci. sarno sto BU muAka. da ga sjeti na rad i poslusnost. kako se djeca u onom zamoru mogu snaci. da kada sam prvi put. a on sarno sjedi na seciji i nadzire njihov rad. premda djecu vrlo ljnbe. duga obicno kao i skolska soba. lla iednoj.. a gjak ponavlja onda. pa i danas jos ne razumijem. iIi kako ih nasi muslimani zovu.. a eesto i vika u takovoj sobi i oko nje. da ne spoeitavaju hodzama ako im djecu tuku. da koje dijete ne uei. jer dijete je dijete. a moje kosti.-138 U mejtefima poduCavaju se eva djeca zajedno. pa udari njom ODO dijete. Tjelesna je kazna ne sarno u mejtefima. kako svako slusa. U vecim mjestima. da dzemacani. a kraj njega pruzila se je siba. jer je zensko i slabije i njeznije od muskoga. ako je koje dijete soo nevaljana ncinilo. Kalfa govori naprijed. nego mjesto njega rade ponajvise stariji gjaci. sto mn se govori. a zenska zenske mejtefe. polaze muska dje(~a muske. sjedi hodza bezbrizno na svojoj seciji iIi ispravlja pogrjesno izgovorene arapske. sarno mu kostiju ne lomi. Dok monitori i mlagji gjaci tako rade." To jest sibaj ga koliko ti drago. da roditelji . nego ih mole. Moram priznati. da iQla kakvu takvu satisfakciju. hodzi ko porugljivo. Tjelesna se je kazna tako u nasim sibjan mekjtebima udomacila. mnogo 11e vrijede. naime gjak i njegOY kalfa. monitori. ne sarno. stupio u Inejtef i cno isprvice onaj sum. pa kako ce uciti. nego i u visim muslimanskim ueevnim zavodima dozvoljena i rnditelji. tvoje meso. ne boje te se dica!" a hodZa. odgovara: "Beli ni ja dice!" Zensku djeeu ne sibaju toliko kao musku. U mejtefima uee sva djeca glasno. pa ako opazi.

da vidi kako djeca uce i sto hodza radio Bodza treba sada. pet iIi sest. da oca koga djeteta iIi odlicnijeg dzemaeanina lijepo doceka i da ga kafom.ecu ga u falake.- 139- strogo postupaju. da je siba u dzennetu nikla i kad se njom djeca tuku. Uzgoj dakle kroz spartanski. rade kalfe i dalje i tako nastava.. nego je sve to . uzrok je. Tako dakle ima djece. Za vrijeme nastave ~.· Prije nego ce musko dijete radi vecih pogrjeaaka sibati. da u mejtef unigje kadgod hoce. i quhanom . a koje nije. da ona bolje rastu. koliko ce koje dijete mejtef polaziti. vee koje je darovitije. vrse muzevi nadzor i nad materama i nad kcerima i paze. po njihuvom misljenju.e~to se dogagja. ne brine vise njezna majka.lat. nego ozbiljni i strogi otac. Uzgoj zenske djece prepustaju vise materama. sto se za uzgoj muskoga djeteta kad malo ponaraste. puse i razgovaraju. uzrok je. to jest glasno govoriti: "Amin! Amin!" dok koje dijete sibaju jer je sramota. Dijete povale na zemlju.poCa~ti. s muskom djecom. mnogo ne trpi. noge mu u gleznjima svezu kajisem iIi konopcem 0 kakvu odeblju. da djetetu glava prema zemlji visi. kasnje. da majke svoju djeeu odvise ne razmaze. neka zg. U nasih muslimana nema odregjenog vremena. da ee biti najbolje. kafu piju.. za to vee odregjenu sohu iIi motku. sto ce i koliko ce u jednoj godini svrsiti. a osobito seoski hodzR i "cigar" zapaliti. Falake BU vrlo osjetljiva i po nasem svaeanju necovjecna kazna. sto nasi muslimani vjeruju. Bvrsi skolu prije. lma i takovih mejtefa. lsto tako nema propisa. tuda koza tije. ali za to ipak. m. dok naime ne pronce kur'an i ne nauce nesto t~dzvida i 8uruti sa." jace raste. koja svrse nauke u mejtefn za. a moze i svoje goste duhanom i kafom pocastiti. koliko je to hodza prema krivici doticnoga odredio. u kojima moraju sva djeca aminati. a onda rou po golim tabanima udare toliko stapa. tri iIi cetiri. da hodze sibaju djecu. sohu podignu na ruke iIi na ramena tako. pa neka one uzgajaju kcerke kako hoce i kako misle. a neka bogme jedva i za deset godina. Da narod zahtijeva. jer svaki roditelj i iole odlicniji musliman iz onoga dzemata ima pravo. Za vr~jeme nastave moze svaki. ni kako ce hodza svoje gjake uciti. da sad ovaj sad ollaj otac iIi dzemacanin unigje u mejtpf. Dok oni sjede. da se kod sibanja cuje plac djeteta. a cuo sam u narodu i ovu vrlo znacajnu recenicu: "Kuda hodza bije.

jer ako su knjige na pestetima iznad koljena manje dje~e. koja pocinje sa 580. koja pocinje sa 560. stranicom kur'ana. niti spored covjecjega koljena i za to BU danas mnogi. Kur'an se naime mora drzati na povisem i sto ciscem mjestu. pisati uce tek u ruzdijama. Kada dijete dogje u mejtef. Kada je i to proucio. a svrsava sa 540. Sarno neki te neki inteligentniji i uvigjavniji bodze. Kao sto citaju. Najprije dobije ono ammedzuz sufaru. stranieom. Kada je koje dijete naucilo arapski citati. dobije ono. Kada je koji gjak proucio ammedzuz sufaru. moram reei. naime sa 600. jer oni vee znaju sto je kur'an i kako moraju na njega paziti. Napokon dobije i vezariat sufaru od 640. a po muslimanskorn.-140 prepusteno njegovoj sposobuosti i savjesnosti. nego sa posljednom stranicom i da citajn ne s lijeva na desno. a kada je i tu proucio. a eventualno i pisati. poduCavaju djeeu u citanju i pisanju zajedno. dobije kadsemia dzuz Bufaru. 8vako u posebnoj knjizici. da nasi muslirnani biljeze strani~e svojih knjiga kao i mi. ali ne cijelu knjigu. ali ne pocinju citati sa pry-om. prime cijeli kur' an da i njega prouci. Ammedzuz Bufara pocinje po nasem racunu sa zadnjom. To je ucinjeno za to. kako rekosmo. Da ovo 'razumijemo. sa prvom stranicom kur'ana. Osim toga ne smije on biti ispod. nego samo odlomke iz kur'ana. uce ua citanju rijeci i receniea. niti ima staine naukovne osnove. isto tako i pisu. stranice. . dobije kur'an. Kur'an je muslimanima tako Bveta knjiga. to jest alfabet arapskoga jezika. da po njemu prasina i druga necist ne pada. Prve cetiri sufare kur'ana stampane su. Sada ono uci citati najprije arapska slova.- . Odraslijim i zrelijim gjacima mogu dati kur'ane. Radi toga De . ono 8U ispod koljena hodze. a kada je naucilo dobro poznavati sva slova. da se kur'an po djecijim rukama ne prlja i ne dere. to jest prvo poglavlje iz kur'ana. vecih gjaka i drugih odraslijih ljudi. dobije tebareke Bufaru. ali takovih je jos i danas dosta malo. stranice. a osobito inteligentniji i uvigjavniji muslimani protiv pesteta i z&htijevaju visoke klupe kao sto su u osnovnim i drupim zemaljbkim skolama. koji u mejtef dolaze. a osobito oni u gradovima. da ga ne ce u ruke primiti. Na pisanje mnogo se ne pazi. U mejtefima dakle niti je nastava jedinstvena. do 520. nego s desna na lijevo. dok nijesu abdesta uzeli. pa Bve do 580. elif-ba Bufaru.. kako smo vidjeli. a svrsava sa 560.

to jest kitab. pokojnike. u kojima sluze hodze. kupaju i kopaju. pocam od Adema. danas moze biti hodza sarno onaj.. kako se meiti. to jest nauka. ali je glavno kad se kur'an prvi put prouci. te sto sami u skoli vrlo malo rade i sto skoro say rad prepustaju svojim kalfama i monitorima. bio on ko mn drago. Za to i paze dzemacani vecih i bogatijih dzemata. da iko. kako se pred narodom u dzamiji klanja. koji je kur'an. pokojnici.. Bergivija je nauka 0 Bogu i Bozjim svojstvinlU. jednom rijeei. pa i njihova djeea u mejtefima na pestetima Bjede. niti dozvoljavaju. . koji je svr~io prop~sane nauke u kojoj medresi. Gjak. Te predmete mogu naravno uciti sarno u onim mejtefima. sto u njima rade neuki a ponajvise takovi hodze. Sarno vrlo marljiva i osobito darovita djeca mogu hatmu prouciti i prije tri iIi cetiri godine.. koja govori 0 glavnim pejgamberima. a osim toga govori i 0 obredoslovju. da djeea ono sto ucc. niti znaju stogod 0 pedagogiji i metodiei. polaze pred hodzom i sakupljenim narodorn ispit iIi kako nasi muslimani kazu. Kada je koje dijete svrsilo nauke u sibjaD mekjtebu. pa do Muhamed pejgambera. moli i t. uci hatmu. moze sada fla i druge predmete. koji to i sami znaju. naime za sto se avdest uzima i Bogu moli. Da djeca tako tesko svrsavaju sasvim lake i elementarne nauke u sibjan mekjtebima. ali ako hoce. I ne trpe oni. kako se vjenca i t. nmi hal je nauka. tedzvid i suruti Balat proueio. kako se posti i zeeat daje. Kraj toga ne smijemo zaboraviti. u kome su sadrzane glavne istine i dogme muslimanskog vjerozakona i koji je naucio obredoslovje. Osim toga sadrzano je tu i obredoslovje. tako i u tomu sasvim drukcije. svrsio je nauke u mejtefu. kako se za rahmetle. ali se to rijetko dogagja. a knr'an na po se. uzrokom je prije svega to. da im djeeu sto bolje u zakonu pouee i ucvrste. mogao je jos do pred koju godinu i hodza postati. koji nij<'su ucili. Ko je u prijasnja vremena proueio bergiviju. kako u svemu. kako se abdest uzima. za sto se zecat daje i tako dalje. to jest Bbzijim poslanicima i ljubimcimn. da za hodze izaberu ueene i sposobne ljude. Adama. kako se abdest uzima i Bogu moli. Danas je naraVDO. d. d. kao 8tO su ilmi hal i bergivija uci. po rukama poteze. to jest. Hatma se moze i vis~ puta uciti. njihove kitabe uopce.- 141- I t. to je prosireni suruti salat i ilmi hal. da koji inovjerae.

koje je hatmu proucilo. vrucih sornuna iIi simita. To su djeeaci. Halva je vrIo slatko jelo od finog psenicnog brasna. S jedne i s druge strane djece ide jedan iIi po dva causa. dolazi u mejtef osirn hodze i ucenika i otac onoga djeteta. i uvede ga u kuc. koji paze na os~aIu djecu. JOB dijete nije hatm~ ni proueiIo. idu njegovoj kuci. jakim glasom od. skroba i meda iIi seeera. dva. idu u redu. popili koji fildzan kafe i popusili ciga· retu. kuci onaga djeteta.- 142' - uee u stranom i za djecu vrlo teskom arapskom. koje ce hatmu uciti~ njegovi rogjaci. dobiju djeca na somun i vruce halve. ulazi prvo u kneu. ko. koje je hatmu proucilo.tmu.a daruje otac hodzu novcern iIi mu daje kakav dar u naravi. stariji i ugledniji ljudi naprijed. ne mogu da za tri iIi cetiri godine svrse tako teSku rabotu. kako su iz mejtefa posli. Bogati muslirnan vodi hatmu iz mejtefa kuci. dvije d~broga duhana~ idu svojim kucama. a hodza uei "prid dusu mrtvima". koji su kod hatme bili. a djeea sve dvoje po dvoje za njima odostrag. hadza. idu djeca kuci. Pred grobjem stann. zahvalnu molitvu i dok on uci. djeca neprestano. a ODO. Sada idu tako ad jednoga harema~ grobja. prihvati l1jegove musafe. knjige. dasku.e je batmu proucilo. a donekle turskom i perzijskorn jeziku. IU onaj dan. ako k~aj tako slahe iii bolje nikakove metode. doticno u sclamluk. govaraju: "Amin! Amin!" Kada je hodza dovu proucia. to jest sva djeea svi oni. Aka je otac djeteta. koja druga djevojka iz rodbinc iIi komsiluka. do drugoga.. imucniji. Iza kako su djec~ dobila halve i SOInuna~ uei hodza dovu. znanei i prijateIji. Poslije toga idu muskarci u ahar. Kada su se taka malo porazgovorili. a . Dok hodza uci. koje je hatmu proucilo.iz one knee iIi iz rodbine i u \edu je u avIiju. Hodza sjedne na seciju pred djeeu a otae i ostali s jedne i s druge strane hodze i hatma zanocne. pa ce ih poslije hatme dijeliti megju skolsku djecu. a vee je eno dosao i somundZija i donio punu tahtu. daje eausima vezene peskire iIi cevrmc. Svako dijete dobije po jedan somlin iIi simit. koje je hatmu prouciio. Pred kucom docekaju hatmu muskarci . koje ani sehi na ramena prikopce. Poslije tog. a osirn toga c"asti njega i ostale crnom kafom.u. pa nije ni eudo. Dijete. U kuci ga doceka sestra iIi ako nema sestrc. odgovaraju oni: "Amin! Amin!" Kada su obisii sva grobja i na svakomu se Bogu pomolili. ~Iati iIi sestra onaga djcteta. kada ce dijete ueiti h8.

' casti I\.li II e ). I _. I. " . osokojoj igje u la na- .l.

to obligatno muslimansko jelo kod skoro svih hatmi. no. Kahvedzija "spece" dosta kafe i ko mu toga dana dogje u kahvu. tako zvanu dzabu u kojoj kahvi.Da ce sada sre~ni otac i majka i opet darivati hodzu i kaIfu. neka vezene cevrice. sobi za muskarce. Sasvim siromasn~ donesu barem jednu iIi dvije jahuke. Kada su hanume i djevojke darovale dijete. ako ih nas Dlali ncenjak ima. pripovijedaju si zene. Na polasku vele domacici: "Dovale prijo!" "S Bogom prijo!" a domacica ih prati sve do avlinskih vrata i govori: "Ej sahadile!" "U dobri cas!" iIi po nasem: "Sretno!" Dok majka casti svoje dostinje i prijateljice u haremu. pomilovati i dati mu dar. sretnoj majci obicno rijecima: "Allah mubarec ejle!" "Da Bog sretno ucini!" na sto majka odgovara: "Allah razijola!" "Da bude Bogu na slavu!" a onda se Bvakoj zahvali na dosluku. osobito gurabija. mubarecleise. a onda se stann razilaziti. dobice fihdzan. placa. Sada je reda. cestita. prijateljstvu. pogoste svoje dostinje. ali ponajvise 0 danasnjem' mubareku. dva dzabe. Gim koja dostinja u harem unigje. casti otac svoje prijatelje i ZDance u selamluku. Tako se one razgovaraju i eglcnisu Bve do kasne veceri. . cesto vrlo skupocijenih findzana. razumije se sarno po· sebi. Neka donese kolaca. Na kraju iznese se halva. posjetu. kOm8inic~ i prijateljice. Djeca dobiju i opet halve i somuna i idu svojim kucama. Starije i odlicnije zene dobiju kafu radi vece pocasti u fagfurijama. Dok tako jedu i piju. ucenjaka. krusaka. cast. veselju. ko zene. rezacija. razonode. koje je hatmu proucilo. a iza toga ce svaka maloga "alima". 0 svemu i svacemu. Kada su djeea kuci otisla. izvezene maramiee. sunnetenja iii obrezovanja i vj encanja. 080bito ako je ugledniji i imucniji. smokava i t. i zijaretu. Pridosle zene i odraslije djevojke posjedaju sada po minderlucima i secijama.~ene 143- i djevojke u harem. da majka i starije sestre. koji je donijela. a za tim cr"u kafu u obicnim findZanima. nego. Da nu- . lijepo obojenim casama. pa bio to i crni cigallin. koju je majka pOZTala sve svoje rodice. i u njima sekerlama i VOM kao oraha. d. vrsta velikih. One iznose ponajprije serbo u mastrafli. prazDoruka ne dolazi ni jedna. idu pozvanici na zijafet. jabuka. skinu sve svoje zavijace i gornja odijela i tako se rahatleoaisu. leSnjaka. Ali 110 sarno da on casti svoje priiatelje i znance u svojoj kuci.

te ih za sada nadziru ka<lije iIi njihovi zamjenici onoga kotara. naime oni. k.arijih kolega. sa vakufskim povjerenHtvom u Sarajevu tako zvane mekjtebi ibtidaije. Mekjtebi ibtidaije osniva i uzdrzava zcmaljsko vakufsko povjerenstvo. ito u njima sluze mnogo vrsniji ucitelji. da se muallimi. Mekjtebi ibtidaije BU muslimanske vjerske osnovne skole. l~oji inteligentniji musliman. a za pisanje imaju table kao i u oSllovnim skolama. a sIiclle BU starima mejtefima sarno u toliko. koji BU svriili darulIDuallimin.od nastave drze pravila i zahtijeva moderne metode i pedagogije. Videci zemaIjska viada. osnova godine 1894. Od starih mejtefa razlikuju se u tome. . a onda u darul-mualliminu. sto ih je viada poslije okupacije otvorila. i inteligentniji muslimani. Oni BU najprije u kojoj medresi proucili isiamske nRuke. nego BU U njima kiupe kao i u oBtalim ucevnim zavodima. U mekjtebi ibtidaijama nema vise pesteta.e i u gradovima. da ovakovi zavodi ne odgovaraju 8VOjoj svrsi. Posto zemaljsko vakufsko povjerenstvo mekjtebi ibtidaije uzdrzava i uei. a ucitelje imenuje reis~dl-ulema iIi u njegovo ime i u Z:18tupstvu. vecim su dijelom mladi naobrazeni Ijudi. Na taj korak skionuli su nasu vladu ugledniji. jar BU uvidjeli da BU im skole daleko zaostale za osnovnim i drugim ikolama. Ucitelji. kakvi BU bili prije okupacije po cijeloj zemlji i kakvi su jos i danas U mnogiIn selima. u dogovoru.- 144 -- l:od zna. im3 ono pravo. svjesni svoje zadace i uciteljskoga poziva. koji 111etodike ni po imenu poznavali nijesu. i za to mogu mnogo uspjesnije djelovati od svojih st. da se za te skole imenuje nadzornik. ko mu dogje u magazu iIi Da cefenak. da mu mubarecleise. najnuznije iz pedagogije i metodike. Skolske BU sobe ciste i svijetle.im kasabam~ dapa~. kada i gdje se pije dzaba. predsjednik zemaljskog vakufskog povjerenstva. u kome su ibtidaije. da ih nadzire. Ovo je evo slika sibjan mekjteba. nek.. tclje placa.. koji ce paziti. sto se i u njima pocinje uciti od elif-ba sufare. U llovije doba radi se 0 tome. koji su llamjesteni u mekjtebi ibtidaijama. novo ustrojenu islamsku uciteljsku skolu u Sarajevu i HtO imaju propisanu jedinstvenu naukovDu osnovu. ucitelji. proviruje kahvedzija svaki Cas !{roz pendzer svoje kahve i vice sto mu grio daje: "Dzaba! Dzabaaa!" Osim toga pOCastice sretni otac kroz osam dana svakoga.

kojima ni to nije po cudi i koji hi voljeli. dogje kum i donese djetetu novo erno odijelo. Iza toga klanja kum i berber. ako se sarno i za jotu od staroga otstupi. te su danas vee uvedeni De sarno po svim gradovima. poloze ga na duseke. Djeeu sunnete uvijek u petak u kuci onoga. petu iIi sedmu godinu. koji ce dijete sunnetiti. a neki. medresama. koji ga kod sunnetenja drzi. U prkos tome osniva se svake godine Bve to vise mekjtebi ibtidaija. da se upozna sa visim muslimanskim vjerskim naukama.. kada su vee dovoljno poducena u glavnim naukama svoje vjere. koji misle da im vjeri prijeti opasnost. premda ima i takovih Ijudi. kada su naime proucila hatmu. ide iIi u narodnu osnovnu skoIu. Veliku veeinu djece osnnnete megjutim jos prije polaska skole. da je to nova institucija i da su nasi muslimani. rucaju iIi veceraju svi zajedno. Kada BU dijete osunnetili. nego i u mnogim kasabama. da je sve pri staromu ostalo. Kao sto ko<l Jevreja i nekih isto~nih naroda.-145 Rijetko je koja institueija U ovim zemljama megju DaAim muslimanima naisla na takove simpatije i na toliko odziva ·kao mekjtebi ibtidaije. Kada se dijete sunneti. kada ce dijete sunnetiti. Neki sunDet~ djeeu priJe nego c. Prije nego ce dijete sunnetitj. -uei svjetske predmete. dva reeata. koji dijete snnneti. dobiva kuma. Tome se megjutim' ne smijemo toliko ni euditi kad znamo. ali ponajvise kad 8U navrsila treeu. to ce Iakse boli podnijeti. gdje uz vjeronauku.e u mejter. zatim ocevi znanci i prijatelji. U dan. Ovom zgodom mogli bi reci koju 0 ruzdijama. iIi u medresu. iato je tako i u muslimana zakonom propisano. ali 0 tome drugi put. u vjerskom pogledu upravo okorjeli kODservativei. da se obrezuju iIi kako oni kalu 8unnete. dapaee i u nekim selima. darul-mualliminu i serijatskoj sudackoj skoli iIi nuvabu u SarajevuJ te 0 najnovijim skolama za muslimansku zeosku djeeD i djevojke. jer sto je dijete mlagje. osobito stariji narastaj. Kum uzme 10 . Djeeu sunnete od prve do desete godine. Osim kuma dolaze na sunnetenje svi bliznji i daIjnji rogjaei. Kada je dijete svrsilo mekjtehi ibtidaiju i proueilo hatmu.

ma svome kum~etu i daruje ga novcem i haljinama. a konji tree. Vee prve godine. Sluzeei ovo sedamnaest godina koje u Bosni. ali l'as pred ciIjeol konj se zbuni.e~ kada je Salih beg za prvu nagradu odredio konja. Svjetina je mabala rukama i maramama i bodrila jahace i konje vicuci: "Bolje Huso!" "Ne daj se Ibro!".brzim i ustrajnim bosanskim konjima. tjese ga i daruju novcem. Iza toga priredio je originalnu narodnu utrku. pa i one tu rucaju iIi ve~eraju.mislis ujagmice prvu llagradu. On je kroz pune dvije nedjelje castio redom Bve muslimane u Maglaju i okolici. Utrci prijavilo se je preko dvadeset konjanika sa izvrsnim. uplasi. dobar konj. za tim Bve svoje kmetove.vecanost i veselje..- 146- kesu. dobar konjanik. ko ee prvi cilju stici. koji BU u to doba bili u Maglaju. Sunnetenje je u naAih muslimana najveca familijarna s. dolaze svi gosti redom djetetu. ostaju zene i dalje u haremu. inlao sam dovoljno zgode. a napokon je u gostionici priredio sjajnu veceru za Bve cinovnike i casnike. i starn i ll1lado. . a za drugu finu cohu. u koju jc metnuo nesto novca i dade je djet~tu. mogao se je utrkivati. Sve je bilo uzrujano. Kada muskarci iz kuee izagju. U isto vrijeme dok se muskarei sastaju u selamluku iIi aharu i 8unnete dijete. sto muslimani d9 sunnetenja drie i koliko ga cijene. sta Ii i zakrcnu u stranu. a koje u Hcrcegovini. . da se snjima proveseli. kao "ptice la:stavice". Pri tome je bilo i smijesnih i zalosnih prizora. kada sam naime doSao u ubavi i vrlo romanticni Maglaj na Bosni. Na ureeeni znak potrcase konji. ali zivahnim. a na po se ugledni age j begovi pozivaju na sunnetenje pedeset. istina malenim. da vidim. stotinu i vise stotina Ijudi. hilo je to godine 1889. a kako i ne c. Svjetine skupilo se "ko na gori lista". a mogao je i koga drugoga najmiti. Bogatiji muslimani. sakupljaju se zene u haremu. Svaki musliman. vrijedna oko dvjcsta kruna. da vidi. suunetio je daleko poznati Btarina~ danas vee rahmetli Salih beg Uzeirbegovie Bvoga sioa. ode k:u. utrka je pocela. Utrkivalo se je bez sedla i stremen8. Eno konjaniku. Say Maglaj i okolica. sve je tesko ~ekalo. Iza njega. koji je imao dobra konja. da lla njegovom kooju umjesto njega jaAi. sve je hilo na Dogama. i veliko i malo.· Kada su muskarci svoj ~in obavili i iz ahara otisli. Svako je mogao jasiti sam _svoga konja. I najsiromasniji musliman nastoji da u taj dan sabere oko sebe 8tO vise prijatelja.

Na otvorenom polju izvan gracia. eiganska' glasba. vrlo originalna bosanska zabava. sarno naprijed.- 147- a drugi ga pretece i odnese mu Bkoro Bjegurnu nagradu. a na velikoj ravnoj poljani Bkupila Be i opet Bva Bila Bvijeta da vidi. drugi desno. Za njima iSla je dabulhana. svako hoce. . konje i konjanike. da je prvi. jedan lijevo. ali ko mal'i za to. Kolikim su odusevljenjem i urnebesom pOCastili pobjednike. . neda se opisati.. Konje i konjanike povedose u velikoj slavi kroz Maglaj. Neki BU padali B konja. " . Konjanlk::vjeZba konja za trku. To je bilo prije podne. kako ce cigani na mijeh Bkakati. • . llapiri i dobro saSije. a za dabulhanom valjala Be Bvjetina~kO uzbibano more. To je evo ovako: Jareea Be koia iRkrenc. da ne moze vazduh iz nje izlaziti. POBlije podne odriala Be je druga.

- 148_ .

mijeh se malo stisne. da pocnu skakati na mijeh. dok se jednomu sreea ne nasmijesi. a naA momak koliko je dug i sirok. Narod je vee dotle nacinio velik okrug oko mjesine. kao ugljen crnih ociju. drugi na legja i za kratko vrijeme I I I ~ I I ( Cieanin. zapliva u zraku i za Cas poljubi zemlju. Odmah iza toga bila je utrka pjesaka. svi su I ~ . kada ce potreati. SaT na mijehu popusti. lza njega skoci drugi. pa treci i tako redom. docim je desetak petnaest hoBOnogih cigana eekalo na znak. ali im ih odmah namjestise. dobiva dvadeset kruna nagrade. jedan na trbuh. Svi su se poiasevima cvrsto utcgnuli. a svjetina se nije umorila smijuei se. Skoci prvi. a svjetina se svija od smijeha. kako se jedan koprca preko drugoga.-. Dvojica iseasise ruke. ali svi popadase. a cigani skacuei. jer koji prvi dogje cilju. Deset blijedih ciganskih lica i dva puta toliko. Ko probije mijeh. pazilo je na znak. dobiva "peticu" u tvrdo.149 -Kola Be namaie zejtinom i postavi na zemlju. Ta zabava trajala je puna dva sata. a on odnese obeeanu nagradu. Na dani znak stanu jedan iza drugoga skakati. za tim se ispruzi. vidio si samo. da budu laksi i brZi.

u Bosni vrlo obljubljeni hrvatski pisac. Tako Be je eOO svriilo 8unnetenje Salih begova sm&. Utrke se obdrZavllju ponajvise u sjevero -iztocnoj Posavini. Cigance igra. dok pobiednik ne stiZe cilju i sa Atapa ne skine "petieu". a gomje im tijelo golo. uego su i kod hatme i zenidbe utrke u obi<laju. a na po se u Gornjoj i Donjoj Tuzli. / r . koga je pokojni. Ali ne sarno kod sunnetenja. Brezovompolju i Gradacc\U. Na ciani zoak potrWe: ovaj posmu. u svojem prekra:mom djclu "Zma. kapotana Grada.aceviea. Josip Eugen Tomic. onaj pade.- 150- bosonogi i gologlavi. trecega je takmac rukom potisnuo. rnakar cia je zirna bila. rodnom mjestu junllcine Huseinbega. Gra<lanici. Janji. od Bosne" tako lijepo i vijerno opisao.

svojoj ljubljenoj djevojci. I . to je nM musliman. A tek prvi zagrljaj. a ne smije u kueu drage svoje. samo i ruku stisne. kada nije imao drugih misIi ni zelja. neizbrisivi su u sreu i pameti. ah to asikovanje! Jma Ii i~ta . to zaboraviti mogao? (jim je asikovanje idealnije i njeznije.A)'JJE. . koje su mu u snu i na javi u sreu i pameti. Ali ako je iko nesebiean. a kamo Ii da ju privine na junacke grudi i da izljubi ono milo lice. prvi poljubac? lIma Ii covjeka na zemlji.gl d Ijubljene djevojke zrtvovao dane i noci. njewn i idealan asikdzija. kada ga je IIjezni stiskaj dragine ruke. . koji bi na. nikad Be ne zaboravlja.III.ASIKOV. Dani. niti se usngjuje.I ~~ I I )sikovanje. slatki posmjeh s njezinih ustiju ucinio najsretllijim covjekom na zemlji. nego da vidi caricu srea svoga i da cuje milu rijec njezinu./ idealnijeg i ugodnijeg od asikovanja?! Doha kada je covjek kao mladic za po. koji Mikuje nedjelje i mjesece. tim je i ljubav cisCa i plemenitija. one rumene usne i one plave iIi erne oci. da svome idealu.

sto ih sarno one smiju znati. Strogo po serijatu ne hi djevojka smjela u duvaku iz kuee izlaziti. jer zene nemaju vise onih misli i zelja.ta ona je djevqjka. Sada ne smije ona vise sama iz kuee. djevojke se obicno ne kriju. Djevojka ne smije vise u earmju. te osim djevojke. s kojim bi mogla intimnije opciti. a prijateljiei se otkriti mora. ali se je vee od starine uobieajilo. Kada djevojci bude ~etrnaest do petnaest godi~. ino~u • ~' . xii majka ne smije uvijek da zna.. ako joj kuCa nije daleko. a ne smije oi na ona mjesta. koja si je pokrila lice duvakom.1a razumije. bude djevojkom. brzim korakom prosla zenska prilika . -a ako ide 8VOjOj prijateljici iIi rodici. ali za to ne ees nikada vidjeti. Za to progjes Ii kroz kojitihi muslimanski dio grada. a ako ustreba i suze lItire. jer komu ce se potuziti i komu tajne srca svoga otkriti. hoda.' kuda mnogo svijeta. kao megju djevojkama. bez Burna. Sa djevojcicama ne moze . k9ja je jedi. kako je ovdje iIi oridje. a prijat9ljstvo izmegju zene i djevojke ne moze biti tako srdacno i pouzdano.I II . Na glavi joj je' 'u~ijek _velika marama. drugarici svojoj. Kada se sastanu pripovijedaju si tajne. koja joj cesto sve do tala sez~. nema stvora na zemlji. iIi se na Ijuljackama ljuljaju iIi se kako dr1lkcije zabavljaju. da hi koja' hodala gQIogInva iIi samo u fesieu kao krseanka iIi jevrejka. Zagonetno je to sree djevojacko. dugom' tankom bielom ma~om. gdje je svijet slobodoumniji. pa je skocila preko puta u kornsiluk iIi se zuri u rod iIi 'svojoj prijateljiei. ako ne djevojei.-152 Prije nego progovorimo 0 a§ikovanj~. mora paziti. iIi pJevaju i igraju kolo. treba da maramom lice Jace Zastre. a ako kraj nje progje nepoznat muskarac. da mole pod dnvakom u komsiluk iIi u rod iIi svojoj prijatelji~i. moci eel vidjeti. \ i. Radi toga 8U djevojke cesto zajedno i jedna bez druge tako rekuc ni zivjeti n~ moze. . Oba kraja te marame mora ona rukom lieu pritegnuti. koje se roje u srea i glavi djevojackoj. da ide 8ok~­ cima kuda najmanje svijeta prolazi. Bas za to ne moze djevojka biti bez djevojke. osohito inovjerac. Djevojka je osamljena. svoje prijateljice. Ako kuda ide. sta se u njemu krije. v~Ija joj ogrnuti feredzu kao i udatoj zeni.to je djevojka. U Sarajevu. koja se snjom u radosti veseli i koja ju u zalosti zali i tjesi. da reknemo koju 0 i djevojci.

o. rJt:·· r.. obicno sluSkinja u Sarajevu iii okolici. .o·: i :. l~2 Muslimanska slromasna devojka. i t.153 r"· .. .

Majka me je serbetom pojila. Prije vakta vecerati dala. krasno opisuje i haremska narodna pjesma : Otkako je svijet postanuo. Ruse kose do Stambola' grada. Iduci planinom moli Boga. Lipa struka do devet sandzaka. pa kako da De budu zdrave?! Djevojka se hvali za sto je lijepa : Plaho me je majka milovala. Nego sto je Fatima divojka. Iii : Lipote joj u svoj Bosni nema. pa kako da. Gongje Meho s kOllja upanuo." *) Damask. tanka i visoka. sto on kuci vodi." ona'mora imati "ruke berberove" a "kose priko paBa. Kakve 8U joj oci i obrve. Rano me je u loznicu 8lala. Nije lipsi cvijet procvatio. Da djevojka bude lijepa. da vidi. a ispod njega: . kako to Bog i narav zapovijeda. jugovine sa Hercegovine". One obavljaju sarno kucne poslove. jugovine sa Hercegovine". ne przi ih sunce i ne bije zima. Sinu lice kano zarko sunce. . a da je ni vidio nije. Valjaju joj Sama*) i Misira. Kasno me je iz loznice zvala. Nit' je lipsa divojka odrasla. GOD die Meho iSpFOSio i vjellcao Herc~gAVku "divojku". Bve svatove groznica pofata. Vjetar joj skine pulli duvak 8 glave. Kako moze djevojka da bude lijepa.i •• J 1- r 154- Muslimanske su djevojke obicno vrlo lijepe jer ne morajn raditi t~zkih poslova. Rumenom me ruzom utirala. pa je sada kuci vodi. mora biti "bila i rumena. da mu dade "vihra sa planine. Prije vakta 'rucat bi mi dala. Bog rnu se smilova i dade mu "vihra sa planine. ·De budu' lijepe ?! Zivu trijezno i u~jereno.

.. ~'. ~. ...-"" .':. .

.

na kukuruz. U prijasnja vrernena. da se momak i djevojka mogu tesko upoznati. a na rukama belenzuci . nastoje je one umjetnim na~inom pove~ti.anu djevojku ku6i vodio i Boga molio.nego da se snjom i porazgovori. za tim kod hatmi. da mu omiIi i da mu sree osvoji?! Jer se muslimanske djevojke kriju. zdravu muslimansku ljepoticu. Kakav imucniji gospodar pozove ve~erom momke i djevojke iz komsiluka iIi iz svoje mahale na komusanje. zapjevaju. kao ugljen crnih o~iju i obrva. pa dok su one u kuci. a momci sami. i da se zene po zelji iIi po zapovijrdi roditelja iIi posredovanjem starijih zena. da vidi. Kada se djevojke malo ~slobode. a onda sve usuti. da joj vjetar lice otkrije. Je Ii dakle cudo. a to nam najbolje dokazuje i narodna pjesma 0 gvndzetu Mehi. do pred neko pedeset do osamdeset godinA. pak ces megju bosanskim muslimanima naci upravo krasnih Ijudi. oko vrata struke od zlata i bisera. Zamislite sad. sunnetenja i u svatovima. lijepo odijevaju.a sebi mladu. danas ne sarno da momak ima dovoljno sgo~e. krsni su i momei. koji je vjenc. da taj prelrrasni naravni. mislio bi covjek. kosa "priko pasa". da djevojku vidi. na fesicu. tako je i bilo.pak recite nije Ii Iijepa ? ! Zar je dakle ~udo. sale i neduznoga bockanja na pretek. ~fomci posjedaju. vrlo slikovito tursko odijelo izvezeno srebrom i zlatom. djevojke su otkrivene. kita i dukati. Danas je to sasvim drukcijc. a djevojke na zemlju kraj kukuruzu. _ Momei se sa djevojkama sastaju ponajvise kod komusanja. sto on kuri vodi. Za vrijeme komuknja BU matere onih djevojaka u haremu kod domaciee. Dok se komusa. a lice mazu finim bjelilom i rumenilom. One se vrlo'. a sarno kad i kad prodre priduseni djevojucki hihot. Na glavi joj fesic. visoka uzrasta.. Djevojke dolazc uvijek u pratnji svojih rnatera iIi neozenjene brace. zabavlja se mladez sarna. te da se i vjencaju. Iza toga nastavlja se prvo.. lica "bila i rUlnena".odjevenu u prekrasno. mladez kao mladez. sali se. smije se --_. boje si kose i obrve. Tu ima smijeha.- 155 - Koliko djevojkama ne dostaje naravne ljepote. da i djevojka zavoli takova majcina sina i da nastoji da bude sto ljepia. ali zalijevani i umjetno uzgojeni cvijetak ubere i kuci ponese?! Ali ako BU djevojke lijepe. sto nas momak nedjelje i mjesece asikuje i obija vrata i prozore svoga ideala. . koje poznaju momka i djevojku. . a da se prije ni vidjeli nijesu.

da se vide i upoznaju. oa momei i djevojke imaju dosta zgode. da sad ova. da ne rekne sto nepristojna iIi takova. MMO su koja vrata u muslimaoskim dieloviloa grada.ljudi iii nepozv:ani momci i mulevi koje druge vjeroispovijesti. kao prave Evine kceri. a mladez se sastaje U posebnoj sobi.ti mogu. doticno u selamluku. a muskarei u aharu. Ako je lijepo vrijeme. da se i njoj momak svigja i da moze snjom dikovati. radi cega bi se djevojka pred drugima zastidjeti mogla. idn poslije podne. Ako je malo momaka i djevojaka. pjevati. Ijuljaju se i pjevaju. znaju naei do~ta zgod~. a kad se smrkne. barR joj klipove kukuruza u krilo. nego govori u daljini od tri do cetiri koraka. sjednu djevojke na ljuljacke. sarno da ih momei vidje. zapjevaju momci drugu. aim . l1hvate se u kolo i igraju. ~vaki se momak uhvati· do one djevojke. da momka U oei pogleda. zavolio. Dok kukuruz komusaju.o Ii da se Anjim u razgovor upusti.' pa se ni jedna ne ce kroz eijelu vecer usuditi. Iza kako su se upoznali i zavoljeli. (jim BU djevojke jednu -pjesmu otpjevale. hatmi i u svatovima rucaju iIi veceraiu dje. da megju mladez ne do]aze ozenj~ni. iIi se kako drukcije zabavlja. lllomei pod prozore iIi Da vrata svojim djevojkama. Asikuju obicno sarno petkom i blagdanom je narod podne otklanjao i iz dzamije izasao. Ako je koji momak koju djevojku begenisao.--:. dok im to roditelji dozvole. izagju momei i djevojke u avliju. U razgovoru pazi dobro. Muslimanskc su djcvojke vrlo stidljive i dobro· uzgojene. a momei se sale iIi se snjima razgovaraju. pa ga iskomusa. koja nlU je najmilija.106 jedna zapocne. Poslije rucka iii vecere idn ozenjeni ljudi kuei. u aharu. I ovakove sastanke i igranke serijat ne dozvo~java. Ako ona kukuruz prihvati."ojke u haremu sa zenama. pa i zavole. Kod sunnetenja. pometale Bve svoje nakite na se i stoje iza demira iIi na vratima iIi u basci iza plota iIi ziviee bez zavijaca i cekaju ko ce putem proci. doticno u selamluku.ra kolo.. biva neka B6 vidi. ig. da i ani znaju . ali si djevojke. pa ne ce da igraju kolo. ali eto tako jc danas i tomu se pomoci ne da. sad ona izagje iz harema. . pa igraju dok se ne smrkne. Djevojke su se do~le obuklH u llajIjepsa odijela. uaravno je. a karp. zna se.'· Momak se ne ee u razgovoru nikada sasvim pribliziti djevojci. a druge prihvate. da domaeina dobro pazi. ulaze u kueu i zabavljaju se i dalje. stann momei sa svojim djevojkama asikovati. Prema tomu dakle vidimo.

.ASlkovanje. Momak pred pendZerom svoje dra(le.

a kad bijase podaleko odmaknuo od njene kuee.ako asikuju i sta pri tome' govore. u kasici stopio.. "Lanjska bajramska! Slatka. a noz ledenica. a kad je momak zapita: "Tko te to zove?" . odmah bi se zbola. vee sarno tiho uzdisem.nema vis' ko doci! Ne begenises li~ a ' ti u bezistan pa proberi. koji je dosao da. ipak se ona nije htjela povratiti." "Probiro sam svasta dosta. Premda je· poslije opet vrata pritvorio.iIi: "Boji se nans." Ako djevojka nije zadovoljna s momkom. iIi ako ceka svog dragoga. . a ti pod sadaSnji plan. da ti vidim erne oei i· visoko tvoje celo Rjajno moje ogledalo. griskao bih te kao mis kajasti. da se uklonim?" "Jel' se krijes. da vidim. pa si bejturana. pred vrata iIi pred ogradu ljubljenoj djcvojci i asikovanje zapocne. K. kao na vatri patlidZan! Hem da je sree t~enica. kad si taka! Deder malo blize kroci. al' mi na te merak 'osta." "Da ti nisam grana na putu?" "Ako sam. "Jere od sevdaha "Goreg jada nema. za sto skrivas !iece? Tvoje lisce ljepse od ruzice?" "Skrivam lice. il' se bojis da ne hrupi dragi? "Dragi doso . cuje kako ona udara uz 111uzike i pjeva: "Ne asikuj MUjo. Ir. al' posluBaj mojeg haIa: otkad sam te upoznala. da je cekanje uzaludno. ouda ce se u razgovoru pooeti.oja pije JOB." Amam! amant pa po stari zeman. sto me ne begenises. oua ce: "Zove me nana. pogje dalje. Ona vrisnu i pobjeze niz avliju. kao bajagi. pa s' i stasa umiljata. da ne ce biti zgorega." "Deder. Da te smijem po pasu spopasti. koja nije jos nosita. lle mogu ni jesti ni piti ni pravo misliti.' i porinu kanat od sokacnih vrata.. da pitu kuham" .158 na kojima ne b~ petkom poslije podne barem po jedna djevojita hila. lijepo nam opisuje Fejzi beg Kulinovic. Kad je vidio. kao da dusu izdisem". robom sam ti postala. odazivati. Momak dogJe pod prozor. slatka rezaeijo! Medom bib te branio. ako njegove rijeci doslovce navedem: "Golubice.dedo" itd. jer si lijepa kita cvijeta. trgana. u meni izgori dzan. "Ne vezi sevdaha. asikuje. pa mislim. "To je za me _velika hvala. jer j" upeklo sunce. da ne hrupi . u s~ceru popio. kao da si nanizata od bisera i od suhog zlata.

1 / .

~::..-: :'!£~ .---------_•.

rijetko joj drugi na aAikovanje doei. Ako se se u isto vrijeme pred vratima iIi kucom takove djevojke sastanu po dva. sarno ato nije svuda ista ~gra rijecima. ne ee ni jedan da uzmakne. gurabUe.Tvoja ljuba na vrati bijase. i sama na asikovanje zove. naraVDO je. "Bve se na me hita jabukama. ona ee se. pa se i ana hita na njega jabukama: "Ne fali se faljeni Alaga. da ce se u nju po vise momaka zaljubiti. Kada momci vide. nego aAikuju Bad s ovim sad S onim. da je jedan momak "c:urn" zavolio i snjom aAikovati poceo. pa ne sarno.- t59- Ovako aaikuje momak i djevojka u Sarajevu. partokole. nego za. ili ih salju po kakovom djetetu iIi· Btaroj neni. grozgjiee i drugo kojesta. ce . Ako je takova djevojka Iijepa. cevrme i jabuke. koja ce kraj dara i kakovu poruku donijeti. narance. sarno da ne mora anjime R8ikovati. (jim djevojka s momkom dulje asiJ-ruje. rezacije. Darove daju jedan drugomu tili iz ruke u ruku. ". pa se cesto potuku i iskrvare. nego ga~ ako prolazi pokraj njezine kuee. ako 8U snjima dulje vremena asikovali. niti ee mn na vrata izaei. jecerme.metou kavgu. Ima i takovih djevojaka. a bilo je vee i mrtvih glava. Ako je moroak lijep dogodi se. Djevojke opet daju momcima kite cvijeea. razne darove kao: smokve. da se u njega i po koja udata zena zaljubi. Momci nose svojim djevojkama. a osobito. djevojka se ne ce pokazati. tim je slobodnija.aSikuju isto tako. a da i dogje. nego se hita na njega cvijeeem i jabukama: Mehemeda majka karala: "Mehemede ziv ne bio u majke "Otkle tebi te tolike jabuke? »Sve mi majko nabaoole djevojke. Dok ne dogje pravi. kako vidjesmo. Rijecima ga zovnuti ne moze i ne smije. izgovoriti sa nenOID iIi dedom iIi kako drukcije. "Ponajvisn i najljepsu Humusa. koje ne mogu da sebi qdaberu stalnoga momka. kako im vee koji na asikovanje dogje. bilo bi rna uzalud. U drugim mjestima. pa da i ona' njega voli. tri iii vise momaka. da mu daje darove. te joj na asikovanje dolaziti. Ako je on slucajno na vratima zatece. "Ja uranih ranD u dzamiju. limunove.

nego se zene i udaju ponajvise posredovanjem rodica i drngih zena iIi n8. odlicnih i uglednih roditelja ne aAikuju nikada. pa da se drugim Z8. "Drag dragane beze Mustajbeze! "Kada pojdu kieeni svatovi. pa se vrlo vole ili ako su si vee i rijec zadali. u putu te srila. dolazi joj on ne saroo petkom. "Ona me je tri puta vidjela.- 160- Kada momak sa djevojkom dugo asikuje. Djees. nego i u druge dane na dikovanje. "Kamo t' kletva. te se smatraju kao svoji. da im. "Ne Mlji mi neznani jengija. da momak ne vidi djevojke. pa i ona njega kune: "Sad na tebi zelena dolarna. zelju iIi zapovijed svojih roditelja. da mu sin ozeni kakovu sirotu ili djevojku niska roda.. a momkov otac ne bi niposto d~zvolio. Pravilo je da begovski sinovi zene begovske. Po narodnoj pjesmi kune momak nevjernu djevojku: "Ab ~oga ti gizdava divojko.odabraIi. To nam dokazuje i narodna pjesma: Momkov otac zaprosio djevojku. ali u kneu ne smije. iIi koja nije iz begovske iIi aginske kuee. a ona porucuje momku. . a aginski aginske sceri. Radi toga irna jos i danas u begovskim i aginskim kueama mnogo slueajeva. da Ii im sin voli djevojku. da se djevojka iznevjeri svomu dragomu. da ga njezin rod ne prevari i da rnu drugu djevojku ne podmetoe. "A do sutra zelena travica. "U ruci ji sedefli tambura.j . "Kamo t' virf}. "Sad na tebi bijela kosulja. dok niie djevojke vjencao. u dvoru te stegla? I momak ostavi nekada djevojku. da joj za jengibulu poSalje Omerbegovicu. koju su oni . se kei uda u sto odlicniju kneu. iIi da Ii ce djevojka ljubiti svog buduceg mum. harem ne javno. Kod toga ne pitaju roditelji mnogo. Djevoja~ki roditelji nastoje pri tome. dok je nije vjeneao i u halvat sveo. 8 Dogodi se.asikuje. "A 8ntra ti bijel cefin bio. koja ju je tri puta vidjela. "Vece strinu Omerbegovi~u.

*) Danas ne nosi vee skoro n iko percina. "Jel' se zemlja u oci naaula? Iz mezara nisto progovara: "0 Boga mi moja mila majko. Kad je bilo oko pola dana. da im sin azme ljubljenu djevojku i da je kuci. lli: "Draga mi se u zmiju utvoriIa. "Teske au mi moje drage auze. "Sada jesi prid mojim pendzerom. dovede. toga ce sjegurno i Bog kazniti: Od jada ga glava zabolila. "Jel' t' obicno u mubarec zemlji? "Jeau Ii ti simsir daske teske. "Sutra do podne prid dzamijom bio. "Oci pije. momka. U najvise sIueajeva Ijubav je izmegju momka i djevojke stains.. u percin*) se krije. nego nema ni u grohn mira.. tuguje ona za njim: "Ibro puee. da pogje za ljubljena. Ako roditelji ne daju. iIi ne dadu djevojci. draga. "Nije meni erna zemlja teska.- 161- "A sutra ti ham pamuk metali. Ali ne ~o da nevjerni momak trpi na ovome svijetu. puce moje aree. Svit prominu Secer Salih-aga. "Nije m' se zemlja u oei nasula. Teska li je djevojacka kletva ?! Koga je jauklija. "Niau meni simsir daske teske. "Jest obicno u mubarec zemlji. uklela. "Je Ii tebi erna zemlja teska. pa ga pita: "Drago dite Secer Salih-aga. "Tvoje za mnom. Majka ide na grob svome sinu Seeer Salihagi. koju je on zavolie. da momak ozeni djevojku. Na srdascu i umrti hoce. 11 :. a moje za tobom. . pa obicno ni roditelji ne brane.

ali Mujo umjesto da ide djevojci. sjedne na "sepetli sanduke". Po narodnoj pjesmi ljuhav je izmegju momka i djevojke tako velika. Soo puta dragog spomenula. da oni jedan hez drugoga ~ivjeti ne mogu. uvedosc mlado~enju u balvat. silom mu i djcvojku doveli. pa Ce ragje i Mornak sa percinom. umrijeti.- 162- ill: Dok se s dullom rastanula. uzme "sedefli" tamburu i pjeva: . nego da se jedan drugomu iznevjeri. Kada je hilo u vecer poslije vjenilanja. Roditelji au Muju silom o~enili.

1 lipsa si i bilja od Hate.dragoga. pogleda na sokak i opazi sprovod. pa upita svoju strinu: "Koga to nose?"· Kad joj strina rece. Metnuse im ervene jahuke. uhvati ona noziee.. Ljubav nl smreu ne prestaje. "Ne eu Hate ti mi ziva bila . . Ne§to ju u sren zazebe. "Opet misii Hate Hadzagina. Metnuse im u bijele ruke. "Ali nisi mome sren draga. da im barem u zemlji bude lak§e: Uporedo njiha ukopase. dene~ Rekav§i to uze "Doze okovate" pa se ubije pred ocima dovea neljubljene zene: Pa s' udari nofem u srdasee. pa ce i ona za njega umrijeti.. (~a je to Mujo Celebija. Kroz mezare ruke promolise. a sada svojoj zeni. • . "Mila mi je Hate HadZagina. "Da ja ljubim prebijelo lice. Hate HadZagina sjedi kod prozora. "Da ja ljubi puhli duvak skidam. Na noin je sree izvadio Na kamzama bijele dzigere. "I tako mi ti sugjena bila. veze sitan vezak i misli na svoga Muju. 1 djevojka Ijubi . Sjedeci tako. "Ke en Hate ti mi ziva bila. koje su joj pri ruei bile: Pa s' udari njima u srdasee. Kad se prenu nek se poigraju. Ljubavniei i u zemlji uzdisu jedan za"dnIgim~ Za to treba momka ukopati kraj ljubljene djevojke. pa govori: "Lipa ti si gizc1ava divojko. ~a njima je sree izvadila. lza toga okrene se neljubljenoj djevojei.- 163- "Sada misli Hate Hadzagina.1 tako mi ti sugjena hila.

i dogje u ureceni dan i sat. da vidim~ kako cura pribjegne. Vise Hate rumena ruzica. pa ona ne moze. Kano Mujo oko zive Hate. Ako roditelji pralle kceri. A ruza se oko bora vija. da mu budu pri ruci. u strahu i brizi. Kada je on dosao1 baca kamencice iIi zamlju na dragine prozore. bilo javno iIi tajno aaikovaIa. Ako na djevojku paze. pripovijeda nam Fejzi beg u "Zborniku za narodni zivot i obicaje juznih Slavena". da pogje za momka. iIi mu se obeeaIa. U stanoviti dan i odregjeni sat. a 8 nama se uputi i jedan od mojih rogjaka.. vidi. ako se. kada ce joj dragi doci. a onda sama izagje. na grob svoje djecp . u avliju ·djevojke. vasar. koji su od ljubavi umrli. dogovori se snjim iIi usmeno iIi po kakovoj pouzdanoj zeni o otmici. cim smo stigli u Petrovac. Ako je kuCa na boj. Khda su drugoga jutra posle "dvi Zalosne majke". Djevojka otvori polagano prozor i dobaci momku najprije svoje ruho i nakite. u nevoIji nagje. majka Mujina i Hatina. pa je. odmah krenuo kuci toga bega skupa s . prisloni momak ljestve na prozor. Kod vrela doceka je dragi sa nek. Kako je pogibeljno ici u otmicu. kao da ce vode zagrabiti. i odvede je svojoj kuci. obicno u gluho doba noci~ ode djevojka sa sudima na vreIo. Dotla je i djevojka pribrala nesto svoga ruha i nakite i ceka u tmici. Evo sto nam on pripovijeda: "Prije dvije godine imao sam sreeu. nice cvijece i drvece. koga ona voli i s kojim je dulje vremena. pozove momak nekoliko pouzdanih drugova.- 164- Na grobovima onih. Moj je prijatelj bio u bliznjem rodu s nekim begom Kulinovicem. vide da je nad grobom Muje nikla borika. koju si vise ne bih zelio. a na grobu Hate ruzica: Vise Muje zelena borika. koji je i sam u jednoj otmici sudjelovao. da i on osejri. taj cuveni dernek petrovacki. Borika se oko ruze vija. drugova. a oDa se po njima spusti na zemlju. Kano Hata oko zivog Muje. Posao ja s jednim mojim prijateljem s poslom u Bosanski Petrovac na dernek. da iz kuee izagje.oIiko svojih jarana.

da je glavom nebo podbo~ila. kako je to prevee naglo i opasno. da beg ima kcerku nR zahvalu. Vidiv ja. koja 8U vodila u harem. da mu to nije prvina. Ja po obicaju staru darujem. a uz nju. Avlija siroka kao polje. sto mu ~e te noei dogodilo asikujuci. U kuei ne bijase svjetla. iIi asci kaduna. pa ih vodi preko avlije. pa kad bib glavom platio!" Meni stadose oci od cuda. Ja stanem kao ukopan. Konji bijahu upregnuti i mi se brze bolje popesmo na kola. a on' me zgrabi za ruku i p<?vuce za sohom. djevojku i odmah se brze bolje povrati u kueu. mjesec bijase zaSo za oblak. Bit ee. ali on me ne htjede ni da cuje. znak. mislim. pokorim se sili i dogjemo do begova dvora. Ja uzmem mladu ispod ruk~ i povedem je preko avlije do sokacnije vrata. Jednoc se prestrasio od njdzinog babe. kao da smo dosli na robiju. Jurili sma: kud je brdu. koji ce nas -iznenada napasti. a moj rogjak. Inace je vladala mrtva tisina. odmah se ukazR zavijena. dogjemo do jednih vratasca. Stojan obukao earape konjima na noge. Cura je za vratima cekala. Ja sam joj zado vjeru. treei put je nesto klapnulo i t. eto ja zube tupim. Kad smo presli preko avlije. Sve mi je kapa rasia od straha. Ja i miada stajasmo kao okamenjeni. a on 'mu nesta izvadi i stisne u· ruku: "Idi. kao ds me je spopala trostruka groznica. a kud strmo . heze. . . Jedne noei pomoli se moj rogjak sav u znoju i goloj vodi: "Ustaj ako Boga znas! Eno cure. jer se je moj rogjak. koji igjase za nama sa golim dugijem nozem u ruci. Mi se tako 8uljasmo. da je Bve za badava. dobro poznavao s begom. preda. Ugjemo . drugi put od sluge. pa je za hator nje postao musafirom njezinoga OCR. a zub 0 zub udarao. suljajuci se. da eu je nOMS izvesti.- 165- mojim rogjakom. kad se na jedan put ukaza pred nama nekakva krupna' Ijudeskara i meni se uClni U onom strahu. <Jim je moj rogjak zovnu. d.kasom. Svaki bi mi dan pripovijedao. sve ce dobro biti". skoci pred tu neman i rece: "Stojanet' dina mi ti pare valjati ne cet" Stojan ne rece nista. Mi prijegjemo preko avlije. a ja sam otisao u "bAbinu kueu". sto god ugledam. a ona mi uteslimi. da' je kakav ljudski stvor.a na to rnu opet nesta kljuknu \l ruku: "Ne hoj ~e. Ja mu pocnem razlagati. da je sve pospalo. hizmeCarica. probudi Sulju i pomozi mi izvesti konje iz podruma". ceka na vratima. u han. pa u onoj sumracini cini mi se. u avliju. bar kako veli. a valjda je i znao.

dok ne dogjosmo. Ako momkovi roditelji ne dozvole. ne usugjuje se on oteti djevojke. da je ovaj iIi onaj momak oteo ovu iIi onu djevojku. ali nijesu ni odvise rijetke. negdje pred zorn u Kljul5. Ima slucajeva. ni ona na oei. muei se kako zna.dini roditelji.. kao sto to obieno biv&r 80 se izmirili. niti ODa mnije. iIi sam. iIi jer je lola. To doduse ne ce uciniti ni jedan posten momak. gleda da ju edje na sokaku uvreba. tuda skokom. pa joj raspara dimije. Onda on jednostavno djevojku zaustavi i ne da joj da iz knee izagje. ali kasnije. iIi uz pomoc koga druga. iIi jer je niska roda. U tom slueaju vreba momak na djevojkn. jar bi to bila sramota De samo za nje . jer ga ne voli. on jn. Ako je momak iIi djev~jka. begovske ili aginske kuee. S poeetka se nekoliko dana Ijutili mlQ. i inace losa glasa. makar i pro forma morao da ~grabi djevojkn. jer se takova djevojka viSe udati ne mole. ni OD. koji su Cak iz VarcarVakufa isli pred njega i preksutri dan pjevajuci i puskarajuei dopratili ih do njihovoga dvora. nastoji on u sporazumu sa svojom materom. hoceA ne ce§. ali napokon popuste. a osim toga je takav ~in kalnjiv po Aerijatu sa zatvorom do tri godine. i za to se vise puta euje. pa ako mn se desi prilika. Ja sam se jos isti dan vratio u Petrovac. iIi oboje iz kakove ugledne. Ako mu sada otac ne da njegovoga dijela. da k njemu prebjegne. kao u prijasnja vremena. Ako tako ne ide. dozvole. da prehrani sebe i svoju zenu. sto je otisla bez njihovog izuna. a rogjak je tu predanio i docekao svatove. da izagje iz oceve kuee i da pocne novo gospodarstvo. ali je onaj momak avojn 8vrhu polucio. kada je skora svaki momak. da njezina mati dogje sa djevojkom njegovoj materi u posjete. da im sin uzme djevojku. Djevojeini se roditelji dugo ljute na svoga novoga zeta i na neposlusnu kcerku r te im ne smiju zadugo. moraju dati. a ona ne ce ni da cuje 0 njemu. da je uvreba gdje na zgodnom mjestu.Aest sahata od Petrovca. da se momak zaljubi u djevojku. jer je to u ocima muslimana najveea prostota. dogodi se. koju je zavolio. .- 166 - i ravan. pa se pomire snjima. Ako ni to ne uspije." Otmice nijesn danas vise toliko u obieajn. zgrabi u narul'Jij i kuci odnese. djevojka je pod "mahanom" i roditelji mu je.

aka i ne draga srea za momka. pa ga moze ostaviti -hilo dZamiji iIi vakufu. da ih otac ne razbastini. uzrokom je prije 8vega dobar kucni uzgoj. hila komu drugomu. . Momak odli~nih roditelja obi~no poslusa svoje roditelje i uzme za lenu onn djevojku. a napokon i strab. za tim ljubav i duzno poAtovanje naspram oca i majke. jer je on neograniceni gospodar svoga dobra.- 167- nego i za njihove roditelje. a djevojka polazi. koga eu joj . te obzir na odli~ni rod. koju BU mu oni odabrali. Da djeca odli~nih roditelja i u takvim &tvarima slusaju 8voje roditelje.odredili. ali se ipak 'po koji put i taki 8lu~aj desi.

.

Dok je svatica u kuci. da njim daruje djevojku. pejgamberun sunnetile po zapovijedi Bozijoj. da je zaprosim". U nekim mjestima kao u Sarajevu. koliku sarno moze. 1\ko se je momak s djevojkom sporazumio i ona mu obecala. hodniku ili u avliji pokaze. izvadi momkov amanet. istom. niti :. ta jako. Svatica ide djevojackoj majci iIi macesi. pa govori: "Allahun emrile.mije. da joj se u hajatu.IV. da joj ne moze nista ~ "sigur" reci. Ta se nena zove svatica. ide u prosce obiello momkova mati iIi udata sestra. poene razgovor 0 eemu drugomu. Ako momak nema ni luatere. to jest prsten i novaca. da ga'je dosta nahvalila. je postala". Kada misli. Kada svatica dogje djevoja~koj majci. ne smije djevojka u onu sobu. pa ga hvali. a rijetko kada njezinomu oeu i ponese momkov amanet.: sto joj ga je predao. Ako mati ne misli dati svoga djeteta za onoga momka.ovaj se je momak zagledao u tvoju kcer i poslao me. veli:' "Nemam ja kceri za udaje. a po sveeevom obicaju . ni udate sestre. da ce za njega poci. P~OSNJA. saIje koju drugu zenu iz s'Voga roda. jer se boji . ali je cula ata zla 0 njemu. pokaze ga djevojackoj majci iIi macesi. u kojoj je svatica. Ako hi djevojacka Majka dala svoju kcer za momka. a onda tek svrne govor na momka. iIi nagje kakvu nenu za placu. veli svatici. saIje on njezinim roditeIjima prosce.

babo je ne dade. da. cestita) a on jn nadari novcem. ako jos nijesu spremni. odgovara na prvo pitanje: "Rogato". bije fi dakle svatica gorku kafu. bratac je ne dade. da su sve ono zii jezici nalagaIi. Jedva se je ona na vrata pomolila. majka mi ga ne da.. ne htjede ga djevojka: "Evo danas devet godin dana "Kako gledam zlato u matere. a na drugo "Musko". ne ce je dati. sestre i rodbinu. sluskinja iIi ko drugi iz kuee one djevojke i nosi momku i njegovoj svojti od curine strane boscaluke. koji je redom mitio djevojcine roditelje. dok isprosi djevojku i dok za sebe predobije djevojcine roditelje. "Dado babi cohu nemirenu.ao obavila. bracu. Dok je svatica kod djevojacke majke. iIi za onakova momka. Dobije Ii slatku kafu. kako vee koji moze. da bi joj Bve uzaIud bilo. "Zlato hoee. ustane i zuri se momku. zna se~ da su roditelji razi. da ga oerne pre'd njom i djevojkom. a ako donese grrku kafu. braeu. da im se kci uda za onoga momka. dolazi onamo sluga. u tom poslu po drugi put u kueu doci. Cura znade. bude eist kao Bunce i da majku uvjeri. a kada je sve podmitio i za se predobio. dok joj serbe ne iznesu. Jedva je svatica iz momkove kuee izasla. Sada nastane najteza muka za Bvaticu. "Dado majki dibu i kadifu. dade majci momkov amanet i ostane u kuei. ceka momak nestrpIjivo kakve. Osobito je interesantna pjesma 0 momku. Ona mora da momka. ernu kafu. jer zna. "Majka dade. Do. Po narodnoj pjesmi ima momak vise puta mnogo posla i muke. pita je momak: "Je Ii rogato iIi susato?" IIi: "Je Ii musko iIi iensko?" Ako je svatica sretno svoj P0f:. niti c& . "Babo dade. "Dado bratu svojega sokola.ee mu glase donijeti. Akoje kafa slatka. ne govori vise 0 momku. . zadovoIjni. a nikada djevojka. Drugi dan ide svatica opet u kueu one djevojke ~ ugovori 8 njezinim roditeljima dan vjencanja. koliko ima celjadi u kuci onoga momka. pa je za svakoga poslala po jedan boscaluk. Iza toga donesa domacica. Iza toga mu mubareeleise. da se mogu momak .opere. sestre i rodbinu.- 170- t svoje dijete udati u onakovu kueu. C~m je svatica serbe ispila. da mu javi radosnu vijest.i "eura" spremiti.

---. osobiti pozdrav. kada da rou dogje. a rod mi je ne da. Prije nego ce muskarac u prosce. za tim u skoro svima odlii'. gjerdane. jer svaki clan one obitelji ponesto posaIje. u kojoj ga u goste poziva i u kojoj rnu salje svoj . biser. "da se "ne trude". d. a osobito.riijiin begovskim i aginskim kueama po svoj Bosni i Her~ cegovini. "Dado sestri ·zIatne belenzuke. U nakice broje nasi muslimani beIenzuke. djeverova i drugih ukucana i rogjaka.mahsus selam. Dva ki6ena. doticno u selamluk i pOCasti ib kafom. u~ede ih u ahar. kojoj ce u prosce. U odlicnih i bogatih Ijudi nakice je vrlo skupocijeno. Tek sada Rpremi se momkov otac iIi brat iIi ko drugi iz njegova roda i idu u prosce. Dva cnrcica i dva fermenciea.Osim nakiea nosi glavni prosac i druge darove od strane momkove. a dva nekicena· I u dzepu stotinu dukata. Momkov otac uzme sada razno nakice i darove. momkova oca poslao drugu. cetiri kadife. poruci iIi pise. rekao je. koje ce ponijeti buducoj nevjesti i krene "divojackom dvoru". "Dado rodu mestve i papuce. dan doceka djevojacki otac prosca iIi prosce. To nakice i darove zovu oni almagani: Od Moriea lip almagan dojde: Dvije dibe. sestra je ne ~ade.zIato me sad ne ceo D Bihac~. prstenje i t. da Ii bi i kad~ bi do~ao? Bezi i age piau skoro uvijek. da ce kcer dati za . dukate. a ima ga i mnogo. U ureceni. Osim toga naznaci mn i dan.: 171 "Brat je dade. pismo. Dva tunusa biserom kicena. nego idu muskarci u prosce. Ako je' na knjigu. U prosce ide iIi jedan sam iIi vise njih zajedno. Banjaluci i nekim drugim mjestima.njegova sina. "Rod je dade . iIi pismeno. A u drugom kutiju bisera I cetvere Ialeli pasmage. u drugomu rnjestu. ako je djevojka. ne poznaju svatica. Ako djevojacki otac ne misli dati svoje kceri za onoga momka. Kada au ispili fildZaD. "Sestra dade. . pita djevojackog oca iIi po kojoj pouzdanoj osobi.

Sada ide djevojcin otae zeni u harem i veli: "Dao sam Fatimu Alibegovom Huseinu". nego se nazivaju prijateljima. . a iza nje nosi sluskinja na desnoj ruci boscaluke. a iza njega svima proscima redom. a lijevu drzi na prsima. bicemo prijatelji. obuce se djevojka u sto Ijepse haljine. ustane momkov' otae i veli: "Prijatelju dragi. Malo za tim ugje i opet. Ona ide naprijed. da prosee Berbetom podvori. prisi". Kada je momkov otae ispio Berbe i dodao casu djev·ojei. Pri tome veli: "Evo nevista. paleem. a dje-vojka uzima s njezine ruke boscaluk po boscaluk i daje ih budueemu svekru i drugim proscima. poljubi oea i majku u ruku. doticno u selamIuk. ja sam razi". pa je poljubi. a djevojka uzima caSu po casu i dade ih gostima. Iza toga se izgrle i izljube kao buduei prijatelji*. doticno u selamluk. koga joj sam na prst natakne. stoji djevojka kod vrata i dvori. a 2ene im prijama. Momkov otac masi se sada u dzepove i dade djevojci novae. Iza toga poljubi ona opet momkova i svoga oca. koja je bOBcaluke donijela. Dok se oni razgovaraju. • U musllmana ne smatraju se momkov i djevojcin otae i kad im se djeea vjen6aju.- 172- dva dobre erne kafe i kada su se 0 ovom i ODom porazgovorili. ako Bog da. gdje ga prosci cekaju. Da pOSaljete u vodu iIi u goru. a za njom nosi sluakinja na tabaku Berbe. Dok oni sluskinju daruju. kaziprstom i velikim prstom. Sluskinja stane kod vrata. za moga sina HuseinaC. Casu prima desnom rukom. podviv ruke na prsima. obicno dukate. Djevojcin otae veli: "Ja ti je dajem i sreem i duBom". a napokon ostale darove. daruju gosti sluskinju. a za tim Bve ostale prosce u ruku i izlazi sa sluskinjom iz sobe. Praten. (iIi kako se zove). BtO joj ga je buduci 8vekar na prst nataknuo. koliko ih ima. Djevojka obicno auti i veli: "Ja sam zadovoljna na vasu ric. kako koji sjedi. Prvu Casu daje budueemu svekru. prihvati mu ona ruku. (iIi kako se zove). a otae joj veli: "Ja sam ti naBao srieu i dao sam te Alibegovom Huseinu". rogjacima. Sluskinja stane kod vrata i drzi tabak sa serbetom obadvjema rukama. Evo. ona stoji uspravno. Iza toga pozovu i djevojku u harem. Iza toga dade joj momkov prsten.'. Kada je djevojka u sobu unisla. ne snima ona do vjencanja. metne na se Bve svoje nakiee i ulazi u ahar. poniknutih ociju. Kada je djevojka podijelila bOBCaluke. me Iza toga ode otae u ahar. daj mi tvoju cereu Fati~u.

Ako roditelji koga momka euju. da vide kakva je djevojka. izgrle se i izljube. ako se proteze i zijeva. da je djevojka lijepa i dobra. Mukademu otpustila rese. u koju se udaje. kakva je djevojka. oni tu i konace. Ta se zena zove uhodica. da je nesretna i da nonosi nesreeu onoj kuei. Ako uhodica vidi. a onda se oni spreme u prosce. . Ako djevojka dugo spava iIi se u jutro po dusecima valja i ljencari.toga uglave rok vjencanja. da je radi njezinoga mala iIi gospodskoga zumra. Djevojka.kak. kakovu stariju lenu pod . koji je snjom zaasikovao. pa ostanu ondje po citave dane i noei. jer narod drzi. djevojacku majku. da momkovi roditelji salju uhodice u djevojacke kuee.pod plaeu. Opasa se mukademom pasom. tesko ce se udati. Prekrasna je upravo pjesma 0 Crnici6a Ajki. a ako su prosci iz daleka. Po narodnoj pjesmi obuce se gdjekada djevojka U odijelo ciganke iIi trgovkinje platnom. Ali ne sarno. soja. da je marljiva i poslusna ocu i majci. uzme pod pazuho trubu beza a u ruku arsin i ode u kueu momka. Pod kosulju pulli ciftijane. a oni ga poblize ne poznaju. da je uhodica ne preporuci momku i njegovoj svojti. a momak je nije vidio. novcem. iIi j e zaprosio. dosta je.- 173- Te veceri veceraju svi kod djevojackog oca. ~a kosulju pullali jecermu. niti je njegovi roditelji poznaju. koje znadu s~bi u djevojackoj kuei povjerenje steei. po kojoj Ajka na zenske haljine oblaci musko odijelo: Oblacila burundzuk kosuIju. Iza . da vidi. pohvali je i preporuci momku i njegovim roditeljima. a rado bi. iIi je zaprosio. Ima vrlo mudrih i vjestih uhodica. ako je momak s njihovom kceri zaasikovao.vom izlikom u kueu djevojacku. da je u nekoj kuci djevojka na udaju. Po narodnoj pjesmi oblaci se djevojka i u musko odijelo i ide u momkovu kueu. salju . za sv?ga sina vjeneaju. a prosci krenu svojim kueama. i nema nikakve "mahane". nego i djevojka i djevojacki roditelji salju uhodice u momkovu kueu. koja ima srastene obrve iIi je mrka pogleda. Sutra dan ide momkov otac sa svojim prijateljem u harem i daruje priju.

"Da to nije kakva uhodica. da se na svoje o~i uvjeri. doAla u njegove dvore. Po kalpaku od zlata ensiju. Sakupila sitne pleteniee.1ka: "A moj sine jajacki dizdare. Ode dizdar majci U odajn. "Moogo j' nalik Alti Atlagiea. Govori rnu ostarjela ma.- 174- Pod njome se erna zemlja tr~se. Pa oblaci nJinjevis caksire Na caksire zelenu dolamu. . Jaja~ki dizdar poznat je u narodnoj pjesmi kao velika junaKada je to cula Alta Atlagica. Pa be8jedi ostarjeloj majci: "Muti majko serbe od secera. obuce se u odijelo carskog kapidzije i ode u dvore jajackog dizdara. Na dolarnu zelena fermena. Sjaje joj se lice kroz ensiju Kano misec c. Oblacila kalpak zerhadiju. zaiste od dizdara vode. A megju njih paIn pozlacenu. kako ga pjesma opisuje. OpasHla pasa traboloza. Ona zadi dva para pusaka. Kada je . a on: ~ina. je Ii on u istinu takav jnnak.d petnaest dana. "Da napojim carskog kapidziju.

ne zure se sa Yjencanjem. Od dana prosnje. a na po se djevojka.u vecer. i dok se uzvanici saberu. zamjenikom. dok se spremi. U odlicnijim i bogatijim muslimanskim kucama. gdje su skoro sami muslimani.u mescemu. iz cijega je dzemata mladozenja. nego kadijinom dozvo10m onaj hodza. ali rijetko kada cekaju dulje od mjesec dana. Banjaluci i Sarajevu. Ja sam sluzio u Maglaju na Bosni. Ako je spreman momak. Narodna nam pjesma kale doduse. u mehkjemi. da se mladenci u mehkjemi vjeneaju.se mogu vjencati iIi pred k~dijom iIi njegovim vecilom. vjencaju se vee iza nekoliko dana. uredu. iIi kako nasi muslimani kazu. pa do vjeneanja. priceka se. poznajem dobro .v. U najvise slucajeva ne vjenca mladence niti kadija. Ako djevojka nije sp~emna. kako to mladenci i njihovi roditelji zele. nije uvijek isti razmak u vremenu. KJN~NJE I Nle~J--I. iIi u momkovoj iIi djevojcinoj kuci. ponajvise u nedjelju iIi u cetvrtllk. Vjencanje se obavi skoro uvijek . Vinca pasa Fatimu divojku. gdje se cine velike priprave za svatove i gdje pozivaju rogjake. znance i prijatcJje iz bliza i daleka. jer treba vremena dok se sve priredi. ali to ee biti vrlo rijetko: I on ode u no.~·~za tim u LivllU. SV ~TOVI. Bihacu. iIi u neko doba noei. uoci petka iIi ponedjeljka. niti njegov veeil. Mladenci .

176 -M"ostar. to j~st obe su stranke zadovoljne i nijesu malodobne. za ljubav. da takav muz i zena ne ce imati arece ni u porodu. Tesanj. da se djevojka udaje dragovoljno i bez sile. aka BU djevojcini roditelji poumrli. da mladenee vjenca. da nema zapreke vjeneanju. Prije nego ce se mladenei vjeneati. --~ .zivot i obieaje nase brace muslimanske vjeroispovijesti i premda sam 0 toj stvari sa vise uglednih i ucevnih muslimana govorio. Ako nema zapreke. . Da taj imetak ne propane i ne dogje u tugje ruke. iIi ako je jedno njezino. rodbinstvo po mlijeku i rodbinstv9 po krvi. a drugo koje druge zene. kci Sulejmana Ibrahimpasiea iz dzemata Fetije. ako i nijesu njezina djeca. pa premda se vrIo zanimam za . da nijesam cua ni za jedan sIucaj. iIi za novae othranila. Glamoc i Zupanjae. ni u svome zivotu. a hodza. stariji brat muhtaru i hodzi svoga dzemata. ali u sarno vrIo rijetkim sluCajevi~a. Doboj. kojim muhtar tvrdi. jer je narod uvjeren.-. Rogjaci po mlijeku ne mogu se nikada vjeneati. Kada je kadija ilmi haber prou~io i vidio. da 8e je k'o u mehkjemi pred kadijom iIi njegovim vecilom vjeneao. da se mladenei vjen&lju. dakle sestrici. ode momkov otae iIi. da rou dade ilmi haber. premda se wlo rijetko dogagja. Uzeti Be IDOgU i bratucedi iIi stricevici. Sa ilmi haberom ide momkov otae iIi brat kadiji. Nasi muslimani poznaju dvostruko rodbiDstvo. zena na Bvojim prsima othranila i svojim mlijekom ~adojila. Ta se dozvola zove nicah murasela iIi sehadet nama. U istom slueaju i iz istih uzroka mogu se uzeti i djeea dviju sestara. udaje se za Huseina Hodzica iz dzemata Hotinca bez ikakve zapreke. Sehadet nama glasi u hrV'atskom prijevodu po priliei ovako: "Djevojka Fatima. Vjencaje ih dakle sa vecilima i sahitima obiju stranaka sa mehri muadzelom iIi mehri muedzelom". moram priznati. napise hodZa ilmi haber i preda' ga momkovom 'oeu iIi starijem bratu iIi komu drugomu muskareu i~ njegove bliznje rodbine. Zenieu. moze se ona kadijinom dozvo10m udati za svoga striceviea. docim se ro~jaci po krvi mogu. pismo. Zepce. dakle djeca od dva brata. Rogjaci su po mlijeku oni ljudi~ koje je jedna. da ko uzme svoju prvu rodieu. Rodbinstvo po ·mIijeku vece je od rodbinstva po krvi. dade hodzi pismenu dozvoIu. da je dievojka punoljetna i da moroak i djevojka nijesu u rodu. pa ga je ona njoj za hator. uzeti. a njoj ostao znatan imetak.

kada k njoj u halvat ugje: "Roces Ii me zenska glavo cekati do toga i toga vakta. zove se to mehri muadzel. o nicahu. pita je. to jest 0 svoti. neki uz stotinu. jer je akM vrlo malen novac. da se vjencaju i bez gotovoga DOVeR. naravno je. Za to prije TjenCanja ugovore 0 nicahu. Neki 'se vjencaju uz sto. dvjesta iIi vise stotina hiljada akci. ali se je uobieajiIo. Jerbo musliman mora da zenu formalno kupi. izdaje ilmi haber onaj boola. dok nije isplatio ugovorenoga niCaha. Za to. zenu pustiti. iIi mehri muedieIu. u ciji dlemat momak spada. jer vjencati moZe sarno onaj hodza. uz koju ce se djevojka momku prodati i za koju ce za njega poci. Kod bogatijih ljudi plati momak djevojci mnogo vise. ne bi se momak smio vjen<'~ti. Strogo po zakonu. sto ciui po nasem DOVCU deset kruna. vjen&ce on mladence. Ako djevojka nije iz onoga dzemata. cl& joj je gospodar i da ga ona mora u svemu slusati. a on ga iIi sam odllese. sto je mehri muadzeI. ugovara sc uvijek prije vjencanja za to.iz koga ie momak. kako rekosDlo. Siromasniji nagode se i vjeneaju obicno uz 12. Ako momak djevojci prije vjeneanja plati ugovorenu svofl1.- 177- Kada je kadija niCah muraselu iIi Aehadet namn napisao. iz ~ijega je dlemata djevojka. iii ako nije iz istoga mjesta. ako je muz pusti jer musliman moze. a sto mehri muedlel.-aselu iJi aehadet namu i daje onome hodli. NiCah muraselu iIi Aehadet Damu odnese &ada momkov otac hodIi i na temelju nieab murasele iIi 5ehadet nama. kada hoce i za sto hoce. to iest na pricek. zove se mehri muedl'el. u cijem je dzematu momak. Po serijatu mora momak da kupi djevoiku. 12 . a ako se vjen~a na :Ericek. bilo to po mehri muadzelu. a za tim pntisne iig kotarskog ureda kaoierijatskog suda. 'udari o2dola 8VOj muhur kao kadija. ako momak uzme djevojku uz mehri muedzel. da zena bude sjegurna. vremena?" Djevojka obicno pristane i tako postane njegova zena. tri akce vrijede sarno jednu paru. pod ~iju upravu i nadzor spada djevoj~in hodfA. Na temelju toga izdaje djevoj~in kadija n~Cah mu. Sada da protumacimo. iIi ga postom iIi kako druk~ije poaalje kadiji.000 akci iIi sesdeset turskih grosa. pa i hiljadu dukata" vec kako je koja ku~a imucna. Hodza predaj~ ilmi haber momkovom ocu iii stnrijemu bratu.

nije dosta. Ima slueajeva. da mu! zamrzi na zenu. Ali ne sarno -oa joj mora pIa-. Momak izabere koga prijatelja. Kod svakoga.· Ako zena zamrzi na svoga muia i ne ce da snjim vise !ivi. 8 kojom se je. idare davati. uzeti i kojoj drugoj-dati. pa bi se rado snjom rastao. "Ostavi 'mi -do tri sina moja. i djetetu .dQ. moze rnu otac i dalje idaru davati. .' titi nieah. rastao. koje si dovela. :~ -Ako jn. zastupnika. da jo. da je zena sasvim ovisna 0 volji svoga muza. Pa je BVOjOj Ijubi govorio: "Kupi ruho. ako je iza njega trudna o~tala. moze gal on zeni. Ako je lena iza rastave oBtala trudna. cim se rodi. . sto je u njoj. te je od njega otisla.- 178 -- . Radi toga De smijemo ipak misliti. pa ga umoli. ali joj on ve1i: "Ja ti aina ni jednog ne dadem. mora joj platiti nicah. ne moze se je on ipak odmah odreci. ali ne moze toga uciniti. ni njezinom djetetu. "Jer ih dov'la ti nisi od babe. prestaje mu biti zena i onda ne mora on ni njoj. onego joj mora kroz tri mjeseca i deBet dana idaru davati. nego je mora tri puta kuei . da -ga othrani. u tom 'slueaju mora joj on ostaviti njezinu sobu sa svim. a ne zenino i za to. Ako se muz kasnje pokaje i zaZeli. Kada je dijete navrsilo petu ·godinu. to' jest on' je mora· kroz to vriJeme hraniti i odijevati. kako 8U to prije vjeneanja ugovorili. da ga naime kod vjeneanja zastupa.) dade bar najmlagjega Bina. da rnu vecili. koje si donila "Vodi robIje. kao da rnu nikada zena hila nije. brata iIi rogjaka. mora OD. Ona ga moli. Sto vise. a tek ako mn se i n& treei poziv ne odazoye i kuci ne dogje. kada ona rodi. da opet zivi sa svojom biv80m zenom. a mora joj i cijeloga zivota idaru davati.vjeneanja mora i momak i -djevojka imati svoga vecila. ako ona na raspit ne pristane.je dakle pustio bez njezine krivnje. a moze ga se i odreei i onda prestaju Bve obveze naspram matere i djeteta. . Dervis beg je niCah izbrojio. pete godine idaru davati iIi ga k sebi uzeti. nego se mora snjom ponovno vjen~ti. Po serijatu dijete je muzevo. da je kuci pozove.zovnuti.

da je on onoga u istinu i u njihovoj prisutnosti povecilio. vjeneanja. U svatove pozoyu obicno toliko ljudi. u zelenn lugu. Hercegovci vode djevojku. koji je moze vidjeti. Prems narodnoj pjesmi ima obicno hiljadu svatova: Svate kupi baze Mustaj beze. Da momak i djevojka nijesu kod vjeneanja. pa Be i momak i djevojka stide Bvojih otaca. da 'su iz momkovih 'U:stij~ culi. sVjedoka. Kada au obe stranke' nasle svoje vecile i sabite i kada su sve za vjen~nje spremile. bukom i vikom po djevojku. Svatovi se sakupljaju skoro uvijek u momkovoj kuci i onds krenu velikim veseljem. koji ce kod vjencanja potvrditi. kada BU Bvatovi prolazili kroz SUIDe i planine i kroz "kIance jadikovce". na tri ~je8ta naglasio. za tim sva njegova braes. docim momkov vecil moze biti avaki covjek. D prijasnja vremena. "Idem prvi u goru zelenu. je vecil uvijek koji blizi mom~ov rogjak. veli im Suljo barjaktar: "Stante braco. Djevojcjil. hiljadu junaka. zvali su u svatove JOB vise znanaca i prijatelja. stanu pozivati Bvatove. nego veeili u· ime njihovo i umjesto njih govore. Od hiljadu vise ni jednog~. da budu spremni za svaki slueaj. Djevojka mota takogjer da ima 8voga' vecila i Sahite. dobar kucni uzgoj i postivanje starosti. koji su kod. tim je veea cast mladencima i njihovim ~oditeljima. Svi svatovi hili su do zuba oboruzani. uzrokom je. gdje bi ih hajduci iIi takmaci lako zaskociti mogli. vee na dva. jer cim su veei svatovi.p0Castiti mogu. IIi: Sto barjaka. Sa svatovima ide po djevojku momkov otac. Osobito je trebalo biti na oprezu. dok su otniice djevojaka bile 11& dnevnom redu i dok su po gorama i klancima "carevali vuci i hajduci". rogjaka i drugih ~tarijih i odlicnijih ljudi. rogjaci i prvi prijatelji. • . koliko ih sarno . Od hiljadu manje ni jednoga. a kada su dosli pod planinu. eto sam. Momkova mati i sestre ostaju uvijek kod kuee. koga je on za to umolio. jer kod vjeneanja nema nl momka ni djevojke.179 Svaki vecil mora ima~i PQ dva 8ahi~.

a ana na svako pitanje odgovara: "Dobro hvala Bogu. Narodna nam pjesma vrlo lijepo i slikovito opisuje svatovc: Ja kakvi su mostarski svatovi! Svi u srmi i u suhom zlatu. Kad su se zenski svatovi sastali sa domacico~ i drugim zenskim ukueanima. Ako je djevojka u drugomu gradu iii 8elu. i krenu kolima po nju. Rvatovi su skoro uvijek jasili. obla~i se kao i na bajram. Kako ti ?" ---~ . svirale 8viraju. ZakucaBe bubnji limenjaai. I djcv9jka jasi kada je ~vatovi povedu takim krajem. Ka4a svatovi krenu po mladu i kada jn vode momkovoj kuci. dok nije bilo zeljeznica. gdje su sarno pjesacki iIi konjski putevi. doticno u selamIuk. posjedaju svatovi u kola. Muske svatove doceka mladin otac. Zenske svatove uvedu obicno u najIjepsu. iz koga je momak. 8okaka. ali nije iz istoga dzemata iIi. ako j~ ona iz istoga mjesta. Iza toga upitace jedna drugu za muza i za djecu po prilici ovako: "Kaka ti je Ibraga? Sto radi ono djf~cice? Kako Mejra? Juso? Hasan?" .i kako se vee sva njczina djeea zovu. odu svatovi pod ve~er pjeske po nju i pjeske je momku dovedu. brat iIi koji drugi muskarac iz bIiznje rodbine. u najljep8e odijelo. Zasvirase jasni davulbasi. Zapucase puske kraj divojke. Jos i danas jase svatovi u onim predjelima. taka zvanu sikli odaju. pjevaju i potcikuju. a sjedi na konju kao sto i muskarci sjede. a puske pucaju na Bve strane: Kad su svati otlen polazili. Isto tako idu kolima po djevojku i onda. Ako je djevojka u komsiluku. "Da ne ginu kieeni 8vatovi. dobrih cesta i puteva. A junaci bolji od boljega. Zenske svatove ne ce nikada docekati dj~vojka iIi njezina mati nego djevojCina tetka. pitaju se za zdravIje. Ko ide u svatove. a zene i djevojke u harem. bubnji udaraju. Kada svatovi dogju djevoiackoj kuci. U prijasnja vremena. idu muskar(~i u ahar.- 180- "Da ja vidim ima l' ko u gori. strina iIi koja druga rogjakinja.

stanu iskati mladu govore6i: "Dajte nam ono nase". ito ju je momak za nju pokrojio. Dok se djevojka obla~i. Djevojka poIjubi i opet jengn u ruku i ide u drogu sobn da obu~e haljine. Kada se je djevojka obukla. u kojoj su zenski 8vatovi. sjed'te. veli im: . ako mlada i nije osobito lijepa. Berbe dijele uvijek one djevojke. djevojka je lijepo do~eka i u ruku poljubi. oni kod mladinih roditelja rueaju i vcceraju. svaka ce joj reci: "Zdrava i ziva. pa kao da Be ~ude njezinoj Ijepoti. kafu. koje su 8 nlladom djevovale. ako je liva. ali Cim su avatovi drugu kafa ispili. nijeste so jos ni odmorili. a vee ate se nas osandisali".-- Muikarci se pozdravIjaju kao"i u 'kahvama iIi na sijelima. preda djevojci robu. onda svoju majku i jengiju. ako nije u najbIizem rodstvo. a kad je zene i djevojke onako odjevenu ugledajn. Kada jenga u harem unigje. U 8vatovima.e uvrijedio. gIasDo dovikujn: "MaSallah! MaAailah !". a nekada i kona~e. jenga. g~ tilQ. I svatovim' vecerati dali. piju serbe i kahvu. iIi za odrasln. koja ce kroz cijelo vrijeme 8vatova biti uz mladu. da sjede. ustann sa mindera iIi seeija. pa se 0 koj('~em razgovaraju. jengija iIi jengibula. sjede zene i djevojke u haremu.- 181 . sretna i bahtli hila. .a iza njih sve ostale zene redom kako sjede. Kada napokon vidi. Ona zena. ne ce upitati drugoga m zenu. jer. prva je i najvdnija osoba. koji su doili po djevo." Ka'da su zene . stanu i opet traziti mladu. iznese serbe.Iza toga iznese ona <1rugu. a za tim je podvori serbetom i crnom kafom. da se dulje otezati no moze. Ako su svatovi iz daleka. . kahvu popile. Kada je mlada kojn lenu u rUKu poljubila. ona im zeoa donese kafu i nuka ih. 8to joj ih je momak na dar poslao. Poklali im pet stotin volova. I koliko god puta oni miadu zatraze. Kada je jenga kafu popila. To je zena. zenBk. bi.iku. eto je svate do~ekala i ito ih je kafom podvorila.ce se u 8vatovima vladati."Sjed'te. Kada su zene kafu i serbe ispile. te jn upneivati. a tek u jutro kreeu na put: Tuj su oni svate docekali. ito Ce raditi i kako . a onda materinu ebejku. 18 istom ste dosli.u djecll. dizu se svi svatovi i kreeu s mladom momkovoj kuei. ali ni jedan. unigje opet u 8obu. Djevojka poljubi sada u ruku najprije o~evu.

i dj~voj~ica i· 'nosi u jednoj ruci tri '~evrme.pe secerom izmijesanim srebrenim' novcem. pratilice. . . dok ga napOkOD na srednjem prstu ne ostavi. zau~ili. Za tim uzme one tri ~evrme i ode megju muske Bvatove. Mlada izvadi prsten i dade ga djeveru..nanje'ili krnanje.'~~~h~va . ·dok je 'na zemlji zivio Isto je tako 'sve~ev sunnet i k. ali toga ce Bvetac 1tluhamed na strasDomu Budu rezil u{'initi. a 'dugi krin. iIi kako ga neki zovu alduvak. ostao ()d pejgambera !Iubanledu. ~asu ~evrmom i re. nego ce 8vatovi na put krenuti.iz vode i da 'ga njemu preda. izvadi prsten.' jer je to 'sunnet iIi . Djever okrece djevojku prema SUllen za to.. JedvR se je zora pomolila.f casu punu . u Bobu. ne grijesi proti 8amoj vjeri. dizu se Prije. Iza toga stane za mladu.a on nadari noveem njezine drtige i pratiliee. Za tim· pokrije .aei.uIazi u harem. jc'rukama za ramena. p~ ga skine. Za djeverom ide kakav djeCa~ic" a moze biti . I .' 8vileni pojas i duvak. .. da. Od' pribile jari~e pseniee. . One privedu mladu djeveru. "Kasno nam je. a u drugo.i~ pet ~t~tin .. Djevojke se za tim odmaknu. u kojoj je mlad~ i ostale djevojke. pa rnn vele: "Evo ti amanet predajemo! Mlada poljubi djevera u ruku. a on joj ga natakne najprije na veliki p:rst. u kojoj je voda. "Daleko 'su ~vori Mustajbega. . brijanje glave i rezanje nokata na rukama i ~ogama. Iza toga izvadi iz dzepa prsten i baei ga u casu. primi . a daleko nam je.obi~aj..ce ml. a djever opase inladu onim pojasom i pokrije 'duvakom preko glave.adoj. Bve se zene posakriju jedna drugoj iza 'legja" sarno se ne sakrije mlada i njezine.okrene je prema sunru i po.Sk~bali . "Krat~i danei. koji au iza njega ostali. a mujezi"ni sabah CauAi i' dovikuju 8vato~iii1a: "Hazurala kita i svatovi! . to jest on ce ga pred Bogom pokarati. !{Q toga no cini.za tim na kaziprst i opet ga skine i tako redom na sve prate desne ruke.. dj~voj~in djever i nosi joj prsteD.bistre'vode. sto nije postivao oLi~ja. Djever je uvijek mom:' kov brat: bio' ozenjen iIi ne~ Kada je djever u sobu unisao.

a kopei se samo ~a siabinama sa dva puceta. stanu mladu zavijati. i sprijeda' i straga zIatnlm iIi srebrnim siritom. srebrnom iIi ziatnom. da joj niz legja vise.Fermeni su od svile i kadife.·sto "Dam. obojila ih je i uplela u nje svilene. da reJtnemo koju 0 . privezala je srebrne hSlrn·ajIije. zavija~ima. . potvrgjuje narodna pjesma: . zlatne i srebrne vrpce.. Oko vrata 8U joj gjerdani od zlata 'i bisera. krellu svi 'na put: . sest do deset prstenova. Na koparanu j~' jelek.. da euvaju djevojku od uroka. kratak kaputic bez rukava. stakalca i druge tomu sliene nakite. docim je tzornji dio' otvoren.nago-vara. lijepa puceta. 'Prije megjutim. moj ziatni prstene! "Sramota je u te i gledati. Na svilene. nego su' je zaviIi i' nego je nJl put posIa. 8~ali' iIi srebreni belenzuei. na po se seljacke djevojke. .s~ebrom i ·zlatom. metnula je na koparan fermeu. Taj poaa~ obavi ona brzo i kad je miadu zaviIa. iz~ezene oko dZepova i na nogavicama ziatnim iIi srebrnim siritom. Si_ romaAne. nizova. .. Zavija je uvijek koja zena iz njezina roda. Kosu je splela u sest debelih pletenica. uplele su u koso' stan sitni novae. eetverouglate kutijice od finoga srebra iIi srIne. Neke dJe-vojke' imaju pe't. Donje tijelo pokrile su joj svilene dimije.. Na Dogama au joj fi~e' eipeiiee od erne koze' iIi je nosku sakriia u krasne p~pu~e od kildife.• - 183'- ·}{Iada vrio post"uje'svoga djevera. zicom. ""A kamo Ii 8 tobom govoriti. I jelek je izvezen srmom. ~ izvczeni su ozgora do doIje. da je jos'jednom promotrimo i da vidimo. te ga najvecim postovanjem 'susreee i.OJ divere. na kojima su napisani stihovi i moli~ve iz kur'ana. Bogatije djevojke nose do sest diZa. Koja djevojka nije obukia jeleka. a na prstima prstenovi.najboIje." Cim j~ djever iz sobe izaAao. te . Ali najvecu paznju posvetila je mlada uresu svoje i inaoo' lijepe giave. dukata. a mecu ih ~vijek na mezimae i' srednji prst desne ruke. kakva je ~ 5vadbenom odi· jeIu. koji im eve do pojasa 'sezu. zlatne iIi srebrno vrpee. pa da joi budu i ljeple i deblje.. a u njima su papirici. . sive. koji ~uva djevojaeke grudi. Na rukama au joj zlatni~. izvezene. Pleteniee je prebacila preko ramena. vracki i drugoga zla. To 8U malene.

da joj dobro bude. duge peskire.' 11a ju njim podbrade tako. koji su sa fenJerima po mladu dosli. a na njemu umjetlli . ~elo.i sada je sa "toi. pa jedan dio sele sprijeda do pojasa. U prijdnja vremena. ali neprozirno bijelo platno.• -184 Knj uiiju bogate begovske djevojke vise soluflllci. da sirina padne niz feredlu.. izvezene zlatom. Otae i majka svjetuju svoje dijete. dva malib dukata. samo sto ne nosi duvaka na glavi. jar 00 je Qvaj ~ zaviti. I duvak prikop~e na glavi. Isto ovako odijeva s~ i zavija i udata lena kada iz knee ide. a iiroko do jedan metar. srebrom iIi svilom. dugo oko dva. Iza toga uzmu drugo. Izmegju oombera i jalmaka ostane malen razmak ~ jednoga do dva prats. duvak nose sarno djevojke. da mlada kroz njega gledati mole. Danas je to skoro 88svim prestalo. Da ce na rastanku i majka i kci. a drugi straga joA nile. opaie Be ienskim trabolozom iii kolanom. To se platno love jasmak. razumije se samo po sebi. rijetko otkanu oohu. tanko i prozirno platno. . braea i sestre po koju BUZU pustiti. usi i vrio malen dio n08&. koju su metali U onaj razmak izmegju jasmaka i ~embera. Kada Be je djevojka ovako ob~kla i nakitila.put. da pokrije giavu. Na glavi joj je finofeaic. koji Be sprijeda kop~i.. poljubi oca. Dsta i polovicu.. nosila je JOB i peeu. na~k na havelok sa rukavima. To se platno zove ~ember. Dok ml~du zavijaju. dug kaput od erne iIi zelene oohe. bijelo rutavo platno. kada "je djevojka isla iz jednoga mjesta u drugo.-" " lottom g:o~V&. pa je morala jaAiti na konju. a na njim& red. da ugodi muzu i njegovoj svojti.' megju one Bvatove. a duiina pokrije ramena i r~ke. iIi naravni cvijetak. kako ce livjeti i kako ce se vIadati. veliko vrlu fino. ~ . da joj pokrije bradu. Evo kako je zavijaju. HavIiju pripnu balJijom na vrh glave tako. Preko legj~ ogrnuli 8~ joj ferediu. majku i starijn ozenjenu bracu u ruku. Pogledajte je JOB jedan. dijeli kogod od njezine rodbine ~evnne i jagluke. lala i dukati. Na feredlu metnnli su havIiju. Prije nego mlada krene iz ocinskoga doma. glavu tal 0.-.· Preko toga dolazi duvak iIi alduvak. no. vrlo. nesto dehlje i ~~4 bijelo platno. malu prozirnu. Uzmu vrlo tanko. metnu ga djevojci preko fesiea na. kad~ polaze na vjen<!anje.

t.- 185- 1 i I oj J Bosanska muslimanka na ullci. .

' ~ starlin svatom _. ··. koji :voze mladu.Odlicnije i bogatije djevojke voze se momkovoj ku6i u fija.. Ako ml:tda. Calgidzije.'-kola.vatoyi B'a put kren.:A~o.i~:.·Z~::'staroga. . ljati i:. neki se oklt~ . 8pravl~ati. . Ilsieijimrepom.~. I ta S.')bijelim platnom. - ~ . me~nn . zna.' . da "~e: u -kociJe.~_~OVri· s~' ml~den'~ka. ·rllbo. da joj se put otvori.' . ..' v . .ili ca~si j.i-'kojekako+e sale I '.:. kadiju i t~ d.ove iIi zavjese.ugle~~u os.svata izaberu koju' yrio .'i"svatuvi. ne ide nikada 88. .':8vojim odijelom.' cohom i boBcalucim~.toj. .. . a 8iro~~snije u kolima. 'Kola. sa . .' svojti. koji . ne vozl..d ~olima' 'drv'en~:~br'u~~..--:.na s~iJeh nagoniti.prostru COhll iIi 6ilipte.~an oni ljudi. . nego. Ako ~ratovi idu u kolima iii j~u na konjima. takogJer au coho~: po~i~eni. ~cohom~ a n~~:..:' Stoje ~icniji stari svat..'~~~toya idu kol~.:~vat... u ':~ojima se .-' Iia ea~gidzija idn muski ~v~tOvi. .agu.' molega ili pred Bohom -.~oraju.najprije" 'ozenjeni Ijri4i.. .po~nati.~ kojima se mlad~ iIi koja druga ~usli~an'sk~~':'z'ena Vq~~. 'Fijakeri.at'~or~l1.'. da mlada dolazi i za koliko ce po prilici doci. .c~e'~~vatove. U istim kolima' 8a_mladom sjedi· sarno njezina' Jengija i "koji 'njezin blizi r?gjak~ Iz~. tap'ove .' .~.bradu.. . ostaje . sprijeda.onda mQmci~ a z~::njima 'mlada i 4rugi ze~ski. u k9jima' je _~oli~a 'ml~da.~cije'-'~.. .uli. t.ena au . m~e' se 'lako .calgidz. da su svatovi blizu. ' . ..eohi i boA~Iuci~~..:·S1i' .~~hi 8U bo~caluci. .pa. i za to se kupe . 8vatoVima.tako. u 'kojima '~e ~u.bo8Caluk~ po '. da"'su.obu u oDom mjestu. kakvog ~dlicnog be~. salama i -dosjetkama::zabav'..pokriv~nf~~u". 'je po jedan -.' '. sandl1ci~a' vozi djevojacko.k od knee: Prije nego su 8. ~ ~a-.e .~et.. tepo~e. a.poslati.je' veea cast. ~a tim muftij 11. . k61~ sasvi~'·pokri.ije pred nji~a trcati.a na svakOn1u. ne idri odvise daleko.~. . . iIi. . Neki si ~aprave velike ~rkQve ~'. " . Kad narod oko momkove kuee opazi mustulukdzije.' ~~Q:.: : -Pred sVfft~~inia-ja~i ili"8~ v~~i s-tari .'vozi ~lada..·"Konji.' m. .ladencima i njih9voj.' . kerima. Da Calgid~ij~ budusto' ~jesniji. iJc: -mlada 'va!Zi' U obicttDn kolima.idu calgidzije.. . to:'. ot~li BU mustulukdzije" koji ce javiti momku i njegovoj svojti.Q kola pokriv~n8.I .Miadenska kola pokri~. svinu.. (jdijevaju se u najra~li~"~ja odij~la.Bobam ruha.si na glavu kozijerogove -iIi se kako drUk~ije sxnijesnixna u~ine..' ne 'vidi.ponajvi~". ~.~pust~ ~a" pr~zorj~a "zal.' ..ili ce iza nje d\)ei~ Djevoj~cka majka.

a I1)uBaf:pobqzDost. ~dravo j~IQ::p~otiv r~znih polesti. jer je "mJ~~e~-ska'" pog8:~a vrI9 ".su B mladoin qos]e kao i one."acnim vratinia :d6celta je niti. Onda( se okrene i prolije.~."Ma~11ah..B6gu..~.~ .yj~rskoga· sadr~ajl)! .":~ve<Ju sada 'Dajprij~ . od t~ pog~~e.Je ..sada po ~piIuidic.atem. su je ~ kuci do~ekaIe.niti . nego se razigju po drugim Bobama i ne' u odajama. Pfed haremOm doookaju je dyije . iIi jetrva "'i.~··bez·zaprek~ ~':'avlij.t" veli . t~·. .. 'Pri ·tome pogleda tri puta' 'pa kucnu badzu" i svaki. Mla~~' ~r~hvf\~~. jbri~~ ..d~du. . pa ga ~Iasno Izjedll.takogjer harem.relomi psenicnu Rogacu. 'puta. kola. kako vec ko imazenske ~odbine. -.st~ yat. doticno u sclamluk. :~.halvat ~nigj(\. :'koje '. sv~krya.. iIi na' stolicli. Ako je mnogo svatova.h' vrata krene ~lad~'ll :h. Jl.~l~da . iIi svekrva i zaova. . kao voda ~pohog~".· '..u ~tigli. !tao -.::' 'N~. ~uc... da prvo dijetc bude muskarac.""inlR:~a moze.o~u.'momk6ve. kuhinju . prostru .~.: kiljigu".prema .tijeg~v otac.uved'l j~: o~e iste .' QD 'hi. Kada· ~ne' ugledaju mladu. . nemaj-u 6ejtani posla. hi Ii Bog dao. klicu ~ . ~v narod stane na drugu stranu gjuvegijine.loj-· ~ddesno·.. Iza toga .' .8 konja' iIi' kola i svojim bi-~je rukania.J . muski fes.gj~ s' konja' iIi s~ arabe.:pu."u harem '~vedu."Biladoj ·n '-~':a~u.. pa nc mogu svi u ahar.mlada d.i' starijim' ~ IJudinJa. K~da nll~da. i krene sa jengijom' prema' ~okacn~ vratima. motne na ~ zep1~ju. banka.pazuho 'kU~'~R iIi koji musaf. Zenski svatovi idu. ali ne u onu 8obu. .d-a'za njorn 'sriea. '·· ': '.fes.e. ~Bi8minah~r rallmanir rahl~". da ih vide.ogjedo.spolninje. da ga u ~kucu'""ll·nese.'zene. U prijasnJa vrem~~a' e~kao je na sva'tove. i gjuvegija. ru~u po j~da:n io/ik. u koju su mladu uveIi.· Qsim toga ··1Itetnu ·. Puni :ibricl i poga~a" "znaci 'blago~tanj~. u. s~. 'k?je. nego k~ 'drugi od njegov~ svojte. ilf q' ·in~t·v~. ~biJu. . U isto vrijeme krenu i muski svatovi u ahar.:. ·su je _Ila ' basa~cima docekaIe..uunic~~ .. ne 'va MladjI. pun vope. koje. u kucq unio. S8. Sa sokacn. .. "ria koj-u ~e oua 8je~ti. Iza t'qga . i pokornost prema "~.i' t~~o'.gjuvegija. Kada:. Sve ~ene.k~~~":'da:.- 187- pozvanl 1 nepozvani. Kada' su sva~ovi pred kue. "vodu "niz. tJ kuhinji g~~i" na~gnji. . stakne '.! MasaIlah!" a jedna joj ·riati -glavom. prihvati goruen cjep~~jcu~ pa je t~i..zaove.ist.u momkovu "sobu iIi h~lvat. 'basamak~. prisao djevoj~i.·dogje·"d. 1Ilada stane iIi sj'edne na onaj .ski­ DUO hi je . jer gdj~ se ime bozije . lISpri~ ~~ na vrh ba~maka. .

- 188- Jlercegovatka musllmanka na ulicl. .

aalje' mla~(\zenja mladinoj' kuci kafe. a desnom desno koljeno. da je Iijevom rukom pokrila lijevo.- 189- 6ilime po avliji iii gdjegod u hladu granatih voeaka u bai~i. kojiin ce se' pokriti. Po eilimima poredaju jastuke' i mindere . Siromasniji vjen&. U knu metne joj kum i nesto Dovea.Ato ce djevojci trebati. U halvatu je u cos~u stolac. Neki vJencaju djevojku . . a iza njih sIuskinja iIi cija siromasna djevojka.daleko govori. skine mladoj peeu. obojiti. koji imaju dosta imetka. Djevojku kniju uvijek u mornkovoj sobi.ju djevojku skoro uvijek joA iste veceri. Ako ne ce djevojku jos . alduvak i cizme iIi cipele. siromasna djcvojka.iste noei vj~ncatj. u halvatn. a na stoleu obicDosvilen jastuk.se boje. Sale iIi se" kako drukcije zabavljaju. Taj nova~ 'dobice ona zena. valja je okoiti iIi okrnati. kada j. moze kose. 'nego .e dovedena i za to cerna 0 knijanju na ovomu mjestu govoriti. pjevaju. a mlada je' daroje novcem. kojom ce se kniti. s~cera i ~erbet~. nego provodi sve vrijeme do vjeneailja. Pir ~inio za: petnaest dana. Djevojka srkne .jos iste veceri. unigju u halvat . jer 8vatovi traju obicno tako dugo. Momak' Aalje uv:ijek neSto' v~. a neki pocekaju s~ vjenMnjem i po nekoliko dana. Prijs oego ce dje'\Tojku vjen'cnti. sa momkovom zenskorn 8'Y'Ojtom u haremll.. feredzu. ne ide ona u halvat. a rado hi. da· si oniIn ostatkom koja stars. Kniti s~ mo~e djevojka.i tu· posjedaju.. Kada je djevojka na stolac sjela. da se 0 njihovim 8vatovima augo i ria . SIuAkinja ili koja fukara. mora joj' kum iIi miadoZenja poslati knu. a jengija 'stane uza nju. Osim boje i upletnjakl:'o. ~iro~a8na zena. koja bude knu zakuhavala. piruju po vise dana: Ozeni se mali Mehme~ aga. koliko ce' se te noci P9t~08iti.. i duvak. donese sada na tabakn dvije case pune serbcta i dada ih djevojci. Djevojka pristupi stolen i sjedne na nj. a ruke metne Da koljena tako. Iza toga sjedne ODa opet. iIi kod svoje kuee iIi kod mladozenje. Ako djevojku kniju kod njezine knee. pa se razgo~a­ raju.. Bogatasi. U najvise slocajeva koije se djevojka u momkovoj kuci jfJ8 iste noci. dok se djevojka nije vjencala.zenski 8vatovi.

Taj se prsten zove kumovski iIi vjeneani prsten. ali iz'one druge. onom prstu do maloga prsta iii mezimca. kojim ee ukuhanu knu promijesati. Ooa djevojka.. a drugi 8vatovi kako ko hoce i mo!e. On srkne t~o~jer :nekoliko kapi. koja je kafu donjjela.e onoj djevoje~ ill. obavio je 8voj posao i izlazi iz halvata. ako taj prsten izgubi. Kada 8U svatovi ispili serbe i kafu. djevojka ce . pa joj. da ce joj se prije iIi kasnje kakva nesreea dogoditi~ ako toga prstena nestane. njegova 8vojta i rodbina pije iz one' <'AAe.vadi.nova~ . pice naJprije gjuvegija. koju prije dohvati. dok ga napokon ne 08tavi na prstenjaku. . Kada je kum iz halvata iZ8sao. preda Casu djevojci. natakne prsten na svaki prst po tri puta i opet ga skine. . kao i djever prije. unigje onamo kojamladina rodica i donese u kakvoj posve novo kalaisanoj posudi knu i ruzicnu vodu. a iza nje svoj bliznJoj. doticno u selamluk. a iza nje svi svatovi redom. Kum stane djevojci iza legja. da ostatak daile' prvoj svekrvi. pa je novcem nadari. da ee biti zlo po nju i po kueu. Kada je kum djevojci prsten na prst metnuo. 1m t9ga _ pije i. Ovo se serbe zove 'djevojacko serbe. sluskinji. Djevojka vrlo eijeni vjeneani prsten i cuva ga cijeloga Zivota. i ~ece ga Da tabak. a zove se kumovska iIi kinavska jenga. Prije knijanja unigje u halvat djevojcin kum i njegova' zena. jer je uvjerena. a o'na ode opet u halvat. Prije nego ce iziei. Iz one Mae.-beta. daruje sada onu sluskinju iIi djevojku. Kada je to ucinio. Gjuvegija. -k9ja je serbe donijela. Kumova zena smatra se ots~le kao drugs jengija. Djevojo i jengija daruju i iza kafe ODU sluskinju iii siromaSnu djevojku. dade svojoj zeni novae. onds jengija. uzme nova~.jengija serbe.. Iza serbeta iznese se kafa. On joj primi desnu ruku. novae bic. u koju se je udala. Qna cvrsto vjeruje. koja je serbe mladoj u halvat unijela. Iza toga unesu drngo serbe i toliko Msa.Case pa i ona.se kniti. koja je serbe donijela i koja ga megju svatove dijcIi. u znak Ijubavi nasprama novoga clana obitelji. dade joj i on prsten. Ko hoee i·moze.koliko ima u halvatu svatova i svaki pije iz one caSe. o . iz koje je mlada pila. uhvati je rukama za ramena i okrene je tri puta za Buncem. odnese' \' ga sada gjuvegiji u ahar.pila.. i metne gao na tabak. iz koje je mlada .- 190- kap dvije se. momkovoj 8VOjti. Taj. I kafu dobije najprije mlada.

Izvila se zlatna zica iz vedra neba. Kada je ku. puhanjem. drzi troje muske djece iz njezine rodbine s'Vako po jednu gorueu svijecu u desnoj ruci. Kada je kuma mladu oknila.a kraj nje polegne koje musko dijet. Sada povali kuma mladu na duseke.mijesati pred aksam i mijeSa je dok nije akSam proSao.njim knu i ruzienu. desnn nogu do gleznja. a onda ustane. V9du za 8uncem. priveze je srebrDom iIi zlatnom licom na ruke i n~ noge. a s Iijeve kuma iIi kinavska jenga.·. nego ih pritisDu uz eise. a najvise ovu: Izvila se zlatna zica iz vedra neba. omota joj ruke i Doge.e iz njezina roda. To se platno zove aspura. Svijeee su omotane u cevrme. od istoka prema zapadu. Savila se naAem bratu oko kalpaka. Ako BU djec& malena podigne ih kogod da mogu sise dokuciti i tako svijeeu utrnuti.. Kada je ak~ prosao. kao dar od Bvoje strane. koliko je vee koja djevojka ruha donijela.. Knu poene kuma . strop. Dijete Iezi kraj djevojke kratko vrijeme. Mlada sjedne sada na duseke. unese kakav djecacie dva duseka u halvat i polozi ih na zemlju. Kano sjajna zvizda na vedru nebu. metne joj u desnu ruku novac. Da aspura s ruku i nogu ne spane. koje BU kod knijanja. koje poslije knijanja djeci ostann. a nekada i do pedeset earsafa. i dade je kumi iIi '. . crvenim lanenim platnom. 'Kinavaka jenga oknije djevojci najprije desnu ruku do zgIavka i. a svekrva ih iIi spremi. IDQVaC.kinavskoj jengi. a ouda lijevu ruku i Iijevu nogu. Nek se sjaji nas brat megju drulinom Kano sjajna zvizda na vedru nebu. ~. sto' joj ga je. pjevaju djevojke i mlade nevjestice. a po njima prostre deset do dvadeset.o.. Duseke prostru uvijek u sredini halvata.. Nek Be sjaji naAa snRba megju drugama. Dok mladu kniju..' 191gjulsiju. muz dp. razne pjesme. Sada utrn. iIi ih dade mladoj da te noei u halvatu gore. 8tO Joj ga je muz daO. da ga djev:ojci preda. dokle au kinom ·obojene. Njoj s jedne strane sjedne jenga.jeee i dadu ih svekrvi. kao sto se obicno trnu. docim mlada ostaje i daIje na duseku. Savila se naAoj Bnahi oku duvaka.ma' djevojku oknila.u svi. a u lijevu drugi novac. Kina'V'~ka j~nga uzme . Svijece ne trnu. i mijesa . Dok kinavska jenga mladu knije.

reci: "I ja znadem. nek ti Dije Z80 dvora. Ovdi tebi OOlju seku kalu. nek ti nije lao seke. koja vrlo voli svoga dragoga i koja je sDjime dugo aAikovaIa. Sto je kne preostalo. . . koje ce. Ima i takovih djevojaka. rijetko koja mlada ne zapla~e. Da mi bolje ne kazu.' Ovdi tebi boljeg habu kdu. NaJa snaho. konce na komadice i dade svakoj djevojci i zeni po jedan. Ovdi tebi boljeg bracu ka!u.- 192- Iza toga pjevaju vrlo ovo lijepu i njelnu pjesmicu. je l' ti lao majke? NaJa snaho. da si svezu ruke u zglavcima. odvije platno i opere joj najprije desnu ruku i desnu nogu. Platno a deane ruke i noge metnu u djevojcin jaatuk. Zaplakati ne ce sarno ona. je to dobar lijek protiv probadanja ili sandzije. je l' ti lao babe? Nag soaho. Sada unesu Iegenj i ibrik. na kome ce s muzem apavati. koje au kod knijanja. • Mlada Iezi na dusecima po citav sat. kojom SlA joj ruke i noge povezane bile. ne bi ni ja ovdi bila". da se i one kod kuee okniju. kada BU joj druge pjesmu otpjevale. nek ti nije lao babe. nek ti nije lao brace. Dok kuma mladu knije i dok djeyojke i nevjeste pjevaju. je l' ti lao seke? NaAa snabo. a ono 8 lijeve ruke i s lijeve Doge razdijele megju siromasne zene i djevojke. nek ti nije lao majke Ovdi tebi botju majku kalu. da mi bolje kazu. NaJa soaho. NaJa soabo. Ako te probada. a kum~ skine mIadoj zlatnu iIi arebrnu zi~u. koja 8e u skoro 8VOj &sni i Hercesuvioi 8 malim varijacijama kod knijanja pjeva: Nda snaba. a onda lijevu ruku i Iijevu DOgU. je l' ti lao brace? NaAa SDahO. a onda je kuma podigne i ODa sjedne. razdijele mcgju one zene i· djevojke. Naia snabo.: ciste vode. Ovdi tebi bolje dvore kdu. je l' ti lao dvora? Nab snaho. Iza toga rastrga kinavska jenga one zlatne iIi srebrne.

i probadanja ce nestati.000 akci po.000 akci po mehri muedzeIu" (iIi muadzelu. kako sjede. da je pita. pita ih hodza: "Jel' ta djev:ojka rekia vjencati se i u koliko ce?" Vecil veli: "Hoce se vjencati u 12. odmab ce je vjeneati. nego ee bodZa mladenee vjeDCati. ruke joj i Doge opraIa. Iza toga pita je on opet: "Hoeu Ii ti ja biti veciI?" Ona veli: "Budi". a ostaje samo djevojka i nje": zina prva jengija.. Kada ju je i po treei put to isto upitao. djevojka sjedi pod duvakom u budzaku.0 12. Poslije toga okrene se onoj dvojici sabita. a kad oni izagjur djevojka sjedne opet na avoju stolieu. a ona mu tri puta iato odgovara. kao da je jedva docekala. Sva ta pitanja i odgovori ponavIjaju se po tri puta.) I to vecil tri puta pita. kojom jfJ kinavska jenga mIadoj knu sapraIa. iza nje jengije. gdje te probada. djevojka ustane. Kada oni u halvat dolaze. izIaze. Kada su djevojku oknijali. tim.. Prije megju.- 193 - metni aspuru na on'o mjesto. posaIje djevojcinoga veciia i dva sabita u halvat djevojei. Kada BU to obavili. pa ih upita: "Jeste Ii cuIi. Iza toga pita je opet: "Kako ces i 0 koliko ces hiIjada?" Djevojka veIi: . Iza toga ustane mlada i poIjuhi najprije svekrvu. u ruku. haee u jasle pred konje iIi goveda. a onu dvojieu za sahite. Fater vjencati ?" Na prva dva pitanja djevojka suti i nista ne govori. Kada je kinavska jenga mladu digIa. a onda istom druge zene. . da Be ne bi mislilo. boce Ii se vjeneati i boca Ii njega za veciIa. veli ona: "Hocu". Kada se djevojcin vecil i ona dva covjeka u ahar vrate. iziazi vecil i ona dva sabita iz halvata. Hodza se sada okrene sahitima. a ona sve zene u ruku poIjubila. Za tim je pita: "Hoce' Ii ti ova dva covjeka hiti sahiti?" Ona veli: "Neka budu". Vodu. da se uda. sto ona govori?" Oni odgovore: "Jesmo".one iz halvata. (ili kako su vec ugovoriIi). Njezin ju vecil upita: "Roces Ii se.mehri muedzeIu". pa ih pita: "Jeste Ii vi to cuIi?" Oni kaZu: "Jesmo". a kad oni u halvat unigju.

uzimas li~ ti Fatimu. uzme hodza kur'an u ruke i moli neke molitve.194 Kada je ta formalnost obavljella. To hodza tri puta pita.000 akci po mehri muedzelu? (iIi muadzelu). a veciI mu tri puta isto odgovara. govore vecili. stoje kraj njega dva covjeka. primih. nastavi hrvatski: "Dade Ii ti Fatimu. ve kizun tarafundell vecaletum hasebile. a vecil rou tri puta isto odgovara. Sada se hodza okrene onoj dvojici. ve 01 ikisun husni rida-Ierile. Hodza pita vecila: "Primas Ii ti ta dva ('ovjeka za svoje sahite?~ Momkov veciI veli:' "Primam". koje su za vjeneanje propisane."Ukabulih". govori hodza: "Sen dahi vedzhi Dlesruh uzre?" "Ukabuli Ii je ti na isti lla~in gore?" (kako je gore receno). pa govori: "Bismillahir rahmanir rahim. kao momkovi sahiti. sahiti i svi muski svatovi u onaj sobi neprestano: "Amin! Amin!" Time je i vjeneanje 8vrSeno. po hid~retu umro je 150. Allahun emrile. kcer Sulejmana Ibrahimpasiea i sreem i dusom?" Vecil umjesto roomka i u njegovo ime veli: "Kabulim". Kada je Bve gotovo. Iza toga veli hodza: "Ben dahi vedzhi mesruh uzre nicM ejledum~.voljom s obadviju strsua i od djevojacke strane s tvojim punomoctvom i u prisucu sahita. . kcer Sulejmana Ibrahimpasica za Ruseina Hodziea?" Djevoj~in vecil veli: "Dadoh!" Iza toga pita hodza momkovog vecHa: "Kabulis Ii. Dok hodza uei.--. ve pejgamberun sunnetile. 1 to hodza tri puta pita. ----~ I . . dade Ii je za 12. ·Dok hodza s momkovim vecilom govori. te je znatno pripomagao znanstveno airenju islema. po Bozijoj zapovijedi i po sve~evom obicaju i po kazivanju imama Azama i dobrom .. vjen~ah. ve imami Azamull*) kavlile. isto pod hidZretu. svjedoei. jalinuz on ikibin akc es mehri muedzelile? To zna~i: Spomenuvsi ime Boga velikoga. ve badir olan sehadet lerile. kada su naime vecili rekli svoje i sahiti svoje. *) Imami Azam iii Eazem rodio se j-e 81.1 ja je na isti naein gore nicah u~inih". pa ih pita tri puta: "Hocete Ii vi biti Sahiti ovomu covjeku?" Oni rou tri puta odgovore: "Hocemo". Kada je gornje rijeci rekao turski. Kada je i to u redu. okrene se hodia curillom vecilu i ostalim muskim svatovima. Momkov vecil veli: .

koji su kod vjeneanja. a on ga preda njegoyom oeu. otisao je vee je:' dan muskarac iz njegove rodbine. ide gjuvegija u halvat djevojci. Kada je i to gotovo. onda svoga i djevojcina oca iIi njegovoga zastupnika i napokoll Bve ozenjene muskarce. ostave ga i odu u ahar. iIi u pokrajnjoj sobi doceka gjuvegiju njegova majka. dokaz. Prije megjutirn.. a kad je hodza poceo uciti iz kur'aoa. da javi mIadoj i njezinoj jengiji. dade ga gjuvegijinom vecilu. sina Muhameda Hodzica. kada u halvat ide. Pred vratima halvata. Kada je' gjuvegija u sobu unisao. da je on miadence vjencao. da ima. Ta potvrda na niCahu-muraselli glasi u prijevodu po prilici ovako: "Vjencao sam Fatimu. nego e~ on u halvat.000 akci sa mehri muedzeIom". da ga kogod ne udari. koja ga cuva u svomu sanduku. I{ada je hodza miadence vjencao i vjeneallu moI~tvu izmoIio. njegovim bivsim jaranima i drugovima drago. uzme u ruke nieah-murasellu. ~doticno u selamluk. ugje i momak.iIi sehadet-namu i napise pod kadijinu dozvolu potvrdu. a ona ode u harem megju zenske svatove. nego mjesto njih i u ime njihovo govore njihovi vecili i sahite. seer Sulejmana Ibrahimpasica iz dzemata Fetije.- 195- I Kako vidj~smo~ kod vjencanja nema ni momka· ni djevojke. jer je dl'ugim momcima. vrijeme gdjegod blizu one sobe. On je u ruku poljubi. Momka prllte do halvata svi prisutni muskarci iz njegove rodbiuc i cuvaju ga. da ga. pa i on s onima ullutra aIDllla. a onda ide mladoj u odaju. iz dzemata Hotinca. daruje jengiju. erunu iIi sakom po legjima dohvate. njezinom ~o­ ljom i s njezinim vecilom Mahom Sehovicem i sahitima Selimom AHeern i Muhamedom Hodzicem u 12. Jengija prigje odmah k vratima i stoji kraj njih dok gjuvegija ne unigje. da gjuvegija dolazi. J{ada dovedu mladozellju do vrata halvata. ako bi do razvjencanja (10810. (IIi kako su se nagodiIi). Gim je hodza moIitvu proucio. Kada je hodza taj list Ilapisao i nluhurIeisao. koji ga je vjencao. sada vee muz u sobu i poljubi u ruku najprije hodzu. ali je momak eijelo to. stane on pred vrl1ta. To je ahd momkov vjeneani list. Gjuvegijin otac uruci ga svojoj zeni. a ona ga dade nmYjesti. • I * . a sada svojoj zeni. za Huseina Bouziea.

nakita. Konja na obdnlju dsje momak. Kada su ukueani mladu darivali. cetvrti usade u zemlju visok tanak jelic. eaj iIi Aerbe. I muski i zenski 8vatovi ispiju jos po jednu. da mladu darivaju prijateljiee. voj no. jela i odijela. Veli se "daju mladi na prsten": Diverovi daju almagane. onomu kadifa. koji Be sastoje ponajvise od DOVeR.jima.iIi sela utrke. ulazi U 80bu jengija. sto ih je mlada prije vjencanja sasila. do-" . Ako su momkovi i djevoj~ini roditeIji bogati. pa si uzme onaj novae i bosl'Jlluk. treei daju da momci skacu Da mijeh. ~oha iIi ono. Kada se oni obuku i iz halvata izagju. da je pokriven cohorn i da ima sve. I{o so prvi uspne na vrh. sto je na jelicu. cohu iIi sta drugo. da je konj. dvoji solufluci. drugi utrke pjesaka. da Jlospremi duseke. A od bega sorguc od bisera. a najvise naravno njezin mladi . A od svekra dizija dukata. izvezla i za rodbinu priredila.- 196- Kada je gjuvegija u halvat uniAao. a na vrh jeliea metnu top kadife. prestaju svatovi. koje su kakav dar donijele kod mlade na ru~ku. da ga )1objcdnik moze odmah zajaAiti. prirede na meraji izvan grada . Jedni prirede obdulje. Dvi zaove.. pod' fcdloln. Utrke na konjirna opisao sam vee kod 8unnetenja~ a ovdje en nadodati jos sarno to. komainice i rodice'l nego ju dariva i sva muzeva svojta. dvije kafe. Od svekrve telli morska diba. a lena mu boscaluk. poPU8C cigaretu dvije duhana i 8Vak ide 8VOjOj kuci. Dva divera. namaiu ga katranom. utrke na koJ. sto au joj ga mladenci ostavili kao nagradu za njezin trud oko mlade U 8vatovima. Bvekar i svekrva. Toga dana ostaju Bve one zene i djevojke. a onda lojem. dvoji belenzuci. dijeli jengija u nJezlDo ime 8vima u momkovoj kuci razoa veziva i odijela. na kojem je sa svojom ienom spavao. nesto novC8.~ . Drugi dan u jntro. dva zlatna prstena._-_-'. Dvi jetrve. jetrve i djeverovi. ato mu treba. kada je mladounja ustao. metne pod jastuk. Ali ne samo.. Toga jutra dolaze i opet zene i djevojke i nose mladoj razne darove. koji se pobjeditelju daje.

sto ih je ona hilo od koga dobiIa. sto je u sobi jedne zene. ako moze. ana daje bosealuk i ko. Koje prvo stigne cilju.. Ono. podnose se i live u slozi. Iza toga daje mlada utrku za pjesake. Najbolje je ipak. kada naime muz na prvu lenu dovede drugu.. pa su onda po danu obicno zajedno sad u ovoj.' . i njemu ee smarlaisati kafu pa bio on ko mu drago.. sarno sto drugu zellu ne uvode u sobu . za njima djeeaci. jer je u zenskoj naravi. treba tek kazivati. Bobadvjema jednako lijepo postupa. a mlagja da je rekia starijoj: "Ne ljuti se. da muz. dobiee fildzan dzabe.197 ticno njegov otac. Ali ne sarno da sretni roditeIji i mladenci caste prijatelje i . Napokon trce i muska djeca. i da priregjuju trke. pa bio to i erni eiganin. prve zene. Osobito bogati Ijudi daju sve ove utrke od jednoe. nego pIaeaju i tako zvallu "dzabu" u kojoj kahvi. Da se u takvim slucajevima. . f. mora muz o8obito na to paziti. niegov je. ako igdje. tako da se one jos i danas najljepse slazu. nego joj dadu posebnu. a.~ade svakoj . dobiva eevrmu. napokon i djeea. Ako muz na prvu zenu dovodi drugu. Ko prvi stigne. Kako o~da. koje se strogo drze zakona. Jedan m~j dobri prijateIj uvjeravao me je. u kojima tree djeeaci od deset do dvanaest godilla. na duCan iIi u magazu pa im . tako nam je Bvetae ~aredio". za tim svi darovi. sad u onoj odaji. a osobito. mislim da ne. a najkasnje veru se momei i miadi ozenjeni ljucli Da jelie. Da ne dogje do svagja i do kuenih zagjeviea megju zenama. da kada je na svoju prvu zenu doveo drugu. njezino je viasnistvo i niko joj toga uzeti ne smije. ondoa momei. 8uparniee trpjeti ne moze. ohave se svatovi i vjenCanje kao i kod prve zene. dobije peskir.muburecleise. prvi eilju stigne. dn. Kahvedzija "ispece" mnogo kafe i ko mu toga dana u kahvu dogje. Zene. znance u kuei. a ono u Ijubavi.. Da svijet znade gdje se dzaba "pece". Iza toga skacu na mijeh. da 8U se bne zagrlile. Osim toga daju utrke. da onR.la dogje u kueu. Najprije trce konji. . da jednu pazi kao i drugu. proviruje kahvedzija svaki cas na pendZer svoje kahve i vice sto mu grio daje: "Dzaba! Dzabaaa!" Osim toga ko im kroz osam daJ. te da gdjekada i zagrmi. posve odjeljenu odaju. braeno nebo vise puta natmuri. draga. ako su dobre i blage eudi.

a oni ga zagrle*). punici top svile. sestre. iIi sto drugo na dar. Kada je zet darivao punca. daruju oni njega i onoga. jer je vee kod prve udaje hila oknijata. unigje u sobu kueni hizmecar i nosi na desnoj ruei boscaluke. Prije.- 198- zeni posebnu kneu.. koji je snjim dosao. prometne boscalnke s dcsne ruke u lijevu. Ako je sa gjuvegijom doslo vise ljudi u rod. vjenca je kao i djevojku. dobice svaki po jedan bose. nego ee mladozenja kuci krenuti. Isto su tako isti obicaji i obredi kod vjeneanja ako Be udovac zeni. Iza cetiri do pet nedjelja poslije vjencalJja treba da mladozenja ode u posjete svome pUDCU i puniei. . daje mu osim toga i nesto DoveR. Kada gosti sjednu. punieu i rogjake. ali joj oDda ne treba u oei halvata knijati ruku i nogu.. koja Be gdjekada samo rastavom izravnati moze. -_. . *) Muslimani se nikada ne Ijube. ukucani ih lijepo docekaju i njima u pocast pozovu sve 8voje rogjake na rueak iIi na veceru. treba da dariva punea.J . da se one i ne vide i da nikada u doticaj ne dolaze. Ako momak vjenca udovicu.aluk. a onda na lije\·o rame. Zet daje puneu po nekoliko arsina cohe. Kad oni dogju 0.... jer premda je mul neograni~en gospodar i glava obitelji i premda je po zakonu prva lena starija od druge. Neki mladozenja ostane u rodu dan. rod. Ako je zet bogatiji od punea. Rogjaei daju mladozenji ponajvise po bosealuk.mu je rucak i ve~eru kubala. Gjuvegija i onaj covjek. valja mu darivati Bve sInge i sluskinje. a drugi ~jegovom drugu na koljeno. a neki i po osam dana. nego iIi sa Bvojim oeem iIi pozov~ koga rogjaka. koje su u onoj kuei. a drugima rogj!icima sto je za koga.-. On ne ide uikada sam. Ti se darovi zovu anteriluci. kuhariei. Prije negQ odu. poljubi mladozenja punea i punicu u ruku.. nego ako se braca. ali najvise valja da dade ascinici iIi asci kaduni. koja . nadari hizmeeara i oni se dizu na put. Cim je u sobu unisao. . da za sretnoga puta ispiju kafu. rogjaci i prijatelji poslije duljega vremena sastanu. a: desnicom metne jedan bosealuk gjuvegiji. dva... onl se zagrle i grleci se metou jedRn drngomu glavu oajprije na desno.. uzimao on zeBU iIi djevojku. zadovoIjila je dakle svecevom Bunnetu.. koji je snjim dosao. znade vise puta sree jedne iIi druge prekipjeti i eto razmirice. punieu i sve rogjake od zenine strane. Kada je mladozeuja darivao svoje rogjake.

podijeli njezina sluskinja iIi ona stara zella. nego i citav taknm haljina. Slijedecih dana zove . ko dobije kola~a i slatkisa. Svojoj kceri ponese ona ne samo kolaca. koja ce joj darove nositi. nego naSi ljudi. Koliko muslimani eijene svoju sIuzinead. dok Be sve sa njezinom prijom ne pozdrave i ne upoznaju.' a ona hizmecaricu. da se muslimanka ne krije jedino pred rogjacima i elanovimtt svoje obiteIji. slugu iIi sluskinju. Kolaee i slatkise sprema u drvene sanduke i nosi toliko sanduka. Puniea" ne ide nikada u rod sarna. razumije se sarno po sebi. da bi odliean musliman ·protjerao staroga. sto ih je punica donijela prijinim rodicama. vidi se najbolje pO tom. Staru s~uziocad eijene nasi muslimani mnogo vise. sto s~ domacica ne krije pred starim hizmecarom iIi seizom. dobiee i bosealuk. Prvoga dana ostaje prija sarna kod svoje prije. Da ee oni ovu ienn iIi· sluskinju lijepo nadariti. . a osim njih uzme i sluskinju ili kakvu . pa se zabavlja u haremu ponajvi~e snjom i sa svojom kceri. a da sa 80born ne povedu: on hizmecara. Na svaku kutiju metnula je po bosealuk jcr svaki onaJ. nasi ona kolaca. jedne oa rueak a druge na veceru.]anova i koliko ima rodiea u onomu mjestu. a. koliko za stare i drage prijatelje i elanove svoje obiteIji. i smatraju je ne toliko za sluge. ako ga je od oca iIi matere naslijedio.siromasnu zenu. nego povede sa sobom jednu iIi dvije prijateIjice. Mi ne mozemo sebi zamisliti' starijega muslimana ni njegove zene~ da bi oni isii u "rod iIi megju prijatelje. valja da i puniea pohodi S~lOjU kcer i zeta. a osobito ga eijeni. to je&t sve halji-ne. traje g08cenje dvije do tri nedjelje i cijelo je to vrijeme prija u gostima kod svoje prije. zetu i kceri. Kada puniea ide u rod. Punica noei te fioei kod svoje prije. Kada momkova punica dogje svojojpriji u kueu. sto ju je sa sobom dovela.prija u Cast svojoj priji sve zene iz svoje rodbine.znamo. _ Ako je obitelj velika. a slijedecega jntra raznosi ona zena darove. prijatelju. ako je u njegovoj kuci ostario i oblabio. darove priji. koliko ima u momkovoj kuci e. sekerlama i kojekakovih sIutkisa.- 199 ~ Kada je zet pohodio punea i punieu. sto zeni trebaju od kosulje do zimskoga kaputa. te njegove roditelje i rodiee. slatkisa i boscaluke. Svaka ona rot . JOB se nije euIo.

Kada ona kuci polazi. . Rogjaci se i kasnje sastaju i pohagjaju. Za osmanlijskog vakta~ dOMO bi gost iIi golea na polasku u kuhinju i turio novae pod kakovu p08udu. bili oni blizu iIi daleko. danas ga daje iz ruke u ruku. nego ce Bvaki put. sprema se ona !vojoj kuei.se sa svojom rodicom upoznale. da ih kuci ponese i megju clanove svoje obitelji podijeli. Tim su sYriili oficijelni posjeti. kada BU na ru~ku iii na veceri iIi kada jedni kod drugih konaee. a daju joj i raznih darova. Kada su vee sve rodiee bile kod prije. ali se vise ne darivaju. a druge na veceri.- 200- dica. daruju ukueani DjU. i kada su . dariva na polasku sluge i sluikinje. koja je hila pozvana na ru~ak iIi veceru. Bluzill~ad novcem nadariti. jedne na ru~ku. ali najvise daje as~iniei.

A. Ali i iza toga. i u kojem se je vjeneala. Osim toga ona veze. nego zapovijeda. da joj valja vee iza nekoliko dana rukave zasukati i posia se prihvatiti. OIla ne kuha. niti u staji. da je lijepo odjevena i Dakicena. muz joj vodi brigu. JVI U Z I Z E J'I. kao i za cijeloga svoga zivota. Ako se mlada uda u bogatu kueu.VI.ne posiove. Kasnje ga skine i nosi sarno na bajram iIi kada u harem ulaze odliene dostinje i prijateljice. pa joj je svekrva ziva i ima viSe jetrvica. da je uvijek cista. niti u dvoristu. nosi ona ono odijelo. da u kuci bude svega. ne pere. sije ·i obavlja druge zenske ruc. ' Ako se je djevojka udala u siromasnu kueu. pa treba da naBtoji. gosti i prijatelji. Ako se je udala u bogatiju kueu. pa ima slugu i sluskinja. naravno je. dok jos u kueu doIaze musafiri. jer ako se i p:e smije vani pokazivati. za se i za svoga muza. sto joj ga je muz za vjen~allje pokrojio. Da vidimo sada sta oila u kuei radi i kako se oDa naspram svoga muza i drugih ukucana viada? Prve oarnice iza vjeneanja. se udala. ~to za kueu treba. brine se mlada nevjesta prve godine sarno za svoju (5Obu. mora ona da osobito na to pazi. da je lijepa i da je on svaki dan Bve to vise ljubi. ima muza. Mlada. a. ODa ne radi teskih poslova niti u kuhinji. . niti ne pece.

da mu tim postovanje iskaze. ona je upucuje. glavna je krijepost m~ade nevjeste poboznost i poslusno~t. Iza godinu dana . obicno kod vrata. veziru. seeerbegovice". zrno biserovo. <Jim gost iIi gOBea u sobu unigje. vidi se i po tom. da sjedne. peku i kuhaju. d. podvnri ga ona kafom.. Isto tako veli ona i jetrvama i zaovarna: "Sestro moja. Za to. Kada u kuell unigje kakva odlicna hanuma iIi koji muskarae iz najblize rodbine. udari 0 haIku n~ vratima. Ako u kueu dogje kakav stranac iIi koji muskarac iz daljnje rodbine.. da joj ugodi i da je razveseli. nego uvijek na zadnje mjesto na minderu. koji ima u istoj ku¢i harem. a ne smiju ni pjevati ni glasno govoriti. p~ljubi ga u ruku. Zena je. sto mlada ne zove Bvojih djeverova njihovim iinenima. ona sarno zapovijeda i nadgleda. i pusti da ide pr~d njom u odaju. Djeverovi opet kazu njoj: "Sestro moja. Ako je u kuci vise ozenjene brace. jer je sramota.. muzevu bracu i njihove zene. Bvako pazi. paso. nego im kaze: "Brate moj. zrnce amberovo i t. da 8 vremenom bude dobra gospodarica i kucanica. kako ce raditi i kucom upravijati. a svoje jetrvicc.---_ . sec~r beze. ne radi svekrva nikakva posla. ona ee sjesti.. pasa hanumo. nastarijega brata najstarija." Kraj tihe i blage cudi. da slusa i postuje sve 8voJe ukucane. ne smiju mu se zene pokazati. u prvom redu 8vekra i svekrvu. da joj pokaze. vezir hanumo. onda svoje djeverove. ne ce kraj njega sjesti. pa ako je ona blage i mirne cudi.staDe svekrva mladu nevjesticu pozivati u kuhinju ili u mutvak. moj ziatni prstene" itd. iIi ga sa sokaka zovni. Ona je _najmlagja i za to treba. ~ - 202- Miada jo nevjcsta Ijubimica svoga muza i njegove svojte. Kolika njeznost i ljubav vlada u takovoj kuci izmegju mlade i njezinih ukucana.~ . Tek aka joj doticna gosca~ rogjak iii rodica po vise puta rekne. ona ce je zamjeniti. a onda ide u pristojnoj udaljenosti iza gosce ili iza svoga rogjaka. jer kad svekrva ostari i oslabi. nego stoji kod vrata i dvori. ona ee je 8 vremenom naslijediti. a kad ga je pod-voriIa. da se zen$ki glas po kuci ori. sretna je Olla u krugu Bvojih noyih ukueana i oni snjom. cajem iIi serbetom. iIi mn po kakvom --_. izagje miada pred njega. kako se jela priugotavIjaju. ako zelia da ugjes u kueu koga mUilimana. ali ne kraj nje iIi njega. a napokon svoga muza.

pa kako dogju. nadari dakle i 'ti njegovu. krasnom miru i redu. izvoli gospodine.- 203- djctetu iIi hizmecaru poruci. • Ali da se i opet vratimo nasoj nevjestici. d'ozvolice da sitna djeea preda te izagju. kako smo se uvjeriti mogli. niti vidis. pa dogje Ii kogod oen . jer je muslimanima. pokazace ti rukom. Qna treba. u koju ees sohu uniei ili ide pred toborn. iIi ee te sa vrh basamaka ZOVIluti. da te u svoju svoju sobu uvede. da si ruke za . Isto tako veli on ako te nudi jelom. Kad unigjes u koju muslimansku kueu. ikindije. sva su s majkom u haremu. polijeva ruke 8vomu svekru i svekrvi. akSama i jaeije kod uzimanja abdesta. Ako harem nije u istoj kuci. zacudices se prije svega veI~koj cistoci. koliko je krasan kucni uzgoj u nasih muslimana. Je Ii im otae rukom mahnuo. poIjube te u ruku. iIi da bi rado k njemu dosao. tim djeverovilD8 i j-etrvama~ a kada su oni abdest uzeli. "Bujrum efendum". Znas. podneva. koji u toj kuci viada. da se pred tobom guraju. a za tim je na celo prinesu. mozes gospodaru unici kad god hoces.tiho i mirno. osim gospodara. Jesi Ii ib sto upitao. I nas musliman. gdje je i ahar. doticnJ selamluk. kao sto su i dosla . i ako te voH. Aka musliman ima djeee. Kada se uspnes na vrh basamaka. iIi inovjerca Bosnjaka. odlaze.e. da zelis snjim govoriti. a nikada se ne ee dogoditi. darivanje upravo u krv presio. kojim ·co te musliman u kueu pozvati. od tolikih zivis dusa t~ kuee. pa ces se i ovom zgodom uvjeriti. valja ti ih darivati novcem i igrackama. a osobito u onu. Dotle se je njegova obiteIj u harem sklollila ~ on ce sada ili sam do tebe saei. ali niti je cujes.. u kojoj je pod istim krovom i harem. Ako si dobar prijatelj sa domacinom. da 8vakoga jutra. obicni je poziv. gdje ima djec. da mu ljubav ljubavlju vratis. o~ c~ tvoju djecu nadariti. da joj je cistoCa srdeu prirasIa. niti koga vidis niti cujes. vidis po svemu. prihvate te za desnieu. iIi kakvom drugom stvareom. a osobito ako nije u istoj avIiji. ka~ fom iIi duhanom. smiju iIi vicu. da preda te izagju. Djeea dolaze pred tebe tiho i mirno.i ona se usute. da je u toj kuci marljiva gospod~rica. lijepo ce ti odgovoriti. Ako je otac djeei dozvolio. dogje Ii u kueu koga "Svabe". a da mu se prije ni ne najavis. ne dolazi nikada praznih ruku. dodaje im peskire.

a onda tek sjedne i ona da blaguje. Dok stariji ukueani De legnu na pocinak. iii je na sto upucuje iIi podu~ava. a kad se svi obuku. a ~ene i djeca za se. Je Ii joj svekar iIi svekrva. da u jedaeu sobu unese sofru. ne smije ni mlada spavati. da muSkarci zive i jedu za se. koji ne poznaju Bosne i obicaja DaAih muslimana. Sretna Ii kucna zivota. koji ju je 8vjetovao. ona stoji i dvori podviv ruke na prsima. metnuce svakomu mali peSkir na desno rame. a i pisu. ona' ce ih jorganom pokriti.li polovinu. zajedni~ki bIaguju. treba da je smjerna i posiusna. da slus21 i pazi sto joj se kaze i da sto manje govori. eto ce kod rucka iIi kod vecere trebati. doticno u selamluku. kao i kod abdesta. a onda 8vima redom. Ona pazi. da im protuslovi iIi da ~to nepristojna re~e.- 204- otaru. ona im dODosi kafu i svima je dodaje. Sarno ako muz ima na ru~ku iIi na veceri koga prijatelja. . godinicu dana. Kod nje je glavno pravilo. koga ne moze u harem uvesti. a mlagji postuju starije svoje! Kada mlada ~ena govori sa starijima od sebe. treba da savjet i uputu mirno saslu8a. "Nimuj. Kad svekar iIi svekrva legne u svoje duseke. kao najmlagji iza nje. da u jutro prva ustane. uzme ga njezin mladi vojno. Ljuili. otac iii majka iIi ko stariji stogod rekao. ja. a inace ide uvijek u harem na rueak i veceru. ona ce prostrti svima peskir preko koljena. duznost je kucDoga hizmeeara iIi hizmeearice. jede snjime u aharu. gdje Be ovako radi. Kada 8U avi abdest uzeli. "Jal' godinu. da se ne upIi~e u njihove razgovore. ali tome nije tako. Kada su vee avi za sofru sjeli. Dok stariji ukueani na minderima ili na secijama sjede i goYore.~J . goYore. Ona mora da pazi. kdike i drugo. a onda tek ona. u ruku poljubiti i reei: "Ja hoeu. Kada ukueani sjednu ds u podne iIi u ve~er blaguju. Za to ~ svjetuje majka 8vOju keerku: "Kad te Fate. avi UkUCaDi blaguju uvijek zajedno. a miada onda reda po sofri sahane. abdest uzmu i Bogu se pomole. a kamo Ii. a onda ee onaga. a onda istom ide u svoju sobu i lijega na :pocinak. gdje se svi zajednicki Bogu mole. jer u "mlagjega pogovora nejma". tanjure. lipa sriea najde.. Fato.. kako ti hoces". najprije svekru i svekrvi.

o8obito pazi i ljubi svoga mu~a. odijelo ocistiti i sve na jedno mjesto postaviti. pa dugo kuci ne dogje. Ona ga susrece sa najvecim postovanjem i ponasa se naspram njega kao naspram svoga gospodara. tako rade . Rijetko se dogodi. gospogja. dok ne rodi prvo dijete. bogata iIi' siromasna. jer je sramota. bila' ona mlada iIi stara. iii ako nema mlagjega. pa tako radi i ona. Ona ne ce nikada leci prije. okrene se i ide obicnim korakom. a kada se on kuei vrati. Jednom rijeci: ona je gospogja i spada megju starije ljude. da se snjim porjecka iIi da ucini stogod proti njegovoj zeIji iIi voIji. a kad od njih odlazi. ona ga ceka i ne ce Ieci. a kad dogje. dok ne dogje do vrata. a t~k kada je vrata zatvorila i iz one sobe izaAla. ako je hogatija . ne broji se vise megju mladez i otsele je svi ne sarno ljube.- 205 Je Ii je svekar iIi svekrva iIi stariji djever u sobu zovnuo. ona ga slusa i radi voljko ono~ sto joj on zapovijeda. nego je on legao. Svaka muslimanska zena. Prije ju je sve u kuei i u rodbini zvalo mlada iIi nevjestica. nego saIDo svome muzu. Isto je tako i kod rucka i kod vecere. Ovako se vlada mlada tako dugo. Ako se je gdje zabavio. dok on kuci ne dogje. ona ce ga i opet na basamacima do~ekati i u kueu uvesti. Ona moze sada na mindere sjesti i sjedeei sa starijima razgovarati. Isto tako saslusa ona. Otsele ne lijeva ona vise vodu na ruke svojim ukueanima dok abdest uzimaju. da sve u redu nagje. uyeda ga u zajednicku loznicu. kada se n jntro probudi. ona ce mn svojom rukom. Kada on iz sobe izlazi. ana ce ga ispratiti do vrh basamaka. da bogata zena ne slusa i ne postiva uvijek svoga nluza onoliko. nego taj posao obavlja ko mIagji u kuci. sto joj oni kazu.i djeea pred svojim roditeljima. bila bogata iIi siromasna. ona ga ipak obucena ~eka dok ne dogje. kueni hizmeear iii hizmecarica. Kada je rodila prvo dijete. da se zeua usprotivi svome muzu. da mIagji starijemu legja okrece. Naravno je. mladiei i mladi Ijudi pred starijima. To je vidjela od svoje majke. vrIo hi ga uvrijedila i razalostila. Koja toga ne hi ucinila. a sada joj kazu hanuma. ulazi ona tiho i mirno. ne okreee im legja. Kada se on u veeer svuce. koliko siromasna. nego i postuju. nego ide unatraAke. Ona je tako uzgojena. da joj ato kaze. a osobito ne onda. Ako muz ode u ve~er na sijelo. Ali ne sarno da mlada tako radi. iIi mlada hanuma.

da joj nadomjeste oca i majku. ago. Ako je muz . kao svoje privinu i kao svojc paze i milujn. sestre i rogjake. da joj sto kupi iIi za bator. ne ce ga zeua nikada zovnuti njegovim imenom. "U SVOID. Punac i puniea treba dakle. da je on "pasa" iIi tiran u svojoj knci. koliko na njezin dobar glas i poAtellje te da uzme djevojku iIi zenu. Kao kod nas. pa je tuce. Ali ne sarno da muz mora Ijubiti svoju zenu i snjom lijepo i blsgo postupati. ako mnz ne gleda toliko na djevojcin imetak.:i- . 0 ne. pa bas za to. U muslimana je siroee svako dijete. Stara je rijee u narodu: "Lasno je zenu pretjcravati. da udajom ne nagje sarno muza. pa makar da je od njib Bog zna kako velik imetak naslijedilo. koje je izgubilo roditelje. a osobito ako se zabo· ravi. bracu i sestrice.aksira". bracu. ako su vrIo siromasni. na SVOID ne en da to sluziIn. taka ima i kod muslimalla vise arece i zadovoljstva u obiteljskom iivotu. Muz zove svoju zenu uvijek njezinim imenom. koji na svaki nacin nastoji~ da svojoj zeni ugodi i da jn razveseli. ozenilo bogatu djevojku. ali ljepusasto mOlnce. heze. Njega 8U vec u djetinstvu naucili. a i vjera. Ako zeli. ako zlo postupa sa Bvojom zenom. On zna. I mnz Ijubi i postuje svoju zenu. to i~to vrijedi i za lljegove roditeIje.da mn je zena drugarica u svim njegovim tugama i radostima. Velika je sramota i grjehota pred Bogom i pred ljudima po muza.- 206- od' njega i ako mu je mnogo mala. da je gospodhr u kuei i da ga zena sluiati mora. ko hi rekao. donijela. Oni rnoraju osobito paziti lla onu mladu. ljubav. koja je ostala siroce. koju mn je srce zavoljelo. koja je JOB u djetinstvu izgubila oca i m~jku. efendijo. nego oca i majku. . nego mu veIi. ali mu ona odgovara: "Ne en bogme. nego i blag otac svoje djece i njezan snprug avoje zene. uciui. a djeverovi i jetrYe bracu i sestrice i da ju svome sreu. pa bi mn krivo ucinio. u gjerdek sveli~ veH joj on: "Razaplli mi kdpce u c._Itd. hoce da pokaze. jer je 0 tomu uvjeren. '.kakav beg. Kada au mladoz~nje u halvat. to jest. imetka. aga iliefendija. uei ga. iIi kako neki kazu. udri na mnsko. da mn valja zenu postovati i milovati. a i Olla njega. da je ne sarno gospodar. neka te osekne"... on je obicllO vrIo njeZan i ozbiljan suprug. koje je alfa i omega njegovoga zjvota. . Ako si musko. aga Ihris aga. Ibris aga siromasno.

ucini mi to Huseine. Da Ii u kuei nasega muslimana vlada sretan obiteljski zivot. kahvama iIi u birtijama boravi i od kuee izostaje. iz kojih nastaje nesloga i razmirice izmegju muza j zene. nikada ne ce jedna drugoj reci: "Moj Huso. ali je to u najvise slueajeva sarno onda. voli avoju ienu i po tome Be zna. a koja nema nikoga svoga.romasnija zeoa veli pred drugima zenama 0 svomu muzu: "Moj aga. sto joj idare u redn ne cini. efendijo". moj efendija". Muhanled efendija?" Sto vise i najs. da sto zaradi. .2J7 ne veli mu ona: "Kupi mi. ako ih ima. sebe i djecu. Mm. ucini roi to beze.da opere njega. najvise slucajeva 8vojim roditeljima iIi rogjacima. koji uredno kuCi dolazi i koji opskrbljuje kueu svim sto je potrebno. jer je to ~evap iii zaduzhina kod Boga.. moj beg". jer je on u istinu njezin aga i beg. ali u najvise slueajeva uzrok je to. . osta zena kraj svega svoga dobra. Zar je dakle ~udo. Ako zena ostavi muza. koji dugo DOeU po sijelima.zenu i djecu jer koliko ne bi zeni idare davao radi nje same. gladna i zedlla. to jest gospodar. Razni su uzroci. daje joj radi svijcta. muzu prigovori i da ga ukori? Rijec po rijec i svagja je got. Radi toga su vrlo rijetki slucajevi. nego: "Kupi mi. mozes brzo vidjeti na njemu i po njemu samomu. a JOB vise.·. nego: "Moj beg. koja ju onda drzi i pazi kao svoje. ne voli svoje zene. Boga se bojecu musIimansku obitelj.. moj aga. da zena. Ako dakle mui ne kupi i ne donese. Sm~iibeg. koji zeni i djeci idare ne cini i ne trpe ga u svojoj sredini.. sto joj treba. Mut. da oni mrze i preziru onoga. ago. Vrlo je dobra strana nasih muslimana. a ona ue moze da glad i golotinju dulje podnosi.0. da oni u slozi i ljubavi zive. koji neuredno kuci dolazi. a gdjekada s djecom i gladuje. u koju postenu. koja zlo trpi. kupi iIi 'proda. mora joj dakle muz zivei kupiti i vodu dobaviti. gola i bosa. kada joj on idare ne cini. da zena ostavi svoga muza. . ode u sluzbu. rnoj Ibrahim . da muz napusti . sto muz zenu sarnu u kuei ostRvlja. Kada se zene sastanu u drustvu. brak im dakle nije sret~n. Ako jedna zella pita svoju prijate1iicu za njezina muza veli joj: "K'flko tvoj Ibraga..ova. da ga ne prezire i ne korL Ima i takovih slueajeva. ide u. Hasane . Zena ne moze da iz knee izlazi.

nego se uvu~e u avojn Bobieu i roni suze zalosDice nad zlom kobi. nego trpi i trpeci se uzda. D prijasnja vremena nije se dogagjaIo. Ona ne ide u rod iIi u komsiluk.- 208 Koliko je vise puta plemeoita i velikodosoa bOS&DSka muslimanka. D8. a muz salje po nju. ne moze da slaze sa svojom svekrvom. a osobito ovaku sirotu potpomogne. Otac je uda~ keer u MOBtar.stojati. Njezina svekrva i zaove je De trpe. da ~en8 pati i da joj mui idare ne cini. da se iIi sin sa zenom iseli iz kuee. a na po se. Ali ona . najbolje nam dokazuje narod1l8 pjes~a. pa svekrvi u prk08 igra kolo. sto ona dugo trpi Bve zlo. Osim toga moraju 8vi. Za to se dogagja. sto joj ga je mul prouzrooio. svekrvu. da ce joj se muz popraviti i da ce Be k njoj i njezinoj djeci povratiti. ito je prema zeni i djeei ciniti mora. ako ima djeee.o u krijeposti. a osobito otkako je poceo zalaziti u birtije i stao piti vino. ako je bila tako nesretna. jer je pravovjemi musliman dUZall da svaku. "Dvi zaove. a da za to niko ne zn&. iIi ako Be mlada. Ona ne kuka ni oe nari~e. jetrvama iIi zaovama. Onda ne moze ni muz. kada je i nas' musliman sta. da muz ne hi 8VOjOj zeni i djeei idare davao. Zena je radi svekrve pobjegla ad svoga muza i otisla u komsiluk. koja ju prati. da i ona i djeca nedjelje i mjeseee pate. ali danas. da se izjada i potuli oa svoga mula. jetrve iIi zaove i ode kuci svojoj. pa se dogodi. tri u istoj kuci. iIi da nevjesta oBtavi muza. ali mu ona veli: "Ne tis' mene. dogagja se i takovih slueajeva. da je kuci vodi. do dvi Ij~te guje. mili roditeIju. rakiju i druga opojDa pica. a 080bito ako BU dvije. vidi se najbolje po tom. U to joj svekrva umre. Ako rodbina iIi komsiluk sazna. da u kuci mir ired uvedu. Otae dogje pa je tjesi. U dosta 8lu~jeva krive BU kucnim zadjevieama i zelle. mora je po mogucnosti podupirati. Kolika moze da bude mrznja izmegju svekrve i nevjeste. ni rodbina. postenju i strahu Bozjemu malaksati. pivo. da kuci dogje. da se je udala za nevaljana covjeka. "Kad ja imam prokletu svekrvu. koji takova muZa poznaju. pa se ne podnose. a ona poru~oje oeD. da se popravi i da ~ini svoju duznost.

da kod njih preIjuha nema. Na nju mece katranli haIjine. Izvede jn na mermer avliju.jeva.209 - umjesto da kuci ide. . veli kaburdzijama Iza toga ode hadzinici. "Da se plotu ne privuce. ide u hareme. niti ima sluoo. a sablja mu sinu.Ta tu hi kamen9vali. grobarima: "Kaburdzije braco moja. lijepo nam dokazuju ovi stihovi: Zubom skrinu" Firdus kapetane.Zubom skrinu. ali se i po njoj preljub smrcu kazni: "Pa uzima virnu ljubu svoju. "Ne kopajte blizu plota. Sto moramo kod nasih muslimana osobito istaknuti i pohvaliti. Jit kako je Iak. Pa upali paBa gospodine. Upali je. Ja ne znam' ni za jedan slueaj. . Zaista krasno! Narodna pjesma pripovijeda nam do~use () preljubu muslimanske zene. "Da se dusa ne potaja. groblje. "Da mi dicu ne potuce.njojzi ruke zapalile. "Ukrepinom bas kljucaIom. a 080bito ako svekrva pred Rinum opanjka nevjestu.? udario.pasu. pa je moli: Koliko zla i nesrece mogu da ucine kucne zadjevice. Kad se . da hi muskarac sa zenom u divljem braku !ivio. . jest to. Govorila Hasan pasinica: "Trni rake paBa gOtipodine. "Ne kupaj je mlakom vodom.Dva joj ceda ispod pasa pala. da je muslimanka rodila nezakon~to dijete. zaIosn8 joj Majka. "Hadzinice majko moja. "Vee je kupaj ukrepinom. Udar' ljuhu po svilenu . koja ce joj svekrvu kupati. "Da se kuci ne dovalja. .

·koliko jc oDa svoga pokojnoga llluza ljubila i koliko su joj njegova djeca draga. Dosta 8U tc puta poglcduIe. a osobito ju cijelli i po~tuje i tako rckuc ua rukama tlosi muzeva svojta." Umre Ii muz. 8ve jc ostalo djetinje. bilo od koga. Govorila Hasan pasillica: "Trni paio. moja medna usta. jer je on g08podar svoga dohra i moze ga dati. sarno nieah. pa se za ljubav svoje djecc udati ne ee. Govoriia Hasan pasiniea: . dobila." !{I\da joj 8e usta znpalilu." Govorio paAa gospodillC: "Gori. oua Be rijetko kada po drugi put udati. jer sad istom ~idi.------: - 210 - Dosta su te puta zae:rl ilc. Ako je ta udovica jos mlada i co lijepa. . tu dvostruko c. djeci s. idaru daju. -I ti 8' mene dosta naruzila. Da se udovic~. Ima Ii daklc-muz vuljanu zenu. kOjfl se po drugi put uda. ~ Govorio paM gospodiue: "Gori. stavi djeeu svoju."Trni paso. ostavi joj na samrti sve sV~lc imtlnje. erne o~i mojc." Kad su joj 8e oe-i upalilc. gori llevirkinjo jcdlla I ti 8' mene dosta naruzila. gori llevirkinjo jcdna I ti s' mene dosta naruzila.ijene. ako muz nije za zivota iii na samrti izri~ito ZOlli 8VC iii neki dio svoga imanja ostavio. u koju sc moze pouzdati. ili dok sc ne uda. pobrilluo se je i serijat. iIi se boji. DOBta 8U te puta poljubila. iIi ostaviti. da' bi se poslije njegove smrti 1!10gJn udati~ ostavi sve osiln sto je njezino. sto ih je ona. ~oji dajc zeni. pa im ualozi. komu hoce. po drugi put ne udaju. kako flU ga prije vjelleanja ugovorili i dnfove. gori nevirkiujo jecln~ .~ojoj." Govorio paBa gospodine: "Gori. ali joj na dU8U. Ako se ne mole u njtl potpuno pouzdati. Ilego da svu brigu posvete djeci svojoj. a iza njega ostane udovica sa djeeom. koje iInaju djecc. da materi iIi do lljezine snlrti.

pucuje mladu majku. Ako je majka iz imuene kuee. i da je dobre i blage cudi jer "kakva je majk. koja je imucnija. da ga' ona othrani. ~ koja je siroDlasuija. eisti ga i redi. ukuc. ali ako ima svekrvu. pa ju u svemu upueuje: Tako to traje godinu dana. Ako je majka u porodu iIi iza poroda umrla. da mlada majka 'u imucnijoj ku6i nerna s djetetom drugoga posla. * . dobije ono besiku. majku iIi ebejku. Ona je svjetuje. Djeeu ljube nasi muslimani nada sve i paze ih. po jedan komadie. ~ Dijete povijaju vr]o dugo. a onda se . pere i cisti 8voje dijete sarna. nego da rnn sise dade i da rnu od dr8. Prema tome vidimo. ergo. zapascc ga komad. da bi nas musliman svojoj zeni. dozvolio. Kada mlada majka rodi prvo dijete. kao zenicu oka svoga i ne dao Bog i pomisliti. Karla je dijete toliko ojaealo. onakvo je i dijete". umijesi viAe. meeu ga na mjesta. . pa ko ima viSe sreee.te dade dojci.' kako ce djetesee primiti i~i na rukama okreDuti. paze osobito na to.211 Sada da: rekneD10 koju 0 roditeljima i . kako ee ga njegovati i sta Ce ~diti. da dijete bude lijepo. bio clan obitelji iIi -sluzince.a. a kad ojaea. ljulja. Veliko je veselje u kuei. a avekrva ga kupa i povija i pri tome .·sve vi~e' i vise odmieu od njega.gosti pjeva i da oko njega tetosi. da je iz postene kuee. a priuCavaju ga ovako: Postave ga uza zid. Sretna majka i8pe~e pitu i umijesi u nju nesto Dovea. odaklc ne Inoze ~a p8:ne. jako i zdravo. u kome je vise Bovca.djeci.. cucnu pred njega i marne ga k sebi. drzi slqskinje ilihizmecarice. ouakvo ce biti i dojence. iIi.samo stajati. kakva je dojilja. Siromasna zena. te 0 oclnoiaju izmegju djece i roditelja. dobiva svaki . jcr' se dijete "hita na mlijeko". da dije. pa nema mlijeka. Dlallje. Kada clijete moze . dolazi ona svaki dan k njoj. najprije iz bliza. dok dijete malo ojaea.nin. ali ako moraju. da to ucinE'. da mu poviju i Doge i ruke i cijelo tijelo sve do vrata "da dijete bude jako i da dobije rayne noge i cvrdte kosti". kojoj muz ne moze dati hizmecaric<:'.je bolesna. a' sto je glavno. 11e vole ipak dati djeteta drugoj ieni na branu'. pred~du ga sasvim majcinoj brizi i njegi. da moze sjediti. ~ili ga postave u stalak. kad dijete prohoda. I{ada jo pita peCena. Hizmeearica pazi na dijete. a povijaju ga tako. uee ga hodati. da ga ne ozlijedi. ako je zdrava i ima ·dosta mlijeka. da je -ta zena jaka i zdrava.

se nasl~. daje mu mati mnogo vode jer lnlijeko u djetetu gori. d. Ide Ii ko putem. Dijete je njoj sree i dUM. pa je 'i to sunnet od sveca Muhameda. postao je od jecma.-asnih uspavanki imaju nasi muslimaui: ll~lvescu i ove stihove: Majki d'jete u ruzi . toga jos nijesam ~uo. ona ga zove: "Oei moje. sto mu ~mo zaljubljeno srC& materino reci moze. Dok dijete aisa. krusac. Nek' je rumen ko ruZa rumeull.l paze na kruh i da g(l kod jola ne mrve. K~da. babo moj. jer au i 8veei jeli jeemen kruh. da drugi po njima gaze. cilim iIi kakvu drugu tkaninu. a kada au jeli.Jastavica krilom pokrivalli. :vidjeti mogu. on ee ga dignuti i izjesti. Ako je mrvica prljava. Ruziea ga na list ~o~eka~a~ B'jela vila u svilu povila. l)rvi nimet. a kad" ga ljulja pjeva mn: "Nilli cedo da bi zivo hilo. . muslimani jedu:r prostru pod sofro earsaf. A pceli~ medom zadojila. roditelju moj. Djeeu svoju ~esto opomi 1\ d. on ce ju metnuti na travu iIi nn. "Zivo bilo i oeu i majei". pokupe mrvice po cilimu i po 80fri i haee ih iIi u vatrn iIi i~ jzjedu iIi ih dadu pilicima za branu. pa neka ga rashlagjuje. Kruh je najveei dar Boliji i za to je grijehota bacati mrvi~e kruha po zemlji.. Da se vidi kako k.· Svaka majka ljubi svoje dijete i tepa mu od milinja i dra· gosti. po~ne dijete vee od sest mjeseci hraniti drugom hranom. koje drugo mjesto:r kuda ljudi ne prolaze i gdje ju ptiee. I. da brie progovori..- 212- Ako je mlada majka jaka i zdrava 1 lIDa dosta mlijeka. P& uagje mrviell iIi komadic kruba. da je pojedu. Ona mu veli Bve. ne dobiva dijete prve godine osim maj~ine sise nikakve druge brane. ' Kada ce mati prvi put nahraniti dijete tvrdom hranom. a onda istom jeli su Ijudi krub od pseniee i drugoga zita.. ali sto moze muslimanka svomu djetetu od dragosti reci. Osim toga dohro Je djctetu dati dosta vode i za to. zlato moje. dade lnll naiprije je~mene tarhane. mivo rogjena. Je~am muslimani vrlo eijene. sunce moje secer moj i t. Ako Jnati nema dosta mlijeka.

"Nek mi SiDak ne' ostane gladan "Iza svoje milostive majke. Kad hi drugi dan u podne. veli joj. erne oci glede Kad ce svoje ugledati dite. I sad tece materino mliko. jer Dije na temelju kurbana zaklao. dok jedHn od njih avoju zenu ne uzida. a kad je jelo dODijela. eta rnu kaie.s paBa ode u jutro U odaju svoje iene. "A dojke mi kroz zid promolite. Ona se De otima svojoj sudbini. SiromaAna lena zove svoga. A iz zida. toliko Be puta ona aruAi. da ce uzidati onn snahu. ko bijela vila.- 213- Nek' je bijel. da se munara rusi za to. ali ih moli: "Nad ocim' mi ostavite pendzer "Kuda mogu svog aina viditi. moli on Boga. dok koga od svoja Vi sma kurban ne ucini. koja im autra rueak donese. reknu joj braes. te se i kasoje zove Ago i Bego. pa mu to ime vise puta i ostane. sto su odlucila. sto je U8Dio i moli je. U sou mu se javi "dobri" i rooe. "Koji mi je drazi od ociju. i koliko je puta dovrsi. Iijepo nam dokazuje i narodna pjesma. nego da pOSaIju najmlagjn jetrvicu..veliku dZlimiju. Braca se dogovore. Kada se je munara vee i sedmi put srusila. Dervis pasa gradi. Dervi. DZamija je gotova.Tri brata grade kuIu. da ne ce dograditi munar~. sina agom i begum. Vavik ceka sina da posasDe. Kolika moze da bude Ijubav materina. ali je sagraditi ne mogu. Najst&riji i srednji brat prevare Dajmlagjega i reknu svojim zenama. koga ce aina . za sto se munara rusi. JOB mu reCe ito. da im rncka ne nose. Osobito su krasoi i upravo potresni posljednji stihovi te pjesmc: U toj kuli br~co i sad te~e. Nek' je hitar kano lastavica. odnese jelo. da mu u snu javi. je Ii aga iIi beg iIi je kakova fukara. reknu starije jetrve mIagjoj. Nek' je radin ko pcela malena. lIlada ne sluteci zla. upravo ne znas. ali munare ne moze danacini. "Kuda mogu sina zadojiti. da odnese muzu i djeverovima rueal{.

Odvede je u goru zelenu.Ja ih rodi milostiva majka. djeteta Bog eudesa ~ini: Di je njemu rusa glava pala. Otac je zbog potvore macehine posjekao aina. Od jada se ona rastrkala Po odaji na ~etiri strune. ~a .Ja se kuncm velikomu Bogu. teslim dusu dade.: .. Pa cim pade. Kad to ~uie paSs. Neka hoda od jel~ do jele. "Nikakvoga prigorit ne mogu.grobu neduznoga. da mn je sin bio neduian: Uze ljubu za bijelu ruku. D~ je njemu hilo tilo palo. . Ali majka kao majka. Pade mlada na sikH odaju. da maceha onako nemilosrdno progoni BVOjU pastoread. Kako jeknu sva kula pozveknu. kao kod nas. i nju stize zasluzena kazna. ~li kada se je uvjerio. Tudi se je turbe namistilo. Ondi mu je voda izvirala. ~. Ijubi svu djecu jednako1 pa moli i zaklinje svoga muia: . Zape njojzi vezeDa srdzada. Ondi 8U se klupe pogradile. Pa je njojzi oei izvadio. Ostavi je u gori zelenoj.. Pastorak je i kod muslimana pastorak.-------1 - 214: - najlakse pregorjeti. da ga kurban u~ini: Kad to vidje pasinica mlada. ali se rijetko dogagja. Namistilo bez insanski ruku. siroce. ali ni maceha ne prolazi bolje. Di njegova krvca poskrapala. "Nemoj paBa obadva ti svita. vrlo se razljuti i pograbi najmlagjega sina za ruku. da maceha opanjka pred muzem svoga pastorka i da ota(~ neduznoga sina iIi kcerku pogubi. Narodna haremska pjesma spominje doduse na vise mjesta. "Na mom srcu sva su tri jedllaka.

-

215-

A gdje takova maceha pa.ne? "Tuda nice traTa cemerika". Ima i takovih maceha, koje priljube pastoreatl, kao svoju djecu, a neke vole pastorka vise, nego rogieno dijete. Takovih je istina luaIo, ali ih se ipaknagje. Ako Macchi i nije narav u sree usadila ljubav naspram pastorcadi, na~toji ona, da ih Ijubi, jer su pastorei djeea njezinoga mu~a, ona ih Ijubi i radi Bog~, jer je Bogu, a i tlobrim liudima drago, da se sa sirocetom lijepo postupa, jer ODO ~~nije krivo, sto je zivo". Svete pak knjige kazu: "Nomoj svoga lnilovati, a pastorka miluj". "Ranu u sreu namjesti, a sirotu ne uvrijedi, jer se do .Boga cuje njegov uzdisaj i vidi suza njegova". ~,Ko vrijegja sirotti, nije ni Bogu, ni svijetu drag." Kao sto roditelji ljube djecu, isto tako Ijube i djeea roditelje. Sin postuje oca i majku vise nego ikoga na svijetu i rijetko se dogodi, da sin oen odgovori iIi da radi protiv njegove zelje i volje. 0 kceri ne eu ni da govorim~ jer je njojzi majcin~ ze\ja zapovijed, a ocevn volja svetinja, u koju se dirati nc smije. Vee od djetinstva llfiUC.io je otae sina na slijepu poslusnost i pokornost, pa mn je to kao mladicu i kao muzu u sreD ostalo. Za to ne smijemo ipak misliti, da djeca slusaju roditelje, jer ~u ih kaznama i batinama u strah utjerali, nego ih ljube i 'poAtuju za to, jer su ih dobro uzgojili. Otae Ijuhi svoje dijete i te kako ga ljubi -- i glavu hi svoju usijao za njega, ali nije zena, da rou ljubav u slabost prelazi· i.da pusti djetetu, da radi, ste hoee. Otac je naspram svoje djece ozbiljan i u ozbiljnosti svojoj kOllsekveritan. ~to jo glavno, on ne radi i ne govori ni u kuei, ni izvan nje nista takova, cim hi dijete sablazniti mogao, on mu u svemu dobrim prinljerom prednjaci -i zahtijeva od njega, da i ono radi i govori ono i onako, kan sto on radi i govori. Ako ipak dijete sto nevaljana ucini, ne dize galame i ne psnje, nego ga mirno ali ozbiljno, kako se to ozbiljnoIDu covjeku dolikuje, opominje kori ins· dobro upucuje. Je Ii dakle cndo, da dijete, ovakova oca, u kome vidisvoj uzor, ne sarno ljubi, nego da ga Bve' to vise ,postuje, i da drhce od pomisli, da hi ga uvrijediti iIi' 'raz!alostiti moglo?! Praksa nas uci, da djees vise ljube i poituju roditelje, ako III ih strogo uzgojili, ne.go ako su -irn Bve na. volju prepustali i tako od njih lole i nevaljanee uzgojili. Dogagja se doduse, da odrastao sin ne slusa uvijek svoga oca, da mu se ne pokorava iIi .da mu se dapace i usprotivi ~ .ta u komu

-

216-

litu nema kukolja? - ali otac tomu ne ce popustiti, on Ce ga kazniti, da mu pokale, da znade biti ne samo dobar i blag otar, nego i strog g08podar. I Aerijat daje ocu pravo, da neposluina sina kazni. On ga mo~e iz kuCe istj~rati, a mole ga i razbaitiniti. Osobito je velik grijeh, ako 8e sin zaboravi, pa digne ruku na oca, a joA viAe na majku svoju. Narod veli: "Bolje je devet puta umrijeti, nego Ii mater udariti". Ali ne sarno da je to velik grijch u o~ima svijeta, koji hi takvo~ sina prezreo i iz svoje sredine izbacio, nego je joA veci grijeh pred Bogom. Bog Ce 8vakoga 9noga, ko majku iIi oca udari, kazniti vatrom dzehennemskom, jer "da sin svoju mater devet puta na legjima oa Cabu ponese, ne bi mogao Bogu dievaba*) dati ni za ono, Ato se je jednom u njoj okrenuo'~. Kazali smo, da mladost u Bosni vrio poltoje starost, ali kako nali muslimani poAtuju 8voje staroo, ima malo primjera i u svjetskoj istoriji. Ne vjerujem, da su i Spartanci za Lykurgovih vremena svoje sta~ce vile poAtivali, nego ih nasi muslimani postuju. Koliko ih postuju, vidi se najbolje po tom, Ato mladie i muz stoji pred starcem, dok Anjim govori, a govori sarno onoliko, koliko ga on pita. Prolazi Ii takav starina sokakom, sve se dize Da noge, da mu tim svoje postovanje iskde. . A da Ii je takav starac z8sluzio toliko postovanja ? Pogledajte ga sarno, p~ mi' odgovorite! PDgledajte ono njegovo dugo, obicno mriavo lice, ono lijepo, vee poneSto ugaslo oko, pa ouda onu dugu i kao soijeg bijelu bradu, pa ee teO se sjetiti na obli~ja drevnih ~ckih filozofa. Qnaj mir i ozbiljnost u njegovom ponaianju, kretnjama i govoru, pa onda ono njegovo starinsko odijelo; turban oko glave~ dug plaY binjis, kaput, koji mu preko koljena seze i koga i ljeti i zimi nosi, pokazuje yam konzervativca staroga kova. Moram priznati, da i meni, ka.o inovjercu imponuje takova oboba., a kako ne ce mladom muslimanu, koji u ovakovom starcu vidi vrhunae poboznosti, krijeposti i poltenja. . . Prema Covjeku, koga ovakav starac Foznaje j.. u koga ima povjerenja, vrlo je 8usretljiv i rado snjim govori. Ooda je on otvorena knjiga, iz koje mozes ~ii~ti,. 8tO .je u njoj zabiljezeoo i u kojoj mozes vidjeti svu duAu njegovu. Ako se dogodi, da ga kakav stran i nepoznat oovjek ili onaj, u koga nema povjerenja, svojim pit~njima *) Dtevab dati = Bogu z:\ s\"oje g.·ijehe odgo\'arati.

-

217-

napastuje, on je mrtva stijena,. i zivae kam~n, iz koga De mozes ni kapi vode iscijediti. Ako ga takav sto pita, on mu daje odgovore~ .iz kojih nista pozitivna saznati ne moze, a i ti su kratki, kao da mu zeli reei: Mani me se, covjee~ Bozji, im~m ja i drugogaposla". . Ako su vee odra~li, a na pose ozeujeni muskarci. ozbiljni, °muealjivi i ponosni, kakvi su tek starei?! Vidis Ii starca, gdje onako mirno i dostojallstveno ~~Bijom iIi sokakom prolazi iIi u kahvi iIi na sijelu sjedi, mislio hi, da je statua, koja apsolutno progovoriti ne moze. Kada se sastanu dva, tri iIi vise staraca, najragje govore 0 politiei, iIi se tuze na mladez i danasnji svijet, hvale lijepa stara vremena i uzdisu za danima, kada su mladi bili. Starae muesliman vrlo je posten i pobozan i za to se tuzi na mladez, sto je stala u vjeri malaksati i sto zanemaruje starioske obieaje. Poznato je, da su Bvi starei vise manje konzervativei, ali t8.kovih konzervativaca, kao sto au nasi muslimani, a o8obito. njihovi starei, ima malo "na zemlji. Oni nepopustaju ni jote od starinskih adeta, obieaja'l pa kad vide, sto se danas radi i govori, govore sa rezignacijom iIi sami u sebi, iIi jedan drugomu: "Boze! i dobro Dam je kaki smo." A da Ii imaju pravo, sto se tako tuze i uzdisu? Donekle imaju. Oni istina, kao i svi starei, gledaju vise manje crnim naoearima na mlagji narastaj, ali se mora na zalost priznati, da je muslimanska mladez U Dovije doba stala u vjeri malaksati, pa jer u vjeri malakse, naravno je, da De postuje vise ni roditelja, ni drugih starijih ljudi onako, ka~o hi morala i kako je to prije bivalo, i da radi dosta toga, sto raditi ne· bi smjela. U novije doba stali su neki muslimanski mladiei i mladi ljudi piti vino; pivo i rakiju, a stali su zala~iti i u birtije' i :u razne zloglasne knee. Na DaSem muslimann, kao da je nekQ prokletstvo ako poene piti alkoho\na piett. On ue sarno, da on(1a pije, nego pri tomu nista ne radi i tako iz dana u dan sve to dnbUe prepada, <1ok ne propane. Ima u narodu poslovica, koja kaze:. "ZeliA II Tur~inu zIo, moli Boga., da se propije - pa je gotov.". I zaist.a je tako. Za to ne mogu nasoj mladezi islamske vjeroispovijesti dovoljDo proporueiti, da se Iati ozbiljna posla i da si duh opJemenjuje, a da se kao vatre, cuva piea i birtija, jer je ujczina .b~duellost, 11a njoj ce dakle, biti krivnja, ako okalja posten i svjetao obraz svojih predaka.
0

-

218-

·Ovi mladi ljudi trebali bi da znaju i da dobro upamte ovu lijepn i vrlo pou~nu pcrsijsku pripovijetku: ~~Bio nekakav Bah, pa kao sah, imao prckrasnih palaca, a blaga - ni sam nije znao koliko. Jedne veceri, vee 8C je stao i mrak hvatati, sjedio je on lla divanbani jedne svoje palacc i zamislio se u teske misli. KiM je pljustila kao iz kabla, a po onom blatn i pljusku tapao nekakav covjek, pa pjeva sto rou grIo daje. Na njemu su gaco i zaprljan& kosulja, opasao se izderanim pajasorn, a preko glavc i golih ramena prebaci·o vreco, da g8, kako tako, stiti od pljuska i nevremena. Kada ga sah ugleda, vrlo se zacudi i rece sam n sebi: "Doista jc ~udllovato, da je ovaj siromasni ~avjek tako veseo i da po takvom uevremenu pjeva, a ja,. kralj njegov i kralj moene drzave, De mogu da se razveselim". . On zapovijedi svojim kavazima, da dovedu onoga Covjeka. I{ada su ga doveli, rece mu sah: "Kako ti mozes po tomn nevremenu pjevati, a ja, tvoj kralj i gospodar, nc mogu, da se razveselim? Fukara se nasmije, pa race: ,,Ja pijem, pij i ti, pa ces se raz· veseliti." Sahu se to svidi. On zapovijedi, da mn donesu pica, te stane piti. Ne hi za dugo, razveseii se sah, jer se je apio; i zapjeva s onim ravjekom. Kasno 1:1 noci nadari sah fukaru i Iegne na pocinak. Kad bi drugi dan u jutro, probudi se Bah "mahmuran"~ i osjet! tesku hal u ~lavi i nogama.Sad on zapovijedi, da' mu dovedu onoga rovjeka, i kada su ga doveli, reCe mu Bah: "Glava me boli". .,1 mene" - odgovori onaj. "Pa kako se ti Iij ecis ?" ,.,Ja opet pijem, pii i ti i ne ee te gl.ava boljeti." Bah posIuBa . i stade ,i Gpet piti. Ne bi dugo, a sah ozdravi i stade pjevati i veselo. potcikivati. . Treci dan pozove ~a~. i opet onu fukaru, pa mn rece: "Mene danas glava bo.li.". .," "A ti opet pij". - - odgovori onaj. "A dokle ce to tako trajati?" - rasrdi se sah. "Dotle - - dok. ucdotjeras, dokle sam i. ja dotjerao" - odgovori p~opalica i od'e svojin:' putem. Mislim, da ovome komentara ne treba. .!

." A zar je cudo. oBobito stariji muslimani ne plaSe. "Smrt je dobra". molio Be je Bogu. vjero. koji InU dusu muci i uznemiruje. ima staraea. koji tesko cekaju da umru.219 - Smrti se nasi. jer je nevolja stegla. postivao je Boga i Bozije pejgambere i radio 8ve. da ostanem u svom monu. postio je ramazan. da se tako rijese zemaljskih briga i 8vjetskib potreba. stinju. da znam za Boga i njegove pejgambere". a to je da ne ma~akie u vjeri i da ostane pravi "Tur~in". "ona isprti Covjeka iz muka. molitvu. a na umiranju. da se pravovjerni mnsliman smrti ne plaAi?! Zivio je say svoj vijek onako. i iman. a. vele oni.. pa cega da Be plssi?! Jedan jc salDO strah. dijelio je milo. Za to i moli: "Ooze mi din. kako mu zakon nalde. ito mu kur'an zapovijeda.--.

veli narod. je Bog.VII. covjek je sa rezignacijom ocekuje jer zna. Oni vele: ~. da saznaju i tajne nebeske.pa i to~ gdje ce. eto ce ti sve to.cekuju. ocekuju nasi muslimani. teze bi se umiralo. ismijavaju oni zapadnjake. sVQjoj -prem~drosti 8ve vee unaprijed odredio?! Mislim da one ce biti zgorega. kada ce ih na drugi svijet pozvati?!. . Kada bi megju nama bio sarno i jedan Covjek~ koji ne bi umr'o. koji je jos prije njihova poroda odredio dan i Cas. da im je 8ve vee unaprijed sugjeno. Cemn dakle da se pIaAe smrti. Oni vjeruju.kada ee i kako ce umrijeti. u. "Sto je besika zaljuljala. BaS za to. sto smrt svaki Cas o.. to je motika za kopala". Ali rijetko ko ocekuje smrt onako mirno i hl~dnokrvno. 0 Sve 8tO zivi na O'voj zemlji. Ja sam pred jednim odli~Dijim muslimanom govorio 0 tecevinama danasnjega vijeka. koji snuju velike snove. cemu sav napor duha i tijela. kada ce ga se hladna ruka smrti taknuti.Oovjece Bozji. . Niko ne zna ni dana ni easa. S JVlI=\T. 0 0 . ako ovdje pripovjedim slucaj. koju im Salje Bog. kad~ ."Pogji sa mnom. te mu reci:. sto mi sa je jos u Maglaju na Bosoi desio. kao sto ju ." Premda je u dusi ljudskoj vee od uaravi usagjena borba za· opstanak i strah' pred smreu. koji teze. da joj se niko. mora da umre. ama bas niko oteti ne moze.

da im kaze 8vOju posljednju volju. . sto mu je bolestllik u pero kazivao. sto ce biti s njegovim dobrom. kako je Bog htio i da ce i bez Tas biti kako je on odredio. da bi ko za. u cizmama iIi . pisar8.~ovorio 222- sam mu. Prije nego ce catib oporuku pisati. ako Bog" ne da?! Ali premda je naA musliman uvjeren. 'Sto bolesnik govori. u buduCllosti 118predovati. pa mi reCe: . oporuka. se . pa mu rekoh: "A remn ti ·uvijek goTorii: "Ako Bog da?" On file nasmija. veli on obicno: "Ako umrem. putnici. ako je hoIest teska i dugo traje. da se valjano pripravi za put u drugi. ti 8U U prvom redu bolesti. 011 je Iatio. Kada piau oporuke. tako je' obi~j' i u muslimallu. i da odredi. Za to kada musliman oboli.cipelam"a:. ali skuro uvijek sarno za slueaj smrti. ali pod zavitcima iIi zaTijacima. djeeu iIi na koga drugoga prepi8&O. pod jaSmakom iIi i'emberom. kako mjet u danaAnje doba orija§ki uapreduje i kako h! . to catib piae. zivota ave svoje komu pokionio iIi na zenu.Ali lle samo. . da smrt ne dolazi unapre~c. On zovne u kueu kadiju i njegovog eatiba.svoju posIjednju volju~ moze' u onoj sobi hiti njegova zena i 'odrasla zellska djeea. a ne mislite. pa se prije Bvega pobrine. koje nas sjeeaju. a osobito. da moze sTaki cas umrijeti. -kao kada se na put iIi u komsiluk spremaju. Vrlo se rijetko dogodi. u pravu postojbinu svih ljudi. na ovoj zemlji. nc trebaju svJedoka. dosta je kadijlt· i njegov Catib~ . nego da i ona ima 8voje glasonose.Ala ste cudni ljudi. Kao sto je u nas U obieaju. vi Svabe . drzi. Dok sam govorio. da smo sarno jold!ije. kada njega ne bude viSe megju 'zivucima. drzi OD. a sarno nekad te nekad rekao bi: "Ako Bog da?" "Ako Bog da?" To mi se ~udno u~ini. mi cemo ono.. balji 8vijet. nege ill pisu i zdravi ljudi. da mu je smrt poslala svoga glasonosu. 'ueka je kaKO odredim. Dok muz diktujc . da je Bog nad nama i da je 8ve oDako. da. a. a kada je napisao Bve.vi 8ve: Mi cem"o ovo. da lleko n'a 38mrti ostavi od svoga imetka neki dio erkvi ~li u dobrotvorne svrhe. a ako ozdravim. da bolesnici praTe oporuke. udari kadija na onaj spis svoj mubar i to je sada po serijatu z:akonita vasijetnaIDa. moje ko sto je i bilo". da oporukolll ostavc lleku 8VOtu novaca dZamiji. Kaku ces ti nesta uciniti. doti~noga bolesnika.

koji ee ga okupati. Neki ostave nesto nove&. di mu je misto". Tijelo merhuma.~toga kaze' on. pah i drugih . Iza. koliko ce se dati mujezinu iIi mujezinima. cetvero iIi Aesterouglate gragjcvine od kamena iii drveta~ velike po prilici kao kapelice na grobovima imucnih krsCana. a ua po sa pase i veziri. koliko ce se dati za uisalle i basluke. a prema vrhu idu polagano u silj. Isto tako gradi narod turbeta i drugim pravednim i Bogu ugodnim ljudi~a i iehitima. Sehit iIi pomilovanik jeRt svaki onaj musliman. Zenski su IliBani pri zemlji nesto siri i deblji. za tim hodzi ili hodZama. . da 80 za njega Bo2'u pomole. odrede. ali ne majke.. mjesec i godina IIIifrti njegove. nadgroblle spomenike i za oklop. da im se na grobu sagradi kamenito turbe. U nekim turbetima. opremiti i ukopati. Ljudima. BRei ces i sablju dimiskiju. Sehita ima u Bosni i Ijercegovini vrlo nlllogo. koji je u ratu za s¥oju vjeru poginuo.Da vrhu . gdje je ukopan. "da se znade do kijameta. ali mnogo rjegje nego muskarcima~ ag~. koji 8U takogjer u niSnll uklesani. plavom iIi zelenom ~. jedan veCi nad glavom'. a bogati velike niilme. ime njegova oea. a na nisanima kapetana.pokriven obicno' zelenim suknom. Spomen stihove pisu i zenama. Siromasui Ijudi imaju malene. grobu. OaoItito bogati ljudi. mu~karac.. te dan. Turbeta su okrugle.' dva niSana. a pokraj njib niAani 8 natpisima. a ncki zapisu stogod i u druge dobrotverne svrhe. Svaki musliman ima na mezaru. ugledni bezi i a nckada i bogati trgovci. Nisani na grobov!ma muskaraca isklesani su na vrhu u obliku Ijudske glave 8 fes0m i turbanom na glavi. Po niAaoima mozes laka 'poznati. obojen je ~esto na . svijece. ljudi vojnickoga staleza. Osim toga oclredice 8ko~o svaki musliman.- 223- po31ije njihove smrti u~e dove i pale mukavve. "prid dusu mrtvima". kamenitu ogradu oko groba. a gdje zeoskinja. postavi Darod pokraj on~ dZamije turbe.crven~m. kqji ce sa munara pravovjernima javiti smrt njegovu. a drugi manji kod nogu. U sredini je turbeta lijes~ a njemu na prednjoj strani kameni iIi drveni niSaD u obliku nisana na grobovirna muskaraca. pokojnika. leii u zemlji a lijes je ozgora. a oa njemu uklesano je turskim slovima ime i prezime pok+ika. coskovima i . sirotiuji. SU' po dva lijesa. te je . sudnjega dana. Neki 'piau musprcima spomen stihove. koji su sagradili diamiju. Onaj veci.

Sehitluei. hamamima. Narod vjeruje.\I1fakovcuu Sarajevu.lri.. uzdize se dOilta visoko brdo. kako je pod u turbetu bio vodom poliveiJ. Neprijatelji pobijedille i otsjekok glave dvojici muslimana.'.. Kada su dolili na vrh brda. panu i izdahnu dulie. j ·1 Muslimansko grobUe na Malom . euvari turbeta. Oni prihvate glave rukama i potree nz brdo. pripovijed~ju sa~vim ozbilj no. Neki turbe-' t. iduci prema Jajcu.. Bozijom naredbom turbeta sarna. Na vrhu je toga brda staro drveno turbe. sagradila: . mokar. pripovijeda. Narod im iz polltovanja i na vjeenu uspomenu sagradi turbe. Evo lito narod pripovijeda 0 postanku toga turbeta: Na-podIlozju brda bila se velika bitka. a peikir" kojim si je "dobri" iza avdesta ruke trao. grad i okolicu sve do Save. kako su se nad pravednima ljudima. s koga se otvara prekrasan pogled oa. ViII' glave joj vodiea proteee: _te. Za to ostavljaju u turbetima vodu u ibriciml1 i peskire. a ono brdo prozva. upravo nad banjom. da se mogu oprati i poslije avdesta ruke otrti.' • . Ville Hanke turbe se sagradi.J . Na groblju vide se dva tllrbeta. U tom turbetu poeivaju dva lIehita. Narodna pjesma.- 224- Kod Banjaluke. da pravednici noeu ustaju iz svojih grObOVIl i da se Bogu mole. da su vee ville puta vidjeli. . te su po njima i brdo prozvali Sehitluei.

da ga se narod sjeti i da se za njega Bogu pomoli. Neki kaZu poslije toga: "Boze ti daj dzenneta i u dzennetu devletluka". jer se ulozeni kapital nikada. pruzi preda se otvorene ruke i gledajuc u dlanove govori: "Allah rahmet ejlesun". Kada te svijece izgore. Nize no~u modra ljubicica. Siromasni ljudi daju u dzamije male svije~ice od loja. da se spomenu pokojnika. za tim u oei bajrama. napisano je ime i prezime rahmetlije. ni u koju drugu svrhu dirati ne smije. Za to ee Bog kazniti Bvakoga onaga. 15 . dobrotu. Te novee daju na faia. Evo. upale se druge i tako uvijek. da se i preko groba razlikuje od drugih ljudi. kamate. Te svijeee gore kroz tri mjeseca.mu bilo cime pokaze. kroz redzep. fondove.225 A l1a lljojzi rumena ruzica. cijelo' vrijeme dok se narod u dzamiji Bogu moli. a gdjekada i hodze. a eventualno grade i nove dzamije i kupuju mukavve. da gore "prid dusu" njihovih pokojnika barem u onaj dan. saban i ramazao. Ako ga ne kazni na ovoj zemlji. sto ga je njihovom roditelju dao. da se jedan covjek uzdize nad drugoga i hoee. Mnogi bogatasi ostavljaju na samrti znatne svote kao vakufe. u kojima gore 8vijece. "Bog ti prostio svojom nlilosti". mujezine. a teske pet. Bve su svijeee ~d loja. gleda da osim toga barem u oci ramazana i bajrama upali po koju svijecieu. jer sve. Kada pravovjerni izmole svoje obiene molitve u dzalniji. a kaznice i njegove potomke i oduzeti im ono dobro. nego mu je Bog dao. je po muslimanskom zakonu veliki grijell. treba da predadu rahmet mrtvima. Kada je muslimall mrtvima rah~et predao. kada je koji UJnro. to jest. sta covjek ima nije od njega. plavi iIi zeleni papir. a nekada i u oei ponedjeljka. jer. dok tece dzamije i onoga dzemata. svijeee. iz kojih ce se uzdrzavati dzamije. Neke su ivijece vrlo debele. da je veei od njega. mevluda i u oei ~vakoga petka. kako se rallmet predaje: Poslije obiene nl0litve ustane musliman. a ko ikako moze. Na svijeenjaeima. ne bi cinio dobro. da . do deset. i od tih kamata placaju dzamijske podvornike. a gdjekada i do petnaest oka. a druge prezire. . popravljaju. cije svijece u dzarniji gore.kaznice ga sjegurno na drugomu svijetu. a umotane su u erveni. Ko bi gradio turbe sarno za to. ko se pred drugima svojim imetkom iii pamecu ponosi.

br~de i prsiju. megju siromake podijeli. Kao sto u nas bogati ljudi ZQvnu po dva. On opet rasiri ruke. "Prosteno ti bilo" . to jest. a na po se ako llije postio koji ramazan iIi koji dan u ranlazanu. dvjesta i visc stotina kruna iskata.i izIazi iz dzarnije.ko zcna ima svoga imetka. dade im jednu iIi dvije krune. tri i vise svecenika u sprovod. kada prolazi i kraj krscanskih grobova. vise je hajra i njemu i rahmetlomu. daje simit. kada prolazi kraj muslimallskoga groblja. da se taj novac. lica. To je iskat. Kraj svake jc dzamije dzamijsko groblje iIi barem. ostavljaju imucniji ljudi nesto novca sirotinji. ~to covjek mrtvima cesce rahmet predaje.1. . nego se mora sjetiti pokojnika. da je OD. kroz tako zvanu mrtvacku ceteresnicu Bogu mole. da se i oni za nje kroz cetrdeset dana. kadiju. Siromaci se mole za rahmetloga. a neki sto. muftiju i sve softe iz medresc. treba da se okrene prcma mrtvima. Ali ne sarno da musliman predaje rahmet mrtvima. grijesio bi proti Bogu. mogu primiti. da i njima rahmct preda. krus~c od finoga psenicnoga brasna.--~ 226 prevuce dlanove prcko ccla. tako zvani clhami serif iIi fatihu. kako hoce~ a moze ga oporucno ostaviti komu hoce. Koja zena nema svoga imetka. a ko je imucniji. jer je i ona vlasnica svoga dobra. a kada se vrate sa sprovoda. dadu im jos po jedan somuD. Osim dzamiji. milostinja. . kao i muz svoga. moze i ona snjim raspolagati. ali ako im ko sto drage volje dade. Svako dijete dobije ooda obicno cetiri do osam helera. Ko toga ne hi Cillio. tako zovu i bogati muslimani vise hodza. prepusti na samrti muzu. pa dogje do kakova groblja. }(o voli svoju zenu. jer tima rij'ecima to sure pocinje. pa joA obicno 113doda: "Halal ti hila". Iza toga yeli 011: "Allah rahmet ejlesun rabum svoj viri muhamedovoj i svccevu ummetu. Neki ostavi deset do dvadeset. kako zna i hoce opremi i ukopa. Isto tako radi i govori on kada putuje. 8to se je god preselio u onaj svit". kadu se narod sa sprovoda vrati. priredice joj lijep i 4 . jer je svaki musliman duzan. Bodze ne dobivaju po zakonu place u novcu za opremanje i ukop mrtvaca. da mu iskat bude "kabul prid dU8U". kao i u dzamiji i prollci tri puta jedno sure iz kur'ana. da mrtvima rahmet predaje. da mu Bog oprosti grijehe. a ima odakle. Softe dobivaju obicno po dvadeset helera. Kada IDUsliman izagjc iz dzamijc. narodu. a neki zovne i skolsku djeeu iz jednoga iIi iz vise mcjtefa. a ko je bogatiji.

Iza toga donose salavat svecu Muhamedu govoreci: . rogjak rogjaku. pa se boje. da bolestnik u svomu zakonu umre. kako se to odlicnoj zeni pristoji. ako je njemu pozlilo. Dok covjek Iezi tesko bolestan na svojim dusecima. zazivaju Boga i donose salavat .bolestnika govore: "La-il-Iahe-il-Iel-Iah". rogjaci. da ona dogje. Dok boiesnik moze. a pozvace hodzinice i hadzinice. i mole se Bogu za njega. brat bratu. Koga bi to zanima10. Ima rijec u . Ako bolestnik ne moze dugo umrijeti. odregjeno je zakonom. neka procita "Gruntovnicki zakon za Bosnu i Hercegovinu od. ako rou umire si~. On ce dati sirotinji iskata. koji su -kraj njega. da je sarno jedan Bog i da je Muhamed Boziji poslanik". Ali ako on zazeli.eri. sto ce i koliko ce komu od njihovih nasljednika i rogjaka od njihova imovine pripasti. a nekada i Bofte. "Ja svjedoeim. zna se. uei kur'an jasin iza hodze ko drugi. moraju strani muakarci iz one sobe izaci. hadzijama i drugim ljudima.- 227- velik sprovod. da je jedan Bo~'.svecu Mubamedu. da ga podvori. Hodze. da bi I . dok bolesnik ne umre iIi dok mu ne bude lakse Dok su strani muskarci kraj bolesnoga muza i dok se za njega Bogu mole.Allahum me salli ala Muhammedin. a onda komsije i prijatelji sve dotle. a ostavice i dzamiji. a izdala zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu. da je ukopaju. "Svjedocim. Prema tomu. bivsi predsjednik odjela za pravosugje u Sarajevu. puno poharci. da se za nju svijece pale i da joj se rahmet pred duau pridaje. hadzije. ponajvis~ otac. utjesi i razgovori. hodze i hadzije. statie jedan hodza uciti kur'an jasin i uei ga dok bolestnik ne umre. komsije i drugi ljudi oko . illaee i on sa hodzama. njegova je zena sa odraslom zenskom djecom u haremu i ne smije u bolesnikovu sobn. iIi ona hoce. ve ala ali Muhammed". ako ih ima. Ako umre koji muz iIi zena bez opornke. te hodze i hadzije. g. i da u svomu zakonu pred Boga dogje. ani se ne mole. da Bog dade. koliko ju je ljubio. narodu: "Koja lipo zivi sa svojim drugom. 1884. da je opreme." i "Erlauternde Bemerkungen zum Entwurfe eines Grundbuchsgesetzes". Isto tako. svome oeu iIi muz~. ako je medresa u istome mjestu. sto ga je sastavio pokojni Eichler.. a kad ne moze vise govoriti. kad ona umre". dolaze rou prijatelji. kako je muz svoju zenu opremio. nego illacu. da moze zena i odrasle ke. da on ozdravi.

no veIi: "Halali brate!" a ovaj mu odgovara: "Raial ti bilo! Halali i ti meni".- 228- mogao za cas umrijeti. Oni prastaju sada jedan drugomu. da je tjesi i dvori. dobricina i postelljakovic. a onda odlazi. kako rnu je. da se Bogu pomole. Iza kako su si halalili. rogjaei. dolaze joj hodzinice i hadzinice. "IlIaci brate!" K9. da se zena s muzem a zenska djeca 8 ocern halaliti. nego sarno onaj. izagju stranei iz sobe. jer ljudi dolaze i odlaze. Ljudi dolaze u boiesnikovu sobu jedan po jedan iIi vise njih zajedno. da Boga spominje. braca i prvi prijateIji ostaju kod lljega cijele dane i noci. treba da se s bolesnikom haIaIi. illacu. kada nloU se smrt priblizuje i da Ii tesko iIi lako umire. llego ce otici. opominju ga posjetnici. Ako bolesnik anti. mogu. pozdravi se s boiesnikom i upita ga. "dusevna divicica". Bolesnik obic. a njegovi roditelji. sude i muslimaui po lieu bolesnikovu. Sarno kada joj se je prirnaknuo posljednji Cas.oprosti. a drugi hairli. komu je to Bog dodao: "Bila dva brata kraljeviea. ali strani rnuskarci ne smiju ni sada do nje. ko je Bogu drag. kojoj je Bog dodao. da to ne moze svaki covjek vidjeti. Oni su imali sestru. Naravno je. Prema tornu. Ako je zena tesko oboIjela. koje su za taj slucaj propisane. pa kako je koji u sobu unisao. a sestra rnu sa robinjom stajala kraj duseka. nevaljalac. Uz boiesnika je uvijek vise ljudi. da se snjom halale. da moze poznati. ispije prihodnik po fildzan erne kafe. ako je koji koga uvrijedio.Svako ima perdu U ocima. dok bolesniku ne bude lakse iIi dok ne i~pusti dusu. da Ii ron je lice svjetlo iIi tamno. oprostiti. SDliju doci musknrci. ali je robinjica nije imala. Kao u nas. da je doticlli u Bo!ijoj miIosti ili nernilosti. pa je vidila strahu Boziju i koga je Bog pnslao. Iza toga sjedne kraj njegovih dnseka i moli se Bogu. vrlo dobra i pobozna. . ali sarno prvi komsije i rnuzevi znanei i dobri prijatelji. iIi rnu kakvo zio ucinio. Razboli se onaj brat hairsuz. ustaje na odlazak. govoreci. a ko nije i koji umire u pravoj viri Muhamedovoj. Osirn njih dolazi k njoj njezina i rnuzeva muska i zellska rodbina. Njoj je Bog dopustio. <1on08e salavat svecu Muhamedu iIi uee kur'an jasin i druge molitve. Prije. da mu prime duAne Po- . Oko bolesnoga bilo je puno svita. moze se znati.da je koji posjetnik Boga spomenuo i salavat svecu Muharnedu donio. a u sestre bila robinjica. da drugonlu mjesto ustupi. J edan je bio hairsuz.

ne smiJe vise niko u onu sobu. da ona za njim place. Ako je samo jedan hodza. da mirise. runjav. koje iskat deversere. pa baei za v-rata. morali hi smrtnu molitvu iznova poceti i to toliko puta.ko J>io je velik hairsuz. ne pometu. da je on umro. niti iz sobe. jer je vidila smrt njegovu. to jest oni se Bogu mole za pokojnika i dok se mole dohaeuju preko mrtvoga jedan drugomu kesu 8 noveima. Sav se narod obveselio.229 ~oli se strasan covjek. Do jedno cetrdeset dana razboli se hairli brat i umre. Kada su je metnuli u kljucalu vodu. sjedne jedan s 11jeva. a onaj. . prinesu mu ona dva diteta cvice. Ako ima vise hodza kod mrtvaea. Kad on dogje. gledajuci strahotu. zubi mu erni i ostri ko ekseri. za eto se je srnijala. a dvoje svitle dicice stoja uz njega i drze tablu od suhoga zlata u rukama. nego je plakala od straha. kojn sam vidila. pa odnesose. sto ih je za iskat odredio. Za njim ne place ni otae ni majka. lapise ono. Dogjose drugi ko i onaj. sve mora da je tiho i mirno. a za ovim se smijes?!" Ali robinjica ne htjede reci. Oni 8U mislili. jer sam vidila melece i svu lipotu Boziju". 8 lijeve strane. a on se smije. Kroz onn rupu turi mu ernu ruku u prsa i izvadi iz njega nesto crno.. a drugi s desna duseka. na kojima mrtvi lezi i stanu iskat deverseriti. kada je cuo. On nosi ernu tablu. eto ga je rahmetli za iskat odredio.8ta Kada musliman umre. smrdi ko guba. koji mn je novae dao. da se hodze. sto je drugi vidili nisu. Sav je narod plakao oko njegovih duseka. a na njoj dva erna bardaka. uze iz jednoga bardaka ern noz. koliko puta pogrije§e. smije. cupav. Dok hodze" deversere i mole tako zvanu smrtnu molitvu za pokojnika. jer da se sarno i jedan pa i najmanje pomete. sjedne on s desne strane mrtvaca. sarno je robinjica plakala i veliki figan cinila.-. pa ga prikla. a nokti ko kantarske kuke. ni staro ni mlado . . a za ovim sam se smijala. On je bio say svita]. pa Sestra njegova metaIa je robinjieu na sve muke govoreci: si toliko plakala i drekala za onim bratom. pretvori se ona u bilu golubieu i rece gospodariei: ."Za prvim sam morala plakati gledajuci strahotu. sarno je ona eura vesela hila. preda njegov brat iIi najstariji sin hodz-i novae. ali ona nije za njim zalila. Kad on uzdahne.

da se mrtvi moze covjeku u snu prikazati. . koja ga ceka. da se za njega Bogu moli.l 230- fl. pamet. pa si dobacuju iskat iz ruke u ruku preko onoga mjesta. da rou i aofte u sprovod dogju.. na kome 8U dueeei bili.. ~. Muslimani vjeruju. doticno do 12. koliki je iskat..~ . Ako aofta idn kom~ n sprovod. Pa da iAcb od dragog Allaha. da se oni za njega mole. nego tek onda. eto Bog od covjeka trazi. doticllO 12. a druga siromasima. ide jedna polovica onoga Dovea. a drugi s desne strane pokojnikovih duseka iIi onoga mjesta. da mu eto javi iIi da ga umoli. godine zanemari~ koji vakat klanjati. Dobri dnsi jean oni ljudi. godine ra~una djetinia. <Jim je lego. Ljudima se mogu ukazati sarno dobri dusi. u(!e eIbami serif i kur'an jasin. godine. Ono. Da se "dobri" mogu (!ovjeku u snu javiti. na kome je mrtvae lezRo. Bog ee mu teze oprostiti i za to treba dati softama i sirotinji iskata.. Ako je covjek poslije 15. Bog lakse oprasta jer se do 15. da Bog oprosti pokojniku akoje u svojoj bolesti iIi za zivota zanemario koji vakat klanjati. ne bi Ii rou Bog po svojoj milosti grijehe oprostio. deversere hodze duIje iIi kraee7 ali nikada krace od po. eto covjek nije klanjao u djetinjstvu i to muekarae do svoje 15. sagrijesio bi proti Bogu.. . 'i ---~ . koji su u dzennetu. a dulje od jedan i po sata. Ako je bolestnik u bolesti odredio. Sto s' njegova obara dzamija. AI' na vrata "dobri u nlazio. Isto tako· moze mrtvi javiti.. Da usnije.. Prema tomu. Kad je paAa klanjo iBtiharu. Svm musliman dUZan je da klanja pet vakata na dan i ko toga ne hi ueinio. koji su dakle u milosti Bozijoj preminuli. koje narod zove "dobri". a moze rnn dokazati i kakovu Breeu iIi nesreeu. Neki ne deversere iskat nad mrtvim. Dervis pUll imenom je vikno. Oni sjednu ondajedan s lijeve. Da on klanja namaz istiharu. dokazuje nam i narodna pjesma: Pasa jesti nijet ucinio. Ato je sevep tomu. a zensko do 12.. Pa on lego na svoju srdzadu. eto ga je pokojnik za iakat odredio aoftama. kada se sa sprovoda vrate. tim je odmah zaspo.

a zao joj je bilo staru kucu rusiti. koji je nikao iz dosta poznate i ugledne begovske porodice.jednog mladog bega. stupom. Ali ne sarno. Ko ne moze eijele avlije zastrti. neka kopa pod lijevim direko~. U to se je enD i mujezin sa rnu. sto ga ceka. na kojem je umr'o i u earSafu ga iznesu u avliju i poloze na tabut. nosila. pa vele: "San je klapnja. sto koji san znaci. da se sa sokaka iIi iz komsiluka mrtvac vidjeti ne mole.0 Boga mi. covjeku u snu nkazati. nego . Zakon ne nalaze IDuslimanu niti da vjeruje u sne. ogradi jedan dio kraj kuee i zastre ga cilimima i carSafima. pa ee naci para. Kada je to isto druge i trece noei usnila. to dobru ne sluti. i carSafe. Kei veli materi: . ne produljuje se ni za jednu minutu. gdje joj je "dobri" rekao i nagje pun cup dukata i orlonda nase blagostanje".- 231 - Imaosam u Banjaluei vrlodobrog prijatelja. gdjegod otvorena. prostre kogod na plotove iIi na rsspuklille u zidovima cilime. koji do sanja mnogo ne drze. Jedne noei javi joj se u snu "dobri" i rece joj. Da. 8amo treba znati. razumije se sarno po sebi. mila rnoja majko. Ima dosta ljudi. nego covjek moze i sam usniti. pa se moze sa sokaka iIi iz komsiluka u avIiju vidjeti. pa joj veli: "Kceri moja. jer joj je ponestalo para. mindaril fena ila daril beka". umotaju mrtvo tijelo pokojnikovo u carsaf. "U snu sam se majko zacudila. stane kopati. a Bog je istina". osobito prosti narod. ali je nije mogla dovrsiti. Njezina majka vjeruje u sne. Ona u prvi mah nije tomu vjerovala.. Kada su hodze iskat izdeverserali i smrtnu molitvu proucili. "Mogla bi mi mlada ti umrti". dopustelljem. "NoCas sam ti ~udan san usnila.nare oglasio javljajuei smrt merhuma. da se dobri mogu Bozjim emeroID. Innogo do sanja drzi. niti rnu to izricno zabranjuje. On mi je ovo pripovijedao: "Imao· sam tetku udovieu. stare knee. Ona je poslije smrti svoga muza stala graditi kueu. Mujezin sa 'munare uci: "Iza dzae edzeluhum la jestehirune saaten vela jestakdimun. "Kad kome smrtni Cas kuene. Ako je avlija.

dok hodze mrtvoga okupaju i opreme. koje su kod uzimanja abdesta propisane. pa mu je tijelo vrlo zaprljano. pa mu veli: . Ko je bogatiji plati dva mujezina i onda oni zajedno sa munare uee sallo. nego hodzinske zene. Boziji 8vetac. da mogu mrtvo tijelo sasvim umotati. on reaul. svuce ga do gola. prema tornu. polijeva ga. a neki u avliji. Neki se sakupljaju pred pokojnikovom kucom. ne peru je hodze. uzmu abdest. na tenesir. da pregje 8 vremenitoga svijeta u vje~ni~. hodza ga polijeva. habib. polozi ga na tabut. kako se ne ce prati. S6 232- mora umrijeti u isri ~a8't koji mu je odregjen. dim koji pravovjerni musliman zacuje pijev mujezina. i eekaju. polije cijelo tijelo mlakom vodom. a neki dade.4 Kada je hodza mrtvaca ~isto' oprao. kao tri do eetiri carsafa u jedno saSivena. koji su kraj njega. da ga naime do groba isprati i ponese. Cefin je veliko bijelo platno. da mu pomognu. a onda uzme hodza abdest mrtvomu i pri tomu moli mjesto njega i u ime njegovo molitve. Boliji poslanik. zna. jer ako se eovjek pere. a ako je dugo bolovao. hodzinic('~ . Aku bolestnik nije dugo bolovao. da mu posljednju pOCast iakaze. eist cefin. Boziji odabranik i nebi. safuna i pere obicno tri pu~ uzasepce. da mu tijelo bude sasvim eisto. kada ide eovjeku. nosila. safuna i pere pet do Best puta. da se i sa drugih munara oglasi smrt pokojnikova. a onda opere. a na cefin polozi mrtvaca. a onda ga pokrije carsafom do slabina. nego ce hodza pokojnika okupati. zuri se ku6i pokojnikovoj. gdje draga kune nevjernog dragoga. Hodza i oni. "Slava ti Boziji poslani~e! Slava ti Boziji odabrani~e! Slava ti Boziji sve~e!" Ove rijeei namijenjene BU svecu Muhamedu jer je. Cefin se spominje u narodnoj pjesmi Secer Salih aga. da je neko umr'o i svaki ce uzdahnuti : "Allah rahmet eilesun ! "Pokoj mu dusi!". da Ii je ogradita cijela avlija iIi sarno neki dio. a ko moze. uzme safuna. prostre ua druga llosila. kada ide Bogu svomu?! Ako umre zena iIi djevojka. dugo i siroko. Prije. Iza kako je hodza uzeo abdest sebi i mrtvomu. dobro ga nasafuna.-- -----. 1m toga nastavlja: "Esselamu alejke ja resulalJah! E88elamu ja habiballah! Esselamu alejke ja nebijallah".

Nosila imaju po cetiri rueice tako. da nije ostavio bas nikakva imetka i ako ga njegova BVOjta. Iza toga umota ga u cefin. kad klanja. ne ima ni fesa. okadi ga udom (vrsta mirisavog drveta sa Oahe) i ohuce ga u bijelu novu koBulju bez rukava.efin bio. ne moze opremiti i ukopati. "A sutra ti ham pamuk metali. Kada je hodza poskropio pokojnika abu zemzetom. koju hadzije takogjer sa Cabe donose. Ham pamuk mece hodza mrtvacu na dlanQve obiju ruku. ne meeu na stupce ahmedije. ako je bio momak. a ljudi podignu nosila i ponesu mrtvaca na groblje. Ham pamuk spominje se takogjer u narodnoj pjesmi: "U ruci ti sedefli tambura. momak. Sarno u jednom slucaju. U nekim rnjestima u Bosni i Hercegovini nacinjen je sprijeda na nosilima ~ kratak erno obojen drven stupac i po tomu stupcu mozes znati. mnogo su sliena nasim llosilima. ako je u opce ima.- 233- "Sad na tebi bijela k08uIja. da mrtvaca mogu u isto vrijeme cetiri covjeka nositi. da ga vjetar ne otkrije i da &e golo tijelo ne vidi. Sada otvore vrata na avliji iIi razgrnu zastore. ·smije se sa ukopom pri~ekati. a ako je zena iIi djevojka. kojima se covjek. u kojoj. koliko je za ukop potrebno. Ako je umr'o ozenjen covjek. NosiIa. kopaju ga poslije podne. U abu zemze metne uvijek nesto eafurije. a ako je umr'o po noci. u kojima mrtvaee na grobIje nose. a cefin sveze nad glavom i nogama pokojnikovima. kopaju ga u jutro. jedna vrsta vrIo mirisave smole. nego sarno muski fes. Na dnu nosila su daske i 11a te daske poloze pokojnib jclr muslimani ne prave lijesova. umotaju stnpac na nosilima ozgora ahmedijom iIi turbanom. za tim na koljena i megju sve nozne prste Iijeve i desne noge~ dakle na sve dijelov~ tijela. Kada je hodza mrtvaca na cefin polozio. Ako je covjek umr'o prije podne. dok dobri ljudi ne sakupe toliko nov~a. du Ii je pokojnik bio ozenjen. ako je naime pokojnik bio tako siromaSan. da Bvoje mrtvace sto prije ukopaju. je razmocena cafurija. zena iIi djevojka. jer je u muslimana u zakonu i obicaju. "A Butra ti bio e. mece na njega ham pamuk iIi kako bi mi rekli "vatu". zemlje dotice. na celo i nos. koja mu skoro do glezanja seze. I f· . Iza toga poskropi pokojnika abu zemzetom.

covjek bi poginuo . kod Boga. kod vjeneanja. pa ce Cesto. htjela iIi nehtjela.roda cekajueil et . komsije prvi naci. Nasi muslimaniosobito ljube komsije. Mrtva usta govorit ne mogu. da Covjek pusti suzu za pokojnikom. "Medna usta. jer: "Dok rod dogje. kvari rahmetlomu mertebe. govorite tl majkom. tako ce se i u tlvima drugim. rogjakinje i prijateljiee. dijete. gledajte u majku. nego prvi rogjak ako je daleko.- 234- Imucniji muslimani rado daju novae za ukop. a k njima dolaze komsinice hQdziniee. i radosnim i Zalosnim zgodama. i narice za njim i za to nastoje i zene. samrti. da dobro ne live. da ljudi umiru. Ali je zensko srce vrln mekano. tjese ju i opominju da ne place. I narodna uam pjesma kaze. Mrtve oci gledati ne mogu. Dok mrtvaca peru. jer "nema vecega zla odkomsinske Z8. jer ce im oni pm u nevolji pomoci. sunnetenja i os. u bolesti. ali uije lijepo ni dostojno. kod Boga.~------- . Ako je kojoj zeni umro muz. kuks. zasluge. ne placi Ismihan kaduno". pa ih tjese i razgovaraju samo da ue placu. da De naricu. jer placem skode i sebi i mrtvomu kod Boga. ni djeca. A privrce kano lastavica. zadulbina. pa govori: "erne oci. da vice. I majka place uad mrtvom kceri. zaplakati. kako draga place za dragim: Ona kuka kano kukavica. Lijepo je. dolaze k njoj drfige i prijateljiee. koliko sarno mogu. Muslimanima je zabranjeno plakati i uaricati za svojim milim i dragima jer je volja Bozija. hadziniee. . ne smije tu biti ni njegova zena. Komi!lija dakle vise vrijedi.) Bog naredio: Govorile hodze i badzije: "Mue'. Mrtve ruke grliti ne mogu. Oni su u haremu. jer je tak. opremaju i kade. -=~~-~-----~-~-. Za to se komsije u Bosni vrlo paze i rijetko Be dogagja.mraze". Kao kod poroda. brat iii sestra. jer je to sevap. "Bile ruke zagrIite majku. Za to ko place i narice.

-

235-

Muzu ne ide u sprovod ni zena ni zenska djeca, nego sarno braca, "rogjaci i odrasli sinovi. Muz ide skoro uvijek zeni u sprovod, a neki, komu sree dopusti, ponese je nekoliko ko.-acaja.. Kada su mrtvaca opremili, metnn njego.vi ukueani na njega, kako vee Ito moze, kosulju, peskir iIi cevrrnu, a neki i bosealuk. Ko je bogat, metne osim toga veliku plavu iIi zelenu cohu, kao dar onomu hodzi, koji ce pokojnika ukopati. Ako je vise bodza, metnu na mrtvaea toliko cevrmi, peskira i bosealuka, koliko je hodza, da svakomu po jedan dopane. Prije nego ce mrtvaca iz avlije ponijeti, stane hodza kraj n~­ sila, a sakupIjeni narod iza hodze. Hodza i sav narod snjim isprnzi dlanove, dotakne se palcima resica na usima n znak, da sn mu dok moli, usi za Bve Bvjetske stvari glnhe i govori: "Allahu ekber!" Hodza to rekne prvi glasno, a say narod iza njega tiho, da se ni sapat ne cuje. Odmah iza toga spuste ruke i svezn ih na prsima, to jest svaki metne lijevu ruku na prsa, a desnom pribvati lijevu i stoja tSlko prignuvsi glave zemiji. Stojeci tako pronce u sebi tri kratke dove. Iza toga razvezu ruke, rasire dlanove, a ruke svinu u laktima i gledajuc u dlanove mole u sebi fatihu iIi elhami serif. Kada je hodla i say narod fatihu iIi elhami serif proucio, dignu otvorene dlanove prema celu i prevuku ih preko Iiea, brade .j prsiju u znak, da su molitvu svrsili. Kada su fatihu iIi elbami serif proucili, pristupe cetiri covjeka koji su nosilima najblizji, prihvate nosila za rucice, podignu merburna na ramena i ponesu ga prema groblju. Prvi idu oni, koji nose mrtvaca, a kraj njib i iza lljih ostali narod. Dok mejita nose, redom se mijenjaju, jer je vrlo korisno mrtvaca makar i malo do njegova kabnra, groba, ponijeti. Za svaki korak, eto covjek mrtvaca do groba ponese, dobiva on cetrdeset sevapa. U prijasnja vremena, dok 8U momci nosili percine, visio je mladicu percin niz tenesir, nosila, pa se je po tomu moglo znati, da nose neozenjenog Covjeka. Danas, kada vee tako malo momaka percine nosi, odrele hodla percin prije, nego ce mrtvaca okupati. To nije doduse zakonom propisano, ali ih rezn, jer narod vjeruje, da se zmije i dru~a g~~~~ .u percin krije i da pokojniku oci ispija: . "Draga se u zmiju utvorila,· "Oci pije, u percin se krije".

-

236-

Pred 8vakim grobljem lezi oveci kamen, isklesan U obliku pacetvorine, dug po prilici kao i covjek. Taj se kamen zove dzenaze kamen. Kada Ijudi donesu merhuma do dzenaze ka,mena, poloze ga sa n08ilima tako, da je lieern okrenut prema Meki. Hodza stane i opet kraj nosila i pokojnika i okrenuvsi se prema Meki, po~ne klanjati dzenaze-namaz. Sav narod Btoji u redovima iza bodze, pa i on 811jime zajedno moli. Prije nego Ce hodia dzenaze namaz poceti, veli i opet glasno: "AIIahu ekber", a say narod iz& njega tiho: "Allahu ekber!" u znak da namaz po~inje. Say narod moli sada (da ne navodim arapskoga originala) ovo: "Boze nas, mi Ti se klanjamo i slavirno Te, vjerujemo i svjedo~imo, da osim Tebe drngog Boga nema". Kada su tu dovu prou~ili, veli hod!a opet: "Allahu ekber", 1I znak, da pocinje nova dova, a to je salavat 8vecu Muhamedu. Kada su salavat svecu Muhamedu poslali, veli hodza i opet: "AIIahu ekber" i nova dova pocinje. Ta dova glasi: "Boze nas, oprosti grijebe Bvim zivim; mu~ku i zensku i onima, koji se nijesu ovdje nasIi, a oprosti i ovomu mejitu Bve njegove grijehe i obveseli ga 8vojom milosti". Iza toga predadu selam. Hodza i Say narod snjim pogleda najprije desDo i govori: "Esselamu aIejkiirn verabmetulab. - Bozija milost neka je svima mrtvima". Na to pogledaju lijevo i opet isto govore. Sve to rade i govore tiho i mirno i bez najmaujega stropota, da se upravo ~uditi moras. Sada prevuku otvorene dlanove preko ~eIa, lies, brade i prsiju i tim je dzenaze namaz dovrsen. Iza toga pritegnu jos jednom ruke u laktima i gIedajuc u dlanove pronce fatihu i elhami serif, a ollda se hodza okrene narodu i veli: "Ovaj je covjek (zena)biodobar?" Say narod veli "dobar" bio on za zivOt8~ kakav mu drago. Narod veli "dobar", jer je sevap kod Boga govoriti 0 mrtvima dobro. Bog ljubi one ljude, koji 0 pokojnieima dobro govore, koji ih do kabura prate, koji im dovu "prid dusu uce" i koji im od srea praAtaju. Ko zasuti pokojnikova zla djela, tome ce Bog i njegova zasutiti,· a ko mrtvima ne oprosti i ko ne zasuti njegovih zlih djela, tome ne ce ni Bog zasutiti njegovih, nego ce ih na strasnomu sudu svemu svijetu otkriti. Fatiha iIi elhami serif jedina je molitva, kod koje muslimani ne klanjaju, nego je stojec uce, ali i kod fatihe stoje u redovima kao kada klanjaju.

-

237-

Iza kako je narod merhumu halalio rekavsi javno, da je dobar, pristupe cetiri covjeka nosilima i ponesu mrtvaca do njegova kabura, groba. Grob je obicno dubok covjeku do pasa. Za sto bas do pasa - toga mi niko nije znao reeL Dva muskarca, koja su pokojniku najbliza, dakle sinovi, braea, !tricevici itd. sigju u kabur, a druga dvojica prime mrtvaca; jedan jednom rukom ispod pleca, a dr~gom preko prsa, a drugi ispod koljena i predadu ga u ruke onoj dvojiei u kaburu. Ona dvojica prihvate mrtvaca, spuste ga u kabur i poloze tal{o, da gleda lieem prema Meki. Iza toga razvezu rou cefin vise glave i nogu i redaju nad njim daske pocam od glave prema nogalJ!.a tako, da svaka daska jednim krajem bude na dnu groba, a drllgim da se prisloni iznad pokojnika, da zemIja na njega ne pada. Ako umre zena iIi djevojka, metnu je u tabut tako, da je, kada je budu u kabur spustali, ne moraju primiti za tijelo nego za tabut, jer kao sto muskarae ne smije primiti tugje zene i djevojke dok je ziva, isto se je tako ne smije taknuti ni kada je mrtva. .. I{ada su mrtvaca pokrili daskama, uzmu lopate, da ga zakopaju. Svaki baei po nekoliko lopata zemlje u grob, jer je i to sevap ..,,:,..> kod Boga. Prema tomu je dakle krivo misljenje nekih ljudi, da muslimani kopaju plitke grobove i da svoje mrtvace na sjedec zakapaju. Kada su mrtvaca zakopali, prouci hJdza i Rav narod snjim i opet fatihu iIi elhami serif. Iza toga odlazi narod kuci, a hodza ostane na talkinu. <Jim se svijet odmakne jedno 40 koraka od kabura, dolaze pokojniku suvald~ije iIi kako ih neki zovu 8urudzije, da ga suval ucine, to jest da ga pitaju, sto je na zemIji radio. Kada suvaldzije dolaze, pokojnik ozivi, ali ne zivotom, kojim je zivio na zemlji, nego je kao u nekom polusnu, ali ipak svjestan, da ce odgovarati za djela, sto ih je za zivota ucinio. Suvaldzije su dva Bozija meleca; jedan je Munkir, a drugi Nekir. Kada oni dogju, stave rahmetlomu prije svega ova pitanja: Ko ti je Bog? On veli: Bog mi je Allah. Sta ti je kibla? Kibla mi je Meka. Ko ti je pejgamber? Pcjgambel mi je Muhamed.

-

238-

Iza toga stavljaju 8uvaIdzije na rahmetloga, pokojnika i drnga pitanja, ali ato ga pitaju to ne zna niko, nego sarno onaj, koga oni pitaju. Dok suvaIdzije rahmetloga suval cine, Btoji hodza na talkinu kod njegova kabura i glasno rnu dovikuje, sto·.ce na prva tri pitanja odgovoriti. Ako je pokojnik bio pravi "Turcin", to jest, ako je bio dobar musliman i ako se je tacno drzao svoga zakona i po njemu zivio, on ce Bozijim emerom na sva pitanja dobro i lako odgovoriti, a ako je na sva vitanja dobro odgovorio, uzece suvaldzije dnsu njegovu, i odnijece je u dzennet. Iza kako sn BuvaIdzije odnijeli dnsu pravednikovu u dzennet, rasirl se njegov kabur, da mn tijelo u zemlji ne trpi, jer tjelesa pravednika ne ce do kijameta i strasnoga suda i8t~nuti. Ako pokojnik nije hio pravi "Turcin" i nije umro u milosti Bozijoj i pravoj vjeri Muhamedovoj, ne moze suvaldzijama odgovoriti kako treba, a oni onda prime dusu njegovu i haee je u dzehennem; u onaj kat, koji je prema svojim grijesima zasluzio. Kada su 8uvaldziie dusn nevaljana covjeka u dzehennem baeili, stisne se zemIja oko njegova tijela tako, da ga sasvim zdrobi i da mu "kost mimo kost proganja'''. Osim hodze moze i ko drugi na talkinu ostati, a osobito pokojnikov otae,. brat iIi ko drugi iz najbIize rodbine. Prema narodnoj pjesmi umrla je mlada sultanija. Kada su je u kabur ukopali, Ile doziva ona hodze, koji je na talkinu ostao, nego Bvoga oca, pa mn veli: "Ah moj habo, eare gospodine, ,~Eto meni teski suvaldzija, "Sad ce mene suval uciniti. Kada suvaIdzije dolaze, cuje se jeka, zemlja se trese, a mrtvi drhce od straha i brige, da Ii ce na Bva pit~D.ja valjano odgovoriti. Radi toga dovikuje hodza, koji je na talkinu ostao: "Korkma, korkma". "Ne boj se, ne boj se", da ga obodri i osokoli. To nam .8vjedoci i narodna pjesma: Stade jeka, erne zemije zveka, Dogjose joj mloge suvaldzije.

Dobro je po nje ito. nego JOB vise sebi~ jer polovica onoga sevapa. "A Boga yam mloge suvaldzije. da eovjek sarno klanja i da u citab gleda. "Ja sam danas pet vakat' klanjala "I pet puta u citab gledala. vrIo se je uplasila. "A mevluda ti nisi davala. i dobra djela ~ini. koliko je ko 8vojim grijesima z&sluzio. u cetvrtom bije mraz. Za to joj kaiu suvaldzije: :. ~. da se Bogu moli. nego nam kaze sto ce oni po prilici pokojnika pitati. To je istina dobro. Sto je ko bio veci grijesnik. U jednomu katu trpe grijesnici glad. "Da mi tebe suval neinirno. prema tornu. a drugu polovicn dobiva onaj. "Sto s' sirote male napadala. pa im stano po savjetu svoga oca.. otpada na sve pokojnike zajedno. sto "im ljudi na ovoj zemlji. nego sarno neko vrijeme prema tomu. isto se tako dijeli i diehennem. koji rahmet "prid dusu mrtvima pridaje". Sultaniju u vatru bacis~. Ali premda je diehennem strasan i premda dzehennemlije. prernda niko ne moze znati. govoriti. Dzehennemska vrata otvorise.239 - Ali ne Ramo da narodna pjesma oplsuJe dolazak suvaldzija. utjesljivo je po nje. svojim molitvama mogu kod Boga mnogo pomoei i radi toga nalaze vjera muslimanima. "U mahalu malo vatre dala. sto se molitvama dobiva. ne ostaju do vijeka u dzehennemu. ali nije dosta. koji je na talkinu ostao. da mrtvima rahmet pridaju i da im "prid dusu" dove nee. Kao sto se dzennet dijeli na vise katova. . grijesnici. u trecemu ih przi vatra. To nam svjedoee i svete . Molitvama za pokojnike ne koriste ljudi samo mrtvima. Kada je mlada sultanija opazila suvaldzije. ncgo treba da. pada u dublji kat dzehennema i trpi vece muke. za sto ce suvaldzije pokojnika suval ueiniti. to jest. trpe velike muke. u drugomu zegju.Od sirote glavu okrenula. sto 8U na ovoj zemlji sagrijesili. sto oni po nauci 8voga zakona.~ "A Bog nas je tebi opremio. "Od komsinske 80fre pobignula.

On je sa 8vojim ucenieima proucio skoro say citab. ucenika.. Ali kada ja umrem. "Je l' se zemlja u oci nasuIa?" A on joj iz groba odgovara : "A Boga mi moja mila majko. Sarno poloviea dopala je nama svima. da izmegju pokojnika i ljudi na ovoj zemlji ima neka veza i da se mrtvi mogu zivima javiti i snjima govoriti.- 240- knjige: Bio neki vrlo star hodla i imao cetrdeset talebe. ali im on odgovori: "Djeeo moja.. I narodna pjesma lijepo nam opisuje kako majka govori sa pokojnim sinom. dogjite na moj kabur. jer je onoga dana. da je vrlo korisDo moliti se za po·kojnike.. kraj ovoga harema prosao neki covjek. al im se hodza nije javio. Tako su oni dolazili kroz punih trideset i devet dana. za sto im se nije do sada javio. Taj se je sevap raspisivao kroz ovo cetrdeset dana megju sve mrtve ovoga svijeta. "Je su Ii ti simsir daske teske. proucio elhami serif i poklonio ga mrtvima. Doskora (~U umrijeti i za to ne mogu citaba douciti. ja sam ostario i oslabio. Ona mu veli: "Drago dite.. ali odgovora nema pa nema. Uceniei ga upitaju. "Nije meni erna zemIja teska... Kada su i cetrdeseti dan u jutro dosli. .." Iz ovoga vidimo ne sarno. da ih prollci i talebi protumaci. "Nisu meni simsir daske teske. sarno mu je pri kraju ostalo nekoliko listova. pa ell vam protumaciti. a druga je 08tala njemu samomu. da dovrsi citab. da· im sto dokazu iIi da ih za sto umole. Jednoga dana dogju mu ucenici na ll&uk i uIDole ga. "Je l' t' obicno u mubarec zemlji.Je Ii tebi erna zemlja teska.... Secer Salih aga. .. sto jos u citabu stoji Jos istoga dana umre bodza. dogju uceniei na njegov kabur i stanu ga dozivati. kad su mene tikopali. zacuju iz kabura glas svoga uciteIja. a on im rece: "Nijesam mogao. da se znade. .. koliko sevapa komu pripada. "Jest obicno u mubarec zemIji. a narod ga ukopa. koji im stade citab dovrsivati. Dr:ugoga dana u jutro. nego ito.

Mezari dvojice »dobrih« na vrelu Bune kod Mostara. Vise Hate rumena ruzica. ako zbog Uubavi umru. Tude njiha dvoje ukopali. jedno kraj drugoga ukopaju.r I - 241- . pa nam pripovijeda. A ruZa se oko bora vije.. Borika se oko ruze vije. Metnuse im u bijele ruke. nego sto vjera dopusta. Ali narodna pjesma ide i dalje. Kano Mujo oko zive Hate. I:. Kano Hata oko zivog Muje.Nije mi se zemlja u oei nasula. da im barem u zemlji lakse bude: Naporedo mezar iskopali. . I j . "Teske su mi moje drage suze. da na grobovima zaljubljenih preko noci poraste cwijece i drvece i da se jedno oko drugog vije: Vise Muje zelena borika. Za to i preporuea. pa makar si i sami zivot uzeli. da dvojc zaljubljenih.

J2i kako se lako udario. osohito zaljuhljenih momaka i djevojaka. sto narodua haremska pjesma vise puta spominje samouhistva _. To je tim zacudnije. sto se prije uopce nije deSavalo. ako je bio pri svijesti. . sarno ne samoubice. Pa s' udari njima u srdasce. Na nozu je srce izvadio.*) *) Zacudo je. Prema haremskoj pjesmi djevojka se obicno ubija makazama. Kad se prenu nek se poigraju. da ce Bog dzehenuemlijama s vremenom sve grijehe oprostiti i primiti u d!ennet sve. a momak nozem: I on uze no~e okovaie. Na kamzama bijele dzigere. da hi koji musliman.- 242- Metnuse im crvene jahuke. sam sebi zivot oduzeo. i sto narod vjeruje.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->