AGENDA Prvi dan

Vrijeme 10.00-10.15 Uvod u seminar Tema Prezentatori Andrea Muharemović, Zihnija Hasovic Đorđe Stefanović

10.15-11.15

Uvod u novu Direktivu o industrijskim emisijama i zahtjevi za izmjenu lokalne legislative

11.15-12.15

Predstavljanje novih formulara za zahtjeve i za izdavanje dozvole

Boško Nikov

12.15-12.45

Pauza za kafu Boško Nikov

12.45-13.45 13.45–14.45

Novi formular zahtjeva za okolinsku/IPPC dozvolu Pauza za ručak Iskustva drugih zemalja – studija slučaja i dobri i loši primjeri pripreme zahtjeva i dozvole Rad u grupama – priprema dobrog zahtjeva – prvi dio

14.45-15.45

Gabrijela Kovačić 4 grupe – 4 facilitatora

15.45-17.30

uvod u drugi dan 11.30 Rad u grupama – priprema dobre dozvole Diskusija i zaključci 16.00 Pauza za kafu Boško Nikov 11.30-16. učesnici 10.30 Rezimiranje prvog dana. prezentacija rada u grupama.00-10.30-12.30 Iskustva drugih zemalja – studija slučaja i dobri i loši primjeri pripreme zahtjeva i dozvole Pauza za ručak Boško Nikov / Gabrijela Kovačić 13.00 Facilitator .30-14.30 4 grupe – 4 facilitatora 14.30-17.30-11.30-13.30-12.00 Nastavak rada u grupama 4 grupe – 4 facilitatora Facilitator.30 Novi formular dozvole 12.Drugi dan Vrijeme Tema Prezentatori 09.