P. 1
Vodoprivreda i Hidrotehnicki Sistemi

Vodoprivreda i Hidrotehnicki Sistemi

|Views: 420|Likes:
Published by Sandra Stajner
sektorska studija
sektorska studija

More info:

Published by: Sandra Stajner on Mar 29, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2014

pdf

text

original

GTZ - NJEMAČKA ORGANIZACIJA ZA TEHNIČKU SARADNJU VLADA REPUBLIKE CRNE GORE UNIVERZITET CRNE GORE

PROJEKAT SS-AE
SEKTORSKE STUDIJE – ANALIZE I EKSPERTIZE (SS-AE) ZA POTREBE PROSTORNOG PLANA REPUBLIKE CRNE GORE (PPR)

SEKTORSKA STUDIJA (SS-AE) 4.4

VODOPRIVREDA I HIDROTEHNIČKI SISTEMI

_________________________________________________________________________ Podgorica, april 2005.godine

NARUČILAC:

Vlada Republike Crne Gore Ministarstvo zaštite životne sredine i uređenja prostora, GTZ – Njemačka organizacija za tehničku saradnju Univerzitet Crne Gore i Republički zavod za urbanizam i projektovanje Projekat 5031-Eg/Fu Konsultantske usluge Sektorske studije - analiza i ekspertiza (SS-AE) za potrebe izrade Prostornog plana Republike (PPR) Sektorska studija (SS-AE) HIDROTEHNIČKI SISTEMI 4.4 – VODOPRIVREDA I

INVESTITOR: KONSULTANTSKE ORGANIZACIJE: BROJ UGOVORA: VRSTA PROJEKTA: PROJEKAT:

PODPROJEKAT:

KLJUČNI EKSPERT STUDIJE Prof. dr Aleksandar Ćorović GLAVNI EKSPERT PROJEKTA Prof. Božidar S. Pavićević RUKOVODILAC PROJEKTA, Prof. dr Radenko Pejović REPUBLIČKI ZAVOD ZA URBANIZAM I PROJEKTOVANJE DIREKTOR, Svetlana Jovanović UNIVERZITET CRNE GORE REKTOR, Prof. dr Ljubiša Stanković

SPISAK UČESNIKA U IZRADI STUDIJE (SS-AE) 4.4

RUKOVODILAC IZRADE STUDIJE Prof. dr Aleksandar ]orovi}

KLJU^NI EKSPERT Prof. dr Aleksandar Ćorović

RADNI TIM Prof. dr Aleksandar Ćorović Prof. dr Ratomir Živaljević Doc. dr Goran Sekulić

SARADNICI Ivana Ćipranić, dipl.ing.građ.

RUKOVODILAC PROJEKTA Prof. dr Radenko Pejović

ODBRANA OD POPLAVA (REGULACIJE VODNIH TOKOVA)…………………75 2.4.2.1.. Snabdijevanje vodom stanovništva i industrije…………………………………2 1.1..1.58 2.3.84 3.41 1.2 1.2. Ribarstvo i razvoj marikultura………………………………………………….2. STANJE KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA…………………….2.1.2.1. Podzemne vode…………………………………………………………………….75 2. KORIŠĆENJE MORA………………………………………………………………46 1.3.84 3.85 3. sport i sportski ribolov……………... rekreaciju.1.2.2.44 1.3.1.1. IZVORI ZAGAĐIVANJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA………………..1.85 3. ODVODNJAVANJE ZEMLJIŠTA…………………………………………………….55 1. Ribogojstvo……………………………………………………………………….3.3.1. Površinske vode ……………………………………………………………………85 3.4.2. KATEGORIZACIJA POVRŠINSKIH VODA NA KOPNU I VODA OBALNOG MORA………………………………………………………………………. Korišćenje vodnih snaga………………………………………………………….2 1.3..1. Pomorska plovidba (luke i marine)………………………………………………46 1.11 1.SADRŽAJ SEKTORSKE STUDIJE (SS-AE) 4.2. UREĐENJE BUJICA I ZAŠTITA OD EROZIJE……………………………………. KORIŠĆENJE POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA…………………………..87 . ZAŠTITA OD VODA……………………………………………………….37 1. Morske plaže………………………………………………………………………. Navodnjavanje zemljišta ……………………………………………………….3.. UVOD……………………………………………………………………………1 1.5.80 3. Vode obalnog mora…………………………………………………………………86 3.. ZAŠTITA VODA…………………………………………………………….3..78 2. Korišćenje voda za turizam. Plovidba na rječnim tokovima i jezerima………………………………………43 1.6..1. KORIŠĆENJE VODA……………………………………………………….

.....90 3...90 3......................94 4........4....... USTAVNE NADLEŽNOSTI REPUBLIKE CRNE GORE I DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA U OBLASTI MEĐUNARODNIH ODNOSA……………………………………........... Principi integralne zaštite površinskih i podzemnih voda……………………….. Naselja………………………………………………………………………………87 3.....4.3..89 3....... Kontrola imisije: ciljevi i norme kvaliteta ............. Kanalisanje atmosferskih voda sa urbanih prostora.........97 5.4......…96 4. Mjere zaštite od industrijskih otpadnih voda...............2.............. PLANIRANI RAZVOJ U OBLASTI ZAŠTITA VODA………………………………............5..... ZAŠTITA IZVORIŠTA VODA ZA PIĆE OD ZAGAĐIVANJA…………………….. MEĐUNARODNI I MEĐUREPUBLIČKI VODOPRIVREDNI ASPEKTI……………………………………………....2....... Industrije……………………………………………………………………………89 3.......87 3....93 3...5.. CILJEVI I SMJERNICE RAZVOJA VODOPRIVREDE U CRNOJ GORI………………………………………..............96 4.. TRETMANA I DISPOZICIJE OTPADNIH I ATMOSFERSKIH VODA ………………………….... SADAŠNJE STANJE ODVOĐENJA..101 GRAFIČKI PRILOZI………………………...5.....7.....92 3...5......106 ........ Kontrola emisija: kriterijumi kvaliteta efluenta.1...............5......93 3. Tehnološke mjere zaštite u skladu sa utvrđenim kriterijumima....1..................................………………………………….5.........…………………………………..............5.....3...5....…….... VAŽNE MULTILATERALNE KONVENCIJE I BILATERALNI SPORAZUMI……………………………………………….5.1.....99 TABELARNI PRILOZI………………………..89 3.....4.6.2..89 3......... Kanalisanje otpadnih voda naselja....6................

a koji su neophodni da bi se na njima u budućnosti mogli formirati objekti neophodni za rješavanje vodoprivrednih problema. da bi se omogućilo korišćenje vodnih resursa koji na njima nastaju. sve radi toga da bi se obezbijedilo da sve vodoprivredne oblasti (korišćenje voda. kao i jedan od zaloga ostvarivanja njenog ustavnog opredeljenja . 1 . Polazeći od strukture vodoprivrednog kompleksa. materija u ovoj studiji je izložena sledeći tu strukturu uz dalje diferenciranje pojedinih vodoprivrednih grana.UVOD Prilikom donošenja novog Prostornog plana neophodno je u njega inkorporirati rješenja. a takođe i pojedine prostore zaštititi od mogućeg zagađivanja. zaštite od voda i zaštitu voda. kao i nekih drugih planskih dokumenata. koja je u sažetom obliku objedinila osnovne postavke Vodoprivredne osnove i drugih aktuelnih relevantnih dokumenata iz predmetne oblasti. kao i drugih vidova štetnog dejstva voda. zaštita voda i zaštita od voda) nađu svoje skladno mjesto u budućem ustrojstvu Crne Gore i budu pokretač njenog razvoja. kao i za podmirenje potreba ostalih korisnika voda. erozija i bujica. Osnovno polazište pri tome je da se adekvatnim mjerama mora obezbijediti integralno kompleksno i jedinstveno korišćenje vodnih resursa na teritoriji Republike Crne Gore. U cilju ostvarivanja datih polazišta neophodno je određene prostore obezbijediti od moguće degradacije. zaštita i unapređenje životne sredine uopšte i poboljšanje kvaliteta življenja ljudi. Za svaku od oblasti i grana dati su prikaz i ocjena sadašnjeg stanja i sagledane projekcije budućeg razvoja u periodu od narednih 15 do 20 godina. očuvanje i unapređenje zaštite od poplava. za vodosnabdijevanje stanovništva. godine. predviđena Vodoprivrednom osnovom Republike Crne Gore. Međunarodni aspekti od značaja za Republiku Crnu Goru prezentirani su u posebnom poglavlju sumarno za sve vodoprivredne oblasti. U tom smislu je i urađena ova studija. odnosno orjentaciono do 2020.ekološke države. osigurati zaštita i unapređenje kvaliteta voda do nivoa nesmetanog korišćenja voda za predviđene namjene. usvojenih na nivou Republike i opština u periodu od usvajanja Vodoprivredne osnove Republike Crne Gore do danas. koji obuhvata sfere korišćenja voda.

Iako se može reći da su prilikom popisa. činjene određene greške. Tabela 2. 1261 4257 3.257 598 2. gradska.730 4. SNABDIJEVANJE VODOM STANOVIŠTA I INDUSTRIJE POSTOJEĆE STANJE Iako je Crna Gora pripada područjima sa najvećom specifičnom količinom vode u svijetu mnogi njeni djelovi.BROJ OPSTINE PROIZVEDENA VODA GRADSKI VODOVOD UKUPNO m3/god 1.5 m3/s vode. činjenica je da se blizu 40% stanovništva u ovim naseljima snabdijeva vodom individualno. Potrošačima je isporučivano prosječno 1. odnosno prosječno 52% od zahvaćenih voda.ukupno 214 naselja.8 m3/s. sopstveni vodovodi. individualno vodosnabdijevanje). iz različitih razloga. a potiskivanjem 2.307 NEREALIZOVANE KOLIČINE. s obzirom na to da obuhvataju gotovo sva naselja na području opštine. godine na svim izvorištima zahvaćeno i upućeno ka potrošačima oko 3. još 174 prigradskih i seoskih naselja . pored 40 gradskih. Relativno veliki broj – oko 44% seoskog stanovništva nema kvalitetno rješeno snabdijevanje vodom. Gradskim vodovodnim sistemima obuhvaćeno je. Pregled vrednosti proizvedene vode i gubitaka vode vodovodnih sistema u Crnoj Gori (projekcija vodosnabijevanja Crne Gore) R.312 788 3.569 l/s 40 245 146 150 148 135 19 70 240 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ANDRIJEVICA BAR BERANE BIJELO POLJE BUDVA DANILOVGRAD ŽABLJAK KOLAŠIN KOTOR DOPREMANA KOLIČINA OD IZVORIŠTA (m3/god) GRAV.726 4. kod određivanja kategorija korišćenih vodovoda.262 6. zavisno od vodovoda.1. više u seoskim nego u gradskim naseljima.469 536 62 2.7 m3/s. Prema raspoloživim podacima od ukupnog stanovništva Crne Gore oko 82% ima organizovano snabdijevanje vodom preko javnih gradskih i seoskih vodovoda.027 7.1. Kod seoskih naselja u većim procentima zastupljena su sva tri načina vodosnabdijevanja (javni vodovodi. Zbirni podaci govore da je prosječno u toku 1996. nalazi se u širokom rasponu od 36% do 80%. Snabdijevanje vodom gradova Vodovodni sistemi gradova uglavnom opslužuju i druga. PUMP.3 m3/s (odnosno oko 40%). prigradska i seoska naselja sa njihovog područja.1.1. Neki od njih se mogu tretirati i kao opštinski vodovodni sistemi. % OD PROIZV. KORIŠĆENJE VODA 1. KOLIČINE 77 69 50 56 36 79 46 57 80 2 .261 7. Procentualni udio nerealizovane količine u količinama zahvaćene vode. od čega gravitacijom 1. KORIŠĆENJE POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA 1.680 4. odnosno 48% od zahvaćenih voda.600 4.469 4600 4730 1368 3.2 m3/s (oko 60%). dok nerealizovane količine iznose 1. dok se oko 18% stanovništva u seoskim naseljima snabdijeva putem sopstvenih vodovoda i individualno.207 1. suočeni su sa velikim problemima obzebeđenja redovnog snabdijevanja vodom stanovništva.

na dan. obimu urađenih analiza i njihovoj učestalosti. na dan. do preko 2000 l/kor..050 160 138 109.522 5. na dan.564 2. na dan.).258 876 780 420 4. − prema isporučenoj (fakturisanoj) količini . dok se u samo u dva vodovoda koristi voda iz površinskih akumulacija.574 3. na dan. zatim zahvata u zbijenoj izdani. (prosječno oko 615 l/kor.. Zahvaćene vode mnogih karstnih izdani periodično se zamućuju. a skoro duplo je veća od prosječne potroš nje u zapadnoj Evropi (150 l/s. Breznice (Pljevlja).. Prema tipu najviše je zahvaćenih vrela u razbijenoj karstnoj izdani. ni u jednom od gradskih vodovoda. Kvalitet vode izvorišta Kontrola kvaliteta voda na izvorištima ne obavlja se u potpunosti u skladu sa odredbama pravilnika o higijenskoj ispravnosti vode za piće (Sl. Korisnici vodovoda prema tipu izvorišta Redni broj 1.564 2. Zamućenja jačih intenziteta i dužeg trajanja javljaju se na vrelu Bistrice (Bijelo Polje). različitog tipa. Vodovodi taj problem rješavaju isključivanjem izvorišta iz pogona ili miješanjem u mreži te vode sa vodom drugog izvorišta. dok se ostali nalaze u naseljima u kojima se voda obezbjeđuje sa više izvorišta.183 572 3.489 11.493 66 26. To se ogleda u načinu uzorkovanja. na dan. TIP IZVORIŠTA Razbijena karstna izdan Zbijena izdan Površinske vode KORISNICI VODOVODA (broj) (%) 378 000 77 72 000 15 39 000 8 Oko 44% stanovništva nalazi se u naseljima koja koriste vodu samo jednog tipa izvorišta (vode razbijene karstne ili zbijene izdani).623 11.113 2.183 572 2.461 200 160 138 41. 2.850 67. Oraškoj jami (Danilovgrad) i još nekim manjim izvorištima. na nivou godišnjeg prosjeka: − prema zahvaćenoj količini. Na osnovu potrošnje vode i broja stalnih korisnika vodovoda mogu se odrediti dvije karakteristične vrijednosti specifične potrošnje. list SRJ 42/98).) Izvorišta vode za gradove Za potrebe gradskih vodovodnih sistema voda se obezbjeđuje sa preko 70 izvorišta.d).od oko 150 l/kor. 3 ..nalaze u vrlo širokom rasponu od oko 250 l/kor.066 9.522 3. 3. 630 11.10 11 12 MOJKOVAC NIKŠIĆ PLAV GUSINJE 13 PLUŽINE 14 PLJEVLJA GRADAC 15 PODGORICA TUZI 16 ROŽAJE 17 TIVAT 18 ULCINJ 19 HERCEG NOVI 20 CETINJE RIJEKA CRNOJEVIĆA 21 ŠAVNIK UKUPNO m3/god.780 40 38 44 74 40 54 40 35 60 79 50 62 65 52 54 40 52 Trenutna potrošnja vode u domaćinstvima u cijeloj Crnoj Gori je veoma velika i može se uporediti sa najvećim potrošačima vode u svijetu (SAD prosječno 270 l/s.423 2.207 33 26.258 2. Tabela 3.403 20 357 28 25 13 142 2 830 18 113 80 174 367 97 5 4 630 876 780 420 2. Ponekad se u tim situacijama vrši i pojačana dezinfekcija zahvaćene vode.286 33 3. do oko 630 l/kor.d). (srednja vrijednost oko 295 l/kor.

nešto više od 20%.4 16.5 2.7 25.6 31.6 54.0 3.5 2. PE) i pocinčanih čeličnih cijevi ima približno podjednako.9 19. 4 .7 14. Pojedina izvorišta isključuju se iz pogona kada sadržaj hlorida u vodi pređe dopuštene koncentracije.7 16.god Ulcinj Tivat Andrijevica Bar Plužine Kotor Mojkovac Kolašin Budva Berane Danilovgrad Podgorica 25 5.god 6. Mandovac i Vrela). Gasni hlorinatori se koriste na 39 izvorišta a hipohlorinatori na 13 izvorišta. od kojih se 59 nalaze na izvorištima.0 13. 25% uzoraka vode nije bilo bakteriološ ki ispravno.3 11.6 20.7 Problem zaslanjivanja voda na izvorištima u priobalju mora. Posebna postrojenja za prečišćavanje postoje samo za vode zahvaćene iz površinskih akumulacija (vodovodi Herceg Novog i Pljevalja) i samo u jednom slučaju vode zahvaćene iz karstne izdani (vodovod Pljevalja . Dovod i distribucija vode u gradskim sistemima Od ukupno 25 vodovodnih sistema. Znatno manje ima čeličnih i livenogvozdenih cijevi.6 6. godini.izvori Zmajevac. kojih ima 38%.8 22.3 1.4 16.2 60. godine.0 23.6 29.6 8.0 2000.6 33.9 50. Ukupna instalisana snaga pumpnih agregata u svim pumpnim stanicama iznosi oko 16 MW. dok se na dva izvorišta koriste kombinovano.9 25 11.6 2. ukupno 19%. u 6 isključivo pumpanjem.6 1. Cijevi od plastičnih materijala (PVC.7 13. u nekim gradovima u Crnoj Gori Procenti uzoraka koji ne gradovi Procenti uzoraka koji ne ispunjavaju zadovoljavaju hemijske standarde bakteriološke standarde 1997.2 2000.7 0.7 32. 1997. dok su u 10 zastupljena oba načina dovoda vode.3 7. tolerišu se često i veće koncentracije od dopuštenih. Procenat neispravnih uzoraka vode razlikuje se u zavisnosti od regiona. Tabela 4.god 47.0 32. u pojedinim periodima godine.8 1997.2 12.6 3.6 15.6 25. Hlorisanje "kapanjem" se vrši na 4 izvorišta. Procenti uzoraka koji ne zadovoljavaju bakteriološke i hemijske standarde.9 21. s tim da je kvalitet vode u priobalnim gradovima najloš iji (tabela ).0 7.7 16. Pumpne stanice Ukupno u svim vodovodnim sistemima instalirana je 121 pumpna stanica.god 28. Od cijevnih materijala najzastupljenije su azbestcementne cijevi.9 3. i 2000. a 62 na dovodnim cjevovodima ili u distributivnom sistemu.7 14. U distributivnim sistemima preovlađuju hidrostanice i hidroforska postrojenja koja su najvećim dijelom malih kapaciteta. Neodržavanje mreže i sistema za hlorisanje poslednjih godina negativno se odrazilo na kvalitet vode. U nedostatku kvalitetne vode. rešava se na sličan način kao i kod voda sa povećanom mutnoćom.2 20. u 9 se voda do potrošača doprema isključivo gravitacijom.Tretman vode u gradskim sistemima Dezinfekcija vode se obavlja na skoro svim izvorištima gradskih vodovoda.6 9. tako da u 2000.

Zaštita i korišćenje zaliha podzemnih voda mora se sprovoditi prema načinu njihovog akumulisanja i kvaliteta.10 m3/s). Mnogobrojna seoska naselja u karstnim područjima snabdijevaju se vodom prikupljanjem atmosferskih voda u bistjernama. Osnovni problem kod svih seoskih vodovoda je način na koji se njima upravlja. − putem nezavisnih sistema javnog karaktera . lokava. prosječno oko 9. U ostalom dijelu Republike seoska naselja se snabdijevaju putem prirodnih izvora. Usled ekonomskih sankcija.betonskih ili drvenih pojila koja se pune iz pomenutih izvorišta. − individualno. Snabdijevanje vodom seoskih naselja − Seoska naselja se snabdijevaju vodom na više načina: organizovano. Posebnu pažnju treba posvetiti ulaznim veličinama i provjeri svih dosadaš njih projekata u kojima se obraduje dalji razvoj. uključujući i termoenergetske objekte koji koriste vodu za hlađenje. godine iznosi oko 55 miliona m3/god. tako da već 1996. od toga oko 51 miliona m3/god. seoskim vodovodima snabdijeva se oko 60 500 korisnika. Prosječno zahvaćena godišnja količina vode je bila oko 97 miliona m3 (oko 3. ili iz vještački uređenih izvorišta: iskopanih bunara. bistjerni. Potrošnja vode za potrebe industrije iz javnih vodovoda u analiziranom periodu kretala se od 5-12 miliona m3/god. itd. Postoji vrlo slaba kontrola kvaliteta voda. mjerenje. vještačih lokava. Najveći industrijski potrošači vode u Republici su proizvođači obojenih metala i crna metalurgija ("KAP". Kroz kompletnu prostorno plansku dokumentaciji potrebno je obezbediti koncept “održivog” upravljanja vodovodnim sistemima. kontrola i upravljanje gradskim vodovodnim sistemima u Crnoj Gori daleko je ispod nivoa na kojem se danas nalaze savremeni vodovodi u svijetu. bara i jezera. u periodu njihovog najintezivnijeg razvoja i rada (od 1978-1993. graničnim uslovima vodonosnih 5 . Ovi potrošači koriste oko 43 miliona m3/god. − putem sopstvenih vodovoda. koji posjeduju sopstvene vodovode kao i sisteme za recirkulaciju vode. odnosno smanjenog obima prozivodnje mnogih industrijskih grana ukupna količina isporučene vode se znatno smanjuje. Prosječno to je oko 4 rezervoara u jednom sistemu. Ukupno. čija ukupna zapremina iznosi oko 75 400 m3. sa prosječnom zapreminom jednog rezervoara oko 750 m3.5 miliona m3/god. Oko 30% su rezervoari čija je zapremina manja od 100 m3. a ostatak se obezbjeđivao iz sopstvenih izvora. a procjenjuje se da se od toga recirkuliše oko 2/3 voda. Željezara-"Nikšić" i termoelektrana "Pljevlja"). PROJEKCIJE BUDUĆEG RAZVOJA Snabdijevanje stanovništva vodom za piće ima prioritet prilikom korišćenja vodnih resursa u budućnosti.14 vodovoda. gotovo da nema sanitarne zaštite izvorišta. iz sopstvenih izvora. Snabdijevanje vodom industrije Za potrebe industrije i rudarstva. a održavanje ovih vodovoda nije adekvatno. Osnovni zalihe vode za piće u republici nalaze se u podzemlju. godine). prikjučenjem na gradske vodovodne sisteme. s ciljem da svaki stanovnik Republike treba u doglednoj budućnosti biti opskrbljen dovoljnim količinama kvalitetne pitke vode. To prvenstveno podrazumijeva prijeko potrebno medusobno usklađivanje pojedinačnih postavki iz raspoloživih projekata s mjerodavnim dokumentima prostornog uređenja. sniježnica ili putem vještačkih objekata . malih akumulacija. Nadzor i upravljanje u sistemima Nadzor. koristilo se prosječno godišnje između 60 i 142 miliona m3 vode. vodotoka. pri čemu se neka od tih naselja tretiraju kao prigradska naselja.Rezervoari Gradski vodovodni sistemi imaju ukupno 101 rezervoar. Razvoj ove oblasti treba da pođe od potrebe osiguranja dovoljne količine kvalitetne vode za stanovniš tvo i industriju.

prihvatljiva potrošnja električne energije. na bazi recirkulacije i ponovne upotrebe vode u industriji i na bazi zaštite prirodnih voda. Potrebe za vodom Prema raspoloživoj planskoj dokumentaciji planirano je da do 2021. EU. Master studije za vodosnabdijevanje i otpadne vode novijeg datuma nijesu prihvatile ove vrednosti kao polazne u svojim analizama već su usvajane vrijednosti prema preporukama EU. Kriterijum racionalnog upravljanja postojećim vodovodnim sistemima mora u budućnosti podrazumijevati sledeće principe: rješenje distribucije u okviru minimuma dopuštenih gubitaka vode. Na osnovu presjeka njihovih preporuka i korišćenih vrijednosti kao buduća vrijednost ne bi trebala da pređe 180 l/st.slojeva i pogodnostima koje pružaju u sistemu snabdijevanja. Posebno se naglašava potreba smanjenja veoma visokog procenta gubitaka kao ključnog faktora opstanka i daljeg rada postojećih sistema u Republici. zalivanje zelenih površina. Realno je očekivati da se norma potrošnje vode u relativno bliskoj budućnosti smanji drastično ako se ispuni uslov da svi potrošači vode plaćaju realne troškove snabdijevanja. kupanje. u vidu direktiva. 6 . usvojenih normi potrošnje i procenta priključenosti odredila ukupne potrebe stanovništva za vodom za navedene periode. Raspoložive zalihe podzemnih voda mogu podmiriti sve tražene potrebe dugoročnog razvoja snabdijevanja vodom. kondicioniranje vazduha. Dosadašnja planska dokumentacija je različito tretirala ovu problematiku. kako radi uključivanja u vodovodne sisteme tako i radi sprovođenja potrebne zaštite. Tako prema Vodoprivednoj osnovi norme potrošnje su propisane različito za Jadranski i Crnomorski slivu polazeći od pretpostavke da se u predjelima sa višom prosječnom temperaturom veća količina vode koristi za održavanje lične higijene. i drugo. i istaći specifičnosti svakog regiona i pojedinačnog vodovodnog sistema i to posebno u odnosu na aspekte: − akutna ili stalno prisutna nestašica vode i racionalno upravljanje postojećim sistemom. svodenje potroš nje vode na stvarne potrebe a prema preporukama Evropske Unije. Međutim te norme su jako velike u odnosu na evropske standarde tako da se mogu smatrati praktično neprimenljivim i neostvarljivim (520 odnosno 480 l/st. redukovane vrijednosti normi potrošnje (180 l/st. uvođenje obračunavanja potrošnje na osnovu merenja. − stepen higijensko-zdravstvene ugroženosti područja. što će ih podstaći da racionalno i namjenski troše vodu. Norme potrošnje Obzirom na proklamovanu politiku prihvatanja evropskih standarda i normi. − stepen razvijenosti područja. − ekonomičnost ulaganja u vodovodni sistem. Prioriteti izgradnje novih djelova vodovodnih sistema određeni su s'ciljem što bržeg postizanja ravnomjernosti snabdijevanja vodom.dan). VOCG je na osnovu prognoziranog broja stanovnika. Ako se usvoje predložene. Pored toga količine predviđene u VOCG su uvećane za dodatnih 20 % u cilju rezervacije prostora za određene vodoprivredne oblasti i grane. s'tim da njihovo korišćenje podrazumjeva značajnije zahvate. bez industrije). tako da se ukupna količina vode smanji skoro na jednu četvrtinu od vrednosti iz VOCG. Posebnim kriterijumima treba riješiti prioritete izgradnje. reforme cijena i podizanje stope naplate s ciljem rješavanja finansijskih problema i slično. dobijene potrebe za vodom pokazuju se znatno manjim i u nekim naseljima sa tendencijom pada za duži period. koja je uglavnom i finansirala izradu ovih studija.dan) i aktuelna projekcija demografskog razvoja koja se radi za potrebe ove studije. prilikom predloga budućih normi potrošnje vode vodilo se računa da su usklađene sa vrednostima koje je dala.dan (potrošnja u domaćinstvima + ostalo). godine svo gradsko i prigradsko stanovništvo bude priključeno na javne vodovodne sisteme. Zadnjih nekoliko godina Evropa je bilansirala svoje potrebe u vodi na bazi realnih potreba za vodom (manje od 180 l/stan/dan. Kako je već istaknuto usvojene norme potrošnje koje su su korišćene u VOCG su dosta veće od kasnije predloženih i može se reći trenutno akutelnijih za prognoze.

koja bi trebala da predloži konačni koncept rešenja snabdijevanja.72 5.84 7.09 0. 0.7 1.16 1. Sva izvedena i dosada projektovana rješenja transporta.76 6.28 5.45 3.44 1. Naravno. 1.2 13.31 1.84 2.13 17.2 13.52 5.) Opština VOCG 2011.56 166.5 18.24 8.68 2. Prije svega.4 15.42 1. Treba naglasiti da je za primorski regionalni sistem neoohodno izvesti dopunska ispitivanja i analize mogućih rješenja konačnog izbora osnovnog izvorišta (u basenu Skadarskog jezera). što njihova dinamika izrade omogućava.48 0.49 0.21 5.1 2.09 0.4 0.09 3.08 9.92 3.0 4.00 2.0 1.33 1.09 0.6 0. čije začetke imamo kao što je primorski regionalni sistem koji treba da obuhvati sve opštine u Primorskom regionu. 2021.8 10.7 208.3 5.2 3.5 2021.66 0. sa alternativama gdje je to bilo moguće. potrebno je prvo provjeriti date demografske projekcije i sve faktore koji ih prate a zatim i mogućnost i brzinu ostvarivanja predloženih nižih normi potrošnje vode u svim crnogorskim opštinama.7 7. Pojedine opštine u perpsektivi postaju djelovi regionalnih sistema. akumulisanja i distribucije voda do krajnjih korisnika bi se uklopila u tehničko rješenje zahvata i tretmana vode.8 5.5 2.2 0.88 1.3 VOCG – 20% 2011.33 1.80 2. Obrađivač studije predlaže da se sačeka njen završetak i da se tamo predložena i usvojena rješenja unesu u Prostorni Plan.6 4.04 4.6 44.6 165.96 0.56 3.1 56.98 1.0 0.28 4.3 9.4 0.4 2021.9 6.07 2.18 0.30 2. 1.6 1.1 1.08 0.6 10.Potrebe za visokokvalitetnom vodom (106 m3/god.07 45. koje su predviđene kao rezerva.39 0.6 11.93 15.4 6.32 7.36 6. pretpostavka je da se postojeća izvorišta zadržavaju u sistemu.64 1.60 0.76 0.0 4.6 7.52 12.2 8.20 Andrijevica Bar Berane Bijelo Polje Budva Danilovgrad Žabljak Kolašin Kotor Mojkovac Nikšić Plav Plužine Pljevlja Podgorica Rožaje Tivat Ulcinj Herceg Novi Cetinje Šavnik Crna Gora Čak ako se i oduzmu vrednosti od 20 %.98 1.58 0. još uvjek je drastična razlika u planiranim količinama u odnosu podaci VOCG – predložene EU norme potrošnje sa aktuelnom demografskom projekcijom.54 0.96 10.0 13. Iz svega navedenog može se zaključiti da velike pokazane razlike u iskazanim budućim potrebama za vodoma za naselja u Crnoj Gori iziskuju jednu posebnu detaljnu analizu.48 3. 7 .68 45.0 7.47 1.08 17. 0.64 Demografske projekcije – predložene EU norme 2011.3 10.0 14.1 2.8 2.08 4.25 1.14 0.48 132.09 0.4 3.56 10.53 5.Važno je istaći da se tokom izrade ove studije uporedo radi Master studija za snabdijevanje vodom primorskog regiona.88 1.24 1.48 4.2 4.6 21.6 6.5 0.14 0.68 8.16 2. uz neophodnu popravku kvaliteta voda gdje god je to potrebno.0 7.9 7.Tabela 2.28 35. 1.4 9.8 3.1 5.13 0.52 0.76 2.92 47.5 17.0 3. Moguća alternative snabdijevanja vodom crnogorskih gradova Perspektive snabdijevanja vodom u budućem periodu za sve opštine daju se prije svega na osnovu potreba i raspoloživih izvorišta voda.20 13.

Dapsića vrelo. Prirodni kvalitet voda koje se planiraju za piće nemoguće je očuvati u željenim granicama bez preduzimanja opštih mjera zaštiti okoline. Vrelo Štitarice) PV (Gojakovića izvori. Zetska ravnica). Žarića PV (Oraška jama.podzemna voda. Zetska ravnica. Alipašini izvori) Plužine PV (Sutulija) PV (Sutulija) Pljevlja PV (Breznica). Slatinski izvori. sprečavanje ostalih zagađenja i drugo). Crno jezero) Kolašin PV (Mušovića vrelo). Studenci) vrela. RVS (Karuč. PV (Izvorište Ibra). RVS PV (Reževića rijeka. potrebno je sprovesti istražne radove i utvrditi veličinu sliva sa kojih se izvorišta prihranjuju.Tabela 1. RVS (Karuč. karstna izdan. Žarića jama. Orahovsko PV (Brca. Skadarsko jezero. Skadarsko jezero. AK (Zlorečica) vrelo). Sjenokosi). RVS (Karuč. 8 . Crno jezero) PV (Bukovičko vrelo. Studenci). AK (Žuti Krš) Kotor PV (Vrmac). je sledeći neophodni korak.regionalni vodovodni sistem Izvorišta voda i kvalitet vode za piće Za sva postojeća i potencijalna izvorišta vodosnabdijevanja. AK (Zlorečica) Bijelo Polje PV (Bistričko vrelo. Sprovođenje ovih mjera obezbediće se kroz neophodnu zakonsku regulativu i organizaciju nadležnih institucija. 2021.Perspektive i orentacija snabdijevanja vodom opština u Crnoj Gori OPŠTINA Andrijevica Bar 2011. AK (Trebišnjica) Plav PV (Bajrovića izvori. AK (Trebišnjica) Cetinje PV (Podgorska vrela) PV (Podgorska vrela) Šavnik PV (Šavnička glava) PV (Šavnička glava) Napomena: PV . Zetska ravnica) ravnica) Mojkovac PV (Gojakovića izvori. RVS . Sjenokosi). karstna izdan. RVS (Karuč. polje). koji moraju da obezbijede stabilan rad dugačkih. PV (Krkori) PV (Krkori) PV (Brca. Mareza) Mareza). Zetska PV (Vrmac). RVS (Karuč. PV (Mušovića vrelo). Manastirsko Manastirsko vrelo).akumulacija.RT (Bojana)) Berane PV (Merića izvori. Alipašini izvori) PV (Bajrovića izvori. RVS (Zetska ravnica) Žabljak PV (Bukovičko vrelo. Vrelo Štitarice) Nikšić PV (Vidrovanska vrela. Slatinski izvori. AK (Otilovići) PV (Breznica). Posebna pažnja mora se posvetiti rezervoarima u regionalnim sistemima. RVS (Karuč. Tu se prije svega misli na povećanje nedovoljnog rezervoarskog prostora. pogotovo u karstnoj sredini. definisati njegove fizičke karakteristike. (Karuč. RVS (Karuč. AK (Otilovići) Podgorica PV (Mareza. Velje oko. Kajnak. RVS (Karuč. vrela u zoni PV (Bistričko vrelo. Orahovsko polje). AK (Ibar) Tivat PV (Grbaljsko polje). RT – rečni tok. vlasništvo nad zemljištem i kvalitet voda na području. Dinoša) RVS (Zetska ravnica) Rožaj PV (Izvorište Ibra). u svakom od slivova. AK . Zagorič. Dinoša). Izrada katastra postojećih i potencijalnih zagađivača voda i njihovo porijeklo. Distribucija vode i objekti na mreži Planirano povećanje kapaciteta objekata vodovodnih sistema mora biti praćeno sa razvojem distribucione mreže sistema. Zetska ravnica) Herceg Novi PV (Opačica i druga) PV (Grbaljsko polje). Zetska ravnica) Ulcinj PV (Lisna Bori). utvrditi način korišćenja zemljišta na slivu. vrela u zoni Bjelopoljske Bjelopoljske Bistrice) Bistrice) Budva PV (Reževića rijeka. kao i posebnih mjera na zaštiti vodotoka (prečišćavanje otpadnih voda prije upuštanja u prijemnike. jama. Velje oko. Stari Aerodrom. Zetska ravnica) RVS (Karuč. PV (Merića izvori. Zetska ravnica) PV (Lisna Bori). PV (Vidrovanska vrela. Kajnak.RT (Bojana)) PV (Opačica i druga). Zagorič PV (Mareza. Zetska ravnica) Zetska ravnica) Danilovgrad PV (Oraška jama. Dapsića vrelo. Poklonička Poklonička vrela. (trenutno oko 25% ukupnog dotoka) i njegovu izgradnju tamo gdje ga uopšte nema. Stari Aerodrom.

pretežno linijskih vodovodnih sistema. neophodan je sledeći korak razvoja. da će doći i do porasta broja individualnih vodovoda i unapređenja kvaliteta njihovog funkcionisanja. Vlada je zaključila jos dva koncesiona ugovora. kao i građevinskih objekata. geografskog informacionog sistema (GIS). uz punu primenu kompjuterizacije. Pumpne stanice u najvećem procentu zahtjevaju rekonstrukciju elektromašinske opreme i napajanja električnom energijom. Voda iz te fabrike našla je svoje tržište u Srbiji. koji se odnose na flaširanje vode sa izvorišta "Ravnjak" u Bistrici kod Mojkovca i "Ropušica" kod Kolašina. Vodosnabdijevanje industrije Prognoziranje budućih potreba za vodom industrije u Republici krajnje je otežano u postojećim uslovima nemogućnosti tačne prognoze njenog daljeg razvoja. Izgradnja rezervoara podrazumijeva prethodnu detaljnu analiza stanja vodovodnog sistema i njihovog mjesta u njima. Pošto se od vremena izrade Vodoprivredne osnove nijesu desile praktično nikakve promene u oblasti razvoja industrije i sve tada aktuelne dileme i pretpostavke su aktuelne i danas. Djedovom izvoru kod Kolašina i na Milojevićkim vrelima u Nikšiću Trenutno se u Crnoj Gori flaširanje prirodnih mineralnih voda vrši samo u Bijelom Polju (mineralna voda "Rada") sa kapacitetom od oko 20 000 litara dnevno. što je i daleko ispod kapaciteta izvorišta. doći će do povećanja broja seoskih vodovoda. Vrelu u Rožaju. što treba da bude ugrađeno i u oblast potrošnje vode u industriji. Razvoj infrastrukture upravljanja i nadgledanja vodovodnih sistema. koji bi u isto vrijeme odgovarale oporavku industrijske proizvodnje. i njeno opadanje (nalik na razvijene zemlje EU). sistema za kontrolu uređaja u posebnim objektima (LPCS) i ostalih naprednih tehnologija značajno će se povećati mogućnost efikasnijeg upravljanja vodovodnim sistema. projektovanja pomoću računara (CAD). Pored toga ministarstvo poljoprivrede je ponudilo koncesije. za flaširanje pitke vode na Alipašinim izvorima kod Gusinja. zbog ponovnog aktiviranja postojećih kapaciteta i nedostatka sredstava za primjenu novih tehnologija i sprovođenje mjera racionalizacije potrošnje vode. Realno je. list RCG" 45/93). Pri eksploataciji ovih voda treba voditi računa da kvalitativne njihove karakteristike moraju biti u skladu sa Pravilnikom o kvalitetu prirodne mineralne vode ("Sl. u skladu sa preporukom povećanja procenta korisnika koji se organizovano snabdijevaju vodom i standarda koji to prate. što je jedan od bitnih činilaca od kojih zavisi postizanje željenog kvaliteta voda u vodotocima. Uvođenje standarda emisije zagađenja po jedinici proizvoda. Preduzimanje navedenih mjera je od posebnog značaja zbog osnovnog ustavnog opredjeljenja da Crna Gora predstavlja ekološku državu. Može se očekivati da u početnom periodu obnove industrijskih kapaciteta potrošnja vode raste po sličnoj ili višoj stopi od stope rasta industrijske proizvodnje. a imajući u vidu velike mogućnosti plasmana neophodno je povećati proizvodnju ove mineralne vode. daljinske kontrole rada sistema i daljinskog prikupljanja podataka (SCADA). Flaširanje vode za piće Do sada u Crnoj Gori izgrađena samo jedna fabrika za flaširanje vode i to u Bukovici kod Šavnika. 9 . uvođenje sistema sa recirkulacijom i druge administrativne mjere na dugi rok uticaće na smanjenje potrošnje vode u industriji. takođe. Prilikom rekonstrukcije kao i izgradnje novih pumpnih stanica mora se predvidjeti fazni razvoj vodovodnih sistema i povećati obezbijeđenost rada sistema rezervnim agregatima. Sve ovo mora pratiti i odgovarajuća pravna regulativa. Snabdijevanje vodom seoskih naselja Obzirom na evidentne demografske i migracione tokove u Republici očekuje se smanjivanje prosječnog broja korisnika vodovoda u seoskim naseljima. Sa podizanjem nivoa ekonomskog razvoja može se očekivati zamjena tehnologija i primjena potrebnih mjera štednje vode. informacionih sistema u laboratorijama (LIMS). informacijskih sistema koji sadrže i obrađuju podatke o potrošačima (CIS). što će za posljedicu imati smanjenje potrošnje vode u industriji. Razvojem sistema za korišćenje relacijske baze podataka (RDBMS). Sa druge strane. to se tamo predloženi koncept i vrijednosti mogu sa punom sigurnošću prihvatiti i u ovom trenutku. na period od 19 do 30 godina. Potrebe za vodom odgovaraju projektovanim kapacitetima.

0 0.3 0. 0.0 1.6 2. zbog specifičnosti hidrografije.0 0.0 1. PV Lim Piva AK (Otilovići) Morača.5 0. 1.0 21.6 2021. Ovdje se daju potrebe industrijskih potrošača koji će se snabdijevati vodom iz nezavisnih izvorišta.6 24.2 3.0 1.9 20.0 0.5 70.5 1.4 0. Skadarsko jezero Komarnica 10 .1 0.2 0. Tabela 4.0 0. Tabela 5.6 1.9 0.0 4.0 1.5 1.8 98.0 1.Određeni broj industrijskih potrošača koji nemaju mogućnost da se snabdijevaju vodom iz nezavisnih izvora snabdijevaće se iz gradskih vodovodnih sistema i njihove potrebe su date u tom dijelu. dok se u Primorskom regionu.8 0.4 0.6 0.9 0.0 3.9 Prilikom opredjeljenja izvorišta voda za zadovoljavanje datih potreba za vodom osnovno opredjeljenje bilo je da se u Sjevernom i Središnjem regionu voda zahvata iz uglavnom iz rječnih tokova ili akumulacija.2 0. Potrebe za industrijskom tehnološkom vodom (106 m3/god. PV Ibar Bojana.0 4.0 0.3 18.0 2.3 3.0 0. prikazana su izvorišta voda opredijeljena za snabdijevanje vodom krupnijih industrijskih potrošača. Zeta. Skadarsko jezero Lim Lim Zeta Tara Tara AK (Liverovići). U tabeli 5.0 0. za industrijske potrošače mora koristiti voda iz vodovodnih sistema.) Opština Andrijevica Bar Berane Bijelo Polje Budva Danilovgrad Žabljak Kolašin Kotor Mojkovac Nikšić Plav Plužine Pljevlja Podgorica Rožaje Tivat Ulcinj Herceg Novi Cetinje Šavnik Crna Gora 2011. Potencijalna izvorišta vode za industrije za pojedine gradove Opština Izvorište Andrijevica Bar Berane Bijelo Polje Danilovgrad Kolašin Mojkovac Nikšić Plav Plužine Pljevlja Podgorica Rožaj Ulcinj Šavnik Lim Bojana. Naravno izvorišta moraju biti jedan od elemenata izbora industrijskih zona tako da njihove lokacije budu ekonomski i ekološki pogodne za zahvatanje potrebnih količina voda i njihovo kasnije ispuštanje u recipijente.9 15.9 0.6 28.

dok u pravcu rijeke Drine otiču rijeke Lim i Ćehotina. Gubici su uglavnom zbog geoloških i hidrogeoloških odlika terena. ENERGIJA VODNIH SNAGA Vp. Prema Jadranskom moru otiče rijeka Morača sa svojim pritokama Zetom i Cijevnom. dok je od unutrašnjih voda u iznosu od 18.god. Pored rijeke Bojane u Jadransko more se uliva još nekoliko bujičnih tokova.(miliona m3 5105 188 Ibar 1910 538 Ćehotina 2450 2292 22 Tara Piva Ostalo 782. kao i Rijeka Crnojevića i Orahovštica.1% od unutrašnjih površinskih voda Crne Gore.Uvažavajući predhodni stav.75x mi lijardi m3/god). podzemnom oticaju (prete` no) ka Boki. Ukupna količina vode od padavina i tranzitnih voda sa teritorije Crne Gore je oko 26x109m3. Iz čega dalje slijedi ukupan oticaj sa teritorije Crne Gore u zapreminskom iznosu od 19. količinom (Q) i kvalitetom (K): V p = {L . konstatuje se vrlo izražena vodnost vodotoka u odnosu na relativno malu površinu teritorije CG. Vp se se može transformisati u parcijalni potencijal.Jezera ka Jadranskom moru. može transformisati u parcijalni HE potencijal. Naime. da je hidroenergetski potencijal po parametru proticaja (Q) u direktnoj zavisnosti od ukupnog vodnog potencijala. zapreminska vrijednost postojeće vode (Vp=18.32 x109m3. ali ne i vodni resurs (Vr).7 x109m3. koji se uz postajanje uslova za korišćenje (Uk).401x109m3). Q .lokacijom (L).2.814 x109m3 (unutrašnje vode 11.353x109m3).3 x109 m3.1. oticaj sa neposrednog sliva S. a sa Crnomorskog sliva ukupna zapremina oticaja je 7. ili 71. Pregled ukupnog Vodnog potencijala po vodotocima i sumarno za HE-korišćenje Usvojena vrijednost Vps je ukupni vodni potencijal .1 1. U tom smislu. Budvi i Ulcinju. na osnovu urađenog hidrološkog bilansa površinskih vodotoka u vodoprivrednoj osnovi Crne Gore (dok.75 x109m3 ili 595 m3/sec.Na teritoriji Crne Gore sa veličinom kopnenog dijela površine od 13 812 km2. a odatle rijekom Bojanom teču prema Jadranskom moru. Sa druge strane. ukupna zapremina oticaja sa Jadranskog sliva iznosi 11. smatra se samo kao fizička kategorija. vodoprivrednih zahtjeva. ukupan Vp se umanjuje zbog različitih fizičkih gubitaka vode. oticaj u vidu izvora i vrela i drugih nedefinisanih gubitaka vode . Ukupna površina crnomorskog dijela sliva iznosi oko 7545 km2. na kojima nema stalnog osmatranja i mjerenja parametara hidrološkog režima. procijenjena zapreminska vrijednost postojeće vode Vp=18. U tom kontekstu . Ukupna površina dijela Jadranskog sliva iznosi oko 6267 km2. Sa druge strane. ukupni vodni potencijal (Vp) ili postojeća voda kao fizička kategorija je determinisana matričnom trojkom tj. Sva tri vodotoka se zapravo ulivaju u Skadarsko jezero. 2001) potvrđuje se konstatacija o izraženoj vodnosti površinskih vodotoka i raspoloživosti ukupnog vodnog potencijaal na teritoriji Crne Gore. Moraca sa Cijevna Ostal o Zetom VODOTOCI Slika1.oticaj koriscenje Lim NAPOMENA : Vrijednost Vp za HE-kori{} enje dobijena je umanjenjem ukupnog Vp za zapreminski dio oticaja koji pripada prostoru Skadarskog Jezera.85x109m3 (unutrašnje vode 7. formira se nekoliko značajnih vodotoka koji otiču u dva pravca: prema Crnom moru i prema Jadranskom moru. (Slika-1). od čega isparava oko 6. zatim vode koje padnu direktno na površinu Skadarskog jezera. koji se može transformisati u hidroenergetski potencajal. Na osnovu dosadšnje hidrološke izučenosti mreže površinskih vodotoka. Polazi se od činjenice. K } . 20000 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 0 18754 13342.75 x109m3) umanjuje se za procijenjenu veličinu tih gubitaka na iznos : Vps= 13. Izražena vodnost površinskih vodotoka rezultira raspoloživost respektivnog vodnog potencijala. Zapreminska vrijednost Vps rezultira sekundni protok u iznosu od Q=423m3/s. Zeta i Cijevna+ostalo. zatim Tara i Piva. Gledano po slivovima. Sa njega. Vrijednost Vps i čini oticaj u slivu 11 . VOCG. preko rijeke Zapadne Morave otiče rijeka Ibar. Trebi{njici (indirektne procjene na oko 0.1 55 Ukupan Ukupno Vp za HE.75 x109m3 ili ukupni vodni potencijal. Vrijednost Vp čini oticaj vodotoka Crnomorskog sliva + oticaj u Jadranskom slivu za vodotoke: Morača. samo uz postajanje uslova za korišćenje (Uk).

1.vodotoka Crnomorskog sliva + oticaj u Jadranskom slivu za vodotoke Moraču i Zetu sa pritokama. da omogućava pouzdano zaključivanje da su razmatrani objekti hidroelektrana tehnički ostvarljivi.2. sliva ili neke određene teritorije. i grafički prilog:HEP1) 12000 10000 8000 6000 1438 1361 1469 2007 4000 2000 0 2255 9846 452 Mala rijeka Cijevna 283 UKUPNO: Et(GWh) 463 118 Mora~a do Zete Piva ]ehotina Tara V odotoci Slka 2. sa korakom od 5km duž 9 vodotoka sračunat je prosječni teorijski hidroenergetski potencijala (slika.81 ⋅ Q ⋅ H .2. bez zapreminskog dijela oticaja ka Boki Kotorskoj. ° da su postrojenja energetski izvučena do nivoa kada se može pouzdano odrediti prosječna moguća godišnja proizvodnja.41 x109 m3). Pregled teorijskog potencijala glavnih vodotoka u Crnoj Gori 1. To omogućava da se napravi Q-H dijagram za neki potez omeđen između dva profila. Ulcinju i Budvi (5.1. Godišnji teorijski hidropotencijal vodotoka (udaljem tekstu Et i/ili puni naziv) definisan je relacijom : E t = 8760 N (kWh). Teorijski hidroenergetski potencijal glavnih vodotoka Parcijalni energetski potencijali se mogu sračunati za svaku varijantu korišćenja ukupnog potencijala vodnog potencijala sliva. tada je prosječna snaga između dva razmatrana profila definisana relacijom: Pt (1 ÷ 2 ) = 9. kao prvi korak u hidroenergetskom projektovanju je procjena hidroenergetskih potencijala nekog vodotoka.2-1. 1. Trebišnjici . Zeta Lim Ibar 12 . Svaki profil jednog vodotoka definisan je visinskom kotom (bruto padom) H i srednjim višegodišnjim protokom Q (m 3 /s) .2-1.2-1 HIDROENERGETSKI POTENCIJAL 1. U tom kontekstu.1. Za određivanje tog potencijala potrebno je da su zadovoljeni uslovi: ° da je stepen istražne i projektne dokumentacije takav. Prema najnovijoj vodoprivrednoj osnovi Crne Gore u formi linijskog potencijala.1. Tehnički iskoristivi hidroenergetski potencijal glavnih vodotoka Tehnički iskoristivi potencijal (u daljem tekstu : Eti i/ili puni naziv) predstavlja onaj dio hidroenergetskog potencijala za koji je odgovarajućom tehničkom dokumentacijom utvrđeno da se može tehnički realizovati.

preko izgrađeni dvije velike hidroelektrane (HE Perućica i HE Piva ) i sedam malih hidroelektrana. umanjenom za gubitke.god(GWh) 4000 3000 2000 803 247 247 1000 0 K o m arnic a T a ra 8 0 3 1 3 2 6 Ćeh o tin a 1 4 8 2 34 L im * 7 5 5 5 8 9 Ib a r 4 8 4 8 M o ra c a 94 2 74 9 1326 755 942 589 749 234 274 148 100 100 168 73 48 48 G o rn ja Z e ta 1 00 1 00 M a la R ije ka 1 6 8 2 7 4 M rtv ic a 7 3 8 0 80 C ije v n a 193 V A R IJ A N T A -1 (G W h ) V A R IJ A N T A -2 (G W h ) 2 4 7 2 4 7 1 9 3 (*). Međutim. koji se može realizovati sa hidroenergetskim objektima u granicama teritorije CG i dijelom van njenih granica (slike 3. koja sada upravlja ukupnim elektroenergetskim sistemom Crne Gore. Varijanta-1 egzistira u mnogobrojnim razvojnim programima planovima i projektnoj dokumentaciji HE-objekata Elektroprivrivrede Crne Gore.5. pojedinačno i ukupno. u sadašnjem vremenu tehnološkog napredka. Odgovarajuća energija u toku godine je : Eti=8760 Nti (GWh) Prema dosadašnjem stepenu istražne i projektne dokumentacije.5 x Qp x Hn (kW). gdje je: Qp . a kod varijante-2 je 250mnm).Nadalje će se prikazati preostali tehničko iskoristivi potencijal na glavnim vodotocima i pritokama. pa se tehnički iskoristiva snaga izražava relacijom : Pti=8.7. 5000 Eti. koji se za današnji stepen razvoja. Varaijante 1 i 2 razmatraju korišćenje hidroenergetskog potencijala na prirodnom pravcu toka i sa prevođenjem dijela vode rijeke Tare u rijeku Moraču (Q=15.Generalno.neto pad postrojenja u (m).2 ili Q= 22m3/s). suština je u postajanju uslova za korišćenje hidroenergetski potencijala kao parcijalnog energetskog vida ukupnog vodnog potencijala.Lim bez pritoka Ljuboviđe i Đuričke Rijek(njihov Eti uključen u sklopu ukupnog pritoka u slivu Lima) Slika 3. tehničko iskoristivi potencij (Eti) iskazaće se u odnosu na dvije varijante korišćenja hidroenergetski potencijala.4.8 i 9). ( Kod varijante-1 kota uspora čeane akumulcije Andrijevo na rijeci Morači je 285mnm. realizovano oko 1665 GWh ili oko 17 % od ukupnog teorijskog hidroenergetskog potencijala.prosječan višegodišnji protok raspoloživ za proizvodnju energije (m3/s). Tehnički raspoloživi potencijal jednak hidropotencijalu rijeke. Dosada je od ukpno 9846 GWh raspoloživog (teorijskog) potencijala.6.Varijanta-2 egzistira u najnovijoj vodoprivrednoj osnovi Crne Gore (uporedo sa varijantom-1). Pregled preostalog tehničko iskoristivog potencijala duž glavnih vodotoka u prirodnom pravcu tečenja po Varijanti-1 i Varijanti-2 3284 S U M A 3 2 8 4 3 8 4 0 13 3840 . Hn. moguće tehnički izvesti najsloženije hidroenergetske sisteme. mogu uzeti generalno da iznose oko 13%.

Kroz Vodoprivrednu osnovu (Varijanta-2) obuhvaćeno je 10 glavnih pritoka Lima (344 GWh).3. Za rijeku Ćehotinu uključen je Eti=12 GWh iz planirane Otilovići« 5000 4500 4000 u prirodnom pravcu toka prevođenje voda Tare u Moraču (Q=22m3/s) Eti.Lim bez pritoka Ljuboviđe i Đuričke Rijek(njihov Eti uključen u sklopu ukupnog pritoka u slivu Lima) Slika 4.4500 4000 Eti.2-1. Mrtvicu i Cijevnu kao i Eti za Gornju Zetu (prema projektu uvođenja voda G.6 i 7). Sumarni prikaz preostalog tehničko iskoristivog potencijala glavnih vodotoka u prirodnom pravcu i sa prevođenjem dijela vode Tare u Moraču 1.Zete u akumulacije Krupac. Mrtvicu. Malu Rijeku i Cijevnu nepotpuno obuhvatila korišćenje HE potencijala pritoka.1. pojedinačno se prikazuje Eti za pritoke Morače : rijeke mHE« Malu Rijeku. Za pritoke Pive Eti.god.god.(GWh) 3500 3000 1420 1308 1 500 247 230 148 100 168 0 VARIJANTA-1 (GWh) VARIJANTA-2 (GWh) Komarnica 247 247 Tara 1420 1650 Cehotina 148 230 Lim* 755 589 48 Ibar 48 48 48 Moraca 1308 1124 Gornja Zeta Mala rijeka 100 168 274 73 Mrtvica 73 80 80 Cijevna 193 1 000 500 755 589 1124 2000 1650 2500 274 4267 193 SUMA 4267 4435 (*). je prikazan u sklopu ukupnog Eti za prtokeu slivu Pive. Za rijeku Lim Eti koji se odnosi na pritoke Ljuboviđu i Đuričku Rijeku se prikazuje u sklopu ukupnog Eti pritoka u slivu rijeke Lima. 4435 4435 5000 14 . (GWh) 3500 3000 2500 1500 1000 500 0 VA RIJA NTA -1 3284 3284 V ARIJANTA-2 3840 3840 2000 V ARIJA NTA -1 4267 4267 VA RIJANTA-2 4435 E ti (GW h) Slika 5. Vodoprivredne osnove 1 i druge verifikovane dokumentacije u vezi hidroenergetskog i višenamjenskog korišćenja pritoka glavnih vodotoka u Crnoj Gori (sl. Pregled preostalog tehničkog iskoristivog potencijala ( Eti) duž glavnih vodotoka sa prevođenjem dijela vode Tare u Moraču (Q=22m3/s) po Varijanti-1 i Varijanti-2 Napomena: U odnosu na Vodoprivrednu osnovu Crne Gore.Slano.Tehničko iskoristivi hidroenergetski potencijal pritoka izučavanih na nivou studija za izgradnju malih hidroelektrana i vodoprivredne osnove Crne Gore U daljim razmatranjima tehničko iskoristivog potencijala pritoka koristiće se podaci iz elebortau Smjernica razvoja i izgradnje malih hidroelektrana koji je urađen na osnovu tehničko-investicione dokumentaciji na nivou studija (u daljem tekstu: literatura 2 ). izuzimajući pritoke u slivu rijeke Lima i glavne pritoke Ljuboviđu. Konstatuje se da Vodoprivredna osnova.

15 . da je taj nivo u studijama iznad globalnog (planskog) sagledavanja HE rješenja u Vodoprivrednoj osnovi. Ukupni tehničko iskoristivi potencijal pritoka u tom slivu je 311. HE rješenja na većim pritokama ne spadaju u kategoriju malih hidroelektrana. može se konstatovati da su rezultati u domenima bliskih vrijednosti. Usvojen vrijednost je upoređena sa vrijednošću ε ti koji se dobija kao količnik Eti pritoka Lima Vodoprivrednoj osnovi i njihove ukupnre površine sliva reda 940km2: ε ti = 344 GWh/950=0. = ε ti ⋅ A . odnosno 311.Tehničko iskoristivi neizučavanih pritoka hidroenergetski potencijal (u daljem tekstu : Eti. U tom smislu.1. proračun je urađen kao proizvod površinskog neto potencijala ( ε ti ) i površine sliva određene pritoke (A km2) : E ti .362 GWh/km2. gdje je: Eti. Usvojena je prosječna vreijednost specifičnog površinskog neto HE potencijala ε ti =0. Ta vrijednost je rezultat sagledavanja neto HE potencijala koji se bazira na sagledavanju realnog iskorišćenja pada i protoka za energetsko korišćenje površinskih vodotke na teritoriji nekadašnje Jugoslavije.).2 GWh. ) Polazeći od činjenice. Sa tih aspekata. hidroenergetski potencijal i ostalih pritoka pokriva domen malih i velikih hidroelektrana. kao što su : Mala Rijeka.36GWh/km2 . (tabela. Sa druge strane. što je nivo tehničke dokumentacije nedovoljan za realniju procjenu.2-1. Naravno. što je jednako usvojenoj vrijednosti. To su HE objkti sa instalisanim snagama reda 10 do 27 MW sa ukupnim tehničko iskoristivim potencijalom od 344 GWh.2 GWh ili 52% od ukupno procijenjenog Eti pritoka izučavanih na nivou studija za izgradnju malih hidroelektrana.Tehničko iskoristivi hidroenergetski potencijal (u daljem tekstu Eti i/ili puni naziv) pritoka izučavanih na nivou studija za izgradnju malih hidroelektrana (u daljem tekstu: mHE i/ili puni naziv) razmatran je na a osnovu pregleda energetskih i prostornih pokazatelja mHE sa pratećim objekata za izučene pritoke na nivou sudija (poglavlje : C2. Za ukupno 65 mHE (umanjen je ukupan broj profila u odnosu na studije za 3mHE koje su locirane na glavnim tokovima: Otilovići na Ćehotini. Na osnovu predhodnog. Ovo tim prije. -raspoloživi prosječni godišnji HE potencijal (GWh). Upoređujući predhodne rezultate procjene Eti za rijeku Lim (344 GWh.4). 1. u sklopu glavnih vodotoka (slika. to je izvršena procjena raspoloživog i tehničko iskoristivog potencijala na indirektan način.43 MW i ukupnim godišnjim Eti od 599. Kroz Vodoprivrednu osnovu (Varijanta-2) razmatrane su 10 glavnih pritoka pritoka rijeke Lima. sračunat je ukupni tehničko iskoristivi potencijal dosada neizučavanih pritoka u iznosu od Eti. izuzimajući značajnije pritoke u slivu rijeke Lima i glavne pritoke Morače (Mrtvica.4. ε ti -specifični površinski HEpotencijala (GWh/km2).2. Most i Gradec na Limu) instalisane ukupno instalisane snage 215. kao i određenog broja pritoka u drugim slivovima.6 i 7). Konstatuje se da je u studijama najviše obrađen sliv rijeke Lima. to je HE potencijal za te pritoke izkazan posebno. dalja analiza procjene Eti izučavanih pritoka glavnih vodotoka zasniva se prema literaturi 2 . Izvjesno je. Mala Rijeka i Cijevna) nepotpuno obuhvatila korišćenje HE potencijaal ostalih pritoka. Vodoprivredna osnova je.2 GWh) za razmatrana HE rješenja na istim pritokama a različitim lokcijama energetskih profila. da u dosadašnjim razmatranjima nijesu u cjelini sagledavani HE potencijali pritoka u slivu rijeke Tare. =358 GWh. Cijevna i Mrtvica. (slike 6 i 7). Razmatrana HE rješenja ne spadaju u kategoriju malih hidroelektrana.2.1.

2-1.(GWh) 958 358 599 500 0 L im 361 50 311 Ibar 36 36 58 33 Mora~a 58 Zeta 33 ] ehotina 55 55 82 117 P iva 82 Komarnica 117 Tara 217 217 SUMA 958 358 599 E-ukupni potencijal pritoka "E-za neizucene pritoke (procjena)" E-za izucene pritoke na nivou studija Slika 6. prikazan je sumarni iznos preostalog Eti glavnih vodotoka i pritoka koji se može realizovati sa izgradnjom HE objekata u granicama teritorije Crne Gore (slika.2500 2000 1500 1000 S LIV O V I P RITO KA Eti.god (GWh) Slika 7. Pregled procjene tehnički iskoristivog potencijala pritoka u slivovima glavnih vodotoka 1200 Eti.1. Sumarni prikaz procjene tehnički iskoristivog potencijala izučavanih i neizučavanih pritoka u slivovima glavnih vodotoka 1.god(GWh) 1000 800 600 400 200 0 Eti-Izucen na nivou studija 599.5. Preostali tehničko iskoristivi hidroenergetski potencijal na glavnim vodotocima i pritokama u Crnoj Gori Na osnovu sumarnog pregleda preostalog tehničko iskoristivog hidroenergetskog potencijala (u daljem tekstu Eti i/ili puni naziv) po navedenim varijantama korišćenja u prirodnom pravcu i sa prevođenjem dijela vode Tare u (Q=22m3/s) u Moraču (slika.7).8). 16 .2 358 UKUPNO 958 Eti.god.5) i sumarnog prikaza Eti pritoka glavnih vodotoka (slika.2 Eti-Neizucen (procijenjen) 358 958 599.god(GWh) Et.

već dobijen od strane naručioca studije u iznosu od 273. Realizovani HE objekti:“Trebinje-1”u sistemu Trebišnjica (R. ili 24%.6 % od prosječne godišnje proizvodnju energije HE Dubrovnik.6000 5000 Eti. Iskazana je procentuala pripadnost energije sa HE Trebinje-1 Crnoj Gori u iznosu od 17. a može da se realizuje. Sa druge strane. Tehničko iskoristivi hidroenergetski potencijal koji se može realizovati sa HE objektima van granica Crne Gore Dio tehničko iskoristivog potencijala koji se formira na teritoriji Crne Gore.Hrvatska). Pregled ukupnog Eti glavnih vodotoka i pritoka po Varijanti-1 i Varijanti-2 koji se možerealizovati sa HE objektima u granicama teritorije Crne Gore 1. usvajen je za kriterijum.1 3284 958 4242 VARIJANTA. Ukupni realizovani HE -potencijal ove dvije HE je 2035GWh.4 GWh 958 5393 17 . vodni potencijal koji se formira na slivnom području Crne Gore naznačen je u iznosu od 305x106m3 vode.Srpska) i“Dubrovnik”(R.2 4435 958 5393 Eti (GWh). Prema dokumentaciji 9 iskazana je procentuala pripadnost energije sa HE Trebinje-1 Crnoj Gori u iznosu od 30 % (147GWh) i udio Crne Gore u proizvodnju energije iz HE Dubrovnik u iznosu od 123GWh. Polazeći od činjenice.2 3840 958 4798 VARIJANTA.28 x109 m3.Hrvatske do sada ne postoji predhodno određeni sporazum o kriterijima raspodjele hidroenergetskog potencijala. Sa druge strane. R.Procijenjeni udio energije Crnoj Gori sa HE Dubrovnik ocenjuje se da je podcijenjen.GLAVNI VODOTOCI Eti(GWh).god.4 GWh UKUPNO : 488.6.Srpske i R.PRITOKE UKUPNO : Eti (GWH) Slika 8.35GWh) u I-fazi izgradnje. ili 7. to se ovom prilikom polazi od razmatranja okvirnih procjena o udjelu HE potencijala koji se formira na teritoriji Crne Gore na proizvodnju energije u ta dva HE-objekta van njenih granica. Prema raspoloživoj dokumentaciji 6 i 9 koja na nivou studija razmatra pitanja razgraničenja HEpotencijala između CG i R. jer je primijenjeni kriterijum jednostrano argumentovan.25 x106m3 vode. odnosi se za sada na četir HE rješenja.3% u odnosu na ukupnu zapreminu akumulacije Bileća od 1.22 GWh) = 113 GWh HE Dubrovniku : 24% (1564 GWh) = 375.2-1. U tom smislu. Crne Gore. ili je već realizovan sa HE objektima van njenih granica. U predmetnoj dokumentaciji nije analiziran udio Crne Gore u proizvodnju energije iz HE Dubrovnik. Primijenili se taj procentualni iznos na prosječnu godišnju proizvodnju razmatranih HE-objekata.(GWh) 4000 u prirodnom pravcu toka prevođenje voda Tare u Moraču (Q=22m3/s) 4798 4267 5225 3000 3284 3840 2000 1000 0 4242 4435 958 958 958 VARIJANTA. da za razgraničenje potencijala između R.Srpske. slijedi: HE Trebinje–1 : 24% (471. ili 24% u odnosu na ukupnu zapreminu akumulacije Bileća od 1. Prema dokumentaciji 6 proizvodnja energije u HE Trebinje-1 je 471.22 GWh i HE Dubrovniku 1564 GWh u prosječnoj vlažnoj godini. učešće vodnog potencijala koji se formira na slivnom području Crne Gore na HE Dubrovnik nije analiziran. rezultati analize se razlikuju. ili 21.1 4267 958 5225 VARIJANTA. veličina zapreminskog udjela ukupnog vodnog potencijala sa teritorije Crne Gore na ukupnu godišnju proizvodnju u predmetnim HE-objektima u iznosu od 305x106m3 vode.1.69 % (83.28 x109 m3.

(bez planiranih HE sa prevođenjem voda iz “gornjih horizonata”u r. E=145. E=200. Srbiji. Vlada Republike Srpske donijela je odluku 28 aprila 2005 godine o nastavljanju izgradnje ovog objekta sa kotom uspora koji isklinjava u granicama teritorije R. Ukupan Eti glavnih vodotoka i pritoka koji se može realizovati sa HE objektima unutar i dijelom van granica teritorije Crne Gore 527 18 .32 MW. isti je uključen u punom iznosu u korist Crne Gore(poglavlje A2. System koji se sastoji iz dva HE objekta :“Buk Bijela”+ “Srbinje” na rijeci Drini u R.4 GWh .Srpskoj.1. kota uspora 650 mnm i korisna zapremina akumulacije 386x106m3.5MW=505.HE Grancarevo+HE Dubrovnik+HE Vikoc) UKUPNO Eti(GWh) Slika 9. Kod te hidroelektrane još ne postoji sporazum o podjeli HE potencijala.Hrvatska). kota normalnog uspora HE Buk Bijela 500 mnm i HE Sribinja 404mnm. Uspor akumulacije prolongira na teritoriji Crne Gore. Na taj način. HE Brodarevo (nisko) na rijeci Limu u R. kota normalnog uspora 574 mnm i korisna zapremina akumulacije 10. odnosno 4. HE Vikoč na rijeci Ćehotini u BiH.god. korisna zapremina akumulacija 328x106m3 .4 GWh sračunat je ukupni Eti glavnih vodotoka i pritoka koji se može realizovati sa hidroenergetskim objektima unutar i jednim dijelom van granica RCG (slika.3 MW.1.6 x106m3. Do izrade sporazuma o raspodjeli HE potencijala.5x106m3. 3i 4.4 GWh Na osnovu vrijednosti Eti u (slika.9). 7000 6000 Eti. Kod te hidroelektrane još ne postoji sporazum o podjeli HE potencijala. Na osnovu predhodne analize. ne može se više računati na realizaciju ranije planirano iznosa tehničko iskoristivog hidroenergetski potencijala u profilu HE Buk Bijela. instalisana snaga P= 48. instalisana snaga P= 33.Srpske. ukupno procijenjeni Eti koji se realizuje sa HE-objektima van teritorije Crne Gore je : HE Trebinje-1+HE Dubrovnik+HE Vikoč= 113+375. U međuvremenu. instalisana snaga P= 50 MW. Crna Gora je tokom 2005. isti je uključen u punom iznosu u korist Srbije.5MW i prosječne godišnje proizvodne oko Wh. E=130 GWh . Uspor akumulacije prolongira na teritoriji Crne Gore.). Planirani HE objekti : HES Buk Bijela. kota normalnog uspora 540 mnm i korisna zapremina akumulacije 7. Kod te hidroelektrane podjela HE potencijala BiH:CG=70%:30%. slike. Dabar. zbog apsolutnog respektovanja ekoloških uslova kanjona rijeke Tare.2.7x106m3. donijela odluku kojom obustavlja dalje aktivnosti iz postojećeg sporazuma.Srpskoj: Nevisinje.Trebinje-2 i bez HE Čaplina u R. godine. Do izrade sporazuma o raspodjeli HE potencijala.8 GWh .4 +39+= 527.8) i vrijednosti Eti koji se realizuje sa HE objektima van teritorije Crne Gore u iznosu od 527.( 91GWh:39 GWh) HE Milovci na rijeci Ćehotini. Instalisana snaga P= 450MW+55.(GWh) 5752 5920 5000 4769 5325 4000 3000 u prirodnom pravcu toka prevođenje voda Tare u Moraču (Q=22m3/s) 4267 3284 3840 958 958 958 527 527 527 958 2000 1000 0 4435 VARIJANTA-1 3284 958 527 4769 VARIJANTA-2 3840 958 527 5325 VARIJANTA-1 4267 958 527 5752 VARIJANTA-2 4435 958 527 5920 Eti (GWh)-GLAVNI VODOTOCI Eti(GWh)-PRITOKE Eti (Gwh). Po tom sporazumu pripadijući dio HE potencijala iznosio je oko oko 450 GWh.

čitav projekat korišćenja voda postaje neostvarljiv. te se u ovoj podstudiji predmetni energetski profili i dalje zadržava u razmatranju. komponenta interakcije sa socijalnim i urbanim okruženjem. potrebno je polaziti od osnovnog postulata (prof. za slučaj hidroenergetskog korišćenja voda osnovne komponente Uk su: geotehničke. Težina uticaja ekološke komponente je u specifičnosti prirodnih sadržaja kanjona. 19 . jer se isti manifestuju u slučaju korišćenja jednog dijela tehničko iskoristivog hidroenergetskog potencijala vodotoka Crne Gore. vodni resurs i postajanje uslova za korišćenje (osnovni postulati ) U svim daljim aktivnostima. determinisana matričnom trojkom od tri atributa : lokacijom (L). Zavisno od toga kako se voda koristi.B. od kojih zavisi ostvarljivost rješenja korišćenja voda. transformiše u matričnu strukturu potrebne . neostvarljivost ili ostvarljivost samo pod određenim uslovima i ograničenjima korišćenja voda na nekom području. ekološke. količinom (Q) i kvalitetom (K). učinjeno je sa razlogom. rezervat biosfere 1977.n.zahtjevane vode (Vz) 8 . Uslovi za korišćenje (Uk) su višedimenzionalna vektorska veličina. kulturno-istorijske. vodni resurs (Vr) je socijalna. Naime.7. HE potencijal je energetska kategorija. neophodan da bi se moglo uraditi preslikavanje matrice "postojeća voda" u matricvu "zahtjevana voda". posredstvom koga se. teži se da se postigne najveći energetski učinak. Međutim. posebno se eksponiraju problemi kod vodotoka rijeke Tare u vezi korišćenja dijela njenog hidroenergetskog potencijala planiranu izgradnju HES Buk Bijela. koje iskazuju ostvarljivost.Đorđević): da je vodni potencijal ili postojeća voda kao fizička kategorija. Crna Gora je za sada odustala od sporazuma koji se odnosio na korišćenje energetskog profila Buk Bijela na rijeci Drini sa kotom uspora 500m. pri definisanju vodnog resursa. Svaki od tih parametara može biti ograničavajući faktor. Posebno akcentiranje i detaljnije tumačenje teorijskih postavka predhodno izloženih postulata. čime se često unosi potpuno neopravdan optimizam u strateška planiranja razvoja nekog područja. i da se dobiju oni vidovi potencijala koji su najpotrebniji sa stanovišta ukupnog razvoja zemlje. matrična struktura "postojeće vode" obavezno mora proširiti sa atributom (Uk). jer pored pomenuta tri atributa posjeduje i četvrti. totalni potencijal se može transformisati u niz energetskih vidova (parcijalni potencijali). izuzetno važan: postojanje uslova za korišćenje vode (Uk). Ukoliko samo jedan od navedenih parametara dobije ocjenu koja iskazuje neostvarljivost projekta korišćenja voda.1. uslovi za korišćenje vode (Uk) mijenjaju se tokom vremena. među kojima je i hidroenergija. pa je vodni resurs dinamička kategorija. jer se ne može realizovati odgovarajući vodoprivredni sistem (VS). između ostalih vodotoka. U tom slučaju se voda koja postoji na tom području ne može smatrati resursom. Zato se.m koji se prolongirao na dio kanjona rijeke Tare. sa nominacijom i upisom lokacije na Listu svetske baštine 1980. Dakle. Na primjer. Sa gledišta procjene održivog razvoja nekog područja. hidrograđevinske. Komponente vodnog resursa (Vr ) su nosioci određenog totalnog potencijala (E). međunarodne i druge. ograničavajuća za izgradnju planiranog HE-objekta je ekološka komponenta kanjona rijeke Tare. Zato su vodni resursi u različitim ekonomskim. zbog apsultnog respektovanja ekoloških zahtjeva.1. Pojedini parametri Uk mogu se definisati odgovarajućim kvantitativnim ili kvalitativnim ocjenama. primjenom odgovarajućeg upravljanja (U). te dvije različite kategorije se često miješaju. primjera radi: kanjon Tare je pod zaštitom UNESCO-a. Greška je uvijek na strani precjenjivanja raspoloživih količina vode.i sl. ekonomske. Takođe. u kojoj sferi vodoprivrede i za koje potrebe. međudržavne. Naravno. socijalnim i istorijskim situacijama različiti.2-1. veoma je bitna razlika između "postojeće vode" (raspoloživi potencijal) i vode koja se tretira kao "vodni resurs". omogućava razvoj vodoprivrednog sistema (VS). jer se sastoje iz više komponenata. Kako je već istaknuto. U slučaju da su sve druge komponente uslova za korišćenje zadovoljajuće. koja označava da prisutna voda (postojeća voda) Vp. Moguća ograničenja kod obezbeđenja uslova za korišćenje preostalog hidroenergetskog potencijala Postojeća voda. u procesu transformacije totalnog vodnog potencijala u parcijalne potencijale.. vezanim za realno definisanje tehničko iskoristivog hidroenergetskog potencijala. Tada se zadatak planiranja vodoprivrednih sistema svodi na Uk U ⎯→ VS⎯ ⎯→ Vz . Sa druge strane. preko logističku strukturu V p : ⎯ uslova za korišćenje (Uk). ekonomska i ekološka kategorija.

Jer. u tom istom savremenom svijetu vode ratovi. To znači. Da se prilikom donošenja odluka o korišćenju preostalog HE potencijala postupa sa naučnom i stručnom argumentacijom. preciznije definisati vrijednosti tehničkog iskoristivog hidroenergetskog potencijala pritoka. da se zbog energije i vode i pored postojanje svih međunarodnih propisa i procedura. prioritet dati na izradi studije za preciznije definisanje ukupne zapremine vode koja otiče sa slivnog područja Crne Gore u akumulaciju HE Trebinje-1 u R. umjesto da bude vodni resurs. odnosno. raspoloživi vodni potencijal će i dalje egzistirati samo kao fizička kategorija. Francuska i Španija su iskoristile oko 85 % svog hidroenergetskog potencijala Posljednja odluka državnih organa ispoštovala je ekološku komponentu i time zaštitila prirodno stanje kanjona Tare. ključnog hidroenergetskog objekta za Crnu Goru. Polazni i konačni stav obrađivača bio je. da predhodno od međunarodne zajednice zahtijeva nadoknadu izgubljene energije i to prije svega. Preporučuje se inteziviranje aktivnosti na izradu namjenske dokumentacije uz podršku sistematskih hidroloških mjerenja za realnije definisanje i verifikaciju Q-H parametara. na projekat prevođenja dijela voda rijeke Tare u Moraču. ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ ‰ 20 . Uz predhodne postupke i uz primjenu savremenih metoda. U suprotnom. da i u slučaju obezbeđenja svih drugih komponenti uslova za korišćenja HE potencijala. Ilustracije radi. htenja ili međunarodnih interesa daju za pravo Crnoj Gori. To je jedna od mogućnosti da se na prihvatljiviji način rješavaju kompleksne oprečnosti koje egzistiraju pri realizaciji korišćenja HE potencijala. Sa druge strane. da sa najboljim mogućim pristupima izvrši njegovu procjenu.Srpskoj. još prije dvije decenije Italija. Na osnovu namjenske dokumentacije moguće je provjeriti sadašnje procjene. prikazane su numeričke vrijednosti preostalog tehničko iskoristivog hidroenergetskog potencijala (Eti). da dobijeni rezultati u kvantitativnom i kvalititativnom pogledu budu na nivou prihvatljive pouzdanosti za izradu PP i drugih strateških dokumenata energetskog i ukupnog privrednog razvoja. Pouzdanost procijenjenog Eti može biti provjerena ili korigovana kroz povećanje stepena izrade buduće tehničke dokumentacije HE-objekata i njene zasnovanosti na neposrednim i kvalitetnim mjerenjima Q-H parametara. Aanaliza je potvrdila već poznatu činjenicu o postojanju značajnog preostalog tehničkog iskoristivog hidroenergetskog potencijala. Da Crna Gora intezivira aktivnosti na izradi sporazuma za razgraničenje svih spornih HE potencijala i time stvori uslove za potraživane pripadujućeg dijela energije. Odluke o apsolutnom respektovanja ograničavajućih komponenata uslova za korišćenje HE potencijala (među njima i ekoloških) idu u prilog daljoj tendencije zadržavanja Crne Gore na posljednjem mjestu u širem regionu u iskorišćenosti HE potrencijala od svega 17%. mora se imati u vidu činjenica. Ipak. međudržavna nesaglasnost oko prevođenja voda potenciraće se kao ograničavajuća za realizaciju “HE Koštanica”. Prilikom donošenja odluka o korišćenju preostalog HE potencijala preporučuje se korišćenje međunarodne propisane procedure i metodologije koje se koriste u savremenoj praksi. Svaka ograničenja korišćenja HE potencijala koja proizilaze zbog međunarodnih zahtjeva. Pri tome je obezbeđenje ravnopravnosti i kompromisa između interesnih subjekata bitan preudslov za usaglašavanje oprečnih interesa. kroz investiranje izgradnje odgovarajućeg HE objekta čija realizacija nije sporna. To se posebno odnosi . sve odluke bez višestranog kompromisa mogu imati nepovoljne implikacije za Crnu Goru u budućim dogovorima sa nizvodnim korisnicima toka rijeke Drine. moguće je izvršiti vrednovanje i izbor optimalni HE rješenja na pritokama. i uz poštovanje međunarodnih procedura ne znači daće u svim slučajevima doći do pomirenje oprečnih stavova različitih subjekata.Stavovi i preporuke : ‰ Na osnovu predhodnih razamtranja. Tako. U prvoj fazi. Namjensku dokumentaciju uraditi u prvoj fazi za prprioritetna HE rješenja na izučavanim pritokama na nivou studija i za HE rješenja na pritokama rijeke Lima po Vodoprivrednoj osnovi.

odlučivaće planeri pri izradi PP.m. Na kraju svakog sifona ugrađen je pomoćni zatvarač. Iz ove galerije izvršilo se konsolidaciono injektiranje. 907GWh (za period 1977-2004) • HE"Piva" 342 MW. Duž uzvodne ivice temelja brane je injekciona galerija. a temeljni (2 kom. u poprečnom presjeku stepenasta zbog velike strmine. Postrojenje je akumulaciono pribransko i sastoji se od lučne betonske brane i podzemne mašinske zgrade.58 m i LIII=l 12. dok je prečnik u kosom dijelu cjevovoda (dužine LI= LII= LIII=138. Za osmatranje brane ugrađeno je oko 1200 mehaničkih i električnih instrumenata (klatna. nalazi se predturbinski leptirasti zatvarač. a na kraju cjevovoda. Zbog niske vrijednosti modula deformacije u vrhu desnog boka brane projektovan je oporac. sa transformatorskim prostorijama. termometri).0 m i visine 5. Ulazni prečnik čeličnih cijevi iznosi 5 m. 736 GWh ( za period 1976-2004) • 7malihHE 9 MW.0 m. Podzemno je smješteno i razvodno postrojenje 220kV. POSTOJEĆI KAPACITETI HIDROELEKTRANA Danas Elektroprivreda Crne Gore raspolaže sa kapacitetima za proizvodnju električne energije ukupne instalisane snage 868 MW.00. širine u nivou rijeke 25 m. koji je preko sistema horizontalnih šipova oslonjen o dublje partije stijenskog masiva približno istih geotehničkih karakteristika kao na odgovarajućim visinama lijevog boka. Odvodni sistem je zajednički tunel potkovičastog presjeka B=H=10.58 m.1.n. kao i dio zavjese u domenu brane. Kota praga je na 670 m. deflektometri. treba posmatrati samo kao njihov način stručnog tumačenja i viđenja rezultata sprovedenih analiza i ekspertiza HE-potencijala. Srednji ispusti (3 kom. presometri.2-2. kao i drugi subjekti mjerodavni za donošenje strateških dokumenata. Geološki sastav terena na pregradnom mjestu cine masivni krečnjaci srednjeg trijasa. smještenim u neposrednoj blizini lijevog boka brane. sa mogućom prosečnom višegodišnjom proizvodnjom iz postojećih HE objekata u iznosu 1665 GWh (period 1976-2004 godina): • HE"Perućica" 307 MW. zevomeri. izlazni 4. deformetri.646 m) 4. 21 . strmom kanjonu dubine do 1000 m.0 m. koji se sastoje iz horizontalnog dijela ispred injekcione zavjese sa betonskom oblogom i kosog dijela iza zavjese sa pancirnom oblogom. Nagib kanjona na mjestu brane je između 60° i 80°.) su sa ulazom na koti 592. geodetski reperi. Kratak opis postojećih velikih HE postrojenja sa pratećim objektima HE “ PIVA” Hidroelektrana "Piva" je locirana na rijeci Pivi. 20 MWh/god. ispred svake turbine. u uzanom. Svi evakuacioni organi smješteni su u samom tijelu brane. Obloga slapišta je od armiranog betona debljine 2. Ugraćene su 3x "Francis" spiralne turbine sa vertikalnom osovinom. ekstenzometri.) na koti 503. Odabrani profil na pregradnom mjestu po svojim topografskim. Sva tri ulazna lijevka zaštićena su uzvodno nagnutim rešetkama.00 date su horizontalne galerije za reviziju i smještaj instrumenata za osmatranje brane.45. 1.82 m. Ustave su segmentne sa automatskom regulacijom. Slapište je projektovano neposredno ispod brane. U podstudiji se posebno naglašava problematika oko obezbeđenja uslova za korišćenja HE potencijala. Naravno.0 m i vezana za stijensku masu prednapregnutim ankerima.00 i izlazom na koti 580. dužine L=l 12. Horizontalni dio cjevovoda je prečnika 5 m i dužina: LI=86.5 m. LII=86.70 m. Na ulaznoj građevini je na svakom ulazu ugrađen brzi tablasti zatvarač. I srednji i temeljni ispusti su sa pancirnom oblogom i sa po dva tablasta zatvarača.1. PROSTORNI RAZVOJ HE POSTROJENJA A. Ovakav topografski i geotehnički profil uslovio je i nesimetričnu konstrukciju brane. u vezi korišćenja prezentiranog materijala.1. Po visini brane na svakih 40 m visine od kote 482. Dovodni sistem sastoji se od 3 posebna dovoda tunelskog tipa.2-2. geološkim i geotehničkim karakteristikama nametnuo je kao najpovoljnije rješenje: lučnu betonsku branu sa dvojnom krivinom i promjenljivih debljina u vertikalnom i horizontalnom pravcu. klinometri.82 m sa šahtnim vodostanom na svom početku.Predhodno izložene stručne stavove i preporuke obrađivača. 1. Na kruni brane približno u sredini je preliv koji se sastoji iz 3 prelivna polja širine 13.

dužine 2386 m. »Slap Zete«. U okviru hidrosistema "Perućica" izgrađene su sljedeće brane i akumulacije: cilindrična brana "Slivlje" . Od vodozahvata o turbina voda se dovodi dovodnim kanalom dužine 40 m. »Rijeka Mušovića«. prečnika od 1. sa KNU 621 m n. U početku. sa kotom normalnog uspora KNU 614 m n. ƒ nasuta brana "Vrtac".8 m. u Austriji oko 6000 mHE. Od puštanja u rad pa sve do danas. U Crnoj Gori do sada je izgrađeno sedam malih elektrana: HE »Glava Zete«. pribranskog tipa. »Šavnik«. brana sa vodozahvatom ove hidroelektrane je izgrađena na drugom prirodnom izvoru Zete. godine. ova hidroelektrana je u neprekidnom pogonu. a u Republici Sloveniji krajem 1994. visine oko 20 m i dužine 1480 m. B. Od vodostana voda se do elektrane dovodi šahtom pod pritiskom. i zapreminom od 107 miliona m3. oko 7 % snage instalisano je u malim hidroelektranama. ona je snabdijevala električnom energijom samo srednji dio Crne Gore. Brana je visine 5 m. ƒ Dovodni organi . koji se neposredno pred turbinskim prostorom račva u dva jednaka cjevovoda spiralnog oblika. Od ukupno instalisanih snaga hidroelektrana u svijetu.025 MW sa ukupnom prosječnom godišnjom proizvodnjom 21 GWh. ƒ Predviđena je ugradnja osmog agregata snage 58.5 MW. tunel dužine 3300 m. ali u osnovi iskorišćena je za napajanje pripadajućeg konzuma električnom energijom.Pošto je rijeka Zeta ponornica. Njen završetak i puštanje u pogon 1952. ƒ Elektrana ima 7 agregata. ima funkciju retenzije ƒ nasuta brana "Krupac". i zapreminom od 72 miliona m3 . Neposredno na prelaz preko Perućice nastavlja se tunel koji putem slobodnog pada dovodi vodu do vodostana. na koji se nastavljaju tri cjevovoda dužine od 1851 m do 1931 m. visine 16 m. prečnika 4. HE »SLAP ZETE« Projektovanje i izgradnja ove hidroelektrane započeta je još prije drugog svjetskog rata. sa redviđenim radnim vremenom od 24 h. Mala hidroelektrana »Slap Zete« je protočna. »Lijeva Rijeka«.m. B. Male hidroelektrane (mHE) na pritokama glavnih vodotoka Male hidroelektrane su u svijetu vrlo atraktivni i interesantni objekti. HE »Glava Zete« je protočna.Kratak opis postojećih mHE HE »GLAVA ZETE« HE »Glava Zete« je puštena u pogon 1953. sa poslužnim mostom. Mašinska zgrada HE »Glava Zete« se nalazi ispod zemlje. Ukupna snaga svih malih elektrana je 9. ƒ 22 . poslužio je dijelom i za te namjene.vododrživost akumulacije nije mogla biti postignuta. visokonaponska i druga pomoćna oprema smještena je u turbinskom. nema praktičnu funkciju. U Švajcarskoj je instalisano oko 7000 mHE. generatorskom i visokonaponskom postrojenju ove zgrade. ukupni instalisani proticaj je 80 m3/s. sa KNU 620 m n. i zapreminom od 38 miliona m3. derivacionog tipa. proizvodnju električne energije svih elektrana.m.sistem kanala ukupne dužine oko 40 km. godine kada je elektroenergetski sistem u Crnoj Gori bio slabo razvijen.vododrživost akumulacije nije mogla biti postignuta. Glavna mašinska. Od ulazne građevine do zatvorenog cjevovoda dovodi se voda pomoću tunela izrađenog u vidu praga preko korita Perućice. a instalisana snaga 307 MW.1.m. Dovodni kanal ujedno predstavlja taložnicu koja ima bočni ispust za odvođenje nanosa.5 m. god. Brana ima šest betonskih preliva i četiri tablasta ispusta za evakuaciju velikih voda. visine 21 m i dužine oko 1630 m. a namjena joj je bila da energijom napaja električne pumpe pomoću kojih bi voda iz rijeke Zete natapala Bjelopavlićku ravnicu. elektro. hidromehanička. »Podgor« i »Rijeka Crnojevića«. godine postojalo je 405 izgrađenih malih hidroelektrana. ƒ nasuta brana "Slano".8 m do 2.HE "PERUĆICA" U pogonu je od 1960.

Vodozahvatna građevina je uvidu betonskog praga visine 4 m i dužine 12 m.95 0. HE »ŠAVNIK« HE »šavnik« je izgrađena prije drugog svjetskog rata. Od vodostana do hidroelektane se voda doprema metalnim cjevovodom pod pritiskom dužine 150 m. a rekonstrukcija njene elektromašinske opreme izvršena je 1987.1 MVA i prenosnog odnosa 0. pokriven betonskim pločama dovodi vodu iz vodozahvata u vodostan.11 0. ova elektrana je radila i ostrvski uz prisustvo rukovodioca elektrane. U blizini hidroelektrane je igrađen vodozahvat koga čine betonski zid sa prelivom i vodozahvatom za kanal.1. Od vodozahvata voda se dovodnim kanalom dugim 1780 m dovodi u vodostan. Tabela 2: Osnovne karakteristike postojećih malih hidroelektrana Nominalni Zete« »Slap »Rijeka »Šavnik« »Lijeva »Rijeka »Podgor« parametri/HE »Glava Zete« Mušovića« Rijeka« Crnojevića Snaga (MV) 6. paralelno sa distributivnom mrežom. HE »Rijeka Crnojevića« je predviđena sa mogućnošću paralelnog i ostrvskog rada. godine.4 2. godine.5x1.4/10 kV. Objekat vodozahvata se sastoji od betonske pregrade visine 4 m.2. i starost opreme.8 54 22. a kompletna rekonstrukcija elektromašinske opreme izvršena je 1979.1. ukazuju da bez neophodnih zahvata na njima se ne može računati na visok nivo njihove pogonske spremnosti.4 1. a odatle metalnim cjevovodom pod pritiskom do turbine (D700mm).1.7 B. U neposrednoj blizini elektrane izgrađen je tirolski zahvat sa potrebnom opremom. sve izraženiji problemi u njihovom radu sa tendencijom rasta. a odatle cjevovodom pod pritiskom do turbina. koji se u mašinskoj hali račva i dovodi vodu do turbina. kada je nakon dugogodišnje pauze i ušla u pogon. i neprekidno se nalazi u eksploataciji.465 0. Na rijeci Levaji izgrađen je tirolski vodozahvat sa potrebnim elementima. god.00m) dovodi do vodostana.HE »RIJEKA MUŠOVIĆA« HE »Rijeka Mušovića« je puštena u rad 1950. 23 . Od vodostana voda se cjevovodom pod pritiskom dovodi do hidroelektrane.1. godine. godine.5 7 160 26 40. Ova hidroelektrana je vezana na 10 kV – tni dalekovod preko enenrgetskog transformatora nominalne snage 0. Završna razmatranja o postojećim mHE na pritokam aglavnih voidotoka Kako su postojeće male hidroelektrane već duže vremena u pogonu (neke i preko 50 godina). HE »PODGOR« HE »Podgor« je izgrađena 1939. Osnovne karakteristike opreme postojećih mHE date su u tabeli 2. bočnog potpornog zida sa vodozahvatom i slapišta izgrađenog od kamenih blokova. Karakteristika hidroelektrane je u tome što radi bez posade. Od vodozahvata se voda cjevovodom pod pritiskom dovodi do turbina. 1. Kanal pravougaonog presjeka. Voda se iz zahvata dovodi zatvorenim kanalom pravougaonog poprečnog presjeka do vodostana.1 HE »LIJEVA RIJEKA« Ova hidroelektrana je puštena u probni rad 1987. raspoloživosti i sigurnosti u radu.2 0. Voda se od vodozahvata otvorenim kanalom(1. Međutim. s obzirom da je riječ o području gdje je dolazilo do višednevnih prekida u snabdijevanju električnom energijom. godine. HE »RIJEKA CRNOJEVIĆA« Kod ove hidroelektrane izvršena je kompletna rekonstrukcija elektromašinske opreme 1980.65 Korisni pad (m) 21.

koja je revidovana i usvojena 2001 godine. projektovana je HE/RHE "Koštanica".1.1: Tara : HE rješenja sa akumulacijom i HE “LJutica”. a sve u smislu analize uslova za upravljanje režimom voda u okviru Integralnog vodoprivrednog sistema Republike Crne Gore. Hidroenergetska rješenja u obe varijante koncipirina su na korišćenju hidroenergetskog potencijala u prirodnom pravcu toka i sa prevođenjem dijela vode rijeke Tare u rijeku Moraču (Q=15. što analizi daje poseban značaj. U sklopu podstudije Energetika dat je tabelarni prikaz energetskih i prostornih pokazatelji planiranih HE-objekata po obje varijante. a bez akumulacije i HE “Milovci”.2. da se razmatrana HE rješenja u Vodoprivrednoj osnovi (VOCG). “Niski Žuti Krš“ i “Mateševo”. ™ Pregled HE rješenja po razmatranim varijantama VARIJANTA. obrađivači SS-AE ENERGETIKA procijenli su.1.Morača: sa akumulacijom i HE “Nisko Andrijevo”.) i razvojnih programa i planova Elektroprivrede Crne Gore. Pored toga.Lim : HE rješenja sa akumulacijom na glavnom toku: “Andrijevica”. Planirani HE objekti prikazuju se preko dva varijantna razmatranja planiranih hidroenergetskih rješenja za korišćenje preostalog tehničko iskoristivog potencijala.2-2. dvije manje derivacione HE “Pošćenje” i “Bukovica-Šavnik VARIJANTA -2 : Tara : HE rješenja sa akumulacijom i HE “Tepca”. PROSTORNI RAZMJEŠTAJ PLANIRANIH HE OBJEKATA I POSTROJENJA SA PODACIMA O NJIHOVIM KAPACITETIMA ™ HE objekti sa pratećim objektima na glavnim vodotocima i pritokama Prostorni razvoj HE objekata i postrojenja daje se na osnovu postojeće dokumentacije u okviru Osnovnog projekta Drine.Morača : sa akumulacijom “Visoko Andrijevo” i nizvodnim kaskadama “Raslovići”. i akumulacijama i HE “Visoki Žuti Krš“. “Milunovići” i “Zlatica”(kao u Varijanti 1). 1. Dat je i opis mogućih varijantnih rješenja. Iz tih razloga. a na glavnom toku samo kanalske protočne HE”. U Vodoprivrednoj osnovi analizirani su HE objekti uporedo za obe varijante. Varijanta-1 odnosi se na HE rješenja sadržana u postojećoj tehničko-investicionoj dokumentaciji i u skoro svim programima razvoja i izgradnje elektroenergetskih objekata u Crnoj Gori. “Milunovići” i “Zlatica”.1.3. Sa predviđenom izgradnjom brana na rijeci Tari i derivacije (dužina tunela i cjevovoda oko 10 km) prema rijeci Morači. Varijanta-2 odnosi se na HE rješenja sadržana u Vodoprivrednoj osnovi Crne Gore.Piva : pored akumulacije i HE “Komarnica”. “Mojkovac”.2. uzvodnom akumulacijom “Dubravica” i nizvodnim kaskadama “Raslovići”. i njihov prostorni raspored usvoji kao relevantan u izradi novog prostornog plana Republike (PPR).Energetski i prostorni pokazatelji HE-objekata van prirodnog pravca tokaprevođenje dijela voda rijeke Tare u rijeku Moraču Već nekoliko decenija konstatovana je visinska razlika od oko oko 700 m između izvorišnog dijela rijeke Tare i gornjeg dijela rijeke Morače. a bez akumulacije HE “Tepca”. Lim: varijanta sa višenamenskim akumulacijama i HE na pritokama. ovdje se neće isti ponavljati. za svaki rječni tok.Ćehotina : : HE rješenja sa velikom akumulacijom “Milovci” i derivacionom HE na rijeci Tari 24 .Ćehotina : HE rješenja sa akumulacijom i HE “Mekote”.g. Iz razloga ograničenog broja stranica od strane naručioca. “Bakovića Klisura” i “Trebaljevo”i HE Opasanica. prezentirani su osnovni okviri i uslovi za iznalaženje optimalnih hidroenergetskih rješenja na glavnim vodotocima i njihovim pritokama. koja upravlja ukupnim elektroenergetskim sistemom Crne Gore.2-2. “Lukin Vir” i “Plavsko jezero”. Vodoprivredne osnove Crne Gore (usvojene 2001. U tom kontekstu sistematizovan je prikaz HE objekata sa osnovnim prostornim i energetskim pokazateljima.2 ili Q= 22m3/s).

obuhvaćena nacionalnim parkom "Durmitor" koji je uveden u spisak svjetske prirodne baštine UNESCO-a. a moguće je i kombinovanje varijantnih rješenja na pojedinim rijekama. raspolaže sa respektivnim tehnički raspoloživim hidroenergetskim potencijalom. Najvažniji objekti za hidroenergetsko korišćenje vodotoka su akumulacije.(akumulacija “Buk Bijela”). stvaraju se predpostavke da se u dužem vremenskom periodu zadovolje potrebe u elektroenergiji korišćenjem hidropotencijala vodotoka. i Varijante 2. Prema odredbama Zakona o nacionalnim parkovima Crne Gore na teritoriji nacionalnih parkova nije dozvoljeno građenje novih objekata osim po posebnim odlukama Crne Gore. od nadležnog državnog organa. Pored toga. što je značajna dužina njenog toka (od ušća Bistrice do ušća Sušice u dužini od oko 59 km). jer već sada Crna Gora ima osjetan deficit u električnoj energiji koji podmiruje uvozom (C. u odnosu na površinu teritorije. vodoprivrednih uslova i saglasnosti u postupku izrade tehničke dokumentacije za građenje objekata. onih koji su međusobno nezavisna. HE “Timar” sa derivacijom u Tušinju ‰ ‰ U obje varijante ista su rješenja za Ibar sa HE “Bać” i za “Buk Bijelu” čija je izgradnja planirana na rijeci Drini(vana granica teritorije Crne Gore). uključujući i čovjeka.1. Zakon o vodama i Zakon o izgradnji i finansiranju investicionih objekata Republike Crne Gore predviđaju obavezu pribavljanja. Sa druge strane.4.2-2.2. ™ Višekriterijumsko vrednovanje i rangiranje hidroenergetskih objekata U vodoprivrednoj osnovi Crne Gore izvršena je preliminarna analiza povoljnosti i efekata realizacije dvije osnovne grupe varijantnih rješenja: Varijante 1. Vremenska dimenzija postepenog porasta potreba za vodom vodoprivrednih korisnika u slivu Drine (Srbija i Bosna i Hercegovina) posebno je bitna za iznalaženje optimalnog rješenja energetskog korišćenja voda rijeke Tare. Ukoliko je riječ o vodotocima koji protiču kroz više država mora se voditi računa i o interesima nizvodnih država prema odredbama međunarodnog prava u oblasti voda. Zakon o životnoj sredini) nalaže da pri definisanju režima korišćenja voda prednost imaju vodoprivredni i ekološki zahtjevi koji proističu iz činjenice da bez vode nije moguć opstanak živog svijeta. projektovanje i izgradnja ovih složenih i skupih sistema traje više godina.objekata u odnosu na postojeću zakonsku regulativu Važeća zakonska regulativa (Zakon o vodama.1. koja raspolaže najvećim neiskorišćenim hidropotencijalom u Crnoj Gori. što je posebno značajno s obzirom na usvojenu strategiju razvoja Crne Gore kao Ekološke države. realizacija hidroenergetskih objekata je u značajnom kašnjenju u odnosu na potrebe. nužno je da se ubrzaju aktivnosti na realizaciji prioritetnih objekata. Obje varijante su uslovne. Specifičnost rijeke Tare. Pri tome treba naglasiti da su Varijanta 1 i Varijanta 2 uslovno razmatrane mogućnosti za realizaciju objekata za energetsko korišćenje vodnog potencijala 25 . ™ Status planiranih HE. Izgradnja adekvatnih akumulacija koje mogu da izravnaju godišnje neravnomjernosti proticaja zajednički je interes i elektroprivrede i vodoprivrede u okviru Integralnog vodoprivrednog sistema Republike Crne Gore. bez čije izgradnje nije moguće koristiti hidropotencijal u značajnoj mjeri. Zakon o životnoj sredini Republike Crne Gore predviđa obavezu procjene uticaja na životnu sredinu planiranih zahvata (objekata) na koju saglasnost daje nadležno Ministarstvo.invarijante. Proizvodnja električne energije korišćenjem hidropotencijala vodotoka je "najčistiji" oblik energije. primenjen je postupak uprošćenog višekriterijumskog vrednovanja i rangiranja. a takođe je cio basen rijeke Tare uključen u rezervate biosfere UNESCO programa (Seviljska dekleracija) "Čovjek i biosfera" (MAB). U okviru dvije grupe varijanti neki objekti su isti .1). (pri čemu su moguće i njihove kombinacije). jeste u tome.1. ako se ima u vidu da planiranje. Piva : akumulacija i HE “Komarnica” (kao u Varijanti 1) i HE “Šavnik” sa derivacijom u Bijelu. 1.Analiza efekata realizacije planiranih hidroenergetskih objekata na teritoriji Crne Gore prema postupku uprošćenog višekriterijumskog vrednovanja 1 ™ Uvodna razmatranja Polazeći od činjenica da Crna Gora. S obzirom na složenost i multidisciplinarnost uslova za njihovu realizaciju.

ostala korišćenja .instalisana snaga elektrane .sanitacija naselja . izgradnje HE "Milovci" u odnosu na rješenje iz Varijante 1 koje predviđa izgradnju HE "Mekote". Razmatrane varijante ne isključuju jedna drugu. zahtijevaće korekciju kroz izradu namjenske dokumentacije na višem nivou. i drugo).navodnjavanje zemljišta . planirani koncept HE Milovci u odnosu na HE "Buk Bijelu" i "Srbinje".prosječna godišnja proizvodnja električne energije .režimi ekstremnih voda. Za sada je izvjesno. Analize su sprovedene za četiri grupe osnovnih kriterijuma sa ukupno 20 parametara: • tehnički : .potapanje prostora .status voda . kako one iz Varijante 1.korisna zapremina akumulacije .vodosnabdijevanje naselja .zaštićeni areali.izvori zagađivanja . potapanje značajnog broja domaćinstava. 2) Na rijeci Ćehotini višekriterijumsko vrednovanje pokazalo je povoljnost varijante 2. tako i one iz Varijante 2. .investiciona vrednost objekata . one omogućavaju kombinaciju rješenja objekata u cilju iznalaženja optimalnog rješenja za energetsko korišćenje voda u okviru Integralnog vodoprivrednog sistema Crne Gore.specifične investicije . da nizvodno od akumulacije Milovci nema značajnijih naselja. itd. a takođe i magistralnih saobraćajnica. Većina objekata već po ekonomskim parametrima ne zadovoljava važeće kriterijume. što predstavlja vitalni interes Republike Crne Gore. da će realizacija HE Milovci biti u diriktnoj zavisnosti od obezbeđenja međudržavne saglasnosti oko korišćenja HE potencijala rijeke Ćehotine.zaštićeni korisnici .kvalitet energije (vršna energija) preko energetskog potencijala korisne zapremine akumulacije i garantovane snage • Ekonomski : . uz adekvatno 26 . prije svih. niti posebnih zaštićenih areala. • Sociološki koji se svode na sagledavanje nužnih promjena uslova življenja usled realizacije planiranih objekata i definisanja novog režima življenja sa ciljem ukupnog poboljšanja uslova i ostanak stanovništva na tim prostorima: .odbrana dobara . pa šansu za njihovu realizaciju treba tražiti u višenamjenskom korišćenju. . naprotiv. koje bi po ekonomskim kriterijumima eventualno mogle da dođu u obzir. jer pored povoljnih ekonomskih parametara izgradnje same akumulacije i derivacione HE. Pošto je u 2005 godini Crna Gora donijela odluka da odustaje od daljih aktivnosti u vezi planirane izgradnje Buk Bijela.rijeka. tj. vode bi se energetski koristile i na nizvodnim stepenicama "Buk Bijela" i "Srbinje". kao i ukupno unapređenje režima voda u skladu sa Zakonom o vodama. sociološke kriterijume (veliko potapanje ziratnog zemljišta koje bi trebalo da predstavlja osnov zadržavanja lokalnog stanovništva na tim prostorima.odnos korisne zapremine akumulacije i prosječnog godišnjeg proticaja na profilu brane. Olakšavajuća okolnost je.cijena energije • Ekološki koji se svode na minimiziranje šteta koje neminovno nastaju građenjem objekata (potapanja i drugo) i potrebu maksimalnog unapređenja životne sredine na prostorima koji gravitiraju planiranim objektima : . ne zadovoljavaju. a one hidroelektrane. sa sličnim posljedicama.iseljavanje ljudi sa potopljenih prostora Višekriterijumskim vrednovanjem izvršeno je rangiranje varijantnih rješenja po razmatranim vodotocima: 1) Na rijekama Lim i Ibar nijedna akumulacija nije zadovoljila sve kriterijume da bi bila predložena za gradnju samo sa stanovišta hidroenergetskog korišćenja.

Međutim. "Zlatica") na prirodnom pravcu bez prevođenja voda rijeke Tare ima značajne sopstvene hidroenergetske potencijale. koja predstavlja modifikaciju rješenja iz Varijante 1 na uzvodnom dijelu Morače." ali potapa za oko 20 km riječnog toka na teritoriji Nacionalnog parka "Durmitor" više od akumulacije "LJutica". 27 . Takođe. jer je kota akumulacije u zoni Crnih poda viša. kako oni iz Varijante 1. Akumulacija "Tepca" ima znatno veće energetske i vodoprivredne efekte od akumulacije "LJutica. kada se uzmu u obzir i efekti na nizvodnim elektranama. i akumulacija "LJutica" potapala bi oko 21 km riječnog toka kroz Nacionalni park od čega 3 km u zoni sa režimom stroge zaštite. ukoliko bi se ove vode koristile i kroz RHE "Koštanica" u pravcu Morače. povoljnija je sa gledišta uklapanja u okruženje. a takođe su veoma povoljni energetski i vodoprivredni efekti na nizvodne korisnike. ekološki kriterijumi bili bi zadovoljeni. 8) Rješenje po Varijanti 2 sa nižom akumulacijom "Žuti Krš" i uzvodnom čeonom akumulacijom "Mateševo" je povoljnije sa stanovišta uticaja na grad Kolašin. tako i socioloških). međutim. kako ekonomske (uzimajući u obzir i ukupan doprinos sistemu hidroelektrana na Pivi i Drini). a takođe i u zoni manastira Dobrilovina. 7) Korišćenje hidroenergetskog potencijala rijeke Tare uzvodno od Kolašina u pravcu toka na sopstvenom padu ne zadovoljava sadašnje ekonomske kriterijume. 12) Hidroelektrana sa akumulacijom "Tepca" je najpovoljniji potencijalni energetski objekat u Crnoj Gori. Ostali razmatrani objekti uzvodno od HE "Komarnica". značajno bi se poboljšala energetsko-ekonomska vrednost elektrana na Morači. povoljnija je sa energetsko-ekonomskog stanovišta. energetski i ekonomski efekti bili bi zadovoljavajući. 5) Prevođenjem dijela voda rijeke Tare u Moraču. tako i oni iz Varijante 2. jedinična cijena energije iz hidroelektrana na Morači (sopstvene vode) značajno je viša od sada važećih tržišnih cijena. Varijanta 1. a posjedjuje određene povoljnosti. "Raslovići". pored sopstvene proizvodnje RHE "Koštanica" koja koristi pad od oko 700 m. 10) Ukoliko se prevode vode rijeke Tare u Moraču. nizvodno od akumulacije "Žuti Krš" mora se ispuštati garantovani proticaj koji će obezbijediti povoljne uslove za očuvanje ekosistema rijeke Tare i priobalja. uključujući i prijem upotrebljenih (prečišćenih) voda gradova Kolašin i Mojkovac. 6) Korišćenje rijeke Morače razmatrano je u dvije varijante. Međutim. ova hidroelektana bila bi izuzetno povoljna sa stanovišta obezbjeđenja ostanka stanovništva na ovim prostorima stvaranjem povoljnih uslova za privredni razvoj. a posebno sa stanovišta manjeg uticaja na Manastir Morača. ekonomski pokazatelji se značajno poboljšavaju. 3) Na rijeci Pivi u obje varijante figuriše HE "Komarnica" ("Lonci") koja je povoljna za realizaciju. jer nema eliminišućih faktora (kako ekoloških. kao i uslova za reverzibilni rad RHE “Koštanica”. ali zahtijeva nešto veće investicije. a i ona ima znatne ekološke nepovoljnosti. Što se tiče socioloških kriterijuma. Kvalitet i ekonomičnost energije su vrlo povoljni. "Milunovići". 4) Sistem hidroelektrana na Morači ("Andrijevo". 9) Akumulacija "Mojkovac" po Varijanti 2 je povoljnija od akumulacija "Bakovića Klisura" i "Trebaljevo" po Varijanti 1 zbog manjeg uticaja na grad Kolašin i većih vodoprivrednih i energetskih efekata. koji bi mogli biti značajni za Crnu Goru. odnosno "LJutica" (Varijanta 1). sa proizvodnjom na sopstvenom padu od oko 900 GWh godišnje i energetskom vrijednošću akumulacije samo na sopstvenom padu od 415 GWh godišnje. HE "Gradac" koja je razmatrana u obje varijante ne zadovoljava postojeće ekonomske kriterijume. nijesu ekonomski povoljni prema sadašnjim kriterijumima. tako i vodoprivredne. Varijanta 2. za čiju se realizaciju već duže vremena obavljaju brojne aktivnosti.rješenje ispuštanja garantovanih proticaja za potrebe ekoloških zajednica u nizvodnom toku. 11) Na toku Tare nizvodno od Mojkovca moguća su hidroenergetska rješenja sa akumulacijom "Tepca" (Varijanta 2).

da će rezultati tih vrednovanja potvrditi značaj i ulogu velikih akumulacija za racionalno energetsko i višenamjensko korišćenje voda. konačan izbor optimalnih rješenja. za ostala to nije slučaj. da se zbog energije i vodnih resursa i pored postojanje svih međunarodnih propisa i procedura. Međutim. nema praktičnog uticaja na globalna opredjeljenja. U narednim aktivnostima. Uključenjem vodoprivrednih korisnika u podjelu troškova građenja zajedničkih objekata poboljšavaju se ekonomski pokazatelji energetskog korišćenja vodnog potencijala. mora se imati u vidu činjenica. to se opisni iskazi rezultata uprošćene višekrterijumske analize efekata realizacije HE rješenja preuzetih iz vodoprivredne osnove smatraju dovoljnim. koje će uz primjenu savremennih i na međunarodnom planu prihvaćenih stručnih metoda vrednovati HE rješenja. objekata i sistema kao cjeline treba izvršiti kroz predhodnu izradu namjenske dokumentacije na bazi ciljanih istraživanja i poštujući pristup integralnog upravljanja vodama. Izuzimajaći HE rješenja u sistemu Tara –Morača. Bosna i Hercegovina). i uz poštovanje međunarodnih procedura ne znači daće u svim slučajevima doći do pomirenje oprečnih stavova različitih subjekata. prema osnovnom principu međunarodnog vodnog prava o pravičnom i racionalnom korišćenju voda. To je jedna od mogućnosti da se na prihvatljiviji način rješavaju kompleksne oprečnosti koji se kod realizaciji korišćenja HE potencijala rijeke Tare posebno eksponiraju. ‰ ‰ Praktičan značaj analiza varijantnih rješenja izvršenih u okviru Vodoprivredne osnove i preuzetih u ovoj podstudiji. Pošto prevođenje dijela voda rijeke Tare u Moraču ima određene nepovoljne uticaje na nizvodne korisnike (Srbija. Sa tog aspekta. Moguća ograničenja kod obezbeđenja uslova za korišćenje preostalog hidroenergetskog potencijala rijeke Tare kao i stavove i preporuke obrađivača u vezi njihovog rješavanja sadržana su poglavlju A2. Ipak. 14) Prilikom donošenja odluka o korišćenju preostalog HE rijeke Tare preporučuje se korišćenje međunarodne propisane procedure i metodologije koje se koriste u savremenoj praksi."sa “HE Koštanica” ključnim hidroenergetskim objektom za Crnu Goru. za HE rješenja van sistema Tara–Morača. koji će biti polazni elementi u izradi namjenskih dokumentacija. pored navedenog je . U okviru izrade Vodoprivredne osnove takvo razgraničenje nije izvršeno (jer prevazilazi mogućnosti i potrebe tog dokumenta). biće potrebno da se prethodno usaglase interesi svih korisnika. najveći značaj ima sistem "Tara-Morača. što je smanjen ukupan broj mogućih varijantnih rješenja i što su definisani globalni vodoprivredni uslovi. predhodna konstatacija. Stavovi i preporuke : ‰ Sa aspekta interesa Republike Crne Gore.Ne mogu se sagledati vodoprivredni efekti izvan granica Crne Gore na potrebnom nivou pouzdanosti. Pri tome treba posebnu pažnju posvetiti odnosima sa UNESCO-m i drugim relevantnim međunarodnim organizacijama. da u sadašnjem vremenu ne postoje uslovi za ravnopravan tretman i vrednovanja razmatranih HE rješenja po «detaljnijim» metodama. u tom istom savremenom svijetu vode ratovi. koji može obezbijediti oko 2500 GWh godišnje kvalitetne elektroenergije.13) Konačno rješenje za energetsko korišćenje rijeke Tare prvenstveno će zavisiti od ekoloških zahtjeva koji proističu iz statusa ovog vodotoka. Jer. Izvjesno je. 28 . a doprinos ovih radova i objekata na ukupan kvalitet životne sredine i život ljudi na tim prostorima bude što veći.1. . To znači. jer potrebe vodoprivrede za izgradnjom ovih objekata su značajno vremenski pomjerene u odnosu na potrebe elektroprivrede.7. koja su razrađena na višim nivoima tehniičke i investicione dokumentacije. i činjenice.1. da se za izradu PP traže globalni pokazatelji za prostorno planiranje. pri čemu se mora voditi računa da negativni efekti na životnu sredinu budu što manji. U tim aktivnostim treba angažovati spejalizovane institucije. polazeći od činjenice da je za Crnu Goru korišćenje hidropotencijala voda rijeke Tare od posebnog interesa.

može se zaključiti da je veliki broj lokacija potencijalnih malih hidroelektrana smješten u ruralnim područjima Crne Gore. ukupan tehnički iskoristivi i uslovno ekonomski iskoristiv preostali hidropotencijal za glavne vodotoke sa pritokama (Tabela: C.5. Značaj izgradnje mHE ne ogleda se samo u iskorišćenju voda malih vodenih potencijala.1. Most i Gradec na Limu).43 MW i godišnja proizvodnja električne energije 599.6 i 7). god. moguće je obezbijediti dodatnih oko 3500 GWh/god.) i HE »Šavnik-2« (Idejno rješenje iz 1992. Korišćenje hidroenergetskog potencijala izvjestnog broja ostalih pritoka je u kombinaciji malih i većih hidroenergetskih objekata. već se od izgradnje jedne akumulacije može očekivati više efekata: navodnjavanje poljoprivrednog zemljišta i snabdijevanje naselja ili industrije vodom. 5-4 :sliv Komarnice. godine. ‰ 1. Riječ je objektima instalisane snage do 10 i prko 10 MW. ili je nema dovoljno itd. To je jedna od mogućnosti da se na prihvatljiviji način rješavaju kompleksne oprečnosti. uvažavajući današnje ekonomske kriterijume. Lokacije mHE u pomenutim slivovima su određivane iznad kota maksimalnog uspora voda u akumulacijama postojećih i budućih velikih hidroelektrana. zadržavanje poplavnog talasa. Prema razmatranoj dokumentaciji. (68 HE. 5-3/b : sliv Lima / region Plava/(ukupna godišnje proizvodnje energije HE rješenja pritoka u slivu rijeka Lima je oko 311. Analizom prostorne lociranosti malih vodotoka u Crnoj Gori. električne energije.2. 5-6: sliv Morače. snage do 10 MW i iznad 10 MW). koji se kod realizaciji korišćenja HE potencijala rijeke Tare posebno eksponiraju.2 GWh. itd. ™ Pregled energetskih i prostornih pokazatelja mHE sa pratećim objekata za izučavane pritoke na nivou studija i VOCG Tabelarni pregled energetskih i prostornih pokazatelja mHE sa pratećim objekatima za izučavane pritoke na nivou studija prikazan je tabelrno u podstudija Energetika u prilozima: 5-1 (sliv Pive) . 5-2( sliv Ćehotine). Studijska rješenja mHE na vodotocima slivnog područja glavnih rijeka Crne Gore: Morače. Pive. Prilikom donošenja odluka o korišćenju preostalog HE rijeke Tare preporučuje se korišćenje međunarodne propisane procedure i metodologije koje se koriste u savremenoj praksi. god. proizvodnja električne energije.). Prema rješenjima Vodoprivredne osnove Crne Gore. Lima. s ciljem snabdijevanja udaljenih i nepristupačnih oblasti električnom energijom. Zete. i Ibra karakterišu se uglavnom malim protocima i dosta velikim padovima. Izgradnjom mHE intezivno se razvija mala privreda-ostvaruju se proizvodni kapaciteti u selima i naseljima gdje ima uslova a nema električne energije. 5-3/a:(sliv Lima/ region Bijelog Polja/). planirani su HE-objekati n apritokama Lima sa ukupnom instalisanom snagom od 175 MW i godišnjom proizvodnje energije od 344 GWh i 7 pritoka u 29 . kako bi se hidroenergetski potencijal najbolje iskoristio.1) u potpunosti zadovoljava deficitarnu energiju i projektovane potrebe za energijom do 2021.Planirane male hidroelektrane (mHE) na pritokama glavnih vodotoka Veliki broj potoka i malih vodotoka u brdsko–planinskim područjima Crne Gore dobra su osnova za izgradnju mHE.1.2 GWh).2.2-2. HE potencijal izučavanih i neizučavanih pritoka iskazan je tabelarno i grafički na slikama(slike . ™ Male hidroelektrane sa pratećim objektima obrađene na nivou studija (u daljem tekstu: mHE i/ili puni naziv) Hidroenergetski potencijal pritoka slivnog područja glavnih vodotoka Crne Gore je izučavan na nivou studija za sve pritoke izuzev Tare i Ćehotine u razdoblju od 1980. Tehničko iskoristivi potencijala HE »Otilovići« iznosi oko 12GWh i isti je uključen kroz HE potencijal glavnog toka rijeke Ćehotine (Idejni projekat i Investicioni program iz 1981. god. ukupna instalisana snaga je 215.‰ Prema planiranoj izgradnji hidroenergetskih objekata u pojedinim rječnim slivovima do 2021. 55: sliv Zete. proizvodnja i uzgoj ribe. ako i samo ako se budu obezbijedili uslovi za za njegovo korišćenje. izuzev HE »Otilovići« koja se nalazi na glavnom toku rijeke Ćehotine. do 1986. Prema priloženim tabelama na nivou studija razmatrano je 65 mHE na pritokama i tri na glavnim vodotocima (Otilovići na Ćehotini. god.

Oformljena je Komisija za male hidroelektrane sa ciljem da predloži konkretne aktivnosti. one nijesu izborile svoje mjesto u energetici Crne Gore. Nivo obrada u studijama je takav. Cijevna i Mrtvica) prikazan posebno u sklopu razmatranja glavnih vodotoka slike. izloženi su konkretni predlozi za većinu pravno neriješenih pitanja.). u daljim fazama projektovanja. Potrebno je što prije izraditi takvu zakonska regulativu koja na jasan i nedvosmislen način reguliše ključna ekonomsko-finansijska. potrebno je izvršiti njenu provjeru. studije su još uvijek upotrebljive. tehnička i proceduralna pitanja. u dovoljnoj mjeri ne reguliše sva pitanja i pojedinosti koja su značajna a odnose se na izgradnju ovih objekata. kao prirodan i logičan prilaz o mogućnosti iskorišćavanja hidroenergetskog potencijala malih vodotoka. naprimjer odgovarajućim serijama uporednih mjerenja. kroz više faze projektovana u odnosu na studije. tako i u cjelokupnom privrednom i društvenom životu Republike Crne Gore. kao i ocjene o energetskoj prihvatljivosti određenih 30 . kojom se uređuje gradnja malih hidroelektrana u Crnoj Gori.2001« predložen je i pravni pristup za izgradnju ovih objekata. Naravno. Moglo bi se konstatovati. u okviru Stručnog savjeta Elektroprivrede Crne Gore pokrenuta je inicijativa kojom bi se aktuelizovala problematika malih hidroelektrana u Crnoj Gori. da je zakonska regulativa kojom se uređuju osnovna pitanja vezano za izgradnju malih hidroelektrana u Crnoj Gori praktično na donjoj lestvici. Ove podatke treba objediniti u bazu podataka u sklopu GIS–a za elektroenergetski sistem Crne Gore i staviti na širi uvid potencijalnim investitorima. tako i velikih HE-objekata. građevinski dio. potrebno je provjeriti i inovirati Q-H parametre. zbog nedostatku dugoročnog strateškog ekonomskog i energetskog interesa države i usmjerenja. u tehničkom smislu. ™ Završna razmatranja o malim hidroelektranama U periodu poslije izrade studija (1985-1992) od strane Republičkog hidrometeorološkog zavoda Crne Gore (RHMZ) na 21 pritoku izvršena direktna mjerenja proticaja preko mreze hidroloških stanica. da se za određeni broj mHE može pristupiti izradi dokumentacije na višem nivou. U tom cilju Komisija za mHE u sklopu Elektroprivrede Crne Gore. Rješenja i rezultati iz navedenih Studija i predlozi dati u njima kao i skupljeni brojni podaci mogu biti dobra podloga i polazna osnova za preduzimanje narednih aktivnosti u pravcu opravdanog iskorišćenja hidroenergetskog potencijala pritoka kako sa izgradnjom mHE. Polazeći od te pozitivne okolnosti. kako u energetici. utemeljenog na osnovnom programu razvoja i izgradnje malih hidroelektrana u sklopu integralnog elektroenergetskog sistema Crne Gore. Postojeća zakonska regulativa. obradila je pogodne lokacije i dala pored ostalog prikaz problematike gradnje mHE: izbor tipa.slivu rijeke Morače ukupne instalisane snage 293MW i godišnje proizvodnje energije 584 GWh (instalisane snage hidroelektrana su reda od 10 do 27 MW na pritokama u slivu rijeke Lima i reda 9-82 MW na pritokama u slivu rijeke Morače. Pošto ta hidroenergetska postrojenja ne spadaju u kategorizaciji mHE (instalisana snaga do 10 MW ili bar blisko toj granici) Preostali tehničko raspoloživi potencijal za 3 glavne pritoke rijeke Morče(Mala Rijeka. ™ Ocjena rješenja malih hidroelektrana obrađenih na nivou studija Sva navedena dokumentacija. Iz sveobuhvatnog sagledavanja postojeće dokumentacije proizilazi da su studije detaljno obradile i dokazale značajan hidroenergetski tehničko iskoristivi potencijal razmatranih pritoka.3 i 4. Iz tih razloga. Iako rađene prije 15 do 20 godina. kao vrlo važnu pretpostavku njihovog rentabilnog korišćenja. koja je na nivou studija. kako bi ovi objekti zauzeli zasluženo mjesto.U dokumentu pod nazivom »Smjernice razvoja i izgradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori. hidromašinski i elektro dio te posebni osvrt na ekonomski dio. ™ Stanje zakonske regulative u funkciji realizacije izgradnje malih hidroelektrana u Crnoj Gori Iako je prema Zakonu o energetici načelno i deklarativno dozvoljeno da se grade mHE. to se može konstatovati da je hidrološka komponenta za ovaj broj pritoka zadovoljena. Naravno. predložila je poseban Zakon o malim hidroelektranama (Nacrt Zakona o nezavisnim proizvođačima električne energije iz malih hidroelektrana).

(ili na planiranim vodovodnim sistemima) o u sklopu akumulacije Otilovići na rijeci Ćehotini Uz predhodnu izradu pojednostavljene zakonske regulative. 1 u slivu Komarnica i 1 u slivu Morače . zbog slabih ekonomskih mogućnosti stanovništva.7-5.7) energetski prihvatljiva (u periodu izrade Studije) i hidrološki izučena (prema direktnim mjerenjima proticaja na razmatranoj pritoci. stvariće se realniji preduslovi kod donošenja odluka o prihvatljivosti prezentiranih rješenja. Po ovom kriterijumu obuhvaćeno je 4 pritoka (4 u slivu Lima ). Značajan HE potincijal pritoka rijeke Tare biće vjerovatno i dalje limitiran u komponenti rezirvisanosti prostora za HE rješenja Tara-Morača. da će se povećat interesovanje građana za postrojenja sa instalisanim snagama ispod 500kW. III-faza prioriteta (Tabela 5. tako što bi: odobravala kredite investitorima uz povoljne uslove vraćanja. Na taj način.9): energetski neprihvatljiva (u periodu izrade Studije) i hidrološki izučena ( prema direktnim mjerenjima proticaja na razmatranoj pritoci. Po ovom kriterijumu obuhvaćeno je 7 pritoka (3 u slivu Lima. U tom smislu.8): energetski prihvatljiva (u periodu izrade Studije) i hidrološki neizučena ( prema direktnim mjerenjima proticaja na razmatranoj pritoci. državni organi Republike treba da stimuliše izgradnju mHE. u narednom periodu treba dati prioritet izrade namjenske dokumentacije na višim fazama i konačnoj izgradnji mHE koji su locirani : o na pritokama sa raspoloživim direktnim mjerenjima "Q" parametra (16 pritoka u slivu Lima. Na taj način dobiće se vrijeme potrebno za izradu namjenske dokumentacija na višem nivo. u narednom periodu treba usmjeriti i dio aktivnosti na razmatranju izgradnje mHE na pritokama nižih redova. prednost imaju 16 pritoka u slivu Lima.reda (veliki potoci i male rječice) zastupljenost izgradnje mHE je u manjem obimu. U strukturi razmatranih rješenja mHE na nivou studija . logično je predpostaviti. ulagala ‰ 31 . Takvo stanje je posledica razmatranja projektnih rješenja mHE uglavnom na značajnijim pritokama glavnih vodotoka (pritoke 3 i 4 reda).Na osnovu tabelarnih pregleda u predmetnim prilozima odabrani su tri kriterijuma u predlogu redosljeda daljih prioriteta projektne razrade i to : I-faza prioriteta (Tabela 5. 3 u slivu Morače i 2 u slivu Pive) o na temeljnim ispustima postojećih akumulacija (planirano na ispustima akumulacija HE Perućica) o na mjestima napuštenih pilana i mlinova o na mjestima prekidnih komora postojećih vodovodnih tranzitnih sistema. ciljano se prezentiraju (tabelarno i na preglenoj situaciji) različita HE rješenja mHE za iste vodotoke (prema Vodoprivrednoj osnovi 1 i na nivou studija preko literature 2 ). kao jednu od značajnih aktivnosti. i/ili izboru novih-boljih HE rješenja. potoci ) i na pritokama 2. 1 na glavnom toku rijeke Ćehotine(mHE »Otilovići«). II-faza prioriteta (Tabela 5. u dokumentaciji 2 dat je predlog redosljeda prioriteta u daljem postupku projektovanja i razrade na višem nivo projektne dokumentacije (Tabele: 5. uprošćavajući postupak oko pribavljanja dozvola. Na osnovu takve dokumentacije i nužnih istražnih radova. Stavovi i preporuke : ‰ Zbog nedovoljne obrađenosti planiranih rješenja razmatranih mHE. ‰ Sa aspekta obezbeđenja uslova za korišćenje voda za izgradnju mHE u dijelu komponente hidrološke izučenosti i komponente ekonomskih uslova. Po ovom kriterijumu obuhvaćeno je 8 pritoka (5 u slivu Lima. konstatuje se da su instalisane snage iznad 500kW. Na pritokama 1-reda (potočići. Iz tih razloga preporučuje se da se pri izradi PP rezervišu prostori svih razmatranih HE rješenja prema Studijam i Vodoprivrednoj osnovi na ograničeni vremenski perod. proizilazi da je u zadovoljenju izučenosti "Q" parametra kao komponente uslova za koršćenje vode . Ovdje je važno istaći.energetskih profila u periodu izrade Studija. što je i logičan redosljed kod energetskog planiranja. 1 na Pivi ). 3 na Bukovici. 3 u slivu Morače i 2 u slivu Pive. da je hidrološka izučenost dvije najveće pritoke Plašnica i Štitarica zasnovana upravo na direktnim mjerenjima "Q" parametra. Prema predhodnim tabelama .9).

bespovratna sredstva. izgradila pomoćnu infrastrukturu i pružala razne usluge. Slano. bez čije izgradnje nije moguće koristiti hidropotencijal u značajnoj mjeri. prije svega.2-3. kojom bi se doline određenih vodotoka (Lima.Postojeće akumulacije 1 Najvažniji objekti za hidroenergetsko korišćenje vodotoka su akumulacije. bilo bi potrebno da banke uvrste gradnju malih hidroelektrana u svoje osnovne planske akte. torkretirane su padine i ubacivana velika količina materijala u podzemlje. Krupac. saobraćajnice. od ukupnog vodnog potencijal površinskih voda Crne Gore (Vps= 13. 1.1. ukoliko su uslovi zadovoljeni i naravno tamo gdje se neće izazvati bilo kakve negativne posledice po energetski sistem. ovo pokazuje da još uvijek ne postoji osnova za racionalno upravljanje vodnim resursima i da tek predstoje značajni napori da se iskoriste prirodni potencijali vodotoka u Crnoj Gori. Prema tabeli F. Zbog neblagovremene izgradnje brana i kašnjenja planske dokumentacije. industrijski objekti.2.).1.Tabelarni pregled postojećih brana i akumulacija u Crnoj Gori sa osnovnim podacima dat je u tabeli F.1. Pošto se ocjenjuje da je za racionalno upravljanje vodnim resursima potrebno da zapremina akumulacionog prostora. ZAUZETOST PROSTORA SA POSTOJEĆIM I PLANIRANIM AKUMULACIJAMA U CRNOJ GORI (prema Vodoprivrednoj osnovi Crne Gore.1. i manja akumulacija "Otilovići" na rijeci Ćehotini.7%.2-3.U tom smislu treba posebno stimulisati izgradnju malih hidroelektrana instalisane snage ispod 500kW. tako da se danas moraju tražiti druga rješenja. predstavlja oko 7. građene su cilindrične brane oko ponora. kojima su u velikoj mjeri izravnate vode Gornje Zete. mnoge značajne ranije planirane akumulacije više nijesu u sferi racionalnih rješenja. U Jadranskom slivu su formirane akumulacije u Nikšićkom polju (Liverovići. U Crnomorskom slivu formirana je velika akumulacija "Piva" na rijeci Pivi.1. odobrila da otkupna cijena dobijene električene energije iz mHE bude prihvatljiva za investitora. oslobađala od plaćanja carine za uvoz opreme. koje imaju sve karakteristike infrastrukturnih objekata. 32 .1. Iako su prirodni uslovi za izgradnju brana i formiranje akumulacija prilično povoljni. i da kreditne uslove prilagode značaju malih HE. pa su i ekonomske štete zbog toga velike.2-3. ali rezultati su samo djelimični. Ovo se prije svega odnosi na Crnomorski sliv gdje su mogućnosti formiranja velikih akumulacija mnogo povoljnije u odnosu na Jadranski sliv. a i nekih drugih) sačuvale od zauzimanja od strane drugih korisnika prostora (naselja. Lim) nijesu vodoprivredno korišćeni. Izgradnja adekvatnih akumulacija koje mogu da izravnaju godišnje neravnomjernosti proticaja zajednički je interes i elektroprivrede i vodoprivrede u okviru Integralnog vodoprivrednog sistema Republike Crne Gore. itd. kao i manja akumulacija "Grahovo" u Grahovskom polju.029 x109 m3 voda. Mnogi vodotoci (Tara. AKUMULACIJE 1. Morača. usvojena 2001 godine 1 ) 1. Vrtac). Uloženi su veliki napori i sredstva da se izoluju pojedini ponori u akumulacionim jezerima. oslobađala od plaćanja poreza i naknada ili uz minimalna plaćanja. bude oko 60% ukupnih voda. ukupna korisna zapremina postojećih akumulacija u iznosu od 1.1(u prilogu) Akumulacije u Jadranskom slivu (u HE sistemu Perućica) imaju probleme sa vododrživošću akumulacionog prostora. Elektroprivreda (elektrodistributivne organizacije) bi bila obavezna da primi u opšti elektroenergetski sistem svaki proizvedeni kW od malih hidroelektrana. ukoliko za to postoje prirodni uslovi. S tim u vezi. Poslovne banke treba da olakšaju dobijanje kredita za izgradnju mHE svim potencijalnim investitorima uz beneficirane uslove. u Republici Crnoj Gori je formirano malo značajnijih akumulacija.34 x109 m3) za HE korišćenje.

ili posebne grupe koja bi se ovim problemom bavila na adekvatan način. Poseban problem predstavlja činjenica da kod nekih akumulacija nijesu realizovani adekvatni radovi koji bi obezbijedili vododrživost akumulacionog prostora. Ukupna korisna zapremine postojećih akumulacija u Crnoj Gori Sliv V (106 m3) Crnomorski 803 Jadranski 226 Ukupno: 1029 ™ Ocjena funkcionalnog stanaja postojećih akumulacija 1 Postojeće akumulacije (ukupno 6) se danas koriste uglavnom jednonamjenski. od ukupnog razvoja i ekonomske moći. itd. Na osnovu sagledavanja dugoročnog zadovoljavanja potreba različitih korisnika voda. odnosno otklanjanja prostorne i vremenske neusklađenosti između raspoloživih količina voda i potreba za vodom. operacionalizaciom različitih simulacionih i optimizacionih modela. pri čemu je predloženo 43 novih.Operativnost toga plana mora se obezbijediti odgovarajućom podrškom: monitoringom režima voda. Slano. prije svega. Ostale akumulacije (Piva. Aktivnosti koje se planiraju na prevođenju voda Zeta u akumulaciju Krupac-Slano treba intezivirati uz preduzimanje mjera vododržljivost akumulacije Slano.1. za zaštitom voda i zaštitom od voda. Predloženo je za izgradnju 21 novih akumulacija do 2021. U tom smislu. koje se koriste prema potrebama elektroenergetskog sistema. god (od čega su 7 alternative) i 22 potencijalne akumulacije. Prilikom izrade najnovijoj vodoprivrednoj osnovi Crne Gore. Akumulacija "Liverovići" je projektovana kao višenamjenska (hidroenergetika i snabdijevanje industrije vodom). i van planskog perioda ovog dokumenta. to vododržljivost akumulacija u Nikšićkom Polju predstavlja okosnicu cijelog sistema. Za snabdijevanje vodom industrije (Pljevlja) koristi se i akumulacija "Otilovići". došlo se do većeg broja akumulacija.Tabela F-2. Upravljanje režimom rada akumulacija prepušteno je korisnicima koji u nedostatku plana za upravljanje vodnim režimom nastoje da nivo u akumulaciji drže na što višoj koti. 1. ali zbog manje količine voda od projektovanih danas se koristi samo za snabdijevanje vodom industrije (Željezara u Nikšiću). ne bi li u periodima povećane potrošnje obezbijedili što veće količine voda za predviđene namjene. potreba i zahtjeva korisnika. sa izuzetkom manje akumulacije na Grahovskoj rijeci koja se koristi za navodnjavanje i snabdijevanje vodom. analiziran je veći broj planiranih i potencijalnih akumulacija. Vrtac) koriste se isključivo za proizvodnju električne energije u režimu koji diktiraju potrebe energetskog sistema. Naravno. Da bi se postojeće akumulacije što bolje iskoristile neophodno je da se svakoj akumulaciji odredi njena funkcija i izradi model upravljanja akumulacijom kao i plan za upravljanje ukupnim vodnim režimom na posmatranom vodotoku. izazivaju često puta niz nepovoljnih efekata na režim voda. neophodno je pored ostalog izgraditi i određen broj novih akumulacija. a u toku 2005 godine intezivirane se aktivnosti obezbeđenja investicija za izgradnju jedne male hidroelektrane u sklopu akumulacije. i ostvarivanje realizacije planiranih akumulacija zavisiće. Akumulacije.2-3. Posebna pažnja posvećena je akumulacijama za potrebe proizvodnje električne energije pošto su vodotoci u Republici Crnoj Gori izuzetno povoljni za proizvodnju elektroenergije. Krupac.2. tako da su gubici vode na procurivanju izuzetno visoki. Nivoi prilikom projektovanja i izvođenja postojećih akumulacija bili su prilično neujednačeni. ovo zahtijeva formiranje (i/ili angažovanje) kompetentne naučno-stručne institucije. od posebnog značaja je inenziviranje istraživačkih i operativnih radova na sprečavanju velikih gubitaka vode iz akumulacije Slano. Planirane i potencijalne akumulacije 1 Zbog boljeg iskorišćenja vodnog potencijala i popravljanja opšteg režima voda na teritoriji Republike Crne Gore. Vremenski presjek je uslovne prirode. odnosno od 33 . Pošto se radi o vodama koje raspolažu velikom koncetracijom pada u HE-sistemu “Perućica”.1. formiranjem vodoprivrednog informacionog sistema. tako da je kod nekih zapremina akumulacionog prostora potcijenjena i nijesu iskorišćene prirodne mogućnosti vodotoka i pregradnog mjesta. i slivu u cjelini (po komponentama količine i kvaliteta).

Polazeći od činjenice. Zasipanje akumulacija je u suštini nepovoljno zbog gubitka akumulacionog prostora. Kod ovih akumulacija potrebno je racionalno uklopiti njihov rad u opšti vodni režim i spriječiti (ublažiti) negativne efekte. uređenje vodnog režima. uslovi zaštite kvaliteta voda su veoma strogi. i ovdje se moraju preduzeti mjere da bi stanje kvaliteta voda u akumulacijama bilo u predviđenim granicama. ™ Akumulacije čija je prvenstvena namjena energetsko korišćenja voda. akumulacije sve više dobijati ulogu višenamjenskog korišćenja voda. tako i na nizvodnom rječnom toku. naselja. kako na neposrednim nizvodnim djelovima prirodne okoline i priobalju. Stavovi i preporuke : ‰ Analiza i ekspertiza postojećih. kao i sistematsko praćenje situacije na terenu. sobraćajnih i dugih sistema nije moguće bez adekvatnog uređenja voda. ™ Akumulacije čija je prvenstvena namjena vodosnabdijevanje 1 Kod ovih akumulacija posebna pažnja se mora posvetiti mjerama sanitarne zaštite slivnih područja (pojasevi i zone sanitarne zaštite). zaštita životne sredine i isključenje (smanjenje) destruktivnog dejstva voda. jer se antierozionim radovima može samo smanjiti. Kod pojednih vodotoka sa posebnim prirodnim osobinama . za očekivati je. Osnovne karakteristike budućih akumulacija datih u ovoj tabeli su preliminarne za potrebe rezervacije prostora. tako da se suštinski ne razlikuju od onih koje se predviđaju za zaštitu kvaliteta voda u akumulacijama za vode za piće. a precizniji podaci se definišu kroz izradu namjenske dokumentacije. obezbjeđuje dodatne iskoristive količine voda i drugih privrednih aktivnosti koji daju pozitivne efekte na neposrednu prirodnu okolinu uzvodne i nizvode dionice vodotoka. naprimjer za vodotok Taru. Međutim. Tabelarni pregled planiranih i potencijalnih brana i akumulacija u Crnoj Gori sa osnovnim podacima dat je u tabeli F. pa naniže. nužna zbog izraženih neravnomjernosti protoka na ovim prostorima. već za potrebe svih korisnika.U takvim slučajevima antierozione mjere moraju se sprovesti na dosledan način. obezbjeđenje potreba industrije. U tom smislu. U takve efekte spada i zadržavanje nanosa u akumulacijama. navodnjavanje i zaštita voda 1 Kod ovih akumulacija ne predviđaju se tako strogi uslovi sanitarne zaštite kao kod akumulacija za vodosnabdijevanje stanovništva. planiranih i potencijalnih akumulacija pored ostalog. Potrebno je istaći da uređenje zemljišta. iz aspekta uticaja na nizvodni sektor to je povoljna okolnost. Međutim. ali ne i potpuno spriječiti ulaz nanosa u akumulacije. Krajnji cilj izgradnje akumulacija i uređenja režima voda na određenom prostoru je obezbjeđenje dovoljnih količina voda ne samo za HE –korišćenje . Kod ovih akumulacija prioritetno se predviđa i zaštita od nanosa. Optimalana zaštita od destruktivnog dejstva voda leži u skladnoj realizaciji aktivnih mjera zaštite i pasivnih mjera sa prirodnom okolinom. pri čemu se posebno ističe pitanje očuvanja i ‰ ‰ 34 . ublažavanja destruktivnog-erozionog dejstva voda. počevši od novog PPR.mogućnosti obezbeđenja uslova za njihovu realizaciju. radi očuvanja kvaliteta voda u njima i smanjenja rizika po zdravnje korisnika voda. ima za cilj njihovu evidencije kroz buduća planska dokumenta. jer se time ublažavaju problemi sa nanosom na nizvodnom području.pri koncipiranju i razvoju ovih objekata potrebno ostaviti mogućnost razvoja različitih privrednih aktivnosti: sport rekreacija i turizam. odnosno racionalno uređenje posmatranog prostora. da će u budućnosti pored HE korišćenja. Akumulacije su neophodni objekti pomoću kojih se jedino može ostvariti preraspodjela vode po prostoru i vrijemenu. da je izgradnja akumulacija samo za jednonamjensko korišćenje voda znatno ekonomski nepovoljnija od višenamjenskog statusa. Najbrojnije su akumulacije predviđene za energetsko korišćenje voda. radi sprečavanja zauzimanja i degradacije prostora koji se za njih rezerviše. uzgoj riba. kao i kod akumulacija za vodosnabdijevanje. aktivna zaštita od poplava-retenzija poplavnih talasa.3 (u prilogu).

zaštićeni korisnici. odbrana dobara. prema propisanoj proceduri. FPOD-2). itd. potrebno je raspolagati sa detaljnim geodetskim podlogama. potapanje. Prije izrade tehničke dokumentacije za građenje akumulacija i drugih većih vodoprivrednih objekata. moraju se uraditi odgovarajući vodprivredni uslovi za realizaciju navedenih radova i objekata. posebno mlađe populacije (revitalizacija prostora. promjena uslova privređivanja.FSIT-2. što bi za posljedicu imalo racionalnu izgradnju i eksploataciju objekta. biti urađena analiza uticaja karakteristika sliva i aktivnosti na njemu na kvalitet voda u akumulaciji. izvori zagađivanja.FPOD-1. moraju se obezbijediti garantovani proticaji neophodni za opstanak i razvoj svih nizvodnih biocenoza (obezbeđenje garantovani ekološki protok-GEP).) koji se svode na sagledavanje nužnih promjena uslova življenja usled realizacije planiranih objekata i definisanja novog režima življenja sa ciljem ukupnog poboljšanja uslova i ostanak stanovništva na tim prostorima ‰ y ‰ Kod kartiranja zauzetog prostora akumulacijama u novom PPR. Uređenje zemljišta i voda na određenim prostorima treba da omogući povećanje privrednih aktivnosti kako bi ovi prostori bili "atraktivni" za zadržavanje i dolazak stanovništva. Očekuje se da pri projektovanju. ostala korišćenja. 35 . kao i uticaj akumulacije na nizvodne tokove i priobalje. mjere za zaštitu akumulisanih voda. Posebna pažnja mora se posvetiti planiranju i realizaciji aktivnosti koje imaju za cilj postizanje odgovarajuće vododrživosti prostora budućih akumulacija. U cilju bezbjednosti nizvodnog stanovinštva i dobara potrebno je uspostaviti odgovarajuće sisteme za praćenje ponašanja brana u cilju predupređenja rušenja ovih objekata. posebno seoskih naselja). koje se ispuštaju iz akumulacija. potrebno je pravovremeno sprovesti sveobuhvatna sagledavanja svih pozitivnih i negativnih uticaja akumulacije na prirodnu okolinu u njenom neposrednom i širem prostoru uticaja. realizaciji i eksploataciji brana i akumulacija budu primjenjivana najnovija znanja i savremene tehnologije. Za konstrukciju predmetnih krivih. Pri čemu se polazi od ispunjenja četiri osnovna postulata savremenog planiranja vodoprivrednih sistema 3 : y y y tehnička ostvarljivost sistema ekonomska sigurnost sistema ekološka valjanost sistema(status voda. okvirne dužine uspora planiranih i potencijalnih akumulacija mogu se sagledati sa podužnih profilia za naznačene lokacije na situacijama planiranih HE rješenja (Prilozi: FSIT-1. Prije izgradnje infrastrukturnih i drugih objekata i radova u domenu uticaja akumulacija i drugih većih vodoprivrednih objekata. potrebno je predhodno namjenski uraditi krive površine i krive zapremine za svaku akumulaciju. iseljavanje.unapređenja kvaliteta voda. navodnjavanje zemljišta.) koji se svode na minimiziranje šteta koje neminovno nastaju građenjem objekata (potapanja i drugo) i potrebu maksimalnog unapređenja životne sredine na prostorima koji gravitiraju planiranim objektima. u kojoj će. Prije donošenja konačne odluke za izgradnu određene akumulacije. itd. za zadovoljenje racionalnih potreba nizvodnih korisnika voda (obezbeđenje vodoprivrednog minimuma-VM) i očuvanje propisanog stanja kvaliteta vodotoka. Neophodno je za svaki objekat izvršiti analizu domena mogućeg uticaja nekontrolisanog pražnjenja akumulacije pri incidentnim situacijama. ‰ U rijekama. zaštićeni areali. Socijološka prihvatljivost sistema(vodosnabdijevanje naselja. nizvodno od pregradnih mjesta. Količine voda. na smiju da budu manje od količina potrebnih za nizvodne ekosisteme. kao i adekvatno riješene i realizovane prateće sisteme. pored poznavanja osnovnih tehničkih karakteristika objekata za usporavanje. kao elementa životne sredine koji je u postojećoj fazi razvoja društva najviše izložen degradaciji. Takođe neprestano se mora pratiti količina i kvalitet ispuštenih voda iz akumulacije i istih parametara u samoj akumulaciji. režimi ekstremnih voda. sanitacija naselja. Za tačnija sagledavanja konturnih granica i površine akvatorije pri karakterističnim kotama usporenog nivoa vode u akumulacijam. kao i za obavještavanje i uzbunjivanje stanovništva. mora se uraditi vodoprivredna osnova za predmetni sliv.

(Elektroprivreda Crne Gore.LITERATURA : 1 Vodoprivredna osnova Crne Gore (Institut za vodoprivredu “Jaroslav ^erni” iz Beograda i preduzeće Vodovod iz Podgorice.Nikšić. Privredna komora CG. 2000) 5 Hidroenergetski potencijal Crne Gore i izgradnja novih izvora električne energije (Zbornik radova. Podgorica. Ratomir Živaljević : Osnovi hidrotehnike (Univerzitet Crne Gore. Privredna komora CG. 2 Hidroenergetski potencijal Crne Gore i izgradnja novih izvora električne energije (Zbornik radova. Beograd 2001g). 2004 godine) 36 . 2004 godine) 3 Smjernice razvoja i izgradnje malih hidroelektrana (mHE) u Crnoj Gori" . 2001godine) 4 Dr.

1. Budući razvoj Među utvrđenim strateškim pravcima razvoja u Republici Crnoj Gori poljoprivredi je data jedna od ključnih pozicija. pored oranica i voćnjaka. sa korišćenjem vode iz mikroakumulacije na rijeci Gradiošnici (zapremine 60 000 m3). a ranije i u Bjelopavlićkoj ravnici. Ćehotine i pritoka Lima. voća. industrijskog bilja i stočne hrane. uz primjenu sistema za navodnjavanje vještačkom kišom na površini od 1100 ha i metodom “kap po kap” na površini od 900 ha.1. što čini tek nešta oko 3% od ukupnih poljoprivrednih površina.2. a gdje je to neophodno i odvodnjavanje suvišnih voda. ili zbog neodgovarajućih koncepcijskih rješenja i slabog održavanja. U strukturi navodnjavanja. • Grahovsko polje.1. a idući uzvodno prema Nikšiću povećava se učešće površina sa voćnjacima. Za navodnjavanje se zahvata podzemna voda iz bogate vodonosne izdani Ćemovskog polja. znatno je učešće i livada. zapremine oko 1000000 m3. a na višim lokalitetima iz potoka. sa plantažnim zasadima vinove loze i breskve . Pretežno se navodnjavaju oranice i bašte. Morače. U središnjem regionu Crne Gore najvećim dijelom se navodnjava zemljište na prostoru Zete i u Bjelopavlićkoj ravnici. U sjevernom području Crne Gore lokalno se navodnjaju površine uz rječne doline zahvatanjem vode iz vodotoka – Tare. sa površinom od 20 ha. Voda se obezbjeđuje najčešće iz potoka i izvora. Od toga na oko 12% površina koriste se savremeni sistemi za navodnjavanje. Savremeni sistemi za navodnjavanje poljoprivrednih površina koji su u funkciji koriste se na sledećim lokalitetima: • Ćemovsko polje. Na primorskom području uglavnom se navodnjava zemljište na kojem se uzgaja voće. Projekcijom navodnjavanja predviđeno je da se do 2021. dijelom pod staklenicima i plastenicima.na površini od 2000 ha.1. imajući u vidu izmjenjeno vlasništvo poljoprivrednog zemljišta. 1. • Tivatsko polje. ali su svi ti sistemi napušteni nakon usvajanja zakona o povraćaju zemljišta i posljedično usitnjavanja parcela. Krajem 70tih i početkom 80-tih godina prošloga vijeka izgrađeno je više savremenih sistema (Sutorina. NAVODNJAVANJE ZEMLJIŠTA 1. Ulcinjsko polje i Pljevlja-Doganje). dok je na većini površina zastupljeno lokalno (tradicionalno) navodnjavanje. godine izgrade sistemi za navodnjavanje kojim bi bilo pokriveno 80% od ukupnog raspoloživog zemljišta pogodnog za navodnjavanje: o Jadranski sliv 52 660 ha o Crnomorski sliv 6 745 ha o Ukupno 59 425 ha Za navodnjavanje ovih površina potrebno je obezbjediti oko 250 miliona m3 vode godišnje. Prestruktuiranjem bi trebalo u proizvodnji povećati učešće povrća.1. vinogradi i bašte.3. sistem u izgradnji. smatrajući je potencijalnim generatorom razvoja. Za navodnjavanje u ovim prostorima koriste se podzemne vode i površinske vode Zete. Na teritoriji Republike Crne Gore izdvojeno je zemljište pogodno za navodnjavanje: o Jadranski sliv 59 675 ha o Crnomorski sliv 14 415 ha o Ukupno 74 090 ha. uz korišćenje vode iz izgrađene akumulacije na izvoru Grahovske rijeke. Preduslov za izgradnju melioracionih sistema. Lokalno (tradicionalno) navodnjavanje zastupljeno je na oko 16 000 ha. Međutim. vrela i izvora. Prelazak sa ekstenzivnog na intenzivni način poljoprivredne proizvodnje zahtjeva primjenu navodnjavanja zemljišta.3. Istovremeno treba imati u vidu da uvođenje navodnjavanja bez izmjene strukture proizvodnje ne može dati visoke ekonomske efekte. sa predviđenom površinom za navodnjavanje od 400 ha. odnosno sistema za navodnjavanje je uređenje ekonomskih odnosa u ovoj oblasti. 37 . Sadašnje stanje I pored povoljnih prirodnih uslova navodnjavanje kao hidrotehnička mjera uređenja vodnog režima zemljišta na teritoriji Crne Gore primjenjuje se samo na 18 000 ha.3. Gračanice.

zatim Bjelopavlićka ravnica. Budva. Teritorijalno razvrstavanje područja je izvršeno na tri melioraciona rejona (Boka. Pregled sistema za navodnjavanje po slivovima. manjim dijelom podzemne vode i vode iz Skadarskog jezera. sa podacima o površinama zemljišta predviđenog za navodnjavanje i potrebnim godišnjim količinama vode dat je u sledećoj tabeli. kao i Nikšićko polje. godine. tradicija i iskustvo u navodnjavanju. Bjelopavlićka ravnica). Veličina zemljišnog kompleksa. godine je predviđena izgradnja sistema za navodnjavanje na površini od 14 420 ha. Središnje melioraciono područje je sa najvećim zemljišnim potencijalom pogodnim za navodnjavanje nalazi se na teritoriji opština: Podgorica. Bar-Ulcinj) i njima pripadajućim sistemima koji se odlikuju izvanrednim komparativnim prednostima za proizvodnju južnih kultura i povrća. godine. neposrednim zahvatanjem ili uz izgradnju akumulacija (rijeke Zeta. Usaglašavanje elemenata projektnih rješenja navodnjavanja sa uslovima sprovođenja komasacije (arondacije) zemljišta treba da otpočne na područjima na kojima je najzastupljenije lokalno navodnjavanje (Zeta. Ukupne potrebe u vodi u ovom području iznose oko 66. Nikšić. uključivši zaleđe koje obuhvata i južnu obalu Skadarskog jezera. Tara i Ćehotina. uz dopunu sa lokalnih izvorišta i potencijalnih malih akumulacija. Primorsko melioraciono područje zastupljeno je u priobalnoj zoni Jadranskog mora. industrijsko i krmno bilje). kao što je objašnjeno u poglavlju 2. Bjelopavlićka ravnica. prethodno treba da se izvrši odvodnjavanje (drenaža) suvišnih voda. melioracionim područjima i rejonima. Ovo područje je formirano od četiri melioraciona rejona: Zeta. Pogodnost ovog područja predstavlja ostvarenje raznovrsnije strukture poljoprivredne proizvodnje u uslovima navodnjavanja uz povoljnu klimu (povrtarstvo. Do 2021. Najveći dio površina. Morača) i sa lokalnih izvorišta. oko 12 000 ha. uticali su na određivanje prioriteta u angažovanju površina za navodnjavanje do 2021.Na dijelu površina pod budućim zalivnim sistemima . u izdvojenim melioracionim područjima u Crnoj Gori: u Primorskom. oko 2000 ha u melioracionom rejonu Boka i oko 500 ha u rejonu Budva. poljoprivredne kulture. klimatski uslovi.260 ha (95% od ukupnog zemljišta pogodnog za navodnjavanje). Sjeveroistočno melioraciono područje. Predviđeno da se do 2021. Površinama predviđenim za navodnjavanje u ovom melioracionom području nisu obuhvaćene površine koje bi se dobile realizacijom planiranog rješenja prema projektu “Regulacija režima voda Skadarskog jezera i korita rijeke Bojane” iz 1981 i 1983. U sjeveroistočnom melioracionom području u toku posmatranog vremenskog perioda do 2021. Danilovgrad. 38 . što predstavlja 75% od ukupnog zemljišnog potencijala pogodnog za navodnjavanje u ovom melioracionom području. što se može obezbjediti zahvatom podzemne vode (Ćemovsko polje. (Odvodnjavanje zemljišta). Godišnja. predstavljaju osnovni poljoprivredno proizvodni kompleks u Crnoj Gori. predviđeno je da se sistemima za navodnjavanje obuhvati 6745 ha (oko 47% zemljišta pogodnog za navodnjavanje). ratarstvo. Za navodnjavanje zemljišta u primorskom području predviđeno je korišćenje vode pretežno iz rijeke Bojane. a dijelom i Kotor. od Podgorice i kučkih brda prema Skadarskom jezeru. u blizini agro-prerađivačkih centara sa mogućnošću daljeg transporta izvan Republike. Ulcinj . čija se granica poklapa sa granicom Crnomorskog slivnog područja. Uređenje površina za navodnjavanje predstavlja tehničku nadogradnju prethodno organizaciono utvrđenih i institucionalno uređenih melioracionih zona. vezano je za uske doline rijeka. vinova loza. Ukupne potrebe u vodi za navodnjavanje predmetnih površina iznose oko 170 miliona m3 godišnje. odnosno sezonska potreba u vodi za navodnjavanje iznosi oko 14 miliona m3. Tari i Ćehotini.6 miliona m3 godišnje. Središnjem i Sjeveroistočnom melioracionom području. raspoloživa izvorišta vode. neposredno i iz akumulacija koje bi se izgradili na rijekama Limu. Prostrana ravnica Zete. Bjelopavlići. vode iz površinskih tokova. što će se obezbijediti iz površinskih tokova. godine. nalazi se u melioracionom rejonu Bar-Ulcinj. godine u ovom području navodnjavanjem obuhvati površina od 38. brdsko zaleđe i predplaninski rejon.na oko 25 000 ha.3. gdje bi bile zastupljene pretežno ratarsko-voćarske kulture. investicioni troškovi sistema i obezbjeđenost tržišta.Vladimirsko polje). Zavisno od odabranog rješenja u priobalju Skadarskog jezera moglo bi se dobiti između 4 500 i 12 000 ha novih poljoprivrednih površina. Cetinje. Ta površina uključuje savremeni sistem za navodnjavanje u funkciji u Ćemovskom polju na 2 000 ha i oko 10 000 ha lokalno navodnjavanih površina. na osnovu čega su formirana tri sastavna melioraciona rejona: Lim.

Sistemi za navodnjavanje -projekcija 2021. . područje 14420 2. Melioracioni rejon Bar Spič 140 616000 4290000 4840000 10032000 5737500 15453000 557000 56525500 66612000 Bar 975 Kruče 1100 Virpazar 2280 Ulcinjsko polje 1125 Ulcinj 3030 Vladimir 3310 ∑ C. Melioracioni rejon Boka Sutorina 445 1825000 1312000 2255000 389500 1988500 369000 8139000 Herceg Novi 320 Grbalj 550 Tivat 95 Grbaljsko polje 485 Krtole 90 ∑ A. .Boka 1985 B. Melioracioni rejon Zeta Donja Zeta 9550 46795000 12250000 588000 392000 1960000 3675000 735000 3797500 29400000 12397000 111989500 Golubovci 2500 Vukovci 120 Grbavci 80 Botun 400 LJeško polje 750 Beri 150 LJeški lug 775 Ćemovsko polje 6000 Ceklinsko polje 2530 Ukupno A.Tabela 1. PRIMORSKO MELIORACIONO PODRUČJE Potrebne količine vode (m3/god) A. SREDIŠNO MELIORACIONO PODRUČJE A. god. Sistem Površina zemljišta (ha) 1. Bar-Ulcinj 11960 ∑ 1. Primorsko mel. Melioracioni rejon Budva Mrčevac 325 1332500 41000 574000 1947500 Budva 10 Petrovac 140 ∑ B.Budva 475 C. 22865 39 .

Lim 5510 B. . SJEVEROISTOČNO MELIORACIONO PODRUČJE ΣV (m3/god) A. Melioracioni rejon Tara Mojkovac 50 110000 924000 374000 Kolaš. 6000 C. livade 420 Kolašin 170 40 . Melioracioni predplaninski rejon Nikšić 7000 23800000 3060000 1632000 Grahovo (Dragalj) 900 Morača 480 Ukupno D. 8380 ∑ 2. Melioracioni rejon Bjelopavlići Bijelo polje Površina zemljišta (ha) 1100 Potrebne količine vode (m3/god) 4510000 8774000 11316000 24600000 Martinići 2140 Kosovi lug 2760 Ukupno B.Sistem B. Melioracioni rejon Lim Bijelo Polje 840 1512000 649000 414000 187000 4708000 1166000 3014000 671000 2806000 11711000 Ravna rijeka 325 LJuboviđa 230 Brzava 85 Berane 2140 Andrijevica 530 Plav 1370 Gusinje 305 ∑ A. područje bez površina u zoni Skadarskog jezera ∑ I JADRANSKI SLIV( bez površina u zoni Skadarskog jezera) 28492000 169284000 38260 526660 235896000 II Sistem CRNOMORSKI SLIV ΣF (ha) 3. Melioracioni rejon brdskog zaleđa LJešani 235 963500 574000 1107000 902000 656000 4202500 Zagarač 140 Kuči 270 Gruda 220 Piperi 160 Ukupno C. Središnje mel. 1025 D.

Vezičnica) Vrulja Maočnica 190 342000 1827000 14025000 14025000 249921000 725 100 1305000 180000 ∑C. Sjeverno melioradiono područje 6745 6745 59425 Σ II Crnomorski sliv Σ I + II Crna Gora (bez površina u zoni Skadarskog jezera) 41 .Sistem ∑ B. -Ćehotina 1015 Σ 3. Melioracioni rejon Ćehotina Pljevlja (r. .Tara 220 ΣF (ha) ΣV (m3/god) 484000 C.

Ove vode raspolažu znatnom vodenom površinom i naseljene su visokokvalitetnim vrstama ribe (pastrmkom i lipljenom). Tabela 1. što je dva i tri puta ispod prosjeka koliko bi ove vode dale prema svojim mogućim potencijalima. uzgojem riba se on uvećava iznad nivoa koji se obezbjeđuje prirodnom reprodukcijom. iznosi oko 2000 ha.4 29 321 192 204 127 170 81 154 1458 1427 1452 1553 1284 1333 1244 1224 1200 1242 1418 Ukupna dužina tekućica iznosi 1715 km ili 2062 ha vodene površine. "Liverovići". 1982. Ipak proizvodnja ribe je još uvjek jako mala. rijeke. "Slano". 1983. klijen. Ukupna godišnja proizvodnja ribe u Skadarskom jezeru iznosi oko 96% od cjelokupnog ulova u prirodnim resursima Crne Gore. izvršen je pokušaj da se ove površine koriste za kavezni uzgoj ribe (Pivska akumulacija). 77 884 24 43 238 94 819 19 38 253 86 901 23 41 274 65 936 18 35 329 71 728 21 32 351 53 872 18 22 368 57 781 14 18 374 42 822 19 23 318 44 776 15 20 345 40 812 13 17 360 63 833 18. "Piva" i "Otilovići". pri srednjem vodostaju. Prosječna godišnja produkcija iznosi 29 tona salmonida ili 14 kg/ha. Ribarska djelatnost se grubo može podijeliti na: − ribolov u prirodnim resursima i − uzgoj ribe. 1981. uprkos značajnim prirodnim resursima. Poslije izgradnje. 1989. što je veoma mali prinos po jedinici površine. god. svaka od ovih akumulacija je poribljena salmonidima. "Grahovo". slabo razvijena u Crnoj Gori. Prirodne vode za ribolov Ribolovne vode Crne Gore čine manji potoci. Od nizijskih jezera riba se proizvodi u Skadarskom i Šaskom jezeru. 1984. PROS. 1988.4. 1986.1. Ove akumulacije pripadaju tipu salmonidnih voda. S'druge strane razvoj akvakultura podrazumijeva usavršavanje tehnika i metoda za povećanje ribljeg fonda.1.5 t godišnje produkcije. što je dalo određene pozitivne rezultate kod uzgoja salmonida. U nekoliko navrata. Razlog za to je u neracionalnom gazdovanju i zagađenosti ovih voda (prije svega industrijsko zagađenje). Naravno. Crno jezero (63 ha) i Biogradsko jezero (43 ha)). 1985.-1989. RIBOGOJSTVO POSTOJEĆE STANJE Slatkovodno ribarstvo je privredna grana koja je. Sadašnji ukupni ulov u njima iznosi oko 63 t ili 30 kg/ha. 18. Površina planinskih jezera koja su nastanjena ribom iznosi ukupno 547 ha (Plavsko jezero (250 ha). u njemu je registrovano oko 45 vrsta riba. 42 .Struktura ulova slatkovodne ribe u Crnoj Gori od 1980. rječice. Može se reći da je to velika šteta obzirom na nesumnjive prednosti ribarstva u odnosu na druge poljoprivredne grane i značajan ekonomski potencijal koje ono sa sobom nosi. tako da se one koriste i za sportski ribolov. Inače. (tona) LOKACIJA Tekućice Nizijska jezera Planinska jezera Akumulacije Pastrmski ribnjaci Šaranski ribnjaci Ukupno 1980. nizijska i planinska jezera i akumulacije. ispod prosjeka koje bi one realno mogle dati. Za razliku od ribolova. lola. Na području Crne Gore u poslednjih 30 godina sagrađeno je nekoliko akumulacija: "Krupac". odnosno 34 kg/ha. Površina ovih akumulacija. 1987. ribolov je ekološki nepodobnija djelatnost jer podrazumijeva usavršavanje ribarskih tehnika i alata radi što veće eksploatacije. brona). Održavanje njihovog ribljeg bogatstva postaje iz godine u godinu sve organizovanije. Dominantne su ciprinidne vrste riba (krap. Ove vode daju izuzetno male količine ribe. Njihova posebna vrijednost je i u tome što one predstavljaju bogati potencijalni resurs za akvakulturu. gdje čovjek ulovom osiromašuje riblji fond. ukljeva.

− radi obnove i povećanja fonda ekonomski važnih vrsta riba treba donijeti privremenu odluku o zabrani njihovog izlova na određeni period. Većina pomenutih ribnjaka je pored konzumne ribe proizvodila i reprodukcioni nasadni materijal za sopstvene potrebe i tržište. na našem dijelu jezera. Realizacija koncepta intenzivnog unapređenja ribogojstva podrazumijeva niz aktivnosti: − potrebni su obimni i interdisciplinarni naučnoistraživački projekti da bi se sagledalo stanje ribljih populacija i osnovni faktori koji neposredno djeluju na biocenozu. Tabela 2.Veći pastrmski ribnjaci Crne Gore LOKACIJA Podgorica "Morača" Podgorica "Mareza" Nikšić "Rastovac" Šavnik "Šavnik" Plužine "Vrbnica" Berane "Buče" Kolašin "Mušovića rijeka" Ukupno IZVORIŠTE VODE Mareza Mareza Rastovac Šavnička rijeka Vrbnica Lim Mušovića rijeka POVRŠINA OBJEKTA U m2 2 140 4 000 2 100 1 100 1 700 10 000 1 000 22 040 KAPACITET KOLIČINA VODE U PROIZVODNJE 3 h m /24 U KG 90 000 36 000 150 000 60 000 35 000 30 000 250 000 30 000 645 000 67 000 35 000 18 500 28 500 168 000 17 000 370 000 Uzgoj pastrmke je ostvaren putem kaveznog sistema na dijelu Skadarskog jezera i Pivske akumulacije. ukupno oko 10 500 m2. putem adekvatnih tehničkih i tehnoloških rješenja. − neophodno je uvesti plansko poribljavanje određenih vrsta riba. Akvakultura ima za cilj da se na manjim vodnim površinama. Rezultati ovakvog uzgoja pokazali su se veoma uspješnim. ostvari intenzivna proizvodnja i postignu visoki prinosi ribe. jer trendovi ulova predstavljaju značajan izvor informacija na osnovu kojih je moguće preduzimati određene mjere za unapređenje stanja ribljeg fonda na ovim ribarskim područjima. − potrebno je uvesti preciznu evidenciju ulova ribe u prirodnim i vještačkim vodnim ekosistemima. Ipak uočena je tendencija smanjenja kvalitetnih vrsta ribe u jezeru što s'druge strani prati povećavanje populacije riba manje vrijednosti. Pored ovih ribnjaka postoji još oko 30 mini ribnjaka veličine između 250 i 1000 m2. Na teritoriji Crne Gore izgrađen je veći broj pastrmskih ribnjaka. navodi na zaključak da ulov od 1000 do 1200 tona. Kao posledica zagađenje Skadarskog jezera industrijskim i ostalim otpadnim vodama čest je slučaj oboljenja i uginuća riba. ukoliko prirodna reprodukcija nije u mogućnosti da obavi poboljšanje određenih populacija. − Zakone i druge propise u vezi sa očuvanjem ribljih resursa i unapređenjem ribarstva treba uskladiti sa evropskim zakonima i propisima iz oblasti vodoprivrede i zaštite životne sredine i neprestano pratiti njihovu primjenu i postignute efekte. predstavlja normalni intenzitet ribolova koji nije imao za posljedicu smanjenje ribljeg fonda. Poslednjih godina dolazilo je do uginuća jegulja. jer bi do sada uočeni poremećaji u dogledno vrijeme mogli imati katastrofalne posljedice. krapa i nekih drugih vrsta riba. Osnovne karakteristike sedam najvećih pastrmskih ribnjaka su date u tabeli. Akvakultura Dosadašnje relativno kratko iskustvo u razvoju akvakulture je pokazalo da se u postojećim vodnim resursima raspolaže bitnim preduslovima za intenzivni uzgoj ribe. 43 . PROJEKCIJE BUDUĆEG RAZVOJA Razvoj ribogojstva mora biti usklađen sa očuvanjem i unapređenjem režima voda u vodotocima i jezerima a sve u sklopu opšteg očuvanja i unapređenja životne sredine u Republici.Četrdesetogodišnji prosjek ulova ribe u jezeru.

Tako na primjer. sa jedne strane i zaštite područja od velikih voda. Sa stanovišta robnog prometa u pitawu su minimalne količine tako da ova plovidba ima veći značaj u oblasti ribolova i rekreacije. nivoi Skadarskog jezera su varirali u granicama od minimalne kote 4. tako i za izgradnju pastrmskih i šaranskih objekata u priobalnom području. tako da u ovom trenutku ne postoji bilo kakav vid organizovanog vodnog saobraćaja. te su. data je u tabeli. prisutni administrativni. 44 . Razvojem drumskog saobraćaja i poboljšanjem mreže puteva. U prošlosti. Rječni tokovi Crne Gore. godinu. Zbog neuređenosti rječnog korita nijesu do sada iskorišćene ni mogućnosti koje pruža rijeka Bojana za plovidbu. kako za kavezni. POčetni akcenat je dat na geodetskim snimanjima rijeke Bojane na dužini od 42 km. odnosno da dio rječnog toka prolazi kroz Albaniju. Na Skadarskom jezeru već godinama nije izvršeno sveoobuhvatno snimanje morfologije dna jezera. Prema hidrološkim osmatranjima u periodu od 1949. Tabela : Planirana godišnja proizvodnja konzumne ribe na području Crne Gore (tona) Godina Nizijska jezera Tekući vodotoci Planinska jezera Akumulacije Ribnjaci Σ 2011. Na ovakav status plovidbe na Skadarskom jezeru svakako su imali uticaj i specifični hidrološki uslovi na jezeru. godinu. u današwim uslovima. na Skadarskom jezeru je do 1981. što je osnovni preduslov za definisanje plovnog puta. a posebno u odnosu na drumski saobraćaj. Bojane. ali je i ova aktivnost sporadična. od strane albanske akademije. akcentirano je pitanje plovnosti r.izletničke ture po jezeru. odnosno 2021. plovidba isključivo lokalnog karaktera obavlja se na Skadarskom i Pivskom jezeru za potrebe stanovništva koje živi u priobalnim područjima. godine. zbog velikih uzdužnih padova i malih dubina u najvećem dijelu godine. godine postojala redovna plovidbena linija na relaciji Rijeka Crnojevića-Ploča-Potkomarno-Virpazar-Plavnica-Krnjice-Murići-Sijerča-OstrosCkla. Na ovo je svakako uticala i činjenica da je Bojana pogranična rijeka.1. 1400 75 20 200 520 2295 2021. LITERATURA : 1 Vodoprivredna osnova Crne Gore (Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda i preduzeće Vodovod iz Podgorice. Povremeno. pod uticajem velikih voda Drima i Morače. pored tehničkih. U 2005 godini pokrenuta je incijativa od strane Crnogorske i Albanske akademije nauka i umjetnosti o zajdničkim aktivnostima vezanih za regulaciju rijeke Bojane. sa izuzetkom rijeke Bojane. Planirana proizvodnja konzumne ribe za 2011. Planiran izlov je otprilike dvostruko veći od prosjeka registrovanog zadnjih decenija. u odnosu na druge saobraćajne grane.82 mnm. do 1998. organizuju se turističko . plovidba je za potrebe lokalnog stanovništva bila razvijena na području Skadarskog jezera. i u ovom području je plovidba potisnuta u drugi plan. PLOVIDBA NA RJEČNIM TOKOVIMA I JEZERIMA 1 Unutrašnja plovidba na rijekama i jezerima u Republici Crnoj Gori. Od strane Crnogorske akademije sačinjen je program kojim se predviđaju sveobuhvatne aktivnosti na kompleksnom rješavanju sistema projekta Skadrsko Jezero-Bojana-Drim. U pripremnim aktivnostima.5. 1900 85 25 500 850 3535 1. Proces dogovaranja je u pripremnim fazama. što posebno čini složenim uslove pristajanja plovila pri svim vodostajima. Konkretno. Beograd 2001g). počevši od minimalnih do maksimalnih. danas je praktično zanemarljiva.− povoljne prirodne uslove na vodnim resursima treba maksimalno iskoristiti za potrebe akvakulture u širem obimu. ne pružaju mogućnosti za plovidbu.57 mnm do maksimalne 9. međudržavni i drugi prateći problemi.

zbog svoje atraktivnosti i raznovrsnosti treba u budućnosti da budu posebno interesantne turističke destinacije.ljubitelja prirode. zatim veliko Skadarsko jezero. Ovaj aspekt je posebno značajan u oštroj međunarodnoj turističkoj konkurenciji u kojoj. i raznovrsnost sadržaja i ambijenta igra značajnu ulogu. Na prirodnim i vještačkim jezerima većih površina mogu se razvijati turističke i sportske aktivnosti koje dosad kod nas nisu ili su vrlo malo upražnjavane na tim vodama. najatraktivnije je Skadarsko jezero. postojeća vještačka jezera ili ona koja će nastati izgradnjom planiranih hidroenergetskih objekata. rijeci Gračanici i na pritokama Zete u Nikšićkom polju. To pretpostavlja proširenje djelovanja na daleko veći broj atraktivnih lokaliteta. REKREACIJU. koje kao jedinstveni prirodni rezervat i zbog svoje površine. značajan turistički potencijal predstavlja i njihovo prirodno okruženje i biljni i životinjski svijet.Crno. Među bogatstvom tih pojava posebno se izdvajaju kanjoni rijeke Tare i kanjon Nevideo. raznovrsnost flore i faune. za splavarenje ili rafting. pri čemu se mora obezbijediti sklad između prirodnog okruženja i ekosistema s jedne strane i turističkih i infrastrukturnih sadržaja i aktivnosti. neporemećena priroda. a time ni ekonomski valorizovani. intenzivnije korišćenje već aktiviranih lokaliteta. KORIŠĆENJE KOPNENIH VODA ZA TURIZAM. Ne treba zapostaviti ni nekoliko akumulacionih jezera stvorenih izgradnjom brana na rijeci Pivi. Biogradsko. s druge strane. Plavsko i ostala jezera smještena u masivima planina Durmitora. uz istovremeno povećanje raznovrsnosti aktivnosti. već i na Ibru. naučnika-istraživača. sportske i rekreativne namjene. pored atraktivnosti prostora i kvaliteta turističke ponude.1. Od jezera. Sa izuzetkom Crnog i Biogradskog jezera i kanjona rijeke Tare. rekreacije i za sportske aktivnosti može se danas okarakterisati kao sporadična pojava koja je ograničena na relativno mali broj ljudi . Polazeći od konstatacija iznesenih u ocjeni postojećeg stanja u pogledu bogatih potencijala vodnih resursa i njihovog okruženja u smislu njihovog korišćenja za turizam. planinara.za kajakaštvo na brzim vodama.6. koji se javlja u akvatičnim sredinama ili njihovoj neposrednoj blizini. Uz raznovrsne vodne resurse. Prokletija. Činjenica da se samo 3% ukupnih turističkih smještajnih kapaciteta Crne Gore nalazi na ovim prostorima najbolje govori da ovi potencijali nijesu iskorišćeni.1. duboki kanjoni i klisure. kao što su jedrenje ili veslačka takmičenja. Brojna glečerska jezera. karstni izvori i ponori i brojna jezera. SPORT I SPORTSKI RIBOLOV POSTOJEĆE STANJE Raznovrsnost i jedinstvenost pojava kopnenih voda u prirodi je izuzetan potencijal koji posjeduje Crna Gora u smislu korišćenja za turizam. rekreaciju i sportske aktivnosti. Maglića. za sportski ribolov. Rafting je moguć ne samo na Tari. korišćenje prirodnih vrijednosti rječnih tokova. Limu i Morači. bistre i moćne planinske rijeke. a posebno ambijentalne i estetske vrijednosti stajaćih i tekućih voda kontinentalnog dijela Crne Gore pružaju izuzetne mogućnosti za proširenje asortimana turističke ponude. Većina rječnih tokova mogu se koristiti za više namjena . neophodno je planski i osmišljeno stvarati uslove za razvoj tih djelatnosti i aktivnosti u kontinentalnom dijelu Crne Gore. Bjelasice. PROJEKCIJE BUDUĆEG RAZVOJA Raznovrsnost reljefa i klime. Kompleks pojava čine planinski potoci. 45 . treba aktivnije i raznovrsnije koristiti. prirodnih i vještačkih jezera za potrebe turizma. glečerska jezera .

spoljnim faktorima (ukupnim političkim i ekonomskim odnosima između država u svijetu.). stanje u oblasti pomorske plovidbe u Crnoj Gori. neophodno je sagledati mjesto i ulogu plovidbe i plovidbene infrastrukture. Međutim. U tom smislu. prije svega.1. pa i u Republici Crnoj Gori.1. Činjenica da unapređenje i razvoj pomorskog saobraćaja zahtijeva jasno definisano okruženje u smislu mogućnosti i potreba dopremanja. nautičkog turizma i drugih aktivnosti na moru. sporta. Planirani razvoj turizma. S 46 . uslovljen je. dobio prioritet u planovima razvoja primorskog dijela Crne Gore. formiranje skladišne zone itd. a zatim privrednim razvojem zemlje i politikom unapređenja i razvoja integralnog transporta. smještajnih kapaciteta i infrastrukture duž Crnogorskog primorja. uređenih i prirodnih plaža moraju obezbijediti i drugi sadržaji na kopnu. nameće potrebu optimalnog korišćenja obale i mora za potrebe odmora. proširenje operativne obale. koje je ocijenjeno kao nepovoljno. POMORSKA PLOVIDBA (LUKE I MARINE) Uvodna razmatranja Prema vodoprivrednoj osnovi Crne Gore. marina. Kako je turizam. jer postojeće okruženje i stanje privrede ne obezbjeđuje elemente neophodne za analize opravdanosti i profitabilnosti ulaganja u razvoj pomorske plovidbe. nedvosmisleno navode na zaključak da budući razvoj plovidbe mora ići na povećanje sigurnosti plovidbe i razvoj i proširenje jedne do dvije luke koje bi prihvatile teretni i putnički saobraćaj. kao i realizacije planiranog dinamičnog razvoja privrede mogao bi u budućnosti da postane značajna privredna grana Republike Crne Gore. Pomorski saobraćaj u uslovima otvorenog tržišta.2. putnog i vodnog saobraćaja. Mala dužina obale Crnogorskog primorja. stabilne političke situacije u regionu. sanacija i ojačanje sekundarnog lukobrana 2001 god. prirodne karakteristike obale i prisutna ograničenja u proširenju postojećih luka. pristani i brodogradilišta ne smije ni u jednom segmentu da ugrozi planove razvoja turizma i planove zaštite životne sredine. očigledno je da razvoj plovidbe ne smije biti u koliziji sa razvojem turizma. otpremanja i transporta raznih vrsta tereta u luke i iz luka i potreba transporta putnika pomorskim putem uticala je da danas u Crnoj Gori ne postoje strateška opredjeljenja razvoja ove privredne grane. kao i sadržaja koji mogu biti potencijalni zagađivači mora. uz zaštitu ambijentalnih i estetskih vrijednosti prostora. ne smije da bude prepreka planiranju njenog unapređenja i razvoja. To znači da se pored smještajnih kapaciteta. posebno za izgradnju luka sa pratećom infrastrukturom. Ovo je sasvim razumljivo. potrebno je da se planiraju aktivnosti koje će omogućiti da se na optimalan način koristi obalno more za opšti društveni i privredni razvoj Republike. sa izgrađenom infrastrukturom i postojećim željezničkim i putnim saobraćajnicama.2. rekreacije i drugih aktivnosti koje treba da podrže razvoj vrhunskog turizma. Iz nje su isplovljavali i uplovljavali brodovi iz najudaljenijih svjetskih luka sa najraznovrsnijim teretima. Pri tome se misli na zauzimanje novih prostora. politikom uspostavljanja veza između željezničkog. Razvoj pomorske plovidbe uopšte. Pitanje je samo namjene i načina korišćenja. sanacija glavnog lukobrana. Očigledno je da se korišćenje obalnog fronta mora podrediti interesima razvoja kvalitetnog turizma. u periodu prije uvođenja sankcija bila je primjer savremene prekookeanske luke. kao i za planiranje rekonstrukcije i proširenja drugih luka na Crnogorskom primorju. Konstatacija da se treba orijentisati na razvoj jedne ili dvije luke ne znači da postojeće luke duž Crnogorskog primorja ne treba koristiti u budućnosti. Razvoj plovidbe. Luka Bar. ekonomskih interesa Crne Gore i zemalja u okruženju. KORIŠĆENJE MORA 1. tj. Prednosti koje nudi vodeni saobraćaj neophodno je maksimalno koristiti. posebno kada je u pitanju prekomorski i prekookeanski saobraćaj različitih roba i tereta. postojećim bilateralnim ili multilateralnim ugovorima o ekonomskoj i drugoj saradnji). kao privredna grana. unapređenje postojećih ili izgradnja novih luka. obali i moru koje zahtjeva usvojeni vid turizma. Iskustva koja su u tom periodu stečena bila su od izuzetnog značaja za dalje planiranje razvoja luke Bar (modernizaciju luke. proširenje skladišnih prostora. to ne znači da Republika Crna Gora ne treba da intezivira prioritetne aktivnosti kako bi se u narednom periodu iskoristili raspoloživi kapaciteti luke Bar i drugih postojećih objekata koji treba da podrže razvoj plovidbe.

kako bi se povećala bezbijednost plovidbe. u područjima sa obezbijeđenim sredstvima za sigurnost plovidbe (vizuelni signali postavljeni na obali i radarski kontakt sa obalom). pa njime mogu ploviti brodovi do 10 m gaza. to je neophodno sačiniti strategiju razvoja.). Najvažnija podjela plovnih puteva je geografska. i unutrašnje. list SRJ" 12/98) pomorska plovidba "je plovidba koja se obavlja na moru. širinu i slobodnu visinu prolaza koji obezbjeđuju da se plovidba bezbjedno vrši brodovima za čiji prihvat su luke. Uobičajenim plovnim putem bi se mogao smatrati. koji plove njima. koji je. Plovni putevi se mogu podijeliti i po veličini brodova. • uspostavljen i uredno održavan propisani sistem međunarodnih oznaka kojima se obilježava plovni put. tegljača i sl. drugog. tj. moraju da imaju ("Sl. Ovi putevi mogu biti spoljni. teritorijalnom i epikontinentalnom moru. prilaze lučkom sidrištu. na rijekama Jadranskog sliva do granice do koje su one plovne s morske strane. realizacije transformacije vlasništva i potrebe SCG i drugih balkanskih zemalja da koriste luke na Crnogorskom primorju za prekomorski i prekookeanski saobraćaj. Konvencija UN o pravu mora regulisala je osnovne norme. Karakteristika ovih plovnih puteva je ograničen prostor sa malom dubinom i poseban režim plovidbe (korišćenje peljara. Ovim Zakonom je definisan plovni put u obalnom moru "kao pojas dovoljno dubok i širok za bezbjednu plovidbu brodova. Plovni put se najčešće može definisati kao najkraći i najsigurniji put između luka i objekata na moru i obali. Prekomorski plovni putevi prolaze okeanima i otvorenim morima. Plovni put drugog reda ima dovoljnu dubinu. puteve od sidrišta i kroz samu luku. po kojoj se isti dijele na prekomorske. meteorološki i hidrografski najpovoljniji i najsigurniji put.obzirom na njihovu veličinu i lokaciju u praktično najvećim turističkim centrima. one treba da ostanu u funkciji razvoja turizma i potreba lokalnog stanovništva. na puteve prvog. Česta je podjela na uobičajene i propisane plovne puteve. 47 . koje se odnose na opšte obaveze obalnih država. Ovo je osnovni preduslov da se u konkretnim okolnostima usvoje prioritetne aktivnosti za razvoj pomorskog saobraćaja. Da li će se i kako razvijati plovidba i potrebna infrastruktura u Republici Crnoj Gori do 2021 godine zavisi od cjelokupnog razvoja privrede u Republici CG i SCG. Pri tome se različito tretira plovidba u unutrašnjim morskim vodama. Kako planiranje razvoja Crne Gore zahtijeva i valorizaciju pomorskog saobraćaja. istraživanjem i praksom potvrđen. U pomorskoj praksi plovni put je pojas mora u kome se odvija pomorski saobraćaj između luka i određenih tačaka u moru. na kojima važi međunarodni režim plovidbe. trećeg i četvrtog reda. koje se nalaze na tom plovnom putu. utvrđuje uslove koje treba da ispuni da bi plovni put u granicama njenog državnog područja bio bezbjedan. kada su uz otvorenu i ostrvima nezaštićenu obalu i unutrašnji. po potrebi i obilježen". Na njima se uglavnom održava međunarodna plovidba. širinu i blage promjene smjera. Propisani plovni put je nastao kao posljedica nužnosti regulisanja plovidbe u područjima povećanog pomorskog saobraćaja i izbjegavanja određenih područja u kojima se odvjaju različite aktivnosti na moru. list SFRJ" 37/83): • odgovarajuću dubinu.1. u regulisanju pomorskog saobraćaja i zaštiti životne sredine. Lučki plovni putevi se mogu podijeliti na spoljne. kada prolaze između obale i ostrva ili između ostrva. Obalni plovni putevi se protežu uz obale. Plovidba i plovni putevi 1 Prema Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi ("Sl. tj. Plovni put prvog reda je put na kome mogu ploviti brodovi svih dimenzija. povezujući luke i tačke na moru i obali u raznim morima i suprotnim obalama jednog mora.1. Plovni put trećeg reda je put kojim mogu ploviti brodovi do 5 m gaza. Plovni putevi u obalnom moru SRJ. Svaka država. obalne i lučke. osposobljene. Plovni put četvrtog reda je put na kome je dubina gaza manja od 5 m. na Skadarskom jezeru i na Rijeci Crnojevića". 1. svojim nacionalnim propisima. kroz ostrvska područja i kanale.2. Postoje različiti kriterijumi za podjelu plovnih puteva.

koji prate istočnu i zapadnu obalu Jadranskog mora.1. Budva. U zalivu svi brodovi moraju smanjiti brzinu na najviše 12 čvorova. 13 obalnih svjetala. sam po sebi. razne instalacije na obali i na morskom dnu o kojima treba voditi računa pri plovidbi i sidrenju). dubina i relativno malog broja ostrva.1. Proteže se uz obalu na daljini 10-20 km.Plovni putevi u obalnom moru SRJ. Istočni dužobalni plovni put CE (slika 2. list SRJ" 2/96). Kao što se vidi. Zelenika ("Sl. Kao što se vidi postoje: središnji prekomorski put A. neophodno je sprovesti sljedeće: • izvršiti snimanje obala i morskog dna na dijelu obalnog mora. predstavlja jednu veliku prirodnu luku. • na bazi dosadašnjih iskustava propisati plovne puteve za prekookeanske brodove. čime bi se povećala sigurnost plovidbe i bezbjednost plovila koja se koriste u sportske i rekreativne svrhe. dva brodogradilišta (brodogradilište u Bjeloj i Mornaričko-tehnički remontni zavod u Tivtu). Putevi koji prate istočnu obalu su BE i CE. bez većih prirodnih uvala i zaliva. i putevi B i C. povezani sa osnovnim plovnim putevima u Jadranskom moru. Najveća udaljenost između dvije luke (luke Kotor i luke Sv. 48 . prikazani su na slici 2. prilazni putevi iz pravca Otrantskih vrata D. ribarske brodove. Luke Bar i Kotor su povezane trajektnim vezama sa zapadnom italijanskom obalom. Prirodna obala je slabo razuđena. ograničena širina plovnog puta. vez za istovar kerozina u Bonićima i veliki broj manjih pristana. Ove plovne puteve koriste prekookeanski brodovi. Ove veze se odvijaju na plovnim putevima E. Područje otvorenog mora iz aspekta prostranstva. Nikola) iznosi samo 64 km. posebno za mala plovila. Kao ni u Bokokotorskom zalivu. otvorenost područja. Kotor.1. a 106 km obale Bokokotorskog zaliva). marina u Tivtu. Po svojim karakteristikama obalno more Crne Gore se može podijeliti u dva bitno različita plovna područja: Bokokotorski zaliv i otvoreno more. s tim što put BE prati obalu izvan granica ostrva. godina). U Bokokotorskom zalivu nijesu propisani sistemi odvojene plovidbe i plovni putevi. ovaj put presijecaju poprečni putevi E. Svi pomenuti plovni putevi imaju karakter međunarodnih i prekomorskih. Ipak plovidba u zalivu je u određenoj mjeri regulisana. hridi i plićaka pruža neograničene uslove za odvijanje plovidbe. Plovni putevi unutar obalnog mora Crne Gore su relativno kratki. Za međunarodni pomorski saobraćaj na Crnogorskom primorju određene su sljedeće luke: Bar. U ovaj broj uključeni su: 1 svjetionik.2) povezuje luke Crnogorskog primorja sa lukama srednjeg i sjevernog Jadrana i sa albanskim i grčkim lukama. izloženost vjetrovima i talasima predstavlja opasnost za brodove. što je daljina pouzdanog korišćenja objekata za sigurnost plovidbe vizuelnim signalima i granica relativne zaklonjenosti obalom. Pored ovih uzdužnih plovnih puteva postoji i prilazni plovni put D od Otrantskih vrata do luke Bar. • organizovati praćenje i održavanje plovnih puteva. jer povezuju države i obale Jadranskog mora. tankere. Primorski saobraćaj između ovih luka i pristana je intenzivan i raznovrstan. Za potrebe bezbjednosti plovidbe u obalnom moru Republike Crne Gore postoji 46 svjetlosnih signala (1998. koja se uglavnom koriste u priobalnoj plovidbi. Bokokotorski zaliv. Radi povećanja bezbjednosti plovidbe i zaštite životne sredine u obalnom moru. koji bi mogli poslužiti kao sigurna skloništa ili sidrišta. ni u ovom području nijesu regulisani plovni putevi. Luke Crne Gore su povezane sa lukama u sjevernom Jadranu plovnim putem A1 koji se spaja sa plovnim putem A. 30 lučkih svjetala i 2 plutače. koji spaja Otrantska vrata sa sjevernim jadranskim lukama. jer je ukupna dužina obale 249 km (133 km otvorene obale. a od njega se odvajaju prilazi lukama F. koji mogu poslužiti za sidrenje manjih turističkih i ribarskih plovila. od rta Oštro do granice sa Albanijom na ušću reke Bojane. a u Kumborskom tjesnacu i u tjesnacu Verige najveća dozvoljena brzina je 8 čvorova. U njemu se plovidba odvija u uslovima karakterističnim za lučka područja (sužen manevarski prostor. SR Jugoslavija mora da donese mjere i preduzme radnje na koje je obavezuje Međunarodna konvencija Ujedinjenih nacija o pravu mora i važeća zakonska regulativa SR Jugoslavije i Republike Crne Gore u Bez obzira na neograničene mogućnosti plovidbe koje pruža otvoreno more Crnogorskog primorja. a put CE povezuje luke duž obale. U zalivu su smještene dvije luke otvorene za međunarodni saobraćaj (Kotor i Herceg Novi). Međutim. tankeri i ribarski brodovi. skladište nafte i naftnih derivata u Lipcima.

privez i sidrenje brodova. list SRJ" 29/98 i "Sl. polazeći od njihove izgrađenosti i opremljenosti do njihove dosadašnje uloge u prometu roba i putnika. I pored značajnog smanjenja prometa. od kojih su prve četiri luke otvorene za međunarodni saobraćaj. 1. S obzirom na planove razvoja turizma u zalivu (kupališnog. S obzirom na sadašnje stanje luke Bar. Kotor. posade i putnika. opremljenosti. neophodna su značajna sredstva i vreme da luka Bar dostigne onaj nivo. organizovati aktivnosti u incidentnim situacijama. snabdijevanje brodova.1. Tivat i Ulcinj. štetnih materija. definisane kao "vodeni ili sa vodom neposredno povezani kopneni prostor sa objektima namijenjenim za pristajanje. Polazeći od značaja luke Bar za cio region. zaštitu mora od zagađenja sa uređajima za skupljanje otpadnih voda i voda iz ispranih rezervoara i dr. koja predstavlja granicu između akvatorije i lučke teritorije. U uslovima da luka Bar u narednom periodu obezbijedi povećanje prometa roba i finansijska sredstva za sanaciju stanja i obavljanje aktivnosti koje 49 . domaće i međunarodne luke. suvozemni (kopneni) dio i otvorena operativna obala. Velike razlike između luka na Crnogorskom primorju. neophodno je preduzeti adekvatne mjere zaštite Bokokotorskog zaliva izvršavanjem svih obaveza. po svim parametrima je savremena luka koja može da ostvari značajan promet roba i putnika. Analizom će se obuhvatiti sedam luka i to: Bar. ™ Luka Bar Luka Bar. izvršiti neophodna obilježavanja na plovnom putu i pristupnim putevima lukama. pristajanje. što je u periodu uvođenjem sankcija prekinut uspješan razvoj luke. zaštitu brodova u svim vremenskim okolnostima. uređen prostor. ("Sl. U okviru Bokokotorskog zaliva neophodno je propisati plovne puteve za veće brodove i tankere.2.• • • • • organizovati kontrolu kvaliteta vode duž plovnih puteva. položaj i kvalitet svjetlosnih signala za potrebe odvijanja bezbjedne plovidbe. Neophodno je obezbijediti uslove da poslovni sistem luke Bar funkcioniše u svim svojim segmentima. shodno međunarodnim konvencijama i važećoj nacionalnoj regulativi za pomorski saobraćaj. smanjen promet robe i putnika. Luka Bar je jedina luka na Crnogorskom primorju interesantna za strana ulaganja ili neki drugi način investiranja ukoliko se stabilizuje politička situacija u regionu i uspostave tržišni odnosi u zemlji. a u sklopu mjera zaštite voda od zagađenja. itd. Problem je u tome. kako od strane posade brodova.2. U tehničkom pogledu osnovni elementi luka su: akvatorija ili vodeni dio luke. Budva. kontrolu bezbjednosti plovidbe i zaštitu ljudskih života. u smislu kapaciteta i operativnosti. kao i ukrcavanje i iskrcavanje putnika i robe". Luke otvorene za međunarodni saobraćaj moraju da ispune niz uslova od kojih treba pomenuti: • • • • • • • bezbjedan prilaz. zahtijevaju da se one pojedinačno analiziraju. dosadašnja ulaganja u razvoj Luke i prateće infrastrukture i planove budućeg razvoja putničke i željezničke mreže na teritoriji Republike i SCG zemalja u okruženju i šire. unapređenju sistema kvaliteta. uređaje za prekrcavanje i smještaj tereta. Zelenika. list RCG" 14/92). opremu i osoblje za sprovođenje protivpožarne zaštite. sidrenje i zaštitu plovnih objekata. preispitati broj. iz aspekta tehničkih karakteristika. luka Bar radi na pripremi dokumentacije za razvoj luke. a time i prihod luke. bezbjedno i uredno održavanje dubina. sadržaja i povezanosti sa kopnom saobraćajnom infrastrukturom. zgrade i prostorije za predviđene funkcije luke. prošrenju lučkih kapaciteta itd. koji je imala prije uvođenja sankcija. tako i od lučkih kapetanija. Luke 1 Luke su. izvršiti obilježavanje lokacija podvodnih instalacija. prema važećem Zakonu o pomorskoj i unutrašnjoj plovidbi. Herceg Novi. nautičkog turizma i drugih aktivnosti na vodi).

osvijetljen i obezbjeđen.hladnjača kapaciteta 4500 tona.brod i obratno. U luci Bar instalisani su sljedeći kapaciteti poslovnih partnera luke: • Centrokoop Beograd . • 510 000 m2 uređenog otvorenog skladišnog prostora. • 22 000 m željezničkih kolosijeka. Kompletan promet vrši se preko zatvorenih i otvorenih skladišta. • operativnu obalu dužine 892 m sa dubinama mora 4-10 metara.rezervoari za rasuti cement od 3000 tona. Luka Bar raspolaže: Kontejnerskim terminalom Kontejnerski terminal zauzima površinu od 22 000 m2 sa mogućnošću proširenja na istom gatu za dodatnih 20 000 m2. dužine 270 m i dubine akvatorija od 10 m. Ono što je izuzetno važno je da od njene privrede može da živi preko 5000 ljudi.450 m sa dubinama mora 10-14 metara. frigo i specijalnih kontejnera. opremljene za prihvat i otpremu svih vrsta Ro-Ro jedinica. U zoni luke rezervisan je prostor za zonu tehnološkog razvoja od 600 ha sa projektovanim pretovarnim kapacitetima od 8-12 miliona tona godišnje.treba da omoguće njeno uspješno funkcionisanje. Na terminalu je kompletna prateća horizontalna i vertikalna mehanizacija sa 15 portalnih dizalica nosivosti od 40 tona. prostorno i tehnički osposobljena i opremljena za prihvat i otpremu svih vrsta generalnih tereta. Prihvat i otprema kontejnera moguća je direktnom manipulacijom sa željezničkih vagona ili drugih transportnih sredstava. Luka posjeduje: • operativnu obalu dužine 2. Roll-on/Roll-off terminalom Roll-on/Roll-off manipulacija se obavlja preko operativne obale. odnosno u direktnoj manipulaciji kopneni prevoz . Luka Bar pruža kompletne usluge na kontejnerskom terminalu. Isti predstavlja autonomnu cjelinu i nema dodirnih tačaka sa manipulativnim tokovima drugih roba. zavisno od zahtjeva komitenata. koji omogućuju godišnji pretovar od 4. • specijalni skladišni prostor za Ro-Ro terete od 60 000 m2. Terminalom generalnih tereta Ovaj terminal ima dva gata. Dužina operativne obale je 330 metara. Zahvata površinu od 250 ha sa mogućnošću proširenja u neposrednom okruženju luke. • silos za žitarice kapaciteta 30 000 tona. a dubina akvatorijuma je 12 metara. ugostiteljstvo. koja se prostorno i funkcionalno uklapa u postojeće i planirane kapacitete luke. a i potpuno je opremljen za manipulaciju svih vrsta običnih. Neposredno uz luku nalazi se slobodna carinska zona. Postoji otvoreni skladišni prostor od 60 000 m2 sa asfaltno-betonskom podlogom. naročito trgovina. • "Industrija-import"-Podgorica . direktnim izlaskom na rampu. • 120 000 m2 zatvorenog skladišnog prostora. • "KAP"-Podgorica . mala privreda i drugo. Zatvoreni skladišni prostor 50 . Terminal je snabdjeven savremenim kontejnerskim kranom i potrebnom pratećom mehanizacijom. akvatorijumom od 90 ha i instalisanim pretovarnim kapacitetima. • skladišni prostor za rasute terete od 50 000 m2. Dužina operativne obale je 1370 m sa prosječnom dubinom mora od 10 m. • Rezervoar za lužinu kapaciteta 10 000 tona. Luka Bar danas raspolaže uređenim lučkim prostorom od 106 ha. može se očekivati da u narednih deset godina postane jedan od najznačajnijih privrednih subjekata Republike Crne Gore.5 miliona tona raznih tereta. od održavanja do opravki. industrija. • rezervoare za ulje kapaciteta 1400 m3.silos za glinicu kapaciteta 20 000 m3. U luci Bar se mogu razvijati i druge djelatnosti.

• 6 viljuškara nosivosti 25-42 tone. Operativna obala terminala je duga 800 m.betonskog ograđenog i neograđenog prostora omogućava veliki i brz protok svih vrsta generalnih tereta. kao i pričvršćivanje.8% ukupnog prometa kroz luku Bar (1987. doradu i skladištenje suve i sirove rezane građe. sa dubinom akvatorijuma od 14 metara. Terminalom za drvnu građu Pretovar je u potpunosti mehanizovan. Pored održavanja i servisiranja svojih postrojenja i kompletne horizontalne i vertikalne mehanizacije. • 103 viljuškara nosivosti 1. To najbolje ilustruje podatak da je maksimalni promet roba u luci Kotor iznosio 3. Za razliku od prometa roba. a luka je opremljena savremenom protivpožarnom opremom. osposobljena je i tehnički opremljena za pružanje manjih servisa na svim vrstama brodova. Terminalom rasutih tereta Terminal rasutih tereta raspolaže ukrcajno-iskrcajnom mehanizacijom od tri pretovarna mosta nosivosti 12 mp i tri paralelna željeznička kolosijeka.od 120 000 m2 i 510 000 m2 otvorenog asfaltno . I pored izgradnje putne mreže (boljeg povezivanja luke Kotor sa zaleđem) i izgradnje aerodroma Tivat. Dva remorkera snage 1180 KNJ pružaju usluge tegljenja i spašavanja brodova. sortiranje. Terminal omogućuje direktnu manipulaciju kopno-brod i obratno. Raspolaže skladišnim prostorom od 50 000 m2. luka Kotor je ostala luka lokalnog karaktera. kao i snabdijevanje brodova iz rezervoara A. Luka raspolaže sljedećom mehanizacijom: • 15 obalnih dizalica nosivosti 3-40 tona. Doprema i otprema žitarica je moguća svim prevoznim sredstvima. Luka Bar obezbjeđuje i određene lučke usluge. U izgradnji je terminal za pretakanje sirćetne kisjeline sa rezervoarskim prostorom od 3000 tona.). glinice. Na zahtjev interesenata u luci Bar se vrše opravke kontejnera. markiranje. od čega je 21 000 m2 natkrivenog skladišnog prostora. locirana u krajnjem unutrašnjem dijelu Bokokotorskog zaliva. ima danas ograničen značaj u pomorskom saobraćaju. Profesionalna ekipa ronilaca je angažovana za rad u luci. • 6 autodizalica nosivosti 12-35 tone. koncentrata. Specijalizovan je za prihvat i otpremu svih vrsta ruda. Kapaciteti projektovanog terminala pri najnižem koeficijentu obrta su u izvoznom toku 100 000 m3. "Jugopetrol"-Kotor. Terminalom tečnih tereta Tečni tereti se mogu pretakati u direktnoj manipulaciji i preko lučkih rezervoara za ulje zapremine 1400 m3. Silos za žitarice je kapaciteta 30 000 tona.5-13 tona. brz i efikasan uz mogućnost skladištenja u otvorenim i zatvorenim skladištima. Silosom za žitarice Opremljenost terminala omogućava manipulaciju žitaricama na svim relacijama kopno-brod i obrnuto. Operativna obala luke Kotor obuhvata centralni dio Kotorskog zaliva i sastoji se od: • Obale kod Gradskog parka (novi dio obale i postojeći dio desne obale rijeke Škurde). Luka Kotor Mada sa dugom tradicijom. čiji su ukupni kapaciteti 100 000 tona. Razvoj luke je praktično limitiran nedostatkom neposredne željezničke veze sa kontinentalnim dijelom Crne Gore. U izgradnji je 65 000 m2 prostora za sušenje. itd. a u uvoznom su neograničeni. promet putnika u luci Kotor je u cijelom prethodnom periodu bio značajan. kao i drugih vrsta rasutih tereta.god. Ostali promet tečnih tereta vrši se preko lučkih operativnih obala u skladišne rezervoare lučkih komitenata. 51 . luka Kotor. a u projektu je izgradnja novih kapaciteta. • drugom specijalizovanom lučkom mehanizacijom. D. Izdvojeni petrolejski vezovi gaza do 14 m vrše prihvat i otpremu naftnih derivata. dezinfekcija i dezinsekcija svih vrsta roba. sortiranje.

transportnih usluga. god. Dubina mora uz obalu je bila 4. Luka je izložena vjetrovima i talasima iz pravca S i SNJ. Luka je lokalnog značaja i ne posjeduje opremu za pružanje lučko . početkom 60-tih godina. a talasi prelivaju krunu lukobrana.3 m u korenu lukobrana. Operativna obala se sastoji od 66 m obale sa dubinama mora od 3-4. Luka Ulcinj Luka Ulcinj se nalazi na krajnjem jugu Crnogorskog primorja na zapadnoj obali Ulcinjskog zaliva.svetionika do zgrade Lučke kapetanije. Luka Tivat . stvaraju bibavicu.5-3.pristan Staničić Kao i luka Herceg Novi i luka Tivat je trenutno luka lokalnog značaja preko koje se vrši putničko-turistički pomorski saobraćaj.2-3. lokalnog značaja.3-2.6-6. Luka ne posjeduje opremu za pružanje lučko-transportnih usluga. Na operativnoj obali postavljeno je 27 bitvi od kojih se 21 nalazi u prostoru luke namijenjene za međunarodni pomorski saobraćaj. Pri jakom vjetru osjeća se bibavica u luci. Zaštićena je od bure i vjetrova iz pravca NW.2 m. Na obali se nalaze priključci za vodu i struju. 52 . Luka je nepovoljna za uplovljavanje brodova pri dejstvu bure. obuhvata prostor od Spomenika .).5-6 m. 40 m sa dubinama 3. pored željezničke stanice izgrađena operativna obala dužine oko 200 m sa nekoliko skladišta.5-1.8 m. strujom i pogonskim gorivom. Operativna površina luke (oko 4000 m2).8-11. Dužina južnog kraka iznosi 125 m. kao i vjetrova iz pravca: SE. koja služi za međunarodni pomorski saobraćaj. Luka ne posjeduje nikakvu opremu za pružanje lučko-transportnih usluga. promet naglo opao. Pristan Staničić sa operativnom obalom od 128 m dužine i dubinom mora od 4-5. kada su jači. nakon izgradnje pruge uskog kolosijeka ^apljina-Uskoplje-Zelenika. od 123 m obale sa dubinama 1.9 m. lučki promet je bio u porastu zbog izvoza boksita.8 m i od 56 m sa dubinama 0. Krajem 90-tih godina promet robe je nešto povećan tako da je 1992. Izložena je i dejstvu talasa iz pravca NW. Obale kod Centra za kulturu. Dubine uz pristan su promjenljive. Potpuno je izložena južnim vjetrovima i talasima. Poslije Drugog svjetskog rata. Tada je. Luka Herceg Novi Luka Herceg Novi je putničko-turistička luka. Operativna obala je izgrađena u obliku latiničnog slova L.6 m i 36 m sa dubinom od 2. dok je od vjetrova iz ostalih pravaca dobro zaštićena. Isto tako ne postoji mogućnost snabdijevanja plovila gorivom. čija je glavna funkcija bila povezivanje vojno-pomorske baze u Boki Kotorskoj. Luka Zelenika Zelenika se kao luka počela razvijati početkom ovog vijeka.7 m može da primi i veće putničke brodove. godine iznosio 80 000 tona.8 m i 10 m sa dubinama 0. Obale kod Tržnice. Dužina operativne obale je 180 m sa dubinama mora od 3. dok je poslije ukidanja željeznice. Luka Budva Luka Budva je putničko-turistička luka u kojoj praktično nije bilo prometa roba. Pored bitava ugrađeni su i ankeri. S i SNJ. a zapadnog 136 m. Luka je potpuno izložena vjetrovima iz pravca S i SNJ koji. namijenjeni za vez malih brodova.• • • Obale Luža koja obuhvata lijevu obalu rijeke Škurde i operativnu obalu prema unutrašnjem akvatorijumu luke dužine oko 500 m. Luka obezbjeđuje snabdijevanje plovila vodom.1 m (hidrografski premer iz 1988. Dubine uz operativnu obalu iznose 6. Dužina operativne obale na pristanu iznosi 75 m sa dubinama mora od 4-4.7 m. dok je promet roba zanemarljiv.

sport i razonodu. bez obzira na izuzetne probleme poslovanja može da ispuni uslove koji se traže od luka otvorenih za međunarodni saobraćaj. u nastavku su dati pokazatelji koji mogu da ukažu na značaj i karakteristike drugih razmatranih luka. izgrađeni prilazni putevi i drugo mogu da budu značajne prednosti za valorizaciju ovih luka za druge namjene u sferi nautičkog turizma. zaštićenost od dejstva talasa. uzimajući u obzir postojeće okruženje. Proširenje postojećih i planovi za izgradnju novih marina. Na osnovu analize sadašnjeg stanja postojećih luka na Crnogorskom primorju može se zaključiti sljedeće: • luka Bar je jedina luka koja. rijeka. realni promet putnika i roba. bilo da su teretne. Marina Budva Marina u Budvi raspolaže sa 400 vezova za čamce. Herceg Novom i Budvi. kao specijalizovane luke ili pristaništa na obali mora. mogućnosti ekonomske valorizacije i položaja. Ovo je još jedan od razloga koji će imati značajnog uticaja na budući razvoj ovih luka. privezišta i sidrišta moraju biti u funkciji registrovanih plovila duž obale i prognoze povećanja broja plovila u narednom periodu. Pored marina. servisa za plovila i servisa za snabdijevanje gorivom). putničke ili teretne i putničke. Sadašnje stanje za smještaj ovih plovila i njihovo opsluživanje je više nego skromno. prihvatni objekti nautičkog turizma su privezišta (mandrići) i sidrišta kao posebno izgrađeni obalni prostor za prihvat i privez plovnih objekata. održavanje i snabdijevanje. pristaništa za brodove na krstarenju itd. Marine 1 Marine. efikasnost i. postojeću infrastrukturu.2. Zelenika i Budva u postojećem Prostornim planom Republike Crne Gore predviđene kao turističko-putničke luke za međunarodni saobraćaj.marina Tivat Marina Kaliman raspolaže sa 338 vezova i 1 dizalicom za dizanje manjih plovila. luka Kotor ima prednost da se formira kao savremena putničko-turistička luka za međunarodni saobraćaj. su izuzetno značajni infrastrukturni objekti za razvoj nautičkog turizma i turizma uopšte u Crnoj Gori. 96% plovila namijenjeno je za sport i rekreaciju. ‰ 1. ekonomsku opravdanost i druge faktore. to je neophodno obezbjediti prostorne uslove za njihov smještaj. Atraktivnost položaja. čuvanje i opremu plovnih objekata koji služe za rekreaciju. Kako je broj čamaca.000 plovila. 53 . potrebno je u novom PPR utvrditi redosled realizacije planiranih aktivnosti.1. funkcionalnost. imovine i zaštite mora od zagađenja. Još nije osposobljena za pružanje ostalih usluga (nema priključaka za struju i telefon. što je posebno značajno. • sve ostale luke. 10 vezova za veća plovila i sa 50 m slobodne operativne obale. U vrijeme izrade Vodoprivredne osnove(19992000) od ukupno registrovanih 6. s tim što je najveća koncentracija ovih plovila u Kotoru.3. mogućnosti za njihovo proširenje i obezbjeđenje prateće infrastrukture.Vezovi su urađeni sa priključcima za struju i vodu. koju savremene luke zahtijevaju. kanala i jezera namijenjene za prihvat. bez velikih ulaganja ne mogu da obezbijede operativnost. Tivtu.Mada je iz izloženog evidentno da je luka Bar jedina luka na Crnogorskom primorju koja je do uvođenja sankcija imala neophodne uslove za razvoj pomorskog saobraćaja. Polazeći od sadašnje opremljenosti ovih luka. jahti i drugih plovila u Crnogorskom primorju u neprestanom porastu (prema nekim podacima u poslednjih 15 godina ovaj porast je 16% godišnje). Preporuke : ‰ Pošto su luke Kotor. adekvatne mjere zaštite putnika. a obezbjeđeno je i pogonsko gorivo za plovila. Postoje tri izgrađene marine: Kaliman . veoma su ograničene. Pošto je većina luka u Crnoj Gori locirana u gradskim jezgrima.

Prosječna godišnja stopa rasta nautičkih plovila je u periodu od 1971. Grčke i drugih Mediteranskih zemalja. Mogućnosti koje po nizu parametra nudi Kotorski zaliv i grad Kotor (geografski položaj. Morinski i Risanski zaliv u Bokokotorskom zalivu. Port Milena. mala dužina operativne obale za vezivanje plovila. U Bokokotorskom zalivu se nalazi 24 mjesta sa operativnom obalom dužine od 2590 m. ^injenica je da većina ovih mjesta ne obezbjeđuje ni najskromnije usluge koje očekuje ova vrsta turista. luka Ulcinj. izgradnja savremenih marina. nameće potrebu planiranja i realizacije odgovarajuće infrastrukture za prihvat turističke flote (jahti. To je bio razlog da je Crna Gora praktično još prije trideset godina počela razmatrati i planirati izgradnju marina i lučica za nautički turizam. nedovoljni su i neadekvatni. koji treba da podrže nautički turizam. Infrastruktura i suprastruktura još nijesu kompletirane. a samim tim i za postizanje značajnijih ekonomskih efekata od ove vrste turizma. rekonstrukcija i izgradnja objekata marina u skladu sa namjenom i karakterom morskog dobra uz odgovarajuće tehničke. čime bi ove marine dobile svoje mjesto u planovima razvoja nautičke infrastrukture.Marina Bar Marina Bar raspolaže sa 1000 vezova na moru i 250 na kopnu. Razvoj turizma u Crnogorskom primorju je u funkciji obezbjeđenja uslova za nautički turizam. godine iznosila 9. Za ove marine neophodno je uraditi tehničku dokumentaciju: generalne i idejne projekte i studije opravdanosti. Gledano od 1971. Na djelovima obale na kojima se tek predviđa intenzivna izgradnja turističkih objekata i drugih sadržaja treba usvojiti fazni pristup u izgradnji marina. lokacije povoljne za uzgajanje marikultura ili lokacije sa namjenom za eksploataciju ljekovitih sirovina. eksploatacija lekovitih sirovina itd. Dosadašnja iskustva turističkih zemalja pokazala su da se ne može ostvariti visokokvalitetna turistička ponuda bez nautičkog turizma. Ovo se posebno odnosi na marine čije lokacije nijesu u saglasju sa drugim mogućim namjenama prostora (uzgoj marikulture. uvala Kruči. Ono što je najbitnije. uvala Jaz. zaliv Trašte. izradom Prostornog planu za posebne namjene za područje Morskog dobra ( Nacrt Plana 2000 ) među ostolog. Druge potencijalne lokacije koje se mogu u budućnosti uzeti u razmatranje su: Herceg-Novski.). koncentraciju turista. neophodno je predvidjeti lokacije za buduće marine. Strategija razvoja nautičkog turizma mora da bude sastavni dio strategije razvoja turizma. Očigledno je. trenutno raspoloživi objekti. a u periodu od 1981.2%. prirodna ograničenja (zaštićenost od talasa. S obzirom na sadašnju ekonomsku situaciju u Republici neophodno je sagledati mogućnosti da se. U tom smislu. postojeću uređenost i zauzeće obala itd. jedrilica. do 1979. a potom njihova neadekvatna opremljenost. Davanjem koncesija za ove objekte stvorili bi se preduslovi za prihvat turističke flote i pružanje odgovarajućih usluga nautičkim turistima. S obzirom na nivo investicija. planirana je revilitizacija . tehnološke i pravne mjere zaštitete obaveznom izradom procjene uticaja i kapaciteta predviđene za izgradnju marina. S obzirom na ukupnu dužinu obale i postojeće planove razvoja turizma. prirodna zaštićenost. U okviru dosadašnjih planova razvoja nautičkog turizma potencijalne lokacije su: Kotor. Pored navedenih marina duž Bokokotorskog zaliva i otvorene obale Crnogorskog primorja postoji 3350 m operativne obale za vezivanje plovila u 29 mjesta. do 1989. pristupnost obali sa kopna. moraju se eliminisati ili svesti na najmanju mjeru mogući konflikti između marina i okruženja.). Prema tome. Petrovac. Sutomore.8%. svega 1000 m operativne obale se nalazi na otvorenom moru. uvala Trsteno. Bar. da do danas nijesu iskorišćene prednosti Crnogorskog primorja za pružanje usluga ljubiteljima nautičkog turizma iz Italije. realnim potrebama i mogućnostima. Mora se uspostaviti ravnoteža između prirodnog i planiranog kapaciteta prostora. oblik i dubinu obale). Kao što se iz izloženog može zaključiti. Nedostatak marina. Ovo se posebno odnosi na zaštićena prirodna dobra. lučica ili privezišta za potrebe nautičkog turizma jedan je od prioritetnih zadataka razvoja turizma. su limitirajući faktori za razvoj nautičkog turizma. godine rastao je promet nautičkih plovila i turista. motornih čamaca itd. uz što je moguće manja ulaganja postojeće luke. privezišta (mandraći) koriste za potrebe nautičkog turizma. ^injenica da je nautički turizam dostigao masovne razmjere u svim razvijenim zemljama svijeta kao vid rekreacije ili aktivnog odmora. Nove marine trebaju da se prilagode prirodnom okruženju. Budva. lučice. potvrđuje konstataciju na intenziviranje aktivnosti oko izgradnje savremenih marina. 54 . atraktivnost prostora) na određen način upućuju na zaključak izgradnje savremene marine u Kotoru ili njegovoj blizini. Zbog toga marina pruža usluge samo domaćem stanovništvu. postojeća izgrađenost i opremljenost obala. godine ovaj rast je bio 7.

2. Ulov morske ribe u periodu 1987 – 1996. zakonodavne i finansijske okvire na nivoima najviših organa vlasti u Republici za uvođenje Integralnog upravljanja obalnim područjima u Crnoj Gori. bilo da se oni koriste za ishranu ili za neku drugu privrednu svrhu (sirovine za industriju. ribolovno područje od interesa za Crnu Goru je mnogo šire. Sardela. administrativne.-1997. Granicom ribolovnog mora u rijekama koje se ulivaju u more smatra se linija na kojoj voda prestaje biti postojano slana. 383 55 . po Konvenciji o pravu mora. 2000” (RZUP. područje lova pelagične (plave ribe) je široko i prema tome ekonomski isplativo. "privredni ribolov" na otvorenom moru i to samo lov pridnenim kočama. Prema Zakonu o morskom ribarstvu. RIBARSTVO I RAZVOJ MARIKULTURA POSTOJEĆE STANJE Morsko ribarstvo uključuje lov ili sakupljanje (ribolov). tipičan predstavnik male plave ribe. LITERATURA : 1 Vodoprivredna osnova Crne Gore (Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda i preduzeće Vodovod iz Podgorice. Prema podacima Saveznog zavoda za statistiku. jer počinje od zone uticaja plime i osjeke (mediolitorala) i prostire se preko kontinentalnog šelfa. U tom smislu. preradu i trgovinu živim resursima mora. Crna Gora.godina (t) GODINA Ulov 1987. mrežama potegačama i malim plivaricama. Za razliku od ribolovnog mora. a obuhvata i međunarodne vode čitavog Jadrana. još uvijek se na Crnogorskom primorju lovi u uskom obalskom pojasu alatima malog priobalnog ribolova. jer se tu nalaze naselja škampa.5 nautičkih milja. u novom Prostornom planu Republike treba uzeti u obzir rezultate naručene Studije u planiranju strategije razvoja marina u narednom periodu do 2021 godine. 2 Nacrt prostornog plana posebne namjene za područje morskog dobra Crne Gore. 263 1995. godine prikazan je u tabeli 1: Tabela 1. evidentirani morski ulov u periodu 1987. koji se nalazi u granicama Crne Gore. m. Za lov i sakupljanje bentoskih.d. 224 1993. Pri tome. 234 1992.2. treba da da obezbijedi (ili prilagodi) političke. 602 1989. uzgoj (marikultura).Preporuke Od strane nadležnih organa u 2005 godini naručena izrda Studije. čija je biomasa najveća u svim morima svijeta. 286 1994. Karakteristike ulova Uprkos dugoj tradiciji morsko ribarstvo je nerazvijeno.Podgorica i MonteCEP –Centar za planiranje urbanog razvoja . izradu nakita i slično).d. sve do granica italijanskih teritorijalnih voda. Kotor-Beograd) 1. a kod ušća Bojane oko 34 nautičke milje od obale.600 m. Tek poslednjih godina ozbiljnije se razvija tzv. kontinentalne padine i zaravni južnojadranske kotline. ribolovno more Republike Crne Gore obuhvata dio obalnog mora i epikontinentalni pojas Srbije i Crne Gore. 461 1991. dopire do granica teritorijalnih voda Italije. Za razliku od lova bentoskih vrsta. 330 1988.dd. obalskih i pelagičnih vrsta riba najvažniji su obalni pojas unutrašnjeg mora i područje šelfa. 371 1996. koje je dosta usko. Ribolovno područje. koja treba da svestranije razmotri razvojnu problematiku i prioritetne aktivnosti na unapređenju postojećih i izgradnje novih marina. Beograd 2001g). Kod ulaza u Boku Kotorsku granica šelfa je na oko 9. predhodno ili u hodu. Lov bentoskih vrsta se isplati i na kontinentalnoj padini do dubina od 500 . 482 1990.

niti postoje statistički podaci o ribolovnim resursima ni za jedan tip ribolova. Zagorski pijesak.Struktura ulova pokazuje dominantno učešće sardele koja sa ostalom pelagičom ribom učestvuje u ulovu sa ukupno 41%. zatim raže sa 6. nijesu na Crnogorskom primorju do sada nikada procjenjivani. za koji postoje podaci. Godišnji prosjek ulova ove ribe u od 1998-2002. Port Milena.god. pelagični i priobalni resursi za lov parangalima i udicama. šumarstva i vodoprivrede RCG Medju uzgojnim vrstama morskih riba. 56 . uključujući i Bokokotorski zaliv. pa bi se mogao očekivati srednji godišnji ulov male plave ribe oko 4000-5000 t. čija proizvodnja bilježi rast zadnjih pet godina. oslić 6. Procentualno učešće svih ostalih vrsta je veoma malo. Raspodjela ukupnog ulova za prosječnu godinu. u 2002 godini je bio približno 240 tona. svrstanih u 16 familija. u odnosu na petogodišnji prosjek (230 tona). Podaci za poslednjih nekoliko godina (nrp. sipa. bukva 4%. sardele kao dominantne vrste ribe u ulovnoj strukturi. Ušća Sutorine. procenjuje se da bi dozvoljeni kočarski ulov mogao iznositi 1300 do 1700 t godišnje. Biocenoze dna mora Biocenoze morskog dna. Jedini podaci iz kojih se može donekle procijeniti mogućnost razvoja odnose se na kočarski ribolov na šelfu Crnogorskog primorja. cipoli 5. Ukupni ulov plave ribe u 2002 godini iznosio je oko 155 tona. što takodje pokazuje tendenciju povećavanja.7%. Kod ulova glavonožaca. što govori da je riječ o izuzetno kvalitetnom i traženom proizvodu. uvala Šukovan. pokazuje da se najveći ulovi postižu u periodu april . nakon mriješćenja vraća bliže obali. trlja 3. Medju uzgojnim školjkama. uz tendenciju blagog povećanja. U ovim oblastima konstatovano je prisustvo 37 vrsta riba iz 29 rodova. gire 3% i šnjuri 2. i medju izlovljenim vrstama dominiraju sardela. govore da je po količini i vrsti ulov ostao na nivou prethodnih godina. kao i veći broj lokaliteta u Bokokotorskom zalivu). Ulov bentoskih vrsta ribe (ribe dna). tako da se ne raspolaže nikakvom osnovom za planiranje razvoja te vrste ribolova. gira i oslić. Krimovački potok. Osnovna nalazišta riblje mlađi za primjenu u marikulturi nalaze su u priobalnim vodotocima. Ulov u 2002 godini je bio oko 100 tona. hobotnica) 42 t Školjke 4t Rakovi 17 t Izvor: Ministarstvo poljoprivrede. inćun i skuša. ukazuju da postoje lokaliteti gdje je to moguće (Dobra luka. na kojima je vršeno ispitivanje stanja populacija riblje mlađi. Marikultura Na Crnogorskom primorju se još uvijek nije pristupilo organizovanju proizvodnje hrane u moru. Za razliku od kočarskih. Raspoloživi podaci o prirodnim karakteristikama priobalnog mora i prirodnim nalazišta mlađi i adultnih oblika ekonomski važnih vrsta morskih organizama.juni. uvala Valdanos. dominira dagnja (mušulja). Medju izlovljenim vrstama dominiraju cipal.5%. naročito plave ribe. bentoskih resursa. što je na nivou prethodnih godina. odnosno u vrijeme kada se sardela. je iznosio 150 tona. u 2002 godini). papalina. dominiraju brancin i orada. Ukupna količina izlovljene uzgojne ribe u 2002 godini iznosi 20 tona. ušće Bojane. Na osnovu nekih uporednih analiza sa stanjem u sjevernom i srednjem Jadranu.9%. školjki i rakova takođe se primjećuje blagi porast u odnosu na prethodne godine: GRUPA MORSKIH ORGANIZAMA ULOV U 2002 G Glavonožci (lignja.6%. su tri karakteristična lokaliteta. s biološke tačke gledišta čine najznačajniji dio životnog prostora za razvoj flore i faune u Jadranskom moru do 200-250 m dubine. Resurs biomase U Crnogorskom primorju nijesu vršene sistematske procjene biomase bioloških resursa mora. uvala Trsteno. Mrčevske rijeke i desnog kraka Bojane. Prema tim podacima srednja biomasa kočarskih naselja riba se kreće u rasponu od 1300 do 1700 t po godini.6%.

kao i značajne vrste glavonožaca. Krtole.Rasprostranjeno muljevito područje veoma je važno kao područje pridnenog obalnog ribolova. a povremeno i otvorenih voda Južnog Jadrana. sa stanovišta biocenoloških potencijala. kao osnove prehrambenog lanca u moru. Njivice. Uvala Kukuljina. mogućnost razvoja kočarskog ribolova ili ribolova vršama. kao što su na primjer: tunolov plivaricama. pri čemu će marikulturi pripasti značajno mjesto. Krimovački potok. Nakon prvih procjena treba organizovati stalni monitoring biomase mora. oslić i druge. optimalne tehnike ribolova i procijeniti neophodne kapacitete infrastrukture. briozoe. prirodnih nalazišta mlađi i zrelih oblika važnih vrsta morskih organizama. Na osnovu raspoloživih podataka o prirodnim karakteristikama priobalnog mora Crnogorskog primorja. Na osnovu procjena. lov tuna i sabljarki plivajućim parangalima. Naprotiv. prije utvrđivanja i realizacije programa vještačke reprodukcije. PROJEKCIJE BUDUĆEG RAZVOJA Da bi razvoj morskog ribarstva i marikulture koji se planira u Crnoj Gori uopšte bio moguć potrebno je prethodno pre svega usvojiti Zakon o morskom ribarstvu. Port Milena i dr. U tom području česte su vrste riba: gira. Ovo je takođe područje u kome dominiraju: sunđeri. Bijela. Razvoj ribarstva − − − − − − − − Budući razvoj ribolova na Crnogorskom primorju zahtijeva preduzimanje sljedećih mjera: Što hitnije izvršiti procjenu biomase malih pelagičnih riba (sardele i inćuna) sa lokacijom područja mriješćenja i područja koncentracije mlađi ekonomski najvažnijih vrsta ribe. Orahovac. ribolovna područja. Uvala Žukovica. urađen prema standardima Evropske unije i međunarodnim konvencijama. predlažu se sljedeće moguće lokacije za marikulturu : − Bokokotorski zaliv: Plagenti. u prvom redu škampi. koja može poslužiti kao osnova za razvoj marikulture. treba istaći šire područje ušća Bojane sa Šaskim jezerom i Port Milenom. Uspostaviti stalnu i trajnu kontrolu stanja kvaliteta mora Bokokotorskog zaliva i ostalog dijela Crnogorskog primorja. Uvala Valdanos. antozoe. rezultata eksperimentalnih istraživanja. barbun. Uvala Trsteno. Crni rt. Rose. bivalvia. Za otvoreno priobalno more Crne Gore. Kobila. lov dubinskim parangalima u Južnojadranskoj kotlini. S obzirom na to da do sada na području Crnogorskog primorja nije bilo organizovane proizvodnje hrane u moru. − Otvoreno priobalno more: Dobra luka. Morinj. Njime će se regulisati uticaj prirodnih i antropogenih faktora na ovu oblast a prije svega da intenzitet eksploatacije bude ekonomski isplativ i da pri tome ne ugrozi obnavljanje eksploatisanih populacija. gastropodi. kao prirodni rezervat riblje mlađi. Razvoj marikultura Korišćenje mora će prema svim iskustvima i predviđanjima dati značajan doprinos opstanku i daljem razvoju ljudske civilizacije u budućnosti. kao i ribarske alate. tunikati. 57 . za budući razvoj marikulture neophodno je prije svegau utvrđiviti sastava vrsta planktonske biljne zajednice radi definisanja ekoloških svojstva područja i preduzeti kontinuirano praćenje bar jednog godišnjeg ciklusa fitoplanktona i zooplanktona. Risan. utvrditi početne godišnje kvote ulova. Izvršiti statističku obradu podataka o svim vrstama ribolova čime će se omogućiti proračun ulova po jedinici napora. njegovi efekti su samo pozitivni jer se prije svega ostvaruju pozitivni ekonomski efekati kroz proizvodnju kvalitetne hrane u moru i podstiče razvoj drugih grana i područja koja su prethodno bila zapostavljena. ehinodermati. Zagorski pijesak. U prostornourbanističkom pogledu uzgoj marikultura ne ugrožava druge privredne grane. pogotovo za one vrste ribolova za koje se procenjuje da ih treba tek razvijati . bentoske makrofitske alge i ostali cenobionti. Težište razvoja ribolova treba usmjeriti na lov male plave ribe. Povoljnim kreditima i subvencijama treba stimulisati nabavku ribarskih brodova i alata. Ispitati rentabilnost razvoja i nekih drugih vrsta ribolova.

uzimaju se u obzir i kamenite i stjenovite obale. MORSKE PLAŽE 1 2 Za kupanje se u prošlosti koristio uglavnom uski pješčani ili šljunkoviti dio morske obale i samo se to smatralo plažom. kako ju je priroda oblikovala. Ova vrsta plaža je najposjećenija. tako i turistima i drugim gostima.Po sastavu podloge prirodne plaže dijele se na: • pješčane plaže: Nastaju od materijala koga donose potoci i rijeke u more. Pored pješčanih i šljunkovitih djelova obale.2. Podjela plaža po namjeni je: • izletnička plaža: Namijenjena je za cjelodnevni boravak i korišćenje turista za koje se organizuju izleti morem ili kopnom. • kamenite plaže: Nastaju na mjestima gdje su stijene slabije mehaničke otpornosti. 58 . pri čemu se neće ugroziti planirane namjene prostora.Navedeni lokaliteti moraju se adekvatnim mjerama zaštititi od svih oblika ugrožavanja. • prirodna plaža: To je plaža koja se odlikuje prirodnim lepotama i koja treba da ostane netaknuta. • gradska plaža: Dio je većeg ili manjeg naselja. pa je plaža pojas kopna i priobalni pojas mora. • stjenovite plaže: Nastaju na stjenovitim obalama koje imaju veću mehaničku otpornost. 1. a koje potom morske struje raznose duž obale. Svaka jedinica se oprema kao cjelina. Namijenjena je kako stanovnicima naselja. • javna plaža: Namijenjena je većem broju turista i obično je duža od 300 m. • ekskluzivna plaža: Pripada obično luksuznim hotelima i namijenjena je hotelskim gostima. Može biti za zdravstveni turizam sa korišćenjem lekovitog blata i mineralnih voda. odnosno klasifikaciju su: • • • • • • izletnička plaža poluuređena javna plaža kompletno uređena gradska plaža kompletno uređena ekskluzivna plaža kompletno uređena plaža sa posebnom namjenom djelimično uređena prirodno zaštićena plaža potpuno neuređena. koji su pogodno mjesto za rekreativno sunčanje i kupanje. • šljunkovite plaže: Nastaju od materijala koga su donijele bujice. • plaža specijalne namjene: Namijenjena im je posebna funkcija. kao i obale koje su vještački formirane kao plaže (obično betonske platforme ili površine formirane od nasutog materijala različitog porijekla). pa ih talasi drobe i oblikuju. površinski i podvodni ribolov. Normativi za uređenje plaža na osnovu namjene Normativi za uređenje i opremanje plaža na osnovu njihove namjene. Svrha ovih istraživanja je iznalaženje rješenja u okviru kojih će se ostvariti adekvatni uslovi za razvoj marikulture. Pogodna mjesta za sunčanje su ona sa blagim nagibom i relativno uglačanom površinom. sportska takmičenja. Na njoj i oko nje nesmje se ništa graditi. treba da se organizuju u kupališne jedinice dimenzija od 150-200 m po jedinici. a koje je zatim formiralo more u vidu šljunka.3. ali kontrolisana Plaže koje su duže od 200 m. Mora se naglasiti da izbor konačnih lokacija za marikulturu zahtijeva sprovođenje određenih istražnih radova. Danas je pojam plaže proširen. za naučna istraživanja sa hidrometrijskim radovima i određenim mjerenjima i ispitivanjima dna mora. itd.

Najviše plaža je orijentisano prema jugozapadu 22. Šest izvanredno lijepih plaža je određeno da ostanu prirodne. Čisto šljunkovitih je 9 plaža. Međutim. a stjenovitih 11. Ovo se dešava npr. idealna orijentacija. one koje vole boravak na stijenama. sa mogrenskom plažom. Potok. a do 6 plaža može se doći samo morem. se stiže pješčanim stazama. Makadamskim putem se prilazi na dvije. Naselja su iza 21 plaže. Pred početak svake turističke sezone neophodno je otkloniti nepovoljne efekte dejstva talasa u zimskom periodu izravnavanjem materijala.2. makiju ili polja.1. Najmanje plaža je orijentisano u nepovoljnim pravcima: sjeveroistok 6. dužina. širina i površina plaže. opština kojoj pripada. Ka jugoistoku i jugu je orijentisano po 8 plaža. Ono se najčešće ogleda u prebacivanju pijeska i šljunka duž plaže. kamenih 2. Djelovanje talasa na plaže se po pravilu dešava van turističke sezone i uočava se na većem broju plaža. uređenost plaže. Odnijeti materijal se po pravilu kompenzuje hranjenjem plaža nanosom koga donose vodotoci. čuvati i racionalno koristiti.3. a orijentacija prema suncu. Najviše je pješčanih plaža po površini i kapacitetu (ukupno 52) od kojih neke imaju i šljunkovite djelove.2. a neuređeno 14 plaža. ali i u trajnom odnošenju ovog materijala u dubine.1 došlo se do sljedećih zaključaka: Ukupna dužina postoje’ih plaža je 57 505 m. namjena plaže i orijentacija plaže. skrenut je prema naselju. Uređen park je iza 9 plaža. a neposredno smješteni hoteli na tri plaže. Do 10 plaža. Stoga su plaže neizmjerno blago za Crnu Goru. ako se uzme u obzir da su za mnoge turiste od značaja vremenski intervali rađanja i zalaska sunca. Po tri plaže imaju u zaleđu maslinjake. dat je pregled postojećih plaža. one koji žele ekskluzivno uređene plaže.3. što su povoljni pravci. 59 . koji je ovu plažu snabdijevao nanosom. kao i one koji žele pijesak. Djelimično je uređeno 36. koje zajedno sa bistrim i toplim morem i povoljnim meteorološkim uslovima odgovaraju i vrhunskom ekskluzivnom turizmu. skupljanjem i odnošenjem morske trave i drugog otpadnog materijala. Zaštićeni objekat prirode su 24 plaže. a na osnovu tabele 1. Plaže mogu da zadovolje sve kategorije turista. a zatim prema zapadu 16 i istoku 10. od koga je formirana plaža. neobičnim i raznovrsnim prirodnim ljepotama. Najviše plaža. ukupne površine 1 615 700 m2 i zbirnom procjenom opterećenosti kupačima 169 000 osoba.Registrovano je postojeće 74 plaže.3. na plažama na kojima iz određenih razloga nema dovoljno dotoka nanosa potrebno je dodavanje pijeska ili šljunka pred početak sezone.Postojeće plaže Prema Vodoprivrednoj osnovi u tabeli 1. kao i one koji žele netaknutu prirodu. Prekid hranjenja plaže nanosom osuđuje pješčanu plažu na postepeno nestajanje. a zemljanim na jednu plažu. Šuma i zelenilo su za mnoge idealno zaleđe. procjena o broju kupača. Moguće je povećati 47 postojećih plaža. Crnogorske plaže se odlikuju izvanrednim. Na situaciji u razmeri 1:300 000 date su lokacije svih postojećih plaža.1.2. Uređeno je 18 plaža od kojih 5 ekskluzivnih. jer su sa kopna nepristupačne. njih 32 imaju u zaleđu visoku ili nisku šumu. prirodni sastav plaže. dok plaža Mogren postepeno izumire. koga treba njegovati. kroz koga njegov nanos samo pravi štetu. sjeverozapad 2 i sjever 1. Za većinu od 55 plaža prilaz je asfaltni put. U tabeli su sadržani podaci za : naziv plaže.1.

Dio plaže beton. Zaleđe: zelene površine S Moguće povećanje plaže. Zaleđe: zelene površine i naselje. Pristup: asfaltni put. Moguće povećanje plaže.3. Moguće povećanje plaže. br. Moguće povećanje plaže SE Izgrađena obala. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: niska šuma. Pristup: asfaltni put. Moguće povećanje plaže. Nestabilna plaža Plaža je na rtu. Pristup: asfaltni put. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: naselje. Dužina plaže (m) Naziv plaže Uređenost plaže Sastav P 3 4 5 Topla Herceg Novi 1220 15 18300 5000 3100 1500 420 250 Dio uređena dio Djelimično uređena Djelimično uređena Herceg Herceg Novi Novi Savina Herceg Novi 500 10 310 10 PŠK JG G Dio uređen.1:Pregled postojećih plaža Red. Dio plaže: beton. Plaža betonirana. Pristup: asfaltni put. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: put i niska šuma. Površina plaže(m2) 2) Broj kupača Opština Namjen Zaštićen objekat prirode Ostali podaci Širina plaže (m) 1 NJivice Herceg Novi 1870 20 37400 3000 Djelimično uređena PŠ J 2 Igalo Herceg Novi 1500 20 30000 2500 Djelimično uređena PŠ Pn SE Orijentacija E Povezana asfaltnim putem sa Igalom. Zaleđe: put i naselje. Pristup: asfaltni put. S Moguće povećanje plaže. PŠK dio djelimično uređen 6 7 8 Meljine Herceg Novi Zelenika Herceg Novi \enovići Herceg Novi Baošići Herceg Novi Bijela Herceg Novi 500 20 500 20 600 10 10000 10000 6000 830 830 500 Neuređena P P P a G J G J Djelimično uređena Djelimično uređena 9 1000 15 15000 1250 Djelimično uređena P J 10 1000 15 15000 1250 Djelimično uređena PŠ J 11 Kamenari Herceg Novi 500 10 5000 420 Djelimično uređena P J S Moguće povećanje plaže. Pristup: asfaltni put. SW Pristup: asfaltni put. 140 m i plaža kod Lučice duž. Zaleđe: put i naselje. Zaleđe: put i naselje. Plaža je uređena obala. Pristup: asfaltni put. Moguće povećanje plaže.70 m Pristup: asfaltni put. S Izgrađena obala. Zaleđe: put i naselje. Zaleđe: put i naselje. 100 m Parovića plaža duž. a u zaleđu ima uvučeni kanal i šumu.Tabela 2. Zaleđe: naselje. Zaleđe: put i naselje. Moguće povećanje plaže S Izgrađena obala. Zaleđe: put i naselje. Moguće povećanje plaže E Izgrađena obala. Nestabilna plaža. S Sadrži 3 plaže: Ispred hotela plaža duž. NE 12 Morinj Kotor 1000 15 15000 1250 Djelimično uređena PŠ G 13 Risan Kotor 500 10 5000 600 Djelimično uređena Djelimično uređena Š IG SE 14 Perast Kotor 450 10 4500 500 I SE 60 . Pristup asfaltni put. Hotelski dio plaže beton. Zaleđe: naselje.

Ostrvo je dugoročno zakupljeno od Mediteran kluba. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: šuma iza grada. Prirodna. ostrvo Ostrvo obraslo mediteranskim rastinjem. Plaža je duboko uvučena u kopno i zaštićena od vjetrova. Zaleđe: put i naselja. Pristup: asfaltni put. Veći dio plaže beton. br. Moguće povećanje plaže. 25 Sveti Marko Tivat 1000 15 15000 2000 Ekskluzivno uređena S IPn 26 Krtole Tivat 500 10 5000 600 Neuređena S J NE 27 28 29 Krašići Tivat Rose Herceg Novi 550 260 10 300 20 5 2750 2600 6000 300 400 700 Djelimično uređena Uređena S S S J J I NE Žanjice Herceg Novi Neuređena 61 . Moguće povećanje plaže. Površina plaže(m2) 2) Broj kupača Opština Namjen 15 Orahovac Kotor 1000 20 20000 1600 Prirodna Š I Zaštićen objekat prirode Ostali podaci Širina plaže (m) 16 Dobrota Kotor 500 20 10000 800 Neuređena P G 17 Kotor Kotor 625 15 9400 1100 Oko 100 m uređena.N Orijentacija W Osunčana cijelog dana sa vrlo čistom morskom vodom. ostalo djelimično uređena PŠ GE W. Moguće povećanje plaže. Zaleđe:put i naselje. Zaleđe: niska šuma i zgrade. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: put i naselje. Dio plaže betoniran E Djelovi plaža su betonski. Zaleđe: naselje NE 21 Stoliv Kotor 1000 10 10000 1200 Neuređena P J 22 23 24 Lepetane Tivat Lastva Tivat Tivat Tivat 500 15 1600 1250 20 15 7500 32000 18700 1000 2600 2300 Djelimično uređena Djelimično uređena Neuređena PS PS P G G G W Pristup: asfaltni put. Pijesak se na djelovima plaže obnavlja. Moguće povećanje plaže NJ Zaleđe: put i naselje. Zaleđe: šuma. Pristup: asfaltni put. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: šuma. Pristup: asfaltni put. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: zgrade. W Moguće povećanje plaže. Pijesak se donosi i obnavlja. Dio plaže beton. W Pristup pogodan. Dužina plaže (m) Naziv plaže Uređenost plaže Sastav Š 18 Muo Kotor 450 10 4500 500 Neuređena a J 19 Prčanj Kotor 1500 10 15000 2000 Djelimično uređena P J 20 Markov rt Kotor 1000 10 10000 1200 Uređena Š Pn E Moguće povećanje plaže. Ostali dio djelimično uređen.Red. E Pristup: asvaltni put. a zaleđe saobraćajnice i hoteli. Pristup: asfaltni put. Mogućno povećanje plaže. Zona ispred hotela "Fjord" oko 100 m uređena. NE Uređena vještačka plaža za zdravstveni turizam. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: naselje. Zaleđe: makija i naselje. NE Izgrađena obala i šetalište grada Prčnja je ujedno i kupalište.Moguće povećanje plaže Uređenje nemoguće zbog kuća na samoj obali.

. Zaleđe: šuma. Pristup: asfaltnim putem. Moguće povećanje. Zaleđe šuma. nepristupačna. Moguće povećanje plaže. W Osunčana plaža. Pristup : asfaltni put. Plaža se erodira. Pristup: asfaltnim putem. hotel. Dužina plaže (m) Naziv plaže Uređenost plaže Sastav Š 33 Žukovac Tivat 200 10 2000 200 Neuređena 34 35 Trsteno Kotor Jaz 1 Budva 250 15 600 60 3700 36000 500 3000 Neuređena PS P a I J E SW + SE Djelimično uređena 36 Jaz 2 Budva 500 40 20000 1800 Djelimično uređena P E + SE 37 Mogren Budva 300 20 6000 900 Uređena P E + SE 38 39 40 41 Plaža hotela Avala Plaža kod lučke kapetanije Slovenska plaža Bečići Budva Budva Budva Budva 150 30 80 15 1800 1800 25 55 4500 1200 45000 99000 500 150 5000 8000 Djelimično uređena Djelimično uređena Djelimično uređena Djelimično uređena PŠ PŠ PŠ PS GE JG Pn E G + + Zaleđe: brdo Spas. Zaleđe: šuma. pa se vještački obnavlja. S Moguće povećanje plaže. br. Zaleđe: šuma. Zaleđe: Stari grad Budva 42 43 Kamenovo Pržno Budva Budva 460 25 200 20 12000 4000 1300 500 Neuređena PŠ PS E J Pn SW Djelimično uređena Ekskluzivno uređena Ekskluzivno uređena Ekskluzivno uređena Ekskluzivno uređena 44 45 46 47 Kraljičina Budva plaža Miločer Budva Sveti Stefan I Sveti Stefan II Budva Budva 130 20 270 30 240 25 580 25 2600 8100 6000 14500 250 800 500 1500 P P P P E E E E + + + + SW 62 . naselje. Pristup asfaltnim putem. Asfaltni put do ograde plaže.Red. Zaleđe: Mrčevo polje. obraslo gustom šumom. stijena. Pristup: pješačkom stazom. Jedna od najlepših plaža. Površina plaže(m2) 2) Broj kupača Opština Namjen 30 31 32 Mala Gora Pržno Trašte Herceg Novi Tivat Tivat 550 15 300 30 300 30 8200 9000 9000 900 900 900 Neuređena Djelimično uređena Prirodna ŠS P PS n I J P + Zaštićen objekat prirode Ostali podaci Širina plaže (m) SE Orijentacija Nepristupačna. Zaleđe: drveće. šuma. W W W W Moguće povećanje plaže. Zaleđe: park . Pristup: asfaltni put. S W Talasi je razaraju. Zaleđe: hotel Avala. Pristup: asfaltni put. Moguće povećanje plaže. Moguće povećanje plaže. W Pristup makadamskim putem. Asfaltni put do ograde plaže. atraktivnog izgleda zbog oblika stijena. Moguće povećanje plaže. E Pristup: asfaltni put. Asfaltni put do ograde plaže. Moguće povećanje plaže. Zaleđe: šume. Zaleđe: šuma S Mogućno povećanje plaže. Zaleđe: Mrčevo polje. Zaleđe: naselje. Asfaltni put do ograde plaže. Zaleđe: gusta makija. Moguće povećanje plaže. Moguće povećanje plaže. Zaleđe: šuma. Pristup: asfaltni put. Asfaltni put do naselja Bigovo. S Moguće povećanje plaže. Zaleđe: šuma. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: šuma. niska šuma.

Moguće povećanje plaže. + W Pristup: asfaltni put.Red. S W Zaleđe: šuma. Zaleđe: naselje i park. S Zaleđe: masiv Dubovice. Zaleđe: park. Pristup: asfaltni put. Pristup: makadamski put. Površina plaže(m2) 2) Broj kupača Opština Namjen 48 Drobni Budva pijesak Reževići Budva Perazića Do Budva 210 30 6300 700 Prirodna P I Pr ŠK K S K I E Zaštićen objekat prirode Ostali podaci Širina plaže (m) + SW Orijentacija Nema pristupa sa kopna. Moguće povećanje plaže Pješčanu masu treba obnavljati. Pristup: asfaltni put. W Zaleđe: šuma maslina i hrasta. Zaleđe: šuma. Zaleđe: hotel. + Djelimično uređena 64 Bar 200 20 4000 500 Djelimično uređena ŠS I 63 . niska šuma. Moguće povećanje plaže. Zaleđe: polje. Prirodna. Graniči se sa lukom. Pristup: zemljani put. Zaleđe: šuma. Pristup: pješačka staza. Zaleđe: hotel i park. S W Pristup: asfaltnim putem. Pristup: asfaltni put. W Pristup: asfaltni put. Zaleđe: park i hotel. + S W Pristup: asfaltni put. br. a dio prirodna Prirodna J + 54 Pećin Bar 300 20 6000 700 P I + 55 56 57 58 Čanj 1 Čanj 2 Maljevik Sutomore Bar Bar Bar 400 35 600 60 200 20 35 14000 36000 4000 45500 2000 4000 500 6000 Djelimično uređena Djelimično uređena Djelimično uređena Djelimično uređena PŠ PŠ PŠ P JG J J I + SW + SW Bar 1300 59 60 61 62 63 Zlatna obala-Ineks Ratac Žukotr– lica Topolica Veliki i mali pijesak Masline Bar Bar Bar Bar Bar 200 15 300 10 850 20 800 20 600 20 3000 3000 17000 16000 12000 400 400 2000 1800 1200 Djelimično uređena Neuređena P GE Pn S Pn PŠK PŠ PŠK J G J Djelimično uređena Uređena S Moguće povećanje plaže. Pristup: asfaltni put. Zaleđe: borova šuma i park. W Manji dio plaže djelimično uređen. netaknuta. + SW + SW 51 52 Petrovac Budva Lučice Budva 600 0 250 20 2 12000 5000 1500 800 Uređena P G I Prirodna PŠ 53 Buljarice Budva 2500 30 75000 9000 Dio djelimično PŠ uređen. Zaleđe: maslinjaci i makija. Pristup: asfaltni put. Moguće povećanje plaže. Moguće povećanje plaže. S W Crvena plaža. W Zaleđe: masline. Pristup: asfaltni put. Jedna od najljepših plaža. Moguće povećanje plaže. Zaleđe: naselje. Plaža nepristupačna sa kopna. Lokalitet čuven po ljepoti. Prirodno atraktivna. Moguće povećanje plaže. Zaleđe: šuma. Moguće povećanje plaže. stijene. Dio plaže beton. Moguće povećanje plaže. Pristup: asfaltni put Dužina plaže (m) Naziv plaže Uređenost plaže Sastav 49 50 100 10 60 15 1000 120 Neuređena a 900 100 Djelimično uređena W Pristup: strmim stazama. Prirodni rezervat za izletnički turizam. Zaleđe: šuma.

J – javna. E – ekskluzivna. Ostali dio prirodna plaža. Plaža ograničena asfaltnim saobraćajem. Zaleđe: niska šuma. Zaleđe: put i naselje. Zaleđe stijene i zelenilo. Zaleđe: šuma. Da bi se plaža mogla vrednovati i trajno koristiti potrebno je sljedeće: • izvršiti istražne radove (sva potrebna mjerenja i opažanja). Lokalitet sa ljekovitom mineralnom vodom. Dug plitki pojas. Dio plaže beton. Zaleđe: šumovito. Pn – posebna namjena. Moguće povećanje plaže. Š . Moguće povećanje plaže. Pristup: asfaltni put. Ostrvo stjenovito. G – gradska. Pristup: pješačka staza.Uvala se odlikuje izuzetnim prirodnim ljepotama Pristup: asfaltni put. namjena plaže (I – izletnička. Prilaz: pješačka staza. U zoni hotela je izvorište mineralne vode. Pristup: asfaltni put. Prirodni rezervat tipa nacionalnog parka. Zaleđe: šumovito. Pr –prirodna) Zbog velikog značaja morskih plaža za turizam. Zaleđe: šuma.Ulcinj mala plaža Pinješ Ulcinj ženska plaža 71 200 5 1000 100 Uređena S Pn SW 72 Plaža Ulcinj hotela Albatros 70 10 700 80 Uređena S E SW 73 Velika plaža Ulcinj 125 50 00 625000 65000 Dijelom uređena. Moguće povećanje plaže. K – kamen. Uređeno na dužini 2000 m. Pristup: pješačka staza. Moguće povećanje plaže. Površina plaže(m2) 2) Broj kupača Opština Namjen 65 Stari Ulcinj Ulci nj 150 15 2250 300 Neuređena ŠS I Zaštićen objekat prirode Ostali podaci Širina plaže (m) + NW Orijentacija Ostrvo i dio obale. Uređena hotelska plaža.šljunak. Moguće povećanje plaže. Dio plaže beton. • vršiti intervencije po potrebi. Pristup: silazna staza od asfaltnog puta.Red. Pozadina rezervat maslina. Postoji pristupni put od glavnog puta. Na plaži se održavaju prirodni uslovi i sprovode mjere zaštite. • obavljati redovno održavanje. • brinuti se o kvalitetu vode za kupanje. uređivanje i opremanje. Dužina plaže (m) Naziv plaže Uređenost plaže Sastav S PŠ 66 67 Kruci Valdanos Ulci nj Ulci nj 300 15 400 30 4500 12000 550 1200 Djelimično uređena Uređena a I J NW + NW 68 69 70 Crnogorsko guvno Ulci nj 240 10 120 10 360 20 2400 1200 7200 250 150 600 Djelimičn o uređena Djelimično uređena Uređena S ŠKS P I I G SW SW + SW Liman I i Ulcinj II Ulcinj . 64 . Zaleđe: bungalovi i vile. S – stijena). dijelom prirodna Prirodna P J + SW 74 Ada Bojana Ulcinj 1500 40 60000 8000 P E SW Ukupno 57505 1615700 169000 24 Legenda: sastav plaže (P – pijesak. Zaleđe: šuma. br. u budućnosti je potrebno da im se posveti posebna pažnja i obave mnoge aktivnosti koje su preduslov za njihovo optimalno korišćenje. Pristup: pješačka staza. Pristup: asfaltni put.

prebacuju dio nanosa duž plaže. U tu svrhu se izvode zaštitni objekti. Struja pritom nosi lebdeći nanos u pravcu kretanja. potrebne su hidrauličke studije ili hidraulička modelska ispitivanja. zaštite plaža. i nanos se spušta niz strminu. opažanja i prikupljanja postojećih podataka.). Talasanje mora za vrijeme turističke sezone (amplitude. gdje god je to moguće. ali vertikalno. infrastrukturni objekti i dr. Međutim. gdje god je to potrebno i racionalno. • povećavati. na primjer. U složenim slučajevima. kao što je.Povećanje turističkih smještajnih kapaciteta zahtijeva i povećanje ukupne površine morskih plaža. samo u cik-cak liniji. koji u principu mogu biti poprečni. koji koso nailazi na plažu. kao i upravno na pravac obale. za vrijeme turističke sezone. u zavisnosti iz kog pravca nailaze. potrebno je ravnanje nanosa po plaži ako su usled talasanja ostale neravnine. čija se površina sada cijela koristi. periode. a po mogućstvu i granične vrijednosti). pri čemu ovo pokretanje nanosa može biti paralelno obali. sa različitim visinama sloja nanosa. Kad se isti talas spušta. • Materijal za nasipanje mora biti autohtoni-iz mora ¾ Zadaci vezani za vrednovanje i trajno korišćenje plaža ™ Istražni radovi Ovi radovi se svode na mjerenja. izvan turističke sezone pokretanje nanosa može biti vrlo značajno. a dio nanosa bespovratno odnose u dubinu. dok se i vučeni nanos kreće u istom pravcu. intervencije se svode na smanjenje energije talasa koji nailaze na plažu. pa je za te svrhe potrebno: • postupno povećavati površinu korišćenja postojećih plaža koje se sada djelimično koriste. Kod vještačkih plaža. naviše uz obalu. pa su rijetko kad potrebne intervencije na plaži. postojeće plaže. Osnovne karakteristike zaleđa plaža (vegetacija. Koriste se i podvodni pragovi postavljeni paralelno sa obalom. da bi se za plažu obezbijedile sljedeće informacije: ‰ • • • • • More Kvalitet mora. • uspostavljati nove prirodne ili vještačke plaže. Talas. U slučajevima kad talasi odnose nanos sa plaže. Najjače struje duž obale su one koje se javljaju pri talasanju. pravac talasa). Ima mnogo raznolikih kombinacija. ili za cijelu godinu (srednja vrijednost. Ako je masa nanosa odvučena u dubinu veća od mase nanosa koja pristiže iz vodotoka koji je hrani. kao i stepena izloženosti talasima. koji mogu biti neprekidni ili sa presjecima. Za nanos sa ljekovitim sastojcima i hemijski sastav. Tokom turističke sezone ovo pokretanje obično nije značajno. Dijagrame oscilacija temperature morske vode i vazduha na površini mora. plaža će postepeno erodirati. koje zavise od oblika plaže i njene okoline. 65 . Održavanje plaža Pješčane i šljunkovite plaže treba na cijeloj površini da imaju približno istu visinu sloja nanosa. Osnovne hidrološke karakteristike tokova koji se ulivaju u more u zoni plaže. Mjesečne ruže vjetrova za vrijeme turističke sezone. Pred početak turističke sezone. plaža pored hotela "Avala" u Budvi. dominantne morske struje. Talasi. za koje se nanos donosi sa strane. kad talasi koso nailaze na pravac obale. Osunčanost. Neke plaže zahtijevaju i vještačko nasipanje. Kopno ‰ y • • Granulometrijski sastav obalnog nanosa i njegov minerološki sastav. Pokreti morskih masa (talasi i struje) pokreću nanos. uzdužni i mješoviti. izvori zagađivanja i stepen zagađenja. pokreće i vučeni nanos koso. događa se da talasi tokom zime sav nanos odnesu bespovratno u dubinu. Pokreti morskih masa usled plime i osjeke na ovom dijelu Jadrana su mali i ne ugrožavaju stabilnost plaža.

otvor za proticanje mora da bude takvih dimenzija da se režim pronošenja nanosa ne mijenja. Plovila koja prilaze graničnoj liniji obavezna su da smanje brzinu kretanja. Bazen Šiver (ukupno 14 plaža). kao i funkcionisanje odgovarajućih službi (prva pomoć. Za pojedine plaže može biti i manja. ali tako da se propusna moć pronošenja nanosa ne mijenja. Utjeha. Na uzetim uzorcima obavlja se bakteriološka kontrola vode i mjere fizički i hemijski parametri propisani važećim pravilnicima. Plivajući čvrsti otpad. godine. Održavanje u zoni priobalnog mora svodi se na održavanje granične linije i propisane klase i čistoće mora. Održavanje u zoni priobalnog mora Pod širinom priobalnog mora za plaže. ali kod kojih je broj fekalnih streptokoka veći od broja dozvoljenog za prvu kategoriju: Sutomore.67% i 162. ako to diktiraju prirodni uslovi. To znači. rijetko se javljaju. Lučice. god.Vodotoci koji snabdijevaju plaže nanosom ne smiju biti dovedeni u stanje kojim se remeti pronošenje njihovog vučenog i lebdećeg nanosa ka plažama. Miločer. Međutim. Bigova. gdje je to moguće. dala sljedeće stanje kvaliteta voda obalnog mora na lokalitetima pojedinačnih plaža: Prva kategorija: najčistije plaže bez koliformnih bakterija: Veliki pijesak. plaža kod hotela "Avala". Na osnovu postojećih trogodišnjih istraživanja došlo se do osnovnih parametara kvaliteta mora (Bokokotorskog zaliva i otvorenog mora). Baošići. Orahovac. kao i mjesec dana prije početka turističke sezone. Krašići. plaže u okviru dozvoljenog broja koliformnih bakterija za prvu kategoriju (do 500 TC/100 ml morske vode): Velika plaža kod Ulcinja. Sveti Stefan 1 (3 plaže) • • • • 66 . posebno za Bokokotorski zaliv. U održavanje plaža spada i njihovo svakodnevno čišćenje i održavanje sanitarnih objekata. koja ima zaštitnu funkciju. neophodno vršiti kontrolu kvaliteta morske vode svakih 15 dana. glavni problem je bakteriološko zagađenje i prisustvo kanalizacionog otpada. taj dio vodotoka treba regulisati. Pržno.Ova ispitivanja su za 1996. Sportovi na vodi se obavljaju izvan granične linije. Služba održavanja je dužna da odmah uklanja sa površine mora plivajući čvrsti otpad. što se dokazuje proračunom. Zasićenost kiseonikom je između 77. ili ostaviti poprečni profil korita isti za sve vodostaje. zbog čega su i poznate plaže povremeno ispod kategorija kvaliteta dozvoljenog za kupanje. Slovenska plaža. spasilačka služba) itd. mineralne i lebdeće čestice. podrazumijeva se rastojanje od obale do granične linije kupališta. Druga kategorija: plaže u okviru dozvoljenog broja koliformnih bakterija (od 500-10 000 TC/100 ml morske vode) Ada Bojana. ‰ Kvalitet morske vode na plažama Kontinualna mjerenja i osmatranja kvaliteta morske vode na najpoznatijim plažama Crnogorskog primorja obavljaju se od 1995. plaže koje po broju kolimorfnih bakterija spadaju u prvu kategoriju. Stoga je u vrijeme turističke sezone. Granična linija mora da bude vidno obilježena i na njoj se postavlja ogradna mreža. ili u slučaju njegovog suženja. Ako saobraćajnica prolazi preko jaruga. što ukazuje na visoku produkciju. propusna moć pronošenja nanosa mora ostati ista. Porto Milena. Čanj i Rafailovići (4 plaže). ali je po pravilu more čisto. Buljarice i NJivice.Širina priobalnog mora za plaže je 150 m. Povremeno je uočena pjena i ostatak biljaka.63%. Ako se preko takvog vodotoka gradi saobraćajnica.

kao i plutajuće splavove i pojaseve. Sveti Stefan 2. Morinj. postavljaju se i posebni noramitivi za pojedine vrste plaža. Markov rt. sportski rekviziti i drugi portabni pokretni sadržaji. sem što gradska plaža treba još da ima i garderobu. Od ugostiteljskih sadržaja. nalaze se sanitarni čvorovi i voda za piće. treba da imaju sljedeće sadržaje: Na prednjem dijelu plaže. i na kojoj je istaknut kućni red plaže. Žutogrlica. Seljanovo. Bečići. Kamenovo. Risan. za sve uređene i izgrađene plaže. bez obzira na njihovu namjenu. na kome su napisane dnevne temperature vode na površini mora i vazduha. Institut "Igalo". Mjere sanacije kanalizacionih kolektora i odvođenje kanalizacionih voda se predlaže u posebnom segment koji tretira rješavanja kanalisanja naselja. 67 . U zaleđu treba da je park-šuma sa zonama za odmor u hladovini i drvenim stolovima i klupama za piknik. Kumbor. Zelenika. vodenih skutera i ostalih rekvizita za sportove na vodi. Petrovac. Pored ovih uslova. ali sa većim brojem fekalnih streptokoka: Mala Ulcinjska plaža. Plaže sa prekoračenim dozvoljenim vrijednostima koliformnih bakterija i fekalnih streptokoka: y Fjord. Na plaži mora da postoji pano. U zaleđu plaže grade se sportski i drugi rekreativni sadržaji i ozelenjava prostor. Guvance. Treba da ima parking za vozila do 200 m udaljen od plaže. Plaža treba da ima svoju pontu za pristajanje plovila i svoj prostor za uskladištenje čamaca. Javna plaža • • • • • • Treba da bude ograđena sa ulazom i kontrolom posjetilaca. Meljine. Plavi horizonti. ukrcavanje i iskrcavanje putnika . Jaz. Na svakih 30 kupača postavlja se jedna kabina za presvlačenje. hotel "Delfin". Uređivanje i opremanje plaža • • • • • Sve uređene plaže. Sveti Spasije. Treba da ima hitnu pomoć i telefone. Generalno treba riješiti odvođenje kanalizacionih voda. ronilačke opreme. Smeće se odnosi sa plaže cjelodnevno na propisanu deponiju. Mogren. Gradska plaža u Baru. sa obaveznim prostorom za dnevno pristajanje izletničkih brodova i brodova koji krstare. Izletnička plaža • • • Treba da ima pontu. hotel "Plaža". koji se naziva "prva zona" mogu se nalaziti suncobrani. Gradska plaža Normativi za gradsku plažu su isti kao za javnu plažu. Ostrvo cvijeća.• plaže koje po broju koliformnih bakterija spadaju u drugu kategoriju. samo što je za svaki od sadržaja dato luksuznije i bogatije rješenje u skladu sa kategorizacijom hotela. U pozadini plaže. Eksluzivne plaže su ograđene višom ogradom od javnih plaža i pristup im je kroz hotelske prolaze. Blatna plaža (28 plaža). koji se naziva "druga zona". Pored prirodne plaže treba da ima bazene za djecu i odrasle. Perast. \enovići. neophodni su u zaleđu plaže privremeni tipski objekti za brzu hranu i samouslužni restoran.turista. Na svakih 200 m treba da ima osmatračnice sa spasiocima. Institut za biologiju mora. Može da ima odgovarajuće škole za sportove na vodi. ležaljke. Prčanj. Kaliman i bazen hotela Topla (3 plaže). Ekskluzivna plaža Normativi za eksluzivnu plažu su isti kao za gradsku plažu.

2. 1.2. Prirodna plaža Ovdje spadaju plaže atraktivne za turizam i uživanje u netaknutoj prirodi. ribarsko selo (centar za ribarstvo).18000 2000 5 23600 3000 5 27500 3000 -5 6200 800 5 46300 5700 Duž.3. saobraćajni centar (aerodrom. (m) 2470 1720 2000 1250 1500 1000 2000 3175 1250 1500 1950 1000 1625 2250 2575 2500 1375 3250 Šir. Na neizgrađenom dijelu obale u trećoj zoni predviđaju se sljedeći tematski sadržaji: kongresni centar. JP "Morsko dobro" je zamislilo koncept uređenja ovih plaža (okvirni. zaleđu plaže. • Povećanje: dužina. • Sadašnje stanje: dužina.10000 800 .2. a u trećoj zoni tematski sadržaji i servisi. U prvoj zoni.1200 1000 . Ove zone se ne planiraju za izgradnju. Povr. One se ne uređuju. (m) (m2) kupača 20 37400 3000 15 18300 1500 10 5000 420 20 10000 830 20 10000 830 10 6000 500 15 15000 1250 15 15000 1250 10 5000 420 10 5000 600 10 4500 500 20 10000 800 15 9400 1100 10 4500 500 10 15000 2000 10 10000 1200 15 7500 1000 15 18700 2300 Duž. Program razvoja obuhvata. (m2) kupača .20000 1660 10 14000 1200 5 25000 2050 5 48500 4000 . itd. Izgrađeni dio obale. (m) 20 15 15 20 20 20 20 20 10 10 10 10 15 10 15 15 10 20 Buduće stanje Povr. 2001) Br oj plaže 1 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 16 17 18 19 21 22 24 Naziv plaže NJivice Topla Herceg Novi Meljine Zelenika \enovići Baošići Bijela Kamenari Risan Perast Dobrota Kotor Muo Prčanj Stoliv Lepetane Tivat Duž. Po ovom konceptu Velika plaža sa svojim zaleđem od 500-800 m se organizaciono i tematski dijeli na šest grupacija sa prosečnom dužinom od po 2000 m po grupaciji. Organizaciono se može podijeliti na četiri dijela sa dužinama plaže 250-500 m.15000 1250 .7500 600 5 25000 2100 . širina i površina plaže i procjene o broju kupača. i one bi trebalo da imaju prednost u budućem razvoju turizma. na kome se nalaze hoteli imaće javnu plažu dužine oko 2000 m. nalaziće se zeleni pojas. Na osnovu prikupljenih podloga kao i na osnovu obavljenih opažanja i mjerenja na terenu ( tabela. ali se preduzimaju mjere zaštite prirode. analizom postojećeg stanja navedeno je moguće povećanje 47 plaža. Mogućnost povećanja postojećih plaža U okviru usvojene Vodoprivredne osnove Crne Gore ( VOCG.7500 630 . 2001).Plaža specijalne namjene Kod ovih plaža se rade normativi za svaku plažu posebno. 1. Broj (m2) kupača 49400 4000 25800 2100 30000 2520 25000 2080 30000 2490 20000 1700 40000 3300 63500 5250 12500 1050 15000 1800 19500 2000 20000 1600 24400 1300 22500 2500 38600 5000 32500 4200 13800 1800 65000 8000 68 .15000 1500 . pored turističkih kapaciteta. u drugoj zoni hotelski objekti.3.10000 1200 . Tabela 1. ali ne i konačno usvojeni koncept) . koje su prostornim planom namijenjene turizmu. (m) 600 500 1500 750 1000 400 1000 2175 750 1000 1500 500 1000 1800 1075 1500 875 2000 Šir (m) Povećanje Broj Povr. golf igralište sa golf klubom i mrestilište. safari vozila. širina i površina plaže i procjena o broju kupača.3. • Buduće stanje: dužina. Lokacija Buljarice je predviđena za razvoj turizma s marinom. trgovački centar. golf igrališta turnirskog tipa i teniski tereni. zabavni park sličan Diznilendu.2. 500-1000 m. turistički voz. ¾ Korišćenje neiskorišćenih površina postojećih plaža Velika plaža između rta \erane i ušća Bojane i plaža Buljarice se koriste samo na jednom dijelu svoje površine.) i objekti zdravstvenog turizma.2:Pregled mogućnosti povećanja postojećih plaža( prema :VOCG.15000 200 . (m) 1870 1220 500 500 500 600 1000 1000 500 500 450 500 625 450 1500 1000 500 1250 Sadašnje stanje Broj Šir.Buljaričko polje je pojas najveće plaže u Budvanskoj rivijeri. širina i površina plaže i procjena o broju kupača.2) sa podacima : • Naziv plaže. Iza plaže se predviđaju tri zone.

(m) (m2) kupača 15 15000 2000 10 2500 400 30 9000 900 30 9000 900 10 2000 200 60 36000 3000 40 20000 1800 20 6000 900 25 45000 5000 45 99000 8000 30 20 30 25 30 10 15 20 26 30 20 35 10 20 15 15 30 12000 1300 4000 500 8100 800 14500 150 0 6300 700 1000 120 900 100 12000 1500 6000 800 75000 9000 4000 500 45500 6000 3000 400 12000 1200 2250 300 4500 550 12000 1200 Duž. kao i na osnovu obavljenih opažanja i mjerenja na terenu (3) urađena je tabela 1.7450 .3.2000 200 . sa ukupnom površinom od 830 050 m2 i zbirnom procjenom opterećenosti kupačima 82 390 osoba.2. 1. pristup plaži.10 40 30 . Bečići Kamenovo Pržno Miločer Sv.3.6000 18000 . namjena plaže.31800 17000 5 3100 18000 6000 37500 . (m) 15 15 40 30 10 60 40 50 50 70 50 50 40 45 30 20 20 50 50 50 20 45 10 30 15 15 50 Buduće stanje Povr.Br oj plaže 25 28 31 32 33 35 36 37 40 41 42 43 45 46 48 49 50 51 52 53 57 58 60 63 65 66 67 Naziv plaže Sveti Marko Rose Pržno Trašte Žukovac Jaz 1 Jaz 2 Mogren Slovenska pl.25 50 25 330 150 20 30 80 10 70 20 0 1060 800 10 140 30 -60 24 -250 20 800 600 600 400 10 50 900 250 20 Povećanje Broj Povr.2. procjena o broju kupača. (m) 1000 250 300 300 200 600 500 300 1800 1800 400 200 270 580 210 100 60 600 300 2500 200 1300 300 600 150 300 400 Sadašnje stanje Broj Šir. Za sastav i namenu plaža korišćene su iste oznake kao i za postojeće plaže iz tabele 1.1. Stefan 2 Drobni pijesak Reževići Perazića Do Petrovac Lučice Buljarice Maljevik Sutomore Ratac V. (m) 2750 600 200 150 150 Šir (m) . opština kojoj pripada. guvno 240 Liman 69 120 10 10 2400 250 1200 150 600 180 .41300 4000 5 1300 200 3000 300 . širina i površina plaže.16000 8 40000 .6000 500 11000 1700 45000 500 30000 2500 18900 13500 5900 43100 .3. Buduće plaže Na osnovu prikupljenih podataka vezanih za mogućnosti formiranja novih plaža.Povećanje ovih plaža u budućnosti je usko povezano sa izgradnjom novih turističko smještajnih kapaciteta i one će se formirati i opremati istovremeno sa građenjem novih turističkih objekata.9000 800 . i M.2. 69 . U njoj se daju sljedeći podaci: naziv plaže. Broj (m2) kupača 56200 6000 3800 600 12000 1200 27000 2700 4000 400 45000 3800 26000 2300 17000 2600 90000 10000 129000 1050 0 30900 3300 17500 2200 14000 1000 57600 5500 38100 3700 18000 320 4000 400 30000 3500 12000 1600 112500 13500 20000 2500 85500 11000 9000 1200 30000 3000 3000 400 18000 2050 32500 3200 68 Crnogor. (m2) kupača .1800 600 200 840 10 300 10 8400 3000 850 350 Ukupno povećanje dužine plaža je 32 km.6000 .3. pijesak Stari Ulcinj Kruci Valdanos Duž. (m) 3750 250 300 900 400 750 650 340 1800 1850 730 350 350 1280 1270 900 200 600 240 2250 1000 1900 900 1000 200 1200 650 Šir.18000 1800 .13500 20500 2000 1700 200 400 0 3000 200 300 2000 800 4500 2000 5000 800 1800 100 1500 2000 Duž.3. zaleđe plaže i posebne osobine plaže ako ih ima. dužina. Povr. orijentacija plaže. prirodni sastav plaže. uređenost plaže.

banja Kotor 200 10 2000 160 neur. N Atraktivna lokacija sa šumom u pozadini. Lokacija ničim nije narušena. ŠK G W Neizgrađeni dio obale fazno graditi a izgrađeni uređivati. 77 Ljuta Kotor 500 5 2500 300 neur. Zaleđe: naselje. Pristup: makadam put. Zaleđe: šuma i stijene. Moguće povezivanje putem sa Meljinama i Zelenikom. 86 Bigovo Tivat 900 12 10800 1200 neur. ŠS E W Divlja ljepota prirode i mora. Sada pristup morem i putanjama. S I 83 KabalaDobreč Arza-Mirište Herceg Novi Herceg Novi 120 20 2400 250 neur. Atraktivna lokacija 85 Dobra luka Herceg Novi 200 20 4000 360 neur. hrast i bor. S G E N Tri plaže bliske jedna drugoj.Tabela 1. Na dnu zaliva utvrđeno ljekovito blato.3. 81 Katići. 70 . P W U dijelu lukobrana marine predviđa se vještačka pješčana plaža.3. Zaleđe: naselje. Pristup: asfaltni put. 78 Uvala Verona Kotor 570 15 8550 850 neur. Pregled budućih plaža ( prema :VOCG. Pristup: asfaltni put. Kakrc Tivat 200 15 3000 300 neur. Pristup: put. 79 SeljanovoOpatovo Tivat 2100 15 30000 3000 neur. Š I W Čista i bistra voda visokog kvaliteta. 76 Rt. rijent plaž acija plaže E SW Nalazi se u šumovitom dijelu uvale. Naziv plaže Opštin a Dužin a plaže (m) 800 Površi Širi na plaže na (m2) plaže (m) 15 12000 Broj kupača S Ur ast. S I NW 87 Nerin Tivat 300 10 3000 200 prir. 82 Lesendra Herceg Novi 120 30 3600 360 prir. E 75 Lalovina Herceg Novi 800 prir. pl. Duboko uvučena u kopno.2. 80 Blatna Tivat 150 12 1800 200 neur. Pozadina šuma. Uređenje zone skoro nemoguće zbog vikendica do mora. S G W Buduća plaža uz marinu i rekreativni centar kod Bonića. Put: seoski. S I W U pozadini šuma. Zaleđe: šuma i stijene. plaže plaž PŠ Ostali podaci N O am. Pristup: asfaltni put. S E S Zaleđe: obraslo makijom. S E W Zaleđina gusta šuma i maslina. eđ. Pristup: asfaltni put. Pozadina gusta makija. Pristup asfaltnim putem 84 100 12 4800 400 neur. P E E U dijelu lukobrana marine predviđa se vještačka pješčana plaža. Pristup: obodnim putem od Pržnja. 2001) B r. Pristup: asfaltni put. Pristup: asfaltnom saobraćajnicom.

ŠK E SW Buduća ekskluzivna plaža. Pješčanih plaža je 5. Pozadina šuma. Prirodnom ljepotom se odlikuje. Najviše plaža je orijentisano prema jugozapadu i zapadu (devet plaža). istok. S E SW Legenda: sastav plaže (P – pijesak. Pozadina borova šuma. a djelimično stjenovitih 4 plaže. za dvije . K – kamen. Lokacije za plaže tek treba da se uređuju. po jedna plaža. po našoj ocjeni 8 plaža. G – gradska. rijent plaž acija plaže E S W Pogodna mjesta za kupanje na dužini od 5000 m. Smokov vijenac dužine 600 m. Zaleđe: šuma. za dvije . Prilaz: asfaltna saobraćajnica. Zaleđe: stijene i šuma. kao i jedna djelimično kamena plaža.pješačke staze.2. Najčešće zaleđe ovih plaža je: šuma i gusta šuma (17 plaža). 94 Smokov vijenacŽukov rt Budva 800 30 24000 2000 neur. u zoni Velike i male Krekavice. Ekskluzivna zona sa asfaltnom saobraćajnicom. 96 Crni rt Bar 50 30 1500 150 neur. 93 Djevištenje Budva 170 30 5100 500 neur. PS Pn W Plaže nepristupačne sa kopna. S – stijena). S I SW Uvala između Crvene stijene i Tuljanove peći. More je izvanredno čisto. sjeverozapad i sjever. 71 . Najviše je stjenovitih plaža: Potpuno stjenovitih je 13. a do 6 plaža se može doći samo morem. namjena plaže (I – izletnička. Za 12 plaža prilaz je asfaltni put. Pr –prirodna ) Prema sadržaju tabele-1. Ostali pravci orijentacije. Zaleđe: šuma.zemljani put. a Žukov rt 200 m. 95 Babac Budva 90 30 2700 300 neur. E – ekskluzivna.šljunak. jug. eđ. Š I W Divlje zaleđe: maslinova šuma. S 91 Ispod Spas Budva 1200 30 36000 3000 neur. S E SW Zaleđe: autoput.3. makija (2 plaže) i naselje (5 plaža). 98 Rt kraljeve skalice Ulcinj 350 20 7000 500 neur. 90 Rt Jaz Budva 2000 5 10000 400 prir. Namjena za sport i razonodu. Pristup pješčana staza. šljunčanih plaža je 5. ŠS I ostrvo Glavna izletnička atrakcija Budve.3. Kamenih plaža je jedna. 89 Platamun Tivat 1100 6 6600 500 prir. Zaleđe: makija i šuma. Pristup treba izgraditi. konstatuje se da je : ukupna dužina plaža je 13 920 m sa ukupnom površinom od 220 350 m2 i zbirnom procjenom opterećenosti kupačima 19 930 osoba. Pristup treba izgraditi. Ispod tunela biće 80 m izletnička plaža. Predviđa se izgradnja pješčane staze. Š . S Pn SW Povoljna lokacija za razvoj sporta i rekreaciju. dok je jedna djelimično šljunčana. jesu: sjeveroistok. Predviđa se uređenje za ekskluzivnu plažu za hotelske goste. za dvije plaže makadamski put. Pn – posebna namjena. S J SW E SW Pozadina: makija. sa parkovskim uređenjem šume mediteranskim vrstama. Potrebni su građevinski radovi za povećanje površine plaža. J – javna. plaže plaž S 200 prir.B r. pl. Pristup: seoski put. Ostali podaci O N am. Naziv plaže Opštin a Dužin a plaže (m) 300 88 Krekavica Tivat Površi Širi na plaže na (m2) plaže (m) 10 3000 Broj kupača S Ur ast. 97 Komina Bar 800 15 12000 1200 prir. Pristup: autoput 92 Sveti NikolaŠkolj Budva 800 30 24000 2800 neur.

1.2.3. i ukupnu površinu sadašnjeg broja plaža navedenu u dokumentaciji 1 i 2 koju su Obrađivači imali na raspolaganje. Svi objekti na plaži.2.3: Tabela 1. Sa druge strane iz tabele : 1.57 ha Preporuke : ‰ Prema razmatranjima vodoprivredne osnove Crne Gore 1 podaci iz tabele.3.4. god.3. Uslovi za plaže 2 Prema elaboratu “ NACRT PROSTORNOG PLANA POSEBNE NAMJENE ZA PODRUČJE MORSKOG DOBRA CRNE GORE.1. pješačko-kolskom stazom i jasno određenim ulazima na plažu. 2000” 2 . Ukoliko se predpostavi da je računska greška u podatku dokumentacije 2 .4 (prema 1 -VOCG. Ukupna dužina i površina plaža i procjena opterećenosti kupačima ( prema : 1 VOCG. konstatuje da je danas ukupan broj postojećih plaža na Crnogorskom primorju 73 . ukupnu dužinu.2. odnosno na kranjem zaleđu kupališta. uslužne i servisne sadržaje na kupalištu po pravilu. po pravilu. ukupna dužina (bez mogućeg povećanja) 51840 m i ukupna površina(bez mogućeg povećanja) 1390ha (računska greška). 2001) Uk upa Broj plaža Dužina (m) 57 505 31 195 13 920 102 620 Površina (ha) 1 61.onda je razlika u površini postojećih plaža u odnosu na podatke iz dokumentacije 1 : 161.4.2. predpostavljamo da je to 139 ha.0 3 266. kao i provjeru neusaglašenosti u dijelu podataka koji se odnose na.5 7 83.57ha. preporučuje se kao mjerodavni za dalja sagledavanja segmenta planiranja plaža. Ukupna dužina i površina plaža i zbirna procjena opterećenosti kupačima u budućnosti (2021.Izvođenje ovih plaža u budućnosti je usko povezano sa izgradnjom novih turističko smještajnih kapaciteta.0 0 22. ‰ U svim aktivnostima materujal za nasipanje plaza mora biti autohtoni -iz mora.3. 72 . treba smjestiti uz obalni zid na plaži. One će se formirati i opremati istovremeno sa građenjem novih turističkih objekata.4. Sanitarne. 2000” 2 osnovni elementi prostornog i organizacionog definisanja plaže i kupališta po pravilu su sljedeći: Jasna granica obuhvata prostor koji pripada plaži. Prostorna definicija plažnog zahvata na kopnu obalnim zidom. sa naglaskom na obavezu predhodnog istraživačkog postupka . treba da budu mobilni i da se na kraju sezone mogu ukloniti ili konzervirati.) data je u tabeli.60 Broj kupača Sadašnje plaže Povećanje postojećih plaža Buduće plaže Svega: 69 169 000 82 390 19 930 271 320 Konstatacije : ‰ Upoređujući podatke navedene u Nacrtu prostornog plana posebne namjene za područje morskog dobra Crne Gore. Izraditi plan postavljanja privremenih objekata.2001) ukupna dužina (bez povećanja) je 57505 m i ukupna površina(bez mogućeg povećanja) 161.57ha-139 ha=22.

bilo korpama ili na neki drugi način. Poželjno je da u zaleđu plaže postoji parking za automobile i autobuse. U svakom turističkom mjestu treba obezbiediti dio kupališnog prostora koji će biti dostupan svima bez komercijalnih ograničenja (ulaznica. koja ima funkciju zaštite kupača na udaljenosti od 150 m od obale. ronilačke opreme. dok se dozvoljavaju minimalna betoniranja gornjih površina stijena radi stvaranja sunčališta. suncobrani. biciklističku stazu. Ne dozvoljavaju se nikakvi objekti na pjeskovitim površinama. zatim prostor za uskladištenje čamaca. jer prirodne kojima gravitiraju nijesu na udaljenosti primjerenoj dnevnoj posjeti. Voda za piće sa tušem je locirana na svakih 200 m. Obavezan je sistem cjelodnevnog uklanjanja smeća. zatim za mirnim i relaksirajućim zonama za odmor. kao i zonu za dječju zabavu i čivanje. primjenjuje se normativ od 6 do 10 m2 po kupaču. ™ Normativi za uređenje pojedinih kategorija plaža: - U prvoj zoni plaže. na kojima sjede spasioci. jasno definisati plažne staze i komunikacije paralelno i upravno u odnosu na obalu. ležaljke. padobrana. Normativi za izletničke plaže: Zaleđe plaže terba da zadovolji minimalne standarde za površine. Pored sigurnosne straže potrebno je da postoje plutajući splavovi i pojasevi. vodenih skutera i ostalih rekvizita za sportove na vodi. sa centralnim odvođenjem na propisanu deponiju. . odbojku. sportski rekviziti. Pješačke staze na plaži takođe treba formirati od montažnih elemenata (betonske ploče.Prema raspoloživosti terena. drvene oplate). Zavisno od kategorije plaže. šatori i eventualno montažni objekti. zonama za dnevnu i noćnu zabavu. suncobran i drugo). Njihov broj izračunava se prema broju kupača. a to je 200 do 300 posjetilaca na 1 ha površine odnosno 50-80 posjetilaca na 1 ha za igrališta. a broj potencijalnih kupača u neposrednom zaleđu zahtijeva plažu u gradu. keramika. na svakih 400 kupača projekture se jedan sanitarni čvor. izgraditi sportske terene za mini golf. Normativi za javne plaže: Na plaži su obavezne posmatračnice. U mjestima koja su deficitarna sa kupališnim prostorima. Na plažama po mogućnosti treba izgrađivati stabilna pristaništa za čamce. Vještačke betonirane plaže odobravati samo u većim urbanim jezgrima. Sa vodene strane obavezna je ogradna mreža bovama. Plaža treba da ima svoju pontu za pristajanje plovila. U drugoj zoni nalaze se sanitarni čvorovi. Na plaži je neophodno. zonama za aktivan sport i obuku. prednost treba dati komercijalnom korišćenju plaža. košarku. Normativi za gradske plaže: Planiranje plaže mora da se postavi tako da se zadovolje potrebe za bučnim i živim zonama.- Odrediti lokacije i UTU za eventualne trajne objekte. Parking za vozila treba da je do 200 m udaljen od plaže. ležaljka. tenis. Na dijelu plaže dozvoljavaju se samo pokretni sadržaji. na svakih 200 m. daski za jedrenje. Normativi za ekskluzivne plaže: Plaža spada u ponudu hotela i arhitektonsko rješenje treba da bude u skladu sa rješenjem hotela. U zaleđu plaže potrebno je izgraditi raznovrsne sportske i rekreativne sadržaje i ozeleniti prostor. - - 73 . zatim sportove na vodi. gdje ne postoje prirodne plaže. stogo je zabranjeno da postoji bilo kakav objekat izgrađen od tvrdog materijala. sandolina.

d.d. 1992) odnose se rješavanje problema održivog razvoj u 21 vijeku. međutim potrebno je sa većim intenzitetom stvarati neophodne uslove za Integralno upravljanje morskim dobrom.List RCG 14/92) koji predstavlja osnovu u zakonskom smislu. 2000” (RZUP. zakonodavne i finansijske okvire na nivoima najviših organa vlasti u Republici za uvođenje Integralnog upravljanja obalnim područjima u Crnoj Gori.Podgorica i MonteCEP –Centar za planiranje urbanog razvoja .dd. LITERATURA : 1 Vodoprivredna osnova Crne Gore (Institut za vodoprivredu “Jaroslav Černi” iz Beograda i preduzeće Vodovod iz Podgorice. U vezi predmetnog dokumenta i u skladu sa publikovanim Smjernicama Centra za regionalne aktivnostio (PAP/RAC) za proces Integralnog upravljanja obalnim područjima. posebno poglavlje 17 predmetne Agende definiše Integralno upravljanje i održivi razvoj u obalnim područjima (IUOP). administrativne. Rio de Žaneiro. Kotor-Beograd) 74 . Crna Gora bi trebala da obezbijedi (ili prilagodi) političke. m. U tom smislu. 2 Nacrt prostornog plana posebne namjene za područje morskog dobra Crne Gore.‰ Preporuke za usklađivanje unutrašnje zakonske regulative za uvođenje Integralnog upravljanja u obalnim područjima u Crnoj Gori U Crnoj Gori postoji Zakona o morskom dobru (Sl. preporuke konferenciji UN o životnoj sredini i razvoju ( preporuke Agende 21. UNCED. Beograd 2001g).

Prioritet kod zaštite od poplava.na područijima Skadarskog jezera i Cetinja. Tare. Problematiku odbrane od poplava pomenutih rijeka dodatno opterećuje uređenje njihovih bujičnih pritoka. vrijednost objekata i dobara. vrijednost privrednih objekata i poljoprivrednih površina dati su u tabeli 1. Otuda je neophodan kompleksan pristup regulaciji rijeka i zaštiti od poplava. a često i šire zajednice. zbog neadekvatnog održavanja i korišćenja rječnih korita. rječna korita su deponije otpada. u slučaju dalje primjene principa "borbe protiv poplava". vrši se neplanska eksploatacija materijala iz korita i sa inundacija. Međutim ovi prostori imaju veliki značaj. U cilju zaštite priobalnih područja bilo bi. ugroženo priobalje vodotoka sa bujičnim hidrološkim režimom. Zbog toga su još uvek direktne i indirektne š tete od poplava izuzetno velike i ponekad prevazilaze ukupan godišnji prihod administrativne jedinice na kojoj su se javile. Ovakvom stanju doprinosi i neodgovoran odnos pojedinaca. Dosadašnji obim izvedenih radova na uređenju vodotoka i odbrani od poplava na svim vodotocima u Crnoj Gori je vrlo skroman. Problem odbrane od poplava u Crnoj Gori uglavnom je vezan za priobalja većih vodotoka: Morače. Ćehotine. potencijalni rizik od plavljenja postoji. tako da su dužine odbrambenih nasipa. praćeno progresivnim rastom vrijednosti dobara i povećanjem koncentracije stanovniš tva. Posebno je. Ibra i Bojane jer se na njihovim obalama nalaze skoro svi veći crnogorski gradovi. obaloutvrda i regulisanih korita vrlo kratke od nekoliko stotina metara do 1-2 kilometra. Višegodišnja redukcija ulaganja u redovno održavanje izgrađenih zaš titnih objekata je dovela do znatnog smanjenja sigurnosti objekata. S druge strane. formiranjem naslaga i smanjenjem propusne moći korita. Povremena povišenja nivoa Skadarskog jezera ugrožavaju značajne poljoprivredne površine oko jezera. koja podrazumijeva integralno uređenje kroz čitav riječni sliv. na teritoriji Crne Gore postoje i dva specifična problema ugroženosti od plavljenja . PROJEKCIJE BUDUĆEG RAZVOJA U uslovima druš tvenog i ekonomskog razvoja u Crnoj Gori može se očekivati stalno povećanje potrebe za koriš ćenjem zemljišta u plavnim zonama. Ove vrijednosti treba shvatiti uslovno. Bujični talasi. odnosno pri projektovanju i realizaciji sistema za odbranu od poplava trebaju imati područja veće ekonomske i društvene vrijednosti. I tamo gdje su sistemi zaštite izgrađeni. sa velikim količinama nanosa. Zbog parcijalnog pristupa ovoj problematici. ODBRANA OD POPLAVA (REGULACIJA VODNIH TOKOVA) POSTOJEĆE STANJE Rječne doline. Lima. Ova vrijednost se iskazuje prije svega kroz broj stanovnika. plavljenje Cetinjskog polja unutrašnjim vodama ugrožava veliki dio urbane zone opštine Cetinje. nasipi služe kao pozajmiš ta materijala. procesi erozione produkcije nanosa i nastanka površinskog oticanja su vrlo intenzivni i odlikuju se specifičnom dinamikom. jer je stepen zaštite od poplava dinamička kategorija. koje su potencijalno ugrožene od poplava. pa samim tim i stepena zaštite.). Pored ovog. Poseban problem je slabo i neredovno održavanje objekata za odbranu od poplava. koja zavisi od tehničko- 75 . poljoprivredne površine i važne saobraćajnice. ZAŠTITA OD VODA 2. jer se u njima nalaze najveća naselja.2. većina izvedenih objekata je lokalnog karaktera. Osnovni pokazatelji koji definišu stepen zaštite i prioritet izgradnje objekata vezano za veličinu naselja. Veće odbrambene cjeline su realizovane samo duž Morače (nasip Cijevna-Vranjina dužine 16 km i još tri dionice dužine 3-5 km) i duž Bojane (tri dionice nasipa. što je neminovno dovelo do smanjenja stepena zaštite priobalnih područja. Ove rijeke ih ugrožavaju svojim izlivanjem u vrijeme velikih voda. potrebno stalno i izuzetno veliko ulaganje u objekte.1. S obzirom na geomorfološku dispoziciju rječnih slivova i strme reljefne forme. dužine 3-6 km). veličinu branjene površine i njenu namjenu. prema objektima koji su u funkciji zaštite od poplava (u rečnim koritima i na inundacijama grade se neadekvatni objekti. Zbog toga zaštita ovih područja od poplava ima nesumnjiv socijalni i ekonomski značaj. Može se reći da je veliki dio teritorije Republike još uvjek realno ugrožen poplavama. dospijevaju u glavne vodotoke i vrlo negativno utiču na izvedene regulacione radove. zauzimaju relativno mali prostor Crne Gore. u odnosu na ranije stanje.

2 2. za sve vodotoke u Crnoj Gori predlažu se sledeći potrebni radovi. kao i druge parametre pouzdanosti sistema treba analizirati i dokazati u svakom konkretnom slučaju.4 25 regulacija korita. ekoloških i drugih analiza.1 4. neinvesticione mjere 5 76 .7 3 4. političkih i drugih uslova.KASETI POVRATNI PERIOD MJERODAVNE VELIKE VODE (GODINA) Naseljeno mjesto veće od 50 000 stanovnika Naseljeno mjesto od 10 000 do 50 000 stanovnika Veliki i značajni industrijski i drugi privredni objekti Naseljeno mjesto od 2000 do 10 000 stanovnika Srednji industrijski i drugi privredni objekti Naseljeno mjesto veće od 2000 stanovnika Melioracioni sistemi i izvorišta za vodosnabdijevanje Manja naselja i sela Manji industrijski i drugi privredni objekti Poljoprivredne površine van melioracionih sistema 200 100 100 50 50 25 25 20 25 20 Pri izradi konkretnih projekata može se na osnovu dokumentovanih tehničko-ekonomskih.). Tabelarni prikaz dionica za odbranu od poplava i potrebni radovi na rijekama u Crnoj Gori B R 1 2. pleksni radovi. komPROCJENJENA DUŽINA DEONICA (KM) 5 5 5 4 8 5 5 4 2 9 8 4 5 5 5.ekonomskih. neinvest. stabilizacija regulacija.1 5.1 2. Na osnovu raspoložive dokumentacije i poznatih posledica višegodišnjih poplavnih talasa.mjere regulacija stabilizacija.2 5. socijalnih. Tabela 2.4 2.3 2. Zaštitnu visinu nasipa iznad nivoa mjerodavne velike vode. neinvesticione mjere stabilizacija. stabilizacija regulacija. neinvesticione mjere regulacija regulacija. Tabela 1: Okvirni kriterijumi za rangiranje i usvajanje mjerodavnih proticaja velikih voda za sisteme zaštite od poplava BROJ STANOVNIKA I KARAKTER DOBARA NA ZAŠTIĆENOM PODRUČJU .3 Ćehotina Tara Morača VODOTOK Ibar Lim DIONICA Rožaje Bijelo Polje Zaton-Bioče Berane Berane-Vinicka Vinicka-Plav Plav Plav-Grnčar Pljevlja Mojkovac Kolašin Botun-ušće Cijevne ušće Cijevne-Ponare Ponare-ušće Morače (Ceklinska kaseta) Ponare-ušće Morače (Donjozetska kaseta) POVRATNI PERIOD 50 100 20 100 25 25 50 20 100 50 50 25 25 25 POTREBNI RADOVI regulacija regulacija stabilizacija regulacija stabilizacija. kompleksni radovi.2 5. usvojiti i drugačiji rang. stabilizacija regulacija. sa rangom prioriteta i povratnim periodom mjerodavne velike vode (tabela 2.6 2. ekoloških.5 2. kao i od organizovanosti službe za odbranu od poplava. stabilizacija regulacija korita. odnosno mjerodavni proticaj velike vode.

1 8. Pored neophodnih investicionih mjera u budućem razvoju ravnopravan tretman se mora posvetiti tzv. prenos informacija na teren. organizovanje stručnih službi. a teži usaglašavanju zahtjeva "humane" komponente (zaštite dobara i ljudskih života) i "ekološke" komponente (očuvanje ili ponovno uspostavljanje prirodnih funkcija i resursa plavnog područja).2 9 VODOTOK Sitnica Bojana Skadarsko jezero Vladimirska rijeka. Osnovne regulativne i institucionalne mjere trebalo bi da se odnose na : zoniranje terena prema stepenu ugroženosti od poplava. neinvesticione mjere kompleksni radovi. neinvesticione mjere dogradnja i rekonstrukcija nasipa. dosadašnje shvatanje da je zaštita od poplava isključiva briga države i da ona mora da obezbedi potpunu bezbjednost svih žitelja u plavnim zonama. sa lokalnim efektima. lošeg održavanja. neinvesticione mjere kompleksni radovi regulacija PROCJENJENA DUŽINA DEONICA (KM) 4 4 Ceklinska kaseta Donjozetska kaseta 25 25 20 2 10 11 12 20 100 100 kompleksni radovi kompleksni radovi. preventivno obezbeđenje poplavom ugroženih objekata. administrativne nadležnosti. mjere solidarnosti i informisanje i edukacija stanovništva. obavještavanje i uzbunjivanje nadležnih organa i stanovništva u skladu sa unapred pripremljenim planom.B R 6 7 8. To je novi. bilo dobrom organizacijom sprovođenja odbrane od poplava. U svakom slučaju. funkcija nadzora i realizacija mjera radi poštovanja zakonske i druge regulative. Zbog toga u daljem razvoju zaštite od poplava treba postepeno uvoditi u primjenu radove i mjere koje se baziraju na principu "živjeti sa poplavama". Rastiški potok Međuriječje Cetinjsko polje Nikšićko polje DIONICA POVRATNI PERIOD 25 25 POTREBNI RADOVI Regulacija. Pritom se mora težiti uspostavljanju pravednih relacija između državnih mjera i akcija koje se prepuštaju brizi pojedinaca. rizik od poplava se ne bi mogao u potpunosti eliminisati. ljudskog faktora itd. regulacija. neinvesticione mjere Pored svih predloženih radova. uredbe i uopšte državna politika u pogledu korišćenja poplavom ugroženog područja. tako da o njima mora da brine država. a koji privatni karakter. U ovaj skup mjera ubraja se i formiranje strukture upravljanja područjima ugroženim poplavom. koji se uklapa u međunarodno prihvaćeni koncept održivog razvoja. bilo preventivnim djelovanjem. Pored toga u Crnoj Gori je nužno donošenje regulativnih i institucionalnih mjera kojima će se definisati zakoni. neinvesticionim mjerama zaštite od poplava kojima se utiče na smanjenje šteta. propisi. U te mjere spadaju : donošenje i sprovođenje planova i pravilnika za odbranu od poplava. prognoza nailaska poplavnog talasa. čak ni uz velika ekonomska ulaganja. jer se uvek može javiti voda veća od usvojene mjerodavne vode za dimenzionisanje sistema ili može doći do njegovog otkaza (usled starosti objekta.). potrebno je odrediti koji rizici imaju društveni karakter. integralni koncept zaštite od poplava. bez obzira na njihovo često neodgovorno ponašnje i nepoštovanje zadatih uslova. a ne parcijalnim rješenjima. tako da o njima brigu moraju da vode pojedinci koji žive u plavnim zonama. Naime. vodeći računa o finansijskim mogućnostima jednih i drugih. 77 . Samo na taj način moći će da se definiše tehnički izvodljivo. ekonomski i ekološki opravdano i održivo rješenje zaštite od poplava. Osnov budućeg razvoja zaštite od poplava je identifikacija društvene i individualne odgovornosti u vezi rizika od poplava. propise o namjeni poplavom ugroženih površ ina. mora postepeno da se mijenja. građevinske propise. Svi planovi moraju poći od osnovnog postulata da se integralno rJešenje zaš tite od poplava mora definisati na nivou sliva. neinvesticione mjere kompleksni radovi.

zadržavanje i stabilizaciju pronosa procesa linijske erozije. tj.0 16 763 98.0 Pregled izvedenih radova je samo orijentacioni. Ovi radovi se mogu samo procijeniti.0 4 Bujične pritoke Pive 5* Željezničke pruge 6* Magistralni putevi Ukupno 114 802 10.godine. doprinijeli značajnom smanjenju bujičnih poplava. i danas se mnogi radovi na sanaciji bujičnih tokova izvode u okviru izgradnje i održavanja saobraćajnica i ne evidentiraju se kao objekti za uređenje bujica. izuzetno kratkog toka i velikih podužnih padova sa svim uslovima za formiranje velikih bujičnih talasa. jer ima mnogo radova koji su izvedeni tokom proteklih godina i koji nijesu registrovani. iako su neki od njih jedinstveni po svojim rješenjima. biološke mjere uređenja rijetko primenjivane. kada se uređenje bujice naziva regulacijom rijeke. Ovo znači da postoje velike razlike proticaja velikih i malih voda (veće od 1000:1) i redovne pojave bujičnih talasa sa velikom koncentracijom nanosa. Tare i Lima.0 18 901 193. Dosadašnja praksa uređenja bujica oslanjala se uglavnom na mjere tehničke prirode.2. a neke i cijelom dužinom.0 25. jer nije jasno definisana granica između rijeke i bujice. a obavljaju funkciju zaštite od bujica. skoro u isto vrijeme kada su započete i u tada najrazvijenijim zemaljama Evrope. Iz pregleda do sada izvršenih radova na uređenju bujičnih područja u Crnoj Gori vidljiv je veći obim radova na uređenju bujica. ono što karakteriše izgrađene i djelimično izgrađene sistema za uređenje bujica i zaštitu od erozije je potpuno odsustvo njihovog održavanja. Tu se prije svega misli na uređenje bujičnih tokova u sklopu zaštite željezničke pruge Beograd-Bar i magistralnih puteva u dolinama Morače. Razlog takvim pojavama je veliki broj bujičnih pritoka.7 * Pozicije za koje su podaci nepouzdani (procjenjeni) Period građenja 1963-1997 Tehnički Biološki radovi radovi (m3) (ha) 4 850 119.7 primorski dio bujica 2 Bujice Skadarskog 4 076 2 017 80. Zete. Pregled izvedenih radova na sanaciji erozije i bujica dat je tabelarno za sva veća slivna područja i značajne objekte: Tabela1. Izvedeni radovi na sanaciji erozije i bujica Period građenja Period građenja Red. Nažalost. što za posledicu ima njihovo postepeno propadanje.0 32 000 64 420 76 000 35 000 212 270 35. dok su ne manje važne. bujičnog su karaktera. a u mnogim slučajevima i razaranje djelova ili cjelog sistema. Slična situacija sa vodotocima u naseljenim mjestima.0 179. Bujično područje 1880-1941 1945-1963 broj i važni objekti Tehnički Biološki Tehnički Biološki radovi radovi radovi radovi 3 3 (m ) (ha) (m ) (ha) 1 Bokokotorski i 110 090 10.2. dok su radovi na sanaciji erozije skromnijeg obima. u svom gornjem toku. Svaki od tih brojnih bujičnih tokova ugrožava saobraćajnice i naselja u svom okruženju. To je redovno zahtijevalo prilagođavanje uobičajenih metoda za sanaciju erozije i bujičnih tokova konkretnom stanju na terenu i iznalaženje novih rješenja. Sve rijeke u Crnoj Gori. 78 . Takođe.0 jezera i Bojane 3 Bujične pritoke Tare 636 121 15. Može se ipak konstatovati da su izvedeni radovi na uređenju bujica i radovi za zaštitu od erozije. UREĐENJE BUJICA I ZAŠTITA OD EROZIJE POSTOJEĆE STANJE Crna Gora je specifično područje na kojem se na relativno maloj površini javljaju najraznovrsniji oblici erozionih oblika i specifičnih bujičnih tokova. Prve aktivnosti u ovoj oblasti bjeležimo još 1880. zajedno sa tradicionalnim sistemom terasa u karstnim područjima.

1 8 530 Lim 60.vodoprivredu. S druge strane.82 62 885 7. kojom bi se preciznije definisale obaveze svih subjekata u vezi sa planiranjem. Za efikasnost sprovođenja ovih radova moraju se najprije propisati jedinstveni kriterijumi za projektovanje i izvođenje bujičarskih i antierozionih radova i utvrditi obaveze i donijeti regulativa za održavanje bujičarskih i antierozionih objekata.2 6 840 Gornja Zeta 56.17 53 390 8. katastar svih bujičnih vodotoka koji potencijalno ugrožavaju saobraćajnice i naselja.9 7 614 Tara 56.24 100 890 7.19 138 112 7. poljoprivredu.3 5 225 Ostalo (karst) 37. a s druge strane.4 1 413 Pećka Bistrica 63. jer je na tim prostorima 79 .65 45 477 12. Ukupno (m3/km2) (m3) (ha/km2) (ha) Ćehotina 50. unapređenje i zaštitu životne sredine i sl.47 60. potrebne za sanaciju erozionih procesa na crnogorskim rijekama. Radovi na uređenju bujica moraju se rješavati integralno.1 549 Ostalo (primorje i karst) Jadranski sliv Crna Gora 62.31 3 485 5. s jedne strane. kriterijume za projektovanje i održavanje bujičarskih i antierozionih objekata.5 8 322 Donja Zeta 58. izgradnjom i održavanjem saobraćajne infrastrukture.64 61. Ova dokumentacija mora obuhvatiti. u zonama gdje je već došlo do izvjesne degradacije prirodnog stanja. bez obzira na privrednu granu i djelatnost koju ugrožavaju.67 55 662 6.5 13 389 Piva 52.1 8.21 272 062 424 912 831 717 8.23 21 686 7.8 35 071 55 044 108 335 Smjernice za kontrolu erozionih i bujičnih procesa koji prouzrokuju degradaciju prirodne sredine i ugrožavaju planinska jezera Prirodne ljepote i ekološki potencijal spadaju u osnovne vrijednosti teritorije Crne Gore i predstavljaju jednu od najvažnijih osnova budućeg razvoja Republike. U takve degradacione faktore sigurno spadaju i erozioni i bujični procesi. Moguće je izdvojiti i pojedine celine prostora po prioritetima za uređenje bujica i zaštitu od eroziije. tako da ne prouzrokuju negativne efekte na prirodnu sredinu. Otuda je razumljivo da se ovaj prirodni potencijal mora očuvati od svake vrste degradacije koje mogu prouzrokovati prirodni ili antropogeni činioci.8 541 Crnomorski sliv 58. mora se razraditi vodoprivredna dokumentacija nižih nivoa. Na osnovu toga.75 10 619 7. Pored saobaraćajnica antierozivni radovi utiču i na razvoj gradova i naselja.96 406 805 7. Tabela 1. Ukupno Specif. šumarstvo.40 4 269 8. Zaštita naseljenih mesta i glavnih saobraćajnica je uvek imala najveći prioritet.7 53 291 Morača 64.7 2 850 Cijevna 55.PROJEKCIJA BUDUĆEG RAZVOJA Najvažnija smjernica u vezi sa antierozionim radovima je da oni moraju da budu tako realizovani da omoguće nesmetano korišćenje zemljišta za sve namjene i opstanak i povećanje standarda stanovništva.0 7. moraju se preduzeti mjere za sanaciju erozionih žarišta i revitalizaciju vegetacionog pokrivača. a na osnovu prosječnog koeficijenta erozije (Z) i hidrografske klase bujičnog toka za svaki sliv određene su specifične vrijednosti i ukupne vrijednosti za zidarske i biloške vrste radova. Zbog toga je neophodno da ovi prirodni procesi budu kontrolisani.8 17 992 Ibar 106. Pregled ukupno potrebnih antierozionih radova za sanaciju erozije i bujica na teritoriji Crne Gore Za sanaciju erozionih procesa potrebno radova Vodotok/sliv Zidarski Biološki Specif.95 63 177 7. Na osnovu osnovu empirijskih normi.

kao i u dužim zonama vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata.Pregled ugroženosti jezera erozijom JEZERO Gostaje Škrčka Plavsko Zoganjsko Hotsko Rikavačko Kapetanovo Zminičko Suva lokva Vražje Crno Zabojsko Pešića Biogradsko Šasko STEPEN UGROŽENOSTI V V III-IV IV IV IV IV IV IV IV III-V IV V III-V IV Iz tabele se može zaključiti da su. Nikšića. primorskih gradova i naselja. biotehničkih i tehničkih mjera. Rezervisani prostori nacionalnih parkova i slivova akumulacija (sadašnjih i budućih) su u drugom nivou prioriteta. zaštita ugroženih jezera se može vršiti samo na osnovu adekvatne dokumentacije (studija i projekata). koji je neophodan za zaštitu vodoprivrednih i infrastrukturnih objekata i sprečavanje degradacije prirodne sredine (kao i za sanaciju već degradiranih površina). S obzirom na broj i raznovrsnost planinskih jezera. Ova jezera igraju vrlo važnu ulogu u kompleksu prirodnih ljepota Crne Gore. dio predviđenih tehničkih radova se izvodi i unutar kompleksa bioloških radova. Polimlja. Kao najjednostavniji kriterijum ugroženosti može se usvojiti intenzitet erozionih procesa (koji indicira kategoriju erozije) na područjima gdje se pojedina jezera nalaze. dat je pregled najvažnijih planinskih jezera. kao i slivna područja bujičnih tokova koji gravitiraju železničkim prugama i putevima. jer su im na slivovima pretežno slabi i vrlo slabi erozioni procesi. Precizniji obim ovih radova nije moguće sagledati bez detaljnijih istraživanja svih jezera i registrovanja stanja erozionih i bujičnih procesa. Ovi radovi su obuhvatili pošumljavanje. Ostali prostori su u trećem nivou prioriteta. Tabela 3. Ovi radovi bi bili koncentrisani na najugroženijim područjima. njihov obim se može procijeniti na približno 800 000 m3. kao i kategorija erozije gravitirajućeg područja. jer njima na slivu vladaju prosječno srednji procesi erozije. šumske melioracije i zatravljivanje (u tom okviru bi trebalo predvidjeti promjenu namjene pojedinih površina). Takođe. Zaštita jezera. Na osnovu izučavanja postojećeg stanja erozije i bujica na teritoriji Crne Gore. 80 . Biogradsko i Crno. ova problematika zahtijeva obimnija istraživanja ugroženosti pojedinih jezera. Prioritetni prostori su područja Podgorice. sa aspekta erozije i bujica. U tabeli broj 3. poseban značaj ima zaštita prirodnih planinskih jezera od bujica i erozionog nanosa. Što se tiče tehničkih (zidarskih) radova. saglasan stanju erozije na slivu koji gravitira jezeru. Iz tabele može zaključiti da su na području Crne Gore neophodni biološki radovi na površini od oko 100 000 ha. najugroženija jezera: Plavsko. Ostala jezera su manje ugrožena erozionim procesima. može se približno sagledati ukupan obim bioloških i tehničkih radova. kao i studiju najadekvatnijih mjera za njihovu zaštitu. zbog čega zaslužuju posebnu pažnju u planiranju zaštite od bujica i erozije.skoncentrisano stanovništvo. privreda i veliki kapitalni objekti. bez obzira na stepen ugroženosti. sa visokim stepenom degradacije prirodne sredine. Prema tome. zahtijeva određeni obim bioloških. U sklopu očuvanja prirodne sredine.

U tom smislu izgrađeni su nasipi pored lijeve obale Morače od Cijevne do Vranjine i desne obale na manjoj dužini. U analizi i izradi rješenja odvodnjavanja postoje izrazite specifičnosti i razlike između slivova Jadranskog i Crnog mora. Realizacijom mjera odbrane od poplava i zaš tite od bujica smanjuju se površine zemljišta koje je potrebno odvodnjavati. gdje je neophodno odvodnjavanje zemljiš ta na površini od 5 800 ha. a na ostatku od oko 12 780 ha ili 52. Veći dio te površine . Jadranski sliv Još 1976. Crnomorski sliv U Crnomorskom slivu većina površina koje bi trebalo odvodnjavati. godine. zbog prethodno navedenih problema oko neodržavanja i transformacije vlasništva. u Zetskoj ravnici. Ceklinske kasete. ODVODNJAVANJE ZEMLJIŠTA POSTOJEĆE STANJE Suvišna voda različitog porijekla ugrožava veće površine potencijalno plodnog zemljišta Crne Gore i onemogućava njihovo intenzivno korišćenje u poljoprivredi. zbog slabog održavanja ili zbog problema nastalih poslije vraćanja poljoprivrednih površina u privatni posjed. Ta pojava je posebno izražena na površinama uz Skadarsko jezero i rijeku Bojanu.32 270 ha ugrožen je poplavama i bujicama. u veličini. sprovođenjem takvih mjera. ali ni tu se nisu ostvarili planirani rezultati. Za potrebe projektovanja melioracionih sistema sprovedena su vrlo obimna istraživanja u gravitacionom prostoru Skadarskog jezera. Sa izuzetkom malog zahvata u priobalju rijeke Lima nedaleko Berana. Na teritoriji Crne Gore izdvojeno je 24 519 ha zemljišta koje je ugroženo prisustvom suvišne vode različitog porijekla. na površinama Donje Zete. Crmničkog (i Orahovskog) polja i u Bjelopavlićkoj ravnici. tako da ni taj sistem nije mogao da efikasno funkcioniše. u zavisnosti od stepena ugroženosti suvišnom vodom i drenirajuće sposobnosti zemljišta. izgrađen je sistem odvodnjavanja na površini od oko 1 330 ha. kojima je zaštićena donja Zeta od plavnih voda tih rijeka. Od ukupne površine predviđene za odvodnjavanje. na oko 11 740 ha ili 47. Površine za odvodnjavanje u slivu Jadranskog mora su pretežno u sklopu većih kompleksa. Plavskoj kotlini i rječnim dolinama Lima. na lokalitetu Kosovski lug.9% neophodna je izgradnja gušće kanalske i drenažne mreže. rješenje odvodnjavanja treba da je u optimalnoj mjeri usklađeno sa rješenjem navodnjavanja. Orahovštice i Bistrice smanjeno je plavljenje Crmničkog i Orahovskog polja. Oko 1985. a ostatak podzemnim vodama. a da prethodno nije izvršeno odvodnjavanje. u Sutorinskom polju drenaža na oko 70 ha. Na području Nikšića. potrebe za odvodnjavanjem svedene su na manji dio površina u Gornjem polju kod Brezovika i na Mokrim njivama. Melioracioni radovi su posebno potrebni u Bjelopavlićkoj ravnici.3. Bjelopavlićima.1% mreže manje gustine. nalaze se u dolinama rijeke Lima i njenih pritoka. godine izgrađen je sistem za navodnjavanje. Ostale površine na kojima su preduzimani radovi na odvodnjavanju su manjih veličina. rijeka Ibra i Tare i rijeke Ćehotine i njenih pritoka. razvrstano je u drenažne klase. Opš ta je konstatacija da.2. Na cijeloj teritoriji Crne Gore. zbog prisustva suvišnih voda. ni na jednoj od ugroženih površina nisu realizovani melioracioni radovi. Tare i Ćehotine. Djelomičnim uređenjem vodotokova Sutormana. obliku i načinu korišćenja površina i zaštiti od uticaja suvišnih voda. Od toga se nalazi u slivu Jadranskog mora 14 924 ha i u Crnomorskom slivu 9595 ha. Na tom prostoru oko 1950. PROJEKCIJE BUDUĆEG RAZVOJA Zemljište koje bi trebalo odvodnjavati. koje su pod uticajem znatno većih padavina u periodu jesen-proljeće i visokih nivoa podzemnih voda sa sporijim 81 . godine je evidentirano da je u slivu Jadranskog mora potrebno odvodnjavati 35 530 ha zemljišta namjenjenog za poljoprivredno korišćenje. koje karakterišu potrebne mjere odvodnjavanja izražene prije svega gustinom kanalskih i drenažnih mreža. U Mrčevom polju je izgrađena kanalska mreža na 245 ha. većina izgrađenih melioracionih sistema nije u funkciji. iako je u ranijim periodima rađeno na rješavanju ovog pitanja.

Kuti 210 Grbaljsko polje Tivatsko polje 350 Mrčevo polje 250 Barsko-Crmničko964 Orahovsko i Virpazarsko polje Ulcinj (sa Ulcinjsko polje. obala Bojane.2 563 Viško polje-MartinićiKosovi lug-KlikovačeZorski lug-Drezga Nikšić Gornje polje Jadranski sliv. LJeški lug sa Maticom Danilovgrad Dobro polje. (Ćehotina) Gradac Kolašin (Tara) Kolašin-Plašnica Mojkovac Mojkovac (Tara) Crnomorski sliv CRNA GORA. zbirno po slivovima. Ceklinsko 1575 polje.Štoj 4 950 Vladimirom) greda. Maoče. Odvodnjavanje tih površina obavljaće se najvećim dijelom koristeći cijevne drenažne mreže. bez priiobalja Skadarskog 10 862 jezera CRNOMORSKI SLIV Plav Ljuča-Grnčar-PlavBrezojevice-Murino Andrijevica Ulotina-Luge-Andrijevica(Lim) Trepča Berane (Lim) Buče-Vinicka-Donja Ržanica-Petnjik-LJešnica Bijelo Polje Srđevac-Brzava-Zaton(Lim) Bistrica-LJuboviđa Rožaje (Ibar) Rožaje Pljevlja Pljevlja. bez površina u zoni Skadarskog jezera 790 85 875 11 737 Herceg Novi Kotor Tivat Budva Bar (sa Virpazarom) 200 394 210 200 350 250 1 358 4 950 Rijetka kanalska Hidro i i drenažna mreža+ agromelioracione agromelioracione mjere Ukupno mjere ha ha 3 238 1575 5 801 230 4 062 2 220 1 100 1 190 1 130 170 1 245 890 775 8 720 12 782 230 14 924 3 010 1 100 1 190 1 130 170 1 245 975 775 9 595 24 519 82 . U Crnomorskom slivu melioracione mjere je potrebno sprovesti na relativno malim površinama u uskim rječnim dolinama primjenom obodnih kanala i otvorenih kanala na branjenim površinama.površinskim oticajem.Vladimirsko polje. Darza. Bijelo polje. Klezna. U priloženoj tabeli dat je pregled površina koje je potrebno odvodnjavati. Reč. Štoj. vezanim za određene lokalitete. Fraskanjel Podgorica Donja Zeta. Tabela 1. Odžak. po opštinama i po pojedinim sistemima za odvodnjavanje. Potrebne mjere odvodnjavanja po slivovima Gušća kanalska i drenažna mreža + Opština Sistemi za odvodnjavanje agromelioracione mjere ha JADRANSKI SLIV Sutorina.

U gornjem pregledu površina u Jadranskom slivu nisu obuhvaćene površine koje bi se dobile realizacijom planiranog rešenja prema projektu "Regulacija režima voda Skadarskog jezera i korita rijeke Bojane" iz 1981 i 1983. god. Prema toj dokumentaciji predviđeno je snižavanje maksimalnih nivoa Skadarskog jezera (T=50god.) sa kote 9.82 mnm na kotu 6.50mnm, pri čemu se minimalni vodostaji jezera održavaju na koti 4.50mnm. Ovim bi se ostvarili značajni višenamjenski efekti na čitavom području a posebno na dobijanju novih poljoprivrednih površina, što se vidi iz sledeće tabele. Tabela 2. Potencijalne poljoprivredne površine u zoni priobalja Skadarskog jezera Bez nasipa Sa nasipom Red . br. PODRUČJE Kota Kota ha 6.5 mnm 4.5 mnm Parcijalno 1. Ukupno RCG 4.500 14 529 7 528 2. Ukupno Albanija 300 1 500 SVEUKUPNO : 4 800 16 029 7 528

ha Ukupno 12 028 300 12 328

Ovo rešenje u svakom slučaju bi trebalo usladiti sa zahtjevima koji se postavljaju za Skadarsko jezero kao ekosistem.

83

3. ZAŠTITA VODA
3.1. IZVORI ZAGAĐIVANJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA
Preovlađujuća zagađenja površinskih voda su otpadne vode od stanovništva, (naselja) i industrija, koji se javljaju kao koncentrisani izvori zagađenja. Pored stalnog stanovništva značajne količine otpadnih voda, naročito u Primorskom regionu potiču od povremenog stanovništva - turista. Rasuti, teže kontrolisani izvori, vezani su za atmosferske vode sa urbanih, poljoprivrednih i drugih površina, kao i za deponije, koji pored površinskih zagađuju i podzemne vode. Količine produkovanih otpadnih voda od stanovništva, od institucionalnih i komercijalnih izvora u naseljenim mjestima, najvećim dijelom dospjevaju u površinske vode – rijeke, jezera, more, kao prijemnike, preko ispusta kanalizacionih mreža. Te su količine ograničene područjem pokrivenim kanalizacionim sistemom kao i brojem stanovnika koji koriste te sisteme. Raspoloživi podaci o količinama produkovanih i ispuštenih otpadnih voda stanovništva i industrija u površinske vode, baziraju se većinom na posredno izvedenim vrijednostima ili provedenim anketnim snimanjima, a ne mjerenjima, zbog čega se prema raznim izvorima podataka (Vodoprivredna osnova Republike Crne Gore -VORCG, Strateški Master plan za kanalisanje i otpadne vode za Centralni i Sjeverni region Crne Gore - MP OVSSR, Master plan odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda Crnogorskog primorja i opštine Cetinje – MP OVCP), međusobno značajno razlikuju. Prema MP OVSSR, kod oko 167 000 stanovnika - korisnika javnih kanalizacija u Centralnom i Sjevernom regionu i u opštini Cetinje ( područje 15 opština) 2003. godine, količine otpadnih vode iznosile su oko 32.800 m3/dan. Sa izuzetkom Cetinja i Žabljaka, koji ispuštaju otpadne vode u tlo, preko ponora, i Mojkovca, čije se vode dijelom upuštaju u jalovište, sva ostala naselja otpadne vode disponiraju u površinske kopnene vode primorskim opštinama oko 67.000 stanovnika, skupa sa povremenim korisnicima – turistima, prema MP OVCP, preko kanalizacionih mreža disponiraju u more u ljetnom periodu 28.100 m3/dan otpadnih voda. Otpadne vode se u more upuštaju najvećim dijelom preko podmorskih ispusta, skoro bez izuzetaka bez prethodnog prečišćavanja. Manje količine otpadnih voda dospjevaju posredno preko površinskih tokova i podzemnih voda. Ukupno se u dane najveće potrošnje vode preko javnih kanalizacionih sistema u Crnoj Gori ispušta u recipijente oko 61.000 m3/dan otpadnih voda ili prosječno 0,70 m3/s. Prema podacima navedenim u VORCG ukupne količine otpadnih voda produkovanih u 102 industrijska pogona na prostoru Crne Gore 1996. godine iznosile su oko 41.600.000 m3/god, ili prosječno 114.000 m3/dan. S obzirom da nije bilo značajnijih promjena u aktivnim pogonskim kapacitetima taj podatak se može uz eventualne manje korekcije prihvatiti kao mjerodavan i za 2003. godinu. Od ove količine veći dio otpadnih industrijskih voda disponira se u kopnene površinske vode, oko 98%, dok se svega oko 2.100 m3/dan ispušta u morski akvatorij. Podaci Producenti industrijskih otpadnih voda u posmatranom prostoru, prema karakteristikama otpadnih voda, u smislu sadržanih zagađenja i mogućeg načina njihovog tretmna, objedinjeni su u sledeće grupacije: • Industrija prehrambenih proizvoda, proizvodnja pića, stočne hrane, sa otpadnim vodama zagađenim organskim biorazgradljivim materijama, sa produkcijom oko 1.600.000 m3/god otpadnih voda; • Drvna industrija, prerada kože , grafička industrija, tekstilna industrija, industrija gume i plastičnih masa, i druge industrije sa otpadnim vodama zagađenim pretežno organskim materijama, koje se sa ili bez pretdtretmana mogu prečišćavati skupa sa komunalnim otpadnim vodama, sa produkcijom oko 1.900.000 m3/god. otpadnih voda; • Metaloprerađivačka industrija, čije otpadne vode zahtjevaju poseban tretman, sa oko 900.000 m3/god; • Industrije sa otpadnim vodama pretežno neorganskog sastava, toksičniog karaktera, neke sa vrlo velikim količinama otpadnih voda, koje zahtjevaju samostalan tretman, među kojima se posebno izdvajaju Željezara Nikšić, TE Pljevlja, KAP, rudnici boksita, uglja, olova i cinka. Ukupna produkcija otpadnih voda od oko 36.300.000 m3/god. • Ostali pogoni, kao što su skladišta naftnih derivata, Luka Bar, autoservisi, prerada kamena i dr, sa oko 900.000 m3/god. otpadnih voda;

84

Najveći dio navedenih industrija disponira otpadne vode u površinske tokove. Među relativno malim brojem industrijskih zagađivača lociranih u Primorju koji ispuštaju otpadne vode u more izdvajaju se Industrija ležaja u Kotoru, Luka Bar, «Primorka» Bar, Brodogradište Bijela i Remontni zavod u Tivtu. Na osnovu anketnih snimanja za potrebe navrdenih master planova dobijen je podatak da ukupna emisija organskog zagađenja svih industrijskih zagađivača površinskih voda u Crnoj Gori iznosi oko 175.000 ES, od čega na kopnene vode otpada oko 135.000 ES, a na Primorje 40.000 ES. Najveći dio ovog zagađenja, a posebno kopnenih voda, sa oko 76.000ES potiče od industrijskih otpadnih voda od fabrike piva i drugih industrijskih pogona u Nikšiću, dok je ostali dio koncentrisan u Podgorici, Beranama i Bijelom Polju. U Primorskom regionu preovlađuju emisije organskog zagađenja u Baru i Kotoru. Zbirno posmatrano ukupno organsko zagađenje od stanovništva i industrija u Republici iznosi oko 410.000 ES. U tome najveće je učešće Podgorice sa oko 120.000 ES i Nikšića sa 103.000 ES.

3.2. KATEGORIZACIJA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA NA KOPNU I VODA OBALNOG MORA
Površinske i podzemne vode u Republici Crnoj Gori prema Uredbi o klasifikaciji i kategorizaciji voda, klasifikovane su prema namjeni za koju se mogu koristiti: za piće, za ribarstvo i uzgoj školjki i za kupanje. Vode predviđene za vodosnabdijevanje klasifikovane su prema potrebnom načinu i stepenu obrade u tri klase: A1 - bez prethodnog tretmana ili samo uz dezinfekciju, A2 - sa klasičnim tretmanom i A3 - vode koje zbog lošijeg kvaliteta zahtijevaju primjenu kompleksnih fizičko-hemijsko-bioloških procesa prečišćavanja. Vode namijenjene za ribarstvo i uzgoj školjki takođe su diferencirane na tri klase: S - najčistije vode koje se mogu koristiti za uzgoj salmonidnih riba, [ - za uzgoj školjkaša i C - za ciprinidne ribe. Tekuće i stajaće kopnene vode i vode obalnog mora koje se koriste za kupanje razvrstani su u dvije klase: I i II. Prema izvršenoj kategorizaciji svi površinski vodotokovi i jezera u Crnoj Gori razvrstani su u prvu (A1) i drugu (A2) klasu kvaliteta voda, uz istovremeno označene klase za druge dvije namjene. A1 klasa boniteta zahtjeva se za rijeku Moraču, uzvodno od Duklje, Zetu uzvodno od Brezovika, Komarnicu i Taru cijelim tokom, Ćehotinu uzvodno od Pljevalja, Lim uzvodno od Berana i Ibar uzvodno od Rožaja. Nizvodni tokovi ovih vodotokova pripadaju A2 klasi, a uz njih još Piva nizvodno od akumulacije, Bojana, Skadarsko i [asko jezero i sva vještačka jezera. Prema izvršenoj kategorizaciji vode obalnog mora su svrstane u sledeće klase: Vode mora u Bokokotorskom zalivu, osim lučkih akvatorija Tivta, Kotora i brodogradilišta Bijela : A2, C, II. Vode u turističkim i rekreativnim područjima (vode otvorenog mora), osim lučkih bazena u Baru: A1, S,[, I. Zatvoreni lučki bazeni u Baru, Tivtu, Kotoru i brodogradilištu Bijela: A3.

3.3. STANJE KVALITETA POVRŠINSKIH I PODZEMNIH VODA
3.3.1. Površinske vode na kopnu Kvalitet površinskih voda u Crnoj Gori prati Republički hidrometeorološki zavod, sistematskim ili povremenim ispitivanjem kvaliteta voda na 13 vodotoka i na Skadarskom jezeru. Ispitivanjima su obuhvaćeni svi veći vodotoci u Republici – Tara, Piva, Ćehotina, Lim i Ibar u Crnomorskom slivu i Zeta, Morača, Rijeka Crnojevića i Bojana u Jadranskom slivu. O ispitivanjima koja je obavljao RHMZ, na raspolaganju su obrađeni podaci samo za period do 1994. godine, koji su za period 1981-1991. interpretirani u VORCG, a do 1994. u elaboratu RHMZ-a Zaštita životne sredine, Stanje kvaliteta i vazduha, sept.1995. U MP OVSSR komentarisano je stanje kvaliteta površinskih voda u Centralnom i Sjevernom regionu Crne Gore, ali se ne navodi izvor podataka. Zaključci izvedeni u tom planu se tek neznatno razlikuju od ocjena kvaliteta RHMZ, prezentiranih u VORCG.

85

ima karakteristike treće i treće do druge klase. To su gornji tokovi većih vodotokova (Morača. pa i Tara (srednji tok). Na pojedinim mjernim mjestima registrovano je prisustvo 86 .2. ne obavljaju se sistematska ispitivanja kvaliteta vode.Lim) i svih manjih tokova. nitrita i fosfata. ispitivanih parametara. ili čitavi tokovi rijeka (Tara. a prema bakteriološkom zagađenju na granici treće klase i "van klase". a povremeno i van klase. kvalitet voda na oko 60% od ukupno 32 mjerna profila na vodotocima pripada čistim i malo zagađenim vodama (A1 i A2 klasa). Ćehotina. izvedenim od strane RHMZ i JU CETI. Prema opterećenju organskim materijama prosječni kvalitet vode u jezeru je na granici druge i treće klase. što je posljedica ispuštanja otpadnih voda naselja u ove recipijente bez prethodnog tretmana. na drugim vodotocima ta norma nije ispunjena. Cijevna. Praćenjem kvaliteta površinskih voda neophodno je da se obuhvate vode svih značajnijih jezera i akumulacija. voda obalnog mora i voda koje se koriste za kupanje.godine JU CETI je obavio u 5 ciklusa ispitivanja kvaliteta voda u 12 glavnih vodotoka i na Skadarskom. Ćehotina je u trećoj klasi. Nizvodno od Pljevalja i uliva Vezišnice koja unosi zagađenje od Termoelektrane. Na raspolaganju je bio Izvještaj o kvalitetu površinskih i podzemnih voda. na uzvodnom dijelu i na pojedinim nizvodnim potezima Lim i na nizvodnom potezu Ćehotina. i to u ograničnim količinama.) ili pojedine dionice (Morača. Prema fizičko-hemijskim karakteristikama. Kvalitet voda Lima nizvodno od Berana se pogoršava i na izlasku iz Republike je van A3 klase. na osnovu provedenih ispitivanja. prema Sl. Ibar. kao i u mnogim drugim jezerima u zaštićenim zonama. Vrlo je važno konstatovati da se monitoring kvaliteta površinskih voda od strane RHMZ. Bojana. se može okvalifikovati kao nezadovoljavajuće. Može se zapaziti da postoje određene razlike u ocjeni stanja kvaliteta voda. Osim najuzvodnijih dionica Ćehotine i duž toka Tare gdje je propisana I klasa. Zeta). pri čemu treba imati u vidu da su ispitivanja rađena u različitim vremenskim periodima. prvenstveno zbog nedovoljne materijalne podrške. Kod svih vodotoka i voda jezera povremeno se uočava povećan sadržaj amonijaka. Na ostalim praćenim profilima (ukupno 12) kvalitet voda je u trećoj klasi ili po nekim parametrima van klase. Od velikog broja jezera i akumulacija. a naročito Lim). Kod ostalih. prema ocjeni RHMZ-a. među kojima su i Morača (na dijelu toka neposredno nizvodno od grada). od kojih se najveći dio nalazi na plažama. na teritoriji Republike Crne Gore u 2001.Po posebnim ugovorima ispitivanja kvaliteta površinskih i podzemnih voda u Republici obavljao je takođe Centar za ekotoksikološka ispitivanja Crne Gore.3. u sastavu nacionalnih parkova "Durmitor" i "Biogradska gora". RHMZ redovni monitoring kvaliteta voda obavlja samo na Skadarskom jezeru. godini. kvalitet voda varira i prema pojedinim kriterijumima češće ili rjeđe izlazi iz okvira propisane klase. voda na ispitivanim lokalitetima uglavnom ispunjava kriterije vode za kupanje I kategorije. osim mikrobioloških analiza. Prema podacima RHMZ za period 1981-1994. Zapaženo je takođe u brojnim vodotocima prisustvo mineralnih ulja i organohlornih pesticida. I Ibar je na nizvodnom profilu Bać većinom van klase. Najveća odstupanja od propisanog kvaliteta su u kvalitetu voda Ćehotine i Vezišnice. U ostalim jezerima od kojih su najznačajnija Crno i Biogradsko jezero. Ćehotina. 3. Vode jezera ne pokazuju znakove eutrofikacije. kako u pogledu broja mjernih mjesta. Od vodotokova te klase najzagađeniji pripadaju Crnomorskom slivu (Ibar. Piva. Plavskom i Crnom jezeru. U poređenju sa klasama kvaliteta predviđenim Uredbom o kategorizaciji i klasifikaciji voda stanje kvaliteta voda. Zahtjevanu drugu klasu ispunjava pretežno i Zeta. Ispitivanja su obuhvatila sve parametre u skladu sa Programom sistematskog ispitivanja kvantiteta i kvaliteta površinskih i podzemnih voda. ne odvija na zadovoljavajući način. nizvodno od Nikšića. Vode obalnog mora RHMZ vrši kontrolu kvaliteta vode mora na 55 lokaliteta. ali prije svega u pogledu učestanosti mjerenja. Tokom posmatranog perioda jedini vodotok koji je postojan u propisanoj II klasi boniteta je rijeka Bojana. da samo u malom broju slučajeva ispitivani parametri prelaze dozvoljene granice za propisanu kategoriju vodotoka ili jezera. Rijeka Crnojevića. zatim [asko i Plavsko jezero. kao i rijeke Morače nizvodno od Podgorice. U toku 2001. Zeta. listu RCG 33/97. Rijeka Crnojevića. Opšta je ocjena kvaliteta površinskih slatkih voda u Crnoj Gori. kao i veće vrijednosti BPK5 i HPK. Isto se odnosi i na veći broj akumulacija.

a po pojedinačnim parametrima na raznim lokalitetima. pokazuju međutim. Pljevlja). Evidentne su i velike razlike u opremljenosti među opštinama. razdvajanje mreža nije nigdje doslovno u potpunosti sprovedeno tako da mnogi kanali prihvataju obadvije vrste voda. u manjem procentima preko propisnih septičkih jama. Po pravilu. Brojne pojave podzemnih voda u ovoj zoni su ili zasoljene. godine. Naseljena mjesta U naseljima Crne Gore najvećim dijelom zastupljeni su kanalizacioni sistemi separatnog tipa. U nekim opštinama i gradovima stepen priključenosti je relativno visok. mineralnih ulja i plivajućeg čvrstog otpada. 3. . ukazuju na nezadovoljavajuće stanje u većini opština i gradova u Republici. U javnu kanalizacionu mrežu otpadne vode ispušta u prosjeku samo 59% stanovništva u gradovima. ugrožen je na manjem broju lokaliteta. gdje se posebnim mrežama odvode otpadne i atmosferske vode. Berane.4. u skladu sa prethodno navedenim pravilnikom. Podaci o opremljenosti naselja sa kanalizacijom po opštinama.3. U primorskom dijelu osnovni prirodni negativni faktor kvaliteta podzemnih voda je uticaj slane morske vode na niske karstne izdani u priobalju.2002. a sa uređenjem lokalnih saobraćajnica ne izvode se novi kanali za prijem atmosferskih voda. ili u toku eksploatacije bivaju izložene uticaju morske vode do neupotrebljivosti za piće. koji je takođe izraženiji u Bokokotorskom zalivu. JU CETI je u toku 2001. Nikšićko polje nizvodno od postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda koje nije u funkciji. dok je u Primorskom regionu stepen priključenja veći – 44%. a takođe individualno neposredno direktno u površinske vode. Naročito loše stanje je u Bijelom Polju gdje oko 80% stanovništva ne koristi javnu kanalizaciju. pokazala su neujednačen kvalitet vode. Ispitivanja su vršena na 17 lokaliteta u 5 serija.3. 3. U Centralnom i Sjevernom regionu. dok je zagađivanje od strane industrija praktično zanemarljivo.000 stanovnika ili 37% od cjelokupnog stanovništva Republike. nepovoljnije stanje. kvalitet podzemnih voda u Crnoj Gori u prirodnim uslovima.organskih zagađenja. nizvodno od većih naselja i industrijskih zagađivača. To se prije svega odnosi na Ćemovsko polje nizvodno od KAP. dok se na perifernim dispozicija otpadnih voda vrši preko septičkih ili ponirućih jama u tlo. a u svakom slučaju neprimjereno 87 . u najvećem dijelu godine odgovara prvoj klasi. Berane. Opšte stanje kvaliteta obalnog mora je lošije u Bokokotorskom zalivu nego na otvorenom moru. Pojave eutrofikacije su neznatno izražene duž obale otvorenog mora. Ostalo stanovništvo disponira otpadne vode pretežno u tlo preko ponirućih jama. na kanalizacije je priključeno oko 35%. čemu su glavni uzrok brojni manji ispusti otpadne vode. godina su pokazala trend pogoršanja kvaliteta. izuzimajući primorske izdani pod uticajem mora. a oko 234. Podzemne vode U cjelini posmatrano. dok je srednji zaliv (Tivat i Herceg Novi) u zoni rizika. Rezultati ispitivanja su pokazali da se vode priobalnog mora lokalno zagađuju netretiranim komunalnim otpadnim vodama. koja su najobimnija. Pljevlja. Prema ispitivanjima podzemnih voda koja je JU CETI vršio u toku 2001. koji se daju u sledećoj tabeli. priobalje Bojane.1. iako najvećim dijelom u granicama zahtjevanog kvaliteta. dok u više gradova je manji od 50%. U Boki Kotorskoj evidentna je eutrofikacija u unutrašnjim zalivima. preko 80% (Budva. TRETMAN I DISPOZICIJA OTPADNE I ATMOSFERSKE VODE 3. Odstupanja od zahtjevanog kvaliteta po više parametara se javljaju u prostoru nizvodno od KAP-a. uključivo i opštinu Cetinje. Do takvih stanja najčešće dolazi u perifernim gradskim zonama gdje se najprije grade samo kanali za odvođenje otpadnih voda. Rezultati bakterioloških ispitivanja. U kontinentalnom dijelu prirodan kvalitet voda u vodonosnim izdanima intergranularne strukture.4. iako mreža nema kapacitete za odvođenje tih količina. Ispitivanja u periodu 1996. ODVOĐENJE. godine izveo ispitivanja kvaliteta obalnog mora u lučkim akvatorijima i na plažama. u prostoru Zetske ravnice i na jednom mjestu u priobalju Bojane. Kanalizacijom su u naseljenim mjestima uglavnom pokriveni centralni gradski dijelovi.

800 3. Izgrađeno je i postrojenje u Nikšiću.44 m.5 4.2 16.800 26.461 17. Značajan procenat izgrađenih kanala prema propusnoj moći ne može da odgovari potrebama.500 2. a u naseljima u unutrašnjosti 1.1 24.396 Korisnici kanalizacije u % od stan.2 1.000 2.000 stanovnika.500 1.274 13.938 13. Registrovan je 81 legalan podmorski ispust.600 4. gradova 68 65 82 21 100 55 41 75 47 45 75 46 44 90 36 60 66 33 40 75 49 59 Dužina kanalske mreže (km) 2. a ostali.188 21.725 35. Računa se da će 11 sledećih glavnih ispusta uz odgovarajuće opravke ostati u upotrebi.289 19.133 5.196 21.0 1. iako malog kapaciteta.812 22.800 9.3 394.000 10. na području opštine Budva 6.700 10. Otpadne vode se u primorskom području disponiraju u more preko podmorskih ispusta.559 2.1 7.936 Stanovnici u gradovima 890 28.690 576 10. koje odgovara potrebama nedavno je pušteno u pogon u naselju Virpazar.181 625.600 8. a trenutno prima otpadne vode od oko 80.642 8.100 16.751 4.69 m po priključenom stanovniku.5 22.9 88.6 2. jer je izgrađeno za 55.794 11.805 15.500 17.4 59.073 16.je stanje u glavnom gradu Republike sa 40% stanovništva nepriključenog na kanalizaciju. ni u jednom naselju ne obavlja se prečišćavanje otpadnih voda prije ispuštanja u recipijent.006 917 81. što predstavlja 1.773 13.995 59. Kotor 32.38 m izgrađene kanalizacije.900 20. Samo 10 ispusta imaju dužinu veću od 1000 m.000 1. opštine 11 39 25 7 82 50 13 52 17 36 30 36 17 53 21 48 23 14 30 37 23 37 Korisnici kanalizacije u % od stan.000 stanovnika.697 42.600 34.270 168.600 3. Tivat 10).938 394.2 3.126 419 4.3 39.000 13.400 9. Grubo se procjenjuje da dužina tih mreža u svim naseljima Republike iznosi oko 150 km.118 2. Pored ovih ispusta postoji veći broj nelegalno izgrađenih ispusta male dužine.990 27. Osim tog i postrojenja u Podgorici. po kapacitetu ne odgovara potrebama.0 33.912 49.7 14.0 7. Opština Stanovnici Opštine 5.524 136.700 5. Nema pouzdanih podataka o izgrađenim kanalizacionim mrežama za atmosferske vode. U Kolašinu postoje dvije lagune.811 5.887 3. Jedino propisno postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda. jer nisu korektno dimenzionisani prema mjerodavnoj računskoj kiši. kao dijelovi kanalizacionih sistema i u budućnosti: 88 . ali je njihovo funkcionisanje van kontrole. Postrojenje u Podgorici međutim.351 7.200 2.6 15.5 Andrijevica Bar Berane Bijelo Polje Budva Cetinje Danilovgrad Herceg Novi Kolašin Kotor Mojkovac Nikšić Plav Pljevlja Plužine Podgorica Rožaje Šavnik Tivat Ulcinj Žabljak UKUPNO Ukupna dužina kanalizacione mreže za otpadne vode u svim naseljima iznosi 394. gdje je stepen priključenosti stanovništva u gradovima iznosi 65%.1 4. prvenstveno zbog preopterećenja izazvanog otpadnim vodama pivare. Bara 2 i Ulcinja 3 ispusta.259 Stanovnici korisnici kanalizacije 605 16.383 11. ali osim u kratkim intervalima nije bilo u pogonu.4 27.0 8.5 km.015 75.934 22.000 948 233. Po regionima posmatrano stanje je povoljnije u primorskim opštinama. koje služe kao taložnici prije ispuštanja otpadne vode u Taru. U Primorju otpada na jednog stanovnika 2.100 10.4 12.376 31. od kojih je 70 u Bokokotorskom zalivu (Herceg Novi 28. koji je u Centralnom i Sjevernom regionu 57%.

zasnivaju se na zahtjevima koje postavlja određena namjena vodnih resursa ( koji su izloženi pod tč. pogona “1. rekreaciju. proizvodnju energije itd). Principi integralne zaštite površinskih i podzemnih voda Uvažavajući savremene pravce razvoja integralnog upravljanja vodnim resursima. metalne industrije DAIDO u Kotoru. za industriju.5. ribarstvo. poljoprivredu i stočarstvo. 3. nacionalna politika zaštite voda u Republici Crnoj Gori treba da definiše ciljeve obezbjeđenja kvaliteta i kvantiteta površinskih i podzemnih voda na cijeloj teritoriji Republike u saglasnosti sa visokim ekološkim zahtjevima i evropskom politikom u domenu voda Time se istovremeno stvaraju uslovi za realizaciju temeljnog opredjeljenja Republike . i − vode namijenjene za kupanje. a i u tim slučajevima ne može se sa sigurnošću reći da se taj proces obavlja na pravi način i da se postiže propisani kvalitet efluenta. podzemnih voda i obalnog mora Crne Gore. − sprečavanje ili smanjenje poplava i suša. PLANIRANI RAZVOJ U OBLASTI ZAŠTITE VODA 3.5.1. 89 . Kontrola imisije-ciljevi i norme kvaliteta Ciljevi kvaliteta površinskih. − obezbjeđenje vode odgovarajućeg kvaliteta i količine da se zaštiti i održi struktura i funkcija akvatičnih ekosistema.razvoja ekološke države. Rješavanje kompleksnih problema održivog razvoja u međuzavisnoj okolini danas karakteriše razvoj sistemskog pristupa u zaštiti akvatičnih ekosistema i upravljanju vodama. 3. 3.Opština Herceg Novi Kotor/Tivat Budva Bar Ulcinj Ispust Forte Mare Trašte Seljanovo Budva Sveti Stefan Petrovac Čanj Bar Valdanos Pristan Velika plaža Dužina (m) 1600 3600 980 2550 1700 1400 1500 348 1850 1700 1200 3.2.2): − vode koje se u prirodnom ili obrađenom stanju mogu koristiti za piće − vode čiji kvalitet zadovoljava uslove za ribarstvo i marikulture. formulisani Uredbom o klasifikaciji i kategorizaciji voda. Industrije Prečišćavanje industrijskih otpadnih voda prije ispuštanja u površinske vode ili predtretman tih voda prije uvođenja u javnu kanalizacionu mrežu vrši se u vrlo malom broju industrijskih pogona. Osnovni ciljevi ove politike su sljedeći: − obezbjeđenje vode odgovarajućeg kvaliteta i u dovoljnoj količini za sve namjene (voda za piće. transport. Među malobrojnim postrojenjima koji korektno funkcionišu izdvajaju se postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda Željezare Nikšić. Uredba o klasifikaciji i kategorizaciji voda u Crnoj Gori uglavnom je u skladu sa važećim odgovarajućim propisima Evropske Unije. decembar“ u Pljevljima.4.5.2.

razlikuje se nekoliko kategorija: − Naselja veća od 2000 ES čiji se efluenti ispuštaju u površinske vode treba da izgrade postrojenja za sekundarni biološki tretman − Naselja veća od 10 000 u osjetljivim zonama. uvale. hidrogeološkim i ekološkim osobenostima Crne Gore kao i Pravilnikom RCG koji već reguliše ispuštanje otpadnih voda u prirodni recipijent. neophodno je da industrijske otpadne vode ne utiču negativno na kvalitet efluenta gradskog postrojenja i bezbijednu dispoziciju obrađenog mulja. Po tom osnovu sva naselja u Crnoj Gori sa ekvivalentnim opterećenjem većim od 2000 ES. postrojenje i proces prečišćavanja. Ovim pravilnikom propisan je rigorozan tretman svih izvora zagađenja. bez obzira na veličinu emisije i vrstu recipijenta. 1992). ispuštanje otpadnih voda ne prouzrokuje štetne efekte na okolinu.Tu spadaju: otvoreni zalivi. − Ispuštanje industrijskih otpadnih voda u gradske kanalizacione sisteme mora biti prethodno regulisano propisom (lokalnim ili nacionalnim) ili posebnom dozvolom. Za kanalisana naselja manja od 10 000 ES propisan je "odgovarajući tretman" koji je definisan kao proces i/ili sistem dispozicije koji omogućuje dostizanje postavljenih ciljeva kvaliteta prijemnika. list RCG" 10/97) uspostavljeni su standardi emisija na ispustu otpadnih voda. minimalni kriterijumi kvaliteta efluenata obavezni za sve zemlje članice razlikuju se prema vrsti i karakteristikama prirodnog recipijenta i to za: − površinske vode izvan "osjetljivih zona". pored sekundarnog.3. određen je u saglasnosti sa zahtjevima Evropske Direktive. trebaju da imaju izgrađen separatni kanalizacioni sistem i da 90 . − "osjetljive" površinske vode podložne eutrofikaciji. Prema veličini naselja.3. Prema Direktivi Evropske Unije (91/271/EEC) koja se odnosi na prečišćavanje urbanih i biološki razgradljivih industrijskih otpadnih voda. − Prema definiciji Direktive. bez obzira na "osjetljivost" površinskih voda kao recipijenta. kao što su: Konvencija o zaštiti i upotrebi prekograničnih vodotoka i jezera (Helsinki. Kontrola emisija– kriterijumi kvaliteta efluenta Pravilnikom o kvalitetu otpadnih voda i načinu njihovog ispuštanja u javnu kanalizaciju i prirodne recipijente" ("Sl. problemima koji se javljaju usled obogaćivanja nutrijentima. Barselona 1976. ali i prostor sa visokim ekološkim kvalitetom koji se mora posebno štititi. zagađivača i kompleksa različitih preventivnih i tehničko-tehnoloških mjera zaštite. Za niža opterećenja (10 000 do 150 000 ES) zahtijeva se primarni tretman (mehanički i/ili hemijski). "osjetljive vode" su: zalivi. Tehnološke mjere zaštite u skladu sa utvrđenim kriterijumima Izbor veličine naselja.5.4. 3. moraju imati i tercijarni tretman − Naselja veća od 150 000 ES u priobalnom području u "manje osjetljivim" zonama obavezna su da izgrade postrojenja za sekundarni biološki tretman. − "manje osjetljive" obalne vode mora. Pored zahtjeva da ne djeluje nepovoljno na gradski kolektorski sistem. Za uspostavljanje integralne politike zaštite voda u Republici Crnoj Gori. odnosno emisiji zagađenja koje podliježe obaveznom tretmanu. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja. estuarije i druge priobalne vode sa dobrom izmjenom koje nisu podložne eutrofikaciji ili nisu u blizini zona namijenjenih za kupanje i uzgoj marikultura. osjetljive kontinentalne vode su i jezera sa pritokama i druge stajaće vode u kojima se može očekivati akumulisanje nutrijenata. a naročito Protokol o zaštiti Sredozemnog mora od zagađenja od izvora sa kopna. vode moraju biti identifikovane kao "manje osjetljive" ako. koji predstavljaju polazište za primjenu i razvoj sistema kontrole zagađenja. za koji se predviđa obavezna primjena tehnoloških mjera zaštite. što će trebati uraditi i u našoj zemlji. estuarije i obalne vode mora sa lošom cirkulacijom. Propisani univerzalni standardi za kvalitet efluenta u Republici Crnoj Gori nisu potpuno u saglasnosti sa zahtjevima Direktive Evropske Unije i sa propisanom tehnologijom prečišćavanja za urbane otpadne vode.5. hidroloških i specifičnih hidrauličkih uslova koji postoje u toj zoni. kao rezultat povoljnih morfoloških. Atina 1983 i Protokol o posebno zaštićenim prostorima na Mediteranu. kao i drugom regulativom međunarodnog značaja. U gotovo svim evropskim zemljama u tranziciji u toku je proces harmonizacije nacionalnih zakona i propisa sa zakonodavstvom Evropske Unije.Sa druge strane. evropskoj i mediteranskoj zemlji neminovno je uvažavanje odredbi koje su formulisane Okvirnom Direktivom o vodama Evropske Unije (2000/60/EC). 1986.Isto tako.

Rijeka Crnojevića. U tom smislu. zbog lokacije. Virpazar – tercijerni tretman. kao i Konvencija i protokoli za zaštitu Mediterana i propisa Evropske Unije.Cetinje. Primorje: Herceg Novi. predviđa tercijarni tretman. Plužine. Berane. prema stavovima iznesenim u VORCG. − Uvođenje viših stepena obrade gradskih otpadnih voda uz UV dezinfekciju značajno će se smanjiti bakteriološko zagađenje 91 . manjih od 2000 ES. najznačajnije Skadarsko jezero. kao i Skadarskog jezera i Bokokotorskog zaliva. Svi urbani izvori zagađenja u slivu Morače i Zete prema zahtjevu za "osjetljiva područja" morali bi takođe izgraditi postrojenja za tercijarni tretman. Andrijevica. preduzete u procesu proizvodnje budu. Realizacija predloženih tehnoloških mjera zaštite na nivou Republike omogućiće postizanje sljedećih ciljeva upravljanja otpadnim vodama: − Smanjenje emisije zagađenja iz koncentrisanih urbanih izvora za cijelu Republiku iznosiće: − za organsko zagađenje (BPK5 )88% − za nutrijente (N. Kotor i Tivat. koje postavlja postrojenje za tercijarni tretman. Međutim. specifičnost bazena Jadranskog mora kao dijela poluzatvorenog Sredozemnog mora. Južni Jadran ima karakteristike oligotrofnog sistema siromašnog nutrijentima. moraju imati efikasan samostalan tretman sa kvalitetom efluenta koji zadovoljava standard za sekundarni tretman. Gradac – sekundarni tretman. kao i znatno većih troškova za investicije i održavanje. Nikšić. u Crnogorskom primorju otpadne vode bi trebalo prečišćavati na postrojenjima sa sekundarnim tretmanom uz UV dezinfekciju efluenata i stabilizaciju mulja. prema veličini emisije koju prihvata sa sliva. Sutomore. U skladu sa usvojenim kriterijumima za tretman otpadnih voda naselja Vodoprivrednom osnovom predviđena je izgradnja postrojenja za prečišćavanje komunalnih otpadnih voda na sledećim lokalitetima. Bijelo Polje.sekundarni tretman. sa odgovarajućim zahtjevanim stepenom prečišćavanja. dopunjene odgovarajućim predtretmanima kako bi se obezbijedila saglasnost sa propisanim normama za kvalitet efluenta koji se ispušta u javnu kanalizaciju. ekološkim i privrednim vrijednostima. Rožaje. Podgorica. Izvjestan broj naselja. Globalno posmatrano. Zbog mnogo složenijih zahtjeva. Mojkovac. Sva turistička naselja i hoteli u planinsko rekreacionim centrima čije se otpadne vode. Sliv Skadarskog jezera: Danilovgrad . ne mogu priključiti na kanalizaciju obližnjih urbanih centara. Šavnik. Gusinje. koje se ispuštaju u ponore. Način dispozicije otpadnih voda iz primorskih gradova i naselja i zahtijevani stepen prečišćavanja podliježe obavezama koje proističu iz Pravilnika RCG koji reguliše kvalitet otpadnih voda koje se smiju ispuštati u prirodne recipijente bez obzira na vrstu recipijenta ili "osjetljive zone". Prioritete predstavljaju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u gravitacionim prostorima izvorišta vode za piće. Bar. Efluent postrojenja ispušta se u more preko adekvatno projektovanih i održavanih podmorskih ispusta. pa se za otpadne vode Cetinja i Žabljaka. i rigoroznom kontrolom bitno će se smanjiti emisija toksičnih i konzervatnih supstancija-zagađivača. Čanj. i već proklamovani ekološki ciljevi zaštite nalažu da se dosta liberalni uslovi ispuštanja prema Direktivi EU. ovakav stepen tretmana predviđen je samo za Podgoricu i Nikšić čime je zadovoljen alternativni uslov koji za osjetljiva područja propisuje Direktiva (uklanjanje više od 75% emisije azota i fosfora iz svih koncentrisanih izvora zagađenja sa sliva ). Budva. Petrovac. Kolašin. tretiraju se područja gdje se kao krajnji recipijenti mogu koristiti samo ponori ili jezera sa pritokama od kojih je.disponiraju otpadne voda uz prethodni biološki tretman. Crnomorski sliv: Plav.P) preko 40% − Striktnim poštovanjem propisanih normi za kvalitet industrijskih efluenata. Žabljak. antropogeni pritisak. samo sa primarnim tretmanom za "manje osjetljiva" područja i za naselja manja od 150 000 ES pažljivije razmotre i koriguju. Neophodno je da sva industrija priključena na gradsku kanalizaciju usvoji i sprovede programe sanacije oslanjajući se na "način najbolje prakse" koji podrazumijeva da sve preventivne mjere. Kao izrazito "osjetljiva". Pljevlja – tercijerni tretman. Zahtjevane tehnološke mjere zaštite u ovom slučaju su znatno strožije. koji se ispuštaju u javne kanalizacione sisteme. dispozicija otpadnih voda podvodnim ispustom u zone koje su pod većim uticajem otvorenog mora ne znači istovremeno da se radi o "manje osjetljivim zonama". U Crnogorskom primorju. Ulcinj – sekundarni tretman. Sveti Stefan. ukoliko je potrebno. koji se nalaze u blizini gradskih aglomeracija takođe je obuhvaćen ovim sistemima zbog lakšeg i sigurnijeg sprovođenja mjera zaštite.

400 m3/dan (u prosjeku 0. što je približno jednako broju stanovnika u tom prostoru prema MP OVCP 2028. tj. kao i na mrežu i na postrojenja ili septičke jame još do 50% sela i 40% manjih naselja. što bi se odnosilo na Ulcinj.− Obuhvatanjem svih urbanih izvora i povezivanjem industrijskih otpadnih voda na gradske kanalizacione sisteme. odnosno ukupno se računa sa 442. U navedenim projekcijama demografskog razvoja procjenjeno je da će 2021. što se može okarakterisati optimističkom procjenom. što je jedan od bitnih faktora za uspjeh svih akcija koje se preduzimaju u cilju zaštite okoline. Procjenjeno je da će iste godine na kanalizaciju biti priključeno oko 85% stanovništva. godine iznositi 144 l/stan.000 turista.500 je za oko 6% manji od broja stanovnika prema VORCG. Budvu. godine u Primorskom regionu (6 opština + Cetinje) broj stalnog stanovništva će iznositi oko 206.5. godine od 491. godine.000 stanovnika.000 stanovnika i oko 267. godine u Primorskom regionu ( 6 primorskih opština i Cetinje) biti oko 211. Bez izuzetak predviđa se i dalje izgradnja razdjelnih sistema kanalizacije. Uz dodatak otpadnih voda industrija priključenih na naseljske kanalizacije.5. zavisno od toga kako će lokalitet gdje će se ispuštati vode biti vrednovan u smislu osjetljivih voda. Iako se razlikuju procjene date u prisutnim planskim dokumentima.000ES dovoljno je primarno (mehaničko) prečišćavanje. tj. strateški je logičan pristup prema kome se može pretpostaviti da bi u periodu do 2020. dok su za Kotor i Tivat zadržani ranije usvojeni.000. Pretpostavljajući da u posmatranom periodu mora doći do smanjenja danas neopravdano velikih vrijednosti specifične potrošnje vode. U tom slučaju kod ispuštanja otpadne vode u otvoreno more za naselja sa više od 10.dan. može se pretpostaviti da će količina otpadnih voda koja se prikuplja sa tog prostora biti reda veličine kao što je navedeno u MPOVCP. Kod ispuštanja otpadnih voda u Bokokotorski zaliv. Prema MP OVSSR predviđa se da se do 2019. Za razliku od oštrijih zahtjeva u pogledu načina prečišćavanja otpadnih voda koji su dati u VORCG u navedenom MP se doslovno usvajaju zahtjevi prema Direktivi 91/271/EEC. Uz dodatak ostalih korisnika kanalizacija. ukupan broj stanovnika u Crnoj Gori 2021.000. ukupne količine otpadnih voda procjenjene su sa 80. a broj turista u svim oblicima smještaja u maksimumu 275. prvenstveno turista. godine predviđa se da na javnu kanalizaciju za otpadne vode bude priključeno ukupno oko 690 000 stanovnika (oko 90 % od ukupnog broja stanovnika u Crnoj Gori). U pogledu Herceg Novog i Budve daljim analizama trebaće obaviti konačan izbor između razmatranih varijanti. U pogledu lokacija postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u ovom MP za svaku opštinu razmatrane su varijante . oko 80.000. i u cilju sprječavanja nekontrolisanog ispuštanja otpadnih voda u more preko brojnih ispusta. gdje se na velikom dijelu priobalja naselja prostiru u kontinuitetu. od kojih u konurbanim naseljima 92 . Tivat i Kotor. kad god je to moguće i ekonomski opravdano. Kod istog procenta priključenja od oko 90% na javne kanalizacije bi bilo priključeno oko 650. − Spajanje dosadašnjih "divljih" ispusta na kanalizacioni sistem i izgradnja septičkih jama za djelove koji ne mogu biti obuhvaćeni kanalizacijom znatno će smanjiti negativni uticaj zagađenja na podzemne vode − Stvaranje uslova za korišćenje stabilizovanog mulja otpadnih voda u poljoprivredi 3. rađenim za potrebe ovog Prostornog plana. 175. godine od oko 718. Prema MP OVCP 2028.000 m3/dan.000 korisnika. Prema Projekcijama demografskog razvoja. računato je da će produkovane količine otpadne vode stalnog stanovništva 2028. Ostalo stanovništvo će otpadne vode disponirati u septičke jame. U primorskom području. ostale su alternative sekundarnog ili tercijernog prečišćavanja.dan i turista između 60 i 240 l/tur. Kanalisanje otpadnih voda naselja Budući razvoj sistema za odvođenje otpadnih voda iz naselja odvijaće se u smislu povećanja pokrivenosti naseljenih prostora sa kanalizacionim mrežama i povećanja procenta stanovništva koji se javljaju kao korisnici tih sistema.000 stanovnika. Prema VORCG do 2021. smanjiće se broj nekontrolisanih tačaka i omogućiti efikasna kontrola preduzetih mjera u ukupnom sistemu. zavisno od vrste smještaja. Za opštine Bar i Ulcinj preporučeni su lokaliteti. U MP nisu dati ti brojevi. treba računati sa priključenjem na kanalizaciju većeg broja malih naselja i brojnih hotelsko-turističkih objekata. godine cjelokupno stanovništvo u gradskim i prigradskim naseljima trebalo da bude priključeno na kanalizacionu mrežu. godine na kanalizacionu mrežu i postrojenja za prečišćavanje u Centralnom i Sjevernom regionu priključe sva gradska naselja.93 m3/s). ali se prema procjenama budućeg broja stanovnika 2019. Bar.

5. vremenskog ograničenja za implementaciju. Andrijevica. − sadašnji status i potencijalni uticaj planirane aktivnosti − ocjena izabrane alternative sa stanovišta: ekonomske pogodnosti (cijene i vrijednost). u čemu industrijski korisnici učestvuju sa oko 17%. recirkulacija. a obavezno sanitarne otpadne vode obrađuju na gradskom postrojenju. godine. može zaključiti da se na kanalizacije predviđa povezivanje 340. Iako sa stanovišta zaštite površinskih voda prioritet ima razvoj sistema za otpadne vode. što je za oko 5% više od broja usvojenog u MPOVSSR. Prema Projekcijama demografskog razvoja u Centralnom i Sjevernom regionu se predviđa 2021.000 m3/dan (u prosjeku 0. kvalitativne i kvantitativne prirode emisije. sa predtretmanom ili bez njega. konačnog tretmana otpadnih voda i dispozicije. mogućnosti upravljanja rizikom. Danilovgrad. Kanalisanje atmosferskih voda sa urbanih prostora S obzirom da se u naseljima po pravilu predviđa razvoj kanalizacionih sistema separatnog tipa.000 stanovnika. ocjena i upravljanje rizikom. moguće druge tehnologije prečišćavanja. izgradnju kanalskih mreža za otpadne vode treba da prati izgradnja mreže kanala za atmosferske vode.000 stanovnika. Primjena samostalnog prečišćavanja industrijskih efluenata ili zajedničkog sa urbanim otpadnim vodama zavisiće na prvom mjestu od vrste zagađenja i lokacije. Pljevlja i Podgorica. Dezinfekcija kao oblik tercijernog tretmana inače predviđena je na svim postrojenjima. godina) spadaju opštine Nikšić. i Žabljak.000) u Centralnom i Sjevernom regionu Crne Gore 2019. Pri tome se za tehnološke otpadne vode u saglasnosti sa gore 93 .000 u ostalim naseljima. Pljevalja i Rožaja. koje obuhvataju otpadne vode stanovništva. institucionalnih izvora i industrija priključenih na komunalne kanalizacione sisteme. Kolašin. Ukupne količine otpadnih voda. 3. Bijelo Polje. 3. Podgorice.5.podstiče ova nastojanja. tehnološki efluenti.ključ širenja primjene koncepta održivog razvoja nije mjenjanje proizvodnje nego potreba da se proizvodi drugačije . Višekriterijalnom analizom zaključeno je da u grupu visokog prioreta realizacije I faze razvoja kanalizacionih sistema period 2009. Berane i Bijelo Polje. što je oko 82% od ukupnog stanovništva (492.000 stanovnika i u selima 145.346. na osnovu čega su postrojenja u tim gradovima predviđena za tercijerni tretman. Polazeći od sadašnjeg stanja u industriji Crne Gore. Korisno i cjelishodno je da se. Ta razlika ne utiče bitno na procjene količina otpadnih voda koje su izvedene u MP. . agensi i/ili međuproizvodi.70 m3/s). ponovno korišćenje). Svjetska banka za razvoj usvajajući geslo . a u grupu srednjeg prioriteta. Osnovni slijed aktivnosti kod razmatranja alternativa.000 stanovnika. U grupi nižeg prioriteta su opštine Plužine. U MP je obavljena selekcija pa su kao osjetljivi označeni recipijenti otpadnih voda Nikšića. Mojkovac. gdje god je to moguće. moguće druge sirovine. što bi imalo za posljedicu da je sva Crna Gora osjetljivo područje. Prema MP u Crnoj Gori nisu regulativno određena osjetljiva područja u smislu ispuštanja otpadnih voda. Mjere zaštite od industrijskih otpadnih voda Evropska Unija Direktivom 96/61 zahtijeva integralnu prevenciju i kontrolu industrijskih zagađenja promovišući principe održivog razvoja i kombinovani prilaz za ocjenu ciljeva politike i strategije djelovanja protiv zagađenja. ukupno oko 405.7. što je do sada bilo u značajnom zaostatku. uređenje urbanih prostora nameće neophodnost izgradnje mreža za odvođenje atmosferskih voda. godine 515. jedan od prioritetnih zadataka jeste ocjena postojeće proizvodne tehnologije u svijetlu verifikovanih i preporučenih metodologija.6. Plav i Šavnik. minimizacija otpadaka na izvoru (eliminacija. Ona će pružiti pouzdanu osnovu za donošenje odluka i izbor optimalnih mjera zaštite koje treba preduzeti unutar procesa (eliminacija ili smanjenje emisije) i smanjenje zagađenja na izvoru (predtretman ili samostalan tretman). redom po značaju.000 stanovnika u gradskim i prigradskim naseljima i 65. ekonomskih i faktora sigurnosti. Rožaje. iznosi oko 61. kao i uticaja ekoloških. jeste sljedeći: − analiza: mogući drugi proizvodni proces. Berane. rekuperacija. Značajne su razlike u zahtjevima u pogledu stepena prečišćavanja otpadnih voda zastupljenim u VORCG i MP OVSSR. Istovremeno se smatra da su CG standardi za kvalitet efluenata strožiji od onih koji su utvrđeni EU direktivom za osjetljiva područja.

Bilećko jezero). kao što su Kombinat aluminijuma Podgorica.akumulacija Otilovići. daleko je ispod potrebnog nivoa. godine (Projekcije dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore. god. 94 . tehnološke. naselja i poljoprivrede. a malo. u cjelini uzevši. Željezara Nikšić i TE Pljevlja. koje predstavljaju minimum zaštitnih mjera. od ukupno 25 gradskih vodovoda samo u dva vodovoda propisane su zone sanitarne zaštite i utvrđen režim zaštite u njima. list Republike Crne Gore. jer preko 60% teritorije osnovne vodonosne sredine sačinjavaju izrazito karstifikovane karbonatne stjenske mase. ZAŠTITA IZVORIŠTA VODE ZA PIĆE Sadašnje stanje Sprovođenje mjera sanitarne zaštite izvorišta korišćenih za snabdijevanje vodom stanovništva u skladu sa zakonskim obavezama. Ni u jednom od tih sistema nisu propisane mjere zaštite. a može se pretpostaviti. pri čemu je mogućno i zajedničko vođenje onih otpadnih voda koje se mogu prečišćavati istim tehnološkim postupcima. Pravilnikom o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i ograničenjima u tim zonama bliže su utvrđeni načini određivanja i održavanja tih zona i ograničenja u tim zonama". Zone neposredne zaštite izvorišta. uspostavljene su na oko 2/3 od oko 70 korišćenih izvorišta u gradskim vodovodima. ali samo u gradskim vodovodnim sistemima. Posljednjih godina stanje se tek neznatno popravilo. prethodno mora smanjiti hidrauličko opterećenje. visoke šume. Prema snimljenom stanju 1996. vode od hlađenja i atmosferske vode. što se u Crnoj Gori javlja samo u dva vodovodna sistema.). Ne manje je složena problematika zaštite izvorišta podzemnih voda u vodonosnim sredinama međuzrnaste poroznosti. Izuzetak predstavljaju veći industrijski kapaciteti. a u 19 vodovoda ni za jedno od korišćenih izvorišta takve mjere nijesu propisane. Prema zastupljenim industrijama u Crnoj Gori. koja je ugrožena zagađenjima od industrija. Zaštita izvorišta podzemnih voda od zagađivanja na teritoriji Crne Gore predstavlja izuzetno složen problem. gdje se za snabdijevanje vodom koriste vještačke akumulacije (Pljevlja . U takvoj geološkoj sredini moguće je brzo pronošenje zagađenja iz udaljenih prostora sliva privilegovanim podzemnim putevima kretanja vode. koje po prirodi ili lokaciji nije moguće zajednički prečišćavati na gradskim postrojenjima. predtretirati toksični tokovi prije mješanja sa ostalim otpadnim vodama iz fabrike i postići norme kvaliteta efluenta koji se mogu ispuštati u gradsku kanalizaciju. dok je istovremeno autopurifikaciona sposobnost stjenskih masa vrlo slaba. 16/95) propisano je da se za zaštitu područja na kojima se nalaze izvorišta koja se po količini i kvalitetu mogu koristiti ili se koriste za snabdijevanje vodom za piće ustanovljavaju tri zone zaštite i to: šira zona zaštite. Za 4 vodovoda to je urađeno samo za neka od izvorišta. mada pretežno preovlađuje nisko rastinje. Građevinski fakultet u Podgorici. 1998. Sve industrije koje koriste vodu za hlađenje. mora se zasnivati na veličina emisije i kvalitetu efluenta i na vrsti prijemnika. koje se nalaze u dolinama riječnih tokova i gdje se u slivnim prostorima nalaze naselja. br. Dispozicija otpadnih voda industrija. povoljna je okolnost što kod velikog broja izvorišta pripadajući slivovi obuhvataju rijetko naseljene prostore. Specifični su načini zaštite ako su izvorišta za snabdijevanje naselja površinske vode. obavezno moraju primijeniti recirkulaciju što ne predstavlja samo ekološku nego i ekonomsku mjeru. otpadne vode najvećeg broja se mogu disponirati u javne kanalizacione sisteme. čije pripadajuće slivno područje i samo jezero se samo dijelom nalaze na teritoriji Crne Gore. O propisnoj sanitarnoj zaštiti izvorišta korišćenih u seoskim vodovodima teško da se uopšte može govoriti. Herceg Novi . Zakonom o vodama Republike Crne Gore (Sl. industrije i intenzivno korišćene poljoprivredne površine. Izraziti primjer ove problematike predstavlja zaštita podzemnih voda najveće izdani formirane u takvoj vodonosnoj sredini u Crnoj Gori u Zetskoj ravnici.navedenim principima. i onim koje će se razvijati u budućnosti. uža zona zaštite i zona neposredne zaštite. Osnovno opredeljenje za odvođenje industrijskih voda treba da bude formiranje separacionih sistema kanalisanja: za sanitarne. Nasuprot tome. 3. sa relativno malom površinom obradivog zemljišta i sa zastupljenim vegetacionim pokrivačem. ali na samo 24 izvorišta te su zone propisno uređene. eliminisati ili smanjiti emisija na izvoru. Poseban problem predstavlja zaštita voda Bilećkog jezera.6.

Iako je teško rangirati izvorišta po stepenu ugroženosti. 1996. Predmet zaštite. po pravilu. Sanitarno-tehnička zaštita izvorišta vode za piće u Crnoj Gori. Zbijene izdani u aluvijalnoj sredini. propisana je odredbama Zakona o vodama*1 i pratećeg pravilnika*2. 4 A. koja se nalaze u nižim predjelima. Odgovarajućim istraživanjima. god.korisnika tih izvorišta. ipak se u tom pogledu izdvajaju izvorišta u karstno-pukotinskoj sredini. Ćorović.Radulović. a s druge. Tu se posebno odnosi na izvorišta sa kojih se snabdijevaju vodom primorski gradovi. što manje. 16/1995 2 Pravilnik o načinu određivanja i održavanja zona i pojaseva sanitarne zaštite izvorišta vode za piće i ograničenjima u tim zonama. dok su zone uže i šire sanitarne zaštite samo uopšteno propisane. br. Danilovgrada i Plužina. Sl. Projekcije budućeg razvoja Zaštita izvorišta koja se koriste za snabdijevanje vodom za piće. Za izvorišta podzemnih voda u vodonosnoj sredini međuzrnske poroznosti. M. trebaće pouzdanije definisati slivna područja i shodno tome odrediti zone sanitarne zaštite pojedinih izvorišta. U opštem interesu zaštite zdravlja stanovništva . cijelo hidrogeološko slivno područje izvorišta. međutim treba da budu i sva izvorišta koja se smatraju potencijalnim za snabdijevanje vodom stanovništva. Za razliku od već korišćenih izvorišta. S jedne strane. Predmetnim pravilnikom je propisano da se kod postojećih objekata za snabdijevanje vodom za piće zone i pojasevi sanitarne zaštite treba da odrede u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu tog pravilnika. Kotor 1998. S obzirom na složenost hidrogeoloških i hidrodinamičkih karakteristika terena. računajući sa svim korišćenim i potencijalnim izvorištima obuhvata površinu od oko 2 000 km2. kao i na neka izvorišta u vodovodima Pljevalja. da se po njihovom uključivanju u eksploataciju ne bi suočili sa problemima oko sprovođenja mjera zaštite u skladu sa važećim pravilnikom. zbog ograničenja njegovog korišćenja. bili manji. Konferencija "Zaštita voda '98". izvršenje te zakonske obaveze ne bi smjelo da se odlaže. 95 . za koja se utvrđuju zone i režimi zaštite u njima. Osnovu za definisanje tih zona treba da predstavljaju rezultati terenskih istraživanja. koristeći rezultate istraživanja. šire zone sanitarne zaštite izvorišta u karstu treba da obuhvate. REFERENCE : 1 Zakon o vodama. Građevinski fakultet u Podgorici. list RCG br 8/1997 3 Projekcije dugoročnog snabdijevanja vodom Crne Gore. zone se određuju hidrodinamičkom analizom transporta zagađivača. u interesu pouzdanosti zaštite te bi zone trebale biti što veće. prvenstveno hidrogeološkim. za ta izvorišta potrebno je unaprijed zaštititi izvorišne prostore. da bi troškovi realizacije i održavanja mjera zaštite i nadoknade drugim korisnicima zemljišta. U ocjeni postojećeg stanja je konstatovano da još uvijek veliki broj vodovoda nije odgovorio obavezama po tom pitanju. list Republike Crne Gore. Uspostavljanjem zona sanitarne zaštite na svim korišćenim i potencijalnim izvorištima na relativno velikom dijelu teritorije Crne Gore biće onemogućene ili ograničene brojne privredne i druge djelatnosti. Prema navedenom pravilniku zona neposredne zaštite izvorišta je precizno definisana. Procjenjuje se da prostor u kojem bi trebao da vlada režim propisan za šire zone sanitarne zaštite. permanentno su izložene riziku od mogućih zagađenja jer se nalaze u gušće naseljenim prostorima ili intenzivno obrađivanim poljima. Veličina i granice uže i šire zone sanitarne zaštite treba da bude kompromis između dva krajnja moguća rješenja. što predstavlja 14% površine Republike. Sl.

Ustava. važeće zakonodavstvo. donošenje vodoprivredne osnove. kao i na zaključene multilateralne konvencije i rad određenih međunarodnih i transnacionalnih organizacija. Ovakvi odnosi su prema Ustavnoj povelji zadržani i u Državnoj zajednici Srbija i Crna Gora. a isto tako je nadležna i za zaključivanje međunarodnih ugovora koji se odnose na te vodne resurse. list SRJ". Pitanje izvršavanja međunarodnih ugovora je od posebnog značaja. koja Republiku Crnu Goru formalno ne obavezuje. Kroz sagledavanje njihovih nadležnosti za zaključivanje i izvršavanje međunarodnih ugovora i sporazuma može se steći uvid u složenost i kompleksnost ove materije. Od posebnog je značaja regulativa Evropske Unije u oblasti voda i zaštite životne sredine. ali koju treba uvažavati da bi se pristup Uniji ostvario sa što manje teškoća.4. kada je u pitanju oblast vodoprivrede. moderan sistem upravljanja vodama u Crnoj Gori neće moći biti uspješno definisan i izgrađen. Ustava Savezne Republike Jugoslavije. Ustava Savezne Republike Jugoslavije. S obzirom na odredbu iz člana 3. ima i nadležnost za zaključenje međunarodnih ugovora izvan obima nadležnosti Državne zajednice utvrđenog Zakonom o režimu voda. Izloženo ukazuje na to da. pitanje režima voda i režima obalnog mora koji je od interesa za međunarodne odnose Državne zajednice. pri sadašnjem stanju stvari. bez usklađenog djelovanja Republike i Državne zajednice. MEĐUNARODNI I MEĐUREPUBLIČKI VODOPRIVREDNI ASPEKTI Za sagledavanje kompleksnosti problematike koja se odnosi na međunarodne i međurepubličke aspekte vodnih resursa Crne Gore. Ovakva ustavna rješenja po pitanju međunarodnih voda (ili vodnih resursa). kao i sva pitanja upravljanja vodama za koje nije nadležna zajednička država. Ćehotina. zaštita od štetnog dejstva voda itd. po kojima ne postoji jedinstven stav nauke i struke. Jedno od takvih pitanja je pitanje ugovorne sposobnosti ranije savezne države. bilateralne i multilateralne sporazume čiji je potpisnik bila SFRJ.). sem nadležnosti utvrđenih saveznim Zakonom o režimu voda (klasifikacija i kategorizacija voda. utvrđivanje dozvoljenih vrijednosti pokazatelja elemenata režima voda. S obzirom na citiranu odredbu člana 77. Po jednom mišljenju. bez prethodne (političke) saglasnosti republika. tačka 4. praćenje. impliciraju da Državna zajednica. federacija je bila suverena država i po tom osnovu imala je neograničenu sposobnost da zaključuje međunarodne ugovore. uređene su ustavom Republike Crne Gore i ranijim ustavom Savezne Republike Jugoslavije. može se zaključiti da je Republika Crna Gora prenijela u nadležnost savezne države . USTAVNE NADLEŽNOSTI REPUBLIKE CRNE GORE I DRŽAVNE ZAJEDNICE SRBIJA I CRNA GORA U OBLASTI MEĐUNARODNIH ODNOSA Nadležnosti Republike Crne Gore i državne zajednice Srbija i Crna Gora u oblasti međunarodnih odnosa. Potvrđen međunarodni ugovor ima snagu zakona Državne zajednice i za njegovo izvršavanje su nadležni organi (na čitavoj teritoriji) Državne zajednice. koja se ogleda u više otvorenih pitanja. u smislu člana 77. po kojoj se međunarodnim vodama. utvrđenog saveznim Zakonom o režimu voda (kao što je. davanje dozvola i koncesija za korišćenje voda. jer nije članica EU. Zakona o režimu voda ("Sl. a da Republika Crna Gora izvršava međunarodne ugovore koje je ona zaključila. Princip dvostrukog kolosijeka podrazumijeva da Državna zajednica izvršava međunarodne ugovore koje je zaključila. Vlada zaključuje međunarodne ugovore iz nadležnosti Republike. neophodno je ukazati na ustavne nadležnosti republika i Državne zajednice Srbija i Crna Gora. na primjer. odnosno Državne zajednice. Prema odredbi iz člana 2. a sada Državne zajednice i konstitutivnih republika. Lim i Bojana i jezera Skadarsko i Bilećko. Tačka 4. 96 . kontrola i prognoza elemenata režima voda.1. Ustava Republike Crne Gore.Savezne Republike Jugoslavije. izdavanje vodoprivrednih saglasnosti). u skladu sa Zakonom. Za Republiku Crnu Goru od posebnog značaja je i činjenica da su raspadom SFRJ i formiranjem novih nezavisnih država više vodnih resursa dobili rang međunarodnih resursa. Crna Gora je suverena u pitanjima koja nije bila prenijela u nadležnost Savezne Republike Jugoslavije. Ta rješenja impliciraju da Republika Crna Gora uređuje sva ostala pitanja upravljanja međunarodnim vodnim resursima u Republici izvan obima nadležnosti Državne zajednice. savezna država je bila nadležna za uređivanje režima tih voda. režim rada akumulacija. smatraju rijeke Cijevna. Saglasno odredbi člana 94. 59/98). Tara. 4. neposredno (preko područnih organa) u skladu sa ustavnim principom dvostrukog kolosijeka u organizaciji izvršne vlasti.

Konvencijom se štite vode Sredozemnog mora u užem smislu. zaključena 1972 godine u Parizu. Konvenciju su potpisale Albanija. Konvencija je regionalnog karaktera . Bugarska. Mađarska i Rumunija. vodni resursi zadovoljavajućeg kvaliteta i u dovoljnim količinama za zaštitu i održanje akvatične životne sredine. Ako postoje međunarodni sporazumi. godine su utvrđeni izvori zagađivanja . Konvencija ne utiče na prava i obaveze država. godine. Bazen rijeke Tare u okviru UNESCO programa “Čovjek i biosfera” (MAB) upisan je u Svjetsku mrežu rezervata biosfere. u čijem sastavu je kanjon Tare. godine. Sadržaj pojma "vodotok" obuhvata sistem površinskih i podzemnih voda. U regionu koji obuhvata teritoriju Srbije i Crne Gore i susjedne zemlje. u najvećoj mjeri regulišu se republičkim propisima (koji se odnose na morsko dobro). Hrvatska. načini upravljanja vodama kojim se sprečavaju ili smanjuje opasnost od poplava i nedostatka vode. iz vazduhoplova i iz kopnenih izvora (iz rijeka. Međunarodna konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu Konvencija o procjeni uticaja na životnu sredinu u prekograničnom kontekstu pod okriljem Ekonomske komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu stupila je na snagu 1997. očuvanja i upravljanja. VAŽNE MULTILATERALNE KONVENCIJE I BILATERALNI SPORAZUMI Konvencija o zaštiti i korišćenju prekograničnih vodotoka i međunarodnih jezera. godine upisano u listu područja od međunarodnog značaja. uključujući njegove zalive i pučinu. Konvencija UN o pravu neplovidbene upotrebe međunarodnih vodotoka Konvenciju iz 1997. U međunarodnim odnosima povodom prekograničnih vodnih resursa naša zemlja bi trebalo da primjenjuje principe i rješenja ustanovljena ovom konvencijom. Okvirna direktiva o vodama Evropske Unije Direktiva 2000/60/EC parlamenta i Savjeta Evrope. od značaja je za Republiku Crnu Goru. transport i proizvodnju električne energije. Konvencija o zaštiti Sredozemnog mora od zagađivanja Konvencijom usvojenom u Barseloni 1976. objekata na obali. kao i za rekreacione potrebe. Naša zemlja nije potpisnik Konvencije. godine u Helsinkiju. Pri donošenju odluka koje se odnose na hidrotehničke objekte u tom prostoru treba uvažavati obaveze prema ovoj konvenciji. godine. kanala ili bilo kojeg drugog izvora koji se nalazi na teritoriji države ugovornice). za ribarstvo. čine jedinstvenu cjelinu i normalno se ulivaju u isti recipijent.2.4. prema Ramsarskoj konvenciji o močvarnim zemljištima iz 1971. nije njen potpisnik. godine. Kao ciljevi "održive politike voda" direktivom se određuju: obezbjeđenje sigurnog snabdijevanja vodom za piće zadovoljavajućeg kvaliteta. za sada. da sarađuju i uzajamno se informišu o aktivnostima i problemima. koje po prirodi svoje fizičke povezanosti. 97 . Italija.sa brodova. utvrđene tim sporazumima. Konvencija je potpisana 27. godine. koji je upisan u listu svjetske prirodne baštine. januar 1977. bez obzira što. godine. Konvencija o zaštiti svjetske kulturne i prirodne baštine Ova konvencija. oktobra 1996. Konvencija se primjenjuje na korišćenje međunarodnih vodotoka i njihovih voda za druge namjene sem za plovidbu i na mjere zaštite. godine su potpisale 104 zemlje. Nacionalni park Durmitor je upisan u UNESCO Svjetsku listu kulturne i prirodne baštine 1980. ali se smatra da bi joj trebalo pristupiti. izuzev unutrašnjih voda država ugovornica. Grčka. imajući u vidu Nacionalni park "Durmitor". Obaveze koje iz Konvencije proističu za našu zemlju. a stupila je na snagu 6. Države ugovornice su se obavezale da preduzimaju sve potrebne mjere u cilju sprečavanja zagađivanja i ugrožavanja Sredozemnog mora. marta 1992. Austrija. Skadarsko jezero je 1996. koju je SFRJ ratifikovala 1974. obezbjeđenje vode u dovoljnim količinama za industriju i poljoprivredu. ali i propisima Državne zajednice koji se odnose na pomorsku plovidbu. Ovom direktivom se utvrđuju akcije EU na polju politike voda. po prirodi stvari.potpisana je pod okriljem Ekonomske komisije Ujedinjenih Nacija za Evropu.

jezerima i hidrosistemima presječenim državnom granicom (naročito Ohridsko jezero. godine strane ugovornice su se obavezale da razmatraju i sporazumno rješavaju sva vodoprivredna pitanja i mjere i radove od interesa za obje strane. god. hidrološke studije. regulisanje i kanalisanje vodotoka i jezera i održavanje njihovih korita. rijeke Crni Drim i Beli Drim. plovidbu. održavanje i slične mjere. razmjenu podataka o vodostanju. Jugoslovensko-italijanski sporazum o saradnji na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađenja. akumulacije i retenzione radove. godine je saradnja na zaštiti voda Jadranskog mora i obalnih područja od zagađivanja. izradu projekata i izvođenje radova. oticanje voda. Jedno od tih pitanja je i izgradnja akumulacije i brane "Fierza".Direktiva Evropske Unije (91/271/EEC) o prečišćavanju urbanih i biološki razgradljivih industrijskih otpadnih voda Ovom direktivom utvrdjeni su minimalni kriterijumi kvaliteta efluenata obavezni za sve zemlje članice. Cilj Sporazuma potpisanog 1974. Sporazum između Vlade FNRJ i Vlade NR Albanije o vodoprivrednim pitanjima Sporazumom zaključenim 1956. raspodjelu troškova u vezi sa istraživačkim. odbranu od poplava. podzemne vode. Između Republike Crne Gore i Republike Albanije postoje otvorena pitanja povodom prekograničnih vodnih resursa. Skadarsko Jezero i rijeku Bojanu). snabdijevanje vodom i kanalizaciju. pogonom i održavanjem. 98 . zaštita i korišćenje Skadarskog jezera). korišćenje voda u poljoprivredi. Posebno je naglašeno da se Sporazum odnosi na iskorišćavanje vodnih snaga. razmjenu podataka i projekata i međusobna obavještavanja po navedenim pitanjima. zaštitu tla od erozije. koji se razlikuju prema vrsti i karakteristikama prirodnog recipijenta. ribarstvo. 1974. koji mogu biti od uticaja na promjenu količine i kvaliteta voda na vodotocima koji čine državnu granicu i vodotocima. interes Crne Gore je da se kroz bilateralnu saradnju riješe određena otvorena pitanja (regulacija Bojane. projektnim i izvođačkim radovima. I pored određenih aktivnosti u prethodnim godinama.

(3) Crna Gora u odnosu na veličinu teritorije raspolaže respektivnim vodnim potencijalom koji se može transformisati u hidroenergetski potencijal. sve dalje aktivnosti treba usmjeriti na obezbeđenju svih komponenti uslova za realizaciju korišćenja tog potencijala preko planiranih HE-objekata. Samo na taj način moći će da se definiše tehnički izvodljivo. koja po našem mišljenju treba da bude na prioritetnom mjestu državnih aktivnosti. 99 .5. sprovodiće se organizovano i sistematski tehničkim i biološkim mjerama. sa korišćenjem izvorišta koje će biti daljim istraživanjima i analizama provjereno. U narednim periodu korišćenja hidropotencijala treba okviru kompleksnih vodoprivrednih sistema višenamjenskog karaktera. CILJEVI I SMJERNICE RAZVOJA VODOPRIVREDE U CRNOJ GORI Na osnovu materijala izloženog u prethodnim poglavljima mogu se naznačiti osnovne smjernice i ciljevi razvoja vodoprivrede u Crnoj Gori u oblastima korišćenja voda. obavezno uvažavanje kriterija kvaliteta efluenta naselja u zavisnosti od vrste i karaktera prirodnog recipijenta. (8) U cilju obezbeđenja plovidbe na Skadarskom jezeru i plovne veze sa morem potrebno je obaviti sveoobuhvatno snimanje morfologije dna jezera i korita Bojane na osnovu toga definisati plovni put. zaštite od voda i zaštite voda u Republici Crnoj Gori: (1) Snabdijevanje kvalitetnom vodom cjelokupnog gradskog stanovništva i oko 90% seoskog stanovništva putem javnih vodovoda. Realnije sagledavanje tehničko iskoristivog hidroenergetskog potencijala treba uraditi kroz planiranu izradu Eenergetske osnove(strategije) Crne Gore. sportske i rekreativne namjene. (5) Provođenje odbrane od poplava treba da se zasniva na integralnom rješenju zaštite od poplava. Sa tog aspekta. zahvatanjem prvenstveno površinskih voda i gdje je god moguće uz primjenu recirkulacije i korekcije u tehnološkim procesima u cilju racionalizacije potrošnje vode. sa lokalnim efektima. tretman otpadnih voda naselja u zavisnosti od veličine naselja i vrste (osjetljivosti) recipijenta. priključenje najmanje 80% stanovništva Crne Gore na javne kanalizacione sisteme. (4) Pokrivanje sistemima za navodnjavanje oko 80% ukupnog raspoloživog zemljišta pogodnog za navodnjavanje. kao i u područjima zaštićenih prirodnih dobara (nacionalni parkovi i rezervati prirode). da se procesu transformacije vodnog potencijala u tehničko iskoristivi hidroenergetski potencijal postigne najveći energetski učinak. prioritetno korišćenje lokalnih izvorišta podzemnih i površinskih voda. flaširanje kvalitetne vode radi ostvarivanja komercijalnih efekata u korišćenju podzemnih voda. obezbjeđenje nedostajuće količine vode u Primorskom regionu putem regionalnog sistema. definisanom na nivou sliva. a efluenta industrija i kod upuštanja u javne kanalizacije. smanjivanje gubitaka i racionalizacija potrošnje. rijeka. od čega na oko 50% površine prethodno će trebati izvršiti odvodnjavanje suvišnih voda. Planirana varijantna rješenja HE objekata u zasnovana su na osnovnom postulatu. zasipanja akumulacija. ugrožavanja saobraćajnica i drugih objekata. izmjena strukture proizvodnje i komasacija zemljišta. (6) Zaštita i unapređenje kvaliteta površinskih i podzemnih voda i voda priobalnog mora do nivoa propisanih klasa kvaliteta. a ne na parcijalnim rješenjima. (10) Razvoj ribogojstva usklađen sa očuvanjem i unapređenjem režima voda u vodotocima i jezerima a sve u sklopu opšteg očuvanja i unapređenja životne sredine u Republici. (2) Obezbjeđenje vode za tehnološke potrebe većih industrijskih korisnika iz vlastitih izvora. kao preduslovi boljih ekonomskih efekata u poljoprivrednoj proizvodnji. prioriteti su revitalizacija postojećih melioracionih sistema i izgradnja novih sistema na zemljištima sa visokim pogodnostima za navodnjavanje. ekonomski i ekološki opravdano i održivo rešenje zaštite od poplava. Skadarskog jezera i Bokokotorskog zaliva. vodeći računa o prioritetima. jezera. akumulacija) i njihovog okruženja za turizam. (7) Zaštita od vodne erozije radi sprječavanja gubitka zemljišta. (9) Stvaranje uslova za efikasnije korišćenje kopnenih vodnih resursa (potoka. prioriteti su postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u slivovima izvorišta vode za piće.

To se prije svega odnosi na : obavljanje istražnih radova (potrebna mjerenja i opažanja). ne smije da bude prepreka planiranju njenog unapređenja i razvoja. gdje god je to potrebno i racionalno. redovno održavanje. (12) Intenzitet korišćenje mora za ribarstvo i razvoj marikultura mora da bude ekonomski isplativ i da pri tome ne ugrozi obnavljanje eksploatisanih populacija. (13) Zbog velikog značaja morskih plaža za turizam. potrebno je: postupno povećavati površinu korišćenja postojećih plaža koje se sada djelimično ili u cjelini koriste. primarna usmjerenja su ka obezbeđenju uslova da bi se plaže mogle vrednovati i trajno koristiti. Pomorski saobraćaj u uslovima otvorenog tržišta. mogao bi u budućnosti da postane značajna privredna grana Republike Crne Gore. ekonomskih interesa Crne Gore i zemalja u okru ženju. uspostavljati nove prirodne ili vještačke plaže. 100 . Dosadašnja iskustva turističkih zemalja pokazala su da se ne mo že ostvariti visokokvalitetna turisti čka ponuda bez nauti čkog turizma. stabilne političke situacije u regionu.(11) Sadašnje stanje u oblasti pomorske plovidbe u Crnoj Gori. Sa druge strane. koje je ocijenjeno kao nepovoljno. brigu se o kvalitetu vode za kupanjei. uređivanje i opremanje.

37 8.45 A-D D A-D 2.00 0.0 (11) 64.0 1.0 19.80 4. A-D-akumulaciono-derivaciona mHE Tabela 5.0 550 7.03 3. Vk (106m3) (12) Energija (kWh) Kota normalnog uspora po VOCG (14) 880.00 N (MW) e/ a Kota normalnog uspora po studiji (mnm) (13) 970.00 187.57 101 .02 8.603 0.00 57.90 20.45 0.00 997. A-akumulaciona mHE.18 1.60 Murinska/Lim D 0.50 Kota normalnog uspora po VOCG (mnm) (14) 1060.18 1.00 118 154.80 21.53 E E (kWh) 1170.80 35.36 3.84 0.00 948.40 33.42 1.56 1.00 113 7.562 1.0 4.50 14.73 15.88 24.00 10.00 8.stanici Instalisa ni proticaj Qi Korisna zapremina akumul.575 2.7 : ENERGETSKI PRIHVATLJIVA (u periodu izrade Studije) i HIDROLOŠKI IZUČENA (prema direktnim mjerenjima proticaja na razmatranoj pritoci) I -faze prioriteta mHE u daljem postupku višeg nivoa projektne razrade Naziv: rijeka / postroenj Tip postrojen Qsr u profilu vodozahvata Qsr Prema mjerenjima na hid.96 1.95 Tip postrojenj Qsr u profilu vodozahvata Bruto pad Hb (m) NEIZUČENA (bez direktnih (1) BijelaBukovica KOSORIĆI ili POGLEDINE Bukovica TIMOR Bukovica BUKOVICA -ŠAVNIK Grlja/Lim G.13 2.00 256.0 5.50 (10) 27. Vk (12) 11.30 13.725 12.63 220 1.30 15.VUSANJE TemnjačkaTreskavička/Lim JARA A-D 7.0 1080.21 D A-D A-D A-D 1.43 -1.34 7.45 4.83 5.0 (8) 138.72 0.06 25.60 17. KRUŠKA Komarnica POŠĆENJE Trepačka/Lim GORNJA TREPČA Nožica/M.50 D 0. (3) (5) (7) 25.965 DOSAVA RIJEKA Velička/Lim D 0.50 17.8:ENERGETSKI PRIHVATLJIVA (u periodu izrade Studije) I HIDROLOŠKI mjerenja proticaja na razmatranoj pritoci) II -faze prioriteta mHE u daljem postupku višeg nivoa projektne razrade Naziv: rijeka / postroenj Instalisani proticaj Qi m3/sek KORISN A ZAPREMINA AKUMUL.43 65.63 10.50 6.rije ka NOŽICA (3) PR D (5) (6) (7) (10) N(MW) e/ ja (11) 4.34 1.62 14.00 1.715 7.60 9.00 Bruto pad Hb (m) (8) (1) Ćehotina OTILOVIĆI Zlorečica /Lim ZLOREČIC A Kutska /Zloreč.170 3.542 0.71 2.376 VELIKA Legenda : D-deriviciona mHE.TABELARNI PRILOZI Tabela 5.85 220 6.

10 38.60 2. (1) Đurička/Lim ĐURIČKA R.0 885.67 (7) 6.4 678. brane na obalama 45.20 609./ 106 m3/106 m2 mnm.45 1. oporci i grav. A-D-akumulaciono-derivaciona mHE Tabela 5.12 1.00 Betonska lučna – grav.86 10.4 19.25 Legenda : D-deriviciona mHE.3 675 / 910 / 16. P 740.0 7. Vk (106m3) Kota normaln og uspora po studiji (mn m) (13) 1049.20 1.00 698.0 5.45 Energija Egod GWh (11) 19.65 735 / 8.1 / 0. "Neyerpic" 180 U desnom 618 / 32 / 614 / 12.0 880 790 16 530/ 0 / 0 570 / 40 / 1.Beranska Bistrica/Lim LUBNICA Vrbnica/Piva VRBNICA A-D D 0./ 106 m3/106 m2 km - Visina brane od temelja Dužina u kruni brane Zapremina tela brane Širina krune brane Tip i dispozicija preliva Kapacitet preliva Tip i dispozicija temeljnog m m 103 m3 m m3/s - 220 268.67 10.0 Preko krune sa segmentnim zatvaračima 1670 U brani (3 na 59 143 18 Slobodan 280 U telu brane 102 .45 A-D 2.0 45 Betonska lučna Betonska lučna Otilovići Ćehotina Crnomorski 352 Pljevlja 1981 I.0 675.00 877.94 4.5 841 17 13 1. V. uspora Kota min.75 6.0 740.0 42. Šekularska/Lim RIJEKA MARSENIĆA Kaludarska /Lim DONJA RŽANICA Lješnica/Lim BIOČE (3) A-D A-D 2.00 Kota normaln og uspora po VOCG (mn m) (14) 1050.10 4.8 719 9.9 842 837.0 3.23 - 1325.15 -/0/0 815 / 4 / 825 / 8 / 837.00 760.30 4.05 8. A-D-akumulaciono-derivaciona mHE Tabela F-1:Osnovne geometrijske i ostale karakteristike postojećih akumulacija 1 Brana Rijeka Osnovni sliv Površina kontrolis.22 8.5 736 737.0 Naziv: rijeka / postroenje / Qsr Prema mjerenjima na hid.51 27. P 6.0 621. br. P 74.15 725 / 2.42 2.06 1.30 7.30 11.2 612.0 Čeoni 300 U telu brane 2. radnog nivoa Ukupna zapremina Korisna zapremina Površina jezera pri KNU Kota/Zapremina/Površina Kota/Zapremina/Površina Kota/Zapremina/Površina Kota/Zapremina/Površina Dužina jezera pri maksimalnom usporu Tip brane Piva Piva Crnomorski 1758 Plužine 1976 H./ 106 m3/106 m2 mnm. .6 732.6 2.15 Liverovići Gračanica Jadranski Nikšić 1957 I.28 / 0.0 595.39 4.0 340 85.stanici Instalisani proticaj Qi m3/sek Bruto pad Hb (m) Qsr u profilu vodozahvata Tip postrojenja Instalisna snaga Ni MW (10) 7.75 / 0. 187 ukupno 27.0 (12) 4.30 6.0 Slobodan.08 0.93 709 / 0 / 0 715 / 0.826 5.0 620.25 (5) 3 (6) 2./ 106 m3/106 m2 mnm.5 127 lučni dio.55 630 / 360 / 9.87 5.50 Nasuta zemljana sa centralnim glinenim jezgrom 19.5 / 17 / 1.75 (8) 136 149 167 84. A-akumulaciona mHE.00 Legenda : D-deriviciona mHE.29 0.65 3.00 868.9: ENERGETSKI NEOPRAVDANA (u periodu izrade Studije) i HIDROLOŠKI IZUČENA (prema direktnim mjerenja proticaja na razmatranoj pritoci) III -faze prioriteta mHE u daljem postupku višeg nivoa projektne razrade Korisna zapremina akumul.5/ Krupac Moštanica Jadranski Nikšić 1962 H.00 715.10 Red.13 5.0 9.00 1030. P 622.05 2. sliva Opština Godina završetka gradnje Namena* Srednji godišnji proticaj Kota krune brane Kota normalnog uspora Kota maks.5 / 0 / 0 610 / 0 / km2 m3/s mnm mnm mnm mnm 106 m3 106 m3 106 m2 mnm.3 2.5 1480 309.60 21. A-akumulaciona mHE.

0 607. N navodnjavanje Primedba - - 103 .043 780 / 0. uspora Kota min.42 603.0 Kameni nabačaj sa uzvodnim zidom od ručno složenog kamena 31. ispusta m3/s 1.0 Slobodan.37 Nasuta od kamenog nabačaja sa centralnim glinenim jezgorm 21. P 623.ispusta Kapacitet tem.28 107.0 762.0 614. V.20 ^eoni 25.0 606. radnog nivoa Ukupna zapremina Korisna zapremina Površina jezera na KNU Kota/Zapremina/Površina Kota/Zapremina/Površina Kota/Zapremina/Površina Kota/Zapremina/Površina Dužina jezera pri maks. akumulacije godine Legenda : V – vodosnabdijevanje.89 603 / 0 / 0 604 / 0 / 0.87 71.5 614.0 621.22 / 0.0 783. ispusta Primedba Brana Rijeka Osnovni sliv Površina kontrolis. P 616.0 622.50 Loša Sanacija brane vododrživost urađena 1987.9 čeoni sa klapnama 3 prelivna polja dužine 12 m 300 U desnom boku sa segmentnom ustavom 68 1956 N.0 111.8 / 0.0 171.40 Nasuta zemljana 16. I–snabdijevanje industrije vodom. sliva m3/s - km2 Opština Godina završetka gradnje Namena* Srednji godišnji proticaj Kota krune brane Kota normalnog uspora Kota maks.0 1.5 612 / 38 / 7.11 758 / 0 / 0 760 / 0.3 4. Tip brane m3/s mnm mnm mnm mnm 106 m3 106 m3 106 m2 mnm/ 106 m3/106 m2 mnm / 106 m3/106 m2 mnm / 106 m3/106 m2 mnm / 106 m3/106 m2 km - - koti 592.2 1629 510 kam. P –odbrana od poplava. 106 gl.85 0.21 8. H– hidroenergetika.5 2383 5.50 i 11.0 71.2 608 / 10 / 7. "Neyerpic" 150 U desnom boku sa segmentnom ustavom 51 1962 H.5 29. 75 filtar 6.3 kam.097 1. P 783.5 782.5 / 0 / 0 604 / 0 / 0. 2 na koti 503) 373+240 Slano Opačica Jadranski Nikšić 32 Vrtac Gornja Zeta Jadranski Nikšić 80 Grahovo Grahovska Jadranski 1 Nikšić boku sa zatvaračem 12 - 1964 H. usp.87 13.22 0.05 618 / 86 / 8. i 5 zida 3.6 U telu brane Visina brane od temelja Dužina u kruni brane Zapremina tela brane Širina krune brane Tip i dispozicija preliva Kapacitet preliva Tip i dispozicija temeljnog ispusta m m 103 m3 m m3/s - Kapacitet tem.005 / 770 / 0.0 4.0 612 / 48 / 11.

O V. Bakovića Klisura Mojkovac LJutica Tepca LJevišta Krušev Lug Dubravica Andrijevo 1. O E E. Andrijevo 2. N E E E. V. O. O. Raslovići Milunovići Zlatica K NU (mnm) 971 1060 1100 880 1360 885 850 1030 740 750 698 742 657 650 1150 980 976. N E E E E E E E E. E. N V. N. O V. E E. Žuti Krš 2.Tabela F-3:Osnovni geometrijski elementi planiranih i potencijalnih akumulacija prema vodoprivrednoj osnovi Crne Gore (usvojena 2001 godine) Re Rijeka cija dni (-) Ibar Ibar Lim Đurička r. V. E E. E N. E V. E. N E V. O E E V. O E E E Realizacija (-) planirana potencijalna planirana potencijalna planirana planirana potencijalna potencijalna potencijalna potencijalna potencijalna planirana potencijalna potencijalna planirana potencijalna potencijalna potencijalna planirana potencijalna planirana planirana planirana planirana planirana planirana planirana potencijalna potencijalna planirana planirana planirana planirana planirana planirana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 1 9 2 0 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 2 9 3 0 3 1 3 2 3 3 3 4 3 104 . R E E.6 818 1160 1050 1000 980 932 920 770 740 1028 590 500 285 250 155 119 81 Fsliv a (km2) 70 383 124 48 156 25 52 91 35 187 232 144 771 992 1123 84 247 91 642 92 242 328 471 471 647 1200 1604 16 73 124 547 547 627 648 980 Vkor (106 m3) 35 200 237 60 70 30 20 30 25 115 240 40 85 55 386 2 1 10 220 45 145 198 50 7 85 316 1050 27 29 100 250 100 3 7 13 Namjena (-) V. N. N E. N V. O E. Zlorečica Trebačka Šekularska rijeka Beranska Bistrica Kaludarska rijeka LJešnica LJuboviđa Bjelopoljska Bistrica Ćehotina Ćehotina Ćehotina Bukovica Bukovica Komarnica Komarnica Tara Tara Tara Tara Tara Tara Tara Tara Morača Morača Morača Morača Morača Morača Morača Morača Akumula (-) Rožaje Bać Grnčar Đurička Rijeka Zlorečica Trebačka Šekularska Rijeka Beranska Bistrica Kaludarska Rijeka LJešnica LJuboviđa Bjelopoljska Bistrica Gradac Mekote Milovci Timar Šavnik Pošćenje Lonci Opasanica Mateševo Žuti Krš 1. O E. E.

5 13. I-snabdijevanje industrije vodom. N-navodnjavanje. E-energetika.5 30 11 17 55 180 Namjena (-) E E E E E E E V.5 200 200 Fsliv a (km2) 129 ? ? ? ? ? 158 383 Vkor (106 m3) 2 8. E.Re Rijeka cija dni (-) Morača Ibrija Mrtvica Sjevernica Mala rijeka Mala rijeka Mala rijeka Cijevna Akumula (-) Grla Ibrija Velje Duboko Sjevernica Brskut Nožice Pavličići Prifta K NU (mnm) 335 481 846 350 785 948. N Realizacija (-) planirana potencijalna potencijalna potencijalna potencijalna potencijalna potencijalna potencijalna 3 6 3 7 3 8 3 9 4 0 4 1 4 2 4 3 UKUPNO 42 Legenda : V-vodosnabdijevanje.oplemenjivanje malih voda 105 . O .

GRAFIČKI PRILOZI Broj/oznaka Naziv priloga priloga Karta vodnog potencijala duž glavnih rječnih tokova. VARIJANTA-1. VARIJANTA-1. 1:300000 HEP Situacija : HIDROENERGETIKA . VARIJANTA-2. 1:300000 FSIT-1 Podužni profil : HIDROENERGETIKA. 1:300000 FSIT-2 Podužni profil : HIDROENERGETIKA. 1:300000 Izvor dokumentacije Vodoprivredna osnova Crne Gore (VOCG) 106 . VARIJANTA-1. FPOD-2. FPOD-1 1:300000 Situacija : HIDROENERGETIKA .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->