INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

) U ___________.rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. 120/2004).JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27. od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži.br.711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume. kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis . stav 1. dana ____ 200_ god. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS".

Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 32/97 i 101/2005). 30/2010). 54/93. 67/93. 45/2005 i 101/2005). Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br.Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume". 14/84. Šef kabineta. 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini. Pored zaštite. 135/2004. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. glasnik RS''. 25/2000. da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume". 135/2004).120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. 24/85. Igor Braunović na osnovu čl. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". 35/94. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. 25/2002 i 107/2005). 43/94. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". 3/96. unapređenja. 48/94 i 101/2005). 18/2005. . 53/93. 49 stav 1. 53/95. Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 18/2010). 36/2009). br. 54/96. Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. 6/89.

i zaš. direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str. u šumarstvu Kosovo-met.2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. gen. JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam. i projek. uprave (19) Radne jedinice (13) . na radu Kosovo-met. gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad.

R J ZA RASAD.INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B. RAS.« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez. PR.Mila . I IZGR. RJ ZA OZEL. šumske uprave. P. P. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. PR.Studenica ŠG«KRAGUJ.MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL.. R J OZELENJ.. PR. R J ZA MEHAN.« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ . ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ .KUČ. . ŠU D. ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN.« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. I IZGR. ŠG«PRIJEP. P. ŠU BOR ŠU KLA. PR. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ.ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV. R J ZA MEHAN. DESPOTOV. bios. I RASAD. P. ŠG2ŠUMAR. PLODOVI ŠG«SV. ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT. Golija.P. HAN ŠU BOSILEGR. i PUT. I IZGR.« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. ŠU KNJA. ŠG«TIM. ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . I IZGR. I HOR. ŠU BUJANOVAC. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD. RJ ŠUM. ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ. I RASD. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA ..KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN. ŠG«BEOGR.

GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. ob. Odeljenje za finan. na radu i zaš. za bez. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod. za upravlj. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . i zdr. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. i ras. pit. resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. za teh. Od. od pož. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost.GENERALNA DIREKCIJA 2013. nepo. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ. Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. i ras. i sp. upr. SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. nepokret. tr. Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od.

to su profitni centri. Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. dir. Rukovodilac odelj. a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Organizacione jedinice. Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). br. Rukovodilac odelj.šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice . Izvršni direktor Rukovodilac odelj.3% šuma). godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20. 9 Ime i prezime Zvanje III IV . Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. Od 1999. imena i zvanja rukovodilaca Red. Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. Delovi preduzeća . Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima. Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja.

Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj. Rukovodilac odelj. odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj. odelj. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj.V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. Izvršni direktor Rukovodilac odelj.

predavanja. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom). kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća. kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća. ostalih šumskih proizvoda. Donosi odluke o visini zarada. Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava. lovstva. Šumsko gazdinstvo radi 11 . Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom. Radi periodične (tromesečne.00:15. Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. šumskih uprava. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva. odeljenja. Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća. šestomesečne. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva. izdavanja stručnih časopisa i dr. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara. sektora. Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. za sve delatnosti.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. sastanaka.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća.      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava.

Izrađuje predlog plana javnih nabavki.            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju.PŠ. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        . svakodnevno. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva. odnosno i za šumsku upravu. Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima. Prati naplatu isporučenih proizvoda. lovna osnova). Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje. gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja.. ZPD-a. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti. vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. plan lovstva. građevinarstva. sprovodi ostale normativne akte. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu.. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki. Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG.

odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća.    ostale evidencije. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova. Generalni direktor Javnog preduzeća. Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu. Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća.  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava. da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS. rešenja za korišćenje godišnjih odmora. ŠG predlaže Generalnoj direkciji. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. opšte osnove. lovne osnove. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. programi za ZPD). 13 . Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente.

"Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3. godine Red. B.Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije. B. 1. 1 A.03.2013. "Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 . br. Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2.1.

"Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8.5. "Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6. "Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7. "Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 .

"Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14. 13.10. "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. rasadničku proizvodnju i hortikulturu . "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud. "Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. . "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11.

"Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17.3.506 17 .4.3. "Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B. 63 112 3. B.16. Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B. Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B.2.

br. 711-21-73 011/711-50-36. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79. 711-22-69 011/711-27-70. Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27.03.adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. 711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083. 361-1457 011/3906-626. Beli potok Progari Crvenka bb. 711-50-28 011/711-50-24. godine) R. 361-1618. 711-50-26 011/711-50-24. 711-11-53 011/711-50-37. 711-30-91 011/711-50-38. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 . 711-30-91 011/711-22-78.2013. 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. 711-50-26 011/711-50-34. 8427-256 011/3329-722.Informator . 3906-619 011/8427-161. 711-34-10 011/711-50-37.

662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 229-638 032/663-321. 611-886. 662-558 032/663-321. 662-253. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4. Barajevo Omladinska 1. 423-173. 63-891 030/425-570. 63-442 030/63-381. 611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611.b. Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 573-357 035/229-273. 63-443.

29-551 037/825-106. 711-221 036/392-963. 851-978. Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310. 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263. 741-263 034/381-424. 381-423 034/384-374 032/710-840. 392-961 036/392-963. 420-751 037/21-688. 228-046. 228-049 020/741-314.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. 420-750. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 710-016 037/841-119 012/852-171. 827-334 037/752-272 037/711-820.

381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. 461-029 015/876-047. novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225. 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528. 511-327 027/381-325. novembra bb 24. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 . 443-432 012/222-986. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24. 371-265 016/243-034. 83-058 028/83-187 028/460-027. 876-046 015/471-905.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21.

520-026 018/800-360. 713-651 033/713-650 033/51-096. 332-475. Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 332-474 010/685-196 033/713-650. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133. 232-653 018/520-043. 804-439 018/830-431 010/332-474.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. 521-585. 254-886 018/254-798. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . 55-577 033/61-775 036/736-252. 246-074. 345-337 014/221-237. 800-361. 313-801 010/332-931.

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. 24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161. 421610 017/32-143. rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 . Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30. 781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228. 473-837 011/711-23-67 030/63-349.

rs petar.rs curcic@srbijasume.rs zoran.rs djuro.rs biljana.rs dragana.rs branislav.dubljanin@srbijasume.sikanja@srbijasume.markovic@srbijasume.necak@srbijasume.tomasevic@srbijasume.rs milica.kisin@srbijasume.rs aleksandra.rs nenad.rs dusko.rs pero.rs aleksandar.djuretic@srbijasume.rs dragomir.todorovic@srbijasume.rs milojica.polic@srbijasume.rs ljiljana.rankov@srbijasume.rs branko.ivanovic@srbijasume.stojsavljevic@srbijasume.rs veljko.rs mira.rs jovan.rs dragan.rs acavas@srbijasume.aleksic@srbijasume.ilcic@srbijasume.rs nada.stingic@srbijasume.jovanovic@srbijasume.rs tihomir.rs gordana.radjenovic@srbijasume.rs nenad.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.rs rade.petrovic@srbijasume.rs vladimir.poterjahin@srbijasume.stupar@srbijasume.novakovic@srbijasume.rankovic@srbijasume.muric@srbijasume.jancic@srbijasume.tintor@srbijasume.cavarkapa@srbijasume.ilic@srbijasume.rs vera.braunovic@srbijasume.rs igor.rs gordana.milicevic@srbijasume.rs 24 .rs bratislav.rs vesna.mihovilovic@srbijasume.rs dragan.rs suzana.rs olivera.damjanovic@srbijasume.rs nebojsa.hajder@srbijasume.ljubisic@srbijasume.rs ranko.sesum@srbijasume.stojkovic@srbijasume.bogdanov@srbijasume.lisanin@srbijasume.

stankovic@srbijasume.stoickov@srbijasume.rs miodrag.rs marina.spasic@srbijasume.rs novak.rs vesna.rs komercijala@srbijasume.opalic@srbijasume.rs ivana.vasic@srbijasume.radovanovic@srbijasume.ilijevski@srbijasume.rs bozidar.milosavljevic@srbijasume.andjelkovic@srbijasume.rs 25 .rs milena.mitrovic@srbijasume.rs srdjan.rs dragan.rs dmirkovic@srbijasume.mihailovic@srbijasume.rs danilo.rs nevena.rs finansije@srbijasume.rs revijasume@srbijasume.rs kabinet@srbijasume.vojinovic@srbijasume.rs nekretnine@srbijasume.jovanovic@srbijasume.rs tanja. Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.ilic@srbijasume.rs mrbane@srbijasume.stefanovic@srbijasume.petkovic@srbijasume.rs sladjana.rs snezana.rs dejan.milosavljevic@srbijasume.rs dragan.rs mirjana.antic@srbijasume.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.rs mila.rs predrag.sretenovic@srbijasume.stankovic@srbijasume.rs marketing@srbijasume.rs svetlana.rs jovica.samailovic@srbijasume.rs goran.seovac@srbijasume.rs pravniposlovi@srbijasume.rs milan.rs koriscenje@srbijasume.rs razvoj@srbijasume.velickovic@srbijasume.rs zoran.marinkovic@srbijasume.mitrovic@srbijasume.rs vlada.jankovic@srbijasume.simic@srbijasume.seatovac@srbijasume.garcevic@srbijasume.rs djordjevic@srbijasume.zivadinovic@srbijasume.rs mica.rs jelena.radulovic@srbijasume.rs lovstvo@srbijasume.rs mario.rs sumarstvo@srbijasume.rs goran.rs ljiljana.

objekata 822 13. kom. 3. V 1. kom.726 1.077 5.3.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma . 5.827 451. 4.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom.663 4.937 69.1. 4. 3.253.245 26 . kom. 2. 2.317 2.157 1.557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.2.283 12. 1. 2. 9. kom. 6. Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112.442 83. II 1. 1.970 108. 2. kom.670 802. kom.956. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1.453. kom.013. objekata br.1.461 117 35. kom. kom.034 56.251.291. kom.180 45. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. 4.507 801.2. 3.340 2.310 7.751 ha ha km km br.664. kom.439. III 1. IV 1. 2.365 25.824 450.

kg.053 620. 2.740 ha 216. 1.3.55 ha kom. 3.142 2.020 1.300 290 12. IX 1. 1.995 62. 2. X 1.903 1. 1.537 16. 1.804.2. VIII 1.1. VII 1.1.1.2. 2. 2. 2. 1.1.2.3.4.1.1.88 27 .VI 1. 1.5.563 13.500 m3 m3 ha ha ha 740. 2.020 74. kom. 1.718 2. kоm.2. 1.2. 44 488. 1. 1. 3.2. 3. Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138.

din. 10. 11.000. 9. 4. din. din.546.390 1.432.964. 6.865. XII. din.712 25.602 365.520.310 din.277 6. din.916 1. 7. din.451 340. din. din.1.341. din. 3.XI 1.404. 11.903 644. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3.361 86.486. 11.267.4.154 29.000 28 .545 3.671. 5.880 31.633.834. 8. 2. XII 11. din.218.2.3. din.983 32.496 2.586.5. 11. din. din.685. din. 1.184. din.924. 6.354 611.980 776.

 šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac.  zaštitna radionica. napomene uz finansijske izveštaje. godine. izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. bilans uspeha za 2012.  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška. u Beogradu  biro za projektovanje. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”.1991.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”. Finansijski izveštaji za 2012.12. izveštaj o tokovima gotovine za 2012.o.12. godinu. Novi Sad. Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01.  šumsko gazdinstvo Beograd. 22/2003 od 10. 5.  šumsko gazdinstvo «Niš”.2002. godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina.SRBIJAŠUME sadrže: 1.  šumsko gazdinstvo «Vranje”.2012.4.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo. obaveze.  šumsko gazdinstvo «Užice».  šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo. bilans stanja na dan 31. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica.2003.12. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br.2012. 29 . 6. Preduzeće na dan 31.  šumsko gazdinstvo «Pirot”.2012. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00. Bolјevac. godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma.godinu. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br.  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama.12. godinu.09. 2. 4. statistički aneks za 2012.01.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J.P. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća. Fi.11.10351/91 od 24. sa stanjem da dan 31.  šumsko gazdinstvo «Timočke šume”. do 31. 3. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991. kapital i zaposleni.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama. godinu. godine 1.

1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009. 8. Na dan 31.Spolјnotrgovinski promet. 10. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza. 6. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama.godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih .Trgovina na veliko i malo. 5. 1.Projektovanje. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada.2012 . 4. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica.1.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe. 3/11 i 101/2012).Izrada programa.  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 16/08 i 116/08). godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih. 46/2006). 2. Na dan 31. Glasnik RS br.12. 3327/2005 od 28.Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport. interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava. 7. Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. korišćenje šuma za rekreaciju. Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika. 119/08. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara. 30 .Gajenje. 9/09.) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. održavanje i obnova šuma.2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. Bulevar Mihajla Pupina br.12.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika. 3. 4/10.2011. 9. Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD. Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1. 2.Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma.Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu. projekata i osnova gazdovanja šumama. 114/06. 113 Pretežna delatnost: 0210. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2. Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd.02.2005godine. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava.

865 57. a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost. 2.634 40.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova.g. licence i sl.847 71 188 300. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja. Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31.1901 31. Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde. Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27.310 284. 119/08 i 101/12). 2.g.6409 80. U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012.2007.726 342.02.12. Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01.18/10. Iznos 2011. 101/11 i 119/12). Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara.4. čija nabavka još nije završena. 2.2.  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12).730 192.2006. patenti. 84/04.01. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS. 31 . Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene.12.6022 EUR USD CHF GBP 2.5.1763 94.3.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09). 114/06.2012 113. 644 33.2011.7183 86. 104. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije. januara 2004godine.godine.9121 124.godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01.1922 139.8662 85.  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS.

115 52.g.6.086 492.108 .12.godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda. koja se utvrđuje procenom.alat i inventar .929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing. 2. 32 .417 115. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.785 60.7.2012.869 . Nekretnine.081.građevinski objekti 3. . Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja.g.ostala oprema 3. U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti.g.039.106 . razlika je iskazana kao prihod.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1.zemlјište 3.750.947 . komisija je izvšila vrednovanje šuma.187 .osnovno stado 86.106 2.088 .osnovna sredstva u pripremi 224.948. Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.229. postrojenja.359 .8.037 Na dan 31.167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60. Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.investiciono ulaganje u nekretnine 42. 2011. 2.g. Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011.avansi za osnovna sredstva 2. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke.šume i visegodišnji zasadi 52.2.340. koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost. 6.329 3.673 80.657 .359 3.081.665 47.300 121.359.548 5.078 549 .oprema 481.883 115.399 242.381 109. .

g.693 14.798 579.533 65. Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) . 2. što se obično podudara i sa vremenom isporuke.511 2 33 .696 679.g. član 12.851 21. 122.777 232. Zalihe i dati avansi: 2012.12.969 368.965 8.2.druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012.416 255.g.143 68.780 15.746 16.229 12.devizni račun 538 4.kratkorčno oročena sredstva kod banaka .ostala novčana sredstva 27. 2.g. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima . 2011.043.hartije od vrednosti.382 12. .053 351473 11.436 (u 000 dinara) 2011.g.845 2011.261 ( u 000 dinara) 2011.523 2.blagajna 663 642 .842 758.g. 1.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi . 954. 92.167 .10.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama.294 12.potraživanja od kupaca .11.13.950 27.811 18.517 592.Ukupno (AOP 018) finasijska 2012. Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012.523 120.526 28.čekovi 322 476 .9.gotovina na tekućim računima 5.510 . Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.373 7.625 534.ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2. 132. Potraživanja .605 163.g.ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova . 120.g. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni.izdvojena novčana sredstva-akreditivi .845 92.486 547.684 187.

492.359 30. 51.3.635 326.210 5.g. 2011. 2011. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012. 1. 53.861 iz ukidanja .023 694.405 .unapred plaćeni troškovi .devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35.305 65.UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2.631 5.g. 486.190 6.582.264 (u 000 dinara) 2012.477 34 2012.475 46.271 21. 53. Ukupno (AOP021) 3. 133.g.326 41.861 705.247 (u 000 dinara) 2011.15.g.641 5.g.2.797 2.612 378.135 2011.634 53.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.057 2011. Osnovni i ostali kapital 1.g.g.006 13.641 5.g.056.386 14.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.svega AVR (2+3) .238 2011. Odložena poreska sredstva 2012. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3.609. 6.083.400 13. Rezerve 2012.735 1. 6.057 (u 000 dinara) -državni kapital .g.ostala aktivna vremenska razgraničenja .1.616 208.822 133.g.172 53.604 22.515.g..g.046 3.porez na dodatu vrednost .088 24. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3.075 27.

501 2.693 258.400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije.381. U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing. Dugoročne obaveze 2012.zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije. godine iznose 5.obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača .kratkoročne finansijske obaveze .999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31.536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava. a pravo svojine na nepokretnosti .867 255. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999. Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19. U iznosu od 102. Iznos od 3.5.obaveze po osnovu zarada i naknada . vrši se prema članu 7.178 313.323.067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti. 819.dugoročni krediti u zemnji . po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun. 35 . .014.131 585.690. Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma.ostale obaveze . dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji.388 6.393 15.173 42.odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012.253 40.503 6.obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost .g. 3.480 177. a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.453 409.471 260.380 134.000 134.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu .12.000 159.213 813.194 hilјada dinara.894 8.208 15.425 2.g. Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001.780 233.obaveze po osnovu poreza na dobitak . iznos od 261. Kratkoročne obaveze .263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva. godine) na vanbilansnu.g. 33.2012. 3.480 321. 2011.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) .Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34.g.4.679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja. Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih. odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5.641 (u 000 dinara) 2011.

695.troškovi materijala .648 635.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima .798 2.320 2.842 6.436 585.979.752 576.712 438.331 105.471 517 55 46230 36 .037 10.2.929.g.623 1.g.673 5.negativne kursne razlike . .404 1.povećanje vrednosti zaliha .166 4.093 4.877 .598 10. naknada zarada i ostali rashodi .121 19.prihodi od prodaje robe .316 767 43.nabavna vrednost prodate robe . 23.prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike .486 (u 000 dinara) 2011.g.749 (u 000 dinara) 2011.1.g.183 1.prihodi od efekata valutne Klauzule .026.636 5.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.093 2011. 783 43.377 6. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .802.prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe . 2011.911 508.troškovi zarada.018 7.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4.917.rashodi od efekata valutne klauzule .g.573 37.049.551 44.838 2.100.prihodi od prodaje proizvoda i usluga .ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4. 32.033 30.859.3.728 457.g.troškovi amortizacije i rezervisanja .356 1.4.635 1.rashodi kamata .ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012. Poslovni prihodi 2012.032 515. 51 8.g. 26.g.ostali prihodi i prihodi od zakupa .642 5.821 .950. Finansijski prihodi 2012. PRIHODI I RASHODI 4. Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.527 1.504 24.322 685.

naplaćena otpisana potraživanja .842 ( u 000 dinara) 2011.prihodi od smanjenja obaveza .prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja .286 37.nekretnina.608 9.407 7.g.prihodi od usklađivanja vred.ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011.g.925 2.vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012.953 2. .viškovi nekretnina i Opreme .gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo... .. 12.174 2.rashodi po osnovu direktnog otpisa potr. ulaganja .965 648 49.093 29.4..prihodi od usklađ.prihodi . zaliha .212 4.4. ..378 2.viškovi robe i materijala .475 25. Ostali prihodi 2012.sred. plasmana .001 .prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin.rashodi po osnovu rash.. postrojenja i opreme .095 175 745 845 22.192 1. -dobici od prodaje nemater.dobici od prodaje materijala .389 164.268 51.prihodi od usklađivanja vred.gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr.g.168 111 126 5.prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika .066 9 290.152 10.obezvređene nemater.080 264 185.g.040 87 1.rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika .prihodi od usklađivanja vred.ostali ...manjkovi materijala robe .912 2010 65 73 325 854 92 10..704 47.ostali nepomenuti rashodi . ulaganja . boloških sredstava . 6.285 15. zaliha materijala i robe .219 36.

kazne i naknade trećim licima .421 hilјade dinara.006 ( u 000 dinara) 2011.048 63.ukupni prihodi . i obračun naučne i vrske namene . br. 2011.g.84/2004 i 18/10). Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39. neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20.12.098. 4.01.123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012.593 UKUPNO (AOP 222) 4. .ukupni rashodi .054 6. 6. 80/2002.989 .959 hilјada dinara iz 2011.767 56.884 hilјada dinara.164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda.756 6. 6.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana .593 17.364.350 118.631 16.477 38.6.612 38.155.g. Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11. Dobit pre oporezivanja iznosi 63.331 19.izdaci za human.postrojenja i opreme .kult. obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini. Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS».006 hilјade dinara.g. do 31.Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17.Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna . Ukupni prihodi 2012.2012.obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6.troškovi sporova.598 24.godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom. zdrav.5.872 941 213.020 2. 25/2001.680 hilјada dinara. godine.398 234 4.631 16.188 1. 43/2003.509 31. 38 .301. tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%.g.668 80 965 236 74. poreski kredit od 20% u iznosu od 7. 5.dobit pre oporezivanja Za period od 01.

680 51.poreska stopa .603.545 15.331 11.989 15.g. 2011g.126 11.272 20.115.591. 56. 39.679.326 (u 000 dinara) 2011.obračunati porez . 2011.g.272 15.563 15.656 7.184 117.191 17.959.250 5.924 20.umanjenje poreza . Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012.563 31.poreski kredit 20% .250 13. (u dinarima bez para) 2012.iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012.258 312.006 11.236.273 iznos ulaganja u osnovna sredstva ..421.447.umanjenje poreza (50%) .448 10% 10% 23.679.884. 233.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.603 41.603. 63.g.godinu.206.g.959.163.237 23.679.g.poreska osnovica .563 11.359.065.603.386 39 .godine .neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011.

275 121.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038.039.5 2.8 7.361 284. Biološka sredstva IV.883 115.229. 027 (deo) i 028 (deo) 1.741.445. 039 (deo)minus 037 1.395 60.310 60.NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2. Nekretnine. . postrojenja i oprema 2. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa. 023.108 52.Bilans stanja na dan 31.395 342.571. NEMATERIJALNA ULAGANјA IV. 2012. GOODWILL III. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II.037 020. 022.300 5.12.420.687.666 52.445. 027 (deo) i 028 (deo).785 60.654 47.7 60. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115. 026.787 2. STALNA 001 002 003 004 005 I.929 6.548 3. Učešća u kapitalu 2.381 40 .027 (deo) i 028 (deo) 021. 025. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109.332 42. Investicione nekretnine 006 007 7. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A. 029 024.

NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3.13 2.809 120.534 679.882. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII.760.006 13.801 65.864.585 53.057 61.690.14 2.12 2.436 901.538 58. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.405 1.043 844.B. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.1 3. REZERVE IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G.515.15 14 012 013 I.056.449.9 1.641 5.631 8.137.261 2. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II.265 58.995 61.531 53.523 13.247 133.712.428 46.845 35.861 41 .577 592.2 10. Kratkoročni finansijski plasmani 4. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13.15 29 D.882. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.137.758 5. Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5.822 - 2. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ. ZALIHE II. REVALORIZACIONE REZERVE V. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.797 30. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -. Potraživanja 2.641 5.107 + 108 .436.057 62.135 1.11 758. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2.1 3.109 -110) 3.995 5. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3.238 133.623 92.083.758 62.306 547.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V.609. VANBILANSNA AKTIVA A.870 1.

690.430 260. Kratkoročne finansijske obaveze 2. Ostale dugoročne obaveze III.995 5.758 5.014.477 42.415 41 bez 414 i 415 I.375 940.381.067 33. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3.387 6.503 40 41 414.5 42 .411 705.116.35 037 i 237 VIII.254 3. NERASPOREĐENI GUBITAK XI.213 462. Dugoročni krediti 2.712.480 62.3 3.894 8. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6. Obaveze iz poslovanja 4.999 61.173 2.178 255. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3.747 694. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3.471 159. Ostale kratkoročne obaveze 5.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813.882.635 40.326 6. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V.5 2.4 42 osim 427 1.265 121 122 123 124 125 89 D.867 177. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G.167 599. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2.641 34.137. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.453 819. DUGOROČNA REZERVISANјA II.762.693 418. VANBILANSNA PASIVA 3. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B.

127. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4.401 457. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3.183 1. Nabavna vrednost prodate robe 2.037 46. FINANSIJSKI RASHODI VII.331 5.486 5.551 6.878 438.929. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.475 213.3 4.093 43.917. FINANSIJSKI PRIHODI VI.798 2.201) 6.026. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa.3 4.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V.877 4.891.838 685.4 4.749 290.4 4.838 24.033 585.322 635.648 23.436 576.2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1. OSTALI RASHODI 43 . Troškovi zarada.950.752 2. POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1. do 31.Bilans uspeha u periodu od 01.056 19.623 1. Prihodi od prodaje 2.842 118.032 105. Ostali poslovni rashodi III.802. OSTALI PRIHODI VIII.020 5.695.01. Ostali poslovni prihodi II.377 508.642 33.12. Troškovi materijala 3.049. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -.205 + 206) 4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. POSLOVNI GUBITAK (207 -.911 44.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4. POSLOVNA DOBIT (201 -. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.979.842 22. 2012.636 515.821 30.230 185.207) IV. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A.

DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X.214 + 215 -219 80. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I.6 223 (220 -. Osnovna zarada po akciji 2.006 16. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -.222) V. 229 51. POREZ NA DOBITAK (219 -.631 63.5 222 17. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5.IX. 11.220 221 4. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 . Odloženi poreski rashodi perioda 3.637 - 73.989 4.69 XI. ZARADA PO AKCIJI 1.386 230 231 232 Ž. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII.680 - 15. Poreski rashod perioda 2.603 5.593 56. Odloženi poreski prihodi perioda D.59 59 . DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-.326 41.219 +222 -224 721 722 722 723 1. NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B. GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ.582 (214--213-220 69 .

197 27.610 680.127.708 31.663 2.433 6.630 14. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2.619. Kupovina nematerijalnih ulaganja.427 45 .043.927 5.398 116.837.863. Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2. opreme i bioloških sredstava 3.377 79.151 1.087 28. 2012. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1.353. nekretnina. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A.050 2.01. 3.825 6. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B.644 - 315 316 317 318 319 320 6. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I.519 83.483 6.746.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.507 5. nekretnina. postrojenja.224 5.157 565.991 2.060 134.204.526 20. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir.481 622. Porez na dobitak 5. Zarade.585.594 - 321 322 323 69.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2.834 9. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV. Plaćene kamate 4.167 55.736 5. opreme i bioloških sredstava 3.769 76.966 - 8. Primlјene dividende II. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III.945 8. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II.884 2. naknade zarada i ostali lični rashodi 3.202 - 1. do 31.338 650. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6.623 - 313 314 33.12. 5. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4. Prodaja nematerijalnih ulaganja. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1. Prodaja i primlјeni avansi 2.549. postrojenja.

735 6. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1.047 89. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II.539 636 1. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V.138 20.843 165.797 46 . Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3.871 6. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.920 7.241 136. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ.236 125.156 9.812 162.323.864 29.043. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42.950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245.IV. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV. Otkup sopstvenih akcija i udela 2. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.240 13.132 3.037.818 343 35.842 218.006 13. Finansijski lizing 4.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z. Uvećanje osnovnog kapitala 2.293.797 1.392 6. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E.189 - 6.124 155.795 27.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.429 28. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J.052 154.530 6.999 73.875 16. Isplaćene dividende III.

107.12.845.11 12) 13 59. prethodne godine_______(r.761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01.193 0 0 59.861 16. prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.458 0 0 133.193 0 0 0 12.01.2011.01.641 5.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037.090. 2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 .br. 237) 12 Ukupno (kol.454 298.458 4 5 6 133.01.641 7 5. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53.031 Red.2011.043 3 4.630 47 .031 16.761 53.397 46.454 26.454 3 26.655 714 6.276 275.193 55.043 10 16.779 3 4. 2012. do 31.107.090. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4.845.

861 48 .442 2.12.641 5.br.634 0 0 133.083.538 26.12.264 0 8.056.264 0 8.075 27.480 58.172 0 0 133. 10+11-12) 58.801 65._(r.864.373 65.864. prethodne godine ______________(r.582.492.641 5.br.531 53.861 0 0 89.426 193.428 46.172 0 0 133.641 5.01.br.631 0 0 0 0 26.585 53.822 0 10.585 53.075 27.168 115.083.604 22.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31.582.639 4.2012.631 46. tekuće godine (r.861 0 0 0 0 0 58.760.2011. tekuće godine 2012.428 46. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.

Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354.608 Neto (kol.310 0 69. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa. račun 1 1 OPIS 2 1. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4.2.1.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1.870 0 411.003 97. godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU. POSTROJENјA. Revalorizacija 1.3.608 49 .918 Ispravka vrednosti 5 69. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA. Smanjenja u toku godine 1.5. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn.395 97. Nematerijalna ulaganja 1.785 39.870 0 342. 4-5) 6 284.785 39.Statistički aneks za 2012.255 3. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3.4. Stanje na početku godine 1. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn. Povećanja (nabavke) u toku godine 1. za AOP 2 601 602 603 604 605 3.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560. Troškovi članarina 15.52 4 i 525 526 529 53 deo 533.979.824 442 37.405 43. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5.063 1.894 215.492 1.692 40. Troškovi proizvodnih usluga 8.838 8 43.374 7. Troškovi doprinosa 17.564.542.107.853 138. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6.365 229. Troškovi goriva i energije 2.524 53 .110 54. račun 1 OPIS 2 Ozn. deo 540 i deo 525 deo 533.094 37.990 277 292. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374.909 368.151 18. 1.523. Troškovi istraživanja i razvoja 11.539 207. deo 540 i deo 525 536.759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1.812 1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522.927 11.624 360.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa.292 140.900 285.669 18. Troškovi poreza 16.207 2.643 382.493 1. Troškovi amortizacije 12. Troškovi zakupnina 9. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4.198 167. Troškovi premija osiguranja 13. Rashodi kamata 18. Ostali lični rashodi i naknade 7. Troškovi platnog prometa 14.869 13.266 11.081 7. Troškovi zakupnina zemlјišta 10.056 1.544 13.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva. "žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku. bez obzira da li su planirani ili ne. Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju. kao i tzv. 57 . tekuće godine za narednu godinu. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. odnosno Šumskoj upravi. Obavezujući radovi u privatnim šuama. Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. pašnjak i sl. odnosno melioraciju. kao i na pošumljavanje požarišta."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. drugih elementarnih nepogoda.11. a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja. daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka. bolesti i štetočina. sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. Uz prijavu. Prijave se podnose do 30. šumskog reda. a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. obezbeđuje sadni materijal.) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. Postupak podnošenja zahteva . konsultacije. Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. šumarstva i vodoprivrede. svode se na zaštitu od požara.

1 138.182 99.2 3.1 7.5 3.8 14.066 4.Kuršumlija "Niš" .Privatne šume (površina.645.334 73.12.4 2.435 3.3 2.592 69.666 38.3 150.Ivanjica "Šumarstvo" .663.306 60.587 23.8 7.373 137.110.689 55.061.0 3.Užice "Prijepolje" .222 108.Kraljevo "Rasina" .3 2.8 80.2 6.5 1.7 96.319 2.8 1.406 732.464 229.377 1.093 96.0 1.340 % 1.817 40.875 34.8 3.900.265 72.389 42.475 6.6 13.702.8 4.9 4.655 43.300 4.990 55.8 10.4 3.792 2.9 2.084 21.Leskovac "Vranje" .815.628.6 111.4 2.5 2.518 235.3 4.2 1.4 7.6 5.044 3.659 44.173 703.3 2.375 2.956 47.882 109.8 101.9 3.224 7.186 6.255 3.460.0 2.048 113.0 m3/ha 87.8 2.6 1.3 110.453 69.288 115.036 7.Loznica "Užice" .1 7.416 47.538 32. prirast).7 2. 31.2 2.390 54.5 Pi 3.0 3.1 120.6 2.223 98.0 2.989 140.383 30.5 111.6 1.530 29.6 3.804 1.8 114.625 192.436.9 2.027.2 1.8 165.273.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .548 117.170 132.198 19.8 6.8 2.2 5.915 98.882.0 Zapremina m3 1.616 54.252 40.572.2 89.936 58 .7 100.318 41.004 50.4 1.4 4.Raška "Stolovi" .399 15.323 Prirast m3/ha 2.195.239 27.2 1.202.9 2.125 7.Vranje Ukupno "Ibar" .8 125.529 22.4 1.739.9 1.5 2.0 5.2 1.1 11.7 74.1 5.452 182.089 481.3 4.7 2.7 2.8 7.Leposavić SVEGA Površina ha 18.Prijepolje "Golija" .6 5.041 26.9 84.1 100/98.8 77.5 69.759 8.274 4.418 % 1.9 4.Pirot "Šuma" . zapremina.2012.0 2.Kruševac "Toplica" .2 6.433 73.123 8.035.173.217.7 6.9 m3 52.4 128.742.Niš "Pirot" .039.6 12.5 100.367 16. Šumsko gazdinstvo "Beograd" .8 1.436 6.278 29.362 43.2 3.442 59.411 308.2 3.0 100/97.6 3.3 1.3 Planirani Prinos m3 2.695.466.8 5.2 7.256 98.591 78.6 2.

Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune.  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe. Uprava za zaštitu životne sredine. korišćenja i prometa. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. Zakona o zaštiti životne sredine. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. na osnovu člana 15. Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. marta naredne godine. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja. Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. 59 . Na osnovu člana 27. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe. Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31.  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume". faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore.6. korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte. sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. faune i gljiva. decembra tekuće za narednu godinu. faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa. broj 31/05). objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. stav 6.  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti. direktno.  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". ili preko ŠG. broj 135/04). Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine.

Uprave za zaštitu životne sredine. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS". Konkursom je definisano: 1.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. 60 . Uredbe ("novčanom kaznom od 5. organizuje sakupljanje.000 do 50. izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. godinu. stručnu obuku sakupljača. vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". 2006. shodno članu 22.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra. Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta. U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra. 2. rok do kada se podnosi prijava. godine. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). ko ima pravo učešća na konkursu. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd. organizuje sakupljanje. sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara. za 2006. broj 15 od 27. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra. osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno.02. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra.

Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. jedinstven matični broj građana. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma". Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama.Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta. 61 . navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa. adresu stanovanja.

676.135.8 27.4 2.999.005.227.5 2.4 30.7 5.7 3.959.271.960.105.5 47.4 202.3 177.246.021.666.9 3.735.20 11.399.676.000.384.3 2.955.140.593.7.2 2.39 5.1 1.0 1.163.3 4.6 38.4 23.6 238.272.1 2.087.381.3 174.456.831.05 26.354.763.778.2 69.224.0 7.440.105.513.422.03 6.28 492.878.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.2 203.9 28.932.241.3 2.6 7.1 265.8 42.1 124.1 203.5 4.4 1.8 224.4 6.0 249. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .52 13.13 7.885.254.765.58 37.1 1.706.7 462.671.231.7 33.0 4.21 4.6 2.077.460.194.3 4.2 2.3 9.681.9 3.556.3 78.3 1.0 348.9 2.922.293.29 7.830.018.4 2.7 151.6 3.4 798.390.7 53.5 181.3 109.7 159.7 2.6 79.31 12.0 3.1 176.252.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.630.5 994.2 1.6 2.053.070.3 151.631.73 48.1 5.733.977.181.3 166.360.759.02 33.2 111.118.397.012.3 1.3 3.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.8 3.5 2.03 3.1 61.4 118.3 136.17 23.976.3 643.1 3.150.5 208.445.28 12.188.916.089.158.631.4 2.653.9 3 Prinos Pi 8 3.7 2.9 m3 9 403.20 11.7 189.3 49.8 2.431.3 154.2 1.2 119.95 64.0 2.947.939.290.6 289.7 5.891.2 149.1 13.758.359.0 2.58 7.08 9.4 3.4 3.633.2 388.467.763.930.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.0 4.076.258.0 126.6 4.549.3 115.748.226.5 2.7 144.8 62 .16 6.9 2.395.905.3 3.1 163.0 48.8 1.965.088.402.0 133.9 6 64.158.7 3.73 80.7 2.0 2.085.4 241.4 941.389.4 30.9 1.

274.5 154.008.84 16.538.1 15.0 4.3 115.9 2.350.2 61.143.91 19.490.010.802.8 5.182.65 36.868.903.4 1.7 2.1 20.152.079.8 32.6 3.331.9 4.235.3 2.9 258.273.54 10.945.27 61.509.123.698.6 1.9 4.575.363.0 4.5 2.4 2.116.6 40.976.101.119.8 76.145.185.6 2.223.2 3.766.349.754.391.9 5.324.2 679.3 203.5 5.1 425.949.147.4 94.4 411.9 3.7 1.9 22.143.272.9 964.2 2.6 2.6 309.244.51 4.904.6 184.704.2 213.591.5 165.1 2.68 54.81 22.6 2.207.646.4 202.9 5.651.093.1 1.825.4 232.4 229.0 24.70 15.6 840.441.770.024.3 351.2 5.629.3 113.2 2.61 70.6 314.7 118.8 163.559.9 41.374.8 2.6 59.529.454.4 2.102.5 729.7 5.8 2.5 120.342.170.8 38.1 2.55 6.960.659.644.7 188.8 285.832.8 33.4 5.6 264.0 9.852.808.1 162.27 10.515.971.398.042.683.675.6 194.3 2.19 7.40 13.8 111.3 180.420.628.0 109.1 2.3 129.21 9.847.002.202.089.1 25.5 2.727.2 34.6 2.98 20.712.680.302.807.7 1.258.630.731.5 7.554.195.3 11.4 190.341.62 4.918.352.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.174.1 462.0 3.8 2.7 857.2 54.0 589.0 4.4 147.387.365.16 9.7 1.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.8 95.1 157.8 493.2 4.3 3.9 3.7 63 .773.8 2.6 1.0 192.108.7 51.151.4 1.067.085.8 111.1 172.0 2.0 4.35 5.6 273.2 2.3 3.842.3 128.798.9 2.086.989.7 182.7 12.3 2.157.8 5.2 2.404.37 7.4 3.652.8 2.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.882.86 6.998.4 1.546.0 187.4 2.753.167.4 85.0 1.

9 454.15 15.2 64 .890.815.089.9 1.664.57 9.5 66.315.903.001.327.2 3.225.561.357.41 49.1 4.1 40.0 311.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.678.906.6 172.142.454.5 5.8 2.5 78.8 3.573.8 2.795.3 33.38 5.328.4 3.737.036.8 217.7 5.0 2.5 4.9 51.5 121.4 195.571.4 43.012.9 2.0 698.564.0 30.372.6 222.279.469.323.796.03 18.3 309.344.7 258.099.76 25.3 3.151.73 26.1 1.054.966.375.8 3.1 4.5 34.850.6 2.537.7 316.3 45.0 60.520.256.7 181.748.5 2.15 13.718.48 10.72 11.690.4 2.680.111.168.419.006.597.582.9 1.8 5.0 98.466.3 3.8 1.84 8.320.100.2 159.4 55.056.834.246.2 2.8 2.310.2 2.5 160.9 299.2 11.346.380.1 506.7 143.543.417.7 289.718.020.533.4 483.1 6.8 1.9 105.136.677.625.982.6 72.7 2.5 288.52 7.3 25.5 3.1 78.2 7.332.6 2.1 163.1 2.35 7.3 387.9 2.239.31 13.5 2.1 178.7 3.445.4 123.1 128.5 152.890.673.4 71.896.5 1.02 11.452.131.9 5.6 2.359.9 256.598.8 5.2 222.081.821.3 5.802.30 57.9 87.7 1.5 3.6 133.135.4 140.435.822.750.289.176.7 10.0 196.912.6 2.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.205.1 1.88 16.7 2.1 155.346.5 132.794.2 161.159.9 4.9 2.0 1.4 224.668.0 49.988.341.4 1.0 3.9 4.208.6 761.1 7.4 251.4 194.24 9.563.823.435.9 2.8 407.227.8 3.6 177.629.5 4.548.798.1 2.1 214.461.839.2 2.855.474.4 1.490.660.8 946.1 1.308.472.067.8 2.8 2.024.480.5 3.45 8.6 96.9 7.78 16.3 141.899.1 164.916.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.6 79.1 377.385.3 5.7 4.85 39.43 51.8 6.989.3 126.

3 5.310.856.094.8 3.2 133.4 2.649.146.025.942.049.3 2.4 2.314.4 155.380.8 41.311.199.670.235.200.06 54.9 7.87 32.8 1.0 65 .299.9 5.249.313.7 200.109.155.368.688.644.6 3.898.934.507.967.9 2.2 2.8 2.8 4.8 79.792.688.863.8 1.8 4.442.1 159.129.4 37.72 22.1 607.7 4.027.630.243.5 35.7 3.5 198.4 193.885.0 194.9 5.842.977.913.298.0 894.74 11.628.4 2.640.1 4.4 136.9 123.6 197.5 266.522.0 4.396.642.141.909.7 2.8 49.907.635.7 676.302.7 210.7 2.3 1.7 96.363.08 1.9 222.817.969.3 18.3 912.7 1.8 3.3 2.9 136.50 2.9 10.88 4.65 13.7 3.5 5.961.486.889.3 6.3 52.6 240.7 334.7 2.8 1.645.4 202.6 338.5 276.598.6 4.208.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.3 6.38 9.8 42.2 161.92 10.5 74.7 6.267.885.20 6.809.7 126.280.4 4.0 2.004.8 12.6 5.663.9 165.592.39 20.12 4.0 239.486.2 179.5 2.0 90.9 494.1 719.116.6 162.632.6 275.0 179.907.7 2.247.798.043.17 5.2 67.234.823.26 34.0 2.0 2.8 58.230.47 11.1 139.478.064.998.886.7 4.1 5.751.206.316.608.7 381.44 763.4 27.914.5 172.47 11.9 2.209.879.7 2.6 29.6 58.081.198.4 9.0 316.9 194.159.293.3 1.0 145.6 2.8 3.2 3.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.123.033.8 2.5 5.638.ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.5 1.8 252.030.

6 m3/ha 3.053.7 m3 11.122.36 ha 15 % Ukupno 901.6 m3 165.356.8 m3 3.425.4 m3 123.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.065.7 m3/ha 5.467.221.267.69 ha 85 % Neobraslo 137.486.29 ha 113.829.670.7 m3 528.730.214.966.499.0 m3 90.0 m3/ha 4.9 m3/ha 105.791.7 m3 45.94 ha 763.205.7 m3 32.734.976.086.8 m3/ha 216.760.0 m3/ha 0.706.7 m3 5.620.904.8 m3/ha 0.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.0 m3/ha 0.6 m3 0.44 ha 45.708.99 ha 239.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .02 ha 58.0 m3/ha 161.032.378.146.6 m3 910.3 m3/ha 5.2 m3/ha 136.6 m3/ha 1.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.2 m3 2.6 m3 256.4 m3 595.Površina Obraslo 763.

655.845.0 m3 368.407.202.507.063.4 m3 6. 67 .9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.8 m3 123.6 m3 276.698.2 m3 9.578.655.395.7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.284.791.574.407.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.9 m3 11.732.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.845.5 m3 2.278.7 m3 35.000.212.903.267.2 m3 26 % 1.261.212.0 m3 176. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.2 m3 5.042.9 m3 689.486.9 m3 455.0 m3 150.135.274.898.276.621.278.295.9 m3 71.173.6 m3 1.825.444.7 m3 22.2 m3 10.768.664.2 m3 3.619.612.135.5 m3 101.6 m3 859.123.274.8 m3 18 % 77.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).

U 7 rasadnika. sadnice.Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća. ukupne površine 135.35 ha. reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. U ŠG „Užice“ Užice. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl.).86 ha. ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla.46 hа. ukupne površine 519. Proizvodnja šumskog.6 ha. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.000 kg. lišćara 50. 68 . hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha. lišćara 7. U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče. o zdravstvenom pregledu. Struktura semenskih objekata je:   četinara 43. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125. površine 72. Njihova ukupna površina iznosi 655. proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43.65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. crnog i belog bora.

površine 117 ha. Udaljeno je 35 km od Beograda. Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta. tj. 15 km od Beograda. divlja svinja. Pojedine od ovih vrsta su autohtone.Čačak. vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta. nadmorska visina od 400 m. Lovište "Trešnja".Beograd 1. Timok.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. površine 973 ha. divokoza. ris i medved od zveri. U šumi hrasta lovi se jelen. divlja svinja i srna. pa sve do 1500 m. divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi. U ovom lovištu lovi se jelen evropski. Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor. Pored lova srneće divljači.5%. čija je odlika. Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%. ris. Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11. Lovi se sitna divljač. površine 8. 2.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode. se nalazi na magistralnom putu Beograd . površine 25. ŠG "Timočke šume" . Smeštaj u hotelima u Beogradu. Lovište "Crni lug".Zrenjanin. bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač. 4.263 ha. jelen lopatar i muflon od papkara. bilo kao prolazne. divlja svinja. ŠG "Beograd" . medved.253 ha. zec i 69 .314 ha. dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume". Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora. jelenska divljač. površine 1. Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. Lovi se jelen lopatar i muflon. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica". evropski jelen. ali su ponoovo unete (reintrodukovane). Lovište "Rit". se nalazi na 15 km od Beograda. na putu Beograd . sa brojnim virovima. nalazi se uz levu obalu reke Save.Boljevac 5. a vuk. a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje. Kosovo i Metohija). potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode.Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. divlja svinja. nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. Južna Srbija. 30 km zapadno od Beograda. Raška. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . srna. vuk. 3. u blizini naselja Padinska Skela. Lovište "Lipovačka šuma". između ostalog. Ukupan broj lovišta je 44. U ovim lovištima površine oko 488.

368 ha. srna. na putnom pravcu Zaječar-Niš.Donji Milanovac 12 km. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj". ili u motelima u Brestovačkoj Banji. Lovište "Alija". udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom.312 ha. koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav. Lovište "Suvaja". Lovište "Miroč . srna. na putnom pravcu Zaječar . 18 km. 12. površine 13. muflon. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. jelen lopatar. divlja svinja.Niš. a od magistralnog puta Paraćin . divlja svinja.000 ha. 18 km. Lovište "Stara Planina 1". Smeštaj u hotelu u Negotinu. između Donjeg Milanovca i Negotina. Lovište "Rtanj". udaljeno od Beograda 180 km.Štrbac".manastir Vratna. divlja mačka i zec.Crni vrh". površine 2. Smeštaj u hotelu u Negotinu. Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. površine 16. vuk i lisica. 8. udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda. Lovište "Vratna". površine 15. 13. U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina. vuk i lisica. 11. Lovi se srna. Lovi se srna. Lovište "Suvodol". Lovi se divlja svinja. Lovište "Zlotske šume .6. vuk. udaljeno od Beograda 200 km.Zaječar 10 km. Lovi se običan jelen. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. divlja svinja. divlja svinja i vuk. 7. zec. fazan i jarebica. koja se nalazi u okviru lovišta. koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja. lisica. srna. 14. Lovi se jelen. lisica.152 ha. divlja svinja. smešten u samom lovištu. divokoza i muflon. udaljeno od Beograda 200 km.447 ha. a od magistralnog puta Kladovo . gde se lovi divlja svinja. divlja svinja i vuk. 9. U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha. srna. Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha.790 ha. a 20 km od grada Bora. površine 4. Smeštaj u hotelu u Negotinu. zec i fazan. U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. vuk i lisica.488 ha.680 ha. vuk. Lovi se jelen. površine 6. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik . udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. srna. 10. na magistralnom putu Boljevac . površine 2. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva. srna.135 ha. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja. Lovište "Deli Jovan". površine 2. 70 . površine 1. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta. lisica.

Lovi se srneća divljač. šumska šljuka. udaljeno je od Beograda oko 240 km. Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači. udaljeno je od Beograda 185 km. Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu. ŠG "Severni Kučaj" . udaljeno od Beograda 135 km. lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva. Lovi se srneća divljač. 19. 16. Lovište "Hrastovača". a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva. Smeštaj u hotelima u Sokobanji.114 ha. udaljeno je od Beograda 150 km. Lovište "Bukovik".ŠG "Južni Kučaj" . Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Lovište "Severni Kučaj". Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. nalazi se na 235 km od Beograda. 18. udaljeno od Beograda 150 km. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m. srna i jelen. 71 . Lovište "Juhor". Lovište "Južni Kučaj 4". Lovište "Obla glava-Ozren-Devica". Smeštaj u hotelima u Sokobanji. površine 2. površine 13. udaljeno je od Beograda oko 240 km. površine 8. a od autoputa 15 km. 22.360 ha. Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima. površine 3. Lovište "Mali Jastrebac". udaljeno je od Beograda 100 km.352 ha. 21. Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku.Niš. Pešterac i Javorak. divlja svinja i predatori. Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. srna.Niš 20.507 ha. površine 21. Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci. Lovi se srneća divljač. Lovi se divlja svinja. šumska šljuka i divlja svinja.934 ha. Smeštaj u motelu "Markova krčma". površine 12.Kučevo 17.Despotovac 15. a veoma blizu Kučeva. Lovi se srna i zec. srna. a od autoputa 55 km. Lovi se jelen. sa leve strane autoputa Beograd . Smeštaj u hotelu u Jagodini. Lovi se srneća divljač. Lovište "Majdan Kučajna". divlja svinja i vuk. a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava. površine 4. divlja patka i guska. šumska šljuka i divlja svinja.770 ha.788 ha. ŠG "Niš" . površine 26. Lovi se divlja svinja. u blizini grada Despotovca.747 ha. Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva.

površine 3. a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem. površine 11. Lovi se srneća divljač. kao i u motelu u Predejanu. Lovište "Veliki Jastrebac". površine 16. udaljeno je od Beograda 280 km. udaljeno je od Beograda oko 220 km. udaljeno je od Beograda 270 km. udaljeno od Beograda 230 km. Lovište "Kačer-Zeleničje". udaljeno je od Beograda oko 300 km.804 ha. površine 40. a od Predejana je udaljeno samo 28 km. u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. ŠG "Pirot" . divlja svinja. Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja. ŠG "Rasina" . a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva. Lovi se divlja svinja. Lovište "Kukavica".Pirot 26. Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke. Ovde se lovi srneća divljač.298 ha.400 m. Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji. na nadmorskoj visini od 1. Lovište "Troglav . 29. i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1. na planini Čemernik. površine 29. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva. 72 . divlja svinja i šumska šljuka. a od Leskovca samo 20 km.387 ha. koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva.200 m. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva.Vranje 27.Kraljevo 28. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište". Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta. Lovište "Goč". U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha. dok je udaljenost od Niša 90 km. 24.443 ha.731 ha. Lovi se srna i divlja svinja. ŠG "Vranje" . Smeštaj u hotelu u Kraljevu. Lovi se srna i divlja svinja. Lovište "Stara Planina 2".Leskovac 23. a od Predejana samo 10 km.420 ha. površine 29. jelen i srna.Kruševac 25. ŠG "Stolovi" . površine 410 ha.Čemerno". udaljeno od Beograda 230 km. Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. a udaljeno od Pirota 20 km. Lovište "Valmište".ŠG "Šuma" . koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu. kao i predatori. udaljeno je od Beograda 280 km. U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja.

Sjenica. fazan. Lovi se divlja svinja.964 ha.Loznica 33. nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije. udaljeno od Beograda 140 km. jarebica. divlja svinja. Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka. . Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo". Lovište "Golija". Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku. Lovište "Rudnik". površine 18. površine 32.348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km.959 ha.507 ha. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. površine 5. površine 16. koji se nalazi u okviru lovišta. Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". udaljeno od Beograda 240 km. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". površine 6.Kragujevac 30. udaljeno je od Beograda 300 km. nalaze i četiri apartmana. lisica i vuk. U lovačkoj kući se. U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. površine 9. Lovište "Cer-Vidojevica". Lovi se srna. zec. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji. Smeštaj u hotelu u Loznici. ŠG "Prijepolje" . u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica.Ivanjica 34.529 ha. na magistralnom putu Nova Varoš . Lovi se sitna divljač: zec. divlja patka i divlja guska. uz magistralni pravac Prijepolje 73 37. površine 7. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha. Lovište "Sokolovica". ŠG "Golija" . prepelica.150 ha. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana". Smeštaj u hotelu "Golijska reka". udaljeno je od Beograda 280 km. površine 25. Lovište "Šumata". takođe. Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji.Prijepolje 36. a od Ivanjice 20 km. zec i predatori. 32. ŠG "Boranja" .087 ha. koja je smeštena u okviru samog lovišta. 35. gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. Nalazi se na planini Cer. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. udaljeno je od Beograda 300 km.101 ha. Smeštaj je moguć u Prokuplju. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama.Kuršumlija 31. udaljeno 120 km od Beograda. ŠG "Toplica" . "Zapadno-moravsko lovište".ŠG "Kragujevac" .

ŠG "Užice" .Užice 39. zec i predatori.01. Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana. 42. divlja svinja i vuk. udaljeno je od Beograda 230 km. Lovište "Maljen-Bukovi". Lovi se srneća divljač.158 ha. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11. Smeštaj u hotelu u Raškoj. ŠG "Raška" . Smeštaj u hotelu u Priboju. površine 13.760 ha. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. 41. Lovište "Šargan". srna i zec.38.060 ha. delove ribarskih područja: 74 . površine 11. udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina. 44. Smeštaj u hotelima u Užicu. na magistralnom putu Beograd .korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01. zec i predatori. U lovačkoj kući se. površine 5.301 ha. Lovište "Biser voda-Divan". Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva. udaljeno je od Beograda 250 km. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS". površine 3.Užice . Lovište "Crni vrh .Ljeskovac". Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja. nalaze i dva apartmana. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić. a udaljeno od Priboja samo 2km. vuk i medved. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje.Raška 43. divlja svinja.2008.–31. Lovi se srna. površine 5.2012. srna.Višegrad. udaljeno je od Beograda 120 km.godine). Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. U ovom lovištu lovi se divlja svinja.694 ha. površine 2. a od Užica samo 12 km. divlja svinja. udaljenim od lovišta 9 km.12. udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km. srna i zec. na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica. srna i zec. takođe. udaljeno je od Beograda oko 300 km.784 ha. broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje . Lovište "Jelova Gora". Lovi se srneća divljač. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja. Pljevlja. Smeštaj u hotelima na Divčibarama.991 ha. udaljeno je od Beograda 212 km. Lovište "Tornik-Čavlovac". Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. 40. Lovi se divlja svinja. Smeštaj u hotelu u Raškoj. srna i zec.

Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. kod ŠG Beograd. Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva.Beograd. Sićevačka klisura.Loznica. RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. Trgovina ribom. 75 . Obaveza korisnika je. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član. Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov. a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. ŠG "Pirot" . ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. kao i sportski. pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova. Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik.   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km. Boljevac. Jelašnička klisura. Krupačko i Divljansko jezero. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi. osnosno u JP "Srbijašume". Stara Planina.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva. Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. Privredni ribolov se takodje. Pirot i Loznica. ŠG "Beograd" . Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. način prodaje i dr. odnosno otkup ribe i ikre. Lušica sa pritokama i Sukovsko. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" . LepterijaSokograd i Lazarev kanjon.

64 4.64 75. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8.00 19. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.89 2.33 10.50 60. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3. Opšti rezervat prirode 8. Regionalni park prirode 3.222.265.804.348.183.755.804. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4.261.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.00 296. Park prirode 2. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.00 345. Spomenik prirode 10.91 114.36 216. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6.00 7.00 0.72 1. Predeo izuzetnih odlika 4. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197.332.42 6. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11.49 561.95 202. Memorijalni prirodni spomenik 11.00 199. Park prirode „Golija“ 7. Strogi rezervat prirode 9.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009.44 442. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10.96 11.65 123.43 115.746. Predeo naročite prirodne lepote 5.18 76 .88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d.73 5. Park šuma 6. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37. Specijalni rezervat prirode 7. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5.b roj 1.538.

26 24. Br.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6. Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra.96 2008 18. 1.514.769. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro. Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.144. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2.003.10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991. uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede. dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova. šumarstva i vodoprivrede. Ministarstva prosvete.12. dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra.63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13. koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini.Aktima Grada Beograda. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine. 77    .592. 2. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja .13 4.176. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. tekuće godine). Ministarstva urbanizma i građevine.50 489. Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3.

radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo. nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. nadležne institucije i ministarstva. šumskih komunikacija. Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). korisnici zaštićenog prirodnog dobra. podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. fabrika za flaširanje vode. lokalna samouprava). odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). mini hidrocentrala. Uređuje. Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova. objekata za potrebe lokalnog stanovništva.      Donese akt. na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine. šumskih objekata. vikend kuća i objekata za odmor. kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra. razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. lovne osnove. ribnjaka.

Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike.. obrazovni. broj 66/91 ... predeo izuzetnih odlika. spomenik prirode i prirodne retkosti. rezervati prirode (opšti i specijalni). reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja. Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika. zdravstveno-rekreativni. korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti. zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije".48/94).JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru. turistički i drugi značaj. Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. park prirode. sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. složenosti građe i biogeografskih obeležja. pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije.. u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine.  aktivnostima. naučni. Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti.. Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park. zbog kojih ima trajni ekološki. Saglasnost staraoca . 79 . kulturni. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja.

biogegrafskog. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju. privrednog. a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. fizički jasno izražen i prepoznatljiv. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. zdravstvenog i drugog stanovišta. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara. predeo izuzetne lepote. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. park šuma. vazduha i zemljišta. parkovi. drvoredi.Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. 80 . osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. reprezentativnih geomorfoloških. kao delova ekosistema. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava. strogi prirodni rezervat. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu. geoloških. živopisnih pejsažnih obeležja. arboretumi. genetskog. namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog.). botanička bašta i dr. ustanovljen asu pred 1991. ukoliko ima poseban značaj. Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. botaničkih i drugih obeležja. hidrogeografskih.

u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava. Svetska baština . II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije.prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija . upravljanje resursima. korišćenja.značajna prirodna dobra.predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring. Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija . u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju. dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti.prirodna dobra od izuzetnog značaja. odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl.čini je kulturna ili prirodna dobra. Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. istraživanje. glasnik RS". uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra. II kategorija .Rezervat biosfere . obuka i obrazovanje).  81 . Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara. Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I. broj 30/1992).

*Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884. Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24. Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10.000.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50. Naziv zaštićenog područja 82 .00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31.588. Park prirode "Stara planina" 1997 48. Šumsko gazdinstvo Vranje 14.290.47 3. Šumsko gazdinstvo Despotovac 16. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44.48 Svega 1+2+3 4.514. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27.10 15.00 17.183 ha) 29.00 Svega 14+15 81.13 3.86 5.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10.00 6.00 5.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1.10 4. Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23. Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78.00 19. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7.00 28.50 32. Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25.620.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1.755. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3. Park prirode „Golija“ 2001 44.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12. 1968 22. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15.382. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20.01 Re.50 2.75 26.30 7.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18. br.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0.00 11.42 8. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80. Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.007.

20 7. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11.50 8.226.1+36+37 8. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34.00 1.91 19.01 12.08 42. Šumsko gazdisntvo Loznica 51.65 1997 2007 u toku 2002 8. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44.00 6.00 39.01 0.00 0.92 1.95 0. Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0.59 15. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12.82 12. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35.64 40.20 1. Šumsko gazdinstvo Niš 58.33 115.624. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52.1 Park prirode „Golija“ 2001 36. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45.746.70 83 .03 384. Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13. 1971 47. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59.70 0.72 19. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61.16 11.049.10 188.25 136. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56.07 60.68 25. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40.73 13. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39.56 11.86 79. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57.27 231.02 2008 5.02 44.00 345.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33.82 47. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6. Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43.99 14.83 53. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42.357.06 369. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41.049. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49. Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46.200. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9.

2 Park prirode „Golija“ 2001 75. 84 .00 296. Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16.14 8.64 2.1 15.744. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72. Šumsko gazdinstvo Raška 27. * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67.13 17.71 0. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74. Šumsko gazdinstvo Užice 80.59 15. Šumsko gazdinstvo Pirot 4.20 0.00 63.26 216.556.00 138.64 65.12 28.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.92 2.00 65. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73.00 10. Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71.16 2.70 20. Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79. *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89.09 18. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4.10 0. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17.40 10. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87.09 3. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68.Vražji Vir" 1969 83.50 16.45 500. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84.804. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć .744. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70.64 0.15 0. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82.57 0. a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku.05 41. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90.14. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85.00 18.514. Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77.

smatraju se poslovnom tajnom. 9. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve. odluke i zaključene ugovore. Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. br. Zapisnik sa sednice Upravnog odbora. Rukovodstvo Preduzeća .ovlašćenja i dužnosti Red. Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen. Poverljivi podaci. Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka. dir.8. Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo.

GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. sarađuje sa ministarstvima. naučnim institucijama i drugim 86 . koordinira radom direktora delova Preduzeća. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća. usavršava se u okviru struke. objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije. Statutom i opštim aktima Preduzeća.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. obaveze i odgovornost generalnog direktora. organizuje. kada ima sva prava. Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu.

projektovanja i izgradnje puteva. učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo. organizuje. nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. puteva i mehanizacije. usavršava se u okviru struke. III Sektor za lovstvo. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. sarađuje sa ministarstvima.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća. organizuje. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. usavršava se u okviru struke. 87     . obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi. fakultetima. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća. naučnim institucijama i drugim institucijama. ribarstva i ostalih resursa. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda. lovstva i zaštite prirode. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.    IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora.

lovstvu i zaštiti prirode. VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. zaštita prirode i životne sredine. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. marketing i drugo). deviznim i drugim računima Preduzeća.šumarstvo. lovstvo. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. usavršava se u okviru struke. vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. plana investicija i drugo. organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta. finansijskih planova. organizuje. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. izdvojenim. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. organizuje. periodičnog i godišnjeg računa. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti . rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora.   usavršava se u okviru struke. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama . izveštaja. VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. usavršava se u okviru struke. analiza. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana.

           rukovodi. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. organizuje. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. organizuje. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. repromaterijala. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora. u delu koji se odnosi na stručnost. poreza. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. stara se o sprovođenju zakona. i poslove izvoza i uvoza. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. opreme i drugo. sarađuje sa ministarstvima. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. nabavke sirovina. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. usavršava se u okviru struke. učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. usavršava se u okviru struke. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora. 89 .

obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. učestvuje u pripremi svečanih skupova. prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. seminara. organizuje. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. usavršava se u okviru struke.  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. i drugo. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. prijema. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. konferencija za štampu. obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća. 90 .

uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. organizuje i koordinira rad u delu preduzeća. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. usavršavanje u okviru struke. daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. stara se o primeni i sprovođenju Zakona. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovara generalnom direktoru.B. Statuta. zaključuje ugovore za deo preduzeća. vodi poslovanje u delu preduzeća. drugih propisa i opštih akata preduzeća. 91 . obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful