HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

“inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 . H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE.1.

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .

C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .2.

2. C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .

jezik. ugled 8 . učenje Prezentacija. pa posle drugi Ljubav. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica.3. mržnja Komunikacija Igra.

ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 .3.tkivo Grupa Drugi. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv.

RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak. 10 . kontrola. Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost. Gonjenje Neuspeh. Praktično Red. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA. kritika. krivica. Krutost Posmatran. pravila.4.

Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .4.

5. poezija. Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. ponos. govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost. Sveštenstvo. inspiracija. umetnici. kreativnost. izlaganje. Slikanje. izvoñenje. Osetljivost na ponižavanje Seksualnost. ženski. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . divljenje čudo. Ambicija. misticizam.

Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 .5. Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv.

hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 . smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol. Ozbiljan. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ.6. težak Moć. Izolacija. VOĐSTVO Kralj Odgovornost.

snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 .6. Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć.

proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija.7. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani. vidovitost 16 .

srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 .7. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt.

GRUPE 1–18 18 .

– POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .1.

Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje.1. prost. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 . Pristrasan. spontan Jednostavan naivan. Misli samo na svoju ideju. optimista. POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan.

Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 . Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje.medicina psihijatrija – Li-carb.Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće. Veze sklapa/raskida. Previše o tome razmišljaju i – gotovo. Slaba volja Konvenc. Želja da bude jedinka Litium – Naivan.

– NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .2.

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva. Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal. diže ruke. neoficejelni. Nedorasli. pronicljivi. konfuzan. Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti. mali – tri elektrona. sumnja.3. izviñači. obeshrabren. Rak – napred-nazad 26 . ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan.

Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje. ima puno ideja. za nekoga ko istražuje različite ličnosti. istražuje otkriva.Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. Lantani – Traže položaj 27 . Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid.

4. – POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .

USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se. neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla. putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti .4.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

5. – PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .

32 . druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. planira. Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne. Stražar.5. sumnja u sebe. izbegavaju konfrontaciju. PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

– DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .6.

DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu. žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 . da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti.6.

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

7. – PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .

kooperacija 38 .7. Dobri učitelji – blagi su. rezultati – sumnja Komplimenti. Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje. Uživa u učenju i podučavanju. PRIMENA Proširuje znanje i veštine. Žele povratnu informaciju.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

8. – ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .

Mrze opoziciju. naročito osmium. Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj. 41 .8. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. čvrsti. forsiraju sebe i druge. Nemaju vremena ni za šta osim za rad. hrabri Kompletno se posvećuju poslu. Rezistentniji metali. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici. teški. Veoma koncentrisani na svoj posao. Nemaju vremena za učenje – heroji. jasno razlikuju važno i nevažno. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. ISTRAJNOST Izdržljivost.

krizni menadžer Ferrum 42 .Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu.

– USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .9.

finalni test. spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta. gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška. USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka.9. konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 . – NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl.10.

dobili su sve što su zaslužili. SAMIT Gospodar. daleko su iznad drugih ljudi. Imaju osećaj sopstvene veličine. Nameću svoju volju. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. Postigli su ono što su želeli. Prvi su i najbolji. fiksirani u svojim idejama. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi. vrh u karijeri. 47 . nezavisni su. dominantni. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. Ponosni su. Oni su tačka balansa. puni samopuzdanja. centralna tačka u sistemu. Plemićko ponašanje. Žele stabilnost i postojanost. vladar.10. oholi. Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost.

ali i nepouzdanje. Platina – Arogantan i ohol lek. Izgled – česta tema. Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. Arogantan – sudovi o drugim ljudima. Glavni simptom je povreñeni ponos. Postoji doza snobovskog. Ne podnosi da bude zanemaren. Platina – hronična Ignatia. Oba leka su veoma seksualni. Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Pozicija uspeha. 48 . To je stub društva. i Carbo-an. češće je lek za žene. Seksualno povreñena.Vrh Carbon – grafit ili dijamant. odbačena. Silicea – veće samopouzdanje. i Carbo-veg. Oni su poštovane ličnosti. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem. arogantna.

– ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .11.

štite. rigidni. Iste metode. (Faraoni) Konzervativni. kontrolišu. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta. 50 . Uživaju u onome što imaju. Služe za pravljenje novčanica.11. bogati. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. dobra i pozicije. Priuštiće sebi lepe stvari. Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih.

Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom. Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .

– PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .12.

PODELA Konzervativni. Sve počinje da se dezintegriše. Ne podnose bilo kakvu promenu. Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu. preteruju. Žele što više.12. Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje. vezani za rutinu i stare planove. propadanje je na pomolu. ne slušaju druge. Javlja se sumnjičavost. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni. Metali iz ove grupe su najotrovniji. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. Besplodna aktivnost. Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. dramatizuju situaciju. 53 . podmitljivi korumpirani. svako može biti neprijatelj.

Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć. tiranija 54 .

13. Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 . – POVLAČENJE – Iza.

suženih vidika. trude se ali ne uspevaju. Misle da znaju najbolje. Nove stvari ih prerastaju. Nostalgija. POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom. Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje. Kao gramofonska ploča. zaostali.13. Boje se da izgube kontrolu. ali ih niko ne sluša. Čvrsto se drže staromodnih ideja. 56 . Taktički se povlače predaju se. ponavljaju stare metode. tvrdoglavi.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 .14. – FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje.

ceremonije. Forma je važnija od suštine protokoli. procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. Skrivaju se. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura. formalni i udaljeni. Kruti. marioneta. podmeću. odbačenim. izbegavaju odgovornost. Osećaju se slabim. pokazuju samo fasadu ili masku. Skrivaju se iza normi i pravila. Ponaša se kao da je sve u redu.14. Zamenjuju teze i teme. a sve je samo farsa. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 . ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. rezervisani i stoički. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu.

Diplomata 60 .Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć.

15. Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 . – GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan.

na oprezu. Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju. i ne pomaže ni fasada. Strah od smrti i samo misle o njoj. Sve su izgubili. sami. bez podrške. bankrot. GUBITAK Moć je izgubljena. Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. 62 . veoma su povreñeni. Sumnjičavi.15. Očajni. ne sarañuju otpor.

Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi.

– SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .16.

Beže u filozofsku sferu svega. 65 . SEĆANJE Sve su izgubili. Mame ljude da bi im pomogli.16. – Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe. teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. alkohol. traže samo zabavu. sve je pocepano i ruinirano. ne razlikuju laž od istine. – Nagoveštavaju. Traže razonodu kroz ljubav. muziku. Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. Razonoda je jedino što im je ostalo. Lenji. indiferentni. Žive u prošlosti. mašta i pripovedanje. Ništa praktično ne mogu da urade. pa počinju otvoreno da prose.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

17. – KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .

otečene i bolne. razočarenje.17. to više pate. Limfne žlezde tvrde. nekontrolisano ponašanje. Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. Što se više bore. Grabe. Osećaju se autsajderima. Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu. tugu i krivicu. grabe i beže. osećaju bol. KRAJ. agresija. kriminal. PREPUŠTANJE Dižu ruke. topli. Suprotno od dizanja ruku je držanje. 68 .

Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla.Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti. Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .

18. – ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .

Slobodni bez ograničenja. ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija. Konfuzija 71 . neaktivnost.18. Unutrašnje poricanje.

Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti. Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. Psihijatrija Lek za autizam. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom. 72 .Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. Argon – Nezaposlen. Neon – Isključen iz odnosa Ment. zaostalost. Oni su u svome svetu. isključen sa posla.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful