P. 1
Prirucnik Za Polaganje Strucnog Ispita_ver3_30 11 2011

Prirucnik Za Polaganje Strucnog Ispita_ver3_30 11 2011

|Views: 648|Likes:
Published by Viktorija Hrzica
Priručnik za polaganje stručnoga ispita iz informatike za osnovne i srednje škole, za pripravnike koji stručni ispit polažu u Osijeku
Priručnik za polaganje stručnoga ispita iz informatike za osnovne i srednje škole, za pripravnike koji stručni ispit polažu u Osijeku

More info:

Published by: Viktorija Hrzica on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2015

pdf

text

original

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

uređivanje boja. slike. Uređivanje teksta. osnovni elementi crteža . Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. Jedinice za količinu memorije (bit. MB. informacija.Informatika December 1. Ulazni i izlazni uređaji. računalne igre). Kopiranje i premještanje dijelova slike. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. znakova. Multimediji na računalu (zvučni zapisi. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. kvadrat. načini pohranjivanja podataka. KB. Tablice. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. NE). Osnove logičke funkcije (I. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. DVD-ROM. znanje. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. Datoteka. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. fizike i kemije. standardni grafički formati i datoteke. grafički prikaz tabličnih podataka. disketa. uređivanje gotovih crteža. informacijski sustavi. midi) i slike (bmp. Kako radi računalo. okretanje dijelova slike. GB). računalni edukativni programi. ILI. ~2~ . različiti pogledi na crtež. crteži i slike u programu za obradu teksta. Procesor. baza podataka.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. Odlomak. zvuka i videa nizom bitova. kružnica. Logičke izjave. Elementi programa. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. rasprostranjene mreže. Pokretanje i izvršavanje programa. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. gif. Sustavska programska oprema. metodički pristup alatu za obradu teksta. bajt. Osnove matematičke logike. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. Brzina prijenosa. Osnovna svojstva operacijskog sustava. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. Pojam i uloga operacijskog sustava. Obrada teksta Program za obradu teksta. zvučno-slikovni zapis. Pohranjivanje brojeva. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. jpeg). elipsa. CD-RW. pravokutnik. CD-ROM. načini prikaza podataka u računalima. DVD-RW).piksel i raster. Memorija računala.

Elementi programa (okruženje. znakovni. Elementi programa (okruženje. Korištenje adresara. kreiranje prezentacije bez i s predloškom. Upiti o sadržaju baze.programski jezici: Logo. Virusi i antivirusna zaštita. Postavljanje hiperveze na tekst. Organizacijski dijagram. fizike i kemije. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. Ispitivanje pravilnog rada. Internet Internet i njegova organizacija. kreiranje i spremanje novog dokumenta). Pascal. Crtanje grafičkih oblika. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). Izgled prozora program i njegovo podešavanje. Komunikacija na Internetu ~3~ . Slike (umetanje. naredba pridruživanja. tekstovni. C/C++. QBasic. Unošenje podataka u bazu. uređivanje teksta na slajdovima. Beval. ponavljanje niza naredbi. Tipovi podataka. Umetanje komponenti. Programiranje . Tipovi podataka: brojevni. Pojam rekurzije. Uporaba dviju i više varijabli. Vrste pogleda na dokument (normalni. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Osnovni uslužni programi na Internetu. 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Mijenjan je vrijednosti varijable. petlje. Izmjena stranice. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. vrući dijelovi slike). Auto Thumbnail. grananje na alternativne nizove naredbi. Prikazivanje prezentacije. Uređivanje glavnog slajda. Vrste pogleda na slajdove. aritmetički operatori. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Slanje i primanje poruka. Preview). Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. logički operatori. Protokol za prijenos datoteka (FTP). Umetanje tablice. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Rad s porukama. uporaba petlje. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. Resample. Uporaba baza podataka. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. HTML. katalozi metatražilice).Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. Ispis prezentacije. postavljanje veza na sliku. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Osnovne kornjačine grafike. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. pravokutnici. Procedure i funkcije. Organizacija baza podataka. otvaranje i spremanje prezentacije). uzorak i mijenjanje uzorka slajda. Uporaba jedne varijable. kružnice i elipse. umetanje novog slajda.Informatika December 1.

Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. Netiquette (bonton na Internetu). Princip analize i sinteze. Metoda demonstracije. O brada novih nastavnih sadržaja. Metoda pisanja. Projektna nastava. Brojevni sustavi s bazom 2. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. logički operatori. Uvođenje učenika u nastavni rad. Ponavljanje.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Diferencirana nastava. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. Princip sistematičnosti i postupnosti. Priprema nastavnika za nastavni sat. Kodovi i ASCII tablica kodova. 10 i 16. Metoda čitanja i rada na tekstu. Logički sklopovi. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Metoda razgovora. Princip aktivnosti i razvoja.Informatika December 1. Logički sklop za zbrajanje dva broja. Princip primjerenosti i napora. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici.Chat. MS NetMeeting). Vježbanje. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. mrežni razgovori . 2011 (mrežne novine. Princip zornosti i apstraktnosti. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu. 8. Metoda usmenog izlaganja. ponavljanju i vježbanju. ~4~ . Metoda crtanja. ICQ. Oblici rada u nastavi informatike.

2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik.ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo . darovit učenik.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.

2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.Informatika December 1. uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

28/01. 86/09. 113/00. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 8/98. 92/10. 29/97. 41/01.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa.Informatika December 1. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 124/00. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 47/99. 90/11) Pravilnik o načinima. 76/10. 105/10. 135/97. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. 55/01.

azoo.hr/index.Informatika December 1.hr/index.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi . Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www. Školska knjiga.azoo. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www. 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava . Stričević.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ . Maleš. I.D.

2002. Zagreb Grgin. Čudina Obradović. Educa..: Nadarenost-prepoznavanje. Zagreb.Zagreb. G. 2006.): Timska nastava u školskoj praksi. Školska knjiga. Dryden. 2004. Educa Kyriacou. (1997): Temeljna nastavna umijeća. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar. Zagreb. Glasser. Tipex. J. M.slideshare. Školska knjiga. Slap. A. Educa.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www. 1993. T.91. Educa.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi. (1994): Školska dokimologija. Zagreb. Jensen. Matijević. Skok P.: Super-nastava. Educa.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www. C.L. Giesecke. Educa.. T. 2004. Lukša.Informatika December 1. Ž. Jastrebarsko. W. Zagreb. Strugar. Zagreb. Zagreb.slideshare. Matijević. Zagreb. (2001): Metode poučavanja i učenja. 2001.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .slideshare. Školska knjiga. 2001. E.: Didaktika. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. v.: Revolucija u učenju.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www. M.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi. 2004. 2002. ŠK. Zagreb. i Vos. Veble Commerce. razumijevanje i razvijanje.: Izvanučionička nastava. Pedagoški servis. Guberina-Abramović. Buzan. ŠK i HPKZ. 2004.: Uvod u pedagogiju (prijevod). (1994): Kvalitetna škola. H. Zagreb. Zagreb Terhart. Zagreb.slideshare. T.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. 2003.slideshare. (ur. E.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ .: Kako izrađivati mentalne mape. Lučko.: Školsko ocjenjivanje znanja. M. Zagreb. Grgin. Naklada Slap.D. Slaviček.

Znamen Gudjons. Zagreb. Educa Stoll. Zagreb. (1995): Mirotvorni razred. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . Zagreb. H. Miljković. Moja prava (2005). Školska knjiga. (1994): Restitucija. (1997): Susret u nastavi. Zagreb. i Stričević. Zagreb. V. priručnik za djecu Bratanić. (1994): Komuniciranje s djecom . HPKZ. P. (2001): Roditeljstvo se može učiti. Zagreb. interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. perspektive i procesi. E.o. Educa Vizek Vidović. Greene. Zagreb. Alinea Gossen C. Alinea. N. Zagreb.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Roditelji i prava djeteta (2004). Zagreb. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. (1991): Mikropedagogija. (2001): Vježbanje životnih vještina . Zagreb. Alinea Buljan-Flander G. D. Školska knjiga Klippert. Zagreb. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. M. Školska knjiga Mužić. Zagreb. 2011 Dodatna literatura Desforges. Alinea Longo. Hudina.Vern. Zagreb. Zagreb Bratanić. R. D. Alinea Brajša. Psihologija obrazovanja. Zagreb: Educa Jurić. Zagreb. Zagreb. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. priručnik za savjetnike voditelja. 3. Školska knjiga Brajša. Zagreb. Alinea Winkel.o.. problemi i konflikti u školi. I. ~ 10 ~ .. Alinea Čudina-Obradović. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece.Informatika December 1. (1995): Razgovori s obiteljima.priručnik za razrednike. Zagreb. Educa Matijević. IEP . Zagreb. Kocijan D. (2003). M. (2004). (2002): Didaktika. J. Rijavec. preobrazba školske discipline.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. I. 2. (1993): Pedagoška komunikologija. D. razgovor. M. Koller-Trbović. Zagreb Raundalen. Žižak (1994): Integralna metoda. M. J. 2004. Djeca prva. M.preobrazba školske discipline . Zagreb. D. Zagreb. VlahoviÊć-Štetić. Bez straha u školu (2004). (2001): Kako uspješno učiti u timu. (1993): Pedagoška komunikologija. Zagreb. M. (1993): Pedagogija. Djeca prva. zbirka praktičnih primjera. Alinea. d. Dobrobit Jull. Ch. Školske novine Richman. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje).priručnik br..: 1.. Marko M usluge. H. Diane (1994): Restitucija . (1998): Agresivnost. Zagreb. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. P. Zagreb Maleš. temeljna znanja. V.. V. V. Školska knjiga Chelsom Gossen. 2. B. Alinea Bašić. Alinea Perry Good. (1995): U potrazi za srećom.

Rijavec. L. Zagreb. (1997): Drugo lice škole. Napredak. Mazlish. Educa Kocijan-Hercigonja.. Naklada Slap Malić. HPKZ. Zagreb.E. D. D. (1981): Razrednik u osnovnoj školi.o. (2001): Vježbanje životnih vještina . E. (1994): Kako biti bolji roditelj. Zagreb Miljković. 3.o. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. 314-316. Brdar. (1994): Neverbalna komunikacija. Zagreb. A. S. Prevela Aida Matković. J. Zrno br. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu.. Alinea Janković. Vlastita naklada Napan. J. (2001): Psihološke krizne intervencije. Zagreb. 32. priručnik za učitelje osnovnih škola.Informatika December 1. I. A. Alinea ~ 11 ~ . I. Educa Bićanić. Karlović.. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. I. Zagreb. S. Bognar. u čemu je problem?. (1989): Razrednonastavna klima . Zagreb. Zagreb Arambašić. G.. Zagreb. (1993): Didaktika. M. Škola. (1996): Zločesti đaci genijalci. Temposhop. 2011 Buljan-Flander. K. Zagreb. Zagreb.pozadina učeničkog rada.priručnik za razrednike.. (1994): Budimo prijatelji. Zagreb. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti. (1998): Didaktika. stoljeće. B. Alinea Rijavec. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. Mozaik knjiga Bastalić. IEP Brooks-Borner. Bagić. Zagreb. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. Znamen Juul. Alinea Bognar. IEP Filipović. J. Alinea Faber. Gordon. Zagreb Staničić. (1994): Čuda se ipak događaju. i suradnici. Ðakovo Shapiro. br. (1994): Ovisnosti. Zagreb. Školska knjiga Uzelac. M.21. V. Obitelj. Dijete. Alinea Jurić. Školska knjiga Jelavić. Školska knjiga Manenica. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. (1996): Moje dijete se mijenja. Bošnjak.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . L. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. V. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Kratis Neill. Zagreb Perry Good. 1. Zagreb Mijatović. B. E. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . F. V. Jastrebarsko. A. Janković. Marijević. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. (1996): Pristupanje obitelji. J. str. L.. J. (1995): Vaše kompetentno dijete. Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš. L. Zagreb. Zagreb. V. 24. Marko M usluge d. Školska knjiga. A. Društvo za psihološku pomoć. T. Zagreb. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. M. M.

IEP. U: zbornik Obitelj . (1995): Učite ih da budu sretni.. U: Vrgoč. Bratanić. 1998): str. 14-16. S. R. Fulgosi-Masnjak. 12-13. Hitrec. H.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . br. Jastrebarsko Lacković-Grgin. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš. Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava. Kompetencijski profi l školskog pedagoga.77. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. 2 (vol. Napredak br. D. (1992): Ravnopravnost u suradnji. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. Zagreb Jurić. str. Jastrebarsko Vizek-Vidović. 3. 133: 189 . (1992). V. 45. Pedagoški fakultet Rijeka. G.. M. (1995): Agresivnost u djece. 15-16. Lelia. B. Zagreb. Drandić.. U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. M. Mušanović. S. 73 .. (2003): Psihologija obrazovanja. Zagreb. Vlahović-Štetić. 139-151.. Zrno. I.društvo.194. str. V. M. 4. br. (1997): Hiperaktivno dijete.Informatika December 1. br. R. Rijavec.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. 139. Zagreb Kocijan-Hercigonja. D. Puškar. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta. Cotić. Zagreb ~ 12 ~ .škola . HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo.. D. Zrno. Zagreb. 7. 11-18. Miljković.. Naklada Slap. Zagreb. str. br. Lavrnja.. Zrno. 2 Staničić. S. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. 279 . Ministarstvo obitelji.A. Zagreb. M. HPKZ. V. M. Čudina-Obradović. Zagreb. Cipek. Naklada Slap. Zrno br. Mušanović. (1994). 2004. str. br. str. A. 2011 Sullo. Alinea Kiš. Staničić. Odnos obitelji. (ur. škole i društva. (1982). danas za sutra. 2. S.295. 6. (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju. IDEM. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. 9-10. godina 6. K. D. Napredak. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. Maleš. Napredak. (2002): Stres u djece i adolescenata. (1991): Roditelji i nadareno dijete. Cigetić. (2001).

Ch.Priručnik za polaganje stručnoga ispita ..Informatika December 1. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ . 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.

Ch. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.. 2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.

Svete Ane 2.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). listopada do 10. prof. Trg Svetog Trojstva 4. st.1. 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16.). siječnja do 1. lipnja od 1. (čl. prosinca. st. pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita.) - ~ 15 ~ . srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek.. obuhvaća: pisani rad.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15. mentor..hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. učitelj mentor. Osijek.. 22. ožujka od 15. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10. napisanu pripremu za nastavni sat.). (čl.).skole. 20.). odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. Pisani rad traje do 180 minuta. 22. prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) . .skole. Osijek. 19. - Stručni ispit. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. st. (http://os-svete-aneos. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora.2. veljače do 10. studenoga. 21.Informatika December 1. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. listopada do 15. travnja od 10. (http://ssekonomska-upravna-os.1. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl. prof. travnja do 1.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu.Informatika December 1. umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita. odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom. - - ~ 16 ~ . 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža. koji stiže na školski e-mail. Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .Informatika December 1.

).. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75. 50/95.. Članak 2. broj 59/90. Članak 4. i 114/01. ~ 18 ~ ..Informatika December 1. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. 27/93. 59/01. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. i 114/01.) i članka 80. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«. 59/01. 19/92.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). I.. u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme.. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu. 27/93.. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. 26/93. Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika. 7/96. Pripravnikom u smislu stavka 2. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). stavka 5. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita.. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod).

Članak 8. Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje.Informatika December 1. ovoga pravilnika ~ 19 ~ . Članak 6. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira. udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Članak 5. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. on se imenuje iz druge škole. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita. Članak 7. Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala.

Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu. Članak 9. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. Odredba stavka 1. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. odnosno 140 sati. Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. Članak 10. odnosno 70 sati. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. ~ 20 ~ . Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit.Informatika December 1. Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. a drugi se predaje osobno pripravniku. II. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. Članak 14. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. pripravnički staž se prekida. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Povjerenstvo radi u punom sastavu.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka.. Članak 12. ~ 21 ~ . stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. U slučajevima kao što su dulje bolovanje. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. poro diljski dopust i sl.Informatika December 1. Povjerenstvo iz članka 5. vojna obveza. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. 2011 Članak 11. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža.

Članak 17. – učitelj sustručnjak pripravnika.Informatika December 1. listopada do 10. Ispravu iz stavka 2. ~ 22 ~ . ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. travnja – od 10. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. veljače do 10. Članak 16. 2011 Članak 15. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. listopada do 15. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. travnja do 1. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod. lipnja – od 1. Članak 18. ožujka – od 15. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . studenoga. siječnja do 1. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. Učitelj iz stavka 1. prosinca.

Članak 19.Informatika December 1. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. Članak 22. Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. Članak 21. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. a usmeni dio ispita do 40 minuta. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit. Članak 23. podmiruju se iz Državnog proračuna. – za stručnog suradnika – pisani rad. Pisani rad traje do 180 minuta. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. njihov sastav i članove. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. Članak 20. ~ 23 ~ . O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. napisanu pripremu za nastavni sat. Članak 25. Članak 24. – za suradnika u nastavi – pisani rad. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. osim volontera.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. 2011 Broj ispitnih povjerenstva. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5).

Informatika December 1. 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1. Članak 29. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. 14. 12. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. Obrasci tiskanica iz članka 8. Članak 26.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . što se utvrđuje ugovorom o volontiranju.. i 2. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. i 24. Članak 28.. ~ 24 ~ .. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27. Članak 30. sastavni su dio ovog Pravilnika. III. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. 23. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita.

Ministar dr. ~ 25 ~ . 28. Vladimir Strugar. Članak 32. Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. r.Informatika December 1. travnja 2003. v. sc. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). 2011 Članak 31.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

92/10. broj 41/08. broj 66/11. i 148/99.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj.) Zakon o ustanovama (Narodne novine. 47/99. i 50/11.Informatika December 1. 23/91. broj 89/95. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. i 73/10.) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine.) Pravilnik o načinima.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. i 90/11. 86/09.) ~ 26 ~ . 29/97. (Narodne novine./2012. broj 47/96. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine..) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011.i 125/05. broj 13/91. broj 34/91. broj 96/09. broj 31/91.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine. broj 40/91.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. i 90/10.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. i 35/08.. 105/10. broj 55/11. 32/10. broj 53/91.) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. broj 76/93. i 56/01. broj 112/10.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine. broj 41/08. broj 124/09.. broj 87/08.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. broj 17/10.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. broj 34/11.. broj 102/06.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine.

) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine.. i 50/10. i 50/11.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. broj 94/10.) ~ 27 ~ . broj 96/09.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03. broj 16/08. broj 129/08. broj 41/08. broj 63/08. 92/10.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine. i 52/10. broj 87/08. 105/10.. Pravilnik o radu./2012. Pravilnik o zaštiti na radu. Pravilnik o zaštiti od požara. 47/99. (Narodne novine. i 35/08. broj 116/02. broj 11/94.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine. 2011 Opći akti škole: Statut. broj 32/10.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine. broj 140/09. broj 88/02. i 80/99.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. 86/09. broj 89/95.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine. broj 129/08. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. broj 17/07. broj 1/96. broj 76/93. broj 127/10.) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. Pravilnik o kućnom redu.) Pravilnik o načinima. i 90/11.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. broj 118/09. i 90/10. i 148/99.. 29/97. 86/92. Pravilnik o pedagoškim mjerama. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011.Informatika December 1.. i 29/08. broj 112/10.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine.

Informatika December 1. Pravilnik o kućnom redu.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . broj 129/08. broj 129/08. 2011 Pravilnik o sadržaju.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. Pravilnik o zaštiti na radu. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine. Pravilnik o pedagoškim mjerama. učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . Pravilnik o zaštiti od požara.) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. Pravilnik o radu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->