P. 1
Pripreme Za 5 Razred

Pripreme Za 5 Razred

|Views: 1,272|Likes:
Published by Lejla Imamović

More info:

Published by: Lejla Imamović on Mar 12, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2015

pdf

text

original

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE

Razred: V Redni broj časa: 57.

Nastavna jedinica: Podjela trouglova prema uglovima Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni, individualni Nastavne metode rada: m. razgovora, m. demonstriranja, samostalan rad učenika Nastavna sredstva i pomagala: osnovna, krede u boji, pribor za crtanje, Cilj i zadaci časa: Obrazovni: - Uočavanje i prepoznavanje trouglova prema stranicama - Pravilno crtanje trouglova Odgojni: - Razvijanje volje i istrajnosti uradu - Preciznost u rukovanju priborom za crtanje Funkcionalni: - Razvijanje sposobnosti za pomatranje, opažanje, logičko mišljenje i zaključivanje - Njegovanje matematičke radoznalosti, - Povezivanje nastavnih sadržaja- novo sa gradivom prošlog časa ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: - Pregled domaće zadaće. - Kroz razgovor i nacrtani trougao na tabli ukratko ponoviti njegove karakteristike - Kako smo podijeli trouglove prema uglovima? - Isticanje cilja časa Glavni dio časa:

- Nacrtali smo jedan trougao – izmjeriti dužinu njegovih stranica - Mjerenjem uočiti da su stranice rezličite dužine - Trougao čije su sve tri stranice različite dužine nazivamo raznostranični trougao.

-

Trougao koji ima dvije stranice jednake dužine zovemo jednakokraki trougao.Jednake stranice zovemo kracima, a treću stranicu nazivmo osnovica ili baza.

- Trougao koji ima sve stranice jednake dužine nazivamo jednakostraničnim trouglovima. Završni dio: - Rad u radnoj svesci - Analiza rada na času - Domaća zadaća
-

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE

Razred: V

Redni broj časa: 58.

Nastavna jedinica:Podijela trouglova prema uglovima i stranicama Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni, individualni, Nastavne metode rada: razgovor, samostalan rad Nastavna sredstva i pomagala: osnovna, pribor za crtanje Cilj i zadaci časa: Obrazovni: - usvajanje pojma trougao, stranice, tjeme i uglovi trougla, uočavanje svakog od tih pojmova na slici Odgojni: - razvijanje kulturne, radne i estetske sposobnosti i navika - razvijanje interesa za rješavanje matematilčih zadataka - razvijanje urednosti i preglednosti pri pisanju i crtanju Funkcionalni: - razvijanje sposobnosti posmatranja, opažanja, mišljenja - razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja - njegovanje matematičke radoznalosti - usvajanje sposobnosti rukovanja geometrijskim priborom ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: Pregled i analiza domaće zadaće Prepoznavanje i imenovanje figura nacrtanih na tabli ČASA

Glavni dio časa: Isticanje cilja časa

C

A B Šta vidimo na slici? Šta je trougao? Koliko trougao ima strana? Koliko ima vrhova (tjemena) ? Koliko ima uglova?

BC. IMA TRI VRHA I TRI UGLA. C su vrhovi trougla. 5. 63. 4. AC su kraci trugla. 7. 3. zadatak. zadaci 1. i 8. Završni dio časa: Ponavljanje Zadaća: udžbenik str 63. B. Tačke A.TROUGAO JE ZATVORENA IZLOMALJENA LINIJA SATAVLJENA OD TRI DUŽI. 2. Duž AB. krak osnovica b c krak b a b a Slijedi rad na zadacima u udžbeniku str. 6. .

Šta je obim? . razgovora. Nastavna jedinica: Sistematizacija pređenog gradiva Tip časa:sistematizacija Nastavni oblici rada: frontalni.Isticanje cilja časa Glavni dio časa: . individualni Nastavne metode rada: m. samostalan rad učenika Nastavna sredstva i pomagala: nastavni listovi Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .Razvijanje sposobnosti za pomatranje.Analiza rada na času .Automatizam u rješavanju zadataka Odgojni: .Razvijanje volje i istrajnosti uradu . m. demonstriranja.Samostalnost i želja za dovođenjem zadatka do kraja Funkcionalni: . . ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Pregled domaće zadaće.Ponoviti formule za izračunavanje obima trougla .Samostalan rad učenika Završni dio časa: .Zadaci za kontrolni rad nalaze se na nastavnom listiću .Njegovanje matematičke radoznalosti. opažanje.Provjeriti i utvrditi stepen usvojenosti gradiva vezanog za trougao i izračunavanje obima trougla . logičko mišljenje i zaključivanje .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE Razred: V Redni broj časa: 62.

5. Koliki je obim raznostraničnog trougla čije su dužine stranica 247cm. Izračunaj dužinu treće stranice tog trougla. 3. 128cm i 159cm. 4. 5. 4. Dužine dviju stranica su 24cm i 14cm.Domaća zadaća KONTROLNI RAD Prezim i ime_____________________________________ 1. Dužina jednog kraka je 25 cm. grupa A KONTROLNI RAD grupa B Prezim i ime_____________________________________ 1. 3. Izračunaj dužinu osnovice. 2. Izračunaj obim jednakokrakog trougla čija je osnovica duga 29cm. Izračunaj dužinu treće stranice tog trougla. a krak 39cm. Izračunaj obim jednakostraničnog trougla čija je dužina jedne stranice 12 cm. a krak 43cm. 138cm i 145cm. Izračunaj obim jednakostraničnog trougla čija je stranica duga 16cm. Obim raznostraničnog trougla je 76cm. 2. Dužine dviju stranica su 28cm i 34cm. Izračunaj obim jednakokrakog trougla čija je osnovica duga 32cm. Obim jednakostraničnog trougla je 57cm. Obim jednakokrakog trougla je 68 cm. Izračunaj dužinu jedne njegove stranice. .. Obim raznostraničnog trougla je 84cm. Koliki je obim raznostraničnog trougla čije su dužine stranica 245cm.

otkrivanje novih svojstava. individualni Nastavne metode rada: m. m.ponoviti množenje brojeva u prvoj hiljadi.Osobine množenja Tip časa: Obrada Nastavni oblici rada: frontalni.Pregled domaće zadaće . smisla za analizu ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: .razvijati pamćenje i stvaralačko i logičko razmišljanje .razvijati savjesnost i samostalnost u radu . razgovora.usvojena znanja primijeniti u svakodnevnom životu i tekstualnim Odgojni: .znanja primijeniti u zadacima riječima. Obrazovni: .razvijati promatranje.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE Razred: Redni broj časa:64.razvijati sposobnost suptilnog zaključivanja što treba iskoristiti za zadacima Funkcionalni: . demonstracije. samostalnog rada Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. Nastavna jedinica: Množenje je skraćeno sabiranje. .razvijati smisao za rad po određenom planu. krede u boji . m. .

. Zadaća iz udžbenika.ZAVRŠNI DIO ČASA. Ponoviti sadržaje sa časa.

. Tip časa: Obrada Nastavni oblici rada: frontalni. otkrivanje novih svojstava. smisla za analizu ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: .razvijati savjesnost i samostalnost u radu . Nastavna jedinica:Dijeljenje je skraćeno odiuzimanje. samostalnog rada Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. individualni Nastavne metode rada: m. krede u boji .razvijati smisao za rad po određenom planu. razgovora.Jedinica i nula u dijeljenju. m. Obrazovni: . m.razvijati sposobnost suptilnog zaključivanja što treba iskoristiti za zadacima Funkcionalni: .ponoviti dijeljenje brojeva u prvoj hiljadi. demonstracije. .razvijati promatranje.znanja primijeniti u zadacima riječima.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE Razred:V Redni broj časa:65.razvijati pamćenje i stvaralačko i logičko razmišljanje .usvojena znanja primijeniti u svakodnevnom životu i tekstualnim Odgojni: .

.Ponoviti sadržaje sa časA Zadaća iz radnog lista.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE Razred:V Redni broj časa:66. Obrazovni: .usvojena znanja primijeniti u svakodnevnom životu i tekstualnim Odgojni: . Nastavna jedinica:Množenje broja dekadnom jedinicom i višekratnikom dekadne jedinice.razvijati pamćenje i stvaralačko i logičko razmišljanje .razvijati promatranje. Tip časa: Obrada Nastavni oblici rada: frontalni. razgovora. samostalnog rada Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. krede u boji . . .razvijati smisao za rad po određenom planu. m.znanja primijeniti u zadacima riječima. demonstracije.razvijati savjesnost i samostalnost u radu . otkrivanje novih svojstava.ponoviti dijeljenje brojeva u prvoj hiljadi. . smisla za analizu ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Pregledati i analizirati domaću zadaću. individualni Nastavne metode rada: m.razvijati sposobnost suptilnog zaključivanja što treba iskoristiti za zadacima Funkcionalni: . m.

Zadaća iz radne sveske.Završni dio časa: Ponoviti sadržaje sa časa. .

razvijati pamćenje i stvaralačko i logičko razmišljanje . m. razgovora. otkrivanje novih svojstava. Nastavna jedinica:Množenje broja dekadnom jedinicom i višekratnikom dekadne jedinice.usvojena znanja primijeniti u svakodnevnom životu i tekstualnim Odgojni: . Tip časa: Obrada Nastavni oblici rada: frontalni. Glavni dio časa: . .razvijati sposobnost suptilnog zaključivanja što treba iskoristiti za zadacima Funkcionalni: . krede u boji . smisla za analizu ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Pregledati I analizirati domaćiu zadaću.razvijati smisao za rad po određenom planu.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE Razred:V Redni broj časa:67.ponoviti dijeljenje brojeva u prvoj hiljadi. demonstracije. samostalnog rada Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.razvijati promatranje. Obrazovni: . .znanja primijeniti u zadacima riječima.razvijati savjesnost i samostalnost u radu . m. individualni Nastavne metode rada: m.

Završni dio časa: Ponoviti nastavne sadržaje sa časa I zadati domaću zadaću. .

Ali mi želimo biti sretniji od drugih . Pokazati ilustracije na kojima se vide osobe koje: *nasmijane pa nam se čini da su zbog raspoloženja srećne i zadovoljne * se svađaju . jer smatramo druge sretnijim nego što jesu „ Najava cilja sata: danas ćemo govoriti o tome kada . časa: 12.razvijanje ljubavi prema svim ljudima a posebno prema drugovima u razredu .Kurban-bajram.razvijanje sposobnosti posmatranja.Božić. tradicija i običaji Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni. opažanja. ČASA .razvijanje svijesti o važnosti poštovanja starijih .usvajanje znanja o važnosti međusobnog razumijevanja i tolerancije .razumijevanje pojmova: tolerancija .razvijanje kulturne.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ ODJELJENSKE ZAJEDNICE Razred: V Redni br. radne i estetske sposobnosti i navika . radost . Završni dio časa : crtanje na temu :Vjerski praznici.tuku i plaču *razmjenjuju poklone i grle se *skrivaju nešto od svog druga Razgovarati o onome što se vidi i da naslutiti iz ilustracija . Nastavne metode rada: razgovor. mišljenja .razumijevanje . kako i da li uopće dijelimo radost i sreću sa drugima. individualni.ilustracije Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . razumijevanja i tolerancije u razredu Funkcionalni: . a to je uvijek teško . ŠTA VAS RADUJE ? ŠTA VAS ČINI SRETNIM ? KAKO DRUGE MOŽETE UČITI SRETNIM? ZAŠTO TREBA POŠTOVATI SVE LJUDE? Čitati tekstove koji govore o prijateljstvu .TOLERANCIJA“ Razgovor o pojmovima: tolerancija . Nastavna jedinica: Vjerski praznici:Bajram. samostalan rad Nastavna sredstva i pomagala: osnovna . Glavni dio časa: Igrokaz . sreća . Razgovarati o iskustvima učenika kako .-izvođenje zaključaka. radost i sreća te navikavanje da drugima pomažemo . da im pomažemo i u dobru i u zlu Odgojni: .. kada i s kim dijele radost i sreću. to bismo lahko postigli .razvijanje logičkog mišljenja i zaključivanja ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: Razgovor o izreci: “ Kad bismo htjeli biti samo sretni .

možemo izbjeći opasnost tako što se nećemo kretati po mjestima koja nisu ispitana na koja dugo niko nije išao.Donošenje zaključaka i ponavljanje. Odgovaranje na pitanja. .fotografije Ciljevi časa: obrazovni: -da učenici nauče koje su opasnosti od mina -da učenici nauče gdje se nalaze minska polja i kako su označena -sticanje sistematičnih znanja o vrstama mina odgojni: -razvijanje odgovornog ponašanja prilikom kretanja funkcionalni: -razvijanje sposobnosti pamćenja.metoda pisanih radova Oblici nastavnog rada:frontalni. Nastavna jedinica:Gdje se nalaze minska polja Tip časa:obrada Nastavne metode rada:metoda usmenog izlaganja. Sva mjesta na kojima ima mina nisu označena. Trebamo se prisjetimo opasnosti od mina.Međutim.Šta su mine?Kakve mogu biti mine?Kako izgledaju? Koje su im karakteristike?Gdje se obično nalaze mine?Kako možemo izbjeći nailaženje na mine?Na kakva mjesta ne trebamo da zalazimo?Šta ako se ipak desi da ugledate minu?Kako se trebate ponašati? Koga trebate pozvati? Glavni dio časa: Posmatranje fotografija.časa: 13.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ ODJELJENSKE ZAJEDNICE Razred:V Redni br. Šta su minska polja?Kako izbjeći opasnost?Koliko neodgovorno ponašanje može doprinijeti povećanju broja nesreća? Završni dio časa: Čitanje odgovora na pitanja i analiza.Šta prikazuju ove fotografije?Šta su to minska polja?Kakva su?Kako izgledaju?Kako su označena?Pogledajmo šta piše na tim trakama.individualni Nastavna sredstva i pomagala:listovi za rad.svih mogućih posljedica i da radoznalost ne bude razlog pogibije ili teškog ranjavanja.pažnje i logičkog zaključivanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Ponavljanje naučenog sadržaja.razgovor.

Koje ljudske osobine cijenite?Zašto? Koji su likovi iz knjiga . -dokazivanje o posjedovanju tih osobina ponašanjem kojim ih iskazujemo odgojni: -razvijanje pozitivnih osobina ličnosti:iskrenosti.metoda pisanih radova Oblici nastavnog rada:frontalni.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ ODJELJENSKE ZAJEDNICE Razred:V Redni broj časa:13.a zatim čitamo neke definicije date u novinama. Završni dio časa: Čitanje i analiza urađenog.Donošenje zaključaka.individualni Nastavna sredstva i pomagala:listovi za rad Ciljevi časa: obrazovni: -da učenici nauče da su iskrenost i nesebičnost vrijedne vrline koje krase čovjeka.nesebičnosti.poštenja -razvijanje navika moralnog ponašanja funkcionalni: -razvijanje sposobnosti pamćenja.Šta označavamo tim riječima?Šta one znače? Učenici proizvoljno definišu iskrenost i nesebičnost. .pažnje i logičkog zaključivanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Razgovor o dobrim i lošim osobinama.razgovor.filmova ostavili najjači dojam ?Kojim su to svojim karakteristikama doprinijeli tome da ih se vi sada sjećate i rado ih spominjete?Šta vam je uistinu važno da biste okarakterisali osobu kao dobru? Glavni dio časa: Razgovarat ćemo o iskrenosti i nesebičnosti.Kako zovemo ljude koji lažu?Zašto ljudi uvijek ne govore istinu?Šta može biti razlog neiskrenosti? Šta znači biti sebičan?Šta možemo reći o takvim ljudima?Zašto je važno uvažavati tuđe potrebe i želje?Zašto treba pomagati drugima? Napiši kratak sastav o svom ponašanju u kojem je do izražaja došla tvoja iskrenost i nesebičnost? Učenici samostalno rade. Nastavna jedinica:Iskrenost i nesebičnost Tip časa:obrada Nastavne metode rada:metoda usmenog izlaganja.

. Razred: V Redni broj Nastavna jedinica: IKT: „ Bijeli grad“ – Gustav Krklec Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni. razgovora.Jedan učenik čita zabilješke o piscu.. Pokušat ćemo pronaći stilska sredstva u prvoj strofi.uočavanje pjesničkih slika .a ostali pažljivo prate.čarobni. Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. emotivnih reakcija na pjesmu.doživljavanje i razumijevanje književno-umjetničkog teksta .uočavanje rimovanja u pjesmi – proširiti znanje o rimovanju .Učenici će reći po jednu rečenicu o zimi – obogatiti rečenicu opisnim pridjevima .proširivanje znanja o recitovanju :pravilna intonacija u skladu sa sadržajem pjesme.blago. Poređenje je stilsko sredstvo kojim se postiže efekat spajanja naizgled nespojivih slika i pojmova.Koristi se kako bi tekst u pjesmi bio živopisniji.Pažljivo slušajte moje recitovanje da bi poslije mogli razgovarati o pjesmi . Slijedi detaljna analiza djela. Koliko pjesma ima strofa?Pročitajmo prvu strofu.Pronaći riječi koje se rimuju i podvući ih. Čitam izražajno pjesmu kako bi učenici stekli osnovne predstave o sadržaju i njenoom karakteru.srebrenih. individualni Nastavne metode rada: m.Isticanje cilja časa Glavni dio: Najava cilja sata: Danas ćemo se upoznati sa pjesmom koju je napisao Gustav Krklec. m..jasnoće i ljepote.Neka od stilskih sredstava su:epitet –obično ga nazivamo ukrasnim pridjevom.(zanosno.izražavanje doživljaja.brzina recitovanja.ritmičnost Odgojni: .Razgovaramo o godišnjim dobima s posebnim osvrtom na zimu .. Slijedi mala psihološka pauza i globalna analiza. rada na tekstu. demonstracije..razvijanje percepcije.a koja najmanje stihova? Koja bi bila pjesnička slika karakteristična za ovu prvu strofu? Čitamo sadržaj iz čitanke Razgovaramo.O kome se govori u pjesmi? Šta mislite ko se kome obraća u pjesmi?Koja je ovo vrsta književnog teksta?Koja vrsta pjesme?Kako znate da je ovo llirska pjesma? Slijedi rad s čitankom .razvijanje mašte i radoznalosti . m.tih. a zatim globalna analiza: Kakvo osjećanje (raspoloženje) je u vama izazvala ova pjesma? Kojim stihovima je vaše osjećanje izraženo? Navedite te stihove!Kakav je tvoj opšti utisak za pjesmu? .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Datum : časa:57.razvijanje sposobnosti za pomatranje. kreativno i apstraktno misljenje . opažanje.Slijedi psihološka pauza nekoliko trenutaka .) epiteti ili .veseo. Stilska sredstva u lirskim pjesmama koriste se za postizanje određenog efekta.razvijanje ljubavi prema poeziji Funkcionalni: . Čitamo pjesmu po strofama lijepo i izražajno. Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .kako bi odavao utisak bogatsva.Izdvajanje i analiza značenja manje poznatih riječi . logičkog mišljenja i rasuđivanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: .Koliko prva strfoa ima stihova?Koja strofa ima najviše.

.. Poređenje je stilsko sredstvo kojim se postiže efekat spajanja naizgled nespojivih slika i pojmova... Vrsta književnog teksta:poezija-lirska pjesma.. Pjesnik Gustav Krklec svoje doživljaje prirode slika srcem.Koristi se kako bi tekst u pjesmi bio živopisniji...kako bi odavao utisak bogatsva. Osnovno osjećanje u pjesmi je.Najviše stihova ima treća strofa... češkog i njemačkog jezika. Kome se pjesnik obraća u prvoj strofi? Šta misli kad kaže „uspori hod“? Zbog čega ga zove bliže? Šta želi da mu pokaže? Određivanje pjesničkih slika ... EPITET POREĐENJE ....- - U pjesmama pjesnici slikaju prirodu...Bio je pjesnik i prevodilac ruskog...jasnoće i ljepote. on nekom čarobnom toplinom umilno slika ljepotu prirode jednostavnim izrazom i živim tonovima.a najmanje peta i šesta.Koja je rima zastupljena u ovoj pjesmi? .... STILSKA SREDSTVA Vježbati lijepo recitovanje... Pjesma ima 8 strofa.a umro je 1977. ljude i predmete.1899...godine. Interpretacija književnog teksta Bijeli grad Gustav Krklec Gustav Krklec je rođen kraj Karlovca u Hrvatskoj .Neka od stilskih sredstava su: Epitet –obično ga nazivamo ukrasnim pridjevom. Stilska sredstva u lirskim pjesmama koriste se za postizanje određenog efekta.Pronalazimo dijelove stihova koji se rimuju Završni dio časa: Prepisivanje zapisa sa table. Domaća zadaća:ilustrovati sadržaj teksta i prepisati ćirilicom cijelu pjesmicu.

Gustav Krklec je u mlađim danima pisao za starije čitaoce a u starosti za mlađe.razvijanje sposobnosti za kreativno i apstraktno mišljenje . Gustav Krklec Tip časa: ponavljanje Nastavni oblici rada: frontalni. razvijanje brižnosti razvijanje ljubavi prema prirodi Funkcionalni: .strofa.likovna kultura. koji je napisao Gustav Krklec. m.doživljavanje i razumijevanje pjesme. Nastavna jedinica:Dalji rad na tekstu: „Bijeli grad“ . krede u boji.usvojiti znanja o epitetima.plakat zime. razvijanje pozitivnih osobina ličnosti .razvijanje mašte . Odgojni: izražavanje doživljaja. rada na tekstu Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. demonstracije.Najpoznatije su Telegrafske basne. Razgovor o tekstu koji smo čitali na prošlom satu. razgovora.muzička kultura.razvijanje percepcije.slog .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Datum: Razred: V Redni broj časa: 58. m.razvijanje radoznalosti . Glavni dio časa: ČASA Isticanje cilja časa: Danas ćemo čitati pjesmu .Autor je više zbirki dječijih pjesama.cd Korelacija sa drugim predmetima: moja okolina. logičkog mišljenja i rasuđivanja ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: Pregled i analiza zadaće. razvijanje urednosti .ilustracije. . .ponoviti naučeno o godišnjim dobima . individualni Nastavne metode rada: m. emotivnih reakcija na pjesmu.tjelesni i zdravstveni odgoj Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .Pamte ga kao duhovitog čovjeka. m.ponoviti pojmove stih. samostalnog rada.

Rad i analiza ukoliko bude vremena ako ne idući čas analiza urađenog.stih. Ponovno čitanje pjesme u cjelini.Nastavljam dalje sa pitanjima iz udžbenika.Zapamtite taj osjećaj. Nastavni list. to je dodatak imenici da bi se ostvarilo ljepše. Vježbanje čitanja.Učenici čitaju pjesmu.„Zima“. Ponoviti pojmove:strofa. jasnije.stih slogova. te utvrditi koliko pjesmica ima strofa.Otvorite oči . Učenici iznose šta su doživjeli čitajući pjesmu. Pronalazimo primjere.Šta ste vidjeli?Kako ste se osjećali? Čitamo pjesmu “Bijele ptice“ i upoređujemo je sa pjesmom „Bijeli grad“.slog.Ponavljamo o epitetu. Zadaća: Naučiti pjesmicu lijepo i izražajno čitati. strofa stihova. . Ilustrovanje jedne pjesničke slike po izboru učenika.Osjetite te pahuljice po vrelom licu. Epitet je stilsko izražajno sredstvo. Produbljivanje doživljaja pjesme.Ugodno vam je. Završni dio časa: Prepisivanje zapisa sa table. potpunije svojstvo onoga što ona znači.čitanje naglas.odlomak . Ocjenjivanje učenika. Psihološka pauza: Zažmirite i zamislite tu sliku. Muzički zapis: „Četiri godišnja doba“ . Pa ponovno čitanje pjesme u cjelini.

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Datum:

Razred: V

Redni broj časa: 60.

Nastavna jedinica: Polugodišnja provjera znanja - GRAMATIKA Tip časa: provjera Nastavni oblici rada: frontalni, individualni, Nastavne metode rada: m. razgovora, m. demonstracije, m. samostalnog rada, Nastavna sredstva i pomagala: nastavni listovi Korelacija sa drugim predmetima: Cilj nastavnog sata: Provjeriti naučene sadržaje iz gramatike i pravopisa Cilj i zadaci časa: Obrazovni: - Provjeriti i utvrditi stepen usvojenosti gramatičkih sadržaja u prvom polugodištu. Odgojni: - Razvijanje radnih navika, discipline i istrajnosti u radu - Socijalizacija učenika - Samostalnost u izradi zadataka - Razvijanje interesa za utvrđivanje stečenih znanja iz gramatike i pravopisa, Navikavanje na urednost, preciznost, tačnost, istrajnosti preglednost napisanog Funkcionalni: - Razvijanje sposobnosti rada na tekstu - Izvođenje zaključaka - prilagođavanje učenika zadacima i načinu rada ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: Pregled i analiza domaće zadaće Usmeno ponoviti sadržaje o imenicama, zamjenicama, pridjevima, brojevima i glagolima Isticanje cilja časa ČASA

Glavni dio časa: - Podijeliti nastavne listiće - Samostalan rad učenika Završni dio časa: - Analiza rada na času - Domaća zadaća

KONTROLNI RAD PREZIME I IME ________________________________ 1. Dopuni rečenice: Pridjevi su_________________________________________________________ _________________________________________________________________ 1b Zamjenice su ______________________________________________________ ____________ , a mogu biti___________________________________________ 2b _________________________________________________________________ 2. Odredi vrstu, rod i broj imenica: voda, pilad, kreč, Trebević, laste, pisma, cvjetovi. IMENICA VRSTA ROD BROJ 7b

3. Odredi subjekat, predikat, subjekatski i predikatski skup riječi: U sobi je djevojčica čitala knjigu. Iza kuće je bila stara, oronula šupa. 4. Dopuni rečenice odgovarajućom ličnom zamjenicom: a) _________ čitam jednu lijepu knjigu. b) _________ radi domaći zadatak. c) _________ idete danas u školu. 5. Dopuni rečenice odgovarajućim glagolskim oblicima u sadašnjosti: a) Oni _____________ svaki dan svježe kolače. peći b) Mi _____________ dobro. učiti c) Ona ____________ prijateljici pismo. Pisati
0–4=1 5–7=2 8 – 14 = 3 15 – 16 = 4 17 – 20 = 5

4b

3b

3b

PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI

Datum:

Razred: V

Redni broj časa:62.

Nastavna jedinica: GOVORNA KULTURA: Pričanje na osnovu datih tematskih riječi Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni, individualni, Nastavne metode rada: m. razgovora, m. demonstracije, m. samostalnog rada, Nastavna sredstva i pomagala: osnovna, krede u boji Cilj i zadaci časa: Obrazovni: - Osposobljavanje učenika za samostalno pričanje na osnovu datih tematskih riječi - Pravilan redoslijed događaja Odgojni: - Razvijanje urednosti i tačnosti, upornosti , razvijanje radnih navika - Razvijanje saznanja o postovanju starijih - Socijalizacija učenika Funkcionalni: - Razvijanje mašte i radoznalosti - Razvijanje sposobnosti slušanja, opažanje, kreativnog i apstraktnog misljenja - Povezivanje događaja u kompaktnu cjelinu ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: - Motivacijska priprema za cas: Razgovor o odlascima na školske izlete - Kako teku pripreme za izlet? Koje se aktivnosti smjenjuju na izletu? Kakvo je poželjno ponašanje? Do čega dovodi nedolično ponašanje? - Isticanje cilja časa Glavni dio časa: - Tematske riječi su one riječi koje kazuju o čemu se govori u priči. Izvedene su od imenice tema. Tema je ono o čemu se govori u priči. Djeca, dvorište, škola, nastavnici, autobus, vozač, putovanje, planina, snijeg, skijanje, izgubljeni dječak, traženje, pronalazak, povratak. - Globalno uočavamo radnju - Jedna riječ može biti okarakterisana sa jednom, dvjema ili više rečenica - Slijede prvi pokušaji - Ličnostima u priči možemo dati imena, a ukoliko upotrebljavamo zamjenice onda su to zamjenice za treće lice. - Pričanje priče u cjelosti. - Unošenje elemenata mašte Završni dio časa: Prepisivanje zapisa sa table. Zadaća: Napisati , sastaviti priču, vodeći računa o svemu o čemu smo danas priča

osposobljavanje učenika za sluzenje književnim jezikom Odgojni: . samostalnog rada. .njegovanje osjetljivosti za ljepotu. sinteze i zaključivanja ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: Pregled i analiza domaće zadaće Prezentirati tematske riječi na grafoskopu Ispričati priču u cjelini Isticanje cilja časa i zapisivanje naslova vježbe ČASA Glavni dio časa: Podjela zadaćnica. kojih se moramo pridržavati pri pisanju.razvijanje sposobnosti slupšanja. m. Završni dio časa: Predaja zadaćnica. grafoskop Korelacija sa drugim predmetima: Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . Zadaća. i tehnička priprema za rad.bogaćenje rječnika Funkcionalni: . m.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Datum: Razred: V Redni broj časa: 63. Kratko se podsjećamo na pravopisna pravila.uočavanje pojedinosti u kontekstu ukupnog događaja .osposobljavanje učenika za slobodno izražavanje potpunim rečenicama . individualni. zadaćnice.razvijanje urednosti i tačnosti. razvijanje radnih navika . razvijanje pozitivnih osobina ličnosti . Učenici pišu ja ih obilazim.samostalno pričanje na osnovu datih tematskih riječi . Nastavna jedinica: PISANA VJEŽBA:Pričanje na osnovu datih tematskih riječi Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni. demonstracije. uočavanja. upornosti . razgovora. Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.razvijanje mašte i radoznalosti . Nastavne metode rada: m. dajem detaljna uputstva.

Zapis na tabli: Kultura izražavanja Vježba pismenog izražavanja Školsko zvono Pričanje na osnovu datih riječi VRIJEME ŠKOLA ZIMA KASNITI IZNENADA UČIONICA NASTAVNICA ČAS OSMIJEH OPROSTITI UĆI PAS ČUĐENJE RADOST KRAJ .

doživljavanje i razumijevanje književno-umjetničkog teksta . .Irma je pročitala . pročita? (Korelacija sa matematikom).. krede u boji. Glavni dio časa: stranica. . razgovora. emotivnih reakcija na priču. m. Mato Lovrak Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni. a napisao ju je Mato Lovrak.razvijane ljubavi prema drugovima. .razvijanje pozitivnih osobina ličnosti Funkcionalni: .mjesto i vrijeme radnje.razvijanje percepcije . .bogaćenje rječnika ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: Zadatak: U knjizi „Vlak u snijegu“ ima .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Datum: Razred: V Redni broj časa:65.razvijanje mišljenja.razvijanje radnih navika .Koliko joj je stranica ostalo da ČASA Isticanje cilja časa: Danas ćemo razgovarati o knjizi koja se zove „ Vlak u snijegu “ . Nastavna jedinica: LEKTIRA: „Vlak u snijegu“ . Dogovor 5. rada na tekstu Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.izvlačenje pouke Odgojni: . Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . Vlak u snijegu 7. . Zadruga Ljubanovac 4.uočavanje glavnih događaja u tekstu. samostalnog rada. Troje mladih s Jabukovca 3. Najveća kuća 2.ilustracije. demonstracije. m.nastavni listovi. .izražavanje doživljaja.uočavanje glavnih i sporednih likova i njihovih osobina. . Izlet u grad 6.Ja mislim da je red da najprije kažemo nešto o piscu koji napisao ovu knjigu. Dječije ruke 8.razvijanje urednosti i tačnosti. m. individualni. izgleda. Pomoć .grupni Nastavne metode rada: m.razvijanje mašte .uočavanje toka radnje. stranica. . Ljuban i Pero 9. . (Učenik) Koja je vrsta književnog djela? Podnaslovi (dijelovi) romana: 1.

Kratak razgovor o nazivima grupa. uz moju pomoć ako zatreba.. kao što smo to navikli sa pričama.) Od ponuđenih aplikacija riječi učenici izdvajaju one koje su odlika iskrenog Prijateljstva i o svakoj po nešto kažu. pa tako i „ Vlak u snijegu “. Slijedi izvještaj grupa.Pošto svaki roman ima puno stranica..ukratko.ali ste vi kod sebe imali ove knjige najmanje 15 dana. pročitali ste ih.grupa IV . a u pozadini se čuje muzika : „Djeca su vojska najjača“. VII .. ali i da dopune nas ukoliko budu uradili nešto što mi ne budemo na ovom času.grupa - Slijedi samostalan rad učenika. Jedan učenik prepriča roman „ Vlak u snijegu “ . I . mi ne možemo pročitati sada cijelu knjigu . . a njihov zadatak je da lIjepo . a danas ćemo razgovarati o tome kako ste vi razumjeli ovaj roman.grupa III .nepravilno povezivanje slova.grupa VI .Neki od vas su i napisali ovu lektiru. Završni dio časa: Prepisivanje zapisa sa table. pa evo zgodne prilike da smi uvide gdje su nešto propustili. Zadaća: Napisati ili dopuniti lektiru u sveske. Grupe razgovaraju dogovaraju se i odlučuju šta će vođa grupe da napiše na veliki papir na kojem je napisan zadatak i koji će se koristiti pri izvještaju grupa. Učenici su podijeljeni u grupe i svaka grupa ima svoj zadatak. Rečenice ću dati ja .grupa - II . krasnopisom prepišu te rečenice pisanim slovima. vođu grupe i potreban materijal na stolu. bilo u rukopisu ili pak neke druge smetnje vezane za pisanje: ispuštanje slova.grupa V . Ocijeniti učenike koji su se istakli aktivnošću na času.grupa (U ovoj grupi su učenici koji imaju problema sa pisanjem. Obilazim i usmjeravam učenike.

Pisao je mnogo za djecu. Po zanimanju bio je učitelj.Zapis na tabli: LEKTIRA: VLAK U SNIJEGU. djeca. i Vlak u snijegu. kondukter . Draga Sporedni likovi: učitelj. grad. Najpoznatiji romani su: Družba Pere Kvržice. voz Vrijeme radnje: jesen i zima Glavni likovi: Ljuban. debeli kum. republika Hrvatska. Vrsta književnog djela: roman Mjesto radnje: selo. Mato Lovrak Mato Lovrak je rođen kod Bjelovara. Pero.

Nastavna jedinica: LEKTIRA: „Vlak u snijegu“ . rada na tekstu Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. izgleda.uočavanje glavnih i sporednih likova i njihovih osobina. Dječije ruke 17.bogaćenje rječnika ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: .uočavanje glavnih događaja u tekstu.uočavanje toka radnje. .Prepisivanje zapisa sa table.. .Prepričavanje sadržaja: jedan događaj-jedan učenik Završni dio časa: .grupni Nastavne metode rada: m. .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI Datum: Razred: V Redni broj časa:66.nastavni listovi. Zadruga Ljubanovac 13.izražavanje doživljaja. . Troje mladih s Jabukovca 12. krede u boji.Ocijeniti učenike koji su se istakli aktivnošću na času.Pregledati i analizirati domaću zadaću Glavni dio časa: ČASA Isticanje cilja časa: Koja je vrsta književnog djela? Podnaslovi (dijelovi) romana: 10. Mato Lovrak Tip časa: ponavljanje Nastavni oblici rada: frontalni. Ljuban i Pero 18. Dogovor 14. Pomoć .izvlačenje pouke Odgojni: . . .razvijanje radnih navika . .razvijanje mišljenja. Izlet u grad 15.razvijanje pozitivnih osobina ličnosti Funkcionalni: . demonstracije. samostalnog rada. . m. Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . . .razvijanje mašte . individualni. Najveća kuća 11. m.razvijanje percepcije .mjesto i vrijeme radnje.razvijanje urednosti i tačnosti. emotivnih reakcija na priču.doživljavanje i razumijevanje književno-umjetničkog teksta . .ilustracije. razgovora. Vlak u snijegu 16.razvijane ljubavi prema drugovima. m.

Zadaća: Napisati ili dopuniti lektiru u sveske. selo . Zapis na tabli: VLAK U SNIJEGU Ime i prezime autora: Mato Lovrak Vrsta književnog djela: Dječiji roman Mjesto radnje: vlak .. grad i škola Vrijeme radnje: zima Likovi: Osobine likova: Postupci likova: Najinteresantniji dio priče: Najdinamičniji dio priče: Poruka ili pouka priče: Prepričaj i ilustriraj priču: .

Pokazati učenicima g. Čuvanje biljnog svijeta u okruženju.17.Takvo služi kao hrana životinjma i čovjeku.. Koliko dijelova ima biljka?Šta čini nadzemni dio?Šta čini podzemni dio? Najava cilja sata: Danas ćemo naučiti o korijenu kao dijelu biljke . Priroda Korijen-građa i funkcija ponavljanje Grupni .To su obično krompir. Zapisujemo naslov na tabli i u sveskama. uočavanja.ali postoje i biljke koje se razmnožavaju diobom korijena.npr. Korijen može biti spremište rezervne hrane.koje sve biljke imaju ovakve korijene?Razgovor sa učenicima. Naučimo više o korijenu biljke uz grafo foliju.. oblicima i ulogom korijena Odgojni: Razvoj interesa za biljke i njihovo očuvanje..individualni Razgovor.Korijen nekih biljaka je i ljekovit. učenik čita tekst ostali prate. alni: Razvoj sposobnosti prepoznavanja osnovnih dijelova korjena TOK NASTAVNOG SATA Uvodni dio: Ponoviti sa učenicima dijelove biljke i na razrednom plakatu i pokazati i imenovati sve dijelove. pamćenja i Funkcion logičkog razmišljanja. zaključivanja. Šta je korijen? Korijen je dio biljke koji se nalazi pod zemljom.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ PRIRODE Razred: Dan i datum: Redni broj casa: Nastavni predmet: Nastavna jedinica: Tip nastavnog sata: Nastavni oblici rada: Nastavne metode: Nastavna sredstva: Cilj nastavnog sata: ZADACI: V 29.bočni je malo tanji . Učenici otvaraju svoje udžbenike str.Uočiti i imenovati različite oblike korijena. kao i o njegovoj građi i funkciji i samoj ulozi.kao npr.a korijenove žilice su najtanje. naučiti imenovati i razlikovati Naučiti oblike korijena i: Razvijanje sposobnosti posmatranja. tulipan.repe.Korijenom zovemo i organ biljke cvjetnice koji se razvija iz korijenka klice. Lijepo i uredno crtanje i pisanje.kod mrkve.dijelove i ulogu korijena.cvekle. Glavni dio: .foliju.Čitamo o ulozi korijena.Glavni korijen je najdeblji.Biljke sijemo pomoću sjemenki .Pažljivo posmatrati ilustraciju u udžbniku i uočiti i imenovati dijelove korijena. Obrazovn šta je korijen.korijen šljeza. objašnjenje i demonstracija. Korijeni mogu biti različitih oblika .grafo folija i nastavni listić Upoznati učenike sa dijelovima. Osnovna nastavna sredstva.

r_____________ i ž_______________. Korijen u______________ biljku za tlo. v____________. Lakše razmnožavanje biljaka vrši se ____________ korijena.Dopuniti nastavni listić i zalijepiti ga u svesku kao zapis sa table. Oblici korijena su r_________. Dijelovi korijena su ___________________.Završni dio: Kratak osvrt na čas. Radna sveska str. . ____________________ i ___________________.12 uraditi za zadaću. Glavna uloga korijena je _____________vode sa m____________ t___________ iz tla. Korijen – građa i funkcija Korijen je _______________________________________________.

usmenog izlaganja Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. U listu nastaje šećer i hranljive materije. razvijanje radnih navika .Osim tjemenog pupoljka.razvijanje radoznalosti i prosirivanje interesovanja učenika . razgovora.Na vrhu stabla nalazi se tjemeni pupoljak. enciklopedije. List je mjesto odvijanja fotosinteze.rukavca(lisne osnove) i drške.od listova do korijena. Osnovna uloga lista u životu biljke je tvorba hrane. ulozi i značaju pojedinih biljnih organa . upornosti . grafofolija. građi lista i ulozi Ponoviti o stablu.Listovi mogu imati vrlo različit oblik. Nastavna jedinica:List -građa i uloga Tip časa:obrada Nastavni oblici rada: frontalni.pljosnati su i obično zelene boje. njihovo je stablo zeljasto. lišće. individualni.uočavanje značaja biljnog svijeta za život ljudi Funkcionalni: .Na površini stabla razvijen je zaštitni omotač koji se naziva kora.na stablu su vidljivi pupoljci iz kojih se razvijaju listovi i cvjetovi – lisni i cvijetni pupoljci.usvajanje znanja o građi biljaka.osposobljavanje učenika za stvaralačku primjenu stečenih znanja . velike grane.biljka također i diše.usvajanje znanja o prirodnim uslovima i prirodnim procesima koji utiču na biljni svijet Odgojni: . Preko lista bilke dišu i isperavaju višak vode.razvijanje ljubavi prema prirodi a posebno prema biljkama.Preko lista. DRVENASTO STABLO čvrste i debele kore imaju drveće i šibovi. cvjetove i plodove. Listovi se razvijaju na stablu. Kroz njega prolazi voda sa mineralima do listova i hranljive materije nastale fotosintezom. ZELJASTE BILJKE imaju tanku. Hrast – stablo ima debelu koru.zajedno sa listovima stablo čini izdanak. Svaki list se sastoji od plojke. . demonstracije. Stablo može biti zeljasto i drvenasto. hrast dugo živi i do 1 000 godina – višegodišnja biljka Posmatranje biljke.iz iz lisnih pupoljaka.LJUBIČICA Po čemo se ona razlikuje od drugih biljaka (trešnja)? Po čemu je slična sa drugim biljkama(jaglac)? Kako biljke dišu? Glavni dio sata: Isticanje cilja časa: Danas ćemo govoriti o listu.rastući prema svjetlosti.STABLO je biljni organ koji se razvija obično iznad tla.njegovanje radoznalosti ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Upoređujemo biljke hrast i kaktus – uočavamo razlike u izgledu .o važnosti biljaka za život ljudi .razvijanje urednosti i tačnosti. krede u boji Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . zelena biljka.da učenici uoče raznovrsnost i rasprostranjenost biljnog svijeta .razvijanje samostalnosti u radu. List može biti različitog oblika i veličine. iz kojeg se razvija novi izdanak. Nastavne metode rada: m.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ PRIRODE Datum: Razred: V Redni broj časa: 32. staništu i prilagođenosti staništu. interesovanja za prirodne nauke . lišće mu u jesen opada. ilustracije. savitljivu zelenu koru.preko lista se vrši i isparavanje vode iz biljke.

Crtanje slika i prepisivanje zapisa sa table. . Sakupi i presuj listove različitih biljaka i načini zbirku. Posaditi nekoliko sjemenki graha u posudu i pratiti razvoj nove biljke.Završni dio časa: Kratko ponavljanje naučenog na času.. Kada se osuše zalijepi ih u herbar.

očigledna Korelacija sa drugim predmetima: likovna kultura Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .Igličasti (orhideja. pamćenja. Njegova uloga je jako bitna: u njima se proizvodi hrana za biljku. . smrča.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ PRIRODE Datum: Razred:V Redni broj časa: 33. Zapis: List se razvija iz lisnog pupoljka.njegovanje radoznalosti ARTIKULACIJA ČASA UVODNI DIO SATA: Ponavljamo znanja o biljkama: pomoću čega biljka diše ? (listova).razvijanje interesovanja za učenjem novog . razvijanje pažnje. bor. U proljeće će narasti novo lišće.moralnih i kulturnih navika .jajasti (nana. Kod nekih biljaka lišče u jesen opada. logičkog zaključivanja. a kod nekih ne. ZAVRŠNI DIO SATA: Zapis u sveske.razvoj pozitivnih stavova i odnosa prema prirodi. vrstama listova. Nastavne metode rada: metoda razgovora. posebno ljubavi prema biljkama . GLAVNI DIO SATA: Razgovaramo I uočavamo dijelove lista: lisna plojka.razvijanje radnih. drška I osnova. U njemu se stvara hrana za biljku. Najava cilja sata. kopriva) . lokvanj) Kod listopadnog drveća lišće u jesen opada jer u jesen nema dovoljno sunčeve svetlosti da bi proizvelo hranu.Usvajanje znanja o biljkama.Bubrežasti (ljubičica. nervi. List se sastoji od: plojke. GRAĐA I FUNKCIJA Tip časa: ponavljanje Nastavni oblici rada: frontalni. ilustrativno-demonstrativna Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. Od opalog lišća se stvara humus. Uočava različite vrste listova. posmatranja. nerva. drške I osnove. mišljenja .likovno izražavanje Funkcionalni: . Nastavna jedinica:LIST BILJKE. jela…) .razvijanje mišljenja. ilustracije. Razlikujemo: -srcasti list (lipa) . najplodnije tlo. dijelovima lista I njegovom funkcijom Odgojni: . individualni.

Koja je uloga korjena i sada naučili? Šta čini izdanak? Koje vrste izdanka imamo? Nabroji nadzemne i podzemne izdanke? Pokazujem sliku sjemenke.razvijanje samostalnosti u radu. . Korijenov sistem može biti manje ili više razgranat kod raznih biljaka.njegovanje radoznalosti. cvijet. stablo.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG ČASA IZ PRIRODE Datum: Razred: V Redni broj časa: 34.osposobljavanje učenika za stvaralačku primjenu stečenih znanja . Glavni dio časa: I grupa –Građa i funkcija biljaka II grupa-Korjen 1. Korijen svojim žilicama .usvajanje znanja o prirodnim uslovima i prirodnim procesima koji utiču na biljni svijet.zajedno sa listovima stablo čini izdanak. Stablo može biti zeljasto i drvenasto. III grupa-Izdanak 1. grupni Nastavne metode rada: m. ulozi i značaju pojedinih biljnih organa. Kroz njega prolazi voda sa mineralima do listova i hranljive materije nastale fotosintezom. .Šta je pupoljak? 3.razvijanje ljubavi prema prirodi.Šta je izdanak? 2.razvijanje radoznalosti i prosirivanje interesovanja učenika . ilustracije. interesovanja za prirodne nauke. upornosti .bočno korijenje i korijenove žilice zajedno čine KORIJENOV SISTEM. Odgojni: . Nakon što su ponovili ističem cilj sata.Date riječi pravilno rasporediti u grafikon. individualni.Nactaj čudnovatu biljku koja na sebi ima date dijelove. Korijen raste vrhom naniže. razvijanje radnih navika. Glavni korijen.Imenuj vrste korjena 3.Objasni ulogu korjena Biljka je građena od biljnih organa: korijen.o važnosti biljaka za život ljudi.sjemenka.žiličast.usvajanje znanja o građi biljaka. Isticanje cilja časa: Danas ćemo ponoviti o biljkama. grafofolija.uočavanje značaja biljnog svijeta za život ljudi. Neke učenike koji su se istakli aktivnošću ocjenjujem.vretenast i repast. demonstracije..razvijanje urednosti i tačnosti.Označi dijelove korjena 2. enciklopedije.Ponavljamo dijelove i ulogu sjemenke. Nastavna jedinica: Građa biljke Tip časa:ponavljanje Nastavni oblici rada: frontalni. Funkcionalni: . Nastavni listići. zelena biljka. njihovom izgledu i građi radom u grupama. plod . usmenog izlaganja Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. .rastući prema svjetlosti. Ponavljamo preko grafofolije dijelove biljke(biljne organe). ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Ponavljanje gradiva sa prethodnog sata.da učenici uoče raznovrsnost i rasprostranjenost biljnog svijeta. a posebno prema biljkama. krede u boji . na kojima su dlačice.od listova do korijena.STABLO je biljni organ koji se razvija obično iznad tla.O pričvršćuje biljku za podlogu.. samostalnosti. Od čega je biljka građena? Biljka je građena od biljnih organa. takmičarskog duha. Gradivo o korjenu ponavljamo kroz razgovor i posmatranje grafofolije. list.Na vrhu stabla nalazi se koje vrste korjena smo do . 4. . pričvršćuje biljku za tlo. Po svom obliku korijen može biti:granat. Pomoću njega biljka iz zemlje uzima vodu sa mineralima i solima. Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .dalje od svjetlosti. . razgovora.

Sjemenka Sjemenka je organ kojim se biljke razmnožavaju. IV grupa. Prezentiranje grupa. Hrast.Na površini stabla razvijen je zaštitni omotač koji se naziva kora. DRVENASTO STABLO čvrste i debele kore imaju drveće i šibovi. Neke bilke kao što su grah.na stablu su vidljivi pupoljci iz kojih se razvijaju listovi i cvjetovi – lisni i cvijetni pupoljci. paradajz. ZELJASTE BILJKE imaju tanku. ruža.Upisati imena biljaka od koji koristimo pojedine dijelove. pšenica obave svoj razvoj od sjemenke do ploda u jednoj godini pa se zovu jednogodišnje biljke. iz kojeg se razvija novi izdanak. cvjetaju i daju plodove i zovu se višegodišnje biljke. Zadaća:Posaditi nekoliko sjemenki graha u posudu i pratiti razvoj nove . njihovo je stablo zeljasto. iz nje se razvija nova biljka. Završni dio časa: Rad u radnom listu. savitljivu zelenu koru.Poslije klijanja sjemenke.Osim tjemenog pupoljka. ona prethodno mora nabubriti i proklijati. V grupa-Raznovrsnost plodova i sjemenki 1. jabuka godinama listaju.tjemeni pupoljak. bor. Da bi se biljka razvila iz sjemenke.

a ima ih kod kojih se hrana nagomilava u bočnim korijenima. tada je naročito zadebljao. Osim funkcije pričvršćivanja biljke za podlogu i upijanja iz nje vode sa rastvorenim hranjivim materijama. ima biljaka kod kojih se korijeni razvijaju u vazduhu. U toku prve godine repa nagomilava hranjive materije u korijenu.KORIJEN BILJKE KORIJEN je organ biljke cvjetnice koji se razvija iz korijenčića klice. a potom sužava. pa im je zato i dato ime vazdušni korijeni. po pravilu. kao npr. U prirodi živi veliki broj vrsta šargarepa. Ta se pojava vidi kod šećerne repe. cvekla i druge kod kojih se formiraju takvi organi. Metamorfoze korijena-promjene na korijenu VAZDUŠNI KORIJEN Korijeni se. u mrkve. peršun. Korijeni nekih biljaka koji služe za smještaj rezervne hrane mogu imati vretenast oblik. tj da imaju oblik korijena repe. razvijaju u zemlji. U vezi sa novom funkcijom dolazi do promjene njegovog oblika i građe. šećerna repa.. DASKASTI KORIJENOVI . Ali. Za sve korijene koji imaju takav oblik kaže se da su repasti. Kod jednih se rezervna hrana skuplja u glavnom korijenu. REPAST KORIJEN Kad glavni korijen služi kao rezervoar hrane. korijen može da preuzme i druge funkcije. Korijen kod nekih biljaka služi za smještaj rezervne hrane. koji se naglo širi.

igre jezikom). demonstracija. Orffov instrumentarij Naučiti lijepo i izražajno pjevati Odgojni: Razvoj samopouzdanja u pjevaju.( zapsujem na tabli) 3. 4. Uz naredna slušanja nastojati da učenici usvoje i tekst i melodiju kako di mogli pjevati u grupama i parovima. grupni. samostalno se podijeliti u grupe i izvoditi pjesmu.Hana i Dinko Čizmić Obrada Frontalni. Najaviti prvo slušanje pjesme: 1 Nakon prvog slušanja pjesme porazgovarati o sadržaju . igra Muzička linija. koji vire iznad zemlje. u paru.naučiti svirati ritam na Orffovim instrumentima i: Razvoj Funkcion osjećaja za ritam i mjeru. Odeđujemo karakter. savjesno obavljaje muzičkih zadataka Upoznati sadržaj melodiju pjesme.“ Dajte nam ljubavi“. Uz drugo slušanje učenici prate notni zapis i uočavaju muzičke oznake te ih upoznajem sa terminom INTRODUKCIJA. Glavni dio: .tempo i dinamiku.Ima biljaka koje razvijaju korijenove u obliku dasaka. objašnjenje. pregrađujući ispod stabla čitave komore. 2. glasovnih mogućnosti. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MUZIČKE KULTURE Razred: Datum: Nastavni predmet: Nastavna jedinica: Tip nastavnog sata: Nastavni oblici rada: Nastavne metode: Nastavna sredstva: Cilj nastavnog sata: ZADACI: V Muzička kultura Pjevanje i sviranje. razumjeti muzičke svoje pjevanje radi kvaliteta grupnog uspjeha. naučiti da koriguje pjevanje. navikavanje da poštuje i cijeni mišljenja drugih. CD. rad s tekstom. Pri terćem slušanju pridružuju se i učenici te usklađuju svoje pjevanje . Kroz igru uraditi vježbe za postavu glasa ( disanje. muzičkog pamćenja. interesa za bavljenje muzikom alni: TOK NASTAVNOG SATA Uvodni dio: Na osnovu tonskog zapisa prepoznati ranije slušanu kompoziciju (Uz jutarnju šetnju). individualni Razgovor. Kad je usvjen sadržaj i melodija učenici će preme žalji uzeti Orffove instrumente. usvojiti pravila za horsko Obrazovn oznake iipoštovati ih pri pjevanju.

Karakter: veseo Dinamika: Tempo: . Domaća zadaća: ilustrovati pjesmu i u kajdanku izdvijiti muzičke oznake koje su zastupljene u pjesmi. Zapis na tabli: Pjevanje i sviranje: Daje nam ljubavi Tekst i muzika: Hana i Dinko Čizmić Introdukcija je mali muzički uvod prije izvođenja glavne melodije.Završni dio: Dok prepisuju zapis sa table slušaju i pjevaju pjesmu.

Hajde da postignemo u razredu tišinu. ilustracije Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. Nastavna jedinica: Slušanje muzike :Molimo za finu tišinu Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni.Danas ćemo slušati kompoziciju «Molimo za finu tišinu » Slušamo kompoziciju.m. grupni Nastavne metode rada: m.osposobljavanje učenika za korištenje različitih izvora znanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Prisjetimo se kompozicija koje smo slušali ove godine. Ilustrovanje doživljaja kompozicije. .razvijanje pozitivnih stavova i potrebe za muzikom u porodici. pamćenja. Razgovor sa učenicima o • karakteru kompozicije Šta zanači andante (umjereno lagani tempo) • vrsti muzike • opiši riječima svoj doživljaj . Kako tišina u ovoj pjesmi može biti fina? Kakva je to manjke fina tišina. Razgovarati o raspoloženju koje osjećaju dok slušate Ponovno slušanje kompozicije. Završni dio časa: Ponavljanje naučenog. razgovora.. . a šta ne čuje? Odrediti tri dijela koji se razlikuju po melodiji i sadržaju. . samostalnog rada.Svaki dio ima izraženu i malo drugačiju melodiju. individualni. m. m. Šta je to dvoglasno pjevanje? Glavni dio časa: Ističem cilj časa.upoznavanje osnovnih pojmova muzičke pismenosti. . ilustracije Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .kasetofon.neka šušne listopad.razvijanje i njegovanje dječije muzičke kreativnosti.. .osposobljavanje učenika za stvaralačku primjenu stečenih znanja . logičkog zaključivanja . demonstracije.CD. Odgojni: .Pročitati tekst ove pjesme . njegovanje zajedničkog muziciranja Funkcionalni: .podsticanje radoznalosti .neka kapne kap . a ko drugu? Ponovno slušanji i izvođenje pjesme u razredu. školi i društvenoj sredini.pjesmu. Kakva je razlika između pjesme Zdravo maleni i ove? Ko izvodi prvu.prepoznavanje pojedinih instrumenata ili grupe .mrdajte prstzima .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MUZIČKE KULTURE Datum: Razred: V Redni broj časa: 17.Šta se čuje .razvijanje sposobnosti primanja i doživljavanja muzičkih djela.neka lupne štap .razvijanje muzičkog ukusa. Pri ponovnom slušanju kompozicije polagano pjevušiti. Zdravo maleni.razvijanje mišljenja.

samostalnog rada.Mi znamo da je paleta ploča na kojoj se miješaju boje za slikanje. m. blokovi.Kako dijelimo praznike? Koji praznici slijede?Kako ih slavimo? Kako slavimo međunarodne praznike? Koji su? Ponoviti naučeno o bojama:Koje su boje osnovne.uočavanje i razumijevanje kontrasta.razvijanje ljubavi prema praznicima . razgovora. . duhovno bogate i oplemenjuju.hladne. Razgovor o praznicima koji su prošli i koji nas očekuju.akvarel Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .stavranje likovnih sadržaja spontano. .da ponove osnovne boje. tcrne zagasitija a sive mutnija.. Funkcionalni: . radnih.Ona označava i odabir boja koje je slikar upotrijebio na slici. estetskih navika.Proslava Nove godine . demonstracije. sivu ili bijelu onda smo je oslabili i tako nastaju tonovi boja-oslabljene boje. pamćenja. . m.Slikarska paleta ima još jedno značenje . .Učenici rade ja ih obilazim.Crtež.tople i hladne boje Odgojni: .Samostalan rad učenika . doživljavanja STRUKTURA NASTAVNOG SATA Uvodni dio časa: Vršimo tehničku pripremu za rad ( utvrđujemo da li svi učenici imaju potreban pribor i materijal). Glavni dio časa: . Nastavne metode rada: m.razvijanje mašte. .da znaju koje su to boje suprotne.Dodavanjem bijele boje boja postaje svjetlija. sposobnosti predočavanja boje .Ako čistoj boji dodajemo crnu.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ LIKOVNE KULTURE Datum: Razred: V Redni broj časa: 17.razvijanje svijesti i navika za održavanje higijene radnog prostora.poštivanje praznika neovisno o njegovoj vrsti .da se samostalno dalje kulturno i estetski uzdižu.kistovi. Nastavna jedinica:Boja: Proslava Nove godine Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni.tople. Svaka boja ima svoju snagu i jasnoću.da ponove naučeno o bojama .uvođenje učenika u razumijevanje likovnih sredstava likovnog izražavanja . individualni. .Razgovaramo oko rasporeda pojedinih elemenata … ..razvijanje kulturnih.To su intenzivne boje.razvijanje percepcije. dajem dodatna uputstva. Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.razvijanje sposobnosti vizuelne percepcije. doživljavanja.sticanje navike za samostalan rad. . mišljenja .

ostale namirnice.važnost raznovrsne ishrane bogate vitaminima. razvijanje preciznosti i tačnosti pri radu. kvarenje zuba..higijena je pola zdravlja.. individualni. . a neki naprosto jedu previše.razvijanje i njegovanje radoznalosti učenika. anemičnost. Cilj i zadaci časa: Obrazovni: ...Prekomjernim jedenjem ili nedovoljno uzimanjem određenih namirnica mogu se pojaviti zdravstveni problemii bolesti (dijabetes. soli i masnoće. slike. mineralima. namirnice. povišen krvni pritisak. ilustrativno-demonstrativna Nastavna sredstva i pomagala:. razgovora. a neke nedovoljno. Funkcionalni: . PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ TJELESNOG I ZDRAVSTVENOG ODGOJA Datum: Razred:V Redni broj časa: 31. . lutke.razvijanje ljubavi prema radu.razvijanje spretnosti i snalažljivosti. emotivnih reakcija i takmičarskog duha. Nastavna jedinica: Ishrana i zdravkje – osnovna znanja o uticaju pravilne ishrane na zdravlje Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni. Neki ljudi jedu hranu sa previše šećera.) . .ponaviti i proširiti već stečeno znanje o ishrani..izražavanje doživljaja.Jedan od glavnih razloga interesa za hranu je u tome što mnogi ljudi imaju bolesti koje su vezane sa hranom.redovna ishrana kao uslov za zdravlje. piramida. grupni Nastavne metode rada: m. Sakupljanje pribora za rad.. . kalcijumom. . razvijanje sposobnosti posmatranja i apstraktnog mišljenja. . banane. Završni dio časa: Vršimo analizu radova. i sređivanje radnog prostora. bjelančevinama . ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: ČASA Čas počinjemo sa lutkarskom predstavom « Ko je zdraviji? » Razgovor o predstavi: O čemu su razgovarali naši likovi iz predstave? Kakva ishrana treba da bude? Šta znači to da ishrana treba da bude raznovsna? Koje vrste hrane trebamo jesti najviše? A koliko puta dnevno trebamo jesti? Šta treba uraditi prije jela? A poslije jela? Zašto? Glavni dio časa: Isticanje cilja časa – Danas ćemo ponoviti i proširiti vaše znanje o ishrani u porazgovarati o tome šta se dešava ako neke namirnice uzmamo previše. grafo-folija. : Analiza uspješnosti i odabir najuspješnijih radova. neotpornost organizma na mnoge viruse. Ko nas štiti od prehlada? Koje žitarice najviše koristimo u ishrani? Kakav je značaj mesa i jaja u ishrani? Koje prerađevine imamo od mesa? Zašto nije dobro jesti puno slatkiša? Odavno su ljidi uvidjeli va+nost unošenja određene hrane koja će im pomoći da ostanu dugo zdravi. .upoznati učenike da prekomjerna upotreba i nedovoljna upotreba određenih količina hrane dovodi do raznih bolesti Odgojni: . kartoni riječi. ja ih obilazim i dajem dodatna objašnjenja. Ponoviti o važnosti zdrave ishrane i porazgovarati o namirnicama koje se nalaze izložene na klupi. Zašto je važno da djeca piju puno mlijeka? Koje prerađevine od mijeka imamao? (pokazati) Kakav je značaj voća i povrća u ishrani? Koje voće i povrće imamao na stolu? Djeca imenuju voće i povrće.razvijanje mišljenja i pamćenja učenika.Učenici rade.

pušenje i drogu. Samo onaj ko je zdrav može da uči.da se pravilno razvijamo. Da bismo zaštitili naša pluća.Zato s pravom možemo reći da je zdravlje najveće bogatstvo.onda je zdrav i čitav organizam.Svaki organ u tijelu ima određenu ulogu i.radi. a koje treba izbjegavati. Za čovjeka je naročito štetno korištenje duhana.slaba ili prekomjerna i nezdrava ishrana i korištenje vode zagađene različitim uzrocima bolesti. Završni dio časa: Ponoviti na osnovu piramide koje namirnice treba najviše uzimati.plivanjem. Veoma je važno zaštititi svoje organe od povreda i bolesti. Da bi naše srce bilo jako i zdravo treba ga jačati raznim sportovima. Ponoviti o higijeni kao pola zdravlja Ne uzimati alkohol. Dati učenicima jelovnik zdrave ishrane.jutarnjom gimnastikom.hodu i radu.raspoložen je i osjeća se korisnim članom društva. Nepravilno sjedenje može iskriviti kičmu i zato uvijek trba voditi računa da pravilno sjedimo.on bolje i uspješnije radi.treba izbjegavati prostorije gdje je zagušljivo i provjetravati ih. Uzroci različitih bolesti su: nehigijena. Da bismo bili zdravi. . Kad je čovjek zdrav. Kad god je to moguće treba boraviti u šumi.alkohola i droge.pretjeran zamor tijela.kad su oni zdravi.bez iskrivljenih leđa i opuštenih ramena.moramo čuvati svoje tijelo i biti uvijek pažljivi u igri.bude sretan i gradi bolji bolji život.na livadi i svuda gdje ima mnogo čistog zraka.

. 9.rukama uprijeti o tlo. 3. Zamah ruku sa zasukom trupa udesno zatim ulijevo. Odraziti se rukama i pljesnuti 6.razvijanje osjećaja za kretanje u prostoru. .Otklon lijevo ili desno.Stav uspravni.Kleknuti uspravno. 5.Stav uspravni. 8.ruke i noge stoje okomito na tlo. 7.jednom zatim drugom nogom. čučni! trči! hodaj! Pripremni dio časa: 1.razvijanje navike za zdrav način života.strunjače Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .koljena sastaviti . Kružiti laktovima.sticanje znanja o pravilima rukometne igre Odgojni: . trčanje sa skokovima.Ležati na leđima. .a zatim pomjeriti ramena naprijed – gor. Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. razgovora.Trčanje sa zadacima:trčanje sa zamasima ruku naizmjenično. 4. Bočno kruženje jednom.ruke iznad glave.trčanje uz zamahe kukova.ruke odručno zgrčene . kreativnosti i inicijative Funkcionalni: .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ TJELESNOG I ZDRAVSVENOG ODGOJA Datum: Razred: V Redni broj časa: 33. Noge provući kroz sastavljene ruke .lopte.razvoj i bogaćenje kretne umješnosti i koordinacije. .ruke ispružiti iznad glavemalo šire od ramena Napraviti dva lagana zamaha unazad do tla zatim spustiti ruke uz tijeloi sjesti na pete.dlanovi na potiljku. sa zadacima ( na moj znak) stoj!.. šut s tla osnovnim načinom Tip časa: obrada Nastavni oblici rada: frontalni. Nastavna jedinica: Igre – rukomet – vođenje lopte različitim načinima.raskoračni.ruke sastaviti ispred trupa sa ukrštenim prstima.Kleknuti četveronoške.Stav uspravno. m. 10. Poskokom promijeniti nogu.Stav uspravni i podbočiti se.Stav uspravni noge u raskoraku aruke u predručenju.razvoj takmičarskog duha učenika. ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Postrojavanje i prebrojavanje. grupni Nastavne metode rada: m. ajednu nogu ispružiti nazad .grudi spustiti što niže . .pa objema rukama istovremeno. samostalnog rada.nazad-dolje tako tako da kao da ramenima opisujemo krug. drugom. Podići savijeno koljeno visoko opružiti nogu i polako je spuštati na pod. Ruke u laktovima saviti .Čučnuti.uticati na razvijanje snalažljivosti u prostoru. Trčanje oko prostora za vježbanje. dodavanje i hvatanje različitim načinima. m.osposobljavanje učenika za svjesno kontrolisanje sopstvenih pokreta i povezivanje elementarnih pokreta u složenije cjeline.Kleknuti četvoronoške. noge sastavljene i opružene. 2. demonstracije.

• slobodno šutiranje sa osam metara. Učenici izvode sljedeće radnje po grupama: • dodavanje lopte.Načiniti lagane pokrete u skladu sa melodijom i ritmom. • sa koliko metara se izvodi kazneni udarac. Završni dio časa Odmaranje uz muziku. • šutiranje. • dodavanje lopte. Grupe nakon izvjesnog vremena izmjenjuju zadatke i uvježbavaju pomenute radnje.Glavni dio časa: Isticanje cilja časa Objašnjavanje i demonstriranje osnovnih pravila rukometne igre • koliko igrača je u jednom timu. .odbrana šuta. • kako se igrači smiju kretati na terenu. • kako se izvodi šut.

Obilazim učenike i pratim njihov rad. razgovora. Nastavne metode rada: m. individualni. upornosti . emotivnih reakcija . zavičaj . . -ponavljanje znanja i provjera o kulturno prosvjetnim i povijesnim znamenitostima na prostoru naše domovine i zavičaja Odgojni: . Analiziramo zadatke. Glavni dio časa: Ističem cilj sata:Danas ćemo provjeriti šta smo do sada naučili o religiji i kulturno povijesnim znamenitostima naše domovine.razvijanje urednosti i tačnosti. Dijelim nastavne listiće.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ DRUŠTVA Razred: V Redni broj časa: 17. Učenici prelaze na samostalan rad . nastavni listić Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .metoda grafičkih radova. Završni dio časa: Predaja nastavnih listića.ponavljanje znanja o domovini.razvijanje radoznalosti i prosirivanje interesovanja učenika . Bosni i Hercegovini -provjera znanja o religiji.izražavanje doživljaja.razvijanje ljubavi i interesovanja za domovinu.osposobljavanje učenika za stvaralačku primjenu stečenih znanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: PONAVLJAMO već usvojeno gradivo.metoda ilustracije Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. Nastavna jedinica: Sistematizacija Tip časa: provjera Nastavni oblici rada: frontalni. tekst metoda. razvijanje radnih navika Funkcionalni: .

Nastavna cjelina:Tablica množenja i dijeljenja Tip sata: vježba Cilj i zadaci nastavnog sata: Uvježbati i proširiti znanje vezano za tablicu množenja i dijeljenja Metode rada:metoda razgovora.PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU IZ MATEMATIKE.. Računaj: 4•5+8•9= 72 : 8 + 45 : 9 = 9 • 6 – 81 : 9 = 2. .Isticanje cilja sata Glavni dio sata: Usmeno provjeriti tablicu množenja i dijeljenja.demonstracije.Analiza rada na času . 3.metoda samostalnog rada. Završni dio: .Rad na sljedećim zadacima: 1.DOPUNSKA NASTAVA Datum:. Razred:V Redni broj časa: 1.grafička metoda Nastavna sredstva i pomagala: ARTIKULACIJA SATA Uvodni dio sata: .Proizvod brojeva 6 i 7 uvećaj za količnik brojeva 56 i 7.Izračunaj proizvod brojeva 8 i 9.

njegovanje matematičke radoznalosti. crtanje i obilježavanje uglova . Nacrtaj ugao BOC Nacrtaj pravi ugao OPR . razgovora. ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Razgovor: Šta je ugao? Šta je vrh ugla? Šta su kraci ugla? Nacrtati dva ugla po želji I obilježiti ih Nacrtati jedan pravi ugao Isticanje cilja časa Glavni dio časa: .Domaća zadaća – radna sveska . Nastavna jedinica: Ugao Tip časa: vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni. individualni Nastavne metode rada: m.posebno obratiti pažnju na pravilno rukovanje priborom za crtanje Analizirati zadatke.crtanje pravog ugla Odgojni: . krede u boji.DOPUNSKA NASTAVA Razred: V Redni broj časa: 2.Rad na zadacima: 1. opažanje. Imenuj sljedeće uglove: To su uglovi: 2. logičko mišljenje i zaključivanje . m. pribor za crtanje Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .uočavanje pravog ugla.da učenici shvate pojam ugla. utvrditi da li učenici imaju poteškoće u rješaavanju zadataka Završni dio: . 3. demonstracije.razvijanje volje i istrajnosti uradu .razvijanje sposobnosti za pomatranje.preciznost u rukovanju priborom za crtanje Funkcionalni: . m. samostalnog rada Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU IZ MATEMATIKE.

Rad na sljedećim zadacima: 1. Računaj pismeno: 212 + 565 = 898 + 842 = 135 + 565 = 984 + 478 = Računsj pismeno: 689 – 655= 587 – 185 = 520 – 245 = 991 – 589 = .Za svaki primjer dati objašnjenje i upute za rad Završni dio: .grafička metoda Nastavna sredstva i pomagala: ARTIKULACIJA SATA Uvodni dio sata: . te otklonuti nejasnoće Metode rada:metoda razgovora.metoda samostalnog rada.Analiza rada na času 2. . Nastavna cjelina:Sabiranje i oduzimanje trocifrenih brojeva Tip sata:vježba Cilj i zadaci nastavnog sata:Otkriti koliko su učenici savladali operacije sabiranja i oduzimanja trocifrenih brojeva.Isticanje cilja časa Glavni dio sata: .DOPUNSKA NASTAVA Razred:V Redni broj časa: 3.PRIPREMA ZA NASTAVNU JEDINICU IZ MATEMATIKE.demonstracije.

3. Nastavne metode rada: m.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE – DOPUNSKA NASTAVA Razred: V – 4 Redni broj časa: 4.. razgovora.32 999 = 36 589 . Računaj pismeno: 84 568 . individualni. m.Od razlike brojeva 58 654 i 38 918 oduzmi razliku brojeva 39 296 i 37 592.Analiza rada na času .24 879 = 70 254 . m.12 365 = 58 746 .Isticanje cilja časa Glavni dio časa: . Završni dio časa: . Nastavna jedinica: Oduzimanje brojeva većih od 10 000 Tip časa: vježba Nastavni oblici rada: frontalni.Rad na sljedećim zadacima: 1. samostalnog rada Cilj i zadaci časa: Osposobljavanje učenika za samostalno oduzimanje brojeva većih od 10 000 do stepena automatizacije Pripremanje učenika za dalje napredovanje ČASA ARTIKULACIJA Uvodni dio časa: .12 457 = Računaj pismeno: 88 647 – 48 965 = 98 021 – 25 585 = 54 937 – 17 698 = 31 001 – 18 987 = 2. demonstracije.

PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE-DOPUNSKA NASTAVA Razred: V Redni broj časa:5.Računaj pismeno: 945 368 – 421 585= 941 584 – 134 764 = 765 020 – 227 506 = 598 365 – 145 774 = 3. Glavni dio sata: .Radi na dva načina .Broj 358 600 umanji za razliku brojeva 491 850 i 250 330.grafička metoda Nastavna sredstva i pomagala:udžbenik ARTIKULACIJA SATA Uvodni dio sata: Uraditi nekoliko primjera na tabli. .demonstracije.metoda samostalnog rada.Rad na sljedećim zadacima: 1. Završni dio: Analiza rada na času.Računaj pismeno: 421 218 + 452 565 = 291 366 + 289 171 = 151 479 + 527 755 = 339 989 + 548 278 = 2. Nastavna cjelina:Sabiranje i oduzimanje brojeva većih od 10 000 Tip sata:utvrđivanje Cilj i zadaci nastavnog sata:Otkriti koliko su učenici savladali operacije sabiranja i oduzimanja u prvom milionu Metode rada:metoda razgovora.

demonstracije. Ponavljamo o glagolima Glavni dio: Najava cilja sata i pisanje naslova na tabli: Gramatika – Imenice-zbirne i gradivne (ponavljanje) Kartoni riječi: JE NEIRA LIŠĆE SAKUPLJALA . Nastavne metode rada: m.da ponove kojeg roda sve mogu da budu imenice i kako se pišu vlastite i zajedničke imenice. kako ih dijelimo. kako ih dijelimo. Cilj i zadaci časa Obrazovni: . Ponavljamo rodove i broj imanica. Ponavljamo šta su imenice. Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.pažnje i zaključivanja. rad u paru. samostalnog rada. upornosti. navodimo primjere. ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Pokazujem grafofoliju. rada na tekstu. individualni. . m.razvijanje urednosti i tačnosti.razvijanje mišljenja. razgovora. Odgojni: .kartoni riječi. Razred: V Nastavna jedinica: Gramatika – Imenice i glagoli Tip časa: vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni. m. m.da ponove šta su to imenice. Funkcionalni: .PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI-DOPUNSKA Redni brij časa: 1.

Nastavna jedinica: Ćirilica-čitanje Tip časa: vježba Nastavni oblici rada: frontalni. Završni dio: Analiza urađenog i ispravak načinjenih grešaka. opažanje . rečenica. -razvijanje sposobnosti za pomatranje.razvijanje mišljenja.uvježba pisanjagrafičke strukture velikih i malih pisanih slova ćirilice . individualni.razvijanje urednosti i tačnosti. samostalnog rada. Najavljujem cilj časa i pišem naslov na tabli.slog.da ponove pojmove. m. logičkog mišljenja i rasuđivanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Pregled i analiza domaće zadaće.pažnje i zaključivanja. krede u boji. upornosti . Putem slovarice ponavljamo naučena pisana slova ćirilice.razvijanje percepcije. Prepisivanje riječi. (U rečenici pronađi imenice.grafoskop. m.(pažljivo pročitaj riječi i pravilno sastavi rečenicu) NEIRA JE SAKUPLJALA LIŠĆE.grafo folija.razvijanje pozitivnih osobina ličnosti Funkcionalni: . Nastavne metode rada: m. . PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI-DOPUNSKA NASTAVA Razred:V Redni broj časa: 2. razgovora. Koje su to vrste imenica? U kojem su rodu?) Ponuditi kartone riječi sa imenicama koje trebaju da razvrstaju na zbirne i gradivne.riječ.slovo Odgojni: . m. .da znaju da čitaju rečenice ispisane pomoću ovih slova ćirilice . demonstracije. rada na tekstu Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.glas.aplikacije slova Cilj i zadaci časa: Obrazovni: .

Lejla jeMerimina sestra. raketa.pregledati i analizirati domaću zadaću .pozitivan odnos prema radu Funkcionalni: . Ja volim svog tatu. Završni dio časa: Čitanje rečenica napisanih pisanim slovima ćirilice.primjena stečenog znanja u praksi Odgojni: . m. individualni.ponoviti pravilo pisanja velikog slova u jednočlanim i višečlanim geografskim imenima . usne.Pronalaženje ovih slova na razrednoj slovarici . grafo-folije Korelacija sa drugim predmetima: Cilj i zadaci časa: . m.Glavni dio časa: Uočavanje pozicije glasa u strukturi riječi. Vera. izdvajanje bitnih pojedinosti. Sastavljamo rječi koristeći slova koja smo naučili: Lela. rada na tekstu Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. Ja kažem riječ. Učenici govore riječi koje u svojoj strukturi imaju navedene glasove na početku. analize i zaključivanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: . Uma Slijedi čitanje rečenica u kojima će riječi sadržavati ova slova. Uma je mala.isticanje cilja časa . ruka. upornosti i istrajnosti u radu . uočavanje. m. demonstracije. a učenici odrede poziciju glasa u strukturi riječi. . Ramo. smokve. grupni Nastavne metode rada: m. samostalnog rada. aleja šetati.Obrazovni: . Sanela. Nastavna jedinica: Veliko slovo Tip časa: vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni. na kraju riječi Ispisivanje slova na tabli i u sveske. Merima. vjetar.razvijanje sposobnosti za pomatranje. Minela voli lale. škola. Rosa miriše. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI-DOPUNSKA NASTAVA Razred: V Redni broj časa: 3. krede u boji. razgovora.razvijanje radnih navika.pisanje velikog početnog slova u jednočlanim i višečlanim geografskim imenima .

Istrjnost u radu i dovođenje zadatka do kraja Funkcionalni: . rada na tekstu Nastavna sredstva i pomagala: nastavni listići Korelacija sa drugim predmetima: Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . m. demonstracije. Nastavne metode rada: m.Glavni dio časa: - Vježba za rad napisana je na grafoskopu Samostalan rad učenika Završni dio časa: . individualni. samostalnog rada.Analiza vježbe PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI-DOPUNSKA NASTAVA Razred: V Redni broj časa:4. m. povezivanja nastavnih sadržaja . Nastavna jedinica: GRAMATIKA:Imenice.Provjeriti stepen usvojenosti gramatičkih sadržaja .Uopštavanje sadržaja te izvođenje zaključaka ARTIKULACIJA ČASA .Proširiti znanje vezano za vrste riječi-prepoznavanje na tekstu Odgojni: .Razvijanje radnih navika.glagoli i pridjevi Tip časa: vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni. m.Razvijanje sposobnosti slušanja. razgovora. samostalnosti i savjesnosti u radu .

Analiza rada na času 1. rod i broj imenica: kamenje.Razgovor – ponavljanje: Šta su imenice? Kakve mogu biti? U kojem rodu mogu biti imenice? U kojem broju? . IMENICE ZAMJENICE PRIDJEVI BROJEVI GLAGOLI 2. jezera. napolju. Učiteljica je ponudila temu. Odredi vrstu. zamjenice.Šta su pridjevi? Kakvi mogu biti? .Zajednički rad Završni dio časa: . klasje. vuna. U sljedećem tekstu pronađi: imenice. Briješće. sadašnjem i budućem vremenu. Zamišljam kako odlijećem kroz prozor i tamo. dok vjetar ljulja grane bagremova . pisma. posmatram pomicanje svjetlosti nad granama. brojeve i glagole.Šta su glagoli? U kojem vremenu mogu biti glagoli? Navesti nekoliko glagola u prošlom. janjead. blagu igru lišća i jednu kapljicu kiše.Isticanje cilja časa Glavni dio časa: - Zadatke prezentirati na grafo-foliji. . pridjeve. Ja maštam. staklo. suncokret. IMENICA VRSTA ROD BROJ . Moje misli odlutaše.Uvodni dio časa: . .

provjera usvojenog znanja oživotnim zajednicama voda (tekućice. metoda samostalnog rda Nastavna sredstva i pomagala: osnovna.PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ PRIRODE-DOPUNSKA NASTAVA Razred: V Redni broj časa:1. .da ponove koji su to uzajamni odnosi u prirodi Odgojni: . stajaće vode. Nastavna jedinica: Životne zajednice Tip časa: vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni.osposobljavanje učenika za stvaralačku primjenu stečenih znanja ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa Najavljujem cilj časa. Nastavne metode rada: m. nastavni listić Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . more) .razvijanje radoznalosti i prosirivanje interesovanja učenika .razvijanje ljubavi prema prirodi Funkcionalni: . individualni. razgovora.

Jesu li biljke alge i vodena mahovina biljke koje žive u tekućicama? 11.12. uginule rode. 1. upornosti.pažnje i zaključivanja. 10. Sloj drveća u listopadnoj šumi čine: 5. kako ih dijelimo.razvijanje mišljenja. Smrekov potkornjak. biljni plankton. m. Nabroj neke životinje koje žive u prizemnom sloju listopadnih šuma. Napravi lanac ishrane u stajaćim vodama od ponuđenog (rode. U spratu grmlja zimzelenih šuma rastu malina. rada na tekstu. Cilj i zadaci časa Obrazovni: . Nabroj organizme koji žive uz obalu tekućica 13. kupina. Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. Razred: V Datum:16. m. demonstracije.da ponove kojeg roda sve mogu da budu imenice i kako se pišu vlastite i zajedničke imenice. .Zadatke prezentirati na grafo-foliji. Da li su bare bogate živim svijetom? 14. . Završni dio časa: Podsjećanje na potrebu pripremanja za pismenu provjeru znanja. Nastavne metode rada: m. Kako dijelimo kopnene vode? 9. razgovora. samostalnog rada. m. životinjski plankton. Šta je to plankton? PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ BOSANSKOG JEZIKA I KNJIŽEVNOSTI-DOPUNSKA Redni brij časa: 4. sovuljaga su životinje koje žive u spratu 8. Funkcionalni: . Nabroj biljke prizemnog sloja listopadnih šuma. barske školjke. bakterije) 16. 4.kartoni riječi. Glavni dio časa Pročitam pojedinačno pitanja uz objašnjenje a zatim slijedi zajednička analiza i davanje odgovora. DA NE 6. Nabroj ribe koje žive u tekućicama 12. rad u paru. krstokljun. Živi svijet u prirodi je raspoređen po spratovima. Nabroj stajaće i tekuće vode. Naverdi spratove listopadne šume: 2. bršljan. djetlić.2009. Nastavna jedinica: Gramatika Tip časa:vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni. Koje ribe žive u barama? 15.da ponove šta su to imenice. 3.razvijanje urednosti i tačnosti. Najčešće drveće u spratu drveća zimzelenih šuma su: 7. individualni. ribe. Odgojni: .

navodimo primjere. Prepisivanje riječi. demonstriranja. opažanje. Završni dio: Analiza urađenog i ispravak načinjenih grešaka. ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: . Cilj i zadaci časa: Obrazovni: . razgovora. PISMENA PRIPREMA ZA REALIZACIJU NASTAVNOG SATA IZ MATEMATIKE-DOPUNSKA Razred: V Redni broj časa: 6. m.Povezivanje naučenih nastavnih sadržaja Funkcionalni: . pribor za crtanje. (U rečenici pronađi imenice.Uočavanje i razlikovanje formula za izračunavanje Odgojni: .Njegovanje matematičke radoznalosti. Ponavljamo rodove i broj imanica. logičko mišljenje i zaključivanje .Razvijanje volje i istrajnosti uradu .Kroz razgovor i nacrtani trougao na tabli ukratko ponoviti njegove karakteristike .Šta je obim? . Glavni dio: Najava cilja sata i pisanje naslova na tabli: Gramatika – Imenice-zbirne i gradivne (ponavljanje) Kartoni riječi: JE NEIRA LIŠĆE SAKUPLJALA (pažljivo pročitaj riječi i pravilno sastavi rečenicu) NEIRA JE SAKUPLJALA LIŠĆE.Da uvježbaju izračunavanje obima trougla do stepena automatizacije . samostalan rad učenika Nastavna sredstva i pomagala: osnovna. krede u boji.ARTIKULACIJA ČASA Uvodni dio časa: Pokazujem grafofoliju.Razvijanje sposobnosti za pomatranje. kako ih dijelimo. Koje su to vrste imenica? U kojem su rodu?) Ponuditi kartone riječi sa imenicama koje trebaju da razvrstaju na zbirne i gradivne. individualni Nastavne metode rada: m. Ponavljamo šta su imenice. Nastavna jedinica: Obima trougla Tip časa: vježbanje Nastavni oblici rada: frontalni.

Izračunaj obim raznostraničnog trrougla ako je a=19cm.Analiza rada na času - .Izračunaj obim jednakostraničnog trougla ako je dužina njegove stranice 26 cm.Ponoviti formule za izračunavanje obima trougla .Obim jednakostraničnog trougla je 18 cm. . Kolika je dužina jedne stranice tog trougla? Završni dio: . b=24cm i c=32cm.Isticanje cilja časa Glavni dio časa: . . .Izračunaj obim jednakokrakog trougla čija je osnovica duga 9 cm.. a kraci 13 cm.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->