HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE.1. “inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 .

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .

jezik. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica. mržnja Komunikacija Igra. pa posle drugi Ljubav. učenje Prezentacija. ugled 8 .3.

Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv.tkivo Grupa Drugi. ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 .3.

Krutost Posmatran. kritika.4. krivica. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA. pravila. kontrola. Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost. Praktično Red. 10 . Gonjenje Neuspeh. RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak.

Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .4.

izvoñenje. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . Osetljivost na ponižavanje Seksualnost. govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost. kreativnost. Ambicija. Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. umetnici. divljenje čudo. Sveštenstvo. Slikanje. inspiracija. ženski. izlaganje. poezija.5. misticizam. ponos.

Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv. Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 .5.

VOĐSTVO Kralj Odgovornost. hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 . smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol.6. Izolacija. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ. Ozbiljan. težak Moć.

snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 . Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć.6.

7. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani. proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija. vidovitost 16 .

7. srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 . Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt.

GRUPE 1–18 18 .

– POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .1.

optimista. Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje.1. prost. spontan Jednostavan naivan. Misli samo na svoju ideju. POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan. Pristrasan. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 .

Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje.Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće.medicina psihijatrija – Li-carb. Veze sklapa/raskida. Previše o tome razmišljaju i – gotovo. Slaba volja Konvenc. Želja da bude jedinka Litium – Naivan. Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 .

2. – NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal.3. izviñači. Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti. ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan. sumnja. Nedorasli. neoficejelni. Rak – napred-nazad 26 . konfuzan. obeshrabren. pronicljivi. diže ruke. mali – tri elektrona.

za nekoga ko istražuje različite ličnosti. istražuje otkriva. Lantani – Traže položaj 27 . Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid. ima puno ideja.Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje. Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta.

4. – POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .

putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti . neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla. USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se.4.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

5. – PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .

PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo.5. druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu. izbegavaju konfrontaciju. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. planira. Stražar. Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne. 32 . sumnja u sebe.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

6. – DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .

da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu.6. žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 . Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti.

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

– PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .7.

kooperacija 38 . Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje. Dobri učitelji – blagi su.7. Žele povratnu informaciju. PRIMENA Proširuje znanje i veštine. rezultati – sumnja Komplimenti. Uživa u učenju i podučavanju.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

– ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .8.

Rezistentniji metali. Nemaju vremena za učenje – heroji. čvrsti. Mrze opoziciju. naročito osmium. ISTRAJNOST Izdržljivost. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. jasno razlikuju važno i nevažno. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici. Veoma koncentrisani na svoj posao. teški. Nemaju vremena ni za šta osim za rad. hrabri Kompletno se posvećuju poslu. Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj. forsiraju sebe i druge.8. 41 .

krizni menadžer Ferrum 42 .Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu.

9. – USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .

gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis. ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška. spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta. USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka.9. finalni test.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

10. Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 . – NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl.

dominantni. Postigli su ono što su želeli. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. nezavisni su. Prvi su i najbolji. Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost. centralna tačka u sistemu. Imaju osećaj sopstvene veličine. Oni su tačka balansa. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. SAMIT Gospodar. daleko su iznad drugih ljudi. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu.10. vrh u karijeri. Plemićko ponašanje. Nameću svoju volju. dobili su sve što su zaslužili. 47 . Žele stabilnost i postojanost. puni samopuzdanja. fiksirani u svojim idejama. oholi. Ponosni su. vladar. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi.

Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Platina – Arogantan i ohol lek. češće je lek za žene. Arogantan – sudovi o drugim ljudima. Oba leka su veoma seksualni. i Carbo-an. Platina – hronična Ignatia. arogantna. Ne podnosi da bude zanemaren. Oni su poštovane ličnosti.Vrh Carbon – grafit ili dijamant. Pozicija uspeha. Izgled – česta tema. Glavni simptom je povreñeni ponos. Postoji doza snobovskog. odbačena. To je stub društva. Silicea – veće samopouzdanje. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem. i Carbo-veg. Seksualno povreñena. 48 . Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. ali i nepouzdanje.

11. – ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .

Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. kontrolišu. Služe za pravljenje novčanica. dobra i pozicije. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih. Priuštiće sebi lepe stvari. Iste metode. štite. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. (Faraoni) Konzervativni. rigidni. 50 . bogati. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta.11. Uživaju u onome što imaju.

Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom. Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .

12. – PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .

Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu.12. svako može biti neprijatelj. Žele što više. Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. 53 . Metali iz ove grupe su najotrovniji. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni. Ne podnose bilo kakvu promenu. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje. propadanje je na pomolu. Javlja se sumnjičavost. podmitljivi korumpirani. Besplodna aktivnost. vezani za rutinu i stare planove. Sve počinje da se dezintegriše. preteruju. PODELA Konzervativni. dramatizuju situaciju. ne slušaju druge.

Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć. tiranija 54 .

– POVLAČENJE – Iza.13. Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 .

13. suženih vidika. Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje. Nove stvari ih prerastaju. 56 . Nostalgija. ponavljaju stare metode. Misle da znaju najbolje. POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom. Boje se da izgube kontrolu. Kao gramofonska ploča. Čvrsto se drže staromodnih ideja. trude se ali ne uspevaju. Taktički se povlače predaju se. tvrdoglavi. ali ih niko ne sluša. zaostali.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 . – FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje.14.

Skrivaju se iza normi i pravila. a sve je samo farsa. Skrivaju se. Kruti. ceremonije. ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. pokazuju samo fasadu ili masku. formalni i udaljeni. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura.14. odbačenim. marioneta. izbegavaju odgovornost. Forma je važnija od suštine protokoli. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 . podmeću. rezervisani i stoički. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu. Osećaju se slabim. procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. Zamenjuju teze i teme. Ponaša se kao da je sve u redu.

Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć. Diplomata 60 .

Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 .15. – GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan.

62 .15. Očajni. bez podrške. i ne pomaže ni fasada. na oprezu. Sve su izgubili. veoma su povreñeni. bankrot. ne sarañuju otpor. Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju. sami. Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. Strah od smrti i samo misle o njoj. GUBITAK Moć je izgubljena. Sumnjičavi.

Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi. Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .

– SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .16.

Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. muziku. Razonoda je jedino što im je ostalo. Mame ljude da bi im pomogli. alkohol. traže samo zabavu. ne razlikuju laž od istine.16. pa počinju otvoreno da prose. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. indiferentni. sve je pocepano i ruinirano. – Nagoveštavaju. Traže razonodu kroz ljubav. 65 . SEĆANJE Sve su izgubili. Lenji. Beže u filozofsku sferu svega. Žive u prošlosti. Ništa praktično ne mogu da urade. mašta i pripovedanje. teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja. – Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

17. – KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .

Grabe. grabe i beže. razočarenje. Suprotno od dizanja ruku je držanje. Limfne žlezde tvrde. 68 . Što se više bore. Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. kriminal. agresija. to više pate. Osećaju se autsajderima. tugu i krivicu. nekontrolisano ponašanje. Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu.17. topli. otečene i bolne. osećaju bol. KRAJ. PREPUŠTANJE Dižu ruke.

Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti. Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla.

18. – ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .

Unutrašnje poricanje. neaktivnost. Slobodni bez ograničenja. ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija.18. Konfuzija 71 .

Oni su u svome svetu. isključen sa posla.Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. Argon – Nezaposlen. Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. 72 . Psihijatrija Lek za autizam. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom. Neon – Isključen iz odnosa Ment. zaostalost. Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful