P. 1
SRBIJASUME informator1

SRBIJASUME informator1

|Views: 690|Likes:
Published by gsamardzic

More info:

Published by: gsamardzic on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/25/2014

pdf

text

original

INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži.) U ___________. Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis . stav 1.JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27. kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije. dana ____ 200_ god.br. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS".711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume.rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. 120/2004).

Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. Šef kabineta. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. 35/94. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. 32/97 i 101/2005). Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br. 36/2009).120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. 48/94 i 101/2005). glasnik RS''. .Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume". 135/2004. da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume". Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". 3/96. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. 53/95. Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 54/96. 18/2010). 135/2004). 24/85. 49 stav 1. 43/94. Igor Braunović na osnovu čl. Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. 25/2002 i 107/2005). Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. 30/2010). 54/93. 14/84. unapređenja. Pored zaštite. 25/2000. br. 53/93. 6/89. 67/93. korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. 18/2005. 45/2005 i 101/2005). 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini.

i projek. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. uprave (19) Radne jedinice (13) . direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str. gen. JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam.2. gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad. na radu Kosovo-met. i zaš. u šumarstvu Kosovo-met. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013.

I IZGR. ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN. PLODOVI ŠG«SV. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA . ŠU KNJA. ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ . šumske uprave. ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva. ŠU D.Studenica ŠG«KRAGUJ. ŠU BUJANOVAC.. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ. I RASD.KUČ. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . P. RAS. I IZGR. ŠG«BEOGR. ŠG2ŠUMAR. R J OZELENJ. RJ ŠUM. I IZGR.« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN. ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ..« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. P. P. .KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN.INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B. ŠG«TIM. DESPOTOV.Mila . i PUT. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. HAN ŠU BOSILEGR. R J ZA MEHAN. I HOR.P. PR. I IZGR. P. ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ.MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL.ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV.« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez.« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ . PR. R J ZA RASAD. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD. ŠG«PRIJEP.. ŠU BOR ŠU KLA. PR. bios. PR. R J ZA MEHAN. RJ ZA OZEL. Golija. I RASAD.

Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od. i sp. SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. i ras. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. ob. za upravlj. za teh. pit. i zdr. Od. upr. resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. na radu i zaš. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. i ras. za bez. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . tr. GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. nepokret. Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE.GENERALNA DIREKCIJA 2013. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod. od pož. nepo. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. Odeljenje za finan. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ.

dir. Rukovodilac odelj. 9 Ime i prezime Zvanje III IV .šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice . ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. to su profitni centri. Rukovodilac odelj.3% šuma). Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). br. Od 1999. Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. Rukovodilac odelj. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20. Organizacione jedinice. a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Delovi preduzeća . Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj.Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija. imena i zvanja rukovodilaca Red. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica. Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima. Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.

Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj.V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj. odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj.

Radi periodične (tromesečne. izdavanja stručnih časopisa i dr. kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje. za sve delatnosti. ostalih šumskih proizvoda.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. Donosi odluke o visini zarada. predavanja.      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava. Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom). Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva.00:15. kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. sastanaka. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva. šestomesečne. sektora. šumskih uprava. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća. lovstva. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara. Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja. Šumsko gazdinstvo radi 11 . Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. odeljenja.

gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        .. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. svakodnevno. građevinarstva. Prati naplatu isporučenih proizvoda. Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG. Izrađuje predlog plana javnih nabavki.            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. lovna osnova). Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja. sprovodi ostale normativne akte. plan lovstva. Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. odnosno i za šumsku upravu. Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. ZPD-a. Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti.. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava.PŠ. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja.

rešenja za korišćenje godišnjih odmora. Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar. Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. lovne osnove. da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS. odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS. opšte osnove. Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje.  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava. Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente.    ostale evidencije. 13 . Generalni direktor Javnog preduzeća. imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. programi za ZPD). ŠG predlaže Generalnoj direkciji. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova.

1. 1.03.2013. br. "Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3. B. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije. godine Red. "Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 .Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2. Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26. B. 1 A.

"Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 . "Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6.5. "Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8. "Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7.

13.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. . "Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11. rasadničku proizvodnju i hortikulturu . "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12. "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud.10. "Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14.

4.3. Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B.16. "Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B.506 17 . 63 112 3.3.2. Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B. "Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17. B.

8427-256 011/3329-722.Informator . 361-1618. 711-30-91 011/711-22-78. 711-22-69 011/711-27-70. 711-34-10 011/711-50-37.03. 711-50-28 011/711-50-24. 3906-619 011/8427-161. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79. 711-21-73 011/711-50-36.adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 .2013. 711-11-53 011/711-50-37. godine) R. 711-30-91 011/711-50-38. 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. 711-50-26 011/711-50-34. 711-50-26 011/711-50-24. Beli potok Progari Crvenka bb. 711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083. br. 361-1457 011/3906-626. Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27.

63-442 030/63-381. 63-443.b. 611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611. 662-558 032/663-321. 611-886. 662-253. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 63-891 030/425-570. 573-357 035/229-273. 662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . 423-173. Barajevo Omladinska 1. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088. 229-638 032/663-321. Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879.

851-978. 228-046. 711-221 036/392-963. 420-751 037/21-688. 741-263 034/381-424. 381-423 034/384-374 032/710-840. 710-016 037/841-119 012/852-171. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263. 392-961 036/392-963. 827-334 037/752-272 037/711-820. 420-750. 29-551 037/825-106. 228-049 020/741-314.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310.

511-327 027/381-325. 381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. novembra bb 24. 461-029 015/876-047. 371-265 016/243-034. 83-058 028/83-187 028/460-027. 443-432 012/222-986. 876-046 015/471-905. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 . 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528. novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21.

332-475. 246-074. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 332-474 010/685-196 033/713-650. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133. 520-026 018/800-360. 232-653 018/520-043. 800-361. 313-801 010/332-931. 254-886 018/254-798. 521-585.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. 55-577 033/61-775 036/736-252. 345-337 014/221-237. 804-439 018/830-431 010/332-474. 713-651 033/713-650 033/51-096.

473-837 011/711-23-67 030/63-349. Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 . 781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228. 421610 017/32-143. rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb.93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276. 24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161.

cavarkapa@srbijasume.rs bratislav.ilic@srbijasume.ivanovic@srbijasume.todorovic@srbijasume.rs nebojsa.radjenovic@srbijasume.sesum@srbijasume.rs gordana.rs djuro.kisin@srbijasume.novakovic@srbijasume.rs curcic@srbijasume.rs igor.rs vera.rs 24 .tintor@srbijasume.rankovic@srbijasume.rs aleksandra.rs branko.braunovic@srbijasume.petrovic@srbijasume.rankov@srbijasume.milicevic@srbijasume.rs olivera.bogdanov@srbijasume.rs milica.rs gordana.rs zoran.dubljanin@srbijasume.necak@srbijasume.rs nenad.muric@srbijasume.ljubisic@srbijasume.stupar@srbijasume.lisanin@srbijasume.rs vesna.rs petar.hajder@srbijasume.rs dragana.tomasevic@srbijasume.rs pero.rs ranko.rs acavas@srbijasume.ilcic@srbijasume.rs rade.stojsavljevic@srbijasume.stingic@srbijasume.rs dragomir.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.rs vladimir.rs suzana.mihovilovic@srbijasume.rs branislav.poterjahin@srbijasume.stojkovic@srbijasume.jancic@srbijasume.sikanja@srbijasume.rs mira.jovanovic@srbijasume.markovic@srbijasume.djuretic@srbijasume.rs ljiljana.polic@srbijasume.rs milojica.rs dragan.rs dragan.rs nenad.aleksic@srbijasume.rs dusko.rs jovan.rs aleksandar.rs veljko.damjanovic@srbijasume.rs biljana.rs tihomir.rs nada.

