P. 1
NPP 7 Razred

NPP 7 Razred

|Views: 1,560|Likes:
Published by mikimaric

More info:

Published by: mikimaric on Apr 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE TUZLANSKI KANTON Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta

BOSNIA AND HERZEGOVINA FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA TUZLA KANTON Ministry of education, science, culture and sports

NASTAVNI PLAN I PROGRAM ZA SEDMI razred devetogodišnje osnovne škole

7

110

NASTAVNI PLAN ZA SEDMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE OSNOVNE ŠKOLE
REDNI BROJ OBAVEZNI NASTAVNI PREDMETI GODIŠNJI SEDMIČNI BROJ BROJ NASTAVNIH NASTAVNIH SATI SATI 4 2 2 4 1 2 2 2 1 1 1 1 2 1 140 70 70 140 35 70 70 70 35 35 35 35 70 35

1. 2. 3. 4. 5. 5. 6. 7. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Bosanski, hrvatski, srpski jezik i književnost Prvi strani jezik Drugi strani jezik Matematika Fizika Biologija Geografija /Zemljopis Historija /Povijest Tehnička kultura Informatika Likovna kultura Muzička /Glazbena kultura Tjelesni i zdravstveni odgoj Religijska kultura/Vjeronauka

111

BOSANSKI, HRVATSKI, SRPSKI JEZIK I KNJIŽEVNOST

112

kontrast Vrste -pejsažna. Vanjka K. Egziperi. stanka. opkoračenjestanka u opkoračenju.NPP ZA SEDMI RAZRED DEVETOGODIŠNJE ŠKOLE Književni tekstovi Lirika D. Ćorović. deskriptivna i domoljubna pjesma Odgojnoobrazovni ciljevi i zadaci Prepoznaje metaforu. zapaža i povezuje sa savremenom stvarnošću psihološkoetičke karakteristike lika Z. kontrast i njihovu ulogu u književnome tekstu. James Cook 2 2 2 Granične književne vrste: Uočava glavne značajke historijskog i pustolovnog romana Uočava različite pozicije pripovjedača i forme pripovijedanja Prepoznaje glavne značajke historijskog i pustolovnog romana Prepoznaje fabulativnu i tematsko – idejnu okosnicu djela Uočava glavne karakteristike fantastične književnosti 113 . Bruckner. razumije preneseno značenje Prepoznaje osnovna obilježja opisne. Pavlović. Sijarić. naglašavanje riječi i ritam Stilska sredstvametafora.Grey. teksta Određuje pokretače radnje. Ibrahimbegov ćošak A. Trifunović. P. Dizdar. Humo.Bašeskija. Ilić. Komanči (odlomak iz pustolovnog romana) Grmljavina stada) A. Bakine naočari M. Lampa na prozoru H. Ujević. Antić. Sidran: San o Bašeskiji Epika Ć. Akvarel S. forme pripovijedanja Pozicija pripovjedača u priči Pustolovni historijski romani Fantastična pripovijest i Prepoznaje pokretače fabule i sredstva zaustavljanja Može okarakterizirati lik Otkriva glavne kompozicijske dijelove knjiž. Kišević. zaustavljanje fabule Lik-psihološkoetička karakterizacija Portret-vanjski i unutrašnji. Hrt (odlomak) S. Šop. šaljiva. U poznu jesen D. Pjesma o peru M. Pjesma o keruši V. Zapis o zemlji E. Cesarić. inverzija. inverziju.Mali princ (odlomak) M. Nešto važno da ti kažem Nerkesi. Čukovski.M. Voćka poslije kiše T. Čistač obuće Broj sati Književnoteorijski pojmovi Ritamintonacija. upotrebljava ih u vlastitome tekstu Povezuje ritam i osjećanje u pjesmi 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 Epika Fabulapokretači fabule. Dažd N. Jesenjin. Sarajevski ljetopis (odlomak) N. Poslije djetinjstva A. sredstva zaustavljanja radnje Razumije. Čehov. domoljubne i šaljive pjesme Minimalna postignuća Otkriva stilskoizražajna sredstva u književnome tekstu Prepoznaje osnovno osjećanje u lirskoj pjesmi Maksimalna postignuća Određuje i razumije stilska sredstva. Sadako hoće živjeti R.

Putovanje kapetana Porporelosa (odlomak) Hasanaginica (nar. Dubočanin: Brod na vidiku (izbor pripovjedaka) 2. Branka Primorac:Maturalac 8. Oslo pod snijegom (odlomak) P. Nenad Radanović:Mali Jan (izbor pripovjedaka) 10. likovi Razlikuje književne i ekstraknjiževne elemente Uočava glavne karakteristike ljetopisa. Egziperi: Mali princ 4. Kočić. Sekulić. Stevan Raičković: Na kraju grada (izbor poezije i proze) 9 Desanka Maksimović: Strepnja (izbor poezije) 9. Oskar Vajld: Sretni princ i druge bajke 13. Ogrizovića Narodna romansa ( izbor) Narodna lirska pjesma (sevdalinka) izbor ljetopis. putopisa i dnevnika Uočava razliku između drame i drugih književnih vrsta 2 2 2 1 2 Uočava glavne karakteristike lirske i epsko – lirske poezije Prepoznaje usmenoknjiževne vrste Uočava glavne karakteristike usmene književnosti 2 LEKTIRA ZA SEDMI RAZRED: 1.(odlomak) I. putopis. Šehović. Dragutin Tadijanović: Srebrne svirale (izbor poezije) 6. Zijo Dizdarević Pripovijetke ili Teme Nafije Sarajlić 5. dnevnik 2 2 2 Usmena književnost Termini balada i romansa Epsko – lirske karakteristike Drama Satirična komedija Dramski igrokaz Uočava razliku između ljetopisa. Jazavac pred sudom (odlomak) F. balada) Odlomak drame Hasanaginica M. Šukrija Pandžo: Ruka na kosi (izbor pripovjedaka) 3. Dubravko Jelačić Bužimski: Sportski život letećeg Martina 7.. Dnevnik Ane Frank 114 . Alija H. Isak Samokovlija: Nosač Samuel i druge pripovijetke 11. putopisa i dnevnika Uočava glavne značajke drame: dijalog.Mark Tven: Kraljević i prosjak 12.

Razlikovanje glagola po neprijelazne i predmetu radnje povratne glagole Razlikovati svršene nesvršene glagole Prepoznati infinitiv njegove završetke Prepoznati i glagolske pridjeve i Razlikovanje glagola po vidu Glagoli po vidu 1+1 Infinitiv osnova i završeci) Glagolski glagolska imenica (infinitivna 1 i Razumije ulogu infinitiva u Razumije ulogu tvorbi infinitiva u dopuni glagolskih oblika glagola upotrebljava Uočava glasovne promjene u gl. proširenog) ne. neprave i uzajamno povratne Razumije ulogu infinitiva u dopuni glagola Razlikuje i uočava trajne i učestale glagole Čestice ili riječce 1 (proširivanje znanja o ovoj vrsti riječi) GLAGOLI 1+1 Riječi s konjugacijom (ponavljanje) Razlikovanje glagola po značenju Glagolski oblik/osoba i broj 1 Prepoznavati glagolski Razlikovanje glagola po oblik/osobu i broj predmetu radnje i po vidu u rečenici Glagoli radnje po predmetu 1 Razlikovati prijelazne. prezent pomoćnih glagola Prikladno upotrebljavati prezent u govorenju i pisanju Usvojiti prezent pomoćnih Prepoznaje prezent i razumije njegovo osnovno značenje Spreže glagole u prezentu premamorfološkim 115 . god. te riječi iz zavičaja primjerima. li. zemlji – narodu Temeljno i preneseno 1 značenje riječi Uočavati riječi koje Uočava preneseno značenje Razlikuje književne i pripadaju familijarnoj riječi na jednostavnim neknjiževne riječi leksici.46 SATI Odgojnoobrazovni Minimalni ishodi učenja Broj časova ciljevi Uočavati nenaglašene Pravilno pisanje i izgovor riječi i pravilno ih nenaglasnica/atoničkih čitati u izgovornim riječi cjelinama Maksimalni učenja ishodi Naglašene i nenaglašene 1 riječi (naglasne cjeline) Razlikuje prednaglasnice/ predtoničke riječi i zanaglasnice/ izatoničke riječi Riječi za imenovanje 2 pripadnosti mjestu. naravno.Programski zahtjevi RJEČNIK I GRAMATIKA . pridjevima promjena je ispred i u o Razumije pravu i prenesenu sadašnjost Uočava palatalizaciju pridjevi i 2 tvoriti Pravilno glagolske pridjeve Prezent. kraju. Razlikovanje temeljnog (osnovnog) Prepoznaje osnovne čestice značenja od prenesenog (da. djelima Uočava da česticama možemo izreći i svoje dojmove (ma. za) značenja riječi Uočiti da možemo preoblikovati uređenje česticama Razlikovanje glagola po rečenično značenju Zamjećuje preneseno značenje iskazano pjesničkom slikom u knj. sprezanje/ 1 +1+1 konjugacija. (dopunskog. sigurno) Razlikuje i uočava trajne i učestale glagole Razvrstavanje povratnih glagola na prave povratne. doista.

i službu Prepoznaje imenski Uočava da glagoli riječi u rečenici predikat. molbu i zabranu Izricanje zapovijedi i 1 molbe imperativom Kondicional I i II 2 Prepoznati i razlikovati Pravilno koristi kondicional Uočava i razumije kondicional prvi i I. priloge u službu u rečenici govorenju i pisanju Objašnjava službu gl. razlikovati. kod nekih glagola Uočavanje gnomskog i futurskog aorista Zamjenjuje futur drugi svršenim prezentom Preoblikuje prezent u oba futura Uočava pripovjedni i svevremenski imperativ Razlikuje istobličnice imperativa i prezenta u rečenici Izricanje futurom budućnosti 1 + 1 Prepoznati. imperfektom i pluskvamperfektom Može zamjenjivati aorist. dodatke otvaraju mjesto različitim vrstama objekata Razlikovati predikat od imenski Prepoznaje imenski predikat Predikat – imenski i 1 glagolski 116 . Samostalno spreže glagole u futuru I. neličnih te prostih i složenih glagolskih oblika u lične i nelične oblika rečenici i zna tvorbu Vrste rečenica po značenju Prepoznaje vrste rečenica i sastavu Prepoznaje imenski predikat u rečenici Uočiti značenje. Glagolski prilozi 2 +1 Uočiti značenje. pravilno pisati i izgovarati futur prvi i drugi te razumijevati njihova značenja i tvorbe Prepoznati imperativ kao glagolski način i razumjeti njegovo značenje i tvorbu Prepoznaje imperativ u rečenici Imperativom izriče zapovijed. subjekat. l.glagola Perfekt 1 +1 obilježjima (osoba i broj) i jotaciju u prezentu futurski Prepoznati perfekt i Prikladno upotrebljava Uočava razumjeti njegovo perfekt u perfekt osnovno značenje govorenju i pisanju Vladati oblicima perfekta pomoćnih glagola Prepoznavanje aorista imperfekta kao jednostavnih oblika Prepoznavanje pluskvamperfekta kao složenog oblika i Može proizvoditi oblike glagola koji se u aoristu. jed. i II. imperfekt i pluskvamperfekt perfektom Uočava glasovne promjene u sprezanju Uočava isti oblik prezenta i aorista u 3. tvorbu i Upotrebljava gl. u značenje i tvorbu drugi te njihovu tvorbu govorenju i pisanju kondicionala II. priloga u rečenici Sistematizacija znanja o 1 glagolskim oblicima REČENICA Jednostavna proširena rečenica 1 1+1 Razvrstava glagolske Zna razliku između ličnih i Uočava službu oblike na proste i složene. imperfektu i pluskvamperfektu najčešće upotrebljavaju Usvajanje aorista i imperfekta pomoćnog glagola biti i htjeti Izricanje prošlosti 3 + 1 aoristom.

stoljeća identiteta u razvoju jezika (književnog jezika) -Bosanski. temeljno i preneseno značenje riječi. prezent) 2 časa GLAGOLSKI OBLICI ZA PROŠLOST . prijelaznost ) .2 časa GLAGOLI ( glagolski vid. društva i količine Uočiti i prepoznati objekt u Prepoznaje objekt u rečenici rečenici.5 časova 117 . PRILOZI . indirektni objekt Uočavanje u tekstu Razlikovati pridjevni imenički atribut i Prepoznaje apoziciju atribut Objekt (direktni i indirektni) Objekt i odredbe averbijalne 1 Atribut: pridjevni atribut 1 i imenički atribut i Razlikuje pridjevni i imenički atribut Uočava glagolske pridjeve u funkciji atributa i Pravilno piše zarez kod apozicije i apozicijskog skupa u poslijeimeničnome položaju Apozicija (pojam) 1 Prepoznati apoziciju Prepoznaje apoziciju atribut Atribut. priloga u rečenici Uočava da glagoli otvaraju mjesto različitim vrstama objekata količina. 1 Primjenjivati i uočavati Uočava priložne oznake priložnu oznaku uzroka.1 čas GLAGOLSKI OBLICI ( infinitiv. Uočava historijske periode (književnog) jezika do sociološkog.1 čas GLAGOLSKI NAČINI I GL.1 čas GLAGOLSKI OBLICI .sistemaztizacija.1 čas REČENICA. hrvatski i srpski jezik NAPOMENA: Časovi za ponavljanje i utvrđivanje gradiva: RJEČNIK ( naglasnice. društvo) oznake 2 u 1 Uočavanje u tekstu Razlikuje glagolski i menski Prepoznaje složeni predikat glagolski predikat Objašnjava službu gl.glagolskog predikata Vrste predikata Priložne rečenici (uzrok. apozicija Složena rečenica 1 1+1 Uočavanje u tekstu Pojam složene rečenice Uočava više predikata u Razlikuje složenoj rečenici zavisnosloženu od nezavisnosložene rečenice Razlikuje i navodi glavne osobenosti u razvoju standardnog (književnog jezika) Razvoj standardnog 2 Prepoznavanje kulturnog. lingivstičkog u razvoju standardnog 19.REČENIČNI DIJELOVI .1 čas FUTUR I i II . Razlikovati Razlikuje direktni i direktni i indirektni objekt. riječce .

usmjereno čitanje Dvije pravopisne vježbe 1 1 PISANJE Dva školska pismena zadatka 2 2 118 .funkcija glagola u opisu Služiti se govornim vrednotama:rečenični naglasak.Uočavanje stilske funkcije glagola.rečenična intonacija.osjećanja i postupci lika. pripovjednih i dramskih tekstova Ostale vrste čitanja:u sebi. PRIČANJE PRIČANJE 1+1+1 PRIČANJE PRIČANJE 1+1+1 1+1+1 DESKRIPCIJA DESKRIPCIJA Opis portreta Opis dinamičnih dešavanja u prirodi Vanjski i unutrašnji portret.KULTURA IZRAŽAVANJA Oblici izražavanja Programski sadržaji Pričanje događaja retrospektivnim slijedom izlaganja Pričanje doživljaja retrospektivmim slijedom izlaganja Pričanje događaja uz upotrebu opisa pejzaža Pričanje doživljaja uz upotrebu opisa lika Odgojno-obrazovni ciljevi Broj časova 1+1+1 Povezivanje događaja po njihovim uzajamnim vezama.uvođenje retrospektivnih epizoda u pričanje Uočavanje povezanosti opisa s doživljajem i njegov značaj za tok radnje. imenica i pridjeva.visina i jačina glasa 1+1+1 1+1+1 ČITANJE I SLUŠANJE Interpretativno čitanje lirskih.boja. vizuelni i akustični elementi.uticaj društvene sredine na lik Redoslijed pojedinosti u dinamičnom opisu.

trgovi.jd..nabrajanje rečeničnih dijelova.čija osnova završava na – je(htjeti.pisanje etnika Pisanje i izgovor zamjenice sebe(se) uz povratne glagole.PRAVOGOVOR I PRAVOPIS ZA 7.) Pravilno pisati veliko početno slovo u imenima pokrajina i krajeva te dijelova naselja(gradske četvrti.smjeti.šaliti se.trgova i ulica.dijelovi sela.ć.oblicima) Izgovor i pisanje prednaglasnica i zanaglasnica(zamjeničkih i glagolskih) Zarez u jednostavnoj i složenoj rečenici(odvajanje apozicije.jd.dijelova naselja..) Slušno razlikovati i pravilno pisati i izgovarati riječi u kojima su provedene glasovne promjene Pravilno upotrebljavati prednaglasnice i zanaglasnice u izgovoru i pisanju 1 1 1 Izgovor i pisanje glagolskih oblika u kojima su provedene glasovne promjene(č.r.pravilno pisati i govoriti infinitiv ispred zanaglasnice i iza nje Pravilno pisati radni glagolski pridjev u m. pisanje i izgovor aorista glagola biti i niječnice uz glagole Pisanje infinitiva i radnog glagolskog pridjeva(m.živjeti.pisanih vokativa.nabrajanje rečenica) Pisanje izostavnika(apostrofa) i točke/tačke sa zarezom 1 1 1 Prepoznati i pravilno pisati izostavnik i točku sa zarezom 1 119 .ulice.-ije u gl.RAZRED Veliko slovo u jednočlanim i višečlanim imenima pokrajina i krajeva...).-je.parkovi) Pravilno pisati i govoriti povratne glagole(smijati se.r.

RAZRED Književnost.gluma.fabula sredstva stripa.scenografija i kostimografija kao filmska izražajna sredstva 1 Knjiga-film:Mark Tven:Kraljević i prosjak(igrani film) 1 Pozorišna izražajna Pozorišna i zražajna sredstva:govor. 1 rasvjeta) Izražajna sredstva stripa: Prepoznati izražajna crtež.dinamična kamera.kostimografija.sce sredstva u predstavi nografija.kvadrat.vožnja.43+ 8x2 lektire: 59 časova Jezik: 46 časova Kultura uzražavanja: 24 časa Pravopis i pravogovor: 7 časova Medijska kultura: 4 časa Ukupno: 140 časova 120 . plan Prepoznati izražajna sredstva u filmu.kostimografija (scenografija.pokreti kamere kao izražajno sredstvo filma(statična kamera.MEDIJSKA KULTURA Filmska izražajna sredstva Kadar.panorama) Filmska maska.ugao snimanja.uočiti sličnosti i razlike između prikazana kvadratima 1 filmskog kadra i kvadrata stripa(plan i ugao gledanja) NAPOMENA ZA 7.

lupe . Dodatnom nastavom iz bosanskog. potrebno im je ponuditi i različite sadržaje iz bosanskog. UČENICI S TEŠKOĆAMA Sastavljanje liste onoga u čemu je dijete uspješno predstavlja dobru osnovu za razvijanje strategije podrške i postavljanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva programa za svako dijete za koje se radi prilagođeni/individualni program. Prijedlozi za rad s učenicima s teškoćama u razvoju 1.UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA Redovnu osnovnu školu pohađaju učenici sa različitim odgojno-obrazovnim potrebama . nastavna sredstva i pomagala te povremenu pomoć stručnjaka za edukacijsko-rehabilitacijsku podršku. pravopisa. mediji…) ili bave različitim projektima. U osnovnim školama postoje vannastavne aktivnosti koje potiču i razvijaju darovitost učenika.daroviti učenici.. glumi. Darovitim učenicima se može ponuditi da se obaveznim temama bave u većem obimu samostalno pronalazeći nastavnu građu (enciklopedije. gramatike.udžbenike i pisani didaktički materijal na crnom tisku primjerene veličine slova . Za učenike sa teškoćama treba uraditi prilagođeni program rada. srpski jezik i književnost strukturiran je od nastavnih područja koja se adekvatnim didaktičko-metodičkim postupcima mogu prilagoditi učenicima različitih obrazovnih sposobnosti. hrvatskog. rječnici. a za učenike kod kojih je tip i stepen teškoće takav da ne mogu ovladati čak ni modifikovanim programom (koji sadrži minimalne programske zahtjeve nastavnog predmeta) treba uraditi individualni obrazovni plan. 121 . učenici s teškoćama u razvoju. hrvatski. te disleksičnim ili disgrafičnim učenicima. DAROVITI UČENICI Darovitost učenika može biti različita. Za darovite učenike svaki nastavnik će na osnovu programa za nastavni predmet oblikovati poseban program u zavisnosti od potreba i mogućnosti učenika. Učenje čitanja i pisanja predstavlja veliki napor i izazov učenicima s poteškoćama usvajanja čitanja i pisanja. npr.meke olovke koje ostavljaju deblji trag ili flomastere odgovarajuće debljine i kvalitete da se ne ocrtavaju na poleđini . Učenicima sa ošećenjima vida treba obezbijediti: .diktafon.odgovarajuće osvjetljenje . Čitanje i pisanje svrstava se među najvažnija sredstva za napredovanje učenika u obrazovanju. srpskog jezika I književnosti. Posebnosti u radu s učenicima s OŠTEĆENJIMA VIDA Uglavnom se odnose na prostor i primjerenu opremu.više vremena za pojedine aktivnosti na času . dodatnim učenjem rječnika. hrvatskog. učenici kojima je neki drugi jezik maternji itd.obične ili specifične sveske sa jače otisnutim crtama i s većim proredom na bijeloj ili žutoj podlozi koja ne bliješti . Nastavni program za predmet Bosanski. višejezicni učenici. Osim otkrivanja i poticanja njihovih darovitosti. lično napredovanje i kvalitetniji život u zajednici. srpskog jezika mogu se razvijati interesi i potrebe učenika za istraživanjem jezika. recitovanju. u pisanju.

sažete.obraćati se učeniku pravilnim govornim modelom. odnosno na mjestu odakle može i lakše ostvarivati vizuelni kontakt s nastavnikom (u ovisnosti od rasporeda sjedenja i oblika rada). a govorne vježbe su od velikog značaja. Učenik treba sjediti u prvoj ili drugoj klupi srednjega reda. Posebnosti se uglavnom odnose na ostvarivanje komunikacije te povremenu pomoć stručnjaka za edukacijskorehabilitacijsku podršku..učenicima treba osigurati više vremena za izvođenje grafičkih aktivnosti. pitanja zapisati na tabli ili nastavnom listiću.fiksiranje papira za pisanje ili sveske za radnu podlogu. slušne. 3. primjer. . a zatim posegnuti za pisanjem. 122 . slika.. Posebnosti u radu s učenicima S GLASOVNO-JEZIČNO-GOVORNIM POTEŠKOĆAMA I SPECIFIČNIM TEŠKOĆAMA U UČENJU Prilagodbe u radu za učenike s POREMEĆAJIMA GOVORA: .ne ustrajati u zahtjevu da učenik govori ukoliko on to ne želi u nekoj situaciji . dati prednost češćim usmenim oblicima u poučavanju i provjeravanju znanja. pravilo. U realizaciji nastavnog časa i planiranju didaktičko-metodičkih postupaka poželjno je motivaciju temeljiti na iskustvu učenika ili iskustvo stvoriti na temelju slika. . 4.tekst predviđen za plan ploče najčešće treba biti kopiran i nalijepljen u učenikovu bilježnicu.2.ne oponašati učenika niti dopustiti drugima da to čine . Posebnosti pisanja: . tišim i laganijim tempom . Posebnosti u radu s učenicima S OŠTEĆENJEM SLUHA Uz akustični hendikep pojavljuju se i sekundarni poremećaji u govoru. jednostavnije tekstove te reducirati broj pojmova koje učenik mora naučiti u udžbeniku jasno označiti mjesta koja su bitna – rečenica. često provjeravati razumijevanje.češće primjenjivati pismene ispite znanja..osigurati primjereno radno mjesto . služiti se individualiziranim nastavnim listićima. U komunikaciji sa učenikom treba postavljati kratka. stalno provjeravati je li učenik razumio sadržaj. pojmove i definicije i po potrebi dati dodatna objašnjenja. smirenim.podsticati grupne oblike rada . koristiti mnogo konkretnih primjera zadavati manji broj zadataka rješavanje pisanih zadataka ne ograničiti vremenski uputiti učenika u tehnike bržega zapamćivanja te da uči uz pomoć mapa uma koje će samostalno izrađivati. U komunikaciju sa učenicima koji imaju oštećenje sluha neophodno je obratiti pažnju na jasno i razumljivo govorenje i ujednačenu brzinu izgovora. neposrednim prirodnim kontaktom itd. dodirne kod obrade novih sadržaja. Prilagodbe u radu za učenike s JEZIČNIM I SPECIFIČNIM TEŠKOĆAMA U UČENJU: predvidjeti duže razdoblje za usvajanje leksičkih i gramatičkih pojmova koristiti različite vrste podražaja – vidne. Posebnosti u radu s učenicima S MOTORIČKIM POREMEĆAJIMA Uglavnom se odnose na prilagođavanje prostora i opreme i pomoć u kretanju. koristiti prerađene. jednostavna pitanja. filma. Programski sadržaji se prilagođavaju učenikovim mogućnostima tako da.brzopletom učeniku dati strukturu i određeni redoslijed obavljanja zadatka .

123 . . .izrađivati sredstva koja učeniku omogućuju postepeno perceptivno spoznavanje apstraktnih sadržaja (originalan didaktički materijal) . vježbi i ponavljanja.koristiti različite edukativne kompjuterske igre. . Posebnosti u radu s učenicima SA SNIŽENIM INTELEKTUALNIM SPOSOBNOSTIMA Programski sadržaji prilgođavaju se mogućnostima učenika i primjereni su njegovim sposobnostima.vršiti češće provjere kraćih.) 5.poticati učenika i vršnjake na pozitivnu interakciju provođenjem zajedničkih aktivnosti .bitne činjenice i sl.omogućavati sticanje znanja kroz igru . individualizirane nastavne listiće i različite didaktičke igre .učenika uvoditi u praktične zadatke postupno uz više objašnjenja.primjenjivati adekvatne.- pismeni ispiti znanja moraju se prilagoditi manualnoj sposobnosti učenika ili koristiti samo usmeno provjeravanje kada učenik ne može samostalno pisati koriste se drugi oblici rada i pomagala (učeniku se mogu u diktafon izdiktirati obaveze za rad kod kuće. ovisno o tome koji način provjere znanja je učeniku lakši).sadržaje teorijskoga tipa sažeti isticanjem bitnoga. U planiranju rada sa ovim učenicima nepohodno je sistematski i kontinuirano: .davati učeniku dodatno vrijeme za rješavanje zadataka .pojednostaviti sadržaja uz povezivanje s potrebama i iskustvima iz svakodnevnoga života učenika. . manjih nastavnih cjelina (usmeno ili pismeno.

STRANI JEZIK ENGLESKI (prvi i drugi) NJEMAČKI (prvi i drugi) () 124 .

kratka pisma. rutinskim događanjima i koji sadrže jednostavna uputstva • pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (red vožnje. obitelj ili druge osobe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim aktivnostima • učestvovati u jednostavnom neformalnom razgovoru • obavljati jednostavne transakcije: u kupovini. jelovnici. na pošti. vremenska prognoza) • čitati i razumjeti kraće i jednostavne tekstove na poznatu temu. potvrdne i odrične zapovijesti u rutinskim dijalozima koji se odnose na neposrednu situaciju • razumjeti opis stvari i situacija iz svakodnevnog života • razumjeti iskaz ukoliko je jasno artikuliran standardnim jezikom i sporije od normalne brzine i ako mu se obraća direktno.1* Zajedničkog evropskog okvira za jezike – CEFR. pravilnom izgovoru i intonaciji Pisanje Učenik će moći • opisivati situacije lične prirode u okviru svakodnevnih potreba i iskustva • pisati jednostavne tekstove na obrađenee teme • popunjavati jednostavne obrasce • vršiti prepisku s prijateljima: razglenice.3 za sve četiri jezičke vještina i A2. ali će često morati tražiti da mu se određene stvari ponove Čitanje i razumijevanje Učenik će moći • pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova koji govore o svakodnevnom životu. * A1. koji sadrže najfrekventniji vokabular • razumjeti glavne ideje i neke detalje u kraćim tekstovima Govor Učenik će moći • opisati sebe. poruke. (funkcionalno početno znanje) Jezičke vještine Očekivani rezultati/ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik će moći • razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve i rutine • razumjeti poruke/savjete.ENGLESKI JEZIK (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) CILJEVI I OČEKIVANI REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi engleskog kao prvog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. ali će kod slobodnog pismenog izražavanje praviti brojne greške različite prirode Znanje o jeziku Učenici su već usvojili neka znanja /pravila o jeziku i razvili osnovne strategije učenja stranog jezika i počinju ih svjesno primjenjivati. natpisi na javnim mjestima.3* i djelimično nivoa A2. u restoranu • izgovarati bez poteškoća poznate riječi i fraze uz oklijevanje kod manje poznatih riječi • voditi računa o gramatičkoj korektnosti.1 djelimično za slušanje i razumijevanje te čitanje i razumijevanje 125 .

slaganje i neslaganje vezano za zadate teme . anything.pokazne pridjeve: this (girl). domestic and wild Brojeve: redne: 1-100 animals Glagole: . npr. what. Future Simple Present Continuous za izražavanje Osim stalne nadogradnje svog budućnosti rječnika.kratke opise ljudi. npr. some extra. any. geography. which. Gramatika Vokabular Funkcio nalno osnovno znanje Učenici će ponavljati ili učiti nove Učenici će ponavljati ili učiti: riječi vezane za zadane teme.Zemlje engleskog govornog theirs. rječnik.pokazne (this.prepričavanjem dijelova teksta ili cijelih kratkih tekstova . Pridjeve . its.izražavati svoje mišljenje o poznatim temama na jednostavan način Aktivnosti RECEPCIJA a) SLUŠANJE I REAGIRANJE Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: .nepravilnu usporedbu pridjeva rječnik. predmete. nobody. his. which. ordering or serving .ljude .tačnih/netačnih tvrdnji .recitiranjem recitacija i pjesama rješavanjem zadataka višestrukog izbora i tačnih/netačnih tvrdnji . predmeta. that.članove : a.osobe.brojive i nebrojive family gatherings .odgovaranjem na pitanja . much. npr.govoriti o prošlim događajima i aktivnostima . those (boys) . some. (a) litle possessions. what.izražavati: . something.prošle i sadašnje događaje -uspoređivati . few. whose unemployment. npr. osnovni rječnik. seasons of the year.spajanjem stubaca A i B .popunjavanjem praznina b) ČITANJE I REAGIRANJE Učenici će čitati kratke tekstove u sebi ili naglas i reagirati: . npr. fraza i rečenica . working conditions. one’s) područja i druge zemlje.Moja zemlja. sports and games Present Continuous . . telefon. itd. hers. poštu. (a) Životni uvjeti. dopunjavanjem nedovršenih rečenica PRODUKCIJA a) GOVORENJE Učenici će: .pravilnu/nepravilnu množinu .ispravljanjem pogrešaka.osobne (padež subjekta i objekta) curricular activities .Vrijeme i godišnja doba.svakodnevne aktivnosti . ours. that a meal in a restaurant. many.opisivati: . all.odgovaranjem na pitanja nastavnika ili drugih učenika . npr.koristiti javne usluge (npr. pets. osnovni . Imenice: .Opisne pridjeve vezane za zadane transport itd. teme . npr. expensive. npr. osnovni rječnik. supermarket.yours. these (girls). . prošireniji Present Simple rječnik. npr. željeznički kolodvor. these.predmete . učenici će naučiti koristiti: Going to -oblik Glagole be. .sastavljati dijaloge .rješavanjem zadataka višestrukog izbora . employment.Svijet životinja. Zamjenice: school curriculum.Škola. npr. culinary art (boy).upitne pridjeve. nešto prošireniji .Slobodno vrijeme.sudjelovati u razgovorima na zadane teme . the. prošireniji rječnik. dirty 126 . . climate. upitni) gramatiku.diktate . prošireniji rječnik.posvojne pridjeve preparing meals. osnovni .prepričavanjem kratkih tekstova .Determinatore .neodređene (somebody.određenih riječi.pridjeve neodređene količine i broja. nothing) people.Obitelj. Past Simple pravilnih i nepravilnih prošireniji rječnik.posvojne(mine. vezane za zadane teme i niječni. an. . razred Osnovna škola 7 godina učenja engleskog jezika Teme ●Porodica ●Škola ●Moja zemlja ●Zemlje engleskog govornog područja i druge zemlje ●Zdravlje – zdrava ishrana ●Svijet životinja ●Slobodn o vrijeme ●Vrijeme i godišnja doba ●Životni uvjeti Funkcije i vještine Učenik će znati:reagirati na odgovarajući način na izjave drugih ljudi .NASTAVNI PLAN I PROGRAM Stupanj /razina 7. aerodrom) . people . social customs itd. outings itd. have/have got (potvrdni. . those) . names of some meals. zdrava ishrana.sastavljanjem rečenica od novonaučenih riječi itd.igrati po ulogama i dramatizirati b) PISANJE Učenici će pisati: .davati specifične obavijesti . Afikse. geography. npr. događaja.upitne (who. anybody. climate. zero rječnik. npr. mjesta .Zdravlje.označavanjem: . description of glagola climate. whose) . Past Continuous particular weather.

crylaugh Složenice.Vremenske rečenice . walk a dog. discuss a subject.mjesta itd. sva lica jednine i množine Priloge sa i bez nastavka -ly Prijedloge vezane za zadane teme Veznike: and. Rečenice: .pisma dopisnom prijatelju itd. because itd. Prijevodne ekvivalente čestih i ključnih riječi. npr.Red riječi (red riječi tipične rečenice) Antonime. orange juice Kolokacije. school choir. selektivna usporedba sa materinjim jezikom učenika i nekim drugim stranim jezicima 127 . may. guitar lessons. would (niječni i upitni oblik) Zapovjedni način. or. vezane za zadane teme. .If. care about us itd. must.rečenice ( prvi tip) .redati riječi u rečenice Modalne glagole: can . but.could. have to. ask-answer. vezane za zadane teme. will. dirty-clean. npr. . vezane za zadane teme. npr.

nadoknađuju praznine u znanju korištenjem različitih metoda.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje stečeno kroz učenje nekih drugih školskih predmeta. i njegovim doživljajima i uzrastom. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. kao što je razumijevanje smisla iz konteksta itd.koriste samostalno udžbenike.Navikavati da se obhode učtivo u komunikaciji sa pripadnicima kulture o kojoj uče . te razvija njegove kulturološke.koriste informacione tehnologije kod učenja jezika . navike drugih ljudi itd. običaje. . kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta.Naučiti da poštuju tradiciju. komunikaciji. Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. I na ovom nivou (peta godina učenja) treba istaći poseban značaj motivacije.Upoznavati sa sličnostima i različitostima između svoje zemlje i zemalja engleskog govornog područja u području kulture.koriste različite radne metode i strategije učenja tipične za učenje jezika. edukacije.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda. UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: . mijenjati metode rada . Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. kao i nivo svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve i. a u okviru datih tema. . estetske i intelektualne sposobnosti. načina življenja a u okviru datih tema.budu odgovorni i aktivni kada uče jezik .Učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. uz punu slobodu 128 . kao što je parafraziranje . INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. ako je potrebno. rječnike i druge priručnike DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. slobodnog vremena učenika. obraćajući posebnu pažnju na odnose među ljudima pri neposrednom kontaktu. podstiče kreativnost. na ono što učenike interesuje itd.

koristi odgovarajuća leksika. na prikladan način ukazati na greške. oglasa. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki.favoriziranje interaktivnog i grupnog rada . Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. čitanja i pisanja. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. raznovrsniji i pristupačniji. uz pohvalu za aktivno učešće. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili.dinamičnost i krativnost . koliko je to moguće. izbor i prilagođenost teme. da se logički slijede događaji koji se opisuju. izvještaja. Naravno.upotreba savremenih tehničkih sredstava .unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata . Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. ulogu igra i kreativnost izražavanja. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). poštuju gramatička i sintaksička pravila. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. da bi im bili što atraktivniji. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. pisanje prema modelu. Preporučuju se: .neverbalnog i verbalnog izražavanja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. govora. kao što su pisanje pisama. 129 . Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. za uočavanje pojedinih detalja itd.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje .obogaćivanje nastave elementima igre. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. popunjavanje formulara.podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta.podsticanje inicijative učenika . Sredstva. precizna uputstva.analiziranje teškoća u procesu učenja . SMS ili e-mail poruka itd. već mu nakon toga. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. određene pojedinačne informacije. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. ritma i dramatizacije .

upoznavati različite kulture i tradicije. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. umjetnosti. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. matematike. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. Interkulturalne vještine Učenici će: . . Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku.Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. u svakom polugodištu po jedna. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. kontrolnih zadataka. biologije. 130 . prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. pismenih vježbi.

grandson) • Svakodnevni život rutinske aktivnosti. which. many.pridjeve neodređene količine i broja (some. fire) • Škola (school premises. npr.članove: a/an. kupovina (at the supermarket. razred Osnovna škola a) SLUŠANJE I REAGIRANJE: Učenici će slušati izgovoreni tekst i reagirati: 1) neverbalno. these (girls).tražiti i nuditi pomoć (Can you help me? Can I help you?) Životinje Praznici . these. ispunjavanjem tabela i križaljki. some musical 7. b) ČITANJE I REAGIRANJE: Učenici će čitati kratke tekstove. much. popunjavanjem 131 .ENGLESKI JEZIK (DRUGI STRANI JEZIK) – 2 SATA SEDMIČNO – 70 SATI GODIŠNJE Stupanj Teme Porodica Funkcije i vještine Učenici će znati: RECEPCIJA: . označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji. godina učenja engleskog jezika . whose) .Prisvojne (mine. any. visiting relatives. watering can).ljude i predmete . odrična.identificirati ljude i predmete .brojive. something…) Pridjeve: .locirati ljude i predmete . sunny…) in the garden. furniture. i reagirati Škola .Upitne (who. narodi . upitna forma) Vokabular Učenici će ponavljati i učiti samo osnovni vokabular koji se odnosi na date teme.slušati očekujući da čuju određenu informaciju . ispunjavanjem tabele označavajući na odgovarajući način potvrdne ili tačne odgovore. this (girl).Opisne pridjeve (najčešće): u okviru datih tema Brojeve: 1. outings.obraćati se ljudima .: ponavljanjem riječi. my clothes.trenutnu aktivnost . school subjects. jump rope). yours…) . davanjem kratkih odgovora na pitanja koja je postavio nastavnik/drugi učenici ili koja su čuli sa kasetofona itd.Lične (padež subjekta i objekta) . entertainment • Okruženje. izraza ili čitavih rečenica koje je izgovorio nastavnik ili koje su čuli sa kasetofona. extracurricular activities.tražiti i davati informacije . odnosno negativne ili netačne odgovore. uncle.predstaviti sebe i druge Svakodne vni život 2. .prisvojne pridjeve. whose) .upitne pridjeve (what. zaokruživanjem tačnog odgovora/opcije. gym. pupils’ things. all) . friends itd. .Pokazne (this. upitna forma) Present Continuous (potvrdna.at the park (slide. those (boys) . weather (rainy.: izvršavanjem uputa i naređenja. povezivanjem nabrojanih riječi sa odgovarajućim brojevima ili simbolima. that. buying some vegetables and fruit). swimming pool).upućivati odgovarajuće pozdrave i odgovarati na njih Aktivnosti Gramatika Učenici će ponavljati ili učiti: Imenice: . tent.Determinatore. izvršavanjem uputa i naređenja. • Članovi uže i neki članovi šire porodice (mother.100 Glagole: Present Simple (potvrdna. the. nobody. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. (vegetable/flower garden). in the country (camping.postavljati poznata pitanja i odgovarati na njih Slobodno vrijeme Moje okruženje Zemlje. 2) verbalno.:pokazivanjem/doticanjem predmeta ili dijela tijela koji se spominje. which. lunch box. anybody. odrična. rake. nebrojive . some gardening tools (spade.zero .Neodređene (somebody. aunt. označavanjem tačnih/netačnih tvrdnji itd. kao npr. those) . that (boy). • Slobodno vrijeme .opisivati: . usebi ili naglas.pokazne pridjeve. dovršavanjem rečenica. npr. swing.izraziti na vrlo jednostavan način: 1) neverbalno.neka raspoloženja i stanja . seasons of the year. what.pravilnu/nepravilnu množinu Zamjenice: . npr. povezivanjem određenih ilustracija sa odgovarajućim tekstom. going out (library. grandfather.

ponudu (pismenu ili usmenu) koristeći najosnovniji vokabular .sposobnost i dopuštanje (can. neslaganje. nedopadanje. hot – cold . have/have got (potvrdna. odrična. up – down. west) . Glagole: be.način (slowly.vrijeme: in. east.pisati po diktatu . be. upitna forma) Modalne glagole: can.. may (potvrdna.Afikse u vezi sa datim temama i gramatikom (-s. behind.Skraćenice. odrična.prihvatiti i odbiti ponudu ili molbu . quickly) Prijedloge: . p.emocije: slaganje. situacije ili aktivnosti itd. pets (osnovni vokabular) • Praznici .vrijeme . basketball.sugerirati neku akciju (Let’s …) . sklapanjem ispreturanog teksta u smisaonu cjelinu itd. opisivanjem predmeta. davanjem odgovora na pitanja nastavnika ili drugih učenika. make a phone call) 132 . učenici će ponavljati ili učiti da koriste: . iznenađenje. zadovoljstvo. 2) verbalno. right. odričnoj. upitna forma) Imperativ (sva lica jednine i množine) Past Simple (have. -ing) .učestvovati u razgovoru sa drugim učenikom/učenicima ili nastavnikom .) .izviniti se i prihvatiti izvinjenje praznina.igrati uloge .Osnovni red riječi u potvrdnoj.znanje i neznanje .pisati rečenice koristeći tačnu formu glagola u zagradi .davati upute i naređenja . USA. domestic.dovršavati rečenice .prepisivati kratke tekstove .posjedovanje (have. in front of) . redati riječi u smisaone rečenice .govoriti na jednostavan način o svakodnevnim aktivnostima i radnjama Osim što će stalno proširivati vokabular. dopadanje. PRODUKCIJA: a) GOVOR: Učenici će: .: postavljanjem pitanja nastavniku ili drugim učrnicima.m. pen-friend) . may) . povezivanjem riječi u stupcima A i B. b) PISANJE: Učenici će: . zanimanje i oduševljenje za nešto.recitirati.Kolokacije u vezi sa datim temama (outdoor sports. to do homework.There is a/There are some…Is there a…? Are there any…? • instruments…) Zemlje i oblasti.ubacivati/podvlačiti riječi ili fraze.ispunjavati tabele/križaljke . prepričavanjem kraćih tekstove. his house etc. najčešće (a. zahvalnost .slaganje i neslaganje . their culture (osnovni vokabular) • Životinje. UK.Antonime u vezi sa datim temama (fast – slow. skraćenice za dane u sedmici i mjesece .smjer (left. npr. on. have got. do) Priloge (najčešće): .. peoples. at Rečenice: .Složenice u vezi sa datim temama ( football.pisati kratke sastave na poznate teme itd. upitnoj i zapovjednoj rečenici . swimmingpool. wild animals.mjesto (in. under.mjesto . John’s book. on.m. razočarenje. pjevati i igrati jezične igre itd..

govor tijelom. podstiče kreativnost. i njegovim doživljajima i uzrastom.upoznavati sa nekim osnovnim razlikama između svoje kulture i kulture naroda sa engleskog govornog područja (npr.koriste ključne metode iz prakse pri radu u parovima ili malim grupama . Preporučuju se: . slikanje.upoznavati sa kulturom svoje zemlje i učiti da je bolje poštuju i cijene . itd. tu činjenicu treba iskoristititi i u nastavi drugog stranog jezika.ocjenjuju svoje aktivnosti i aktivnosti svojih drugova iz razreda.budu odgovorni i aktivni u situacijama kada se uči jezik . Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. Shodno tome. te razvija njegove kulturološke.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je prirodan za kulturu zemlje čiji jezik uče. . Prije svega neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. kao i stupanj svog i njihovog znanja u odnosu na postavljene ciljeve DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da učenici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u maternjem jeziku.INTERDISCIPLINARNI SADRŽAJ: Učenici će takođe učiti jezik i proširivati svoj vokabular oslanjajući se na znanje koje su stekli učenjem nekih drugih školskih predmeta. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva.kroz sportove i igre (Fizičko obrazovanje) . pokret glavom kad se želi reći da/ne itd.: . ili Ouch! kojim se izražava iznenadna bol). UČENJE KAKO TREBA UČITI: Učenici će učiti da: .kroz crtanje. ples) INTERKULTURALNE VJEŠTINE: Učenici će se: . I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Ovo može podrazumijevati: . Sredstva. razlike u upotrebi nekih pozdrava u engleskom i u maternjem jeziku učenika. ispusti nešto ili pogriješi. didaktičko-metodičke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika: Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. Oops! kada neko padne. oblikovanje itd. koji se razlikuje od kulture do kulture. ili Dobar dan i Good day) .razvijaju pozitivan stav prema učenju jezika . jer taj afektivni potencijal predstavlja preduvjet za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. (Likovno obrazovanje) .: Dobar dan i Good morning/afternoon.slušanjem i pjevanjem omiljene vrste muzike (Muzičko obrazovanje. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta. kao što je počinjanje od malog prsta prilikom nabrajanja. estetske i intelektualne sposobnosti.uzvike (npr. npr.dinamičnost i krativnost 133 . savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. npr.

ritma i dramatizacije unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata upotreba savremenih tehničkih sredstava stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje analiziranje teškoća u procesu učenja podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. izvještaja. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za učenje stranog jezika koriste se znanja iz maternjeg i drugih stranih jezika. da se logički slijede događaji koji se opisuju. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. na prikladan način ukazati na greške. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika.- favoriziranje interaktivnog i grupnog rada podsticanje inicijative učenika obogaćivanje nastave elementima igre. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezičke vještine. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno). matematike. SMS ili e-mail poruka itd. određene pojedinačne informacije. Naravno ulogu igra i kreativnost izražavanja. izbor i prilagođenost teme. Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. poštuju gramatička i sintaksička pravila. čitanja i pisanja. pisanje prema modelu. kao i pravila pravopisa i interpunkcije. da bi im bili što atraktivniji. precizna uputstva. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. oglasa. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. kao što su pisanje pisama. Već usvojena teoretska znanja iz maternjeg jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezičkih kategorija u stranom jeziku. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova odnosno interdisciplinarnih projekata. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. koristi odgovarajuća leksika. 134 . Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. uz pohvalu za aktivno učešće. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. biologije. umjetnosti. govora. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije historije. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. već mu nakon toga. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. koliko je to moguće. za uočavanje pojedinih detalja itd. popunjavanje formulara. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika. raznovrsniji i pristupačniji.

Cilj provjeravanja znanja je da učenik dobije povratnu informaciju o svom radu. Interkulturalne vještine Učenici će: .upoznavati različite kulture i tradicije. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vraća unazad. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja preporučuju se češće i kraće provjere znanja putem testova. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. u svakom polugodištu po jedna. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. . pismenih vježbi. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima.učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. kontrolnih zadataka. prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. 135 . Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđenim kriterijima.

Može dati informacije o kratkim tekstovima koje je slušao. Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih. izobrazbu. koji govore o svakodnevnom životu. prospekti. Učenik zna opisati porodicu. č esto mora zahtijevati da mu se nešto ponovi. red vožnje) zna pronaći konkretne informacije i može razumjeti kratka jednostavna pisma.1 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik može razumjeti jednostavne i često korištene rečenice (npr. bližoj okolini). Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. pravi č esto greške i kod veoma jednostavnog.NJEMAČKI JEZIK (prvi strani jezik)-2 sata sedmično . Čitanje i razumijevanje Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova.3 i djelimič no nivoa A2. Razgovor o svakodnevnim temama još je ograničen zbog malog fonda rije či te se služi uglavnom jednostavnim strukturama. jelovnici. porodici. komunikacija može biti otežana i može doći do nesporazuma. kratke informacije o nekoj osobi. druge ljude. U svakodnevnim tekstovima (npr. rutinskim događanjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. vlastito porijeklo. nešto produženog razgovora. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatič kim strukturama. Na javnim mjestima razumije natpise koji se često pojavljuju. poslu. Govor 136 . još uvijek se primjećuje strani naglasak. oglasi. Razumije bitne stvari iz kratkih jednostavnih obavijesti i prič a. čime se bavi. Može razgovarati na zadanu temu.70 sati godišnje CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemač kog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti potpunom dostizanju nivoa A1. naučenih izraza. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju.

4. odlazak na izlet. 3. 7. pozorište. sport. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. lične podatke. 8. igra u parku. muzej. jednostavan diktat). 6. 5. Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva (jednostavan tekst na razglednici. 2. Život u porodici Stanovanje Škola i učenje Slobodno vrijeme: odlazak u kino. hobi… Vikend Kupovina na tržnici Životinjski svijet Moja zemlja 137 . posjeta prijatelju. Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode.Pisanje Znanje o jeziku Učenik zna dosta tačno pisati najčešć e riječi ali stalno pravi osnovne greške i daje mnogo nespretnih formulacija (iz konteksta možemo zaključiti šta je učenik htio reć i). PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1.

. . . Möchtest du etwas trinken?. .. .označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji.. .pridruživanja slike tekstu. .davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitan ja ili pitan ja koja su čuli sa kasetofona i sl. -pisati jednostavne poštanske karte ili email. aber ich habe genug Platz.. -Kućni ljubimci Ich habe Tiere gern Meine Eltern sind gegen Haustiere..povezivanjem slike i slušanog teksta.jednostavnim izrazima iskazati šta vole a šta ne.razumjeti jednostavne pisane upute.. . der Krimi.dopunjavanja teksta.. Zamjenice: -Lične zamjenice u akuzativu (množina) -Lične zamjenice u dativu (mir.. Wie findest du den Film? der Zeichentrickfilm.odgovaranja na postavljena pitanja. 138 . .Vještine Gramatika Vokabular Funkcije i sposobnosti U čenici će znati: .razumjeti ako se od njih nešto zahtijeva. Mathe mag ich nicht.in der Küche. . i 3. . . . Učenici će učiti o tome i koristiti: Imenice: -sa članom u jednini u dativu (kao odgovor na pitanje wem? ali i na pitanje wo?).tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavajući zadatke poput: . npr.popunjavanjem tabela. dir. Č ITANJE I RAZUMIJEVANJE : U čenici će: .označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. muzej Wann beginnt die Vorstellung?. .razumjeti elementarne informacije bazirane na brojevima.u programu kina odabrati film.... -Stanovanje Wo liegt deine Wohnung? Die Küche ist ziemlich klein. aber sie gefällt mir.. Mein Lieblingstier ist.popunjavanjem praznina u tekstu..der Mutter helfen. Ihnen) -Prisvojne zamjenice u 2. -Posjeta prijatelju Wie geht es d ir?.. Ich habe kein Haustier. : -Škola Ich lerne Deutsch besonders gern. razumjeti mjesto i vrijeme.čitati rečenice i kraće tekstove. .popuniti jednostavne formulare podacim a o sebi. GOVOR: Učenici će: . posebno ako su ilustrovane.pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.. -Odlazak u kino. pozorište. die Zirkusnummer.zapisati jednostavne bilješke koje sadrže podatke o m jestu i vremenu (npr. putovanja i slično). ihr) -Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. .. . Wie geht es dir?) -Pokazna zamjen ica der/die/das u nominativu i akuzativu (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) -Upitna zamjenica welcher/welche/welches Pridjevi: -u predikativnoj upotrebi Glagoli: -prezent glagola sa razdvojnim prefiksom -prezent modalnih glagola Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme. zahvaliti se. Ich möchte lieber eine Cola. Haben wir schon Eintrittskarten? Welchen Film möchtest du sehen? Der Film läuft im Kino Imperial.zamoliti za jednostavne svakodnevne stvari.rješavanjem zadataka višestrukog izbora. SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: U čenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: . Mein Vogel kann. plan u čenja. licu množine (euer. Das Zimmer ist nicht groß. .govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. ..popunjavanja tabela i sl. .napisati sasvim jednostavna saopćenja.

postavljati jednostavna pitanja.riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. . Ja/Nein-Fragen) .. -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu. Was kostet.perfekt slabih glagola Brojevi: . -Odlazak na izlet einen Ausflug machen. -prezent povratnih glagola -konstrukcija es gibt + akuzativ . aber. dijelove rečenice ili cijele rečenice. -rekonstruisati riječi i rečenice.glavna rečenica (izjavna.prijedloge sa dativom Veznike: -und. ili.. upitna (W-Fragen.. . -dopunjavati izostavljene riječi.voditi dijaloge prema datoj skici. . . -samostalno napisati kratki tekst (vođeno pisanje).pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge. die Clique treffen..nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht) -Kupovina na tržnici Was darf es sein? Ein Pfund Tomaten.davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. oder 139 .preterit glagola sein i haben .. frei haben .?. etwas mitnehmen/vergessen. weil er krank ist) (Der Lehrer sagt. . Ball spielen ... onda .igrati uloge.. -Vikend richtig ausschlafen. dass wir am Freitag ins Kino gehen) U čenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge: . PISANJE: U čenici će: -prepisivati rečenice i kraće tekstove.redni brojevi (za iščitavanje datuma) Rečenica: . -Zavisnosložene rečenice sa veznicima ''weil'' i ''dass'' (Er kommt nicht in die Schule. zu Hause bleiben.

Prije svega. favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. uz punu slobodu neverbalnog i verbalnog izražavanja. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. Izmeđ u usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. načini i postupci kojima nastavnik može pomoć i učenicima u svjesnom učenju jezika su raznoliki. obogaćivanje nastave elementima igre. Sredstva. treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. 140 . stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom. I na ovom nivou (sedma godina u čenja). Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. estetske i intelektualne sposobnosti. Preporučuju se: dinamičnost i kreativnost. unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje učenikovih sposobnosti. ritma i dramatizacije. govora. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja. upotreba savremenih tehničkih sredstava.DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignu ća nauke o jeziku. i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. podsticanje inicijative učenika. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. č itanja i pisanja. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. analiziranje teškoća u procesu učenja. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu učenja.

srpskog. Cilj vještine č itanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. Naravno. Korelacija među predmetima Na ovom nivou za u čenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. poštuju gramatič ka i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. da se logič ki slijede događaji koji se opisuju. oglasa. koristi odgovarajuća leksika. Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. hrvatskog i drugih stranih jezika. 141 . na prikladan način ukazati na greške. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. SMS ili e-mail poruka itd. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. biologije. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. pisanje prema modelu. izbor i prilagođenost teme. Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. matematike. hrvatskog jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezič kih kategorija u stranom jeziku. uz pohvalu za aktivno učešće. precizna uputstva. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima. umjetnosti. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. historije. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. srpskog. odnosno interdisciplinarnih projekata. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv nač in. popunjavanje formulara. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti stečena znanja iz geografije. za uočavanje pojedinih detalja itd. već mu nakon toga. koliko je to moguće.Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezič ke vještine. određ ene pojedinačne informacije. ulogu igra i kreativnost izražavanja. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. raznovrsniji i pristupačniji. izvještaja. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama.

Treba istać i da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. kontrolnih zadataka. u svakom polugodištu po jedna. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđ enim kriterijima. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. Interkulturalne vještine Učenici će: . ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba.upoznavati različite kulture i tradicije. diktata (10-15 min) nakon svake obrađene nastavne jedinice.u čiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na nač in koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. Cilj provjeravanja znanja je da uč enik dobije povratnu informaciju o svom radu. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vrać a unazad. . prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. pismenih vježbi. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja. 142 . preporučuju se češće i krać e provjere znanja putem testova.

Učenik može pisati jednostavne tekstove lične prirode u okviru predvidivih svakodnevnih potreba i iskustva.3 Evropskog okvira za strane jezike (funkcionalno početno znanje). Kod slobodnog pismenog izražavanja pravi brojne greške različite prirode. Zna pisati jednostavne poruke (jednostavan tekst na razglednici. vremenska prognoza). Čitanje i razumijevanje Učenik zna pročitati poznate i neke nepoznate riječi i pasuse iz kratkih tekstova. potvrdne i negativne zapovijesti u okviru jednostavnog rutinskog dijaloga koji se odnosi na neposrednu situaciju. Jezičke vještine Očekivani rezultati / ishodi učenja Slušanje i razumijevanje Učenik može razumjeti pitanja koja se odnose na lično iskustvo i svakodnevne zahtjeve. Izgovara bez poteškoća poznate riječ i ali pravi primjetne pauze i oklijeva kad izgovara manje poznate riječi. Učenici svjesno usvajaju znanje o jeziku. osnovnim vokabularom i osnovnim gramatičkim strukturama.NJEMAČKI JEZIK (drugi strani jezik) (2 časa sedmično – 70 časova godišnje) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U nastavi njemačkog kao drugog stranog jezika u sedmom razredu osnovne škole treba težiti dostizanju nivoa A1. Govor Pisanje Znanje o jeziku 143 . povremeno mu može zatrebati pomoć. jednostavan diktat). Može pronaći određenu informaciju u tekstovima u kojima se koristi jednostavan jezik (razglednice. rutinskim događ anjima ili koji sadrže jednostavna uputstva. može voditi jednostavne neformalne razgovore i obavljati jednostavne transakcije (npr. Učenik može pratiti standardan govor ukoliko se govori tempom sporijim od normalnog i ako mu se neko obraća direktno. Učenik zna opisati sebe i razgovarati o osnovnim svakodnevnim temama. lične podatke. Teško razumijeva i treba mu dosta vremena da pročita č ak i kratke dijelove teksta. koji govore o svakodnevnom životu. naučenih izraza. Poteškoće kod izgovora mogu povremeno otežati komunikaciju. u prodavnici). Vlada najosnovnijim fondom jednostavnih.

PROGRAMSKI SADRŽAJI Tematske cjeline: 1. Ljudsko tijelo i zdravlje 9. Praznici 6. Stanovanje 8. Moje okruženje 10. Odlazak u kupovinu 7. raspored časova) 3. Ljetni raspust 2. Život u porodici 5. Škola (školski predmeti. Svakodnevni život 4. Životinjski svijet 144 . Odijevni predmeti 11.

i 3. -označavanjem tačnih i netačnih tvrdnji.?.govoriti o trenutnoj aktivnosti. die Küche.imenovati odijevne predmete.pitati nekog za zdravlje. das Wohnzimmer. Wann haben wir Deutsch? in d er ersten Stunde.napisati božićnu i novogodišnju čestitku. . -Život u porodici Ich stehe um 7 Uhr auf. . . . Wie geht es dir?) nominativ (Welcher Mantel gefällt dir? – Der! ) -Upitna zamjenica welcher / welche / Welches u nominativu Pridjevi: -u predikativnoj upotrebi Glagoli: -prezent nepravilnih glagola (fahren. wollen -prezent povratnih glagola . lice jednine) Č ITANJE I RAZUMIJEVANJE : U čenici će: -čitati rečenice i kraće tekstove. -riječi i grupe riječi i rečenice povezivati jednostavnim veznicima i. Geschenke.in der Küche Zamjenice: -Lične zamjenice u akuzativu -Prisvojne zamjenice u nominativu i akuzativu -Bezlična zamjenica es u idiomatskim izrazima (Es regnet. -dopunjavanja teksta. -popunjavanjem tabela. npr..čitati raspored časova i opisati svoj raspored časova.. Učenici će učiti o tome i koristiti : Imenice: . -Praznici Frohe Weihnachten! d er Weihnachtsmann. Deutsch.. . .prezent glagola sa razdvojivim prefiksom . GOVOR: Učenici će: -govoriti kratke iskaze sa mnogo pauza i tražeći odgovarajuće izraze. Vještine SLUŠANJE I RAZUMIJEVANJE: U čenici će slušati izgovoreni tekst i reagovati: -povezivanjem slike i slušanog teksta. der Einkaufswagen. poželjeti mu brzo ozdravljenje. Die Mutter ist zu Hause und wartet auf mich.imenovati nastavne predmete. govoriti o svojim omiljenim predmetima. im Gebirge. Mathe. zahlen. Gramatika Vokabular Učenici ce usvajati novi i proširivati već usvojeni vokabular koji se odnosi na date teme.imenovati zgrade u gradu. der Wunschzettel.opisati ljude i predmete. . -davanjem kratkih odgovora na nastavnikova pitanja ili pitanja koja su čuli sa kasetofona i sl. : -Ljetni raspust am Meer. onda.izvinuti se. .futur I -konstrukcija es gibt + akuzativ .. müssen. -Stanovanje in der Stadtmitte. Was kostet. . ili. -rješavanjem zadataka višestrukog izbora. -popunjavanja tabela i sl. .preterit glagola sein i haben (1... im zweiten Stock. Gegen Mittag komme ich nach Hause. Deutsch finde ich super.sa članom u jednini u dativu (kao der Mutter helfen . . -popunjavanjem praznina u tekstu.. -označavanja tačnih i netačnih tvrdnji. sprechen) -prezent modalnih glagola mögen.iskazati mišljen je o nečem (Ich finde es super!)..iskazati na najjednostavniji način dopadanje i nedopadanje. in der Wohnung. -odgovaranja na postavljena pitanja. jednostavne informacije i sl. -tražiti osnovne informacije u tekstu pritom rješavaju ći zadatke poput: -pridruživanja slike tekstu.. Ich war mit meinen Eltern im Ausland.tražiti i nuditi pomoć.. 145 . -Odlazak u kupovinu der Supermarkt. -postavljati jednostavna pitanja. im Haus. .čitati vrijeme na satu (ne samo pune sate i na pola sata!). -davati važne informacije o sebi i neposrednom okruženju. -Škola das Schuljahr. -pridruživanja podnaslova dijelovima teksta.Funkcije i sposobnosti U čenici će znati: .

Raznolike aktivnosti treba da imaju za cilj učenje stranog jezika bez pritiska i straha od neznanja. didaktič ko-metodič ke napomene date za prvi strani jezik odnose se i na nastavu drugog stranog jezika. im Bett liegen.. -Kupovina odjeće Die Jacke gefällt mir. neophodno je uspostaviti pozitivne emotivne odnose i atmosferu uzajamnog povjerenja i razumijevanja između nastavnika i učenika. Prije svega. -pripremati i sprovoditi jednostavne dijaloge.glavni brojevi do 1000 Rečenica: -glavna rečenica (izjavna. . zdravlje Wie geht es dir? Gute Besserung! Medikamente nehmen. upitna (W-Fragen. einen Ausflug machen…. tu činjenicu treba iskoristiti i u nastavi drugog stranog jezika. oder -Ljudsko tijelo. -rekonstruisati riječi i rečenice. die Wiese. podstiče kreativnost te razvija njegove kulturološke. -samostalno napisati kratki tekst (vođ eno pisanje). der Park. jer taj afektivni potencijal predstavlja preduslov za nesmetani razvoj kognitivnih sposobnosti u procesu u čenja. srpskom. dijelove rečenice ili cijele rečenice. i kao takva treba da bude usmjerena ka učeniku. PISANJE: U čenici će: -prepisivati rečenice i kraće tekstove. usklađenih sa spoznajnim svijetom djeteta i njegovim doživljajima i uzrastom.. Ich finde die Jacke schön und modern. Brojevi: . -Moja okolina der Wald. DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE I PREPORUKE S obzirom da uč enici sedmog razreda već petu godinu uče prvi strani jezik i poznaju gramatičke kategorije u bosanskom.. estetske i intelektualne sposobnosti. I na ovom nivou treba istaći poseban značaj motivacije kao i pažljivog izbora nastavnih sadržaja. Savremena nastava stranog jezika treba da proizilazi iz najnovijih dostignuća nauke o jeziku. Shodno tome.-igrati uloge. -pisati kratki jednostavan tekst prema datom tekstualnom modelu. hrvatskom jeziku.dopunjavati izostavljene riječi. Metodika nastave stranog jezika i u ovom razredu (VII razred osnovne škole) treba da omogući skladno razvijanje uč enikovih sposobnosti. Na ovim polazištima zasnivaju se i didaktička uputstva.. Ja / Nein-Fragen) -nezavisno složena rečenica (Der Vater liest die Zeitung und die Mutter kocht) U čenici će koristiti ali ne i učiti o sljedećem: Priloge: -najfrekventnije priloge za mjesto i vrijeme Prijedloge: -u njihovoj funkcionalnoj upotrebi Veznike: und . aber. -voditi dijaloge prema datoj skici. savremenih psihološko-pedagoških teorija i saznanja o procesu učenja. uz punu slobodu 146 .

Preporučuje se rad u parovima ili u manjim grupama kako bi se svi uključili. Sredstva. Treba voditi računa i o korelaciji sa ostalim nastavnim predmetima.dinamičnost i kreativnost. raznovrsniji i pristupačniji. koliko je to moguće. jednostavan opis) ili slobodno (kreativno) kao što su pisanje pisama. nuđenje potrebnih riječi i izraza i sl. . da se logič ki slijede događaji koji se opisuju. Preporučuju se: . izvještaja.unošenje civilizacijskih i interkulturoloških elemenata. na prikladan način ukazati na greške. popunjavanje formulara. Za uspješno razvijanje ove vještine potrebni su: pažljiva priprema. značajnu pažnju treba posvetiti razvijanju vještine govora. č itanja i pisanja. ulogu igra i kreativnost izražavanja. . govora. oglasa. pisanje prema modelu.neverbalnog i verbalnog izražavanja.upotreba savremenih tehničkih sredstava. Naravno. precizna uputstva.podsticanje inicijative učenika.stalno ohrabrivanje i podsticanje učenika na samostalno učenje. SMS ili e-mail poruka itd. Tokom aktivnosti usmenog izražavanja učenika ne treba prekidati niti ispravljati.favoriziranje interaktivnog i grupnog rada. Sve ove vještine treba da budu u skladu sa jezičkim kompetencijama učenika ovog uzrasta. Metodički pristup pisanju podrazumijeva da se poštuje zadata tema. Treba ponoviti da u ovoj fazi učenici stječu kognitivne sposobnosti razvijanjem vještina slušanja. 147 . Pisanje može biti vođeno (dovršavanje teksta. . za uočavanje pojedinih detalja itd. Cilj razvijanja vještine pisanja je osposobljavanje učenika da u pisanoj formi ostvari komunikaciju i svoje misli izrazi na logičan i razumljiv način. Prije slušanja nastavnik će odgovarajućim aktivnostima pripremiti učenike za uspješno razumijevanje sadržaja. načini i postupci kojima nastavnik može pomoći učenicima u svjesnom uč enju jezika su raznoliki. . . Između usmenih i pismenih aktivnosti treba nastojati uspostaviti ravnotežu. ritma i dramatizacije. . . Cilj vještine čitanja je da osposobi učenika za samostalno čitanje tekstova odgovarajućom brzinom i razumijevanje njihove osnovne ideje. . Pri izboru tekstova treba voditi računa o tome koje tekstove odabrati za ovaj uzrast učenika da bi im bili što atraktivniji. određ ene pojedinačne informacije. optimalan period za razmišljanje i pripremanje. Mada komunikativni pristup u nastavi podrazumijeva usklađenost sve četiri jezič ke vještine.analiziranje teškoća u procesu učenja. koristi odgovarajuća leksika.podsticanje učenika na vrednovanje sopstvenih dostignuća (portfolio) kao i dostignuća drugih itd. izbor i prilagođenost teme. poštuju gramatič ka i sintaksička pravila kao i pravila pravopisa i interpunkcije. već mu nakon toga.obogaćivanje nastave elementima igre. U razvijanju vještine slušanja postepeno se pristupa slušanju malo dužih tekstova i dijaloga. Poželjno je da u ovim aktivnostima učestvuje što veći broj učenika. uz pohvalu za aktivno učešće.

prilikom individualnog i rada u parovima i grupama. uz prethodno jasno obrazložen cilj provjere. odnosno interdisciplinarnih projekata. Tokom školske godine rade se dvije školske pismene zadaće.) nakon svake obrađene nastavne jedinice. Pri učenju stranog jezika učenici će također koristiti steč ena znanja iz geografije. srpskog. Učenici će nastojati uspostaviti kontakte sa vršnjacima iz zemalja čiji jezik uče. Interkulturalne vještine Učenici će: -upoznavati različite kulture i tradicije. umjetnosti. Provjeravanje znanja je sastavni dio nastave i treba po mogućnosti da se obavlja na svakom času. diktata (10-15 min. Radi uspješnijeg i objektivnijeg ocjenjivanja.Korelacija među predmetima Na ovom nivou za u čenje stranog jezika koriste se znanja iz bosanskog. 148 . Rad sa djecom sa posebnim potrebama Ukoliko se ukaže takva potreba. Na osnovu rezultata provjere nastavnik se vrać a unazad. preporučuju se češće i krać e provjere znanja putem testova. matematike. -učiti da komuniciraju i da se ponašaju u svakodnevnim situacijama na način koji je primjeren kulturi zemlje čiji jezik uče. pismenih vježbi. Da bi se ostvarila što bolja međupredmetna povezanost. Tu će im pomoći znanje iz informatičkih tehnologija. biologije. kontrolnih zadataka. Već usvojena teoretska znanja iz bosanskog. ako je potrebno usporava tempo i prilagođava metod rada. potrebna je saradnja kolega u školi i po mogućnosti zajedničko planiranje godišnjih nastavnih planova. historije. hrvatskog jezika olakšat će razumijevanje pojedinih jezič kih kategorija u stranom jeziku. Treba istaći da provjeravanje ne podrazumijeva uvijek i ocjenjivanje. što će im omogućiti da se bolje upoznaju i shvate sličnosti i razlike među kulturama. u svakom polugodištu po jedna. ali i da nastavnik sagleda uspješnost metoda svog rada. hrvatskog i drugih stranih jezika. rad sa ovom djecom treba da se odvija prema prilagođenom programu. srpskog. Provjeravanje znanja se provodi prema unaprijed utvrđ enim kriterijima. Provjeravanje znanja i ocjenjivanje Provjeravanje i ocjenjivanje učenika vrši se kontinuiranim praćenjem aktivnosti na časovima. Cilj provjeravanja znanja je da uč enik dobije povratnu informaciju o svom radu.

) Naredne dvije teme obnavljaju i produbljuju znanja iz oblasti geometrije i daju nove spoznaje o uglovima. U trećoj temi uvodi se skup racionalnih brojeva. Takodje. 140 sati godisnje) UVOD: Program nastave matematike za sedmi razred sadrži pet tema. U prve tri teme proširuju se do sada stečena znanja o brojevima i osnovnim računskim operacijama sa brojevima.MATEMATIKA MATEMATIKA VII. uvodi se decimalni zapis za pozitivne racionalne brojeve. dafinišu se pojmovi obima i površine i daju se formule za njihovo izračunavanje. Ovim učenici obogaćuju svoja saznanja o brojevima i koriste ih u rješavanju konkretnih problema ( rješavanje linearnih jednačina i nejednačina i sl. RAZRED (4 sata sedmično. Naime. trouglu. zatim se učenici upoznaju sa pojmom negativnog cijelog broja i sa operacijama i poretkom u skupu cijelih brojeva. kružnici i četverouglu. 149 . osnovne računske operacije i uredjenje skupa racionalnih brojeva.Proširuju se osnovna znanja o medjusobnim odnosima tih pojmova u ravni i stiču nova znanja o osnivnim konstruktivnim problemima i zadacima.

Romb. Uglovi sa normalnim kracima. Obim trougla i četverougla. Vrste četverouglova. Srednja linija trapeza. Decimalni zapis razlomka.Uglovi četverougla. a Decimalni zapis racionalnog broja. Centralni i periferni ugao.Uspoređivanje decimalnih brojeva.Paralelogram. Uređenje u skupu racionalnih brojeva. 1200. Pretvaranje decimalnig broja u razlomak oblika 2.Konstrukcije trapeza. Podudarnost trouglova.Deltoid. Suprotni brojevi.Površina trougla. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Jednačine i nejednačine u skupu cijelih brojeva TEMA – RACIONALNI BROJEVI Uvodjenje u skup racionalnih brojeva. Skup cijelih brojeva. Brojevni izrazi. Odnos stranica u trouglu. Svojstva trapeza. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Četverougao.Trapez. 450.Osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva ( u obliku i u decimalnom zapisu) i b njihova svojstva. Svojstva paralelograma. Apsolutna vrijednost cijelog broja. Izometrijska preslikavanja.Linearne jednačine i nejednačine u skupu racionalnih brojeva – rješavanje i primjena.Opisana i upisana kružnica trougla.Osnovne računske operacije u skupu cijelih brojeva i njihova svojstva.Zaokruživanje decimalnih brojeva. 3.Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Konstrukcije nekih uglova (600. Površina peralelograma. TEMA – CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja.b e N ).PROGRAMSKI SADRŽAJ 1.Vrste paralelograma. Uzajamni položaj dvije kružnice.Uglovi sa paralelnim kracima. Primjena pravila o podudarnosti trouglova. Pozitivni i negativni racionalni brojevi.Odnos stranica i uglova u trouglu. Mjerenje površina. Konstrukcije deltoida. Trougao. 1350). Kvadrat. 5.Pridruživanje tačaka brojne b poluprave decimalnim brojevima.Uglovi trougla. Brojevni izrazi. Vrste trouglova prema stranicama i uglovima.Osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. 150 . Jednakost uglova. Površina trapeze. Simetrala duži i simetrala ugla. TEMA – UGAO I TROUGAO Ponavljanje pojma ugla. Značajne tačke trougla i njihove konstrukcije. TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU a (a.Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. 4. Konstrukcija tangente kružnice. Pravougli trougao. Decimalni brojevi. Uporedjivanje racionalnih brojeva. Jednačine (jednadžbe) i nejednačine (nejednadžbe) u skupu Q + (decimalni zapis). Zbir uglova trougla. TEMA – ČETVEROUGAO.Konstrukcije paralelograma. Pojam i svojstva. Uređenje u skupu cijelih brojeva.Uzajamni položaj prave i kružnice.Osnovne konstrukcije trougla. Pravougaonik. 750.

upoznavanje strukture skupa Z i skupa Q. O rješavanju izraza sa racionalnim brojevima. Precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. analize i sinteze. Rješavati i primjenjivati jednačine i nejednačine u praktičnim problemima. Uvažavati zahtjeve govorne komunikacije i stavove drugih učenika. Izvoditi osnovne računske operacije u skupu Z i u skupu Q i primjenjivati racionalne postupke u računanju. Uspostavljanje grupne saradnje. Određivanje apsolutne vrijednosti cijelog i racionalnog broja. Planski pristupiti problemima i rješavati ih. Rada. 151 . Shvatanje relacije podudarnosti trouglova i njene primjene u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla i četverougla. Samostalno sastavljanje zadataka. ustrajno. Kombiniranje i racionalisanje postupaka u radu. VRIJEDNOSTI I STAVOVI: RAZVIJANJE SPOZNAJA O DRUŠTVENIM VRIJEDNOSTIMA: Razvijanje samopouzdanja i odgovornosti. Razumjeti razlike u sposobnostima i predznanju drugih. Usvajanje pravila za izvođenje računskih operacija sa decimalnim brojevima. Prepoznati cijele i racionalne brojeve i odrediti njihov položaj na brojnoj pravoj. Kritičko o samokritičko prihvatanje greške. Shvatanje matematičke i praktične potrebe uvođenja negativnih brojeva. Samokontrole i kontrole drugih u radu. Izvođenje pravilnih zaključaka putem indukcije i dedukcije. Računanje obima i površine trougla i četverougla - OČEKIVANI REZULTATI UČENIK ĆE ZNATI: Uočiti vezu između razlomaka i decimalnih brojeva i znati ih predstavljati na brojevnoj pravoj.PODRUČJA ZNANJE STICANJE ZNANJA - CILJEVI Upoznavanje sa odnosom pozitivnog razlomka i decimalnog broja i pretvaranje iz jednog oblika u drugi. Razvijanje mišljenja identifikacijom i diferencijacijom. Dokazivati jednostavnije tvrdnje i rješavati praktične zadatke primjenom tvrdnji o trouglu i četverouglu. Logički povezivati podatke i izvoditi zaključke. UČENIK ĆE MOĆI: Raditi sistematično. Karakternim osobinama učenikove ličnosti. UČENIK ĆE: Razvijati iskustvo i potrebu za kolektivni rad. Usvajanje postupka za izvođenje osnovnih računskih operacija u skupu Z i u skupu Q uz korištenje njihovih svojstava. precizno i postupno. Samostalno sticati znanje primjenom didaktičkok materijala. Prepoznati primjenu matematičkog mišljenja u životu savremenog čovjeka. Izvoditi osnovne konstrukcije trougla i značajne tačke trougla i osnovne konstrukcije četverougla. Sigurno i spretno koristiti geometrijski pribor. Logičkog mišljenja primjenom misaonih operacija komparacije. Prevoditi tekstualne zadatke na matematički jezik. drugarstva i uzajamne pomoći u učenju. Upoznavanje podjele trouglova i četverouglova i usvajanje njihovih osnovnih svojstava. Upoznavanje značajnih tačaka trougla. Obavljati sve četiri računske operacije sa decimalnim brojevima. Pripremati se za nastavak daljeg matematičkog obrazovanja. Samostalnog otkrivanje novih činjenica. Računati obim i površinu trougla i nekih četverouglova SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE RAZVIJANJE SPOSOBNOSTI I VJEŠTINA: Za brzo i tačno računanje (usmeno i pismeno). O jednačinama i nejednačinama u skupu Z i u skupu Q.

(x-a)+b=c. vrše procjenu rješenja prije računanja. Insistira na razumjevanju pojmova i uvježbavanju pojedinih postupaka. Izvode osnovne računske operacije sa decimalnim brojevima. Pretvaranje decimalnog broja u razlomak. x-a>b. a-x<b. STAVOVI. Za nastavnu jedinicu: dijeljenje decimalnih brojeva priprema veći broj zadataka i uvježbava učenike kako bi ta operacija postala njihovo trajno vlasništvo. redaju tri ili više decimalnih brojeva po veličini. (x+a)-b=c Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva: x+a<b. Osjećanje odgovornosti i kritičnosti prema svome i tuđem radu. • • • • • • • • • 2. a-x=b. Dijeljenje decimalnih brojeva. Rješavaju tekstualne zadatke uz primjenu jednačina i nejednačina. • • • • • • • Usvajaju pojam decimalnog razlomka i decimalnog broja. Pridružuju cijele brojeve • • • Pravilno shvataju potrebu uvođenja negativnih brojeva. tačnost. x:a=b. • • Učestvuje u svim etapama i oblicima rada (par. Prepoznaju matematičke sadržaje u tekstualnim zadacima. urednost i sistematičnost. Na konkretnim primjerima dijeljenja uviđaju potrebu izračunavanja i zadržavanja određenog broja decimala. ax+b=c. a-x>b. Razvija sposobnost učenika za samostalan rad. Aktivno učestvuju u svim oblicima nastavnog rada u školi. Primjenjuju znanja o decimalnim brojevima u rješavanju zadataka iz svakodnevnog života. Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva. Rješavaju osnovne matematičke probleme potrebne za nastavak školovanja. Osobine množenja decimalnih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem decimalnih brojeva : x+a=b. x-a<b. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva. Odabira problemske zadatke prema mogućnostima učenika. Interes za rješavanje zadataka u životnim situacijama. Pridruživanje tačaka brojevne poluprave decimalnim brojevima. Pridruživanje cijelih brojeva tačkama brojevne prave. Svojstva sabiranja decimalnih brojeva. • AKTIVNOSTI NASTAVNIKA Vježba učenike transformacijama i upoređivanju razlomaka uporedo u oba zapisa. AKTIVNOST UČENIKA Uvježbavaju računanje sa decimalnim brojevima kako bi ih mogli primjenjivati u nastavi geometrije i fizike. a kod kuće rade domaće zadatke. Upotrebljavaju prethodno stečeno znanje o • Pokazuju želju za usvajanjem novih znanja i proširivanje postojećih. U operacijama sa decimalnim brojevima i razlomcima izbjegava glomazna računanja. ax-b=c. Računaju na • • Ponavlja usvojena znanja o skupu prirodnih brojeva. x-a=b. • • • • Osposobljavaju se za pismeno i usmeno matematičko izražavanje. Suprotni brojevi. Postepeno formira skup cijelih brojeva kao proširenje skupa N. način zapisivanja i čitanja te prevođenja iz jednog oblika u drugi. Rješavaju razilčite jednačine i nejednačine pomoću svojstava računskih operacija. grupa). Upoređivanje decimalnih brojeva. Množenje decimalnih brojeva . Prikazuju decimalne brojeve sa jednom decimalom na brojevnoj polupravoj. 152 . • • • • • • • • • • • • • • RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU Decimalni zapis razlomka. 1. Zaokruživanje decimalnih brojeva. a:x=b.Apsolutna vrijednost cijelog broja. PONAŠANJA • • Značaj znanja o vezi razlomaka i decimalnih brojeva. Istražuju koji je od dva decimalna broja veći. Posvećuje pažnju izradi domaćih zadataka. odgovornost za rad. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem decimalnih brojeva: ax=b. • • • Razlikuju pozitivne i negativne cijele brojeve i prepoznaju ih u primjerima iz svakodnevnog života. x+a>b. CIJELI BROJEVI Pojam negativnog cijelog broja. primjenjuju stečeno znanje na preračunavanje mjernih jedinica. Skup cijelih brojeva. Decimalni brojevi.NASTAVNI PROGRAM MATEMATIKE ZA SEDMI RAZRED SADRŽAJI ZNANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI. Zaokružuju decimalne brojeve do zadanog broja decimala.

Upoređuju racionalne brojeve zapisane u obliku • • • • a b • a b • • i u decimalnom zapisu). Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. Usvojeno znanje o cijelim brojevima znaju primjeniti pri rješavanju zadataka iz svakidašnjice. Ovladaju operacijama racionalnim brojevima do nivoa njihove primjene i potpune usvojenosti. • • • • • • • • • RACIONALNI BROJEVI Pozitivni i negativni racionalni brojevi. Jasan osjećaj vlastitog • • • • Učenici treba da ponove pozitivne razlomke. Apsolutna vrijednost racionalnog broja. Predviđaju približan rezultat. Znaju nabrojati svojstva operacija u skupu cijelih brojeva. Usvoje pojmove suprotan broj i apsolutna vrijednost. Osposobljavaju se za izračunavanje vrijednosti jednostavnijih izraza sa više operacija i zagrada u skupu cijelih brojeva. Svojstva sabiranja cijelih brojeva. Izvode osnovne računske operacije u skupu racionalnih brojeva uz korištenje svojstava tih operacija. Decimalni zapis racionalnog broja. Određuju apsolutnu vrijednost cijelog broja i cijele brojeve ako je zadana njihova apsolutna vrijednost. Svojstva množenja racionalnih brojeva. Pomažu nastavniku u izradi zidnih slika. Uz adekvatnu motivaciju objašnjava i uvježbava postupke za izvođenje računskih operacija. • • • različite načine. Uvježbava računske operacije u skupu Q i u izračunavanju vrijednosti brojnih izraza. Procjenjuju i zaključuju između koja dva cijela broja se nalazi zadani racionalni broj i na brojevnoj pravoj prikazuju racionalne brojeve sa nazivnikom manjim od 10. zapisuju racionalne brojeve u obliku razlomka i decimalnog broja. • • svojstvima računskih operacija. Izvode računske operacije u skup Z racionalnim postupcima. Razvija naviku racionalisanja postupaka u radu. Predstavljanje racionalnih brojeva na brojevnoj pravoj. Sami odlučuju o načinu rješavanja zadatka i o karakteru • • • • • • Formira skup racionalnih brojeva kao proširenje već upoznatih skupova. Nejednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Samostalno sastavljaju zadatke koristeći matematički jezik za iskazivanje teksta. Dijeljenje cijelih brojeva. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem cijelih brojeva. Sabiranje i oduzimanje racionalnih brojeva. Primjenjuju pravila računanja u izradi praktičnih zadataka iz geometrije pri izračunavanju površina raznih figura. • • • • • • • tačkama brojevne prave. Pregledno i uredno zapisuju i rješavaju zadatke. 3. • Razvijaju upornost. vertikalno i horizontalno. Množenje cijelih brojeva i svojstva množenja. U rješavanju jednačina i nejednačina sa učenicima razgovara o prirodi rješenja i insistira na provjeravanju dobivenih rezultata. Radi boljeg uočavanja ilustrira pridruživanje tačaka brojevne prave racionalnim brojevima. Uspješno rješavaju jednačine i nejednačine datih oblika u skupu cijelih brojeva. dosljednost i ostale pozitivne crte ličnosti.• • • • • • • • • • Uređenje u skupu cijelih brojeva. Da vrše samokontrolu svoga rada i provjeravaju rješenja. Svojstva sabiranja racionalnih brojeva. pomoću brojne prave. Logički zaključuju i vrše procjenu pri rješavanju zadataka. Jednačine u vezi sa sabiranjem i oduzimanjem racionalnih brojeva. Redovno prati i ocjenjuje rad učenika. Osposobljava učenike u prevođenju tekstualnih 153 . Uređenje u skupu racionalnih brojeva. Sabiranje cijelih brojeva. Motiviranost za individualni i rad u parovima. Množenje racionalnih brojeva (u obliku • • Shvataju uvođenje pozitivnih i negativnih racionalnih brojeva. • • • • Od samog početka cijele brojeve prikazuje na brojevnoj pravoj i u vezi s tim definira uređenost u skupu cijelih brojeva. Rješavaju jednačine i • Prenošenjem definicija i pravila sa jednog skupa na drugi osposobljavaju se za zaključivanje po analogiji. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem cijelih brojeva. decimalne brojeve i cijele brojeve kako bi mogli usvojiti nova znanja (skup Q). Dijeljenje racionalnih brojeva (u obliku • i u obliku decimalnog broja. Usvajaju postupak za izvođenje računskih operacija sa cijelim brojevima. jednačina i nejednačina na osnovu definicija računskih radnji. Skup racionalnih brojeva. Podstiče na razumijevanje i primjenu na razne probleme iz okoline. Oduzimanje cijelih brojeva. Razumiju i • • • • Razvoj svijesti o potrebi računanja i primjene stečenog znanja u zadacima iz životnih situacija. Upoređuju zadane cijele brojeve.

Izbor problema vrši kvalitativno i u skladu sa mogućnostima učenika. vrše provjeru rješenja i objašnjavaju postupak rješavanja. izrađuje programirani materijal za samostalno učenje. dostignuća. Izvode osnovne konstrukcije • • • • • Razvijaju sposobnost za posmatranje. Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova trougla pri čemu navodi učenike na samostalno logičko zaključivanje. • • • • • • • • • • • • • • • • • UGAO I TROUGAO Jednakost uglova Uglovi sa paralelnim kracima. Primjena linearnih jednačina sa jednom nepoznatom. Uočavaju ulogu i značaj matematike u svakodnevnom životu. Konstruiraju uglove primjenjujući svojstva simetrale ugla. • • • Brojevni izrazi sa racionalnim brojevima sa osnovnim računskim operacijama (sa zagradama i bez zagrada). Osnovne konstrukcije trougla. • rješenja. Samostalno crta. Izvode računske operacije u skupu Q racionalnim postupcima. Uglovi uz presječnicu paralelnih pravih (transferzalni uglovi). razlikuju vrste trouglova i primjenjuju pravilo odnosa između elemenata trougla. • • • • • • Novi sadržaj nadovezuje na ranije stečeno znanje o trouglu. uočava odnose među elementima. • • • • • • • • Prepoznaju jednake uglove Usvoje pojam trougla i elemente. Odnos stranica i uglova u trouglu. • • nejednačine u skupu racionalnih brojeva. Razlikuju pravila o podudarnosti trouglova i znaju ih primijeniti u izvođenju osnovnih konstrukcija trougla. Težište i orto centar trougla. zapisuje i primjenjuje matematičku simboliku. Jednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. zapažanje i zaključivanje. Vrednuje rezultate svoga rada i izražava kritičnost u radu. 450. • • analiziraju problemske zadatke. mogu zapisati jednostavnije probleme u obliku jednačine. Zbir unutrašnjih uglova trougla. Podudarnost trouglova. Uočavaju neophodnost primjene podudarnosti kada to nije naglašeno. zapažanja i logičkog mišljenja. crtanju i geometrijskim konstrukcijama. Uglovi sa normalnim kracima. Konstrukcije uglova (600. Svojstva transferzalnih uglova znaju primjeniti na rješavanje zadataka. Dokazuje tvrdnju o odnosu stranica u trouglu i izvodi ogled na svom demonstracionom modelu a učenici na svojim modelima. Vanjski uglovi trougla. Pravila podudarnosti. Aktivno posmatra. 1350).a b • i u decimalnom obliku). usvajaju pojam rješenja jednačine. Nejednačine u vezi sa množenjem i dijeljenjem racionalnih brojeva. 750. Elementi trougla. sastavljaju i određuju vrijednosti jednostavnijih izraza sa racionalnim brojevima. Pravila podudarnosti primjenjuje kroz raznovrsne zadatke i sa umjerenim zahtjevima. Koriste udžbenik i dostupne zbirke zadataka. Priprema didaktički materijal i vrši potrebne oglede. Znaju dokazati jednostavnije tvrdnje o uglovima trougla i primjenjivati ih u zadacima. Objašnjava odnos stranica i uglova u trouglu pomoću svojstava osne simetrije. • • zadataka u oblik jednačine i nejednačine. Posebnu pažnju posvećuje svakom koraku u rješavanju 154 . Definiraju pojam transferzale i prepoznaju uglove uz presječnicu. Odnos stranica u trouglu. Pravougli trougao Centar opisane i centar upisane kružnice trougla. Razvijaju sposobnost da grešku shvataju kao podsticaj za ponovni rad. Razvijanje zapažanja posebnog i općeg. Svate podudarnost trouglova i usvoje simbol podudarnosti. 4. Koristi radne listiće za provjeru usvojenosti pojedinih računskih operacija u skupu racionalnih brojeva. • • • • • Prati predavanja nastavnika. Osposobljavaju se da samostalno izaberu pogodniji oblik racionalnog broja u smislu racionalnog pristupa u rješavanju zadatka. Čitaju. 300. Osposobljavaju se za analitičko • • • • Razvijaju preciznost u mjerenju. Vrste trouglova prema prema stranicama i prema uglovima. 1200. Uočavaju praktični značaj primjene znanja o podudarnosti trouglova. Razvijanje sposobnosti posmatranja. Trougao. Primjena pravila podudarnosti kod pravouglog i jednakokrakog trougla.

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Ponavlja pojam izlomljene linije i mnogougla. konstruiraju i diskutuju rješenje). Razvijanje sposobnosti za posmatranje. razlikuju vrste četverouglova i prepoznaju ih na predmetima i modelima. Dokazuje svojstva srednje linije trapeza i svojstva jednakokrakog trapeza. • • Usvoje pojam četverougla i elemente. pravilno formulisanje iskaza i zaključka. tačnost. Svojstva deltoida. pravilno piše i crta u svojoj teci. grafoskop. upornost. Osposobljavaju se za uočavanje i raspoznavanje četverouglova u okolini. Centralni i periferijski ugao. Trapez. Izvršava klasifikaciju četverouglova naglašavajući nove pojmove i odnose. Elementi četverougla. Samostalno uočava i logički zaključuje. analiziraju. Razvijaju matematičko mišljenje primjenom dedukcije u dokazima svojstava paralelograma. Redovno radi domaće zadatke i ulaže napor da shvati gradivo. Priprema modele za što prirodniji pristup pojmu obima i površine trougla i četrverougla • 155 . Vrste četverouglova. Površina trapeze. Osposobljavaju se za precizno izražavanje i simboličko zapisivanje. Svojstva paralelograma. Izvode konstrukcije svih četverouglova i obrazlažu ih. Učenike potiče na urednost i preciznost u radu. Konstrukcije paralelograma. • mišljenje naročito uočavanjem zavisnosti među datim elementima trougla kao i za utvrđivanje redoslijeda konstruktivnih koraka. Uzajamni položaj dvije kružnice. Površina trougla. Srednja linija trapeza. završava izgrađivanje pojma četverougla. trapez i deltoid. Konstruktivno određuju značajne tačke trougla. nastavne plakate i dr. • Pažljivo prati rad nastavnika. • • konstruktivnog zadatka. Osposobljavaju se za precizno formulisanje pojmova i definicija kod podjele četverouglova. Savladati pojmove obima i površine Naučiti formule za računanje obima i površine • • Razvijanje radnih navika. Rješavaju jednostavnije zadatke sa srednjom linijom trapeza. Konstrukcija deltoida. Vrste paralelograma.• • • • • Značajne tačke trougla. Uglovi četverougla. Deltoid. Pravougaonik. kvadrat. romb. Koriste pravilno matematičko izražavanje. kvadrat. smisla za preciznost. Obim trougla i četverougla. OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETRVEROUGLA Četverougao. Znaju dokazivati tvrdnje kod paralelograma i trapeza i iste primjenjivati u zadacima. tačnost i preciznost u radu. mehaničko kretanje modela trougla pri dokazivanju podudarnosti. Mjerenje površina. 5. Dokazuje tvrdnju o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla zajedno sa učenicima. Stiču vještinu korištenja pribor. Površina četverougla sa normalnim dijagonalama. Svojstva trapeza. opažanje i logičko stvaralačko mišljenje. Uzajamni položaj prave i kružnice. Svataju zajednička i posebna svojstva paralelograma i primjenjuju ih. ČETVEROUGAO. Konstrukcije trapeza. Odgovarajuću pažnju obraća pojmu deltoida i razumjevanju njegovih svojstava. Paralelogram. romb. Koristi model za demonstraciju zbira unutrašnjih uglova u trouglu. Opisana i upisana kružnica trougla • trougla primjenom sve četiri etape (skiciraju. kvadrat. Učestvuje neposredno u dokazivanju tvrdnji. Površina peralelograma. Razvijanje osjećaja odgovornosti za izvršavanje postavljenih zadataka. Učenici trebaju naučiti definirati paralelogram. Konstrukcija tangente kružnice.

• Definirati pojam suprotnog broja na brojevnoj pravoj povezujući to sa centralnom simetrijom. asocijacije i distribucije u računskim zadacima. Potrebno je da učenici sami mjere veličine i predstavljaju ih decimalnim brojevima.DIDAKTIČKO . • Sabiranje i oduzimanje decimalnih brojeva obraditi na konkretnim problemima (prvo kao sabiranje i oduzimanje imenovanih brojeva) uz naglašavanje kako treba vršiti potpisivanje. promjene vodostaja rijeke. Poslije toga dati zadatke u kojima se izračunavaju proizvodi od dva faktora. gore – dole. • Provjeravati zakone komutacije. 2. • Koristiti odgovarajuće primjere iz stvarnosti za uvođenje definicije množenja u skupu cijelih brojeva. nadmorske visine – dubine mora. • Vježbati čitanje i pisanje decimalnih brojeva. računanja sa veličinama koje se mogu mijenjati u dva suprotna smjera (vrijeme. a za rješavanje nejednačina koristiti svojstva nejednakosti i svojstva računskih operacija. kretanje udesno – ulijevo. TEMA – CIJELI BROJEVI Pri uvođenju cijelih brojeva treba iskoristiti znanja o prirodnim brojevima. izvodljivosti računskih operacija. a zatim definirati skup cijelih brojeva. • Operaciju oduzimanja uvesti kao obrnutu operaciju sabiranju čime je postignut jedan od ciljeva proširivanja skupa prirodnih brojeva do skupa cijelih brojeva. ali je potrebno koristiti i druga znanja i iskustva učenika. geografska dužina i širina itd). TEMA – RAZLOMCI U DECIMALNOM OBLIKU U ovoj temi obraditi decimalne brojeve. a zatim preći na proizvode od više faktora. • Vježbati i dijeljenja u kojima je rezultat beskonačan periodičan decimalan broj i objasniti periodičnost decimalnog broja. • Pokazati pravila u vezi sa odbacivanjem zadnjih decimala (zaokruživanje decimalnih brojeva na približne vrijednosti koje mogu biti manje ili veće od datih decimalnih brojeva). • Istaknuti značenje predznaka + i – brojeva za razliku od znakova za računske operacije sabiranja i oduzimanja.. pomjerati zarez u datim decimalnim brojevima udesno ili ulijevo. TEMA – RACIONALNI BROJEVI Realizacija ove tematske cjeline vrši se proširivanjem skupa Z cijelih brojeva na osnovu čega se određenim matematičkim postupcima gradi i razvija skup Q racionalnih brojeva i skup R realnih brojeva (8. • Uvesti prvo skup negativnih razlomaka a zatim skup racionalnih brojeva.METODIČKE NAPOMENE 1. • Dijeljenje definisati kao obrnutu operaciju operaciji množenja. • Uspoređivati decimalne brojeve po analogiji sa uspoređivanjem prirodnih brojeva (najjednostavnije je poredati ih tako da im se dopisivanjem nula izjednači broj decimala. • Dijeljenje decimalnih brojeva vršiti koristeći imenovane brojeve pa tek onda preći na dijeljenje neimenovanih brojeva. 156 . • Jednačine u skupu Z rješavati na osnovu svojstava računskih operacija. 3. višecifrenim brojem) a zatim množenje decimalnog broja decimalnim brojem. • Pokazati svojstva operacija sabiranja i množenja na primjerima. dekadnom jedinicom. a onda izvršiti poređenje kao da su prirodni brojevi). • Prvo definirati skup cijelih negativnih brojeva i uvesti drugi naziv za skup prirodnih brojeva (kao skup pozitivnih cijelih brojeva). • Ilustrirati apsolutnu vrijednost i upoređivanje cijelih brojeva na brojevnoj pravoj i upotrijebiti termin „koordinata tačke“. • Formirati pojam pozitivnog i negativnog broja korištenjem nekih matematičkih i praktičnih razloga: rješavanja jednačina. • Kod množenja ići ovim redom: množenje decimalnog broja prirodnim (jednocifrenim. razred). računske operacije sa decimalnim brojevima i racionalnu tehniku računanja. dobitka – gubitka i dr. • Uvesti pojma decimalnog broja kao rezultat mjerenja veličine koja se ne može tačno izmjeriti jedinicom za mjerenje nego i merenim dijelovima. Zatim sabiranje ilustrirati na brojevnoj pravoj i poslije više primjera usmenog računanja uvesti definiciju sabiranja cijelih brojeva. • Sabiranje cijelih brojeva izvesti koristeći primjere stanja temperature.

Izvesti zaključak o centru opisane kružnice pravouglog trougla.. kao i za utvrđivanje svih koraka u samoj konstrukciji. TEMA – UGAO I TROUGAO Proučavanje trougla treba nadovezati na usvojena znanja o trouglu u nižim razredima. a zatim izvesti dokaz da je α + β + γ = 180 . kao obratnu operaciju uvesti pomoću već poznatih pravila množenja. Insistirati na tome da svaki učenik zna ove dokaze. • Objasniti pojam četverougla pomoću pojma mnogougla. trapeza. • Crtati uglove sa paralelnim i normalnim kracima korištenjem pribora. Početi sa posmatranjem objekata u učionici i na pripremljenim modelima. odnosno dijeli negativnim brojem. Koristiti osobine simetrala duži i ugla u obradi centra opisane i centra upisane kružnice. Zato je potrebno ponoviti sve što se zna o trouglu a nova znanja usvajati posmatranjem. jednakost suprotnih uglova. Osnovne konstrukcije trougla bazirati na primjeni pravila podudarnosti i elementarnih konstrukcija (određivanje presjeka dvije prave. • Formirati pojam trougla kao skup tačaka. Eksperimentalno provjeriti težište trougla i objasniti odnos dijelova težišne duži jer se to koristi kod određivanja poluprečnika upisane i opisane kružnice jednakostraničnog trougla. Dokazati podudarnost trouglova koristeći ogled (mehaničko kretanje modela trougla). Dijeljenje. uglova i geometrijskih figura uopće prije obrade sadržaja o podudarnosti trouglova. 4. TEMA – ČETVEROUGAO. susjedne stranice i uzastopni uglovi. • Dokazati tvrdnje o zbiru unutrašnjih i vanjskih uglova četverougla koristeći tvrdnje o zbiru unutrašnjih uglova trougla i suplementnost uporednih uglova. • Ukazivati na uslove sadržane u definicijama jer to smanjuje broj potrebnih elemenata za konstrukciju paralelograma. • Dokazati osnovna svojstva paralelograma: jednakost suprotnih stranica. Učenicima mora biti jasno zašto je za konstrukciju ma kog četverougla neophodno pet elemenata. • Precizirati pojmove: suprotne stranice i suprotni uglovi. kvadrat i romb. 0 5. neposrednim mjerenjem i ogledom. Odnos stranica u trouglu najprije pokazati na odgovarajućem modelu a zatim izvesti dokaz tvrdnje. Upotrijebiti i grafoskop. Rješavati konstruktivne zadatke po etapama. • Ukazati na određenost četverougla sa pet elemenata. • • • • • • • • • • Odrediti zbir uglova trougla eksperimentalno na modelu trougla od papira. Ove dokaze učenici mogu samostalno izvoditi uz pomoć nastavnika. Uvesti definiciju oduzimanja u skupu Q polazeći od definicije oduzimanja u skupu Q+ (6. a za kvadrat samo jedan. razred) i ilustraciju oduzimanja na brojevnoj pravoj. da se dijagonale polove i izvesti zaključak da ova svojstva imaju i posebni paralelogrami: pravougaonik. ne treba ih dokazivati.. Ponoviti podudarnost duži.OBIM I POVRŠINA TROUGLA I ČETVEROUGLA Znanja o nekim četverouglovima učenici su dobili u mlađim razredima što sada treba ponoviti i nastaviti sa detaljnom obradom ovog sadržaja. Obratiti pažnju slučaju kada se nejednačina množi. Obraditi rješavanje jednačina i nejednačina u skupu Q određujući nepoznate komponente zbira ili razlike na osnovu zavisnosti rezultata od komponenata. Operacije sabiranja i oduzimanja koje su već definisane u skupu cijelih brojeva proširiti sa skupa cijelih u skup svih racionalnih brojeva. Koristiti znanja o množenju pozitivnih razlomaka i o množenju cijelih brojeva za usvajanje pravila za množenje racionalnih brojeva. Odnos stranica i uglova u raznostraničnom trouglu uočiti posmatrajući ilustracije ili projekciju sa grafofolije više trouglova. deltoida.• • • • • • • • Ponoviti sa učenicima decimalni zapis pozitivnog razlomka da bi mogli usvojiti decimalni zapis racionalnog broja. • Predočiti sve elemente trougla i insistirati da nasuprot svakog vrha odnosno ugla trougla je odgovarajuća stranica i obrnuto.. Obrnutu tvrdnju ne treba dokazivati. a naročito insistirati na analizi jer je ona bitna za uviđanje zavisnosti među datim elementima. Potvrditi na primjerima svojstva sabiranja u skupu Q. Dokazati tvrdnju. prave i kružnice i dvije kružnice). Rješavanje jednačina i nejednačina zasnovati na definicijama operacija množenja i dijeljenja. 157 .

). 158 . odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. Izvršiti sistematizaciju znanja o četverouglovima prikazivanjem skupa četverouglova Venovim dijagramom (koristiti grafofolije ili crteže četverouglova). Pomoću svakodnevnih primjera uvesti pojam obima i površine trougla i četrerougla. jer sama definicija asocira na romb i kvadrat. procedurama i instrumentima. Individualno prilagođeni program. ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi. U skladu s tim. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. rad na projektu. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: kreativnu razradu nekog zadatka . specifične komunikativne i radne vještine. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. procesa. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik MATEMATIKE i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda.• • • • Crtati i konstruisati različite deltoide i u različitim položajima radi pravilnog shvatanja ovog četverougla. vodeći računa o individualnim mogućnostima.Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. pravougaonika i sl. U svakom polugodištu radi se po jedna školska pisana zadaća. proizvoda i sredine učenja. Naučiti ih da sistemom slaganja slika znaju izračunati površinu komplikovanijih slika pomoću površina jednostavnijih već poznatih slika(kombinacije trouglova. sposobnostima i sklonostima. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr.Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost.

a i u izvjesnoj mjeri i drugih nastavnih predmeta u osnovnoj školi. 159 .FIZIKA Zašto učiti fiziku Fizika je fundamentalna prirodna nauka i osnova razvoja tehnologije. biologije. matematike. Nastava fizike također podržava učenika/cu u razvoju njegove/njene osobnosti i u formiranju modernog pogleda na svijet. te pravljenju svakodnevnih izbora. očuvanje prirodne sredine i racionalnu upotrebu energetskih resursa. S druge strane. Ovaj program fizike koncipiran je tako da se učenici kroz znanje fizike upoznaju s bitnim elementima procesa fizikalnog saznanja i spoznajama do kojih je fizika došla tokom svog razvoja. za nastavak školovanja i profesionalno usmjeravanje. ona olakšava učeniku ovladavanje gradivom hemije. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio kulturnog naslijeđa čovječanstva. nastava fizike doprinosi razvoju mišljenja svojstvenog nauci i usvajanju jezika i metoda fizike. kao i koncepata. posebno onih koji su vezani za demokratsku i kulturnu participaciju u društvu. zakona i teorija koje uokviruju savremena saznanja o materijalnom svijetu i korištenju tog znanja u različitim situacijama. informatike. geografije. nastava fizike značajno doprinosi općem obrazovanju. tehničke kulture. U kontekstu toga.

Formulira pitanja na koja treba odgovoriti tokom istraživanja. pravi predpostavke zasnovane na iskustvu i konceptualnom razumijevanju. kilo. Koristi određena svojstva na osnovu kojih smješta tijelo ili pojavu u sistem klasifikacije. Identificira svojstva na kojim je sistem klasifikacije zasnovan. Komunicirati. pisanim izvještajem. Opisuje. graficima. Razumije i koristi osnovne elemente metoda fizike i kritičkog mišljenja: Identificira kvalitativne i kvantitativne fizikalne veličine. Rješava zadatke i primjerene probleme kvalitativno i kvantitativno. Interpretira dati model. bilježi i izvještava o podacima i rezultatima istraživanja/mjerenja koristeći se jezikom fizike i odgovarajućim tabelama.Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje fizike: Procesi Posmatrati i mjeriti radi prikupljanja informacija o tijelima i pojavama u prirodi. matematičkim formulama. Modelirati. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga s fizikalom realnošću. Planira i implementira jednostavne eksperimente prema datom uputstvu. Diskutuje i objašnjava dobivene rezultate. Postavljati hipoteze. centi. Identificira nezavisnu i zavisnu varijablu. mili. Zna opisati čime se bavi fizika i njenu primjenu. mega). 160 . Klasificirati tijela i pojave na osnovu sličnosti. Pronalaziti rješenja. uključujući izbor pribora i tehnologije. razlika i povezanosti. Koristi SI mjerne jedinice i prefikse (mikro. Izvoditi eksperimente radi otkrivanja informacija i testiranja hipoteza. Koristi odgovarajući pribor/eksperimentalne uređaje i instrumente.

za objašnjenje različitih pojava. tvari. povezanosti električnih i magnetskih pojava. objašnjava i analizira ravnomjerno i ravnomjerno ubrzano pravolinijsko kretanje u različitim reprezentacijama. Poznaje simbole i SI mjerne jedinice. Zna da se pritisak kroz čvrsta tijela i fluide ne prenosi na isti način. Uočava da neke fizikalne veličine imaju stalnu vrijednost i značaj zakona održanja u prirodi. električnog naboja. povezanost fizike sa drugim naukama i razvoj tehnologija. rada. kao i šire. procesa vezanih za promjene u atomskom jezgru. električnog polja. energiju i njeno korištenje. zvuka. fizikalna svojstva tijela i pojava. fizičke pojave. transformaciju energije i povezanost sa radom. svjetlosti. te stanja ravnoteže. Shvata princip rada jednostavnih mehaničkih uređaja i zna njihovu primjenu Razlikuje pojmove temperatura. građe atoma. međudjelovanja.Sadržaj Činjenice koje se odnose na predmet proučavanja fizike i njenu primjenu. Koristi fizikalne veličine da opiše svojstva tijela i tvari i da ih objasni uz pomoć tih veličina. toplote. Konceptualni okvir tijela. kao i to da se fizikalna slika svijeta mijenja. istosmjerne struje stalne jačine. njene koristi za svakodnevni život. prirodne strukture. Zna vezu između mase i težine tijela. Opisuje građu i stanje tvari koristeći se čestičnim modelom. sile u prirodi. magnetnog polja. Vrši različita mjerenja. Razumije razliku između kinematičkog i dinamičkog opisa kretanja. Istražuje i upoređuje efekte djelovanja rezultujuće sile. pretvara veće jedinice u manje i obrnuto. promjene stanja tvari. kretanja. energije. opisuje efekte djelovanja sile potiska. Identificira i opisuje različite oblike energije. toplota i količina toplote. sile. fizikalnog stanja. građu tvari. talasnog kretanja. Opisuje. Razumije ulogu i značaj fizike za razvoj nauke i tehnologije. efekte međudjelovanja. Zna da se unutrašnja energija tijela može 161 . Identificira i opisuje različita međudjelovanja u prirodi i predviđa promjene.

Istražuje odbijanje i prelamanje svjetlosti koristeći se modelom zrake svjetlosti i funkcioniranje ogledala. tipove i efekte radioaktivnog zračenja. Primjenjuje znanje fizike za razumijevanje hemije. sistematičnost. Prikazuje i analizira električno kolo. Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema. 162 . zna kako ilustrirati ove strukture i sisteme sa odgovarajućim modelima. Zna cijeniti stavove i shvatanje drugih. Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. Razumije stanje toplotne ravnoteže. preciznost i tačnost. objašnjava zašto se temperatura tvari ne mijenja dok je u toku proces promjene agregatnog stanja. Razumije da su makrosvojstva tvari povezana sa njenom strukturom. Objašnjava kako vidimo različito obojena tijela. navike Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u fizici. Stekne neophodno saznanje o koristima učenja fizike. JouleLenzov zakon. Primjena znanja fizike Korelacija fizike s drugim predmetima Vrijednosti. mijenjati radom i toplotom. zakoni geometrijske optike. Razlikuje prenošenje toplote vođenjem. rad u grupama/ timu. Primjenjuje znanje fizike u tehničkoj kulturi i informatici. Razvijati navike na urednost. Uočava povezanost električnih i magnetnih pojava. evaluaciju i samoevaluaciju. Identificira karakteristike i pojave zvuka i svjetlosti. Newtonovi zakoni. Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad. Usvoji naučni pogled na svijet. Faradayev zakon. međusobno uvažavanje. Identificira primjere električne i magnetne sile u svakodnevnom životu. sočiva i prizme. samostalan rad.Zakoni: kretanja u kinematici. strujanjem i zračenjem. Pascalov zakon. analizira svakodnevne primjere vezane za toplotu. stavovi. zakoni održanja. Zna veličine koje karakterišu električno i magnetno polje. Uočava lanac i razmjeru prirodnih struktura. fisiju i fuziju. Arhimedov zakon. opisuje njihove karakteristike i pojave odbijanja i prelamanja. Opisuje strukturu jezgra atoma. od osnovnih čestica do galaksija. Opisuje i objašnjava elektromagnetsku indukciju i njenu primjenu u prijenosu energije. Ispituje i opisuje prostiranje talasa u različitim sredinama. Ohmov zakon.

vodeći računa o potencijalima i interesima svojih učenika. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. primjerenih učenicima. Energija i rad 5. Svijet atoma Ovaj nastavni program fizike usmjeren je na ciljeve i još više na očekivane rezultate odnosno ishode obrazovanja u fizici u osnovnoj školi.Dominantno mjesto treba da zauzmu zadaci–pitanja.Stoga je upotreba kompjutera u nastavi fizike nezaobilazna (simulacije i animacije fizikalnih sadržaja. Nastavnik ima slobodu i odgovornost da raspoređuje nastavne sadržaje i obrađuje ih u širinu i dubinu. Pritisak 4. Građa tvari VIII. ali se kao relevantan omjer može smatrati: Znanje sadržaja fizike 60% Procesi. sposobnostima i sklonostima.U skladu s tim. stavova i ponašanja. sila 2. Učeći fiziku učenici treba da steknu kvalitetno i primjenljivo znanje. sposobnosti i vještine 30% Afektivno učenje 10% 163 . Fizika i priroda 2. Svjetlost 6. predviđanja i uopćavanja. razvoj relevantnih sposobnosti i sticanje odgovarajućih vještina. po redoslijedu i sadržaju. razred 1. prikupljanja i zapisivanja podataka. razred 1. Talasi 5.Na nivou osnovne škole to uključuje konceptualno razumijevanje sadržaja fizike. te uključivanje učenika u izradu projekata (eksperimentalnih iz fizike. obrada rezultata mjerenja i njihovo grafičko predstavljanje. Kretanje i sile 3. odgovarajućem didaktičkom pluralizmu i korištenju multimedija. U nastavi fizike poželjna je kombinacija raznovrsnih metoda i oblika rada. Za realizaciju predviđenih ciljeva i očekivanih rezultata u pojedinim dijelovima programa. Njihov sklad zavisi o prirodi izučavanog gradiva. učenje procesa promatranja opisivanja. kreiranje modela. vrijednosti. aktivnom učešću učenika u svim etapama nastavnog procesa. podstiče radoznalost i razvijanje kod učenika pozitivnog stava prema fizici. Magnetno polje 4. koji integrišu više predmeta ). Poželjno je i uključivanje problemskih zadataka. vodeći računa o individualnim mogućnostima.Za učenje fizike od bitnog značaja su sva tri područja učenja. Naelektrisanja u našem okruženju 2. grafički i eksperimentalni zadaci. upoređivanja. korištenje interneta i dr. razred 1. Međudjelovanje.OSNOVNI SADRŽAJ VII. analize i tumačenja podataka. nastava fizike treba da bude zasnovana na učenju fizike kao sadržaja i procesa. Mjerenje 3.). utvrđenim standardima obrazovnih postignuća u fizici i ostvarivanju principa inkluzivnosti u nastavi fizike. i što je najvažnije. Rješavanje zadataka je izuzetno važna komponenta učenja fizike. Električna struja 3. Prirodne strukture. veoma su pogodne problemski usmjerena i istraživačka nastava i rad u grupama/ timovima. klasifikacije. Obaveza je nastavnika fizike da nastavu fizike ispuni što više aktivnostima u kojim učenici stiču znanje sopstvenim iskustvom. Toplota DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE IX. i u skladu s tim. vodeći računa o njihovim didaktičkim potencijalima i funkciji. u okviru datog broja časova u razredu. Također. jednostavni računski. Obrada nastavnih tema nije strogo obavezujuća. datim u programu. pored tradicionalnih medija neophodno je koristiti moderne medije.

164 . kao i obrazovne materijale i literaturu za potrebe redovne i izborne nastave fizike. laboratorijski rad učenika. proizvoda i sredine učenja. laboratorij (može zajednički za prirodne nauke) i spremište za učila. uključujući i kolegijalno (međusobno) ocjenjivanje i samoocjenjivanje i dr.Ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama. procesa. U svakom polugodištu osmog i devetog razreda radi se po jedna školska pisana zadaća. specifične komunikativne i radne vještine. Individualno prilagođeni program. Resursi za realizaciju Za realizaciju ovog programa fizike neophodno je da škola osigura specijaliziranu učionicu za fiziku. slobodnih aktivnosti i učešće škole u raznim projektima. zavisno o osobenosti potreba učenika određene populacije. izvedbe (referat. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. Za izvođenje eksperimenata škola osigurava potreban pribor odnosno uređaje za eksperimente (za eksperimente koje izvode učenici potrebno je najmanje šest kompleta). kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik fizike i stručni tim za podršku učenika s posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. rad na projektu. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. tehnički proizvod). kreativnu razradu nekog zadatka (esej).Najbolji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje demonstracionih ogleda. procedurama i instrumentima. učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi.

metar (m). diskutuju i objašnjavaju dobivene rezultate. prečnika. Sami izvode eksperimente.. Procjenjuje pogrešku mjerenja na osnovu mjerne skale. metod fizikeslika svijeta mijenja. provjeravaju svoje ideje i zaključke. korištenju još nekih dopuštenih mjernih jedinica duljine. fizikalne pojave. Priroda. a razvoj tehnologija doprinosi poboljšanju kretanje. značaju fizike – fizika nudi objašnjenje prirode. vrste grešaka. tvar. fizikalni sistem. izvodeći odabrane eksperimente. tvari i promjene izazvane međudjelovanjima. ponašanje Podsticanje interesa i radoznalost za spoznavanje prirode. Mjerenje Fizikalna veličina. sportu. 35 sati godišnje Tematske cjeline/ Teme Fizika i priroda CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/ OBRAZOVNI ISHODI Znanje fizike: Proces i sadržaj Učiti: Učenik : Pristup saznavanju Zna da je fizika prirodna nauka i da se fizikalna prirode. Raspravlja s učenicima o važnosti duljine kao veličine u svakodnevnom životu. povezujući to s prethodnim iskustvima i znanjem iz drugih predmeta. centi i mili. mjerila. prikupljaju podatke. Prepoznaje razloge zbog kojih se javljaju greške u mjerenju. Razvoj navike istraživanja. mjeri dužine koristeći se odgovarajućim jedinicama i instrumentima. deci. eksperiment. stanje. Razvoj svijesti o povezanosti teorije i eksperimenta. Zapisuju podatke u odgovarajuće tabele i izračunavaju srednje vrijednosti. Iskazuju rezultate mjerenja i o njima raspravljaju. Kritički rasuđuje o ulozi i teorija. Međunarodni sistem mjernih jedinica (SI). saobraćaju. Vrijednosti. služeći se modelom crne kutije. Upoznaju se sa različitim mjerilima odnosno njihovim skalama. stanja svojstva tijela. stavovi. određuju srednju vrijednost. Vodi s učenicima raspravu o potrebi korištenja standardnih mjernih jedinica. debljine. Priprema vježbe mjerenja. Zna da odredi srednju vrijednost niza ponovljenih mjerenja. Prepoznaje simbole i SI mjerne jedinice nekih fizikalnih veličina. određuju uzroke (razloge) koji su doveli do određenog rezultata. Aktivnosti učenika Promatraju i raspravljaju o različitim prirodnim pojavama i ogledima koje izvodi nastavnik. nastavnik kreira problemsku situaciju. tijela i pojave po njihovim svojstvima. opsega. Opisuje i upoređuje čestica. Duljina. srednja vrijednost mjerene veličine. VII razred – 1 sat sedmično. Iskazuje fizikalnu veličinu kao umnožak brojne vrijednosti i mjerne jedinice. Pomaže učenicima da naprave prve istraživačke korake u svijet fizike. Razlikuje pojmove dužina i duljina. Mjerenje duljine 165 . kvaliteta života čovjeka. tijelo. Pocjenjuju i mjere duljine dužina. geografiji i dr. Aktivnosti nastavnika Za uvođenje učenika u svijet fizike. Mjerenje. Razlikuju značenja za kilo. materija.FIZIKA. Sistematski upoznaje značaj i etape eksperimenta u procesa saznanja u fizici.

kvadratni metar (m²). Vremenski period. Uočava razliku između neposrednog i posrednog mjerenja. Mjerenje vremena Razlikuje pojmove trenutak i vremenski period. Zna odnos sekunde prema minuti. Razvijanje svijesti o ograničenosti ljudskih čula i redu veličina objekata u prirodi. Koristeći tablicu gustina određuje vrstu tvari od koje tijelo napravljeno. litar (l). trenutak. Masa tijela. satu. Raspravlja s učenicima o mogućnostima mjerenja površine i zapremine. uz prethodno procjenjivanje. Gustina. Određuju gustinu pravilnih i nepravilnih čvrstih tijela i tečnosti. Određuje gustinu različitih tijela i izražava je različitim mjernim jedinicama. sekunda (s).Mjerenje površine i zapremine Površina plohe. Zapremina tijela. kilogram po metru kubnom (kg/m³) Zna da je gustina količnik mase i zapremine tijela i da je karakteristično svojstvo tvari. Raspravljaju o vremenu i jedinicama. Izražava te veličine odgovarajućim mjernim jedinicama. Na osnovu podatka za gustinu utvrđuju od koje je tvari napravljeno tijelo. Mjerenje vremena. Mjerenje gustine Mjeri masu tijela pomoću vage i izražava je u različitim jedinicama. danu. vaga. Pokazuje da neka tijela jednake zapremine imaju različite mase. Tačnost i preciznost u mjerenju. Određuju zapreminu nepravilnog čvrstog tijela koristeći se menzurom. Zna da svako tijelo ima određenu masu i da je njegova masa stalna veličina. kilogram (kg). Mjerenje mase Određuju površine lista papira i zapreminu kvadra. 166 . upoređuju mase različitih tijela. Ukazuje na ulogu vremena i razliku između trenutka i vremena trajanja. Određuje površine i zapremine. kubni metar (m³). Procjenjuju i mjere mase tijela koristeći se različitim vagama i izražavaju ih u različitim mjernim jedinicama. Ukazuje na razliku između pojmova masa i težina tijela i na povezanost mase tijela sa vrstom tvari od koje je tijelo napravljeno. kao i njegovom zapreminom. Određuju gustinu smješe dvije tečnosti. Razvoj navike rada u grupama/ timovima. Mjere zapreminu tečnosti. Mjere periode trajanja nekih periodičnih pojava služeći se različitim instrumentima.

Pišu eseje u kojima razmatraju fizička svojstva tijela. Čestični model tvari. neutrona i elektrona. izvodi oglede.da je molekula građena od atoma.da je atom građen od protona. Molekule. prikazuje modele molekula i atoma. . atomi. stepen Celzijusov (ºC). Agregatna stanja tvari. Priprema nizove zadataka za kontrolni rad. Koriste se internetom tražeći najbolju ilustraciju / simulaciju čestičnog modela tvari. . Ocjenjuje učenike. služi se odgovarajućim ilustracijama/ simulacijama. Zajedno s nastavnikom istražuju veze između eksperimentalnih činjenica i teorijskog modelaodgovaraju na pitanja nastavnika. Klasificira tvari prema agregatnom stanju u kojem se nalaze. vode. Mjere temperature zraka. Ukazuje na povezanost fizike s hemijom. Kelvin (K). Mjerenje temperature. koristeći se čestičnim modelom tvari. 167 . Građa tvari Interpretira čestični model tvari: . predviđaju specifičnosti agregatnih stanja i kako ostvariti promjenu agregatnog stanja tvari. Pravilno očitava temperaturu na Celzijusovoj i Kelvinovoj skali. Predstavlja historijski pregled spoznaje o čestičnoj građi tvari. iznose svoje ideje.da su tvari izgrađene od čestica i da se te čestice neprestano i nasumično kreću. Pomoću čestičnog modela tvari opisuje i objašnjava razlike između čvrstih.Mjerenje temperature Temperatura. odnosno međumolekularnom prostoru. Ocjenjuje učenike. . tečnih i gasovitih tijela. smješe hladne i zagrijane vode. Demonstrira svojstva tvari u pojedinim agregatnim stanjima.da neka fizička svojstva tvari značajno zavise o rasporedu molekula. Nastavnik stvara problemsku situaciju i uvodi pojam modelavodi raspravu o građi tvari (neprekinuta ili čestična). Prezentiraju svoje radove.

BIOLOGIJA 168 .

radi u grupama. istražuje. Modelirati. proširuje ih i praktično primijenjuje. Mikroskopirati. Razumije i koristi rezultate svog istraživanja za savladavanje nastavne građe i razvija kritičko mišljenje.VII RAZRED (2 sata sedmično – 70 sati godišnje) Programski sadržaji biologije za sedmi razred posvećeni su izučavanju životinjskog svijeta. jedinke) građene od ćelija/stanica. Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada u nastavi. a posebno prema prirodnom nasljeđu Bosne i Hercegovine. Razumije sistem klasifikacije životinjskog svijeta utemeljenog na osnovu srodničkih odnosa. Shvata i uočava da sva živa bića predstavljaju visoko organizirane prirodne sisteme (organizme. procesa i zakonitosti o prirodi. Dat je također osvrt na ponašanje životinja odnosno sticanje znanja iz oblasti etologije. Znanja iz navedenih oblasti povezana su sa sistematikom životinjskog svijeta. izvođenje. Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: Cilj nastave biologije Cilj nastave biologije je da učenicima obezbijedi sticanje osnovnih znanja o živom svijetu. vještine i navike. Interpretira model i poredi ga sa prirodnom realnošću. Učenici izvode disekcije nekih organizama: priprema. 169 . OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje biologije Procesi Posmatra. Zatim. učenike će senzibilirati u pogledu pravilnog odnosa prema prirodi. Koristi odgovarajući laboratorijski pribor. evaluacija. obuhvaćeni su mnogi uzročnici zaraznih bolesti kojima su izloženi ljudi i životinje kao i način zaštite. funkcionalnoj raznolikosti životinja. anatomskoj. Istaknut je privredni značaj i važnost pojedinih skupina ili vrsta životinja kao i nužnost njihove zaštite i očuvanja.NASTAVNI PROGRAM ZA BIOLOGIJU . Također. Izvodi eksperimente radi otkrivanja informacija. klasificira stečena znanja. Svrha ovog programa je sticanje novih znanja o morfološkoj. parovima i pojedinačno stičući nova znanja. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse čiji su sadržaji neophodni za razumijevanje bioloških pojava. Identificira i razumije različitosti i sličnosti životinjskih vrsta. biološkom disciplinom koja je u najvećoj mjeri zastupljena u ovom programu. te da doprinese kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o živom svijetu. prati i bilježi biološke pojave i procese kod živih organizama.

Preuzima dio odgovornosti tokom zajedničkog rada. Razumije klasifikaciju životinjskih organizma prema stepenu složenosti građe tijela i drugih karakteristika. Razvija naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija: Razvija navike u pogledu urednosti. Komunicira i iznosi svoje stavove. Stiče osnovna znanja o živom svijetu. Uočava povezanost biologije sa hemijom/kemijom i fizikom kao i ostalim prirodnim i društvenim naukama. Usvoja naučni pogled na svijet. Razumije i koristi osnovne elemente naučnih metoda u biologiji.Stiče osnovna znanja o ponašanju životinja. navike 170 . Vrijednosti . objašnjava i analizira ponašanje životinja u sklopu obrade pojedinih sistematskih kategorija. također koriste i druge izvore znanja. građu i funkciju životinjskog organizma Sistematski pregled životinjskog svijeta temeljen na filogenetičkim odnosima. kao i to da se biološka slika svijeta mijenja tokom vremena. a zatim u velikoj grupi razgovaraju o temi «Zdrav život» Svojim aktivnostima. Radi u grupama. samostalnog rada. međusobnog uvažavanja. Prihvata svjetonazor temeljen na dostignućima bioloških nauka i usvaja univerzalne odgojne vrijednosti. Opisuje. Cijeni stavove i shvatanje drugih (sposobnost tolerancije). prikuplja materijale. Razumije ulogu i značaj biologije za razvoj nauke i tehnologije uopće. uči sadržaje koji sa odnose na predmet proučavanja biologije i njihovu primjenu. Učenici u parovima. evaluacije tuđih dostignuća i samoevaluacije. Izgrađuje sposobnost kritičkog razmišljanja i riješavanja problema. Posmatra živi svijet u prirodnom okruženju. bilježi rezultate. doprinosi očuvanju životne sredine koja je pogodna za neometan život organizama. građu životinjske ćelije/stanice. u granicama mogućnosti. sistematičnosti. povezanost biologije sa drugim naukama i razvojem tehnike. procesa učenja u grupi (timu). Stiče znanja koja doprinose održavanju i unapređenju zdravlja čovjeka i životinja. preciznosti. diobu ćelije. Primjena znanja biologije Sadržaji Podsticati interes učenika za proučavanje prirode i dalje obrazovanje u biologiji. privredni značaj i zaštita. Ponašanje životinja. tačnosti. rada u grupama/timu. Zna opisati čime se bavi biologija i njenu primjenu. kritički razmišlja. u skladu s dostignućima savremene biološke nauke i prakse. stavovi. ali i samostalnog rada. ali i samog čovjeka kao dijela prirode. korištenje životinja u ishrani čovjeka. Stiče neophodno saznanje o koristi izučavanja biologije. njene koristi za svakodnevni život. pravi potfolije sa porukama protiv narušavanja ravnoteže u prirodi. razlika između biljne i životinjske ćelije.

crteži. Shvataju jedinstvo živog svijeta kroz ćelijsku građu. sistem/sustav organa. mjerne instrumente. organizam. ponašanje Razvija naučne misli i stavove na osnovi fundamentalnih i primjenjenih bioloških znanja.. stavovi. Aktivnosti učenika Vode diskusiju sa nastavnikom o izučavanju životinjskog svijeta. organ.. Posmatraju laboratorijski pribor koji mora biti čist (sterilan) prije prve upotrebe. fiziologija. Priprema laboratorijsku vježbu: Mikroskopiranje životinjske ćelije i tkiva (trajni i svježi preparati) Usvaja pojmove: tkivo. crteže). Shvata pojavu bioraznolikosti kao nužne pojave u prirodi za opstanak živog svijeta i njegovog razvoja kroz vrijeme. citoplazma. tj. Vrijednosti . preparate. Razlika između biljne i Učenik Zna da je biologija fundamentalna prirodna nauka/znanost o životu koja uključuje niz disciplina. Podešava namještaj i prostor u razredu potrebama nastavnih aktivnosti. hemikalije. organizam. Nastavni proces usaglašava s psihofizičkim razvojem i mogućnostima učenika. ribosomi. organ.Tematske cjeline/teme Uvod Ciljevi i zadaci Očekivani rezultati/obrazovni ishodi Znanje biologije: proces i sadržaj Učiti Učenike upoznati sa ciljevima nastave biologije u narednoj školskoj godini. posteri i Razvoj svijesti o značaju mikroskopa. znaju funkciju pojedinih organela. Učiti o građi životinjskih organizama. sistematika. Zna građu životinjskih organizama prema nivoima tjelesne organizacije od nivoa ćelije/stanice do organizma. centrozom. ćelija/ stanica. Građa i funkcija životinjskog organizma Životinjska ćelija/ stanica. općenito s biološkim disciplinama iz okvira kojih će sticati nova znanja (morfologija. mitohondrije. kao osnovne jedinice životinjskog organizma. zna razliku u građi između biljne i životinjske ćelije. jedro. Usvaja detaljnija znanja o životinjskoj ćeliji. mokre preparate. Steći će znanja o građi životinjske ćelije/stanice. etologija životinja). Često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože i svoje radove (modeli. Često rade u parovima i grupama za kooperativno učenje. sistem organa. organele ćelije: ćelijska opna . tkivo. prema nivoima tjelesne organizacije. Upute za korištenje udžbenika i upoznavanje sa biološkim kabinetom (oprema). Zna da polne ćelije nastaju putem mejoze i razlikuje pojmove haploidan i diploidan broj hromosoma. 171 . Zanimanje i radoznalost za znanje o prirodi. Aktivnosti nastavnika Motivira učenike i razvija njihov interes za izučavanje biologije. Također. Zna navesti da se mitoza odvija kroz nekoliko faza i može objasniti bitne pojave u svakoj od njih. Samostalno i sa učenicima priprema nastavna očigledna sredstva (prirodni materijal.

Ovladava metodama i tehnikama laboratorijskog rada. dr. Svijest o higijenskim navikama . sistem organa za izlučivanje. probavni sistem/ sustav i prehrana. člankovite gliste/prstenasti crvi. Građa i funkcija životinjskih tkiva. Rade u timu. Stiče znanje o građi i funkcijama životinjskih tkiva. Zna navesti glavne morfološke karakteristike svake sistematske grupe na višem nivou. valjkaste gliste/ obli crvi. Životinjska tkiva: epitelno.fiziološki pristup. Sistematika životinja i ponašanje životinja 172 . potporni sistem i kretanje životinja. Izlaže radove učenika i zajednički ih ocjenjuju. dupljari. zglavkari. razmjenjuju mišljenja i sarađuju. Omogućava učenicima da uče zajedno. nervni/ živčani sistem i osjetila. donose zaključke Prilagođava nastavne sadržaje učenicima sa posebnim potrebama. Zna koje zarazne bolesti mogu biti izazvane protozoama – način zaštite i liječenja. organa i sistema organa od najjednostavnijih do tj. sistem organa za disanje i cirkulaciju tjelesnih tečnosti.životinjske ćelije/stanice. Pomažu učenicima sa posebnim potrebama. Zna najbitniju i najznačajniju karakteristiku hordata – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta. da se druže. Iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenetičkim odnosima. nervno. najodvedenijih (komparativno morfološko – fiziološki pristup). Komparativno morfološko . Posvećuje pažnju odnosu elemenata učenja i odgoja u sadržajima nastave biologije. Diobe životinjske ćelije: mitoza i mejozainformativno. Klasifikacija životinjskog carstva od praživotinja preko niza grupa ahordata: spužve. mišićno. Stiče vještine posmatranja i analiziranja slika u udžbeniku i drugim izvorima znanja. Haploidan i diploidan broj hromosoma. Crtaju unutrašnje organe predstavnika pojedinih grupa životinja i modeliraju ih. razmnožavanje. Zna osnovne teorije o nastanku višećelijskih organizama. Donose u školu materijal koji su pronašli na internetu i drugim izvorima znanja. organa i sistema organa Sistemi organa: kožni sistem organa. Grafički predstavljaju pojedine faze diobe životinjskih ćelija. potporno. U dogovoru sa nastavnikom pripremaju različita nastavna očigledna sredstva.). Iskazuju svoje sposobnosti posmatranja i uočavanja spoljašnje i opće unutrašnje građe životinja koja se temelji na filogenatičkim odnosima te značaju sistematike za druge biološke discipline. insekti. pljosnate gliste/ pljosnati crvi. Razvoj navike istraživanja Uključuje učenike u grupni rad.

Zna zašto je intenzivan metabolizam ptica. Etologija riba. Doprinosi kod učenika razvijanju pravilnog pogleda (svjetonazora) o svijetu u skladu s dostignućima savremene biološke prakse. kolouste/kružnouste: glavne odlike i značaj Ribe: opće osobine. glavne grupe. Vodozemci: prijelaz na život u zračnu životnu sredinu (kopno). Priprema laboratorijsku vježbu (disekcija ribe) Priprema i izvodi laboratorijsk vježbe: disekciju žabe zamjeniti animiranim slikamaklipovima (u cilju zaštite životinja). Upoznaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi (uzgoj riba). razmnožavanje i razviće.). Građa tijela. rasprostranjenost. Upoznaje se sa pojavom endemizma i znat će navesti niz endemičnih svojti (podvrsta i vrsta) u fauni BiH . Predočava učenicima kriterije za ocjenjivanje i o njima raspravlja prije ispitivanja. Značaj u ishrani.mekušci i bodljokošci/ bodljari U okviru pojedinih sistematskih grupa životinja upoznaje njihovo ponašanje kao i značaj za prirodu.) Upoznaju neke načine primjene fundamentalnih bioloških znanja u praksi ( uzgoj školjaka). 173 . bezlubnjaci/ kopljače. Načini zaštite ptica i očuvanje njihovog staništa. Razvoj svijesti Posjećuju neki izložbeni prostor sa prepariranim ili živim životinjama (muzejsku zbirku. Pregleda materijal koji donose učenici iz prirode. zoološki vrt i dr. podjela i značaj. Pomaže učenicima pri određivanju vrsta uz Hordati/svitkovci: osnovne karakteristike – prisustvo unutrašnjeg osovinskog skeleta . Glavne grupe i značaj. pojam postepene preobrazbe (metamorfoze). a posebno za čovjeka. Razvijanje potrebe zaštite od otrovnih životinja i u pogledu prenošenja bolesti sa životinja na čovjeka. uvažava prijedloge učenika u postupku osmišljavanja kriterija. Zna da su gmizavci evolucijski prvi pravi kopneni kičmenjaci. Učestvuju u pravljenju zbirki beskičmenjaka (insekata. Gmizavci/ Gmazovi: Prilagođenost vazdušnoj/zračnoj Zna zašto je krvotok vodozemaca napredniji u odnosu na riblji. Zna zašto su upravo ptice za razliku od svih drugih životinja najbolji letači. građa i razmnožavanje. kičmenjaci/ kralješnjaci: opće morfološkoanatomske karakteristike. također i štampani materijal te raspravlja sa učenicima o važnosti i značaju određene sistematske grupe. kućica puževa i školjaka i dr. Priprema grupni odlazak učenika u Muzej ili Zoološki vrt.

174 . Polni/spolni dimorfizam i briga/ skrb o potomstvu. Izumrli gmizavci. Zna glavna obilježja ove veoma raznolike skupine po kojima se razlikuju od svih drugih životinja. posebno prema domaćim i kućnim ljubimcima. Sistematske grupe. pomoć odgovarajućih ključeva i drugih izvora. a to su dlaka i prehrana mladunčadi mlijekom. Često koristi dodatne izvore podataka i podstiče učenike da prilože svoje podatke. Razvoj svijesti o značaju biologije za razumijevanje svijeta u kojem čovjek živi na osnovu znanstvenih spoznaja.perje kao zaštita i stalna temperatura tijela. Sisari/sisavci: Opće odlike i raznovrsnost sisara. Razvijanje pravilnog odnosa prema životinjama općenito. Polni dimorfizam i briga o potomstvu. Važnije grupe sisara. Izvodi učenike u prirodu na sigurne prostore. Posmatraju i analiziraju slike i sheme u udžbeniku i prikupljaju materijale iz drugih izvora. . Potiče učenike da se uključe u rad neke ornitološke organizacije. stalna temperatura tijela. Porijeklo i značaj (stočarstvo. Seoba ptica. Raspravlja s učenicima na koje načine možemo zaštititi ugrožene sisare. Kratak pregled filogenetičkog razvoja životinjskog svijeta. Opće osobine građe i razmnožavanja. rasprostranjenost. Istražuju ptice svog zavičaja i bilježe podatke o istraživanju. Sakupljaju razne tekstove i fotografije i prave zbirke i panoe prema sistematskoj podjeli sisara. lovna divljač). o ugroženosti i zaštiti sisara.sredini. Produbljuje znanje o sistematici životinja na osnovu pregleda filogenetskog razvoja životinjskog svijeta. Značaj ponovnog naseljavanja istrijebljenih životinja u staništa odakle su nestali. Ptice: opće odlike građe i razmnožavanja. najvažnije grupe ptica.

gajenje biljaka i životinja. jednako i s obzirom na predmet istraživanja (botanike. Korištenje mikroskopa i savladavanje tehnike mikroskopiranja treba realizirati tokom obrade gradiva vezanog za citologiju.posmatranja (u prvom redu prirodnih objekata – živih organizama ili njihovih preparata). Da bi se ostvarili navedeni ciljevi nastave biologije tokom osnovnog obrazovanja kod učenika treba razvijati sposobnosti: . Ovako stečeno znanja učenika je trajnije i višedimenzionalno. shema. etologije i ekologije. zoologije. Da bi se na ovim temeljima dalje razvijao i obogaćivao interes učenika za prirodu nastavnik u svom radu treba u velikoj mjeri uložiti potreban napor u obrazovno-odgojnom djelovanju i uticaju na učenike. uz obalu tekućice. mikologije. 175 . grafikona i modela. posmatranje TV obrazovnih emisija i informacija stečenih preko interneta. psiho-fizičkim razvojnim stupnjem učenika i materijalnim mogućnostima škole.praktičnog uticaja na prirodu sukladno potrebi zaštite i unapređenja prirode. Iskustva stečena u nastavi biologije bit će dobra osnova da učenici shvate potrebu.sabiranja. sistematiku i to u granicama materijalnih mogućnosti škole i uzrasta učenika. sakupljanje svježeg biljnog i životinjskog materijala kao i njegovog prepariranja. značaj i efekte nastave biologije za svakodnevni život kao i osnovu za dalje školovanje. Učenicima treba redovito davati domaće zadatke vodeći računa da budu primjereni raspoloživom vremenu kojeg mogu odvojiti za predmet biologija u kompleksu ostalih zastupljenih predmeta u nastavnom planu. Problemska i interaktivna nastava treba da bude dominirajuća. a to će biti uvjetovano nastavnim sadržajem. Nastavnik mora u procesu nastave koristiti sve raspoložive oblike rada. etologije. sistematike. ekologije). Korištenje elektronskih nastavnih sredstava predstavlja osnovni zahtjev. morfologije.uočavanja promjena u vremenu i prostoru. u parovima i individualiziranim radom. Frontalni oblik rada treba što češće zamjenjivati s radom u gupama. Rad na terenu (u šumi. bare i mora ovisno od lokacije i mogućnosti škole) treba izvesti da bi se savladalo gradivo iz sistematike. izrada nastavnih sredstava. Ovu činjenicu treba imati stalno na umu tokom realizacije nastavnih sadržaja iz predmeta biologija i shvatiti je kao veliku prednost i olakšicu u radu s učenicima. fiziologije. Izvođenje ogleda. bilo demostrativno ili tokom rada u grupama. Promjena forme doprinosi zanimljivosti nastave. Učeniku pruža mogućnost da samostalno stiče i proširuje znanje u vannastavno vrijeme i priprema ga cjeloživotno učenje. parku. nastavne metode i nastavna sredstva. izrada postera. izvođenje ogleda.predstavljanja građe i funkcija živih organizama putem crteža. sakupljanje i bilježenje podataka u toku ogleda i njegovog ishoda. mikrobiologije) omogućit će učenicima da se u osnovnoj školi razvije pozitivan stav prema biološkoj znanosti. genetike.BIOLOGIJA: DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Predmet znanosti/nauke biologije je živi svijet koji općenito kod učenika od najranijeg stupnja obrazovanja izaziva veliki interes. Zadaci mogu biti: kratki eseji. . . . posmatranje ponašanja životinja. Obrazovno-odgojna postignuća nastavnika iz različitih bioloških disciplina s obzirom na problem istraživanja (citologije. ali i razvijanju sposobnosti učenika da kolektivno rade i preuzimaju dio odgovornosti za postignute rezultate rada. prepariranja i izrade zbirki dijelova ili cijelih organizama u ograničenom broju. treba biti obavezno uključeno u realizaciji odgovarajućih sadržaja. . jer su učenici u poziciji da budu pobuđeni na ulaganje vlastitog napora u saznavanju i donošenju zaključaka. evolucije. . klasificiranja i tumačenje podataka. što podrazumijeva da nastavnik zna i umije sabrati i emitirati zanimljive emisije iz prirode putem TV ekrana i multimedijskog projektora povezanog s kompjuterom. U pogledu načina primanja bioloških informacija učenici imaju vrlo visoke zahtjeve.sakupljanja. također praktične primjene znanja u pogledu zaštite osobnog zdravlja putem dobrih higijenskih navika i pravilne ishrane. livadi/travnjaku. antropologije.

Isto tako će surađivati s pedagogom škole. Također. a na bar jednom zidu treba postaviti podlogu pogodnu za postavljanje postera.Napredovanje učenika Nastavnik je dužan kontinuirano pratiti rad učenika da bi mogao steći uvid u njihovo napredovanje u pogledu sticanja znanja. Također. Na više mjesta trebaju biti instalirani mokri čvorovi i izvodi električne struje. Inkluzivna nastava Uključenje učenika sa posebnim potrebama u nastavu sa ostalim učenicima postavlja pred nastavnika zadatak da svoj rad u svim segmentima treba prilagoditi zahtjevima ovih učenika. Također će morati voditi računa da i ostali učenici učestvuju. Školski namještaj (klupe i stolice) trebaju biti prilagođene za premiještanje tj. vještina i navika. jedan dio prostora mora biti odvojen za organizaciju živog kutka. Ovaj laboratorij treba da prati manja prostorija u kojoj će nastavnik pripremati nastavu. intenzivno s roditeljima. S obzirom da treba maksimalno težiti da ova aktivnost bude objektivna i da broj ocjena bude velik.aktivnost nastavnika od izuzetne važnosti. U nedostatku uvjeta za osnivanje vrta donekle adekvatna zamjena može biti cvijetnjak ili dio dvorišnog prostora uz školsku zgradu. Internet konekcija također mora biti prisutna. Provjeru prati ocjenjivanje . a moguće i zdravstvenim osobljem da bi zajedničkim snagama na adekvatan način pristupili u radu s učenikom. Ukoliko nastavnik stekne naviku da učeniku obrazloži ocjenu koju mu je dao on će postupno sticati uvid u kriterije ocjenjivanja te će s vremenom i sam moći vrlo objektivno ocjenjivati sebe i svoje kolege. ali isto tako svim audiovizuelnim pomagalima i sredstvima. ponekad i skromne ekonomske učinke. Ocjena mora biti javna. ova učionica treba da bude opremljena sa: modelima. zidnim slikama. Nastavnik mora biti spreman na dodatne i fizičke i psihičke napore koji će mu u konačnici otvoriti nove vidike i puteve i dati snage i sposobnosti da doprinos u osposobljavanju i ovih učenika za samostalni život. u radu s kolegom kojem je potrebna pomoć i razumijevanje vršnjaka. priborom za disekciju. Ukoliko škola ima širi zeleni pojas u svom okruženju nastavnik može zajedno s učenicima organizirati i održavati školski vrt. izložaka koje priprema nastavnik i učenici. mikroskopima. za organiziranje različitih oblika rada. a u proces ocjenjivanja treba uključiti i učenike. Kreiranje nastavnog sadržaja primjerenog sposobnostima učenika zahtijevat će od nastavnika primjenu specifičnih metoda i oblika rada. pismeni i praktični oblik provjere napredovanja učenika. suhim i mokrim preparatima. Rad u vrtu će polučiti dobre odgojne i obrazovne vrijednosti. treba primjenjivati usmeni. 176 . mikroskopskim preparatima. Rerursi za realiraciju programa Za nastavu biologije neophodna je specijalizirana učionica (kabinet) koja neće biti okrenuta sjevernoj strani. a često i korištenje nastavnih sredstva prilagođenih učeničkim potrebama. u granicama mogućnosti. To se postiže putem kontinuirane provjere.

GEOGRAFIJA / ZEMLJOPIS 177 .

industrijalizaciju. ostrva i poluostrva. granice Evrope. klimatske karte . gustina naseljenosti. -Znati značaj EU i zašto sve zemlje Evrope nastoje postati njene članice. -Znati strukturu stanovništva (raznolikost etničkog i jezičkog sastava stanovništva). ostrva. moreuze. 70 sati godišnje ODGOJNO – OBRAZOVNI ZADACI I CILJEVI PROGRAMSKIH SADRŽAJA GEOGRAFIJE PODRUČJA UČENJA – CILJEVI I ZADACI PRETHODNA ZNANJA OČEKIVANI REZULTATI TEMATSKE CJELINE -Kontinenti. -Znati pokazati na geografskoj karti evropska mora. -Znati na geografskoj karti pokazati -Značenje i uzajamna povezanost Evropa klima. -Služiti se geografskom kartom. -Uticaj klimatskih faktora na floru i faunu Evrope. znati se koristiti kartografskim znacima -Određivati udaljenosti u prirodi uz pomoć brojčane razmjere (mjerila) i razmjernika kartografske znakove. rijeke i jezera. stanovništvo i naselja na Zemlji. -Analizirati značaj rijeka za snabdijevanje stanovništva vodom. -Privredni tokovi i najveći privredni centri Evrope. najveće rijeke u njima. prirodno-geografske i društveno-geografske odlike. florne i faunističke karakteristike. regije Evrope. znati objasniti razuđenost obala . demografsku stagnaciju. dinamiku stanovništva (analizirati demografske karte). VII RAZRED – 2 sata sedmično. -Znati objasniti uslove privrednog razvoja. gdje se nalazi Evropa. poluostrva.GEOGRAFIJA . moreuze. zaljeve.njihova međusobna povezanost. znati analizirati klimatske dijagrame. od čega zavisi karakter naselja na Zemlji. vrste mora. dinamika stanovništva. -Šta su naselja i koje su vrste naselja . reljef. uslove za razvoj poljoprivrede. proizvodnju energije .geomorfološke svjetlu savremenih dešavanja u svijetu karakteristike različitosti). njihove 178 . migraciona kretanja u prošlosti i danas. saobraćaj. morske i riječene slivove. prirodna bogatstva. znati analizirati ekonomsku kartu Evrope i koristiti se njom . međusobni uticaj i međusobna zavisnost -Služiti se literaturom i samostalno dolaziti do potrebnih informacija -Posmatrati okolinu u kojoj žive radi prikupljanja informacija o pojavama u prirodi i društvu i njihovoj analizi -Klasificirati prirodne i društvene pojave i uočavati međusobnu zavisnost i uticaj jednih na druge -Prepoznavanje geografskih objekata na geografskim kartama. geomorfološke cjeline prirodnih i društvenih pojava i procesa u Prirodne i društvene (mlađe i starije planine .pojmovi koji se odnose na izučavanje regionalne geografije Evrope i svijeta -Evropa. koristiti -Regije svijeta . -Nabrojati vrste kraških oblika. -Šta je struktura stanovništva. -Znati pokazati i objasniti morske slivove. -Činjenice . gustinu naseljenosti. njihove posljedice.

što je korelacija između nastavnih predmeta geografije i historije. 179 . faktori koji su uticali na formiranje Evrope i njenih regija. skiciranje.Znati o geografskom položaju. klimatske i hidrografske karakteristike. gustina naseljenosti. hidrografske i klimatske karakteristike. pisanje izvještaja o istraživanju.geografskim odlikama Južne Evrope. veliki -Razvijanje moralnih . Apeninskog i Balkanskog poluotoka. -Razvijanje kritičkog mišljenja. industrijskog i historijskog značaja. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. crtanje. gradski centri. njegov značaj u geografskom i historijskom smislu. geografski položaj. razuđenost obala. a posebno reprezentativne zemlje -Uvođenje učenika u metode naučnog istraživanja (neposredno posmatranje. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Sjeverne Evrope. prirodno geografskim i društveno . postupaka i metoda djelova -Položaj Zapadne Evrope. u grupi ili samostalno -Razvijnjaanje svijesti o značaju učenja geografije i vaspitanja u duhu geoekoloških principa.centri kulturnog. -Osnovne geografske podatke o zemljama Zapadne Evrope. Zapadna Evropa -Navika preuzimanja odgovornosti za izvršavanje dobijenih zadataka. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. -Prostiranje Sjeverne Evrope.prirodne i društvene karakteristike. rad na uzorcima. prostorni obuhvat. klima Sjeverne Evrope. velika prirodna bogatstva). saobraćajni značaj. geomorfološke. zašto je evropsko. geomorfološke. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Zapadne Evrope. fjordovi i fjeldovi. razuđenost obale. hidrografske i klimatske karakteristike. . -Narodi koji žive na ovom prostoru. dinamika stanovništva. ovakvih kakve su danas -Zemlje koje su nastale na prostoru Evrope. zemljama Pirinejskog. stari gradovi . -Demografske i privredne karakteristike (najviši životni standard). toplotni pojas u kojem se prostire. naučnog razmišljanja i izlaganja -Razvijanje socio-emocionalnih sposobnosti učenika Južna Evropa -Prostiranje i položaj evropskog Sredozemlja. klima i rijeke. -Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i industrijski najrazvijenije zemlje. -Narodi koji nastanjuju ovaj proctor. -Narodi koji su se nastanili na ovom prostoru. mora na koja izlazi Sjeverna Evropa. -Geomorfološke. -Sjedište NATO-a i EU-Brisel. prostorni obuhvat.etičkih Sjeverna Evropa vrijednosti i stavova Skandinavski poluotok.

Srednja Evropa Istočna Evropa -Položaj Istočne Evrope. -Alpske zemlje. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Ruske Federacije (istočnoevropske ravnice i Sjevernu Aziju).zemlja jezera. razuđenost i karakter obala Srednje Evrope. gustina naseljenosti. Ruska Federacija 180 . toplotni pojas u kojem se prostire. hidrografske i klimatske karakteristike. -Osnovne geografske podatke o zemljama Srednje Evrope. -Položaj Srednje Evrope. velike ravnice. hidrografske i klimatske karakteristike. klima i rijeke. geografski položaj. -Demografske i privredne karakteristike (golema prirodna bogatstva). prostorni obuhvat. -Demografske i privredne karakteristike (golema prirodna bogatstva). dinamika stanovništva. klima i rijeke. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. geografski i historijski značaj. države koje su nastale na ovom prostoru prije više od deset vijekova. -Položaj Ruske Federacije. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. prostorni obuhvat. prostorni obuhvat. toplotni pojas u kojem se prostire. gustina naseljenosti. velike ravnice Evrope. toplotni pojas u kojem se prostire. značaj Ruske Federacije. geografski položaj. gradski centri. razuđenost i karakter obala Istočne Evrope. razuđenost obale. geomorfološke. gustina naseljenosti. razuđenost i karakter obala Istočne Evrope i Sjeverne Azije. -Demografske i privredne karakteristike (visok životni standard i veoma razvijena industrija. država koja zauzima najveće prostranstvo na svijetu. geomorfološke. -Osnovne geografske podatke o Ruskoj Federaciji. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. uloga. -Narodi koji nastanjuju ovaj prostor. razuđenost obale. specifičnosti pojedinih zemalja. dinamika stanovništva. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Istočne Evrope. -Znati na geografskoj karti objasniti položaj Srednje Evrope. golema prirodna bogatstva). gradski centri. geomorfološke. -Osnovne geografske podatke o zemljama Istočne Evrope. gradski centri.-Finska . dinamika stanovništva. klima i rijeke. hidrografske i klimatske karakteristike.

prirodno .geografskim odlikama Istočne Evrope.geografskim i društveno . zemljama Pirinejskog.geografskim odlikama Srednje Evrope. prirodno . zemljama Istočne Evrope 2. zemljama Sjeverne Evrope .geografskim odlikama Zapadne Evrope. zemljama Srednje Evrope .geografskom položaju. EVROPA OČEKIVANA ZNANJA O: . ZAPADNA EVROPA 4.geografskom položaju. prirodno . Apeninskog i Balkanskog poluotoka .PROGRAMSKI SADRŽAJI: 1. ISTOČNA EVROPA 181 . zemljama Zapadne Evrope . SREDNJA EVROPA 6.geografskom položaju. prirodno . JUŽNA EVROPA 3.geografskim odlikama Južne Evrope. SJEVERNA EVROPA 5.geografskim i društveno .geografskim odlikama Sjeverne Evrope.geografskom položaju.geografskim i društveno . prirodno-geografskim i društvenogeografskim odlikama Evrope .geografskim i društveno .geografskim i društveno . granicama i veličini Evrope.geografskom položaju. prirodno .geografskom položaju.

Položaj i prirodno – geografska obilježja . prirodno – geografska i društveno . JUŽNA EVROPA .geografska Zemlje Apeninskog poluotoka i Malta Balkanski poluotok – položaj. SJEVERNA EVROPA .Pirinejski poluotok – položaj.geografska Zemlje Balkanskog poluotoka obilježja obilježja obilježja 2.Položaj i prirodno – geografska obilježja . granice i veličina Evrope Prirodno – geografske odlike Evrope Društveno – geografske odlike Evrope Evropska unija Privredni razvoj Evrope 1.Društveno – geografska obilježja .NASTAVNI SADRŽAJI (NASTAVNE TEME) 1.Društveno – geografska obilježja 182 . EVROPA Geografski položaj. ZAPADNA EVROPA . prirodno – geografska i društveno . prirodno – geografska i društveno .geografska Zemlje Pirinejskog poluotoka Apeninski poluotok – položaj.Zemlje Zapadne Evrope 3.

Zemlje Istočne Evrope 183 .Položaj i prirodno – geografska obilježja .- Zemlje Sjeverne Evrope 4.Društveno – geografska obilježja . ISTOČNA EVROPA .Društveno – geografska obilježja . SREDNJA EVROPA .Zemlje Srednje Evrope 5.Položaj i prirodno – geografska obilježja .

Prvi se put pojavljuje u V stoljeću p. likovne i muzičke kulture i drugih nastavnih predmeta koji su zastupljeni u osnovnoj školi. evropskim i bosanskohercegovačkim okvirima kroz sve epohe kojima je prolazilo. Da bi to postigao potrebno je učenika osposobiti za samostalno korištenje historijskih izvora zasnovanih na naučno-historijskim činjenicama. te da shvate razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenost. kao i težnje da se na osnovu dostupnih činjenica dođe do objektivne prestave o prošlosti. ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima i da shvate njihova glavna obilježja. Zato se može i kazati da cijeli svijet ima svoju historiju.n. Zato je historija kao predmet u svim vremenima i sredinama nezaobilazna i kao nauka i kao predmet u školi. sva zbivanja posmatra u vremenu i prostoru. regionalnom i lokalnom nivou u okvirima spoznaje tokova i reazvoja kroz koje je prolazilo čovječanstvo u različitim epohama. Proučavanjem historije učenici treba da razviju spoznaju i o okruženju u kome žive. društveni. Ime joj je od grčke riječi historija koja u prijevodu znači učenje ili značenje kroz priču. pripovjedanje. Historija kod učenika treba razviti duh tolerancije i demokratkog prava na različitost mišljenja. Što se historija više uči to se i više zna. Historija kao predmet olakšava učeniku da stekne više znanja u ovaladavanju gradiva i iz jezika. kod grčkog pisca Herodota. 184 . susjednih zemalja i cijelog čovječanstva. književnosti.e. Takođe treba da sagledaju politički. Ta multidisciplinarnost još više obogaćuje učenikovo znanje u prihvatanju historije kao predmeta koji je uvijek cijenjen kao ozbiljna naučna oblast i zahvaljujući kome imamo realnu predstavu o svojoj i prošlosti naših naroda.HISTORIJA/POVIJEST Zašto učiti historiju/povijest? Historija je društvena nauka. Da bi bila što objektivnija. geografije. Da bi u tome uspjeli potrebno je da steknu predstavu i o Bosni i Hercegovini kao integralnom dijelu evropske i svjetske zajednice. a time ima i manje predrasuda jer je cijeli univerzum povezan brojnim vidljivim i nevidljivim historijskim nitima. Posebno treba voditi računa da učenici steknu pravilnu predstavu o historiji kao nauci i nastavnom predmetu. Izučavanjem historije učenici treba da se upoznaju sa razvojem ljudskog društva u općim. Cilj joj je upoznavanje razvoja ljudskog društva na općem.

na nacionalnu historiju Bosne i Hercegovine u regionalnom kontekstu sa susjednim zemljama. društveni. sadašnjost i budućnost. objektivnost i subjektivnost Razumije značajne i manje značajne uzroke. ličnosti iz opće i nacionalne historije koje su obilježile različit vremenski period. mjeri relevantni značaj činjenica. Poznaje najvažnije historijske činjenice i pojmove. tumači podatke predstavljene u vremenskim okvirima Istražuje. antička i srednjovjekovna nalazišta u BiH i važnija nalažišta u susjednim zemljama Kritičku analizu historijskih izvora Prepoznavanje činjenica i objektivnosti Hronološko i tematsko razumijevanje uzroka i posljedica Zauzimati stav uz korištenje dokaza. identificira uzroke historijskih događaja. bira i koristi različite historijske izvore da bi dao obrazloženo historijsko tumačenje Zna opisati čime se bavi historija i njen značaj. kritički analizirati dokaze i postavljati analitička pitanja. razumije njihovo značenje. Razvijati svijest da se svaki događaj može interpretirati na više načina. stavlja ih u odgovarajući redosljed. kao i odnos uzroka i posljedica Identifikuje i objašnjava promjene i kontinuitet unutar i kroz historijske periode Identifikuje . kratkoročne dugoročne. Sadržaj: 185 . analizira. ekonomski i obrazovno-kulturni razvoj čovječanstva u svim historijskim periodima. namjerne i nenamjerne posljedice. na historiju sva tri konstitutivna naroda i nacionalne manjine u BiH. položaj i ulogu žena u društvu kroz različite historijske periode. Na karti pokazuje predhistorijska. Osnovne činjenice i pojmove koji se odnose na: politički. tumači i ocjenjuje različite historijske izvore Razlikuje bitne od nebitnih informacija.Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: Historijske vještine Tumačenje historijskih događaja OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje historije: Procesi: Razlikuje prošlost. može da interpretira temu u kontekstu šire slike. razlikuje činjenice i mišljenja.

Postaje osjetljiv na kritičko razmišljanje i rješavanje problema. Drugi svjetski rat 5. Vrijednosti. Preuzima odgovornost za zajednički proces učenja grupe / tima i samostalan rad. Svijet između dva svjetska rata 4. Građansko društvo-Nacionalne države 4. Bosna u XIX. Osnovna obilježja srednjeg vijeka 3. razred 1. Evropa.Bosna i Hercegovina u XX st. razred 1. Evropa – Novi vijek IX.Evropsko društvo u razvijenom i kasnom srednjem vijeku 5. spoznaju o okruženju u kome živi. st. izvora informacija.Kritički odnos prema različitim mišljenjima o Usvaja naučni pogled na svijet. U stanju je da uđe u način razmišljanja ljudi koji su živjeli u prošlosti OSNOVNI SADRŽAJ VII. 2. Bizant. navike Znanja i vještine koje omogučavaju stvaranje vlastite slike o historiji Razvija sposobnosti empatije Zna cijeniti stavove i shvata druge. Arapski svijet u ranom srednjem vijeku 4. Zemlje Jugoistočne Evrope i nacionalni pokreti 3. Prvi svetski rat 3. shvata jednom te istom pitanju/događaju. Savremeno doba (1945-1990) 6. Evropa i evropske zemlje do Prvog svjetskog rata 2.Bosna u srednjem vijeku 6. stavovi. Osmansko carstvo 7. razred 1. 2. 186 . BiH u predhistoriji i antička kultura na prostoru današnje BiH. VIII. razvijanje savremenog društva i njegove historijske uslovljenost Razvijati naviku korištenja raznovrsnih Stiče neophodne saznanje o koristima učenja historije. Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st.

DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Kad učenici uče historiju, grade posebno razunjevanje, kompetencije i vještine-uče kako da misle, konkretne historijske vještine (sredstvo rada jednog historičara U realizaciji sadržaja uloga nastavnika je da pomogne učenicima da upoznaju i razumiju prošlost i svijet u kome žive. Uz pomoć različitih izvora kod učenika treba da razvijaju konkretne vještine historičara. Savremenim pristupom u poučavanju, nastavnici treba da organizuju interaktivno učenje, nastavu u kojoj će se učenici aktivno i odgovorno uključiti u procesu učenja. To će se postići tako što će u toku nastave, pored osnovnog teksta iz udžbenika koristiti različite izvore znanja (objavljene izvore, slike, crteže slajdove, dokumentarne filmove sa historijskim sadržajima…) Za uspješno korištenje bilo kojega od navedenih ili nekih drugih vrsta povjesnih izvora rješenje opet treba potražiti u postavljanju dobrih pitanja , ato prije svega znači konstruktivnmih i razumljivih pitanja. Uvijek treba ići od onih osnovnih, globalnih pitanja ka onim složenijim koji će i dati odgovore. Nastavnikov zadatak je da uz korištenje različitih izvora oslobodi kreativnost učenika , da traži od učenika da daju sudove i obrazloženja (tumačenja) o historijskim događajima, da razvija kulturu dijaloga što znači da poštuju različita mišljenja, te da razlikuju činjenice od mišljenja. U odabiru izvora također treba obratiti pažnju na ciljeve i definisane ishode koji se žele postići. Izvori pružaju široke mogućnosti proučavanja i sticanja novih znanja. Nastavnik treba da usmjerava aktivnosti u učionici, nudi resurse i fokus nastave pomiče sa predavanja na učenje. Također u sklopu nastave sa učenicima trebaju da posjete muzeje i historijske lokalitete u sredinama u kojima borave, a po mogućnosti i šire. Ovakav pristup u obradi sadržaja omogućava sticanje znanja za cijeli život koje se može koristiti i prenositi na mnoga druga područja. Ocjenjivanje Provjera znanja i ocjenjivanje ne treba da budu odvojene od nastave i učenja historije. Ono treba da prirodno izrasta iz prolaska kroz gradivo, testiranja znanja, razumjevanja i vještina koje učenici stiču. Nastavnim planom i programom definisani su standardi znanja Standardi opisuju šta se od učenika očekuje, razgraničavaju znanje i vještine koje učenici grade kao rezultat nastave u razredu, oni definišu šta svaki učenik treba da zna i da je u stanju raditi. Kriteriji za ocjenjivanje određuju se u skladu sa propisanim standardima. Kriteriji za ocjenjivanje su poredani od najnižeg (nivo reprodukcije), do najvišeg (znanje na nivou sinteze i procjene Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama razvijaju se prilagođeni programi.Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja, procesa, proizvoda i sredine učenja, zavisno od osobenosti potreba učenika određene populacije, odnosno do nivoa individualno prilagođenih programa. Individualno prilagođeni program, kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik historije i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda, uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. Resursi za realizaciju: Udžbenici za historiju, radne sveske za učenike, priručnici za nastavnike, dokumenti na CD-u, historijski atlas, dokumentarni filmovi, slajdovi, Internet.

187

Historija , VII razred – 2 sata sedmično, 70 sata godišnje
Tematske cjeline/ Teme Osnovna obilježja Srednjeg vijeka CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHODI Znanje iz historije/povijesti: Proces i sadržaj Učiti: Učenik : Periodizacija, feudalizam, baština i Zna vremenske granice i podjelu Srednjeg pronija, kako je vijeka. izgledao feudalni Osnovna obilježja feudalnog društvaposjed. Društveni ključne život u feudalizmu. pojmove(feud,feudalizam,feudalizacija,feud alac, kmet,vazal,feudalna hijerarhija,baština,pronija). Razumije i prepoznaje period srednjeg Uzburkana vijeka,može da se snalazi u vremenu,objasni Evropa.Franačka strukturu društva i uoči razlike i sličnosti država, između robovlasničkog i feudalnog društva. Bizant(Vizantija), Arapi i uspon islama , Susret istoka i zapada, Kršćanstvo i islam, kultura srednjeg vijeka Zna pojam “Velika seoba naroda” i njene posljedice.Tokove historijskog razvitka Franačke, Bizantije i Arapske države.Velike srednjovjekovne civilizacije. Glavne ličnosti koje su obilježile pojavu kršćanstva i islama.Pojam monoteizam.Glavna obilježja Život ljudi u srednjovjekovne kulture.Regione Srednjem srednjovjekovne umjetnosti.Razumije vijeku,privreda.Križa posljedice velike seobe naroda I prepoznaje rski ratovi,sukob osnovne grupe naroda u carstva i Evropi(Germani,Romani,Slaveni i

Vrijednosti, stavovi, ponašanje

Aktivnosti učenika

Aktivnosti nastavnika

Razvijanje sposobnosti hronološkog razumjevanja. Sposobnost analize ,ocjene i bilježenja dokaza Razvijanje kritičkog mišljenja kroz analizu različitih historijskih izvora

Analizalizira različite izvore i iznosi vlastito mišljenje. Mogu da objasni osnovne pojmove vezane za temu. Na osnovu primjera iz svakodnevnog života u može da objasni način života i društvene odnose u srednjem vijeku.

Evropa, Bizant i Arapski svijet u ranom srednjem vijeku

Razvijanje pozitivnog stava prema različitim civilizacijama i njihovim dostignućima. Razvijanje vještina empatije I Njegovanje duha vjerske tolerancije, uvažavanje drugih i

U parovima ili grupi analiziraju kartu i historijske izvore daju odgovore na postavljena pitanja. Informacije o događajima slažu u slijed. Pripremaju igrokaz kojim predstavljaju društvene odnose.

Priprema analizu izvora. Izvore bira u skladu sa ciljevima koje želi postići . Pitanja formuliše jasno i precizno Potiče učenike da iznose svoje promišljanje, poglede,stavove i tumačenje ponuđenog izvora. Procjenjuje predpostavke i razmišljanja učenika Usmjerava aktivnosti u učionici i razvija kulturu dijaloga , djelotvorno komunicira sa učenicima Pomaže učenicima da razvije sposobnosti orjentacije na karti Pomaže učenicima da razumiju i nauče nove pojmove.

188

papstva.Hereza .Suprotnosti srednjovjekovnog društva,Srednjovjeko vni parlament.

Evropsko društvo u razvijenom i kasnom Srednjem vijeku.

dr.).Snalazi se na karti .Razumije i zna objasniti his. značaj pojave kršćanstva i islama. Može objasniti kako su istočna i zapadna civilizacija utjecale jedna na drugu i razumije posljedice tih utjecaja.Razumije važnost razvoja nauke i kulture.jednostavno uočava različite stilove u umjetnosti.Jasno prepoznaje reprezentativna umjetnička djela nastala u srednjem vijeku.

drugačijih.Izgrađi vanje pozitivnog odnosa prema umjetnosti i estetici. Razvijanje vještina korištenja dokaza Učenici su u stanju da opišu vizuelni izvor Razvijanje interesa za proučavanje srednjeg vijeka. Razvijaju svijest o tome da o historijskim događajima postoje različita gledišta Učenici se uključuju u atmosferu perioda srednjeg vijeka, procjenjuju puzdanost izvora , opisuju različite elemente izvora i odgovaraju na pripremljena pitanja , završavaju analizu Učenici analiziraju različite izvore , i odgovaraju na postavljena pitanja

Ocjenjuje učenike

Zna osnovne tokove društvenog,privrednog i političkog razvoja Evrope u razvijenom i Slaveni (život u kasnom srednjem vijeku.Zna o pradomovini).Slavens svakodnevnom životu ljudi.Razvija ke države u Srednjem kreativno i kritičko mišljenje i logičko vijeku.Politički,privre zaključivanje.Razvija sposobnost dni i društveni razvoj empatije(suosjećanje i razumjevanje ljudi iz Bosne u Srednjem prošlosti).Može objasniti i razumjeti vjeku,vjerska suprotnosti feudalnog društva.Razvijaju slika,kultura i sposobnost komunikacije sa drugima. umjetnost.

Priprema analizu vizuelnih izvora (dokumentarni ili igrani film ) koji obrađuje period srednjeg vijeka Primjenjuje multiperspektivnost u nastavi: priprema analizu izvora koji daju različitu sliku o Križarskim ratiovima Ocjenjuje učenike Priprema analizu različitih izvora: vizuelnih, pisanih, karte, arheološki artefakti, pjesme... Priprema posjetu historijskom lokalitetu Ocjenjuje učenike

Bosna u srednjem vijeku

Nastanak,državno i društveno uređenje. Teritorijalni razvitak.

Učenici znaju Slavenske narode i njihove države.Znaju kako je tekao državni, društveni i privredni razvoj Bosne u Srednjem vijeku.Zna vjersku sliku sliku i osnovna obilježja kulture i umjetnosti.Snalazi se na karti(prepoznaju i pokažu pradomovinu Slavena,slavenske države,teritorijalno širenje Bosne).Razumije društvene,privredne i političke tokove i zna ih objasniti.Razumije vjerske prilike,povezuje prošlost sa sadašnošću..Razumiju značaj kulturnog razvoja Bosne u Srednjem vijeku.

Analiziraju različite izvore, opisuju izvore i odgovaraju na Razvijaju „širu postavljena pitanja. sliku“ hronološki Razmjenjuju iskustva i u kontekst(vremensk grupama pripremaju a crta) i geografski prezentaciju zadate teme kontekst(mapa) Izgrađivanje svijesti o kontinuitetu državnosti Analiziraju izvore, u pozitivnog stava o grupi ili paru razmjenjuju civilizacijskim razmišljanja, odgovaraju vrjednostima na pripremljena pitanja. BiH.Razvijanje Iznose vlastiti stav interesa za

Priprema analizu različitih izvora,

189

.timarsko-spahijski sistem.privredne tokove.Razvoj bosanskog društva. Mogu dati vlastita tumačenja određenih događaja na osnovu izvora.Društvo.Širenje islama.veliki vezir. manjinski narodi.Mogu objasniti i razumjeti društveni i politički razvoj.raja. Razlikuju bitne od nebitnih činjenica. povezuju predhodna znanja .ejalet. stečena organizira rzličite oblike rada u učionici. Objasne i razumiju osnovne oblike historijskog razvoja Bosne od XVI do kraja XVIIIst.vjerski mozaik.sultan. prikupljaju informacije. Uvažavanje različitih civilizacijskih uticaja na razvijanje kulturnog identiteta BiH Upoznavanje sa historijom nacionalnih manjina u BiH (Jevreja Priprema analizu izvora: Vizulelnih pisanih Usmjeravaju učenike na istraživanja (np.Bosna od 15801791god.emir. objašnjavaju izvore. prošlost BiH Razvijanje pozitivnog stava prema drugim kulturama Posmatraju .Razumiju posljedice osmanskih osvajanja.Upravno teritorijalnu organizaciju. usmjerava aktivnosti učenika Ocjenjuje učnike Bosna u osmanskom periodu do kraja XVIII st.Državno i društveno uređenje(ključni pojmovi:bejluk.. Teritorijalno politički razvoj Osmanskog carstva. hrana) 190 . iznose stav Istražuju.Osmansko carstvo Uspostava i organizacija osmanske vlasti u Bosni.Politički razvoj Bosanskog ejaleta u XVII i XVIII st.).Mogu prepoznati i na karti pokazati kako se širilo Osmansko carstvo.vjersku strukturu i manjinske narode. Učenici znaju kako je uspostavljena osmanska država. privreda.asker .osnovna obilježja kulture i umjetnosti. kultura i umjetnost.

inventivnost. pri čemu im znanja i vještine sa kojima se susreću u tehničkom odgoju omogućavaju da sve te discipline posmatraju integralno. kroz aktivnosti u okviru tehničke kulture učenici potpunije mogu da sagledaju i primjenjivost nekih drugih disciplina kao što su: matematika. Kako naučna i tehnološka dostignuća predstavljaju neodvojiv dio ukupne aktivnosti čovjeka. očuvanje životne sredine. Naročitu ulogu tehnička kultura ima kada je u pitanju buduća profesionalna orijentacija učenika. Na taj način je olakšan svakodnevni život čovjeka. Uporedo s tim. kuturni život i uopšte društveni život. nastava tehničkog kulture značajno doprinosi općem obrazovanju i razvijanju modernog pogleda na svijet. Program tehničke kulture osmišljen je tako da se učenici kroz znanje ovog predmeta upoznaju s bitnim elementima u raznim granama tehnike: mašinske tehnike. kao i sticanje znanja primjenjivih u domaćinstvu i u svakodnevnom životu. a takođe se navikavaju na timski rad i usvajaju navike koje su vezane za racionalno trošenje materijala i energije.TEHNIČKA KULTURA Zašto učiti tehničku kulturu? Tehnička kultura je primjenjena disciplina u kojoj se učenici upoznaju sa osnovnim granama tehnike i tehnologije. saobraćaja itd. spretnost. građevinske tehnike. Tehnički uređaji u moderno doba sve više zamjenjuju rad čovjeka. hemija. elektrotehnike. elemente tehničke zaštite na radu i sl. tako da on ima više vremena za svoje aktivnosti koje su vezane za odmor. Takođe se upoznaju sa osnovnim elementima istorijata pojedinih tehničkoh dostignuća. U okviru praktičnih radova iz ovog predmeta učenici razvijaju svoju radne navike. organizacija rada. fizika. 191 . bez kojih bi život savremenog čovjeka bio nezamisliv.

zaglavlje sa sastavnicom. Opisuje princip rada mašina. Svjesno prihvata i ispravlja svoje greške u toku praktičnih radova. Razvijati stvaralačke sposobnosti. Osnovni elementi mašina. generalizazija) na osnovu praktičnog rada. Interpretira dati model. pogon. zna primjenu tih elemenata u mašinstvu. Alati i mašine za obradu metala. Sadržaj Modelirati. načine stezanja radnog komada. eksperimentiranja i promatranja. Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom. ukazuje i na greške drugih.Područja učenja CILJEVI I ZADACI Učiti: OČEKIVANI REZULTATI / OBRAZOVNI ISHODI Učenik: Znanje: Procesi Aktivno pratiti izlaganja predmetnog nastavnika u cilju sticanja znanja iz tehničke kulture. važnost pravilnog rukovanja i održavanja mašina. mjerenje. Komunicirati. tehničkih crteža. pružanje prve pomoći u slučaju povreda na radu. kao i grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. održavanje mašina. Komunicira u cilju otklanjanja propusta u izradi. dio. Razvijati različitih misaonih operacija (analiza. izrada jednostavnih mašinskih Tehničko crtanje u mašinstvu. mjere zaštite na radu. tehničko pismo. sinteza. Uočava propuste na tehničkim proizvodima vizuelnom kontrolom i putem mjernih instrumenata. Koristi prethodna tehnička iskustva i termine u daljem učenju. Izborni Poznaje mašinske materijale. Improvizuje i prezentira ideju (individualno i u grupi) i predviđa rezultate. Materijali u mašinstvu. Postupci obrade metala. Zna primjeniti osnovna znanja o tehničkom crtanju u mašinstvu: formati crteža. čitanje mašinskih crteža. Koristi već formirane kriterije za procjenu kvaliteta prilikom realizacije tehničkih ideja. Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. Motoristika. njihove mehaničke i tehnološke osobine i njihovu primjenu. 192 . Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. Robotika. Klasificira vrste mašinskih elemenata. vrši predviđanja zasnovana na modelu i poredi ga sa tehničkom realnošću. kotiranje. Pravilno koristi alate za izradu predmeta u okviru praktične nastave. Primjenjena znanja koristiti kroz pratične vježbe (izradu različitih predmeta u škoskom kabinetu). Koristi induktivno i analogno mišljenje u rješavanju različitih zadataka i problema.

Alati. Kućanski električni aparati. poluprovodnika. Posjeduje osnovna znanja iz automatike i sistem upravljanja. razlike. Elektronički uređaji. Opisuje osnovne karakteristike elektromotora: pogon. telegrafija. Elektroinstalacioni materijali. Zalaže se za odgovornost za kvalitet tehničkih realizacija. održavanja. Razvijati smisao za racionalno korištenje energije i materijala. Razvoj komunikacija. Prepoznaje važnost tehničkih znanja u rješavanju problema i sveprisutnosti tehnike u životu. Mehatronika-elektrotehnika. pravilnog odnosa prema prirodi i čovjekovoj okolini. Izborni dio. NF telefonija. Alati i pribori u elektrotehnici. goriva i maziva. Mehatronika-mašinstvo. Opisuje i razumije skiciranja simbola i izradu električnih shema.pribori. kao i o alata. telegrafski sistemi i mreže. Mehatronika-elektronika. Dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i poštuje mišljenja i stavove drugih. Simboli i sheme u elektrotehnici. pravilnog izbora goriva za domaćinstvo.Posjeduje osnovna znanja iz oblasti motoristike: vrste motora. sastavni dijelovi telefonskih centrala. održavanje motora. prenos i distribuciju Poznaje električne uređaje i aparate u domaćinstvu sa posebnim osvrtom na važnost pravilnog rukovanja i održavanja. princip rada. Obnovljivi izvori energije. elektronikom. stavovi. navike Ispoljavati spremnost i sposobnost za sticanje novih znanja i vještina iz oblasti tehnike i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema.instrumenti. pogonu robota. Vrijednosti. Opisuje i razumije skiciranja i čitanje simbola i shema u elektronici. Poznaje i opisuje obnovljive izvori energije (hidropotencijal. princip rada. načinu prenosa kretanja kod robota. Opisuje osnovne karakteristike elektrana: podjelu. Energija i okolina. Osnovni elektronički elementi. održavavanje. Uključuje se u tehničke aktivnosti sa vidnim zadovoljstvom. Opisuje osnove iz oblasti komunikacija: razvoj. kondenzatora. Elektromotori.). Izborni dio. radnom prostoru robota. rukovanja i održavanja. 193 . energija vjetra isl. princip rada. Izvori električne energije-elektrane. telegrafija. Poznaje i opisuje osnovne elemente bezbjednosti aobraćaja. Ima osnovna znanja o: razvoju robota. Telegrafija. alata i pribora u elektrotehnici. električne energije. Razumije karakteritike osnovnih elemenata u elektronici: otpornika. Interpretira povezanost mehatronike sa mašinstvom. Razvijati vještine i navike u cilju profesionalne orijentacije učenika. elektrotehnikom. Saobraćajna kultura. organizacijom telefonske mreže. Vježbe i praktični radovi. rukovanja. instrumenata i pribora u elektronici. Automatika i sistem upravljanja. Posjeduje znanja iz oblasti elektro-instalacionih materijala. telefonija. Simboli i sheme u elektrotehnici. Identificira i opisuje problematiku iz oblasti: racionalnog korištenja energije i materijala. Traži odgovor pred novim tehničkim zadatkom.

Sluša argumentacije i kritički preispitiva lične stavove i stavove drugih. Razvija spremnost da se pomogne drugima. Rješava probleme primjenom novih znanja i naučnih dostignuća. sinteza. Afirmiše timski rad i argumenate drugih. Na osnovu praktičnih radova razvijati različite misaone operacije (analiza. Djeluje na druge da slijede njegov primjer. 194 . Razvijati naviku korištenja raznovrsnih izvora informacija. generalizacija).Razvijati smisao za tačnost. Savladava temeljne vještine i procese. Pokazuje zanimanje za timski rad i socijalizaciju. Slobodno izlaže mišljenja i ideje i poredi ostvareno. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom.

Obnovljivi izvori energije 6. Kućanski električni aparati 6. 3. Uvod u nastavni predmet Tehničko crtanje u mašinstvu Materijali u mašinstvu Osnovni elementi mašina Alati i mašine za obradu metala Postupci obrade metala Motoristika Robotika Izborni dio VIII razred 1. 4. Simboli i sheme u elektrotehnici 3. Alati i pribori u elektrotehnici 5. Elektronički uređaji 8. Automatika i sistem upravljanja 5. Telegrafija 14. Mehatronika-elektrotehnika 3. 6. Energija i okolina 16. Mehatronika-elektronika 4. 5. 9.Mehatronika-mašinstvo 2. 2.OSNOVNI SADRŽAJ VII razred 1. Elektroinstalacioni materijali 4. Saobraćajna kultura 15. Simboli i sheme u elektrotehnici 9. Osnovni elektronički elementi 10. Izborni dio 195 . NF telefonija 13. Izvori električne energije-elektrane 2. Elektromotori 7. 7. Izborni dio IX razred 1. Razvoj komunikacija 12. Alati i pribori u elektronici 11. 8.

učenički doprinos za vrijeme grupnog rada. Pored tradicionalnog pristupa ocjenjivanju potrebno je pratiti i ocjenjivati: izvođenje eksperimentalnih i praktičnih vježbi. Individualno prilagođeni program. da planira.Odnos prema tehničkim sredstvima i prema ekonomičnom trošenju materijala i energije. Pri tome. školskoj radionici ili na poligonu koji je u tu svrhu posebno pripremljen (samo pojedini dijelovi programa). kao i sredine učenja. Njihov udio u sklopu ukupne ocjene zavisi od prirode izučavanog gradiva. dodatne nastave. osmišljenih odgojnoobrazovnih sadržaja (izložbe. po potrebi. procesa. U realizaciji nastavnih sadržaja učenici koriste udžbenike. s tim da ga učenici mogu povremeno nositi i kući na uvid roditeljima. takmičenja). dnevnike rada. kultura življenja. aktivnosti na smotrama tehničke kulture.Znanje sadržaja predmeta.Sposobnosti i vještine. U skladu s tim. crteže i ostale izvore znanja. potrebno je da se odjeljenja obavezno dijele u grupe koje mogu imati max. specifične komunikativne i radne vještine itd. Kabinet za tehničku kulturu treba biti opremljen potrebnim alatima. tj. sposobnostima i sklonostima.). vodeći računa o individualnim mogućnostima. slobodnih tehničkih aktivnosti. smotre. Najpogodniji način za procjenjivanje da li učenik može izvršiti neku aktivnost je posmatrati ga i ocijenjivati dok on izvodi zadanu aktivnost. . čuva u školi. ocjenjivanje treba da bude zasnovano na različitim metodama i instrumentima. po pravilu. Učenici vode dnevnik rada (kao tehničku dokumentaciju) koji se. aktivnosti u okviru izbornog programa predmeta. kao i plan rada razvijaju zajedno nastavnik tehničke kulture i stručni tim za podršku učenika sa posebnim potrebama na nivou škole/ pedagoškog zavoda. vježbi i praktičnih radova. 196 . Programske zadatke nastave ovog predmeta škola ostvaruje putem: redovne nastave. uz korištenje potrebne ekspertize i učešće roditelja. . Da bi se omogućilo svakom učeniku da za vrijeme nastave tehničke kulture praktično radi. rad na projektu.Odnos prema tehničkoj zaštiti na radu. priborima. . Resursi za realizaciju Nastava iz tehničke kulture realizuje se u kabinetu. dva puta godišnje treba sistematizovati pređeno gradivo i izvršiti vrednovanje putem zadataka objektivnog tipa. Prilagođavanje programa Za učenike s posebnim potrebama potrebno je imati posebno prilagođene programe. kao i sredstva higijensko-tehničke zaštite.DIDAKTIČKO METODIČKE NAPOMENE Nastava iz ovog predmeta se realizuje putem praktičnih vježbi i predavanja. zavisno od osobenosti potreba učenika sa posebnim potrebama. a nastava se izvodi u blok časovima (po dva časa). biologija. likovna kultura. Za uspješnu realizaciju sadržaja ove nastave potrebno je u pripremnoj fazi za praktičan rad obezbjediti potrebnu tehničku dokumentaciju. Pri realizaciji programskih sadržaja ovog predmeta treba voditi računa o korelaciji nastavnih sadržaja sa drugim predmetima (matematika. mašinama i materijalima koji su neophodni za realizaciju programskih sadržaja. Prilagođavanje se može provoditi modifikacijom programa redovne nastave u pogledu sadržaja. Ocjenjivanje Napredovanje učenika treba kontinuirano provjeravati i ocjenjivati. Svakoj grupi pripada planirani fond časova. 16 učenika. projektuje i praktično izrađuje predmete. Pored svakodnevnog vrednovanja tehničkih znanja. Za učenje tehničke kulture od bitnog značaja svi elementi koji su relevantni za postizanje potrebnog znanja učenika: . treba imati i individualno prilagođene programe.. To omogućava svakom učeniku da cio proces doživi. mašine i materijale. alate.

kao i sa higijenskotehničkomj zaštitom. ortogonalni i aksonometrijski crtež. Otvorenost za nove ideje i informacije. Priprema nastavnu tehniku i tehnologiju. UČENIK: Shvata značaj tehničke kulture. maštovitosti i vlastite kreativnosti. čitanje mašinskih crteža. Izlaže nastavno gradivo primjenom različitih metoda u cilju što kvalitetnije i prezentacije gradiva. Poticanje na samostalnost i samoinicijativu. Razvijanje i poticanje svijesti o potrebi razvoja estetike. Upoznaju se sa radnim mjestom i osnovnim načelima rada u radionici. Ostvaruje radnu i stvaralačku atmosferu u razredu. kotiranje. izrada jednostavnih mašinskih tehničkih crteža. Usvajaju znanja vezana za pravila čitanja i analizu gotovih tehničkih crteža. higijensko-tehničkoj zaštiti. Primjenjuje model interaktivne nastave. VRIJEDNOSTI. zaglavlje sa sastavnicom. Svjesnost značaja tehnike u životu i potrebi učenja o tehnici kroz čitav život. školi i okolini. Iskazivanje svijesti o značaju tehnike u porodici. STAVOVI.35 sati godišnje ) TEMATSKE CJELINE/TEME CILJEVI I ZADACI OČEKIVANI REZULTATI/OBRAZOVNI ISHODI Znanje Tehničke kulture: Proces i sadržaj UČITI: Uvod u nastavni predmet Organizacija radnog mjesta.TEHNIČKA KULTURA (1 sat sedmično . rad u radionici. Tehničko crtanje u mašinstvu Osnove tehničkog crtanja u mašinstvu: formati crteža. Sve snažnije i intenzivnije ispoljavanje estetske osjetljivosti na kvalitet tehnićkih dostignuća. tehničko pismo. Pozitivan odnos prema rezultatima svog rada i rada svojih drugova. Izrađuje didaktički materijal. izrađuju tehničke crteže. mjerenje. PONAŠANJE AKTIVNOSTI NASTAVNIKA AKTIVNOSTI UČENIKA 197 . Izrađuje. Afirmacija rada i stvaralaštva. čita i koristi mašinske tehničke crteže.

uz saglasnost. Pomaže učenicima u samostalnom i grupnom radu. Vrši izbor materijala za izradu pojedinih mašinskih elemenata. Upoznaju se sa različitim vrstama mašinskih materijala. primjena. Postavlja različite vrste jednostavnih pitanja u cilju poticanja učenika na kvalitetne odgovore. mjere zaštite na radu. izboru materijala za njihovu izradu. Razvijanje vještina i navika u cilju profesionalne orijentacije učenika. srednjeg i visokog nivoa. koja treba učenik usvojiti. Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i vještina i njihovu primjenu u rješavanju praktičnih problema. Bira zadatke i probleme usklađene sa mogućnostima. Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. mehaničke i tehnološke osobine mašinskih materijala. održavanje mašina. Razvijanje pozitivnih stavova prema tehnici ličnim primjerom i djelovanjem u razredu. važnosti pravilnog rukovanja i održavanja mašina. Osnovni elementi mašina Vrste mašinskih elemenata. Snima najprostije mašinske elemente. generalizazija) na osnovu praktičnog rada.Materijali u mašinstvu Vrste mašinskih materijala. Alati i mašine za obradu metala Princip rada alatnih mašina. uključuju i puštaju u rad alatne mašine koje se nalaze u školskoj radionici. namjeni. Precizira znanja: dovoljnog. sa njihovim mehaničkim i tehnološkim osobinama. pružanju prve pomoći u slučaju povreda na radu. poštovanje uputstava nastavnika i izgrađivanje jasnih stavova o radnoj i tehnološkoj disciplini. Interes za rješavanje problema i zadataka timskim radom. pogoni. Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. 198 . Usvajaju osnovna znanja o elementima mašina. Svjesno obavljanje zadatke i obaveze radi postizanja kolektivnog uspjeha. Izučavaju osnovne principe rada alatnih mašina. opterećenju. prisustvo i kontrolu predmetnog nastavnika. kao i sa njihovom primjenom. Poštovanje kućnog reda u školskoj radionici. Podstiče interes za rad aktivnim uključenjem u zajednički rad. koji kreira zajedno sa učenicima. odvajanjem bitnog od nebitnog. grafičko predstavljanje najprostijih mašinskih elemenata. Usavršavanje različitih misaonih operacija (analiza. Procjenjivanje i vrednovanje vlastitih stavova i stavova drugih. Vrši pravilan izbor i korištenje mašinskih materijala. Motiviše i upućuje učenike na druge izvore znanja pored udžbenika. Korištenje najprostije mašine uz prisustvo i kontrolu nastavnika. sinteza. Objašnjava i prezentira prethodno pripremljeni obrazovni panoa. eksperimentiranja i promatranja. načini stezanja radnog komada. Osposobljava se za pravilnu upotrebu i rukovanje pojedinim mjernim i kontrolnim alatima. Pokazuje simulacije na kompjuteru. primjena tih elemenata u mašinstvu.

Vrše vježbu zakivanja. Razvijanje navike održavanja sredstava za rad. vještine i navike za profesionalnu orijentaciju (izbor zanimanja). savijanja. Razvijanje smisla za racionalno korištenje energije i materijala. Osposobljava se za međusobnu komunikaciju i za saradnju sa nastavnikom. ravnanje. Pri tome poštuju opće i lične mjere zaštite na radu. Razumije značaj pravilnog održavanja i upotrebe motora SUS i motornih vozila.Postupci obrade metala Savladavanje postupaka obrade putem praktičnih vježbi u školskoj radionici ili kabinetu (izrada jednostvnih radnih komda): ocrtavanje i obilježavanje radnih komada. ravnanja. održavanje motora. brušenje i sl. Razvija sposobnosti izrade prostijih radnih komada koristeći tehnologiju: obilježavanja i ocrtavanja. Sarađuje sa roditeljima. turpijanje. urednost i savjesnost pri obavljanju zadataka teorijskim praktičnim i eksperimentalnim radom. a prije navedenih operacija izvršavaju uvid u sadržaj kutije prve pomoći. brušenje i sl. Motoristika Vrste motora. Objašnjava opće i lične mjere zaštite na radu. bušenje i brušenje. fotografije. savijanje. ravnjenje i rezanje. rezanje. Ekonomično korišti materijal i energiju. Procjenjuje interesovanje i napredak učenika. Redovno ocjenjuje rad učenika i vođenje urednih zabilješki. turpijanje. lemljenje.). 199 . primjenu mjera zaštite na radu i zaštite okoline. model. Osposobljava se za korištenje mjernih i kontrolnih instrumenata. zakivanje. pri tome koriste šeme. turpijanja. Objašnjava važnost poštovanja radne i tehnološke discipline (sve ove mjere su neophodne jer se učenici prvi put susreću sa ovakvim mašinama i programima rada). Poredi rezultate prilikom praćenja i procjene individualnih postignuća. kao i u cilju uvježbavanja i obučavanja u korištenju kontrolnih alata (najprostijih). rezanja. Vodi evidenciju svojih zapažanja o napredovanju učenika. zaštita metala od korozije. (pri tome koristiti gotov tehnički crtež ili ga izraditi – procjena nastavnika) Shvata značaj pravilnog izbora postupka obrade metala. Razvijanje smisla za tačnost. Stiče praktične vještine za obavljanje jednostavnih poslova u kućanstvu. bušenje. princip rada. goriva i maziva. bušenja. Pažljivo prate izlaganja i demonstriranja nastavnika o motorima i sklopovima motora i aktivno učestvuju u nastavnom procesu. Stežu određeni radni komad u stegu i vrše radne operacije potrebne za izradu radnog komada (obilježavanje i ocrtavanje. savijenje. lemljenja i premazivanja zaštitnim slojem u svrhu zaštite od korozije. Ispoljavanje spremnosti i sposobnosti za sticanje novih znanja i primjenu novih naučnih dostignuća u korist blagostanja čovjeka. pri čemu aktivno primjenjuju usvojena znanja iz obrade materijala. Koristi stečena znanja. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze. Izvršavaju neophodna mjerenja i očitavanja dimenzija radnog komada u cilju postizanja njegovih predviđenih mjera.

jasno prezentira osnovne podatke iz različitih oblasti tehnike u skladu s uzrastom i mogućnostima učenika.povezivanje robota s računarom. Uočavaju važnost korelacije nastavnih sadržaja iz ostalih predmeta i tehničke kulture i primjenjuju već stečenih znanja u rješavanju postavljenih zadataka. Samostalno proučava odabrane oblasti.vrste saobraćaja. . . c) saobraćaj: . Shvata značaj razvoja tehnike i tehnologije u životu čovjeka. inovativnosti. model. Dosljedno izvršavaju sve zahtjeve nastavnika u individualnom. Jasno ispoljavanje interesa i želje za bavljenje tehnikom koja treba da postane trajna potreba.gradnja sklopova u robotici. b) robotika: . Kritičko mišljenje i zaključivanje u donošenju različtih odluka. posmatra i zaključuje. pri tome koriste šeme.različitih vrsta mašinskih konstrukcija. Učestvuju u izradi ilustracijacrteža. radnom prostoru robota. načinu prenosa kretanja kod robota. Proširuje svoja znanja o korištenju tehnike u cilju zamjene ljudskog rada radom mašina. Pored udžbenika i osnovne literature koriste i druge izvore: enciklopedije. fotografije. Dopunjavaju pano novim zapisima. . . stiče vještine. pogonu robota. .razvoj saobraćaja. grupnom i frontalnom radu. . Proširuje već stečena znanja iz pojednih oblasti koje odabrao za izbornu nastavu.elemenata mašina. prate zanimljive članke i informacija sa medija. Koordinira rad i usmjerava aktivnosti učenika. . Proširivanje znanja i sticanje novih znanja iz jedne od sljedećih oblasti: a) konstruisanje. priručnike. Razvijanje svijesti o značaju i potrebi cjeloživotnog učenja. Aktivno prate izlaganja i nastavnika o osnovama robotike. 200 .Robotika Razvoj robota. Izborni dio (konkretan program izbornog dijel utvrđuju nadležni organi škole na osnovu potreba lokalne zajednice. kreiraju obrazovni pano. Vrši pravilan izbor grafičkih priloga. Koristi različite metode i strategije u praćenju postignuća i sposobnosti učenika. kao i slajdove ili multimedijalne prikaze.mehanizama i uređaja.programiranje robota.. proizvodnja i montaža: .motori SUS i motorna vozila. interesa učenika i mogućnosti škole). internet (po mogućnosti).mehanička osnova robota. prikuplja informacije i podatke..

INFORMATIKA 201 .

unaprijed je potrebno predvidjeti postupke. Izlaže nastavno gradivo. PONAŠANJE Sve aktivnosti promatra kao niz algoritamskih koraka. Primjeri algoritama: crtanje jednostavnih i složenih geometrijskih likova. Osnovne algoritamske strukture: slijedna. Stekao je naviku korištenja mogućnosti koje pruža računarska mreža. algoritam. Sposoban je uključiti računar na mrežu koja mu je dostupna (konektovanje i diskonektovanje). Bira jednostavne primjere za izradu algoritma. Ažurira računarsku opremu. Izlaže nastavno gradivo u vezi sa mrežama računara. 202 . Posjeduje znanje kako se piše algoritam za crtanje jednostavnih geometrijskih likova. Usvojio pojmove: programiranje. Vodi računa o složenosti nastavnih sadržaja pa ih zato postupno izlaže. Uredno vodi zabilješke na času. Sam postavlja jednostavnije zadatke i rješava ih. STAVOVI. Prati napredovanje učenika. RAZREDU. Izgrađena sposobnost grafičkog predstavljanja algoritma. opisivanje korak po korak postupka za rješavanje nekog problema ili zadatka. a onda prelazi na složenije zadatke. Prihvata činjenicu da je potrebno obezbijediti uslove za rješavanje problema. namjena. Sposobnost uočavanja razlike između slijedne. Prikaz algoritma. Koristi raspoloživa nastavna sredstva. veličina. SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI 1. AKTIVNOST NASTAVNIKA Nastavnu građu iznosi na popularan način. Prihvata algoritamski način razmišljanja (logiku) pri rješavanju problema. Izgrađena sposobnost za pisanje algoritma. Priprema nastavni proces. PROGRAMIRANJE Pojam algoritma. 1 SAT SEDMIČNO – 35 SATI GODIŠNJE VRIJEDNOSTI. te zna jezički prikaz. korake. AKTIVNOST UČENIKA Uključuje se u raspravu o algoritmu i algoritamskom načinu rješavanja problema. Demonstrira primjere gotovih algoritama. Aktivan je u toku nastavnog procesa. Rješava postavljene zadatke. algoritamske strukture. Prati izlaganje nastavnika. cikličke i strukture grananja. njihovoj veličini i namjeni. Donosi na časove članke o programskim jezicima iz informatičkih časopisa 2. vrste. Prihvata kao neophodnost da se rješavanje nekog problema treba planirati. Zna šta su strukture: slijedna. MREŽE RAČUNARA Računarske mreže. Grafički i jezički (pseudo kôd) način prikaza.NASTAVNI PROGRAM ZA INFORMATIKU U 7. ciklička i grananja. ciklička i struktura grananja (odlučivanja). Sposobnost opisivanja i objašnjavanja pojma algoritma. načini povezivanja. Zna šta su računarske mreže i koja im je namjena. Zna simbole za grafičko prikazivanje algoritma. pristupačan i prihvatljiv za većinu učenika. te o načinima povezivanja. Vlada sa podacima o vrstama mreža.

Shvata Internet kao bazu podataka koja mu stoji na raspolaganju. zvuk i video). Zna za mogućnosti kombinacije (istovremenog korištenja) hipertekstualnih dokumenata i multimedije.maila). Zna proceduru kreiranja video zapisa. Učestvuje u kreiranju školskih videozapisa. Zna ulogu i mogućnosti Interneta a posebno www i E-mail. Organizuje efikasan rad tako da učenici stiču kvalitetna i trajna znanja o računarskih mreža. zvuk i video. Ima razvijenu sposobnost kombinovanja tekstualnih. Stekao je naviku da koristi elektronska sredstva za bilježenje događaja. zvučnih i video zapisa. Rad sa slikovnim. Potpuno je razumio šta je Internet. Učestvuje u diskusiji i iznosi svoja iskustva. za učenje nastavnih sadržaja iz muzičke kulture ali i drugih nastavnih predmeta. načini pretrage. Programi za njihovu reprodukciju. Slika. Praćenje i evidencija postignuća učenika. Organizuje rad školske videosekcije. Ima naviku traženja podataka koji su mu potrebni za učenje i savladavanje gradiva iz drugih nastavnih predmeta. web pretraživači. Podatke kojima raspolaže ustupa i drugim učenicima. slikovnih. Sprovodi transparentno ocjenjivanje. Web preglednici. Zna objediniti multimedijalne zapise. Prati napredovanje učenika. Uključuje se u rad Internet sekcije. Stečeno znanje prenosi na druge učenike. Hipertekstualni dokumenti i multimedija. Zna kako se vrši pretraživanje i nalaženje potrebnih podataka. Zna šta su datoteke weba. izdvajanje dijelova u zasebne datoteke. Uključuje se u rad školske videosekcije. Ispoljava postignuto znanje. Sposoban je pronaći potrebne podatke i izvršiti selekciju. Sposobnost korištenja hipertekstualnih dokumenata i multimedijalnih programa (slika. Ispoljava progresivne ideje u korištenju hiperteksta i multimedije. Kreiranje video zapisa. www. Zna kako se mogu upotrebljavati preglednici koji mu stoje na raspolaganju. zvučnim i video dokumentima. znanja. Vrste datoteka koje se susreću na webu. Zna programe kojim se vrši reprodukcija Sposoban je formirati datoteku sa podacima koje je preuzeo sa www.Internet kao globalna mreža računara. Zna mogućnosti rada sa slikovnim. Demonstrira korištenje preglednika. Ima naviku da koristi mogućnosti hiperteksta i multimedije npr. elektronička pošta (pošiljaoc i primatelj. web petraživača i daje uputstva o načinima pretrage. Zapisivanje stranica. zvučnim i video dokumentima. Znanja koristi u svakodnevnim aktivnostima. struktura E. Kreativan je i uspješno kreira zadne videozapise. Sposoban je koristiti usluge www i E-mail Mogućnosti Interneta. 203 . Aktivno učestvuje u Ponavljanje i vježbanje. diskusijama o hipertekstu Utvrđivanje stečenih i multimediji. sinteza (objedinjavanje) multimedijalnog sadržaja. Osnovni servisi.

Uspješno kreira prezentaciju. Ćelija. Koristi priliku da kreira prezentaciju i predstavi je u školi. Demonstrira način formatiranja. Daje jednostavne zadatke. sačuvati . Uspješno obavlja računsku operaciju sabiranja. red i kolona. redovi. Uključuje se u grupni rad na formiranju prezentacije. Demonstrira mogućnosti tabličnog kalkulatora. pokazuje. Sabiranje u tablicama. pohraniti i otvoriti postojeću Kreiranje prezentacije i rad prezentaciju sa jednostavnim programom za izradu prezentacije. RJEŠAVANJE PROBLEMA UZ POMOĆ RAČUNARA Tablični kalkulatori i primjer primjene. Uspješno formatira i koristi mogućnost autoformatiranja. Ističe značaj prezentacije. njihove boje te o bojenju ćelija. Svoja znanja o mogućnostima tabličnog kalkulatora primjenjuje u pri učenju sadržaja iz matematike i drugih nastavnih predmeta. Usmjerava. Demonstrira sortiranje i sabiranje. 204 . autoformatiranja te načine rada sa linijama. Prihvatio je i uspješno upotrebljava pojam tablični kalkulator te razumije šta su ćelije. Kontroliše rad učenika. Regija. redova i kolona. Stekao je znanje o načinima određivanja vrste i debljine linija. bojenje ćelija. debljine i vrste linija boje. Formatiranje i autoformatiranje. Motivira učenike. Obavlja sortiranje.3. Ističe potrebu i značaj obrade i predstavljanja podataka putem tablica. primjene. Sortiranje u tablicama. Linije. prikazivanja i zatvaranja. broj redova. pohranjivanja. Određuje broj ćelija. Provjerava postignuća učenika i vrši evidenciju. broj kolona. kolone i šta je regija. Naučio je kako se sabira. Predstavlja jednostavne forme kreiranja prezentacije. Slijedi uputstva nastavnika. Kreira tabele sa svim potrebnim elementima. Pomaže drugim učenicima. ali i na drugim mjestima. Kreira samostalno izgled tablice. Otvara program koji Razvio je potrebu da razne podatke obrađuje i obrađuje tablični kalkulator i uspješno vrši predstavlja u tablicama pripreme za rad. Transparentno ocjenjuje. Pokazuje veliko interesovanje za rad sa tabličnim kalkulatorom. Prikazuje prezentaciju i objašnjava. Demonstrira upotrebu boje za linije i ćelije. Kreativan je pri korištenju tabličnog kalkulatora. Poima pojmove sortiranja u tablicama. Sarađuje sa drugim učenicima i nastavnikom. Prati uputstva nastavnika. Samostalno kreira realne zadatke. Prezentacije i primjeri Zna kreirati prezentaciju.

Uspješno koristi antivirusni program. Učestvuje u diskusijama u vezi sa zaštitom računara i njihovim pravilnim održavanjem. ali i pozitivne primjere. Zna namjenu softverskih programa i alata za zaštitu. Daje uputstva kako se to uspješno ostvaruje. Obavezno primjenjuje mjere zaštite pri radu sa računarom i ostalom opremom. Postupa u skladu sa uputama za korištenje računarske opreme (tastatura. Postupa u skladu sa uputstvima za uklanjanje otkrivenog virusa.). skener. Virusi i zaštita od virusa. Zaštita i održavanje računarske opreme ( disc defragmenter. Transparentno vrednuje postignuća učenika i predlaže zaključnu ocjenu. printer. backupsigurnosna kopija i sl. Upoznat je sa potrebom zaštite i održavanja računarske opreme. Primjenjuje predviđene procedure. Upozorava.). Iznosi negativne. kućište. Pravi sigurnosne kopije dokumenata i datoteka. Demonstrira pravilnu upotrebu računarske opreme. Zna posledice nepravilnog korištenja opreme i njihov uticaj na organizam čovjeka. defragmentira – presloži podatke. njegovih tvrdih komponenti (hardvera) i programa (softvera). zvučnici i dr. Zna vrste programa za zaštitu od virusa. Zna šta znači riječ virus u računarskoj i informatičkog terminologiji. na disku. Ukazuje na pravilno postupanje i drugima. miš. Navikao je da u računaru. Stvorio je naviku da obavezno pregleda priključeni medij na računalo koristeći neki od antivirusnih programa. Čita i tumači proizvođačke deklaracije.4. Zna pravilne postupke pri upotrebi računarske opreme. Ističe i tumači značaj zaštite računara. Prikuplja informacije o najnovijim vrstama virusa i antivirusnih programa za zaštitu. pogotovo mladih koji su u razvoju. Priprema u pisanoj formi najvažnije sadržaje. Sistematizuje pređeno gradivo. Primjenjuje standardne forme provjere znanja. uputstva i drugi štampani i grafički materijal. Često koristi programe kao što su disc defragmenter i bacup. Scan disc. Stvorio je naviku poštovanja predviđenih postupaka (procedura). SIGURNOST PRI RADU SA RAČUNARIMA Računarska ergonomija. Ističe značaj pravilnog korištenja i posledice nepravilne upotrebe opreme. 205 . Slijedi uputstva nastavnika. Obavezno koristi proizvođačke deklaracije i štampane kataloge sa uputstvima Aktivno učestvuje u demonstracij pravilnih postupaka. monitor. Postupci pravilne upotrebe računarske opreme. Zna protumačiti pojam računarske ergonomije.

LIKOVNA KULTURA 206 .

informatike.Dalji rad na njegovanju pozitivnog odnosa prema radu: inicijativi. muzičke /glazbene/. grafofolije. poslovica.. upotrijebiti različite vrijednosti tjelesne i tehničke kulture.Usvajanje pozitivnih stavova i odnosa prema likovnoj umjetnosti i estetskim vrijednostima.prozračna.mat tekstura Usvajanje teksturne crte /linije/ i mogućnost njiene primjene Upoznavanje strukturne crte /linije/ i način njene primjene Ovladavanje sposobnosti POTICAJNE PREFERENCIJE. organizacijskih formi struktura -Upotreba: (udžbenika za VII razred(likovna . prepoznati i biti sposoban /ovladati/ primjenom tekstur-nih linija /crta/. . ..Razvijanje kritičkog mišljenja. roma...Otkrivanje estetske vrijednosti teksture i mogućnosti raznovrsne primjene u realizaciji crteža u predstavljanju motiva i sadržaja . sjajne. LIKOVNO DIDAKTIČKI I TEHNIČKI MEDIJI .LIKOVNA KULTURA VII razred/ (1 sat sedmično .Korelacija sa .OSTVARIVOST LIKOVNE PRAKSE I PROCESA PROGRAMSKI SADRŽAJI C I L J E V I LIKOVNO PROBLEMSKE CJELINE 1.zasićena tekstura matematike. mat. baštine i prirodne okoline. meka tekstura jezika.Upotreba različitih vrsta linija drugim nastavnim predmetima. životinje.Događanja u neposred-nom okruženje učenika: ljudi pri različitim aktivnostima. svijetle i maternji jezik /pripovjet-ka.glatka tekstura . prostori LIKOVNO OBRAZOVNI LIKOVNO ODGOJNI Izažajne mogućnosti teksturnih linija /crta/ moći ih uočiti na umje-tničkim i svojim radovima i bit sposoban primjeniti mogućnosti različitih karakteistika tekstura putem slaganja linija /crta/. mrlja i tačaka .sjajna tekstura . . formiranje stavova i odnosa prema pozitivnim vrijednosti-ma. objekti. istorije /povje-sti. stranog ./crta/ crtačkim materijalima u cilju ostvarivanja hrapave.. reprodukcije ili pripremljene glatka tekstura. TAČKA I LINIJA Moći uočiti u svom okruže-nju. prozni tamne teksture tekst. ta: glatke.Biti sposoban prepozna-ti i zemljopisa.…/. biljke. produbljivanje sposobno-sti vrednovanja sadržaja i ideja . patriotizmu.Usvojiti pojm tekstura: kultura). pjesma. očuva-nje kulturne.Odgovarajuće hrapava tekstura. . pojave u prirodi.hrapava tekstura . biologije. linija /ctra/ u funkciji defini-sanja tekstura: . BiH tekstura u cilju dobijanja složenih kulturne baštine. povezivanje sadržaja drugih predme. moći predsta-viti različite teksture upotre-bom raznovrsnih kombinacija linija /crta/ Ovladati /biti sposoban pred-staviti/ spoznati kako primje-niti linije /crte/ u cilju posti-zanja različitih tekstura.35 sati godišnje) STVARALAČKE KARAKTERISTIKE .dijaprojektor207 .

gvaš. BOJA premazane osnove prethodno obojene voštanim bojama/. spremnost za saradnju. orijentacija u vremenu i sigurnije rješavanje prostornih odnosa . miješanja boja /poentlizam-divizionizam/ postupak rada koji omogućava realizaciju kompozicijskih zadataka -Razvijanje humanih odnosa među polovima.multimedija video).Ovladati i moći se koristiti njihovim karakteristikama valerske vrijednosti /tonskog stepenovanja boje/ i korištenja odnosa. kolaž različitim materi-jalima. pastel /suhi. materiju/: rastresito-prhko tvrdo-čvrsto /sabijeno/ samostalnosti. diferenciranje bitnog od manje važnog. sposobnost snalaženja u rješavanju novonastale situacije. analitičkoj procjeni i mogućnostima predstavljanja upotrbom lokalne boje Istraživanja putem primjene optičkog miješanja boja 208 . oblikaforme.prepoznavanja karaktera teksturnih i strukturnih crta /linija/ i ovladavanje njihovom primjenom u cilju predstavljanja građe i površine neke materije slajd. bogaćenje mašte. jačanje i bogaćenje emocija . voštani/.Biti sposoban prepoz-nati i biti u mogućnosti koristiti se lokalnom bojom. Razvijanje sposobnosti uočavanja i flomasteri u boji /za manje formate prepoznavanja lokalne boje.Otkrivanje značaja i mogućnosti primjene . dosljednosti i angažovanosti.multimedija video). radova/. zgrafito /grebanje 2.video DVD materijal. .Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.Akvarel. solidarnosti. uočavanja. opredjeljenost za timski rad. mat tekstura zasićena tekstura prozračna. sjajna tkstura. davanja značaja i usvajanja primjene lokalnih boja . konkretnog i apstraktnog mišljenja. drugarstvu.meka tekstura . uočavanja. zaključiva-nja. tempera. svijetlo-tamno . Odgovarajuće tonskog supnjevanja /tonska gradacija/ reprodukcije ili pripremljene valerska vrijenost boje grafofolije. mozaik -Upotreba: Razvijanje sposobnosti prepoznavanja (udžbenika za VII razred (likovna i usvajanje sposobnosti primjene kultura). povezivanja pojmova.Primjene primarnih boja punog intenziteta u funkciji optičkog miješa-nja boja i dobijanja izve- Dalji rad na usvajanju sposobnosti. istrajnosti.dijaprojektorslajd.Razviti kod učenika sposobnos uočavanja.video DVD Ovladavanje primjenom optičkog materijal. .Razvijanje sposobnosti posmatranja. razvijanje likovne kreativnosti.

slikanja. pozitivno i negativno. valerski promjenjene boje .Oblik /forma./poentlizam-divizionizam/.nju/ lika /oblika/ na plohi urazličitim formama realizacije kompozicije: .Lokalna boja. primijenjenoj umjetnosti /kreiranju upotrebnih predmeta/…. njene karakteristike. lik/ i ploha u realizaciji dvodimenzio-nalne organizacij kompo-zicije . spoznaji i mogućnostima predstavljanja bojom . priče. optičko miješanje boja lokalnih boja 3.… . Realizacija dvodimenzio-nalne organizacije kompo-zicije u likovnim obla-stima: ctranja.simetrična kompozicija plošnih oblika . primjena kontrasta statičnih i dinamičnih ploha.Primjena stepenovane.Razumijevanje i usvajanje mogućnosti primjene kompozicionih odnosa simetrije i asimetrije . plave i žute tačke rezultiraju zelenu boju. PLOHA Dalji rad na razvijanju primjene /predstavlja. primijenjene umjetnosti i grafike -Grafičke forme i odnosi svijetlih i tamnih ploha. pripovjetke.Usvojenih pojmova za oblast boja: lokalna boja. karakteristika lika /forme. oblika/ u realizaciji dvodimenzi. uočavanja.Realizacija kompozici-onih odnosa simetrije i asimetrije u oblasti slikanja upotrebom različitih slikarskih tehnika denih različitih tonskih vrijednosti Dalji rad na sposobnosti. kreiranju životnog prostora. onalne organizacije kompozicije osjećanja. emocija i drugo putem likovnog izraza .Sposobnost primjene odnosa simetrije i asimetrije. Odgovarajuće 209 .Stepenovanje boja u funkciji ostvarivanja bogatije skale valerski vrijednosti i njihove primjene u kreativnom radu /realizaciji likovnih radova/.Pozitivni i negativni odnos kao način u predstavljanju teksture. organizacija prostora primjenom simetrije /asimetrije/ u realizaciji grafičkog lista -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura). osmišljavanju novih znakova vizuelnih komunikacija. stepenovanje boje /valerske vrijenosti/. . u odijevanju. pjesme.Sagledavanje značaja vizuelnih proznog teksta. pozitivno i negativno u likovnim .asimetrična kompozici-ja plošnih oblika . plastičnost plohe /ispupčeno-udubljeno/ .Razvijanje sposobnosti predstavljanja sadržaja. pojava u prirodi. . ostvarivanje ritma crnog i bijelog /pozitivnog i negativnog/.događaja.

crnih i bijelih /pozitivnih i negativnih/ ploha. vrednovanja i primjene Odnosa simetrije i asimetrije.Organizacija kompozicije po principu pozitivni i negativni prostor plohe /ornament-arabeska/.Uočavanje. asimetrija.video DVD materijal. negativno. ostvarivanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih kompozicija -Upotreba: (udžbenika za VII razred (likovna kultura).multimedija video).Biti sposoban uočiti i prepoznati različite tekstu-re i fakture na umjetničkim djelima i u realizaciji svog rada . utiskivanjem različitih materija /predmeta različite teksture/ /primjena kompozicije simetričnog i asimetričnog ritma. razumijeva-nje i ovladavanje moguć-nostima predstavljanja na svojim radovima. vrijednosti i karaktera površine .Primjena slikarskih tekstura i faktura u funkciji predstavljanja različitih karakteristika. urezanim linijama/ složenim u gušćem i rijeđem rasporedu. slikanja. predstaviti suprotnosti u formi pozitivno-negati-vno /ispupčenoudublje-no/ kroz primjenu različi-tih tekstura. pozitiv-negativ u primijenjenoj umjetnosti i realizaciji grafičkog lista reprodukcije ili pripremljene grafofolije. Pozitivni-negativni prostor plohe u grafičkom izrazu Obogaćivanje izraza i osvarivanje dinamike putem variranja odnosa simetrija-asimetrija. POVRŠINA Proširivanje znanja o usvojenim slikarskim teksturama i fakturama kroz analizu likovnih djela i moći prepoznati ih i primjeniti u sopstvenom likovno-kreativnom radu /izrazu/ U oblasti oblikovanje. simetrija. utisnutim različitim oblicima /predmetima/ u cilju ostvarivanja različit faktura i ponavljanja oblika. pozitivno. slaganjem ureznih linija /snopova linija/. pozitivnih i negativnih formi/ u reljefu u . Odgovarajuće reprodukcije ili 210 4. površine sa crtama /parnicama. ploha.dijaprojektorslajd. tačkama. višebojna grafika . grafike i primijenjene umjetnosti Ovladati sposobnostima prepoznavanja. u organizaciji grafičkog lista .Usvojeni pojmovi za oblast ploha: Lik. područjima: crtanja. u realizaciji kompozicionih formi primjeniti različite teksture: grebanjem površine.U realizaciji sa materijalom u oblasti prostornog oblikovanja. u sopstvenom likovnom izrazu različitih slikarskih i skulptorskih tekstura i faktura . dvodimenzionalno.

rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ . Žica ili nit u funkciji realizacije kompozicije linijski istanjenom masom .skulptorska faktura. . /način nanošenja. putem mase i prostora .skulptorski/kiparski/ vajarski materijali. selo /ravničarsko.pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture .U prostornom oblikova-nju predstaviti simetriče i asimetrične oblikovne forme . 211 Karakteristike oblika: . na umjetnočkim djelima i učeničkim radovima .Shavatanje i sposobnost predstavljanja mase i prostora.pozitivne i negativne forme u predstavljanju prostornih struktura upotrebom mase i prostora Složene prostorne strukture i .prostornom oblikovanju Primjena mekih skulptorskih materijala prikladnih za izvođenje različitih tekstura i faktura pripremljene grafofolije.Usvojeni pojmovi za oblast površina: .video DVD materijal. obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: .simetričnih i asimetri-čnih formi.jednostavni i . MASA I PROSTOR Dalji rad na usvajanju odnosa mase i prostora u trodimenzionalnoj organizaciji kompozicije Linijski istanjena masa.složeni oblici . vosak. plastelin.Izvođenje složene prostorne strukture /kompozicije/ kroz izradu makete predstavljanjem karaktera urbanih prostora: grad. glinamol. glina.Pri realizaciji skulptor-skih formi koristiti se linijski istanjenom masom pri realizaciji prostorne kompozicije .slikarska faktura.Pozitivno i negativno kao način “govora” u skultorskom izrazu .multimedija video). sapun U svom okruženju i skulptorskim djelima registrovati.Dalji rad na potpunijem doživljavanju. glinamol. 5.Upotrebom različitih skulptorskih materijala. analitič-kom pristupu i sagledav-anju/upoređivanju elemenata skulptorskog jezika. predstaviti prostorne organizacije /forme/. i oblika u prostoru upotrebom: .simetrija i asimetrija u prostornim organiza-cijama . glina. sapun….dijaprojektorslajd. . moći izvršiti i procjeniti odnos mase i prostora . mase i prostora.

naselje./ naselje.Prepoznavanje karakte-ristika video).urbanizacija prostora . Odgovarajuće reprodukcije ili menzoinalnih oblika putem pripremljene grafofolije./.dijaprojektor.Ovladavanje sposobno-sti ( udžbenika za VII razred (likovna predstavljanja trodikultura). grad. 212 . selo /ravničarsko. urbanizacija prostora. prostorna organizacija. različitih materija i sposobnost upotrebe u vlastitom likovnom izrazu pri predstavljanju trodimenzionalnih /prostornih/ organizacija iz oblasti arhitekture Usvojeni pojmovi: linijski istanjena masa. oblikovanje žicom.video DVD materijal.kompozicije u oblasti arhitekture .pozitivnih i negativnih formi -Upotreba: .linijski istanjene mase slajd.forme urbanih organizacija. varoš ./ planinsko….multimedija . selo /ravničarsko. grad. planinsko…. planinsko…. naselje.

sjajna tkstura.da mogu razlikovati teksturne crte /linije/. mozaiku .primjena savladanog i usvojenog znanja o liniji u cilju predstavljanja teksturalnih razlika /karakteristika različitih materijala/. glatka tekstura. plastičnosti /trodimenzionalnosti/ oblika . materiju/: rastresito-prhko. procjene i primjene simetričnih i asimetričnih plošnih oblika kompozicija 213 . flomasterima u boji.da usvoji termine: hrapava tekstura. koja bi se dobila i fizičkim miješanjem. akvarelu. gvašu. i praviti gradaciju između njih . oblika-forme. linija u funkciji dpredstavljanja oblika /forme/ .moći prepoznati karakter i karakteristike strukturnih linija . sposobnost predstavljanja karaktera različitih materijala /tekstur/ slaganjem različitih rasporeda ukrštenih linija /šrafurom/ . realizacija kroz crtež. zasićena tekstura.da proširuju znanje o optičkom miješanju boja i njegovom djelovanju: da dvije osnovne boje postavljene jedna pored druge u formi sitnih tačkica.meka tekstura . pastelu.da proširuju i dopunjuju znanja o slikarskim tehnikama. prozračna.da proširuju znanje o lokalnim bojama /bojama koje karakterišu određeni oblik/ .Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe.okoristiti se primjenom različitih vrsta u cilju ostvarivanja različitih struktura u osmišlja-vanju kreativnog rada . upotrebi materijala i sredstava za rad u oblasti slikanje Ploha: . linije koje predstavljaju neku formu . rezultiraju trećom bojom /kao rezultat daju izvedenu.moći prepoznati strukturne linije. kolažu.da prepoznaju i u svojim radovima koriste lokalne boje .ovladavanje kstrukturnim linijama.da na svojim radovima upotrebljavaju pripremljene /na paleti miješane/ boje u cilju ostvarivanja skale različitih valerskih vrijednosti /primjena svjetlije i tamnije boje/ jednog tona u realizaciji tonskog stupnjevanja boje . mat tekstura.da spoznaju karakteristike i mogućnosti strukturne linije u realizaciji svojih ideja. tvrdo-čvrsto /sabijeno/ Slikarstvo: .dalji rad na pravilnoj primjeni slikarskih tehnika. linije koje difinišu neki oblik.da razviju sposobnost prepoznavanja.OČEKIVANI REZULTATI Učenici nastavljaju rad na usvajanju i proširivanju znanja o načinu i mogućnostima upotrebe materijala i sredstava za kreativni rad koji se koriste u oblastima: Tačka i linija: .dalji rad na proširivanju i usvajanju znanja o osnovnim boja i mogućnostima njihove primje-ne . u cilju predstavljanja prostornosti. osmišljavanju i predstavljanja kompozicionih formi i definisanja prostora .da prošire znanje o tonskom stupnjevanju /stepenovanju/ boje. ali je na ovaj način dobijena boja intenzivnija/ Na ovom principu funkcioniše kolor ofset štampa .moći predstaviti kompozicije sa naglašenom strukturom . temperi.

pozitivnonegativno/ .. gipsorez. linorez. usvajanje i primjena pozitivnih i negativnih ploha u organizaciji kompozicije /plohe koje predstavljaju geometrijske oblike. TAČKA I LINIJA Likovno područje crtanje: 214 . prisustvo simetrije-asime-trije Usvojeni pojmovi za oblast površina: slikarska faktura. urbanističku prostornu organizaciju /upotrebom simetrije i asimetrije/ u oblasti arhitekture .biti sposoban uočiti karakteristike simetričnih i asimetričnih oblika .prepoznavanje i primjena u likovnom izrazu pozitivne i negativne forme u organizacije kompozicije .dalji rad sa primjenom mekih skulptorskih materijala podesnih za realizovanje različitih tekstura . karton /papir/ grafika u kojima dominira simetrija. asimetrija. pozitivno.dalji rad na prepoznavanju i usvajanju slikarskih tekstura i faktura /”rukopis” autora/.moći izvršiti analizu dijelova zgrade i uočiti formu organizacije. uočavanje simetrije i asimetrije u realizaciji prostornih organizacija.usvajanje i primjena simetrije /preslikavanje u ogledalu/ i asimetrije . grafike.uočavanje. glinamol.u prostornom oblikovanju. uočiti i moći predstaviti kontrast oblika i kontrast različitih tekstura u prostornim organizacijama /primjena kompozicije različitih tekstura/ .Usvojeni pojmovi za oblast ploha: simetrija /preslikavanje u ogledalu/.dalji rad na savladaju znanja u pripremanju šablona za visoki tisak. prepoznavanje karaktera oblika .da su sposobni u svom kreativnom radu realzovati likovne kompozicije u formi simetričnog i asimetričnog rasporeda elemenata .dalji rad na uočavanju odnosa mase i prostora. skulptorska faktura. moći izvršiti analiziru i procjeniti odnos mase i prostora u odnosu pozitivno i negativno . vajarski materijali. biti sposoban primijeniti ih u sopstvenom likovno kreativnom izrazu .da su sposobni prepoznati i razlikovati pozitivne i negativne forme i koristiti ih u svom kreativnom radu . glina. sapun STRUKTURA PROGRAMA 1.biti sposoban prepoznati i napraviti složenu prostornu organizaciju.u okruženju i na skulptorskim djelima prepoznati. /način nanošenja.da su sposobni realizovati likovne kompozicije u kojima dominiraju pozitvne i negativne forme /oblici/ . asimetrija . crtanja i slikanja . negativno Površina masa i prostor: . obrade materijala/ u oblasti prostornog oblikovanja: pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture skulptorski/kiparski/. vosak. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/.dalji rad na usvajanju primjene dvodimenzionalne organizacije kompozicije u likovnim oblastima.

Usvojiti pojam teksturne crte /linije/, biti sposoban prepoznati njihove različitosti, istražiti putem teksturnih linija, spoznati njihove mogućnosti i moći izraziti različite teksture putem linija/crta i tačaka, imjenama dužina, pravaca i punoće šrafure u predstavljanju različtih tekstura. Prepoznavati u svom neposrednom okruženju, usvojiti i biti sposoban /ovladati/ primjeniti različite vrijednosti tekstura putem linija/crta u cilju predstavljanja različitih kvaliteta /vrsta/ površina. Moći prepoznati različitost između teksturnih i strukturnih linija. Teksturne linije/crte, linije koje objašnjavaju izgled neke plohe u smislu glatka, hrapava, sjajna, mat, zasićena /zatamnjena/, prozračna /svijetla/… Strukturne linije/crte u funkciji definisanja karaktera oblika i položaja u prostoru, linije koje definišu oblik, njegovu formu i materiju. Strukturne linije/crte u funkciji predstavljanja karaktera materije putem šrafura linija, u cilju definisanja oblika i karakteristika materijala. Različite vrste struktura; tvrada /čvrsta/, kristalna /sačinjena od malih kristala /kamen granit, mramor, kocka šećera i sl./, meka /tijesto, plastelin, vata i sl./ 2. BOJA Likovno područje slikanje: Dalji rad na razvijanju sposobnosti uočavanja, analitičkog pristupa, vrednovanja i usvajanja lokalnog tona boja. Šta je to lokalna boja? Tonsko stupnjevanje tona boja. Ostvarivanje skale valerskih vrijenosti /količina svjetla u tonu boje/, boje stepenovane do bijele /dodavanje svjetla/ ili do crne /oduzimanje svjetla/. Optičko miješanje boja na plohi putem slaganja tačkica sa osnovnim bojama /poentilizam –fr. Point = tačka, divizionizam/. Dvije osnovne boje rezultiraju izvedenom bojom /miješaju se u oku posmatrača i stvaraju utisak izvedene boje/, boje koja se dobije fizičkim miješanjem odabranih osnovnih boja. Plava i žuta kao rezultat mješanja daju vizuelni utisak zelene plohe, crvene i žute tačkice utisak narandžaste boje a crvena i plava utisak ljubičaste. Dodavanjem većeg procenta jedne ili druge boje i ton boje se mjenja, boja je svjetlija ako na plohi ima manje obojenih tačkica a dodavanjem crne boja gubi svoju zasićenost /slabi gubi intenzitet/ i postaje tamnija. Na pomenutom principu optičkog mješanja boja se realizuje i kolor tisak/štampa, ofset štampa, koja je danas prisutna u svim sferama života. Siva boja se ostvaruje mješanjem tačkica svih osnovnih boja na jednoj plohi. 3. PLOHA Kroz tematsku oblast PLOHA realizovaće se sva likovna područja koja se u svojoj realizaciji predstavljaju u dvodimenzionalnoj formi /na plohi/; crtanju, slikanju, grafici, primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice, predloška za izvođenje/. Razvijanje sposobnosti uočavanja karakteristika i primjene u predstavljanju oblika na plohi putem različitih formi komponovanja, korištenjem simetrije i asimetrije. Primjena kompozi-cije sa naglašenom organizacijom kompozicije u simetričnom rasporedu elemenata. Realiza-cija kompozicije kroz formu asimetričnih odnosa elemenata. Dvodimenzionalna organizacija kompozicije i njena primjena u likovnim područjima crtanja, slikanja i grafike, primijenjenoj umjetnosti i dizajnu /u formi skice, predloška za izvođenje/. Pri organizaciji kompozicije plohe mogu imati svoje karakteristike mogu biti: simetrične i asimetrične plohe kao i pozitivne i negativne /svijetle ili tamne, predstavljene u ogledalu/. Ovladavanje sposobnostima uočavanja, vrednovanja i primjene simetrije i asimetrije, pozitivnih i negativnih ploha, pozitivnog i negativnog /crnog i bijelog/ oblika i prostora na gtafičkom listu /otisku/. Rad na daljem savladavanju izrade klišea i principa rada u oblasti grafike, primjene jednobojnog i višebojnog visokog tiska, u tehnici gipsoreza, linoreza i karton /papir/ grafike. Primjena teksturnih i strukturnih vrijednosti u grafičkom izrazu, slaganje snopova linija u cilju ostvarivanja odgovarajuće šrafure, predstavljanja plohe ili definisanja oblika /materijala/. 215

4. POVRŠINA U tematskoj oblasti Površina, u likovnim djelima umjetnika prepoznati i analizirati karakteristike slikarskih tekstura i faktura i biti sposoban služiti se njima i primjeniti ih u sopstvenom likovno-kreativnom radu /izrazu/. Tekstura karakteriše plohu i slojevitost nanese-ne boje, a faktura predstavlja rukopis, odnosno način na koji je boja nanesena na neku plohu. Boja nanesena u jednom smjeru, kružno, u različitim smejrovima /pravcima/, tanjim ili debljim /širim/ kistom. Karakteristike skulptorskih /vajarskih/ tekstura. U prostornom oblikovanju, realizacijom figura u prostoru /prostornih organizacija/, u niskom i visokom reljefu prepoznati i moći predstaviti kontraste različitih tekstura, pozitivnih i negativnih oblika. i primjene simetrije i asimetrije. Korištenje i upotreba različitih materijala koji su podesni za realizaciju različitih tekstua /površina/ glina glinamol, plastelin i sl. u cilju predstavljanja; hrapavo, izbrazdano, izgrebano, neravno, uglačano, ravno… 5. MASA I PROSTOR Tematska cjelina, masa i prostor realizuje se u likovnim oblastima: oblikovanje, građenje, primijenjena umjetnost i dizajn. Od učenika se očekuje da u svom okruženju, na skulptorskim djelima kao i djelima primijenjene umjetnosti i dizajna, mogu registrovati, analizirati i procjeniti odnos mase i prostora. Ako govorimo o volumenu koji je ispunjen /sačinjen/ određenim materijalom, onda on predstavlaja masu. Masu definišemo kao materijal koji ispunjava i zauzima neki prostor /primjer: kamen, komad drveta, puna cigla, kao oblik koji je u potpunosti isunjen svojom strukturom/. Masa i prostor, kao naizmjenične forme mogu bit prisutne u realizaciji kompozicionih organizacija odnosa pozitivno-negativno. Organizovanje kompozicija na principu primjene simetričnog rasporeda prostornih elemenata. Primjena asimetrije u realizaciji likovno kreativnih kopmozicionih organizacija. Usvajanje od strane učenika pojam linijski istanjena masa, ili masa koja ima izuzetno malen volumen, i koja može da se organizuje na takav način da se sa njom ostvaruju složene kompozicione forme /oblici/. Arhitektonske i urbanističke organizacije u formi izražavanja strukturnih prostornih kompozi-cija. Primjena arhitektonskih /urbanističkih/ organizacija u cilju ostvarivanja kompozicionih odnosa simetrije, asimetrije, odnosa pozitivno i negativno. Karakteristika savremene gradnje je jednostavnost, koja se ogleda u odnosu velikih “čistih” ploha u kombinaciji sa savremenim aritektonskim /građevinskim/ materijalima. Prilikom pravljenju urbanističkog rješenja jedan od osnovnih zadataka je racionalnost /iskorištenost/, infra struktura, saobraćajnice, pješačke staze, namjena prostora i objekata svim sferama života, zelene površine /parkovi/, igrališta za djecu i funkcionalnosti prostora.

216

DIDAKTIČKO - METODIČKE NAPOMENE Likovna kultura u VII razredu, podrazumijeva sintetičko koncipiranja vizuelnog doživljaja, povezivanje novih vizuelnih iskustava i spoznaja sa do tada prethodno stečenim znanjem, bogaćenjem novim likovnim sadržajima i likovnim iskustvima, nivoom usvojenog doživlja-vanja likovne umjetnosti, odnosi se fazu likovnog izražavanja vizuelni realizam. Pristup doživljavnji i percipiranju okoline je intelektualno vizuelni, a mišljenje apstraktno. Dalje usvajanje znanja, likovnog jezika i likovno kreativni rad realizuje se kroz forme prostorne organizacije kompozicije: 1. OBLIKOVANJE NA PLOHI - dvodimezionalna organizacija kompozicije 2. OBLIKOVANJE U PROSTORU – riješavanja trodimenzionalnih formi Ove dvije podjele kerativnog rada po prostornoj organizaciji kompozicije, realikuju se kroz LIKOVNE OBLASTI /likovna područja, koja čine strukturu programa predmeta LIKOVNA KULTURA. Za oblikovanje na plohi kroz područja: - CRTANJE - SLIKANJE - GRAFIKA - PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA - PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /u formi skica, izvedbenih predložaka/ Oblikovanje u prostoru kroz područja: - PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE - PODRUČJE VIZUELNIH KOMUNIKACIJA - PRIMIJENJENA UMJETNOST i DIZAJN /realizacija u materijalu, krajnje idejno rješenje/ Programski sadržaji predmeta LIKOVNA KULTURA u osnovnoj školi realizuju se kroz likovno problemske cjeline koje bi trebale biti ustrojene /unificirane/ jednobrazno za sve razrede od 1-9. Razreda, /što trenutno nije slučaj, od 1–3 razreda/. 1. TAČKA I LINIJA 2. BOJA 3. PLOHA 4. POVRŠINA 5. MASA I PROSTOR Ovakva forma ima za cilj da obezbijedi kontinuitet u usvajanju i proširivanju znanja, sposobnosti i likovne kreativnosti djece, permanentno kroz cjelokupni osnovnoškolski odgoj i obrazovanje. Likovno problemske cjeline bi se realizovale kroz likovno kreativni rad u svakom polugodištu, što znači da bi svaka tematska cjelina bila dva puta uključena u realizaciju u toku školske godine. Ovakav pristup zaokruživanja jedne cjeline kroz likovne zadatke /likovne probleme/ obezbijedio bi veću preglednost u sistematizovanju gradiva koje učenici trebaju usvojiti i njegovo logičko ponovno 217

tuga. pripovjetka.proširivanje u drugom polugodištu. praznici. mat teksturazasićena tekstura. etnografsko nasljeđe . glatka tekstura. i interakciju umjetnosti.iz neposrednog okruženja djeteta. maternjeg jezika /priča. Motive prema svojoj vizuelizaciji sadržaja dijelimo na: 1. sjajna tkstura. nauke i društva. prirode i društva. muzički. palakati /sportski. porodica.iz narodnih običaja /tradicije/. emocije /osjećanja/. biljke…. tvrdo-čvrsto /sabijeno. muzički spotovi. muzika. Motive likovne forme /likovni i kompozicioni elementi/ . vjetar. Ponavljanje likovno problemskih cjelina u formi koncentričnih krugova pruža mogućnost preispitivanja usvojenih i prezentira-nja novih sadržaja i znanja. Kvalitet učenja u likovnoj kulturi je proces kada učenici vizueliziraju problem koji ranije nisu znali.meka tekstura Usvojiti pojm sruktura /ono što definiše organizaciju i strukturu neke plohe. muzika. doživljaj zadovoljstva u razrješavanju problema. prozračna. . Razvoj likovne pismenosti obuhvata razradu zadatih nastavnih tema putem kojih učenici spoznaju /stvaraju predstavu/ o značaju likovne umjetnosti u vlastitom životu. kulturnih dešavanja…/. značajni datumi. Ovako postavljene tematske cjeline ne isključuju ni jednu oblast. prepoznaju i razriješe ga putem likovno tehničkih sredstava. Nevizuelne motive 3. prostori.značajna umjetnička ostvarenja iz svjetske likovne /baštine/ umjetnosti . niti bilo koju tehniku. sreća. POJMOVI KOJE ĆE UČENICI USVOJITI CRTANJE : usvojiti pojmove: usvojiti pojm tekstura.sadržaji drugih predmeta /korelacija sa drugim predmetima/. novih medija i okruženja. strah. objekti. materiju/: rastresito-prhko.likovni i kompozicioni elementi. škola. Taj proces kod učenika razvija kreativno mišljenje. pojave u prirodi. čulni poticaji. mjesto stanovanja.. Poticajne preferencije su motivi – teme /likovni sadržaji/ Prikladne teme za likovno kreativni rad predstavljaju učenički doživljaji i spoznaje. kompaktno/ 218 . tjelesne i zdravstvene kulture i kulture življenja . shodno učeničkom uzrastu razrješavanje likovnih zadataka kroz upotrebu likovnih i kompozicionih elemenata /lkiovnog jezika/ .nevizuelni poticaji. glazbene kulture. poezija/. roman. sposobnosti analize i vrednovanja. Vizuelne motive 2.. matematike. znakovi vizuelnih komunikacija. Likovna pismenost podstiče se kroz nastavu koja učenike uključuje u aktivan proces vizuelnog istraživanja. hrapava tekstura. oblika-forme. sposobnosti i saznanja što utiče na formiraje likovno oblikovnih temelja koji će im pomoći u analizi složenih vizuelno likovnih ideja i problema u komponovanju osmišljenih likovnih kompozicija..

simetrija. linijski istanjena masa. svoje strahove i oduševljenja. Iz tog razloga i dječiji crtež moguće je analizirati sa različitih aspekata: • estetskog • psihološkog • pedagoškog. učenici koji nisu talentovani trebaju imati priliku u skladu sa svojim mogućnostima da usvajaju likovni jezik i njime se izražavaju. svoje viđenje svijeta.SLIKANJE: proširivanje usvojenih pojmova za tematsku oblast boja: lokalna boja. sapun. vosak. rukopis umjetnika /način nanošenja boje kistom ili lopaticom/ GRAFIKA: proširivanje usvojenih pojmova za oblast ploha: lik. Likovna Forma /Likovni jezik/ i 2. da učenici koji nisu nadareni ne bi trebali biti “kažnjeni” slabim ocjenama zato što je priroda “zaboravila” da ih obdari sposobnošću za likono-kreativno izražavanje /zato što ne posjeduju likovni talenat/. onda su svi ti radovi odraz unutrašnjeg stanja života /„duše“ djeteta i kao takvi moraju biti dobri. privid izvedene boje/. slikarska faktura. višebojna grafika PROSTORNO OBLIKOVANJE I GRAĐENJE: . dvodimenzionalno. prostorna organizacija. stepeno-vanje boje /valerske vrijenosti/. predmeta i pojava. napor koji dijete ulaže u realizaciju zadatka da bi postiglo rezultat. skulptorski/kiparski/ vajarski materijali. Likovnih sadržaja Oblast Likovna Forma /Likovni jezik/ koji se odnosi na likovne elemente i principe kompo-novanja su teoretskog karaktera i mogu se savladati i usvojiti /naučiti/. ne mogu biti loši. oblikovanje žicom. pozitivno. stepen zalaganja i želje da se realizuje postavljeni zadatak. Prilikom ocjenjivanja manje nadarenih učenika treba pratiti i imati u vidu individualne mogućnosti. aktivnost na časovima likovne kulture. Dakle. To znači da nastavnik. grad. pozitivnog i negativnog uticaja sredine. Predmet Likovna kultura složen je iz dva segmenta. dobar pedagog može 219 . kao i sklad emocionalnih i izražajnih sposobnosti transponovanih u formu likovnog izraza. Činjenica je da se nastavnik u razredu susreće sa učenicima koji su nadareni i onima koji nisu. naselje… OCJENJIVANJE Ocjenjivanje u predmetu Likovna kultura je izuzetno složen segment rada nastavnika. stečenog znanja i usvojenih navka. i sa opravdanjem se postavlja pitanje šta u takvim situacijama raditi? Stav nastavnika bi trebao biti. urbanizacija prostora. negativno. obrade materi-jala/. glinamol. selo /ravničarsko. glina. 1. ploha.Usvojeni pojmovi za oblast površina: skulptorska faktura /način nanošenja. upornosti i iskustva./. planinsko…. asimetrija. optičko miješanje boja /boje se miješaju u oku posmatrača i nataj način ostvaruju utisak. Ako prihvatimo da se djeca likovno izražavaju jer imaju potrebu da iskažu svoj svijet. s obzirom na to da crtež predstavlja cjelinu koja u sebi sadrži komplekse sposobnosti i osobina djeteta. pozitivne i negativne forme kao elemenat teksture i fakture.

želju za postizanjem rezultata i sl. i likovnog jezika/. RAD SA DJECOM SA POSEBNIM POTREBAMA Ono što treba naglasiti je da sam plan i program predmeta likovna kultura dozvoljava veliku slobodu svakom nastavniku u kreiranju godišnjeg programa rada i da se bazira. jer bi to značilo da se treba stepenovati složenost programa. Nema loših dječijih radova. Vizuelno estetska kultura razvija kod učenika sposobnost uživanja i razumijevanja umjetno-sti. onda takva nastava Likovne kulture ne odgovara osnovnim principima savremene nastave. da doživljavaju i gledaju očima odraslih svijet oko sebe. Pravilan odnos nastavnika prema učeničkim radovima je od izuzetnog značaja za likovno kreativni rad djece. ciljevima i zadacima koji se pred nju postavljaju. Potrebno je u individualnom pristupu likovne zadatke odmjeriti prema mogućnostima svakog od pomenutih “kategorija” učenika. u najvećoj mjeri. To je razlog da u okviru redovne devetogodišnje osnovne škole nije potrebno praviti posbne planove i programe za djecu sa posebnim potrebama. na usvajanju ponuđenih programskih sadržaja i odgojno obrazovnih ciljeva i zadataka /likovnih zadataka-problema. aktivnost na času. pravilno doživljavanje vizuelnih informacija. sa ciljem zadovoljavanja intencija inkluzije u Osnovnim školama. odnos prema estetskom. u okviru individualnih mogućnosti svakog pojedinog učenika. što u izvjesnom smislu podrazumijeva reduciranje obima i složenosti redovnog programa. 220 . što bi značilo da ako imamo pet nivoa pet različitih programa. a onda se postavlja pitanje na koliko nivoa složenosti. odnos prema svjetskoj i našoj kulturnoj baštini.iznaći način za riješavanje tog „problema“ uzimajući u obzir trud /zalaganje/. Ako nastavnik traži od djece da tačno “prepisuju” percipirano.

MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA ZA VII RAZRED 221 .

osminka. . ZNANJE Sticanje novih znanja i primjena stečenih-upotreba usvojenih pojmova: . legato. ).Analizirajući notni tekst učenici sigurno prepoznaju navedena notna trajanja i izvode ritam uz kucanje ili taktiranje. .poznavanje italijanskih oznaka za lagana (spora). četvrtinka. crescendo i decrescendo i njihova primjena u muziciranju te uočavanje oznaka pri slušanju muzike. artikulaciju. te luk i njegova različita primjena. . 222 . . 4/4.artikulacija (akcenti. muzičkih igara ili brojalica. šesnaestinka i sve pauze). .STRUKTURA SADRŽAJA I PJEVANJE I SVIRANJE II SLUŠANJE MUZIKE IIIMUZIČKE/ GLAZBENE IGRE MUZIČKA /GLAZBENA KULTURA (1 sat sedmično – 35 godišnje ) CILJEVI I REZULTATI ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA PODRUČJA UČENJA CILJEVI OČEKIVANI REZULTATI / ISHODI UČENJA Učenici bi trebali znati i razumjeti: . mp.važnost poznavanja navedenih pojmova i znati ih primjeniti tokom izvođenja pjesama. ( jedinica brojanja četvrtina i osmina ).Kroz analizu elemenata interpretacije tokom slušanja. pravilno fraziranje. ¾. tempo. 6/8.tempo . portato. -Svjesno obrazlažu najadekvatniju primjenu raznih instrumenata u samostalnoj izradi originalnih aranžmana. .upoznaje 2/2 mjeru. staccato. mf. umjerena i brza tempa. polovinka.poznaje i tačno određuje mjeru 2/4. te razumjeti da na taj način poboljšavaju kvalitetu interpretacije.Sa većom sigurnošću primjenjuju oznake za dinamiku. učenici/ice vrše analizu djela i donose estetski sud o njima. . .dinamika .intonacija. f.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p.poznaje violinski ključ .primjena znanja pri izvođenju ritmičkih vježbi i pjesama na osnovu notnog zapisa ( različita notna trajanja: cijela nota. .

. muzičke memorije.Uživanje u sve slobodnijem predstavljanju publici. ukazuju na greške i ispravljaju i druge.tokom slušanja pamti naziv djela. . mala dvodijelna i trodijelna pjesma (mala dvodjelna i trodjelna pjesma informativno).Ispoljava svoj odnos prema muzici i želju da je često sluša u školi. .formiranje pojmova i njihova primjena tokom slušanja muzike: arabeska. simfonijska poema.Samopouzdanje u pjevanju i sviranju je sve veće. .primjena pojmova: rečenica. uvertira.Sve veće ispoljavanje emocionalne i estetske osjetljivosti na kvalitet muzike. Iskreno i dobronamjerno iskazuje svoje mišljenje i kritiku a poštuje i cijeni mišljenja i stavove drugih. tema. podjela jedinice brojanja ). trodijelna i četvor. a djeluje i na druge da slijede njegov primjer.Već formirane kriterije za procjenu kvaliteta koristi prilikom izvođenja i slušanja djela. na koncertima i sl. .Samostalno se uključuje u muzičke sekcije. . . STAVOVI.pjevanje pjesama na osnovu notnog zapisa u C . .duru.prepoznaje promjenu mjere u notnom tekstu.razlikuje vokalna. PONAŠANJE Razvijanje pozitivnih vrijednosti i stavova: . kao i osjećaja za harmoniju i višeglasno pjevanje – kanoni.Svjesno prihvataju i ispravljaju svoje greške u intonaciji i u muziciranju. vokalne reprodukcije. arija.razvijanje ritmičke reprodukcije–složenije kombinacije. . .izvođenje ritmičkih vježbi na osnovu notnog zapisa ( dvodijelna.Slobodno izlažu svoje mišljenje i ideje i prave poređenja ostvarenog. ..Uočava i hvali.Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa. . . filmska muzika. . harmonskoj i melodijskoj a-moll (mol) ljestvici slušanjem-pjevanjem pjesmica ( bez teoretskog objašnjenja o rasporedu cijelih i polustepena) . burleska. izvođače i izvođačke sastave. VRIJEDNOSTI. . suita. .prepoznaje u notnom tekstu triolu i izvodi je ritmičkim slogovima (ta-te-ti) kao i podjelu jedinice brojanja na četiri dijela (ta-fa-te-fe). . kao i zalaganje i odgovornost za kvalitet skupnog muziciranja. instrumentalna i vokalnoinstrumentalna djela. 223 .Sve veća svjesnost značaja muzike u životu i potrebi učenja o muzici i i bh kompozitorima. obima glasa. . . . . bez ulaženja u analizu muzičkog oblika. aplauzom nagrađuje najkvalitetnije izvođenje. -Ispoljavanje interesa i ljubavi prema sadržajima iz muzičke baštine BiH. ime kompozitora i poredi ga sa drugim slušanim djelima. SPOSOBNOSTI I VJEŠTINE Razvijanje muzičke sposobnosti i vještine: .Prethodna muzička iskustva i muzičke termine koristi u daljem učenju.stiče znanja o prirodnoj.upoznavanje membranofonih tradicionalnih instrumenata.Informativno upoznaje pjevanje i sviranje na osnovu notnog zapisa.Sve veća samokritičnost prema sebi kao izvođaču (vokalnom i instrumentalnom) i u odnosu na druge. -Vrlo jasno ispoljavanje razvoja interesa i intenzivne želje za bavljenjem muzikom koja treba da postane trajna potreba.

DIDAKTIČKO-METODIČKE NAPOMENE Nastava muzičke kulture prema Okvirnom programu za sedmi razred se ostvaruje pjevanjem novih dječjih pjesama, pjevanjem pjesama narodne tradicije naroda Bosne i Hercegovine kao i drugih naroda, sviranjem na ritmičkim i melodijskim instrumentima Orffovog instrumentarija, izvođenjem muzičkih igara naroda Bosne i Hercegovine, upoznavanjem i usvajanjem muzičkih pojmova, učenjem notnog pisma u okvirima njihovih potreba, slušanjem muzike/glazbe i dječjim stvaralaštvom. Program je sastavljen tako da se nastavna građa izlaže linearno i sistemom koncentričnih krugova, te se njegovom realizacijom sistematiziraju prethodna znanja i stiču nova. U središtu nastavnog djelovanja i dalje ostaje rad na otklanjanju problema koje djeca imaju: razvoj opsega dječjeg glasa, preciznost intonacije, pravilna dikcija i akcenti, fraziranje, disanje, kultivisanje glasa, reprodukcija ritma i razvijanje muzičke memorije. Pjevanjem i sviranjem treba u toku školske godine obraditi najmanje 12 pjesama. Predložene pjesme odgovaraju opsegu dječjeg glasa, a po sadržaju i karakteru su primjerene djeci ovog uzrasta. Djeca i dalje uče pjesme po sluhu, prvenstveno uz pjevanje profesora i slušanje tonskog zapisa. Pjevajući i učeći pjesmu učenici/ice učvršćuju svoja znanja o formi kompozicije (fraza, rečenica, mala dvodijelna i trodijelna pjesma ). Pjesmu učiti uz pratnju melodijskog instrumenta (klavir, sintisajzer, gitara). U sedmom razredu učenici/ice pjevaju lakše pjesmice na osnovu notnog zapisa, i dalje u obimu oktave, C – dur ljestvice, kao u šestom razredu. Tokom sviranja treba postavljati iste zahtjeve. Ponoviti abecedu i solmizaciju, te svirati lakše pjesmice na metalofonu, ksilofonu, blok-flauti, na instrumentu kojim nastavnik (škola) raspolaže sa nadarenim učenicima. Upoznati učenike sa načinom nastajanja povišenih i sniženih tonova uz pomoć klavijature (jedna oktava). Upoznati a-mol prirodni, harmonski i melodijski kroz pjevanje doživljaj molskog tonaliteta. Teoretiziranje svesti na najmanju moguću mjeru. Na spisku se nalazi 6 narodnih pjesama iz BiH koje je potrebno prvo slušati u izvođenju najpoznatijih interpretatora narodne muzike. Preporučuje se obrada najmanje 3. U Programu se nalaze pjesme zemalja iz regije, odnosno, najbližeg okruženja i drugih zemalja (Hrvatska, Srbija, Poljska, Belgija, Rusija, Izrael...), čime se ostvaruje multikulturalni muzički/glazbeni odgoj. U toku školske godine učenici treba da nauče 3 muzičke igre i 2 ritmičke vježbe(mogu biti pripojene sviranju i pjevanju).Učenjem muzičkih igara učenici upoznaju narodnu tradiciju naroda Bosne i Hercegovine. Koreografije narodnih kola i igara imaju utvrđene figure i kretnje, te je potrebno djecu upoznati sa njihovim pravilima. Potrebno je naučiti prvo pjesmu, pa zatim učiti pravila igre, pokrete, spojiti elemente igre i tada izvoditi igru odnosno kolo u cjelini. Upoznati učenike sa membranofonim tradicionalnim instrumentima BiH: bubanj, bubnjić-doboš (mali bubanj), bubanj na đerdinu, talambas i def. Slušanjem muzike učenici upoznaju kompozicije domaćih i stranih autora. Potrebno je tokom godine obraditi sve kompozicije uvrštene u program sa težištem na umjetničko-doživljajnoj komponenti i sa ciljem da pozitivni interesi i stavovi prema muzičkim vrednotama budu sve jasnije izraženi. U program su uvrštene vokalne, instrumentalne i vokalno-instrumentalne kompozicije. Slušanjem učenici/ice zvučno i vizuelno razlikuju orkestarske instrumente ( pojedinačno i po grupama ), pjevačke glasove ( dječji, ženski, muški glas), hor/zbor ( dvoglasni, troglasni, četveroglasni ), vrste hora ( dječiji, ženski,muški i mješoviti) i orkestra. Odabrane kompozicije treba slušati u cjelini sa CD-a (globalno slušanje, emocionalno) ali po 224

potrebi i selektivno. Pored umjetničkog doživljaja slušane kompozicije, sa učenicima treba analizirati djela postavljanjem zadatka koji se odnose na uočavanje karaktera kompozicije, tempa, dinamike, artikulacije, izvođača, muzičkog oblika (informativno) itd. Nakon analize slijedi razgovor sa učenicima, zaključak o slušanom djelu te ponovno slušanje istog. Dječije stvaralaštvo u oblasti pjevanja i sviranja ispoljavat će se kroz dječiju primjenu novih muzičkih znanja u izradi pratnje i aranžmana, te sviranju na Orffovim ritmičkim i melodijskim instrumentima. Posebnu pažnju treba posvetiti organiziranju maštovitih načina improviziranja na instrumentima, ohrabrujući djecu i poštujući njihove prijedloge. Podsticati djecu da svoja zapažanja i doživljaje muzike izraze usmeno, opisno, likovno i pokretom jer se time podstiče njihova kreativnost, kao i na izmišljanje muzičko-scenskih igara. U okviru redovne nastave je hor/zbor(mlađa i starija uzrasna skupina) i orkestar (tamburaški, harmonikaški i drugi).Za hor/zbor je potrebno 2 časa sedmično po dionici (dvoglasni hor 4 časa). Za orkestar je potrebno 2 časa sedmično za svaku grupu instrumenata. Pored redovne nastave, važnu ulogu ima vannastavna aktivnost koncipirana kao izborna nastava i nastava koja uključuje dodatnu aktivnost i vrijeme (posjete koncertima, sviranje pojedinih instrumenata prema interesu učenika i mogučnostima nastavnika,formiranje kluba ljubitelja umjetničke muzike itd) . Mlađi hor/zbor čine učenici od trećeg do petog razreda (dvoglasno pjevanje ) a učenici od 6. – 9. razreda formiraju hor starije uzrasne grupe ( dvoglasno i troglasno pjevanje). Pjevanje u horu ili sviranje u orkestru kao najviši stupanj muziciranja ima najsnažniji efekt u muzičkom/glazbenom razvoju djeteta te svakako zaslužuju svoje mjesto u godišnjem programu rada svake osnovne škole. Posebno zainteresovane i talentirane učenike treba uključivati u hor/zbor i orkestar te predlagati da se upisuju u muzičku/glazbenu školu.

225

RAZRADA SADRŽAJA
SADRŽAJ ZNANJE I RAZUMIJEVANJE SPOSOBNOSTI VRIJEDNOSTI, STAVOVI, PONAŠANJE AKTIVNOST UČENIKA AKTIVNOSTI NASTVANIKA (ORGANIZACIJA I METODE
NASTAVE I UČENJA, OCJENJIVANJE)

I PJEVANJE I SVIRANJE-IZBOR
1. Stoljeće ljubavi, Slavko Olujić, stihovi Rešad Hadrović, 2. Kako je divna, Julio Marić, stihovi Miroslav Kovačević, 3. Ispraćaj zime, N. R. Korsakov, 4. Simpatija, tekst i muzika: Ajka Kolaković, 5.Prijatelj, tekst: Mahir Vehabović, muzika: Belkisa Vehabović, 6.Nek' svud' ljubav sja, Belgija ili Kad se pjeva, narodna iz Poljske, 7. Podmoskovske večeri, Rusija, 8.Čvrsta volja, L.V. Beethoven, odlomak iz opere ''Fidelio'', 9. Džo banana, Minja Subota, kantautor, pjeva Minja Subota i dječji hor, 10. Moja mala djevojčica, pjevaju Zdenka Vučković i Ivo Robić, 11.Bulbul mi poje, zora mi rudi, 12.Čija je ono djevojka, 13. Tamburalo momče uz tamburu, 14.Hajde dušo da ašikujemo, 15.Hej ja zagrizoh šareniku jabuku, 16. Moj beharu, ko li mi te bere, 17. Ječam žele Tuzlanke djevojke, KANONI 1.Troglasni kanon, Joachim Denhof, 2.Shalom Chaverim, jevrejska

- Pjevanjem jednoglasnih pjesama i kanona učenici/ice obogaćuju fond pjesama i uporedo proširuju teoretska znanja: - uočavaju i određuju karakter pjesme, mjeru, tempo, dinamiku, i primjenjuju ih tokom izvođenja pjesama; - poznaju notna trajanja, pauze, violinski i bas ključ; - prihvataju korekcije i poštuju pravila (preciznija intonacija, artikulacija, dikcija, disanje, fraziranje); -imenuju solmizacijom abecedom tonove iz niza c1 – c2 u violinskom ključu, i

- Kod učenika/ica se poboljšava vokalna reprodukcija, razvija muzička memorija i proširuje obim glasa, - Učenici/ice osjećaju i svjesno izvode 2, 3, 4dijelnu mjeru, promjenu mjere i koriste pojmove ''teza i arza’'; -Razvija se osjet za ritam: podjela jedinice mjere na dva tri i četiri dijela; -Osjet za tempo i dinamiku je sve razvijeniji; - Samostalno istraživanje i uključivanje u sviranje pratnje pjesmi; -Poznaje mogućnosti Orffovih instrumenata i adekvatno ih koristi; - muzicira samoinicijativno i bez podsticaja, - aktivno učestvuje u izradi aranžmana i pokazuje visok nivo spretnosti u sviranju i improvizaciji -Samostalno pjeva i igra sa osjećajem sigurnosti;

-Vrši samoprocjenjivanje i procjenjuje pjevanje drugih;

- Ima pozitivnu sliku i razvija svijest o značaju svakog pojedinca u horu ili orkestru
-Pokazuje veliko zalaganje i trud da svoje muziciranje usaglasi sa grupom i kolektivom; - Uviđa da treba vježbati ako se želi postići kvalitet, te često pjeva i svira;

-Redovno učešće u pjevanju i sviranju: nastava, priredbe, izleti, kuća; -Komunikacija i interakcija u muziciranju (improvizaciji) ; -Stalna briga i čuvanje školskih muzičkih instrumenata k,ao vrijednosti; -Samostalna izrada vlastitih improvizovanih instrumenata -Upotreba instrumenata u skladu sa zadacima pjesme i/ili dogovorenim aranžmanom; - Kroz svoje ponašanje i učestalo muziciranje pokazuje da muziku doživljava i cijeni - pjevanje u školskom horu/ zboru - sviranje u školskom orkestru -Ponašanje u skladu sa

-Planira i osmišljava muzičke igre kao podsticaj za učenje zagonetke, premetaljke rebusa; -Inicira i organizira pjevanje i sviranje u interakciji (učenje u školi, u porodici), -I sam učestvuje u interpretaciji i improvizaciji i podstiče komunikaciju; -Stalno komunicira sa djecom i upućuje ih na izvore znanja pored udžbenika; - Aktivnim uključenjem u zajednički rad pomaže djeci u kolektivnom, grupnom i individualnom muziciranju. -Prati i procjenjuje njihova individualna postignuća u poređenju sa njihovim individualnim rezultatima u šestom razredu;. -Osmišljava, priprema i organizira igre posebno tradicionalne; -Vodi aktivnosti,

- Shvata potrebu uklapanja svog glasa u hor/zbor da se doprinese boljem zvučanju. - Svjesno obavlja muzičke zadatke i obaveze (kao pojedinac ili dio grupe), jer zna da tako trena; -Komentarima i praktičnim djelovanjem pokazuje pozitivne stavove i vrednote prema muzici

-pjevanje pjesmica prema notnom zapisu u C – duru; - imaju više povjerenja u sebe i samostalnije pjevaju i sviraju Orffove instrumente; - sviranje na metalofonu; - izrada aranžmana za sviranje na Orffovim ritmičkim instrumentima; -upoznaju a-moll prirodni, harmonski

____________________
IIMUZIČKE /GLAZBENE IGRE I BROJALICE

Izbor:
1. Šota, igra ili Anterija kolo,

i melodijski,

-Shvata i razumije značaj pokreta u plesu i kolu;

226

narodni orkestar. Brahms i Arabeska u C-duru op.pjevač ili soloinstrument. Mozart 9. . . . Grieg 6.Tačno određuje dinamiku (glasnoću). igre i kola.A. Introduction. udaraljke. zahtjevima muzičke igre. Varijacije za gudački kvartet. (IIV). dječije radne i kulturne navike. Valcer i polka 1Dvije ritmičke vježbe koje rješavaju određene zadatke(triola i četverodjelna podjela vremenske jedinice)______________________ _ III. Johan Sebastian Bach: 8. W. -Planira odlazak na probu folklorne sekcije u školi i u KUD (praktični rad).Brzo pamti i pjevuši melodiju kompozicije koju sluša. Bizet 5. Andante. Antonio Vivaldi 10. orkestar ili grupa -Osposobljava ih i podstiče za uočavanje. Richard Strauss. upoređuje. -Uključenje u modeliranje narodnih nošnji ( prema originalu ili slikama). Valcer u As-duru. -Razvija kreativnost. trava raste. -Upućuje.Insistira da prisustvuje uživo na koncertima.. ______________________ -Demonstrira izvođenje i sviranje.SLUŠANJE MUZIKE: Izbor : 1. -Planira termine za posjete kulturnim ustanova i bilježi ih na kalendaru -Biranim riječima i odnosom pokazuje da cijeni muziku.gradsko kolo bošnjačke tradicije iz Sarajeva.. simfonijska poema. Vlado Milošević 4. komentira osobine djela. Hercegovački linđo. izvođače i kompozitore . kombinuje (aranžmani).Samostalno određuje karakter kompozicije . _________________ -Prikupljanje kaseta i CD-a sa djelima koja će se slušati u školi . . -Ukazuje na adekvatan način izrade preglednih zidnih kalendara sa terminima koncerata. Suita br.izvođenje ritma na osnovu notnog zapisa. klavir. -Priprema i vođi djecu kroz aktivnosti dijaloga i interakcije -Pomoć učenicima u samostalnom i grupnom radu. -Predlaže i izvodi pratnju. Julio Marić 3. Neum Klek ili Paun pase.Pamti i donosi u razred nove brojalice i izmišlja nove zajedničke igre.Određuje karakter djela. -Samostalno igra u kolu i usvaja pokrete sa više sigurnosti. -Pokazuje kulturu ponašanja kad sluša izvođenje djece u razredu i na koncertu 227 . uzima učešće u improvizaciji _____________________ _________________ . Robert Schumann 7. I stavak.Predlaganje muzičke igre za priredbe. Tri burleske. . J. prikupljanje materijala i bilježenje.izvodi zadanu koreografiju. -Izrada preglednog panoa na koji se dodaju slike tradicionalnmih demonstrira i usmjerava u pravcu dječijih interesa i mogućnosti .Pronalaženje i zapisivanje brojalica. razlikuje. Tako je govorio Zaratustra op. _____________________ -Na razne načine iskazuje razvijanje osjećaja za lijepo: izražava utiske o slušanom djelu.Brzo uočava i saopštava izvođača. E. violinu. često traži da se djelo ponovno sluša. Brandenburški koncert br. . Refleks za flautu. -Crtanje (slikanje) narodnih nošnji. te ih stimulira direktnim učešćem u kolu. . 46. -pravilno izvodi igru odnosno kolo. _____________________ __ . Koncert za mandolinu i gudače u C-duru RV 425. 1. op.U knjigama i štampi pronalaze i prikupljaju slike kompozitora i muzičkih instrumenata (simfonijski orkestar. -Samostalno izvodi zadane pokrete. I stav Allegro moderato. 30. udaraljke) .Shvata značaj poznavanja umjetničkih djela kao vrijednosti. pamti i imenuje pojedine pjesme. (doživljaj) -Pored velikog fonda muzičkih igara. objašnjava svoj odnos (zašto mu se dopada ili ne dopada).Ima bogat fond djela koja prepoznaje prilikom slušanja -Zna naslov djela i saopštava ime kompozitora. . pokazuje simulacije na kompjutoru uključuje roditelje u rad. klarinet. sa podjelom jedine mjere (četvrtinke) na dva. -primjećuje i razumije da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove.(''ta-te'“. Igre iz Sarajevskog polja.Razlikuje izvođačke ansamble: solo. Igra satova. ___________________ ____ -Osmišljava nove maštovite igre sa instrumentima. _____________________ __ . (multikulturalnost) _______________________ . Jutarnje raspoloženje i Anitrin ples iz Peer Gynta.donosi estetski sud o djelu. (informativno mješoviti taktovi) -prepoznaje pojedine tradicionalne nošnje. samostalno i tačno izvodi zaključke o slušanom djelu .upoznaje instrumente narodnog orkestra.Učlanjenje u ritmičku i/ili folklornu sekciju . Jasmin Osmić 2. -primjenjuje ranije znanje na novu igru. . i četiri šesnaestine''ta-fa-te-fe'').Uočava.tačno izvodi mjeru i ritam ritamskih slogovoma uz taktiranje odnosno sviranje na instrumentima.Upoređuje note i njihova trajanja. 3. 18.Prepoznaje orkestarske instrumente po grupama (gudački. Amilcare Ponchielli 11.Razlikuje i poznaje pojedine instrumente vizuelno i auditivno .Sposoban je da uz slušanje muzike i -Razvijanje svijesti o kolima kao tradicionalnom muzičkom stvaralaštvu BiH sa utvrđenim pravilima (koreografija) -Shvata da svaka zemlja ima svoje tradicionalne igre i plesove i da je to vrijednost koju treba čuvati. . . . -Dopunjavanje zidnog panoa novim zapisima i slikama. sortiranje i izvođenje zaključaka. G. duhački. Čarobna frula: Arija Papagena i Papagene i arija Kraljice noći.. tempo ( brzinu) i druge karakteristike djela. 3 u Gduru. seosko srpsko stanovništvo 4. odlomak iz opere ''La Gioconda'' (Đokonda). Uvertira iz opere Carmen. 2. . triolu ''ta-te-ti''. pomaže. .

-poznavanje italijanskih oznaka za tempo. Na času pjevanja. . muški (tenor-bas). što ih motiviše na učenje. XIV Rukovet.Vidljivo pokazuje pozitivan odnos prema djelima i muzičkim umjetnicima: aplaudiranjem drugarima i na koncertu. ispoljava svoje stavove i potrebe za lijepim (auditivna ekologija). 17. .Pokazuje razvoj svijesti o značaju muzike u porodici. . -Poznaje i pamti imena bh. Runolist. u paru (dijalogom). -Saradnja sa lokalnom zajednicom. ženski ( sopran-alt ). dinamiku.Učešće sa zadovoljstvom u muzičkim igrokazima svog razreda. I opet mi duša za tobom sanja ili Proljeće iz filma ''Moj brat Aleksa''.Pravi improvizaciju ritmičke pratnje pjesmi .Prezentacija rezultata samostalnog i grupnog rada -Izrada zajedničke makete koncertnog podijuma -Prikupljanje isječaka iz štampe sa najavom koncerata u gradu (Vodič kroz kulturne muzičke događaje. . _____________________ . -Na muziku progovara likovno ili literarno. austrijska narodna.Stvara kombinacijom riječi.Slobodnija improvizacija kolektivna. 12.Prilikom slušanja muzike.poznavanje italijanskih oznaka za dinamiku: p. Mokranjac (ženski ili mješoviti hor) 14. -Vođenje intervjua sa umjetnicima.Učešće u prezentaciji muzičkih igrokaza na školskoj priredbi. -pohvale i nagrade u skladu sa individualnim napredovanjem u odnosu na VI razred. . posjeta školskoj priredbi i koncertima. . ______________________ . -Osmišljava i obavlja temeljitu pripremu učenika za izlaske iz škole i posjete koncertu i kulturnim ustanovama: . . kao i da koristi pojmove: znak ponavljanja-repeticija. orkestarskih instrumenta.Haydn. -Prepoznaje vokalno.Priprema. dodaje. grupna. itd. .Slobodna improvizacija na Orffovim instrumentima: . S. poštuje pravila ponašanja. pjeva Dragan Stojnić 16.timpani. posebno na koncertu. sa važnijim telefonskim brojevima Narodno pozorište. školi i okolini . Kanon (dječji hor) 15. iz mjuzikla „Moje pjesme moji snovi“ (The sound of music. Dječja simfonija ( sva tri stava) J. . individualna. S. ritam. kreira nove aranžmane za pjesme i brojalice. improvizira i kombinuje instrumente. . mijenja. -Prati i ohrabruje oblike dječijeg kreativnog ispoljavanja i pronalazi područje u kojem je najslobodnije. -Prepoznaje narodnu muzičku tradiciju. kompozitora i njihova najpoznatija djela. tempo.Samostalno i spontano daje svoje ideje za rad. mf. -Samostalno spontano dovršava započetu pjesmu pjevanjem ili sviranjem. hor/zbor . . . melodija.Razgovorom o muzici u okolini. ______________________ . pokreta i likovnim izrazom.Koristiti jednostavan muzički jezik za imenovanje i analizu djela. upoređuje. -Posjeta koncertima u osnovnoj muzičkoj školi -Pronalaze i prikupljaju tradicionalne instrumente iz kraja _______ -Samostalno eksperimentiše. 228 . .Shvata da muzika ima važnu ulogu za poboljšanje kvaliteta života. -Pisanje eseja o posjetama koncertima .Prati ponašanje na koncertu.uočava promjene u tempu ( postepeno ubrzavanje – accelerando ili usporavanjeriterdando ) praćenje notnog zapisa uoči i primjeni muzičke termine za artikulaciju. te oznake za crescendo i decrescendo. Richard Rogers) 13.Španski ples iz baleta «Labuđe jezero» P. .Želi da učestvuje u raznim segmentima stvaranja predstave (izradi rekvizita) interumenata i nošnji naroda BiH koje su upoznali.Literarno i /ili likovno izražavanje doživljaja muzike . . stihovi: Aleksa Šantić. .Samostalno istražuje instrument i na njemu improvizira. Cherubini. instrumenata. rukovodi i planira muzičke sadržaje u korelaciji sa ostalim umjetničkim i drugim odgojnim područjima.Predlaže instrumente za dočaravanje likova u igrokazu _________________ IV DJEČIJE STVARALAŠTVO Izmišljanje novih pjesmica na zadani tekst . pjesma: Što no mi se Travnik zamaglio. istražuje.Željom za čestim muziciranjem pokazuje pravilan odnos prema muzici.Upoređuje individualno postignuće i samostalnost u kreatuvnom izražavanju.razlikuje glasove: dječji. Opera…) -Posjeta najznačajnijim kulturnim objektima u mjestu. -Pronalaze i prikupljaju slike tradicionalnih narodnih instrumenata i nošnji iz regije i svijeta: te izrađuju zidne panoe sa tematskim sadržajima. muzika: Ranko Rihtman.Izmišljanje teksta na zadanu melodiju. f. .Samostalno smišlja. instrumentalno i vokalnoinstrumentalno izvođenje. I.Izražava instrumentima razne ritmove iz života. mp. Čajkovski. .

gdje je škola ___________________ ___ -Predlaganje oblika muzičkog stvaralaštva. -Dogovaranje o improvizaciji koja omogućava neverbalnu komunikaciju i socijalizaciju. -Komunikacija kroz muziku i kooperacija u radu -Pronalaženje priča i bajki čiji se likovi mogu muzikom „ozvučiti“. -Izvođenje muzičkog igrokaza uz kombinaciju pojedinaca -likova i kolektiva .Sam uzima učešće u izradi kositma. 229 . slika za scenu itd.

TJELESNI I ZDRAVSTVENI ODGOJ 230 .

materijalnih i prostornih uvjeta. a sve to u interesu njegovanja i zaštite zdravlja i opće dobrobiti učenika. (6) razumije. sportsku rekreaciju. Polazni kriteriji za što kvalitetniji obrazovni standard tjelesnog i zdravstvenog odgoja jesu: (1) objektivnost – prilagođenost sadržaja materijalnim uvjetima. Po svojoj koncepciji. (5) razvoj antropoloških obilježja učenika i (6) interes i potreba učenika. a u prvom redu u osiguranju stručnog kadra. urgentne situacije ili pogodnost za nadgradnju različitih kinezioloških aktivnosti. koji će učeniku pomoći da: (1) usvoji osnovna znanja i razvije interes i naviku za njegu i zaštitu zdravlja. U tom kontekstu. eventualno. pomaže svim oblicima slobodne aktivnosti učenika (sportske sekcije. (5) zadovolji potrebu za igrom i kretanjem i razvije interes za bavljenje sportskim. već i po razvoju psiholoških obilježja ličnosti. (4) korisnost sadržaja za svakodnevni život. kinezio-terapijskim aktivnostima. U ovom ciklusu. zbog toga je potrebno da škola. (2) usvoji osnovna kineziologijska znanja (iz područja naučnih disciplina kineziologije) i stekne kineziološka iskustva (iz područja psihomotoričkih aktivnosti) za cjeloživotno tjelesno vježbanje. (3) usvoji znanja o kontroli osnovnih parametara kineziološkog statusa. (7) uvažava svoje kompetencije i racionalno ih afirmira. školska sportska društva). 231 . sadržaji zdravstvenog odgoja trebaju biti preventivnog i usmjeravajućeg karaktera a u odnosu na očekivane i stvarne probleme djece u ovoj razvojnoj dobi. (3) sigurnost učenika. poštuje i promovira ekološke vrijednosti u duhu biocentrizma. zajedno sa društvenim subjektima. a uključivanje učenika je dobrovoljno. (4) aktivno koristi slobodno vrijeme i snalazi se u urgentnim situacijama. Komplementarni ciljevi tjelesnog i zdravstvenog odgoja tiču se napora usmjerenog ka stvaranju sistema uvjeta. folklor). b) sport za sportiste.koja će mu omogućit samostalno tjelesno vježbanje u funkciji usavršavanja psihomotoričkih i funkcionalnih sposobnosti i stimuliranja normalnog rasta i razvoja. c) umjetnički sadržaji (ples. program uklanja granicu između nastave i vannastavnih aktivnosti. pored obaveznog realizira se i program koji škola mora da ponudi a učenici biraju i to: a) sportsko rekreativni sadržaji.Osnovni cilj tjelesnog i zdravstvenog odgoja je osposobiti učenika za primjenu osnovnih kineziologijskih znanja i kinezioloških iskustava . rekreativnim i. Sadržaji zdravstvenog odgoja uvjetovani su činjenicom da je ovaj razvojni period karakterističan ne samo po burnom tjelesnom rastu i razvoju. (2) primjerenost sadržaja dobi i spolu učenika. koji vodi do biološke i spolne zrelosti pojedinca. Ovaj program realizira se jedanput sedmično sa po jednim časom. sportski ples.

Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: podmetnom saskoku iz visa stojećeg prednjeg s prečke.Podmetni saskok iz visa stojećeg prednjeg s prečke (*) . Obrazovni x x x x 2. Posjeduje osnovna znanja o dobrobiti igre i boravka u prirodi. funkcionalnim i psihomotoričkim promjenama u pubertetu. Posjeduje osnovna znanja o kulturi i pravilnom odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: štafetnom trčanju s predajom palice odozdo te trčanju na 20 m. te funkciju krvožilnog. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: skoku uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta. te bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom. Posjeduje osnovna znanja o dnevnom rasporedu uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora.Različite varijante premeta u stranu . Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja. alkohola. Višenja. dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje. Posjeduje osnovna znanja o morfološkim. te funkciju krvožilnog.Bacanje male medicinke do 3 kg bočnom tehnikom 4.Štafetna trčanja s predajom palice odozdo (*) . te koordinacije i gibljivosti.Trčanje na 20 m „leteći“ 2. upiranja i penjanja: . odmora i zabave i njenom značaju za zdravlje.Bacanje loptice do 200 g tehnikom bacanja koplja . njihu na prečci.Njih na prečci . naskoku na gredu visine 80120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º i uspravu kroz čučanj. Zna da je razvojni period burnog tjelesnog rasta i razvoja povoljan za razvoj i usavršavanje snage i brzine.Salto natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama Ishodi Posjeduje osnovna znanja o štetnosti nikotina.Osnovna motorička zanja x x x x x x x 232 . Posjeduje osnovna znanja o dnevnoj organizacija rada. Kolutanja: . Osnovna teorijska znanja Kriva rasta i razvoja Djelovanje tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam. odmora i zabave i njen značaj Dobrobiti igre i boravka u prirodi Higijenski standardi pri izletima i ekskurzijama (*) Kultura i pravilno odijevanje u cilju zaštite tijela i zdravlja od nepovoljnih vanjskih uticaja u različitim uvjetima 1. Posjeduje osnovna znanja o korisnim i štetnim sadržajima tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa. Trčanja: . dišnog i koštano-zglobnog sistema. različitim varijante premeta u stranu. Skakanja: .. dišnog i koštano-zglobnog sistema Poseban dnevni raspored uzimanja hrane i tekućine u vrijeme povećanih tjelesnih napora Korisni i štetni sadržaji tjelovježbe za vrijeme mjesečnoga ciklusa (*) Dnevna organizacija rada. Posjeduje osnovna znanja o higijenskim standardima pri izletima i ekskurzijama. Posjeduje osnovna znanja o djelovanju tjelesnog vježbanja na čovjekov metabolizam. premasima odnožno na dvovisinskom razboju uz saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º. saltu natrag odrazom iz visa stojećeg na dočelnim karikama.Skok uvis prekoračnom tehnikom „škare“ iz polukružnog zaleta 3.Ciljevi.Leteći kolut na povišenje od mehkih strunjača 5. sadržaji i ishodi Ciljevi Sadržaji Štetna djelovanja nikotina. dopinga i drugih sredstava ovisnosti na zdravlje (*) Pubertet (*) 3. alkohola. Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o letećem kolutu na povišenje od mehkih strunjača. Bacanja: . Učenice Učenici x x x x x x x x x x x x x x x x x 2.

2. pojedinačnom i grupnom protunapadu.Pojedinačni i grupni protunapad Košarka: .šutu s pozicija krila i kružnog napadača.Koordinacija: .. Posjeduje neophodnu nervno-mišićnu kordinaciju i kontrolu složenijih 4. Motoričke sposobnosti x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: engleskom valceru. napadu iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje”.. I 8.Oduzimanje lopte presjecanjem (*) .. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: rukomet .Naskok na gredu visine 80-120 cm s premahom odnožnim i okretom za 90º. 7.Skokovi sa spravom po izboru .Kontranapad .Složeniji koraci aerobike niskog i visokog intenziteta ..Šut s pozicija krila i kružnog napadača (*) .odbrambenom stavu i kretanju u odbrani. oduzimanju lopte presjecanjem x x S potrebnom snagom i brzinom izvodi složenije pokrete i kretanja.. x x Posjeduje osnovna teorijska i praktična znanja o: tehnikama ramenog bacanja kroz klek.Ubacivanje lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte . usprav kroz čučanj 6.Mini odbojka 4:4 Nogomet: . okretima..Tehnika ubacivanja lopte u igru rukama .Tehnika ramenog bacanja kroz klek 7.Disco fox .Ravnoteža: . koreografiji aerobike. sadržaji. te koordinacije i i mogućnostima škole i okoline gibljivosti.Brzina: .Engleski valcer (*) . skokovima sa spravom po izboru.Okreti . Ritmičke i plesne strukture: ..završna akcija Odbojka: .1.Gibljivost: 2. 3.Odbrambeni stav i kretanje u odbrani .. kao drugi kineziološki pokreta. Borilačke strukture: . košarka ..Napad iz zaleta prebacivanjem jednom rukom – “kuhanje” (*) . Igre: Rukomet: .Premasi odnožno na dvovisinskom razboju.dizanju lopte visoko na krajeve mreže. kontranapadu . x x x x x x 233 . mini odbojci 4:4. saskok s premahom odnožnim i okretom za 90º .Zaustavljanje lopte natkoljenicom principom amortizacije . „mačjem“ skoku na niskoj gredi. zaustavljanju lopte natkoljenicom principom amortizacije. a shodno potrebama učenika Posebnu pažnju poklanja usavršavanju snage i brzine. odbojka .košarkaški dvokorak (*) .„Mačji“ skok na niskoj gredi 7. Odgovarajući sadržaji iz: 1. nogomet tehnici ubacivanja lopte u igru rukama. disco fox-u.. valovitim kretnjama rukama i tijelom.Dizanje lopte visoko na krajeve mreže . Antropološki 1. 6. ubacivanju lopte u koš jednom rukom odozgo nakon dodane lopte košarkaški dvokorak. 5.Snaga: . Koreografija aerobike 8.završna akcija.Valovite kretnje rukama i tijelom . složenijim koracima aerobike niskog i visokog intenziteta. 2.

x x x x x x x x x x x x x x x x x x 234 . koordinacije. brzine.. Postupno shvata da je osnovno obrazovanje „pasoš za život“. Uljudno se ponaša na satu i u školi. Odgojni Odnos prema tjelesnoj težini i tijelu uopće Emocionalna samoregulacija (*) Odnos prema ekološkim problemima Kultura ponašanja Postiže optimum motoričkih sposobnosti snage. te poboljšava posturu. Samostalno primjenjuje aerobne programe za razvoj poboljšanje maksimalnog primitka kisika. Različitim vježbama istezanja pozitivno utiče na fleksibilnost zglobnih tijela i skupina zglobova.Preciznost: 2. Morfološke osobine: Odnos između slobode i odgovornosti i sposobnost izražavanja samopoštovanja i poštovanje drugih 5. Pozitivno utiče na krvožilni sistem radom na poboljšanju aktivnosti dišnog sistema. samopoštovanju i poštovanju drugih bez obzira na njihove individualne i kolektivne osobenosti. Aktivno. interaktivno i kreativno sudjeluje u rješavanju problema u školi i među vršnjacima. Postupno gradi racionalan stav prema autoritetima. Uspješno kontrolira agresivnost u igri. odnosno pravilan uspravni položaj tijela. Posjeduje zdrave prehrambene navike i zdrav stil života i racionalno se odnosi prema modnim izazovima zasnovanim na upotrebi tjelesnih osobina i sposobnosti. Funkcionalne sposobnosti: 3. Ima pravilan odnos prema slobodi i odgovornosti. Vježbama snage pozitivno utiče na razvoj mišićnog i gustoću koštanoga tkiva. Posjeduje ekološke navike i aktivno sudjeluje u rješavanju ekoloških problema. gibljivosti i ravnoteže.

koja su bitno obilježje tzv. Četvorodjelnu kompoziciju časa treba shvatiti samo kao obavezno polazište. plivanja. kao i biološke promjene u ovom razvojnom periodu vode ka emocionalnoj neujednačenosti. sprava. treba i komponirati konačnu strukturu časa za svaki zadatak. skokova u vodu i dr. fleksibilnosti. što učenici teško prihvaćaju. Uz opća motorička znanja za razvoj (a) razvoj funkcionalnih sposobnosti (aerobnih i anaerobnih) i (b) razvoj motoričkih sposobnosti (koordinacije. hrvanje. Društveni zahtjevi. kružno-intervalni metod. Ove proporcionalne promjene utiču na kontinuirani razvoj motoričkih sposobnosti. Zbog efikasnosti vježbe i bolje motivacije. koje osigurava optimalne psihološke. kao što su boks. (c) kompleksna motorička znanja. dovode do određene stagnacije ili usporenog razvoja.. podstiču razvoj ličnosti učenika. te o racionalnijem korišćenju raspoloživog vremena za čas i sl. te (c) regulaciju morfoloških obilježja (aktivne mišićne mase i balastne mase). brzine. statičke snage i dinamometrijske sile. Dodatni problem ovog razvojnog perioda prestavlja razvoj psihičkih obilježja ličnosti. metod stanica. potrebno je učenicima osigurati i mogućnost sticanja znanja specificiranih kao: (a) monostrukturalna motorička znanja. judo. koja su sadržana u aktivnostima tipa gimnastike. eksplozivne. koja se susreću u sportskim igrama. ta (d) ”estetska” motorička znanja (ili znanja za koja je estetski kriterij važan faktor uspjeha). funkcionalne i motoričke sposobnosti učenika u odnosu na njihovo inicijalno. odnosno.. Ubrzani tjelesni rast i razvoj odvija se po fazama " ispružanja i popunjavanja" pa se često stiče utisak tjelesne disharmonije. Pravilno vođena tjelesna aktivnost može značajno da kompenzira ovaj veoma osjetljiv period i da veliki doprinos za stvaranje i oblikovanje zdrave ličnosti. kao što su nogomet. repetitivne. obrazovna komponenta pretpostavlja usvajanje naprednih kinezioloških motoričkih znanja koja. S obzirom da je ovo razdoblje optimalno za usvajanja motoričkih znanja. odnosi na slobodniju kompoziciju časa tjelesne i zdravstvene kulture i na usavršavanje i osavremenjivanje tehnologije nastave. u prvom redu. ravnoteže. borilačkih aktivnosti. koja su dominantno obilježje aktivnosti tipa atletike. Intezivnije se koriste metode rada kao što su: metod dopunskog vježbanja. 235 . Testiranje učenika treba realizirati primjenom EUROFIT baterijom testova i obezbijediti učenicima lični karton tjelesnog razvoja. Da bi intezitet vježbanja bio optimalan. košarka i dr. Na toj osnovi. Obzirom da su učenici naročito zainteresirani za produbljivanje znanja i širenje sadržaja rada. upotpunjena temeljnim teorijskim znanjima iz kineziologije. preciznosti. sa dosta slobode. Ocjenjuju se: sadržaji označeni sa (*) Procjenjuju se: morfološke osobine. u zadnje tri godine program tjelesne i zdravstvene kulture zahtijeva savremeniji didaktičkometodički postupak nastavnika. karate i dr. rekvizita i ostalog nastavnog pribora. ritmičke gimnastike. Učešće mase međusobno se mijenja i prema djelovima cijelog tijela. treba voditi računa o racionalnom korišćenju objekata. rukomet. biciklizma i dr. stvarno i očekivano stanje osobina i sposobnosti.. ovaj period je veoma pogodan za početak sportske aktivnosti.Ovaj razvojni period karakterističan je po burnom tjelesnom rastu i razvoju. što se. (b) aciklična motorička znanja. koji vodi do biološke i spolne zrelosti učenika. fiziološke i pedagoške preduvjete za realizaciju neposrednog zadatka časa tjelesne i zdravstvene kulture. targent-trening i sl. daklen ciklična i aciklična.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->