INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži. stav 1.br.711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume.JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27. 120/2004). Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis .rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS".) U ___________. dana ____ 200_ god.

24/85. 67/93.120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. 43/94. 30/2010). 135/2004. Igor Braunović na osnovu čl. 6/89. 54/93. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 135/2004). kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". 32/97 i 101/2005). Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. 54/96. 35/94.Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume". 36/2009). 48/94 i 101/2005). 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini. 3/96. Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. 45/2005 i 101/2005). 53/93. 25/2000. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. 49 stav 1. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. . 53/95. 18/2005. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". unapređenja. Šef kabineta. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. 25/2002 i 107/2005). Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. br. Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 18/2010). Pored zaštite. da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume". Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. 14/84. glasnik RS''.

gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad. i projek. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013. u šumarstvu Kosovo-met. na radu Kosovo-met. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. uprave (19) Radne jedinice (13) . i zaš. JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam.2. direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str. gen.

KUČ. R J ZA RASAD. ŠU D. RJ ŠUM. I HOR. ŠU KNJA. I IZGR. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA . I RASAD. PR. R J ZA MEHAN. I IZGR.« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN. I IZGR. ŠG2ŠUMAR.Mila . R J OZELENJ.P. I IZGR. HAN ŠU BOSILEGR. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. . ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ. šumske uprave. ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ . ŠU BUJANOVAC. I RASD.. R J ZA MEHAN. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ. Golija. RAS..MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL. PR. ŠU BOR ŠU KLA. bios. PR..« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. DESPOTOV.ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV. P. ŠG«PRIJEP.« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ . ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ. ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT.Studenica ŠG«KRAGUJ.INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B.« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez. RJ ZA OZEL. P.KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . P. ŠG«TIM. ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD. PR. ŠG«BEOGR. i PUT. P. PLODOVI ŠG«SV.

Odeljenje za finan. za upravlj. za teh. i sp. na radu i zaš. nepokret. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ.GENERALNA DIREKCIJA 2013. tr. i zdr. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. od pož. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod. Od. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. pit. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. ob. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE. Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od. i ras. Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. nepo. i ras. za bez. resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost. upr.

Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). Delovi preduzeća .šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice . to su profitni centri. Rukovodilac odelj. imena i zvanja rukovodilaca Red.3% šuma).Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija. Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja. ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. Rukovodilac odelj. Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima. br. Od 1999. Rukovodilac odelj. godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. 9 Ime i prezime Zvanje III IV . Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. Organizacione jedinice. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. Rukovodilac odelj. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. dir. a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Rukovodilac odelj. Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica. Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. Rukovodilac odelj.

Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj. odelj.V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. odelj.

Radi periodične (tromesečne. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom). Donosi odluke o visini zarada. Šumsko gazdinstvo radi 11 . lovstva. sastanaka. Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća. šestomesečne. predavanja. odeljenja. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva.00:15. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava. šumskih uprava. kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća. Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom.      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava. sektora. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja. za sve delatnosti. Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara. kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. izdavanja stručnih časopisa i dr.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. ostalih šumskih proizvoda.

Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima. Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu.            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja. Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. građevinarstva. dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG. odnosno i za šumsku upravu. Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava. svakodnevno. lovna osnova). Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        .PŠ. gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. plan lovstva. Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu.. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki.. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja. vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. Izrađuje predlog plana javnih nabavki. Prati naplatu isporučenih proizvoda. Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. sprovodi ostale normativne akte. ZPD-a. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara.

Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS. Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova. lovne osnove.  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava. opšte osnove. Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu. programi za ZPD). odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća. ŠG predlaže Generalnoj direkciji. Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar. rešenja za korišćenje godišnjih odmora. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. Generalni direktor Javnog preduzeća. imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika. da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. 13 . Za svoj rad odgovaraju Vladi RS. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova.    ostale evidencije. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente.

03. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2.1. "Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3. 1 A. Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26. B. B. 1.Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva. godine Red. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije. "Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 . br.2013.

"Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7. "Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6.5. "Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 . "Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8.

10. "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud. "Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11. "Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14. 13. . rasadničku proizvodnju i hortikulturu .

"Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B.3. Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B. "Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17.16. 63 112 3.3. Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B. B.2.4.506 17 .

711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083.Informator . 711-50-26 011/711-50-24. 711-11-53 011/711-50-37. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 . Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27.03. 711-34-10 011/711-50-37. 711-30-91 011/711-50-38. Beli potok Progari Crvenka bb. 361-1457 011/3906-626. 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. 361-1618.2013. 711-50-28 011/711-50-24. 8427-256 011/3329-722. 711-50-26 011/711-50-34. 711-22-69 011/711-27-70. 711-21-73 011/711-50-36.adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. br. 3906-619 011/8427-161. 711-30-91 011/711-22-78. godine) R.

63-443. 229-638 032/663-321. Barajevo Omladinska 1. 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 423-173. 662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879. 662-558 032/663-321. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088. 63-891 030/425-570. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4. 611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611. 573-357 035/229-273. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b. 63-442 030/63-381.b. 611-886.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 662-253.

Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310. 420-751 037/21-688.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263. 420-750. 392-961 036/392-963. 228-049 020/741-314. 741-263 034/381-424. 827-334 037/752-272 037/711-820. 29-551 037/825-106. 381-423 034/384-374 032/710-840. 710-016 037/841-119 012/852-171. 711-221 036/392-963. 851-978. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 228-046.

443-432 012/222-986. 371-265 016/243-034. novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225. 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21. 381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. 461-029 015/876-047. 511-327 027/381-325. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 . novembra bb 24. 83-058 028/83-187 028/460-027. 876-046 015/471-905.

74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133. 520-026 018/800-360. 713-651 033/713-650 033/51-096. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . 521-585. 804-439 018/830-431 010/332-474. 313-801 010/332-931. 332-475. 55-577 033/61-775 036/736-252. 332-474 010/685-196 033/713-650. 254-886 018/254-798. 800-361. 345-337 014/221-237. 232-653 018/520-043. 246-074.

781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228. Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 .93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. 421610 017/32-143. 24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276. 473-837 011/711-23-67 030/63-349. rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb.

stojsavljevic@srbijasume.jancic@srbijasume.markovic@srbijasume.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.ljubisic@srbijasume.rs curcic@srbijasume.aleksic@srbijasume.rs biljana.rs olivera.rs milica.rs vesna.poterjahin@srbijasume.rankov@srbijasume.rs nenad.rs ljiljana.rs suzana.lisanin@srbijasume.stojkovic@srbijasume.rs bratislav.tintor@srbijasume.dubljanin@srbijasume.rs mira.ilic@srbijasume.damjanovic@srbijasume.stingic@srbijasume.rs dusko.tomasevic@srbijasume.djuretic@srbijasume.sesum@srbijasume.rs vera.muric@srbijasume.rs nebojsa.rs gordana.rankovic@srbijasume.rs branko.rs aleksandra.rs nenad.polic@srbijasume.rs rade.todorovic@srbijasume.rs 24 .rs gordana.rs veljko.rs petar.rs igor.jovanovic@srbijasume.sikanja@srbijasume.rs acavas@srbijasume.rs pero.rs ranko.ilcic@srbijasume.hajder@srbijasume.rs djuro.milicevic@srbijasume.stupar@srbijasume.rs zoran.necak@srbijasume.cavarkapa@srbijasume.ivanovic@srbijasume.petrovic@srbijasume.rs tihomir.mihovilovic@srbijasume.braunovic@srbijasume.rs nada.rs milojica.radjenovic@srbijasume.rs dragomir.bogdanov@srbijasume.rs aleksandar.rs dragana.rs jovan.kisin@srbijasume.novakovic@srbijasume.rs dragan.rs vladimir.rs dragan.rs branislav.

rs jelena.rs dejan.rs tanja.rs 25 .rs milena.rs ivana.stoickov@srbijasume.rs mirjana.seovac@srbijasume.ilic@srbijasume.rs nevena.stankovic@srbijasume.jankovic@srbijasume.rs bozidar.rs snezana.stankovic@srbijasume.milosavljevic@srbijasume.rs dragan.radovanovic@srbijasume.seatovac@srbijasume.radulovic@srbijasume.rs srdjan.opalic@srbijasume.vasic@srbijasume.rs goran.jovanovic@srbijasume.rs sumarstvo@srbijasume.rs jovica.rs milan.rs finansije@srbijasume.ilijevski@srbijasume.rs ljiljana.spasic@srbijasume. Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan.rs mica.antic@srbijasume.stefanovic@srbijasume.rs koriscenje@srbijasume.rs zoran.rs kabinet@srbijasume.rs mario.rs mrbane@srbijasume.rs svetlana.rs vlada.rs djordjevic@srbijasume.velickovic@srbijasume.rs novak.rs lovstvo@srbijasume.mitrovic@srbijasume.rs dmirkovic@srbijasume.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.rs nekretnine@srbijasume.rs komercijala@srbijasume.rs mila.rs razvoj@srbijasume.rs sladjana.garcevic@srbijasume.marinkovic@srbijasume.samailovic@srbijasume.vojinovic@srbijasume.rs revijasume@srbijasume.sretenovic@srbijasume.rs marketing@srbijasume.mitrovic@srbijasume.rs marina.zivadinovic@srbijasume.petkovic@srbijasume.simic@srbijasume.rs predrag.rs goran.rs danilo.rs miodrag.rs pravniposlovi@srbijasume.andjelkovic@srbijasume. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.mihailovic@srbijasume.rs vesna.milosavljevic@srbijasume.rs dragan.

2. 4. kom. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. kom. kom. 4.507 801.034 56. 5. 2. kom. kom.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom.291. 2.2.283 12.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma .726 1.245 26 . kom. objekata 822 13.453.180 45. 3.1. 4.557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.956.317 2.157 1. 1. kom. kom.751 ha ha km km br.970 108. objekata br. 6.013.461 117 35.1. 9. kom. 2.937 69. IV 1.251.439. kom.442 83.827 451. 1. II 1. Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112.670 802. V 1.310 7.824 450. 3. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1.077 5.3. 3. 2.2.340 2. III 1.663 4.253.664.365 25. kom.

5.2. 1. 1.3.1.1.142 2. 2.1. 1.903 1.1. 1. 1.2.2.995 62. 2. 2.VI 1.2. 1.2.804.563 13. VIII 1. kg.1. Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138.1. 3. kom.740 ha 216. 3.300 290 12.55 ha kom. 1.3.4.500 m3 m3 ha ha ha 740. X 1.718 2.020 74. 1.88 27 . 44 488. 3. 1. 2. 2. kоm.537 16.053 620.2. IX 1. 2. VII 1.020 1. 1.

486.5.865.000.2.361 86.602 365. din.903 644. din.520.218.154 29.404.671. din.633. 11.496 2.834. din.712 25. din.546.3.1.924. din.341. din.432. 2.983 32. din. din. 11.184. din. 4. 8.390 1.880 31.586. 3. din.000 28 . 11.310 din. 9.277 6. 11.354 611. din. din. din.685.964. 6.916 1. 10. 5.451 340.545 3. 6.267.980 776. 7. XII 11.XI 1. din. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3. 1. XII.4.

 šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991.  zaštitna radionica. godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina. do 31.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama. Bolјevac. izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. 29 . godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma. 22/2003 od 10.4. statistički aneks za 2012. u Beogradu  biro za projektovanje. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica.  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J.  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška.11. godine 1.12. Finansijski izveštaji za 2012.2003.  šumsko gazdinstvo «Niš”.12. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p. 5. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”.2012. godine. izveštaj o tokovima gotovine za 2012. 3.12.  šumsko gazdinstvo «Vranje”.09. Fi. 6.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00. godinu.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama.1991.  šumsko gazdinstvo «Užice». Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01.12.  šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac.01.  šumsko gazdinstvo Beograd.P. kapital i zaposleni. Novi Sad.  šumsko gazdinstvo «Timočke šume”. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća. bilans uspeha za 2012. 4.SRBIJAŠUME sadrže: 1. godinu.godinu. sa stanjem da dan 31. godinu. Preduzeće na dan 31. obaveze.  šumsko gazdinstvo «Pirot”.o.10351/91 od 24. napomene uz finansijske izveštaje. 2.2002. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br.2012. bilans stanja na dan 31.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac.2012.

Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika. godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih. 9. Bulevar Mihajla Pupina br.1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama. Na dan 31.Izrada programa. 113 Pretežna delatnost: 0210. Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl.1.2011.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe.Projektovanje. 9/09. 5. korišćenje šuma za rekreaciju. Glasnik RS br.Spolјnotrgovinski promet.2012 . Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD. 2.) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2. 6.  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara. 4. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma. 8.godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih . 119/08.2005godine. 114/06.2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. projekata i osnova gazdovanja šumama. 1. 3. 2.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika. održavanje i obnova šuma. 3327/2005 od 28.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti.02.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br.Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu. 46/2006). 3/11 i 101/2012). interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava. 4/10. 7.12. 30 . Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada.Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport. 10.Gajenje. 16/08 i 116/08). Na dan 31. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava.12.Trgovina na veliko i malo. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza.Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica.

godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01. licence i sl. 114/06. 84/04. januara 2004godine.1922 139. 101/11 i 119/12). Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde.12. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara. 31 .2.6409 80.4. 119/08 i 101/12). Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27. 104.2011. 2.2012 113. Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova.2006. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja. patenti.2007.847 71 188 300.310 284.8662 85. Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09). a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost.02.  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS.01.9121 124. Iznos 2011. 644 33.g.godine. 2. čija nabavka još nije završena.18/10.5. Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31.  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12). U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj.7183 86. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS.g. 2.730 192.726 342.6022 EUR USD CHF GBP 2.865 57.3.634 40.12.1901 31.1763 94.

086 492.šume i visegodišnji zasadi 52. Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti.359 3.673 80. 2011.8.081.106 .657 . U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke.7.građevinski objekti 3.108 .381 109.883 115.avansi za osnovna sredstva 2.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011.12.zemlјište 3.359 .investiciono ulaganje u nekretnine 42.929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing. koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost.g.167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60.alat i inventar .g. komisija je izvšila vrednovanje šuma.229.oprema 481.106 2. koja se utvrđuje procenom. Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.300 121.187 .359. Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja.548 5.ostala oprema 3.340.2012.115 52.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1.039.081. Nekretnine.6.osnovno stado 86.329 3. 2. . razlika je iskazana kao prihod.g.088 .osnovna sredstva u pripremi 224.947 .2.665 47.417 115.750.948.399 242.078 549 . . 32 .godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda.785 60.037 Na dan 31. 6. Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.869 . 2.g. postrojenja. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.

11.2. 1.g. član 12. 132.436 (u 000 dinara) 2011.g.533 65.ostala novčana sredstva 27.625 534.696 679.devizni račun 538 4. što se obično podudara i sa vremenom isporuke.969 368.510 .746 16.12.ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova . Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) .526 28.ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2.g.Ukupno (AOP 018) finasijska 2012. 954.294 12.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama. 122.g.gotovina na tekućim računima 5. 2.hartije od vrednosti.blagajna 663 642 .potraživanja od kupaca .druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012.777 232. 120.g.izdvojena novčana sredstva-akreditivi .798 579.g.605 163.523 2.511 2 33 .517 592.9.053 351473 11.780 15.523 120.842 758. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima . 2011. 2.229 12. Potraživanja .g.684 187. .811 18.845 92. Zalihe i dati avansi: 2012.čekovi 322 476 .10.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi .845 2011.143 68.13.043.950 27.373 7. Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.261 ( u 000 dinara) 2011. 92.167 .693 14.kratkorčno oročena sredstva kod banaka .g.486 547.851 21.416 255. Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni.382 12.965 8.

3. 6.unapred plaćeni troškovi .172 53.582.631 5.088 24.g.861 705.735 1.604 22.g.210 5. Ukupno (AOP021) 3. 6.492.634 53.porez na dodatu vrednost .g. 51.797 2.271 21. Osnovni i ostali kapital 1. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3.g.056.405 .359 30. 1.devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35. 133.641 5.475 46.g.612 378. Odložena poreska sredstva 2012.264 (u 000 dinara) 2012. 486.ostala aktivna vremenska razgraničenja . 2011.g.616 208.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012. 53.641 5.2.635 326.g.057 (u 000 dinara) -državni kapital .006 13.386 14.861 iz ukidanja . Rezerve 2012.400 13.UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2.477 34 2012. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.g..g.609.046 3.15.083.247 (u 000 dinara) 2011. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3.g.1.g.190 6.g. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012.023 694.305 65. 2011.515.135 2011.057 2011.075 27.svega AVR (2+3) .326 41.822 133. 53.238 2011.

3. U iznosu od 102. Kratkoročne obaveze .obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost .388 6.503 6.208 15.g. godine) na vanbilansnu.g.501 2.g. dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji.131 585. Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih.480 321. Iznos od 3.odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012. a pravo svojine na nepokretnosti .173 42. a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.867 255. Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19.263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva. Dugoročne obaveze 2012.453 409.obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača . 2011.323. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999.693 258.471 260.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.690.194 hilјada dinara. vrši se prema članu 7.ostale obaveze .381.Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34. po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun.2012.000 134.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu .zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije.g.kratkoročne finansijske obaveze . Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001. iznos od 261.780 233.253 40. 35 . U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing. 819.12.obaveze po osnovu zarada i naknada . Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma. godine iznose 5.4.480 177.178 313.213 813.425 2. .641 (u 000 dinara) 2011.380 134.393 15.999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31. 33.894 8.067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti.dugoročni krediti u zemnji .obaveze po osnovu poreza na dobitak .014.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) . odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5.679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja.400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije.536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava.000 159. 3.5.

802.026.551 44.929.838 2.018 7.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4. 32.320 2. PRIHODI I RASHODI 4.093 2011.377 6.911 508.728 457.573 37.642 5.527 1.356 1.prihodi od efekata valutne Klauzule .rashodi od efekata valutne klauzule .g.g.negativne kursne razlike . 51 8.623 1.404 1.322 685. Poslovni prihodi 2012.859.798 2.037 10.nabavna vrednost prodate robe . Finansijski prihodi 2012.troškovi materijala .673 5.prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe .2. 23.121 19.749 (u 000 dinara) 2011.635 1.1.598 10.695.093 4.g.316 767 43.436 585.979. 2011.648 635.504 24.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4.g.331 105.3.4.752 576. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .471 517 55 46230 36 .povećanje vrednosti zaliha .ostali prihodi i prihodi od zakupa .842 6.877 . naknada zarada i ostali rashodi .g. .g.100.troškovi zarada.049.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima .prihodi od prodaje proizvoda i usluga .486 (u 000 dinara) 2011.950.033 30.prihodi od prodaje robe .rashodi kamata .g.166 4.183 1.g.ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012.prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike .712 438.821 .troškovi amortizacije i rezervisanja .636 5.917.032 515. 783 43. 26. Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.

ostali nepomenuti rashodi .174 2. ulaganja .rashodi po osnovu rash.953 2.prihodi od usklađ. 12.040 87 1. zaliha materijala i robe .sred.obezvređene nemater.925 2.407 7. zaliha .rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika .viškovi robe i materijala .prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika .dobici od prodaje materijala .001 ... boloških sredstava .389 164.093 29..286 37.prihodi od usklađivanja vred... 6.378 2.gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr. plasmana .475 25.g.g..naplaćena otpisana potraživanja .gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo.ostali . Ostali prihodi 2012.192 1.nekretnina.842 ( u 000 dinara) 2011...viškovi nekretnina i Opreme .608 9.212 4.g.219 36.704 47.prihodi .prihodi od usklađivanja vred.095 175 745 845 22.168 111 126 5.prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja .912 2010 65 73 325 854 92 10.4.080 264 185. -dobici od prodaje nemater.4.066 9 290. .152 10.268 51.g. ulaganja .prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin.manjkovi materijala robe ..vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012.prihodi od usklađivanja vred.prihodi od smanjenja obaveza . postrojenja i opreme .rashodi po osnovu direktnog otpisa potr. .965 648 49.285 15.ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011. .

421 hilјade dinara.155. i obračun naučne i vrske namene .350 118.izdaci za human.g.593 17. br.593 UKUPNO (AOP 222) 4.5.188 1.obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6. Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11.006 hilјade dinara.kult.Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17.598 24.6. poreski kredit od 20% u iznosu od 7. 5.164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda. do 31. kazne i naknade trećim licima .364.ukupni rashodi . 6.959 hilјada dinara iz 2011.098. .509 31.331 19. neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20. 4.612 38. 80/2002. 2011. zdrav. Ukupni prihodi 2012.301.postrojenja i opreme .Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna .godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom.398 234 4. 38 .01.troškovi sporova. Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%.680 hilјada dinara.631 16. obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini. 25/2001.756 6.989 .ukupni prihodi .668 80 965 236 74.631 16.123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012.2012.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana . tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17.g. 6.006 ( u 000 dinara) 2011.054 6. Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS».12.872 941 213.048 63.020 2.477 38.84/2004 i 18/10). Dobit pre oporezivanja iznosi 63. godine.767 56.dobit pre oporezivanja Za period od 01.884 hilјada dinara.g. 43/2003.g.

989 15.603.g.006 11.884.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.163.obračunati porez . Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012.065.603.331 11.236.959.386 39 .g.273 iznos ulaganja u osnovna sredstva .godine .603.126 11. 233.115.448 10% 10% 23.272 15. (u dinarima bez para) 2012.272 20.563 11.poreska osnovica . 56.447.603 41.250 5.679. 39.poreska stopa .neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011.656 7.godinu.191 17.924 20.umanjenje poreza (50%) .258 312. 63.959.184 117.250 13.206.iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012. 2011.359.g. 2011g.poreski kredit 20% .591.326 (u 000 dinara) 2011.237 23..umanjenje poreza .680 51.g.421.g.679.679.563 31.563 15.545 15.

381 40 . NEMATERIJALNA ULAGANјA IV. Učešća u kapitalu 2.654 47.229. 027 (deo) i 028 (deo) 1. 022.666 52.108 52.787 2. 026.687. Biološka sredstva IV. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109. 2012.548 3. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115. STALNA 001 002 003 004 005 I.300 5.332 42. Investicione nekretnine 006 007 7.741.929 6.027 (deo) i 028 (deo) 021.12.883 115. 023.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038. 025.NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2.395 342. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A. Nekretnine. postrojenja i oprema 2.Bilans stanja na dan 31.039.395 60.785 60.7 60.445.310 60.445.361 284. 027 (deo) i 028 (deo). NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II.8 7. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa.420. . GOODWILL III.571.275 121. 029 024.037 020. 039 (deo)minus 037 1.5 2.

Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5.631 8.523 13.135 1.265 58.13 2.758 5.585 53.641 5. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ.436.436 901. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2.056. ZALIHE II.428 46.405 1.822 - 2.870 1.882.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20.515. REVALORIZACIONE REZERVE V. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.861 41 . Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3.057 62. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V.109 -110) 3. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E. REZERVE IV. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.1 3.1 3. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2.238 133. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -.137.760. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III.11 758.609.137. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.083.449.B.043 844. NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3.845 35.107 + 108 . VANBILANSNA AKTIVA A.006 13. Potraživanja 2.797 30.306 547.995 5.2 10.801 65.641 5. Kratkoročni finansijski plasmani 4.247 133.9 1.531 53. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G.995 61.057 61.14 2.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.712.538 58.882.623 92.690.577 592.12 2.261 2.758 62.534 679.15 14 012 013 I.864.15 29 D.809 120.

375 940.471 159. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V. Dugoročni krediti 2.430 260.712.503 40 41 414.067 33.415 41 bez 414 i 415 I.480 62. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2.477 42.116. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G.3 3. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3.882.213 462.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813.173 2.178 255.693 418.326 6. Obaveze iz poslovanja 4. NERASPOREĐENI GUBITAK XI.999 61.690. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.635 40.387 6. DUGOROČNA REZERVISANјA II. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B.014. Ostale kratkoročne obaveze 5.5 42 .747 694.867 177.4 42 osim 427 1.381.762.35 037 i 237 VIII.167 599.411 705. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.265 121 122 123 124 125 89 D.641 34.5 2. VANBILANSNA PASIVA 3. Ostale dugoročne obaveze III.995 5.453 819.137.894 8.254 3. Kratkoročne finansijske obaveze 2.758 5.

648 23.3 4.230 185.032 105.Bilans uspeha u periodu od 01.486 5.01. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4. OSTALI RASHODI 43 . Prihodi od prodaje 2.2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1.950.636 515.4 4.183 1. FINANSIJSKI PRIHODI VI. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V.049.821 30.838 24.798 2. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa. Ostali poslovni prihodi II.201) 6.878 438. POSLOVNI GUBITAK (207 -.475 213.551 6. 2012. Troškovi zarada. FINANSIJSKI RASHODI VII.842 22.205 + 206) 4.056 19.695.838 685. POSLOVNA DOBIT (201 -. Troškovi materijala 3.802.642 33. do 31.033 585.127. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -. Ostali poslovni rashodi III.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.877 4.331 5.322 635.749 290.929.752 2.842 118. OSTALI PRIHODI VIII.3 4.093 43.020 5.026.891. POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1.911 44.436 576. Nabavna vrednost prodate robe 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3.207) IV. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A.979.623 1.12.377 508.917.4 4.037 46.401 457.

214 + 215 -219 80. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I.603 5. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ. POREZ NA DOBITAK (219 -.69 XI. 229 51.989 4. Osnovna zarada po akciji 2.6 223 (220 -. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z.219 +222 -224 721 722 722 723 1. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -.IX. Odloženi poreski prihodi perioda D. ZARADA PO AKCIJI 1. Poreski rashod perioda 2.5 222 17. GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G.006 16.680 - 15. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 . 11.220 221 4.386 230 231 232 Ž. DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII. NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E. Odloženi poreski rashodi perioda 3. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X.326 41.59 59 .582 (214--213-220 69 .593 56. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5.637 - 73.222) V.631 63.

Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2. 5. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2.043.060 134.087 28. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B.519 83.127.966 - 8. Kupovina nematerijalnih ulaganja.433 6. Prodaja nematerijalnih ulaganja. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4. postrojenja.708 31.338 650. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. nekretnina.991 2.736 5. 2012. naknade zarada i ostali lični rashodi 3. Zarade. Porez na dobitak 5.151 1.619.224 5.353.884 2.746.863. opreme i bioloških sredstava 3.585.202 - 1. postrojenja. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II.945 8.663 2. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn.549. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1.594 - 321 322 323 69.644 - 315 316 317 318 319 320 6. 3.197 27. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I.483 6.834 9. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III.204. opreme i bioloških sredstava 3.01. Prodaja i primlјeni avansi 2.507 5. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV.050 2.825 6.377 79.769 76.623 - 313 314 33. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.481 622.837. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6.630 14. do 31. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1.167 55.398 116. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1. Primlјene dividende II. nekretnina.927 5. Plaćene kamate 4.526 20.12.157 565.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.610 680.427 45 .

236 125. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I.240 13. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E. Otkup sopstvenih akcija i udela 2.999 73.818 343 35. Isplaćene dividende III.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.797 1.241 136.950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245.795 27.043.052 154.812 162.047 89. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.920 7.392 6.530 6.842 218.189 - 6. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ.735 6.864 29.132 3.293.875 16. Finansijski lizing 4.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z.124 155. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3.539 636 1.138 20.IV.037. Uvećanje osnovnog kapitala 2.797 46 .156 9. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J.429 28.871 6. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D.323.006 13.843 165. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.

2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 .090. 237) 12 Ukupno (kol. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4. do 31.01.845.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321.641 5.845.458 0 0 133.193 0 0 0 12.2011. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037.br.779 3 4.2011.031 16.090.01.12.031 Red.641 7 5.107.193 55. 2012.107.630 47 . prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.454 298.11 12) 13 59. prethodne godine_______(r.193 0 0 59.276 275.454 26.761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53.458 4 5 6 133.397 46.01.043 3 4.861 16.454 3 26.043 10 16.761 53.655 714 6.

056.531 53.604 22.br.264 0 8.864.538 26.2011. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31.641 5.br._(r.01.760.428 46.428 46. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.822 0 10.075 27.641 5.801 65.172 0 0 133.480 58.2012.585 53. 10+11-12) 58.634 0 0 133.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31. tekuće godine (r.083. prethodne godine ______________(r. tekuće godine 2012.426 193.631 0 0 0 0 26.861 48 .264 0 8.373 65.582.12.br.442 2.168 115.083.075 27.631 46.172 0 0 133.861 0 0 0 0 0 58.861 0 0 89.492.641 5.12.582.585 53.639 4.864.

2.918 Ispravka vrednosti 5 69.608 Neto (kol. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn.870 0 411. godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU.4. 4-5) 6 284.Statistički aneks za 2012.870 0 342.5. Povećanja (nabavke) u toku godine 1. Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354. Stanje na početku godine 1.003 97. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2. POSTROJENјA.785 39. račun 1 1 OPIS 2 1. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn.310 0 69.608 49 .395 97.255 3. Revalorizacija 1. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3. Smanjenja u toku godine 1. Nematerijalna ulaganja 1.1. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4.785 39.3.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5. za AOP 2 601 602 603 604 605 3.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

266 11.759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5. Troškovi goriva i energije 2. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3. Troškovi istraživanja i razvoja 11. Troškovi zakupnina zemlјišta 10. Troškovi zakupnina 9.374 7.838 8 43. Troškovi premija osiguranja 13. 537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560. Troškovi poreza 16. deo 540 i deo 525 536.493 1.927 11.094 37. Ostali lični rashodi i naknade 7.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa.151 18.894 215.292 140.990 277 292.812 1.492 1.365 229.564.643 382. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4.692 40. račun 1 OPIS 2 Ozn.523.900 285.107. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522. Troškovi članarina 15. Troškovi platnog prometa 14. Troškovi doprinosa 17. Troškovi amortizacije 12.081 7.539 207.979.824 442 37. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374. Rashodi kamata 18.405 43. deo 540 i deo 525 deo 533. 1.207 2. Troškovi proizvodnih usluga 8.544 13.869 13.056 1.524 53 .110 54.52 4 i 525 526 529 53 deo 533.542.853 138.198 167.909 368.669 18. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6.063 1.624 360.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

tekuće godine za narednu godinu. kao i na pošumljavanje požarišta.11. odnosno melioraciju. pašnjak i sl.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. "žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno. čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva. a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. šumskog reda. Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada. bolesti i štetočina. 57 . obezbeđuje sadni materijal. Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. Prijave se podnose do 30.) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja. daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka. odnosno Šumskoj upravi. njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja. šumarstva i vodoprivrede. Uz prijavu. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. kao i tzv. drugih elementarnih nepogoda. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju. svode se na zaštitu od požara. sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. konsultacije. Postupak podnošenja zahteva . Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. Obavezujući radovi u privatnim šuama. bez obzira da li su planirani ili ne.

5 1.041 26.3 Planirani Prinos m3 2.362 43.255 3.6 1.0 m3/ha 87.1 5.442 59.792 2.464 229.390 54.815.089 481.375 2.Ivanjica "Šumarstvo" .702.659 44.518 235.418 % 1.936 58 . Šumsko gazdinstvo "Beograd" .273.8 2.Leskovac "Vranje" .695.110.759 8.875 34.804 1.2 3.170 132.530 29.548 117.2 2.8 101.5 2.0 100/97.8 5.125 7.3 150.1 7.882.Vranje Ukupno "Ibar" .5 111.7 6.Kuršumlija "Niš" .406 732.334 73.4 2.004 50.6 2.3 1.Leposavić SVEGA Površina ha 18.436.663.8 7.900.7 74.411 308.6 13.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .319 2.3 4.278 29.9 2.039.7 2.265 72.435 3.5 69.742.367 16.6 3.Raška "Stolovi" . 31.Niš "Pirot" .217.0 2.061.9 4.9 84.2 5.373 137.5 3.4 4.466.6 5.048 113.436 6.915 98.3 110.123 8.Užice "Prijepolje" .8 6.044 3.1 138.989 140.4 128.198 19.1 100/98.475 6.2 3.6 12.389 42.323 Prirast m3/ha 2.3 4.739.173 703. prirast).616 54.538 32.2 7.182 99.460.Prijepolje "Golija" .8 2.Kruševac "Toplica" .6 3.2012.9 3.666 38.0 Zapremina m3 1.306 60.625 192.2 1.12.6 2.4 2.066 4.1 7.2 89.529 22.9 1.645.592 69.587 23.882 109.5 100.274 4.4 7.453 69.0 5.8 1.9 2.452 182.027.572.202.252 40.7 96.2 1.0 2.8 3.300 4.399 15.8 1.9 4.2 1. zapremina.2 6.689 55.Kraljevo "Rasina" .9 m3 52.7 2.655 43.990 55.Privatne šume (površina.318 41.8 80.416 47.0 1.383 30.8 7.6 111.956 47.0 3.Loznica "Užice" .222 108.5 2.8 77.8 4.4 1.340 % 1.223 98.4 1.084 21.817 40.7 2.5 Pi 3.433 73.6 1.2 3.7 100.288 115.186 6.035.224 7.591 78.3 2.8 125.195.Pirot "Šuma" .0 3.093 96.4 3.2 6.036 7.173.9 2.8 14.2 1.239 27.8 165.0 2.256 98.8 114.1 120.3 2.377 1.8 10.1 11.6 5.3 2.628.

Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. decembra tekuće za narednu godinu. Zakona o zaštiti životne sredine. korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. broj 135/04). faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore. faune i gljiva. ili preko ŠG. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte. broj 31/05). pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. 59 . Na osnovu člana 27. direktno. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe.6. korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti.  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". Uprava za zaštitu životne sredine. na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. korišćenja i prometa. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. na osnovu člana 15. faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja.  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume".  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. marta naredne godine. Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. stav 6.  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije".

vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. 2. shodno članu 22. odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno. stručnu obuku sakupljača.000 do 50. pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". organizuje sakupljanje. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. godine.02. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS". kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet. organizuje sakupljanje. ko ima pravo učešća na konkursu. rok do kada se podnosi prijava. Uprave za zaštitu životne sredine.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. Konkursom je definisano: 1. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu. broj 15 od 27. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra. 2006. 60 . za 2006. u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). Uredbe ("novčanom kaznom od 5. izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača. Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd. sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. godinu. Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra.

adresu stanovanja. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. jedinstven matični broj građana. Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma". navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa. 61 .Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama.

7.158.28 12.6 3.290.246.0 126.5 2.158.6 7.5 208.681.085.360.252.456.087.0 2.7 144.0 4.735.9 3.8 1.7 3.422.0 348.3 109.354.3 115.733.73 48.089.3 1.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.763.4 1.7 53.58 7.402.6 2.976.959.7 159.6 238.7 5.231.181.4 798.2 203.7 3.6 79.105.4 118.5 994.2 1.8 224.384.706.58 37.5 4.31 12.105.9 28.6 38.7 151.3 177.140.676.3 3.6 289.633.878.4 23.3 174.4 941.6 2.29 7.631.226.748.8 27.4 241.254.9 2.359.549.0 3.5 181.227.467.9 m3 9 403.630.05 26.916.1 5.1 1.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.2 2.3 136.4 3.390.4 2.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.03 6.9 3.2 1.3 2.831.1 203.2 2.13 7.389.4 2.7 5.7 2.7 189.3 78.2 111.399. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .03 3.9 6 64.5 2.3 166.053.905.95 64.4 6.272.445.3 2.3 4.077.1 124.7 33.960.593.1 176.1 3.08 9.5 2.271.631.8 3.0 133.4 202.8 42.397.513.070.3 151.4 30.999.3 49.885.1 61.4 3.759.9 3 Prinos Pi 8 3.671.1 2.3 643.778.018.922.021.21 4.758.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.653.20 11.0 249.012.3 154.150.076.930.891.088.0 2.20 11.6 4.258.02 33.0 1.005.293.0 4.7 2.2 119.765.955.241.163.188.9 1.460.39 5.28 492.395.5 47.16 6.8 2.3 4.7 462.2 388.830.000.224.7 2.965.3 1.2 149.0 48.1 1.1 13.556.947.3 3.431.52 13.135.194.381.932.0 2.4 30.4 2.1 265.8 62 .763.17 23.0 7.73 80.9 2.1 163.666.118.440.2 69.3 9.676.939.977.

698.8 5.7 12.0 192.976.152.27 10.4 85.3 203.8 2.5 2.6 2.6 2.3 128.2 2.628.350.842.4 190.404.5 2.5 165.629.3 2.9 5.8 2.116.9 964.644.4 2.646.86 6.98 20.3 129.157.2 34.185.8 95.903.7 188.6 840.40 13.3 3.8 111.302.8 2.753.0 187.3 2.651.207.182.7 1.51 4.802.798.773.659.2 2.9 3.4 1.324.971.331.1 20.770.0 9.2 61.274.6 2.4 202.945.6 3.19 7.70 15.27 61.754.3 180.0 3.441.143.1 15.55 6.374.4 229.5 5.2 679.7 5.5 120.7 51.398.825.1 162.538.2 5.093.4 1.4 411.4 232.454.2 213.91 19.1 462.6 314.6 40.62 4.5 729.123.1 1.5 7.143.81 22.174.591.7 118.420.9 258.101.0 24.9 5.989.1 2.766.147.8 5.8 33.102.0 4.008.6 194.272.704.529.1 2.808.7 182.9 3.0 2.9 4.387.6 59.0 4.8 493.085.3 11.4 2.119.3 2.8 38.8 163.8 76.9 2.6 309.1 172.0 4.223.1 157.244.21 9.349.195.54 10.4 1.847.731.37 7.6 273.68 54.0 4.7 63 .554.7 2.7 857.960.0 1.2 54.089.904.1 2.35 5.4 147.8 285.6 264.391.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.84 16.170.151.998.2 2.0 589.3 115.273.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.258.9 4.0 109.4 3.949.1 25.807.515.8 32.365.079.202.024.010.630.6 184.918.832.546.5 154.712.1 425.2 2.509.067.6 1.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.8 2.680.8 2.2 3.61 70.3 351.852.65 36.4 5.3 3.145.086.8 111.727.6 2.341.352.9 22.16 9.3 113.108.4 94.342.882.7 1.652.042.683.6 1.559.675.363.868.9 2.002.2 4.7 1.575.167.490.235.4 2.9 41.

5 4.15 15.802.5 152.9 4.208.2 7.1 1.6 79.8 3.024.332.839.067.890.571.3 33.564.821.435.988.35 7.1 4.533.9 4.9 299.7 4.111.718.598.896.5 78.7 1.1 128.1 164.5 2.664.72 11.3 45.4 251.9 2.1 7.0 698.1 6.2 222.5 160.5 3.4 194.916.142.15 13.822.0 98.8 946.8 2.359.135.748.9 454.795.3 126.375.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.52 7.9 1.1 40.9 7.327.8 2.24 9.2 64 .357.372.48 10.2 2.036.4 2.5 288.855.737.3 5.1 214.461.7 2.7 289.5 121.4 55.4 483.2 11.466.966.8 1.690.289.6 2.320.490.089.78 16.815.2 3.903.310.131.2 161.445.582.5 66.4 224.678.308.3 25.6 2.168.2 2.0 49.520.0 311.341.5 3.081.006.03 18.020.159.1 2.45 8.7 181.380.850.346.794.73 26.680.001.1 506.3 309.597.472.3 3.239.9 87.474.8 3.796.3 5.346.6 2.4 1.8 1.9 2.8 217.385.8 3.099.8 6.750.100.5 3.4 71.3 387.3 141.8 2.1 78.5 4.344.0 196.480.323.225.256.5 132.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.6 2.315.9 2.38 5.6 761.056.6 222.823.227.9 2.9 1.0 60.012.6 177.4 43.7 10.660.8 2.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.1 1.5 5.279.4 123.8 407.0 30.834.5 2.4 1.435.02 11.677.543.6 72.7 2.7 3.5 1.452.31 13.989.2 2.548.7 143.1 163.625.8 2.417.912.4 140.41 49.561.469.1 155.0 3.85 39.419.1 4.76 25.84 8.629.454.0 2.2 159.1 377.9 51.054.8 5.9 256.673.9 105.668.6 133.8 5.57 9.176.30 57.136.7 5.205.43 51.899.4 3.1 2.537.4 195.0 1.9 5.1 178.246.3 3.718.88 16.563.328.890.573.7 258.5 34.151.1 1.906.982.7 316.798.6 172.6 96.

4 27.3 5.155.9 2.030.0 90.7 4.208.4 2.8 2.9 2.116.670.2 3.823.5 5.5 35.856.234.644.7 3.0 2.6 338.5 198.907.486.280.1 159.7 2.885.2 161.39 20.507.4 9.200.3 18.3 2.630.635.442.65 13.8 41.043.649.2 2.969.123.0 194.8 42.0 316.159.0 2.907.206.6 275.6 197.049.9 222.4 37.8 4.608.817.638.1 4.44 763.8 3.9 165.642.9 5.863.3 912.934.87 32.72 22.0 145.8 3.8 1.5 5.6 240.5 276.885.628.977.0 2.243.8 12.4 2.0 65 .0 894.3 2.363.8 1.6 58.298.5 2.9 494.141.8 3.033.47 11.1 719.7 210.267.598.199.909.792.20 6.7 96.38 9.7 4.8 2.249.2 67.081.5 1.92 10.6 162.6 5.4 155.842.004.0 239.9 194.7 3.7 2.4 2.8 1.3 6.7 2.5 266.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.6 3.9 7.486.109.6 2.478.1 607.311.094.314.17 5.0 4.6 29.3 1.522.74 11.632.7 2.4 202.7 6.7 381.ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.942.967.247.230.2 179.688.592.7 2.3 1.1 5.7 126.064.8 49.316.380.310.08 1.302.879.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.7 200.26 34.027.4 4.06 54.4 193.198.299.913.47 11.8 252.8 58.809.898.1 139.7 1.5 74.751.889.9 5.9 10.914.146.798.886.3 52.129.293.396.8 4.6 4.9 136.209.50 2.3 6.368.4 136.0 179.663.7 334.8 79.235.9 123.645.5 172.688.998.7 676.88 4.961.025.640.313.2 133.12 4.

99 ha 239.0 m3/ha 0.976.7 m3/ha 5.214.708.3 m3/ha 5.0 m3/ha 0.6 m3 910.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.7 m3 45.2 m3/ha 136.904.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .829.6 m3/ha 3.146.94 ha 763.730.4 m3 595.425.734.7 m3 5.378.8 m3/ha 216.221.29 ha 113.499.086.4 m3 123.2 m3 2.122.Površina Obraslo 763.356.053.8 m3/ha 0.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.6 m3/ha 1.267.0 m3/ha 4.486.8 m3 3.706.760.205.69 ha 85 % Neobraslo 137.966.44 ha 45.0 m3/ha 161.791.6 m3 256.7 m3 528.032.02 ha 58.670.620.9 m3/ha 105.0 m3 90.36 ha 15 % Ukupno 901.7 m3 11.6 m3 165.7 m3 32.065.467.6 m3 0.

274.6 m3 1.0 m3 368.655.2 m3 10.845.845.395.7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.4 m3 6.295.000.5 m3 2.8 m3 123.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).791.267.621.274.9 m3 71.486.698. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.135.9 m3 689.063.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.212.123.2 m3 26 % 1.276.0 m3 150.2 m3 5.173. 67 .261.732.7 m3 35.135.042.2 m3 9.278.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.5 m3 101.574.903.619.612.655.407.2 m3 3.768.444.6 m3 276.202.407.578.8 m3 18 % 77.0 m3 176.284.212.825.9 m3 455.9 m3 11.9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.664.278.898.6 m3 859.7 m3 22.507.

reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. ukupne površine 519. 68 . ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica.6 ha. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla. o zdravstvenom pregledu. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.).65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. crnog i belog bora. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43.46 hа.35 ha. U ŠG „Užice“ Užice. sadnice.Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća. Njihova ukupna površina iznosi 655. hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha.86 ha. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. lišćara 50. Proizvodnja šumskog. proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg. površine 72. ukupne površine 135. lišćara 7. U 7 rasadnika.000 kg. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl. Struktura semenskih objekata je:   četinara 43. U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče.

ris.5%. Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11. Lovište "Trešnja". Smeštaj u hotelima u Beogradu. površine 973 ha. nalazi se uz levu obalu reke Save. Pojedine od ovih vrsta su autohtone. Lovi se jelen lopatar i muflon. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta.263 ha. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica". divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi. nadmorska visina od 400 m. bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač. površine 117 ha. Južna Srbija. Ukupan broj lovišta je 44.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. divlja svinja. površine 25.314 ha. ŠG "Beograd" . ali su ponoovo unete (reintrodukovane). dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume". Timok. Udaljeno je 35 km od Beograda. se nalazi na magistralnom putu Beograd . Kosovo i Metohija). a vuk. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . vuk. sa brojnim virovima. bilo kao prolazne. 15 km od Beograda. 3. ris i medved od zveri.Beograd 1. U šumi hrasta lovi se jelen. medved.253 ha. 2. pa sve do 1500 m. se nalazi na 15 km od Beograda. Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. jelen lopatar i muflon od papkara. divlja svinja. Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%. površine 8.Zrenjanin.Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću. nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac.Čačak. divlja svinja. ŠG "Timočke šume" . Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora. 30 km zapadno od Beograda.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode. vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode. Lovi se sitna divljač. u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta. na putu Beograd . divlja svinja i srna. u blizini naselja Padinska Skela. Raška. U ovom lovištu lovi se jelen evropski. između ostalog. U ovim lovištima površine oko 488. divokoza. jelenska divljač. srna. čija je odlika. Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor. tj. Lovište "Rit". Lovište "Crni lug". evropski jelen. Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. Lovište "Lipovačka šuma".Boljevac 5. zec i 69 . 4. Pored lova srneće divljači. a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje. površine 1.

a od magistralnog puta Kladovo . Lovi se srna. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja. divlja svinja.312 ha. vuk i lisica.152 ha. vuk i lisica. 8. 18 km.488 ha. Lovište "Rtanj". vuk i lisica. divlja svinja i vuk. površine 15. 12. srna. ili u motelima u Brestovačkoj Banji.Zaječar 10 km.000 ha. koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav. koja se nalazi u okviru lovišta. a od magistralnog puta Paraćin . udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom. 9. muflon.680 ha. zec i fazan. lisica. Lovište "Stara Planina 1". a 20 km od grada Bora. površine 13. lisica. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. udaljeno od Beograda 180 km.Štrbac".manastir Vratna. Lovište "Zlotske šume . Lovište "Deli Jovan". srna. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj". Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik . srna. divlja svinja i vuk. 13. Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha. srna. površine 2. srna.Niš. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. srna. U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina. divlja svinja. na putnom pravcu Zaječar-Niš. 11. udaljeno od Beograda 200 km. površine 6.135 ha. Lovi se običan jelen. Smeštaj u hotelu u Negotinu. Lovište "Vratna". lisica. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta. na magistralnom putu Boljevac . površine 2. površine 4. na putnom pravcu Zaječar . 18 km.790 ha.Donji Milanovac 12 km. 10. Lovište "Suvodol". 14. fazan i jarebica. divlja svinja. divlja svinja.Crni vrh". površine 1. U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. divlja mačka i zec.6. Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. površine 2. zec. jelen lopatar. Smeštaj u hotelu u Negotinu.447 ha. Lovi se jelen. 70 . Smeštaj u hotelu u Negotinu.368 ha. Lovište "Alija". koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. gde se lovi divlja svinja. udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom. Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha. Lovi se divlja svinja. između Donjeg Milanovca i Negotina. udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda. Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. udaljeno od Beograda 200 km.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. Lovi se jelen. vuk. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. divokoza i muflon. vuk. 7. Lovište "Suvaja". smešten u samom lovištu. Lovi se srna. Lovište "Miroč . površine 16.

Kučevo 17. Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. ŠG "Severni Kučaj" . Smeštaj u hotelu u Jagodini. a veoma blizu Kučeva. srna. šumska šljuka. Lovište "Majdan Kučajna". 16. divlja svinja i vuk. 21.Niš 20.788 ha. Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. Lovište "Mali Jastrebac". 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku. a od autoputa 55 km. u blizini grada Despotovca. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. površine 12. Lovište "Hrastovača".Niš. udaljeno je od Beograda oko 240 km. udaljeno od Beograda 135 km. udaljeno od Beograda 150 km.Despotovac 15. Lovište "Bukovik". površine 26. Lovi se srneća divljač. površine 3.770 ha. površine 4. šumska šljuka i divlja svinja. Lovi se srneća divljač. Smeštaj u motelu "Markova krčma". Pešterac i Javorak. Lovi se divlja svinja. nalazi se na 235 km od Beograda. Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci. 71 .114 ha.352 ha. Lovi se srneća divljač. a od autoputa 15 km. a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava. udaljeno je od Beograda oko 240 km. Lovište "Obla glava-Ozren-Devica".360 ha. Lovište "Severni Kučaj". udaljeno je od Beograda 100 km. Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači. površine 21. Lovište "Južni Kučaj 4". 19. površine 2. Smeštaj u hotelima u Sokobanji.747 ha. 18. 22. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Lovi se divlja svinja. površine 13. Lovi se srneća divljač. Lovište "Juhor". udaljeno je od Beograda 185 km. šumska šljuka i divlja svinja.ŠG "Južni Kučaj" . a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. Lovi se jelen.507 ha. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m. udaljeno je od Beograda 150 km. Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km. srna i jelen. lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva. divlja svinja i predatori. Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu. srna. Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima.934 ha. Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva. Lovi se srna i zec. ŠG "Niš" . Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu. površine 8. sa leve strane autoputa Beograd . a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva. divlja patka i guska.

i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1. Lovište "Valmište". udaljeno od Beograda 230 km.400 m. površine 11. površine 40. jelen i srna. a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem. Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji. Lovište "Troglav . 72 . Ovde se lovi srneća divljač. Lovi se divlja svinja. divlja svinja i šumska šljuka.Leskovac 23. 24. Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. kao i u motelu u Predejanu. kao i predatori.ŠG "Šuma" .Pirot 26. Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja.298 ha. površine 16. Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke. koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu. Lovi se srna i divlja svinja.420 ha. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. Lovište "Veliki Jastrebac". a od Predejana je udaljeno samo 28 km. Lovište "Stara Planina 2". površine 29. U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha. udaljeno je od Beograda oko 300 km.387 ha. ŠG "Pirot" . ŠG "Rasina" . ŠG "Vranje" .443 ha. na nadmorskoj visini od 1. Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta.200 m. udaljeno od Beograda 230 km. površine 3. Lovište "Kukavica".Kruševac 25. ŠG "Stolovi" . divlja svinja. na planini Čemernik.Kraljevo 28. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište". Smeštaj u hotelu u Kraljevu. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva. a udaljeno od Pirota 20 km. dok je udaljenost od Niša 90 km. u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. udaljeno je od Beograda 280 km. Lovi se srna i divlja svinja. udaljeno je od Beograda oko 220 km. udaljeno je od Beograda 280 km. Lovište "Kačer-Zeleničje". Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva. 29.Čemerno".Vranje 27. površine 410 ha. površine 29. a od Leskovca samo 20 km. koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva.804 ha. Lovište "Goč". udaljeno je od Beograda 270 km.731 ha. a od Predejana samo 10 km. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva. Lovi se srneća divljač.

površine 5.Prijepolje 36. Lovi se srna.Kragujevac 30. ŠG "Toplica" . a od Ivanjice 20 km. uz magistralni pravac Prijepolje 73 37. zec i predatori. udaljeno je od Beograda 300 km.087 ha. površine 18. Lovište "Rudnik". Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku. površine 32. Lovi se sitna divljač: zec. u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica. . površine 25.Sjenica. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha.959 ha. prepelica.Loznica 33. nalaze i četiri apartmana. Nalazi se na planini Cer. divlja patka i divlja guska. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana". U lovačkoj kući se. fazan. udaljeno od Beograda 140 km. ŠG "Golija" . gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. udaljeno je od Beograda 280 km. Lovište "Cer-Vidojevica".Kuršumlija 31. Smeštaj je moguć u Prokuplju. Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije.507 ha. Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". Lovište "Sokolovica". udaljeno je od Beograda 300 km. Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji. ŠG "Prijepolje" .348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km. Lovište "Šumata". koji se nalazi u okviru lovišta. takođe. površine 9. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". divlja svinja. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji. U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. "Zapadno-moravsko lovište". jarebica. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. 32. Lovi se divlja svinja. 35. Lovište "Golija". udaljeno 120 km od Beograda. Smeštaj u hotelu "Golijska reka". lisica i vuk.ŠG "Kragujevac" .964 ha.529 ha.Ivanjica 34. udaljeno od Beograda 240 km. ŠG "Boranja" . Smeštaj u hotelu u Loznici. Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo".101 ha. koja je smeštena u okviru samog lovišta. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama. površine 6. na magistralnom putu Nova Varoš . površine 16.150 ha. površine 7. Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. zec.

Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva.12. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja. 41. Lovi se divlja svinja. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta. Lovište "Biser voda-Divan". površine 11. takođe. Lovi se srna. ŠG "Raška" . delove ribarskih područja: 74 .2012. udaljenim od lovišta 9 km. srna i zec. divlja svinja. Lovište "Jelova Gora".38. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. Lovište "Šargan".–31. udaljeno je od Beograda oko 300 km. Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana.991 ha.godine). Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. Pljevlja. U ovom lovištu lovi se divlja svinja.301 ha. Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11.Višegrad. površine 3.Užice 39.784 ha. Lovište "Crni vrh .korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01.01.060 ha. divlja svinja i vuk. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS". broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje .2008. divlja svinja. U lovačkoj kući se.Raška 43. Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. udaljeno je od Beograda 250 km. udaljeno je od Beograda 120 km. Smeštaj u hotelima u Užicu.760 ha. 40. površine 13. 44. površine 5.694 ha. udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km. Smeštaj u hotelima na Divčibarama. zec i predatori. na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica. udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina. površine 5.Užice . vuk i medved. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. udaljeno je od Beograda 212 km. udaljeno je od Beograda 230 km. Smeštaj u hotelu u Priboju.Ljeskovac".158 ha. površine 2. srna i zec. a udaljeno od Priboja samo 2km. Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. Smeštaj u hotelu u Raškoj. srna i zec. Lovi se srneća divljač. Smeštaj u hotelu u Raškoj. na magistralnom putu Beograd . a od Užica samo 12 km. 42. Lovište "Maljen-Bukovi". Lovi se srneća divljač. ŠG "Užice" . srna. nalaze i dva apartmana. Lovište "Tornik-Čavlovac". Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja. zec i predatori. srna i zec.

75 . ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova. osnosno u JP "Srbijašume". Sićevačka klisura. Krupačko i Divljansko jezero. Pirot i Loznica. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija. organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. Privredni ribolov se takodje.   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km. Boljevac. kao i sportski. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. ŠG "Beograd" . LepterijaSokograd i Lazarev kanjon. Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika. Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov. Jelašnička klisura. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Stara Planina. način prodaje i dr. kod ŠG Beograd. Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi.Beograd. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član.Loznica. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" . Obaveza korisnika je. Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. ŠG "Pirot" . Lušica sa pritokama i Sukovsko.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva. Trgovina ribom. odnosno otkup ribe i ikre. Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine.

222.36 216.91 114.00 199. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.72 1.42 6. Park prirode 2.00 19. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197. Predeo izuzetnih odlika 4.64 75.65 123. Park šuma 6. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4.88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d.64 4.b roj 1.96 11. Predeo naročite prirodne lepote 5. Strogi rezervat prirode 9.18 76 .89 2.804.50 60.44 442.95 202.755.00 345.348.00 0. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009.73 5. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11. Memorijalni prirodni spomenik 11.33 10.332. Opšti rezervat prirode 8.183. Park prirode „Golija“ 7.804. Spomenik prirode 10.00 7. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5.538. Regionalni park prirode 3.265.00 296. Specijalni rezervat prirode 7.43 115. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216.746. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.261.49 561.

Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. Br. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2. dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.26 24. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca.Aktima Grada Beograda. Ministarstva prosvete. 2. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6.50 489.10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991.144. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. 1. uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.13 4.769.592. dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja . šumarstva i vodoprivrede. Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3. Ministarstva urbanizma i građevine.12. tekuće godine).96 2008 18. Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.514. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra.176. koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine.003.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca. 77    .63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13.

mini hidrocentrala. radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova. korisnici zaštićenog prirodnog dobra. Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo. nadležne institucije i ministarstva. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. ribnjaka. šumskih komunikacija.      Donese akt. lovne osnove. objekata za potrebe lokalnog stanovništva. podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . lokalna samouprava). fabrika za flaširanje vode. kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra. Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova. planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. vikend kuća i objekata za odmor. razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. šumskih objekata. odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). Uređuje. na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine.

Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti.. broj 66/91 . zdravstveno-rekreativni.. park prirode. Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. obrazovni. naučni. Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika. Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Saglasnost staraoca . spomenik prirode i prirodne retkosti. zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu.JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru. pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije. u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine. 79 ... prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park. korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti. zbog kojih ima trajni ekološki. rezervati prirode (opšti i specijalni). predeo izuzetnih odlika. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja. kulturni. reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije".  aktivnostima.. turistički i drugi značaj. složenosti građe i biogeografskih obeležja. Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture.48/94). Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike.

genetskog. živopisnih pejsažnih obeležja. fizički jasno izražen i prepoznatljiv. kao delova ekosistema. strogi prirodni rezervat. predeo izuzetne lepote. namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju.Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. zdravstvenog i drugog stanovišta. botanička bašta i dr. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine. geoloških. reprezentativnih geomorfoloških. osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. drvoredi. park šuma. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. botaničkih i drugih obeležja. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. arboretumi. hidrogeografskih. 80 . a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. parkovi. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. biogegrafskog.). Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. vazduha i zemljišta. privrednog. kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu. ukoliko ima poseban značaj. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava. ustanovljen asu pred 1991.

značajna prirodna dobra.predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring. Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I. II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija . dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara. u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava. a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti.čini je kulturna ili prirodna dobra. uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra. broj 30/1992).prirodna dobra od izuzetnog značaja. Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. korišćenja. istraživanje.prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija . glasnik RS". odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl. upravljanje resursima.  81 . II kategorija . Svetska baština . u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju.Rezervat biosfere . obuka i obrazovanje).

000.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4. Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13. Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25.42 8.75 26. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7.30 7.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258. 1968 22.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10.183 ha) 29.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112.00 28. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4.290.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884.755. Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.588. br.47 3. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30.514.00 11. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30.00 5. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44.50 2.00 Svega 14+15 81.00 6. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489.00 19. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27.50 32.10 4. Park prirode "Stara planina" 1997 48. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3.382. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80.13 3.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1.86 5. Šumsko gazdinstvo Vranje 14.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18.007. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2. Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10.01 Re. Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2.10 15.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23.620. Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20.48 Svega 1+2+3 4.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24.00 17. Park prirode „Golija“ 2001 44. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15. Naziv zaštićenog područja 82 .00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75. Šumsko gazdinstvo Despotovac 16.

Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13.01 0. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12.049.20 7.1 Park prirode „Golija“ 2001 36.746.20 1.357.73 13. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62.83 53. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42.95 0. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43. Šumsko gazdinstvo Niš 58.01 12. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10.91 19. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55.049. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63.82 12.70 0.10 188. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27. 1971 47.72 19.16 11.33 115. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59. Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37.03 384.50 8. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53.226.00 39.99 14.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33.70 83 .200. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11.56 11. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56.07 60.25 136.00 0. Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46.624.64 40.82 47.08 42.68 25.59 15. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0.86 79. Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60.02 44.92 1.00 1.27 231.06 369. Šumsko gazdisntvo Loznica 51.02 2008 5. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52.00 345. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27.1+36+37 8. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39.65 1997 2007 u toku 2002 8.00 6.

14 8. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć . Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65. 84 .556. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87.00 296. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4.09 3. Šumsko gazdinstvo Užice 80. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90.14.26 216. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88.05 41.45 500. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89.00 65. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82.40 10.64 0.744.20 0. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81.13 17. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85.15 0.00 18. Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77. a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64.00 63.64 2. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.16 2.09 18.00 138. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86. *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65.804. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73.59 15. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.1 15.92 2.12 28. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17.64 65.2 Park prirode „Golija“ 2001 75. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76. Šumsko gazdinstvo Raška 27. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69. Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71.50 16. Šumsko gazdinstvo Pirot 4.71 0.70 20. Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16.744.00 10. * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67.57 0.514.Vražji Vir" 1969 83. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74.10 0.

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora. br. odluke i zaključene ugovore. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka.ovlašćenja i dužnosti Red. Poverljivi podaci.8. smatraju se poslovnom tajnom. Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. Rukovodstvo Preduzeća . Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora. dir. 9. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve.

organizuje. usavršava se u okviru struke. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. naučnim institucijama i drugim 86 . Statutom i opštim aktima Preduzeća. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji. koordinira radom direktora delova Preduzeća. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije. obaveze i odgovornost generalnog direktora. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. sarađuje sa ministarstvima. GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. kada ima sva prava. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A.

   IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. puteva i mehanizacije. 87     . u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. naučnim institucijama i drugim institucijama. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. usavršava se u okviru struke. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. lovstva i zaštite prirode. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. organizuje. sarađuje sa ministarstvima. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća. nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. usavršava se u okviru struke. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. fakultetima. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. organizuje. projektovanja i izgradnje puteva. učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. III Sektor za lovstvo. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. ribarstva i ostalih resursa.

obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. plana investicija i drugo. organizuje. analiza. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. deviznim i drugim računima Preduzeća. vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. marketing i drugo).šumarstvo. VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta. usavršava se u okviru struke. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu.   usavršava se u okviru struke. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti . usavršava se u okviru struke. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana. lovstvu i zaštiti prirode. organizuje. finansijskih planova. izveštaja. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama . izdvojenim. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. periodičnog i godišnjeg računa. lovstvo. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti. zaštita prirode i životne sredine. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća.

usavršava se u okviru struke. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. opreme i drugo. organizuje. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. sarađuje sa ministarstvima.           rukovodi. poreza. prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. usavršava se u okviru struke. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. repromaterijala. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora. u delu koji se odnosi na stručnost. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. 89 . učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. nabavke sirovina. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. stara se o sprovođenju zakona. i poslove izvoza i uvoza. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća. organizuje. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu.

konferencija za štampu. i drugo. usavršava se u okviru struke. 90 .  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. organizuje. prijema. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. seminara. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa. učestvuje u pripremi svečanih skupova. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.

organizuje i koordinira rad u delu preduzeća. drugih propisa i opštih akata preduzeća. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi. Statuta.B. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. usavršavanje u okviru struke. 91 . stara se o primeni i sprovođenju Zakona. daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. vodi poslovanje u delu preduzeća. za svoj rad odgovara generalnom direktoru. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. zaključuje ugovore za deo preduzeća.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful