P. 1
Igra i Razvoj Djece

Igra i Razvoj Djece

|Views: 459|Likes:
Published by lx spino
pregledni rad.
pregledni rad.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: lx spino on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

IGRA I RAZVOJ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

mora da ima priliku da nađe partnera za igru. Kao što dijete ima potrebu za hranom i ljubavlju. Od posebnog razvojnog značaja u predškolskom uzrastu djeteta je njegova igračka djelatnost. Kada se djeca osjećaju zadovoljno i sretno. kultivira: pamćenje. Sloboda djeteta ispoljava se u slobodi stvaralačkog izražavanja. oplemenjuje. ali istovremeno zahtijeva da se dijete povinuje pravilima igranja. tako i nezadovoljena potreba za igrom može biti štetna za njegov psihofizički. • Igra je poseban oblik učenja. Dijete mora da raspolaže sa dovoljno vremena. čije uskraćivanje može nepovoljno djelovati na njegov razvoj. Zato igra ima vlastitu motivaciju. mali od velikih. a veliki o malima. pokreta i kretnih mogućnosti. • Igra se odnosi na one dijelove stvarnosti koji sadrže zbivanja od najvećeg interesa i značaja za dijete.UVOD Igra je najvažnija aktivnost predškolskog djeteta. volju saznavanja i sl. Dijete teži da razumije i ovlada onim što za njega ima lični smisao i značenje. . dijete prerađuje i prisvaja stečena iskustva i postaje svjesno tih iskustava. usavršava. iskustava. njena svrha i cilj su u njoj samoj. mišljenje. U igri. oni uče jedni od drugih. družeći se i igrajući zajedno. dijete treba da zamijeni na osnovu interakcije sa tjelesnom i socijalnom sredinom. slobodi inicijative bez prinude. ona omogućava slobodan izbor i odluku. To zahtijeva da mu se pruži dovoljno doživljaja. emocionalni i socijalni razvoj. znanja i dobrih indirektnih uzora. • Igra je jedinstven čin u kome se aktiviraju svi psihički domeni i potencijali malog djeteta. prostora i materijala za igru. Igra ima niz karakteristika koje joj daju vodeću ulogu u razvoju djeteta: • Igra je prva manifestacija sposobnosti djeteta da vlastito iskustvo pretvori u nešto zamišljeno i da svoju svijest upotrijebi na nov i jedinstven način. bez limita i bez diktata. Zato je važno pružiti djetetu dovoljno mogućnosti da se spontano i slobodno igra. Zbog toga odgajatelj kroz igru razvija. Ono ima potrebu da razumije svijet koji ga okružuje i da njime ovlada. sa stanovišta odraslog. Netačne ideje i tumačenja.

Dijete će u igri svemu dati odgovarajući smisao. OSNOVE IGRE 1. Igru. otvorena i vrijedna za djecu. Jedini razlog zbog kojeg se dijete. Igru je teško definirati s obzirom na to da je to dinamička aktivnost u kojoj dominira niz predradnji. dogovori. . Igra kao multifunkcionalna aktivnost stvara napetost.1. a koje su ujedno i uvjet za izvođenje aktivnosti. poruke i zahtjevi). emocionalni i socijalni razvoj. Za razliku od igre. uzbuđenje i ostvaruje se u specifičnim verbalnim i neverbalnim komunikacijama (signali. slijedi ili stvara određena pravila. dinamikom. Pojam igre Igra je kontinuirana i kompleksna aktivnost djeteta predškolske dobi. te svojim djelovanjem uljepšava. a stječu se i određena znanja i vještine. za razliku od drugih aktivnosti. pravila. spontanost i svrsishodnost. Igra je motivirana iznutra. Nezadovoljavanje potrebe za igrom djeluje na psihički. pa je zato uvijek slobodna. S dobi djeteta mijenja se spoznaja i društvena složenost igre. naročito rada. život okoline. rad je aktivnost koja se najčešće doživljava kao obaveza. je zadovoljstvo koje iz igre proizilazi. čini ono što želi. mjerilo njegove inteligencije. Za dijete je ona poticaj i zrcalo njegova razvoja. Riječi i predmeti dobivaju nova značenja i funkcije. Kroz igru dijete rješava neki zadatak i ono pojam igre ne shvaća u onakvom značenju kakvo mu daju odrasli. odnosno kao obaveza kojom se stvaraju dobra ili ispunjava neka socijalna funkcija. "prerađuje" i lijepe i ružne doživljaje i priprema se za budućnost. Ona je osnovni oblik dječjeg življenja. veseljem. Kroz igru dijete bolje upoznaje sebe. koju okolina svjesno zahtijeva od individue. mladi i zrele osobe igraju. ili to osoba čini sama da bi obezbijedila sredstva za život (Eljkonjin. karakteriše sloboda. vlada situacijom. dinamizira i humanizira okolinu u kojoj se nalazi. Praćena je zadovoljstvom. 1984). Putem igre dijete poštuje. može biti tko god želi. Sretno djetinjstvo ne može se ni zamisliti bez svakodnevne igre i druženje s vršnjacima. Dijete nije potrebno stimulirati da bi imalo potrebu za igrom.1. Igrajući se dijete stječe znanja i uči ponašanja.

1983). sitni dijelovi). ispunjava li osnovne higijenske zahtjeve.2. razvija maštu i kreativnost. „prijelazni" objekt koji mu je veza s obitelji i koji mu daje osjećaj sigurnosti i samopouzdanja. Igračke Djetinjstvo bez igračaka je nezamislivo. izaziva li pronalaženje novih rješenja. koliko je trajna. izaziva li buku. Značenje igre Vrijeme provedeno u igri je uvijek dobro iskorišteno vrijeme i nikada nije protraćeno! Ovo su samo neke od koristi igre za djecu: • • • • • • • • • • igra omogućuje djeci da budu svemoćna igra pomaže djeci da uče o svijetu koji ih okružuje igra izgrađuje samopoštovanje igra izgrađuje i vještinu snalaženja u društvenim odnosima igra pomaže djeci da ispolje osjećanja igra podstiče razvoj govora igra dopušta djeci da budu odraslija nego što jesu igra podstiče kreativnost i maštu igra razvija finu motoriku igra usavršava i krupnu motoriku (Malešević i Milijević. Obavezno treba obratiti pozornost za koju je dob. da ne šteti zdravlju djeteta (materijal. tj. utjeha. Pri kupnji igračke treba obratiti pozornost na to u kojem obliku potiče dijete na aktivnost.3. . Što je igračka jednostavnija. U najranijoj dobi ona je djetetu često oslonac.1. bitno je da je roditelj taj koji prati i uključuje se u dječju igru. Od iznimnog je značenja pružiti djetetu pravu igračku u pravo vrijeme. boja. Od velike je važnosti procijeniti koliko je igračka sigurna za dijete. pruža djetetu više mogućnosti za razne vrste igara. Nije bitna količina igračaka. 1. potiče li maštu. pomaže mu u uspostavljanju kontakta s drugom djecom ili odraslim osobama. Ne treba težiti tomu da se dijete zatrpa različitim igračkama.

učvršćuje saznanja i da uvodi dijete u sferu opažaja. čovjeku i njegovom razvoju. predstava. pripreme za život odrasle osobe. Dijete kroz igru spoznaje svijet u kome živi. IGRA I NJENA ULOGA U RAZVOJU DJETETA 2. Kroz ovo se naglašava aktivnost djeteta. 1983). Organizovano učenje kroz igru Kroz igru dijete saznaje i razvija svoje stvaralačke sposobnosti. misaono-simboličnih i drugih aktivnosti. ali same po sebi nisu igra. igra za dijete bi mogla biti jedno od najmoćnijih sredstava te transformacije. 2. Igra je pogodan put da dijete usvaja. . U pitanju je vrsta treninga. senzo-motoričnih. ona je pretpostavka djetetovom razvoju. U posljednje vrijeme shvaća se kao proces unutrašnjeg aktivnog konstruiranja znanja. Treba podstaknuti detetov emocionalni i psihički razvoj . smisao dobijaju tek u interakciji dece i drugih ljudi. upoznaju ga i uče ga savladati. proširuje. društvu.Roditelji trebaju omogućiti djeci prostor i vrijeme za igru. dijete se specijalizira. prerada iskustava. kao proces stjecanja. I premda općenito mislimo da je igra čin čistog užitka koji umiruje djecu ona u prvom redu ima izuzetno važnu odgojnu vrijednost. Kroz igru djeca prodru u svijet odraslih.igrajući se sa njim (Malešević i Milijević.1. interiorizacija. To je izuzetno značajna i nezamjenjiva aktivnost u životu djeteta. U razvoju djeteta važno mjesto zauzimaju intelektualni i radni odgoj predškolskog djeteta. Igrom se postiže angažiranje neuro-muskulatornih. svi će imati višestruku korist. jednostavnih pojmova o prirodi. sređivanja i prerade iskustava. usavršava. upoznaje odnose među ljudima i izgrađuje svoje ponašanje i odnos prema svijetu i životu. Igračke podstiču maštu. Postoje različita shvaćanja i tumačenja učenja i bavljenja intelektualnim radom ove djece. Shvativši bit intelektualnog razvoja kao postupno interioziranje i pretvaranje vlastite stvarnosti u simbole. Ukoliko pri tome osiguramo igru i igračke u skladu sa interesima i potrebama djece određene dobi.

Za takve situacije potrebno je osigurati djetetu igru s prijateljima ili igračkama primjerenim njihovoj dobi. Značajno i motivaciono sredstvo za aktivnost i učenje djece je upravo igra. brzinu te djelomično izdržljivost. skakanje. Igrom se najbolje spajaju tjelesni i psihički poticaji. Kroz igru dijete razvija psihofizičke sposobnosti kao što su: spretnost. vrlo je teško zamisliti bilo koju vrstu igre koja ne bi vodila do učenja. i sl. Katkad je to odraslima naporno ili pak nemaju vremena.).Kroz igru dijete zadovoljava svoju potrebu da je posebno. vode i sunca. Nekim roditeljima nije se teško uključiti u igru svoje djece. Za razvoj djeteta naročito su značajne pokretne igre. jer i one doprinose jačanju organizma kod djeteta. jačanju mišićno-koštanog sistema i sl. ali i sve druge vrste igara. već i njegovom duševnom zdravlju. a naročito motorike. pri čemu kod djeteta razvijamo i učvršćujemo odgovarajuće kretne navike. radost i optimizam. zaokuplja pažnju djeteta. 1999). Igra budi interes. očuvanju zdravlja.. Igra je ta koja dijete već od rođenja potiče na kretanje uz koje je povezan i govor i razni drugi oblici komuniciranja s okolinom. Ustvari. a istodobno postaju bogatija učeći od starijih. uči biti neovisno o okolini. penjanje i razne pokrete kao što su pokreti pri hvatanju. To je najveći doprinos roditelja (Hansen i sur. Motiv kao pokretač i usmjerivač aktivnosti djeteta nalazi svoj najprirodniji izraz u igri. odnosno na svojevrstan način i u određenom stupnju doprinosi ostvarenju zadataka tjelesnog i zdravstvenog odgoja (doprinosi normalnom rastu i razvoju djece. i pruža im veliko zadovoljstvo. bacanju. zraka. gađanju i sl. tj. okretnost. To jača međusobni odnos i unapređuje djetetovu igru. respiratornih organa. .2. razvijanju i kultiviranju higijenskih navika. čula. te tako doprinosi ne samo tjelesnom. naročito ako se sprovode pod djelovanjem prirodnih faktora zdravlja. Angažiranost djeteta u igri povoljno utiče na razvoj cjelokupnog organizma. Igra doprinosi jačanju radne i obrambene sposobnosti. Kroz pokretne igre pred dijete se stavljaju zahtjevi za primjenu raznovrsnih oblika kretanja kao što su hodanje. ona omogućava proces učenja. Značaj igre za psihofizički razvoj djeteta Dječja igra je izuzetno značajna i pruža vanredne i velike mogućnosti za fizički razvoj i očuvanje zdravlja djeteta. 2. što djecu obično oduševljava. uči biti aktivno.. Igra kod djeteta stvara vedro raspoloženje. razvijanju otpornosti dječjeg organizma. Igre zimi su također veoma značajne za dijete.

rad i učenje. Kad dijete kroz igru uočava različite boje. Poseban značaj igra ima u ranom djetinjstvu djeteta. Kroz igru dijete razvija stvaralačke sposobnosti. Ako su u pitanju stvaralačke igre. Ali postoje i različita mišljenja u pravljenju razlika među ovim osnovnim aktivnostima. Igrom dijete na svojevrstan način pripremamo za rad. radnji. onda je taj . Dijete najpotpunije ovladava prostorom za igru. Igra potiče pasivnu. Radna aktivnost predškolskog djeteta ispoljava se u igri. oblike. jer riječ prati gotovo svaku igru. i razlikujemo ga od rada školske djece i rada odraslih. dijete kroz igru želi da se pokaže i dokaže. Govor dolazi do izražaja čak i u individualnoj igru. ispravlja. Igra podrazumijeva imenovanje predmeta. Rad djece ovog uzrasta vezan je za igru. sluha. Igra je naročito značajna za razvoj govora djeteta. rada i učenja. ono automatski ne samo da se igra već i uči pa i radi. razvoj čula. Govor i igra se uzajamno nadopunjuju. odnosno u dvostrukoj su vezi. situacija. riječima ili smislom i značenjem riječi u jezičnoj cjelini. u obostranoj su. U procesu igre mnoge predstave i pojmovi postaju jasniji i trajniji. Kroz igru dijete razvija navike. težinu. Pogrešno bi bilo praviti precizne granice između igre. bojažljivu. jer se ove aktivnosti međusobno prožimaju. djeca imaju mogućnost da preko igre razvijaju interes prema tehnici i tehničkim zanimljivostima. temperaturu i slično. Kroz igru dijete uočava razlike i sličnosti predmeta. nadopunjuju i uvjetovanju. Time dijete stalno aktivno prerađuje iskustvo. ćudljivu djecu na slobodniji govor. pamćenja. njeguje pozitivan odnos prema radu uopće i doživljava radost zbog uspješno obavljenog posla. pažnje. Rad predškolske djece ima svoje specifičnosti. u kojima se dijete igra glasovima.Kroz sam proces igre interes se dalje povećava. naročito vida. stvara interes za rad. te djeca postepeno shvaćaju da svi odrasli rade. i igra se radeći. Igra pruža šansu da se motorika dovodi u sklad sa mislima. veličinu. Kod starije djece ova funkcija je više izražena i složenija. S obzirom na opremljenost predškolskih ustanova raznim igračkama. opažanja i promatranja. a iskustvo se dalje provjerava. Svi pedagozi se slažu da su osnovne aktivnosti pa i forme rada predškolske djece igra. dijete radi igrajući se. dodira. Prema Arkinu. obogaćuje.

je od velikog značaja. inicijativa.4. Igra je prava škola za savladavanje samog sebe i za mnoge druge lične motive.). Za moralni razvoj djeteta je važno što ono mijenja uloge (dijete je mama. ustrajnost. odgajatelj. Treba ih osposobljavati da se lijepo izražavaju. i dijete će na taj način upoznati i ovladati pravilima i normama ponašanja. osobnog zadovoljstva. kurir. samokontrola. saznavajući šta je pravo. ono će kroz igru formirati društvena ponašanja i pravilan odnos i postupanje prema drugoj djeci. Kroz igru dijete uči da dijeli sa drugom djecom i da surađuje i da utopi svoju ličnost u grupu. Povezanost moralnih osobina i igre Posebno i značajno mjesto dajemo igri u formiranju moralnih osobina djeteta. i njegov odnos prema radu. što je etički ispravno od onoga što nije (Najšteter. komandir. Igra pruža mogućnost za interpersonalne odnose i socijalne kontakte. da razlikuju estetski lijepo od ružnog. ljepote pokreta.poticaj još više pojačan. Zbog toga što većina igara ima svoja pravila i norme. Dijete u igri prihvata različite uloge i time vježba razne forme društvenog ponašanja. Kroz igru dijete vježba volju. Prema mnogim autorima moralni odgoj je područje koje bi se trebalo ostvariti u ranom djetinjstvu i da je za razvoj karaktera i društvene svijesti značajan način života čovjeka u prvih pet godina. Značaj igre za estetski odgoj Estetski odgoj se ostvaruje u igri sa ostalim komponentama odgoja djeteta. drugim ljudima i prema samom sebi će biti određeniji.3. U igri ima svojevrsne ljepote. 1990). 2. drugoj djeci. disciplina i sl. Igrom dijete obogaćuje govorni izraz (Malešević i Milijević. krivo. Zadatak estetskog odgoja je osposobljavanje djece da uočavaju lijepo. Govor je neophodan za grupnu igru. Ukoliko dijete ozbiljnije i intenzivnije upoznaje svijet koji ga okružuje. ograničava želje i prohtjeve. 1997). Doprinos igre razvoju moralnih osobina kao što su strpljivost. i sl. pošteno. jer igra postaje sredstvo odgoja karakternih osobina. Kroz igru dijete usklađuje svoje ponašanje. vojnik. Dijete razdvaja ono što je društveno pozitivno od onoga što je negativno. da doživljavaju lijepo i da sami stvaraju lijepo. estetskog uočavanja i procjenjivanja. Igra ima uslove da ispuni sve te zadatke. 2. estetske percepcije. .

bez estetskog ukusa i estetskog stvaralaštva. krugovi. mišljenja i pitanja se podržava i omogućava . pločice nejednake veličine – za slaganje po redoslijedu. Uspjehe djece treba porediti individualno. razdvajanje. Verbalno izražavanje dječijih osjećanja. I za kraj: odgajatelji a i roditelji nikada ne mogu pogriješiti. kao nastavni oblik. partnerstvom u igri. U svakoj dječjoj igri ima umjetničkog ili njegovih elemenata. a i kao sredstvo za odgoj (Najšteter. Igra ima izuzetan značaj u odgoju predškolskog djeteta. da li je to dobro?“. omogućavanjem aktivnosti koje dijete preduzima na vlastitu inicijativu. Odrasla osoba treba da naglašava unutrašnji osjećaj uspjeha pitanjem „ Šta ti misliš. odgovaranjem na dječija pitanja. PSIHOLOŠKI USLOVI OPTIMALNOG RAZVOJA DJETETA UZRASTA OD 4 DO 5 GODINA Osiguravanje razvoja inicijative Podsticanjem slobodnog istraživanja i eksperimentisanja. Važnost pohvale bi bilo dobro minimizirati da dijete ne bi postalo zavisno od mišljenja drugih i razvilo dominantnu spoljašnju motivaciju. potreba. boji. štapići. presipanje. u odnosu na njihov prošli put. punjenje. pijesak – za mjerenje. kamenčići – za pravljenje gomilica. Iz tog razloga dijete mora i treba imati vremena za igru. 3. Omogućivanjem razvoja vlastite efikasnosti – kompetentnosti Djetetu treba omogućiti doživljaj uspeha u onom što radi kroz uvid da je nešto postiglo svojim vlastitim zalaganjem bez tuđe pomoći i kroz pohvalu odraslog. Odatle je igra izuzetno cijenjena od nastavnika kao nastavna metoda. a ne u odnosu na drugu djecu. ređanje. voda. plodovi. slaganje. Obezbjeđivanje intelektualnog razvoja Bitno je djetetu omogućiti igre „konkretnim“ materijalima: zrnca.Nema igre bez emotivne dubine. jer upravo to daje pravi značaj igri djeteta. ako se u izboru igre i igračaka ravnaju prema interesu djeteta i ako njegov interes za nešto još blago potiču. 1997).

upotrebom ispravnog govornog modela i davanjem djetetu razumljivog odgovora. Podsticanje mašte i kreativnosti Mašta i kreativnost se podstiču davanjem ideja za variranje u igri. Podsticanje simboličke igre Kroz igre pretvaranja djeca mogu da uoče raznolikost radnji odraslih u svakodnevnom životu i situacijama. Pri tome je važno pomoći djetetu u određivanju granice između stvarnosti i mašte.. jasno postavljanje granice prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja i objašnjenje zašto je nešto prihvatljivo. takođe su veoma podsticajni. da zastane. verbalno izražava svoje emocije i nalazi alternativna rješenja za njihovo ispoljavanje razvija se kontrola emocija. Upotreba socijalnih igara. sa puno različitih materijala za igru. .pažljivim slušanjem deteta. Razvijanje kontrole impulsivnosti Kontrola impulsivnosti se obezbjeđuje stvaranjem navike djeteta da razmisli prije nego što reaguje. razumijevanje prenosa govora u tekst i poznavanje karakteristike pisanog teksta ( http://www.. zadrži akciju koja mu se prva javi i da najprije procijeni da li je ta reakcija tačna ili prikladna. Slušna diskriminacija glasova. šta bi bilo kad bi se desilo/bilo.... nestereotipne uloge u igri. bogaćenje riječnika i rečenice se podstiče govornim igrama.. a nešto nije. Obezbjeđivanje razvoja kontrole emocija Podsticanjem djeteta da prepoznaje..vrticmaliprinc. Podsticanje razvoja predčitačkih aktivnosti Bitno je razvijati i vježbati glasovnu osjetljivost.com/).. zahtjevom da dijete zamišlja kako još. Podsticajno je omogućiti raznolike i nove.

4. ZAKLJUČAK U zaključku možemo reći da je igra nezaobilazan dio razvoja svakog djeteta. spajaju. . • Igra omogućava i maštu i stvarnost. trgovaca. visine. lopovima. dućana i okušavaju se u ulogama roditelja. lavovima. Kroz građenje i rušenje djeca uče o svojstvima predmeta i stječu koncepte težine. redaju. Djeca se često igraju škole. mjere. identificiraju. liječnika.vješticama. obujma i teksture. nisu samo pasivni primaoci. • Igra pruža mogućnost uvježbavanja odraslih uloga. Kroz igru djeca uče o predmetima. duhovima . učitelja. • Igra priprema djecu za život prema njihovom vlastitom ritmu.te se kroz epizode mašte sukobiti s tim likovima i možda ih i pobijediti. Kroz igru djeca mogu sagledati sebe same u drugom svjetlu i iz drugih perspektiva. oblicima. teksturama. prostoru. no u svijetu igre djeca mogu rastaviti realnost na njima prihvatljive dijelove i aktivno je mijenjati. Kroz igru se djeca mogu na siguran način suočiti sa svojim strahovima i brigama . psima. • Igra pomaže djeci da razviju osjećaj identiteta. obitelji. Važno je imati na umu: • Istraživanje i igra su snažan pokretač spoznajnog razvoja. čudovištima. Manipuliraju. U igri su djeca aktivni sudionici svijeta oko sebe. U obitelji i u školi djeca izvršavaju različite obaveze i zadatke prema unaprijed određenom slijedu. Kroz igru djeca također uče izmjenjivati se u aktivnostima s partnerima u igri i nadovezivati se na uloge drugih. bolnice.

LITERATURA: Eljkonjin. (1999). Zagreb.com/ . Psihologija dečje igre. D. (1997). (1990). (1984). Beograd. Obrazovanje i kultura demokracije. N. praksa u ranom djetinjstvu. R. i Milijević. N. Malešević. Kaufmann.5. S. Sarajevo. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.B. K. Sarajevo. Malešević. Fizičko i zdravstveno vaspitanje djece predškolskog uzrasta. S.. Igre za djecu predškolskog uzrasta i pripremnih odjeljenja osnovne škole. Hansen. Najšteter. Kineziološka didaktika. Svjetlost Sarajevo. i Milijević. http://www. (1983). S. i Saifer.vrticmaliprinc. Đ.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->