HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

“inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 . H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE.1.

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .

C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .2.

ugled 8 . Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica. mržnja Komunikacija Igra. pa posle drugi Ljubav. učenje Prezentacija. jezik.3.

Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv.tkivo Grupa Drugi. ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 .3.

kritika. Praktično Red. Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost.4. Gonjenje Neuspeh. RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak. kontrola. 10 . krivica. pravila. Krutost Posmatran. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA.

Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .4.

inspiracija. kreativnost. ženski. Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. Slikanje.5. izvoñenje. Osetljivost na ponižavanje Seksualnost. divljenje čudo. Ambicija. govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost. izlaganje. Sveštenstvo. poezija. misticizam. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . ponos. umetnici.

5. Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 . Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv.

VOĐSTVO Kralj Odgovornost.6. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ. težak Moć. hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 . Izolacija. smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol. Ozbiljan.

snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 .6. Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć.

vidovitost 16 . proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani.7.

srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 . Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt.7.

GRUPE 1–18 18 .

1. – POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .

optimista. Misli samo na svoju ideju. spontan Jednostavan naivan. POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan. Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje. Pristrasan. prost.1. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 .

medicina psihijatrija – Li-carb. Slaba volja Konvenc. Želja da bude jedinka Litium – Naivan. Previše o tome razmišljaju i – gotovo. Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje.Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće. Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 . Veze sklapa/raskida.

2. – NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

3. Nedorasli. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti. sumnja. obeshrabren. Rak – napred-nazad 26 . Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva. mali – tri elektrona. Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal. konfuzan. neoficejelni. diže ruke. Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. pronicljivi. izviñači. ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan.

istražuje otkriva.Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. za nekoga ko istražuje različite ličnosti. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje. ima puno ideja. Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid. Lantani – Traže položaj 27 . Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta.

– POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .4.

USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se.4. putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti . neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

5. – PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .

planira. Stražar. druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu. PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo. sumnja u sebe. 32 .5. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. izbegavaju konfrontaciju. Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

– DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .6.

6. Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti. da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 . DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu.

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

7. – PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .

PRIMENA Proširuje znanje i veštine. Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje.7. kooperacija 38 . Uživa u učenju i podučavanju. Žele povratnu informaciju. Dobri učitelji – blagi su. rezultati – sumnja Komplimenti.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

– ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .8.

teški. Mrze opoziciju. forsiraju sebe i druge. Nemaju vremena ni za šta osim za rad. čvrsti. Veoma koncentrisani na svoj posao. Nemaju vremena za učenje – heroji. jasno razlikuju važno i nevažno. hrabri Kompletno se posvećuju poslu. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici. 41 . naročito osmium. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. ISTRAJNOST Izdržljivost. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj. Rezistentniji metali.8.

Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu. krizni menadžer Ferrum 42 .

9. – USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .

finalni test. konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis. USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka. spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta. gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška.9.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 .10. – NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl.

Žele stabilnost i postojanost. nezavisni su. oholi. Postigli su ono što su želeli. Nameću svoju volju. 47 . centralna tačka u sistemu. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. daleko su iznad drugih ljudi. dominantni. Plemićko ponašanje. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi. dobili su sve što su zaslužili. Prvi su i najbolji. Ponosni su. puni samopuzdanja. fiksirani u svojim idejama. Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu. Imaju osećaj sopstvene veličine. Oni su tačka balansa. SAMIT Gospodar. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. vladar.10. vrh u karijeri.

Silicea – veće samopouzdanje. Seksualno povreñena. i Carbo-an. Postoji doza snobovskog. arogantna. Arogantan – sudovi o drugim ljudima. odbačena. Oni su poštovane ličnosti. Platina – hronična Ignatia. Pozicija uspeha. Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. Oba leka su veoma seksualni. i Carbo-veg. 48 . To je stub društva. Glavni simptom je povreñeni ponos. Ne podnosi da bude zanemaren. češće je lek za žene. ali i nepouzdanje. Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Platina – Arogantan i ohol lek. Izgled – česta tema. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem.Vrh Carbon – grafit ili dijamant.

11. – ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .

11. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. 50 . Uživaju u onome što imaju. Priuštiće sebi lepe stvari. dobra i pozicije. (Faraoni) Konzervativni. Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. kontrolišu. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih. štite. bogati. rigidni. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta. Služe za pravljenje novčanica. Iste metode.

Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom. Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .

– PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .12.

Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje.12. propadanje je na pomolu. dramatizuju situaciju. Besplodna aktivnost. Žele što više. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. PODELA Konzervativni. Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu. Sve počinje da se dezintegriše. Javlja se sumnjičavost. preteruju. ne slušaju druge. Metali iz ove grupe su najotrovniji. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni. 53 . Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. vezani za rutinu i stare planove. podmitljivi korumpirani. Ne podnose bilo kakvu promenu. svako može biti neprijatelj.

Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć. tiranija 54 .

– POVLAČENJE – Iza.13. Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 .

Nostalgija. Boje se da izgube kontrolu. zaostali. Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje. ali ih niko ne sluša. Kao gramofonska ploča. trude se ali ne uspevaju. Misle da znaju najbolje. Taktički se povlače predaju se. Nove stvari ih prerastaju.13. suženih vidika. Čvrsto se drže staromodnih ideja. tvrdoglavi. ponavljaju stare metode. 56 . POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

14. Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 . – FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje.

Skrivaju se. odbačenim. pokazuju samo fasadu ili masku. Skrivaju se iza normi i pravila. podmeću. ceremonije. ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. izbegavaju odgovornost. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu. Kruti. Osećaju se slabim. formalni i udaljeni. Forma je važnija od suštine protokoli. rezervisani i stoički. procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. Ponaša se kao da je sve u redu. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura. Zamenjuju teze i teme. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 .14. a sve je samo farsa. marioneta.

Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć. Diplomata 60 .

Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 . – GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan.15.

sami. bankrot. Sve su izgubili. 62 . Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju. Očajni. bez podrške. Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. veoma su povreñeni. Strah od smrti i samo misle o njoj. na oprezu. Sumnjičavi. GUBITAK Moć je izgubljena. i ne pomaže ni fasada.15. ne sarañuju otpor.

Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi. Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .

– SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .16.

traže samo zabavu. indiferentni. Beže u filozofsku sferu svega. teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja. – Nagoveštavaju. ne razlikuju laž od istine. mašta i pripovedanje. Lenji. – Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe.16. Razonoda je jedino što im je ostalo. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. pa počinju otvoreno da prose. Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. Mame ljude da bi im pomogli. muziku. sve je pocepano i ruinirano. Žive u prošlosti. alkohol. SEĆANJE Sve su izgubili. 65 . Traže razonodu kroz ljubav. Ništa praktično ne mogu da urade.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

17. – KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .

topli. tugu i krivicu. Suprotno od dizanja ruku je držanje. otečene i bolne. KRAJ. osećaju bol. Limfne žlezde tvrde. PREPUŠTANJE Dižu ruke. 68 . nekontrolisano ponašanje. agresija. Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu. Grabe.17. Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. Osećaju se autsajderima. to više pate. grabe i beže. kriminal. Što se više bore. razočarenje.

Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti. Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla.

18. – ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .

ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija. Unutrašnje poricanje. Slobodni bez ograničenja.18. neaktivnost. Konfuzija 71 .

zaostalost. Psihijatrija Lek za autizam. Neon – Isključen iz odnosa Ment. Argon – Nezaposlen. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom. 72 . isključen sa posla.Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti. Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. Oni su u svome svetu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful