INFORMATOR O RADU Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" sa p.o.

Beograd

Sadržaj

Strana 1. Osnovni podaci 2. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 3. Plan poslovnih aktivnosti za 2012. godinu 4. Finansijski izveštaji za 2012. godinu 5. Privatne šume 6. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu 7. Podaci o vrstama informacija 8. Posedovanje i dostupnost podataka za javnost 9. Rukovodstvo Preduzeća - ovlašćenja i dužnosti 3 6 24 28 53 56 59 85 86

1. Osnovni podaci
* Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd, Bulevar Mihajla Pupina 113 (u daljem tekstu: Javno preduzeće "Srbijašume") * Agencije za privredne registre Beograd, Rešenje DB 3327/2005 od 28.02.2005. godine. * Podaci o prethodnoj registraciji Broj registarskog uloška: 1-20624-00 Trgovinski sud: Trgovinski sud u Beogradu PIB: 100002820 Broj tekućeg računa: 225-21583-11 160-8863-65 245-0017712102024-52 Matični broj: 07754183 Pretežna delatnost: 02.10 - Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti * Podaci o osnivaču: Osnivač: Skupština Republike Srbije - Odluka br. PR. 101 od 19. jula 1991. godine. Sredstva kojim raspolaže Javno preduzeće "Srbijašume" su u državnoj svojini. Organi upravljanja Javnog preduzeća "Srbijašume" su Upravni odbor, Direktor i Nadzorni odbor. Upravni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima jedanaest članova. Pet članova Upravnog odbora imenuje se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Radom Javnog preduzeća "Srbijašume" rukovodi generalni direktor. Nadzorni odbor Javnog preduzeća "Srbijašume" ima pet članova. Dva člana nadzornog odbora imenuju se od predstavnika Javnog preduzeća "Srbijašume". Odgovorna lica: Dragan Dubljanin, dipl. ing. šumarstva, Šef kabineta, Milana Rodić, dipl. pravnik, Sektor za pravne poslove, Vera Jovanović, dipl. ing. šumarstva, Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju. Datum objavljivanja (prvog informatora): 25. april 2006. godine Podaci o dostupnosti informatora: www.srbijasume.rs

JP "Srbijašume" Bulevar Mihaila Pupina 113 Tel: 011/711-50-26 711-50-27.br.) U ___________. od gore navedenog organa zahtevam: _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ _____________________________________________________________ (Navesti što precizniji opis informacije koja se traži. Ime i prezime podnosioca zahteva Adresa Drugi podaci za kontakt Potpis . 120/2004).rs ___________________________________________________________ ZAHTEV ZA PRISTUP INFORMACIJAMA OD JAVNOG ZNAČAJA Na osnovu člana 15. kao i druge podatke koji olakšavaju pronalaženje tražene informacije.711-50-28 Faks: 011/711-50-29 e-mail: kabinet@srbijasume. Zakona o slobodnom pristupu informacijama od javnog značaja ("Službeni glasnik RS". dana ____ 200_ god. stav 1.

24/85. Zakon o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 49 stav 1. 53/93. Šef kabineta. Pored zaštite. Javno preduzeće vrši i stručne poslove u šumama sopstvenika. 3/96. 45/2005 i 101/2005). 30/2010).Ovlašćeno lice Zamenik generalnog direktora JP "Srbijašume". Zakona o slobodnom pristupu informacija od javnog značaja (''Sl. Zakon o semenu i sadnom materijalu ("Službeni glasnik RS" br. 32/97 i 101/2005). 54/96. . kao ovlašćeno lice za rešavanje o zahtevima za slobodan pristup informacija od javnog značaja iz delokruga JP "Srbijašume". Pretežna delatnost Javnog preduzeća "Srbijašume" je gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. glasnik RS''. Zakon o zaštiti bilja od bolesti i štetočina ("Službeni glasnik RS" br. 48/94 i 101/2005). Zakon o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik RS" br. br. 54/93. 53/95. Zakon o zaštiti i održivom korišćenju ribljeg fonda ("Službeni glasnik RS" br. Opis ovlašćenja i obaveza Zakonom o šumama ("Službeni glasnik RS" br. 67/93. 18/2010). Zakon o divljači i lovstvu ("Službeni glasnik RS" br. Zakon o sredstvima u svojini Republike Srbije ("Službeni glasnik RS" br. 36/2009). 35/94. korišćenja i upravljanja šumama i šumskim zemljištem i drugim potencijalima šuma. 43/94.120/04) imenovao je: Dubljanin Dragana. 25/2002 i 107/2005). unapređenja. 135/2004). da uspostavlja odnose sa sredstvima javnog informisanja JP "Srbijašume". Spisak propisa koje Javno preduzeće "Srbijašume" primenjuje:         Zakon o javnim preduzećima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ("Službeni glasnik RS" br. 6/89. kojim gazduje Javno preduzeće "Srbijašume". Igor Braunović na osnovu čl. 14/84. 18/2005. 135/2004. 30/2010) utvrđeno je da su šume i šumsko zemljište u državnoj svojini. 25/2000.

JP "Srbijašume" Upravni odbor Nadzorni odbor Generalni direktor Zam. i projek.2. direktora Generalna direkcija Izvršni direktori Sektori str. u šumarstvu Kosovo-met. uprave (19) Radne jedinice (13) . na radu Kosovo-met. gen. poslova (9) JP „Srbijašume“ Šumska gazdinstva (17 ) Biro za plan. gazdinstva (6+1) Šumske uprave (67 ) Zaštitna rad. i zaš. Organizaciona struktura JP "Srbijašume" 2013.

. P. I IZGR. ŠU ALEKSINAC ŠU SOKOBANJA ŠG«TOPLICA« KURŠUMLIJA ŠU KURŠUMLIJA ŠU BLACE ŠU PROKUPLJE R J ZA MEHAN. REKA ŠU DEVIĆI ŠU IVANJICA ŠU ČAČAK ŠU SJENICA R J ZA UGOSTITELJ. ŠU LEBANE ŠU PREDEJANE ŠU VLASOT. ŠU ŽAGUBICA ŠU Negotin ŠU ZAJEČ . ŠU D.. ŠG«BEOGR. HAN ŠU BOSILEGR. PR.« RAŠKA ŠU RAŠKA Š U NOVI PAZAR ŠU TUTIN R J Park prirode Golija i rez. I RASD.KUČAJ KUČEVO ŠU KUČEVO ŠU MAJDAN. Golija. ŠG«VRANJE« VRANJE ŠU VRANJE ŠU SURDULICA . ŠU BUJANOVAC. i PUT. R J ZA RASAD. I HOR..« KRAGUJEVAC ŠU KRAGUJEVAC ŠU GOR. ŠG2ŠUMAR.Organizaciona struktura matičnog preduzeća JP "Srbijašume" (šumska gazdinstva. ŠU BOR ŠU KLA. R J ZA MEHAN. ŠU KNJA.« BEOGRAD ŠU ZEMUN ŠU LIPOVICA ŠU RIT ŠU AVALA ŠU SMEDEREVO RJ UGOSTITELJ . RAS. P. šumske uprave.INCE ŠU MEDVEĐA Š U CRNA TRAVA ŠG«ŠUMA« LESKOVAC ŠU VUČJE ŠG«PIROT« PIROT ŠU PIROT ŠU BABUŠNICA ŠG«NIŠ« NIŠ ŠU NIŠ-B. PR. RJ ŠUM.Studenica ŠG«KRAGUJ. Š G (17) ŠU (67) R J ( 13) . I IZGR. radne jedinice) GENERALNA DIREKCIJA ŠU VLAD.MILANOVAC ŠG«GOLIJA« IVANJICA Š U GOL. ŠG«PRIJEP. R J ZA MEHAN.P. R J OZELENJ. ŠU ĆUPRIJA ŠU DESPOTOVAC ŠU PARAĆIN ŠU JAGODINA ŠG »RASINA« KRUŠEVAC ŠU KRUŠEVAC ŠU BRUS ŠU ALEKSAN.KUČ. ŠU POŽAREVAC ŠG«JUŽ. RJ ZA OZEL. ŠG«TIM. I IZGR. ŠU RAŽANJ ŠU TRSTENIK ŠG«STOLOVI« KRALJEVO ŠU KRALJEVO ŠU BOGUTOVAC ŠU UŠĆE R J ZA GRAĐ. DESPOTOV. I RASAD. PR.« PRIJEPOLJE ŠU PRIJEPOLJE ŠU PRIBOJ ŠG«BORANJA« LOZNICA Š U MALI ZVORNIK ŠU KRUPANJ ŠU ŠABAC ŠU VALJEVO R J ZA MEHAN. P. bios. I IZGR. PR. ŠG«UŽICE« UŽICE ŠU UŽICE ŠU ZLATIBOR ŠU KOSJERIĆPOŽEGA Š U NOVA VAROŠ R J ZA SEM. P.ŠUME BOLJEVAC ŠU BOLJEV..Mila . PLODOVI ŠG«SV.

resurse Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za investicije Odeljenje za zaštitu životne sredine Od. od pož. za bez. I ZAŠTITU ŽIVOTNE SREDINE SEKTOR ZA LOVSTVO. Odeljenje za pravne Odeljenje za turističke usluge Od. nepokret. SARADNJU SEKTOR ZA FINANANSIJE I RAČUNOVODST VO SEKTOR ZA KOMERCIJALNE POSLOVE SEKTOR ZA PRAVNE POSOVE. za upravlj. za teh.GENERALNA DIREKCIJA 2013. pit. upr. i zdr. ob. SEKTOR ZA MARKETING0I ODNOSE SA JAV. na radu i zaš. SEKTOR ZA NEKRETNINE Odeljenje za genofond i rasadničku proiz. i sp. Odeljenje za ljudske resurse Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za planir. i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Odeljenje za nabavku Odeljenje za prod. Odeljenje za lovstvo Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za razvoj Odeljenje za sistem kval. poslove Odeljenje za opšte poslove Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za ribarstvo i ost. Odeljenje za finan. nepo. RIBARSTVO I OSTALE RESURSE SEKTOR ZA KORIŠĆENJE ŠUMA SEKTOR ZA RAZVOJ I MEĐ. tr. i ras. gazdovanja šumama Odeljenje za privatne šume Odeljenje za informatiku . GENERALNI DIREKTOR KABINET GENERALNOG DIREKTORA SEKTOR ZA ŠUMARSTVO. i ras. Od.

Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. to su profitni centri.šumska gazdinstva (17) i drugi delovi preduzeća (2) Radne jedinice .3% šuma). Pored šumskih gazdinstava u sastavu preduzeća postoje i sledeći delovi preduzeća: Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu i Zaštitna radionica.šumske uprave (67) i ostale radne jedinice (13). Rukovodilac odelj. imena i zvanja rukovodilaca Red. Šef kabineta Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Šumske uprave su osnovne jedinice planiranja i organizovanja poslova gazdovanja šumama. dir. Rukovodilac odelj. a njihovu organizacionu strukturu čine službe. Njenu organizacionu strukturu čine sektori i odeljenja. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Odeljenje za genofond i rasadničku proizvodnju Odeljenje za gajenje šuma Odeljenje za zaštitu šuma i ZPD Odeljenje za zaštitu životne sredine Odeljenje za planiranje i gazdovanje šumama Odeljenje za privatne šume Sektor za lovstvo. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Delovi preduzeća . Organizacione jedinice. Rukovodilac odelj. Najniže organizacione jedinice su šumski reviri i u okviru ovih reoni. Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Od 1999. Generalna direkcija se bavi strategijskim poslovima. 9 Ime i prezime Zvanje III IV . Šumska gazdinstva su formirana na nivou šumskih područja. Rukovodilac odelj. godine na teritoriji AP Kosova i Metohije šume su u nadležnosti UNMIK-a (20.Javno preduzeće organizovano u tri nivoa:    za gazdovanje šumama "Srbijašume" je Generalna direkcija. br. ribarstvo i ostale resurse Odeljenje za lovstvo Odeljenje za ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Odeljenje za korišćenje šuma Odeljenje za puteve Odeljenje za mehanizaciju Odeljenje za bezbednost i zdravlje na radu i zaštitu objekata od požara Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Jelena Jezdimirović Zvonimir Baković Gordana Jančić Tamara Perunović Božidar Milovanović Bratislav Kisin Dr Milutin Đorđević Nenad Novaković Petar Nećak Branislav Ilčić Đuro Ljubišić Bogdan Stefanović Milan Opsenica Rade Petrović Generalni direktor Zamenik gen. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.

Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Tanja Damjanović Dejan Mirković Biljana Stupar Dušanka Nikolić Tihomir Murić Pero Šešum Rukovodilac odelj. Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot"Pirot ŠG "Niš"Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Ibar" Leposavić Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica i zaštita na radu Srbijašume Aleksandar Vasiljević Vera Jovanović Gordana Ivanović Ljiljana Lišanin Izvršni direktor Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac Rukovodilac odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj. Izvršni direktor Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj. Đurica Mihaljčić Milana Rodić Nikola Sovrlić Dragan Kovačević Živorad Mihajlović Vesna Ivanovic Jovana Raca Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Bešlić Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Sretko Jakšić Ljubomir Joka Mile Sladojevic Izvršni direktor Rukovodilac odelj.V VI VII VIII IX X II 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Odeljenje za razvoj Odeljenje za plan i analizu Odeljenje za informatiku Odeljenje za sistem kvaliteta Odeljenje za investicije Odeljenje za ljudske resurse Sektor za finansije i računovodstvo Odeljenje za finansije i raspodelu Odeljenje za računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Odeljenje za nabavku Odeljenje za prodaju i spoljnu trgovinu Pravni sektor Odeljenje za pravne poslove Odeljenje za opšte poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Odeljenje za turističke usluge Sektor za nekretnine Odeljenje za upravljanje i raspolaganje nepokretnostima Odeljenje za tehnička pitanja upravljanja i raspolaganja nepokr. Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 10 . Izvršni direktor Rukovodilac odelj. odelj. odelj. Rukovodilac odelj. Rukovodilac odelj.

kao i potreban broj izvršilaca u Generalnoj direkciji i svim delovima preduzeća. lovstva. sastanaka.      Šumsko gazdinstvo – ključne aktivnosti  Sumirajući predloge Šumskih uprava. šestomesečne. Ugovara prodaju najvrednijih proizvoda šumarstva i ugovara zakupe na području čitavog preduzeća. Konkuriše kod Vlade za određene vidove rada iz oblasti gajenja i zaštite šuma koje sufinansira država. U sklopu godišnjeg plana poslovanja posebno se razmatra i usvaja plan investicija za svaki deo preduzeća i za preduzeće u celini. Razmatra i predlaže Upravnom odboru na usvajanje godišnji plan poslovanja za svaki deo preduzeća i za celo javno preduzeće (sa naturalnim i finansijskim delom). Donosi sve normativne akte potrebne za funkcionisanje preduzeća. predavanja. Šumsko gazdinstvo radi 11 .00:15. Kreira politiku cena svih proizvoda šumarstva. odeljenja. Zastupa preduzeće pred sudom u svim sporovima koji se odnose na Generalnu direkciju i većim sporovima koji su vezani za Šumska gazdinstva. Radi periodične (tromesečne. Sprovodi najoptimalniju organizaciju preduzeća kroz potreban broj šumskih gazdinstava. kao i potrebne kontakte sa ostalim ministarstvima iz Vlade RS. Prati tok novčanih sredstava u svim delovima i vodi računa o likvidnosti preduzeća. ostalih šumskih proizvoda.00 časova Pregled poslova koje organizacione jedinice obavljaju Generalna direkcija – ključne aktivnosti              Izrađuje Poslovnu politiku za čitavo javno preduzeće. Vrši imenovanje najodgovornijih menadžera u Genaralnoj direkciji i Šumskim gazdinstvima i vodi kadrovsku politiku preduzeća. Sprovodi aktivnosti sa resornim ministarstvom. šumskih uprava. Sprovodi postupak javnih nabavki dobara i usluga za sve delove preduzeća. Kontroliše sprovođenja poslovne politike na terenu. Sprovodi politiku razvoja preduzeća kroz organizaciju stručnih seminara. Donosi odluke o visini zarada. zakupa i predlaže Upravnom odboru na usvajanje. izdavanja stručnih časopisa i dr.Radno vreme Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume": 7. sektora. devetomesečne i godišnje) analize poslovanja preduzeća sa izradom bilansa uspešnosti za svaki pojedini deo preduzeća. za sve delatnosti. Prati izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih delova preduzeća po svim delatnostima i utiče na ta izvršenja.

Izrađuje predlog plana javnih nabavki i šalje na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. ZPD-a.. šumska uprava radi predlog godišnjeg plana poslovanja. Radi periodični i godišnji obračun poslovanja i šalje ga u Generalnu direkciju na objedinjavanje. građevinarstva. Šumska uprava – ključne aktivnosti  Na osnovu usvojenih planskih dokumenata (šumska osnova. Sumira izveštaje šumskih uprava i na bazi njih izveštava Generalnu direkciju o izvršenju godišnjeg plana poslovanja. plan lovstva. lovna osnova).            predlog godišnjeg plana poslovanja i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju.. Prati naplatu isporučenih proizvoda. odnosno i za šumsku upravu. Plan se radi posebno za svako odeljenje i zbirno za gazdinsku jedinicu. vodi računa o svim prilivima novčanih sredstava (naplata) i vrši plaćanje svih dospelih obaveza. Posle usvajanja plana poslovanja pristupa izvođenju planiranih radova po predviđenoj dinamici. gde Generalna direkcija vrši objedinjavanje i raspisivanje tendera za nabavku dobara i usluga. Vodi se evidencija izvršenih radova po svim delatnostima i sve 12        .PŠ. Posle sprovedenog postupka javnih nabavki. Prati i kontroliše izvršenje godišnjeg plana poslovanja svih šumskih uprava i radnih jedinica. Izrađuje predlog plana javnih nabavki. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje u šumsko gazdinstvo. svakodnevno. za određene usluge i dobra pristupa ugovaranju usluga i nabavci dobara. Zastupa Šumsko gazdinstvo i šumske uprave pred sudom u sporovima koji se vode u vezi šumskog gazdinstva i šumskih uprava. Ugovara prodaju određenih proizvoda iz šumarstva. lovstva i ostalih šumskih delatnosti. Izrađuje godišnje izvođačke planove za sve radove koji će se izvoditi po godišnjem planu poslovanja. Izveštava ŠG o izvršenju radova po svim delatnostima. Vodi računa o vlastitoj likvidnosti. sprovodi ostale normativne akte. Vrši redovne i vanredne kontrole svih revira i reona. Izrađuje predlog plana investicija i šalje ga na razmatranje i usvajanje u Generalnu direkciju. Iz godišnjeg plana poslovanja izdvaja određene vidove rada i šalje u Generalnu direkciju kao predlog radova sa kojima će se konkurisati za sufinansiranje kod države. Na bazi usvojene sistematizacije vrši raspoređivanje radnika na njihova radna mesta u Šumskom gazdinstvu i šumskim upravama i sa njima sklapa ugovore o radu. dobara i usluga i šalje ih na razmatranje u ŠG.

da bi sistem funkcionisao mora da se poštuje. Za svoj rad menadžeri preduzeća (izvršni direktori i direktori delova preduzeća) odgovaraju Generalnom direktoru Javnog preduzeća. lovne osnove. Za svoj rad odgovaraju Vladi RS. Objašnjenje o njihovim međusobnim odnosima Organizaciona šema je pokazala da preduzeće funkcioniše preko tri glavna nivoa. Dostavlja predloge u ŠG za pokretanje prijava za vođenje sudskih sporova. Na kraju poslovne godine vrši razduženje izvedenih radova u predviđene planske dokumente. donosi odluke od bitnog značaja za firmu:   Preko Upravnog odbora donosi i usvaja sve planske dokumente. svih svojih delova zajedno kako bi taj deo preduzeća bio jak profitni centar. opšte osnove. Prisustvuje pri razmatranju i usvajanju svih planskih dokumenata (posebne osnove za gazdovanje šumama. Odluke koje donosi ŠG su rešenja za određene vrste radova. ŠG predlaže Generalnoj direkciji.  Šumsko gazdinstvo Ključna odogovornost u procesu donošenja odluka je obaveza šumskog gazdinstva i direktora šumskog gazdinstva da obezbede funkcionisanje poslovanja svih šumskih uprava. odluke za stimulativno nagrađivanje radnika ili odluke za kažnjavanje radnika u skladu sa normativnim aktima preduzeća. rešenja za korišćenje godišnjih odmora. Generalni direktor donosi odluke za prijem u radni odnos svih radnika preduzeća. programi za ZPD). imenuje glavni menadžment preduzeća čiji je zadatak da sprovode poslovnu politiku preduzeća i ostvare najbolje moguće rezultate u svom radu. odluke i normativna akta koji su potrebni za redovno funkcionisanje preduzeća. kao i predloge za nagrađivanje i kažnjavanje odgovornih radnika. Na svakom nivou se donose određene odluke i u procesu odlučivanja hijerarhija je jasno izražena koja. 13 . Generalna direkcija – najviši nivo u procesu donošenja odluka. koristeći ovlašćenja koja ima i koja mu je dala Vlada RS.    ostale evidencije. Generalni direktor Javnog preduzeća. odnosno upravnom odboru sve akte i planske dokumente na usvajanje. Stara se o imovini (pokretnoj i nepokretnoj) i vrši godišnji popis imovine po količini i kvalitetu.

Broj zaposlenih u JP „Srbijasume” Stanje na dan 26.Šumska uprava Ključna odgovornost je izbor objekata u funkciji ostvarenja plana poslovanja da bi se obezbedila trajnost poslovanja šumskog gazdinstva. "Niš" Niš Direkcija dela preduzeća Sokobanja Aleksinac Niš-Bela Palanka Broj izvršilaca 3 196 3247 3203 269 33 79 31 18 63 45 180 39 31 25 29 17 24 15 93 18 64 11 121 23 29 43 26 14 .03.1. "Šuma" Leskovac Direkcija dela preduzeća Vučje Lebane Predejane Vlasotince Medveđa Crna Trava 3. "Pirot" Pirot Direkcija dela preduzeća Pirot Babušnica 4. 1. B. 1 A. B.2013. br. Odgovornost šumske uprave u procesu donošenja odluka je odgovornost za izradu projektne dokumentacije. JP "Srbijašume" 2 Generalna direkcija Delovi preduzeća Šumska gazdinstva "Vranje" Vranje Direkcija dela preduzeća Vranje (62) + pogon pilana (17) Bujanovac Bosilegrad Vladičin Han Surdulica 2. godine Red.

"Rasina" Kruševac Direkcija dela preduzeća Aleksandrovac Kruševac Trstenik Ražanj 15 . "Toplica" Kuršumlija Direkcija dela preduzeća Kuršumlija Prokuplje Blace RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 204 40 67 47 27 23 253 39 54 24 9 15 24 20 31 14 4 19 204 31 65 34 35 39 146 29 31 36 26 24 219 45 25 106 16 27 6. "Severni Kučaj" Kučevo Direkcija dela preduzeća Kučevo Majdanpek Žagubica Požarevac 8. "Južni Kučaj" Despotovac Direkcija dela preduzeća Ćuprija Despotovac Paraćin Jagodina 9. "Timočke šume" Boljevac Direkcija dela preduzeća Boljevac Knjaževac Zaječar Negotin Donji Milanovac Kladovo Bor RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju RJ Šumski plodovi 7.5.

"Užice" Užice Direkcija dela preduzeća Užice Zlatibor Kosjerić RJ za semenarstvo. 13. rasadničku proizvodnju i hortikulturu . "Stolovi" Kraljevo Direkcija dela preduzeća Kraljevo Bogutovac Ušće RJ za građevinarstvo i izgradnju puteva RJ za rasadničku proizvodnju 174 40 44 25 40 20 5 145 24 52 40 28 1 78 16 35 27 268 39 59 38 30 30 35 36 1 135 29 37 21 32 16 199 34 69 61 35 16 11. "Šumarstvo" Raška Direkcija dela preduzeća Tutin Raška Novi Pazar RJ Park prirode Golija i Rezervat biosfere Golija-Stud. .10.Požega "Prijepolje" Prijepolje Direkcija dela preduzeća Prijepolje Priboj Nova Varoš 15. "Golija" Ivanjica Direkcija dela preduzeća Ivanjica Golijska reka Devići Čačak Sjenica RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva RJ za ugostiteljstvo i turizam 14. "Kragujevac" Kragujevac Direkcija dela preduzeća Kragujevac Gornji Milanovac 12.

Radnici sa Kosova Leposavić UKUPNO А+B+B.3. Ostali delovi preduzeća Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu UKUPNO A+B 44 21 23 B. "Boranja" Loznica Direkcija dela preduzeća Valjevo Šabac Krupanj Mali Zvornik RJ za mehanizaciju i izgradnju puteva 260 50 48 56 33 44 29 255 53 24 25 22 66 3 29 33 17.4.3.16.2. "Beograd" Beograd Direkcija dela preduzeća Avala Lipovica Zemun Rit Smederevo RJ za ugostiteljstvo i turizam RJ za ozelenjavanje i rasadničku proizvodnju B. B. 63 112 3.506 17 .

Beli potok Progari Crvenka bb. godine) R. 711-34-10 011/711-50-37. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za pravne poslove Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Direkcija ŠU Avala ŠU Zemun ŠU Rit Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Bulevar Mihajla Pupina 113 Kneza Miloša 55 Avalska 79. br. 361-1618. 711-50-26 011/711-50-34. 711-50-26 011/711-50-24. 3329-721 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-50-29 011/711-21-73 011/711-22-69 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-85-13 011/711-25-33 011/711-25-33 011/711-25-33 011/361-1887 18 .03. 711-17-07 011/711-85-10 011/711-50-62 011/361-1083. 711-11-53 011/711-50-37. Borča Braunović Igor Dubljanin Dragan Murić Tihomir Mirković Dejan Aleksić Predrag Milutin Đorđević Ilčić Branislav Vasiljević Aleksandar Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Živadinović Vladan Rajković Saša Ivanović Slavko Kovačević Zoran 011/711-50-27. 361-1457 011/3906-626. 711-22-69 011/711-27-70. 1 Naziv dela preduzeća 2 Organizaciona jedinica 3 Adresa 4 Prezime i ime rukovodioca 5 Telefon 6 Faks 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija Generalna direkcija ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd Generalni direktor Zamenik generalnog direktora Šef kabineta Sektor za komercijalne poslove Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo.Informator .adresar JP "Srbijašume" (stanje na dan 26. 711-30-91 011/711-50-38. 711-21-73 011/711-50-36. 3906-619 011/8427-161. 711-50-28 011/711-50-24. 711-30-91 011/711-22-78.2013. 8427-256 011/3329-722.

611-712 035/611-012 035/474-776 035/563-611. Save Kovačević 1a Kralja Petra I Venjamina Marinkovića 139 Venjamina Marinkovića 139 Bele vode Dušan Isajev Radoslav Cakić Marković Dragan Veličković Zoran Jović Dragan Nestorović Goran Joldžić Borislav Bošković Slobodan Ergarac Goran Gogić Zoran Čančar Dragan Ranko Šikanja Zagorac Božidar Đorđević Branislav Ristić Nenad Petrović Grada Popović Petar Ljubović Radoslav Marić Mladomir 011/830-03-72 026/619-409 011/266-36-26 030/63-879. Smederevo Topčider Dragiše Petrovića 5 Dragiše Petrovića 43 Boško Buhe 10 Cara Dušana 28 4. 63-443. 662-253. 426-990 019/731-009 019/422-811 019/548-088. 548-619 019/801-611 030/86-029 035/611-662. 63-442 030/63-381. 63-891 030/425-570.17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Beograd" Beograd ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠU Lipovica ŠU Smederevo RJ Rasadnik Topčider Direkcija ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Knjaževac ŠU Zaječar ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Direkcija ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Direkcija ŠU Ivanjica ŠU Golijska Reka Lipovica bb. 573-357 035/229-273.b. 662-253 032/837-526 019/801-369 030/86-335 035/611-737 019/443-722 030/63-441 030/63-891 035/221-913 032/661-710 032/661-710 032/837-526 19 . 423-173. 229-638 032/663-321. 611-886. Barajevo Omladinska 1. 662-558 032/663-321. Jula bb Generala Galebate 2 Obilićeva 5 Donji Milanovac bb Moravska 14 Moravska 14 Kapetana Koče b.

711-221 036/392-963. 851-911 012/852-171 032/837-707 032/228-046 034/381-424 034/332-453 032/710-840 036/311-681 036/319-541 037/420-750 037/825-178 037/754-909 037/840-108 012/852-171 20 . 29-551 037/825-106. 392-961 036/392-963. 851-978. 228-046. 228-049 020/741-314.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠU Devići ŠU Čačak ŠU Sjenica Direkcija ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Direkcija ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće RJ Rasadnik Direkcija ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Direkcija ŠU Kučevo Vionica Kneza Miloša 2 Milorada Jovanovića bb Kosovska 13 Kosovska 13 Hajduk Veljkova 3 Kidričeva 5/3 Kidričeva 5/3 Bogutovac Ušće Izletnička JNA 18 Kosančićeva 54 Josifa Pančića 2 29. Novembra 142 Radoja Krsića 82 Partizanska 32 Trg Veljka Dugoševića 26 Trg Veljka Dugoševića 26 Đokić Đorđe Belošević Dragan Pešić Miljan Đuro Gvozdić Pivljanin Božo Uzelac Milan Pendić Božimir Dramićanin Stojan Tomović Milka Bojović Vlastimir Ojdanić Milka Jovanovic Seniša Živančević Zoran Vučković Miloje Milosavljević Milan Stojanović Ivan Ivezić Vladimir Vender Mira Petar Mrmoš 032/837-707 032/222-310. 392-961 036/826-006 036/831-032 036/371-426 O37/438-263. 827-334 037/752-272 037/711-820. 420-750. 381-423 034/384-374 032/710-840. 420-751 037/21-688. 741-263 034/381-424. 710-016 037/841-119 012/852-171.

381-317 027/380-470 027/321-709 027/371-721. 371-265 016/243-034. novembra bb Solunskih dobrovoljaca bb Save Kovačevića 2 Kralja Petra prvog Milošević Jasna Rajković Suzana Dukić Siniša Mihovilović Nebojša Milisavljević Goran Bijelić Stojan Milosavljević Goran Anđelković Bratoljub Stanković Nebojša Saša Kocić Momčilo Miljković Pavlović Slobodan Petković Jovan Stojiljković Dejan Jakšić Sretko Mile Vukojević Saša Utvić Stojanović Milan Branko Popović 030/581-020 012/443-225. 443-432 012/222-986. 511-327 027/381-325. 876-046 015/471-905. 83-058 028/83-187 028/460-027. 213-593 016/836-124 016/885-132 016/843-517 016/891-040 016/871-113 016/811-152 028/83-528. 471-322 028/83-058 012/211-327 027/381-325 027/381-385 027/322-767 016/255-947 015/876-046 21 . 461-029 015/876-047. novembra bb 24. Srpske divizije bb Radoša Jovanovića Selje 78 Deligradska 1 Predejane Vučje Lebane Medveđa Vlasotince Crna Trava 24.55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Toplica" Kuršumlija ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Ibar" Leposavić ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Direkcija ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Direkcija ŠU Predejane ŠU Vučje ŠU Lebane ŠU Medveđa ŠU Vlasotince ŠU Crna Trava Direkcija ŠU Leposavić ŠU Zubin Potok Direkcija ŠU Mali Zvornik Karađorđeva 24 Partizanska 36 Moše Pijade 14 Vuka Karađžića bb Banjska 23 21.

55-577 033/61-775 036/736-252. 254-886 018/254-798. 345-337 014/221-237. 713-651 033/713-650 033/51-096. 804-439 018/830-431 010/332-474. 800-361.74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Niš" Niš ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Prijepolje" Prijepoje ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Užice" Užice ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Direkcija ŠU Niš-Bela Palanka ŠU Aleksinac ŠU Sokobanja Direkcija ŠU Pirot ŠU Babušnica Direkcija ŠU Prijepolje ŠU Priboj ŠU Nova Varoš Direkcija ŠU Raška ŠU Novi Pazar ŠU Tutin Direkcija Dobropotačka bb Maršala Tita 3/1 Andre Savčića 10 Prvomajska 4b Prvomajska 4b Dragčeta Milovanovića 2 Vrelska 10 Srpskih vladara 6 Srpskih vladara 6 Živojina Nikolića Brke 6 Valterova 155 Valterova 155 Raška 3 Nova Varoš Miluna Ivanovića 9 Miluna Ivanovića 9 7. 332-474 010/685-196 033/713-650. Jula 46 JNA bb Nikole Pašića 40 Štefika Dragoslav Oljačić Srđan Živić Srđan Stamenković Aleksandar Stevanović Miroslav Mitrović Zoran Stevanović Slobodan Bunčić Veljko Stavrić Ninoslav Novak Mitrović Baranac Milan Cmiljanović Milan Marić Branislav Šalipur Aleksandar Perović Milan Turnšek Antonio Hadrović Sabahudin Emšir Hot Savo Bešlić 015/681-114 015/345-322. 246-074. 313-801 010/332-931. 332-475. 736-049 036/736-767 020/313-533 020/811-507 031/516-133. 232-653 018/520-043. 514-655 020/313-533 020/87-188 031/519-478 036/736-252 033/54-345 033/713-651 010/332-474 010/313-803 015/345-322 018/46-074 22 . 520-026 018/800-360. 521-585.

781-635 031/841-278 031/811-435 017/422-228.93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Užice" Užice ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Vranje" Vranje Zaštitna radionica Zaštitna radionica Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu ŠU Užice ŠU Kosjerić ŠU Zlatibor RJ Semenarstvo. 63-449 011/26-46-288 011/ 26-46-288 011/711-23-67 017/422-228 23 . rasadničku proizvodnju i hortikulturuPožega Direkcija ŠU Vranje ŠU Bujanovac ŠU Bosilegrad ŠU Surdulica ŠU Vladičin Han Direkcija RJ Šumski plodovi Boljevac Direkcija Nikole Pašića 40 Olge Grbić 2 Jevrejsko brdo 62 Milana Milankopvića bb. 24-961 017/651-880 017/877-100 017/815-230 017/473-161. 421610 017/32-143. Beograd Dragiša Todorović Slaviša Radosavljević Božović Miloje Slavica Bakić Srđan Nikolić Zvezdan Mladenović Nakić Goran Stamenov Vasil Popović Miodrag Cvetković Zvonimir Mile Sladojević Milutinović Tihomir Joka Ljubomir 031/516-147 031/781-276. Požega Lole Ribara 18 Marička bb Karađorđeva Georgi Dimitrova bb Moše Pijade bb Gradimira Mihailović 1a Bulevar Mihajla Pupina 113 Zmijanac bb Birčaninova 30. 473-837 011/711-23-67 030/63-349.

poterjahin@srbijasume.rs vladimir.lisanin@srbijasume.rs milojica.rs aleksandra.rs acavas@srbijasume.rs veljko.ljubisic@srbijasume.damjanovic@srbijasume.rs mira.stojkovic@srbijasume.rankovic@srbijasume.aleksic@srbijasume.bogdanov@srbijasume.rs vesna.rs dragomir.jovanovic@srbijasume.Redni broj 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 Prezime i ime Aleksić Predrag Bogdanov Jovan Braunović Igor Čavarkapa Dragan Ćurčić Slobodan Damjanović Milojica Dubljanin Dragan Đuretić Veselinka Hajder Milica Ilčić Branislav Ilić Aleksandar Ivanović Gordana Jančić Gordana Jovanović Vera Kisin Bratislav Lišanin LJiljana Ljubišić Đuro Marković Nenad Mihovilović Nebojša Milićević Suzana Murić Tihomir Nećak Petar Novaković Nenad Petrović Rade Polić Duško Poterjahin Olivera Rađenović Branko Rankov Dragana Ranković Vladimir Stingić Mirjana Stojković Aleksandra Stojsavljević Veljko Stupar Biljana Šešum Pero Šikanja Ranko Tintor Zoran Todorović Nada Tomašević Dragomir Vasiljević Aleksandar e-mail predrag.rs 24 .ivanovic@srbijasume.rs petar.rs nenad.sesum@srbijasume.rs curcic@srbijasume.rs dragan.djuretic@srbijasume.rs suzana.rs olivera.rs branko.rs nenad.dubljanin@srbijasume.rs ranko.markovic@srbijasume.rs vera.braunovic@srbijasume.rs ljiljana.petrovic@srbijasume.rs aleksandar.rs dragana.rs djuro.ilic@srbijasume.hajder@srbijasume.polic@srbijasume.rs dusko.rs milica.necak@srbijasume.kisin@srbijasume.stojsavljevic@srbijasume.todorovic@srbijasume.rs branislav.radjenovic@srbijasume.rs zoran.rs pero.rs igor.sikanja@srbijasume.jancic@srbijasume.rs gordana.rankov@srbijasume.tintor@srbijasume.ilcic@srbijasume.rs biljana.rs jovan.rs rade.tomasevic@srbijasume.rs tihomir.rs bratislav.stupar@srbijasume.cavarkapa@srbijasume.novakovic@srbijasume.rs nebojsa.stingic@srbijasume.milicevic@srbijasume.rs gordana.mihovilovic@srbijasume.rs dragan.rs nada.muric@srbijasume.

vasic@srbijasume.antic@srbijasume.rs tanja.milosavljevic@srbijasume.rs zoran.rs marina.rs jelena.rs milan.rs lovstvo@srbijasume.rs danilo.seatovac@srbijasume.andjelkovic@srbijasume.radulovic@srbijasume.ilic@srbijasume.rs kabinet@srbijasume.rs finansije@srbijasume.mihailovic@srbijasume.rs revijasume@srbijasume.rs vesna.rs nevena.stankovic@srbijasume.vojinovic@srbijasume.rs jovica.rs sumarstvo@srbijasume.samailovic@srbijasume.rs predrag.rs goran.sretenovic@srbijasume.rs novak.rs dmirkovic@srbijasume.rs 25 .spasic@srbijasume.petkovic@srbijasume.rs mario.velickovic@srbijasume.rs svetlana.rs razvoj@srbijasume.rs snezana.rs komercijala@srbijasume.simic@srbijasume.marinkovic@srbijasume.rs dragan. saradnju Sektor za finansije Sektor za komercijalne poslove Sektor za marketing Sektor za korišćenje šuma Sektor za lovstvo Sektor za pravne poslove Sektor za šumarstvo Sektor za nekretnine Kabinet gen.rs marketing@srbijasume.rs pravniposlovi@srbijasume.rs dragan.milosavljevic@srbijasume.rs milena. Direktora Revija Šume Božidar Šeovac Danilo Garčević Dejan Mitrović Milutin Đorđević Dejan Mirković Dragan Radulović Dragan Spasić Goran Milosavljević Goran Petković Ivana Stanković Jelena Vasić Jovica Stefanović Ljiljana Samailović Marina Jovanović Mario Milosavljević Miodrag Stanković Mila Opalić Milan Šeatovac Milena Ilić Miodrag Sretenović Mirjana Simić Branko Martinović Nevena Vojinović Novak Mitrović Predrag Marinković Slađana Andrić Snežana Ilijevski Srđan Janković Svetlana Mihailović Tanja Radovanović Vesna Anđelković Vlada Stoičkov Zoran Veličković vladan.rs nekretnine@srbijasume.garcevic@srbijasume.rs ivana.opalic@srbijasume.rs vlada.rs goran.jovanovic@srbijasume.rs mrbane@srbijasume.rs srdjan.mitrovic@srbijasume.rs mirjana.mitrovic@srbijasume.stefanovic@srbijasume.40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Vladan Živadinović Sektor za razvoj i međ.rs djordjevic@srbijasume.rs miodrag.rs ljiljana.stankovic@srbijasume.rs mila.rs koriscenje@srbijasume.stoickov@srbijasume.rs sladjana.radovanovic@srbijasume.rs dejan.zivadinovic@srbijasume.jankovic@srbijasume.seovac@srbijasume.ilijevski@srbijasume.rs bozidar.rs mica.

956.507 801.2.657 29 242 0 5 ha ha ha ha 799 9.283 12. kom.670 802. kom.077 5. 2. kom.453. kom.726 1. 9.439.557 m3 m3 m3 m3 m3 m3 1. kom.365 25. 2.340 2. Proizvodnja i prodaja drvnih sortimenata Proizvodnja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Prodaja (neto) Tehnička oblovina Prostorno drvo Gajenje šuma . 3.013.461 117 35. 2. 1. 6. 4. kom.310 7. Plan poslovnih aktivnosti za 2012.034 56. 2.245 26 . 4. godinu Redni brој 0 Naziv 1 Jedinica mere 2 Plan 2012 3 I 1. kom.251.824 450. III 1.291. 3. kom.3. V 1.2.317 2. II 1.827 451.180 45. kom.državne šume Pomoćne mere Obnavljanje šuma Osnivanje novih šuma Nega šuma Ukupno Zaštita šuma Zaštita šuma od biljnih bolesti Zaštita šuma od štetnih insekata Izgradnja protivpožarnih pruga Održavanje protivpožarnih pruga Izgradnja osmatračnica Uređenje vodozahvata Rasadnička proizvodnja i plasman Proizvodnja šumskih sadnica Četinari Lišćari Proizvodnja hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće Realizacija šumskih sadnica Četinari Lišćari Realizacija hortikulturnih sadnica Četinari – drveće Lišćari – drveće kom.751 ha ha km km br. objekata 822 13.253. 2. kom. objekata br. 5.970 108.442 83.664.1. 4. IV 1. 3.1.663 4.157 1. Izrada osnova gazdovanja šumama Pisanje posebnih osnova gazdovanja šuama za 40 gazdinskih jedinica ha 112. 1.937 69. kom.

300 290 12.718 2. kоm. 2.020 1. X 1.2.740 ha 216.020 74. kg. 1.903 1.804. 1. 3. 1.5. VII 1.88 27 .55 ha kom. 2.563 13.2.1.1. 1. Privatne šume Stručno-tehnički poslovi Doznaka u privatnim šumama Žigosanje posečenog drveta Prirodno obnavljanje šuma Veštačko obnavljanje šuma Nega šuma Lovstvo Lovišta Broj lovišta Površina lovišta Odstrel Krupna divljač Sitna divljač Proizvodnja Proizvodnja mesa divljači iz odstrela Proizvodnja fazana i fazanskih pilića Ribarstvo Delovi ribarskih područja RP „Srbija-Zapad″ RP „Srbija-Istok″ RP „Stara Planina″ Prodaja dozvola Za privredni ribolov Za sportski ribolov Šumske saobraćajnice Izgradnja šumskih puteva Zaštićena područja Јavnom preduzeću "Srbijašume" dodeljena su na staranje zaštićena područja različitih kategorija na površini: km 138.2.537 16. 2. 2. IX 1. VIII 1. 1.1. 1. 2. 3. 2. 44 488. 3. 1.500 m3 m3 ha ha ha 740.142 2.2.2.1.3.4.3.053 620.2. 1.995 62. 1.1. kom.VI 1. 1.1.

XI 1.267.586. XII. 11. 10.277 6.916 1.1.4.602 365.880 31.486. XII 11.451 340.924. din. 11. 3.546. din. 6. din. din. Finansijski plan i plan investicionih ulaganja Poslovni prihodi Poslovni rashodi Poslovna dobit Finansijski prihodi Finansijski rashodi Ostali prihodi Ostali rashodi Dobit pre oporezivanja Porez na dobit Neto dobit Plan investicionih ulaganja Biološke investicije Šumsko-kamionski putevi Mehanizacija i oprema Građevinski objekti Razvojni projekti u okviru osnovnih delatnosti (dva) Zaposlenost Plan broja zaposlenih 3.184. din.000.685. 9.834.964. 5.310 din. din. din.496 2.5.2.000 28 . 2. din.903 644. din.671.712 25. 11.218.432. din. din.154 29. din. 1.633.3. 8.980 776. 4.983 32.404. 6.520. din.545 3.865. din. 11.341. din.361 86.354 611.390 1. 7.

 šumsko gazdinstvo «Timočke šume”.  šumsko gazdinstvo Beograd. Napomene uz finansijske izveštaje preduzeća za period od 01. izveštaj o tokovima gotovine za 2012. bilans uspeha za 2012.12. Odlukom JP za gazdovanje šumama «Srbijašume” br.  šumsko gazdinstvo «Prijepolјe”. izveštaj o promenama na kapitalu za 2012.  šumsko gazdinstvo «Rasina” Kruševac. obaveze.11. 22/2003 od 10.  šumsko gazdinstvo «Šuma” Leskovac.  šumsko gazdinstvo «Južni Kučaj” Despotovac.  šumsko gazdinstvo «Vranje”. 5.  šumsko gazdinstvo «Šumarstvo” Raška. 3.12. 6.godine od strane Narodne Skupštine Republike Srbije na osnovu donetog novog Zakona o šumama. (u dalјem tekstu Preduzeće) osnovano je septembra 1991. Posle ratnih događaja vezanih za bombardovanje naše zemlјe delovi Preduzeća sa teritorije AP Kosova i Metohije ostali su van Preduzeća.1991.  šumsko gazdinstvo «Toplica” Kuršumlija. godine o usvajanju Deobnog bilansa JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” imovina. 2.2012.  šumsko gazdinstvo «Stolovi” Kralјevo. sa stanjem da dan 31. bilans stanja na dan 31.2003.  šumsko gazdinstvo «Užice».  šumsko gazdinstvo «Niš”.  zaštitna radionica. godinu Finansijski izveštaji preduzeća J.T Preduzeće je organizovano kao jedinstveno javno preduzeće u kome j kroz 35 delova preduzeća (šumskih gazinstva) objedinjeno upravlјanje i gazdovanje šumama. 4. godinu. Preduzeće na dan 31. godinu. 29 .10351/91 od 24. Osnovni podaci o preduzeću: JP za gazdovanje šumama “Srbijašume” sa p.o. godine ima 20 delova Preduzeća i to:  direkcija Srbijašuma.2002.SRBIJAŠUME sadrže: 1. kapital i zaposleni.2012. Novi Sad.2012. do 31.P.12.  šumsko gazdinstvo «Pirot”.  šumsko gazdinstvo «Kragujevac”. godinu. u Beogradu  biro za projektovanje. Bolјevac. Finansijski izveštaji za 2012. godine. godine dele se na:  JP za gazdovanje šumama “Srbijašume» Beograd i  JP za gazdovanje šumama «Vojvodina šume”.01.godinu.  šumsko gazdinstvo «Golija” Ivanjica. Fi.09. godine u registraskom ulošku broj 1-20624-00.4. godine 1. Osnivanje je upisano u registar Trgovinskog suda Rešenjem br.  šumsko gazdinstvo «Severni Kučaj” Kučevo. u Beogradu  šumsko gazdinstvo «Boranja” Loznica. napomene uz finansijske izveštaje. statistički aneks za 2012.12.

Obavlјanje privrednih delatnosti u inostranstvu. 3327/2005 od 28.Izrada programa. održavanje i obnova šuma. 10. Na dan 31. 1.12.Unapređenje i korišćenje opštekorisnih funkcija šuma.1.  Pravilnik o kontnom okviru i sadžini računa u kontnom okviru za preduzeća i zadruge (Sl. Preduzeće vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva (dnevnika.Vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika. 8. 3/11 i 101/2012). korišćenje šuma za rekreaciju.Gajenje. Glasnik RS br.2012 .  Međunarodnim računovodsvenim standardima (Službeni glasnik RS 6/04. Glavna knjiga na nivou Preduzeća dobija se sabiranjem pozicija bruto stanja glavne knjige Šumskih gazdinstava uz isklјučenje međusobnih potraživanja i obaveza. izgradnja i održavanje šumskih saobraćajnica. 30 .02.1 Prema kriterijumima za razvrstavanje iz Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj 46/2006 i 111/2009.Spolјnotrgovinski promet. Na dan 31. 5. 113 Pretežna delatnost: 0210. glavne knjige i pomoćnih evidencija) na nivou Šumskih gazdinstava.2005godine. 3. uzgoj i lov i drugo korišćenje šuma.Projektovanje.Proizvodnja šumskih sortimenata i korišćenje drugih šumskih proizvoda i njihov transport.Gajenje šuma i ostale šumarske delatnosti. 2. 2. 7. 119/08. Bulevar Mihajla Pupina br.2 Finasijsko knjigovodstvo odvija se preko AB-SOFT programa za obradu podataka i obuhvata sve bitne elemente za analitičko i sintetičko sagledavanje poslovnih promena.12. 114/06.Izvođenje geodetskih radova za posebne potrebe. Preduzeće je izvršilo prevođenje iz registra Trgovinskog suda u registar Agencije za privredne registre po rešenju broj BD. projekata i osnova gazdovanja šumama. 9. Preduzeće je registrovano za obavlјanje više delatnosti od kojih su najvažnije: 1. proizvodnja šumskog semena i sadnog materijala i podizanje novih šuma i šumskih zasada. Matični broj: 07754183 PIB: 100002820 Sedište preduzeća: Novi Beograd. 4. 6. 46/2006).godine Preduzeće je imalo 3255 zaposlenih .) preduzeće je razvrstano u veliko proavno lice i prema Stavu 1 člana 37 Zakona obavezno je da izvrši reviziju finansijskih izveštaja. Knjigovodstvo se vodi u Gazdinstvu odgovorno formiranim načelima urednog knjigovodsva. 4/10. 9/09. godine Preduzeće je imalo 3253 zaposlenih. parkova i zelenih površina i drugih objekata koji služe gazdovanju šumama. rekonstrukciji melioracija degradiranih šuma i šikara. 16/08 i 116/08). interno nastalih prihoda i rashoda između šumskih gazdinstava.1 Računovodstvene politike baziraju se na sledećim računovodstvenim propisima:  Zakon o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS br.Trgovina na veliko i malo.2011. RAČUNOVODSVENE POLITIKE 2.

2.2011. licence i sl. Po odredbama Zakona o računovodstvu i reviziji preduzeća i zadruge primenjuju Međunarodne računovodstvene standarde od 01. 31 . 84/04.847 71 188 300.310 284. 119/08 i 101/12). 644 33. U okviru nematerijalnih ulaganja u pripremi Preduzeće evidentira ulaganja vezana za razvoj. januara 2004godine. Iznosi u stranoj valuti Poslovne promene u stranim valutama preračunavaju se u dinare po zvaničnom srednjem kursu na dan promene.5. Iznosi u finansijskim izveštajima iskazani su u 000 dinara.g.18/10.12. 2. patenti. Osnov prikazivanja Ovi finansijski izveštaji su pripremlјeni u skladu sa Međunarodnim standardima finansijskog izveštavanja (MSFI) izdatim od strane Odbora za Međunarodne računovodstvene standarde.730 192. Zvanični kursevi (zvanični srednji kurs Narodne banke Srbije) stranih valuta koji su korišćeni za preračunavanje u dinarsku protivvrednost deviznih pozicija bilansa stanja su sledeći: 31.01. Nematerijalna ulaganja Konto 010 011 014 015 Naziv Ulaganje u razvoj Koncesije.6409 80.2012 113. Računovodstvene politike su utvrđene Pravilnikom o računovodstvu i računovodsvenim politikama koji je donet 27. 101/11 i 119/12).12.634 40.865 57.4.godine od strane Upravnog odbora «Srbijašume” i primenjuje se od 01. čija nabavka još nije završena. Pravila procenjivanja Osnovno pravilo procenjivanja bilansnih pozicija je primena nabavnih cena i cena koštanja.395 U okviru ostalih nematerijalnih ulaganja Preduzeće evidentira ulaganja u izradu šumsko prevrednih osnova. 114/06.2006.02.8662 85. Zakon o porezu na dobit preduzeća (Službeni glasnik RS.7183 86.1763 94.  Zakon o porezu na dodatu vrednost (Službeni glansik RS 84/04 i 93/12).3.9121 124. 104.1922 139.2007.6022 EUR USD CHF GBP 2.726 342. Prava Ostala nematerijalna ulaganja Nematerijalna ulaganja u pripremi Ukupno (AOP 004) (u 000 dinara) Iznos 2012.  Zakon o izmenama i dopunama Zakona o računovodstvu i reviziji (Službeni glasnik RS broj111/09).  Pravilnik o obrascima i sadžini pozicija u obrascima finansijskih izveštaja za preduzeća zadruge i preduzetnike(Službeni glasnik RS. Iznos 2011.1901 31. a kod naknadnog vrednovanja građevinskih objekata i opreme fer vrednost.2. 2.g.godine.

665 47.12.g. U slučaju značajnijeg porasta opšteg nivoa cena (značajnijeg odstupanja fer od knjigovodstvenih vrednosti) naknadno vrednovanje ovih sredstava vrši njihovo vrednovanje po fer vrednosti. Obzirom da je nova procenjena fer vrednost veća od prethodne fer vrednosti.948.657 . .039.g.6.oprema 481.167 postrojenjima i opreme UKUPNO (AOP 005) 60.2.883 115.115 52.8.359.alat i inventar .088 .2012.investiciono ulaganje u nekretnine 42. Nekretnine.avansi za osnovna sredstva 2. Stope amortizacije su zasnovane na procenjenom veku upotrebe sredstava koji iznosi: zgrade 50 godina Oprema i vozila 2 – 10 godine Naknadno vrednovanje osnovnih sredstava vrši se po trošku nabavke umanjenom za ispravku vrednosti i akumulirane gubitke zbog obezvređenja.zemlјište 3.359 .340.ostala oprema 3.929 U okviru dugoročnih plasmana su evidentirani dugoročni krediti dati zaposlenima za rešavanje stambenih potreba i potraživanja po osnovu opreme date na lizing.građevinski objekti 3. 6.329 3.381 109. 32 . 2011. 2.ulaganja na tuđim nekretninama 975 1.037 Na dan 31. Dugoročni finansijski plasmani Dugoročni finansijski plasmani se vrednuju po trošku nabavke. komisija je izvšila vrednovanje šuma.673 80. postrojenja.081.947 .300 121.081.106 2. .417 115.869 .359 3.šume i visegodišnji zasadi 52.učešća u kapitalu (dugoročne hartije od vrednosti kod banaka) ostali dugoročni plasmani UKUPNO (AOP 009) ( u 000 dinara) 2011. koja predstavlјa dotadašnju knjigovodstvenu vrednost.godine u skladu sa MRS 41 Polјoprivreda.187 . razlika je iskazana kao prihod.106 . 2.399 242. oprema i biološka sredstva mogu se prikazati na sledeći način: (u 000 dinara) 2012.osnovno stado 86.785 60.750. Dugoročni finansijski plasmani sastoje se od: 2012.078 549 .548 5.g.g. Osnovna sredstva Osnovna sredstva se početno iskazuju po nabavnoj vrednosti i otpisuju proporcionalnim metodom prema procenjenom preostalom veku trajanja. koja se utvrđuje procenom.229.108 .7.086 492.osnovna sredstva u pripremi 224.

izdvojena novčana sredstva-akreditivi .845 2011.potraživanja od kupaca .čekovi 322 476 .143 68.382 12.969 368.g.12.510 .746 16.043 -materijal -nedovršena proizvodnja -gotovi proizvodi -roba -ispravka vrednosti zaliha I Svega (1+2+3+4-5) -bruto dati avansi .druga potraživanja UKUPNO (AOP 016) 2012.g.517 592.693 14.780 15.blagajna 663 642 . 2011.043. Gotovinski ekvivalenti i gotovina iskazuje se kao: ( u 000 dinara) 2012.11.965 8. Kratkoročna potraživanja i priznavanje prihoda Prihodi od prodaje proizvoda i robe priznaju se kada se izvrši prenos vlasništva nad proizvodima i robom.809 Ispravka potraživanja izvršena u skladu sa računovodstvenim politikama.294 12. Kratkoročni finsnijski plasami (u 000 dinara) .ispravka potraživanja potraživanja iz specifičnih poslova .167 .devizni račun 538 4.486 547.684 187.g.g.436 (u 000 dinara) 2011. .605 163. 122. Zalihe i dati avansi: 2012. 954.kratkorčno oročena sredstva kod banaka .696 679.9.798 579.511 2 33 . što se obično podudara i sa vremenom isporuke.hartije od vrednosti.ispravka vrednsoti datih avansa II Svega dati avansi (1-2) UKUPNO (I+II) (AOP 013) 2.2.13.523 2. 2.373 7.950 27.523 120. Potraživanja .261 ( u 000 dinara) 2011.845 92.842 758.10.g.229 12.811 18. Nema datih hipoteka nad nekretninama i postrojenjima . 2.625 534.851 21. Gotovina i gotovinski ekvivalenti U izveštaju o tokovima gotovine pod gotovinom i gotovinskim ekvivalentima obuhvataju se gotovina i salda na računima kod banaka i u blagajni.Ukupno (AOP 018) finasijska 2012. 92.533 65.053 351473 11.416 255. 132. 1. član 12.g.g.g. 120.ostala novčana sredstva 27.526 28.777 232.gotovina na tekućim računima 5.

057 2011.056.326 41.604 22. 6. 53..797 2.190 6.359 30. Osnovni i ostali kapital 1.083.405 .635 326.634 53.264 (u 000 dinara) 2012.861 iz ukidanja .612 378.057 (u 000 dinara) -državni kapital .305 65.g.porez na dodatu vrednost .g. godinu Neraspoređena dobit revalorizacionih rezervi UKUPNO (AOP 108) 3.616 208.g.475 46.g.ostala aktivna vremenska razgraničenja . 1.735 1.271 21.g. Ukupno (AOP021) 3.210 5.006 13.822 133.238 2011.3. 6.172 53.g. 2011.devizna blagajna UKUPNO (AOP 019) 7 35. Rezerve 2012.861 705.svega AVR (2+3) .g.075 27.unapred plaćeni troškovi .g.g.641 5. 53. Dugoročna rezervisanja Rezervisanja za troškove obnavlјanja prirodnih bogatstava rezervisanja za nakandu i druge beneficije zaposlenih U K U P N O AOP 112 (u 000 dinara) 2012.609.1.14 Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja 2012.492.641 5.g.400 13.UKUPNO (1+4) (AOP 020) 2.631 5.515. 2011.g.477 34 2012.088 24.386 14.ostali osnovni kapital Ukupno (AOP 102) 3.15. Rezerve Preduzeća čine zakonske i druge rezerve čije je obrazovanje bilo propisano ranijim Zakonom o preduzećima (AOP 104) Revalorizacione rezerve (AOP 105) 3.2. 51.135 2011.g.023 694.046 3. Odložena poreska sredstva 2012. 133. Neraspoređena dobit Dobit po godišnjem računu za 2012.582.247 (u 000 dinara) 2011. 486.

067 U okviru dugoročnih kredita u zemlјi Preduzeće je evidentiralo obavezu po kreditima za nabavku opreme za obavlјanje delatnosti. a osnovicu za obračun čini tržišna vrednost posečenih drvnih sortimenata na mestu seče u šumi.000 134.867 255.odložene poreske obaveze (u 000 dinara) 2012. Kratkoročne obaveze . 33.131 585. dok se od strane Valde Republike Srbije ne donese preporuka na koji će se način rešiti pitanje ostale neporektnosti na Kosovu i Metohiji. godine) na vanbilansnu. Dugoročne obaveze 2012.178 313.503 6.381.ostale obaveze . U okviru ostalih dugoročnih obaveza Preduzeće je evidentiralo obaveze po osnovu vozila uzetih na lizing. .obaveze za doprinose i poreze na dodatu vrednost .471 260.323.693 258.kratkoročne finansijske obaveze .obaveze po osnovu zarada i naknada . odnosno imovinu Šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije – uklјučujući i ŠG Leposavić u iznosu 5.g.g.Ostale dugoročne obaveze UKUPNO (AOP 113) 34. Pravilnika o rezervisanju po osnovu primanja zaposlenih.388 6. Iznos od 3. 3.4.501 2. Rezervisanje za naknade i druge beneficije zaposlenih u skladu sa MRS-19.999 Sredstva vanbilanse aktive i pasive na dan 31. U iznosu od 102.5.453 409.213 813.173 42.480 177. 3. godine iznose 5.000 159. po delovima Preduzeća u iznosu od 15% od vrednosti osnovice za obračun.g.014.pasivna vremenska razgraničenja UKUPNO (AOP 116) . a pravo svojine na nepokretnosti . 819.393 15.Obračun rezervisanja sredstava za obnovu – reprodukciju šuma vrši se prema članu 5.480 321. 2011.894 8.263 hilјada dinara evidentiran kao tuđa roba i druga vanbilansna sredstva.obaveza za dobijena sredstva po socijalnom programu .679 hilјada dinara evidentirana je vrednost objekta centra za šumsko seme u Požegi sa pravom korišćenja. godine Odlukom organa upralјanja Preduzeća preknjižena sa vanposlovne evidencije (gde se nalazila od 1999.208 15.g. 35 .dugoročni krediti u zemnji .780 233.zgradi Semenskog centra u Požegi je Republike Srbije.536 hilјada dinara i odnose se na sredstva i izvore sredstava.425 2.obaveze po osnovu poreza na dobitak .obaveze po osnovu primlјenih avansa i dobavlјača .400 hilјada dinara čini deo iznosa za date menice i garancije. Imovina šumskih gazdinstava koja se nalaze na teritoriji Kosova i Metohije je u toku 2001. iznos od 261.253 40.380 134.2012. Pravilnika o rezervisanju za obnovu – reprodukciju šuma.12.641 (u 000 dinara) 2011.194 hilјada dinara. vrši se prema članu 7.690.

728 457.749 (u 000 dinara) 2011.prihodi od prodaje robe . 51 8. Finansijski prihodi 2012. 23.821 .911 508.g.838 2.471 517 55 46230 36 .642 5.smanjenje vrednosti zaliha UKUPNO (AOP 201) 4.979.929.802.635 1.648 635.g.troškovi zarada.695.752 576.486 (u 000 dinara) 2011.436 585.g.033 30.877 .prihodi od prodaje proizvoda i usluga .rashodi kamata .negativne kursne razlike .842 6.037 10.673 5.712 438.636 5. naknada zarada i ostali rashodi . PRIHODI I RASHODI 4.povećanje vrednosti zaliha .404 1.rashodi od efekata valutne klauzule .166 4. 2011. 783 43.598 10.finansijski rashodi sa ostalim povezanim licima .121 19.2. 26.prihodi od kamata -pozotovne kursne razlike .356 1.093 2011.ostali finansijski rashodi UKUPNO (AOP 216) 1.g.nabavna vrednost prodate robe . .551 44.032 515. 32.1.322 685.4.g.859.prihodi od efekata valutne Klauzule .623 1.ostali poslovni rashodi UKUPNO (AOP 207) 4.917.798 2.377 6.3.183 1. Poslovni rashodi (u 000 dinara) 2012.018 7.573 37.527 1.100.504 24.g.ostali prihodi i prihodi od zakupa .320 2.prihodi od aktiviranja za sopstvene potrebe .troškovi materijala .950.026.331 105.093 4. Poslovni prihodi 2012.316 767 43.g. -finansijski prihodi od povezani pravnih lica .troškovi amortizacije i rezervisanja .ostali finansijski prihodi UKUPNO (AOP 215) Finansijski rashodi 2012.049.g.

286 37. plasmana . .g. zaliha .vrednosti ostale imovine UKUPNO (AOP 217) Ostali rashodi 2012.ostali nepomenuti rashodi .475 25.389 164.viškovi nekretnina i Opreme .prihodi od usklađivanja vrednosti potraživanja i kratkoročnih fin.925 2.obezvređene nemater.4.. -dobici od prodaje nemater..gubici po osovu rashodovanja i prodaje nematr.rashodi po osnovu direktnog otpisa potr..prihodi od usklađivanja vred.842 ( u 000 dinara) 2011.965 648 49.g.080 264 185..sred.prihodi od ukidanja dugoročnih rezervisanja .174 2. . 12.manjkovi materijala robe .953 2.gubici po osnovu rashodovanja i prodaje biolo.naplaćena otpisana potraživanja . ulaganja .093 29.040 87 1.168 111 126 5.. 6.152 10.prihodi .407 7.378 2.viškovi robe i materijala .ulaanja 37 (u 000 dinara) 2011.066 9 290. boloških sredstava . zaliha materijala i robe .268 51..608 9. .095 175 745 845 22.dobici od prodaje materijala .g.prihodi od smanjenja obaveza .285 15.192 1. Ostali prihodi 2012.219 36.rashodi po osnovu rash.prihodi od usklađivanja vred.704 47..prihodi od efekata ugovorene zaštite od rizika .prihodi od usklađ.001 .4. postrojenja i opreme ..212 4.912 2010 65 73 325 854 92 10.ostali .prihodi od usklađivanja vred..nekretnina.g.rashodi po osnovu efekata ugovorene zaštite od rizika . ulaganja .

884 hilјada dinara. 80/2002. 25/2001.598 24.12.872 941 213. zdrav.048 63.631 16.398 234 4.2012.g.troškovi sporova. neiskorišćeni deo poreskog kredita od 20. 6.188 1.obezvređene ostale imovine UKUPNO (AOP 218) 6. do 31.123 Neto dobirak i neto gubitak poslovanja koje se obustavlјa (u 000 dinara) 2012. obzirom da poreski kredit ne može biti veći od 50% obračunatog poreza u godini. 38 .postrojenja i opreme .098.020 2.164 hilјada dinara i prenosi se na račun poreza na dobit iz budućih obračunskih perioda. Ukupna ulaganja u osnovna sredstva su 39. tako da ukupno neiskorišćeni deo poreskog kredita iznosi 17.Rashodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna 17.Prihodi po osnovu ispravke greške iz ranijih godina koja nije materijalno značajna .kult.155.izdaci za human. Porez na dobit Porez na dobit obračunat je u skladu sa Zakonom o prezu na dobit preduzeća («Službeni glasnik RS».680 hilјada dinara. Porez je obračunat po proporcionalnoj stopi od 10%.767 56.668 80 965 236 74. Ukupni prihodi 2012.350 118.006 hilјade dinara. poreski kredit od 20% u iznosu od 7.989 .593 17.756 6.01.ukupni prihodi . 2011.obezvređenje bioloških sred obezvređenje dugoročnih fin plasmana -obezvređene zalihe matrijala i robe -obezvređena potraživanja i kratokorčnih finansijskih plasmana .364.509 31. kazne i naknade trećim licima .g.godine Preduzeće je poslovalo sa dobitkom. 6.dobit pre oporezivanja Za period od 01.g.301. i obračun naučne i vrske namene . Za ulaganja u osnovna sredstva umanjuje se obračunati porez na dobit preduzeća za 11.g. 43/2003.612 38.054 6. .477 38.5.421 hilјade dinara. 4. 5.593 UKUPNO (AOP 222) 4.631 16.959 hilјada dinara iz 2011. br. Dobit pre oporezivanja iznosi 63.84/2004 i 18/10).006 ( u 000 dinara) 2011.6. godine.ukupni rashodi .331 19.

603 41.065. 2011g.563 11. 56.g.679.250 13.neiskorišćeni deo poreskog kredita ostaje za 2013.iznos poreza Poreski kredit za ulaganja u osnovna sredstva (u dinarima bez para) 2012.331 11. Dobit pre oporezivanja (AOP 223) Porez na dobit (AOP 225) Neto dobit(AOP 229) 2012.326 (u 000 dinara) 2011. 63.447.603.448 10% 10% 23.359.191 17.godine .g.959.603.924 20.umanjenje poreza (50%) .obračunati porez .679.680 51.421.563 31.563 15.272 20.237 23.umanjenje poreza .184 117. 233.poreski kredit 20% .g.godinu.neiskorišćeni deo poreskog kredita 2011. 2011.126 11.g.603.206.959.884.g.115.272 15. (u dinarima bez para) 2012.poreska osnovica .656 7.258 312.250 5.679.386 39 . 39.273 iznos ulaganja u osnovna sredstva .163.545 15..591.989 15.006 11.poreska stopa .236.

.445. 023.395 342.108 52. Učešća u kapitalu 2. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (010 + 011) 008 009 010 115.417 030 do 032 039 (deo) 033 do 038.037 020.361 284. 025.395 60.8 7. Biološka sredstva IV.12.027 (deo) i 028 (deo) 021.7 60. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Grupa računa. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 AKTIVA IMOVINA (002 + 003 + 004 + 005+009) 00 012 01 bez 012 A. 2012.300 5.229.5 2.929 6.666 52. 039 (deo)minus 037 1. Nekretnine.785 60.445. GOODWILL III. 027 (deo) i 028 (deo). 022.381 40 .275 121. STALNA 001 002 003 004 005 I. Ostali dugoročni finansijski plasmani 011 109.548 3. NEMATERIJALNA ULAGANјA IV.NEKRETNINE POSTROJENјA OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (006+007+008) 2. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL II. 027 (deo) i 028 (deo) 1.654 47.741.687.787 2.Bilans stanja na dan 31.883 115.571.039. postrojenja i oprema 2. 029 024. 026.420.332 42.310 60. Investicione nekretnine 006 007 7.

534 679.641 5.801 65.9 1. Porez na dodatu vrednost i aktivna vremenska razgraničenja V.758 62.428 46.5 101 102 103 104 105 106 107 108 30 31 32 330 i 331 332 333 34 I.690.822 - 2. Gotobinski ekvivalenti i gotovina 5.137.2 10.109 -110) 3.995 61.577 592.585 53.623 92.515.538 58. NEUPLAĆENI UPISANI KAPITAL III.057 61. REVALORIZACIONE REZERVE V. REZERVE IV. Potraživanja za više plaćen porez na dobitak 3.1 3.641 5.265 58. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VII.758 5.056.B.995 5.864.760. ZALIHE II.870 1.861 41 .523 13. Potraživanja 2.436.247 133. KAPITAL (102 + 103 + 104 + 105 + 106 -.712.449.809 120. 21 i 22 osim 223 223 23 minus 237 24 27 i 28 osim 288 288 1.261 2.631 8.609.043 844.797 30.306 547.12 2.14 2. ODLOŽENA PORESKA SREDSTAVA G. NERASPOREĐENI DOBITAK 3 3.15 29 D. NERASPOREĐENI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI VI.1 3. VANBILANSNA AKTIVA A.057 62.238 133.845 35. POSLOVNA IMOVINA (001 + 012 +021) 2.882. STALNA SREDSTVA NAMENјENA PRODAJI I SREDSTVA POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA III.15 14 012 013 I.405 1.006 13. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA Đ. Kratkoročni finansijski plasmani 4.436 901. OSNOVNI I OSTALI KAPITAL II.083.882.264 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 20.13 2.531 53. UKUPNA AKTIVA (022 + 023) 88 E.107 + 108 .135 1. KRATKOROČNA POTRAŽIVANјA PLASMANI I GOTOVINA (016+017+018+019+020) 2.137. OBRTNA IMOVINA (013 + 014 + 015) 10 do 13.11 758.

999 61.894 8. Ostale dugoročne obaveze III. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE G.882. Dugoročni krediti 2. DUGOROČNE OBAVEZE (114 + 115) 1.067 33.3 3.712.375 940. KRATKOROČNE OBAVEZE ( 117 + 118 + 119 + 120 + 121 + 122 ) 3. Kratkoročne finansijske obaveze 2.536 427 43 i 44 45 i 46 47 i 48 osim 481 i 49 osim 498 481 498 118 119 120 813.116.641 34.381. VANBILANSNA PASIVA 3.762.5 2.014. Obaveze po osnovu poreza na dobitak V. DUGOROČNA REZERVISANјA II.477 42. NERASPOREĐENI GUBITAK XI.690.167 599.4 42 osim 427 1.387 6.35 037 i 237 VIII.326 6. OTKUPLjENE SOPSTVENE AKCIJE B.867 177. Obaveze iz poslovanja 4. DUGOROČNA REZERVISANјA I OBAVEZE (112 + 113 + 116) 109 110 111 112 113 114 115 116 117 3.747 694.430 260.693 418.173 2. UKUPNA PASIVA (101 + 111 + 123) 2.995 5.265 121 122 123 124 125 89 D.5 42 . Ostale kratkoročne obaveze 5.471 159.411 705.137.503 40 41 414.415 41 bez 414 i 415 I.453 819.213 462.758 5. Obaveze po osnovu sredstava namenjnih prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlјa 3.178 255.635 40.254 3.480 62. Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrednost i ostalih javnih prihoda i pasivna vremenska razgraničenja 6.

3 4. POSLOVNI RASHODI ( 208 do 212) 1. Povećanje vrednosti zaliha učinaka 4. OSTALI PRIHODI VIII.205 + 206) 4.838 24.929.877 4. Ostali poslovni rashodi III.377 508.4 4.838 685.842 118.642 33.207) IV.037 46. FINANSIJSKI RASHODI VII.821 30.093 43.475 213. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara Grupa računa. POSLOVNA DOBIT (201 -.056 19.033 585.12.436 576.802.878 438.1 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 4.026.2 60 i 61 62 630 631 64 i 65 50 51 52 54 53 i 55 1.950. račun 1 POZICIJA 2 AOP 3 Napomena broj 4 Iznos Tekuća godina 5 Prethodna godina 6 A.020 5.3 4.127. FINANSIJSKI PRIHODI VI.695.979.917.230 185. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka 5.636 515.891. POSLOVNI GUBITAK (207 -. Prihodi od prodaje 2. 2012.749 290. naknada zarada i ostali lični rashodi 4.401 457. POSLOVNI PRIHODI (202 + 203 + 204 -.01.331 5.201) 6. do 31.032 105.911 44.183 1.4 4. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANјA I.Bilans uspeha u periodu od 01.648 23.551 6.322 635.752 2. Prihodi od aktiviranja učinaka i robe 3. Ostali poslovni prihodi II. Troškovi zarada.798 2.842 22.123 66 56 67 i 68 57 i 58 V. Nabavna vrednost prodate robe 2.049.486 5. Troškovi materijala 3. Troškovi amortizacije i rezervisanja 5.623 1. OSTALI RASHODI 43 .

593 56. POREZ NA DOBITAK (219 -. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATČNOG PRAVNOG LICA I.6 223 (220 -. NETO DOBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA XII. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228) E. NETO GUBITAK POSLOVANјA KOJE SE OBUSTAVLjA B. Poreski rashod perioda 2. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANјA 215+216--217+218) (213 -.637 - 73.69 XI. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji - 233 234 44 . Osnovna zarada po akciji 2.680 - 15.IX. 11.326 41.006 16. ZARADA PO AKCIJI 1. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANјA POSLODAVCU Đ. DOBIT IZ REDOVNOG POSLOVANјA 216 + 217 --218) X. Odloženi poreski rashodi perioda 3.219 +222 -224 721 722 722 723 1.631 63.59 59 . Odloženi poreski prihodi perioda D.214 + 215 -219 80.220 221 4. NETO DOBITAK KOJI PRIPADAMANјINSKIM ULAGAČIMA Z.989 4. GUBITAK PRE OPOREZIVANјA 221) G.5 222 17.582 (214--213-220 69 .222) V.603 5. 229 51.386 230 231 232 Ž. DOBITAK PRE OPOREZIVANјA +221-. NETO GUBITAK 223+225+226-227+228) (224- 225 226 227 228 5.

398 116.623 - 313 314 33. Plaćene kamate 4. 5.945 8.050 2.884 2.825 6. nekretnina. do 31. Primlјene dividende II.481 622.507 5.060 134. postrojenja.834 9.427 45 .610 680. Odlivi gotovine iz aktivnosti investiranja (1 do 3) 1. Neto odliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (II-I) B. 3.01.863. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 u hiljadama dinara POZICIJA 1 AOP 2 Iznos Tekuća godina Prethodna godina 3 4 A. Primlјene kamate iz aktivnosti inbestir. postrojenja.991 2. Kupovnia akcija i udela (neto odlivi) 2.151 1. Prodaja nematerijalnih ulaganja. opreme i bioloških sredstava 3. Prilivi gotovine iz aktivnosti ivestiranja (1 do 5) 1.202 - 1.087 28. naknade zarada i ostali lični rashodi 3.197 27.377 79. Zarade.746. Neto priliv gotovine iz poslovnih aktivnosti (I-II) IV.708 31. Prodaja akcija i udela (neto prilivi) 2. Prilivi gotovine iz poslovnih aktivnosti (1 do 3) 1. Ostali finansijski plasmani (neto odlivi) III.167 55. Kupovina nematerijalnih ulaganja.663 2. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI I. Neto priliv gotovine iz aktivnosti investiranja (I-II) 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 6.127.526 20.585.519 83.338 650. nekretnina.483 6. opreme i bioloških sredstava 3.549. Primlјene kamate iz poslovnih aktivn.224 5.204.630 14. Prodaja i primlјeni avansi 2. Ostali finansijski plasmani (neto prilivi) 4.433 6.157 565.837.Izveštaj o tokovima gotovine u periodu od 01.927 5.043. Ostali prilivi iz redovnog poslovanja II.644 - 315 316 317 318 319 320 6.594 - 321 322 323 69.TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVESTIRANJA I.966 - 8.769 76.353. Odlivi gotovine poslovnih aktivnosti (1 do 5) 1.619. Porez na dobitak 5. Isplate dobavlјačima i dati avansi 2.736 5. 2012.12. Plaćanja po osnovu ostalih javnih prihoda III.

530 6. Ostale dugoročne kratkoročne obaveze II. Otkup sopstvenih akcija i udela 2.GOTOVINA NA POČETKU OBRAČUNSKOG PERIODA Z. NETO ODLIV GOTOVINE (337-336) Ž.240 13. Neto priliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-II) IV.842 218.052 154. Finansijski lizing 4.124 155.429 28.999 73. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA I.920 7.864 29.293.043. GOTOVINA NA KRAJU OBRAČUNSKOG PERIODA (338-339+340+341-342) 324 42.Prilivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 3) 1.037. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE I.812 162. Dugoročni i kratkoročni krediti i ostale obaveze (neto odlivi) 3.006 13.797 1. Neto odliv gotovine iz aktivnosti investiranja (II-I) V.871 6.156 9.189 - 6.950 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 245.IV. Dugoročni i kratkoročni krediti (neto prilivi) 3. Neto odliv gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-I) G.241 136.392 6.323.539 636 1.875 16. SVEGA ODLIVI GOTOVINE (305+319+329) Đ.797 46 . Isplaćene dividende III. NETO PRILIV GOTOVINE (336337) E. Uvećanje osnovnog kapitala 2.818 343 35.843 165.795 27.735 6.138 20.236 125. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE PO OSNOVU PRERAČUNA GOTOVINE J. SVEGA PRILIVI GOTOVINE (301+313+325) D. Odlivi gotovine iz aktivnosti finansiranja (1 do 4) 1.132 3.047 89.

845.2011.458 4 5 6 133.043 10 16.043 3 4.397 46. Broj OPIS Osnovni kapital (grupa 30 bez 309) Ostali kapital (rn 309) Neuplaćeni upisani kapital (grupa 31) Emisiona premija (rn 320) Rezerve (rn 321.861 16.12. 322) Revalorizacione rezerve (računi 330 i 331) Neraspoređeni dobitak (grupa 34) Gubitak do visine kapitala (grupa 35) 11 Otkupljene sopstvene akcije i udeli (rn 037.454 3 26.031 Red.193 0 0 59.107.779 3 4. 2012. prethodne godine_______(r.11 12) 13 59.193 0 0 0 12.641 7 5. 237) 12 Ukupno (kol.090.630 47 .641 5.761 Gubitak iznad visine kapitala (grupa 29) 14 1 2 3 4 5 6 1 Stanje na dan 01.br. 1+23) Ukupna povećanja u prethodnoj godini (20101 Ukupna smanjenja u prethodnoj godini (2011) 2 53. godine Naziv preduzeća JP „Srbijašume” Beograd Matični broj 07754183 Poreski identifikacioni broj 100002820 Nerealizovani dobici po osnovu hartija od vrednosti (račun 332) 8 3 u hiljadama dinara Nerealizovani gubici po osnovu hartija od vrednosti (račun 333) 9 4.Izveštaj o promenama na kapitalu u periodu od 01.01.107.761 53.845.458 0 0 133.276 275. prethodne godine _____ Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u prethodnoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01. 2 + 3 +4+5+6 +7+8-9 + 10 . do 31.2011.454 298.01.090.01.655 714 6.031 16.193 55.454 26.

083.531 53.634 0 0 133.641 5.861 0 0 0 0 0 58.631 46.br.373 65.631 0 0 0 0 26.075 27.br._(r.442 2.01.428 46.822 0 10.12.492. 7+8-9) Ukupna povećanja u tekućoj godine (2012) Ukupna smanjenja u tekućoj godini (20112 Stanje na dan 31.864.264 0 8.2011.604 22.083.582.585 53. tekuće godine 2012.861 48 .428 46.801 65.639 4.172 0 0 133.172 0 0 133.585 53. prethodne godine ______________(r.075 27.760.538 26.864.480 58. 4+5+6) Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini povećanje Ispravka materijalno značajnih grešaka i promena računovodstvenih politika u tekućoj godini smanjenje Korigovano početno stanje na dan 01.br.056.641 5.2012. tekuće godine (r.12.861 0 0 89.168 115.582.264 0 8.641 5.426 193.7 8 9 10 11 12 13 Stanje na dan 31. 10+11-12) 58.

3.918 Ispravka vrednosti 5 69.Statistički aneks za 2012. 4-5) 6 284. Stanje na kraju godine(606+607-608+609) Ozn. OPREME I BIOLOŠKIH SREDSTAVA iznosi u 000 dinara Grupa računa.255 3. Oznaka za veličinu ( oznaka od 1 do 3) 3.253 Tekuća godina 3 12 3 5 OPIS 1 1.608 49 . godinu OPŠTI PODACI O PRAVNOM LICU.785 39. POSTROJENјA.870 0 342. Revalorizacija 1.5. račun 1 1 OPIS 2 1. Broj meseci poslovanja (oznaka od 1 do 12) 2. Prosečan broj zaposlenih na osnovu stanja krajem svakog meseca (ceo broj) Prethodna godina 4 12 3 5 BRUTO PROMENE NEMATERIJALNIH ULAGANјA I NEKRETNINA.003 97. Povećanja (nabavke) u toku godine 1.310 0 69.395 97. Broj stranih (pravnih ili fizičkih) lica koja imaju učešće u kapitalu 5. Smanjenja u toku godine 1. Za AOP 3 606 607 608 609 610 Bruto 4 354.2.870 0 411. ODNOSNO PREDUZETNIKU Ozn.608 Neto (kol.1. Oznaka za vlasništvo (oznaka od 1 do5) 4. Stanje na početku godine 1. Nematerijalna ulaganja 1. za AOP 2 601 602 603 604 605 3.785 39.4.

2. Nekretnine, postrojenja, oprema i biološka sredstva 2.1. Stanje na početku godine 2.1. Povećanja (nabavke) u toku godine 2.3. Smanjenja u toku godine 2.4. Revalorizacija 2.5. Stanje na kraju godine ( 611+612-613+614) STRUKTURA ZALIHA

611 612 613 614 615

60.987.076 417.338 238.598 12.008 61.177.824

948.039

60.039.037 417.338 238.598 12.008 60.229.785

0 948.039

iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 10 11 12 13 14 15 OPIS 1. Zalihe materijala 2. Nedovršena proizvodnja 3. Gotovi proizvodi 4. Roba 5. Stalna sredstva namenjena prodaji 6. Dati avansi 7. SVEGA (616+617+618+619+620+621=013+114) Ozn. Za AOP 616 617 618 619 620 621 622 Tekuća godina 119.829 232.606 163.811 18.384 285 12.521 547.436 Prethodna godina 114.619 255.684 187.851 21.372 12.517 592.043

STRUKTURA OSNOVNOG KAPITALA iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 300 OPIS 2 1. Akcijski kapital u tome strani kapital Ozn. Za AOP 3 623 624 Tekuća godina 4 0 0 Prethodna godina 5 0 0

50

301 302 303 304 305 309 30

2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću u tome strani kapital 3. Ulozi članova ortačkog i komanditnog društva u tome strani kapital 4. Državni kapital 5. Društveni kapital 6. Zadružni udeli 7. Ostali osnovni kapital SVEGA (623+625+627+629+630+631+632=102)

625 626 627 628 629 630 631 632 633

0 0 0 0 53.492.604 0 0 22.634 53.515.238

0 0 0 0 53.582.075 0 0 27.172 53.609.247

STRUKTURA AKCIJSKOG KAPITALA broj akcija kao ceo broj iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1 OPIS 2 1. Obične akcije 1.1. Broj običnih akcija 1.2. Nominalna vrednost običnih akcija- ukupno 2. Prioritetne akcije 2.1. Broj prioritetnih akcija 2.2. Nominalna vrednost prioritetnih akcija ukupno 3. SVEGA - nominalna vrednost akcija (635+637=623) Ozn. Za AOP 3 634 635 636 637 638 Tekuća godina 4 0 0 0 0 0 Prethodna godina 5 0 0 0 0 0

deo 300

deo 300 300

51

POTRAŽIVANјA I OBAVEZE iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun
1

OPIS
2

Ozn. Za AOP
3

Tekuća godina
4

Prethodna godina
5

20 43 deo 228 27 43 450 451 452 461,462 i 723 465 47

1. Potraživanja po osnovu prodaje (stanje na kraju godine 639≤016) 2. Obaveze iz poslovanja (stanje na kraju godine (640≤119) 3. Potraživanje u toku godine od društava za osiguranje za naknadu štete (dugovni promet beѕ početnog stanje) 4. PDV - prethodni porez (godišnji iznos po poreskim prijavama) 5. Obaveze iz poslovanja (potražni promet bez početnog stanja) 6. Obaveze za neto zarade i naknade zarada (potražni promet beѕ početnog stanja) 7. Obaveze za porez na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 8. Obaveze za doprinose na zarade i naknade zarada na teret zaposlenog (potražni promet bez početnog stanja) 9. Obaveze za dividende, učešće u dobitku i lična primanja poslodavca (potražni promet bez početnog stanja) 10. Obaveze prema fizičkim licima za naknade po ugovorima (potražni promet beѕ početnog stanja) 11. Obaveze za PDV (godišnji iznos po poreskim prijavama) 12. Kontrolni zbir (od 639 do 649)

639 640 641 642 643 644 645 646

675.275 819.213 5.726 288.126 3.620.721 1.514.297 217.005

602.580 813.693 3.300 278.030 3.404.864 1.423.191 206.348

377.245 647 20.693 648 649 650 65.517 700.256 8.304.074

357.840

3.917 74.663 665.191 7.833.617

52

624 360. Ostali lični rashodi i naknade 7.063 1. 1. Troškovi amortizacije 12.207 2. deo 540 i deo 525 536. Troškovi doprinosa 17.669 18.869 13.374 7.759 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 1. Troškovi premija osiguranja 13. Troškovi proizvodnih usluga 8.523.927 11.643 382. Troškovi članarina 15.544 13.107. Za AOP 3 Tekuća godina 4 Prethodna godina 5 513 520 521 522.909 368.492 1.894 215.564.151 18. Troškovi goriva i energije 2.198 167. deo 540 i deo 525 deo 533. Troškovi zakupnina 9.812 1.365 229.094 37. Troškovi naknada fizičkim licima (bruto) po osnovu ugovora 5. Troškovi poreza 16.493 1.838 8 43. Troškovi zakupnina zemlјišta 10.056 1.DRUGI TROŠKOVI I RASHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa. Troškovi platnog prometa 14. Troškovi zarada i naknada zarada (bruto) 3.52 4 i 525 526 529 53 deo 533. Troškovi naknada članovima upravnog i nadzornog odbora (bruto) 6.539 207. 537 540 552 553 554 555 556 562 deo 560.524 53 .900 285. Rashodi kamata 18.292 140.990 277 292. Troškovi poreza i doprinosa na zarade i naknade zarada na teret poslodavca 4.542.824 442 37. račun 1 OPIS 2 Ozn.110 54.405 43. Troškovi istraživanja i razvoja 11.692 40. Rashodi kamata i deo finansijskih rashoda 651 652 653 654 655 656 657 658 374.266 11.081 7.979.853 138.

deo 561 i 562 deo 560, deo 561 i deo 562 deo 579

19. Rashodi kamata po kreditima od banaka i dfo 20. Rashodi za humanitarne, kulturne, zdravstvene, obrazovne, naučne i verske namene, za zaštitu čovekove sredine i za sportske namene 21. Kontrolni zbir (od 651 do 670)

669 37.094 670 671 19.872 5.447.450 24.331 5.399.436 43.405

DRUGI PRIHODI iznosi u 000 dinara Grupa računa, račun 1
60 640 641 deo 650 651 deo 660, deo 661, 662 deo 660, deo 661 i deo 662 deo 660, deo661 i deo 669

OPIS 2
1. Prihodi od prodaje robe 2. Prihodi od premija, subvencija, dotacija, regresa, kompezacija i povraćaja poreskih dažbina 3. Prihodi po osnovu uslovlјenih donacija 4. Prihodi od zakupnina za zemlјište 5. Prihodi od članarina 6. Prihodi od kamata 7. Prihodi od kamata po računima i depozitima u bankama i ostalim finansijskim organizacijama 8. Prihodi po osnovu dividendi i učešća u dobitku 9. Kontrolni zbir ( od 672 do 679)

Ozn. Za AOP 3
672 673 674 675 676 677

Tekuća godina 4
26.673 74.886 34.189 325.068 0 10.356

Prethodna godina 5
32.166 49.369 17.819 370.818 0 8.578

678

3.626

5.187

679 680

0 474.798

0 483.937

54

OSTALI PODACI iznosi u 000 dinara OPIS 1 1. Obaveze za akcize (prema godišnjem obračunu akciza) 2. Obračunate carine i druge uvozne dažbine (ukupan godišnji iznos prema obračunu) 3. Kapitalne subvencije i druga državna dodelјivanja za izgradnju i nabavku osnovnih sredstava i nematerijalnih ulaganja 4. Državna dodelјivanja za premije, regres i pokriće tekućih troškova poslovanja 5. Ostala državna dodelјivanja 6. Primlјene donacije iz inostranstva i druga bespovratna sredstva u novcu ili u naturi od inostranih pravnih i fizičkih lica 7. Lična primanja preduzetnika iz neto dobitka (popunjavaju samo preduzetnici) 8. Kontrolni zbir ( od 681 do 687) Ozn. Za AOP 2 681 682 683 684 685 686 687 688 Tekuća godina 3 0 54 516.958 21.656 0 0 0 538.668 Prethodna godina 4 0 0 311.801 6.541 8.597 0 0 326.939

55

5. Privatne šume
Obavljanje stručnih poslova u šumama sopstvenika - privatnim šumama i postupanje po zahtevima za doznaku stabala za seču i žigosanje posečenog drveta Delatnost Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" je, pored ostalih, i vršenje stručnih poslova u šumama sopstvenika (Zakon o šumama "Službeni glasnik RS", broj 46/91, član 10. stav1., tačka 6.). Pod stručnim poslovima podrazumeva se:        Izrada programa gazdovanja (desetogodišnji planovi), godišnjih planova i projektne dokumentacije za radove koji su finansirani sredstvima iz Budžeta, Obeležavanje stabala za seču (doznaka), Obračunavanje naknade za posečeno drvo i žigosanje posečenog drveta, Izdavanje propratnice, Obavljanje stručnih uviđaja i pružanje stručnih uputstava, Kontrola sprovođenja planiranih radova i evidentiranje izvršenih radova, Ostali poslovi utvrđeni Zakonom o šumama i podzakonskim aktima.

Godišnjim planovima su obuhvaćeni svi radovi čije izvođenje sopstvenici planiraju u tekućoj za narednu godinu. Stručne službe preduzeća ih objedinjavaju u tzv. privremene godišnje planove, za svaku opštinu posebno i tek po dobijanju saglasnosti na njih od nadležnog ministarstva, izvođenje radova u šumama sopstvenika je moguće. Postupak podnošenja zahteva - "Prijave za doznaku stabala" za seču u privatnim šumama Seču šuma sopstvenik može da vrši tek nakon odabiranja, obeležavanja i evidentiranja (tzv. doznake), koju vrše stručne službe JP "Srbijašume", odnosno stručne službe šumskog gazdinstva i šumske uprave. Izvršenje doznake je, zbog veoma brojnih potreba, uslovljeno prethodnim podnošenjem "Prijave za doznaku". Sopstvenici – privatni vlasnici šuma podnose prijavu za doznaku stabala za seču službi za privatne šume u Šumskom gazdinstvu, referentu za privatne šume u Šumskoj upravi ili čuvaru šuma. Prijava za doznaku vrši se na posebnom obrascu koji je propisan od strane JP "Srbijašume". Prijave se podnose u periodu 01.09.-31.10. tekuće godine za narednu godinu. Sve podnete prijave za doznaku stabala za seču se uredno protokolišu – zavode, i evidentiraju po katastarskim opštinama.

56

"žigosanje" posečenog drveta odnosno izdavanjem "propratnice" (čija je sadržina propisana Pravilnikom) za svako vozilo – transportno sredstvo posebno. odnosno Šumskoj upravi. Šumsko gazdinstvo sa vlasnikom sklapa Ugovor o međusobnim pravima i obavezama za izvođenje radova pošumljavanja. čiji obrazac je propisan od strane JP "Srbijašume". Prisustvo vlasnika šume pri doznaci stabala je obavezujuće i kao potvrdu izvršenog obeležavanja stabala. Žigosanje posečenog drveta vrši se utiskivanjem šumskog žiga i to kod oblog i tesanog drveta na oba poprečna preseka svakog komada. konsultacije.Stručne službe obavljaju doznaku stabala za seču po unapred utvrđenom rasporedu po KO uz obavezu da se vlasnici šuma unapred obaveste da će im se vršiti doznaka stabala. odnosno melioraciju. vlasnik podnosi Izvod iz posedovnog lista i kopiju plana parcele na kojoj želi da izvrši pošumljavanje. njihovoj budućoj nezi i zaštiti i vrši kontrolu sprovedenih mera zajedno sa predstavnicima nadležnog ministarstva. šumskog reda. kod ogrevnog i celuloznog drveta na jednom poprečnom preseku i to najmanje 50% komada u složaju. daje stručna uputstva za izvođenje radova na sadnji biljaka.11. bez obzira da li su planirani ili ne. bolesti i štetočina. vlasniku se uručuje "doznačni list" koga potpisuju vlasnik šume i stručno lice koje je izvršilo doznaku. kao i tzv. Svim uzgojnim radovima u privatnim šumama prethode stručni uviđaji. tekuće godine za narednu godinu. Prijave se podnose do 30. obezbeđuje sadni materijal. sopstvenici – privatni vlasnici podnose prijave Šumskom gazdinstvu. Uz prijavu. Obavezujući radovi u privatnim šuama."Prijave za pošumljavanje" u privatnim šumama Za izvođenje radova na pošumljavanju goleti i melioraciji degradiranih šuma. Uz zahtev za pošumljavanje neobraslog zemljišta (njiva. Postupak podnošenja zahteva . Otisak šumskog žiga je zelene boje i žigosanje se vrši na mestu seče. a pomeranje – transport drveta uslovljeno je stručnom kvalitativnom procenom vrednosti u cilju plaćanja naknade za posečeno drvo. drugih elementarnih nepogoda. pašnjak i sl. svode se na zaštitu od požara.) vlasnik treba da priloži dokaz da ne postoje smetnje za promenu namene poljoprivrednog zemljišta. 57 . šumarstva i vodoprivrede. Posle izvršene seče vlasnik ima obavezu uspostavljanja tzv. kao i na pošumljavanje požarišta. Šumsko gazdinstvo uz pomoć Ministarstva poljoprivrede. a potom i nadzor odnosno kontrola izvršenja.

2 3.288 115.6 3.035.125 7.084 21.2 3.2 1.529 22.3 2.Užice "Prijepolje" .4 1.7 2.8 114.202.5 3.435 3.195.5 Pi 3.8 1.0 1.Kuršumlija "Niš" .170 132.0 Zapremina m3 1.Vranje Ukupno "Ibar" .0 2.173.2 1.5 2.9 2.2 2.Privatne šume (površina.0 2.256 98.989 140.6 1.223 98.224 7.7 2.442 59.375 2.3 4.2 1.1 120.7 100.089 481.186 6.Beograd "Severni Kučaj" Kučevo "Timočke šume" Boljevac "Južni Kučaj" Despotovac "Kragujevac" Kragujevac "Boranja" .004 50.548 117.0 3.3 2.Leskovac "Vranje" .466.1 138.274 4.5 100.411 308.6 2.9 4.9 3.6 1.616 54.1 5.8 165.3 150.039.433 73.2 3.4 128.8 80.8 5.956 47.0 5.663.2 89.804 1.066 4.9 4.9 2.453 69.373 137.3 110.8 4.530 29.093 96.4 7.8 10.460.4 2.318 41.252 40.9 m3 52.1 7.036 7. prirast).110.Prijepolje "Golija" .436 6.882 109.9 1.198 19.Raška "Stolovi" .Ivanjica "Šumarstvo" .173 703.Leposavić SVEGA Površina ha 18.8 7.0 m3/ha 87.8 14.9 84.3 4.217.418 % 1.2 6.2 1.399 15.4 3.048 113.7 6.875 34.334 73.Niš "Pirot" .222 108.2012.265 72.900.362 43.Pirot "Šuma" .5 111.Loznica "Užice" .8 77.2 5.Kraljevo "Rasina" .319 2.4 4.8 2.625 192. zapremina.759 8.278 29.041 26.645.416 47.389 42.6 3.182 99.3 2.659 44.239 27.452 182.300 4.367 16.8 101.383 30.1 7.817 40. Šumsko gazdinstvo "Beograd" .2 7.742.990 55.936 58 .592 69. 31.4 2.3 1.3 Planirani Prinos m3 2.406 732.027.0 3.9 2.8 1.915 98.306 60.255 3.044 3.7 96.377 1.0 2.702.Kruševac "Toplica" .628.695.8 3.1 100/98.8 7.6 5.6 13.572.7 74.475 6.815.8 125.655 43.436.538 32.666 38.5 69.123 8.2 6.323 Prirast m3/ha 2.739.6 5.390 54.8 6.792 2.464 229.6 111.061.273.7 2.1 11.6 2.518 235.12.0 100/97.6 12.4 1.587 23.689 55.882.340 % 1.8 2.5 2.5 1.591 78.

nedovoljno iskorišćene u funkciji osnovne delatnosti. na osnovu objavljenog konkursa koji sprovodi komisija Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. 59 . Dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje se za zaštićene vrste u svežem odnosno sirovom stanju (neprerađene) do određene ukupne količine i važe do 1. Postupak za podnošenje zahteva državnom organu Zahtev za zakup nekretnina  JP Srbijašume izdaje u zakup zemljište i objekte. korišćenja i prometa.  Pre potpisivanja ugovora potrebno je pribaviti saglasnost Direkcije za imovinu Republike Srbije. Ministarstvo nauke i zaštite životne sredine. Dozvola se izdaje pravnim licima i preduzetnicima koji se bave delatnošću sakupljanja u komercijalne svrhe. marta naredne godine. korišćenje i promet stavlja pod kontrolu. broj 135/04). pod uslovom da im nije izrečena kazna za prekršaj propisana Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Dozvolu za sakupljanje zaštićenih vrsta u komercijalne svrhe izdaje Ministarstvo po prethodno pribavljenom mišljenju Zavoda za zaštitu prirode Srbije. na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije". stav 6. sa Prilogom broj 1: Divlje vrste flore i gljive zaštićene kontrolom sakupljanja. objavljuje Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. Ministarstvu predlaže Zavod za zaštitu Srbije do 31. nakon pribavljenih svih potrebnih dokumenata i izveštaja. Uprava za zaštitu životne sredine.  Odluku o izdavanju u zakup donosi UO JP "Srbijašume". Postupak dobijanja dozvole za sakupljanje divlje vrste flore. ili preko ŠG. korišćenja i prometa i Prilogom broj 3: Odnos količina zaštićenih vrsta u svežem i suvom odnosno prerađenom stanju. Vlada Republike Srbije donela je Uredbu o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". decembra tekuće za narednu godinu. Uredbe o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune. Količine zaštićenih vrsta koje se sakupljaju u komercijalne svrhe. faune i gljiva čije se sakupljanje iz prirodnih staništa.6. broj 31/05).  Ugovor potpisuje Generalni direktor JP "Srbijašume". direktno. Na osnovu člana 27. na osnovu člana 15. faune i gljiva. faune i gljiva (zaštićene vrste) Zaštićene vrste su vrste divlje flore.  Zahtev se podnosi Upravnom odboru JP "Srbijašume". Prilogom broj 2: Divlje vrste faune zaštićene kontrolom sakupljanja. Zakona o zaštiti životne sredine.

000 do 50. vrši otkup sakupljenih vrsta sa područja zaštićenog prirodnog dobra i sl. izdaje potvrde o osposobljenosti sakupljača na teritoriji zaštićenog prirodnog dobra. 2. izdaje potvrde o stručnoj osposobljenosti sakupljača. pod uslovima utvrđenim Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune ("Službeni glasnik Republike Srbije". ko ima pravo učešća na konkursu. Uredbe ("novčanom kaznom od 5. U slučaju da propisom o zaštiti određenog prirodnog dobra na području tog dobra ili delu područja nije zabranjeno sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet.Konkurs za izdavanje dozvola za sakupljanje zaštićenih vrsta divlje flore. shodno članu 22.000 dinara kazniće se za prekršaj fizičko lice ako sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti"). Pravno lice odnosno preduzetnik koji se bavi sakupljanjem zaštićenih vrsta radi njihovog korišćenja i stavljanja u promet odnosno otkupa sakupljenih vrsta. stručnu obuku sakupljača. 60 . organizuje sakupljanje. godini objavljen je u "Službenom glasniku RS". osim ako propisima o režimu zaštite prirodnog dobra nije drugačije određeno. broj 31/05) i aktom o zaštiti prirodnog dobra. dužan je da organizuje stručnu obuku ili drugi oblik rada sa sakupljačima zaštićenih vrsta. faune i gljiva u komercijalne svrhe u 2006. rok do kada se podnosi prijava. Ministarstvo će izdati dozvolu za sakupljanje upravljaču odnosno staraocu zaštićenog prirodnog dobra. organizuje sakupljanje. jedino je ovlašteno da na osnovu dozvole koju dobije od Ministarstva nauke i zaštite životne sredine. za 2006. sa pravom otkupa na ime staraoca i svako fizičko lice koje sakuplja zaštićene vrste bez potvrde o stručnoj osposobljenosti čini prekršaj. odnosno koja je staralac nekog zaštićenog prirodnog dobra kao što je JP "Srbijašume". Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd. broj 15 od 27. kao staralac 97 zaštićenih prirodnih dobara. godine. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet ne može se vršiti na području zaštićenog prirodnog dobra. Organizacija koja upravlja zaštićenim prirodnim dobrom (Javno preduzeće Nacionlani park). Konkursom je definisano: 1. Uprave za zaštitu životne sredine. u skladu sa Zakonom o zaštiti životne sredine. šta se uz Zahtev za prijavu na konkurs podnosi i 3. da svake godine izvrši proveru znanja sakupljača i da sakupljačima izda potvrdu o stručnoj osposobljenosti sa rokom važenja za sakupljačku sezonu. godinu.02. 2006.

Fizičko lice može sakupljati zaštićene vrste u komercijalne svrhe pod uslovom da ima potvrdu o stručnoj osposobljenosti za sakupljanje zaštićenih vrsta. 61 . Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u privatnom vlasništvu može se vršiti samo ako to odobri vlasnik tog zemljišta ili šume. jedinstven matični broj građana. navod da je sakupljač osposobljen za sakupljanje zaštićenih vrsta za potrebe korišćenja i prometa. Sakupljanje zaštićenih vrsta radi korišćenja odnosno stavljanja u promet na zemljištu ili šumi koja je u državnom vlasništvu vrši se u skladu sa Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune i Zakonom o šumama. adresu stanovanja. koju je dužan da nosi sa sobom i da je na zahtev pokaže inspektoru za zaštitu životne sredine ili drugom ovlašćenom licu odnosno ovlašćenom licu JP "Srbijašuma".Potvrda o stručnoj osposobljenosti za sakuplanje divlje flore i faune sadrži ime i prezime sakupljača zaštićenih vrsta.

763.0 1.3 78.000.6 289.9 1.402.241.20 11.158.633.7 189.03 3.13 7.456.431.1 2.150.3 136.7 33.384.916.1 1.763.6 2.4 30.105.3 1.9 2.395.556.3 2.2 2.959.8 1.422.29 7.163.397.0 48.9 28.1 163.118.0 133.399.9 2.73 48.3 151.676.290.0 4.0 7.3 4.758.6 3.6 38.7 3.2 69.95 64.7 5.891.021.8 224.960.389.932.1 124.3 109.2 1.549.671.3 3.0 249.7 2.1 1.885.0 2.666.0 4.5 208.513.759.070. Podaci o vrstama informacija Državne šume Šumska uprava Šumsko gazdinstvo 1 ŠU Vranje ŠU Vladičin Han ŠU Surdulica ŠU Bosilegrad ŠU Bujanovac Vranje ŠU Vučje ŠU Predejane ŠU Vlasotince ŠU Medveđa ŠU Lebane ŠU Crna Trava Leskovac ŠU Pirot ŠU Babušnica Pirot ŠU Aleksinac ŠU Niš .922.4 2.5 4.252.39 5.3 174.631.5 2.28 12.4 1.4 118.4 2.3 154.445.778.6 7.977.089.0 348.733.2 203.2 149.1 176.765.03 6.1 203.6 2.0 3.0 2.3 166.2 388.3 115.140.258.181.31 12.7 159.3 643.6 238.1 3.653.831.3 1.2 2.58 37.7 53.088.735.226.6 4.4 30.905.593.4 3.246.6 23 25 7 13 16 17 6 75 25 3 40 32 28 5 m /ha 5 151.194.7 462.4 202.5 994.5 47.21 4.965.9 3.9 6 64.3 4.077.5 181.16 6.087.2 119.3 2.830.748.9 3 Prinos Pi 8 3.293.7 5.4 2.053.7 3.3 m 3 m /ha 7 3 3 2.0 126.227.05 26.939.272.460.999.3 9.Bela Palanka ŠU Soko Banja Niš površina ha 2 18.20 11.706.17 23.28 492.676.7 151.4 3.4 941.3 177.188.7 144.7.930.8 27.10 28 17 20 14 21 9 17 20 11 17 15 21 5 78 22 4 27 48 25 6 % zapremina m 3 prirast % 4 30 24 23 12 11.8 42.135.878.3 49.08 9.976.7 2.8 62 .105.005.359.947.52 13.1 13.4 241.1 5.018.1 61.467.231.955.354.7 2.8 3.5 2.0 2.390.631.4 23.9 3.681.2 1.076.9 m3 9 403.4 798.012.4 6.1 265.440.8 2.73 80.158.5 2.58 7.3 3.224.271.360.630.381.6 79.254.085.02 33.2 111.

998.042.4 411.024.852.7 182.559.770.119.202.529.391.9 3.302.40 13.1 25.6 184.5 729.868.9 964.680.9 2.628.0 4.727.7 51.195.363.170.6 40.65 36.3 128.1 425.4 229.675.244.7 1.0 3.8 5.8 2.274.157.630.349.0 589.2 2.8 38.ŠU Kuršumlija ŠU Prokuplje ŠU Blace Kuršumlija ŠU Zaječar ŠU Knjaževac ŠU Boljevac ŠU Bor ŠU Negotin ŠU Kladovo ŠU Donji Milanovac Boljevac ŠU Kučevo ŠU Majdanpek ŠU Žagubica ŠU Požarevac Kučevo ŠU Despotovac ŠU Ćuprija ŠU Paraćin ŠU Jagodina Despotovac 33.882.70 15.808.404.8 2.546.2 2.3 11.652.398.960.102.4 1.067.3 3.7 1.4 3.2 4.1 2.152.207.971.575.8 285.9 5.4 2.182.7 857.7 12.0 54 32 14 9 5 15 34 13 6 12 14 6 39 35 21 5 10 29 27 20 25 5 184.81 22.273.387.6 273.5 7.085.646.5 2.4 85.341.101.2 679.2 5.16 9.2 3.093.7 2.904.945.116.145.51 4.698.27 61.3 115.374.554.91 19.773.1 20.3 2.825.8 111.6 2.704.1 157.1 172.98 20.68 54.538.108.8 33.3 113.8 2.88 54 33 13 8 6 22 31 11 6 14 10 9 35 30 25 9 7 30 25 26 19 5 6.223.62 4.079.1 1.6 2.147.3 129.4 190.2 2.2 34.4 5.651.4 2.6 2.6 314.644.949.5 154.5 165.5 2.515.1 15.0 4.509.4 147.832.8 163.272.591.27 10.55 6.258.352.35 5.7 1.6 3.6 264.731.842.712.0 187.8 2.490.0 24.0 2.0 192.0 9.21 9.6 309.9 2.8 32.0 4.1 462.123.010.6 59.9 4.151.8 5.6 194.9 5.976.659.441.61 70.342.918.3 180.8 493.807.2 54.1 162.002.903.8 2.7 118.54 10.86 6.847.7 63 .37 7.7 5.4 232.086.84 16.008.4 1.331.798.143.5 120.143.19 7.089.235.420.1 2.2 61.629.365.754.6 1.9 4.3 351.350.9 22.3 203.683.9 3.8 76.6 840.4 202.324.9 258.185.167.9 41.6 2.0 1.766.802.6 1.4 94.4 1.174.3 2.3 3.3 2.2 2.1 2.989.0 109.8 111.753.5 5.454.4 2.8 95.2 213.7 188.0 4.

054.7 258.718.461.533.7 3.839.4 55.3 5.8 1.466.357.0 49.5 121.445.332.7 10.239.056.205.1 163.385.472.5 132.890.794.821.796.7 4.5 2.024.9 5.5 3.1 1.8 3.563.111.76 25.966.597.5 3.1 377.435.78 16.03 18.454.660.6 2.9 2.1 40.372.9 7.159.6 222.3 126.8 3.24 9.1 6.625.1 164.718.8 5.5 78.375.6 79.6 2.680.328.1 155.469.2 159.8 217.988.279.1 78.419.798.6 2.6 761.100.982.480.72 11.1 1.246.15 15.9 51.673.4 224.912.5 1.543.678.8 946.571.5 4.0 30.2 222.8 2.2 2.3 3.815.6 2.38 5.2 3.136.227.7 5.001.9 1.4 195.8 2.7 1.067.0 1.795.3 387.57 9.43 51.6 133.9 4.2 2.1 1.346.9 2.45 8.84 8.9 299.1 4.081.4 3.359.5 5.750.490.320.0 311.9 1.341.208.2 2.4 123.131.520.537.9 256.4 1.1 178.0 196.598.6 172.8 1.006.7 289.327.344.1 128.9 2.690.8 407.5 288.3 141.1 2.289.4 2.012.7 316.3 3.5 3.8 2.089.3 33.4 251.916.2 11.9 87.548.664.1 7.6 72.9 2.3 45.1 506.822.9 105.6 177.0 98.3 5.8 2.435.8 5.2 64 .677.176.380.02 11.629.7 143.35 24 32 16 10 17 7 42 25 33 5 53 24 23 7 61 39 3 17 12 24 14 33 8 3.0 60.8 6.4 194.2 161.52 7.15 13.452.308.573.802.850.323.020.7 181.2 7.85 39.30 57.1 2.6 96.5 66.41 49.346.31 13.5 2.0 698.474.7 2.561.4 71.73 26.036.256.142.5 34.151.9 454.896.0 3.823.855.5 4.315.3 309.1 214.8 2.989.8 3.9 4.225.48 10.5 152.899.2 35 28 12 8 17 9 39 21 40 5 58 19 24 5 57 43 3 30 18 28 11 13 8 319.5 160.310.88 16.834.890.4 43.7 2.35 7.168.1 4.4 1.4 140.582.3 25.0 2.748.4 483.ŠU Kruševac ŠU Brus ŠU Aleksandrovac ŠU Trstenik ŠU Ražanj Kruševac ŠU Kraljevo ŠU Bogutovac ŠU Ušće Kraljevo ŠU Tutin ŠU Novi Pazar ŠU Raška Raška ŠU Kragujevac ŠU Gornji Milanovac Kragujevac ŠU Golijska reka ŠU Devići ŠU Ivanjica ŠU Čačak ŠU Sjenica Ivanjica 12.906.903.668.417.737.099.564.135.

8 41.200.885.116.0 316.642.4 9.302.4 136.644.969.1 139.934.9 10.0 2.004.0 65 .3 52.6 162.9 494.663.235.3 5.1 5.478.310.670.7 3.6 275.17 5.0 145.7 676.3 1.6 240.522.141.9 7.0 179.0 4.206.3 18.863.1 4.907.7 2.5 198.628.856.8 4.234.064.8 252.4 155.9 194.72 22.109.88 4.4 4.7 334.7 96.635.9 123.842.280.030.8 3.6 29.5 172.0 90.998.8 58.243.3 2.688.7 3.298.4 37.0 894.486.909.146.26 34.8 3.7 381.4 2.5 276.65 13.967.311.649.9 5.7 1.823.3 6.208.7 126.4 193.0 194.645.598.027.6 58.9 165.5 1.87 32.7 200.249.38 9.1 159.267.314.6 338.0 2.907.2 133.5 74.68 37 28 35 4 41 22 37 7 32 14 20 35 4 15 30 39 17 2 100 2.7 2.9 5.1 607.9 2.6 4.5 2.7 2.3 2.885.961.792.914.608.8 2.0 239.6 2.886.5 266.7 41 29 30 4 36 29 35 6 35 17 19 29 5 19 27 40 14 2 100 171.230.942.688.751.247.081.92 10.ŠU Užice ŠU Zlatibor ŠU Požeško Kosjerićka Užice ŠU Prijepolje ŠU Nova Varoš ŠU Priboj Prijepolje ŠU Mali Zvornik ŠU Krupanj ŠU Šabac ŠU Valjevo Loznica ŠU Zemun ŠU Rit ŠU Lipovica ŠU Avala Beograd Ukupno 11.7 2.4 2.977.4 27.8 1.9 136.1 719.8 2.2 3.209.2 179.5 35.049.198.898.8 1.2 161.123.7 6.8 4.8 42.025.2 2.20 6.809.8 1.293.159.74 11.9 222.8 12.7 4.06 54.638.6 3.6 197.7 4.0 2.5 5.47 11.299.033.3 1.3 912.486.913.7 210.8 79.50 2.08 1.889.7 2.6 5.380.44 763.8 49.630.632.363.8 3.3 6.442.507.155.129.043.4 202.798.2 67.39 20.199.316.094.592.640.396.47 11.313.9 2.5 5.817.12 4.879.4 2.368.

486.3 m3/ha 75 % 25 % 72 % 28 % 0% 0% 100 % 66 .99 ha 239.205.Površina Obraslo 763.6 m3 165.3 m3/ha 5.7 m3 11.221.730.122.467.94 ha 763.214.8 m3/ha 0.69 ha 85 % Neobraslo 137.9 m3/ha 105.267.8 m3/ha 87 % 13 % 74 % 26 % 0% 0% 100 % Zapreminski prirast 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 1.734.8 m3/ha 216.7 m3 45.8 m3 3.904.760.05 ha 100 % Struktura obrasle površine 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 306.670.053.0 m3 90.829.791.0 m3/ha 161.620.2 m3 2.02 ha 58.6 m3/ha 3.7 m3 5.356.4 m3 123.976.7 m3 528.6 m3 0.706.44 ha 45.6 m3/ha 1.378.425.0 m3/ha 4.68 ha 40 % 15 % 31 % 6% 8% 100 % Zapremina 1 2 3 4 5 Visoke prirodne šume Visoke veštački podignute šume Ukupno visoke: Izdanačke šume Šikare Šibljaci Ukupno: 78.4 m3 595.032.0 m3/ha 0.708.2 m3/ha 136.6 m3 910.29 ha 113.36 ha 15 % Ukupno 901.7 m3/ha 5.0 m3/ha 0.065.6 m3 256.499.146.7 m3 32.086.966.

578.768.173.202.845.9 m3 11.135.000.395.0 m3 368.9 m3 71.267.574. 67 .7 m3 77 % 10 % 6% 5% 2% 82 % 53 % 44 % 3% 18 % 100 % Struktura zapreminskog prirasta Lišćari 2.284.407.7 m3 35.274.7 m3 22.8 m3 18 % 77.407.732.0 m3 150.655.135.4 m3 6.9 m3 689.6 m3 276.486.123.0 m3 74 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 859.5 m3 101.2 m3 72 % 12 % 7% 6% 3% 74 % 43 % 53 % 4% 26 % 100 % Podaci za šumski fond – državne šume čuvaju se u elektronskom obliku (bazi podataka).444.791.8 m3 123.2 m3 5.9 m3 82 % Bukva Hrast Cer OTL ML Lišćari Smrča i jela Borovi Ostali četinari Četinari Ukupno Četinari 22.0 m3 176.2 m3 26 % 1.6 m3 859.063.2 m3 9.698.845.295.621.278.2 m3 10.278.5 m3 2.276.903.042.825.6 m3 1.9 m3 455. Posebnim i Opštim osnovama za gazdovanje šumama.212.2 m3 3.507.261.Struktura zapremine i zapreminskog prirasta po vrstama drveća Struktura zapremine Lišćari 101.664.612.212.619.655.274.898.

ukupne proizvodnje 14-16 miliona sadnica. Sav reproduktivni materijal za proizvodnju sadnog materijala (seme. proizvodnja šumskog semena iz postojećih Moguća godišnja semenskih objekata je:   četinara 780 kg. hortikulturnog sadnog materijala kao i voćkarica zasnovana je u 25 rasadnika ukupne površine 198 ha. ukupne površine 135.65 ha proizvodi se hortikulturni sadni materijal. 68 . U 7 rasadnika.35 ha. površine 72. Za sve potrebne informacije obratite se Rukovodiocu semenarstva i rasadničke proizvodnje pri Generalnoj direkciji JP "Srbijašume" na tel: 711-50-43. Proizvodnja šumskog. Struktura semenskih objekata je:   četinara 43.000 kg. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.). U ŠG „Pirot“ Pirot otvorena je savremena linija za proizvodnju kontejnerskih sadnica i to: smrče. ŠU Požega otvoren je najsavremeniji semenski centar za doradu i skladištenje šumskog semena. o kontroli kvaliteta i proizvodnje i sl. ukupne površine 519.86 ha.6 ha. Njihova ukupna površina iznosi 655.46 hа. sadnice. lišćara 50. Proizvodi se sadni materijal raznog šumskog drveća kao i razni hortikulturni sadni materijal četinarskog i lišćarskog porekla. reznice) poseduje kompletnu dokumentaciju koja je potrebna i koja prati svaki tovar ili pošiljku istog (sertifikat o poreklu. U ŠG „Užice“ Užice. lišćara 7. Proizvodnja šumskih sadnica i voćkarica odvija se u 18 rasadnika površine 125.Na području kojim gazduje JP "Srbijašume" izdvojena su i registrovana 93 semenska objekta četinarskih i lišćarskih vrsta drveća. o zdravstvenom pregledu. crnog i belog bora.

u čarobnim pejsažima šumsko-brdskog ambijenta. evropski jelen.Zrenjanin. srna.Upravljanje lovištima Javno preduzeće za gazdovanje šumama "Srbijašume" gazduje lovištima koja su smeštena u živopisnim predelima netaknute prirode. nadmorska visina od 400 m. Oduvek prisutne na ovim prostorima: srneća divljač. Timok. na putu Beograd . dat je prioritet u smislu ubrzanog razvoja lovstva u šumskim lovištima kojima gazduje JP "Srbijašume". površine 973 ha. ris. Vrste krupne divljači koje se u sadašnjem trenutku sreću. Južna Srbija. medved. vrši se i intenzivan turistički odstrel fazana proizvedenih u fazaneriji "Rit". potocima i izvorima najkvalitetnije pijaće vode. divlja svinja. tj.020 hektara lovi se i krupna i sitna divljač. divlja svinja. 4. nalazi se na Avali pored starog puta za Kragujevac. divlja svinja i srna. ris i medved od zveri. U ovim lovištima površine oko 488. Lovište "Južni Kučaj-Brezovica". jelenska divljač. nalazi se na 180-200 km jugoistočno od Beograda na regionalnom putu Paraćin . Smeštaj u hotelima u Beogradu. ŠG "Timočke šume" . Ukupan broj lovišta je 44. Lovište "Lipovačka šuma". Lovište "Rit". površine 117 ha. divokoza. bilo kao stalno prisutne su: srneća divljač.263 ha. divlja svinja. Kosovo i Metohija). Neke od njih su bile nestale sa određenih prostora. Ograđenim lovištima i uzgajalištima krupne divljači u funkciji povećanja brojnosti u slobodnoj prirodi. zec i 69 . površine 8. a vuk. se nalazi na magistralnom putu Beograd .Beograd 1. U šumi hrasta lovi se jelen.253 ha.5%. ili su se prirodnim putem raširile iz susednih lovišta. između ostalog. Podrinje-Kolubara) do blizu ili više od 40% (Zlatibor. čija je odlika. sa brojnim virovima. jelen lopatar i muflon od papkara.Zaječar na 10 km udaljenosti od mesta zvanog Straža. pa sve do 1500 m. 2. Pojedine od ovih vrsta su autohtone. Lovište "Trešnja". 30 km zapadno od Beograda. površine 1. divljih svinja i fazana uzgajanih u slobodnoj prirodi. vuk. u blizini naselja Padinska Skela. ali su ponoovo unete (reintrodukovane).Čačak. Šumovitost lovišta beogradske lovne oblasti iznosi 11. bilo kao prolazne. U ovom lovištu lovi se jelen evropski. Lovište "Crni lug". Lovi se sitna divljač. Raška.Boljevac 5. 3. Pored lova srneće divljači. ŠG "Beograd" . a šumovitost ostalih lovnih oblasti mnogo je veća i kreće se od oko 24% (Podunavlje. Udaljeno je 35 km od Beograda. površine 25. 15 km od Beograda. se nalazi na 15 km od Beograda. nalazi se uz levu obalu reke Save.314 ha. Lovi se jelen lopatar i muflon. Šumovitost lovišta jugoistočne Srbije je na proseku za sva lovišta centralne Srbije: 33%.

Ovo lovište nalazi se 280 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. 12. ili u motelima u Brestovačkoj Banji. površine 6. divlja svinja. Lovi se običan jelen. udaljeno je od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bugarskom. vuk.Crni vrh". a od magistralnog puta Kladovo . 18 km. divlja svinja. divlja svinja i vuk. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja. Lovište "Miroč .Donji Milanovac 12 km. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo površine od 800 ha. Smeštaj u motelu "Rtanj" i hotelima u Sokobanji. Smeštaj u hotelu u Negotinu. srna. Unutar lovišta nalazi se ograđeni deo površine 300 ha.Zaječar 10 km. koje se prostire na istočnom delu Južnog Kučaja.Štrbac". divlja mačka i zec. srna. koje se nalazi na 250 km jugoistočno od Beograda u blizini grada Negotina. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. 18 km. na magistralnom putu Boljevac . gde se lovi divlja svinja. zec.488 ha.312 ha. 7. 10. 14. Lovište "Vratna". koja se nalazi u okviru lovišta. srna. Smeštaj u lovačkoj kući sa 4 ležaja i u motelu "Rtanj". koje se nalazi 250 km jugoistočno od Beograda u blizini toka reke Dunav. U predivnom ambijentu visoravni Južnog Kučaja nalazi se komforna lovačka kuća sa 15 ležajeva. površine 2. vuk i lisica. Prirodne lepote šumsko-brdovitog predela dopunjuje kulturno istorijski spomenik . Lovište "Rtanj". U ograđenom i u neograđenom delu lovi se jelen lopatar. divlja svinja. udaljeno 250 km jugoistočno od Beograda. površine 1. površine 15. Lovi se divlja svinja. udaljeno od Beograda 200 km. Ograđeni deo lovišta je površine 500 ha. Lovište "Deli Jovan". srna. srna.152 ha. smešten u samom lovištu. zec i fazan. Lovište "Zlotske šume . a 20 km od grada Bora. površine 16. Smeštaj u hotelu u Negotinu. Lovište "Alija". površine 4.000 ha. vuk i lisica.135 ha. Lovište "Stara Planina 1". na putnom pravcu Zaječar-Niš. površine 13. Smeštaj u hotelu u Negotinu. lisica. 13. na putnom pravcu Zaječar .447 ha. srna. udaljeno od Beograda 260 km i locirano na istočnim padinama Stare Planine uz granicu sa Bufarskom. U ostalom delu lovišta lovi se srneća divljač i divlja svinja. površine 2. Lovište "Suvaja". lisica. 11. vuk.368 ha. Smeštaj u lovačkoj kući sa 20 ležajeva koja se nalazi u sklopu lovišta. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo lovišta. Lovište "Suvodol". udaljeno od Beograda 180 km. a od magistralnog puta Paraćin . muflon. fazan i jarebica. 70 . 9.790 ha. 8. U samom lovištu nalazi se Zlotska pećina. između Donjeg Milanovca i Negotina. Lovi se jelen. površine 2. Lovi se srna. vuk i lisica. divlja svinja i vuk. Lovi se jelen. jelen lopatar. lisica. U ograđenom i u neograđenom delu lovišta lovi se jelen običan. Lovi se srna. udaljeno od Beograda 200 km.6.Paraćin i prostire se na nadmorskoj visini od 400-1000 m.manastir Vratna.680 ha. divlja svinja. divokoza i muflon.Niš.

površine 2. ŠG "Niš" . srna i jelen.Kučevo 17. Lovi se srneća divljač. Lovište "Južni Kučaj 4". Smeštaj u hotelima u Sokobanji. šumska šljuka. Smeštaj u hotelu u Jagodini. udaljeno od Beograda 150 km. Pešterac i Javorak. Lovi se srneća divljač. Lovi se jelen.507 ha. površine 21. Lovačka kuća Valkaluci raspolaže sa pet do osam ležajeva.360 ha. Lovište "Obla glava-Ozren-Devica". a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1200 m. Smeštaj u hotelu "Rudnik" u Kučevu. Lovište "Severni Kučaj". Smeštaj u motelu "Markova krčma". Lovi se divlja svinja. divlja svinja i vuk. 21.Despotovac 15.352 ha. nalazi se na 235 km od Beograda. srna. površine 12. 71 . Lovište "Bukovik". Prirodne lepote ovog šumsko-brdskog predela prostiru se na nadmorskoj visini od 400-1000 m. Lovi se srna i zec. udaljeno je od Beograda oko 240 km.Niš.934 ha. Lovi se divlja svinja. a prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1000 m. šumska šljuka i divlja svinja. Smeštaj lovaca moguć je u tri lovačke kuće: Valkaluci. Postoji i ograđeni deo lovišta sa jelenskom divljači.770 ha.ŠG "Južni Kučaj" .Niš 20. Smeštaj u hotelu "Dunav" u Požarevcu.114 ha. udaljeno je od Beograda 185 km. udaljeno je od Beograda 150 km. a od autoputa 15 km. površine 26. površine 8. Udaljenost od magistralnog puta iznosi od 8 do 30 km.788 ha. divlja svinja i predatori. Lovište "Hrastovača". Raritet ovog lovišta je grupni lov na divlju svinju sa dobro obučenim psima vodičima. površine 13. 22. ŠG "Severni Kučaj" .747 ha. 16. površine 4. srna. 18. 19. divlja patka i guska. Lovi se srneća divljač. udaljeno od Beograda 135 km. a lovačka kuća Javorak sa deset ležajeva. Ovo lovište nalazi se na zapadnom delu planine Južni Kučaj. lovačka kuća Pešterac raspolaže sa šest ležajeva. 157 km od Beograda i u hotelu "Kasina" u Majdanpeku. a od autoputa 55 km. udaljeno je od Beograda oko 240 km. Lovište "Majdan Kučajna". udaljeno je od Beograda 100 km. a od Požarevca 25 km u pravcu Dunava. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. Smeštaj u hotelima u Sokobanji. sa leve strane autoputa Beograd . šumska šljuka i divlja svinja. Lovi se srneća divljač. površine 3. a veoma blizu Kučeva. u blizini grada Despotovca. Lovište "Mali Jastrebac". Lovište "Juhor".

420 ha. Lovište "Kačer-Zeleničje". udaljeno je od Beograda 270 km. U njemu se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. ŠG "Pirot" . Moguć smeštaj i u hotelima u Sokobanji.Pirot 26. koje se nalazi u lovištu ili u hotelu u Pirotu. Lovi se divlja svinja. Lovi se srna i divlja svinja. na planini Čemernik. Smeštaj u lovačkoj kući sa 10 ležajeva. Lovište "Goč". u kojem se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja. površine 40. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. ŠG "Stolovi" . Lovi se srneća divljač. Lovište "Kukavica". 24.Kraljevo 28.731 ha.443 ha. a od Leskovca samo 20 km. udaljeno je od Beograda oko 300 km. divlja svinja. Lovište "Troglav . površine 16.200 m. Prostire se istočno od autoputa Leskovac Predejane. a od Predejana samo 10 km.Vranje 27. udaljeno od Beograda 230 km. Ovde se lovi srneća divljač i divlja svinja. jelen i srna. Lovište "Veliki Jastrebac". 72 . površine 29. Lovište "Stara Planina 2". dok je udaljenost od Niša 90 km. Smešteno je na periferiji Vlasinske visoravni. površine 29. udaljeno od Beograda 230 km.Kruševac 25. udaljeno je od Beograda 280 km. U samom lovištu nalazi se lovačka kuća sa 35 ležajeva.Čemerno".ŠG "Šuma" . Lovi se srna i divlja svinja. a od Kruševca 23 km i do njega se stiže veoma brzo asfaltnim putem. na nadmorskoj visini od 1. Nalazi se u centralnom delu planine Veliki Jastrebac u dolini Lomničke reke. udaljeno je od Beograda 280 km. površine 3. ŠG "Vranje" . Smeštaj u hotelu "Dobre vode" u okviru samog lovišta.Leskovac 23. površine 11. kao i predatori. površine 410 ha. U okviru lovišta nalazi se uzgajalište površine 400 ha. divlja svinja i šumska šljuka.298 ha. koja je hotelske kategorije sa 36 ležajeva.387 ha. i prostire se na nadmorskoj visini od 400 do 1. kao i u motelu u Predejanu. Smeštaj u lovačkoj kući u okviru lovišta "Valmište". a udaljeno od Pirota 20 km. ŠG "Rasina" . udaljeno je od Beograda oko 220 km. Lovište "Valmište". a od Predejana je udaljeno samo 28 km. 29. Ovde se lovi srneća divljač.804 ha. a raspolaže i novoizgrađenom lovačkom kućom sa 15 ležajeva. Smeštaj u hotelu u Kraljevu.400 m.

Smeštaj je moguć u Prokuplju. površine 16. udaljeno je od Beograda 300 km. Lovište "Golija". uz magistralni pravac Prijepolje 73 37.101 ha. površine 5. a od Ivanjice 20 km. Smeštaj u hotelu "Golijska reka". nalaze i četiri apartmana. površine 25. U okviru lovišta nalazi se ograđeni deo "Kumovac" površine 416 ha. udaljeno 120 km od Beograda. zec.087 ha. takođe. površine 18. koja je smeštena u okviru samog lovišta.348 ha udaljeno je od Beograda oko 100 km. Lovište "Rudnik". površine 32.Kragujevac 30. lisica i vuk. Lovačka kuća raspolaže sa 19 ležajeva. Vrši se i intenzivan lov fazana iz veštačke proizvodnje u fazanerijama.507 ha. Lovište "Zlatar-Jadovnik-Dubočica". udaljeno od Beograda 140 km. "Zapadno-moravsko lovište". prepelica. U sklopu lovišta je ograđen deo površine 451 ha za intenzivno gajenje jelena i divlje svinje koji se love u otvorenom delu lovišta. ŠG "Boranja" . u blizini Prnjavora na putu Beograd-Loznica.959 ha.964 ha. . Lovi se sitna divljač: zec. fazan. udaljeno od Beograda 240 km. Lovište "Sokolovica".529 ha.150 ha. Lovi se srna. 32. divlja svinja. ŠG "Prijepolje" . ŠG "Golija" . Ovo lovište smešteno je u dolini Zapadne Morave u blizini grada Čačka.Kuršumlija 31. Kuršumliji kao i u Prolom i Lukovskoj banji. površine 6. divlja patka i divlja guska. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. Lovi se srneća divljač i divlja svinja. ŠG "Toplica" . Lovište "Šerbetovac-Ožalj-Reštevo". gde se vrši intenzivno gajenje i lov jelena i divljih svinja.Prijepolje 36. Lovište "Šumata". koji se nalazi u okviru lovišta. Smeštaj u lovačkoj kući "Mojsinje". udaljeno je od Beograda 280 km.ŠG "Kragujevac" . Smeštaj u Šumarskoj kući na Rudniku. na magistralnom putu Nova Varoš . Smeštaj u hotelu u Loznici.Ivanjica 34. Nalazi se na planini Cer. zec i predatori. površine 9.Loznica 33. nalazi se 300 km od Beograda i 15 km od Kuršumlije. 35. Smeštaj u hotelima u Prokuplju i Kuršumliji. površine 7. jarebica. udaljeno je od Beograda 300 km. U lovačkoj kući se. Lovi se divlja svinja. Lovište "Cer-Vidojevica".Sjenica. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući "Vodena Poljana".

srna. Lovna divljač u ovom lovištu je divlja svinja. Upravljanje ribarskim područjima i postupak izdavanja dozvola za sportski i privredni ribolov Na osnovu Zakona o ribarstvu ("Službeni glasnik RS". Lovište "Crni vrh . površine 13. ŠG "Užice" . udaljeno je od Beograda 212 km.–31. na magistralnom putu Beograd . Smeštaj u hotelu u Raškoj. Lovi se divlja svinja.2008.godine). broj 35/94) Javnom preduzeću za gazdovanje šumama "Srbijašume" Beograd povereno je na upravljanje . nalaze i dva apartmana.158 ha. 42. Smeštaj u hotelima na Divčibarama. Smeštaj u hotelu u Priboju. Lovačka kuća raspolaže sa 6 ležajeva. U ovom lovištu lovi se divlja svinja. srna i zec. Lovi se srneća divljač.38.12. Lovište "Maljen-Bukovi". Lovište "Šargan". udaljeno od Beograda 350 km i 15 km od Tutina. na putnom pravcu Beograd – Valjevo Kosjerić. zec i predatori. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – Lovne osnove i druga planska akta. Smeštaj u hotelima na Zlatiboru. Smeštaj lovaca moguć je u šumskoj kući u živopisnom predelu Šargana. Smeštaj lovaca u lovačkoj kući u okviru samog lovišta. 44. takođe. površine 3. divlja svinja. Pljevlja. U ovom lovištu lovi se divlja svinja.694 ha. površine 5. divlja svinja.784 ha. divlja svinja i vuk.Užice 39. JP "Srbijašume" dobilo na upravljanje. a od Užica samo 12 km. vuk i medved. udaljeno je od Beograda oko 300 km. udaljeno je od Beograda 120 km.Raška 43. U ovom lovištu lovi se divlja svinja.01. udaljeno je od Beograda 250 km.Ljeskovac". zec i predatori. srna i zec. površine 5.korišćenje delovi ribarskih područja u trajanju od pet godina (01. delove ribarskih područja: 74 .2012. Lovačka kuća "Šargan" raspolaže sa sedam ležajeva. Lovište "Biser voda-Divan".991 ha. 40. srna i zec. srna i zec. na putnom pravcu Beograd – Zlatibor Podgorica. 41. Smeštaj u hotelima u Užicu. a udaljeno od Priboja samo 2km. površine 11. Lovi se srna.060 ha. ŠG "Raška" . Lovi se srneća divljač. Smeštaj u hotelu u Raškoj. udaljeno je od Beograda 230 km. Prema Zakonu o ribarstvu u Republici Srbiji ustanovljeno je 18 ribarskih područja.Užice .301 ha. udaljenim od lovišta 9 km. Lovište "Tornik-Čavlovac". U lovačkoj kući se.760 ha.Višegrad. površine 2. udaljeno od Beograda 300 km a od Raške 10 km. Lovište "Jelova Gora". Lovište "Mojstirsko-Draške planine" je površine 11.

a na osnovu stanja ribljeg fonda u momentu izrade Programa i evidencije izlova za predhodni period. Broj dozvola za privredni ribolov projektovan je Srednjoročnim programom unapređenja ribarstva. Na ribolovnim vodama koje su date JP "Srbijašume" na upravljanje predvidjen je privredni i sportski ribolov. Jelašnička klisura. JP "Srbijašume" upravljanje ribarskim područjima organizovalo je na terenu preko četiri šumska gazdinstva (ŠG "Boranja" .Loznica. ribolovne vode reke Nišave (Bugarska granica do Sićevačke klisure) reka Jerma. Kupovina dozvole za sportski ribolov obavlja se preko ribolovačkih udruženja čiji je ribolovac član. Boljevac. LepterijaSokograd i Lazarev kanjon. Sićevačka klisura.Beograd. organizacija otkupa ribe od privrednih ribara. odnosno otkup ribe i ikre. Dozvole važe jednu kalendarsku godinu i mogu se kupiti tokom cele godine. način prodaje i dr. JP „Srbijašume″ upravlja vodama u zaštićenim područjima Golija. RP "Srbija-Istok"-deo-ribolovne vode reke Dunav od 938–845 km. Trgovina ribom. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar nadležan za poslove ribarstva.Pirot i ŠG "Timočke šume" -Boljevac). Privredni ribolov se takodje. obavlja na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. osnosno u JP "Srbijašume". kod ŠG Beograd. Pirot i Loznica. ribolovne vode reke Dunav od 1187-1150 km. kao i sportski. Programima (Srednjeročnim i Godišnjim) definisane su sve mere koje je korisnik obavezan da realizuje u cilju što odgovornijeg i kvalitetnijeg gazdovanja ribljim fondom. pored stalnog čuvanja ribolovnih voda i organizacija sportskog i privrednog ribolova. JP "Srbijašume" upravlja ribarskim područjima odnosno delovima ribarskih područja na osnovu Srednjoročnog programa unapredjenja ribarstva i Godišnjeg programa gazdovanja ribarskim područjem. Postupak dobijanja dozvola za sportski i privredni ribolov Sportski ribolov obavlja se na osnovu dozvole koju izdaje korisnik. a izgled obrasca dozvole propisuje ministar. 75 . Lušica sa pritokama i Sukovsko. Kupovina dozvola za privredni ribolov obavlja se kod korisnika. ŠG "Pirot" . Na sva četiri ribarska područja prema Zakonu o ribarstvu korisnik je dužan da organizuje privredni ribolov. Stara Planina. Krupačko i Divljansko jezero. Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.   RP "Srbija-Zapad "-deo-ribolovne vode reke Save od 121-95 km i 050 km. regulisan je CITES konvencijom koja izmedju ostalog odredjuje količinu ribe (ikre) koja može da se izlovi. ŠG "Beograd" . Obaveza korisnika je.

42 6.Staranje – upravljanje zaštićenim područjima Javno preduzeće „Srbijašume“ (2009.b roj 1. Predeo naročite prirodne lepote 5.49 561.332. Park prirode „Golija“ 7. Specijalni rezervat prirode 7.00 296.64 75.88 hektara: Re Vrsta zaštićenog područja d. Spomenik prirode 10.36 216. Park šuma 6.64 4.91 114.804. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra Svega 1-11 Broj 3 1 3 3 1 2 4 34 36 5 2 94 Površina (ha) 197. Opšti rezervat prirode 8.348. Strogi rezervat prirode 9.44 442. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 4.00 19. Regionalni park prirode 3. Spomenik prirode „Klokočevac“ 6.95 202.65 123.183. Opšti rezervat prirode „Bukovo“ 9.89 2. Memorijalni prirodni spomenik 11. Opšti rezervat prirode „Prokop“ 11. Park prirode „Stara planina“ Svega 1-11 Godina proglašenja 1995 1995 2000 2000 2000 2001 2002 2007 2008 2008 2009 Površina (ha) 37.265.73 5.88 Aktima Vlade Republike Srbije (Uredbe o zaštiti prirodnih dobara) Javnom preduzeću „Srbijašume“ povereno je na staranje 11 zaštićenih prirodnih dobara : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.538.222. Predeo izuzetnih odlika 4.72 1.18 76 . Park prirode 2. Predeo izuzetnih odlika „LepterijaSokograd“ 8. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 2.261.33 10. godine) gazduje šumama Centralne Srbije i stara se o 94 zaštićena područja površine 216. Park prirode „Sićevačka klisura“ 5.00 0.00 345.755. Specijalni rezervat prirode „Jelašnička klisura“ 3.96 11. Opšti rezervat prirode „Danilova kosa“ 10.43 115.804.50 60.746.00 7.00 199.

10 ha (koja su ustanovljena u periodu 19451991. Naziv zaštićenog područja Godina Površina donošenja ( ha) Rešenja 2008 6. Donese Srednjoročni program zaštite i razvoja sa rokom važnosti od 5 godina na koji saglasnost daje nadležno Ministarstvo za poslove zaštite prirode i životne sredine. Aktima Zavoda za zaštitu prirode Srbije (Rešenjima o prethodnoj zaštiti) dva zaštićena prirodna dobra stavljena su pod prethodnu zaštitu i staranje je povereno JP „Srbijašume“ Beograd : Red. dva zaštićena prirodna dobra poverena su na staranje JP „Srbijašume“ Beograd : Redni Naziv zaštićenog područja broj 1.514. Redovno izveštava nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine o izvršenju Godišnjih programa zaštite i razvoja zaštićenih prirodnih dobara (obaveza dostave izveštaja do 15. obeleži zone I i II stepena zaštite i spoljnu granicu zaštićenog prirodnog dobra u skladu sa Pravilnikom o obeležavanju zaštićenog prirodnog dobra. odnosno JP "Srbijašume" dužno je da:  Obeleži zaštićeno prirodno dobro. Donese Godišnji program zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra.592.176.003.96 2008 18. Prilog broj 4: Spisak zakonskih propisa i planskih dokumenata na osnovu kojih se sprovode mere staranja .50 489. godine i predstoji njihova kategorizacija i valorizacija) po osnovu imaoca. koji sadrži poslove i zadatke koji se realizuju u tekućoj godini. Ministarstva urbanizma i građevine. Ministarstva prosvete.12.144.26 24.13 4. dinamiku njihovog izvršavanja i iznos potrebnih finansijskih sredstava za realizaciju programiranih radova.Aktima Grada Beograda. Br. Predeo izuzetnih odlika "Kosmaj" 2.63 Javno preduzeće „Srbijašume“ stara se i o 77 zaštićenih prirodnih dobara površine 13. 1.14 Specijalni rezervat prirode „Jerma“ Specijalni rezervat prirode „Suva planina“ Svega 1-2 Aktom ustanovljenja zaštićenog prirodnog dobra propisuju se obaveze za staraoca. 77    . 2. Predeo izuzetnih odlika "Avala" Svega 1-2 Godina proglašenja 2005 2007 Površina (ha) 3. uz prethodno pribavljena mišljenja Ministarstva poljoprivrede.upravljanja zaštićenim prirodnim dobrima. šumarstva i vodoprivrede.769. Ministarstva kulture i Zavoda za zaštitu prirode Srbije. tekuće godine).

podatke o dozvoljenim aktivnostima i zabranjenim merama i 78 . ribnjaka. Staralac zaštićenog prirodnog dobra u obavljanju poslova zaštite. planove i programe sa utvrđenim režimima zaštite na proglašenom zaštićenom prirodnom dobru. vikend kuća i objekata za odmor. Uradi i učestvuje u izradi projekata i planova. Uređuje. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine izvođenje radova u zaštićenom području U skladu sa zakonom o zaštiti životne sredine za izvođenje radova (izgradnja puteva. nacionalnom (staraoci i upravljači drugih zaštićenih prirodnih dobara. šumskih komunikacija. odnosno Pravilnik o unutrašnjem redu i čuvarskoj službi zaštićenog prirodnog dobra. postavljanje antenskih stubova i repetitora i dr. mini hidrocentrala. šumskih objekata. kao i Pravilnik o visini i načinu obračuna naknada za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra.      Donese akt. lokalna samouprava). korisnici zaštićenog prirodnog dobra. radovi) na zaštićenom prirodnom dobru obaveza izvođača radova je da pribavi uslove zaštite prirode i životne sredine i odgovarajuće saglasnosti za izvođenje radova u zavisnosti od vrste radova i mesta izvođenja radova. obaveza izrade procene uticaja na životnu sredinu i izrade strateške procene uticaja na životnu sredinu). Obezbedi dosledno poštovanje propisanih režima zaštite od strane svih korisnika zaštićenog prirodnog dobra (obaveza pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje radova u i na zaštićenom prirodnom dobru. fabrika za flaširanje vode. odnosno programa koji su planirani Srednjoročnim programom zaštite i razvoja zaštićenog prirodnog dobra. nadležne institucije i ministarstva. Uskladi prethodno donete osnove gazdovanja šumama. promoviše i prezentuje zaštićeno prirodno dobro u zavisnosti od vrste i kategorije zaštićenog prirodnog dobra. Uslove zaštite prirode i životne sredine izdaje Zavod za zaštitu prirode Srbije i oni su obavezujući za sve korisnike zaštićenog područja. na koje saglasnost daje nadležno Ministarstvo za zaštitu prirode i životne sredine. lovne osnove. objekata za potrebe lokalnog stanovništva. razvoja i korišćenja ima obavezu da svim korisnicima zaštićenog prirodnog dobra omogući:   podatke o režimima zaštite koji su ustanovljeni na zaštićenom dobru. nevladine organizacije) i međunarodnom nivou (saradnja sa članicama Europarc Federation i ProGeo asocijacije). Uspostavi saradnju na lokalnom (lokalno stanovništvo.

Nacionalni park Nacionalni park je veće područje sa prirodnim ekosistemima visoke vrednosti u pogledu očuvanosti. sa raznovrsnim oblicima izvorne flore i faune. zbog čega kao dobro od opšteg interesa uživa posebnu zaštitu. naučni.. turistički i drugi značaj. rezervati prirode (opšti i specijalni).. Postupak pribavljanja uslova zaštite prirode i životne sredine za izvođenje geoloških radova u zaštićenom području Preduzeće koje želi da vrši geološka istraživanja u zaštićenom prirodnom dobru treba da poseduje sledeću dokumentaciju:       Projekat geoloških istraživanja sa potvrdom o izvršenoj tehničkoj kontroli od strane Rudarsko-geološkog fakulteta ili drugog pravnog lica koje ispunjava uslove za izradu projekta geoloških istraživanja. složenosti građe i biogeografskih obeležja. Prema Zakonu o zaštiti životne sredine ("Službeni glasnik Republike Srbije".  aktivnostima. Saglasnost staraoca . pomoć pri upućivanju Zahteva za izdavanje uslova zaštite prirode i životne sredine – izvođač radova direktno se obraća Zavodu za zaštitu prirode Srbije. Vrste i kategorije zaštićenih područja Zaštićeno prirodno dobro je očuvani deo prirode posebnih prirodnih vrednosti i odlika. zbog kojih ima trajni ekološki. korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra davanje saglasnosti. spomenik prirode i prirodne retkosti.48/94). Uslove zaštite prirode i životne sredine od Zavoda za zaštitu prirode Srbije. zdravstveno-rekreativni. broj 66/91 .JP "Srbijašume" za izvođenje geoloških istraživanja na zaštićenom prirodnom dobru. 79 . predeo izuzetnih odlika.. park prirode.. kulturni. reprezentativnim fizičko-geografskim objektima i pojavama i kulturno-istorijskim vrednostima i predstavlja izuzetnu prirodnu celinu od nacionalnog značaja. Saglasnost za geološka istraživanja od strane Ministarstva nadležnog za zaštitu životne sredine. u skladu sa aktima kojima se reguliše način i visina obračuna naknade za korišćenje prirodnih vrednosti i usluga zaštićenog prirodnog dobra i izdatim uslovima zaštite prirode i životne sredine.. prirodna dobra koja se stavljaju pod zaštitu su: nacionalni park. obrazovni. Rešenje za utvrđivanje uslova za izvođenje geoloških istraživanja od Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture. Rešenje o odobrenju izvođenja geoloških istraživanja izdato od strane Ministarstva rudarstva i energetike.

strogi prirodni rezervat. ukoliko ima poseban značaj. genetskog. fizički jasno izražen i prepoznatljiv. ustanovljen asu pred 1991. parkovi. osobitog sastava i odlika biljnih i životinjskih zajednica. kao i vrste koje imaju poseban značaj sa ekološkog. memorijalni prirodni spomenik i prostor oko nepokretnog kulturnog dobra. hidrogeografskih. botaničkih i drugih obeležja. biogegrafskog. arboretumi. park šuma. Predeo izuzetnih odlika Predeo izuzetnih odlika je relativno manje područje. a takođe i zaštićena okolina nepokretnih kulturnih dobara. geoloških. drvoredi. privrednog. preovlađujućih prirodnih ekosistema i bez većih degradacionih promena predeonog lika i u celini predstavlja značajni deo očuvane prirode i zdrave životne sredine. Prirodna retkost Prirodna retkost su biljne i životinjske vrste ili njihove zajednice kojima je ugrožen opstanak u prirodnim staništima ili im populacije brzo propadaju. kao delova ekosistema. živopisnih pejsažnih obeležja. Opšti rezervat prirode Opšti rezervat prirode je izvorni ili neznatno izmenjeni deo prirode. godine i Zavod za zaštitu prirode ima obavezu da izvrši njihovu ponovnu valorizaciju i kategorizaciju u skladu sa Zakonom o zaštiti životnu sredinu.Park prirode Park prirode je područje dobro očuvanih prirodnih svojstava voda. predeo izuzetne lepote. zdravstvenog i drugog stanovišta. reprezentativnih geomorfoloških. botanička bašta i dr. Specijalni rezervat prirode Specijalni rezervat prirode je predeo u kome je posebno izražena jedna ili više prirodnih vrednosti koje treba posebno štiti ili prirodnih pojava koje treba pratiti ili usmeravati. 80 . Zaštićena prirodna dobra: regionalni park prirode. po pravilu atraktivnog i markantnog izgleda ili neobičnog načina pojavljivanja. kao i ljudskim radom formirana botanička vrednost (pojedinačna stabla. Spomenik prirode Spomenik prirode je prirodni objekat ili pojava.). namenjenih prvenstveno održavanju genetskog fonda. a područje rasprostranjenja se smanjuje ili su retke po rasprostranjenju. vazduha i zemljišta. nenarušenih primarnih vrednosti predeonog lika sa prisustvom oblika tradicionalnog načina života i kulturnih dobara.

II i III stepena:   u I stepenu zaštite utvrđuje se zabrana korišćenja prirodnih bogatstava i isključuju svi drugi oblici korišćenja prostora i aktivnosti osim naučnih istraživanja i kontrolisane edukacije.prirodna dobra od velikog značaja i III kategorija . obuka i obrazovanje). upravljanje resursima.čini je kulturna ili prirodna dobra.Rezervat biosfere . Na zaštićenom prirodnom dobru mogu se ustanoviti režimi zaštite I.prirodna dobra od izuzetnog značaja.značajna prirodna dobra. Režimi zaštite prirodnih dobara Pod režimom zaštite podrazumeva se skup mera i uslova kojima se određuje način i stepen zaštite. Kategorije zaštićenih područja Postoje tri kategorije zaštićenih prirodnih dobara:    I kategorija . u II stepenu zaštite utvrđuje se ograničeno i strogo kontrolisano korišćenje prirodnih bogatstava. dok se aktivnosti u prostoru mogu vršiti u meri koja omogućava unapređenje stanja i prezentaciju prirodnog dobra bez posledica po njegove primarne vrednosti. broj 30/1992). glasnik RS". istraživanje. II kategorija . odnosno na osnovu: Pravilnika o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara ("Sl.predstavlja međunarodno označeno zaštićeno reprezentativno prirodno područje kojim se upravlja sa ciljem da se pokažu vrednosti njegovog očuvanja i zaštite (monitoring. Vrednovanje prirodnih dobara vrši organizacija za zaštitu prirode po postupku i na osnovu kriterijuma utvrđenih propisom o kategorizaciji zaštićenih prirodnih dobara. uređenja i unapređenja zaštićenog prirodnog dobra.  81 . Svetska baština . korišćenja. a u posebnim okolnostima u njoj se mogu objedinjavati i prirodne i kulturne vrednosti. u III stepenu zaštite utvrđuje se selektivno i ograničeno korišćenje prirodnih bogatstava i kontrolisane intervencije i aktivnosti u prostoru ukoliko su usklađene sa funkcijama zaštićenog prirodnog dobra ili su vezane za nasleđene tradicionalne oblike obavljanja privrednih delatnosti i stanovanja uključujući i turističku izgradnju.

00 11. Šumsko gazdinstvo Vranje 14. Predeo izuzetnih odlika „Avala“ 2007 489. Strogi prirodni rezervat „Kalenić“ 1974 2.00 Svega 14+15 81. Spomenik prirode „Lazarev kanjon“ 2000 1.01 Re. Šumsko gazdinstvo Ivanjica 27.00 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 12.00 6.007.47 3.03 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 9. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1986 243. Park prirode „Golija“ 2001 44. Naziv zaštićenog područja 82 . Predeo naročite prirodne lepote „Resava“ 1957 10.588. Spomenik prirode „Prerast u kanjonu reke 1957 7.10 4.382.11 2 Šumsko gazdinstvo Boljevac 4. 1968 22.48 Svega 1+2+3 4.000.65 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 20.00 28.00 17.514. *Strogi prirodni rezervat „Jankov kamen“ 1957 2001 80. Memorijalni prirodni spomenik „Mijajlova jama“ 1978 7.30 7.75 u toku Zamne“ Svega 4+5+6+7+8+9+10+11+12+13 50. Strogi prirodni rezervat „Rtanj“ 1958 15. *Strogi prirodni rezervat „Draganište“ 1958 112.183 ha) 29. Strogi prirodni rezervat "Paljevine" 1965 u toku 4.42 8.91 * Nalazi se u okviru Predela naročite prirodne lepote "Resava" 18.00 5. Strogi prirodni rezervat „Kukavica “ 1980 78.75 26. Predeo izuzetnih odlika „Kosmaj“ 2005 3.755. *Strogi prirodni rezervat „Dajićko jezero“ 1966 2001 2. *Strogi prirodni rezervat „Golema reka “ 1958 1997 30.290. Spomenik prirode „Jama Vrtačelje“ 1974 24.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" ( ukupna površina PP "Golija" je 75. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Suvaje“ 1976 258.Registar zaštićenih područja po šumskim gazdinstvima Godina Godina Površina Ustano revizije (ha) vljenja 1 Šumsko gazdinstvo Beograd 1. Opšti rezervat prirode „Vinatovača“ 1974 1995 37. Park prirode "Stara planina" 1997 48. Strogi prirodni rezervat „Mala Jasenova glava“ 1961 6. Strogi prirodni rezervat Košutnjak 1981 u toku 3.60 * Nalazi se u okviru PP „Stara planina“ 10.13 3.00 19.86 5. Opšti rezervat prirode „Bukovo “ 1958 2007 10.43 Spomenik prirode „Radoševa pećina –Velike Atule“ 23. *Strogi prirodni rezervat „Klisura reke Resave“ 1974 884.50 2. br. *Spomenik prirode "Stablo piramidalne smrče" 1950 0. Šumsko gazdinstvo Despotovac 16.00 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 31.68 "Manastir Manasija" Svega 16+18+20+21+22+23+24+25+26 10.620. Spomenik prirode „Ravanička pećina“ 1951 23. *Spomenik prirode „Babin zub“ 1981 44. Spomenik prirode „Kanjon Vratne sa dva 1981 u toku prerasta “ 13.50 * Nalazi se u okviru PP "Golija" 30.10 15. Spomenik prirode „Bušan kamen“ 1978 25. *Strogi prirodni rezervat „Iznad ljutih livada“ 1950 2001 30.50 32. Strogi prirodni rezervat „Jarešnik“ 1961 3.

Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka" 1969 50.07 60. Spomenik prirode "Popšička pećina" 1955 63.95 0.00 0.00 345.25 136. Predeo izuzetnih odlika "Lepterija-Sokograd" 1969 60. Šumsko gazdinstvo Kruševac 38.91 19. Strogi prirodni rezervat "Mustafa" 1969 42.746.83 53.00 6.64 40.01 12. Strogi prirodni rezervat "Danilova kosa" 1950 54. Park šuma "Studena Vodica" 1990 62. Šumsko gazdinstvo Niš 58. Šumsko gazdinstvo Leskovac 48 Strogi prirodni rezervat "Zeleničje" 1972 49. Strogi prirodni rezervat "Zabalac" 1969 53.72 19. Park prirode "Sićevačka klisura" 2000 59. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra „Crkva 1987 svete Bogorodice“ Svega 45+46+47 11.02 44.59 15.03 384.06 369.27 231. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1992 "Manastir Radovašnica" 57.357. Strogi prirodni rezervat "Prokop" 1958 39.00 1.01 0. Šumsko gazdinstvo Kučevo 40. Šumsko gazdinstvo Kraljevo 27. Šumsko gazdinstvo Kuršumlija 45.20 1. Spomenik prirode "Pećina Samar sa prerastom 1955 Samar" Svega 58+59+60+61+62+63 2001 0. Memorijalni prirodni spomenik "Gradište" 1969 Svega 34+35 7.02 2008 5.70 0.82 47. Spomenik prirode "Stablo gorskog javora" 1958 37.16 11.10 188. Specijalni rezervat prirode "Jelašnička klisura" 1995 61.1+36+37 8.* Nalazi se u okviru PP "Golija" 33. Memorijalni prirodni spomenik "Vrače brdo" 1983 55. Spomenik prirode "Prerast-Kameni most" 1959 44.049. Strogi prirodni rezervat "Crna reka" 1968 52.00 39. Spomenik prirode "Stablo crbog bora u klisuri 1970 reke Ibar" Svega 27.200. 1971 47.624.65 1997 2007 u toku 2002 8. Memorijalni prirodni spomenik "Mačkov kamen" 1976 56. Strogi prirodni rezervat "Željin –Pločka čuka " 1985 Svega 38+39 9.50 8. *Spomenik prirode "Stablo smrče sa kuglastom 1965 formom" * Nalazi se u okviru PP "Golija" Svega 27+31 6.226. Strogi prirodni rezervat "Veliki Šturac" 1956 35.049.92 1.08 42.86 79. Prostor oko nepokretnog kulturnog dobra 1989 "Jašunski manastir" Svega 48+49+50 12. Strogi prirodni rezervat "Busovata" 1975 41.68 25.1 Park prirode „Golija“ 2001 36. Šumsko gazdinstvo Kragujevac 34. Šumsko gazdisntvo Loznica 51.82 12.20 7.70 83 .33 115.99 14. Spomenik prirode "Gaura Mare-Velika pećina" 1949 Svega 40+41+42+43+44 10. Predeo naročite prirodne lepote "Rajac" 1963 Svega 51+52+53+54+55+56+57 13. Spomenik prirode "Stablo domaćeg oraha" 2003 Memorijalni prirodni spomenik „Tatkova zemunica“ 46.73 13.56 11. Spomenik prirode "Prerast Samar" 1979 43.

59 15.744. Spomenik prirode "Stablo hrasta lužnjaka1975 Ljutice" 90. Šumsko gazdinstvo Prijepolje 69. a akta o ustanovljavanju ZPD-a su takođe u pisanom i elektronskom obliku. Strogi prirodni rezervat "Čalački potok" 1968 86.71 0. Strogi prirodni rezervat "Zelenika I" 1969 81.14 8. Strogi prirodni rezervat "Tesne jaruge" 1968 85. Spomenik prirode "Stablo hrasta kitnjaka-Debela 1984 granica" 88. Regionalni park prirode"Klisura reke Mileševke" 1976 70.64 2.09 3. Strogi prirodni rezervat "Beleg" 1980 76. Strogi prirodni rezervat "Zelenika II" 1969 82.92 2.15 0.20 0.64 0. Strogi prirodni rezervat "Ravnište" 1976 72.00 18.64 65. Spomenik prirode "Stablo hrasta cera-Počeča" 1975 89. Strogi prirodni rezrvat "Kaljavica" 1954 78.16 2.00 138.00 296. * Strogi prirodni rezervat "Kopren" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" Svega 4.13 17.744. Spomenik prirode "Promuklica" 1980 Svega 75+76+77+78+79 17.57 0. Strogi prirodni rezervat "Velika pleć .1 15.70 20. Spomenik prirode "Hrast lužnjak –Bele vode" 1969 Svega 80+81+82+83+84+85+86+87+88+89+90 SVEGA 1-94 65.1 Park prirode "Stara planina" 1997 64.00 65.2 Park prirode „Golija“ 2001 75.12 28.26 216.88 1997 1995 1995 1995 Podaci se čuvaju u pisanom i elektronskom obliku – srednjoročni programi i druga planska akta.00 63.10 0.514.556.14. 84 . Strogi prirodni rezervat "Pogled" 1980 77.09 18. Šumsko gazdinstvo Užice 80. * Strogi prirodni rezervat "Tri čuke" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 67. Spomenik prirode "Pećina Bukovik" 1975 svega 69+70+71+72+73+74 16.05 41.50 16. Spomenik prirode "Stablo crnog bora – Draglica" 1971 74. Spomenik prirode "Prirodni most – Prerast" 1980 79.40 10. Spomenik prirode "Klokočevac" 2000 87.00 10. * Strogi prirodni rezervat "Vražja glava" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 68. Šumsko gazdinstvo Raška 27. Strogi prirodni rezervat "Iznad Tatalije" 1968 84. Šumsko gazdinstvo Pirot 4. Spomenik prirode "Stablo munike-Seništa" 1971 73.804.Vražji Vir" 1969 83.45 500. Predo naročite prirodne lepote " Park šuma Ivlje 1958 " 71. *Strogi prirodni rezervat "Bratkova strana" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 65. *Strogi prirodni rezervat "Smrča" 1985 * Nalazi se u okviru PP "Stara planina" 66.

Zapisnik sa sednice Upravnog odbora. Podaci o vrstama informacija:    Zapisnik sa sednice kolegijuma direktora. I JP "Srbijašume" Generalna direkcija Kabinet Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Sektor za lovstvo. 9. Uvid u zapisnike omogućiće se osim u slučaju isključenja i ograničenja javnosti rada. dir. smatraju se poslovnom tajnom. ako ih Javno preduzeće Srbijašume označi kao takve. odluke i zaključene ugovore. Šef kabineta Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Izvršni direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor 85 Igor Braunović Dragan Dubljanin Predrag Aleksić Milutin Đorđević Branislav Ilčić Aleksandar Vasiljević Dejan Mirković Tihomir Murić Đurica Mihaljčić Nikola Sovrlić Živorad Mihajlović Srđan Nikolić Bratoljub Anđelković Aleksandar Stamenković Aleksandar Stamenković Nebojša Mihovilović II 1 2 3 4 5 . Zapisnik sa sednice Nadzornog odbora.8. Rukovodstvo Preduzeća . Posedovanje i dostupnost podataka za javnost Podaci o radu Javnog preduzeća "Srbijašume" čuvaju se u arhivi i elektronskoj bazi podataka.ovlašćenja i dužnosti Red. Poverljivi podaci. Javno preduzeće "Srbijašume" poseduje zapisnike sa sednica. br. ribarstvo i ostale resurse Sektor za korišćenje šuma Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Sektor za finansije i računovodstvo Sektor za komercijalne poslove Pravni sektor Sektor za marketing i odnose sa javnošću Sektor za nekretnine Delovi preduzeća ŠG "Vranje" Vranje ŠG "Šuma" Leskovac ŠG "Pirot" Pirot ŠG "Niš" Niš ŠG "Toplica" Kuršumlija Ime i prezime Funkcija Generalni direktor Zamenik gen.

predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti šumarstva i drugim delatnostima Sektora i Službi u delovima Preduzeća. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. usavršava se u okviru struke. Statutom i opštim aktima Preduzeća.6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ŠG "Timočke šume" Boljevac ŠG "Severni Kučaj" Kučevo ŠG "Južni Kučaj" Despotovac ŠG "Rasina" Kruševac ŠG "Stolovi" Kraljevo ŠG "Šumarstvo" Raška ŠG "Kragujevac" Kragujevac ŠG "Golija" Ivanjica ŠG "Užice" Užice ŠG "Prijepolje" Prijepolje ŠG "Boranja" Loznica ŠG "Beograd" Beograd Biro za planiranje i projektovanje u šumarstvu Zaštitna radionica Zoran Veličković Mira Vender Ranko Šikanja Seniša Jovanović Božimir Pendić Milan Perović Đuro Gvozdić Petar Popović Savo Milošević Milan Baranac Milan Stojanović Vladan Živadinović Ljubomir Joka Mile Sladojević Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor Direktor A. naučnim institucijama i drugim 86 . objedinjava i koordinira radom svih sektora u Generalnoj direkciji. odgovoran je za funkcionisanje Generalne direkcije. koordinira radom direktora delova Preduzeća. predlaže organizaciono-tehnička i tehnološka rešenja u Preduzeću. organizuje. sarađuje sa ministarstvima. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. GENERALNA DIREKCIJA I Kabinet generalnog direktora Generalni direktor Javnog preduzeća za gazdovanje šumama "Srbijašume" obavlja poslove predviđene Zakonom. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća. Zamenik generalnog direktora         zamenjuje generalnog direktora u njegovom odsustvu. obaveze i odgovornost generalnog direktora. II Sektor za šumarstvo i zaštitu životne sredine Izvršni direktor Sektora za šumarstvo i zaštitu životne sredine      rukovodi. kada ima sva prava. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora.

učestvuje u izradi i realizaciji programa istrživačko-razvojnog rada i inovaciji znanja i njegovoj realizaciji. predlaže mere za efikasno poslovanje u skladu sa poslovnom politikom Preduzeća. organizuje.    IV Sektor za koršćenje šuma Izvršni direktor Sektora za korišćenje šuma    rukovodi. rukovodi i organizuje izvršenje planova proizvodnje glavnih šumskih proizvoda. fakultetima. sarađuje sa ministarstvima. ribarstva i ostalih resursa. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. projektovanja i izgradnje puteva. lovstva i zaštite prirode. učestvuje u koncipiranju predloga plana proizvodnje Preduzeća. 87     . inovaciji znanja i njegovoj realizaciji.   organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti šumarstva. u skladu sa utvrđenom poslovnom politikom i planskim dokumentima Preduzeća. puteva i mehanizacije. usavršava se u okviru struke. učestvuje u izradi programa istraživačko razvojnog rada. ribarstva i ostalih resursa iz delokruga Sektora i Službi u delovima Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. nabavke HTZ i obavlja druge poslove iz delokruga poslova Sektora. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. ribarstvo i ostalih resursa Izvršni direktor Sektora za lovstvo. organizacijama i organima u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja planova iz oblasti lovstva. usavršava se u okviru struke. vrši analizu rada u cilju praćenja uspešnosti poslovanja šumskih gazdinstava iz oblasti korišćenja šuma. organizuje primenu jedinstvenih normi rada u cilju ujednačavanja uslova rada i stimulativnog nagrađivanja. III Sektor za lovstvo. predlaže i sprovodi usvojenu poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. organizuje. naučnim institucijama i drugim institucijama. ribarstvo i ostalih resursa       rukovodi. predlaže i organizuje koncept i način rada u oblasti lovstva. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.

VII Sektor za komercijalne poslove Izvršni direktor Sektora za komercijalne poslove 88 . organizuje. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. ovlašćen je da u ime i za račun Preduzeća potpisuje ugovore sa bankama i drugim finansijskim organizacijama za uzimanje kredita. V Sektor za razvoj i međunarodnu saradnju Izvršni direktor Sektora za razvoj i međunarodnu saradnju            rukovodi. deviznim i drugim računima Preduzeća. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. plana investicija i drugo. analiza. usavršava se u okviru struke. usavršavanju kadrova i izdavačkoj delatnosti. usavršava se u okviru struke. organizuje i koordinira rad na poslovima razvoja (razvoj organizacije preduzeća i njegovih delova i razvoj delatnosti .   usavršava se u okviru struke. organizuje rad u oblasti informatike i sistema kvaliteta. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. organizuje i koordinira rad sa naučnim i obrazovnim institucijama . za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. daje smernice i uputstva kod upotrebe sredstava na tekućim računima delova Preduzeća. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. finansijskih planova. VI Sektor za finansije i računovodstvo Izvršni direktor Sektora za finansije i računovodstvo         rukovodi. marketing i drugo). lovstvo. izveštaja. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. vrši poslove nalogodavca za raspolaganje sredstvima na tekućim računima Preduzeća. daje smernice pri izradi godišnjeg proizvodno-finansijskog plana.šumarstvo. organizuje i koordinira poslove na naučno-istraživačkom radu. organizuje. sarađuje sa nadležnim ministarstvima. lovstvu i zaštiti prirode. organizuje i koordinira rad na izradi proizvodno-finansijskog plana. periodičnog i godišnjeg računa. rukovodi i organizuje rad na izradi dugoročnih strategija i planova u šumarstvu. izdvojenim. zaštita prirode i životne sredine.

naučnim institucijama i drugim organima i organizacijama u cilju izvršavanja i sprovođenja poslovne politike Preduzeća i izvršavanja poslova iz delokruga Sektora. sarađuje sa ministarstvima. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. organizuje rad na pripremanju predloga godišnjeg plana poslovanja u oblasti prometa roba i usluga. učestvuje u definisanju poslovne politike Preduzeća u oblasti komercijalnih poslova. repromaterijala. usavršava se u okviru struke. u delu koji se odnosi na stručnost. učestvuje u izradi opštih akata Preduzeća. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora.           rukovodi. uključujući i pravne poslove u delovima Preduzeća. predlaže način ostvarivanja osnovnih i prioritetnih opredeljenja iz zakona. stara se o sprovođenju zakona. VIII Pravni sektor Izvršni direktor pravnog sektora           rukovodi. i poslove izvoza i uvoza. sprovodi politiku cena i daje predloge za promenu cena. opreme i drugo. 89 . predlaže koncept organizacije i racionalnog načina rada Pravnog sektora. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. organizuje. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. sarađuje sa izvršnim direktorom Sektora za finansije i računovodstvo po pitanju naplate potraživanja i plaćanja finansijskih obaveza. Statuta i drugih propisa i opštih akata Preduzeća. obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. a nakon usvajanja od strane nadležnog organa. drugih propisa i opštih akata Preduzeća. poreza. organizuje. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. i slično i stara se o njihovom sprovođenju. zakonitost i zaštitu interesa Preduzeća. usavršava se u okviru struke. obavlja poslove na sačinjavanju i zaključivanju komercijalnih ugovora i odgovara za njihovu celishodnost sa stanovišta interesa Preduzeća i realizaciju. prati zakonske propise u oblasti prometa roba i usluga. nabavke sirovina. vrši neposredan nadzor i kontrolu rada pravnika u Generalnoj direkciji i delovima Preduzeća. prati i predlaže mere za uspešno izvršenje planova. objedinjuje i organizuje obavljanje poslova prodaje na domaćem tržištu.

za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru.  obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove koji omogućavaju adekvatnu zastupljenost Preduzeća u štampanim i elektronskim medijima. prikuplja sve informacije o radu i poslovanju Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. 90 . obavlja i druge poslove po nalogu generalnog direktora. obavlja poslove na sprovođenju standardizacije u internoj i eksternoj organizaciji Preduzeća. učestvuje u definisanju jedinstvene politike i koncepcije razvoja Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. seminara. priprema odgovarajuće izveštaje o preduzetim merama na prezentaciji Preduzeća u sredstvima javnog informisanja. kreira i sprovodi poslovnu politiku Preduzeća u poslovima iz delokruga Sektora. za svoj rad odgovoran je generalnom direktoru. konferencija za štampu. usavršava se u okviru struke. učestvuje u pripremi svečanih skupova. organizuje. obavlja poslove na ustanovljavanju i sprovođenju poslovnog kodeksa. koordinira i odgovara za blagovremeno i potpuno obavljanje svih poslova iz delokruga Sektora. IX Sektor za marketing i odnose sa javnošću Izvršni direktor               rukovodi. obavlja poslove na prijemu novinara i izveštača koji prisustvuju organizovanim manifestacijama u Preduzeću. i drugo. prijema. obavlja poslove na obezbeđivanju objavljivanja informacija u sredstvima javnog informisanja o radu i poslovanju Preduzeća.

zaključuje ugovore za deo preduzeća. DELOVI PREDUZEĆA Direktor dela preduzeća           rukovodi. organizuje i koordinira rad u delu preduzeća. vodi poslovanje u delu preduzeća. stara se o primeni i sprovođenju Zakona. odlučuje o davanju i uzimanju nepokretnosti u zakup. daje predloge za investiciona ulaganja i investiciono i tekuće održavanje. drugih propisa i opštih akata preduzeća.B. uz saglasnost generalnog direktora donosi odluke o prijemu radnika i prestanku radnog odnosa. Statuta. izriče disciplinske mere u skladu sa opštim aktom preduzeća. za svoj rad odgovara generalnom direktoru. usavršavanje u okviru struke. zastupa deo preduzeća pred sudovima i drugim organima. opštim aktom preduzeća i nalogu generalnog direktora. sprovodi poslovnu politiku preduzeća. 91 . obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom.