P. 1
Poslovanje Tocionice Pica

Poslovanje Tocionice Pica

|Views: 399|Likes:
Published by dragan79

More info:

Published by: dragan79 on Mar 08, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/28/2015

pdf

text

original

xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

ZAVRŠNI RAD
TEMA: POSLOVANJE TOĈIONICE PIĆA PREDMET: USLUŽIVANJE STRUKA: UGOSTITELJSTVO I TURIZAM ZANIMANJE: KONOBAR

MENTOR: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANDIDAT: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.. .. . . . .. . . . . . . . . . . .. . . .. .. . . . ... . .. . . .. . .. . ... . . . 8 9 5.. 12 6.. . . ... . ... . .. . .. .. . . . . . .1. . .. ... . . . . .. .. .. . .. . . .. .SADRŢAJ 1. . ... .... .. .. . . 5 3.. . .. . . . . .. ... .. ..1. . . . ..... ... ... . . . Svrha i znaĉaj toĉionice pića . . . UVOD . . . . . .. ... . ZAKLJUĈAK 8. . . RADNICI U TOĈIONICI I AERITIV-BARU . . . .. .. 7 4... .. . . .. .. .. . ... . . ... ... .. . 12 7. . . . 4 2.. . .. ... .. ... . . ..... . . .... . 3 2. . . .. Radna obuća i odjeća toĉioca . . . . . . . .. .. .. .. .. . . .. ..2 Oprema toĉionice pića .. . . .. 11 14 2 .. . ... . . . . . . . . ... .. .. . . . . ... .. . . .. . ..... .. . . . ... . . PRIPREMNI RADOVI U TOĈIONICI . . . .. . . . . . ... ....1. . . . .. . . .. . . .. ..... . . . ..... . .. . . . .. . .. . SREDSTVA ZA RAD TOĈIONICE . . .. . . ... .. . . .. . . . ... .. Pregled toĉionice . . LITERATURA . . .. .... .. . ......... POSLOVANJE TOĈIONICE PIĆA . .... . . . . .. . .. . . . . . . 6 3.. 4 2. .. TREBOVANJE PIĆA IZ MAGACINA 6. .... .. . . .

kao i posjedovanje osnovnih znanja iz organizacije rada u prostorijama za posluţivanje gostiju. odjeljenjima pripreme i sl. toĉioci pića i radnici sliĉnih zanimanja. pića i napitaka. Jedan od uslova za brzo. bitan uslov za solidan rad jeste temeljito poznavanje predmeta rada (jela i pića). lako i kulturno usluţivanje potrošaĉa u ugostiteljskim radnjama je dobro poznavanje sistema. 3 . UVOD Pojam usluţivanje oznaĉava u ugostiteljstvu pruţanje ugostiteljskih usluga hrane. usluţni radnici moraju posjedovati dovoljno znanja o jelima. naĉina. poslasticama. Osim tehnike usluţivanja.1. bameni. tehnike i drugih elemenata koji utĉu na usluţivanje kao struku. Isto tako. i sredstava rada. servirke. Te usluge u ugostiteljskim radnjama neposredno obavljaju konobari. akoholnim i bezalkoholnim pićima i napitcima.

Poloţaj toĉionice ne smije da ometa ulaz u ugostiteljsku radnju i kretanje gostiju i usluţnog osoblja. u prvom redu.2. Ukoliko se za pultom istovremeno usluţuju gosti i konobari. Uglavnom se u manjim ugostiteljskim radnjama objedinjuju proizvodna i prodajna funkcija toĉionice. Ofis obiĉno iznosi jednu ĉetvrtinu ukupne površine toĉionice. Najbolje je postaviti toĉionicu nasuprot ulazu u ugostiteljsku radnju.1. kapacitet ugostiteljske radnje i graĊevinski uslovi. toĉionica se locira uz proizvodna odjeljenja i na odgovarajući naĉin jeodvojena od prostorije za goste.5-3 m optimalna duţina pulta po jednom radniku za pultom (toĉiocu). Obiĉno se u ofisu nalazi i telefon za osoblje toĉionice. opredjeljenost toĉionice itd. Izgled toĉionice treba da bude usaglašen sa izgledom pros torije u kojoj se nalazi. Smatra se da je 2. 4 . toĉionica treba da omogući nesmetanu uslugu i gostima i konobarima. funkcionalni i drugi uslovi od kojih zavisi udobnost prostorije: izgled. Pod odreĊenim uslovima. Svrha i znaĉaj toĉionice pića Toĉionica pića je odjeljenje ili radno mjesto ugostiteljske radnje u kojem se pripremaju i usluţuju topla i hladna alkoholna i bezaloholna pića. vodeći raĉuna o tome da gost za pultom ne bude uznemiravan.). prema gostima. oprema i kadrovi. U većim ugostiteljskim radnjama. U barovima i sliĉnim ugostiteljskim radnjama uz toĉionicu pića se nalazi ofis toĉionica ili barmena. Toĉionica ugostiteljske radnje spada u grupu proizvodnih odjeljenja. kao što su restorani i kafane. U tom sluĉaju se moraju ispuniti odreĊeni estetski. Organizacija rada toĉionice zavisi od niza faktora. jer se u njoj. poloţaj. Veliĉinu toĉionice odreĊuje namjena toĉionice. Toĉionica u sali treba da bude tako postavljena da toĉilac za pultom bude licem okrenut prema sali. veliĉina. tj. POSLOVANJE TOĈIONICE PIĆA 2. Prvenstveni zadatak i cilj toĉionice jeste da obezbjedi dovoljne koliĉine pića za kraći vremenski period. u toĉionici se mogu spremati topli i hladni napici mali obroci hrane (sendviĉi i sl. kao što su mjesto (poloţaj) i veliĉina toĉionice. da oĉuva kvalitet i da ga preraĊeno na odgovarajući naĉin spremi za usluţivanje i prodaju. pripremaju pića za usluţivanje.

2. ali od barskog se razlikuje što ima slavine za toĉenje piva na ĉaše i skoro redovno ima vitrinu za izlaganje hrane kojom se mogu usluţiti gosti u bifeu. 5 . Posebnu paţnju treba posvetiti prostoru za toĉioca pića kako bi on sa što manje truda obavljao posao koji nije lak i postigao što veći radni uĉinak. c) barski pult – ima dve ploĉe: radnu ploĉu i ploĉu za izdavanje pića. Sluţi ta ĉuvanje. pripremanje i usluţivanje pića i napitaka. Toĉionica treba da se nalazi na istom nivou na kom se nalazi prostorija koja se opsluţuje pićem i napicima. d) pult u bifeu – je sliĉan barskom pultu i takoĊe ima dvije ploĉe. Galvni dio opreme u toĉioni pića ĉini pult za točenje pića. b) kafanski pult – sastoji se od istih dijelova kao i restoranski. Oprema toĉionice pića Toĉionica ima prvorazredni znaĉaj u svim ugostiteljskim radnjama koje pripremaju i usluţuju hranu i piće. s tom razlikom da ima ugraĊeno nekoliko slavina za toĉenje piva. Pult je sredstvo za rad u toĉionici. koji se ponekad naziva šank-pult ili toĉilaĉka tezga. U zavisnosti od pultova. koja je nešto viša od radne. postoje ĉetiri tipa: a) restoranski – ima ploĉu koja istovremeno sluţi za rad i izdavanje pripremljenog pića.2.

. . odlaganje pića i ostalog materijala na odgovarajuća mjesta zavisno od upotrebe i ĉuvanja pića.otvara burad sa pivom i toĉi pivo na ĉaše.3. . opremu.obavlja primopredaju toĉionice na kraju radnog dana.rukuje registar-kasom. . koliĉini i kvaliteti. preuzimanje po vrsti.priprema i izdaje pića i napitke prema porudţbini konobara ili neposredno prodaje piće po zahtjevu gosta. pored navedenih poslova za toĉioca pića. . .sprema sendviĉe i sliĉne obroke male hrane. .kontroliše i odlaţe konobarske blokove. priprema sve vrste mješanih alkoholnih i bezalkoholnih pića i napitaka.odrţava pult za toĉenje pića i sve aparate povezane sa pultom. Mješaĉ pića. odnosno zamjenu oštećenog predmeta.sastavlja dnevni obraĉun toĉionice i . RADNICI U TOĈIONICI I APERITIV-BARU U okviru svog djelokruga rada toĉilac pića obavlja sledeće poslove: .manipuliše alkoholnim ibezalkoholnim ićem i drugim materijalom. opremu i pribor za rad. i uskladu sa tim dostavlja prijedloge za otklanjanje pojedinih nedostataka. . 6 . alat i pribor za rad. . Pod manipulacijom se podrazumjeva trebovanje pića i drugog materijala.odrţava ureĊaje. Spremljena pića prodaje neposredno gostu za pultom ili ga izdaje na osnovu konobarske porudţbine.kontroliše ureĊaje.

toĉioci pića mogu biti uniformisani u spenser i sliĉnu odjeću koja odgovara uslovima rada. Radna odjeća ţena toĉilaca sastoji se dzgih ĉarapa. bluze i kecelje od nepromoĉivog materijala. Uniforma sluţi da bi se mogli uoĉiti zanimanje radnika i njegov rang. Pored navedenog.1. Radna odjeća sluţi za zaštitu radnika od nepovoljnih uslova na radu. Radnu odjeću i uniformu propisuje ugostiteljsko preduzeće. dubokih cipela sa polupotpeticom. para. radnog mantila odgovarajuće boje sa kratkim ili polukratkim rukavima. U ovom sluĉaju to su voda. Uniformu ţena mješaĉa pića takoĊe odreĊuje ugostiteljsko preduzeće. pri ĉemu se ĉesto više vodi raĉuna o izgledu uniforme nego o drugim zahtjevima ovakvog radnog mjesta. it. sapunski i sliĉni preparati.3. Radna obuća i odjeća toĉioca Radna odjeća toĉioca i mješaĉa pića je ujedno i njegova uniforma. 7 .

zapremine 0.ĉaša za pivo. najviše se lome ĉaše sa stalkom i ĉaše sa širokom gornjom ivicom koja je izloţena udarcima.1l.ĉaša za konjak (napoleon). zapremine 0.5l 8 . zapremine 0.ĉašica za likere.ĉaša za viski.3l .ĉaša za limunadu i sirupe. zapremine 0.ĉašica za ţestoka pića. zapremine 0.ĉašica za ţestoka pića. bokale. SREDSTVA ZA RAD TOĈIONICE Sredstva za rad toĉionice su od stakla. .ĉaša za šampanjac. .ĉaša za špricer. zapremine 0. Šuplje staklo koje se upotrebljava u ugostiteljstvu razlikuje se po obliku i zapremini od šupljeg stakla široke potrošnje. izradu i zapreminu. zapremine 0.06-0. Imajući u vidu namjenu.1l. zapremine 0.2l. zapremine 0. butelje. porculana.20l. Kvalitetna usluga umnogome zavisi od odgovarajućeg sitnog inventara kojem pripada i stakleni inventar. Oštećeno staklo se mora odmah izbaciti iz upotrebe.1l.4. .ĉaša za crno vino.2l .ĉaša za punĉ. . Bez obzira na tip.ĉaša za pivo. flaše.1l. zapremine 0. zapremine 0. . ĉaše mogu imati razliĉit oblik ili biti bokaste. zapremine 0.ĉaša za bijelo vino.ĉaša za vodu.ĉaša za bolu. i to na ĉaše. zapremine 0.Ugostiteljsko staklo se moţe podjeliti u nekoliko grupa. ĉaše se dijele na više vrsta i to su (inventar od stakla): .ĉaša za konjak (napoleon).05l. .16l.Kada je rijeĉ o ĉašama. zapremine 0.05l. zapremine 0.ĉaša za malinu.03l.ĉašice za desertna vina. Kod svakih vrsta bokastih ĉaša izbaĉen bok ima podjednako vaţnu ulogu. malu soda-vodu. U restoranima više kategorije ponekad se upotrebljava i kristalni pribor zbog sjaja i jasnog zvuka. . . zapremine 0. . zapremine 0. stono servirno staklo.1l.2l. .1l. Kvalitet šupljeg stakla zavisi od vrste i kategorije ugostiteljske radnje. . zapremine 0.12l. tekstila. . .2l.5l. jer se gosti i radnici mogu ozlijediti i zaraziti. usljed ĉega se lako krnje i lome. tegle i sliĉno staklo za zimnicu i sanitarno staklo. . . jer štiti ĉašu od loma.ĉašice za ţestoka pića i tzv. . drveta i sintetiĉkog materijala. zapremine 0.

. Vino i voda se veoma ĉesto pred gosta iznose u bokalima. zajedno sa plemenitom pljesni koja se nahvatala na butelji.šolja za bijelu kafu.šolja za kakao. Ukoliko bi se flaša ipak upotrijebila.tanjri za salate. . uglavnom.šolja za moka kafu. .5l i 1l. Sifoni za soda-vodu takoĊe su razliĉite zapremine:0. . . u toĉionici se upotrebljava sledeći pribor: . .šolja za mlijeko.šolje sa podmetačima (tacnama): . itd. .Flaše imaju zapreminu od jednog litra. . ali mogu biti veće ili manje zapremine.šolja za crnu kafu.). npr. Neka stara vina. Za špricere i sliĉna pića u nekim sluĉajevima uz flašu ili bokal sa vinom ili nekim drugim pićem servira se sifon sa soda-vodom.tanjiri desertni (za nareske.ĉinijice za kompot. u domaćinstvu. prethodno se mora dobro oprati. 0.tanjiri plitki i dubok.2l. Zbog toga se ovakvo vino paţljivo preruĉi u posebnu posudu. . Inventar od porculana ili fajansa koji se upotrebljava u ugostiteljstvu znatno se razlikuje od ostalog porculanskog pribora. upotrebljavaju bokali zapremine 0. 0. U ugostiteljstvu se. 9 . Šampanjac se pred gosta iznosi u flaši za šampanjac zapremine 0.7l. donose se pred gosta u posebnoj korpici. .tanjri: .posipaĉi (za so biber). .pepeljare. Pored navedenog inventara od stakla. koja su dogo leţala u podrumu. Bijelo i crno vino se pred gosta iznose u buteljama.ĉinijice za salatu.3l. pa tek onda koristiti.šolja za ĉaj. U toĉionici se upotrebljavaju sledeće vrste porculanskog posuĊa i drugog inventara: . sir i sl. dezinfikovati.7l.vaze za cvijeće. Piće u flašama mora biti originalno punjeno. Zapremina butelje iznosi 0. 0.3l.5l i 2l. Sifoni od 2l se ne iznose pred gosta. .

kofa za hlaĊenje šampanjca i vina.pehari za sladoled. . Metalni pribor u toĉionici izraĊen je od nehrĊajućeg ĉelika.kantice za pavlaku. . .kantice za ĉaj sa poklopcom (0. većeg promjera).korpa za hleb. trajnost): U toĉionici se. ovalni. aluminijuma.dţezva za crnu kafu. . .srebrni posluţavnici sa drškama (obiĉni ovalni. uglavnom upotrebljava sledeći pribor od metala: . . . .30l I 0. .posuda za šećer. . .kofe za hlađenje pića: .kantice za mlijeko (0.ĉinije za voće. ĉetvrtasti). 10 .ostalo posuđe od porculana: .ĉinije za kompote.. bakra i sl. . . Inventar od metala ima raznovrsnu upotrebu u toĉionici.kafanski posluţavnici sa zavrnutim rubom (veliĉine 25x19 cm). . .posude za sladoled: .kantice za kakao. .džezve: . .posuda za led.činije: .restoranski posluţavnici raznih veliĉina (okrugli. mesinga. . Upotrebea metalnog pribora u ugostiteljstvu je velika zbog njegovih dobrih osobina (postojanost. hromiranog ili nikolovanog metala. .stalak za kuvana jaja.ĉaše za sladoled.tembali ili posude za variva i sl. .kantice (bokali): .kofa za hlaĊenje piva..ĉinije za male obroke grane.5l).50l).kupe za sladoled. emajliranog pleha.kantice za kafu.poslužavnici: .

porculansko posuĊe.noţ.hvataljka za limun.desertna kašika.makaze. .kašiĉica za meko kuvana jaja. . poliranje). .noţ za sjeĉenje hljeba. . . itd.deserni noţ. .hvataljka za led.) S obziorm na veliku upotrebu vode. Papirna konfekcija se u novije vrijeme sve više upotrebljava u toĉionici i sluţi za brisanje. Za brisnje ruku koriste se bijeli ubrusi od celuloze vate veliĉine 34x34 cm. Rublje u toĉionici je dio ugostiteljskog objekta ili restoranskog rublja koje je prvenstveno namjenjeno za odrţavanje higijene inventara (brisanje.hvataljka za kisele krastavce. U nekim sluĉajevima se papirni podmetaĉi koriste prilikom serviranja nekih pića. posluţavnici. . .kašiĉica za crnu kafu. .. kao što je pivo koje se toĉi u ĉaše.desertna viljuška.kašiĉica za ĉaj i kafu.kašiĉica za moka kafu. .noţ za rezanje suhomesnatih i kobasiĉarskih proizvoda. pomoćnom stolu ili na pultu. . .stalak za ĉašu. paprike i sl. . ubrusi (veliĉine 60x60 cm) za brisanje ruku radnika u toĉionici imaju veliki znaĉaj u odrţavanju higijene i zdravlja radnika. 11 . .barska viljuška. .noţ za sjeĉenje mesa.mali sitni alat i pomoćni inventar obuhvata inventar koji se nalazi na stolu. .hvataljaka za šećer.kašika za limunadu. . . . Toĉilac najviše upotrebljava krpe za brisanje I poliranje pribora za rad (ĉaše. . pribor za jelo.pribor: . .noţ za sjeĉenje sira.viljuška.

datum i broj trebovanja. što zavisi od organizacije evidencije i raĉunovodsta. pregled zaliha pića i drugog materijala koji toĉilac upotrebljava. Zaglavlje trebovanja sadrţi naziv odjeljenja koje trebuje (u ovom sluĉaju toĉionica). Trebovanje se ispostavlja u nekoliko primjeraka. u redovni pregled toĉioice spada.5. Izgled dnevnog izvještaja prometa toĉionice 12 . Trebovanje ima zaglavlje i kolone za upisivanje podataka o trebovanom materijalu. Podaci o trebovanom materijalu se upisuju u odgvarajuće ko lone. TREBOVANJE PIĆA IZ MAGACINA Pored pregleda opreme toĉionice. takoĊe.

sredi i pripremi za dnevni rad. 6. Piće se slaţe u vitrine. Npr. piće se slaţe u priruĉni magacin toĉionice. sitnog inventara i alata. na stalaţe. u friţider ili ormare. a njemu potpisuje lice koju je robu izdalo. Toĉilac pića prima piće i drugu robu u magacinu. Polomljen ili oštećen inventar se popravlja ili zamjenjuje novim. Pregled toĉionice Pripremni radovi poĉinju od pregleda toĉionice. odgovoran je isto kao da se piće pokvarilo dok je on radio u toĉionici. pri ĉemu se naznaĉi posljednji redni broj trebovanja materijala. Ustanovljeni nedostaci se moraju brzo otkloniti I toĉionica u cjelini osposobiti za rad. Sitan inventar (ĉaše. flaše) i najmanje oštećen mora se obavezno zamijeniti ispravnim komadima.1. Prijem robe se mora savjesno obaviti jer za svaki propust odgovara toĉilac pića. police i sliĉna mjesta koja su u toĉionici pri ruci. Ako su u pitanju veće koliĉine. Zakljuĉivanje trebovanja se vrši tzv. Trebovanje se obavezno mora zakljuĉiti da bi se onemogućila eventualna zloupotreba ovog dokumenta (dopisivanjem). Trebovanje potpisuje toĉilac pića. PRIPREMNI RADOVI U TOĈIONICI Pravilno je da se toĉionica pospremi na kraju radnog vremena.6. ako toĉilac primi povareno piće ili one koje ne odgovara deklaraciji. Piće se mora odloţiti na mjesta na kojima će se najbolje saĉuvati do upotrebe. u podrumu ili u samoj toĉionici. Prije slaganja flaše se moraju izbrisati. Time se odrţava urednost i olakšavaju i skraćuju pripremni radovi u toĉionici za novi radni dan. Cilj ovih radova jeste da se toĉionica pregleda. 13 . i to po koliĉini i kvalitetu. Ostali materijali se slaţu u fioke. Pripremne radove u toĉionici obavlja toĉilac pića. i to kontrolom ureĊaja i aparata da bi se ocijenile njihova ispravnost i sposobnost za upotrebu. knjigovodstvenim koljenom ili klauzulom – “zakljuĉeno sa rednim brojem”. Primljeno piće se odmah slaţe na zato odreĊeno mjesto. Poslije provjere ispravnosti ureĊaja i aparata pristupa se pregledu inventara.

00 KM .Ukupna cijena menija: 40.00 KM .Piće se zaraĉunava naknadno: prema obraĉunu utrošenog .desert 4.glavno jelo 7.Dekoracija: svijećnjaci i male korpice sa cvijećem Svečani meni za 50 gostiju Pršut sa sirom * * * Pileća juha * * * Pileća natur šnicla * * * Janjeće peĉenje sa prelivom od šampinjona * * * Francuska salata * * * Torta sa orasima * * * Kivi * * * Kafa 14 .00 KM .00 KM .00 KM .piće po izboru 2.00 KM .predjelo 5.dodatno jelo 10. 5.salata 3.Sastav i cijena menija: .Broj gostiju: 50 .00 KM .slatko jelo 5.Vrsta obroka i povod koji se prireĊuje: veĉera za poslovni skup.Prostorije: Banketna dvorana restorana “Arena” .7. ZAKLJUĈAK - PRIMJER PRIPREME BIFEA (BUFFET) . u 16.Dan i sat odrţavanja: 20. 2008.juha 3.kafa 1.00 KM .00 KM . povodom 20-godišnjice rada Agencije za voĊenje knjiga “Konto” .00 KM . 00 h .

stolovi Stolovi su postavljeni u obliku latiniĉnog slova I i T.100 noţeva .52 stolnjaka .50 dubokih tanjira .50 desertnih tanjira .50 plitkih tanjira .100 viljušaka . Plan inventura Stolno rublje: .52 podstolnjaka .52 nadstolnjaka .50 salveta Tanjiri i pribor za jelo: .50 desertnih viljušaka 15 . što nam je uslovljavala sala.Plan pripreme sale .

15 ĉaša za vodu .II šef Dejanović.IV šef Marić.I šef Radić Nikola.12 posipaĉa za biber . pomoćnik Milojević .10 nadstolnjaka .50 ĉaša za bijelo vino .50 ĉaša za vodu .50 ĉaša za crno vino Ovali: . pomoćnik Kovaĉević Zaduţena osoba za kontakt sa naruĉiocem: šef sale – Radić Nikola.III šef Abdulaj.10 ĉaša za crno vino . pomoćnik Borojević . pomoćnik Bajić .12 manjih ovala Malo stalno posuĊe: .10 ĉaša za bijelo vino .16 velikih ovala .12 kompletih pribora Način usluživanja i broj konobara Naĉin usluţivanja: Reonski Broj konobara: .10 salveta . 16 .Ĉaše: .

Janko Kerĉmar 17 . Boţidar Valentić. Prof. Mr. Milenko Krsavĉić. Ivo Marošević i Mr. LITERATURA 1. "Usluživanje sa praktičnom nastavom" Prof. Svetozar Nicetin 2.4 . "Ugostiteljsko posluživanje" Mr.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->