P. 1
Spoljnotrgovinsko_poslovanje_skripta

Spoljnotrgovinsko_poslovanje_skripta

|Views: 293|Likes:
Published by Stele147

More info:

Published by: Stele147 on Apr 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/04/2015

pdf

text

original

Spoljnotrgovinsko poslovanje 1. U cemu se sastoji specidicnost spoljnotrgovisnkog posla?

Spoljnotrgovinski poslovi su poslovi medjunarodnog prometa robe, usluga i intelektualne svojine, stranog direktnog investiranja, zakljuceni izmedju pravnih lica sa sedistem u razlicitim zemljama. Osnovi spoljnotrgovinskog posla cini izvozni, odnosno, uvozni posao. Nosilac izvoznog posla je izvoznik. On je pravno lice, registrovano na teritoriji jedne drzave, koje ima obavezu da isporuci robu, kupcu rezidentu druge drzave i pravo da naplati ugovorenu vrednost isporucene robe. Nosilac uvoznog posla je uvoznik. One je takodje pravno lice, registrovano na teritoriji jedne drzave, koje ima obavezu da plati robu, prodavcu, rezidentu druge drzave i pravo na isporuku placene vrednosti ugovorene robe. Osnovna obaveza izvoznika je isporuka ugovorene robe u roku, i u skladu sa ugovorenim uslovima, a osnovna obaveza uvoznika je placanje ugovorene robe u roku i po ugovorenim uslovima placanja. Osnovno pravo izvoznika je naplata isporucene robe prema ugovorenim uslovima i rokovima, a osnovno pravo uvoznika je pravo na isporuku robe u roku i u skladu sa dogovorenim uslovima. Poslovima izvoza i uvoza, kao i brojnim drugim spoljnotrgovinskim poslovima mogu da se bave firme-pravna lica, koje su registrovane za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova kod privrednih ili trgovackih sudova ili ovlascenih drzavnih agencija za registraciju. U vecini zemalja, pa i kod nas, na snazi je normativni rezim registracije firmi za obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti, sto podrazumeva autonomsku registraciju firmi po ispunjenju zakonskih odredbi, koje regulisu oblast spoljnotrgovisnkog poslovanja. Zahvaljujuci liberalizovanom rezimu registracije gotovo sva pravna lica se mogu registrovati za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova. Pravna lica, ucesnici u spoljnotrgovinskom poslu, rezidenti razlicitih zemalja, medjusobno se mogu poznavati, ali se u vecini slucajeva, desava da se poslovni partneri po prvi put srecu i da jedan o drugom imaju malo informacija, sa obzirom da seu prostorno udaljeni i da deluju u razlicitim privrednism sistemima i u okviru razlicitih nacionalnih pravnih sistema. To samo znaci da postupak dobijanja i sticanja informacija u cilju medjusobnog upoznavanja partnera u spoljnotrgovisnkom poslu, zahteva duzi period vremena od standardnog u okvirima unutrasnje trgovine. Iz ovoga se moze zakljuciti da je spoljnotrgovinski posao, kao oblik trgovinskog posla, vrlo specifican i da njegova specificnost odredjuje i nacin njegovog odvijanja. 2. Posredni ucesnici u spoljnotrgovinskom poslu i njihova uloga. Posredni ucesnici u spoljnotrgovisnkom poslu su firme koje predstavljaju neophodnu kariku u lancu realizacije spoljnotrgovinskog posla. Ovi ucesnici nisu registrovani za obavljanje spoljnotrgovinskih poslova, ali bez ucesca mnogih od njih tesko da bi se ostvarila uspesna realizacija izvozo-uvoznih poslova. Zajedno sa neposrednim ucesnicima ovi akteri grade spoljnotrgovisnku rmezu zemlje u sirem smislu.

U posredne ucesnike u spoljnotrgovinskim transakcijama spadaju: 1. Nezavisni ucesnici i firme, koji nisu registrovani za obavljanje spoljnotrgovinske delatnosti, ali vrse odredjene poslove, tokom realizacije spoljnotrgoviskog posla i predstavljaju logisticku podrsku neposrednim ucesnicima (izvoznicima i uvoznicima). Svaki od ovih ucesnika ima svoje mesto i ulogu u odredjenoj fazi spoljnotrgovisnkog posla. Tu spadaju:

      

Medjunarodne spediterske firme koje imaju zadatak da se brinu o otpremi i dopremi robe, kao i da brinu o robi tokom procesa isporuke. Trasportne firme koje obavljaju medjunarodni prevoz robe. Osiguravajuce kompanije obezbedjuju smanjenje rizika gubitka dobara tokom njihovog transporta. Poslovne banke spoljnotrgovinskih firmi preko kojih se vrse sva njihova placanja i naplate prema inostranstvu. Razne usluzne firme koje se bave npr. Marketingom, istrazivanjem trzista…. Firme koje se bave skladistenim poslovima ciji je zadatak cuvanje robe. Mnogi instituti i istrazivacki centri za atestiranje ovlaceni su za ispitivanje pojedinih vrsta dobara koja cirkulisu u medjunarodnom prometu. To su razni instituti za kontrolu materijala, instituti za kontrolu kvaliteta robe i laboratorije koje kontrolisu pogodnost proizvoda za odredjenu upotrebu. 2. Drzavne institucije od znacaja za spoljnu trgovinu od kojih najveci znacaj ima carina i ministarstvo nadlezno za pracenje spoljne trgovine. 3. Razne nedrzavne institucije kao sto su privredna udruzenja.

3. Neposredni i posredni ucesnici u spoljnotrgovinskom poslovanju, nacrtati semu! SEMA JE OGROMNA TAKO CE MO DA PRECRTAMO U VEZBANKE!!!!! 4. Sta sve definise “INCOTERMS 2000”? INCOTERMS 2000 se promenjuje u medjunarodnim kupoprodajnim ugovorima i odnose se iskljucivo na kupoprodajne ugovore, ali se ovako ugovoreni pariteti zatim mogu ukljuciti u ugovore o prevozu, carinska dokumanta i razna druga dokumenta. Incoterms 2000 se odnosi iskljucivo na ugovore o medjunarodnoj prodaji robe. INCOTERMS 2000 se ne mogu primenjivati u ugovorima koji za predmet imaju nematerijalizovana dobra (intelektualna svojina ili usluge). Niti se mogu promenjivati u unutrasnjoj trgovini. INCOTERMS 2000 je zbirka mogucih kombinacija prava i obaveza kupca i prodavca pri isporuci robe, kako uz koriscenje jednom modaliteta transporta tako i uz koriscenje dva ili vise modaliteta transporta. INCOTERMS 2000 definise:

Koji vid prevoza ce biti koriscen

    

Ko ima obavezu prevoza robe i ko snosi troskove prevoza Gde ce biti izvrsena isporuka robe Ko ima obavezu da osigura robu Ko vrsi izvozno a ko uvozno carinjenje Kada se prenosi vlasnistvo i rizik na robi sa prodavca na kupca Kupac i prodavac moraju biti upoznati sa kompletnim tekstom INCOTERMS 2000 klauzula koji je izdala Medjunarodna trgovinska komora u Parizu, verzija vazeca od januara 2000. godine. INOTERMS klauzule svrstane su u 13 sracenica od kojih se svaka sastoji od tri slova. INCOTERMS klauzule se mogu svrstati u 2 velike grupe: grupe klauzula otpreme i grupu klauzula dopreme, odnosno, prispeca. Kod klauzula otpreme vlasnistvo na robi pralazi sa izvoznika na kupca u zemlju otpreme, a kod klauzula prispeca vlasnistvo na robi prelazi sa izvosnika na kupca u zemlji prispeca. Ove dve velike grupe se mogu podeliti na cetiri grupe prema pocetnom slovu skracenice grupe: E,F,C,D.

Podela INCOTERMS klauzula se moze izvrsiti na: 1. Opste koje se mogu primeniti za sve vrste transporta u koje spadaju: EXW – FCA – CPT – CIP – DAF – DDU – DDP 2. Posebne koje se mogu koristiti za pomorski i recni transport u koje spadaju: FAS – FOB – CRF – CIF – DES – DEQ 5. Trgovacka dokumenta u spoljnoj trgovini, koja su i objasniti njihovu ulogu. Izvoznik i uvoznik tokom realizacije spoljnotrgovinskog posla kontakt sa robom ostvrajuju iskljucivo posredstvom dokumenata, za koje ujedno imaju obavezu izdavanja i pribavljanja. Iz dokumenata se vidi kada je roba otpremljena, kada je ocarinjena, kako je osigurana, ko je vlasnik nad robom, da li je isporucena na ugovoreni nacin i sa ugovorenim kvalitetom itd. U grupu trgovackih dokumenata spadaju: 1. 2. 3. 4. 5. Faktura Izvozna lista pakovanja zapisnik o kvanitativnom i kvalitativnom prijemu uverenje o krajnjem korisniku uverenje o kvalitetu i ispravnosti robe

Proizvodna firma u ovom slucaju izvozi i uvozi u svoje ime i za svoj racun. izdaje se na zahtev kupca.roba nema komercijalnu vrednost ali se mora proknjižiti 1. neutralna inspekcija. 6. 3. i od nje zavisi da li će se roba dodatno cariniti 1. bitna je za carinu. Proizvodna firma izvozi i uvozi u svoje ime i za svoj racun direktno kada: .kada kupac zahteva da u konzulatu kupca prodavac potvrdi da je roba proizvedena u zemlji iz koje se izvozi. Konzularna . osnov za plaćanje carinskih dadžbina 1. 4. Postoji 5 vrsti faktura: 1. datum. adresa prodavca. Danas postoji dokument koji zamenjuje ovu fakturu. postoji registarki broj vozila. Zapisnik o kvantitetu i kvalitetu – poslednji prevoznik. naziv robe sa ukupnom cenom. Kada i zasto proizvodjac obavlja sam. Gratis.sadrži sve kao i trgovačka samo nema konačnu cenu. Faktura(račun) . Proforma. uspesno testirana i zadovoljava zahtevane standarde.Svaka faktura mora da sadrži: broj. Odluka da proizvodjac sam uvozi ili izvozi ili da taj posao prepusti posrednicima zavisi od same prirode robe. predstavnici Uverenje o ispravnosti . Trgovačka faktura(konačna) u njoj je formirana cena.ima sve kao i konačna ali je cena privremena. živa stoka) Atest proizvodjaca – izdaje proizvodjac kojim potvrdjuje da je roba proizvedena u njegovim pogonima. 6. adresa kupca. Ona u celini preuzima rizik realizacije medjunarodne kupoprodaje.mora da ima sertifikat sanitarni(hrana. Privremena(prethodna). 2.6. atest proizvodjaca 1. zbog kredita i plaćanja. bez komisionara. Uverenje o krajnjem korisniku – izdaje se na zahtev izvoznika koji zeli da se osigura od reeksporta prodate robe. 5. izdaj se kada kupac hoće da se roba prvo pregleda.roba se pakuje. Izvozna lista pakovanja . 1. poslove uzvoza ili izvoza? Kada proizvodna firma svoj proizvod sama plasira na inostrano trziste (vrsi izvoz) i kada sama uvozi repromaterijal i sklopove za potrebe sopstvene proizvodnje kazemo da se spoljnotrgovinske operacije obavljaju direktno.

A zatim su u okviru izvoznog i uvoznog odeljenja formirani sektori. Pod pojmom transnacionalnosti podrazumeva se u najsirem smislu. Izvoz robe preko posrednika-komisionara. prezentacije. Spektar proizvoda i usluga koje mogu biti predmet spoljne trgovine ovih firmi je vrlo sirok. Mnoge zemlje su istovremeno i zemlje domacini i maticne zemlje za transnacionalne kompanije. Ove firme su podeljene najcesce na dva odelenja: uvozno i izvozno odelenje. Izvoz dve vrste robe preko posrednika-komisionara: 9. nacrtati semu sa dva proizvodjaca robe. Ukoliko firma proizvodi visokosofisticiran proizvod. Spoljnotrgovinske firme opsteg tipa bave se spoljnotrgovinskim transakcijama i to u podjednakom obimu kako izvoznom tako uvoznom. skladiste rezevnih delova. Organizacija spoljnotrgovinske kompanije opsteg tipa.One uticu na jedan nacin na spoljnu tgovinu maticne zemlje . U savremenim uslovima poslovanja u spoljnoj trgovini tesko je odoleti raznovrsnim mogucnostima i formama poslovanja tako da specijalizovane spoljnotrgovinske firme vremenom preuzimaju nove poslove i prerastaju u spoljnotrgovinske firme opsteg tipa. nestandardan i koji zahteva angazovanje njenih strucnjaka u svim fazama ukljucujuci i fazu prodaje. obuke kadrova i slicno. pojam i nacina rada. Kada priroda proizvoda zahteva neposredan kontakt proizvodjaca sa trzistem. Komisione firme su najcesce specijalizovane za izvoz pojedinih proizvoda ili grupe proizvoda. prenosenje poslovnih aktivnosti izvan granica maticne zemlje. Ako se u buducnosti ocekuje veliki izvozno/uvozni poslovi. Ukoliko firma moze da se obezbedi u zemlji prodaje svoje predstavnistvo koje ce organizovati servis. Njuhov uticaj je dvojak. Za svaku kompaniju koja ima svoj pogon u inostranstvu moze se reci da je transnacionalna kompanija. a na drugi nacin na spoljnu trgovinu zemlje domacina. sema. Ttansnacionalne kompanije u spoljnoj trgovini. Ovo je povezano sa razvojem firme i njenim planovima i strategijom osvajanja inostranih trzista. U savremenim uslovima na spoljnu trgovinu ali i na medjunarodnu trgovinu ogroman uticaj imaju transnacionalne kompanije. svoje prodavce. 7.     Kada troskovi angazovanja posrednika (uvoznika/izvoznika) u velikoj meri prevazilaze troskove organizovanja sopstvenog spoljnotrgovinskog aparata. Komisionar je firma koja zakljucuje i realizuje poslove izvoza/uvoza u svoje ime a za racun svoga nalogodavca-konitenta. SPOLJNOTRGOVINSKA FIRMA OPSTEG TIPA 8. . montaze. kao i spoljnotrgovinske transakcije na odredjenim trzistima.

1. koji je rezident druge zemlje. Još jedan bitan faktor su i ekološki razlozi .veka bilo je 7 700 000 filijala. najmanje godinu dana. Podruznice (kceri) Pridruzne kompanije Ogranci 1. 3. jeftinija proizvodnja i radna snaga. Pridruzne kompanije koje su interkorporirana preduzeca u zemlju domacina.Vrlo cesto se u literaturi nailazi pojam multinacionelne kompanije. Koji oblici organizacije postoje kod filijala transnacionalnih kompanija. Pridruzene kompanije su pravno samostalne u odnosu na maticnu kompaniju. ali se onda i deo proizvodnje prenosi tamo kako bi mogli da kontrolišu deo tržišta koji pripada nekoj uniji npr. Multinacionalna kompanija se u odnosu na transnacionalnu kompaniju razlikuje po tome sto se njeno rukovodstvo nalazi u vise zemalja. znaci ne moze se reci samo za jednu zemlju da je maticna zemlja odnosno zemlja porekla vec je to veci broj zemalja. Ogranci su takvi oblici stranih filijala u inostrasnstvu koji su pravno nesamostalni deo maticnog preduzeca. One su pravno samostalne u odnosu na maticnu kompaniju. potpuno su ili u zajednickom vlasnistvu maticne kompanije. 4. Poćetkom 20. jer zemlje u uniji ne plaćaju takse i poreze(carinska barijera). kao servis. glasacke moci vlasnika akcije. ali ne vise od 50% . a kojima maticno preduzece poseduje najmanje 10%. u zemlji domacina. Podrazumevaju direktne strane investicije DFI. i za njih moraju biti ispunjeni neki od ovih uslova:     Postojanje trajnog postrojenja ili kancelarije stranog investitora Postojanje neinkorporiranog zajednivkog ulaganja izmedju stranog investitora i jedne i vise trecih strana Vlasnistvo stranog investitora nad zemljom i nepokretnostima u zemlji domacinu Posedovanje mobilne opreme koju strani investitor koristi u zemlji domacinu.   Ovo je složena forma organizacije. poseduje ulog koji mu obezbedjuje trajne interese u upravljanju tim preduzecem – minimum 10%. obicno posedujuci izvestan udeo u kapitalu (kontrolni paket akcija) – 10%. Ideja je da se otvori pogon u inostranstvu. 2. 2. EU. menadzmenta i nadzornih tela. Transnacionalan kompanija koju definisu kao inkorporirano ili neinkorporirano preduzece sastoje se od:   Maticnog preduzeca Njegove strane filijala Maticno preduzece je ono koje ima kontrolu nad ostalim preduzecima van maticne zemlje. Strana filijala transnacionalne kompanije je i inkorporirano ili neinkorporirano preduzece u inostranstvu u koje jedan investitor. 10. 65000 kompanija. Podruznice su inkoporirana preduzeca u zemlji domacina u kome maticno preduzece direktno poseduje vise od pola glasacke moci vlasnika akcija i ima pravo da postavlja i premesta vecinu clanova administracije.

proizvod izradjen u ovim pogonima ne podleze carini zemlja domacina. radio. imao je posledicu ujednacavanja ukusa potrosaca na raznim krajevima sveta (cemu su doprineli savremeni mediji. kompanije) 11. savremenih komunikacija i saobracajnih sredstava. Liberalizacija u trgovini pratila je liberalizacija nacionalnih zakonodavstva o stranim ulaganjima sto je ubrzalo i podstaklo strane direktne investicije. Faktori koji su doprineli nastanku i sirenju transnacionalnih kompanija. kao i u vezi sa svojom centralom. Razvoj savremenih saobracajnih sredstava premostio je ogromne prostorne udaljenosti. koja proizvodnju organiyuje u jednoj zemlji. Jedan od prvih motiva da se podigne filijala u inostranstvu svodio se na pravazilazenje carinskih barijera odnosno sirenje trzista. radne snage. Prenosenjem proizvodnje u inostranstvo. Tržište može biti ceo region.   Ne mora ciljno tržište biti zemlja domaćina. na pregovorima i njegova kvalifikacija kao poslovnog. Ekoloski faktor je nakodje vazan motiv koji transnacionalne kompanije postice da investiraju u inostranstvo. kompanijom u svakom momentu. . Upotreba engleskog jezika u poslovnim komunikacijama. Tendencija liberalizacije medjunarodnih ekonomskih odnosa. prvenstveno radne snage . tako da transnacionalne kompanije podizu svoje filijale u zemljama koje nemaju stroge ekoloske zahteve. 12. Najnovije tendencije ukacuju da su procesi globalizacije i internacionalizacije medjunarodne proizvodnje i trgovine najvazniji faktori koji motivisu i odredjuju strukturu i pravce ulaganja transnacionalnih kompanija. Motive prenosenja proizvodnje u inostranstvo kod transnacionalnih kompanija. Strogi zakoni u visoko razivjenim zemljama u pogledu zastite zivotne sredine namecu visoke troskove proizvodnje. doprineo je da filijale transnacionalnih kompanija sirom sveta mogu biti u medjusobnoj vezi. a potom eksploatacija sirovinskog i rudnog bogatstva zemlje domacina. svetskog jezika. Sledeci bitan faktor su bili nizi troskovi proizvodnje u inostranstvu. takodje je doprinela brzem ugovaranju poslova i laksem prodoru transnacionalnih kompanija na trzista velikog broja zemalja. a posebno liberalizacija medjunarodne trgovine dovela je ekspanziji transnacionalnih kompoanija. Antimonopolski zakoni doprineli su takodje selenju proizvodnje u inostranstvo. kompjuterska tehnologija). U ovom periodu osnovni motiv bio je proizvesti robu za trziste zemlje domacina i osvojiti odredjene pozicije na ovom trzistu. reklama. resurse crpi sa raznih tacaka sveta da bi njen finalni proizvod bio distribuiran na treca trzista. Razvoj medjun arodnih trzista. Razvoj tehologije. tv. kao i rayvoj informacione i telekomunikacione tehnologije i doprineo da se stvori globalna kompanija. Konvertabilnost valuta je faktor koji je doprineo da se dosta precizno i realno gledaju troskovi podizanja filijala u inostranstvu i renatabilnost ulaganja. posto ima tretman domaceg proizvoda. maticnom. može biti samo odskočna daska zbog sirovina. Bolje organizovan transport Putem marketinga je došlo do ujednačavanja ukusa potrošača(televizija.

Sve vrste osiguranja dele se na: osiguranja imovine. pojam znacaj i funkcija. odnosno opreme i dopreme robe kupcu na najefikasniji i najsigurniji nacin. a isplacuju se samo onima koji su pogodjeni stetnim dogadjajem. radi realizacije ugovorenog spoljnotrgovinskog posla. osiguranja lica. Specificnost konosmana je u tome sto je imalac konosmana i vlasnik robe. posiljalac robe moze robu prodati drugom vlasiku. Uloga medjunarodne spedicije u realizaciji spoljnotrgovinskog posla. Roba se moze podici prezentacijom samo jednog originala konosmana. Konosman pored toga sto predstavlja dokaz da je roba primljena radi prevoza. propasti ili ostecenja transportovane robe. Konosman je vrlo specifican dokument i od izuzetnog znacaja u spoljnotrgovinskom poslu. Zasnovana su na nacelu solidarnosti i uzajamnosti. Izvoznik dobija svoj novac a kupac original konosmana. Sredstva se prikupljaju do svih zainteresovanih strana. prilikom otpreme robe i prosledjuje ih izvozniku. da bi on izvrsio opremu ili dopremu robe iz inostranstva. je hartija od vrednosti. dok kupac robe. Medjunarodno transportno osiguranje je deo imovinskog osiguranja i podrazumeva sledece vrste osiguranja:   Osiguranje robe koja se prevozi Osiguranje brodova i drugih plovnih objekata . Konosma se izdaje u tri orogonalna primerka i dve kopije. Sva tri originala prima spediter izvoznika. Pomorski konosman ili teretnica je dokument koji prevoznik ispostavlja spediteru po izvrsenom krcanju robe na brod. Stete na robi mogu biti izazvane nemernom nepaznjom ucesnika u transportu. Sve dok ima konosman vlasnik robe je izvoznik. isplatu. To znaci da ce domaca spoljnotrgovinska firma angzovati speditera i njegove usluge platiti domacom valutom. 15. nacrtati semu. Osnovna delatnost osiguravajucih drustva jeste ekonomska zastita imovine i lica od raznoraznih rizika. 14. ostala osiguranja. Da bi ova transakcija bila korektna kao posrednik ce se pojaviti banka izvoznika i banka kupaca preko kojih ce cirkulisati dokumenta u jednom pravcu a ispata u suprotnom pravcu. Pomorski konosman ili teretnica. Koje vrste osiguranja podrazumeva medjunarodno transportno osiguranje. kao i dokaz o zakljucenom ugovoru o prevozu. banka vrsi ispatu vrednosti isporucene robe izvozniku. Tokom medjunarodnog transporta moze doci do gubitka. uslovljava pristizanje konosmana. Kada primi 3 originala od svoga speditera on ih prezentira banci. Spedicija ja organizacija isporuke robe. Izvoznik oroginalom konosmana dokazuje kod kupaca robe da je otpremio robu i oekuje ispaltu.13. na osnovu koga preuzima robu po njenom prispecu. a konosman dostavlja kupcu. ali i nepredvidjenim dogadjajima koji se mogu dogoditi nezavisno od volje ucesnika u transportu. koji na osnovu posedovanja konosmana postaje i vlasnik robe. U najsirem smislu medjunarodna spedicija podrazumeva pruzanje spediterske uloge spoljnotrgovinskoj firmi. To znaci da posto primi od brodara original konosmana. od brodara.

troskove konstatacije i likvidacije stete. Premija osiguranja je cena rizika. 16. 7. Transportni rizici. Premija ce zavisiti od osigurane sume. 6. koji osiguravac ima obavezu da isplati.   Osiguranje vazduhoplova i drugih vazdusnih letelica Osiguranje odgovornosti prevozioca Osiguranje drugih interesa koji se pojavljuju u transportu. Osigurano putovanje koje obuhvata pokrice od polaznog do odredisnog mesta. Bitni elementi ugovora o osiguranju kod transporta robe. 4. ili se njena vrednost moze izraziti u novcu. Osiguranje nisu porkivene stete prouzrokovane grubim nemarom i nepaznjom osiguranika ili stete usled prirodnih mana na robi. Predmet osiguranja je roba koja ima vrednost. zajednicke havarije. . Trajanje osiguravajuceg pokrica koje moze biti definisano:    Od utovara do istovara robe Od predaje robe vozaru do isporuke primaocu Od skladista do skladista koje je ujedno i najsire pokrice osiguranja robe. 8. 5. takodje mogu izraziti u novcu. Predmet osiguranja mogu biri i prava koja se. ali i od nekih subjektivnih clanica procene rizika od strane osiguravaca. pri cemu prevozni put ne mora biti striktno naznacen u ugovoru o osiguranju. Osiguravaci klasifikuju robu u zavisnosti od njenih osobina u nekoliko kategorija. troskove spasavanja. 2. Prevozno sredstvo koje se obavezno definise ugovorom o osiguranju. ako nastupi osigurani dogadjaj. Osigurana suma je najveci iznos. koji se dele u 4 grupe:      Osnovni rizici Dopunsi rizici Rizici usled mana i prirodnih osobina osiguravanog predmeta Rizici nastanka stete “iz bilo kof razloga” Ratni i politicki rizici 3. Stete pokrivene osiguranjem odnose se na potpuni ili delimicni gubitak osiguranog predmeta. Osigurana suma je osnov za utvrdjivanje premije osiguranja. Bitni elementi ugovora o transportnom osiguranju su: 1.

Ove banke vrše poslove platnog prometa sa inostransvom. koje je doneo UNCTAD. Platni promet sa inostranstvom može biti gotovinski i bezgotovinski. „Nostro“ i „Loro“ kontokorentni računi u poslovanju banaka vezanim za spoljnotrgovinske operacije. od kojih je bar jedan pomorski. realizuju njihove poslovne banke. 1. Primenjuje se kod osiguranja svih vidova transporta.najcesce koriscene polise osiguranja Ovo osiguranje je nastalo iz potrebe da se vlasnici robe. Međutim . Osiguranje robe u medjunarodnom pomorskom transportu. jedan osiguranje od ratnih rizika i jedan osiguranje od rizika štrajka. mora se uključiti i poslovna banka u inostranstvu. Ova plaćanja se mogu vršiti u devizama. institutska klauzula A obezbeđuje najšire pokriće rizika(svi rizici pokriveni. smatraće se da je reč o pomorskom osiguranju. osnovni i dopunski). Vremenom je ova polisa postala samo osnova za osiguranje robe u pomorskom prevozu. Banka u zemlji. Teret dokazivanja uzroka nastale štete je na osiguravaču. sa stanovišta obima pokrića rizika: Pokriće protiv svih rizika. pri čemu tri (A. po nalogu svojih komitenata – spoljnotrgovinskih firmi.veku. uz pomenutu polisu. Međunarodni platni promet predstavlja zbir svih obavljenih platnih transakcija prema inostranstvu. Očekuje se da ona uskoro zameni SG polisu.1. za izvršenje obaveza plaćanja ili naplate prema inostranstvu po osnovu spoljnotrgovinskog posla. Pri tome. efektivnom stranom novcu i deviznim surogatima. osim onih rizika koji su isključeni iz osiguranja. dele se na tri grupe . koja se prevozi morem. Ova polisa poznata je kao (brod –ship/ roba – good) SG polisa. Ako se želi preciznije osiguranje onda se. Kada je reč o osiguranju od pomorskih rizika. koja vrši međunarodni platni promet. Uslovi međunarodnog osiguranja robe. medjunarodno kargo osiguranje . Poslovne banke spoljnotrgovinskih firmi spadaju u red najvažnijih posrednih učesnika pri realizaciji spoljnotrgovinskih poslova. dodaju standardizovane. Najčešće korišćene polise osiguranja u međunarodnoj trgovini su: Lojdova pomorska polisa – pojavila se u 17. U ukupnom međunarodnom platnom prometu dominira bezgorovinski način plaćanja. banke koje imaju „malo ovlašćenje“mogu obavljati devizno valutne poslove samo u zemlji.pored lojdove. pored poslovne banke u zemlji. Ona pokriva rizike kojima je izložena roba i brod. Poslove međunarodnog platnog prometa mogu obavljati samo one banke koje imaju ovlašćenje Centralne (narodne) banke. Institutske klauzule B i C pokrivaju samo izričito navedene rizike (dopunske rizike) i teret dokazivanja uzroka štete je na osiguravaču. one koje imaju „srednje ovlašćenje“ mogu obavljati platni promet sa inostranstvom a one koje imaju „veliko ovlašćenje“ mogu obavljati poredmeđunarodnog platnog prometa i kreditne poslove sa inostranstvom kao i ostale devizno valutne poslove u zemlji i inostranstvu. UNCTAD-ovi uslovi za osiguranje robe. B i C) regulišu osiguranje od pomorskih rizika. Nova pomorska polisa . Ako se za prevoz robe koristi više modaliteta transporta (i kopnom i morem). u upotrebi je od 1983 godine. Uporedo su donete nove institutske klauzule za teret. koje se svrstavaju u pet kompleta. zaštite od nepredviđenih štetnih događaja. tipske klauzule. zaključuje sporazume o međusobnoj saradnji i izvršenju naloga za plaćanje sa odabranim inostranim bankama. koje odgovara institutskoj klauzuli A Srednje pokriće koje odgovara institutskoj klauzuli B Ograničeno pokriće koje odgovara institutskoj klauzuli C Uloga poslovnih banaka u realizaciji spoljnotrgovinskih poslova       1. Sva dugovanja i potraživanja spoljnotrgovinskih firmi. .

poslovna banka može pored kontokorentnog računa otvoriti i druge račune namenjena za određenu poslovnu svrhu. da pojedine posove sa inostranstvom direktno odobri i da zahteva na uvid zaključene poslove. U njoj se donose najvažniji zakoni koji regulišu oblast ekonomskih odnosa sa inostransvom. Tu svakako spada donošenje propisa iz tri najvažnije oblasti koje predstavljaju okvir za spoljnotrgovinske transakcije. Izvozne kreditne agencije takođe osiguravaju izvozne kredite od političkih i nekomercijalnih rizika. 1. Sa stanovišta banke kod koje je ovaj račun otvoren on je „loro“(njihov) račun. Carinska služba u carinarnicama i njihovim ispostavama obavlja: carinski nadzor nad robom.       1. iz oblasti regulisanja carinskog sistema. kojim slobodno raspolaže i sa koga vrši plaćanja. iz oblasti deviznog poslovanja. Nadležna ministarstva – svakako najbitniju ulogu ima ministarstvo za spoljnu trgovinu. za koje privatne finansijske institucije zbog velikih rizika nisu zainteresovane. Centralna banka zemlje – Finansijsku i deviznu stranu spoljnotrgovinskog posla prati posredno. IKA . u okviru konkretnog spoljnotrgovinskog posla i vrednost izvršenog izvoza. Po osnovu sredstava na ovom računu ne ostvaruje se pravo na kamatu. Finansijska podrška koje ove agencije pružaju spoljnotrgovinskom sektoru doprinosi rastu konkurentnosti izvoza i osvajanju novih tržišta. Kada naša poslovna banka otvori svoj kontokorentni račun kod svoje korespondentske banke u inostranstvu kažemo da je otvoren „nostro“(naš) kontokorentni račun. u nekim slučajevima pravo. zasnovan je na carinskom suverenitetu. sva ostala ministarstva mogu imati određenu ulogu u zavisnosti od vrste dobra koje učestvuje u spoljnotrgovinskom prometu. To su: Državne institucije od značaja za spoljnotrgovinsko poslovanje i njihove ingerencije Nacionalna skupština Vlada Nadležna ministarstva Centralna banka zemlje Carinska služba IKA – Izvozne Kreditne Agencije Nacionalna skupština – najvažnija makro institucija u spoljnotrgovinskoj mrežii zemlje.2%). određeni carinski postupak. obradu i distribuciju statističkih podataka o uvozu i izvozu robe. koji podrazumeva autonomno pravo države da reguliše carinsku zaštitu svog ekonomskog prostora. po carinskim dokumetima mora biti uravnotežena. kao podsistem pravnog sistema. praćenje. Pored njega. po osnovu izvoza robe.Izvozne kreditne agencije osnivaju vlade zemalja kako bi obezbedile kreditnu podršku svoga izvoza. Ove agencije kreditiraju dugoročne i skupe infrastrukturne spoljnotrgovinske poslove.Ako jedna banka otvori tekući (kontokorentni) račun kod svoje korespondentske banke u inostranstvu to predstavlja njeno devizno potraživanje. Vlada – ima zadatak da kroz svoja ministarstva detaljnije razradi i primeni usvojene zakone. Kod korespondentske banke. Carinska služba – carinski sistem. ali na koji i pristižu naplate. Vrednost deviznog priliva. izvozni posao se dovodi pod sumnju na šta centralna banka upozorava deviznu kontrolu koja sankcioniše izvoznika. Ministarstvo za spoljnu trgovinu ima. Carinski postupak – stavljanje robe u carinski postupak . Ukoliko se po ovom osnovu pojave odstupanja(veća od +/. iz oblasti spoljnotrgovinskog poslovanja preduzeća. na bazi dobijenih izveštaja.

Znači da za robu. Kvote(K) – Kvote su takav oblik razvrstavanja robe u kojim se utvrdjuje. kao sto je to slucaj kod kontigenata. na predlog ministarstva za spoljnu trgovinu. Kontigenti (vrednosti Kv i količinski Kk) – predstavljaju instrumente kojima se ograničava izvoz i uvoz robe. 1. Zahteva prethodno odobrenje. Postoje sledeći oblici uvoza i izvoza robe: Slobodan uvoz(izvoz)(LB) – Odvija se bez uslovljavanja spoljnotrgovinskog posla. obim robe koji moze u jednom periodu (u toku godine) biti izvezen ili uvezen. retki plemeniti metali itd. Ova roba je pod carinskim nadzorom. Ovaj oblik uvoza i izvoza predstavlja restrikciju u medjunarodnoj trgovini protiv koje se svetska trgovinska organizacija najvise bori. kako bi obezbedile kokurentan nastup i prodor na međunarodno robno tržište.Ulaskom na carinsko područje (prelaskom granice – carinske linije) roba se mora prijaviti nadležnoj carinarnici. takođe prijavljuje. izvrši carinjenje i razduženje. Kontigenti mogu biti vrednosni i količinski. instrumenti spoljnotrgovineke politike mogu delovati podsticajno na izvoz nekih proizvoda i destimulativno na izvoz drugih proizvoda. odnosno. nije potrebno pribaviti nikakva odobrenja da bi se izvršio izvozni. čime nastaje zaduženje i nad njom traje carinski nadzor sve dok se ne okonča carinski postupak. Robu na pojedine oblike uvoza i izvoza (robne režime) razvrstava Savezna vlada. proizvodi naoružanja. u načelu je slobodan. Carinska dokumenta – objasniti modalitete carinske deklaracije (CD)       U carinska dokumenta spadaju: Sazeta deklaracija Redovna carinska deklaracija Potvrda o carinskoj vrednosti robe Spisak posiljke Uverenje o poreklu(EUR Form 1) Karnet TIR . takodje. sve dok ne istupi sa našeg carinskog prostora. Ako se roba samo prevozi preko naše teritorije. vec se izvoz ili uvoz obavlja sve dok se ne iscrpe kvote predvidjene u odredjenom periodu. koaj se nalazi na slobondnom režimu. pri ulasku na carinsku teritoriju roba se. većina zemajla se trudi da posredstvom instrumenata svoje spoljnotrgovineke politike izvrši sektorsko i regionalno usmeravanje izvoza. 1. odnosno istup. uvoznike i izvoznike. Po izvršenom carinjenju roba se može preuzeti. na potencijalne korisnike. odnosno dozvolz koju izdaje nadležni administrativni organ. na izlaznoj carinarnici gde se vrši razduživanje. bilo kolicinski. već se ovaj posao odvija slobodno. Usled toga. odnosno uvozni posao. Kvote se ne dele unapred. Na režimu dozvola se obavezno nalaze opasne materije. Instrumenti spoljnotrgovinske politike i značaj subvencija u spoljnotrgovinskim poslovima     Pošto je izvoz značajan faktor razvoja domaće privrede. odnosno zadužuje. Robni režimi – Izvoz i uvoz robe. bilo vrednosno. Režim dozvola(D) – Potpuna suprotnost prethodnom režimu. Obim kontigenata se utvrđuje krajem godine za narednu godinu i deli na zainteresovane korisnike.

Karnet(TIR)     – transport international routier – medjunarodni drumski prevoz – je medjunarodni dokument. Kod prijavljivanja robe. uz prilaganje svih potrebnih dokumenata i vrsenje odredjenih kontrola. koji se zaduzuje kod ulaska i razduzuje kod istupa sa carinske teritorije. pri uvoznom carinjenju robe. TIR konvencija podrazumeva 4 bazicna principa: Roba putuje u osiguranim vozilima ili kontejnerima. se ulaze tir karnet. pre prispeca robe. Ovaj dokumet je donet na osnovu carinske konvencije o medjunarodnom transportu dobara pokrivenih TIR kadnetom iz 1974 godine. u vecini zemalja. Carinske dazbine se utvrdjuju primenom zakonom predvidjenih procentnih stopa za pojedine pomenute stavke na carinsku osnovicu uvezene robe. Carina nece primiti ovu deklaraciju. Medjutim . vrste i obracun Carinske dazbine predstavljaju novcanu sumu koja se ima platiti carinskim organima. Pojednostavljena . Uvozne carinske dazbine i takse moraju biti pokrivene medjunarodnom validnom garancijom Tir karnet dokumet predstavlja: dokument za carinski nadzor. cime se znatno smanjuju troskovi prevoza.      Karnet ATA Carinska deklaracija se ulaze na obrascu jedinstvene carinske isprave (JCI) i moze biti: Prethodna – podnosi se pre prispeca robe. koji sluzi kao kontrolni dokument u zemlji: otpreme. ukinute. Carinski pregled robe vrse se u cainarnici polaska. u odredjenom roku podneti i predstavlja dodatak prethodno prihvacene pojednostavljene deklaracije Rekapitulativna – Primenjuje se kada se ista roba uvozi periodicno u duzem periodu 1. bez garantnih depozita na tranzitnim granicama. Carinske dazbine – pojam. pliombiranim kamionima i kontejnerima i mora imati uocljivu tablu TIR. Sadrzi podatke neophodne za identifikaciju robe i elemente za utvrdjivanje carinskog duga. U savremenim uslovima. Robu mora pratiti medjunarodno priznati TIR karnet izdat u zemlji otpreme. Primenom TIR karneta ubrzava se doprema robe posto se carinska kontrola vrsi po standardizovanom pojednostavljenom postupku. . bez otvaranja posiljke. sva prateca dokumenta i podrazumeva placanje svih potrebnih dazbina. na carinarnici. su carinske dazbine na izvoz robe. prilikom uvoznog i izvoznog carinjenja. koji se koristi u tranzitnom drumskom prevozu robe(kada se roba iz jedne zemlje isporucuje u drugu preko teritorije trece zemlje ili veceg broja zemalja). tokom prolaska robe preko carinske teritorije i dokument za carinjenje robe. tranzita i odredista. Dopunska – ova deklaracija se mora.ne sadrzi sve potrebne podatke o robi ili nema sva prateca dokumenta. Mere carinske kontrole koje su sprovedene u zemlji otpreme prihvataju zemlje tranzita i odredista. carinski obaveznik ima obavezu da plati carinskim organima uvozne carinske dazbine. Redovna – sadrzi sve podatke o robi. roba mora biti transportovana u zatvorenim. Pored TIR karnetom. ali je time posupak ubrzan posto se po prispecu robe ne vrse radnje koje su vec obavljene. umesto carinske deklaracije 1.

istovara i dr. Osnovni zadaci WTO su da: Administrira trgovinske sporazume i ako to namece poslovna praksa. u Maroku. a sa ciljem ekspanzije svetske privrede i trgovine. medjunarodne investicije(IBRD) i medjunarodna trgovina(ITO). po konkretnoj carinskoj stopi. dok je sporazum o uspostavljanju WTO potpisalo 103 zemlje od kojih su mnoge njegovo stupanje na snagu uslovile ratifikacijom. 1.     Obracun – carinsku vrednost utvrdjujemo kao zbir sledecih elemenata Vrednost robe (EXW fabrika proizvodjaca) Zavisni troskovi uvoza robe nastali u inostranstvu.aprila 1994. Komitet za trgovinske pregovore Urugvajske runde odrzao je sastanak 15. definisanoj carinskom tarifom. Finalni akt je potpisalo 111 zemalja. godine doslo je do saglasnosti stavova dva najvaznija pregovaraca SAD-a i Evropske unije u Urugvajskoj rundi pregovora. odrzanoj u havani. u Marakesu. razmatra nove oblasti medjunarodne trgovine. koji regulisu spoljnotrgovinske poslove Podstice unifikaciju dokumenata koja prate robu u uvozu i izvozu Podstice harmonizaciju i standardizaciju raznih spoljnotrgovinskih procedura od kojih je najvaznije ujednacavanje carinske procedure Podstice standardizaciju trgovackih termina koji se najcesce pojavljuju u komercijalnoj korespondenciji i dokumentaciji . Svetska trgovinska organizacija(WTO) – nastanak . Tu su najvazniji troskovi: Troskovi prevoza do granice zemlje uvoza Crednost placenog osiguranja za robu Svi troskovi i izdaci vezani za isporuku robe. a nastali do ulaska u carinsko podrucje zemlje uvoza(troskovi pakovanja. odnosno elektrifikacija spoljnotrgovinskih transakcija cime se postize veca brzina i tacnost realizacije posla Podstice harmonizaciju nacionalnih propisa na medjunarodnom nivou. Pojednostavljuje i ubrzava realizaciju spoljnotrgovinskog posla kroz donosenje propisa kojima se: Podstice primena savremene elektronske tehnologije u poslovanju. potpisivanjem finalnog akta i potpisivanjem sporazuma o uspostavljanju Svetske trgovinske organizacije(WTO).godine. pretovara.. Prvi korak ka ostvarenju ideje o formiranju neke svetske instirucije koja bi regulisala oblast medjunarodne trgovine ostvaren je sazivanjem Konferencije o trgovini i zaposlenosti. U zavisnosti od aktuelnih problema medjunarodne trgovine koncentise se na njih i daje im prioritetan tretman. Stvaranjem medjunarodne trgovinske organizacije bio bi zaokruzen proces institucionalizacije medjunarodnih ekonomskih odnosa zapocet u Bretton Woodsu 1944 godine.decembra. Time bi se stvorila integralna institucionalna celina na relaciji: medjunarodni novcani tokovi(IMF). uloga i zadaci        Procesi institucionalizacije medjunarodnih ekonomskih odnosa u posleratnom periodu odvijali su se pod okriljem ujedinjenih nacija. i donosi nove sporazume. Konferencija je sazvana pod okriljem ekonomsko socijalnog saveta UN i zasedala je od 21 novembra 1947 godine do 24 marta 1948 godine.) Na ovako dobijeni iznos carinske vrednosti . Tokom 1993. Tom prilikom je doneta Havanska povelja o stvaranju medjunarodne trgovinske organizacije (ITO) i formirana privremena komisija sa zadatkom da sazove prvu konferenciju ove organizacije. na kome je konstatovano da su pregovori okoncani i finalni akt sa svim sporazumima i listama koncesija o pristupu trzistaima roba i usluga pripremljen za formalno prihvatanje. osnivanjem medjunarodnog monetarnog fonda(IMF) i Medjunarodne banke za obnovu i razboj(IBRD). utovara. Urugvajska runda pregovora zavrsena je 15. do ulaska u nase carinsko podrucje(do nase granice). obracunava se iznos carine na uvezenu robu. kao i vece ekonomske povezanosti i saradnje medju zemljama.

Dozvoljene subvencije obuhvataju: Subvencije za bazicna istrazivanja i prekonkurentni razvoj Subvencije za razvoj nerazvijenih podrucja Subvencije koje predstavljaju pomoc pri uvodjenju nove tehnologije u cilju smanjenja zagadjivanja ljudske sredine Subvencije u poljoprivredi 1. carinske takse i svih onih poreza osim direktih poreza i uvoznih troskova Povracaj ili oslobadjanje od finansijskih obaveza po osnovu uvoznih inputa koji se koriste u proizvodnji izvoznih dobara Vladine garancije za izvozne kredite ili programe osiguranja izvoza od porasta troskova izvoznih proizvoda Obezbedjenje izboznih kredita koji se daju preduzecima po niskim kamatnim stopama koje su ispod nivoa kamatnih stopa na medjunarodnom trzistu Ako se od strane drzave ili nekog drugog organa preduzecu omogucuje knjizenje nekih troskova na javni racun takodje se smatra izvoznom subvencijom. antidampinska marza 1. invencijski i porez na opremu. WTO i subvencije – koje su zabranjene a koje dozvoljene subvencije prema sporazumima WTO                  Sporazum sve subvencije deli na tri vrste: Zabranjene subvencije Subvencije koje uzrokuju akciju(akcione subvencije) Dozvoljene subvencije Zabranjene subvencije: Zabranjene subvencije se odnose na izvozne subvencije ili na subvencije u slucaju koriscenja domacih inputa. fransizu. Danpinska cena. Spoljnotrgovinska mreza i sta je karakterise . akcije.1. obrt. dodatu vrednost. U njih spadaju: Direktne subvencije vlade industrijskom sektoru ili firmi u cilju porasta cenovne konkurentnosti izvoza Visestruki kursevi i kursne seme koje ukljucuju bonus na ostvareni iznos Subvencije koje imaju za cilj snizenje spediterskih troskova u izvozu u odnosu na uslove kada su u pitanju isporuke na domacem trzistu Razne mere vlade kojima se obezbedjuje da se uvozni i domaci inputi koje se ugradjuju u izvozne proizvode mogu obracunavati po nizim cenama nego kada se ugdradjuju u proizvode kada se prodaju na domacem trzistu Potpuno ili delimicno izuzimanje od oporezivanja realne imovine radi povecanja cenovne konkurentnosti izvoza Osobadjanje ili oprostaj indirektnih poraza na: prodaje. pojam i nacin utvrdjivanja dampinske cene. transfer.

Spoljnotrgovinska mreza srbije do 1990 godine.donosi se uredba o spoljnotrgovinskom poslovanju. tri velika preduzeca su obavljala najveci deo spoljnotrgovinskog prometa Jugoslavije. krajem osamdesetih godina. kao i pravo na inicijativu. dok s druge strane administrativna procedura moze biti pojednostavljena uz neznatnu kontrolu od strane drzave. Sada direktrni ucesnici u spoljnotrgovinskim operacijama mogu biti. sto je u skladu sa tadasnjim opredejenjem razvoja socijalistickog drustva. do mreze sa dominantnom strukturom odvijanja slozenih spoljnotrgovinskih poslova. zaposlenim u njima. i spoljnotrgovinskoj mrezi deluju i filijale inostranih transnacionalnih kompanija. moze varirati od mreze u kojoj dominira redovan uvoz i izvoz. Neposredno po donosenju. Primera radi. pored spoljnotrgovinskih preduzeca i proizvodna preduzeca. dogadja se 1950. kojim pravo bavljenja spoljnom trgovinom. ponovo imaju privatne firme. cine neposredni i posredni ucesnici u spoljnotrgovinskim poslovima i to. Preovladjujuca struktura spoljnotrgovinskih poslova. Spoljnotrgovinsku mrezu karakterise: Broj spoljnotrgovinskih firmi. u periodu od drugog svetskog rada. koje su ovlascene da obavljaju spoljnotrgovinske poslove (primer Italije) Stepen administriranja i kontrole spoljnotrgovinskih transakcija koji moze da bude vrlo visok i pod kontrolom drzave. koje su nasi rezidenti registrovali u inostranstvu. dolazi do raspada SFRJ i stvaranja SR Jugoslavije. karakteristicna je spoljnotrgovinska mreza u kojoj su nosioci izvoznih i uvoznih poslova nekoliko velikih spoljnotrgovinskih firmi. tacnije 1989. 1.godine.godine. neposredno posle drugog svetskog rata. kojom se prosiruje broj subjekata koji se mogu baviti spoljnotrgovinskom delatnoscu. do velikih transnacionalnih kompanija. koje su cinile spoljnotrgovinsku mrezu zemlje. koja je uticala na izmenu strukture. koji prethodi raspadu SFRJ. kada se donosi zakon o spoljnotrgovinskom poslovanju. do 1950. na teritoriji cele SFRJ. gradjevinska. do nekoliko miliona firmi.godinu. koje preovladjuju u spoljnotrgovinskoj mrezi. moze biti razlicita. Za ovaj period. Treca velika promena u spoljnotrgovinskoj mrezi srbije. Stranci mogu u potpunosti imati vlasnistvo nad preduzecem osnovanim na teritoriji SFRJ. kada se spoljnotrfovinski poslovi obavljaju preko posrednickih firmi. zahvaljujuci preovladjujucim oblicima svojine. pedesetih godina dvadesetog veka). nabavke i prometa finalnih proizvoda. napustanje krutog drzavnog monopola spoljne trgovine i delimicne libaralizacije spoljnotrgovinske razmene. Sa prilivom stranog kapitala. u kome je preovladjujuci oblik svojine. kada se u Jugoslaviji donosi Zakon o upravljanju preduzecima. Spoljnotrgovinska mreza srbije je. Druga velika promena.godine . zadruge itd. posle gotovo 45 godina. Posledica ove uredbe je nagli rast broja firmi. Spoljnotrgovinsku mrezu su. Godine 1953. dajuci im vecu slobodu. kako rezidenti srbije. Velicina spoljnotrgovinskih firmi. do 2000. Uporedo je donet i vrlo liberalan zakon o stranim ulaganjima u jugoslovensku privredum po kome strani rezidenti nisu vise ograniceni u pogledu visine svoga uloga u preduzeca. koja moze biti direktna. tacnije krajem 1945. u pogledu planiranja proizvodnje. koji moze da varira od nekoliko firmi(primer SFRJ. Maksimalan broj spoljnotrgovinskih firmi u periodu vladavine samoupravnog socijalistickog drustvenog sistema. . kojim se preduzeca prepustaju na upravljanje radnicima. nije presao cifru od 1200 firmi. Na spoljnotrgovinsku politiku ovo se odrazilo kroz. bila drzavna svojina. trgovinska preduzeca.godine. u najsirem smislu. tako i firme. vezuje se za period. obima i organizacije spoljnotrgovinske mreze srbije. tokom 1946. kao i mreza zastupnika u inostranstvu. kada proizvodjaci i trgovci sami obavljaju spoljnotrgovinske transakcije i indirektna. ova dva zakona. od malih jednopersonalnih firmi. Prva velika promena se vezuje za nacionalizaciju i zabranu privatnim firmama da se bave spoljnotrgovinskom delatnoscu. Privatnim firmama vise nije bilo dozvoljeno da se bave spoljnotrgovinskim poslovaima. cinila iskljucivo drzavna preduzeca. prosla kroz tri faze organizacije. Preovladjujuca forma odvijanja spoljnotrgovinskih poslova.godine. Ovo se dogodilo.     Spoljnotrgovinsku mrezu zemlje.

1.

Medjunarodni sajmovi, istorijat i funkcije? Sajmovi su organizovano tržište, unapred ugovoreno, unapred organizovano. Sajmovi se sele na istok, najpoznatiki su u Rusiji, Indiji, Meki i Kini. U 20 veku najpoznatiji sajmovi su u Parizu i Budimpešti organizovani kao sajmovi uzoraka i sajmovi opšteg tipa. Najznačajnija funkcija sajmova je da se na njima promoviše neka nova roba, novi proizvodi (npr. Sajam automobila), tu se susreću kupci, prodavci, na sajmu vidimo kakava je konkurencija, cenovna politika, kakva je politika konkurenata što se tiče garancije, servisa i naravno da se nešto od toga i proda. Najčešće se izlažu uzrci i na osnovu njih se sklapaju kupoprodajni ugovori. Ti kupoprodajni ugovori mogu biti opšteg tipa (više robe) i specifični (jedna vrsta). Postoje mišljenja da su sajmovi prevaziđeni jer ljudi mogu videti, posetiti sajam virtuelnim putem. Ovo nije tačno jer ljudi vole da dodirnu proizvod , da komuniciraju, da fizički budu prisutni, da se lepo provedu. Mogu biti lokalni, nacionalni i međunarodni, održavaju se u tačno određeno vreme na određenom mestu. Mogu se održavati više puta u godini (prolećni i jesenji sajam mode) mogu jednom godišnje ili jednom u dve (bijenale) ili jednom u tri godine (trijenale). Mnoge grane privrede su komplemetarne pa se povezuju u jedan sajam ( LOV,RIBOLOV) i (TURIZAM).

1.

Medjunarodne izlozbe; istorijat, znacaj i osobenosti? Izložbe nisu uvek u isto vreme i na istom mestu i odžavaju se periodično. Prva izložba je održana u Londonu 1851. godine. Najpoznatije izložbe se održavaju svakih 10 godina. Karakteristične su po tome što gradu u kome se održava izložba ostaje graditeljski poduhvat tog vremena. Tako je Pariz 1889. posle svetske izlo9žbe dobio Ajfelovu kulu. Izložbe imaju paviljone gde države predstavljaju svoje proizvode koje mogu da ponude. Postoje izložbe namenskog karaktera, izvoza, telekomunikacija. U Sevilji se po prvi put pojavilo pored paviljona zemalja i 6 transnacionalnih kompanija izlažući svoje proizvode. izložbe su velika šansa za jednu zemlju da prezentuje kakve proizvode imaja.

1.

Medjunarodne aukcije; znacaj i predmet trgovanja? Aukcije su organizovana tržišta, u početku su bile vezane samo za umetničke predmete, unikatnih proizvoda na bazi nadmetanja. Danas su to aukcije na kojima se prokazuju velike količine roba koja se prodaje za dalju obradu nepredađeni dijamanti, koža, vuna, čaj. Od aukcijskih proizvoda najznačajniji su čaj, sirova vuna, krzno, sirova koža. Postoje ogromna skladišta, postoje aukcijski brokeri, labaratorije koje proveravaju robu. Tu se pojavljuju kupci i prodavci (brokeri kupaca i prodavaca) roba nije standardizovana, selektovana je po sličnom kvalitetu, broker kupaca može da pogleda robu. Postoji minimalna cena a konačna cena se formira nadmetanjem. Svako ko učestvuje i kupac i prodavac plaća aukcijskoj kući maržu i od toga ona ima zaradu. Održavaju se sa vremena na vreme, razvoj proizvodnih snaga diktira koliko se često dešava aukcija.

1.

Prema vrsti berzanskih poslova kakve berze mogu biti, opisite te poslove? Berze su organizovana tržišta koja posluju svaki dan i mogu biti novčane, robne... mogu biti specifične (samo jedna roba) i mešovite (više roba). Roba je standardizovana. Postoje 3 brokera jedan je na berzi (i samo on može da kupuje), jedan beleži, jedan razgovara sa gazdom koji mu daje dozvolu da kupi ili proda neku robu. Te berze su sofisticirane. Na berzi postoje komesari koji prate berze i svaki poremećaj na berzi oni javljaju državnim organima da intervenišu.

1.

Berzanski poslovi, vrste i nacin obavljanja berzanskih poslova? Poslovi na berzi se dele na: PROMPTNE i TERMINSKE Promptni se završavaju odmah kada se sklopi ugovor, roba mora biti u skladištu (postojeća roba) ili je na putu (u prevoznom sredstvu)koja će se isporučiti kupcu od 2 do 21 dana. Cena se ugvara u momentu. Terminski se završavaju kasnije, sklapanje ugovora se odigrava danas a plaćanje i transport robe će biti u budućem periodu po ceni koja je tada važila. Postoje 3 vrste terminskih poslova: Prost terminski posao (forward ugovor) Likvidni terminski posao (fjučers ugovor) Terminski sa opcijom 1. Nisu spektakularnog karaktera, uglavnom cenu i kada roba stigne, preuzimam robu i plaćam ugovorenu cenu. 2. Spektakularnog karaktera, taj ugovor mogu da prodam već sutra, likvidan je jer čim prodam ugovor dobijam novac. Ovde postoji i klađenje na koeficijente gde raspolažu sa ogromnim sredstvima do fondova. 3. Kupac i prodavac se dogovaraju ko ima pravo da odustane kada dođe vreme za isplatu, ali ako hoće da odustane mora da plati premiju npr. 30,50%, ako cena skoči prodavac dobija, a kupac plaća samo premiju (nije mnogo izgubio).

1. 2. 3.

1.

Šta su to “klirinške kuće” kao berzanska institucija i koji je njen značaj? Postoje klirinške kuće – svi učesnici plaćaju marger (deo novca) od osiguranja. Po pravilu članovi klirinške kuće su samo članovi berze. Roba se kupuje i prodaje ali je plaćanje odloženo. U klirinškim kućama se nalazi novac svih učesnika na berzi.

1.

Šta su to “hedging” poslovi i zašto se rade?

Roba čiji je glavni sastojak, oko 99% neki metal, cena se formira na dan isporuke. Cena metala + trošlovi (plata, izrada, prerada, struja, režije). Ovo su artikli kojima se trguje na berzi. Da se ne bi kockao sa mogućim gubitkom i da ne bi razmišljao o eventualnom dobitku on će brokeru odmah reći da proba tu količinu. Bitno je zaštititi se od gubitka, ono je važno kod proizvođača koji rade sa artiklima na berzi, čija se cena stalno menja. Jedna zaštita je kupovina i prodaja, a druga veoma bitna zaštita je od promene kursa.

1.
1. 1. 2.

Faze pregovaranja u spoljnotrgovinskim poslovima? Pregovarački proces se najgrublje može podeliti na dve faze: Fazu neformalnih pregovora i Faza formalnih pregovora Faza neformalnih pregovora - na sajmovima, preko oglasa,marketinga, dolazak u kontakt, želja da se neki posao obavi, gruba ponuda šta proizvodimo, prodajemo, itd. Faza formalnih razgovora – je faza razgovora face to face, želja da se posao obavi. Postoji tim pregovarača koji se sastoji od 3-5 ljudi, zavisi da vrsta robe, inženjer, pravnik, bankar, prevodilac i naravno pregovarač, najčešće na engleskom jeziku, tim može da bude i mnogo veći. Pregovori se najčešće vode u sedištu kupca a kod prodavca kada je on monopolista tj. Velika firma, nacrt ugovora pravi kupac i taj ugovor ima osnovne elemente:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

cena količina kvanitet rokovi isporuke način plaćanja postrodajne aktivnosti baritet O svemu ovome se pregovara tačka, po tačka, najčešće se 80% ustupaka desi kod poslednje tačke. Dobar pregovarač treba da bude oštrog uma i da bude strpljiv, da zna da šarmira ali ne pada pod šarm konkurenata, da zna da prikrije ali da ne bude lažov i da ima dosta novca, lepu ženu kako ne bi uzimao mito ili prodao sve zbog provoda.

Ugovor proizvodi prava dejstva po stupanju na snagu. koji se primenjuju u kupoprodajnim ugovorima.1. on se obavezuje sam svcojom voljom. u slučaju nastanka pornih pitanja stranke koje potiču iz dve različite zemlčje imaju 3 mogućnosti izbora: Ugovorom se može predvideti primena nacionalnog prihvatnog prava bilo kupca ili prodavca. Ako su pregovaračke strane upoznate sa ograničenjima na prometu robe koja je predmet njihovih pregovora moraće i stupanje ugovora na snagu vezati za mogućnost pribavljanja potrebnih dokumenata. realizovan. pribavljanjem raznmih sertifikatai uverenja. uopšte. 1. 3. Ovo se događa kada izvoz ili uvoz uslovljen dobijanjem dozvole. Pošto ne postoji neki međunarodni zakon o ugovorima. u praksi međunarodne trgovine. Ncionalno pravo koje će biti primenjeno za rešavanje konflkata koji mogu proisteći iz ugovora Ndležan sud pred kojim će se eventualno nastaviti spor voditi. odražava autonomiju volje. kupac) ipak se nad pregovaračima nadnosi senka pitanja koja glasi: ŠTA AKO? Šta ako druga strana ne ispuni svoju obavezu? Kako se zaštiti u tom slučaju? Naš odgovor je da u većini slučajeva trgovačka praksa odredila instrumente zaštite ispunjenja većine ugovorenih obaveza. 3. 1. uslove i formu ugovora ako zakonom nije određen drugačije. zaboravljen. isuviše je složen da bi bio u celini regulisan isključivo ugovoren. Međutim. 2. Međutim. Ako se pregovori uspešno privode kraju sa stanovništva izvoznika I uvoznika (prodavac. ali za slučaj da se ne ostvari kupac I prodavac bi trebalo da u svome ugovoru obavezno odrede: 1. izvoz i uvoz robe može biti praćen raznim dokumentimakoji praktično ograničavaju slobodan međunarodni promet. 2. ovaj san se I ostvari. odnosno ugovor koji ima tretman ZRZ: zaključen (potpisan). dok bi se postupak vodio pred međunarodnom arbitražom (arbitražnim sudom).″ u velikom broju slučajeva. Pošto pregovaračke strane. kao I nadležnost odgovarajućih nacionalnih sudova pred kojim bi se spor vodio Uovorom se može predvideti primena ″neutralnog″ nacionalnog prihvatnog prava treće zemlje I nadležnost njegovog nacionalnog suda Uovorom se može predvideti primena nacionalnog prava biulo kupca ili prodavca bilo treće zemlje. međusobno. Rešavanje sporova po ugovorima u spoljnoj trgovini? 1. 1. 2. pravno posmatrano. Vrste rizika u spoljnotrgovinskim poslovima? . Datum stupanja ugovora na snagu za stranke je bitan pošto od toga momenta počinju da teku brojne obaveze predviđene ugovorom. Kaže se da je ″san svakog poslovnog čoveka da napravi ugovor koji niko neće imati da potrebe ponovo da pogleda. usaglase sve elemente ugovora pristupiće njegovom otpisivanju. koja se ogleda u sledećem: Subjekat prava je slobodan da zaključi ili da ne zaključi ugovor. Ugovor. Legalno zaključeni ugovori zamenjuju zakon za one koji su ih otpisali. život. Subjekat prava po svojoj volji određuje sadržinu. Ugovori se menjaju ili raskidaju samo voljom stranaka. 1. 4. prava na kontigentm. Ugovor o međunarodnoj kupoprodaji kao najvažniji document spoljnotrgovinskog posla? Ugovor predstavlja susret dve volje i konačno njihovu saglasnost o predmetu ugovora imajući u vidu određeni cilj.

Ovo je najčešće slučaj kod ugovaranja međunarodnih inženjering poslova pre svega investicionih posalova u kojima se pojavljuje investitor i potencijalni izvođač radova. Garanciju za plaćanje robe po njenoj isporuci izdaje banka garant. Garancija za dobro izvršenje posla 3. 2. 3. Garanciju za plaćanje robe po kreditnom poslu . odnosno. 1. Rizike kojima je izložen izvoznik Rizike kojima je izložen uvoznik Rizike kojima je izložena finansijska institucija koja kreditira. od banke. 2. Garancija za povraćaj avansa 2. Garanciju o položenom depozitu – Na ovoj vrsti garancije može insitirati izvoznok kada nema poverenja u izvršenje ugovorne obaveze prvenstvo plaćanja isporučena roba. Ova garancija se izdaje na rok do momenta zaključenja ugovora po osnovu koje se licitacija i održava. na zahtev uvoznika robe. 1. koji je po izdavanju dostavlja izvozniku robe. Bankarske garancije koje pribavlja kupac Uvoznik je često u obavezi da pribavi sledeće vrste garancija: Garanciju za plaćanje robe po njenoj isporuci Garanciju za plaćanje robe po kreditnom poslu Garanciju o položenom depozitu Garanciju za plaćanje robe po njenoj isporuci – zahteva prodavac od uvoznika kako bi se zaštitio od rizika neplaćanja robe. Garancija za kontrakupovinu 1. 1. 3. 1. Garancije za ucesce na licitacijama Garancija za učešće na licitacijama se javlja u slučajevima kada se realizacija ugovorenog posla ustupa konkursom odnosno licitacijama. Ovu garanciju pribavlja uvoznik robe. Licitacijonu garanciju izdaje banka učesnika na licitaciji koje se obavezuje da investitoru isplati određeni Iznos novcauzkoliko zučesnik u licitaciji izmeni svoiju ponudu opozoive je (odbije) da zaključi ugovor prema ponzudi koja je prihvaćena. 3. Ovu garanciju izdaje depozitna banka kod koje kupac polaže dogovorni novčani iznos kao garancija da će na primer u predviđenom roku otvoriti akreditivu korist izvoznika. 1.Rizike u spoljnotrgovinskom poslovanju možemo podeliti na: 1. . Garancija za učešće na licitacijama 4. iz osnovnog ugovora.za izvoznika koji prihvati izvoz robe na kredit neophodno je da obezbedi zaštitu od rizika neplaćanja dospelih kreditnih rata. 1. 2. finansira spoljnotrgovinski posao Bankarske garancije koje pribavlja izvoznik U spoljnotrgovinskoj praksi izvoznik će u određenim situacijama imati obavezu da na insistiranje kupca pribavi sledeće vrste garancija: 1.

medjunarodna trgovinska praksa razvila je specificne instrumente platnog prometa koje karakterise: 1. o roku dospeca menice. Kupac i prodavac su u razlicitim zemljama.otkup dokumenata) 47. 2. njen izdavalac(trasant) obavezuje d ace. Elementi menice su: 1. prostorno su udaljeni. Da bi strane u spoljnotrgovinskom poslu ostvarile sto veci stepen sigurnosti. Rec menica 2. Prenos menice 10. Ime trasanta 5. Medjunarodni platni promet odvija se pomocu ovlascenih poslovnih banaka i moze biti gotovinsko i bezgotovinsko. Ime remitenta 7. Dakle. Sopstvena menica. po njegovom nalogu. Menicni iznos 3. banka placa menicu trecem licu. 3. pa se javlja dodatan rizik zbog nepoverenja i nepoznavanja partnera. Ime trasata 6. menice mogu biti: Trasirane. prilikom realizacije naplate i placanja. Vreme dospeca menice 8.je kada su trasant i trasat jedno lice. 1. Za medjunarodnu trgovinu je znacajan bezkotovinski nacin placanja i on podrazumeva prebacivanje deviznih sredstava sa racuna na racun posredstvom poslovnih banaka i ostvaruje se kroz primenu instrumenata medjunarodnog placanja u koje spadaju: Doznaka Menica Cek Dokumentarni akreditiv Dokumentarna naplata(inkaso. 1. 5. Mesto izdavanja 4. drugo lice(trasat) izvrsiti isplatu trecem licu(remitentu). Instrumenti placanja u spoljnotrgovinskom poslu. partneri su dosta udaljeni. Trasant se obavezuje d ace isplatiti menicnu sumu trecem licu. Menica kao instrument placanja u spoljnotrgovinskom poslu. 2. trasat je po pravilu banka kod koje trasant ima otvoren devizni racun.Kod trasirane menice.46. U medjunarodnoj trgovini. Menica je strogo formalna hartija od vrednosti kojom se jedno lice. Mesto placanja 9. osnovni elementi i vrste menice. . pa se placanje vrsi izmedju rezidenata sa razlicitih carinskih i monetarnih podrucja. 4. Broj izdatih primeraka Prema nacinu izdavanja. 2.

Banka koja vrsi placanje. neposredno po stupanju ugovora o kupoprodaji na snagu.A mogu biti deljivi i nedeljivi D. su d. Konfirmirajuca banka.isporucu robu. koja po nalogu kupca otvara akreditiv u korist izvoznika i ima obavezu da izvrsi isplatu akreditiva na osnovu instrukcija koje je dobila od uvoznika Avizirajuca banka.Vrsi isplatu akreditovane sume ukoliko nalogodavac iz bilo kojih razloga nije u mogucnosti da to ucini. Zato je tu dokumentovani akreditiv koji dozvoljava izvozniku da nakon sto ispuni svoj deo ugovora.je poslovna banka kupca.A. Dokumentarni akreditiv kao instrument placanja u spoljnotrgovinskim poslovima. Ucesnici u poslu sa dokumentovanim akreditivom i njihova uloga. 6. potvrdjeni. Nostro akreditivi si akreditivi koje nasi uvoznici otvaraju u korist inostranih izvoznika Loro akreditivi su akreditivi koji inostrani kupci(uvoznici) otvaraju u korist nasih izvoznika Izvoznik ce ugovarati neopozivi. prem dospecu robe dele se na: akreditive po vidjenju i rocne akreditive Posebna vrsta D. Sredstva sa akreditivnog racuna se mogu preneti na racun izvoznika tek posto on(izvoznik robe) ispuni definisane uslove akreditivne naplate. Izvozniku odgovara da kupac otvori neopozivi. vrsi isplatu akreditiva. sto je malo neugodno. Dokumentovani akreditiv je jedan od najsigurnijih instrumenata placanja. Ucesnicu pri realizaciji naplate dokumentovanim akreditivom su: 1. tj. sa crvenom klauzulom.daje nalog svojoj poslovnoj banci za otvaranje akreditiva.to je izvoznik i ima pravo da po dostavljanju dokumenata o izvrsenoj isporuci naplati akreditovani iznos. Na osnovu instraukcija od strane akreditivne banke. 2. Roba u spoljnoj trgovini. 50. Prema opozivosti dele se na: Opozive i neopozive Opozivi mogu biti: Potvrdjen(konfirmiran) i nepotvrdjen(nekonfirmiran) D. sto pre. izvoznik bi trebalo da ceka i po nekoliko meseci.a. deljivi akreditiv. Kupac(uvoznik robe).A. 3.obavestava kupca da je otvoren akreditiv u njegovi korist. da bi naplatio robu. prema prenosivosti mogu biti: Prenosiv i neprenosiv D. istu robu odmah i naplati. 2. Akreditivna banka. . dok roba ne stigne do kupca.A.48. Dokumentovani akreditiv je racun koji akreditivna banka otvora po nalogu nalogodavca(uvoznika robe) u korist korisnika(izvoznika robe). potvrdjeni akreditiv u njegovu korist. Prema tome. Vrste dokumentarnog akreditiva i kakav je dokumentarni akreditiv najpogodniji za izvoznika? 1. 5. cesto putuje i nekoliko meseci. Isplatna banka. 49.avansno placanje robe pre otpreme robe Dokumntovani akreditivi se dele na nostro i loro akreditive. 4. prenosivi. ali ne vrsi isplatu akreditiva Korisnik akreditiva.

prenosi svoje potrazivenje na faktora. Faktoring se moze ugovoriti sa pravom regresa i bez prava regresa. to je izvoznik. vec do obavlja preko svoje poslovne banke.Kod bankarske dokumentarne naplate. Dokumentarna naplata. 4. Zadatak benke je da obavesti kupca da dodje i otkupi dokumenta. Cesto se desava da izvoznik izveze robu ali da mu roba ne bude placenja. to je cena potrazivanja bliza ugovorenoj izvoznoj ceni. Cena otkupa potrazivanaj zavisi od procene sigurnosti naplate potrazivanja. Medjunarodni factoring Faktoring institucije su po pravilu banke. . u naznaceno vreme i u naznacenom mestu. 2.inkaso dokumenata Je najnepovoljniji vid naplate za prodavca jer mu daje obavezu da isporuci robu. a ona delje daje dokumenta kupcu. 1. Sto je veci stepen sigurnosti. ali onda banka nema obaveze prema nekom trecem licu.U ovom slucaju.51. trasant i remittent su jedno lice. . Tehnika naplate izvezene robe na kredit putem menica. Izdavalac menice(trasant izvoznik) vuce menice. nacrtaj semu 52. 5. 53. Razlika je sto kod faktoringa sa pravom regresa ukoliko faktorin kompanija nije u mogucnosti da naplati potrazivanja. i samim tim. . u svojim rukama ima menice na osnovu kojih ce naplatiti izvezenu robu.Izvoznik(trasant) ce izdati trasirane menice po sopstvenoj naredbi. 1. To znaci da izvoznik nakon sto isporuci robu. 2. sto on i ne mora da ucini. Onda mu je sigurnije da svoja potrazivanja. izvoznik direktno kupcu dostavlja dokumenta iz kojih se vidi da je on obavio svoj deo posle i zahteva od njega da on obavi svoj deo. izvoznik ne dostavlja dokumenta direktno kupcu. Sluzi za smanjenje rizika prilikom izvoza. Dokumentarna naplata moze biti: Direktna Bankarska . Rok naplate je do 180 dana. Dokumentarna naplata se preporucuje samo kada se poslovni partneri dobro poznaju. . 3. na kupca robe(trasata) koji se obavezuje da ce trasantu(izvozniku) isplatiti naznacenu sumu. na osnovu kojih treba da mu bude placena roba proda nekoj factoring kompaniji.Kod direktne dokumentarne naplate.Izvoznik ce prezentirati standardni set dokumenata za podizanje menica iz menicnog depozita: Faktura na vrednost izporucene robe i lista pakovanja odgovarajuci tovarni list carinska deklaracija polisa osiguranja razna uverenje i isprave u zavisnosti od vrste robe i dogovora sastanka 54. niti nekakvu odgovornost. Naplata izvezene robe putem dokumentarnog akreditiva. ima pravo naplate od firme od koje je kupila potrazivanja.

6.Berlinska unija.finansiraju spoljnotrgovinske poslove Osiguravajuce kompanije.njihov zadatak je osiguranje robe od transportnih rizika Komisione firme.55. 2. 2. pripreme koje prethode izvozu robe.njihova uloga je da spoljnotrgovinske firme jasno razgranice koja su prava i obaveze uvoznika. 1.Asocijacija za medjunarodno kreditno osiguranje. 3.. 5. Cilj ovih sporazume jeste: Razmena medjusobnih iskustava u poslovima osiguranja i reosiguranja Zastita medjusobnih interesa Pronalazenje novih oblieka saradnje i razvoj trzista osiguranja.18 zemalja su clanice unije 58. 3. kao sto je slucaj sa bankom faktora.28 zemalja su clanice unije .44 zemlje su clanice unije .Kreditiraju svog komitenta za ciji racun obavljaju izvozne poslove 57.imaju znacajnu ulogu kod novootvorenih kompanija sa malim iskustvom. Redovan izvoz robe. U pripreme koje prethode izvozu robe spadaju: Istrazivanje inostranog i domaceg trzista(geografska obelezja. agencije za promociju izvoza. politicka stabilnost. Osiguranje izvoznih kredita Osiguravajuca drustva koja se bave osiguranjem izvoznih kredita su povezane sa bileteralnim. 56. 1.Postojanje ovlascenih revizora olaksava posao bankama jer banka na osnovu njihovih izvestaja odobrava kradite izvoznicima Pravne savetnike. Unije koje osiguravaju izvozne kredite su: . 4. prirodna bogatstva.) Predstavljenje izvoznog proizvoda potencijalnim kupcima u inostranstvu(putem medjunarodnih sajmova. Revizore. demografski podaci. Pomazu kompanijama da dobijanje kratkorocnih 1. regionalnim i multilateralnim sporazumima.. samo sto se medjunarodni forfeting primenjuje kod dugorocnih izvoznih poslova kod kojih je period otplate od 2-5 i vise godina. 3. To znaci da rizik naplate snosi forfetar. cija je cena manja u odnosu na dogovorenu cenu izvoza. . Medjunarodni forfeting Medjunarodni forfeting je slican medjunarodnom faktoringu. Isto se zasniva na otkupu potrazivanja. a koje izvoznika da nebi doslo do nesporazuma Medjunarodne speditere. Indirektni ucesnici u kreditiranju izvoza. Banka forfetar nema pravo regresa u odnosu na izvoznika od kog aje kupila potrazivanje. kredita 2.Dakarska unija. elektronski medij…) Pracenje domacih i stranih propisa koji su neophodni za ispesnu realizaciju izvoznog posla Informisanje o potencijalnim kupcima i druge radnje Razne konsalting kompanije. 4.

Podrazumeva predstavljenje proizvoda putem interneta. podrazumeva i zadrzavanje osvojene pozicije. Konkurentnost ponude izvoznog posla. pored pobeda. 2.59. ali ipak se mogu izdvojiti oni koji u vecoj meri uticu na opredeljenje i izbor kupaca: cena tehnologija i rad koji je ulozen u proizvod kvalitet i standardizacija proizvoda i procesa dizajn proizvoda Pod konkurentnom ponudom podrazumeva se. ali to nije odlucujuci factor kada je kupovina u pitanju. Vodecu ulogu ima uvodjenje savremene tehnologije u proizvodnju. Cena treba biti nista. 1. 4. Cenovni faktori konkurentnosti izvoznog posla U cenovne faktore konkurentnosti spadaju svi oni faktori koji uticu na smanjenje troskova proizvodnje. cena je manje bitan factor koliko je kvalitet i dizajn. U zemljama gde je visok dohodak po glavi stanovnika. Poslovni kontakt kod poslova izvoza robe i usluga Postoje dva nacina ostvarivanja poslovnog kontakta: indirektni(posredni) direktni(neposredni) Posredni poslovni kontak je faza koja prethodi neposrednom kontaktu. novena. kvalitet bas i nije) 61. Zatim na snizenje cena uticu i carina i porezi na uvoz meterijala koji se koriste u proizvodnji. ona ponuda. 2. 3. zamena skupih materijala jeftinijim. Trziste kvaliteta(bitan je kvalitet. Da bi bio konkurentan na inostranom trzistu. Konkurentnost. Faktori koji uticu na konkurentnost su brojni. 1. 60.ljudi kojima se to predstavlja je stvarno zainteresovan za proizvod. Neposredni poslovni kontakt predstavlja prvu fazu pregovaranja. Spoljnotrgovinski poslovi mogu biti sklopljeni po okoncanju faze neformalnih pregovora sto je rezultat neposrednom kontaktu. Samo jedan br. NPR. cena je manje bitna) Cenovno trziste(bitna je cena. Posredni kontakt karakterise neselektivost dok je neposredni kontakt rezultat selektivnog pristupa i izbora zainteresovanih poslovnih partnera. faktori konkurentnosti Konkurencija je jako i svaki proizvod ima konkurenciju. . na bazi koje se pristupa pregovaranju i ciji je rezultat sklopljen izvozni posao. izlozba. radio i tv-a. nije bitno samo da je cena niska. Zatim u cenovne faktore spadaju i radna snaga. casopisa. sajmova itd.

Za potrošača kvalitetan proizvod može biti proizvod koji je trajan. ižinjeringa same proizvodenje .62. Standardizacija kao necenovni faktor konkurentnosti izvoznog posla . koji je predmet međunarodne kupoprodaje. 65. kao što je bila fabrika stakala Kristal iz Zaječara i ručno pleteni džemperi iz Sirogojna. osim par svetlih primera uspešnog dizajna. Industriski dizajn proizvoda i procesa postaje značajan faktor konkuretnosti izvoza sa razvojem tržišta. Industriski dizajn proizvoda praćen je procesnim dizajnom pod kojima se podrazumeva dizajniranje. oblikovanje komponenti i delova koji se ugrađuju u neki proizvod. 64. Potvrdu kvaliteta svojih proizvodaproizvođači stiču na sajmovima. U Srbiji. Cenovno nekonkuretna ponuda krije u sebi necenovno konkuretnu ponudu. Sa rastom broja necenovnih faktora konkuretnosti raste i cena proizvoda u ponudi izvoznog posla. Nemačka. to je broj faktora. Kombinacijama i brojnost necenovnih faktora konkuretnosti izvoza zavisiće od prirode i vrednosti proizvoda. Industriski dizajn proizvoda se javlja sa razvojem industriske proizvodnje i on predstavlja oblik proizvoda koji zadovoljava funkicinalne i estetske zahteve potrošača. Pojam kvaliteta je razlicit i sa stanovista potrošača. čiji su potrošači spremni da plate visoku cenu za proizvod vrhunski performansi. zahteva koji se pred njega postavljaju veći. kroz dodeli medalja za kvalitetkao i kroz priznanja raznihorganizacija potrošača koji ocenjuju proizvode u prometu. Ovo je naročito izraženo u visoko razvijenim zemljama i visokosofisticiranim tržištima. prikriveni oni dolaze do izražaja kroz detaljnu analizu ponude izvoznog posla.Kvalitetan proizvod je odraz predstave koju o njemu stiču potrošači. Što je proizvod sofisticiraniji. pa mu cena mora rasti i obrnuto. nacrt i vezuje se za umetnost.Kvalitet proizvoda kao necenovni faktor konkurentnosti izvoznog posla Kvalitet se moze posmatrati sa stanovišta potrošača. U svesti potrošača kvalitetan proizvod mora da sdrži skup karakteristika počev od marketinga . gotovo da ne možemo izdvojiti nijednog drugog izvoznika. Razvoju dizajna veliki doprinos su dale Velika Britanija. što nemora biti prepreka prodoru izvoznih proizvoda na visokosofisticirana tržišta. industrijske proizvodnje i povećanjem kupovne moći potrošača. Italija. Japan i Skandinavske zemlje. funkcionalan.lepog oblika. distribucije i odžavanje kojim se ispunjavaju korisnikovi zahtevi. 63. ali i sa stanovišta izvoznika.Definicija kvaliteta sa stanovišta potrošača podrazumeva da kvalitet proizvoda čine skup svih osobina proizvoda koji ga u očima potrošača izdvaja kao boljeg u očima potrošača u odnosu na druge. Vremenom dizajn se vezuje uz umetničko i za industrisko oblikovanje. pri čemu se korisnici i potrošači proizvoda prefinjenog dizajna u prošlosti bili malobrojni. Necenovni faktori konkurentnosti izvoznog posla Necenovni faktori su nevidljivi. estetsko i fukcionalno. odnosno. Dizajn na engleskom znači crtež. Dizajn proizvoda izbija u prvi plan u razvijenim sredinama i društvima gde su osnovne egzistencije potrebe stanovništva zadovoljne zahvaljujući adekvatnom životnom standardu.Dizajn proizvoda kao necenovni faktor konkurentnosti izvoznog posla Dizajn proizvoda i procesa ima dugu istoriju. Što je proizvod standardizovani to je broj faktora konkuretnosti manji i nema argumenta za formiranje cene iznad nivoa cene konkuretnih proizvođača. u prošlosti. dok sa industrijskim razvojem zadovoljene potrebe za lepo dizajniranim proizvodima postaje pristupačno ogromnom broju ljudi potrošača.

dodaju svi ostali realni troškovi koji nastaju pre i u toku realizacije i po relizaciji izvoznog posla. visokostandarizovano društvo je ujedno i društvo visokog kvaliteta života. čime se ostvaruje eliminisanje tehničkih barijera u izvozu. ISO i CEN sarađuju i IEC i CENELEC pošto se bave standardima iz iste oblasti. 1.Metod dodavnja troškova 2. Uvođenje standarda na nacionalnim novinama vodi širenju međunarodnog tržišta i obezbeđuje međusobni pristup tržištima. Prva međunarodna institucija osnovana je početkom dvadesetok veka. ispitivanju. Društvo koje primenjuje standarde u svim sferama života. tačnije 1906.god a IEC od 1973. Međunarodna standardizacija postaje prioritet koji podstiče i Svetska trgovinska organizacija.Standardizacija je proces koji vodi tipizaciji i unifikaciji svih aktivnosti civilizovanog društva. osnovana 1947.      . stavlja se veća cena da bi bilo prostora za predugovore. potpisuju i međusobne sporazume pri ndonešenju standarda iz iste oblasti.Metod oduzimanja troškova Metod dodavnja troškova. što se na proizvođačku. Svetske i evropske institucije za standardizaciju Svetske institucije su : Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO) Evropske institucije su: Evropski komitet za standardizaciju (CEN) Evropski komitet za standardizaciju u elekrtrotehnici (CENELEC) Evropski institut za standardizaciju u oblasti telekomunikacije (ETSI) Evropske organizacije za standardizaciju donose direktive koje postaju obavezujuće na tržištu Evropske unije. objasniti metod dodavanja troskova Metode kalkulacije izvoznog posloa Cena koju smo postigli predkalkulacijom je granična cena ali se uvek dodaje. odnosno. Evropske organizacije za standardizaciju sarađuju sa međunarodnimorganizacijama za standardizaciju. proizvodnji. se određuje tako. pod nazivom Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC). 66.god. Vrlo značajna institucija Međunarodna organizacija za standardizaciju (ISO).Metode kalkulacije izvoznog posla. kao i provizija izvoznika. a tiču se konkretne robe. nabavnu cenu robe.godine članice ovih organizacija su nacionalne organizacije za standardizaciju. 67.godine. počeo sa izdavanjem međunarodnih standarda. Jednačina cena robe dobija se delenjem ukupne cene sa količinom robe. distribuci proizvoda. Obuhvata i utvrđivanje jedinstvenih kriterijuma pri konstrukciji. ISO je od 1972. minimalna izvozna cena. Uključivanjem što većeg broja zemalja u ove procese doprinosi se nesmetanom odvijanju međunarodne trgovine.

3. Pn. Vrste izvoznih cena. da izvoznik ne bi došao u slučaju gubitka zbog promene uslova Klizna skala je napravljena po formuli. 3. materijal koji je sa 90% prisutan u proizvodu Deo troškova radne snage a+b+c=100% Mn\Mn-1 –index rasta cena reprezitivnog materijala nza proizvod Sn\Sn-1 –index rasta cena reprezentivne radne snage koja nučestvuje u stvaranju proizvoda (plata) 70. prihvaćena je od strane svetskihorganizacija.cena za narednu isporuku Deo opštih troškova u ukupnim troškovima (izvoznik zna ovaj deo) Deo troškova koji otpada na reprezentivni materijal. 2. Cena na bazi predkakulacije izvoznog posla Cena iz izvozne ponude Ugovorena cena će se naći u prikaznom rasponu Rezultat je variranja. 1. napisite Zenevsku formulu klizne skale Veza izvoznik cena Fiksna – ugovorena tako da se ne menja tokom realizacije posla Klizna-ugovorena tako da mora da se menja ako su u pitanju isporuke koje se vrše više puta.ženevska formula Postoji bazna cena za prvu isporuku a svaka sledeća se menja Pn=Pn-1\100= (a+b ×Mn\Mn-1 + C × Sn\Sn-1) 1. 2.68. Faktori koji utiču na pad cena u izvoznoj ponudi i faktori koji utiču na rast cena u izvoznoj ponudi Faktori koji utiču na pad cena: Ako se povećavaju količine Standardni kvalitet Ako se koriste karaći garantni rokovi Kupac ne traži besplatnu obuku Ako je spreman da da veći avans Nema zahteva za vezanu kupovinu 1. 3. 2. 6. snižavanja i povećanju u zavisnosti od međusobnih zahteva i ustupka kupca i prodavactokom pregovora. 4. 5. Šematski prikaz formiranja cene izvoznog posla 1. 2. . 69.

. b)Razni administrativni troškovi Administrativne troškove. u svoje ime. 4. po izvršenoj naplati. 5. uspešno okončana realizacija izvoznog posla. 7.izvoznik daje nalog svojoj bancida odredjeni iznos doznači na račin inostranog zastupnika. 8. 71. nameće međusobni obračun finansijskih trškova svih učesnika u poslu.Obračun troskova i likvidacija izvoznog posla 1. 6. izvozniku ispostavlja administrativni organkod kojih su i nastali. izvoznik. c)Troškovi špedicije Ovi troškovi obuhvataju dve vrste troškova: Troškove špediteske usluge i Ostali troškovi koji su nastali tokom otpreme robe 2.Zastupnička provizija Ako je roba na inostrano tržište izvezena zahvaljujući dejstvu inostranog zasupnika. Zato .ostvarena kroz isporuku i naplatu ugovorene robe. 2. 3. 2. 8.Komisiona provizija: Kod izvoza robe . a ovaj ih. 1. konačnim obračunom fakturiše proizvođaču. a za tuđ računi na osnovi tredhodno ugovorenog komisionog posla. po naplati isporučene robe stiče prvo fakturisanja dogovorenog iznosa provizije. Ako je kupac solventan Ako su duži rokovi isporuke Ako on plaća osiguranje i transport Faktori koji utiču na rast cena: Traži ekstra kvalitet Ne želi da plati avans Transport i osiguranje plaćamo mi Garantni rokovi duži Rok isporuke kraći Nije kupac solventan Kupuje manje količine Postavlja zahteve za kontra kupovinu 1. Velliki broj učesnika i njihov angažmanu realizaciji izviznog posla nameće brojne troškove vezane za obavljene usluge svakog od pomenutih učesnika u lancu reakcije izvoza robe. 3.Zavisni troškovi izvoza robe će zavisiti od ugovorenog pariteta u našem primeru su sledeći: a)Bankarski troškovi Bankarske troškove ispostavlja poslovna banka izvoznika svome komitentu.7. 9.

Kontrolnik uvoza sadrži. datum i broj nalog banke o izvršenom plaćenju. ovaj faktor. faze analize Analiza prispelih ponuda zavisiće od vrste. Što je uvozni posao složeni. takođe se evidentira. Četrvta faza porediće se ostali uvozi uslovi iz ponude koji nisu eksplicitno novčano izraženi ali koji su ukrajnoj instanci mogu vrednosno izraziti.fazi izgradnje objekta i imaju za zadatak da nadgledaju izvrsenje radova 3)inz. oblik uvoza. biće opterećen većim brojem necenovnih faktora konkuretnosti. obavezni dokumenti koji se vode u kompanijama vezano za realizaciju poslova uvoza Sve spoljno trgovinske firme suobavezne da vode evidenciju o svim zaključenim spoljnotrgovinskim i kreditnim poslovima sa inostranstvom . znači zavisni troškovi uvoza. kako podatke iz ugovora zaključenog sa stranim partnerom. naziv inprodavca i posrednika. Što je. firma potpisuju kolaudacioni protocol kojim se konstatuje da izgradjeni objekat zadovoljava ugovorene zahteve.Kod inz. 73. U drugoj fazi kod svođenja cene na jeinsteni paritet menja se rang. 74. Firme koje se bave kompleksnim inzinjeringom i investitor ovim firmama prepusta izbor izvodjaca.72. vrednosti ugovorenog uvoza. naziv komitenta za čiji se račun roba uvozi.izvodjenje invesicionih radova u inostranstvu firma mora: 1)izvrsiti izvoz domacih dobara . režim i osnov po kome se roba uvozi. tehnološki intezivniji. odnosno. Tehnika analize ponude svodi na poređenje cenovnih paketa u prispelim ponudama. procenat komisione provizije. U analizi ponude.koje inz. To je prva faza. Kompletno praćenje odvijanja ovih poslova.delimo ih: 1)konsalting firme koje investitori angazuju u prvoj fazi izgradnju projekta i odgovaraju na pitanja gde i u sta ulazu i koga angazuju za realizaciju investicije 2)inz. U trećoj fazi slika se menja kad uvoznik na cenu po pariteu EXW doda realne troškove prevoza osiguranje i carinske dažbine. zatim plaćanja po tom osnovu.Prema obimu usluga. Kod angazovanja pri dobijanju posla. firme pruzaju. koje se koriste u realizaciji spoljnotrgovinskog posla: broj pod kojim se evidentira zaključeni ugovor o uvozu robe.izgradnju.Po izvrsenju inzinjering uslugeinvestitori inz. Što je ovaj proizvod niže faze prerade i standadizacije. način i rokove plaćanja. Realizacija poslova uvoza.izbor investicionog objekta. pristupom se eliminisu suvisni troskovi. značajni ponder će biti veći. Ponder ujedno predstavlja i vrednost izraz značaja određenog faktora. Ali ona ne može biti preovlađajući faktor odlučivanja. u većini slučajeva.do preuzimanja i pustanja objekta u pogon po principu KLJUC U RUKE. najpovoljnije ponude.U pocetku su poslovi bili vezani za masinstvo a kasnije postaju zasebna delatnost koja se brzo razvija. pa time i o svim poslovnim uvozima. vrstu i količinu robe koja se uvozi. uvoznik će krenuti od visine ponuđene cene. Poslovne knjige u kojima se prati zaljučivanje i realizacija posla uvoza se kontrolnici uvoza. potrebno je sve cene izraziti u istoj valuti.Medjunarodni inzinjering kao vid medjunarodne trgovine uslugama Inzenjering poslovi se vezuju za razvoj masinske prozvidnje i pojavu inzenjerske struke. Analiza uvozne ponude . Firme koje investitori angazuju u drugoj fazi. Ukoliko su pristigle ponude sa različitim valutama plaćanja. već preovlađujući faktor odlučivanja posta celina sagledvanja cenovnog paketakoji poreed cene sadrži i brojne necenovne faktore konkuretnosti. Svaki faktor konkuretnosti za uvoznika ima svoj ponder. prirode predmeta uvoznog posla. firmom ga zakljucuje i firma je nosilac posla. poslova u medjunaradnoj trgovini zakljucuje se ugovor o inz. tako i podatke iz isprava. Inz.uz postovanje rokova i zadovoljenje zahteva investitora. usluzi gde investitor sa inz. biće više opterećen cenovnim faktorima konkuretnosti.

.usluge inz. koristi postojece pogone i opremu uz troskove koji su nizi ode opremanja sopstvenih kapaciteta. Certifikat o kvantitetu i kvalitetu je vazan deo seta dokumenata neophodnih za realizaciju spoljno trgovinskog posla. Da bi zastitio kvalitet. Prilikom utvrdjivanja kvaliteta robe i uslova predvidjenih kupoprodajnih ugovorom. kaada nas izvoznik ili uvoznik poveri proveru tacnosti podataka o robi predvidjenih kupoprodajnim ugovorom.kontrolu transportnog sredstva i kontrolu transporta • Kontrolu skladisnog prostora • Moze vrsiti razne ekspertize i drugo. Firma koja vrsi kontrolu kvaliteta robe za inostranog narucioca vrsi izvoz ove usluge.uvozu. On je garancija za kupca da je dobio robu trazenog kvaliteta i kolicine. inostranoj firmi koja se bavi poslovima kontrole. poslova zakljucuju se u pisanoj formi. Najcesce se kupoprodajnim ugovorom precizira kojoj nadleznoj instituciji ce se poveriti kontrola robe. placanje ove usluge predstavlja nas uvoz i dolazi do odliva deviza iz zemlje.industriju koze i obuce.cijom naplatom ostvaruje devizni priliv i obrnuto. usluge su: 1)podnosenje garancije za dobro izvrsenje posla 2)prihvatanje domacih standard tehnickih normi i normi kvaliteta 3)angazovanje domacih izvrsioca. usluge kontrole kvaliteta I kvantiteta robe kao vid medjunarodne trgovine uslugama Poslovi kontrole i kvantiteta robe predstavljaju poslove medjunarodne trgovine uslugama. Faktori konkurentnosti za izbor stranog izvodjaca inz.Posto narucilac posla trazi kvalitet pripegava rigoroznoj kontroli procesa proizvodnje proizvoda u zemlji domacinu.dok rukovodioci i strucnjaci mogu biti iz inostranstva 75.robni znak. medjunarodni poslovi oplemenjivanja dorade i finalizovanja proizvoda U poslovima oplemenjivanja i dorade robe u inostranstvu najcesce ucestvuju partneri iz razvijene i manje razvijene zemlje. preduze za kontrolu kvaliteta robe izdaje sertifikat o izvrsnoj kontroli robe. nadlezna institucija za kontrolu kvaliteta moze proveravati: • Kontrolu pakovanja i otpremanja robe • Kontrolu utovara.farmaceutsku industriju. istovara i pretovara • Kontrolu slaganja robe u transportno sredstvo. Partner koji nudi uslugu oplemenjivanja i dorade mora posedovati proizvodni prostor kao i opremu uz pomoc koje ce se finalizacija proizvoda izvrsiti i mora imati kvalifikovanu radnu snagu.Proizvedena roba u zemlji domacina nosi oznaku proizvodnje zemlje narucioca posla.Narucilac posla koristi prednost jeftini radne snage u zemlji domacinu. dok je za prodavca document kojim moze biti uslovljena naplata njegovog izvoznog posla. Po izvrsnoj kontroli robe. ali i stice pravo da naplati vrednost svoje usluge od korisnika.2)kupiti dobra na inostranom trzistu koja ce biti ugradjena u objekat u inostranstvu 3)obezbetiti i angazovati radnu snagu 4)ispostovati zahteve inostarnog partnera 5)obezbediti kreditnu podrsku 6)firma moze u zemlju vratiti osnovna sredstva i rezervne delove Ugovor o izvozu. Sam postupak kontrtole proverava se spediteru koji se stara da se ovaj posao zavrsi u predvidjenim rokovima. 76.narucilac posla dizajnira proizvod i dostavlja partner u zemlji domacinu material i sirovine za izradu proizvoda. Poslovi oplemenjivanja i dorade su karakteristicni za tekstilnu.

Licencnim ugovorom se moze ugovoriti kupoprodaja iskljucive licence. ne ugovara samo sa jednom inostranom fabrikom.Prodajom licence izvoznik jaca svoju konkurentsku sposobnost. licenci .ako dodje do iznenadnog prekida saradnje izvrsilac bi se nasao u teskoj situaciji. Sa rastom znacaja nauke sirila se i medjunarodna trgovina licencnim pravom.U ugovor o kupoprodaji se mogu uneti ogranicenja i onda se govori o ogranicenoj licenci unosenjem restriktivnim klauzulama. Zemlja koja u toku godine ostvaruje veci izvoz licenci u odnosu na uvoz vodi aktivnu politiku dok zemlja koja u toku godine vise kupi nego sto proda licenci void pasivnu politiku. 78. Nedostatak ugovora izvrsioca posla predstavlja neravnopravnost pozicija prilikom pregovaranja. Pasivno oplemenjivanje predstavlja postupak izvoza robe na oplemenjivanje i dorado i njen uvoz po zavrsenom procesu. Nacionalna politika licenci moze bii aktivna i pasivna.Kupac licence ima nameru da svoj proizvodni proces unapredi i proizvodi po kupljenoj licenci. Restriktivne klauzule koje namece prodavac su: 1)kupac licence se obavezuje da ce sirovine iskljucivo nabavljati od prodavca licence 2)kupac licence moze po kupljenoj licenci proizvoditi robu u ogranicenom godisnjem obimu 3)opremu na kojoj ce proizvoditi po datoj licenci nabavlja od prodavca koga odredi prodavac licence 4)kupac licence nece izvoziti robu na odredjena trzista Ugovori se zakljucuju u pisanoj formi . tehnoloski platni bilans (TPB) Tehnoloski platni bilans predstavlja pregled svih priliva i odliva veanih za medjunarodni transfer patenata. 77.U ovim poslovima realizacija ugovorenih rokova proizvodnje i kvaliteta predstavljaju najvaznije faktore konkurentnosti prodavca usluge.restriktivne ugovorene klauzule Prodajom i kupovinom licencnog prava na medj. Za izvrsioca posla nije dobro ako se veze za jednu firmu i za nju vrsi finalizaciju.vec sa vise njih Placanje izvrsene usluge moze se vrsiti na bilo koji nacin placanja koji se koristi kod isporuke robe. medjunarodna kupoprodaja licence. Narucilac posla vrsi disperziju rizika i finalizaciju proizvoda.Licenca sadrzi: 1)proizvodnu tehniku 2)organizacione metode 3)upravljacke metode Ugovori su vrlo opsirni.Narucilac posla moze platiti domacoj firmi devizama ili delom finalne proizvodnje koja ce ostati na raspolaganju domacoj firmi.pravo proizvodnje se daje jednom kupcu a neiskljuciva licenca je ona gde se prodavcu ostavlja mogucnost da licencu proda neogranicenom broju kupaca. Japan je sve do devedesetih godina imao veliki deficit TPB.vezuje poslovnog partnera na dugi rok i osvaja nova trzista.Odobrenje izdaje carina.Rizici kasnjenja narucilac resava tako sto naplacuje penale za svaki dan kasnjenja. TPB je u vecini zemalja negativan izuzev SAD gde je veci priliv od odliva sredstava. tehnicke pomoci i drugih oblika nerobnih transfera tehnologije. . Trzistu vrsi se ustupanje i pribavljanje materijalnog prava na tehnologiju za sta se ostvaruje nadoknada.

Da bi se izbegla primena transfernih cena u spoljnotrgovinskoj praksi .zastupljenost kod velikih kompanija.Nastao je dvostruki odliv za privredu :prvi po osnovu placenih sredstava za uvoz licence i drugi po osnovu odliva sredstava za uvoz inostrane robe .offset aranzmani-prilikom zakljucenja ugovora prodavac se obaveuje da ce u svoj finalni proizvod ugraditi odredjene materijale koje ce dobiti od proizvodjaca iz zemlje kupca Nedostaci vezane trgovine-veoma skup vid trgovine jer zahteva ukljucenje posrednika.kontrakupovine 3. U transferne cene spadaju monopolski odredjene cene za komponente koje se imaju ugraditi u proizvod koji se prodaje po datoj licenci .placanje proizvodnjom 4. hemijskih kapaciteta. a da pri tome .kompenzacioni poslovi 2. .poslovipredhodne kupovine 1. placanje proizvodnjom(buy back) kod vezanih spoljnotrgovinskih poslova Ovaj oblik vezane trgovine karakteristican je za izvoz procesne i rudarske opreme. mora kupovati po visokim transfernim cenama od odredjenog proizvodjaca .kompenzacioni poslovi-medjunarodni barter poslovi predstavljaju najprostiji vid vezanih poslova i prakticno se svode na trampu.kontrakupovina –izvoznik nudi svoje proizvode i planira da ugovori redovan izvozni posao koji se placa novcem .Odvija se izmedju firmi iz visokorazvijenih zemalja koje imaju razvijenu tehnologiju i firmi koje imaju sirovine.cene transfera tehnologije 81. 4. 2. 79.gubi se korak sa trzistem.Prodaja i isporuka robe u jednom smeru pracena je placanjem kroz isporuku robe identicne robe u suprotnom smeru. Vezani poslovi su siri pojam i u njih bi se moglo svrstati : 1.transferne cene.offset aranzmani 5.strategija koja daje rezultate na kratak rok.Predmet ugovora moze biti bilo koja roba 3.Kupac licence .Ukoliko je slucaj da zemlja ima konstantno deficit tehnoloskog bilansa placanja pracen deficitom spoljnotrgovinskog platnog bilansa zakljucuje se da je iskoriscenost kupljenih licenci nedovoljna i da nije u funkciji rasta izvoza . placanje proizvodnjom. pribegava se izdavanju konzularnih faktura koje prate robu u izvozu. 80.trgovine karakteristican je za izvoz procesne i rudarske opreme. ogranicen ovakvim ugovorenom odredbama .Odvija se izmedju firmi iz visokorazvijenih zemalja koje imaju razvijenu tehnologiju i firmi koje imaju sirovine. na medjunarodnom trzistu moze iste komponente kupiti po visestruko nizim cenama . hemijskih kapaciteta.nize cene izvoza i vise cene uvoa zemalja u razvoju. vezani poslovi u medjunarodnoj trgovini vrste i znacaj Vezana trgovina u medjunarodnoj razmeni predstavlja formu pri kojoj kupac namece obavezu prodavcu da prihvati parcijalno ili totalno poravnanje svojih isporuka kroz odredjenu kupovnu proizvoda iz zemlje kupaca.

poslovi rexporta. vise isplati uvesti robu iz susedne zemlje nego je kupiti od domaceg proizvodjaca koji se nalazi na drugom kraju zemlje. Posto je u ove poslove ukljucena drava kao garant ona ce imati pravo nadgledanja uz odobrenje akljucenih ugovora . Izdavanje naloga spediteru da se izvrsi otprema robe iz zemlje prodavca u zemlju kupca. Kod reeksportne dorade zakljucuju se sledeci ugovori: 1. 82. a ciji je izvoz ugovoren u znatnoj kolicini. Reeksportna dorada 4. Ugovor o izvozu odredjene robe. Ugovaranje kupovine robe od inostranog prodavca i placaje ugovorene cene. kupovine robe na jednom trzistu i njene prodaje na drugom. Reeksport je nacin da se realizuju medjunarodni dogovori i preuzete obaveze po osnovu robnih lista. Ugovor o kupovini robe u inostranstvu 2. komitenta. On trguje u svoje ime i za svoj racun . dok se placanje i naplata vrse instrumentima medjunarodnog platnog prometa a carinska procedura ostvaruje kao kod redovnog uvoza i izvoza. 2. uvoznik u ovako slozenom spoljnotrgovinskom poslu. Izvoznik. Uvoznik iz prvog ugovora postaje izvoznik u drugom ugovoru. iste kolicine i vrednosti. preradu ili obradu u zemlji i izvoz tako odredjenih proizvoda. kolicine i vrednosti koja ce u predvidjenom period biti izvezena u nepromenjenom stanju. Kada se roba kupljena u inostranstvu ne uvozi na teritoriju zemlje kupca. Ukoliko dodje do nestasica neke robe na domacem trzistu. Izvoz i uvoz robe po osnovu ramplasmana ugovora se kroz dva sata zasebna ugovora. Prvi je ugovor ouvozu robe. Ovaj posao vodjen je logikom ostvarenja koristi iz dvostruke spoljnotrgovinske transakcije.3.Vrednost uvezne opeme i ulaganja stranog partnera mora biti ekvivalentan vrednosti izvezne proizvodnje stranom partneru u predvidjenom roku. Ugovaranje prodaje iste robe sa inostranim kupem i naplatu ugovorene cene . je jedan isti subjekat i naziva se reeksporter. Ramplasman je uvoz robe jednog tarifnog stave. dok je drugi ugovor o izvozu te iste robe. 83. 1. ali moze trgovati i svoje ime. Cist reeksport 3. istog tarifnog stave. odnosno. Cesto se u zem. Ukoliko usled sezonskih varijacija dodje do nestasica odredjene vrste robe na domacem trzistu . 2. medjunarodni fransizing . pribegava se kupovini iste vrste i kolicine robe na inostranom trzistu. Reeksporter je trgovac. Ramplasman Cist reeksport podrazumeva uvoz robe odredjene vrste. kazemo da se radi o direktnom reeksportu . kada deluje kao komisionar(posrednik). Postoji vise vrsta reeksporta: 1.Kod placanja proizvodnjom kupac procesne i druge opreme obavezuje se da ce delimicno ili potpuno izvrsiti placanje uvezene opeme i postrojenja isporukom finalnih proizvoda proizvedenim u tim postrojenjima. Razlika u ceni po kojoj je roba prodata u odnosu na cenu po kojoj je kupljena predstavlja zaradu trgovca reeksporetera. Direktni reeksport se moze primeniti ako bi se javila deficitarnost roba ciji je izvoz vec ugovoren. Nominalna vrednost mora biti veca ili bar jednaka nominalnoj vrednosti ovako uvezene robe. dok je predmet oba ugovora ista roba. pa se u vreme nestacica uvozi a u vreme obilja izvozi ista kolicina i vrsta robe. vrste i nacin obavljanja rexportnih poslova Reekportni posao u najsirem smislu podrazumeva uvoz odredjene robe koja ce u relativno kratkom periodu biti izvezena. da se ne bi izgubile pozicije na inostranom trzistui da bi se ispunili ugovoreni rokovi ispuruke. Direktni reeksport 2. odredjene vrednosti i kolicine i istovremeni izvoz druge robe.ljama koje se prostiru na velikoj povrsini. njenu dorado. Reeksporter se odvija po osnovu dva ugovora. Ugovor o izvrsenju usluge obrade sa domacom firmom 3. Ovo je oblik reeksporta iako u izvozu i uvozu ne cirkulise bukvalno ista roba. Reeksportna dorada podrazumeva uvoz odredjene kolicine robe. Direktni reeksport podrazumeva sledece transakcije: 1.ves se direktno prodaje kupcu u nekoj trecoj zemlji. a za racun nalogodavca . iu istoj kolicini i iste realne vrednosti.

. 3. Druge generacije:kada se ispune uslovi prve generacije. Elementi ugovora o franshizingu: 1)postojanje vlastnistva nad znanjem. transportnih sredstava. 2. Je sam usao u posao u nameri da ostvari zaradu naplatom fransize Predenosti korisnika fransize: samostalnost pravnih subjekata kako je firma ostvarila trzisnu prepoznatljivost olaksava pristup potrosacu ulaskom na trziste smanjuju rizik neuspeha koji je visok u samostalnom poslu. elektronska i sredstva veze . . idejom. Predmet ugovora o lizingu moze biti razna oprema gradjevinska . 2.osiguravajuci pomoc i redovne usluge u cilju olaksanja ekploatacije za sta dobija nagradu franshiza.distributivnim postupkom.Ova vrsta je poznata pod nazivom franshizing ukupnog poslovanja Ukoliko su franshizer i franshizant iz iste zemlje govori se o nacionalnom franshizingu. Rokovi davanja robe se poklapaju sa vremenom amortizacije robe.dok se korisnik lizinga obavezuje da ce redovno u dogovorenim godisnjim anuitetima placati lizing zakupinu a po proteku dogovorenog roka otkupiti ovu robu po nizoj ceni. 3. amerikan expres.3 % do 4%. a ostvaruje ga povecanjem ulaganja frans. a najniza je lizing zakupina kada ovaj rok iznosi 80% amortizacionog perioda. 84.trgovinskog imena iili komercijalne formule 2)fran.Sto je period lizinga kraci to je lizing zakupina veca. Po isteku roka ukoliko je istekao i amortiacioni period . medjunarodni lizing Medjunarodni lizing predstavlja specifican oblik spoljnotrgovinskog prometa kojem lizing kompanija iznajmljuje na odredjeni rok robu korisniku lizinga . manji troskovi istrazivanja trista U frnsiing firme spadaju: coca cola. Medjunarodni fransizing predstavlja sistem saradnje i medjusobnih poslovnih odnosa izmedju nezavisnih preduzeca iz dve zemlje koja su povezana ugovorom fransizinga prema kome jedan od njih franshizer ustupa drugom franshizentu pravo koriscenja po tacno odredjenim uslovima. Franshizing je najvise zastupljen u automobilskoj i naftnoj industriji. franshizer i franshizant stupaju u dublju poslovnu saradnju.toyota.. trajnih potrosnih dobara . 2)ustupanje prava koriscenja na odredjen rok 3)precizna definicija nacina koriscenja ustupljenih prava u datim rokovima 4)obaveza franshizanta na kontinuirano placanje franshize 5)franshiza se sastoji iz dva dela:pristupne fransgize i placa se samo jednom i osnovne franshize i placa se po odpocinjanju posla kontinuirano i iznosi od 0.Stranke u ugovoru su davalac i korisnik lizinga . roba postaje vlasnistvo 1. Postoje brojne podele franshizinga: 1)franshizing prve generacije kod koga se ustupa pravo u vezi proizvoda.rok i liing zakupina.1.markom.je stavio pod kontrolu potencijalne konkuente i time obezbedio jasan pregled trzista frans. a ukoliko nisu govori se o medjunarodnom franshizingu. lizing kompletnih postrojenja .Osnovni elementi ovog ugovora su predmet ugovora . Prednosti koje davalac fransize ostvaruje ulaskom u frasizing sistem : on je zainteresovan za povecanje udela na trzistu.Najskuplji je lizing zakupina za period koji inosi 40%. diners.. Ugovor o lizingu se zakljucuje u pisanoj formi .Postoji i lizing nekretnina .

godisnji iznos amortiacije 2. finansijski i operativni lizing U zavisnosti od toga da li se ugovor moze otkazati govori se o finansijskom i operativnom lizingu . davalac lizinga i proizvodjac opreme koja se daje u lizing mogu biti u tri razlicite zemlje 2. vec definise otkazne rokove u slucaju vracanja robe davaocu lizinga Obuhvata niz obaveza davaoca lizinga a odnose se na obuku kadrova . troskove usluga vezanih za opremu Razlike izmedju lizinga i zakupa i lizinga i rentinga: kod zakupa je zakupodavac vlasnik nad predmetom zakupa i nije predvidjeno da predmet ostane u trajnom vlasnistvu zakupca . Finansijsji lizing – davalac lizinga nema obavezu da pruza druge usluge korisniku lizinga . Korisnik lizinga je duzan da opremu cuva propisno oznaci da se radi o vlasnistvu davaoca i pravilno je upotrebljava . neto lizing ne podrazumeva postojanje pomenutih obaveza. Operativni lizing ne obuhvata cvrsto definisane rokove u kojima nema otkaza ugovora . Nasuprot bruto lizingu . 86.korisnik i davalac mogu biti u jednoj zemlji a proizvodjac robe u trecoj zemlji i menja se redovni postupak uvoza/izvoza posto se roba koja ce tek biti predmet lizinga kupuje/prodaje specijalizovanjoj lizing firmi 3. tehnicku pomoc . Kada proizvodjac iznajmi robu na lizing govori se o direktnom lizingu. ova vrsta sadrzi i klauzulu o ameni robe uzete na lizing . kojim je preciziran rok na koji se roba daje na lizing kao i obaveza korisnika da robu precino vreme vrati 2. Vrste lizinga: 1. Davalac lizinga uzima sledece elemente pri kalkulaciji lizing zakupine : 1. sem sto ga finansira. 85. iznos finansijskih troskova 3.korisnika lizinga . akod rentinga se predmet rentira i vise puta se inajmljuje . tako da menja korisnike dok se kod lizinga iznajmljivanje svodi samo na jednog korisnika u cijem posedu roba na kraju i ostane. .korisnik i davalac lizinga mogu biti u razlicitim zemljama . Ukoliko se davalac lizinga obaveze da ce u toku trajanja lizinga vrsiti servisiranje opreme . termnski lizing . otkaze ugovor. a indiorektan lizing je lizing gde se specijalizovane firme bave iskljucivo lizingom a robu koju izdaju na lizing kupuju direktno od proizvodjaca . savremenijim modelom 3.dok davalac lizinga ima mogucnost da ako se korisnik ne pridrzava svojih obaveza .a ukoliko nije istekao amortizacioni period korisnik lizinga ima pravo otkupa robe po ceni koja odgovara trzisnoj vrednosti umanjenoj za protekli amortizacioni period.obuku kadrova kao i njenu zamenu novijim govori se o bruto lizingu .korisnik lizinga .revolving lizing koji predvidja obavezu obnavljanja koriscenja robe na lizing po isteku predhodnog ugovorenog lizing perioda. Kod medjunarodnog lizinga su moguce sledece kombinacije : 1. dok proivodjac robe moe biti u jednoj od ovih zemalja.Korisnk lizinga nema pravo otkaza lizinga u dogovorenom periodu .lizing sa opcijom a kupovinu posrazumeva obaveu korisnika da ce po isteku lizing perioda otkupiti koriscenu robu. ali ako je jedna od stranaka u ugovoru van granica zemlje govori se o medjunarodnom lizingu. vrste i podele poslova medjunarodnog lizinga Kada se lizing odvija u okviru nacionalnih granica to je nacionalni lizing . odrzavanje .

ove vrednosti moraju biti ujednacene. medjunarodna dugorocna kooperacija Medjunarodna dugorocna proizvodna kooperacija je oblik spoljnotrgovinske i poslovne saradnje u kome dva partnera iz razlicitih zemalja preuzimaju obavezu medjusobne isporuke ekvivalentnih vrednosti komponenti iste familije proizvoda koji se mogu finalizovati u pogonima jednog partnera ili oba partnera. Ako se finalizacija vrsi u pogonima oba partnera posao se deli i svaki partner proizvodi deo komponenti da ne bi svi sve proizvodili. Ovakva podela rada vodi snizenju troskova proizvodnje sto se odrazava na ostvarenje konkurentne cene finalnog proizvoda. Ugovori o proizvodnoj kooperaciji su dugorocni i zakljucuju se u pisanoj formi. onstalirane opreme . Ako se u ugovorima precizira da roba koja se uzima u lizing mora biti nova i neupotrebljena uvek postoji opasnost da se u prometu nadje vec koriscena roba. srednjorocni 3-7god. Kao jedan od nedostataka navodi se i obavea placanja prve rate lizing zakupine unaped. Kako je oprema koja se uzima na lizing vlasnistvo davaoca lizinga.Apsolutni iznos finansijske obaveze korisnika lizinga iznosi od 50%-150% veci u odnosu na iznos koji bi bio potreban izdvojiti kroz klasicnu kupovinu. dugorocni preko 7 god. korisniku lizinga ostaje deo sredstava koje moze plasirati u druge poslovne aktivnosti. Inamljivanje opreme na lizing zamenjuje kreditiranje i predstavlja povojniji nacin finansiranja ivestiocija sa stanovista preduzeca.elektronskoj i industriji saobracajnih sredstava. opremom novije generacije ukoliko se ona u medjuvremenu pojavi i time se korisnik lizinga osigurava od rizika zastarevanja opreme.Vrednost ugovorenog izvoza komponenti po osnovu ugovora o dugorocnoj proizvodnoj kooperaciji mora biti jednaka vrednosti ugovorenog uvoza finalnih proizvoda i obrnuto .Postoje i brojni nedostaci koji se mogu pripisati lizingu kao specificnoj formi poslovne saradnje.Interesantna je jedna vrsta lizinga prodaj pa iznajmi na lizing ponovo prisutna kod kapitalne opreme gde prodaju tek proizvedenu robu lizing kompaniji. ne moze se koristiti amortizacija za zamenu osnovnih sredstava. Izvozom opreme za lizing ostvaruje se konkurentna prednost u odnosu na zemlje koje koriste klasicne forme izvoza . Lizing se u praksi pokazao kao izvanredan nacin da se eliminise rizik od zastarevanja . pa je iznajme na lizing kako bi je ukljucili u naredni proizvodni proces. Dugorocnom proizvodnom kooperacijom postize se svojevrsna podela rada jednog istog proizvoda.Prema duzini trajanja ugovora o lizingu . 87.kao i listu komponenti koje mora da isporuci drugi kooperant. 88. Nosioci savremenog lizinga su bankarske institucije sirom sveta. lizing se moze klasfikovati na kratkorocni do 3 god. Umesto da odmah angazuje sva sredstva za kupovinu .Ukljucivanje u poslove medjunarodne dugorocne kooperacije zahteva partnerstvo firmi iz dve zemlje .Ugovorom o bruto lizingu davalac lizinga preuzima obaveu zamene .Partneri dogovore listu komponenti koje prvi kooperant mora isporuciti u toku godine . Lizing peduzece mora biti specijalizovano za odredjenu vrstu opreme i pratiti inovacije u oblasti proizvoda i procesa koje pokriva. Poslovi medjunarodne dugorocne proizvodne kooperacije prisutni su u masinskoj. prednosti i nedostaci nabavljanja opreme na lizing Nabavkom opreme na lizing korisnik lizinga povecava svoju likvidnost. Ako se finalizacija vrsi u pogonima jednog partnera uobicajeno je da on isporuku komponenti kooperantu placa finalnim proizvodima . Liing pedstavlja najefikasniji nacin da se dodje do savremene opreme cime se povecava tehnoloska konkurentnost zemlje a da se pri tome ne povecava zaduenost zemlje . . Kooperant u posao moze ukljuciti podkooperante i to mora u ugovoru o dugorocnoj kooperaciji biti precizirano.

Marketing agencije 5. Instituti za kvalitet i kvantitet 1.koiscenje.vodoprivrednih. 2.direktni a) Indirektni: 1. Koncesija predstavlja : ustupanje prava koriscenja prirodnog bogatstva ili dobara u opstoj upotrebi koja su u dravnoj svojini stranom pravnom ili fiickom licu dobijanje dozvole od drzave a obavljanje delatnosti od opsteg interesa . Osiguravajuce drustvo 4. kolicina i vrednost uvezene ili izvezene robe.Predmet ugovora o medjunarodnoj koncesiji je ustupanje eksploatacije nekog prirodnog bogatstva zemlje domacina inostranom koncesionaru na odredjeno vreme. 5. Davanje koncesije predhodi izbor najkonkurentnijeg koncesionara.Postupak se ostvaruje javnom licitacijom.MDPK vodi ustedi investicija . odrzavanje energetskih . Davanje koncesije regulise zakon o koncesijama. uvozi savremenu opremu cime se postize opsti tehnoloski nivo zemlje davaoca koncesije . 89.Koriscenje koncesije krece se od 30-50 god. poslovanju. . moze se koristiti samo pod propisanim uslovima i u propisanom roku Ugovor je u pisanoj formi. Spediter 2. 1. saobracajnih objekata izgradnja telekomunikacionih objekata uredjivanje i koriscenje obala reka i jeera rekonstrukciju banja Sva bogatstva se koriste tako da ne ugroze zivotnu sedinu. Pored klasicne koncesije postoji i BOT koncesija gde davalac koncesije na kraju govorenog roka stice pravo nad neketninama i objektima . 2. ali se mogu dogovoriti da cene koriguju pocetkom svake godine . 4.u zavisnosti od nacionalnih zakonodavstava . Ugovorom se moze po isteku vremena otkupiti objekat i uredjaji koje je koristio koncesionar i moze preneti vlasnistvo na sebe. medjunarodne koncesije Medjunarodne koncesije su slozen oblik spoljnotrgovinskog posla .Proizvodjaci. utice na rast zaposlenosti .U ovom poslu se javlja stranka davalac koncesije –koncedent i stranka korisnik koncesije – koncesionar.Koncesija prestaje protekom ugovorenog roka ili unistenjem . Koncesionar vrsi izgradnju raznih objekata u zavisnost od vrste koncesije .dostavlja se carinska deklaracija iz koje se vidi koja je vrsta . Koncesije se mogu davati na: goeoloska istrazivanja i eksploataciju mineralnih sirovina izgradnja . Isplata kooperanata kroz finalni proizvod moze biti nepovoljna jer firma iz razvijenije zemlje namece svoje uslove . slobodne exportne p e zone (SEPZ) Min 25 ucesnika u spoljno trg. Za svaki posao poslovna banka kooperanta otvara kontokorentni koji ce pratiti transakcije . Prevoznik 3. 3. Izvoz i uvo komponent ili finalnog proizvoda po osnovu ugovora je slobodan. 90.

Rizici u spoljnoj trgovini: Roba može da se izgubi.Uvoznik: Osnovna obaveza je da plati robu i pravo da primi robu . Direktno. valutu 3. npr. Ministarstva LB-slobodan uvoz c) Nedržavne institucije: 1. Skladistenje 7. Faza realizacije .6. Faza pregovora 3.Ugovor i dve najvažnije stavke: rok isporuke i cena .Dokumenta u spoljnoj trgovini: Dokumenta su važna u toku robe i njenog prenosa . Privredna udruženja -Faze odvijanja spoljno trgovinskog poslovanja: 1. privremeni 2. Faza pripreme 2. da nestane i to su objektivni rizici i oni se pokrivaju osiguranjem.onaj koji izvozi robu za svoje ime i za svoj račun Indirektno. bankarska 5. redovni 3. Banke b) drzavna administracija: 1.Cena ima tri elementa: 1.Kada on nije vlasnik robe.Izvoznik: Osnovna obaveza je da isporuči robu i pravo da je naplati . Privredne komore 2. Postoje i subjektivni rizici. trgovačka 2. složeni .Spoljnotrgovinski poslovi se odvijaju: direktno i indirektno. Kada robu isporučujemo a kupac neće da plati(banke siguraju za to) . carinska 4. transportna 3. izvozi robu na tuđe ime i na tuđ račun . špediterska . paritet INCOTERMS 2000 . numerički izraz 2.Postoji pet vrsti dokumenata: 1. Carina 2.Oblici spoljnotrgovinskog posla : 1.

izdaj se kada kupac hoće da se roba prvo pregleda. adresa prodavca. da lakše i više prodaje preko posrednika. datum. 4. iz njih se vidi kada je roba dopremljena kupcu i razne karakteristike robe .roba se pakuje.Dokumenta koja uvoznik ili izvoznik mora da izda: faktura lista pakovanja zapisnik kvantitativnog i kvalitativnog prijema robe uverenje o krajnjem korisniku(end-use-certificate) . 2. transportna. predstavnici 5) Uverenje o ispravnosti. uvoznik. Kada roba putuje.Može biti direktno i indirektno . Privremena(prethodna). 4. očekuje veću prodaju i misli da može sam. adresa kupca.90% izvoza je jedan proizvod(kuba-šećer.smatra da je posrednik dobro organizovan. atest proizvođača( potvrđivanje ispravnosti i da je proizvedena u zemlji iz koje izlazi i da izvoznik mora ukloniti kvar u garantnom roku) 1) Faktura(račun) Svaka faktura mora da sadrži: broj. živa stoka) II GLAVA ORGANIZOVANJE SPOLJNOTRGOVINSKIH INFORMACIJA . izdaje se na zahtev kupca. postoji registarki broj vozila 3) Zapisnik o kvantitetu i kvalitetu – poslednji prevoznik.ima sve kao i konačna ali je cena privremena. 2.roba nema komercijalnu vrednost ali se mora proknjižiti Konzularna. 1.Direktno.1. zastupništvo(agentura) distribucija . niko nema kontakta sa robom. bitna je za carinu. 3. Danas postoji dokument koji zamenjuje ovu fakturu.mora da ima sertifikat sanitarni(hrana.Postoji 5 vrsti faktura: Trgovačka faktura(konačna) u njoj je formirana cena. 2) Izvozna lista pakovanja. špediterska. bankarska. . komision konsignacija monokulturne. zbog kredita i plaćanja.tražim od kupca da mi potvrdi da ce roba biti iskorištena tu gde je uvezena i da se neće dalje izvoziti 5. izvoznik. specifična roba ili je posrednik skup. naziv robe sa ukupnom cenom . carinska. kuvajt-nafta) 1. 5. . 3. trgovačka. 2.proizvođač robe tu robu proizvodi i izvozi.sadrži sve kao i trgovačka samo nema konačnu cenu.Indirektno. i od nje zavisi da li će se roba dodatno cariniti Gratis. 1. osnov za plaćanje carinskih dadžbina Proforma.kada kupac zahteva da u konzulatu kupca prodavac potvrdi da je roba proizvedena u zemlji iz koje se izvozi.Carinska dokumenta. 2. uverenje o kvalitetu ispravnosti robe 6. neutralna inspekcija. banke. jedini kontakt se vrši preko dokumenata i ona su izuzetno važna.

otvaraju konsignaciona skladišta da bi delove prodavali na licu mesta(proizvodi siemens-a). .PDV . Ako strana firma izvozi proizvod. 1.Vrste komisiona: uvozni izvozni . . Izvozni. i prodaje je. . Kupi veliku količinu robe.Postoje 2 ugovora: Komisioni ugovor. Može biti isključiv(radi samo na jednom delu teritorije) druga grupa garantuje da će kupac platiti principalu(del. 3.o izvozu robe. 2. samo primaju narudžbine. credere) .Za ovu robu plaćamo takse. ima ugovor sa proizvođačem. da bi izbegli carinu i otvarali skladište konsign.putem posrednika. ima kapital. 2.Preduzeća koja se bave izvozom. Da će izvoznik izvesti ribu za koga i traje godinu dana Izvoznik i kupac u inostranstvu sklapaju ugovor Izvoznik svoju zaradu ostvaruje preko procenta i on je obično 3% Ako je roba oprema koja treba da se montira i proizvođač onda mora da kontaktira sa kupcem 1.Indirektan. često imaju posrednika u inostranstvu(zastupnika pod ugovorom) koji tadi za svog principala da bi proširio tržište.Konsignacija.Posrednici imaju dužnost da posreduju između prodavca i kupca(ne bave se sami trgovinom) .stvaranje konsignacionog skladišta u zemlji gde se proizvod prodaje.isti slučaj kao i kod izvoza.razlikuje se od zastupništva u tome što distributer radi u svoje ime i za svoj račun. 2. Kod dobre distribucije je važno: 3K Kapital Kapacitet Karakter(ne na radu već na konkurenciji) . on posreduje između dve strane a njegova prednost je što ima stručno znanje o robi.Postoje dve vrste zastupnika: ne garantuju plaćanje. .Ovakva roba je pod carinskim vlasništvom(nadzorom) .ko garantuje da roba neće biti prodavan u slobodnom prometu avans menica(garancija) garancija banke . 1. prednost uvoza jer dobija proizvođač=? GLAVA III .1. 3. Ima obavezu samo da nađe kupca i primi narudžbinu. 2.Distribucija.

1. . jedan glas 3. . državne. demokratičnosti.država nema uticaj 6. zadružne.Najpoznatija zadružna udruženja. mešovite . princip učešća u kapitalu-svako učestvuje u podeli profita 5.Sa aspekta kapitala i sa aspekta organizovanja: ortačka društva akcionarska društva komanditna D. 4. princip nezavisnosti i autonomnosti. 750 miliona ljudi u svetu je učlanjeno u zadruge.upravljaju po demokratskim principima. naftna industrija.Osnovni proncipi zadružnog organizovanja: 1. princip brige o zajednici. 3. Drzavne furme. uvoziti.Postoje određeni principi. 1. registrovane su kod provrednog suda . elektroprivreda 1. Trgovačka društva bave se spoljnom trgovinom.udruženja raznih država mogu zajedno biti 7. 4.Postoje 4: trgovačka društva(firme) državne firme zadruge transnacionalne kompanije(TNC) 1. princip otvorenosti-svako ko zeli da se učlani to može 4. 5. Vojana industrija-držana firma. 2. Zadruge: privatne. dobrovoljnosti(svojom voljom ulaze u zadrugu) 2.o) jednopersonalne i familijarne(KARGILL) kompanije 2.SKANDINAVSKO SKANDINAVSKA ZADRUGA ZA UVOZ PREHRAMBENIH PROIZVODA 1. koje će cene biti.Čurčistički pokret. 4.prerastao je u zadružni pokret. Svako dobrovoljno stupa u zadrugu .Sa stanovištva vlasništva mogu biti: privatne firme državne mešovite zadružne . princip međuzadružne saradnje. POSLOVANJU . 3.O. Centralne odluke na nivou ministarstva koja će izvoziti. 2.o ekologiji se vodi računa . Imaju ogromnu moć i potencijal. 3. 2. Jedan član.NEPOSREDNI UČESNICI U SPOLJNOTRG.O (društva sa o.

Ovo je složena forma organizacije. 3. Ideja je da se otvori pogon u inostranstvu. Donosi posao. upravlja kompanijom.Transnacionalne kompanije. Nema nikakav samostalan .imaju značajan uticaj u spoljnoj trgovini. Poćetkom 20. ali se onda i deo proizvodnje prenosi tamo kako bi mogli da kontrolišu deo tržišta koji pripada nekoj uniji npr. jeftinija proizvodnja i radna snaga. . EU.. 2. pridružne kompanije=asociates 3. Još jedan bitan faktor su i ekološki razlozi Ne mora ciljno tržište biti zemlja domaćina. samostalni status. . Tržište može biti ceo region. Danas je dovoljno 10%. . prilaze. novac.Problem je i to što se smanjije izvoz matične a povećava izvoz domaćina. kompanije) Kontrolisane da strane matične kompanije imaju svoje pravno lice.’60-’70 afričke i azijske zemlje proteruju kompanije koje su bile iz kolonijalnih sila. može biti samo odskočna daska zbog sirovina. jer zemlje u uniji ne plaćaju takse i poreze(carinska barijera). podružnice(kćeri)=subsidies 2. tehnologiju. npr. kao predstavništvo. ali deo akcija ne prelazi 50 % Nema status pravnog lica .veka bilo je 7 700 000 filijala.Transnacionalna kompanija bi bila ona koja ima najmanje 6 svojih filijala u inostranstvu i ima 100 miliona dolara prometa godišnje. ogranci=branch 1.Prvo su to bile razvijene zemlje . stvara kooperante. radne snage.Podrazumevaju direktne strane investicije DFI. . puteve.Kompanije su počele da se vraćaju u zemlje iz kojih su praktično proterani.51% akcija znači da on ima puno pravo da bira predsednika. a loše je to što se mogu uništiti grane koje su radile u tim industrijama. 1. imaju samostalni status(51%) Pravna lica. 65000 kompanija. kao servis. Bolje organizovan transport Putem marketinga je došlo do ujednačavanja ukusa potrošača(televizija.. izdržava se od matične kompanije. ali je najčešće iticaj pozitivan. . To je ona kompanija od koje postoje matična zemlja i zemlja domacina(gde ta kompanija investira novac) . .Kompanije matičnih kompanija su organizovane u zemlji domaćina 1. Servis.Strateška prava: .Prirodne sirovinu su zamenjene nekim drugim materijalima(legure. status . i te kompanije su morale da se prebace u razvijenije zemlje. Matične zemlje su razvijene zemlje a zemlje domaćina su nerazvijene i slabo razvijene.Multinacionalna kompanija(postoje dva centra odakle se vodi posao.Uticaj je dualan i zemlja domaćina ima i koristi i štete. dve matične kompanije). i za zemlju domaćina je izuzetno bilo važno da dođe do ulaganja kapitala. radi poslove i fakture matičnoj kući.)-substitut . Pored toga grade železnice.

-Bolje organizovan transport. 2.3 biliona $ . Špedicija je nastala u Veneciji. može biti samo odskočna daska zbog sirovina. pozicioni broj – na taj broj se oslanja ceo posao. GLAVA IV Posredni učesnici u spoljnotrgovinskom poslovanju: 1. 4. kojim prevozom roba ide.… tržište može biti ceo region. Ako domaći radi za stranca to je izvoz. 1. zna se o kojoj robi je reč.000 filijala. 3.proizvedeno biliona $ . 1. to se smatra kao uvozni posao. POZICIONA KNJIGA. -Ne mora ciljno tržište biti zemlja domaćina. 65. Još jedan bitan faktor su ekološki razlozi.2 biliona $.000 kompanija. 1. Oni izdaju određena dokumenta. Postoji špediter uvoznik. početkom XX veka bilo je 700. U ugovor koji špediteri prave sa komitentom mora da se naznači količina robe. međunarodna špedicija transportna dokumenta osiguranje robe u transportu dokumenti o osiguranju robe poslovne banke u spoljašnjoj trgovini carinska služba državne institucije i izvozne kreditne agencije ŠPEDICIJA – Njihov posao je značajan kada su u pitanju spoljnotrgovinski poslovi. 80% poslova oni obavljaju. 7.6 biliona $ .17.izvoz 2004. Ako plaćamo devizama.proizvedeno 9. 6. Ovo je složena forma organizacije. 8. radne snage. 5.izvoz Proizvodnja polako potiskuje izvoz. špediter kupac. vrsta robe. -putem marketinga je došlo do ujednačavanja ukusa potrošača (televizija. prilikom uzimanja robe i pripreme za prenos. kampanje) . Oni vrše usluge. rok kad je roba spremna da se transportuje.

Kompanije su počele da se vraćaju u te zemlje iz kojih su prethodno otišle i za zemlju domaćina je bilo izuzetno važno da dođe do ulaganja kapitala. 3. 60-70. tehnologiju novac. godina.2 biliona $ izvoz Avizo – važan je da bi se roba dalje pratila.Strateški pravci: -Prvo su to bile ne razvijene zemlje. Inspekcija – svaka radnja vezana za robu mora da se evidentira Carina – tu dolazi do kontakta između špeditera kupca i špeditera izvoznika.) Direktno dolazi prevoznik u skladište i prenosi robu Špediter zna koji su najbolji. putevi. 1. Prirodne sirovine su zamenjen nekim drugim materijalima.. Špediter ugovara osiguranje za svog klijenta Troškovi: . Pored toga grade se železnice.8 biliona $ izvoz 2004 godine – 17. najjeftiniji i najpouzdaniji prevoznici. utovar. zemlja domaćina ima i koristi i štete. Osiguranje – osigurava robu za klijenta Skladištenje – ako je potrebno pre transporta Inspekcija – omogućava pregled robe i izdavanje sertifikata banka – banka kupca je u kontaktu sa bankom izvoznika Administracija Kada je roba spremna.3 biliona $ proizvedeno. on organizuje prevoz. podrazumeva se da roba ide najkraćim putem i za najnižu cenu. afričke i azijske zemlje proteruju kompanije koje su bile iz zemalja kolonijalnih sila i te kompanije su morale da se prebace u razvijenije zemlje. Uticaj je dualan. (legure. Preuzimanje i smeštanje u skladište Preuzimanje robe i transport do utovara (brod. u zavisnosti od količine špediter ima popust na količinu robe REFAKCIJA (u odnosu na cenu prevoza) ¼ ide špediteru a ¾ ide komitentu. voz. Problem je i to pto se smanjuje izvora matične a povećava izvoz domaćina.. najčešće je uticaj pozitivan. drugi (kupac) prevozi robu daljem on ima ugovor o prevozu. minerali) – substituti. postoje dva načina da se roba preuzme.. prilazi. 2. 9. donosi posao. ali. 5. a loše je to što se mogu uništiti grane koje su radile u tim industrijama. 1995 godine – 8.6 biliona $ proizvedeno. istovar Obezbeđenje prevoza – špediter priprema robu za prevoz. stvara kooperante.

Železnički tovarni list (rail way bill) 3. izvoznik i kupac posluju međusobno i sa svojim bankama. Banka izvoznik i banka kupac su u međusobnom odnosu. Drumski tovarni list (road bill) 2. Dokumentacija u Spoljnoj Trgovini 1. … Ovo nisu troškovi špeditera ali se često dešava da špediter sve plaća pa onda na kraju posla komitent refundira novac. skladištenja. osiguranja. 4. Pomorski tovarni list (sea way bill) 4 a. Ima tri originala. Dokumenta: 1. 2. . NEČIST – konusman u kome se nalaze informacije o neispravnosti robe Ko poseduje konusman.1. 3. Troškovi špedicije – poslovna tarifa za koju on radi taj posao Troškovi prevoza. 3. jedan ide špediteru a jedan kupcu 4a. tri originala. dve kopije. Teretnica rečna (water way bill of lading) 1. Sva ti originala špediter daje komitentu koji te dokumente dostavlja banci a banka ih prosleđuje banci u inostranstvu. kada se roba otpremi jedan original prati robu. Osiguranje robe u transportu. ukoliko se pojave dva vlasnika sa po jednim. 2. vlasnik robe je onaj koji dođe prvi. Avionski tovarni list air way bill) 4. pomorska teretnica (bill of lading) 5. FCR – sertifikat o prijemu robe FCT – sertifikat o transportu robe FBL – potvrda o multimodalnom prijemu FWR – špediterska skladišnica FIATA – organizacija koja propisuje organizaciju svih dokumenata koje špediter treba da izadje. i oni su hartije od vrednosti na ime –>cesijom po naredbi –> indosiranjem (na drugo lice) prostim prenošenjem –> nekome se da i on postaje vlasnik 1. ako ima bar jedan. 1. roba je njegova. rečni tovarni list (Inland waterway bill) 5 a.

Parlament.… Osiguranje može biti: opšte – za isporuke koje su sukscesivne za iste robe koje idu duže vreme pojedinačno – roba koja ide jednom. -Parlament donosi zakone koji se izvršavaju preko vlade. imamo zakon o spoljnoj trgovini. -Tri ministarstva koja moraju da sarađuju.). .. banka nema korespodenta u toj zemlji. 1. politika i ostala sranja. srednje i velike. 2. Banke: Banke se po veličini dele na male. Postoj ugovori o osiguranju koji predviđaju različite rizike. Male – sa malim ovlašćenjem. 3. mogu samo da vrše transakcije uplatu .Postoje razne vrste rizika. 2. Velike – moraju da zadovolje određene kriterijume i tada mogu da rade i u svojoj zemlji i u inostranstvu. 3. sudar brodova. strana banka otvori račun kod naše banke onda je to LOROCONTO. zakon o kancelarijama. samo opslužuje lokalnu privredu. carinski zakon. ministarstva.isplatu. elementarne nepogode. -Pored parlamenta važna institucija je vlada. dopunski rizici krađa. -Ministarstva vode politiku robnih režima ako žele postići nešto potrebne su dozvole za uvoz i izvoz robe. nema novca na LOROCONTO-u banka u slučaju da ima poverenja može da sačeka (uz kamatu). Srednje – imaju veći kapital. požar. rade sa inostranstvom. 4. brod. (krijumčarenje) 1. Ako Ako Ako Ako naša banka otvori račun kod strane banke to je NOSTROKONTO. Osigurava se roba Prevozno sredstvo Odgovornost prevoznika Razni drugi interesi Ovo je jedno od imovinski osiguranja (roba. ne može da radi sa inostranstvom. onda se uključuje treća banka koja je povezana sa obe banke. a ako nema poverenje tražiće novac.

Državni monopol – država reguliše sve odnose. radi statističke proračune. Nisu preterano značajne ali učestvuju u promociji . tada je Gatt prerastao u WTO ali je zadržao svoj deo koji se bavio carinama. Ratifi Kavar??? je od strane EU. brži protok roba.…… fali text… GLAVA V Spoljno trgovinska politika i instrumenti 1. carinski postupak.Svake dve godine se održava ministarska konvencija i bira se direktor. 1947 HAVANA – počinju pregovori za stvaranje WTO GATT – sporazum o trgovini catinama. ITC WTC Wto – prošlo je dosta vremena dok nije osnovana. Nije bio priznat od strane Amerike oni nisu hteli da njihovu privredu kontroliše neka strana organizacija. Amerike. prvo je stvoren IMF ( international monetar fond). IBRD ( međunarodna banka za rekonstrukciju i razvoj). 2. Japana i Kanade. nacionalna banka vodi evidenciju o svim učesnicima u spoljno trgovanju.-Centralna. Nedržavne institucije – privredne komore i određene promotivne agencije. imali su prevni status i mogli su da donose sporazume. to su bili najduži pregovori i završeni su u Mroku 1994 godine. Trgovinom robama Trgovinom uslugama . da ukidaju subvencije. Liberalna spoljna trgovina – većina je liberalna ali uvek ima uticaja države. 2. tržište ne postoji. 2. 3. -Carina radi nadzor robe. Pregovori su nastavljeni i trajali su 14 godina. Gatt je stvoren i postajao je 45god. cilj je bio smanjenje carina. paze da ne dođe do narušavanja odnosa uvoza i izvoza. konferencija koja je istovremeno održavana kao i WTO. Kao pravno telo ima centar u Ženevi. MULTILATERALNE INDUSTRIJE WTO – world trade org. sve je naređeno kako i šta će da rade. Robni režim Subvencije Carine VI. Bavi se: 1. Najvažniji elementi kojima se retuliše spoljnotrgovinska trgovina: 1.

uvođenjem tehnologije itd. WTO se zalaže protiv subvencija. RAZVOJ I KARAKTERISTIKE SPOLJNOTRGOVINSKE MREŽE .3. Zabranjene – država ima koristi Akcione – prouzrokuju štetu državi u koju roba dolazi Dozvoljene – one za bazična istraživanja Dozovoljene: 1. Zidanje cena: normalni troškovi proizvodnje + normalni troškovi prodaje + normalna marža = NORMALNA CENA. 2. . Imamo: 1. Cene koje nisu realne zovu se TRANSFERNE i tako se kapital iz jedne zemlje prenosi u drugu. Oni rade u više od 80 zemalja na TRAIDPOINT-ima. Subvencije su zabranjene kada je u pitanju državni subjekt koji direktno ili iz fondova države pomaže izvođaču da plasira proizvode po nižoj ceni i taj gubitak nedoknađuje iz svojih fondova. 3. ako se gradi neko postrojenje mora da se poštuju zakoni. . Trgovinom intelektualne svojine Niži rang odlučivanja su KOMITETI. 3. VII. WTC njihov zadatak je da izdaju licence za rad a time dobijaju bazu podataka koja sadrži informacije o svim preduzetnicima (trgovinskim organizaijama) sveta.Ekološki dumping – znači da se ne poštuju zakoni o ekologiji. mogu lako da dođu u kontakt i mogu da dobiju informacije o berzi u tim zemljama. 2. Finansiranje ovih centara ide iz ujedinjenih nacija i WTO.Socijalni damping – roba se proizvodi uz jeftinu radnu snagu (azijske zemlje).Prikriveni damping – u proizvod ugrađujemo delove koji su jako jeftini. subvencije u poljoprivredi – daju se subvencije da bi opstali Uvođenje nove tehnologije za ekološku zaštitu Za nerazvijena pordučija ITC je operativna organizacija. bave se isključivo time što pomažu manje razvijenim zemljama. . filteri za vodu. Isto se dešava i ako država ima koristi od subvencija. Pazi da na tržištu ne dolazi do dampinga??? Kako bi se svojilo tržište. (prodavanje proizvoda ispod cene).

U 20 veku najpoznatiji sajmovi su u Parizu i Budimpešti. IV faza – posle sankcija.Karakteristike spoljnotrgovinske mreže:      broj spoljnotrgovinskih organizacija stepen administriranja – monopol. poslovanju. uvoz nije pokriven izvozom. poslova – jednostavni i komplikovani 4 faze razvoja u srbiji. Kada je uvedeno samoupravljanje pravila. Najčešće se izlažu uzrci i na osnovu njih se sklapaju kupoprodajni ugovori. SPECIFIČNA MEĐUNARODNA TRŽIŠTA 1. novi proizvodi (npr. Ti kupoprodajni ugovori mogu biti opšteg tipa (više robe) i specifični (jedna vrsta). posla – direktni i indirektni struktura st.1990 – 2001 pad socijalizma. izvoz) II faza – 1950 – 1989 donet je zakon pod _______ fabrike. zakoni o stranim ulaganjima. Izvozom je bilo pokriveno oko 70% uvoza što je bilo odlično. cenovna politika. Sajam automobila). tu se susreću kupci. Meki.. 2. srednje i velike firme. kakva je politika konkurenata što se tiče garancije. najpoznatiki su u Rusiji.. 98% roba je imalo slobofan uvoz i izvoz. I faza – od rata do 1950 – samo 10 firmi i država je odlučivala o svemu (uvoz. na sajmu vidimo kakava je konkurencija. Glavne kompaniej su dovozile robu iz _________ u 19. 4. Indiji. zemlje evrope prolate kroz tranziciju. sajmovi izložbe aukcije berze Sajmovi su organizovano tržište. TABELA!!!!!! VIII. Postoje mišljenja da su sajmovi prevaziđeni jer ljudi . III faza . po zakonu koji su doneseni pitanje kadrova je bilo prepušteno. servisa i naravno da se nešto od toga i proda. stvara se društvena svojina. 3. prodavci. usled sankcija rađeni su poslovi kao trampa. kako utiče država veličina spoljnotrgovinskih kompanija – kolike su način obavljanja st. Sajmovi se sele na istok. Svrha je da se na njima promoviše neka nova roba. unapred organizovano. veku. nedostatak stručnog kadra. ukinute su sankcije. zakon o st. unapred ugovoreno. Male. završavaju fakultete ali nemaju iskustvo..

Poslovi na berzi se dele na: PROMPTNE i TERMINSKE Promptni se završavaju odmah kada se sklopi ugovor. nacionalni i međunarodni. Te berze su sofisticirane. broker kupaca može da pogleda robu. Postoji minimalna cena a konačna cena se formira nadmetanjem. Na berzi postoje komesari koji prate berze i svaki poremećaj na berzi oni javljaju državnim organima da intervenišu. BEČ. Mišljenja su da berze možda nisu važne kao nekada jer multinacionalne kompanije kontrolišu proizvodnju velike količine proizvoda. jedan razgovara sa gazdom koji mu daje dozvolu da kupi ili proda neku robu. radi sam za sebe. Roba se kupuje i prodaje ali je plaćanje odloženo. Roba je standardizovana. labaratorije koje proveravaju robu. Broker radi za gazdu. . da se lepo provedu. Održavaju se sa vremena na vreme.PARIZ.RIBOLOV) i (TURIZAM). unikatnih proizvoda na bazi nadmetanja. izvoza. izložbe su velika šansa za jednu zemlju da prezentuje kakve proizvode imaja. a njegova zarada se bazira na razlici u ceni onoga što kupuje i onoga što prodaje. Postoje 3 brokera jedan je na berzi (i samo on može da kupuje).bogu biti specifične (samo jedna roba) i mešovite (više roba). Cena se ugvara u momentu. Postoje izložbe namenskog karaktera. telekomunikacija. Izložbe imaju paviljone gde države predstavljaju svoje proizvode koje mogu da ponude. Aukcije su organizovana tržišta. da komuniciraju. Mogu biti lokalni. Terminski se završavaju kasnije. U kliničkim kućama se nalazi novac svih učesnika na berzi. Mnoge legure su pronađene (surogati) taji da nije toliko neophodno na berzi kupovati metale. Izložbe nisu uvek u isto vreme i na istom mestu i odžavaju se periodično. 1 u godini bijenale??? I 1 u tri godine trijenale????. selektovana je po sličnom kvalitetu. sklapanje ugovora se odigrava danas a plaćanje i transport robe će biti u budućem periodu po ceni koja je tada važila. Na berzi je moguće ostvariti trgovinu 20-30% veća nego što postoji tog metala. prima platu. roba mora biti u skladištu ili na putu. da fizički budu prisutni.. u početku su bile vezane samo za umetničke predmete. Mnoge grane privrede su komplemetarne pa se povezuju u jedan sajam ( LOV. AMSTERDAM. prve aukcije nepredađeni dijamanti. Postoje kliničke kuce – svi učesnici plaćaju marger ( deo novca) od osiguranja. robne. LONDON. Postoje ogromna skladišta. dobija bonuse. Svako ko učestvuje i kupac i prodavac plaća aukcijskoj kući maržu i od toga ona ima zaradu. Ovo nije tačno jer ljudi vole da dodirnu proizvod . Berze su organizovana tržišta koja posluju svaki dan i mogu biti novčane. posetiti sajam _________ putem. postoje aukcijski brokeri. Diler je solo traider. razvoj proizvodnih snaga diktira koliko se često dešava aukcija.mogu videti.. U Sevilji??? se 6 multionacionalnih kompanija pojavilo na izložbi izlažući svoje proizvode. održavaju se u tačno određeno vreme na određenom mestu. koža. čaj. vuna. Danas su to aukcije na kojima se prokazuju velike količine roba koja se prodaje za dalju obradu. Tu se pojavljuju kupci i prodavci (brokeri kupaca i prodavaca) roba nije standardizovana. jedan beleži. od 2 do 21 dana.

javljanje). likvidan je jer čim prodam ugovor dobijam novac. prosti ( forwards) likvidni (futures) terminski sa opcijom 1. za takve pregovore i razgovore se treba dobro pripremiti ne treba se nikad pripremiti Pregovaranje da bi se neki problemi rešili. 3. mora se poštovati dogovoren protokol da se ne menja već dogovoren protokol. Cena metala + trošlovi (plata. Da se ne bi kockao sa mogućim gubitkom i da ne bi razmišljao o eventualnom dobitku on će brokeru odmah reći da proba tu količinu. kako bi obe strane imale koristi i dobro poslovali. Nisu spektakularnog karaktera. a druga veoma bitna zaštita je od promene kursa. HEDGE – ing Roba čiji je glavni sastojak.50%. Jedna zaštita je kupovina i prodaja. 2. ako cena skoči prodavac dobija. struja. velike cifre treba dobro biti pripremljen za razgovore. kupac i prodavac se dogovaraju ko ima pravo da odustane kada dođe vreme za isplatu. Mora postojati ozbiljnost. uglavnom cenu i kada roba stigne. oko 99% neki metal. 2. cena se formira na dan isporuke. Spektakularnog karaktera. Ovo su artikli kojima se trguje na berzi. poštovanje vremena. moramo pokazati da smo ozbiljan partner (važne su sitnice.PREGOVARANJE U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLU Postoje određeni principi i 2 mišljenja: 1.Postoje 3 vrste terminskih poslova: 1. režije). Pre nego što dođe do pregovora. čija se cena stalno menja. a kupac plaća samo premiju (nije mnogo izgubio). izrada. Ako su dve strane onda su bilateralni. Ponekad ne dođe do rešenja i tada su veliki troškovi i to nije dobro za obe strane. Kada su u pitanju veliki poslovi. ali ako hoće da odustane mora da plati premiju npr. preuzimam robu i plaćam ugovorenu cenu. treba ostaviti utisak firme koja ima renome i nikad ne možete dovesti partnera pred svršen čin. IX. Ovde postoji i klađenje na koeficijente gde raspolažu sa ogromnim sredstvima do fondova. 30. Ideja pregovora je da ubedimo . ono je važno kod proizvođača koji rade sa artiklima na berzi. 3. taj ugovor mogu da prodam već sutra. Bitno je zaštititi se od gubitka. prerada. 2.

na sajmovima. tim može da bude i mnogo veći. prodavac neće lako odustati od stavova ili može biti kooperativna. želja da se neki posao obavi. zna da imamo dosta ponuda i spreman je na prilično ustupaka fer – čine ustupke 50%-50% Faza ne formalnih pregovora . 2. prodajemo. inženjer. po tačka. . 7. Dobar pregovarač treba da bude oštrog uma i da bude strpljiv. želja da se posao obavi. tada možemo na osnovu toga da utičemo na njih.suprotnu stranu u ispravnost nešeg stava a da suprotna strana posumnja u svoje stavove i namećemo naše stavove. da zna da šarmira ali ne pada pod šarm konkurenata. čvrsti – nisu popustljivi. lako da se pregovara. da zna da prikrije ali da ne bude lažov i da ima dosta novca. 6. ispitati njegov položej na tržištu. ne mogu se menjati bitni elementi ugovora. pravnik. kakva je konkurencija. 3. Velika firma. nacrt ugovora pravi kupac i taj ugovor ima osnovne elemente: 1. Pregovori se najčešće vode u sedištu kupca a kod prodavca kada je on monopolista tj. zavisi da vrsta robe. dolazak u kontakt. gruba ponuda šta proizvodimo. Faza formalnih razgovora face to face. 2. preko oglasa. Pregovarači mogu biti: 1. Ne treba paničiti puno.atmosfera na razgovoru može biti čvrsta. 5. Strategija pregovora: . . cena količina kvanitet rokovi isporuke način plaćanja postrodajne aktivnosti baritet O svemu ovome se pregovara tačka.marketinga. najčešće na engleskom jeziku. mek . bankar. 3. lepu ženu kako ne bi uzimao mito ili prodao sve zbog provoda.ima prilično konkurenata. 4. najčešće se 80% ustupaka desi kod poslednje tačke. konkurentna. Postoji tim pregovarača koji se sastoji od 3-5 ljudi. itd. već slušati i iz toga saznati puno toga. prevodilac i naravno pregovarač.pripreme u pozadini – kakav je partner koji dolayi na pregovore.

Stupa na snagu kada se dobiju određeni dokumenti. u Ženevi se koristi nacionalno pravo. rizici koje snosi kupac. ne može se poništiti ako se obes trane ne slože. nacionalno pravo jedne zemlje.. taj kredit nosi sve kamate (redovne. da plati avans ya robu a da ne dobije robu ili ne dobije kvalitet koji je ugovoren. osnovni rizik za izvoznika je da izruči robu a da bude plaćen. ZRZ . Ovi rizici ne mogu da se prenesu na osiguravajuće društvo. stand by L/C pojavljuje se u americi. Ugovor zamenjuje zakon za one koji su ga napisali. rizici kojima je izložen izvoznik rizici kojima je izložen kupac finansijska institucija 1. 3. 2.. Pojavljaju se garancije. 1. a sud se odredi u trećoj zemlji. to znači: ZAKLJUČEN – REALIZOVAN – ZABORAVLJEN. Tu postoji opis garancije i šta korisnik treba da objasni šta nalagodavac nije ispunio. Moguće je da se konflikti rešavaju na sudu. U zemlji kupca ili prodavca (nacionalno pravo). RIZICI U SPOLJNOTRGOVINSKOM POSLOVANJU Postoje rizici koji nisu prenosivi.Ugovorene strane su slobodne i sae sefinišu ugovor. 1. 3. to su dokumetni kojim se štite izvoznik i kupac. Bankarska garancija je dokument po kom izdavač garantuje korisniku. kupac ne bude sloventan??? Ili banka ne bude solventna??? I ne može da naplati. Važan deo ugovora je šta raditi u slučaju spora? Najčešće sve strane će rešavati sve dogovorom a ako do toga ne dođe sud će rešiti. Kada banka isplati garanciju. istovremeno zadužuje nalogodavca.. 2. ali ideja je da se posao završi na vreme bez problema. ako su uslovi ispunjeni. prodavac ili institucije koje prate robu. ako on nema para na računu banka ga kreditira. 2.ideja svakog poslovnog čoveka.) . Banaka su instrument kojima se štiti izvoznik i kupac.

klasična garancija za plaćanje (banka izdaje garanciju ako se ne plati) garancija za plaćanje rada po kreditu ( isto kao i prva ali kada se roba proda na kredit. Postoji obrazav u kome postoje elementi koje svaka garancija mora da ima: 1.Niko ne može opozvati garanciju izuzev korisnika ( onoga u čiju je korist izdata). 4. nalogodavac (ko traži da se izda) korisnik garancije garant (banka) osnovna transakcije garantovani iznos.). Rizici koje učesnici sami rešavaju: . on garantuje 10%-15%.valuta plaćanja rok važnosti garancije (rok plaćanja) uslovi na poziv za plaćanje (pismeno objasnjenje zašto banka treba da isplati garanciju) uredba o smanjenju iznosa garancije (garancija se smanjuje za iznos koji je plaćen. 4. i plaća se u ratama i banka garantuje za svaku ratu) garancija za depozit (tražim da kupac položi depozit u vrednosti posla i ne može niko da bira sem ako kupac plati). 10. 3. 2. 6. garancija koje pribavlja izvoznik garancija koje pribavlja uvotnik Garancije koje pribavlja izvoznik: 1. garancija o povraćaju avansa ( avans je isplaćen za neki posao ako se ne izvrši mora da se vrati) garancija za dobro izvršenje posla ( kupac želi da se osigura na radovi budu vođeni kako treba obično. 8. 7. 9. Garancije koje pribavlja kupac: 1. 3. 3. Stand by akrediti (stand by L/C) u američkoj praksi jer američke firme ne mogu izdavati garanciju po zakonu. 2. npr 30%) opozivost garancije cena bankarske garancije (provizija) 2 osnovne grupe: 1. 5. 2. do 10%-25% vrednosti) licitaciona garancija (mora da se da garancija da je kupac ozbiljan 1%-5%) garancija za kontra kupovinu ( obavezujemo se da ćemo kupiti neku robu od kupca u toj vrednosti neku drugu robu. 2.

8. . likvidna ... 3. 4. 3. 9.. 7. Plaćanja u spoljnotrgovinskom poslu: 1.ne mogu da naplate. menica – hartija od vrednosti koja može biti garancija ili način plaćanja ček dokumentovani akrediti inkasa (otkup dokumenata) 1. smatra se da je to kreditni posao i mora da se prijavi narodnoj banci.platite taj iznos preko te i te banke. 6. 3. Rizici koje snose banke . 5. 1... 2. 4.. Ime „menica“ izdavač (trasant) iznos menica mesto izdavanja ime trasata (dužnik po menici) ime remitenta (korisnik ili po čijem nalogu) vreme dospeća menice mesto plaćanja prenos menice Instrumenti plaćanja Instrumenti plaćanja su: Doznaka Menica Ček doznaka ( LORO ili NOSTRO ). ukoliko dođe do ovih promena on mora ugovorom da se zaštite.ako ne prati propise. zakone i carine.. 5.trenutna plaćanja.. Menica: 1. kod nas je rok 90 dana ukoliko se ne unese obaveza u roku od 90 dana od izvoza.. 2. Istrumenti plaćanja kod likvidnog: 1.. plaćanja na kredit – kupac traži kredit kako bi plaćao rate.. 2.Prodavac-izvoznik mora da poznaje tržište na koje plasira robu.

L/C (Later of Credit) INKASO (Otkup dokumenata) Menica ima dva znacaja: uloga istraživanja garancija i kao instrument plaćanja Osnovni elementi menice su: menica. izdavalac menice (TRASAT). 5. vreme dospeća menice.TRASAT REMITET TRASANT 1. Ime TRASATA. Ako je TRASANT i REMITET isto lice onda je to menica po sopstvenoj naredbi. 1.2008. . mesto plaćanja. platite za ovu jednu menicu Po naredbi SARSATRADE Deset hiljada dolara INDUSTROPRODUKT za GENERAL MOTORS Dužnik . 234 01.Januar 2008.4. mesto izdavanja. Dokumentarni AKREDITIV . Dana 01. 2. Ako je TRASANT i TRASAT isto lice onda je to sopstvena menica.08. Menica treba da se prihvati odnosno ACCEPT.

1. 4.Menica se izdaje: avalira. u suprotnom banka ne isplaćuje akreditiv. Akreditiv može biti: Neopozivi Konfirmiran (potvrđen) . 1. Dokumentarni se zove zato sto je potrebno skupiti niz dokumenata da bi se dobio taj akreditiv. 2. Kada smo mi izvoznici takav akreditiv se zove LORAKREDITIV. Dokumenta za akreditiv . Ako se ispravna dokumenta on izvoznik isplati akreditiv. Kada se otpremi roba krajnjem dostavljaču robe se daju dokumenta (o otpremi robe) a dostavljač daje dokumenta izvozniku a on banci. Ček je sličan kao menica i on važi od 8 do 70 dana. 2. 1. prenos ili indosiranje menice i to samo trasirana. Dokumentarni akreditiv štiti najbolje od rizika i kupca i prodavca. Protest je kada se ne plate menice a menica je data dužniku 1. treba da budu čista. 1. a kada smo kpci onda se zove MOSTROAKREDITIV. Plaćanje menice: sa računa dužnika se prebacuje novac na nas račun. ne treba da budu bajata. Ako dokumenta nisu potpuna banka trazi od kupca da dostavi papirologiju u roku koji se pre toga znao. Dokumenta treba da stignu u roku.Izvoznik traži da konfirmira akreditiv od strane banke Prenosiv – Samo jednom da se prenese na nekog drugog Deljivda – Da roba ide sukcesivno a akreditiv treba da bude deljiv Postoje i još dve vrste akreditiva: REVOLVING (Rotativni) Vremenski Vrednosni Akreditiv (L/C) sa crvenom klausulom – isplaćuje se do odrešžđene sume novca Troškovi akreditiva su veliki. 3. 2.

INKASO je sličan kao akreditiv i dobijena dokumenta se prikazuju ali kupac ne mora da je plati (jer se partneri znaju) Partneri koji se malo znaju nikada neće da idu na INKASO zbog nesigurnosti da li ce im kupac dati novac za prodanu robu.        Faktura Lista pakovanja Tovarni list Carinska deklaracija Polisa osiguranja Atest Sertifikat o poreklu Sertifikat o kvalitetu  1. Ista su dokumenta kod INKASA i akreditiva. .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->