P. 1
Igra i Razvoj Djece

Igra i Razvoj Djece

|Views: 475|Likes:
Published by lx spino
pregledni rad.
pregledni rad.

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: lx spino on Mar 10, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

IGRA I RAZVOJ DJECE PREDŠKOLSKOG UZRASTA

mali od velikih. čije uskraćivanje može nepovoljno djelovati na njegov razvoj. dijete treba da zamijeni na osnovu interakcije sa tjelesnom i socijalnom sredinom. mišljenje. ali istovremeno zahtijeva da se dijete povinuje pravilima igranja. U igri. Netačne ideje i tumačenja. Zato je važno pružiti djetetu dovoljno mogućnosti da se spontano i slobodno igra. Sloboda djeteta ispoljava se u slobodi stvaralačkog izražavanja. Kao što dijete ima potrebu za hranom i ljubavlju. njena svrha i cilj su u njoj samoj. a veliki o malima. pokreta i kretnih mogućnosti. mora da ima priliku da nađe partnera za igru. iskustava. • Igra je jedinstven čin u kome se aktiviraju svi psihički domeni i potencijali malog djeteta. bez limita i bez diktata. Zbog toga odgajatelj kroz igru razvija. tako i nezadovoljena potreba za igrom može biti štetna za njegov psihofizički. • Igra se odnosi na one dijelove stvarnosti koji sadrže zbivanja od najvećeg interesa i značaja za dijete. usavršava. Kada se djeca osjećaju zadovoljno i sretno. oplemenjuje. dijete prerađuje i prisvaja stečena iskustva i postaje svjesno tih iskustava. znanja i dobrih indirektnih uzora. kultivira: pamćenje. ona omogućava slobodan izbor i odluku. . družeći se i igrajući zajedno. Ono ima potrebu da razumije svijet koji ga okružuje i da njime ovlada. • Igra je poseban oblik učenja. Zato igra ima vlastitu motivaciju. prostora i materijala za igru. slobodi inicijative bez prinude. Dijete teži da razumije i ovlada onim što za njega ima lični smisao i značenje. To zahtijeva da mu se pruži dovoljno doživljaja. Dijete mora da raspolaže sa dovoljno vremena. volju saznavanja i sl.UVOD Igra je najvažnija aktivnost predškolskog djeteta. Od posebnog razvojnog značaja u predškolskom uzrastu djeteta je njegova igračka djelatnost. emocionalni i socijalni razvoj. sa stanovišta odraslog. oni uče jedni od drugih. Igra ima niz karakteristika koje joj daju vodeću ulogu u razvoju djeteta: • Igra je prva manifestacija sposobnosti djeteta da vlastito iskustvo pretvori u nešto zamišljeno i da svoju svijest upotrijebi na nov i jedinstven način.

Za dijete je ona poticaj i zrcalo njegova razvoja. odnosno kao obaveza kojom se stvaraju dobra ili ispunjava neka socijalna funkcija. veseljem. je zadovoljstvo koje iz igre proizilazi. Igra kao multifunkcionalna aktivnost stvara napetost. dinamikom. karakteriše sloboda. Pojam igre Igra je kontinuirana i kompleksna aktivnost djeteta predškolske dobi. Riječi i predmeti dobivaju nova značenja i funkcije. Igru. život okoline. ili to osoba čini sama da bi obezbijedila sredstva za život (Eljkonjin. a koje su ujedno i uvjet za izvođenje aktivnosti. pravila. Sretno djetinjstvo ne može se ni zamisliti bez svakodnevne igre i druženje s vršnjacima. rad je aktivnost koja se najčešće doživljava kao obaveza. uzbuđenje i ostvaruje se u specifičnim verbalnim i neverbalnim komunikacijama (signali. Jedini razlog zbog kojeg se dijete. a stječu se i određena znanja i vještine. koju okolina svjesno zahtijeva od individue. Ona je osnovni oblik dječjeg življenja. Putem igre dijete poštuje. "prerađuje" i lijepe i ružne doživljaje i priprema se za budućnost. Praćena je zadovoljstvom. Nezadovoljavanje potrebe za igrom djeluje na psihički. Za razliku od igre. otvorena i vrijedna za djecu. dogovori. Igra je motivirana iznutra. pa je zato uvijek slobodna. Dijete će u igri svemu dati odgovarajući smisao. poruke i zahtjevi).1. Kroz igru dijete rješava neki zadatak i ono pojam igre ne shvaća u onakvom značenju kakvo mu daju odrasli. vlada situacijom. za razliku od drugih aktivnosti. mjerilo njegove inteligencije. Igrajući se dijete stječe znanja i uči ponašanja. Kroz igru dijete bolje upoznaje sebe. čini ono što želi. 1984). OSNOVE IGRE 1. mladi i zrele osobe igraju. može biti tko god želi. . S dobi djeteta mijenja se spoznaja i društvena složenost igre. slijedi ili stvara određena pravila. te svojim djelovanjem uljepšava. Igru je teško definirati s obzirom na to da je to dinamička aktivnost u kojoj dominira niz predradnji.1. spontanost i svrsishodnost. emocionalni i socijalni razvoj. Dijete nije potrebno stimulirati da bi imalo potrebu za igrom. dinamizira i humanizira okolinu u kojoj se nalazi. naročito rada.

Nije bitna količina igračaka. koliko je trajna. 1. ispunjava li osnovne higijenske zahtjeve. Igračke Djetinjstvo bez igračaka je nezamislivo. izaziva li pronalaženje novih rješenja. „prijelazni" objekt koji mu je veza s obitelji i koji mu daje osjećaj sigurnosti i samopouzdanja.1. boja. potiče li maštu. bitno je da je roditelj taj koji prati i uključuje se u dječju igru. da ne šteti zdravlju djeteta (materijal. utjeha. 1983). razvija maštu i kreativnost. izaziva li buku. pruža djetetu više mogućnosti za razne vrste igara. pomaže mu u uspostavljanju kontakta s drugom djecom ili odraslim osobama. Od iznimnog je značenja pružiti djetetu pravu igračku u pravo vrijeme. . Od velike je važnosti procijeniti koliko je igračka sigurna za dijete. Pri kupnji igračke treba obratiti pozornost na to u kojem obliku potiče dijete na aktivnost. Obavezno treba obratiti pozornost za koju je dob. Ne treba težiti tomu da se dijete zatrpa različitim igračkama. sitni dijelovi). Što je igračka jednostavnija.3. U najranijoj dobi ona je djetetu često oslonac. tj. Značenje igre Vrijeme provedeno u igri je uvijek dobro iskorišteno vrijeme i nikada nije protraćeno! Ovo su samo neke od koristi igre za djecu: • • • • • • • • • • igra omogućuje djeci da budu svemoćna igra pomaže djeci da uče o svijetu koji ih okružuje igra izgrađuje samopoštovanje igra izgrađuje i vještinu snalaženja u društvenim odnosima igra pomaže djeci da ispolje osjećanja igra podstiče razvoj govora igra dopušta djeci da budu odraslija nego što jesu igra podstiče kreativnost i maštu igra razvija finu motoriku igra usavršava i krupnu motoriku (Malešević i Milijević.2.

svi će imati višestruku korist. kao proces stjecanja. društvu. ali same po sebi nisu igra. U posljednje vrijeme shvaća se kao proces unutrašnjeg aktivnog konstruiranja znanja. predstava.Roditelji trebaju omogućiti djeci prostor i vrijeme za igru. To je izuzetno značajna i nezamjenjiva aktivnost u životu djeteta. jednostavnih pojmova o prirodi. . ona je pretpostavka djetetovom razvoju. senzo-motoričnih. upoznaju ga i uče ga savladati. usavršava. Organizovano učenje kroz igru Kroz igru dijete saznaje i razvija svoje stvaralačke sposobnosti. Dijete kroz igru spoznaje svijet u kome živi. 1983). I premda općenito mislimo da je igra čin čistog užitka koji umiruje djecu ona u prvom redu ima izuzetno važnu odgojnu vrijednost. U pitanju je vrsta treninga. proširuje. igra za dijete bi mogla biti jedno od najmoćnijih sredstava te transformacije. Treba podstaknuti detetov emocionalni i psihički razvoj . Postoje različita shvaćanja i tumačenja učenja i bavljenja intelektualnim radom ove djece. pripreme za život odrasle osobe.1. Kroz igru djeca prodru u svijet odraslih. Ukoliko pri tome osiguramo igru i igračke u skladu sa interesima i potrebama djece određene dobi. Shvativši bit intelektualnog razvoja kao postupno interioziranje i pretvaranje vlastite stvarnosti u simbole. IGRA I NJENA ULOGA U RAZVOJU DJETETA 2. učvršćuje saznanja i da uvodi dijete u sferu opažaja. čovjeku i njegovom razvoju. upoznaje odnose među ljudima i izgrađuje svoje ponašanje i odnos prema svijetu i životu. prerada iskustava.igrajući se sa njim (Malešević i Milijević. Igračke podstiču maštu. dijete se specijalizira. U razvoju djeteta važno mjesto zauzimaju intelektualni i radni odgoj predškolskog djeteta. 2. sređivanja i prerade iskustava. Igrom se postiže angažiranje neuro-muskulatornih. smisao dobijaju tek u interakciji dece i drugih ljudi. Kroz ovo se naglašava aktivnost djeteta. interiorizacija. Igra je pogodan put da dijete usvaja. misaono-simboličnih i drugih aktivnosti.

čula. uči biti aktivno. tj. već i njegovom duševnom zdravlju.. To je najveći doprinos roditelja (Hansen i sur. Igra doprinosi jačanju radne i obrambene sposobnosti. što djecu obično oduševljava. zraka. bacanju. Angažiranost djeteta u igri povoljno utiče na razvoj cjelokupnog organizma. očuvanju zdravlja.). Značaj igre za psihofizički razvoj djeteta Dječja igra je izuzetno značajna i pruža vanredne i velike mogućnosti za fizički razvoj i očuvanje zdravlja djeteta. odnosno na svojevrstan način i u određenom stupnju doprinosi ostvarenju zadataka tjelesnog i zdravstvenog odgoja (doprinosi normalnom rastu i razvoju djece. naročito ako se sprovode pod djelovanjem prirodnih faktora zdravlja. i sl. radost i optimizam. Motiv kao pokretač i usmjerivač aktivnosti djeteta nalazi svoj najprirodniji izraz u igri.Kroz igru dijete zadovoljava svoju potrebu da je posebno. a istodobno postaju bogatija učeći od starijih. Igra kod djeteta stvara vedro raspoloženje. 2.. Značajno i motivaciono sredstvo za aktivnost i učenje djece je upravo igra. razvijanju otpornosti dječjeg organizma. 1999). Za takve situacije potrebno je osigurati djetetu igru s prijateljima ili igračkama primjerenim njihovoj dobi. uči biti neovisno o okolini. Igra je ta koja dijete već od rođenja potiče na kretanje uz koje je povezan i govor i razni drugi oblici komuniciranja s okolinom. vrlo je teško zamisliti bilo koju vrstu igre koja ne bi vodila do učenja. Nekim roditeljima nije se teško uključiti u igru svoje djece. Ustvari. skakanje. Katkad je to odraslima naporno ili pak nemaju vremena.2. respiratornih organa. Za razvoj djeteta naročito su značajne pokretne igre. zaokuplja pažnju djeteta. Igre zimi su također veoma značajne za dijete. jačanju mišićno-koštanog sistema i sl. vode i sunca. Kroz pokretne igre pred dijete se stavljaju zahtjevi za primjenu raznovrsnih oblika kretanja kao što su hodanje. Igra budi interes. brzinu te djelomično izdržljivost. . pri čemu kod djeteta razvijamo i učvršćujemo odgovarajuće kretne navike. To jača međusobni odnos i unapređuje djetetovu igru. jer i one doprinose jačanju organizma kod djeteta. ona omogućava proces učenja. penjanje i razne pokrete kao što su pokreti pri hvatanju. Igrom se najbolje spajaju tjelesni i psihički poticaji. i pruža im veliko zadovoljstvo. razvijanju i kultiviranju higijenskih navika. gađanju i sl. te tako doprinosi ne samo tjelesnom. a naročito motorike. Kroz igru dijete razvija psihofizičke sposobnosti kao što su: spretnost. ali i sve druge vrste igara. okretnost.

Igra pruža šansu da se motorika dovodi u sklad sa mislima. dodira. djeca imaju mogućnost da preko igre razvijaju interes prema tehnici i tehničkim zanimljivostima. razvoj čula. opažanja i promatranja. jer riječ prati gotovo svaku igru. dijete radi igrajući se. Ako su u pitanju stvaralačke igre. situacija. Time dijete stalno aktivno prerađuje iskustvo. Igra je naročito značajna za razvoj govora djeteta. Ali postoje i različita mišljenja u pravljenju razlika među ovim osnovnim aktivnostima. rada i učenja. veličinu.Kroz sam proces igre interes se dalje povećava. i razlikujemo ga od rada školske djece i rada odraslih. u kojima se dijete igra glasovima. Radna aktivnost predškolskog djeteta ispoljava se u igri. Kroz igru dijete uočava razlike i sličnosti predmeta. sluha. naročito vida. pažnje. a iskustvo se dalje provjerava. radnji. ćudljivu djecu na slobodniji govor. temperaturu i slično. oblike. te djeca postepeno shvaćaju da svi odrasli rade. Govor dolazi do izražaja čak i u individualnoj igru. Govor i igra se uzajamno nadopunjuju. jer se ove aktivnosti međusobno prožimaju. Prema Arkinu. Poseban značaj igra ima u ranom djetinjstvu djeteta. stvara interes za rad. pamćenja. Svi pedagozi se slažu da su osnovne aktivnosti pa i forme rada predškolske djece igra. rad i učenje. Pogrešno bi bilo praviti precizne granice između igre. Dijete najpotpunije ovladava prostorom za igru. i igra se radeći. Kad dijete kroz igru uočava različite boje. Igrom dijete na svojevrstan način pripremamo za rad. Kroz igru dijete razvija stvaralačke sposobnosti. ono automatski ne samo da se igra već i uči pa i radi. dijete kroz igru želi da se pokaže i dokaže. ispravlja. Rad predškolske djece ima svoje specifičnosti. onda je taj . težinu. riječima ili smislom i značenjem riječi u jezičnoj cjelini. Kroz igru dijete razvija navike. Rad djece ovog uzrasta vezan je za igru. Kod starije djece ova funkcija je više izražena i složenija. u obostranoj su. bojažljivu. U procesu igre mnoge predstave i pojmovi postaju jasniji i trajniji. odnosno u dvostrukoj su vezi. njeguje pozitivan odnos prema radu uopće i doživljava radost zbog uspješno obavljenog posla. Igra potiče pasivnu. Igra podrazumijeva imenovanje predmeta. nadopunjuju i uvjetovanju. obogaćuje. S obzirom na opremljenost predškolskih ustanova raznim igračkama.

pošteno. Ukoliko dijete ozbiljnije i intenzivnije upoznaje svijet koji ga okružuje. i sl. da razlikuju estetski lijepo od ružnog. Povezanost moralnih osobina i igre Posebno i značajno mjesto dajemo igri u formiranju moralnih osobina djeteta. 1997). inicijativa. estetskog uočavanja i procjenjivanja. Dijete razdvaja ono što je društveno pozitivno od onoga što je negativno. Kroz igru dijete uči da dijeli sa drugom djecom i da surađuje i da utopi svoju ličnost u grupu. drugim ljudima i prema samom sebi će biti određeniji. odgajatelj. vojnik. 2.3. Igra ima uslove da ispuni sve te zadatke. ustrajnost. ograničava želje i prohtjeve. ono će kroz igru formirati društvena ponašanja i pravilan odnos i postupanje prema drugoj djeci. 2. Govor je neophodan za grupnu igru. drugoj djeci. Doprinos igre razvoju moralnih osobina kao što su strpljivost. . Značaj igre za estetski odgoj Estetski odgoj se ostvaruje u igri sa ostalim komponentama odgoja djeteta. saznavajući šta je pravo. Kroz igru dijete usklađuje svoje ponašanje. Igra je prava škola za savladavanje samog sebe i za mnoge druge lične motive. Zadatak estetskog odgoja je osposobljavanje djece da uočavaju lijepo.). krivo. komandir. disciplina i sl. 1990). Prema mnogim autorima moralni odgoj je područje koje bi se trebalo ostvariti u ranom djetinjstvu i da je za razvoj karaktera i društvene svijesti značajan način života čovjeka u prvih pet godina. estetske percepcije. i njegov odnos prema radu. samokontrola. Kroz igru dijete vježba volju. osobnog zadovoljstva.poticaj još više pojačan. U igri ima svojevrsne ljepote. Zbog toga što većina igara ima svoja pravila i norme. da doživljavaju lijepo i da sami stvaraju lijepo. Igrom dijete obogaćuje govorni izraz (Malešević i Milijević. Igra pruža mogućnost za interpersonalne odnose i socijalne kontakte. ljepote pokreta. što je etički ispravno od onoga što nije (Najšteter. Treba ih osposobljavati da se lijepo izražavaju. i dijete će na taj način upoznati i ovladati pravilima i normama ponašanja.4. Dijete u igri prihvata različite uloge i time vježba razne forme društvenog ponašanja. je od velikog značaja. Za moralni razvoj djeteta je važno što ono mijenja uloge (dijete je mama. kurir. jer igra postaje sredstvo odgoja karakternih osobina.

ako se u izboru igre i igračaka ravnaju prema interesu djeteta i ako njegov interes za nešto još blago potiču. Uspjehe djece treba porediti individualno. Igra ima izuzetan značaj u odgoju predškolskog djeteta. Iz tog razloga dijete mora i treba imati vremena za igru. odgovaranjem na dječija pitanja. krugovi. 3. štapići. Verbalno izražavanje dječijih osjećanja. potreba. voda. u odnosu na njihov prošli put. da li je to dobro?“. Omogućivanjem razvoja vlastite efikasnosti – kompetentnosti Djetetu treba omogućiti doživljaj uspeha u onom što radi kroz uvid da je nešto postiglo svojim vlastitim zalaganjem bez tuđe pomoći i kroz pohvalu odraslog. plodovi. I za kraj: odgajatelji a i roditelji nikada ne mogu pogriješiti. Odrasla osoba treba da naglašava unutrašnji osjećaj uspjeha pitanjem „ Šta ti misliš. pločice nejednake veličine – za slaganje po redoslijedu. pijesak – za mjerenje. a ne u odnosu na drugu djecu. U svakoj dječjoj igri ima umjetničkog ili njegovih elemenata. omogućavanjem aktivnosti koje dijete preduzima na vlastitu inicijativu.Nema igre bez emotivne dubine. PSIHOLOŠKI USLOVI OPTIMALNOG RAZVOJA DJETETA UZRASTA OD 4 DO 5 GODINA Osiguravanje razvoja inicijative Podsticanjem slobodnog istraživanja i eksperimentisanja. razdvajanje. bez estetskog ukusa i estetskog stvaralaštva. Odatle je igra izuzetno cijenjena od nastavnika kao nastavna metoda. jer upravo to daje pravi značaj igri djeteta. Obezbjeđivanje intelektualnog razvoja Bitno je djetetu omogućiti igre „konkretnim“ materijalima: zrnca. ređanje. kao nastavni oblik. a i kao sredstvo za odgoj (Najšteter. presipanje. Važnost pohvale bi bilo dobro minimizirati da dijete ne bi postalo zavisno od mišljenja drugih i razvilo dominantnu spoljašnju motivaciju. slaganje. 1997). mišljenja i pitanja se podržava i omogućava . punjenje. kamenčići – za pravljenje gomilica. boji. partnerstvom u igri.

verbalno izražava svoje emocije i nalazi alternativna rješenja za njihovo ispoljavanje razvija se kontrola emocija.vrticmaliprinc.. razumijevanje prenosa govora u tekst i poznavanje karakteristike pisanog teksta ( http://www. bogaćenje riječnika i rečenice se podstiče govornim igrama. a nešto nije. Pri tome je važno pomoći djetetu u određivanju granice između stvarnosti i mašte. Obezbjeđivanje razvoja kontrole emocija Podsticanjem djeteta da prepoznaje.. Podsticajno je omogućiti raznolike i nove. Podsticanje mašte i kreativnosti Mašta i kreativnost se podstiču davanjem ideja za variranje u igri. zadrži akciju koja mu se prva javi i da najprije procijeni da li je ta reakcija tačna ili prikladna. šta bi bilo kad bi se desilo/bilo. Podsticanje razvoja predčitačkih aktivnosti Bitno je razvijati i vježbati glasovnu osjetljivost. Slušna diskriminacija glasova. upotrebom ispravnog govornog modela i davanjem djetetu razumljivog odgovora... Podsticanje simboličke igre Kroz igre pretvaranja djeca mogu da uoče raznolikost radnji odraslih u svakodnevnom životu i situacijama. zahtjevom da dijete zamišlja kako još.. Razvijanje kontrole impulsivnosti Kontrola impulsivnosti se obezbjeđuje stvaranjem navike djeteta da razmisli prije nego što reaguje... Upotreba socijalnih igara. da zastane.. nestereotipne uloge u igri. . takođe su veoma podsticajni.pažljivim slušanjem deteta. sa puno različitih materijala za igru. jasno postavljanje granice prihvatljivog i neprihvatljivog ponašanja i objašnjenje zašto je nešto prihvatljivo.com/).

. teksturama. obujma i teksture. Kroz igru djeca mogu sagledati sebe same u drugom svjetlu i iz drugih perspektiva. • Igra pomaže djeci da razviju osjećaj identiteta. Kroz igru djeca uče o predmetima. • Igra omogućava i maštu i stvarnost. duhovima . nisu samo pasivni primaoci. ZAKLJUČAK U zaključku možemo reći da je igra nezaobilazan dio razvoja svakog djeteta.vješticama. Kroz igru se djeca mogu na siguran način suočiti sa svojim strahovima i brigama . Kroz igru djeca također uče izmjenjivati se u aktivnostima s partnerima u igri i nadovezivati se na uloge drugih. U igri su djeca aktivni sudionici svijeta oko sebe. psima. U obitelji i u školi djeca izvršavaju različite obaveze i zadatke prema unaprijed određenom slijedu. Kroz građenje i rušenje djeca uče o svojstvima predmeta i stječu koncepte težine. prostoru. visine. čudovištima. lopovima. oblicima. liječnika. mjere.4. redaju. • Igra priprema djecu za život prema njihovom vlastitom ritmu. Važno je imati na umu: • Istraživanje i igra su snažan pokretač spoznajnog razvoja. bolnice. dućana i okušavaju se u ulogama roditelja. Manipuliraju. lavovima. identificiraju. trgovaca. obitelji. • Igra pruža mogućnost uvježbavanja odraslih uloga. spajaju. učitelja. no u svijetu igre djeca mogu rastaviti realnost na njima prihvatljive dijelove i aktivno je mijenjati. Djeca se često igraju škole.te se kroz epizode mašte sukobiti s tim likovima i možda ih i pobijediti.

Psihologija dečje igre. Fizičko i zdravstveno vaspitanje djece predškolskog uzrasta. LITERATURA: Eljkonjin. Malešević. D. (1997). i Milijević. i Saifer. Sarajevo. Obrazovanje i kultura demokracije. Zagreb. R.B. Malešević. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva. (1999). N. http://www. N.5. S. Kaufmann..com/ . K. i Milijević. Igre za djecu predškolskog uzrasta i pripremnih odjeljenja osnovne škole. Svjetlost Sarajevo. S. Kineziološka didaktika. Beograd. (1983). (1990). Hansen. S. Najšteter.vrticmaliprinc. Sarajevo. Đ. praksa u ranom djetinjstvu. (1984).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->