P. 1
Prirucnik Za Polaganje Strucnog Ispita_ver3_30 11 2011

Prirucnik Za Polaganje Strucnog Ispita_ver3_30 11 2011

|Views: 586|Likes:
Published by Viktorija Hrzica
Priručnik za polaganje stručnoga ispita iz informatike za osnovne i srednje škole, za pripravnike koji stručni ispit polažu u Osijeku
Priručnik za polaganje stručnoga ispita iz informatike za osnovne i srednje škole, za pripravnike koji stručni ispit polažu u Osijeku

More info:

Published by: Viktorija Hrzica on Apr 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/03/2015

pdf

text

original

PRIRUČNIK ZA POLAGANJE STRUČNOGA ISPITA iz predmeta INFORMATIKA

viša savjetnica za informatiku i računalstvo Viktorija Hržica, prof. Agencija za odgoj i obrazovanje, Podružnica Osijek Osijek, 1. prosinca 2011.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita - Informatika December 1, 2011

Sadržaj
PROGRAMSKI SADRŽAJI ....................................................................................................................2 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike .....................................................................................................................................5 LITERATURA .......................................................................................................................................7 Literatura za opći dio programa .....................................................................................................7 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa............................................9 Dodatna literatura .................................................................................................................... 10 Članci ....................................................................................................................................... 12 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD ....................................................................................................... 13 Srednje škole ............................................................................................................................... 13 Osnovne škole.............................................................................................................................. 14 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA ........................................................................................ 15 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: .................................................................................... 16 PRILOZI ........................................................................................................................................ 17 Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu .................................................................................................. 18 Školski propisi .............................................................................................................................. 26

~1~

MB. GB). Obrada teksta Program za obradu teksta. Zasnovanost digitalnih naprava na matematičkoj logici: logički sklopovi i registri. Ulazni i izlazni uređaji. Memorija računala. Jedinice za trajnu pohranu podataka (disk. KB. Pojam i uloga operacijskog sustava.piksel i raster. načini pohranjivanja podataka. Tablice. Procesor. pravokutnik. znanje. Kopiranje i premještanje dijelova slike. zvučno-slikovni zapis. kružnica. fizike i kemije. Normirani oblici pohranjivanja informacija: HTML. jpeg). informacija. osnovni elementi crteža . Multimediji na računalu (zvučni zapisi. Nasljeđivanje i ne nasljeđivanje adresa. informacijski sustavi. Normirani načini pohranjivanja zvuka (wav. midi) i slike (bmp. Brzina prijenosa. metodički pristup alatu za obradu teksta. načini smještanja i pristup do datoteka u računalu. elipsa. te zvučno -slikovnog zapisa (avi) na računalu. rasprostranjene mreže. bajt. Datoteka. crteži i slike u programu za obradu teksta. zvuka i videa nizom bitova. kvadrat. Uporaba formula i definiranje formula i njihova primjena u projektnim zadacima za učenike. NE). Proračunske tablice i baze podataka Program za proračunske tablice. okretanje dijelova slike. Kako radi računalo. Uređivanje radnog lista unošenja niza podataka. uređivanje gotovih crteža. CD-ROM. CD-RW. Osnove matematičke logike. Pohranjivanje brojeva. načini prenošenja informacija komunikacijskim sustavima. grafički prikaz tabličnih podataka. ILI. načini prikaza podataka u računalima. Pokretanje i izvršavanje programa. baza podataka. Primjena proračunskih tablica za rješavanje konkretnih problema iz osnovnoškolskog gradiva matematike. Sustavska programska oprema. Logičke izjave. Strojna i programska oprema računala Središnja jedinica računala. DVD-RW).Priručnik za polaganje stručnoga ispita . način prikaza slike u računalu (razlika između teksta i slike. 2011 PROGRAMSKI SADRŽAJI Osnove informacijske i komunikacijske tehnologije Osnovni pojmovi u informatici: podatak. različiti pogledi na crtež. gif. Multimedija Pokretanje i obustavljanje programa za crtanje. standardni grafički formati i datoteke. načini povezivanja računala u mreže: lokalna mreža. DVD-ROM. Osnove logičke funkcije (I. uređivanje boja. računalne igre). Crtanje i bojanje osnovnih elemenata: ravna i zakrivljena crta. slike. računalni edukativni programi. Elementi programa. Uređivanje teksta. Odlomak. ~2~ . Jedinice za količinu memorije (bit. disketa. Organizacija i funkcioniranje operacijskog sustava. Osnovna svojstva operacijskog sustava.Informatika December 1. znakova.

umetanje novog slajda. Metodički pristup alatu za proračunske tablice i alatu za baze podataka. Ispis prezentacije. Komunikacija na Internetu ~3~ . Beval. Uporaba dviju i više varijabli. logički operatori. uzorak i mijenjanje uzorka slajda. Protokol za prijenos datoteka (FTP). HTML kao normirani jezik za izradu Web stranica. Slanje i primanje poruka. Web preglednici i programski alati za brzo pretraživanje podataka (tražilice. pravokutnici. umetanje tekstnih okvira i ukrasnog teksta. uporaba petlje. otvaranje i spremanje prezentacije). 2011 Osnovni pojmovi o bazama podataka. Upiti o sadržaju baze.Informatika December 1. Reorganizacija prezentacije (premještanje slajdova u pogledu obrisa). vrući dijelovi slike). Tipovi podataka: brojevni. fizike i kemije. Unošenje podataka u bazu. Objavljivanje Web stranice na poslužiteljskom računalu. Python Osnovne programske naredbe programskog jezika: ulaz i izlaz podataka. naredba pridruživanja. Vrste pogleda na slajdove. ponavljanje niza naredbi. Auto Thumbnail. Slike (umetanje. Struktura programa: jednostavni slijed niza naredbi. Organizacija baza podataka. Rekurzija u grafičkim primjerima te u matematičkim proračunima. Postavljanje hiperveza i akcijski gumbi. uređivanje teksta na slajdovima. Prikazivanje prezentacije. Izmjena stranice. kreiranje prezentacije bez i s predloškom. Umetanje tablice.programski jezici: Logo. Osnovni uslužni programi na Internetu. Umetanje komponenti. grananje na alternativne nizove naredbi. Izrada prezentacija Prezentacijski programski alat. Procedure i funkcije. QBasic. Pokretanje i zatvaranje programa za elektroničku poštu. Izrada Web stranica Program za izradu Web stranica. Uporaba jedne varijable. Ispitivanje pravilnog rada. petlje. Postavljanje hiperveze na tekst. Elementi programa (okruženje. Umetanje slike na slajd i njeno uređivanje. Programiranje . Pascal. Resample. Crtanje u programskom jeziku: ravne linije. Virusi i antivirusna zaštita. Postavljanje kodne stranice za hrvatska slova. Internet Internet i njegova organizacija. Tipovi podataka. Korištenje adresara. Animacijski efekti i efekti prijelaza slajdova. aritmetički operatori. Rad s porukama. Uređivanje glavnog slajda. Osnovne kornjačine grafike. C/C++. Izgled prozora program i njegovo podešavanje. kreiranje i spremanje novog dokumenta). Mijenjan je vrijednosti varijable. Crtanje grafičkih oblika. znakovni. Mijenjanje sheme boja na slajdovima. HTML. Preview). Organizacijski dijagram. postavljanje veza na sliku. Upoznavanje s elektroničkom poštom. Pojam rekurzije. Primjena programiranja u osnovnoškolskom gradivu matematike. Uporaba baza podataka. tekstovni. kružnice i elipse. katalozi metatražilice). Elementi programa (okruženje. Metodički pristup alatu za izradu prezentacija.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Vrste pogleda na dokument (normalni.

Metoda čitanja i rada na tekstu. 8. Upotreba Interneta u nastavi informatike i u nastavi drugih predmeta Uloga Interneta pri obradi nastavnih sadržaja. Projektna nastava.Chat. Princip aktivnosti i razvoja. Internet kao izvor znanja za produbljivanje nastavnih sadržaja. Metoda crtanja. Princip analize i sinteze. Princip zornosti i apstraktnosti. Brojevni sustavi s bazom 2. Metoda usmenog izlaganja. Metoda razgovora. Metoda demonstracije. Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Metoda praktičnog rada na računalu.Informatika December 1. praćenje i ocjenjivanje rada i znanja učenika. Didaktički principi u nastavi informatike Didaktički principi u informatici. mrežni razgovori . Priprema nastavnika za nastavni sat. Princip primjerenosti i napora. Vježbanje. logički operatori. Tijek nastavnog procesa Ciljevi i načela nastave informatike. Netiquette (bonton na Internetu). Logički sklopovi. Kodovi i ASCII tablica kodova. O brada novih nastavnih sadržaja. Metoda pisanja. ~4~ . Princip sistematičnosti i postupnosti. Matematičke osnove rada računala Računalo kao digitalan stroj. MS NetMeeting). ICQ. Diferencirana nastava. Tražilice i katalozi edukativnih sadržaja. Ponavljanje. 2011 (mrežne novine. 10 i 16.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Logički sklop za zbrajanje dva broja. Uvođenje učenika u nastavni rad. ponavljanju i vježbanju. Oblici rada u nastavi informatike.

ustrojstvo i zadaće Izostanci učenika iz škole Izvannastavne i izvanškolske aktivnosti učenika Kako je organiziran odgojno-obrazovni sustav u Republici Hrvatskoj Kalendar rada osnovne škole Koje uvjete mora zadovoljiti djelatnik da bi se mogao zaposliti na neodre đeno vrijeme u osnovnoj školi Kako se u Ustavu Republike Hrvatske spominje školstvo Koliko školska godina ima radnih tjedana Kako treba čuvati spomenicu škole (ljetopis) Kako treba čuvati imenik i evidenciju o ispitima učenika Matična knjiga Biranje ravnatelja osnovne škole Nastavna dokumentacija Godišnji plan i program osnovne škole Obvezna pedagoška dokumentacija u školi Opći akti u školi Opišite kadrovsku strukturu osnovne škole Opterećenost učenika u osnovnoj školi Opterećenost učitelja u osnovnoj školi Organi upravljanja u osnovnoj školi Pedagoške mjere koje se izriču učenicima u osnovnoj školi Pedagoški standard osnovnoškolskog sustava Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnog rada Pravilnik o broju učenika u razrednom odjelu te odgojno-obrazovnoj grupi Zakon o osnovnom školstvu ~5~ . učenik s teškoćama u razvoju Županijski ured za školstvo .Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Primjeri mogućih pitanja iz općeg dijela programa za usmeni dio stručnog ispita za sve pripravnike Biranje zastupnika u Sabor Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske Vlada Republike Hrvatske Nadležnost Sabora Republike Hrvatske Ustavni zakon o ljudskim pravima Tijela lokalne uprave i samouprave Djelokrug rada stručnih organa škole Dokumentacija trajne vrijednosti u školi Dodatni rad i dopunska nastava Učenik. darovit učenik.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . uloga i zadaće Statut škole Stručni organi u osnovnoj školi Školska godina i nastavna godina Učiteljsko vijeće Upravljanje školom Pravilnik o načinu praćenja i ocjenjivanja učenika u osnovnoj školi Pravilnik o napredovanju učitelja i profesora u osnovnom i srednjem školstvu Školski odbor ~6~ .Informatika December 1. 2011 Pravilnik o normi neposrednog odgojno-obrazovnog rada po nastavnim predmetima i načinu utvrđivanja broja izvršitelja na odgojno-obrazovnim i drugim poslovima u osnovnoj školi Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja u osnovnom školstvu Propisana pedagoška dokumentacija Razrednik.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 47/99. 28/01. 113/00. 135/97. 55/01. 76/10. 29/97. 86/09. 6/96) Program stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (Glasnik 6/94. 105/10. 35/08) Poslovnik o radu komisije za stažiranje i komisije za polaganje stručnog ispita (Glasnik Ministarstva prosvjete i športa. 85/10) Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnom i srednjem školstvu (NN 87/08. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (NN 112/10) Nastavni plan i program za osnovne škole u Republici Hrvatskoj Nastavni planovi i programi za srednje škole u Republici Hrvatskoj Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (NN 63/08) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) Pravilnik o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 89/95) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 1/96) Pravilnik o dopuni Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 56/01) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (NN 13/91) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika Pravilnik o kalendaru rada osnovnih i srednjih škola (u određenoj školskoj godini) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (NN 31/91) Zakon o ustanovama (NN 76/93. 8/98. 41/01. 92/10. 7/94) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stručnoj spremi i pedagoško -psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (NN 80/99) Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o napredovanju učitelja i nastavnika u osnovnom i srednjem školstvu (NN 148/99. 2011 LITERATURA Literatura za opći dio programa Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90. 20/05) Pravilnik o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 51/99) ~7~ . 124/00. 90/11) Pravilnik o načinima.Informatika December 1.

Zagreb.php?option=com_content&view=article&id=754&Itemid=72 pravilnici: http://www.azoo. 2011 Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o obvezama učitelja i stručnih suradnika u osnovnoj školi (NN 76/00) Konvencija o pravima djeteta (Mi poznajemo i živimo svoja prava . Školska knjiga. Stričević.D. 2000) Pravilnik o polaganju popravnih ispita Uputa o uvođenju vjeronauka kao izbornog predmeta u osnovne i srednje škole Pravila za provedbu školskih izleta i ekskurzija Statut škole Pravilnik o radu Pravilnik o pedagoškim mjerama Pravilnik o zaštiti na radu Pravilnik o kućnom redu Pravilnik o zaštiti od požara Poslovnik o radu učiteljskog i razrednog vijeća Poslovnik o radu školskog odbora Pravilnik o računovodstvu Zbirku odabranih zakona i pravilnika možete pronaći na stranicama Agencije za odgoj i obrazovanje (zakoni: http://www. I. Maleš.azoo.php?option=com_content&view=article&id=755&Itemid=73 ) ~8~ .hr/index.hr/index.priručnik za odgoj i obrazovanje o pravima djeteta u osnovnoj školi .Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1.

ŠK. 2002. Matijević.slideshare. 2004.: Revolucija u učenju. Zagreb Terhart. v.): Timska nastava u školskoj praksi. Lukša.: Uvod u pedagogiju (prijevod).: Super-nastava. (1994): Školska dokimologija. Zagreb. J. Tipex. Skok P. 2004.: Nadarenost-prepoznavanje. Pedagoški servis. Zagreb.91. (1994): Kvalitetna škola. 2001. Educa. Educa. 2004. Zagreb. 2003. Slap. (1997): Temeljna nastavna umijeća. A. (ur. (2001): Metode poučavanja i učenja. Educa.slideshare. Školska knjiga. E. Giesecke. Jastrebarsko Udžbenička literatura iz informatike za osnovnu i srednju školu Informatički časopisi Kriteriji ocjenjivanja za osnovne škole (http://www. Naklada Slap.: Primjena HNOS-a u osnovnoj školi.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Guberina-Abramović. C. 2002. Zagreb. Školska knjiga. Čudina Obradović. Zagreb. Matijević. T. Školska knjiga. M.Zagreb.. razumijevanje i razvijanje. Slaviček. 2004. M.net/vhrzica/pisani-rad-najnoviji) Subjektivni i objektivni čimbenici pri vrednovanju postignuća učenika (http://www. E.: Priručnik za rad s učenicima s posebnim potrebama integriranim u razrednu nastavu u OŠ. 2001. 1993.net/vhrzica/subjektivni-i-objektivni-imbenici-vrednovanja5823063) Obrazac pisane priprave za stručni ispit (http://www.D.slideshare. Jensen. Zagreb. Ž.slideshare. 2011 LITERATURA za pedagoško – psihološko – metodički dio programa Bognar.: Školsko ocjenjivanje znanja. Educa Kyriacou. Educa.: Kako izrađivati mentalne mape. Jastrebarsko. Zagreb. i Vos. Educa.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanja-ss) Pisani rad na stručnome ispitu (http://www. W.net/vhrzica/pisanapriprava-za-struni-ispit-konacna-verzija-2010-9521856) ~9~ .: Didaktika. M. Strugar. T.: Izvanučionička nastava. T. H. ŠK i HPKZ. Zagreb Grgin. Dryden. Veble Commerce.L.: Ocjenjivanje u osnovnoj školi.slideshare. Buzan.net/vhrzica/kriterijiocjenjivanj-os) Kriteriji ocjenjivanja za srednje škole (http://www.Informatika December 1. G.. Zagreb. Zagreb. 2006. Zagreb. Glasser. Zagreb. Lučko. Grgin.

: 1. Zagreb. Zagreb. Djeca prva. E. Zagreb.preobrazba školske discipline . Roditelji i prava djeteta (2004). (1997): Susret u nastavi. Školska knjiga Brajša. priručnik za savjetnike voditelja.priručnik za razrednike. Zagreb. Dobrobit Jull. Alinea Brajša. D. V. (2001): Uspješno učenje i poučavanje. Zagreb: Educa Jurić. Žižak (1994): Integralna metoda. (1996): Nove paradigme za stvaranje kvalitetnih škola. zbirka praktičnih primjera. (1995): Mirotvorni razred. Koller-Trbović.. V. Ch. J. Educa Strategija odgojnog rada razrednika. D. VlahoviÊć-Štetić.o. Školska knjiga Klippert. perspektive i procesi. (2001): Vježbanje životnih vještina . M. (2004): Zlostavljanje i zanemarivanje djece.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . (1993): Pedagoška komunikologija. M. Miljković. Školska knjiga. 2. H. Zagreb. 2011 Dodatna literatura Desforges. Znamen Gudjons. M. (2001): Roditeljstvo se može učiti.priručnik za početnike i iskusnije istraživače. (2001): Kako uspješno učiti u timu. 3. Fink (2000): Mijenjajmo naše škole. D. M. (1999): Uvod u metodologiju istraživanja odgoja i obrazovanja . interakcijsko-komunikacijski aspekt odgoja. Zagreb. Zagreb Maleš. razgovor. I. Školske novine Richman. Alinea Buljan-Flander G. (2003). (2004).. temeljna znanja.Informatika December 1.. 2. Rijavec. Zagreb. M. Alinea Longo. H. Zagreb. (1994): Restitucija. i Stričević. Alinea Winkel. Educa Vizek Vidović. M.. Educa Matijević. Zagreb. Alinea. Zagreb. d. Zagreb. (1993): Pedagoška komunikologija. (1993): Pedagogija. Educa Stoll. Zagreb. V. R. Metodika rada školskog pedagoga (prerađeno i dopunjeno izdanje). Zagreb. (1995): Razgovori s obiteljima. V. IEP . D. Bez straha u školu (2004). ~ 10 ~ . (1994): Komuniciranje s djecom . Alinea Gossen C.: Djeca koju je teško odgajati Bićanić. Školska knjiga Chelsom Gossen. preobrazba školske discipline.o.priručnik br. Zagreb. Psihologija obrazovanja. P. J. Zagreb. P. (1995): U potrazi za srećom. Alinea Čudina-Obradović. Alinea Bašić. Zagreb. priručnik za djecu Bratanić. Zagreb. Zagreb. HPKZ. Djeca prva. Zagreb Bratanić.. Greene. (2002): Didaktika. N. Zagreb. Hudina. Zagreb. B.Vern. (1998): Agresivnost. (1991): Mikropedagogija. Zagreb. Zagreb. Zagreb Raundalen. 2004. Alinea Perry Good. Marko M usluge. Školska knjiga Mužić. Kocijan D. Alinea. problemi i konflikti u školi. Diane (1994): Restitucija . I. Moja prava (2005).

T. Zagreb. L. Gordon. J. B.. 32. A. Educa Kocijan-Hercigonja. istraživački obrazovni centar (2004): poučavati prava i slobode. (1996): Škola roditeljske djelotvornosti.o. 1. D. Zagreb. B. Zagreb: Institut za pedagogijska istraživanja Filozofskog fakulteta Jurić. Marko M usluge d. Bognar. (1992): Razvojno-pedagoška djelatnost u osnovnoj školi. 3. Društvo za psihološku pomoć. Alinea Rijavec. Rijavec. (1994): Čuda se ipak događaju. V. M. IEP Brooks-Borner. E. J.. Alinea Faber. Mazlish. Zagreb. G. Alinea Bognar. Obitelj. Zagreb. Zagreb. Školska knjiga Uzelac. V. L. I. Alinea ~ 11 ~ . Mozaik knjiga Spaić-Vrkaš.pozadina učeničkog rada. (2001): Vježbanje životnih vještina . Zagreb Arambašić. (1989): Razrednonastavna klima . (1994): Neverbalna komunikacija. Naklada Slap Malić. Školska knjiga.E. M.. M.priručnik za razrednike. priručnik za učitelje osnovnih škola. Janković. I. Vlastita naklada Napan. stoljeće. IEP Filipović. (1996): Pomozite svojoj djeci da razviju samopouzdanje. E. Znamen Juul. Jastrebarsko. Brdar. L. Zagreb.Informatika December 1. S. Zagreb. (1994): Ovisnosti. (1988): Metodika rada školskog pedagoga. HPKZ. V. (1996): Moje dijete se mijenja. Zagreb Miljković. Karlović. (1995): Vaše kompetentno dijete. (1996): Zločesti đaci genijalci.21. Zagreb. (1981): Razrednik u osnovnoj školi. Zagreb. J. (1994): Kako djelotvorno raditi s ljudima. J. (1994): Kako biti bolji roditelj. (1997): Kad roditelji postanu agresivni. i suradnici. 314-316. D. u čemu je problem?. Napredak. Zagreb. Marijević. Alinea Janković. S. M. Mozaik knjiga Bastalić. Dijete. Temposhop. 24. Ðakovo Shapiro. (2000): Kako razgovarati s djecom da bi bolje učila. Školska knjiga Manenica. A. Bošnjak. Prevela Aida Matković. L. (1998): Što učiniti kad dijete dobije lošu ocjenu ?. Zagreb Perry Good. str. (1999): Jedan drukčiji roditeljski sastanak. br. (1998): Didaktika. (1993): Kako pomoći klincima da si sami pomognu. I. Školska knjiga Jelavić. Zagreb. Zagreb Mijatović.. 2011 Buljan-Flander. (1996): Pristupanje obitelji. Educa Bićanić.o. Bagić. A. psihološka prva pomoć nakon kriznih događaja. Škola.. Zagreb. (1994): Budimo prijatelji. (2001): Psihološke krizne intervencije. (1997): Drugo lice škole. Zagreb. J. Kratis Neill. Zagreb. Zagreb Staničić. Zagreb. V. Alinea Jurić.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . (1993): Didaktika. F. (2005): Odgajam li dobro svoje dijete? Savjeti za roditelje. K.. A. (1998): Obrazovanje za stoljeće znanja . (1996): Kako razviti emocionalnu inteligenciju djeteta. Zrno br.

U: Zbornik Pedagoškog fakulteta u Rijeci. 139.194. Cigetić. D. 279 . D. A. M. S. (1997): Hiperaktivno dijete. 7. HPKZ.Informatika December 1. 2 (vol. br.. 2011 Sullo. (1994). str. (1990): Obitelj i čuvstveni razvoj djeteta.škola . str.. Cotić. Alinea Kiš. Zagreb. Ministarstvo obitelji. (1992). K. (1998): Rašomon u međusobnim odnosima učitelja i učenika. Zagreb Jurić. Bratanić. V. Miljković. Hitrec. U: Vrgoč. (1995): Agresivnost u djece. S.društvo. danas za sutra. Maleš. (2002): Stres u djece i adolescenata. R. S. br. V. 133: 189 .. branitelja i međugeneracijske solidarnosti. D. D. 11-18.. (1991): Roditelji i nadareno dijete. Instruktivna funkcija školskog pedagoga i nastavna tehnika. (2003): Psihologija obrazovanja. Puškar.295. M. HPKZ Časopis za promicanje prava djeteta Dijete i društvo. 2 Staničić. br. 45. (1992): Ravnopravnost u suradnji. Cipek.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 14-16. str. Mušanović. Zagreb ~ 12 ~ . (1996): značaj pedagoške klime u razrednom odjelu – uloga razrednika u njezinom ostvarivanju.): Pedagogija i hrvatsko školstvo: jučer. str. Zagreb. 15-16. IDEM. Zagreb Kocijan-Hercigonja. Staničić. Jastrebarsko Vizek-Vidović. Jastrebarsko Lacković-Grgin. Zrno br. Mušanović. 6. M. M. Vlahović-Štetić. (2001). 139-151. R. Vlada Republike Hrvatske (1999): Nacionalni odbor za obrazovanje o ljudskim pravima. Rea (2002): Do prihvaćanja zajedno: integracija djece s posebnim potrebama. Pedagoški fakultet Rijeka.. br. H. (1992): Zadovoljstvo učenika nastavom-školom Članci Maleš.. M. 4. str. 73 .77. Zrno. U: zbornik Obitelj . I. Naklada Slap. G. škole i društva. 9-10. (1982). Nacionalni program odgoja i obrazovanja za ljudska prava.. IEP. Čudina-Obradović. Kompetencijski profi l školskog pedagoga. (ur. 2004. Drandić. Zagreb. godina 6. 1998): str. Napredak. S. Odnos obitelji. Lelia. Napredak br. Zagreb. Fulgosi-Masnjak.. B. Zrno. Koncepcija razvojnopedagoške djelatnosti u institucijama odgoja i obrazovanja. Naklada Slap. br. Zagreb. Napredak. 12-13. Zagreb. 2. Rijavec. (1995): Učite ih da budu sretni.A. 3. Zrno. Lavrnja. V.

. 2011 PRIMJERI TEMA ZA PISANI RAD Srednje škole Multimedija u školskim projektima Primjena edukativnih web stranica u nastavi informatike Društvenim softverom možemo povećati učinkovitost učenja Pseudo jezik kao uvod u nastavu programiranja Baze podataka kroz primjere u osnovnoj i srednjoj školi Osnovne programske strukture Kako zainteresirati učenike za programiranje Osvrt na komercijalne programe i programe otvorenog koda u nastavi informatike Operacijski sustav Aplikacijski softver u nastavi informatike (Namjenski programi u nastavi informatike) Strojna oprema računala Projektni dan u školi Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Ch.Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 13 ~ . vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou.

2011 Osnovne škole Kreativna učionica kroz primjenu ICT-a Računalo u nastavi-međupredmetna korelacija Projektni zadaci kroz integriranu nastavu i timski rad Primjena programiranja u nastavi matematike ili fizike Uporaba logičkih funkcija u programiranju Grafičke naredbe u programu –logo Projekt-timska izrada razrednih web stranica Projekt-kritički odnos prema internetu Školski Internet projekti Primjer dobre prakse: primjena ICT u projektnoj nastavi Praćenje. Temeljna nastavna umijeća) Aktivne metode učenja u nastavi informatike Baze podataka: primjer dobre prakse (Access ili Excel) Temeljna nastavna umijeća ~ 14 ~ . Ch. vrednovanje i ocjenjivanje u nastavi informatike Primjena nastavnih metoda u nastavi informatike Izrada kvalitetne prezentacije Baze podataka Osnove multimedije Ocjenjivanje učeničkog napretka (prema Kyriacou..Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .

.). srednje škole u Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek. prof. travnja do 1. st. Stručni ispiti za izvode se za: osnovne škole u OŠ svete Ane u Osijeku.). ožujka od 15. studenoga.hr/skola/djelatnici/natalija_stjepanek). lipnja od 1. Osijek.) - ~ 15 ~ . prema Pravilniku o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03) .2. listopada do 10. listopada do 15. pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. (http://os-svete-aneos.1.). 2011 ISPITNI ROKOVI I MJESTO POLAGANJA Prema članku 16. (čl. Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu (NN 88/03): Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: od 15.. 22. učitelj mentor. Pisani rad traje do 180 minuta. siječnja do 1.skole. - Stručni ispit. veljače do 10. st. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: od 10. travnja od 10.). 19.. obuhvaća: pisani rad. 22. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata.. mentor. Osijek. (čl. Trg Svetog Trojstva 4.skole. Svete Ane 2. Mentor na stručnome ispitu je Ivica Rumora. 21. st. (http://ssekonomska-upravna-os. Mentor na stručnome ispitu je Natalija Stjepanek. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio« (čl.hr/skola/djelatnici/ivica_rumora). odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. a usmeni dio ispita do 40 minuta (čl. prof. izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. 20. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit (čl. prosinca.Informatika December 1. napisanu pripremu za nastavni sat.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .1.

Dnevnik stažiranja donijeti na pisani dio stručnoga ispita. Po potrebi (naputku mentora) izvršiti k orekcije u pripravi. umetnute priprave oglednih sati i priprave mentora sa sati na kojima je pripravnik naz očio te zabilješke o razgovoru s mentorom nakon održanih i dogledanih sati. Dnevnik stažiranja mora sadržavati pregled rada pripravnika tijekom pripravničkog staža. odmah kontaktirati mentora i zatražiti upute te posjetiti školu u kojoj se polaže stručni ispit kako bi se upoznao s mentorom i računalnom učionicom.Informatika December 1.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . - - ~ 16 ~ . Samostalno izraditi pripravu za ogledni sat i obavezno je poslati na pregled mentoru na stručnome ispitu. 2011 Obveze pristupnika na stručnome ispitu: Po primitku poziva na stručni ispit. koji stiže na školski e-mail.

Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 PRILOZI ~ 17 ~ .Informatika December 1.

27/93. stručno i samostalno obavljanje poslova u osnovnoj odnosno srednjoj školi (u daljnjem tekstu: pripravnici). 27/93. ~ 18 ~ . Pripravnik u odgoju i obrazovanju je učitelj bez položenog stručnog ispita. 50/95. Stručne ispite provodi Ministarstvo prosvjete i športa – Zavod za unapređivanje školstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo – Zavod). i 114/01. broj 59/90. Povjerenstvo za stažiranje izrađuje operativni program stažiranja za svakog pojedinog pripravnika i odgovorno je za provođenje programa. 59/01. Operativni program stažiranja škola je obavezna izraditi najkasnije 15 dana od dana početka rada pripravnika.). OSTVARIVANJE PRIPRAVNIČKOG STAŽA Članak 3. Stažiranje pripravnika ostvaruje se na temelju okvirnog programa stažiranja kojeg donosi Ministarstvo prosvjete i športa (u daljnjem tekstu: Ministarstvo). Članak 2. 26/93.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .. 2011 MINISTARSTVO PROSVJETE I ŠPORTA 1035 Na temelju članka 75. Članak 4. ministar prosvjete i športa donosi PRAVILNIK O POLAGANJU STRUČNOG ISPITA UČITELJA I STRUČNIH SURADNIKA U OSNOVNOM ŠKOLSTVU I NASTAVNIKA U SREDNJEM ŠKOLSTVU Članak 1. Zakona o osnovnom školstvu (»Na¬rod¬ne novine«. Ovim Pravilnikom propisuju se način i uvjeti ostvarivanja pripravničkog staža te način i uvjeti polaganja stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu i nastavnika u srednjem školstvu.Informatika December 1...) i članka 80. stručne suradnike i nastavnike (u daljnjem tekstu: učitelji) bez radnog iskustva za uspješno. i 114/01. Svrha je pripravničkog staža osposobiti učitelje.. Zakona o srednjem školstvu (»Narodne novine« broj. ovoga članka smatra se i osoba koja volontira na poslovima učitelja. Pripravnikom u smislu stavka 2. I.. 7/96. stavka 5. 19/92. u radnom odnosu na neodređeno ili određeno vrijeme... 59/01.

Povjerenstvo za stažiranje pripravnika čine: – ravnatelj škole kao predsjednik povjerenstva – mentor pripravnika – stručni suradnik. Pripravnički staž počinje danom zasnivanja radnog odnosa pripravnika odnosno danom sklapanja ugovora o volontiranju. udžbeničke i stručne literature te drugih izvora znanja – Komunikacija s učenicima i ostalim sudionicima odgojno-obrazovnog procesa – Sustavno praćenje. Članak 8. Ako mentora ili stručnog suradnika nije moguće imenovati u školi u kojoj pripravnik stažira. vrednovanje i ocjenjivanje postignuća učenika – Poslovi razrednika i suradnja s roditeljima – Odgoj i obrazovanje za ljudska prava. s položenim stručnim ispitom ili je oslobođen polaganja stručnog ispita. Članak 6. Nakon početka rada pripravnika škola je dužna: – imenovati povjerenstvo iz članka 6. 2011 Članak 5.Informatika December 1. on se imenuje iz druge škole. Mentor pripravniku je učitelj iste struke koju ima pripravnik. slobodu odgoja i odgoj za suživot – Pedagoška dokumentacija i evidencija – Rad stručnih tijela škole – Posebnosti struke – Odgovarajući oblici stručnog usavršavanja. pripremanje i izvođenje odgojno -obrazovnih procesa – Funkcionalno upotrebljavanje suvremenih nastavnih sredstava i pomagala.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Osnovni sadržaji programa pripravničkog staža su: – Ustav Republike Hrvatske – Opća deklaracija o ljudskim pravima – Konvencija protiv diskriminacije u obrazovanju – Konvencija o pravima djeteta – Zakonski i podzakonski akti iz područja osnovnog odnosno srednjeg školstva u Republici Hrvatskoj – Djelatnost i ustroj odgojno-obrazovne ustanove te njezina uloga u odgojnoobrazovnom sustavu – Školske obveze i prava učitelja – Planiranje i programiranje odgojno-obrazovnih sadržaja – Organiziranje. Članak 7. ovoga pravilnika ~ 19 ~ .

a mentor je obvezan biti na nastavnim satima pripravnika 10 sati. metodičku i drugu potrebnu pomoć pripravniku – pratiti i vrednovati napredovanje pripravnika u ostvarivanju programa stažiranja. Pripravnici sa završenim dvopredmetnim studijem odabiru jedan nastavni predmet za pripravnički staž i stručni ispit. 2011 – prijaviti stažiranje na tiskanici SI-1 Ministarstvu – Zavodu najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – izraditi program pripravničkog staža i dostaviti ga Ministarstvu – Zavodu.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Pripravnici u učeničkom domu ostvaruju program pripravničkog staža za odgajatelje i stručne suradnike u domu. te samostalno održati 35 nastavnih sati uz prisustvo mentora. ovoga članka primjenjuje se i na pripravnike sa završenim nenastavničkim studijem. Članak 10. Od dva odabrana nastavna predmeta povjerenstvo za provođenje stručnog ispita određuje jedan za stručni ispit i o tome izvještava pripravnika najkasnije 8 dana prije polaganja ispita. Obvezno hospitiranje treba obuhvatiti sve oblike rada s učenicima. matematika i priroda i društvo a drugi iz skupine-likovna kultura. ~ 20 ~ . Pripravnici – stručni suradnici i odgajatelji – surađuju s mentorom na poslovima iz mentorova djelokruga 60 sati tijekom stažiranja. Pripravnici su obvezni biti nazočni nastavnim satima mentora – najmanje 30 sati tijekom stažiranja.Informatika December 1. ravnomjerno raspoređene tijekom stažiranja. Članak 9. glazbena kultura te tjelesna i zdravstvena kultura. koji ostvaruju nastavne programe stručno -teorijske nastave u srednjim strukovnim školama. Pripravnici volonteri – stručni suradnici i odgajatelji – obvezni su provesti s mentorom u školi na poslovima stručnog suradnika ili odgajatelja najmanje dva dana mjesečno tijekom nastavne godine. Pripravnici-učitelji razredne nastave ostvaruju program pripravničkog staž a u svim nastavnim predmetima a za stručni ispit odabiru dva nastavna predmeta od kojih jedan mora obvezno biti iz skupine– hrvatski jezik. odnosno 70 sati. najkasnije 30 dana od početka rada pripravnika – pružati stalnu stručno-pedagošku. odnosno 140 sati. Pripravnici volonteri obvezni su biti nazočni nastavnim satima mentora najmanje 2 sata tjedno tijekom nastavne godine. Odredba stavka 1.

pripravnički staž se prekida. – preslika isprave o položenom pedagoško – psihološkom obrazovanju za pripravnike koji su završili nenastavnički studij ili visoku školu. II. Jedan primjerak izvješća šalje se zajedno s popratnom dokumentacijom u školu u koju je pripravnik prešao. – evidencija o ostvarivanju programa pripravničkog staža. 2011 Članak 11. vojna obveza.Informatika December 1. Povjerenstvo radi u punom sastavu. Za ponovno polaganje stručnog ispita ili njegovog dijela uz prijavnicu treba dostaviti dokaz o plaćenim troškovima za ponovno polaganje ispita ili njegovih dijelova. poro diljski dopust i sl. Povjerenstvo iz članka 5. a drugi se predaje osobno pripravniku. POSTUPAK I NAČIN POLAGANJA STRUČNOG ISPITA Članak 13. o čemu škola izvješćuje Ministarstvo – Zavod. Ako pripravnik tijekom pripravničkog staža prijeđe u drugu školu. Ostali članovi povjerenstva dužni su iz djelokruga svog rada pripravniku pružati pomoć svaki u trajanju od 5 sati. Nakon ostvarenog programa pripravničkog staža. U slučajevima kao što su dulje bolovanje. Stručni ispit polaže se prema programu kojeg donosi Ministarstvo. Posebni dio programa stručnog ispita za vjeroučitelje donosi Ministarstvo na prijedlog vjerske zajednice. a nastavlja se kad navedeni razlozi prestanu. Evidenciju o ostvarivanju programa pripravničkog staža obvezno vodi svaki član povjerenstva.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Članak 12. U privitku prijavnice prilaže se: – Izvješće povjerenstva o rezultatima stažiranja ( Tiskanica -SI-2) – preslika diplome o stečenoj naobrazbi. škola prijavljuje pripravnika za stručni ispit. Članak 14. Ispit se prijavljuje najkasnije 30 dana prije početka ispitnog roka. stažiranje se nastavlja u školi u koju je prešao. Ispit se prijavljuje Ministarstvu – Zavodu na prijavnici (Tiskanica SI-3). ~ 21 ~ .. ovog Pravilnika mora biti nazočno tijekom pripravničkog staža najmanje dva puta po dva sata na redovnoj nastavi ili ostalim oblicima odgojnoobrazovnog rada pripravnika. Škola u kojoj je ostvaren dio pripravničkog staža obvezna je sastaviti izvješće (tiskanica – SI-2) o ostvarenom pripravničkom stažu.

ovog članka učitelj je obvezan dostaviti u izvorniku ili ovjerenoj preslici uz prijavu za polaganje stručnog ispita. – učitelj sustručnjak pripravnika. Članak 18.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . 2011 Članak 15. Ispitni rokovi za učitelje i stručne suradnike u osnovnim školama su: – od 15. – ispitivač metodike koji se imenuje iz redova sveučilišnih profesora metodike iz struke koju ima pripravnik ili viših savjetnika Ministarstva – Zavoda tj.Informatika December 1. Ispravu iz stavka 2. ovoga članka može biti oslobođen polaganja dijela stručnog ispita odlukom ispitnog povjerenstva na temelju odgovarajuće isprave i programa ispita prema kojem je polagao stručni ispit u matičnoj struci. ožujka – od 15. ~ 22 ~ . listopada do 10. Odluku o sastavu povjerenstva i zaduženjima pojedinih članova donosi ministar na prijedlog Zavoda. Način rada Ispitnog povjerenstva propisuje se Poslovnikom kojeg donosi Ministarstvo – Zavod. travnja – od 10. veljače do 10. Članak 16. travnja do 1. Ispitivač metodike i mentor na ispitu pripravniku vjero¬učitelju imenuje se na prijedlog odgovarajuće vjerske zajednice. Učitelj iz stavka 1. Učitelj sa završenim nenastavničkim studijem koji je položio stručni ispit u matičnoj struci izvan odgojno-obrazovnog sustava. Članak 17. listopada do 15. Ispitni rokovi za nastavnike srednjih škola su: – od 10. lipnja – od 1. kao mentor na ispitu – ravnatelj škole – učitelj hrvatskog jezika. nema obvezu polagati one dijelove stručnog ispita koji su po sadržaju istovjetni sadržajima programa polaganja stručnog ispita. Ispitno povjerenstvo čine: – viši savjetnik ili savjetnik Ministarstva – Zavoda kao predsjednik ispitnog povjerenstva. prosinca. Stručni ispit polaže se pred ispitnim povjerenstvom od 5 članova. studenoga. siječnja do 1. ovlaštenih stručnjaka iz drugih institucija ili ovlaštenih učitelja u zvanju savjetnika.

Članak 22. Pisani rad traje do 180 minuta. Uspjeh na o dijelu ispita i opći uspjeh na ispitu iskazuje se ocjenom: »položio« ili »nije položio«. podmiruju se iz Državnog proračuna. Članak 23. a usmeni dio ispita do 40 minuta. ~ 23 ~ . Evidenciju o pripravnicima koji su položili stručni ispit vodi Ministarstvo – Zavod. Troškovi prvog polaganja stručnog ispita pripravnika. Troškove ponovnog polaganja stručnog ispita snose pripravnici. – za suradnika u nastavi – pisani rad. Pripravnici koji su položili stručni ispit dobivaju Uvjerenje o položenom stručnom ispitu (Tiskanica SI-5). 2011 Broj ispitnih povjerenstva. izvođenje nastavnog sata i usmeni ispit.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . izvođenje nastavne jedinice jedan nastavni sat. a potpisuju ga predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva. praktični rad primjeren poslovima koje suradnik obavlja i usmeni ispit. Članak 25. odnosno praktičnog rada ocijenjen ocjenom »nije položio« ne može polagati usmeni dio ispita. Članak 21. njihov sastav i članove. napisana priprema i izvođenje aktivnosti s učenicima ili pisani praktični rad te usmeni ispit. metodički prikaz o izvođenju jednog nastavnog sata praktične nastave ili vježbe i usmeni ispit. – za stručnog suradnika – pisani rad. Stručni ispit obuhvaća: – za učitelje – pisani rad. osim volontera. odnosno vrijeme potrebno za jednu pokazanu nastavnu vježbu ili radnu probu za praktičnu nastavu. Članak 19. napisanu pripremu za nastavni sat. Članak 20.Informatika December 1. O stručnom ispitu vodi se zapisnik (Tiskanica SI -4). Pripravnik koji nije zadovoljio na usmenom dijelu stručnog ispita upućuje se na ponovno polaganje tog dijela stručnog ispita. Pripravnik koji je iz pisanog rada ili izvedbe nastavnog sata. te popis školskih ustanova u kojima se provodi stručni ispit utvrđuje ministar prosvjete i športa. Članak 24. – za odgajatelja – pisani rad iz područja domskog odgoja.

. ~ 24 ~ . 2011 Volonteri sami snose i troškove stažiranja i troškove polaganja stručnog ispita. sastavni su dio ovog Pravilnika. i 24. 23. 14. Osobi koje je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi prema ranijim propisima priznaje se stručni ispit sukladno ovom pravilniku. Vjeroučitelji drugih konfesija zaposleni s propisanom stručnom spremom u osnovnoj ili srednjoj školi prije stupanja na snagu ovoga pravilnika nisu obvezni polagati stručni ispit. Obrasci tiskanica iz članka 8. Predsjednik i članovi ispitnog povjerenstva za obavljanje poslova u vezi sa stručnim ispitom. Vjeroučitelji katoličkog vjeronauka zaposleni u osnovnoj ili srednjoj školi u prijelaznom razdoblju uvođenja vjeronauka kao izbornog nastavnog predmeta koji su do dana stupanja na snagu Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 148/99) stekli potrebnu stručnu spremu nisu obvezni polagati stručni ispit.. i 2. Osobi koja je položila stručni ispit za učitelja ili stručnog suradnika u osnovnoj školi odnosno nastavnika u srednjoj školi izvan teritorija Republike Hrvatske priznat će se stručni ispit prema ovom pravilniku uz uvjet da prethodno položi odgovarajući dopunski ispit. ovoga članka donosi povjerenstvo za provođenje stručnog ispita. Mentor koji radi s pripravnikom tijekom pripravničkog staža ima pravo na naknadu za rad. Mjerila i iznos naknade iz stavka 1.. Učiteljima i stručnim suradnicima koji su položili stručni ispit za učitelja odnosno stručnog suradnika u osnovnoj školi i nastavnicima koji su položili stručni ispit za nastavnika u srednjoj školi priznaje se stručni ispit kod zasnivanja radnog odnosa u osnovnoj i srednjoj školi. ovoga članka utvrđuje ministar prosvjete i športa posebnom odlukom. Članak 28. Članak 26. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE Članak 27.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .Informatika December 1. odnosno za rad ispitnog povjerenstva imaju pravo na naknadu. III. Članak 30. što se utvrđuje ugovorom o volontiranju. Članak 29. Odluku o priznanju stručnog ispita prema stavku 2. 12.

v. Vladimir Strugar. Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (»Narodne novine« broj 98/95 i 148/99). 28. ~ 25 ~ . Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama«. Klasa: 133-01/03-01/22 Urbroj: 532-04/1-03-1 Zagreb. sc.Informatika December 1. travnja 2003. Ministar dr. Članak 32. 2011 Članak 31.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . r.

) Pravilnik o postupku utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta. broj 124/09. 2011 ŠKOLSKI PROPISI OSNOVNA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (Narodne novine. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine broj.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju darovitih učenika (Narodne novine.Informatika December 1.) Pravilnik o broju učenika u redovitom i kombini ranom razrednom odjelu i odgojnoobrazovnoj skupini u osnovnoj školi (Narodne novine. i 35/08.i 125/05. i 148/99... broj 87/08. broj 53/91. broj 41/08. i 90/11. broj 76/93.) Pravilnik o upisu djece u osnovnu školu (Narodne novine. 105/10. 23/91.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u osnovnoškolskim ustanovama (Narodne novine. (Narodne novine. broj 17/10.) ~ 26 ~ . 47/99. broj 47/96. i 50/11. učenika te sastavu stručnog povjerenstva (Narodne novine.) Nastavni plan za osnovnu školu (Narodne novine. broj 96/09.) Zakon o ustanovama (Narodne novine.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. broj 34/11.) Pravilnik o načinima. 29/97. i 73/10. broj 40/91.) Pravilnik o vježbaonicama u osnovnoj školi (Narodne novine..Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine. broj 31/91. i 90/10./2012. broj 13/91. 32/10. broj 55/11. broj 34/91. broj 102/06.) Pravilnik o umjetničkom školovanju (Narodne novine. broj 89/95. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. broj 66/11..) Pravilnika o tjednoj normi rada učitelja u osnovnim umjetničkim školama (Narodne novine.) Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Pravilnik o uvjetima i načinu ostvarivanja eksperimentalnih programa u osnovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine.) Pravilnik o polaganju predmetnih i razrednih ispita u osnovnoj školi (Narodne novine. i 56/01. broj 41/08. 92/10. 86/09. broj 112/10.) Pravilnik o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.

) Pravilnik o normi rada nastavnika u srednjoškolskoj ustanovi (Narodne novine. broj 89/95. 2011 Opći akti škole: Statut. 86/09. 29/97.) Pravilnik o polaganju stručnog ispita učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine broj 88/03..) ~ 27 ~ . i 29/08. broj 88/02.Informatika December 1. broj 94/10. i 90/11. broj 140/09.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja majstorskog ispita te ispita o stručnoj osposobljenosti (Narodne novine.) Pravilnik o početku i završetku nastavne godine.) Pravilnik o pedagoškoj mjeri odgojno-obrazovnog tretmana produženog stručnog postupka (Narodne novine..) Zakon o ustanovama (Narodne novine. i 90/10. broj 129/08. učiteljskog i razrednih vijeća) SREDNJA ŠKOLA Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. broj 63/08.) Pravilnik o postupku i načinu polaganja pomoćničkog ispita (Narodne novine.) Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja (Narodne novine.) Pravilnik o načinima. i 80/99.) Pravilnik o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu (Narodne novine. i 50/10.) Pravilnik o polaganju državne mature (Narodne novine. broj 1/96. broj 87/08. 92/10.) Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji u školskim ustanovama (Narodne novine. broj 16/08. i 148/99. 105/10. broj 76/93. Pravilnik o zaštiti na radu. broj 17/07.) Pravilnik o javnim ispravama u obrazovanju odraslih (Narodne novine. (Narodne novine.Priručnik za polaganje stručnoga ispita . Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora./2012. broj 127/10. Pravilnik o kućnom redu. broj 11/94.) Pravilnik o srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i većim teškoćama u razvoju (Narodne novine broj.. postupcima i elementima vrednovanja učenika u osnovnoj i srednjoj školi (Narodne novine. i 52/10. broj 32/10.. broju radnih dana i trajanju odmora učenika osnovnih i srednjih škola za školsku godinu 2011. Pravilnik o zaštiti od požara. i 50/11. broj 129/08. Pravilnik o pedagoškim mjerama. 47/99.) Pravilnik o evidencijama u srednjim školama i učeničkim domovima i drugim srednjoškolskim ustanovama (Narodne novine. broj 116/02.) Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine. broj 41/08.) Pravilnik o standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih (Narodne novine.) Pravilnik o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (Narodne novine.) Pravilnik o izradbi i obrani završnog rada (Narodne novine. broj 96/09. Pravilnik o radu.) Pravilnik o napredovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom i srednjem školstvu (Narodne novine. broj 112/10. broj 118/09. i 35/08.) Pravilnik o vježbaonicama u srednjim školama (Narodne novine. 86/92.

učiteljskog i razrednih vijeća) ~ 28 ~ . Pravilnik o pedagoškim mjerama. broj 129/08. Pravilnik o zaštiti na radu. 2011 Pravilnik o sadržaju. Pravilnik o zaštiti od požara. Poslovnik o radu kolegijalnih tijela (školskog odbora.Priručnik za polaganje stručnoga ispita .) Pravilnik o evidencijama u obrazovanju odraslih (Narodne novine.Informatika December 1. obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije (Narodne novine. Pravilnik o kućnom redu.) Kolektivni ugovor za zaposlenike u srednjoškolskim ustanov ama Opći akti škole: Statut. broj 129/08. Pravilnik o radu.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->