HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE. “inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 .

H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .1.

C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .2.

2. C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .

pa posle drugi Ljubav. jezik. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica.3. ugled 8 . mržnja Komunikacija Igra. učenje Prezentacija.

ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 . Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv.tkivo Grupa Drugi.3.

Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA. krivica. 10 . Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost. Gonjenje Neuspeh. pravila. kritika. Krutost Posmatran.4. Praktično Red. kontrola. RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak.

Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .4.

izvoñenje. govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost. poezija. inspiracija. Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. divljenje čudo. umetnici. Slikanje. kreativnost. izlaganje. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . Sveštenstvo. ženski. misticizam. ponos. Ambicija.5. Osetljivost na ponižavanje Seksualnost.

5. Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv. Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 .

hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 . težak Moć. VOĐSTVO Kralj Odgovornost. Izolacija. Ozbiljan. smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ.6.

6. snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 . Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć.

proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija.7. vidovitost 16 . Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani.

7. srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 . Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt.

GRUPE 1–18 18 .

1. – POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .

prost. Pristrasan. Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje.1. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 . POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan. spontan Jednostavan naivan. Misli samo na svoju ideju. optimista.

Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 . Slaba volja Konvenc. Veze sklapa/raskida. Želja da bude jedinka Litium – Naivan.medicina psihijatrija – Li-carb. Previše o tome razmišljaju i – gotovo.Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće. Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje.

– NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .2.

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

izviñači. ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan. obeshrabren. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti.3. konfuzan. neoficejelni. Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal. Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva. mali – tri elektrona. Nedorasli. diže ruke. Rak – napred-nazad 26 . pronicljivi. sumnja.

istražuje otkriva. Lantani – Traže položaj 27 . Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta. Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje. ima puno ideja.Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. za nekoga ko istražuje različite ličnosti.

4. – POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .

putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti . USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se.4. neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

– PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .5.

PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne.5. 32 . druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu. Stražar. planira. izbegavaju konfrontaciju. sumnja u sebe.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

6. – DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .

DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu. Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti.6. da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 .

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

7. – PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .

7. Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje. PRIMENA Proširuje znanje i veštine. rezultati – sumnja Komplimenti. kooperacija 38 . Uživa u učenju i podučavanju. Dobri učitelji – blagi su. Žele povratnu informaciju.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

– ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .8.

Nemaju vremena ni za šta osim za rad. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. Rezistentniji metali. Nemaju vremena za učenje – heroji. forsiraju sebe i druge.8. Veoma koncentrisani na svoj posao. Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj. teški. ISTRAJNOST Izdržljivost. naročito osmium. 41 . hrabri Kompletno se posvećuju poslu. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici. jasno razlikuju važno i nevažno. čvrsti. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. Mrze opoziciju.

Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu. krizni menadžer Ferrum 42 .

9. – USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .

finalni test. gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka. ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška. spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta. konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis.9.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

10. Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 . – NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl.

centralna tačka u sistemu. Žele stabilnost i postojanost. Prvi su i najbolji. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. nezavisni su. Plemićko ponašanje. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi. Imaju osećaj sopstvene veličine. dominantni. Oni su tačka balansa. puni samopuzdanja. Nameću svoju volju. 47 . Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost. oholi. SAMIT Gospodar. fiksirani u svojim idejama. vrh u karijeri. vladar. daleko su iznad drugih ljudi. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. dobili su sve što su zaslužili. Postigli su ono što su želeli. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu.10. Ponosni su.

Pozicija uspeha. 48 . češće je lek za žene. Seksualno povreñena. Ne podnosi da bude zanemaren. Platina – hronična Ignatia. Oni su poštovane ličnosti. Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem. Izgled – česta tema. Arogantan – sudovi o drugim ljudima. Oba leka su veoma seksualni.Vrh Carbon – grafit ili dijamant. Glavni simptom je povreñeni ponos. i Carbo-an. i Carbo-veg. Postoji doza snobovskog. Platina – Arogantan i ohol lek. odbačena. Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. arogantna. To je stub društva. Silicea – veće samopouzdanje. ali i nepouzdanje.

– ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .11.

Priuštiće sebi lepe stvari. Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. Služe za pravljenje novčanica.11. rigidni. štite. (Faraoni) Konzervativni. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. Iste metode. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta. 50 . bogati. kontrolišu. Uživaju u onome što imaju. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih. dobra i pozicije.

Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom.

– PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .12.

Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. Metali iz ove grupe su najotrovniji. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. Sve počinje da se dezintegriše. Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu. vezani za rutinu i stare planove. propadanje je na pomolu. preteruju. Javlja se sumnjičavost. Ne podnose bilo kakvu promenu. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni. podmitljivi korumpirani. dramatizuju situaciju. ne slušaju druge.12. Besplodna aktivnost. 53 . Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje. svako može biti neprijatelj. PODELA Konzervativni. Žele što više.

tiranija 54 .Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć.

13. – POVLAČENJE – Iza. Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 .

Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje. Boje se da izgube kontrolu. ali ih niko ne sluša. suženih vidika. ponavljaju stare metode. tvrdoglavi. Nostalgija. 56 . zaostali. Misle da znaju najbolje. Nove stvari ih prerastaju. Taktički se povlače predaju se. trude se ali ne uspevaju. Kao gramofonska ploča. Čvrsto se drže staromodnih ideja. POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom.13.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

14. – FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje. Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 .

ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. rezervisani i stoički. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura. Forma je važnija od suštine protokoli. formalni i udaljeni. odbačenim. Ponaša se kao da je sve u redu. izbegavaju odgovornost. pokazuju samo fasadu ili masku. ceremonije. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu. Zamenjuju teze i teme.14. podmeću. a sve je samo farsa. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 . procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. marioneta. Skrivaju se iza normi i pravila. Skrivaju se. Kruti. Osećaju se slabim.

Diplomata 60 .Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć.

– GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan. Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 .15.

15. veoma su povreñeni. sami. Sve su izgubili. na oprezu. Sumnjičavi. ne sarañuju otpor. 62 . bez podrške. Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. GUBITAK Moć je izgubljena. bankrot. i ne pomaže ni fasada. Očajni. Strah od smrti i samo misle o njoj. Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju.

Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi.

– SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .16.

Mame ljude da bi im pomogli. indiferentni. muziku. ne razlikuju laž od istine. Beže u filozofsku sferu svega. – Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. SEĆANJE Sve su izgubili. – Nagoveštavaju. Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. 65 . teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja. mašta i pripovedanje. alkohol. sve je pocepano i ruinirano. Ništa praktično ne mogu da urade.16. Žive u prošlosti. Lenji. Traže razonodu kroz ljubav. Razonoda je jedino što im je ostalo. pa počinju otvoreno da prose. traže samo zabavu.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

17. – KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .

tugu i krivicu. Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. to više pate. otečene i bolne. Limfne žlezde tvrde. grabe i beže. razočarenje. PREPUŠTANJE Dižu ruke. Osećaju se autsajderima. Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu. KRAJ. Grabe. nekontrolisano ponašanje. kriminal. topli. agresija. 68 . Suprotno od dizanja ruku je držanje. osećaju bol.17. Što se više bore.

Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla. Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti.

– ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .18.

Konfuzija 71 . neaktivnost. Slobodni bez ograničenja. ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija. Unutrašnje poricanje.18.

72 . Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti. Argon – Nezaposlen. isključen sa posla. Psihijatrija Lek za autizam. zaostalost.Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. Neon – Isključen iz odnosa Ment. Oni su u svome svetu. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful