HOMEOPATSKI LEKOVI MINERALNO CARSTVO

PERIODNI SISTEM ELEMENATA

Tumačenje po SHOLTEN-u
Dr Danica GRMUŠA

1

2

SERIJE 1–7

3

“inkarnirati se ili ne” Jedinstvo sa svetom Nema granice izmeñu njega i sveta Odvojen od sveta Usamljen i izgubljen Psihoze 4 .1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK POSTOJANJE.

1. H serija – VODONIK FETUS – POČETAK Neroñen Impulsivan Nezreo Instiktivan Nepromišljen Jednostavan Tvrdoglav Usmeren Jedan /Sam Van tela Žurba Naivan Spontan Glupan Jednostran Uništenje Pristrasan Usamljen 5 .

C serija – KARBON DETE – EGO • • • • • • • • • INDIVIDUALNOST – EGO “ko sam ja” Koliko ja vredim? Koje su vrednosti u svetu? Koji je smisao života? Zbog čega sam roñen? Značenje posedovanja Uzimanje / davanje Čaroban Heroj Slabost 6 .2.

C serija – KARBON DETE – EGO Detinjasto Osoba Posmatranje Procena Vrednost Značenje Stidljivost Slabost Pokrivanje Koža – Dodir /ukus Nesiguran Individualnost Sebe Kritika Prilagodljiv Samovrednovanje Pasivan Zaplašen Zaštita Telo 7 .2.

jezik. pa posle drugi Ljubav. učenje Prezentacija.3. mržnja Komunikacija Igra. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE ODNOSI SA DRUGIMA u okruženju Koja je moja pozicija u odnosu na druge? Koji je moj sopstveni prostor? Respekt drugih Porodica. ugled 8 .

ti Ljubav /Mržnja Jezik Igra Stav Neurotičan Kuća 9 .tkivo Grupa Drugi.3. Si serija – SILICIUM TINEJDŽER – RELACIJE Adolescencija Pubertet Emocionalno Komunikacija Učenje Predstavljanje Plašljiv Veziv.

kritika. Uče uz pomoć učitelja/roditelja – da se osamostale Pozicija u okviru radne grupe – zanat Dužnost. kontrola. Praktično Red. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD PROFESIJA. 10 . krivica. Krutost Posmatran.4. RAD Sposobnosti Uče da ispune neki zadatak. pravila. Gonjenje Neuspeh.

4. Fe serija – GVOŽĐE ODRASLI – RAD Obaveza Zadatak Trgovina Veština Korisno Posmatran Pokušaj Naredba Mišići / krv Zaduženje Profesija Tehnika Praktičnost Perfekcionizam Pravila Kritikovan Promašaj Pleme /selo 11 .

Ag serija – SREBRO IDEJE I SLIKE Kraljica Mudrost. izlaganje. naučnici SREDOVEČAN – IDEJA 12 . umetnici. ženski. kreativnost. Slikanje. govorništvo Savetovanje drugih Misticizam Jedinstvenost. izvoñenje. Osetljivost na ponižavanje Seksualnost. divljenje čudo. Ambicija.5. ponos. inspiracija. poezija. Sveštenstvo. misticizam.

Izložen Sveštenik Glas / slušanje Grad 13 .5. Ag serija – SREBRO Srednje doba Estetika Kultura Umetnost Jedinstveno Predstava Misticizam Govor Nervi / pluća SREDOVEČAN – IDEJA Stvarati lepe stvari Ambicija Mudrost Maštovit Rutina avv.

smrt Diktatorski Dostojanstven Ohol. Au serija – ZLATO ZRELOST – VOĐSTVO MOĆ. težak Moć.6. Ozbiljan. hrabar 5 ujutru Religija Seksualnost 14 . Izolacija. VOĐSTVO Kralj Odgovornost.

Au serija – ZLATO Sredovečni Uprava Izolacija Dostojanstven Odgovoran Težak zadatak Hrabrost Fanatični radnici Vid Kosti / srce ZRELOST – VOĐSTVO Značajan Sam Ozbiljan Moć. snaga Struktura Seks i moć Uvreñeni Važan zadatak Greška Država 15 .6.

7. proroci Rade sa nevidljivim silama Rade za ceo svet i univerzum Intuicija. Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG MAGIJA Poznaju moć namere i misli Upravljaju evolucijom čovečanstva iz senke Šamani. vidovitost 16 .

Ur serija – URANIJUM STAROST – MAG Staro doba Magija Nevidljiva moć Košt. srž Mudraci Vidovitost Intuicija Univeerzum 17 .7.

GRUPE 1–18 18 .

– POČETAK – Unurar Jednostavan Naivan Inicijativa Instiktivan Spontan Sam sasvim Usmeren Pristrasan H Vodonik Li Litijum Na Natrijum K Kalijum Rb Rubidijum Cs Cezijum Fr Francijum 19 .1.

optimista.1. Misli samo na svoju ideju. prost. spontan Jednostavan naivan. Radi kao da je sam samcit ili ima jednog prijatelja sa kojim deli ideje. Pristrasan. ne vide druge opcije Manično depresivno ponašanje Na-K pumpa (Li-Ru) 20 . POČETAK “inicijativa” Počinju nešto apsolutno novo Instiktivan.

Slaba volja Konvenc. Veze sklapa/raskida. Previše o tome razmišljaju i – gotovo. Natrium – Zatvoren u odnosima Impulsivno se zaljubljuje. Kalium – Oseća dužnosti Jednostavno radi svoj posao 21 . Želja da bude jedinka Litium – Naivan.medicina psihijatrija – Li-carb.Zatvoren unutar nečega Hidrogen – Jedno biće.

2. – NALAŽENJE MESTA Posmatranje Procena Kritika Stidljivost Nesiguran Prilagodljiv Pasivan Zaštita Be Mg Ca Sr Ba Ra Berilijum Magnezijum Kalcijum Stroncijum Barijum Radijum 22 .

2. NALAŽENJE MESTA
Osetljiv na posmatranje i kritiku Moraju da pronañu značenje stvari Porede se s drugima jer nemaju unutrašnju referencu vrednosti Stidljiv, nesiguran, povučen Pasivan, slab, flegma Ne razviju potencijale Misle da ne zaslužuju svoj prostor Moraju naporno da rade da zasluže svoje mesto Prihvataju tuñe mišljenje, slaboumni, skrivaju se Drže ruku na ustima, prekrste ruke, traže podršku Rigidnost dualnost – školjke
23

Nesigurnost
Berilium Magnesium Calcium Strontium Barium – – – – – Nesiguran i pokoran Traži svoje mesto u porodici . Motre na njega na poslu. Nesiguran u svoje talente, veštinu. Voña bez moći i uticaja

24

3. – POREĐENJE – Ispod
Razotkrivanje Pronicljivost Pokušavanje Oklevanje Sumnja Potcenjivanje Obeshrabren. Neposvećen. B Bor Al Aluminijum Sc Skandijum Y Itrijum La Lantan (Lantanoidi)

25

Ne mogu da se posvete nečemu zvaničnom. izviñači.3. diže ruke. Nedorasli. Diferenciraju sve posmatraju traže ono čime će se baviti. mali – tri elektrona. ne usuñuje se da započne nešto realno Nestabilan. Pokušavaju mnogo i odustaju potcenjuju sopstvene sposobnosti Okleva. pronicljivi. Rak – napred-nazad 26 . konfuzan. neoficejelni. sumnja. obeshrabren. Uporeñivanje / ispitivanje Ne znaju šta će da rade Traže sopstveni potencijal.

istražuje otkriva. za nekoga ko istražuje različite ličnosti. Nekada se aluminijum koristi za generalne odnose Alumina – aluminijum oksid. Lantani – Traže položaj 27 .Konfuzija Borium – Konfuzan Sumnjičav oko identitet može za ljude koji imaju psihijatrijske probleme. Aluminium – neka zbrka i konfuzija identiteta. Scandium – Ne ume da izabere/odluči Ytrium nezvaničan Ima sumnje. ima puno ideja.

4. – POSTAVLJANJE Otvaranje Početak Javni ugovori Članstvo Neodlučan Nesiguran Polovičan Sumnja Ti Titan Zr Cirkonijum Hf Hafnijum 28 .

USPOSTAVLJANJE Nešto su počeli da rade Zvanično su otvorili radnju i počeli projekat Boji se. neodlučan Nesiguran u to da li može Zaglavljen na početku Radi polovično – podeljen Simptomi: Početak posla. putovanja Udaja 29 mišići / ligamenti .4.

Početak Titanium – Počinje zvanično s poslom Zirconium – Počinje svoj kreativni rad Hafnium – Počinje kao menadžer 30 .

5. – PRIPREMA – Prednji Sumnja u ponudu Privremen Odgañanje Izbegavanje Nerealan Nagao Promenljiv Mučenje V Vanadijum Nb Niobijum Ta Tantal 31 .

Stražar. PRIPREMA Ima veliku želju da se sve bude kako treba Ali sumnja da li je dovoljno sposoban jer nema iskustvo. sumnja u sebe. oklevaju jer su nesigurni nerealni sa planovima Planovi kao planina pred njima. 32 . Njihov stav alterira izmeñu dva ekstrema: da nastave ili prekinu Mučenje – ne mogu da donesu odluku da li to da rade ili ne.5. druge i u ponudu Planovi su privremeni Odlažu. izbegavaju konfrontaciju. planira.

Sumnja Vanadium – Sumnja u svoje sposobnosti u praksi Niobium – Sumnja u svoju kreativnost talente Tantalum – Sumnja u svoju moć da li bi mogao biti voña ili ne 33 .

– DOKAZIVANJE Izazov Usuñivanje Inicijativa Neizbežno Skrivanje Cr Hrom Mo Molidben W Volfram 34 .6.

žele prvo sami da vide da li su sposobni ili ne 35 . da pokažu sebi i drugima da mogu da rade svoj posao. DOKAZIVANJE Konačno prihvataju izazov Nema oklevanja – rizikuju sve Ogromna želja da se dokažu. Muči ih strepnja Znaju da nazad ne mogu i forsiraju se napred Predstavljaju situaciju – kao da ih drugi teraju Ne vole da se prikazuju u javnosti.6.

Dokazivanje Chromium – Plaši se da će drugi primetiti da ne može da se dokaže Molibden – Izazov umetnosti Volfram – Dokazuje svoju moć 36 .

7. – PRIMENA – Ko Dodavanje Još učenja Treniranje Naštimavanje Rezultati Sumnja Komplimenti Kooperacija Mn Mangan Tc Tehnicijum Re Renijum 37 .

Dobri učitelji – blagi su. Žele povratnu informaciju.7. kooperacija 38 . Uživa u učenju i podučavanju. rezultati – sumnja Komplimenti. Žele da imaju učitelja da im kaže da li rade dobro ili ne Rado prihvataju primedbe ne vole negativne vole komplimente Željni kooperacije – timski rad Naštimavanje. PRIMENA Proširuje znanje i veštine.

Vežba Manganum – Vežba svoje veštine Tehnecium – Vežba se u kreativnosti Renium – Vežba se u menadžerstvu 39 .

– ISTRAJNOST – Postojanost Nastavljanje Proboj Pritisak Otpor Kalkulacija Pregled Planiranje Koncentracija Fe Gvožñe Ru Rutenijum Os Osmijum 40 .8.

Mogu postati i političari da ostvare svoj cilj. čvrsti. jasno razlikuju važno i nevažno. Mrze opoziciju. 41 . forsiraju sebe i druge. Posao je težak ali oni znaju kako da ga urade. Osmijum – najteži i najkompaktniji metal. teški. Nemaju vremena za učenje – heroji. hrabri Kompletno se posvećuju poslu. ČAK i porodicu doživljavaju kao dodatni teret Precizni u računici. Nemaju vremena ni za šta osim za rad. naročito osmium. ISTRAJNOST Izdržljivost. Rezistentniji metali.8. Veoma koncentrisani na svoj posao.

krizni menadžer Ferrum 42 .Forsiranje – Istrajava u poslu Očuvanje u okviru firme Rutenium – Forsira svoju inspiraciju Osmium – Forsira svoju snagu.

– USPEH OČEKUJE – Na – SKORO Konačno predstavljanje Zadnja dorada Test Isprobavanje Greška Blizu promašaja Otkazivanje Co Rh Ir Mt Kobalt Rodijum Iridijum Majtnerijum 43 .9.

ali se boje neke male nevidljive greške AKO se ovde zaglave – nikada neće dostići VRH nego ostaju drugi ili odustaju u zadnjem momentu Isprobavanje strašna greška. USPEH NA VIDIKU Priznanje na vratima Završna trka.9. finalni test. gaf Blizu promašaja otkazivanje 44 . spremni su za finalnu probu Dolazi vreme žetve Spremni su za javno prikazivanje Finalne dorade projekta. konačno predstavljanje Treba im samo diploma ili potpis.

Skoro Cobalt – Poslednja provera svoga znanja Rodium – Skoro spreman za predstavu Iridium – Skoro pa voña 45 .

Oholi Krutost C Si Ni Pd Pt Ugljenik Silicijum Nikal Paladijum Platina 46 .10. – NA VRHU – Sebe Gospodar Vladar Uspeh Bljesak Očigledno Nezavisni Samouveren Nobl.

Plemićko ponašanje. dobili su sve što su zaslužili. Nameću svoju volju. Imaju osećaj sopstvene veličine. Ponosni su. 47 . vrh u karijeri. Zbog rigidnosti i prepotentnosti podložni padu. vladar. Oni su tačka balansa. niko ne može da ih dotakne i uznemiri. puni samopuzdanja. SAMIT Gospodar. oholi. Prvi su i najbolji. Postigli su ono što su želeli. centralna tačka u sistemu.10. fiksirani u svojim idejama. dominantni. Plemenitiji metali i pojavljuju se u prirodi u čistoj formi. daleko su iznad drugih ljudi. Žele stabilnost i postojanost. Imaju apsolutno sigurnu poziciju. nezavisni su. Naelektrisanje metala je +4 –stabilnost.

Platina – Arogantan i ohol lek. Izgled – česta tema. arogantna. Glavni simptom je povreñeni ponos. Postoji doza snobovskog. To je stub društva. Oni su poštovane ličnosti. i Carbo-an. Odgovoran posao i skrivaju osećanja. Oba leka su veoma seksualni. Silicea – veće samopouzdanje. Ne podnosi da bude zanemaren. češće je lek za žene. Nikal – Advokati i sudije – na boljem položaju. Platina – hronična Ignatia. Paladium – Ogromna potreba za odobravanjem. ali i nepouzdanje. Pozicija uspeha. Seksualno povreñena. odbačena.Vrh Carbon – grafit ili dijamant. 48 . i Carbo-veg. Arogantan – sudovi o drugim ljudima.

– ČUVANJE Pridržavanje Održanje Snabdevanje Zaštita Posedovanje Privilegije Ekspanzija Cu Bakar Ag Srebro Au Zlato 49 .11.

Ogromna odgovornost ulažu veliki napor da očuvaju nešto što su drugi stvorili moraju to da sačuvaju. 50 . dobra i pozicije. bogati. (Faraoni) Konzervativni. OČUVANJE Pridržavaju se onoga što su postigli. Uživaju u onome što imaju. kontrolišu.11. Priuštiće sebi lepe stvari. Dele sa drugima i žele da su drugi deo njih. Služe za pravljenje novčanica. rigidni. Iste metode. štite. Najbolji provodnici toplote i elektriciteta.

Očuvanje Cuprum – Drži sve pod kontrolom. Grč Argentum – Očuvanje umetnosti Aurum – Očuvanje moći 51 .

– PODELA – Ponovo Prebacivanje Preterivanje Ponavljanje Zagañivanje Neprijatelji Propadanje Raspadsistema Zn Cink Cd Kadmijum Hg Živa 52 .12.

Ne podnose bilo kakvu promenu. Uvode pravilo “zavadi pa vladaj” Postaju manipulativni. Sve počinje da se dezintegriše. Javlja se sumnjičavost. svako može biti neprijatelj.12. Misle: ako su stvari radile ranije – radiće i dalje. propadanje je na pomolu. Besplodna aktivnost. Metali iz ove grupe su najotrovniji. 53 . podmitljivi korumpirani. Žele što više. preteruju. Sanjaju neispravne kočnice na vozilu – ne mogu da stanu. Ponavljaju uspešne akcije iz prošlosti. ne slušaju druge. vezani za rutinu i stare planove. Kopira radnje iz prošlosti bez razmišljanja. dramatizuju situaciju. PODELA Konzervativni.

tiranija 54 .Prevazilaženje Zinc – Prevazilazi postupak rutinu Cadmium – Ponavlja svoje kreacije Mercurius – Prevazilazi svoju moć.

– POVLAČENJE – Iza.13. Ispod Zaostajanje Prerastanje Nostalgija Zakidanje Sumnja Gubitak vere Odustajanje Predaja Ga Galijum In Indijum Tl Talijum 55 .

Nove stvari ih prerastaju. zaostali.13. tvrdoglavi. suženih vidika. Postaju ekstremno sumnjičavi Rade sve sami Na kraju gube veru u druge i u njihovo mišljenje. ali ih niko ne sluša. Nostalgija. POVLAČENJE Zaostajanje Ne mogu da drže korak sa vremenom. 56 . Kao gramofonska ploča. trude se ali ne uspevaju. ponavljaju stare metode. Boje se da izgube kontrolu. Misle da znaju najbolje. Taktički se povlače predaju se. Čvrsto se drže staromodnih ideja.

Povlačenje Gallium – Povlači se starim navikama Indium – Povlači se u stare umetnosti Thallium – Drži stare načine upravljanja 57 .

14. – FORMALNO – Od Prazan Slab Odbačen Skretanje Izbegavanje Neodgovoran Daleki Indiferentni Skrivanje. Maska Ge Germanijum Sn Kalaj Pb Olovo 58 .

Skrivaju se iza normi i pravila. odbačenim. ne pominju svoju odgovornost Prazna ljuštura. marioneta. FORMALNO Ne mogu više da održe kontrolu. ne brinu o svom ponašanju “Posle mene potop” Indiferentni. ceremonije. Forma je važnija od suštine protokoli.14. rezervisani i stoički. Zamenjuju teze i teme. procedure Iako više nemaju nikakvu funkciju – da sve bude na mestu. Skrivaju se. izbegavaju odgovornost. Ponaša se kao da je sve u redu. podmeću. Svi od 11 do 14 SVI su konzervativni 59 . pokazuju samo fasadu ili masku. formalni i udaljeni. Kruti. Osećaju se slabim. a sve je samo farsa.

Diplomata 60 .Formalnost Germanium – Formalni rad grañanski sluga Stannum – Odbačene ideje i kreacije Plumbum – Formalna moć.

15. Izlišan Otrov Predavanje dužnosti Žrtvovanje Odbijanje N P As Sb Bi Azot Fosfor Arsen Antimon Bizmut 61 . – GUBITAK Prošlost završena Bankrot Suvišan.

Strah od smrti i samo misle o njoj. Očajni. Sumnjičavi.15. Nude nešto malo da bi dobili mnogo više zaborav i oproštaj Misle da ih ljudi truju. ne sarañuju otpor. na oprezu. sami. 62 . Predavanje dužnosti žrtvovanje odbijanje. bankrot. GUBITAK Moć je izgubljena. bez podrške. Sve su izgubili. veoma su povreñeni. i ne pomaže ni fasada.

Komunikacija – Gubitak posla – Gubitak ponosa i časti – Gubitak voñstva 63 .Gubitak Nitrogen Phosphor Arsenic Antimon Bismuth – (Samo) Pouzdan – Sve deli u vezi.

16. – SEĆANJE Staromodno Očekivanje Sećanje Zamišljanje Pomirenje Zapostavljanje Živi u prošlosti O S Se Te Po Kiseonik Sumpor Selen Telur Polonijum 64 .

– Očekuju da će drugi uvideti njihove potrebe. Svesni su da više nemaju pravo ni na šta. 65 . ne razlikuju laž od istine. – Nadaju se da će se stvari ponovo vratiti. Žive u prošlosti. Razonoda je jedino što im je ostalo. sve je pocepano i ruinirano. Beže u filozofsku sferu svega. muziku. SEĆANJE Sve su izgubili. Ništa praktično ne mogu da urade. traže samo zabavu. indiferentni. Traže razonodu kroz ljubav. teoretiziranje i fantaziranje Ostalo su samo sećanja. alkohol. Mame ljude da bi im pomogli. pa počinju otvoreno da prose. – Nagoveštavaju. Lenji. mašta i pripovedanje.16.

Zapostavljanje Oxigen – Živi na imanju sebično ga drži Sulfur – Produbljivanje Oficijelna veza – brak Selen – Zapostavljanje posla Tellurium – Zapostavljanje kreativnosti Polonium – Sećanje na moć 66 .

17. – KRAJ Pridržavanje Zahtevanje Nekontrolisan Prognan Proklet Bežanje F Cl Br I At Fluor Hlor Brom Jod Astat 67 .

agresija. grabe i beže. KRAJ. Osećaju se autsajderima.17. nekontrolisano ponašanje. Što se više bore. PREPUŠTANJE Dižu ruke. razočarenje. topli. to više pate. Suprotno od dizanja ruku je držanje. Limfne žlezde tvrde. tugu i krivicu. otečene i bolne. Grabe. 68 . Ne pripadaju više zajednici ex – BIVŠI. osećaju bol. Ako ne dobiju što žele – otimaju osećaju se nepotrebnim u egzilu. kriminal.

Morala – Ne drži do veze Raskid – Napuštanje posla. Penzija – Napuštanje kulture – Odustajanje od moći 69 .Napuštanje Fluor Chlor Brom Jod Astat – Ne drži do vrednosti.

– ODMOR – Ne ili U Odstupanje Povlačenje Autizam Čaura Transformacij Unutrašnje Poricanje Neaktivnost Slobodni Bez ograničenja Konfuzija He Ne Ar Kr Xe Rn Helijum Neon Argon Kripton Ksenon Radon 70 .18.

18. Unutrašnje poricanje. Slobodni bez ograničenja. Konfuzija 71 . ODMOR Odstupanje Povlačenje AUTIZAM – čaura Transformacija. neaktivnost.

isključen sa posla. Kripton – Odsečen od ideja – manastirom.Odsečenost Helium – zaključan unutar samoga sebe. 72 . zaostalost. Psihijatrija Lek za autizam. Rasejanost LJudi koji su zatvoreni u svom svetu. Neon – Isključen iz odnosa Ment. Xenon – Odsečen od svoje zemlje – azilanti. Argon – Nezaposlen. Oni su u svome svetu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful