P. 1
SRBIJASUME informator1

SRBIJASUME informator1

|Views: 605|Likes:
Published by gsamardzic

More info:

Published by: gsamardzic on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. stav 1.JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS".br.711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume. od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži. Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis . 120/2004).) U ___________.rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. dana ____ 200_ god.

18/2010). 49 stav 1. 25/2002 i 107/2005). 135/2004). 45/2005 i 101/2005). korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. br. 32/97 i 101/2005). Šef kabineta. 43/94. 53/95. Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. 24/85. unapređenja. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 30/2010). 53/93. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 135/2004. 3/96. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br.Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume". . 36/2009). 54/96. 25/2000. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. 67/93. Pored zaštite. 35/94. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 14/84. 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini. Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume".120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". Igor Braunović na osnovu čl. kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". 54/93. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br. 18/2005. 6/89. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. glasnik RS''. 48/94 i 101/2005). Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br.

i projek. u šumarstvu Kosovo-met.2. i zaš. uprave (19) Radne jedinice (13) . na radu Kosovo-met. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013. gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad. JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam. gen. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str.

I HOR. PR. I RASAD. ŠU BOR ŠU KLA. R J OZELENJ. R J ZA RASAD. R J ZA MEHAN. P. Golija. PR. RJ ŠUM. HAN ŠU BOSILEGR. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ. ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ .Studenica ŠG«KRAGUJ.KUČ.ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV.« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN.KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. ŠU BUJANOVAC. I IZGR.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva. I RASD.MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL. ŠG«PRIJEP.Mila . i PUT. R J ZA MEHAN..INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B. P. šumske uprave. bios. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN. I IZGR. ŠU KNJA..P. PR. P. ŠG«BEOGR. ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ.« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ . RAS. PLODOVI ŠG«SV.« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. . ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT. ŠG2ŠUMAR. RJ ZA OZEL. ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ.« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez. I IZGR. PR. ŠG«TIM. P. DESPOTOV.. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA . ŠU D. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD. I IZGR.

i ras. Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod. nepo. i ras. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. pit. resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. od pož. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. za bez. za teh. na radu i zaš. nepokret.GENERALNA DIREKCIJA 2013. Od. ob. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost. i zdr. za upravlj. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ. upr. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . tr. i sp. Odeljenje za finan. GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od.

I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. Rukovodilac odelj. Od 1999. Rukovodilac odelj. Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. to su profitni centri. Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica. a njihovu organizacionu strukturu čine službe.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima. Rukovodilac odelj. Organizacione jedinice. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. Rukovodilac odelj. imena i zvanja rukovodilaca Red. dir. 9 Ime i prezime Zvanje III IV .šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice . Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. br. Rukovodilac odelj. godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20. Delovi preduzeća . Rukovodilac odelj. Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja.Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija.3% šuma). Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.

V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. odelj. Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj. odelj. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj.

Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. Šumsko gazdinstvo radi 11 . Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća. predavanja. lovstva. Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava.      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava. izdavanja stručnih časopisa i dr. sastanaka. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. odeljenja. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. sektora. šestomesečne. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva. Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. šumskih uprava. Donosi odluke o visini zarada. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća. Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom.00:15. ostalih šumskih proizvoda. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. za sve delatnosti. kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. Radi periodične (tromesečne. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom).

lovna osnova). dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti. sprovodi ostale normativne akte. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje. gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. građevinarstva. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava. Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju.. Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja. Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. Prati naplatu isporučenih proizvoda. ZPD-a.. plan lovstva. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju.            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. Izrađuje predlog plana javnih nabavki. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu. Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima. Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva. odnosno i za šumsku upravu.PŠ. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        . svakodnevno. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja.

lovne osnove. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. ŠG predlaže Generalnoj direkciji. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova. programi za ZPD). Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu. Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. Generalni direktor Javnog preduzeća. odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća. da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente.    ostale evidencije. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova. imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje. opšte osnove. Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća. 13 . rešenja za korišćenje godišnjih odmora. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar.  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava.

"Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4. Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2.03. B. 1 A. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 . godine Red. br. B. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije.1. 1.Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva.2013. "Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3.

"Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8.5. "Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 . "Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6. "Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7.

10. "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11. "Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud. "Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14. "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. rasadničku proizvodnju i hortikulturu . . 13.

3.506 17 .4. B.2.3. "Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B. Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B.16. 63 112 3. Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B. "Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17.

Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27.adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo.2013. godine) R. 3906-619 011/8427-161.Informator . 711-30-91 011/711-50-38. 711-30-91 011/711-22-78. 361-1618.03. 711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79. 711-50-26 011/711-50-34. br. 711-21-73 011/711-50-36. 711-50-26 011/711-50-24. 711-22-69 011/711-27-70. 8427-256 011/3329-722. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 . 361-1457 011/3906-626. 711-50-28 011/711-50-24. 711-34-10 011/711-50-37. 711-11-53 011/711-50-37. Beli potok Progari Crvenka bb.

Barajevo Omladinska 1.b. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088. 229-638 032/663-321. 611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611. 63-442 030/63-381. 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 573-357 035/229-273. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 611-886. 63-443. 662-253. 423-173. 63-891 030/425-570. 662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879. 662-558 032/663-321.

392-961 036/392-963. 228-049 020/741-314. 381-423 034/384-374 032/710-840. 827-334 037/752-272 037/711-820. 711-221 036/392-963. 710-016 037/841-119 012/852-171. 228-046. 29-551 037/825-106. 741-263 034/381-424. 851-978. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 420-751 037/21-688.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310. 420-750. 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263.

55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 . novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225. 511-327 027/381-325. novembra bb 24. 371-265 016/243-034. 443-432 012/222-986. 381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. 83-058 028/83-187 028/460-027. 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528. 461-029 015/876-047. 876-046 015/471-905. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24.

520-026 018/800-360. Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 345-337 014/221-237. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133. 713-651 033/713-650 033/51-096. 332-475. 521-585. 246-074. 800-361.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. 254-886 018/254-798. 232-653 018/520-043. 332-474 010/685-196 033/713-650. 55-577 033/61-775 036/736-252. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . 804-439 018/830-431 010/332-474. 313-801 010/332-931.

421610 017/32-143. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 . Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30. 24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161. 781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228. 473-837 011/711-23-67 030/63-349. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276.93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb.

tomasevic@srbijasume.sesum@srbijasume.cavarkapa@srbijasume.rs veljko.rankovic@srbijasume.damjanovic@srbijasume.todorovic@srbijasume.rs olivera.ilcic@srbijasume.rs milica.rs jovan.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.rs nenad.rs ranko.tintor@srbijasume.hajder@srbijasume.sikanja@srbijasume.rs tihomir.rs dragana.kisin@srbijasume.rs mira.bogdanov@srbijasume.rs vladimir.rs aleksandar.rs zoran.rs gordana.ljubisic@srbijasume.radjenovic@srbijasume.rs nenad.stojkovic@srbijasume.rs dusko.milicevic@srbijasume.rs dragomir.aleksic@srbijasume.necak@srbijasume.rs dragan.muric@srbijasume.rs branko.novakovic@srbijasume.rs milojica.markovic@srbijasume.jancic@srbijasume.ivanovic@srbijasume.rs biljana.dubljanin@srbijasume.stupar@srbijasume.djuretic@srbijasume.rs dragan.rs djuro.lisanin@srbijasume.rs suzana.ilic@srbijasume.stingic@srbijasume.braunovic@srbijasume.rs nebojsa.rs curcic@srbijasume.poterjahin@srbijasume.petrovic@srbijasume.rs nada.rs aleksandra.rs branislav.rs ljiljana.rankov@srbijasume.jovanovic@srbijasume.rs vesna.mihovilovic@srbijasume.rs 24 .rs gordana.rs acavas@srbijasume.rs bratislav.stojsavljevic@srbijasume.rs petar.polic@srbijasume.rs pero.rs vera.rs rade.rs igor.

rs dragan.rs razvoj@srbijasume.rs mario.rs novak.stankovic@srbijasume.milosavljevic@srbijasume.garcevic@srbijasume.rs djordjevic@srbijasume.antic@srbijasume.opalic@srbijasume.rs ljiljana.rs milan.rs vesna.mihailovic@srbijasume.vojinovic@srbijasume.stefanovic@srbijasume.ilijevski@srbijasume.rs mrbane@srbijasume.rs 25 .rs srdjan.seovac@srbijasume.rs sladjana.rs marketing@srbijasume.rs dragan.rs vlada.sretenovic@srbijasume.rs ivana.rs jovica.rs mica.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.rs predrag.rs revijasume@srbijasume. Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan.rs kabinet@srbijasume.rs sumarstvo@srbijasume.rs nevena.rs snezana.rs komercijala@srbijasume.petkovic@srbijasume.andjelkovic@srbijasume.rs dejan.jankovic@srbijasume.rs miodrag.rs marina.ilic@srbijasume.samailovic@srbijasume.milosavljevic@srbijasume.stankovic@srbijasume.spasic@srbijasume.marinkovic@srbijasume.mitrovic@srbijasume.rs goran.stoickov@srbijasume.seatovac@srbijasume.rs bozidar.rs milena.mitrovic@srbijasume.rs jelena.rs lovstvo@srbijasume.zivadinovic@srbijasume.rs goran. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.radulovic@srbijasume.rs tanja.simic@srbijasume.rs danilo.velickovic@srbijasume.rs dmirkovic@srbijasume.rs mirjana.rs finansije@srbijasume.radovanovic@srbijasume.rs svetlana.vasic@srbijasume.rs nekretnine@srbijasume.rs pravniposlovi@srbijasume.jovanovic@srbijasume.rs mila.rs koriscenje@srbijasume.rs zoran.

kom.253. 5. objekata 822 13.557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.664. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1. kom. III 1. 3.442 83.453.077 5. kom. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. 9. 4. 3. kom.2. 1. Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112.663 4. objekata br.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9. 2. kom.2.157 1.507 801.283 12.827 451.365 25.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom.1. IV 1.937 69.956. 4.670 802. kom.970 108.1. 6.461 117 35. 4. kom.310 7.726 1.751 ha ha km km br.245 26 . 3.251. V 1.013. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma .291. kom.034 56. 2. 2. 1. 2.3. kom.340 2. 2.824 450. II 1.439.180 45. kom. kom.317 2.

VII 1.1. 1. 2.55 ha kom.3.1.88 27 .020 1.1.804. kg. 1. 3. kоm.053 620. 44 488.2. 1.2. 2. 2.563 13.3.020 74. 3.2. 1.995 62. IX 1. 1.1. 3. 2.740 ha 216.VI 1.2. 1. 1.300 290 12. 1.142 2.537 16.903 1.500 m3 m3 ha ha ha 740.2.718 2. Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138. X 1. VIII 1.4. 1.2.1. kom.1. 2.5. 2. 1.

980 776.184.354 611.712 25.880 31.1.000 28 . din. XII 11.834.586. din. 11.916 1.3.277 6.432. 8.2.546.390 1. din. 1. 2. din. 11. din.4. din.486. din. 6.685. din. din.545 3.5.496 2.964.865. din. din.154 29. 11.633.218. 7.983 32. 4.267.602 365.XI 1.671. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3. 9.361 86.341.924.310 din. 5. din. din. din.000.903 644. 10. 6.451 340. XII. 3. 11. din.520.404.

godinu.o. 3.  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška.  šumsko gazdinstvo «Niš”.  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”. bilans uspeha za 2012. 4. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00.  šumsko gazdinstvo Beograd.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”. do 31. godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma.10351/91 od 24.  šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac. godine.4. Finansijski izveštaji za 2012.2002.2012. godinu. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p. Preduzeće na dan 31.09. izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godine 1. Fi.12.11.  šumsko gazdinstvo «Pirot”. napomene uz finansijske izveštaje.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac. obaveze.SRBIJAŠUME sadrže: 1.godinu.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo.2003.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija.2012.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica.1991.  šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo. 2.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama.  zaštitna radionica.12.  šumsko gazdinstvo «Užice». 6.12. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća. sa stanjem da dan 31. Novi Sad. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br. statistički aneks za 2012.  šumsko gazdinstvo «Vranje”. bilans stanja na dan 31. u Beogradu  biro za projektovanje. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J. Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01.2012.12. izveštaj o tokovima gotovine za 2012.01. 5. kapital i zaposleni.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama. 22/2003 od 10. 29 .  šumsko gazdinstvo «Timočke šume”. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br.P. godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina. godinu. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica. Bolјevac.

2.Izrada programa. Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1. Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD.Gajenje. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada. 7. Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika.Projektovanje.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica.Trgovina na veliko i malo. 3/11 i 101/2012). 3327/2005 od 28. 46/2006). 2.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br.1. 9/09. Glasnik RS br. 9.) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. 119/08.02. 10. 3. 6. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe.godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih . 30 . održavanje i obnova šuma. 114/06. korišćenje šuma za rekreaciju.12. 5. Bulevar Mihajla Pupina br. 4. 8. Na dan 31. 1.2011. interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava.2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena.Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma. 113 Pretežna delatnost: 0210. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2.  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04. godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih.12.2012 . Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd.Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza. 4/10. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl.Spolјnotrgovinski promet. Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. 16/08 i 116/08).2005godine.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. projekata i osnova gazdovanja šumama.Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport.1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009. Na dan 31.

101/11 i 119/12).8662 85.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova.6022 EUR USD CHF GBP 2.02. 2. licence i sl.12. U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj.730 192.3.18/10.2006.6409 80.2.  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS.g. 2. 84/04. januara 2004godine.847 71 188 300. 644 33.  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12). 114/06. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije. a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost.2012 113.12. 104.2011. Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja.7183 86. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012.9121 124. Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde.1901 31.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09).726 342. 119/08 i 101/12). čija nabavka još nije završena.2007. 2. 31 . Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara.865 57. patenti.01. Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene. Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31. Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS.634 40.godine.5.1922 139.1763 94.godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01.310 284.4. Iznos 2011.g.

399 242.081.381 109.avansi za osnovna sredstva 2. koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost.2012.359 .godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda.115 52.548 5. Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja.7. koja se utvrđuje procenom.6. razlika je iskazana kao prihod.665 47. 2.šume i visegodišnji zasadi 52.g.300 121.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011.12.ostala oprema 3. 6.106 .108 .8.106 2.078 549 . Nekretnine.zemlјište 3.088 .alat i inventar .g.osnovna sredstva u pripremi 224. postrojenja.359 3. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.869 . Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.750.948.673 80. 32 . Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.g.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1. 2011.081.929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing.187 .građevinski objekti 3.417 115.883 115.657 . 2.167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60.investiciono ulaganje u nekretnine 42. U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti.037 Na dan 31.g.229.039.785 60. komisija je izvšila vrednovanje šuma.340. . . Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti.086 492.329 3.2.947 .359.osnovno stado 86.oprema 481.

druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012.523 2.g.Ukupno (AOP 018) finasijska 2012.g.ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova .373 7.g.261 ( u 000 dinara) 2011.g.696 679.043.436 (u 000 dinara) 2011. Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) .g. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima .842 758.950 27. Potraživanja .526 28. 1.684 187.143 68.523 120. 954.510 .9.12.780 15. .294 12. Zalihe i dati avansi: 2012.13. 2011.625 534.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi .486 547.kratkorčno oročena sredstva kod banaka .10.416 255.ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2. 120.845 2011.potraživanja od kupaca .798 579.845 92.blagajna 663 642 .811 18.167 .ostala novčana sredstva 27. Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012.čekovi 322 476 . 2. član 12.g.517 592.511 2 33 .229 12. 2.053 351473 11.693 14.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama.izdvojena novčana sredstva-akreditivi . 92.devizni račun 538 4.g.746 16. Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.11.2.851 21.777 232. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni. što se obično podudara i sa vremenom isporuke. 132. 122.g.969 368.533 65.hartije od vrednosti.965 8.382 12.605 163.gotovina na tekućim računima 5.

Ukupno (AOP021) 3. Odložena poreska sredstva 2012.006 13.238 2011.g. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3.056.631 5.g.582.devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35.861 705.271 21.326 41.g. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.g.3.609. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.083.305 65.057 (u 000 dinara) -državni kapital . 53.g.porez na dodatu vrednost .861 iz ukidanja .15.075 27. 133.210 5. Rezerve 2012.515.190 6.ostala aktivna vremenska razgraničenja .g.023 694.359 30. 2011.2.477 34 2012.g.735 1. 1. 486.635 326.264 (u 000 dinara) 2012. 2011. 6. 6.057 2011.135 2011.492.386 14.634 53.g.616 208.svega AVR (2+3) .797 2.400 13.172 53.1.g.475 46. Osnovni i ostali kapital 1.641 5.088 24.046 3.612 378.g.822 133.405 .UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2.g. 53.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012. 51. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3.247 (u 000 dinara) 2011.641 5.g.unapred plaćeni troškovi ..604 22.

obaveze po osnovu poreza na dobitak . vrši se prema članu 7. 819.208 15. Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih.178 313.453 409.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) .679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja. odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999. Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma. a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.obaveze po osnovu zarada i naknada . 3.g.067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti.480 177. 35 . dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji.894 8.12.388 6. Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19.g.014.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu .ostale obaveze .253 40. 33. Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001.Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34.503 6. U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing. 2011.g.000 134.536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava.780 233.194 hilјada dinara.131 585. po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun.381.obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost .dugoročni krediti u zemnji .4.999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31.213 813. Iznos od 3.380 134.425 2. .323.690. Kratkoročne obaveze . U iznosu od 102. iznos od 261.480 321.obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača . godine iznose 5.393 15.867 255.000 159. a pravo svojine na nepokretnosti .g.641 (u 000 dinara) 2011.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.501 2.400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije. godine) na vanbilansnu.263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva.471 260. Dugoročne obaveze 2012.odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012.693 258.zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije. 3.5.173 42.2012.kratkoročne finansijske obaveze .

929.877 .322 685.183 1.316 767 43.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4.ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012.032 515. Poslovni prihodi 2012.3.798 2.g.1.950.911 508.917.166 4.635 1.673 5.749 (u 000 dinara) 2011.979. 23.troškovi materijala .648 635.802.prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike .033 30.troškovi zarada.838 2.598 10.712 438.504 24.ostali prihodi i prihodi od zakupa . 51 8. 26.093 4. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .573 37.728 457.g.404 1.331 105.g.g.356 1.752 576.320 2.049.troškovi amortizacije i rezervisanja .g.695.037 10.636 5.018 7.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.623 1. .100.471 517 55 46230 36 .859.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima .4. PRIHODI I RASHODI 4. Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.2.rashodi kamata .436 585.642 5.g.551 44.prihodi od prodaje proizvoda i usluga .842 6.821 .negativne kursne razlike . Finansijski prihodi 2012.093 2011.377 6. naknada zarada i ostali rashodi .nabavna vrednost prodate robe .g.ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4. 783 43.prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe .121 19.rashodi od efekata valutne klauzule .prihodi od efekata valutne Klauzule .026.527 1.prihodi od prodaje robe .486 (u 000 dinara) 2011. 2011.povećanje vrednosti zaliha .g. 32.

prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja .prihodi od usklađivanja vred.095 175 745 845 22.. postrojenja i opreme . 12..286 37. plasmana . .953 2.prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin.prihodi od smanjenja obaveza .965 648 49.4..ostali nepomenuti rashodi .nekretnina.168 111 126 5.ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011.rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika .066 9 290.rashodi po osnovu rash.manjkovi materijala robe .prihodi .212 4.192 1.152 10.389 164. zaliha materijala i robe ..925 2.g.. .080 264 185.093 29. Ostali prihodi 2012.prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika . -dobici od prodaje nemater.prihodi od usklađivanja vred.dobici od prodaje materijala . boloških sredstava .sred.407 7.prihodi od usklađivanja vred..040 87 1.285 15..g.174 2. ulaganja .gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo.704 47.rashodi po osnovu direktnog otpisa potr.naplaćena otpisana potraživanja .vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012.ostali . . ulaganja .g.912 2010 65 73 325 854 92 10.prihodi od usklađ.obezvređene nemater.219 36..842 ( u 000 dinara) 2011.001 .608 9.g.viškovi nekretnina i Opreme .475 25.378 2. 6.4.viškovi robe i materijala .268 51. zaliha ..gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr.

Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS».593 UKUPNO (AOP 222) 4.048 63.767 56. tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17.020 2.postrojenja i opreme . 6.155. 5.Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17.350 118.Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna .959 hilјada dinara iz 2011.12.dobit pre oporezivanja Za period od 01.098.123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012. Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11.kult.troškovi sporova.301.631 16.989 .006 hilјade dinara. Dobit pre oporezivanja iznosi 63.680 hilјada dinara. zdrav. Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39. 4.477 38. br.612 38. neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20.006 ( u 000 dinara) 2011.631 16.g.2012.331 19.872 941 213. poreski kredit od 20% u iznosu od 7.364.593 17.01.398 234 4. 80/2002.884 hilјada dinara. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana . obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini.g.756 6.054 6.5. 43/2003.6. do 31.obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6. 38 .84/2004 i 18/10). godine.ukupni rashodi .509 31.ukupni prihodi .188 1.421 hilјade dinara. 2011. .g.668 80 965 236 74.izdaci za human. 25/2001.598 24. i obračun naučne i vrske namene . kazne i naknade trećim licima .g.164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda. 6.godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom. Ukupni prihodi 2012.

326 (u 000 dinara) 2011.563 31. 233. 39.poreska osnovica .656 7.206. 2011g.447.006 11.331 11.umanjenje poreza .237 23.iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012.421.679.godinu. 56.umanjenje poreza (50%) .272 20.989 15.359..679.545 15.065.g.poreska stopa .591.884.679.258 312.603.272 15.386 39 .959.g.250 5.924 20. 2011. (u dinarima bez para) 2012. Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012.603.g.250 13.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.191 17.563 11.563 15.680 51.163.959.184 117.603 41.g. 63.448 10% 10% 23.126 11.273 iznos ulaganja u osnovna sredstva .603.236.neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011.g.godine .obračunati porez .115.poreski kredit 20% .

420. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A. 2012. Učešća u kapitalu 2.037 020.571. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa.8 7.741.332 42.275 121.12.929 6.027 (deo) i 028 (deo) 021.300 5.395 342. NEMATERIJALNA ULAGANјA IV.039.654 47. GOODWILL III.Bilans stanja na dan 31.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038. 027 (deo) i 028 (deo) 1.310 60.687. . 022.229.787 2. STALNA 001 002 003 004 005 I.NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109.548 3. 025.445. 027 (deo) i 028 (deo). NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II.445.381 40 .883 115.5 2. 039 (deo)minus 037 1. Biološka sredstva IV.666 52.785 60.361 284. postrojenja i oprema 2. 026. 029 024. Nekretnine.395 60. 023.108 52. Investicione nekretnine 006 007 7. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115.7 60.

12 2. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.1 3. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2.995 5.631 8.405 1. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13.585 53.15 14 012 013 I.436.712.261 2. REZERVE IV. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G. Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5. ZALIHE II.057 61.845 35.690.882.043 844.760.056.534 679.14 2.864.B. NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3. REVALORIZACIONE REZERVE V.11 758.531 53.137.15 29 D. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.515.609.623 92. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E.057 62.641 5. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -.861 41 . GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ.538 58.428 46.006 13.449. VANBILANSNA AKTIVA A.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.083.523 13.306 547.9 1. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V. Kratkoročni finansijski plasmani 4.641 5.882. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2.801 65.1 3.436 901.265 58.137.809 120.822 - 2.797 30. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II.135 1.758 62.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3.995 61.107 + 108 .109 -110) 3.2 10.13 2. Potraživanja 2.758 5.247 133.238 133.577 592.870 1.

Ostale dugoročne obaveze III.387 6.635 40.503 40 41 414.411 705.265 121 122 123 124 125 89 D.375 940.213 462.4 42 osim 427 1.693 418.254 3.747 694.5 2. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3.995 5.894 8.381.690.641 34. Ostale kratkoročne obaveze 5. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G.014. NERASPOREĐENI GUBITAK XI.415 41 bez 414 i 415 I.178 255. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3.480 62.167 599. DUGOROČNA REZERVISANјA II. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.173 2.35 037 i 237 VIII.867 177.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813. Obaveze iz poslovanja 4.762. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6. VANBILANSNA PASIVA 3.999 61.116.712.067 33.758 5. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2. Kratkoročne finansijske obaveze 2.471 159. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3.326 6. Dugoročni krediti 2.430 260.3 3.477 42. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V.453 819. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B.137.882.5 42 .

377 508.648 23.623 1.037 46. POSLOVNI GUBITAK (207 -. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4.322 635.838 24.020 5.026.877 4.636 515.Bilans uspeha u periodu od 01.749 290.3 4.551 6. FINANSIJSKI RASHODI VII. Troškovi materijala 3.205 + 206) 4.032 105.842 118. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -.798 2.891. OSTALI PRIHODI VIII.950. Nabavna vrednost prodate robe 2.331 5.033 585.838 685. Ostali poslovni prihodi II.821 30. FINANSIJSKI PRIHODI VI.201) 6. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.049. 2012. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4.917.01.4 4.642 33.802.230 185.127.436 576. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3.842 22.486 5. Ostali poslovni rashodi III.207) IV. Troškovi zarada.183 1.878 438.752 2. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.475 213.3 4. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A. Prihodi od prodaje 2.401 457.911 44. POSLOVNA DOBIT (201 -.929. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa. do 31.2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1.4 4.695. OSTALI RASHODI 43 . POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1.056 19.12.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V.093 43.979.

NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z.680 - 15. DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ.603 5.220 221 4.219 +222 -224 721 722 722 723 1.6 223 (220 -. 11.593 56.006 16. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X. GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -.214 + 215 -219 80.989 4.637 - 73.59 59 . NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B.69 XI. Odloženi poreski prihodi perioda D.631 63. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII. Poreski rashod perioda 2. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I. ZARADA PO AKCIJI 1. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 .222) V.386 230 231 232 Ž.582 (214--213-220 69 . NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E.IX.326 41.5 222 17. Osnovna zarada po akciji 2. POREZ NA DOBITAK (219 -. 229 51. Odloženi poreski rashodi perioda 3. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5.

619. Prodaja nematerijalnih ulaganja.825 6. Plaćene kamate 4.338 650.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.834 9. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1. 2012.594 - 321 322 323 69.087 28.353. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B. Primlјene dividende II.736 5.991 2. Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2.630 14. postrojenja.127. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I.623 - 313 314 33.202 - 1.663 2.927 5.481 622.483 6.507 5. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV.945 8.427 45 .769 76. postrojenja.377 79. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2.644 - 315 316 317 318 319 320 6. opreme i bioloških sredstava 3. 5.12. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4.708 31. Prodaja i primlјeni avansi 2.197 27.043. nekretnina. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I.519 83.398 116. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A.966 - 8.050 2. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6.204.433 6.746. do 31. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2.157 565. 3. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn.060 134. Kupovina nematerijalnih ulaganja. Porez na dobitak 5.863.549.610 680.01. naknade zarada i ostali lični rashodi 3.224 5.167 55.526 20.585. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III. nekretnina. opreme i bioloških sredstava 3.151 1. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.837. Zarade. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II.884 2.

795 27.429 28. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I.875 16.392 6. Uvećanje osnovnog kapitala 2.240 13.156 9.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.236 125. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.241 136.797 46 . NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.IV.138 20.047 89.735 6. Isplaćene dividende III. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV.999 73. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3.124 155. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G.843 165.812 162. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II.864 29.132 3.797 1.293.871 6. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42.530 6.043. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3. Otkup sopstvenih akcija i udela 2. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D.037.052 154. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E.950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245. Finansijski lizing 4. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z.842 218.539 636 1.006 13.189 - 6.920 7. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V.818 343 35.323.

237) 12 Ukupno (kol.861 16. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53.641 7 5. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037.193 0 0 0 12.845.845.01.655 714 6.458 4 5 6 133.11 12) 13 59.761 53. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4.043 10 16.01.br.090.193 55.454 3 26.454 298. prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.193 0 0 59.458 0 0 133.12.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.031 16.043 3 4.01.107.779 3 4.276 275.2011. 2012. prethodne godine_______(r. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321.2011.031 Red.397 46. 2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 .630 47 .761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01.090.641 5.107.454 26. do 31.

531 53.2011.426 193.168 115.172 0 0 133. tekuće godine (r.075 27.634 0 0 133.172 0 0 133.480 58.861 0 0 89.641 5.056.442 2.373 65.631 0 0 0 0 26.861 48 .822 0 10.264 0 8.760.075 27.492.641 5.582.864. 10+11-12) 58.br.639 4. prethodne godine ______________(r.2012.264 0 8.12.864.br.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31.631 46.604 22. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31.538 26.428 46.861 0 0 0 0 0 58. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01. tekuće godine 2012.br.585 53.12.641 5._(r.582.428 46.083.585 53.083.01.801 65.

godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU.255 3. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3.Statistički aneks za 2012. Nematerijalna ulaganja 1.608 49 .395 97.870 0 411. 4-5) 6 284.5.3. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa.870 0 342.003 97. račun 1 1 OPIS 2 1.2. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA.918 Ispravka vrednosti 5 69. za AOP 2 601 602 603 604 605 3. POSTROJENјA. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn.310 0 69. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2. Povećanja (nabavke) u toku godine 1.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1. Revalorizacija 1. Stanje na početku godine 1. Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354. Smanjenja u toku godine 1.785 39.608 Neto (kol.1.4.785 39. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

Troškovi članarina 15. deo 540 i deo 525 deo 533. Troškovi amortizacije 12.759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa.909 368. Troškovi istraživanja i razvoja 11.493 1.894 215.266 11.207 2.927 11.094 37.643 382.542. 1.374 7. Troškovi doprinosa 17.544 13. račun 1 OPIS 2 Ozn.853 138.564. Troškovi proizvodnih usluga 8. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522.824 442 37.110 54.107.52 4 i 525 526 529 53 deo 533.692 40.524 53 . Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4.198 167. Troškovi zakupnina zemlјišta 10. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6.990 277 292.292 140.900 285.624 360.081 7. Rashodi kamata 18. Troškovi premija osiguranja 13.492 1. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3. Ostali lični rashodi i naknade 7.151 18.539 207. Troškovi zakupnina 9. Troškovi goriva i energije 2. Troškovi poreza 16.523.812 1.669 18.979. deo 540 i deo 525 536.056 1. 537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560.838 8 43.869 13.063 1. Troškovi platnog prometa 14.405 43. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5.365 229. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada. obezbeđuje sadni materijal. Postupak podnošenja zahteva . sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. kao i tzv. Prijave se podnose do 30. Obavezujući radovi u privatnim šuama. Uz prijavu. Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. bolesti i štetočina. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. kao i na pošumljavanje požarišta.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja. pašnjak i sl. Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. drugih elementarnih nepogoda. daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka. Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva. šumarstva i vodoprivrede. svode se na zaštitu od požara. odnosno Šumskoj upravi. a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. "žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju. odnosno melioraciju. čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. bez obzira da li su planirani ili ne. šumskog reda. 57 .) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. konsultacije. tekuće godine za narednu godinu. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku.11.

1 11. 31.0 2.8 1.319 2.3 4.084 21.591 78.362 43.8 80.8 101.8 6.8 77.255 3.659 44.2 2.418 % 1.989 140.8 114.572.3 1.8 14.702.3 2.Leposavić SVEGA Površina ha 18.Kuršumlija "Niš" .9 4.375 2.3 110.900.956 47.300 4.915 98.224 7.041 26.7 100.8 165.2 3.048 113.7 74.6 12. zapremina.8 125.9 2.274 4.5 100.587 23.6 13.7 2.592 69.628.882 109.334 73.625 192.6 1.453 69.12.6 3.252 40.0 100/97.436.4 128.278 29.695.373 137.288 115.7 2.1 120.9 2.0 Zapremina m3 1.6 1.9 4.389 42.5 69.0 5.5 Pi 3.6 2.066 4.2 5.0 3.217.027.Ivanjica "Šumarstvo" .1 7.Prijepolje "Golija" .1 7.8 2.406 732.222 108.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .792 2.0 3.8 10.9 1.383 30.742.3 4.538 32.3 Planirani Prinos m3 2.Pirot "Šuma" .186 6.1 138.8 5.6 5.5 1.436 6.689 55.2 1.4 1.239 27.9 84.739.340 % 1.256 98.306 60.6 2.663.616 54.530 29.323 Prirast m3/ha 2.7 6.7 96.123 8.Niš "Pirot" .655 43.9 3.475 6.817 40. Šumsko gazdinstvo "Beograd" .464 229.170 132.3 2.4 2.815.Vranje Ukupno "Ibar" .Raška "Stolovi" .0 1.265 72.093 96.044 3.4 3.1 5.Leskovac "Vranje" .548 117.2 7.2 89.2 1.666 38.2 6.2 3.433 73.8 1.882.8 2.4 4.452 182.442 59.4 1.759 8.390 54.416 47.435 3.2 1.202.Loznica "Užice" .5 2.936 58 .1 100/98.8 4.6 5.5 2.273.460.5 3.3 2.182 99.318 41.399 15.0 m3/ha 87.4 7.035.411 308.990 55.036 7.198 19.110.195.2 1.223 98.0 2.8 7.Kruševac "Toplica" .377 1.2012.8 7.Užice "Prijepolje" .2 6.Privatne šume (površina.3 150.173 703.089 481.518 235.7 2.466.125 7.2 3.6 3.004 50.039.645.367 16. prirast).804 1.061.9 m3 52.8 3.5 111.4 2.173.Kraljevo "Rasina" .875 34.6 111.9 2.529 22.0 2.

nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti.  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume".  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31. decembra tekuće za narednu godinu. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe. pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune.  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe. broj 31/05). na osnovu člana 15. faune i gljiva.  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. Zakona o zaštiti životne sredine. korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. korišćenja i prometa. marta naredne godine. Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. broj 135/04). faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore. sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. ili preko ŠG. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa. Na osnovu člana 27. stav 6. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. Uprava za zaštitu životne sredine. 59 . Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte.6. korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. direktno. na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". 2. Uredbe ("novčanom kaznom od 5. Konkursom je definisano: 1. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra. shodno članu 22.000 do 50. 60 . odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". godine. Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. broj 15 od 27.02. faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. za 2006. Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. ko ima pravo učešća na konkursu. organizuje sakupljanje. stručnu obuku sakupljača. sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. 2006. Uprave za zaštitu životne sredine.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno. izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača. godinu. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra. kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara. organizuje sakupljanje. rok do kada se podnosi prijava. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS". vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra.

jedinstven matični broj građana.Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta. koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma". 61 . adresu stanovanja. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa.

885.2 203.8 62 .7 151.188.422.922.7 33.778.5 47.2 1.758.246.631.653.397.5 181.7 144.932.9 3.4 2.389.4 23.105.384.3 115.4 118.0 4.930.105.4 2.4 241.549.631.02 33.671.7 3.878.73 48.1 203.9 1.150.2 388.0 2.7 5.1 1.0 249.977.0 2.29 7.965.513.135.2 2.6 289.1 265.733.021.916.2 2.676.0 1.0 3.3 9.1 124.076.8 3.3 643.831.4 3.2 69.1 163.241.3 4.4 2.1 61.2 149.735.8 42.0 7.763.7 2.763.5 994.360.8 2.118.95 64.9 28.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.231.4 6.254.290.976.271.7 462.17 23.456.6 7.3 2.402.28 12.085.5 2.018.3 151.3 3.5 4.31 12.224.3 78.765.1 2.087.077.8 224.9 m3 9 403.194.293.0 133.005.6 2.905.7 2.830.4 30.759.556.3 154.460.2 119.955.03 3.9 3.748.7 3.1 1.5 2.960.070.258.58 7.891.053.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.1 5.7 189.0 2.089.3 1.390.939.431.399.395.3 109.359.999.52 13.6 3.0 48.0 348.676.5 2.593.5 208.20 11.7 2.1 176.21 4.6 238.226.9 2.58 37.959.088.20 11.4 941.3 1.252.012.666.440.7.4 1.3 3.6 2.1 13.947.08 9.4 3.4 30.0 126.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.39 5.272.158.681.227.9 2.381.000.8 27. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .16 6.467.3 49.6 4.8 1.2 1.158.6 79.2 111.73 80.1 3.9 3 Prinos Pi 8 3.140.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.28 492.0 4.13 7.3 4.181.633.3 136.9 6 64.7 159.354.3 174.3 166.03 6.4 202.6 38.445.706.4 798.7 5.05 26.163.7 53.3 2.630.3 177.

2 2.0 589.152.868.1 2.119.1 172.903.6 314.70 15.6 1.9 2.363.1 20.202.174.6 2.825.089.6 840.9 4.8 163.352.244.454.683.1 2.538.324.9 5.509.704.731.7 182.8 2.1 25.882.842.5 729.9 2.651.067.6 1.4 1.546.644.9 41.832.680.079.575.2 3.6 40.7 1.55 6.4 2.3 2.98 20.8 111.5 165.8 5.2 2.630.6 3.35 5.7 51.116.8 2.4 202.554.0 9.1 425.093.1 2.8 33.5 154.195.51 4.3 115.207.490.8 76.302.1 157.2 54.81 22.753.91 19.675.559.8 493.4 229.3 3.157.3 180.024.2 679.102.5 5.9 3.350.62 4.949.404.918.0 4.258.847.365.6 273.54 10.40 13.529.646.86 6.5 120.101.185.398.960.042.6 309.086.798.5 7.802.123.6 194.16 9.349.085.712.387.61 70.2 61.1 1.7 188.659.698.68 54.4 2.9 964.0 187.65 36.6 2.420.6 2.147.7 2.010.2 213.727.342.8 5.3 11.976.6 2.2 5.3 113.7 5.391.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.37 7.1 15.0 3.1 162.7 1.770.515.3 2.971.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.4 1.0 4.170.5 2.4 85.4 232.945.0 2.273.235.2 2.5 2.852.904.807.4 3.4 1.4 94.8 111.3 3.0 4.998.0 192.9 22.7 1.8 285.223.808.182.628.272.6 59.7 12.19 7.3 2.4 190.9 258.27 10.143.441.591.008.8 2.9 3.3 203.167.4 411.143.766.6 184.629.989.8 95.8 32.7 118.6 264.21 9.652.1 462.108.2 34.374.27 61.8 38.9 5.002.0 24.84 16.151.0 1.3 128.0 109.3 351.341.2 4.7 63 .3 129.4 2.9 4.4 147.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.4 5.8 2.754.773.274.0 4.7 857.8 2.145.2 2.331.

454.435.0 3.054.35 7.563.225.41 49.1 7.795.176.537.012.435.480.625.3 387.9 454.7 2.30 57.4 55.4 1.6 133.7 258.9 1.056.1 4.136.239.4 194.346.1 2.5 288.089.159.0 30.131.598.4 2.472.823.1 2.6 2.903.906.4 71.84 8.0 2.9 87.256.890.668.2 159.9 2.419.2 11.737.855.571.9 1.582.001.2 222.0 98.020.6 177.3 309.1 155.1 1.5 2.38 5.6 222.315.597.6 172.85 39.4 43.466.310.24 9.677.0 311.151.5 34.332.73 26.2 2.6 2.1 40.417.5 4.43 51.5 4.2 2.48 10.76 25.573.88 16.9 51.7 3.461.328.989.3 33.5 78.548.6 79.982.660.966.341.0 60.7 143.8 2.9 5.78 16.678.6 761.111.8 2.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.1 506.3 45.1 6.7 289.6 2.099.890.4 224.8 2.5 3.067.289.543.664.45 8.4 251.9 2.0 698.8 217.246.006.2 3.15 15.2 161.2 7.9 4.3 5.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.8 5.7 4.8 2.1 4.1 128.1 178.561.899.4 1.490.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.308.1 78.8 1.385.323.1 163.822.469.8 2.346.6 2.5 5.4 123.794.718.7 1.748.359.8 3.4 3.9 2.205.8 3.1 377.9 2.821.798.474.3 25.912.8 946.15 13.375.5 3.168.5 121.135.8 6.72 11.372.3 3.344.718.850.1 214.8 407.31 13.327.320.0 1.8 5.024.2 2.081.5 160.9 7.9 299.680.7 10.02 11.1 1.690.52 7.4 140.380.357.796.3 3.802.8 1.7 2.7 316.6 72.3 141.5 66.533.57 9.520.03 18.916.750.5 1.5 3.445.036.0 196.564.629.3 126.6 96.9 256.0 49.100.896.3 5.4 195.142.1 164.5 152.5 132.834.8 3.7 5.839.279.1 1.9 4.5 2.208.227.4 483.2 64 .7 181.9 105.452.673.988.815.

4 193.141.ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.640.3 6.598.38 9.7 1.9 123.7 2.094.961.17 5.628.302.977.8 2.311.200.644.9 494.5 198.809.486.6 5.5 1.123.293.8 3.6 3.20 6.8 1.3 2.7 2.7 4.885.3 912.6 2.6 197.522.5 74.1 719.898.507.049.033.9 2.0 179.7 2.486.2 161.0 239.856.0 2.0 894.0 2.863.299.1 159.314.027.08 1.5 266.2 179.8 4.792.280.3 6.6 240.208.886.7 3.4 202.363.967.2 67.3 52.8 1.7 126.243.004.6 29.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.3 5.889.1 139.234.4 155.313.4 2.0 145.934.247.9 7.4 2.998.44 763.9 2.380.9 136.909.0 65 .823.198.030.3 1.751.65 13.7 381.235.0 2.879.146.7 4.4 136.7 3.4 37.4 2.7 210.1 4.26 34.8 12.969.129.630.88 4.4 9.688.688.6 275.9 222.798.6 162.7 2.9 10.8 3.0 4.632.8 252.608.442.914.7 6.025.209.06 54.8 58.064.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.1 607.2 3.8 1.199.663.0 90.942.1 5.74 11.8 49.396.7 334.642.0 316.7 676.39 20.842.116.9 5.8 41.267.081.5 5.5 2.8 4.9 194.8 2.913.5 5.9 165.3 1.87 32.9 5.5 35.6 338.316.47 11.6 4.47 11.12 4.8 79.7 2.043.8 42.5 276.159.4 27.592.72 22.3 2.7 200.249.670.0 194.638.635.6 58.368.649.478.645.206.3 18.2 133.5 172.907.310.155.885.50 2.7 96.298.907.817.109.4 4.92 10.2 2.8 3.230.

467.086.670.6 m3 910.7 m3 528.6 m3/ha 3.966.36 ha 15 % Ukupno 901.706.730.7 m3 45.620.734.122.791.8 m3 3.053.425.29 ha 113.6 m3/ha 1.6 m3 256.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.205.221.214.146.7 m3/ha 5.8 m3/ha 216.02 ha 58.0 m3/ha 0.2 m3 2.378.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .7 m3 11.065.0 m3/ha 161.760.8 m3/ha 0.6 m3 0.0 m3/ha 0.44 ha 45.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.9 m3/ha 105.0 m3/ha 4.4 m3 123.6 m3 165.7 m3 32.4 m3 595.2 m3/ha 136.708.032.356.Površina Obraslo 763.976.829.3 m3/ha 5.99 ha 239.69 ha 85 % Neobraslo 137.499.486.7 m3 5.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.267.94 ha 763.904.0 m3 90.

063.278.261.444.898.6 m3 1.507.9 m3 71.655.9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.278.2 m3 9.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.825.0 m3 368.9 m3 455.6 m3 276.845.212.732. 67 .2 m3 10.2 m3 3.578.284.135.5 m3 2.903.9 m3 689.274.9 m3 11.6 m3 859.664.791.8 m3 18 % 77.698.486.274.845.395. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.768.000.7 m3 35.2 m3 26 % 1.123.5 m3 101.042.7 m3 22.202.4 m3 6.267.212.407.7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.407.619.621.135.0 m3 176.574.2 m3 5.655.612.8 m3 123.173.295.0 m3 150.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).276.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.

Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg. U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče. U ŠG „Užice“ Užice. ukupne površine 135. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43. ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. površine 72. Proizvodnja šumskog. ukupne površine 519. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl.000 kg.). 68 . o zdravstvenom pregledu.65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. Njihova ukupna površina iznosi 655.35 ha. lišćara 50. U 7 rasadnika.86 ha. Struktura semenskih objekata je:   četinara 43. ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica. crnog i belog bora. lišćara 7. hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla.Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća.6 ha. sadnice.46 hа.

ali su ponoovo unete (reintrodukovane). divlja svinja. bilo kao prolazne. u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta. Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. ŠG "Beograd" . nalazi se uz levu obalu reke Save. Smeštaj u hotelima u Beogradu.Zrenjanin. jelen lopatar i muflon od papkara. nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta. 3. dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume". 4.Boljevac 5. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću. Južna Srbija. se nalazi na 15 km od Beograda. Raška. Lovi se jelen lopatar i muflon.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode. a vuk. površine 973 ha. divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi. Pojedine od ovih vrsta su autohtone. se nalazi na magistralnom putu Beograd . Timok. sa brojnim virovima. Udaljeno je 35 km od Beograda. Lovište "Rit".Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. 30 km zapadno od Beograda. površine 8. pa sve do 1500 m. Lovište "Trešnja". Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%. vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". srna. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica". divlja svinja. Lovište "Crni lug". U ovom lovištu lovi se jelen evropski. površine 25. Kosovo i Metohija).5%. Lovi se sitna divljač. a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje. tj.253 ha.263 ha. 15 km od Beograda. Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11. U šumi hrasta lovi se jelen. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . ŠG "Timočke šume" . zec i 69 . nadmorska visina od 400 m. u blizini naselja Padinska Skela. potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode. bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač. čija je odlika.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. divlja svinja. divlja svinja i srna. Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. U ovim lovištima površine oko 488. jelenska divljač. medved. površine 117 ha. Lovište "Lipovačka šuma". evropski jelen.Čačak. ris. Ukupan broj lovišta je 44.Beograd 1. ris i medved od zveri. površine 1. 2. na putu Beograd . između ostalog. vuk.314 ha. divokoza. Pored lova srneće divljači. Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora.

Lovi se srna. koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina.135 ha. vuk i lisica. Lovi se jelen. Lovi se običan jelen. zec. udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom.680 ha. gde se lovi divlja svinja. 9. divlja svinja. srna. a 20 km od grada Bora. Lovi se srna. Smeštaj u hotelu u Negotinu. U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. površine 6. U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. udaljeno od Beograda 200 km. Lovište "Vratna". Lovište "Rtanj". 13. površine 1. divlja svinja. površine 16. površine 13.000 ha. koja se nalazi u okviru lovišta. 70 . udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom. jelen lopatar. ili u motelima u Brestovačkoj Banji. divlja mačka i zec. srna. na magistralnom putu Boljevac . 14. 8. smešten u samom lovištu. U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. a od magistralnog puta Kladovo . površine 4. divlja svinja. 11. površine 15. zec i fazan. divlja svinja i vuk. vuk. vuk i lisica. Lovište "Suvaja". a od magistralnog puta Paraćin .Niš. na putnom pravcu Zaječar .Donji Milanovac 12 km. koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja. Lovište "Alija". na putnom pravcu Zaječar-Niš. Lovište "Miroč . U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva. između Donjeg Milanovca i Negotina.368 ha. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta. Lovi se divlja svinja. srna. Lovište "Suvodol". udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda.manastir Vratna. muflon. površine 2. 10. udaljeno od Beograda 200 km.Štrbac".152 ha. lisica. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja. srna.488 ha. Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik . srna. srna. Smeštaj u hotelu u Negotinu. Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. 18 km.Zaječar 10 km. Lovi se jelen. Lovište "Stara Planina 1". 7. Lovište "Zlotske šume . U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. 18 km. Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha. 12. Smeštaj u hotelu u Negotinu. fazan i jarebica. vuk i lisica. Lovište "Deli Jovan". površine 2.790 ha. površine 2. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta.6. vuk. divlja svinja. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. lisica. divlja svinja i vuk.312 ha. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj". lisica. divokoza i muflon. Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha. udaljeno od Beograda 180 km.Crni vrh".447 ha.

Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu. Lovi se divlja svinja. šumska šljuka i divlja svinja. 22. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m. Lovi se srna i zec. ŠG "Severni Kučaj" . Lovi se srneća divljač.114 ha. u blizini grada Despotovca. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva. srna. Lovište "Bukovik". Lovi se srneća divljač. površine 3. 18. udaljeno je od Beograda 185 km. Smeštaj u hotelu u Jagodini. površine 13. 16. 19. divlja patka i guska. divlja svinja i predatori.Niš 20. a od autoputa 15 km.770 ha. 71 . udaljeno je od Beograda oko 240 km.352 ha. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku. Pešterac i Javorak. udaljeno od Beograda 135 km. Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu. divlja svinja i vuk. srna i jelen. udaljeno je od Beograda 150 km. površine 26. površine 4.788 ha. ŠG "Niš" . Lovište "Majdan Kučajna". Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači. Lovište "Hrastovača". površine 2. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Lovi se srneća divljač. šumska šljuka i divlja svinja.934 ha. Lovište "Juhor". Lovište "Južni Kučaj 4". Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km.ŠG "Južni Kučaj" . Lovi se divlja svinja. udaljeno je od Beograda 100 km. Lovište "Severni Kučaj". Smeštaj u hotelima u Sokobanji. šumska šljuka. a od autoputa 55 km. Lovi se jelen. Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci. a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava. nalazi se na 235 km od Beograda. Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. Lovište "Obla glava-Ozren-Devica". površine 8.Kučevo 17. površine 12. sa leve strane autoputa Beograd . udaljeno od Beograda 150 km. Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima. udaljeno je od Beograda oko 240 km. a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva.747 ha. Smeštaj u motelu "Markova krčma". 21.507 ha.Niš. Lovi se srneća divljač. površine 21. Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. a veoma blizu Kučeva. Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva.360 ha. srna.Despotovac 15. Lovište "Mali Jastrebac".

24.ŠG "Šuma" . koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva.Leskovac 23. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva. koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu.Kruševac 25. ŠG "Pirot" . Lovi se srna i divlja svinja. divlja svinja.400 m. kao i predatori. Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja. udaljeno je od Beograda 270 km. jelen i srna. površine 410 ha. ŠG "Stolovi" . Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva. divlja svinja i šumska šljuka.443 ha. Smeštaj u hotelu u Kraljevu. 29. Lovište "Valmište". dok je udaljenost od Niša 90 km. a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem. ŠG "Rasina" .387 ha.731 ha. površine 16.804 ha.200 m.420 ha. Lovište "Kačer-Zeleničje". Lovište "Veliki Jastrebac". U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha. površine 3. u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. a od Leskovca samo 20 km. Lovi se srneća divljač. površine 29. površine 11. 72 . udaljeno je od Beograda 280 km. površine 40.Čemerno". Ovde se lovi srneća divljač. na nadmorskoj visini od 1. a od Predejana samo 10 km. a od Predejana je udaljeno samo 28 km. udaljeno od Beograda 230 km. U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. udaljeno je od Beograda 280 km. Lovište "Stara Planina 2".Kraljevo 28.298 ha. Lovište "Kukavica". a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva. udaljeno je od Beograda oko 220 km. a udaljeno od Pirota 20 km. udaljeno je od Beograda oko 300 km.Pirot 26. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. kao i u motelu u Predejanu. ŠG "Vranje" . i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište". Lovište "Goč". Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji. Lovi se divlja svinja. Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke. na planini Čemernik. Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. površine 29.Vranje 27. Lovi se srna i divlja svinja. udaljeno od Beograda 230 km. Lovište "Troglav .

964 ha. površine 25. jarebica. fazan. Smeštaj je moguć u Prokuplju. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. udaljeno je od Beograda 300 km. površine 18. Smeštaj u hotelu u Loznici. udaljeno je od Beograda 280 km. Lovi se srna.348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km. udaljeno od Beograda 140 km. površine 7.ŠG "Kragujevac" .Ivanjica 34. Lovište "Cer-Vidojevica". ŠG "Prijepolje" . U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha. Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji. Lovište "Golija".Kuršumlija 31. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. a od Ivanjice 20 km. Nalazi se na planini Cer. zec i predatori. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji. nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije. Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka. ŠG "Toplica" . nalaze i četiri apartmana.959 ha. udaljeno je od Beograda 300 km. Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku. ŠG "Golija" . zec. površine 9.Prijepolje 36. divlja svinja. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama. 32. gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo". u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica. uz magistralni pravac Prijepolje 73 37.529 ha. površine 32. Lovište "Sokolovica". Lovi se divlja svinja.Sjenica. koja je smeštena u okviru samog lovišta.150 ha.087 ha. lisica i vuk. Lovi se sitna divljač: zec. udaljeno 120 km od Beograda. U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. površine 5.Kragujevac 30. površine 16. na magistralnom putu Nova Varoš . Lovište "Šumata". Smeštaj u hotelu "Golijska reka". 35. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana". divlja patka i divlja guska.507 ha. takođe. ŠG "Boranja" . Lovište "Rudnik". U lovačkoj kući se. udaljeno od Beograda 240 km. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". .Loznica 33.101 ha. Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. prepelica. "Zapadno-moravsko lovište". površine 6. koji se nalazi u okviru lovišta.

Lovište "Šargan". Lovi se srna. zec i predatori. udaljeno je od Beograda 120 km.760 ha.01.301 ha. udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina. srna i zec. Lovi se divlja svinja. Lovi se srneća divljač. Lovište "Biser voda-Divan". Lovište "Crni vrh . udaljenim od lovišta 9 km. nalaze i dva apartmana.784 ha.158 ha. Lovište "Tornik-Čavlovac".Ljeskovac". U lovačkoj kući se. površine 5. Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. zec i predatori. divlja svinja i vuk. Smeštaj u hotelima u Užicu. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja. Smeštaj u hotelu u Priboju. udaljeno je od Beograda oko 300 km. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS". U ovom lovištu lovi se divlja svinja. ŠG "Užice" . 40. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić.–31. Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. ŠG "Raška" . udaljeno je od Beograda 230 km. površine 11. 42.694 ha. divlja svinja. divlja svinja.060 ha.2012. 41. delove ribarskih područja: 74 . na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica. Smeštaj u hotelu u Raškoj. Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva.38.godine). Smeštaj u hotelu u Raškoj.Višegrad. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta. Smeštaj u hotelima na Divčibarama.Raška 43. a od Užica samo 12 km. Lovište "Maljen-Bukovi". U ovom lovištu lovi se divlja svinja. udaljeno je od Beograda 250 km. Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11.991 ha. na magistralnom putu Beograd . srna i zec. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje. srna i zec. takođe. Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja. Pljevlja. površine 3. 44.12. površine 5. udaljeno je od Beograda 212 km. vuk i medved. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. a udaljeno od Priboja samo 2km. srna i zec. udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km.korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01. površine 13.Užice 39. srna. Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana. Lovi se srneća divljač. broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje . Lovište "Jelova Gora".2008. površine 2.Užice .

a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. način prodaje i dr. kao i sportski. ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov. Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva. Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Privredni ribolov se takodje. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član. Stara Planina. osnosno u JP "Srbijašume". RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. Sićevačka klisura. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" .   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km. Boljevac. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine. odnosno otkup ribe i ikre. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. Pirot i Loznica. Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. 75 . organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. kod ŠG Beograd. Trgovina ribom. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. Obaveza korisnika je. ŠG "Pirot" . pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika.Loznica. LepterijaSokograd i Lazarev kanjon. Krupačko i Divljansko jezero. Jelašnička klisura. ŠG "Beograd" . Lušica sa pritokama i Sukovsko.Beograd.

804.222.49 561. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37.00 296.00 7.183.43 115.50 60.95 202. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.72 1. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3. Predeo naročite prirodne lepote 5. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6. Strogi rezervat prirode 9.00 19.42 6.73 5.91 114.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8.b roj 1. Park prirode 2.00 199.44 442.89 2.00 345.96 11. Opšti rezervat prirode 8.332.64 4.64 75.746.265. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4.538. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197.33 10.88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d.804.348. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216. Park prirode „Golija“ 7. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.36 216.755. Spomenik prirode 10. Predeo izuzetnih odlika 4.65 123. Specijalni rezervat prirode 7. Park šuma 6. Memorijalni prirodni spomenik 11.261. Regionalni park prirode 3.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009.00 0.18 76 .

dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova. Ministarstva prosvete.176. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6.10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja . dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1. Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. 77    .003. 1. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine. Ministarstva urbanizma i građevine.50 489. tekuće godine).144.26 24. uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2.514. šumarstva i vodoprivrede. koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini.96 2008 18.769.13 4. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca.12. Br.592. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra.Aktima Grada Beograda.63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3. Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro. 2. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra.

odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo. šumskih komunikacija. fabrika za flaširanje vode. obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). vikend kuća i objekata za odmor. radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. šumskih objekata.      Donese akt. planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova. objekata za potrebe lokalnog stanovništva. kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra. lovne osnove. nadležne institucije i ministarstva. odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine. nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. korisnici zaštićenog prirodnog dobra. lokalna samouprava). Uređuje. podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. ribnjaka. mini hidrocentrala.

Saglasnost staraoca . Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije.  aktivnostima. Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. predeo izuzetnih odlika. pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije. broj 66/91 . Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja... zbog kojih ima trajni ekološki. 79 .. Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike. složenosti građe i biogeografskih obeležja. reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja. spomenik prirode i prirodne retkosti. korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti. zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu. naučni. sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti. Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. park prirode. zdravstveno-rekreativni. prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park..48/94). Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine. obrazovni. rezervati prirode (opšti i specijalni). turistički i drugi značaj. Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika..JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru. kulturni.

botaničkih i drugih obeležja. parkovi. zdravstvenog i drugog stanovišta. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine. ustanovljen asu pred 1991. park šuma. živopisnih pejsažnih obeležja. drvoredi. genetskog. kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. kao delova ekosistema. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. reprezentativnih geomorfoloških. biogegrafskog. strogi prirodni rezervat. predeo izuzetne lepote. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava. namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. hidrogeografskih.Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. arboretumi. geoloških. a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. privrednog. vazduha i zemljišta. fizički jasno izražen i prepoznatljiv. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. botanička bašta i dr. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog. osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. 80 . ukoliko ima poseban značaj.). Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu. nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara.

a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti.prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija .čini je kulturna ili prirodna dobra. u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava. istraživanje. dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. korišćenja.Rezervat biosfere .predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring. obuka i obrazovanje). Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.značajna prirodna dobra. u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju.prirodna dobra od izuzetnog značaja. broj 30/1992). II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl. Svetska baština . Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I. Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija . uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra. II kategorija . upravljanje resursima. glasnik RS".  81 .

00 17. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20.50 2.00 19. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50.10 15.007. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30.00 28. Naziv zaštićenog područja 82 . Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78. 1968 22.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30.588. Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.00 5. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12.00 Svega 14+15 81.10 4.42 8. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0.00 6.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884.75 26.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23.620.755. br.30 7.01 Re. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4.50 32.13 3.514. Park prirode "Stara planina" 1997 48. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3.00 11.000. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3. Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10. Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9. Park prirode „Golija“ 2001 44. Šumsko gazdinstvo Despotovac 16. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243. Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7.382. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2.48 Svega 1+2+3 4.47 3.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15.290.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75. Šumsko gazdinstvo Vranje 14. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489.183 ha) 29.86 5. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258. Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7.

Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46.25 136.16 11. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34.049. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10.73 13.00 345.200.99 14.70 0. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59.20 7. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35.27 231.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60.72 19. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61.02 2008 5.226. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62.07 60. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38.00 1. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55.00 6. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50. Šumsko gazdinstvo Niš 58.1+36+37 8. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56.00 39.00 0.56 11. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44.68 25.10 188. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9.65 1997 2007 u toku 2002 8.83 53.82 12. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49.624.03 384. Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13. 1971 47. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53.02 44.82 47. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63.08 42.50 8. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11.06 369. Šumsko gazdisntvo Loznica 51.01 0.20 1.91 19.86 79. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45.33 115.1 Park prirode „Golija“ 2001 36.70 83 . Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37.049.01 12. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27. Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7.357.746.64 40.92 1.95 0.59 15. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0.

92 2.64 2. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17.71 0. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79.13 17. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88. Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77. a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku.64 0. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72.744. *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65.50 16.2 Park prirode „Golija“ 2001 75. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.40 10. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81.16 2.64 65.10 0. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć . Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84.00 138. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4.556.09 3. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85.26 216. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74.12 28.59 15.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64. Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69. * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67.00 63. Šumsko gazdinstvo Pirot 4.Vražji Vir" 1969 83.09 18. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66.05 41.00 296.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.744.45 500.57 0.70 20. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73.14. Šumsko gazdinstvo Raška 27. Šumsko gazdinstvo Užice 80.00 10. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87.1 15. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76.15 0. 84 . Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90.514.20 0.00 18.14 8.00 65.804.

Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora. Rukovodstvo Preduzeća . Poverljivi podaci. Zapisnik sa sednice Upravnog odbora. odluke i zaključene ugovore.8.ovlašćenja i dužnosti Red. br. smatraju se poslovnom tajnom. Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . dir. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka. Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve. Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen. Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. 9.

koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. usavršava se u okviru struke. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. Statutom i opštim aktima Preduzeća. sarađuje sa ministarstvima. objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije. Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. koordinira radom direktora delova Preduzeća.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. kada ima sva prava. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća. obaveze i odgovornost generalnog direktora. GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. naučnim institucijama i drugim 86 . predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi. organizuje.

organizuje. fakultetima. nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora.    IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća. usavršava se u okviru struke. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. projektovanja i izgradnje puteva. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. naučnim institucijama i drugim institucijama. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. puteva i mehanizacije. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. III Sektor za lovstvo. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. ribarstva i ostalih resursa. u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva. sarađuje sa ministarstvima. rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda. organizuje. lovstva i zaštite prirode. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. 87     . predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. usavršava se u okviru struke.

periodičnog i godišnjeg računa. usavršava se u okviru struke. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. usavršava se u okviru struke. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti. zaštita prirode i životne sredine. rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu. organizuje. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. deviznim i drugim računima Preduzeća. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. analiza. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti . ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. organizuje. lovstvo. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana. plana investicija i drugo. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. lovstvu i zaštiti prirode. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. izveštaja.šumarstvo.   usavršava se u okviru struke. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama . finansijskih planova. izdvojenim. marketing i drugo). VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta.

koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. sarađuje sa ministarstvima. stara se o sprovođenju zakona. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. usavršava se u okviru struke. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. i poslove izvoza i uvoza. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. poreza. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. organizuje.           rukovodi. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. nabavke sirovina. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. 89 . repromaterijala. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora. organizuje. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu. usavršava se u okviru struke. opreme i drugo. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. u delu koji se odnosi na stručnost. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena.

kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. i drugo. prijema. obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. organizuje. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća. usavršava se u okviru struke. konferencija za štampu. seminara. 90 . učestvuje u pripremi svečanih skupova. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima.

daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. stara se o primeni i sprovođenju Zakona. usavršavanje u okviru struke.B. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. 91 . za svoj rad odgovara generalnom direktoru. Statuta. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. zaključuje ugovore za deo preduzeća. organizuje i koordinira rad u delu preduzeća. vodi poslovanje u delu preduzeća. drugih propisa i opštih akata preduzeća.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->