P. 1
Digitalna obrada slike

Digitalna obrada slike

|Views: 511|Likes:
Published by Elvir Malicevic

More info:

Published by: Elvir Malicevic on Mar 07, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/16/2015

pdf

text

original

Sadržaj

1. Uvod Istorija Primena 2. Digitalna slika Digitalizacija slike Detektorski sistemi 2.2.1. CR – Kompijuterizovana radiografija 2.2.2 DR – Digitalna radiografija 3. Digitalna obrada slike Fourijerova transformacija Konvolucija i dekonvolucija Korekcija neadekvatne ekspozicije Kvalitet digitalne slike 3.4.1. Frekvencija 3.4.2. Kontrast 3.4.3 Pojačavanje vidljivosti detalja 3.4.4 Šum Histogram Trodimenzionalna slika 4. 5. 6. Kompresija slike Informacione tehnologije (IT sistemi) PACS – sistem Zaključak 29-30 32 15 15-16 17 17 17-20 21-23 23 24-25 26-27 28 29 2 3 4-7 7 8-9 9-13 14 14 1 1

1. UVOD
Digitalna obrada slike predstavlja skup metoda za obradu slike pomoću računara. Slike koje se obrađuju mogu imati različito poreklo. Slike mogu poticati sa satelita i drugih letelica, uređaja za medicinsku dijagnostiku, telekomunikacionih uređaja za prenos, memorijskih medijuma za skladištenje, radara, sonara i drugih uređaja. U najvećem broju slučajeva ulazna slika u sistem za obradu slike potiče iz vidljivog dela spektra, mada u nekim slučajevima predstavlja dvodimenzionalni signal iz nevidljivog dela elektromagnetskog spektra. Zbog toga se u širem smislu, termin digitalna obrada slike koristi i za obradu bilo kakvih dvodimenzionalnih podataka. Izlazni signal iz sistema za digitalnu obradu slike je najčešće nova slika koja se prikazuje na video monitoru. Osim toga, izlazni podaci mogu biti prikazani i u obliku fotografije ili filma, a u nekim primenama i u vidu numeričkih podataka.

1.1. Istorija
Digitalna obrada slike vodi poreklo iz ranih dvadesetih godina prošlog veka. Naime, prva primena digitalne obrade slike bila je za kodovanje slika koje su prenošene kablovskom vezom preko Atlantskog okeana i rekonstruisane na prijemnoj strani. Uvođenjem elementarnih tehnika digitalne obrade slike znatno je skraćen proces prenosa slike i popravljen kvalitet. Mada je u kasnijem periodu došlo do znatnog napretka u tehnikama prenosa i rekonstrukcije slike, tek je sa usavršavanjem računarske opreme i

-1-

početkom istraživanja svemira došlo do naglog razvoja digitalne obrade slike. Naime, 1964. god. digitalni računar je prvi put iskorišćen za popravku kvaliteta slika Meseca dobijenih sa svemirske sonde “Ranger 7”. Posle toga, digitalna obrada slike je postala nezaobilazan deo obrade podataka sa raznih satelita i sondi za istraživanje svemira. Zbog toga je digitalna obrada slike godinama bila sinonim za veoma skupu i visoku tehnologiju i kao takva dostupna samo malom broju istraživačkih laboratorija u svetu.

1.2. Primena
Sa naglim razvojem elektronike i računarske tehnike, a posebno mikroprocesora i integrisanih digitalnih procesora signala, digitalna obrada slike počela je da prodire i u mnoge druge oblasti, gde ranije nije mogla biti korišćena zbog visoke cene. Tako se, na primer, digitalna obrada slike intenzivno koristi u medicini za obradu i popravku kvaliteta rendgenskih i ultrazvučnih slika, za trodimenzionalnu rekonstrukciju organa u tomografiji i nuklearnoj magnetskoj rezonansi, itd. Druge važne primene digitalna obrada slike je našla u fizici, astronomiji, biologiji, kriminalistici, metalurgiji, geologiji, pa čak i u arheologiji i rekonstrukciji umetničkih dela itd.

-2-

prikazivanje i pohranjivanje informacije dobijene prolaskom X zračenja kroz telo. potrebna je analogna reprodukcija da bismo je mogli videti i analizirati. bez neophodnog stvaranja slike na izlazu.store . Načelno film još uvek ima bolju rezoluciju od digitalnih sistema iako razvoj digitalne tehnologije dovodi do stalnog poboljšanja karateristika. DIGITALNA SLIKA Konvencionalna radiografija se temelji na interakciji rendgenskog zračenja sa elektronima u emulziji radiografskog filma koja dovodi do stvaranja latentne slike. bele i crne) na prelazu između pojedinih segmenata filma. a to su: . a naknadnom fotohemijskom obradom filma dobijamo konačni radiogram.distribute -3- .acquire .obradba . Tako dobijene slike su analogne.prikupljanje . U slučaju kompjuterske analize (primer CAD – computer aided detection or diagnosis) informacija se obrađuje direktno.process . okarakterisane kontinuiranim nijansama sive boje (između dvaju ekstrema. Stoga radiografski film služi kao medij za prikupljanje. budući da se svaki korak može nezavisno prilagođavati. Svaka siva nijansa ima optički denzitet određen propustljivošću za vidljivu svetlost kojom obasjavamo film.pohranjivanje .distribucija .reproduce . Nakon dobijanja digitalne slike.prikazivanje . Pet su od ključne prednosti digitalnih sistema nad analognim.2. Digitalna radiografija je rezultat interakcije X zračenja sa elektronima unutar elektronskih senzora koji su razmešteni u pikselima.

Digitalizacija slike Suština digitalizcije je prevođenje analognog u digitalni signal. Piksel . i obratno. Digitalizacija slike je pretvaranje crteža u brojeve.1. dok je digitalna informacija sastavljena od niza pojedinačnih tačno određenih vrednosti. što dovodi do delimičnog gubitka kvaliteta slike.Digitalni impuls koji je obrađen od strane računara (procesora za obradu slike) biva analiziran i pretvoren u sliku na monitoru. Analogna informacija sadrži kontinuirane variacije u toku vremena. videćete da je sastavljena od malih sivih kvadrata ili ćelija poređanih u pravougaoni ili kvadtratni -4- .2. Ako pogledate digitalnu sliku sa lupom.

-5- . Pre nastavka ove diskusije. Slika je dok je u digitalnom obliku sastavljena od dva niza brojeva od kojih jedan predstavlja adrese. Koliko numeričkih vrednosti pikseli mogu imati. Svaki piksel je zapravo slika odgovarajuće male zapremine tela .voxel. “bytes” i “kilobytes”.red (matricu). i njihova veličina u medicinskoj primeni. Prema tome. Svi ovi integralni brojevi su računarski obrađeni i sačuvani u vidu binarnog niza brojeva (01000101). 0 i 1. gde svaki broj predstavlja određeni denzitet piksela na slici. skraćenica od “Picture Element”. moraćemo da bliže odredimo termine “bits”. Svaki piksel ima svoju određenu lokaciju. najveći broj predstavlja belu boju. mora biti razmere koja najbolje prikazuje detalje. zavisi od broja bitova po pikselu. a 12-bitni daju 4096 nijansi. nijanse sive skale. “Bit” je binarni broj “binary digit”. a brojevi između predstavljaju senke sive boje. a drugi numeričke vrednosti piksela. kao i svoju numeričku vrednost koja može biti transformisana u određeni stepen osvetljenja na ekranu. Te ćelije se zovu “pixels”. digitalna slika je sastavljena od binarnih brojeva. Svaki nivo sive skale je prikazan integralnim brojem. prostornu adresu na kojoj se nalazi. 8-bitni daju mogućnosti za 256 različitih brojčanih vrednosti piksela tj. gde najmanji broj prikazuje crnu boju. 10-bitni daju 1024. koji se koriste prilikom opisivanja karakteristika digitalne slike. a binarni sistem koristi samo dva binarna broja (bits). Plkseli su najmanje jedinice u slici. kao što naš decimalni istem koristi brojeve od 0 do 9.

Verovatno ste čuli termin kilobajt i logično ali pogrešno zaključujete da je to 1000 bajtova. Odnos veličine piksela i oštrine slike Oštrina slike je obrnuto srazmerna veličini piksela matrice.Standardna slika u medicinskoj primeni zahteva od 10 do 12 bitova po pikselu. 10-bitna slika sadrži 1024 različitih nivoa sive boje. dok 12-bitna slika ima 4096 različitih nivoa sive. ustvari kilobajt (skraćeno “kbyte”) predstavlja 1024 bita. Umesto pričanja o bitovima. Najčešće se za termine digitalne memorije koristi megabajt (megabyte) = 1024 kbytes. što su pikseli veći oštrina je manja. 1 gigabyte (Gbyte) = 1024 Mbytes. češće se priča o bajtu što je jednako 8 bitova. Primer: slika od jednog velikog piksela imala bi samo jednu nijansu sive boje. kao što se vidi na slici. -6- . i obrnuto.

Navedimo samo neke: nepraktičnost u rukovanju (velike i nefunkcionalne arhive). Za zamenu radiološkog filma kao medija za dobijanje slike u radiografiji postoji više razloga. Computed Radiography) je u svetu prihvaćen naziv za rad sa kasetama sa fosfornim pločama. Zbog svih navedenih razloga razvoj medija za dobijanje radioloških slika krenuo je pravcu medija na kojem se može višestruko dobiti radiološka slika a od kojih se danas u upotrebi koriste kasete sa fosfornim pločama i flat detektori. To će generalno redukovati zamućenost i poboljšati detalje slike.2. ponavljanje snimanja i veća izloženost zračenju pacijenata. primer 1024 x 2048. Digital Flat Panel Detector). Digital Radiography) je u svetu prihvaćen naziv za rad sa uređajima u koje su ugrađene FD .ravne detektorske ploče formata 35x43 cm (eng. kao i sama cena filma i zagađenje životne sredine hemikalijama za razvijanje. Detektorski sistemi Tokom posljednih dvadesetak godina intenzivno se tražila zamena za radiološki film. proizvešće manje piksele. podložnost raznim oštećenjima. DR – digitalna radiografija (eng. 2. nemogućnost naknadne obrade slike (post-processing). Isto tako koristi se naziv.Uticaj veličine matriksa na velicinu piksela i na oštrinu Povećanje veličine matriksa. CR – kompjuteriziovana radiografija (eng. -7- .

-8- . Podloga je čvrsta ploča na kojoj je nanesen luminiscentni sloj.1. Za očitavanje latentne slike koristimo posebne uređaje. Sledi deekscitacija pokretnim laserskim zrakom koja stimulise luminiscentnu ploču tačku po tačku i oslobađa elektrone iz njihovih zamki.2. Umesto filma kod ovih kaseta koristimo ploče luminiscentne folije koje zadržavaju latentnu sliku nastalu zračenjem. Kasete sa ovim detektorskim plocama – vrlo su slicne kasetama u koje ulažemo klasični radiološki film. Iznad tog sloja nalazi se zaštitni sloj koji služi za zaštitu od mehaničkih oštećenja prilikom očitavanja latentne slike u digitalizatoru.2. Za takav oblik indirektne digitalne radiografije usvojen je naziv CR (computed radiography). Dolazi do deekscitacije energije u obliku svetlosti koja se detektuje fotodetektorom i pretvara u električni signal. tzv. Ispod podloge – nosača nalazi se barkod koji služi za prepoznavanje vrste i veličine kasete. zračenja pomoću luminiscentnog sloja koji zarobljava elektrone u pojedinim delovima materijala (dolazi do ekscitacije). digitalizatore. Distribucija zarobljenih elektrona čini latentnu sliku. CR – Kompjuterizovana radiografija Kompjuterizovana radiografija koristi detektor x zračenja koji pohranjuje u dobijenu energiju rtg. Detektorska luminiscentna ploča – Sastoji se od nekoliko slojeva.

princip rada bazira se na direktnom očitavanju detektora. struktura SP sloja je u obe tehnologije slična jer se radi o malim granulama luminiscentog materijala utisnutog u vezivni materijal. snimanje u bolesničkom krevetu.2. U oba sistema luminiscentni sloj predstavlja primarni apsorber rendgenskog zračenja koji emituje vidljivu svetlost kod izlaganja X zračenju Na mikroskopskom nivou. Prednost DR u odnosu na CR je u osetljivosti sistema i u kvalitetu slike. sa vertikalno kasetom. tek nešto kraće od dosadašnje obrade filma. Svi podaci o pacijentu i uslovima snimanja idu odmah uz sliku. ali kod njih razlikujemo direktnu i indirektnu konverziju. ovaj sistem je tek dostigao osetljivost klasične film/folija radiografije. U mnogo čemu je SP (storage phosphor) sistem sličan je fluorescentnim pojačivačkim folijama. SP sloj je moguće u oba (CR i S/F=screen film) sistema ponovno upotrebiti na hiljade puta. Iako se sve više potiskuje ovaj sistem ostaje neophodan za snimanja sa “slobodnom kasetom”: snimanje bez rešetke. Postoje tri nezavisne digitalne tehnologije. -9- . tj. Odmah se dobija slika na monitoru i moguća je provera kvaliteta dok je pacijent još u prostoriji za snimanje. bez umetanja optičkog skeniranja. Takođe. kompletan detektorski sistem je ispod radiografskog stola. a ispod je one koju imaju sistemi za digitalnu radiografiju.Kod upotreba kaseta sa luminscentnim pločama koristimo se istim formatima kaseta kao i kod snimanja sa klasičnim radiološkim filmom. a kasnije se mogu i odštampati. Drugo. način rada i sve standarde. DR – Digitalna radiografija Kod digitalne radiografije. Nezgodna strana je što se kaseta nosi na očitavanje i što zahteva vreme. Njena prednost je što se lako uklapa u već postojeću aparaturu. sve su sa direktnim očitavanjem (nema nošenja kasete u čitač).2. 2.

Princip je pretvaranje izlazne svetlosti sa fluorescentnog sloja u sliku. ili fiberoptičkim elementima aktivnoj površini CCD. zatim se svetlost konvertuje u elektricni impuls putem fotodetektora (amorfni silikon) ili CCDs. Koristi . Detektori sa indirektnom konverzijom. U grafiji nju su već potisnuli flat – panel detektori. Zbog toga se fluorescentna slika mora podesiti ogledalima. što opet jako umanjuje efikasnost prikupljanja. Tu naravno dolazi do gubitaka. CCD tehnologija ipak omogućava dobijanje brze i klinički vredne informacije za radiologa.Detektorski sistemi mogu biti sa direktnom konverzijom.10 - . kao i rasipanja. Problem je u različitoj veličini fosfornog panela (35x43 cm za opstu radiologiju) i aktivne površine komercijalnih CCD (5x5 cm). Detektori sa direktnom konverzijom poseduju fotokonduktor. DR tehnologija temeljena na CCD – (charge coupled device) indirektni. Kod mamografije je taj odnos veličine povoljniji. energija X – zraka se konvertuje u vidljivu svetlost. kad na rentgen zračenje odmah reaguju stvaranjem električnog signala. kao što je amorfni selenijum. imaju dva procesa u detekciji zračenja. što utiče na zračnu dozu i kvalitet slike. Gadolinijum oksisulfid/ sočiva ili fiber optika/ CCD –. kad prvo daju svetlosni pa preko fotodetektora i električni signal. Nalazi se u kamerama za video i digitalnu fotografiju. ili sa indirektnom konverzijom. U ovom slučaju scintilator je primarni materijal sa kojim intereaguje zračni snop. Kada snop pogodi scintilacioni materijal. Usprkos slabijoj efikasnosti prikupljanja izlazne svetlosti. koji direktno konvertuje X fotone u električni impuls.

Iznad je sloj koji funkcioniše na principu kondenzatora. tj. a zatim poslat na pojačivač. pa na analogno digitalni pretvarač (konvertor). Mnogo manji sistemi za medicinsku primjenu su nastali zahvaljujući toj skupoj tehnologiji. koji biva očitan od strane poluprovodničke elektronike. Većina laptopova i desktopova u upotrebi širom sveta koristi aktivnomatrične ekrane (active matrix liquid christal displays. očitavajuća elektronika. tin film transistors). danas već 1-1. odnosno aSi tehnologije. sloj osetljiv na svetlost. ali i tu počinju da se koriste flat – panel detektori. Još jedan sloj iznad. zavisno od tipa detektora ili samo sloj osetljiv na X zrake. Flat panel detektori (detektorske ploče) mogu biti sa direktnom i indirektnom konverzijom Kod obe vrste se stvara električni naboj tokom ekspozicije.se u skopiji kao priključak na PES. Sve je zatvoreno u formi ploče i kablom povezano sa kompjuterom. ili. zadatak je da sakuplja električni naboj nastao prilikom ekspozicije. kod indirektnih.11 - .5m. AMLCDs) na bazi tečnih kristala. Najniži sloj tzv. Smanjenjem cene omogućen je razvoj vrlo velikih površina. sastavljena je od niza poluprovodničkih elemenata (TFT. Flatpanel detektori Tehnologija amorfnog silicijuma se ubrzano razvijala posljednjih decenija uz velika ulaganja. .

Sav stvoreni električni naboj biva prikupljen elektrodama. bez gubitka. uspostavi električno polje. biva skladišten u elektrodama povezanim sa kondenzatorima. prateći linije sila elektičnog polja. uz pomoć jedne elektrode smeštene po vrhu sloja. kroz koji se pre ekspozicije.Flat panel – direktni Rendgen zraci padaju na sloj amorfnog selena. Ispod se nalazi očitavajuća elektronika.12 - . Apsorbovani X zraci izazivaju jonizaciju. a stvoreni električni naboj. . Selenska ploča je električnim poljem vrlo efikasno “izdeljena” na veliki broj zasebnih detektora.

Flat panel – Indirektni Ovde detekcija se odvija u 2 faze. ali je higroskopan i brzo se oštećuje ako nije hermetički zapečaćen. Cezijum jodid zbog specifične kristalne strukture je mnogo bolji – apsorbuje više X zračenja i manje je rasipanje svetlosti unutar sloja. Taj električni naboj se očitava u najnižem TFT sloju. izaziva stvaranje električnog naboja. a onda svetlost. Flurescentni sloj može biti od materijala koji se koristio kod flurescentnih folija (najčešće gadolinijum oksisulfid) ili od kristala cezijum jodida. u sloju sastavljenom od niza fotodioda. U prvom sloju detektora nalazi se flurescentni sloj koji transformiše apsorbovanu energiju X – zaračenja u svetlost.13 - . .

jer mnogo zavise od uslova pod kojima je slika dobijena. Fourijerova transformacija se koristi da bi se na određenim lokacijama slike prikazali različiti intenziteti podataka. Najčešći metodi za poboljšanje slike su poboljšanje kontrasta. bojenje slike. frekfenciju i vremensku fazu). DIGITALNA OBRADA SLIKE Kod metoda za obradu slike osnovni cilj je da se promene neke karakteristike slike tako da ona bude pogodnija za prikaz na monitoru ili za dalju analizu. Metodi za obradu slike su brojni. 3. Informacija primljena od procesora za obradu slike. Primarni matematički metod koji se koristi u obradi slike je Fourierova transformacija. Fourijerovom metodom se postiže transformacija složenih funkcija u odvojene i jednostavne funkcije (primer: muzika se pretvara u funkciju varirajućih amplituda. Fourijerov algoritam je najznačajniji formula koja se koristi u rekonstrukcij slike. Fourierova transformacija. grafikon prikazuje promenu prvobitne forme talasa pomoću nekoliko dodataka. eliminacija šuma. Kod digitalne obrade slike. itd. već se olakšava korišćenje postojećih informacija. Njom se transformišu amplitude i vremenski domen u područje frekvencije. izoštravanje slike.1. Fourierova transformacija Srž digitalne obrade slike je u transformaciji podataka u korisne informacije. putem matematičkih algoritama. .14 - .3. U principu se obradom ne popravlja informacioni sadržaj slike. može se obraditi putem različitih matematičkih formula.

Koliku god dozu dajemo imamo konstantan kontrast.3 Korekcija neadekvatne ekspozicije Prilikom korišćenja klasičnog radiološkog filma za dobijanje kvalitetne slike bitni su parametri ekspozicije. Ovaj proces je ustvari matematičko filtriranje. Konvolucija i dekonvolucija Ponekad je korisno modifikovati vrednost svakog piksela da bi se poboljšale vizuelne karakteristike slike. jer se najveće razlike u zacrnjenju filma postižu primenom expozicije upravo u tom delu krivulje. menja njegihovu vrednost. Konvolucija (savijanje) je proces modifikacije vrednosti piksela matematičkom formulom.2. Tako snimljene slike mogu biti nedovoljno eksponirane ili prekomerno eksponirana pa nisu upotrebljive za čitanje i postavljanje dijagnoze. Dekonvolucija je proces vraćanja vrednosti piksela na njihov prvobitni nivo pomoću obrnutog procesa. tj. Na taj način smo izbegli ponavljanje snimaka i zaštitili pacijenta od nepotrebnog zračanja uz optimalni kvalitet slike. Procesor za digitalnu obradu slike može da nam prikaže sliku po karakterističnoj krivoj ili po digitalnom garfikonu (prava linija). zato što set matematičkih operacija zamenjuje svaki piksel. kao što su kV.3. Koristi se najmanja moguća doza . Ponekad se taj proces naziva maskiranje. a kontrast je optimalan. . U konvencionalnoj radiografiji poželjno je da je područje od dijagnostičkog interesa unutar srednjeg dela karakteristične krive. mA i vreme (mAs). Ceo proces predstavlja maskiranje svih podataka piksela i prikaz modifikovane slike.15 - . 3. Kod digitalne radiografije nema karakteristične krive niti zone poželjne expozicije.

16 - ..

kao i varijable u stvaranju slike koje bira operater. .2. Slika sa visokim kontrastom poseduje visoku frekvenciju i obratno. Kvalitet slike nije samostalan faktor već je sastavljen od par faktora: kontrast. Stepen kontrasta na slici zavisi kako od posmatranog objekta tako od sistema za stvaranje slike. karakteristike opreme. objekat će biti vidljiv.1.17 - . Zadatak svakog sistema za stvaranje slike je da prevede specifične karakteristike tkiva u sliku sa sivim tonovima ili u boji.4. 3. jasnoća (blur). Kontrast Kvalitet medicinske slike određuje metod kojim se slika stvara. Frekvencija Pod frekvencijom se podrazumevaju sirovi podaci (raw data) na koji je primenjena Fourijerova transformacija da bi se stvorila digitalna slika. Od frekvencije zavisi kontrast unutar slike. Ako je kontrast adekvatan.4.4 Kvalitet digitalne slike Kvalitet podataka dobijenih od digitalnog receptora slike je meren njegovom: frekvencijom kontrastom vidljivošću detalja (oštrinom) šumom 3. šum (noise) i distorzija.3.

a drugima povećaju. tako što im se dodaju nove numeričke vrednosti. debljine materije kroz koju prolazi zračenje 2. Kontrast je slabiji nego na filmu.18 - . pri čemu kompjuter može da joj menja nagib. Tada linija gradacije poprimi izgled krive kakav je kod filma. kao i opseg. Kontrast kod digitalne radiografije je ujednačen i nezavisi od ekspozicione doze. upravo zbog šireg opsega ekspozicionih doza koje može prikazati. Kontrast znači različitost. . Objekat u telu će biti vidljiv na slici samo ako ima dovoljno fizičkog kontrasta u odnosu na okolno tkivo. i kontrast.je razlika u denziditetima među susednim površinama (pikselima). talasne dužine samih fotona Kontrast se može naknadnom obradom pojačati: LUT – Look Up Table način za poboljšanje kontrasta predstavlja digitalnu obradu piksela. rednog broja elementa 3. a apsorbcija zavisi od: 1. razlika među tim vrednostima postaje veća. po definiciji. nekima se smanje.Kontrast slike . Look up tables (LUT) su podaci storirani u kompjuteru koji se koriste da zamene nove vrednosti za svaki piksel za vreme obrade. gustine materije kroz koju prolazi zračenje 4. a samima tim. Prirodni kontrast postoji među tkivima koja se razlikuju po apsorbciji.

19 - . Digital Image Windowing – Denzitet i kontrast digitalne slike mogu se menjati promenom numeričkih vrednostima za svaki piksel. tako da je broj registrovanih nijansi mnogo veći nego što ih čovek vidi. a i opseg. Metodom prozora možemo da biramo koji deo od ukupnih informacija želimo da prikažemo. . Što znači da slika daje samo mali deo podataka koje kompjuter sadrži. Primera radi. na snimku pluća i srca. dok digitalni receptori mogu prepoznati preko 1000. Svaka slika je samo “prozor” u celokupnom spektru podataka. Fiziološki ljudsko oko može prepoznati oko 32 tona sive skale. možemo da koristimo “donji prozor” za priakaz medijastinuma i mekih tkiva (manji denzitet) ili “gornji prozor” kad se bolje prikazuju plućna polja.A B A – ukoliko se pri obradi ne menja vrednost piksela linija gradacije ostaje ista kao i kontrast. Računar može jednostavno promeniti nivo i širinu prozora pomoću matematičke rekalkulacije. B – ukoliko se pikselima dodele nove vrednosti menja se kriva kao i kontrast.

poređanih od crne do bele. Svo tkivo i materijali koji imaju CT brojeve iznad prozora biće skroz beli i neće imati kontrast unutar ovog raspona. Svi oni koji imaju CT brojeve ispod prozora biće skroz crni i bez kontrasta.20 - . Nivo prozora kontroliše denzitet slike. . Ekstremno uska širina prozora zahteva od računara da ignoriše veliku količinu podataka van izabranog spektra. Ekstremna širina prozorske širine zahteva od računara da ignoriše fine razlike u kontrastu da bi mogao da prikaže čitav spektar podataka. Promene širine prozora ponekad se nazivaju siva skala ekspanzije ili kompresije (gray scale expansion or compression). Širina prozora kontroliše kontrast slike. Nivo prozora (windov level) – Pošto računar može prikazati veliki spektar vrednosti. Iz ovog razloga za širinu prozora se može reći da kontroliše vidljivost detalja. Kada je širina prozora povećana kontrast slike se smanjuje.Prozor je raspon CT brojeva koji će biti prikazani različitim nijansama sive. Jedna od najvažnijih vrednosti digitalne obrade slike je mogućnost računara da matematički prikaže različitost denziditeta u vizualnom spektru od ekstremno niskih ulaznih doza koje bi proizvele denziditete ispod normalnog spektra vidljivosti. Sposobnost prozora je da da CT-u veoma veliku kontrastnu osetljivost.Tkivo unutar prozora imaće različite nijanse sive i imaće vidljiv kontarast. Mora biti prilagođen na određeni nivo da bi prikazao dijagnostički relevantne informacije. on može da “vidi” denziditet slike daleko ispod i iznad vidljivosti čovečijeg oka. Širina prozora (window width) – Računar može proširiti ili kompresovati denzitet slike da bi je sveo na spektar ljudske vidljivosti. To je zbog toga što prozor može biti namešten da prikaže i učini vidljivim veoma male razlike u denziditetu tkiva.

pravi se zamućena (zamagljena) kopija originalne slike. Originalna slika sadrži veliku kontrasnu pozadinu sa još nekim detaljima. Sada imamo dve slike. Rezultat je povećana vidljivost i kontrast detalja. a ostavlja kontrast detalja.3. Ovaj proces redukuje velike oblasti pozadinskog kontrasta. Ono što radi je povećanje vidljivosti (kontrasta) nekih objekata.3. Zamagljivanje uklanja sve detalje sa slike. Uobičajeni način digitalne obrade koji se može koristiti da bi se dobila zamagljena slika. Prvo.21 - . Zamagljena mask image sadrži samo veliku kontrasnu pozadinu. Proces se sastoji oz dva različita koraka. Pojačavanje vidljivosti detalja the Blurred Mask Subtraction Process The Blurred Mask Subtraction je često korišćeno. je jednostavno zamenjivanje svake vrednosti piksela sa prosečnom vrednošću iz njegove okoline. ovaj proces ne razbistruje sliku i ne otkriva detalje koji su bili potpuno izgubljeni. Poslednji korak je kada kompijuter oduzima “blurred mask” sliku od orginalne slike. .4. posebno u digitalnoj radiografiji. Važna napomena. Ovim se dobija "blurred mask" slika. posebno tamo gde je vidljivost objekata do izvesnog stepena ograničena velikom kontrasnom oblasti kao kod snimanja grudnog koša. kako bi se pojačala vidljivost detalja u određenim kliničkim procedurama.

Postoje tri načina subtrakcija: 1. Pre apliciranja kontrastnog sredstva primenjuje se energetska subtrakcija . Da bi se dobila kvalitetna slika kod ovih uređaja potrebno je spojiti nekoliko pojedinačnih slika (frame). odnosno brisanje gotovo svih struktura osim kontrastno ispunjenih krvnih sudova. Danas je ova tehnologija DSA uređaja napuštena usprkos široke primene u prošlosti zbog lošeg odnosa signala i šuma. čime se poništavaju mekotkivne strukture. Kod preklapanja dolazi do brisanja svih identičnih struktura na obe slike. Rezultat . Za digitalne angiografske uređaje jedna od najvažnijih opcija je subtrakcija slike. Na ovaj način u potpunosti je izbrisan skelet.22 - . Integrisani sistem se sastoji od rendgenskog uređaja i detektora za dobijanje slike. odnosno ne brišu. s postkontrastnom. koji se naziva maska. dok zaostaju i ne brišu se kontrastno obojene krvne žile. ali i druge identične strukture. koji čine jedinstvenu celinu. tako da sada imamo sliku sa kostima. Ovo je od posebnog značaja za strukture koje se pomeraju zbog mogućnosti njihovog brisanja. signaltonoise ratio(SNR). Ovaj sistem je danas u širokoj primeni i omogućava visok kvalitet slike.DSA – digitalna subtrakciska angiografija Postoje dva osnovna sistema DSA: priključni i integralni sistem. Hibridna subtrakcija koristi deo principa vezanih uz energetsku subtrakciju. Energetska subtrakcija (dual energy) je subtrakcija upotrebom visokih i niskih energija rentgenskih zraka. koje tokom pregleda menjaju oblik i položaj te mogu smetati u analizi. 3. Temporalna ili vremenska subtrakcija koristi se principom preklapanja slika («frame») u različitim vremenskim intervalima. Potom se aplikuje kontrast te se primeni vremenska subtrakcija kod koje masku čini prethodno dobijena slika energetskom subtrakcijom. se strukture koje se vide samo na jednoj slici. a deo temporalne. 2. Priključni sistem je tako građen da preuzima televizijski signal sa elektronskog pojačala PES-a i TV kamere i prevodi ga digitalnom obliku. Kratki vremenski intervali između ove dve faze omogućavaju i brisanje vazduha iz crevnih vijuga. Problem ove subtrakcijske tehnike je da zaostaju i svetline gasnog sadržaja iz creva (kod neadekvatne pripreme). odnosno preklapanjem nativno učinjenog snimka. Nezgoda ove subtrakcije je brisanje ili mekih tkiva ili kostiju uz nemogućnost brisanja i jedne i druge strukture. a zaostaju.

Sistemi za komercijalnu upotrebu imaju S/N 200. Mera za šum je S/N (signal to noise ratio). Šum slike. Šum Još jedna karakteristika svih medicinskih slika je šum. Opšta posledica povećanja šuma slike je smanjenje vidljivosti objekta.4.ove procedure je brisanje i koštanih struktura tako da se prikazuju samo krvni sudovi ispunjeni kontrastom.4.23 - . Efekt nivoa šuma na digitalnoj slici može se porediti sa efektom zamagljenosti na rtg snimku. Beli šum se vizualizuje kao sneg između televiziskih stanica. Komponenta sa najvećom primenom šuma u digitalnom sistemu je TV kamera. a sistemi sa visokom rezolucijom koji se koriste u digitalnoj radiografiji imaju S/N između 500 i 1000. Visok S/N ukazuje na mali šum u slici. On se podudara sa audio šumom. kao što je statični “beli šum” koji se čuje između frekfencija radiostanica. U većini situacija medicinskih snimanja efekat šuma ima najveći uticaj na niskokontrasne objekte koji su već blizu praga vidljivosti. Šum slike je obrnuto srazmeran kontrastu. Izvor i količina šuma slike zavisi od metode kojom se dobija. daje slici hrapav ili granulast izgled. povećanje šuma dovodi do smanjenja kontrasta na slici. . 3. Šum slike je slučajna pozadinska informacija (smetnja) koja je detektovana. ali ne doprinosi kvalitetu slike.

nalaženjem minimalnog i maximalnog signala unutar anatomske regije od interesa. Da bi stvorio histogram skenirani deo je podeljen na piksele i intenzitet signala za svaki piksel je određen. Histogram Vertikalna osa predstavlja količinu piksela.3. Tipičan primer histograma pluća sa različitim anatomskim regijama.6. a horizontalna osa vrednost piksela Tokom digitalne obrade slike stvoren je histogram od dobijenih podataka.24 - . koji dozvoljava da digitalni sistem nađe koristan signal. .

Grafikon levo pokazuje kako kompjuter analizira grudni histogram. kako veličina polja utiče na histogram. Na donjoj slici ramena prikazana je i kičma.25 - . sto utiče na promenu položaja regije od interesa na hiostogramu. Time se eliminišu nepotrebne informacije. Grafikon desno prikazuje. zatim prikazuje regije od interesa van pluća.Računarski sistem je programiram za svaki deo tela ponaosob. time što poseduje histogram. . Na taj način se ispravljaju greške ekspozicije. koji se upoređuje sa dobijenim histogramom sa detektora.

Trodimenzinalna slika Forma slike koja se sve više koristi (npr. u tom slučaju npr. kompjuter detektuje granicu između tkiva (npr. je u tome što se vrednosti voksela mogu menjati. kod krvnih sudova mozga. u planiranju preoperativne neuro facijalne i ortopedske hirurgije) je trodimenzionalna prikaz površina organa i kostiju. kosti i meko tkivo) u svakom preseku gde apsorbovani X – zarci naglo slabe i crtaju liniju konture objekta. Jedna od prednosti 3D slike. Nastanak slike je vrlo kompleksan i vezan je za prepoznavanje granica tkiva. tj. . kada se vokselima moždane mase (sive i bele) dodeli vrednost transparencije. a na displeju ostaju prikazani krvni sudovi.26 - . vidljivost mozga se gubi. čija je vrednost određena linearnim slabljenjem koeficijenta tkiva u odgovarajućem volumenu tela. Suština 3D nastanka slike je u slaganju voksela određenog denziteta.7.3. tako da im se dodeli vrednost transparencije.

27 - .Prikaz medijastinuma i gornjg abdomena sa koštanim strukturama Obrada slike u programu za uklanjanjne koštanih struktura Iizdvajanje anatomske regije koju želimo da prikažemo Regija od interesa posle uklanjanja koštanih struktura .

za predstavljanje takve slike potrebno je 256 kB. stepen kompresije ove druge grupe metoda znatno je veći. Jedna grupa metoda kompresije redukuje broj bita za reprezentaciju slike bez ikakvog gubitka informacija. Da bi prenos i skladištenje slika bio tehnički moguć i ekonomski isplativ. potrebno je primeniti neke tehnike kompresije. KOMPRESIJA SLIKE Slika sadrži ogromnu količinu podataka. S obzirom na značaj i potrebu za kompresijom podataka u slici. Lossless . i koristi se u mnogim medicinskim aplikacijama. Slični su problemi ako sliku ili video signal treba zapamtiti na nekom memorijskom medijumu.Postoje mnoge matematičke metode kojima se vrši kompresija. Jedna standardna digitalna slika rezolucije 512 × 512 piksela ima oko 256 000 elemenata. Kompresija slike predstavlja proces redukovanja numeričke veličine digitalne slike. Druga grupa metoda kompresije vrši kompresiju uz gubitak beznačajne količina informacija. Prenos ovako velikih količina podataka telekomunikacionim kanalima predstavlja ozbiljan problem. Veličina kompresovane slike se smanjuje za pedeset puta.Kompresija bez gubitka je kada nema gubitka kvaliteta slike.28 - . Veličina kompresovane slike se smanjuje dva puta. Ako se svaki piksel predstavi sa 8 bita. Lossee – pri ovom načinu kompresije postoje izvesni gubici kvaliteta slike i mora se pažljivo koristiti za dijagnostičke slike. kojima se smanjuje broj bita potreban za reprezentaciju slike. Naravno. razvijen je veliki broj metoda kompresije. .4.

sortiranje . tako da doktori i drugi profesionalci iz oblasti zaštite zdravlja mogu pristupiti informacijama i upoređivati ih sa drugim slikama jednim pritiskom na dugme. koje će do 2012 godine bit za 75 – 80% od trenutne (odnosi se na ekonomski razvijene zemlje). Sada se sa PACS datotekom očekuje povećanje efikasnosti.1 PACS Transformacija podataka u korisne informacije Dramatično povećavanje imformacija i slika mora biti pretvoreno u korisne kliničke informacije.29 - . ona oslobađa od troškova vezanih za filmove (materijal za izradu slika) kao i značajan prostor koji se trenutno koristi za magacioniranje. INFORMACIONE TEHNOLOGIJE (IT sistemi) • Šta je PACS? Picture Archiving and Communications Systems (PACS) PACS omogućava da se slike (snimci) kao što su rendgenografije ili skenovi mogu čuvati i skladištiti u elektronskom formatu i sagledavati na ekranu. PACS tehnologija pomoću fleksibilnosti digitalnih sistema omogućava procese bez upotrebe filma. Ova potreba objašnjava povećanu primenu PACS-a. pregledanje tih slika postaje sa ekonomskog i kliničkog aspekta neophodno. skladištenja i prikazivanja radiografskih slika.5. • Zašto je mreži bolničkih sistema (NHS network hospital sistem) poterban PACS? U proteklih 100 godina film je bio gotovo jedini način (medijum) snimanja. prema tome rešenje koje će biti efikasno za upravljanje. 5. Film je medijum bez ili sa malom mogućnosti promene sa obično jednim dostupnim kompletom slika. Takođe. .

dobijeni podatci sa CT-a se prebacuju do PACS servera a posle toga do servera za skladištenje. skladištenje. Sada. lekar može da uzme sadašnje i ranije radiološke izveštaje i slike sa PACS servera kada se ime pacijenta pojavi na njegovoj radnoj listi. 3D alatom. kompjuterskom detekcijom dijagnoza. radiolog očitava snimak uz pomoć različitih digitalnih programa. a zatim do dijagnostičke radne stanice.30 - . i pridodati ranije radiološke pretrage (ako su storirane u storage serveru). zatim konačni povratni nalaz se vraća na PACS i odatle dolazi na arhivni skener gde se skladišti. 5. Potom on obeležava ključne detalje na slici i sačinjava dijagnostički izveštaj. . Program PACS servera omogućava mnoge funkcije. 2. Kao prvo mora postojati bolnički informacioni sistem (HIS/RIS) koji treba povezati na PACS server. kao što su prenos.Efikasnost novog digitalnog sistema Primer funkcionisanja PACS-a: 1. 3. Primer: Pacijent stiže na CT glave. korišćenje korisnih informacija. Od tog momenta radiološki raport i slike su momentalno dostupni svom medicinskom osoblju u bolnici. Obrađene slike se automatski prebacuju na PACS server a potom se prosleđuju na (HIS/RIS). 4. Te radne liste trebaju biti unapred pripremljene od strane (HIS/RIS-a) i dostavljene relevantnim službama. Kada nalog stigne u PACS server on će pomoću parametara za pretraživanje tražiti ranije podatke o pacijentu.

Sada lekar može automatski proučiti slučaj pomoću alata na naprednoj radiološkoj radnoj stanici. Sledeći korak je. ostvariti da ti podatci budu dostupni lekarima koji vode pacijente. ili (ključne slike). 7. Ako on ima pitanja za radiologa on može prikačiti sliku nazad uz pripadajuće pitanje.31 - . PACS server može automatski kreirati e – mail koji bi sadržao izveštaj radiologa i ključne slike. da bi dobili detaljniji prikaz. Ti lekari dobijaju sažetak obrađenih podataka. a ukoliko žele da dobiju više moraju da kliknu na funkciju (ceo sadržaj).6. 8. .

Sutra će možda biti moguće da hirurzi u operacionim salama imaju videokonferencijsku vezu sa drugim specijalistima kako bi mogli da reše neočekivane probleme koji se mogu pojaviti tokom operacije. ZAKLJUČAK Pogled u budućnost Pogled u budućnost otkriva.32 - . elektronske zdravstvene kartone (podatke) gde su sve informacije digitalne. . a moguća je i skora upotreba RFID narukvica sa fotografijom pacijenta. osiguravajuće kompanije i pacijenti. dostupne preko interneta (sa sigurnim (bezbednim) bežičnim pristupom) i koima efikasno mogu da se koriste zdravstveni radnici. Kako bi se suzbijale medicinske greške.6. pacijenti će uskoro imati identifikacione narukvice sa bar kodovima.

Thomson Learning 4. sc. sc.33 - . Carlton i saradnici (2001): Priciples of radiographic imaging.HCTProject. Delmar. dr.siemens. Damir Miletić: Kolegij: Digitalni zapis u radiologiji. Stručni studij medicinske radiologije /3 godina/ 3. Popović (1998.com 6.medical. prof. Radiološki vjesnik Godina XXXII. LITERATURA 1. dr. Siemens Medical Solutions www. rukopis 5. Medicinska naklada 2. Zagreb. R.): DIGITALNA OBRADA SLIKE Beograd. SAD. Andrija Hebrang i saradnici (2001): Radiologija. broj 1/2002 Hrvatsko društvo inženjera medicinske radiologije .com 7.7. prof. A Digital Imaging Transformation In Radiology Departments www. VARIAN MEDICAL SYSTEMS 2002 ANNUAL REPORT DIGITAL X-RAY IMAGING 8. Dr Miodrag V.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->