P. 1
Leksikon lovackog oruzja

Leksikon lovackog oruzja

|Views: 750|Likes:
Published by 873258
leksikon lovackog oruzja i municije by
leksikon lovackog oruzja i municije by

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: 873258 on Mar 15, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/22/2014

pdf

text

original

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

HOME > LINKOVI > KONTAKT >

Leksikon lovačkog oružja
Plemeniti učitelj lovstva, Mr Dušan Bojović (1926-1994)
A, B, C, Č, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, R, S, T,U, V, W, Z, Ž ABC, najnovija zrna za kuglare, konstrukcija ljubljanskog univerzitetskog profesora dr France Avčina, danas u isključivoj proizvodnji austrijske fabrike Hirtenberger, predstavlja pravu revoluciju u konstrukciji zrna. Sve novije konstrukcije zrna, H-Mantel /RWS/, Breneke TUG i TIG, NORMA PPC i Alaska i čitav niz drugih, imale su za cilj da osiguraju izlaznu ranu, a time i odlučujuće efikasan parni šok-efekat, kao i krvni trag, mada nisu to uvek uspevale. Osim toga, veći deo prednje polovine zrna raspadao se u krupnije ili sasvim sitne deliće košuljice i olova, koji su obezvređivali meso divljači. ABC-zrno nije sastavljeno od valjka olova presvučenog košuljicom /Tombak/, već je celo od solidnog valjka Tombaka sa rupicom na vrhu i u krst profrezovanog prednjeg dela zrna, što je osiguravalo pravilno rascvetavanje prednjeg dela zrna u četiri krilca, povećavalo prečnik prostrelnog kanala za 2,5 - 3 prečnika kalibra zrna i uvek pravilo

1 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

LSS je član FACE LSS je član CIC

izlaznu ranu, iznoseći iz tela divljači čak oko 90 odsto osnovne težine zrna. ABC-zrno podjednako je efikasno u lovu i sitnije i krupnije divljači, što se dokazalo u oglednom višegodišnjem odstrelu nekoliko stotina grla u podunavskim lovištima "Jelen". ACCELERATOR zrna, konstrukcija Remington, proizvode se samo u kalibru .30 /30-30, .308 Win i .30-06/. Sastoje se od zrna kalibra 5,6 mm, težine 55 grena /3,56 grama/, stavljenog u plastičnu oblogu kalibra .30, koja se posle izlaska iz cevi odvaja od zrna. Brzina zrna je vrlo visoka, čak 1250 m/s, ali preciznost nije uvek zadovoljavajuća. U većini evropskih zemalja, upotreba akceleratora zrna nije dozvoljena. AMBOS, kapisla sa ugrađenim nakovnjem. Udarcem igle u spoljni deo kapisle, eksplozivna masa biva pritisnuta uz nakovanj i upaljuje se. Sve kapisle za patrone sa sačmom, sve američke i danas veći deo evropskih karabinskih metaka, snabdevene su kapislom sa ambosom, jer je dekapisliranje i ponovno kapisliranje čaura mnogo jednostavnije nego kod Berdan kapisle. Ovakve kapisle se ponekad nazivaju i "Boxer".Vidi kapisla. ANSON & DEELEY, mehanizam opaljivanja kod pušaka-prelamača. Većina klasičnih dvocevki /ne Bok!/ i manji broj trocevki ima ovaj, engleski mehanizam vrlo cenjen zbog jednostavnosti, sigurnosti i mekog odapinjanja okidača. Ceo se nalazi u isfrezovanim šupljinama u glavi puške, čime je ona unekoliko oslabljena. Ako se rade puškekuglare ovog sistema u snažnim /tropskim!/ kalibrima, koji izazivaju visoke barutne pritiske, puščana glava /baskula/ se gradi od najboljih čelika i posebno ojačava. ANTICORRO, vrsta čelika cevi čehoslovačke fabrike čelika POLDI /između dva rata/, otporan na rđu. Vidi vrste čelika cevi. ANTINT, vrsta čelika cevi austrijske fabrike čelika BOEHLER, vrlo cenjen, takođe otporan na rđu. Vidi vrste čelika cevi.

2 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

ATMOSFERA, tehnička atmosfera, pritisak od 1000 kg/cm2 kojom je bio označavan barutni pritisak, zamenjena je u savremenoj balističkoj literaturi izrazom "bar". AUTOMATSKA KOČNICA, najčešće deluje samo kao kočnica okidača i aktivira se pri svakom prelamanju puške pomeranjem gornje poluge, poznate pod nazivom "Toplever". Mnogi lovci isključuju automatsku kočnicu, jer žele ili su naučili da pripremu puške neposredno pred pucanje čine svesno. Skupe puške najčešće nemaju automatsku kočnicu. Vidi fino, skupo, luksuzno oružje. BAKARNA KOŠULJICA ZRNA, zapravo košuljica zrna od legure bakra. Uobičajena je kod karabinske municije američke proizvodnje. U evropskoj tradiciji proizvodnje municije, košuljice zrna su od železnog lima, niklovane ili bakarisane. Zbog boljih svojstava, za košuljice zrna i u Evropi se sve češće upotrebljavaju legure bakra. Vidi tombak. BALISTIČKA KRIVULJA, parabolični let zrna koji predstavlja put zrna od napuštanja usta cevi do doticanja zemljine površine. Na oblik balističke krivulje utiču: a) početna brzina zrna; b) zemljina teža; c) pravac, odnosno ugao, pod kojim je zrno napustilo cev; d) otpor vazduha; e) okretanje zrna oko svoje uzdužne ose -derivacija. Domet zrna je najveći ako je ugao cevi u odnosu na horizontalnu površinu zemlje 45°. BALISTOL, ulje za čišćenje i podmazivanje oružja nemačke hemijske fabrike Ballistol-Klever. Više od 80 godina je najomiljenije sredstvo za čišćenje oružja kod evropskih lovaca. Rastvara kisele ostatke barutnih gasova, dobar za očuvanje cevi i mehanizma od rđe. Ne uklanja ostatke olova i bakarne naslage od zrna. Za tu svrhu, postoje posebna

3 of 99

2/3/2013 7:25 AM

zatvarač ili čeoni deo puščane glave i zidove cevi. predviđeno za zrno od 10 grama. Zbog toga je veoma važno da je upaljivost i jačina kapisle usaglašena sa barutom. težini zrna. ne povećava se i pritisak za isti procenat. neće proizvesti gotovo nikakav pritisak i prosuće sačmu nedaleko od usta cevi. Ako lovac sam puni svoju karabinsku municiju. volumenu čaure. Tako na primer. ali sasvim neodgovarajućeg baruta -kao što je naizgled veoma sličan barut za sačmarsku municiju. pri istom punjenju. predstavlja silu izraženu u barima kojom barutni gasovi opterećuju dno čaure. a da zrnu da brzinu od svega 450 m/s. mora se striktno pridržavati podataka koje navode svi veći proizvođači zrna i baruta. Čak i da ne dođe do eksplozije puške. Pritisak zavisi i od koraka -žljebova. jer prejaka kapisla može /i kod normalnog punjenja odgovarajućom vrstom baruta/ da izazove preterani pritisak. povećava se sa težinom zrna.ecolss. Obrnuto. (koja zbog malog otpora pri prolasku sačme iz čaure. nego za 4 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Pritisak barutnih gasova. progresivno gorećim karabinskim barutom. recimo 12 grama. dok će odgovarajući barut iste težine punjenja i zrna iste težine dati početnu brzinu od 720 m/s. previsok barutni pritisak proizvešće povećanu brzinu zrna.com/leksikon_oruzja. ali će upadljivo loše delovati na preciznost pogotka. Vrste baruta se pažljivo odabiraju prema kalibru. na sreću. Što se barut brže upaljuje i izgara. metak za sačmu napunjen lenjim. mora da bude odgovarajuće smanjeno. ako se ovo zrno zameni težim. već na nesrazmeran način: povećanjem barutnog punjenja za 20 %. Povećanjem barutnog punjenja ne povećava se pritisak pravolinijski. a time i njegovu udarnu snagu. BARUTNI PRITISAK.htm ulja. Neodgovarajuća vrsta baruta određene težine i sa zrnom od. Određeno barutno punjenje. što je. nema tog karabina koji će izdržati normalnu težinu punjenja. pri pritisku od svega 2700 bara. može da proizvede barutni pritisak od 4000 bara.Lovacki Savez Srbije http://www. utoliko brže raste i napon gasova. Barutni pritisak u prvom redu zavisi od vrste i količine baruta. prevaziđeno međunarodnim standardima u proizvodnji oružja. njihove dubine i širine. malog trenja u prolasku sačme kroz cev i široke duše cevi zahteva vrlo upaljiv barut).

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

50-75 %. Zbog svega rečenog, treba se čuvati neukog poslovanja oko i sa municijom. Barutni pritisak sačmarskog metka kalibra 12 treba da bude oko 450 bara, kalibra 16 oko 500 bara i kalibra 20 oko 550 bara. Sačmarska Magnum municija razvija pritisak i do 900 bara. Pritisak barutnih gasova kod karabinske municije proteže se od 2800 bara kod metka .22 Hornet, do 3900 bara kod metka .300 Winchester Magnum. Uobičajeni pritisci kod srednjih "univerzalnih" kalibara su između 3000 i 3600 bara. BASKULA, PUŠČANA GLAVA, deo puške prelamače u kome su ugrađeni mehanizmi paljenja i zabravljivanja puščanih cevi. Materijal puščane glave je železo, površinski cementirano kod boljih pušaka ili duraluminijum, koji se upotrebljava pre svega kod trocevki sa kuglom, ne prejakog kalibra. Vidi donji ključevi prelamača, vidi purdey. BAYARD, fabrička marka za proizvode fabrike oružja "Ancients Etablissements Pieper - Liege". Ova poznata belgijska fabrika oružja proizvodi izvrsne lovačke dvocevke srednje klase sa najboljim načinom spajanja cevi "Demibloc", poluautomatske malokalibarke i pištolje. Vidi spajanje cev kod višecevnih pušaka. BENCHREST - STRELJAČKA DISCIPLINA, u SAD veoma popularna, širi se u novije vreme i u Evropi. U Benčrest gađanju koje se izvodi uvek u ležećem stavu sa teškim puškama, oslonjenim na podmetače od džačića peska, mete se nalaze najčešće na udaljenostima od 100, 200 i 300 jardi. Ne obračunavaju se pogoci u "crno", nego se zahteva najmanje rasturanje zrna u seriji. Strelci svoju municiju pune gotovo isključivo ručno, mereći barut najpreciznijim vagama. Barutno punjenje fabričke municije ne meri se težinski, nego volumenski, tako da je preciznost -iako u lovu dovoljna, manja nego kod ručno punjene municije. Danas se u Benčrest takmičenjima najčešće upotrebljavaju kalibri .22 PPC, koji su blago izmenjene kopije ruskog metka 5,45x39, takođe poznatog po izuzetnoj preciznosti. Slika pogotka pet metaka na 200 jardi u Benčrest takmičenjima često ne pokazuje veće rasturanje

5 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

od 5-6 mm, a merenje se vrši na stoti deo milimetra. BERDAN, kapisla pre svega za kuglare, nema nakovanj, jer je nakovanj deo čaure tog tipa. Berdan kapisla izlazi iz upotrebe jer je nepodesna za rekapisliranje čaure. Vidi ambos, vidi kapisla. BERETTA Pietro, jedna od najstarijih i najvećih italijanskih fabrika oružja u oružarskom gradu Brescia (Breša), poznata po vrlo solidnim bok-dvocevkama i poluautomatskim pištoljima od kojih je novi model "92 F" sa 15 metaka kalibra 9 mm Para i obostranom kočnicom preuzela američka armija, namesto svog čuvenog Kolta 1911 ACP. Posetite internet adresu www.beretta.it. BLITZ, mehanizam opaljivanja koji se najčešće sreće kod trocevki i bock (bok) dvocevki. Ceo mehanizam se nalazi na pločici koja zatvara donji deo puščane glave. Odvrtanjem dva šrafa, kompletan mehanizam je lako izvaditi iz puščane glave, radi čišćenja ili eventualne popravke. Vidi mehanizmi paljenja prelamača. BOCK, /bok/ -kombinovana dvocevka, dvocevka sačmarica, dvokuglara. Položaj jedne cevi iznad druge potiče još iz XV veka. Stariji je od horizontalnog položaja cevi dvocevke. Kasnije je "zaboravljen". Bok položaj cevi ponovo je oživljen pre svega zbog statički boljih rešenja: cev kojom se prvo, prema tome i najviše puca je u donjem položaju i potpuno uklopljena u glavu puške. Položaj cevi je upravan na taban puščane glave i vertkalnu liniju kundaka. Puška zato pri pucanju znatno manje iskače iz pravca ciljanja, nego kod klasične dvocevke sa horizonatlno postavljenim cevima. Puniji predkundak omogućuje levoj ruci strelca da bolje vodi pušku, vidokrug oko jedne cevi znatno je širi nego kod horizontalne dvocevke. Sve ovo čini bok-dvocevku sačmaricu sve popularnijom. Među strelcima glinenih golubova bok-dvocevka je gotovo isključivo oružje. Za planinske i šumske lovce koji se zadovoljavaju jednom cevi za sačmu, kombinovana bok-dvocevka je idealno oružje: čvrsta i skladna,

6 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

dozvoljava i primenu kalibra za kuglu u donjoj cevi i najveće udarne snage ili najviše barutne pritiske. U tom slučaju, osim jakih donjih ključeva, gornji ključevi su obavezno dvostrani /dupli/ Greener ključevi. Bok-dvokuglare imaju iste konstrukcione prednosti kao i sve bok-puške i takođe se često proizvode i u najjačim, čak i u kalibrima namenjenim za lov tropske divljači. Kombinovane bok-dvocevke ponekad imaju obrnut položaj cevi. Ovo donosi izvesnu prednost, posebno pri gađanju preko optičkog nišana. Osa duše cevi za kuglu znatno je bliža končanici, dakle osi optičkog nišana, tako da je u slučaju nakrivljene puške pri pucanju, greška u pogotku manja. Vidi
otklon pogotka pri nevodoravnom nišanu.

BOSS & Co, jedan od nekolicine britanskih proizvođača oružja čije se puške danas smatraju najboljim i najskupljim lovačkim oružjem na svetu. Primera radi, jedna klasična dvocevka sistema Holland & Holland u kalibru 28, proizvedena 1950. godine, a prodavana za oko 3000 USD, sada se ceni na više od 50.000 USD (podatak iz 1994. godine). BRENNEKE Wilhelm, puškar iz Lajpciga, jedno od najvećih imena konstruktora koji su među prvima lansirali nove, snažne, visoko rezantne kalibre. Njegova čuvena serija sa dužinom čaure od 64 mm u karabinskoj verziji, odnosno 65 mm u verziji "R" za kuglareprelamače, konstruisana je još u periodu 1910.-1917. godine u tri najpopularnija kalibra: 9,3 mm, 8 mm i 7mm. Metak 9,3 x 64 je izvanredan univerzalni kalibar za tešku divljač, uključujući i afričku /po performansama veoma je sličan poznatom .375 H & H Magnum/, odlični 8 x 64 S, malo zapostavljen zbog poplave novih konstrukcija, ali veoma dobar metak za svu evropsku krupnu divljač i 7 x 64, odnosno 7 x 65 R i danas popularni evropski "univerzalni" kalibar. Stari majstor Breneke bio je vrlo uspešan konstruktor i proizvođač lovačkog oružja, pre svega trocevki i jedne od prvih, veoma dobrih modifikacija Mauzera, ali je njegovo ime kod nas i u svetu najviše vezano za jedinačno zrno za sačmaricu toliko popularno, da se među lovcima sve mnogobrojne starije i novije konstrukcije jedinačnih zrna

7 of 99

2/3/2013 7:25 AM

spoljna zaštita oružja od korozije. Drugi se nalazi u mestu Gardone. jedinačna zrna. ustvari je jedna vrsta dirigovanog rđanja spoljne površine cevi.com. gradić u Italiji. John.ecolss. BRZINA ZRNA.browning. vidi torpedo BRESCIA. konstruisao je još 1899. BROWNING. razvijene su i proizvođene u belgijskoj fabrici oružja FN: pištolji. godine pištoljski metak 7. Prva poznata bruniranja oružja. godine. W.com/leksikon_oruzja. U novije vreme postoje i sredstva za brzo bruniranje /"Gun blue" i druga/ koja pre svega služe za popravku manjih oštećenih mesta na bruniranoj površini cevi. tako da je to po tradiciji ostalo i u današnjem nazivu postupka. a nešto kasnije. kao i pištolj za taj metak. Sve originalne konstrukcije Amerikanca Brauninga. izazvana određenim hemikalijama. koja posle poliranja dobija tamno plavu boju. genijalni američki konstruktor oružja i municije Džon Brauning.htm nazivaju zajedničkim imenom "breneke".25 Automatic/.Lovacki Savez Srbije http://www.65 /američka oznaka . a osnovne principe njegovog prvog pištolja zadržale su i najsavremenije konstrukcije današnjih pištolja. čiji su sistem kasnije kopirale mnoge svetski poznate fabrike oružja. Postoje mnogobrojne kopije Brauningovih modela proizvedene širom sveta.35 /američka oznaka . poluautomatske i "pump-action" malokalibarke. a zatim od niza drugih faktora. brun/ oružju. izazvana premazivanjem jodom. kao i veoma popularna poluautomatska petometka-sačmarica. konstruisao je i poznati pištoljski metak 6. 1907.32 Automatic/ i danas verovatno najrašireniji pištoljski metak sveta. kao što su 8 of 99 2/3/2013 7:25 AM . davala su mrko-smeđu boju /fr. U Breši se nalazi i Zavod za ispitivanje i žigosanje oružja i municije. zavisi pre svega od količine i vrste barutnog punjenja i od kalibra i težine zrna. Vidi zrna. Posetite internet adresu www. centralno mesto za proizvodnju lovačkog oružja. poznati Baby-Browning. BRUNIRANJE. vidi konstrukcija zrna. Uporedo je lansiran i pištolj njegove konstrukcije.

com/leksikon_oruzja. ali srazmerno širok i efikasan domet nije prelazio 35m. efekti suženja čoka se bolje zapažaju.W. Što je sačma sitnija.45 . pod određenim uslovima pri prolasku kroz telo divljači uzrokuju hidrodinamički pritisak na okolno tkivo. za polučok od 0.5 mm. Brzina zrna označava se sa "V" čemu se dodaju "o" za brzinu na ustima cevi ili brojevi "50". 9 of 99 2/3/2013 7:25 AM . otkrio negde oko 1870. godine.5 mm. koji ih je dugo eksperimentišući na povećavanju dometa svoje puške -neophodnog za tu vrstu lova. Uobičajena je i oznaka "Vz" za brzinu zrna na cilju. Revolucionarno otkriće čokova pripisuje se profesionalnom lovcu divljih pataka i gusaka. za brzinu zrna na tim odstojanjima. pa danas razlikujemo spora zrna sa Vo do 700 m/s. "100" i dr.1 mm. a raspored sačme u snopu je ravnomerniji.25 mm i za poboljšani cilindar oko 0.75 mm.ecolss. BUŠENJE CEVI SAČMARICA. za četvrt-čok oko 0. pri pucanju sa 35 m udaljenosti.9 do 1 mm.0. Pri krupnoći sačme od 4. suženja snopa više i nema. Tako pun čok treba da unese u krug 70 % ukupne sačme u metku. tročetvrtinski čok 65 %. Opadanje brzine zrna u letu uzrokovano je osim toga i poprečnim opterećenjem zrna.Lovacki Savez Srbije http://www. polučok 60 %. četvrt čok 55 %.5 mm. poznati engleski proizvođač oružja. Greener. povećavajući njegov efekat. Brzina zrna ogleda se u razantnosti njegove putanje. Suženje snopa sačme označava se u procentima broja zrna sačme od 2. Snop sačme bio je ravnomeran. Od stepena suženja čoka zavisi suženje snopa sačme. dužina cevi/ žljebovi i dr. Tako uobičajena suženja za pun čok su najčešće od 0.htm oblik zrna /vidi konstrukcija zrna Torpedo. Nešto kasnije W. prvi je počeo serijski da proizvodi puške sa različitim tipovima suženja ili proširenja. Fredu Kimblu /Fred Kimball/ iz američke države Ilinois. Smatra se da zrna sa brzinom Vz od preko 800 m/s. do druge polovine XIX veka bilo je cilindrično. zrna srednjih brzina od 700-800 m/s i visokorazantna zrna sa brzinom Vo preko 800 do više od 1000 m/s. a kod još krupnije sačme rasturanja su veća nego pri pucanju iz cilindrične cevi. dakle bez promene prečnika duše cevi od kraja ležišta do vrha cevi. za tročetvrtinski čok oko 0. koja se nađu u krugu od 75 cm.

htm poboljšani cilindar 50 odsto. godine revolverski doboš. bio je više decenija službeno oružje američke armije. Koltov pištolj Model 1911 u kalibru . USA. Na kraju. vrbovo i lipovo drvo.Lovacki Savez Srbije http://www. Sastoji se od 75 % šalitre. poznat kao Colt Government. 10 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Tek u najnovije vreme ravnomerno im se priključio i nemački KORTH. istuca i prosejava kroz sita da bi se odvojile čestice željene krupnoće.com.colt. godine serijski je proizvođen šestometni revolver Colt mod. Konektikat.44 Magnum. Texas Paterson. uz Smith & Wesson i RUGER spadaju u najbolje oružje ove vrste na svetu.357 Magnum. čija se vrednost na aukcijama penje i na 20. barutu se dodaju male količine grafita za oblaganje površinskih delova čestica. još kao šesnaestogodišnjak. Ovlažena masa se izmeša. Osnivač Samuel Kolt. čime se povećava otpornost na vlagu. Za drveni ugalj upotrebljava se jovovo. na početku srednjeg veka prenet u Evropu. otkrio je 1830. ali zbog malih serija veoma skup.000 USD. vidi promenljivi čokovi. Najpoznatiji su noviji modeli Kolt revolvera "Anaconda" u kalibru . skupi "Python" /pajton/ i umereniji u ceni "King Kobra" u kalibru . odličan. isuši. a već 1836. 12 % sumpora i 13 % drvenog uglja -ćumura. Posetite internet adresu www.com/leksikon_oruzja. rani kineski izum. COLT CRNI BARUT. /kolt/.45 Colt ACP. fabrika svetski poznatih revolvera i pištolja u Hartfordu. Vidi paradoks bušenje cevi sačmarica.ecolss. a čist cilindar i standardno skeet-bušenje 35-40 %. Revolveri Kolta.

To su klasična dvocevka Model 75 u kalibru 12 i 16 i bok-dvocevka Model 80-A u kalibru 12. CRVENA ZASTAVA -Kragujevac.300 Win.223 Remington.5 grama uz 28 grama sačme u kalibru 16 i 3.8 do 5 grama uz 32 grama olova u kalibru 12. zatim . . . a mehanizam bok-dvocevke je 11 of 99 2/3/2013 7:25 AM . . .222 Remington. Danas od lovačkog oružja proizvodi odlične lovačke karabine Model 85 u malim kalibrima . 7 x 64. Mag.62 x 39 i 22-250 Remington /zvani "Mini Mauzer"/ i karabin Model 70 za srednje i "Magnum" kalibre: .22-250 Rem.243 Win. 6..Lovacki Savez Srbije http://www.. 7 mm Rem. Dobra osobina ovog dovoljno efikasnog ali zastarelog baruta /"oblik" dima. 8x 57 IS /ne "JS" -to je pogrešno!/. kao i srednji tropski . Sa dve lovačke sačmarice ZASTAVA je imala manje sreće: one nisu otišle na strano tržište pre svega zbog lošeg "finiša". fabrika oružja nastala još u XIX veku na temeljima nekadašnje topolivnice.375 H & H Mag.458 Win. Mehanizam klasične dvocevke je poznati "Anson". smrad. .25-06. 4.308 Win. Mag.. 7..3 do 4. osetljivost na vlagu/ je to da pogreške u punjenju ne izazivaju opasna povećanja barutnog pritiska. .com/leksikon_oruzja. Mag.htm Prosečna punjenja metka za sačmu crnim barutom su 4.8 do 4 grama baruta uz težinu sačme od 25 grama za kalibar 20.264 Win. 6 mm Rem. Magnum. sve u dužini ležišta metka od 70 mm.5 x 57.30-06 Springfield.222 Remington Magnum. . i teški tropski kalibar . 7x 57. ..ecolss.270 Win.

Čokiranje cevi je standardno: leva.62 mm "TT" i 9 mm Luger/Para. neutrališu kisele ostatke baruta i stvaraju tanak zaštitni film između površine cevi i vazduha. Naslage olova. uklanjaju se nauljenom najfinijom "čeličnom" /zapravo gvozdenom/ vunom ili mesinganom spiralnom četkom. dobro iznutra polirane ili tvrdo hromirane cevi vrlo malo se zaolovljavaju. domaći Sinol ili druga proverena dobra ulja.zastavaarms. kao Balistol. Posetite internet adresu www. ukoliko je upotrebljeno obično.65 i 9 mm Browning i Model 57 u kalibru 7. Naslage olova u cevi sačmarica utoliko su veće. Oružje je obavezno čistiti posle svakog pucanja.co. imaju baznu reakciju. Vidi Kragujevac. Nove.Lovacki Savez Srbije http://www. a ako se duže vreme ne upotrebljava. a desna odnosno donja cev -polučok. Revolver se u zadovoljavajućem kvalitetu proizvodi sa cevi dužine 2. a ne tvrdo olovo. Ostatke metala košuljice zrna u nažljebljenim cevima ne treba čistiti mehanički.com/leksikon_oruzja. onda još i jednom mesečno. tvrdo hromirane iznutra.ecolss.yu. Specijalna ulja za oružje. ČIŠĆENJE ORUŽJA. odnosno gornja cev -pun čok. izuzev kod tvrdo hromiranih cevi. uslov za dug vek i očuvanu preciznost. 4 inča /102 mm/ i 6 inča /152 mm/ sa oznakom modela "1983".5 inča /64 mm/. štiteći time cev od korozije. jer to 12 of 99 2/3/2013 7:25 AM .htm sopstvene konstrukcije. Pištolji Model 700 u kalibru 7. Cevi su od dobrog hrom-vanadijum čelika. a puščana glava je iz jednog komada.

Izdatak za jednu bočicu specijalnog ulja. sporo se staraju.com/leksikon_oruzja. sasvim suvim /nikako znojavim!/ rukama.ecolss. vidi zaolovljavanje cevi. predkundak sačmarica sa horizontalnim cevima. tanko premazanog zaštitnim uljem i pokatkad ga kontrolisati uzimajući ga u ruke čistim. Takvih ulja. DABROV REP. još nema na našem tržištu. predviđene gotovo isključivo za pucanje crnim barutom. Vidi balistol. proizvodile su se na taj način što su svežnjevi upredene žice /na nemačkom "draht" i otuda naš iskvareni naziv "drotara"/ 13 of 99 2/3/2013 7:25 AM . puščane cevi ranije proizvodnje. Vidi kundak. ali kada se primeti povećano rasturanje zrna. jer sadrže štavne materije koje izazivaju koroziju metala. Treba ga sačuvati na suvom mestu.Lovacki Savez Srbije http://www. DAMAST.htm vremenom zatupljuje oštre ivice žljebova i puška postaje neprecizna. ali u kožnim futrolama. vidi preticanje pri pucanju na divljač u pokretu. Ove naslage kod lovačkog oružja kojim se ne puca često. širi i puniji nego predkundak klasičnih dvocevki za "skit" i "trap" na strelištu. treba obavezno pribeći čišćenju specijalnim uljima koja sadrže hemijske rastvarače. a vojna ulja su nam nepoznata. na primer "Robla Solo" je minimalno. Sve češće je u upotrebi i kod lovačkih pušaka zbog ugodnog osećaja punije šake one ruke koja vodi cevi sačmarice pri pucanju na divljač u pokretu. zbog zaštite ruke od pregrejanih cevi. nažalost.

DOBOŠ-MAGACIN. ali čiji su magacini zbog toga neugodno visoki. Kada je počela era bezdimnih baruta sa njihovim visokim barutnim pritiscima.htm od čelika i železa obavijene oko čelične šipke željenog kalibra i kovanjem "na vruće" međusobno spajane. čija je uloga da učini istovremeno oštrim i zadnji nišan i mušicu.ecolss. 14 of 99 2/3/2013 7:25 AM . diopter ima još i važnu ulogu produženja vizirne linije. proizvođeni su i skuplji i bolji damast-materijali isprobani i žigosani za bezdimni barut. Osim običnog damasta postojale su cevi kovane od različitih upredenih materijala. sa prednostima povoljnog jednorednog položaja metaka. za lovačke karabine uveden je prvi put kod Manliher-Šenauer karabina i kod novijeg ŠtajerManliher modela. Kod streljačkih pušaka. 99. olovnim vrhom. uređaj na ranijim lovačkim ali i savremenim streljačkim karabinima je pomoćni.com/leksikon_oruzja. što je pri punom otvoru oka nemoguće. Kod magacina Mauzera. koje su posle poliranja imale veoma lepe šare. DIOPTER. Spaja prednosti niske forme magacina Mauzera sa "cik-cak" položajem metaka.Lovacki Savez Srbije http://www. kao i kod američkog karabina SAVAGE Mod. kao ružin damast i još cenjeniji i skuplji francuski Bernard Moire i Laminette Damast ili engleski Laminated Steel. posebno ako se upotrebljava municija sa tupim. oku najbliži nišan sa malom rupicom. koji u punjenju bivaju iskosa gurani u cev.

ecolss. pre svega zulskom /nemačka/ i ruskom.3 x 64 i čak .375 H & H Magnum. kombinovanih dvocevki i dvokuglara u modelima 200. belgijske "Dumoulin" i "Chambord" i to u kalibrima 7x65 R. Donji ključevi. katkad se vidi na finom oružju.htm dešava se da dođe do zastoja ili još češće oštećenja mekog olovnog vrha prilikom kosog uguravanja u ležište metka. ali i za klasične dvokuglare. DONJI KLJUČEVI PRELAMAČA. 201 i 203.com/leksikon_oruzja. ali široki i masivni i ako su od odličnog materijala i maksimalno dobro "upasovani". 21. Purdey ili još bolje Greener ključem.Lovacki Savez Srbije http://www. najčešće 15 of 99 2/3/2013 7:25 AM . dovoljni su čak i za kugle jakih kalibara. Winchester Mod. DUBOREZ NA KUNDAKU. zapravo samo šipovi bez poprečne reze. To važi pre svega za dvocevke-sačmarice. standardnog oblika ili čak jednostruki. klasična dvocevka. sasvim su dovoljni da i bez gornjih ključeva obezbede sigurnost i dug život puške. već i kod oružja srednje klase. osiguravaju stabilnost veze između cevi i puščane glave. što nepovoljno utiče na preciznost takvog metka. ali samo uz uslov snažnih gornjih dvostrukih Greener /griner/ ključeva. Dvostruki donji ključevi. 9. ali pojačani gornjim. Ako su ključevi dvostruki. su najvažniji deo u mehanizmu pričvršćivanja cevi sa glavom puške /baskulom/. kao na primer čuvena. kako vidimo kod Merkel bok dvocevki.

Kod starih pušaka u pitanju je istrošenost unutrašnjih delova mehanizma. Naknadno pucanje iz druge cevi. u mestu DUMDUM /oblast Kalkute/ imala je fabriku municije. bez značaja.ecolss. Kod cevi kuglara imaju izrazitu prednost pre svega kod pucanja preko nišana i mušice /vojničke puške!/ zbog duže vizirne linije. koju treba odmah reklamirati. nego lovištu. ako je prvom divljač promašena ili ranjena.htm predstavlja likove divljači ili scene iz lova. 16 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Kod novih /jeftinih/ pušaka to je uvek fabrička greška.Lovacki Savez Srbije http://www. ponajpre zuba koji drže okidač. DUM-DUM. Veza je sasvim slučajna: nekadašnja engleska kolonijalna vojska u Indiji. izraz koji u našem lovačkom jeziku ima dva značenja: 1. popularan naziv za sva zrna koja se zbog posebne konstrukcije prednjeg dela /u prvo vreme samo sa rupom na vrhu/ deformišu pri prodoru kroz telo divljači. Lovac često samo oseti nenormalno jako trzanje puške i tek pri često otežanom prelamanju ustanovi da su oba metka opaljena. jer su sva lovačka zrna ovako konstruisana. 2. razume se. pojava da se kod višecevnih pušaka na pritisak jednog okidača dogodi da i druga cev istovremeno opali. na šta bi upućivala onomatopeja tog izraza /"dum"/ pri pucanju i /"dum"/ na cilju. inače engleski naziv nema više svrhe. Ova prednost je. DUŽINA CEVI. Ovaj.com/leksikon_oruzja. Ona nikada nisu ni imala neko eksplozivno punjenje u vrhu. Mogu da budu lepe i skupocene puške. koje ipak pre dolikuju izložbenim eksponatima ili ormanima za oružje. 1. DUPLIRANJE. ako se puca kroz optički nišan. gde se greške u nišanjenju manje izražavaju. Vidi konstrukcija zrna.

Kod cevi kraćih od normalnih. 2. ova mala prednost dugih cevi nije od velikog značaja. Normalnom dužinom cevi kod oružja srednjih kalibara smatra se 60 cm. Kako je razlika u brzini minimalna. nema nikakav uticaj na preciznost puške. Međutim. tako da su brzina. sa izuzetkom kalibra 7 x 64 odnosno 7 x 65 R gde se često upotrebljava cev od 65 cm. ako je treba dostreliti. Optimalne dužine cevi kod sačmarica su 70 . koji zrnima tih kalibara osiguravaju dovoljan broj okretaja oko svoje uzdužne ose.Lovacki Savez Srbije http://www. Vo će biti 365 m/s.70 cm za kalibar 16. što je u lovu beznačajno. pri pucanju municijom jakih punjenja u sumraku. Od cevi dužih od navedenih više je štete nego koristi jer se brzina sačme rapidno smanjuje. a pogotovo kraćim. praktično ne trpe ništa od /toliko/ kraće cevi. Karabin Manliher-Šenauer 6. čime se obezbeđuje stabilnost zrna u letu. ima cev dugu samo 45 cm. 65 . trzanje puške biće nešto veće. nisu pokazivali nikakvu razliku u preciznosti. zahtevaju cevi od 65 i više cm. posebno kod kalibara 7 mm i manjih. Već kod dužine cevi od 60 cm. udarna snaga pojedinačne sačme i njena probojna moć. Ovo je očito. Dužina cevi. ali sa dužom cevi od 57 cm.com/leksikon_oruzja. bez obzira da li je u pitanju lovački karabin ili kombinovana dvocevka. koji sporije sagorevaju i sa kraćom cevi ne uspevaju da iskoriste svu pogonsku snagu barutnih gasova.htm Prednost dugih cevi je i u boljem iskorišćavanju barutnih gasova. jer imaju manji korak žljebova. vatra na ustima cevi može da zaslepi strelca i -za nekoliko dugih sekundi -onemogući da ponovo puca na divljač. pogotovu manjih kalibara. Sevi Magnum kalibra /ne računajući Magnum karabine malih kalibara/.4 mm.67 cm za kalibar 30. sa cevi dugom samo 55 cm. Tako ako jedan isti metak kalibra 12 iz puške dužine cevi 70 cm daje sačmi brzinu Vo 377 m/s. zrnom odgovarajućeg kalibra. a time i udarna snaga zrna istog metka nešto veće. trocevka ili dvokuglara. pre svega zbog progresivnih baruta.ecolss. Rasturanje sačme ne zavisi od dužine 17 of 99 2/3/2013 7:25 AM .76 cm za kalibar 12. U lovačkoj praksi gde pre svega odlučuje dobar pogodak. Obimni ogledi sa istim karabinom i istim metkom. Veći značaj uvek ima veća spretnost u rukovanju oružjem s normalnom dužinom cevi. brzina sačme se takođe smanjuje ali znatno manje. 68 .

com/leksikon_oruzja. Nedostaci dvokuglare su. da bi se dobio dobar pogodak u isto mesto iz obe cevi. u tome što je dve cevi mnogo teže upucati da biju u jednu tačku. nego treći ili četvrti hitac iz karabina. gde je veoma važno opaliti drugi metak neposredno posle prvog. pre svega. puca se iz blizine. vidi rasturanje sačme. vidi mehanizmi paljenja prelamača. vidi preticanje pri pucanju na divljač u pokretu. za koju 18 of 99 2/3/2013 7:25 AM . klasičnog ili bok položaja cevi. za tu disciplinu.Lovacki Savez Srbije http://www. I u grupnom lovu divlje svinje (u hajkama). pre svega. standardno su naoružanje lovaca na sitnu divljač koji su uostalom najbrojniji. Prednost dvokuglare je značajna tamo. Upucavaju se tako da se drugi metak ispaljuje nekoliko sekundi iza prvog. DVOCEVKA SAČMARICA. To je. nego od njenih čokova. u šumskim lovovima na divlje svinje. čije je repetiranje mnogo sporije. bok dvocevke teške 3. a pogotovu u lovu na opasnu /medved!/ ili tropsku divljač. što može da bude odsudno. tako da nastaje njeno istezanje i krivljenje prema drugoj.ecolss. To je takozvano upucavanje "metak za metkom". a sa nešto kraćim cevima i posebnim "skeet" čokovima. vidi brenneke. gde je važniji drugi hitac opaljen neposredno posle prvog. s puškama normalnih dužina cevi. nešto zbog duže vizirne linije. sa cevima dugim oko 75 cm. Razlog za ovo je visoka temperatura koja se razvija u cevi. Vidi bock. hladnoj cevi. kao u lovu na divlje svinje. Ipak. U slučaju potrebe i iz dvocevke se mogu ispaljivati jedinačna zrna. koja je prvo pucala. tako da je dvokuglara mnogo spretnija. za "trap" disciplinu. puška sa obe glatke cevi u klasičnom ili bok položaju. Za gađanje glinenih golubova upotrebljavaju se najčešće.htm cevi. ali ne i obavezno. jer nema repetiranja i puška se ne skida iz ramena. a više zbog boljeg zamaha pri gađanju divljači u pokretu -uspešnije se lovi. zatim na opasnu divljač ili kao tropsko oružje. DVOKUGLARA. mada uz određene uslove.5 ili nešto više kilograma. s tim što je neophodno prethodno utvrditi kako puška nosi ova zrna. njome se brže opaljuje drugi metak. vidi bušenje cevi sačmarica. višestruko je skuplja od lovačkog karabina i sa pravom se smatra "kraljicom" lova na krupnu divljač.

Ejektori imaju svoju vrednost kod dvocevki kuglara. kod sačmarica pri gađanju glinenih golubova i u dvocevkama. lovački karabin je u velikoj prednosti.htm je vezana. čiji je mehanizam u vidu dva mala čekića pod oprugom smešten u predkundačić puške. Najbolji ali i najskuplji su ejektori sistema Holland & Holland. DWM. Ta izvijanja. EJEKTOR. Jeftiniji u proizvodnji. kao i lovačkih dvocevki. ali elegantnih i dopadljivih. bila hladna ili topla. mora da pogodi isto mesto kao i prva. "normalnim" lovovima. U prilikama.ecolss.com/leksikon_oruzja. Dakle. grad u Španiji. dugogodišnji isključivi proizvođač Breneke-municije sa zrnima TIG i TUG. namenjenim lovovima fazana i zečeva u prigonu. uređaj koji pri prelamanju dvocevke sačmarice ili kuglare automatski izbacuje jednu ili obe ispaljene čaure. smešteni između cevi. prouzrokuju teške promašaje. Sedište državnog zavoda za ispitivanje i žigosanje oružja. Ejektor izbacuje ispaljene čaure iza strelca i ostavljajući prazna ležišta metka. druga cev ovako izvijena. iza strelca je stajao punjač druge puške. takođe srednjeg kvaliteta. za koja dvokuglara nije predviđena. vidi Ferlach. omogućuje bržu pripremu za ponovno pucanje. ako cevi nisu upucane na rečeni način. nerđajućih kapisla Nicorro. što je uobičajeno kod Merkel bok dvocevki. 19 of 99 2/3/2013 7:25 AM . EIBAR./ Ejektori svakako nisu neophodni u današnjim. veoma brzo opaljivanje metka za metkom. a metak iz njegove cevi. ali takođe veoma sigurni su ejektori sa spiralnim oprugama. koja je morala da bude u svemu identična prvoj. pogađa uvek u isto mesto.Lovacki Savez Srbije http://www. Jedna cev je i zbog toga preciznija i pogodnija za daleka gađanja. poznata nemačka municija za lovačke kuglare. inventor i proizvođač nekoliko uspešnih konstrukcija zrna. /U takvim lovovima u nekim davnim vremenima. a pritom višestruko jeftinijih od pre svega engleskih uzora. u godinama posle Drugog svetskog rata pretopila se u druge industrije municije i ne postoji više kao ime. centar industrije oružja sa velikom industrijom pištolja i revolvera srednje klase. Vidi Brescia. gde se mnogo i često puca. kada nije potrebno to. naoko nevelika.

pri upotrebi ispravne puške novije proizvodnje i razume se. Zbog mekog materijala zrna zahtevala je posebno duboke žljebove.ecolss.htm EKSPLOZIJA PUŠKE. Vidi barutni pritisak. Suviše veliki barutni pritisak zbog preteranog punjenja. upotrebljavala se krajem prošlog veka u kalibrima od 9. bilo sačmom ili karabinskog. Eksplozija kundaka kod pušaka prelamača nastaje ako je igla predugačka i probija kapislu. mora se imati u vidu da 10 % veće punjenje od normalnog neće proizvesti 10 % veći pritisak. dovoljan je da izazove naduvavanje ili eksploziju cevi ispred mesta na kome je bio zaglavljen. već oslabljen. razlozi mogu da budu: 1. Pri punjenju metka. dotrajalog ili uopšte loše urađenog oružja.Lovacki Savez Srbije http://www. pucanje neodgovarajućim i nepoznatim barutom. Kapisla i mehanizam paljenja ne postoje. delovi puščane glave ili zatvarača karabina. 3. gotovo je isključena. 5. nego 50 % veći pritisak ili veći. 4. Vreme između aktiviranja okidača /zapravo dugmeta/ i ispaljivanja metka je neuporedivo kraće. žigosane za upotrebu bezdimnog baruta.com/leksikon_oruzja. ELEKTRIČNO PALJENJE METKA. punjenje karabinskog metka bezdimnim barutom za sačmarice. Čep. Ako je prethodno opaljeni metak imao upadljivo slab pucanj. EXPRESS municija. 2. zanimljiv ali za sada napušten eksperiment. pri kome je inicijalno paljenje barut dobijao iskrom iz visokonaponske baterije smeštene u kundak. što bi imalo 20 of 99 2/3/2013 7:25 AM . "Rascvetavanje" cevi u prvoj trećini ili pri samom vrhu.6 mm sa olovnim zrnom punjena crnim barutom. oštećujući mehanizam i kundak puške. koji je u delu kojim se povezuje sa glavom puške.3 do 14. posledica je zapušenja cevi blatom ili čak snegom. U ovakvim slučajevima eksplodira ležište metka. Zbog starog. kao prepreka u sledećem opaljivanju. Ako do eksplozije puške ipak dođe. načinivši rupu na kapisli veću nego što je sama igla pokriva. U tom slučaju barutni gasovi se vraćaju velikom silinom unatrag. treba obavezno pogledati da nije čep ostao u cevi.

u oružarskoj industriji.ecolss. Taj postupak je nazvan eloksiranje. najčešće 5. FILCANI ČEPOVI. naišao je na žestok /i razumljiv/ otpor lovačke tradicije. mangana i magnezijuma/ čija je čvrstoća jednaka ili čak veća od železa. tako da su na napadnutim mestima neophodne čelične vođice. borovljanski majstori su pribegli najboljem rešenju:prestali su da proizvode jeftino oružje. po meri i želji kupca. ali s malom otpornošću na habanje. Na ferlašku proizvodnju u velikoj meri je oslonjena poznata "Puškarna Kranj". u neposrednoj blizini granice sa Slovenijom. svetski je čuveno mesto oružarske industrije. tako da sačma u velikoj meri sačuva svoj oblik što je od velikog značaja za njen pravilan let. suprostave industrijskim gigantima. Izum tipičan za današnje raketno naoružanje.com/leksikon_oruzja. vidi gravura. pre svega u cilju olakšavanja težine oružja. Za 21 of 99 2/3/2013 7:25 AM . dovoljno elastični da meko pokrenu sačmu u prvom potiskivanju barutnih gasova. Danas rade samo najskuplje. pre svega trocevki.6 x 35 R Hornet. U nemogućnosti da se ovim. često se kao materijal puščane glave upotrebljava duraluminijum /94 % aluminijuma i mali procenat bakra. tako da se posebnim postupkom boji crno ili sivo. a jedan od najpoznatijih puškara zvao se Borovnik. Specijalitet Borovljana je bok driling: gore sačma. ELOKSIRANJE PUŠČANIH DELOVA. većinom Slovenci. čiji su vlasnici istovremeno i glavni majstori. a pogotovo u streljaštvu. Sastoji se od većeg broja malih oružarskih radionica.htm značaja i u uslovima lova. isključivo lovačkog oružja. Površina duraluminijuma ne može da se brunira. u velikoj meri ručnim radom proizvedeno oružje. dole jaka kugla. ali i industrije oružja i municije u svetu. FERLACH-BOROVLJE. tradicionalno usitnjenim načinom poslovanja. gradić u Austriji. čime se postiže i određeno površinsko otvrdnjavanje materijala. Kroz Borovlje teče rečica Borovnica.Lovacki Savez Srbije http://www. pre pojave plastičnih čepova u upotrebi su bili jeftini i uglavnom loši i tvrdi čepovi od presovane papirne mase i skuplji parafinisani filcani čepovi. Vidi fino oružje. vidi trocevka.

Francotte. FINO. pariski puškar koji je negde 1855. LUKSUZNO ORUŽJE. više radionice nego fabrike. filcani čepovi se i danas smatraju najboljim. godine lansirao mali i slab metak "za baštensku upotrebu" 6 mm i 9 mm sa ivičnim paljenjem. 21 /samo ona/. Neke od skupih pušaka. FLOBERT. što najviše i čini jednu pušku finom i skupom. gotovo potpuno su mašinski rađene.ecolss. FINA MUŠICA . Ipak. ni to nije bezuslovno tačno. Holland & Holland ili belgijske Lebeau-Courally. izuzetak čini jedino kundak. Forgeron.htm normalne uslove lova. što treba sasvim uslovno shvatiti.GRUBA MUŠICA. Međutim.Lovacki Savez Srbije http://www. SKUPO. Izuzetak čine česte greške pri pucanju preko nišana i mušice /uz jako suncem obasjanu mušicu odozgo ili sa strane/. kao i oružje za tu municiju. najveći deo najfinijih i najskupljih pušaka dorađuju dugo i pažljivo najbolji majstori. kao na primer poznata FN-bok dvocevka ili u još većoj meri WINCHESTER dvocevka Mod. uz ovakvo oružje se podrazumeva pojam "ručni rad". koji je najvećim delom. FN. njihovo upasovavanje i konačno sklapanje puške. izbor najvrsnijih radnika i česte i stroge kontrole u toku proizvodnog procesa osiguravaju najmanje moguće tolerancije u izradi delova. ali najskuplje mašine. kao Purdey. puščana glava. Najveći procenat puščanih delova. unutrašnji delovi mehanizma proizvedeni su mašinski. stvarno ručni rad. Boss. skraćenica od Fabrique Nationale d’Armes de Guerre u Liježu. Vidi plastični čepovi. Oružje i municija za ova dva kalibra proizvode se i danas. 22 of 99 2/3/2013 7:25 AM . cevi. Finoću jedne puške čini broj radnih sati i kvalifikacija radnika koji obavlja onaj naknadni deo posla: ručnu obradu tih delova.com/leksikon_oruzja. Čuvene engleske puškarske. pri pucanju preko nišana i mušice odstupanja od poravnate mušice imaju iste posledice kao pri pucanju sa optičkim nišanom. vidi rasturanje sačme.

sa sigurnim i dobro konstruisanim ejektorima koji su se. lovačke karabine i automatske pištolje po konstrukcijama Browning. trgovac oružjem i oružar /Štutgart i Konstanc/ višegodišnji prvak sveta u gađanju vojničkom puškom. Odlikovala se jakim čokovima. što je u uslovima ravničarskih lovova na otvorenim površinama bilo i poželjno. FROMMER. a kasnije i veoma cenjenu bok-dvocevku serije B-325 u više modela.htm najvećoj fabrici oružja u Belgiji. stavljali ili izvlačili iz predkundačića. Lepa gravura ne povećava samo vrednost oružja. samo u kalibru 12 i dvokuglaru iste konstrukcije u kalibru 9. GEHMANN Walter. Danas po stepenu vrednosti razlikujemo: 1. veoma dobre izrade i originalne konstrukcije /Rudolf v. Arabeske po celoj površini puščane glave. široko rasprostranjena u svetskoj industriji municije za lovačke sačmarice. Laku rubnu gravuru sa posebno izraženom gravurom na zavrtnjima. vidi Liege. standardne je Anson & Deeley konstrukcije sa dvostrukim donjim ključevima i gornjim Greener ključem. Proizvodi lovačke dvocevke. po potrebi. Današnja mađarska dvocevka poznata kao model Pusta.3 x 74R. kao svetski hit. 2. proizvodi poznata fabrika Mauser. vrlo dobrog kvaliteta. konstruktor današnje vom Hofe karabinske municije i veoma uspelog zatvarača za lovačke karabine vrlo kratkog hoda koji čini karabin iste dužine cevi.Lovacki Savez Srbije http://www. 9 cm kraćim i sa lakom i jednostavnom izmenom cevi različitih kalibara. Vidi Browning.com/leksikon_oruzja. Fabrika je poznata i po proizvodnji ratnog oružja.ecolss. kapisla za bezdimni barut sa Ambosom. potiče još iz srednjeg veka. Sitna arabeska umetnički 23 of 99 2/3/2013 7:25 AM . način njegovog ulepšavanja. Frommer/. Ove karabine. već nije istog kvaliteta. već ga čini dražim lovcu koji ga poseduje. GEVELOT /ževelo/. klasična dvocevka sačmarica mađarske proizvodnje. Ne izlazi ni danas iz interesovanja ljubitelja lepog oružja. pod nazivom "Mauser 66 S". GRAVURA oružja.

kroz koji prolazi poprečni šip aktiviran gornjom polugom /"Toplever"/ za prelamanje puške i izuzetno efikasno povezuje cevi sa puščanom glavom.ecolss. jedna od ranih konstrukcija zrna koje su trebale da omoguće potpunu deformaciju prednjeg dela zrna uz očuvanje kompaktnog zadnjeg dela.W. Vidi konstrukcija zrna. gde se zahteva visoka čvrstoća puške. 5. Stark-mantel /DWM/. gravirana pod jakom lupom hiljadama sitnih poteza "Bulino"-gravernom iglom.. posebno kombinovanih ili dvokuglara. Dvostruki Griner naziva se u nemačkoj oružarskoj literaturi "Kersten". najčešće hrastovog lišća. Do pojave nove generacije zrna tipa ABC. 4. u vidu ušica sa obe strane gornje cevi. sa izraženim perspektivama. Ime "Griner" najčešće se povezuje sa kočnicom uobičajenom kod trocevki . Kod bok-dvocevki. 24 of 99 2/3/2013 7:25 AM . uobičajen je takozvani dvostruki Griner. kroz koje prolazi šip. koja bi davala krvni trag. Ova tehnika prenesena na puščanu glavu predstavlja prava umetnička remek-dela sa scenama iz lova. Ista gravura. TUG. kao TIG. zrno za kuglare proizvodnje RWS. 6. skupo. čiji bi zadatak bio osiguravanje izlazne rane. ali kod koje su likovi divljači na scenama iz lova gravirani u srebrnoj ili zlatnoj intarziji. Vidi fino.com/leksikon_oruzja. Noviji hit italijanske graverske tradicije je oživljavanje stare i skupocene "Bulino" gravure sa slikama na srebrnoj ploči. iako izgravirana u ravni pločica na puščanoj glavi. GREENER W. Na skupim puškama veoma je česta duboko reljefna gravura sa lovačkim motivima. poznat sa Merkel bok-dvocevki. Praška gravura sa srednje reljefnim lovačkim motivom uokvirenim arabeskom ili arabeskom kombinovanom sa lišćem. 3.htm urađena može znatno da poveća osnovnu vrednost puške. danas već klasičnih dela o lovačkom oružarstvu. luksuzno oružje. igrom svetlosti i senke deluje izvanredno plastično. Sličan učinak imala su i druga dva poznata zrna.Lovacki Savez Srbije http://www. H-mantel zrna spadala su u najpopularnije. značajan fabrikant oružja /Birmingham/ veoma dobrog kvaliteta. takođe uokvirena dubokim reljefom. ali još više po gornjem ključu klasičnih dvocevki. H-MANTEL. pisac značajnih. Slika.

od većeg broja kalibara i to 12. kako je to pogrešno uobičajeno. Izbor između ova tri kalibra u velikoj meri je stvar ukusa. Međutim. zbog veće 25 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 16 i 20. u 30 grama sačme koliko obično prima metak kalibra 16 stane 190 zrna sačme. upotrebljavana najčešće za cevi sačmarica. Tehnologije tvrdog hromiranja omogućuju upotrebu i kod cevi kuglara. Vidi mehanizmi paljenja prelamača. divljač će podjednako dobro pasti bez obzira na kalibar kojim je pucano. ali neka pravila se ipak mogu postaviti. Granica uspešnosti delovanja. koji u potpunosti pokrivaju potrebe lova sitne divljači u našim uslovima lova. IZBOR KALIBRA. gde je habanje neuporedivo veće nego kod sačmarica. Vidi paljenja prelamača. HROMIRANJE CEVI. lovački domet. čiji su udarni čekići za razliku od orozara. u tradiciji naših lovaca. engleska fabrika lovačkog oružja visokog kvaliteta. smeštenom na unutrašnjoj strani pločica dvocevki. gde predstavlja efikasnu i i jeftinu zamenu za skupe cevi od nerđajućeg čelika. 1. Kod sačmarice U našoj zemlji.000 metaka bez oštećenja hromnog sloja. Pogođena sredinom snopa sačme. poznata po veoma cenjenom mehanizmu paljenja. smešteni u unutrašnjem delu mehanizma puške. Odnosi se dakle i na bok-dvocevke. prečnika 3 mm. Ali. uobičajen engleski izraz za sve konstrukcije lovačkih pušaka-prelamača. kao i po najboljem mehanizmu ejektora. staje oko 220 zrna. a ne samo na klasične dvocevke sa horizontalno postavljenim cevima. metoda zaštite unutrašnjih zidova puščanih cevi od korozije. za sva tri kalibra je isti NAJVIŠE 50 m.htm HAMERLESS. u punjenje sačme od 35 grama u kalibru 12.Lovacki Savez Srbije http://www. pri iole slabijem pogotku.ecolss. mehanizmi HOLLAND & HOLLAND. gotovo u isključivoj upotrebi su samo tri. Cev našeg najboljeg pištolja "CZ 99" tvrdo je hromirana i izdržava ispucavanje od čak 30.com/leksikon_oruzja. a u 25 grama sačme u metku kalibra 20 staje svega 156 zrna.

jači kalibar treba da odaberu slabiji strelci.243 Win. pomenuti 7 x 65 i . 8 x 57.com/leksikon_oruzja. Za sledeću grupu univerzalnih kalibara. To treba da bude izbor lovca. Zbog ovog.ecolss. od 7. ali izvrstan i u lovu na divokoze. u koje od najpoznatijih spadaju 7 x 57. uspešno će uloviti i ostalu krupnu divljač. tako da se taj kalibar sa puno prava može smatrati univerzalnim. Izbor puške kalibra 20. 5.1 grama do 14.243 Win.223 Remington.htm količine sačme. skoro isto tako dobro kao specijalizovani kalibri za određene kategorije divljači. sami sebe iznenade veoma dobrim pogocima. Izbor kalibra kuglare O ovome treba da odluči pre svega vrsta divljači koju će lovac najčešće da lovi. 2. kao .30-06 i to iz dva razloga. veoma pogodan i za daleka pucanja na srneću divljač. što pokriva svu domaću divljač koja se lovi karabinom. po pravilu. Ovim poslednjim. čak i prosečni strelci. 6. Ako je to gotovo isključivo srneća divljač ili zimski lov čekanjem na lisice. od lisice do teškog vepra i medveda. sasvim će dobro odgovarati neki od manjih kalibara.Lovacki Savez Srbije http://www.. mahom mlađi lovci kojima uostalom. . U ovoj kategoriji malu prednost ima kalibar .30-06 Springfield služiće dobro u lovu svekolike divljači našeg podneblja. kolika je prosečna razlika u težini između puške kalibra 12 i kalibra 20. Ko redovno učestvuje u hajkama na divlje svinje ili često lovi jelensku divlač (na 26 of 99 2/3/2013 7:25 AM .6 x 57 ili možda najbolje .. Drugi je -tipično za američke kalibre je da imaju vrlo kratak slobodan hod zrna pred ulazak u žljebove. Prvi je -veći dijapazon težina zrna za taj kalibar. koji već spada u takozvane "univerzalne" kalibre. veće su šanse na strani kalibra 12. što često nije slučaj sa evropskim kalibrima. treba dakle ostaviti starim majstorima. Za normalne uslove lova. nema nikakvog smisla odabrati neki snažan i veliki kalibar. vrlo precizne i ugodne pri pucanju zbog malog trzanja.22 Savage (sevidž). Zbog ovoga imaju vrlo dobru preciznost u upotrebi svih težina (pre svega dužina) zrna u tom kalibru. Lovci divokoza odabraće pomenuti . koji ne lovi često krupnu divljač ili želi da poseduje samo jednu pušku za krupnu divljač. Zato.2 grama. Efekti kalibra 16 su negde između.5 x57 ili čak 7 x 64 odnosno 7 x 65R. nije teško da nose pola kilograma težu pušku. Puške ovih kalibara su.

3 mm sasvim dobro zadovoljeno: zrna imaju masu od 15-19 grama. ali za prelamače. 3. koji jedinu primenu u lovu imaju pri dostreljivanju ranjene krupne divljači.com/leksikon_oruzja. Vidi konstrukcija zrna. koji olakšava nalaženje ili eventualno dostreljivanje ranjene divljači.300 Winchester Magnum. samo iz ulazne rane. Za ovo. treba da bude u kategoriji najjačih metaka. dakle neki od srednjih "Magnum" kalibara. recimo 7 mm Remington Magnum ili . Krvni trag. Vidi ručno vatreno oružje. Izlazna rana prečnika 2-3 cm. stoga što njenim nastajanjem. Prvo. nego što košta". sasvim je dovoljna za obezbeđivanje krvnog traga. U rukama naših lovaca ranije se viđala češće bok-dvocevka IŽ-12. tipičan je srednjeevropski slogan:"više vredi. odnosno prostreljivanjem oba plućna krila divljači. Drugo.htm primer u uzgojnom odstrelu). IŽ (Iževski Oružni Zavod). dakle . vidi moć zaustavljanja. godine. izlazna rana obezbeđuje krvni trag.357 Magnum ili . Stara lovačka izreka. a u novije vreme i IŽ-27E. često je nedovoljan za uspešno pronalaženje divljači. osnovan je još 1807.38 Specijal kod revolvera ili 9 mm Luger/Para kod pištolja. kao i za ostalo rusko lovačko oružje. Eilersa. uz vrlo dobru balističku krivu i udarnu snagu na 100 m i do 4000 džula. ili "staru dobru medicinu" za krupnu divljač. IZLAZNA RANA.Lovacki Savez Srbije http://www. a to je kod kalibra 9. Vidi 27 of 99 2/3/2013 7:25 AM .3 x 62 za lovački karabin ili "pandan" tom metku. kaže da "zrno za krupnu divljač mora da ima masu". kalibar 9. čuvenom 9. čiji je efekat trenutno ili srazmerno brzo obaranje divljači. nastaje snažan šok poznat kao "parni šok-refleks". poznat je po proizvodnji vrlo solidnog oružja. vidi konstrukcija zrna.ecolss. značajan element delovanja metka u odstrelu krupne divljači. vrlo dobro osmišljenog i urađenog mehanizma.3 x 74R. neće pogrešiti ako se odluči za neki od specijalizovanih kalibara za krupnu divljač. katkad sa dva para cevi (trap i skit) tvrdo hromiranih. Izbor kalibra revolvera ili pištolja. koja potiče od znamenitog balističara K. Izlazna rana velikog promera najčešće je posledica dejstva preterane destrukcije zrna mekih starijih konstrukcija i dovodi uvek do nepotrebno velikog gubitka kvalitetnog mesa suprotne plećke.

jedan okidač često predstavlja izvor nevolja zbog pojave dupliranja ili blokade. već su i na evropskom tržištu. Posebno dobro nose jedinačna zrna jednocevne sačmarice poluautomatske ili repetirke. selektivni. a zatim jače čokiranom cevi i neselektivni. vrlo dobro ocenjeni. na primer "Mossberg Combo Pack 500" rade se sa dve cevi. kvalitet im je bio pre loš nego dobar. u najmanj ruku -nepriličan. Sličan razvojni put imala je i takođe dobro poznata. serije "World Class". Neke od njih. već predviđenim za lako klizanje ruke unatrag pri opaljivanju zadnjeg okidača. U novijoj produkciji. bez čoka i ima ugrađen nišan i mušicu. od kojih je jedna kratka. a potom iz jače čokirane cevi. na početku danas veoma velike japanske proizvodnje optičkih nišana i dogleda. koji posebnim dugmetom može da se aktivira da se ponovo puca iz slabije. http://www. uz obavezan uslov da se puška isproba da bi se utvrdilo kako nosi ova jedinačna zrna. Njihove savremene konstrukcije. mogu da budu vrlo efikasna zamena za lovački karabin na daljinama. optički a naročito tehnički kvalitet postajao je sve bolji i brzo se približavao odličnim i vrlo skupim nemačkim i austrijskim proizvodima. kod pušaka jeftinije proizvodnje. Jedan okidač pravi smisao ima samo kod pušaka čiji kundak ima takozvani pištoljni držak. što znatno 28 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a pogotovo serija "Titan". Osim toga. Sva zrna savremene konstrukcije građena su tako da mogu da budu ispaljivana i iz cevi sa jakim čokovima. lovci koji pretežno love sitnu divljač. ne većim od pedesetak metara. Modeli fabrike TASCO. JEDINAČNA ZRNA ZA SAČMARICE.com/leksikon_oruzja. Vidi optički nišani.htm JAPANSKA OPTIKA.Lovacki Savez Srbije TULA-TOZ. Ostali proizvodi brojnih poznatih i nepoznatih japanskih optičkih firmi već nisu tog kvaliteta. često posežu za ovim jedinačnim zrnima.ecolss. JEDAN OKIDAČ. kojim se može pucati samo prvo iz slabije. Vidi kundak. a samo povremeno učestvuju u grupnom lovu divlje svinje. dok kod pušaka sa engleskim kundakom. fabrika HUNTER. "Euro".

ecolss. Puške kalibra 4 i 8 su specijalizovano oružje za lov barske pernate divljači. što je zbunjivalo vlasnike tih starijih pušaka i dovodilo ih u bezrazložnu sumnju. Konstruktivno. daleko više zastupljeni u proizvodnji lovačkog oružja i istovremeno upotrebljivi u uslovima normalnog lova na sitnu divljač. dakle sa težištem u prednjem delu. što je osiguravalo da se zrno u letu ne prevrće. kišu. pri čemu oznaka kalibra predstavlja broj kugli od olova koje se mogu izliti od jedne engleske funte (453. Danas su uobičajeni. optička industrija u Beču. izlivenih od jedne funte olova.6 grama). Svi bolji savremeni optički nišani otporni su na vodu. kalibri 12. 29 of 99 2/3/2013 7:25 AM . specijalizovana za proizvodnju optičkih nišana visoke klase. još samo u Engleskoj i Belgiji. (vidi paradoks bušenje cevi sačmarica) ili čak imaju žljebove celom dužinom cevi. na primer. što je oznaka kalibra veća. nisu bila predviđena za pucanje iz čokiranih pušaka (najčešće su to bile olovne kugle prečnika duše cevi). Vidi optički nišani.410). tako da. Svi modeli su sa oznakom "M" i mogu se po izboru dobiti sa tubusom od durala ili čelika. Puške kalibra 10. Prema tome. Prva jedinačna zrna s kraja prošlog veka.1-4 x 20 do 3-12 x 56. KAHLES. prečnik duše cevi je manji. 1. neće biti oštećeni. kalibar 12 predstavlja prečnik jedne od 12 istovetnih kugli. tako da i ako upadnu u vodu. Kalibar sačmarica Proteže se od kalibra 4 do kalibra 36 (američka oznaka . proizvode u vrlo ograničenom broju. U proizvodnji Kahles-Helia otišlo se korak dalje: ovi optički nišani su potpuno nepropustljivi. Vidi Brenneke. 16 i 20.com/leksikon_oruzja. KALIBAR. čak i u njoj duže ostanu. vlažan sneg. tako da su čokirane sačmarice obavezno imale utisnut žig "Nicht fuer Kugler" (nije za kuglu).Lovacki Savez Srbije http://www. Oznaka kalibra ima veoma dugu tradiciju. ali se zbog ratifikacije Međunarodne konvencije o zaštiti ptica. sva savremena jedinačna zrna građena su na principu strele. Neke od ovih cevi mogu da budu snabdevene žljebovima pri kraju cevi. razume se englesku.htm poboljšava preciznost jedinačnih zrna. Veliki izbor modela fiksnog povećanja od 4 x 32 do 9 x 56 i varijabl modela od 1.

uže brušenoj cevi.5 x 52R) drugi broj pokazuje koliko je nekada u čauru moglo da stane grena crnog baruta! Kod drugih.6 x 53R Vierling) iznosi 5. dok se puške manjih kalibara od 20. dakle 5. jer je prečnik polja ranije vojnog.9 mm. Tako 7 x 64 znači da je kalibar polja u cevi 7 mm. Kalibar kuglare U Evropi. kao kod metka danas punjenog bezdimnim barutom 25-35 (u Evropi poznatog kao 6. Druga oznaka vrlo popularnog metka . Novije puške.22 Winchester Ceneterfire (u Evropi poznat kao 5. pometnja je još veća. dok druga brojka dužinu čaure u mm. jer bi opaljivanje opasno povećalo barutni pritisak u ovoj. ali retko kad precizno! Tako oznaka . tako da je ova ne mala opasnost otklonjena. na primer. kalibar polja za metak 8 x 68. I ovde ima manjih odstupanja.61 mm. tako da npr.com/leksikon_oruzja.40 mm.htm takođe za lov divljih gusaka i plovki.ecolss. Kod nekih.06 predstavlja skraćenicu od 1906. Kod druge dve ili čak tri oznake one uvek znače različite stvari.8 mm dok je kod novijeg metka koji ima prečnik polja 7.30. da bi lovac znao da razlikuje ova dva metka i ni slučajno ne stavi metak 8 x 57IS u pušku kalibra 8 x 57I. kalibar metka za lovačke karabine označava se u milimetrima. bio 7. tzv. a dužina čaure 64 mm. imaju širi "S" kalibar.22 Savage. odnosno kugle. pri čemu prva brojka kazuje prečnik polja (ne žljebova ili zrna čiji je prečnik 0.35 mm. na primer 6. još se dosta proizvode u SAD. nije 8 nego 9 mm. U kalibru 8 mm postoji jedan stari nesporazum. na primer kod vrlo popularnog 30 of 99 2/3/2013 7:25 AM .20-0. Ovog se treba bojati kod svih starijih pušaka ovog kalibra.3 gde ova brojka označava prečnik žljebova. sve one koje su proizvedene posle Drugog svetskog rata. 2. a kod metka .22.5 x 57R. Oznaka "R" pokazuje da se radi o čauri sa vencem. U američkoj i engleskoj oznaci kalibara.30 mm veći).58 mm. dakle za kuglare prelamače. "damske puške" proizvode i dalje za uzan krug ljubitelja lakih pušaka malog kalibra. na kraju oznake u mm uvek dodato slovo "S". Prva brojka još i pokazuje kalibar. što bi trebalo da znači 22 stota dela inča. Dozvoljena toleranca prečnika u milimetrima kod svih kalibara je je +0.Lovacki Savez Srbije http://www. čitavih 5. a kasnije i lovačkog metka 8 x 57I ("I" dolazi od "infanteri"-pešadija). kod metka . Izuzetak čini kalibar 9. godine kada je taj metak uveden u armiju SAD.

Sve savremene kapisle imaju eksplozivnu smešu na bazi olovnog azida nekorozivnog i stabilnog sastava. 3. a nikako krta. čija cela oznaka u potpunosti odgovara oznaci utisnutoj na njegovom oružju.htm metka . u različitim zemljama. kod "vinčester" kapisle spoljni deo je zbog jednostavnije proizvodnje odvojen od središnjeg dela kapisle koji prima udarac igle. 357 Magnum imaju iste unutrašnje dimenzije cevi! Jedini.250-3000 Savage. otvrdnjava se i ošvršćava površina puščane glave. vidi ambos. veoma brzim hlađenjem. KALJENJE ČELIKA. vidi berdan. na primer. jer njegovu ulogu preuzima ivica čaure. ali dovoljan način da lovac izbegne posledice ove pometnje je da UVEK upotrebljava samo onu municiju. KAPISLA-UPALJAČ BARUTNOG PUNJENJA. Drugom vrstom kaljenja. Postiže se grejanjem do usijanja i odmah potom. koja u dubljim slojevima mora da bude žilava. samo dok je spoljni deo kapisle "ževelo" iz jednog komada. razlikujemo dva osnovna tipa: sa ugrađenim nakovnjem kao što je to uvek kod metka sa sačmom i bez nakovnja. takozvanim površinskim kaljenjem.38 Special i . oprugama doda još veća čvrstoća i elastičnost. Kod malokalibarske municije sa ivičnim paljenjem nakovnja nema. Kod revolvera i pištolja neka bude pomenut samo jedan primer: kalibar revolvera . kod koga pak druga brojka pokazuje početnu brzinu zrna u ft/s! Ukratko haos. bez obzira da li se radi o kapisli za karabinski ili sačmarski metak.Lovacki Savez Srbije http://www. koju sve više potiskuje kapisla tipa Winchester 209. korozivno agresivnog sastava. postupak da se čeliku posle obrade. Kod metka sa sačmom najčešće je kapisla tipa Gevelot (ževelo).22-250 Remington. drugi broj kazuje da je metak nastao suženjem grla čaure . vidi sinoxid. što je donekle razumljivo. vidi sačmeni metak. 31 of 99 2/3/2013 7:25 AM . koje su imale različite merne sisteme. a ne kapisle.com/leksikon_oruzja. gde je nakovanj sastavni deo čaure. uzevši u obzir da su oznake davali razni ljudi.ecolss. Obe kapisle su u principu iste. što se viđa ali sve ređe kod karabinskih metaka. osim (na tržištu) "ževelo" kapisle proizvodnje "Krušik" koja je na bazi živinog fulminata. Vidi gevelot.

poznati i kao "dvostruki griner". Mnogo je više u upotrebi kod bok-dvocevki. KLIMANJE CEVI PRELAMAČA. klimanje se može privremeno otkloniti zamenom izlizane osovine novom. na primer kod nas dobro poznatih pušaka Merkel. stari i iskusni lovci kočnicu gotovo smatraju suvišnom. Ogled se izvodi sa skinutim predkundačićem. pri padu lovca ili nesmotrenom spuštanju puške kundakom na zemlju. Najsigurnija "kočnica" je prazna puška. Na vrhovima prstiju osetiće se i najmanje klimanje cevi. 1. Kod starih pušaka. tarućih delova donjih ključeva i osovine. Kod prelamača (sačmarica ili kuglara) kočnica deluje na okidač. na primer. Neki. sa obe strane. Sigurnija je kočnica poluge.com/leksikon_oruzja. na sastavu cevi pridržavaju pušku.ecolss. polugu između okidača i čekića ili na sam čekić. oko koje se puška prelama. sa mogućnošću da sklizne na svaki malo grublji potres puške. Kod dvocevki sačmarica daleko je najrasprostranjenija (u oko 90 % današnjih. a kočnica čekića je najređa i smatra se najefikasnijom. jeftinijih pušaka) kočnica okidača koja je istovremeno i najnesigurnija. Vidi Greener. punijom osovinom. najmanje klimanje cevi dovodiće neminovno do promene položaja pogotka. KOČNICE SAČMARICA I KARABINA. I najmanje klimanje puščanih cevi može se ustanoviti na ovaj način: kundak se osloni na desnu butinu. Kod prelamača sa horizontalnim položajem cevi retko se viđa i to samo kod dvocevki kuglara najtežih kalibara.htm KERSTEN. Kod prelamače kugle međutim. desnom rukom se poluga za otvaranje puške gurne u krajnji desni položaj. koju treba odsečno klimati levo i desno. posle mnogogodišnje upotrebe. a prsti leve ruke blago. posledica je nebrižljivog "upasovavanja" donjih i gornjih ključeva u puščanu glavu. klimanje je posledica habanja napadnutih. Ceo mehanizam okidanja "visi" na plitkom zubu okidača. gornji ključevi prelamača. Neznatno klimanje cevi sačmarice nema bitan uticaj na uspešnost lova. U lakšim slučajevima.Lovacki Savez Srbije http://www. jer im je 32 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

tako da to može da vidi svaki lovac u grupi i da se oseća bezbedno. što se krilce kočnice pri okretanju dosta visoko podiže. efikasnost im je visoka. što nije uvek slučaj. a petometka ili karabin izvučenog zatvarača. kod starijih lovačkih karabina sa obrtnočepnim zatvaračem (Mauzer. KOMPENZATOR. Rešenje se postizalo na taj način što se krilce kočnice postavljalo sa leve ili desne strane. što otežava nišanjenje i povećava grešku u pogotku pri iole nevodoravnom položaju končanice. Proizvodnja ovakve puške je znatno jeftinija nego kombinovane bok-dvocevke. a to je lovački karabin. puška mora da bude ispražnjena ili bar prelomljena.ecolss. Manliher-Šenauer) u tome.htm puška napunjena samo u neposrednoj prilici za pucanje. počeo je da se primenjuje na lovačkim poluautomatskim pump action petometkama. KOMBINOVANA REPETIRKA. Njen nedostatak je. 33 of 99 2/3/2013 7:25 AM . U svakom zastanku. najsigurnija je svakako krilna kočnica. To je osnovni pokazatelj lovačke kulture. U vremenu pre Drugog svetskog rata. Modeli lovačkih karabina BLASER i RWS imaju posebno napinjanje udarne opruge. koja direktno blokira udarnu iglu. kao kod dvocevke. u koje udaraju barutni gasovi.Lovacki Savez Srbije http://www. montaža mora da bude srazmerno visoka. preskakivanju ili provlačenju kroz ogradu. Nedostatak je sporije prepunjavanje sačmenog metka. sa jednostavnim uređajem za prepunjavanje i opaljivanje. Ako koče i udarnu iglu. a prednost -pet karabinskih metaka. pogotovo pri zajedničkom doručku. Kod lovačkih karabina. prelasku u drugu tablu kukuruza. Sastoji se od produžetka cevi sa narezanim poprečnim otvorima. Modernije kočnice lovačkih karabina nalaze se obično nisko sa strane ili kod nekih modela na vratu kundaka. u najnovije vreme oživela je jedna stara. dakle smanjujući trzanje unatrag. tako da pri ugrađivanju optičkog nišana.com/leksikon_oruzja. vrlo interesantna ideja. što takođe doprinosi sigurnosti rukovanja. koji ispod cevi ima ugrađenu cev sačmarice kalibra 20/70. ne ometajući niski položaj optičkog nišana (sistem Buehler) kao što je to bilo i kod prethodnog "Model 60" lovačkog karabina "Crvene Zastave". uređaj poznat od ranije sa artiljerijskog oružja. povlačeći oružje napred. 2.

spadaju i sva standardna zrna sa polukošuljicom. lovačkih karabina. U tom pravcu kreću se sve kasnije konstrukcije sa tendencijom razlaganja prednjeg dela zrna u sitnije čestice i održavanja kompaktnosti zadnjeg dela zrna koje bi osiguravalo izlaznu ranu. zatim "H"-mantel. smanjuje ili povećava suženje čoka. na kome se samo okretanjem prstena u oba pravca. Uz upotrebu posebnog distancera. Neka od njih. Kompenzatori trzanja na lovačkim karabinima. osiguravajući jasan krvni trag. u širem smislu.htm sa ustanovljenim trzanjem puške u rame strelca umanjenim i za 50 %. pre svega Nosler.com/leksikon_oruzja. koji se sav razgrađivao u sitne delove. ne praveći nikada izlaznu ranu. da li je osa cevi paralelna sa osom optičkog nišana. ne dajući poseban značaj izlaznoj rani. KONSTRUKCIJA ZRNA. Najpoznatiji je među njima CUTTS-Compensator (Lyman). Danas preovlađuje uverenje da je bolje da zrno napravi izlaznu ranu. primenljiv je i kod višecevnih pušaka. koja prave izlaznu ranu samo ako naiđu na mali otpor u telu divljači.ecolss. danas su poznati samo u modelu Mag-Na-Port. Konstruktivni predstavnik ovih zrna je nekada čuveni "D"-mantel konstrukcije RWS (ne proizvodi se više). među lovcima na krupnu divljač postoje dva oprečna stava u pogledu konstrukcije zrna. sa dovoljnom preciznošću. zbog toga što se sa ostatkom zrna beskorisno gubi manji ili veći deo njegove udarne snage. Na završni deo kompenzatora zavrću se promenljivi čokovi u obliku kratkih tubusa sa različito suženim bušenjem. Uređaj sa pravom nazivaju i "džepno strelište". Uvlačenjem preciznih čeličnih šipki u usta cevi (postoje u svim uobičajenim kalibrima) ustanovljava se. Takva su i sva zrna proizvodnje "Prvi Partizan-Užice". Treba da ga ima svaka radionica za popravku lovačkog oružja. Generacija zrna 34 of 99 2/3/2013 7:25 AM . U tu kategoriju. Jedni bi radije da zrno svu svoju udarnu snagu ostavi u telu divljači. dvokuglara i kombinovanih prelamača sa ugrađenim optičkim nišanom. ishodeći istovremeno i poznati dvostruki parni-šok efekat i po pravilu. KONTROLNI UREĐAJ UPUCAVANJA. od punog čoka.Lovacki Savez Srbije http://www. TIG i TUG ispunjavala su bolje taj zahtev. do "skit-čoka" ili univerzalni nastavak.

tako da ako kundak i nije sasvim po meri. visokolegirani nerđajući čelik. KRAGUJEVAC. to je spor postupak. centar industrije oružja u Srbiji (Crvena Zastava) i sedište Zavoda za ispitivanje i žigosanje vatrenog oružja i municije. Stara izreka "puška gađa. onaj čiji predkundačni deo dopire do oko pola cevi ili čak do kraja cevi (kod nas pogrešno nazvan "Manliher-tip") po pravilu je iz jednog komada drveta. nego od kompaktnog valjka Tombaka i osiguravaju izlaznu ranu.htm kao ABC i njegova kopija. značajna srpska proizvodnja lovačke municije za sačmarice.Lovacki Savez Srbije http://www. praveći širok prostrelni kanal bez zagađivanja tkiva sitnim ostatcima rasprsnutog prednjeg dela zrna. Vidi ABC. ali ne i lošije. Njen nedostatak je što je deo municije sa Gevelot (ževelo) kapislom na bazi živinog fulminata. nemački MEN SFS napravljena su bez košuljice napunjene olovom.yu. Posetite internet adresu www. Ako kundak nije dovoljno 35 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Modernizacija fabrike lovačke municije u toku. ako se šina ne vidi. Karabin je snabdeven nišanom i mušicom (ili optičkim nišanom). poznata nemačka industrija čelika. vidi žigovi i proba oružja . KRUŠIK -Valjevo.co. Essen. lovac će s njim nišaniti divljač sporije. Vidi vrste čelika cevi. KUNDAK.com/leksikon_oruzja. a da joj se gornja površina cevi sa šinom vidi -ni premnogo. a kundak pogađa" u punoj meri odnosi se na sačmaricu. podbaciće. Već pri brzom ubacivanju puške u rame. Ako se vidi premnogo šine. Karakteriše je veoma dobro laborisana i sigurna municija. Vidi Crvena Zastava. oblici i dimenzije: kundak lovačkog karabina. ova mora da bude u pravcu strelčevog oka. KRUPP Friedr. a ni premalo.krusik-flm. Jer sačmaricom se ne cilja. posebno za lovačko oružje: "Krupp-Nirosta". veoma je korisno da odgovara telesnim dimenzijama lovca kao što se to zahteva kod puške sačmarice. već se hitro naperi u željenom pravcu i odmah puca.ecolss. Ipak. sačma će prebaciti cilj.

Za lovca srednje dužine vrata. Ako ta izvijenost nije dovoljna. Suviše dug kundak pravi teškoće pri ubacivanju u rame i često prouzrokuje prebačaj.ecolss. (meri se od ključne kosti do visine oka). dovoljno preticanje. Suviše zakrivljen kundak izazvaće redovne podbačaje. šina će biti usmerena u levo. bolje 36 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Pri pucanju držite pušku uvek tako da vidite celu divljač. Idealna dužina se određuje na taj način što se na ruci presavijenoj u laktu izmeri dužina između unutrašnje strane lakta i vrha ispruženog kažiprsta. lovac ima sve šanse da postane dobar strelac sačmaricom. dovoljno da se oko i bez posebnog napora nađe pri pucanju ravno iznad šine. ne mora se menjati kundak. ako se puška ubacuje u desno rame. ova "operacija" ne mora da izgleda loše. a oni sa kraćim vratom isto toliko praviji kundak.htm izvijen u desno. U zavisnosti od širine strelčevog lica. Vešt kundačar će na mestu gde se obraz naslanja na kundak napraviti plitko i široko udubljenje. treba na gornjem kraju kape kundaka da bude nešto manje izvijena nego na njenom donjem kraju. kundak mora da bude izvijen u stranu. Meri se na taj način što se šina puške postavi na ravnu površinu i izmeri rastojanje između te ravni. a korisna je i sigurno jeftinija nego pravljenje novog kundaka. I. Ako je ovaj uslov ispunjen. Najčešće dobijena vrednost iznosi približno 36 cm. Izvijenost. ne zaboravite. Lovci dužeg vrata zahtevaće nešto zakrivljeniji (2-3mm) kundak. Ugao koji čine leđa kundaka u odnosu na produženu liniju šine cevi. Ako se lepo uradi. nosa kundaka i gornjeg kraja kape kundaka. lovac će uvek imati pred sobom celu sliku divljači iznad šine. a potom se dobijena vrednost umanji za 3 cm. Koliko šine treba da se vidi. Osnovna dimenzija kundaka je njegova dužina. što je približno 16 cm. tako da će tamo pasti i centar snopa sačme. Ako su sve ove preporuke mera za kundak ispoštovane. da bi oko strelca bilo ravno iznad šine.Lovacki Savez Srbije http://www. a suviše prav kundak prebačaje pri pucanju. a prekratak kundak -podbačaj. dok vam oko ne bude uvek u željenoj visini iznad šine. Razlikujemo tri osnovna tipa kundaka.com/leksikon_oruzja. Oblici kundaka su manje značajni od njihovih dimenzija i više su stvar navika ili ukusa lovca. Vežbajte brzo ubacivanje puške u rame tako dugo. Engleski kundak. predstavlja krivinu kundaka. može se proveriti "trikom sa olovkom".

zajedno sa švedskom GYTORP smatra se najboljom na svetu. ne traže nikakvo održavanje -i samo jednu manu: ne priliče lovačkom oružju. 3. od orahovine. ne "rade". neki modeli "pump action" petometki Mossberg i Maverick). Proizvodi ove korporacije su najvišeg kvaliteta.ecolss. Odlika ovih kundaka je da takvo drvo "ne radi". Evo najvažnijih:1. "laganje" je veoma neprijatna pojava u lovu kada se namesto pucnja čuje samo "klik" udarnog mehanizma. Ispupčenu gornju stranu kundaka nazivamo "svinjska leđa" i često je u upotrebi kod kombinovanih pušaka sa optičkim nišanom. Ovi kundaci imaju niz prednosti -nesalomljivi su. Kundaci se grade i od specijalnih plastičnih masa (Winchester Mod. poznat i kao "francuski" kundak. čiji su slojevi naizmenično od svetlijeg i tamnijeg drveta slepljeni i pri obradi daju karakteristične šare kundaku. Municija sa sačmom ELEY. oslabela udarna opruga. Neki modeli takmičarskog streljačkog oružja. neosetljivi na ogrebotine i atmosferske uticaje. Materijali kundaka su sa izuzetkom najjeftinijih pušaka. neodgovarajuća 37 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Steyr-Mannlicher SSG Police i Matsch. mehaničke greške na udarnoj igli. rđavo čuvanje municije u vlažnom prostoru. kundak sa polupištoljskim drškom. jer šaka lakše sklizne iznad pri povlačenju zadnjeg okidača. koja kod starih i "istrošenih" pušaka ne udara u sredinu kapisle i ne pogađa nakovanj. 2.com/leksikon_oruzja. "Sauer 200 TR" i drugi imaju kundake od laminiranog drveta. kao "Feinwekbau 2600 UIT". zatim prekratka ili zalomljena igla (česta posledica mnogih "škljocanja na prazno") 4. kundak sa pištoljnim drškom. koga na engleskim kundacima nema. 70-Plastic.Lovacki Savez Srbije http://www. može da bude prouzrokovano iz više razloga. posebno kod kombinovanih pušaka. prodor ulja iz premašćenog mehanizma u kapislu i barut. LAGANJE METKA I ORUŽJA. čest kod nemačkih. KYNOCH -ICI (Imperial Chemical Industries) u Londonu i Birmingemu objedinjuje najveće engleske fabrike municije ELEY i KYNOCH i fabrike baruta NOBEL i EXPLOSIV COMPANY (EC). veoma često sa "obrazom". 5.htm prilagođen dvocevkama sa dva okidača. što bi trebalo povoljno da utiče na preciznost puške.

ime poznatog engleskog proizvođača oružja i pisca knjiga o oružju. Vidi fino oružje. Vidi žigovi i proba oružja. LONG RIFLE (longrajfl) u doslovnom prevodu "duga puška" jer se svojedobno u Americi upotrebljavao isključivo metak za puške kojima su se lovile sitne krznašice. sedište zavoda za ispitivanje i žigosanje oružja. Vidi čišćenje oružja. Postoji i pojačana varijanta malokalibarskog metka sa galanski bakarisanim olovnim zrnom i udarnom snagom povećanom za 25-30 %.22 Long Rifle. LOVAČKI DOGLEDI. zaprljan mehanizam stvrdnutim starim uljem koje povećava -umesto da smanjuje trenje pokretnih delova i olenjuje orpuge. LIEGE (Liež). danas se koristi gotovo isključivo u streljaštvu. čije se puške po kvalitetu i ceni ravnaju sa najboljim engleskim dvocevkama. jedan od nekoliko belgijskih proizvođača prvorazrednog oružja. pogotovo one sa donjom polugom za otvaranje pušaka. (pucaju samo u glavu. Vidi malokalibarsko oružje. da ne bi oštetili krzno). LEBEAU-COURALLY. 6. dok mu upotreba u lovu nije dozvoljena. malog barutnog punjenja.ecolss. u lovu na krupnu divljač dogled je bar toliko važan koliko i puška. Remington "HI-Speed" i "Viper".htm kapisla karabinskog metka koja suviše duboko ulazi u ležište kapisle.Lovacki Savez Srbije http://www.com/leksikon_oruzja. jer će nam pažljivim osmatranjem divljači omogućiti da 38 of 99 2/3/2013 7:25 AM . sa olovnim zrnom kalibra 5.22 Long Rifle redovno upotrebljavaju u profesionalnom lovu veverica. U Sibiru se malokalibarske puške kalibra . težine 2. LANCASTER (Lankaster).6 mm. kao RWS HV.55 grama. Vinčester "Super Speed" i druge. Ne upotrebljavaju se u streljaštvu zbog manje preciznosti od standardne municije . Upotrebljava se i u odstrelu sitnijih "štetočina". centar belgijske proizvodnje oružja. Naziv "lankasterka" za sve starije dvocevke na crni barut. Metak velike preciznosti. To je mali metak sa ivičnim paljenjem.

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

utvrdimo da li je osmatrano grlo za odstrel -uzgojni ili trofejni, ili se pak radi o mladom, trofejno i uzgojno perspektivnom grlu, na koje se puška ne podiže. Kako se krupna divljač po pravilu pojavljuje u svitanje i u sumrak, dakle pod lošim svetlosnim uslovima, osnovni zahtev je visoka sumračna vrednost dogleda. Kao univerzalni lovački dogledi, odlični po danu i upotrebljivi u sumraku, smatraju se dogledi čiji je objektiv prečnika najmanje 40 mm (7 x 42, 8 ili 10 x 40). Pravi dogledi za kasna večernja (ili rana jutarnja), čak i osmatranja u svetlim noćima sa mesečinom, treba da imaju prečnik objektiva 50 ili više milimetara. To su uvek teži i glomazniji dogledi, što i nije od nekog većeg značaja jer se upotrebljavaju na čekanju. U pogledu konstrukcije dogleda, razlikujemo one starijeg (ali nikako optički lošijeg) sistema "Porro" prizmama i doglede sa "krovastim" prizmama, koje ih čine užim, ali nešto dužim. Izbor između ova dva tipa je samo stvar ukusa. Dogledi novije proizvodnje često su presvučeni slojem gume, što je u lovu vrlo korisno, jer ne "zveckaju" u dodiru sa dugmadima na odelu ili čak u dodiru sa puškom. Ali ako imate stari dogled kojim ste zadovoljni u lovu, sašijte mu od čoje presvlaku oko tubusa. To košta neuporedivo manje, a efekat je gotovo isti. U lovu na divokoze alpski lovci upotrebljavaju tzv. "spektiv". To je monokularni dogled na razvlačenje, čije je povećanje veliko, obično 30x, ali je svetlosna jačina mala, tako da su upotrebljivi samo po dobrom dnevnom svetlu. Divokoze su isključivo dnevna divljač, tako da mala svetlosna jačina i nije neka mana "spektiva". LOVAČKI KARABINI, jednocevne, jedno ili višemetne puške za lov krupne divljači. 1. Jednocevne, jednometne kuglare:a) prelamače, vrlo česte skupe luksuzne puške sistema Anson ili Holland & Holland mehanizmom, sa jakim donjim ključevima i dvostrukim Greener gornjim ključevima, sposobne da izdrže i najjače pritiske; b) puške sa padajućim blokom tipa "Martini" najčešće za streljačke malokalibarke ili sa vertikalnim blok-zatvaračem, koji slično topu, zatvara cev omogućujući upotrebu i najjače postojeće municije. Najpoznatiji među njima su stari engleski Farquaharson, poznat iz kolonijalnih vremena u

39 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

puškama za lov tigrova, bivola i slonova. Isti sistem oživeo je američki RUGER Nr. 1 za lovačke karabine svih kalibara i nemački "Heeren", skup i pouzdan, takođe za sve kalibre. 2. Jednocevne višemetne puške: a) sa obrtno-čepnim zatvaračem poznatih sistema Mauser i njegovim savremenijim derivacijama Zastava Mod. 70, Zbrojovka Mod. ZKK i 537, Voere, Krico, Tikka, Sauer 200 i 90, Sako i niz drugih, svi sa magacinom ispod zatvarača. Još novije konstruktivne inovacije obrtno-čepnog zatvarača donose BLASER SR 830 i 850/88 sa nešto skraćenim hodom zatvarača i posebnim napinjanjem udarne igle i vrlo uspeli Mauzer 66S. Tu su još i vrlo cenjeni austrijski karabini Mannlicher-Shoenauer i Steyr-Mannlicher sa doboš magacinima; b) sa kliznim zatvaračima tipa pump action, koji se repetiraju pomicanjem predkundačića u smislu nazad-napred. Jedini aktuelan lovački karabin ovog tipa je Remington Model 7600 u kalibrima .280 Rem. (američka gotovo potpuna kopija mnogo starijeg 7 x 64 Breneke), .30-06 Springfield i .35 Whelen, veoma sličan evropskom 9,3 x 62. Drugi američki tip repetirke je tzv."Lever-action" koji se aktivira pomicanjem produženog branika u smislu napred-nazad. Ovi karabini po pravilu imaju magacin u cevi ispod puščane cevi. Meci idu jedan iza drugoga. Zbog toga, a i zbog drugih razloga ovi karabini rade se redovno u slabijim kalibrima od .30-30 Win. do najviše .348 Win. Karabini ovog sistema nikada nisu uvedeni u evropsko lovstvo, ali su ipak vrlo poznati iz američkih vestern-filmova. Lovački karabini navedeni pod b) imaju tu prednost da se ne moraju skidati sa ramena prilikom repetiranja; c) poluautomatski karabini u evropskoj verziji imaju magacin reduciran na dva metka, a inače primaju 4 ili 5 metaka. U uslovima lova u šumi i uopšte na kratkim i srednjim rastojanjima, poluautomatski karabini vrlo uspešno zamenjuju mnogo skuplje dvo-kuglare. Na svetskom tržištu danas se nalaze FN Browning Mod. BAR u kalibrima .270 Win., .308 Win., .30-06 Springfield, 7 mm Remington Magnum i .300 Winchester Magnum; Remington Mod. 7400 u kalibrima .280 Rem. i .30-06 Sprg.; ruski Medved Mod. 4 u kalibru .308 Win., i 9 x 53; Heckler & Koch modeli 770 u kalibru .308 Win. i 940 u kalibrima 7 x 64 i .30-06; finski Valmet-Hunter M 88 u kalibru

40 of 99

2/3/2013 7:25 AM

Lovacki Savez Srbije

http://www.ecolss.com/leksikon_oruzja.htm

.308 i .30-06 i nemački Voere Mod. 2185 u kalibrima 7 x 64, .308,.30-06 i 9,3 x 62. Postoje i poluautomatski karabini u kalibru .223 Rem., kao Ruger Mini 14 Ranch ili Heckler & Koch, reklamirani kao lovački karabini, nisu to u punom smislu. Nemaju dovoljnu preciznost za gađanje na velike udaljenosti, na primer u zimskom čekanju lisica, a još manje su podobni za lov krupne divljači u hajkama, zbog preslabog metka. MAG-NA-PORT, postupak prosecanja specijalnih uzdužnih kanala u vršnom delu jednocevnih kuglara sa ciljem smanjenja trzanja puške, previše je skup, a premalo efikasan -omogućava učinak oko 20 %. Vidi kompenzator. MAGNUM, izraz koji prati veoma jaka punjenja i čauru obično veće zapremine u određenim kalibrima, tako da se ne odnosi samo na velike kalibre za lov krupne divljači. Tako na primer maloklibarski metak sa ivičnim paljenjem .22 Winchester Magnum je nešto veći, ali znatno jači metak od standardnog malokalibarskog metka .22 Long Rifle. Ili, .300 Winchester Magnum, u osnovi je sličan metku .30-06 Sprg., ali ima voluminozniju i dužu čauru i razume se, bolje performanse. Ponekad se izrazom "Magnum" označava tip čaure sa ojačanim prstenom iznad žljeba za izvlakač, koji ima sva američka "Magnum" municija. Kod lovačkih sačmarica, izraz "Magnum" takođe označava pojačano punjenje i najčešće dužu čauru: u kalibru 12 i 20 dužina čaure je 76 mm, a u kalibru 10 čak 88 mm. U kalibru 12 postoje i Magnum punjenja u normalnoj čauri od 70 mm, koja se takođe ne sme upotrebljavati u puškama koje nemaju žig pojačanog Magnum punjenja. Sva Magnum municija mora da bude posebno označena i na čauri i na originalnoj kutiji u koju je pakovana, zbog ozbiljne opasnosti, ako se njome puca iz pušaka koje nisu snabdevene posebnim žigom. Magnum punjenja u kalibru 20/76 primaju 36 grama sačme, kao kod normalne municije u kalibru 12/70. Magnum municija kalibra 12/70 prima do 45 grama sačme, a u kalibru 12/76 i do 53 grama sačme. Ovako jaka punjenja sačme zahtevaju i jaka punjenja

41 of 99

2/3/2013 7:25 AM

što prouzrokuje pritisak od 900 bara. vidi žigovi i proba oružja. 95 koja se zbog obilja zaplenjenog oružja posle Prvog svetskog rata prepravljala. što Magnum metak sa čaurom od 76 mm. najčešće sa diopterom i bez standardnih zadnjih nišana. što još više povećava pritisak. to je 850 bara. Prilikom žigosanja. MANNLICHER (Ferdinand Ritter v. Dakle. Toliki pritisak najčešće neće da izdrži normalna puška i doći će do eksplozije ležišta metka.9 mm Mauzer. Vidi long rifle. plus 30 %. koji iznosi do 650 bara. redovno preko 4 i do 7 kilograma teške. Opasnost od eksplozije je još povećana i time. kod nas najpoznatiji po austrougarskoj vojničkoj pušci Mod. što je niže od normalnog pritiska Magnum metaka.htm baruta. dakle 900 plus 30 %. takođe najčešće Mauzer tipa ili sa blok zatvaračem (nikada poluautomatske). vidi diopter. Razlikujemo lake sportske puške jedno ili višemetne najčešće sa zatvaračem tipa "Mauzer" ili poluautomatske malokalibarke za vežbu u pucanju ili za pucanje na sitne "štetočine". tako da se od lovaca zahteva da ovo znaju i budu oprezni kada od kolega u lovu pozajmljuju municiju. sa svim posledicama po lovca. odnosno na dužinu nezarubljene prazne čaure.Lovacki Savez Srbije http://www. jer se ova oznaka nikada ne odnosi na dužinu metka. što i inače nije odlika dobrog lovca. Lovačke puške se prilikom žigosanja podvrgavaju pritisku 30 % većem nego što je najveći pritisak normalnog metka. Ovako prepravljenim karabinima 42 of 99 2/3/2013 7:25 AM . lako ulazi u svaku pušku građenu za municiju 70 mm. nemački konstruktor oružja. ali i one okolo njega. pod kojim se podrazumevaju pre svega puške (ali i pištolji i revolveri) kalibra -22 Long Rifle. a nikako lovačko oružje. puške u Magnum kalibrima se izlažu pritisku takođe 30 % većem od normalnog. a to je 1200 bara. Vrh čaure Magnum metka prilikom ispaljivanja ulazi u prelazni konus i stešnjava ga. i u tom slučaju je nesreća neizbežna. od takmičarskih streljačkih pušaka. Vidi barutni pritisak.ecolss. su sportsko. pri čemu je originalan kalibar 8 x 50R menjan u naš standardni vojnički metak7. nego na dužinu ležišta metka.com/leksikon_oruzja.). MALOKALIBARSKO ORUŽJE.

nastali mnogobrojni modeli lovačkih karabina.com/leksikon_oruzja. MC (CKIB SOO). 70.. 95 odlikovao se zatvaračem koji se kretao pravolinijski. Manliher puške često su se prepravljale i u lovačke karabine.5 x 54M & SCH. kalibrima. 9 x 56M & SCH. MANNLICHER-SCHOENAUER. MAUSER (Mauzer). godine "Model 98". zatvaranjem udubljenja za palac i savijanjem ručice zatvarača na dole. Manliher Mod. pre svega na okidaču i kočnici. među kojima i naš Zastava Mod.5 mm. počeo je proizvodnju visoko kvalitetnog. koji je i danas vrlo cenjen.6 x 52R. Poslednje dve su sa Holland Holland mehanizmom. Vidi doboš-magacin za lovačke karabine MARBLE-Konus. jedan od osnivača. bez okretanja ručice zatvarača na dole. naročito u regionu Bosne i Hrvatske. prva visoke. u kalibru 6. Model Mauzera "66S" konstruktivno se najviše udaljio od osnovnog "Mauzera 98". Vidi Gehmann Walter. godine.htm pretežno je naoružavana jugoslovenska žandarmerija. koji je već imao obrtno-čepni zatvarač i doboš. vrlo poznati lovački karabini nastali su manjim promenama grčkog vojničkog karabina. (u međuvremenu svi zastareli). jednog novijeg tipa konstruktora Manlihera. posle Drugog svetskog rata uveden je poslednji tip ovog lovačkog karabina Model M12 u savremenim kalibrima. bok-dvocevke MC 109 i klasične dvocevke MC 111. Danas su najpoznatiji modeli bok-dvocevke MC 108. kao 6.ecolss. skraćenica za Centralni Konstruktivno-istraživački Biro Sportskog i Lovačkog Oružja osnovan 1946. uglavnom ručno rađenog lovačkog oružja pod nazivom "MC".. iz koga su srazmerno malim izmenama.22 SAVAGE/5. Posle nekoliko modela u specijalnim M & SCH.Lovacki Savez Srbije http://www. svetski poznata fabrika oružja u Oberndorfu (Nemačka) u kojoj je posle niza vojnih modela pušaka vrlo brzo usavršavanih. popularni metalni umetak kojim se omogućuje ispaljivanje malokalibarskog metka iz puške . Paul Mauzer konstruisao 1898. vidi lovački karabini.magacin. 8 x 56M & SCH. a druge dve 43 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

udarac je dovoljan. razlikujemo 1) mehanizme kod kojih je čekić spolja (orozare) i 2) kod kojih čekić leži skriven u puščanoj glavi (hamerles). MEHANIZMI PALJENJA PRELAMAČA. To je samo uslovno tačno i zavisi od kvaliteta rada. Lako ćemo ustanoviti da su ovi mehanizmi u principu isti kao kod orozara sa oprugom ispred čekića. b) mehanizam Anson & Deeley. mekim okidanjem i posebnom "polugom za zaustavljanje" koja u slučaju incidentnog skliznuća nokta okidača (pad puške. Ako čaura poleti uvis 50 cm i više. na nivou najboljih engleskih i belgijskih dvocevki. kod ovog sistema okidači su najbliže čelu puščane glave. Mehanizam Holland & Holland na skupom oružju te fabrike i njegove malobrojne varijante i kopije u puškama drugih proizvođača koje po pravilu nazivamo "a la Holland Holland". kratak. MEHANIZMI PRELAMAČA ZA LAKO IZVLAČENJE. pouzdan. Zahtev postavljen pred sve tipove mehanizama je isti: snaga opruge. mora da bude dovoljna da metak uvek opali. odnosno udarac igle u kapislu.com/leksikon_oruzja. iza njega 2) Najpoznatiji sistemi kod hamerles mehanizama su a) mehanizmi na pločicama sa strane puščane glave. Dovoljna snaga za opaljivanje se lako proverava: ispaljenu čauru postaviti uspravno na ogoljenu puščanu glavu. 1) Mehanizmi orozara su ili sa glavnom udarnom oprugom ispred čekića ili kod starijih tipova. c) sistem "Blitz" je najjeftiniji. teško je dostupan čišćenju. iza njega "Anson & Deeley" pa "Blitz".ecolss.htm najviše klase. u uslovima lova 44 of 99 2/3/2013 7:25 AM . "Holland & Holland sistem na jeftinim španskim puškama sigurno nije bolji i pouzdaniji od "Blitz" sistema na Merkel bok dvocevkama. Vidi fino oružje. odlikuju se lakom dostupnošću za čišćenje i podmazivanje. tačno iznad otvora udarne igle i povući okidač.Lovacki Savez Srbije http://www. samo što su čekići sa spoljne strane premešteni na unutrašnju stranu pločice. udarac kundaka o zemlju). automatski zaustavlja čekić u njegovom hodu ka udarnoj igli. Najskuplji je Holland & Holland. kao odlični i vrlo poznati Holland & Holland ili neka od njegovih uprošćenih verzija.

Vidi nitrocelulozni barut. Oznake modela su kod kombinovanih pušaka. sa dubokom reljefnom gravurom sa scenama iz lova. Najskuplji Model 303E takođe je sa mehanizmom sistema "a la Holland Holland" i sa ejektorima istog sistema. koja se lako vadi iz prorezane šupljine u puščanoj glavi i po potrebi zamenjuje.ecolss. fabrika eksploziva u Lučanima proizvodi i poznati barut za municiju sa sačmom "Zlatibor". 9. omiljene diljem sveta. a uz doplatu i kalibar . koje u donjoj cevi mogu da imaju po izboru. svi modeli izuzev ako su u kalibru 20. 211. dok po želji mogu da imaju standardna dva okidača (obarače) uz doplatu ili jedan okidač koji opslužuje obe cevi.Lovacki Savez Srbije http://www. Model 303E. belgijska firma F. model 203E. To je odličan nitrocelulozni barut. vidi sačmeni metak. takođe sa okidačima po izboru. Mogu se dobiti i sa rezervnim cevima za sačmu.3 x 74R. sa bogatom lovačkom ili finom arabeska-gravurom. 8 x 57IRS. Sva tri modela imaju pouzdane ejektore sa spiralnim oprugama. izvlačenje mehanizma iz puške radi čišćenja ili zamene polomljene opruge ima veliki značaj. 210. a donji ključevi nemaju poprečnu rezu. model 201E sa malom lovačkom gravurom. postavljenim u predkundačić. Svi ovi modeli izrađuju se u kalibrima 12. proizvode se u modelima: 200E. 16 i 20. Za "Anson" sistem gde to predstavlja problem. kalibre 6. Mehanizmi na pločicama se lako skidaju. 7 x 57R. MILAN BLAGOJEVIĆ. "naslednik" takođe visokokvalitetnog predratnog baruta "Obilićevac". MERKEL bok dvocevke.htm daleko od civilizacije. Model 200E i 201E imaju mehanizam sistema "Blitz". Svi modeli imaju gornje ključeve tipa dvostruki Greener. ali sa donjim ključevima ojačanim poprečnom rezom.com/leksikon_oruzja. dok Model 203 ima mehanizam "a la Holland Holland". povezuju razdvojene delove mehanizma jednom pločicom u celini. osnovni model sa malom arabesknom gravurom. Svi modeli mogu se po posebnoj porudžbini dobiti i kao dvocevke kuglare. 213 i 313.5 x 57R.30-06 Springfield. 45 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Isto važi i za "Blitz" sistem. Takođe. mogu da se isporuče i kao kombinovane puške. Courally i engleska Westley Richards za svoje modele pušaka za tropski lov.

ecolss. ustanovio je da u oko 80 % od ogromnog broja kontrolisanog oružja. ali i lovačke karabine namenjene pucanju na velike udaljenosti. danas su se na tržištu zadržale: a) četvoronožna ili zulska motaža. Moć zaustavljanja povećava se sa većom udarnom snagom. Jedan MOA na 100 metara iznosi (zaokruženo) 27 mm. ako ono što ih povezuje nije najboljeg kvaliteta i najkorektnije urađeno. MONTAŽA OPTIČKIH NIŠANA. načinjenih pod idealnim uslovima gađanja. To je dakle ugao koji čine dve krajnje tačke prečnika slike pogodaka u odnosu na usta cevi. Posle velikog broja tipova montaža u proteklim decenijama. bivo. beli medved). b) "Švenk" montaža se. osim dvostruko manjeg broja kritičnih naležućih površina. predstavlja jedan šezdeseti deo jednog od 360 stepeni punog kruga. bilo tropsku (lav. I najbolja puška ili optički nišan. na 200m je 54 mm. većim kalibrom i odgovarajućom konstrukcijom zrna. na 500m je čitavih 135 mm. ali samo ako je besprekorno izvedena.Lovacki Savez Srbije http://www. tigar.com/leksikon_oruzja. slon) bilo divljač umerenih ili arktičkih oblasti (medved. Za streljačke karabine. zahteva se rasturanje od jedan MOA ili manje. jedinica za označavanje rasturanja zrna iz žljebljenih cevi. ovaj deo posla nije besprekorno urađen. vrlo popularna ali i skupa. da je u potpunosti i sa najvećom preciznošću mašinski upasovana u fabrici. Određuje se merenjem prečnika tipične grupe pogodaka na meti. odlikuje i time. Čak i u uslovima nemačkog puškarskog zanatstva. zahtev zrnu da svojim učinkom što pre zaustavi divljač. Izraz se pre svega odnosi na municiju koja se upotrebljava u lovu na opasnu divljač. poznati Institut za isprobavanje oružja DEVA. zadnje nožice mora puškar pri montiranju ručno da prilagodi. bezvredni su u lovu. posebno je važan elemenat korisnosti u upotrebljivosti kuglare u lovu na krupnu divljač. što predstavlja veliki izvor nevolja. jer dok su prednje nožice fabrički najpreciznije upasovane. MOA (minute of angle). Puškarskoj radionici prilikom 46 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Odlična je.htm MOĆ ZAUSTAVLJANJA (stopping power).

(Zbrojovka Brno. kako je objašnjeno pod b). c) Montaža na navlačenje. ali manje pogodan za često skidanje i ponovno navlačenje. a osigurava preciznost pogotka. Kako taj gubitak i nije veliki. odlikovali su se time da je povlačenjem okidača doboš sa matricama prvo polazio napred i navlačio se na početak cevi. MOSSBERG. ova 47 of 99 2/3/2013 7:25 AM . sprečava ovu pojavu. uvek je posledica prepreke u cevi prilikom pucanja.com/leksikon_oruzja. a mnogo ređe kod kombinovanih pušaka koje već imaju isfrezovan "lastin rep" za prijem montaže. Ako se montira na lovački karabin i precizno upuca. Valmet). (kod Valmet pušaka jednom) snažne matice. Vidi eksplozija puške. usvojeni u naoružanju ruske carske armije. pre svega kod lovačkih karabina. Kod lovačkih karabina savremene proizvodnje ovo je olakšano i time. pre svega sistema "pump-action". vrlo je čvrst. montaža se čvrsto stegne sa dve. Ovaj tip montaže znatno je jeftiniji od prethodna dva. najčešće u dva dela. petometnih lovačkih NADUVAVANJE CEVI. poznata američka industrija sačmarica. jer ne zauzima uvek potpuno isti položaj. time i manju preciznost pucanja.htm postavljanja ove montaže preostalo je da samo mekim lemljenjem postavi montažne pločice na prava mesta. čime je sprečavano gubljenje barutnih gasova između doboša i cevi prilikom opaljivanja. Montaža za lovačke karabine. To uz malo pažnje i ne smeta mnogo jer je inače nisko postavljen (što je vrlo pogodno). a traži znatnu snagu kažiprsta pri povlačenju okidača. Po navlačenju. a loše laborisanog metka. najčešće zaostalog čepa od prethodno opaljenog. Vidi optički nišani.Lovacki Savez Srbije http://www. Običaj starih i iskusnih lovaca da posle opaljenog metka pogledaju kroz cev. da su na oružju prethodno izbušene rupice u međunarodno standardizovanom razmaku u koje se ušrafljuju montažne pločice uz istovremeno lepljenje specijalnim dvokomponentnim lepkovima.ecolss. NAGANT (Nagan) revolveri. kupuje se zajedno sa montažnim pločicama koje se lako montiraju na karabin. najbolje ga je ostaviti stalno na pušci.

mesto oslanjanja puške ima veoma važnu ulogu. Razlog može da leži u neispravnoj kapisli. Reagovanje divljači na pogodak je kao reagovanje na pogodak kod srneće divljači. tako da će veliko preticanje voditi ka promašaju ili još gore ka čestom ranjavanju divlje svinje u njušku. Kada je divljač u mirovanju. u pokretu se može gađati samo divlja svinja (od krupne divljači) i to na rastojanjima ne većim od pedesetak metara. Vidi revolveri. NAKNADNI PUCANJ je pojava kada se pucanj ne začuje neposredno po povlačenju okidača nego sekundu ili dve posle toga. Tako ako je oslonac 60 cm ispod branika. a ruku na stablo. Predeo efikasnog delovanja zrna pri pogotku u plećku srazmerno je veliki. Zrno ima mnogo veću brzinu. metak će pogoditi u plećku. mesto pogodka će biti 15 cm iznad od nanišanjenog. jer će zrno odstupati u suprotnom pravcu od strane oslonca.ecolss.com/leksikon_oruzja. na koju se od krupne divljači najčešće puca. pogotovo ne pri njihovom vrhu. po pravilu. ali i u oslabljenoj udarnoj opruzi.Lovacki Savez Srbije http://www. Gađanje divljači u vrat efikasno je samo ako se pogode vratni pršljenovi. na uobičajenim rastojanjima gađamo u predeo oka. ne treba cevi direktno oslanjati.htm konstrukcija je napuštena. Taj naslon na strelištu o džakčić sa peskom. NIŠANJENJE KUGLOM U POKRETU I U MIROVANJU. Divljač ranjena u vrat -predeo dušnika i jednjaka. čak i na granu. 48 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Što je mesto oslonca bliže ustima cevi. NASLANJANJE PUŠKE PRI PUCANJU. u lovu -na što tvrđi predmet. jedino mesto koje treba gađati je plećka. onesposobljena je da se hrani i mnogo kasnije ugine u mukama. Ako divlju svinju u trku. što predstavlja mali deo ukupne širine vrata. pogodak će biti sve viši. tako da ga i zbog toga treba isključivo koristiti pri nišanjenju. treba da leži petnaestak centimetara od branika okidača. Najčešće greške se prave zbog toga što je lovac naučio na znatno preticanje u lovu na sitnu divljač. Ako pak pušku naslanjamo postrance na stablo. Najbolje je pušku osloniti meko na ruku. pri pucanju kuglarom sa naslona.

proizvode barute u obično pet stepena njihove progresivnosti. Vidi barutni pritisak. NITROCELULOZNI BARUTI.com/leksikon_oruzja. Za razliku od crnog. Važno je zapamtiti da će ofanzivni barut za municiju sa sačmom. jer će pogodak u oba slučaja biti viši nego što smo to ustanovili na strelištu. Zbog smanjenog uticaja zemljine teže koja je najveća pri vodoravnom gađanju. malih zapremina čaura i lakih zrna. dimnog baruta. Ako ovo ne uzmemo u obzir. Sve fabrike baruta zbog ovih različitih zahteva u proizvodnji municije različitih kalibara i zapremina njihovih čaura. Barut za metke sa kuglom. danas u gotovo isključivoj upotrebi za lovačku municiju sa sačmom ili sa kuglom. Barut R-903. Pritom će prebačaj biti veći pri pucanju na dole. dok je barut za velike kalibre ofanzivniji.htm NIŠANJENJE PRI PUCANJU NA GORE ILI NA DOLE. pri pucanju i nadole i nagore. zahteva različit stepen brzine sagorevanja. Tako je recimo barut fabrike ROTTWEIL br. a snažnih punjenja progresivan i sagoreva celom dužinom cevi. Barut za lovačku municiju sa sačmom je ofanzivan. ovaj barut nazivamo bezdimnim. u zavisnosti od kalibra. Bezdimni baruti za pištoljsku i revolversku municiju po pravilu su ofanzivniji od baruta za karabinsku municiju i približavaju se tipu baruta za sačmarsku municiju.Lovacki Savez Srbije http://www. upotrebljava se u proizvodnji municije srednjih kalibara i normalnih zapremina čaure.ecolss. možemo učiniti brže izgarajućim (progresivnijim). prebačaj će biti utoliko veći. ukoliko je veći ugao pod kojim gađamo divljač. zbog malog otpora u glatkim cevima sačmarice. vrlo često u lovu na divokoze ali i inače u planinskom lovu. treba nišaniti nešto niže. Sastav od nitrirane celuloze želatiniranjem i usitnjavanjem u različite oblike (listići. kao na primer 222 Remington. štapići ili cevčice) i njihovom naknadnom površinskom obradom. Barut broj 905 predviđen je za velikovolumenske čaure Magnum kalibra. tako da je barut za karabinsku municiju malih kalibara. stavljen u karabinski metak dovesti do eksplozije i najčvršće građenog karabina. koji je u sredini po progresivnosti. 49 of 99 2/3/2013 7:25 AM . 901 predviđen za municiju malih kalibara.

Propisana punjenja su najčešće upola manja od nitroceluloznih baruta. kod karabina sa obrtno-čepnim zatvaračem. pritisnuti istovremeno oba okidača i polako zatvoriti pušku. takođe sa prethodno ISPRAŽNJENOM puškom.com/leksikon_oruzja. Zrna koja ova fabrika upotrebljava za svoju municiju su poznate konstrukcije sa uobičajenim deformisanjem (TM Alaska i Nosler) i jedno moderno zrno građeno prema savremenim zahtevima. nitroceluloznih baruta. ODAPINJANJE NAPETE OPRUGE ako lovac nije došao u priliku da puca. na kome je uvek naznačena količina baruta i težina sačme u pojedinim kalibrima. Vidi konstrukcija zrna. pištoljske i revolverske municije. tako da je je količina baruta u čauri znatno manja. malo gubljenje težine uz obaveznu izlaznu ranu. vrši se PRI ISPRAŽNJENOM ORUŽJU.htm NITROGLICERINSKI BARUTI. što je uz određenu pažljivost u rukovanju još i dozvoljeno pri punjenju lovačkih metaka sa sačmom kada se upotrebljava nitrocelulozni barut. Ukoliko lovac sam puni svoju municiju. preciznom vagicom. Kod trocevki. upotrebljavaju se sve ređe i to samo u municiji sa sačmom. malog volumena. kao i gotovu municiju velikog broja kalibara i to u veoma dobrom kvalitetu. NORMA BARUTI I MUNICIJA. na taj način.ecolss. Kod prelamača. koje 50 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Nitroglicerinski baruti takođe spadaju u bezdimne barute. Škljocanje "na prazno" nije preporučljivo jer skraćuje vek udarnog mehanizma puške. Švedska fabrika NORMA proizvodi bezdimne barute za sve vrste karabinske. mora se meriti uvek težinski. veoma ofanzivni. neophodno je da upotrebljava samo barut u njegovom originalnom pakovanju. a nikako volumenski. Ovaj barut zbog svoje velike ofanzivnosti. pritisne okidač i polako spusti ručica zatvarača. Ako je puška bez automatske kočnice. koje ima snažno dubinsko delovanje.Lovacki Savez Srbije http://www. postupak je mnogo jednostavniji: potrebno je prelomiti pušku do kraja. kod pušaka sa automatskom kočnicom moramo upotrebiti Pufer patrone. što se ručica zatvarača digne u gornji položaj. najčešće će doći do eksplozije puške. Ako neko iz neznanja napuni čauru onom količinom baruta na koju je navikao u upotrebi normalnih.

tvrde ili zaleđene zemlje) nastavljaju let u nekontrolisanom pravcu. Kod svog ostalog oružja koje ima bilo koji drugi tip kočnice. ako je nišan mehanički ili optički nakrenut u desnu stranu. napeti šteher odapinjemo pri dignutoj ručici zatvarača. Zrno vojnog metka na 500 m imaće otklon 11 cm. posledica je okretanja zrna oko svoje uzdužne ose. možemo odapeti šteher na taj način što zakočimo pušku. nalevo nakrenut -levo i dole.ecolss. pogodak će leći desno i dole. Derivacija kod savremenih brzih zrna. povučemo zadnju nogu štehera do kraja.com/leksikon_oruzja. okretanje oko uzdužne osovine manje i odstojanje veće.gruba mušica. na normalnim lovačkim rastojanjima je beznačajna. ODAPINJANJE NAPETOG ŠTEHERA. Ako su žljebovi desni i otklon zrna će biti u desnu stranu.Lovacki Savez Srbije http://www. moramo se poslužiti prethodno stavljenom pufer-patronom u cev za metak sa kuglom.htm po pravilu nemaju automatsku kočnicu. obavezno je posle svake propuštene prilike za pucanje. veoma su čest uzrok nesreće u lovu. postupak je isti. OTKLON ZRNA-DERIVACIJA. ODSKOK ZRNA ILI SAČME od tvrdih predmeta na koje naiđu u svom letu (stabla. Otklon je utoliko veći. uzrokovanog žljebovima u cevi. na 1000 m imaće otklon 70 cm. standardizovano odstojanje lovčevog oka od optičkog nišana treba da je 8 cm. na 2000 m imaće otklon čak 570 cm. To odstojanje se smatra dovoljnim da spreči 51 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ODSTOJANJE OKA OD OPTIČKOG NIŠANA. Vidi fina mušica . ukoliko je zrno sporije. Za otpuštanje opruge za treću cev. da bi se dobacila cela slika u krugu okulara. pritisnemo lako okidač i polako otpuštamo zadnju nogu štehera. Kod lovačkih karabina čija kočnica blokira udarnu iglu. OTKLON POGOTKA PRI NEVODORAVNOM NIŠANU. odnosno pri maksimalno prelomljenoj pušci. s tim što tako odapinjemo opruge samo za cevi sa sačmom.

ŠTEHERI. tako da je svakako univerzalniji nego okidač sa "šteherom". Ustvari su nasleđe sa starih teških streljačkih pušaka. koji iza okidača ima napinjač. Sa njim se veoma dobro i precizno puca i na divljač koja stoji. Ako je pretvrd. ako lovac često puca i na divljač u pokretu. Ako okidači odstupaju od zahtevane težine okidanja. Šteheri (neki ih zovu i šneleri. Vidi optički nišani. da bi došlo do opaljivanja metka. okidanje neće biti pravovremeno. Izmerite težinu vode i suda zajedno. Ovo možete proveriti na način da nalivate vodu u napravljen sud sa kukom koja visi o okidaču koji proveravamo. U sklop ovog mehanizma ulazi i kočnica koja blokira okidač i zatvarač puške. Važan zahtev je težina kojom pritisak na okidač mora da se ostvari.8 do 2 kg.5 kg. kojima se na strelištu.com/leksikon_oruzja. manje isturen položaj na pušci. Omiljeni su u Nemačkoj. prema tome ni precizno. sa dobrog naslona i u punom miru pucalo.htm ozledu oka ili arkade pri trzanju puške prilikom opaljivanja. prestajemo sa nalivanjem vode. Ni ranije ni kasnije.Lovacki Savez Srbije http://www. a aktivira se 52 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Razlikujemo dve vrste štehera: onaj uobičajen na kombinovanim puškama koji se aktivira guranjem okidača unatrag i onaj na jednocevnim prelamačama i lovačkim karabinima. OKIDAČ. koji uostalom po želji ugrađuje i Crvena Zastava u svoje karabine Mod. sličan nekom zadnjem okidaču. Onog časa kada okidač bude odapet. Najnoviji optički nišani američke firme "LEUPOLD" povećali su ovo rastojanje na 11 cm. TEŽINA OKIDANJA. a sam optički nišan ima skladniji. a postoji i naša reč "ubrzica") su uređaji za okidanje pri najlakšem dodiru okidača. Praksa je pokazala da je najbolje da prednji okidač pruža prstu otpor od 1. Pogodni su za gađanje na stojeću divljač. svaki dobar puškarski majstor će to moći da sredi.ecolss. ali su u lovu na divljač u pokretu upravo opasni. prvi zahtev koji moraju da ispune okidači lovačkih pušaka je da ne smeju da imaju prazan hod. Ako je okidač previše mekan. 70. čime se postiže još veća sigurnost pri pucanju. a zadnji okidač od 2 do 2. opasan je jer može nekontrolisano da opali. Kod lovačkih karabina je takođe preporučljiv jedan podešljiv okidač. Okidanje mora da usledi u istom času kada prst povuče okidač. ali i tamo sve manje. Ovakav okidač treba odabrati uvek.

osnovni problem pri pucanju preko nišana i mušice je u tome što strelac ima potrebu da istovremeno vidi oštro oku bliski nišan. a oni sa indeksom većim od 20 (na primer 8 x 56) su u kategoriji optičkih nišana predviđenih za lov pod posebno lošim svetlosnim uslovima i za zasede u noćnom čekanju divljači. prihvata posmatranu sliku i povećava je. veća je i njegova sumračna vrednost i olakšano nišanjenje pri lošim svetlosnim okolnostima. Optički nišan rešava taj problem u potpunosti: končanica kojom se nišani i sam cilj. specijalizovani su za pucanje na divljač u pokretu. Optički nišani malog povećanja 1. univerzalnog optičkog nišana koji bi zadovoljio sve uslove lova. njime se može pucati na divljač u pokretu.ecolss. Optički nišani sa indeksom sumračne vrednosti od 15 i više (na primer 6 x 42) već su dovoljno upotrebljivi u svetlosno lošim uslovima. 53 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Osim toga nišanjenje je olakšano i time što u zavisnosti od povećanja cilj izgleda bliže. udaljeniju mušicu i cilj udaljen stotinu i veše metara.Lovacki Savez Srbije http://www. Što je veći prečnik objektiva optičkog nišana. jer američki način lova ne dozvoljava lov na krupnu divljač pre izlaska -odnosno zalaska sunca. a i na divljač na udaljenostima od 200 ili nešto više metara. po pravilu imaju manji prečnik objektiva. pri tome su kompaktne forme i laki što sasvim odgovara ovom načinu lova.a time i manju svetlosnu jačinu. 2 ili najviše 3X. sposobnost akomodacije oka je slabija i to postaje dodatni problem. OKULAR-OBJEKTIV. Vidi lovački dogledi. koje se nalazi bliže oku. srndać udaljen 100 m izgleda kao da je na 25 m.com/leksikon_oruzja. Što je lovac stariji.htm povlačenjem u istom smeru u kome i okidač. vidi optički nišani. okular je ono optičko staklo dogleda ili optičkog nišana. Objektiv. od čijeg prečnika zavisi svetlosna jačina dogleda. a kako se na taj način lovi samo danju. Sa dovoljnom vežbom. najjednostavnije je rešiti upotrebom dogleda sa fiksnim povećanjem od 4X. OPTIČKI NIŠANI. u istoj su ravni i istovremeno oštri. Američki dogledi kao i evropski predviđeni za američko tržište. Pitanje jednog. tako da kod povećanja od 4X.5. oni imaju mali prečnik objektiva i veliko vidno polje.

lovac može da proceni gde je divljač pogođena.com/leksikon_oruzja. odlično je oružje iz oba svetska rata.5 . a kratka.6 x 42. Fosfornu masu moramo povremeno oživljavati svetlom iz baterijske lampe pod odgovarajućim zaklonom. na rastojanjima ne većim od dvadesetak metara. Na osnovu boje i dužine dlake koja se nađe na mestu nastrela. Bolje.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi montaža optičkih nišana. Najčešće se upotrebljavaju končanice jakih linija. oboje sa lovčeve strane snabdeveni debelim slojem svetleće fosforne mase. ("Scharfrand") koji se u vidu venca sa oštrom ivicom nalazi u predelu trećine zrna ima cilj da prilikom udara u telo divljači odseče što više dlaka sa pogođenog mesta. Razmak između horizontalnih končanica može da se koristi za određivanje udaljenosti posmatrane divljači. vidi Kahles. Para ("duga devetka"). ali i skuplje rešenje je upotreba "varijabl" optičkih nišana. PARABELUM -LUGER. Postoje končanice predviđene za lov divljači u pokretu na kojima leva i desna strana vidnog polja nemaju jake horizontalne končanice i ne zaklanjaju divljač. koji love daleko od civilizacije. vidi Swarovski. koga mnogi lovci smatraju idealnim univerzalnim optičkim nišanom. dlaka srednje dužine sa bočnog dela. omogućava veoma precizno gađanje. SVETLEĆI NIŠANI. kalibra 9 mm. obično i svetlija dlaka je na potrbušnici. na primer 1. Duga dlaka iz predela hrpta. ali je neupotrebljiva u svetlosno lošim uslovima lova. Vidi konstrukcija zrna. koje olakšavaju njihovu upotrebu u sumraku.htm Pri tome su kompaktni. a šiljak vertikalne končanice ili još bolje ukrštene tanke niti končanice omogućuju precizno nišanjenje. Končanica tipična za američke optičke nišane. ali i pitanje namene. Mogu da olakšaju pucanje na divlje svinje u noćnoj zasedi pri upotrebi jedinačnih zrna iz sačmarice. dovoljno jakog metka za dostreljivanje 54 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. Izbor končanice optičkog nišana je pre svega stvar ukusa lovca. OSVETLJENI NIŠANI. robustni i i omiljeni su kod lovaca amatera i profesionalaca. jednostavni uređaji koji obično imaju kružni nišan sa odgovarajućom krupnom mušicom. OŠTAR RUB ZRNA.

bio je s početka jednocevan i jednometan. Vidi ručno vatreno oružje. Kalibar pištolja za ove svrhe treba da je najmanje 9 mm Para. tako da mu nije u vidnom polju slobodan ceo krug.com/leksikon_oruzja. što se danas zadržalo samo kod određenog streljačkog oružja. Vidi fino oružje. PLASTIČNE ČAURE za lovačku municiju sa sačmom. Ne raspadaju se dugi niz godina u atmosferskim uslovima i na površinama gde se mnogo lovi trajno zagađuju prirodu. visokim cenama. Posetite internet PARADOKS BUŠENJE CEVI SAČMARICE.htm divljači iz neposredne blizine. PARALAKSA KOD OPTIČKOG NIŠANA se pojavljuje ako oko strelca nije u osi optičkog nišana. iako tehnički i balistički veoma dobre zbog manje osetljivosti na vlagu. Vidi adresu www. Savremeni pištolji su poluautomatski sa magacinom najčešće za 8-15 metaka. a u najskupljim modelima i izjednačavaju sa najboljim engleskkim i belgijskim puškama. PIŠTOLJ čije ime potiče od češke reči "pištala" (naša pištaljka) zbog provrtine kroz sredinu šipke. koje u predelu čoka i namesto njega ima žljebove. Po kvalitetu se približavaju. U mnogim evropskim lovištima.paraord.Lovacki Savez Srbije http://www.ecolss. Iz "paradoks" cevi može se pucati i normalan metak sa sačmom. Ako je oko pomereno više u desnu stranu i pogodak će biti desno. vođa lova 55 of 99 2/3/2013 7:25 AM . U lovačkoj upotrebi služe isključivo za dostreljivanje ranjene krupne divljači iz neposredne blizine. konstrukcija zrna.com. lovcima koji dođu sa ovom municijom. Najbolji pištolj ovog kalibra u našoj proizvodnji je svakako "Zastavin" pištolj CZ 99. što unekoliko povećava preciznost gađanja sa jedinačnim zrnom. predstavljaju nužno zlo. a u krugu vidnog PERAZZI I PIOTTI. su italijanske firme čije se lovačke dvocevke odlikuju veoma finom i luksuznom izradom i shodno tome. sa jedinom posledicom širokog posipa sačme.

7.Lovacki Savez Srbije http://www. tako da se u velikoj meri smanjuje i greška u slučaju nevodoravnog držanja puške pri opaljivanju.htm uskraćuje pravo na lov. Mod. jer ovakav plastični čep sužava snop sačme naših (u većini slučajeva) suviše jako čokiranih pušaka. čime se smanjuje razmak između ose cevi i ose optičkog nišana. Vidi sačmeni metak. POLUAUTOMATSKI LOVAČKI KARABINI fabrika FN. ove puške. ali ne i lošiji. Prvi sistem je stariji. Iskusni lovci strelci više vole "stari dobri" filcani čep i umerenije čokirane puške.com/leksikon_oruzja. BAR Remington. Breda i ruski MC Mod. Voere i Medved Mod. Ova prednost je istovremeno i nedostatak. moraju da se redukuju na najviše dva metka u magacinu. PLASTIČNI ČEPOVI u smislu zagađivanja čovekove okoline predstavljaju isti problem kao i plastične čaure. Poluautomatske sačmarice su pouzdane i ne skupe puške sa jednostavnom izmenom srazmerno jeftinih cevi različitog bušenja čoka ili još jeftinijih nastavaka čoka koji se ušrafljuju na usta cevi. mada po pravilu petometke.ecolss. Mod. 4. Remington. POLOŽAJ RUČICE ZATVARAČA kod savremenih lovačkih karabina dozvoljava znatno niže montiranje optičkog nišana. Winchester. POLUAUTOMATSKE SAČMARICE su jednocevne višemetne lovačke puške kod kojih se repetiranje vrši ili potiskom o dno čaure ili pozajmicom dela barutnih gasova kroz rupicu u cevi. Benelli. Heckler & Koch. Valmet-Hunter.400. kao i po zakonima većine evropskih zemalja. U tehničkom pogledu imaju izvesnu prednost nad klasičnim filcanim čepom jer čašica plastičnog čepa u kojoj je smeštena sačma sprečava olovne naslage i propratnu deformaciju rubne sačme. Čestu primedbu naših lovaca da ove puške 56 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Najpoznatiji su proizvodi fabrika FN-Browning. pre svega su oružje namenjeno hajkama na divlje svinje u šumskom lovu. Vidi lovački karabini. Franchi. 21. Po našem Zakonu o lovstvu.

jer nema zaostajanja barutnih gasova i ostataka površine zrna u oštrim uglovima između polja i žljebova.30/7.ecolss. ne treba ozbiljno shvatiti. POMERANJE POGOTKA KOD VIŠECEVNIH PUŠAKA dvokuglara ili kombinovanih pušaka je poznata i neugodna pojava u lovu.62/. Iskusniji lovci. Od velike je pomoći u brzom pucanju. zbog manjeg trenja zrna u cevi sa oštrim ivicama polja i žljebova.Lovacki Savez Srbije http://www. Cevi sa ovim bušenjem. vidi kompenzator. Cev se dakle lakše i bolje čisti i duže zadržava preciznost.htm "biraju" municiju. pogađa višu tačku od one koja je snišanjena. tj. Vidi dvokuglara. Vidi promenljivi čokovi. koji vole klasične. POLIGON ŽLJEBOVI zapravo i nisu žljebovi. prema tome i loš metak. Osnovna prednost cevi sa poligon bušenjem je u tome što su otpornije na rđu.com/leksikon_oruzja. ali bez njihovih oštrih ivica. jer metak koji ne funkcioniše normalno u ovim puškama je istovremeno i loše laborisan. a pogotovo skuplje i finije oružje. Da bi eliminisale ovu pojavu. Ipak ove puške nisu baš po svačijem ukusu. daju zrnu čak početnu brzinu za 2 % veću. jer lovac odmah uoči da pomoćna 57 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kada se dešava da se svaki sledeći metak sa kuglom "penje". neće ni nabavljati poluautomatsku sačmaricu. neke fabrike oružja proizvode i modele kod kojih je cev na kuglu odvojena od cevi za sačmu. Ovu pojavu je lako objasniti: gornja cev kod bok-kombinovane puške (ili gornje cevi kod trocevke) ostaje hladna. dok se donja cev posle prvog i svakog sledećeg pucanja sve više greje i izdužuje i fiksno vezana za gornju cev. kao kod cevi sa klasičnim bušenjem. daje pogotke pozicionirane sve više. ali to nije od nekog značaja. ako se ispaljuje neposredno jedan za drugim. I poligon bušenje ima uobičajeni korak koji dovodi zrno u rotaciju oko svoje uzdužne ose. POMOĆNA MUŠICA kod lovačkih sačmarica (sitnija nego ona na kraju cevi) nalazi se kod nekih pušaka na kraju prve trećine dužine cevi. Poligon cevi se za sada proizvode samo u kalibru . nego način bušenja cevi pri kome postoje prečnici žljebova i prečnici polja.

POPREČNO OPTEREĆENJE ZRNA. zbog kraćeg vremena leta do cilja.W. POSEBNI IZVLAKAČ ZA KUGLU kod kombinovanih prelamača izvlači opaljenu čauru kugle više nego gornje čaure sačmenog metka. najčešće sa leve strane (Greener W.ecolss. tako da time omogućava njeno lakše zahvatanje prstima i odstranjivanje iz puške. (na većini savremenih trocevki može se i naknadno ugraditi).htm mušica nije u ravni sa onom "pravom" na kraju cevi i stiže da koriguje položaj cevi. njegovo poprečno opterećenje je veće. sa položenijom putanjom i očuvanijom početnom udarnom snagom ("Eo"). POSEBAN NAPINJAČ ZA KUGLU je veoma koristan uređaj na nekim trocevkama. Donja cev za kuglu napinje se polugom na vratu kundaka koja izgleda kao nešto povećana kočnica. Vidi balistička krivulja. tehnički izraz koji iskazuje odnos između poprečnog preseka (kalibra zrna) i njegove težine. Posebnim napinjačem za kuglu aktivira se opruga čekića donje cevi tek kada se dolazi u priliku za pucanje metka kuglom. zrno će sporije gubiti svoju početnu brzinu. odnosno ispred branika okidača.com/leksikon_oruzja. PREDKUNDAK je deo kundaka koji se nalazi ispod cevi. biće manje. Što je je zrno duže (prema tome i teže). Vidi trocevka. iako se metak za kuglu stalno nalazi u donjoj cevi. Što je poprečno opterećenje veće. puška se prelamanjem napinje kao obična dvocevka.). Dobro je da je taj deo puniji. Do toga časa. u lovu na divljač u veoma brzom pokretu biće potrebno manje preticanje. Time je povećana i sigurnost rukovanja trocevkom. Pri brzom uzastopnom pucanju na strelištu pri gađanju glinenih golubova.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi trocevka. a pogreške u proceni udaljenosti divljači. Prava kočnica se pomera na drugo mesto. kod kojih se prelamanjem puške zapinju samo čekići cevi za sačmu. jer olakšava strelcu vođenje puške u preticanju. tako da će let zrna od usta cevi ("Vo") do cilja ("Vz") biti kraći. Osim toga. štiti strelčevu levu ruku od 58 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

a na udaljenosti od 40 m preticanja će biti 1.70. Sva krupna divljač u punom trku takođe prelazi oko 15 metara za jednu sekundu. pod uglom od 90° zahteva preticanje od 90 cm na udaljenosti od 20 m.10 mi 0.5 mm) imaju nešto drugačije vrednosti od onih datih za sačmu od 3 mm. (od grančice do stabla) i udaljenija od snišanjene divljači.25 m. Zec u punom trku dostiže oko 15 metara u sekundi. Treba napomenuti i to.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi dabrov rep. čak i tako male kao što je trava ili stabljika žitarica. vidi barutni pritisak. Razume se.50 i 0. 59 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ovo su računske vrednosti i obzirom da lovac nema računar u glavi. Šumska šljuka je upola sporija. kako bi sve pomenuto u deliću sekunde izračunao i po tome postupio. 30° i 20°. što sitnija. a takođe i od ugla pod kojim se divljač kreće od ili ka lovcu.htm pregrejanih cevi.65 m. 0. 1.15 m.com/leksikon_oruzja.55 m. dakle na njegov precizni pogodak. Ali sačma istog prečnika. Na udaljenosti od 30 m ista skraćenja će biti 1. 0. Vidi eksplozija puške. uticaće na pravac leta zrna. Zavisi u velikoj meri i od brzine zamaha kojim lovac nanosi pušku u preticanju. pogodak će biti sigurniji. a promašaj sigurniji. PREPREKE ZRNU U LETU.75 mi 0. da prva krupna sačma (3. zahtevaće skraćivanje preticanja sa 20 m na 0. pri brzinama kojima se divljač prosečno kreće. Vidi odskok zrna ili sačme. Tako sačma kojom najčešće lovimo. PREPREKE U CEVI dovode do naduvavanja ili u težim slučajevima i do prskanja (eksplozije) cevi. pri pucanju pod uglom od 50°. PRETICANJE PRI PUCANJU NA DIVLJAČ U POKRETU direktno zavisi od brzine kretanja divljači i njene udaljenosti od lovca. utoliko brže.40 m. očekujemo samo. a približno istu brzinu dostižu i fazan i jarebica. Pri preticanju divljači moramo računati sa tim da sačma srazmerno brzo gubi brzinu u letu.5 m na udaljenosti od 30 m i preticanje 2. da lovac svakako ima približnu predstavu o ovim vrednostima.2 m na udaljenosti od 40 m. preticanje 1.ecolss. Što je prepreka teža.5 mm) i prva sitnija (2. ona sa prečnikom zrna od 3 mm. ali divlje plovke lete brzinom od 15 do 25 metara u sekundi.

Za promenjive čokove WINCHOKE i REM-Choke jedva i da je potrebno navesti proizvođača: Winčester i Remington. Kada sve sagledamo. koja je prikazana kao "računska ". Brzina zamaha puške pri preticanju sasvim je individualna i dovodi nas u dalju nedoumicu.Lovacki Savez Srbije http://www. MOBILCHOKE (Beretta). da to iskustvo što pre stekne. čuveni lovac na divlje plovke. jedna vrsta izmenjivog paradoks bušenja. Suprotnost: ofanzivni baruti koji sitnijom granulacijom i drugim postupcima povećavaju upaljivost baruta razvijajući maksimum barutnih gasova već u neposrednoj blizini ležišta metka. ali različitog unutrašnjeg prečnika. Ovaj poslednji ima i jednu interesantnu novinu. Vidi nitroglicerinski baruti. različito se nazivaju: MULTICHOKE (Mercury). PROMENJIVI ČOKOVI. Ima lovaca koji strelovito vrše preticanje. Vidi nišanjenje kuglom u pokretu i u mirovanju. i ne samo njemu.htm ali je to u lovu bez značaja. a drugi na jednocevnim petometkama. PROGRESIVNI BARUTI nitrocelulozni baruti koji su povećanom granulacijom i posebnom hemijskom obradom olenjeni i na taj način prisiljeni da usporeno sagorevaju. Drugi lovci. Dakle. nastavci čokova. tubusi uvek iste dužine. amerikanac Kimbl. To je izmenjivi nastavak koji namesto suženja čoka ima žljebove koji povećavaju preciznost puške pri upotrebi jedinačnih zrna. prava veličina preticanja pojedinog lovca je veština koju će on steći iskustvom. pucao je "tik pred kljun". Neki od ovih izmenjivih čokova su na dvocevkama. VARIOMIX (Franchi) i dr. većina lovaca vrši neki prosečno brz zamah u preticanju.ecolss.com/leksikon_oruzja. U zavisnosti od proizvođača. a vrednosti preticanja i veličina tog preticanja je zapravo ona. Ipak. prikazanu na modelu "870 Deer Gun". čekaju uperivši pušku ispred divljači i pucajući u trenutku kada smatraju da je divljač "na pravom odstojanju". koji se posebnim ključem čvrsto ušrafljuju u usta cevi dvocevnih sačmarica. a ima i dobrih među njima. p r o g r e s i v n o potiskujući zrno celom dužinom cevi. Dosadašnje izlaganje ovog problema treba samo da pomogne početniku. Njihovo pucanje je statično. Ako ovi drugi 60 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

Posetite internet adresu www. divljih svinja i u mnogo manjoj meri na lov divokoza. 9. vidi rasturanje zrna. Zrna koja Prvi partizan proizvodi. Uvođenjem serije zrna savremenije konstrukcije.com/leksikon_oruzja. primećuje se nedostatak većih kalibara od 8 mm. uslov pokretu. vidi naslanjanje puške pri pucanju. a tek nakon njega nastavke čokova. za dostrel ranjene krupne divljači. Vidi ABC. od kompaktnog bakra (tombaka) sa dirigivanim rascvetavanjem prednjeg dela.Lovacki Savez Srbije http://www. predstavlja osnovni uspešnog lova na sitnu divljač. značilo bi priključivanje novom trendu u proizvodnji municije za lovačke karabine i kombinovane puške. PUCANJE LOVAČKIM KARABINOM na krupnu divljač. U lovu sve je u funkciji. koji bi zaokruglili paletu proizvodnje. vidi udarac zrna u cilj. vidi sačmeni metak.com. To su pre svega 9. ne postoji potreba da oni budu iste dužine. eksportno zanimljivi kalibri.3 x 74 R i .htm Cutt’s Compensator. vidi izbor kalibra.prvipartizan. PUFER PATRONA. vidi konstrukcija zrna. vidi nišanjenje kuglom u pokretu. ali i na zimski lov lisica. Čas za to je sada. 61 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Vidi balistička krivulja. u našim uslovima odnosi se pre svega na lov srneće divljači. vidi lovački karabini. Od proizvodnje municije zanimljive za upotrebu u lovu. PRVI PARTIZAN srpska fabrika municije za lovačke kuglare u Užicu.375 H & H Magnum. vidi optički nišani. U većem broju odrednica obrađeni su delovi ove materije. standardne su izvozno nekonjunkturne konstrukcije: bakarna košuljica sa olovnim vrhom. vidi konstrukcija zrna. Vidi preticanje pri pucanju na divljač u vidi sačma. vidi nišanjenje pri pucanju na gore i na dole. vidi rasturanje sačme. vidi udarna snaga zrna. PUCANJE SAČMARICOM -preticanje. tu su i neki od krupnijih kalibara pištoljske i revolverske municije.ecolss. trebalo bi da bude obavezan rekvizit za lovcevlasnike dvocevki sa automatskom kočnicom. vidi izlazna rana. vidi fina mušica-gruba mušica. vidi moć zaustavljanja. imaju prvo ušrafljen kompenzacioni prostor. tako da nikada i nisu. Pregledom balističkih podataka municije koja se proizvodi u Prvom Partizanu.3 x 62.

vidi Winchester. spremnu za pucanje. Izdržava veliki broj udaraca igle i ne košta puno. francuski Fabarm. Beneli.ecolss. puška je ponovo puna i spremna za pucanje. predkundačić je oslobođen i već je skliznuo u zadnji položaj. 7600) repetiraju se na taj način što se predkundačić puške povlači u smislu nazadnapred. sa sedištem firme u Birmingemu i Londonu. uz Holland 62 of 99 2/3/2013 7:25 AM . drže predkundačićem čvrsto povlačenim prema ramenu. no već ispaljena kapisla ne daje dovoljan otpor udarnoj igli. Najpoznatije puške ovog tipa proizvode Winchester. Posle toga.Lovacki Savez Srbije http://www. sa kapislom od otporne plastike. koja je svoj prototip već prikazala javnosti. Brz pokret unapred i puška je. Drugi način je da dobar puškar isključi automatsku kočnicu. što je vrlo jednostavan zahvat.htm problem nastaje kada takvu pušku treba "ostaviti u orman". PURDEYproizvođač i konstruktor lovačkog oružja najviše klase. Kada je metak opaljen. izbacivši opaljenu čauru. opruga na pušci se sasvim lako odapinje: puška se prelomi do kraja. a u Evropi je ova tipično američka puška dobila svoje vrlo dobre kopije: Franchi. Ostaviti nategnute opruge ne valja. Remington. Još veći problem je u tome što u opaljenoj kapisli ostaju prašinasti delići sagorele eksplozivne korozivne smeše iz kapisle i napraše unutrašnje zidove cevi oko ležišta. Veliki broj modela lovačkih sačmarica petometki i jedan lovački karabin (Remington Mod. koja u čauri ima jaku spiralnu oprugu. imitacija metka od aluminijuma. Škljocati na prazno. U povlačenju nazad i u vraćanju predkundačića napred. Vidi odapinjanje napete opruge. već spremna na novo opaljivanje metka. Rešenje je "pufer" patrona. ne izlazeći iz ramena. takođe ne valja. Mossberg. Lovci koji dugo love ovakvim puškama. Mnogi lovci stave ispaljenu čauru i odapnu oprugu na taj način. i naša "Crvena Zastava". Vidi Mossberg. spretno i vrlo brzo repetiraju na taj način što naperenu pušku. Perdi dvocevke. PUMP-ACTION (pamp-ekšn). Oba okidača se istovremeno povlače do kraja i puška se polako ponovo zatvori. vidi Remington. vrlo robustan i puška odlično funkcioniše. Mehanizam je jednostavan.com/leksikon_oruzja.

Današnji način proizvodnje cevi sa žljebovima. kod kuglare. tako da nema ni promene strukture čelika cevi. a izvlačenjem matrice. Vidi dužina cevi. RASPRŠIVAČ SAČME. daju im kundake od biranog drveta i najbolju finalnu obradu i prodaju po visokim cenama. šipka od najtvrđih materijala. dok neke nisu bile u toj najvišoj klasi. u nju se uvlači takozvani "dorn". pri čemu se materijal cevi grejao i morao tokom rada da bude obilno hlađen. Od kvaliteta materijala (čelika) cevi. Neke od tako proizvedenih cevi davale su veoma malo rasturanje zrna. Snažnim čekićima cev se kovanjem sabija oko matrice. i ugrađivane su u jeftino oružje. zavisiće i procenat oštećenja rubnih zrna sačme pri prolazu kroz cev. odnosno donjoj cevi kod bok dvocevki i pun čok u levoj. poznati "Dumoulin" i "Brenneke" kupuju "Zastavine" karabine "u belom". Cev se buši na prečnik veći od budućeg kalibra. minimalno rasturanje zrna. završena cev je uvek ujednačeno dobrog kvaliteta. struktura materijala cevi se kovanjem oko matrice unekoliko zgušnjava tako i otvrdnjava. PUŠČANA CEV. najvažniji je deo puške. odnosno 63 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Naprotiv. spadaju u najskuplje puške sveta. sasvim je drugačiji.Lovacki Savez Srbije http://www. zavisiće sigurnost puške. zavisiće preciznost gađanja: kod sačmarice ujednačenost posipa. daleko najveći procenat lovačkih dvocevki u svetu proizvodi se sa standardnim čokovima -polučok u desnoj. sa minimalnim rasturanjem zrna. sjajno polirana. a polja uvučena. ali od njene obrade. cene se na više desetina hiljada USD. Čak ponekad i puške (razume se odlično očuvane) iz vremena pre Prvog svetskog rata. Ovu metodu takozvanog "hladnog kovanja" uveli su svi veliki proizvođači finog oružja. bez obzira da li se radi o sačmarici ili kuglari.ecolss.htm Holland i Boss. Vidi fino oružje. Sa cevima sa žljebovima postupak je bio sličan: cev se svrdlima bušila na prečnik nešto manji od budućeg prečnika polja. Od finoće poliranja unutrašnjih zidova cevi sačmarice. a onda su se posebnim alatom urezivali žljebovi. koja predstavlja negativnu matricu budućeg profila cevi: žljebovi su istureni.com/leksikon_oruzja. vidi Crvena Zastava. Tako na primer. Nema zagrevanja materijala izazvanog nekadašnjim rotacionim bušenjem.

upotrebljavaju municiju sa raspršivačima sačme kakvu već proizvode sve značajnije fabrike lovačke municije. Lovac koji sam puni svoju municiju. Mnogo značajnije je širenje snopa sačme jer od njega zavisi efikasan domet sačme. širine unutrašnjeg dela čaure i visine sačmenog stuba. Efikasna je takođe i horizontalna pregrada sačmenog stuba na tri dela. Preko barutnog punjenja ne treba stavljati plastični čep sa čašicom. Tako već na 50 64 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Lovcima vlasnicima pušaka sa standardnim čokovima preostalo je da u prvom delu lovne sezone. Kartončiće uzdužno preseći do polovine. po tradiciji preterano čokirane. ovo i nije od nekog većeg značaja jer će sačma najvećeg dela "roja" stići do gađane divljači. Snop sačme ima levkast oblik. snop dug oko 3 m. jer se njime postiže suprotan učinak od željenog.ecolss. jer se u preko 80% slučajeva u lovu puca na prosečnu udaljenost od nešto ispod 30 m. najčešće četvrt čok. na udaljenosti od 30 m. kada se na divljač puca na većim rastojanjima. Da napravi krst od dva pravougaona komada kartona. staviti u čauru i sipati sačmu. drugi stavljaju u sačmeni stub krstasti plastični umetak koji deli sačmu na četvoro. Širokim anketama sa desetinom hiljada lovaca u različitim uslovima lova na sitnu divljač. ukrstiti ih. stavljanjem kartonskih poklopčića posle svake nasute trećine sačme. tričetvrt čok ili čak poboljšani cilindar polučok. tako da je divljač promašivana ili teško oštećivana u slučaju pogotka punim snopom sačme. Kako je brzina sačme znatno veća nego brzina divljači u pokretu. Vidi sačmeni metak. Proizvođači boljih pušaka u svetu već su se orijentisali ka slabijim čokovima. vrlo često i manje.htm gornjoj cevi. nego i dužinu i liči na roj pčela. Puške sa jačim čokovima su stvarno potrebne samo u poslednjim lovovima u sezoni. a pogotovo u šumskim lovovima. potvrđeno je ranije uverenje iskusnijih lovaca da su većina pušaka. Sačmeni metak daje snop čija je dužina približno jedna desetina rastojanja od usta cevi.com/leksikon_oruzja. snop sačme u letu ima ne samo svoju širinu. Neki to postižu stavljanjem jakog bikonkavnog (dvostruko udubljenog) plastičnog poklopca povrh sačme. RASTURANJE SAČME. na već očišćenim poljima.Lovacki Savez Srbije http://www. Tako je na primer. može ovakvu municiju da napravi na dva načina.

htm m. Ovo su rubni delovi snopa sačme. na čijem preseku leži centar grupe pogodaka. a preko toga smatra se da je preciznost puške nezadovoljavajuća. vrlo dobro. ukoliko je brzina vetra veća. za sve 65 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ako je 7 cm. loša procena rastojanja. Ako izuzmemo subjektivne razloge loših pogodaka u uslovima lova.2 m. neodgovarajuće naslanjanje puške pri pucanju.5 m/s -sa objašnjenjem da je to brzina vetra pri kojoj se već znatnije njišu grane. RASTURANJE ZRNA se ustanovljava ispucavanjem 5 metaka sa rastojanja od 100 m puškom postavljenom u uređaj (stegu) za upucavanje. njegovo poprečno opterećenje i brzina zrna. ali je neophodno znati da već na toj razdaljini ne sme drugi lovac da se u času pucanja na divljač nađe na razdaljini manjoj od nekoliko metara. ne uračunavaju se. treba spojiti sa dijagonalama. zrno ima otklon od 42 cm. Na udaljenosti od 180 m. uticaj bočnog vetra i sl.9 m. računajući iz središta rupa na meti. a municija iste serije. kao što je zadihanost. U grupi pogodaka treba izmeriti rastojanje između dva najudaljenija pogotka. smatra se da je rasturanje zrna odlično. i tako dalje. na rastojanju pucanja od 200 m.7 grama. snop sačme koja može nekog još ozbiljno da povredi je čak 60 m 80 m. za većinu uobičajenih kalibara.5 mm ima širinu od 3. Rastojanje između najvišeg i najnižeg pogotka i rastojanja između dva međusobno najudaljenija horizontalna pogotka. Tako smo dobili srednju visinu grupe pogodaka. što je već krajnji domet efikasnog dela sačmenog stuba. a manja težina zrna. Iz grupe pogodaka treba istovremeno ustanoviti središte pogodaka. Vidi sačma.5 mm čak 5. snop sačme prečnika 3.ecolss. Otklon pogotka pri bočnom vetru je veći. Postoje čitave tablice iz kojih možemo pročitati da pri brzini vetra od 7. sa metkom 8 x 57 IS težine zrna 12. Inače smatra se dovoljno tačnim da je krajnji domet sačme prečnika 2.Lovacki Savez Srbije http://www. sve do 10 cm.5 mm oko 250 m. koja za savremenu municiju treba da iznosi 4 cm iznad tačke nišanjenja.5 mm oko 350 m. Ako je rastojanje između dva najudaljenija pogotka manje od 5 cm. veća udaljenost do cilja. a sačme prečnika 2. vidi sačmeni metak. početne brzine 795 m/s.com/leksikon_oruzja. Vreme treba da bude bez vetra. Slučajno "pobegli" hici. sačme prečnika 3.

modeli poluautomatskih petometki 1. Vidi pomeranje pogotka kod višecevnih pušaka. REMINGTON. linije 870. Svi proizvodi fabrike Remington odlikuju se vrlo solidnim kvalitetom. Vidi upucavanje kuglare.com/leksikon_oruzja. odnosno u postizanju odgovarajuće dobrog pogotka. težine i poprečnog opterećenja. nekoliko modela malokalibarskih pušaka. lovačke karabine sistema Mauzer. linije 700 BLD. treba da se držite pravila da se pri jačem vetru ne puca na daljine veće od 150 m. Zrna sa šiljatim vrhom. Današnja proizvodnja lovačkih pušaka: više modela petometnih repetirki sistema pump-action. sa sedištem fabrike u Bridgeportu. zabranjen je u većini evropskih država.Lovacki Savez Srbije http://www. Namesto komjutera u glavi ili komplikovanih tablica u džepu. Connecticut. RAZANTNOST PUTANJE ZRNA predstavlja bitan činilac u upoznavanju pada zrna metka kojim lovite. vidi konstrukcija zrna.ecolss. 7600 (lovački karabini). uz iste navedene uslove imaju nešto veću razantnost putanje. veliki američki proizvođač oružja i municije. osnovane 1816.htm kategorije brzine vetra i za sva normalna rastojanja. REFLEKTOR ZA LOVAČKE KARABINE kao uređaj koji omogućava lov divljači noću. 7400 i "pump-action" karabin mod. Vidi balistička krivulja. poluautomatski karabin Mod.87 "Premier" i "SP-10 Magnum" u kalibru 10/89 mm specijalno za barsku divljač. u slučaju učestalijeg pucanja. i da se pošto vetar uvek duva "na mahove" sačeka mirniji momenat za pucanje. RAZDVOJENE CEVI KOD KOMBINOVANIH PUŠAKA omogućavaju ravnomerno hlađenje donje cevi na kuglu i time je otklonjena opasnost od pomeranja "penjanja" pogotka kod višecevnih kombinovanih pušaka sa čvrsto povezanim cevima. Razantnost putanje zrna zavisi od njegove brzine. godine. Pogledajte balističke tablice za razne vrste municije. TUG. 66 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a unekoliko i ona sa zasvođenim dnom (TIG. Torpedo-S). kao i od oblika zrna. Našim Zakonom o lovstvu je lov pomoću reflektora dozvoljen samo u lovu divlje svinje.

vidi Smith & Wesson. za dostreljivanje ranjene krupne divljači mogu se koristiti samo kalibri . pre svega američkih pušaka.Lovacki Savez Srbije http://www. nego presovanjem. kao nama dobro poznata Zbrojovka linije ZH i finska bok dvocevka VALMET 412. Radi se najčešće o bok dvocevkama sa rezervnim kombinovanim parom cevi. Izuzetak čine bok dvocevke u potpuno mašinskoj obradi.htm REVOLVERI su ručno vatreno oružje. sa slabim čokovima. nemački -fischhaut). narezivanje kundaka na rukohvatu -vratu kundaka i predkundačića (engleski -chekering. sprečava nekontrolisano poprečivanje zrna u letu i time omogućuje preciznost pogotka. ROTACIJA ZRNA. sa zahtevom da se ključevi dva ili više pari rezervnih cevi.38 special i jači. Uslovljeno je uvijenošću žljebova i njihovim korakom. Kod 67 of 99 2/3/2013 7:25 AM . koje za razliku od pištolja. Radi se ručno. na primer Merkel. "RIBLJA KOST". sa jačim čokovima i kraćih. kod kojih se drugi ili svaki dalji par cevi (kod puške ZH čak 6 različitih pari). okretanje zrna oko svoje uzdužne ose. može bez problema sa minimalnom doradom ugraditi. izuzev u majstorskim radionicama Borovlja(Ferlaha). kod skupljih pušaka.com/leksikon_oruzja. REZERVNE CEVI PRELAMAČA isporučuju se po pravilu u kompletu sastavljenom u samoj fabrici. vidi Colt. burence) najčešće sa 6 metaka. Vidi bok dvocevka. sa najmanjim mogućim tolerancijama upasuju u jednu puščanu glavu. Samo kod najjeftinijih. U lovu. Razlog za ovo je što se finalno upasovavanje vrši najvećim delom ručno. Skupe engleske i belgijske klasične dvocevke ne retko se isporučuju sa dva para sačmarskih cevi-dužih. posebnim alatom. jednometnih ili poluautomatskih ima doboš (kolo. omogućuje čvršće prihvatanje puške u času pucanja. sa različitom finoćom (i cenom) rada. za lov na kraćim rastojanjima i šumski lov. po pravilu samo za njihove puške i to uz srazmerno visoku cenu. moguće je naručiti i treći par cevi dvokuglare. "Riblja kost" se ne pravi ručno. vidi Zbrojovka Brno.ecolss. Naknadno opremanje puške novim parom cevi nije uobičajeno. Vidi Crvena Zastava.

Vidi poseban napinjač za kuglu. odnosno .44 Magnum ili najjačeg kalibra u ručnom vatrenom oružju . isto toliko za revolversku i pištoljsku municiju i dve vrste za sačmarsku municiju ("J706" za punjenje iznad 32 grama i "J710" ispod 32 grama sačme). pre svega u trocevkama: puškom se rukuje kao sa dvocevkom.5 vrsta (gradacija progresivnosti) za lovačku municiju sa kuglom. vidi Milan Blagojević . vidi trocevka. preuzele su i neke konstrukcije "hamerles" dakle. gde postoji opasnost od napada agresivne divljači (npr. RUČNO NAPINJANJE UREĐAJA ZA OPALJIVANJE. mogu da napinju udarni mehanizam i ručno. Interesantno je napomenuti da je naš čuveni barut između dva rata "Obilićevac" proizvođen tehnologijom i mašinama. Istog tipa i istih osobina je i naš sadašnji barut "Zlatibor". posle Prvog svetskog rata. a opruga za metak sa kuglom napinje se tek u času neposredne potrebe. u Sibiru i Kanadi gde napadi medveda na ljude nisu retka pojava). sa unutrašnjim čekićima. U krajevima izvan civilizacije. Vidi otklon zrna.37 Special -kod revolvera i jači od njih.htm savremene municije zrno rotira oko svoje ose tri i više hiljada puta u sekundi. kao na primer "Blazer" Mod. 830 i 850/88. upotrebljavaju revolvere krupnog kalibra . Čak i neke najnovije konstrukcije lovačkih karabina sa obrtno čepnim zatvaračem.Lovacki Savez Srbije http://www. ROTTWEIL (rotvajl) barut. Upotrebljavaju se samo kalibri 9 mm Para -kod pištolja. da se ponovnim pucanjem karabinskim metkom ne bi bespotrebno obezvređivala konzumna vrednost mesa. Vidi revolveri. dobijenim kao reparacija od pobeđene Nemačke.ecolss. usamljeni lovci. određenu prednost koju imaju lovačke dvocevke sa spoljnim orozima -da se napinjanje udarnog mehanizma obavlja tek u momentu stvarne potrebe. upotreba u lovu ograničena je na dosterljivanje ranjene krupne divljači iz neposredne blizine.454 Cassual Magnum. nitrocelulozni barut visokog kvaliteta različitih namena . RUČNO VATRENO ORUŽJE. 68 of 99 2/3/2013 7:25 AM .com/leksikon_oruzja. Vidi nitrocelulozni baruti. istraživači i drugi.

07 u žljebovima. a novije "S" bušenje ima 7. počeo je veliku kampanju za lov krupne divljači revolverom.G. RWS -skraćenica od Rheninisch-Westfalisches Sprengstoff-A.5 mm -"meka". Wesson. a 8. ova američka pomodna ludost.5 mm do 5. sačma se kod skuplje municije katkad presvlači galvanskim putem slojem nikla ili bakra.8 na poljima.htm vidi Smith & Wesson. 8. već i tamo na zalasku. Municija kalibra "8 mm S" ne sme se pucati iz oružja starog 8 mm kalibra. u evropsko lovstvo nikada nije ni stigla. tako da ima pravilniji posip i bolju prodornost. olovne kuglice različitih dimenzija.D. vidi Colt. "S" . novije dimenzije bušenja cevi za municiju kalibra 8 mm. U ovu svrhu. (Rajnsko-vestfalski eksplozivi -A.) Vidi konstrukcija zrna.3 % Arsena i 2% Antimona. Vidi kalibar. Sve lovačke (i vojne) puške proizvedene posle Drugog svetskog rata su bušene novijim "S" kalibrom. Staro bušenje je 7. Douglas B. posle 1935. uglavnom od 1.KALIBAR. jedan od njegovih inventora i istovremeno proizvođač revolvera za novi metak. navodeći uspešne pogotke krupnih vapiti jelena i na daljinama preko 200 m.ecolss.2 u žljebovima.com/leksikon_oruzja. O promašajima i ranjavanjima divljači nije saopštavano. od čistog olova i "tvrda" od olova sa primesom od 0.357 magnum. a mušica prekriva na većim daljinama celog jelena i kako je taj metak ipak slabiji od najslabijeg karabinskog lovačkog metka. godine kada je konstruisan revolverski kalibar . za razliku od udarne snage zrna karabinskog metka do koje je lako doći iz podataka o SAČMENI METAK.Lovacki Savez Srbije http://www. koja se manje deformiše pri pucanju. zbog opasnosti od preteranog barutnog pritiska i posledica toga.9 na poljima. 69 of 99 2/3/2013 7:25 AM . RUČNO VATRENO ORUŽJE U LOVU. SAČMA. Kako se tada pucalo bez optičkog nišana na revolveru (kasnije se i to radilo).

Koliko su šanse slabije ako se na zeca na udaljenosti od 45 m i više puca slabije čokiranom puškom. s tim što srazmerno veliki broj zrna sačme nije ni ušao u krug. brzo smanjuje sa povećavanjem daljine pucanja.ecolss. jači čokovi pokazuju svoja preimućstva. manjeg kalibra od 12 i ako je pucano na zeca pod manjim uglom. na rastojanjima od 35 do 45 m. samo 6 zrna sačme sa energijom od 1. jer se broj zrna sačme određenog prečnika koja će pogoditi cilj. ali ređi. iz cevi sa jakim čokom izgledaće:broj pogodaka sačme u ceo krug je 104. odstojanje 35 m.4 m-kg.Lovacki Savez Srbije http://www. (a na veće daljine može se pucati samo u izuzetnim prilikama). a u unutrašnji krug 46. a na udaljenosti od 55 m.5 mm) ali ako je pucano iz cilindrične cevi izgledaće:broj pogodaka sačme u ceo krug je 72. raspored sačme je ravnomerniji. Međutim. (i to sa čokiranom puškom u pun profil zeca). zeca pogoditi 15 zrna sa zbirnom energijom od 5.3 m/kg. 10 zrna sačme sa energijom od 2. Kod pucanja na divljač na odstojanjima između 25 i 35 m. jak čok nije samo nepotreban.7 m-kg. sačma 3. ali još dovoljno dobro 70 of 99 2/3/2013 7:25 AM . kod sačmenog metka to je mnogo teže. na kojima se uostalom najšečće puca. na udaljenosti od 35 m. a u unutrašnji krug 22. na udaljenosti od 45 m.com/leksikon_oruzja. odnosno unutrašnji krug 37. Tako će pri pucanju sačmom od 3 mm prečnika.5 cm. Slika pogodaka sačme pod istim uslovima (kalibar 12. nego i smanjuje šanse na pogodak. ne treba ni govoriti. Slika pogodaka sačme u krug od 75 cm.htm težini i brzini zrna.

Nasuprot tome.com/leksikon_oruzja.5 mm. nego šok osetljivog nervnog sistema izazvan istovremenom. Plitko ispod kože naći ćemo 10-12 sačmi. zec će u ovim udaljenostima da bude "glatko" promašen. uz jasno zgušnjavanje u središnjem delu kruga. što je od posebnog značaja za pucanje u graničnim rastojanjima. zec će sa velikom verovatnoćom pasti. Delovanje sačme uopšte uzev.Lovacki Savez Srbije http://www. kako je već rečeno. Pas je pao na 71 of 99 2/3/2013 7:25 AM . ako je istom sačmom pucano iz cevi sa slabim čokom ili čak cilindrične. pri pucanju iz čokirane cevi. zec već biti zahvaćen nekom sačmom po glavi. pucanje iz cevi sa slabim čokom. U slučajevima lošeg pogotka. ima jasnih prednosti. suštinski se razlikuje od delovanja jedinačnog metka. Ako smo upotrebili sačmu 0.htm deluje u slučaju lošeg pogotka.ecolss. Ova lako objašnjiva teorija poznata već od ranije. Uz iste uslove gađanja. izazivajući trenutnu smrt. Pri pucanju iz cevi sa jakim čokom.25 mm -dakle sitniju. potvrđena je sledećim eksperimentom: na psa veličine terijera pucalo se sačmom od 2. preko 70% sačme je ušlo u krug mete. To će se najbolje videti kada oderemo kožu zeca koji je pao na mestu. Zeca dakle nije ubilo oštećenje važnih unutrašnjih organa. sa daljine od 27 m. višestrukom povredom nervnih završetaka. od kojih ni jedna nije prodrla dovoljno duboko da ošteti bilo koji važan unutrašnji organ. Ovaj umnoženi šok se istog momenta nervnim putem prenosi kao udar na srce i krvotok. pre svega na manjim i srednjim udaljenostima gađanja.

hloroformom (čime mu je nervni sistem stavljen privremeno izvan funkcije). a seciranjem je utvrđeno da mu nijedan unutrašnji organ nije povređen. Na drugog psa iste veličine. Posle buđenja. Pošto je meta ionako mala. prethodno uspavanog narkotičkim sredstvom koje se koristi u hirurgiji. sačma od 3 mm prečnika. dobrim delom pod vodom i u mirovanju dobro zaštićena grudnim i leđnim poleglim perjem (u letu je mnogo otkrivenija!).com/leksikon_oruzja. liske ili čak guske na vodi. vidi bušenje cevi sačmarice. na rastojanjima između 35 m i 45 m treba svakako uzeti metak sa sačmom za 0.ecolss.5 mm krupnijom. streljačkih karabina (olimpijske klase). kako sitna sačma brže gubi brzinu i probojnost. SAKO. Izvrsni 72 of 99 2/3/2013 7:25 AM . pogodnija je za lov zeca nego krupnija sačma. brzo je preboleo rane i dugo živeo. Vidi pucanje sačmaricom. Šok efekat ima pun učinak pre svega na srednjim rastojanjima. Do ove daljine. pucano je uz potpuno iste uslove kao i na prvog. Izuzetak čini pucanje na divlje plovke. ona na rastojanjima preko 35 m gubi svoju prednost. kada se još može pucati sitnijom sačmom.Lovacki Savez Srbije http://www.htm mestu. i municije za njih. Međutim. za šta je dovoljna i sitnija sačma. finska fabrika lovačkih karabina. da bi se što većim brojem istovremenih pogodaka sačmom dovoljne snage uopšte mogao proizvesti šok efekat. Međutim. treba računati samo sa pogocima u glavu i vrat. pas je samo lako ozleđen.

Magnum i čuveni streljački takmičarski karabin M 65 A. koja sa tri para cevi: dvocevnom sačmaricom.Lovacki Savez Srbije http://www. u kalibru . kompletno mašinski urađena.htm lovački karabini linije "L62". tako da je zbog toga jeftina. Najomiljenija kombinacija je . M 658 Magnum. delom sa novim.) i "Finnbear Hunter" (od . koji se rukom napinje i opslužuje sa prebacivačem donju ili gornju cev. košta manje nego standardna nemačka kombinovana bokerica.308 Win. vrlo uspelim "Hammerhead" zrnom. takođe potpuno mašinski urađena. Municija za lovačke karabine velikog broja kalibra.17 Rem. do 9.308. kombinovanom i cevima dvokuglare u kalibrima od .243 Win.375 H & H Magnum). model "Vixen Hunter" (za male kalibre od . sa jednim orozom. Tu je i fabrika VALMET sa bok dvocevkom. Finska ima još dve fabrike koje proizvode takođe veoma dobro oružje: TIKKA. u donjoj i 12/70 u gornjoj cevi. do . ali sa vrlo visokom preciznošću.223 Rem.3 x 74 R.ecolss. u kalibrima od .243 Win. do .300 Win. tu je i jedan model vrlo funkcionalnog poluautomatskog 73 of 99 2/3/2013 7:25 AM . a najzanimljivija je jednostavna kombinovana bok puška.com/leksikon_oruzja. U klasi takmičarskih streljačkih pušaka. Pri tome je odlična.223 Rem. sa kojim se u SAD postižu najveći rezultati u Bench rest takmičenjima) i strelcima dobro poznat "Sako Target" u kalibru . osvedočeno visokih kvaliteta su modeli "Varmint" (u kalibru 6 mm PPC. lovački karabini modela M 558. do .222 Rem. prava puška za finske lovce iz tajge. Najzad.

čelični luk na kundaku. Na ovom mestu treba dodati da Finska ima veoma jaku i veoma cenjenu industriju nitroceluloznih baruta KEMIRA-Vihtavuori.htm karabina. u kalibrima . omiljeno oružje srednjevekovnih lovaca. odličnu municiju LAPUA. u novije vreme. Precizniji je nego luk i strela i omogućuju izbacivanje "sulica". osnovana još 1751. kratkih čeličnih strela velikom brzinom i udarnom snagom. godine.com/leksikon_oruzja. kako stoji u našem Zakonu o lovstvu. ali samo na krupnu divljač i to samo u ograđenim lovištima. Veoma je tražena i u proizvodnji lovačke municije u našoj zemlji. kao i luk i strela. Lov bi i kod nas mogao biti dozvoljen.Lovacki Savez Srbije http://www. najstarija nemačka industrija lovačkog oružja. SAUER & SOHN.308. do 1000 ha površine. ako se setimo da Finska ima upravo ogromna i pritom bogata šumska lovišta tipa tajge.ecolss. Treba napomenuti kod nas malo poznatu. koji se samo za lovačku karabinsku municiju proizvodi u 7 gradacija. u mestu Suhl (Zul). SAMOSTREL. Kemira kapisla tipa W-209. postaje novi modni "hit" u srednjeevropskim lovištima. bezbroj jezera i da ima relativno najveći broj lovaca na svetu u odnosu na broj stanovnika. Najskuplji modeli mogu premašiti cenu od 4000 EUR. model Valmet-Hunter M 88. Win. ili 30/06 Springfield. Postojanje ovako jake industrije i lovačkog oružja i municije biće jasnije. pod istim uslovima kao lov sa lukom i strelom. Iz 74 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

22 Savage High Power.3 x 74 R. poznatije je po jednom sjajnom "srnećem" kalibru .com/leksikon_oruzja. zatim karabini Mod. sa novijim kalibrima kao što su . koja u najnovijem modelu ima gornju cev u kalibru 20/76 Magnum. za koga se tvrdi da najnečujnije repetira od svih lovačkih karabina sa obrtno čepnim zatvaračem. do 9.22-250 Rem -nešto sporiji od njih. 56 x 50 R Magnum i . proizvodi više tipova lovačkih karabina i pušaka od kojih je na evropskom tržištu najpoznatija jedna jeftina i solidna kombinovana bok puška ATLAS.22 Hornet. do tropskog . Proizvodi se u više tipova sa različitim luksuznim gravurama koje koštaju više nego ova inače skupa puška. ujednačenim delovanjem. kalibri su u vrlo širokom rasponu od . Ime SAVAGE. malo je poznato da je bivša čehoslovačka industrija lakog naoružanja bila jedna od najvećih na svetu. američka fabrika oružja.htm savremene proizvodnje lovačkog oružja veoma je cenjena trocevka (driling) Mod. SAVAGE (Sevedž).ecolss.Lovacki Savez Srbije http://www. skupi model. pre svega zbog vrlo uspešne konkurencije. ali sa težim zrnom i sigurnim. sa kundakom od crnog poliestera. sa dugom tradicijom u proizvodnji 75 of 99 2/3/2013 7:25 AM .243 Win. nekada veoma hvaljenom.458 Win. a donju . 90. 3000 i 3000 Lux sa kalibrima kugle od .222 Rem. SELLIER & BELLOT. poluzaboravljenom i ponovo aktueliziranom.223 Rem.

Fabrika čak ima veći broj kompletno opremljenih strelišta za "Skeet" i "Trap" takmičenja. ili . Manje je poznata bok dvocevka model "Tek" sa izmenjivim kombinovanim cevima ili kao dvokuglara i u jakim kalibrima. do veoma skupog modela "Neptum Primus". 16. 28 i . a već dugo pod nazivom "S & B Blanicke Strojirni" nalazi se u Vlašimu. Sve trocevke ove fabrike imaju uvek poseban napinjač za kuglu. Znak fabrike je poznat širom sveta. Veoma su popularne umetnute cevčice za cev sačmarice.22 Win. kapisle tipa "VI" (ževelo) sa antikorozivnom upaljivom smešom "Neroxin". Za lovačke krugove posebno je bila zanimljiva ogromna proizvodnja fabrike Sellier & Bellot. u kalibru . sa dužinom cevčice 22 cm ("Semper 22") i u kalibru .com/leksikon_oruzja.R. Fabrika je osnovana još 1825. godine u Pragu. 76 of 99 2/3/2013 7:25 AM . nemačka fabrika lovačkog oružja u čijem su programu veoma poznate trocevke od najjeftinijih modela. Fabrika proizvodi u širokom izboru municiju za lovačke kuglare (novije zrno je "Torpedo S"). kao i sopstveni olimpijski tim strelaca na glinene golubove. (kod nas zahvaljujući ranijem -velikom uvozu lovačke municije). kao i veliku proizvodnju glinenih golubova.ecolss.htm municije. municiju za lovačke sačmarice kalibra 12.410 u svim dužinama čaure (uključujući i 76 mm Magnum). preko ne jeftinog modela "Plus". Magnum sa dužinom cevčice 44 cm ("Semper 44").22 Winchester Magnum. SEMPERT & KRIEGHOF.Lovacki Savez Srbije http://www.22 L. u Češkoj. 20.

dosta skupa uostalom. zrno nailazi na snažan otpor pri ulaženju u žljebove. širenja barutnih gasova i potiskivanja zrna u cev.htm Cevčice su začuđujuće precizne i vrlo praktična su dopuna sačmaricama. Novi proizvod je umetnuta cevčica "EL 65" sa punom dužinom cevi. Ova cevčica. SINOXID. a pogotovo trocevkama. SLOBODNI HOD ZRNA. a trocevku u trocevku dvokuglaru. kao što bi se stavio nov metak u cev. koja se nosi u džepu i u slučaju potrebe instalira prosto. tako da su pogodne (u malokalibarskoj municiji) i za zatvorena strelišta. & B. koja je zamenila vrlo korozivnu upaljivu smešu na bazi živinog fulminata. u momentu eksplozije barutnog punjenja. Neophodno je uvesti ga u žljebove kratkim konusnim delom koji te žljebove nema. već nije ona korisna dopuna trocevki. .22 Win. Kasnije su nastale kapisle "Sinoksid" tipa: "DWM Niccoro". postavlja se kod kuće. pa i naš "Neoksid". prva upaljiva smeša za kapislu (RWS) na bazi olovnog azida.Lovacki Savez Srbije http://www.6 x 52 R (. Magnum. neograničenog su trajanja..6 x 50 R Magnum i 5. Kapisle tipa "Sinoxid". "S. Vidi kapisla. u kalibru . Taj prelazni konus nije dug. .ecolss.22 Hornet.).22 Savage H. apsolutno nekorozivne i ne razvijaju otrovne gasove pri udisanju. 5.222 Rem. Neroxin" kao i mnoge druge. 77 of 99 2/3/2013 7:25 AM .P. ali pretvara svaku kombinovanu bok pušku u dvokuglaru.com/leksikon_oruzja.

pri upotrebi lakih i istovremeno kratkih zrna. Tako poznati metak 7 x 64 ima zrna od 8 do 11.Lovacki Savez Srbije http://www. za koje se puške uvek prave sa kratkim prelaznim konusom. SKEET. Slobodan hod zrna predstavlja samo put koji zrno pređe od izlaska iz čaure do žljebova. barutni pritisak će biti povećan. lako je ustanoviti.htm samo 2 mm do 5-6 mm. u usta cevi spušta se polako štap za čišćenje puške i kada se osloni na vrh zrna. Uzme se pun metak i ubaci u cev (zbog moguće opasnosti bolje prstom.1 do 14. 78 of 99 2/3/2013 7:25 AM . tako da je dug i slobodni hod do časa kada će zrno ući u žljebove i dobiti rotaciju. Ako prelaznog konusa nema ili je kraći od 2 mm. dok njemu sličan. Po nemačkoj puškarskoj tradiciji. prelazni konus je srazmerno dug. američki. a ne zatvaračem). Ceo razmak između te dve tačke.com/leksikon_oruzja. pri čemu sva ta zrna nosi izvrsno. tako da do kraja legne u svoje ležište. (obeleži se ova tačka). Potom se zrno izvuče iz metka i bez velikog pritiska gura u cev sve dok ne naiđe na otpor pri ulasku u žljebove.2 grama. Zbog toga po pravilu municija nemačkih kalibara nosi dobro duga i srednje teška zrna. (skit). predstavlja put zrna bez rotacije. preciznost će biti manja. Koliko je slobodan hod zrna u pušci. a kraća i lakša -slabije. . Ako je predug. Zato. (obeleži se ova tačka).30-06 ima zrna od 7. meci nemačkih kalibara imaju znatno manji dijapazon težine zrna nego američki.5 grama težine. disciplina u gađanju glinenih golubova.ecolss. Sa druge strane.

Sam položaj strelca pri pucanju. mogli bi se preporučiti modeli u kalibru . Smit & Wesson proizvodi i poluautomatske pištolje.44 Magnum. 1000 79 of 99 2/3/2013 7:25 AM . poluautomatske sačmarice Mod. Poželjno je "skit" ili cilindar bušenje u desnoj cevi i slab čok (poboljšani cilindar ili četvrt čok) u levoj cevi. Počev od toga da u ovoj disciplini strelac drži pušku "u naručju". težine punjenja 28 grama. pri čemu u jednom od položaja puca preko glave unapred i unatrag. uz Colt i Ruger. Za upotrebu u lovu (dostreljivanje ranjene divljači).ecolss.629 u kalibru . dovodi ga u situacije da puca na glinene golubove pod različitim uglovima gađanja. (pri kome menja 8 različitih položaja). Vidi trap. kao i mod. 586 i 686 ili još jači Mod.htm nastala u USA. Puca se puškom kalibra 12. Zbog izuzetno mekog hoda.Lovacki Savez Srbije http://www. mnogo manje poznate na evropskom tržištu. mnogo približnija stvarnim situacijama u kojima se lovi. mnogi ljubitelji revolvera predpostavljaju ga svim ostalim revolverima. odnosno malog napora u povlačenju okidača. Massachusetts. osnovana je 1852. . Fabrika u Springfield-u. ako neko već voli ove "ručne topove".com/leksikon_oruzja. sačmom prečnika 2 mm. svetski poznat proizvođač revolvera visoke klase. a ne u ramenu -kao u disciplini trap.357 Magnum. SMITH & WESSON. kao i takođe malo poznate iako sasvim dobre karabine sistema "mauzer" Model 1500. godine. kao vežba u gađanju.

ecolss. vidi Mannlicher-Schoenauer.222 Rem.com/leksikon_oruzja.com. tako da se ne mogu zavarivati mesingom. 80 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vidi revolveri. Najveći deo modela ima doboš magacin. osetljiv je rad koji traži visoku preciznost. Višecevne puške se proizvode u različitim kombinacijama. što je jednostavnije. onda njihovo sastavljanje sa zahtevom da obe pogađaju jedno mesto. STEYR. Vidi ručno vatreno oružje. (Štajer). kao i neke "pump action" petometke sačmare (Winchester Stainless Marine. ima istaknuto mesto na evropskom tržištu dobrog oružja. ali ako su u spoju cevi od kojih je više od jedne sa žljebovima. od . sa veoma dobrim svojstvima. Posetite internet adresu www. STAINLESS. predstavlja pravo majstorstvo. proizvode u potpunosti od nerđajućih čelika. Mossberg Marine) namenjene grubom ophođenju u lošim uslovima držanja oružja. Vidi dvokuglara. legirani čelici. Ceo rad je komplikovan i time što finiji.458 Win. SPAJANJE CEVI KOD VIŠECEVNIH PUŠAKA pogotovo kombinovanih.htm "Autoloader" i petometne repetirke sačmarice. Proizvodi se u velikom broju aktuelnih kalibara. Mehanizam karabina odlikuje se tihim repetiranjem i vrlo kratkim hodom udarne igle. čiji odlično konstruisan i još bolje urađen model lovačkog karabina "Steyr-Mannlicher".Lovacki Savez Srbije http://www. vidi trocevka-dvokuglara. zbog strukture materijala ne podnose pregrevanje. Magnum. a danas se veliki broj modela revolvera i pištolja. do . Anticorro vrste čelika cevi. vidi trocevka. (stejnles) nerđajući čelik za oružje.smith-wesson. nekada se upotrebljavao samo za izradu cevi Antinit. modela "9162 i "1000 Pump". mesto u gornjoj Austriji sedište poznate fabrike oružja "Steyr-Daimler-Puch". Vidi Mannlicher.

nego dogledom 6 x 30. Za dogled 6 x 30. Vidi lovački dogledi. 81 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Nešto su jači. tu istu svetlosnu jačinu ima i dogled 6 x 30. SUPERSPEED. ili "sumračni broj". mesto u nekadašnjoj istočnoj Nemačkoj. vidi optički nišani. Dobija se tako što se povećanje pomnoži sa prečnikom objektiva i iz toga se izvuče kvadratni koren.41. Nova jedinica "sumračna vrednost dogleda" ovu razliku mnogo realnije oslikava. neophodan je uređaj na zadnjim montažnim nožicama. ali manje precizni. čime se dobila tzv. u sumrak mnogo bolje vidi. Tu je i veliki broj manjih radionica oružja. SUPORT pomeranje optičkog nišana levo ili desno prilikom upucavanja. Svetlosna jačina izračunavala se deljenjem prečnika objektiva sa povećanjem dogleda. označavaju pojačanu varijantu malokalibarske municije Long rifle (Longrajfl). od kojih su se neke posle Drugog svetskog rata preselile na zapad.Lovacki Savez Srbije http://www. Tu je takođe i vrlo poznati Zavod za probu i žigosanje oružja.htm SUHL. sedište poznatih firmi kao Merkel. sa razvijenom kućnom delatnošću. stari centar oružarske industrije u oblasti Thueringer Wald. kao Sauer & Sohn. Međutim.com/leksikon_oruzja.ecolss. Tako se svetlosna jačina npr. svejedno lovačkog dogleda ili optičkog nišana. "izlazna pupila". 2) kvadratni koren iz 180 je 13. (Zul). Dakle sumračna vrednost dogleda 10 x 50 se dobija: 1) 10 x 50 =500 2) kvadratni koren iz 500 je 22. dogleda 10 x 50 dobija: 1) 50 : 10 =5. Smatra se da razlika između ove dve sumračne vrednosti dovoljno verno prikazuje veličinu prednosti "većeg" dogleda u upotrebi pri lošim svetlosnim uslovima. jer je kao u prethodnom postupku 1) 30 : 6 =5 i 2) 5 x 5 =25. 2) 5 x 5 =25. SUMRAČNA VREDNOST DOGLEDA. Ne upotrebljavaju se u streljaštvu. novija jedinica koja sve više potiskuje raniji pojam "svetlosna jačina" dogleda. a mi znamo da se onim "većim" dogledom (veći prečnik objektiva).36. sumračna vrednost je 1) 6 x 30 =180. u svitanje ili sumrak. koja je množena sama sa sobom predstavljala "svetlosnu jačinu". BSW. HI Speed.

ecolss.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi optički nišani. SWAROVSKI.43359 kg Dužine 1mm = 0.399 mm 1 m = 3.htm ako optički nišan ima samo gornje dugme za pomeranje končanice gore i dole.0327 oz (unce) 1 oz (unce) = 28. U određenim slučajevima dovodi do naprezanja tubusa optičkog nišana u jednu stranu.0684 grama 1 gram = 0.5 x 15 (za pucanje na divljač u pokretu). od 1. SCHMIDT & BENDER. za pomeranje končanice i vertikalno i horizontalno. (jard) 1 yd. TABLICE OBRAČUNA EVROPSKIH I AMERIČKIH MERA. Schmidt & Bender ili Nickel i (samo lovački dogledi) Leitz. a ne da se pomera ceo optički nišan. nemački proizvođač prvorazrednih optičkih nišana sa fiksnim ili "varijabl" povećanjima. = 91.4392 cm 82 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Kahles.5 .35 grama 1 kg = 2.0936 yd.2808 ft (stopa) 1 ft =30. Vidi lovački dogledi i vidi optički nišani. austrijska optička industrija koja proizvodi lovačke doglede i optičke nišane jednakovredne sa vrhunskim proizvodima Zeiss.039371 in (inča ili cola) 1 in=25. Svi modeli se proizvode i sa čeličnim tubusom od duraluminijuma sa šinom.432 grains 1 grai = 0. tako da su danas u dalekoj većini optički nišani sa dva dugmeta.2046 libra (funte) 1 libra = 0. do 3-12 x 50 ili 2. Mnogo je bolje da se pri upucavanju i u smislu levo-desno končanica pomera pomoću dugmeta.10 x 56.com/leksikon_oruzja. Vidi optički nišani. Težine 1 gram = 15.4797 cm 1 m = 1. Hertel & Reuss.

težine 2.7233 foot-lb 1 foot/lb = 1. Uloga donjih ključeva je da spreče odvajanje cevi od čela puščane glave. TIPOVI ZABRAVLJIVANJA PRELAMAČA.Lovacki Savez Srbije http://www. Sasvim drugom načinu zabravljivanja poslužio se nemački proizvođač Blazer. "Beesley". uobičajen način zabravljivanja je sa obaveznim jednim ili češće dva donja ključa i sa neobaveznim gornjim ključevima tipa Griner. K 770". "Purday" i "Boss". te se "Blaser K 77" može dobiti i u kalibrima kao . a donji ključevi ne postoje. a gornjih pre svega. teška puška je ugodna za pucanje.in 1 lb/sq. = 0.ecolss. francuski "Petrick".233 lb/sq. tako ako su na toj visokoj tački prelamanja urađene snažne osovinske bradavice.com/leksikon_oruzja. ali ne i za nošenje.13825 Joule Temperatura (C° x 9) : 5 + 32 = F° TEŽINA PUŠKE. Lake engleske puške za letnji lov. zatim "Francotte". Puška ima samo jedan snažan obrtni čep koji izlazi iz puščane glave pokretan uobičajenom gornjom "Toplever" polugom i zabravljuje se direktno u cevi.htm Pritisak 1 bar = 14. dovoljni su i slabi gornji ključevi. Ovaj zatvarač je dovoljan i za municiju sa najjačim pritiscima. Magnum 83 of 99 2/3/2013 7:25 AM .338 Win. Staro pravilo je još uvek u punoj važnosti: puška treba da bude 100 puta teža od njenog osnovnog punjenja olovom.07031 bar Udarna snaga /"E"/ 1 Joule (Džul) = 0. Što je osovina prelamanja cevi kod bok dvocevke bliža sredini između cevi. za svoju jednocevnu kuglaru prelamaču "mod. američki lovci su sa pravom nazvali "aparati za šamaranje". da spreče momenat prelamanja puške. Laka -obrnuto. Na ovom principu puške je gradilo ili gradi nekoliko veoma cenjenih proizvođača. "Woodward".300 Weatherby Magnum ili .5 kg u kalibru 12. ili kod skupih Purdey pušaka samo u vidu nosića koji viri između dveju cevi. to je momenat prelamanja manji.in.

veoma popularna sportska disciplina. jer upravo on. načinjena od smeše asfalta i krečnog praha. Danas Tombak preovlađuje u gradnji municije za lovačke karabine u svim zemljama sveta. glineni golubovi lete samo udaljavajući se od strelaca i to pod manjim uglovima izbacivanja. Vidi konstrukcija zrna. 84 of 99 2/3/2013 7:25 AM . koje se aktiviraju elektromagnetski. prečnika 110 mm. standardizovanih dimenzija. uperenu u rov (označen na skici sa "R") u kome se nalazi mašina za izbacivanje glinenih golubova. teška 105 grama. sa dometom i do 120 m. Proizvodi lovačku municiju kalibra 12. držeći pušku u ramenu. ali to mogu biti na boljim strelištima u međunarodnim ili olimpijskim takmičenjima i prave automatske mašine. Strelac uostalom dobro zna kada će glineni golub da bude izbačen. pokazala se mnogo pogodnijom za metarijal košuljica (i kompaktnih zrna ABC!). 16 i 20 sa dužinom čaure od 65 mm i 70 mm. nego poniklovana gvozdena košuljica nemačke municije. tako da su i uslovi gađanja znatno jednostraniji nego u Skeet disciplini. od manjeg značaja za obuku i vežbu lovaca nego Skeet disciplina. Vidi skeet. Brzina leta može da se reguliše od 15 do 35 m/s.htm TOMBAK legura od 85 % bakra. Strelac menja mesto na 5 pozicija.com/leksikon_oruzja. Od njega se grade i zrna u "Prvom Partizanu" -Užice. fabrika lovačke municije u Srbici -Kosmet. U trap gađanju. sa vrlo povoljnim efektom na let zrna (spoljnu balistiku).Lovacki Savez Srbije http://www. To je okrugla pločica. Uređaji za izbacivanje mogu biti jednostavni. Vidi konstrukcija zrna. Rastojanje između strelaca i mesta izbacivanja glinenih golubova je 11 m do 15 m. 12 % cinka i 3 % kalaja (vrlo slična je i legura "Gilding"). TORPEDO ZRNA imaju zasvođen zadnji deo. TRAP DISCIPLINA U GAĐANJU GLINENIH GOLUBOVA. što je uobičajeno kod američke municije za lovačke karabine. čak i elektroakustički. Glineni golub niti je glinen niti je golub. visine 25 mm. TREPČA. uzvikom "pull" daje komandu za "poletanje goluba".ecolss.

Ove retke puške redovno se rade po porudžbini. kapislom tipa W-209.Lovacki Savez Srbije http://www. od prepelice do jelena. godine). TROCEVKA.5 do 3.55 mm u kalibru 12. Trocevka jeste univerzalna puška. omiljena je u srednjoj Evropi. TROCEVKA DVOKUGLARA. dakle u šumskom lovu. 37 B i takođe odličan ruski MC 30-09/MC 30-12 klasičan driling. najčešće u gornjim cevima i cevi za sačmeni metak ispod njih. ali i u našoj zemlji. obe sa posebnim napinjačem za kuglu. "driling" kombinovana puška sa dve gornje cevi za sačmeni metak i donjom cevi za kuglu. može vam je izraditi bilo koji od majstora sa kojim se valjano pogodite. ali sa dve kugle. što u mnogome doprinosi sigurnosti u lovu.25 mm do 8.htm punjenu "Zlatibor" barutom. nego pre usko specijalizovana puška za šumski lov. ali samo za onu vrstu lovova gde stvarno postoje prilike za pucanje i sačmom i kuglom. Slične skupe puške proizvode se i u Zul-u (Merkel 4000 S-luxus). gde je bez premca. Međutim.55 mm. Za više od sto godina. To je već sasvim specijalizovano oružje za šumske lovove. najčešće u uzgojnom odstrelu košuta). ne menjajući oružje svaki čas.5 do 8. od kojih su se održale one najmnogobrojnije sa Blitz mehanizmom i one skupe. sa sačmom prečnika 1. livena iz tornja od 1. koliko trocevka postoji u lovištima Evrope (patent minhenskog puškara Oberhammer-a iz 1878. da njome i sitnu divljač lovi uspešnije. hajke na divlje svinje ili medveda (u Nemačkoj se još uvek jelenska divljač lovi katkada hajkom. nije uvek prijatno. a u Borovlju i to u visokom kvalitetu. Neptun i Heym Mod. ona i nije univerzalna puška.ecolss. vidi spajanje cevi kod višecevnih pušaka.25 mm i presovana sačma od 3. Vidi posebni napinjač za kuglu. 85 of 99 2/3/2013 7:25 AM . puška na koju se lovac. Tako gledano. navikava brzo i to tako dobro. 37). loviti prepelice ili divlje plovke toplog dana rane jeseni i istovremeno nositi tešku pušku sa potpuno beskorisnom trećom cevi. Tokom dugih decenija kod trocevki se izmenio veliki broj raznih konstrukcija. iste gradnje kao obična trocevka. sa mehanizmom "a la Holland Holland" (Krieghof Mod. reklamirana kao univerzalna puška kojom se može loviti sve. Izuzetak čini skupi Heym Mod.com/leksikon_oruzja.

htm Nekadašnja Istočna Nemačka je takođe nudila jednu trocevku dvokuglaru Buehag Mod. Vidi barutni pritisak.TOZ (skraćenica od Tulski Oružni Zavod) fabrika oružja osnovana još krajem XVI veka.416 Rigby ili . sa zrnima obično između 20 i 34 grama. ali i karabini teških kalibara. a naročito olova) teže. Kalibar trocevki-dvokuglara je najčešće (a to je i najlogičnije) sačma kalibra 12. ili težim. a puška lakša. što znači podnošljivo. svu ovu divljač možemo.com/leksikon_oruzja.375 Holland & Holland Magnum. na koju se puca na mnogo veće daljine. najčešće skupe dvocevke kuglare.Lovacki Savez Srbije http://www. Kalibar . a veoma dobrim za mnogo češći način lova -na antilope i drugu divljač savana. a kugla 9. Osim 86 of 99 2/3/2013 7:25 AM . sačma u desnoj. TULA . U tim slučajevima je bolja dvocevka -kuglara jer drugi metak opaljen neposredno posle prvog (u slučaju lošeg pogotka ili promašaja) značajniji je u odbrani života nego svih pet karabinskih metaka. tigra (u Aziji) i bivola (i u Africi i u Aziji) zrno treba da bude sa polukošuljicom. koja može da bude i do tone teška (npr. elan antilopa). obnovljena 1712.3 x 74 R (kod trocevke MC 30. a ako je ranjena moramo smatrati izuzetno opasnom. U većini afričkih zemalja najmanji dozvoljeni kalibar za lov tamošnje krupne divljači je . za dvokuglaru. Kalibar za ovakve situacije je najmanje . a za lava.ecolss. 9x 53). Normalna težina puške iz koje lovac normalne kondicije puca odgovarajuću municiju. vidi dužina cevi.458 Nitro Express. TROPSKO ORUŽJE. godine. Ako se u grmlju divljač lovi iz blizine. 47. odličnu i srazmerno skupu pušku sa Blitz mehanizmom i manje uobičajenim rasporedom cevi: kugla u donjoj i levoj cevi. upotrebljivim (ako baš mora) i za lov iz blizine. Udarna snaga sva ova tri kalibra je na ustima cevi ("Eo") oko 7000 džula! Zrna za slona i nosoroga treba da budu sa celom košuljicom. trza "normalno". TRZANJE PUŠKE utoliko je veće ukoliko je punjenje (i baruta.375 Holland & Holland Magnum smatra se univerzalnim za tropski lov. gde su oni pomenuti "super teški" kalibri neupotrebljivi. često samo 20-30 m udaljenosti.

većim i težim zrnom. Ako imate dogled većeg povećanja. tunel je u senci i jako je teško nišaniti ispod njega. olovo sa dodatkom antimona do 2 %. Šanse da lovac čuje udarac zrna povećavaju se sa daljinom. Ako su svi ostali uslovi -kao težište puške.Lovacki Savez Srbije http://www. pritom zbog manjeg broja deformisanih zrna. gde je potrebno pucati iz bliza preko nišana i mušice. Vidi sačma. mnogo se manje deformiše u cevi i manje je prlja. kroz optički nišan. lovac će čuti samo pod određenim okolnostima. tup zvuk će se čuti pri pogotku u delove tela gde ima većih prostora ispunjenih vazduhom. TVRDA SAČMA. fabrika proizvodi malokalibarsko oružje. a samo jednu prednost i to nesigurnu: u času kada treba brzo pucati. Mnogo je bolje postaviti nisku montažu i naučiti se pucanju i na divljač u pokretu. 6 ili više puta. a razume se zavise i od lovčevog iskustva. Sa povećanjem na većim od 4 x. UDARAC ZRNA U CILJ. smanjuje stabilnost montaže. posip sačme je znatno pravilniji.com/leksikon_oruzja. UBACIVANJE PUŠKE U RAME. na primer 87 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Vidi IŽ. Najčešće ovaj zvuk udarca biva zaglušen pucanjem. za pucanje preko nišana i mušice u času kada je optički nišan na pušci ima niz nedostataka: smanjuje preciznost gađanja zbog velikog razmaka između ose optičkog nišana i ose duže cevi. ubacivanje puške u rame održava lovca u dobroj pucačkoj kondiciji. TUNEL NA MONTAŽI OPTIČKOG NIŠANA. okidač i težina okidanja i kundak u redu.ecolss. to je sasvim moguće. U tom slučaju. vidi sačmeni metak. a posebna specijalnost su malokalibarski pištolji najviše klase za svetska i olimpijska streljačka takmičenja. njemu svejedno i nije mesto na pušci kada se lovi šumski lov hajkom. pogodnim strujanjem vetra. je vežba koju treba i van sezone lova bar jednom nedeljno ponavljati. kao posledicu sudara zrna velike brzine sa tvrdom površinom tela divljači. kod nas je recimo najpoznatija i vrlo cenjena bok dvocevka TOZ-34E.htm lovačkog oružja.

vidi konstrukcija zrna.ecolss.6 x 52 R (. UDUBLJENJE ZA PALAC NA MAUZERU. od . velike brzine i prema tome i veoma kratkog vremena leta.8 mm koja je zbog lakšeg rukovanja bila pričvršćena u nizu od 5 metaka na maloj šini od presovanog lima. 70) jer se tako ostvaruje ravnomerniji i tiši hod zatvarača pri repetiranju puške. Cevčice su malog kalibra. 5.P. svetliji zvuk se čuje ako je pogodak u masivno mišićno tkivo. Jednom upucane. pa do . Za vojnu municiju 7.com/leksikon_oruzja. karakterističan je za sve Mauzer mehanizme vojnog porekla. Udubljenje za palac na lovačkom karabinu nedvosmisleno ukazuje da je reč o prerađenoj vojničkoj pušci. Vidi čišćenje oružja. UDARNA SNAGA ZRNA je element od odlučujućeg značaja za krajnji efekat pogotka.22 LR i . Vidi Sempert & Krieghoff. UMETNUTA CEVČICA U CEV SAČMARICE. ULJNI HITAC.222 Rem.22 Savage H.Lovacki Savez Srbije http://www. Takođe ne treba očekivati da se čuje zvuk udarca zrna pri pucanju na daljinama manjim od 80 m. razume se) neophodno je podmazanu cev lovačke kuglare pažljivim čišćenjem potpuno "do suvog" odmastiti. koristi se pre svega u trocevkama i i kombinovanim bok dvocevkama. Nikakav zvuk udarca se neće čuti ako se puca municijom malog kalibra sa lakim zrnom. U protivnom prvi opaljen metak odneće zrno u nekontrolisanom pravcu. vidi dužina cevi.22 Win. 88 of 99 2/3/2013 7:25 AM . bilo je olakšano da se na tom mestu odjednom potisne u magacin. Magnum kod kratkih cevčica od 22 odnosno 44 cm. vidi izlazna rana. Danas se sve lovačke varijante Mauzer mehanizma prave bez ovog udubljenja (isto i naš lovački karabin Mod. Preciznost je veoma dobra.htm "pogodak u meko". pre pucanja u lovu (i na strelištu. Ova pojava poznata je kao "uljani hitac". ne menjaju položaj pogotka izvlačenjem i ponovnim uvlačenjem u cev za sačmu. Vidi brzina zrna.6 x 50 R Magnum i 5.).. Zavisi od težine i brzine zrna u času pogotka ("Ez"). vidi moć zaustavljanja.

slovenački puškar Pošinger. Već dugo se zna da su za čvrstoću puške bez ikakvog značaja. u godinama između dva rata. divljač efikasno pogodi do daljine od 200 m. vidi rasturanje zrna. UREĐAJI ZA UPUCAVANJE KUGLARA. Vidi balistička krivulja. sistema Anson & Deeley. Zatim orozare dvocevke. "hamerles" -dvocevke sa malom ili većom gravurom. 16 i 20. UŠI NA PUŠČANOJ GLAVI nekada su bile jako cenjene.com/leksikon_oruzja. UŽIČKA FABRIKA ORUŽJA I MUNICIJE (FOMU). okupivši najbolje visokokvalifikovane puškare iz Kragujevca. Mnogo je ipak sigurnije ako se upucavanje vrši pomoću posebnog uređaja za upucavanje. Ovo je dovoljno da se bez pomeranja nišana odnosno končanice. popularno zvanog "jarac" ili "šisbok". mada se po inerciji i dalje ugrađuju i mogu se videti na izvesnom broju novoproizvedenih pušaka. čak reklamno nazivane i "bočni ključevi". počeo je proizvodnju lovačkih pušaka sa nazivom FOMU (Fabrika oružja i municije Užice). u kalibrima 12. Puške savremenih kalibara upucavaju se tako da tačka pogotka kada se cilj precizno nanišani na daljini od 100 m bude 4 cm iznad. a izvanredno korisnu napravu počne da proizvodi. XVIII). Lovac mehaničar (ili uz pomoć prijatelja mehaničara). dok se neko od naših proizvođača potrebština za lovce ne doseti da ovu jednostavnu.ecolss. Užica i sa nekoliko vrsnih puškara koje je doveo. Kvalitet bez sumnje jednak najboljim 89 of 99 2/3/2013 7:25 AM . napraviće ovaj uređaj bez po muke i bez posebnih instrukcija. dobro oslonjen i zadržavši dah.htm UPUCAVANJE KUGLARE je neophodna radnja pre iznošenja puške u lovište. Proizvodile su se jeftine ali vrlo solidne jednocevke sačmarice sa mehanizmom Martini kašikara iz vojnih magacina. od sirovog materijala uvezenog iz Austrije i Nemačke. Najskuplji modeli sa finom engleskom gravurom i ejektorima (Mod.Lovacki Savez Srbije http://www. siguran i staložen strelac upucaće svoju pušku vrlo uspešno i samo podmećući džakčić sa peskom i pucajući mirno. Može se kupiti u inostranstvu.

22 Winchester Centerfire. kada je Nemačka "III Rajha" morala u svemu da bude najbolja na svetu. Vidi spajanje cevi kod višecevnih pušaka. veoma slična drilingu. Posle mnogo hiljada metaka. razume se) sasvim čistih cevi i bez zazora u ključevima. Roechling-Ferro-Platin i Poldi Anticorro. a ne "Mauzer Magnum". kao Krupp Nirosta. u posebno ojačanoj šini između cevi za sačmu. ubušenom između tri cevi ili ređe. sa težinom zrna od 5 grama i brziinom Vo 1130 m/s! i 7 mm von Hofe. od kojih su neki bili izuzetno cenjeni.com/leksikon_oruzja. a "7 mm vom Hofe". Izuzetak čine dva srazmerno nova čelika takođe 90 of 99 2/3/2013 7:25 AM .6 vom Hofe. onaj manjeg kalibra sa nešto smanjenim performansama ali nepromenjenog oblika. Ta dva zrna bila su najveći balistički "hit" vremena između dva rata. Ova dva "vom Hofe" kalibra poznata su i danas. ali sa cevi malog kalibra. odličan austrijski čelik otporan na rđu. veoma je porastao broj proizvođača kvalitetnih čelika. puška je (dobro održavana. posle rata je naslednik firme Gehman Walter skratio na čauru od 66 mm i nešto balistički inovirao. zadržavši naziv i balističke performanse. VIERLING (firling) četvorocevka.6 x 35 R. kao i većina njenih čestitih majstora. Fabrika FOMU. redak i skup.htm stranim puškama te kategorije. prešavši okean dobio je evropski naziv 5. Wuttener. Čaura mu je skraćena da bi metak mogao da uđe u normalan mauzer.22 LR ili 5.Lovacki Savez Srbije http://www. nemački balističar i konstruktor super razantnih metaka kalibra 5. sa čaurom dugom 73 mm. VOM HOFE. sa zrnom od 11 grama i Vo 1004 m/s. tako da je neko posebno isticanje izgubilo raniji značaj. Dokaz: pisac ovih redova lovio je jednom FOMU puškom više od 45 godina i to najradije baš sa njom. ostao je samo Boehler Antinit. predhodnik današnjeg metka .22 Hornet. VRSTE ČELIKA CEVI. zbog česte upotrebe u četvorocevkama. od nekad vrlo bogatog izbora raznih čelika.ecolss. . Stari američki metak .6 x 35 R -Vierling. nastala je u vihoru Drugog svetskog rata. Sa napredovanjem tehnologije čelika legiranih sa hromom i molibdenom.

Sistem je varijanta "mauzera" sa inovacijom od 9 bradavica na zatvaraču. američki konstruktor oružja i municije.65 Browning i 9 mm K (.380 Auto Postol). dobro poznatih u našoj zemlji po modelima "P 38" vojni pištolj iz Drugog svetskog rata koji se i danas nepromenjen proizvodi. svaki za tridesetak procenata jači od najbližeg metka iz svetskog "repertoara". Boss ili Holland & Holland.224 Weatherby Magnum do 460 Weatherby Magnum.htm prouzvodi Boehler. kao i dva "civilna" -"PP" i "PPK" u kalibru 7. To su kalibri od . a naročito "Super-Blitz". što je veoma značajno u izgradnji kombinovanih pušaka. proizvodi lovačko i sportsko oružje kao i municiju sa sačmom. 21". Connecticut (Vinčester). ali dozvoljava znatno tanje zidove cevi i najjačih kailbara. Repeating Arms Co. WEATHERBY (Veterbi). Jedno od najpoznatijih imena u svetu. a samo u jednom modelu lovačke klasične dvocevke izvan svake konkurencije: čuveni "Winchester Mod. a ogromnoj proizvodnji veoma solidan. nema ručnog rada. ali tako savršeno urađena i tako dugo u svetskom vrhu. pištoljsku i revolversku municiju svih kalibara. sa reklamnim sloganom "Magnum sistem za Magnum metke". Posebno ovaj drugi. municiju za lovačke karabine. američki proizvođač solidnih optičkih nišana. tako je žilav i tvrd da petostruko brže "potroši" alatne mašine prilikom obrade. Karabini su vrlo dobro urađeni (u Japanu).com/leksikon_oruzja. malokalibarsku. Proizvodi se samo po posebnoj 91 of 99 2/3/2013 7:25 AM .ecolss. New Haven. Puška krajnje jednostavne konstrukcije. nema skupih gravura.. WALTHER (Valter) poznati proizvođač poluautomatskih pištolja. "Razant". WINCHESTER. U celokupnoj. da se znalci otimaju za nju kao za puške Purdey. koji su u kvalitetu odskočili od drugih inače sasvim dobrih čelika. WEAVER (Viver). a moraju i biti za one enormno snažne kalibre koje Veterbi konstruiše (a radi kod NORMA fabrike u Švedskoj). super Blitz.Lovacki Savez Srbije http://www.

smatra se preduzimanje mera koje obezbeđuju uslove za opstanak i razvoj populacije određene vrste divljači kao i njenu zaštitu od protivzakonskog korišćenja. kao i upotrebom hrane u koju se stavljena omamljujuća sredstva. smatra se površina zemljišta. snežnim nanosima. smatra se deo lovišta u kojem se preduzimaju posebne mere gajenja i zaštite radi obnavljanja (reprodukcije) divljači. 46. Zaštićenom divljači. 39/93 u člananovima 2. magnetofona i živih mamaca. u smislu ovog zakona. 3) upotrebom pasa koji nisu lovački rasni psi. koji nemaju rodovnik i ocenu urođenih osobina (ispit u radu). 44/93.12 i 14 kažu: Zakon o lovstvu. glasniku RS" broj 39/93. Član 46. gramofona. glasnik RS” br. u smislu ovog zakona. Zakon o lovstvu. ZAKONSKE ODREDBE O ORUŽJU. Zaštitom divljači. Rezervatom. obnavljanja i postizanja broja i kvaliteta divljači prema prirodnim i drugim mogućnostima lovišta. Lovištem u smislu ovog zakona. skupo oružje.47 i Zakon o oružju i municiji. 60/93 u članovima 2.ecolss. objavljen u "Sl. Gajenjem divljači. ogledala. 92 of 99 2/3/2013 7:25 AM .3. smatra se divljač na koju je lov trajno zabranjen ili je zabranjen u određenom periodu (lovostaj). u smislu ovog zakona smatraju se divlji sisari i ptice koje se kao dobra od opšteg interesa štite i koriste na način utvrđen ovim zakonom.4. smatra se preduzimanje mera u cilju održavanja. 2) upotrebom reflektora (farova). baklji i drugih veštačkih svetlosnih izvora (osim divlje svinje).7. aeronautičnih mašina. Vidi fino. objavljen u “Sl. vode i šume koja predstavlja lovno-prirodnu celinu i obezbeđuje ekološke uslove za uspešno gajenje određene vrste divljači ili više vrsta divljači. u smislu ovog zakona. Divljač zaštićenu lovostajem zabranjeno je loviti: 1) ako je ugrožena požarom.Lovacki Savez Srbije http://www. Divljači. poledicom i drugim elementalnim nepogodama.com/leksikon_oruzja. Član 2.htm porudžbini. u smislu ovog zakona. poplavom.

Oružje. i to: 1) medveda municijom kalibra ispod 7 d` 64 mm i težinom zrna lakšom od 11.2 d` 51 mm i težinom zrna lakšom od 6. 3) jelena lopatara. Oružjem. smatra se svaka naprava koja je izrađena. Član 2. virdžinijskog jelena.com/leksikon_oruzja.0 grama.6 d` 41 i težinom zrna lakšom od 3. kao i drugi predmeti čija je osnovna namena vršenje napada. 2) jelena i divlju svinju municijom kalibra ispod 7 d` 57 mm i težinom zrna lakšom od 11. Divljač iz stava 1. Ptice i zečeve zabranjeno je loviti puškom koja prima više od dva metka i poluautomatskom puškom koja nije reducirana na dva metka.ecolss. muflon. osim lova na krupnu divljač u ograđjenim lovištima do 1000 ha površine. 5) upotrebom sokola i drugih ptica grabljivica. 9) vojničkim oružjem i vojničkom municijom. Zabranjeno je loviti lovačkom municijom za olučene cevi. prilagođena ili namenjena za izbacivanje projektila. osim divlje svinje.0 grama. Zakon o oružju i municiji. tečnosti ili druge supstance putem potiska barutnih gasova. osim u za to namenjenim lovištima. odnosno 9. divokoza i jelen. mreža i kućica sa mrežom.Lovacki Savez Srbije http://www. muflona i divokozu municijom kalibra ispod 6. 4) srneću divljač municijom kalibra ispod 5. ili pomoću drugih sredstva za masovno hvatanje. u smislu ovog zakona. 6) upotrebom luka i strele. vazdušnog pritiska. 8) gađanjem iz motornih vozila i gaženjem motornim vozilima. odnosno uništavanje ptica. ovog člana zabranjeno je loviti puškom sa glatkim cevima.0 grama. gasa. po vrstama.htm 4) upotrebom pasa dugonogih goniča za lov u nizijskim lovištima (do 500 m nadmorske visine) i u lovištima u kojima se gaji srna. 7) zamkama ili klopkama. a ptice pomoću lepkova.5 grama.0 grama. Član 47. gasa pod pritiskom ili drugog potisnog sredstva. može biti: 93 of 99 2/3/2013 7:25 AM .

koje čine pištolji i revolveri iz člana 2. 3) sportsko oružje.com/leksikon_oruzja.7) hladno oružje. u smislu ovog zakona. podešeni za sportske svrhe. Član 3.). 6) kombinovano oružje. koje izbacuje projektil potiskom barutnih ili drugih gasova nastalih kao proizvod sagorevanja pogonske materije. koje čine lovačke puške raznih kalibara sa olučenim i neolučenim cevima. koje pod pritiskom eksplozivne ili gasne materije izbacuje anestetičko sredstvo ili sredstvo koje proizvodi zvučni ili svetlosni signal. koje potiskom tetive ili druge elastične materije izbacuje strelu ili drugi projektil. stav 2. 2) lovačko oružje. 6) oružje sa tetivom. sablje. sablja.htm 1) vatreno oružje. koje se čuva iz ustanaka i oslobodilačkih ratova ili koje predstavlja lični ili porodični trofej vlasnika. 3) gasno oružje. Prema nameni i posebnim vrstama. koje se rasprskava pod dejstvom eksplozivnih ili zapaljivih materija. bajonet i drugi predmeti kojima je osnovna namena napad. mačevi i drugo oružje koje više nije u upotrebi.6 mm i većeg kalibra. sa ivičnim paljenjem i sa olučenim ili neolučenim cevima. kalibra 5. 5) posebno oružje. pištolji i revolveri velikog kalibra. koje čine puške. kuglu i dr. revolveri. 4) rasprskavajuće oružje. a ima istorijsku ili umetničku vrednost. koje izbacuje ili ispušta gas ili druge supstance štetne za zdravlje.Lovacki Savez Srbije http://www. malokalibarske puške i revolveri i malokalibarski pištolji kalibra 5. kama.ecolss. bodež. koje čine vatreno i hladno oružje. koje čini oružje sa dve ili više olučenih ili 94 of 99 2/3/2013 7:25 AM . oružje se deli na: 1) oružje za ličnu bezbednost. vazdušne puške i vazdušni pištolji i revolveri i oružje sa tetivom. koje čine puške.6 mm. bokser. 5) staro oružje. tačka 1) ovog zakona. 2) vazdušno oružje. 4) trofejno oružje. koje potiskom vazduha ili sabijenog gasa izbacuje projektil (dijabolu.

anestetička i gasna punjenja.organizacione jedinice u opštini na čijem području je prebivalište.sa 44/98. patrone. Vatreno oružje može se nabavljati samo na osnovu odobrenja Ministarstva unutrašnjih poslova . cilindri revolvera. Zabranjeno je davanje oružja na poslugu. odnosno sedište lica koje je podnelo zahtev za izdavanje odobrenja (u daljem tekstu: nadležni organ). Oružje i municija koji se drže i nose u skladu sa ovim zakonom čuvaju se zaključani i na drugi način obezbeđeni da ne dođu u posed neovlašćenih lica. Municija za oružje sa neolučenim cevima može se nabavljati na osnovu oružnog lista izdatog za to oružje. zrna. barut. ovog člana i municija za oružje sa olučenim cevima mogu se nabavljati samo na osnovu odobrenja nadležnog organa.ecolss. smatraju se: 1) cevi za puške. 1. 2) ulošci (adapteri) za vatreno oružje. kugla. osim lovačkog oružja licu 95 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Član 4. Član 7.com/leksikon_oruzja.htm neolučenih cevi različitog kalibra. signalna. kapisle. sanduk ili glava puške. dijabola. Delovima za oružje. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja. Municijom. a može se izdati jedanput u toku kalendarske godine za količinu sadržanu u originalnim pakovanjima. čaure sa kapislama. a najviše 60 komada. pištolje i revolvere. ovog člana važi šest meseci od dana izdavanja. Član 12. Odobrenje za nabavljanje municije iz stava 2.Lovacki Savez Srbije http://www. u smislu ovog zakona. nose na bezbedan i uobičajen način i njime se pažljivo rukuje. 4) BRISANO . za vrstu oružja za koju je izdat oružni list. Odobrenje za nabavljanje oružja i delova za oružje iz st. i 2. smatraju se meci. Delovi za oružje iz stava 1. navlake pištolja. sačma. Član 14. u smislu ovog zakona. 3) zatvarači za puške i pištolje.

naslage mogu taloženjem toliko da smanje unutrašnji prečnik cevi. a donjom kalibra 16. 307 sa obe cevi kalibra 16-308. sa obe cevi za sačmeni metak kalibra 12 i zamenjivim kombinovanim cevima gore 12.6 x 50 R Mag.ecolss. jednom vrstom veoma uspešnog. sa modelima 149. Mod. 302 sa "Skeet" bušenjem i kompenzatorom.com/leksikon_oruzja. kombinovanih bok-dvocevki i bok-dvokuglara proizvodili su: klasične dvocevke linije ZP. 305. kod nedovoljno glatkih (nagriženih) cevi. vidi barutni pritisak. ali sa kuglom kalibra 5.. Kod pušaka i revolvera sa olovnim zrnima. Mod. a lakom zrnu. ZBROJOVKA-BRNO. 301 sa obe cevi kalibra 12. Mod. Mod. kome i brzina i udarna snaga veoma brzo opadaju. da to može i ozbiljno da poveća barutni pritisak. 150 i 649. Brno-Super. Brzina i udarna snaga zrna na ustima cevi ("Vo" i "Eo") imaju samo informativni značaj. pojednostavljenog sistema "a la Holland & Holland".Lovacki Savez Srbije http://www. vidi konstrukcija zrna. 96 of 99 2/3/2013 7:25 AM . dvocevki. ako se radi o veoma brzom. od nje zavisi uspešnost ulova. Mod. Mod. sa gornjom cevi kalibra 7 x 57 R. 303. skladne puške sa mehanizmom na pločicama. velika produkcija lovačkog oružja bivše Čehoslovačke. ZAOLOVLJAVANJE CEVI je veće kod meke sačme. 12 u donjoj cevi. sa spiralnim oprugama i ejektorima. ZAVRŠNA BRZINA ZRNA. Vidi čišćenje oružja. redovno utiče na preciznost puške-kuglare sa olovnim zrnima. takođe kalibra 12. Od lovačkih pušaka prelamača. kombinovana puška sa kalibrom kugle 7 x 57 R u gornjoj i kal. Oružje se proizvodilo sa dugom tradicijom i u izrazito solidnom kvalitetu. Vidi balistička krivulja. a pogoršava raspored snopa sačme kod lovačkih sačmarica. Bok-puška sa mehanizmom na pločicama. brzina zrna na cilju ("Vz") je odlučujuća u dejstvu na cilju ("Ez"). sa jakim čokovima za "Trap" gađanje. To su lepe. sa fabrikama u Brnu i Uherskom Brodu. 304. bok-dvocevke serije ZH (sistem Holek). sa velikim izborom lako zamenjivih cevi: Mod.htm koje ima oružni list za tu vrstu oružja. sačmarica. dole 7 x 57 R ili 7 x 65 R. ista kao prethodni model. koji može i da obmane lovca.

9 Para. 600 u kal.458 Win i nov Mod.243 Win. i . Vidi lovački dogledi. samo u kal. Vidi konstrukcija zrna. 302 u Magnum kalibrima . ZEISS (cajs). 601 u kal. sa 16 metaka (15 u magacinu i jedan u cevi). 7 x 57 R. Interesantno je da je Zeiss svojevremeno preuzeo veoma dobru optičku firmu HENSOLDT i dva proizvoda koja je nasledio: doglede tipa "Dialyt" sa krovastim prizmama. To je savremena konstrukcija sa visokom osovinom prelamanja. 6. od 8 x 20 do "noćnog" 8 x 56. Zbog nje je druga polovina krivulje savijenija nego prva. je tradicionalno nemačka. iz matične fabrike u Jeni (nekadašnja Istočna Nemačka). bez donjih ključeva. jedno od novijih konstrukcija i proizvodnje RWS.5 x 55 (švedski).5-6 x 36 (kasnije 1.308 Win. Brno 500.222 Rem. takođe kao bok dvocevka kal. Od lovačkih karabina još se proizvodi veoma dobra serija ZKK. sa izmenjivim kombinovanim cevima u velikom izboru kalibara . . ZEMLJINA TEŽA je od bitnog uticaja na balističku krivu. Posle niza godina iskustva. Vidi balistička krivulja. Magnum.243 Win. Brno Super Express..30-06 Sprg. ŽELJEZNA KOŠULJICA ZRNA. 537 Luxus. Osim ovih lovačkih pušaka i karabina.ecolss. morali su da promene ime u DOCTER.3 x 74 R i model koji je zamenio kod nas poznatu BRNO-Tatra. Mod. vidi optički nišani. 7 x 64 i . 7 x 64 i 30-06 Sprg. dogledi i optički nišani vrhunskog kvaliteta u velikom izboru tipova i modela. Proizvodi Zeiss. 97 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Mod.6 x 50 R Magnum. shvatilo se da je košuljica od tombaka -legure bakra.. ZRNO "KEGELSPITZ". Zbrojovka proizvodi i veoma dobre malokalibarke "BrnoI" i "Brno II" kao i veliki broj pištolja. 5. 12. kao i optički nišan "Diavari" 1. sa Mod. .5-6 x 42). Oba ova bivša Hensoldt-ova proizvoda danas su najveći poslovni uspeh Zeiss-a. da ne bi konkurisali mlađem.htm Bok-dvokuglara Mod. ali očigledno agresivnijem zapadnom cajsu. 7 x 65 R. . sa obe cevi kalibra 9. i 30-06 Sprg.Lovacki Savez Srbije http://www. Vidi pištolj.com/leksikon_oruzja.375 H & H Magnum i .308 Wn. od kojih je najbolji i najtraženiji "M75" u kal. i Mod.

U zavisnosti od kalibra. okrećući se oko svoje uzdužne ose.ecolss. koje je prihvatila većina država u Evropi. vidi konstrukcija zrna. ŽIGOVI PROBA ORUŽJA.15 mm. Obrnuto. zrno lovačke mnicije isključivo od tombaka. ujednačenijeg i postojanijeg. ŽLJEBOVI i polja spiralno bušeni u cevi.com/leksikon_oruzja. izgubilo je sposobnost za bilo kakvu drugu i tako stabilizovalo svoj let do cilja. Vidi sinoxid.10 mm . žljebovi moraju da budu plići. ali uglavnom dug između 200 mm i 360 mm. brzine zrna i tvrdoće njegove košuljice. vrlo korozivno agresivna supstanca u kapisli. Veliki broj lovačke municije u svetu (i naš "Prvi Partizan" takođe). korak je različit. Daleko najvažniji od njih je završni žig probe na bezdimni barut. Vidi tombak. u svakoj zemlji različitih.htm značajno industrija proizvode industrija bolji materijal za gradnju košuljice zrna. Dubina žljebova kod savremenih zrna sa košuljicom iznosi 0. Dužinu puta koju žljebovi načine u okretu od 360 nazivamo korakom žljebova. Dobivši ovu rotaciju. smeju li ili ne da pucaju Magnum municijom iz puške koju poseduju. prisiljavaju zrno da ih prati na putu kroz cev. sa sasvim tankom bakarnom košuljicom ili bez nje -samo od kompaktnog olova. kako bi izbegao opasnost. U poslednje vreme naglo je porasla proizvodnja i upotreba Magnum punjenja u industriji municije sa sačmom. jer će jedino na taj način moći da otklone nedoumicu. postoji veliki broj žigova tokom proizvodnje. Zrno sa tankom. Lovac treba da bude upoznat sa izgledom žigova normalnog i Magnum punjenja.Lovacki Savez Srbije http://www. Što je tvrdoća košuljice veća. mekom košuljicom u prohodu kroz cev sa plitkim žljebovima preskakaće ih. neophodno je da svaki lovac poznaje posebne žigove za ovakva punjenja. zrno sa tvrdom košuljicom 98 of 99 2/3/2013 7:25 AM . Kako je ispaljivanje ove municije lako moguće iz svake puške sa standardnim bušenjem ležišta metka -što je veoma opasno. Nemačka municije ga takođe polako prihvata. ŽIVIN FULMINAT. žljebovi moraju da budu dublji. Vidi magnum.0. u većini država u svetu zamenjena je korozivno inertnom smešom na bazi olovnog azida. Što je zrno mekše.

Lovacki Savez Srbije http://www. obavezno će prouzrokovati opasno visoke pritiske. vidi barutni pritisak.htm u cevi sa dubokim žljebovima.ecolss. Vidi poligon žljebovi. 99 of 99 2/3/2013 7:25 AM . vidi rotacija zrna.com/leksikon_oruzja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->