HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

“inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 . H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE.1.

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .

2. C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .

mržnja Komunikacija Igra. učenje Prezentacija.3. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica. pa posle drugi Ljubav. ugled 8 . jezik.

ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 .3. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv.tkivo Grupa Drugi.

4. kritika. Krutost Posmatran. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA. Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost. RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak. Praktično Red. kontrola. krivica. pravila. Gonjenje Neuspeh. 10 .

4. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .

umetnici. Slikanje. misticizam. Ambicija. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost. Sveštenstvo. Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. ponos. Osetljivost na ponižavanje Seksualnost. poezija. kreativnost. inspiracija.5. izlaganje. izvoñenje. divljenje čudo. ženski.

5. Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv. Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 .

Ozbiljan. težak Moć. Izolacija.6. hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 . VOĐSTVO Kralj Odgovornost. smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ.

Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć. snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 .6.

7. proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani. vidovitost 16 .

7. srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 . Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt.

GRUPE 1–18 18 .

1. – POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .

prost. Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje. POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 . Misli samo na svoju ideju. Pristrasan.1. spontan Jednostavan naivan. optimista.

Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće.medicina psihijatrija – Li-carb. Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 . Slaba volja Konvenc. Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje. Veze sklapa/raskida. Želja da bude jedinka Litium – Naivan. Previše o tome razmišljaju i – gotovo.

2. – NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

mali – tri elektrona. sumnja. ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan. Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. pronicljivi. diže ruke. obeshrabren.3. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti. Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva. Nedorasli. izviñači. konfuzan. Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal. neoficejelni. Rak – napred-nazad 26 .

Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta. za nekoga ko istražuje različite ličnosti.Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. Lantani – Traže položaj 27 . istražuje otkriva. Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid. ima puno ideja. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje.

– POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .4.

putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti . neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla. USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se.4.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

5. – PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .

5. izbegavaju konfrontaciju. sumnja u sebe. planira. PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo. Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne. Stražar. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. 32 . druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

– DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .6.

6. žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 . DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu. da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti.

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

– PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .7.

rezultati – sumnja Komplimenti. Žele povratnu informaciju. Uživa u učenju i podučavanju. PRIMENA Proširuje znanje i veštine.7. kooperacija 38 . Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje. Dobri učitelji – blagi su.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

8. – ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .

čvrsti. Rezistentniji metali. Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj.8. jasno razlikuju važno i nevažno. Nemaju vremena ni za šta osim za rad. hrabri Kompletno se posvećuju poslu. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. forsiraju sebe i druge. naročito osmium. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici. ISTRAJNOST Izdržljivost. 41 . teški. Nemaju vremena za učenje – heroji. Veoma koncentrisani na svoj posao. Mrze opoziciju.

krizni menadžer Ferrum 42 .Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu.

– USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .9.

finalni test. gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta.9. ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška. USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka. konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

10. Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 . – NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl.

vladar. Oni su tačka balansa. dobili su sve što su zaslužili. puni samopuzdanja. Postigli su ono što su želeli. oholi. Nameću svoju volju. Plemićko ponašanje. SAMIT Gospodar. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. Prvi su i najbolji. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu. daleko su iznad drugih ljudi.10. Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost. nezavisni su. centralna tačka u sistemu. Imaju osećaj sopstvene veličine. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. 47 . vrh u karijeri. dominantni. Žele stabilnost i postojanost. fiksirani u svojim idejama. Ponosni su.

To je stub društva. ali i nepouzdanje. Silicea – veće samopouzdanje. Ne podnosi da bude zanemaren. i Carbo-veg. Glavni simptom je povreñeni ponos. Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. Postoji doza snobovskog. češće je lek za žene. Oni su poštovane ličnosti. Seksualno povreñena. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem. Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Platina – Arogantan i ohol lek. Izgled – česta tema. arogantna.Vrh Carbon – grafit ili dijamant. Platina – hronična Ignatia. Pozicija uspeha. i Carbo-an. odbačena. 48 . Arogantan – sudovi o drugim ljudima. Oba leka su veoma seksualni.

11. – ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .

bogati. rigidni. Uživaju u onome što imaju. kontrolišu. 50 . (Faraoni) Konzervativni. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih. Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. štite. dobra i pozicije.11. Služe za pravljenje novčanica. Priuštiće sebi lepe stvari. Iste metode.

Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom.

12. – PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .

Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. dramatizuju situaciju. Javlja se sumnjičavost. preteruju. podmitljivi korumpirani. ne slušaju druge. Sve počinje da se dezintegriše. svako može biti neprijatelj. vezani za rutinu i stare planove. 53 . Ne podnose bilo kakvu promenu. Žele što više. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni.12. propadanje je na pomolu. Metali iz ove grupe su najotrovniji. Besplodna aktivnost. Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje. PODELA Konzervativni. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu.

tiranija 54 .Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć.

Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 . – POVLAČENJE – Iza.13.

Kao gramofonska ploča. Boje se da izgube kontrolu. Misle da znaju najbolje. Nove stvari ih prerastaju. Nostalgija. POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom. suženih vidika.13. 56 . Čvrsto se drže staromodnih ideja. Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje. Taktički se povlače predaju se. ali ih niko ne sluša. trude se ali ne uspevaju. zaostali. ponavljaju stare metode. tvrdoglavi.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 . – FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje.14.

Kruti. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura. odbačenim. rezervisani i stoički. podmeću. izbegavaju odgovornost.14. a sve je samo farsa. Forma je važnija od suštine protokoli. formalni i udaljeni. marioneta. ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. Ponaša se kao da je sve u redu. Osećaju se slabim. Zamenjuju teze i teme. pokazuju samo fasadu ili masku. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu. ceremonije. Skrivaju se. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 . Skrivaju se iza normi i pravila.

Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć. Diplomata 60 .

– GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan. Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 .15.

Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. GUBITAK Moć je izgubljena. bez podrške. i ne pomaže ni fasada. na oprezu. veoma su povreñeni.15. Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju. Strah od smrti i samo misle o njoj. Sumnjičavi. 62 . Očajni. Sve su izgubili. sami. bankrot. ne sarañuju otpor.

Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi.

16. – SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .

sve je pocepano i ruinirano. muziku. Lenji. Ništa praktično ne mogu da urade. Žive u prošlosti. ne razlikuju laž od istine.16. Beže u filozofsku sferu svega. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. 65 . SEĆANJE Sve su izgubili. pa počinju otvoreno da prose. alkohol. mašta i pripovedanje. indiferentni. – Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe. – Nagoveštavaju. Traže razonodu kroz ljubav. traže samo zabavu. Razonoda je jedino što im je ostalo. Mame ljude da bi im pomogli. teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

– KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .17.

Suprotno od dizanja ruku je držanje. kriminal. topli. to više pate. tugu i krivicu. Limfne žlezde tvrde. 68 . Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu. agresija. osećaju bol. Što se više bore.17. Grabe. grabe i beže. razočarenje. nekontrolisano ponašanje. otečene i bolne. PREPUŠTANJE Dižu ruke. Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. KRAJ. Osećaju se autsajderima.

Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti. Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla.

– ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .18.

neaktivnost. Slobodni bez ograničenja. Unutrašnje poricanje. Konfuzija 71 .18. ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija.

Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti. Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. isključen sa posla. Argon – Nezaposlen. Oni su u svome svetu.Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom. 72 . Psihijatrija Lek za autizam. Neon – Isključen iz odnosa Ment. zaostalost.