P. 1
Leksikon lovackog oruzja

Leksikon lovackog oruzja

|Views: 753|Likes:
Published by 873258
leksikon lovackog oruzja i municije by
leksikon lovackog oruzja i municije by

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: 873258 on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

HOME > LINKOVI > KONTAKT >

Leksikon lovačkog oružja
Plemeniti učitelj lovstva, Mr Dušan Bojović (1926-1994)
A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T,U, V, W, Z, Ž ABC, najnovija zrna za kuglare, konstrukcija ljubljanskog univerzitetskog profesora dr France Avčina, danas u isključivoj proizvodnji austrijske fabrike Hirtenberger, predstavlja pravu revoluciju u konstrukciji zrna. Sve novije konstrukcije zrna, H-Mantel /RWS/, Breneke TUG i TIG, NORMA PPC i Alaska i čitav niz drugih, imale su za cilj da osiguraju izlaznu ranu, a time i odlučujuće efikasan parni šok-efekat, kao i krvni trag, mada nisu to uvek uspevale. Osim toga, veći deo prednje polovine zrna raspadao se u krupnije ili sasvim sitne deliće košuljice i olova, koji su obezvređivali meso divljači. ABC-zrno nije sastavljeno od valjka olova presvučenog košuljicom /Tombak/, već je celo od solidnog valjka Tombaka sa rupicom na vrhu i u krst profrezovanog prednjeg dela zrna, što je osiguravalo pravilno rascvetavanje prednjeg dela zrna u četiri krilca, povećavalo prečnik prostrelnog kanala za 2,5 - 3 prečnika kalibra zrna i uvek pravilo

1 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

LSS je član FACE LSS je član CIC

izlaznu ranu, iznoseći iz tela divljači čak oko 90 odsto osnovne težine zrna. ABC-zrno podjednako je efikasno u lovu i sitnije i krupnije divljači, što se dokazalo u oglednom višegodišnjem odstrelu nekoliko stotina grla u podunavskim lovištima "Jelen". ACCELERATOR zrna, konstrukcija Remington, proizvode se samo u kalibru .30 /30-30, .308 Win i .30-06/. Sastoje se od zrna kalibra 5,6 mm, težine 55 grena /3,56 grama/, stavljenog u plastičnu oblogu kalibra .30, koja se posle izlaska iz cevi odvaja od zrna. Brzina zrna je vrlo visoka, čak 1250 m/s, ali preciznost nije uvek zadovoljavajuća. U većini evropskih zemalja, upotreba akceleratora zrna nije dozvoljena. AMBOS, kapisla sa ugrađenim nakovnjem. Udarcem igle u spoljni deo kapisle, eksplozivna masa biva pritisnuta uz nakovanj i upaljuje se. Sve kapisle za patrone sa sačmom, sve američke i danas veći deo evropskih karabinskih metaka, snabdevene su kapislom sa ambosom, jer je dekapisliranje i ponovno kapisliranje čaura mnogo jednostavnije nego kod Berdan kapisle. Ovakve kapisle se ponekad nazivaju i "Boxer".Vidi kapisla. ANSON & DEELEY, mehanizam opaljivanja kod pušaka-prelamača. Većina klasičnih dvocevki /ne Bok!/ i manji broj trocevki ima ovaj, engleski mehanizam vrlo cenjen zbog jednostavnosti, sigurnosti i mekog odapinjanja okidača. Ceo se nalazi u isfrezovanim šupljinama u glavi puške, čime je ona unekoliko oslabljena. Ako se rade puškekuglare ovog sistema u snažnim /tropskim!/ kalibrima, koji izazivaju visoke barutne pritiske, puščana glava /baskula/ se gradi od najboljih čelika i posebno ojačava. ANTICORRO, vrsta čelika cevi čehoslovačke fabrike čelika POLDI /između dva rata/, otporan na rđu. Vidi vrste čelika cevi. ANTINT, vrsta čelika cevi austrijske fabrike čelika BOEHLER, vrlo cenjen, takođe otporan na rđu. Vidi vrste čelika cevi.

2 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

ATMOSFERA, tehnička atmosfera, pritisak od 1000 kg/cm2 kojom je bio označavan barutni pritisak, zamenjena je u savremenoj balističkoj literaturi izrazom "bar". AUTOMATSKA KOČNICA, najčešće deluje samo kao kočnica okidača i aktivira se pri svakom prelamanju puške pomeranjem gornje poluge, poznate pod nazivom "Toplever". Mnogi lovci isključuju automatsku kočnicu, jer žele ili su naučili da pripremu puške neposredno pred pucanje čine svesno. Skupe puške najčešće nemaju automatsku kočnicu. Vidi fino, skupo, luksuzno oružje. BAKARNA KOŠULJICA ZRNA, zapravo košuljica zrna od legure bakra. Uobičajena je kod karabinske municije američke proizvodnje. U evropskoj tradiciji proizvodnje municije, košuljice zrna su od železnog lima, niklovane ili bakarisane. Zbog boljih svojstava, za košuljice zrna i u Evropi se sve češće upotrebljavaju legure bakra. Vidi tombak. BALISTIČKA KRIVULJA, parabolični let zrna koji predstavlja put zrna od napuštanja usta cevi do doticanja zemljine površine. Na oblik balističke krivulje utiču: a) početna brzina zrna; b) zemljina teža; c) pravac, odnosno ugao, pod kojim je zrno napustilo cev; d) otpor vazduha; e) okretanje zrna oko svoje uzdužne ose -derivacija. Domet zrna je najveći ako je ugao cevi u odnosu na horizontalnu površinu zemlje 45°. BALISTOL, ulje za čišćenje i podmazivanje oružja nemačke hemijske fabrike Ballistol-Klever. Više od 80 godina je najomiljenije sredstvo za čišćenje oružja kod evropskih lovaca. Rastvara kisele ostatke barutnih gasova, dobar za očuvanje cevi i mehanizma od rđe. Ne uklanja ostatke olova i bakarne naslage od zrna. Za tu svrhu, postoje posebna

3 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Vrste baruta se pažljivo odabiraju prema kalibru.com/leksikon_oruzja. ali sasvim neodgovarajućeg baruta -kao što je naizgled veoma sličan barut za sačmarsku municiju. Pritisak barutnih gasova. Određeno barutno punjenje. (koja zbog malog otpora pri prolasku sačme iz čaure. povećava se sa težinom zrna. Ako lovac sam puni svoju karabinsku municiju. recimo 12 grama. metak za sačmu napunjen lenjim. volumenu čaure. Pritisak zavisi i od koraka -žljebova. pri pritisku od svega 2700 bara. mora se striktno pridržavati podataka koje navode svi veći proizvođači zrna i baruta. predviđeno za zrno od 10 grama. Barutni pritisak u prvom redu zavisi od vrste i količine baruta. Tako na primer. što je. pri istom punjenju.htm ulja. prevaziđeno međunarodnim standardima u proizvodnji oružja. neće proizvesti gotovo nikakav pritisak i prosuće sačmu nedaleko od usta cevi. Zbog toga je veoma važno da je upaljivost i jačina kapisle usaglašena sa barutom. predstavlja silu izraženu u barima kojom barutni gasovi opterećuju dno čaure. na sreću. njihove dubine i širine. ali će upadljivo loše delovati na preciznost pogotka. previsok barutni pritisak proizvešće povećanu brzinu zrna. Neodgovarajuća vrsta baruta određene težine i sa zrnom od. jer prejaka kapisla može /i kod normalnog punjenja odgovarajućom vrstom baruta/ da izazove preterani pritisak. Što se barut brže upaljuje i izgara. Povećanjem barutnog punjenja ne povećava se pritisak pravolinijski. utoliko brže raste i napon gasova. dok će odgovarajući barut iste težine punjenja i zrna iste težine dati početnu brzinu od 720 m/s. može da proizvede barutni pritisak od 4000 bara. malog trenja u prolasku sačme kroz cev i široke duše cevi zahteva vrlo upaljiv barut). ako se ovo zrno zameni težim. a time i njegovu udarnu snagu. BARUTNI PRITISAK. zatvarač ili čeoni deo puščane glave i zidove cevi. ne povećava se i pritisak za isti procenat.Lovacki Savez Srbije http://www.ecolss. Čak i da ne dođe do eksplozije puške. već na nesrazmeran način: povećanjem barutnog punjenja za 20 %. a da zrnu da brzinu od svega 450 m/s. nema tog karabina koji će izdržati normalnu težinu punjenja. progresivno gorećim karabinskim barutom. težini zrna. nego za 4 of 99 2/3/2013 7:25 AM . mora da bude odgovarajuće smanjeno. Obrnuto.

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

50-75 %. Zbog svega rečenog, treba se čuvati neukog poslovanja oko i sa municijom. Barutni pritisak sačmarskog metka kalibra 12 treba da bude oko 450 bara, kalibra 16 oko 500 bara i kalibra 20 oko 550 bara. Sačmarska Magnum municija razvija pritisak i do 900 bara. Pritisak barutnih gasova kod karabinske municije proteže se od 2800 bara kod metka .22 Hornet, do 3900 bara kod metka .300 Winchester Magnum. Uobičajeni pritisci kod srednjih "univerzalnih" kalibara su između 3000 i 3600 bara. BASKULA, PUŠČANA GLAVA, deo puške prelamače u kome su ugrađeni mehanizmi paljenja i zabravljivanja puščanih cevi. Materijal puščane glave je železo, površinski cementirano kod boljih pušaka ili duraluminijum, koji se upotrebljava pre svega kod trocevki sa kuglom, ne prejakog kalibra. Vidi donji ključevi prelamača, vidi purdey. BAYARD, fabrička marka za proizvode fabrike oružja "Ancients Etablissements Pieper - Liege". Ova poznata belgijska fabrika oružja proizvodi izvrsne lovačke dvocevke srednje klase sa najboljim načinom spajanja cevi "Demibloc", poluautomatske malokalibarke i pištolje. Vidi spajanje cev kod višecevnih pušaka. BENCHREST - STRELJAČKA DISCIPLINA, u SAD veoma popularna, širi se u novije vreme i u Evropi. U Benčrest gađanju koje se izvodi uvek u ležećem stavu sa teškim puškama, oslonjenim na podmetače od džačića peska, mete se nalaze najčešće na udaljenostima od 100, 200 i 300 jardi. Ne obračunavaju se pogoci u "crno", nego se zahteva najmanje rasturanje zrna u seriji. Strelci svoju municiju pune gotovo isključivo ručno, mereći barut najpreciznijim vagama. Barutno punjenje fabričke municije ne meri se težinski, nego volumenski, tako da je preciznost -iako u lovu dovoljna, manja nego kod ručno punjene municije. Danas se u Benčrest takmičenjima najčešće upotrebljavaju kalibri .22 PPC, koji su blago izmenjene kopije ruskog metka 5,45x39, takođe poznatog po izuzetnoj preciznosti. Slika pogotka pet metaka na 200 jardi u Benčrest takmičenjima često ne pokazuje veće rasturanje

5 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

od 5-6 mm, a merenje se vrši na stoti deo milimetra. BERDAN, kapisla pre svega za kuglare, nema nakovanj, jer je nakovanj deo čaure tog tipa. Berdan kapisla izlazi iz upotrebe jer je nepodesna za rekapisliranje čaure. Vidi ambos, vidi kapisla. BERETTA Pietro, jedna od najstarijih i najvećih italijanskih fabrika oružja u oružarskom gradu Brescia (Breša), poznata po vrlo solidnim bok-dvocevkama i poluautomatskim pištoljima od kojih je novi model "92 F" sa 15 metaka kalibra 9 mm Para i obostranom kočnicom preuzela američka armija, namesto svog čuvenog Kolta 1911 ACP. Posetite internet adresu www.beretta.it. BLITZ, mehanizam opaljivanja koji se najčešće sreće kod trocevki i bock (bok) dvocevki. Ceo mehanizam se nalazi na pločici koja zatvara donji deo puščane glave. Odvrtanjem dva šrafa, kompletan mehanizam je lako izvaditi iz puščane glave, radi čišćenja ili eventualne popravke. Vidi mehanizmi paljenja prelamača. BOCK, /bok/ -kombinovana dvocevka, dvocevka sačmarica, dvokuglara. Položaj jedne cevi iznad druge potiče još iz XV veka. Stariji je od horizontalnog položaja cevi dvocevke. Kasnije je "zaboravljen". Bok položaj cevi ponovo je oživljen pre svega zbog statički boljih rešenja: cev kojom se prvo, prema tome i najviše puca je u donjem položaju i potpuno uklopljena u glavu puške. Položaj cevi je upravan na taban puščane glave i vertkalnu liniju kundaka. Puška zato pri pucanju znatno manje iskače iz pravca ciljanja, nego kod klasične dvocevke sa horizonatlno postavljenim cevima. Puniji predkundak omogućuje levoj ruci strelca da bolje vodi pušku, vidokrug oko jedne cevi znatno je širi nego kod horizontalne dvocevke. Sve ovo čini bok-dvocevku sačmaricu sve popularnijom. Među strelcima glinenih golubova bok-dvocevka je gotovo isključivo oružje. Za planinske i šumske lovce koji se zadovoljavaju jednom cevi za sačmu, kombinovana bok-dvocevka je idealno oružje: čvrsta i skladna,

6 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

dozvoljava i primenu kalibra za kuglu u donjoj cevi i najveće udarne snage ili najviše barutne pritiske. U tom slučaju, osim jakih donjih ključeva, gornji ključevi su obavezno dvostrani /dupli/ Greener ključevi. Bok-dvokuglare imaju iste konstrukcione prednosti kao i sve bok-puške i takođe se često proizvode i u najjačim, čak i u kalibrima namenjenim za lov tropske divljači. Kombinovane bok-dvocevke ponekad imaju obrnut položaj cevi. Ovo donosi izvesnu prednost, posebno pri gađanju preko optičkog nišana. Osa duše cevi za kuglu znatno je bliža končanici, dakle osi optičkog nišana, tako da je u slučaju nakrivljene puške pri pucanju, greška u pogotku manja. Vidi
otklon pogotka pri nevodoravnom nišanu.

BOSS & Co, jedan od nekolicine britanskih proizvođača oružja čije se puške danas smatraju najboljim i najskupljim lovačkim oružjem na svetu. Primera radi, jedna klasična dvocevka sistema Holland & Holland u kalibru 28, proizvedena 1950. godine, a prodavana za oko 3000 USD, sada se ceni na više od 50.000 USD (podatak iz 1994. godine). BRENNEKE Wilhelm, puškar iz Lajpciga, jedno od najvećih imena konstruktora koji su među prvima lansirali nove, snažne, visoko rezantne kalibre. Njegova čuvena serija sa dužinom čaure od 64 mm u karabinskoj verziji, odnosno 65 mm u verziji "R" za kuglareprelamače, konstruisana je još u periodu 1910.-1917. godine u tri najpopularnija kalibra: 9,3 mm, 8 mm i 7mm. Metak 9,3 x 64 je izvanredan univerzalni kalibar za tešku divljač, uključujući i afričku /po performansama veoma je sličan poznatom .375 H & H Magnum/, odlični 8 x 64 S, malo zapostavljen zbog poplave novih konstrukcija, ali veoma dobar metak za svu evropsku krupnu divljač i 7 x 64, odnosno 7 x 65 R i danas popularni evropski "univerzalni" kalibar. Stari majstor Breneke bio je vrlo uspešan konstruktor i proizvođač lovačkog oružja, pre svega trocevki i jedne od prvih, veoma dobrih modifikacija Mauzera, ali je njegovo ime kod nas i u svetu najviše vezano za jedinačno zrno za sačmaricu toliko popularno, da se među lovcima sve mnogobrojne starije i novije konstrukcije jedinačnih zrna

7 of 99

2/3/2013 7:25 AM

kao i veoma popularna poluautomatska petometka-sačmarica. godine. Uporedo je lansiran i pištolj njegove konstrukcije.browning. Vidi zrna.35 /američka oznaka . Sve originalne konstrukcije Amerikanca Brauninga.32 Automatic/ i danas verovatno najrašireniji pištoljski metak sveta. a nešto kasnije. čiji su sistem kasnije kopirale mnoge svetski poznate fabrike oružja. zavisi pre svega od količine i vrste barutnog punjenja i od kalibra i težine zrna. BRUNIRANJE. kao i pištolj za taj metak. tako da je to po tradiciji ostalo i u današnjem nazivu postupka. centralno mesto za proizvodnju lovačkog oružja. U Breši se nalazi i Zavod za ispitivanje i žigosanje oružja i municije. a osnovne principe njegovog prvog pištolja zadržale su i najsavremenije konstrukcije današnjih pištolja. konstruisao je i poznati pištoljski metak 6. vidi torpedo BRESCIA.25 Automatic/. ustvari je jedna vrsta dirigovanog rđanja spoljne površine cevi. poluautomatske i "pump-action" malokalibarke. U novije vreme postoje i sredstva za brzo bruniranje /"Gun blue" i druga/ koja pre svega služe za popravku manjih oštećenih mesta na bruniranoj površini cevi.com/leksikon_oruzja. konstruisao je još 1899. izazvana određenim hemikalijama.65 /američka oznaka . izazvana premazivanjem jodom. godine pištoljski metak 7. Posetite internet adresu www.com.htm nazivaju zajedničkim imenom "breneke". vidi konstrukcija zrna. John. koja posle poliranja dobija tamno plavu boju. BRZINA ZRNA. W. kao što su 8 of 99 2/3/2013 7:25 AM . razvijene su i proizvođene u belgijskoj fabrici oružja FN: pištolji. brun/ oružju. a zatim od niza drugih faktora. davala su mrko-smeđu boju /fr. gradić u Italiji. jedinačna zrna. 1907.Lovacki Savez Srbije http://www. Drugi se nalazi u mestu Gardone. poznati Baby-Browning. genijalni američki konstruktor oružja i municije Džon Brauning. BROWNING. spoljna zaštita oružja od korozije. Prva poznata bruniranja oružja.ecolss. Postoje mnogobrojne kopije Brauningovih modela proizvedene širom sveta.

75 mm.5 mm. koji ih je dugo eksperimentišući na povećavanju dometa svoje puške -neophodnog za tu vrstu lova. Tako pun čok treba da unese u krug 70 % ukupne sačme u metku. zrna srednjih brzina od 700-800 m/s i visokorazantna zrna sa brzinom Vo preko 800 do više od 1000 m/s. "100" i dr. suženja snopa više i nema. a kod još krupnije sačme rasturanja su veća nego pri pucanju iz cilindrične cevi. Pri krupnoći sačme od 4. koja se nađu u krugu od 75 cm.45 . povećavajući njegov efekat.1 mm. 9 of 99 2/3/2013 7:25 AM . prvi je počeo serijski da proizvodi puške sa različitim tipovima suženja ili proširenja. Fredu Kimblu /Fred Kimball/ iz američke države Ilinois. Opadanje brzine zrna u letu uzrokovano je osim toga i poprečnim opterećenjem zrna. Uobičajena je i oznaka "Vz" za brzinu zrna na cilju. dakle bez promene prečnika duše cevi od kraja ležišta do vrha cevi.W. polučok 60 %. Suženje snopa sačme označava se u procentima broja zrna sačme od 2. za brzinu zrna na tim odstojanjima.htm oblik zrna /vidi konstrukcija zrna Torpedo. tročetvrtinski čok 65 %. pod određenim uslovima pri prolasku kroz telo divljači uzrokuju hidrodinamički pritisak na okolno tkivo. Brzina zrna označava se sa "V" čemu se dodaju "o" za brzinu na ustima cevi ili brojevi "50".5 mm.ecolss. Što je sačma sitnija.25 mm i za poboljšani cilindar oko 0. dužina cevi/ žljebovi i dr. pa danas razlikujemo spora zrna sa Vo do 700 m/s. ali srazmerno širok i efikasan domet nije prelazio 35m. četvrt čok 55 %. poznati engleski proizvođač oružja. Smatra se da zrna sa brzinom Vz od preko 800 m/s.9 do 1 mm.0. godine. Tako uobičajena suženja za pun čok su najčešće od 0.5 mm. efekti suženja čoka se bolje zapažaju. a raspored sačme u snopu je ravnomerniji. Brzina zrna ogleda se u razantnosti njegove putanje. za tročetvrtinski čok oko 0. za četvrt-čok oko 0.com/leksikon_oruzja. Snop sačme bio je ravnomeran. pri pucanju sa 35 m udaljenosti. Revolucionarno otkriće čokova pripisuje se profesionalnom lovcu divljih pataka i gusaka. Od stepena suženja čoka zavisi suženje snopa sačme.Lovacki Savez Srbije http://www. otkrio negde oko 1870. BUŠENJE CEVI SAČMARICA. Greener. do druge polovine XIX veka bilo je cilindrično. Nešto kasnije W. za polučok od 0.

ali zbog malih serija veoma skup. skupi "Python" /pajton/ i umereniji u ceni "King Kobra" u kalibru .com. vrbovo i lipovo drvo. Konektikat. Tek u najnovije vreme ravnomerno im se priključio i nemački KORTH. 10 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a već 1836.ecolss.44 Magnum. čija se vrednost na aukcijama penje i na 20. odličan.colt. Najpoznatiji su noviji modeli Kolt revolvera "Anaconda" u kalibru . Koltov pištolj Model 1911 u kalibru . COLT CRNI BARUT.com/leksikon_oruzja.357 Magnum. a čist cilindar i standardno skeet-bušenje 35-40 %.Lovacki Savez Srbije http://www. istuca i prosejava kroz sita da bi se odvojile čestice željene krupnoće.htm poboljšani cilindar 50 odsto. Sastoji se od 75 % šalitre. čime se povećava otpornost na vlagu. vidi promenljivi čokovi. 12 % sumpora i 13 % drvenog uglja -ćumura. Osnivač Samuel Kolt. USA. godine serijski je proizvođen šestometni revolver Colt mod. godine revolverski doboš.000 USD. Ovlažena masa se izmeša. Revolveri Kolta. Za drveni ugalj upotrebljava se jovovo. poznat kao Colt Government. /kolt/. Texas Paterson. bio je više decenija službeno oružje američke armije. još kao šesnaestogodišnjak. rani kineski izum. uz Smith & Wesson i RUGER spadaju u najbolje oružje ove vrste na svetu. fabrika svetski poznatih revolvera i pištolja u Hartfordu. Posetite internet adresu www. otkrio je 1830. barutu se dodaju male količine grafita za oblaganje površinskih delova čestica. Vidi paradoks bušenje cevi sačmarica. Na kraju. na početku srednjeg veka prenet u Evropu. isuši.45 Colt ACP.

Mehanizam klasične dvocevke je poznati "Anson". .3 do 4.8 do 4 grama baruta uz težinu sačme od 25 grama za kalibar 20.264 Win.308 Win. fabrika oružja nastala još u XIX veku na temeljima nekadašnje topolivnice.62 x 39 i 22-250 Remington /zvani "Mini Mauzer"/ i karabin Model 70 za srednje i "Magnum" kalibre: . 4. sve u dužini ležišta metka od 70 mm. kao i srednji tropski . Sa dve lovačke sačmarice ZASTAVA je imala manje sreće: one nisu otišle na strano tržište pre svega zbog lošeg "finiša".458 Win.270 Win. 7 mm Rem.222 Remington. . Dobra osobina ovog dovoljno efikasnog ali zastarelog baruta /"oblik" dima. 7 x 64. 8x 57 IS /ne "JS" -to je pogrešno!/.. . Mag. To su klasična dvocevka Model 75 u kalibru 12 i 16 i bok-dvocevka Model 80-A u kalibru 12.com/leksikon_oruzja.22-250 Rem.ecolss. ... i teški tropski kalibar .243 Win. 6 mm Rem. Mag.Lovacki Savez Srbije http://www. Danas od lovačkog oružja proizvodi odlične lovačke karabine Model 85 u malim kalibrima ..300 Win. zatim .375 H & H Mag. .5 grama uz 28 grama sačme u kalibru 16 i 3. Magnum.25-06.htm Prosečna punjenja metka za sačmu crnim barutom su 4.. osetljivost na vlagu/ je to da pogreške u punjenju ne izazivaju opasna povećanja barutnog pritiska.5 x 57. CRVENA ZASTAVA -Kragujevac. . smrad. . 7x 57. 7. 6. a mehanizam bok-dvocevke je 11 of 99 2/3/2013 7:25 AM . .222 Remington Magnum.223 Remington.8 do 5 grama uz 32 grama olova u kalibru 12. Mag.30-06 Springfield.

Lovacki Savez Srbije http://www. kao Balistol.62 mm "TT" i 9 mm Luger/Para. imaju baznu reakciju. onda još i jednom mesečno.ecolss. jer to 12 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 4 inča /102 mm/ i 6 inča /152 mm/ sa oznakom modela "1983". Posetite internet adresu www. Oružje je obavezno čistiti posle svakog pucanja. domaći Sinol ili druga proverena dobra ulja. tvrdo hromirane iznutra. odnosno gornja cev -pun čok. Nove.co. uklanjaju se nauljenom najfinijom "čeličnom" /zapravo gvozdenom/ vunom ili mesinganom spiralnom četkom. ČIŠĆENJE ORUŽJA. Vidi Kragujevac. izuzev kod tvrdo hromiranih cevi.htm sopstvene konstrukcije.65 i 9 mm Browning i Model 57 u kalibru 7. Čokiranje cevi je standardno: leva. štiteći time cev od korozije. Ostatke metala košuljice zrna u nažljebljenim cevima ne treba čistiti mehanički. neutrališu kisele ostatke baruta i stvaraju tanak zaštitni film između površine cevi i vazduha.5 inča /64 mm/. dobro iznutra polirane ili tvrdo hromirane cevi vrlo malo se zaolovljavaju. ukoliko je upotrebljeno obično.zastavaarms.com/leksikon_oruzja. Specijalna ulja za oružje.yu. a ako se duže vreme ne upotrebljava. a ne tvrdo olovo. Pištolji Model 700 u kalibru 7. uslov za dug vek i očuvanu preciznost. a puščana glava je iz jednog komada. Cevi su od dobrog hrom-vanadijum čelika. Naslage olova. Naslage olova u cevi sačmarica utoliko su veće. a desna odnosno donja cev -polučok. Revolver se u zadovoljavajućem kvalitetu proizvodi sa cevi dužine 2.

nažalost. Sve češće je u upotrebi i kod lovačkih pušaka zbog ugodnog osećaja punije šake one ruke koja vodi cevi sačmarice pri pucanju na divljač u pokretu. DAMAST. tanko premazanog zaštitnim uljem i pokatkad ga kontrolisati uzimajući ga u ruke čistim. sasvim suvim /nikako znojavim!/ rukama. ali kada se primeti povećano rasturanje zrna. a vojna ulja su nam nepoznata.com/leksikon_oruzja. jer sadrže štavne materije koje izazivaju koroziju metala. ali u kožnim futrolama. sporo se staraju. treba obavezno pribeći čišćenju specijalnim uljima koja sadrže hemijske rastvarače. vidi zaolovljavanje cevi. predkundak sačmarica sa horizontalnim cevima. Ove naslage kod lovačkog oružja kojim se ne puca često. Vidi kundak. puščane cevi ranije proizvodnje. proizvodile su se na taj način što su svežnjevi upredene žice /na nemačkom "draht" i otuda naš iskvareni naziv "drotara"/ 13 of 99 2/3/2013 7:25 AM . na primer "Robla Solo" je minimalno. Izdatak za jednu bočicu specijalnog ulja.ecolss. još nema na našem tržištu. vidi preticanje pri pucanju na divljač u pokretu.Lovacki Savez Srbije http://www. zbog zaštite ruke od pregrejanih cevi. Vidi balistol. Treba ga sačuvati na suvom mestu.htm vremenom zatupljuje oštre ivice žljebova i puška postaje neprecizna. predviđene gotovo isključivo za pucanje crnim barutom. DABROV REP. Takvih ulja. širi i puniji nego predkundak klasičnih dvocevki za "skit" i "trap" na strelištu.

koji u punjenju bivaju iskosa gurani u cev. Spaja prednosti niske forme magacina Mauzera sa "cik-cak" položajem metaka. DIOPTER. koje su posle poliranja imale veoma lepe šare. čija je uloga da učini istovremeno oštrim i zadnji nišan i mušicu.htm od čelika i železa obavijene oko čelične šipke željenog kalibra i kovanjem "na vruće" međusobno spajane. što je pri punom otvoru oka nemoguće.com/leksikon_oruzja. posebno ako se upotrebljava municija sa tupim. Kada je počela era bezdimnih baruta sa njihovim visokim barutnim pritiscima. oku najbliži nišan sa malom rupicom. proizvođeni su i skuplji i bolji damast-materijali isprobani i žigosani za bezdimni barut. Kod streljačkih pušaka. uređaj na ranijim lovačkim ali i savremenim streljačkim karabinima je pomoćni. DOBOŠ-MAGACIN. kao ružin damast i još cenjeniji i skuplji francuski Bernard Moire i Laminette Damast ili engleski Laminated Steel. diopter ima još i važnu ulogu produženja vizirne linije.Lovacki Savez Srbije http://www. ali čiji su magacini zbog toga neugodno visoki. olovnim vrhom. 99.ecolss. Osim običnog damasta postojale su cevi kovane od različitih upredenih materijala. kao i kod američkog karabina SAVAGE Mod. sa prednostima povoljnog jednorednog položaja metaka. 14 of 99 2/3/2013 7:25 AM . za lovačke karabine uveden je prvi put kod Manliher-Šenauer karabina i kod novijeg ŠtajerManliher modela. Kod magacina Mauzera.

najčešće 15 of 99 2/3/2013 7:25 AM . već i kod oružja srednje klase. zapravo samo šipovi bez poprečne reze. To važi pre svega za dvocevke-sačmarice. belgijske "Dumoulin" i "Chambord" i to u kalibrima 7x65 R. Ako su ključevi dvostruki. Dvostruki donji ključevi. ali široki i masivni i ako su od odličnog materijala i maksimalno dobro "upasovani". katkad se vidi na finom oružju. DUBOREZ NA KUNDAKU. Winchester Mod. Donji ključevi.3 x 64 i čak . osiguravaju stabilnost veze između cevi i puščane glave. klasična dvocevka. su najvažniji deo u mehanizmu pričvršćivanja cevi sa glavom puške /baskulom/.375 H & H Magnum. dovoljni su čak i za kugle jakih kalibara. Purdey ili još bolje Greener ključem. DONJI KLJUČEVI PRELAMAČA. ali pojačani gornjim.com/leksikon_oruzja. sasvim su dovoljni da i bez gornjih ključeva obezbede sigurnost i dug život puške.Lovacki Savez Srbije http://www. pre svega zulskom /nemačka/ i ruskom. ali i za klasične dvokuglare.htm dešava se da dođe do zastoja ili još češće oštećenja mekog olovnog vrha prilikom kosog uguravanja u ležište metka.ecolss. kako vidimo kod Merkel bok dvocevki. standardnog oblika ili čak jednostruki. što nepovoljno utiče na preciznost takvog metka. 9. kombinovanih dvocevki i dvokuglara u modelima 200. ali samo uz uslov snažnih gornjih dvostrukih Greener /griner/ ključeva. 201 i 203. kao na primer čuvena. 21.

ecolss. razume se. Vidi konstrukcija zrna. Ova prednost je. Kod starih pušaka u pitanju je istrošenost unutrašnjih delova mehanizma.htm predstavlja likove divljači ili scene iz lova. Kod cevi kuglara imaju izrazitu prednost pre svega kod pucanja preko nišana i mušice /vojničke puške!/ zbog duže vizirne linije. DUŽINA CEVI. Ona nikada nisu ni imala neko eksplozivno punjenje u vrhu.Lovacki Savez Srbije http://www. ako se puca kroz optički nišan. ako je prvom divljač promašena ili ranjena. DUPLIRANJE. Ovaj. pojava da se kod višecevnih pušaka na pritisak jednog okidača dogodi da i druga cev istovremeno opali. gde se greške u nišanjenju manje izražavaju. u mestu DUMDUM /oblast Kalkute/ imala je fabriku municije. inače engleski naziv nema više svrhe. koje ipak pre dolikuju izložbenim eksponatima ili ormanima za oružje. koju treba odmah reklamirati. popularan naziv za sva zrna koja se zbog posebne konstrukcije prednjeg dela /u prvo vreme samo sa rupom na vrhu/ deformišu pri prodoru kroz telo divljači. 1. izraz koji u našem lovačkom jeziku ima dva značenja: 1. Naknadno pucanje iz druge cevi. jer su sva lovačka zrna ovako konstruisana. bez značaja. nego lovištu. Mogu da budu lepe i skupocene puške. DUM-DUM. ponajpre zuba koji drže okidač. na šta bi upućivala onomatopeja tog izraza /"dum"/ pri pucanju i /"dum"/ na cilju. Veza je sasvim slučajna: nekadašnja engleska kolonijalna vojska u Indiji. Lovac često samo oseti nenormalno jako trzanje puške i tek pri često otežanom prelamanju ustanovi da su oba metka opaljena.com/leksikon_oruzja. 2. 16 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Kod novih /jeftinih/ pušaka to je uvek fabrička greška.

Kod cevi kraćih od normalnih.com/leksikon_oruzja. pogotovu manjih kalibara. pri pucanju municijom jakih punjenja u sumraku. U lovačkoj praksi gde pre svega odlučuje dobar pogodak. praktično ne trpe ništa od /toliko/ kraće cevi. Tako ako jedan isti metak kalibra 12 iz puške dužine cevi 70 cm daje sačmi brzinu Vo 377 m/s. bez obzira da li je u pitanju lovački karabin ili kombinovana dvocevka. čime se obezbeđuje stabilnost zrna u letu. ali sa dužom cevi od 57 cm. a pogotovo kraćim. trzanje puške biće nešto veće. Veći značaj uvek ima veća spretnost u rukovanju oružjem s normalnom dužinom cevi. Karabin Manliher-Šenauer 6. Već kod dužine cevi od 60 cm. 2. brzina sačme se takođe smanjuje ali znatno manje. Od cevi dužih od navedenih više je štete nego koristi jer se brzina sačme rapidno smanjuje. Međutim. nisu pokazivali nikakvu razliku u preciznosti. 65 . jer imaju manji korak žljebova. trocevka ili dvokuglara.Lovacki Savez Srbije http://www. pre svega zbog progresivnih baruta. nema nikakav uticaj na preciznost puške.4 mm.76 cm za kalibar 12. Optimalne dužine cevi kod sačmarica su 70 . Rasturanje sačme ne zavisi od dužine 17 of 99 2/3/2013 7:25 AM . udarna snaga pojedinačne sačme i njena probojna moć. ova mala prednost dugih cevi nije od velikog značaja. zrnom odgovarajućeg kalibra. koji sporije sagorevaju i sa kraćom cevi ne uspevaju da iskoriste svu pogonsku snagu barutnih gasova. ima cev dugu samo 45 cm.70 cm za kalibar 16.ecolss. sa cevi dugom samo 55 cm. Sevi Magnum kalibra /ne računajući Magnum karabine malih kalibara/.htm Prednost dugih cevi je i u boljem iskorišćavanju barutnih gasova. tako da su brzina. Ovo je očito. što je u lovu beznačajno. Vo će biti 365 m/s. Dužina cevi. a time i udarna snaga zrna istog metka nešto veće. 68 . Obimni ogledi sa istim karabinom i istim metkom. zahtevaju cevi od 65 i više cm. Kako je razlika u brzini minimalna. vatra na ustima cevi može da zaslepi strelca i -za nekoliko dugih sekundi -onemogući da ponovo puca na divljač.67 cm za kalibar 30. koji zrnima tih kalibara osiguravaju dovoljan broj okretaja oko svoje uzdužne ose. Normalnom dužinom cevi kod oružja srednjih kalibara smatra se 60 cm. ako je treba dostreliti. sa izuzetkom kalibra 7 x 64 odnosno 7 x 65 R gde se često upotrebljava cev od 65 cm. posebno kod kalibara 7 mm i manjih.

vidi bušenje cevi sačmarica.htm cevi. nego od njenih čokova. u tome što je dve cevi mnogo teže upucati da biju u jednu tačku. vidi brenneke. sa cevima dugim oko 75 cm. pre svega. a sa nešto kraćim cevima i posebnim "skeet" čokovima. pre svega.ecolss. a pogotovu u lovu na opasnu /medved!/ ili tropsku divljač. Nedostaci dvokuglare su. standardno su naoružanje lovaca na sitnu divljač koji su uostalom najbrojniji. gde je veoma važno opaliti drugi metak neposredno posle prvog. Ipak. DVOKUGLARA. za "trap" disciplinu. Prednost dvokuglare je značajna tamo. jer nema repetiranja i puška se ne skida iz ramena. klasičnog ili bok položaja cevi.5 ili nešto više kilograma. zatim na opasnu divljač ili kao tropsko oružje.com/leksikon_oruzja. s puškama normalnih dužina cevi. puška sa obe glatke cevi u klasičnom ili bok položaju. nego treći ili četvrti hitac iz karabina. da bi se dobio dobar pogodak u isto mesto iz obe cevi.Lovacki Savez Srbije http://www. tako da nastaje njeno istezanje i krivljenje prema drugoj. koja je prvo pucala. za koju 18 of 99 2/3/2013 7:25 AM . I u grupnom lovu divlje svinje (u hajkama). Vidi bock. za tu disciplinu. vidi preticanje pri pucanju na divljač u pokretu. Za gađanje glinenih golubova upotrebljavaju se najčešće. DVOCEVKA SAČMARICA. u šumskim lovovima na divlje svinje. To je. nešto zbog duže vizirne linije. a više zbog boljeg zamaha pri gađanju divljači u pokretu -uspešnije se lovi. hladnoj cevi. bok dvocevke teške 3. U slučaju potrebe i iz dvocevke se mogu ispaljivati jedinačna zrna. kao u lovu na divlje svinje. što može da bude odsudno. gde je važniji drugi hitac opaljen neposredno posle prvog. čije je repetiranje mnogo sporije. puca se iz blizine. njome se brže opaljuje drugi metak. višestruko je skuplja od lovačkog karabina i sa pravom se smatra "kraljicom" lova na krupnu divljač. Razlog za ovo je visoka temperatura koja se razvija u cevi. Upucavaju se tako da se drugi metak ispaljuje nekoliko sekundi iza prvog. mada uz određene uslove. vidi mehanizmi paljenja prelamača. s tim što je neophodno prethodno utvrditi kako puška nosi ova zrna. ali ne i obavezno. vidi rasturanje sačme. To je takozvano upucavanje "metak za metkom". tako da je dvokuglara mnogo spretnija.

htm je vezana. ali takođe veoma sigurni su ejektori sa spiralnim oprugama. Najbolji ali i najskuplji su ejektori sistema Holland & Holland. vidi Ferlach. Ta izvijanja./ Ejektori svakako nisu neophodni u današnjim. Vidi Brescia. prouzrokuju teške promašaje. grad u Španiji. U prilikama. bila hladna ili topla. 19 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Sedište državnog zavoda za ispitivanje i žigosanje oružja.ecolss. kada nije potrebno to.Lovacki Savez Srbije http://www. čiji je mehanizam u vidu dva mala čekića pod oprugom smešten u predkundačić puške. Ejektori imaju svoju vrednost kod dvocevki kuglara. u godinama posle Drugog svetskog rata pretopila se u druge industrije municije i ne postoji više kao ime. poznata nemačka municija za lovačke kuglare. mora da pogodi isto mesto kao i prva. koja je morala da bude u svemu identična prvoj. Jedna cev je i zbog toga preciznija i pogodnija za daleka gađanja. smešteni između cevi. a metak iz njegove cevi. Ejektor izbacuje ispaljene čaure iza strelca i ostavljajući prazna ležišta metka. namenjenim lovovima fazana i zečeva u prigonu. DWM. dugogodišnji isključivi proizvođač Breneke-municije sa zrnima TIG i TUG. Jeftiniji u proizvodnji. za koja dvokuglara nije predviđena. lovački karabin je u velikoj prednosti. što je uobičajeno kod Merkel bok dvocevki. Dakle. uređaj koji pri prelamanju dvocevke sačmarice ili kuglare automatski izbacuje jednu ili obe ispaljene čaure. omogućuje bržu pripremu za ponovno pucanje.com/leksikon_oruzja. takođe srednjeg kvaliteta. EIBAR. naoko nevelika. pogađa uvek u isto mesto. centar industrije oružja sa velikom industrijom pištolja i revolvera srednje klase. /U takvim lovovima u nekim davnim vremenima. EJEKTOR. inventor i proizvođač nekoliko uspešnih konstrukcija zrna. a pritom višestruko jeftinijih od pre svega engleskih uzora. ako cevi nisu upucane na rečeni način. gde se mnogo i često puca. druga cev ovako izvijena. kao i lovačkih dvocevki. nerđajućih kapisla Nicorro. veoma brzo opaljivanje metka za metkom. ali elegantnih i dopadljivih. "normalnim" lovovima. iza strelca je stajao punjač druge puške. kod sačmarica pri gađanju glinenih golubova i u dvocevkama.

dovoljan je da izazove naduvavanje ili eksploziju cevi ispred mesta na kome je bio zaglavljen.6 mm sa olovnim zrnom punjena crnim barutom. žigosane za upotrebu bezdimnog baruta. Suviše veliki barutni pritisak zbog preteranog punjenja. mora se imati u vidu da 10 % veće punjenje od normalnog neće proizvesti 10 % veći pritisak. kao prepreka u sledećem opaljivanju. delovi puščane glave ili zatvarača karabina. već oslabljen. Ako je prethodno opaljeni metak imao upadljivo slab pucanj. oštećujući mehanizam i kundak puške. 3. EXPRESS municija. 5. koji je u delu kojim se povezuje sa glavom puške. zanimljiv ali za sada napušten eksperiment. gotovo je isključena. Eksplozija kundaka kod pušaka prelamača nastaje ako je igla predugačka i probija kapislu. treba obavezno pogledati da nije čep ostao u cevi. posledica je zapušenja cevi blatom ili čak snegom. dotrajalog ili uopšte loše urađenog oružja.3 do 14.htm EKSPLOZIJA PUŠKE. Pri punjenju metka. U tom slučaju barutni gasovi se vraćaju velikom silinom unatrag. punjenje karabinskog metka bezdimnim barutom za sačmarice. Zbog starog. 4. "Rascvetavanje" cevi u prvoj trećini ili pri samom vrhu. ELEKTRIČNO PALJENJE METKA. Zbog mekog materijala zrna zahtevala je posebno duboke žljebove.ecolss. što bi imalo 20 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Ako do eksplozije puške ipak dođe. Čep. Vidi barutni pritisak.com/leksikon_oruzja. pri kome je inicijalno paljenje barut dobijao iskrom iz visokonaponske baterije smeštene u kundak. 2. načinivši rupu na kapisli veću nego što je sama igla pokriva. pucanje neodgovarajućim i nepoznatim barutom. Vreme između aktiviranja okidača /zapravo dugmeta/ i ispaljivanja metka je neuporedivo kraće. Kapisla i mehanizam paljenja ne postoje. upotrebljavala se krajem prošlog veka u kalibrima od 9. pri upotrebi ispravne puške novije proizvodnje i razume se. U ovakvim slučajevima eksplodira ležište metka. razlozi mogu da budu: 1. bilo sačmom ili karabinskog.Lovacki Savez Srbije http://www. nego 50 % veći pritisak ili veći.

ali i industrije oružja i municije u svetu. a pogotovo u streljaštvu. U nemogućnosti da se ovim. vidi gravura. FERLACH-BOROVLJE.ecolss. isključivo lovačkog oružja. dole jaka kugla. suprostave industrijskim gigantima. najčešće 5. pre svega trocevki. Za 21 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Sastoji se od većeg broja malih oružarskih radionica. u velikoj meri ručnim radom proizvedeno oružje. često se kao materijal puščane glave upotrebljava duraluminijum /94 % aluminijuma i mali procenat bakra. u neposrednoj blizini granice sa Slovenijom. a jedan od najpoznatijih puškara zvao se Borovnik. ELOKSIRANJE PUŠČANIH DELOVA. Danas rade samo najskuplje. Na ferlašku proizvodnju u velikoj meri je oslonjena poznata "Puškarna Kranj". čiji su vlasnici istovremeno i glavni majstori. pre svega u cilju olakšavanja težine oružja. svetski je čuveno mesto oružarske industrije. Izum tipičan za današnje raketno naoružanje. Kroz Borovlje teče rečica Borovnica.6 x 35 R Hornet. tako da sačma u velikoj meri sačuva svoj oblik što je od velikog značaja za njen pravilan let. FILCANI ČEPOVI. ali s malom otpornošću na habanje. Specijalitet Borovljana je bok driling: gore sačma. tako da se posebnim postupkom boji crno ili sivo. mangana i magnezijuma/ čija je čvrstoća jednaka ili čak veća od železa. naišao je na žestok /i razumljiv/ otpor lovačke tradicije.Lovacki Savez Srbije http://www. vidi trocevka. u oružarskoj industriji. Površina duraluminijuma ne može da se brunira. Taj postupak je nazvan eloksiranje. po meri i želji kupca.com/leksikon_oruzja. borovljanski majstori su pribegli najboljem rešenju:prestali su da proizvode jeftino oružje. pre pojave plastičnih čepova u upotrebi su bili jeftini i uglavnom loši i tvrdi čepovi od presovane papirne mase i skuplji parafinisani filcani čepovi. čime se postiže i određeno površinsko otvrdnjavanje materijala. većinom Slovenci. dovoljno elastični da meko pokrenu sačmu u prvom potiskivanju barutnih gasova. tradicionalno usitnjenim načinom poslovanja.htm značaja i u uslovima lova. Vidi fino oružje. gradić u Austriji. tako da su na napadnutim mestima neophodne čelične vođice.

Ipak. što treba sasvim uslovno shvatiti. uz ovakvo oružje se podrazumeva pojam "ručni rad". pariski puškar koji je negde 1855. Holland & Holland ili belgijske Lebeau-Courally. Najveći procenat puščanih delova. vidi rasturanje sačme. Međutim.htm normalne uslove lova. ni to nije bezuslovno tačno. kao Purdey. filcani čepovi se i danas smatraju najboljim. godine lansirao mali i slab metak "za baštensku upotrebu" 6 mm i 9 mm sa ivičnim paljenjem. SKUPO. više radionice nego fabrike. što najviše i čini jednu pušku finom i skupom. puščana glava. FINA MUŠICA . najveći deo najfinijih i najskupljih pušaka dorađuju dugo i pažljivo najbolji majstori. 21 /samo ona/. 22 of 99 2/3/2013 7:25 AM . FN. Čuvene engleske puškarske. kao i oružje za tu municiju. Forgeron. FINO. unutrašnji delovi mehanizma proizvedeni su mašinski. gotovo potpuno su mašinski rađene. cevi. Izuzetak čine česte greške pri pucanju preko nišana i mušice /uz jako suncem obasjanu mušicu odozgo ili sa strane/. izuzetak čini jedino kundak. Boss. Finoću jedne puške čini broj radnih sati i kvalifikacija radnika koji obavlja onaj naknadni deo posla: ručnu obradu tih delova. Neke od skupih pušaka. FLOBERT. Oružje i municija za ova dva kalibra proizvode se i danas. njihovo upasovavanje i konačno sklapanje puške. kao na primer poznata FN-bok dvocevka ili u još većoj meri WINCHESTER dvocevka Mod. koji je najvećim delom.Lovacki Savez Srbije http://www. LUKSUZNO ORUŽJE. izbor najvrsnijih radnika i česte i stroge kontrole u toku proizvodnog procesa osiguravaju najmanje moguće tolerancije u izradi delova. Francotte. Vidi plastični čepovi. pri pucanju preko nišana i mušice odstupanja od poravnate mušice imaju iste posledice kao pri pucanju sa optičkim nišanom. stvarno ručni rad.GRUBA MUŠICA.ecolss.com/leksikon_oruzja. skraćenica od Fabrique Nationale d’Armes de Guerre u Liježu. ali najskuplje mašine.

Fabrika je poznata i po proizvodnji ratnog oružja. po potrebi. veoma dobre izrade i originalne konstrukcije /Rudolf v. Ove karabine. Sitna arabeska umetnički 23 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Odlikovala se jakim čokovima. 2. vidi Liege. Proizvodi lovačke dvocevke. način njegovog ulepšavanja. Arabeske po celoj površini puščane glave. Lepa gravura ne povećava samo vrednost oružja. 9 cm kraćim i sa lakom i jednostavnom izmenom cevi različitih kalibara. stavljali ili izvlačili iz predkundačića. Vidi Browning. konstruktor današnje vom Hofe karabinske municije i veoma uspelog zatvarača za lovačke karabine vrlo kratkog hoda koji čini karabin iste dužine cevi.com/leksikon_oruzja. potiče još iz srednjeg veka. sa sigurnim i dobro konstruisanim ejektorima koji su se. Današnja mađarska dvocevka poznata kao model Pusta. vrlo dobrog kvaliteta. samo u kalibru 12 i dvokuglaru iste konstrukcije u kalibru 9. Danas po stepenu vrednosti razlikujemo: 1. Frommer/. GRAVURA oružja. što je u uslovima ravničarskih lovova na otvorenim površinama bilo i poželjno. pod nazivom "Mauser 66 S". Laku rubnu gravuru sa posebno izraženom gravurom na zavrtnjima. klasična dvocevka sačmarica mađarske proizvodnje. FROMMER.ecolss.3 x 74R. Ne izlazi ni danas iz interesovanja ljubitelja lepog oružja. trgovac oružjem i oružar /Štutgart i Konstanc/ višegodišnji prvak sveta u gađanju vojničkom puškom. GEVELOT /ževelo/. već ga čini dražim lovcu koji ga poseduje. već nije istog kvaliteta.Lovacki Savez Srbije http://www. široko rasprostranjena u svetskoj industriji municije za lovačke sačmarice. kapisla za bezdimni barut sa Ambosom. GEHMANN Walter. standardne je Anson & Deeley konstrukcije sa dvostrukim donjim ključevima i gornjim Greener ključem. proizvodi poznata fabrika Mauser. lovačke karabine i automatske pištolje po konstrukcijama Browning. a kasnije i veoma cenjenu bok-dvocevku serije B-325 u više modela. kao svetski hit.htm najvećoj fabrici oružja u Belgiji.

com/leksikon_oruzja. značajan fabrikant oružja /Birmingham/ veoma dobrog kvaliteta. ali kod koje su likovi divljači na scenama iz lova gravirani u srebrnoj ili zlatnoj intarziji. Vidi fino. Kod bok-dvocevki. ali još više po gornjem ključu klasičnih dvocevki. u vidu ušica sa obe strane gornje cevi. kroz koji prolazi poprečni šip aktiviran gornjom polugom /"Toplever"/ za prelamanje puške i izuzetno efikasno povezuje cevi sa puščanom glavom. Do pojave nove generacije zrna tipa ABC. Slika. najčešće hrastovog lišća. TUG.ecolss. Ime "Griner" najčešće se povezuje sa kočnicom uobičajenom kod trocevki . 4. Ova tehnika prenesena na puščanu glavu predstavlja prava umetnička remek-dela sa scenama iz lova. Noviji hit italijanske graverske tradicije je oživljavanje stare i skupocene "Bulino" gravure sa slikama na srebrnoj ploči. poznat sa Merkel bok-dvocevki. 6. jedna od ranih konstrukcija zrna koje su trebale da omoguće potpunu deformaciju prednjeg dela zrna uz očuvanje kompaktnog zadnjeg dela.htm urađena može znatno da poveća osnovnu vrednost puške. Sličan učinak imala su i druga dva poznata zrna. skupo. gde se zahteva visoka čvrstoća puške. čiji bi zadatak bio osiguravanje izlazne rane. takođe uokvirena dubokim reljefom. gravirana pod jakom lupom hiljadama sitnih poteza "Bulino"-gravernom iglom. 3. posebno kombinovanih ili dvokuglara. pisac značajnih. kroz koje prolazi šip. Vidi konstrukcija zrna. kao TIG. sa izraženim perspektivama. iako izgravirana u ravni pločica na puščanoj glavi.. Na skupim puškama veoma je česta duboko reljefna gravura sa lovačkim motivima. Dvostruki Griner naziva se u nemačkoj oružarskoj literaturi "Kersten". danas već klasičnih dela o lovačkom oružarstvu. luksuzno oružje. zrno za kuglare proizvodnje RWS. igrom svetlosti i senke deluje izvanredno plastično. uobičajen je takozvani dvostruki Griner. Stark-mantel /DWM/. GREENER W. koja bi davala krvni trag. 5. H-MANTEL. Praška gravura sa srednje reljefnim lovačkim motivom uokvirenim arabeskom ili arabeskom kombinovanom sa lišćem. Ista gravura.Lovacki Savez Srbije http://www. H-mantel zrna spadala su u najpopularnije. 24 of 99 2/3/2013 7:25 AM .W.

Lovacki Savez Srbije http://www. Pogođena sredinom snopa sačme. Tehnologije tvrdog hromiranja omogućuju upotrebu i kod cevi kuglara. Granica uspešnosti delovanja. metoda zaštite unutrašnjih zidova puščanih cevi od korozije. pri iole slabijem pogotku. Međutim. divljač će podjednako dobro pasti bez obzira na kalibar kojim je pucano. poznata po veoma cenjenom mehanizmu paljenja.htm HAMERLESS. koji u potpunosti pokrivaju potrebe lova sitne divljači u našim uslovima lova.ecolss. u tradiciji naših lovaca. gde predstavlja efikasnu i i jeftinu zamenu za skupe cevi od nerđajućeg čelika. čiji su udarni čekići za razliku od orozara. Cev našeg najboljeg pištolja "CZ 99" tvrdo je hromirana i izdržava ispucavanje od čak 30. prečnika 3 mm. gotovo u isključivoj upotrebi su samo tri. HROMIRANJE CEVI. engleska fabrika lovačkog oružja visokog kvaliteta. smeštenom na unutrašnjoj strani pločica dvocevki. u punjenje sačme od 35 grama u kalibru 12. smešteni u unutrašnjem delu mehanizma puške. staje oko 220 zrna. kako je to pogrešno uobičajeno. Izbor između ova tri kalibra u velikoj meri je stvar ukusa. 1. kao i po najboljem mehanizmu ejektora. a ne samo na klasične dvocevke sa horizontalno postavljenim cevima. Odnosi se dakle i na bok-dvocevke. u 30 grama sačme koliko obično prima metak kalibra 16 stane 190 zrna sačme. Vidi mehanizmi paljenja prelamača. ali neka pravila se ipak mogu postaviti. gde je habanje neuporedivo veće nego kod sačmarica. upotrebljavana najčešće za cevi sačmarica. Kod sačmarice U našoj zemlji.000 metaka bez oštećenja hromnog sloja. Ali. Vidi paljenja prelamača.com/leksikon_oruzja. zbog veće 25 of 99 2/3/2013 7:25 AM . lovački domet. a u 25 grama sačme u metku kalibra 20 staje svega 156 zrna. IZBOR KALIBRA. mehanizmi HOLLAND & HOLLAND. za sva tri kalibra je isti NAJVIŠE 50 m. 16 i 20. uobičajen engleski izraz za sve konstrukcije lovačkih pušaka-prelamača. od većeg broja kalibara i to 12.

30-06 i to iz dva razloga. Efekti kalibra 16 su negde između. u koje od najpoznatijih spadaju 7 x 57. Ako je to gotovo isključivo srneća divljač ili zimski lov čekanjem na lisice.223 Remington. Lovci divokoza odabraće pomenuti . treba dakle ostaviti starim majstorima. U ovoj kategoriji malu prednost ima kalibar . čak i prosečni strelci. Za sledeću grupu univerzalnih kalibara.ecolss.1 grama do 14. koji ne lovi često krupnu divljač ili želi da poseduje samo jednu pušku za krupnu divljač. Ovim poslednjim. Zato. mahom mlađi lovci kojima uostalom. ali izvrstan i u lovu na divokoze. skoro isto tako dobro kao specijalizovani kalibri za određene kategorije divljači. koji već spada u takozvane "univerzalne" kalibre. kao . Zbog ovog.22 Savage (sevidž).2 grama.243 Win. Izbor puške kalibra 20. jači kalibar treba da odaberu slabiji strelci. Drugi je -tipično za američke kalibre je da imaju vrlo kratak slobodan hod zrna pred ulazak u žljebove. uspešno će uloviti i ostalu krupnu divljač. To treba da bude izbor lovca. Za normalne uslove lova. sami sebe iznenade veoma dobrim pogocima. .5 x57 ili čak 7 x 64 odnosno 7 x 65R.Lovacki Savez Srbije http://www. sasvim će dobro odgovarati neki od manjih kalibara. što pokriva svu domaću divljač koja se lovi karabinom. Ko redovno učestvuje u hajkama na divlje svinje ili često lovi jelensku divlač (na 26 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Zbog ovoga imaju vrlo dobru preciznost u upotrebi svih težina (pre svega dužina) zrna u tom kalibru. 6. nema nikakvog smisla odabrati neki snažan i veliki kalibar. od lisice do teškog vepra i medveda. 2. po pravilu. što često nije slučaj sa evropskim kalibrima. 8 x 57. veoma pogodan i za daleka pucanja na srneću divljač. Puške ovih kalibara su. pomenuti 7 x 65 i . veće su šanse na strani kalibra 12. tako da se taj kalibar sa puno prava može smatrati univerzalnim. 5.. nije teško da nose pola kilograma težu pušku.30-06 Springfield služiće dobro u lovu svekolike divljači našeg podneblja. kolika je prosečna razlika u težini između puške kalibra 12 i kalibra 20.243 Win. Izbor kalibra kuglare O ovome treba da odluči pre svega vrsta divljači koju će lovac najčešće da lovi.. Prvi je -veći dijapazon težina zrna za taj kalibar.com/leksikon_oruzja.htm količine sačme.6 x 57 ili možda najbolje . od 7. vrlo precizne i ugodne pri pucanju zbog malog trzanja.

ali za prelamače. Prvo.38 Specijal kod revolvera ili 9 mm Luger/Para kod pištolja. ili "staru dobru medicinu" za krupnu divljač.3 mm sasvim dobro zadovoljeno: zrna imaju masu od 15-19 grama. koja potiče od znamenitog balističara K. neće pogrešiti ako se odluči za neki od specijalizovanih kalibara za krupnu divljač. Krvni trag. Eilersa.300 Winchester Magnum. koji olakšava nalaženje ili eventualno dostreljivanje ranjene divljači. koji jedinu primenu u lovu imaju pri dostreljivanju ranjene krupne divljači.ecolss. samo iz ulazne rane. tipičan je srednjeevropski slogan:"više vredi. kalibar 9. vrlo dobro osmišljenog i urađenog mehanizma.com/leksikon_oruzja. stoga što njenim nastajanjem. značajan element delovanja metka u odstrelu krupne divljači. osnovan je još 1807. dakle neki od srednjih "Magnum" kalibara. 3. često je nedovoljan za uspešno pronalaženje divljači. Za ovo. čiji je efekat trenutno ili srazmerno brzo obaranje divljači.htm primer u uzgojnom odstrelu). Stara lovačka izreka. a to je kod kalibra 9. Izbor kalibra revolvera ili pištolja. sasvim je dovoljna za obezbeđivanje krvnog traga. Vidi 27 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Vidi konstrukcija zrna. Izlazna rana prečnika 2-3 cm. čuvenom 9. IŽ (Iževski Oružni Zavod). a u novije vreme i IŽ-27E.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi ručno vatreno oružje.3 x 74R. nastaje snažan šok poznat kao "parni šok-refleks". Izlazna rana velikog promera najčešće je posledica dejstva preterane destrukcije zrna mekih starijih konstrukcija i dovodi uvek do nepotrebno velikog gubitka kvalitetnog mesa suprotne plećke. uz vrlo dobru balističku krivu i udarnu snagu na 100 m i do 4000 džula. recimo 7 mm Remington Magnum ili . vidi konstrukcija zrna.357 Magnum ili . dakle . vidi moć zaustavljanja.3 x 62 za lovački karabin ili "pandan" tom metku. izlazna rana obezbeđuje krvni trag. IZLAZNA RANA. godine. treba da bude u kategoriji najjačih metaka. nego što košta". Drugo. kaže da "zrno za krupnu divljač mora da ima masu". kao i za ostalo rusko lovačko oružje. odnosno prostreljivanjem oba plućna krila divljači. U rukama naših lovaca ranije se viđala češće bok-dvocevka IŽ-12. katkad sa dva para cevi (trap i skit) tvrdo hromiranih. poznat je po proizvodnji vrlo solidnog oružja.

Osim toga. Njihove savremene konstrukcije. već predviđenim za lako klizanje ruke unatrag pri opaljivanju zadnjeg okidača. Modeli fabrike TASCO. lovci koji pretežno love sitnu divljač. JEDINAČNA ZRNA ZA SAČMARICE. Neke od njih. U novijoj produkciji.htm JAPANSKA OPTIKA. "Euro". a potom iz jače čokirane cevi. već su i na evropskom tržištu. JEDAN OKIDAČ. fabrika HUNTER.com/leksikon_oruzja.ecolss. http://www. jedan okidač često predstavlja izvor nevolja zbog pojave dupliranja ili blokade. od kojih je jedna kratka. što znatno 28 of 99 2/3/2013 7:25 AM .Lovacki Savez Srbije TULA-TOZ. a samo povremeno učestvuju u grupnom lovu divlje svinje. ne većim od pedesetak metara. Sličan razvojni put imala je i takođe dobro poznata. serije "World Class". a zatim jače čokiranom cevi i neselektivni. vrlo dobro ocenjeni. selektivni. kod pušaka jeftinije proizvodnje. često posežu za ovim jedinačnim zrnima. Jedan okidač pravi smisao ima samo kod pušaka čiji kundak ima takozvani pištoljni držak. na primer "Mossberg Combo Pack 500" rade se sa dve cevi. dok kod pušaka sa engleskim kundakom. kojim se može pucati samo prvo iz slabije. Vidi optički nišani. uz obavezan uslov da se puška isproba da bi se utvrdilo kako nosi ova jedinačna zrna. koji posebnim dugmetom može da se aktivira da se ponovo puca iz slabije. Vidi kundak. mogu da budu vrlo efikasna zamena za lovački karabin na daljinama. Ostali proizvodi brojnih poznatih i nepoznatih japanskih optičkih firmi već nisu tog kvaliteta. na početku danas veoma velike japanske proizvodnje optičkih nišana i dogleda. Sva zrna savremene konstrukcije građena su tako da mogu da budu ispaljivana i iz cevi sa jakim čokovima. bez čoka i ima ugrađen nišan i mušicu. u najmanj ruku -nepriličan. a pogotovo serija "Titan". optički a naročito tehnički kvalitet postajao je sve bolji i brzo se približavao odličnim i vrlo skupim nemačkim i austrijskim proizvodima. Posebno dobro nose jedinačna zrna jednocevne sačmarice poluautomatske ili repetirke. kvalitet im je bio pre loš nego dobar.

proizvode u vrlo ograničenom broju. Konstruktivno. Oznaka kalibra ima veoma dugu tradiciju. pri čemu oznaka kalibra predstavlja broj kugli od olova koje se mogu izliti od jedne engleske funte (453. Puške kalibra 4 i 8 su specijalizovano oružje za lov barske pernate divljači. Prema tome. na primer. U proizvodnji Kahles-Helia otišlo se korak dalje: ovi optički nišani su potpuno nepropustljivi. ali se zbog ratifikacije Međunarodne konvencije o zaštiti ptica. Neke od ovih cevi mogu da budu snabdevene žljebovima pri kraju cevi.htm poboljšava preciznost jedinačnih zrna. specijalizovana za proizvodnju optičkih nišana visoke klase. dakle sa težištem u prednjem delu. Vidi Brenneke. što je oznaka kalibra veća. KALIBAR. vlažan sneg. (vidi paradoks bušenje cevi sačmarica) ili čak imaju žljebove celom dužinom cevi. što je osiguravalo da se zrno u letu ne prevrće.410). što je zbunjivalo vlasnike tih starijih pušaka i dovodilo ih u bezrazložnu sumnju. izlivenih od jedne funte olova. čak i u njoj duže ostanu.6 grama). Kalibar sačmarica Proteže se od kalibra 4 do kalibra 36 (američka oznaka . sva savremena jedinačna zrna građena su na principu strele. 29 of 99 2/3/2013 7:25 AM .Lovacki Savez Srbije http://www. Svi bolji savremeni optički nišani otporni su na vodu. optička industrija u Beču. KAHLES. razume se englesku. 1. daleko više zastupljeni u proizvodnji lovačkog oružja i istovremeno upotrebljivi u uslovima normalnog lova na sitnu divljač. još samo u Engleskoj i Belgiji. Danas su uobičajeni. tako da. Puške kalibra 10. Prva jedinačna zrna s kraja prošlog veka. prečnik duše cevi je manji. 16 i 20.com/leksikon_oruzja. kalibri 12. tako da su čokirane sačmarice obavezno imale utisnut žig "Nicht fuer Kugler" (nije za kuglu).1-4 x 20 do 3-12 x 56.ecolss. kišu. Svi modeli su sa oznakom "M" i mogu se po izboru dobiti sa tubusom od durala ili čelika. nisu bila predviđena za pucanje iz čokiranih pušaka (najčešće su to bile olovne kugle prečnika duše cevi). Vidi optički nišani. Veliki izbor modela fiksnog povećanja od 4 x 32 do 9 x 56 i varijabl modela od 1. neće biti oštećeni. tako da i ako upadnu u vodu. kalibar 12 predstavlja prečnik jedne od 12 istovetnih kugli.

9 mm. na kraju oznake u mm uvek dodato slovo "S".20-0. Dozvoljena toleranca prečnika u milimetrima kod svih kalibara je je +0. dakle za kuglare prelamače. tako da je ova ne mala opasnost otklonjena. Kod druge dve ili čak tri oznake one uvek znače različite stvari.5 x 57R. kalibar polja za metak 8 x 68.6 x 53R Vierling) iznosi 5.5 x 52R) drugi broj pokazuje koliko je nekada u čauru moglo da stane grena crnog baruta! Kod drugih. I ovde ima manjih odstupanja. U kalibru 8 mm postoji jedan stari nesporazum. a dužina čaure 64 mm. a kasnije i lovačkog metka 8 x 57I ("I" dolazi od "infanteri"-pešadija). uže brušenoj cevi.22. Tako 7 x 64 znači da je kalibar polja u cevi 7 mm. pometnja je još veća.com/leksikon_oruzja.ecolss.3 gde ova brojka označava prečnik žljebova. kalibar metka za lovačke karabine označava se u milimetrima. tzv. dakle 5. pri čemu prva brojka kazuje prečnik polja (ne žljebova ili zrna čiji je prečnik 0. odnosno kugle. čitavih 5. sve one koje su proizvedene posle Drugog svetskog rata. kao kod metka danas punjenog bezdimnim barutom 25-35 (u Evropi poznatog kao 6. Kod nekih.58 mm. godine kada je taj metak uveden u armiju SAD.22 Winchester Ceneterfire (u Evropi poznat kao 5. a kod metka .htm takođe za lov divljih gusaka i plovki.30 mm veći). na primer. jer je prečnik polja ranije vojnog.61 mm. jer bi opaljivanje opasno povećalo barutni pritisak u ovoj. što bi trebalo da znači 22 stota dela inča. još se dosta proizvode u SAD.35 mm. bio 7. imaju širi "S" kalibar. na primer 6. na primer kod vrlo popularnog 30 of 99 2/3/2013 7:25 AM .22 Savage. da bi lovac znao da razlikuje ova dva metka i ni slučajno ne stavi metak 8 x 57IS u pušku kalibra 8 x 57I.30. nije 8 nego 9 mm. Druga oznaka vrlo popularnog metka . Ovog se treba bojati kod svih starijih pušaka ovog kalibra. 2. Izuzetak čini kalibar 9. Prva brojka još i pokazuje kalibar. U američkoj i engleskoj oznaci kalibara.40 mm.06 predstavlja skraćenicu od 1906. "damske puške" proizvode i dalje za uzan krug ljubitelja lakih pušaka malog kalibra.Lovacki Savez Srbije http://www.8 mm dok je kod novijeg metka koji ima prečnik polja 7. Oznaka "R" pokazuje da se radi o čauri sa vencem. Kalibar kuglare U Evropi. Novije puške. ali retko kad precizno! Tako oznaka . kod metka . tako da npr. dok druga brojka dužinu čaure u mm. dok se puške manjih kalibara od 20.

vidi sinoxid. na primer. Postiže se grejanjem do usijanja i odmah potom. vidi sačmeni metak. KAPISLA-UPALJAČ BARUTNOG PUNJENJA. oprugama doda još veća čvrstoća i elastičnost. jer njegovu ulogu preuzima ivica čaure. Kod revolvera i pištolja neka bude pomenut samo jedan primer: kalibar revolvera . vidi berdan. što je donekle razumljivo. bez obzira da li se radi o kapisli za karabinski ili sačmarski metak. KALJENJE ČELIKA.htm metka . razlikujemo dva osnovna tipa: sa ugrađenim nakovnjem kao što je to uvek kod metka sa sačmom i bez nakovnja. 357 Magnum imaju iste unutrašnje dimenzije cevi! Jedini.ecolss.250-3000 Savage. čija cela oznaka u potpunosti odgovara oznaci utisnutoj na njegovom oružju. 31 of 99 2/3/2013 7:25 AM . postupak da se čeliku posle obrade. takozvanim površinskim kaljenjem.38 Special i . korozivno agresivnog sastava. a ne kapisle. koje su imale različite merne sisteme. koja u dubljim slojevima mora da bude žilava.22-250 Remington. drugi broj kazuje da je metak nastao suženjem grla čaure . kod koga pak druga brojka pokazuje početnu brzinu zrna u ft/s! Ukratko haos. Kod malokalibarske municije sa ivičnim paljenjem nakovnja nema. Vidi gevelot. gde je nakovanj sastavni deo čaure. osim (na tržištu) "ževelo" kapisle proizvodnje "Krušik" koja je na bazi živinog fulminata. Drugom vrstom kaljenja. otvrdnjava se i ošvršćava površina puščane glave. Obe kapisle su u principu iste. kod "vinčester" kapisle spoljni deo je zbog jednostavnije proizvodnje odvojen od središnjeg dela kapisle koji prima udarac igle.Lovacki Savez Srbije http://www. 3. samo dok je spoljni deo kapisle "ževelo" iz jednog komada. koju sve više potiskuje kapisla tipa Winchester 209. a nikako krta. vidi ambos. Sve savremene kapisle imaju eksplozivnu smešu na bazi olovnog azida nekorozivnog i stabilnog sastava. veoma brzim hlađenjem. uzevši u obzir da su oznake davali razni ljudi. ali dovoljan način da lovac izbegne posledice ove pometnje je da UVEK upotrebljava samo onu municiju. u različitim zemljama. što se viđa ali sve ređe kod karabinskih metaka. Kod metka sa sačmom najčešće je kapisla tipa Gevelot (ževelo).com/leksikon_oruzja.

oko koje se puška prelama. Mnogo je više u upotrebi kod bok-dvocevki. stari i iskusni lovci kočnicu gotovo smatraju suvišnom. a prsti leve ruke blago. na sastavu cevi pridržavaju pušku. I najmanje klimanje puščanih cevi može se ustanoviti na ovaj način: kundak se osloni na desnu butinu. Najsigurnija "kočnica" je prazna puška. posledica je nebrižljivog "upasovavanja" donjih i gornjih ključeva u puščanu glavu. klimanje je posledica habanja napadnutih. koju treba odsečno klimati levo i desno.com/leksikon_oruzja. Ogled se izvodi sa skinutim predkundačićem. a kočnica čekića je najređa i smatra se najefikasnijom. 1. polugu između okidača i čekića ili na sam čekić. pri padu lovca ili nesmotrenom spuštanju puške kundakom na zemlju. posle mnogogodišnje upotrebe. Kod prelamače kugle međutim. desnom rukom se poluga za otvaranje puške gurne u krajnji desni položaj. najmanje klimanje cevi dovodiće neminovno do promene položaja pogotka. tarućih delova donjih ključeva i osovine.htm KERSTEN.Lovacki Savez Srbije http://www. Neki. na primer kod nas dobro poznatih pušaka Merkel. Na vrhovima prstiju osetiće se i najmanje klimanje cevi. Kod prelamača (sačmarica ili kuglara) kočnica deluje na okidač. punijom osovinom. Neznatno klimanje cevi sačmarice nema bitan uticaj na uspešnost lova. Vidi Greener. Kod prelamača sa horizontalnim položajem cevi retko se viđa i to samo kod dvocevki kuglara najtežih kalibara. U lakšim slučajevima. Kod starih pušaka. KLIMANJE CEVI PRELAMAČA. jeftinijih pušaka) kočnica okidača koja je istovremeno i najnesigurnija. sa obe strane. Kod dvocevki sačmarica daleko je najrasprostranjenija (u oko 90 % današnjih. klimanje se može privremeno otkloniti zamenom izlizane osovine novom. na primer.ecolss. Ceo mehanizam okidanja "visi" na plitkom zubu okidača. poznati i kao "dvostruki griner". sa mogućnošću da sklizne na svaki malo grublji potres puške. jer im je 32 of 99 2/3/2013 7:25 AM . KOČNICE SAČMARICA I KARABINA. Sigurnija je kočnica poluge. gornji ključevi prelamača.

pogotovo pri zajedničkom doručku. prelasku u drugu tablu kukuruza. Modeli lovačkih karabina BLASER i RWS imaju posebno napinjanje udarne opruge. puška mora da bude ispražnjena ili bar prelomljena. Njen nedostatak je. a to je lovački karabin. Sastoji se od produžetka cevi sa narezanim poprečnim otvorima.htm puška napunjena samo u neposrednoj prilici za pucanje.ecolss. Nedostatak je sporije prepunjavanje sačmenog metka. počeo je da se primenjuje na lovačkim poluautomatskim pump action petometkama. što takođe doprinosi sigurnosti rukovanja. Modernije kočnice lovačkih karabina nalaze se obično nisko sa strane ili kod nekih modela na vratu kundaka. što nije uvek slučaj. a petometka ili karabin izvučenog zatvarača.com/leksikon_oruzja. Manliher-Šenauer) u tome. KOMPENZATOR. uređaj poznat od ranije sa artiljerijskog oružja. 33 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Kod lovačkih karabina. povlačeći oružje napred. vrlo interesantna ideja. tako da to može da vidi svaki lovac u grupi i da se oseća bezbedno. preskakivanju ili provlačenju kroz ogradu. efikasnost im je visoka. dakle smanjujući trzanje unatrag. najsigurnija je svakako krilna kočnica. U vremenu pre Drugog svetskog rata. koja direktno blokira udarnu iglu. Rešenje se postizalo na taj način što se krilce kočnice postavljalo sa leve ili desne strane. U svakom zastanku. Ako koče i udarnu iglu. a prednost -pet karabinskih metaka. tako da pri ugrađivanju optičkog nišana. što se krilce kočnice pri okretanju dosta visoko podiže. montaža mora da bude srazmerno visoka. sa jednostavnim uređajem za prepunjavanje i opaljivanje. Proizvodnja ovakve puške je znatno jeftinija nego kombinovane bok-dvocevke. koji ispod cevi ima ugrađenu cev sačmarice kalibra 20/70. To je osnovni pokazatelj lovačke kulture.Lovacki Savez Srbije http://www. u najnovije vreme oživela je jedna stara. KOMBINOVANA REPETIRKA. ne ometajući niski položaj optičkog nišana (sistem Buehler) kao što je to bilo i kod prethodnog "Model 60" lovačkog karabina "Crvene Zastave". što otežava nišanjenje i povećava grešku u pogotku pri iole nevodoravnom položaju končanice. 2. kao kod dvocevke. u koje udaraju barutni gasovi. kod starijih lovačkih karabina sa obrtnočepnim zatvaračem (Mauzer.

U tom pravcu kreću se sve kasnije konstrukcije sa tendencijom razlaganja prednjeg dela zrna u sitnije čestice i održavanja kompaktnosti zadnjeg dela zrna koje bi osiguravalo izlaznu ranu. KONTROLNI UREĐAJ UPUCAVANJA. Neka od njih. Treba da ga ima svaka radionica za popravku lovačkog oružja. spadaju i sva standardna zrna sa polukošuljicom. U tu kategoriju. na kome se samo okretanjem prstena u oba pravca. u širem smislu. Na završni deo kompenzatora zavrću se promenljivi čokovi u obliku kratkih tubusa sa različito suženim bušenjem. Kompenzatori trzanja na lovačkim karabinima. ne praveći nikada izlaznu ranu. koji se sav razgrađivao u sitne delove. Jedni bi radije da zrno svu svoju udarnu snagu ostavi u telu divljači. Generacija zrna 34 of 99 2/3/2013 7:25 AM . TIG i TUG ispunjavala su bolje taj zahtev. danas su poznati samo u modelu Mag-Na-Port. koja prave izlaznu ranu samo ako naiđu na mali otpor u telu divljači. smanjuje ili povećava suženje čoka. ne dajući poseban značaj izlaznoj rani. među lovcima na krupnu divljač postoje dva oprečna stava u pogledu konstrukcije zrna.ecolss. primenljiv je i kod višecevnih pušaka. ishodeći istovremeno i poznati dvostruki parni-šok efekat i po pravilu. osiguravajući jasan krvni trag. lovačkih karabina. od punog čoka. Uređaj sa pravom nazivaju i "džepno strelište".com/leksikon_oruzja. KONSTRUKCIJA ZRNA. Najpoznatiji je među njima CUTTS-Compensator (Lyman). Uvlačenjem preciznih čeličnih šipki u usta cevi (postoje u svim uobičajenim kalibrima) ustanovljava se. Takva su i sva zrna proizvodnje "Prvi Partizan-Užice". Uz upotrebu posebnog distancera. dvokuglara i kombinovanih prelamača sa ugrađenim optičkim nišanom. sa dovoljnom preciznošću. zatim "H"-mantel. Danas preovlađuje uverenje da je bolje da zrno napravi izlaznu ranu. da li je osa cevi paralelna sa osom optičkog nišana. pre svega Nosler.htm sa ustanovljenim trzanjem puške u rame strelca umanjenim i za 50 %. Konstruktivni predstavnik ovih zrna je nekada čuveni "D"-mantel konstrukcije RWS (ne proizvodi se više). zbog toga što se sa ostatkom zrna beskorisno gubi manji ili veći deo njegove udarne snage. do "skit-čoka" ili univerzalni nastavak.Lovacki Savez Srbije http://www.

Lovacki Savez Srbije http://www.com/leksikon_oruzja. nemački MEN SFS napravljena su bez košuljice napunjene olovom. to je spor postupak. Jer sačmaricom se ne cilja.htm kao ABC i njegova kopija. Ako kundak nije dovoljno 35 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vidi žigovi i proba oružja . visokolegirani nerđajući čelik. a kundak pogađa" u punoj meri odnosi se na sačmaricu. Essen. KRUPP Friedr. podbaciće. poznata nemačka industrija čelika. tako da ako kundak i nije sasvim po meri. lovac će s njim nišaniti divljač sporije.krusik-flm. ova mora da bude u pravcu strelčevog oka. nego od kompaktnog valjka Tombaka i osiguravaju izlaznu ranu. Posetite internet adresu www. značajna srpska proizvodnja lovačke municije za sačmarice. ali ne i lošije. sačma će prebaciti cilj. Ipak. Već pri brzom ubacivanju puške u rame. Ako se vidi premnogo šine. veoma je korisno da odgovara telesnim dimenzijama lovca kao što se to zahteva kod puške sačmarice.ecolss. Karakteriše je veoma dobro laborisana i sigurna municija. a da joj se gornja površina cevi sa šinom vidi -ni premnogo. oblici i dimenzije: kundak lovačkog karabina. Stara izreka "puška gađa. ako se šina ne vidi. već se hitro naperi u željenom pravcu i odmah puca. posebno za lovačko oružje: "Krupp-Nirosta". Vidi Crvena Zastava. KRAGUJEVAC. Vidi ABC. a ni premalo. Vidi vrste čelika cevi. onaj čiji predkundačni deo dopire do oko pola cevi ili čak do kraja cevi (kod nas pogrešno nazvan "Manliher-tip") po pravilu je iz jednog komada drveta. KUNDAK. KRUŠIK -Valjevo.yu. praveći širok prostrelni kanal bez zagađivanja tkiva sitnim ostatcima rasprsnutog prednjeg dela zrna.co. Njen nedostatak je što je deo municije sa Gevelot (ževelo) kapislom na bazi živinog fulminata. centar industrije oružja u Srbiji (Crvena Zastava) i sedište Zavoda za ispitivanje i žigosanje vatrenog oružja i municije. Modernizacija fabrike lovačke municije u toku. Karabin je snabdeven nišanom i mušicom (ili optičkim nišanom).

U zavisnosti od širine strelčevog lica. Osnovna dimenzija kundaka je njegova dužina. a prekratak kundak -podbačaj. Ako se lepo uradi. šina će biti usmerena u levo.ecolss. Ugao koji čine leđa kundaka u odnosu na produženu liniju šine cevi. ako se puška ubacuje u desno rame. da bi oko strelca bilo ravno iznad šine. I. dovoljno preticanje. Suviše dug kundak pravi teškoće pri ubacivanju u rame i često prouzrokuje prebačaj. ne zaboravite. Meri se na taj način što se šina puške postavi na ravnu površinu i izmeri rastojanje između te ravni. Izvijenost. lovac će uvek imati pred sobom celu sliku divljači iznad šine. Lovci dužeg vrata zahtevaće nešto zakrivljeniji (2-3mm) kundak. Pri pucanju držite pušku uvek tako da vidite celu divljač. dok vam oko ne bude uvek u željenoj visini iznad šine. dovoljno da se oko i bez posebnog napora nađe pri pucanju ravno iznad šine. predstavlja krivinu kundaka. Suviše zakrivljen kundak izazvaće redovne podbačaje. a potom se dobijena vrednost umanji za 3 cm. Vežbajte brzo ubacivanje puške u rame tako dugo. treba na gornjem kraju kape kundaka da bude nešto manje izvijena nego na njenom donjem kraju. ne mora se menjati kundak. a suviše prav kundak prebačaje pri pucanju. može se proveriti "trikom sa olovkom". bolje 36 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Koliko šine treba da se vidi. Ako su sve ove preporuke mera za kundak ispoštovane. Razlikujemo tri osnovna tipa kundaka. a korisna je i sigurno jeftinija nego pravljenje novog kundaka. Oblici kundaka su manje značajni od njihovih dimenzija i više su stvar navika ili ukusa lovca. Engleski kundak. tako da će tamo pasti i centar snopa sačme. kundak mora da bude izvijen u stranu. Najčešće dobijena vrednost iznosi približno 36 cm.Lovacki Savez Srbije http://www. Vešt kundačar će na mestu gde se obraz naslanja na kundak napraviti plitko i široko udubljenje. nosa kundaka i gornjeg kraja kape kundaka. što je približno 16 cm. (meri se od ključne kosti do visine oka). Ako ta izvijenost nije dovoljna.com/leksikon_oruzja.htm izvijen u desno. ova "operacija" ne mora da izgleda loše. Za lovca srednje dužine vrata. Ako je ovaj uslov ispunjen. a oni sa kraćim vratom isto toliko praviji kundak. Idealna dužina se određuje na taj način što se na ruci presavijenoj u laktu izmeri dužina između unutrašnje strane lakta i vrha ispruženog kažiprsta. lovac ima sve šanse da postane dobar strelac sačmaricom.

htm prilagođen dvocevkama sa dva okidača. 2. Odlika ovih kundaka je da takvo drvo "ne radi". 3. 5. oslabela udarna opruga. poznat i kao "francuski" kundak. čest kod nemačkih. LAGANJE METKA I ORUŽJA. Municija sa sačmom ELEY. jer šaka lakše sklizne iznad pri povlačenju zadnjeg okidača. KYNOCH -ICI (Imperial Chemical Industries) u Londonu i Birmingemu objedinjuje najveće engleske fabrike municije ELEY i KYNOCH i fabrike baruta NOBEL i EXPLOSIV COMPANY (EC). zajedno sa švedskom GYTORP smatra se najboljom na svetu. 70-Plastic. prodor ulja iz premašćenog mehanizma u kapislu i barut. neodgovarajuća 37 of 99 2/3/2013 7:25 AM . čiji su slojevi naizmenično od svetlijeg i tamnijeg drveta slepljeni i pri obradi daju karakteristične šare kundaku. Neki modeli takmičarskog streljačkog oružja. Evo najvažnijih:1. posebno kod kombinovanih pušaka. neki modeli "pump action" petometki Mossberg i Maverick). ne traže nikakvo održavanje -i samo jednu manu: ne priliče lovačkom oružju. mehaničke greške na udarnoj igli. može da bude prouzrokovano iz više razloga. Proizvodi ove korporacije su najvišeg kvaliteta.com/leksikon_oruzja. kundak sa polupištoljskim drškom. rđavo čuvanje municije u vlažnom prostoru. Steyr-Mannlicher SSG Police i Matsch.ecolss. što bi trebalo povoljno da utiče na preciznost puške.Lovacki Savez Srbije http://www. "laganje" je veoma neprijatna pojava u lovu kada se namesto pucnja čuje samo "klik" udarnog mehanizma. Ispupčenu gornju stranu kundaka nazivamo "svinjska leđa" i često je u upotrebi kod kombinovanih pušaka sa optičkim nišanom. koja kod starih i "istrošenih" pušaka ne udara u sredinu kapisle i ne pogađa nakovanj. Kundaci se grade i od specijalnih plastičnih masa (Winchester Mod. kao "Feinwekbau 2600 UIT". koga na engleskim kundacima nema. ne "rade". od orahovine. Materijali kundaka su sa izuzetkom najjeftinijih pušaka. "Sauer 200 TR" i drugi imaju kundake od laminiranog drveta. neosetljivi na ogrebotine i atmosferske uticaje. Ovi kundaci imaju niz prednosti -nesalomljivi su. zatim prekratka ili zalomljena igla (česta posledica mnogih "škljocanja na prazno") 4. kundak sa pištoljnim drškom. veoma često sa "obrazom".

Metak velike preciznosti. sedište zavoda za ispitivanje i žigosanje oružja.22 Long Rifle redovno upotrebljavaju u profesionalnom lovu veverica.ecolss. LEBEAU-COURALLY. Upotrebljava se i u odstrelu sitnijih "štetočina". Vinčester "Super Speed" i druge. Naziv "lankasterka" za sve starije dvocevke na crni barut. ime poznatog engleskog proizvođača oružja i pisca knjiga o oružju. sa olovnim zrnom kalibra 5. Vidi čišćenje oružja. čije se puške po kvalitetu i ceni ravnaju sa najboljim engleskim dvocevkama. LONG RIFLE (longrajfl) u doslovnom prevodu "duga puška" jer se svojedobno u Americi upotrebljavao isključivo metak za puške kojima su se lovile sitne krznašice. Ne upotrebljavaju se u streljaštvu zbog manje preciznosti od standardne municije .6 mm. 6. LANCASTER (Lankaster). jedan od nekoliko belgijskih proizvođača prvorazrednog oružja. LIEGE (Liež). pogotovo one sa donjom polugom za otvaranje pušaka.htm kapisla karabinskog metka koja suviše duboko ulazi u ležište kapisle. težine 2. u lovu na krupnu divljač dogled je bar toliko važan koliko i puška.22 Long Rifle. centar belgijske proizvodnje oružja. Postoji i pojačana varijanta malokalibarskog metka sa galanski bakarisanim olovnim zrnom i udarnom snagom povećanom za 25-30 %. Vidi žigovi i proba oružja. malog barutnog punjenja.55 grama. danas se koristi gotovo isključivo u streljaštvu. U Sibiru se malokalibarske puške kalibra . Vidi malokalibarsko oružje. To je mali metak sa ivičnim paljenjem. (pucaju samo u glavu.Lovacki Savez Srbije http://www. LOVAČKI DOGLEDI. kao RWS HV. Vidi fino oružje. jer će nam pažljivim osmatranjem divljači omogućiti da 38 of 99 2/3/2013 7:25 AM . dok mu upotreba u lovu nije dozvoljena. zaprljan mehanizam stvrdnutim starim uljem koje povećava -umesto da smanjuje trenje pokretnih delova i olenjuje orpuge. Remington "HI-Speed" i "Viper". da ne bi oštetili krzno).com/leksikon_oruzja.

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

utvrdimo da li je osmatrano grlo za odstrel -uzgojni ili trofejni, ili se pak radi o mladom, trofejno i uzgojno perspektivnom grlu, na koje se puška ne podiže. Kako se krupna divljač po pravilu pojavljuje u svitanje i u sumrak, dakle pod lošim svetlosnim uslovima, osnovni zahtev je visoka sumračna vrednost dogleda. Kao univerzalni lovački dogledi, odlični po danu i upotrebljivi u sumraku, smatraju se dogledi čiji je objektiv prečnika najmanje 40 mm (7 x 42, 8 ili 10 x 40). Pravi dogledi za kasna večernja (ili rana jutarnja), čak i osmatranja u svetlim noćima sa mesečinom, treba da imaju prečnik objektiva 50 ili više milimetara. To su uvek teži i glomazniji dogledi, što i nije od nekog većeg značaja jer se upotrebljavaju na čekanju. U pogledu konstrukcije dogleda, razlikujemo one starijeg (ali nikako optički lošijeg) sistema "Porro" prizmama i doglede sa "krovastim" prizmama, koje ih čine užim, ali nešto dužim. Izbor između ova dva tipa je samo stvar ukusa. Dogledi novije proizvodnje često su presvučeni slojem gume, što je u lovu vrlo korisno, jer ne "zveckaju" u dodiru sa dugmadima na odelu ili čak u dodiru sa puškom. Ali ako imate stari dogled kojim ste zadovoljni u lovu, sašijte mu od čoje presvlaku oko tubusa. To košta neuporedivo manje, a efekat je gotovo isti. U lovu na divokoze alpski lovci upotrebljavaju tzv. "spektiv". To je monokularni dogled na razvlačenje, čije je povećanje veliko, obično 30x, ali je svetlosna jačina mala, tako da su upotrebljivi samo po dobrom dnevnom svetlu. Divokoze su isključivo dnevna divljač, tako da mala svetlosna jačina i nije neka mana "spektiva". LOVAČKI KARABINI, jednocevne, jedno ili višemetne puške za lov krupne divljači. 1. Jednocevne, jednometne kuglare:a) prelamače, vrlo česte skupe luksuzne puške sistema Anson ili Holland & Holland mehanizmom, sa jakim donjim ključevima i dvostrukim Greener gornjim ključevima, sposobne da izdrže i najjače pritiske; b) puške sa padajućim blokom tipa "Martini" najčešće za streljačke malokalibarke ili sa vertikalnim blok-zatvaračem, koji slično topu, zatvara cev omogućujući upotrebu i najjače postojeće municije. Najpoznatiji među njima su stari engleski Farquaharson, poznat iz kolonijalnih vremena u

39 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

puškama za lov tigrova, bivola i slonova. Isti sistem oživeo je američki RUGER Nr. 1 za lovačke karabine svih kalibara i nemački "Heeren", skup i pouzdan, takođe za sve kalibre. 2. Jednocevne višemetne puške: a) sa obrtno-čepnim zatvaračem poznatih sistema Mauser i njegovim savremenijim derivacijama Zastava Mod. 70, Zbrojovka Mod. ZKK i 537, Voere, Krico, Tikka, Sauer 200 i 90, Sako i niz drugih, svi sa magacinom ispod zatvarača. Još novije konstruktivne inovacije obrtno-čepnog zatvarača donose BLASER SR 830 i 850/88 sa nešto skraćenim hodom zatvarača i posebnim napinjanjem udarne igle i vrlo uspeli Mauzer 66S. Tu su još i vrlo cenjeni austrijski karabini Mannlicher-Shoenauer i Steyr-Mannlicher sa doboš magacinima; b) sa kliznim zatvaračima tipa pump action, koji se repetiraju pomicanjem predkundačića u smislu nazad-napred. Jedini aktuelan lovački karabin ovog tipa je Remington Model 7600 u kalibrima .280 Rem. (američka gotovo potpuna kopija mnogo starijeg 7 x 64 Breneke), .30-06 Springfield i .35 Whelen, veoma sličan evropskom 9,3 x 62. Drugi američki tip repetirke je tzv."Lever-action" koji se aktivira pomicanjem produženog branika u smislu napred-nazad. Ovi karabini po pravilu imaju magacin u cevi ispod puščane cevi. Meci idu jedan iza drugoga. Zbog toga, a i zbog drugih razloga ovi karabini rade se redovno u slabijim kalibrima od .30-30 Win. do najviše .348 Win. Karabini ovog sistema nikada nisu uvedeni u evropsko lovstvo, ali su ipak vrlo poznati iz američkih vestern-filmova. Lovački karabini navedeni pod b) imaju tu prednost da se ne moraju skidati sa ramena prilikom repetiranja; c) poluautomatski karabini u evropskoj verziji imaju magacin reduciran na dva metka, a inače primaju 4 ili 5 metaka. U uslovima lova u šumi i uopšte na kratkim i srednjim rastojanjima, poluautomatski karabini vrlo uspešno zamenjuju mnogo skuplje dvo-kuglare. Na svetskom tržištu danas se nalaze FN Browning Mod. BAR u kalibrima .270 Win., .308 Win., .30-06 Springfield, 7 mm Remington Magnum i .300 Winchester Magnum; Remington Mod. 7400 u kalibrima .280 Rem. i .30-06 Sprg.; ruski Medved Mod. 4 u kalibru .308 Win., i 9 x 53; Heckler & Koch modeli 770 u kalibru .308 Win. i 940 u kalibrima 7 x 64 i .30-06; finski Valmet-Hunter M 88 u kalibru

40 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

.308 i .30-06 i nemački Voere Mod. 2185 u kalibrima 7 x 64, .308,.30-06 i 9,3 x 62. Postoje i poluautomatski karabini u kalibru .223 Rem., kao Ruger Mini 14 Ranch ili Heckler & Koch, reklamirani kao lovački karabini, nisu to u punom smislu. Nemaju dovoljnu preciznost za gađanje na velike udaljenosti, na primer u zimskom čekanju lisica, a još manje su podobni za lov krupne divljači u hajkama, zbog preslabog metka. MAG-NA-PORT, postupak prosecanja specijalnih uzdužnih kanala u vršnom delu jednocevnih kuglara sa ciljem smanjenja trzanja puške, previše je skup, a premalo efikasan -omogućava učinak oko 20 %. Vidi kompenzator. MAGNUM, izraz koji prati veoma jaka punjenja i čauru obično veće zapremine u određenim kalibrima, tako da se ne odnosi samo na velike kalibre za lov krupne divljači. Tako na primer maloklibarski metak sa ivičnim paljenjem .22 Winchester Magnum je nešto veći, ali znatno jači metak od standardnog malokalibarskog metka .22 Long Rifle. Ili, .300 Winchester Magnum, u osnovi je sličan metku .30-06 Sprg., ali ima voluminozniju i dužu čauru i razume se, bolje performanse. Ponekad se izrazom "Magnum" označava tip čaure sa ojačanim prstenom iznad žljeba za izvlakač, koji ima sva američka "Magnum" municija. Kod lovačkih sačmarica, izraz "Magnum" takođe označava pojačano punjenje i najčešće dužu čauru: u kalibru 12 i 20 dužina čaure je 76 mm, a u kalibru 10 čak 88 mm. U kalibru 12 postoje i Magnum punjenja u normalnoj čauri od 70 mm, koja se takođe ne sme upotrebljavati u puškama koje nemaju žig pojačanog Magnum punjenja. Sva Magnum municija mora da bude posebno označena i na čauri i na originalnoj kutiji u koju je pakovana, zbog ozbiljne opasnosti, ako se njome puca iz pušaka koje nisu snabdevene posebnim žigom. Magnum punjenja u kalibru 20/76 primaju 36 grama sačme, kao kod normalne municije u kalibru 12/70. Magnum municija kalibra 12/70 prima do 45 grama sačme, a u kalibru 12/76 i do 53 grama sačme. Ovako jaka punjenja sačme zahtevaju i jaka punjenja

41 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Prilikom žigosanja. plus 30 %.com/leksikon_oruzja. a to je 1200 bara. lako ulazi u svaku pušku građenu za municiju 70 mm. pri čemu je originalan kalibar 8 x 50R menjan u naš standardni vojnički metak7. tako da se od lovaca zahteva da ovo znaju i budu oprezni kada od kolega u lovu pozajmljuju municiju. puške u Magnum kalibrima se izlažu pritisku takođe 30 % većem od normalnog. MALOKALIBARSKO ORUŽJE. Vidi long rifle. od takmičarskih streljačkih pušaka. pod kojim se podrazumevaju pre svega puške (ali i pištolji i revolveri) kalibra -22 Long Rifle. što Magnum metak sa čaurom od 76 mm. vidi diopter. koji iznosi do 650 bara. jer se ova oznaka nikada ne odnosi na dužinu metka. što prouzrokuje pritisak od 900 bara. ali i one okolo njega. Lovačke puške se prilikom žigosanja podvrgavaju pritisku 30 % većem nego što je najveći pritisak normalnog metka. Ovako prepravljenim karabinima 42 of 99 2/3/2013 7:25 AM . odnosno na dužinu nezarubljene prazne čaure.htm baruta. dakle 900 plus 30 %. vidi žigovi i proba oružja. što još više povećava pritisak. Vidi barutni pritisak.Lovacki Savez Srbije http://www. što je niže od normalnog pritiska Magnum metaka.).9 mm Mauzer. Opasnost od eksplozije je još povećana i time. Razlikujemo lake sportske puške jedno ili višemetne najčešće sa zatvaračem tipa "Mauzer" ili poluautomatske malokalibarke za vežbu u pucanju ili za pucanje na sitne "štetočine". 95 koja se zbog obilja zaplenjenog oružja posle Prvog svetskog rata prepravljala. Dakle. nego na dužinu ležišta metka. takođe najčešće Mauzer tipa ili sa blok zatvaračem (nikada poluautomatske). redovno preko 4 i do 7 kilograma teške. najčešće sa diopterom i bez standardnih zadnjih nišana. su sportsko.ecolss. MANNLICHER (Ferdinand Ritter v. sa svim posledicama po lovca. i u tom slučaju je nesreća neizbežna. što i inače nije odlika dobrog lovca. to je 850 bara. a nikako lovačko oružje. nemački konstruktor oružja. kod nas najpoznatiji po austrougarskoj vojničkoj pušci Mod. Vrh čaure Magnum metka prilikom ispaljivanja ulazi u prelazni konus i stešnjava ga. Toliki pritisak najčešće neće da izdrži normalna puška i doći će do eksplozije ležišta metka.

iz koga su srazmerno malim izmenama. Posle nekoliko modela u specijalnim M & SCH.5 x 54M & SCH. pre svega na okidaču i kočnici. Poslednje dve su sa Holland Holland mehanizmom. MC (CKIB SOO). Paul Mauzer konstruisao 1898.5 mm.. (u međuvremenu svi zastareli). koji je već imao obrtno-čepni zatvarač i doboš. bez okretanja ručice zatvarača na dole.magacin. jednog novijeg tipa konstruktora Manlihera. Manliher Mod. u kalibru 6. godine "Model 98". 70. počeo je proizvodnju visoko kvalitetnog. godine. 8 x 56M & SCH. Danas su najpoznatiji modeli bok-dvocevke MC 108. koji je i danas vrlo cenjen. Vidi Gehmann Walter. a druge dve 43 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 9 x 56M & SCH. svetski poznata fabrika oružja u Oberndorfu (Nemačka) u kojoj je posle niza vojnih modela pušaka vrlo brzo usavršavanih. MANNLICHER-SCHOENAUER. naročito u regionu Bosne i Hrvatske. Manliher puške često su se prepravljale i u lovačke karabine. nastali mnogobrojni modeli lovačkih karabina. među kojima i naš Zastava Mod. popularni metalni umetak kojim se omogućuje ispaljivanje malokalibarskog metka iz puške . vrlo poznati lovački karabini nastali su manjim promenama grčkog vojničkog karabina. zatvaranjem udubljenja za palac i savijanjem ručice zatvarača na dole. Model Mauzera "66S" konstruktivno se najviše udaljio od osnovnog "Mauzera 98". vidi lovački karabini. Vidi doboš-magacin za lovačke karabine MARBLE-Konus. MAUSER (Mauzer). 95 odlikovao se zatvaračem koji se kretao pravolinijski. kalibrima. kao 6.Lovacki Savez Srbije http://www..ecolss.com/leksikon_oruzja. prva visoke. jedan od osnivača. skraćenica za Centralni Konstruktivno-istraživački Biro Sportskog i Lovačkog Oružja osnovan 1946. uglavnom ručno rađenog lovačkog oružja pod nazivom "MC". posle Drugog svetskog rata uveden je poslednji tip ovog lovačkog karabina Model M12 u savremenim kalibrima.22 SAVAGE/5.6 x 52R.htm pretežno je naoružavana jugoslovenska žandarmerija. bok-dvocevke MC 109 i klasične dvocevke MC 111.

htm najviše klase. Dovoljna snaga za opaljivanje se lako proverava: ispaljenu čauru postaviti uspravno na ogoljenu puščanu glavu. Vidi fino oružje. Ako čaura poleti uvis 50 cm i više. iza njega 2) Najpoznatiji sistemi kod hamerles mehanizama su a) mehanizmi na pločicama sa strane puščane glave. kod ovog sistema okidači su najbliže čelu puščane glave. samo što su čekići sa spoljne strane premešteni na unutrašnju stranu pločice. udarac je dovoljan.com/leksikon_oruzja. kratak. c) sistem "Blitz" je najjeftiniji. To je samo uslovno tačno i zavisi od kvaliteta rada. "Holland & Holland sistem na jeftinim španskim puškama sigurno nije bolji i pouzdaniji od "Blitz" sistema na Merkel bok dvocevkama. teško je dostupan čišćenju. Najskuplji je Holland & Holland. odnosno udarac igle u kapislu.Lovacki Savez Srbije http://www. na nivou najboljih engleskih i belgijskih dvocevki. pouzdan. odlikuju se lakom dostupnošću za čišćenje i podmazivanje. Mehanizam Holland & Holland na skupom oružju te fabrike i njegove malobrojne varijante i kopije u puškama drugih proizvođača koje po pravilu nazivamo "a la Holland Holland". b) mehanizam Anson & Deeley. razlikujemo 1) mehanizme kod kojih je čekić spolja (orozare) i 2) kod kojih čekić leži skriven u puščanoj glavi (hamerles). tačno iznad otvora udarne igle i povući okidač. iza njega "Anson & Deeley" pa "Blitz". mora da bude dovoljna da metak uvek opali. 1) Mehanizmi orozara su ili sa glavnom udarnom oprugom ispred čekića ili kod starijih tipova.ecolss. u uslovima lova 44 of 99 2/3/2013 7:25 AM . udarac kundaka o zemlju). MEHANIZMI PALJENJA PRELAMAČA. Zahtev postavljen pred sve tipove mehanizama je isti: snaga opruge. mekim okidanjem i posebnom "polugom za zaustavljanje" koja u slučaju incidentnog skliznuća nokta okidača (pad puške. kao odlični i vrlo poznati Holland & Holland ili neka od njegovih uprošćenih verzija. automatski zaustavlja čekić u njegovom hodu ka udarnoj igli. Lako ćemo ustanoviti da su ovi mehanizmi u principu isti kao kod orozara sa oprugom ispred čekića. MEHANIZMI PRELAMAČA ZA LAKO IZVLAČENJE.

16 i 20. osnovni model sa malom arabesknom gravurom. Svi modeli mogu se po posebnoj porudžbini dobiti i kao dvocevke kuglare. vidi sačmeni metak. Vidi nitrocelulozni barut.ecolss. model 201E sa malom lovačkom gravurom. mogu da se isporuče i kao kombinovane puške. ali sa donjim ključevima ojačanim poprečnom rezom. Mehanizmi na pločicama se lako skidaju. 45 of 99 2/3/2013 7:25 AM . svi modeli izuzev ako su u kalibru 20. Svi ovi modeli izrađuju se u kalibrima 12.htm daleko od civilizacije. kalibre 6. a donji ključevi nemaju poprečnu rezu.Lovacki Savez Srbije http://www. belgijska firma F. proizvode se u modelima: 200E. MERKEL bok dvocevke.30-06 Springfield. Za "Anson" sistem gde to predstavlja problem. 9. a uz doplatu i kalibar . MILAN BLAGOJEVIĆ. Sva tri modela imaju pouzdane ejektore sa spiralnim oprugama. Najskuplji Model 303E takođe je sa mehanizmom sistema "a la Holland Holland" i sa ejektorima istog sistema. 7 x 57R. 213 i 313. Svi modeli imaju gornje ključeve tipa dvostruki Greener. sa bogatom lovačkom ili finom arabeska-gravurom. koje u donjoj cevi mogu da imaju po izboru. Isto važi i za "Blitz" sistem. izvlačenje mehanizma iz puške radi čišćenja ili zamene polomljene opruge ima veliki značaj. model 203E. Model 303E. omiljene diljem sveta.5 x 57R. koja se lako vadi iz prorezane šupljine u puščanoj glavi i po potrebi zamenjuje. Oznake modela su kod kombinovanih pušaka. takođe sa okidačima po izboru. 8 x 57IRS. 210. postavljenim u predkundačić. dok Model 203 ima mehanizam "a la Holland Holland". To je odličan nitrocelulozni barut. Takođe.com/leksikon_oruzja. Courally i engleska Westley Richards za svoje modele pušaka za tropski lov. povezuju razdvojene delove mehanizma jednom pločicom u celini. Mogu se dobiti i sa rezervnim cevima za sačmu. fabrika eksploziva u Lučanima proizvodi i poznati barut za municiju sa sačmom "Zlatibor". 211. Model 200E i 201E imaju mehanizam sistema "Blitz". sa dubokom reljefnom gravurom sa scenama iz lova. "naslednik" takođe visokokvalitetnog predratnog baruta "Obilićevac". dok po želji mogu da imaju standardna dva okidača (obarače) uz doplatu ili jedan okidač koji opslužuje obe cevi.3 x 74R.

ecolss. Za streljačke karabine.htm MOĆ ZAUSTAVLJANJA (stopping power). Moć zaustavljanja povećava se sa većom udarnom snagom. Izraz se pre svega odnosi na municiju koja se upotrebljava u lovu na opasnu divljač. jer dok su prednje nožice fabrički najpreciznije upasovane. poznati Institut za isprobavanje oružja DEVA. zadnje nožice mora puškar pri montiranju ručno da prilagodi. ali samo ako je besprekorno izvedena. Određuje se merenjem prečnika tipične grupe pogodaka na meti. osim dvostruko manjeg broja kritičnih naležućih površina. ako ono što ih povezuje nije najboljeg kvaliteta i najkorektnije urađeno. Jedan MOA na 100 metara iznosi (zaokruženo) 27 mm. odlikuje i time. vrlo popularna ali i skupa. MONTAŽA OPTIČKIH NIŠANA.Lovacki Savez Srbije http://www. ali i lovačke karabine namenjene pucanju na velike udaljenosti. posebno je važan elemenat korisnosti u upotrebljivosti kuglare u lovu na krupnu divljač. Posle velikog broja tipova montaža u proteklim decenijama. To je dakle ugao koji čine dve krajnje tačke prečnika slike pogodaka u odnosu na usta cevi. Čak i u uslovima nemačkog puškarskog zanatstva. bivo. ovaj deo posla nije besprekorno urađen. na 200m je 54 mm. tigar. ustanovio je da u oko 80 % od ogromnog broja kontrolisanog oružja. bilo tropsku (lav. I najbolja puška ili optički nišan. danas su se na tržištu zadržale: a) četvoronožna ili zulska motaža.com/leksikon_oruzja. beli medved). većim kalibrom i odgovarajućom konstrukcijom zrna. jedinica za označavanje rasturanja zrna iz žljebljenih cevi. zahteva se rasturanje od jedan MOA ili manje. na 500m je čitavih 135 mm. Odlična je. Puškarskoj radionici prilikom 46 of 99 2/3/2013 7:25 AM . slon) bilo divljač umerenih ili arktičkih oblasti (medved. što predstavlja veliki izvor nevolja. MOA (minute of angle). načinjenih pod idealnim uslovima gađanja. b) "Švenk" montaža se. da je u potpunosti i sa najvećom preciznošću mašinski upasovana u fabrici. zahtev zrnu da svojim učinkom što pre zaustavi divljač. predstavlja jedan šezdeseti deo jednog od 360 stepeni punog kruga. bezvredni su u lovu.

vrlo je čvrst. (kod Valmet pušaka jednom) snažne matice. jer ne zauzima uvek potpuno isti položaj. Valmet). najčešće u dva dela. pre svega sistema "pump-action". Kako taj gubitak i nije veliki. usvojeni u naoružanju ruske carske armije. time i manju preciznost pucanja. montaža se čvrsto stegne sa dve. a traži znatnu snagu kažiprsta pri povlačenju okidača. poznata američka industrija sačmarica. Po navlačenju. Običaj starih i iskusnih lovaca da posle opaljenog metka pogledaju kroz cev. uvek je posledica prepreke u cevi prilikom pucanja. najčešće zaostalog čepa od prethodno opaljenog.Lovacki Savez Srbije http://www. odlikovali su se time da je povlačenjem okidača doboš sa matricama prvo polazio napred i navlačio se na početak cevi. a osigurava preciznost pogotka. Vidi optički nišani. najbolje ga je ostaviti stalno na pušci. a loše laborisanog metka. Kod lovačkih karabina savremene proizvodnje ovo je olakšano i time. c) Montaža na navlačenje. ova 47 of 99 2/3/2013 7:25 AM . To uz malo pažnje i ne smeta mnogo jer je inače nisko postavljen (što je vrlo pogodno). ali manje pogodan za često skidanje i ponovno navlačenje. (Zbrojovka Brno. kupuje se zajedno sa montažnim pločicama koje se lako montiraju na karabin. Montaža za lovačke karabine. NAGANT (Nagan) revolveri.com/leksikon_oruzja. Vidi eksplozija puške. MOSSBERG. a mnogo ređe kod kombinovanih pušaka koje već imaju isfrezovan "lastin rep" za prijem montaže. petometnih lovačkih NADUVAVANJE CEVI.htm postavljanja ove montaže preostalo je da samo mekim lemljenjem postavi montažne pločice na prava mesta. Ovaj tip montaže znatno je jeftiniji od prethodna dva. čime je sprečavano gubljenje barutnih gasova između doboša i cevi prilikom opaljivanja. sprečava ovu pojavu. pre svega kod lovačkih karabina.ecolss. kako je objašnjeno pod b). Ako se montira na lovački karabin i precizno upuca. da su na oružju prethodno izbušene rupice u međunarodno standardizovanom razmaku u koje se ušrafljuju montažne pločice uz istovremeno lepljenje specijalnim dvokomponentnim lepkovima.

Reagovanje divljači na pogodak je kao reagovanje na pogodak kod srneće divljači. mesto pogodka će biti 15 cm iznad od nanišanjenog. Najčešće greške se prave zbog toga što je lovac naučio na znatno preticanje u lovu na sitnu divljač. Razlog može da leži u neispravnoj kapisli. ali i u oslabljenoj udarnoj opruzi. Ako divlju svinju u trku. Vidi revolveri. NASLANJANJE PUŠKE PRI PUCANJU. u lovu -na što tvrđi predmet. Divljač ranjena u vrat -predeo dušnika i jednjaka. pogotovo ne pri njihovom vrhu. Kada je divljač u mirovanju. Gađanje divljači u vrat efikasno je samo ako se pogode vratni pršljenovi. pogodak će biti sve viši. po pravilu. Tako ako je oslonac 60 cm ispod branika. ne treba cevi direktno oslanjati. onesposobljena je da se hrani i mnogo kasnije ugine u mukama.com/leksikon_oruzja. pri pucanju kuglarom sa naslona. tako da ga i zbog toga treba isključivo koristiti pri nišanjenju. na uobičajenim rastojanjima gađamo u predeo oka. Najbolje je pušku osloniti meko na ruku. metak će pogoditi u plećku.htm konstrukcija je napuštena. NIŠANJENJE KUGLOM U POKRETU I U MIROVANJU. Što je mesto oslonca bliže ustima cevi. Zrno ima mnogo veću brzinu. a ruku na stablo. treba da leži petnaestak centimetara od branika okidača. jedino mesto koje treba gađati je plećka. NAKNADNI PUCANJ je pojava kada se pucanj ne začuje neposredno po povlačenju okidača nego sekundu ili dve posle toga. Ako pak pušku naslanjamo postrance na stablo. mesto oslanjanja puške ima veoma važnu ulogu. što predstavlja mali deo ukupne širine vrata.Lovacki Savez Srbije http://www. u pokretu se može gađati samo divlja svinja (od krupne divljači) i to na rastojanjima ne većim od pedesetak metara. 48 of 99 2/3/2013 7:25 AM . tako da će veliko preticanje voditi ka promašaju ili još gore ka čestom ranjavanju divlje svinje u njušku. jer će zrno odstupati u suprotnom pravcu od strane oslonca.ecolss. čak i na granu. Taj naslon na strelištu o džakčić sa peskom. Predeo efikasnog delovanja zrna pri pogotku u plećku srazmerno je veliki. na koju se od krupne divljači najčešće puca.

Važno je zapamtiti da će ofanzivni barut za municiju sa sačmom. dok je barut za velike kalibre ofanzivniji. NITROCELULOZNI BARUTI. Vidi barutni pritisak. Ako ovo ne uzmemo u obzir. Pritom će prebačaj biti veći pri pucanju na dole. ovaj barut nazivamo bezdimnim. zbog malog otpora u glatkim cevima sačmarice. ukoliko je veći ugao pod kojim gađamo divljač. u zavisnosti od kalibra.ecolss. Sastav od nitrirane celuloze želatiniranjem i usitnjavanjem u različite oblike (listići. kao na primer 222 Remington. Tako je recimo barut fabrike ROTTWEIL br. proizvode barute u obično pet stepena njihove progresivnosti. a snažnih punjenja progresivan i sagoreva celom dužinom cevi. štapići ili cevčice) i njihovom naknadnom površinskom obradom.Lovacki Savez Srbije http://www. prebačaj će biti utoliko veći.htm NIŠANJENJE PRI PUCANJU NA GORE ILI NA DOLE. dimnog baruta. Za razliku od crnog. danas u gotovo isključivoj upotrebi za lovačku municiju sa sačmom ili sa kuglom. Barut za lovačku municiju sa sačmom je ofanzivan.com/leksikon_oruzja. zahteva različit stepen brzine sagorevanja. 901 predviđen za municiju malih kalibara. jer će pogodak u oba slučaja biti viši nego što smo to ustanovili na strelištu. 49 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pri pucanju i nadole i nagore. upotrebljava se u proizvodnji municije srednjih kalibara i normalnih zapremina čaure. možemo učiniti brže izgarajućim (progresivnijim). Barut R-903. koji je u sredini po progresivnosti. malih zapremina čaura i lakih zrna. Barut za metke sa kuglom. Bezdimni baruti za pištoljsku i revolversku municiju po pravilu su ofanzivniji od baruta za karabinsku municiju i približavaju se tipu baruta za sačmarsku municiju. treba nišaniti nešto niže. Sve fabrike baruta zbog ovih različitih zahteva u proizvodnji municije različitih kalibara i zapremina njihovih čaura. Barut broj 905 predviđen je za velikovolumenske čaure Magnum kalibra. tako da je barut za karabinsku municiju malih kalibara. stavljen u karabinski metak dovesti do eksplozije i najčvršće građenog karabina. Zbog smanjenog uticaja zemljine teže koja je najveća pri vodoravnom gađanju. vrlo često u lovu na divokoze ali i inače u planinskom lovu.

Vidi konstrukcija zrna. tako da je je količina baruta u čauri znatno manja. pritisnuti istovremeno oba okidača i polako zatvoriti pušku.htm NITROGLICERINSKI BARUTI. nitroceluloznih baruta. neophodno je da upotrebljava samo barut u njegovom originalnom pakovanju. kod pušaka sa automatskom kočnicom moramo upotrebiti Pufer patrone. ODAPINJANJE NAPETE OPRUGE ako lovac nije došao u priliku da puca. na kome je uvek naznačena količina baruta i težina sačme u pojedinim kalibrima. veoma ofanzivni. Ako neko iz neznanja napuni čauru onom količinom baruta na koju je navikao u upotrebi normalnih. NORMA BARUTI I MUNICIJA. mora se meriti uvek težinski. što se ručica zatvarača digne u gornji položaj. najčešće će doći do eksplozije puške.com/leksikon_oruzja. Propisana punjenja su najčešće upola manja od nitroceluloznih baruta. Kod prelamača. Ukoliko lovac sam puni svoju municiju. upotrebljavaju se sve ređe i to samo u municiji sa sačmom. a nikako volumenski. Zrna koja ova fabrika upotrebljava za svoju municiju su poznate konstrukcije sa uobičajenim deformisanjem (TM Alaska i Nosler) i jedno moderno zrno građeno prema savremenim zahtevima. na taj način. Ovaj barut zbog svoje velike ofanzivnosti.ecolss. koje 50 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pištoljske i revolverske municije. Nitroglicerinski baruti takođe spadaju u bezdimne barute. Škljocanje "na prazno" nije preporučljivo jer skraćuje vek udarnog mehanizma puške. kao i gotovu municiju velikog broja kalibara i to u veoma dobrom kvalitetu. Ako je puška bez automatske kočnice. Švedska fabrika NORMA proizvodi bezdimne barute za sve vrste karabinske.Lovacki Savez Srbije http://www. postupak je mnogo jednostavniji: potrebno je prelomiti pušku do kraja. pritisne okidač i polako spusti ručica zatvarača. malog volumena. takođe sa prethodno ISPRAŽNJENOM puškom. preciznom vagicom. što je uz određenu pažljivost u rukovanju još i dozvoljeno pri punjenju lovačkih metaka sa sačmom kada se upotrebljava nitrocelulozni barut. vrši se PRI ISPRAŽNJENOM ORUŽJU. malo gubljenje težine uz obaveznu izlaznu ranu. koje ima snažno dubinsko delovanje. Kod trocevki. kod karabina sa obrtno-čepnim zatvaračem.

moramo se poslužiti prethodno stavljenom pufer-patronom u cev za metak sa kuglom. posledica je okretanja zrna oko svoje uzdužne ose. nalevo nakrenut -levo i dole. standardizovano odstojanje lovčevog oka od optičkog nišana treba da je 8 cm. na normalnim lovačkim rastojanjima je beznačajna.ecolss. postupak je isti. možemo odapeti šteher na taj način što zakočimo pušku. napeti šteher odapinjemo pri dignutoj ručici zatvarača. tvrde ili zaleđene zemlje) nastavljaju let u nekontrolisanom pravcu. Za otpuštanje opruge za treću cev. uzrokovanog žljebovima u cevi. povučemo zadnju nogu štehera do kraja. ako je nišan mehanički ili optički nakrenut u desnu stranu. pogodak će leći desno i dole. Otklon je utoliko veći. Vidi fina mušica . odnosno pri maksimalno prelomljenoj pušci.com/leksikon_oruzja. na 2000 m imaće otklon čak 570 cm. pritisnemo lako okidač i polako otpuštamo zadnju nogu štehera. obavezno je posle svake propuštene prilike za pucanje. OTKLON POGOTKA PRI NEVODORAVNOM NIŠANU. Kod lovačkih karabina čija kočnica blokira udarnu iglu. Kod svog ostalog oružja koje ima bilo koji drugi tip kočnice. Zrno vojnog metka na 500 m imaće otklon 11 cm.Lovacki Savez Srbije http://www.htm po pravilu nemaju automatsku kočnicu. Ako su žljebovi desni i otklon zrna će biti u desnu stranu. ODAPINJANJE NAPETOG ŠTEHERA.gruba mušica. s tim što tako odapinjemo opruge samo za cevi sa sačmom. na 1000 m imaće otklon 70 cm. okretanje oko uzdužne osovine manje i odstojanje veće. veoma su čest uzrok nesreće u lovu. ODSTOJANJE OKA OD OPTIČKOG NIŠANA. OTKLON ZRNA-DERIVACIJA. Derivacija kod savremenih brzih zrna. ukoliko je zrno sporije. da bi se dobacila cela slika u krugu okulara. ODSKOK ZRNA ILI SAČME od tvrdih predmeta na koje naiđu u svom letu (stabla. To odstojanje se smatra dovoljnim da spreči 51 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

manje isturen položaj na pušci. TEŽINA OKIDANJA. da bi došlo do opaljivanja metka. opasan je jer može nekontrolisano da opali. okidanje neće biti pravovremeno. Vidi optički nišani. ali i tamo sve manje. Ako okidači odstupaju od zahtevane težine okidanja. a zadnji okidač od 2 do 2. Ovakav okidač treba odabrati uvek. ali su u lovu na divljač u pokretu upravo opasni. Ako je pretvrd. a aktivira se 52 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. Ako je okidač previše mekan. Omiljeni su u Nemačkoj. a sam optički nišan ima skladniji. Izmerite težinu vode i suda zajedno. OKIDAČ. prestajemo sa nalivanjem vode. tako da je svakako univerzalniji nego okidač sa "šteherom". čime se postiže još veća sigurnost pri pucanju. Ovo možete proveriti na način da nalivate vodu u napravljen sud sa kukom koja visi o okidaču koji proveravamo.htm ozledu oka ili arkade pri trzanju puške prilikom opaljivanja. U sklop ovog mehanizma ulazi i kočnica koja blokira okidač i zatvarač puške. kojima se na strelištu. Šteheri (neki ih zovu i šneleri. svaki dobar puškarski majstor će to moći da sredi. ŠTEHERI. koji iza okidača ima napinjač. prema tome ni precizno. sličan nekom zadnjem okidaču. Ustvari su nasleđe sa starih teških streljačkih pušaka. Ni ranije ni kasnije. Važan zahtev je težina kojom pritisak na okidač mora da se ostvari. Razlikujemo dve vrste štehera: onaj uobičajen na kombinovanim puškama koji se aktivira guranjem okidača unatrag i onaj na jednocevnim prelamačama i lovačkim karabinima.8 do 2 kg. sa dobrog naslona i u punom miru pucalo.com/leksikon_oruzja. Okidanje mora da usledi u istom času kada prst povuče okidač. Sa njim se veoma dobro i precizno puca i na divljač koja stoji.Lovacki Savez Srbije http://www. 70. Onog časa kada okidač bude odapet. prvi zahtev koji moraju da ispune okidači lovačkih pušaka je da ne smeju da imaju prazan hod. Najnoviji optički nišani američke firme "LEUPOLD" povećali su ovo rastojanje na 11 cm.5 kg. Praksa je pokazala da je najbolje da prednji okidač pruža prstu otpor od 1. ako lovac često puca i na divljač u pokretu. a postoji i naša reč "ubrzica") su uređaji za okidanje pri najlakšem dodiru okidača. Pogodni su za gađanje na stojeću divljač. koji uostalom po želji ugrađuje i Crvena Zastava u svoje karabine Mod. Kod lovačkih karabina je takođe preporučljiv jedan podešljiv okidač.

univerzalnog optičkog nišana koji bi zadovoljio sve uslove lova. njime se može pucati na divljač u pokretu. OPTIČKI NIŠANI.htm povlačenjem u istom smeru u kome i okidač. okular je ono optičko staklo dogleda ili optičkog nišana. Sa dovoljnom vežbom.com/leksikon_oruzja. Što je lovac stariji. Optički nišani malog povećanja 1. a oni sa indeksom većim od 20 (na primer 8 x 56) su u kategoriji optičkih nišana predviđenih za lov pod posebno lošim svetlosnim uslovima i za zasede u noćnom čekanju divljači. Optički nišan rešava taj problem u potpunosti: končanica kojom se nišani i sam cilj. vidi optički nišani. Američki dogledi kao i evropski predviđeni za američko tržište.5. Što je veći prečnik objektiva optičkog nišana. srndać udaljen 100 m izgleda kao da je na 25 m. prihvata posmatranu sliku i povećava je. a kako se na taj način lovi samo danju. Osim toga nišanjenje je olakšano i time što u zavisnosti od povećanja cilj izgleda bliže. veća je i njegova sumračna vrednost i olakšano nišanjenje pri lošim svetlosnim okolnostima.Lovacki Savez Srbije http://www. koje se nalazi bliže oku. najjednostavnije je rešiti upotrebom dogleda sa fiksnim povećanjem od 4X. po pravilu imaju manji prečnik objektiva. a i na divljač na udaljenostima od 200 ili nešto više metara. specijalizovani su za pucanje na divljač u pokretu.ecolss. oni imaju mali prečnik objektiva i veliko vidno polje. pri tome su kompaktne forme i laki što sasvim odgovara ovom načinu lova. OKULAR-OBJEKTIV. u istoj su ravni i istovremeno oštri. Vidi lovački dogledi. osnovni problem pri pucanju preko nišana i mušice je u tome što strelac ima potrebu da istovremeno vidi oštro oku bliski nišan. Objektiv.a time i manju svetlosnu jačinu. udaljeniju mušicu i cilj udaljen stotinu i veše metara. Pitanje jednog. od čijeg prečnika zavisi svetlosna jačina dogleda. jer američki način lova ne dozvoljava lov na krupnu divljač pre izlaska -odnosno zalaska sunca. tako da kod povećanja od 4X. 2 ili najviše 3X. 53 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Optički nišani sa indeksom sumračne vrednosti od 15 i više (na primer 6 x 42) već su dovoljno upotrebljivi u svetlosno lošim uslovima. sposobnost akomodacije oka je slabija i to postaje dodatni problem.

PARABELUM -LUGER. a šiljak vertikalne končanice ili još bolje ukrštene tanke niti končanice omogućuju precizno nišanjenje. Mogu da olakšaju pucanje na divlje svinje u noćnoj zasedi pri upotrebi jedinačnih zrna iz sačmarice.com/leksikon_oruzja. na rastojanjima ne većim od dvadesetak metara. Postoje končanice predviđene za lov divljači u pokretu na kojima leva i desna strana vidnog polja nemaju jake horizontalne končanice i ne zaklanjaju divljač.htm Pri tome su kompaktni. lovac može da proceni gde je divljač pogođena. Razmak između horizontalnih končanica može da se koristi za određivanje udaljenosti posmatrane divljači.6 x 42. vidi Swarovski. koga mnogi lovci smatraju idealnim univerzalnim optičkim nišanom. robustni i i omiljeni su kod lovaca amatera i profesionalaca. omogućava veoma precizno gađanje. Izbor končanice optičkog nišana je pre svega stvar ukusa lovca. na primer 1. a kratka. ali je neupotrebljiva u svetlosno lošim uslovima lova. oboje sa lovčeve strane snabdeveni debelim slojem svetleće fosforne mase. odlično je oružje iz oba svetska rata.5 . ali i skuplje rešenje je upotreba "varijabl" optičkih nišana.Lovacki Savez Srbije http://www. SVETLEĆI NIŠANI. kalibra 9 mm. OŠTAR RUB ZRNA. OSVETLJENI NIŠANI. dovoljno jakog metka za dostreljivanje 54 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ("Scharfrand") koji se u vidu venca sa oštrom ivicom nalazi u predelu trećine zrna ima cilj da prilikom udara u telo divljači odseče što više dlaka sa pogođenog mesta. Na osnovu boje i dužine dlake koja se nađe na mestu nastrela. Vidi montaža optičkih nišana. Para ("duga devetka"). Končanica tipična za američke optičke nišane. Fosfornu masu moramo povremeno oživljavati svetlom iz baterijske lampe pod odgovarajućim zaklonom. dlaka srednje dužine sa bočnog dela. koji love daleko od civilizacije. Najčešće se upotrebljavaju končanice jakih linija. koje olakšavaju njihovu upotrebu u sumraku.ecolss. Bolje. obično i svetlija dlaka je na potrbušnici. ali i pitanje namene. Vidi konstrukcija zrna. vidi Kahles. Duga dlaka iz predela hrpta. jednostavni uređaji koji obično imaju kružni nišan sa odgovarajućom krupnom mušicom.

Posetite internet PARADOKS BUŠENJE CEVI SAČMARICE. PLASTIČNE ČAURE za lovačku municiju sa sačmom. Vidi adresu www. PARALAKSA KOD OPTIČKOG NIŠANA se pojavljuje ako oko strelca nije u osi optičkog nišana. Kalibar pištolja za ove svrhe treba da je najmanje 9 mm Para. Ako je oko pomereno više u desnu stranu i pogodak će biti desno. U lovačkoj upotrebi služe isključivo za dostreljivanje ranjene krupne divljači iz neposredne blizine. U mnogim evropskim lovištima. Po kvalitetu se približavaju.Lovacki Savez Srbije http://www. su italijanske firme čije se lovačke dvocevke odlikuju veoma finom i luksuznom izradom i shodno tome. Vidi fino oružje. koje u predelu čoka i namesto njega ima žljebove. Najbolji pištolj ovog kalibra u našoj proizvodnji je svakako "Zastavin" pištolj CZ 99.paraord. sa jedinom posledicom širokog posipa sačme. Ne raspadaju se dugi niz godina u atmosferskim uslovima i na površinama gde se mnogo lovi trajno zagađuju prirodu. a u najskupljim modelima i izjednačavaju sa najboljim engleskkim i belgijskim puškama. bio je s početka jednocevan i jednometan. predstavljaju nužno zlo. a u krugu vidnog PERAZZI I PIOTTI. tako da mu nije u vidnom polju slobodan ceo krug.htm divljači iz neposredne blizine. Savremeni pištolji su poluautomatski sa magacinom najčešće za 8-15 metaka. što unekoliko povećava preciznost gađanja sa jedinačnim zrnom. Vidi ručno vatreno oružje. Iz "paradoks" cevi može se pucati i normalan metak sa sačmom.com/leksikon_oruzja. lovcima koji dođu sa ovom municijom.ecolss. PIŠTOLJ čije ime potiče od češke reči "pištala" (naša pištaljka) zbog provrtine kroz sredinu šipke. konstrukcija zrna. što se danas zadržalo samo kod određenog streljačkog oružja. vođa lova 55 of 99 2/3/2013 7:25 AM . visokim cenama.com. iako tehnički i balistički veoma dobre zbog manje osetljivosti na vlagu.

U tehničkom pogledu imaju izvesnu prednost nad klasičnim filcanim čepom jer čašica plastičnog čepa u kojoj je smeštena sačma sprečava olovne naslage i propratnu deformaciju rubne sačme. 7. Remington. čime se smanjuje razmak između ose cevi i ose optičkog nišana. mada po pravilu petometke. ali ne i lošiji. tako da se u velikoj meri smanjuje i greška u slučaju nevodoravnog držanja puške pri opaljivanju. Benelli. Prvi sistem je stariji. Voere i Medved Mod. Ova prednost je istovremeno i nedostatak. Iskusni lovci strelci više vole "stari dobri" filcani čep i umerenije čokirane puške. Mod.400. Franchi. ove puške.Lovacki Savez Srbije http://www. 21. Čestu primedbu naših lovaca da ove puške 56 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kao i po zakonima većine evropskih zemalja. moraju da se redukuju na najviše dva metka u magacinu. Vidi lovački karabini. Heckler & Koch. BAR Remington. Najpoznatiji su proizvodi fabrika FN-Browning. POLUAUTOMATSKE SAČMARICE su jednocevne višemetne lovačke puške kod kojih se repetiranje vrši ili potiskom o dno čaure ili pozajmicom dela barutnih gasova kroz rupicu u cevi. Winchester. PLASTIČNI ČEPOVI u smislu zagađivanja čovekove okoline predstavljaju isti problem kao i plastične čaure. POLUAUTOMATSKI LOVAČKI KARABINI fabrika FN. Po našem Zakonu o lovstvu.com/leksikon_oruzja.ecolss. jer ovakav plastični čep sužava snop sačme naših (u većini slučajeva) suviše jako čokiranih pušaka. Vidi sačmeni metak. 4.htm uskraćuje pravo na lov. Breda i ruski MC Mod. Mod. POLOŽAJ RUČICE ZATVARAČA kod savremenih lovačkih karabina dozvoljava znatno niže montiranje optičkog nišana. pre svega su oružje namenjeno hajkama na divlje svinje u šumskom lovu. Valmet-Hunter. Poluautomatske sačmarice su pouzdane i ne skupe puške sa jednostavnom izmenom srazmerno jeftinih cevi različitog bušenja čoka ili još jeftinijih nastavaka čoka koji se ušrafljuju na usta cevi.

Poligon cevi se za sada proizvode samo u kalibru .ecolss. Od velike je pomoći u brzom pucanju. tj. kao kod cevi sa klasičnim bušenjem. Osnovna prednost cevi sa poligon bušenjem je u tome što su otpornije na rđu. a pogotovo skuplje i finije oružje. Da bi eliminisale ovu pojavu. Iskusniji lovci.htm "biraju" municiju.com/leksikon_oruzja. prema tome i loš metak. jer metak koji ne funkcioniše normalno u ovim puškama je istovremeno i loše laborisan. ako se ispaljuje neposredno jedan za drugim. Vidi promenljivi čokovi. Vidi dvokuglara. zbog manjeg trenja zrna u cevi sa oštrim ivicama polja i žljebova. Cevi sa ovim bušenjem.Lovacki Savez Srbije http://www.30/7. Cev se dakle lakše i bolje čisti i duže zadržava preciznost.62/. pogađa višu tačku od one koja je snišanjena. daje pogotke pozicionirane sve više. POMERANJE POGOTKA KOD VIŠECEVNIH PUŠAKA dvokuglara ili kombinovanih pušaka je poznata i neugodna pojava u lovu. ali bez njihovih oštrih ivica. koji vole klasične. POMOĆNA MUŠICA kod lovačkih sačmarica (sitnija nego ona na kraju cevi) nalazi se kod nekih pušaka na kraju prve trećine dužine cevi. dok se donja cev posle prvog i svakog sledećeg pucanja sve više greje i izdužuje i fiksno vezana za gornju cev. neće ni nabavljati poluautomatsku sačmaricu. ne treba ozbiljno shvatiti. POLIGON ŽLJEBOVI zapravo i nisu žljebovi. jer lovac odmah uoči da pomoćna 57 of 99 2/3/2013 7:25 AM . nego način bušenja cevi pri kome postoje prečnici žljebova i prečnici polja. vidi kompenzator. neke fabrike oružja proizvode i modele kod kojih je cev na kuglu odvojena od cevi za sačmu. Ipak ove puške nisu baš po svačijem ukusu. ali to nije od nekog značaja. daju zrnu čak početnu brzinu za 2 % veću. kada se dešava da se svaki sledeći metak sa kuglom "penje". jer nema zaostajanja barutnih gasova i ostataka površine zrna u oštrim uglovima između polja i žljebova. I poligon bušenje ima uobičajeni korak koji dovodi zrno u rotaciju oko svoje uzdužne ose. Ovu pojavu je lako objasniti: gornja cev kod bok-kombinovane puške (ili gornje cevi kod trocevke) ostaje hladna.

Prava kočnica se pomera na drugo mesto. Donja cev za kuglu napinje se polugom na vratu kundaka koja izgleda kao nešto povećana kočnica. štiti strelčevu levu ruku od 58 of 99 2/3/2013 7:25 AM . POPREČNO OPTEREĆENJE ZRNA. jer olakšava strelcu vođenje puške u preticanju. Što je poprečno opterećenje veće. tako da će let zrna od usta cevi ("Vo") do cilja ("Vz") biti kraći.ecolss. njegovo poprečno opterećenje je veće.W. kod kojih se prelamanjem puške zapinju samo čekići cevi za sačmu. Osim toga.Lovacki Savez Srbije http://www.com/leksikon_oruzja. zbog kraćeg vremena leta do cilja. Do toga časa. tako da time omogućava njeno lakše zahvatanje prstima i odstranjivanje iz puške. zrno će sporije gubiti svoju početnu brzinu.). POSEBNI IZVLAKAČ ZA KUGLU kod kombinovanih prelamača izvlači opaljenu čauru kugle više nego gornje čaure sačmenog metka. najčešće sa leve strane (Greener W. biće manje. a pogreške u proceni udaljenosti divljači. POSEBAN NAPINJAČ ZA KUGLU je veoma koristan uređaj na nekim trocevkama. Vidi balistička krivulja. odnosno ispred branika okidača. iako se metak za kuglu stalno nalazi u donjoj cevi. u lovu na divljač u veoma brzom pokretu biće potrebno manje preticanje. (na većini savremenih trocevki može se i naknadno ugraditi). Posebnim napinjačem za kuglu aktivira se opruga čekića donje cevi tek kada se dolazi u priliku za pucanje metka kuglom. sa položenijom putanjom i očuvanijom početnom udarnom snagom ("Eo"). Pri brzom uzastopnom pucanju na strelištu pri gađanju glinenih golubova. puška se prelamanjem napinje kao obična dvocevka. Vidi trocevka. Što je je zrno duže (prema tome i teže).htm mušica nije u ravni sa onom "pravom" na kraju cevi i stiže da koriguje položaj cevi. Vidi trocevka. PREDKUNDAK je deo kundaka koji se nalazi ispod cevi. Dobro je da je taj deo puniji. Time je povećana i sigurnost rukovanja trocevkom. tehnički izraz koji iskazuje odnos između poprečnog preseka (kalibra zrna) i njegove težine.

70. ona sa prečnikom zrna od 3 mm. Zavisi u velikoj meri i od brzine zamaha kojim lovac nanosi pušku u preticanju.5 mm) imaju nešto drugačije vrednosti od onih datih za sačmu od 3 mm. Ali sačma istog prečnika. PREPREKE ZRNU U LETU.75 mi 0. PRETICANJE PRI PUCANJU NA DIVLJAČ U POKRETU direktno zavisi od brzine kretanja divljači i njene udaljenosti od lovca. pod uglom od 90° zahteva preticanje od 90 cm na udaljenosti od 20 m. zahtevaće skraćivanje preticanja sa 20 m na 0. Šumska šljuka je upola sporija. Pri preticanju divljači moramo računati sa tim da sačma srazmerno brzo gubi brzinu u letu. a promašaj sigurniji. PREPREKE U CEVI dovode do naduvavanja ili u težim slučajevima i do prskanja (eksplozije) cevi. da lovac svakako ima približnu predstavu o ovim vrednostima. 30° i 20°.htm pregrejanih cevi. 59 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Na udaljenosti od 30 m ista skraćenja će biti 1.Lovacki Savez Srbije http://www. a približno istu brzinu dostižu i fazan i jarebica. 0. Tako sačma kojom najčešće lovimo. kako bi sve pomenuto u deliću sekunde izračunao i po tome postupio.ecolss. da prva krupna sačma (3. a na udaljenosti od 40 m preticanja će biti 1. (od grančice do stabla) i udaljenija od snišanjene divljači. pri brzinama kojima se divljač prosečno kreće. Što je prepreka teža. Zec u punom trku dostiže oko 15 metara u sekundi. Razume se. ovo su računske vrednosti i obzirom da lovac nema računar u glavi.25 m. Treba napomenuti i to.2 m na udaljenosti od 40 m. pri pucanju pod uglom od 50°.5 mm) i prva sitnija (2. a takođe i od ugla pod kojim se divljač kreće od ili ka lovcu. ali divlje plovke lete brzinom od 15 do 25 metara u sekundi.10 mi 0.com/leksikon_oruzja.55 m. Sva krupna divljač u punom trku takođe prelazi oko 15 metara za jednu sekundu. Vidi odskok zrna ili sačme. pogodak će biti sigurniji.40 m.5 m na udaljenosti od 30 m i preticanje 2. Vidi dabrov rep.15 m. vidi barutni pritisak. što sitnija. Vidi eksplozija puške. dakle na njegov precizni pogodak. čak i tako male kao što je trava ili stabljika žitarica. 1. 0. očekujemo samo. utoliko brže.65 m. uticaće na pravac leta zrna. preticanje 1.50 i 0.

PROGRESIVNI BARUTI nitrocelulozni baruti koji su povećanom granulacijom i posebnom hemijskom obradom olenjeni i na taj način prisiljeni da usporeno sagorevaju. U zavisnosti od proizvođača. a vrednosti preticanja i veličina tog preticanja je zapravo ona. prikazanu na modelu "870 Deer Gun". Ima lovaca koji strelovito vrše preticanje. Drugi lovci. pucao je "tik pred kljun". nastavci čokova. Kada sve sagledamo. p r o g r e s i v n o potiskujući zrno celom dužinom cevi. Njihovo pucanje je statično. Suprotnost: ofanzivni baruti koji sitnijom granulacijom i drugim postupcima povećavaju upaljivost baruta razvijajući maksimum barutnih gasova već u neposrednoj blizini ležišta metka. Ipak. različito se nazivaju: MULTICHOKE (Mercury).com/leksikon_oruzja. a ima i dobrih među njima. Vidi nišanjenje kuglom u pokretu i u mirovanju. a drugi na jednocevnim petometkama. jedna vrsta izmenjivog paradoks bušenja. amerikanac Kimbl. ali različitog unutrašnjeg prečnika. da to iskustvo što pre stekne. Dosadašnje izlaganje ovog problema treba samo da pomogne početniku. To je izmenjivi nastavak koji namesto suženja čoka ima žljebove koji povećavaju preciznost puške pri upotrebi jedinačnih zrna. čuveni lovac na divlje plovke. tubusi uvek iste dužine. prava veličina preticanja pojedinog lovca je veština koju će on steći iskustvom.ecolss. i ne samo njemu. Neki od ovih izmenjivih čokova su na dvocevkama. Ako ovi drugi 60 of 99 2/3/2013 7:25 AM . čekaju uperivši pušku ispred divljači i pucajući u trenutku kada smatraju da je divljač "na pravom odstojanju". Vidi nitroglicerinski baruti. Dakle. Za promenjive čokove WINCHOKE i REM-Choke jedva i da je potrebno navesti proizvođača: Winčester i Remington. koja je prikazana kao "računska ".htm ali je to u lovu bez značaja. koji se posebnim ključem čvrsto ušrafljuju u usta cevi dvocevnih sačmarica. Ovaj poslednji ima i jednu interesantnu novinu.Lovacki Savez Srbije http://www. VARIOMIX (Franchi) i dr. Brzina zamaha puške pri preticanju sasvim je individualna i dovodi nas u dalju nedoumicu. MOBILCHOKE (Beretta). PROMENJIVI ČOKOVI. većina lovaca vrši neki prosečno brz zamah u preticanju.

vidi izlazna rana. predstavlja osnovni uspešnog lova na sitnu divljač. tako da nikada i nisu. vidi udarna snaga zrna. vidi konstrukcija zrna.com. ali i na zimski lov lisica. 61 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vidi optički nišani.com/leksikon_oruzja. Vidi preticanje pri pucanju na divljač u vidi sačma. divljih svinja i u mnogo manjoj meri na lov divokoza.ecolss. imaju prvo ušrafljen kompenzacioni prostor. vidi sačmeni metak. Zrna koja Prvi partizan proizvodi. U lovu sve je u funkciji. od kompaktnog bakra (tombaka) sa dirigivanim rascvetavanjem prednjeg dela. tu su i neki od krupnijih kalibara pištoljske i revolverske municije. vidi udarac zrna u cilj.375 H & H Magnum. Posetite internet adresu www.3 x 74 R i . PUCANJE SAČMARICOM -preticanje. trebalo bi da bude obavezan rekvizit za lovcevlasnike dvocevki sa automatskom kočnicom. za dostrel ranjene krupne divljači. vidi rasturanje zrna. PUCANJE LOVAČKIM KARABINOM na krupnu divljač. Uvođenjem serije zrna savremenije konstrukcije. koji bi zaokruglili paletu proizvodnje. a tek nakon njega nastavke čokova. PRVI PARTIZAN srpska fabrika municije za lovačke kuglare u Užicu.Lovacki Savez Srbije http://www. eksportno zanimljivi kalibri. vidi naslanjanje puške pri pucanju.htm Cutt’s Compensator. vidi izbor kalibra.prvipartizan. uslov pokretu. vidi konstrukcija zrna. To su pre svega 9. vidi nišanjenje pri pucanju na gore i na dole. Čas za to je sada. primećuje se nedostatak većih kalibara od 8 mm. vidi fina mušica-gruba mušica. vidi nišanjenje kuglom u pokretu. U većem broju odrednica obrađeni su delovi ove materije. vidi moć zaustavljanja. ne postoji potreba da oni budu iste dužine. značilo bi priključivanje novom trendu u proizvodnji municije za lovačke karabine i kombinovane puške.3 x 62. Pregledom balističkih podataka municije koja se proizvodi u Prvom Partizanu. vidi rasturanje sačme. standardne su izvozno nekonjunkturne konstrukcije: bakarna košuljica sa olovnim vrhom. PUFER PATRONA. Vidi balistička krivulja. u našim uslovima odnosi se pre svega na lov srneće divljači. Od proizvodnje municije zanimljive za upotrebu u lovu. Vidi ABC. 9. vidi lovački karabini.

7600) repetiraju se na taj način što se predkundačić puške povlači u smislu nazadnapred.Lovacki Savez Srbije http://www. no već ispaljena kapisla ne daje dovoljan otpor udarnoj igli.com/leksikon_oruzja. opruga na pušci se sasvim lako odapinje: puška se prelomi do kraja. Oba okidača se istovremeno povlače do kraja i puška se polako ponovo zatvori. Veliki broj modela lovačkih sačmarica petometki i jedan lovački karabin (Remington Mod. Brz pokret unapred i puška je. imitacija metka od aluminijuma. i naša "Crvena Zastava". spretno i vrlo brzo repetiraju na taj način što naperenu pušku. drže predkundačićem čvrsto povlačenim prema ramenu. izbacivši opaljenu čauru. Izdržava veliki broj udaraca igle i ne košta puno.htm problem nastaje kada takvu pušku treba "ostaviti u orman". Lovci koji dugo love ovakvim puškama. U povlačenju nazad i u vraćanju predkundačića napred. Perdi dvocevke. već spremna na novo opaljivanje metka. sa kapislom od otporne plastike. predkundačić je oslobođen i već je skliznuo u zadnji položaj. Vidi Mossberg. Najpoznatije puške ovog tipa proizvode Winchester. takođe ne valja. spremnu za pucanje. Mehanizam je jednostavan. Drugi način je da dobar puškar isključi automatsku kočnicu. vidi Winchester. što je vrlo jednostavan zahvat. koja je svoj prototip već prikazala javnosti. Mossberg. vrlo robustan i puška odlično funkcioniše. sa sedištem firme u Birmingemu i Londonu. PURDEYproizvođač i konstruktor lovačkog oružja najviše klase. uz Holland 62 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Škljocati na prazno. Rešenje je "pufer" patrona. Kada je metak opaljen. a u Evropi je ova tipično američka puška dobila svoje vrlo dobre kopije: Franchi. Beneli. Vidi odapinjanje napete opruge. puška je ponovo puna i spremna za pucanje. Remington. PUMP-ACTION (pamp-ekšn). francuski Fabarm. ne izlazeći iz ramena. Još veći problem je u tome što u opaljenoj kapisli ostaju prašinasti delići sagorele eksplozivne korozivne smeše iz kapisle i napraše unutrašnje zidove cevi oko ležišta. Ostaviti nategnute opruge ne valja. Posle toga. koja u čauri ima jaku spiralnu oprugu. Mnogi lovci stave ispaljenu čauru i odapnu oprugu na taj način. vidi Remington.ecolss.

koja predstavlja negativnu matricu budućeg profila cevi: žljebovi su istureni.com/leksikon_oruzja. sa minimalnim rasturanjem zrna. sasvim je drugačiji. i ugrađivane su u jeftino oružje. Vidi fino oružje. vidi Crvena Zastava. daleko najveći procenat lovačkih dvocevki u svetu proizvodi se sa standardnim čokovima -polučok u desnoj. Čak ponekad i puške (razume se odlično očuvane) iz vremena pre Prvog svetskog rata. sjajno polirana. spadaju u najskuplje puške sveta. zavisiće preciznost gađanja: kod sačmarice ujednačenost posipa. završena cev je uvek ujednačeno dobrog kvaliteta. šipka od najtvrđih materijala. poznati "Dumoulin" i "Brenneke" kupuju "Zastavine" karabine "u belom". bez obzira da li se radi o sačmarici ili kuglari. Cev se buši na prečnik veći od budućeg kalibra. ali od njene obrade. cene se na više desetina hiljada USD. najvažniji je deo puške. PUŠČANA CEV. Od finoće poliranja unutrašnjih zidova cevi sačmarice. u nju se uvlači takozvani "dorn". a izvlačenjem matrice. zavisiće i procenat oštećenja rubnih zrna sačme pri prolazu kroz cev. daju im kundake od biranog drveta i najbolju finalnu obradu i prodaju po visokim cenama. minimalno rasturanje zrna.ecolss. pri čemu se materijal cevi grejao i morao tokom rada da bude obilno hlađen. Ovu metodu takozvanog "hladnog kovanja" uveli su svi veliki proizvođači finog oružja. Sa cevima sa žljebovima postupak je bio sličan: cev se svrdlima bušila na prečnik nešto manji od budućeg prečnika polja. odnosno 63 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kod kuglare. a onda su se posebnim alatom urezivali žljebovi. zavisiće sigurnost puške. tako da nema ni promene strukture čelika cevi. RASPRŠIVAČ SAČME. a polja uvučena. dok neke nisu bile u toj najvišoj klasi. Današnji način proizvodnje cevi sa žljebovima. Tako na primer. Snažnim čekićima cev se kovanjem sabija oko matrice. Naprotiv. odnosno donjoj cevi kod bok dvocevki i pun čok u levoj. Vidi dužina cevi. Nema zagrevanja materijala izazvanog nekadašnjim rotacionim bušenjem.Lovacki Savez Srbije http://www.htm Holland i Boss. struktura materijala cevi se kovanjem oko matrice unekoliko zgušnjava tako i otvrdnjava. Od kvaliteta materijala (čelika) cevi. Neke od tako proizvedenih cevi davale su veoma malo rasturanje zrna.

snop dug oko 3 m. po tradiciji preterano čokirane. Širokim anketama sa desetinom hiljada lovaca u različitim uslovima lova na sitnu divljač. vrlo često i manje. Efikasna je takođe i horizontalna pregrada sačmenog stuba na tri dela. Tako već na 50 64 of 99 2/3/2013 7:25 AM . najčešće četvrt čok.ecolss. Proizvođači boljih pušaka u svetu već su se orijentisali ka slabijim čokovima. Vidi sačmeni metak. Preko barutnog punjenja ne treba stavljati plastični čep sa čašicom. stavljanjem kartonskih poklopčića posle svake nasute trećine sačme. Da napravi krst od dva pravougaona komada kartona. potvrđeno je ranije uverenje iskusnijih lovaca da su većina pušaka. Lovcima vlasnicima pušaka sa standardnim čokovima preostalo je da u prvom delu lovne sezone. tričetvrt čok ili čak poboljšani cilindar polučok.htm gornjoj cevi. Puške sa jačim čokovima su stvarno potrebne samo u poslednjim lovovima u sezoni. Neki to postižu stavljanjem jakog bikonkavnog (dvostruko udubljenog) plastičnog poklopca povrh sačme. Sačmeni metak daje snop čija je dužina približno jedna desetina rastojanja od usta cevi. širine unutrašnjeg dela čaure i visine sačmenog stuba. Tako je na primer. na udaljenosti od 30 m. Kako je brzina sačme znatno veća nego brzina divljači u pokretu. nego i dužinu i liči na roj pčela. Lovac koji sam puni svoju municiju. ovo i nije od nekog većeg značaja jer će sačma najvećeg dela "roja" stići do gađane divljači. kada se na divljač puca na većim rastojanjima. a pogotovo u šumskim lovovima. jer se njime postiže suprotan učinak od željenog. na već očišćenim poljima. Mnogo značajnije je širenje snopa sačme jer od njega zavisi efikasan domet sačme. upotrebljavaju municiju sa raspršivačima sačme kakvu već proizvode sve značajnije fabrike lovačke municije.com/leksikon_oruzja. Snop sačme ima levkast oblik. RASTURANJE SAČME. ukrstiti ih. snop sačme u letu ima ne samo svoju širinu. tako da je divljač promašivana ili teško oštećivana u slučaju pogotka punim snopom sačme. Kartončiće uzdužno preseći do polovine.Lovacki Savez Srbije http://www. staviti u čauru i sipati sačmu. drugi stavljaju u sačmeni stub krstasti plastični umetak koji deli sačmu na četvoro. može ovakvu municiju da napravi na dva načina. jer se u preko 80% slučajeva u lovu puca na prosečnu udaljenost od nešto ispod 30 m.

sve do 10 cm. ako je 7 cm. na čijem preseku leži centar grupe pogodaka. neodgovarajuće naslanjanje puške pri pucanju. Inače smatra se dovoljno tačnim da je krajnji domet sačme prečnika 2. Slučajno "pobegli" hici. treba spojiti sa dijagonalama. Vidi sačma.ecolss. računajući iz središta rupa na meti. veća udaljenost do cilja. snop sačme prečnika 3. Ako je rastojanje između dva najudaljenija pogotka manje od 5 cm. za većinu uobičajenih kalibara. vidi sačmeni metak. ukoliko je brzina vetra veća.com/leksikon_oruzja. ali je neophodno znati da već na toj razdaljini ne sme drugi lovac da se u času pucanja na divljač nađe na razdaljini manjoj od nekoliko metara. njegovo poprečno opterećenje i brzina zrna.2 m. kao što je zadihanost. Otklon pogotka pri bočnom vetru je veći. Ovo su rubni delovi snopa sačme. Tako smo dobili srednju visinu grupe pogodaka. smatra se da je rasturanje zrna odlično. sačme prečnika 3. U grupi pogodaka treba izmeriti rastojanje između dva najudaljenija pogotka. Ako izuzmemo subjektivne razloge loših pogodaka u uslovima lova.5 mm čak 5. koja za savremenu municiju treba da iznosi 4 cm iznad tačke nišanjenja. Vreme treba da bude bez vetra.htm m. Iz grupe pogodaka treba istovremeno ustanoviti središte pogodaka. a sačme prečnika 2. loša procena rastojanja. Rastojanje između najvišeg i najnižeg pogotka i rastojanja između dva međusobno najudaljenija horizontalna pogotka. i tako dalje. na rastojanju pucanja od 200 m. vrlo dobro.9 m. što je već krajnji domet efikasnog dela sačmenog stuba.5 m/s -sa objašnjenjem da je to brzina vetra pri kojoj se već znatnije njišu grane. Na udaljenosti od 180 m. a preko toga smatra se da je preciznost puške nezadovoljavajuća.5 mm oko 350 m. Postoje čitave tablice iz kojih možemo pročitati da pri brzini vetra od 7. ne uračunavaju se. uticaj bočnog vetra i sl.7 grama. sa metkom 8 x 57 IS težine zrna 12. za sve 65 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a manja težina zrna.5 mm ima širinu od 3. zrno ima otklon od 42 cm. RASTURANJE ZRNA se ustanovljava ispucavanjem 5 metaka sa rastojanja od 100 m puškom postavljenom u uređaj (stegu) za upucavanje. početne brzine 795 m/s. a municija iste serije.5 mm oko 250 m. snop sačme koja može nekog još ozbiljno da povredi je čak 60 m 80 m.Lovacki Savez Srbije http://www.

7600 (lovački karabini). godine. Vidi pomeranje pogotka kod višecevnih pušaka. zabranjen je u većini evropskih država. treba da se držite pravila da se pri jačem vetru ne puca na daljine veće od 150 m. Vidi upucavanje kuglare. Torpedo-S). REFLEKTOR ZA LOVAČKE KARABINE kao uređaj koji omogućava lov divljači noću. a unekoliko i ona sa zasvođenim dnom (TIG.htm kategorije brzine vetra i za sva normalna rastojanja. sa sedištem fabrike u Bridgeportu. Našim Zakonom o lovstvu je lov pomoću reflektora dozvoljen samo u lovu divlje svinje. linije 700 BLD. nekoliko modela malokalibarskih pušaka. težine i poprečnog opterećenja. RAZANTNOST PUTANJE ZRNA predstavlja bitan činilac u upoznavanju pada zrna metka kojim lovite. osnovane 1816. i da se pošto vetar uvek duva "na mahove" sačeka mirniji momenat za pucanje.Lovacki Savez Srbije http://www. linije 870. Svi proizvodi fabrike Remington odlikuju se vrlo solidnim kvalitetom. RAZDVOJENE CEVI KOD KOMBINOVANIH PUŠAKA omogućavaju ravnomerno hlađenje donje cevi na kuglu i time je otklonjena opasnost od pomeranja "penjanja" pogotka kod višecevnih kombinovanih pušaka sa čvrsto povezanim cevima. kao i od oblika zrna. u slučaju učestalijeg pucanja. uz iste navedene uslove imaju nešto veću razantnost putanje. TUG. Razantnost putanje zrna zavisi od njegove brzine. Connecticut.ecolss. 7400 i "pump-action" karabin mod. Vidi balistička krivulja. Namesto komjutera u glavi ili komplikovanih tablica u džepu.87 "Premier" i "SP-10 Magnum" u kalibru 10/89 mm specijalno za barsku divljač. poluautomatski karabin Mod. veliki američki proizvođač oružja i municije. Pogledajte balističke tablice za razne vrste municije. vidi konstrukcija zrna. Današnja proizvodnja lovačkih pušaka: više modela petometnih repetirki sistema pump-action. 66 of 99 2/3/2013 7:25 AM . modeli poluautomatskih petometki 1. REMINGTON. odnosno u postizanju odgovarajuće dobrog pogotka. lovačke karabine sistema Mauzer. Zrna sa šiljatim vrhom.com/leksikon_oruzja.

pre svega američkih pušaka. Razlog za ovo je što se finalno upasovavanje vrši najvećim delom ručno. kao nama dobro poznata Zbrojovka linije ZH i finska bok dvocevka VALMET 412. Kod 67 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. Radi se ručno. sa jačim čokovima i kraćih. izuzev u majstorskim radionicama Borovlja(Ferlaha). "Riblja kost" se ne pravi ručno. Samo kod najjeftinijih. ROTACIJA ZRNA. za lov na kraćim rastojanjima i šumski lov.38 special i jači. Skupe engleske i belgijske klasične dvocevke ne retko se isporučuju sa dva para sačmarskih cevi-dužih. sa različitom finoćom (i cenom) rada. može bez problema sa minimalnom doradom ugraditi.com/leksikon_oruzja. okretanje zrna oko svoje uzdužne ose.htm REVOLVERI su ručno vatreno oružje. na primer Merkel. Izuzetak čine bok dvocevke u potpuno mašinskoj obradi. za dostreljivanje ranjene krupne divljači mogu se koristiti samo kalibri . jednometnih ili poluautomatskih ima doboš (kolo. omogućuje čvršće prihvatanje puške u času pucanja. vidi Zbrojovka Brno. Vidi Crvena Zastava. Vidi bok dvocevka. sa zahtevom da se ključevi dva ili više pari rezervnih cevi. vidi Colt. kod skupljih pušaka. moguće je naručiti i treći par cevi dvokuglare. U lovu. sa najmanjim mogućim tolerancijama upasuju u jednu puščanu glavu. po pravilu samo za njihove puške i to uz srazmerno visoku cenu. narezivanje kundaka na rukohvatu -vratu kundaka i predkundačića (engleski -chekering. vidi Smith & Wesson. kod kojih se drugi ili svaki dalji par cevi (kod puške ZH čak 6 različitih pari). "RIBLJA KOST". nego presovanjem. Uslovljeno je uvijenošću žljebova i njihovim korakom. Radi se najčešće o bok dvocevkama sa rezervnim kombinovanim parom cevi. sprečava nekontrolisano poprečivanje zrna u letu i time omogućuje preciznost pogotka. REZERVNE CEVI PRELAMAČA isporučuju se po pravilu u kompletu sastavljenom u samoj fabrici. koje za razliku od pištolja. posebnim alatom. sa slabim čokovima.Lovacki Savez Srbije http://www. burence) najčešće sa 6 metaka. nemački -fischhaut). Naknadno opremanje puške novim parom cevi nije uobičajeno.

454 Cassual Magnum. vidi trocevka.ecolss. RUČNO NAPINJANJE UREĐAJA ZA OPALJIVANJE. da se ponovnim pucanjem karabinskim metkom ne bi bespotrebno obezvređivala konzumna vrednost mesa. preuzele su i neke konstrukcije "hamerles" dakle. 68 of 99 2/3/2013 7:25 AM . RUČNO VATRENO ORUŽJE. u Sibiru i Kanadi gde napadi medveda na ljude nisu retka pojava). Vidi otklon zrna.htm savremene municije zrno rotira oko svoje ose tri i više hiljada puta u sekundi. dobijenim kao reparacija od pobeđene Nemačke. gde postoji opasnost od napada agresivne divljači (npr. Vidi revolveri. Interesantno je napomenuti da je naš čuveni barut između dva rata "Obilićevac" proizvođen tehnologijom i mašinama. nitrocelulozni barut visokog kvaliteta različitih namena .Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi poseban napinjač za kuglu. određenu prednost koju imaju lovačke dvocevke sa spoljnim orozima -da se napinjanje udarnog mehanizma obavlja tek u momentu stvarne potrebe. a opruga za metak sa kuglom napinje se tek u času neposredne potrebe. upotreba u lovu ograničena je na dosterljivanje ranjene krupne divljači iz neposredne blizine. ROTTWEIL (rotvajl) barut. sa unutrašnjim čekićima. 830 i 850/88.44 Magnum ili najjačeg kalibra u ručnom vatrenom oružju . Vidi nitrocelulozni baruti. U krajevima izvan civilizacije. vidi Milan Blagojević .com/leksikon_oruzja. odnosno . upotrebljavaju revolvere krupnog kalibra .37 Special -kod revolvera i jači od njih. pre svega u trocevkama: puškom se rukuje kao sa dvocevkom. isto toliko za revolversku i pištoljsku municiju i dve vrste za sačmarsku municiju ("J706" za punjenje iznad 32 grama i "J710" ispod 32 grama sačme). usamljeni lovci. mogu da napinju udarni mehanizam i ručno. Upotrebljavaju se samo kalibri 9 mm Para -kod pištolja. Istog tipa i istih osobina je i naš sadašnji barut "Zlatibor". posle Prvog svetskog rata. kao na primer "Blazer" Mod. Čak i neke najnovije konstrukcije lovačkih karabina sa obrtno čepnim zatvaračem. istraživači i drugi.5 vrsta (gradacija progresivnosti) za lovačku municiju sa kuglom.

SAČMA. navodeći uspešne pogotke krupnih vapiti jelena i na daljinama preko 200 m. olovne kuglice različitih dimenzija. godine kada je konstruisan revolverski kalibar .) Vidi konstrukcija zrna. vidi Colt. (Rajnsko-vestfalski eksplozivi -A. za razliku od udarne snage zrna karabinskog metka do koje je lako doći iz podataka o SAČMENI METAK. počeo je veliku kampanju za lov krupne divljači revolverom.G.Lovacki Savez Srbije http://www.3 % Arsena i 2% Antimona. sačma se kod skuplje municije katkad presvlači galvanskim putem slojem nikla ili bakra. već i tamo na zalasku. koja se manje deformiše pri pucanju. posle 1935. zbog opasnosti od preteranog barutnog pritiska i posledica toga. Douglas B. Vidi kalibar. od čistog olova i "tvrda" od olova sa primesom od 0.2 u žljebovima.htm vidi Smith & Wesson. O promašajima i ranjavanjima divljači nije saopštavano.D. RUČNO VATRENO ORUŽJE U LOVU.5 mm do 5. Wesson.8 na poljima.9 na poljima. novije dimenzije bušenja cevi za municiju kalibra 8 mm. U ovu svrhu. Municija kalibra "8 mm S" ne sme se pucati iz oružja starog 8 mm kalibra. tako da ima pravilniji posip i bolju prodornost. Kako se tada pucalo bez optičkog nišana na revolveru (kasnije se i to radilo). Sve lovačke (i vojne) puške proizvedene posle Drugog svetskog rata su bušene novijim "S" kalibrom.ecolss. a mušica prekriva na većim daljinama celog jelena i kako je taj metak ipak slabiji od najslabijeg karabinskog lovačkog metka.5 mm -"meka". uglavnom od 1. a 8. jedan od njegovih inventora i istovremeno proizvođač revolvera za novi metak. Staro bušenje je 7. "S" .07 u žljebovima. ova američka pomodna ludost. u evropsko lovstvo nikada nije ni stigla.KALIBAR. 8. RWS -skraćenica od Rheninisch-Westfalisches Sprengstoff-A.357 magnum. 69 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a novije "S" bušenje ima 7.com/leksikon_oruzja.

sačma 3. kod sačmenog metka to je mnogo teže. (i to sa čokiranom puškom u pun profil zeca). na kojima se uostalom najšečće puca. raspored sačme je ravnomerniji.Lovacki Savez Srbije http://www. s tim što srazmerno veliki broj zrna sačme nije ni ušao u krug. Kod pucanja na divljač na odstojanjima između 25 i 35 m. Slika pogodaka sačme u krug od 75 cm. odstojanje 35 m. na rastojanjima od 35 do 45 m. (a na veće daljine može se pucati samo u izuzetnim prilikama).4 m-kg. ali još dovoljno dobro 70 of 99 2/3/2013 7:25 AM . samo 6 zrna sačme sa energijom od 1. brzo smanjuje sa povećavanjem daljine pucanja. a na udaljenosti od 55 m. jači čokovi pokazuju svoja preimućstva.5 mm) ali ako je pucano iz cilindrične cevi izgledaće:broj pogodaka sačme u ceo krug je 72. a u unutrašnji krug 22. jak čok nije samo nepotreban.htm težini i brzini zrna. Slika pogodaka sačme pod istim uslovima (kalibar 12. Koliko su šanse slabije ako se na zeca na udaljenosti od 45 m i više puca slabije čokiranom puškom.3 m/kg. iz cevi sa jakim čokom izgledaće:broj pogodaka sačme u ceo krug je 104. nego i smanjuje šanse na pogodak. odnosno unutrašnji krug 37.7 m-kg. Međutim. Tako će pri pucanju sačmom od 3 mm prečnika. a u unutrašnji krug 46. na udaljenosti od 45 m. jer se broj zrna sačme određenog prečnika koja će pogoditi cilj.5 cm. manjeg kalibra od 12 i ako je pucano na zeca pod manjim uglom. ne treba ni govoriti. zeca pogoditi 15 zrna sa zbirnom energijom od 5. ali ređi.com/leksikon_oruzja.ecolss. 10 zrna sačme sa energijom od 2. na udaljenosti od 35 m.

pri pucanju iz čokirane cevi. ima jasnih prednosti. od kojih ni jedna nije prodrla dovoljno duboko da ošteti bilo koji važan unutrašnji organ. zec će sa velikom verovatnoćom pasti. pucanje iz cevi sa slabim čokom. Pas je pao na 71 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Nasuprot tome. To će se najbolje videti kada oderemo kožu zeca koji je pao na mestu. Zeca dakle nije ubilo oštećenje važnih unutrašnjih organa. potvrđena je sledećim eksperimentom: na psa veličine terijera pucalo se sačmom od 2. Ovaj umnoženi šok se istog momenta nervnim putem prenosi kao udar na srce i krvotok. Delovanje sačme uopšte uzev.ecolss.25 mm -dakle sitniju. višestrukom povredom nervnih završetaka. nego šok osetljivog nervnog sistema izazvan istovremenom. Pri pucanju iz cevi sa jakim čokom. sa daljine od 27 m. preko 70% sačme je ušlo u krug mete. Plitko ispod kože naći ćemo 10-12 sačmi.5 mm. ako je istom sačmom pucano iz cevi sa slabim čokom ili čak cilindrične. kako je već rečeno. U slučajevima lošeg pogotka. zec će u ovim udaljenostima da bude "glatko" promašen. uz jasno zgušnjavanje u središnjem delu kruga.com/leksikon_oruzja. zec već biti zahvaćen nekom sačmom po glavi. izazivajući trenutnu smrt. Ako smo upotrebili sačmu 0. što je od posebnog značaja za pucanje u graničnim rastojanjima.Lovacki Savez Srbije http://www. Ova lako objašnjiva teorija poznata već od ranije. pre svega na manjim i srednjim udaljenostima gađanja.htm deluje u slučaju lošeg pogotka. suštinski se razlikuje od delovanja jedinačnog metka. Uz iste uslove gađanja.

vidi bušenje cevi sačmarice. pucano je uz potpuno iste uslove kao i na prvog. pas je samo lako ozleđen. da bi se što većim brojem istovremenih pogodaka sačmom dovoljne snage uopšte mogao proizvesti šok efekat.ecolss. treba računati samo sa pogocima u glavu i vrat. a seciranjem je utvrđeno da mu nijedan unutrašnji organ nije povređen. Šok efekat ima pun učinak pre svega na srednjim rastojanjima. Posle buđenja. hloroformom (čime mu je nervni sistem stavljen privremeno izvan funkcije).htm mestu.com/leksikon_oruzja. SAKO. Na drugog psa iste veličine. sačma od 3 mm prečnika. Izuzetak čini pucanje na divlje plovke. Izvrsni 72 of 99 2/3/2013 7:25 AM .5 mm krupnijom. Do ove daljine. prethodno uspavanog narkotičkim sredstvom koje se koristi u hirurgiji. i municije za njih. Međutim. brzo je preboleo rane i dugo živeo. Pošto je meta ionako mala. finska fabrika lovačkih karabina. na rastojanjima između 35 m i 45 m treba svakako uzeti metak sa sačmom za 0. ona na rastojanjima preko 35 m gubi svoju prednost. kako sitna sačma brže gubi brzinu i probojnost. kada se još može pucati sitnijom sačmom. pogodnija je za lov zeca nego krupnija sačma. Međutim. za šta je dovoljna i sitnija sačma. Vidi pucanje sačmaricom. liske ili čak guske na vodi.Lovacki Savez Srbije http://www. dobrim delom pod vodom i u mirovanju dobro zaštićena grudnim i leđnim poleglim perjem (u letu je mnogo otkrivenija!). streljačkih karabina (olimpijske klase).

vrlo uspelim "Hammerhead" zrnom. Najzad. do .) i "Finnbear Hunter" (od . model "Vixen Hunter" (za male kalibre od . do . tako da je zbog toga jeftina. delom sa novim. a najzanimljivija je jednostavna kombinovana bok puška. Municija za lovačke karabine velikog broja kalibra.17 Rem.222 Rem.223 Rem. Magnum i čuveni streljački takmičarski karabin M 65 A. do 9. U klasi takmičarskih streljačkih pušaka. kombinovanom i cevima dvokuglare u kalibrima od . tu je i jedan model vrlo funkcionalnog poluautomatskog 73 of 99 2/3/2013 7:25 AM . koja sa tri para cevi: dvocevnom sačmaricom. sa jednim orozom. Najomiljenija kombinacija je . u kalibrima od . ali sa vrlo visokom preciznošću. takođe potpuno mašinski urađena.308.223 Rem.htm lovački karabini linije "L62". sa kojim se u SAD postižu najveći rezultati u Bench rest takmičenjima) i strelcima dobro poznat "Sako Target" u kalibru . kompletno mašinski urađena.243 Win.ecolss. lovački karabini modela M 558.243 Win. osvedočeno visokih kvaliteta su modeli "Varmint" (u kalibru 6 mm PPC. Pri tome je odlična. košta manje nego standardna nemačka kombinovana bokerica. M 658 Magnum. prava puška za finske lovce iz tajge. u donjoj i 12/70 u gornjoj cevi. u kalibru .com/leksikon_oruzja.300 Win.3 x 74 R. Finska ima još dve fabrike koje proizvode takođe veoma dobro oružje: TIKKA.308 Win.375 H & H Magnum). do . Tu je i fabrika VALMET sa bok dvocevkom.Lovacki Savez Srbije http://www. koji se rukom napinje i opslužuje sa prebacivačem donju ili gornju cev.

u mestu Suhl (Zul).Lovacki Savez Srbije http://www. odličnu municiju LAPUA. Iz 74 of 99 2/3/2013 7:25 AM . bezbroj jezera i da ima relativno najveći broj lovaca na svetu u odnosu na broj stanovnika. Na ovom mestu treba dodati da Finska ima veoma jaku i veoma cenjenu industriju nitroceluloznih baruta KEMIRA-Vihtavuori. čelični luk na kundaku. godine. koji se samo za lovačku karabinsku municiju proizvodi u 7 gradacija. SAUER & SOHN. osnovana još 1751. omiljeno oružje srednjevekovnih lovaca.htm karabina. kratkih čeličnih strela velikom brzinom i udarnom snagom. kao i luk i strela. Najskuplji modeli mogu premašiti cenu od 4000 EUR. SAMOSTREL. Win. ili 30/06 Springfield.com/leksikon_oruzja. Kemira kapisla tipa W-209. najstarija nemačka industrija lovačkog oružja. model Valmet-Hunter M 88. u kalibrima . Postojanje ovako jake industrije i lovačkog oružja i municije biće jasnije. postaje novi modni "hit" u srednjeevropskim lovištima. u novije vreme. Veoma je tražena i u proizvodnji lovačke municije u našoj zemlji.ecolss.308. ako se setimo da Finska ima upravo ogromna i pritom bogata šumska lovišta tipa tajge. Treba napomenuti kod nas malo poznatu. do 1000 ha površine. pod istim uslovima kao lov sa lukom i strelom. kako stoji u našem Zakonu o lovstvu. Lov bi i kod nas mogao biti dozvoljen. Precizniji je nego luk i strela i omogućuju izbacivanje "sulica". ali samo na krupnu divljač i to samo u ograđenim lovištima.

222 Rem. ujednačenim delovanjem.3 x 74 R. a donju . nekada veoma hvaljenom. do tropskog . malo je poznato da je bivša čehoslovačka industrija lakog naoružanja bila jedna od najvećih na svetu.243 Win. zatim karabini Mod. do 9.htm savremene proizvodnje lovačkog oružja veoma je cenjena trocevka (driling) Mod. 90. poznatije je po jednom sjajnom "srnećem" kalibru . sa novijim kalibrima kao što su . pre svega zbog vrlo uspešne konkurencije. Ime SAVAGE. kalibri su u vrlo širokom rasponu od . proizvodi više tipova lovačkih karabina i pušaka od kojih je na evropskom tržištu najpoznatija jedna jeftina i solidna kombinovana bok puška ATLAS. 3000 i 3000 Lux sa kalibrima kugle od . Proizvodi se u više tipova sa različitim luksuznim gravurama koje koštaju više nego ova inače skupa puška.223 Rem. sa dugom tradicijom u proizvodnji 75 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. za koga se tvrdi da najnečujnije repetira od svih lovačkih karabina sa obrtno čepnim zatvaračem.com/leksikon_oruzja.22-250 Rem -nešto sporiji od njih. sa kundakom od crnog poliestera. SELLIER & BELLOT.458 Win.Lovacki Savez Srbije http://www. skupi model. SAVAGE (Sevedž). koja u najnovijem modelu ima gornju cev u kalibru 20/76 Magnum. ali sa težim zrnom i sigurnim. američka fabrika oružja. poluzaboravljenom i ponovo aktueliziranom.22 Savage High Power. 56 x 50 R Magnum i .22 Hornet.

Magnum sa dužinom cevčice 44 cm ("Semper 44"). Fabrika je osnovana još 1825. 28 i . do veoma skupog modela "Neptum Primus". 16.22 L. nemačka fabrika lovačkog oružja u čijem su programu veoma poznate trocevke od najjeftinijih modela. u Češkoj. Veoma su popularne umetnute cevčice za cev sačmarice. preko ne jeftinog modela "Plus". Fabrika proizvodi u širokom izboru municiju za lovačke kuglare (novije zrno je "Torpedo S"). 76 of 99 2/3/2013 7:25 AM . u kalibru .com/leksikon_oruzja.22 Winchester Magnum.ecolss.Lovacki Savez Srbije http://www.htm municije. sa dužinom cevčice 22 cm ("Semper 22") i u kalibru . ili . kao i veliku proizvodnju glinenih golubova. Fabrika čak ima veći broj kompletno opremljenih strelišta za "Skeet" i "Trap" takmičenja. SEMPERT & KRIEGHOF. 20.R. Znak fabrike je poznat širom sveta. municiju za lovačke sačmarice kalibra 12. kapisle tipa "VI" (ževelo) sa antikorozivnom upaljivom smešom "Neroxin". godine u Pragu. Sve trocevke ove fabrike imaju uvek poseban napinjač za kuglu. kao i sopstveni olimpijski tim strelaca na glinene golubove. Za lovačke krugove posebno je bila zanimljiva ogromna proizvodnja fabrike Sellier & Bellot. a već dugo pod nazivom "S & B Blanicke Strojirni" nalazi se u Vlašimu.410 u svim dužinama čaure (uključujući i 76 mm Magnum). (kod nas zahvaljujući ranijem -velikom uvozu lovačke municije). Manje je poznata bok dvocevka model "Tek" sa izmenjivim kombinovanim cevima ili kao dvokuglara i u jakim kalibrima.22 Win.

SINOXID.). koja je zamenila vrlo korozivnu upaljivu smešu na bazi živinog fulminata. Kapisle tipa "Sinoxid". tako da su pogodne (u malokalibarskoj municiji) i za zatvorena strelišta.com/leksikon_oruzja. Novi proizvod je umetnuta cevčica "EL 65" sa punom dužinom cevi. neograničenog su trajanja. već nije ona korisna dopuna trocevki.ecolss. Vidi kapisla. a trocevku u trocevku dvokuglaru.22 Win. u momentu eksplozije barutnog punjenja.222 Rem. Taj prelazni konus nije dug. 5. .Lovacki Savez Srbije http://www.htm Cevčice su začuđujuće precizne i vrlo praktična su dopuna sačmaricama. dosta skupa uostalom.6 x 52 R (.P. 77 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kao što bi se stavio nov metak u cev. Neophodno je uvesti ga u žljebove kratkim konusnim delom koji te žljebove nema. koja se nosi u džepu i u slučaju potrebe instalira prosto. Kasnije su nastale kapisle "Sinoksid" tipa: "DWM Niccoro". prva upaljiva smeša za kapislu (RWS) na bazi olovnog azida.22 Hornet. pa i naš "Neoksid". a pogotovo trocevkama. Magnum. Ova cevčica. širenja barutnih gasova i potiskivanja zrna u cev. u kalibru . ali pretvara svaku kombinovanu bok pušku u dvokuglaru.22 Savage H. Neroxin" kao i mnoge druge. zrno nailazi na snažan otpor pri ulaženju u žljebove. & B. . "S.6 x 50 R Magnum i 5.. postavlja se kod kuće. apsolutno nekorozivne i ne razvijaju otrovne gasove pri udisanju. SLOBODNI HOD ZRNA.

5 grama težine. za koje se puške uvek prave sa kratkim prelaznim konusom.1 do 14. Tako poznati metak 7 x 64 ima zrna od 8 do 11. (skit). u usta cevi spušta se polako štap za čišćenje puške i kada se osloni na vrh zrna. pri upotrebi lakih i istovremeno kratkih zrna.Lovacki Savez Srbije http://www. tako da je dug i slobodni hod do časa kada će zrno ući u žljebove i dobiti rotaciju. Ako je predug. Sa druge strane. (obeleži se ova tačka). lako je ustanoviti. pri čemu sva ta zrna nosi izvrsno. Ako prelaznog konusa nema ili je kraći od 2 mm. Zbog toga po pravilu municija nemačkih kalibara nosi dobro duga i srednje teška zrna. Zato. disciplina u gađanju glinenih golubova. preciznost će biti manja. Koliko je slobodan hod zrna u pušci. Slobodan hod zrna predstavlja samo put koji zrno pređe od izlaska iz čaure do žljebova. .30-06 ima zrna od 7. meci nemačkih kalibara imaju znatno manji dijapazon težine zrna nego američki.htm samo 2 mm do 5-6 mm. barutni pritisak će biti povećan. prelazni konus je srazmerno dug. predstavlja put zrna bez rotacije. (obeleži se ova tačka).com/leksikon_oruzja. a ne zatvaračem). Ceo razmak između te dve tačke. dok njemu sličan.2 grama. američki. Potom se zrno izvuče iz metka i bez velikog pritiska gura u cev sve dok ne naiđe na otpor pri ulasku u žljebove. a kraća i lakša -slabije. Po nemačkoj puškarskoj tradiciji. tako da do kraja legne u svoje ležište. SKEET. 78 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Uzme se pun metak i ubaci u cev (zbog moguće opasnosti bolje prstom.ecolss.

629 u kalibru . dovodi ga u situacije da puca na glinene golubove pod različitim uglovima gađanja. uz Colt i Ruger. Počev od toga da u ovoj disciplini strelac drži pušku "u naručju". Smit & Wesson proizvodi i poluautomatske pištolje. 1000 79 of 99 2/3/2013 7:25 AM .Lovacki Savez Srbije http://www. kao vežba u gađanju.ecolss. Zbog izuzetno mekog hoda. SMITH & WESSON. osnovana je 1852. mnogo manje poznate na evropskom tržištu. Puca se puškom kalibra 12. (pri kome menja 8 različitih položaja). Vidi trap.44 Magnum. Sam položaj strelca pri pucanju. svetski poznat proizvođač revolvera visoke klase. a ne u ramenu -kao u disciplini trap. pri čemu u jednom od položaja puca preko glave unapred i unatrag. sačmom prečnika 2 mm. odnosno malog napora u povlačenju okidača. Za upotrebu u lovu (dostreljivanje ranjene divljači).357 Magnum. Massachusetts. Fabrika u Springfield-u.com/leksikon_oruzja. ako neko već voli ove "ručne topove". kao i takođe malo poznate iako sasvim dobre karabine sistema "mauzer" Model 1500. 586 i 686 ili još jači Mod. poluautomatske sačmarice Mod. godine. mnogi ljubitelji revolvera predpostavljaju ga svim ostalim revolverima. kao i mod. . mogli bi se preporučiti modeli u kalibru . mnogo približnija stvarnim situacijama u kojima se lovi.htm nastala u USA. težine punjenja 28 grama. Poželjno je "skit" ili cilindar bušenje u desnoj cevi i slab čok (poboljšani cilindar ili četvrt čok) u levoj cevi.

do .Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi Mannlicher. vidi revolveri. STAINLESS. kao i neke "pump action" petometke sačmare (Winchester Stainless Marine. od . Posetite internet adresu www. Ceo rad je komplikovan i time što finiji. onda njihovo sastavljanje sa zahtevom da obe pogađaju jedno mesto. vidi trocevka-dvokuglara.458 Win.ecolss. Proizvodi se u velikom broju aktuelnih kalibara. SPAJANJE CEVI KOD VIŠECEVNIH PUŠAKA pogotovo kombinovanih. ima istaknuto mesto na evropskom tržištu dobrog oružja. vidi Mannlicher-Schoenauer. tako da se ne mogu zavarivati mesingom. Vidi ručno vatreno oružje. vidi trocevka.smith-wesson. (Štajer). sa veoma dobrim svojstvima. Vidi dvokuglara. što je jednostavnije.htm "Autoloader" i petometne repetirke sačmarice. nekada se upotrebljavao samo za izradu cevi Antinit. ali ako su u spoju cevi od kojih je više od jedne sa žljebovima. legirani čelici. proizvode u potpunosti od nerđajućih čelika. Anticorro vrste čelika cevi. zbog strukture materijala ne podnose pregrevanje. modela "9162 i "1000 Pump".222 Rem. 80 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Magnum. Najveći deo modela ima doboš magacin. Mossberg Marine) namenjene grubom ophođenju u lošim uslovima držanja oružja. mesto u gornjoj Austriji sedište poznate fabrike oružja "Steyr-Daimler-Puch".com. Višecevne puške se proizvode u različitim kombinacijama. osetljiv je rad koji traži visoku preciznost. STEYR. a danas se veliki broj modela revolvera i pištolja. predstavlja pravo majstorstvo. (stejnles) nerđajući čelik za oružje. čiji odlično konstruisan i još bolje urađen model lovačkog karabina "Steyr-Mannlicher".com/leksikon_oruzja. Mehanizam karabina odlikuje se tihim repetiranjem i vrlo kratkim hodom udarne igle.

jer je kao u prethodnom postupku 1) 30 : 6 =5 i 2) 5 x 5 =25. Vidi lovački dogledi. ali manje precizni. "izlazna pupila".Lovacki Savez Srbije http://www. označavaju pojačanu varijantu malokalibarske municije Long rifle (Longrajfl). Međutim. sedište poznatih firmi kao Merkel. Svetlosna jačina izračunavala se deljenjem prečnika objektiva sa povećanjem dogleda. u svitanje ili sumrak.41. Dakle sumračna vrednost dogleda 10 x 50 se dobija: 1) 10 x 50 =500 2) kvadratni koren iz 500 je 22. tu istu svetlosnu jačinu ima i dogled 6 x 30.36. stari centar oružarske industrije u oblasti Thueringer Wald. koja je množena sama sa sobom predstavljala "svetlosnu jačinu". Ne upotrebljavaju se u streljaštvu.com/leksikon_oruzja. Nova jedinica "sumračna vrednost dogleda" ovu razliku mnogo realnije oslikava. mesto u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj. Nešto su jači. SUPORT pomeranje optičkog nišana levo ili desno prilikom upucavanja. Za dogled 6 x 30. BSW. 81 of 99 2/3/2013 7:25 AM . novija jedinica koja sve više potiskuje raniji pojam "svetlosna jačina" dogleda. u sumrak mnogo bolje vidi. nego dogledom 6 x 30. sumračna vrednost je 1) 6 x 30 =180. sa razvijenom kućnom delatnošću. SUMRAČNA VREDNOST DOGLEDA. neophodan je uređaj na zadnjim montažnim nožicama. a mi znamo da se onim "većim" dogledom (veći prečnik objektiva). svejedno lovačkog dogleda ili optičkog nišana. vidi optički nišani. 2) kvadratni koren iz 180 je 13. HI Speed. ili "sumračni broj". (Zul).htm SUHL.ecolss. od kojih su se neke posle Drugog svetskog rata preselile na zapad. čime se dobila tzv. dogleda 10 x 50 dobija: 1) 50 : 10 =5. Tu je i veliki broj manjih radionica oružja. Tu je takođe i vrlo poznati Zavod za probu i žigosanje oružja. SUPERSPEED. 2) 5 x 5 =25. Smatra se da razlika između ove dve sumračne vrednosti dovoljno verno prikazuje veličinu prednosti "većeg" dogleda u upotrebi pri lošim svetlosnim uslovima. kao Sauer & Sohn. Dobija se tako što se povećanje pomnoži sa prečnikom objektiva i iz toga se izvuče kvadratni koren. Tako se svetlosna jačina npr.

4797 cm 1 m = 1. od 1. nemački proizvođač prvorazrednih optičkih nišana sa fiksnim ili "varijabl" povećanjima.Lovacki Savez Srbije http://www. SWAROVSKI.039371 in (inča ili cola) 1 in=25. Svi modeli se proizvode i sa čeličnim tubusom od duraluminijuma sa šinom. Schmidt & Bender ili Nickel i (samo lovački dogledi) Leitz.43359 kg Dužine 1mm = 0. (jard) 1 yd.com/leksikon_oruzja.2046 libra (funte) 1 libra = 0. do 3-12 x 50 ili 2.399 mm 1 m = 3.0327 oz (unce) 1 oz (unce) = 28. austrijska optička industrija koja proizvodi lovačke doglede i optičke nišane jednakovredne sa vrhunskim proizvodima Zeiss. SCHMIDT & BENDER.432 grains 1 grai = 0.2808 ft (stopa) 1 ft =30.10 x 56. tako da su danas u dalekoj većini optički nišani sa dva dugmeta. Vidi lovački dogledi i vidi optički nišani. Kahles.5 .ecolss. U određenim slučajevima dovodi do naprezanja tubusa optičkog nišana u jednu stranu. Mnogo je bolje da se pri upucavanju i u smislu levo-desno končanica pomera pomoću dugmeta.4392 cm 82 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Vidi optički nišani. Hertel & Reuss.0684 grama 1 gram = 0. Težine 1 gram = 15.35 grama 1 kg = 2. a ne da se pomera ceo optički nišan. = 91. Vidi optički nišani.5 x 15 (za pucanje na divljač u pokretu).htm ako optički nišan ima samo gornje dugme za pomeranje končanice gore i dole. TABLICE OBRAČUNA EVROPSKIH I AMERIČKIH MERA. za pomeranje končanice i vertikalno i horizontalno.0936 yd.

zatim "Francotte".13825 Joule Temperatura (C° x 9) : 5 + 32 = F° TEŽINA PUŠKE. Laka -obrnuto. a gornjih pre svega. ali ne i za nošenje. te se "Blaser K 77" može dobiti i u kalibrima kao . tako ako su na toj visokoj tački prelamanja urađene snažne osovinske bradavice. Puška ima samo jedan snažan obrtni čep koji izlazi iz puščane glave pokretan uobičajenom gornjom "Toplever" polugom i zabravljuje se direktno u cevi. "Beesley". Sasvim drugom načinu zabravljivanja poslužio se nemački proizvođač Blazer. "Woodward". Što je osovina prelamanja cevi kod bok dvocevke bliža sredini između cevi. za svoju jednocevnu kuglaru prelamaču "mod. američki lovci su sa pravom nazvali "aparati za šamaranje".com/leksikon_oruzja. težine 2.in 1 lb/sq. Na ovom principu puške je gradilo ili gradi nekoliko veoma cenjenih proizvođača. teška puška je ugodna za pucanje. uobičajen način zabravljivanja je sa obaveznim jednim ili češće dva donja ključa i sa neobaveznim gornjim ključevima tipa Griner.233 lb/sq.Lovacki Savez Srbije http://www. K 770". Lake engleske puške za letnji lov.07031 bar Udarna snaga /"E"/ 1 Joule (Džul) = 0. Staro pravilo je još uvek u punoj važnosti: puška treba da bude 100 puta teža od njenog osnovnog punjenja olovom. Uloga donjih ključeva je da spreče odvajanje cevi od čela puščane glave. to je momenat prelamanja manji. Ovaj zatvarač je dovoljan i za municiju sa najjačim pritiscima. da spreče momenat prelamanja puške. francuski "Petrick". ili kod skupih Purdey pušaka samo u vidu nosića koji viri između dveju cevi.7233 foot-lb 1 foot/lb = 1. = 0.300 Weatherby Magnum ili . "Purday" i "Boss". a donji ključevi ne postoje. TIPOVI ZABRAVLJIVANJA PRELAMAČA.5 kg u kalibru 12.htm Pritisak 1 bar = 14. dovoljni su i slabi gornji ključevi.ecolss.in. Magnum 83 of 99 2/3/2013 7:25 AM .338 Win.

Vidi skeet.ecolss. tako da su i uslovi gađanja znatno jednostraniji nego u Skeet disciplini. pokazala se mnogo pogodnijom za metarijal košuljica (i kompaktnih zrna ABC!). Vidi konstrukcija zrna. koje se aktiviraju elektromagnetski. uzvikom "pull" daje komandu za "poletanje goluba". držeći pušku u ramenu. sa dometom i do 120 m. ali to mogu biti na boljim strelištima u međunarodnim ili olimpijskim takmičenjima i prave automatske mašine. visine 25 mm. 84 of 99 2/3/2013 7:25 AM . sa vrlo povoljnim efektom na let zrna (spoljnu balistiku). Glineni golub niti je glinen niti je golub.Lovacki Savez Srbije http://www. fabrika lovačke municije u Srbici -Kosmet. Uređaji za izbacivanje mogu biti jednostavni. standardizovanih dimenzija. uperenu u rov (označen na skici sa "R") u kome se nalazi mašina za izbacivanje glinenih golubova. TREPČA. Brzina leta može da se reguliše od 15 do 35 m/s. teška 105 grama. načinjena od smeše asfalta i krečnog praha. veoma popularna sportska disciplina. TRAP DISCIPLINA U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA. od manjeg značaja za obuku i vežbu lovaca nego Skeet disciplina. nego poniklovana gvozdena košuljica nemačke municije. jer upravo on.com/leksikon_oruzja. Vidi konstrukcija zrna. što je uobičajeno kod američke municije za lovačke karabine. čak i elektroakustički. Od njega se grade i zrna u "Prvom Partizanu" -Užice. Strelac menja mesto na 5 pozicija. 12 % cinka i 3 % kalaja (vrlo slična je i legura "Gilding"). U trap gađanju. Rastojanje između strelaca i mesta izbacivanja glinenih golubova je 11 m do 15 m. Danas Tombak preovlađuje u gradnji municije za lovačke karabine u svim zemljama sveta. 16 i 20 sa dužinom čaure od 65 mm i 70 mm. Proizvodi lovačku municiju kalibra 12. prečnika 110 mm. glineni golubovi lete samo udaljavajući se od strelaca i to pod manjim uglovima izbacivanja. TORPEDO ZRNA imaju zasvođen zadnji deo.htm TOMBAK legura od 85 % bakra. To je okrugla pločica. Strelac uostalom dobro zna kada će glineni golub da bude izbačen.

nije uvek prijatno. hajke na divlje svinje ili medveda (u Nemačkoj se još uvek jelenska divljač lovi katkada hajkom.5 do 8. kapislom tipa W-209.Lovacki Savez Srbije http://www. livena iz tornja od 1.55 mm u kalibru 12. loviti prepelice ili divlje plovke toplog dana rane jeseni i istovremeno nositi tešku pušku sa potpuno beskorisnom trećom cevi. obe sa posebnim napinjačem za kuglu. Vidi posebni napinjač za kuglu. ona i nije univerzalna puška. da njome i sitnu divljač lovi uspešnije.ecolss. sa mehanizmom "a la Holland Holland" (Krieghof Mod. Trocevka jeste univerzalna puška. 37 B i takođe odličan ruski MC 30-09/MC 30-12 klasičan driling.htm punjenu "Zlatibor" barutom. 85 of 99 2/3/2013 7:25 AM . od kojih su se održale one najmnogobrojnije sa Blitz mehanizmom i one skupe. koliko trocevka postoji u lovištima Evrope (patent minhenskog puškara Oberhammer-a iz 1878. najčešće u uzgojnom odstrelu košuta). a u Borovlju i to u visokom kvalitetu. Slične skupe puške proizvode se i u Zul-u (Merkel 4000 S-luxus).55 mm. Tako gledano. navikava brzo i to tako dobro. nego pre usko specijalizovana puška za šumski lov. ali sa dve kugle. od prepelice do jelena. najčešće u gornjim cevima i cevi za sačmeni metak ispod njih. ali i u našoj zemlji.25 mm i presovana sačma od 3. ne menjajući oružje svaki čas. ali samo za onu vrstu lovova gde stvarno postoje prilike za pucanje i sačmom i kuglom. puška na koju se lovac. TROCEVKA. Ove retke puške redovno se rade po porudžbini. Međutim. 37). godine). sa sačmom prečnika 1. To je već sasvim specijalizovano oružje za šumske lovove. iste gradnje kao obična trocevka.com/leksikon_oruzja. Izuzetak čini skupi Heym Mod. reklamirana kao univerzalna puška kojom se može loviti sve. dakle u šumskom lovu.5 do 3. Za više od sto godina. "driling" kombinovana puška sa dve gornje cevi za sačmeni metak i donjom cevi za kuglu. vidi spajanje cevi kod višecevnih pušaka. gde je bez premca. Neptun i Heym Mod. Tokom dugih decenija kod trocevki se izmenio veliki broj raznih konstrukcija. može vam je izraditi bilo koji od majstora sa kojim se valjano pogodite. što u mnogome doprinosi sigurnosti u lovu. omiljena je u srednjoj Evropi.25 mm do 8. TROCEVKA DVOKUGLARA.

ecolss. U tim slučajevima je bolja dvocevka -kuglara jer drugi metak opaljen neposredno posle prvog (u slučaju lošeg pogotka ili promašaja) značajniji je u odbrani života nego svih pet karabinskih metaka. TULA . godine. elan antilopa). a ako je ranjena moramo smatrati izuzetno opasnom. a puška lakša. ali i karabini teških kalibara. ili težim. vidi dužina cevi. U većini afričkih zemalja najmanji dozvoljeni kalibar za lov tamošnje krupne divljači je . odličnu i srazmerno skupu pušku sa Blitz mehanizmom i manje uobičajenim rasporedom cevi: kugla u donjoj i levoj cevi. Normalna težina puške iz koje lovac normalne kondicije puca odgovarajuću municiju. a za lava. često samo 20-30 m udaljenosti.com/leksikon_oruzja. a veoma dobrim za mnogo češći način lova -na antilope i drugu divljač savana.375 Holland & Holland Magnum. Kalibar trocevki-dvokuglara je najčešće (a to je i najlogičnije) sačma kalibra 12.375 Holland & Holland Magnum smatra se univerzalnim za tropski lov. najčešće skupe dvocevke kuglare.htm Nekadašnja Istočna Nemačka je takođe nudila jednu trocevku dvokuglaru Buehag Mod. 47.TOZ (skraćenica od Tulski Oružni Zavod) fabrika oružja osnovana još krajem XVI veka. sa zrnima obično između 20 i 34 grama. 9x 53). a kugla 9. trza "normalno".3 x 74 R (kod trocevke MC 30. Osim 86 of 99 2/3/2013 7:25 AM . tigra (u Aziji) i bivola (i u Africi i u Aziji) zrno treba da bude sa polukošuljicom. a naročito olova) teže. za dvokuglaru. sačma u desnoj. Udarna snaga sva ova tri kalibra je na ustima cevi ("Eo") oko 7000 džula! Zrna za slona i nosoroga treba da budu sa celom košuljicom. TRZANJE PUŠKE utoliko je veće ukoliko je punjenje (i baruta.458 Nitro Express. Kalibar . upotrebljivim (ako baš mora) i za lov iz blizine. gde su oni pomenuti "super teški" kalibri neupotrebljivi. Vidi barutni pritisak. na koju se puca na mnogo veće daljine. TROPSKO ORUŽJE.416 Rigby ili . što znači podnošljivo. obnovljena 1712. koja može da bude i do tone teška (npr.Lovacki Savez Srbije http://www. svu ovu divljač možemo. Ako se u grmlju divljač lovi iz blizine. Kalibar za ovakve situacije je najmanje .

Ako imate dogled većeg povećanja. UBACIVANJE PUŠKE U RAME. 6 ili više puta. pogodnim strujanjem vetra. Sa povećanjem na većim od 4 x.htm lovačkog oružja. UDARAC ZRNA U CILJ. vidi sačmeni metak.ecolss. Šanse da lovac čuje udarac zrna povećavaju se sa daljinom. tup zvuk će se čuti pri pogotku u delove tela gde ima većih prostora ispunjenih vazduhom. kroz optički nišan. a razume se zavise i od lovčevog iskustva. pritom zbog manjeg broja deformisanih zrna. ubacivanje puške u rame održava lovca u dobroj pucačkoj kondiciji. to je sasvim moguće. je vežba koju treba i van sezone lova bar jednom nedeljno ponavljati. TUNEL NA MONTAŽI OPTIČKOG NIŠANA. kao posledicu sudara zrna velike brzine sa tvrdom površinom tela divljači. kod nas je recimo najpoznatija i vrlo cenjena bok dvocevka TOZ-34E. olovo sa dodatkom antimona do 2 %. TVRDA SAČMA. a samo jednu prednost i to nesigurnu: u času kada treba brzo pucati. a posebna specijalnost su malokalibarski pištolji najviše klase za svetska i olimpijska streljačka takmičenja. Vidi IŽ. na primer 87 of 99 2/3/2013 7:25 AM . za pucanje preko nišana i mušice u času kada je optički nišan na pušci ima niz nedostataka: smanjuje preciznost gađanja zbog velikog razmaka između ose optičkog nišana i ose duže cevi.Lovacki Savez Srbije http://www.com/leksikon_oruzja. okidač i težina okidanja i kundak u redu. posip sačme je znatno pravilniji. smanjuje stabilnost montaže. mnogo se manje deformiše u cevi i manje je prlja. Mnogo je bolje postaviti nisku montažu i naučiti se pucanju i na divljač u pokretu. Vidi sačma. gde je potrebno pucati iz bliza preko nišana i mušice. U tom slučaju. fabrika proizvodi malokalibarsko oružje. većim i težim zrnom. tunel je u senci i jako je teško nišaniti ispod njega. Ako su svi ostali uslovi -kao težište puške. lovac će čuti samo pod određenim okolnostima. Najčešće ovaj zvuk udarca biva zaglušen pucanjem. njemu svejedno i nije mesto na pušci kada se lovi šumski lov hajkom.

22 LR i . Cevčice su malog kalibra. koristi se pre svega u trocevkama i i kombinovanim bok dvocevkama. 5. Preciznost je veoma dobra. pre pucanja u lovu (i na strelištu.P. 70) jer se tako ostvaruje ravnomerniji i tiši hod zatvarača pri repetiranju puške. Vidi čišćenje oružja. Ova pojava poznata je kao "uljani hitac". ULJNI HITAC. Jednom upucane. Magnum kod kratkih cevčica od 22 odnosno 44 cm. U protivnom prvi opaljen metak odneće zrno u nekontrolisanom pravcu. vidi dužina cevi. razume se) neophodno je podmazanu cev lovačke kuglare pažljivim čišćenjem potpuno "do suvog" odmastiti. Vidi brzina zrna. svetliji zvuk se čuje ako je pogodak u masivno mišićno tkivo. Za vojnu municiju 7.6 x 50 R Magnum i 5.com/leksikon_oruzja.8 mm koja je zbog lakšeg rukovanja bila pričvršćena u nizu od 5 metaka na maloj šini od presovanog lima. pa do . Takođe ne treba očekivati da se čuje zvuk udarca zrna pri pucanju na daljinama manjim od 80 m.ecolss. Zavisi od težine i brzine zrna u času pogotka ("Ez"). od .htm "pogodak u meko". karakterističan je za sve Mauzer mehanizme vojnog porekla. bilo je olakšano da se na tom mestu odjednom potisne u magacin. vidi moć zaustavljanja.6 x 52 R (. UMETNUTA CEVČICA U CEV SAČMARICE. vidi konstrukcija zrna.222 Rem.). vidi izlazna rana.22 Savage H.Lovacki Savez Srbije http://www. Nikakav zvuk udarca se neće čuti ako se puca municijom malog kalibra sa lakim zrnom. ne menjaju položaj pogotka izvlačenjem i ponovnim uvlačenjem u cev za sačmu. velike brzine i prema tome i veoma kratkog vremena leta. Vidi Sempert & Krieghoff. 88 of 99 2/3/2013 7:25 AM . UDUBLJENJE ZA PALAC NA MAUZERU.22 Win. UDARNA SNAGA ZRNA je element od odlučujućeg značaja za krajnji efekat pogotka. Danas se sve lovačke varijante Mauzer mehanizma prave bez ovog udubljenja (isto i naš lovački karabin Mod. Udubljenje za palac na lovačkom karabinu nedvosmisleno ukazuje da je reč o prerađenoj vojničkoj pušci..

čak reklamno nazivane i "bočni ključevi". Mnogo je ipak sigurnije ako se upucavanje vrši pomoću posebnog uređaja za upucavanje. "hamerles" -dvocevke sa malom ili većom gravurom. Proizvodile su se jeftine ali vrlo solidne jednocevke sačmarice sa mehanizmom Martini kašikara iz vojnih magacina. Kvalitet bez sumnje jednak najboljim 89 of 99 2/3/2013 7:25 AM . UŠI NA PUŠČANOJ GLAVI nekada su bile jako cenjene. UŽIČKA FABRIKA ORUŽJA I MUNICIJE (FOMU). XVIII). u kalibrima 12. Užica i sa nekoliko vrsnih puškara koje je doveo.htm UPUCAVANJE KUGLARE je neophodna radnja pre iznošenja puške u lovište. Može se kupiti u inostranstvu. počeo je proizvodnju lovačkih pušaka sa nazivom FOMU (Fabrika oružja i municije Užice). divljač efikasno pogodi do daljine od 200 m. u godinama između dva rata. dok se neko od naših proizvođača potrebština za lovce ne doseti da ovu jednostavnu. slovenački puškar Pošinger. siguran i staložen strelac upucaće svoju pušku vrlo uspešno i samo podmećući džakčić sa peskom i pucajući mirno. popularno zvanog "jarac" ili "šisbok". dobro oslonjen i zadržavši dah.com/leksikon_oruzja. Zatim orozare dvocevke.Lovacki Savez Srbije http://www. sistema Anson & Deeley. Vidi balistička krivulja. mada se po inerciji i dalje ugrađuju i mogu se videti na izvesnom broju novoproizvedenih pušaka. napraviće ovaj uređaj bez po muke i bez posebnih instrukcija. Najskuplji modeli sa finom engleskom gravurom i ejektorima (Mod.ecolss. Ovo je dovoljno da se bez pomeranja nišana odnosno končanice. a izvanredno korisnu napravu počne da proizvodi. 16 i 20. vidi rasturanje zrna. okupivši najbolje visokokvalifikovane puškare iz Kragujevca. UREĐAJI ZA UPUCAVANJE KUGLARA. Puške savremenih kalibara upucavaju se tako da tačka pogotka kada se cilj precizno nanišani na daljini od 100 m bude 4 cm iznad. Lovac mehaničar (ili uz pomoć prijatelja mehaničara). Već dugo se zna da su za čvrstoću puške bez ikakvog značaja. od sirovog materijala uvezenog iz Austrije i Nemačke.

odličan austrijski čelik otporan na rđu. u posebno ojačanoj šini između cevi za sačmu. nemački balističar i konstruktor super razantnih metaka kalibra 5. kao Krupp Nirosta.6 x 35 R -Vierling. a "7 mm vom Hofe". Ova dva "vom Hofe" kalibra poznata su i danas. Roechling-Ferro-Platin i Poldi Anticorro.6 vom Hofe. prešavši okean dobio je evropski naziv 5. sa težinom zrna od 5 grama i brziinom Vo 1130 m/s! i 7 mm von Hofe. Stari američki metak . Fabrika FOMU. tako da je neko posebno isticanje izgubilo raniji značaj. kao i većina njenih čestitih majstora. Čaura mu je skraćena da bi metak mogao da uđe u normalan mauzer. predhodnik današnjeg metka . VOM HOFE. zbog česte upotrebe u četvorocevkama.22 LR ili 5. sa čaurom dugom 73 mm.Lovacki Savez Srbije http://www. kada je Nemačka "III Rajha" morala u svemu da bude najbolja na svetu.6 x 35 R. Sa napredovanjem tehnologije čelika legiranih sa hromom i molibdenom. redak i skup. onaj manjeg kalibra sa nešto smanjenim performansama ali nepromenjenog oblika. puška je (dobro održavana. nastala je u vihoru Drugog svetskog rata. zadržavši naziv i balističke performanse. . veoma je porastao broj proizvođača kvalitetnih čelika. ali sa cevi malog kalibra. ostao je samo Boehler Antinit. od kojih su neki bili izuzetno cenjeni. od nekad vrlo bogatog izbora raznih čelika.ecolss. Posle mnogo hiljada metaka. posle rata je naslednik firme Gehman Walter skratio na čauru od 66 mm i nešto balistički inovirao. a ne "Mauzer Magnum". razume se) sasvim čistih cevi i bez zazora u ključevima. veoma slična drilingu. Izuzetak čine dva srazmerno nova čelika takođe 90 of 99 2/3/2013 7:25 AM .22 Winchester Centerfire. Ta dva zrna bila su najveći balistički "hit" vremena između dva rata.htm stranim puškama te kategorije. Vidi spajanje cevi kod višecevnih pušaka. VIERLING (firling) četvorocevka. VRSTE ČELIKA CEVI. Wuttener.com/leksikon_oruzja. Dokaz: pisac ovih redova lovio je jednom FOMU puškom više od 45 godina i to najradije baš sa njom.22 Hornet. sa zrnom od 11 grama i Vo 1004 m/s. ubušenom između tri cevi ili ređe.

. a naročito "Super-Blitz". WEATHERBY (Veterbi). nema skupih gravura. što je veoma značajno u izgradnji kombinovanih pušaka. municiju za lovačke karabine. Puška krajnje jednostavne konstrukcije.65 Browning i 9 mm K (. 21". New Haven. Boss ili Holland & Holland.380 Auto Postol). proizvodi lovačko i sportsko oružje kao i municiju sa sačmom. Repeating Arms Co. WEAVER (Viver). američki proizvođač solidnih optičkih nišana. da se znalci otimaju za nju kao za puške Purdey. koji su u kvalitetu odskočili od drugih inače sasvim dobrih čelika. To su kalibri od . američki konstruktor oružja i municije. kao i dva "civilna" -"PP" i "PPK" u kalibru 7. U celokupnoj. WINCHESTER. ali dozvoljava znatno tanje zidove cevi i najjačih kailbara. Connecticut (Vinčester). a moraju i biti za one enormno snažne kalibre koje Veterbi konstruiše (a radi kod NORMA fabrike u Švedskoj). super Blitz. a ogromnoj proizvodnji veoma solidan. ali tako savršeno urađena i tako dugo u svetskom vrhu. WALTHER (Valter) poznati proizvođač poluautomatskih pištolja. tako je žilav i tvrd da petostruko brže "potroši" alatne mašine prilikom obrade.htm prouzvodi Boehler. nema ručnog rada. Sistem je varijanta "mauzera" sa inovacijom od 9 bradavica na zatvaraču. Proizvodi se samo po posebnoj 91 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. svaki za tridesetak procenata jači od najbližeg metka iz svetskog "repertoara". "Razant". Karabini su vrlo dobro urađeni (u Japanu).Lovacki Savez Srbije http://www. dobro poznatih u našoj zemlji po modelima "P 38" vojni pištolj iz Drugog svetskog rata koji se i danas nepromenjen proizvodi. a samo u jednom modelu lovačke klasične dvocevke izvan svake konkurencije: čuveni "Winchester Mod. Posebno ovaj drugi.com/leksikon_oruzja. pištoljsku i revolversku municiju svih kalibara. malokalibarsku. sa reklamnim sloganom "Magnum sistem za Magnum metke". Jedno od najpoznatijih imena u svetu.224 Weatherby Magnum do 460 Weatherby Magnum.

ogledala. 46. Zakon o lovstvu. glasnik RS” br. Lovištem u smislu ovog zakona. u smislu ovog zakona. baklji i drugih veštačkih svetlosnih izvora (osim divlje svinje). smatra se preduzimanje mera koje obezbeđuju uslove za opstanak i razvoj populacije određene vrste divljači kao i njenu zaštitu od protivzakonskog korišćenja. 3) upotrebom pasa koji nisu lovački rasni psi. gramofona. magnetofona i živih mamaca. objavljen u “Sl. Zaštitom divljači. Divljač zaštićenu lovostajem zabranjeno je loviti: 1) ako je ugrožena požarom. 60/93 u članovima 2. objavljen u "Sl. snežnim nanosima. Vidi fino.Lovacki Savez Srbije http://www.ecolss. Divljači. 39/93 u člananovima 2.htm porudžbini. smatra se deo lovišta u kojem se preduzimaju posebne mere gajenja i zaštite radi obnavljanja (reprodukcije) divljači. u smislu ovog zakona. koji nemaju rodovnik i ocenu urođenih osobina (ispit u radu). skupo oružje.4.7. Gajenjem divljači.com/leksikon_oruzja. poledicom i drugim elementalnim nepogodama. 92 of 99 2/3/2013 7:25 AM . smatra se površina zemljišta. Rezervatom. ZAKONSKE ODREDBE O ORUŽJU. vode i šume koja predstavlja lovno-prirodnu celinu i obezbeđuje ekološke uslove za uspešno gajenje određene vrste divljači ili više vrsta divljači. poplavom. Član 2. u smislu ovog zakona. Član 46. 44/93. u smislu ovog zakona. Zaštićenom divljači.3. glasniku RS" broj 39/93.12 i 14 kažu: Zakon o lovstvu. aeronautičnih mašina. u smislu ovog zakona smatraju se divlji sisari i ptice koje se kao dobra od opšteg interesa štite i koriste na način utvrđen ovim zakonom. smatra se divljač na koju je lov trajno zabranjen ili je zabranjen u određenom periodu (lovostaj).47 i Zakon o oružju i municiji. kao i upotrebom hrane u koju se stavljena omamljujuća sredstva. 2) upotrebom reflektora (farova). obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljači prema prirodnim i drugim mogućnostima lovišta. smatra se preduzimanje mera u cilju održavanja.

može biti: 93 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Oružjem. 9) vojničkim oružjem i vojničkom municijom. a ptice pomoću lepkova. smatra se svaka naprava koja je izrađena. 3) jelena lopatara. osim divlje svinje.Lovacki Savez Srbije http://www. po vrstama. muflon.2 d` 51 mm i težinom zrna lakšom od 6. 4) srneću divljač municijom kalibra ispod 5. gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva. osim lova na krupnu divljač u ograđjenim lovištima do 1000 ha površine. gasa. odnosno 9.0 grama.5 grama. 8) gađanjem iz motornih vozila i gaženjem motornim vozilima. i to: 1) medveda municijom kalibra ispod 7 d` 64 mm i težinom zrna lakšom od 11. odnosno uništavanje ptica. Zabranjeno je loviti lovačkom municijom za olučene cevi. tečnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova. ovog člana zabranjeno je loviti puškom sa glatkim cevima. 7) zamkama ili klopkama.0 grama. Član 47. Oružje. Zakon o oružju i municiji. 6) upotrebom luka i strele. kao i drugi predmeti čija je osnovna namena vršenje napada. Ptice i zečeve zabranjeno je loviti puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije reducirana na dva metka.6 d` 41 i težinom zrna lakšom od 3. 2) jelena i divlju svinju municijom kalibra ispod 7 d` 57 mm i težinom zrna lakšom od 11. Divljač iz stava 1. virdžinijskog jelena.htm 4) upotrebom pasa dugonogih goniča za lov u nizijskim lovištima (do 500 m nadmorske visine) i u lovištima u kojima se gaji srna. osim u za to namenjenim lovištima. 5) upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica. Član 2. prilagođena ili namenjena za izbacivanje projektila. vazdušnog pritiska.0 grama.com/leksikon_oruzja. u smislu ovog zakona. ili pomoću drugih sredstva za masovno hvatanje.ecolss. muflona i divokozu municijom kalibra ispod 6.0 grama. mreža i kućica sa mrežom. divokoza i jelen.

sa ivičnim paljenjem i sa olučenim ili neolučenim cevima. oružje se deli na: 1) oružje za ličnu bezbednost. kama. 2) vazdušno oružje. koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih ili zapaljivih materija. koje čine vatreno i hladno oružje. 6) oružje sa tetivom. 4) rasprskavajuće oružje. a ima istorijsku ili umetničku vrednost.htm 1) vatreno oružje. revolveri. podešeni za sportske svrhe. 3) sportsko oružje. u smislu ovog zakona. 5) staro oružje. koje čine puške. koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu. koje čine puške. bodež. 4) trofejno oružje.). pištolji i revolveri velikog kalibra. 6) kombinovano oružje. Prema nameni i posebnim vrstama.7) hladno oružje. koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cevima. 3) gasno oružje.ecolss. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. kuglu i dr. koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil. Član 3.com/leksikon_oruzja. tačka 1) ovog zakona. bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad.6 mm. malokalibarske puške i revolveri i malokalibarski pištolji kalibra 5. sablje. koje čine pištolji i revolveri iz člana 2. koje izbacuje projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije. stav 2. bokser. kalibra 5. 2) lovačko oružje. koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svetlosni signal.Lovacki Savez Srbije http://www. koje čini oružje sa dve ili više olučenih ili 94 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje. 5) posebno oružje.6 mm i većeg kalibra. sablja. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi.

ovog člana i municija za oružje sa olučenim cevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa. Vatreno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova . 4) BRISANO . dijabola.Lovacki Savez Srbije http://www. 1. a može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima.organizacione jedinice u opštini na čijem području je prebivalište. Član 12. i 2. zrna. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. 3) zatvarači za puške i pištolje. Delovi za oružje iz stava 1. cilindri revolvera. patrone. barut. Odobrenje za nabavljanje municije iz stava 2. čaure sa kapislama. Član 14. pištolje i revolvere. Municijom. Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom čuvaju se zaključani i na drugi način obezbeđeni da ne dođu u posed neovlašćenih lica.htm neolučenih cevi različitog kalibra. u smislu ovog zakona. Član 4. kugla. nose na bezbedan i uobičajen način i njime se pažljivo rukuje. smatraju se meci. signalna. 2) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. osim lovačkog oružja licu 95 of 99 2/3/2013 7:25 AM . sanduk ili glava puške.sa 44/98. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja. u smislu ovog zakona. smatraju se: 1) cevi za puške. Municija za oružje sa neolučenim cevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje.ecolss. odnosno sedište lica koje je podnelo zahtev za izdavanje odobrenja (u daljem tekstu: nadležni organ). Odobrenje za nabavljanje oružja i delova za oružje iz st. kapisle. Član 7. anestetička i gasna punjenja. a najviše 60 komada. sačma.com/leksikon_oruzja. navlake pištolja. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja. za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. Delovima za oružje.

Oružje se proizvodilo sa dugom tradicijom i u izrazito solidnom kvalitetu.com/leksikon_oruzja. ali sa kuglom kalibra 5. koji može i da obmane lovca. ZBROJOVKA-BRNO. pojednostavljenog sistema "a la Holland & Holland". skladne puške sa mehanizmom na pločicama. takođe kalibra 12. dole 7 x 57 R ili 7 x 65 R. Vidi balistička krivulja. 304. 305. Brno-Super. ista kao prethodni model. 303. kombinovanih bok-dvocevki i bok-dvokuglara proizvodili su: klasične dvocevke linije ZP. a lakom zrnu. 12 u donjoj cevi. ZAVRŠNA BRZINA ZRNA. sačmarica. naslage mogu taloženjem toliko da smanje unutrašnji prečnik cevi.6 x 50 R Mag. Mod. kome i brzina i udarna snaga veoma brzo opadaju. sa gornjom cevi kalibra 7 x 57 R. Mod. bok-dvocevke serije ZH (sistem Holek). sa spiralnim oprugama i ejektorima. Od lovačkih pušaka prelamača. Vidi čišćenje oružja.ecolss. od nje zavisi uspešnost ulova. a donjom kalibra 16. kod nedovoljno glatkih (nagriženih) cevi.. Mod. sa modelima 149. 301 sa obe cevi kalibra 12. Mod. 307 sa obe cevi kalibra 16-308. sa fabrikama u Brnu i Uherskom Brodu. a pogoršava raspored snopa sačme kod lovačkih sačmarica. vidi konstrukcija zrna. jednom vrstom veoma uspešnog. sa jakim čokovima za "Trap" gađanje. 150 i 649.htm koje ima oružni list za tu vrstu oružja. vidi barutni pritisak. da to može i ozbiljno da poveća barutni pritisak. 302 sa "Skeet" bušenjem i kompenzatorom. To su lepe. Mod. ZAOLOVLJAVANJE CEVI je veće kod meke sačme. Bok-puška sa mehanizmom na pločicama. sa velikim izborom lako zamenjivih cevi: Mod.Lovacki Savez Srbije http://www. sa obe cevi za sačmeni metak kalibra 12 i zamenjivim kombinovanim cevima gore 12. Kod pušaka i revolvera sa olovnim zrnima. Brzina i udarna snaga zrna na ustima cevi ("Vo" i "Eo") imaju samo informativni značaj. Mod. dvocevki. brzina zrna na cilju ("Vz") je odlučujuća u dejstvu na cilju ("Ez"). kombinovana puška sa kalibrom kugle 7 x 57 R u gornjoj i kal. 96 of 99 2/3/2013 7:25 AM . velika produkcija lovačkog oružja bivše Čehoslovačke. ako se radi o veoma brzom. redovno utiče na preciznost puške-kuglare sa olovnim zrnima.

i . Brno Super Express. je tradicionalno nemačka. ali očigledno agresivnijem zapadnom cajsu.375 H & H Magnum i . 302 u Magnum kalibrima . Posle niza godina iskustva. Oba ova bivša Hensoldt-ova proizvoda danas su najveći poslovni uspeh Zeiss-a. Od lovačkih karabina još se proizvodi veoma dobra serija ZKK. i 30-06 Sprg.htm Bok-dvokuglara Mod.Lovacki Savez Srbije http://www. To je savremena konstrukcija sa visokom osovinom prelamanja. 7 x 64 i . Zbrojovka proizvodi i veoma dobre malokalibarke "BrnoI" i "Brno II" kao i veliki broj pištolja. da ne bi konkurisali mlađem. kao i optički nišan "Diavari" 1. ZEMLJINA TEŽA je od bitnog uticaja na balističku krivu.458 Win i nov Mod. 601 u kal. Osim ovih lovačkih pušaka i karabina. iz matične fabrike u Jeni (nekadašnja Istočna Nemačka). Vidi balistička krivulja. Zbog nje je druga polovina krivulje savijenija nego prva. sa izmenjivim kombinovanim cevima u velikom izboru kalibara . 600 u kal.5-6 x 36 (kasnije 1. 12. dogledi i optički nišani vrhunskog kvaliteta u velikom izboru tipova i modela. 6. jedno od novijih konstrukcija i proizvodnje RWS.ecolss. Proizvodi Zeiss.com/leksikon_oruzja. Interesantno je da je Zeiss svojevremeno preuzeo veoma dobru optičku firmu HENSOLDT i dva proizvoda koja je nasledio: doglede tipa "Dialyt" sa krovastim prizmama. . 7 x 64 i 30-06 Sprg. sa Mod..243 Win. sa 16 metaka (15 u magacinu i jedan u cevi).6 x 50 R Magnum. morali su da promene ime u DOCTER. samo u kal.222 Rem. 7 x 57 R. ŽELJEZNA KOŠULJICA ZRNA. sa obe cevi kalibra 9. 5.308 Win.308 Wn. Vidi konstrukcija zrna. ZRNO "KEGELSPITZ". 97 of 99 2/3/2013 7:25 AM . i Mod. Magnum. Vidi pištolj.3 x 74 R i model koji je zamenio kod nas poznatu BRNO-Tatra.5 x 55 (švedski).. ZEISS (cajs). Mod. 537 Luxus. od kojih je najbolji i najtraženiji "M75" u kal.30-06 Sprg. 9 Para. Brno 500. takođe kao bok dvocevka kal. Vidi lovački dogledi. shvatilo se da je košuljica od tombaka -legure bakra.243 Win. . Mod.5-6 x 42). od 8 x 20 do "noćnog" 8 x 56. bez donjih ključeva. 7 x 65 R. . vidi optički nišani.

Kako je ispaljivanje ove municije lako moguće iz svake puške sa standardnim bušenjem ležišta metka -što je veoma opasno. Što je tvrdoća košuljice veća. Dužinu puta koju žljebovi načine u okretu od 360 nazivamo korakom žljebova.ecolss. Veliki broj lovačke municije u svetu (i naš "Prvi Partizan" takođe). korak je različit. smeju li ili ne da pucaju Magnum municijom iz puške koju poseduju.com/leksikon_oruzja. Vidi sinoxid. brzine zrna i tvrdoće njegove košuljice. Nemačka municije ga takođe polako prihvata. mekom košuljicom u prohodu kroz cev sa plitkim žljebovima preskakaće ih. postoji veliki broj žigova tokom proizvodnje. ali uglavnom dug između 200 mm i 360 mm. prisiljavaju zrno da ih prati na putu kroz cev. Daleko najvažniji od njih je završni žig probe na bezdimni barut. koje je prihvatila većina država u Evropi. zrno sa tvrdom košuljicom 98 of 99 2/3/2013 7:25 AM .15 mm. vrlo korozivno agresivna supstanca u kapisli. sa sasvim tankom bakarnom košuljicom ili bez nje -samo od kompaktnog olova. okrećući se oko svoje uzdužne ose. kako bi izbegao opasnost. Dobivši ovu rotaciju.10 mm . Dubina žljebova kod savremenih zrna sa košuljicom iznosi 0. vidi konstrukcija zrna. izgubilo je sposobnost za bilo kakvu drugu i tako stabilizovalo svoj let do cilja. žljebovi moraju da budu dublji.Lovacki Savez Srbije http://www. Zrno sa tankom. neophodno je da svaki lovac poznaje posebne žigove za ovakva punjenja. Obrnuto. Vidi magnum.htm značajno industrija proizvode industrija bolji materijal za gradnju košuljice zrna. jer će jedino na taj način moći da otklone nedoumicu. ŽIGOVI PROBA ORUŽJA. Lovac treba da bude upoznat sa izgledom žigova normalnog i Magnum punjenja. ŽIVIN FULMINAT. zrno lovačke mnicije isključivo od tombaka. ujednačenijeg i postojanijeg. Što je zrno mekše. Vidi tombak. žljebovi moraju da budu plići. U poslednje vreme naglo je porasla proizvodnja i upotreba Magnum punjenja u industriji municije sa sačmom. u svakoj zemlji različitih. U zavisnosti od kalibra.0. u većini država u svetu zamenjena je korozivno inertnom smešom na bazi olovnog azida. ŽLJEBOVI i polja spiralno bušeni u cevi.

obavezno će prouzrokovati opasno visoke pritiske. 99 of 99 2/3/2013 7:25 AM .htm u cevi sa dubokim žljebovima.com/leksikon_oruzja.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi poligon žljebovi.ecolss. vidi rotacija zrna. vidi barutni pritisak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->