rs mrbane@srbijasume.radulovic@srbijasume.rs predrag.stefanovic@srbijasume.seovac@srbijasume.rs bozidar.rs dmirkovic@srbijasume.jankovic@srbijasume.rs mica. Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan.vojinovic@srbijasume.sretenovic@srbijasume.andjelkovic@srbijasume.rs snezana.rs milena.rs novak.rs ljiljana.jovanovic@srbijasume.stoickov@srbijasume.rs koriscenje@srbijasume.rs tanja.rs finansije@srbijasume.rs milan.rs jelena.rs mirjana. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.antic@srbijasume.rs mila.rs nevena.mihailovic@srbijasume.stankovic@srbijasume.rs djordjevic@srbijasume.rs marketing@srbijasume.rs srdjan.seatovac@srbijasume.rs danilo.rs mario.rs vesna.marinkovic@srbijasume.rs zoran.rs marina.rs miodrag.mitrovic@srbijasume.mitrovic@srbijasume.petkovic@srbijasume.rs goran.milosavljevic@srbijasume.rs lovstvo@srbijasume.opalic@srbijasume.rs svetlana.ilijevski@srbijasume.zivadinovic@srbijasume.samailovic@srbijasume.simic@srbijasume.garcevic@srbijasume.rs jovica.rs pravniposlovi@srbijasume.rs sumarstvo@srbijasume.rs komercijala@srbijasume.rs dejan.rs ivana.spasic@srbijasume.ilic@srbijasume.rs razvoj@srbijasume.rs kabinet@srbijasume.radovanovic@srbijasume.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.rs 25 .rs sladjana.rs goran.vasic@srbijasume.rs vlada.milosavljevic@srbijasume.rs dragan.velickovic@srbijasume.rs nekretnine@srbijasume.rs revijasume@srbijasume.stankovic@srbijasume.rs dragan.

557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1.507 801.453.956.251.670 802. 1. kom.726 1.2.1. 3.970 108.824 450. 2. kom. kom.077 5. kom. 1.180 45.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom.442 83.663 4. kom. III 1.310 7. V 1.2.3.291. 4.013.253.365 25. Plan poslovnih aktivnosti za 2012.034 56. objekata 822 13. 3. kom.461 117 35. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1.317 2. 2. 2.937 69. 5. kom. 4.751 ha ha km km br. 3. 6. kom. 2. 4.827 451.340 2. 2. objekata br.439.1. kom. kom. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma . Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112.245 26 .157 1. II 1. kom. 9. IV 1.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9.664.283 12.

Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138. kom. 3.500 m3 m3 ha ha ha 740.3.740 ha 216. 2. 1.4. 2.718 2.020 74.2. kg. 44 488.804. 3. 1.1.1. 1. 1.1. 2.2.55 ha kom.995 62.537 16.5. 1.903 1. 1. 1. kоm.3.1.1. VIII 1.1. IX 1.VI 1. X 1. VII 1.142 2. 1.053 620. 2.2. 2. 2.020 1. 3.2. 1.2.300 290 12.563 13.88 27 .2. 1.

671.4. 11.390 1.633. din. 1.432. 4.586. 8.1.310 din. 7. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3.XI 1.916 1. 11.154 29. XII. 11. 6.865. 11.2.218. din.496 2. 2.964.5. 3. 5. din.903 644. din.486. din.602 365. din.880 31.712 25.834.000 28 . 10.980 776.184.546. 6.277 6.341.3. din.267. din. din.520.000.685. din. din. din. 9. din.361 86.983 32.545 3. din.451 340.404. din. XII 11.354 611.924.

do 31.12.2012.SRBIJAŠUME sadrže: 1.  šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac. godine.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”. Preduzeće na dan 31.  šumsko gazdinstvo Beograd.1991.09. u Beogradu  biro za projektovanje.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo. sa stanjem da dan 31. izveštaj o tokovima gotovine za 2012. Finansijski izveštaji za 2012.o.12. godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma. Novi Sad.2003. 3.  šumsko gazdinstvo «Niš”. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br.P.  šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br.godinu.12.01.  šumsko gazdinstvo «Vranje”. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća. 4.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00. bilans uspeha za 2012. Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01.  šumsko gazdinstvo «Pirot”.2012.  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška.  šumsko gazdinstvo «Užice». obaveze. 5. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p. godinu. 22/2003 od 10.12.2002. godinu. bilans stanja na dan 31.  zaštitna radionica.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama.2012.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”.  šumsko gazdinstvo «Timočke šume”.10351/91 od 24.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac. Fi. 2.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija. 6.11. statistički aneks za 2012. godinu.4. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica. kapital i zaposleni. 29 .  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J. izveštaj o promenama na kapitalu za 2012. godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina. Bolјevac. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991. napomene uz finansijske izveštaje.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama. godine 1.

12.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara. korišćenje šuma za rekreaciju. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma. godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih. projekata i osnova gazdovanja šumama. 3327/2005 od 28. Glasnik RS br.2011. 9. Na dan 31. Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada.12. 8.2012 . 3. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2. 30 . Na dan 31.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br. 113 Pretežna delatnost: 0210.1.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 1.02.1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009.Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu.Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma. Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd. 119/08. održavanje i obnova šuma. 5. 4.  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04.2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena. 46/2006). 2.Spolјnotrgovinski promet. 2.Trgovina na veliko i malo. 114/06. Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. 9/09.) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. 3/11 i 101/2012). 16/08 i 116/08).Gajenje. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica. 10. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama. interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava.Izrada programa. 6.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl. Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD.2005godine. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza. Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1.godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih .Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport. 7.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika.Projektovanje. 4/10. Bulevar Mihajla Pupina br.

5.730 192.1763 94.  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12). 114/06. Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31.847 71 188 300.1922 139.  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije. patenti. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS. Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27. januara 2004godine.12.2012 113. Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde. 2. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja.2011.2.godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01. U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj. 2. 101/11 i 119/12). 31 . 2. 104.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09).g.g. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012.634 40. a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost. Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene.2007.1901 31.865 57. Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01.01.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova.4.02.726 342.3.6022 EUR USD CHF GBP 2.9121 124.18/10.godine.2006. licence i sl.7183 86. čija nabavka još nije završena.12. Iznos 2011.6409 80. 644 33. 119/08 i 101/12).8662 85. 84/04.310 284.

399 242.673 80.359.750.081. U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti.086 492.šume i visegodišnji zasadi 52.g.340.zemlјište 3.106 2.alat i inventar .869 .115 52.665 47. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.12.359 3.g.108 .građevinski objekti 3.088 . 2.081.g.2012. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke.037 Na dan 31. Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja. Nekretnine.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011.359 . Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti. razlika je iskazana kao prihod.229.2.785 60. .106 .167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60.657 .187 .929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing.godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda. koja se utvrđuje procenom. Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.947 .investiciono ulaganje u nekretnine 42.7.300 121.g.ostala oprema 3.039. koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost.osnovna sredstva u pripremi 224.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1. 2.6.883 115. Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja. komisija je izvšila vrednovanje šuma.078 549 .329 3.avansi za osnovna sredstva 2.oprema 481.osnovno stado 86.548 5.417 115. 2011.8. 32 . . 6.381 109.948. postrojenja.

842 758.261 ( u 000 dinara) 2011.605 163.blagajna 663 642 .ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova . .382 12.811 18.229 12.043. 120.12.g.416 255.798 579. Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.845 2011.053 351473 11.777 232. 2.693 14.780 15. 122.10.9. Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012. što se obično podudara i sa vremenom isporuke.746 16. Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) .143 68. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni.11.g. član 12.625 534.523 120.g. 954.436 (u 000 dinara) 2011. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima .kratkorčno oročena sredstva kod banaka .684 187. 92.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi .294 12.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama.965 8. 132.ostala novčana sredstva 27.167 .potraživanja od kupaca .511 2 33 .2. 2.ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2.523 2.851 21.533 65.373 7.gotovina na tekućim računima 5.g.510 .950 27.696 679.969 368.izdvojena novčana sredstva-akreditivi .Ukupno (AOP 018) finasijska 2012.devizni račun 538 4. Potraživanja .845 92.druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012.g. 1.486 547.g.517 592. Zalihe i dati avansi: 2012.g. 2011.g.čekovi 322 476 .13.526 28.hartije od vrednosti.

ostala aktivna vremenska razgraničenja .238 2011.582. 2011.797 2.1.056.g.2.057 (u 000 dinara) -državni kapital .271 21. 1. 133. Odložena poreska sredstva 2012.604 22.g.515.g. 486.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.326 41. 2011.g.088 24.641 5.g.861 iz ukidanja .046 3.g.405 .641 5.247 (u 000 dinara) 2011.264 (u 000 dinara) 2012.172 53. 6.305 65.475 46. 53.492. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3..15.400 13. Ukupno (AOP021) 3.477 34 2012.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012.g.023 694.g.UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2.075 27.porez na dodatu vrednost .057 2011.210 5.634 53. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3.devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35.822 133. Rezerve 2012. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012.3.083. 53.g.135 2011.612 378.359 30.609.unapred plaćeni troškovi .g. 6.g.006 13.635 326.631 5.svega AVR (2+3) .861 705. 51.735 1.386 14.190 6. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.g. Osnovni i ostali kapital 1.616 208.

780 233.641 (u 000 dinara) 2011.178 313.g. a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.12.5.999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31. 33. godine) na vanbilansnu.400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije.453 409. iznos od 261. godine iznose 5.kratkoročne finansijske obaveze . odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5.obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost .4.323.obaveze po osnovu poreza na dobitak . . U iznosu od 102. Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih.388 6. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999.480 177.067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti.679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja.263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva. Iznos od 3. 35 .obaveze po osnovu zarada i naknada .693 258.131 585.867 255. a pravo svojine na nepokretnosti .odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012.dugoročni krediti u zemnji .480 321. 2011.ostale obaveze . dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji.000 134.425 2. Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001. Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma.zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije.g. 819. 3.380 134.471 260.000 159.253 40.213 813. Dugoročne obaveze 2012.2012.894 8. Kratkoročne obaveze .Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34.173 42.690.obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača .393 15.208 15. U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing.014.501 2.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) . 3.536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu . vrši se prema članu 7.194 hilјada dinara. Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19.381.g. po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.g.503 6.

4.ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4.331 105.802.917.g. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .033 30.642 5. naknada zarada i ostali rashodi .859.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima .povećanje vrednosti zaliha .598 10.100.877 .g.prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike .752 576. 26.g.436 585.3.712 438.prihodi od prodaje robe .728 457.527 1. 783 43.573 37.ostali prihodi i prihodi od zakupa .322 685.g.471 517 55 46230 36 .623 1.979.g.183 1.093 2011.032 515.2.648 635.093 4.950.rashodi kamata .018 7.g.504 24.troškovi amortizacije i rezervisanja .prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe .636 5.troškovi zarada. 2011.749 (u 000 dinara) 2011.ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012.prihodi od efekata valutne Klauzule .037 10. Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.026.377 6.673 5.121 19.166 4.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4.929. PRIHODI I RASHODI 4.049. 23. Finansijski prihodi 2012.nabavna vrednost prodate robe .635 1.911 508.316 767 43.356 1.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.rashodi od efekata valutne klauzule . 32.842 6.821 .486 (u 000 dinara) 2011. .838 2. Poslovni prihodi 2012. 51 8.404 1.troškovi materijala .g.negativne kursne razlike .695.551 44.1.prihodi od prodaje proizvoda i usluga .g.798 2.320 2.

ulaganja .268 51.842 ( u 000 dinara) 2011.gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo.192 1.prihodi od smanjenja obaveza .378 2.obezvređene nemater.g.rashodi po osnovu rash.g.rashodi po osnovu direktnog otpisa potr. -dobici od prodaje nemater.prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja . .608 9.066 9 290.nekretnina..286 37.168 111 126 5.dobici od prodaje materijala .080 264 185.prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin.sred.965 648 49.prihodi od usklađivanja vred.212 4. zaliha .095 175 745 845 22.4..g.001 ..040 87 1.prihodi od usklađivanja vred.407 7.389 164.219 36.prihodi od usklađivanja vred.704 47.ostali nepomenuti rashodi . .manjkovi materijala robe .174 2.viškovi nekretnina i Opreme .naplaćena otpisana potraživanja .rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika . ulaganja . 12. plasmana ... Ostali prihodi 2012. boloških sredstava .4.ostali .ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011.prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika . .gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr.viškovi robe i materijala .093 29. postrojenja i opreme .285 15. 6.912 2010 65 73 325 854 92 10..g.prihodi od usklađ.953 2.prihodi .152 10..vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012...475 25.925 2. zaliha materijala i robe .

ukupni prihodi . poreski kredit od 20% u iznosu od 7. 5.01.g. obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini.84/2004 i 18/10).izdaci za human. kazne i naknade trećim licima .098. godine.kult.364.631 16.884 hilјada dinara.331 19.164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda. tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17. 2011.872 941 213.756 6.631 16. 43/2003.Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna .g.godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom.020 2.123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012.155. neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20.5.350 118.obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6. do 31.6.598 24.421 hilјade dinara.048 63.509 31. zdrav.2012.Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17. Ukupni prihodi 2012.593 UKUPNO (AOP 222) 4. Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11.ukupni rashodi . 25/2001.dobit pre oporezivanja Za period od 01. 6.troškovi sporova. 4. Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39.398 234 4.477 38.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana . 38 . 6. .054 6.959 hilјada dinara iz 2011. i obračun naučne i vrske namene .301.g.12. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%. br.612 38.767 56.188 1.006 hilјade dinara.006 ( u 000 dinara) 2011. 80/2002.postrojenja i opreme . Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS».g. Dobit pre oporezivanja iznosi 63.989 .668 80 965 236 74.593 17.680 hilјada dinara.

065.umanjenje poreza .273 iznos ulaganja u osnovna sredstva . 2011.884.g. 56.448 10% 10% 23.679.421.006 11..250 13.679.989 15.163.591. Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012.563 15. (u dinarima bez para) 2012.545 15.umanjenje poreza (50%) .359. 63.g.184 117.206.603.924 20.poreska osnovica .iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012.godinu.258 312.126 11.obračunati porez .656 7.g.g.447.603 41.250 5.603.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.poreska stopa .237 23. 2011g.331 11.679.272 20.g. 233.563 31.959.236.poreski kredit 20% .272 15.603. 39.563 11.191 17.386 39 .neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011.326 (u 000 dinara) 2011.115.godine .959.680 51.

Biološka sredstva IV. Učešća u kapitalu 2.687. 027 (deo) i 028 (deo) 1.571. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa.445.Bilans stanja na dan 31.741. STALNA 001 002 003 004 005 I.8 7. 029 024.548 3.883 115. 022.037 020.785 60.332 42.027 (deo) i 028 (deo) 021.7 60.275 121.395 60. 027 (deo) i 028 (deo).381 40 .310 60. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A.787 2.039. 2012.395 342.420.445. NEMATERIJALNA ULAGANјA IV.108 52.300 5.666 52. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115. Nekretnine. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109. Investicione nekretnine 006 007 7.654 47. 039 (deo)minus 037 1. 025.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038.361 284. 026.12. 023.229.NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2. GOODWILL III. postrojenja i oprema 2.5 2. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II. .929 6.

261 2.247 133. Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5.083.515.137.11 758.845 35.801 65.057 61. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III. NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3.534 679. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13.B.538 58.870 1. Potraživanja 2.995 61.712.306 547.609. ZALIHE II.109 -110) 3.107 + 108 .758 62. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II.641 5.641 5. REVALORIZACIONE REZERVE V.436. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E.882.882. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII.043 844.758 5. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G.135 1. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.797 30.265 58. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.995 5.056.2 10.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.623 92. Kratkoročni finansijski plasmani 4.531 53.449.577 592. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -.9 1.12 2.631 8.238 133.14 2.861 41 .428 46.405 1.436 901.15 29 D. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2. REZERVE IV.760. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.585 53. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V.057 62.864.006 13. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2.822 - 2.523 13.15 14 012 013 I.1 3.137.809 120. VANBILANSNA AKTIVA A.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20.13 2.690.1 3. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3.

381. Dugoročni krediti 2.503 40 41 414.480 62. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3.867 177. NERASPOREĐENI GUBITAK XI. Ostale kratkoročne obaveze 5. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.014.35 037 i 237 VIII.411 705. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3.894 8.430 260.3 3.5 42 .387 6.453 819. Ostale dugoročne obaveze III.375 940. DUGOROČNA REZERVISANјA II.747 694.326 6.882. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B.116. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2.137.4 42 osim 427 1.477 42.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.762.167 599. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V.712.641 34.178 255.635 40.254 3.693 418.415 41 bez 414 i 415 I.173 2.999 61.471 159.690.213 462. Obaveze iz poslovanja 4.067 33.265 121 122 123 124 125 89 D.5 2.995 5. Kratkoročne finansijske obaveze 2.758 5. VANBILANSNA PASIVA 3.

PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.486 5.917.093 43.695.201) 6.436 576.322 635.877 4.207) IV. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5. Ostali poslovni rashodi III. Nabavna vrednost prodate robe 2.648 23. OSTALI PRIHODI VIII. Ostali poslovni prihodi II.205 + 206) 4.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V. naknada zarada i ostali lični rashodi 4. do 31.950.401 457. Troškovi materijala 3.551 6. Troškovi zarada.842 118.798 2. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa.3 4.056 19.026. FINANSIJSKI RASHODI VII.3 4.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4.183 1.842 22.4 4.Bilans uspeha u periodu od 01. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3.752 2.636 515.475 213.033 585.642 33.020 5.911 44.037 46.331 5.929.979.032 105.838 685.802.230 185. OSTALI RASHODI 43 . Prihodi od prodaje 2. 2012.127. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4.2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -. FINANSIJSKI PRIHODI VI.01.878 438.821 30.049. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A.12.4 4.891. POSLOVNI GUBITAK (207 -. POSLOVNA DOBIT (201 -.749 290.838 24.623 1. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.377 508. POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1.

GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G. 229 51.386 230 231 232 Ž. NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B.220 221 4.326 41. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 .5 222 17.214 + 215 -219 80.680 - 15.989 4.593 56.222) V.59 59 . Poreski rashod perioda 2. POREZ NA DOBITAK (219 -.IX.603 5. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z. Osnovna zarada po akciji 2. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E.219 +222 -224 721 722 722 723 1. 11. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X. ZARADA PO AKCIJI 1.582 (214--213-220 69 . DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-.631 63.006 16. Odloženi poreski prihodi perioda D. Odloženi poreski rashodi perioda 3.69 XI.6 223 (220 -. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII.637 - 73.

Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2.087 28.204.746.825 6.644 - 315 316 317 318 319 320 6.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01. postrojenja.927 5. postrojenja.433 6. nekretnina. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1. 3. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III. nekretnina. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II.623 - 313 314 33. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1.353.610 680. Kupovina nematerijalnih ulaganja.594 - 321 322 323 69.157 565. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A. Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2. 2012. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2.519 83.050 2.884 2.619. Plaćene kamate 4.834 9.708 31.663 2.863.837. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1.769 76.483 6.526 20.630 14.224 5.991 2.427 45 .585. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir.549.377 79.127.736 5. Prodaja i primlјeni avansi 2.481 622.043. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1. naknade zarada i ostali lični rashodi 3. opreme i bioloških sredstava 3. opreme i bioloških sredstava 3. do 31. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4.01.197 27. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn.151 1.966 - 8. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6. Zarade. Primlјene dividende II.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I. 5.507 5. Porez na dobitak 5. Prodaja nematerijalnih ulaganja.945 8.12.202 - 1.398 116. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B.060 134. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I.167 55.338 650.

875 16.843 165.795 27.871 6. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V.138 20. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z. Otkup sopstvenih akcija i udela 2.735 6.189 - 6.240 13.323. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I.818 343 35.124 155. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1.047 89.156 9.797 1.006 13. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ.842 218. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D.241 136.530 6. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.999 73.950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245.797 46 . Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.293.052 154.920 7.132 3. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E.539 636 1.037.812 162. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3. Isplaćene dividende III.043. Finansijski lizing 4.429 28.IV.392 6. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3. Uvećanje osnovnog kapitala 2.864 29.236 125.

861 16.2011. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4. prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037.031 Red. do 31. 2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 . prethodne godine_______(r.655 714 6.193 55.845.031 16.043 10 16. 2012.454 3 26.454 298.779 3 4.630 47 .107.043 3 4.107. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53.01.193 0 0 0 12.397 46. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321.01.458 4 5 6 133.641 5.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.2011.641 7 5.276 275.454 26.090.845.12.090.11 12) 13 59.01.br.458 0 0 133. 237) 12 Ukupno (kol.193 0 0 59.761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01.761 53.

861 0 0 89.864.861 0 0 0 0 0 58.531 53.426 193.582.2012.083.641 5.373 65. tekuće godine (r.480 58.428 46.442 2.492.01.641 5.075 27.582. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31.172 0 0 133.br.172 0 0 133.634 0 0 133.585 53.2011.12.075 27.861 48 .585 53.br.801 65.760.822 0 10.864.264 0 8._(r. tekuće godine 2012. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.083.12.168 115.631 0 0 0 0 26.604 22.056.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31. prethodne godine ______________(r.264 0 8.538 26.639 4.641 5.631 46. 10+11-12) 58.br.428 46.

Stanje na početku godine 1. POSTROJENјA.608 Neto (kol. račun 1 1 OPIS 2 1. za AOP 2 601 602 603 604 605 3.1.3.870 0 342.608 49 .003 97. 4-5) 6 284.785 39.785 39. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3.5.Statistički aneks za 2012. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2.395 97.2. Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn.4. godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU.918 Ispravka vrednosti 5 69. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn. Smanjenja u toku godine 1. Nematerijalna ulaganja 1.255 3. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA. Revalorizacija 1.310 0 69. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4.870 0 411. Povećanja (nabavke) u toku godine 1.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1.292 140.107.643 382.081 7. Troškovi goriva i energije 2.812 1. Troškovi proizvodnih usluga 8.979. deo 540 i deo 525 deo 533.692 40.492 1.838 8 43.539 207. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5.869 13.207 2. Troškovi platnog prometa 14. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374.52 4 i 525 526 529 53 deo 533. Troškovi amortizacije 12. Troškovi članarina 15.063 1.524 53 .056 1. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4. Ostali lični rashodi i naknade 7.374 7.624 360.405 43. Troškovi zakupnina 9.927 11.669 18.151 18. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3.544 13.542.990 277 292.493 1.909 368.523.894 215.824 442 37.110 54.094 37. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522.365 229. 537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560.564.853 138. Troškovi poreza 16.198 167. Rashodi kamata 18. Troškovi premija osiguranja 13. deo 540 i deo 525 536. račun 1 OPIS 2 Ozn.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa. 1.900 285.266 11. Troškovi istraživanja i razvoja 11. Troškovi doprinosa 17. Troškovi zakupnina zemlјišta 10.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

bolesti i štetočina. konsultacije."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku. tekuće godine za narednu godinu.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. svode se na zaštitu od požara. obezbeđuje sadni materijal. Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja.11. kao i na pošumljavanje požarišta. Postupak podnošenja zahteva . bez obzira da li su planirani ili ne. 57 . a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja. sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. "žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno.) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. Obavezujući radovi u privatnim šuama. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. odnosno Šumskoj upravi. pašnjak i sl. šumskog reda. šumarstva i vodoprivrede. Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka. Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju. kao i tzv. Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. drugih elementarnih nepogoda. Prijave se podnose do 30. odnosno melioraciju. Uz prijavu.

548 117.198 19.195.452 182.6 5.288 115.702.8 101.742.093 96.389 42.411 308.375 2.323 Prirast m3/ha 2.390 54.9 m3 52.655 43.453 69.1 11.3 4.3 2.6 12.2 2.625 192.8 1.255 3.3 110.882.2 6.6 3.460.Vranje Ukupno "Ibar" .373 137.4 128.8 7.300 4.3 Planirani Prinos m3 2. zapremina.Užice "Prijepolje" .Leskovac "Vranje" .518 235.383 30.418 % 1.5 1.875 34.9 84.759 8. Šumsko gazdinstvo "Beograd" .406 732.173 703.6 3.4 3.027.1 5.9 3.2012.0 Zapremina m3 1.170 132.8 14.2 5.1 7.061.936 58 .436 6.399 15.004 50.6 5.377 1.6 1.7 96.8 2.252 40.817 40.Kruševac "Toplica" .Privatne šume (površina.5 Pi 3.4 7.5 111.435 3.464 229.8 125.8 165.4 2.9 2.8 4.089 481.530 29.4 1.2 1.066 4.084 21.362 43.265 72.956 47.433 73.222 108.274 4.367 16.0 2.041 26.340 % 1.9 4.882 109.278 29.5 69.0 1.Kraljevo "Rasina" .1 138.2 1.110.8 7.4 1.8 1.273.6 2.Prijepolje "Golija" .2 1.318 41.739.2 3.695.475 6.8 3.466.Kuršumlija "Niš" .7 2.Loznica "Užice" .319 2.990 55.5 100.442 59.182 99.306 60.036 7.9 2.0 3.8 80.035.2 3.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .804 1. prirast).8 2.3 150.5 3.8 6.4 4.0 5.5 2.7 2.1 100/98.0 2.591 78.Leposavić SVEGA Površina ha 18.900.9 2.792 2.0 3.815.8 5.6 111.2 1.2 3.Ivanjica "Šumarstvo" .3 2.1 7.334 73.Niš "Pirot" .3 1.689 55.915 98.3 4. 31.044 3.663.224 7.Pirot "Šuma" .1 120.3 2.9 4.7 74.173.217.039.7 100.0 2.2 7.12.223 98.5 2.645.616 54.6 2.125 7.628.186 6.048 113.592 69.2 6.989 140.7 2.436.7 6.572.529 22.4 2.256 98.239 27.8 114.416 47.2 89.538 32.8 77.202.666 38.8 10.Raška "Stolovi" .587 23.0 100/97.9 1.6 1.123 8.6 13.659 44.0 m3/ha 87.

59 . Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti. korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. broj 135/04). korišćenja i prometa. Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. decembra tekuće za narednu godinu. faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja. Zakona o zaštiti životne sredine. Na osnovu člana 27. ili preko ŠG.6. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". faune i gljiva. marta naredne godine. Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1.  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa. stav 6. direktno. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe.  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume". Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte.  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31. na osnovu člana 15. broj 31/05). korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. Uprava za zaštitu životne sredine. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe. pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune.  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Konkursom je definisano: 1. Uprave za zaštitu životne sredine. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. stručnu obuku sakupljača. rok do kada se podnosi prijava. broj 15 od 27. kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno. sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. Uredbe ("novčanom kaznom od 5. organizuje sakupljanje. vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. shodno članu 22. U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". godinu. 2006. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). ko ima pravo učešća na konkursu. za 2006. 60 . izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača.000 do 50. 2. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS". Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd.02. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu. Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra. godine. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra. organizuje sakupljanje. pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije".

adresu stanovanja. jedinstven matični broj građana. navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma".Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta. Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama. 61 .

445.653.158.763.2 111.105.9 1.7 3.39 5.999.0 2.959.58 7.706.885.460.1 1.3 2.7 5.0 4.4 23.955.2 2.158.976.354.181.7 2.8 42.03 6.6 289.3 177.556.0 348.384.4 2.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.20 11.6 238.076.916.676.4 202.224.8 62 .395.31 12.7 53.0 7.3 9.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.397.4 3.7 5.733.7 144.381.135.0 133.1 3.194.3 109.2 2.0 249.513.7 159.8 27.5 2.6 4.7 151.17 23.05 26.088.390.2 149.4 2.0 2.947.7.08 9.831.118.03 3.878.759. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .293.9 3.3 643.7 462.29 7.932.633.671.150.3 3.4 6.3 166.676.13 7.431.905.960.0 3.389.1 124.666.3 154.758.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.2 69.977.3 78.16 6.0 2.778.630.422.7 189.0 4.6 2.241.28 492.5 2.467.005.763.2 388.9 2.52 13.748.73 48.5 47.5 994.95 64.4 941.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.891.7 2.1 2.4 118.5 4.1 176.399.9 6 64.9 3 Prinos Pi 8 3.000.830.021.73 80.681.4 3.930.0 48.4 798.922.0 1.3 2.7 2.965.8 3.246.6 7.02 33.231.9 2.1 1.7 33.188.3 4.9 28.593.3 3.087.58 37.3 1.105.6 3.3 136.4 30.3 1.012.360.9 m3 9 403.765.8 1.21 4.6 2.3 115.4 1.939.0 126.018.735.359.3 49.290.1 13.1 163.140.227.4 241.089.085.1 5.20 11.3 151.4 2.163.2 203.7 3.077.6 38.5 181.402.053.258.8 224.271.2 1.1 265.272.226.440.9 3.549.3 174.3 4.1 61.2 1.070.1 203.6 79.631.28 12.5 208.631.254.2 119.5 2.456.4 30.8 2.252.

3 3.807.1 425.3 2.629.145.8 38.659.331.9 4.1 172.119.182.244.989.6 2.5 2.5 7.554.6 840.6 2.7 118.4 1.882.202.7 857.712.5 165.753.6 2.7 2.2 2.37 7.7 1.0 1.0 3.8 33.529.9 5.62 4.8 95.1 162.0 4.773.1 2.903.4 2.842.21 9.454.0 2.4 1.108.8 2.27 61.3 2.4 202.391.024.273.644.223.4 190.4 2.3 11.98 20.085.3 3.258.575.4 3.0 9.35 5.6 314.971.174.0 24.70 15.1 1.2 54.675.157.079.185.86 6.2 2.904.0 192.0 4.4 411.420.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.1 25.515.81 22.086.490.3 129.7 63 .8 111.8 2.365.207.235.8 2.8 2.754.143.7 5.727.9 2.2 2.0 4.398.4 85.652.680.143.9 964.008.2 3.802.9 3.101.766.847.9 3.1 157.1 2.0 4.0 187.6 273.91 19.5 729.4 94.628.51 4.6 184.6 194.4 5.5 154.546.8 2.349.731.147.2 4.010.9 258.9 2.68 54.54 10.067.852.84 16.441.116.61 70.5 120.5 5.6 2.272.960.798.167.8 163.123.3 115.342.7 1.9 4.538.646.3 128.3 2.998.949.350.2 2.698.651.55 6.4 2.151.1 462.8 285.195.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.3 351.65 36.509.9 22.7 51.5 2.302.630.0 109.6 1.341.7 1.9 41.3 203.6 309.152.324.102.0 589.2 213.16 9.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.8 111.387.770.976.8 76.7 188.945.918.352.7 182.559.170.9 5.2 61.4 147.1 15.704.832.2 5.8 493.2 679.2 34.1 20.6 1.825.27 10.089.4 1.8 32.683.8 5.4 229.7 12.093.808.002.868.591.8 5.6 59.374.3 113.363.6 40.3 180.6 264.4 232.274.19 7.404.40 13.042.6 3.1 2.

225.896.2 7.5 2.375.57 9.561.0 311.8 1.76 25.445.796.1 2.6 72.0 196.435.850.9 7.41 49.3 141.7 143.9 2.5 4.2 222.9 87.346.4 483.5 132.020.598.006.823.660.5 2.469.78 16.2 2.543.0 60.4 3.5 121.45 8.822.798.737.056.7 1.43 51.890.208.5 4.15 15.7 4.474.8 6.6 2.9 1.6 761.4 224.8 407.012.1 1.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.1 1.5 3.989.472.3 309.135.089.8 5.9 4.320.6 222.168.988.417.834.916.533.678.88 16.48 10.8 2.256.0 3.328.982.1 2.6 96.461.054.8 2.151.31 13.9 2.8 946.380.315.4 2.024.067.0 30.6 79.435.7 2.205.7 2.7 289.7 316.001.9 2.8 5.8 2.9 256.0 698.7 181.8 3.332.3 387.7 10.5 160.4 194.8 2.839.081.289.1 4.346.899.227.35 7.131.4 195.2 2.142.2 2.571.564.490.5 78.6 2.15 13.9 2.597.85 39.5 66.344.1 128.821.159.966.2 11.9 105.452.680.84 8.1 506.1 178.308.73 26.668.466.111.795.4 123.454.520.176.563.100.3 33.30 57.3 3.2 3.1 4.6 2.1 6.1 164.3 3.0 2.4 140.0 98.6 133.8 3.6 172.718.7 3.03 18.4 71.890.1 40.582.906.341.279.1 7.323.718.1 377.1 78.629.9 4.802.1 155.136.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.6 2.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.02 11.9 51.38 5.3 25.5 34.3 5.310.359.372.673.327.1 163.9 1.903.677.625.036.9 454.2 159.0 1.7 5.2 161.419.815.099.0 49.5 5.246.5 3.573.8 3.750.4 1.6 177.385.24 9.9 299.912.7 258.4 55.3 45.4 43.9 5.3 5.855.52 7.5 3.548.72 11.748.3 126.4 1.794.4 251.5 1.2 64 .8 2.357.5 152.1 1.664.1 214.8 217.480.690.239.537.5 288.8 1.

7 6.8 3.129.688.608.507.0 2.3 1.7 676.8 252.47 11.209.9 5.17 5.8 3.230.977.7 2.4 2.06 54.025.7 2.6 4.4 155.598.751.199.2 161.1 159.2 2.9 136.08 1.049.3 2.9 2.856.9 10.6 29.4 4.0 316.033.5 5.043.8 58.942.146.1 139.2 3.907.249.885.9 7.635.8 2.47 11.206.909.109.298.3 6.3 5.0 2.65 13.998.3 18.592.5 172.644.38 9.1 5.74 11.316.4 193.208.9 194.6 240.7 3.50 2.898.8 12.8 49.889.663.798.961.4 27.92 10.2 179.396.6 3.094.39 20.478.243.116.247.12 4.3 912.7 4.1 607.8 2.486.6 2.8 79.7 126.280.234.7 334.3 52.155.486.5 35.1 719.081.3 1.885.907.6 162.0 90.5 1.642.064.628.0 239.141.630.6 58.5 5.632.4 136.267.235.299.ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.934.198.6 5.7 1.9 123.7 96.7 381.8 1.311.8 42.87 32.4 2.5 74.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.0 4.027.7 2.1 4.3 2.863.969.88 4.6 275.9 165.363.817.792.6 338.842.123.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.688.8 4.2 67.4 202.3 6.030.2 133.6 197.7 4.0 65 .310.8 1.7 210.442.879.26 34.0 145.0 2.0 179.9 494.7 2.649.293.9 2.9 222.302.7 200.645.380.20 6.8 4.7 3.314.640.809.5 198.0 194.5 2.200.823.8 1.4 37.313.7 2.914.159.72 22.4 2.8 41.670.004.9 5.913.522.368.4 9.967.44 763.8 3.638.0 894.5 276.5 266.886.

Površina Obraslo 763.4 m3 595.0 m3/ha 4.425.791.829.2 m3 2.086.2 m3/ha 136.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .904.053.7 m3 11.6 m3 0.620.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.467.122.670.486.0 m3/ha 0.032.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.8 m3 3.94 ha 763.6 m3 165.708.205.6 m3 256.7 m3/ha 5.3 m3/ha 5.6 m3/ha 1.36 ha 15 % Ukupno 901.99 ha 239.7 m3 528.356.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.730.378.267.4 m3 123.02 ha 58.146.9 m3/ha 105.8 m3/ha 216.0 m3/ha 161.0 m3 90.706.065.8 m3/ha 0.760.29 ha 113.966.499.976.7 m3 32.69 ha 85 % Neobraslo 137.0 m3/ha 0.7 m3 45.44 ha 45.221.734.7 m3 5.6 m3/ha 3.6 m3 910.214.

4 m3 6. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.063.768.295.845.274.173.9 m3 71.6 m3 276.698.9 m3 455.123.486.276.9 m3 11.135.284.6 m3 859.619.612.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.278.2 m3 26 % 1.507.825.903.267.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.578.655.791.2 m3 10.9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.395.898.655. 67 .664.8 m3 123.274.8 m3 18 % 77.2 m3 9.2 m3 3.407.278.9 m3 689.000.7 m3 35.202.574.732.7 m3 22.261.212.621.444.135.5 m3 2.2 m3 5.6 m3 1.845.0 m3 176.0 m3 368.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).0 m3 150.407.5 m3 101.212.042.

Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća. Njihova ukupna površina iznosi 655. 68 . ukupne površine 135.6 ha. reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. ukupne površine 519. proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl.000 kg.35 ha.46 hа. Struktura semenskih objekata je:   četinara 43. crnog i belog bora. hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha. ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. U 7 rasadnika. ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica. o zdravstvenom pregledu. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125.86 ha. U ŠG „Užice“ Užice. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43. sadnice.).65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. lišćara 50. površine 72. lišćara 7. Proizvodnja šumskog. U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče.

između ostalog. U šumi hrasta lovi se jelen. Timok. Lovište "Lipovačka šuma". Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor. U ovim lovištima površine oko 488. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica". Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora. površine 8.Zrenjanin. površine 973 ha. U ovom lovištu lovi se jelen evropski. Lovište "Crni lug". medved. površine 1. Lovi se sitna divljač. u blizini naselja Padinska Skela. divlja svinja. bilo kao prolazne.Beograd 1. jelen lopatar i muflon od papkara. površine 25. tj. dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume". evropski jelen. vuk. se nalazi na 15 km od Beograda. nalazi se uz levu obalu reke Save. ris i medved od zveri. Udaljeno je 35 km od Beograda.5%. divlja svinja.253 ha.Čačak. Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%. bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač. Lovi se jelen lopatar i muflon. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću.Boljevac 5. nadmorska visina od 400 m. površine 117 ha. pa sve do 1500 m. vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". divokoza. 2. sa brojnim virovima. jelenska divljač. Ukupan broj lovišta je 44. divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi.263 ha.Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. divlja svinja i srna. a vuk. Smeštaj u hotelima u Beogradu. Kosovo i Metohija). zec i 69 . srna. 4. Lovište "Trešnja". Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta. 30 km zapadno od Beograda. Lovište "Rit". Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. čija je odlika. ŠG "Beograd" . ali su ponoovo unete (reintrodukovane). Pored lova srneće divljači. na putu Beograd . ris. u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. Južna Srbija. a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje. Pojedine od ovih vrsta su autohtone. Raška.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode.314 ha. divlja svinja. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode. 3. 15 km od Beograda. Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. ŠG "Timočke šume" . nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. se nalazi na magistralnom putu Beograd .

na magistralnom putu Boljevac . površine 13. udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom. Lovište "Suvaja". 9.680 ha. U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj".Štrbac".Crni vrh". površine 1. ili u motelima u Brestovačkoj Banji. udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda. koja se nalazi u okviru lovišta. jelen lopatar.6. srna. 18 km.790 ha.152 ha. vuk i lisica. lisica. Lovište "Deli Jovan". Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. 7. Lovi se jelen. površine 2. divlja svinja. lisica. a od magistralnog puta Paraćin . Lovište "Suvodol". srna. Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik . a 20 km od grada Bora. vuk. Lovište "Vratna".135 ha. 8. koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja. 70 . 12. površine 2. srna. Lovi se jelen. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. Lovi se običan jelen. fazan i jarebica. udaljeno od Beograda 200 km. udaljeno od Beograda 180 km.447 ha. Smeštaj u hotelu u Negotinu. 13.Niš. zec. divlja mačka i zec. srna. na putnom pravcu Zaječar . Lovi se divlja svinja. Lovi se srna. srna. 14. površine 16. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta. muflon. površine 6.312 ha.368 ha. između Donjeg Milanovca i Negotina. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. divlja svinja. Lovište "Alija". Lovište "Stara Planina 1". U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva.488 ha. divlja svinja. srna. U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. površine 2. vuk i lisica. Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom. smešten u samom lovištu. Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha. udaljeno od Beograda 200 km. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. a od magistralnog puta Kladovo . Smeštaj u hotelu u Negotinu.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. vuk.manastir Vratna. Lovište "Rtanj". divlja svinja. 18 km. divokoza i muflon. koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav. Lovište "Miroč .Donji Milanovac 12 km. divlja svinja i vuk. 10. Smeštaj u hotelu u Negotinu. površine 4. površine 15. na putnom pravcu Zaječar-Niš. vuk i lisica. Lovi se srna. Lovište "Zlotske šume . zec i fazan.000 ha. lisica.Zaječar 10 km. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. divlja svinja i vuk. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja. 11. gde se lovi divlja svinja. Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha. U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina.

površine 8. Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. šumska šljuka i divlja svinja. udaljeno je od Beograda oko 240 km. Lovište "Majdan Kučajna". Lovi se divlja svinja. Lovište "Mali Jastrebac". a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva. udaljeno od Beograda 150 km. ŠG "Niš" . srna i jelen. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Lovište "Severni Kučaj".747 ha. Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima. 19. Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km.ŠG "Južni Kučaj" . udaljeno je od Beograda 150 km. srna. površine 21. Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci.Kučevo 17. Lovi se srneća divljač. Lovi se srna i zec. 18. divlja svinja i predatori. površine 4. površine 2. Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva. Lovi se srneća divljač. Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu. Lovi se divlja svinja. Lovište "Hrastovača". udaljeno je od Beograda 100 km.Niš 20. Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači. divlja patka i guska. Smeštaj u motelu "Markova krčma". udaljeno je od Beograda oko 240 km. u blizini grada Despotovca. Lovi se srneća divljač. Pešterac i Javorak.360 ha. 22. Lovište "Obla glava-Ozren-Devica". Smeštaj u hotelu u Jagodini. a od autoputa 15 km. 16. Lovi se jelen. površine 12. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. srna. Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. sa leve strane autoputa Beograd . lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva.Niš. Lovište "Juhor". šumska šljuka i divlja svinja.934 ha. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava.Despotovac 15. 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku. 21.114 ha. površine 3. divlja svinja i vuk. 71 . udaljeno od Beograda 135 km. šumska šljuka. udaljeno je od Beograda 185 km. Lovište "Južni Kučaj 4". površine 13. ŠG "Severni Kučaj" . Lovi se srneća divljač. Lovište "Bukovik". površine 26. a veoma blizu Kučeva. nalazi se na 235 km od Beograda. Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu. Smeštaj u hotelima u Sokobanji.788 ha. a od autoputa 55 km. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m.352 ha.507 ha.770 ha.

Kraljevo 28. 29. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu. Ovde se lovi srneća divljač. kao i predatori. udaljeno je od Beograda 280 km. divlja svinja i šumska šljuka.387 ha. Smeštaj u hotelu u Kraljevu. Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja. Lovište "Kačer-Zeleničje". površine 3. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. Lovište "Kukavica". Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke.ŠG "Šuma" . Lovi se srna i divlja svinja. Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. a od Predejana je udaljeno samo 28 km. Lovište "Valmište".731 ha. ŠG "Vranje" . Lovi se srna i divlja svinja.Pirot 26. ŠG "Rasina" .200 m. Lovište "Goč". udaljeno od Beograda 230 km. Lovi se divlja svinja. površine 40.Leskovac 23. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište". Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva.Čemerno". jelen i srna. dok je udaljenost od Niša 90 km. 72 . ŠG "Pirot" . udaljeno je od Beograda 280 km. udaljeno je od Beograda oko 220 km.298 ha. Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta. koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva. na nadmorskoj visini od 1. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva. udaljeno od Beograda 230 km. površine 29. Lovi se srneća divljač.400 m. kao i u motelu u Predejanu. divlja svinja. U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. površine 410 ha. površine 29. Lovište "Veliki Jastrebac".420 ha. površine 11. Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji. a od Predejana samo 10 km.Vranje 27. U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha. i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1.804 ha. 24. Lovište "Troglav . Lovište "Stara Planina 2". a od Leskovca samo 20 km. ŠG "Stolovi" . udaljeno je od Beograda 270 km.443 ha. a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem.Kruševac 25. na planini Čemernik. površine 16. udaljeno je od Beograda oko 300 km. u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. a udaljeno od Pirota 20 km. a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva.

Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka. divlja patka i divlja guska. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. Smeštaj u hotelu u Loznici.959 ha. ŠG "Golija" . U lovačkoj kući se. površine 32. Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji.087 ha. Lovište "Šumata". nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije. površine 25.Sjenica. udaljeno od Beograda 140 km.101 ha. Smeštaj je moguć u Prokuplju. Lovi se srna. Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". nalaze i četiri apartmana. Lovište "Cer-Vidojevica". . Lovi se divlja svinja. jarebica. prepelica. Lovište "Golija".507 ha. Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama. koja je smeštena u okviru samog lovišta.Ivanjica 34. površine 9. uz magistralni pravac Prijepolje 73 37. Lovište "Rudnik". udaljeno je od Beograda 300 km. površine 6. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". 32.150 ha.ŠG "Kragujevac" .529 ha. koji se nalazi u okviru lovišta. udaljeno 120 km od Beograda. 35. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo". u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica. površine 5. udaljeno je od Beograda 300 km.Prijepolje 36. gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja.Loznica 33. U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. takođe. Smeštaj u hotelu "Golijska reka". zec i predatori. udaljeno je od Beograda 280 km. površine 16.964 ha. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana".348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km. Lovi se sitna divljač: zec. Lovište "Sokolovica". na magistralnom putu Nova Varoš . ŠG "Prijepolje" . ŠG "Boranja" . površine 18. površine 7. Nalazi se na planini Cer. a od Ivanjice 20 km. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji. fazan. "Zapadno-moravsko lovište".Kragujevac 30. zec. udaljeno od Beograda 240 km. divlja svinja. ŠG "Toplica" . lisica i vuk. Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku.Kuršumlija 31.

U lovačkoj kući se.godine). površine 5. divlja svinja i vuk.Raška 43.694 ha. 41. broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje . ŠG "Raška" . Lovi se srna. Lovište "Biser voda-Divan".38.2008. Lovište "Jelova Gora".korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01. Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. srna i zec. Smeštaj u hotelu u Raškoj. Lovište "Crni vrh . na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica. na magistralnom putu Beograd . 42. udaljenim od lovišta 9 km. Lovište "Maljen-Bukovi".Užice 39.Užice . Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja. površine 2.760 ha. a udaljeno od Priboja samo 2km. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja. srna. površine 3.301 ha. Pljevlja. udaljeno je od Beograda 230 km. vuk i medved.158 ha. divlja svinja. Lovište "Tornik-Čavlovac". udaljeno je od Beograda oko 300 km. srna i zec. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje. Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva.Ljeskovac". srna i zec. Lovište "Šargan". Smeštaj u hotelu u Raškoj. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. Lovi se srneća divljač. a od Užica samo 12 km. Lovi se srneća divljač. takođe. Smeštaj u hotelima na Divčibarama. Smeštaj u hotelu u Priboju.2012.01. divlja svinja.991 ha. Smeštaj u hotelima u Užicu.Višegrad. Lovi se divlja svinja. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić. površine 11. Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. udaljeno je od Beograda 120 km. Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana. ŠG "Užice" . Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta.784 ha. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. udaljeno je od Beograda 250 km. zec i predatori. udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km. Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11. 40. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. srna i zec. 44. udaljeno je od Beograda 212 km.–31. nalaze i dva apartmana. zec i predatori. udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina.12. delove ribarskih područja: 74 .060 ha. površine 5. površine 13. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS".

Pirot i Loznica.Beograd. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija. kao i sportski. ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. Privredni ribolov se takodje. odnosno otkup ribe i ikre. Obaveza korisnika je. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov. organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. osnosno u JP "Srbijašume".Loznica. ŠG "Beograd" . 75 . pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" . Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva. a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. Sićevačka klisura. Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). Krupačko i Divljansko jezero. Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. Jelašnička klisura. Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. ŠG "Pirot" . Stara Planina. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi. RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. kod ŠG Beograd. način prodaje i dr. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. Boljevac. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član. LepterijaSokograd i Lazarev kanjon. Lušica sa pritokama i Sukovsko. Trgovina ribom.   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km.

73 5. Park šuma 6. Memorijalni prirodni spomenik 11.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37. Predeo naročite prirodne lepote 5. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6.36 216.72 1. Spomenik prirode 10. Specijalni rezervat prirode 7.42 6.348.804. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.65 123.00 0. Predeo izuzetnih odlika 4.33 10.00 7.00 345. Park prirode „Golija“ 7.265. Regionalni park prirode 3.183. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8.261.44 442. Strogi rezervat prirode 9.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.95 202.64 75.222.96 11.64 4. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11.332.538.00 199. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.746. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10.88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5. Park prirode 2.755.00 296.49 561.18 76 .50 60.43 115.b roj 1. Opšti rezervat prirode 8.804. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3.91 114.89 2.00 19.

koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini. 1. 2. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra. Ministarstva prosvete.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine. šumarstva i vodoprivrede.769.10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6.26 24.144.63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13. dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova.96 2008 18. dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima.50 489. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2. uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede.003. Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. Br. Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3.176. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja . tekuće godine). Ministarstva urbanizma i građevine.13 4. 77    .12.Aktima Grada Beograda. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra.514. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca. Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije.592.

planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova. Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. korisnici zaštićenog prirodnog dobra. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). lovne osnove. Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. nadležne institucije i ministarstva.      Donese akt. objekata za potrebe lokalnog stanovništva. šumskih objekata. nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. vikend kuća i objekata za odmor. mini hidrocentrala. odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. ribnjaka. Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo. na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine. fabrika za flaširanje vode. lokalna samouprava). kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra. obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). Uređuje. podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . šumskih komunikacija.

reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja. turistički i drugi značaj. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja. spomenik prirode i prirodne retkosti. prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park.  aktivnostima. Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. predeo izuzetnih odlika. obrazovni.. park prirode. broj 66/91 . u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine.. rezervati prirode (opšti i specijalni). sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. složenosti građe i biogeografskih obeležja. 79 . pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Saglasnost staraoca . Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije".. korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti. zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu. zdravstveno-rekreativni. kulturni.JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru.48/94). Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti.. Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika.. Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike. zbog kojih ima trajni ekološki. naučni.

nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava. Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. zdravstvenog i drugog stanovišta. ukoliko ima poseban značaj. fizički jasno izražen i prepoznatljiv. drvoredi. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju. 80 . geoloških. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu. arboretumi. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog. vazduha i zemljišta. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. kao delova ekosistema. hidrogeografskih. osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine. strogi prirodni rezervat. živopisnih pejsažnih obeležja. namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. genetskog. parkovi.Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. ustanovljen asu pred 1991. botaničkih i drugih obeležja.). predeo izuzetne lepote. a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. botanička bašta i dr. reprezentativnih geomorfoloških. park šuma. privrednog. biogegrafskog. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara.

istraživanje.čini je kulturna ili prirodna dobra.prirodna dobra od izuzetnog značaja. Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara.  81 . u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju. korišćenja. dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava.prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija . a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti. Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija . II kategorija .predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring. Svetska baština . glasnik RS". uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra. Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. obuka i obrazovanje).Rezervat biosfere .značajna prirodna dobra. II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije. Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I. upravljanje resursima. odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl. broj 30/1992).

Šumsko gazdinstvo Despotovac 16.290. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258.00 19.007.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4.86 5. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2.620. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884.00 28.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10. Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30.42 8.13 3.10 15.50 32.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18.01 Re.00 17. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30.00 6. Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2.183 ha) 29. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37. Šumsko gazdinstvo Vranje 14. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44.50 2. br.514.00 11. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1.755.588.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31. Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0. Park prirode "Stara planina" 1997 48. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3.382. Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7. 1968 22.47 3.30 7.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50.000.75 26.00 Svega 14+15 81.48 Svega 1+2+3 4.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20. Naziv zaštićenog područja 82 . Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6.10 4. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3. Park prirode „Golija“ 2001 44. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10. Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.00 5.

70 0.73 13.33 115. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10.10 188. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6.00 0.01 12.86 79. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27.91 19.00 6. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0.00 39.357. Šumsko gazdisntvo Loznica 51.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34.08 42.049.99 14.1 Park prirode „Golija“ 2001 36. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27.50 8. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62.20 1.83 53. Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37.16 11. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9.226. Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63.746.65 1997 2007 u toku 2002 8. Šumsko gazdinstvo Niš 58. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43.06 369. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50.68 25.70 83 .56 11. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12.02 2008 5.01 0.95 0. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55.049. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45.27 231.59 15. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54.07 60. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60.92 1. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61.1+36+37 8.03 384.64 40.82 12. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56.02 44. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35. 1971 47.82 47. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53.00 1. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42.20 7.624.25 136. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11.00 345.72 19. Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7.200. Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46.

71 0.64 0. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17.92 2. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90.00 18.05 41.50 16. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć .556. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86.1 15.09 3. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81.20 0.14 8.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta. Šumsko gazdinstvo Užice 80. Šumsko gazdinstvo Pirot 4. Šumsko gazdinstvo Raška 27. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88.00 296.15 0.59 15. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74.12 28. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.45 500. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73.00 65.804. * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67.26 216. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69.09 18.00 10. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84.Vražji Vir" 1969 83.64 2.744.16 2. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68. Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70. Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16.64 65.514.57 0. Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71. *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65.10 0. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76.14.2 Park prirode „Golija“ 2001 75.40 10.00 138. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72.13 17. Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77.744. 84 . a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku.70 20.00 63. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87.

Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. smatraju se poslovnom tajnom.8. Poverljivi podaci. Rukovodstvo Preduzeća . Zapisnik sa sednice Upravnog odbora.ovlašćenja i dužnosti Red. Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . 9. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen. Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve. br. dir. Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora. Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. odluke i zaključene ugovore.

koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. obaveze i odgovornost generalnog direktora. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. organizuje. sarađuje sa ministarstvima. naučnim institucijama i drugim 86 . Statutom i opštim aktima Preduzeća. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. usavršava se u okviru struke. GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. koordinira radom direktora delova Preduzeća.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A. kada ima sva prava. Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji.

nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. ribarstva i ostalih resursa. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. organizuje. organizuje. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. projektovanja i izgradnje puteva. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. naučnim institucijama i drugim institucijama. usavršava se u okviru struke. fakultetima. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. usavršava se u okviru struke. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. sarađuje sa ministarstvima. III Sektor za lovstvo. u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća.    IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. lovstva i zaštite prirode. puteva i mehanizacije. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. 87     . rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora.

ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. izdvojenim. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. organizuje. VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. deviznim i drugim računima Preduzeća. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta. zaštita prirode i životne sredine. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama . za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. lovstvo. usavršava se u okviru struke. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. plana investicija i drugo. organizuje. izveštaja. analiza.šumarstvo. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti . obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana.   usavršava se u okviru struke. periodičnog i godišnjeg računa. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. finansijskih planova. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća. vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. usavršava se u okviru struke. lovstvu i zaštiti prirode. marketing i drugo). rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu.

koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. nabavke sirovina. i poslove izvoza i uvoza. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu. organizuje. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. repromaterijala. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. usavršava se u okviru struke. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. sarađuje sa ministarstvima. organizuje. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora. opreme i drugo. učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. stara se o sprovođenju zakona. prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. usavršava se u okviru struke. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. u delu koji se odnosi na stručnost. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. 89 . naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora.           rukovodi. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. poreza. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi.

  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. prijema. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. seminara. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. 90 . obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. konferencija za štampu. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. i drugo. usavršava se u okviru struke. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. organizuje. prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća. učestvuje u pripremi svečanih skupova.

opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. Statuta. organizuje i koordinira rad u delu preduzeća. obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom. zaključuje ugovore za deo preduzeća.B. 91 . drugih propisa i opštih akata preduzeća. vodi poslovanje u delu preduzeća. daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. za svoj rad odgovara generalnom direktoru. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. usavršavanje u okviru struke. stara se o primeni i sprovođenju Zakona.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->