HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

“inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 . H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE.1.

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .

ugled 8 . pa posle drugi Ljubav. jezik. mržnja Komunikacija Igra. učenje Prezentacija.3. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica.

tkivo Grupa Drugi.3. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv. ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 .

10 . Praktično Red. Gonjenje Neuspeh. RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak. kontrola.4. kritika. Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost. krivica. pravila. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA. Krutost Posmatran.

4. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .

izlaganje. Slikanje. kreativnost. Osetljivost na ponižavanje Seksualnost. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . poezija. inspiracija. misticizam. divljenje čudo. Ambicija. umetnici. ženski. izvoñenje. Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. Sveštenstvo. govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost.5. ponos.

Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 . Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv.5.

smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol. težak Moć.6. Izolacija. Ozbiljan. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ. VOĐSTVO Kralj Odgovornost. hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 .

snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 . Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć.6.

vidovitost 16 . proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani.7.

7. srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 . Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt.

GRUPE 1–18 18 .

1. – POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .

prost. Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 .1. POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan. optimista. Pristrasan. spontan Jednostavan naivan. Misli samo na svoju ideju.

Želja da bude jedinka Litium – Naivan. Veze sklapa/raskida. Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 . Slaba volja Konvenc.Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće. Previše o tome razmišljaju i – gotovo. Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje.medicina psihijatrija – Li-carb.

– NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .2.

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

obeshrabren. sumnja. mali – tri elektrona. ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan. izviñači.3. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti. Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. diže ruke. pronicljivi. Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal. Nedorasli. konfuzan. Rak – napred-nazad 26 . neoficejelni. Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva.

Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje. ima puno ideja. za nekoga ko istražuje različite ličnosti. istražuje otkriva. Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta.Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. Lantani – Traže položaj 27 .

4. – POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .

putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti . neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla. USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se.4.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

5. – PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .

32 . izbegavaju konfrontaciju. druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu. sumnja u sebe.5. Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. planira. PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo. Stražar.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

6. – DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .

DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu.6. Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti. da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 .

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

– PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .7.

Žele povratnu informaciju. Dobri učitelji – blagi su. Uživa u učenju i podučavanju. rezultati – sumnja Komplimenti. kooperacija 38 . PRIMENA Proširuje znanje i veštine. Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje.7.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

8. – ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .

Rezistentniji metali. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. Mrze opoziciju. naročito osmium. Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj. teški. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici.8. čvrsti. forsiraju sebe i druge. Veoma koncentrisani na svoj posao. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. 41 . hrabri Kompletno se posvećuju poslu. Nemaju vremena ni za šta osim za rad. jasno razlikuju važno i nevažno. Nemaju vremena za učenje – heroji. ISTRAJNOST Izdržljivost.

krizni menadžer Ferrum 42 .Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu.

9. – USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .

spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta. USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka.9. finalni test. gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis. ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

– NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl. Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 .10.

Imaju osećaj sopstvene veličine. vladar. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi. Ponosni su. Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost. Oni su tačka balansa. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. centralna tačka u sistemu. Nameću svoju volju. puni samopuzdanja. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. Postigli su ono što su želeli. 47 . Žele stabilnost i postojanost.10. nezavisni su. Plemićko ponašanje. oholi. daleko su iznad drugih ljudi. dobili su sve što su zaslužili. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu. dominantni. SAMIT Gospodar. vrh u karijeri. fiksirani u svojim idejama. Prvi su i najbolji.

Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Oni su poštovane ličnosti. Platina – Arogantan i ohol lek. češće je lek za žene. arogantna. Ne podnosi da bude zanemaren.Vrh Carbon – grafit ili dijamant. i Carbo-veg. ali i nepouzdanje. Postoji doza snobovskog. Seksualno povreñena. Platina – hronična Ignatia. i Carbo-an. Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. odbačena. Arogantan – sudovi o drugim ljudima. Pozicija uspeha. Oba leka su veoma seksualni. Glavni simptom je povreñeni ponos. Silicea – veće samopouzdanje. To je stub društva. Izgled – česta tema. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem. 48 .

11. – ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .

(Faraoni) Konzervativni. Priuštiće sebi lepe stvari. rigidni. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih. Uživaju u onome što imaju. bogati. 50 . štite. Iste metode. Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. dobra i pozicije.11. Služe za pravljenje novčanica. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta. kontrolišu.

Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom.

– PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .12.

53 . Ne podnose bilo kakvu promenu. Javlja se sumnjičavost. preteruju. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. propadanje je na pomolu. Sve počinje da se dezintegriše. Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu. Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. dramatizuju situaciju. svako može biti neprijatelj. vezani za rutinu i stare planove. podmitljivi korumpirani. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni. Žele što više. ne slušaju druge. Besplodna aktivnost. Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje. Metali iz ove grupe su najotrovniji. PODELA Konzervativni.12.

tiranija 54 .Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć.

– POVLAČENJE – Iza.13. Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 .

zaostali. Taktički se povlače predaju se. Nostalgija.13. trude se ali ne uspevaju. tvrdoglavi. Boje se da izgube kontrolu. Kao gramofonska ploča. ponavljaju stare metode. Nove stvari ih prerastaju. Čvrsto se drže staromodnih ideja. suženih vidika. POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom. 56 . Misle da znaju najbolje. ali ih niko ne sluša. Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

– FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje. Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 .14.

izbegavaju odgovornost. Forma je važnija od suštine protokoli. odbačenim. Skrivaju se. procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. rezervisani i stoički. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 . Kruti. a sve je samo farsa. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu. pokazuju samo fasadu ili masku. formalni i udaljeni. Ponaša se kao da je sve u redu.14. Zamenjuju teze i teme. ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. Skrivaju se iza normi i pravila. marioneta. Osećaju se slabim. ceremonije. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura. podmeću.

Diplomata 60 .Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć.

– GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan. Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 .15.

Sumnjičavi. Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju.15. Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. bez podrške. Strah od smrti i samo misle o njoj. 62 . i ne pomaže ni fasada. ne sarañuju otpor. bankrot. na oprezu. Očajni. GUBITAK Moć je izgubljena. Sve su izgubili. veoma su povreñeni. sami.

Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi. Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .

– SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .16.

traže samo zabavu. SEĆANJE Sve su izgubili. mašta i pripovedanje. indiferentni. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. pa počinju otvoreno da prose. sve je pocepano i ruinirano. alkohol.16. Razonoda je jedino što im je ostalo. Lenji. Žive u prošlosti. Ništa praktično ne mogu da urade. Beže u filozofsku sferu svega. 65 . teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja. Traže razonodu kroz ljubav. Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. Mame ljude da bi im pomogli. – Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe. muziku. – Nagoveštavaju. ne razlikuju laž od istine.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

17. – KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .

68 . Limfne žlezde tvrde. PREPUŠTANJE Dižu ruke. nekontrolisano ponašanje. agresija. Suprotno od dizanja ruku je držanje. KRAJ. Grabe. Osećaju se autsajderima. otečene i bolne.17. Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. grabe i beže. osećaju bol. razočarenje. Što se više bore. kriminal. to više pate. topli. Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu. tugu i krivicu.

Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti. Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla.

– ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .18.

Unutrašnje poricanje. neaktivnost. ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija. Konfuzija 71 .18. Slobodni bez ograničenja.

72 .Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. Neon – Isključen iz odnosa Ment. isključen sa posla. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom. Oni su u svome svetu. Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti. Argon – Nezaposlen. Psihijatrija Lek za autizam. zaostalost.