P. 1
neufert_-_elementi_arhitektonskog_projektiranja.pdf

neufert_-_elementi_arhitektonskog_projektiranja.pdf

|Views: 363|Likes:
Published by bmalanovic

More info:

Published by: bmalanovic on Mar 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/10/2014

pdf

text

original

• V C T ^ J

V

J

f ' h , I

NEUFERT
ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA
GOLDEN MARKETING

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu pod brojem 02-352/3-2002., od 12. veljače 2002. knjizi pod naslovom Elementi arhitektonskog projektiranja, prijevod s njemačkog djela Bauentvvurfslehre (36. Auflage) autora Emsta Neuferta (prijevod dr. sc. Andrija Prager) odobrava se korištenje naziva sveučilišni priručnik {Manualia univerzitatis studiorum Zagrebiensis).

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 72.011 (075.8) NEUFERT, Ernst Elementi arhitektonskog projektiranja : osnove, norme i propisi o projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim odnosima; mjere za zgrade, prostorije, uređaje i pribore s čovjekom kao mjerilom i ciljem : priručnik za arhitekte i druge graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i stručnim školama : s preko 6400 slika i tablica / Ernst Neufert; nastavili Peter Neufert, Ludvvig Neff; <preveo s njemačkog Andrija Prager>. - 36. prošireno i prerađeno. - Zagreb : Golden marketing, 2002. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) Prijevod djela: Bauentvvufslehre. Bibliografija. - Kazalo. ISBN 953-212-080-7 1. Neufert, Peter 2. Neff, Ludvvig I. Arhitektonsko projektiranje ~ Udžbenik 420426013

Copyright© hrvatskog izdanja, 2002, Golden marketing, Zagreb, Hrvatska Ova knjiga objavljuje se u suradnji s Institutom građevinarstva Hrvatske

Naslov izvornika Neufert

BAUENTVVURFSLEHRE

Posvećeno mom ocu ERNSTU NEUFERTU

Nakladnik Golden marketing Kneza Mislava 1, Zagreb, Hrvatska Tel./fax.: 01/4618-206, 4618-207, 4557-916 E-mail: golden-marketing@zg.tel.hr http://www.golden-marketing.hr Za nakladnika Franjo Maletić, dipl. iur. Glavni urednik i stručni redaktor Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, dipl. ing. građ. Preveo s njemačkog Prof. dr. sc. Andrija Prager, dipl. ing. građ. Recenzenti Prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić, dipl. ing. arh. Dr. sc. Goran Poljanec, dipl. ing. arh. Prof. Berislav Šerbetić, dipl. ing. arh. Akademik prof. Ante Vulin, dipl. ing. arh. Urednici edicije Mr. sc. Smiljan Jurić, dipl. ing. građ. Dr. sc. Radule Knežević Lektorica Mr. sc. Smiljka Janaček - Kučinić Kompjutorski slog Željko Strunjak Duško Kosanović Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

ERNST NEUFERT

ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA
Osnove, norme i propisi o projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim odnosima; mjere za zgrade, prostorije, uređaje i pribore s čovjekom kao mjerilom i ciljem

Priručnik za graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i ostalim stručnim školama Nastavili Peter Neufert • Ludwig Neff i
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

36. prošireno i prerađeno izdanje s preko 6400 slika i tablica

ZAGREB, 2002.
GOLDEN
MARKETING
w i e w ë g

Peter Neufert/Ludwig Neff

P

PLANUNGS-AG NEUFERT MITTMANN GRAF

PARTNER
E-Mail: bel@neufert.de Homepage: http://www.neufert.de

Njemačka knjižnica - CIP Podaci o naslovu za ovu publikaciju mogu se dobiti kod Njemačke knjižnice.

Si 0 M

Podaci koje sadrži ova knjiga nisu povezani ni s kakvom obvezom ili jamstvom. Prema tome, autor i izdavač ne preuzimaju nikakvu odgovornost niti jamstvo bilo koje vrste što bi moglo proizaći iz primjene tih podataka. Od 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 1. izdanja 1936. do 29. izdanja 1973. izdavač je Ullstein/Bertelsmann (Verlag Ullstein/Bertelsmann Fachverlag). izdanje, potpuno novo obrađeno i znatno prošireno, 1979 izdanje, pregledano, 1982 izdanje, pregledano i dopunjeno, 1984 izdanje, potpuno novo izrađeno i novo oblikovano, 1992 izdanje, prošireno, 1996 izdanje, 1998 izdanje, prošireno i prerađeno, 2000

Licencna izdanja ovog djela izašla su na engleskom, francuskom, španjolskom, portugalskom, talijanskom, grčkom, turskom, srpskom, poljskom, ruskom, indonezijskom, češkom, mađarskom i japanskom jeziku.

Sva prava pridržana © Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 2000 Izdavač Vieweg je poduzeće skupine stručnih izdavača Bertelsmann Springer. Ovo djelo i svi njegovi dijelovi zaštićeni su temeljem autorskih prava. Svaka primjena izvan uskih granica Zakona o autorskim pravima nije dopuštena bez suglasnosti izdavača i kažnjiva je. To se posebno odnosi na umnožavanje, prijevod, snimanje na mikrofilm i prijenos u elektroničke sustave.

www.vieweg.de

ISBN 953-212-080-7

VI

PREDGOVORI
Predgovor prvom izdanju U obradi primjera u ovoj knjizi surađivao je sada pokojni arhitekt Gustav Hassenpflug. Osim toga, na obradi crteža sudjelovali su arhitekti Richard Machnow, Willy Voigt, Fritz Rutz i Konrad Sage. Tiskarsko - tehničku obradu obavio je arhitekt Adalbert Dunaiski. Njemački je odbor za normizaciju stavio na raspolaganje normne listove, koji su uključeni dijelom u skraćenom ili sažetom obliku. Za pouzdanu točnost normi mjerodavno je uvijek posljednje izdanje navedenog normnog lista. Obradu posebnih područja poduprli su savjetnički i informativni uredi koji su svaki put navedeni u zaglavlju navedenih pojedinačnih skupina. Svima njima zahvaljujem na njihovoj požrtvovnoj suradnji. Odgovarajuća literatura navedena je na kraju tekstualnog dijela, kako je zahtijevao bolji pregled. Iz istog je razloga tekst nastavljen što je moguće kraće, te u svakom slučaju u svezi s crtežima na istoj stranici. Ako korisnik primijeti da mu za projektiranje nedostaju neki važni podaci, molim da me obavijesti, kako bi se to u novom izdanju moglo uzeti u obzir.

Berlin W 9, 15. ožujka 1936.

Ernst Neufert

Predgovor 30. izdanju Od pojave prvoga izdanja godine 1936. tehnika se građenja i planiranja jako razvila. Tijekom protekla četiri desetljeća u svako je novo izdanje ugrađeno sve što je bitno novo, a cijela je knjiga svaki put svestrano razmotrena. Međutim, temeljita sveobuhvatna revizija i dopuna, uz prihvaćanje i svih novih pojmova i normi, mogla je tek sada, nakon višegodišnjeg rada, biti dovršena. Pri tome nije gotovo ni jedna stranica ostala pošteđena, počevši od novog slijeda stranica i odgovarajuće promijenjenih poziva na neku stranicu knjige. Velika je pomoć pri tome bila suglasnost glavnog urednika "Deutschen Bauzeitschrift" (Njemačkog građevinskog časopisa) - DBZ, kolege S. Linke, da se mogu preuzeti posebni prilozi iz časopisa, uvijek s pozivom na izvor. Osim toga, trebalo je s obzirom na visoku specijaliziranost današnje građevinske tehnike, zamoliti specijaliste za suradnju. Obradu pojedinih poglavlja proveli su: liftovi/pokretne stube ing. E. Sillack; rasvjeta dipl.fiz. W. Tubbesing; zaštita od požara dr. ing. P. Bomemann; vatrogasne zgrade prof. ing. J. Portmann; ravni krov/toplinska Darmstadt, kolovoza 1978. Ernst Neufert izolacija/plivališta dr. ing. P. Kappler; grijanje dipl. ing H. Nachtweh; umjetni materijali građevinski savjetnik dipl. ing. A. Schwabe; sportske građevine i uređaji prof. dipl. ing. J. Portmann, vodeći arh. S. Lukowski. Redakcijsku obradu i uklapanje crteža obavio je arhitekt Ludwig Neff. Kako je već u prvom predgovoru navedeno, opet su aktuaiizaciji sadržaja pomogle neke tvrtke i udruge. One su u zaglavlju odgovarajućih stranica navedene s punom adresom, te su zasigurno spremne dati aktualne informacije. Trideseto izdanje sada ukupno sadrži više od 6000 crteža, tablica i dijagrama, a proširenje registra na 8000 pojmova dalje će pojednostavniti uporabu knjige. U popisu literature upućuje se i na specijalizirane članke iz stručnog časopisa DBZ, premda u knjizi nisu upotrijebljeni, pa je time znatno obogaćen izvor podataka.

Predgovor 33. izdanju Još me za života autor, moj visoko poštovani otac Ernst Neufert, pripremio da preuzmem njegovu pisanu ostavštinu za daljnje oblikovanje. Tako smo moji partneri Peter Mittmann i Peter Graf, naš specijalist za građevinsku literaturu dipl. ing. arh. Ludwig Neff, naši suradnici i ja bili pripremljeni da započnemo raditi na novim izdanjima ove knjige. Zadatak koji mi je namijenio moj otac Ernst Neufert postao je obvezom njegovom smrću u veljači 1986. Naše današnje visokorazvijeno graditeljstvo postavlja drugačije tehničke i znanstvene zahtjeve graditelju nego prije 55 godina, u vrijeme prvoga izdanja knjige. Za ispravnu "novu" knjigu trebalo je dakle zadržati genijalno oblikovanje knjige, ali sadržaj dosljedno prilagoditi novom vremenu. Zbog toga smo odmah odlučili djelo sasvim nanovo izraditi, oblikovati, crtati i proširiti, kako bismo mogli obuhvatiti sve što arhitekt i projektant danas bezuvjetno mora znati pri projektiranju. Sve što se mora znati, ali vjerno Ernstu Neufertu: ne više od toga. Izdavač i mnogi koji su svojim stručnim znanjem pridonijeli ovom djelu, utrošili su četiri i pol godine intenzivnog rada. Zato se svi mi pouzdano nadamo da će za kupce, koji traže suvremenu graditeljsku knjigu, ovo djelo značiti dobitak.

Köln, rujan 1991.

Peter Neufert

VII

PREDGOVORI

Predgovor izdavača uz 33. izdanje Prije više od pola stoljeća mladi je arhitekt Ernst Neufert imao ne samo ideju već i energiju da oživotvori knjigu Bauentwurfslehre, koja se razvila u prijeko potrebno pomoćno sredstvo za rad arhitekta i projektanta. On je djelo stalno održavao "mladim" i prilagođavao ga potrebama vremena. Posljednja opsežna prerada obavljena je 1979. godine (30. izdanje), još prije njegove smrti 1986. godine. Daljnji kontinuirani rad na tom djelu preuzeo je njegov sin Peter Neufert sa svojim suradnicima. Posebno im je uz pomoć Ludwiga Neffa, koji je još za autorova života mjerodavno sudjelovao u tom zadatku, uspjelo napraviti posve novu obradu, te nakon višegodišnjeg rada djelo predstaviti. Izdavač je ponosan što može Elemente graditeljskog projektiranja, koje je u međuvremenu prošireno diljem svijeta i prevedeno na trinaest jezika, predstaviti s novim sadržajem i u novom obliku, ali prema konceptu Ernsta Neuferta. Wiesbaden, rujna 1991.

Predgovor 35. izdanju Kad se nakon smrti slavnog autora Ernsta Neuferta tijekom 12 godina ostvaruju naslijeđena autorska prava i dužnosti, nastaje neosporna potreba da se ocu "polože računi" i o onome što su s time i što su od toga uradili nasljednici - Ludvvig Neff, Peter Neufert i Planungs-AGNeufert Mittmann Graf Partner. Budite, poštovani čitatelji, blagonakloni svjedoci ove "ispovijedi"! Kad je moj otac umro u veljači 1986. bilo je 32. njemačko izdanje na tržištu. Mi smo tijekom više od četiri godine predanog rada izradili potpuno novo djelo kao 33. izdanje, što znači da je svaka stranica opremljena novim crtežima i tekstom te obogaćena mnogim aktualnim temama. Ovo 35. izdanje 1998. godine opet je dopunjeno važnim poglavljima kao što su drvene kuće, niskoenergetske zgrade, solarna energija, ekološko građenje, zimski vrtovi i staklene dogradnje. Koln, lipnja 1998. Peter Neufert

Predgovor 36. izdanju Danas, 15. ožujka 2000., na stoti rođendan prof. Ernsta Neuferta, dovršeno je 36. izdanje ove knjige. Život i djelo Ernsta Neuferta kao da je prožeto nekom osebujnom brojčanom simbolikom. Rođen 1900 godine, život mu je tekao usporedno sa stoljećem. Godine 1936. pojavilo se prvo, a godine 2000. pojavljuje se 36. izdanje Bauentwurfslehre. Profesionalni korijeni prof. Ernsta Neuferta leže u Bauhausu i Gropiusu - atelijeru u Weimaru i Dessauu. U Weimaru se nalazi i njegov prvi atelijer i kuća. Tamo su nastale zamisli za ovu knjigu. Zaklada Bauhaus Dessau sjetila se Ernsta Neuferta i njegova stotog rođendana izložbom "Ernst Neufert - normirana kultura građenja u 20. stoljeću". Peteru Neufertu treba zahvaliti što će se izložba moći vidjeti i u Weimaru, europskom gradu kulture. U Weimar Gelmerodi on je na zemljištu očeve kuće dao podići "Neufert - Box", u kojoj nije prikazana samo izložba posvećena Ernstu Neufertu, nego je u duhu Ernsta i Petera Neuferta namijenjena promicanju daljnjih kulturnih djelatnosti. Otac i sin ovdje se susreću u dvjema dojmljivim građevinama u međusobnom iskazu poštovanja. Peter Neufert umro je u prosincu 1999. Njegova je želja bila da se održe Bauentwurfslehre i da profit od izdavanja knjige vodi njegova zaklada NEUFERT-STIFTUNG sa svrhom da se nastavi izlaženje novih izdanja. Tu želju uspješno podupire obitelj Petera Neuferta. Projektantska tvrtka Planungs AG NEUFERT MITTMANN GRAF Partner nastavlja - kao i do sada - obradu s dugogodišnjim koautorom Ludwigom Neffom. 36. izdanje sadrži sada više od 6400 crteža, dijagrama i tablica. U tom izdanju knjige prešlo se na novi njemački pravopis. Uz to, sada korisniku stoji na raspolaganju CDROM "Neufert, Allgemeiner Bauentwurf' - za jednostavnije i brže projektiranje. U nastojanju da prati stalni razvitak znanja, novina i spoznaja, ovo je izdanje prerađeno, prošireno i dopunjeno poglavljima o kongresnim zgradama, multifunkcionalnim centrima, studentskim domovima, o socijalnoj stanogradnji, vrtovima, jezercima za plivanje i mnogim drugim objektima. Köln/Weimar, 15. ožujka 2000. Planungs AG NEUFERT MITTMANN GRAF Partner i Ludwig Neff

VIII

Q
.u
Peter Neufert t dipl. ing. arh. Planungs A G Neufert, Mittmann, Graf, Part. Peter Mittmann dipl. ing. arh. Planungs A G Neufert, Mittmann, Graf, Part.

PREDGOVORI
U novoj obradi i oblikovanju sudjelovali su: M. Horton, sanitarna tehnika. W. Sommer, klimatizacija prostorija. Dipl. ing. H. J. Vetter, izvođenje gradnje. M. Menzel, građenje tekstilom. M. Bauer, tehnika grijanja. H. Jaax, energ. postrojenja. Peter Graf Dr. R. Börner, hidroenergetska dipl. ing. postrojenja Planungs A G R. Wirtz, elektroinstalacije. Neufert, Mittmann, Graf, Part. T. Stratmann, solarna arhitektura, inženjerski ured Trümper/Overath, zašt. od buke i akustika prostorija. Hawlitzeck, ceste i pruge. St. Cargiannidis, saniranje starih građevina, ostakljeni pasaži i prenamjene U. Portmann, održavanje i sanacije. J. Weiss, knjižnice. f .- " . U. Kissling, javne knjižnice. R.K. Jopp, knjižnice. H. Rocholl, prodavaonice. D. Portmann f Prof. Nogge, zoološki vtovi i Prof. dr. ing. arh. odnosi mjera, modularni nizovi, ka- akvariji. belske viseće konstr., obješene i A. Beckmann, kinematografi. poduprte konstr.. zaštita od požara K. F. J. Mertens, sportske dvorane. B. Rüenanver, crkve. G. Hoffs, zvonici. A. Ruhi, džamije. W. Hugo, muzeji.

Q

Ludwig Neff arhitekt Šef redakcije, prijelom, autor

H. A. Knops diplomirani dizajner ilustrator

m

i
H. P. Kappler dr. ing. arh. ravan krov, toplinska zaštita, vrtni bazeni, privatni zatvoreni bazeni H. Hofmann prof. dr. ing. rasvjeta

B. Echterhoff dipl. ing. arh. ozelenjavanje krovova, vrtovi, ograde

Kod novog oblikovanja i obrade crteža sudjelovali su: T. Altrogge, St. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. Schirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke. St. Vogel

^ ^

v.

U

i

t

y => sV í í

i'i
/

i

R. Eckstein dipl. ing. arh. akademik savjetnik dnevna rasvjeta

D. Lembke voditelj-graditelj, dr. ing., suradnik dipl. ing. P. Pastyk visoke škole, laboratoriji

R. S. Suchy dipl. ing. arh. upravne zgrade

P. Karle dipl. ing. arh. industrijske zgrade

2
-

S vmmmšam

Wolfgang Busmann dipl. ing. zračne luke

Jan Fiebelkorn prof. dipl. ing. kazališta

A. Kohler dipl. ing. arh. građenje bolnica, tehnika skladištenja, liječničke ordinacije

O. Muller dipl. ing. arh. građenje bolnica, tehnika skladištenja, liječničke ordinacije

IX

PROLEGOMENA

Ovaj je priručnik nastao iz podloga za moja predavanja na državnoj Građevinskoj visokoj školi u VVeimaru. Ona su se zasnivala na promatranjima, iskustvima i spoznajama iz prakse i istraživanja u čovjekovu okružju koja su potrebna pri projektiranju građevina, ali s otvorenošću prema novim mogućnostima i zahtjevima. Naime, mi s jedne strane stojimo na ramenima naših predaka, no s druge strane sve se kreće, mi smo djeca našeg vremena s pogledom u budućnost, a uz to je gledište svakog pojedinca često različito. Razlozi su u različitim sklonostima i naobrazbi; u utjecaju okoline; u sklonostima i njima odgovarajućem stupnju vlastitog formiranja proisteklog iz unutarnje pobude. Je li naša današnja tako "sigurna prosudba" uistinu konačno ispravna, ostaje neriješeno, jer je i ona uvjetovana vremenom. Iskustvo nas uči da kasnije vrijeme pravičnije sudi o tome nego naše koje nema potrebni odmak da bi se to sagledalo. Iz toga jasno proizlazi da svako spoznavanje mora sadržavati neke rezerve kako ne bi postalo zabludom. Unatoč svekolikoj težnji za istinom i objektivnošću, unatoč svim nastojanjima da se subjektivne zamisli kritički promotre i sumnje ne gurnu jednostavno u stranu, ostaje svako spoznavanje subjektivno i ovisno o vremenu i okolini. Opasnost od zablude može se izbjeći ako se spoznajom samo ustvrdi da nije ništa dovršeno, već da služi i podliježe životu, nastajanju i razvoju. Iz toga za učenika proizlazi duhovni stav na koji je Nietzsche mislio kad je rekao: "Samo onaj koji se mijenja ostaje samnom u rodu." Bitnost takvih spoznaja o vječnom nastajanju, u službi razvoja, jest u tome što ne daje gotove recepte, nikakve "gotove mudrosti u kutijama", nikakav "Canned VVisdom", već daje samo osnove, elemente i oslonce, a k tome i metode kombiniranja, konstruiranja, komponiranja i harmonije. Konfucije je to prije više od 2500 godina sažeo u rečenici: "Ja dajem mom učeniku jedan ugao, ostala tri mora odrediti sam." Rođeni arhitekt ili čovjek koji težnju prema građenju nosi u srcu začepit će si uši i zatvoriti oči ako mu se nametne rješenje nekog zadatka, jer on je tako pun vlastitih predodžbi i ideala da mu trebaju samo elementi kako bi se napregnuo da stvori iz njih cjelinu!. Tko je jednom stekao vjeru u sebe, uvid u odnose, igru sila, gradiva, boja i mjera, tko je u stanju usvojiti stvarnost pojave građevine, tko njeno djelovanje istražuje, kritički ispituje, u mislima pregrađuje, taj je na jedinom ispravnom putu prema najvećoj životnoj radosti koju osjeća samo istinski stvaralac. Ovo shvaćanje života neka mu pomogne u tome. Ono ga treba osloboditi svih poučavanja, u

krajnjem slučaju i od ovoga, i uputiti ga u vlastitu stvaralačku djelatnost, neka mu bude pomoć pri startu; kretati se - graditi mora svatko sam. Oblici našeg vremena nalaze se pri tome na istom putu kojim su koračali naši stari da bi došli do svojih divnih hramova, katedrala ili dvoraca, za koje nisu imali nikakvih predložaka, ali su odgovarali njihovim zamislima i željama, idejama i idealima koji-su bili bliski njihovoj čežnji. Već odgovarajuće sročen zadatak izaziva predodžbe koje kroz građevinsko - tehničke mogućnosti vremena i uz uvažavanje uvjeta okoline dobivaju konkretne oblike, koji pokazuju samo udaljenu sličnost s onime do tada poznatim. Te nove građevine mogu tehnički i funkcionalno biti znatno bolje od svih prethodnih ako odgovaraju uznapredovalu stupnju tehnike. One mogu i s umjetničkoga gledišta podnijeti usporedbu s istovrsnim građevinama prošlih vremena. Usporedi li se današnji industrijski kompleks, svijetao, prostran, prikladnih proporcija i vitke lagane konstrukcije, s manufakturom iz 18. stoljeća ili zanatskom radionicom 15. stoljeća, bit će i najuskogrudnijem konzervatoru očita nadmoć naših novogradnji. To znači: svagdje gdje graditeljski zadaci služe stvarnoj potrebi našeg vremena, mogu se od živućeg, vremenu prilagođenog arhitekta očekivati djela koja mogu podnijeti usporedbu s najboljim građevinama starih, dapače ih i zasjeniti. Zbog toga se treba u današnjoj visokoj školi ponajprije usredotočiti na razmatranje sadašnjosti i gledati u budućnost, a na prošlost se osvrtati samo koliko je nužno i korisno. To preporučuje i jedan od naših velikana, Fritz Schumacher, kad u svojim studijama o profesiji arhitekta opominje da se mladi student pri istraživanju prošlosti više gubi u razmatranjima da se naslovom takvim učenim sporednim natih zahtjeva doktora daje zavesti na skretanje preprema na razgraiz područja povijesti umjetnosti i putovima, jer se to događa

račun snaga koje su potrebne za ostvarenje široko stvaralaštva. graditeljskog

Suprotno tome ispravnije je dati studentu samo elemente, kako je to ovdje u Elementima jektiranja proučinjeno, pri čemu sam se trudio elemente pro-

jektiranja reducirati na uzroke, shematizirati ih i čak svesti u apstraktno, kako bih korisniku otežao kopiranje i primorao ga da stvarima udahne vlastiti oblik i sadržaj. Različiti će oblici ionako biti do neke mjere ujednačeni protekom vremena u kojem se ističe težnja prema zajedništvu iskazanom jednolikom usmjerenošću ljudi određenog razdoblja, pri čemu se prepoznaje stil vremena sa svojim trajnim obilježjem. Ernst Neufert

X

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIGOM

Struktura knjige u rasporedu materijala prati prirodni slijed građenja. Mnoga su srodna područja smještena jedno do drugoga, ako nisu neki drugi važni razlozi zahtijevali udaljeniji razmještaj. Svi pojedini dijelovi građevine koji se javljaju u mnogim, iako ne baš u svim vrstama zgrade, obrađuju se zasebno. To vrijedi i za opće smjernice za pripremu, planiranje i ostale predradnje projektiranja. Iz toga je proizašlo 35 cjelina: Sadržaj stranica XI daje podrobniju podjelu navedenih cjelina i opis sadržaja pojedinih stranica. Popis pojmova stranica 634 uz pojedine karakteristične pojmove pokazuje i brojeve stranica na kojima se gradivo o njima može naći. Objašnjenje kratica i oznaka stranica 1 kratice se nisu mogle izbjeći jer se tako štedi prostor i pojednostavnjuje preglednost. Kad se primjenjuju nepoznate kratice, oblikovane su tako da pažljiv čitatelj uglavnom može shvatiti njihovo značenje a da ne treba tražiti objašnjenje na stranici 1. Posebna prednost za sve koji će se služiti ovim djelom jest u tome što je gradivo najvažnijih znanja o projektiranju i zgradarstvu sažeto u jednoj knjizi. Tlocrti, presjeci, oblici i tipovi primjeri su i samo nositelji brojeva. Oni sadrže uobičajene granične mjere, pri čemu je čovjek mjerilo svih stvari koje ga okružuju.

blagovaonicu prema uputama za gostionice na stranicama 456-457 ili za hotele na stranicama 464-468, eventualno predviđenu dvoranu s pozornicom prema uputama za kazališta na stranicama 475-484 te za akustiku na stranicama 136-138, razmisliti o ugradnji kinoprojektora prema stranicama 469-470.; dimenzionirati predavaonice prema uputama za visoke škole na stranicama 316-320, knjižnice prema uputama na stranicama 331-336, rasporediti urede prema stranicama 337-348, crtaonica i laboratorija stranicama 321-326, ugradnju trezora prema stranici 361, te garaža i parkirališta prema stranicama 435-477. 0 eventualno potrebnim stanovima za upravitelja zgrade, domara, kuhara itd. treba potražiti upute na stranicama 273-296, a oblikovanje, veličinu i opremu pojedinih prostorija vidjeti na stranicama 237-259. Vođenje prometnica i ograđivanje prikazuje se na stranicama 207-210, nasadi u vrtu i si. na stranicama 219-231, te na kraju o konstrukciji, položaju i načinu izvedbe stubišta i dizala na stranicama 199-205. Veličina i izvedba prozora i vrata prikazani su na stranicama 184-188. Temelji i hidroizolacija prikazani su na stranicama 67-71, zidovi i debljine zidova na stranicama 72-75, krovovi na stranicama 82-83, grijanje i ventilacija na stranicama 105-108, rasvjeta i insolacija na stranicama 143-152, modularne i normirane mjere na stranicama 60-61. Nužne usporedbene tablice za metarske veličine navedene u knjizi, prije svega za anglosaksonske mjere, nalaze se na kraju tekstualnog dijela, na stranicama 614-616. Temeljem ovih mnogovrsnih podataka razvija projektant brzo 1 sigurno građevinu, prilagođavajući se posebnim zahtjevima i uvjetima okoline, u skladu sa svojim osjećajem za vrijeme i način življenja.

KAKO SE DAKLE SLUŽITI OVOM KNJIGOM? Kao primjer uzeta je izrada upravnu zgradu. projekta ili pretprojekta za jednu

Treba pažljivo pročitati Upitnik na stranici 50. i potanko odgovoriti na postavljena pitanja, kao i na ona koja proizlaze iz nekog posebnog slučaja, iznaći temeljem navoda na stranici 352. odnose u kompleksu upravne zgrade, prema DIN-u 277 izračunati bruto k u b a t u r u prostorija, prilagoditi veličinu prostorija raspoloživoj predračunskoj svoti, te projektirati zgradu prema radnom procesu sa stranice 48; dimenzionirati, oblikovati i namjestiti primjerice

U knjizi su vektorskim strelicama " označeni crteži koji se na CDROM-u - Neufert, Bauentwurfslehre - Allgemeiner Bauentwurf nalaze kao grafike koje se mogu prenijeti u komercijalne CAD programe na PC - bazi i zatim dalje prerađivati.

XI

Objašnjenje oznaka Osnovne norme Osnovne mjere, odnosi mjera Projektiranje Organizacija građenja Elementi građevine Grijanje, ventilacija

1 2

Dječji vrtići, igrališta, prenoćišta za mlade Knjižnica, upravne zgrade, banke Prodavaonice, supermarketi samoposluživanja Tehnika skladištenja Radionice, industrijske građevine Adaptacije Poljoprivredni objekti, držanje životinja

327 331

27 44 51 64 105

Ostakljeni pasaži, tipologija . . . 363 368 376 380 402 404 421

Fizika zgrade, zaštita građevina . 123 Rasvjeta, osvjetljenje, staklo, dnevno svjetlo Prozori, vrata Stubišta, dizala Ceste, prometni prostori Vrtovi, rasadnici 143 177 193 206 219

Željeznice

Parkirališta, garaže, parkirni objekti, benzinske postaje, vatrogastvo 427 Zračne luke Ugostiteljski objekti Hoteli, moteli, kongresne zgrade Zoološki vrt Kazališta, kina, cirkusi, višenamjenski centar Sportski objekti Bolnice, liječničke ordinacije, građenje za invalide Starački domovi, centri za starije osobe Groblja Zaštita od požara Mjere, težine, norme Popis literature Kazalo pojmova 450 456 464 472 475 490 541 583 597 599 614 624 634

Kućne nusprostorije, ulazi . . . . 237 Gospodarske prostorije Kućne prostorije Zatvoreni bazen 241 250 261

Praonice rublja, uređaji za pranje 264 Balkoni 266

Putovi, ulice 267 Stanovi za odmor, vrste kuća, ekološko građenje, etažna gradnja, građenje drvenih kuća 268 Sanacija starih zgrada 299 Škole Visoke škole, laboratoriji, studentski domovi 307 316

Crkve, muzeji, sinagoge, džamije 586

XII

SADRŽAJ Objašnjenje oznaka
Objašnjenje oznaka i kratica 1 Krovni pokrovi Krovne konstrukcije - detalji Uspravni krovni prozor Izgrađena potkrovlja Ravni krov Ravni krov - detalji toplog krova Ravni krovovi - alternativni hladni krovovi Ozelenjivanje krovova Ozelenjivanje krova - detalji Ozelenjivanje krova - izvod: smjernice Saveza za krovne vrtove e. V. Građenje tekstilnim materijalima Konstrukcije od mreže užadi Ovješene i poduprte konstrukcije Prostorne rešetke - osnove Prostorne rešetke - primjena Katne konstrukcije Stropne konstrukcije Podovi 84 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104

Osnovne norme
Sl jedinice DIN 198.476.829.4999 Nacrti Raspored nacrta Oznake za građevinske nacrte Odvodnja iz zgrade i zemljišta Vodovod i kanalizacija Plinske instalacije u visokogradnji Elektroinstalacije Tehnika osiguranja Crtanje 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25

Osnovne mjere, odnosi mjera
Čovjek kao mjerilo i cilj Mjera svih stvari Dimenzije i potreban prostor Čovjek i vozila Čovjek i stan Klima u prostoriji Građevna biologija Oko Čovjek i boja Odnosi mjera - osnove Odnosi mjera - primjena Primjena: modularna koordinacija 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43

Grijanje, ventilacija
Grijanje Skladištenje tekućih goriva Termoelektrana Hidroelektrane Solarna arhitektura Solarna energija Hladnjače Hlađenje i smrzavanje mesa Tehnika kondicioniranja zraka 105 109 110 111 112 115 116 117 119

Projektiranje
Dijelovi građevine kao posljedice obrade gradiva . . . . Građevinski oblici kao posljedica konstrukcije Nove konstrukcije i oblici Zgrada i oblici kao odraz vremena i načina života . . . . Postupak izrade Predradnje - suradnja investitora Upitnik 44 45 46 47 48 49 50

Fizika zgrade, zaštita građevina
Termoizolacija - pojmovi - mehanizmi Termoizolacija - difuzija vodene pare Termoizolacija - način građenja Detalji termoizolacije: vanjski zid Akustična izolacija Zračna akustična izolacija Zaštita od zračnog zvuka i od buke koraka Zaštita od vibracija - materijalni zvuk Akustičnost prostorije Gromobrani Antene 123 124 125 126 131 132 133 135 136 139 142

Organizacija građenja
Izvedba građevine Vođenje gradnje - osnovne mjere Osnovne mjere Osovinske mjere Modularna kordinacija Koordinacijski sustav, koordinacijske mjere 51 59 60 61 62 63

Rasvjeta, ovjetljenje, staklo, dnevno svjetlo
Rasvjeta Rasvjeta - flourescentne cijevi za reklamne ploče . . . . Staklo Sintetički materijali Dnevno svjetlo Sunčeva svjetlost 143 152 153 161 162 175

Elementi građevine
Temeljno tlo - temeljenja, građevne jame, rovovi Građevna jama - zaštita, jame, zemljište Razmjeravanje zgrade Zemljani radovi, radovi u tlu i temeljenje Izolacija građevina Dreniranje kao zaštita građevina Ziđe od prirodnog kamena Ziđe od umjetnog kamena Vanjski zidovi, niskoenergetski način građenja Vezovi zidnih opeka Kamini Dimnjaci Sustavi ventilacije Krovišta .... 64 65 66 67 69 70 72 73 76 77 78 79 81 82

Prozori, vrata
Nadsvjetla - svjetlosne kupole Prozori Prozori za stambena potrkovlja Čišćenje zgrade Vrata Posebna vrata Uređaji za zaključavanje Osiguranje zgrade i zemljišta 177 178 182 185 186 189 190 191

XIII

Pokretne staze Dizala .uporaba kišnice Vrtni plivački bazen Stambene kuće s plivačkim bazenom u vrtu 219 221 222 223 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 Kućne nusprostorije. rasadnici Vrtovi .zavojita stubišta Ljestve za bijeg .vrtne kuće Građenje drvenih kuća Položaj kuće Gradnje stanova Stambene zgrade u nizu Dvojne stambene zgrade Atrijske kuće Stambene zgrade Stambene zgrade sa zimskim vrtovima Stambene zgrade .povišene i brežuljkaste lijehe Vrtovi .oblik kvadrata.zemljani radovi Vrtovi .puzavice i penjačice Vrtovi . vjetrobran.položaj u kući Kupaonice . uređaji za pranje Praonice rublja .SADRŽAJ Stubišta.oprema Sanitarne kabine . prometni prostori Ceste Biciklistički promet Autoceste Tramvaj. gradska željeznica Prometni prostori Smirivanje prometa Prometni prostori . velike Stambene zgrade . igrališta. ulazi Predprostor.elementi za postavu i ugradnju Blagovaonice . .vrste kreveta Spavaće sobe . Drvene kuće .uređaji za pranje 264 Balkoni Balkoni 266 Putovi.za trgovačke i poslovne zgrade .ekološko građenje Stambene zgrade na padini Stambene zgrade. igrališta Prenoćišta za mlade 327 328 329 XIV . . potporni zidovi Vrtovi . dizala Stubišta Rampe . .osiguranje padine Vrtovi . smočnica Kuhinje Kuhinje .položaj kreveta Spavaće sobe .primjeri iz projekata 250 251 252 253 254 255 257 258 260 Visoke škole .zaštita od buke 206 211 213 214 215 217 218 Stanovi za odmor.osobna dizala za stambene zgrade dizala . studentski domovi. .ogledni primjeri Staklenik Drveće i živice Vrtno jezerce Jezerce za plivanje Vrtovi . kocke i šatora .predgotovljavanje Kupaonice .posude i namještaj 241 243 244 245 248 Škole Škole Veliki prostori u gradnji škola 307 314 Visoke škole. etažna gradnja Stanovi za odmor Kuće za odmor . ceste Putovi i ulice 267 Ceste. ekološko građenje. . ulaz Ulazi.ograde Pergole. građenje drvenih kuća.međunarodni primjeri Višekatne stambene zgrade Oblikovanje etaže Socijalni stanovi za iznajmljivanje Projektno rješenje etaže Galerijske stambene zgrade Terasaste kuće Skloništa 268 269 270 271 272 276 277 278 279 280 282 283 285 288 289 291 292 293 294 295 296 297 Vrtovi. dizal za bolesničke krevete Dizala .izlaz za nuždu Pokretne stube . stube. garderobe Hodnici Spremišta 237 238 239 240 Sanacija starih zgrada Sanacija starih zgrada Očuvanje i sanacija 299 304 Gospodarske prostorije Prostorije za kućanstvo Spremište. vrste kuća.osobna dizala namijenjena pretežno za urede banke. hotele. .predavaonice Crtaonice Studentski dom Laboratorij 316 321 322 323 Dječji vrtići. staze.detalji 261 263 Praonice rublja.dizalo za male terete Hidraulična dizala Panoramska ostakljena dizala 193 196 198 199 200 201 202 203 204 205 Zatvoreni bazen Privatni zatvoreni bazen Bazen za plivanje . laboratoriji Kućne prostorije Spavaće sobe Spavaće sobe . prenoćišta za mlade Dječja obdaništa Pribor za igru.krevetske nište i zidni ormari Garderobe Kupaonice .

tova mi mostovi. 345 Upravne zgrade . uređenje prostora za sjedenje 347 Upravne zgrade . . tehnička oprema građevine 350 Upravne zgrade .dimenzioniranje.isporuka robe 370 Zone ispred blagajni i centar svježe robe (tržnica) .visoke zgrade 355 Uredske zgrade .općenito 360 Banke . . kina.SADRŽAJ Knjižnica. parkirni objekti.trezori 361 Poljoprivredni objekti. konstrukcija 349 Upravne zgrade .okretanje Teretna vozila . upravne zgrade.držanje iz hobija Držanje peradi Staje za tov svinja Staje za rasplodne svinje Staje za konje i držanje konja Uzgoj goveda Uzgoj goveda . moteli. prozirni krovovi 363 364 366 367 Prodavaonice.dimenzioniranje: potrebne površine . odlaganje odjeće 380 382 386 389 390 392 395 396 397 398 399 400 401 Hoteli. stacionaran 475 485 487 488 489 Adaptacije Adaptacije 402 XV . radna mjesta s ekranom 351 Upravne zgrade . tipologija Tipologija Povijesni primjeri Primijenjeni primjeri Pokrivanje staklom.dimenzioniranje. podizne platforme Garaže Nadstrešnice za osobna vozila Garaže i parkirni objekti Parkirne građevine Parkiranje i parkirne građevine Parkirne građevine Benzinske postaje Odmorišta 427 429 432 434 435 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 Ostakljeni pasaži. kongresne zgrade Hoteli Hotelske kuhinje Motel Kongresne zgrade 464 467 469 470 Zoološki vrt Zoološki vrt i akvarij 472 Kazališta. vatrogastvo Autobusni kolodvor Vatrogastvo i vatrogasne zgrade Vozila Teretna vozila Parkirališta Teretna vozila . garaže.dimenzioniranje. vertikalni elementi 357 Banke . cirkusi Kazalište Kinematograf Višenamjenski centar Drive-in kina Cirkus. samoposluživanja Prodavaonice 368 Prodavaonice za živežne namirnice 369 Prodavaonice .osnove 337 Upravne zgrade . supermarket's.primjeri 354 Primjeri upravnih zgrada .parkiranje i okretanje Utovarne rampe Rampe.osnove tipologije 341 Upravne zgrade . banke Knjižnica 331 Upravne zgrade . višenamjenski centri. benzinske postaje. površine za namještaj 352 Upravne zgrade . industrijske građevine Stolarska radionica Tesarski i drvoprerađivački pogoni Autoservisi Autoservisni pogoni Pekarnica Industrijske građevine Transportna i skladišna tehnika Hale Višeetažni objekti Sanitarne prostorije Uređaji za pranje Sanitarni uređaji Garderobe.organizacija tlocrta 353 Upravne zgrade . 373 Klaonica i skladište 374 Mesarski centar 375 Zračne luke Tehnika skladištenja Visoka skladišta Projektiranje / logistika Sigurnosne odredbe Sustavi regala 376 377 378 379 Zračne luke 450 Ugostiteljski objekti Ugostiteljski objekti Ugostiteljski objekti na kotačima Restoranske kuhinje Velike kuhinje 456 458 459 462 Radionice. držanje životinja Nastambe za male životinje . razdioba prostora .primjeri. 344 Upravne zgrade .dimenzioniranje.tov bikova Uređenje gospodarstva Klima u staji 404 407 408 410 411 413 414 415 420 Željeznice Kolosijeci Odpremanje robe Putnički kolodvori 421 424 425 Parkirališta.dimenzioniranje.dimenzioniranje.

građenje za invalide Liječničke ordinacije Skupne ordinacije Građenje za invalide Građenje za invalide .planiranje izgradnje Bolnice .BMX Streljane Sportske dvorane . 611 Mjere.opći pregled Igrališta Lakoatletski objekt Prostorije za fitness Teniska igrališta Minigolf Igrališta za golf Jedrilicarski sport .stan Životni prostor bez zapreka Bolnice . muzeji.primjeri iz Njemačke 586 588 590 591 592 593 595 596 Groblja Krematoriji Groblja 597 598 Bolnice. ambulantne operacije Bolnice . liječničke ordinacije.SADRŽAJ Sportski objekti Stadion Stadion .njega rodilja i novorođenčadi Bolnice . .posebna područja njege 570 571 575 576 577 578 580 581 582 Starački domovi.red mjera Bolnice . vrata.hodnici.terapija zračenjem Laboratorij. . protupožarne pregrade . centri za starije osobe Domovi za starije osobe 583 Crkve.operacijski odjeli Glavne prostorije operacijskog odjela Postoperativna njega Operacija .dvorane za gimnastiku i igre Badminton Skvoš(squash) Kuglane Zatvorena kupališta Otvorena kupališta Zatvorena i otvorena kupališta Sauna Dvorane za igre 490 491 492 494 498 500 502 504 506 509 510 511 513 514 516 517 518 . uređaji za gašenje pomoću C02 Uređaji za gašenje prahom.međunarodni primjeri Muzeji .izdvojeni prostori Područje intenzivne njege Područje njege Područje liječenja .područje opskrbe Bolnice . stubišta. 520 526 527 528 529 534 535 537 540 Dnevne klinike.općenito Bolnice . težine.porodništvo Bolnice . sinagoge.sigurnosni uvjeti Bolnice .marine Veslački sport Objekti za vodene sportove Objekti za jahanje. norme Mjere i težine Odnos njemačkih i engleskih mjera Pretvaranje engleskih mjera u milimetre Stalna opterećenja 614 615 616 617 Popis literature Kazalo pojmova 624 634 XVI . uređaji za gašenje pjenom Uređaji za odvod dima i topline Instalacije vode za gašenje. tornjevi Sinagoge Džamije Muzeji Muzeji . džamije Crkve Orgulje Zvona. funkcijska dijagnostika Fizioterapija 541 542 543 544 546 547 548 550 552 554 555 556 557 558 559 560 561 565 566 568 569 Zaštita od požara Preventivna zaštita od požara 599 Uređaji za dojavu požara 600 Sprinklerski uređaji 601 Uređaji za gašenje prskanjem vode.ambulanta Posebne bolnice Bolnice . dizala Bolnice . 607 608 . patologija Bolnice . Okna dizala F90 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 602 603 604 .područje uprave Bolnice . manježi Skijaška skakaonica Klizališta Brzo trčanje na koturaljkama Biciklistički kros .nastava i istraživanje Bolnice .oblici građevina Bolnice . .nuklearna medicina.

v. Stud. pomnoženo sa podijeljeno okomito volumen. 1 vidjeti popis literature muškarci žene visoka voda mala voda najviši vodostaj obrada podataka elektronička obrada podataka srednje. usporedno 1 2 3 4 5 og PC Pd S Schlz spavaća soba Si sjedeće mjesto Sk tajnik.u. 3 minute. prosječno oko. Bauentwurfslehre Allgemeiner Bauentwurf 1 .G.50 S. usw.M. UV stranica student (ica) osovinski razmak u građenju smještaja = 1. sog.o.) prema prilikama IBA osovinski razmak u industrijskoj izgradnji = 2. građev. obujam prostorni kut korijen konačni prirast sukladno trokut istosmjerno. odgovarajuće ff. poželjno entspr. VDE u.B. propisi pokrajine Hessen RT dio prostorije etc. spez. el.U. evtl. podjela 360 st. s. srednje jednako identično jednako različito približno. propisa Zakon o građenju BO odnosno bzw. usporedno protusmjerno. DV EDV i. rel. s. i. postotak promil promjer gornji rub gornji rub poda gornji rub tračnica mjerilo po (na pr.OBJAŠNJENJE OZNAKA I KRATICA Kratice i oznake u tlocrtima DIN 1356 Ankl Anr Ar B Bch Bd Bik Br D Dg Dga Di Du Dz garderoba pripremanje ostava kupaonica knjižnica pod balkon ured služinska soba tavan krovni vrt trijem tuš soba za dame prizemlje roditelji blagavaonica hodnik gostinjska soba zelenilo garaža soba za grijanje grijanje kuhinja podrum podrumska etaža odlaganje odjeće prostor za ugljen prostor za kovčege dječja soba djevojačka soba soba za muziciranje niša gornja etaža pergola parkirna površina ormar A. DIN njemačke industrijske norme Elt električno LNA lake bešavne cijevi erw. R.I.25 propisi o HTZ slika br.d. oko sukladno slično (i za ponavljanje riječi) neizmjerno usporedno jednako i usporedno nije identično puta. tajnica So sin Sp smočnica Spi sudoper Sz soba za igru ukopana garaža Tg kći To Tr terasa Tz soba za čaj Vr predsoblje Vrr spremište Wa praonica WC zahod Wf vjetrobran Wg zimski vrt Wr čekaonica Wt gospodarska prostorija Wz dnevni boravak Zi soba glavni ulaz pomoćni ulaz stubište dizalo sjever > < < I sin cos tan ctg = » 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 c= CL = * « e ~ 00 cc = ccc = II H. t/m = tona po metru) nominalna širina A a (a) Eg Elt Ez Fl Gä Gfl Ga Hz Hzg K Ke Kg Kl Ko Kr Kz M Mz N BauNVOodredbe o korištenju građevine BEL graditeljsko projektiranje graditeljska regulativa BOL propisi o ustupanju građenja VOB MBO zbirka građ. i tako dalje äq. U. pod uvjetom specifično vidjeti prije tako zvano popis literature i slično ultraljubičasto alfa B ß (b) beta r y (g) gama A 5 (d) delta E E (e) epsilon zeta H T| (e) eta e e (th) thêta i i (i) jota K K (k) kapa A X (D lambda M n (m) mi H ili h B ili b Fl h Min ili min S ili s 12° J Ws N Pa 2° 3' 4" % ili vH %0 Z ç (z) N v (n) H %(x) 0 o (o) n u (P) p p (0 ni ksi omikron Pi ro I a (s) sigma T x (t) tau Y u (y) ipsilon <J) < (ph)fi ) j © OK FO SO M / NW X X (ch) hi y y (pß) psi Q to(o) omega Matematičke oznake > Rimski brojevi I= II = III = IV = V= VI = VII = VIII = IX = X= XV = veće od veće ili jednako manje od manje ili jednako suma (zbroj) kut sinus kosinus tangens kotangens prosječno.Allg. vorh. UBA UW @ EQ cf $ Hochw. ca. vgl.. radna zajednica za industrijsko građenje Mjerne jedinice. približno slično eventualno prema općenito relativno vidjeti dalje usporediti postoji i tako dalje savez njemačkih inž. dgl. (gegf. Niedrw. kratice DIN 1301 i 1302 1012 lfdm • Grčki alfabet 10 cm 12 mm (mala povišena brojka znači mm) tekući metar engleski palac (col) engleska stopa visina ili visoko širina ili široko površina sat minuta ili u minuti sekunda ili u sekundi sve oznake stupnjeva Celzija (K) energija količina topline sila tlak. { 4 sek. A.O. Lit. GRZ GFZ BMZ BP FH GE Gl ekvivalentno | prostorije za trajni [ boravak ljudi iskaz površina pod zgradom iskaz površina etaža iskaz količina pri građenju plan izgradnje visina sljemena područje obrta industrijsko područje # * X / _L V (0 CD = 400 D = 500 DC = 600 DCC = 700 DCCC = 800 CM = 900 M = 1000 MCMLX = 1960 A ^ A tt U CAD-fähige Abbildung auf der CD-ROM Nufert. pritisak i 2 stupnja.M. gem. i daljnji (i ostali) ggf. ggfs.z.A. HHS.

a Weber i kao Voltsekunda (VS) Nazivi i oznake izvedenih SI .1 = 1 m 2 s*1 (= 1 m 2 /s) (9) (9) (%) (-) (cm) (g/m2hPa) (m2hPa/g) (W/mK) (W/mK) (DM/kWh) Primjeri za "izvedene SI .1 = 1 m s -1 (= 1 m/s) 1 s"2 = 1 m s"2 (= 1 m/s2) 1 m 1 s .2 = 1 kg m s -2 (= 1 kg m/s -2 ) 1 m .163 W/m 2 K = 1.3 (= 1 kg/m 3 ) 1 m 1 s .Oznaka ne jedinice metar kilogram sekunda m kg s Definicija na temelju Valna duljina zračenja kriptona Međunarodni prototip Trajanje perioda zračenja cezija Elektrodinamička sila između dva vodiča Trojna točka vode Zračenje pri skrutnjavanju platine Masa molekule U definiciji sadržane SI jedinice - OSNOVNE NORME SI JEDINICE System Internationale d' Unites-» QP - - Amper A kg.163 1.iX HV P 1 W = 1 J/s 1 Wb = 1 Vs b) akustička izolacija X f f„ (m) (Hz) (Hz) (Hz) (N/cm2) (N/cm3) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) valna duljina frekvencija granična frekvenicija rezonantna frekvencija dinamički modul elastičnosti dinamička krutost veličina akustičke izolacije (zračni zvuk) u laboratoriju srednja vrijednost akustičke izolacije (zračni zvuk) građevinska veličina akustičke izolacije (zračni zvuk) mjera zaštite od zračnog zvuka normirana razina materijalnog zvuka veličina poboljšanja nekog sloja obloge stropa mjera zaštite od materijalnog zvuka stupanj apsorpcije zvuka ekvivalentna površina pasorpcije zvuka polumjer odjeka sniženje razine zvuka (7) (ö) Watt se može pri navođenju električne prividne snage označiti kao voltamper (VA).98 1 10 4186 1. m.Osnovne veličine 1 Duljina 2 Masa 3 Vrijeme 4 Jakost električne struje 5 Temperatura (termodinamička temperatura) 6 Svjetlosna jakost 7 Količina tvari Naziv osnov. s ~ Kelvin kandela mol K cd mol Decimalni odnosi i njihove skraćene oznake T (tera) = 1012 jedinica (bilion) G (giga) = 109 jedinica (milijardu) M (mega) = 106 jedinica (milijun) k (kilo) = IO3 jedinica (tisuća) h (hekto) = 100 jedinica da (deka) =10 jedinica d (deci) =1/10 jedinice su: c m M n P f a (cent) (mili) (mikro) (nano) (piko) (femto) (ato) = = = = = = = 1/100 stotinka jedinice 10~3 (tisućinka jed.1 N/mm2 H (m2) A r al (m) (dB) = 1 kg/m3 = 1 kp/m3 = 1 kp/cm2 © 2 Fizikalne oznake u SI .163 W/m K = 1. Nm Wh kWh W W * od 1975 propisano (i) Preračunavanje osnovnih jedinica (m 2 K/Wcm) veličina toplotnog otpora specifični toplinski kapacitet vrijednost akumuliranja topline koeficijent uzdužnog produljenja koeficijent razmaka tlak tlak (djelomični) pare količina pare količina kondenzata relativna vlažnost zraka veličina otpora difuziji (faktor otpora difuziji) ekvivalentna debljina sloja zraka (otpor difuziji) koeficijent propuštanja vodene pare (propustljivost za vodenu paru) otpor propuštanju vodene pare faktor položaja faktor položaja slojeva zraka cijena grijanja s a ß P P o 9o 9k V 1m 1m 1 kg 1 kg 1m (5) m = 1 m2 1 m 1 s .J.6 KJ kilowattsat = 103 Wh = 3. metar kvadratni metar kubni metar kilogram Newton = 1 kg m/s 2 Pascal = 1 N/m2 bar = 100 000 Pa = 100 000 N/m stupanj Celzijus (samo kao temperaturna Kelvin* skala) Wattsekunda = Joule = Newtonmetar Wattsat = 3.6 MJ Watt Watt Faktor preračunavanja a) toplinska izolacija Oznaka Jedinica t At (°C.3 0.sustavu (§) Preračunavanje tabličnih vrijednosti na nove mjerne jedinice .jedinica Ln V/M TSM a (dB) (dB) Otpor propuštanju topline Veličina toplinske provodljivosti Veličina prolaza topline Veličina prelaza topline Zapremisnka gustoća Računska težina Tlačna čvrstoća 2 2 1/A = 1 m h K/kcal = 0.osnovne jedinice Veličina koja se mjeri duljina površina obujam m m2 m3 kg N Pa Pa bar °C K - Jedinica u mređunarodnom mjernom sustavu (SI .3 = 1 kg m .163 W/m 2 K = 1 kg/m3 = 0. s kg Za označavanje decimalno višestruke vrijednosti smije se navesti samo jedan znak ® Decimalni višekratnici i dijelovi jedinice (?) S! .sustav) propisano od 1978.8 133. K) Značenje (u zagradi ranije oznake) temperatura razlika temperature količina topline sposobnost provođenja topline (koeficijent provođenja topline) ekvivalentna sposobnost provođenja topline (koeficijent provođenja topline) koeficijent propuštanja topline (veličina propuštanja topline) koeficijent predaje topline (veličina predaje topline) koeficijent prolaza topline (veličina prolaza topline) koeficijent toplinske izolacije otpor predaji topline otpor prolazu tipline masa sila tlak 9.jedinica Ev da S' R 1 N * 1 s x 1 m 2 = 1 Nsm2 1 rad x 1 s 2 = 1 rad s' (= 1 rad/s) 1 A « 1 s = 1 As = 1 C 1 As/V = 1 C/V = 1 F R m R' LSM Primjeri za SI . količina topline) snaga (zračenje energije ili topline) Ws.01 kfl/m 3 = 0.) IO"6 (milijunti dio) 9 IO(milijarditi dio) 12 10(bilijunti dio) 15 10(bilijarditi dio) 10-18 (trilijunti dio) kg.jedinice" međusobnom kombinacijom osnovnih jedinica ^ M-d Coulomb 1 C Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton 1F 1H 1J 1 lx 1N = 1 As = 1 As/V = 1 Vs/A = 1 Nm = 1 Ws = 1 Im/m 2 = 1 kg m/s 2 Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1 n = 1 V/A = 1/fi = 1 Wb/m 2 = 1 W/A Ao 1/A0 1 Pa = 1 N/m 2 1T 1 V Siemens 1 S 1 Hz = 1 s~1 =(1/s) 1 Im = 1 cd sr (.163 736 1.jedinice izvedene između osnovnih i izvedenih SI .8598 m K/W X = 1 kcal/m h K k = 1 kcal/m2h K 2 a = 1 kcal/m h K = 1. električne reaktivne snage Var (ver).163 (K) (Wh) (W/mK) (W/mK) (W/m K) (W/m2K) (W/m2K) (m2K/W) (m2K/W) (m K/W) (Wh/kgK) (Wh/m3K) (1/K) (mK) (Pa) (Pa) 2 2 q X X A a k 1/A 1/a 1/k D' c temperatura rad (energija.

69) DIN 105 dio 2 (izdanje 1. OSNOVNE NORME SI J E D I N I C E QP Veličina Simbol u formuli SI jedinic a Naziv radijan Zakonska jed nica Stara jedinica Oznaka Međustobni odnosi 1 rad = 1 m/m = 57. brzina okretanja Brzina Ubrzanje gravitacije Masa.temp.45359237 kg 1 pf = 0. O d 1.75) Šuplji bolokovi od lakog betona DIN 18151 (izdanje 11.80665 * 10"3 N 1 kp = 9.70) Anhidritna veziva DIN 4208 (izdanje 10.76) Mehaničko naprezanje. pri tome vrijedi: grd 1 K = 1 °C = 1 grd u jednadžbama treba primijeniti 0 F = % 0 + 32 = 9/s 7 . m/s m/s2 gal Kg gram tona 9 t pond funta cent metarski cent Gal kilometar na sat r/s okret.Naziv naka pla pravi kut stari stupanj Građevinski materija! . T 0 A6 ili AT 0F Kelvin K stupanj Celzijusa °C °C stupanj Kelvina stupanj Rankina stupanj K 0R stupanj Fahrenheita stupanj Rea.72) Oz.80665 J 1 W = 1 J/s = 1 N m/s = 1 kg m2/s3 konjska snaga PS 1 PS = 0.4mm ft = 30.344m sm = 1.76) Puni bolokovi od lakog betona DIN 18152 (izdanje 7.6km/h 1kn = 1sm/h = 1.62) Betonski čelik DIN 488 dio 1 (izdanje 4.0980665 N/mm kp/mm 1 kp/mm2 = 9.73549675 kW Teromdinamička temperatura Celzija temperat. recipročna vrijedn.71) Šuplji blokovi i šuplji T-blokovi od betona sa zatvorenim šupljinama DIN 18153 (izdanje 8.sila Puna opeka za visoke peći DIN 398 (izdanje 6.72) n Mz 2 Mz 4 Mz 6 Mz 8 Mz 12 Mz 20 Mz 28 Mz 39 Mz 52 Mz66 KSV 6 KSV12 KSV 20 KSV 28 Rz 12 Rs 12 Rz 20 Rs 20 R 28 R 39 HSV HSV HSV HSV G2 G4 G6 GB 3.58) Rešetkasti bolokovi od lakog betona DIN 18149 (izdanje 3.65 N 1 kg = 9. površina presjeka.jedinice i zakonite jedinice (izvod za graditeljstvo) © Skrećene oznake za gređevinske materijale s izmjenom definicije čvrstoće u 5% fraktilu 3 . trajanja periode Kružna frekvencija Kutna brzina Broj okreta.80665 N/mm2 W.72) Cement DIN 1164 dio 1 (izdanje 6.662 gon 1 pla = 2 ji rad 1L = 1/4pla = (ti/2) rad 1° = 1L/90 = 1 pla/360 = it/180 rad 1'= 1760 1"= 1760= 173600 1gon = 1 q = 1L/100 = 1 pla/400 = = jt/200 rad 1 c = 10" 2 gon 1 cc = (10~2) c = 10 -4 gon 1 1 1 1 1 in = 25.Naziv naka rad puni kut grad minuta sekunde gon Oz. po sek. 1 °R = 5/4 °C ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 © S! .65 N Zidni blokovi i zidna opeka za slobodnostojeće dimnjake DIN 1075 (izdanje 8.73) Plinobeton DIN 4223 (izdanje 7. i 1977.sat erg kalorija kilopondmetar PSh erg cal kpm Količina topline Q Okretni moment U Moment savijanja Mb Snaga.69) Sila Sila teže F G Newton N din pond kilopond megapond kilogram .6 MJ PSh = 2. col.1888 J = 1.557 106s V kubni metar m3 litra t Vrijeme. Nm cbm Kubni metar 1 a= ^ m 2 1 ha = 104 m 2 11 = 1 dm 3 = 10" 3 m 3 1 Nm3 = 1 m 3 u normiranom stanju cbm = 1 m 3 1 1 1 1 min = 60 s h = 60 min = 3600 s d = 24 h = 86400 s a = 8765. siječnja 1978.4 LLB 4 LLB6 LLB12 Hbl 2 Hbl4 Hbl 6 V2 V4 V6 V 12 HD 4 HD 6 6 12 20 28 V 1 m/s = 3. E Joule kWh KS .7 0 7 0 = 273.852km Beton DIN 1045 (izdanje 1.48cm hvat = 1.3 GB 4.6 106 J = 3. (inch) stopa (foot) hvat (fathom) milja(mile) morska milja Laki beton (vidjeti "Richtlinien für Leichbeton und Stahlleichbeton mit geschlossenem Gefüge") (izdanje 6.5 kg 1 ztr = 50 kg 1dz = 100kg dyn P kp Mp kg t 1 N = 1 kg/m/s2 = 1 Ws/m = 1 J/m 1 dyn = 1 g cm/s2 = 10-5 N 1p = 9. čvrstoća Rad.jedinicama (SI = Systeme Internationale d'Unites).q kvadratni metar m2 ar hektar a ha I 3 Normni kubni m. u sekundi U/s r/min okretaja u minuti U/min km/h čvor kn =2xf a =2xn 1/s = t/s = U/s Zidane opeke DIN 105 (izdanje 7.80665 N 1 Mp = 9806.459. po min.K novo Frekvencija. interval vremena trajanje sekunda s minuta sat dan godina min h d a Skraćene oznake za građevinske materijale uzevši u obzir definiciju čvrstoće Građevinski materijal .8288m mil = 1609.80665 N 1 t = 9806.°Rk 0 = 7 .72) < ? m 1g = 10" 3 kg 1 t = 1 Mg = 10 3 kg 1 pd = 0.sila tona .8 h = 31.jedinica uslijedilo j e postupno između 1974.ira °K 1 °K = 1 K 1 °R = 5/s K °R.Mjerne jedinice u graditeljstvu Ozakonjenje SI . energija P Joule Newtonmetar Watt J Nm J W 1 1 1 1 1 1 J = 1 Nm = 1 Ws = 107 erg kWh = 3. okret. Temperaturni interval i temperaturna razlika Fahrenheit temperatura Reaumur . površina zemljišta Volumen Normni volumen A.15K A0 = A7. težina (kao rezultat vaganja) f Hertz Hz 1 Hz = 1/s pri navodu frekvencija u jednadžbama veličina a 0) 0) recipročna sekunda radijan u sekundi recipročna sekunda metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kilogram 1/s rad/s 1/s okret.72) Opeka za stropove i zidne panele DIN 4159 (izdanje 10.72) N/ mm2 2 2 kp/cm2 1 kp/cm = 0.73) Laki porozni beton za zidove DIN 4232 (izdanje 1.296° = 63.163 10"3 Wh kp m = 9.75) Opeka od vapna i pijeska DIN 106 (izdanje 11.64780 10s J erg = 10~7 J cal =4.72) <2} —/ Površina. energija a Newton po metru kvadratnom N/m2 Newton po milimetru kvadratnom J kilovatsat Blokovi od plinobetona DIN 4165 (izdanje 12.67 °F °R 0R = 4/5 0. vrijedi međunarodni mjerni sustav sa SI .852hm/h 1 Gal = 1 cm/s2 = 10'2m/s2 Opeka visoke čvrstoće DIN 105 dio 3 (izdanje 7.K novo B5 B 10 B 15 B 25 B 35 B 45 B 55 LB 10 LB 15 LB 25 LB 35 LB 45 LB 55 LB 2 LB 5 LB 8 Z 25 Z 35 Z 45 Z 55 AB 5 AB 12 AB 20 BSt 220/340 BSt 420/500 BSt 500/550 Kut u ravnini L gon novi stupanj nova minuta nova sekunda 9 a cc in ft fathom mil sm Duljina / metar m mikrometar milimetar centimetar decimetar kilometar nm mm cm dm km palac.

format. crteži itd. natpisi.189 m uredskog 0 — ( 3 ) Temeljni formati Format klasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Red A 841 2 1189 594 2 420 2 297 2 210 2 148 2 105 2 74 2 52 2 37 2 26 2 18 2 13 2 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 Red B 1 000 2 1414 707 2 1000 500 2 353 2 250 2 176 2 125 2 88 2 62 2 44 2 31 2 22 2 15 2 707 500 353 250 176 125 88 62 44 31 22 Red C 917 2 1297 648 2 485 2 324 2 229 2 162 2 114 2 81 2 57 2 917 648 458 324 229 162 114 81 Temeljni format (pravokutnik površine 1 m 2 s naprijed navedenim stranama) daje osnovu za redove formata.) Kartice za kartoteke točno odgovaraju normiranom formatu. koju je dijelio prema odnosu strana: x : y = V2 x •y = 1 (3) duljina stranice x = 0. Berlin Normirani formati danas su osnova za oblikovanje namještaja. Prema tome je za projektanta posebno važno poznavati DIN . bit će listovi nešto manji. C @ DIN 821 @ Formati reda B su geometrijski središnji formati prema formatima © Dodatni redovi Blokovi i blokovi za kopije točno su normirani glede formata. normirana mjera donja margina Donja margina (donji rub papira). @ Širina korica ovisi o postupku uvezivanja.841 m duljina stranice y = 1. Ako je pri uvezivanju potrebno još jedno obrezivanje. mape. © Trakasti formati I—I—I 1/81/8 1/4 A/4 © © Registrator Trakasti format A4 •210. bilježnice i mape reda A. Za širinu treba po mogućnosti odabrati dimenzije iz redova A. S obzirom na mogućnosti razvrstavanja. Registratori. B.OSNOVNE NORME DIN 198. kuverte. C predviđeni su za posebne veličine papira. blok za kopije Najveća širina slike preko dvije "špalte" Najveća širina slike u jednoj "špalti" najveća širina slike 167 Unutarnja margina (polovica trake za uvez). fascikli širega su formata od onog kojemu su namijenjeni kad se radi o uređaju za pričvršćivanje. Porstmann iz površine od 1 m 2 .476. Formati reda C su geometrijske srednje mjere redova formata A i B @ © + (6) Trakasti formati nastaju uzdužnim dijeljenjem glavnih formata na polovice.5 u cicerima Širina "špigla" Visina "špigla" (bez naslova kolumne) Razmak između "špalti" 37 55 1 37 18 38 551/2 u [mm] 167 247 5 167 81 16 27 20 30 14 25 19 28 171 250 (8) Blok. ali korice moraju točno odgovarati normiranom formatu. npr. Ovaj pak utječe na razvoj tlocrta. obrezane knjige ® -> ® Za "špigl" sloga i širine slika normiranog formata A4 vrijede prema DIN 826 gore navedene norme -» (10) 4 . normirana mjera (9) Uvezane. normirana mjera Vanjska margina (vanjski rub papira). Red formata A nastaje dijeljenjem (na polovice) ili udvostručavanjem temeljnog formata -» © + (D Dodatni redovi B.širina "špigla" gornja margina. imaju istak na gornjemu rubu. ali ako Format Oznaka 1/2 A4 A4 1/4 A4 A4 1/8 A7 A7 1/2 C4 C4 114x324 9 x 105 52 x 297 mm 105 x297 postoji perforirani rub bit će listovi uz taj rub odgovarajuće manje dimenzije (§) Povezane i obrezane knjige i časopisi imaju točno normirani format. četvrtine i osmine (kuverte. -81 najveća širina slike . normirana mjera Gornja margina (gornji rub papira). Standardne formate razvio je dr.829. Uzdužna polovica Uzdužna četvrtina Uzdužna osmina Uzdužna polovica itd.4999 y/2 Informacija: DIN Deutsches Institut fur Normung e. V.

476 Norme za nacrte olakšavaju arhitektu sređivanje nacrta u atelijeru. 6 itd. Sastavnica mora uvijek biti gore i u pravilnom položaju. Obrezani originalni nacrt ili kopija moraju odgovarati formatima reda A 0 . Ako po odbitku prvoga dijela nacrta širine 21 cm preostali dio nije širok za parni broj 2. obrezivanje kopije Za uvezivanje u fascikl ili korice formata A4 treba nacrte saviti i složiti prema (f). 1 500.5 cm. 1. Isječak DIN A4 Broj jednakih polja pri veličini lista A0 A1 A2 A3 16 12 12 8 8 6 8 6 120-®- © a b lib Podjela za A4 4 4 ( D Veličina DIN A4 ( f ) Podjela na polja DIN A 3 a i CL Q. 900 mm) 650. Na početku savijanja mora se svakako održati širina od 21 cm (prvi pregib).A6 = Normirani nacrt DIN A 0 DIN A1 DINA2 DIN A3 D I N A4 DINA5 5 mm. 4. Kod malih se nacrta dopušta rub za uvez širine 25 mm. Za pojačanje perforiranog i uvezanog ruba nacrta može se na nje(4) Veličina DIN A3 govu poleđinu nalijepiti komad kartona veličine A5 = 14. Od točke c previja se trokutasti dio crteža prema natrag (pregib 2) kako bi od konačno složenoga nacrta bilo uvezano ili probušeno samo polje lijevo dolje označeno križićem.5 cm. pri dogovorima. tako da se dio na kojem je sastavnica nađe na vrhu. isporuci i arhiviranju.1200 mm.A3 = 10 mm s © © kod formata A4 . Uski formati mogu se iznimno dobiti nizanjem istih ili susjednih formm 880x1230 625x880 450x625 330x450 240x330 165x240 Veličine lista prema DIN 4 7 6 red A Format: neobrezani sirovi list Format: obrezani gotovi list mata svog reda. 5.18. mm 841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 148x210 Veličine listova Ako se iz jedne role moraju rezati svi formati do A0. 2.OSNOVNE NORME NACRTI DIN 824. 660. Polazeći od strane a nacrt se poklapa ulijevo u širinama od 18. 3.5 * 29. treba se preostatak preklopiti po polovici. na gradilištu.~~ ÍF Držeći se navedenih pravila može se formatizirati bilo koju veličinu lista.1 250. za što je korisno primijeniti šablonu 18.8 x 21 cm.7 cm.I |" I ^ I © Mjere i sheme preklapanja 5 . Dio nacrta koji se ne uklapa presavija se po polovici. n-. 4. potrebna je ši• neobrezani format • linija na nacrtu. 900. a korisno je upotrijebiti šablonu 21x29. (3) Razmak sastavnice a do ruba nacrta iznosi: kod formata AO .C-. Od uobičajenih širina rola mogu se za red A upotrijebiti: za crtaći i transparentni papir (iz toga izvedeno zapauspapir rina role 900 mm. 1 560 mm 250. Nastale trake preklapaju se počev od ruba b. Produženi standardni formati preklapaju se u istom smislu. a za toliko je korisna površina nacrta manja.7 cm.

Dimnjačke cijevi. napomene nadzorne službe: a) o ispitivanjima 1 po mogućnosti b) o suglasnostima j na poleđini lista Na situacijskim nacrtima.69 Podaci o visini poda etaže itd. "ako j e potrebno. 1:2500.OSNOVNE NORME RASPORED NACRTA (prema DIN 6. 1:50. 1:5000. 406. vrstu prikazane građevine ili podatak o elementu građevine (situacija. 1:100. 3. 1:1000. a visine iznad osi (-> s. presjek. a veće od 1 m u metrima. pogled. tlocrt.5. 1:25. 1:2000. 1:25000.> © + © .» BOL QP . Osim normiranih kotnih strelica -> 0 uobičajene su i kose kotne crtice . 1:10. ime (potpis) projektanta. Položaj brojeva uz kotnu crtu treba biti takav da ih se može lako pročitati bez okretanja nacrta. potonja treba ponoviti uz detalje na koje se odnose. a ako su kružnog presjeka oznakom © = promjer. idejni projekt. Istočna fasada Presjek Sjeverna fasada Zapadna fasada Prizemlje -15-: Temelji Položaj greda Poiožaj rogova Situacija (i^ Praktični raspored nacrta na listu 10 5 0 20 30 ¿0 5. 823. 8). tlačne cijevi plinske instalacije i ventilacijski kanali označavaju se svojim svijetlim mjerama u obliku razlomka (širina / duljina). 54 2. 11 > Zbog uvezivanja treba lijevi rub lista u širini od 5 cm biti prazan.> © U sastavnici treba navesti glavno mjerilo velikim. 16. za odgovarajući slučaj ime (potpis) rukovoditelja gradnje. daju se u odnosu na gornji rub poda prizemlja kao nulte visine (± 0. mora biti označen smjer sjevera. list 1 . u skladu s normama. Brojevi prostorija upisuju se u kružnicu. 1:200. 1:250. treba odabrati samo sljedeća mjerila: za građevinske nacrte1:1. 36. ali također i u milimetrima. za situacijske planove: 1:500.69 \ 7 5Z_ + 2. Linije presjeka se u tlocrtima crtaju crta . ime (potpis) investitora. Ako j e moguće. Kod nacrta za građevnu dozvolu (za građevinske vlasti) nacrt sadrži i: 1. Duljine manje od 1 m u nacrtima visokogradnje općenito se daju u centimetrima. mjerilo 4. za odgovarajući slučaj ime (potpis) glavnog izvoditelja radova. Sastavnica sasvim desno na 0 sadrži: 1. u novije vrijeme . 1:5. perspektiva itd. količinu. Svi kolni brojevi pišu se u desnom kvadrantu slike u smjeru kotne crtice s desne strane.). Dimenzije stuba navode se duž osi uspona. nezgodnog kosog tlocrta. tlocrtima itd. 4. 2. pri čemu se mjera gazišta navodi ispod. kote dijelova koji nisu crtani u mjerilu treba podcrtati. 1:20.6 ) . 15. 1:10000.> © Sve se kote odnose na stanje grubih radova (debljine zida).1352 i 1356) — s. Presjek drvene građe označava se u obliku razlomka: širina / visina.> © i okomite kotne crtice kako je u ovoj knjizi primijenjeno. 3. Dimenzije otvora za prozore i vrata unose se uz središnju os pri čemu je svijetla širina iznad a svijetla visina ispod osi (-> s. Sve predmete treba crtati u mjerilu. © © b 3. projekt itd. KOTE I OSTALE OZNAKE (prema DIN 406. 1:2. 2.00). 8).). Primjer za ispravno kotiranje. vrstu nacrta (skica. navedene mjere su zidarske mjere -*• s.točka i označavaju velikim slovom (abecednim redom) u smjeru gledanja.52 (7) Kotiranje visine u presjecima i pogledima © I- 6250 5250 —I I — 6 . a ostala mjerila manjim slovima. © | I I t I | I I I I | Praktično crtanje mjerila MJERILA (prema DIN 825) . a u lijevom kvadrantu s lijeve strane . Podaci o površini prostorije u m 2 navode se u kvadratu ili pravokutniku -> (3).

2 0 cm Garderoba Niz pisoara m Okno za smeće Kuhinja Ormar za odjeću i rublje 50 x 100-180 Pisaći stol 70x 1. 70x 125 <L H Plin © Glasovir kratki salonski koncertni 155x114 200x 150 275 x 160 Tuš 80 x 80. 90 x 90.75 Kupaonica Kada 75 x 170.60 Imiiiiiimii Mala kada 70x 105. 60 x 140 Loženje plinom (14) Sanduk za rublje 40/60 Ugrađeni umivaonik 45x30 Loženje uljem WC školjka 38x70 (15) Škrinja 40/1.1.30x78 80 x 1. 85 x 185 © Ulje ( 9 ) Glasovir 60/1. 60 x 70 Stolić za šivanje 50/50 . 100x200 O ) Električni štednjak ®120x180 • O Stol na razvlačenje Bračni krevet (francuski krevet) 145x195 OO © Stolica.50x78 =• HOD Sudoper 60 x 100 Dvostruki sudoper 60x150 Kanali za dovod i odvod zraka ( 4 l ) Stupnjeviti sudoper C D Stalak za cvijeće TD OD DH HD BD = dizalo za bolesnika = teretno dizalo = osobno dizalo = dizalo za hranu = hidraulično dizalo Ü W2) Kuhinjski izljev 7 . 75 x 90 Struja Kutni tuš 90x90 I Grijaće tijelo © Televizor Umivaonik 50 x 60.40 .1 0 0 Dvostruki krevet 95 x 195.20 Pisoar 35/30 Bide 38/60 "A..Dnevna soba Spavaća soba OSNOVNE NORME Krevet 95 x 195 © Stol 85 x 85 x 78 = 4 osoba 130 x 80 x 78 = 6 osoba OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTEDIN107 Noćni stolić 50 x 70.00-1. stolica bez naslona ©45 x 50 ) Stroj za pranje posuđa Hladnjak Stolica s naslonom za ruke 70 x 85 Dječji krevet 70 x 140-170 Zamrzivač ( 7 ) Ležaj 95 x 195 Ormar za odijela 60 x 120 Peći i štednjaci s izvorima energije (50) Čvrsta goriva ( 8 ) Sofa 80/1.50 (16) Ormar 60/1. Kutija za smeće TTTTTTT f V M M 1 II 1 l\ © Kuke na razmaku 1 5 .70 Šivaći stroj 50/90 Dva umivaonika Kotao s ložištem za kruta goriva (13) Stol za previjanje 80/90 (ss) O o ® Dvostruki umivaonik 60 x 120. 60 x 70 ^ g ^ Okrugli stol 090 = 6 osoba IEI <ZD 1 Zidni ormar ' Donji ormarić ) Gornji ormarić ) Stol za glačanje ( 3 ) Višekutni stol 7 0 .

1 7 3 C5 (O OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE DIN 107 U <U f-) M) SE i&il bez sa parapetne niše Jednostmki prozor s unutarnjim (2'. Brojevi se upisuju na gazište prve stube i na istup podesta. treba uvijek lijevu stranu crtati s nišom. Brojevi stuba ispod ± 0. podizna ^ >1) Obrtna vrata dvokrilna Y Obrtna vrata trokrilna Obrtna vrata četverokrilna Harmonika stijena ^ l / N .5/2M—8Vrb" 187.00 prema gore i prema dolje sustavno numerirati.1251 Podrum (26) Prizemlje Dvokraka stubišta 8 . Kako okretna vrata imaju relativno mali kapacitet prolaza. 193-197 B I -t.OSNOVNE NORME Prozori sa slijepim okvirom s.) Sandučasti prozor (K) s unutarnjim otvaranjem. dvostruki prozor (D).» @ .50C| 16STG 172/290 Bez praga Jednostrani prag Dvostrani prag m Prizemlje s.0001 8 STG 172/290 « 4 STO 187.@ i zatvaraju ulaz u zgradu bez propuha.1 9 7 Jednokrakom stubištu odgovara izvedba u drvu.00 dobivaju predznak . Središnja linija počinje kod pristupa kružićem i završava kod istupa strelicom (u podrumu također).5. a desnu bez niše Okretna vrata zamjenjuju vjetrobran -> @ . Stube treba od ± 0. J ^ ^ otvaranjem štedi prostor. a dvokrakom beton ili kamen . treba krila tijekom vršnog prometa sklopiti i skloniti u stranu -> s. • 4.5/250 I . daje mjesto za grijače tijelo (3) Jednostruki prozor s vanjskim otvaranjem Dvostruki prozor (D) s vanjskim otvaranjem Prozori s doprozornicima Sin OJ Klizni prozor CM KO mm CM n< 0 K (5) Jednostruki prozor © Dvostruki prozor (D). 1 6 7 . 1 9 3 . približno na 1/3 visine etaže iznad razine poda. sandučasti prozor (K).@> U tlocrtu svake etaže prikazuje se horizontalni presjek kroz stubište.750 Kad je riječ o prozorima. . prozor krilo na krilo (V) (7) Jednostruki prozor (S) (8) Dvostruki prozor (SD) Klizna vrata Klizna vrata Klizna vrata.(minus).5001 8 STG 172/290 Jednokraka stubišta | ± 0. prozor krilo na krilo (V) __ W ® . •5.

... Pt .1 OSNOVNE NORME @ a) b) c) d) e) f) g) h) Podaci o dimenzijama i ostali podaci. stajaća voda Pdm Pdb Pdh Pdr Pda Pdbp Pdhp Površinska voda Ä © Pojava vlage.. Ptš . temeljna boja Žitka brtvena masa (3) Kratice za označavanje vrste podova (P) Brtveni premaz (npr. voda nije pod tlakom Brtvena traka Parna brana Ma* šm. plijesan.) žuto |ljubičas.Zk Sd Zd .j crveno [ijubičas. . pročišćen I žut0 !1 žuto | plin Iz peći. dvoslojni) 1) Košuljica Asfalt Gips Ksilolit Teraco Cement itd 2) Obloge Guma Klinker Linoleum Asfaltne ploče Granitne ploče Ploče od vapnenca Ploče od umjetnog kamena Mramorne ploče Ploče od pješčenjaka "Solukof" ploče Ksilolit ploče Pk Pka Pkg Pkk Pkt Pkc Po Pog Pok Pol Poa Por Pov Pou Pom Pop Pos Poo Ploče od kamenštine Ploče od pečene gline . sraslo tlo Izolacija (?) Boje za prepoznavanje cjevovoda DIN 2403 mw\wmmmwmt9tm ["crveno | para | crveno | bijelo | crveno | vruća para | crveno | zeleno | crveno | odvod pare | zeleno | pitka voda | zeleno | bijelo | zeleno | topla voda | zeleno | žuto | zeleno | kondenzat | žuto | žuto | žuto | žuto | žuto acetilen | žuto | žuto ugljična kiselina 1 crno 1 žuto 1 crno 1 žuto | 1 plavo 1 žuto 1 plavo 1 žuto | kisik vodik 1 crveno | žuto 1 crveno | žuto 1 zeleno | žuto j zeleno | žuto dušik amonijak p l a v o ! zrak | plavo | bijelo | plavo | vrući zrak | žuto 1 Ijubičas... | crveno | naranđ. . otpadna voda | žuto 1 žuto AAAAAAA mmmmmm I zeleno . ako su potrebni podovi bez odbijanja stropovi otvora zidovi svijetle površine prozora svijetle površine vrata vrste podova vrste premaza ili obloga zidova vrste premaza ili obloga stropova OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE u m2 na dvije decimale Brtvljenje. Nosač žbuke .. . .. M& Mk ¿ ia ¿ K Mt M — — — — — — Razdjelna folija Nauljeni papir Brtvena folija s uloškom od pletiva (2) Kratice za označavanje vrste premaza i obloga stropova (S) i zidova (2) 7 \ / \ / \ / \ A A / U T A J T r Brtvena folija s uloženom metalnom folijom Izravnavajući sloj. . prljavština. riječna voda | zeleno | crno | zeleno | prijava voda. . J lužina 1 ulje I koncentrirana I kiselina Ploča od drvene vune vezane cementom | plavo | crveno | plavo | komprimirani zrak I plavo | cmo I ž"t0 | plavo | ugljena prašina • Gipsana ploča | plin Iz peći.) vod za ispiranje Ploča od drvene vune vezane magnezitom | naranđ.. itd. . . 4) Drvo Daske od mekog drva .. | kiselina | naranđ. . Ptd .Zu Sp Zp u prozorskim odnosno vratnim okvirima Utisnuti šljunak Pijesak Predpremaz.| žuto | I | | plavo | | crveno žuto | generatorski plin i — žut0 1 gradski plin. . Pto Pd . . Hrastove platice Borove platice Arišove platice Bukov parket Hrastov parket itd. Ptg . . .| lužina | Ijubićas. .. |ljubičas. točkasto zalijepljen Sloj zalijepljen po cijeloj površini Kit za poravnavanje Vapnena boja Tutkalna boja Mineralna boja Uljana boja Voštana boja Zakretna vrata Rotirajuća vrata Klizna vrata Strop Sv St Sm Su So Zid Zv Zt Zm Zu Zo Keramika Drvo Klinker Tapete itd. izolacija.. . . sirov Gipspanel s kartonom td . | zeleno | slana voda | zeleno | cmo | zeleno | crno | zeleno | tehnička voda. . na padini..rabic Impregnacija O o o o n o Filtarska hasura Drenažna ploča Podzemna. . Prodiruća vlaga Teren. Bukove platice . —— I I \>rasvjetni plin žuto~~| vodeni plin | zeleno | | smeđe | Termo .i akustička izolacija općenito Izolacija od mineralnih vlakana Izolacija od staklenih vlakana žuto~~| uljni plin 1 bijelo 1 žuto | 1 bijelo 1 žuto Izolacija od drvenih vlakana Izolacija od tresetnih vlakana ^ Pjenasti sintetički materijal Pluto | zeleno | crveno | zeleno | voda pod tlakom | zeleno | naranđ. 3) Tarac Drvo Granitna ili sijenitna ploča Blokovi od šljake Opeka itd. DIN 18195 simboli za brtvijenje.

ZM BI KZM KL nasipana zemlja Zid od opeke u vapnenom mortu Zid od opeke u cementrnom mortu Zid od opeke u produženom mortu Zid od porozne opeke u cementnom mortu Zid od šuplje opeke u produženom mortu Zid od klinkera u cementnom mortu Zid od kamena vapnenca/pješčenjaka u vapnenom mortu ZŽ ZJ ZŽ ^ r////. p o d a = donji rub z i d n o g žlijeba položaja: na stropu ispod stropa iznad poda iznad terena (4) GR PG DR ZŽ OSNOVNE NORME OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE D I N 1 3 5 6 . — smeđe RAL 8001 Čelik u presjeku Drvo u ravninama presjeka Situacija postojeće javne prometnice *— —X—K— Objekt koji će • se ukloniti munmm S 0 Akustička izolacija crno i bijelo Hidro.Za elemente zgrade: = pod P S T PS PG Z ZR ZZ PO PK PŽ SO SŽ TO TŽ ST CČ 0 OZ ZO ZŽ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = strop temelj sirovi pod gotovi pod zid razupiranje zazida se otvor u podu kanal u podu žlijeb u p o d u otvor u stropu žlijeb u stropu otvor u temelju žlijeb u temelju sidrena traka čahura za cijev okno otvor u zidu (zatvara se) otvor u zidu (ne zatv. ••• I Park Postojeće Í.i termo izolacija Predviđene ali još neizgrađene prometnice Javna zelena površina sivo RAL 7001 l + . I — 1 Sportski I teren Dječje igralište Ismeđel žuto [smeđe] plinsko ulje [smede| cmo [smeđe] katransko ulje |smede|crveno|smeđe] benzin |smeđe| bijelo [smeđe] benzol [ crno | katran [ sivo [vakuum 10 .| Groblje + Stari dijelovi građevina I ••• .ÜN:"*'' l/t-v*. temelju u presjeku V/k isto u tlocrtu SC H Zid od zemljane opeke u vapnenom mortu Zid od kamena u mortu Žlijeb na donjoj strani stropa u presjeku x smeđe crveno Ral 3016 sepia sivo crno cinčano žuto Zid od lomljenog kamena u cementnom mortu Šljunak Šljaka Pijesak isto u tlocrtu Kanal u podu u presjeku • sdío' isto u tlocrtu A) sidrena traka u presjeku B) isto u tlocrtu A) Okno u presjeku B) isto u tlocrtu Žlijeb u zidu i otvor u stropu u pogledu V////////A bijelo oker FEG Košuljica (gips) Žbuka Betonski predgotovljeni elementi Armirani beton ljubičasto RAL 4005 modrozeleno RAL 6000 A) čahura za cijev u pogledu B) isto u tlocrtu Dimnjaci u tlocrtu Plinski dimnjaci u tlocrtu (3) Oznake za građevinske obrasce <'<'///<'//.•//.'//.t . se) žljeb u zidu GR DR G R PS Kota se odnosi na: = gornji rub = donji rub = gornji rub sirovog poda = gornji rub gotov. građevine Kamp i teren z a izletnike Kupalište I 11 l i j Trajni mali 1.» QP Oznake u tlocrtima i presjecima 2) Za oznake nS = = iS = nP = nt it k ' Jednobojno U bojama 3) Kratice svaki put dodati svijetlozeleno = ispod terena = u kontinuitetu peceña siena sraslo tlo Vd PI Gr Ve El Z a svrhu korištenja: = instalacija v o d e = instalacija plina = instalacija grijanja = instalacija ventilacije = elektroinstalacija crno bijelo smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 Bb. ""////'%'•'•'//• maslinasto RAL 6013 Nearmirani beton TOC. smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 ® i Ulkonačnici se zatvara = ostaje otvoreno 7/b ^777// Žlijeb u podu. stropu.

1 m npr. Vrste linija Najvažnija primjena Mjerilo nacrta 1:1 1:5 1:10 1:20 1:25 1:50 1:100 1:200 Širina linije u mm Puna linija (debela) Puna linija (srednje debljine) Puna linija (tanka) Konture presječenih dijelova građevine 1 0.5 885 885 3.24 24 24 24 0.02.5 11.76 3760 Vidljivi rubovi dijelova građevine.25 0. Mjerne jedinice Oznaka za ravninu presjeka 1.426 -437.76 376 3. m 11 .polja Kotiranje koordinatama npr.0 0. 0. konture uskih ili malih presječenih dijelova građevine Kotne linije.5 "138. M: 1:50 cm 1 1 1 1 1 020B 1 1 —— 1 1 -<j>0.35 0.cm 4 mm 2 I 3 4 1. r JU i 1 1 24 188.5 61. 1:100 cm 1 1 1 1 1 1 b24.00 K il mint- ® polje Oc Ob 0b2 0b2 b b.35 — — — — Dijelovi građevine koji se nalaze iza promatrača 0.5 0.35 0 25 0.25 0.35 0.35 0.0 0.3. 5 88s 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u Kotiranje stubaca i otvora npr.točka (srednje debljine) Točkasta linija*) (tanka) Pokriveni rubovi dijelova građevine 0.25") 0.5 Mjerne jedinice 1 m 2 cm 3 m.35 *) crtkana linija crte su dulje nego razmaci među njima točkasta linija točke ili crta su kraće od razmaka među njima **) 0. M: 1:50 cm. te kod nacrta koji su određeni da se kopiraju na mikrofilm. 1:50 cm). b2 *" cjcjcm" (?) ^ (8) Raster osi .5 426 24 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 C2 UZ 266 236 (3) 62. -236' .4 — -Jäf .5 113. što treba navesti u sastavnici (npr. kota kotna linija pomoćna linija granica kotne linije (T) Vrste i debljine linija .35 0.5- 625 24 3E -674Kotiranje izvan crteža na pr.35 0.35 0.5 -86.05 5 5 50 0.25 Linije s uputama Crtkana linija*) (srednje debljine) Linija crta .35 mm ako treba smanjiti sa 1 50 na 1 100 Upute. raster 0.5 pločice mort košuljica parna brana izolacija konstrukcija stropa Osi 0.7 0. 5 .5 0. mogu biti potrebne i druge kombicanije debljina linija.5- 1 1 1 1 1 1 1 0b.5 "138.7 Mjere ispod 1 m iznad npr.35 0.točka (debela) Linija crta .35 Primijenjena mjerna jedinica u vezi je s mjerilom.5 674 113.DIN 1356 + DIN 15 Dio 1 OSNOVNE NORME Za građevinske nacrte treba upotrijebiti vrste crta prema -> 0 Navedene debljine crta zadržati i pri crtanju tušem.76 (7) Nazivi u kotiranju -188.88 88. linije s uputama Napomena: Kod crtanja ploterom s EDV uređajem.5" 437.

45°. 70°. 90° Koljeno s kolčakom Račva s pelešima Cijev odnehrđajućeg čelika odobrenje + - + - + + + + + A1 t=a + + B1 teško zapaljivo . 8 0 m. Gledano u smjeru tečenja vode. pri č e m u s v a k i p o j e d i n i l u k s m i j e i m a t i n a j v i š e 4 5 ° . Ovisno 0 t o p o g r a f s k o m položaju. 70° Luk s kolčakom i pelešom Redukcijski luk s pelešom t"" t * — h.- Kapa UP-GF-cijev DIN 1 9 5 6 5 . j e d a n s e cjevovod ne smije uvesti u drugi m a n j e g a presjeka (iznimka: o d v o d oborinske v o d e izvan zgrada). L = 300+ 600 Redukcijski komad s kolčakom na širem otvoru .7 0. 90° Jednostruki kosi priključak s pelešima 45°. treba izgraditi kanalizacijsko okno.5* 0. 90° Dvostruki kosi priključak s kolčacima 45°. PVC-U-cijev DIN V 1 9 5 3 4 . kutevi) ABS/ASA/PVC odobrenje s pojačanim vanjskim slojem - - + - - - - - B2 Dvostruki luk s pelešima Luk s kolčakom 15°. 70°. 1.DN Oborinska i mješovita kanalizacija izvan zgrada 1: D N 1.3 + + + + + + + + A1 * z a glavne vodove od i preko D N 1 5 0 također i 0 . 70°.5 0.7 1-BM 2 Oborinska kanalizacija unutar zgrada 1:100 1:100 1:100 vm Materijal D I N .nije uporabiva. + + - - - A1 Armiranobetonska cijev DIN 4 0 3 5 - _ + + + + - - - A1 Staklena cijev odobrenje DIN 19840-1-2 + + - + + + + + A1 Salonitna cijev + + + + + + + A1 nije zapaljivo Salonitna cijev DIN 19850-1-2 - - + + - - - - A2 Limene cijevi (cink. 30°.1 . V a n j s k i m v o d o m s m a t r a j u s e u t o m s m i s l u s v e cijevi i z v a n g a b a r i t a zgrade.2 + - Račva s kolčacima PVC-U-cijev s valovitom vanj odobrenje skom cijevi - - + - - + - PVC-U-cijev profilirana + - Paralelni priključak s kolčacima T .kolčak s pelešom 45°. X. N e m o ž e li s e s p a j a n j e s a b i r n i h cijevi i z v e s t i f a z o n s k i m k o m a d i ma.7** Keramička krajevima. © Područje primjene kanalizacijskih cijevi Sifon Fazonski komadi za cjevovode 12 . Značenje simbola: + m o ž e se upotrijebiti.norma ili o z n a k a atesta Nedostupno u objektu Priključni I spojnl vod Vod u padu Sabirni vod U zgradi | i Na otvorenom Mješovita kanalizacija unutar zgrada 1:50 1:66. . dubina j e 0 .6 Keramička cijev s glatkim D I N E N 2 9 5 . U glavne i sabirne v o d o v e smiju s e ugraditi račve s najviše 45°. 90° Jednostruki kosi priključak . 60°. odnosno nije prikladna.00 m.Glavn i vod O d i/od obor nske vo de OSNOVNE NORME DIN 1 986. L=300-550 i Cijevni zatvarač PE-cijev tvrda s profiliranom stijenkom odobrenje - - - - - - P=tJ E=K PP-cijev DIN 1 9 5 6 0 + + + + - + + - + B1 D=i PP-cijev pojačana odobrenje DIN 19561 + - - - - - - B2 Koljeno s pelešom S-komad (etažni luk) I O J ABS/ASA/PVC cijev + + + + + - + + B2 \ \_7 ® Luk s pelešima (razl.komad odn.7 ! DN 2 Fekalna kanalizacija izvan zgrada 1:DN 1:DN 1.1 DIN E N 295-1-3 + + + + A1 nije zapaljivo od 200 2 DIN 1 2 3 0 . aluminij.20 m . U približno horizontalnim v o d o v i m a dvostruke račve nisu dopuštene.1 . 70°. Redukcijski komad s pelešom Redukcijski komad s pelešom i kolčakom Redukcijski komad s kolčakom i pelešom XZH <>-—Komad za čišćenje. + % Slijepi peleš X.7 1:66. križni komad s pelešima + - - - + L PVC-U-cijev s izolacijom odobrenje + - + - - + > ~ ® PVC-C-cijev DIN 19538 + + + + - + + + + B1 IE—• PE-cijev tvrda DIN 19535-1-2 + + + + - + + + + B2 normal zapaljivo DIN 19537-1-2 + - + + - Redukcijski komad s kolčakom. bakar. pocinčani čelik) DIN 18461 + A1 Ljevano željezna cijev bez kolčaka ( S M L ) DIN 1 9 5 2 2 .1 + + + - + + + + - A1 Slika Čelična cijev DIN 19530-1-2 + + + Simbol ) 1 Naziv + + + + + - A1 ( 3 ) Komad s kolčakom • ( 4 ) Komad s pelešom (Komad s kolčakom i v ^ / pelešom Jednostruki pravokutni priključak s kolčacima Dvostruki pravokutni priključak s kolčacima Jednostruki pravokutni priključak s pelešima Jednostruki pravokutni priključak .DN 1. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA Vodovi za kondenzat iz instalacije grijanja Ponašanje pri požaru Minimalni pad z a DN Fekalna kanalizacija unutar zgrada 100 125 150 1:50 1:66.1 . 7 ** z a glavne vodove od i preko D N 1 5 0 s priključkom na okno sa slobodnim protokom također 11. 1. tankostijena DIN E N 2 9 5 .kolčak s pelešom Jednostruki kosi priključak s kolčacima 45°. Cijevi ispod p o d r u m s k o g poda smatraju s e unutarnjim v o dovima.1 + - + - X.l u k o v i m a .7 0.DN 1' D N 1:DN do D + Keramička cijev s kolčakom DIN 1 2 3 0 .0 cijev s glatkim odobrenje ^2) Minimalni padovi kanalizacije cijev j e izvan zgrade izložena opasnosti o d smrza- Kanalizacijska Betonska cije\ D I N 4 0 3 2 s pelešom Betonska cije\ DIN 4 0 3 2 s kolčakom + + A1 vanja.7 1:66.3 krajevima - + + + + - + - + A1 Stupanj i s p a njenosti h/d (prema D I N 1 9 8 6 dio 2) 0. P r o m j e n e smjera cijevnih v o d o v a m o r a j u s e izvesti f a z o n s k i m kom a d i m a .

pumpe.ili podtlaka Otjecanje pri djelomičnom punjenju VT h/d.5 2 2. 1 l/s Otjecanje pri djelomično ispunjenom cjevovodu.1 2 Kada z a kupanje ili tuš kada s indirektnim priključkom (izljev). ODVODNJA ZA ZGRADE I ZEMLJIŠTA Količina oborina z a koju se dimenzioniraju dijelovi uređaja z a odvodnju.1 2 Količina otpadnih voda Za određivanje presjeka kanalizacije mjerodavna je maksimalna količina otpadne vode koja se može očekivati Vs. V. Vidjeti: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 .5 0.1 2 do 6 kg suhog rublja s vlastitim sifonom Perilica kapaciteta preko 6 kg do 12 kg suhog rublja Profesionalni stroj z a pranje posuđa. fazonskih komada. tuš na stalku. sjedaća kada.5 1 1 = 40 70* 100* 50 70 100 100 50 50 D N 100 W C školjka. npr.1 2 Orijentacijske vrijednosti koeficijenta otjecanja K Preračunavanje S/AM/s za različite vrijednosti koeficijenta K prikazano je u tablici 3. uzevši u istovremenost obzir Otjecanje mješovite vode Vm l/s Zbroj količina fekalne i oborinske vode Vm = V s + V. l/s Efektivni dotok koji ne podliježe razmatranju istovremenosti Otjecanje oborinske vode l/s Otjecanje oborinske vode priključenog slivnog područja pri zadanoj proračunskoj količini oborina Otjecanje fekalne vode l/s Otjecanje u instalaciju koje proizvodi navedeni broj priključenih izljevnih mjesta. pensioni.7 1.Naziv Jedinica Simbol u formuli Objašnjenje (definicija) OSNOVNE NORME DIN 1 986. stroj z a hlađenje Podni izljev DN DN 50 70 1 1. Iz: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 .1 preko 6 * sada donja granica dimenzija * Ako postoji uputa proizvođača moraju se tamo n a v e d e n e vrijednosti uključiti u dimenzioniranje i) Pojmovi odvodnje zgrada i zemljišta © Vrijednosti priključaka predmeta odvoda i osnovne vrijednosti za nominalne promjere pojedinačnih priključaka (sabirni vodovi priključaka) 13 . poklopaca o k a n a itd. Nominalni promjer treba približno odgovarati traženom promjeru.0 7 Umivaonik z a ruke.5 1 1.1 2 Stupanj punjenja 1 Odnos visine punjenja h prema promjeru d. umivaonik u nizu 50 Pogonska hrapavost ki DN mm Veličina hrapavosti kojom se uzimaju u obzir svi gubici protoka u odvodnim instalacijama. V. trokadero Tuškada.2* Karakteristika priključka 1 Proračunska veličina pripisana n e k o m izljevnom mjestu pri dimenzioniranju odvoda od njega (1 l/s) Koeficijent otjecanja l/s Veličina ovisna o vrsti građevine. Kada za kupanje ili tuš kada s indirektnim priključkom (izljev). priključni vod od izljeva do 2 m duljine 1 Minimalni unutarnji promjer mm Unutarnji promjer cjevovoda koji proizlazi iz dozvoljenog odstupanja D N prema d. s dopustivim tolerancijama* na pr. Za vrste zgrada koje ne pripadaju onima u tablici 2 treba za kanalizacijska postrojenja koeficijent otjecanja K odrediti na temelju specifične namjene zgrade.1 1 9 9 2 . K Vv l/s Računski određeni kapacitet nekog pogonskog uređaja. Npr. način odvodnje Stambene zgrade.5 Nagib cm/m Razlika visina dna cijevi u cm u odnosu na 1m duljine cjevovoda ili kao relativna vrijednost. dvostruki sudoper) uključivo stroj z a pranje posuđa kapaciteta do 12 kompleta stolnog pribora. bit će mjerodavan taj instalirani dotok. spojne elemente za cijevi i fazonske komade. praonik z a noge Kada za kupanje s direktnim priključkom Kada z a kupanje priključena pomoću cijevi izvan poda duljine do 1m na odvodnu cijev > D N 7 0 Traženi promjer DS mm Unutarnje dimenzije (tražene dimenzije) cijevi.5 2 voda D N 70 70 70 100 Ostale definicije pojmova vidjeti D I N 1 9 8 6 .5* 2* 1 1. tuševi u nizu Laboratoriji u industrijskim pogonima * ukoliko nije mjerodavan ukupni dotok vode Ve Vrijednosti koeficijenata otjecanja Karakteristika priključka Nominalni promjer pojedinog priključnog voda Kapacitet toka v„ AW. položene odvodne cijevi Predmet odvoda ili vrsta voda AWS 0. npr. vidjeti DIN 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . Vidjeti. 5 % . iz proizvođačkih podataka z a pridržavanje traženih veličina presjeka (površina. z a cijevi. promjer d. ali ne dospijevaju na površinu i ne uzrokuju prelijevanje. proizlazi iz karakteristike otjecanja Kapacitet otjecanja l/s Proračunski protok kanalizacijskog cjevovoda pri kompletnom punjenju bez statičkog pre. 1: 5 0 i 2 c m / m Vidjeti: D I N 4 0 4 4 : 1 9 8 0 . i/ili nagib sustava odvodnje ne mijenjaju Broj pisoara do 2 do 4 do 6 0. Vrsta građevine. Iz: E D I N E N 7 5 2 .0* 1. Iz D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . upravne zgrade. Ako je tako ustanovljena količina otpadne vode Vs manja od najvećega instaliranog dotoka jednog od potrošnih mjesta. izljev.5* 0. lječilišta. Nominalni se promjer smije upotrebljavati pri hidrauličkom promjeru umjesto traženog promjera s a m o ako se od proračunatog minimalnog promjera razlikuje z a manje od 2 . kućna perilica kapaciteta Nominalni promjer Identifikacijska veličina koja se koristi kao oznaka z a dijelove koji pristaju jedni uz druge. Pri tome treba u obzir uzeti istodobno otjecanje otpadne vode iz različitih uređaja.1 1992-08 Odvod zubarske instalacije prema D I N 1 3 9 3 7 Preopterećenje Stanje u kojem fekalna i/ili oborinska voda u sustavu odvodnje otječu pod tlakom. priključni vod od izljeva preko 2 m duljine 1 Prelijevanje Stanje u kojem fekalna i/ili oborinska voda istječu iz sustava odvodnje ili u njega ne mogu uči. pa ostaje na površini ili prodire u zgradu. vidjeti D I N 2 4 0 2 . škole Bolnice. opseg itd.1 2 1 Minimalni promjer DS m i n mm U normi određeni minimalni promjer koji proizlazi iz dopuštene tolerancije traženog promjera na niže.0 8 odnosno uređaja z a izdvajanje a m a l g a m a Pisoar (pojedinačna školjka)* 0. gostionice. veliki ugostiteljski objekti.5 Spojni vod između izljevnog ventila kade i izljeva 40 50 70 _ 1 k 40 50 40* 50 Nominalni promjer sabirnog priključnog Dionica Ts m Dio cjevovoda u kojem se protok. hoteli Javna kupališta. Vidjeti i D I N 4 4 0 5 : 1 9 8 5 .0 7 Kuhinjsko izljevno mjesto (sudoper. Izljevno mjesto u laboratoriju Iz: E D I N E N 7 5 2 .) Iz D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . prema zbroju instaliranog dotoka vode i/ili u nekim slučajevima iz stvarnog dotoka: VS=K- + \/e Dotok vode V. s pripadajućim trajanjem oborina (T) i učestalosti (n). ukoliko se radi o kružnom presjeku cijevi. Iz: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . Proračunska količina oborina l/(sha) Slivno područje A V m2 Horizontalna projekcija područja (A) s kojeg oborinska voda pritječe uređaju z a odvodnju Koeficijent otjecanja 1 U smislu ove norme odnos količine oborina koja pritječe uređaju z a odvodnju i ukupne količine oborina slivnog područja. D I N 4 0 4 4 : 1 9 8 0 .1 2 K l/s 0.

za sve predmete odvodnje T. npr. visinska razlika H mora biti manja od 1 m. veliki automati za pranje rublja odnosno posuđa koji su tlačnim vodom priključeni na kanalizaciju Proračunska količina otjecanja % dotok vode Ve dotok vode 14 dotok vode l/p protoka pumpe Dimenzioniranje kanalizacije • Priključci Q> Za pojedinačne priključke umivaonika.25 do 1 preko 1 i do 3 preko 1 do 3 prekol i do 3 40 70 40 1 70 3 3 1. Za sabirni vod sa DN 50 duljine L do 6 m. O D V O D N J A IZ Z G R A D E I ZEMLJIŠTA Dimenzioniranje kanalizacijskih uređaja u nastavku na tlačne vodove Vodove sa slobodnim vodnim licem u nastavku na kanalizaciju pod tlakom treba dimenzionirati kako slijedi: a) kod kanalizacije oborinske vode treba protok iz crpki Vp pribrojiti toku oborinske vode V r . odnosno sa DN 70 duljine do 10 m i visinskim razlikama H od 1 do 3 m treba poslije vertikalnog dijela ugraditi sljedeću veću DN ili cjevovod od zračiti.a 100 saWC 100 saWC svi 100 Pojedinačni priključni vodovi 70 do 10 Pojedinačni priključni vodovi bez W C školjke 100 preko 10 ii do 1 preko 1 125 do 3 100 16 - - W C školjka W C školjka.5 4. 1 m horizontalne udaljenosti do vertikale Pojedinačni priključni vodovi 100 100 do 5 do 5 do 1 preko 1 do 4 preko3 bez ograničanje 100 100 100 100 - 25 >16 prisilno odzračivanje prisilno odzračivanje svi prisilno odzračivanje 3 W C s jednim umivaonikom (WT) u E G . max.H maksimalno 4 m iznad položenog voda .a maksimalno 1 m od vertikale H L visinska razlika od priključka na odzračni vod do sifona predmeta odvodnje razvijena duljina cjevovoda do sifona iLst l A Maksimalno dopuštene duljine i visinske razlike pojedinačnih priključnih vodova 2) broj lukova uključivo izlazni luk sifona H visinska razlika od priključka na odzračeni vod (vertikala. uz uvjet da zbroj \/q i V m odnosno V s ne prelazi kapacitet glavnog ili sabirnog voda. A k o je više crpki za otpadnu vodu priključeno na jedan zajednički glavni ili sabirni kanalizacijski vod.7.5 do 10 70 16 70 50 Pojedinačni priključni vodovi 50 preko 3 preko 5 100 bez W C . © Udio oborinske vode u mješovitoj kanalizaciji Slučajevi opterećenja l/r otjecanje oborinske vode Pojedinačni priključni vodovi Osnovni DN D N uz uzimanje u obzir kriterija z a polaganje Predmeti kanalizacije Kriteriji za polaganje Visina H Broj lukova komada m 1> 2) do 1 preko 1 i do 3 preko 3 do 3 do 3 preko 3 Neod.Vrste jedinice a) višesobni stan za predmete odvodnje svih sanitarnih prostorija b) višesobni stan za predmete odvodnje svih sanitarnih prostorija. tuš-kada i sjedećih kada koji nemaju više od tri promjene smjera (uključivo luk na sifonu) m o ž e se primijeniti nominalna dimenzija DN 40.AWS 5 4 OSNOVNE NORME DIN 1986. ali bez kuhinje Jednosobni stan za sve predmete odvodnje Hotelska soba i si. DIN 4040-1 i-2 i DIN 4043 Kanalizacijske pumpe. 4 4 © Karakteristike priključaka određenih jedinica (za vertikalne.5 - 50 - Podni izljev s priključkom kade ili tuškade 70 preko 5 do 10 100 70 4.D N vertikale > 7 0 40 do 1 do 0.priključak na vertikalu preko FB .25 bez ograničenja 40 40 Sabirni priključni vodovi D N uzevši u obzir kriterije polaganja do 3 Kada z a kupanje s direktnim priključkom 50 preko 3 i do 0. Slučajevi opterećenja Niz praonika i niz tuševa Laboratorij Uređaj za odjeljivanje prema DIN 1999-1 do 3. može se ukupno potrebna energija za njihov pogon reducirati. Sabirne vodove dulje od 5 m i DN 100 s priključcima zahodskih školjki i visinskim razlikama H o d 1 m ili više treba bezuvjetno odzračiti.25 preko1 do 3 bez ograničenja bez ograničenja bez ograničenja bez ograničenja 50 50 maksimalne DN Kriteriji za polaganje 70 50 neodzračeno 1 odzračeno - Duljina L m'l 50 50 70 70 do do do 3 6 5 Visina H m1) do 1 preko 1 do 3 do 1 preko 1 do 3 do 1 neodzračeno DN 50 70 od vertikale 70 100 od vertikale 100 odzračeno DN - Kada z a kupanje s priključkom na podni izljev >40 do 3 do 5 do 0. svaka se daljnja crpka uzima u račun sa 0. Sabirni priključni vodovi @ Sabirni neodzračeni priključni vod nominalne dimenzije DN 50 smij e biti dug (uključivo najudaljeniji pojedinačni priključak) najviše 3 m.protok iz crpke ili ostala količina otpadne vode. sjedeća kada 40 do 3 Kada z a kupanje . Računska provjera prekoračenja kapaciteta potrebna j e samo kod vodova koji su dirrienzionirani za stupanj punjenja h/d\ = 0. uređaji za dizanje fekalne vode.a " 100 do 10 preko 1 do 3 preko 6 preko 10 preko 10 do 5 do 5 i i i preko 3 preko 3 preko 3 do 1 1 100 prisilno odzračivanje - 100 bez ograničenja 70 100 100 - 1. uz DN 70 najviše 5 m i uz D N 100 (bez priključka zahodske školjke) 10 m. b) kod fekalne i mješovite kanalizacije mjerodavna je veća vrijednost . Ima li više od tri promjene smjera. sabirne i glavne vodove) Reducirane karakteristike priključaka Za slučajeve opterećenja prema tablici 2 treba pri dimenzioniranju uzeti u obzir dotok vodel4 odnosno protoku pumpe l/p ili otjecanje oborinske vode VR Pri tome se ne preračunavaju u karakteristike priključaka AWX.razmak W C .Odzrazračeno čeno Duljina L m1> DN 40 50 70 DN 40 40 50 40 Umivaonik. umivaonik z a ruke. sabirni ili glavni vod) do najvišeg sifona L razvijena duljina voda do najudaljenijeg sifona 6 umu 3 (3) Nominalni presjeci sabirnog priključka u ovisnosti o kriterijima za polaganje cijevi (4) Nominalni presjeci sabirnog priključka u ovisnosti o kriterijima za polaganje cijevi 14 .4 Vp.5 25 50 70 100 bez W C . treba primijeniti DN 50.

Kanalizacijske vertikale sa sekundarnim odzračivanjem mogu se opteretiti sa 70% većim protokom.3 6. sintetički travnjaci .1.1 5 33 57 78 208 2 16 28 38 102 Kanalizacijske vertikale Najmanja nominalna dimenzija kanalizacijske vertikale je DN 70. maksim. DIN 1986 . Vrijednosti ispod izlomljene crte smiju se za dimenzioniranje primijeniti samo uz obrazloženje (v. npr. broj WC-a - K = 1.6 7. broj WC-a - I. primijeniti i manja proračunska količina oborina.7 0.površine pošljunčane ili obrađene šljakom. broj WC-a - © gdje znači: Vr A i// r T(n) 10000 u l/s 68. javljaju se razlike u očekivanoj količini vode. 200 l/(s • ha). .5 0. Odstupanja od ovih pravila mogu biti: . Izolaciju treba izvesti iznad visine plavljenja.2 97. I. broj WC-a - I.7 l/s I.0 samom zemljištu (eventualno poniranje. Kako bi se izbjegle smetnje u pogonu.9 146. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA d.5 l/s K= 0. . koeficijent otjecanja @ r T ( n ) proračunska količina oborina u l/(s • ha).0 l/s OSNOVNE NORME DIN 1 986.). retencijskih bazena i si. navedena je i količina otpadne vode Vs koja proizlazi iz zbroja AWS s. broj WC-a - 70») 2. slivna površina u m 2 .5 115. '' Prema smjernicama za projektiranje. npr. broj WC-a 9 - K = 0.AWS maksim. kocka 10 x 10 cm i manja .4.1 : 1988-06.1 : 1 9 8 8 .8 9. dopust. npr.dječja igrališta s dijelom nepropusnih površina .maksim.6 0.6). Ako mjesne vlasti ne raspolažu podacima o oborinama.2 97. npr.AW% Vs l/s 2. tab. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) (Z) priključiti na zasebnu Kanalizaciju oborinske vode unutar i izvan zgrada treba dimenzionirati na proračunsku količinu oborina od najmanje 300 l/(s • ha).športske površine s drenažom . 16.5 115.0 10. 16 © .4 8.5).tarac od betonskih blokova položen na prijesak ili šljaku opločene površine .3 0. Veličine protoka pri djelomičnom punjenju cijevi dane su prema položaju (unutar ili izvan zgrade . s planiranim plavljenjem. .5 l/s maksim.1 18 125 219 303 795 - 9 64 112 154 406 4 31 55 76 199 100 125 150 25 44 61 159 16 28 39 102 8 14 20 50 *> vidjeti objašnjenja **' ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s.3 0. a opterećenje vodom obuhvatiti statičkim proračunom.AWS maksim. Glavne i sabirne kanalizacijske vodove (položeni vodovi) treba dimenzionirati prema (h/d-. 1988 . = 0.vodom vezane površine .6 treba pri unutarnjoj odvodnji većih krovova predvidjeti zadovoljavajući rezervni odvod.zbog različitih pretpostavljenih veličina pri dimenzioniranju odvodnje zemljišta s jedne i odvodnje iz naselja s druge strane. One se kompenziraju zadržavanjem oborinske vode pri trajanju pljuska od 15 minuta na 0.prilazi i parkirališta od šupljih zatravljenih blokova 0.3 0.2 10. broj WC-a - 68.0 121. 13. Vertikale s glavnim odzračivanjem treba dimenzionirati prema © U © je naveden i broj priključaka kojima se vertikala smije opteretiti.krovne površine nagiba < 3° . .3 K = 0.0 l/s maksim.0 l/s I.travnjaci lokalnih vlasti.7 l/s K = 1.6 0.krovne površine nagiba većeg od 3° i . izvedbu i održavanje krovne vegetacije Smjernice za ozelenjavanje krovova ® Koeficijenti otjecanja y za određivanje otjecanja oborinske vode Vr 15 .0 121. broj WC-a DN *> d. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) (J) Vertikalne fekalne kanalizacije s odzračivanjem priključiti na zasebnu DN K= 0. npr.vidjeti i DIN 1986 . Pri tome se može primijeniti formula © ili -> © s.za ekstenzivno ozelenjene preko 10 cm debljine sloja .teraco sa zalijevanjem reški J .5 0. Dimenzioniranje prema ©.4 0.1.1 5.gumna . Dopunjujući DIN 1986 .posebne izvedbe krova.AWS mm 70"> 100 125 150 l/s maksim. ali najmanje na dvogodišnji petominutni pljusak r5{0.0 Vertikalna fekalna kanalizacija sa sekundarnim odzračivanjem Vrsta površine Koeficijent otjecanja V Vodonepropusne površine.7).površine od sintetičkog materijala.tarac s više od 15% reški.7 i/s K = 1.n mm 70") maksim. = 0.3 27 185 324 441 1183 14 94 165 225 604 7 46 81 110 296 - 100 125 150 37 65 88 237 24 41 56 151 12 20 28 74 otjecanje oborinske vode u l/s. prema DIN 1986 . npr.5 17. ali najmanje dvogodišnji petominutni pljusak r ^ Q 5 y U tom slučaju je za veće ravne krovove (oko 5000 m 2 ili više) potreban proračun preopterećenja na slučaj dvadesetogodišnjeg petominutnog pljuska r 5 ( 0 05) . DN *) K = 0.7 14. min VS I.0 121. dopušt.učvršćene površine s ispunom reški i . uz suglasnost 1. .5 4.vrtne staze s vodom vezanom površinom ili .glavni vodovi oborinske vode ispod površina koje ne treba štititi od poplave mogu se proračunati na manju količinu oborina.2 maksim. plavljenje neugroženih površina. Glavni vodovi izvan zgrada mogu se od DN 150 naviše dimenzionirati prema (h/d.krov s kulirom .AWS maksim.zasađene krovne površine1* .) .5) uz odobrenje lokalnih vlasti. rampe l .za intenzivno ozelenjene . naveden je i granični broj zahodskih školjki (daju velike količine tekućeg i djelomično krutog otpada) koji se smije priključiti. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) odzračivanjem priključiti na zasebnu Vertikalne fekalne kanalizacije s direktnim ili indirektnim pomoćnim K = 0.AWS maksim. Osim toga. S AW% broj Vs d¡ m m mm WC-a l/s 68.9 146. Dimenzioniranje kanalizacije oborinske vode • Dimenzioniranje otjecanja oborinske vode • Proračunska količina oborina Otjecanje s neke slivne površine treba izračunati prema jednadžbi 64 112 154 408 13 22 31 82 8 14 20 52 4 7 10 25 *) vidjeti objašnjenja **) ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s.3 Vodopropusne površine bez odvodnje ili sa zanemarivom odvodnjom. Unutar područja preopterećenja treba pri polaganju cijevi uzeti u obzir reaktivne sile koje se pojavljuju.8 0.betonske površine.parkovi i površine pod vegetacijom . *> vidjeti objašnjenja **> ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s . .asfaltne površine .9 146.5 115.5 0. djelomočno učvršćene.6 6.za sabirne i glavne vodove unutar zgrade može se.za ekstenzivne ozelenjene ispod 10 cm debljine sloja Djelomično propusne površine i površine sa slabim otjecanjem. npr.6. dopušt. može se proračun provesti s veličinama -> s. m.3 1.2 97. 1988 .5 l/s maksim.0 5.

statistički gledano.0 A m2 18 30 45 64 117 182 190 212 344 740 y/= 0. odstupajući od odredaba u DIN 1986 . dop.5 A m2 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 r = 400 l/(s • ha) V= 1.8 29.radnom listu A 118. čija se količina na promatranom području. Jednom godišnje prekoračene količine oborina petnaestominutnog pljuska r 15(10 ) prema Reinholdu i noviji podaci iz ATV . + Vr u l/s Nominalna dimenzija svih cijevi u zemlji mora iznositi najmanje DN 100. = 0. imati nomi- Frankfurt/Main Garmisch-Partenkrichen Gelsenkirchen Odvodnja s krova p o d t l a k o m Za ovaj sustav treba provesti hidraulički proračun koji se odnosi na građevinu. Za dimenzioniranje sustava treba računati s najmanje 300 l/(s • ha).5 13.6. prekorači jednom u dvije godine. Vm = V. Dimenzioniranje mješovite kanalizacije Količina mješovite otpadne vode.0 cm/m. Halle*) Hamburg Hannover Hannover-Langenhagen Homburg (Saarl. Petominutna količina oborina.6 r = 300 l/(s • ha) V= 1. prekorači jednom godišnje.7) Sva u zemlji položena kanalizacija mora. prekorači jednom godišnje.0 A m2 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 i//= 0.) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus/Solling Trier Tübingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhemshaven Wolsfburg *'Ove vrijednosti potječu iz publikacije "Regenspenden in Deuhschland (Grundwerte für die Entwäserungstechink)" GE 1940.) r 5(0.5 A m2 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld*) Bonn Braunlage Bremen Bremerhaven Bremervörde Dieburg Dortmund Dresden*1 Essen Flensburg 114 120 95 108 96 Mjesto OSNOVNE NORME DIN 1 986.5) petominutni pljusak čija se količina. ako je to dokazano hidrauličkim proračunom. i~5(0. Reduciranje nominalne dimenzije cjevovoda u smjeru tečenja vode dopušta se.7 1. prekorači jednom u 20 godina.7 7.1 : 1 9 8 8 .05) petominutni pljusak čija se količina.3 7. Gießen Göttingen Grambek/Holst. treba osigurati pretvaranje visoke kinetičke energije reduciranjem brzine tečenja na < 2. sastoji se od količine fekalne vode Vm i količine oborinske vode Vr. na prijelazu u glavnu ili sabirnu kanalizaciju koja djeluje kao cjevovod sa slobodnim vodnim licem. Pri dimenzioniranju sustava odvodnje zemljišta treba uvijek koristiti posljednje izdanje ATV .8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 ¥ = 0. DIN V19560 i DIN V19561 Veličine slivnog područja koja se mogu priključiti na kanalizaciju oborinske vode i njene priključne vodove pri minimalnom uzdužnom nagibu (/ mm = 1. mjerodavna za dimenzioniranje kanalizacije. statistički gledano. V. Za funkcioniranje potreban uspor u području odvoda ne smatra se plavljenjem krovne plohe ako su odvodi usklađeni s odredbama DIN 19599. DIN 19538.6 8. za vodove oborinske vode od lima se vrijednosti u tablici osnivaju na lijevkastim uljevima (naglavci) **' Odgovara DN 125 prema DIN 19535-1.) Idar-Oberstein Ingolstadt Jever Köln Konstanz Krefeld Lampertheim (Hessen) Lingen (Ems) Leipzig*) Losheim (Saarl. kao raspoloživa tlačna visina uzima se razmak između odvoda i površine usporene vode.Q5) l/(s • ha) 254 267 212 240 214 240 260 227 294 267 227 214 223 267 445 267 267 218 260 187 220 223 218 292 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 289 301 303 296 280 265 292 445 312 272 189 249 540 569 450 512 455 512 554 367 625 569 484 455 474 569 948 569 569 464 554 398 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 498 412 640 474 526 512 711 583 616 640 644 630 596 564 621 948 663 578 403 531 v 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 131 125 105 74 97 150 112 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 *' Dimenizije prema DIN 18460. Lokalna konstanta u metodi koeficijenata vremena prema ATV . Ova se količina može samo u obrazloženim iznimnim slučajevima upotrijebiti za dimenzioniranje sustava odvodnje zemljišta. fi 5 ( i) petnaestominutni pljusak čija se količina. tj.DN 50 60*» 75 80*> 100 118**> 120**' 125 150 200 max. Izričito se napominje da se sada te vrijednosti mijenjaju u skladu s promijenjenim količinama oborina. Na izljevu. Količina oborina 16 .8 A m2 23 37 56 80 146 227 238 265 431 924 y/=0.) Lübeck Mainz Mönchengladbach Mühlhausen*' München Munster-Lager Neumünster Oldenburg Osnabrück Passau Rüsselsheim Saarland (allgem. /i/d. statistički gledano.radnog lista A 118 u tablici 15. navode se podaci iz ATV . cijev puna bez unutarnjeg ili vanjskog pretlaka). Pri dimenzioniranju tlačnih vodova za odvođenje oborinske vode. Za glavne vodove mješovite kanalizacije izvan zgrade s priključkom na kanalizacijsko okno sa slobodnim tečenjem mogu se upotrijebiti cijevi sa DN 150 ili više (h/d\ = 1. bez obzira na -> 0 nalnu dimenziju najmanje DN 100. I/s 0.radnog lista A118 podloga su za proračun petominutnih količina metodom koeficijenta vremena.6 4. f5(0.5 m/s. jednom u dvije ili jednom u 20 godina. statistički gledano.2 1.8 2.radnog lista A118. proračunana metodom koeficijenta vremena Kao primjeri petominutnog pljuska. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA Količina oborina 'i 51 () r 5 05 <. Posebna izvedba krova s planiranim plavljenjem mora imati hidroizolaciju do iznad visine plavljenja i mora biti dimenzionirana prema statičkom proračunu.

> © . visina 2. visina 2.9 r Kapacitet Visin.80 m. dizar ja u m 3 7 14 47 64 144 12 22 100 - • ' si otvor za čišćenje 0. Kod priključka na vodovod ili toplovod potreban je odvod u podu. Prostorije za kućne priključke treba projektirati u suglasnosti s poduzećima za opskrbu i odvodnju.© • Zidovi moraju odgovarati klasi vatrootpornosti najmanje F30. Kanal fekalne vode Kana! mješovite vode Kanal oborinske vode Priključak vode Priključak plina Priključak na toplovod 8 Priključak struje 9 Priključak telekomunikacija (7) Sanduk sa crpkom Odzračivanje preko krova Tlačna ravnina • Gornji rub poklopca okna javne kanalizacije tlačni vod dno priključnog kanala Svjetla širina (LW) za okna u m za dubinu okna od >0. Temperatura pitke vode ne smije prelaziti 25°C. Kod priključka na toplovod moraju vrata imati jedno zatvoreno krilo.8 0. Temperatura u prostoriji ne smije prelaziti 30°C.8 >0.00 m -> Q . duljina 3. Moraju se nalaziti uz vanjski zid kroz koji prolaze priključni vodovi . stubište.8 x 1 Dim snzije u nm B A Z od do 1000 1800 2600 1000 1300 1950 450-500 700-850 800-900 DNZ u mm 100 125 150 I I D bez penjalica bez penjalica I I D Jr Iii LLU-JjJ 10- Obiteljska zgrada Zgrada za više obitelji Stambeni blok m3/h m 3 /h m /h 3 - *' Okna iznad podne visine od 2 m iznad dna okna mogu se izvesti s promjerom od 0. vrata najmanje 65/195 cm. Prostoriju treba zaštititi od smrzavanja. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA U obiteljskim zgradama za jednu ili dvije obitelji nisu potrebne prostorije za kućne priključke. duljina 2. Dimenzije prostorije za priključke: do 30 stambenih jedinica / do 10 stambenih jedinica ako postoji priključak na toplovod: svijetla širina >1.8 m Primjer zglobni priKljučaK 18 ® Mjere za okno -> © © Izvedba okna sa zglobnim priključkom (8) Uređaj za dizanje DIN 1986 T31 17 .80 m. (J) Prostorija za kućne priključke prema DIN 18012 PE FA Antena Gromobran Uzemljenje npr. u temeljima Daljinski dojavni uređaj Plinska cijev Cijev grijanja PE Kabel osiguranja V Spojni kabel za TN mrežu W Brojilo potrošnje vode Izolacijski komad plinske cijevi Dugi navoj Nosač izjednačenja potencijala Kutija priključka jake struje Kutija priključka jake struje 1 Mehaničko odzračivanje kupaonica/WC < 100 l > 2 Otpadna voda < 100 | > 3 D o v o d grijanja D N 2 5 4 O d v o d grijanja D N 2 5 5 Topla v o d a D N 2 0 6 Cirkulacija D N 1 5 7 Hladna voda D N 25 1 2 3 4 5 6 7 Rev. Moraju biti pristupačne s općenito pristupačnih prostora (npr.9x0. Presjek okna Priključak na mjesnu kanalizaciju W W W O ' 0. Do 60 stambenih jedinica / do 30 stambenih jedinica s priključkom na toplovod: širina 1. Mora postojati mogućnost odzračivanja izravno u vanjski prostor.1 Kućni priključak plina Glavni ventil za plin Izolacijski komad Zatvarač Mjerilo potrošnje plina 6 Izjednačavanje potencijala 7 Cijevi grijanja 8 Vertikalna kanalizacija 9 Uzemljenje u temeljima 10 Kutija kućnog priključka struje 11 Kabel telekomunikacija 12 Gromobran 13 Otvor za ventilaciju 14 Priključak vode 2 3 4 5 OSNOVNE NORME DIN 1986.18012.6 X 0.8 1*1 0.00 m.50 m.0 il. podrumski hodnik) i ne smiju služiti za prolaženje.4m do <0.00 m. okno ij) 1.8 dno mjesne kanalizacije SZ.

umivaonik za ruke © V Vertikala Oznake za smjer a) prolazno b) počinje i nastavlja se prema dolje c) dolazi odozgo i završava se d) počinje i nastavlja se prema gore ( | | ) Bide (3|) Pisoar 0) c ) s (3^) Pisoar s automatskim ispiranjem • / / / / / / / T—J ( § ) Promjena materijala |qJ WC školjka. ©pod tlakom označava se s DSako je (2^) Postrojenje za dizanje fekalne vode (2^) Kada za kupanje Mješovita kanalizacija ( ) Tuš kada © O ovisno o vrsti vodova Odzračnjvod. zidna T • (37) Izljevna školjka (trokadero) ( ) Zatvarač cijevi za čišćenje (3^) Sudoper. dvostruki ( l j ) Sifon (12) Izljev ili odvodni žljeb bez sifona (13) Izljev ili odvodni žljeb sa sifonom ^ ^ Stroj za pranje posuđa Hl ® - M ® nn— nn— Odvod s @ vodu bezpovratnim zatvaračem za fekalija (15) Separator masti (41) Stroj za pranje rublja -CD- "TlT ^ 2 } Stroj za sušenje rublja mr "nr -CD(tD nn— H Sp (16) Separator škroba Klima uređaj © Separator benzina (separator za lake tekućine) ^ 8 ) Taložnik za mulj (19) Separator kiselina Mali uređaj za pročišćavanje. npr. stojeća //)////. 1 8 4 6 0 OSNOVNE NORME V O D O V O D I KANALIZACIJA Tlocrt Tlocrt Nacrt Naziv Fekalna kanalizacija. oznake za smjer kao -> (D . 1986. ®tlakom označava se sako je pod DS Nacrt Naziv (27) Pumpa za odvodnju podruma i i i i i g i • i i Kanalizacija oborinske vode. upojni Tlačni ispirač WC-a Podzemni hidrant DIN 2425 Nadzemni hidrant DIN 2425 Vrtni hidrant DIN 2425 Izljevni ventil s plovkom •o-e18 n Okno sa slobodnim protokom (prikazano za odvod fekalne vode) Okno sa zatvorenim protokom Prskalica za tuš . dvoetažni sustav Mali uređaj za pročišćavanje. višeetažni sustav Mali uređaj za 1 pročišćavanje. jednostruki (IO) Promjena nominalnog promjera (3S^) Sudoper. višeetažni sustav Mali uređaj za pročišćavanje. višeetažni sustav K K V K N Kl |—/Vo Slavina hladne vode W (53) Slavina tople vode Pomična slavina hladne vode "ET nn— H Sp Separator ložulja (separator za lake tekućine) Brana za loživo ulje Brana za ložulje s povratnim zatvaračem Povratni zatvarač za vodu bez fekalija Povratni zatvarač za fekalnu vodu Slavina s navojem -€> ® bunar Upojno okno.S i m b o l i i o z n a k e za kanalizacijske v o d o v e i p r e d m e t e DIN 1451. počinje i nastavlja se prema gore H ^ (31) Umivaonik. ( 7 ) Zatvarač na kraju cijevi © -a Cijev za čišćenje s kružnim ili pravokutnim otvorom tr m 7777777/ v (3^) WC školjka.u Prskalica na cijevi .

Plinovod ne zathijev a zaštitu od smrzavanja 2 Plinska cijev ispod ž b u k e 3 Plinske instalacije u oknima ili kanalima se moraju ventilirati. klinove ® ® © © 1 Kućni priključak okomito na frontu zgrade Gradski plin I 1 m3 Spoj s dugim navojem Vijčani spoj Spoj prirubnicom Zavareni spoj 8 1 Kombinacija elemenata na ulazu u zgradu 2 Regulator tlaka 3 Zatvarač 4 Plinsko brojilo 5 Ulazni vod 6 Opskrbni vod 7 Odvojak 8 Armatura z a priključak aparata.34-7.komad za čišćenje * \ Automatski . također i za dimnjak za otpadne plinove Filtar Plinska grijalica za prostorije Plinski protočni bojler ra.9 2.3 Protoka plina m 3 /h 1.30 m 19 . ne treba osigurati od smrzavanja —|rt 4-rk T .komad za čišćenje K . zaklopac z a i.Simboli za plinske instalacije OSNOVNE NORME PLINSKE INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI 25 © © © © © © © © © ® © Otvoreni cjevovod (s podatkom o nominalnom promjeru) Pokriveni cjevovod (s podatkom o nominalnom promjeru) Promjena presjeka (s podatkom o nominalnom promjeru) Plinski pričuvni bojler Plinska grijalica za prostorije s montažom na vanjski zid (s podatkom o kapacitetu) Plinski grijači kotao Plinski aparati Plinski bojler Cirkulacijski bojler Spremnik vruće vode Plinska peć / plinski kotao Termički kapacitet kW 8. a k o j e kotlovnica u tavanu.67 0. terrnostatski zatvarač 9 Plinski aparat: štednjak.4 5. Lri Kotlovnica > 35 kW É m Plinski kombinirani bojler Kućni priključak za vodu i plin u istom prostoru širine 1 m i dubine 0.6-60.14-3.23-3.kućni Plinski štednjak (4 plamenika) Instalater priključak 3 Obložna cijev 4 Osigurač na izvlačenje 1 Slobodno postavljen plinski cjevovod.91 0.79 Ulaz plinovoda u zgradu (3 Izolacijski element Instalacija u usponu Nastavak instalacije u usponu Instalacija u padu Križanje dvaju vodova bez povezivanja Fleksibilni vod plin žuto / hladna voda svjetloplava cirkulacija tamnoplavo /T Boje topla voda karmin crveno w preljev crno grijanje toplom vodom dovod cinober crveno grijanje toplom vodom odvod plavo za vodove: Vrijednosti priključaka na plinsku instalaciju pijesak Križni spoj Odvojak © Plinske vodove položiti u sraslo tlo.70-1. plinovodi se mogu postaviti s vanjske strane zgrade.1-13.1 9. npr. bojler Produkti sagorijevanja plina Osigurač strujanja i zaklopac za otpadne plinove Zaporna slavina Zaporni zasun Zaporni ventil Yï P0=31 SÜF Plinska brojila na katovima T Terrnostatski zatvarač Kutna slavina Redukcija tlaka Plinsko brojilo u podrumu F T O H T X X X X X X X X Plinsko brojilo 1 Opskrbni vod gradske mreže 2 Čelični vod .8-28. Ol -cfe Plinski štednjak s grijalicom (4 plamenika) — H 2 - 5 Glavni zatvarač ( H A E ) s integriranim izolacijskim elementom 6 Granica između G V U i instalatera 7 Regulator tlaka Dumm] Tiiinim Plinski hladnjak Opskrba plinom (48 Plinska toplinska pumpa 1 Minimalna zapremina 1 m ' / k W 2 Otvor z a otpadne plinove kod kapaciteta kotla do 50 k W 2 5 0 c m ' blizu poda 3 Otvor z a otpadne plinove pri kapacitetu kotla preko 5 0 kW: presjek otvora 1 5 0 c m 2 + 2 cm 2 z a svaki k W preko 5 0 k W Primjer kapacitet kotla 6 5 k W = 5 0 kW+ 15 k W 1 5 0 c m 2 + ( 1 5 x 2 = 3 0 ) cm 2 = 180 c m 2 Polaganje plinskih cjevovoda Cijev za otpadni plin (s podatkom o promjeru) Uređaji za otpadni plin (s podatkom o dimenzijama). Otvori oko 1 0 c m 2 Kod spuštenih stropova moraju se ti otvori razdijeliti u dijagonale.5-28.62 1.

Taj razmak mora svakako biti ^ 5 cm. ventiliranih prema DIN-u 18017.25 8. nn Otvor za otpadni zrak ispod uvoda odvodne cijevi Gornji ventilacijski otvor otpada Mali bojleri (protočni) U prostorijama do 5 m 3 obujma ne postavljaju se mali bojleri a u onima od 5 m 3 do 12 m 3 treba postojati odvod otpadnih plinova iz malog bojlera.5 140 W/m 27 W/m2 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110 W/m 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 80 W/m2 63 78 109 125 141 156 172 188 203 219 40 W/m2 94 W/m2 126 156 218 250 282 312 344 376 406 438 © Primjeri za dovod zraka za sagorijevanje i odvođenje otpadnih plinova preko krova 2 34 W/m2 47 W/m i 50/100 mm 0.75/1. Takve prostorije moraju imati ventilacijske uređaje. Ostale peći.5 13. Gornji ventilacijski otvor prema susjednoj prostoriji bez mogućnosti zatvaranja Isto od ventilacijskog okna blizu poda nn Uređaji .25 17. Građevinske mjere su svijetle mjere dovršenih prostorija i otvora. Peći na vanjskim zidovima sa zatvorenim ložištem.75 kW 5 6.5m instalirani 6 m2 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 (5) 15 m3 20 25 35 40 45 50 55 60 65 75 3. treba smjestiti što bliže dimnjaka. © Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom. te ako ih je atestirao DVGW.80 S 150 cm 2 . odnosno zbroj nominalnih termičkih opterećenja.00 m m © ( 7 ) Dimnjak za otpadne plinove ^ ^ Priključci na dimnjak za otpadne plinove Veličina i kapacitet toplinskih uređaja 20 . dovod zraka iz susjedne prostorije kW koji će biti Tlocrtna Obujam. veličina. (2) Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom Kuhinja s prozorom obujam prostorije izračunati prema građevinskim mjerama. dopušteno samo ako postoji 1m3 obujma prostorije po instaliranom kW Kuhinja s prozorom Otvor za otpadni zrak prem oknu ispod odvodne cijevi. površina uz vis. Ventilacijske otvore treba rasporediti prema podacima i nacrtima proizvođača uređaja. Razmak između dijelova zgrade od zapaljivih materijala i izvana zagrijavanih dijelova plinskih uređaja i instalacija ili eventualno umetnute zaštite od toplinskog zračenja mora biti dovoljan da se isključi opasnost od požara. moraju biti povezane s okolnim prostorom gornjim i donjim ventilacijskim otvorima presjeka po 600 cm 2 .25 12. Obloga mora bočno i sprijeda udaljena ^ 10 cm od kućišta peći. Za prostorije veće od 20 m 3 nije potrebna ni ventilacija ni odvod plinova. Za veličinu i ventiliranje prostorije mjerodavno je nominalno termičko opterećenje.75 10 11.75 15 16.potrošači plina smiju se postaviti u prostorijama samo ako njihov položaj. Ne smije se ometati odvođenje otpadnih plinova.Kupaonica Kuhinja s prozorom OSNOVNE NORME PLINSKE INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI DIN 18017 -> Q0 Otvor za otpadni zrak ispod uvoda odvodne cijevi iznad osigurača strujanja. Kod unutarnjih prostorija. ako su u zatvorenom sandučastom okviru. treba 0 Plinski bojler u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom Kupaonica Kuhinja s prozorom š 150 cm - 2 nn Protočni plinski bojler u kuhinji s prozorom Otvor za otpadni zrak prema ventilacijskom oknu ispod uvoda odvodne cijevi iznad osigurača strujanja plinskog bojlera S 1. Prostorije od 12 m 3 do 20 m 3 moraju imati ili ventilaciju ili odvod plinova iz bojlera. 2. ali iznad osigurača strujanja Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici. građevinska izvedba i način potrošnje ne izazivaju opasnost. Ti prostori između zapaljivih materijala i potrošača odnosno pregrada ne smiju biti zatvoreni kakb ne bi došlo do akumuliranja topline. osim onih na vanjskim zidovima.

dio 10 Višestruki telefon. broj zvjezdica vidjeti DIN 8950 dio 2 36 W 58 W © © © ® Ploča brojila. npr. 140 Hz Sirena sa zavijajućim tonom. sekretarska garnitura Telefon s potpunom vanjskom linijom Telefon s djelomičnom vanjskom linijom Telefon s internom linojom Zvučnik -D Magnetofon ( 6 ) Mikrovalna pećnica ( 7 ) Infracrveni grijač (X © © G D © Svjetiljka za nuždu Reflektor e Pozivna i prekidna ploča Svjetiljka s dodatnim V i ? svjetlom za nuždu Svjetiljka s dvije v S ' odvojene strujne niti 0 ^ -B- Brojilo Ploča za zagrijavanje ^ g ^ Stroj za pranje posuđa (IO) Kuhinjski stroj ® Uređaj za hlađenje. npr. veza kuće i ulaza Protusmjerni interfon.vidi gore (13) Klima uređaj Signaini i komunikacijski uređaji a o U h Telefizor izmjenični Stražarski automat. šiljak strelice označava smjer pojačanja Telefonski aparat.g - Fonograf D Uređaj za reprodukciju tona © -x ®\ Svjetiljka za paniku Pojačalo. 5 sijalica od po 60W Pomična svjetiljka Svjetiljka s prekidačem Svjetiljka u nizu Svjetiljka s prigušivačem Glavni signalni sat © Električni uređaj općenito Električni štednjak s tri ploče Kombinirani električni r®Ji ® štednjak s dijelom za ugljen pecnicom pećr ® Električni štednjak s Pećnica Peć -X © > DIN 4 0 7 1 1 . uređaj za duboko hlađenje. općenito Niz svjetiljki. svjetlosni signal i Obrtni relej za frekvenciju zvuka I Barijera za frekvenciju zvuka Budilica. od 150 do 270 Hz 21 . npr. npr.® zvonjave © Budilica sa svjetlosnim signalom /jj Preklopnik nad žbukom © © Čegrtalka Zujalo Sigurnosna brava za prolaznike Glavna stanica prostrojenja za dojavu požara Automatska dojava promjene osvjetljenja. općenito Mehanizam za otvaranje vrata Signalna svjetiljka.4 Í 1 Generator općenito Motor općenito —. za promjenu tarife za struju Flourescentna svjetiljka s priborom Flourescentna svjetiljka s podacima Svjetiljka s metalnim parama. općenito rrrm Grijanje prostorije općenito Termoakumulacijska grijalica Električno grijano staklo EM mžiftHi & ^ 110 Sirena s naznakom vrste struje larmi (111 ^ © a Ulazni interfonski aparat Sirena s naznakom visine frekvencije. npr. npr s jednim osiguračem Uklopni sat.ulaz Telefonska centrala. općenito -(D) 0+ (14) Uređaj za toplu vodu Spremnik za toplu vodu (16) Protočni bojler GH @ Friteza — n p r © Budilica s naznakom vrste struje o® 0 ŒD (jOl) Udarna budilica. npr. fotoćelija CH Truba ili rog. općenito Truba ili rog s naznakom vrste struje Kućni interfonski aparat 50/270 (^Ć®) Sirena. 3 svjetiljke po 36W Ü] Dojava temperature Vremenski relej. npr. . npr. za stubišnu rasvjetu Relej ili prekidač sa žmiganjem Prekidač za strujni udar Niz svjetiljki. sušilo za kosu Stroj za pranje rublja Stroj za sušenje rublja Infracrvena grijalica 1T0 Dojava policiji o • o a Budilica s Dojava požara s mehanizmom za pokretanje UJ Dojava taljenjem metala -a I HVt I Slušalica Glavni razdjelnik (signalni uređaj) Preklopnik ispod žbuke ^ (JIM) Motorna budilica Budilica bez prekida ® "¿T Automatski pokazivač temperature Automatski pomoćni uređaj za dojavu požara m Vz Vz Ç? V .potrošači struje OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJE Svjetiljka općenito Višestruka svjetiljka s naznakom broja i snage sijalica. općenito prema DIN 40700. npr. kuća . 40 717 Sporedni sat . @svjetiljke po 58W 2 Radio aparat broj zvjezdica ®Zamrzivač. signalna sijalica. s sigurnosnim prekidačem Dojava vibracija (trezorsko klatno) Dojava promjena svjetla. gong Ventilator t> o en Tipka za zvono Pozivna tipka s imenima Mikrofon ©Budilica za sigurnosni prekidač ©ograničenjem vremena zvonjave O . npr. npr. npr. svjetlosna barijera Dojava požara s tasterom Automatska dojava požara Interfon. Motor s naznakom vrste zaštite prema DIN 40050 ^ t Sušilo za ruke.

s 5 stupnjeva pokretanja Tipka . konzola. jednopolni) Prekidač 1/2 (isključivanje. 4 0 710 2 kHz • T ® H2 (k) O © Senzorski efekt. Zaštitni prekidač za motore. npr. uzemljenje . tropolni Niskonaponski osigurač visokog kapaciteta (NH). žica u Izolirani vod za ©vlažne prostorije Kabel polaganje u ©vani ilizazemlji Izolirani vod za suhe . I prikaz ako je potrebno i Kutija . 16A. općenito K> Navojni osigurač. ©cijevi npr. npr.0 m Pretvarač općenito Ispravljač. npr. npr. kućište. npr. potezni BRI © komunikacijski uređaj Vt (125) Telefonski razdjelnik ( S ) Telefonska utičnica (127) Utičnica za antenu Prekidač 4/1 (križni prekidač. nulovanje ©zaštitni prekidač (staro)ili (44) Signalnivod (45) Telefonski vod I Vod za radio i Vod sa simbolima i Pojednostavljeni prikaz ' Zaštitni vodič (PE) PEN-vodič 16A I Osigurač općenito ^05) Dodirni efekt. krajnja račva Ormarić za kućni priključak jake struje općenito Ormarić za kućni priključak s naznakom načina osiguranja Razdjelnik Uokvirenje aparata. zatvarač ! Zaštitni prekidač. dvožilni Koaksijalni vod i Pravokutni šuplji vod za ' najvišu frekvenciju I Vod usmjeren prema gore . npr. dvopolni) Prekidač 1/3 (isključivanje. predprekidač ( 6 ) Mješovita struja izmjenična struja ®Niskofrekventna Visokofrekventna ®izmjenična struja Izmjenična struja ©najviše frekvencije Zaštitni vod. Vod usmjeren prema ' dolje jH M ^ 4 ) Utičnica s prekidačem (16) Natezni stup Rešetkasti ©općnenito stup Natezni stup Armiranobetonski stup v S ' općenito Natezni stup Stup sa stopom Dvostruki stup o-o-o-o-o -i-i-i-i-i- H Prekidač za isključenje u nuždi Zvjesdasti trokutni prekidač Pokretač. npr dvostruki /¡5q\ Antenski razdjelnik. vod za trepćuće svjetlo. npr. jednopolni) Prekidač 6/1 (izmjenični prekidač. tijelo Element. 63A tropolni 31) Prekidač. jednopolni) Izmjenični prekidač. npr.stup portalni stup @ Portal od rešetkastih stupova Uzdužno postavljeni A . akumulator ili baterija m mm m fflm cí (Žl) Dimmer > (130) Antensko pojačalo . za stubišnu rasvjetu ^08) Prekidač za strujni udar ^09) Prazna kutija Oslonci vanjskih v o d o v a DIN 4 0 7 2 2 ( H ^ Vod općenito ( i j ) Podzemni vod ( l ^ ) Oslonac. npr. npr. oznake. telefonija. četveropolni Zaštitni prekidač i snage. Nadzemni vod. Krajnji priključak.stup Oslonac s vlačnim usidrenjem (2^) Oslonac s razuporom (28) Stup sa svjetiljkom / I Vod prolazi i gore i dolje I Spoj vodova Razvodna kutija. 4 0 7 1 1 . npr. razvodni ormarić.prekidač Osvijetljena tipka prekidač Prekidač s kontrolnom sijalicom Prekidač 1/1 (isključivanje. priključak na mrežu izmjenične struje Pretvarač. tropolni) Prekidač 4/1 (grupni prekidač. općenito © Vodovi. npr. razvodna ploča Uzemljenje općenito Mjesto priključka sigurnosnog voda prema VDE0100 (Si) RWA-tipka ventilatora © RWA . tropolni l Prekostrujni relej. npr. 10A i tip Dll. Utičnica za antenu (prolazna kutija) Antenska utičnica s priključnim otpornikom <xf Kh<f ^02) Senzorski prekidač 9 o Vod ispod žbuke Transformator.K S t r u j a DIN 4 0 7 1 0 O C D 'stosmjerna struja Izmjenična ©općenito struja Izmjenična struja s ©Tehnička izmjenična naznakom frekvencije struja Izmjenična ili istosmjerna struja (svestrana struja) / t ^ Izolirani vod u v S ' izolacijskoj cijevi prostorije. 50A veličina 00 Rastalni prekidač za osigurače. npr.priključna kutija Širokotračni Vodovi i spojevi v o d o v a (29) Izvedeno i U gradnji i u projektu \ pomični vod ! Podzemni vod. npr. Pasivni infracrveni ©senzor pokreta ^ © Vremenski relej.vodič Strujna traka A © Krovni nosač. npr. izmjene polova OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJA DIN 4 0 7 1 7 . tropolni . cijevni stup općenito /////////////++++++ X-X-X-X-X Strani vod Daljni oblici prikazivanja. upravljački otpornik. transformator za zvono ^03) Dodirni prekidač 22 . noćno uključivanje. slobodni vod Vod na porculanskim l izolatorima (izolacijska zvona) Vod nad žbukom Vod u žbuki Y Prekidač 5/1 (serijski prekidač. stup općenito -e( i j ) Natezni stup Drveni stup A. npr. A 3/N/PE Višestruka utičnica © © © Jednostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom Kao gore. namjena uzemljenje.tipka dojave' 0 IfdvI ( S ) Dojava požara (tipka) ( S ) EDV . vod za rasvjetu u nuždi Uvijeni vod. jednopolni) @ Antenski odvojak. v f ^ dvostruki ^ Ž ) Vremenski prekidač -FX- 1 H h ( 7 l ) Masa. za trofaznu struju Dvostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom 4Cu 20 X 4 N . jednopolni) O ^ 5 ) Utičnica sa zatvaračem Prikaz po potrebi za '—J okomito Utičnica za razdjelni transformator Električni priključak općenito " 0 ® 0 3/N/PE 1 -0- © ^ 9 ) Priključak trofazne struje @ Poprečnoili postavljeni H .

3 3. brojilo za plin Prema DIN 18 015/2 (46) Bogatija oprema * < E S Kuhinja — a 0 L16A8 P o izboru * i m_ raj Prostorija [ | ] za kućanske poslove Stroj z a glačanje .0 8.41—j— Í-16A14 A 6 |L16A ^ Predsoblje / hodnik mm Kupaonica .6 2.0 4.5 3.0 .0 0.3 14.2 0. Dnevni~šoba J 7 1 0 _blajjovaomca " ~ L"16A15 _ _ Djeca^ Kućni priključak J \<-(.3 3.1 0.4 3.5 1.1000 I 0.5 1.5 2.5 4.1201 200 I .0 3. 16A9 L 1 b A * — t < L_ -•n L16A10 Kupaonica ' _ .8 2.2.0 2.2 4. 4 8 8 2 0 Priključena snaga (kW) Izmjenična struja Trofazna struja 8.0 ©Trepćući signalizator s pokazivačem smjera © Svjetlosni signalizator s prekidačem za zamračenje Svjetlosni signalizator s tinjalicom Pokazivač s automatskim vraćanjem Pokazivač s automatskim vraćanjem svjetleći I L T ] Čelična konstrukcija (2^) Metalni pokrov ( 2 ^ Dimnjak 0 0 © © © © © m .2 3.0 0.— 6 (2£ Krovni nosač za električne vodove Ekspanziona posuda.5 / O j Priključak na v i ? cjevovod ( 3 ^ Mjesto razdvajanja fc signalizatorom 4 ($) 14) Višestruki signalizator O @ Cijev i šipka za uzemljenje ( 3 ^ Uzemljenje ( 3 ^ Iskrište (4^) Iskrište zatvoreno (41) Stabilizator ( 4 ^ Prolaz kroz krov ( 4 ^ Dizalo JL —}(• H H - Signalizator obustave napajanja Baterije l I I I I 11 I I (16) Baterija od elemenata Stambena površina m 2 do 4 5 od 4 5 do 55 od 55 do 75 od 75 do 100 preko 100 Broj strujnih krugova za rasvjetu i utičnice 3 4 6 7 8 ^ © S i r —1| 1|- s k a b a t e n i a ( l 8 ) Element.0 1.6 0.5 5.0 3.1 © 1 0 - Prihvatna motka.0/21.2 1. otvoren ( 3 ^ Podzemni vodovi / O * Vodovi ispod krova i pod žbukom 1..2 0.2 0.0 2.0 21.0 4.0 2.150 1 301.0/24.3 0.0 18 (12) Brojilo Brojilo sa svjetlosnim 2.0 Î O (2|j) Antena (3^) Metalni cjevovodi / O Gromobranski v L / vod.5 o o O © © Signalizator s uređajem za punjenje ( i T ) Signalizator s pisačem 0.0 18.0 6.5 5.8 2. akumulator © Brojilo za vodu.3 2.0 2. spremnik Rešetka za snijeg Toster / topla ploča Ručni misker / sokovnik / mješalica Ekspresna ploča Ploča za vafel slastice Espresso kava Friteza Napa Aparat za vrelu vodu Bojler Bojler Bojler Protočni bojler Protočna grijalica Električni stojeći bojler Glačalo Stroj za glačanje Centrifuga Kombinirani stroj za pranje Stroj za pranje rublja Stroj za sušenje rublja Sušilo za kosu Sušilo za ruke Sušilo za ručnike Ovlaživač zraka Infracrvena grijalica Solarij Sauna Kupaonska grijalica Hladnjak Zamrzivač Kombinacija hladnjak / zamrzivač Stroj za pranje posuđa Centar za pranje posuđa Usisavač Usisavač perkusioni Uređaj za čišćenje cipela Naprava za laštenje poda Priključna snaga električnih aparata Stambena površina m 2 do 50 od 50 do 75 od 75 do 100 od 100 do 125 preko 125 Broj strujnih krugova za rasvjetu i utičnice 2 3 4 5 6 Pokazivač s automatskim vraćanjem svjetleći ili mašući Pokazivač bez automatskog vraćanja Pokazivač bez automatskog vraćanja svjetleći 3 1/5 1 51/101/15 1 15 1/30 1 501.9-1.3 7.e a .Svjetlosni signalizatori DIH40708 Svjetlosni signalizator općenito Gromobranska instalacija DIN 4 8 8 2 0 Kontura zgrade o i ) Oluk i olučna cijev Armirani beton s y priključkom Električni aparat Električni štednjak Ugrađeni kotlić Ugrađena pećnica Mikrovalna pećnica Roštilj OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJA DIN 40 708.0 18.18A1B ' Razvodni plan " Rezerva 23 . ~ T .0 2.6 0.0 0.0 0.0 6. motka za zastavu 2.8 3.0 0.2 1.2 1.7 0.1 0.7 1.

polja Dojava promjene kapacitetnog polja K © U@ ® Centrala za dojavu prepada i provala © V Osiguranje preklopnim kapcima Centrale / pribor @signalizatorom Ü E M © Istovremeno otključajmo) vanje/zaključavanje dvjema osobama (SS) Prozorska ručica na zaključavanje BM ©Centralazadojavu pozara Z K (^7) Centrala za kontrolu prilaza Centrala za televizijsku kontrolu Centrala za prijavu provale u lokalu r c? Monitor ° °J Tipkovnica. Ultrazvučni Dopplerov javljač kretanja W S Ultrazvučna zapreka Kontakt s novčanicom © T T © © © © Poprečni zasun.pregrada sa zatvaračem Čelična rolo .polja Dojava promjene NF . tipkovnicom © . uređaj za izbor slike Monitor s videosignalnim uključenjem slike Sigurnosni preklopni th ©lim brave «CD* FU H H ( 2 l ) VF .ili kosa rešetka Svjetlosna sklopka Sef Dvostruko sigurnosno staklo H 24 i Akustički signalizator À> Aktivator I registratorskog uređaja Terminal s podacima. osiguranje krila Križna ključanica Ključanica sa zakretnim zasunom V < < ^ 0 ® © UV signalizator plamena Signalizator pritiska (aktiviranje prskalica) TV kamera TV kamera s vario-optikom <? < 0 — c > © Svjetlosna zapreka Dojava svjetla (o) (42) Ručni signalizator TV kamera.zapreka .OSNOVNE NORME TEHNIKA OSIGURANJA . dvostruki zasun Osiguranje pdrumske rešetke ß 1 LD [_o o o_| ff Tehnika kontrole prilaza ( © Cilindar brava Osiguranje podiznih vrata Ograda Ograda od bodljikave žice Masivna ograda.maksimalni signalizator T d L_ _J r L n J 1 1 <jo> Ekran Vrata s električnim otključavanjem Vrata s električnim otvaranjem Nadsvjetlo C D Kontakt klatnom 0 Prekidač na vrpci Folija Tipkovnica Kućište i n i I Nadzirano kućište Termo .diferencijalni signalizator Optički signalizator dima Zaštitna rešetka -JUIT © ( 8 ) Dojava proboja ^ g ^ Dojava pritiska I nagazna hasura s A i p-^-n ( > lonizacijski signalizator dima V L J I Nadzirani razdjelnik C o Sigurnosna rozeta Sigurnosni dugi štitnik © © © Dojava loma stakla Dojava tjelesnih zvukova Pasivni infracrveni javljač kretanja A IR signalizator plamena Tehnika televizijske kontrole \L Okretno .digitalni pretvarač Mrežni ispravljač b—a & TO il -X—X—X—X+ + + Čitač isprava Samostojeći čitač isprava s dodatnim unošenjem koda Čitač sa stalnom vezom Čitač isprava s dodatnim unošenjem koda / 7 Dojava prepada T L J Elektromehanička sklopka Duhovna sklopka X L_' 1 J OL A L V1 J J Vremenska sklopka Akumulator.pregrada © ) Rolo .» DP Tehnika dojave provale £>>'71 y Optički signalizator Uključni relej Digitalni priključak na provodnik Analogno digitalni pretvarač s priključkom na provodnik smjer toka signala iÛJ r .H H- Obrtni križ lî y y Okretna vrata ( 3 ) Magnetni kontakt ^ ^ ^ Dojava vibracija Tehnika dojave požara Termo .otklopno krilo prozora. zaštitno kućište Zaštitno kućište s obrtnom glavom kamere po vertikali i horizontali TV kamera s obrtnom glavom kamere po vertikali i horizontali TV kamera sa pokreta + H R Ključanica sa zasunom (95) Stražnja kuka Osiguranje rolo kapkom Uključni relej © Dojava slike rLol /77\ Vatrogasno spremište ključeva © J Mikrovalni Dopplero vi2/ javljač kretanja ^ 7 ) Mikrovalna zapreka Dojava promjene VF . baterija Automatski uređaj za biranje i najavljivanje m Samostojeći čitač sa 1 dodatnim unošenjem koda © © ® ® © © Rolo . mreža radîocentra^a Centrala za otvaranje vratiju Pretvarač Prijenosni pretvarač Analogno . JL ® • 0 ( D Kontakt na bravi Kontakt pri otvaranju p 2 Uključni relej Uređaj za daljinsko uključivanje Alarmni reflektor Kontrolni prolaz osoba L U * D l .

» © . 5. privlačno perspektivnim prikazima. postoji i specijalna "šina" kojom se mogu postavljati različiti kutovi (patentirani autorov izum). Za crtanje tušem prikladan je transparentni papir. Građevinski crteži tvrdom olovkom na jasno prozirnom.» s. Crtaći se papiri na jednostavnu crtaću dasku (za DIN-formate . Za prostoručno crtanje u mjerilu pogodni su blokovi za skice (DIN A4) s kvadratičnim uzorkom papira (veličina kvadrata pola centimetra). Crtačka vještina olakšava mu izlaganje svoje predodžbe i uvjeravanje investitora. a ne cilj sam po sebi kao kod slikara.» (3) ili se režu duž njenog unutarnjeg ruba . internacionalno čitljivo. Improvizirana crtačka pomagala . Takozvani crtaći strojevi uobičajeni su u inženjerskoj struci -»(§)• Osim jednostavne. a za točnije skice milimetarski papir s debljom centimetarskom.1 I 1| V o đ e n j e malim prstom duž ruba ravnala CRTANJE Govor projektanta je crtež. a za slikanje i grafičke prikaze vodootporni papiri. Pojedinačni listovi kidaju se duž kutnog ravnala . 4. Za skiciranje mekom olovkom primjenjuju se tanki prozirni papiri. uokviruju se zaštitnim rubom ("obrube se") .iimimii' pnmmmf* p'.» Jednakokračni pravokutni trokuti s podjelom na milimetre i grade -> (9). Građevinski crtež je sredstvo za postizanje svrhe. podjela dužine .» 0 . Lepezasto mjerilo. objektivno geometrijskim crtežima. Krivuljari — > ? X i 1 V 0 A ? 1 T Papir za skiciranje (2j 250 1125 250 750 > j- I I Skiciranje (građevisnki raster) f3) ^ Dijeljenje papira Konični oblik pravilno Previjanje spriječava deranje (4) Obrubljivanje nacrta (§) Naprava za crtanje <Smm/ '. Najprije se presavije oko 2 cm široki rub papira koji će poslije postati obrub .» © . U tome se stručni crtež i perspektivni prikaz razlikuju od umjetničke slike. čime se ravnalo malo odiže od papira pa ne dolazi do brisanja crteža (zbog toga treba crtati odozgo prema dolje!). paralelni razmjernik za šrafiranje. Za početak se sa smotka režu listovi prikladne veličine. 4 od lipovine ili topole pričvršćuju čavlićima s jednolikim zašiljenjem . Ona je opremljena podjelom na oktometre i centimetre . Crteži se mogu pričvrstiti i ljepljivim vrpcama od kreppapira . Za crtanje u skladu s normama i skiciranje pogodan je modularni raster (prema propisanim mjerama DIN 4172) (2).» @ i pohrane u ladicama.» © . nešto tanjom polacentimetarskom i tankom milimetarskom podjelom . Njime svoje zamisli izlaže nedvojbeno.» (3).» s.» (6y umjesto čavlićima (u tom slučaju može podloga za crtanje biti od nekog sintetičnog materijala [Cellon ili neki slični glatki materijal]).» s. 4176 "7 O «S 5000 / \SOOO — (7) Specijalno kutno ravnalo (8) Crtaći pribor © Trokuti Pomagala pri crtanju ( T ^ Pomoć pri šrafiranju Pravilno držanje prstiju 25 . teško poderivom crtaćem papiru u DIN-formatu .

Za crteže s mnoštvom crta treba upotrijebiti šablonu za brisanje -> © .(3). Crtačke doskočice: brzo i točno crtanje pravokutnih likova samo "šinom". Izometrije mogu nadomjestiti ptičju perspektivu ako su crtane u mjerilu š 1:500 -> (§). najčešće uvjerljivije nego riječi. bez kutnika -> s. Perspektiva neka bude konstruirana tako da odgovara budućoj stvarnosti.CRTANJE Perspektivni prikazi objašnjavaju zamisli projektanta. mjerodavno za uspjeh. Podjela neke crte na određene razmake olakšana je odgovarajuće kosim položajem normalnog centimetarskog mjerila -> s. (4) Minu okretanjem držati šiljaton ABC. Slova je najbolje pisati bez pomoćnih sredstava. nož za brisanje. grafos. uz mnogo vježbe. Upotrijebiti šablone s kurzivnim i uspravnim slovima -> (Ž) . a za tehničke crteže trebaju šablone sa cjevastim perima. Međunarodno normirano pismo ISO 3098/I = DIN 6776. Perspektivni raster je u uobičajenim odnosima kutova prikladan i za perspektivni prikaz interijera (§). brisanje olovke: gumica koja ne razmazuje. ABCDE AlBCfWII (l^ Samoljepljiva slova i preslikači (8) Veličine slova mjere se u točkama Pisaći stroj za opisivanje Trokraki instrument za crtanje perspektive Podloga za crtanje perspektive Rub crtaće daske Očište (13) Izometrija ^ ^ Metoda za crtanje perspektive ^5) ' Reilesehov pribor za crtanje perspektive Raster za crtanje perspektive 26 . izograf itd. Ispravno držanje "šine" je. 25. ili je pogodno upotrijebiti kistić (g). 25. Razna crtačka pomagala: tehnička olovka odgovara za crtaće mine promjera 2 mm svih tvrdoća od 6B do 9H. Dobro za loše pisatelje. Za brisanje tuša: stakleni brisač. također nožić za brijanje.

Samo je tako moguć dinamičan napredak u skladu s duhom vremena. Sve u svemu je ipak. on mora poznavati najmanje dimenzije prostora u kojima se svakodnevno kreće. što je namjera ove knjige. Međutim. Projektant mora znati u kojemu su međusobnom odnosu dijelovi tijela dobro razvijenog čovjeka i koliki je prostor čovjeku potreban u raznim položajima i pokretima. osvijetli. O tim građevinama samo na temelju slika često stječemo pogrešan dojam o veličini. Karakteristično je za naše doba da se na slikama (crtežima/fotografijama) u našim stručnim časopisima građevine i prostorije prečesto prikazuju bez ljudi. Dobije li arhitekt . Tako su nekad bili ljudski udovi prirodna osnova svih mjernih jedinica. Želi li se to promijeniti. i čudimo se kako posve drugačije izgledaju u naravi. kojima je čovjek okružen. osjeća. Međutim. Današnje su tehničke mogućnosti uključene u najvećoj mjeri. Kako se neka prostorija dimenzionira. treba projektantu pokazati iz čega su se. oboji. kao na primjer u vlaku. uzevši u obzir njemačke norme. ili barem stvaraju čvrste predodžbe kojih se arhitekt radeći na sličnoj zadaći najčešće teško može riješiti. U tome vidim jedan od razloga za nerijetku odsutnost povezanosti građevina međusobno. tramvaju. najznačajnije je u smislu kako se to doživljava. koje bi inače morao mukotrpno pronalaziti u mnoštvu knjiga ili ih dugotrajno pribavljati mjerenjem izvedenih građevina. Polazeći od svih ovih razmišljanja i spoznaja počeo sam godine 1926. Opisi su ograničeni na najnužnije i koliko je moguće dopunjeni ili zamijenjeni slikovitim crtežima. svaki zadatak drugačiji. kako bi čovjek u s v o j e m u d o m u . sažetom i suvislom obliku potrebne podloge. toliko je stopa široka ili za toliko glava viša. metarska mjera to je dokinula. u kuhinji. Emotivna strana nije manje važna. To su pojmovi koji su nam prirođeni i čije nam veličine takoreći leže u krvi. i suviše lako navode na oponašanje. Pri tome je najveća pozornost usmjerena na to da se izloži samo sažetak. On mora znati dimenzije predmeta. O tim tipično najužim prostorima on ima čvrste predodžbe.stvaralac u ruke samo dijelove. Time projektant . a ne od jedino ispravne mjere . često nesvjesno. bilo u stvarnosti ili na slici. kako bi se namještaj m o g a o u d o b n o koristiti b e z rasipanja prostora. namjesti i kakav joj je pristup. 27 . O veličini nekog predmeta odmah ćemo steći točan dojam ako kraj njega vidimo čovjeka.stvaralac dobiva u planski sređenom. bit će prisiljen sam ih povezati u cjelinu koja potrebna svojstva projektiranog objekta sklapa u duhovno jedinstvo.. To čine investitori kad mjere prostorije u svom stanu kako bi stekli uporište za razumijevanje dimenzija na nacrtima. Projektant mora znati koliko mjesta č o v j e k treba između namještaja. sustavno u skladu s podacima koji su potrebni za specifični projektni zadatak. kako bi se s dovoljno vremena i volje mogao posvetiti važnom stvaralačkom dijelu posla. planski prikupljati znanja različitih djelatnosti iz prakse i nastave. blagovaonici. trebao bi početi s tim da si koliko je moguće zorno predoči dimenzije prostorija i predmeta u njima. i prema potrebi ispitani na modelima ili putem pokusa. Na toj je osnovi koncipirana ova knjiga koja polazi od čovjeka i daje temelje za dimenzioniranje zgrada i njihovih dijelova. podijeli. najčešće znatno manje. Iz njih izvodi. pa ga svaki arhitekt mora iznova proučiti. kako bi iz toga mogao odrediti odgovarajuće dimenzije spremišta. odjeće itd. naprotiv. Još danas možemo bolje predočiti neku stvar ako se kaže: visoka je poput čovjeka. mjere razvile. Projektant mora znati na koji će način n a m j e š t a j biti pravilno razmješten. Na kraju. Na kraju.UVOD ČOVJEK KAO MJERILO I CILJ Čovjek stvara predmete da bi mu služili. koncipirati i oblikovati. Izvedeni objekti. Ti su dijelovi provjereni na poznatim uspješnim građevinama iste vrste. duga je toliko lakata. knjižnici itd. automobilu itd. čovjek nije samo tjelesno biće kojemu treba prostor. tako da mu pri svakoj oznaci dimenzija veličina projektiranog namještaja. jer projektanti polaze od različitih. dimenzije ostalih prostorija. nego su prikupljeni iz literature. osnovni podaci i iskustva. izuzevši određene norme. a izvedene se građevine prikazuju samo ako su mogle poslužiti kao opći primjer. p o s l o v n o m prostoru. uvijek s ciljem da se projektantu . slučajno odabranih mjerila. u radionici m o g a o u d o b n o obavljati p o s l o v e ili se o d m a rati.praktičaru prištedi trud oko pronalaženja tih osnovnih podataka. Tko uči graditi. najčešće bez razmišljanja prihvaćene.čovjeka. Njihove mjere prema tome odgovaraju tijelu. te da to neprekidno uvježbava. Zbog toga moramo nastojati da i od te mjere steknemo koliko je moguće točnu i živu predodžbu. Mnoga su načelna pitanja u ovoj knjizi prvi put istražena (razvijena) i međusobno odmjerena. prostorije ili zgrade bude slikovito pred očima. navedeni dijelovi nisu manje ili više slučajno popabirčeni iz raznih časopisa. namještaja itd.

Dakle. U tim se radovima mjere ljudskoga tijela izračunavaju prema dužinama glave. kanon Polikleta koji je dugo smatran normom. Zeising. te prije svega poznato djelo A.130 m itd. Leonardo da Vinci. pr. 3000. On je polazeći od čovjekove visine odredio podjelu izraženu razlomcima kako slijedi: Vq h = duljina stopala. duljina šake do zglavka. 1 /i2 h = širina lica u visini donjega ruba nosa. Najstariji poznati kanon o odnosima čovječjih mjera pronađen je u jednoj grobnici u dolini piramida blizu Memphisa (oko g. istražujući odnose čovječjih mjera na osnovi zlatnog reza i najtočnijim mjerenjima i uspoređivanjem. visina do pupka 1. Njegove su mjere: visiP na čovjeka 1. širina noge (iznad gležnja) itd. Vq h = duljina glave od tjemena do vrha brade. U prošlom je stoljeću prije svih drugih A. Nažalost njegovu djelu donedavna nije posvećena dužna pažnja. Ova podjela se nastavlja sve do V40 h. 43. Kasnije su te veličine dalje dijeljene i dovođene u međusobni odnos. 28 . Grka i Rimljana. Krista).UVOD MJERA SVIH STVARI Odnosi čovječjih mjera određeni oslanjajući se na spoznaje A. iz vremena Ptolomeja. zatim navodi koje su dali Alberti. Durera. Zeisinga Q D 1 1 /2 h = čitav gornji dio tijela od rascjepa. Od godine 1945. 1 /io h = visina i širina lica (uključivo uši). razmak bradavica na prsima. Le Corbusier je za sve svoje projekte primjenjivao ovaj odnos mjera prema zlatnom rezu pod nazivom "Le Modulor"-» C . tako da su općenito u životu postale mjerodavne. lica i stopala. sve dok značajni istraživač na tom polju E. najmanje su se otada.829 m. uveo u ovu problematiku veću jasnoću. s. Poznat nam je kanon iz doba faraona. Michelangelo i ljudi srednjega vijeka. Moesel — Q nije Zeisingove radove potvrdio detaljnim ispitivanjem > P vlastitom metodom. /4 h = duljina noge od gležnja do koljena i dužina od brade do pupka. Sve do našeg doba bili su stopa i lakat uobičajene mjerne jedinice. Prije svega su Durerovi navodi postali opće dobro. znanstvenici i umjetnici trudili otkriti odnose čovječjih mjera.

LJUDI MJERE LJUDSKOG TIJELA DIMENZIJE I POTREBAN PROSTOR prema normiranim mjerama i utrošku snage I 625 1 h300-i I 875 © ® ® ® ® 1 8 0 0 s 1 1 V > 8 '//1 < /1 * < 11 _ 1 r V ih/-—\1 °00 \ \ir\ 1 Jn \l 1 i ^V M LiJL ° Mjere na stolici za rad @ Mjere na stolici u stanu i blagovaonici Mjere na naslonjaču I 710 1 (17) Rad stojeći Sjedeći Čučeći 29 .

LJUDI POTREBAN PROSTOR IZMEĐU ZIDOVA za ljude u pokretu dodati ž 10 % DIMENZIJE I POTREBAN PROSTOR prema normiranim mjerama —» Q i utrošku snage Q POTREBAN PROSTOR S RUČNOM PRTLJAGOM POTREBAN PROSTOR S ŠTAPOM I KIŠOBRANOM 30 .

48 sjedišta. 1.f j ® Vagon brzog vlaka.38 m. vagon za prtljagu 18.62 Vagon putničkog vlaka. Tlocrt. razred i- 1. 28 sjedišta 2. blagovaonicom i prostorom za prtljagu.10 1 razred 2.ŽELJEZNIČKE MJERE M = 1:100 ČOVJEK l VOZILA Stara i nova vozila kao primjer za minimum prostora za transport osoba ^ 1. visina stupa 28 . ukupna duljina 20. 68 sjedišta. razreda 31 . Duljina vagona za prtljagu 12.32 cm.62 m. razred uzdužni presjek uz © Donja etaža četveroosovinskog dvoetažnog vagona s gospodarskim odjeljkom.80 Presjek uz (?) tu I o ff^ 1.97 —i y — 2.75 m.42 m. tlocrt. 2.54 H 1.45 m po sjedištu. 0. Ukupna duljina odjeljaka 12.20 -i u 26 --1 \ / 60 75 O ' c* * -s SD TTT7- U —) .

40 35.01 9.86 75.4° srednja temperatura ' 81% srednja relativna vlažnost zraka : oko 0. Uz visinu prostorija 2.05 0.64 3.89 4. pri teškom radu Odrasli u starosti oko oko oko oko 15 40 96 118 1.004 0.22 16.8% 43. dovoljno grijanje i odgovarajuće provjetra20 — 6 0 % . Os- Pri grijanju prostorija treba nastojati da se na najprikladnijim dijelovima prostorije zrak blago zagrijava. a time utječe i na radnu sposobnost.7 % 75.09 56. a u danu 2520 toplinskih jedinica.24 22.2-4.49 2. i raste s opadanjem temperature u prostoriji i porastom tjelesne aktivnosti.43 13. 23% srednja relativna vlažnost zrakar*::::i&?.93 21.55 4.0 10.8 % ( 4 ) Štetne koncentracije najvažnijih tvorničkih plinova prema Lehmannu mg po litri.03 m3/sat kisika 58 g/sat vodene pai .3 0. U to spada zrak bogat kisikom. Toplina prostorija Najugodnija za ljude je temperatura prostorija od 18 do 20°.52 50.51 39.89 30.46 1. vrijednosti od 40 do 70%. Previsoka vlažPotrebna količina zraka nost pogoduje mikroo \ < Disanjem čovjek udiše kisik iz zraka i izdiše ugljični diokorganizmima.31 14. gljivicasid i vodenu paru. ugodna toplina.5% 20..6 m 2 i za djecu 3.0005 0.64 31.14 1.62 27.83 1.48 19.22 3. što bi bilo dovoljno da zavrije 25 litara vode.ČOVJEK I STAN 21° srednja temperatura "•'••:• 23% srednja relativna vlažnost zraka oko 0. za dijete.5 m 1 to znači za odrasle 6.02 m3/sat kisika 40g/sat_vodene pare 21° srednja temperatura "•'•:•:.9% 1.0 .001 0.31 2.5 1.98 5. naročito ako ona prelazi 37°C (temperatura jete.68 20.0 Ono je važno za proces hlađenCO2.39 5.40 46.64 © Toplina(WE/sat) prema Rubeneru -> QP Maksimalni sadržaj vode u m 3 zraka u g 32 . djelatnosti i okolini 0 .64 24. zrak u stanu ne bi smio sadržavati više od 1 %o prema uvjetima -> 0 . razmještaj prostorija u zgradi i način izgradnje -> s. pri mirovanju.1 - 0. dovoditi kisik i odvoditi štetne sastojke. izaziva si o tjelesnoj težini. Prema tome. odrasla osoba težine 70 kg 0-0 proizvodi na sat 105. prehrani. bez propuha a u laganom kretanju.03 11.0* 300 3 1 2 + 1 0 .015 rrvVsat kisika ' 32g/sat vodene pare . i znojenje -> (5).69 2.13 2. a pri radu 15-18° ovisno 0 intenzitetu kretanja.6 3.020 m /sat ugljičnog noće. pa u normalnim okolnostima zadovoljava za odrasle 16-24 m 3 prostora (ovisno 0 načinu građenja) i 8 .05 0.90 2.01 - Podnošljivo pola sata do sat % o 0.33 18.5 0. Pri temperaturama iznad 70-80° dolazi do raspadanja čiji ostaci nadražuju sluznice ustiju i ždrijela te izazivaju osjećaj suhoće zraka.05 59. 271.:. neprijatnim isparenjima u bolnicama ili tvornicama. Čovjeka se može usporediti s peći koja se loži hranom i koji proizvodi oko 1.35 1..58 1. Količinski je to kod ljudi različito. Proizvodnja topline ovisi o okolnostima 0 .05 0.23 4.05 0.15 1. Max. a granične su vanje (bez pojave propuha).64 10.25 53. jeće zgrade dolazi do izmjene zraka jedan i pol puta do I / I M 1 // dva puta u satu.043g/sat ugljičnog dioksida 0.91 48.70 1.73 68. Uz intenzivniju izmjenu zraka (spavanje uz otvoreni prozor. oko 0.5* 80 Neposredno opasno % 0 - 0.25 17.82 12. Za te je elemente presudan položaj stana u krajoliku. radu Odr.00 43.3% 30. a u spavaonicama na 10 m 3 po krevetu.25 1. lako količina od 1 do 3 %o C O 2 u zraku izaziva samo dubStvaranje vodene pare ljudskog organizma različito je lje disanje.22 71.39 8.5 m .-^>7.7 % 1.003 0. gledalište u kazalištu) -» stranica 119-122 mora se umjetno pojačati izmjena zraka.59 12. To je razlog zašto su željezne peći i parno grijanje zbog svoje visoke temperature na površini neprikladni za stambene zgrade. dovoljno veliki prozori ispravno smješteni prema vlažnosti od 50 do namještaju.37 3.8 m 2 stambene površine po osobi.1 2 m 3 . Međutim.4-9.32 10.(3).92 3.36 65.:. i uz zatvorene prozore kod slobodno stokrvi).76 0.004 0. stvaranje truleži dioksida i 40 g/sat vodene pare Q .1 0.82 8.05 1.41 37. To pri jednokratnoj izmjeni zraka u satu zahtijeva 32 ja čovječjeg organizma i raste s porastom temperature 3 3 m prostora za svaku odraslu osobu i 15 m za svako diprostorije.:.2 - u T 2 3 4 i 10 oko 140 oko 90 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 82. ostalo cm3 po litri Q P 3 Podnošljivo više sati % 0 Jodne pare Klorne pare Bromne pare Soina kiselina Sumporna kiselina Sumporovodik Amonijak Ugljični monoksid Ugljični disulfid Ugljični dioksid 0.28 7.25 15. pri sred..09 25. Tempesadržaj ratura u vode u m 3 "Celzija zraka u g 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 A 5 T i 4 Vlažnost prostorije Najugodniji je zrak u novne su pretpostavke za dobro osjećanje termička izo25 1 — # H prostoriji pri relativnoj lacija.5 godina Odrasli u mirovanju Odr. Dojenče Dijete od 2.015 m3/sat ugljičnog dioksid^ (J) Spavanje kod niže vlažnosti zraka osjetno više © Rad 15 000 mkg srednji satni radni učinak na ergostatu ( D Izlučivanje ugljičnog dioksida i vodene pare čovjeka (prema pokusima H.5 0.001 0.86 0. tj.63 78. VVolperta) Stanovi trebaju ljude štititi od vremenskih nepogoda i pružiti im okruženje koje značajno pridonosi da se što ugodnije osjećaju.21 28.71 0. u zatvorenim prostorima (npr.5 2.95 0.@ pojačan osjećaj hlad3 U prosjeku se po osobi računa na 0.98 1.82 6.5 toplinskih jedinica na sat po kilogramu vlastite težine.14 62.48 33.71 41.28 6. Ako se zrak onečišćava otvorenim plamenom svjetiljaka.. .76 7. ugodna vlažnost zraka i odgovarajuća rasvjeta.60 5.2 0. izmjena zraka zračnim kanalima) može se potrebni prostor po osobi reducirati na 7. a ovima plijesni.

suh zrak bez prašine. Veliko vođenje topline u pod preko nogu treba izbjegavati (temperatura poda iznad 17°C). Temperatura koju čovjek osjeća približno je srednja vrijednost temperature zraka i temperature okolnih površina. prodire kroz zrak ali ga ne zagrije. grijalicom).0. Temperatura površine stropa ovisi o visini prostorije.0 m 3 /sat. Preporuke za oblikovanje klime u prostoriji. vode u radijatoru). proširenje krvnih žila. Izmjena topline između tijela i okoline Unutarnji protok topline: prijelaz topline iz dubine tijela prema koži. povećanje brzine krvotoka. Isijavanje topline: površina toplog tijela emitira zračenje koje je ovisno o njenoj temperaturi. Kontrolirano provjetravanje je povoljno. Tok topline usmjeren je od tople prema hladnoj površini. brža je i cirkulacija zraka.> (^3) Polje ugodnosti (4) Polje ugodnosti Neugodno Ugodno Neugodno 12 14 16 18 2 0 22 24 26 28 Temperatura zraka u prostoriji tL> in °C . njegovu temperaturu i brzinu. Temperatura i relativna vlažnost zraka. razlika tlaka vodene pare između kože i okoline). podrhtavanje mišića. Dijagrami! Pri suviše velikoj razlici tih temperatura nastaje prejako (preintenzivno) kretanje zraka.378 Xe). Zrak cirkulira i prenosi prašinu i lebdeće djeliće. klima za liječenje pluća (Davos) lijepa kasna jesen vrlo dobra klima u prostoriji dobra klima u prostoriji suviše vlažna klima u prost.KLIMA U PROSTORIJI Objašnjenja u svezi s klimom u prostoriji -> QQ Kako postoji vanjska klima. primjerice uz dvostruko veću temperaturu je 16 puta veće. Zračenje ispod granice vidljivosti naziva se infracrvenim/toplinskim. visina 2000 m.l 14 16 18 2 0 22 24 26 28 Temper. hladi se na stropu i onda spušta. sparno vlažno vruće nepodnošljivo Sadržaj vode u zraku pri izdisaju kod 37 °C (100 %) Kondenzacija vode u plućnim mjehurićima Prema formuli koju preporučuje Comite International des Poids et Mesures projzlaziza gustoću vlažnog zraka numerička jednadžba p = [3. Pojmovi u svezi s izmjenom topline Provođenje topline: prijenos topline izravnim kontaktom. Što je brži protok u grijaćem mediju (npr. zraka u prostoriji 8 L . sredina ljeta (tropski krajevi). a nije obilježje poda.8 puta obujma prostorije na sat po osobi. Ono se širi u svim smjerovima. Ugodna klima veljača/ožujak. preko podne obloge i temperature uz pod. Potrebna količina svježeg zraka za jednu osobu iznosi oko 32.1 vol. Iz psiholoških je razloga ta apsorpcija topline za čovjeka najugodnija. temperaturom zračenja. Tople i hladne noge subjektivan su osjet.4853+0. disanje (površina tijela. Promjena temperature zraka može se do neke mjere kompenzirati promjenom temperature površina (pad temperature zraka . Propuh u tom slučaju izaziva lokalno hlađenje tijela. Izmjena zraka u stambenim prostorijama: 0. diže se. konvekcija (brzina zraka. hlađenje: znojenje. temperatura zraka + 30°C prašni velegrad. zraka u prostoriji S L u °C .% ne smije se prekoračiti. potenciji apsolutne temperature površine. Pri manjoj vlažnosti (ispod 30%) čestice prašine počinju lebdjeti. postoji i klima u prostoriji. a i najzdravija (kaljeva peć). čovjek osjeća toplinu/hladnoću samo preko podne obloge i njene debljine sloja. konvekcija: prijenos topline. tropska kišna šuma ^ekoliko vrijednosti relativne vlažnosti zraka za usporedbu 33 . visoka vlažnost i sparina.porast temperature površina). visoka temperatura zračenjem. Iznad 500°C toplina postaje vidljiva svjetlost. Termička se ugodnost uspostavlja kad se tjelesno reguliranje topline nalazi u ravnoteži. a slučajno ili stalno provjetravanje nije. tj. blistavo sunce na zasnježenom polju. Temperatura okolnih površina ne smije odstupati za više od 2 do 3°C od temperature zraka. duboko modro nebo. razlika temperature između odjevenih i neodjevenih površina tijela). Temperatura zraka i okolnih površina. ovisno o prokrvljenosti tijela. s izmjerivim vrijednostima za tlak zraka.> (Jf) 41) 38 Polje ugodnosti y 36 t o « a o 34 32 30 28 26 24 22 hladno 70 12 \ Još ug Ddno Neu god no top 0 \ \ j Z £ 5 a b \ \ 1 odno \ * 12 14 16 18 20 22 24 26°C Temper. Isijavanje je proporcionalno 4. Kritične su površine prije svega prozori. isijavanje topline (razlika temperature između površine tijela i okoline). Svježi zrak i izmjena zraka. oblačno nebo.0144(Xc O 2-0^] "r IO"3 ¿ j (1-0. Ta se tijela (i ljudsko tijelo) prilikom apsorpcije zagrijavaju (toplina zračenjem). a kruta ga tijela apsorbiraju ili reflektiraju. količina zraka u prostoriji. Optimalna usklađenost tih čimbenika stvara ugodnu klimu u prostoriji i pridonosi čovjekovu zdravlju i njegovoj radnoj sposobnosti. isparavanje. prema tome u stambenim i spavaćim prostorijama treba osigurati 2-3 izmjene zraka u satu. a obuven to osjeća. Ugodnost se uspostavlja kad odvođenje topline tijela odgovara stvarnom gubitku topline u odnosu prema okolini. Zrak se grije u dodiru s toplim tijelom (npr. Bosonog. kad tijelo termičku regulaciju postiže uz minimalni utrošak energije.» Polje ugodnosti f Sadržaj vode u zraku g/kg Odo 5 5 do 8 8 do 10 10 do 20 20 do 25 preko 25 41 preko 41 Prikladnost za disanje vrlo dobro dobro zadovoljavajuće sve lošije već opasno nepodesno Polje ugodnosti Osjet pri disanju lagano svježe normalno još podnošljivo teško. zraka 50% 100% 40% 50% 70% 100% Temperatura 0°C 4°C 18°C 21 °C 20 °C 30 °C Opis | " 1 p r i m a r n i i d o m i n a n t n i utjecaji © r a [ ^ J d o d a t n i faktori [ " " " " ! s e k u n d a r n i i n a s l u ć e n i faktori (2) Utjecaj topline zidova 30 °C 28 26 N V \ 1 24 Q. te "osunčanje unutarnjeg prostora".2S^/kg Relativna vlažn. Ona je to kraća što je viša temperatura. Ova se jednadžba može napisati i u obliku p = (ptr+<pA) [1+0. Ugodna je relativna vlažnost zraka 40 do 50%. 5°C. Apsolutni sadržaj vode 2 g/kg 5 g/kg 5 g/kg 8 g/kg 10 g/kg .> 28 Neu. Kretanje zraka osjeća se kao propuh. Količina C 0 2 od 0. Neugodna klima . § 20 18 16 14 orema \ Roedleru s „ prema Franku \ / / / \ V \ • \ • • 14 16 18 20 < c \ & \ 12 22 24 26°C 28 12 14 Temperatura prostorije 9 L 16 18 2 0 22 24 26 28 Temperatura prostorije S L u °C .04)] (9) Vrijednosti za vlažnost zraka pri disanju // . zraka niska (porozni izolacijski materijali!). £ 22 I o 2? 3 S Q. tj. Količina C 0 2 u zraku mora se nadomjestiti kisikom. Zrak i kretanje zraka. lijep zimski dan. Termoregulacijski postupci tijela Zagrijavanje: prokrvljivanje kože. Niska temperatura zračenjem.4 . Ljeti je ugodno 20-24°C zimi oko 21 °C (plus/minus 1°C). Vanjski protok topline: provođenje topline preko nogu. Toplinska je vodljivost primjerice bakra visoka.041 (Xco^0. S temperaturom mijenja se i valna duljina zračenja.

30 m bez smetnji. S druge strane. Međutim. oni nisu mrtvi nego u neprekidnom kretanju. desni je presiječen rubnom zonom. S : i •£/-t-•fj .zapad oko 2 m Te su trake. normalno = b = voda i iznad 100° = c = para. > 1 • • TlIlUtiillilllllllil Hill I I I v ' f j f j r ? \ P*—' v 7 . Tipičan je primjer voda: ispod 0° = a = led.» © .> ® Glavni štetni utjecaji takvih patogenih zona jesu devitalizacija. Prema Palmu. Kod drugih tvari vrijede druge granične temperature za tu pretvorbu.5 m linija polovičnih razmaka. : : ~ v " ^ — l K n n r nori7emne vode Uspor podzemne vode Površina terena ---.Sje er GRAĐEVNA BIOLOGIJA ->QP Već se desetak godina trude prije svih liječnici poput dr Palma i dr Hartmanna (voditelj istraživačke grupe za geobiologiju Eberbach .» © U punom smislu postaju sjecišta traka globalne rešetke patogena kad se poklope s geološkim smetnjama kao što su vodeni tokovi. drugi red mnogostruko jača u djelovanju. . duljina 5 m.» © Mreža globalne biologije Istok Pri tome se javlja efekt zbrajanja. prije svega od sjecišta traka . također u periodama sedmice. prema Hartmannu dovesti do zaključka 1 2. Vlf -u 7 4S r 4 1 --1 T * \ -L / L\ }-r S •f ItT J_H >1-I-i 1 -r > ->-> * / s i \ -J1. sve do teških kroničnih bolesti kao što je rak. Stvarna rešetka je prema tome globalna oko cijele Zemlje. Već odstupanja od 1 do 2° dovode do osjetne pogreške lociranja jer su rubne zone naročito patogene. pomoću posebno osjetljivih filmova. pri čemu prednjače vodene žile .00 © Globalna mreža magnetno uređena s naročito patogenim točkama križanja Lijevi krevet stoji u točki križanja."-. oko čitave se Zemljine kugle proteže tzv. Osim toga se smatra da postoji i dijagonalna globalna rešetka smjerova sjeveroistok . dakle na razmacima od 250 odnosno 300 smatra se još pojačanom zonom smetnji trećega reda. Geološki utjecaji Prema navedenim autorima.50 m-> (?) © " " T ^ . u trakama širine oko 20 cm.zrak.30 m čime djelovanje pojačava 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 I i 1 1 1 1 1 1 -i•- T V _ L i 14 Î h -H S/ 4. Svaka sedma traka je kao tzv.-r -1-h / * s • •h } Hr f •j S 't-i. od magnetskog sjevernog prema južnom polu.jugozapad i sjeverozapad . uređaja za neutralizaciju smetnji nije svestrano prihvaćeno.• T \ -» . tj. b) tekuće i c) plinovito. želucu i izmjeni tvari. dakle na razmacima od 28 odnosno 35 m i 15 odnosno 42 m . građevina. posebno utjecaj 2. tj. slabljenje životne energije.jug i 5 do 6 m u smjeru istok . koje pri koncentraciji stvaraju geopatogene zone Modelsko ispitivanje R. neki su se pokazali izvorima smetnji. smetnje na srcu. premještanjem u lijevi položaj ozdravljenje nakon kratkog vremena bez lijekova © Globalna mreža prema Palmu s razmacima od oko 4 x 5 m s točkastim linijama polovice razmaka 2 x 2. Zornu sliku tog fenomena daju lomovi zračenja podzemnog vodotoka -> ( | ) i iz- — -- 1 (- - k + *l 1 % i © Granit Zrak Granit Zrak Desni krevet uz zid doveo je do zdravstvenih tegoba. Povoljna je.Vodič prema sjeveru © Magnetno polje Zemlje H t t t H M Silnice električnih polja vodenog toka. a okomito na njih u smjeru istok . čini se bez patogenih utjecaja . jer se zone smetnji otkrivaju rašljama ili radiouređajima. fiziološki štetne. na površini zemlje. što je Endros CD dokazao na modelu . Endrosa pokazuje kako se kvantne silnice na površinama otklanjaju od vertikale i proširuju mjerene veličine takvih smetnji iznad jedne vodene žile .VVoIdbrunn Waldkatzenbach) kako bi ispitali utjecaj okoliša na čovjeka. dakle. Navodno nema smetnji u prostorijama koje su građene prema načelu zlatnoga reza: visina 3 m. krvotoku.80 x 2. zona ili površina od 1.0 x 2. U srednjoj Europi osovinski razmak traka iznosi oko 2.» © .križaju se štetno mreže i vodena ®Zona bezmreže 1. 0 M 5 10 15 20 Reakcije rašlji Fizičari poznaju tri agregatna stanja tvari: a) čvrsto. rasjedi ili diskontinuiteti./ \ / t• i1 \ L ->- + -- \ t •h sedma traka tog drugog reda.» © . vjerojatno uzrokovanih Suncem.r H.» © .jugoistok .J*' Tok podzemne vode Mjerene razlike električnog potencijala i reakcije rašlji iznad toka podzemne vode 34 . šrafirane zone rubne mreže izgleda nemaju štetnog utjecaja kako je riječ 0 terestričkom zračenju koje dolazi iz nutrine zemlje i koje se zbog kristala u Zemljinoj kori oblikuje u svojevrsnu rešetkastu mrežu. Rešetka je magnetski orijentirana.» © Zagrijavanje ubrzava kretanje do prelaska u tekuće stanje -> ( | ) . širina 4 m. No njihova pravilnost može. a naročito njihova sjecišta pri duljem ili opetovanom boravku na tim sjecištima (kreveti). na visini od više tisuća metara. U metalima primjerice oni se lagano kreću oko neke točke ravnoteže . gradiva i instalacija. Djelovanje tzv.> © . prema iskustvu. -> QJ globalna je rešetka od približno 2. kao što se zrake lome u odnosu na vertikalu na granici tlo .zapad.50 m. Uzrok tome su atomi ili molekule od kojih je tvar sastavljena. s razmakom traka od 4 do 5 m u smjeru sjever .- rt- f * "I H. I u ovom slučaju su najizraženija sjecišta tih traka. Čini se da je najvažnija sposobnost prepoznati i razlikovati pojedina utjecajna polja ili zone. Tome se u pravokutnim prostorijama pridružuju korespondentne prostorne rešetkaste mreže.50 — tla. bubrezima. Prema istom izvoru postoje u Europi odstupanja od navedenih smjerova do 15° Tvrdi se da su Amerikanci takve trake detektirali iz zraka.80 x 2. ali sa samo jednom četvrtinom djelovanja. jer moderne građevine mogu utjecati na iglu. disanju. U većini slučajeva nakon kratkog vremena pomaže premještanje kreveta u zone bez smetnji . postoje izvještaji o tomu da lociranje globalnih traka ovisi o pouzdanosti magnetne igle. U svakom slučaju za pažljivo istraživanje svih tih utjecaja treba imati veliko iskustvo i utrošiti dosta vremena (višekratni obilazak zbog kontrole). dolazi do daljnjih lomova na masivnim stropnim pločama višekatnih zgrada. •H \/ T / L.3). prostorija. globalna rešetka -> © od stacionarnih valova. Pohvale dobivaju okrugle kuće i šesterokutni tlocrti (pčelinje saće). Svaka — — — — — Lijevi krevet je naročito ugrožen jer smetnji između traka se globalne globalne ©žila. Pri daljnjem zagrijavanju se atomi rastavljaju jedan od drugoga do prelaska u plinovito stanje — (. između traka globalne r e š e t k e © Prema Hartmannu najučinkovitije je odmaknuti krevete iz područja smetnji.

Zbog toga se pravo drvo preporučuje i za unutarnje obloge. Postoji skepsa prema staklu u boji. pa ona pečena na približno 950°C za zidove ili krovni pokrov najprikladnija je za organizam.i. Gornji primjeri s metalima nisu međutim tipični za druge materijale. mljeveno ili u obliku ploča (mogu biti i bitumenizirane).. kao i u zrakopraznom prostoru. pri apsolutnoj ništici (°K = 273. pa i olovo.. čak i kao bakreni krov za stambene zgrade (ne i za crkve). i / ' / i 11 i i / I .. Kao posebni zagovornik građenja drvom navodi se dr./. pa uslijed toga dolazi do difuzije prema hladnijem mediju (s nižim tlakom). Primjerice kad je riječ o staklu. Uslijed toga je u susjednu (?). Smatra se da je 10% "kulturni" materijal. Tako svaki materijal ima svoj vlastiti atomski svijet koji se okolini manje ili više osjetno prikazuje (4)./. O tome vidjeti istraživanja industrije betona QP. a naročito armirani beton.. Djelomično se tolerira bakar. if « f } « f « f « .. kao drveni ocat. debljine 25-30 mm apsorbira štetno zračenje 35 . također i plutene ploče s preklopom (mogu biti i bitumenizirane). ako treba i kao ploče od piljevine vezane prirodnim vezivima. kao i višeslojno staklo. Amiiranobetonski s t r o p ' / / / . Aluminij ima velike izglede. a dobiva se gašenjem pečenog vapna u vapnari.•. Kositar se cijeni. pečen na što nižoj temperaturi. prikladan za život i bez štetnih nuspojava. staklena vuna.GRAĐEVNA BIOLOGIJA -»QP S druge strane.2. fmsMss/s / / im^^fm^mm / ¿ / ' / / MS/A*/. sva biljna vlakna kao na primjer morska trava. Dugogodišnji pokusi prema Schröder . o O o O o o o o o o o o o ¿o«o«o o «o«o* •o*o«o o» o • o #• o * o * o ohmomo O t O O O I oootoo oomooo oooiot OIOOOO • oo o o • o o i o i o O O O i O l Pokus s mljevenim plutom. i ' ' / i. Steiner. o o « omom•o«o*o o i o » o mmomomo omomom•o«o#o o *o*o* • o « o * o unutra toplo vanjski oioooo O O I O I O vani hladno o o oo•o o • OOo• o ( 3 ) Atomi metala u plinovitom stanju Molekule vodene iz prostorije. Treba postupati u skladu sa starim pravilima: drvo se siječe samo zimi. Molekule zraka kreću se izvana prema unutra.„/. Općenito treba izbjegavati širu upotrebu metala. ©tople unutrašnjostipare kreću sezakočene vanjskim zidom. / 1 1 i / / / / / / ' ^Armiranobetonski strop — Sintetika (plastika) ne odbija se u cjelosti. suprotno tomu. < / 1 1 ' 1 1 / 1 ' Prirodno tlo ^ w / w / A . utemeljitelj antropozofskog društva. Ne preporučuju se sintetični materijali. ali i ekspandirana glina i dijatomejska zemlja. Normalno staklo kao prozorsko ili kristalno smatra se neutralnim. drveno ulje ili katran.•. hasure od kokosovih vlakana. mine- Asfaltna hasura 2 .5 m m 1 7 / / 4 . navorana alufolija itd.• • . toplina ne mijenja razmještaj atoma koji i tako nisu poredani. Prednost se daje višeslojnom staklu koje je u staklani stopljeno u odnosu na ono spojeno okvirom od metala ili sintetike. pjenobeton.' / t*:|/ / S U zrake iz tla i materijala / / / / / / \ i:J / / /si/zra'ke iz tla / / / // ' / / ' '' / 1 / 'Prirodno tlo < © Betonske stropne ploče propuštaju zrake iz tla bez promjene (odnosno otklanjaju ih S./ / / // . P a l m Q P odbija primjenu metala za vanjske zidove i općenito za oblikovanje velikih površina. jednako svladavajući ( T ) Atomi metala u čvrstom stanju (?) Atomi metala u tekućem stanju difuzijski otpor dijela građevine -> ( D . Gips je cijenjen kao prirodni gips.. zaslužuje pohvalu.••.15°C)prestaje svako gibanje atoma ili molekula. Za razne namaze preporučuje se pažl- •'/////' / '. Bronca (5 7 5 % bakra)./.80% ultraljubičaste svjetlosti. Zato zbog izjednačenja (tlakova) ulazi zrak. Asfaltni sloj na masivnoj stropnoj ploči doveo je do loma./.v.. Poznato je da je vapno baktericidno. odbija se izričito Dopušta se ipak u području temeljenja i podruma. željezo se ne prihvaća (navodno grijaća tijela uzrokuju smetnje u polumjeru od 4 m). i M W num posebno masivna građevina od armiranog betona. Metal. ali je ipak konačno novi Steinerov Goethea- / / / / i.Specku -> Qp pokazuju da zračenmolekula vodene pare molekula zraka ja organskog podrijetla apsorbiraju ili lome zračenja mineralnog podrijetla. ali se od njega ne bi trebali izvoditi čitavi zidovi. Pješčenjak se kao prirodni vapnenački pješčenjak tolerira. Drvo se kao kondenzirana svjetlost i toplina smatra najvitalnijim gradivom. ako su spojene ili nastavljene na prijeklop (8). vuna od šljake. Preporučuje se kvarcno odnosno biostaklo koje propušta 70 . u svezi s prvim Goetheanumom u Dornachu. Za zidanje se preporučuje masno vapno (zračno vapno) bez sastojaka sumpora. / / / S U zrake iz tla . Beton. ' / / / / W / / ' / a / / // Asfaltna hasura na 'masivnom stropu /otklanja prema jugu nagnute zrake iz tla. plinobeton. Za ziđe izloženo vlazi treba upotrijebiti hidraulično vapno. / .H — j / / / / / f -44-4^-44 jl « 4 * ralna vuna. Armiranobetonska strop na ploča / / / / / / /' / / / / / /' / / . Azbest treba upotrebljavati vrlo oprezno. Prikladne su i ploče od pluta debljine ž 2 5 . 34 @) Atomska rešetka vapnenca Za izolacijski materijal preporučuju se prirodni materijali kao pluto.. ^ 200"C. pa je uobičajeno ličiti staje vapnenim mlijekom. koža svila itd. kad mjesec opada i ostavlja se godinu dana močiti u jami s glinom prije nego se otpremi u pilanu (prilično skupo). Zaštitna sredstva za drvo trebala bi se dobivati destilacijom samog drva. Glina se smatra zdravim materijalom. Drvo intenzivno reagira na mirise: održava dobre i razara loše. Masa molekula pare opet ovisi o toplini. tako // // / / / r / / / / ' / / / / / / SU / zrake ^ tla / / M / / / / | / / / / / / ' / / / Prirodno tlo s_ / / / / f / 1 / f / 1 ' / / $ r\ H 1/ jivo proučiti sastojke i postupke proizvodnje kako bi se izbjeglo štetno zračenje. ©da koncentrirano prodiru u susjednu prostoriju i zbog toga im se pojača štetni utjecaj * fMljeveno pluto / / ?4/ / / .3 0 mm.•. Staklo. fgj Mljeveno pluto. pokazao je apsorpciju zračenja. ima izvrsnu konstantu vlaženja kao i životinjski tekstil. odnosno promjene smjera prethodno prodrlog zračenja prostoriju prodrlo koncentrirano zračenje © . tj. u smanjenom broju prema hladnijem vanjskom zraku. gdje zrenjem nastaje masno vapno./ / / / // // // // // i // .

Smetnje su ustanovljene do 2 m uokolo. odnosno primanje i otpuštanje naboja rezultira redom. krvotok. Endrosu) Utjecaj iona .Specka). tj. Polarizacija. tj. reumatskim bolestima.> ( 4 ) Između najčešće negativno nabijenoga tla i pozitivno nabijenoga zraka nastaje snažno električno polje s velikim utjecajem na organe. prema rodnom mjestu "Suhr" Schroder . Takvi aeroioni nastaju u slobodnoj atmosferi. orijentacija plusa prema minusu. tako da stanovnik često dolazi pod utjecaj više izvora -»(3). reumu. klimatske rasvjete i stolnih odnosno podnih uređaja. Oni djeluju u obliku stropnih elektroda. Novija su mjerenja pokazala jednake impulsne aktivnosti u prostorijama kao i vani. stvaraju poželjnu ravnotežu.9 SU nisu dovela do smetnji. bojleri. U kubičnom centimetru zraka može biti nekoliko stotina do nekoliko tisuća iona. a njihova količina varira od 100 do 10 000 iona po kubičnom centimetru zraka. Takva istosmjerna polja (polja istosmjerne struje) dovode do poželjnih okolnosti rasporeda iona u prostoriji. Visinsko zračenje. Depolarizacija. od masivnih stropova još i pojačane. Njegova "Teorija promjene organskog naboja" pokazuje stalno opadanje eletričnog potencijala čovjeka tijekom starenja. Velika je ponuda uređaja koji u radnim prostorijama umjetno stvaraju za organizam povoljne negativne ione. tj. perilice. transformatorske stanice izazivaju smetnje u široj okolici (Schroder i Speck izmjerili su na jednoj takvoj stanici od 10 do 20 kV zračenja na 30 do 50 m prema sjeveru i 120 do 150 m prema jugu). npr. djelovanje prema tjelesnoj konstituciji. Kod postojećih instalacija pomaže samo premještanje ili radikalno isključenje na strujomjeru. Dr Hartmann je odmah izliječio narušeno opće zdravstveno stanje kad je pacijent prije spavanja izvukao utikač i tako električni kabel pri uzglavlju isključio iz strujnog kruga ten na suprotni zid (2) (D U drugom pak slučaju nestale su slične tegobe kada je kabel. Sada već postoje automatski prekidači za razdoblje kad nema potrošnje struje. a u slučaju mjerljivih oborina količina je negativnih iona za približno 100/ cm 3 veća . Hladnjaci. P 36 . a to se još pojačava kad struja poteče. a isto tako i električne željeznice i vodovi jake struje u blizini stambenih zgrada. Izmjenu tvari uglavnom uzrokuju ioni. Od 3 SU nastaje sklonost prehladama. Tolerira se lagani beton s dodatkom ekspandirane gline. polovi istog predznaka (koji se odbijaju) uzrokuju nered. Čovjeka u 24 sata probija 100 milijuna takvih zraka. 276 (Š) To posebno vrijedi za instalacije izmjenične struje pod naponom. čak ni armirani beton nije bio zapreka za magnetno polje. Čovjek je na otvorenom izložen naponu od približno 180 V. Električni uređaji kao grijalice. (SU = mjerna jedinica. Približno 65% ljudskog tijela sastoji se od kisika. E. podove i stropove. najčešće emitiraju patogeno zračenje koje prolazi kroz zidove i stropove. kanalizacija i plinske instalacije zrače u svoju okolinu i utječu u manjoj ili većoj mjeri na ljude i životinje. Istraživanja posljednjih 50 godina potvrđuju povoljno djelovanje negativnih iona na previsok krvni tlak.3 m. a može se mjeriti još 1000 m pod vodom. Zbog toga bi prostorije namijenjene trajnom boravku ljudi i životinja trebale biti što je moguće dalje od tih uređaja. što je više negativnih aeroiona u zraku. Od 6 SU vrlo jake smetnje.jug kroz zonu smetnji Zona smetnji oko trafostanice sa škodljivim utjecajem na osobe u krevetima 9-12 (prema K. Kod novih instalacija mogu se zračenja spriječiti odgovarajućom izolacijom vodiča. Prema tome. Biološki djeluju srednji i mali ioni. prolaze u nekoliko metara širokim trakama kroz zidove. stalno trošeći struju. Već su istraživanja koje je Čiševski proveo dvadesetih godina pokazala povoljan utjecaj negativnih iona na životinje i ljude. ovisno o području i klimatskim okolnostima. Općenito vrijedi: što je gušće gradivo. Izvlačenjem utikača nestao je napon struje pa je došlo do ozdravljenja (prema Hartmannu) © Kabel iza uzglavlja uzrokovao je smetnje kao kod 1 Premještanjem kabela na suprotnu stranu prostorije smetnje su nestale (prema Hartmannu) protoka struje jer se stvaraju električna polja s patogenim djelovanjem. U zatvorenim i prašnim prostorijama prevladavaju pozitivni ioni. 1 . Tome se pribrajaju lutajuće struje koje prate oštećene ili dotrajale stare vodove.6 Trafostanica i mnogobrojni dalekovodi 9-10 Bračni kreveti 11 krevet većeg dječaka 12 krevet manjeg djeteta 13 krevet manjeg djeteta prije oboljenja 14 os sjever . koji je bio pod uzglavljem bračnih kreveta. (4) ^ ^ Srednja godišnja koncentracija umjereno pokretnih pozitivnih i negativnih atmosferskih iona u danima s mjerljivim oborinama u centru Filadelfije. Lotzu Q . instalacije treba koncentrirati u sredini zgrade. premješPosebno su nezgodni slobodni kabeli jer izazivaju sindrom izmjeničnog polja od 50 Hz. Zračenja do 2. Postoje mali. i naročito mikrovalne pećnice s defektnim uzemljenjem ispod ili blizu spavaonice. Ukopani kabeli. samo negativno nabijeni kisik iz zraka je biološki vrijedan. Kombinacija generatora i elektroda proizvodi istosmjerno strujno polje negativne ionizacije do 2000 V i djeluje u krugu od približno 2 . © Električni aparati i motori uzrokovali su smetnje u kući. Prema američkim mjerenjima. zamrzivači i instalacije centralnog grijanja koje moraju biti stalno u pogonu zahtijevaju u tom slučaju odvojeno napajanje. ali i na biljke. ovisno o dobu dana (prema R. spavaonice ili sjedeće garniture u stanovima. ovisno o geografskom položaju i lokalnim okolnostima. jača je redukcija kozmičkog zračenja. Zajedničko uzemljenje više susjednih zgrada također može izazvati patogeno zračenje. Svi cjevovodi s vodom (hladnom ili toplom). srednji i veliki ioni. vjerojatno najučinkovitije. po mogućnosti sve zajedno u instalacijski zid s. Nadalje. ali samo pod slabom strujom jer nedostaju slobodni prijenosnici naboja. astmu.Otvoreni kabel GRAĐEVNA BIOLOGIJA ->QP Treba razlikovati cement od zgure i kemijski proizvedeni gips s ekstremno visokim vrijednostima zračenja od prirodnog cementa i gipsa. prodire do 300 m u tlo. uz kuhinje i kupaonice. oboljenjima mjehura itd.600 iona/cm 3 gotovo konstantna. otkrivene su čak i u uskim planinskim dolinama. plinovod i vodovod uzrokuju snažna polja smetnji. čovjek sporije stari. u godišnjem je prosjeku dnevna količina iona između 300 . Dakle. dakle i kad nema Kabel od utičnice do svjetiljke na trasi oko uzglavlja uzrokovao je smetnje.

o o — n n • • OD • • • • • • • • • • • • • • • • OD • • •O OO OO Brojčani podaci u modularnim 12 </ jedinicama (il)—(14) Bez obzira na arhitektonsku rasčlanjenost (vertikalno. Poprečni položaj prozora kod -» \D uz odgovarajući namještaj čini izgled prostorije širim nego duljim Gore prema natrag nagnuti zidovi djeluju vertikalno. zbog kojeg sve izgleda više nego pri sigurnom stavu i pogledu prema gore. K tome dolazi i osjećaj nesigurnosti pri pogledu prema dolje. © Dužine a i b djeluju zbog beznačajnih dodataka. bijelo odjeveni deblji nego što zaista jesu. a horizontalne širinu—»d. ^ I Ako se želi utisak jednake veličine crnih i bijelih površina. Crno čini vitkim — a jer crno » @apsorbira svjetlost. a dužine A-F i F-D zbog uključivanja u različite površine. Vertipunašnim — » kalne pruge povećavaju visinu — c.OKO crni krug iz izvjesne udaljenosti izgleda za oko 1/3 manji od bijeloga U f ! > — C f1 V'. Jednake prostorije i dijelovi prostorija uslijed različitog smjera crta djeluju ne samo raz ličito velike nego i sasvim različito u izražaju. kao različito duge.> @ . . Bijelo činimijenjaju dojam b. 150 Mi/ Prostorije istih dimenzija mogu djelovati sasvim različito uslijed rasporeda prozora. karirani uzorak po» većava širinu i visinu — e. a prema gore zakrivljene stube. horizontalno ili mješovito) . (J) Crne površine i tijela izgledaju manje od bijelih iste veličine. » Krugovi A u objema skupinama izgledaju oku različito veliki. crno odjeveni ljudi izgledaju vitkiji. iako su jednake duljine. 37 . namještaja -> djeluje kao "crijevo". jer nisu uklopljeni u zakonitosti perspektive. usprkos jednake veličine zgrade i visine etaža (razmještaj prozorskih prečki može tome značajno pridonijeti). vijenci i pojasnice horizontalno (horizontalno zakrivljene). Dinamičko djelovanje (9) Statičko djelovanje ^0) Dimenzije u vertikali izgledaju oku različito od jednakih dimenzija u horizontali. o o© o o o C 0 3 (¿) ft cgo Dva jednaka lika osobe u perspektivnom crtežu izgledaju različito veliki. jer bijelo dispergira svjetlost. mijenja se odnos mjerila uslijed odnosa prozorskih otvora prema preostalom di— ' jelu površine zida. iako im je promjer jednak (relativna veličina). moraju bijele biti odgovarajuće manje. o a \ D O / <0 L . To vrijedi i za sve elemente građevine. Boja i uzorak tkanina odjeće osobe.I ' 12 'H12 16 Već zbog položaja očišta izgleda građevina viđena odozgo višom nego odozdo. -> v§) je u dojmu kraće zbog poprečno smještenog kreveta odnosno radnog stola pod prozorom. vrata. (3) Stvarno paralelne vertikale ove "Zolnerrove figure" zbog kosih crtica djeluju koso. Svijetla boja uz tamnu čini da tamna izgleda još tamnija.

Grci su se točno držali tih pravila i dimenzionirali najsitnije detalje ispod konzolnog prepušta stropa tako da pri udaljenosti od 27°—»(7) ispunjavaju "polje čitanja" od 0°1' (7) (kako je Maertens —>• QP dokazao. Ta udaljenost E može biti. što izaziva osjećaj sličan onome što ga uho prima od glazbe ("Arhitektura . sjedala gledatelja od izvođača itd. uz to i .4 3 ili u uravnoteženim predmetima).204 m. Izvan ovog okvira oko svoje dojmove prima kroz "opipnu" sliku. Gledanje ponajprije služi našoj tjelesnoj sigurnosti. Odlučujuće za određivanje dimenzija je veličina vidnog polja -»(3).zamrznuta glazba". čini se prostorija slobodnom i uzvišenom. Stacionarna se slika uspostavlja približno u površini kružnog isječka čiji j e polumjer jednak udaljenosti oka od objekta. Potrebna veličina detalja koji treba razaznati ovisi o njegovoj udaljenosti. Imajući na u m u te činjenice ne smije se prijeći u suprotnu krajnost (barok) i primjerice pojačati djelovanje perspektive koso postavljenim prozorima i vijencima (crkva Sv. . Prostorija. Ovisno o tome j e li se oko na objektu zaustavilo ili oko "pipa" duž © Kod niskih prostorija dojam prostora "na prvi pogled" (mirna slika) @ Kod visokih prostorija dojam prostora "pipanjem" oka prema gore (opipana slika) objekta.> s. a horizontalni savijeni u sredini . 5 0 m slika —>(T) —(2). moraju se izvesti na odgovarajućoj visini (a). BOL). o osjetilu ravnoteže ili statičkom osjetilu koje bi bilo temelj našeg smisla za lje- Čovječje vidno polje pri mirnom držanju glave i pokretima očiju je široko 54°. osjećaj potištenosti. razlikuje se stacionarna slika i "opipna" slika. Petra u Rimu) ili čak perspek- Treba li neki natpis biti čitljiv na udaljenosti od npr.02 m. Ravnoteža je prvo obilježje arhitektonske ljepote. izaziva osjećaj zaštićenosti. a promatranje počinje tamo gdje gledanje završava. a veliko prema gore 27° i prema dolje 10° > udaljenost pri potpunom sagledavanju građevine = širini građevine ili dovostrukoj visini građevine iznad visine oka. Poznato j e da se toranj gledan odozgo čini mnogo višim nego odozdo . time je određena ograničena udaljenost na kojoj se određeni detalji mogu raspoznati.OKO KAO MJERILO ZA IZGLED PREDMETA D O Djelovanje oka dijeli se na gledanje i promatranje. uz pretpostavku da su razmaci zidova i cjelokupne proporcije s time usklađeni.000291 A k o j e strop visok. Idealna stacionarna slika ispoljava se efektom ravnoteže. Pri tome treba obratiti pozornost na činjenicu d a j e oko podložno optičkim varkama. © Točne konture vidi oko samo u kutu od 0°1' = polje čitanja. Vidno polje nepokretnog oka obuhvaća vrh stošca od 1 što daje približno površinu nokta na palcu ispružene ruke potu koju osjećamo u simetričnim.204 = 1. ali ako j e prostorija vrlo duga. ® Veličina još raspoznatljivijih elemenata građevine može se lako izračunati iz trigonometrijskih odnosa i određene udaljenosti oka tivno naslikanim vijencima. 37 (§). pa ga oko prepoznaje samo "pipanjem" uvis.(9)) konstruirani prema njegovu Cjelina objekta i okolice djelu). Oko u kretanju napreduje duž zapreka koje zapaža sve dalje po dubini i širini. 700 m. o n o dovodi do uživanja gledanjem pronađenih "slika". a trebaju biti vidljivi. U zatvorenom se prostoru također javlja stacionarna ili "opipna" Potrebana visina da se prostigne isti utisak kao pri razmaku od 8 . svodovima i si. mora debljina slova (prema (§)) iznositi d > 7000 x 0.» Neufert. u odnosu prema dimenzijama detalja. Elementi građevine koji se nalaze iznad istaka.» ( T ) . pojedini elementi mogu neznatnim preoblikovanjem oku ponuditi veće površine (b i c) Pri određivanju širine ulica koje omogućuju opći pregled i razgledavanje detalja treba se pridržavati gore navedenih naznaka Iz ovoga proizlaze i j e d n a k e ili veće udaljenosti knjiga od čitatelja (različita u skladu s veličinom slova). tj. uz ovo crteži —»(3) . Unutar tog "vidnog polja" javljaju se oku predmeti "na jedan pogled" ->(3). Vertikalni rubovi izgledaju s gornje strane nagnuti prema gledatelju. harmoničnim predmetima i odnosima . = 5 x 0.( 9 ) .» s. visina slova "h" je uobičajeno peterostruka debljina. 3 7 . u nekim slučajevima "polja preciznog gledanja" — » @ a za točno raspoznavanje detalja veličina "polja čitanja" —>(5) i © . 38 . a visina se uvijek čini većom.000291 = 0. 4 0 .> s . (Znanstvenici fiziolozi rade na nauku o šestom čulu. 37 @ i (§). Takve zapreke u j e d n a k i m ili ponovljenim razmacima oko osjeća kao takt ili ritam. dimenzije detalja _ odnosno dimenzija detalja E • tg 0 T tg0°1'0 ""0. čiju gornju granicu (strop) opažamo kao stacionarnu sliku.» s. Oko točnije ocjenjuje širine nego dubine ili visine.

dostojanstveno. jer osim udjela tamnoće na osjećaj težine utječe i udio prirodne crvene boje) © Krug boja u dvanaest dijelova © Tamne boje opterećuju. Tople boje djeluju aktivno. aktivnost ili pasivnost. Prostorije izgledaju više ako su zidovi naglašeno tamni nasuprot svijetlom stropu Kao boja reda. Utjecaj boje ovisi i o tome koliko je svjetla i odakle djeluje. suh asfalt. pastelno srebrno sivo siva vapnena žbuka sivi sirovi beton šperploča žuta opeka crvena opeka tamni klinker 15 20 50 35 42 32 38 32 18 10 Solnhof-ploča prosječna boja kamena asfalt. čisto Žuto kao slama Svijetlooker Čisto-krom žuto Čisto-narančasto 84 80 70 oko 70 oko 70 60 60 oko 60 50 25-30 svijetlosmeđe čisto-bež srednje smeđe losos-ružičasta zasićeno šarlah crveno cinober crveno karmin crveno duboko ljubičasto svijetloplavo duboko nebesko plavo oko oko oko oko 25 25 15 40 16 20 10 oko 5 40-50 30 čisto tirkiz plavo zeleno poput trave zeleno kao lipa. naročito kod prividnog predimenzioniranja. Utjecaj boje na čovjeka događa se posredno njenim posebnim fiziološkim djelovanjem koje je u stanju prostoriju proširiti ili suziti. sa strane udaljavajuće. bijela se boja koristi za označavanje površina za skladištenje i postavljanje. © Bijelo kao boja za vođenje pri kretanju. zelenoplava i ljubičasta boja (hladne i J pasivne boje). odozdo otežavajuće i potišteno. Zelena boja opušta živce. življim i raščlanjenim. Neposredni utjecaj manifestira se impulsima koji proizlaze iz pojedinih boja —> (2). pa time ih čini svjetlijim. Hladne boje djeluju pasivno. odozdo sigurno za koračanje i prihvaćanje. Tople i svijetle boje odozgo potiču duh. Bijelo je boja apsolutne čistoće i urednosti. umirujuće uili introvertno. © Pojedinačni svijetli elementi ispred tamne pozadine djeluju lakše. od kojih se teoretski miješanjem mogu dobiti sve boje. Najmanju impulzivnu snagu ima plava. laboratorijima itd. npr. Svijetle boje uzdižu. tamna hrastovina. uredima ili školama može radni učinak pojačati ili oslabiti. crvena. katkada uznemirujuće.narančasto . a u bolnicama utjecati na zdravlje pacijenata. Stupanj svjetlosti površina Vrijednosti između teoretske bijele (100%) i apsolutno crne (0%) boje Bijeli papir Vapneno bijelo Limun žuto Slonova kost Krem Zlatno žuto. u pogonima. umirujuće © Prirodni krug boja (prema Goetheu): trokut crveno . y © Duge prostorije izgledaju kraće ako se završni poprečni zidovi jako naglase bojom. Suprotni trokut: zeleno . U kolorističkom oblikovanju prostorije bijela boja ima glavnu ulogu pri odvajanju pojedinih skupina boja i njihovoj neutralizaciji.žuto = osnovne boje.plavo. (3).ČOVJEK I BOJA toplo lagano Boje su sile koje djeluju na čovjeka i izazivaju osjećaj ugode ili neraspoloženja. sa strane ga griju i približavaju. © Pojedinačni tamni elementi ispred svijetlog zida djeluju snažno i jako se ističu.© . sa strane hladno i tužno. Najveću impulzivnu snagu ima narančasta boja. Tople i tamne boje djeluju odozgo završno. Hladne i tamne boje odozgo djeluju prijeteći. slijede žuta. —» © . mokar hrastovina. zelena i purpurna.ljubičasto = miješane boje koje nastaju miješanjem osnovnih boja < vanje na čovjeka D Tamne i svijetle boje i njihovo djelo- jarkocrvena narančasta žuta svjetloplava^^i i^-^zelena plavozelena © Lake i teške boje (nisu istog značenja kao tamne i svijetle boje -» © . U prostoriji su impulzivno snažne boje prikladne samo za male površine. pa tako preko prostornog djelovanja izazvati osjećaj potištenosti ili slobode — > © . za crte usmjeravanja i prometnu signalizaciju. dok za velike površine odgovaraju boje slabe impulzivnosti. svijetla orah svijetla smreka aluminijska folija pocinčani željezni lim oko 50 35 oko 20 oko 5 oko 18 oko 33 oko 18 oko 50 83 16 oko oko oko oko oko oko oko oko oko 39 . sa strane obuhvatno. potičući kretanje. Prostorije izgledaju niže ako su stropovi naglašeni jakom bojom. Izbor boja u pogonima. odozdo ga olakšavaju i uzdižu. poticajno. odozdo glatko. Hladne i svijetle boje odozgo djeluju razvedravajuće i opuštajuće.

Pitagorejske odnosno diofantske jednadžbe daju skupine brojeva @ © (4).> © . uključuje sve intervalne proporcije a isključuje disharmonične. 43 © . Iznalaženje najvažnijih mjera: polumjer r. visine i duljine prostorija. S formulom a 2 + b 2 = c 2 mogu se te skupine brojeva izračunati: a2 + b 2 = c 2 a = m (y 2 . tetiva s i visina trokuta h pokazano j e . Drugi mnogokuti (npr. Iz tih brojčanih odnosa trebale bi slijediti dimenzije prostorija. Njegovi posebni odnosi mjera nekada baš i nisu upotrebljivi.kvarta 3/4 oktava 1/2 seksta : terca 4/5 ODNOSI MJERA OSNOVE tH Dogovori o mjerama u graditeljstvu postoje od davnine. Iz \ 5 m = 3 6 m = 2 \ 5 toga je razvijen Pitagorin pravokutnik --> (?) koji zadržava sve harmonične intervalne proporcije.> © ili pentagram (noga nečastivog) ima kao i iz njega izvedeni deseterokut prirodne odnose prema zlatnom rezu . trokut . Za projektiranje i konstruiranje tzv.» s. 42. sekundu i septimu (j2j 3 m= ry' Pitagorin trokut a 36°87' 22°62' 16°26' 28°07' 12°68' a 3 b 4 c 5 P m 53° 13' 1 73°74' 1 77°32' 1 71°08' 0. deveterokut . sedmerokut primjerice petnaesterokut © (§). y: svi cijeli brojevi x j e manji od y m: faktor povećanja odnosno smanjenja. kružni luk oko A s AB daje točku D na AC = c1 Kružni luk oko C sa CM daje točku E na kružnom luku BD = a.x 2 ) b = m 2 x y c = m (y2 + x2) Pri tome su: x. pravac BC raspolavlja AM u D. Dužina DE približno odgovara 1/g opsega kruga k d h = r • cosp S = r sin B 2 S = 2 • r sin p h = S .» s.5 18°92' 12 35 37 43°60' 20 21 29 31°89' 28 45 53 Brojčani odnosi iz pitagorejskih jednadžbi (izbor) (4) Primjer Tetiva = r mnogokuti. A-C ž stranica peterokuta ® Peterokut ® Petnaesterokut BC 2__1_= ± 5 3 15 (9) Približni sedmerokut. šesterokut Raspolovljenje polumjera £ B. (5) Istostranični trokut. Pitagora j e polazio od toga da akustički brojčani odnosi moraju biti i optički harmonični. 63 (14) Formula Peterokut i zlatni rez 40 .y ® ) mogu se oblikovati s a m o približno ili preklapanjem.5 x y 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 5 7 3 7 5 9 5 12 13 67°38' 1 7 24 25 9 40 41 8 15 17 61°93' 0.> ( D i kvadrat .5 46°40' 0. iz kojih se mogu konstruirati mnogokuti. kružni luk oko B s AB i C.( ! ) . Tako se može konstruirati preklapanjem istostraničnog trokuta i peterokuta. cotang p I (li) M f—m—1 (i 2) Deseterokut i zlatni rez Proračun mjera u mnogokutu -> S.5 58°11' 0.» .sekunde i septime. Peterokut .koje treba primjenjivati na širine. Važniji konkretni podaci potječu iz Pitagorina vremena. i: Vrlo su značajni i geometrijski oblici koje su Platon i Vitruvius nazvali krug. a iskuljučuje disharmonične intervale . BD je približno 1/7 opsega kruga ® Približni deveterokut. "okruglih" građevina potrebni su ^ M j Pitagorin pravokutnik.

. Zahvaljujući dr.4142135 i i 11 ! > 1 1 1. Spitzenpfeila. . Jednakokračni trokut kod kojeg baza i visina odgovaraju stranicama kvadrata uspješno je primijenio graditelj katedrale Knauth pri određivanju odnosa dimenzija katedrale u Strassburgu. 12 9« 7 0 | 99 169 239 V2 i Primjeri za nepravokutnu koordinaciju -> s.> ® ® Netočnosti pravog kuta izjednačavaju se vijčanim priključcima štapova na čvorove.4142857 .6 0. "puža" . 0. D © ->® Geometrijski redovi u tom odnosu nude stupnjevani niz osmerokuta . Postupak razlaganja na faktore omogućuje primjenu kvadratnih korijena za ugradbu nepravokutnih dijelova građevine. .> © . Na osnovi približnih vrijednosti kvadratnih korijena razvio je Mengeringhausen prostornu rešetku MERO prema načelu tzv. . . . 0.pravokutnik ^g^ Stupnjevana ljestvica brojčane vrijednosti korijena 10 ® V~2 = { i + A—Uizi V+—/ { 1+ / + • 3 7 17 12 • 41 29 • 99 70 239 1C i n f) Povezanost kvadratnih korijena "Puž" V 2 = 1. . R.> © od A.5857143.58621 . 1.90-92 ® V3 Verižni razlomci V2 41 .5 0. . .5857865 . taj je odnos mjera postao osnova njemačkih DIN-formata . . 1.® Dracha -> CP nešto je šiljatiji od prethodnoga. 0. Njegov pronalazač ga je također uspješno primjenjivao na detalje i uređaje. prema istraživanjima L. . Jednakokračni pravokutni trokut . 4 d. 1. 1.» © . Jedan drugačiji približni proračun kvadratnih korijena cijelih brojeva Vn za nepravokutne dijelove građevine daju verižni razlomci (-» s.4 1. ) n/A trokut prema A. . Drachu © Iz osmerokuta razvijeni kvadrati © . Porstmannu. Osim svih ovih likova. . 0. . v.> @ ® ® ima odnos stranica 1 : VZ.58333 . .5857989 . dijagonalni trokut.41667. 56 MERO-prostorne rešetke: konstruirane na V2 i V3 -» s.41379 . v.> © --> s. Tu je visina trokuta dijagonala kvadrata konstruiranog nad polovicom baze Tako oblikovani pravokutnik .4142135 .4142011 .5 5 0. . Kao podloga je pri tome služio tzv. 43) u obliku G = n-1 Vn = 1 + 1+G )) 1 V 2 . jer se njegova visina određuje vrhom rotiranog kvadrata. dokazati odnosi mjera osmerokuta na nizu starih građevina.® a ljestvicu stupnjeva čine vrijednosti korijena brojeva 1 do 7 -»(§) Vezu između kvadratnih korijena cijelih brojeva prikazuje . . mogu se. . . .ODNOSI MJERA OSNOVE—» QP Jednakokračni pravokutni trokut s odnosom baze prema visini kao 2 : 1 jest trokut kvadrature. To znači da raspolovljenjem ili udvostručenjem stranica pravokutnika ostaje odnos stranica 1 : V2. 7 17 41 1.> ® .

upoznato je načelo Svetog reza.b 1. ali to nije vjerojatno —»(3) Jedino grčko kazalište. Zbog toga sveti rez predstavlja i približnu metodu za kvadraturu kruga — » © © © © Čitav je građevinski kompleks. vjla Pisani u B a g n o l u \ \ t \ \ / ji ft. .metodom . što se može prepoznati na stubištima. (5) Sveti rez.juč za PaHadijeve @ Palladio. uz odstupanje od samo 0. Luk AB ima gotovo istu duljinu kao dijagonala CD raspolovljenog osnovnog kvadrata. .) i harmonije za svoje građevine — Ovakve zakonitosti mogu se kod starih istočnjačkih kultura naći u potpuno jasnim formulacijama —>(n). . Prema njegovim je istraživanjima primjeri- VÀ7 I 1 / ce rimsko kazalište zasnovano na četiri puta rotiranom trokutu V 1 J_ / — » © . opisao je Vitruvius. nalazi se u Epidaurusu — U nedavno otkrivenom stambenom naselju Antica Ostia. sagrađen prema tim odnosima mjera. On koristi iste prostorne odnose (krug. To se načelo zasniva na raspolavljanju dijagonale kvadrata. i. Palladio u Grčko kazalište prema Vitruviju 6 Potporni zid svoje četiri knjige o arhitekturi navodi geometrijski ključ koji se zasniva na Pitagorinim radovima. a grčko na tri puta rotiranom kvadratu —»(2). građevine u Antica Ostia Geometrijski princip (7) Tlocrt cjelokupne gradnje ^g^ Podni mozaik u jednoj kući u Antica Ostia ® Geometrijski k. Spoje li se točke u kojima se kružni lukovi polumjera sijeku sa stranicama kvadrata.4 1. Kinezi u svojim modulacijama prema "Toukou". Moessel želi dokazati odnose mjera na osnovi zlatnog reza.4166.» BOL. dobije se rešetka s devet polja. koji su prethodno navedeni. . . od situacijskog plana do detalja opreme. ali prije svega Japanci svojom "Kiwariho" .) 1 1. 48-kut razvijen iz: t trokuta - ^l) Japanska riznica Cehovska kuća Rügen u Zürichu 42 . Tako su Indijci u svojoj "Mansara". . \ \ S! - / Èm Tlocrt upravne zgrade BMW-a u Munchenu Osmerokutni sustav stupove formiran od četverokuta podijeljen u po 6 © f a s a d n i h elemenata. Središnji se kvadrat naziva kvadratom svetog reza.4142.—. © Proporcije zabatnog ugla dorskog hrama na osnovi zlatnog reza. 1. Prema Moesselu Qp (4) v —' Kazalište u Epidaurusu X 1 2 5 12 24 X 1 3 7 17 41 y / x ( V 2 = 1.4137. stvorili graditeljske sustavnosti koje omogućuju tradicijski razvoj i nude goleme gospodarske prednosti.ODNOSI MJERA PRIMJENA QD /M \ 3 1 V -L 0 Rimsko kazalište prema Vitruviju (2) Primjenu geometrijskih i mjernih odnosa.6%. kvadrat itd. trokut.Y i g / B ^ • /. čiji se tlocrt zasniva na peterokutu. Obje konstrukcije daju dvanaesterokut. staroj luci grada Rima.

polazeći od 2.3 53.> © .4.4 1.9 1549.2 .4 5309.8 365.5 72788.6 itd.28 12. koji daje dvostruke vrijednosti crvenog reda .49 9.70 0.8 3281.7 86.8 1.06 0.86 0.8 . a to je 1. glava. ovdje nalazi vezu s engleskim colima.26 m (vrhovi prstiju uz- (4) Figura proporcija dignute ruke).1 4 4 dijela Prikaz Lameovog niza iz knjige Neufert "Bauordnungslehre" Verižni razlomak: zlatni rez G .81 20.66 2.03 0. solarni pleksus. (ó) Metara 952.7 16.01 Plavi niz: BI Centimetara Metara 117773.33 0.45 . "Zlatni rez" neke dužine može se odrediti geometrijski ili s pomoću formula.2 6.» s.63 40. Podjelom prema zlatnom rezu formirao je crveni red naviše i naniže Razlike članova tog reda prevelike su za praktičnu upotrebu.74 4.3 0 .2 26.43 0.79 2.8 43.02 0.02 171.85 278.8 226.94 224.10 32.4 7.7 58886.07 15.73 727.0 20. koju je prema zlatnom rezu podijelio na mjere: 108.0 44985. stoljeću i kasnije zapostavljen je harmonijski sustav mjera i prednost se daje aditivnome . kruga i trokuta zlatnom rezu i mjerama ljudskog tijela.96 1.3 8591. 2 9 .3 4056.» s. prsti podignute ruke (-»vidjeti i temeljni lik u BEL).> ® Kako posljednja mjera gotovo točno odgovara veličini od 10 palaca.» Q0 U 18.8 3. što kod većih mjera nije moguće.26 0. 1177.9 0. ->(3) Le Corbusier je označio tri dijela ljudskog tijela koji. stvaraju poznati zlatni red rezova: stopalo.10 0. 1+1 ~ 89 dijelova . prema Fibonacciju.4 33.0 22492. kruga i trokuta (DTo znači: Zlatni rez neke dužine može se odrediti i verižnim razlomkom 1 G = 1 + — To je najjednostavniji beskonačni pravilni verižni razloG mak.1 itd.7 13901.9 113.08 0.7 36394.2 1253.80 588.6 3 Arhitekt Le Corbusier razvio je sustav proporcija koji se osniva na Podaci o koordinacijskim susta- © Geometrijska konstrukcija zlatnog reza © Međuzavisnost kvadrata.» s.20 0.01 A =108 B = 216 (7J Modulor Prikaz vrijednosti i igara modulora prema Le Corbusieru (8) Neograničene brojčane vrijednosti 43 .04 0.6 2028.40 0.92 139.53 7.0 69.5 27802.5 17182.75 m .88 449.56 25. Veličine članova crvenog i plavog reda pretvorio je Le Corbusier u praktično primjenjive mjere.8 4. 59 d.25.83 106.26 1.19 65.91 53.92 3. Tek se uvođenjem modularnog reda pojavilo razumijevanje za harmonijske i proporcionalne odnose mjera .8 2.9 182.86 363.382 • _ 2 dijela 3 dijela S dijelova 8 dijelova 13 dijelova 21 dio 34 dijela 55 dijelova L _ Major pokazuje povezanost odnosa proporMajor Minor cija između kvadrata.6 591.ODNOSI MJERA PRIMJENA: MODULARNA KOORDINACIJA .g.01 85. pa je uspostavio uz to i plavi red.8 mm kao visine tijela.0 139.3 2506. ->(§) Vrijednosti izražene u metarskom sustavu Crveni niz:Ro Centimetara 95280.5 774.83 1.16 0. Najprije je Le Corbusier krenuo od poznate prosječne visine Europljanina. .7 478.53 0. Le Corbusier obratno krenuo od 6 engleskih stopa = 1828.8 295.0 1. "Zlatni rez" znači da se cijela dužina prema većemu odsječku nakon dijeljenja odnosi kao veći odsječak prema manjemu m = 0.66. 6 2 .5 10.57 5. 40 @ vima i mjerama -> s.1 + ¿ G = 1 + -—1+1 1+1 Zbog toga je 1947.4 957.41.5 0.13 0.9 10619.6 6563.

zrelije će.DIJELOVI GRAĐEVINE KAO POSLJEDICE OBRADE GRADIVA U početku ljudskih kultura vezovi. Uporabni predmeti u istočnoj Aziji i Europi. taje ili čak prikazuju nešto drugo (barok). ako nisu čak i jednaki. daje mogućnosti novog oblikovanja pojedinosti i cjeline. čeliku i staklu. Oblici koji su proizašli iz gradiva. držajnije i trajnije biti njegovo djelo. "koji imaju što reći". oni iz godine 3000 pr. Daleko je važnija zadaća svih arhitekata da. Čak su i snažni umjetnici s elementarnim nagonom za oblikovanje. organizacijsko i gospodarstveno ispunjenje svrhe. Obrada interijera maurskih građevina. . Za oblikovanje građevina odlučujući je dakle na kraju ipak duh vremena. ali bez vlastitog izraza. kao i svaka prava umjetnost. temelji na tehnici građenja drvom. u kojem je Q Izvorna drvena konstrukcija. kod tvorničkih i drugih velikih zgrada već su uspjela nova. proizlazi iz tehnike tkanja (slično kao trake i astragali u grčkim građevinama). i u današnje doba. Danas se još zalažemo za odgovarajuće izražavanje u betonu. organska povezanost gradnje. kako bi temeljem tog osjećaja za život oblikovali suvremene odgovarajuće građevine s. © Uhde je tim pitanjima posvetio vrlo značajan rad . čak i u grčkim hramovima ¡ Ove su spoznaje razmjerno nove.» Q . slični su kao jaje jajetu. oslonjena na konzolni istak stropne ploče Bilo bi pogrešno vjerovati da našem vremenu pripada samo zadatak razraditi čiste konstrukcije. u svim su zemljama i vremenima slični. U nekim prostorijama Alcazara u Sevilli jasno se u uglovima opaža "spletenost" zidova u gipsu. 46. Kr. čvorovi i užad svojom tehnikom uvjetovanim pletivom i tkanjem dali su prve oblike. osnova oblikovanja grčkih hramova Q¿\ Oblikovanje u kaneu kojemu Grci dalje razvijali na osnovi (J^ posebno uvjerljivo dokazao da se podrijetlo maurske arhitekture. Što je jasnija duhovnost i umjetnikov svjetonazor. koji prekrivaju prilikama dozreli osnovni oblik. ali je sve veći broj primjera koji dokazuju njihovu vjerodostojnost. prilagodba okolini.zvuči paradoksalno . bilo da su ukrasi šablonama otisnuti u gipsu ili su uloženi kao "azulejos" (glazirana glinena keramika). Kasnije se pojavilo građenje drvom. prije svega Alhambre u Granadi. Takvo je djelo . uz opsežno korištenje tehničkih mogućnosti svog vremena. Pri primjeni drugog gradiva. Ovdje je oblik proizašao iz šatorske tehnike jednostavno prenesen u gips. Razvijena površina 33 cm Danas nas kod starih građevina opet više uzbuđuje pitanje nastanka umjetničkog oblika nego rezultat. U tome leže novi poticaji za nas arhitekte. jeftina. Te "vječne oblike" dokazao je V. koje je u gotovo svim kulturama osnova arhitektonskih oblika. Dakako da se pri tom podrazumijeva tehničko. ostvare njegove umjetničke predodžbe. uvjerljiva ostvarenja. Wersin ->• 00 uvjerljivim primjerima. a dalje se samo kultivira i usavršava. skrivaju to oku. kako bi buduća vremena na njima samo kultivirala čisti oblik -> (2). prema njenoj određenoj tehničkoj zadaći. točno kao što su nekada bili sagovi zauzlani na stijenkama šatora. podložni takvim zahtjevima i pod utjecajem "duha vremena". Polovica debljine parapeta nalazi se ispred stupova. druge tehnike i drugačije uporabe na- © Drvena konstrukcija slična (T) kakva se još i danas svugdje primjenjuje ® Konstrukcija od lomljenog kamena zahtijeva okvirne elemente od čisto obrađenog kamena meće se i drugačiji oblik.lijepo za sva vremena. sa- © 44 Armiranobetonska konstrukcija s uvučenim stupovima sa statički povoljnim i ekonomičnim konzolnim istakom s prozorskim vijencem ( q \ Armiranobetonska gljivasta stropna ploča s tankim čeličnim stupovima u •' vanjskom zidu između prozora —> s. uz iste uvjete. tehnike i potrebe. jer za njih potreba velikih površina prozora jasno određuje sustav građenja -> © Jasni prikaz sastavnih dijelova građevine. prostora i konstrukcije i dobro usklađen sklop povezanih prostorija i vanjskog oblikovanja. 47. suzdržanost. Svaki način građenja jednom pronalazi svoj vječni oblik i logični završetak iznalaženja. iako povremeno isključivo ukrasni oblici. Bolje ju je sakriti oplatom ili žbukom © Armiranobetonska konstrukcija sa stupovima u vanjskom zidu. suprotno tome. Za to treba: osjećaj mjere. svrsishodna. © Čavlana drvena skeletna konstrukcija.

s prozorima od morževih crijeva. od Likijskih kamenih grobnica. od kamena najprije u doba Rimljana. Preostali dijelovi zidova izvode se od nepravilnog lomIjenog kamena i žbukaju Težnja za što većim prozorima na gradskim kućama dovela je do pojave zgrada s kamenim stupovima. na kojima svaki laik raspoznaje osnovne oblike drvenih konstrukcija.. stoga se prva kamena kuća takoreći sastojala samo od krova s niskim ulazom Obrađeni lomljeni kamen omogućuje izvedbu viših zidova. Na Pantenonu je to izvedeno u najčišćem obliku. što odgovara "wigwamu" u njihovoj pradomovini. ali iznutra sakrivena optičkim efektima (dematerijalizacija). razvila se kanatna konstrukcija s pojedinačno razmještenim prozorima s ukrućenjem putem kosnika u uglovima i ispunom polja od vrbovog pruća i gline Panelna građevina dobiva svoj oblik panelima koji se izrađuju u radionici i brzo i jeftino sklapaju na gradilištu KAMEN A J • " . čak i zabatnih zidova i nadsvođenih otvora U kasnijem se razdoblju uokviruju otvori i zidaju uglovi točno obrađenim kamenom.GRAĐEVINSKI OBLICI KAO POSLJEDICA KONSTRUKCIJE SVODOVI Blokovi od snijega Led k a 0 Prozor © Primitivni narodi grade svoje okrugle kolibe od materijala koji se nađe na licu mjesta. kao posljedica konstrukcijskog rješenja U područjima koja su siromašna drvom razvila se skeletna konstrukcija (pojedinačni drveni stupovi i prozori između njih). ali često i besmisleni oblik. Od neobrađenog prirodnog kamena bez morta mogu se izvesti samo niski zidovi (podnožja). nad kružnim tlocrtom. Za to se mogu naći bezbrojni primjeri. a kasnije u graditeljstvu romanike (primjer: katedrala u Šibeniku) Polazeći od križnog svoda (prodor dvaju bačvastih svodova) nastali su u gotici primjenom šiljatih lukova smjeli zvjezdasti i mrežasti svodovi. Slična je i zimska kuća "iglu" © Rimljani su izgradili prve kupole od kamena. Kao ukrućenje služe košnici u prozorskim parapetima © Suprotno prethodnoj. drvenih motki i pletera od lijana.. čiji je način provođenja sila postao bitnim obilježjem stila (potporni lukovi i kontrafori) DRVO Podnožje od lomljenog kamena ® U svim zemljama svijeta koje su bogate drvom su brvnare slično oblikovane. krznom ili sličnim materijalom © Slično grade i Eskimi svoje ljetne kuće od kitovih rebara obloženih krznom. obložene lišćem. Prelaz od kvadrata na krug ostvaren je "trompama" Lučni vezač od trske Hasura od trske / X \ ¡Tlinf A Bizantinski su graditelji prije 1400 godina izveli kupolu Aje Sofije nad pravokutnim tlocrtom. a kasnije iz toga nastaje čisti. slamom. slična skeletnim drvenim kućama -» uQ) Na početku je uvijek konstrukcija osnova oblikovanja. a uz upotrebu morta. kamena. Njena je konstrukcija izvana jasno vidljiva. st. do automobila na prijelazu stoljeća koji imitira kočiju (uključivši i držač za bič). 45 . koji se pri pojavi novih gradiva u prvo vrijeme prenosi na njih. trskom. U Perziji su Sasanidi (6.) prilikom građenja svojih prvih kupola polazili od kvadratičnog tlocrta. Osim kružne kupole se kao pokrov u mnogim krajevima može naći bačvasti svod. od "vezača" od trske i pokriven pletenom trskom (način građenja u Mezopotamiji) .

Novicki s M. 46 .> 0 . O.-» Armiranobetonske viseće plohe u kombinaciji s krutim rubnim nosačima daju ekonomične i vrlo efektne građevine također s mogućnošću velikih konzolnih istaka Naše je vrijeme opet počelo razvijati oblike iz konstrukcije.» tU ČELIK (5) Arh. ne samo zbog gradiva ili spoznaja iz statike. bez obzira na to je li od kamena. nego najčešće zbog duhovnog poniranja u suštinu novoga načina građenja. otvorene hale s malim brojem stupova i daleko izvučenim konzolnim krovovima su domena građenja čelikom ili aluminijem -> ARMIRANI BETON (ß) Arh. F L. tako da je prazni besadržajni oblik upotrijebljen kao "dekoracija". U kombinaciji s vidljivim čeličnim stropnim gredama nude se naročito lagani.NOVE KONSTRUKCIJE I OBLICI . kada su se primjenjivali postojeći oblici i upotrebljavali se u svakoj konstrukciji. Odlučujuća je razlika u traženju oblika koji proizlazi iz konstrukcije. jezgru zgrade-» @ ili oblikovan poput gljivaste ploče-» (§). suprotno vre- menu cara VVilhelma. pa obloženi čelični elementi sliče čistom armiranom betonu -> (5) I za ove konstrukcije je tipič- no obilježje veliki konzolni istak stropnih ploča preko podvlaka -> ( D ili ukliješten u toranjsku jezgru -> (§). LJUSKE Arh. ali nisu svugdje dopustive. Wright (7) Arh. Samo se u rijekim iznimkama dopuštaju vanjski goli čelični stupovi . uzdužne ljuske . L. Niemeyer Raspodjela sila u sve smjerove armiranobetonskih ploha primjenjuje se za ljuske u obliku kupole sa odsječenim segmentima .» (9). skoro bez granica -> (3) Lagane. F L. Arh. Wright (§) Arh. M. Wright Za mnoge građevine zahtijeva građevinska inspekcija vatrootporne ili čak nezapaljive konstrukcije. ritmički nastavljenih poprečnih Ijuskinizova ljuski s kosim stupovima u nul-točkama_> rt?).» ® . Mies van der Rohe s (?) 1 ^ Čiste čelične konstrukcije omogućuju najlakše pojavne oblike s jedva vidljivim stupovima . drva ili gipsa. Deitrich Viseće konstrukcije su već kod primitivnih naroda primjenjivane za svladavanje velikih raspona-» Cirkuski šator je najpoznatiji oblik lake viseće plohe _» (§).» ( § ) . tražeći odgovarajući izraz u skladu s konkretnom graditeljskom zadaćom. a ipak solidni oblici sa širokim otvorenim prostorima. F L.

a građevine svjetlije i lakše. Pri tome je odlučujuće investitorovo definiranje zadatka. neovisno o njima tanki nenosivi razdjelni i vanjski zidovi čiji sastav osigurava najbolju akustičku. stoljeću. otvoren prema prirodi ali ipak svestrana zaštita od njenih nepogoda. s vitkim nosivim čeličnim stupovima. kuća stoji u velikom. g. stoljeću promjenljive prostorije. g. široka dvokrilna vrata. g. načina građenja (brvnara) i načina života (mali prozori) Kamena kuća oko 1500. g. i u kojoj je mjeri sposoban da taj doživljaj vidljivo izrazi gradivom -> s. 1000. a i na drugim stvarima i načinu života. Masivni zidovi kao zaštita od neprijatelja i hladnoće zauzimaju istu površinu kao prostorije Kuća oko g. ćelije s oskudnim dnevnim svjetlom. svatko zamišlja nešto drugo. samo prostorno razdvajanje Arh. pod od širokih kratkih dasaka i] fj J j 1 1 1 — 1 1 i [ i l c I-4 « 1 i i ' Pomična stijenka klizni prozor ® Oko 1700. doduše. Mies v d. jasno se vidi kako je tijekom tih stoljeća čovjek postao slobodniji i samosvjesniji. 47 . lijepi i oslobađajući okvir za život. zajednički njegovanom perivoju. stoljeću povezuje suhi hodnik automobil s vratima od zrcalnog armiranog stakla. ulazna vrata imaju ukrasne prečke. Pod time. sitnih prozora i kuća nalik na tvrđave. praznovjerja. obloga poda linoleumom. stoljeće. svjetlo je dolazilo kroz otvore u krovu) (&) na. klizna vrata i zrcalni prozori na električni pogon. termičku i klimatsku izolaciju. a malobrojni su već stigli u 20. zid i vrata služe samo kao ograda.i našega doba postoji golem tehnički i gospodarski razvitak i znatna promjena duha. Robe U razdoblju između otprilike godine 1500.. Mnogi su investitori i arhitekti u mislima i osjećajima još u 15. markize (platneni krovovi koji se mogu smotati) kao zaštita od sunca Zahod i bide Spavaća soba Strana prema vrtu Drvena kuća oko 1500. o stvaralačkoj snazi pojedinca ovisi što će pri tome vidjeti i osjećati. prozirno staklo i potezno zvono ® U 20. Poklapanje stoljeća ovdje predstavlja "sreću u braku" između investitora i arhitekta. stoljeću nema više nikakvih ograda (naročito u Americi). g. je odraz kraja. su kuće i cijeli gradovi bili opasani zidovima i zatvoreni teškim vratima © Oko 1700. prostorije u nizu. ali je okolni prostor otvoren okružen niskom ogradom © ULAZI U 20. klizni prozori i potezne zavjese U 20. postoji zvekir. Fotoćelija otvara vrata i ujedno najavljuje posjetitelja VEZE PROSTORIJA V (9) Oko 1500. Za modernog čovjeka kuća više nije utvrda protiv neprijatelja. 2000. s visokim pragom (nije bilo prozora. razbojnika ili demona. g. . pod od parketa ® Oko 1900.ZGRADA I OBLICI KAO ODRAZ VREMENA I NAČINA ŽIVOTA VANJSKI PRETPROSTORI ® Oko 1500. dnevne sobe i blagovaonice ne postoje vrata. nego nenametljivi. Na građevinama i njihovim dijelovima. g. klizna vrata za spajanje prostorija. 44. g. nenametljivo među drvećem ® Okog.vremena spaljivanja vještica. omogućujući pogled koji mnogo obećava © U 19. su na brvnarama vrata bila niska. prozori s rešetkama i malim okruglim ispupćenim staklima © Oko 1700. niska teška vrata. stoljeću je kuća još zatvorena. čiji se oblici ponekad i danas još priželjkuju . Između predsoblja.

te iz toga materijalizacija njene pojave kroz tlocrt i izgled. uređenje gradilišta.). Investitor je predvidio varijantu. Položaj i veličina zemljišta. Vrijeme izrade projekta ne treba nerazumno štedjeti. 51-58. ovisno 0 okolnostima. s. jer se valjana priprema obilno nadoknađuje uštedom vremena i troškova građenja. postojeće vegetacije i susjedstva. podastiru se nacrti nadležnim organima vlasti. Na toj se osnovi za projektanta otkriva shematska predodžba cjelokupnog sadržaja zgrade i njenog prostornog ugođaja. položaja zemljišta. ali često i u tijeku rada. Ishođenje ovih podloga obavlja se kod ovlaštenog geodetskog inženjera i u uredu za katastar koji će izraditi službeni lokacijski elaborat. Sada slijedi. Tako nastaju produhovljena djela zrele dobi. konačna lokacija zgrade na zemljištu.5 m iznad terena. Važna pomoć pri tome su upitnici knjige s. 1:2000" PROJEKT POSTUPAK IZRADE Poslije toga pristupa se shematskom crtanju prostorija u obliku jednostavnih pravokutnika traženih površina u jedinstvenom mjerilu i utvrđivanjem traženih odnosa prostorija međusobno s. Nespretni razrađivači često pokvare nadahnutost prve skice. jer donosi odmak od projekta i omogućuje oštrije zapažanje nedostataka i rađanje ideja za njihovo otklanjanje. pa se radovi mogu ugovoriti i započeti. visinske razlike u njemu i u odnosu prema cesti. a prihvaćena je varijanta 1 (2) /o*} Kod ove varijante je pad terena ¡Spred zgrade povoljan. gospodars ki dio objekta je na zapadu. a kod drugoga filigranska crtarija. zreli arhitekti. Način građenja koji treba primijeniti. na temelju opisanog postupka definiranja površine zgrade. 3. U tom vremenu radi se predračun i raspisuje natječaj prema propisima -»QP tako da do dobivanja građevne dozvole pristignu i ponude. Dimenzije postojećeg namještaja. Zbog prirodnog pada terena su spavaće sobe 2.M . često su u stanju projekt neposredno prostoručno nacrtati u mjerilu i sa svim pojedinostima kao konačno rješenje. Na osnovi takvih istraživanja odluka nastaje najčešće vrlo brzo. ako se iz oblika unaprijed ne nametne jedino mogući položaj zgrade. Prije početka projektiranja mora biti poznato: 1. garaža ispod njih u razini terena (3) Projektni program Rad počinje sastavljanjem detaljnog projektnog programa uz pomoć iskusnog arhitekta prema smjernicama upitnika -» s. pri uživljavanju u organske i organizacijske odnose projektnog zadatka i njegove duhovne pozadine. opasne stube u hodniku. Sad počinje razrada projekta. Položaj instalacija vodovoda i kanalizacije. Nakon toga. To vrijeme omogućuje nestanak nametnutih predodžbi i korisne dogovore sa suradnicima i investitorom. ali im najčešće nedostaje zanos mladenačkih ostvarenja. Bolje su oblikovane prostorije. smjerova vjetra. Sad počinju "porođajne muke" prvoga projekta zgrade. Financijska sredstva koja su na raspolaganju za kupnju zemljišta. utvrđuje se konstrukcija i instalacije. (T) Četiri prijedloga položaja zgrade na gradilištu od 3000 m2 s padom terena prema sjeveroistoku. građenje itd. Zahtijevane prostorije glede površine. Za opisane radove arhitektu. -» s. 48 . 2. 4. vodoopskrbe i elektroinstalacija . pa se konture zgrade već jasnije razabiru-» (2). kupaonica i prostorija za pripremanje preuske. 59.. 271 i prema stranama svijeta. iz kuNnje nema pregleda nad ulazom (3) Definitivni projekt zgrade s uklonjenim nedostacima. Pri tome su odlučujuća pitanja strana svijeta. položaja i međusobnih funkcionalnih veza. kod jednoga je ishod onoga "rađanja" slobodna skica ugljenom. građevinski propisi.4. treba 2 do 3 mjeseca za veću obiteljsku kuću. Nakon dovršetka idejnog projekta -» (3) preporučljiva je stanka 3 do 14 dana. ponajprije u duhu. visine. 49 i 50 i građevne © Idejni projekt zgrade ima nedostatke! Garderoba i vjetrobran preveliki. Pregled nacrta traje 3 do 6 mjeseci. Ovisno 0 arhitektovu temperamentu. Stariji. kad zgrada ima pokrov crijepom drugačije će se otpočetka graditi nego zgradu s ravnim krovom.ukratko. S projektantovim iskustvom i njegovom osobnošću najčešće raste jasnoća misaone predodžbe. izlaz i kolni prilaz s ulice na sjeveru. Tijekom ovog rada projektantu se zadatak sve jasnije i zornije pojavljuje pred njegovim duhovnim okom. Za iskorištenje mogućnosti -> Q potrebno je više pokušaja kao osnova za iscrpno razmatranje argumenata za i protiv. dogovor sa statičarom i projektantima grijanja. urbanistički uvjeti itd. a 3 do 12 mjeseci za velike zgrade (bolnice i si. 5. 49 i 50. mogućnosti prilaza.

Planira li investitor izgradnju daljnjih objekata? Kakvih? Koje veličine? Kada? Postoje li projekti za to? Postoje li izgledi da dobijemo taj posao? Koji su koraci poduzeti u tom cilju? S kakvim uspjehom? 11. Kojeg izvođača preporučuje investitor? (naziv. Koji način naručivanja i kontroliranja treba primijeniti? 5. Je li sklopljen ugovor ili je samo pismeno potvrđen dogovor? III. Iz toga je shvatljivo što se "definitivni" crteži i troškovi pojavljuju tek kad je građevina već skoro dovršena. Na koja investitorova osobna obilježja treba posebno obratiti pozornost? 7. Traži li se generalni plan urbaniziranja područja? 8. Ako nema ograde. Koja je viša instancija za slučaj žalbe? Koji je postupak? Koji je rok podnošenja žalbe? Kakvo je stajalište nadležne institucije? 1 r J Povjerljivo! 6. Kojim lokalnim ili državnim propisima podliježe novogradnja? Prostorni plan? 4.S kim treba voditi sve pripremne dogovore? 2. Detaljno koncipirani upitnici i obrasci. Je li investitor sporazuman s našim odredbama glede pravnog statusa rukovoditelja gradnje? 9. telefon) 7. ali je čitav niz podataka tako općenit da upitnici mogu svakom graditelju koristiti. primjerice obrascima za predračun troškova. Čijim je posredništvom moguće razgledanje? Već dogovoreno? 49 . Zašto prethodno djelatni arhitekt nije dobio ovaj posao? 12. Tu ne pomažu poduke i predavanja investitoru. Tko nam čini poteškoće? Zašto ih čini? Koje su moguće posljedice? 8.: Izdavatelj naloga: Narudžba: Izvjestitelj: Kopije za: I. Kakav je razvoj poduzeća? Financijsko stanje? Stupanj zaposlenosti? Ukupni kapital? Odakle potječu podaci? 2. 3. Podaci o investitoru 1. 3. Kakav je njegov odnos prema likovnoj umjetnosti općenito? A posebno u svezi s našim načinom rada? 6. Postoji li stručna literatura o toj vrsti građevine? Što se o tome nalazi u našoj dokumentaciji? 5. Kako su oblikovane postojeće zgrade? Od kojih su gradiva? -> VIII. Najčešće se pri svakoj gradnji javljaju ista pitanja. Sigurno su odstupanja potrebna.» QP Rad na projektiranju često se požuruje a izvedba ugovara i započinje s nedovoljnim podlogama. Trebamo li preuzeti i radove na izvedbi? 6. Tko je sastavio projektni program? Je li iscrpan? Trebamo li ga mi ili netko drugi dopuniti? Treba li ga investitor prije početka projektiranja ponovno potvrditi? 2. Pogodba cijene 1. adresa. Tko je revident za umjetničke elemente u okviru građevne dozvole? Kakvo je njegovo stajalište? Je li uputno konzultirati ga već u fazi idejnog projekta? 10. Moraju li crteži biti razumljivi za laike? 10. Možemo li neposredno izdavati naloge u ime investitora? Do koje svote? Postoji li za to pismena ovlast? VI. Projektni zadatak 1. Naziv nadležnog (najbližega) poštanskog ureda? 5. Tko kontrolira račune? 4. Tko je prije davao arhitektonske savjete? I I . Upitnik što slijedi samo je dio obrazaca koji služe uštedi rada. Tko je za nas mjerodavna osoba? Tko je zamjenik? Tko je posljednja instancija? 4. Općenito 1. a kojima bi se projektna kuća trebala služiti kao i ostalima. ubrzavaju napredovanje. Ime nadležne (najbliže) željezničke postaje? 4. Tko je nadležan za koja specijalistička područja? 3. Visine postojećih zgrada i katova? Ulična regulacijska linija? Građevinski pravci? Kasnija izgradnja ulica? Drveće (vrsta.telefon. Osobe i poduzeća vezani na posao 1 . koji moraju već pri ugovaranju radova biti pri ruci. Osigurava li investitor prostorije za ured na gradilištu? Oprema za to . Postoje li mjesne odredbe glede vanjskog oblikovanja novogradnji za ovo gradilište? 9. Telefon na gradilištu? U blizini? Kada i kako dostupan? 6. Radno vrijeme građevinskih radnika? V. Gdje je sličan objekt primjerno izveden? 6.PROJEKT PREDRADNJE . Treba li procijeniti investicijsku svotu i temeljem nje izračunati cijenu? 4.SURADNJA INVESTITORA . Što inače treba uzeti u obzir pri oblikovanju? 5. Postoje li fotografije okolice novogradnje (s oznakom stajališta snimatelja)? Naručeno? 4. 9. treba li naručiti ograđivanje gradilišta? Može li se ogradu iznajmiti u reklamne svrhe? Treba li naručiti natpisnu ploču za gradilište? Natpis na njoj? 2. veličina)? 6. Koja je približna ocjena odnosa građevinskih i obrtničkih radova? 3. Upitnik za izvještaj o narudžbi Izvještaj za narudžbu br. pomaže samo arhitektov ubrzan i ažuran rad te odgovarajuća priprema u uredu i na gradilištu. 9. Koje kasnije zahvate treba već sada uzeti u obzir? 7. Mora li novogradnja biti u nekoj vezi s postojećim ili budućim zgradama? -> VIII. Koje su investitorove posebne želje u umjetničkom pogledu? 5. Kakvo je poslovno ponašanje? 3. pisaći stroj? IV. Kolika je investicijska svota? 5. Osnove oblikovanja 1. Kako izgleda okolina? Krajolik? Vegetacija? Klima? Strane svijeta? Smjer vjetra? 2. makar samo kao poticaj. Želi li investitor kasnije svoj objekt izložiti javnosti? 9. Na kojim se sporazumima zasniva kalkulacija cijene? 2. Točan naziv novogradnje? Konačni naziv objekta? 3. Je li potreban rukovoditelj gradnje? Poželjan? Starija ili mlađa osoba? Kada? Stalno ili povremeno? Do kada? 8.

Postoji li situacija naselja? Je li naručena? S podacima o prometu? 3. Podloge za projektiranje 1. Kakva rasvjeta? Vrsta struje? Napon? Mogućnost priključka? Ograničenje potrošnje? Cijena kWh za rasvjetu? Za snagu? Noćna tarifa od . Podaci za izvedbu 1. Postoji li lokacijski nacrt? Naručen? Službeno ovjeren? 4. Koji se zahtjevi odnose na reviziju statičkog proračuna? Tko je ovlašteni revident? Koje osobe dolaze u obzir? (Koga određuje nadležna institucija za graditeljstvo?) UPITNIK 50 . Kakva vrata? Uklađena? Čelični okvir? Ukočeno drvo? Čelik? S gumenim odbojnikom? Vatrostalna? S automatskom bravom? 13. Tehnički prijam zgrade (spremno za useljenje)? 15. Sklapanje ugovora? Terminski plan izvedbe? 12.PROJEKT VII. Izvedbeni nacrti? 9.eventualno oblice. Skice za dogovor sa suradnicima? 2. Jesu li na gradilištu provedena geotehnička ispitivanja? Gdje? S kojim rezultatima? 3. Kakvu izolaciju treba predvidjeti? Protiv buke? Horizontalno? Vertikalno? Protiv vibracija? Protiv topline? Horizontalno? Vertikalno? 9. Okna za otpad i mljevenje otpada? Gdje? Veličina? Za koju vrstu otpada? Spaljivanje? Briketiranje papira? 26. Isporuka nacrta za građevnu dozvolu. Kakvo hlađenje? Priprema leda? 17. Ostalo. Normalna razina podzemne vode? Visoki vodostaj? Najviši vodostaj? 5.do? Popust za visoku potrošnju? Transformatorska stanica? Stanica visokog napona? Vlastita proizvodnja energije? Dizelski agregat. Kakav se način temeljenja može smatrati prikladnim? 7. Vrsta dizala? Potrebna nosivost? Platforma u visini poda ili parapeta? Brzina? Strojarnica gore ili dolje? 24. Idejni projekt (mjerilo?) s aproksimacijom troškova? 4. parna turbina. Jesu li snimljene susjedne zgrade? Ustanovljen njihov način građenja? 10. Vrsta signalnog uređaja? Zvono? Svjetlo? Komandni uređaj? 23. Opskrba vodom? 0 dovoda? 0 fleksibilnih cijevi mjesnih vatrogasaca? Tlak u vodovodnoj mreži? Postoje li značajne oscilacije tlaka? U kojoj mjeri? Cijena vode po m 3 ? Slavine vani? 18. Kakve su prilazne ceste? Treba li urediti zastor . Kolika je udaljenost gradilišta od teretnog željezničkog kolodvora? 2. Postoji li priključni kolosijek za gradilište? Normalni ili uski kolosijek? Mogućnosti istovara? 3. Jesu li razjašnjeni uvjeti vodoopskrbe? 6. Projekt (mjerilo)? 5. Rokovi 1. Datum raspisa natječaja? 10. vjetrenjača? 21. crvenoj boji? Kaširano na \ platnu? 13. Uvjeti rješenja kanalizacije? 7. Rok predaje ponuda? 11. Tehničke podloge 1. Kakva je kanalizacija? Priključak na gradsku mrežu? Gdje? Koji je 0 glavnog voda? Na kojoj je dubini? Kamo teku otpadne vode? Je li moguće izvesti septičku jamu? Dopušta S se to? Vlai stiti taložnik? Traži li se samo mehaničko ili i biološko kondicioniranje? 19. Oblikovanje stupova? Vanjski zidovi? Unutarnji zidovi? 10. Prijam grubih građevinskih radova? 14. Koja su gradiva uobičajena U mjestu? Posebno jeftina? Cijena? 25. Je li određen priključak na elektromrežu? Odobren od elektrane? Kabliranje ili zračni vod? 9. Predračun? 6. Koliki se dopušteni pritisak na tlo može prihvatiti? 4. krilo na krilo. Je li pregledana zemljišna knjiga? Je li dobavljen izvod? Ima li u njemu relevantnih podataka za projektiranje? 2. Je li potreban plan uređenja i organizacije gradilišta? 12. Koji je 0 priključka na plinsku mrežu? Kapacitet? Cijena po m 3 ? Popust za velike količine? Postoje li posebni propisi za postavljanje instalacije? Odzračivanje? 20. Je li razjašnjen priključak na plinsku mrežu? 8. Predvidivo trajanje procedure izdavanja građevne dozvole? Nadležna tijela? Mogućnosti požurivanja? 8. Završni obračun? IX. Početak građenja? 13. VIII. sa statičkim proračunom i ostalim potrebnim prilozima? 7. Postoje li podaci o visinskim odnosima? Naručeno? 5. Način ventiliranja: Izmjena zraka? U kojim prostorijama? Odstranjivanje plinova? Odvlaživanje? 16. Kome se treba obratiti za ishođenje građevne dozvole? Potreban broj primjeraka projektnog elaborata? U kojem obliku? Formati nacrta? Kopije u plavoj. Preuzima li investitor sam neke isporuke ili radove? Koje? Čišćenje? Čuvanje? Hortikulturni radovi? 6. s kutijom? 12. Je li na zemljištu već postojala neka građevina? Kakva? S koliko katova? Koliko je dubok bio podrum? 6. Ostali transportni uređaji? Dimenzije? Putovi? Kapacitet? Cijevna pošta? X. Kakvo je temeljno tlo toga kraja? 2. Skice za dogovor s investitorom? 3. Postoje li izgledi za predujam i isplatu u gotovini? Koji su rokovi i načini isplate primjereni? 7. Kakvi prozori? Čelik? Drvo? Sintetika? Drvo/aluminij? Vrsta stakla? Način otvaranja? Jednostruki. Priprema tople vode: potrebne količine? U koje vrijeme? Na kojem mjestu? Kemijski sastav pitke vode? Treba li uređaj za omekšavanje? 15. Kakve su skladišne površine za gradiva? Kvadratura otvorenih površina? Kvadratura natkrivenih površina? Koje su visine u odnosu prema gradilištu? Može li više izvođača neometano raditi jedan pored drugoga? 5. Je li stabilizirana stalna točka za geodetske radove? 11. Kakva konstrukcija stubišta? Opterećenje? 11. Na koji način treba izvoditi građevinu? Posebno važno: Pod u podrumu: način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Zaštitni premaz? Zapreke protiv podzemne vode? Stropna ploča nad podrumom? Način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Stropna ploča iznad prizemlja: Gradivo? Opterećenje? Čime? Obloge? Krovna konstrukcija: način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Zaštitni premaz? Kakav pokrov? Oluci? Olučne cijevi izvana ili iznutra? 8. Vrsta telefonske instalacije? Automat? Podcentrala? Gdje? 22. Način grijanja? Ogrjev? Zaliha za koje razdoblje? Grijanje loživim uljem? Dizalo za šljaku? Posuda za pepeo? Rezervoar s kišnicom za punjenje sustava? 14. talpe? 4.

51 . pripreme ugovora (10%). uzevši u obzir urbanističke. npr.0 Građevina . tako da se postigne rješenje pripravno za izvedbu. osnovna aktivnost. suprotno od opisa i programa izvedbe. uvodne napomene) * opis aktivnosti (popis aktivnosti.3 Sredstva / instrumenti za planiranje izvođenja * Izvedbeni nacrti..0 Ugovaranje radova 2. isporučiteljevi nacrti rasporeda strojeva i njihovih temelja). Izrada podloga za druge stručne suradnike na projektu i uklapanje njihovih priloga kako bi se postiglo rješenje pripravno za izvedbu. koje nisu surađivale na izradi projekata. funkcionalne. gospodarske. ishođenje dozvola (6%). uobičajeno mjerilo 1:50 -> s. smjernice za mjesta okupljanja. ako se primijeni opis i program izvođenja radova. određivanje materijala. 1. LPH 5. propadanje). Sastavljanje detaljnog opisa objekta u knjigu prostorija.projekt 2.2 Ciljevi / rizici ugovaranja radova 2. npr. 1. 1. Razrada detalja. niže) (odgovarajući software na raspolaganju). glavni projekt (11%). čl. ako se ti radovi odnose na elemente koji nisu mogli biti uključeni u predračun. "projektantske aktivnosti" . B Aktivnosti pri izvedbi građevine 1.izrađuju se za posebne konstrukcije (npr. linijski dijagrami.prikazuju druge dijelove građevine / uređaje prema potrebi. obloge zidova.SISTEMATIZACIJA A Definiranje pojmova 1. primjerice definitivni kompletni izvedbeni nacrti detalja i konstrukcijskih elemenata u mjerilu 1:50 do 1:1. smjernice.fizičke. podaci iz ugovora o građenju) * tehnike operativnog planiranja / terminski plan (stupnjeviti dijagrami. pa su podloga funkcionalnog opisa aktivnosti (= opis i program izvedbe radova.] 1. s potrebnim tekstualnim objašnjenjem. VOB/Ačl. tj. DIN 276. visina. udvostručenje rada). nadzor (31 %). npr.).0 Izvedba građevine HOAI. 55 (2). stalnog smanjenja vrijednosti (pogreške u planiranju / pogreške u izvedbi. drvene itd. biološke i ekološke zahtjeve. faza izrade 5. usp. površina. suradnja oko ugovaranja (4%). instalacije grijanja.9.3 IZVEDBA GRAĐEVINE -»ro Za projekte interijera prostorija: detaljni prikaz prostorija i slijeda prostorija u mjerilu 1:25 do 1:1. te usporedba s projektantskim planovima*). energetske (npr. 1 : 5 . U tom slučaju otpadaju odgovarajuće osnovne aktivnosti ove faze radova.2 1. programi aktivnosti) * knjiga standarda za radove * LV . konzultacije s ekspertima. oblikovne. tehničke. HOAI se u velikoj mjeri zasniva na praksi. građevno .. 1 : 1 0 . Obradu svih vrsta crteža propisuje DIN 1356. Provjera planova izvođenja koje je sastavio izvođač na temelju opisa i programa izvedbe radova. čelične. s potrebnim tekstualnim napomenama.. ekonomske podloge: instrumenti za kontrolu troškova. uobičajeno mjerilo 1:50 ovisno o konstrukciji. posebno aktivnost HOAI. mrežno planiranje) C Upute u literaturi o izvođenju građevinskih radova —> CP A Definiranje pojmova Definiranje aktivnosti iz područja rada arhitekata i njihovo adekvatno honoriranje određeno je u HOAI (Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure . nacrti pojedinosti * posebni crteži * građevna knjiga 2. DIN-norme. uredbe.sadrže tablično potpune podatke o veličinama (npr. i prema potrebi konzultacije s ekspertima). izvršne odredbe. kao podloge opisa i programa izvedbe radova *). briga oko objekta i dokumentacija (3%). procjena / obračun troškova usp. 55 * Posebni nacrti. Kontinuirani rad na operativnom planiranju tijekom izvođenja objekta * Posebne aktivnosti: Sastavljanje detaljnog opisa objekta u građevnoj knjizi. .izvedba B Aktivnosti pri izvedbi građevine Plan izvođenja Definiranje aktivnosti / sadržaji Ciljevi / rizici u planiranju izvođenja Sredstva / instrumenti za planiranje izvedbe * izvedbeni nacrti * nacrti detalja. duljina.1 Definicija aktivnosti / sadržaji 3.). "aktivnosti oko izvedbe" . *) Ova posebna aktivnost postaje u opisu i programu izvedbe radova u potpunosti ili djelomično osnovna aktivnost. članak 15.0 1. članak 15. tehničke podloge: priznata pravila tehnike i umijeća građenja. radionički nacrti izvođača.).73% cjelokupnog honorara s. faza izrade (LPH) 5-9: izvedbeni projekti (25%).1 1. članak 15. * Građevne knjige (= knjige prostorija) . o opremi (npr. Pretpostavka za to su potpuno riješeni oblikovni i tehnički problemi do u detalje te njihova provjera s formalne.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji.2 Ciljevi / rizici nadzora 3. temeljne aktivnosti prema HOAI odgovaraju potrebnim radovima u praksi.0 Nadzor 3. širina. podne obloge itd. 1 : 1 . Provjera i odobravanje nacrta trećih osoba.0 Građevina .15. pravne. faza izrade (LPH) 1-4: prikupljanje podloga (3%). * Osnovni radovi: Razrada rezultata radnih faza 3 i 4 (postupna obrada i prikaz rješenja). LPH 6. dopunjuju izvedbene nacrte za određene dijelove građevine.] 2.3 Sredstva / instrumenti nadzora * podloge za AVA. uobičajena mjerila 1 : 2 0 . mogu se riješiti sa CAD (Computer Aided Design) u okviru EDV i po potrebi povezano s AVA (usp.2 Ciljevi! rizici u planiranju izvođenja Cilj planiranja izvođenja je da se građenje odvija bez smetnji i pogrešaka. gubitaka radnog vremena (prazan hod. o materijalima (npr. u smislu racionalne upotrebe energije).propisi o honoriranju arhitekata i inženjera na temelju prvog i drugog članka Zakona o reguliranju rada inženjera i arhitekata) [poglavlje 1. koristeći priloge drugih stručnjaka. ventilacije.) . 55 @ • * Parcijalni nacrti (= nacrti detalja. armiranobetonske. glede njihove usklađenosti s izvedbenim nacrtima (npr.3 Sredstva / instrumenti za ugovaranje radova * BGB * VOB (dijelovi A/B/C. članak 15.uzori * podloge namijenjene izvođaču 3. HOAI. sa svim za izvedbu potrebnim podacima i kotama.» s. Nacrti objekta sa svim za izvedbu nužnim pojedinostima.). sanitarija. sredstva / instrumenti planiranja izvedbe (crteži. tehničke i ekonomske strane (pravne podloge: državni građevinski propisi. Ovu materiju propisuje HOAI. elektroinstalacija itd. Nedovoljno planiranje izvođenja radova često dovodi do gubitka materijala (otklanjanje nedostataka. npr. kao podloge opisa i programa izvedbe radova *).0 Projekt građevine HOAI. pojedinačni nacrti).).0 Plan izvođenja 1. volumen prostorije ili dijela prostorije itd.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji 2. idejni projekt (7%).27% od ukupnog honorara [poglavlje 2.

odnosno njegova ovlaštenog zastupnika.VOB/B (DIN 1961) = Opće odredbe za ugovaranje izvedbe građevinskih radova Sadržaj: posebno sastavljene odredbe za građevinske ugovore.iznalaženje i prikazivanje količina kao podloga za sastavljanje opisa radova. suština ugovora o radu.sastavljanje alternativnih opisa radova za određena područja aktivnosti. 11.) Ugovori o građenju (time i podloge za izdavanje radova) moraju iscrpno / potpuno unaprijed raščistiti moguće nesuglasice između ugovornih strana .rekapitulacija troškova prema DIN-u 276 na temelju jediničnih ili paušalnih cijena iz ponuda.637. 12. či. podjela rizika. preuzimanje. AGB .642. . založno pravo izvoditelja.634. . Građanski zakonik. . nepotpune podloge za izdavanje radova dovode do loših ugovora koji izazivaju sukobe / prekoračenje rokova / nedostatke / smanjenje vrijednosti / dodatne troškove. otklanjanje nedostataka. čl.prikupljanje ponuda.suradnja pri dodjeli posla. kontrola i vrednovanje pregleda cijena prema posebnim zahtjevima. VOB nije zakon ni pravni propis.VOB/C (DIN 18300 18450) = Opći tehnički uvjeti za ugovaranje građevinskih radova (ATV) Sadržaj: pravila (prema sporazumu) za pojedine vrste radova (npr. obveze prihvaćanja naručitelja. .. čl. predračun. čl. . Naslovi / sadržaji pojedinih članaka su: čl. Naslovi / sadržaji članaka su: čl. . kratka zastara. sporovi.02 potrebni dopunski podaci. isplata.pomoćne napomene za sastavljanje jednoznačnih.636. službena odobrenja).638.1. . 1. odgovornost ugovornih strana. "standardi" za gradiva /građevne elemente (DIN-norme. čl. 5.631. . otkaz od strane izvoditelja. 55 © . kao npr. . Radovi se mogu izdati ako su poznate cijene s.-651. čl. uz potpunu 52 . hipoteka na građevinsko zemljište. suradnja naručitelja. 55 © za definirane aktivnosti (podloge za izdavanje radova = podloge za ugovaranje radova. Sadrže prave norme za ugovore o radu. ne smiju biti u proturječju s općim odredbama za ugovaranje. čl. dovršetak preuzimanja. čl. osiguranje.635.kontrola i vrednovanje ponuda. čl. čl.646.međusobne obveze jasno utvrditi.651. čl. članak 9. zaključno reguliranje. VOB/A. uz upotrebu priloga drugih stručnim suradnika na projektu.3 Sredstva / instrumenti za ugovaranje radova * BGB (Građanski zakonik) propisuje u ugovoru o građenju (ugovoru o radu) pravne odnose između investitora / izvođača (naručitelja / izvoditelja) ako nema drugačijih sporazuma. čl.VOB/A (DIN 1960) = Opće odredbe za izdavanje građevinskih radova Sadržaj: smjernice za formiranje i sastavljanje raspisa natječaja. . jamstva. Ovu materiju propisuje HOAI. posebni ugovorni uvjeti. ugovor o isporuci djela -» s.upućivanje na postojeće DIN-norme (tehničke odredbe za izvođenje). generalna klauzula: "Gradiva i građevinski elementi podrazumijevaju se uključivši isporuku. Podjela VOB-a u tri dijela: . 2. 7. .1 Definiranje aktivnosti / sadržaji. prestanak jamstva. 2. otkaz od strane izvoditelja. . . prekid i obustava zastare. ČI. Članci 631 . jamstva naručitelja.).647. čl. čl. 2. čl. br. čl. čl. BGB .648. čl. usp.a obavezujuće su za javnopravne investitore.sastavljanje usporednih pregleda cijena koristeći priloge drugih stručnih suradnika na projektiranju. čl. + pismena potvrda s podacima o mogućnostima uvida u podloge izdavanja radova / mjesto i vrijeme otvaranja ponuda / rokova za prihvaćanje i ostajanja u obvezi itd. čl.-651.0 Ugovaranje radova (priprema / suradnja pri ugovaranju) 2. 55©-© * VOB (Pravilnik o obavljanju građevinskih radova) ima poseban pristup (suprotno općenitim odredbama BGB) i vodi računa o tome da u ugovoru o građenju budu regulirani raznovrsni stručni i pravni problemi / zahtjevi (usp. čl. odgovornost itd. ugovaranje. dospjelost plaćanja. vrsta / opseg rada. * Posebne aktivnosti: .639.kontrola i vrednovanje ponuda temeljem opisa i programa radova. 10. Izvođenje.Bürgerliches Gesetzbuch. čl.sastavljanje opisa i programa izvedbe radova u svezi s građevnom knjigom *). 15. Važeće područje.usklađivanje i objedinjavanje aktivnosti svih stručnjaka koji sudjeluju u ugovaranju. Odredbe VOB/A imaju obilježje preporuke (za privatne investitore) .). 1.) prema jedinstvenoj sistematizaciji s.pregovori s ponuđačima.2. Upute za opis radova .644. postavljanje rokova i mogućnost promjene. 18. čl. čl. čl..sastavljanje obaveznih uvjeta za izvođenje svih vrsta radova. najčešće nedovoljni za jednoznačno.usuglašavanje i koordiniranje opisa radova stručnih suradnika na projektu. Pomoćni radovi / posebni radovi. 4. VOB . Podloge za izdavanje radova s unesenim cijenama i potpisom ponuđača. 23. 8. vrsta / opseg radova. usp. 17.633. izdavanje radova. 55 © 0. obračun. uključujući pregled cijena *). . iscrpnih raspisa (br. naknade. čl. čl. uz suradnju svih sudionika faza aktivnosti 6 i 7. 9. podloge za izvedbu.01 opći neophodni podaci. razgraničenje dijelova građevine koji se međusobno isprepleću.649. zidarski radovi itd. otkaz od strane naručitelja. čl. uključujući sastavljanje pregleda cijena po vrstama radova. Gradiva / građevinski elementi. rokovi.uvjeti kvalitete. 5. 14. Nejasne. dopunjuju se "prethodnim napomenama" (dodatni ugovorni uvjeti. kašnjenje izvedbe. nositelj rizika. AGB . . rokovi izvedbe. članci 631 . . čl. čl. rad u akordu. naknada štete zbog neizvršenja. zemljani radovi. koje odgovarajuća BGB-pravila stavljaju izvan snage ako je tako dogovoreno. kaznene odredbe.640. opis radova / uvjeti ugovora itd. 3. čl. 4. 2.zakon).2 Ciljevi i rizici ugovaranja radova Cilj je sklapanja ugovora stvarati ugovoreno djelo i provoditi planove izvedbe u okviru građanskog prava. cijene. čl. jamstvene obveze izvođača. 3. IZVEDBA GRAĐEVINE ->&) čl. smanjenja i prekida.632. ometanje i prekid izvođenja. otkaz od strane naručitelja.propisi za obračun prema utvrđenim stvarno izvedenim količinama (odnosi se na obračunske jedinice. 13. utvrđeno odgovarajućim uredbama (usp.propisi glede tehnike izvođenja (eventualno DINnorme) usmjereno na "standardno izvođenje". moguć i u okviru općih poslovnih uvjeta. 16.sastavljanje. Opći sastavni dijelovi ugovora. čl. faza izrade 6+7 * Osnovne aktivnosti: . ponovljena izmjera odnosno odbici). npr. izvođenje. istovar i skladištenje". naknade. . dijelovi A/B/C ) s. čl.Verdingungsordnung für Bauleistungen.utvrđivanje vrste / opsega pomoćnih radova (uz glavne radove prema popisu radova) bez posebne naplate. 15. . Obračun . 6. čl. čl.zakon. čl. postaju ponuda a prihvaćena nepromijenjena ponuda postaje ugovor (regulira sve modalitete potrebne za provedbu planova izvođenja.sastavljanje opisa radova s popisima radova prema vrstama.650.643. odnosno Uredba o ugovaranju građevinskih radova. pa vrijedi tek ako se dogovori njegova primjena (dio B/C. .5.641.645.

. eventualne dodatne ugovorne odredbe. Cijelo je područje izdavanja radova idealno EDV-pogodno (tekstovi.sastavljanje i praćenje terminskog plana (gantogram).nadzor tijekom izvođenja objekta glede usklađenosti s građevnom dozvolom. uključujući sastavljanje i predaju potrebnih podloga. posebne ugovorne odredbe. npr. * Osnovne aktivnosti: . vrijede redom (usp. . . moguć je standardizirani popis aktivnosti bez naznake količina). . troškova ili kapaciteta. izvještaji u građevnom dnevniku. npr. cilj: primjena jedinstvenih standardnih tekstova za opis aktivnosti u graditeljstvu na području cijele države).utvrđivanje troškova prema DIN-u 276 ili prema pravnim propisima za obračun u stanogradnji. Daljnje zbirke standardnih tekstova za radove u graditeljstvu: . područja aktivnosti 400-499. Postupak prijama itd. Ti obrasci obuhvaćaju što je moguće više varijanata teksta (tekstovi stvoreni precrtavanjem).nadgledanje otklanjanja nedostataka koji su nastali tijekom jamstvenog roka. 56 * Opis aktivnosti. ali najdulje do pet godina od primitka građevinskih radova. . prema potrebi iz 5 odjeljaka.1 Definicija aktivnosti / sadržaji regulirano propisom HOAI. . dimenziji. rastavljanje na pojedinačne pozicije (pozicija je opis dijela aktivnosti prema vrsti. pomažu pri rješavanju posebnih konstrukcijskih detalja. . utvrđivanje nedostataka. . . popisi aktivnosti. . Tako se pojedini tekstovi (povezani u poglavlje. .iznalaženje i utvrđivanje troškova za izradu financijskih pokazatelja. . 56 @ mogu se raščlaniti nepovezano (stupnjevi izgrađenosti / faze građenja / stupnjevi dovršenosti) ili prema naslovima (sažeto prema vrstama radova) uz pomoć "prethodnih napomena" ->s. ekonomski) koji se odnose na dovršenu aktivnost. 1. 56 * Standardna knjiga aktivnosti (StLB) za građevinarstvo pomaže pri sastavljanju opisa aktivnosti (daje: sažete tekstove. pa zbog toga u IZVEDBA GRAĐEVINE kompletu postaju vrlo opsežni.promatranje objekta. tj.priprema brojčanih podataka za datoteku objekta. 56 Jedinstvena (standardizirana) kombinacija omogućuje racionalizaciju kroz EDV (Izdanja knjiga o standardnim radovima: Zajednički odbor elektronika u graditeljstvu.predaja objekta. tehnički besprijekorne. _ potrebni dodatni sporazumi razjašnjavaju jednoznačno VOB "može se .koordiniranje stručnjaka koji sudjeluju u nadzoru. npr. 56 Programi aktivnosti. 56 * Obrasci namijenjeni proizvođačima za popise aktivnosti nude dodatne informacije. potpune) tako što nudi standardna poglavlja opisa pojedinih pozicija koje se uklapaju u odgovarajuća područja aktivnosti (područja aktivnosti približno su vrste građevinskih radova prema VOB/C).popis jamstvenih rokova. ako ta djelatnost prema zakonima dotične zemaljske vlade prelazi okvire osnovne aktivnosti iz faze aktivnosti 8. . 56 > Treba razlikovati: . Opisi aktivnosti . . čl.djelatnost odgovornog voditelja gradnje.9. čl.mogući dodatni sporazumi odnose se na odredbe koje služe definiranju aktivnosti (bez narušavanja uravnoteženosti VOB-a). GEAB. . planovima izvođenja i opisima aktivnosti. . . Ima li proturječnih dijelova ugovora. nadgledanje i daljnje vođenje diferenciranih planova vremena. Kombinacija podataka za izdavanje radova i planiranja izvođenja moguća je primjenom odgovarajućeg CAD (Computer Aided Design) AVA (raspis / izdavanje / obračun) softvvareom. 53 .regionalni katalozi aktivnosti (RLK) pojedinačnih korisnika. obilježeno rednim brojem / brojem pozicije) -> s. eventualni dodatni tehnički uvjeti. kao i s općenito prihvaćenim pravilima tehnike i odnosnim propisima. područja aktivnosti 100-199. nadgledanje i daljnje vođenje plana isplata.obilazak objekta kako bi se ustanovili nedostaci prije isteka jamstvenog roka izvođača.knjiga standardnih aktivnosti savezne željeznice (StLB-DB).zahtjev za službena primanja radova i sudjelovanje u njima.sastavljanje. upute za rukovanje.nadgledanje uklanjanja nedostataka koji su ustanovljeni prilikom primanja radova. . Poglavlja standardnog teksta raspoređena su hijerarhijski u 5 odjeljaka.preispitivanje analize troškova / koristi za građevinu i poslovanje. * LV . vrste radova + broj pojedinih poglavlja = broj standardnog opisa aktivnosti) s. kao jednoznačna.1): Opis aktivnosti. . s. Ponuđači: različiti izdavači ->• s.opis aktivnosti s popisom radova (VOB/A. .kontrola računa. ČI. . tehnički. količini.9.obilazak građevine nakon predaje. objektu / dokumentacija) 3. . . .unošenjem cijena (ponuda) i raspisom (izdavanje radova) postaju dijelom ugovora o građenju. proračuni).suradnja pri oslobađanju od aktivnosti osiguranja. . faze aktivnosti 8 i 9. VOB/A.zakona (uravnoteženost VOB-a kao "cjeline").kontrola radova na čuvanju i održavanju.prijam građevinskih radova uz suradnju drugih stručnjaka uključenih u projektiranje i nadzor.sustavno sređivanje crteža i proračuna objekta.katalog standardnih radova za cestogradnju i mostogradnju (StLK). način izražavanja itd. VOB/B čl.kontrola i korigiranje detalja predgotovljenih elemenata. . skraćeni tekst / opširni tekst) mogu kombinirati (broj odjeljka. .zajednička izmjera radova s izvođačima.katalog standardnih radova za vodogradnje (StLK). Odustajući od detaljnog prikaza faze aktivnosti (suprotno: popis aktivnosti s pojedinačnim pozicijama. 3. opći tehnički uvjeti za ugovore o izvedbi građevinskih radova (VOB/B) (dakle "posebno" vrijedi prije "općeg") -> s./3-9). . funkcionalno.sastavljanje plana zaliha.kontrola troškova. 15. Opisi građenja (opći prikaz graditeljskog zadatka) upotpunjuju popise radova tako da postaju opisi radova.vođenje građevnog dnevnika. .sastavljanje popisa opreme i inventara.sastavljanje.0 Nadzor (nadzor na građevini. područja aktivnosti 200-299.opis i program radova (funkcionalni opis aktivnosti. postaje podlogom kasnijeg ugovora o građenju — s. FLP.primjenu odredaba AGB .izrada uputa za čuvanje i održavanje. . . . ./10-12).odredbe". Svako poglavlje ima svoj broj. . * Posebne aktivnosti: . iscrpna definicija aktivnosti. opisi mjerodavnih uvjeta / zahtjeva (oblikovno.obrasci za popise aktivnosti slični su građevnoj knjizi (prethodnik StLB). atesti. područja aktivnosti 800-999.kao dio podloga za pogodbu radova .upravljanje objektom. kakvoći.

odsutnost koordinacije najčešće dovode do kašnjenja / dodatnih troškova. završni rok SAZ / SEZ minus najraniji rok .Path Method. troškovi.3. PERT) prikazuju događaje čvorovima. Popisi aktivnosti ( = liste prikaza tijeka građenja = liste podataka o radovima) pripomažu pri izradi gantograma i omogućuju usporedbu predviđeno ostvareno. kao i sredstva / instrumenti za planiranje izvedbe objašnjeni su pod 1. CPM) prikazuju procese strelicama (rubovima). 58 @ Sadržaji streličnih mrežnih planova odražavaju se u listama procesa (izlistanje pojedinačnih aktivnosti s odgovarajućim naznakama vremena) s. Prednosti / nedostaci / područja primjene različitih metoda mrežnog planiranja: unaprijed organizirane mreže s determinističkim vremenskim modelom (CPM/MPM) najprikladnije su za detaljirano upravljanje / kontrolu izvođenja građevina (težište na pojedinim aktivnostima). ali CPM je rašireniji u praksi.najraniji početni. a na drugoj jedinice duljine puta (rjeđe količina). Dummy.2 Ciljevi/rizici građevinskog nadzora. završni događaj procesa A = početni događaj procesa B). razvijeniji. materijala u pravo vrijeme. SAZ / najkasnije rokove završetka. 57 @ 1 Metode streličnog mrežnog planiranja (Critical . najkasniji početni.) prikazuju se međusobne ovisnosti različitih aktivnosti. planiranje ulaganja (program radne snage / program opreme) . ceste. pogrešaka u obračunu. organizacijski odnosi koji se pojavljuju u mrežnim planovima uobičajeni su slijed aktivnosti u 70-80% slučajeva). Vremenski model je normalno stohastički (= određivanje vremenskih razmaka između događaja računom vjerojatnosti). Loš nadzor. događaje kao čvor). obračun. teškoće u prikazu kombinacija / ovisnosti radnih procesa (nekritični / kritični procesi = promjena trajanja procesa odgovara promjeni vremena zbroja procesa. nedostataka (vidljivi / skriveni).» s.v. odnosno ukupnu vremensku rezervu GP pojedinih događaja / procesa (GP = najkasniji rok SZ . završni rok FAZ/FEZ) . FEZ) za nastupanje svih događaja / procesa (D = trajanje. Mrežni proračuni polaze od projektnog polaznog termina VZ (O) (startni čvor. CPM).22]. početni događaj aktivnosti A = početni događaj aktivnosti B).3 Sredstva/instrumenti za građevinski nadzor * Podloge AVA. te eventualnoj građevnoj knjizi odnosno na podlogama za ugovor o građenju. 57 . dimnjaci i si. Sadržaji čvornih mrežnih planova prikazuju se u listama procesa (usp. nacrti detalja. potkopi i si. Strelice odražavaju odnose organizacije radova. Rezultat = put najduljega trajanja (kritični put) / projektni termin završetka FZ(n). 57 Različite orijentacije mreže (procesi / događaji) i prikazi (strelice / čvorovi) daju tri tipa mrežnih planova s. očiglednost. ne može se ustanoviti). Geometrijski modeli PERT + CPM mogu dati mješovite prikaze (procese kao strelicu. rezultati tehnike mrežnog planiranja (dio istraživačke oblasti Operation Research) [si.) kod MPM je početni slijed (određen odnos od početka prethodne do početka sljedeće aktivnosti.Potential Method.) Kao pomoć za posebno velike mrežne planove predestinirana je EDV (za sastavljanje mrežnog plana dovoljan je unos odgovarajućih podataka iz liste procesa). posebni crteži). visina. Iz toga se raspoznaje brzina izvođenja (kut koji proizlazi iz odnosa vrijeme / put) i vremenski i prostorni razmaci između aktivnosti. u potrebnoj količini. opasnosti za ljude (nesretni slučajevi) i materijal.g. izdava-nje.Mrežni planovi.. Čvorni planovi aktivnosti (MPM) lakše se postavljaju / mijenjaju (dosljedno odvajanje planiranja tijeka od planiranja vremena). Građevinski nadzor temelji se na projektu (izvedbeni nacrti. tornjevi. povećanja troškova. Područja primjene: prikaz tijeka građenja bez posebnog smjera dovršavanja. v. a horizontalno (= os x = apscisa) pripadajuće vrijeme (određeno temeljem iskustvenih vrijednosti / proračuna) koje je prikazano duljinom odgovarajuće horizontalne crte. 58 @ @ 3 Metode mrežnog planiranja pomoću čvorova događaja (Progmamm Evaluation and Review Technique. procesu je određeno konkretno procijenjeno vrijeme). manjkava kontrola dovode često do nezadovoljavajućeg izvođenja.3. Strelice odražavaju odnose organizacije radova. na pravom mjestu). pojmovi vidjeti DIN 69900. Vremenski model je determiniran (tj.» s. Uključene prethodno procijenjene vremenske IZVEDBA GRAĐEVINE CD rezerve daju (pribrojene) navedeni projektni rok završetka VZ(n).) . vrijeme između početka i završetka procesa). Temeljni odnos organizacije (def. SEZ) za nastupanje svih događaja / procesa (proračun unatrag).Gantogrami postavljaju u koordinatnom sustavu vertikalno (= os y = ordinata) faze rada / građevinske procese. puta [količina]. služe analizi. 57 @ . planiranje pojedinih tokova (programi aktivnosti). neraščlanjenost dijelova procesa. planiranju. npr.g. stariji. Temeljni poredak odnosa (= ovisnost između događaja /procesa može se kvantificirati) kad je CPM normalni slijed (određeni odnos od završetka prethodnog do početka sljedećeg događaja.12. obračun kao dopuna AVA (raspis.» s. usp. prikazuju veći broj uvjeta nego strelični planovi aktivnosti (CPM. vremena) predstavljaju u koordinatnom sustavu na jednoj osi (kojoj = ovisno o građevinskom zadatku) jedinice vremena (odabrane). izmjere.kontrola. Međusobno ovisni procesi koji teku usporedno. mehanizacije. Prednost: očigledna predstava brzina i kritičnih razmaka. Teoretski se može zamisliti mrežni plan pomoću strelica događaja. najkasniji projektni rok početka SZ. sredstva za izvedbu itd.planiranje tijeka građenja uz primjenu metoda projektantskog menadžmenta (raspoloživost ljudi. Najvažnija pomoćna sredstva jesu tehnike planiranja tijeka građenja / tehnike terminskog planiranja prema različitim metodama. . odnosi redoslijeda u streličnim mrežama s vremenskim razmakom 0) -» s. međuzavisnosti dijelova procesa kao preduvjet nekog sljedećeg procesa prikazuju se fiktivnim procesima (nulte veze. 58 2 Metode čvornog mrežnog planiranja (Metra . kontroli odvijanja radova. Vremenski model je determiniran (v.Linijski dijagrami (dijagrami brzine. 54 . čitljivost (prikaz proporcija vremena).3. * Tehnike planiranja tijeka građenja / terminsko planiranje koriste različite uobičajene metode: . CPM) . Postoji odgovarajući software (pretežni dio: CPM). upravljanju. Prednosti gantograma: preglednost. Mreže orijentirane prema događajima (PERT) bolje služe okvirnom i pregleđnom planiranju (događaji = miljokazi). Nezadovoljavajući projektantski menadžment. MPM) prikazuju procese čvorovima. ali nema primjenjivane metode. 3. prikazu. FAZ / najraniji termin završetka. Nedostaci: nepreglednost pri preklapanju različitih aktivnosti (prostorno. list 1). pronalaze (proračun unaprijed) najranije termine FZ (najraniji termin početka. Uvršta-vanjem što više ulaznih parametara (vrijeme. najkasnije rokove SZ (najkasnije rokove početka. ali nedovoljno ilustrativni (stoga: dodatni prikazi rezultata u obliku gantograma. Redoslijed građevinskih radova trebao bi biti prikazan odgovarajućim redom upisa u dijagram. vremenski kad tijeku građenja nedostaje smjer prema dovršenju) Područja primjene: prikaz tijeka građenja s određenim smjerom dovršavanja (duljina. poglavlje izdavanje posla) -> s. Mrežni su planovi općenito vrlo detaljirani. Građevinski nadzor usmjeren je na dva težišta: . Čvorovi predstavljaju početne i završne događaje procesa. Nedostaci gantograma: paušalnost.« 5 7 .

47 N N 4.77 1 1 L 2. grij.-b(.-sp./WC 3.kada W B . arm.uputa § 2 .63 WWH - - AAD - 22 1 w c .69 19. kamenom (F) DIN 18333 Radovi s beton.izolaterski radovi (R)DIN 18339 Limarski radovi 3.utičnica za antenu DB .475 N 0.wc V W T .04 WWH ZWE SP - - - 20 4 W W 404 504 Lođa st.92 S > Visina m 2.09 1 2. dio 1.588 wc W 304 Kuhinja SCH DB WVT WB STD PA SCH STD WBS GAD DB SCH STD DB TAD SPA - - 24 7 N 6.891 Knjige prostorija (skraćeni oblik . • inst. 6) l p h 6 Priprema z a ustupanje radova l p h 7 S u r a d n j a pri ustupanju § 6 3 3 Nedostaci § 634 Postavljanje rokova. bet. (R)DIN 18335 Građenje čelikom (R)DIN 18336 Izolaterski radovi (R)DIN 18338 Krovopokrivači i krovo. Werner Verlag. B + C I i 1. 3. 3. betonska ploča Procjedni otvor 10 cm (8) Opći uvjeti ugovaranja 2. Zemljani radovi i temeljenje (F) DIN 18300 Zemljani radovi (F) DIN 18301 Bušaći radovi (R)DIN 18302 Građenje bunara (R)DIN 18303 Zagrađivanje (R) DIN 18304 Pobijanje pilota (R)DIN 18305 Navodnjavanje (F) DIN 18306 Odvodnjavanje i kanalizacija (R)DIN 18307 Vodovodi i plinovodi (F) DIN 18308 Drenaže (R)DIN 18309 Injektiranje (R) DIN 18310 Radovi na osiguranju vodotoka. aparat PA . 5. radovi (R) DIN 18332 Radovi s prirod.primjer) 55 . obustave) |§ Prijam |§ Dospjelost plaćanja § Suradnja naručitelja § Otkaz od strane izvođača § Rizik § Odgovornost naručitelja § Dovršenje umjesto prijama Pravo izvođača na hipoteku Hipotekarno osiguranje građevine Pravo otkaza naručitelja Predračun troškova Ugovor 0 isporuci © lz: Mantscheff: "Einführung in die Baubetriebslehre".36 2.4) W B S . nasipa i obaloutvrda (R)DIN 18311 Bageriranje u vodi (R) DIN 18312 Podzemni radovi (R)DIN 18313 Izrada dijafragmi s potpornom tekućinom (R) DIN 18314 Radovi s mlaznim betonom (9) Iz: VOB dio C 5 ELT/ss 6 Transp tek.ne postoji 8 Otkaz putem A G .47 Temp LW Svjetlo Primjedbe (adrese) AAD .izjednačavanje potencijala S C H . 6 7 Podjela rizika 12 Prijam .utičnica za telefon W A . Grubi radovi (R) DIN 18330 Zidarski radovi (R)DIN 18331 Betonski i arm.razdjelnik stana W W H . smanjenje § 635 Naknada štete |§ 17 Osiguranje | |§ 13 Učinci jamstva (br. blokovima (R) DIN 18334 Tesarski radovi i drv. broj prostorije A B 2 Korištenje 3 Korisnik (ABT) B2 Veličina prostorije 1 2 3 <61 m 3 N 14. d o z v o l u ORGANIZACIJA GRAĐENJA ->QQ Pravila V O B / B koja odstupaju od pravila ugovaranja BGB l p h 5 I z v e d b e n i projekti B G B ugovor o radu §632 Naknade § |§ § § § VOB/B 2 14 15 4 13 Naknade I Obračun | Rad u akordu Izvođenje (br 7) Jamstvo (br.sudoper SPA . 7) Jamstvo I Prijam | Plaćanje | Izvođenje Otkaz putem A N .ne postoji . promjene.47 N 15.47 2. F 0.3) Vffi-zidno grij tijelo bez SCH (B.uputa § 12 br.4. 7) § 5 Rokovi izvođenja § 13 Jamstvo (br.utičnica TAD .nije predmet V O B § 636 § 637 § 638 § 639 §640 § 641 § 642 § 643 § 644 § 645 § 646 § 647 § 648 § 649 § 650 § 651 Zakašnjenje izrade Prestanak jamstva |§ Zastara (kratka) |§ Zastara (prekid.87 •e Sadržai B4 Kućanski tehnički priključci za 4 1 2 3 Grijanje Ventilacija Sanitarije ELT/js B5 Mjerne veličine 1 3 ti < 2 > Površina m2 6. odgovornost.L P H 1 Prikupljanje podloga l p h 2 Idejni projekti LPH 3 G l a v n i projekti l p h i. 49 Opseg ugovora i prijevremeni raskid Izvođenje. 6) § 4 Izvođenje (br. garancija Plaćanje Izolacija Podloga za pad 8 cm.475 N 8. radovi i opločenja (F) DIN 18353 Izrada podnih podloga (R) DIN 18354 Asfalterski radovi (F) DIN 18355 Stolarski radovi (R)DIN 18356 Parketarski radovi (3) Nacrt detalja [Ugovor 0 građenju) " Dodatak r Cijena + I Podloga za ustupanje Dopisi + [Pogodbene podloge Ugovorni uvjeti + BGB I Opis aktivnosti (4^) Ugovor o građenju Pravni propisi 0 ugovaranju radova § § 6 3 1 ff B G B Dio A. smetnje. Düsseldorf.umivaonik (B.interfon S T D .grijanje vode Z W E . preuzimanje VOB/B Izvođenje Podnošenje rizika.prekidač S P . Planovi z a građ. 3) 13 13 12 16 4 9 Jamstvo (br.prisilna ventilacija W 604 Vent.000 48.4. s. Završni radovi (R) DIN 18350 Žbukanje i radovi u gipsu (R)DIN 18352 Keram. tijelo s S C H c 104 Hodnik W W N N 1 1 _ WWH _ ZWE °c 20 F C H LUX 1 _ WA WB 204 Kup. 1985. N N 1.363 2.zidno.utičnica za kuć. - Odnos investitor / izvođač A2 Oznaka prostorije 1 Privr.stropno grijaće tijelo G A D . konst. 7) § 8 Otkaz putem A G (br 5) § 13 Jamstvo (br. 3.

1 odsj. 2. 105. 4) + 21 obje strane nagnute Izvod: standardna knjiga radova Pogodbene podloge (VOB/A § 10 br. tridesetpet 70/100 .. bez bet. EP i. . čist. odsj. bez / sa oplatom Posebni zahtjevi: beton m° po m 2 ••3 betonski čelik kg po m 2 /m 3 oplata m 2 po m 2 /m 3 3 2.70 3748. 4.02 105. KG. 2) Zidovi 1. za 1 m2 EP jedinična cijena GP ukupna cijena 35. izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima.60 -materijal DM11. 12 cm.T 5 (16) 35. 12 cm izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima.T3.01 Brojčana oznaka standardnog rada Opis djelatnosti 81 013013 11 11 10 14 Beton sloja čistoće podloga horizontalna gornja površina betona horizontalna od nearmiranog betona kao normalni beton DIN 1045 B5 debljina 8 cm Količina Jedinica mjere EP GP 25 m (jl) Dodatne pojedinosti (^2) Opis djelatnosti Kratki tekst: "si.0 m podnih ploča podruma od nabijenog betona B debljine 10. W. nagih Popis djelatnosti (LVZ) zid zid okna zid kanala zid parapet stubišni parapet Attika potporni zid krilni zid potporanj ležaj beton na licu mjesta Prethodne napomene i pozicije ® ® Podloge za ustupanje radova (VOB/A§ 17 br. sa / bez armature Č . u betonu / armiranom betonu debljine cm od B u dvostranoj oplati. 7 Konstruktivno povezani elementi građevine koji se izvode u jednom radnom procesu moraju se opisati u T1/048 ili 053 K. m 2 /m 3 vanjski / unutarnji / potporni zidovi (navesti mjesto). za 1 m2 EP i. bez oplate Popis radova (15) Podloge za ustupanje radova 56 .: tridesetpet 70/100 35. u armiranom betonu debljine 30 cm od B15.02 Podne ploče podruma od nabijenog betona B debljine 10.Godina izdanja StLB: 1981 • područje djelatnosti: betonski i armiranobetonski radovi • beton na licu mjesta sloja čistoće .1 str.50 Prednosti: a) velika ušteda prostora b) količine x EP = ukupna cijena u jednom retku Popis djelatnosti 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 Q 1 2 3 Beton na licu mjesta za zid — zid okna — zid kanala — zid između čelične konstrukcije — parapet — stubišni parapet — — — — — atika potporni zid krilni zid zid potpornja zid ležaja 11 jedna bočna površina u nagibu . 105 m2 UM/S: DM 24.70 3748. VOB/B § 1 br. 2) Tehnički sadržaj (1) Opis radova (4) Dodatni tehnički propisi ZTV (5) Opći tehnički propisi VOB/C Ugovor o građenju Pravni sadržaj (2) Posebni ugovorni uvjeti BVB (3) Dodatni ugovorni uvjeti ZVB (6) Opći ugovorni uvjeti VOB/B Uvjeti natječaja (VOB/A § 10 br.ostalo DM .podloga horizontalna • gornja površina betona horizontalna • od nearmiranog betona • kao normalni beton DIN 1045 • B5 • debljina 8 cm 81013 013 11 11 10 T„T 2 . beton. 12 cm. LB 013 (betonski i armiranobetonski radovi) T1 T2 T3 Jed. Kratki tekst Nedostaci: EP i količine nisu u istom retku Primjer 3. izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima.50 Nedostaci: a) mnogo prostora za tekst b) nema podataka za udio u EP c) EP nije napisan slovima Primjer 2. čelika.rad DM 24. EP i količine u tekstu i u jednom retku 2..10 .10/DM .50 U Standardni tipski tekstualni opis Izvod: StLB. 1-3. Količina i EP izvan teksta Poz. Dugi tekst 3. m vanjski / unutarnji / potporni zidovi..-br... koja se doprema / postoji na gradilištu.02 Količ. Elementi zgrada u izgradnji Uputa: Opisu radova trebaju prethoditi propisi o obračunu odjeljka 0.2.T 4 . W.0 Opis m podnih ploča podruma od nabijenog betona B debljine 10.60/DM 11. EP u tekstu 2.. B5" Primjer 1.IZVEDBA GRAĐEVINE 0) Redni broj (OZ) 3.70 3748. 2d) Raspis (poziv za podnošenje ponuda (VOB/A § 17 br. u dvostranoj oplati.

termin početka SEZ = najkas. § 15. Red EleJedin. LPH 8 (19) N a d z o r na objektu Program gradnje WW Veliača 21 20 Ožuiak Travani fc lb b E radna Teška- 19 18 17 16 15 K 13 1? tt 10 fc fc IE ^ S _ Â J SSr«= 3 a S3 j ê <= f o p B = CS E — radna_ reška L T D 1 it. i 3 1 8 3 $W a eg t 3T o e a n m uređenje gradilišta CZ1 zemljani radovi C 3 betonski radovi w77t oplate i radovi u čeliku i — i postavljanje skele uklanjanje skele Terminski plan s podjelom pojedinih radnih procesa Program mehanizacije Redoslijed radova: Gradilište urediti i raspremiti Zemljani radovi i rušenja Izrada presjeka ceste Radovi na taracanju i ugradbi rubnjaka Terminski plan građenja • Linearno programiranje -Simulacija Operativna istraživanjaBroj radnih mjesta / 1 .Raspis Ustupanje Obračun HOAI. projektiranja ra c Startni čvor ° 4—SZ.) Usporedba n Termin poč. god.smjenski pogon Elementi mreže ¡/^Tehnika mrežnog planiranja Ostalo f Siječanj Veljača | Ožujak Travanj f Svibanj Lipanj Srpanj Rujai Najkasniji termin -početka r projektiranja | Najkasniji termini: SAZ = najkas. vremena (dan mjes.smjenski pogon 1 . ment Radni mjere građe proces vine Količina Utrošak h/E Xh Trajanje h/jedin. § 15.< £5 = Rezerva Kritični put Najraniji termini ' I F A Z = najraniji termin početka FEZ = najraniji termin završetka | Termin završetka projektiranja = vz(n) Zadani termin završetka projektiranja treba jest treba jest treba jest Elementi mreža — Orjentacija Prikaz Aktivnost Strelica Proračun mreže * Događaj Čvor Tablica ispunjenja plana Orijentacije mreže 57 . br. termin zavržtetka SZo 4 — S Z . LPH 6 -i 7 IZVEDBA GRAĐEVINE -»CP 493 m HOAI..smjenski pogon 2 . 5 o.

događ. 1 1 3 1 5 1 7 5 7 12 9 14 10 16 12 14 20 18 22 2 4 6 8 11 13 15 17 19 21 23 Najranije Najkasnije 1 poč. završ. 501 404.* 1 šetak šetak ž 2 2 0 0 0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 32 4 8 13 19 8 16 26 30 16 32 40 2 4 13 11 4 8 18 28 8 16 32 4 8 18 28 8 16 28 32 16 32 40 0 0 5 9 0 0 2 2 0 0 0 1 Završni događaj od j i —fr Završ. zavr. 302 104.početak (prividna aktivnost) Normalni slijed 0.02 UNI 6 44¡56|48)60.2 vizi h E ^no t :i-cf Dk^ctó Z = D.t ] w mu . Odnosi završetak.M U — « ü h Br.402 303. Dummy kritični put 16 16 0 21 32 32 0 22 36 32 501 48 44 4 27 12 4 28 8 8 16 16 0 4 0 13 Uf t > = lančana igra Procesna lista (CPM) usp. stup P1 401 Beton. Opis poz aktivnosti 103 Iskop P2 102 Iskop P1 101 Iskop W1 104 Iskop W2 203 Piloti 302 Temelji P1 301 Temelji W1 304 Temelji W2 303 Temelji P2 402 Beton. stup W1 403 Beton. stup P2 501 Gornji ustroj W1-P1 502 Gornji ustroj P1-P2 Preth. vrijeme" poč. Normalni slijed s prividnom aktivnošću Vremenski uvjetovana prividna aktivnost IZVEDBA GRAĐEVINE Dio procesa Br.od I do janje br. stup P1 401 Beton. £D— = •Su. u. Redni broj \ I \ 4 0 4 302 6 11 4 8 I 8 8 402 16 16 8 0 20 0 12 Ii / I I .poč. 0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 40 32 44 2 4 8 13 19 8 16 26 30 16 32 60 44 56 72 0 2 4 13 11 4 8 18 28 8 16 40 36 48 60 2 4 8 18 28 8 16 18 32 16 32 60 48 60 72 0 0 0 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 ÇhHD «»CH-a CQ. rez. VN VD NP FA FE SA SE GP broj aktivnosti trajanje aktivnosti broj mrežnog plana najraniji početak najraniji završetak najkasniji početak najkasniji završetak ukupno rezervirano vrijeme = lančana igra aktivnost nulta veza odn. 403 401. događ. + 1 . •c CM Z = D. stup P2 1 Čvor SA SE GP FA FE NP VN VD » . događ. I 0 19 Čvor Odnos redosljeda ' VN VD NP FA FE SA SE GP Opis aktivnosti FA 1 0 I SA Odnos redosljeda 10 20 i \ i \ 0 0 0 103 2 2 2 0 i FA 2 3 FE VN SA SE X •f 28 19 9 10 i 20 26 303 32 30 2 17 4 2 18 1 32 32 403 40 40 0 23 8 0 24 NP 60 60 0 31 40 40 404 60 60 0 25 28 0 26 72 72 0 32 —X 13 5 B 104 18 13 B 5" 5 9 18 16 304 28 26 2 15 10 2 16 1 7 VD GP broj aktivnosti trajanje aktivnosti broj mrežnog plana najraniji početak najraniji završetak najkasniji početak najkasniji završetak ukupno rezervirano vrijeme = lančana igra ovisnost • > kritični put 16132116132 401 Metoda mrežnog planiranja strelicama aktivnosti nm m 32|44 3 6 p 15 12 l 4 Metoda mjerila Linijski dijagram Gredni dijagram Metoda mrežnog planiranja CPM orijentacija prema rubu MPM orijentacija prema čvoru 3 I2 I 6 MOMS TTTTT 302 ¡11618 1 6 1 1. zavr. 301 203. završ. 502 Najrani Najkasrliji Ukup. Skraćeni poz opis 103 Iskop P2 od j Termin Tra. 16112 1 4 m C H . Trajaaktivnost nje 2 2 4 5 17 4 8 10 4 8 16 8 12 12 12 103 102 101 103 102 103. + 2 503 Gornji ustroj P2-VV2 1 60 0 > = lančana igra Procesna lista (MPM) usp. 304 302 301. poč. Usporedba oblika prikazivanja različitih tehnika odvijanja aktivnosti (§} 58 . stup W1 403 Beton. 2 2 4 5 3 4 8 10 4 8 16 8 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23 12 14 16 18 20 22 24 3 5 7 9 Dummy od I do br.0.Í D — KZh- 5 15 1 5 Mrežni plan Q3 •Mota T-^o Or*ÇN3 •< . Z=D. od i • Zavri događ. n ^ 26Bgj^8I3? L zm ge m 131 8 1 0 60|72|6O|72 17 112 I 0 72(72 403 turn min 2 ÏWTW L« 104 m T W T 141201 s?O < u .402 403. od j 102 Iskop P1 101 Iskop W1 104 Iskop W2 203 Piloti 17 302 Temelji P1 301 Temelji W1 304 Temelji W2 303 Temelji P2 402 Beton.

koji jednako vrijede u Francuskoj pa čak i u Americi. Naknadna pitanja koja smetaju i često izazivaju pogrešrle odgovore na taj se način gotovo sasvim izbjegavaju. širina reški. 3 m 0 2 4 m 0 2 3 m p d ( o n cto^) 0 o pda 3 m pol 0 2 1 m kuli£ l t č 9 ea e 1 pfoz^i/ffsta vrela 8 / 0 52 1 2 ** itšespi Promd vBfjnflbäon zJ ae sveärih hst w a rs n o hä v a s om i Bj os bijela Pntnjaibe gpea za a prpeirtjena z poizbcfu ssn t ä a tepös. Čista decimalna podjela metra nije odgovarala potrebama tehnike za geometrijskim stupnjevanjem.14 i VlO = 3.» © ( V e ć i petodijelni i precizniji dvadesetero.02 :9 : prizemlje . 500. 3) dvostruki ili polovice NZ jesu NZ.016 m.2SOO mm Keinzle T.OSNOVNE MJERE Na kraju se nalazi nekoliko stupaca za posebne dijelove građevine.15 odnosno 31. 1 Pojmovi < = Približne n vrijednosti J I Veza s 10"" i 2im nizom <=£ 10" n .5 m ämiij säo m sfiK&ka 1 gb č ljeto 2.5/2.5 zaokružena na 63.. Osnovna mjera je kontinentalna jedinica mjere . 8. one su podloga za pojedinačne. zida = 25 cm = 25 cm. kuta ua Dba un i 6 Širina 5 StrBroj projekta Broj prostorija Kat: 2 : 455.2 Graditeljske modularne mjere: graditeljske modularne mjere izvedene ponajprije u teoretske mjere. Kofičma Maci 1 . Tu se primjerice unose visina parapeta. pregledniju i jasniju informaciju o građevini nego bilo kakav opis. te u skladu s tim polovica od 125 = 62. a stalno moraju biti pri ruci nadzornoj službi. 16. pa je utvrđena dvojna struktura redova NZ u okviru decimalnog sustava.9 . visina do vijenca. 125 i udvostručenja broja 1 = 2. DIN 4172 (normne mjere u visokogradnji) utvrđuje građevinske NZ i polazna je norma za niz daljnjih građevinskih normi. 63. Podaci se najjednostavnije unose u natuknicama strana 10.1 2 3 . npr. Po završetku izvođenja građevna je knjiga podloga za obračun radova. 250. nastala od polovičnog dijeljenja broja 1000 = 500. moraju biti usklađeni i sa NZ. 4.5 (položaj decimalnog zareza nema utjecaja na broj). sljedeći broj 32 je s obzirom na točnu vrijednost odgovarajućeg broja iz prvoga reda od 31. tolerancije itd. stupovi. Građevinske mjere Suprotno strojogradnji. posebno u visokogradnji. Neufert Normni brojevi (NZ) Da bi se dimenzioniranje strojeva i tehničkih uređaja moglo jednoobrazno provesti i međusobno prilagoditi. kao i osnova mjera za projektiranje i izvedbu.5 .i četrdeseterodijelni redovi mogu se sa svojim međuvrijednostima interpolirati).0 Veza sa sustavom mjera: 2 £ m . točno 1.8 . a njima se mogu koristiti izvođačevi kalkulanti i voditelj gradnje. DIN 4172 normiranje mjera u visokogradnji (izvodi) Uvodna napomena Razvoj graditeljstva.red dakle je: 1. a u Americi 40 palaca (cola) = 1. se n gnjfto rde j c s eäräi en sa v paritet (imz&psl&l H s ) pc d a ae ro n zQ ^ re o & s bet p w e plodna po feaaiRžhio we i rS d f n. u graditeljstvu teško da postoji potreba geometrijskog stupnjevanja s obzirom na pretežnu primjenu aritmetičkih redova za jednake dijelove građevine. Dobro je na svakom listu ostaviti po jedan stupac prazan tako da se obrazac može upotrijebiti i za eventualne naknadne posebne radove. Kienzle 1. podvlake. Normni brojevi za građevine moraju dakle ponajprije ispuniti te zahtjeve. 125. Glava obrasca već sadrži rubrike u koje se unose mjere promatrane prostorije na način da ih je lako provjeriti.4 J5 A Normni brojni red R 10 ( D I N 323) I .5. 2. Tako dobiveno vrijeme obilno nadoknađuje neveliki trud uložen u sastavljanje građevne knjige = knjige prostorija. mjera za debljinu nabijenog beton.ičeftja17. Primjer: © m m<%>cD Hill m O ® oa r w i < ^ > ( S Š Q ) Mantise < % > ( 5 g o ) \ m } < 0 . 8 9 1 0 6c m 3. Ovi normni brojevi pružaju mnoge prednosti pri računanju: 1) produkti ili kvocijenti proizvoljnog broja NZ opet daju NZ. 59 . One su potrebne da bi se svi dijelovi građevine planski povezali. ali uzevši u obzir želju za tehničkim jedinstvom.2 S 0 c i i i .5 7 5 2 2 braäs pso cöfafefio. 16. grube građevinske i izvedbene mjere. K 4444 V 2) Prikaz reda normnih brojeva (osnovni red 10) prema Prof. Geometrijski deseterodijelni NZ . mjere prijevoja. Projektant: Meier Odtei Rezultat Pi j d e rme b ha. H.25. 48 . 31.2 5 d n i . 4 partner KNJIGA PROSTORIJA Projekt terasasta zgrada Površina m1 3 0 Osg pe Visina O u1 ba jm m' prostorije m m 2. stvoreni su nedugo poslije Prvoga svjetskog rata normni brojevi (NZ) (DIN 323). Kasnije će to za iskusnog stručnjaka biti prava kronika građenja objekta. (?). Stupac "veličina" neka služi samo za unošenje dimenzija predmeta. Bit će najbolje da poleđina obrazaca ostane slobodna kako bi se na nju mogli unositi crteži koji se odnose na sljedeću stranicu. broj n = 3. Ovakvi ..metar. 2) cjelobrojne potencije NZ opet daju NZ. Stranice u DIN-formatu A4 odmah se više puta kopiraju. 1. 250.16 zaokružen na 3. zahtijeva normirane mjere kao podlogu za dimenzioniranje cjelokupnog graditeljskog normiranja. uz korištenje mjera u glavi obrasca.3 Pojedinačna mjera: pojedinačne mjere su mjere (najčešće male) za jedinice grubih ili završnih radova. 4. VOĐENJE GRADNJE . grube građevinske i izvedbene mjere koje se u praksi pojavljuju. prozori i tome slično.: kamen. širina prozorske klupčice itd. 8. 7.5 6 6 Kfitn 2 07 Obrazac 21 8/98 Ga e Prataat rđ K ć Staub. if o dp&n b p ss va o Weyeretr. w t Ö H bw ae & & n a M fr üc p sa f nrasr m is c f uj e te et B s K e e p d bä ud t g r o z i u e U Bsh D r P uc uo bfefa bijda ke b a rmo j strtftožtatoje 4 5 6.Važan obrazac za pojednostavljenje i poboljšanje vođenja gradnje je onaj za opis prostorija po broju. £ < g > ( D X 1. k*m l ^ m P A U G A LN H S G mW • • NEUFERT H T A N G A TU N RF • m . 2 3. grede.1 Graditeljski normni broj: graditeljski normni brojevi su brojevi za graditeljske modularne veličine i iz toga izvedene pojedinačne. npr.00 m. 1000 .ispunjeni obrasci daju podrobniju.. Berlin 1941 modularna mjera za duljinu opeke mod. listovi odgovaraju tijeku radova te se na kraju uvezuju. vezovi. debljina žbuke.1 rn p m ^jeqäsltöioin r a e pq ku r et preiis s e ^ t k m p c ša o ' pee t r f ku pe t realističkom r na pfqektu B sbJ e e uc -a g r U B sh D r P uc uo kreni b a o j 2c a to ^ ^ Knjiga prostorija OSNOVNE MJERE (-» Pravilnik o graditeljstvu ) BOL.50/69 r ae 4 ušasce normira žn^e 3 1 20a 00 sseoji p ž r n z o ea oaa a & v i t i po ou rzr išćrecazaaifeitsi sMa ( d q k sa b z a so t k LR 1m Z 2m powš. tako da svaka pozicija sadrži istovjetan tekst. dr.

1 mm.5 65 67.2 x V reške = RR .5 90 92. NM = RR .5 5 7. 4. treba ih odabirati u veličinama: 2. Prema DIN-u 323. 6.modul. 1. zidarske mjere (bez debljine žbuke). 73. Primjer: modularna mjera za duljinu opeke = 25 cm debljina reške = 1 cm .5 mm 2 4 0 x 1 1 5 x 5 2 mm 50 Modularne i nominalne mjere opeke prema DIN normama Vt H^ 75 75 75 75 81 V4 83 % 87 1/2 91 2/3 87 1/2 93 3/4 100 100 100 100 3. To daje nominalne mjere 240 x 115 mm.5 95 97. Primjena građevinskih normnih mjera 4.5 75 77.nazivna mjera za duljinu opeke . 2 cm. mjera nom. za detaljne mjere e = OSNOVNE MJERE 4. 2 mm. 1. tako da se njihove dimenzije kao crvena nit stalno ponavljaju. s građevinskim normnim brojevima. visine katova. sveden je nemetarski stari normni format od 25 x 12 cm (s reškama 26 x 13 cm) na NZ mjeru od 250 x 125 mm (s reškama).5 45 50 52.5 85 87.6 DIN 4172 = 24 cm = 25 cm = 25 cm. mjera 50 250x125x62. svijetle dimenzije prostorija i otvora nakon dovršene obrade površina. Primjer: modularna mjera duljine opeke =25 cm nazivna mjera duljine opeke =25-1 =24 cm.5 35 37. izvedbene mjere i pojedinačne mjere treba uzeti iz tablice.6 Nazivna mjera: kod građevinskih elemenata bez spojnih reški nazivne su mjere istovjetne modularnim mjerama. modularna mjera širine prostorije =300 cm nazivna mjera širine prost. red R10. Za otvore: NM = RR + 2 x '/2 reške = RR + 2.5 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 90 80 80 70 75 60 60 40 40 30 20 20 25 10 37 V2 mod. 1. 1.6 cm.5 70 72. 2.5 mm.5 60 62. =300+1=301 cm.1. c i d iz DIN-a 4172 Isto tako su i mjere drugih elemenata za grube radove kao betonski blokovi s. 1 cm.2. Redovi prvenstveno za interijer f g 2x5 h 4x5 i 5x5 5 2 5 6V 4 8V.2 i 1. tlocrtne mjere postolja. 1. 1. kako je u BOL-u opširno prikazano C i (1) D Na taj način u DIN-u 105 normirane zidne opeke svojim modularnim mjerama odgovaraju redovima grubih građevinskih radova a.3 mm. kao npr opeke.25 mm. 4. mjera za debljinu zida od nabijenog betona 2 Građevinski normni brojevi Redovi prvenstveno za grube radove a 25 b 25 2 c 2£ 3 d 2£ 4 25 10 Redovi prvenst.5 80 82.5 55 57.6 mm.5 mm Za stupce.3. npr.5 cm.4 Gruba građevinska mjera: grube građevinske mjere jesu mjere za grube radove. mjera za debljinu zida od nabijenog betona . Objašnjenja uz DIN 4172 Da bi se osiguralo slaganje i najmanjih elemenata građevine. mjera neožbukanih otvora za vrata i prozore. b.5 10 12. npr. Kod dijelova građevine koji sadrže reške dobiju se nazivne mjere iz modularnih uz odbitak reški.5 = 4:2:1.5 25 27. 3.5 cm i manje.5 mm (nominalna mjera = 52 mm) dobiva se odnos stranica 250 x125 x 62. Također ih treba uzeti iz tablice © Građevinska modularna (RR) i nominalna (NM) mjera kod zidova od opeke. visine etaža itd. što opeci daje odlučujuće prednosti. 8 mm.1 Graditeljske modularne mjere.2 mm.2 Grube građevinske mjere ili nazivne mjere koje se susreću kod dijelova građevine bez reški ili površinske obrade jednake graditeljskim modularnim mjerama.5 20 22. otvori prozora i vrata -» s. normirane prema DIN-u 4172. Grube građevinske mjere ili nazivne mjere se kod dijelova građevine s reškama ili površinskom obradom izvode iz graditeljskih modularnih mjera odbitkom ili dodatkom dimenzija reške ili površinske obrade. Uz dio 1.5 30 32. Male mjere Male mjere smatraju se mjere od 2.5 Izvedbena mjera: izvedbene mjere su mjere za dovršenu građevinu.5 15 17. Uz odgovarajuću visinu s reškom od 62.naziv. debljina međukatne ploče. 12 y2 12 1/2 16 2 / 3 18 /4 25 25 25 25 31 /4 33 V3 37 1/2 41 /3 43 3/4 50 50 50 50 56 v4 58 1/3 62 y2 66 2/3 62 V2 68 3/4 2 1 3 2.25 cm.5 mm ? 60 . 181-187.5 40 42. 5 mm.

00 m. 1:12. 25. To je značajno pojednostavnilo. kontrsrukcije Stara danska kanatna zgrada s jednakim osovinskim razmacima stupova Nagib krova u jednolikom stupnjevanju u skladu s vrstom pokrova 61 .50 m. Mjere se uvijek odnose na horizontalnu ravninu tlocrta i vertikalnu ravninu projekcije presjeka. Primjeri -> BOL. 30. Pobliže -> BOL. Na temelju normiranih osovinskih razmaka bilo je moguće standardizirati razmake ležaja kranskih staza. pocinčanih čeličnih ploča na letvama ili oplati. Pri tome treba osovinske razmake zbrajati bez međumjera. 80. staklenih ploča. U Njemačkoj je prije uvođenja metarskog sustava u područjima kanatnog građenja postojala slična sustavnost. treba uračunati i širinu reški. Osovinski razmaci a) Općenito Industrijske i skladišne građevine se u tlocrtu najčešće dijele osovinskim razmacima pod pravim kutom. mogu se izrađivati unaprijed i svestrano upotrebljavati. 100. U posebnim slučajevima (nastambe OSOVINSKE MJERE ili blagovaonice) primjenjuje se i temeljna mjera od 2. 60. zidove.0.p75%1 \ U I Nagib krova za škriljevac i obične žljebnjake 1 250 . 3. rogove. naročito ako se upotrebljavalo drvo.219 m) duljini 1. iverice i si. 6. npr.00 m. nosača.5 m. itd. 8. U međuvremenu su po tom sustavu mjera izvedene tisuće tipskih građevina. U skladu s geometrijskim stupnjevanjem preporučuje se iznad 10 m: 12. čak i podne hasure. uz izuzetak posebnih konstrukcija kao što su ljuske. u zemljama s metarskim sustavom široke 1. prevodi se u metarski sustav kao 31.00 m.25.5 i 10. Kao mjerna crta uvijek služi os statičkog sustava konstrukcije.g.25 m.00 m. zastakljene površine. 2. Osovinski razmak stupova bio je najčešće 1 pregradak = 2 lakta = 4 stope -> 0 . brojka 125 je NZ koji se najčešće primjenjuje. 1: 4 za pokrov od valovitog salonita.00 m (62. pocinčanog lima s dvostruko preklopljenim rubovima i pokrov bitumeniziranom Ijepenkom za privremene nastambe (barake). čime se određuje položaj stupova. Zbog toga su građevne ploče.0 m. armiranobetonskih ploča itd. dimenzionirani prema tim osnovnim mjerama. šed . za pokrov ravnim pločama.50 m). 7. Mjerodavna je veličina bila pruska stopa. a isto tako i gipsane ploče.25 cm..818 m. krovni pokrov. industrijske i skladišne građevine 1.5 za pokrov bitumeniziranom Ijepenkom na drvenoj konstrukciji. koja je najšire rasprostranjena i odgovara rajnskoj i danskoj stopi.25 m. stropne konstrukcije.krovovi itd. 2. Normiranje osovinskih razmaka izvanredno pojednostavnjuje izvedbu građevine. Nagibi krova Nagibi krova ovise 0 vrsti pokrova i konstrukciji krovišta.25 m. U skladu s praktičnim potrebama utvrđuju se sljedeći nagibi krova: 1:20 za pokrov bitumeniziranom Ijepenkom kod čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija. bet.25 m preuzet je 1942.00 m. b) Industrijske građevine Kod industrijskih građevina za osovinske razmake vrijedi temeljna mjera od 2.25 m upotrebljavala su mnoga privatna poduzeća za svoje standardne gradnje.25. Normirani građevni elementi i dijelovi za ugrađivanje mogu se međusobno zamijeniti. Engleski i američki sustav mjera. koji se također zasniva na 4 stope. prozore. Osovinski razmaci su mjere nastale dijeljenjem dimenzija tlocrta. što vrijedi i kad se prikazuje nagnuta ploha.50/2 = 1.| 50%1 Nagib krova za žljebnjake za plitki krov 625 -r~25%1 Krovni pokrov Ijepenkom za privremene objekte 200 . u Tokiju određeni stil i veličina zgrada sustavom mjera po metodi "Kivvariho". letve. pocinčanog lima s ukrućenjem. i danas najčešće 125/2 = 62. pojeftinilo i ubrzalo građenje kuća u Japanu. 50.125 . gdje su nakon velikog požara godine 1657. materijala.-15L 125 - 5Vo Krovni pokrov Ijepenkom za čelične i arm. vrlo je blizu sa 4 engleske stope (= 1.75 m. 27. Za okvirne su konstrukcije mjerodavne središnje osi ležajnih točaka u temeljima. proizvedene na američkim strojevima. 1:2 Objašnjenja Planska standardizacija na području industrijskih građevina i baraka polazi od tipova koji su se postupno oblikovali. Najzad. Višekratnik od toga daje osovinske razmake od 5. 15.5 cm = duljina koraka odraslog čovjeka -> s. troškova i vremena. sredine zidova itd. prema tome. kranske staze i ostale elemente.50 m. Red mjera koji proizlazi iz 1. mogućnost zamjene i držanje zalihe na skladištu donose uštedu radne snage. Njemačke krovne ploče od eternita također su normnih dimenzija 2x1.Najstarija pravila o građevinskim mjerama ima Japan. Određivanje neke osnovne mjere ostvaruje preduvjete za normiranje mjera pojedinih građevnih elemenata i njihovo lako sklapanje.25 m i njeni višekratnici Tako nastaju i interpolirane mjere 1. vezače. vrata. Navedeni osovinski razmaci utječu na pojedine detalje građevine: stupove. rajnska i danska stopa. Primjenu te polovične mjere iznad 10 m treba izbjegavati.25 = 2. lakat 62.75. Istu osnovnu mjeru od 1. valovitog lima.00 m. Pruska. O 3. pa su prozori i vrata. Kod zidnih blokova.00 m. Serijska proizvodnja. itd. Osovinski razmaci zidova određivani su na cijeli ken ili na polovicu kena. Osovinski je razmak gredica kod montažnih stropova. Osnovna je mjera bio ken = 6 japanskih stopa = 1. kao normativ za odgovarajuće nagibe krova (2).00 m.1125%] / | Šiljati krov za određena područja i namjene 2500 -)100%) Nagib krova za biber crijep i sve ostale vrste crijepa 1 8 7 5 .5 cm i pregradak kao 1. 40. koja je još i danas u danskom graditeljstvu u uporabi. 20. Ujednačeni osovinski razmaci za pogonske.

elementi koji zatvaraju neku prostoriju itd. Uz toga proizlaze nazivne mjere građevnih elemenata kao i mjere reški i priključaka. Pojam "usklađivanje" ovdje znači da se kod modularne koordinacije radi o sređivanju mjera i prostornoj koordinaciji dijelova građevine. Element je tako u jednoj dimenziji definiran svojom mjerom i svojim položajem. Ti razmaci mogu. J i .12. Koordinacijski se sustav sastoji od pravokutnih međusobno orijentiranih ravnina.normama 18000 preneseni su međunarodni sporazumi o projektiranju i izvođenju građevina kao i za projektiranje i proizvodnju građevnih elemenata i poluproizvoda u njemačke normative. Preduvjet za to je da su dimenzije elementa u nemodularnoj zoni poznate već u trenutku postavljanja koordinacijskog sustava. nego samo građevni elementi sastavljeni od njih (stubišta.75 cm 16 16 • 26 = 416 cm 420 = 42 M Idejni projekt objekta za odmor na autocesti © Predgotovljeni armiranobetonski stubišni krak = 26. osovinski odnos © Koordinatna točka (sjecište triju ravnina) © Superponirani djelomični koordinatni sustav © Nemodulama zona 9 •na " /\ © 1H 1 Poprečno priključeni nemodularni građevni elementi u središnjem položaju © Poprečno priključeni nemodularni građevni elementi u rubnom položaju Veza osovinskog odnosa i modularne zone materijala -72M- 12. .MODULARNA KOORDINACIJA DIN 18000 © Građevni elementi u koordinatnom sustavu ® Koordinatni prostor (ograničen sa šest še ravnina) DIN. stube. biti u sve tri dimenzije različiti. vrata itd. To se naziva graničnim odnosom. . ovisno o projektu. nemodulama zona koja koordinacijski sustav potpuno razdvaja u dva djelomična sustava.) raščlaniti na djelomične sustave. Tako se element u jednoj dimenziji svojom osi definira samo po položaju. - Koordinatna ravnina (2) Koordinatni sustav Granični odnos ipa ©(sjecište dviju ravnina) Koordinatni pravac © Granični odnos.8 16 36M 96M 114M ilagajna/ kiosk V\ Kafeterija /jelo 30 i—o .> © . čiji su razmaci koordinacijske mjere. središnji i rubni položaji u modularnim zonama.®.> © . Koordinacijski je sustav uvijek objektno specifičan. Modularna koordinacija je pomoćno sredstvo za usklađivanje mjera u graditeljstvu. Najčešće se dijelovi građevine u jednoj dimenziji uklapaju među dvije paralelne koordinacijske ravnine na način da ispune koordinacijsku mjeru. fasadni ili pregradni zidni elementi itd.). . prozori. Geometrijske definicije Koordinacijskim sustavom koordiniraju se građevine i građevni elementi te određuje njihov položaj i veličina.> © U nekim drugim slučajevima može biti korisno da se element ne uklapa među dvije koordinacijske ravnine. Modularna koordinacija šadrži podatke za projektantsku i konstrukcijsku sustavnost na osnovi koordinacijskog sustava. jer se nemodulama zona može odrediti samo potpuno određenom mjerom. . nosiva struktura.> ® Koordinacijski se sustav može za različite skupine elemenata (npr. već se njegova središnja os poklopi s jednom koordinacijskom ravninom.> © Daljnje su mogućnosti uklapanja nemodularnih elemenata tzv. uključivši reške i vodeći računa o tolerancijama. ->(§) Za nemodularne građevne elemente koji poprečno ili uzdužno prolaze kroz cijelu građevinu može se uvesti tzv. Zbog toga se u normi postavljaju geometrijske i dimenzijske definicije. 0-©.2 cm 16 (pretpostavljene fuge 1 cm) -> b= 62 .> © Pokazalo se da pojedinačni detalji (npr.> h = 322=18. i .) ne moraju biti modularni. 30 121 30 18 12 12 Dsoblj« 33M —I—o 30 M = 300:19 = 15. kao pomoćno sredstvo za projektiranje i izvođenje u graditeljstvu.

—• (3) > Koordinacijski sustav u praktičnoj primjeni.? T3 ?v ¿ 1 51 .24 _ 29 41 29 46 34 39 34 22 22 51* 39 34 34 Također DIN 30798 7 f 2 r* - .? ? ?7 56 68 22 65 ' 63 90 1 I I £i 3 • • c © Dopunske mjere u horizontalama 1 " " ]•[• no 0 bi l bi l 1 " Najmanja moguća mjera. 0 Osim toga. 11 ?? 29 „ ! 0 5 ffi 39 24 M "27 .. 3. 6. od koje na dalje nastupa kontinuirani slijed. 12 20.red 5. 1M. trokut. Poglavito se od njih trebaju formirati koordinacijske mjere . 4. ?7 71 . Pitagorinih) ili rastavljanjem na faktore (npr. 30 struko KOORDINACIJSKI SUSTAV + KOORDINACIJSKE MJERE PREMA DIN 18000 MODULARNA KOORDINACIJA U GRADITELJSTVU (U izvodu) Jedinice modularne koordinacije su osnovni modul M = 100 mm i multimoduli 3M = 300 mm. I = 25 mm. verižni razlomci) mogu se i nepravokutni elementi uklopiti u modularni koordinacijski sustav. za umetke i priključke s preklopom. Ograničenje je proisteklo iz funkcionalnih.. © (3) Dopunske mjere u vertikalama |f| Uli (2) 4•n•U ||| 4•n•M 4 • n • m • M 4 • n • m • M UU Primjer za primjenu. (2) + (D Uz pomoć konstrukcije nizova poligona (npr. (9) . "okrugle" građevine. 2. Krit Z = (a -1) (b -1) - • (§) Primjena rotacije za 45° uz pomoć 12M u tlocrtu Namještaj W t OM Z = ( 1 2 . 6M = 600 mm i 12M = 1200 mm. elektrotehnika. konstrukcijskih i ekonomskih razloga. Uz pomoć pravila kombinatorike mogu se i građevni elementi različitih dimenzija uklopiti u modularni koordinacijski sustav © P r e f e r e n t n i brojevi 5 E ci Proračunom brojčanih skupina (npr. npr.red n = 1. iz njih se stvaraju ograničeni višekratnici preferentnog reda brojeva. četverokut.Osnovni modul Ograničenje: M = 100 mm horizontalno: 12M Multimodul: 6M i 3M mxM m = 3.1 ) • ( 5 .1 ) = 44 Kombinacija dimenzija građevnih elemenata bez zajedničkog faktora Zgrada Građevinski radovi za elektroničku opremu Transportna sredstva | N —/ Domena transporta Utovame jedinice | rj\ Konstrukcija zaobljenog ruba krova od reguliranih mnogokuta (situacija) Modularni niz mnogokuta (9) Primjer povezivanja tehničkih područja primjenom modularnih redova 63 . 3M = 300 mm 1M6M = 600 mm 30 12M = 1200 mm 1ŽM Preferentni 6M brojevi nxmxM 3M. 16 struko. transport). kosi krov Modularnom se koordinacijom mogu povezati tehnička područja koja su s obzirom na geometriju i dimenzije međusobno zavisna (npr.teoretske baždarne mjere. . 6. 50 mm i 75 mm. izračunava se pomoću kritičnog broja (Krit Z). postoje i normirane nemodularne dopunske mjere. graditeljstvo. peterokut i njihovim prepolavljanjem) mogu se projektirati i tzv.

Ako su na raspolaganju dovoljna lokalna iskustva o sastavu. vlažnost. 4125 ->QQ Prikupljanje informacija: istraživanje. p= 60°.6H Poklopac od oblica min. temeljne ploče) i dubokog temeljenja (temeljenje pilotima). savjetujući se po mogućnosti. kampada 7.* ( 4 ) © Tlocrt -> (5) |-aO. "p ^ jame prema DIN 4124 Podgrađivanje (zid. vrsti građevine i podacima koji se traže. Razina podzemne vode: ugradnja piezometara u bušotine i redovito mjerenje (promjene razine). podaci o tlu za projektiranje i prikaz temelja: slike slojeva DIN 4023 sa slijedom slojeva i njihovim sastavom. vodopropusnost. Uređenje i osiguranje stijenki građevne jame DIN 4124.18196. stanja podzemne vode. 4123.1 1 r~r r "I 1. 4 Postojeća zgrada Predviđena zgrada Postojeća zgrada Povgpina terena Granica 1 prarna slici i Ali Izvedba građ. bušenje (rotacijsko / udarno) s uzimanjem uzoraka (DIN 4020 / 4021) i sondiranje. Ovjes (rak) (8) Jarak sa zakošenim rubovima (9) Djelomično razuprti jarak Osiguranje ugradnjom vertikalnih ® Jarak s rubnim gredama kanalskih platica 64 .. Fali prijevod do kraja Bez proračunskog dokaza stabilnosti ne smiju se prekoračiti sljedeći kutovi nagiba kosine: a) b) c) kod nekoherentnog ili nekog koherentnog tla kod čvrstog ili polučvrstog koherentnog tla kod stijene p = 45°. Oštećenja temelja nastaju uslijed bočnog istiskivanja tla pod opterećenjem. Sondiranja daju kontinuirane podatke o čvrstoći / gustoći do dubine do koje su provedena. Ako takva iskustva nedostaju. k a m p a d a _ i ' ••I 1.H Temeljenje u presjeku -» (7) (4) Podgrađivanje u presjeku -> © VI r T 1. GRAĐEVNE JAME. tako da temelj tone u tlo ili se pomiče u stranu.<t> 10 cm Podložna gredica 16x16 cm ili 4 16 cm (ako je > — ~ potrebno) >0. 4022. Dubine temeljenja / iskopa. Posljedica: potpuni slom temelja. specifična masa.6H vi VI s Viseći čelični štap <> J 16 m m ili 10x30 m m 1. potrebno je : pravodobno ispitati tlo. kao i ponašanja odabranog načina temeljenja.0—. Opis tla (stijene) DIN 4022. položaju i debljini slojeva tla. Ispitivanje uzoraka podzemne vode na agresivnost prema betonu DIN 4030. Broj i dubina ovise o topografiji. Osnovna norma za temeljno tlo i pitanja temeljenja: DIN 1054. 4030. rasprostiranju. Rezultate istraživanja / ekspertno mišljenje o temeljnom tlu (neskraćeno dostaviti izvođaču). Pogrešne ocjene temeljnog tla i stanja podzemne vode. kampada / (6) Tlocrt .— S 2 .05 Pojasna gredica 16x16 cm Ukrućenje razuporom 1-2:0. imati uvida u slojeve tla = iskop jame (ručno / bagerom). ROVOVI DIN 1 054. konzistencija.6 H (-2 0. /?=80°. klasifikacija za zemljane radove DIN 18300. količine iskopa. Posljedica: deformacije i oštećenja (pukotine) u gornjemu dijelu građevine.5 I. DIN 4094. posmična čvrstoća. norma za rutinske slučajeve daje smjernice za dimenzioniranje plitkog temeljenja (temelji samci / trakasti temelji. dovode najčešće do tehničkih / ekonomskih nepopravljivih šteta. (T) Pokos građevne jame s bermom za prihvat materijala koji se obrušava Postojeća z g r a d g ^ > Površina terena Kota berme ne ispod kote poda podruma Stopa t e m e l j . Al (?) Mjere osiguranja pri građenju 1 v Podzemna voda © Osiguranje zgrada postojećih susjednih Slijeganja nastaju zbog tlačenja tla opterećenjem temelja i/ili ako se pojave i opterećenja u neposrednom susjedstvu. 4124. kampada "1 r Sljedeća kampada Sljedeća kampada 1. beton ili armirani beton) 10 t iskopa ® Stopa t e m e l i a : > y ^ f Ali w Podzemna voda 2 0. Ispitivanje uzoraka tla: granulometrijski sastav. prosuđivanje. stišljivost.TEMELJNO TLO Površina terena 3- TEMELJENJA. sa stručnjacima za geotehniku.

ZEMLJIŠTE Protiv prodora vode sa strane pomaže ograđivanje građevne jame.70 ^7) Građevna jama ispod razine podzemne vode .00 m 0. JAME.50 m preko 1.40 Plavljenje temeljne stope Minimalna svijetla širina b u m Jarak s podgradom stijenki Normalno b = d + 0. 9 0 m do 1.40 b = d + 0.70 Jarak bez podgrade stijenki (3 < 60° | b > 60° Povišeni tlak tla b = d + 0. Ugradnje nosača i betonske ispune (D Čelično žmurje 0 uvijek osigurano geosidrima. Jarci također moraju biti osigurani izvedbom kosih stijenki ili razupiranjem 0 Kao pravilna dubina pola-ganja označen je razmak od površine terena do dna kanala ili do cijevi. preko 0.40 preko 1. Mlazni beton na pokosima 0 .70 m 0.90 m 0.25 m 0.70 m do 0.uzgon djeluje na građevinu ^B) Minimalne svijetle širine za prohodne jarke DIN 4124 osiguranje stijenki djelomičnim razupiranjem (8^ Otvorena odvodnja građevne jame 1) Kanalizacijski jarci Nanosna_ skela CjoN Građevna jama s radnim prostorom i kosim stranicama © Građevna jama s radnim prostorom i osiguranjem stijenke 65 .40 Razina podzemne vode preko 0.40 do 0. potrebno je sniziti razinu podzemne vode @ Razina podzemne vode treba pasti na sigurnosnu dubinu od 50 cm ispod dna građevne jame.30 m Normalna dubina polaganja Svijetla širina jarka Minimalna svijetla širina jarka bez dostupnog radnog prostora Vanjski promjer cijevi odnosno kolčaka i peleša d u m do 0.80 preko 0.40 S razupiranjem b = d + 0.40 m preko 0 .00 b = d + 0.80 do 1.00 m do 1.40 b = d + 0.70 b = d + 0.85 b = d + 1. Uz mali dotok podzemne vode se voda kontinuirano crpi iz uduljbenja ili jaraka s drenovima u dnu građevne jame (§).60 m ® O s i g u r a n j e kosine m l a z n i m betonom © Osiguranje nosačima i ispunom od betona f?. što ugrožava nosivost temeljnog tla.GRAĐEVNA JAMA DIN 4124. ZAŠTITA. Kod jačeg dotoka vode kroz dno građevne jame. -Geosidro Čelični stup ( 7 ) O s i g u r a n j e stijenke o b l i c a m a © Građevina se naginje Osiguranje stijenke vertikalnim drvenim platicama do 0.

Građevna jama mora biti veća od kuće. Na presječnim točkama određuju se pomoću viska vanjski uglovi zgrade -> © . Visine se mjere gradiranom letvom. mogu se prenositi visine s milimetarskom točnošću između točaka koje se i ne moraju međusobno vidjeti. Visine točaka terena očitavaju se na graduiranoj letvi. jame Radni . npr. Nakon izdane građevne dozvole bit će zgrada na zemljištu isk o l č e n a . 0 © Izvod iz katastarskog plana (?) Geodetska oznaka Situacija s ucrtanom zgradom © Projektirana kuća razmjerena na terenu 50 Pokos Vrsta tla rastresita tla mješovita tla vezana tla trošna i kompaktna stijena ® Građevna jama Konopac C ' \ 4m Dno građ. Križevi ® Reper Uglovna skela -> © ® Ravnjača Susjedna zgrada 5ÄÜ Visina H nazidka Visina ceste (poklopac kanala) Građevna jama za projektiranu zgradu Kota dna iskopa -4. U službeni situacijski plan tada će se ucrtati kuća © .05 7777777Z (7) Određivanje visina za zgradu T • 66 .X © . Nakon iskopa zemlje napinju se žice. u različitim prostorijama. Ravnjača -> (§). savitljiva cijev punjena vodom. Nagib pokosa ovisi o sastavu tla. polazeći od nanosnih skela -> © . najčešće drvena ili aluminijska letva duljine 3 m s ugrađenom ili nasađenom libelom. Što je tlo pjeskovitije. Izmjeriti treba i visine-» © . horizontira se i podupre na slobodnom kraju. Razulja je prožima. treba uključiti geodeta. 18300. blaži je nagib -> © .© . na čijim krajevima vertikalno držane staklene cijevi s milimetarskom podjelom omogućuju pogled na površinu vode.50 prostor (5) Kuća u građevnoj jami _ \ 3m Konopac 5m ^ b \ a I © Nanosna skela tako se iskolčava zgrada - Određivanje pravokutnog trokuta po Pitagori Drvena Ukrućenje daska Podravnjača 4 ^ Utisak Ravnjača je najčešće duga 3 m. Predviđena građevna jama označava se drvenim kolcima -> © .© To je najvažniji prilog zahtjevu za izdavanje građevne dozvole. duljine 2030 mm.© . Orijentacija se zasniva na mjerama u okolici. koje označavaju vanjsku konturu zgrade.© .> © . 18303 Ako zemljište još nije razmjereno. Nakon provjere.GRAĐEVNA JAMA RAZMJERAVANJE ZGRADE DIN 18196. kad se obje staklene cijevi drže jedna kraj druge. Prostor za rad > 50 cm .

Pijesak se nasipa u slojevima debljine 15 cm i sabija uz viaženje. dilatacijskim reškama ^4) Presjeci temeljnih ploča © Jednostavni pravokutni temelj od mršavog betona Stepenasto prošireni temelj od nearmiranog betona Skošeni temelj od nearmiranog betona Još širi temelj kao armirano betonska ploča 67 . Temelji samci za lagane zgrade bez podruma a) Ploča konstantne debljine a) Temelji razdvojeni (pogrešno) b) Temelj nije razdvo en b) Ploča ojačana gredama S z z z z J I Z Z Z Z Z Z Z Z c) Ploča ojačana gredama 8 (A c) Izvedba pri razdvojenoj temeljnoj stopi Duboko temeljenje na pilotima i ^ 0 ) bunarima d)Teme|j . Na osnovi stručne ocjene 0 tlu (ako je pravno i urbanistički moguće) određuje se lokacija građevine (izbjegavajući močvarne dijelove zemljišta itd. a) Vibriranje vibracijskim sredstvima (vibrator).ZEMLJANI RADOVI. razmak vibratorskih jezgri oko 1. Oblikovanje temelja uz dilatacije i postojeće zgrade -> Presjeci temeljnih ploča -» @ primjenjuju se u slučaju slabe nosivosti tla.80 m kod inženjerskih konstrukcija 1. temeljna ploča ® .> © . Ako je nosivi sloj tla na većoj dubini: temeljenje na pilotima -» ® Kut rasprostiranja opterećenja u zidanim temeljima ne smije prijeći 45°. bez veziva. b) Piloti za zbijanje tla. ne može se primijeniti kod koherentnih tala i tala agresivnih prema cementu. Prema Kogleru i Scheidingu -> QP su linije j e d n a k o g tlaka (izobare) približno k r u ž n o g oblika Uz jednako kontaktno naprezanje će slijeganja pod širim temeljem biti veća nego pod uskim.Ubrizgavanje kemikalija (otopina silicijeve kiseline. Važno za novogradnju blizu već konsolidirane postojeće zgrade.20 m. Armiranobetonske temelje treba primijeniti kad su veće širine i veći kontaktni pritisci.1055. c) Učvršćivanje i zbijanje tla.kut nagiba padine.3 do 3 m. Nearmirani betonski temelji primjenjuju se kad su manji kutovi rasprostiranja opterećenja i normalni su način temeljenja manjih objekata visokogradnje. Stabilizacija cementom. (8) Najčešće se izvode trakasti temelji Pretpostavka p r a k s e d a s e o p ^ e . kalcijev klorid). I vrsta zgrade utječe na izbor načina-temeljenja: temelji samci -» © . kad samci ili trakasti temelji ne mogu prenijeti opterećenje. Temeljenje ispod dubine smrzavanja prema DIN 1 054 § 0.5 m.0-1. Temeljenje na nasipu ( 5 ) od pijeska visine 0. trakasti temelji -» ® . Zidani su temelji rijetki zbog viših troškova. Za prijenos vlačnih sila ugrađuje se armatura . Ovisno 0 vrsti građevine ocjenjuje se tlo kao temeljno tlo (temeljenje) ili kao gradivo (zemljani radovi). Temeljenje na padini. Linije rasprostiranja opterećenja . Tlo se dosipava. . ® Preklapanje utjecaja sus(5} jednih temelja povećava opasnost od slijeganja i pojave pukotina.© • Kod armiranog se betona u usporedbi s nabijenim betonom postiže ušteda u visini. sabijanje u okrugu od 2. RADOVI U TLU I TEMELJENJE DIN 1054.).5 m. drobljenac). Poboljšanje ovisi o granulometriji i prvobitnom položaju. šupljina se zatvara mineralnim agregatom različite granulacije. 4014 . Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. Opterećenje se raspodjeljuje na veću površinu temeljnog tla.> D D Građevinsko-tehnička ispitivanja tla trebaju pripremiti podatke za ekonomski i tehnički besprijekorno projektiranje i izvedbu građevina.80 -1.r kraj stojeće 2grade d) Pojačanje ispod stupova 0 = (9) Armiranobetonska temeljna ploča Oblikovanje temelja na razdjelnim odn. pijesak.f ^ — f j ) ćenje rasprostire pod 4 5 ° nije točna. količini betona i dubini iskopa temelja.a u betonskima 60°. Trenutno i trajno okamenjivanje može se primijeniti samo ako tlo sadrži kvare (šljunak.

ugrađuju se u tlo zabijanjem. izvedeni od predgotovljenih elemenata na gradilištu. Stojeći piloti: opterećenje se prenosi preko stope pilota na nosivo tlo. ugrađeni u šupljinu izvedenu u tlu bušenjem. 1 055.0 m). I • (Î) Potrebni razmaci zabijenih pilota (prema DIN 4026) W Á V / / IU Potrebna dubina nosivog temeljnog tla ispod stope bušenih pilota (prema DIN 4 014. sastav. armirani beton. Navedene veličine razmaka ne vrijede za nosive zidove od žmurja ili bušenih pilota. Predgotovljeni piloti. Način prijenosa opterećenja' lebdeći piloti prenose najveći dio opterećenja na nosive slojeve trenjem po oplošju. Razlikuju se piloti koji tlo zbijaju. If --I ' .10 m f- (3) Potrebni razmaci bušenih pilota (prema DIN 4014. Potrebni razmaci bušenih pilota -> za zabijene pilote —• 0 .piloti koji se ugrađuju u bušotinu Uvijeni (uvrtani) piloti ulaze u tlo poput vijka. utisnuti piloti se utiskuju. položaj i debljinu slojeva tla. pritiskom na stopi pilota ili na oba načina. istiskuju ili razrahljuju Vrsta opterećenja. ako lokalna iskustva ne mogu dati zadovoljavajuće obavijesti. Prednost je in situ pilota u tome što se njihova duljina određuje tijekom građenja. vibriranjem. beton. prsten © 68 Bušeni pilot betoniran pod pritiskom (sustav Brechtel) . Dubina istražnih bušotina može se za trećinu reducirati (T = 1. zabijanjem itd. na temelju podataka o tijeku zabijanja ili ispitivanjem uzoraka materijala tla koji se dobiva tijekom bušenja.ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE DIN 1054. npr horizontalno opterećeni bušeni piloti velikog presjeka. oni se izvode kontinuirano. Slobodnostojeći piloti (dugi piloti) samo su donjim dijelom u tlu a gornji im je dio slobodan.s2dF. trenje po oplošju je u ovom slučaju nebitno. Piloti izloženi savijanju. utiskivanjem.piloti koji su čitavom duljinom u tlu. Stojeći piloti prenose opterećenje na temeljno tlo uglavnom pritiskom stope. Brechtelov sustav 0. prostiranje. ali š 6. Kad se temelji na pilotima. Tlačni piloti opterećeni su tlačnom silom koju prenose na tlo pritiskom na stopi i trenjem po oplošju. pa su prema tome izloženi izvijanju Gradiva: drvo. Piloti izvedeni in situ. 4014 —» [JJ Građevine koje obično treba proračunati na aktivni potisak tla DIN 1055 0 . osnovni pojmovi: opterećenje pilota može se na nosivo temeljno tlo prenijeti trenjem po oplošju. • i-Ti. Način prijenosa opterećenja ovisi o tlu i svojstvima pilota. Dopušteno opterećenje znatno se povećava proširenjem stope. prednapeti beton Način ugradnje u tlo: zabijeni piloti koji se u tlo zabijaju. T1) • 'v . osno opterećeni piloti. Zabijanjem pilota zbijaju se slabo nosivi slojevi tla. čelik. te dodatno trenjem po oplošju Lebdeći piloti: stope pilota ne dopiru do nosivog tla.0 B ili 2x promjer pilota. vlačni piloti opterećeni su vlačnom silom koju prenose na tlo trenjem po oplošju. Potrebna dubina nosivog temeljnog tla ispod bušenih pilota -> bušeni pilot betoniran pod tlakom. treba dubinu bušenja računati od ravnine glava pilota 0 .e U. Položaj pilota u tlu: piloti u tlu . bušeni piloti . T1) U l a z n a vilica V Ispust v o d e " Ulaz Lijevak z a ulije- — Ulaz zraka K a p a z a pritisak % y / Cijev z a bušenje ? 5Z Gumeni . ispiranjem tla. Za ocjenu dopuštenih naprezanja tla treba sondažnim jamama ili bušenjem (razmak bušotina š 25 m) ustanoviti vrstu. dopremljeni na gradilište u dijelovima ili u potpunoj duljini. Izrada i ugradba. Temeljenje na pilotima. T2) [i n u (J2) Minimalne dubine za građevinske bušotine prema DIN 1054 » 3d 1. uvijanjem ili postavljanjem u pripremljene bušotine. a) u tlu upeta stijenka od žmurja ili betonirana in situ b) usidrena stijenka od žmurja ili betonirana in situ c) stijenka od žmurja ili betona uključena u građevinu d) građevina betonirana l stijenku građevne jame e) gravitacijski potporni zid f) polugravitacijski potporni zid (jf) Konstrukcije koje treba dimenzionirati na aktivni potisak tla (prema DIN 1055. Mješoviti piloti. tj.

Kod zgrada sa zidanim podrumskim zidovima treba u vanjskim zidovima predvidjeti najmanje dvije horizontalne izolacije .> © . \ \ \ \ \ \ \ \ k w\| \\ \\ © Izolacija zgrade bez podruma.-Q a'cP. zidovi od opeke na trakastim temeljima ^g^ Izolacija zgrade s podrumom. 0 //A^áVkVV/A\y/.> © . Preduvjet je izolacija podruma od vlage izvana. U skladu s tim javlja se želja za j| © Podrum treba horizontalno i vertikalno zaštititi od vlage iz tla -> (7) većim stambenim komforom i povoljnijom klimom u podrumskim prostorijama. češće kao prostor za aktivnosti u slobodno vrijeme te kao dodatni stambeni i radni prostor. 4095 —> tU Podrumi se danas sve manje koriste kao isključivo skladišni prostor. a brdske vode odvesti drenažom -> nom izolacijom zaštititi od kapilarne vlage . zidovi od betona ® Izolacija zgrade s podrumom. n ° . .o-Q . sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija: nasip na visini okolnog terena Voda se pojavljuje kao Izolacija služi protiv kapilarnog djelovanja na vertikalne dijelove zgrade procjedne vode (bez tlaka) po nagnutim dijelovima zgrade Vrsta izolacije izolacijski sloj protiv vlage Nosivi pod vlaga iz tla Kota p o d a oborinska voda Kota t e r e n a izolacija protiv procjedne vode 'i \ \ Zračni prostor A\' k/Avy/A\y/AW podzemna voda hidrostatskog tlaka izolacija protiv vode pod tlakom (5) Izolacija zgrade bez podruma: pod ventiliran zračnim prostorom Izolacija zgrade bez podruma: pod leži nisko. izolacijske trake za .IZOLACIJA GRAĐEVINA DIN 18195. naprotiv. sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija: nasip na visini zidne izolacije © Izolacija zgrade bez podruma. Kod nepodrumljenih zgrada treba vanjske i unutarnje zidove horizontal- © Ako je teren u nagibu treba brdsku stranu posebno pažljivo zaštititi. Kota poda \w ••o . u razini površine okolnog terena T e m e l j n a ploča Izolacija zgrade s podrumom./ t Izmjena slojeva. Za horizontalne izolacije u zidovima koristi se bitumenizirana Ijepenka. Q .@. d r e n a ž n a t cijev 0 1 0 0 m m 50 Kapilarna voda Zaštita valoviti tekstil Cementna žbuka ili slična izolacija @ Drenaža i izolacija Zaštitni zid od šupljih blokova Izolacijska hasura ^gj Zaštitni sloj od azbest-cementnih ploča ili slično 69 . U skladu s vr- m1 Kota poda stom izolacije i materijalom ispune iza zida radne prostorije treba predvidjeti zaštitne slojeve -> @ Neposredno na izolaciju ne smije se nasipati građevni otpad. sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija (zidovi od opeke na trakastim temeljima) (8) — Izolacija zgrade s podrumom. filtarska obloga.-Q-.© • Kod unutarnjih zidova može se gornja izolacija izostaviti. •o.Q Kota terena! Kota t e r e n a krovove i izolacijske trake od sintetičnih materijala. ' o . drobljenac ili šljunak. zidovi od opeke na temeljnoj ploči V. Kod vanjskih zidova na visini od 30 cm iznad terena --> © .© .

tako da ne nastaje hidrostatički tlak.(3) 0 Kad se pojavljuje vlaga u j^ko propusnom tlu (2) Kad se voda koja prodire može drenažom ukloniti.20 >0.. Pri tome treba spriječiti ispiranje sitnih čestica tla (filtarska drenaža).20 >0. sloj Šljunak 4 / 3 2 Izolacija Drenaža - - Cijev za ispiranje i kontrolu.IZOLACIJE GRAĐEVINA DRENIRANJE KAO ZAŠTITA GRAĐEVINA DIN 4095. kontrolu i sabiranje nominalni promjer DN 1000.50 >0.l Dio građevine Filtarski sloj Gradivo Pijesak. Drenaža nominalni promjer DN 100. Drenažna se instalacija sastoji od uređaja za dreniranje. pad 0. proizlazi iz slučajeva (?) .-. premaz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 Drenažni sloj R»<X>34 Zaštitni sloj Razdvaj. o ••°.10 >0.50 >0.0 DN 1000 D N 100 "tr Primjer rasporeda drenažnih cijevi i uređaja za kontrolu i čišćenje kod prstenaste drenaže Simbol h-.15 >0. element (drenažni kamen.10 Ispred zidova filtarski sloj granulacija 0/4 i procjedni sloj granulacija 4/32 šljunak granulacije 4/32 i geotekstil Na stropovima Ispod podnih ploča šljunak granulacije 4/32 i geotekstil filtarski sloj granulacija 0/4 i procjedni sloj granulacija 4/32 i šljunak granulacije 4/32 i geotekstil šljunkoviti pijesak B 32 DIN 1045 procjedni sloj granulacija 4/32 i filtarski sloj granulacija 0/4 šljunak granulacije 4/32 i geotekstil Oko drenažnih cijevi >0. . • 0 o: 0 O'-O . ispiranje i odvoda.5% (d) Drenaža oko podzemne građevine Izvedba i debljina drenažnog sloja za mineralna gradiva. Betonske filtarske drenažne cijevi ^0) Nomogram za dimenzioniranje drenažnih sustava — Sintetičke drenažne cijevi ^g^ Negativni bunar za male količine otjecanja (9) Simboli za drenažne elemente 70 . (3) Kad je prisutna voda pod tlakom.-. r . Dren je skupni naziv za drenažne cijevi i drenažne slojeve.) Spojni element (drenažna ploča) Folija.°0 (T) Vlaga u tlu kod jako propusnog tla © Voda bez tlaka u slabo propusnom tlu —Šljunak 4/32 Pijesak 0 / 4 Položaj Voda pod tlakom u tlu s podzemnom vodom ^ ^ Drenaža s minimalnim drenažnim slojem Materijal šljunkoviti pijesak B 32 DIN 1045 Debljina u m >0.10 >0. kako bi se spriječio hidrostatički tlak vode koja miruje u tlu. Je li drenaža iza zida potrebna. kontrolu. Otjecanje Q u l/s .5 % Cijev za ispiranje i kontrolu nominalni promjer DN 300 Okno za ispiranje.10 Šljunak 4 / 3 2 = 0.. geotekstil (filtarska vuna) Šljunak pojedin. redovito u obliku podzemne vode ili kad odvođenje vode drenažom nije moguće.ploča. 18195 -»CD Dreniranje je odvodnjavanje tla drenažnim slojem i drenažnim cijevima.3 | D N 100 (5) Drenaža s drenažnim elementima DN 3on s_0. sabirno okno za ispiranje.

Nakon sniženja razine podzemne vode ispod kote podrumskoga poda.B . najvišu razinu podzemne vode i moguće kemijske tvari u njoj. Vodonepropusna obloga IsDuna razdielnice Sitna kocka Staklene prizme Prirodno tlc plinoviti pijesak Zidna drenaža mješoviti filtar pjeskoviti šljunak 4 . metalnih folija ili folija od sintetičnih materijala.i I 1 laobljenje Izolacijsko korito z a vodu pod tlakom ( 7 ) Izolacijsko korito z a vodu pod tlakom © N a k n a d n o i z v e d e n a izolacija protiv podzemne vode Izolacija n a r u b n o m l e ž a j u kod zid o v a s filtarskom z a l o g o m 71 .oo -A^O ^ .18195 ->QP Ako temeljno tlo ne upija oborine i propušta ih kao nasuto zemljište.ploča kao ležaj Razdjelni sloj od bitumenizirane Ijepenke tipa 500. bez premaza J^RV-i . 2 sloja po 2 m m položena bez lijepljenja Izolacija a) brtvljenje spoja dvaju zidova na mjestu izolacijskog sloja pomoću tanjurastih sidara / V / V / / Armiranobetonski J strop Debljina prirubnice > 1. koji će izolaciju pritisnuti uz zaštitne zidove. o . valovite s kalotama. ^ . Izvedba. Ona najčešće leži uz vodu © . .> © Izolacija pomičnih dilatacijskih reški u armiranobetonskim pločama 2 sloja bakrene trake. ' • ^ ^ K o Hf.© ili izolacija kao za slučaj vode pod tlakom (4) . p l o č e .-» ' Betonska posteljica ( j ^ Z i d o v e g r a đ e v i n e n a strani brda t r e b a p o u z d a n o zaštititi od v o d e 18.IZOLACIJE GRAĐEVINA DIN 4095. Izolacija mora oblikovati zatvorenu kadu oko i ispod čitavog objekta. Izolaciju treba izvesti 30 cm iznad najviše razine podzemne vode.© Voda pod tlakom Ako su dijelovi građevine potopljeni u podzemnu vodu. voda se skuplja i izolacija dolazi pod hidrostatički tlak vode. Obratiti pažnju na zaobljenje uglova -<6)-(7). Termoizolacija nasipom. Za projektiranje takve izolacije protiv vode pod tlakom treba poznavati vrstu temeljnog tla.Jl. treba izvesti zaštitni zid.5 cm Širina prirubnice > 12 cm R a z m a k vijaka < 15 cm. C i j e v n a d r e n a ž a s mješovitim filtrom Konkretno Y/ tlo Teren Cijevna d r e n a ž a s stupnjevanim filtrom ® Brtveni sloj uz priključak na prozorski otvor ili p o d r u m s k o o k n o Sidrena .Površinski filtar 15 cm šljunkoviti pijesak @ b) brtvljenje prodora cijevi kroz izolacijski sloj pomoću prirubnica ( 9 ) Detalji: izolacija i z m e đ u d v a z i d a M a s a za zalijevanje reški ( ¿ ) Presjek A . Izolacija se izvodi od više slojeva bitumenizirane Ijepenke. ožbukan radi prihvata obodne izolacije. nakon toga treba izvesti armiranobetonsku ploču poda i nosive zidove podruma. zbog toga je potrebna drenaža za odvod vode -> 0 .32mm __ ( 4 ) Podložni beton pjeskoviti šljunak ( 5 ) r o a i u z n i Deion fj|( a Prijelaz © izolacije preko dilatacijske r a z d j e l n i c e stropne a r m .^ T r T ^ V ^ Drenažna cijev 0 150 . bet.(D Kod izolacije na unutarnjoj strani mora konstrukcija obloge preuzeti ukupan pritisak vode. vijci M 2 0 ^•• o• qi'o-i'VoT•°o • ' • ? .Beton Zaliveno mastiksom Zaštitni sloj Elastična brtvena traka.80 0100 Í 3 — Okno za čišćenje i kontrolu Kontrolni otvor ij Taiožnik pumpe B Odvod u kanalizaciju Površinska d r e n a ž a s procjednim v o d o m i prstenasta d r e n a ž a s u m j e t n i m preljevom / / \ Šljunkoviti pijesak Ispuna razdjelnice Kolnik od lijevanog asfalta Prema kanalizaciji • Kontrolni otvor . mora se izvesti zatvorena izolacija ispod temeljne ploče i oko bočnih zidova.

0) 40(4. Zahtijeva se da: a) na prednjoj i stražnjoj plohi zida nigdje se ne sudaraju više od tri reške.5) 7(0.6) 4(0.5 .0) 22(2. Duljina pojedinog kamena ne treba biti veća od 4 do 5 njegovih visina.) ne uračunava se u presjek.© .0) 40(4. granit itd.2) 22(2.4) 3(0. Kod mješovitih zidova se uzidani kamen uračunava u nosivi dio presjeka ako je debljine = 12 cm © . Posebno treba paziti na dobro povezivanje kamena na svim stranama.0) 7(0. sijenit.5 puta veća od visine sloja.0) E 6(0.6) 4(0.4) 10(1. ciklopski zid.© Slojeviti kamen. tlačna čvrstoća u KP/cm 2 (MN/m 2 ) 200 (20) 300 (30) 500 (50) c D 800 (80) E 1 2 0 0 (120) 1) Minimalna tlačna čvrstoća nekih vrsta kamena Grupa morta I ll/lla III I ll/lla III I ll/lla III I ll/lla III A 2(0.3) 5(0.2) 30(3. Vidljive plohe treba naknadno fugirati.2) 2(0.9) 12(1. Min.2) 3(0.0) 16(1. Izravnavajući sloj za statičko izjednačenje svakih 1.6) 22(2. Obloga kamenim pločama debljine 2.3) 16(1.0) 40(4.3) 3(0. jer opterećenje djeluje okomito na ravninu sloja.3) 5(0.4) 10(1.0) 6(0. zid od tesanaca.0) 8(0.8) 8(0.6) 10(1.7) 10(1.0) 30(3.0) 16(1. Reške ovisno 0 hrapavosti i obradi = 3 cm debljine. Vrlo je važno odrediti dimenzije kamena. bazaltna lava i si. ili da se izmjenjuju slojevi dužnjaka i vezača. Upotrijebiti vapneni ili produžni mort jer čisti cementni mort mijenja boju kamena.1) 8(0.2) 14(1.5) 6(0.5) 3(0. mramor). © .2) 12(1. b) ni jedna sudarna reška ne prolazi kroz više od dva sloja.2) 3(0.6) 9(0.0) Vitkost odn.0) 30(3.8) 6(0.4) 7(0.9) 12(1. kvarcitni pješčenjaci (sa silicijskim vezivom). vulkanski tuf meki pješčenjak ( s glinovitim vezivom) kompaktni (čvrsti) vapnenci i dolomiti (uklj.2.6) 22(2. niti manja od njegove visine.0) 16(1. mješoviti zid .6) 22(2.5) 6(0.0) 6(0. što daje ljepši i prirodniji izgled i u statičkom je smislu ispravnije.4) 10(1.ZIĐE OD PRIRODNOG KAMENA DIN 1 053 Zidovi od prirodnog kamena dobivaju oznake prema načinu obrade kamena: zid od lomljenog kamena.6) 22(2. diorit. Veze u zidu od čistog prirodnog kamena moraju u čitavom presjeku odgovarati pravilima struke. melafir.3) 30(3.4) 7(0.7) 10(1.0 m (visina radne skele).2) 3(0.6) 9(0.» © . c) na dva dužnjaka dolazi najmanje jedan vezač. Za ciklopski zid (2).0) 7(0. g) na uglovima ugrađuje se najveće kamenje .2) 10(1.2) 10(1.0) 10(1. d) debljina (dubina) vezača je oko 1.0) 50(5.6) 11(1. e) debljina (dubina) dužnjaka bude približno jednaka visini sloja.6) 4(0.» © .5) 10(1.2) 16(1.7) 5(0.7) 50(5.6) 16(1.-» (10). prikladan je kamen eruptivnog podrijetla.2) 8(0.8) 12(1.6) 16(1. slojeviti zid.6) 4(0.7) 5(0. f) preklapanje sudarnih reški kod slojevitog zida bude i 10 cm a kod zida od tesanaca = 15 cm ©.2) 15(1.5) 3(0. mora se u zid ugraditi u položaju kako se nalazio u kamenolomu 0 . (T) Suhozid (2) Ciklopski zid Grupa Vrste kamena (5) Nepravilno uslojeni zid Uslojeni zid od poluobrađenog kamena statički nosivi presjek A B vapnenci.4) 3(0. (3).2) 22(2.5) 40(4.0) 22(2.2) 8(0.0) Vrsta ziđa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ziđe od lomljenog kamena D 4(0. Ploče se nehrđajućim sidrima učvršćuju u zid na razmaku od 2 cm. dijabaz i si. vapnenac. kvarcni porfirit. sive sedimentne stijene granit. nastao taloženjem.0) 7(0. ©.7) 5(0.0) 22(2.2) 14(1.3) 12 14 16 ® stegom'' ^ Sa Stat Čki n 0 S V i m Pfe ' ' " ® Obloga pločama statički nije nosiva (¡3) Dopuštena tlačna naprezanja ziđa od prirodnog kamena u KP/cm2 (MN/m2 72 .2) 16(1.3) 12(1.5 .0) 30(3.8) 6(0.2) 14(1.6) 9(0.2) 30(3. travertin.4) 22(2.8) 12(1.3) 5(0.9) 12(1.0) 7(0.8) 12(1.2) 16(1. ali najmanje 30 cm.2) 16(1.2) 30(3.0) 30(3.6) Grupa prema tablici B C 2(0.0) Uslojeni zid od poluobrađenog kamena Zid od tesanaca (Š) Mješoviti zid Nepravilno i pravilno uslojeno ziđe statički nosivi presjek Zid od klesanaca © 1 2 3 4 i—id S 4 c m 5 6 18 20 10 Osnovne vrijednosti dopuštenog tlačnog naprezanja ziđa od prirodnog kamena u KP/cm2 (MN/m2) 10(1.0) 50(5.0) 40(4.6) 22(2. zamjenjujuća vitkost 8(0.8) 6(0.6) 6(0.5) 5(0.5 cm (travertin.7) 10(1.

razmaci i duljine zidova za ukrućenje Debljina zida u cm 11. vodeći računa o pravilima veza.5 x 12. 398. stropna se konstrukcija smije oslanjati samo na unutarnji sloj zida © + @ Slojeve treba povezati s pomoću najmanje 5 žicanih sidara.35 2.25 <3.00 36.5 Razmak um <4.3 Oznaka Tanki format Normalni format 1 1 /2 normalni format 2 1 /2 normalni format Formati blokova prema DIN 105 20-100 I—l H 240^00 © Jednoslojni sovješenom fasadom © ¿ejan°^ni S unutam J°m ® Međusobna ovisnost visina opeke.5 17. Vrste blokova: DIN 105 zidna opeka Mz = puna opeka VMz = fasadna puna opeka KMz = puna klinker opeka Hlz = šuplja opeka VHLz = fasadna šuplja opeka KHLz = šuplja klinker opeka DIN 106 blokovi od vapna i pijeska : KS puni blokovi KSVm = KS-fasadni blokovi KSVb = KS-obložni blokovi KSL = šuplji blokovi i blokovi s otvorima KSVmL = KSL-fasadni blokovi KSVbl = KSL-obložni blokovi DIN 18153 šuplji betonski blokovi DIN 398 blokovi od šljake HSV = puni blok od zgure HHbl = šuplji blok od zgure HSL = blok od zgure s otvorima VHSV = fas.0 x 3. Razmak sidara vertikalno treba biti 25 cm.0x3.5 24 30 36.0 51.50 1.5 30 24 Minimalne debljine podrumskih zidova Debljina nosivog zida koji treba ukrutiti u cm 11. Kad je dvostruki zid.> • © b-J l I Debljina zida d u cm Visina h terena iznad poda u podrumu u m pri vertikalnom opterećenju zida (stalni teret) od < 50 kN/m > 50 kN/m 2.0 x 6. izrezano - Horizontalni i kosi utori Širina x dubina u cm - 11.3 11.50 <6.0 6.5 x 2.5 Visina u cm 5.1 11.0 x 12.5 x 6.5 17.0 14. pri zidanju naknad.5x3. s otvorima šuplji blokovi od plinobetona puni blokovi od lakog betona = puni blok malog formata = puni blok velikog formata = dodatno slovo za puni blok s utorima KAMENA 18151-53 Jednoslojni ožbukan Jednoslojni s vidljivim licem 115 20 240 >17 5 (115) V VBI S Sve zidove treba izvoditi horizontalno.0 x 12. od plinobet.5 6.5 17.5 63. do 4.0 30.5 76.0 51.0 6.5 < d < 17. horizontalno 75 cm. vertikalno i u pravcu. i 6. Preferentne mjere .0 36. promjera 3 mm po kvadratnom metru zida. u 5. 1053.00 Duljina >1/5 visine > 11^(17 5 .0 24.5 14.0 x 5.5 >17.2 7.00 1.00 <8.0x3.0 Bez statičkog provjeravanja dopušteni vertikalni utori i žljebovi 73 . 106.0 51. Dvoslojni s obloženim zidom ^ ^ Jednoslojni s termoizolacijom (WDVS) 15 1 Duljina u cm DF NF 1 Vi NF 2V2NF 24 24 24 24 Širina u cm 11.5 11. ožbukan Obloga pločama na ziđu visoke termičke izolacije Vertikaln žljebovi Širina x c ubina u cm izved.5 11. punoj etaži odozgo Debljina u cm > 11.50 <5.5 < d < 24 Dvoslojni sa zračnim međuslojem (8) Dvoslojni bez zračnog sloja 24 < d < 30 30 < d (14) Visina etaže um <3. puni blok od zgure DIN DIN DIN DIN 4165 18149 18151 18152 blokovi od plinobetona blok.0 x 3.0 17.ZIĐE OD UMJETNOG DIN 105.0 x 4. 240) Debljine.5 Sa/bez zračnog sloja.40 1.00 Zid za ukrućenje u 1.75 1.5x2.

740 0.5833 1.1667 0. Zidovi za ukrućenje su pločasti elementi građevine protiv izvijanja nosivih zidova -»s.3334 1.6667 113 0.5x11.8334 3.115 0. nadvoji nad prozorima i vratima A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0. zida u cm 11.2500 1.3 8 o.010 1.625 0.8125 3.750 0.3750 0.635 0.1250 1.635 1.500 155 0.5 24 36.1666 3.3125 0.00 3.50 0.3334 2.50 2.6250 2.125 1.740 1.8 37x30x23.5x23.375 0.8 blokovi 49.1667 1.6875 1.760 1.50 4.000 2.875 1.0000 1.490 1.0000 2.865 1.75 1.6666 2.6666 0.4167 1.5000 0.2500 2.510 Slojevi V 0.25 4.8750 2.250 1.1250 0.000 1. Nenosivi zidovi su pločasti elementi građevine koji su opterećeni samo vlastitom težinom i ne služe kao ukrućenje protiv izvijanja. 0 3 DF 24x17.240 0.2500 0.990 2.8750 0.500 0.125 0.8125 0.3333 0.250 1. 18152.990 1.75 5.625 1.135 1.5000 1. 18153.615 0.5x23.1666 2.385 2. 4165 Ziđe treba osigurati zidovima za ukrućenje i stropnim konstrukcijama koje djeluju kao ploča (princip prostorne ćelije).ZIĐE OD UMJETNOG KAMENA DIN 105.3334 175 0.135 0.3 24x24x23.1875 0.25 1.625 0. Isto vrijedi za zgrade s više od dvije etaže.5x36.760 0.125 2.3334 0.375 1.8334 2.5 11.250 0.7500 0.50 3.375 2.00 4.75 4.8 24.1666 1.5 2 DF 24x11.5 36.5625 3.2500 0.0833 0. 1053.500 0. 4 DF 8 DF 24x24x11. 73 U sve vanjske i poprečne zidove.50 1.8 37x24x23.5000 0. V = nominalne mjere (jj) Projektantske mjere za zidove Format bloka Oznakć bloka Mjere u cm D DF E Š V Broj slojeva na 1 m visine 16 Debljin.1666 0.5 Po m2 zida blokova kom 66 132 198 50 99 148 33 66 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 Po m 3 ziđa morta blokova morta kom lit lit 29 68 109 26 64 101 19 49 80 28 42 39 20 16 22 26 26 32 36 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 185 137 69 46 33 27 50 42 45 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 88 110 105 100 24x11.365 0.490 0.3125 1.365 1.5 24 36.0625 1.875 2.375 0.5x11.6240 0.7500 0.4167 0. O = mjere otvora.510 1.115 1.1875 1. lijepljeni reške: 1 mm ® Zid od porozne opeke.260 2.0625 0.75 2.3750 3.6666 1. 106.750 0.2500 © Ziđe od blokova od lakog betona (šuplji blokovi) s armiranim nadvojem od lakog betona ^g^ Ziđe od šupljih blokova s koritastim nadvojem * A = vanjske mjere.5x17.5x7.5 24 24 24 17.885 2.5 24 30 24 30 36. Udubljenja i žljebovi moraju se izvesti glodanjem ili unaprijed tijekom zidanja. ili duljine preko 18 m ako to zahtijevaju okolnosti temeljnog tla.3333 1.25 2.000 2.9375 1.010 2.4375 2.500 1.885 1.1 12 0 Blokovi od plinobetona.3750 0. 18151.0625 2.0000 3. naročito ako zbroj širina otvora prelazi 60% duljine zida ili širina prozora iznosi više od dvije trećine visine etaže ili 40% duljine zida.7500 238 0.5000 1. 399.5000 1.8334 1. zaliveno mortom n 0 (U 11.115 2.00 0.250 2. Horizontalna i kosa udubljenja mogu se uz privremeno podupiranje izvesti bez posebnog proračuna ako je vitkost zida < 14 i debljina > 24 cm inače treba dati računski dokaz -» s.615 1.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 52 Visinske mjere u m pri debljini blokova u mm 71 0.250 2.875 1.8333 0.7500 0.260 1.240 1.5x24x23. Dvoslojni zid sa zračnim međuslojem (2) Priključak na podnožje Križanje armiranih zidova od blokova od laganog betona © Redni broj Armirano ziđe.00 1.0833 1.6667 0.8 8 4 4 4 4 4 4 4 Blokovi i šuplji blokovi Blokovi 49.5x5. koji kao vertikalne ploče preuzimaju horizontalna opterećenja.25 0.1250 1.6875 0.250 0.0000 1.240 2.500 1.375 1.5000 2.385 0. Kod zidova s mnogim ili velikim otvorima.125 0.75 3. treba ugraditi serklaže.865 0.125 1.385 1.3 8 Stiropor 5 cm 5.5625 0.2 0 E NF 24x11.875 2.375 2.5 17.8 i šuplji 49.1875 0. treba predvidjeti serklaže.750 1.260 0.5000 0.9375 1.135 2.5833 0.00 2.625 1.8 © 74 Zidni blokovi s 5 cm izolacijskog sloja i žljebovima za punjenje mortom © Montažni zidni blokovi s izolacijom kanalima za mort Potrebni materijal za zidarske radove .000 1.4375 0.0000 1.490 Duljine u m O 0. 73 -» Treba ih dimenzionirati kao nosive zidove ako moraju prenijeti više od svoje vlastite težine jedne etaže.750 1.5x30x23.510 0.125 2.1875 3.25 3.5625 0.9175 1.365 2.0000 3.

„ „_.0 6 12 20 36 16 12 (7) Površiva oblaganja nenosivih vanjskih zidova (samo mort lla ili III) DIN norma Oznaka Prostorna masa kg/m3 Vanjski zidovi DIN 4108 Zidovi između stanova i stubišni zidovi 300 240 240 300 300 240 240 240 365 365 18151 Broj dopuštenih punih etaža uključujući izgrađeno potkrovlje Kod stropova koji opterećuju samo jednoslojne poprečne zidove (sustav pregrada) i masivnih stropova s dovoljnom poprečnom raspodjelom opterećenja. treba predvidjeti vanjsku žbuku prema DIN 18550 ili neku drugu zaštitu od atmosferilija.0 E i 4 2. L Dilatacijska razdjelnica Žičano sidro za dvoslojno ziđe za vanjske zidove © Sidrenje vanjske ljuske -> s. etaže sa zidovima debljine 11. Prazni prostor između slojeva može se ispuniti izolacijskim materijalom za koji postoji odobrenje građevinske inspekcije.5 312. Vanjske slojeve treba pri dnu i pri vrhu opremiti ventilacijskim otvorima presjeka 150 cm 2 . pri čemu je kod križno armiranih ploča mjerodavna manja stranica3' Između ukrućujućih poprečnih zidova dopušta se samo po jedan otvor širine = 1.. Ako zidni blokovi nisu otporni na smrzavanje. za lake razdjelne zidove Broj punih etaža iznad 17. eks.51) 17.. To nije potrebno ako odabrana debljina zida očigledno zadovoljava.1053. dodatak za lake pregradne zidove p = 2. Klasa čvrstoće zidnog bloka ^ 12. 66-67 Debljina zida u cm Visina etaže u m Korisno opterećenje u kN/m2 uklj. 1 8 1 5 2 . opterećenjem među katnih konstrukcija. zvuka.5 117. pri dvoslojnom ziđu za vanjske zidove Debljina nosivog zida koji treba ukrutiti cm 111.0 Ei 5 13 23 1. opterećenje vjetrom.!.5 4226 2 dio 13. glinom. horizontalne uz vezove s unutarnjim zidom -» © .25 Zid za u 1. Čelik 0 ^ 8 mm. punoj etaži odozgo debljina cm ukrućenje u 5.75 41)2) 22) Dopušteno samo kao međuoslonac kont. požara i vlage. i neporoznim agregatom kao šljunak kao naprijed.0 E Š2. Dvoslojni zid s izolacijskom jezgrom. Obloga je uključena u nosivi presjek -> s.* Debljine i razmaci zidova za ukrucenje 75 . 4165 Zid s vidljivom plohom jednoslojan je i njegova se vanjska obloga od fasadne opeke izvodi u vezu s unutarnjim dijelom zida. npr.5 312. i 6. 399. debljine zidova.„. Pri dokazu naprezanja uzima se u obzir samo debljina unutarnjeg sloja. iz kojih proizlaze manja opterećenja zidova.(2). na križanjima ^ 5 mm. Svaki sloj mora imati ž 2 reda kamena. povećati za 2 m. zračni međuprostor debljine 6 cm.5 cm.5" 17. debljine 2 cm.Pločica od sintetike (samo za dvoslojno ziđe sa zračnim međuprostorom) Međukatna ploča ZIĐE OD UMJETNOG KAMENA DIN 105.00 4226 2 dio 1600 1800 2000 1200 1400 1600 450 625 775 275 325 425 250 250 250 250 250 250 i 11. npr. počevši od 10 cm iznad terena.5 cm = 50 kN.5 <24 <30 Visina etaže m = 3.5 cm. Armirani zid. te horizontalnim silama. škriljcem. uvjeti primjene Debljina Dopuštena veličina pov ršine oblaganja u m2 pri v sini iznad terena od zida u cm 0 do 8 m 8 do 20 m 20 do 100 m E 11. Najmanja debljina unutarnjeg sloja -» © Vanjski sloj i 11. Pri odabiru debljina zidova treba voditi računa 0 funkciji zida glede zaštite od topline.5 cm biti = 30 kN. obostrano ožbukanih \ D . vertikalno korisno opterećenje uklj.5 250 250 Minimalna debljina unutrašnjeg sloja u cm.50 m. mort III. Uklj.00 š 17. Zračni međuprostor. do 4. ploča sa svijetlim rasponima = 4. između kojih prolazi jedna kontinuirana uzdužna reška smaknuta po slojevima. Vrste zidova. a za zidove od 17. ev. dod.25 11. Debljina zida ^ 11. Statički potrebnu debljinu zida treba dokazati.00 © Minimalne debljine vanjskih zidova. plovuč.0 5 9 Ei 6 9 16 1. a za vitkosti i razmake ukrućenja mjerodavan je zbroj debljine unutarnjeg i polovice debljine vanjskog sloja.5 Š3. Povezivanje slojeva sidrima -> © . 3) Centralno locirana koncentrirana opterećenja od krovne konstrukcije su dopuštena ako se centričnost dokaže.5 cm 2) Izvode li se križno armirane ploče mogu se vrijednosti za smjer.5 18152 puni blokovi od lakog betona 24 24 ) Najviše dop. prema DIN 1045 Kod svih ostalih stropova 1 2 13 šuplji blokovi od lakog betona s dvije ili tri šupljine 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1600 600 800 800 800 1000 1200 1400 300 365 490 240 300 300 385 490 240 240 175 175 200 275 350 11. Dvoslojni zid sa zračnim međuprostorom.25 m.50 16. vodi se neprekinuto do krova.106.0 Ei 8 14 25 2. punoj etaži odozgo debljina cm Razmak m 14. Reške s armaturom £ 2 cm.5 124 130 <17.3 . Dvoslojni zid bez zračnog međuprostora. potpuno ispunjena mortom. © Nosivi unutarnji zidovi d < 24 cm. „. 73. prir.5 i 24 = 1. Nosivi zidovi su najčešće pločasti elementi opterećeni vertikalnim tlačnim silama.5 ¿8. zidova između stanova i zidova stubišta. Te koncentrirane sile moraju za zidove od 11.5 i 2. npr.50 = 5. Vanjski sloj mora nalijegati punom površinom i mora biti najmanje svakih ^ 12 m učvršćen vezom s unutarnjim slojem. pjenastom lavom bez kvarcnog pijeska laki beton s poroznom strukt.75 kN/m2 4165 blokovi od plinobetona (6) 4223 4226 2 dio parom stvrdnuti plinobeton građevinski elementi velikog formata s ekspand. ali s poroznim agregatom 312. Vertikalne dilatacijske razdjelnice U vanjskom sloju najmanje na uglovima zgrade. 18151.

Žbuka od umjetne smole VANJSKI ZIDOVI NISKOENERGETSKI NAČIN GRAĐENJA Važan element za štednju energije grijanja jest termoizolacijsko svojstvo vanjskih zidova. U prodaji se nudi velik broj gradiva kao što su beton. izolacijski materijali. Ona je najraširenije i odavno usvojeno gradivo cijelog svijeta. U tim detaljima može -doći do znatnih gubitaka topline.6 ^gj Zid od drvenih elemenata (ignotrend) Blokovi od lameliranih letava 76 .© 10*. Standardni presjeci s navedenim građevnim materijalima daju povoljne vrijednosti termoizolacije. Gipsana žbuka 175 (4) Dvoslojno ziđe Ploča od gipsa s vlaknima OSB pločas Drvena obloga 0. Glina se kao gradivo dokazala tisućljećima. 120-150 175+240 Q Ziđe s termoizolacijom Vanjski sloj • Termoizolacijski materijal .11-0. gips.6-28. prilagođenih današnjem stanju tehnike -> ® . Toplinska izolacija zgrada je u niskoenergetskom načinu građenja bitno ovisna 0 povezivanju različitih elemenata građevine. drvo. ziđe.19 W/(m 2 K) © Niskoenergetski ekokuća) Drvena oplata zid (Heckmann (fT) Ziđe s izolacijskom ljuskom (j9) Građenje drvenim pločama 18. trska i glina. Biološki je i ekološki besprijekorno gradivo. pluto.Termoizolacijski materijal (3) Prirodni izolacijski sloj (bio-glina) Obložni sloj. Danas se može naći na tržištu u obliku predgotovljenih elemenata.

^^ " Vez 1 vezača sa 2 dužnjaka izmjenično po slojevima ^ t o '///A y m Vez 1 dužnjaka i 1 vezača izmjenično po slojevima ® 1 vezač i 1 dužnjak naizmjenično po slojevima s usponom preklopa od 1/4 opeke desno i lijevo 1 vezač i 1 dužnjak naizmjenično po slojevima. povezan sidrima s unutarnjim zidom Šuplji zid od dva nasatična zida od 1/4 opeke. povezan vezačima (koji šupljinu dijele horizontalno) i nasatičnim sidrenim opekama Zid od opeke koji djeluje kao ornament. armiran. preklop od 1/2 opeke u usponu u lijevo zid od 1/2 opeke.. holandski vez: naizmjenično umetanje vezača između dva dužnjaka i sloj samih vezača © Vez dužnjaka s preklopom 1/2 ope ke Vez dužnjaka s preklopom 1/4 ope- Vez dužnjaka s usponom preklopa od 1/4 opeke u jednu stranu ® Vez dužnjaka s usponom preklopa od 1/4 opeke izmjenično v/m v m W//s — 56: " M " Ižržža w i I M fe^ZE W/A MM vm vm '////A V////A V//A y///A ^g^ ^ . s poljima od 4 opeke i I i i i fl 1 1 © Nasatični obložni zid ispred zračnog prostora. « W//A ------U ^ .. sa smaknutim šupljinama Šuplji zid od dva nasatična zida od 1/4 opeke s nasatičnim sidrenim opekama i i B IP B P /SM ¡§ 1 m § P P i m m w kao (¡21) drugačije složeno (moguće mnoge varijacije) Jako izložena podna obloga od nasatičnih opeka (uzorak riblja kost kao kod parketa) kao s četvrtinama opeke (uzorak pletiva) Podna obloga od cijelih i polovica opeka (također i klinker) Perforirani zid (otvori 1/2x1/2 opeke) za rasvjetu ili ventilaciju kao (¡25) (otvori 1/4x1/2 opeke) kao (otvori 1 x 1 / 4 opeke) 77 .VEZOVI ZIDNIH OPEKA ® 2.

2750 60/ 46 2 1622 4060 3 4 5 3340 22.@. Svrhovito je otvore za dovod zraka smjestiti u podnožju kamina sprijeda ili sa strane . prostor za pepeo i kolektor dima moraju biti od šamotnih opeka ili ploča.prekt 105. Bolji su izbor kanali koji zrak dovode u blizinu otvora ložišta -> © .4 65 114 114 32. Zidne opeke ili blokovi moraju biti izrađeni za građenje dimnjaka.prekc 35. U obzir dolazi i vatrostalni beton ili sivi lijev.5 m.4545 48 45 55 105. Kolektor dima može biti od čeličnog. hrastovinu. Otvoreni kamini ne smiju se postavljati u prostorije s manje od 12 m 2 površine poda. Zapaljivi predmeti i građevni elementi te ugrađeni namještaj moraju odozgo.5 22.w KAMINI O T V O R E N ! K A M I N I . bukovinu.5 27. male prost.4 65 50 58 90 90 71 88 6.4 19.5 28 15 64 94 65 51 6 21 71 105 76 55 7 50 77 77 64 80 6.3030 35 60.5 52 72 50 19.5 82 95 360 108 77 108 77 82 95 6. Presjek dimnjaka i veličina ložišta kamina moraju se međusobno uskladiti -> © Kamin i dimnjak treba sagraditi u neposrednoj blizini -> 0 .5 42 88 6 165 30 30 - 35 30 - 25 30 - 30 30 - 35 30 - 25. Priključak spojnog komada na dimnjak pod 45° -> ® Otvori za dovod zraka trebaju biti izvana. drvo voćaka. & Ö © Kamin otvoren jednostrano/dvostrano u odvojenim prostorijama © Kamin otvoren s dvije strane sa sigurnosnim područjem Tip Površina prostorije oko (m2) Obujam prostorije oko (m3) (5) Oblici površina za zračenje topline Veličina otvora ložišta (cm2) Svijetle mjere otvora ložišta (cm) Otvoreno s jedne strane 1 male prost.© Otvoreni kamini moraju biti sagrađeni stabilno i od vatrostalnog materijala klase A1 DIN 4102 dio 1.90120 105 10S. odozdo i sa strane biti udaljeni od otvora ložišta © . elemenata od zapaljivog materijala 310 385 470 225 300 405 190 255 © Zaštita zapaljivih podova ispred otvora ložišta / dovoda zraka (§) Dimenzioniranje i mjere otvorenih kamina f s O U ^g^ Kamin otvoren s jedne strane (si stem Schiedel) Kamin otvoren s dvije strane Kamin otvoren s tri strane Pribor uz kamin 78 .> DD © Kamin otvoren s jedne strane sa sigurnosnim područjem Kamin otvoren s jedne strane u odvojenim prostorijama g ¿4* Svaki se kamin mora priključiti na vlastiti dimnjak 0 . brezovinu.©Djelotvorna visina dimnjaka od ložišta do grla dimnjaka = 4. ili ložiti plinom prema DVGW radni list G 260. zidovi. mjedenog ili bakrenog lima debljine 2 mm.5 26 104.> © . Otvorenim kaminima mora strujati vanjski zrak kroz slabo brtvljene prozore i vrata. DIN 1691. s tri strane 6 2535 7 8 9 10 11 preko 55 35.> © Upotrebljavati treba samo drvo s malo smole i s malo čvorova.9090 105 Dvostrano otvore noOtv.5 30 32.4 58 90 71 88 6.4 64 80 6.5 30 © Razmaci između otvora ložišta i građ.5 13.5 120 27. Pod.150150 150 150 150 200 3650 4550 5750 7100 5000 6900 9500 7200 9800 13500 70/ 52 22 24 15 58 84 60 47 97 6 80 80/ 58 25 90/ 64 30 100/ 71 30 30 21 78 115 93 26 59 129 7 25 30 - 0 (cm) odgovarajućeg 20 dimnjaka Mjere su u cm A B C D E F G H I Težina (kg) 22. .

Dimnjak Razmak između krovne grede i dimnjaka 79 .5 x h > 1. opeka od šljake DIN 398. Dimnjaci moraju imati kružni ili pravokutni svijetli presjek.5 cm. kovačka vatra. Svaki dimnjak mora imati otvor za čišćenje širok > 10 cm i visok £ 18 cm. Na zajednički dimnjak mogu se priključiti dp tri ložišta na kruta ili tekuća goriva nazivne snage i 20 kW ili tri plinska ložišta snage i 30 kW. blokovi od plinobetona DIN 4165. Najmanja djelotvorna visina dimnjaka £ 4 m. svaki otvoreni kamin. dulja stranica ne smije biti veća od 1. Ako se dimnjak ne može čistiti kroz grlo. smješten > 20 cm ispod najnižega priključka ložišta. Za dimnjake sjednoslojnom stijenkom smiju se kao gradivo upotrebljavati: fazonski komadi od lakog betona DIN 18150. otvoreno ložište. Na krovovima s parapetnim zidom mora grlo dimnjaka biti > 1 m iznad para peta. Svako ložište u zgradama s više od 5 etaža. Za zajedničke dimnjake k 5 m. Ako je dimnjak od dograđenog dijela krova udaljen manje od jednoipol do trostruke visine dogradnje. Na jedan dimnjak može se priključiti: jedno ložište nazivne termičke snage veće od 20 kW ili plinsko ložište snage iznad 30 kW. Slobodne vanjske površine dimnjaka u tavanu treba grubo ožbukati > 5-10 mm debelo. Stijenke dimnjaka ne smiju se opterećivati. © Brojčana usporedba stupnjeva korisnog učinka © ® O Utjecaj vjetra na funkcioniranje dimnjaka 1. Troslojni dimnjaci s toplinskom izolacijom i pomičnim unutarnjim slojem: za unutarnji sloj fazonski komadi od lakog betona DIN 18147 ili šamota DIN 18147. namijenjena odvođenju dimnih plinova od ložišta preko krova u atmosferu. zidna puna opeka. Ako su zidani od opeke 2: 13.00 Utjecaj oblika i presjeka glave dimnjaka na kretanje zraka dogradnja na krovu h ¡<1. Za izolacijski sloj izolacijski materijal DIN 18147. puna opeka od pijeska i vapna DIN 106.5-struke kraće stranice.DIMNJACI DIN 18150. puna opeka od šljake DIN 398. mora se u tavanu ili na krovu izvesti još jedan otvor za čišćenje. šuplja opeka B DIN 105. zidna puna opeka DIN 105. ložište s upaljačem i mijehom mora imati svoj dimnjak. za vanjski sloj: fazonski komadi od lakog betona. puna opeka od pijeska i vapna DIN 106. duljina najmanje stranice 10 cm. rešetka ili stube za kretanje-» (jj) Oplati Letva 4 x 6 © Rešetka za pristup čišćenja dimnjaka -> © Izlaz na krov Glava dimnjaka s oblogom od škriljevca Zidana obloga Razdjelna reška do obloge / 1 . površine >100 cm2.18160 —> C D Kućni dimnjaci su okna sagrađena u zgradi ili do nje. mora biti za £ 1 m viši od dogradnje. Grlo dimnjaka £ 40 cm iznad najvišega ruba krova nagiba većega od 20° -» (§) kod nagiba ispod 20° £1 m.00 1.2 cm izolaciona hasura do koje se betonira : dimnjaka kroz drvenu i konstrukciju Prolaz kroz betonsku stropnu ploču Razmak između drvenog grednika i dimnjaka " ploča . Za plinovita goriva ž 4 m .00 (?) Visine dimnjaka iznad krova (T) Montažni dimnjaci (§) Montažni dimnjaci s ventilacijom (9) Montažni dimnjaci (IO) Montažni dimnjaci s ventilacijom Oplata na krovu nagiba preko 15° potrebne su nagazne daske.5 x h MJ 1.

azbestcementnim pločama.Zaštita od toplinskog zračenja DIMNJACI Ev. pocinčanim ili bakrenim limom. Izolacijska vrpca 2-31 m i. pričvrstiti za dimnjak čepovima (ne drvenim). 1 8 1 6 0 —» CD T >40 < Nezapaljivi zid Opšav glave dimnjaka treba izvesti od škriljčanih ploča.® Predvidjeti ventilaciju gore i dolje ® Bliski zidovi od zapaljivih odn. laki beton DSN 1 8 1 5 0 . nezapaljivih materijala Bliski zidovi od zapaljivih materijala (g) Vratašca za čišćenje u tavanu Izlazni otvor s Ijestvama i nagaznom daskom Glava dimnjaka / obloga škriljcem 80 .: Orrrtšir. ©-(J6) • Zapaljivi zid ^g^ riovodne cijev Prolaz dimovodne cijevi kroz zid od zapaljivog materijala Otvor za čišćenje 1 1 1 dimnjaka s krova H*"H 1 ! Okruglo željezo . Preporučuje se predgotovljeni opšav.:::: g' Jj ® Dimnjak u blizini zapaljivih materijala / Zid od nezapaljivih materijala (?) Zaštita ugrađenog namještaja zmi EFpšr Predvidjeti ventilaciju gore i dolje .

a za pojedinačne ventilacijske instalacije dopušta se odvođenje u dobro prozračene neiskorištene tavanske prostore. Funkcioniranje sabirnih ventilacijskih okana s termičkim uzgonom bitno ovisi 0 raspoloživoj površini presjeka okna u odnosu na broj priključaka -> © . .V \ | v r do 10 m 5 6 8 5 6 8 5 6 8 10-15m 6 7 9 6 7 9 6 7 9 preko 15 m 7 8 10 7 8 10 7 8 10 340 400 500 340 400 500 340 400 [| | || (T\ \ t 500 (9) Tablica za dimenzioniranje sabirnih ventilacijskih kanala za 1 visinu bloka (33. Ventilacijske instalacije treba dimenzionirati za najmanje 4 izmjene zraka na sat. Zajedničke ventilacijske instalacije imaju i zajednički glavni kanal -> @ + ©. koriste se ventilacijski uređaji za jednu ili više prostorija. Meidinger pločom Izlazni presjek na svakoj strani jednak I t > 1 5 j e zbroju p r e s j e k a svih k a n a l a Jednokanalno ventilacijsko postro® j e n j e prema DIN 18017 1. hoteli. sabirnih kanala s jednim glavnim i jednim sekundarnim kanalom Primjer izvedbe s jednim glavnim i dva sekundarna kanala 81 . . Brzina strujanja zraka u prostoru gdje se ljudi zadržavaju = 0. Nepotpuno brtvljena vrata ekvivalent su za 25 cm2. priključeni na jedan kanal -> 0 . • • Centralno ventilacijsko postrojenje s odvođenjem zraka preko krova Svijetli presjek glavnog kanala cm 2 Dopušteni broj priključaka Unutarnja mjera glavni kanal cm 20x17 20x20 25x20 20x17 20x20 25x20 2x20/17 2x20/20 2x25/20 sekundarni kanal cm 9x17 12x20 12x20 2x9/17 2x12/20 2x12x20 9x17 12x20 12x20 Ventilator '''^-Ventilator I. pregrade 5 cm • • • • • 0 7 x 1 5 / 1 0 Ventilacija pojedinačnim kanalima.1 sustav Hamburška ventilacija (Berlinska ventilacija) Sustav Kolnske ventilacije (dovod i odvod zraka) © Ventilacija pom. .3 Za ventiliranje sanitarnih prostorija u stambenim i drugim zgradama kao što su škole. V e n t i l a t o r z a j e d n u p r o s t o r i j u z a in- stalacije pod žbukom i t 1 I \ \ i\ In ^Ventilator Ventilator za dvije prostorije za instalacije pod žbukom \ vi vi I V s r •-s (4) W Centralno ventilacijsko postrojenje jednjm |avnim k a n a | o m i sekund_ H ti . Pojedinačna ventilacijska okna bez motornog pogona © z a kupaonice i zahode bez prozora upotrebljavaju se do osam etaža.DN 80 Naglavak cijevi za odvod zraka dužine D N 80 x 3 cm N a g l a v a k cijevi z a odvod zraka dužine D N 80 x 3 cm l a v a k cijevi z a d r u g u toriju duljine D N 80 x 3 cm SUSTAVI VENTILACIJE DIN 18017 list 1 . gdje je i zahod. Količinskivza kupaonice.(2). Presjek je ventilacijskog okna 150 cm 2 po prostoriji. Otpadni zrak treba odvoditi u atmosferu.3 cm) ] • ¡2x15/10 3x15/10 \ V H || tü Centralno ventilacijsko postrojenje s odvojenim glavnim kanalima [ POOP4X15/10 • /S\ Centralno ventilacijsko postrojenje UG l e ^midinu s vise glavnih. Svaka pojedinačna ventilacijska instalacija mora imati vlastiti glavni kanal ..> © + © .. debljina vanjske stijenke 2. zadovoljava kapacitet od 60 m 3 /satVsamo za zahode zadovoljava 30 m 3 /sat po školjci. . Svaka prostorija u unutrašnjosti zgrade mora imati jedan otvor (koji se ne može zatvoriti) za ulaz zraka. bez sekundarnih ka® O O O O Q >*15/10 • • • • • • • 8x15/10 uzdužno tanke stijenke. . popr. U kupaonicama ne smije se uslijed ventilacije dogoditi pad temperature ispod 22°C..2 m/s. gostionice i si.5 cm Izlaz zraka na suprotnim stranama Prekrivanje. Veličina presjeka kanala mora biti 10 cm2 za svaki kubični metar volumena prostorije.

čelik. Visina elemenata h Nagib krova u stupnjevima Raspon L u m Nosivi elementi ovise o gradivu (drvo. hladnoća.Duljina rogova kod krovišta s rogovima KROVIŠTA Jednostavno krovište od samih rogova predstavlja za male širine zgrade najekonomičnije rješenje. Obje konstrukcije mogu se i kombinirati. štite ih od oborina i drugih atmosferskih utjecaja (vjetar. opterećenju itd. pokretno opterećenje. nagibu krovišta. način prijenosa sila. vrsti i težini pokrova. dakle prikladna samo za iznimne slučajeve. Granica ekonomičnosti krpvišta od rogova / krovišta s veznicima Krovovi su gornji završni dio građevina. toplina). ali su takvi veznici povoljni za velika slobodno oslonjena krovišta. Za veličine opterećenja vidjeti propise (vlastiti teret. 15—40 10-20 "-i 30-60 10-20 s © Krovište s veznicima © Krovište s podrožnicama bez kosnika (?) Krovište s podrožnicama s kosnicima Krovište s veznicima i izgrađenim potkrovljem (9) Krovište s veznicima i podrožnicama 82 . Sastoje se od nosive konstrukcije i pokrova. Karakterizira ih različita funkcija nosivih elemenata. Jednostruka stolica je uvijek skuplja od jednostavnog krovišta s rogovima. vjetar. Trostruka stolica dolazi u obzir samo za vrlo široke građevine. snijeg). s Kod nosivih sustava kosih krovova treba razlikovati krovište od rogova i krovište s podrožnicama. Krovišta s veznicima ispod 45° nisu nikad najjeftiniji. što utječe i na raspodjelu prostorija u tlocrtu. Dvostruka stolica je u većini slučajeva najekonomičnija konstrukcija. armirani beton).

82 ® Za veće mansardne prostore ne dolaze u obzir krovovi od rogova. 80.5 m. duljina rogova do 8 m. Krov od rogova (načelo nedeformabilnog trokuta) u jednostavnom je obliku moguć kad je mala duljina rogova (do 4. moguća i primjena oblica). Rogovi imaju podređenu funkciju (slabi presjeci. Gornji pojas produženje % Krovište od lijepljenih rogova I presjeka. treba poduprijeti veznike -» s. snažno povezan.5 m dvostruka je ili višestruka stolica. duljina veznika do 4 m. konstrukcijski sustav. Koncentracija opterećenja u podvlakama. Ijepljenje ima garanciju za vijek trajanja. (jf) Krovište od nastavljenih rogova s vertikalnim stupovima Krov od rogova s veznicima pogodan je za širine zgrade do 12 m. Takva je krovna konstrukcija trozglobni okvir sa zategom. s kosnicima pod 45°. Pravilan. što utječe na oblikovanje tlocrta -» s. Potreban je niz podupora u unutrašnjosti.5 m). odnos visine presjeka i raspona 1:15-1:20 (7j ^^ Spoj na tupi sudar s obrazima Nagibi krova na dvije vode 6°.. prijašnji oblik: nosiva konstrukcija sljemenjače. prijenos sila na vezače. 82 (§). moguće rješenje unutarnjeg prostora bez oslonaca. raspon < 25 m 8-14 12-14 A =nosač sjednostr hrptom B =nosač s dvostr.5 m.lom plohe krova) -> s. Krovište od drvenih rešetkastih rogova. Ako je duljina rogova veća od 4. inače ukrućenje veznikom -> s. 15° i 25' Nagibi krova na jednu vodu 6°. hrptom C =nosač sa sandučastim hrptom Sustav I nosača ® Gang-Nail čavlana ploča Gornji pojas . Pri većim širinama zgrade i duljini rogova = 4. Između stope roga i stropnih greda potrebna je vlačna veza (vanjski znak prepoznavanja krova od rogova: nadvišenje na kraju stropnih greda .10° i 15° aj Silazne dijagonale s vertikalnim štapovima d) Uzlazne i silazne dijagonale s vertikalnim štapovima — Moguć i • konzolní ¡ istak ' : I ii | Donji pojas — b) Uzlazne dijagonale s vertikalnim štapovima č) Üz!azne~l"s¡iazñe~cfijagonale~ Euro-predgotovljeni vezač u Gang-Nail sustavu prema oktametarskim mjerama kao plitki krov na jednu ili dvije vode © Oblici drvenih vezača i ukrućenja 83 .KROVIŠTA ->CP Krov s podrožnicama. Dvovodni krovovi s podrožnicama imaju najmanje jednu stolicu u sredini ako je duljina rogova = 4. 80 @ prvobitni oblik^ krovišta.

bolje 10 cm.Uglovni crijep okapnice dvovodnog krova desni F Središnji crijep u polju GZ . 0. 0.5 cm. mnogokutni tlocrt (čT) Mansardni krov.45-0.OBLICI KROVOVA KROVNI POKROVI —> CP Za slamnate krovove od ražene slame ili trske s ručnom vršidbom.Okapni dvovodni crijep lijevi FOL . -»(9) Fazonski crijepovi -> @ POR T P W TSR SR SL Zabatni jednovodni sljemeni ugaoni desni crijep Crijep okapnice Jednovodni završni crijep Crijep na spoju sa zidom Crijep za završetak okapnice.Početni crijep za sljeme i greben desni FOR . Škriljevac: na oplati od dasaka širine ^ 2. ili od eternit ploča. ariš.25 kN/m2 Engleski krov od škriljca. na letvama razmaka 30 cm. s vrhom prema gore. Najprirodnije djeluje "njemački pokrov" -» (§) Pokrivanje prema šabloni prikladno i za umjetni škriljevac (azbestcementne ploče) -» Crijep: biber.2 -1.60-0. Krovni pokrov od šindre -> @ .hrast. laganiji. mnogokutni tlocrt (jT) Fazonski crijepovi ® kN°m°d r a Ž 6 n e S a m e Hi t r S k 6 ' ' 0. 0.crijepa/m krov (biber .Dvovodni crijep desni TOR . debljine sloja 1 8 . rjeđe smreka. užljebljeni ili koritasti -» suhim sljemenom i grebenom -> mirani su.70 © Krov od šindre 0. Preklopi 8 cm.60 kN/m 34-44 2 2 Betonski crijepovi 0.4 m. bor.55 kN/m2 Dvostruko pokriven ©crijep).2 0 cm. Vijek trajanja u sunčanim predjelima 60 . u vlažnima jedva polovicu tog vremena -> ® .50 kN/m (^7) Užljebljeni crijep.80 kN/m2.70 godina.Dvovodni crijep lijevi . 0. desni uglovni crijep za bočni priključak desno crijep za bočni priključak lijevo crijep za bočni priključak jednovodnog krova lijevo Završni crijep sljemena lijevo Crijep za sljeme i greben OL TOL .Crijep za priključak dvovodnog sljemena desni F Priključni crijep sljemena OR .55 I 84 .Stakleni crijep © - Betonski crijep sa Crjepovi posebnih formata nor- PSL GL G - POR T P W TSR SR SL PSL GL G OL TOL OL FOL GR FOR F OR TOR Šatorasti krov. duljine 1. 200 kao zaštita od vjetra i prašine.Dvovodni crijep za priključak sljemena lijevo GR . debljine ^ 16 cm bitumenizirana Ijepenka br. težak pokrov. nagib 18° 2 Valoviti crijep.

3 2 kg -Smjer pokrivanj.00H -Korisna širina 91 5 8 .1 0 ° 2 0 0 mm. 88-89. čelična traka Čelični lim D I N 1541 pocinčan i (Zn) (St 2) (St 2) (St 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) m2 do 25 preko preko preko preko 25-40 40-60 60-90 90-125 mm 70 80 90 125 150 Širina krojenja za iimene oluke mm 200 200 250 285 333 400 500 (10-djelni) (8-djelni) (7-djelni) (6-djelni) (5-djelni) (4-djelni) 10—15 150 mm.50 0.0 19 kg/m Zapr.75 mm. Patina koja je tipična za bakar vrlo je omiljena. Ijepenci uklj. oplata Bakreni krov s dvostrukim prijevojima (bakreni lim debljine 0.7 Metalni pokrov aluminijem (alu. 1 6 . deb. Q O i (J) i Veliki elementi za krov i zid (Canaleta) i H Oblici isporuke i kroja valjanog bakrenog materijala za pokrovne ploče i trake Odvodnjavana Normirana krovna površina veličina uz polukružni oluka oluk Pocinčani lim D I N 9721 min.66) 0.2-2. Profil 130/30 Duljina mm 2500 Širina mm 1000 2000 1000 1600 1000 1250 1000 debljina 6. Vlastita težina krovnog pokrova (računska težina u kN/m2 površine krova) za četvorni metar krovne plohe pod nagibom. nagib krova.15 0. presjek olučne olučne cijevi cijevi m2 do preko preko preko preko preko preko preko preko 20 20-50 50-90 60-100 90-120 100-180 180-250 250-375 325-500 mm 50 60 70 80 100 125 150 175 200 0 Polukružni Pravokutni obložen olovom Kuka z a oluk: pocinč.7. Preklopi 150 odnosno 200 mm -» @ .5%) (25.30 ® Krov od azbestcementnih valovitih ploča s fazonskim komadima za sljeme i strehu 0. oplata 0.30 0. bočni preklop Širina krojenja za limene cijevi mm 167 200 250 285 333 400 500 (12-djelni) (10-djelni) (8-djelni) (7-djelni) (6-djelni) (5-djelni) (4-djelni) Odvodnja krova W I | 0 Odvodnjavana Normirani krovna površina promjer uz kruž.50 0.9%) (17..80 0. Debljina m m Trake 30-40 0.50 ' l— 7. 0.7 m m Kuka za oluk: pocinč. Kuke za oluk su u pravilu pocinčano plosno željezo širine 20-50 mm i debljine 4 . falcane ploče.175 m za ploče od 2. Min.50 —i 11° ( 2 % ) h .93 Ploče 2.5 0 mm 5° 8° 10° 12° (8.7 mm) uklj. korozije i smrzavanja.15 do 1.30 0. bakreni lim. bez težine rogova. bitumen.0 tež 15.63 mm) uklj.6 (0.5 \3j Valovite ploče od azbestcementa (7) Mogućnost pričvršćenja Limeni krov s falcanim pokrovom 0.145 cm za ploče duljine 1. Pričvršćenje obujmicama (zaštićene od korozije). R a z m a k obujmica 2 m. Svi fazonski komadi za sljeme.0 1. ploče za ravni krov DIN 456 Falcani betonski crijep DIN 1117 Žljebljeni crijep DIN 456 Ploče DIN 1118 Ploče velikog formata (do 10 kom/m2) Žljebnjaci bez polaganja u mort 0. čelična traka preko 1 2 5 .25 0. čiji unutarnji kružni luk odgovara olučnoj cijevi.2%) 2 6 . bakra. letve na oplati uklj.0 . Pokrov crijepom i betonskim crijepom bez morta.25 kN/m2 Minimalni nagibi krova za pokrivanje pocinčanim čeličnim limom 7. min. težina kg/dm 3 - Širina ploče 1 0 0 1-1. Ijepenka i oplata Pokrov valovitim limom (pocinčani čelični lim DIN 59231) uklj. bez brtvljenja preklopa preko 15° 100 mm bez brtvljenja preklopa Pokrov pločama od čeličnog lima ^ ^ Pokrov valovitim limom. podrožnica i vezača. kombinacija s olovom i nehrđajućim čelikom prihvatljiva je. čelična traka Bakreni lim DIN 1787 Kuka za oluk: plosni bakar Aluminijski lim D I N 1725 Kuka za oluk: pocinč. Mort dodati kao 0.6 mm) uklj.45 0.25 0.0 8.60 m i od 1.4%) (20.2 7 5 200 Ležeći Oznake: (primjer: polukružni viseći oluk 333 Z N 0. s kukama 333 St Stojeći Zn) Oluke principijelno postavljati u padu.1-2.5 tež. pričvrsni materijal cinčani pokrov preko letava od cinčanog lima br.1 7 5 180 preko 1 7 5 . letve na letvama dvostruki pokrov na oplati i bitumen. ali uračunate letve.50 '/2 vala normalno Kornere. razmak olučne cijevi od zida 20 mm.1 kN/m2.60 0.2 5 mm 10° 13° 15° 17° (17.55 0.90 0.9%) (29. savijanje itd. -> © .KROVNI POKROVI Azbestcementni krovovi od valovitih ploča s razmakom podrožnica 70 . opšav ruba itd.50 m. oplata Staronjemački pokrov škriljcem na oplati i Ijepenci dvostruki pokrov Pokrov krova čeličnim pločama (pocinčani lim DIN 59231) na letvama uklj. trgovački formati -» (?). titancinkom i pocinčanim čelikom.8-31.20 kN/m2 = 10° nagiba s brtvenim užetom {2) Minimalni nagibi krova klopi po visini 0 i pre- I—Smjer pokrivanja— Profil 177/51 Duljina mm 2500 2000 1600 Širina mm 920 920 920 Smjer vjetra 1250 920 debljine 6.55 0.). i* .45 0. umeci krunski ili dvostruki pokrov Vučeni falcani crijep DIN 456 Falcani crijep. oplata Krov s dvostrukim prijevojem od pocinčanog lima (debljine 0. pa je pogodan za sve vrste oblikovanja (razvlačenje. Ijepenka i oplata s velikim pločama (360 X 280 mm) s malim pločama (oko 200 X 150 mm) Engleski pokrov škriljcem uklj. Ijepenka i oplata Pokrov njemačkim škriljcem na oplati uklj. 13 uklj. Bakar u odnosu na sve druge metalne pokrove ima najveću vlačnu deformaciju do sloma.55 0. max. 0.8%) 3° ( 5 % ) Duljina mm 9000 Širina mm 1000 7500 4000 1000 1000 8.60 0.50 0. aluminija. s brtvljenjem preklopa Pričvršćenje 129. Veća brzina tečenja protiv začepljenja. formati Duljina m Širina m. Limeni krovovi od pocinčanog lima.93 Dubina krova streha/sljeme do 6 m 6-10 m 10-15 m preko 15 m Visina profila 1 8 .6 mm.4%) (22. zato su posebno prikladni za hladne krovove -» s.60 0.0 0. Bakreni su krovovi nepropusni za vodenu paru. reform ploče. oluk. cinka itd.7%) (13. (li) Oblik i položaj oluka Materijali Normirane veličine oluka u odnosu prema površini s koje se odvodi voda ® Normirani otvori olučnih cijevi u odnosu prema odvodnjavanoj površini 85 . bitumen. Treba izbjegavati kombinaciju s aluminijem. Biber crijep DIN 456 i betonski biber crijep DIN 1116 jednostruki pokrov uklj.(2).0 8. titancinka.30 0.50 0.50 0.

Te se konstrukcije mogu i kombinirati. Koncentracija opterećenja u podvlakama.B Pogled (8) Povezivanje sidrenjem Pnčavlani lim Mijena A Presjek C . Krov s podrožnicama: rogovi imaju podređenu funkciju (slabi presjeci. inače treba ukrućenje vezačima. Način prijenosa opterećenja utječe i na unutarnji raspored prostorija u tlocrtu. moguć unutarnji prostor bez stupova. preklop. moguća i upotreba oblica). dobro povezan konstrukcijski sustav. Pravilan.D ® Perspektivni prikaz Izdužena "gajba" krova s podrožnicama Završetak roga. Karakteristika im je različitost funkcija nosivih elemenata.KROVNE KONSTRUKCIJE DETALJI Kod nosivih sustava kosog krova treba razlikovati krov s podrožnicama od krova samo s rogovima. veza čavlom © Rog sprepustom preko strehe rRog © g ^ ^ 0 9 3 čeličnim sp0jnim Sidreni vijak / / / / // /y ' "V Nazidnica ž 80 > 1. Čeona daska ^JPj Detalj krovne okapnice krovišta s podrožnicama Detalj krovne okapnice s dvoslojnim zidom Priključak roga svornjakom na podvlači Vezica roga Obloga © Potporanj roga. Veza između stope roga i stropne grede mora prenositi vlak (krov od rogova ima karakterističan vanjski izgled). prijenos opterećenja u osi vezača. osiguranje vijkom © Detalj veze kada je rog konzolno prepušten izvan krovišta 86 .5 m).90 Presjek A . niz podupora u unutrašnjosti utječe na oblikovanje tlocrta. Krov od rogova: (načelo nedeformabilnog trokuta) u jednostavnom obliku moguć kad su male duljine rogova (do 4.

Širina te prozorske konstrukcije neka odgovara razmaku rogova kako bi se izbjegle skupe izmjene rogova. 0 njihovu obliku.USPRAVNI KROVNI PROZOR Ako tavanski prozori na zabatu nisu dovoljni za osvjetljenje tavana. grade se uspravni krovni prozori s odgovarajućom konstrukcijom. oblik i raspored tih konstrukcija ovisi 0 obliku i veličini krova i 0 potrebnoj količini dnevnog svjetla. O njihovu skladnom uklapanju u plohu krova. Te konstrukcije i prozori trebaju po mogućnosti biti iste vrste i veličine. Veličina. 0 Šiljata "gajba" 45° (2) Zabatna "gajba" 45° (JT) Zabatna "gajba" 45° (?) Trapezna "gajba" © kao® © kao @ (7) Plosnata "gajba" s ravnim krovom (8^ kao ® © kao® (l5) Izvučena "gajba" ® Zaobljena "gajba" kao © kao © @ kao® Panoramska "gajba" Obrubljena panoramska "gajba" (17) Trokutna "gajba" "Gajba" tipa "šišmiš" (volovsko oko) 87 . gradivu i rješenju detalja ovisi cjelokupni izgled zgrade.

Dimenzioniranje: AL streha 1200 cm2/m Primjena: Iznalaženje visine kontinuiranog ventilacijskog proreza za kontinuirani ventilacijski prostor uzevši u obzir širinu rogova od 8 cm uz Al . stranica 7) sd = 30 x 0. U ventiliranom tavanu treba na dvjema suprotnim stranama predvidjeti otvore.08 m ji . I I Presjek kroz planinsku seljačku kuću sa spremištem (?) Shema stvaranja ledene barijere Vrsta krova: krov na dvije vode Dimenzije (3) A)^ Primjeri ventiliranih krovova s nagibom = 10° (shematski) B^ Sastav krova: izolacija između rogova Razmatra se ventilacijski presjek između termoizolacije i donjeg ruba oplate H ™ ČAJ—(5) 2 55 ™ ^ Uvjet: = 2%o pripadajuće nagnute krovne plohe A 1 ili A 2 ali min.0) = 0.009 m2/m = 90 cm2/m Dimenzioniranje: A l sljeme = 90 cm2/m Primjena: Elementi sljemena s ventilacijskim presjekom i/ili ventilacijskim crijepovaima prema podacima proizvođača.4 cm Kod dvovodnog krova s duljinama rogova < 10 m vrijedi za strehu AL š 200 cm2/m.018 m2/m . dio 4.ventilacijski presjek 05 Au sljeme = . slama i si.5%o pripadajuće nagnute krovne plohe A1 +A2 Tijek proračuna Au . 200 cm2/m.n s (m) H . izolacije može se zahtjev sd = 2 m bez problema ispuniti. 100 .debljina materijala (m) Primjena: a) tvrda poliuretanska pjena (PUR) (debljine 8 cm) s = 8 cm = 0. Kod dvovodnog krova s duljinama rogova š 10 m vrijedi za strehu 2 A 2 crr|J/ Au streha = jgoo x A1 m © Betonski krov (jT) Drvena krovna konstrukcija • Sljemenjak (10) Drveni krov s ovješenim stropom © Dvoslojni hladni krov. Za ekvivalentnu debljinu slojeva zraka sd različitih izolacijskih materijala najbolje je prikupiti informacije od proizvođača. DIN 4108. to znači prosječnu visinu proreza od 2 cm/M (fi).0 .(8 + 8) 200 L 5 Proračun Primjeri ventiliranih krovova s nagibom <10° (shematski) Dokaz: Ostala krovna površina Uvjet: Slobodni ventilacijski presjek A l minimalno 200 cm2 Slobodna visina minimalno 2 cm Tijek proračuna: Visina ventilacijskog pr0St0ra= 100 . pri debljini od 2 cm mora visina od gornjeg ruba termoizolacije do gornjeg ruba roga iznositi min.30/100 (v. Ako se tavan grije bez dovoljne toplinske izolacije. Uvjet: a -duljina roga s<j-ekviv.08= 2.ventilacijski presjek 2 AL streha =^qqq x 9. difuzijska debljina zračnog sloja a = 10 m: sd = 2 m a š 15 m: sd = 5 m a > 15 m: sd š 10 m uz sd . tj.Hladni zrak Usporena voda IZGRAĐENA POTKROVLJA DIN 4108 Nenastanjeni tavanski prostori starih seoskih kuća služili su kao "ostave" za uskladištenje ljetine (sijeno.4 cm Pri tome treba računati na debljinu donje oplate. svaki veličine najmanje 2% površine krova. topi se snijeg i nastaju ledene barijere Ugradba termoizolacijskog materijala ispod ventiliranog pokrova sprečava tu pojavu.vodena para Koeficijent difuzijskog otpora (v. dio 4) s .0+9.T^pc (9.4 m = sđ sd potrebno = 2 m b) Izolacijska ploča od mineralne vune s kaširanom aluminijskom folijom (naručiti kod proizvođača) s = 8 cm Sd = 100 m > sđ potrebno = 2 m Uz pripremu odgov. Dokaz: Ekvivalentna difuzijska debljina zračnog sloja Ventiliranje potkrovnog prostora reškama u drvenoj oplati "Sljemenjak © Oblikovanje strehe kod dvoslojnog hladnog krova s ukrštenim letvama i oplatom Sljemenjak 100-16 H u ž 2. tablica 1 DIN 4108. ® Primjer: proračun ventilacijskih presjeka krova na dvije vode DIN 4108 88 . Da bi se odvela vodena para. 200 cm2/m Tijek proračuna: AL . ventiliranje obaju zračnih prostora kroz proreze u kalkanskoj dasci Uvjet: S 0. presjeka od 200 cm2/m treba izvesti min.L (8 + 8) 200 100-16 = 2. Nastanjene je prostorije ispod tavana štitila od hladnoće uskladištena ljetina.).4 cm. Ti su prostori bili pri strehi otvoreni tako da je hladni zrak strujao kroz tavan. pa se zbog toga temperatura u tavanu malo razlikovala od vanjske ® Tako je snijeg ostajao jednoliko ležati na čitavoj površini krova.180 cm2/m Kako je 180 cm2/m manje od traženog min.0.200 cm2/m: Visina: Ventilacijski prorez HL = potrebno A. 4.

Ijepenka 3 kg/m2 Staklena vuna br 5 s 3 kg/m bitumena (postupak zalijevanja i valjanja) 500 juteni filc..215 m2 KAA/ 0. beton u padu Besprijekorna izvedba toplog krova Težina krova 100 kg/m2 50 kg/m2 20 kg/m2 (¿) Potrebni otpori prolazu topline 1/A 0. Krovna opna polaže se na sloj za izjednačavanje tlaka pare (rebrasti karton ili užljebljena termoizolacija protiv mjehura) u tri sloja postupkom lijevanja i valjanja. Termoizolacija po mogućnosti od materijala otpornih na organsku razgradnju (pjenasti materijali). 4-stPuki fale 18° •21° obično 19° .80 m2 • K/W 1.12° Dvostruka krovna Ijepenka 3° .50° Krov od škriljca. priključci u dvije razine.40 m2 • K/W Izolacijske vrijednosti 1/A za ravne krovove prema DIN 4108 89 . 3.94 m 2 KAA/ Uz vanjsku termoizolaciju od = 0.Nagibi krova 2° • 4° obično 3° . Razlike između unutarnje i vanjske temperature dijeli se na slojeve građevinskih elemenata i zrak proporcionalno njihovom učešću u termoizolaciji. Brtviti priključak na odvodnu cijev.18 13 (%) -12 25 .18 21 ® Max udio "x" u termoizolaciji elementa građevine što ga slojevi s unutarnje strane parne brane smiju imati. 70% relativne vlage . 85 Razlika unutarnje i vanjske temperature Iako t 20°/.10° Krovna Ijepenka sa šljunkom 4° • 50° obično 6 ° .90° obično 5° . rel. 90 @ . mehanička oštećenja. vlažnost zraka -20 -10 ±0 +10 +20 +30 Temperatura 1 Vlažni zrak izlučuje vodu ako se ohladi ispod točke rošenja.095 m2 K/W Unutarnji sloj zraka 1/a = 0.4 5 ° Krov od falcanog crijepa. 90.5 kg/m2 bitumena 82/25 premazan na parne brane koja se izvodi sa 3. cinčani su priključci tehnički neprihvatljivi (rastrgaju krovnu opnu). 'Parna brana treba se po mogućnosti izvesti kao krovna obloga s uloškom od aluminija 0.4 5 ° Krov od umjetnog škriljca 25° • 90° obično 30° . Stambene prostorije 20°C.5%. 3.@ moraju uvijek biti termički izolirani. 2.zaštitni sloj kao balast. 91 Način građenja s ventiliranim vanjskim pokrovom. trake) 8° -15° obično 1 0 ° . Nagib = 1. Dodatnu sigurnost daju ploče od drobljene gume debljine 8 mm ispod nabačaja šljunka. Topli krov u konvencionalnom obliku ^4): način izvedbe s parnom branom. 90 (5) -(§). Topli krov s betonskom izolacijom: s. dvostruk 35° • 60° obično 45° pokrov krunskim crijepom 40° • 60° obično 45° Pokrov žljebnjacima 45° Pokrov krovnim trakama .4° Drvo-cementni krov 3° • 30° obično 4 ° . uključivši i granični sloj zraka. konstrukcija.2).zaštitni sloj. Bezuvjetno osigurati pad — 3% prema slivnicima.—\ Nagib krova -> s. mehanički pričvrstiti. spojene postupkom zavarivanja. x = 23% Betonska ploča 20 cm 1/A = 0.15 23 . 90 0 sprečava štete uslijed kondenzacije.15°C sadržaj vlage (100%) Sm % relat.2 0 ° Krov od šindre (šindra 90°) 2 0 ° • 33° obično 2 2 ° Krov od falcanog crijepa. ako se želi spriječiti kondenzacija Primjer: Stambeni prostor. 90. Zaštitni sloj po mogućnosti 5 cm sloj šljunka profila zrna 1 5 . 3. može i šljunčani nasip.(I). bolje 3%. 90 (5) .4° Prohodni ravni krov 2. krovna Ijepenka s 1. Spoj sa zidom mora biti š 15 cm iznad razine odvodnjavanja. sprečava stvaranje mjehura. bit.termoizolacija s dokazanim svojstvima za takav slučaj .94 .0. redoslijed sastava odozdo: krovna konstrukcija parna brana . dio. ako je nagib manji od 10%. 5 cm pranog šljunka 7/53 i dvostruki vrući premaz Staklena mreža. Ako udio slojeva na strani unutar parne brane "x" i "y" ostaje ispod postotka "x" ostaje i temperatura parne brane iznad točke rošenja .1 2 ° Krovna Ijepenka. Termički izolirana odvodna cijev s parnom branom s.hidroizolacija . također priključak parne brane. To je preduvjet za funkcioniranje sustava. normalan 18° • 35° obično 25° Krov od valovitog cinčanog ili čeličnog lima 5° • 90° obično 30° Krov od valovitih azbestcementnih ploča 2 0 ° • 90° obično 2 5 ° . polaganje u dva sloja ili spojevi na preklop: optimalni su preklopi s previnutim rubom (na svim stranama).ovisno o sadržaju vlage u zraku može se izraziti kao postotak "x" razlike temperature vani i unutra (3).215% £ 23%. 90 i odvojiti unutrašnje razdjelne zidove od ploče (prethodno ugraditi trake od stiropora).120 m2 K/W Slojevi do parne brane = 0. bit. utjecaje ultraljubičastih zraka. Trapezasti lim kao krovna ploča može zbog vibriranja potrgati krovnu opnu. 52143.7 0 ° RAVNI KROV DIN 52128-133.termoizolacija .5 kg/m2 bitumena 85/25 (s preklopima) Izravnavajući sloj (valoviti karton) protiv pojave mjehura Termoizolacija (20 kg/m31 više) 1. normalan 30° •45° obično 33° Stakleni krov 30° • 60° obično 45° Pokrov crijepom. treba predvidjeti u konstrukciji. Topli krov kao obrnuti krov: s.18338 Hladni krov s. položaj parne brane dovoljno nisko da se isključi kondenzacija -»(2). termoizolacija .betonska ploča kao krovna konstrukcija i hidroizolacija . jednostruka 12° • 18° obično 15° Ravni krov od čeličnog l i m a ^ 18° . temperaturne šokove.50° obično 45° 45° Pokrov trskom ili slamom .10 m2 • K/W 1. 60% relativne vlage Vanjska temperatura Zatvorena plivališta 30°C.215 i 0.12 15 .30° Cinčani krov s dvostrukim uspravnim pregibom (cin.50° obično 2 2 ° . Spoj na rubu treba biti pomičan a izvodi se pomoću predgotovljenih aluminijskih ili betonskih profila -> s. ne samo lijepiti (obvezujući propis iz DIN-a 18195).3 kg/m2 • Krovna ploća odn.725 = 3 cm stiropora na parnu branu neće nastati kondenzat. "Odzračnik" kliznog sloja u parnoj brani nije potreban Na rubovima krova konzekventno izvesti klizni ležaj -> s. 100% = 0. Jednoslojna izolacija folijom doduše je dopuštena ali je riskantna zbog male debljine (moguće mehaničko oštećenje) i moguće pogreške u spajanju (drugi sloj pruža dodatnu sigurnost!).rizično! Nosiva masivna ploča mora se zbog termičkih dilatacija osloniti na klizne ležaje. ili dva sloja debele bitumenizirane folije (d § 5 mm). Spojeve krovnih traka treba zavariti (za terase i krovne vrtove obvezatno).90° obično 45° Krov od škriljca. te predvidjeti krovnu opnu visoke otpornosti prema kidanju.5° • 4° obično 3° . vlažnost 20760% (prema pretpostavci u DIN 4108) Vanjska temperatura -15°. Između dva sloja staklene mreže dolazi jedan sloj staklene vune.10. Razlika između temperature zraka u prostoriji i točke rošenja .pa ne može doći do kondenzacije. Redoslijed sastava odozdo: krovna. dimenzioniranje tablica (4). provjetravanje je nedovoljno i zato se danas izvodi samo s parnom branom prema DIN 4108. dvostruki pokrov 30° .hidroizolacija .80° obično 6 0 ° .3 0 mm na dvostrukom vrućem premazu s razdvajajućom folijom. ispod nje razdjelni ili izravnavajući sloj (DIN 18338.2 mm na kliznom sloju perforirane staklene vune (prethodno premaz bitumenskom emulzijom protiv prodora prašine).15 14 . Bitni detalji Slivnici s. izvesti dosljedno klizne ležaje na nosivim zidovima s. u protivnom nastaju lokve.5 kg/m2 bitumena (postupak zalijevanja i valjanja) 2 • Traka perforirane staklene vune (samo položena) • Pretpremaz bitumenom 0. Parna brana na limu uvijek u zavarenoj izvedbi (zbog odvođenja topline)! . treba povećati krutost (deblji lim) ili položiti lagane ploče od drvene vune debljine 15 mm (mehanički pričvršćene) kako bi se smanjila amplituda vibracija.

p? (2(3 nom konstrukcijom i pokrovom ^ Krovni vrt na toplom krovu.Betonska ploča I '— Termoizolacija I ' — Hidroizolacija . Termoizolacija • Hidroizolacija Sa zabrtvljenom odvodnom cijevi ("samurova cijev") Rubno ispupčenje (Laki beton) Dio s prepustom Nosači na razmaama Beton 2bl ."Izolacijski prsten" Krovna opna Termoizolacija Žbuka Izolacijsko tijelo od staklene pjene Passavant krovni odvod © Odvodnja krova.Pokrov razdjelnice Pomoćna konstrukcija Dvostojna rasvjetna kupola s ventilacijskim prorezima -» s.Stdrena šina Podne ploče položene na predloške i 0 to Svomjak < Spužvasta guma Brtveno uže 0 10 Zaštita: dvostruki uložak šljunka.RAVNI KROV DETALJI TOPLOG KROVA Zaštitna rešetka "izolacijsko tijelo". "Compi* traka . umj< muviii vn lopiom Krovu. brtvljen \ 3 ) prirubnicom i termoizolacijom od staklene pjene čiji se donji rub ubetonira ("Passavant") M 1:10 MS završni krovni profil (Aluminij) Predgotovljeni element od lakog betona .Žbuka T KutniK od cinčanog I trna Pokrovna letva Hidroizolacija Termoizolacija • Beton _ Brtvljenje kitom "Prirubna šina .& tera armiranog staklenim vlaknima r s predgotovljenom termoizolacijom.3 5 c m Žbuka Sloj slame ili staklene vune Šljunak. za pajriu branu rtvena prirubnica . nagibi 3% Slivnik na ravnom krovu od polies. bolje dvoetažno _> •-n. bolje šljunčani nasip ^ f 00) 'dom. umjesto zaštitnog estriha preporučuju ploče od granulirane gume Priključak dimnjaka s obloženom pločom 90 . bolje je da prag vrata bude iste visine kao zaštitni nazidak .Roče na podlošcima V ® Spoj sa zidom na mjestu vrata za terasu Držač voda na izolacijskoj traci Gromobran Betonski predložak 15/15/18 V® Spoj sa zidom. kutnik od cinčanog lima i pokrovna letva sa z Spoj sa zidom s prirubnom širinom Spoj sa zidom s FD brtvenom letvom (otpornom na gaženje) Ovoslojna rasvjetna kupola I Spoj sa zidom Termoizolacija Hidroizolacija Ploče na podlošcima . min. 2 slivnika. otporno na pritisak -Brtvena prirub. Dvoetažni slivnik. 177 Humus 3 0 . granuiirana keramika ili šljaka 10-20 cm — Zaštitni estrih Hidroizolacija Termoizolacija Beton za pod Beton —Žbuka © Postavljanje gromobrana na betonske podloške bez prodora kroz krovnu opnu Izdignuta dilatacijska razdjelnica s dodatnom zaštitom a Dilatacijska razdjelnica s pomoć.Klizni ležaj -Termoizoiacijska (meka) i ploča zbog širenja ploče Rub ravnog krova s pokrivenim kliznom reškom (klizna traka) Aluminijski završni profil Laki beton Termoizolacija Hidroizolacija 3 sloja Žbuka Zakitana rešetka Kuka Skriveni završetak krova Betonski rubni profil (sustav Kaniš) .

preko toga filtarsko predivo -> s. lako je pronaći pogreške. nasipa keramičke sačme ili šljunka.bolje 3%. dugog vijeka trajanja (za sada izvedivo samo pjenastim materijalima od polistirola).Šljunak Alu. Kad se radi 0 pukotinama uslijed geometrije krova i problemima oko priključka na prodore kroz krov rizično je zbog pojačane potrebe za pažnjom pri izvođenju. važno za odvodnju. Obrnuti krov -» (2): nekonvencionalno rješenje. ne samo zbog male težine po jedinici površine nego i zato što bi inače udio slojeva do parne brane (granični sloj zraka + debljina drva) bio previsok.-završni profil • Laki beton • Parna brana+klizni sloj Termoizolacija Hidroizolaclja + folija RAVNI KROVOVI ALTERNATIVNI HLADNI KROVOVI Obloga krovnih terasa: s.u obliku traka ili točkasto Parna brana ' Zavarene bitumen trake 5 cm šljunka 15/30 ili podne ploče na podlošcima ' Položaj otvora za odvod zraka na suprotnoj strani i ci i (5) Topli krov od lameliranih lijepljenih ^ r ( 6 ) nosača. Važno: unutarnji sloj mora biti nepropustan za zrak! Spoj na pero i utor to nije! Termoizolacija -> s. naročito kod zatvorenih bazena. Potrebna je zatvorena parna brana (nepropusni preklopi i priključci na zidove. 89 Hidroizolacija kao za topli krov s. Termički izolirati i cijevi koje prolaze kroz krov -» (§). Betonski krov -> © : zbog "pogrešnog položaja" termoizolacije moguća je pojava kondenzata. toleriraju se neizbježni čavlani spojevi). analogno toplom krovu. Termoizolacija 10 do 20% deblja nego kod normalnog toplog krova. nema ograničenja primjene. 110 120.5%.: Ventilirati prostor iznad obješenog stropa ili tu šupljinu grijati. 90 Krovovi iznad zatvorenih bazena i si. Nepovoljna PTA: praćenje gotovo svih vanjskih temperaturnih oscilacija. Kod lakih konstrukcija treba prilike temperaturnih amplituda (PTA) popraviti dodatnim slojevima balasta (akumuliranje topline) ispod termoizolacije. podgled blanjane talpe Dodatni odzračnik s prilijepljenom kapon Hladni krov teške konstrukcije Košara za zaštitu od lišća 3 sloja Ijepenke Žbuka'""' Beton ^ t<® Dodatni odzračnik kod hladnog krova za izuzetno velike krovne površine i za ventiliranje uz priključak na više dijelove građevine — Drvena oplata Hidroizolaclja 3 sloja Šljunak Termoizolacija slivnika hladnog ravnog krova u ventiliranom praznom prostoru Žbuka armirana staklenom mrežom (8) Hladni krov lake konstrukcije Jednostruka Ijepenka — Pokrov limom Eternit Ventilacija (dvorane) Termoizolacija Krovna letva Nasatice postav gredica Alu -parna brana Bit Ijepenka Termoizolacija Stvaranje ledene barijere ó bol ab-hsfrKrovna traka Sloj za izjednačenje tlaka pare Z hidroizolacijska Masa za reške & u m P a s t a za premaz Izolacijska traka s tekstilnim uloškom Izolacijska traka s metalnim uloškom Žbuka Zid Izolacijska traka s uloškom od sintetike Folija od sintetike p Zaštita površine sitnim dro.bolje je položiti ploče. Redoslijed slojeva -> (§) i (§).5% otpora prolazu topline 1/k! Na drvu (5): jednostavno jeftino rješenje. Prednost: brza zaštita od oborina. Prednost: ravnina odvodnjavanja je ispod obloge pa nema smrzavanja). Žbuka Termoizolacija — Betonski krov (vodonepropusan) I ' * © oSmann-krot)bet0nSkí ^ t" © Ravni krov brtvljen folijom Krovni vrt s površinskom drenažom od drenažnih ploča.Uobičajeno: udio svih slojeva do parne brane uključivo granični sloj prema zraku najviše 13. 90 @ (rahlo polagati u šljunčanu posteljicu ili na podmetače. Umjesto tablice -> s.( § ) Sasvim ravan krov samo s parnom branom: difuzijski otpor s. jer će inače zrak iz prostorije ulaziti u šupljinu krova. Samo šljunak kao balast u nekim pokrajinama nije dovoljan . 90 (2) primijeniti tablicu (3) . koji se ljeti uvijek osuši. Hladni krov . jer može za ventiliranje služiti samo uz nagib iznad 10%. bljencem Zaštita površine šljunkom Vijenac od predgotovljenih elemeVentilacija na sljemenu kosog nata.> © . Važno: termoizolacija iznad parne brane deblja je nego u slučaju masivne ploče. ventilacijski jh» /^TA hladnog krova (natkriveno prorez se može zamrznuti V . znači "klimu barake". sloj zraka služi samo za izjednačenje tlaka pare. Pred premaz Masa za lijepljenje po čitavoj površini Masa za lijepljenje . neprikladno za vlažne prostorije. preveliki istak. unutarnjeg sloja > 10 cm. ne može se poboljšati samo termoizolacijom! Kod umjetne ventilacije prostorija ispod hladnih krovova uvijek u njima mora vladati podtlak.' kupalište) Simboli za označavanje sastava krovne izolacije 91 . 90 Nagib > 1.

Gotovo zaboravljeni zeleni krov ponovno je u 20.čvrste površi- Raspodjela oborina površine neizgrađene Pri "uobičajenom" krovu Pri "zelenom" krovu (7) Stvaranje i kovitlanje prašine-» ( s ) (8) — Poboljšanje gradskog zraka •filtri— ranjem i apsorbiranjem prašine i uslijed kisika što ga proizvode biljke Gradnjom svake nove kuće gubi se dio slobodnog terena -> (14) @ Veliki dio izgubljenih slobodnih površina mogao bi se nadoknaditi ozelenjivanjem krovova Površinski sloj humusa hranjive tvari Prirodno kruženje vode i hranjivih tvari Psiho-fizička vrijednost zelenih površina (zelene površine pozitivno utječu na osjećaj ugodnosti) 92 .g. na koji su se naselile biljke. Povećava ukupne zelene površine. Poboljšava zrak u gusto naseljenim područjima 4. prije Krista) ® Izgubljene zelene površine mogu se vratiti ozelenjivanjem krovova Pri "uobičajenom" krovu Pri "zelenom" krovu (5) Pregrijani. st. U Berlinu su oko 1890. © Semiramidini viseći vrtovi u Babilonu (u 6. Element je oblikovanja /poboljšava kvalitetu života 9. Veže prašinu 8. stoljeću otkrio Le Corbusier Svojstva zelenog krova ® Krovni vrtovi na najamnim stambenim zgradama: "Programsko usmjerenje za novu arhitekturu" © Krovni vrtovi kao skupina lončanica na balkonima i krovnim terasama 1. Poboljšava mikroklimu 5.OZELENJIVANJE KROVOVA —» Q P Povijest Babilonci su imali 6 stoljeća prije Krista krovne vrtove i ozelenjivali su krovove. Poboljšava se odvodnja grada i vodni režim u okolici 6. seljačke kuće radi zaštite od požara pokrivane slojem humusa.fizičke prednosti ultraljubičasto zračenje i velike oscilacije temperature spriječene su uslijed zaštitnih svojstava vegetacije i sloja zemlje 7. Termička izolacija zbog zraka u travi i sloja zemlje s korijenjem gdje se zbivaju životni mikroprocesi (procesna toplina) 2. Štiti od buke i sposoban je akumulirati toplinu 3. Građevinsko . suhi gradski zrak-> (6) © Hladniji i vlažniji zrak zbog ispara vanja biljaka koje troše energiju Raspodjela oborina .

hidroizolacija krova t Hrvatski nazivi (boja cvjetova) Kamenika (bijelo .cm 5 cm 9 cm Ručno ili automatski 5 . Kišnica se akumulira u drenažnom sloju i ta se voda mehanički dolijeva ako prirodno navodnjavanje nije dovoljno. zeljaste biljke. Uređaji za kišenje iznad vegetacijskog sloja. Gnojiva se mogu razastirati preko vegetacijskog sloja ili ih treba pri umjetnom navodnjavanju dodati vodi. Gnojenje.2 0 cm 12 cm 1. grmlje.2 5 cm 14 cm 1.1 0 cm 10 cm 0.15 kN/m2 40 l/m2 .4 kN/m2 60 l/m2 .v. . „Superbum" Sempervivum Arachnoideum Sempervivum Hybr. Zalijevanje.v.cm 7-23 cm 12 cm Ručno ili automatski 5 . Raslinje: mahovina. Bilje raste na tankom sloju zemlje i zahtijeva minimalnu njegu. drveće. Krov postaje stambeni vrt opremljen pergolama.ružičasta) Oštri žednjak (žuta) Bijeli žednjak (bijela) bijela sorta bijela sorta bijela sorta bijela sorta Busenasti žed.1 kN/m2 45 l/m2 1 cm 4 cm 7 cm Ručno 5 . Kapljično navodnjavanje. Voda se akumulira u drenažnom sloju i vegetacijskom sloju. drveće. zaštitna hasura 2 folije za zaštitu od korijenja .OZELENJIVANJE KROVOVA Nagibi krova.9-3. Ekstenzivno ozelenjivanje. trava. Mobilno zelenilo.v. Sve treba stalno održavati. (svjetlozelena) Zimzelen (žuta) Zimzelen (zlatna) Zimzelen (žuta) Zimzelen (žuta) Zimzelen Zimzelen Čuvarkuća (ružičasta) Čuvarkuća (ružičasta) Čuvarkuća (ružičasta) Podnevnik (žuta) Vijuk (plava) Vijuk (zelena) Trava (zeleno srebrna) Trava (svjetlozelena) visina 5 cm 8 cm 8 cm 5 cm 10 cm 5 cm 8 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 5 cm 5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 8 cm 8 cm 25 cm 25 cm 25 cm 30 cm cvjeta VI VI-VII VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI Sedum Album „Coral Capet" Sedum Album „Laconicum" Sedum Album „Micranthum" Sedum Album „Murale" Sedum Album „Cloroticum" Sedum Hybr. Sedum Floriferum Sedum Reflexum „Elégant" Sedum Sexangulare Sedum Bijela Tatra" Sedum Spur. grmlje.7 kN/m2 80-170 l/m2 . (3) Raspored slojeva zelenog krova 4 Sanduci s biljkama kao obrub zelene površine A17/1 1 Latinski nazivi Saxifrage Aizoon Sedum Acre Sedum Album Filtarska tkanina elementi Floradraina izol. Sempervivum Tectorum Pelosperma Festuca Glauca Festuca Ovina Koeleria Glauca Melicia Ciliatx Ozelenjivanje krova sustav Zinco f Floraterra Ozelenjivanje krova sustav Zinco Floradrain Prokušane vrste i sorte za ozelenjivanje krova (ekstenzivno) ¿te Sloj usitnjenog treseta Mješavina zemlje •3 Filtarska hasura "4 Drenažni sloj — 6 Sloj za zaštitu od korijenja Razdvajajuće-zaštltni sloj Hidroizolacija krova Nosiva konstrukcija Visina ^ 250 cm Visina nasipa od 35 cm Površin.v. ukrasno bilje.cm 7 cm 5 cm Ručno 5 . Vrste ozelenjivanja krova.' Razdjelni sloj . Prirodno navodnjavanje: kiša. Perforirane cijevi u vegetacijskom ili drenažnom sloju navodnjavaju biljke u doba suše. parapeta i balkona.v. Intenzivno ozelenjivanje. 3. Kod dvostrešnog krova nagib ne bi trebao biti veći od 25°. Kišenje. Raslinje: livadna trava.2 0 cm 12 cm 1.7 kN/m2 Količina vode 170 l/m2 Sloj usitnjenog treseta . lođama i si. opter.cm Mješavina zemlje 23 cm Drenažni sloj 12 cm Navodnjavanje ručno ili automatski do 250 cm 19-35 cm 1.9 kN/m2 30 l/m2 1 cm 4 cm 5 cm Ručno ® Različiti načini ozelenjivanja krova 93 . Ravni krovovi bi trebali imati nagib od najmanje 2 do 3%. Lončanice i drugo bilje u posudama služe za ozelenjivanje krovnih terasa.

Y:YXv/:\Y:\\v/^y. ^ 11 Vegetacijski sloj. Prije izvedbe ozelenjivanja treba provjeriti besprijekornost krova i ispravnost funkcije pojedinih slojeva. rubne priključke. prozračivanje.\ ^ k d moguće) K s s s s s f l s s r Spoj sa zidom sa sigurnosnim trakom šljunka "Čičkasta" drenažna hasuraM Zemlja Busenje (s livade ^ t^ (9) Ozelenjivanje kosog krova ^0) Ozelenjivanje strmog kosog krova Prijelaz sa cestovnog kolnika na intenzivno ozelenjeni krov Prijelaz s pješačke staze na intenzivno odnosno ekstenzivno ozelenjenje 94 . Ozelenjivanje kosih krovova -»{§) . Zadaće: spremište hranjivih tvari. reakcija tla (pH . ostakljene kupole.| 32 izolacija 1— 2 5 1 Detalj strehe -> (n Vegetacija Vegetacija (koja može uspijevati na šljunku. zračenje tla. Pruža zaštitu u fazi građenja i sprečava koncentrirana opterećenja. isušivanje). rijetki busen) u P Vegetacijski sloj . Razdjelni sloj. Dvostrešni krovovi se također mogu ozelenjeti. zaštitni materijali. Sloj za zaštitu od korijenja. Razdvaja nosivu konstrukciju od krovnog zelenila.-. Obratiti naročito pažnju na: sklop slojeva (stanje). Filtarski sloj. 50 I I lllJ 11 Mješavina šijuFiltarskhstej— . zadržavaju vodu i oblikuju tlo. polistiren-pjena Drenažna cijev Nasip šljunk Filterski filc Ekstr. drenažne trake od pjenastog materijala.Šljunak Drenažni sloj Zaštitni sloj Sloj za zaštitu od korijenja Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Drvena oplata Nosač Zračni prostor Termoizolacija 1. Prodiranje korijenja zaustavlja se PVC/ECB i EPDM . polistiren pjena Šljunak Vegetacijski sloj Filtarski sloj Drenažni sloj Zaštitni sloj Termoizolacija Sloj za zaštitu od korijenja—j — Rubni krovni profil L Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Krovna ploča —'"p 1 Hidroizolacija krova Odvodna cijev viv ® Obrnuti krov -> (?) Obrnuti krov sa zelenilom 1 Detalj strehe kosog ozelenjenog krova Obloga pločama na pijesku Filtarski filc Drenažni elementi Folija za zaštitu od korijenja Hidro. Sastoji se od filtarskog materijala i sprečava zamuljivanje drenažnog sloja. ventilacijske cijevi).\\'-. Oni daju: stabilnost strukture.^ O S O n k a i zemlje Drenažni sloj "^IJT" — S l o j za zaštitu od korijenja "TL Klizno-zaštitni sloj Hidroizolacija krova .trakama. slivnike. dilatacijske razdjelnice.©prikazuju uobičajene detalje ravnih krovova i varijantu s ozelenjivanjem. oblikovanje nagiba. Materijal: hasure od vlaknastog tkanja. zadržavanje vode. neravnine i progibe krovne konstrukcije. Zaštitni sloj.© zahtijeva opsežne konstrukcijske predradnje (opasnost od klizanja. Sprečava suvišno navodnjavanje biljaka.OZELENJIVANJE K O O A RVV DETALJI Vegetacija Vegetacijski sloj Filtarski sloj • Šljunak Drenažni sloj Zaštitni sloj Sloj za zaštitu od korijenja Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Razdjelni sloj Termoizolacija Parna brana Izravnavajući sloj Krovna ploča tD fr® Topli krov -> ( | ) (2) Vegetacija Vegetacijski sloj Filtarski sloj Topli krov sa zelenilom . Primjeri -» Q .\-XY. prodore (svjetlarnici. (S) Hladni krov -> @ ® Vegetacija Hladni krov sa zelenilom Busen u svitku (ispod toga mješavina ekspandirane gline i zemlje) Filterski filc Ekstr. ploče od sintetike.v. Drenažni sloj. pukotine). Treba pažljivo ispitati tehničku ispravnost krovne površine. hidroizolaciju krova (mjehuri. Upotrebljava se ekspandirana glina i ekspandirani škriljevac.vrijednost).

kao npr. Biljke koje se same nasele. Sloj za zaštitu od korijenja mora biti zaštićen od mehaničkog oštećenja. te služi za dozirano otjecanje vode.sađenje. Rubno područje — min 80 kg/m 2 - Zaštita od požara 1. rasađivanje mladica (biljni kontejneri. Kod hidroizolacije na osnovi bitumena treba upotrijebiti zaštitu od korijenja koja je kompatibilna s bitumenom.vrijednost neka u kiselom području ne prelazi 6. konstrukcijske mjere 1. Nepoželjnu stranu vegetaciju treba odstraniti. Područje primjene Smjernice vrijede za ozelenjene površine koje nemaju prirodni dodir s tlom. Sloj za zaštitu od korijenja mora hidroizolaciju trajno štititi. stepa i kamenjara Balast rubno područje kg/m 2 Unutarnje područje kg/m 2 40 65 80 2 treba kombinirano upotrebljavati. statiku. 11. koje tražeći vodu i hranjive tvari može razviti znatne razarajuće sile. OZELENJIVANJE KROVA IZVOD: SMJERNICE SAVEZA ZA KROVNE VRTOVE E . 12. primijeniti hasure od vlaknastog materijala koje ne trule nego moraju akumulirati vlagu i hranjive tvari. sijanje. Unutarnje poaručje Sigurnosni trak 9. 2. kako bi se omogućila odvodnja suvišne vode iz vegetacijskog sloja. javor i si. Najmanja težina funkcionalnih slojeva kao balasta za osiguranje krovne izolacije treba odgovarati podacima prema sljedećoj tablici iz Smjernica za ravne krovove njemačkog krovopokrivačkog obrta: 4. 6. način se izvođenja i težina balasta određuju prema visini zgrade i dimenzijama površine krova. V . slivnici. 8. Zahtjevi su ispunjeni ako je sklop teško zapaljiv (materijal klase B 1). u širini od (prema DIN 1055. 8. DIN 18195). ploče). 95 . 3. ili siju odnosno presađuju kao mladice. krovne priključke i sigurnosne pojase. zaštitnim slojevima koji zahtijevaju održavanje. Kod ekstenzivnih ozelenjivanja krova preuzima vegetacijski sloj funkciju zaštitnog sloja u smislu Smjernica za ravne krovove.tehničke zahtjeve treba međusobno uskladiti.* QP 5. Treba postupati u skladu s protupožarnim propisima. moraju biti lako pristupačna mjesta koja zahtijevaju redovitu kontrolu. Vegetacijski sloj . Filtarski sloj . Raslinje treba u velikoj mjeri biti prepušteno samo sebi. šljunak.) b/8 = 1 m = 2 m. 7. 9. 8. Vegetacijski sloj mora imati: visok volumen pora za izmjenu plinova i držanje vode. Krovni pokrov .sprečava ispiranje hranjivih tvari i sitnih čestica iz vegetacijskog sloja i zamuljivanje drenažnog sloja. 5. Zelena površina i održavanje 1. topola. 3. U načelu. funkcije. Treba omogućiti odvajanje vegetacijskog sloja od hidroizolacije jer ona mora biti pristupačna kontroli 4.štiti hidroizolaciju od kemijskog i mehaničkog djelovanja korijenja. u najmanjoj širini od 50 cm. Održavanje: pregled najmanje jednom godišnje. Stvaranje kondenzata (DIN 4108) u krovnom pokrovu mora biti trajno i efikasno spriječeno. Treba predvidjeti redovitu košnju i gnojenje. podzemnim garažama. te zadržavanju i eventualnom dovođenju vode. zaštitni slojevi trebali biti od anorganskog materijala. Hidroizolaciju krova treba izvesti prema Smjernicama za ravne krovove 2. Krovnu konstrukciju. npr. Pod utjecajem okoline može doći do promjena u vegetacijskom sloju. zahtjeve građevinske fizike i vegetacijsko . Drenažni sloj . U području ruba i uglova rubova krova treba računati s povećanim silama sisanja. naročito vrba. a njegu u smislu održavanja smanjiti na najmanju mjeru. prodori. ozelenjivanja krovova moraju biti jednostavna za održavanje.daje biljci stabilnost.fizičkih razloga imati i funkciju zaštite od korijenja 6. Svaki pravilno izvedeni sklop slojeva za ozelenjivanje ima sljedeći redoslijed: Ekstenzivna biljna površina . Zahtjevi. šljunka. Hidroizolacija od visokopolimeriziranih traka treba iz građevinsko . pH . pri čemu posebno treba kontrolirati i po potrebi očistiti slivnike. 2. Rubno područje Unutarnje područje — mm 40 kg/m 2 1 1 Konstrukcijske osnove projektiranja i izvođenja 1. 7. naročito na krovovima. npr. U vodom zasićenom sklopu slojeva mora volumen zraka iznositi najmanje 20%. prednost dati biljkama koje se same regeneriraju. Sklop slojeva mora biti u stanju preuzeti dnevnu količinu oborina od najmanje 30 l/m2. Visina strehe iznad terena m do 8 od 8 do 20 preko 20 najmanje najmanje najmanje 80 130 160 5.0. dilatacije. Zaštita od korijenja . . Stranom vegetacijom smatraju se stablašice.mora na čitavoj površini i na svim priključcima biti trajno nepropustan (DIN 18531. Divlje grmlje i trave biocenoze suhih tratina. 10. sadrži vodu i hranjive tvari te omogućuje izmjenu tvari.Definiranje pojmova Pod ekstenzivnim ozelenjivanjem krovova razumijeva se zamjena uobičajenih slojeva. 7.služi sigurnoj odvodnji suviška vode i prozračivanju vegetacijskog sloja. 6. 11. 3. breza. Biljke se sade nakon prethodnog kultiviranja. zidni priključci itd. hasure. Ovisno o opterećenju vjetrom. Velike krovne površine treba podijeliti na odvojene zone odvodnjavanja. skloništima i si. Vegetacijski sloj mora imati visoku strukturnu stabilnost i otpornost protiv truljenja. plinova i vode. Ozelenjivanje ne smije ugroziti funkciju hidroizolacije. ne smatraju se stranom vegetacijom. 4. Na tim bi mjestima. pa i mahovine i lišaji. tj. sedra. dio 4. Pojedine zone krova povezuju se sa slivnicima kanalima sličnim koritu potoka. 2. 10.

(20-30 godina) Izgled: u svim bojama. -Tia*. čelika ili aluminija: rasponi max. Materijal visoke propusnosti za svjetlo: Mreža od staklenih vlakana. mnogokut. trokut. Širina = 45 m. skladišne i industrijske hale. Zračne ustave sprečavaju jače istjecanje nosivog zraka. upotrebljava se i za odjeću astronauta. presvučeno slojem silikona (npr. Primjena: izložbene. stabilno protiv uItraljubičastih zraka. obostrano folije od ETFE. -> 0 Zbrojivi standardni sustavi: Standardne jedinice mogu se u proizvoljnom broju ponavljati u svim smjerovima. nadstrešnice.© S k e l e t n e hale: Nosivi skelet od drva. zavarivanjem. Dodatna je izolacija moguća unutarnjom membranom (zračni jastuk).GRAĐENJE TEKSTILNIM MATERIJALIMA Konstruiranje šatorastih i tekstilnih krovova sve više se usavršava. kombiniranjem spomenutih postupaka ili spajanje stezaljkama. najčešće 1. sportske dvorane. (4) 4Sm Pneumatske hale Napete konstrukcije. Vijek trajanja minimalno 30 godina. Materijal: tkanje od sintetičnih vlakana (poliester) kao nosivo pletivo. otpornim na koroziju Visokovrijedna membrana: predivo od staklenih vlakana presvučeno slojem PTFE. čekaonice. vodonepropusno. propušta svjetlo. odbija pr~ ljavštinu i vodu. paviljoni. Vijek trajanja: 1 5 . skladišne i industrijske hale. posebni oblici • gradnje tekstilom Provizorne građevine s nosivom skelom od drva. 40 m. Specijalna membranska konstrukcija: Predivo od staklenih vlakana. oko kojeg je napeta membrana kao zaštitna presvlaka. © . nadstrešnice itd. Kroji se prema konstrukciji. vodonepropusno.2 0 godina. krug. Od jednostavnih šatora i krovova prelazi se na građenje tehnički složenih tekstilnih građevina najrazličitijih vrsta. niski troškovi izvedbe 96 . Proizvodnja: proizvodi se u smotcima u širini od 1 . lijepljenjem. Natkrivaju površine raznih oblika: kvadrat. Svojstva: visoka čvrstoća (sigurno protiv opterećenja snijegom i vjetrom). Sikabran). ne truli. pravokutnik. Težina: 800-1 200 g/m 2 . visoka postojanost boje. te natkrivanje gradilišta (rad zimi). spaja šivanjem.5 m. brza montaža. Primjena: izložbene. s obostranim zaštitnim slojem od PVC-a. Natkrivanje površina »HuMMI © Gradnja kupole © © Napete konstrukcije: Pomoću užadi i jarbola membrana se napinje između točaka i uzduž rubova. Membrana može biti višeslojna radi bolje toplinske izolacije. Otpornost protiv požara: teško zapaljivo prema DIN 4102. otporno je na agresivne utjecaje okoliša. dvorane za skupove ili sportske aktivnosti. vijek trajanja minimalno 30 godina PTFE predivo. vodonepropusno. Predgotovljavanje. duljina neograničena. Dovod zraka može se kombinirati s grijanjem. vijek trajanja 20-30 godina. Primjena: spoj ne komunikacije. Rasponi mogu biti i veći od 100 m.3 m. natkriti bazeni. 0 Pneumatske hale: Membranu nosi mali pretlak zraka. čelika ili aluminija. industrijske i sportske hale. propušta svjetlo. Primjena: izložbene. Duljina do 2000 m. Propuštanje svjetla: od "neprozirno" do 50%. Visoka kakvoća glede svjetla.

g. (T) Njemački paviljon.sidrenih vijaka. arh. Kurt Ackermann i partner. čelične mreže od užadi. u Munchenu -> (3).. 6 x 6 cm 8.nosivi elementi koji su i sami poduprti.> © . G. (7).: Bechnisch i partner \\ \ I I / ' skretno sedlo visinske točke Studentski projekt: S. u Montrealu izveden je na taj način . letva: 4x6 cm 5. ^g^ Prijenos sila s kablova na poprečne grede glave jarbola ® Točka promjene smjera rubnog užeta (9) (4) Olimpyski stadion München 1972. preko pokretnih.» ( § ) . F Otto Sportska hala ¿U Sportska hala ® Montreal 1967 (^3) Park olimpijade München 1972. Gutbrod. koja se zatim natežu i usidruju. Zanimljiv je prijedlog i projekt studentskog kluba Sveučilišta i Stručne visoke škole u Dortmundu . najčešće kosih čeličnih stupova. Pričvršćenje užadi može se izvesti sigurnosnim maticama prema DIN 980 ili pomoću tlačnih spona. lijevanih čahura. Caragiannidis.2. 6.5 cm plošni čelik 300/60x8 kabelska mreža 11. (g). čelične ili drvene rešetke i krovni pokrovi od akrilnog stakla ili prozirne folije ojačane sintetičnim materijalom. . Na rubovima konstrukcije od mreže užadi. 1.—. arhitekti: R. Montreal Expo 1967. Njemački paviljon na Svjetskoj izložbi 1967. letva. (11) 2. 7. ® kao i klizačka hala u olimpijskom parku u Munchenu-> (g). Takozvani lebdeći stupovi . 1983. olimpijski stadion 1972. © . Sile zategnutog užeta prenose se uglavnom preko lijevanih elemenata . ® . Konstrukcijski su elementi pretežno čelični piloni.5 mm PVC-om 3. strehama i si.g. 9. vodi se užad u obliku girlandi. dijele duljinu glavne nosive užadi kako bi im se smanjio presjek. vijak @ © S t e z n a naprava kabelske mreže sa sastavom krova Stezna naprava rubnog užeta kabelske mreže 97 . (5). kabelskih sidara itd. 4.KONSTRUKCIJE OD MREŽE UŽADI Konstrukcije od mreže užadi omogućuju da se svladavaju s lakoćom veliki rasponi bez oslonaca. stezne naprave 10. Arh. krovna opna poliestersko pletivo obloženo BST ploče spojna os sintetički podlošci h . Bili II 5 3 A Hl Poprečni presjek Uzdužni presjek Klizačka dvorana olimpijskog parka München.

(4) Detalj sustava ostakljenja "Planar" (5) Sportska dvorana na lokaciji Schafersfeld u Lorchu. Arh: Michael Hopkins i partner. Norman Foster Ass. London © Otpremna zgrada zračne luke Paderborn / Lippstadt. Michael Hopkins -» ® .0 . potreban "lebdeći stup" koji je. London (9) Perspektiva interijera / zimski vrt Postaja podzemne željeznice Stadtgarten Dortmund. Panzer ® 98 Istraživački centar Schlumberger.> © . (2) Značajan doprinos arhitekturi poduprtih konstrukcija dali su Norman Foster -» 0 . Ovješena konstrukcija daje spojne točke koje omogućuju izvedbu građevnih radova bez prekidanja radnog procesa. Vlačna užad je čelična..@. London . ^ A A A J»PÄ — © Fleetguard Fabrik Quimper/France.OVJESENE I PODUPRTE KONSTRUKCIJE-» tu Vješanje i podupiranje nosivih konstrukcija služi smanjenju presjeka.. Interijer izložbene hale ® Prodajna centrala Renaulta. projekt: Koncertna dvorana.© . Nova tvornica tvrtke Fleetguard u Ouimperu. tvornica motora u SAD. Dortmund . Poduprte konstrukcije smanjuju razmak ležaja podvlake i time potrebni moment otpora presjeka -» Kod poduprtih je konstrukcija.© i Gunter Behnisch -» © Zgrada Renaulta Normana Fostera u Svvindonu sastoji se od savijenih čeličnih nosača koji su u gornjoj četvrtini sljemena ovješeni na okrugle prednapete čelične jarbole . trebala je odgovarati promjenljivim zahtjevima i funkcijama Zbog toga je Richard Rogers odabrao ovješenu konstrukciju kako bi unutrašnjost objekta bila slobodna od nosivih struktura -» © ©• (3) Vanjski izgled s galerijom Slična je ideja u osnovi projekta istraživačkog centra Schlumberg u Cambridgeu koji je ostvario Michael Hopkins -» © .> 0 . Stuttgart A A A . Užad prenosi samo vlačne sile. čime se ostvaruju lagani "filigranski" objekti. natječajni projekt: Portmann. Hugo.© i sportskih hala Guntera Bechnischa -» © . Putničke zgrade zračnih luka (prijedlog za Paderborn/Lippstadt) -» ® ili koncertne dvorane (prijedlog za sajam u Dortmundu) -» @ mogu se lako zamisliti u ovom tipu građevine. Swindon / Wiltshire arh. Echterhoffe. (7) Presjek kroz fasadu Arh: Richard Rodgers i partner. slično kao kod mrežastih. Cambridge/GB. i u normalnim slučajevima može se i naknadno utezati. izvrgnut izvijanju. kao tlačni element. arh: Bechnisch i partner. Projekt omogućuje proširenje osnovne površine za približno 67%. Gerber i partner. sajamski kompleks Dortmund. Richard Rogers . Uglavnom se to može izvesti samo primjenom čeličnih ili drvenih skeletnih konstrukcija. Poduprte konstrukcije imaju svrhu smanjiti raspone podvlaka ili pridržati konzolne nosače.. arh.

Kao i kod ravninskih rešetki. jer u trodimenzionalnom prostoru mora svaki čvor biti fiksiran s tri štapa.. Da bi se trodimenzionalna konstrukcija nepokretno oslonila potrebna su 1 + 2 + 3 pridržajna štapa..roštilj. koje se uvijek sastoje od samo jednog tipa čvorova.roštilj.> Q P Prostorne rešetke mogu se najpotpunije sastaviti od istostraničnih i/ili istokračnih pravokutnih trokuta na način da nastaju pravilni poliedri. Ako sferična trokutasta mreža nije zatvorena preko čitave površine. štapova.roštilj. Duljine štapova tijela za prostorne rešetke čine geometrijski red s faktorom V z Za izgradnju pravilne prostorne rešetke dovoljan je čvor s najviše 18 priključaka pod kutovima 45°. a dodekaedar 24 štapa.6. a kod sferičnih konačnih točno pet pravilnih poliedarskih mreža. dakle tetraedre. kvadratične i šesterokutne. prema tome je 3 x broj čvorova (1+2+3) = broj štapova. mora se poći od toga da se štapovi na čvorove vežu zglobno. Primijenjeno na pet platonskih tijela. oktaedre i ikosaedre. mora osnovni poligon biti odgovarajuće nepokretno oslonjen. te prema tome i površina.PROSTORNE REŠETKE Pet platonskih tijela Tetraedar Heksaedar Oktaedar Dodekaedar Ikosaedar . 60° i 90°. Heksaedar zahtijeva u svrhu stabiliziranja dodatnih 6 štapova..roštilj. © Prostorna rešetka . proizlazi iz jednadžbe rešetke da su samo one trodimenzionalne nosive strukture od čvorova i štapova kinematički stabilne čiji štapovi tvore zatvorenu mrežu trokutova. od poluoktaedara i tetraedara u položaju paralelno s rubovima © Prostorna rešetka .W3- N A A A A A A A A / ^ " ® Prostorna rešetka . sastavljena od oktaedara i tetraedara s pravilnim štednim otvorima u donjem pojasu '. = = = = = 4-površina 6-površina 8-površina 12-površina 20-površina sferične mreže (T) Platonska tijela Jednadžba rešetke Za postizanje kinematičke stabilnosti mora biti ispunjena Fopplova jednadžba rešetke: broj štapova = 3 x broj čvorova . od poluoktaedara i tetraedara u zakrenutom položaju (45°) Prostorni građevni elementi oktaedar i tetraedar © Prostorni građevni elementi oktaedar i tetraedar (veliki ugao kocke) s reduciranom visinom ^g^ Prostorni građevni elementi poluoktaedar i tetraedar Prostorni građevni elementi poluoktaedar i tetraedar 'S > K/ W V W V W V Geometrijski red duljina štapova s © f a k t o r o m V"2 i prirodni predložak za geometrijske redove: kućište amonita Jednoslojna sferična ikosaedarska kupola Prostorna rešetka ® Prostorna rešetka 99 . Kod ravnih beskonačnih mreža postoje točno tri geometrijske strukture. od oktaedara i tetraedara s reduciranom visinom © Prostorna rešetka .» OSNOVE . Pravilne ravne mreže trokutne su.V.

Do sada najveća polukuglasta zgrada u svijetu je Globe .arena u Stocholmu -> Postupci montaže su slobodna konzolna gradnja. arh. sastoji se od čvorova i štapova -> 0 . otkaz nekoliko štapova u slučaju požara ne dovodi do sloma konstrukcije. prenijeti i male momente savijanja -> 0 . optika čvora integracijom štapova (12) Dio presjeka kroz gradsku dvoranu u Hildenu. veze vijcima neotporne na savijanje u trokutastom rasteru. nego mogu. dvoslojne nosive strukture. Postoji samo jedan normirani čvor jednog tipa. veze vijcima neotporne na savijanje.Normalni čvor s 18 površina dopušta kuteve priključaka od 45°.štap. 90° i njihove višekratnike.© © Priključak štapova na čvor Li = osovinska mjera sustava I 2 = nominalna mjera štapa L3 = proizvodna mjera štapa L4 = neto duljina cijevi 1 Kružni profil šupljine KHP (cijev) 2 Stožasti naglavak (3) Građenje Mero rešetke 3 Osigurač navoja 4 Naglavak zavrtnja 5 Sigurnosni urez 6 Zavareni šav 7 Otvor za odvodnju 8 Otvor za uvođenje trna NK-sustav (lončasti čvor) direktno oslanjanje krovne opne na štapove gornjeg pojasa. donji pojas u KK-sustavu TK-sustav (tanjurasti čvor).(7). projektiraju konstrukcije koje se mogu uklopiti u proizvoljne nosive površine -> (i|). glede veličine priključaka kao i kuta između dva ubušena navoja. uz slobodni izbor osnovne jedinice rastera i V2 odnosno V3 -strukom vrijednošću tih duljina štapova. Kod prostornih kombinacija postoji mogućnost da se. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor BK-sustav (blok čvor). koju je razvio Mengeringhausen. direktno oslanjanje krovne opne. samo jednoslojne strukture. u skladu s uzdužnim silama u štapovima. veze pomoću više vijaka otporne na savijanje. Strizevvski Presjek Globe-arene u Stockholmu.i višeslojne strukture. koji omogućuju optimiranje konstrukcije i pokrova -> ® . kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor gornjeg pojasa. Kod građevnih elemenata MERO priključci štapova na čvorove ne djeluju kao "idealni zglobovi". direktno oslanjanje krovne opne. montaža odsječaka ili postupak podizanja ploča. razvojem se došlo do velikog broja dopunskih sustava čvor . Radi protukorozijske zaštite svi su dijelovi pocinčani. jedno. Specijalni se čvorovi mogu proizvesti prema slobodnoj narudžbi.(3) Pri tome vrijedi osnovno načelo da se. Mero-čvorovi PROSTORNE REŠETKE PRIMJENA —» Qp Prostorna rešetka MERO. direktno oslanjanje krovne opne. Pogled na krovove paviljona za izložbe biljaka Gruga. arh. Essen (NK-sustav) 100 . biraju odgovarajući čvorovi odnosno tipovi štapova iz asortimana tog sustava. ovisno 0 silama koje treba prenijeti. može i trapezolika geometrija.: Berg Detalj šed-sljemena. dobiva samo toliko rupa koliko je potrebno za velike količine identičnih čvorova u prostornim roštiljnim rešetkama. @ Neograničena fleksibilnost dolazi do izražaja u mogućnosti oblikovanja zakrivljenih rešetkastih roštilja. Polazeći od kuglastog zgloba sa 18 mogućnosti priključaka za cijevne štapove okruglog presjeka. jednoslojne strukture.i viševijčane veze. regularni čvor. jedno. Uslijed mnogostruke statičke neodređenosti prostornih rešetki. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor ZK-sustav (cilindrični čvor). koji se proizvodi u velikim serijama Suprotno tome. koji se najčešće izvodi sa 10 površina. 60°.

klina i obuhvatnog prstena s osiguračem. proračuna ft kugle Priključni vijak i . Štapovi se unutarnjim šesterokutnim vijkom spajaju na kuglu od kovanog željeza.1 0 0 m. U sustavu Krupp-Montal® mogu se vijci ispitati tako da ih se ne vadi iz štapova. 0 Čvorna točka (2) Sustav prostorne rešetke Dimenzije cijevi Broj pozicije stat. detalji -> © . Prostornu rešetku Scane-Space razvio je Kaj Thomsen.(5). KEBA-veza cijevi s čvorom predviđena je za prijenos vlačnih i tlačnih sila. bez vijaka i bez problema u slučaju rastavljanja -> (?) KEBA-veza sastoji se od klinaste čeljusti (KEBA). Spojna su sredstva vjjci koji se posebnim postupkom usađuju u krajeve štapova i pritežu u kuglasti čvor -> © Za sve prostorne rešetke karakteristično je da omogućuju slobodne raspone od najmanje 80 . Unutarnji vijak prolazi kroz cijev vodilicu na kraju štapa i priteže je u čvor.centralni dio s 12 priključaka. u slučaju potrebe mogu se štapovi zamijeniti bez razaranja. a dodatno se može nanijeti i boja.^ B r o j pozicije stat. klinaste spojke. Uglavnom su svi štapovi pocinčani.PROSTORNE REŠETKE PRIMJENA —» CD Prostornu rešetku Krupp-Montal® koncipirao je i razradio E. Sustav Krupp-Montal® prikazan je -> 0 . lim 7 Klin 11 Držač klina 4 Postolje 8 Podrožnica 12 Horizontalna cijev Primjer mogućeg oblika krova i detalji njegovih čvorova -» @ — @ (14) Sustav prostorne rešetke Čvorna točka 101 . Ruter. proračuna ft kugle Upeti stup Kugla (5) Štapovi donjeg pojasa (6) Svestrano pomični ležaj (7) Glava stupa.Horde. upeti stup (o) Pričvršćenje podrožnice ® Modul mreže S Opći središnji čvor .® . proračuna \ ^ 0 . 3 ' k u g l e Dimenzije cijevi Priključni vijak Štapovi gornjeg pojasa (?) Dijagonalni štapovi Glava stupa Elastomerni ležaj Dimenzije cijevi Priključni vijak Broj pozicije stat. od toga 4 x horizontalni i 8 x dijagonalni štapovi Opći središnji čvor 1 Hidroizolacija krova 2 Termoizolacija 5 Centralni dio 6 Ležište klina 9 Obuhvatni prsten 10 Osigurač 13 Dijagonalna cijev (13) 3 Čelični trapez. Dortmund .

Zglobni stupovi s jezgrom za ukrućenje. Grede leže na konzolama ili skrivenim konzolama. zglobna veza ploča u sredini polja). Stropna konstrukcija neposredno preuzima vertikalna opterećenja i vodi ih horizontalno do oslonaca. opterećenja podvlaka preuzimaju glavni nosači Stropni nosivi sustav s nosačima u dva sloja: opterećenje nosača ploče prenose se preko podvlaka na stupove . prečke na sakrivenim konzolama (D Prolazni stupovi. slobodno se oblikuje tlocrt i fasada (ispuna ili ovješena). s poprečnim okvirima. Čisto zglobni okviri: zglobni čvorovi izvedeni. masivne ploče (zidne ploče. Vezovi (košnici. pa je potrebna kruta jezgra. Zglobni okviri jedan iznad drugoga: stupovi i grede međusobno kruto povezani. Masivna betonska ploča. Omogućuje velik broj katova. Skeletne gradnje s dijelovima okvira. Konstrukcija: skeletne gradnje s neprekinutim stupovima -> © © .© © Dvozglobni okvir © Stupovi oblika slova T i L Masivna betonska ploča © 102 Gljivasta okvirna konstrukcija © Stropni nosivi sustav s nosačima u jednom smjeru: nosač leži neposredno na stupu ® Stropni nosivi sustav s nosačima u tri sloja: za vrlo velike razmake stupova. prečke na konzolama © Nastavljani stupovi. Skeletna je gradnja takva konstrukcija koja ne zatvara prostor. Dvozglobni okvir. šuplja. Konstrukcijski sustavi: stupovi i glavni nosači određuju okvirnu konstrukciju s krutim ili zglobnim čvorovima (spojevi stupova i greda). Debljine zidova i ukrućenja: DIN 1045/1053.> © . različita predgotovljenost. Vrste konstrukcije: skelet s glavnim nosačima na zglobnim stupovima. kao panelna ili skeletna gradnja. s uzdužnim okvirima. vrlo je teška kad su veliki razmaci stupova. aluminiju i drvu. prečke na konzolama © Katni okviri oblika slova H Izvode se na gradilištu ili od predgotovljenih elemenata. najčešće kvadratični osnovni raster © .© Dijelovi okvira u obliku slova H s obješenom gredom u srednjem polju (zglobni katni okvir).© . Kruti čvorovi: lako izvedivi u armiranom betonu na mjestu gradnje. Izbor gradiva ovisi o konstrukciji i mjestu gradnje. Stupovi s konzolno istaknutom pločom na sve četiri strane (ploče kruto spojene sa stupovima. s uzdužnim i poprečnim okvirima. Uporabivo u svim područjima visokogradnje. predgotovljene armiranobetonske konstrukcije najčešće sa zglobnim čvorovima. bez greda. Skeletne gradnje s dijelovima okvira © .3 n = n = n KATNE KONSTRUKCIJE -»QQ r r i p ir ir i i ir © Prolazni stupovi.slap). skeletna gradnja u čeliku. što je loše za provođenje instalacija (moguć postupak lift . zidovi stubišta). prečke na sakrivenim konzolama © Nastavljani stupovi. Skeletna gradnja s prekinutim stupovima .» © . broj katova ograničen nosivošću i težinom gradiva. Potpuno kruti okviri: stupovi i grede krutim uglovnim čvorovima povezani su u katne okvire. pa su te tako nastale krute ploče zglobno postavljene jedna iznad druge. u srednjem polju slobodno položena ili s okvirom kruto spojena greda (zglobni katni okvir). stupovi s prečkama pojedinačni ® Nastavljani stupovi. Visina stupova moguća i kroz dva kata. Mogući mješoviti sustavi. zabatni zidovi. Nužna su vertikalna ukrućenja poprečnim zidovima i horizontalna stropnim konstrukcijama. Spoj stupova može biti pomaknut od kata do kata. Pojedinačni stupovi s gredama (neposredno oslonjene na konzole ili skrivene konzole) -> © . Konstrukcija: vertikalni stupovi ili zidovi od gradiva s vlačnom čvrstoćom ili bez nje. rešetke). rebrasta ili kasetirana ploča. Izvedba kao armiranobetonska skeletna gradnja: građenje na samom gradilištu i predgotovljenost. Skeletne gradnje s gljivastim pločama .

pa je stoga vlastita težina ploče mala. Debljina = 7 cm granica ekonomičnosti oko 15 cm. razmak rebara š 70 cm. (D Drveni grednik od lijepljenih daščanih nosača s otvorenim podgledom ® Strop od predgotovljenih arm. Raspon od 6. razmak prema stat.1250 mm. duljina do 7. Šuplja ploča od prednapetog betona ->• © sastoji se od nosivih prednapetih betonskih predgotovljenih elemenata sa šupljinama. armirana u jednom smjeru ili križno Strop od čeličnih nosača s ispunom od armiranih ploča od lakog betona 103 .(2) u otvorenom ili zatvorenom načinu građenja. Širina stropnih elemenata 1 m. Debljina elementa 15 i 18 cm. betonskih rebara i ispunom od opekarskih šupljih blokova goo . čime se postiže krutost u popreč. Križno armirana betonska ploča: odnos stranica do 1:1.375 .2 6 cm. najmanje 4 cm debelih armiranobetonskih ploča u funkciji oplate i sprežu betonom na mjestu ugradnje do pune potrebne debljine ploče (¡2).5.500 . Debljina ploče 1 0 . Širina ploča najviše 2. betonska stropna ploča.Parket Cementni estrih Ploče od mineralnih vlakana Šperploče Šperploče Akustična izolacija STROPNE KONSTRUKCIJE Drvene stropne konstrukcije od punih greda ili lijepljenih daščanih nosača @ . Sloj betona nije potreban.750 . širina rebra = 5 cm © Rebrasti strop od U . povezanih vijcima. Polaganjem betonskih pločica debljine 60 mm poboljšava se zaštita od buke (2) Djelomično ili potpuno montažne stropne konstrukcije postavljaju se u suho. betonskih elemenata s ispunom od šupljih elemenata koji statički nisu nosivi ® Montažni strop od arm.profila (arm. širina 1. betonskih I . Elementi se međusobno spajaju zalijevanjem reški. Masivna stropna ploča betonirana preko oplate na mjestu gradnje Postaje nosiva tek nakon vezanja betona. Spregnuta čelična stropna konstrukcija ->(¡3) Trapezni i valjani profili osnovni su elementi oplate od pocinčanog čeličnog lima. i odmah su sposobne preuzeti opterećenje ->• (3) .625 .5 cm.48 m.nosača Kompletno montažni strop od arm betonskih nosača sandučastog presjeka Armiranobetonski rebrasti strop betoniran na licu mjesta.10 Opeka 1— 1 Ovisno 0 strelici luka Opeka 1 © Monta-strop od šupljih opeka i sa žljebovima za armaturu i beton Šuplja ploča od prednapetog betona s upredenom žicom za prednapinjanje Nabijeni beton pri osov.1000 . razmaku š 1 3 0 cm Svod (Pruska kapa) osov. beton. Strop je nakon ispune spojnih reški bez žbuke pripremljen za ličenje.20 m. razmaku 5 150 cm Opeka pri osov.35 m. proračunu Strop od čeličnih nosača s ispunom -» @ 3 m Kompletno montažni strop od arm.20 m. grede).Nabijeni beton- ž 1. Debljine konstrukcije najviše 19 + 21. smjeru ® Arm. uz to uvodi vlagu u građevinu. Ova konstrukcija povezuje prednosti montažne gradnje s dobrim stranama konvencionalnog građenja. Stropovi od opekarskih proizvoda ->• © mogu se izvoditi montažno. bez oplate.© Rebrasti stropovi: razmak rebara neka slijedi red mjera: 250 . "Filigranske" stropne konstrukcije izvode se od predgotovljenih.

polaže se na betonsku podlogu -» @>.PODOVI Podovi u znatnoj mjeri određuju ukupni dojam o prostorijama. 50/50. za brodski pod na pero i utor nordijska smreka / jela. Piljene ploče od vapnenca (mramora). pješčenjaka i svih eruptivnih stijena imaju po želji obrađenu gornju površinu. ploče od škriljevca i pješčenjaka mogu se upotrebljavati neobrađene. 69/69. malo se mehanički troše i nisu uvijek otporne na ulja. mozaika i dasaka -» @ . Zbog toga su otpčrne na smrzavanje. keramike ili prirodnog kamena položeno u cementni mort ili lijepljeno. položene bez pravilnog rasporeda Ploče od prirodnog kamena. 50/50 mm Mozaik parket ® Uzorak pletiva Drveni tarac Specijalno ljepilo Izravnavajući sloj ili plivajuCi estrih —Osnovni premaz Predgotovljene parketne ploče na konstrukciji s podnim grijanjem Predgotovljene parketne ploče na starim drvenim podovima Drveni tarac položen u ljepilo s površinskom obradom (stambeni prostori) Drveni tarac položen u ljepilo. uzorak pletiva ^gj Četverokut s umetcima 100/100. donekle i na kiseline. 75/75 mm © Mali peterokutni mozaik 45/32 mm ® ^ 0 ™ z a ! k Essenskog oblika.(§) Ploče od prirodnog kamena. © Kvadratični mozaik. u rimskom slogu © Mali kvadratični mozaik. pa nema gotovo nikakvog upijanja vode. polubrušene i brušene -» 0 .( | ) . -» (3). na glatko zaribanom položenom betonu (profesionalno) 104 . Polažu se u mort ili lijepe na estrih. 33/33 mm 20/20.(J) Keramičke podne ploče: ploče i mozaik-pločice dobivaju se od gline koja se u procesu pečenja sinterizira. Ploče od prirodnog kamena:Solnhoferske ploče. ploča. američki crveni bor (redpine) i smolasti bor (pitchpine).@ Vrste drva za daščani pod: njemačka smreka / jela. Parket: od prirodnog drva DIN 18356 i 280 u obliku parketnih daščica.@ Gornji sloj predgotovljenih parketnih ploča izrađuje se od hrastovine ili nekog drugog tvrdog drva u tri različita asortimana -> ® . Drveni tarac: (čeono drvo) kvadratičnog ili okruglog presjeka. Mozaik-podovi: raznobojno opločenje od stakla. ^g^ Četverokuti s umetcima. kvaliteti stanovanja i troškovima održavanja.

Viša cijena energije. Ta goriva emitiraju velike količine tvari koje su štetne za okolinu. L u ' S n i . Tome pripadaju: Sunčeva energija. Preporučljivo za vodozaštitna područja. Ovisnost o opskrbnoj mreži.r a c r t a li 21 i a m ta .Kotao ~L Odvod . / / / / / / / /'A Jh-HiV/i Podrumska vrata za slučaj nužde (3) Ložionica s 2 vrata (min.0 m i Dovod zraka Prednosti i nedostaci loženja plinom. Toplina se proizvodi u blokovskim toplanama ili energanama izmjenom energije u toplinu. i . Nema troškova skladištenja. Loženje plinom. Potreban veliki skladišni prostor. 4725. .r a o ^ i a r a a S . Plaćanje nakon upotrebe. Ne ovisi se o uvoznim energentima.Odvod -Povratni vod • r t a o . Visoko zagađenje okoline. Pri prijelazu energije u toplinu štiti se okolina. Velika emisija štetnih tvari. Daljinsko grijanje je za razliku od glavnih prenositelja energije pos- Ložionica (minimalne veličine 8m3) potrebna za termički učinak = 50 kW C 7 / k / / I / / / / / / / / / / / l— Presjek Dimnjak V / / / / / / / / / / / / 7 7 7 / Odvod zraka Ložionica1 s 22 m 3 1 Ss2. Preporučljivo za vodozaštitna područja. otpadne tvari (bioplin). Plaćanje goriva tek nakon upotrebe. Plaćanje goriva prije upotrebe. Obnovljivi oblici energije. Moguće grijanje pojedinačnih stanova odnosno prostorija (plinske peći). Ložionica s 2 2 m 3 Vrata ložionice otvaraju se van " . Kruta goriva. 44576 . biološke mase (biljke). Strah od eksplozije plina. U najamnim zgradama gubi se dio moguće najamnine zbog skladišnog prostora za gorivo. / / / / / / . r a . 6608. prozor) za slučaj nužde redan prenositelj. Visoka cijena energije. Slabe mogućnosti reguliranja. Amortizacija ovih instalacija ne može se postići tijekom radnog vijeka. Ne ovisi o javnoj opskrbnoj mreži. Nema troškova skladištenja. Prijelaz s ulja na plin zahtijeva preinake dimnjaka. Iznimke su blokovske toplane jer se tek iznad nekog kapaciteta postiže ekonomičnost takvog grijanja. Još uvijek je najrasprostranjenije loženje lakim loživim uljem. o .» Q D Instalacije grijanja razlikuju se prema vrsti energije i vrsti grijaćih površina. pa državni propisi nameću visoka davanja. rezu. Manja cijena goriva (u odnosu na plin oko 10 . Promjena načina grijanja zahtijeva izgradnju dimnjaka. Niske cijene goriva. veličina 22m3) potrebna za termički učinak = 350 kW Prednosti i nedostaci daljinskog grijanja.Povratni vod ® Dvocijevni sustav s donjim razvodom i vertikalnim uzlaznim vodovi- © Dvocijevni sustav s gornjim razvodom i vertikalnim uzlaznim vodovi- © Jednocijevni sustav sa specijalnim ventilima i horizontalnim razvodom © Dvocijevni sustav s horizontalnim razvodom (standardna izvedba za uredske zgrade) 105 . visok godišnji stupanj korisnog učinka. rezi-.40m Dovod zrakai z z z z z / / / / / / / / / / / / / / / / / Druga vrata ložionice (odn. Niski troškovi održavanja. 4756. 4705. Ložionica s 2 vrata (J) Ložišta s temičkim učinkom iznad 50 kW zahtijevaju vlastitu ložionicu | Dimnjak / / / / / / / / / V T Ložionica s 8 m 3 = 2. ' S J 4—Kotao I im o . Plinski b o j l e r — t T ~ | n=U O .130 W/m 2 90 W/m 2 50 WIm 2 385 m 2 550 m 2 1 000 m 100 50 kW 200 2 2700 m 2 3900 m 2 7000 m 2 300 400 350 kW 500 kW Nominalni termički učinak GRIJANJE DIN 4701. Za grijanje zgrada rijetko se upotrebljava kameni i mrki ugljen te drvo. T Plinski Odvod vodovi Povratni vod C E ^ g c t i r c i p a & sa a t a .. Nisko zagađenje okoline. Nisu potrebna ložišta ni dimnjaci. . U porastu je grijanje zemnim plinom. 4755. energija vjetra.25%). Lako se regulira. Lako se regulira. Ovisno je o opskrbnoj mreži. Visoki troškovi spremnika i uskladištenja. . p . U vodozaštitnim područjima i područjima ugroženim od poplava moguća primjena samo ako se postupa u skladu sa strogim propisima. Loženje uljem. TT rtm. pa je potražnja za njima mala. energija vode. Mnogo rada oko loženja. t o . 4108. Prednosti i nedostaci krutih goriva. Prednosti i nedostaci loženja uljem.

Zrak se zagrijava na grijaču. Primjenjuje se kao električno podno grijanje i za grijaća tijela poput termoakumulacijske električne peći i električnog bojlera.255 0. 107 0 . garaže.12° 0. Presjeci prostora za dovod i odvod zraka moraju biti jako dimenzionirani 0 . Ohlađeni zrak teče preko poda opet prema grijaču.44 0. m 4HWI50 H Dužina u mm 300 450 600 Razmak nosača H2 u mm 200 350 500 Dubina C u mm 250 160 220 110 160 220 110 160 220 Površina za ličenje po članku (m2) 0. niski troškovi instalacija. Konvektori. Nije potrebno ložište ni dimnjak.34 0. Drugačije je ako se grijač nalazi uza zid nasuprot prozoru. Raspored ispod podnih konvektora ovisi o udjelu prozora u ukupnoj potrebi topline prostorije. struji uz prozor prema stropu i hladi se na vanjskim i unutarnjim zidovima. niski su troškovi održavanja.24 0. Konvektori bez ventilatora nisu pogodni za grijanje niskom temperaturom jer njihov učinak ovisi o količini zraka koji prolazi. Nedostatak im je intenzivno komešanje zraka i kovitlanje prašine. Trajno grijanje prostorija električnom strujom. Zbog toga se konvektori mogu maskirati ili ugraditi tako da se ne smanjuje toplinski učinak. Kod konvektora se toplina ne prenosi zračenjem nego izravno na molekule zraka. ali ako su od materijala niske toplinske vodljivosti.48 1000 900 Grijanje strujom. moguće je samo u posebnim prilikama. Tada se zrak hladi na prozoru. ovaj se oblik grijanja može regulirati. Prednosti akumulacijskog grijanja strujom. Glavne prednosti: kratko vrijeme za postizanje odgovarajuće temperature. toplina se zračenjem u znatnoj mjeri gubi -> s. Ako su maske metalne. nema otpadnih plinova.09 0. zbog visoke cijene struje.155 0.18 2 0.205 0. Konvektori ispod poda @ .185 0. a time i o razlici temperatura grijaćeg tijela . od 20% do 70% odgovara @>.58 Mjere za ugradnju lijevanih radijatora prema DIN 4720 Dimenzije lijevanih radijatora prema DIN 4720 Visina h. stalna pripravnost za rad. Za razliku od podnog. Podno grijanje zasniva se na tome što se noću pod grije a danju se toplina iz njega prenosi u zrak prostorije. Za akumuliranje se koristi vrijeme niske potrošnje struje u distribucijskoj mreži. podni konvektori) ugraditi ventilatori.185 0. zanemariva je potreba prostora. Treba paziti na zadovoljavajuće mogućnosti čišćenja.306 0. Vrijede isti uvjeti kao za konvektore iznad poda. Akumulacijsko grijanje strujom. Prikazano je kretanje zraka unutar grijane prostorije. 600 900 u mm 250 70 110 160 220 70 110 160 220 160 70 160 220 Površina za ličenje po članku (m2) 0. Raspored @ odgovara udjelu preko 70%. iznimka je akumulacijsko grijanje jeftinijom noćnom strujom. Razmak nosača u mm 200 350 H2 c Dubina /C_H c K o d d u b o k i h radijatorskih niša preporučuje s e ostaviti p r o r e z e u mm 280 430 m i 580 500 111 680 980 77777777777.14 0. crkve. 107.12 0. pa onda teče hladan preko poda prema grijaču i zagrijava se tek tamo s. nema skladištenja goriva.zrak u prostoriji.16 0.GRIJANJE -»tu 0 U g r a đ e n ispod p o d a g) U g r a đ e n ispod p o d a h ) U g r a đ e n ispod p o d a s usisavanjem zraka s usisavanjem s obostranim iz prostorije hladnog zraka usisavanjem i)Konvektor iza klupe (2) Različite mogućnosti ugradnje konvektora prema GEA Visina hl / 4 0 min. Da bi se povećao učinak. nema skladištenja. Zbog buke koju proizvode ventilatorski konvektori. čist pogon. a ispod 20% (§).205 0.285 0. Mjere za ugradnju čeličnih radijatora prema DIN 4722 ^g^ Dimenzije čeličnih radijatora prema DIN 4722 DD f h i D u ž i n a po "članku 4 6 m m i - © i fS I- é I i +1 s 1 igy m '/////////V. portirnice. Grijaća tijela mogu se na razne načine maskirati.255 0. mogu se kod konvektora s nedovoljnom visinom okna (npr.345 0. Prednost je struje u grijanju povremeno korištenih prostorija. u stambenim su prostorijama samo ograničeno uporabivi-> 0 . npr. toplina se zračenjem gotovo u cijelosti prenosi na zrak u prostoriji. Slično tome se u akumulacijskim pećima ili bojlerima odgovarajući dijelovi zagrijavaju u vrijeme slabog opterećenja mreže.21 0. Učinak konvektora ovisi o visini okna iznad grijaćeg tijela. U nekim slučajevima se javlja značajno smanjenje korisnog učinka. r>> V V 35 H 821 1 a) Horizontalnob) Horizontalno ffl s_|amelama E E H w Različiti oblici plašta vertikalnih vodova kod cijevnih radijatora Presjek kroz plosnato grijaće tijelo 821 ® m 1 ) Horizont 2-redno 1001 1 I) Vertikalno 2-redno © 106 Cijevni radijator (3-cijevni) Prikaz različitih pločastih grijaćih tijela .

perfortrana obloga grijaćeg tijela A Širina okna . ali se to može riješiti dodatnim grijačima.k l i z n a folija 0. To se postiže jednoslojnim pločama bez konvekcijskih lamela i rebrastih radijatora. U vodozaštitnim područjima propisuju se maksimalne količine i dodatne sigurnosne mjere. Osim toga se propisuju ventili protiv prelijevanja i uređaji koji signaliziraju istjecanje ulja (npr.m o n t . Prostor sa spremnicima mora biti pristupačan.folija 0.p l o č i c e 15 mm u .1 0 litara po kubičnom metru grijanoga prostora. U tom slučaju dolazi do jednolikog zagrijavanja zraka u prostoriji.C+2k E Razmak nosača radijatora B Razmak od poda minimalno H Min.PE-folija . kad je riječ o mjerama protiv alergija na kućnu prašinu odnosno grinje. Kao podna obloga prikladna je gotovo svaka uobičajena obloga od keramike. uslijed kretanja zraka površinom poda. mreža za cijevi . U kotlovnici se smije uskladištiti najviše 5 m 3 . ali i zidovima i stropu. 4 5 mm) . C Dubina gnjaćeg tijela (1T) Promjene emisije topline pri različitim načinima oblaganja grijaćih tijela za najmanje 3 mjeseca i najviše za jednu sezonu grijanja. drva ili tekstila.2 m m -aluminijske lamele . Do sada su se. estrih ploče 19 mm . Spremnici moraju imati instalacije za punjenje i odzračivanje. lijepljene.posteljici od morta 30 mm .P E .p l o č i c e 10 mm. Uskladištenje loživog ulja. zanemarivala grijaća tijela. U zgradama se postavljaju baterije spremnika od sintetike.a r m a t u r n a mreža ( 0 3. O problemu alergija na kućnu prašinu u grijanim prostorijama.termički modul s termoizolacijom © Stropno grijanje s aluminijskim kasetama Zidni uređaj za grijanje zraka 16° 20° 24" 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° Razvod zraka pom. U slučaju nužde mora prostorija u kojoj su spremnici primiti cjelokup- ^^Betonskapl'o nu količinu ulja. tj. mjera ukupne visine 70 mm bolje 120 mm K Udaljenost od zida odn obloge.estrih (visina iznad cijevi min.5 mm) .a r m .15 m 2 kW. Panelna grijanja sastoje se općenito od velikih površina na graničnim površinama prostorija. podnim konvektorima.vodilice .h a s u r a od mineralnih vlakana 13/10 kao akustička izolacija (ako je potrebno) (S) Podno grijanje (termički moduli) Slojevi poda odozgo prema dolje: . lijepljene . Kod podnog grijanja se toplina od površine poda predaje zraku u prostoriji. npr. ovisno o vrsti podne obloge. zidno grijanje.3 mm . ali otpor prolazu topline ne bi trebao biti veći od 0. Prijenos topline na zidove i strop obavlja se zračenjem. Približna prosječna godišnja količina loživog ulja iznosi oko 6 . Količina loživog ulja mora biti dovoljna (2) Kretanje zraka A pri grijanju radijatorima i B kod stropnog grijanja I Zatvorena obloga gnjaćeg tijela 3 otvorena odn. Toplinski učinak može. ili tapison . Kod ukopanih spremnika mora postojati osiguranje od propuštanja.2 mm -termoizolacija PST 33/30 Slojevi poda odozgo prema dolje' .2 mm -termoizolacija PST 33/30 Vodove stropnc«/ grijanja treba uz vanjske zidove položiti na manjim razmacima koji se izrađuju zavarivanjem na mjestu gdje se postavljaju. npr.psihološku ocjenu sustava grijanja 107 . Grijači s velikim udjelom konvekcije uzvitlaju kućnu prašinu.p l o č i c e 10 mm. pri ukopanim spremnicima).f o l i j a 0. ili se postavljaju čelični spremnici proizvoljnog obujma (5) Podno grijanje (mokro polaganje) Slojevi poda odozgo prema dolje: . Osim toga se kod grijača s konvekcijskim lamelama javljaju nerješivi problemi glede čišćenja. Vrste panelnog grijanja: podno grijanje. uz uglavnom razmjerno niske temperature. dvostruke stijenke ili unutarnja obloga od sintetičnog materijala.P E . Spremnici moraju stajati u posudi koja može primiti cjelokupnu količinu ulja. U određenim vremenskim razmacima mora se provjeriti nepropusnost spremnika.polistirolska podloga s utorima za cijevi 4 0 mm .f o l i j a 0. Podno grijanje. stropno grijanje. (4) Podno grijanje (8) Podno grijanje (suho polaganje) Slojevi poda odozgo prema dolje: . ploča Krivulje temperature u prostoriji za termičko . Pogodna su dakle grijaća tijela kod kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti: što je moguće manji udio konvekcije i mogućnost čišćenja bez teškoća. Prijelaz topline u zrak je konvektivan.novi gornji pod s nosivim slojem (visina promjenjiva) .PE. Problemi se javljaju samo kad su prozori suviše veliki.e s t r i h 4 5 mm . pa ona intenzivnije dolazi u dodir sa sluznicama.GRIJANJE -»tu Treća je mogućnost da umjesto grijaćeg tijela pod služi za zagrijavanje prostorije. iznositi 70-110 W/m 2 . čiji je obujam po 500 2000 litara.

GRIJANJE -» Q P

E3-

JiE^

tí!

©

Razne mogućnosti postavljanja normiranih spremnika loživog ulja

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

H

E

H

(2)

Iskop jame za spremnik loživog ulja u zemlji

Estrih za podno grijanje mora odgovarati D I N - u 1 8 5 6 0 odnosno uputama Središnjeg saveza njemačkih građevinskih obrtnika. Debljina estriha ovisi o njegovoj vrsti, obradi i opterećenju koje mora preuzeti. Kad se primjenjuju cementni estrih ZE 20 i grijaće cijevi koje leže neposredno iznad toplinske izolacije, propisano je prekrivanje cijevi najmanje 45 mm. Ne računajući oblogu poda, to daje minimalnu debljinu od 75 mm. Estrih se pri grijanju širi, a na početku grijanja javljaju se razlike temperature između gornje i donje strane. Zbog tako prouzročenih razlika u širenju, nastaju kod keramičke podne obloge u gornjoj zoni estriha vlačna naprezanja koje može preuzeti samo armatura. Ako postoji parket ili tapison, armatura nije potrebna, jer je tada razlika temperature manja. U propisima o toplinskoj izolaciji postavljaju se, neovisno o izboru termičkih proračuna, posebni zahtjevi za ograničenje provođenja topline kod panelnog grijanja: "Kod panelnog grijanja ne smije koeficijent prolaza topline kroz slojeve promatranog dijela građevine između grijaće površine i vanjske atmosfere, tla ili dijelova građevine sa znatno nižim temperaturama u unutrašnjosti biti veći od 0,45 W/m2" U DIN-u 4 7 2 5 (podno grijanje toplom vodom) navode se najveće dopuštene temperature površine poda: za područja stalnog boravka to je 2 9 ° C , a za rubna područja čija širina ne smije biti veća od 1 m 3 5 ° C . Za kupaonice i kupališta vrijedi najveća dopuštena temperatura poda od 9°C iznad normalne temperature zraka u prostoriji. U normalnim je okolnostima pod tim uvjetima grijanje moguće jer potreba za toplinom rijetko prelazi 90 W/m 2 . Samo u nekim slučajevima, npr. ako su velike površine prozora ili ako prostorija ima više od dva vanjska zida, potrebno je više topline. U tom slučaju treba osim podnog grijanja instalirati i druge, statične grijaće površine ili grijanje toplim zrakom.

730 mm

730 mm

730. mm

Nominalni volumen V u litrama (dm 3 ) 1 000 1500 2 000 (1100) (1600)

Dimenzije u mm max. Duljina I Dubina t (1100) (1720) 720 720 720 Masa m (s priborom) u kg « 3 0 - 5 0 kg * 4 0 - 6 0 kg * 5 0 - 8 0 kg

. .. , ,. Posuda za gorivo od najlona (pohamid), pogled sa strane

Skupina Dosuda za gorivo od naj. , , L ona "T (velicina skuPine m a x ' 5 posuda)

1100 1650 2150

(^9)

Dimenzije posuda za gorivo (skupine posuda) od sintetičnih materijala
Dimenzije u mm (minimalno) Vanjski Debljina lima Duljina promjer 1-struka s 2-strukon I stijenka stij (svaka) di 1000 1250 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500 2500 1510 2740 2820 3740 5350 8570 6969 8540 10120 8800 10800 12800 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4(5) 4 4 Težina u ka od 1,2 B A/C 700 930 1250 1850 2400 2850 3400 4400 5300 6300 790 980 1300 1900 2450 2900 3450 4450 5350 6350

Volumen Vum minimalno 1 3 5 7 10 16 20 25 30 40 50

Svijetla širina 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600

1,1 Jednostijeni 265 325 700 885 1200 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100

©

Spremnik za loživo ulje, pogled sa strane

Spremnik za loživo ulje, pogled sprijeda

60

Težina u kg od 1,3 A 1,7 2,8 3,8 1250 1600 1600 1600 2000 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 40 50 60 2500 2500 2900 2500 2900 1590 1670 2130 2820 2220 3740 5350 8570 6960 8540 10120 6665 8800 10800 8400 12800 9585 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 7 9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 885 1250 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100 2,1 B 2.2 B

_
745 930 1250 1950 2350 2800 3350 4250 5150 6150 -

935 1250 1850 2350 2800 3350 4250 6150 6900

390 390 600 740 930 -

Spremnik — Kontrolna letva

5 6 7 10 16 20 25 30

(T)

Spremnik u kadi

^g^

Predgotovljena betonska zaštitna kada za spremnike

Dimenzije cilindričnih spremnika za ulje (posude) ->

©

108

SKLADIŠTENJE TEKUĆIH GORIVA->QP
60

h

-10

(T)

Spremnici za loživo ulje u prostorijama %
R a z m a k ograničen

Polijevanje spremnika Razmak

Prihvatni prostori moraju u slučaju istjecanja uskladištene tekućine spriječiti njeno razlijevanje u okolinu. Moraju biti u stanju prihvatiti najmanje 1/10 obujma svih spremnika, ili najmanje cijeli obujam najvećega spremnika u prostoriji. Spremnici u prostorijama: prihvatni prostor zahtijeva se ako je obujam spremnika veći od 450 litara. To nije potrebno ako su spremnici od čelika s dvostrukim stijenkama, do obujma od 100000 litara ako postoji uređaj za signalizaciju izlijevanja, ili pojačanja od sintetike armirane staklenim vlaknima, ili kod metalnih spremnika s unutarnjom oblogom od sintetike, sve uz dozvolu nadležnih službi. Prihvatni prostori moraju biti od negorivog, vatrostalnog materijala dovoljne čvrstoće, nepropusni i stabilni, te ne smiju sadržavati nikakve slivnike. Razmak spremnika od zida s dvije strane pristupačnog najmanje je 40 cm, inače je 25 cm, najmanje 10 cm od poda i 60 cm od stropa -» 0 Klase opasnosti: A Plamište ispod 100°C AI Plamište ispod 21 °C AII Plamište od 21°do 55°C A III Plamište von 55° do 100°C B Plamište ispod 21 °C pri 15°C topivo u vodi. Nadzemni spremnici na terenu: prihvatni prostori potrebni su iznad 1000 litara obujma; sve ostalo kao za spremnike u prostorijama. Prihvatni se prostori mogu i oblikovati nasipima. Za spremnike iznad 100 m 3 mora biti razmak do nasipa, zida ili kružnog omotača najmanje 1,5 m. Kod uspravnih cilindričnih spremnika do 2000 m 3 obujma i četverokutnih prihvatnih prostora može se taj razmak reducirati na 1 m. Treba predvidjeti uređaje za odvod vode, ali mora postojati mogućnost njihova zatvaranja. Ako voda može otjecati gravitacijom, treba ugraditi separatore. Nadzemni dijelovi postrojenja moraju biti osigurani od naleta vozila. Najmanji razmak susjednih objekata obujma 500 m 3 jest 3 m; s porastom obujma razmak se povećava, do 8 m za 2000 m 3 . Zbog mogućega požara moraju postojati prilazne prometnice za vatrogasna vozila i opremu -» (§)- (3). Podzemni (ukopani) spremnici: najmanji razmak spremnika od granica 0,4 m, od zgrada 1 m. Spremnike treba usidriti zbog uzgona podzemne vode na prazni spremnik. Nasip iznad spremnika najmanje 0,3 m, najviše 1 m. Ulazni otvori 0 60 cm, iznad svakog zatvoreno okno bez slivnika, najmanje širine 1 m, odnosno 0,2 m šire od otvora slivnika. Ako okno leži na prometnoj površini, mora poklopac biti ispitan na teret od 100kN. Priključna mjesta za punjenje moraju odobriti nadležna tijela ako se radi o zapaljivim tekućinama klase A I, AII ili B. Takva mjesta moraju biti pristupačna za vozila bez manevriranja i osigurana od udara vozila. Tlo mora biti nepropusno, sa zastorom od bitumena, betona, ili tarac sa zalivenim reškama. Odvodi moraju imati separatore. Potrebni su preljevni ventili i uređaji za pražnjenje i ispiranje dostavnih vozila. Spremnici za opskrbu cestovnih vozila, plovila i zrakoplova tekućim gorivima klase A III, npr. loživo ulje i dieselsko gorivo, ne smiju se skladištiti zajedno sonima klaseAl, A l i ili B. Manipulativna područja površina i separatora ne smiju se preklapati. -» @ Svi spremnici moraju biti opremljeni: uređajima za ventiliranje i odzračivanje, s otvorima najmanje 50 cm iznad terena, i zaštićeni od kišnice; uređajima za kontrolu visine punjenja; ulaznim otvorima promjera najmanje 600 mm ili otvorima za vizualnu kontrolu promjera najmanje 120 mm. Osiguranje od groma i elektrostatičkog naboja. Otpornost protiv plamena, te korozije izvana i iznutra, vatrogasni aparati odgovarajućih tipova. Spremnici za dieselsko gorivo ili loživo ulje EL, kojima je obujam veći od 1000 litara imaju automatski uređaj za prekid punjenja preko granične visine i preljevni ventil.

A I Spremnik podzemni

EristupnLpi
10 20 m
Zaštitni pojas p r e m a T R b F 1 1 0 . br. 7 . 8 4 Slobodna površina prema T F b F 2 1 0 br. 4 . 6 1

(?)

Malo skladište tekućih goriva

(J)

Postrojenje za opskrbu gorivom

109

Proizvodnja struje _

Proizvodnja pare f I Proširenje " 1

r-n r i i ! i !

TERMOELEKTRANA
I I I I

D O

Tehnološka para

V

Pomoćna postrojenja ^

Termoelektrana s v r t l o ž n i m s l o j e v i t i m i z g a r a n j e m Svojstvo je termoelektrana pouzdana i ekološki povoljna proizvodnja struje, pare ili vruće vode. U termoelektranama na ugljen, osim tehnika izgaranja prašine, izgaranja na roštilju itd., probila se 80-tih godina i tehnika vrtložnog slojevitog izgaranja. Razvijeni su različiti koncepti i izvedbe, od stacionarnih do cirkulacijskih. Zbog sve zahtjevnije zaštite okoliša, razvoj ide u smjeru cirkulacijskog vrtložnog slojevitog izgaranja. Daljnji se razvoj očekuje od današnjeg atmosferskog prema visokotlačnom vrtložnom sloju. - » ( T ) shematski prikazuje osnovne elemente postrojenja i najvažnije tokove materijala. Jedan od osnovnih elemenata je pogon za proizvodnju pare, koji se sastoji od kotlovnice s više kotlova, bunkera i manjih spremišta za ugljen, pomoćnih postrojenja - električnih filtara, usisnih ventilatora i dimnjaka. Drugi kompleks jest pogon za proizvodnju struje koji sadrži zgradu s turbinama i razvodnikom pare, rasklopnu stanicu s transformatorima, distribuciju struje, elektrotehniku te mjerne i regulacijske uređaje. Nadzor svih sustava i upravljanje njima provodi se iz središnje upravljačke prostorije. Osnovni tokovi materijala su: a) ulazni tokovi kao što su ugljen, loživo ulje ili plin, vapno, pijesak i kondenzat, b) izlazni tokovi - struja, procesna para, pepeo i dimni plinovi, c) interni tokovi kao npr. voda za hlađenje.

Ugljen Vapno1 ulje/plin PijesahT Grnbt Kondenzat P®**80

•+JL


Fini pepeo

3

Shema dispozicije termoelektrane
Grijaće površine Pama turbina [ G ) Generator lehnoktška para

*
Fini pepeo

Priprema i skladištenje krutih i tekućih materijala obavlja se centralno u pomoćnim postrojenjima, odakle se opskrbljuju pojedini potrošači u sklopu termoelektrane. - » © j e shema funkcioniranja termoelektrane s vrtložnim slojevitim izgaranjem i pretvorbom snage u toplinu. Takav se postupak zbiva u industrijskim energetskim postrojenjima i toplanama. Ugljen se kao gorivo mehaničkim transportnim trakama dovodi na vrući pepeo, koji je na povratnom putu, i tako dospijeva u donji dio ložišta; ako se raspolaže suhim vrstama ugljena, prednost se daje pneumatskom ubacivanju izravno u ložište. Pri temperaturama između 800°C i 900°C dolazi do potpunog izgaranja. Potrebni zrak usisava se iz kotlovnice ili izvana, grije u predgrijaču i tlačnim ventilatorom uvodi u ložište kroz sapnice u podu ložišta kao primarni zrak, te kroz bočne otvore na više razina kao sekundarni zrak. Pri izgaranju nastaju vrući dimni plinovi; pepeo koji se nalazi u ložištu intenzivnim vrtloženjem preuzima dio topline izgaranja, dimni ga plinovi povlače sa sobom pa se tako toplina prenosi na grijaće površine u ložištu, sve do ulaska u ciklon. U ciklonu se iz mješavine dimnih plinova i pepela najveći dio krutih čestica izdvaja i povratnim tokom pepela vraća se u ložište - tako se postiže cirkulacija krutih tvari. Vrući se dimni plinovi hlade na sekundarnim grijaćim površinama; ovisno 0 temperaturi stvara se pregrijana para visokog i srednjeg tlaka, te zagrijan kondenzat i zrak potreban za izgaranje. Dimni se plinovi pri temperaturi otprilike 140°C u elektro - ili mrežastim filtrima oslobađaju sitnih čestica i usisnim ventilatorima upućuju u pojedinačne dimnjake ili u jedan zajednički. Kako bi se spriječila emisija sumpora, u odgovarajućim se količinama u ložište ubacuje vapno. Pri prvom punjenju i dopunjavanju cirkulirajućih krutih tvari dodaje se, između ostalog, i pijesak. Proizvedena para visokog tlaka u parnoj se turbini djelomično i nakon ponovnog pregrijavanja kao para srednjeg tlaka dovodi u stanje procesne pare; njena se energija u turbini pretvara u snagu, a ona se u generatoru pretvara u struju. Procesna se para upotrebljava za proizvodnju vruće vode, razne postupke sušenja ili kemijske procese. Para uglavnom daje toplinu kondenzacijom. Kondenzat se, ako treba, pročišćava i vraća u kotao. - > (3) je presjek, a - > (4) tlocrt termoelektrane s dimenzijama osnovnih dijelova. Te dimenzije vrijede za industrijsko energetsko postrojenje srednje veličine, koje proizvodi 200 t/sat pare u svakom od tri kotla, s mogućnošću proširenja za još jedan kotao. Novi pogoni moraju se u postojeće energetske komplekse integrirati uglav n o m u fazama. Pri projektiranju novih objekata treba predvidjeti mogućnost proširenja, ali tako da se time ne prekida kontinuirani rad postojećeg postrojenja; za to unaprijed treba osigurati potrebne površine.

Funkcionalna shema termoelektrane sa sustavom

Poprečni presjek ->• (4) tlocrt termoelektrane

¡1

5

r<
* 1

r-

-v-r.-"

* u

®

Proširenje

Tlocrt termoelektrane s vrtložnim zagrijavanjem

10

v

Instalirana snaga

Pj nst

HIDROELEKTRANE ->Q0
Način građenja, oblikovanje i veličina strojarnice hidroelektrana ovise o prirodnim okolnostima i tipu, obliku kućišta, položaju osovine i broju

P[kW]

strojeva. Što je stroj manji, manji j e i njegov utjecaj na građevinski dio.
V I Prosječno opterećenje.

5 0 % -|

Prateća

Oe p ro 0[?terećen)eTm, f n vt

T

:

1

Tipovi turbina
8 7 6 0 h/a

Područje primjene Velika visina pada (do 1820 m), mali protoci, više sapunice kod velikih protoka Srednje visine pada (između 670 i 50 m) uz velike protoke Vrlo promjenljivi veliki protoci i male visine pada (najviše 70 m) Za snage do najviše 800 kW pri vrlo p r o m j e n j i v i m visinama pada i protocima

Pelton - turbina
1) t a k o đ e r i r e v e r z i b i l n a h i d r o e l e k t r a n a 2) visokotlačna protočna hidroelektrana (bez akumulacije)

Francis - turbina Kaplan - turbina Protočna (Ossberger) turbina

(T)

Dijagram opterećenja mreže i tipovi hidroelektrana

Tip turbine j e karakteriziran specifičnim b r o j e m okretaja. P u m p e reverzibilnih hidroelektrana, koje v i š k o m struje stvaraju zalihe 1 Akumulac. jezero 2 Ulazna građevina 3 Tlačni cjevovod 4 Okno zatvarača 5 Uzvod. razdj. vod 6 Komore zatvarača 7 Pogonska zgrada \v.v. (strojarnica) •>>;•; 8 Nizvodni razdj. vod '•» 9 Odvod 10 Ulazna građevina Uzvodni dio Duljina pogonskog cjevovoda" Hidroelektrana s visoko smještenom akumulacijom i dugim dovodom Nizvodni dio hidroenergije, j e s u centrifugalne p u m p e i o d g o v a r a j u Francisovim turbinama, ali m o g u biti stupnjevite a k o treba svladati velike visine dizanja v o d e . P u m p n e turbine su reverzibilni strojevi za p u m p a n j e i p o g o n turbine. Kućište: Francisovim i Kaplanovim turbinama obično se v o d a dovodi kroz spiralno kućište; kad su manje s n a g e i visine pada vode, m o ž e s e voda dovoditi iz okna. Z a Kaplanove turbine male i srednje s n a g e prihv a ć e n a j e cijevna turbina kod koje j e turbinsko kolo slično b r o d s k o m propeleru i smješteno u cijevi. Kod Peltonovih turbina kućište je s a m o zaštita od prskanja upotrijebljene vode. Položaj o s o v i n e stroja: vertikalan, horizontalan, a kod cijevnih turbina uobičajen j e i kosi položaj. B r o j strojeva: učinak postrojenja se o p t i m i r a n j e m broja dijeli na stroj e v e j e d n a k e veličine. Svaki strojni k o m p l e t s m j e š t e n j e u s v o m bloku čije dimenzije n e p o s r e d n o ovise o tipu i p r o m j e r u turbinskog kola (5), (7), Z a visinu građevinskih troškova, kao i z a besprijekoran

rad p r e s u d a n j e ispravan visinske položaj turbine; o n ovisi o tipu turbine i nadmorskoj visini lokacije. Strojarnica se sastoji od strojnih blokova, tlocrtno približno j e d n a k o velikog bloka z a m o n t a ž u i pratećih prostorija koje treba uz najmanje m o g u ć e t r o š k o v e i duljine komunikacija smjestiti o k o navedenih blokova. Način građenja strojarnice: veličina i oblikovanje prostora iznad stroTlocrt Niskotlačna hidroelektrana sa spiralnom turbinom s vertikalnom osovinom, nadzemna gradnja j e v a slijedi dvije tendencije (izuzetak s u p o d z e m n a postrojenja): kola s m o s t n o m dizalicom, d i m e n z i o n i r a n o m z a prijenos i najvećih dijelova strojeva (tip zatvorene visokogradnje) [Main, Weser]; druga j e m o g u ć nost izgradnja na o t v o r e n o m prostoru, pri č e m u s e najveći dijelovi stroj e v a spuštaju ili dižu kroz m o n t a ž n e otvore e k s t r e m n o nisko smještenog krova strojarnice p o m o ć u portalne dizalice (ili pokretne dizalice) [Inn, Mosel, Saar], D u b o k o postavljanje strojeva - javlja se kod visokotlačnih i reverzibilnih hidroelektrana - tendira p r e m a zatrpavanju nasipnim materijalom (horizontalni strojevi) ili g r a đ e n j u u o k n i m a (vertikalni strojevi). Kod p o d z e m n i h hidroelektrana postavljaju s e strojevi u podz e m n u prostoriju, izvedenu rudarskim m e t o d a m a , po m o g u ć n o s t i u čvrstoj stijeni i s m a l o m količinom konstrukcijskog betona.

^Jj

Strojarnica s nagnutom cijevnom turbinom i ledobranom

©

Hidroelektrana s vertikalnom Kaplan-turbinom, nadzemna gradnja

Pogonska zgrada

03Om 'I Pogonska zgrada sa slobodno stojećom strojarnicom

P o d z e m n i prostor F = 6 7 0 m 2

©

Pogonska zgrada pokrivena nasipom

Hidroelektrana u oknu

(9)

Podzemna hidroelektrana

111

SOLARNA ARHITEKTURA
Ekonomska razmatranja zapravo su potaknula projektante i investitore da potraže alternativnu energiju prema uobičajenim izvorima fosilne energije. Danas se tome pridružuje jednako važna nužnost zaštite okoliša. Energetski ispravnim građenjem može se potreba energije stambene zgrade smanjiti za približno 50% u usporedbi s konvencionalnom izgradnjom. Energetska bilanca zgrada Dobici energije: izvor energije svakoj je zgradi besplatno na raspolaganju. U našem je klimatskom području Sunčevo zračenje ipak toliko slabo da je za grijanje prostorija, pripravljanje tople vode, rasvjetu i pogon kućanskih uređaja potrebna dodatna energija. Gubici energije: najveći gubici energije iz zgrade nastaju gubitkom topline kroz prozore, zidove, stropove i krovove. Razmatranja o energetski ispravnom građenju Potrebna energija za stambenu zgradu može se znatno smanjiti na tri osnovna načina: 1. smanjenjem gubitaka topline, 2. povećanjem korištenja energije Sunčevog zračenja, 3. promišljenim ponašanjem korisnika u svrhu poboljšanja energetske bilance. Osnova za smanjenje gubitaka topline iz zgrade može se dobiti već pri izboru lokacije zgrade. Unutar malog područja neke regije već postoje različiti uvjeti, npr. visinskim položajem zemljišta mijenjaju se prilike vjetra i temperature. Relativno povoljni mikroklimatski uvjeti postoje na južno orijentiranim padinama ako je zemljište na njenoj gornjoj trećini, ali ispod sljemena. Važnu ulogu pri energetski ispravnom građenju ima i oblik zgrade. Fasade zgrade u izravnoj su vezi s vanjskom klimom i predaju vrijednu energiju okolnom zraku. Projektom zgrade treba dati što manju površinu fasada u odnosu na ukupno izgrađeni obujam zgrade. Treba težiti obliku kocke, a idealni je primjer polukugla. Ove teoretske postavke vrijede samo za slobodnostojeće jednoobiteljske kuće.

Hi3«)-i400t;;:;Xf-:-Hi5(X>-i600| MM1400-1500|

11600-1700 ^^^1800-1900

"~"]1700-1800 Prosječan broj sati osunčanja godišnje

©

Sunčane zrake / trajanje osunčanja « = 30

/f đ
./V"
l y i/

\ N

a = 45

N

sV S •-V

x

90

a

= 60

\

%

a = 90

\

V \ NN

Slječan Veljača

Ožujak Travanj

Sviban

Lipanj

Srpanj

Kolov.

Rujan

Listop.

Studen Prosin. Gubici Sunčevog zračenja na ulasku u kuću (primjer)

©

Djelotvorno globalno zračenje pri različitom nagibu a kolektora (prosječne vrijednosti za Njemačku prema mjerenim podacima njemačke meteorološke službe)

Kut upada Sunčevih zraka p (visina Sunca za geografsku širinu 50° sjeverno

(5) W

Svaki pojedini utjecajni faktor treba pažljivo ispitati kako bi se gubici pažljivo ispitati kako bi se gubici Sunčevog zračenja smanjili koliko je moguće

/g\ W

0 v j s n o s t ko|jčine zračenja na neku po vršinu

o kutu upada zraka

•of

\\>

l !
(4)

f

f

I

!

U

I

I

I

|

Godišnji tijek optimalnog nagiba a za Njemačku

©

Oba utjecaja djeluju istovremeno na dvije veličine, promjenu visine i promjenu kuta azimuta

112

Južno orijentirane površine u nagibu 55° do 65° omogućuju najveće iskorištenje Sunčeve energije tijekom hladnih zimskih mjeseci

SOLARNA ARHITEKTURA

-> Q P
Organizacija tlocrta Kad je posrijedi pasivno korištenje Sunčeve energije, toplina se dobiva izravnim zračenjem i akumuliranjem u određenim dijelovima zgrade, npr. zidovima, podu. Iz toga proizlazi logična organizacija tlocrta. Stalno korištene stambene prostorije neka budu orijentirane prema jugu i opremljene velikim prozorima. Korisno je u području za stanovanje i boravak predvidjeti zastakljene prostorije. Za to postoje važni razlozi: 1. proširuje se stambena površina, 2. dobiva se Sunčeva energija, 3. stvara se termička tampon - zona. Manje korištene, hladnije i negrijane prostorije s malom potrebom dnevnog svjetla trebaju se orijentirati prema sjeveru. Te prostorije imaju funkciju tampona između toplog stambenog prostora i hladne vanjske klime. Korištenje Sunčeve energije Korištenje Sunčeve energije može biti aktivno i pasivno. Aktivno korištenje Sunčeve energije znači primjenu tehničkih uređaja, npr. sunčanih kolektora, cijevnih vodova, sabirnih posuda, pumpi itd. za prijenos Sunčeve energije. Za investiciju i održavanje takvog sustava potrebno je mnogo novca. Taj se novac može vratiti samo uštedom troškova energije. U jednoobiteljskim zgradama takvi sustavi nisu ekonomični. Pasivno korištenje Sunčeve energije - znači upotrebu određenih dijelova građevine za akumuliranje topline, npr. zidova, stropova, staklene strukture. Korisni učinak ovog sustava ovisi o određenim čimbenicima, a to su: 1. klimatske okolnosti: srednja mjesečna temperatura, geometrija osunčanja odnosno Sunčevog zračenja, trajanje osunčanja, zračenje energije; 2. način korištenja Sunčeve energije: neposredno korištenje, posredno korištenje; 3. izbor gradiva: sposobnost površinske apsorpcije i sposobnost akumuliranja topline.

Južno orijentirane površine u nagibu od 30° do 60° daju suprotno gornjem dobro iskorištenje energije tijekom prijelaznih razdoblja (to su mjerodavna godišnja doba za optimiziranje osunčanja kuće) Južno orijentirane površine u nagibu 0° do 30° su tipične za korištenje ljetnog Sunca (npr. za kolekotre za grijanje vode za kućanstvo). One su najprikladnije za skupljanje energije difuznog zračenja.

©

Iskorištenje Sunčeve energije ovisno o nagibu

ft

¿t)

Kombinacija različito nagnutih kolektora \ „.»"»i""«,, 1

V
¿A 50% l

f™ ,

1

®

Blago nagnute i kose plohe su prikladne za prikupljanje difuznog zračenja

®

Nasuprot tome vertikalni prozori primaju pri pokrivenom nebu samo do 50% difuznog zračenja

©

Presjek zgrade koja je projektiranja samo za prijam direktnog zračenja (nebo bez oblaka)

Presjek zgrade koja je projektiranja samo za prijam difuznog zračenja (oblačno nebo)

A
(7)

J

Gubici topline i rezlike temperature ovisno o položaju na terenu

©

Direktno korištenje Sunčeve energije kroz zastakljenu površinu

©

Indirektno korištenje Sunčeve energije kroz Trombe-zid

Polovica kocke sa 4 kompaktne jedinice (fT)

1 Razdvojenog ^ Naslagano

®

Optimiranje površine. Gubitak topline opada proprcionalno redukciji površine

Zimski dan. Upadajuće Sunčevo zračenje grije zrak između stakla i Trombe-zida. Otvorenim gornjim i donjim zaklopnicima zrak se u prostoriji kreće i grije.

Zimska noć. Zagrijani zid djeluje u prostoriji kao grijaće tijelo. Zrak između vanjskog ostakljenja i Trombe-zida pri zatvorenim zaklopnicima smanjuje gubitke topline.

113

SOLARNA ARHITEKTURA

Istok

Staklenik: Suptropska vegetacija, prosječna relativna vlažnost zraka 40 - 65%, visok sadržaj kisika, mogućnost upotrebe oko 300 dana u godini

Veliki ventilacijski otvori su važan preduvjet za regulaciju klime u stakleniku tijekom ljetnih mjeseci

©

Uređaj za zaštitu od Sunca postavljeni izvana su učinkoviti jer Sunčevo zračenje ne dopire u prostoriju, ali nisu trajni jer su izloženi vjetru i nevremenu

©

Dogradnje s vanjske strane: zimi osunčane što je više moguće. Nedostatak je eventualno zasjenjenje od susjednih objekata

®

Ljeti zasjeniti koliko je moguće. Lisnatim drvećem, grmljem i slično postiže se ciljana klimatizacija

(5)

Gradska sunčana kuća. Zimski vrtovi za dvije etaže

Arh.. Planungsteam LOG

Otvoreni kamin

(6)

Mogućnost dogradnje ostakljenih dijelova zgrade pri postojećim objektima

©
1 2 3 4

Obiteljska kuća sa staklenikom Arh. Bela Bambek, Aichwald

Funkcija hipokaustičnog zabatnog grijanja

®-®
Dnevni boravak Blagovaonica Staklenik Ulaz 5 Gosti 9 Spavaća soba 13 Gosti 6 Kućna radion. 10 Garderoba 14 Dječja soba 7 Kuhinja 11 Kupaonica 15 Balkon 8 Kamin 12 Ostava

m e t o

M
(If) Tlocrt prizemlja Arh. Berndt (lÖ) Tlocrt kata (li) Presjek - » ® @ Tlocrti 1 Hodnik 2 Kućna tehnika 3 Ostava 4 Podrum 5 Vlažni podrum 6 Dvojna garaža 7 Vjetrobran 8 Predsoblje 9 Dnevni boravak 10 Blagovaonica 11 Kuhinja 12 Prostorija za domaćinstvo 13 Djeca 14 Zimski vrt 15 Akumulacijska površina 16 Spavaonica 17 Balkon Prizemlje

®

Kat

Arh.. Planungsteam LOG

114

SOLARNA ENERGIJA
U kućanstvu treba po osobi oko 1,5 m 2 površine kolektora i oko 100 litara volumena spremnika za vodu - » ® . Jednoobiteljsko kućanstvo sa 4 člana treba za pripremu tople vode kolektor od 30 cijevi sa 3 m 2 površine apsorbera. Kolektor ovisno o osunčanju prikuplja 8,5 - 1 4 , 0 kWh na dan. To je dovoljno da zagrije 200 - 280 litara vode -> © . Svaka solarna instalacija zahtijeva za sada i sustav za grijanje, jer se izravno Sunčevom energijom u dogledno vrijeme ne može grijati.

10 80 90100 Trad. kuća Trad. kuća Niskoener1982 1995 getska kuća Potrebna toplinska energija za toplu i pitku vodu obiteljske stambene zgrade
Zgrada Zgrada - - Zgrada ™ Zgrada s s s s

150

min. termoizolacijom flSOVV/m2) poboljš. termoizolacijom (13QWnf) dobrom termoizolacijom (150W/rrf) vrlo dobrom termoizolacijom (70 W/rrf)

©

Potrošnja energije u domaćinstvu Topla voda 88 litara Hladna voda 28 litara

© P o t r e b a topline i potrošnja goriva u stambenim zgradama ovisno o termoizolaciji Kut nagiba kolektora^

Higijena tijela Pranje, rublje Pranje posuđa Ostalo čišćenje Ukupno

©

53 18 10 7 88

litre litara litara litara litara

Toaleta 201 Piće, kuhanje 4 I Pranje automobila Vrt _4J Ukupno 28 I

Sunčeva energija može se doW / / / / / / / / / / / / / / y > bivati aktivno i pasivno. % Nagib 100 Aktivno dobivanje Sunčeve energije: primjena tehničkih uređaja, npr. sunčani kolektori, cijevni vodovi, sabirni spremnici, pumpe itd. za prijenos Sunčeve energije.
0 ) 20 40 60 Kut nagiba kolektora Apsorber 1
¡ Upravljački

Potrošnja vode u domaćinstvu

Kuća Kolektor

n n
130°-138°

Pasivno dobivanje Sunčeve energije: primjena određenih dijelova građevine za akumuliranje topline, npr. zidovi, stropovi, staklene strukture: korisni učinak tog sustava ovisi o različitim faktorima: 1. klimatske okolnosti - srednja mjesečna temperatura, geometrija osunčanja odnosno Sunčevog zračenja, trajanje osunčanja, zračenje energije; 2. način korištenja Sunčeve energije - neposredno korištenje, posredno korištenje; 3. izbor gradiva - sposobnost površinske apsorpcije i sposobnost akumuliranja topline. Različite tehnologije: 1. Solarna termija: termičko korištenje solarne energije služi se kolektorima. Pojam kolektor znači prikupljanje ili "hvatanje". Solarna termija služi za grijanje vode.

\45°-53° Korištenje sučevog zračenja
^ 1 = kolektor J(-\ 2 = dovod i odvod !s " \ O j 3 = osigur. s o l a m o g postroj. m . 4 = regulator

(s)

Polumjer osunčanja zimi

Apsorber za bazen Cijev izmjenjivača topline Kondenzator Tekućina za prijenos topline •Termo izolacija

^

J

\ ^ '//
V. •

A

Presjek termičke cijevi S ^j)

J //

//

Vakuum - cijevni kolektori Standardna solarna tehika => Niska temperatura potrošne tople vode Grijanje bazena - prostorija Niska temperatura za grijanje prostorija

Termičko iskorištenje solarne energije

^
=>
r

CI'
Pasivna solarna energija iOO

LEn
>

2. Solarna struja: fotovoltaža (PV) neposredna je pretvorba Sunčevog zračenja u istosmjernu električnu struju uz pomoć solarnih ćelija.

Koncentrirani solarni kolektori
P a r a visoke temperature z a tehnološku energiju i električnu energiju

Fotoelektrično iskorištenje solarne energije

<¿á
Solarne ćelije

=>

Električna energija

©

Solarno postrojenje za potrošnu vodu

Solarne tehnike (shematski prikaz)

115

HLADNJAČE

C ä

DIN 4701, 4 7 1 0 Q p Kad je riječ o novogradnjama i prvoj ugradnji, zamjeni ili obnovi vanjskih dijelova postojećih zgrada, ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti prolaza topline iz tablice -» @ (maksimalni koeficijenti toplinske provodljivosti). Treba se držati propisanih debljina termoizolacije. Ako se stropovi ispod neizgrađenih tavana i ispod stropova prostorija koje iznad ili ispod graniče s otvorenim prostorom obnavljaju tako da se: a) krovna obloga (uključivši oplatu) zamjenjuje neposredno ispod krovne obloge, b) oblaže pločama ili pločastim građevnim elementima koji nisu neposredno prigrađeni, vezani žbukom ili lijepljeni, ili c) ugrađuju slojevi termoizolacije, vrijede zahtjevi prema -» @ redak 3. Jačine vjetra Brzina u m/s

1-10 Enscheds K Osnabrück

i Frankfurt ad 0.

; f l \ w ü b e r W""" Ü T *lsipzig\Meissen) v t-n Jf . / »Gera Dresden 7Fulda4 , QhV ^ • > »Plauen

r

»Eger
Bayreuth (.

Saarbrücken Karlsruhe/« Strossburg

• Nürnberg W über 600m ü.NN
Izotermička karta najnižeg dvodnevnog prosjeka temperature Passau z r a k a u ° C ( 1 0 puta u 2 0 godina), razdoblje 1 9 5 1 . - 1 9 7 0 . Sastavila '.^•Salzburg njemačka meteoroloured Offenbach/Main

©
Smjer \vjetra Mjesec^^ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godišnje [2) 3,8 5,1 5,5 5,3 4,7 4,9 5,3 4,5 4,5 4,4 4,8 5,1 4,9 3,8 4,4 4,4 4,1 4,4 4,4 3,7 3,3 3,2 3,1 4,0 4,1 4,0 4,3 3,8 5,0 4,4 4,3 3,7 3,0 3,4 3,0 2,8 3,7 4,0 3,9 4,2 3,9 3,5 3,9 3,6 3,2 2,9 3,4 3,1 3,0 4,0 3,6 3,6 3,9 4,5 3,5 4,2 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,1 4,0 4,9 4,0 5,4 6,4 6,6 6,6 5,7 4,7 5,3 5,3 5,3 5,9 7,7 7,1 6,1 S SI

£? Berchtesgaden š k a s l u ž b a , c e n t r a l n i

0 tišina 1 tihi propuh 2 laki vjetar 3 slabi vjetar 4 umjereni vjetar 5 svježi vjetar 6 jaki vjetar

0 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12

7 vihor 8 olujni vjetar 9 oluja 10 jaka oluja 11 orkanska oluja 12 orkan

12-14 14-17 17-20 20-24 24-30 preko 30

I

JI

J

JZ

Z

SZ

Prosjek Prosjek bez tišine s tišinom vjetra vjetra 4,6 5,2 5,2 5,8 4,9 4,8 6,3 4,4 4,6 4,7 6,7 5,9 5,2 4,6 5,2 5,2 5,8 4,9 4,8 5,3 4,4 4,6 4,7 6,7 5,9 5,2

6,9 6,8 7,0 6,9 6,2 5,5 6,3 6,3 5,7 7,0 8,4 8,1 6,8

6,3 6,7 7,0 7,7 6,3 6,4 7,0 7,0 6,4 6,4 9,1 8,3 6,8

Prosječne brzine vjetra u m/s; zračna luka Frankfurt/Main Smjer \vjetra S SI I

JI
1,3 1,6 1,0 1,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4 1,6 1,2 1,2 1,6

J

JZ

Z

SZ

Mjesec\ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godišnje (3) 1,8 2,9 3,3 3,9 3,1 3,2 3,0 3,0 2,9 2,6 2,1 2,6 3,1 2,3 2,6 3,1 3,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 1,5 2,1 2,6 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 1,7 1,7 2,0 1,6 2,1 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 2,8 3,4 3,0 2,3 2,8 2,6 3,4 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,9 4,2 5,1 4,2 3,7 3,8 3,7 4,1 4,0 4,6 5,4 4,3 4,0 4,4 4,6 4,9 4,8 4,5 4,4 4,2 4,2 4,4 5,1 6,1 4,7 3,6 3,6 3,4 4,0 3,3 3,6 3,2 3,6 3,4 3,4 3,6 5,0 3,6

Prosjek Prosjek bez tišine s tišinom vjetra vjetra 2,5 3,3 3,2 3,9 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 3,0 3,7 4,0 3,3 2,5 3,2 3,2 3,9 3,3 3,0 3,2 2,9 3,0 3,6 3,6 4,0 3,2

Rashladne prostori Pri određivanju potrebne hladnoće za hlađenje prostorija treba uzeti u obzir činjenicu da različita roba zahtijeva određenu temperaturu, vlažnost, izmjenu zraka, trajanje hlađenja odnosno smrzavanja, način skladištenja itd. -» s. 115 Q . Nadalje treba voditi računa o specifičnoj toplini robe, klimi, obilježjima građevine, položaju, toplini od rasvjete i prometu unutar hlađenog prostora. Proračun potrebne hladnoće obuhvaća: 1. rashlađivanje robe koju treba hladiti odnosno zamrznuti (hlađenje do točke smrzavanja - smrzavanje - pothlađivanje) (Q = m cp At). Ako treba robu zamrznuti, mora se na točki smrzavanja oduzeti potrebna količina topline, pa je poslije toga specifična toplina robe manja. Smanjenje vlage iznosi oko 5%; 2. rashlađivanje i sušenje zraka koji struji; 3. dotjecanje topline kroz zidove, stropove, pod; 4. gubitke uslijed prometa (otvaranje vrata), osvjetljenja (prozori), topline od rasvjete, kao i rada pumpi i ventilatora; 5. kondenzaciju vodene pare iz zidova -» s. 123-130. Hlađenje mesa Svježe zaklano meso rashlađuje se u prostoru za prethodno hlađenje pri 280,15K do 281,15K i relativnoj vlažnosti od 85 do 90% tijekom 8 do 10 sati sa 303,15K na 288,15K, zatim u rashladnom prostoru na 275,15K do 281,15K pri relativnoj vlažnosti od 75% tijekom 28 do 30 sati. Hlađenje i skladištenje je odvojeno. Gubitak težine u 7 dana 4-5%. Danas se sve više primjenjuje brzo rashlađivanje u rashladnoj prostoriji bez prethlađenja, gdje se mesu temperatura od 303,15K pri klanju spušta na temperaturu skladištenja od 274,15K, pri izmjeni zraka od 60 do 80 ciklusa / sat i relativnoj vlažnosti od 90 do 95%.

Prosječne brzine vjetra u m/s; Bremerhaven Max. koeficijent prolaza topline W/(m2K)1> 0,60 Minim, zahtijevana debljina termoizolacije bez proračuna 2) 50 mm

Elementi građevine

Vanjski zidovi Prozori Stropovi ispod neizgrađenog tavanskog prostora i stropovi (uklj. kosi krov) koji ograničuju prostoriju prema gore ili dolje u odnosu na zrak izvana Podrumski stropovi i podne ploče, te zidovi i ploče koje graniče s negrijanim prostorijama
11 2)

Dvostruko ili izolacijsko ostakljenje 0,45 80 mm

0,70

40 mm Max. vrijeme skladištenja pri različitim temperaturama i postocima vlažnosti (0 K = 273,15°C) 4 8 12 16

Koeficijent p r o l a z a t o p l i n e m o ž e s e u s t a n o v i t i iz p o d a t a k a o s l o j e v i m a e l e m e n t a g r a đ e v i n e P o d a t a k o debljini o d n o s i s e n a provodljivost t o p l i n e X = 0 , 0 4 W / ( m K ) . A k o s e u g r a đ u j u m a t e r i jali d r u g a č i j i h k o e f i c i j e n a t a provodljivosti t r e b a d e b l j i n e t e r m o i z o l a c i j s k i h s l o j e v a o d g o v a r a j u ć e prilagoditi. U o b i č a j e n i m a t e r i j a l i o d m i n e r a l n e v u n e ili p j e n a s t e s i n t e t i k e m o g u s e r a č u n a t i s k o e f i c i j e n t o m provodljivosti o d 0 , 0 4 W / ( m K ) .

© O g r a n i č e n j e prolaza topline pri prvoj ugradnji, zamjeni i obnovi elemenata građevine

©

V r e m e n s k e jedinice

116

Roba za hlađenje

Temperatura K

Kretanje zraka M. = srednje St. = jako D. = u tami

Relativna Trajanje vlažnost skladištenja zraka u%

HLADNJAČE
HLAĐENJE I SMRZAVANJE MESA -» Q P Proces smrzavanja mijenja stanje i raspodjelu vode u mesu, ali se sastav mesa ne mijenja. Smrzavanje govedine je na 261,15K, svinjetine na 258,15K pri relativnoj vlazi od 90%. Vrijeme smrzavanja: ovčetina, teletina, svinjetina 2 do 4 dana; govedina - stražnja četvrtina 4 dana, prednja četvrtina 3 dana. Ispravno odmrzavanje 3 do 5 dana na 278,15 - 281,15K ponovno uspostavlja stanje svježeg mesa. U novije vrijeme - poglavito u Americi - postupak ubrzanog smrzavanja pri temperaturama od 248,15 do 243,15K i 120 - 1 5 0 izmjena zraka u satu. Prednosti: mali gubitak težine, meso postaje mekše, zamjenjuje se proces dozrijevanja, mali gubitak sokova, velika čvrstoća i održivost nakon otapanja. Trajanje uskladištenja ovisi o temperaturi u skladištu, npr. govedina se na temperaturi od 255,15K može držati 15 mjeseci, pri temperaturi 261,15K 4 mjeseca, pri 263,65K 3 mjeseca. Na kubični metar rashladnog prostora stane 400 do 500 kg ovčetine, 350 do 500 kg svinjetine, 400 do 500 kg govedine, uz normalnu visinu slaganja od 2,5m. Vrsta mesa Govedina Temperatura u skladištu °C -18 -12 - 9,5 -18 -10 - 9,5 -18 -10 -22 -18 -12 - 9,5 -35 -23 -18 -12 Vrijeme skladištenja (mjeseci) 15 4 3 12 2-4 1 51/2 4 do 18 4 do 10 2 preko 12 12 6 3

Pivovara Skladištenje piva Skladišta hmelja Meso Govedina Svinjetina Ovčetina i teletina Iznutrice Smrznuto meso Suho meso, kobasice Divljač i perad Divljač smrznuta Perad svježa Perad smrznuta Riba Ohlađena u ledu Smrznuta, masna riba Smrznuta, nemasna riba Soljena riba Jaja Jaja u hladnjači Maslac, mlijeko, sir Maslac, kratkotraj. sklad. Maslac, trajno skladišt. Sir, meki Skladište sira, Švicarska Povrće Cvjetača Grah, sušen Grašak u mahunama Krastavci, otv. skladištem Krumpir Kiseli kupus Šparoge Špinat Rajčice, zrele Luk Smrznuto povrće Voće Ananas Jabuka, prema sorti Naranče Banane Kruške Jagode Trešnje, ribiz Šljive Ogrozd Grožđe Limun Smrznuto voće i voćni soli Sušeno voće Biljke i cvijeće Jorgovan i đurđice Ruže Rezano cvijeće Krzna i vunena roba Čahure svilene bube, mrtve Krznena roba Vunena roba Kože Kruh, brašno i dr. Kruh, tjestenina Brašno Gotova peciva Skladište za čokoladu Žito, suho Vina i sokovi Rajnsko i mozelsko vino Bordo i burgundac Jabukovača, grožđ. mošt Rakije Razno Restoranske hladnjače Izložbene vitrine Skladište za dimljene proizvode (krzna) Konzervator jestivog leda Umjetno klizalište Led na umjet, klizalištu Mrtvačnica, pretinci Knjige u knjižnicama

274,15-274,65 M. 273,15-271,15 M. 272,65-273,65 M. 271,15-272,15 M. 274,15-272,15 M. 273,15-274,15 M. 258,15-255,15 D. 283,15-274,15 M. 265,15-263,15 272,15-273,65 258,15-255,15 M. M. M. D.

90 75 80-85 80-85 80-85 75-85 85-90 75-80 85-90 80-85 85-90

-

6 mjeseci 15 dana 15 dana 15 dana 3 dana 10 mjeseci 6 mjeseci 9 mjeseci 8 dana 4-10 mjes.

273,15-274,15 250,15-245,15 253,15 271,15 272,65-273,65

-

D. D. M. St.

100 90-95 90-95 85-95 75-85 pr. pakiranju 75-80 80-85 80-85 70 90 70-75 85-90 85 85-90
-

5-10 dana 8 mjeseci 12 mjeseci 10 mjeseci 8-10 mjes.

272,15-277,15 263,15-259,15 275,15-277,15 274,65-277,15 272,15-273,15 278,15-280,15 273,15 273,15-277,15 276,15-279,15 276,15 273,65-274,15 272,15-272,65 273,15-274,15 271,15-270,65 250,15-255,15 277,15 272,15-276,15 273,15-275,15 284,65 271,15-275,15 272,15-274,15 273,15-274,15 273,15-275,65 273,15-274,15 272,65-275,15 275,15-278,15 250,15-255,15 272,15-277,15 269,15-266,15 272,15-270,15 275,15 258,15-253,15 275,15-271,15 275,15-278,15 274,15-275,15 281,15-283,15 275,15-277,15 279,15-281,15 277,15-279,15 280,15 279,15-284,15 283,15-284,15 273,15-274,15 276,15 275,15 279,15-281,15 283,15-276,15 265,15-261,15 288,15 268,15 268,15 291,15-297,15

St. M. D. M. M. M.
-

do 6 tjedana 12 mjeseci 2-6 mjes. 4-12 mjes. 4 tjedna 9-12 mjes. 1-2 tjedna 1-2 tjedna 6-9 mjes. 6-9 mjes. 4 tjedna 8-10 dana 10-14 dana 6-8 mjes. 6-12 mjes. 2-4 tjed. 3-10 tjed. 1-2 mjes 3 tjedna 1-8 mjes. 2-3 tjed. 2-4 tjed. 5-6 tjed. 2-6 tjed. 3-6 mjes. 1-2 mjes. 6-12 mjes. 9-12 mjes.
-

M.
-

Svinjetina

M. St.
-

85-90 90 80-90 75-80
-

Svinjski but Kokoši

-

M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.
-

85 90-95 85 85 90-95 90 90 85 85-90 80-85 80-85
-

Puran

(Í2)

Temperatura i trajanje skladištenja

70-75 80 90 85
-

M.
-

M.
-

-

90 80 95
-

Hlađenje ribe Svježa riba može se na ledu pri 272,15K i relativnoj vlazi od 90 do 100% održati svježom do 7 dana. Dulje vrijeme skladištenja postiže se upotrebom baktericidnog leda (kalcijev hipoklorit ili kaporit). Za dulje skladištenje potrebno je ubrzano smrzavati na 248,15 233,15K, po mogućnosti glazirati slatkom vodom da se spriječi pristup zraka i isušivanje. Sanduci za ribu 90x50x34 = oko 150kg. Hlađenje maslaca Rok skladištenja: pri temperaturi 265,15K 3 do 4 mjeseca, na 258,15 - 252,15K: 6 do 8 mjeseci, pri 252,15K i niže: 12 mjeseci. Relativna vlažnost zraka 85-90%. Posuda za maslac visine 600 mm, 0 350 do 450 mm, težina 50 do 60 kg. Hlađenje voća i povrća Važno: odmah prethladiti jer sniženje temperature na 281,15K dovodi do 50-postotnog usporenja dozrijevanja. Rok skladištenja: ovisi o svojstvima zraka (temperatura, relativna vlažnost, kretanje), vrste, zrelosti, sastava tla, gnojenja, klime, transporta, prethlađenja itd.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80-85
-

-

-

-

-

-

M. D.

55-65

©

Povoljni uvjeti skladištenja hlađene robe (273,15 K = 0°C)

117

HLADNJAČE
Hlađenje jaja Hlađena su jaja ona koja su uskladištena u prostoriju kojoj se umjetno temperatura održava ispod +8°C. Ona moraju biti označena kao "hlađena jaja". Pri izlazu iz hladnjače moraju se u prostoriji s klimatiziranim zrakom zagrijati ako je vanjska temperatura iznad 5°C viša od one u hladnjači, kako bi se spriječilo znojenje. Površina prostorije za zagrijavanje približno je 12% površine hladnjače. Vrijeme zagrijavanja za četvrtine sanduka je oko 10 sati, a za polovice i cijele sanduke 18 do 24 sata. Slaganje četvrtina kutija u prostoriji za zagrijavanje: oko 5000 do 6000 jaja (oko 400 kg bruto) na četvorni metar. Sanduci za 500 jaja dugi su 92 cm, široki 48 cm i visoki 18 cm; za 122 tuceta = 1440 komada 175 x 53 x 25 cm. Računa se 10-13 sanduka za po 30 tuceta na kubični metar rashladnog prostora; jaje teži 50-60 grama, pa u kubični metar prostora stane 180-220kg jaja. Za 10000 jaja treba neto 2,8 m 3 rashladnog prostora. 2 milijuna jaja = 15 vagona. Za izvoz treba jaja, obložena drvenom vunom, pakirati u sanduke u koje stane 1440 komada. Bruto težina 80-105kg; kod egipatskih jaja 70-87kg. Tara, tj. težina praznog sanduka i drvene vune iznosi 1618kg. 1 vagon sadrži 100 polueksport sanduka = 144000 jaja ili 400 izgubljenih sanduka po 360 komada. Njemački uobičajeni sanduci za 360 jaja dugački su 66cm, široki 31,6 cm i visoki 36,1 cm (tzv. izgubljeni sanduci). Središnja pregrada omogućuje rastavljanje sanduka u dva dijela. Ulošci su od kartona, a sanduci od suhe jelovine; borovina nije pogodna. Ako se 7 sanduka slaže jedan na drugi, stane na četvorni metar neto 10 11000 jaja. Suh zrak od 75% u nepropusnom pakiranju, kockaste kutije sa 360 komada u kartonskim pregradama. Ako su jaja izložena zraku, može relativna vlažnost iznositi 83-85%. Vlažnost se regulira rashlađivanjem ili zagrijavanjem zraka u tlačnom kanalu. Gubitak težine pri hladnom skladištenju u prvim je mjesecima veći nego kasnije. Nakon 7 mjeseci gubitak je 3 do 4,5%. Jaja se mogu konzervirati i u plinu od 88% C 0 2 i 12% N prema Lescarde-Everaertu. Autoklavi se pune plinom u prostoriji na 0°C. Tako se održava prirodno stanje jaja. Važna je jednolikost temperature i vlažnosti. Često se u hladnjače za jaja dodaje ozon. Tijekom skladištenja potrebna količina hladnoće po četvornom metru tlocrtne površine iznosi 3300-5000 kJ/dan; tijekom punjenja više. Jaja se skladište od travnja / svibnja do listopada / studenog. Hlađenje i smrzavanje divljači i peradi Visokoj divljači (jelen, srna, divlja svinja) treba prije smrzavanja odstraniti iznutrice, što za sitnu divljač (zec, kunić, pernata divljač) nije potrebno. Sva se divljač smrzava s krznom odnosno perjem. Pri smrzavanju divljač treba slobodno visjeti, a kad se skladišti treba je naslagati na podnu rešetku. Zrak pri smrzavanju intenzivno struji, a tijekom skladištenja to je strujanje slabo. Na četvorni metar površine poda i uz visinu slaganja od 3 m može se složiti oko 20 srna, 710 jelena ili 100 zečeva. Relativna je vlažnost pri -12°C oko 85%. Domaću perad ne treba smrzavati i skladištiti uz divljač jer zbog svog sadržaja masti treba niže temperature i ne podnosi miris divljači. Perad se hladi na 0°C i 80 do 85% relativne vlažnosti tako da visi na stalci ma, ili u ledenoj vodi oko 7 dana; skladišti se pri 0°C i 85% relativne vlažnosti. Smrzavanje je pri temperaturi otprilike od - 3 0 do —35°C, a skladištenje pri otprilike -25°C i 8 5 - 9 0 % relativne vlažnosti. Za smrzavanje kokoši treba oko 4 sata uz brzinu strujanja zraka od 2 do 3 m/s. Duboko smrzavanje provodi se prema postupku Cryovaca i perad se pakira u plastične vakuumirane vrećice. Pilići se smrznu za 2-3 sata. Rok je skladištenja pri -18°C oko 8 mjeseci. Da se ne bi užegla, treba perad umotati u polietilensku foliju koja ne propušta vodenu paru. -»O D Pivovare Skladištenje slada: +8 do +10°C. Potrebna količina hladnoće po m 2 tlocrta je 5000 - 6300kJ/dan. Podrum za vrenje: vrijeme vrenja 8 do 10 dana pri +3,5 do +6°C Potrebna količina hladnoće je po četvornom metru tlocrtne površine 4200-5000kJ/dan. Za hlađenje kace količina hladnoće za vrenje treba biti 500 do 630kJ po hektolitru mješavine slada na dan. Skladišni podrum: - 1 °C do +1,5°C Potrebna je količina hladnoće oko 20-25 W m 3 , za prazni prostor, odnosno 2,5-3kcal/sat po hektolitru kapaciteta skladišta. Instalirana je rashladna snaga oko 2,1 do 2,3Whl prosječno godišnje. Hlađenje prostorija općenito Postrojenje za hlađenje, radi mogućih zaliha i sigurnosti, izvodi se veće od proračunane potrebe. Pretpostavlja se da je pogonsko vrijeme pri tome 16-20 sati dnevno; u pojedinim slučajevima i kraće, npr. zbog iskorištenja povoljnije cijene struje. U rashladnim prostorijama za meso instalirana snaga ne treba biti prevelika, kako bi i pri smanjenoj potrebi količine hladnoće bilo osigurano dovoljno vrijeme pogona i potrebno prozračivanje prostorije. Za rashladne prostorije malog obrtništva, s temperaturama +2°/ +4°C i obrta robe oko 50 kg/m 2 /dan može sljedeća tablica dati podatke za određivanje potrebne količine hlađenja i instalirane snage postrojenja: Tlocrtna površina prostorije m2 5 10 15 20 25 30 Potrebna količina hlađenja kJ/Tag 50000 82000 111300 138600 163800 187000 Snaga postrojenja za hlađenje W 870 1400 1900 2400 2850 3250

Dalje se može približno računati: rashladni prostor pri višekatnom načinu građenja 5000-8400 kJ/dan/m 2 . Skladište smrznute robe u prizemnom objektu 1050-1 700 kJ/dan/m 3 Količina mesa, obješenog u hladnjači, po m2 tlocrtne površine i računajući 15-20% za prolaze: ovce 50-200 kg (5-6 komada), svinje 250-300 kg (3-3 1/2 cijele, 6 - 7 polovica), goveda 350 kg ( 4 - 5 goveđih četvrtina) Po dužinskom metru može se objesiti na niske trake: 5 svinjskih polovica ili 3 goveđe četvrtine ili 2-3 teleta. Osovinski razmak cijevi niske trake: oko 0,65 m; visina do osi cijevi 2,3-2,5 m. Međusobni razmak visokih traka 1,2-1,5 m uz slobodni prolaz; visina do cijevi 3,3-3,5 m. Po dužinskom metru visoke trake može visjeti 1-1,5 govedo (2-3 polovice), ovisno o veličini. Približna potrebna količina hladnoće pri hlađenju mesa: prostorije za brzo hlađenje 21000-31500 kJ/m 2 na dan prostorije za najbrže moguće hlađenje oko 4200 kJ/m 2 sat Skladišni prostor za smrznuto meso Količina po kubičnom metru prostorije: smrznute ovce 400-500 kg smrznute svinje 350-500 kg smrznuta goveda 400-500 kg Normalna visina slaganja: 2,5 m Masti se pod utjecajem svjetla i kisika s vremenom užegnu, pa je ograničen rok skladištenja. Prostor za salamurenje mesa: temperatura +6° do 8°C Potrebna količina hladnoće 4200-5000 kJ/dan Slana voda u bačvama za salamurenje privlači vlagu iz zraka. Željeznički vagon tovarnog kapaciteta 15000 kg prihvaća oko 170 visećih svinjskih polovica na površini poda od 21,8 m 2 .

118

Kretanje zraka nastaje z b o g razlike u tlaku, o d n o s n o p o r e m e ć a j u r a v n o t e ž e koju u z r o k u j u :

TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA
DIN 1 946 -> W Informacije: Središnji savez za sanitarije, grijanje i klimu, Rathausallee 6, St. Augustin Opće smjernice za projektiranje uređaja za klimatizaciju i ventilaciju DIN 1946 Vlažnost zraka u prostoriji: za osjećaj ugodnosti gornja je granica vlažnosti zraka 11,5g vode po kilogramu suhog zraka. Ne treba prekoračiti 65% relativnu vlažnost! Najmanje strujanje vanjskog zraka po osobi u kinodvorani, svečanoj dvorani, čitaonici, sajamskim halama, prodavaonici, muzeju, sportskoj dvorani jest 20 m 3 /satu, u uredu, kantini, sobi za sastanke, prostoriji za odmor, predavaonici, hotelskoj sobi to je 30 m 3 /satu, u restoranu 40 m 3 /satu, a u velikom zajedničkom uredskom prostoru to iznosi 50 m 3 /satu.
Dovod svježeg zraka_ Ventilator Okno za izbacivanje produkata sagorijevanja i svježeg zraka Ventilator odvoda Mreža dovoda

1. temperaturne razlike 2. prirodni vjetar 3. rad ventilatora

"Prirodna ventilacija" prozori, vrata, ventilacijska okna; "Prisilna ventilacija", uređaji za do vod i odvod zraka, klima uređaji

©

Raščlamba tehnike ventiliranja

Ventilacijski se uređaji postavljaju s ciljem da se postigne tražena klima u prostoriji. Za to mora, ovisno o zahtjevima, biti ispunjeno sljedeće: a) ukloniti onečišćenosti zraka iz prostorija - neugodne mirise, štetne i suvišne tvari; b) odstraniti primjetna toplinska opterećenja iz prostorija - opterećenja uslijed grijanja ili hlađenja; c) odstraniti latentna toplinska opterećenja iz prostorija - entalpijska strujanja od opterećenja vlaženjem ili sušenjem; d) održavati zaštitni tlak - održavati tlak u zgradama koji štiti od neželjene izmjene zraka. Većina uvjeta pod a) ispunit će se uobičajenim stalnim obnavljanjem zraka (provjetravanje) ili pogodnom obradom zraka (filtriranje). Uvjeti pod b) i c) najčešće se postižu pogodnom termodinamičkom obradom zraka, u ograničenoj mjeri također obnavljanjem zraka. Uvjeti pod d) bit će zadovoljeni dovođenjem i odvođenjem zračne mase pomoću različitih strojeva. 1. Prirodno provjetravanje Spontano provjetravanje kroz zidove zbog vjetra je manje nego kroz spojeve prozora, vrata i kutija za rolete. "S obzirom na pojačane zahtjeve za toplinskom zaštitom zgrada, u nekim slučajevima provjetravanje zbog slabog brtvljenja prozora i vrata nije dovoljno jer koeficijent propusnosti spojeva kod današnjih konstrukcija prozora obično iznosi
> 0

(5)

Shematski prikaz instalacije s dvostrukim strujanjem plina

20

21

22

23 v 24

25

26

27

28

29

30

°C

32

(cT)

Područje ugodne temperature zraka u prostoriji

Vanjska temp.U

-

Krivulja vrijedi za: - s t u p a n j aktivnosti 1 - o s r e d n j a odjevenost -temperatura zraka približno jednaka temperaturi površina koje zatvaraju prostoriju Osim toga se pretpostavlja: - d o v o đ e n j e zraka vrtložnim miješanjem - a r i t m . sredina na jednom mjestu tijekom mjerenja kroz min. 2s - a n e m o m e t a r s vremenskom konstantom od max 2s i cos - k a r a k teristikom u oba smjera strujanja Dopušteno je: -kratkotrajne vršne brzine koje mogu i višestruko premašiti aritm. sred. vrijednost -prekoračenje dopuštenih brzina zraka do 10% na max 10% mjernih mjesta Nije dopušteno: 2 7 -prekoračenje brzine dulje od 1 min. koje nastaju npr. uslijed nestacionarne regulacije

, i =

m?

.

h m (da Pa) 2/3 To je razlog što u stanogradnji može biti potrebno kontrolirano provjetravanje stanova mehaničkim uređajima za dovođenje i odvođenje zraka, eventualno i uz povrat topline". Provjetravanje kroz prozore s. 181 0 - ( § ) općenito zadovoljava za stambene prostorije. Povoljni su vertikalno klizni prozori, kod kojih vanjski zrak dolje ulazi a zrak iznutra gore izlazi. Intenzivno provjetravanje postiže se "...uređajima za provjetravanje prema DIN-u 18017 za kupaonice i zahode bez prozora, kao i odvođenje zraka kroz okna, pri čemu treba osigurati zadovoljavajući ulaz svježega zraka kroz za to predviđene elemente ili nebrtvljene prozore. Treba također paziti i na to da ulaz vanjskoga zraka ne izaziva propuh". Ugradnja zidnih ventilacijskih otvora za dovod i odvod zraka može zimi uzrokovati propuh. Bolje su rješenje mehanički uređaji za provjetravanje (provjetravanje stanova, DIN 1946).
22 23 24 25 26 °C — T e m p e r a t u r a z r a k a u prostoriji to

(7)

Krivulja dopuštene gornje granice ugodnih brzina kretanja zraka u prostoriji
Odvod z r a k a iz ^prostorije Skala boja: vanjski zrak dovod zraka odvod zraka kretanje zraka mješoviti zrak zelena zelena žuta žuta naranč.

KDovod vanjskog zraka Komora za I miješanje

1

sr

(r

:

r

«

(?)

Shema klimauređaja

119

TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA
DIN 1 946 -> Q P Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju imaju najčešće sljedeće stupnjeve obrade zraka: 1. Filtriranje Čišćenje zraka od krupne prašine (krupnoća zrna 5-50): a) nauljenje metalne filtarske ploče s okvirom ili automatski okretni filtri. Naročito za ozračivanje industrijskih prostorija. Nedostatak: sa zrakom ulazi i raspršeno ulje. b) suhi slojeviti filtri od tekstilnih ili staklenih vlakana u metalnom okviru, ne mogu se obnoviti, javljaju se i kao namotani trakasti filtri s automatskim čišćenjem. Fino čišćenje, odnosno uklanjanje čađe: c) elektrostatički zračni filtri. Prašina se ionizira i pada (ruši) na negativno nabijene metalne ploče. Vrlo mali otpor zraka. Nedostaci: veliki prostori za filtre, čišćenje toplom vodom. d) Fino filtriranje kroz filtarske medije od papira ili staklenih vlakana. Prednost: jeftino u nabavi, nema korozije zbog agresivnog zraka, veća sigurnost pogona. Nedostaci: veći otpor zraka nego kod elektrofiltara, u porastu s porastom prljavštine, stoga nastaju smetnje u bilanci zraka. e) Pranje zraka uklanja prašinu, aerosole i pare kiselina, ali ne i čađu, pa se ne preporučuje za područja gdje se mnogo loži uljem. sredstvima za hlađenje Frigen 12 ili Frigen 22 (F12, F22) itd. Ako je uređaj za hlađenje smješten neposredno do klimatizacijske centrale, moguće je isparavanje sredstva za hlađenje u odjelu za hlađenje centrale. Sredstvo za hlađenje koje sadrži FCKW zabranjeno je od 1995. godine. c) Kod većih postrojenja hlađenje se vode koja cirkulira u zatvorenom toku obavlja pumpanjem. Prednost: rashladna centrala može biti na mjestu gdje buka i vibracije ne smetaju. Vrlo siguran pogon. Danas su uobičajeni kompletni sustavi za hlađenje vode i postrojenja za klimatizaciju. v Za velike centrale za hlađenje: d) Stlačivanje sredstva za hlađenje u hermetičnom turbokompresoru (kompleti strojeva s kompresorom, rashlađivačem vode i kondenzatorom), malo vibracija, vrlo tiho. e) Apsorpcijski uređaji za hlađenje litijevim bromidom i vodom. Isparavanjem vode oduzima se toplina vodi za hlađenje; litijev bromid apsorbira vodenu paru i u kružnom je procesu opet ispušta; vodena se para kondenzira i vraća u proces isparavanja. Vrlo tihi uređaj bez vibracija, malih dimenzija. f) Hlađenje mlazom pare: mlazom pare velike brzine u jednoj se posudi stvara podtlak. Cirkulirajuća voda pretvara se u paru i maglu pri čemu se hladi. Hladna voda dovodi se u uređaje za hlađenje zraka klimatizacijskog postrojenja. Ovaj se način hlađenja primjenjuje u industrijskim objektima. Kod svih mehaničkih uređaja za hlađenje treba odvoditi kondenzatorsku toplinu. Za to stoje na raspolaganju: vodom hlađeni kondenzatori (voda iz zdenca ili vodovoda) ili zrakom hlađeni kondenzatori. Za vodeno hlađenje treba dopuštenje vodnogospodarskih vlasti. Osim toga treba pažljivo provjeriti nije li voda agresivna, jer bi se kondenzatori mogli oštetiti. Ako se rabi morska voda, moraju kondenzatori biti otporni na tu vodu (povišeni troškovi). Za vodu koja cirkulira potreban je rashladni toranj. U njemu se voda rasprskava sapnicama, teče preko rastresitih slojeva kroz koje se tlači zrak (hlađenje isparavanjem). Rashladne tornjeve, treba zbog buke smjestiti podalje od zgrada, ili još bolje na krovove zgrada. Isto vrijedi za zrakom hlađene kondenzatore.

Filtarska klasa EU 1 EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU 91>
1)

Prosječni stupanj filtriranja u odnosu na sintetičnu prašinu u %
Am<

Prosječni stupanj učinka Em u odnosu prema atmosferskoj prašini u %
-

65

65<Am<80 80<An<90 90
<Am
-

-

40 < £ m < 60 60 < £ m < 80 80 < £ m < 90 90 < £ m < 95 95 < £ m

-

Filtri za zrak s visokim prosječnim stupnjem učinka mogu se već izjednačiti s klasom za filtre lebdećih čestica prema DIN 24185 (T) Filtri za zrak se prema DIN 24185 dijele na filtarske klase

2. Zagrijavanje zraka a) Kod jednostavnih uređaja za loženje krutim gorivima ograničena je mogućnost reguliranja. b) Uređaji zagrijani električnom strujom, zemnim plinom ili loživim uljem. Dobra mogućnost reguliranja. c) Zagrijavanje parom niskog tlaka, toplom ili vrelom vodom. Rebrasti radijatori od pocinčanog čelika, bakrene cijevi, bakrene ili aluminijske lamele. Dobro i jednostavno reguliranje; neovisno o dimnjacima. 3. Hlađenje zraka Načelno za industriju ako se kroz čitavu godinu mora održavati stalna temperatura i vlažnost; za poslovne i trgovačke zgrade, kazališta i kinodvorane ljeti. a) Hlađenje zraka vodom iz gradskog vodovoda ili iz zdenaca, ako je temperatura zdenčane vode do 13°C. Zdenčanu vodu treba radi održavanja razine podzemne vode vratiti procjeđivanjem. Hlađenje vodom iz vodovoda u većini je gradova zabranjeno, a nije ni ekonomično zbog visoke cijene vode. Za zdenčane uređaje treba dozvola nadležnih vodnogospodarskih tijela. b) Kompresorski uređaji za hlađenje prema U W - VBG - 20: rashladni uređaji, kondicioniranje zraka DIN 1946 neotrovnim

4. Filtriranje, vlaženje, hlađenje isparavanjem Uređaji za filtriranje zraka ovlažuju suviše suh zrak ako su ispravno regulirani, a pritom ga do određene mjere i pročišćuju. Zasićenjem, tj. povišenjem apsolutne količine vode u zraku, dolazi do "hlađenja isparavanjem" (jeftina mogućnost hlađenja za industrijska klimatizacijska postrojenja u predjelima s malom vlažnošću atmosfere). U filtru se pomoću crpki i sapnica voda pretvara u finu maglu. Izvodi se od pocinčanog željeznog lima ili vodonepropusnog zida odnosno betona. Homogenizatori zraka odnosno limeni odbojnici sprečavaju prolaz vode u klimatizacijsku komoru. Ostali uređaji za vlaženje: a) posude za isparavanje na radijatorima ili raspršivači; b) središnji uređaji s parom ili električno grijane posude za isparavanje. Nedostatak: ovapnjenje; c) pokretni raspršivači (aerosolni uređaji) prikladni su samo za male količine zraka.

120

Zidani kanali bolje prigušuju zvuk nego betonirani. Za izolaciju od vibracija primjenjuju se specijalni temelji s amortizerima. a isisava se na stropu. ovisno o prigušenju.6 m.sami se otvaraju. Planiranje uređaja za ventilaciju i klimatizaciju treba uključiti već u idejni projekt jer znatno utječu na projekt i konstrukciju zgrade. Voditi računa o protupožarnim zahtjevima koji se odnose na ventilacijske uređaje. f .za ručno opsluživanje X X >i (T) V -1 J. 24151-53.0 m 3. bolje keramika. Ispust zraka odlučujuće određuje raspodjelu zraka u prostoriji. c. 24167. Potrebni prostor za klimatizacijske centrale bitno ovisi o zahtjevima za filtriranje zraka i prigušenje buke. Prigušivači buke U zračnim kanalima prigušivači buke sprečavaju prijenos buke od centrale prema klimatiziranim prostorijama. Klimatizacijski uređaji za velike uredske prostorije Svrhovito je velike prostorije klimatizirati pomoću više uređaja. Skretanje oko uglova treba zaobliti -> DIN 24147. e • nepokretni. Rešetke za dovod i odvod zraka.5 m l 4. s premazom koji se može prati. Postoje li visoki zahtjevi glede buke i vibracija. Prostorije za uređaje Građevinski i sigurnosno .5-3m. ne postavljaju se na prohodne dijelove poda (izuzetak industrijske građevine i EDV prostorije). izbjegavati akumuliranje topline. uređaji niskotlačni ili s visokim brzinama -> @ Topla voda (dovod) Topla voda (odvod) Nosivi stup . QP VDI 2081 "Smanjenje buke kod RTL .5 do 2m za montažu i popravke. ispust sisanjem na strani hodnika. Za centrale iznad drugih prostorija treba predvidjeti vodonepropusni pod. Na uskim i dugim tlocrtnim površinama mogu se komore pravilno poredati jedna do druge. s ispunom od mineralne vune. Zidovi zidani. Odvodnja poda u svim komorama.uređaja DIN 4109". Prostorije za uređaje trebaju biti blizu klimatiziranih prostorija ako je to akustički prihvatljivo. Duljina za jednostavne industrijske ^2^ Ventilacijski otvori: a . Za kazališta. npr. Širina i visina (svijetle mjere) centrala za industrijske i komforne urProhodna rešetka za dovod i odvod zraka s kutijom za prašinu do 20000 m 3 /sat zraka 2 0 . Unutrašnjost treba glatko ožbukati i nanijeti presvlaku koja se može prati.( 5 ) Uvođenje zraka u uredske prostorije treba biti po mogućnosti kroz prozor (najjače hlađenje odnosno grijanje). mTTTTT r P & & K v s N U l i / \ Q Q 8.tehnički zahtjevi VDI 3803. rješenje je "kuća u kući".4 0 0 0 0 m 3 /sat 4 0 . Posebna je klimatizacijska zona područje uz fasade (uređaji s velikom brzinom). Kod velikih postrojenja klimatizacijska centrala i prostor za distribuciju grijanja imaju zajednički hodnik za opsluživanje i prostoriju za središnju upravljačku ploču. b.0 m 3. smjer strujanja horizontalan i vertikalan. ožbukani. Najprikladniji je kvadratičan ili kružni presjek. 7. Kanali i zračni ispusti odnosno ulazi: od pocinčanog željeznog lima. Na vanjskim zidovima treba biti termoizolacija i parna brana da se spriječe oštećenja od kondenzata. a može biti i pravokutan. prema DIN 4740. 24191. a posebna je zona i unutarnje područje zgrade. Potrebno je redovito održavanje. najprikladniji su od lima s pečenim lakom -> 0 . Salonitni kanali (bez azbesta) prikladni su za vlažni zrak bez kiselina. 24163. Ventilatori Radijalni i aksijalni ventilatori.TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA DIN 1946 5. d. ali moraju se moći lako čistiti. Vođenje zraka ovisi o obliku i namjeni prostorije.Parapetna ploča -Obloga 'Rešetka za razmak ® Primjer izvedbe visokotlačnog klimatizacijskog postrojenja (sustav LTG).za tamne komore. a kanali od sintetike za agresivne plinovite medije. dobar pristup. Presjek kanala mora biti dovoljno velik za čišćenje (prljavština onečišćuje zrak). Izvedba u kulisama od vatrootpornih materijala. Do ukupnog radnog pritiska od približno 40 mm VS imaju obje vrste istu jačinu buke.75 m 4.7 0 0 0 0 m 3 /sat širina x visina 3. slivnici sa sifonima protiv mirisa ili s hermetičkim poklopcima koji se mogu skinuti. Duljina u smjeru strujanja zraka 1. upravna zarada Dvckerhoff Zement AG 121 . nehrđajućeg čelika vatrootpornih iverica i si. Dodatno opterećenje poda od strojeva 750 do 1 500 kg/m 2 + težina zidova zračnih komora. Rešetke za dovod zraka s usmjerivačem strujanja TT i © Zračni kanal s rutom za osvjetljenje Rešetka za dovod i odvod zraka F E1 klimatizacijske uređaje za komforne uređaje za centralu iz koje se odvodi zrak eđaje: oko 12 m oko 16-22 m oko 4 . s odnosom stranica do 1:3. a iznad te vrijednosti aksijalni je ventilator glasniji. primjena naročito u industrijskim građevinama.0 m J komorne centrale 6. Kanali za dovod zraka prigušuju se malom masom. Zidani ili betonirani kanali ekonomičniji su od limenih za velike podne ili kose kanale. Korisni učinak prikladnih ventilatora ovisno o nanqjeni iznosi 80-90%. Otvori na stropu za dovod i odvod zraka tehnički su ispravno rješenje. Tome treba dodati prolaz 1. kinodvorane i predavaonice treba omogućiti da zrak dolazi ispod sjedala. U visokogradnji treba uzeti u obzir zaštitu od buke. ploče od tvrdih vlakana ili lima.0 m ] 4. Podni kanali za odvod zraka moraju imati brtvljene ispuste za vodu i dovoljan broj otvora za čišćenje. d .

jačina buke š 30 do 33 fona. odnosno u odzračni kanal na hodniku ili kroz sanitarne prostorije. ekspanzijska jedinica Ventilatorski konvektor. Vertikalni vod zraka za zgrade do 7 katova 0175-225mm. Gornje dijelove zidova i strop treba ožbukati porozno (nikako uljena boja). općenito Razdjelna komora. a toplina odnosno hladnoća prenose se vodom sustavom cijevi kao kod centralnog grijanja. dovodni zrak filtrirati i zimi grijati. Opći zahtjevi: 1. Kod osovinskih razmaka prozora od 1. Sekundarni zrak rAJ Injektorski aparat I Grijanje Visokotlačno klima . Bez cirkulacijskog provjetravanja. u protivnom pogon za hlađenje nije ekonomičan i stvara se kondenzat na uređajima uz prozore (rashladne se površine prljaju). Kod još viših zgrada treba za svakih 7-10 katova predvidjeti instalacijsku etažu za uređaje grijanja i klimatizacije. Manja količina zraka omogućuje primjenu manjih centrala odnosno besprijekorno kondicioniranje zraka. 3. po mogućnosti kružnog presjeka. treba dodatni unutarnji uređaj za hlađenje. Visokotlačni klimatizacijski uređaji zahtijevaju otprilike trećinu uobičajenih količina zraka za provjetravanje čistim zrakom izvana. pa su slabo brtvljena mjesta praktički zanemariva. bez vibracija. ili instalacijska etaža na sredini visine zgrade. npr. općenito A Pretvarač vodene pare ~ Izmjenjivač topline s 23) križanjem tokova materijala _ Izmjenjivač topline bez 24) križanja tokova materijala Stroj za grijanje i hlađenje općenito NJ Povratna armatura. Kotlove.5 do 2m raspored s vertikalnim cijevima za dovod zraka. paziti na podtlak. . Regulacija je samo na izmjenjivaču topline. Vanjski zrak se čisti predfiltrima i finim filtrima. općenito A Proizvođač vodene pare X M Armatura. općenito ¿ © p Posuda općenito. sušenje zraka ^4) Mješač (zraka). općenito Regulator. koji se iz centrale opskrbljuje klimatiziranim zrakom i toplom ili hladnom vodom. općenito Pumpa za tekućine. i to na nižem katu i prodorima kroz stropove prema gore. Uređaji za ventiliranje kuhinja Velike kuhinje VDI 2052 ->• i s. 458-459. općenito i Filtar općenito i ^10) Zračni vod. zrak odlazi iz susjednih prostorija pa njihova grijaća tijela treba odgovarajuće povećano dimenzionirati. općenito ^J^ ^2) Prigušivač zvuka. Izmjena zraka oko 15-30 puta. izmjenjivač topline mora i bez ventilacije biti u stanju održavati sobnu temperaturu u svim vremenskim prilikama. za 14-katni- TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA tu cu jedna centrala u podrumu i jedna na krovu. Čitava je zgrada pod laganim pretlakom. Kod visokotlačnih uređaja nema cirkulacije zraka jer je količina zraka već reducirana na mjeru koja je potrebna za besprijekorna svojstva kondicioniranog zraka. općenito Industrijski uređaj općenito Senzor. općenito Kotao za vodu Protočni regulacijski ventil (prigušni ventil) © © © © © © 122 Uređaj za vlaženje. kondenzator.postrojenje (sustav LTG) ® < D © Ventilator. Visokotlačni vodovi zraka. Ispod svakog prozora smješten je klimatizacijski konvektor (injektivni uređaj) s posebnim sapnicama za ispuštanje zraka i izmjenu topline. Kanale svake godine treba čistiti. grijač zraka © R e g u l a t o r količine strujanja. općenito Armatura sa sigurnosnom funkcijom Separator općenito ^5) Prolaz ulaznog zraka Ispravljač strujanja n6) Prolaz izlaznog zraka Zaštitna rešetka od atmosferilija IX! O Armatura s ručnim upravljanjem Komora za miješanje. mjerno mjesto Toranj za hlađenje općenito 0 Grafički simboli tehnike kondicioniranja zraka DIN 1 946 T 1 . općenito Pretvarač. dakle najveća širina zgrade ako nema unutarnjeg uređaja je 2x6 = 12 m + hodnik. idealne prilike za strujanje. Potrebno je lokalno loženje i izolacijsko ostakljenje. DIN 4109 2. Visina 3-5 m. općenito Prekiopnik. naizmjenično nosivi stup i instalacijski stup s mrežom cijevi za zrak i vodu. I. a ne zbog opće potrebe ventiliranja. štednjake i friteze treba grupirati i iznad toga staviti odvod zraka s filtrom za masnoće. Klimatizacijski konvektori. Najveća dubina prostorije za visokotlačne klimatizacijske uređaje približno je 6 m. filtar za pročišćavanje sekundarnog zraka (cirkulacija zraka DIN 1946). Skuplji je razmještaj s jednim glavnim zračnim oknom i horizontalnim razvodom po hodnicima na svakom katu s ograncima prema van ili neposredno iza fasade. Isisavanje zraka provodi se iza ugrađenih ormara na hodnik. 4. Kubični metar vode prenosi oko 3450 puta više topline nego kubični metar zraka. Nije li tako.Visokotlačni klimatizacijski uređaji Veliki presjeci kanala niskotlačnih klimatizacijskih uređaja potrebni su samo zbog količine zraka koja je potrebna za prijenos topline zimi odnosno hladnoće ljeti. temperatura hladne vode ljeti ne smije biti ispod 15-16°C.

prijašnja dimenzija grd).83 + 0. Što je manja brzina kretanja zraka.5 0. Primjer: kosi krov izgrađenog potkrovlja Termoizolacija |. tako se mogu zakonitosti lakše utvrditi.4 0 = 5. njegova je veličina za razne slučajeve propisana u DIN-u 4108 i "Odredbama o termoizolaciji" Ista veličina služi projektantu grijanja kao podloga za dimenzioniranje. svladava vanjski granični sloj zraka i izlazi u vanjski zrak.02 1/A 1/a. navodi se u Wh [=1.koeficijent toplinske vodljivosti . Primjer: zid od plinobetona 500 kg/m3 debljine 30 cm.83 = 0. s t o j e manji taj broj. što znači da je površina zida za 10.13 0. Koeficijent toplinske vodljivosti X u jedinicama W/mK [kcal/mhK] specifično je svojstvo gradiva. vođenjem. Izmjena topline konvekcijom (prijenos topline).08). može se jednostavnije proračunati množenjem debljine sloja d' (u cm) s faktorom D'.8 k D • FD + 0. toliko je niža temperatura unutarnje površine elementa (7) i toliko lakše dolazi do pojave kondenzata vode.16kcal]. Izvedena je veličina km(F+w) = srednja veličina "prozor + zid". (§).7 = 0. = 70 A = 80 M Termoizolacija Žbuka k na mjestu roga = 0.056 + 0. zaštita čovjeka od previše i premalo topline.95 km = § 0 .E ^ ^ Proračun prosječnog koeficijenta otpora prolazu topline sastavljenog elementa građevine.5 ke • FG Fw + Ff + Fdl+ Fd + FG Prolaz topline kroz jedan element građevine: stanovita količina topline svladava unutarnji granični sloj zraka i tako iz zraka u prostoriji dolazi na unutarnju površinu elementa.16Wh (= 1 kcal) podiže temperaturu 1000g vode za 1K.34 0. Vrijednosti prema DIN-u 4108 sadrže i dodatke za praktičnu primjenu.13 + 0.> (3) 1/aj + 1/A + 1/ota = 0. za tok temperature u elementu građevine i za oštećenja zbog kondenzacije (-> dolje). ¡=•1=1 i—u—i- I Opadanje temperature o d g o v a r a 1/k . 4 5 70 + = 0. . Količina topline. . površine poda na tlu (G) i površine stropa u dodiru sa zrakom (DL).4 K hladnija od zraka u prostoriji! Prema tome.015 Zid 0. pa se može prikazati pravcem ako su slojevi crtani u mjerilu veličina svojih termoizolacijskih svojstava (§).2 K 1/A 8 3 % • 40 = 33.4 0 = 1.daje u W/m 2 K [kcal/m 2 hK] gubitak topline kroz element građevine i služi kao osnova za proračune grijanja). Koeficijent toplinske vodljivosti k u jedinicama W/m 2 K [kcal/m 2 hK] Recipročna vrijednost koeficijenta otpora prolazu topline 1/k danas je najvažniji brojčani podatak za proračun termoizolacije. Koeficijent prijelaza topline 1/a jest termoizolacijska vrijednost sloja zraka koji prianja uz element građevine.Termoizolacija Fw + k F • F f + k D L • F d l + 0. razlike temperature K (kelvin.4K.1/A= d' • D'.. svladava otpor elementa prema prolazu topline i dosiže vanjsku površinu elementa.48 2 4 c m šo + 5 c m stiropor staklo 6 m m izolacijsko staklo 2 x 6 mm © Tok temperature u različito termoizoliranim elementima građevine za unutarnju temperaturu 9.12 0.02 1. proračunava se iz jednakih dijelova F i k-vrijednosti obiju komponenti: km(F+w) = (k F • FF+kw)' (Ff + Fw) k m = srednja vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti omotača zgrade izračunan iz podjednakih udjela F i k . Otpor prolazu topline 1/k u jedinicama m 2 K/W [m 2 hK/kcal] jest zbroj otpora jednog elementa građevine prolazu topline: 1/k = 1/aj + 1/A + 1/aa (njegova recipročna vrijednost k . "mjerne vrijednosti" ne mogu se s tim usporediti! Otpor prolazu topline 1/A u jedinicama m 2 K/W [m 2 hK/kcal] ] specifična je vrijednost za debljinu sloja: 1/A = d l k (d = debljina sloja u m). može se termoizolacijom usporiti ali ne spriječiti. manja je i toplinska vodljivost.zaštita od oštećenja građevine koja nastaju zbog nedovoljne ili pogrešno postavljene termoizolacije pa nastaju termička strujanja. = 28° i vanjsku teperaturu 9a = 12° Temperatura 9W.02 0.2 K 1/a a 4 % . 1/A 1 / a a = 1 3 % + 8 3 % + 4 % Pri razlici od 40 K između vanjskih i unutarnjih temperatura odnos je: 1/a.22 = 1. 123 . 1.MEHANIZMI jzziczr Svrha je termoizolacije: .00 1/a.04 = 2 6 % 6 6 % 8 % U tom slučaju na unutarnji granični sloj zraka otpada 26% 40 = 10. "granični" sloj zraka. 0.33 bio bi odnos 0. Promjena temperature ovisi o toplinskom prigušenju pojedinih slojeva. 1 primjer: O p a d a n j e temperature odgovara 1/k ) T o k temperature u višeslojnom elementu građevine ®kirani prikaz elementa građevine (u mjerilu koeficijenata otpora prolazu topline).45 k između rogova = 0.64 Proračun vrijednosti k višeslojnih elemenata građvine.6 K 2. temperatura °C. unutarnje površine zida je toliko viša koliko je bolja termoizolacija.04 = 1. krov (D). koliko je slabija termoizolacijska moć elementa građevine. = 10 A. ali kari- (šuplja o p e k a ) k = 0. 124. Definiranje pojmova u DIN 4108 [podaci u uglatim zagradama: jedinice u prijašnjem sustavu kcal]. Na unutarnjoj strani elementa (1/a.udobnost.vrijednosti sastavnih dijelova omotača: zid (W).36 0. uzevši u obzir minimalne faktore za površine krova i podova na tlu: kw • km — © Princip prolaza topline kroz neki element građevine Tok temperature u jednoslojnom elementu građevine Unutarnja žbuka 0. prozor (F).ušteda energije za grijanje. ožbukan k2 Rog + _ l i " A. Promjena temperature nije samo važna kad je posrijedi kondenzacija nego je važna i za termičke dilatacije elemenata građevine -» s. a prije svega kondenzacija vodene pare.> ( i ) Razlika između vanjskih i unutarnjih temperatura pri tome se raspodjeljuje na pojedine slojeve u postotnom omjeru kojim sudjeluju u ukupnom otporu prema prolazu topline 1 / k .56 1/a B Vanjska žbuka Unutarnja žbuka _ 1 1/k 1.33 0. zračenjem i difuzijom vodene pare. 1 3 % .TERMOIZOLACIJA POJMOVI .04 (ako postoji vanjska obloga 0. primjer uz 1/A od 0.04 1.30 Vanjska žbuka 0. toliko je veća vrijednost 1/a na vanjskoj strani elementa (1/a a ) 0.).87 = 0. Tok temperature je u cijelom elementu građevine linearan Tok temperature kao (5). Koeficijent otpora prolazu topline važan je za poštivanje odredaba DIN-a 4108.

Vodena para u zraku nije vidljiva ("oblaci vodene pare" kapljice su koje lebde u zraku). parcijalni tlak pare u zraku (kp/m2) 26.5 2 4 = H d 6 1. uzdiže se prema van = kondenzat u unutrašnjosti elemenata građevine otpora. prolazom kroz elemente građevine i njihove slojeve.8% 28.parcijalni tlak pare. važno je: • Dovoljna termoizolacija U primjeru © jednoslojni je element bez kondenzacije.5.0% kova u smislu parnog kotla . 12. tj. količine vodene pare koja difundirá kroz element zrak 10°C. jer se time razmatranja o difuziji mogu jednostavnije prikazati (0.14 = 10. želi li se to spriječiti.5 cm. Unutarnja žbuka 1. mogućeg.r 25 Ako je sloj koji zatvara prolaz pare na vanjskoj strani. pada prema van = dobro! © Pogrešan raspored slojeva: faktor rasporeda = nagib krivulje. Kondenzacija nastaje tamo gdje stvarna količina vodene pare prelazi onu koja je prema temperaturi moguća. plinovito agregatno stanje vode. Tome se slojevi suprotstavljaju svojim otporom protiv difuzije \i d (cm. nema kondenzata © uslijed nedovoljne izolacije: kondenzat na i u elementu građevine. vani . Primjer Unutra 2 0 7 5 0 % = 11. treba parnu branu ugraditi s unutarnje strane. U primjerima © @ © Parcijalni tlak vodene pare ostaje ispod max. 12. izvana nizak faktor difuzijskog otpora.8% 16. Atmosferski tlak iznosi 1 bar ili 1000 mbara (nazvano i hektopaskal).15 • 10 5 | 1 | 1 | ' I RJ !' ><1 i K / J / /| KTJ y ] / i I i ' nog otpora prolazu topline 1/k —> © .0% 105 = 9. dobar prolaz topline = visoki faktor sloja i A . Relativna vlažnost zraka je postotni odnos stvarno prisutne vodene pare i najveće moguće količine pri toj temperaturi. termoizolacija na unutarnjoj strani parne brane 124 . vrlo dekorativna na ružinim laticama. tamo će doći do ukupnog pada tlaka pare. zadan pravcem protoka temperature. treba spriječiti kondenzaciju na njenim elementima. loš prolaz topline = nizak faktor sloja (A.mbar = ® Količina vodene pare u zraku pri različitoj relativnoj vlažnosti zraka © Iz toka temperature u elementu građevine proizlazi krivulja max. 123). Primjeri difuzije I 1 1 I 1 1 Da bi se izbjegle oštečenosti građevine. Različiti parcijalni tlakovi pare nastoje se izjednačiti difuzijom. X=max. Da bi se izbjegla oštećenja. a s vanjske blag . Razlike parcijalnog tlaka pare —> © dakle su samo različite količine molekula vodene pare pri istom ukupnom tlaku zraka (suprotnost: apsolutna razlika tla- © Relativna razlika tlaka pare (razlika parcijalnog tlaka pare) među stranama elemenata građevine max. Iz praktičnih razloga ta se veličina upotrebljava kao podatak o količini vodene pare u zraku (v. • Ispravno postavljanje slojeva Nagib krivulje difuzije treba biti s unutarnje strane koliko je moguće strm.1 5 7 8 0 % = 1.3% 100.3 88. u protivnom dolazi do kondenzacije . toplina koja je za to potrebna (oko 700Wh) oduzima se okolini.TERMOIZOLACIJA Tok temperature DIFUZIJA VODENE PARE Vodena para. dopušteni udio graničnog sloja zraka 1 prikazanje element građevine sa svojim graničnim slojevima zraka u mjerilu termoizolacije (usporedi s.9 40. u primjeru © nastaje kondenzat na unutrašnjoj strani elementa jer je udio graničnog sloja zraka očito prevelik. 3 mbar = 100% Ako bi prema ovom primjeru temperatura zraka i dalje padala. izračunava se kao umnožak debljine sloja d i koeficijent difuzijskog otpora (.7 mbar.0 © Apsolutna razlika tlaka (razlika tlaka zraka) među stranama elemenata građevine Temp.0= © Parcijalni tlak vodene pare u zraku © Max. Zrak može primiti samo određenu količinu vodene pare: ta količina je veća pri višoj temperaturi. u mješavini vodene pare i zraka dio tog tlaka proizvodi vodena para .7% 5.4 mbar = 52% 72% zrak 15°C. Difuzijom nastaje unutar elementa pad parcijalnog tlaka pare.5 cm. posljedica je kondenzacija —> @ .4 mbar 108 cm 6 cm 114 cm 94.9 125.3 mbar / 23.3 mbar / 17. analogno protoku temperature u elementu građevine dijeli se i pad tlaka na pojedine slojeve proporcionalno njihovu udjelu u ukupnom difuzijskom otporu elementa. Granični slojevi zraka mogu se zbog svoje male debljine (vanjski 0.8 mbar 105 = 0. do granice pare („x") l mbar f 25 . I Iznutra I I / i I I I I / I I 1 Zid 24 cm.9 62.4% 60 25% 23% 21% 70 17. 10 0 10 20 30 (°C) Temperatura zraka Primjer količina vodene pare u zraku 12.5% 30. unutarnji 2 cm) zanemariti.6 mbar = 1 g vode/kg zraka).3 mbar zrak 20°C. Zato se temperatura pri kojoj relativna vlaga dosiže O O O O O O • • • • • • • • • • • o o o o o • • o o o • o o o • • • o o o o o o ••••••••• ••••••••• ••••••••• -ooooooooooo ooooooooooo 100% naziva rosištem mješavine zraka i vodene pare.» (4) npr u mjehurima hidroizolacije krova -> s.3 mbar / 1 2 . Granični sloj zraka ne smije prijeći određeni dio X ukup- mbar r 25 -20 .10 5 | 1 | i | I 1 ' Iznutra I I I mbar r 25 -20 -15 -10 5 | I I | / 1 I | I | .g. vodena bi se para kondenzirala u tekuću vodu: na taj način nastaje rosa. X=max.5 ± 0 ± 5 + 10 + 15 + 20 + 25 Vanjska temperatura (°C) -12 -15 .2% 15. 12. -»tablica (§)). 89 i dalje).1 323.t. °C -10 . m).9 238. zakrivljena crta pokazuje najveći mogući parcijalni tlak pare. on se iskazuje debljinom sloja zraka koji bi imao isti difuzijski otpor.» © proizlazi iz faktora slojeva Taj nagib s unutarnje strane visok koeficijent difuzijskog I © Faktor rasporeda slojeva = nagib krivulje. pri čemu slojevi ispred brane ne smiju premašiti određeni dio X cjelokupnog otpora prolazu topline 1 /k © © Parna brana na hladnoj strani: kondenzat u elementu građevine Dodatna parna brana na toploj strani sprečava stvaranje kondenzata.2 173. udio graničnog sloja zraka odn. •Parna brana na pravom mjestu mbar .» © . raste relativna vlažnost ako količina vodene pare ostane ista. Kad temperatura pada.20 .6 mbar H d 4.15 . nastaje pretvorbom u paru pri temperaturi vrelišta i isparavanjem pri svakoj temperaturi.3 mbar Razlika 119 .18 Relativna vlažnost zraka 50 33.

02 0.otpor lacije 1M d : D |j d (cm) d (cm) Gran. pa temperatura na površini toplinskog mosta na unutarnjoj strani pada i može doći do kondenzacije (-> s. Kad je manji pad.12 1/y=1. Način građenja s parnom branom -» (2) Novi je način građenja ("topli krov". zr. potrebna je parna brana (raspored -» način građenja s parnom branom) s difuzijskim otporom (i • d unutarnje obloge £ 10 m (kod zatvorenog bazena £ 100 m). 123). Povećanje dovoda topline prema toplinskom mostu povećanjem njegove unutarnje površine. zr. a time i udio graničnog sloja zraka u ukupnom otporu prolazu topline 1/k. Važno: termička izolacija. Porast troškova grijanja zbog toplinskog mosta beznačajan je ako je on malih dimenzija: ali ne kod jednostrukih prozora koji se također moraju smatrati toplinskim mostovima.«f<iiiitit»HiiHTiTinnf EZH (T) F777IF71 Masivni zid bez termoizolacije © Masivni krov s paronepropusnim pokrovom Otpor prolazu topline 1/k elementa građevine Redoslijed slojeva od izvana prema unutra Difuzijski Debljina -Koefic. Preduvjet: presjek ventilacijskog prostora na svakom mjestu ^ 2 cm. 92 i dalje). Stoga treba upotrijebiti žbuku armiranu staklenim vlaknima -» (4) (ne za zatvorene bazene -> s. 124. ne smije prijeći određeni dio ukupnog otpora prolazu topline -» s. sloja termoizo. 123 © ) . Za vrlo vlažne prostorije (npr. U tu svrhu mogući su načini: Smanjenje gubitka topline kroz toplinski most pomoću termoizolacijskog sloja protiv "vanjske hladnoće" (povećanje termoizolacije smanjuje postotni udio graničnog sloja zraka u ukupnom otporu prolazu topline 1/k).). obrnuto nego kod (9) maloj unutarnjoj površini koja prima toplinu pridružena velika vanjska površina koja predaje toplinu. i uobičajeni vanjski ugao -» © predstavlja toplinski most jer je tamo. Tako se smanjuje otpor prijelazu topline1/aj u odnosu na toplinski most. 124). Na zidovima s minimalnom termoizolacijom zbog toga će na uglovima zgrade često doći do pojave kondenzata i plijesni. Kod masivnih konstrukcija treba izravnavajućim slojem zaštititi parnu branu od mehaničkih oštećenja — s. Važno: na vanjskoj strani kod normalne žbuke preko termoizolacijskih slojeva postoji opasnost od pojave pukotina zbog gomilanja topline i podloge slabo otporne na posmična naprezanja. Tipični su primjeri prikazani na ® .Zračni prostor p Termoizolacija JCTtiirmnYffimnroffmvniro ® Masivni zid s paronepropusnom fasadom © Masivni zid s ventiliranom fasadnom oblogom ® Na unutarnjoj površini vanjskog ugla stvara se kondenzat (j\ Na unutarnjem uglu ne nastaje kondenzat Betonski zid izvana \ Izvana tt ® i II 9 /n / ^ ftl Zid Iznutra l i 1 tt I Zid 1 ft v \ \ / Betonski zid iznutra Na velikoj vanjskoj površini toplins(9) —' Pri velikoj unutarnjoj| površini toplinskog mosta je gubitak topline po jedinici površine znatno manji kog mosta nastaje kondenzat (veliki gubitak topline po jedinici površine) 125 .Hidroizolacija i— Termoizolacija . sloj iznutra Ukupno 0. Unutarnja obloga mora biti uvijek nepropusna za zrak! Topli mostovi su dijelovi elementa građevine u kojima je termoizolacijski učinak manji od okolnoga.047 600 200 15 1. zatvoreni bazeni) treba analitički ili grafički provjeriti tok tlaka pare -» (3). Način građenja s ventiliranom fasadom -» (5) Ventilacija iza fasadne obloge uklanja paronepropusno djelovanje relativno paronepropusnih vanjskih slojeva. okolinom koja je dobar vodič topline ili dovođenjem toplog zraka.04 0.Azbestcementne ploče [— Žbuka (sintetika) Nosač žbuke (staklena vuna) Termoizolacija i . sloj izvana _ Beton ( 2 2 0 0 kg/m^) 10 Stiropor tip 0 4 0 4 Žbuka 1. (—»s. nego samo parcijalni tlak pare -» s.kod vertikalnih elemenata teško je izvedivo.0 0. mora se povisiti temperatura na unutarnjoj površini toplinskog mosta. funkcija ventiliranja zbog visinske razlike (najmanji pad 10% između ulaza i izlaza zraka). jer se u protivnom javlja prevelik prolaz pare i kondenzacija na vanjskoj oblozi.Parna brana TERMOIZOLACIJA NAČINI GRAĐENJA Način građenja bez parne brane -» @ Uobičajeni način građenja ne sadrži slojeve koji sprečavaju prolaz pare. Raspored slojeva treba biti takav da ne nastaje kondenzat: dovoljna termoizolacija.120 8 1 5 Detalj I Detalj II '"•i • m 100 200 300 1000 Difuzijski otpor Z [ c d ( c m ) Detalj III (D Ispitivanje pojave kondenzirane vode na nekom krovu . 261-262). pa je u tom slučaju bolje izvesti ventiliranu fasadu (iznimka: predgotovljeni zidovi).5 Gran. tome se pridodaje i činjenica da je termoizolacijski kapacitet graničnog sloja zraka u uglovima znatno veći nego na širokoj površini. (ZZŽ3Z3 .- Žbuka wuMr¿nimimiir4riUH. Tako raste dio otpora prolazu topline graničnog sloja zraka na tom mjestu. Raspored slojeva na unutarnjoj strani kao način građenja bez parne brane. faktor X smanjuje se iznutra prema van. preporučeno "izjednačenje tlakova" pomoću tog sloja često je besmisleno (suprotno tome: slojevi za izjednačenje tlaka ispod pokrivača ravnog krova -> s. "topla fasada") s vanjskim slojem otpornim na prolaz pare i time uvjetovanom unutarnjom parnom branom (-» s. uključivo granični sloj zraka slojeva do parne brane. Da bi se izbjegao kondenzat na površini građevnog elementa i njegove neugodne posljedice (pojava plijesni i si. Međutim. 92 i dalje. 125. S obzirom na činjenicu da na unutarnjoj strani par> ne brane ne nastaje tlak u smislu parnog kotla.

24 0.26 0.63* 0.07 0.89"* 0. za balkone) poboljšava termoizolaciju za do 68.36 0.09 0.13 © V i š e s l o j n i zid s termoizolacijom na unutarnjoj strani ® Z i d s parnom branom na unutarnjoj strani Zračni prostor Masivna konstrukcija Stiropor 4 c m Letve Azbestcementna ploča Azbestcementna ploča 3.41" 0.07 0.85" 0.42* 0. ploča s rebrima i gredicama prema DIN 1045 sa šupljim opekarskim elementima prema DIN 4160 Šuplja opeka kao ispuna prema DIN 4160 bez poprečnih rebara (bez žbuke) 115 140 165 0.5 400 500 600 800 800 1000 1200 1400 1600 600 1000 1400 1800 (2400) 0.08 0.03 0.63 1.750) 500 (625. r i Termoizolacija vanjskog ruba stropa presjek Kosi krov s masivnim stropom u 1) Kosi krov s drvenim g red ni kom .25 0. uz primjenu ekspandirane gline ili škriljevca itd.12 a 500 "(625.50 0.14 0.22 0. ploča s gredicama ( bez žbuke) fk Í ÚODt _ J _ 500 I (625.22 0.14 0.12 0.30 0.24 0.75 1.10 0.44 0.16 0.22 0.60 0.41 0.55 0.54" 0.20 0. bet.34 0. zatvoreni bazen): jača termoizolacija.24 0. bez kvarcnog pijeska Laki beton s poroznim agregatom bez kvarcnog pijeska Armirani beton 8 | I • i Pravilni položaj 111 J termoizolactjskog ' j r i . U ovom je slučaju sintetična žbuka suviše paronepropusna pa je prikladnija ventilirana fasada -> (5) ili način građenja s parnom branom -> @ .17 0. ispunjenim sljubnicama prema DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 4.12 0.750) 500 (625.750) t 2.33** 0.05 Termoizolacija prolazi neprekinuta preko konstrukcije .09 0. spoj prozora sa zidom -> Posebni slučaj: vlažne prostorije (npr.49* 0.33 0.15 0. prema DIN 4159 Blokovi s djelom.08 0. termoizolacije) 1/A (m2 K/w) Prostorna masa kg/m3 12.20 0.09 25.13 0.50 0.27 0. Kritični detalji: klizna spojnica na priključku ravnog krova -> s.40 0. ne upotrebljavati mineralne žbuke nego oblogu s ventiliranjem -> © ili žbuku na bazi sintetike (pojačana staklenim predivom).10 0. najveći udio X unutarnjih slojeva (granični sloj zraka.30 0. bet. šuplje grede prema DIN 1045 (Bez žbuke) 65 80 100 (5) Višeslojni zid bez parne brane ^7) Termoizolacija niše za grijaće tijelo • • • DfD • • DfD • sj 0. Arm.66 0.06 0.34 0.10 0.56" 1.83* 0. Strop od arm.09 0.25 0.63 0.28 0. ispunjenim sljubnicama prema DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 0.34 1.nosač ploča © Otpor prolazu topline (koef.66"* 0.23 0.750) Arm.18 0. Arm.15 0.32 0.99** 0.07 0..78*" 0.04 0.11 0.13 0.31 0.57*** 0.Kutnik .16 0.28 0.26 0. slojevi do parne brane -> s.11 0. bet.25 2.11 0.12 0.32* 1.Naziv i skica Debljina Otpor prolazu S topline 1/A m 2 K/w u prosjeku na najpovoljnijem mjestu DETALJI TERMOIZOLACIJE: VANJSKI ZID Općenito: ako se termoizolacija ugrađuje s vanjske strane.25 0.79" 1.17" 0.22 0. 90 i dalje nužna je termoizolacija kako bi se uštedjeli troškovi grijanja (tanji zid.3%.34* 1.69 0.11 0. eventualno sa završnim slojem mineralne žbuke.15 37.51 1.20 0.26 0. pjenobeton laki beton.27 0.07 0. bet. očvrsnut parom.11 0.23** 1.82* 0.13 Blokovi s potpun.28 0.52 0.10 0.79 0.5 Unutarnja žbuka ' R O I k \ \ V W — Žbuka Šuplja opeka kao ispuna prema DIN 4160 s poprečnim rebrima (bez žbuke) a a'foaifaof ioi a 1 ton jna^aa?J t a 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 ¿¿li ina 190 225 240 265 290 0.97 1.68" 2.750) ~ (625.18 0.64* 1.09 0. Armirani beton Arm.99 0.33 0.750) T M 500 500 "(625.16 0.08 0. rebrasta ploča (bez žbuke) 120 140 160 180 200 220 250 120 140 160 180 200 220 240 0.38 0.12 0.24 0.06 0. 123) treba smanjiti.70 1.10 0.26 0.30 0.36 1.66 0.09 0.06 0. termoizolacije) 1/A (m2 K/w) velikoformatnih betonskih elemenata je primjetan: uporaba armiranog lakog betona (npr.21 0.14 0.82 0. viša temperatura).15 0.43 1. Staklena pjena u mastiksu Bitumenska emulzija 300 kg/m2 Vanjski zn Parna brana TermoizolacijaVanjski zid 1.08 0. blokova prema DIN 1045 s opekarskim element.95* 1. plinobeton očvrsnut parom Armirani laki beton kompaktan.20 0.09 0.04 0.35 0.0 1.5 2.04 0.13 0.19 0.06 0.21 0.08 3tĐO/••I (31 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 i ¡c-a«^ 1 Bitumenska emulzi|a 300 kg/m2 ZkJ KSK 11.34" 1.07 0.06 Debljina (cm) 18.29 0.87 0.06 0.18 0.' ~ ffi zračnog prostora * š 200 kg/m Površinska težina uključivo žbuka ** = 150 kg/m2 Površinska težina uključivo žbuka " * 1100 kg/m Površinska težina uključivo žbuka j" || ^ \ Iznutra © 126 Otpor prolazu topline (koef.12 31.18 Azbestcementne Vrsta betona ® Drveni krov hale (hladni krov) ® ^ Plino-.

41 1.0 W/(m 2 K) Vrsta elementa: Ispred grijaćeg tijela: / Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.39x11. kombinirano. < 40% 0. vrijed.51 x 2.498 .8.4 207.9.78 m 2 Ukupna površina elementa: Rezultati proračuna: kao vanjski prozori sjever 127 . drvo.87 + 1.01 m 2 8.600 W/(m 2 K) Ukupna površina elementa: Element: vanjski zid stubište > teren A1 AW stubište Element: krov A1 krov A2 -površina AF4 krovni prozor 11.30 m 2 163. 1 2 x 3 .0 Grupa materijala za okvir: 1 Vrijednost kr 2.( 1 .01 1.4071 .55 + 1.60) x 2.6 W/(m 2 K) 0.85 A2 Kuhinja 1.01 m 2 .50 m 2 Vanjski prozori istok/zapad: Element: vanjski zid poroton 36.odbivši EG V3 UG 324.01 x x x x 1.eq: Vrijednost k: Rezultati proračuna: Dop.01 1.55 m 2 134.29 m 2 .000 m 2 K/W 0.76x2.418 kWh/a 1.26 + 3.99x13.20 A3 Stanovanje (vanjska vrata) 0.39x4.95 m 3 535.1 pojedinačni/dvojni objekt. sintetika. 9 5 m 2 ( A G p r o r a č u n a t o p r e m a W S V O ) Proračun volumena: V1 EG V2 .12 1.odbitak .6 1. drvo.51 x 0.864 m 3 Element: pod stubišta A1 Pod stubišta 3.44 m2 Element: strop iznad podruma A1 strop iznad podruma 11.79 5.60 0.5 .01x2.26 11.7.012 m 2 £15%.40 1. DIN 4108 Oznaka: Tip zgrade: ogledni projekt BEL. Ostali profili s atestom za kr do 2. kF prema WSVO: Dop.eq: Vrijednost k: prozori.99 A2 .41 m 2 -7.99 + 11.60 Okvir grupe 1.600 W/(m 2 K) 2.99 x 3.51 m 2 1. 5 5 + 1.21 m 2 T l o c r t n a p o v r š i n a AG: 1 5 4 .81 1.000 m 2 K/W 415.35 m 2 Staklo: Vrijednost kv g-faktor: Okvir: specijalno staklo s atestom kv = 1.41 m 2 Okvir grupe 1. k prema DIN 4108: nema zahtijeva Element odgovara DIN 4108.9.51 x 3. <40% 0.60 m Uređaj za ventilaciju: (nema) Grijana zapremina: 535.12 Ukupna površina elementa: Element: vanjski prozori istok / zapad A1 A2 A3 A4 Stanovanje Hodnik Djeca Kupaonica 2.65x2.46 m 3 3.26 1.01 A4 Roditelji 2.0 Grupa materijala za okvir: 1 Vrijednost kr 2.26 x 1.50 m 2 11. vrijed./zap. investitor: Neufert 1. 4 4 x 2 4.46 41. vrata .14 x 1 .99 x 11.39 x 4.58 m 2 V4 DG (površina kao EG) 120.01) x 2.5 cm A1 A W E G A2 A3 A4 A5 -površina AF sjever -površina AF ist. vrijed.12 x 3.51 + 3.610 W/(m 2 K) 1.TERMOIZOLACIJA PRORAČUN TERMOIZOLACIJE WSVO 1994.76 1. kombinirano. vrata .65 26. unutra ^ 10°C Stambena zgrada Predgotovljeni objekt: ne Svijetla visina prostorija: ^ 2.400 W/(m 2 K) Element odgovara WSVO za taj tip građevine 3. -površina AF jug -površina AF sjever ulazna vrata A6 zabatne strane DG (11.2 x 3.0121 .26) x 2.02 m2 m2 m2 m2 Ukupna površina elementa: Element: vanjski prozori na jugu A1 Stanovanje Element: krovni prozor A1 AF Element: ulazna vrata A1 AT 1.39 + 10.prozori ne sjever/zasjenjeno 9.12 7.0 W/(m 2 K) Vrsta elementa: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kp.(1.28 m 2 159.9. sintetika.218 kWh/a 0.89 x 2.26 m 2 1.51 x 3.2832 3.33 m 11.3.99 + 1.6 -3.8. k v prema WSVO: 3.407 m 2 ^ 15%.8 134.46/2 Ukupni grijani volumen zgrade: Proračun površina elemenata građevine Element: vanjski prozori na sjeveru A1 WC 0.86 m 3 3 Rezultati pojedinih elemenata građevine Element: unutarnjni zid stubišta > UG A1 stubišni zidovi UG (3.5012 .76 m 2 .28 m 2 Dop.01 m2 m2 9.50 27.12 + 10.40 1.40 1.50 Vanjski prozori sjever Staklo: Vrijednost kv g-faktor: Okvir: specijalno staklo s atestom kv = 1.65 9.6 1.49 m 2 147. Ostali profili s atestom za kr do 2.39x2.000 m 2 K/W 0.01) Ukupna površina elementa: 143.06 m 2 .3.3.prozori ne istok 7.26 x 2.50 m 2 .000 m 2 K/W 532.030 W/(m 2 K) 1.6 W/(m 2 K) 0. prozori.50 m 2 3.

06 dix 0. [m2 K/W] 0.0 1 2.blokovi W6 .435 W/(m 2 K) kao vanjski zid poroton 36. sintetika. < 40% 0.180 600 5 10 80 250 1.350 P .781 m 2 0. tab. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 1. okvir < 30% ne sjever. < 40% 0.0 W/(m K) 0.250 W/(m 2 K) 0.TERMOIZOLACIJA Vanjski prozor.130 m 2 K/W 0.500 kg nema zahtjeva 128 . 6.0150 aditiva 2 Poroton .000 m 2 K/W 128.040 25 0.80.0 do 2.3650 masa 0.854 W/(m 2 K) 2.6 W/(m 2 K) 0.130 0 100000 100000 20 15 600 40 40 0.šuplja opeka.726 kWh/a 2.000 W/(m 2 K) vanjski zid u terenu ne 9.1 betonski ili metalni profili s atestom za kr2.532 kWh/a 1.8 2.700 800 1100 5 50 200 vanjski zid.000 m 2 K/W 0.70 okvir grupe 1 drvo. [kg/m 3 ] 1200 [1] 10 d IX [m K/W] 2 1 Gipsana žbuka bez 0.08 Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Vanjski zid poroton 36.8 W/(m 2 K) vanjska ostakljena vrata.00 1.1 mm 3 Polistirol (PS) . 1 Element odgovara DIN 4108.5 cm (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva d [m] X [W/mK] 0. ekstrudirana smjesa Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: Masa po m21/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Krov.eqVrijednost k: izolacijsko staklo LZR preko 10-16 mm 3.000 m 2 K/W 0.300 0. jug Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvir specijalno staklo s atestom kv = 1. LM 21 2 Polistirol.000 m 2 K/W 0.0150 smole Vrsta elemenata građevine: Površinsko grijanje: Površina: Masa po m 2 : 0. 2: Masa po jedinici površine: (slojevi nisu definirani kao drveni) Element odgovara DIN 4108. sintetika. bor.0 W/(m2K) prozori.1 W/(m 2 K) 0.400 kg 0.398 W/(m 2 K) Grupa materijala za okvir Vrijednost kr Vrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF. prostorna masaO. kombinirano. kombinirano.301 m 2 180.130 m 2 K/W 0. zasjenjeno 3.50 Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Krovni prozor Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvirizolacijsko staklo LZR preko 10-16 mm 2. sljubnice ispunjene.035 0.3000 0.600 W/(m 2 K) 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.02 19.500 kg 0.390 W/(m2K) nema zahtjeva 0.147 m 2 95.0005 0.67 0.210 P [kg/m 3 ] 900 H [1] 8 8 [m 2 K/W] 0. nagib krova > 15° ne istok 3.425 W/(m 2 K) 2.04 10 2.1400 0.060 W/(m 2 K) 1.12 50 1. vrata-prozori ne jug 8.130 m 2 K/W 0.498 m 2 > 15%.283 m 2 > 15%. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 0.040 m 2 K/W 0.000 m 2 K/W 0.501 m 2 > 15%.eq: Vrijednost k: Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Ulazna vrata Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvir Grupa materijala za ovkir Vrijednost kr Vrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.408 W/(m 2 K) 0.28 15 0.60 okvir grupe 1 drvo.040 m 2 K/W 0.790 W/(m 2 K) nema zahtjeva d [m] X [W/mK] P [kg/m 3 ] H [1] dM.000 m 2 K/W 290.0400 0. dijelovi presjeka Udio TDW 12% 88% Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Oznaka rogovi međupolja krov/strop prema vanjskom zraku odozgo. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine Krovni rogovi.000 m 2 K/W 938.0 1 2.tvrda pjena (stiropor) 4 Smreka.80 kg/m 2 d [m] 0. Ostali profili s atestom za kr = 2.130 m 2 K/W 0.900 W/(m 2 K) Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.6 1. Ostali profili s atestom za kr = 2. LM21 3 Žbuka od umjetne 0.50 okvir grupe 2. tablica 1 Element odgovara DIN 4108. tabl.NB. neventilirano ne 159.355 m 2 326.1 2.727 kWh/a 0.5 Grupa materijala za ovkir Vrijednost krVrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF. prostorna 0. općenito ne 147. < 40% 0.585 W/(m K) 10.0 W/(m 2 K) krovni prozor.160 0. jela Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: Masa po m 2 : 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna Dodatni zahtjevi za lake elemente dopuštenih vrijednosti k prema DIN 4108/2.040 m 2 K/W 0.0200 0.eq: Vrijednost k: Vanjski stubišni zid iznad terena (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka gradiva 1 KLB lakiklima .0120 X [W/mK] 0. dijelovi presjeka (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka elementa 1 Gipskarton ploče DIN 18180 2 Polietilen folije debljina > 0.

5 0.1600 2.0350 15 20 50 1.13 kWh/a m .000 m 2 K/W 0.78 Ag 0.37 m2 Ukupna površina omotača A: 0. Proračun QH prema WSVO zadovoljava uvjete. 1Element odgovrara DIN 4108.785 0.785 W / ( m 2 K) 1. Q'H-: 95.0700 X [W/mK] 1.21 Ukupno 154.58 0.(Q'| + Q's): 94. Godišnja potreba transmisijske topline Q'r: 18.9 (Q'r + Q'L) .01 0. 1 Element odgovara DIN 4108.6 31.930 W/(m 2 K) nema zahtjeva Vanjski zid stubišta iznad terena 9.58 1.400 0.040 m 2 K/W 0.70 Ad 159.600 1.335 2.8 0.25 Ukupno Prozori Vanjski prozori sjever Vanjski prozori istok/zapad Vanjski prozori jug Krovni prozori Ulazna vrata Ukupno Krovovi/stropovi Krov Ukupno Elementi prizemlja zgrade 26.100 2400 0.210 15 0.37 Sveukupno 0.57 10.1600 2.0 1.6 30.5 0.000 1.03 1. : 8.040 15 2.5 0.0 520.tvrda pjena (stiropor) 040 0.00 32. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine Proračun prema WSVO za zgrade 535.35 Aab f Vrijednost k [W/m 2 K] 0.656 0. [kg/m 3 ] 2000 2000 [1] 300 400 15 35 100000 100000 20 50 70 150 d/X [m 2 K/W] 0.TERMOIZOLACIJA Krovna polja .229 W / ( m 2 K) kao za krov Unutarnji zid prema znatno hladnijim prostor.1 6.400 kg 0.32: Maksimalna dopuštena godišnja potrošnja topline: 30.43 3 PoIistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 040 0. tabl.0 1.30 kWh/a nr Godišnji solarni dobici Q's: (u odnosu na volumen zgrade) Godišnja potreba topline za grijanje: 30.0020 0. 1994.1200 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.3 5.960 W/(m 2 K) nema zahtjeva Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.392 1.0400 4 Izolacijski materijal od mineralnih/biljnih vlakana 040 0.5 cm Ukupno Bočni zidovi A [m 2 ] Aw 147.100 kg 0.2 100.50 0.4 17.57 3 Polistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 035 0. ne 26.000 0.0 1.0200 4 Gipskartonske ploče DIN 18180 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.58 58.8 100.02 3.2 0.0400 X [W/mK] 1.357 Udio [%] 31. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: element odgovara WSVO za taj tip građevine Pregled razmatranih elemenata građevine Pod stubišta (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva 1 Cementni estrih 2 Normalni beton prema DIN 1045 d [m] 0.7 159.00 1 Gipsana žbuka bez 0.210 m 2 545.58 Af 9.4 26.0 15.50 31.839 0.5 5.27 185.0 vrijed.50 3.14 56.398 ATk [W/K] 0.05 11.0005 0.0 1.1 mm d [m] 0.0 1.30 11.0 520.435 0.44 Pod stubišta Strop iznad podruma 134.dijelovi presjeka (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva 1 Gipskarton ploče DIN 18180 2 Polietilen folije debljine > 0 .86 Strop iznad podruma (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka gradiva 1 Keramičke pločice 2 Cementni estrih 3 Polietilenska folija debljine > 0.78 159.607 m 2 17.0120 900 0.130 m 2 K/W 0.210 p [kg/m 3 ] 900 [1] d/X [m 2 K/W] 0.250 32.34 0.130 m 2 K/W 0.0150 dodataka 2 Vapneno-pješčani blokovi i ploče.22 13.43 10.0 58.300 0 0. izdanje od 16.60 6.350 W/(m 2 K) Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.97 1/m Odnos površine prema volumenu A/V: 29.01 4 Polistirol (PS) .: 4. 8.100 2400 0.750 kg 0.182 0.785 10.130 m 2 K/W 0.7 0.14 0.170 m 2 K/W 0.300 0 0.06 0.900 15.28 kWh/a m .75 kWh/a nr O'Hma*: Maksimalna dopuštena godišnja potrošnja topline nije prekoračena. 1 Element odgovara DIN 4108.350 p [kg/m 3 ] 1200 n [1] 10 10 5 10 20 50 8 d/X [m 2 K M ] 0.86 m3 Grijani volumen V: 520.200 0.400 P .400 P [kg/m 3 ] 2000 [1] 15 35 70 150 20 50 d/X [m K/W] 2 Oznaka elementa Zidovi Vanjski zid poroton 36.91 kWh/a m .04 X [W/mK] 0.41 7.00 kWh/a m Godišnji interni dobici Q'.5 Udio [%] 28.2400 3 Polistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 035 0.170 m 2 K/W 0.500 kg 0.64 kWh/a m .1.00 Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.600 2.28 3.8 0. DIN 106/1+2.01 8. tabl.000 2.5 0. Ljetna zaštita od topline prema WSWO nije ispitivana.08 Unutarnji zid stubišta iznad suterena 26. Godišnja potreba ventilacijske topline Q'L.0 0.656 W / ( m 2 K) 1.35 147.700 1400 0.0100 0. tabl.0 29.335 W / ( m 2 K) 0.1000 5 Normalni beton prema DIN 1045 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.58 0. 1 mm d [m] Unutarnji zid stubišta iznad suterena (redoslijet slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva d [m] X [W/mK] 0. Podaci koji se odnose na energiju proračunati su prema odredbamapropisa o termičkoj zaštiti (WSVO).1 30. k * f [W/(m 2 K)] 0.040 50 3.810 W/(m 2 K) 0. Q"H = Q'H/0. 129 .95 520.37 kWh/a m : Q'h = 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 0.05 Pregled prosječnih vrijednosti k vanjskih elemenata građevine Ogledni projekt BEL Neufert Aw Zidovi Aab Bočni zidovi Af Prozori sa solarnim dobicima Ad Krovovi/stropovi A d l Stropovi sa zrakom odozdo Aq Elementi prizemlja zgrade Ukupno Površina [m 2 ] 147.398 0.040 - 15 pod na zemlji ne 11.600 1.0400 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.50 28.08 strop iznad podruma (podrum nije grijan) da 135.06 0.170 m 2 K/W 0.75 22.579 m 2 365.0120 8 8 100000 100000 0.443 m 2 464.00 krov/strop prema vanjskom zraku odozgo neventilirano ne 140.035 0.

5 0. 0.56 kWh/(m 2 a Napomene uz osnove ovog dokumenta o potrebnoj toplini Naprijed navedene vrijednosti godišnje potrebe topline za grijanje u prvom redu daju polazne točke za usporednu ocjenu energetske kvalitete zgrade. 9 7 nrr 1 Vanjski prozori: istok / z a p a d Krovni prozon Onjentacija: z a p a d Orijentacija: jug 7. negrijane staklene dogradnje s jednostrukim ostakljenjem 1 ) / izolacijskim ili dvostrukim ostakljenjem 1 ) / termoizolacijskim ostakljenjem uz odgovarajuće označene površine Povišene vrijednosti iskoristive unutarnje topline zbog isključivog korištenja kao uredske ili upravne zgrade Ventilacijski uređaj s mehaničkim pogonom s povratom topline (sa ili bez toplinske pumpe).5.69 m 3 11.37 m2 4 5 Max.91 kWh/(M a) 9 10 2 2 A / V = 0 .44 134.78 2 H 0.0 1. razlika elemenata građevine 1 1.48 m 2 Iskoristivi unutranji dobici topline Q.64 kWh/(m 3 a) 6 A ^ .64 kWh/(m 3 a) Pror dopušt.000 0.01 3.0 7 8 prozori / vrta i vanjska vrata Q"HZUI = 95.435 0.600 2.86 m 3 Orijentacija 1 sjever / zasjenjeno Vanjski prozon sjever U l a z n a vrata Orijentacija.5 0. Godišnja potreba topline za grijanje A/V Omotač zgrade koji pren.35 159. određene pretpostavke o iskoristivim unutarnjim dobicima topline i izmjeni zraka). godišnja potreba topline za grij.5 I.58 Vanjski zid stubište . 1.900 0.60 0.0 1.28 1. površine u kontaktu s tlom A ^ Ploče sa z r a k o m odozdo V Unutarnji zid stubišta > U G 26.91 m2 (ogledni tlocrt) 130 . pa se stvarni utrošak energije samo uvjetno može ocijeniti na temelju proračunate godišnje potrebe topline za grijanje.91 kWh/a Iskoristivi solarni dobici topline H Q S = 2305.600 0. godišnja potreba topline za grij. 11 Vanjski prozon jug 8. Stupanj ukupnog prolaza energije 9I [W/m2K)j 0. m 2 Pri proračunu godišnje potrebe topline za grijanje uzeto je u obzir Zatvorene.50 1.5 Grijani volumen zgrade V = 535.0 Dostavljaju se sljedeći podaci: Preračunato na • stambenu površinu prema § 4 4 .99 Prizemlje stambene površine 95. topi.50 1. Proračunska zapremina zraka V L = 428. -prolaza topline K.' Vanjski zidovi 2 Aj.99 (T) Presjek (?) 11. istok 9. Q'HZUI = 30.48 kWh/a Uzeto je u obzir Potreba transmisijske energije Q r = 15612.565 0.335 0.3.teren Pod stubišta Strop iznad podruma 9.60 0.389 0.250 Br element broj Faktor specifičnih temperat.70 1.21 kWh/a Potrebe energije za ventilaciju Q L = 9795.785 0.za druga korištenja .41 3. Ove se vrijednosti proračunavaju prema jedinstvenim rubnim uvjetima koji su definirani u Propisu o toplinskoj zaštiti (npr.' Površina krova i krovnih ploča 3 A g : Donji završetak z g r a d e uključ. Ostale karakteristike koje se odnose na energiju Godišnje potrebe topline za grijanje (sveukupno) Q h = 16274.0 Godišnja potrebna toplina za grijanje Q" H odnosi se na površinu koja je izvedena iz volumena zgrade (korisna površina zgrade A N ).30 11. A = 520.0 0.59 kWh/a Korisna površina zgrade prema Propisu o toplinskoj zaštiti An = 171. BV -samo uz korištenje stana A*=149.8 Za zgradu s normalnim unutarnjim temperaturama proračun prema prilogu 1 broj 1 i 6 Propisa o toplinskoj zaštiti Oznaka zgrade ili dijela zgrade: Mjesto: Područje: BEL Neufert Ulica i kućni broj Broj parcele: [m ] 1 AV. = 4286. stupanj povrata topline uređaja r| W = % Q** h = Q h / A * = 108.A*= . Ap: Prozori. nije uključen korisni učinak postrojenja za grijanje i eventualno različitim navikama korisnika. st 1 II. meteorološki podaci. dopust.91 m 2 proizlazi godišnja potreba topline za grijanje • glavna korisna površina prema DIN 277 .60 1. Q'HZUI = 30.50 1. Granične površ p r e m a dijelovima z g r a d a s visokom unutar temperat.TERMOIZOLACIJA Dokument o potrebnoj toplini prema § 1 2 Propisa o toplinskoj zaštiti Površinski Površina -Koeficijent O z n a k a / onjentacija elemenata A.75 kWh/(m A) Q"HZUI = 94.600 2. Ventilacijski uređaj s mehaničkim pogonom bez povrata topline Kod zatvorenih negrijanih staklenih dogradnji su za vanjske elemente građevine u tom dijelu dani faktori redukcije prema WSVO prilog 1. Međutim. 5 c m Krov 147.62 kWh/a h sadržan u Q.21 Vanjski zid poroton 3 6 .

razlika između prvobitne i prigušene razine zvuka (za materijalni zvuk navodi se najviša razina koja od normiranog šuma smije preostati). Prostor između dviju ljuski treba ispuniti materijalom koji upija zvuk kako bi se spriječilo naizmjenično reflektiranje zvuka. tlaka zvuka (|ib). Ako se element neposredno pobudi (materijalni zvuk).limena glazba materijalni zvuk: buka koraka . glazba s radioaparata sobne jačine u zatvorenoj prostoriji Buka tihog usisača. a ako su u različitim prostorijama. Akustična se izolacija uglavnom ostvaruje masom. dakle teškim debelim elementima građevine. zvono telefona na udaljenosti 1 m Vrlo prometna ulica. Kod akustične se izolacije prema vrsti zvučne smetnje razlikuje izolacija od zračnog zvuka (ako izvor zvuka prije svega pobuđuje okolni zrak) i izolacija od materijalnog zvuka (ako izvor zvuka neposredno pobuđuje neki element građevine).element . (promjena tlaka pri glasnom govoru = približno jedna milijuntina atmosfere). debljini sloja i frekvenciji.0333 2 kg/cm ) u vrlo malim veličinama.vika . laka ploča od drvene vune 2. veličina izolacije od zraC j ) čnog zvuka bez obloge . Lake konstrukcije za akustičnu izolaciju (§) koriste višestruki prijelaz zvuka: zrak . žbuka od gipsa i pijeska 2 cm Izolacija od zračnog zvuka zida (T) prema mjerenjima prof. tj. koja se klate već uz lagane udare (rezonantna frekvencija). bolja izolacija od one koju bi dala sama masa elemenata javlja se samo iznad tzv. Frekvencija kod koje brzina širenja savijenog vala u nekom elementu građevine iznosi također 340 m/s jest granična frekvencija. kod te je frekvencije prijelaz zvuka iz zraka u element i obrnuto vrlo dobar 100 90 80 0 70 5 Q 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 70 100 200 300 500 700 1000 Frekvencija f —2000 3000 4000 7000 10000 Hz ® Odnos između jačine tona (fon). koja bi stoga trebala biti niža od 100 Hz. dvorana s pisaćim strojevima Glasna tvornička hala Bosch-ova truba na udaljenosti od 7 m.element .dB (A) odnosno iznad 60 dB u belima (B).„Srednje čujno područje • AKUSTIČNA IZOLACIJA 120 110 Q D To je svaka mjera kojom se smanjuje prijenos zvuka od njegova izvora do slušatelja .5 cm prikovana s velikim razmakom čavala. to se uglavnom postiže akustičnom izolacijom. 132. Zvučni titraji koje možemo čuti imaju frekvenciju od 20 Hz do 20000 Hz.5 cm.nije ga moguće potpuno spriječiti. Vio bela = 1 decibel (db) je donja granica razlike tlaka zvuka što ga ljudsko uho može registrirati pri normalnoj frekvenciji od 1000 Hz.) Skala jačine tona a) Pogrešno bjlspravno © Prikaz savijenih valova zida pri normalnim frekvencijama: zid ne vibrira kao cjelina (-> a).zrak. na koje je ljudsko uho posebno osjetljivo. Tlak zvuka kreće se u čujnom području čovjeka od praga čujnosti do praga boli (7). motocikl Vrlo bučan pogon (kotlarnica i si. 1 Hz (Hertz) = 1 titraj u sekundi. mirna stambena ulica Uobičajena razina razgovora. veličine jačine zvuka i zvuka (db) i jačine zvuka (|iW/cm2) 0- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100-130 Početak čujnosti Tiho šuštanje lišća Donja granica uobičajenih šumova u stanu srednji šumovi u stanu. ubrzanje je teško i zahtijeva silu. Za građevine je važno područje između 100 i 3200 Hz. dr. Gosele. žbuka 1. izolacija od buke koraka — s. Brzina širenja uzdužnog vala iznosi 340 m/s.zrak .6 cm (el. pri čemu se energija zvuka gubi najprije na prijelazu zvuka iz zraka u element građevine. pjenobeton 11. G. 134. stiropor 1. Zvuk se širi kroz zrak kao uzdužni val -> © a u čvrstim materijalima kao savijeni val. Primjer zračnog zvuka: radio . s oblogom + 2 dB 131 . 133. usporenje kretanja vrata može se lako postići kočenjem.5 1 2 4 6 8 10 Debljina elementa građevine (5) Granične frekvencije za ploče od različitih gradiva © Obložna ljuska od ožbukane drvene vune. to se postiže upijanjem zvuka -> s. laka ploča. nego njegovi dijelovi vibriraju jedan prema drugom (-»b) © Osjećaj jačine tona: uho općenito osjeća neki šum kao dvostruko glasniji ako je jačina zvuka udeseterostručena Žbuka 100 200 400 800 1600 3200 Hz cm 0. Zbog toga je uzet decibel kao fizikalna mjera jačine zvuka u odnosu na jedinicu površine -> (T). Najčešće se razina zvuka navodi u decibelima . mjeri koja približno odgovara prijašnjoj mjeri fon. uobičajena buka u poslovnoj ulici Pojedinačni pisaći stroj.šumovi od instalacija . rezonantne frekvencije. To je zvučno područje podijeljeno na 12 dijelova = 12 bela (B) (prema izumitelju telefona A. Bellu).glasovir (ujedno i zračni zvuk). U DIN-u 4109 propisane su vrijednosti akustične izolacije koje treba postići -> s. Za označavanje akustične izolacije služi za zračni zvuk razlika razine zvuka.7 dB. kod savijenog vala ovisi o materijalu. ekspandiran). Ako su izvor zvuka i slušatelj u istoj prostoriji. zatim pobuđivanjem mase elementa i na kraju opet pri prijelazu u zrak. tihi razgovor. Rezonantna frekvencija može se usporediti s klaćenjem letećih vrata.5 cm. mjerljivim u mikrobarima (|ib). Zvuk se širi mehaničkim titraji> ma i tlačnim valovima koji povećavaju ili smanjuju atmosferski tlak (= 1. prigušenje je zvuka dakako manje.

5 437. površinska masa i debljina elementa (prema Gosele-u) 2 Laki betoni 1 betoni u zidovima bez reški i pločama visine kata.4 1.4 1.6 1.8 1.2 1.5 | 3 | |11.» (2).5 250 187.2 1.> © .5 1. Zidovi s neDijagonalni prijenos dovoljnim prigušenjem mogu se popravjtj ^vjtljivqm_obLQŽnnm.5 187. 2 5 11.7 1. npr šljunka Plino-1 pjenobeton 0.» (5).5 M a s a zida > 400 kg/m2 M a s a zida > 350 kg/m2 < 400 kg/m2 mm kp/m2 mm kp/m2 dak e: 1.4 1.6 1. šupljine ispunjene pijeskom Puni blokovi od vapna 1 pijeska DIN 106 list 1 Giter blokovi od vapna 1 pijeska Šuplji blokovi od vapna 1 pijeska 1. moraju biti teški najmanje 400 kg/m 2 (ako su pregradni zidovi teži od 250 kg/m 2 tada je dovoljno 350 kg/m 2 ). treba dakle prije svega poboljšati prigušenje zvuka od vrata i prozora.5 125 I terijalu (npr na uobičajenom stiroporu) znatno smanjuje akustičnu izolaciju! Laki beton* ( 8 0 0 kg/m3) | 6 . propisane vrijednosti .5 400 400 425 425 400 450 475 425 475 405 460 500 375 375 312. provjerene načine građenja! Ljuska od žbuke na uobičajeno tvrdom izolacijskom ma124 136.2 1.0 1.» © S p u š t e n i strop imaju izrazito negativan utjecaj na prigušenje zračnog zvuka. kruti elementi imaju svoju graničnu frekvenciju usred interesantnog područja. blokovi od v a p n a i pijeska* ( 1 8 0 0 kg/m ) | 5 .6 1.9 365 300 240 240 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 300 300 240 240 365") 300 365 365 300 240 240 490 450 445 405 485 505 440 445 405 440 440 485 530 485 505 420 460 410 440 400 430 405 450 445 405 440 485 300 240 300 240 240 380 360 380 360 360 355 380 380 360 390 380 °.5 111.ZRAČNA AKUSTIČNA IZOLACIJA U tom je slučaju akustična izolacija koju pruža element posebno loša. I drvo <600 k9/m > _ 300 240 _ 300 240 490 365 10 20 30 40 50 70 100 200 300 400 500 29 30 Površinska masa elementa (kg/m ) (jT) Prigušenje zračnog zvuka. 11.2 1.8 2 1. stoga granični zidovi između stanova. DIN 4232 Porozni beton od neporoznog agregata.0 1. Krivulja u DIN-u 4109 određuje kolika mora biti najmanja razlika razina zvuka pri pojedinim S p o r e d n i put frekvencijama Zahtijevana granična krivulja za zračni zvuk da bi se postigla veličina akustične izolacije LSM = ± 0 dB.5j ReBroj lista norme Oznaka Prostorna masa kg/dm 3 Klinker ( 1 9 0 0 k g / m 3 ) 1 5 .prenošenje Pri izolaciji od zračnog zvuka javlja se v negativni utjecaj "pokrajnjih putova" veći negoli pri izolaciji od buke koraka (zbog toga bi u atestima 0 akustičnoj izolaciji zidova trebalo uvijek uzeti u obzir i "pokrajnje putove" koji su posljedica uobičajenog načina građenja). 131 ® ili ako su potpuno odvojeni od površine na kojoj leže.4 1.8 Puna opeka Klmker z a visokogradnju DIN 105 Šuplja opeka. slabija nego bi to od njegove mase trebalo očekivati. šljake.5 375 312.8 1. Savitljive ljuske relativno su neosjetljive na © Zaobilazni put preko priključenih jednoslojnih elemenata građevine.7 1. puna opeka 1.4 1. ljuskom -> s.5 2 ( 2 6 0 0 kg/m3) Staklo Prešani azbestcement ( 2 0 0 0 kg/m3) 10 15 \20f.3 l M i Ukočeno . a kod tankih savitljivih elemenata ispod interesantnog područja frekvencija.3 I Gips 0.2 1. drobljene opeke i si.0 1. Kao pokrajnji putovi posebno se ističu krute ljuske težine između 10 i 160 kg/m 2 . dakle smanjenu akustični izolaciju ->©• Zračenje zvuka G l a v n i put Otpor pobudi Zaštita o d z r a č n o g z v u k a Kod zračnog zvuka zvučni val pobuđuje element građevine .5 Ziđe od pune ili šuplje o p e k e ili blokova.6 DIN 4165 Blokovi od plino-1 pjenobetona 0.5 I 2 2 |37.* s.9 1.8 1.9 DIN 1047 Kompaktni beton od šljunka ili drobljenca 2. i ( 1 0 0 0 k g / m 3 ) [1 1.5 150 350 350 350 360 350 350 370 370 380 1 2 3 4 5 6 7 8 (§) Jednostruka vrata s pragom bez posebne brtve Teška vrata s pragom i dobrom brtvom Dvostruka vrata s pragom bez posebne brtve. .8 0. potrebna debljina zida . obostrana žbuka debljine 15 m m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DIN 18152 Puni blokovi od lakog betona Bez ispune pijeskom DIN 18151 DIN 3 9 8 Blokovi od zgure Tvrdi blokovi od zgure Šuplji biokovi s dvije ili tri šupIjine Obrnuto ugra đeni.2 437. 2 5 * obostrano ožbukani zidovi (zidarske mjere) 05 10.2 1.» time raste utjecaj granične frekvencije na prigušenje zvuka . 2 5 P u n a o p e k a * . „ „ . Malo M / 1 Vrata i prozori sa svojim niskim vrijednostima prigušenja zvuka . Za dvostruke zidove koji imaju funkciju akustične izolacije treba uvijek primijeniti tipiziranje. dvostruki zidovi daju posebno dobar učinak ako leže na elastičnom izolacijskom materijalu i ako su savitljivi .0 1.6 0.6 0. 0 Zračni zvuk .5 I 2 ' 2 .5 250 250 250 250 250 187. ako ti zidovi i ploče imaju površinsku masu iznad 250 kg/m2 © Debljina e l e m e n t a (cm) uz niže n a v e d e n e površinske težine Teški beton* ( 2 2 0 0 kg/m3)| 6 .2 1. obostrano ožbukani debljine 15 m m 31 32 DIN 4164 Beton od plovučca.5 187.5 187.8 1.5 male zvučne mostove (suprotno od krutih ljuska). 2 5 112. Kod teških krutih elemenata granična je frekvencija iznad. 2 5 Šuplja opeka* ( 1 4 0 0 kg/m3) | 5 .0 1.6 0. čak i pri malom udjelu otvora u ukupnoj površini zida bit će rezultirajuće prigušenje zvuka najčešće ispod aritmetičke sredine prigušenja zvuka od zida i otvora. 131 © .4 1.6 1. otvaraju se pojedinačno Teška dvostruka vrata s pragom i brtvom Jednostruki prozor bez posebne brtve Jednostruki prozor s dobrom brtvom Dvostruki prozor s kutijom bez posebne brtve Dvostruki prozor s kutijom i dobrom brtvom Akustična izolacija vrata i prozora prema DIN 4109 do 20 dB do 30 dB do 30 dB do 40 dB do 15 dB do 25 dB do 25 dB do 30 dB 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 © Minimalne debljine jednoslojnih zidova s veličinom izolacije od zračnog zvuka LSM = OdB 132 . na koje se nadovezuju pregradni zidovi.5 1-1.

već i najmanja spojena mjesta smanjuju djelotvornost izolacije jer su zidne ljuske krute! Složeni zidovi Kod složenih zidova (tome pripada svaki zid s površinama različite akustične izolacije. zid s vratima) dobiva se ukupna vrijednost akustične izolacije D g nakon što se odbije smanjenje izolacije R od veće izolacijske vrijednosti -> © 'TN ' Dvoslojni razdjelni zid s kontinuiranom razdjelnicom u presjeku (2) Tlocrt-»© Nepovoljno m u 5Všl G l a v n i put ) 7 / S p o r e d n i put U Zračenje zvuka Prijenos materijalnog zvuka © Frekvencija (Hz) Poželjna granična krivulja buke koraka . dakle dopušteno za sve vrste međukatnih konstrukcija (konstrukcije grupe I i II. rub uvijek slobodno pokretan. pri čemu treba staviti Di > D2 2.D2.Estrih Zaštitni estrih -Podne pločice ili ploče Tijek proračuna: 1 Ustanoviti razliku pojedinačnih izolacijskih vrijednosti D z = D1 . ako u gornjoj prostoriji djeluje normirano "tapkalo".vrijednosti odmah nakon izvedbe moraju biti za 3 dB povoljnije. Uobičajeni oblik akustične izolacije je plivajući pod: meki elastični izolacijski sloj bez reški.ZAŠTITA OD ZRAČNOG ZVUKA I OD BUKE KORAKA-» Q P Razdjelni zidovi Zidovi koji razdvajaju zgade od slojeva težine ispod 350 kg/m 2 moraju biti odvojeni razdjelnom reškom po čitavoj dubini zgrade. šljaka ^ (9) Savitljiva stropna ploča ^ Žbuka na pleteru Letve Mogućnost prigušenja buke koraka kod drvenog grednika Prigušenje buke koraka Zbog zvuka koraka međukatna se ploča izravno pobuđuje na vibriranje -> (3). minimalna masa ispune iznosi 150 kg/m 2 (kod višekatnih zgrada 200 kg/m2). npr. Estrih je tanka kruta ljuska.Estrih (podloga) za pod Izolacija i .Elast. Izračunati odnos površina izolacijskih dijelova zida 3. glina. Za porozne zidove propisano ^g^ Žbukanje nakon izvedbe estriha kod masivnih zidova 5 10 15 20 25 30 Razlika pojednačnih izolacijskih vrijednosti Dz=Di-D2 © Smanjenje akustičke izolacije prema Zeller-u C D — Trajno elastična masa Plivajući pod od pločica . list 3). Ploča Izolacija Plivajući pod od keramičkih pločica (kupaonice) ^g^ Slojevi poda s hidroizolacijom za kupaonice s tušem r. pokriven zaštitnim slojem. anhidrita. Kod međukatnih konstrukcija koje su dovoljna izolacija protiv zračnog zvuka (konstrukcije grupe II) može se prigušenje buke koraka postići mekom elastičnom podnom oblogom -> konstrukcije grupe I mogu se ovješenom savitljivom stropnom oblogom pretvoriti u konstrukciju grupe II -> (9). stoga ekstremno osjetljiv na zvučne mostove. Pri tome . 133 . vrijedi i za podnu oblogu od keramike -> © .zbog utjecaja starenja .Obloga 0 Ploča © Ž b u k a nanesena prije estriha do gornjeg ruba ploče. proizlazi iz vrijednosti poboljšanja VM (dB). reška zabrtvljena trajnoelastičnim kitom.Pijesak. to je ujedno i izolacija od zračnog zvuka. dakle maksimalnu jačinu zvuka koji se smije čuti odozgo u prostoriji ispod. Ako reška počinje od temelja nisu potrebne dodatne mjere. počinje li ona tek na razini terena. Reške treba ispuniti odgovarajućim materijalom (ploče od pjenastog materijala) s preklopima. mora se strop nad podrumom izvesti s plivajućim podom ili nekom elastičnom podnom oblogom (kao i razdjelni stropovi između stanova). i preko toga estrih od betona. Krivulja u DIN-u 4109 -> @ daje normiranu razinu zvuka. Koliko će plivajući estrih ili meka elastična podna obloga poboljšati izolaciju od buke koraka. Smanjenje akustičke izolacije R proizlazi iz sjecišta krivulje odnosa površina s vertikalama razlike pojedinačnih izolacijskih vrijednosti D z . stiropor ^ 1 0 mm Drveni pod .Izolacija — Estrih (podloga) . lijevanog asfalta (debljina propisana u DIN-u 4109.

Kako neposredni zvuk opada s udaljenošću od izvora. g u m a B = z r a č n i prostor. pomoću prigušivača zvuka.00 m 2 3. zidove ili veSkica dimenzija iz -> © Q = izvor zvuka B = slušatelj getaciju. postavljanje kade na zvučno izolirajuće noge (u tom slučaju i rub elastično prisloniti na zid). to je idealna površina upijanja zvuka koja ima isti kapacitet kao sama prostorija.) ¿340/500 = 0. Prijenos zvuka u ventilacijskim vodovima. telefonskih prigušivača zvuka. a za polovicu vremena odzvanjanja dvostruko toliko. Što je deblji komplet slojeva.. bit će od nekog polumjera "jeke" oko izvora zvuka reflektirani zvuk jednako glasan odnosno glasniji -> (5) od neposrednog zvuka. poboljšanje: spri- I 1 o n / . nužan je atest.a = 30° h = 2. priključkom na dimnjak akustički izoliranim cijevima. zidove i ostale zapreke može se veličina izolacijskog djelovanja za različite valne dužine očitati iz dijagrama (7) (valna dužina približno 340 m/frekvencija).najčešće ne smanjuje prolaz zvuka kroz element građevine. • šum instalacijskih vodova nastaje stvaranjem vrtloga u vodovima. Najveća dopuštena razina zvuka od instalacija u tuđim stanovima je 35 dB (A)."v Akus. grupa II sa = 30 db (A) dopušteno samo za unutrašnje zidove u stanu i za zidove prema tuđim instalacijskim prostorijama. Beton B 25 Bitumenska Ijepenka Ploča pluta Bitumenska Ijepenka Beton B 25 12 cmD 500 g/m2 5 cmD 500 g/m2 12 cmD AKUSTIČNA IZOLACIJA Šumovi od instalacija javljaju se kao • šum instalacijskih armatura: može se smanjiti upotrebom armatura koje prigušuju zvuk. Vidjeti i: Smjernice za građevinske zahvate u svrhu zaštite od vanjske buke i DIN 18005 zaštita od buke u urbanizmu. priključak na razvodnu L M a t e r i j a l koji upija z v u k cijevnu mrežu pomoću gumenih kompenzatora. vertikalni plinovodi.suprotno od prigušenja zvuka .5 m samo 1. oni se sastoje od obložnih slojeva koji upijaju zvuk i između kojih struji zrak.4 • Konstrukcija.00 m 2 Zaštita od vanjske buke Za zaštitu od buke izvana (buka prometa i si.2 0 .50 m uz 500 Hz (podr. Kotlovi se akustički izoliraju: izolirajućim postavljanjem (odvojeni temelj — > (2). poboljšanje svih armatura. Visine su u metrima a duljine zvučnih valova treba očitati Primjer.5 sekunde .(telefonski prigušivač zvuka) ke instalacije treba postavljati akustički izolirano! Upijanje zvuka Upijanje zvuka .| čki izolirana obujmica Akustički izolirani temelj kotla širine 90 cm ječiti rezonanciju objekata. Na ordinati je djelovanje zaklona ovisno o kutu « -> (8).68. Dijelovi kućnih tehničkih instalacija koji proizvode buku (cijevi vodovoda i kanalizacije.68 = 3.5 2 5 50 0 200 400 600 800 Udaljenost od izvora z v u k a (m) Ekv površina upijanja z v u k a (m 2 ) površina upijanja zvuka A biti 0. b) akustički izolirati vanjske zidove. ako su prozori fiksni. zvučno izoliranim poklopcem gorača.03 60 m 2 akustičnog stropa • 0. ^ V. sred frekv. Za vrijeme odzvanjanja od 1.•EZ] i i I I • I . I Kmg). Ventilacijs- A = m a t e r i j a l z a izolaciju o d m a t e r i j a l n o g z v u k a . spavaća soba).00 m 2 Postupcima upijanja zvuka može se razina reflektiranog zvuka sniziti Time polumjer jeke postaje veći. polumjer jeke se povećava. odzračni ventili u armaturama.2 V. c) ugraditi u fasadu prepreke protiv širenja buke.6 3. 8 1. dovoljne dimenzije. efekt zaklona = 17dB 134 .mora ekvivalentna 1.68 Valna duljina je h/7 =2. vrijeme odzvanjanja dakle 0. 2 0 = h/>. treba predvidjeti ventilaciju.) postoje sljedeće mogućnosti: a) ispravno projektirati zgrade: boravišne prostorije locirati na suprotnoj strani od izvora buke. npr.zatvoreni bazen: 40 m 2 vode • 0. • šumovi pražnjenja (šumovi grgljanja). a istovremeno opada razina buke unutar dotadašnjeg polumjera jeke © Polumjer jeke i kapacitet upijanja zvuka neke prostorije = 24. © Efekt akustične izolacije uz pomoć zapreka na otvorenom (A.75 sekundi = = 2. past će razina reflektiranog zvuka izvan dotadašnjeg polumjera jeke. podnožje koje apsorbira zvuk). ispitna grupa I sa = 20 db (A) razine armaturnih šumova na svim mjestima.1 m 2 po kubičnom metru obujma prostorije v (polumjer jeke iznosio bi pri tome u prostoriji 6 x 10 x 2.4 29 A = = 0. poboljšanje: pravilno dimenzioniranje i odzračivanje odvodnih cijevi.. e v i s p u n a m a t e r i j a l o m z a izolaciju o d m a t e r i j a l n o g z v u k a (^3) Metalno gumeni element ® Kanal opremljen materijalom koji upija zvuk . . obuhvaćaju se dublje frekvencije.00 m 2 29. bučnost ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja smanjuje se pomoću tzv. dizalo) ne smiju se ugra- P W 1 diti u zidove mirnih stambenih prostorija (dnevna soba. između ostalog.5/0. već samo smanjuje reflektirani zvuk. 4 0 . akustično izolirani nosači -» (?) • šumovi punjenja pri udaru vode na stijenku kade i si.4 12.05 100 m 2 zidova i poda • 0.idealno za privatne zatvorene bazene i si. kanali za smeće. d) izvesti prikladne zahvate u okolnom prostoru. npr nasipe. Za nasipe. iz toga proizlazi koliko je važna veličina H određena kutom a. osobito prozore i vrata. Isto tako ne utječe na zvuk koji od izvora neposredno stiže u uho. Primjer.1 m). poboljšanje: lukovi umjesto koljena.2 6. Unutar dotadašnjeg polumjera jeke ništa se ne mijenja! Kapacitet upijanja zvuka neke prostorije izražava se u četvornim metrima ekvivalentne površine upijanja zvuka. Ako se smanji refleksija zvuka.

ne 1 0 3 »40 0 2 = 1 41 ( 7 ) Postavljanje opruga p r e m a težištu (j3) Djelovanje elastičnih ležaja s m i j e f r e k v e n c i j a p o b u d e biti j e d n a k a vlastitoj f r e k v e n c i j i e l a s t i č n o pričvršćenog sustava Z b o g r e z o n a n c i j e n a s t a j u veliki p o m a c i koji k o d e l e m e n a t a m a l o g p r i g u š e n j a m o g u d o v e s t i d o l o m a -> (§) N a r o č i t o s e d o b r a izolacije p o s t i ž e d v o s t r u k i m e l a s t i č n i m o s l a n j a n - Stropni ovjes D E 2 0 A Vješalica usidrenja 1/16 Mineralna vlakna j e m -> (9) N e p o v o l j n o p o d e š a v a n j e . p u n a g u m a i slični m a t e r i j a l i n i s u p r i k l a d n i j e r s u s u v i š e kruti. ali s e n e m o ž e izbjeći kruto p r i č v r š ć e n j e . ali b e z p r e o p t e r e ć e n j a n e o p r e n a ili čelika -> © Elementi se izrađuju od (D <D i g » 10 > • 20 »30 Pojačanje f rigušenje 10 20 50 10 Najbolje prigušenje materijalnog zvuka daju čelične opruge zbog s v o j e m a l e krutosti. t a k o d a b u d u j e d n o l i k o o p t e r e ć e n e -> @ Pri p e r i o d i č n o m p o b u đ i v a n j u . P u m p e i strojevi m o r a j u s e p o s t a v i t i na t e m e l j e i z o l i r a n e o d m a t e r i - Betonski temelj kao umirujuća m a s a S t o p a stroja G M T j a l n o g z v u k a i e l a s t i č n o učvrstiti. Dizala treba ugraditi u odvojena okna -> (3)1 reške zapuniti mineralnim Pričvrsni e l e m e n t dul)ine ^ ± £ cjevovoda vlaknima (ploče ^ 3 cm) ili konstrukciju osloniti na neopren -> @ .> Q P V i b r a c i j e u č v r s t i m tijelima n a z i v a j u s e m a t e r i j a l n i z v u k O n n a s t a j e uslijed z r a č n o g z v u k a ¡li n e p o s r e d n o m e h a n i č k o m p o b u d o m -> 0 K a k o s u m e h a n i č k e sile vibriranja n a j č e š ć e j a č e o d o n i h k o j e u z r o kuju vibracije z r a k a .p j e n e . ( O d v o j e n o o k n o dizala '• 3 c m _ mineralna vlakna Završetak okna na neoprenu Z a ozi- M o g u s e e v e n t u a l n o u g r a d i t i e l a s t i č n i slojevi. pobuda j a l n o g z v u k a t r e b a d a k l e usmjeriti na s p r e č a v a n j e p o b u d e ili pro- (D } P o b u d a od materijalnog zvuka vođenja zvuka Mjere protiv provođenja materijalnog zvuka Za vodovodne instalacije t r e b a u p o t r e b l j a v a t i s a m o a r m a t u r e s a t e s t o m g r u p e I ili II T l a k v o d e t r e b a biti što niži Brzina p r o t o k a v o d e i m a p o d r e đ e n u u l o g u .ZAŠTITA OD VIBRACIJA MATERIJALNI ZVUK . Zaštitu od materi- Laki zid . A k o o d b i j e n i z r a č n i z v u k s a d r ž i s a m o j e d a n ton. K o m p e n z a t o r i r a s t e r e ć u j u o d v l a č n i h sila jer u n u t a r n j i tlak d j e l u j e 1 u s m j e r u u z d u ž n e osi cijevi -> (5) K a o p r i g u š i v a č i s u za t e m e l j e n a r o č i t o p r i k l a d n e p l o č e o d g r a n u l a t a g u m e z a t o što i m a j u v i s o k u t l a č n u č v r s t o ć u . Pluto. Č e s t o se j a v l j a j u i f e n o m e n i r e z o n a n c i j e koji u u s k i m f r e k v e n c i j s kim područjima izazivaju pojačanu emisiju zvuka. m o ž e dovesti do pogoršanja Opruga- DP 16 KuTno sidro 1 / 2 2 Uipskarton ploče Primjer z a stropni e l e m e n t s oscilirajućim metalom ® Dvostruko elastično oslonjeni ventilator 135 . M o g u s e u g r a d i t i i a k u s t i č n o i z o l a c i j s k i materijali o d m i n e r a l n i h v l a k a n a i P S . V o d o v o d n e i k a n a l i z a c i j s k e i n s t a l a c i j e m o r a j u s e pričvrstiti elastič- Nakon montaže n i m m a t e r i j a l i m a i ne s m i j u biti u d o d i r u s e l e m e n t o m g r a đ e v i n e . npr v i b r i r a j u ć i h ili rotirajućih m a s a . p o t r e b n i s u p o j e d i n a č n i le- -10 žaji d i m e n z i o n i r a n i p r e m a t e ž i n i u r e đ a j a U č i n a k p r i g u š e n j a j e i u t o m s l u č a j u najbolji a k o s u e l e m e n t i m a k s i 0 m a l n o o p t e r e ć e n i . npr t e m e l j a na e l a s t i č n o m e s t r i h u . r a z l o g j e t o m u najčešće neposredna pobuda materijalnog zvuka /—.. a d a nisu preo p t e r e ć e n i . bolji j e u č i n a k Kod površinski ugrađenih izolacijskih materijala mora opterećenje n a j č e š ć e biti > 0. Za posebne slučajeve primjenjuju se z r a č n e opruge. fl<P"M Poniklana čelična opruga Postavljanje (J5j stroja na elastičnom ••—' umetku u temelju Primjeri elemente za pojedinačne opružne Š t o s e materijali p o d o p t e r e ć e n j e m v i š e k o m p r i m i r a j u . prema DIN-u 4109.s n a ž n a teški zid slaba pobuda. treba pričvrstiti na zidove p o v r š i n s k e t e ž i n e m " ^ 2 5 0 k g / m 2 -> (2) K a d e t r e b a postaviti na plivajući e s t r i h i o d v o j i t i o d z i d o v a d a n e k a d e r e š k e su p r e m a z i d o v i m a ! Z a h o d s k e instalacije koje vise na z i d u i z a z i v a j u n e p o s r e d n u p o b u d u m a t e r i j a l n o g z v u k a . Kod pojedin a č n i h o p r u g a t r e b a se voditi r a č u n a 0 t e ž i š t u u r e đ a j a . n a j č e š ć e j e j a č a i b u k a pri n e p o s r e d n o j p o b u di.5 N / m m 2 20 A k o to nije. C j e v o v o d e .

. Apsorpcijska površina: Određuje trajanje odjeka svojom količinom apsorbirajućeg materijala. A = as S as = stupanj apsorpcije zvuka prema mjerenju odjeka.0 Vrijeme 2. dulje je Max.') Područje optimalnog trajanja odjeka _ 0. Jeka: Ako se iz jednoliko opadajuće krivulje trajanja odjeka -> 0 ističu pojedini. 0.AKUSTICNOST PROSTORIJE DIN 52216 tU Projektiranje akustičnosti prostorije za govorne i glazbene predstave treba omogućiti da se slušateljima pruže najpovoljniji uvjeti za slušanje.refleksije kao posljedica primarne i sekundarne strukture prostorije 1 Trajanje odjeka: (j) Mjerenja trajanja odjeka Vrijeme opadanja razine zvuka^od 60 dB nakon isključenja izvora zvuka -» 0 . kako se razumljivost ne bi smanjila. zapremina u m3 5000 8000 Volumenska karakteristika u m3/mjesto pri dubokim i kraće pri višim frekvencijama.0 h.1 3. 3. Nije normirana. od kojih su najvažniji. Govor zahtijeva manje usporenje. Zahtjevi za prostorije 1 Trajanje odjeka: 10 5 •o o C 1 4 D G (4-) Tolerancije trajanja odjeka ± 20% Uporabna funkcija Dvorane za sast.razumljivost rečenice. Trajanje odjeka je između ostalog ovisno i 0 frekvenciji. S = dio površine Vrijeme trajanja odjeka izračunava se iz apsorpcijske površine formulom t Govor Kabare Igrokaz Predavanje Glazba Komorna glazba Opera Koncert Orgulje 1. a točnost napisanoga služi ocjenjivanju razumljivosti. . subjektivno prepoznatljivi šiljci. razumljivost sloga. s usporenjem do približno 80 ms (odgovara 27 m razlike u duljini puta) u odnosu na neposredni zvuk. Doživljaj prostora Doživljaj refleksija koje dolaze iz prostorije prema vremenu i smjeru Kod glazbe su difuzne refleksije povoljne za punoću zvuka.trajanje odjeka. Za f = 500 HZ mogu se na osnovi iskustva predložiti približno optimalne vrijednosti ->© 2 Razumljivost govora Služi za ocjenu razumljivosti izgovorene riječi -» (5). Višenamjenska prostorija za govor i glazbu Opera. Treba uzeti u obzir različite utjecaje. pojačavaju razgovjetnost -> (§). Prostorije za muziciranje trebaju imati dulje trajanje odjeka. . dramsko kazal. opereta Dvorana za komornu glazbu 20 40 J. npr lin.5 1. U novijim objektivnim postupcima primjenjuju se modulirani šumni signali (RAST-postupak) koji dovode bez velikih ulaganja do ponovljivih rezultata.5 1. volumena V = f(vrsta) i 17 33 100 R a n e .0 1. Razumljivost govora određuje se tako da veće skupine slušatelja ispisuju pojedine slogove bez smisla.3 i 1. p o v o l j n e refleksije Slijed refleksije u prostoriji 136 . Vrednuje se područje -5 dB do -35 dB (DIN 52216 mjerenje trajanja odjeka u dvoranama za slušateljstvo). izraženo kao površina s potpunom apsorpcijom (otvoreni prozor).1 8 •S 1 6 r I - Za govor i glazbu vrijede različite veličine vremena i intenziteta kao kriterij jeke.7 2. glazbu Prostorije za oratorije i koncerte na orguljama j^g^ Razumljivost slogova | Loše Dobro Vrlo d o b r o ^5) Razumljivost govora Tablica spec.8 1.163 V as S (Sabineova formula) 3. ocjena logatomima Pri mjerenju logatomima smatra se > 70% izvrsnom vošću govora. do 50 ms. pa se uglavnom mogu smatrati manje kritičnima s gledišta jeke. razumlji- 3 4 5 7 5 6 8 10 8 10 12 14 15000 10000 25000 30000 Koncert dvorana za simfon.6 2. Namjena prostorije Trajanje odjeka u sek. dok rane refleksije. tako da su uobičajeni pojmovi .0 (2) S 30 Kriterij jeke /'o . 60 8 0 % 100 2 3 5 Volumen V Optimalna vrijednost ovisi o namjeni i obujmu prostorije (3). ter (logatomi). oni se nazivaju jekom £ 1 2 5 2.

138 (2) Berlinska filharmonija.Koncert 4 m 3 /po osobi 10 m 3 /po osobi Suviše mali obujam prostorije onemogućuje zadovoljavajuće trajanje odjeka. neraščlanjene površine. Stražnji zid prostorije ne smije reflektirati zvuk u smjeru podija jer bi to moglo djelovati kao jeka. subjektivno se povoljnije ocjenjuju nego refleksije sa stropa. nastaju velike razlike u jačini zvuka zbog njegove koncentracije. jer u protivnome prejako pada razina zvuka pri širenju -> (9) Iz optičnih i akustičnih razloga treba nadvisivati redove stolica. Višenamjenske prostorije s različitom postavom podija i ravnim parketom često su neprikladne za glazbu. što daje jednoliki neposredni zvuk na svim mjestima -> (7). visoke prostorije s raščlanjenim zidovima (rana pojava bočne refleksije) posebno pogodne. npr Berlinska i Kolnska filharmonija-»® ili moraju zidovi biti jako naborani zbog provođenja zvuka. ali za govor ili u malim prostorijama (komorna glazba) može se postaviti i uz uzdužne zidove (Beethovenov arhiv -> © ) .arhiva u Bonnu 137 . Uspon krivulje prati logaritamsku spiralu Sekundarna struktura Refleksijske površine mogu u znatnoj mjeri kompenzirati nepovoljnu primarnu strukturu. jer bi bočne refleksije mogle biti premale 0 . U blizini podija potrebne su refleksijske površine za rane početne refleksije i balans orkestra. čak i pri malim vremenima zaostajanja (nesimetričnost akustičnog doživljaja). Manje su pogodne prostorije koje se šire prema natrag. jer oba uha primaju različite signale Uske. Ako je nepovoljan oblik stropa.AKUSTICNOST PROSTORIJA Rane bočne refleksije. Oblik prostorije: za glazbu su uske. Treba izbjegavati paralelne. visoke prostorije s raščlanjenim. geometrijski reflektirajučim zidovima i difuzno reflektirajućim stropovima najjednostavnije su s gledišta akustike prostorija Primarna struktura prostorija (0) Sprečavanje treperave jeke (2J Nepovoljni oblik stropa Obujam: ovisno o namjeni -> s. Podiji moraju biti znatno viši od parketa kako bi poduprli neposredno širenje zvuka. 136 © -Govor . visinsko stupnjevanje grupa redova sjedala Podij u maloj dvorani za komornu glazbu Beethoven . Taj se nedostatak može kompenzirati dodatnim refleksijskim površinama ("vinogradarske stepenice"). Postavljanje podija: po mogućnosti na uskoj stranici prostorije. npr nabiranje površine zidova koji se šire -> (D Oblikovanje stropa pomoću ovješenih jedara -> 0 ili elementiranjem -> s. kako bi se onemogućila treperava jeka uslijed višestruke refleksije -> (2) Izvedbom nabora s kutovima > 5° može se paralelnost izbjeći i postići difuzna refleksija Strop prostorije služi vođenju zvuka u stražnje područje prostorije i mora biti odgovarajuće oblikovan -» (3). kad je posrijedi glazba.

intenzitet i oblik m a k s i m u m a apsorpcije -> ( i ) . Dimenzije. U proračun treba uključiti sve p o j e d i n a č n e površine. 1000. osobe. slično osobi koja sjedi.AKUSTICNOST PROSTORIJA Apsorbirajuće površine s p r e č a v a j u Koncentracije zvuka i prilagođavaju trajanje odjeka t r a ž e n i m vrijednostima.163 • V «s Stupanj apsorpcije zvuka n e k o g materijala as.— s [3j a) difuzna refleksija promjenom matenjala b) difuzno reflektirajuča površina Difuznost uslijed refleksije u vmenskim razmacima određuje se u prostorijama za odjek. razmaci i ispuna šupljina mijenjaju se u svrhu finog podešavanja -> (5) površine s otvorima ispred šupljina najviše apsorbiraju srednje frekvencije (Helmholtzovi rezonatori). 500. Odgovarajuća izmjena reflektirajućih i apsorbirajućih površina djeluje na refleksiju poput j a k o raščlanjene površine -> (3) Zakrivljene plohe m o g u izazvati pojavu žarišta (kupola). tj. Difuzne refleksije s v o j o m j e d n o l i k o m raspodjelom zvuka daju glatke. 2 0 0 0 . a k o središte kugle leži u visini podija -> (§} Ovaj se nedostatak m o ž e izbjeći: o d g o v a r a j u ć i m oblikovanjem zakrivljenog stropa postiže se vrlo dobro usmjeravanje zvuka -> (9) (^T) Platna za vođenje zvuka Rastavljanje nepovoljnih reflektirajućih površina Difuzne refleksije' površine od kojih se m o ž e očekivati jeka moraju difuzno reflektirati. Raščlanjenje nabiranjem površina zahtijeva kutove > 5° J e d n a k o su učinkovite j a k e strukture površine. A k o su obuj a m prostorije i stolice d o b r o m e đ u s o b n o usklađeni. dijeljenjem zvučnih valova ili vremenski pomaknutih refleksija -> (4) Proračun trajanja odjeka provodi se najčešće S a b i n e o v o m formulom t = 0. Dodatne apsorpcijske površine za visoke frekvencije potrebne su s a m o u slučaju kad je specifični o b u j a m -> s. Udio otvora. Ta su svojstva o d r e đ e n a njihovom strukturom: vibrirajuće površine apsorbiraju d u b o k e frekvencije. prema DIN-u 5 2 2 1 2 . parapeti. jednolike krivulje trajanja odjeka. dolazeći zvuk rastresito reflektirati -> (3). Njegova j e vrijednost između 0 i > 1 Trajanje odjeka proračunava se za frekvencije f = 125. o b u j a m i izolacija šupljina o d r e đ u j u frekvenciju.. 136 © znatno premašen. P o d a c i o srednjem trajanju odjeka odnose se najčešće na vrijednost od 500 Hz. niše itd. najčešće j e potrebna s a m o korekcija trajanja odjeka za d u b o k e frekvencije Približenje ž e l j e n o m trajanju odjeka postiže se kombiniranjem površina različitih svojstava. P o s e b n o su nepovoljne prostorije oblika polukugle zbog trodimenzionalne koncentracije zvuka. porozni materijali primjenjuju se za apsorpciju visokih frekvencija Debljina sloja i otpor strujanju utječu na prijelaz prema d u b o kim frekvencijama -» (7). stolice i dekoracije sa svojim specifičnim vrijednostima Često je d o s t u p n o trajanje odjeka ovisno s a m o 0 slušateljstvu i stolicama Kako bi trajanje odjeka što manje ovisilo o slušateljima. 4 0 0 0 Hz. Frekvencija - Apsorpcija dubokih frekvencija oscilirajućim površinama Frekvencija :e) Apsorpcijsko ponašanje rezonatora Frekvencija [7j Apsorpcija poroznih materijala . 250. koriste se stolice čija sjedala i prednji dio naslona za leđa ostvaruju što j e m o g u ć e v e ć u apsorpciju.

"" Simboličke oznake za elemente gromobranske instalacije vod za uzemljenje 139 . olučne cijevi i si. da se svi v e ć i m e t a l n i dijelovi i v o d o v i p o v e ž u s g r o m o b r a n s k o m instalacijom. treba postaviti m e t a l n u t r a k u na d r v e n e n o s a č e 6 0 c m i z n a d sljem e n a . D o d a t n o s e postavljaju m e t a l n i šiljci koji o d r e đ u j u m j e s t o u d a r a g r o m a G r o m o b r a n s k a instalacija sastoji s e o d u r e đ a j a za prihvat. n a z i v a se i z j e d n a č e n j e m p o t e n c i jala (J5) Šatorasti I (6) Šedl Krovni vod Vod uzemljenja Uzemljenje u temeljima Antena 0 1 ] D • o Dizalo Kamin Metalne dogradnje Premoštenje brojila za plin-vodu -oo— Razdjelno mjesto Pomoćno uzemljenje (razdjelno mjesto) Priključak na metal Savitljivi priključak tí H <*- > — ===== Prolaz kroz krov Vodo-plinovod Brojčana oznaka razd mjesta Oluci i olučne cijevi Metalni pokrov j — i . - Čelična konstrukcija Čelični spremnik Svjetiljka • o ® . vod na sljemenu na stupora\ Slamom pokrivenacm iznadusljemena i udaljenost vodova od krova drvenim sabirni 8 J vima uzdignut 60 40 cm. Cijevno i štapno uzemljenje Uzemljenje __ d s £ p E3- Arm. k r o v n i v o d o v i . Uređaji za prihvat j e s u m e t a l n e š i p k e . štete n a s t a j u g d j e ima v l a g e U o s n o v i g r o m o b r a n s k a instalacija p r e d s t a v l j a " F a r a d a y e v kavez". beton s priključkom Rub zgrade W | ! . provođenje i uzemljenje Z a d a ć a j o j j e odrediti m j e s t o u d a r a i o s i g u r a t i d a z g r a d a b u d e u z a š t i ć e n o j zoni Pri instaliranju g r o m o b r a n a t r e b a obratiti p o s e b n u p a ž n j u na k r o v n e nadgradnje.—.) č o v j e k j e na o t v o r e n o m e u g r o ž e n o d e l e k t r i č n o g n a p o n a . d o l a z i d o p a d a n a p o n a . s tim da su na t e m e l j u iskustva p o v e ć a n a m r e ž n a o k c a .e - ] Brojilo za vodu. z b o g o p a s n o s t i o d p o ž a r a z b o g iskrenja. U k r u g u p o l u m j e r a 30 m o d m j e s t a u d a r a g r o m a ( d r v e ć e . a k o j e u r a s k o r a k u treba skupiti n o g e Šteta na g r a đ e v i n a m a n a s t a j e r a z v o j e m t o p l i n e pri u d a r u g r o m a jer Krov na jednu vodu © se v o d a s a d r ž a n a u materijalu pretvara u paru pa nastaju razaranja Krov s blagim nagibom z i d o v a . Vrlo d j e l o t v o r n a mjera. O Traka za izjednačenje potencijala /traka za uzemljenje Dubinsko uzemljenje Razdvojnik iskrenja Dilatacijski luk Hvataljka Stabilizator © --0— — i—i—i— C instalacija D Danas uobičajena gromobranska —M— Rešetka za zadržavanje snijega Prik. Ni j e d n a t o č k a na k r o v u n e s m i j e biti pre- ^oj Kosi krov na dvije vode © ko 15 m u d a l j e n a o d u r e đ a j a za p r i h v a t g r o m a Krov na četiri vode Na s l a m n a t i m k r o v o v i m a . zatvorene balkone. za plin Krovni nosač za elektr vodove Hvataljka/motka za zastavu Metalni cjevovodi J J I (ED GDzgrada pogledu tlocrtu. stabala nalik na e k s p l o z i j u Dakle. stupnju g e o g r a f s k e širine n a s t a j u u s v a k o m satu oluje. mjesta na cjevovode. dimnjake i ventilacijske uređaje T r e b a ih s v a k a k o priključiti na g r o m o b r a n s k u instalaciju. o k o 6 0 udara g r o m a u z e m l j u i 2 0 0 d o 2 5 0 m u n j a m e đ u oblacima. j a r b o l a . npr 1 0 0 0 0 0 A x 5 c m = 5 0 0 0 0 0 V U t r e n u t k u u d a r a g r o m a t o m v i s o k o m potencijalu izvrgnuta je c j e l o k u p n a g r o m o b r a n ska instalacija i svi s n j o m p o v e z a n i m e t a l n i dijelovi. oluk. zidovi i si. m e t a l n e krovne p o v r š i n e i m e t a l n a tijela.> (§) © K a d električna struja g r o m a p o t e č e k r o z o t p o r u z e m l j e n j a . 57185 Otprilike na 50.GROMOBRANI DIN 48801.

( § ) d o p u š t e n i v o d o v i o d g o l o g ili p o c i n č a n o g b a k r a u m i n i j ili p o c i n č a n i č e l i k . c i j e v i ili ploča. P r e p o r u č u j e s e u z e m l j e n j a ugrađivati u beton temelja -> © . R a z l i k u j u s e d u b o k a i površinska uzemljenja. Z a k r o v o v e o d a l u m i n i j a . Površinska se u z e m l j e n j a i z v o d e l i n e a r n o ili p r s t e n a s t o . c i n k a ili p o c i n č a n o g č e l i k a . Razmak za otvoreno iskrenje = 3 cm Za čelične elemente s el.— s (Jj Čelična skeletna građevina skelet priključiti na krovni vod i na vod za uzemljenje Limeni krov s drvenim stijenkama. Uzemljenje ima z a d a ć u da struju g r o m a brzo i jednolično odvodi u tlo.> ( i ) . o n d a s e n a z i v a j u d u b o k i m u z e m ljenjima Z r a k a s t o u z e m l j e n j e j e s n o p t r a k a k o j e s e z r a k a s t o š i r e iz ij za prihvat Aluminijski pokrov min 0 . zemljište Suhi pijesak i šljunak Razdjelnik Kamenito tlo Močvarno zemljište Vlažni šljunak Vlažni pijesak Vrsta uzemljivača Otpor rasprostiranja o Uzemljenje © Osnovni dijelovi gromobranske instalaciie /¿N Ks Aluminijski krovni pokrov kao uređaj za prihvat Trakasti u z e m duljina u m Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m 12 6 6 3 4 2 2 1 40 20 20 10 13 7 7 3 80 40 40 20 27 14 13 7 200 100 100 50 67 34 33 17 400 200 200 100 133 70 67 33 1200 600 600 300 400 200 200 100 30 15 10 5 IOJ zida s krovom ukoliko konstruktivni metalni spoj ne postoji . nisu O d g o v a r a goli al- Glina. ventilacijske cijevi i si . priključiti na gromobransku instalaciju u0) Prihvatnu motku na dimnjaku blizu strehe priključiti na oluk ® Krovni nosač voda jake struje ne treba neposredno priključiti.5 m m Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m Zidna obloga Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m Cijevi u z e m dubina u m još ekonomično nije više ekonomično (D Zidna aluminijska obloga kao odvod \y6/) Aluminijski krov i zid Otpor rasprostiranja traka i cijevi za uzemnenje kod različitih vrsta tla V-V Dimnjaci na sljemenu s prihvatnom napravom od kutnih čeličnih profila /^oN >-J Dimnjak s prihvatnom motkom priključenom na sljemeni vod Uzemljenje u temelju od nearmiranog betona Uzemljenje u temelju od armiranog betona ® 140 Sve metalne elemente koji izlaze iz krova.Aluminijska o b l o g a min 0. krov priključiti na sljemeni vod i odvod . A k o s u z a b i j e n a d u b l j e o d 6 m. 5 mm jedne točke. Š t a p a s t a u z e m l j e n j a z n a č e d a s e u z e m l j u z a b i j a j u c i j e v i . uređajima ugraditi stabilizator napona I _ . t e š t a p o v i o k r u g l o g a ili r a z v e d e n o g p r e s j e ka. poljopriv. na d u b i n u na kojoj s e p o s t i ž e nizak o t p o r rasprostiranju u tlo @ V e l i č i n a o t p o r a u z e m l j e n j a ovisi o vrsti i v l a ž n o s t i tla (ij).(£}.GROMOBRANI U z e m l j e n j e s e i z v o d i p o m o ć u n e i z o l i r a n i h m e t a l n i h t r a k a .

Zona zaštite 1: Sama zgrada koju treba zaštititi označena je kao zona zaštite od groma 1 Granicu prema zoni zaštite O u pravilu čine krov.f j frfmr eže ZAŠTITA OD GROMA U principu se objekt koji treba zaštititi svrstava u različite zone zaštite. zaštitnim ku tom i mrežom S = sigurnosni razmak = zaštitni kut Energetska mreža Čelična armatura Uzemljenje u temelju Instalacija u z e m l j e n j a 0 0 I z j e d n a č e n j e potencijala gromobrana Lokalno izjednačenje potencijala i stabilizator n Krovovi zaštićeni prihvatnom motkom (I) 141 .> © [r] I II III IV M 5 m x [i] 2 0 0 kA 150 kA 100 kA 98% 95% 20 m 30 m 45 m 60 m 10 m x 10 m 15 m x 15 m 20 m x 20 m 90% 80% Klase gromobrana Kut zaštite ovisno o klasi gromobranske zaštite i visine iznad područja koje treba zaštititi (J5y' W = veličina otvora m r e ž e Z o n a g r o m o b r a n a O. postoji neprigušeno polje odterećenja groma. Takva područja izvan objekta označavaju se kao zona zaštite od groma (BSZ) 0 B . vanjski zidovi i pod podruma zgrade. Zona zaštite 0B: Zbog uređaja za prihvaćanja na i uz objekte koje treba štititi javljaju se područja za koja su direktni udari groma. a g r o m o b r a n a Of. isključeni. _ I n f o r m a c i j s k a mreža Stabilizator n a p o n a I z j e d n a č e n j e potencijala g r o m o b r a n a U 7 Područje razdvajanja iskrenja is B S Z 1 = z o n a g r o m o b r a n s k e zaštite 1 \ / \ Cijev za p u n j e n j e s p r e m n i k a s k a t o d n o m z a š t i t o m Uzemljenje u temelju Kanal/zaci^ska cijev & Zona zaštite 2 i više: Može biti svrhovito ili zahtijevano da se unutar zone zaštite 1 urede daljnje zone zaštite od groma.U tom su području mogući direktni udari groma. u skladu s klasom zaštite. Na primjer računalni centar kao zona zaštite 2 i pojedini elektronički uređaji kao zona zaštite 3. pri čemu njihova svojstva (zaštita vanjskih dijelova zgrade) moraju zadovoljavati određene uvjete.Učinkovitost b r a n a [P] [E] P o l u m j e r kugli Veličina gromobrana otvora mreže Tipični razmaci odvoda 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m Zaštitni kut Min j a č i n a struje g r o m a I1'] . Instalacija u z e m l j e n j a Postupci za postavljanje prihvatnih uređaja gromobranskom kuglom. u normama označene i kao LPZ (Lighting Protection Zone) © Zona zaštite 0A: Izvan zgrade koju treba zaštititi nalazi se zona zaštite OA. Postoji neprigušeno polje pražnjenja groma. K l a s a g r o m o .O d v o d g r o m a za zaštitu energetske i informacijske Energetska mreža .

140.Topli v l a ž n i zrak G r a n i č n i sloj prema J Henjesu -> ANTENE Hladni suhi zrak Širenje elektromagnetskih valova odgovara optičkim zakonima valova ( o^S Smetnje prijema mogu se izbjeći izborom povoljne lokacije Slob duljina L (m) 4 15 4 0 3 75 3.0 M o m e n t od vjetra M R 80 MR 110 (kpm) 41 4 38 4 33 7 29 4 25.75 m. Brojni različiti oblici antena stoje na raspolaganju. Jedna antena trebala bi služiti za prijam dugih. izvedba treba osigurati trajnost i zaštitu od korozije. pri uklještenju u zid > 0.1 96 57 0 53 0 46 4 40 5 34. Najbolje je postavljati antene s izravnim dogledanjem i odašiljačem. Projektiranje skupne antene treba uzeti u obzir već tijekom grubih građevinskih radova (b) s pojačalima protiv opadanja napona u vodovima itd. gromobranska^^^l instalacija Ako gromobranska nstalacija postoji treba ostvariti ovu vezu Cu 0 8 mm ili NYY 10 mm? Šina za uzemljenje vanjskih vodova svih HF .8 28 7 24 9 20. polarizaciju. Antene se ne smiju postavljati na krovove od slame. U području VHF to je smanjenje u odnosu prema vanjskim antenama otprilike polovica prethodno navedenog Sobne su antene mnogostruko slabije (pomoćne antene). ->(š) +(§) koja su ujedno mjerodavna i za uzemljenja Kad se priključuju na vodovod. F II (K10)) UHF antena (npr F IV (K35)) UHF antena (npr F 5 (K56)) Antenski nosač za 2 UHF antene Provođenje cijevi nosača antene Priključci antene. Kad su ravni krovovi. te za više područja TV valova. treba obratiti pozornost na premoštenje vodomjera ^ (§) Tijekom grubih građevinskih radova važno je da se uzemljenje gromobrana izvede stručno -> s. Kad su uređaji na jarbolu.3 21 6 18 1 15. valovi metarske duljine djelomično slijede.koaksijalni kablovi 13 Razdjelne kutije za razdvajanje osnovnih vodova 14 Antenske utičnice za radio i TV 15 Priključni kabel za radio 16 Priključni kabel za TV 17 Uzemljenje Postojeća . Zbog opasnosti od korozije ne preporučuje se pričvršćivati na aktivni dimnjak.1 12. treba provesti statički proračun prema VDE 0855.6 16 7 13 4 Antene za prijam radijskih i televizijskih emisija nagrđuju izgled grada. blisko smještene antene jedna drugoj smetaju pri prijamu. dio 1 — > @ U normalnim okolnostima računa se za jarbol usađen u građu krovišta s duljinom uklještenja > 1 m.25 3. Tako je u nekim slučajevima moguć televizijski prjjam i na mjestu koje odašiljač uobičajeno ne doseže. treba antenu pričvrstiti na vanjski zid. 75-ii. naročito ako se radi o crnogorici Potkrovne antene u području VHF imaju smanjen prijam. Treba se držati osnovnih pravila — (|) Važan je potrebni prostor za smještaj > dodatnih kućnih uređaja za uzemljenje gromobrana -> © Visoka stabla koja nadvisuju vrh antene mogu predstavljati smetnju u smjeru prema odašiljaču. a uz to i tzv. Kod kabelske televizije nema antene Uz kućni priključak treba predvidjeti pojačalo priključeno na električnu mrežu Moment od vjetra MR na cijevnom nosaču 50 mm 1 LMK-antena i UKW antena za odabrani smjer prijama VHF antena (npr F III (K8)) VHF antena (npr. trske ili drugih lako zapaljivih materijala! U tim okolnostima treba predvidjeti antene na jarbolima ili u prozorima.koaksijalni kablovi Pojačalo za LMKU i TV-kanale 10 Šina za uzemljenje 11 Kabelska spojnica s kontrolnom kutijom 12 Glavni vodovi 75-U.antenskih kablova Pojačalo Dodirna površina š 10 cm2 Šina za uzemljenje vanjskih dijelova glavnih vodova Premoštenje cijevi od sintetike ili nekog privremenog prekida Cu 10 mm2 Premoštenje brojila za vodu © 142 Shema instalacije skupne antene © Shema gromobranske instalacije (Siemens) Kućno Uzemljenje uzemljenje gromobranske instalacije . a dio odlazi u troposferu i odatle se reflektira.5 3. Dobar prijam zahtijeva usmjerenost prema najbližemu odašiljaču.0 2. kratkih i UKV valova. Kratki valovi ne slijede zakrivljenost Zemlje. Učinak antena bitno ovisi o okolini -» 0 i vodovima visokog napona. srednjih.75 2 5 2 25 2. Tome mogu pomoći skupne antene Osim toga.

vrlo dobra reprodukcija boje.7 5 Reflektor s hlad nim svjetlom P(W): 3 5 . Za rad bez treperenja potreban je elektronički uređaj za preduključenje (EVG).1 5 0 Žarulja s halogenim met. Reprodukcija boje umjereno je do vrlo dobra. DIN 5035 Radni prostori . Fizikalne i tehničke veličine svjetlosnog zračenja Strujni vod s reflektorima Svjetlosni sustav / svjet.1 0 0 HIT P ( W ) : 18 24 36 P(W): 7 40 11 55 TC-SB 1 y Ii « GR-48 P(W): 1 5 . Iz toga proizlazi zahtjev da treba zasjeniti svjetiljke u zatvorenim prostorima. Tipične vrijednosti: globalno zračenje (vedro nebo) max. Svjetlosni tok određeno usmjeren po prostornom kutu jačina je svjetla I. Svjetlosna jakost neke žarulje u svim smjerovima zračenja daje raspodjelu svjetlosne jakosti. male dimenzije žarulja omogućuju male dimenzije svjetiljki. kvadrati čne Ugrađene / viseće svjetiljke. parama P(W): 3 5 . nema treperenja. uporabna trajnost im je 1000 do 3000 sati.2 5 0 Žarulja s natrijevim parama f" > . okrugle / cilindrične Rasvjetno tijelo.• 1 5 \ 1• Usporedba: ušteda struje do 80%.6 0 Minjon žarulja QR-CB er P(W): 3 5 . 20000 Ix optimalno gledanje 2 0 0 0 lx minimum na radnom mjestu 200 lx rasvjeta za orijentaciju 20 lx ulična rasvjeta 10 lx mjesečina 0. ASR 7/3 1979 Informacije: LiTG . 5000 do 15000 sati. Postfach. stalno upaljeno Svjetlo za nuždu koje se pali prema potrebi Reflektor Rasvjetno tijelo s metalnim parama. žarulja HIE Ugrađen starter HST 25 W 40 w 60 W 75 W 100 W 120 W f J— 5 W 7 W -*• 11 W W 20 W -®*23 W QR-111 HSE P(W): 5 0 . pravokutne x X < s 2 Q 58 W xQ X • Rasvjetno tijelo s prekidačem Svjetlo za nuždu.200 Žarulja za opću uporabu Halogene žarulje QT o o P (W): 75 . toplo bijela. Visoka sjajnost (osvijetljenost). Svjetlosni tok koji pada na jedinicu površine jest jačina osvjetljenja E. Sjajnost žarulja relativno je visoka i dovodi do zasljepljivanja. stoga naročito kod halogenih žarulja izvanredan svjetlosni učinak. Boja svjetla im je ovisno 0 tipu. deseterostruki vijek trajanja © 143 . Burggrafenstr 6.smjernice "Umjetna rasvjeta". i općenito se prikazuje krivuljom raspodjele jačine svjetla (LVK) -> s.4 0 0 Žarulja sa živinim parama Fluorescentna žarulja T P(W): 18 36 58 Kompaktne fluorescentne žarulje đl 4 P(W): 7 9 11 26 GM PAR 38 P(W): 6 0 . staklo može biti mliječno po želji.2 lx Sjajnost L je mjera za registriranu svjetlost.5 0 0 PAR 56 P (W): 300 Reflektor. žarulja QT P(W): 300 500 750 1000 nir\ P (W): 75 . srednje ili široko. Mjera za korisni učinak je svjetlosno iskorištenje (ImA/V).2 5 0 Žarulja s halogenim met. parama T « 3 0 = 3 TC-D P(W): 6 0 .250 Parabolična reflektorska žarulja HIT-DE ¿ 4 ft fijf 0 P(W): 8 0 .Geschäftsstelle. parama P(W): 7 5 . 144 (2). žarulja s halogenim metalnim parama P(W): 7 0 . neutralno bijela ili bijela kao dnevno svjetlo. parama P(W): 3 5 .1 0 0 Mliječna žarulja P(W): 2 5 . općenito X Rasvjetno tijelo s naznakom X 6 b r o j a žarulja i snage 0 o Zidni fluter.250 V i s o k o t l a č n e žarulje s električnim pražnjenjem P(W): 5 0 .1 2 0 Reflektor žarulja QT-DE P(W): 2 0 0 .1 0 0 Žarulja s halogenim met. općenito Svjetleća traka s naznakom snage Svjetleća traka s naznakom broja svjetiljki i snage Kontrolna svjetiljka općenito Općenite oznake za žarulje u arhitektonskim nacrtima © Oznake za rasvjetna tijela za arh.1 0 0 Kriptonska žarulja Niskonaponske Halogene žarulje QT y P(W): 2 0 . Svjetiljke Za rasvjetu prostorija upotrebljavaju se žarulje i svjetiljke s električnim pražnjenjem -» (4) Tipična obilježja žarulja: boja je svjetla toplo bijela. Sjajnost površina u prostoriji dobije se iz jačine osvjetljenja E i stupnja refleksije (L = E • p/7t). nacrte prema DIN 40717 Žarulje s električnim pražnjenjem Visokotlačne žarulje Niskotlačne žarulje =C Žarulja s parama žive ili natrija A Fluorescentna žarulja Žarulja s halogenim ' metalnim parama (?) Sistematizacija žarulja Kompjfflria fhinrpcrpntna tarnlia I Žarulje P (W): 60 . Berlin ERCO Leuchten GmbH. Lüdenscheid S v j e t l o s n o .1 5 0 Reflektor. dobre su mogućnosti koncentriranja svjetla u željenom smjeru.Fizikalne veličine Tok zračenja Jačina zračenja Jačina ozračenja Gustoća zračenja Količina zračenja Ozračje (T) Tehničke veličine i oznake u formulama Svjetlosni tok Svjetlosna jakost Jačina osvjetljenja Gustoća svjetla Količina svjetla Osvjetljenje <> t I E L Q H Rasvjetno-tehnička jedinica i skraćena oznaka Lumen Candela Lux (lm) (cd) (lx) (cd/m2) (Im h) (lx h) RASVJETA . Tipična obilježja žarulje s električnim pražnjenjem: za rad je nužna sprava za preduključenje.4 0 0 Žarulja s halogenim met. Svojstva: malo svjetlosno iskorištenje (lm/W). LVK karakterizira zračenje žarulje kao usko. cijevi i Svjetlosni sustav s umetnutim žaruljama O O O l -'9 r a đ e n e ' vise oe svjetiljke. žarulja P(W): 2 0 .1 2 5 Reflektorska žarulja sa živinim parama P(W): 250 Reflektor.t e h n i č k e veličine Učinak zračenja što ga oko može ocijeniti naziva se svjetlosni tok O. naročito u reflektorima. žarulja P(W): 10 13 18 PAR 38 (QR 122) TC-L a r=p P(W): 2 5 . mliječnost stakla ograničena.1 2 0 Linijska žarulja P (W): 20 Reflektor.> t n Umjetna rasvjeta. 100000 Ix globalno zračenje (oblačno) max. reflektor okrugao / cilindričan Ugrađene / viseće svjetiljke.1 0 0 Reflektor. simetrično ili nesimetrično. a u nekim slučajevima i starter Veliko im je svjetlosno iskorištenje i razmjerno su dugotrajne. Svjetiljke pretvaraju električnu snagu (W) u svjetlosnu snagu (Im).

indirektna y750 cd/klm i Direktno .250 W Halogena žarulja s dva podnoška 100-500 W Niskonaponska halogena žarulja 2 0 .200 W o o o o o o o o o o o o o o O O O PAR. • >n ja M U ¿J / A T a = ji M TC TC-D TC-L HME QT-LV o o o o o o o o o OR-LV H l * P\ U <* A \J HSE/ HST HIT Žarulja s halogenim i^M] HIT-DE metalnim parama 35 .zatamnjenim staklom .prizmatičnom lećom ..^ ^ 5 0 5 Indirektna svjetiljka Svjetiljke i raspodjela svjetla Kvadratični dovvnlight reflektor 300x300 mm 144 .akrilnim prstenom — ^ 30° cd/klm^--^ 60 A / 7 Direktno .100 W Niskonaponska reflektorska halogena žarulja 2 0 .58 W Kompaktna fluorescentna žarulja 7 .250 W (T) o o o o 120V Odgovarajući tipovi žarulja za određene tipove rasvjetnih tijela '60° Viseća zrcalna rasterna svjetiljka direktno .55 W Žarulja sa živinim parama 50 .indirektna svjetiljka X / ^^ s0L cd/kim.metalnim uloškom .300 W QT Halogena žarulja 75 . R Parabolična reflektorska žarulja Reflektorska žarulja 60 .Svjetlosno sredstvo A \ Fluter \ ^ ^ Uplight Downlight RASVJETA Rasterna svjetiljka i N .indirektno rasvjetno tijelo Downlight 60WJ VvA® 0 " Jednosmjerno ventilirano downlight svjetlo 160 m3/h kod 35dB(A) 200 m3/h kod 40 dB (A) Zrcalni rasterni zidni fluter Dvosmjerno ventilirano downlight svjetlo 160 m3/h kod 35 dB (A) 200 m3/h kod 40dB(A) Dekoracijsko downlight svjetlo. Pravokutna Q Kvadratična s Q « n A Žarulja opće uporabe 60 .400 W Žarulja s natrijevim parama 5 0 . otvor djelomično prekriven: .250 W = [I OT-DE n t .100 W Fluorescentna žarulja 18 .

prometne zone Svečane dvorane Sportske i višenamjenske dvorane Industrijske hale Do 750 Lux Auditoriji.Nominalna jačina svjetla RASVJETA HIT-DE < 70 W QT < 250 W QT > 250 W HME < 80 W HME > 80W HIT-DE > 70 W A < 100 W A > 100 W QR-CB-LV Visina prostorije Nominalna jačina rasvjete HIT > 70 W • • • • • • • • • • • • • • • • • HIT < 70 W • • • • PAR 38 PAR 56 Prostorije QT-DE QR-LV QT-LV TC-D TC-L HSE HST a: Parkirne garaže. željezničke postaje. cijevna = Halogena žarulja s metal. blagajne Prostorije za sjednice Radionice Do 500 Lux Do 3m Knjižare Prodavaonice Izložbene dvorane Muzeji. halog. šalter-sale. parama = Halogena žarulja s metalnim parama. nastavne prostorije. predavaonice Izložbeni prostori Sajamske hale Prodajni centri A PAR R QT QT-DE = Žarulja opće namjene = Parabolična reflektorska žarulja = Reflektorska žarulja = Halogena žarulja = Halogena žarulja s dva podnoška QT-LV = Niskonapon. višenamjenske i gimnastičke dvorane Radionice Crtaonice Laboratoriji Knjižnice. žarulja QR-LV = Niskonapon. veliki uredi Skladišta Radionice Do 200 Lux Industrijske hale Foyeri Restorani Crkve Koncertne dvorane. žarulja. reflekt.cijevna TC-L = Kompaktna fluorescentna žarulja izduženi oblik = Žarulja sa živinim parama = Žarulja s natrijevim parama = Žarulja s natrij. dvorane za skupove Do 500 Lux Prodavaonice Izložbene dvorane. galerije slika Zračne luke. žarulja QR-CB-LV= Niskonapon. muzeji. prostorije za pakiranje Nusprostorije Do 200 Lux Radionice Restorani Foyeri Standardni uredi. eliptični oblik 145 . hladno svjetlo • • • • • • • • • • ® @ l• • • O 1• UJ X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © • • • • • • • • • • ® • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • 3m do 5m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • •1 HME HSE HST HIT HIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © T = Fluorescentna žarulja TC = Kompaktna fluorescentna žarulja TC-D = Kompaktna fluorescentna žarulja 4. čitaonice Do 750 Lux Izložbene dvorane Sajamske hale Robne kuće Prodajni centri Velike kuhinje Koncertni podiji Industrijske hale. galerije slika Ulazne dvorane Ugostiteljski objekti Sportske dvorane. rasklopna postrojenja Do 200 Lux Skladišta s visokim regalima Crkve Koncertne dvorane. parama. kazališta Industrijske hale Preko 5m Do 500 Lux Muzeji. kazališta Radionice Industrijske hale Predavaonice. svečane dvorane Ulazni pretprostori Obrada podataka. galerije. aule. reflekt. standardni uredi s višim zahtjevima vidljivosti Radionice Robne kuće Do 750 Lux Prodajni centri Izlozi Hotelske kuhinje Koncertni podiji Tehničko crtanje. strojarnice.

Neposredno . Pretežno za dekorativno osvjetljenje zida mogući i svjetlosni učinci. Preporučuje se za opću rasvjetu: radnih prostorija. prodavaonice) i filtara u boji. Upotrebljavaju se halogene žarulje i fluorescentne žarulje. simetrično © Zidni fluter.indirektno osvjetljenje (8) Stropni fluter © 146 Podni fluter ® Zidna svjetiljka. potrebna je relativno mala električna snaga. Downlight uskosnopni reflektori -» Pri pravilnom rasporedu svjetiljki na stropu moguća je diferencirana osvijetljenost prostorije.posredna rasvjeta -> © . Zidni širokokutni reflektori u nizu -» © . 149 0 Kutovi zasjenjenja svjetiljke u prostorijama za rad i okupljanje iznose oko 30°. prostorija za kretanje publike i za prometna područja. naročito one niskonaponske. U prostoriji to djeluje kao izravna rasvjeta. direktno . Zidni širokokutni u nizu -» © . Oprema: žarulje i fluorescentne svjetiljke. pomoću filtra za boju i prizmi. zidni reflektori s rasterom -> 0 . Pri projektiranju rasvjete treba polaziti od kuta zračenja 70° i 90°. Zaštita od zasljepljivanja rasterima i zaštitnim zaklonima. Stropni širokokutni reflektori. Vertikalne razine osvijetljenosti od 50 lx.indirektno osvjetljenje © Zidni fluter na tračničkom razvodu Reflektor na tračničkom razvodu . Moguća ugradba halogenih žarulja ili fluorescentnih žarulja. U ograničenom opsegu i za osvjetljenje stropa i poda. npr. Uskosnopni reflektor može se nagibati do 40° i okretati u punom krugu od 360°. 150 lx i 300 lx trebaju se postići kao tipizirane vrijednosti za izložbe. Zidna svjetiljka -> @>. Normirane vrijednosti specifične priključne snage -> s. naročito su prikladni za izložbene i muzejske prostore.zidni širokokutni reflektori. Pri povoljnoj visini prostorije (h = 3 m) prednost se daje kombinaciji neposredne i posredne rasvjete: postiže se doživljaj svijetle prostorije uz prihvatljiv utrošak energije (70% neposrednog. na tračničkom razvodu © Zidni fluter Indirektno osvjetljenje (7) Direktno . prostorija za skupove. Koriste se halogene žarulje. Zidni širokokutni reflektori ugrađeni u strop -» 0 . simetrična rasvjeta 0 . Da bi se postigla neka zadana razina osvijetljenosti. Za rasvjetu radnih mjesta treba sjajnost stropnih svjetiljki ograničiti na 400 cd/m 2 . podni širokokutni reflektori -> (§) . Pretežno se upotrebljavaju fluorescentne žarulje ali mogu se kombinirati s običnim žaruljama. Posredna rasvjeta -» (§). Potrebno je pažljivo uskladiti rasvjetu i arhitektonske detalje stropa. Postavljaju se blizu zidova radi njihove jednolične osvijetljenosti. © Direktno osvjetljenje. Downlight . Potrošnja energije je do tri puta viša nego pri izravnoj rasvjeti.(9). Upotrebljavaju se halogene žarulje ili fluorescentne žarulje a moguće su i visotlačne žarulje s električnim pražnjenjem. a za vrlo visoki svjetlosni komfor oko 40° i više. 30° („Flood") i 90° („Fluter"). Služe isključivo za osvjetljavanje zidova. Preduvjet je dovoljna visina prostorije. Primjenjuju se za površinsko osvjetljenje stropa odnosno poda. 30% posrednog). Karakteristika ove rasvjete temelji se na doživljaju svijetle prostorije i pri niskoj razini osvijetljenosti i odsutnosti refleksnog zasljepljivanja. B e z osvjetljavanja poda. Uskosnopni reflektori u nizu -» Najčešće upotrebljavani kut zračenja 10° („Spot"). izložbene prostorije. Ovisno o odabranim razmacima svjetiljki postiže se jačina osvijetljenosti do 500 lx.RASVJETA Vrste rasvjete u prostorijama ^ Neposredna. Promjene svjetlosnog stošca pomoću leća (skulpturna leća i Fresnellova leća) i promjene spektra pomoću UV i IR zaštitnih filtara (muzeji. Jednolična rasvjeta zidova i dijela prostorije. direktno osvjetljenje ® Zidni fluter s djelomičnim osvjetljenjem prostorije.

brojčana oznaka.y^ " © Downlight.8 1. kontrolni zadaci Iznad 2000 02) Preporučene jačine osvjetljenja prema CIE Primjer: IP 44 Stupanj zaštite od dodira i stranih tijela Stupanj zaštite od prodora vode 2.. hotel. 500. © © T b 4) ® O O 200 lx 2000 lx i € Jteri O ' raZmak SVjet Faktor 1. zadovoljavajuće ograničenje blještavila) i 50° (duboko zračenje svjetlosti visoko ograničenje blještavila) -» kod svjetiljki s rasterom od 30° do 40°. zaštita 0 Bez zaštite 1 Zaštita od velikih stranih tijela (> 50 mm) 2 Od srednje velikih stranih tijela (>12 mm) 3 Od malih stranih tijela (< 2.150. Radne površine djeluju mračno pri jačinama osvjetljenja E < 200 lx. razmak svjetiljki: b .2a úa^va'^a^ Preporučena jačina Područje. laki 750 Vizualni zadaci. ured. bolnica. restoran. Jačina osvjetljenja u unutarnjim prostorijama (D wní. 30. 20 lx Potrebno za raspoznavanje crta lica. 75. npr.@ . brojčana oznaka. Kut zaklanjanja snopa svjetlosti kod down!ighta je između 30° (širokosnopna svjetlost.750. . zaštita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Bez zaštite Zaštita od kapanja vode vertikalno Koso pod kutom do 15° Od vode koja sipi Od vode koja prska Od vode u mlazu Protiv prodora vode pri preplavljivanju Od prodora vode pri uronjavanja Od prodora vode pri potapanju Slovna oznaka: IP Prva brojčana oznaka: 0 . ' © Kut nagiba reflektora za osvjetljenje * a = 30" /opi 1000 1500 2000 Vizualni zadaci s vrlo velikim teškoćama. Zbog toga je 200 lx min. srednje teški V 100 200 300 500 750 750 1000 Vizualni zadaci visokih zahtjeva. 200. 1000.5 mm) 4 Od zrnatih stranih tijela (< 1 mm) 5 Od naslaga prašine 6 Od prodora prašine (7) Osvjetljenje objekta (§) Osvjetljenje zida reflektorom 03) Vrste zaštite rasvjetnih tijela Stupanj Indeks Ra 1A 1B 2A 3 4 (9) Osvjetljenje zida fluterom ^ Kut zaklanjanja svjetlosti (= 30°/40°/50°) 04) >90 90 > Ra > 80 80 > Ra > 70 70 > Ra > 60 60 > Ra > 40 40 > Ra > 20 Tipična područja primjene Biranje boja.5 je najmanja razlika u jačini osvjetljenja koja se još zapaža.» ( § ) . precizna montaža Dodatno osvjetljenje za posebno teške specijalne vizualne zadatke r*~~ acr-io* .Y. djelatnost osvjetljenja 20 50 30 100 150 300 500 50 Putovi i radne površine na otvorenom 150 Orijentacija u prostorijama pri kratkom zadržavanju 200 Radni prostori koji se ne koriste stalno 500 Vizualni zadaci. 1500. Kut "a (optimum) flutera a = 30 -'40 ' Stim^Kn) . Iz toga proizlazi stupnjevanje nominalnih jačina osvjetljenja E n u unutarnjim prostorijama: 20. galerije Stan. 300. -» © . Zbog toga je 20 lx horizontalne jačine osvjetljenja minimalna vrijednost za interijere izvan radnih prostorija.dT-19 5a ' rM. škola.Y. 2000 itd. npr.100.mm VfMífífífíífíííífíMííMMÍiifííííJÍÍÍ}}}} RASVJETA Geometrija rasporeda svjetiljki Razmaci svjetiljki međusobno i u odnosu prema zidu ovisni su o visini prostorije. 50. Najpogodniji kut upada svjetla na objekte i područje zidova je od 30° (optimalno) do 40° . tekstilna industrija Industrija Industrijska i ostala postrojenja s malim zahtjevima glede reprodukcije boje Ostalo Reprodukcija boje žarulje prema DIN 5035 147 . jačine osvjetljenja za stalno zauzete radne prostore.6 Druga brojčana oznaka: 0 .y. uredski poslovi 100 1500 Vizualni zadaci s velikim teškoćama. 2000 lx smatra se optimalnom jačinom osvjetljenja za radne prostorije.Y^iV. tiskara. npr.© .

0 Ograničenje blještavila odnosi se na područja neposrednog bliještanja. što uglavnom ovisi o spektralnom sastavu svjetla. 144 Q). sirov Opeka. ručju zračenja imati nisku razinu sjajnosti Stupanj refleksije % Materijali za izradu svjetiljk Aluminij. Svjetiljke koje bi se unatoč tomu mogle reflektirati moraju imati sjajnost ž 200 cd/m 2 (primijeniti reflektore visokog sjaja). Za urede se najčešće biraju izvori svjetla tople ili neutralne bijele boje. koje proizvode pojedinačne svjetiljke. Razlikuju se tri grupe: toplo bijelo svjetlo (temperatura boje ispod 3300 K). vap. Boja svjetla i reprodukcija boje s. Raspodjela sjajnosti Harmonična raspodjela sjajnosti posljedica je pažljivog usklađivanja svih stupnjeva refleksije u prostoriji 0 Sjajnost pri posrednoj rasvjeti ne smije prijeći 400 cd/m 2 . visokopolirano Građevinski materijali Hrastovina. uzevši u obzir ekonomičnost. treba obratiti pozornost i na kvalitativne. Proračun jačine osvijetljenosti točke -> (§) Jačine osvijetljenosti (horizontalno Eh i vertikalno E v ). Kvantitativni kriteriji Razina osvijetljenosti Kao srednja vrijednost za radne prostorije zahtijeva se između 300 lx (pojedinačni ured s dnevnim svjetlom) i 750 lx (velika prostorija). poliran Aluminij. Pri reprodukciji boje. Ograničenje blještavila 0 . neutralno bijelo svjetlo (3300 K . a preduvjet je za to krilati oblik LVK s. zadovoljiti funkcionalne i ergonomske zahtjeve. obojen. polirana Granit Vapnenac Mramor. polirana Hrastovina. visokopolirana Nikal. poliran Emajl. svijetla. crvena. zagasit Krom. tamna. treba nastojati da se generalno postigne stupanj 1 (vrlo dobra reprodukcija boje). čist. mogu se odrediti na osnovi fotometrijskog zakona razmaka iz jačine svjetla i geometrije prostorije (visina h. bijel Srebrna pozadina ogledala Srebro. 147 @ Boja svjetla određuje se izborom žarulje. beton.tehničkih materijala 148 . u kombinaciji sa zagasitim površinama oko radnog mjesta 0 Ograničenje zrcalnih refleksa ekrana postiže se odgovarajućim izborom postavljanja ekrana. Smjer svjetla 0 Preporučuje se da svjetlo na radno mjesto pada sa strane. refleksnog bliještanja i zrcalnih refleksa na ekranima. Ograničenje neposrednog bliještanja postiže se primjenom svjetiljki s kutom zaklanjanja (kut zasjenjenja) š 30°. visokopoliran Papir. visokopoliran Aluminij. poliran 80 do 87 80 do 85 65 do 75 55 do 76 55 do 65 60 do 70 65 do 75 80 do 85 60 do 70 70 do 75 50 do 60 70 do 80 80 do 88 90 do 92 Mort svijetli. razmak d i kut upada svjetla a). Ograničenje refleksnog bliještanja postiže se bočnim upadom svjetla na radno mjesto. sirova Cement.5000 K) i bijelo poput dnevnog svjetla (više od 5000 K). prije svega arhitektonske kriterije. visokopoliran Mjed. zagasit Aluminij. bijel Lak sasvim bijel Bakar. zagasit Aluminij. žbuka Mort taman Pješčenjak Šperploča. eloksiran.RASVJETA ->QP Obilježja kakvoće rasvjete Dobro rješenje rasvjete mora. nova Boje Bijela Svijetlo siva Srednje siva Tamno siva Svijetlo plava Tamno plava Svijetlo zelena Tamno zelena Svijetlo žuta Smeđa Svijetlo crvena Tamno crvena Stupanj refleksije % 40 do 45 15 do 25 20 do 40 25 do 40 20 do 30 10 do 15 25 do 10 do 20 do 35 do 30 do 35 15 25 55 70 75 do 85 40 do 60 25 do 35 10 do 15 40 do 50 15 do 20 45 do 55 15 do 20 60 do 70 20 do 30 45 do 55 15 do 20 Stupanj refleksije rasvjetno . Osim tih kvantitativnih kriterija. Viša razina osvijetljenosti moža se uz istu opću razinu postići dodatnim osvjetljenjem pojedinog radnog mjesta.

4 0.4 0. 5 / 0 .60 0.55 0. treba komponente proračunati pojedinačno i na kraju zbrojiti -» © .65 0.85 0. Osvjetljenje zgrada Pri osvjetljenju zgrada proračunava se potrebni svjetlosni tok žarulja koje će se postaviti na osnovi formule -> Sjajnost iznosi od 3 cd/m 2 (slobodno stojeći objekti) i 16 cd/m 2 (objekti u vrlo svijetloj okolini). .45 0.1-0.5 0.85 0. Za to potrebna specifična priključna snaga P* ovisi o primijenjenom tipu žarulje 0 . odnosno odrediti potrebnu električnu priključnu snagu P za zahtijevanu razinu osvijetljenosti.7/0. 7 5 (svjetla refleksija) 6.3-0. ffl^. P* = 10 W / m 2 (halogena žarulja) P = 16 • 2 0 W = 3 2 0 W Formula .40 0.2 Korekcijski faktor k Stupanj refleksije Visina Površini A[m 2 ] 070502 050201 000 H svjetlo srednje tamno Do 3m 3-5m 20 50 S100 20 50 S100 50 S100 0.> @ 1 0 0 ' 8 0 0 .1 6 Ugrađeno rasterno rasvjetno tijelo (ERCO) Stupanj učinkovitosti osv jetljenja 1B Velika površina Mala površina Velika udaljenost Tornjevi 0. 1 (srednja refleksija) Tip rasvjetnog tijela @ • P* = 4 W / m 2 (komp fluorescentna žarulja) P = 9 • 45 W = 405 W ® : Tip rasvjetnog tijela P* = 12 W / m ? P = 8 .= 3 W / m 2 P =4 90 W = 360 W 100 • 4 24 3 0.65 0.10 -13 . Površina prostorije A = 1 0 0 m 2 Visina prostorije H = 3 m ® Stupnjevi refleksije 0 .60 0. postavljaju i kvadratične rasterne svjetiljke s kompaktnim fluorescentnim svjetiljkama -» © ili svjetleće strukture -» © .75 0.1-0. 0 0 © Proračun jačine osvjetljenja za neku unutarnju prostoriju E n _ (100 • 405 100 -4 100 12 100 10 ' ' E n = 180 lx A = 24 m 2 = 0 .3-0. O A 12 W/m 2 10 W/m 2 5 W/m 2 5 W/m 2 öQTe tC TC-L 4 W/m 2 3 W/m 2 5-7m T26 © Specifična priključna snaga P* za različite tipove žarulja (2) Primjer: Tablica korekcijskih faktora . Predviđaju li se u prostoriji upotrijebiti različiti tipovi žarulja. E n i P mogu se prema formuli © približno odrediti. površina = 100 m2 i refleksiji 0.80 0.3-0.00 0. Proračunom prema -» © dobije se jačina osvijetljenosti od približno 375 lx. osim konvencionalnih zrcalnih rasternih svjetiljki. Dvoosna prostorija površine 24 m 2 . Korekcijski faktor k ovisi o veličini prostorije i stupnju refleksije zidova.90 0.5/0. o .75 0.80 0.ffl. materijala Stupanj refleksije pri osv etljenju Građevinski materijal P Opeka bijelo glazirana Mramor bijeli Žbuka svjetla Žbuka tamna Pješčenjak svjetli Pješčenjak tamni Opeka svjetla Opeka tamna Drvo svjetlo Granit 0.4 0.40 0.90 0.3 0.65 0. 100 • 3 2 0 .Specifična priključna snaga P* W/m 2 za 100 lx pri visini 3 m. Za uredske se prostorije često.60 RASVJETA Proračun srednjih jakosti osvijetljenosti—» C D U praksi često treba približno odrediti srednje jakosti osvijetljenosti (En) za danu električnu priključnu snagu žarulja. Proračun osvijetljenosti pomoću specifične priključne snage može se primijeniti i za uredske prostorije. 5 .45 0.75 0.2 Proračunska formula za svetlosni tok svjetiljke ^ t ct>= L A P NB Sjajnost za osvjetljenje Objekt Slobodno stojeći Tamna okolina Srednje svijetla okolina Vrlo svijetla okolina (cd/m2) L 3 10 13 6. Ona se odnosi na neposredno osvjetljenje. • O® 0© o • O ffl O ffl Offl o 9 ® ' ffl • o EB« ffl « (standardna žarulja) 100 W = 8 0 0 W Tip rasvjetnog tijela ( £ ) .2 Potreban svjetlosni tok svjetiljki za osvjetljenje (6) Svjetleća struktura (ERCO) 15 10 2 0 15^5" © Ugrađeno rasterno rasvjetno tijelo (ERCO) ^O) Preporučene mjere za električne vodove u stambenim prostorijama u cm 149 .3-0.2 0. 2 / 0 .55 0.5 0.75 0.ffl.Svjetleće strukture omogućuju i kombinaciju sa strujnim napojnim trakama i reflektorima.2 0.1-0.90 1. u prikazanom primjeru opremljena je četirima žaruljama sa po dvije žarulje od 36 W (priključna snaga obuhvaća i uređaj za pretpaljenje 90 W).00 m k P.2-0.75 En = E n = 3 7 5 Ix En = 1 A P ° ° P k (?) Proračun za uredsku prostoriju P En A P* 100 1 k E„ P P* A k Nominalna jačina osvjetljenja (lx) Priključna snaga (W) Specifična priključna snaga (W/m2) -> ( i ) Tlocrtna površina prostorije Korekcijski faktor -> (2) (8) Formula za srednju jačinu osvjetljenja E„ i priključnu snagu P <> = potrebni svjetlosni tok t L = srednja sjajnost (cd/m2) A = površina osvjetljavanja rj B = stupanj učinkovitosti osvjetljenja p = stupanj refleksije građ.5 6 .75 0.3 0. stropa i poda (2).6 0.

koncert. muzeji Klinike i ordinacije Dijagnostika i tretman Bolesničke sobe. grafički obrt Ispitivanje boja Lakimica Skladište. čitaonice Društvene prostorije Restorani. frizer Cvijeće Pecivo Hlađena roba Sir. koža Namještaj. satovi. pješačke zone Osvjetljenje vert. sagovi Pribor za sport i igre. foyeri Prostorije za priredbe Izložbene i sajamske hale Sportske i višenamjenske dvorane Galerije. signalizacije Q Pravilna primjenafluorescentnihžarulja = preporučuje se • = može se primijeniti • • • • • • • • • • • 76 29 3 827 1B 927 1A 830 ' 1B 930 1A Neutralno bijelo 25 2A 33 2B 840 1B 940 1A Bijelo kao dnevno svjetlo 950 1A 865 1B 965 1A 54 2A X X X X • X X X X X • X X X X • • X • X X • X X X X X X X X X X X X X X X X • X X X X X X • • X X • X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X • X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 . staze. razredi. obrt Radionice Elektrotehnika. hodnici Dvorane za sjednice Školski i nastavni prostori Predavaonice. povrće Riba Robne kuće. papir Foto. ugostiteljstvo. voće. nakit Kozmetika.RASVJETA Toplo bijelo Boje svjetla (PHILIPS) Stupanj reprodukcije boje Prodavaonice Živžne namirnice Meso Tekstil. strojogradnja Tekstilna industrija Tiskare. čekaonice Stanovi Dnevni boravak Kuhinja. dječji vrtići Knjižnice. prodajni centri Industrija. podrum Vanjska rasvjeta Ulice. hobi. dvorane. transport Uzgoj biljaka Obrada drva Ljevaonice. hoteli Kazališta. valjaonice Laboratorij Ispitivanje boja Uredi i uprava Uredi. kupaonica.

fina mehanika 1000 Karoseristički radovi 500 Lakirnica 750 Noćna lakirnica 1000 Tapetarski radovi 500 Završna montaža 500 Inspekcija 750 Industrija nakita i satova: Proizvodnja nakita Obrada dragog kamenja Urarska i optičarska radionica 1000 1500 1500 Prehrambena industrija i industrija potrošne robe: Opća radna mjesta Miješanje. srednje fina 300 Montaža. prešanje. podešavanje. pozlaćivanje. litografija. tkanje Šivanje. mljekare. keramika. oblikovanje staklenih instrumenata 500 Dekoraterski radovi 500 Ručno brušenje i graviranje 750 Fini radovi 1000 Rasklopna postrojenja u zgradama 100 Rasklopna postrojenja na otvorenom 20 Održavanje 300 Revizije 500 Kontrola kvalitete Visoki zahtjevi Kontrola kvalitete Vrlo visoki zahtjevi Ispitivanje boje 1000 1500 1000 Elektrotehnička industrija: Talionice. mlinovi Rezanje i sortiranje Proizvodnja delikatesa i cigareta Kontrola proizvoda.RASVJETA Smjernice za radna mjesta "Umjetno osvjetljenje" ASR 7/3 kao i DIN 5035 dio 2 (izvod) Tablica nominalnih jačina osvjetljenja. tisak na tekstilu Kitničarstvo Ukrašavanje Kontrola robe. prost. jetkanje. radovi na kamenu i pločama. prešanje i jetkanje klišeja. gruba 200 Montaža. namotavanje grubom žicom Montaža telefonskih aparata. namotavanje srednjom žicom Montaža finih aparata. tiskarski strojevi. s ljudskim intervencijama 100 Stalno zaposjednuta radna mjesta u proizvodnim postrojenjima 200 Održavanje 300 Kontrolna mjesta 500 Proizvodnja kablova i vodova. valjaonice. grafički obrt: Brušenje drva 200 Strojevi za papir. staklarski obrt: Radna mjesta ili zone uz peći. lakiranje. modelska stolarija Rad na strojevima za obradu drva Oplemenjivanje drva Kontrola 100 200 200 500 500 500 750 Uredske i slične prostorije: Uredske prostorije s radnim mjestima blizu prozora Uredske prostorije Veliki uredi / grupni uredi: Visoka refleksija Srednja refleksija Tehničko crtanje Prostorije za razgovor Prijamne prostorije Prostorije za promet publike Obrada podataka 300 500 750 1000 750 300 100 200 500 Trgovina na veliko i malo: Prodajni prostori. smjernice za radna mjesta Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/ix Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Opći prostori: Prometne zone u spremištima 50 Skladišni prostori 50 Sklad. prost. elektroničkih dijelova Umjetno krpanje Proizvodnja i prerada tekstila: Radna mjesta u kupkama Predionice Bojenje Predenje. prijam 200 Kuhinja 500 Blagovaonica 200 Buffet 300 Dvorane za sjednice 300 Restorani sa samoposluživanjem 300 Praonice. dekoriranje. fina 500 Oblikovanje kovanjem 200 Ljevaonice. pletenje. u kojima treba nešto pročitati 200 Prolazi u visokoregalnim skladištima 20 Pult za izdavanje 200 Otprema 200 Kantine 200 Ostale prostorije za odmor 100 Gimnastičke prostorije 300 Garderobe 100 Praonice 100 Toalete 100 Sanitetske prostorije 500 Strojarnice 100 Opskrba energijom 100 Pošta 500 Telefonska centrala 300 Brušenje. montažni radovi. ručno i strojno slaganje. poliranje stakla. velike ljevaonice Proizvodna postrojenja automatizirana50 Proiz. raspakiranje Klaonice. čeličane. izrada tapeta 300 Krojenje. sortiranje papira 750 Retuširanje. izrada matrica 500 Ručni tisak. Srednji zahtjevi 200 300 500 750 750 200 300 151 . u kojima se roba traži 100 Sklad. kontrola boja 200 300 300 500 750 750 1000 1000 300 500 1000 1500 1500 Obrada i prerada metala: Kovanje malih komada 200 Zavarivanje 300 Grubi i srednji radovi sa strojevima 300 Fini radovi sa strojevima 500 Kontrolna mjesta 750 Hladne valjaonice 200 Vučena žica 300 Prerada teških limova 200 Prerada lakih limova 300 Izrada ručnog alata 500 Montaža. mješalice ili mlinove Valjanje. pranje 300 Strojno glačanje 300 Ručno glačanje 300 Sortiranje 300 Kontrola 1000 Frizer 500 Kozmetičar 750 Kožarska industrija: Industrija cementa. post. podrum itd. sortiranje Laboratoriji 200 300 300 300 500 500 1000 Prometnice u zgradama: Za osobe Za vozila Stubišta Utovarne / istovarne rampe 50 100 100 100 Obrada i prerada drva: Parenje Piljenje Sastavljanje Izbor furnira. proizvodnja kartonaže 300 Knjigovežnica. 50 Platforme 100 Priprema pijeska 200 Čišćenje odljevaka 200 Radna mjesta na mješalici 200 Ljevaoničke hale 200 Izljevna mjesta 200 Strojno oblikovanje 200 Ručno oblikovanje 300 Izrada kalupa 300 Modelarstvo 500 Galvanizacija 300 Ličenje 300 Kontrolna mjesta 750 Izrada alata. oblikovanje. puhanje stakla Energetska postrojenja: Pogon za snabdijevanje Kotlovnica Prostorija za izjednačenje tlaka Strojarnice Nusprostorije 50 100 200 100 50 Rad na buradi Prerada koža Sedlarski radovi Bojenje kože Kontrola kvalitete. stalna radna mjesta Radna mjesta uz blagajnu Zanatstvo i obrtništvo (primjeri iz različitih struka): Ličenje čeličnih konstrukcija Predmontaža uređaja za grijanje i ventilaciju Bravarija Automehaničarske radionice Građevna stolarija Radionice za razne popravke Radionice za radio i TV aparate 300 500 Izrada i obrada papira. oblikovanje sloga 1000 Kontrola boja pri višebojnom tisku 1500 Urezivanje u čelik i bakar 2000 200 200 300 300 300 500 500 Kemijska industrija: Postrojenja s daljinskim upravljanjem 50 Postrojenja s povremenim ručnim intervencijama 100 Stalno zaposjednuta radna mjesta u postrojenjima tehnoloških procesa 200 Održavanje 300 Laboratoriji 300 Radovi s povećanim vizualnim opterećenjem 500 Kontrola boja 1000 Pogoni uslužnih djelatnosti: Hoteli i gostionice. ispitivanje Montaža najfinijih dijelova.

Auf der Reihe 2. vrata. sigurnosno staklo. Svjetlo pretežno pada izravno prema dolje ® . dimenzioniranju prozora i osvijetljenosti prostorija važno je poznavati svjetlopropusnost. s bijelom podstavom. iznutra matirano Opalna stakla: grupa 1 grupa 2 grupa 3 Naborana grupa 1 opalna stakla grupa 2 Opalno staklo u boji: crveno narančasto zeleno Opalinsko staklo Porculan Mramor.49 14-21 23 10 22 50 1 27-80 4 26-48 21-28 28 55 84 84 4 17 4 56 Materijal Rasipanje Nikakve Malo Malo Malo Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Malo Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Debljina mm 2-4 3.© . V s N O CT izvedba rastera ( i ) Paralelni raster (2) Paralelni kosi raster (3) Dijagonalni raster (4) Dijagonalni kosi raster (5) Razmještaj svjetljki a = 2 / 3 d r^JLJE © Planparalelna ploča © propusnost prozirnog stakla. STAKLO.1 1. skladišta. svjetao Celon. tamno žut Svila. namještaj.6 1.2-13.0 10 6-8 6-8 4-6 2.9 1. Lauenförde Gerresheimer Glas AG. zbog toga potrebno povećanje površine prozora.4-3.8 1. neobojen Pergament. bezbojno. sa smicanjem kosih zraka ® s. Viktoriaallee 3 . žut (zamućen) Celon. uobičajena primjena za kinodvorane. može doći do tolike apsorpcije svjetla da se. sve vrste pisma.93%. pečenje.3 2-3 2-3 2-3 2. Dodatna obrada: brušenje.b— \ RASVJETA FLUORESCENTNE CIJEVI ZA REKLAMNE PLOČE Proizvoljno vođenje linije.f I I I I I . obojen svjetlo žuto Pergament. Svilena sjenila u boji. savijanje. oblaganje.6 1. bijela Svila. kazališta. slično dnevnoj svjetlosti. PROZIRNA. Svjetlopropusnost je 91 . ovisno o kakvoći.2-5. Ono je jasno prozirno.7-3. apsorbiraju oko 35%. oblikovanju boja. obostrano ravnih sjajnih površina. Svjetleće trake i svjetiljke u izduženim poljima omogućuju jednoličnu opću osvijetljenost s blagom pojavom sjene.0 1.2-1. Klasa 2: građevno staklo za tvornice.5 1. izloga. za stambene i uredske prostorije. a također i za vanjsku rasvjetu. Gelsenkirchen-Rotthausen Interpane. uz malo smanjenje propusnosti. Postfach 20. natopljen Alabaster Karton. reklamu. s dobrom reprodukcijom boje. Visokotlačne živine žarulje sa svjetlećim medijem (HQL) upotrebljavaju se za rasvjetu tvornica i radionica. informacije: Flachglas AG. Razlikuju se: materijali koji reflektiraju svjetlo (9) s usmjerenom.7-2.2-2.0 7. zelen (zamućen) Kristalno staklo Armirano staklo Sirovo staklo Staklo za zaštitu od sunca (zeleno) (9) 1. Treba napomenuti: matirana stakla s unutarnjim matiranjem (preporučljivo i s obzirom na manje prljanje) apsorbiraju manje svjetla od onih s vanjskim matiranjem tablica (9). u grlu za standardnu žarulju). Klasifikacija: Klasa 1: najbolja trgovačka roba prema DIN-u 1249. kojima je zadaća da boju električne rasvjete učine sličnom dnevnoj svjetlosti. oko 20% manju apsorpciju od nepodstavljenih. U uredima i poslovnim zgradama potrebna je rasterska obloga ispod fluorescentnih cijevi. obojena Pamučna tkanina Resopal. naročito ako su dvostruka i trostruka. Düsseldorf VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH. ornamenata i likovnih prikaza. bojenje. Stakla za dnevnu svjetlost. Posebno staklo za specijalne namjene u svim debljinama. difuznom (?) i mješovitom propusnošću -» (S). jednolike debljine. toniran Pollopas. dok ona koja se trebaju približiti difuznoj svjetlosti neba apsorbiraju 60 . bitno naruši toplinska izolacija.0 Svjetlosno . Za pojedinu prostoriju treba upotrijebiti samo staklo iste klase.5 .tehnička svojstva građevinskih materijala koji propuštaju svjetlo 152 . sigurnosno staklo. Žarulje su bez startera u normalnom grlu (npr.80%.5 1. Propusnost % 90-92 57-90 63-87 77-89 12-38 37-51 13-35 47-66 27-35 2-4 6-10 3-9 58-84 2-8 3-8 12-40 17-30 8 42 41 14 61-71 13-54 28 20-36 25-33 17 9 4 4 88 74 88 38 Apsorpcija % 2-4 3-21 4-17 3-11 20-31 6-11 4-10 3-10 8-11 29-34 22-31 30-31 2-14 20-21 24-65 11 .akla Difuzna propusnost opalnog mliječnog ' a i a b a s t e r a ltd - (8) Mješovita propusnost ornament stakla. potpuno difuznom i djelomično difuznom refleksijom i svjetlopropusni materijali s usmjerenom (§). staklo za suhe ploče.1-2. Lako reguliranje (pomoću otpornika ili transformatora). Prozorska stakla prozirna stakla. plav (zamućen) Celon. rasipanje i refleksiju građevnih materijala za postizanje umjetničkog i ekonomskog učinka.8-3. izvana matirano Prozirno staklo.4 Refleksija % 6-8 7-24 7-20 6-16 40-66 43-54 65-78 31 . dvostruke ploče. kao obloženo staklo. Prema dr. propuštaju 65 . svile. Žarulje za mješovito svjetlo sa svjetlećim medijem (HWL) daju svjetlo slično dnevnom. razdjelnih stijena. imaju.75-3. slabo obojen Pergament. poliran Mramor. Primjena' ostakljenje prozora.9-2.1 1. SVJETLOPROPUSNA GRADIVA Pri određivanju veličine. bijel (zamućen) Celon.3-10 3-5 11.5 3. podrumske i tavanske prozore.75-3. svjetlog opalnog stakla itd. nagrizanje. Heyestraße 178. Aachen Staklo vučeno mehaniziranim postupkom izlazi iz stroja spremno za uporabu bez daljnje obrade. matiranje. Kleffneru -» Q zbog loše prozirnosti staP kla. prodavaonice.0 1.4 5 54-67 64-69 63-68 60-66 13-28 72-77 30-71 27-54 49-67 69 48 37 36 28-38 5-24 68 32-39 46-48 55 36 12 12 8 9 8 6 Prozirno staklo Ornament staklo Prozirno staklo.95% svjetla.9 2. automobilsko staklo.

akustično izolacijsko staklo.0 60 3.4 1:10 18 245 300 6.0 25 185 500 3.0 ±2. Višestruko izolacijsko staklo pruža.8 1:10 20 280 500 8.75 kN/m 2 odn.5 20 185 300 3.4 1:6 18 141 240 3.0 1:10 36 ± 1.4 ca.0 3. lemljeno izolacijsko staklo © B.površina Masa Mnogokut Zaobljeni uglovi Zaobljeni uglovi u m2 u kg/m2 % u mm u cm u cm2 74 29 141x 240 24x24 1:6 3. visoku termoizolaciju i/ili akustičnu izolaciju (npr.0 1:10 20 245 300 6. k-Wert SZR Širina u cm u cm m2 Staklo ^13° Staklo + 1 0 ° W/m2 K* 2xC PTIFLC AT-zrca nog sta da 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 141 240 3.STAKLO IZOLACIJSKO STAKLO Višestruko izolacijsko staklo element je ostakljenja koji se sastoji od dviju ili više staklenih ploča 0 (prozorsko staklo. 750 p a ) 2 0 m ( = 1. ravno staklo) koje su međusobno odvojene jednim međuprostorom ili više njih ispunjenih zrakom ili plinom. ovisno o izvedbi.0 1:10 34 300 500 10. duljina stranice Min.0 74 24 141x240 24x24 1:6 3.5) 1. 30 Tolerancija deblj. ±2.0 ±2.10' -2° Izvana 10° Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm (2) Toplinsko zračenje kod jednostrukog. 38 k-vrijednost (W/m2 K)* Propusnost svjetla Debljina elemenata Max.0 1:10 24 300 500 10.4 ca.0 1:10 26 300 500 12. lijevano staklo.0 ± 1.0 72 27 180x240 24x24 1:6 3.0 ±2. 38 4 4 4 (6) (6) 2. staklo za zaštitu od sunca. dimenzije Odnos stranica Max . S obzirom na različitost rubnih spojeva izolacijsko se staklo dijeli u tri grupe: kompaktno izolacijsko staklo © A . izolacijsko staklo s rubnim spojem od organskog materijala © B.0 1:10 22 280 500 8.:-1 mm / +2 mm Tolerancija vel.4 ca.0 1:10 24 300 500 8.0 mm (6) Trostruko izolacijsko staklo Dulja stranica u cm (širina) 'Ispitano prema DIN 52619 Mogućnost isporuke modela oblika stakla (primjeri) Dulja stranica u cm (širina) 50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 500 0 50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 500 Preporuka za debljinu vanjske i unutarnje staklene ploče kod izolacijskog stakla visine ugradbe do 8 m (opterećenje vjetrom = 0. spregnuto staklo s međuslojem). U međuprostoru se nalazi osušeni zrak ili specijalni plin.0 50 300 500 10.2 Staklo Visina 8 Izvanai naJ fevjna : .0 40 300 500 10.0 1:10 28 ± 1.5) (8. Višesloj no izolacijskt staklo Dd JOpadanje 8' Kompaktno staklo sa zavarenim rubom © Od dvije staklene ploče Od tri staklene ploče Izolacijsko staklo Zrak u prostoriji Zrak u prostorijj_ Opadanje + 2 1 ° 23° [Opadanje 11° Zrak u prostoriji +21° k vrijedn.2 kN/m 2 1200 Pa) (?) Preporučene debljine stakla za visinu ugradbe do 8 m (7) Preporučena debljina stakla za visinu ugradbe do 20 m 153 .0 1:10 32 ± 1. izolacijskog i trostrukog ostakljenja 10 Širina Visina Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm Širina Visina 12 Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm Tolerancije debljine u mm Tolerancije veličine u mm Masa (5) kg/m2 u cm u cm m2 u cm u cm m2 ±1. 30 5 5 5 (6) (6) 2.0 1:10 22 ± 1.4 1:6 20 ± 1.4 1:6 16 141 240 3.9 5 5 5 (8.0 1:10 28 300 500 10.0 1:10 30 300 500 12.0 ±2.4 ca.5) 1.9 72 32 180x240 24x24 1:6 3.0 ±2.0 1:10 32 300 500 10.5) (8.1 3. zrcalno staklo.0 30 Dvostruko izolacijsko staklo Podaci OPTIFLOAT u mm SZR u mm 4 4 4 (8.

Refleksija svjetla RL prema van i prema unutra izražava se u postocima. IZOLACIJSKO STAKLO .15 1. Ra > 80 = dobra reprodukcija boje Propusnost ultraljubičastih zraka Tuv u rasponu valnih duljina od 280 do 380 nm.4 1.36 0. zaštita od topline.3 1. Visoka vrijednost S pokazuje povoljan odnos svjetlopropusnosti (TL) prema ukupnoj propusnosti energije (g).32 0.Ž? § Dl| Solarnoizolacijsko staklo zlato 30/17 Propusnost ukupne energije g % Refleksija svjetla izvana/iznutra RL % Q. DIN 67507.64 0.38 0.4 1.5 1.16 1.34 1.vrijedn. Pri neposrednoj usporedbi uz otvoreni prozor razabire se lagano toniranje većine stakala koje je.83 1.34 0.59 0. S = T L /g.25 0. W/m K (12 mm) u o c vi 3 C L O „ O.30 1.4 1.25 0.4 1. oklopnim izolacijskim staklom. w propusnost svjetla Tl % Brojčana oznaka selektivnost S Prosječni faktor propusnosti b 66 | 21 | 18 | 17 66 50 49 45 40 39 40 30 50 50 49 48 37 36 36 15 49 36 51 51 37 38 15 19 38 30 32 26 25 18 40 37 36 39 40 46 48 26 16 26 11 16 25 34 6 7 15 11 16 36 17 22 11 36 40 35 34 22 21 14 26 45 42 35 46 30 10 36 17 22 17 15 7 9 10 11 8 9 11 11 14 18 14 13 8 8 9 8 12 8 15 18 3 8 27 18 98 1. zvuka.30 0. (4) Termoizolacijska vrijednost ky- Vrijednost energ. Reprodukcija boja označava se indeksom "R".00 1. nude se mnoge mogućnosti oblikovanja.38 1. manji je gubitak topline.4 1. od kojih prva daje propusnost svjetla a druga propusnost ukupne energije u postocima. jednostrukim sigurnosnim staklom. lijevanim staklom / ornamentnim staklom kao vanjska ili unutrašnja ploča.6 1.5 1. sivo ili umbralno. zaštita objekata.2 W/m 2 K ispunjava sve zahtjeve glede visokog stupnja termoizolacije.23 0. DIN 67507 u postocima.67 1. Što je njegova vrijednost manja. Propusnost ukupne energije g u~rasponu valnih duljina od 320 do 2500 nm jest zbroj neposredne energetske propusnosti i sekundarne emisije topline (= isijavanje i konvekcija) prema unutra. estetika u oblikovanju.40 1. Indeks reprodukcije boje Ra DIN 6169: Ra > 90 = vrlo dobra reprodukcija boje. vrijednost k poboljšava se slojevima plemenitih kovina.5 1.3 1.53 | 260x500 1.44 0.4 1. Navedene vrijednosti k. standardno višenamjensko staklo ne postoji. Svaki se tip stakla označava bojom (gledano izvana) i parom brojčanih vrijednosti oznaka.37 0. F Titan 66/43 | Auresin 66/44 50/32 49/32 45/39 40/26 39/28 Zlato 40/26 30/23 Srebro 50/35 50/30 49/43 48/48 37/32 36/33 36/22 15/22 Bronca 49/33 36/26 Neutralno 51/39 51/38 Zeleno 37/20 38/28 Sivo max. Tehnički je moguće gotovo sve zahtjeve ispuniti jednim višenamjenskim izolacijskom staklom. Nije moguća kombinacija s armiranim staklom. • gu(%) 0 _.45 0. Solarnoizolacijsko staklo može se kombinirati s akustičnim izolacijskim staklom.09 1.14 1.92 1.68 1. 0/ 0//0 I 1. vrijednost g- Sastav stakla SZR staklo Reprodukcija boje RaD Debljina elemenata Pasivna sigurnost Estetika mm ESG 6/16/4 (?) mm 26 W/m z K 1.4 2.. Osim dobrih svojstava solarne izolacije.50 0.4 | 43 44 32 32 39 26 28 26 23 35 30 43 48 32 33 22 22 33 26 | 0. Višenamjensko izolacijsko staklo je izolacijski element koji u sebi sjedinjuje više zaštitnih namjena. To se može primijetiti ako se gleda izvana kroz "preko ugla" ostakljene prozore. požara. bilanca k- Akustična izolacija Rw Zaštita okoliša Solarnoizolac. Pri gledanju iznutra prema van boje se uglavnom ne mijenjaju.6 1.VIŠENAMJENSKO STAKLO 240x340 240x340 47 47/51 43 43/39 ČUDO 78 (za uspor edbu) (3) Solarnoizolacijsko staklo SOLARNOIZOLACIJSKO STAKLO Solarnoizolacijsko staklo odlikuje se visokom svjetlopropusnošću uz istodobno što manju propusnost ukupne energije.09 1.4 1.4 1. To je omogućeno vrlo tankim filmom plemenite kovine koja je nanesena na unutarnju stranu prema prostoru između stakala.2 % 43 W/m*K 0.08 240x340 240x340 260x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 260x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 200x340 240x340 240x340 240x340 300x500 260x500 240 x 340 Vrijedi odnos: b = . Solarnoizolacijsko staklo © 1) k. odnose se na SZR širine 12 mm.45 0. Koeficijent prolaza topline k ploče izolacijskog stakla pokazuje koliko se energije gubi prolazom kroz staklo. Primjer: auresin (= modro) 40/26. Kad je riječ o solarnoizolacijskom staklu.26 0.5 1.54 1.32 0. osoba i okoliša. Faktor b je srednji faktor propusnosti Sunčeve energije u odnosu prema prolazu energije kroz jednostruko staklo debljine 3 mm u iznosu od 87%.37 0. Vrijednost k najvećim dijelom ovisi o prostoru između staklenih ploča (SZR) i mediju u njemu (zrak ili plemeniti plin).5 3.4 1. Sunca.48 1.31 1. Srednji faktor propusnosti (shading coefficient) VDI 2078.49 | 0.55 0.6 1. dimenzije cmxcm Svjetlopropusnost TL je u rasponu valnih duljina svjetla od 380 do 780 nm (nanometara) u odnosu na svjetlosnu osjetljivost ljudskog oka izraženu u postocima. Uz pooštrene zahtjeve za fasadne elemente postavljaju se i za ostakljenje visoki i brojni zahtjevi.0 | 39 38 20 28 51 39 72 Brojčana oznaka selektivnosti S.53 1.43 1.30 0. Zahvaljujući velikom izboru boja i koloristički neutralnim tipovima.54 1. ipak. spregnutim sigurnosnim staklom.Sloj z a zaštitu od sunca ~~ Upadno zračenje SOLARNOIZOLACIJSKO STAKLO 100% Refleksija svjetla prema Transmisija svjetla i2D Refleksija zraCenja prema van > o i> Transmisija zračenja 14% Sekundarna predaja .40 0. U svim tim namjenama radi se o povećanim zaštitnim učincima koji se konvencionalnim izolacijskim staklom ne mogu postići. Na doživljaj boja u prostoriji vrlo malo djeluju solarnoizolacijska stakla jer se dnevnoj prolaznoj svjetlosti mijenja tek neznatno spektralni sastav.56 1. uz dopunu pomoću prikladno obojenih jednostrukih i dvostrukih fasadnih ploča. ovisno o tipu.45 0.9 1.5 1.38 0. DIN 67507.85 1. takvo staklo s vrijednostima k 1.37 0. DIN 52619.primjer 154 .30 0.4 1.49 0.68 dB 36 - - - _ da 98 da da Višenamjensko staklo .2 2.50 1.

0 225/400 6. Naknadna obrada "ESG" nije moguća.folijom.75 225x300 6. antikvari- 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 321 321 321 200 300 321 321 321 321 321 321 321 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 B2 Jednoslojno 21 9. povr. dimenzije spregnnutog izolacijskog stakla VSG u cm 155 . pa je ponegdje radi sigurnosti i propisano kao obvezno -» Ostakijenje otporno na udarac bačenog predmeta OSTAKLJENOST OTPORNA NA PROBIJANJE Prema DIN-u 52290 dio 3. čime se povećava aktivna sigurnost (sprečava se probijanje i provala).» ( 3 ) ESG kombinacije 4 Debljina stakla u mm 5 6 8 4 Debljine stakla u mm Float 5 6 8 10 4 5 ESG 6 8 10 6 VSG 8 10 12 Klasa Sastav otpornosti Deb.stakla ili više njih čvrsto spajaju pomoću jedne visokoelastične folije od polivinilbutirala ili pomoću više njih.B . od "ESG" nastaju mali komadići. te postojanost na temperaturne promjene (razlika temperature od 150 K). dimenzije i površine odnose se na vanjsku uporabu. klinike C 3 SA Draguljarnice. najčešće tupih rubova. pri lomu krhotine ostaju zalijepljene za foliju. dimenzija jednoslojnog izolacijskog stakla ESG u cm DH 4 Jednoslojno 11. Prednapon se postiže termičkom obradom.75 225x30d 6.0 11/10/4 Iso 25.parapetna stakla DIN 18516 dio 4.0 A3 Jednoslojno 10.0 225x400 9. Primjeri primjene m2 - 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 120x 120x 120x 120x 120x 100x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321 x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 A1 Jednoslojno 9.0 225x400 9. muzeji.staklu. računski centri C 2 SA Galerije. Max. Žilavo elastična folija otežava probijanje. vrata i razdjelne stijene. 6 1:10 1 6 jati. dimenljina zije mm B1 Jednoslojno 17 9/10/4 Iso 32 kg/m2 cm 40 54 Max.STAKLO JEDNOSTRUKO SIGURNOSNO STAKLO (ESG) "ESG" je prednapeto staklo. ljekarnice. Područje primjene: ulazni prostori komunalnih građevina. .Težins Max. DIN 52290 Spregnuto sigurnosno staklo VSG je prikladan prozirni materijal koji može pružati zadovoljavajuću sigurnost protiv napada.0 1:10 1.popravne ustanove. (?) Ostakljenje otporno na proboj Za uporabu izvana treba debljine stakla dimenzionirati prema propisanim opterećenjima u DIN 1055 (ž) Max.slovna oznaka D. Mogućnosti: dvostruko VSG u različitim debljinama s PVB .0 225x400 9. s rastućim stupnjem sigurnosti -> (4) Ostakljenje protiv probijanja s atestom VdS važno je za određivanje premije osiguranja. neznatno se smanjuje. škola i dječjih vrtića. Osim toga se "ESG" odlikuje i drugim prednostima: povišena čvrstoća na savijanje i udar.Težina ljina mm kg/m2 21 32 22 33 23 34 24 35 Max. Trostruko ili višestruko VSG u različitim debljinama s PVB . Područje u cijelosti ostakljene fasade . krznarije B3 Jednoslojno 28 28/10/5 Isc 43 10 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 12 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 kazneno . koja je za staklo uobičajena. VSG je staklo koje veže krhotine.5 9. robne kuće. ukoliko se deblja staklena ploča ugradi s vanjske strane.0 10/10/4 I so 24.odnos šina str. staklo se upotrebljava kao stubišna i balkonska ograda radi osiguranja od pada. ovisno o debljini. Max. pa je opasnost od ozljeda bitno smanjena. Ostakljenja DIN 52290 dijele se u sljedeće grupe: ostakljenje otporno na proboj . Napada se obično izvana.0 225/400 6. dimenzije cm Max. povr.B3. dimenzije predstavljaju tehničke mogućnosti proizvodnje pa prema tome ne vrijede za primjenu na vanjskoj strani. U slučaju loma stakla VSG i dalje zatvara prostor. Već oštećenost površine dovodi do razaranja stakla.0 225x400 6.0 9/10/4 I so 23. ostakljenost protiv probijanja dijeli se prema stupnju otpornosti u tri grupe: B1 . okretanjem elemenata . ® SPREGNUTO SIGURNOSNO STAKLO (VSG) U proizvodnji "VSG" dvije se ploče float . posebno ugroženi objekti A2 Jednoslojno 9.0 225X40C 6. VSG je posebno prikladan za "ostakljenja iznad glave". Osim što osigurava od provale. Proizvodni proces tehničke obrade obuhvaća naglo zagrijavanje i nakon toga lagano hlađenje strujom hladnog zraka.folijom izvodi se standardnim ili pojačanim načinom. u stambenim i poslovnim zgradama za stubišta.odnos Dodat. od kojeg prilikom loma nastaju oštre šiljate krhotine. "ESG" se može obraditi da bi se moglo kombinirati s konvencionalnim izolacijskom staklom -» (?) SIGURNOSNO STAKLO ZA ZAŠTITU OBJEKATA I OSOBA.0 1:10 1.0 10 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 Za uporabu izvana treba debljine stakla dimenzionirati prema propisanim opterećenjima u DIN 1055 © Max.ograde. centrale SA = pojava krhotina Gore navedene max.0 225x400 9. djelomično i obavezna primjena. na vanjsko staklo. Kod jednoslojnih A-tipova max.C.0 Gore navedene max.75 225x30C 6. Kad je riječ o kaznenim ustanovama otporno staklo mora biti na unutarnjoj strani.0 1:10 1 6 C 1 SA Trgovine foto i video priborom. šina strani« učinak Primjeri primjene m2 - <DVSG Kombinacije Debljina stakla u mm 6 8 4 5 Debljine stakla u mm Float 6 8 10 4 5 ESG 6 8 10 6 VSG 8 10 12 225x30C 6. npr. Klasa Sastav otpornosti Deb.0 225x300 6. Dodatnu sigurnost pruža kombinacija s alarmnom trakom ili žicom povezanom sa sustavom za uzbunjivanje.5/10/4 Is ¡37 52 66 66 80 225x300 6. dimenzije odnose se na vanjsku uporabu.slovne oznake A . školske građevine i dječji vrtići također iz sigurnosnih razloga. Suprotno float . ostakljenje otporno protiv eksplozije . energet. psih.5/10/4 Isc 24. Područje primjene: sportske dvorane radi sigurnosti od udara lopte. ukoliko se deblja staklena ploča ugradi s vanjske strane.6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1:6 Zgrade u naseljima za jednu ili viiše obitelji Usamljene privatne zgrade Stambene zgrade s visokovrijednom opremom i usamljene zgrade za odmor Vile.. dijelovi robnih kuća. Prozirnost. Ne dopušta se promjena redoslijeda ugradnje.

00 225x300 6. ^dimenzija cm 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 Max.0 1:10 0. odnos koef stranica mm mm 30 kg/m 2 40 % 64 dB 45 cm 200 x 300 200 x 300 200 x 300 200 x 300 200 x 300 m? 6. DIN 52290.20 Max. g . psihijatrijske klinike Draguljarnice. Max.83 0.vri.0 1.5 Iso Jednoslojno 32.20 3. Postoji pet klasa otpornosti: od C1 do C5.00 6.79 mm C 1 SA SF SA SF SA SF SA SF SA SF Jednoslojno 17/10/5 Iso Jednoslojno 19/10/9 Iso Jednoslojno 11/10/10 Iso Jednoslojno 28/10/11 Iso Jednoslojno 11/10/19. sloma i proboja metkom. -> @ Što je razlika veća. B) Što je sastavljeno staklo elastičnije (npr.0 72 93 54 55 6. oklopno staklo najveće sigurnosti od napada na život.75 6.20 3.86 0.0 4.79 0. navedena za neki tip stakla. kazneno .0 1:10 0. odnos stranica - Dodatni učinak kg/m2 24 40 40 57 66 83 Jednoslojno 10 EH 01 10/10/4 I so 24 Jednoslojno 11 EH 02 11/10/4 Iso 25 Jednoslojno 18 EH 1 18/10//5 Isc 33 Jednoslojno 25 EH 2 25/10/5 Iso 40 Jednoslojno 36 EH 3 36/10/5 Iso 51 m2 kg/m2 cm 23 225x300 6.0 4.00 225x300 6.A^ustireproduk.0 77 95 62 50 6.certifikatom Ostakljenja otporna na proboj metka.STAKLO SIGURNOSNO STAKLO Ostakljenje otporno na probijanje s atestom VdS ->(T) Da bi se odredila premija za zaštitne objekte.50 3.00 225x300 6.9 2. g .5 Iso 17 32 28 38 23 31 34 49 28 40 50 55 44 48 70 69 77 75 77 75 kg/m2 37 54 66 64 52 48 83 93 64 69 122 109 104 90 168 140 187 156 187 156 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1.75 6. i sigurnosna obilježja protiv probijanja. dijelovi robnih kuća.0 4. duljina povrstranica šina Shading Max. posebno ugroženi objekti Trgovine foto i video priborom. Priznati proizvodi uvršteni su u potreban popis. indeks prozirnost stranica šina Klasa otpornosti Sastav Debljina Težina Max.00 225x300 6.75 225/300 6.5/ 15/6 Gh 10/ 20/6 GH 10/ 20/10 GH 12/ 20/10 Gl- 97 1:10 0. Najveća težina po jedinici izolacijskog stakla iznosi 500 kg.75 34 24 35 39 52 51 63 78 91 225/300 6. Ispuna plinom A) Težina ploče: akustična izolacija obično raste s težinom ploče. antikvarijati.Težina ljina k-vri Propus jednost nost ispunj.75 225/300 6. Osim toga se razlikuju stakla bez krhotina (SF) i ona s krhotinama (SA) -> (2) Kako se sva ostakljenja otporna na proboj metka sastoje od višeslojnog asimetričnog VSG.0 - - 97 97 97 96 96 16 1:6 1:6 1:6" 1.75 6.75 6.5/10/32. jednoslojna izvedba 600 kg.popravne inst. Debljina vanjske i unutarnje staklene ploče ne smije biti jednaka.9 3. Različita EH ostakljenja podijeljena su prema otpornosti u pet kategorija: EH01-02-1-2-3.0 3.62 Oklopno staklo .5 Iso Jednoslojno 34/10/11 Iso Jednoslojno 17/10/21 Iso Jednoslojno 48/10/11 Iso Jednoslojno 32. ljekarnice.vri.0 1.0 75 95 60 53 6. svi tipovi stakla imaju i povećanu otpornost protiv provale.0 % 82 82 81 80 80 - % 75 75 72 69 69 dB 37 39 40 43 44 cm 300 300 300 300 300 m2 4.0 1.0 1.60 3. izolacija indeks Rw prozirnosti - Max.zastakljenje otporno na proboj metka © Staklo za superakustičnu izolaciju 156 . najčešće je veći i učinak izolacije. prema tipu.00 6.5/10/32.30 6. krznarije. odnos stranici Shading koef. To se staklo ugrađuje tamo gdje se u ozbiljnoj situaciji ljudi mogu nalaziti neposredno iza stakla.00 6.6 1:10 1 6 1:10 1 6 4 3 / 3 4 1 0 / 2 0 / 4 34 4 4 / 3 8 10/24/4 3 8 C2 (5) Staklo za akustičnu izolaciju Tip C3 Sklop izvana SZR iznutra Deb.00 D 1 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 Zgrade u naseljima za jednu ili više obitelji Vile.74 50/40 Gl- 40 50 3. energet. duljina Max.75 225/300 6. muzeji.20 3. svjetla cija boje.75 5. SIGURNOSNO STAKLO ZA ZAŠTITU OBJEKATA I OSOBA DIN 52290 Ostakljenja protiv djelovanja eksplozije -> (3) Klase otpornosti D1 D3 imaju.0 78 Opć. jednost nost plinom reproduk. svjetla plinom W/m 2 K % 3. Klasa otpornosti protiv eksplozije.0 1:10 0. vrijedi samo ako mu je površina «1 m2 Klasa otpornosti Sastav Debljina mm Težina Max.0 1.86 0.6* 0. povr- Max..0 78 97 64 47 6.jednost čka cija boje.75 225/300 6. ovisi o okolnostima. dimenzija Max.9 2. dimenzija cm 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 210/300 210/300 225 / 300 219/300 225 / 300 Max. Savez osiguravatelja objekata (VdS) ispituje svojstva otpornosti protiv probijanja provalnih ostakljenja (EH). računski centri Galerije. (4) Staklo za akustičnu izolaciju Tip Sklop izvana SZR iznutra Debljina Težina k-vri- Propus Opć.0 Max.69 GH 20/ 55/50 Gl50 20/10 G l 75 3.74 47/36 G l 36 40 3.71 C5 53/42 Gl- 42 55 3.© © Zastakljivanje otporno na proboj s VdS .10 0.0 - - C4 45/30 G GH 9. O tomu se treba pravodobno dogovoriti s osiguravateljima.0 4. odnos stranica - mm 37/22 6/12/4 39/24 6/14/4 40/26 8/14/4 mm 22 24 26 kg/m 2 25 25 30 35 35 W/m2K 2.Akusti- Max. površina m2 1. Koja je kategorija potrebna za određeni objekt. površina Max.20 3.0 1.00 4. centrale D2 D3 Jednoslojno 11 6/8/11 Iso 6/8/17 Iso 6/8/28 Iso 25 31 42 Jednoslojno 17 Jednoslojno 28 16 16 16 16 16 16 A3 B1/C1 SA B3/C3 SA (3) Ostakljenje otporno na eksploziiju STAKLO ZA AKUSTIČNU IZOLACIJU Asimetrični sklop staklenih ploča © . površina m2 6.70 5. odnos stranica Primjeri primjene - Klasa otpornosti Sastav Debljina mm Težina Max.jednost čna izolacija R w ispunj.90 4. veza ploča lijevanom smolom) bit će obično i učinak izolacije veći.50 5. robne kuće.

dimenzije (cm x cm) Posebne dimenzije su moguće do veličine od: 1000x2100 mm2 1150x 2100 mm2 (4) Staklena vrata .6 1:6 1:10 1:10 1:10 1:10 150x210 150x210 156 X 2 1 3 156 X 2 1 3 156x213 150x210 150x245 186 x 3 0 0 150 X 2 4 5 1 5 0 x 300 A « « X X x x x • x (abstracto) Armirani ornament 521. armirano staklo bijelo ili obojeno. odnos strana 1 3 © Veličina I Vanjska mjera krila standard Mjere žljeba dovratnika Zidarska mjera 709 x 1972 mm2 716 x 1983 mm2 750 x 2000 mm2 dvokrilne kombinacije vrata Kombinacije lijevanog stakla Veličina II 834 x 1972 mm2 841 x 1983 mm2 875 x 2000 mm2 Veličina III 959 x 1972 mm2 966 x 1983 mm2 1000x2000 mm2 Lijevano staklo je strojno izvedeno staklo kojem se valjanjem oblikuje određena struktura površine. sirovo staklo bijelo. niti s obloženim termoizolacijskim i solarnoizolacijskim staklom. žuta. cm 150x210 A « » 3ijela.Stakleni proizvod Boja Debljina Izolacijsko staklo Struk tura mm Staro . Dimenzije vrata odgovaraju mjerama za dovratnike DSN 18111 "Čelični dovratnici za užljebljena drvena vrata" --> (3) . d v o . siva Žuta i bijela Bronca i bijela Bijela Bronca i bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bijela 4 6 4 4 4 4 7 7 9 9 1:6 1:6 1-6 1:6 1.3 ±0. s a m o izvana = V Pruganje strukture po visini = A Strukturirana str. staklo s parom mreža^ Arm. glatko O r n a m e n t 134 (Núcleo) O r n a m e n t 178 (Silvit) Ornament 187 (Abstracto) Ornament 502. staklo bijelo ili obojeno.3 ±0. Radi lakšega se čišćenja strukturirana strana okreće prema SZR.( f ) . segmentna ili kružna vrata.3 48x 120 46 x 144 60x 174 73x 143 73x 165 60x200 Max. kovano Sirovo sstaklo. 5 2 3 Armirani ornament Flora 0 3 5 + Neolit Edelit 504. dimenzije mm2 2400 x 3430 2150x 3500* 2400 x 3430 2150x 3500* 1860x 3430 1860x 3500* 1700x2800 1700x 3000* Tolerance debljine mm ±0. Ostale mogućnosti: klizna vrata. 552. sivo. dimenzije STAKLO Potpuno ostakljena vrata sastoje se od vratnog krila ili više njih. 5 9 7 Patio Sirovo staklo. Pri nasilnom razaranju raspada se staklo u mrežu sitnog zrnja koja se manje ili više labavo drže na okupu. kako bi se spoj rubova mogao besprijekorno izvesti. proizvoljno = * 1) Armirano staklo s parom m r e ž e u krovnom prozoru max. harmonika-vrata. -> Ugrađuje se tamo gdje je jasna prozirnost nepoželjna (kupaonica. činčila.staklo. zahod) ili se upotrebljava kao oblikovni element. 1086 Pleter Kugelit 0 3 0 Listral Maya M a y a matirano Neolit Niagara Niagara matirano. 1082. bronca OPTIVVHITE® Struktura 200 Bambus. bronca i bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Bijela Bijela Bijela 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 5 « x 1:6 16 1. 5 2 3 Ornament 523 Ornament 528 Ornament 550.njemačko k . odnos stranica pri 12 m m SZR 1:6 Max. Uobičajena je debljina stakla 10 ili 12 mm. siva i bijela Siva Bijela 7 4 5 4 4 4 A A A x X „ x x x X X 1:10 1-6 1:6 1:6 1:6 1:6 180x245 150x210 150x210 150x210 126x210 150x210 A « x x Bijela Žuta Siva Žuta i bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Bronca i bijela Bijela Žuta. staklo s parom mreža^) Armirani okulit Armirani ornament 187 Žuta i bijela 4 Pruganje Strana X x 0 X 0 x x X x x 0 Max. ESG. bronca. VSG. kovano Tigris 0 3 3 Bronca i bijela 7 7 0 0 1:10 1:10 180x245 180x245 Bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Žuta. sjajno/bronca (5) 10 12 10 10 10 10 CO CO Vrtno prozirno staklo (normativne mjere) (2) Vrtno prozirno staklo Potpuno ostakljena vrata (s nadsvjetlom i bočnim dijelovima) 157 .dimenzije DIN 18111 Vrsta stakla Debljina stakla mm Max. bronca i bijela Bijela Bronca i bijela Bronca i bijela Žuta.2 ±0. Obojeno lijevano staklo ne kombinirati sa staklima u boji kao float . Nude se standardne i posebne dimenzije. 5 2 0 O r n a m e n t 521.niemačko Staro .6 1:6 1:6 1:6 1:6 1-6 1:6 1:10 1:10 1:6 16 16 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:10 1:10 1:10 1.5 Sjajno. mogu biti potrebna i ukrućenja.kraći rub na < 2 5 cm Gotsko staklo Cinčila Kroko 129 Delta Difulit 5 9 7 Difulit. armiran 5 9 7 Arm.i j e d n o s t r a n Flora 0 3 5 Lijevana antika Lijevana antika 1074. od bočnih dijelova i nadsvjetla. To je moguće samo ako je struktura plitka. 1082. Gotovo svako komercijalno lijevano staklo može se naći u kombinaciji za izolacijsko staklo -> 0 Strukturirana strana treba biti gotovo uvijek izvana. Isporučuju se u raznim strukturama i bojama. To staklo nije jasno prozirno. 1086 Karolit dvostran Katedral krupno i sitno kovano Katedral 102 Katedral 1074.6 150x210 150x200 150x210 150x210 150x210 150 x 2 1 0 156 x 2 1 3 156 X 2 1 3 150x210 156 X 2 1 3 156x213 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 156x213 186x300 186x450 150x210 X 0 x 0 0 0 0 0 X X X 0 X 0 X 0 x 0 x x x A A A x « A A A A A • x x X X x A x x A © © Pruganje strukture Pruganje strukture proizvoljno = * se ne m o ž e uzeti u obzir = • Strukturirana str. 504. Ornamentirano lijevano staklo klasificira se kao: ornamentno. Vrsta stakla Nominalna debljina mm 3 4 Tolerancije mm ±0.5 ±0. Prema statičkim zahtjevima.

npr.r-4—1 i 5 c a i Ili.držačem Tlocrti (2) Primjeri konstrukcije zidova od staklenih blokova 146x 146x98 6" x 6" x 4" 190x 190x50 190x 190x80 190x190x100 197x 197x98 8" x 8" x 4" 240x115x80 Težina kg 1.0 cm 180.3 2.0 cm ' j 8 ( Širina reške od 1.5 cm Formule za određivanje min.0 cm 105 c m min.0 cm 65. oslanjanjem 2 I 1 a I « n Min.0 cm 105. prozorska klupčica 6.8 Komada za m 2 64 Komada u kutiji 10 Komada na paleti 1. zidarske mjere otvora Normativne mjere za zidove od staklenih blokova 2 «¿JL™. svijetle razdjelne stijene.5 cm H =A+ c + d d = 6. polumjer Širina reške 24.profila Presjek l I (7) Obavezni uvjeti za nearmirane zidove od staklenih blokova .8 c m > 0 ^ i r i n a r e š k e od 1. pri čemu se ne smije preuzimati nikakva konstrukcijska opterećenja. prozorska klupčica 6 . dobra svjetlopropusnost (do 82%). bez obloge.Metalni držač. u skladu s dekoracijom mogu biti prozirni do blistavi. prozori. Primjenjuju se izvana ili unutar zgrade. Obje bočne površine mogu biti u rasponu od glatkih i prozirnih do vrlo ornamentiranih i gotovo neprozirnih.0 25 25 25 360 Detalj ugla u tlocrtu 1-Klizna reška 2-Dilatacijska reška. To su npr.8 Pomaknute © 158 Priključak na unutarnji zid pomoću U .5 cm 19.0 1.9 16 10 300 x 300x100 7.9 W/m 2 K . balkonske ograde i terasne stijenke.Sidro ili čep mm 288 32 10 500 2.000 42 512 504 10 2.Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Alum. polumjer R pri debljini staklenog bloka 8 cm Reške <1. Zbok konstruktivne armature rubnih traka obratiti pažnju na DIN 4242.18175 Stakleni blok je šuplje stakleno tijelo koje se dobiva stapanjem dvaju dijelova pod pritiskom. H 4 1 Ugradba u okvirni žljeb u zidu — 1. tvrdi spužvasti materijal 3.0 Optereć. rasvjetne trake.8 3.Metalni U . Termoizolacija zida od staklenih blokova: u cementnom mortu k = 3.8 cm m s 6 5 c m min.5 c m " i (5) Minimalni polumjeri za zidove od staklenih blokova Dimenzije mm 115x115x80 Ugradba u ravnini fasade s L .5 <1.Sidro ili čep Ugradba s jednostr. tvrdi spužvasti materijal 3-Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Metalni U -profil 6-Sidro ili čep Tlocrt Nearmirapi zidovi od staklenih blokova Zidovi od staklenih blokova koji ispunjavaju uvjete tablice -» (7) smiju se bez posebnih dokaza izvesti bez armature.0 cm 135. polumjer 11. s oblogom izvana ili iznutra.8 cm 135 cm min.1 [JL S \QJ 240 x 240 x 80 3.0 cm 295.4102-3.0 cm 215.2 W/m 2 K.u vapnenom mortu k = 2. vjetra kN/m2 <0.profil 7-Metalni L-profil 8.5 m 2 .0 cm 370.profilima i izvana postavljenom termoizolacijom Dimenzije staklenih blokova 1-Klizna reška 2-Dilatacijska reška. prema želji u obliku uspravnog ili ležećeg pravokutnika. Raspored reški Kontinuirane Debljina mm >80 Dimenz ije zida Manja stranica Veća stranica m m >1.5 c m b a A b A = n.0 ne smiju se armirati Nominalna mjera staklenog bloka 11. tvrdi spužvasti materijal 3-Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Alum. = broj blokova (b) n2 = broj reški (a) B = A+ 2 c c = 8.5 <6.0 cm c = 1. Ostakljenje klase vatrootpornosti G 60 odnosno G 120 primjenjuje se kao dvostruka stijena najveće pojedinačne površine 3.3 cm c = 1.5 cm 200.0 cm od 2. b + n2 a | n. unutar.0 cm 95. L profil 7 . Svojstva: dobra akustična izolacija i termoizolacija. •0. Blokovi se mogu proizvesti u raznim dimenzijama. b a a c STAKLO DIN 4242.0 2.Klizna reška 2.0 128 Ugradba s U .0 cm 24. povišene čvrstoće protiv udara.Dilatarijska reška. Za građevne elemente stakleni se blokovi upotrebljavaju prema DIN-u 4242. Pri tome međuprostor ostaje hermetički zatvoren. npr. 1055. npr. pregrade prostorija (gimnastičke i sportske dvorane). bijelo ili u boji. polumjer 19. difuzni i matirani.

30 2. Reglit/Profilit dopušta se kao vatrozaštitno ostakljenje klase a30 DIN 4102.25 g) Dvoslojno ostakljenje Ö J H/a = 0.65 do 100 m L* 1. treba primijeniti Reglit SP2 /Profilit ."antisol" omogućuje zaštitu osjetljivih dobara od ultraljubičastih zraka refleksijom i apsorpcijom infracrvenog i ultraljubičastog valnog područja.45 1.60 4.20 1.oblika ili slično.> NP 2 K22/41/6 NP 26 K25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP 5 K50/41/6 SP 2 K22/60/7 SP 26 K25/60/7 K32/60/7 (T do 8 m L* 3. Reduciran je prolaz energije zračenja u prostoriju i smanjen efekt staklenika.35 3.7 W/m2 K Primjeri mogućnosti savijanja ornament stakla r n r r .85 4. .75 2. Svjetlopropusnost ostaje nepromijenjena.40 4.75 3.40 do 8 m L" 2. dulj.10 1.90 3.30 I do 20 m L* 2.25 3.60 5.40 71 (ö) Jednoslojno ostakljenje H i r — = višekratnik od 2 5 cm L/ • * 2.80 Profilno građevno staklo je lijevano staklo.90 2.« .20 2."jantar" I P . 126-501 ifirn S v i m s 100-340 20-260 9 0-100 h 40-140 Razvij.35 do 20 m L* 1.50 2.00 do 20 m L* 2.55 L_ V do 100 m L* 2.45 3.75 100 m L* 2. Prikladno je za okna dizala i ostakljenje krova. K 32/41/6 K50/416 —H6 J I 4 1 262 32/60/7 J I60 K J J41 486 NP/SP = Reglit K = Proflit (T) Profilno građevno staklo . .90 4. H = L + 4 cm Mjere ugrađivanja Savijeno staklo -» Q Q a) Savijanje u obliku kružnih isječaka sa ili bez ravnih dijelova b) Dvostruko savijanje s jednakim ili promjenljivim polumjerom savijanja c) Stožasto savijanje d) Savijanje S .8 W/m 2 K.75 do 20 m L* 2. 5 65(85) JŽT n = broj traka Određivanje širine i visine: Širina Wsina B = n A + 5 cm.65 3.5 [i 2 .45 2.35 4.90 4.35 2. Nema posebnih zahtjeva pri održavanju.95 2.55 5. rebra iznutra T " -rr" "niti s 80-300 r 40-150 g 0-100 h 40-190 Razvij.50 1.95 4.80 q) «—i q) r-Vi do 8 m L* 3.45 5.15 2.40 2.65 4.95 1.55 4.50 2.45 3.K 22/60/7 (sigurnost protiv udara lopte DIN 18032) bez žičanog uloška.75 2.25 III do 20 m L* 3. postiže vrijednost k = 1. 146-506 i T T . gdje su stakla izložena udarcima.05 1.90 2.45 5.50 3. 2 5 .( 1 .80 3.20 do 100 rn L* 1.80 2.( 1 .55 2.20 3.40 4.45 3.95 5.95 3.10 2.presjeci DIN 1249 v V V do 100 m L* 2.05 II do 20 m L* 3. Cascade.20 1.20 2.65 2. rebra izmjenično rr—n stfüTVT " P I P I i (5) m m n s 160-340 m 20-200 Razvij. 308-488 E-l = dvoslojno.25 2. 112-464 D = jednoslojno.00 6.55 do 8 m L* 4.95 6.60 5.85 1.35 1.15 3.90 6.15 4.75 3.75 1.95 3.10 2.8 W/m 2 K SP k = 2.65 4.65 2.50 2.95 2.5 (2) Zatvorena zgrada (0.00 1.8 1.05 3. Prozirno je.10 4. Solarnoizolacijsko staklo: tip R .65 6. iznad ter r .65 2.6H 220 ^ I J41 K 22/41/6 218 I SP 2 J41 K 25/41/6 STAKLO lNP2 232 250 |NP 26 262 6H|NP 3 331 6 H|NP 5 319 J I ' 60 -H 7 1 JöO K 22/60/7 7 kI SP 26 K 25/60/7 -H6 .95 3.85 5.65 3.10 2.75 2. dulj.95 2. promjenjljivi oblici Mogućnosti ugrađivanja ® Oblici savijanja (mjere u mm) s 140-300 h 60-100 R 71-163 Razvij.40 3.oblika e) Savijanje U . s ornamentima na vanjskoj strani profila (ornament 504) i podliježe klasifikaciji kakvoće lijevanoga stakla.60 2. sa ili bez ravnih dijelova (7) Oblici savijanja L = duljina staklenih traka u metrima (3) Otvorena zgrada Propusnost svjetla: Akustična izolacija: Termička izolacija: © jednoslojno dvoslojno jednoslojno dvoslojno trosiojno jednoslojno dvoslojno do 89% do 81 % do 29 dB do 41 dB do 55 dB k = 5.00 do 100 m L* 2.25 2.55 3. Gornji rub otv.i m A = jednoslojno.45 3. Nema blještavila u prostorijama.55 5. proizvedeno kao U . 202-382 159 .65 2.7".15 1.95 1.15 2. Za ostakljenje sportskih prostorija.65 4. dulj.70 3.00 do 8 m L* 4.60 do 20 m L* 2. Amethyst.35 2.35 2. Posebni tipovi: profilit-bronca.60 2.95 2.6 W/m2 K NP k = 2. Normalni i specijalni profili mogu biti i uzdužno armirani žicom. presvučeno slojem metalnog oksida.80 2.15 4. 7 gLLio A = nominalna mjera + reška B = vanjska mjera okvira H = vanjska mjera okvira (visina) L =duljina stakla h/a = 0 . 5 Vis.75 1.25 2.i T T r C c = jednoslojno rebra iznutra i izvana s 80-200 g h 7-183 33-200 Razvij. 5 5 (60) Nominalna mjera 55 (60) I—i ' : 5.85 4.25 do 8 m L* 3.profil.70 1. Termoizolacijsko staklo Reglit i Profilit "plus 1.65 1.10 2.70 3. dulj.85 1. za osvjetljenje Tip stakia-Ö^ NP 2 K22/41/6 NP 26 K25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP 5 K50/41/6 SP 2 K22/60/7 SP 26 K25/60/7 K32/60/7 do 8 m L* 2.65 1.25 4.40 4.60 1..85 3.5.20 5.90 7.70 3. Topas.45 4.50 3. rebra izvana ( n m B = jednoslojno.15 fL J ^"j65(85) 2.75 3.05 2.40 j do 100 m L3.10 1.30 3.15 Gornji rub otvora za osvjetljenje Tip stakla .35 3.45 3.50 2. dulj.10 3.75 5.

5 m 6. Vrijednost pokazatelja akustične izolacije R'w određuje se prema DINu 52210.4 m 2 3.4 9 dB . srednja gustoća prometa 25 m 80 m 250 m 4 3 1 5 4 2 3 2 1 2 1 0 5 Autoceste. aule Uredi z a više osoba Veliki uredi. Prema DIN-u 4102.8m dvoslojno G 90 9.4 m 2 3. crkve.55 dB (A) 50 . čekaonice.8m jednoslojno G 120 2. Zbog jakog linearnog širenja prilikom požara i pojave dimnih plinova. treba stijenu od staklenih blokova sa svih strana položiti u uloške od mineralnih vlakana (mineralna vuna) ->(3) Klasa otpornosti I Veličina ostakljenja u m 2 Max. F180 T30.10 dB 7dB Ocijenj vel.Om 1.0 m 2 3. 4 komada 2 Trnovi i čelični vijci M 10 dopušteni z a protupožarnu primjenu 1 0 35 . po staklenom polju min. Pri povišenim zahtjevima za akustičnom izolacijom mogu se postići ekonomična rješenja ako se osvijetljenost prostorije ostvari staklenim blokovima. STAKLENI BLOKOVI S ČELIČNOM ARMATUROM DIN 18175 Vatrootporna ostakljenja od staklenih blokova mogu se. Konstrukcije od staklenih blokova idealno su rješenje svuda gdje je potrebna povišena zaštita od zračnog zvuka. sobe u hotelima.50 dB (A) 4 5 .profilom i bez njega. visina elementa Max. izol R'w 4 0 dB 4 2 dB 4 5 dB 4 1 dB >50dB Pogodno za dvoslojne prozore/zidove od staklenih blokova Pogodno z a plohe od staklenih blokova 190 x 190 x 80 2 4 0 x 2 4 0 x 80 240x115x80 300x300x100 Dvoslojni zid s 240 x 240 x 80 5 4 5 . sazidati s U . elemente ograde i parapeta te za razdjelne stijene povećala se opasnost pri izbijanju požara. T60. kino Studio z a tonska snimanja 4 5 . T120. a i sve mogućnosti povezivanja zapravo su istovjetne.4 5 dB (A) 4 0 . zašt. najviše do G60/G90. složena specijalna ESG .0 m 3 4 35 .5 m2 1 1 1.5 m 6. Priključeni elementi građevine moraju imati isti stupanj akustične izolacije.5 m 6. bolesničke sobe u bolnicama i sanatorijima 2 Nastavne prostorije.protupožarno ostakljenje 3 Plosni čelik z a pričvršćenje zida od staklenih blokova (zavariti) © Klase akustičke izolacije prema VDI . otprema Opera.smjernicama 2719 za prozore © Plohe od staklenih blokova 160 .STAKLO AKUSTIČNA IZOLACIJA Posebno dobra akustična izolacija može se postići samo vlastitom težinom stijene od staklenih blokova sa: 1.4 4 dB Pogodno za plohe od staklenih blokova - 2dB 50 dB 3 2 1 Kutni čelik bO % b5 m m Duljina ž 100 mm.34dB 2 5 . konferencijske dvorane i predavaonice. otvorima za ventilaciju i prolazima u slučaju nužde.5 5 dB (A) 2 5 dB (A) prema specijalnim zahtjevima 5 5 . ispadaju veliki odlomljeni komadi i prijeti širenje požara. od zračnog zvuka L S M .4 0 dB (A) Čelik / Čelični 'okvir — Gipskarton Građ.Om 3. F60. G120.50 dB (A) danju noću 30 . sa što manjim prozorima. G60.12 dB .stakla moraju kroz određeno vrijeme spriječiti prolaz plamena i plinova (npr.42 kN/m2 kod specijalnih staklenih blokova BSH.2 9 dB S 2 5 dB (3) Detalji ugradbe .6 0 dB (A) © *) Z a buku zračnog prometa ekvivalentna trajna razina Normativne veličine razine buke za određene namjene prostorije VDI smjernice 2719 Situacija izvora buke Udaljenost od prozora do osi ceste Preporučene klase akustične izolacije za navedene vrste prostorija 1 2 3 2 0 4 3 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 4 0 3 2 0 1 0 0 3 2 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 Autoceste.5 m 6.G" Takozvana G .4 0 dB (A) 4 0 .5 m 6. ->(T) G .0 m nije potreban jednoslojno G 120 4.50 dB (A) 30 . T90.11 dB 4 4 0 . znanstvene radne prostorije. kazalište.Om F 60 4. mirni pojedinačni uredi. G90.staklo pri jednostranom utjecaju topline puca nakon vrlo kratkog vremena. npr.ostakljenja mogu se izvesti na tri načina: armirano staklo s točkasto zavarenom žičanom mrežom. visoka gustoća prometa 25 m 80 m 250 m 8 m 25 m 80 m 8 m 25 m 80 m Kompaktna izgradnja. gust promet Razrijeđena izgradnja srednji do gust promet Državne ceste Županijske ceste Glavne prometnice u centrima velikih gradova 4 4 3 2 nije potreban nije potreban dvoslojno dvoslojno 1 9 0 x 1 9 0 x 8 0 1 9 0 x 190 x 80 1 9 0 x 1 9 0 x 8 0 190 x 1 9 0 x 8 0 190 x 1 9 0 x 8 0 Preporučene klase akustičke izolacije za standardne slučajeve pri buci od cestovnog prometa Klase vodootpornosti staklenih blokova FX-' Klasa akustični izolacije 6 R„ Format staklenog bloka m m Vrijed. T180 Klasa vatrootpornosti . U slučaju požara float . prodavaonice.5 m 2 3.ostakljenje" i njegovu nosivu konstrukciju mora se ishoditi službena dozvola.. ploče © Ostakljenje klase vatrootpornosti "G" PROTUPOŽARNO STAKLO Obično se staklo u području protupožarne zaštite može samo uvjetno koristiti. -> (7) Rw = LSM + 52 dB (LSM = veličina izolacije od zračnog zvuka) Jednostruke konstrukcije od staklenih blokova udovoljavaju zahtjeVrsta prostorije Normativne vrijednosti dopuštene razine buke koja izvana prodire u prostoriju Razina za proračun*) 1 Prostorije za boravak u stanovima. akust. Za svako "G .00 kN/m2 pri debljini od 80 mm 1. Pyran.4 0 dB (A) 20 .6 5 dB (A) 35 dB (A) 3 0 . G30 = 30 minuta).39 dB 3 0 . prednapeto borosilikatno staklo. G180 F30. Pri tome se razlikuju sljedeće klase vatrootpornosti: G30. kao i sve ostale stijene od staklenih blokova. knjižnice. liječničke ordinacije i operacijske dvorane. Sve većom upotrebom stakla u visokogradnji za fasade. akustična izolacija u visokogradnji. gostionice. za ugrožena se ostakljenja određuju u građevnoj dozvoli potrebna vremena otpornosti protiv požara. širina elementa Potrebna visina parapeta Oblik ostakljenja Format staklenih blokova G 60 3. Obratiti pažnju na DIN 4109.25 kN/m2 pri debljini od 100 mm 1. F120.kombinacija u sklopu izolacijskog stakla. F90.3 0 dB (A) Prosječna najviša razina danju noću 4 0 . šalterske dvorane 5 6 7 Ulazne prostorije.

dr. rasvjetna instalacija.1. 1.ispuna ( i g ) Poboljšanje zida (13) Poboljšanje stropa 1. 4. tornjevi.SINTETIČNI MATERIJALI Informacije: Institut fur das Bauen mit Kunststoffen (IBK). Elementi građevine. snijega i vjetra. duljine 1. čija su svojstva u većini slučajeva već utvrđena normama. 3.4. 3. kod svjetionika). punilima. s oznakama.3. 3. 1. poluproizvodi. rasvjetna tijela.5 m.30 m. armature i ostale primjese. 5. građevinske ploče i trake. trake i ploče od mekog pjenastog materijala. 3. 1. 2. doprozornici i pribor. 6.) 2600 kg/m A Sendvič . stak.5. pneumatske i šatoraste konstrukcije. oplate i pribor. OsannstrafJe 37. a neki klase B3 (lako zapaljivo). 2. 4.) 1. crijeva i pribor. lako se oblikuju i mijenjaju oblik. 1. 2. staklenim vlaknima i bojom daje poluproizvode.2. 2. butilkaučuk melaminformaldehid = poliamid polkarbonat PE PIB = PMMA = PP PS polistiren PVC hart = tvrdi polivinilklorid PVC weich = meki polivinilklorid UP nezasićena poliesterska smola Sintetični materijali koji su prerađeni u poluproizvode. ukočenom drvu -> (3) itd. Komercijalni oblici ( T ) . Kućna tehnika. 177 ABS CR EP EPS GFK = = = = akril-butadien-stiren kloropren epoksidna smola ekspandirani polistiren sint. pa je stoga malo opterećenje donjih konstrukcija i moguća predgotovljenost .1. Konstrukcijska primjena. elektroinstalacija i pribor. armature i sanitarni pribor.3. 2. 6.65 kg/m 161 . dakle zapaljivi. 5. uređenje. 6. 1. 6.2. bazeni.4.4. 6. 2.3. 40 mm. Ponašanje pri požaru: sintetični su materijali organskog podrijetla.60 m.(§). prozori.1 krovovi i krovne konstrukcije. Schott Jena (1925) 450 kg/m2 r>.7 cijevi. mala im je težina.5. niska im je toplinska vodljivost.6.6. najčešće su klase B2 (normalno zapaljivo). spremnici za gorivo. 2. 1. ležaji (oslonci). ventilacijski pribor (bez cijevi). podne obloge. svjetlopropusno -> ( 3 ) . mogu biti kao samostalni proizvod ili trajno naneseni na druga gradiva.6. Jungbluth) Pneumatska hala Forossa Finska (1972.5 m. 4.> © -<§) 14) Linearna nosiva struktura (rešetka) 1 (Î6) Nabrana struktura (T?) Ljuska Betonska ljuska f. posude. duljina za ostakljenje krova 2. Dvostruke ploče s rebrima. 2. vlak. profili (bez prozora). Prikladni su sljedeći sintetični materijali: akrilno staklo (do raspona od 10 m). vlaknima polietilen poliisobutilen polimetakrilat (akrilno staklo) polipropilen GF-UP IIR MF PA PC poliester arm. visoko su otporni na svjetlo.3. gradiva i predgotovljene elemente sadrže pretežno do 50% punila. Kao konstrukcijski oblici povoljniji su plošni nosači (oblik ljuske) nego linijski.© Nosive konstrukcije od sintetičnih materijala (bez drugih gradiva) za sada se primjenjuju samo za prijenos vlastite težine.UP (do 40 m).0 m.5 m. moguće i veće duljine. sanitarni objekti. 6. stubišta. ostali sitni dijelovi. granulirani . 2. širina 1200 mm.obložni materijali za sportske površine.7 kuće od sintetičnog materijala. 3. Sintetični materijali u proizvodnji i primjeni vrlo su ovisni o temperaturi. silosi. Najvažniji sintetični materijali za graditeljstvo. Konstrukcije od sintetičnih materijala vrlo su lagane. za vertikalno ostakljenje 3. netkani tekstili.4.00 m. kamini. Petra u Rimu (1585. 1.laki beton). termoplaste (toplinom se mogu oblikovati).1 sanitarni dijelovi. pjenasti materijali s mineralnim dodacima (HS . namještaj i pribor. pričvrsni elementi. veziva za žbuke i dr. prikazani su u tablici: ( ? ) Fazonski komadi ( ô ) Predgotovljeni elementi -> s. Odgovarajući propisi dani su u pokrajinskoj građevnoj regulativi i smjernicama za upotrebu zapaljivih gradiva u visokogradnji.kupola Hannover (1970) 33 kg/m oslonjena na 3 točke (prof. 3. Crkva sv. O. Pomoćna sredstva.1. u prahu. GF . ne traže održavanje. elastomere (trajno elastični). kao i za mala dodatna korisna opterećenja (npr. 3.2. pneumatske membrane (0 do 74 m) . stak.4.7. Podjela sintetičnih proizvoda za graditeljstvo © Sendvič . 3. prostorne ćelije.dijele se u: 1 duroplaste (stvrdnuti toplinom). ljepila. K .5. Oprema. 1.3. folije. vrata.. brtvene trake. sendviči s jezgrom od pjene i metalnih limova (do 45 m). PUR integralna pjena.1. arm. pletiva.5. strop. Posebna svojstva za primjenu u graditeljstvu: otporni su na vodu i koroziju. Dvostruke ploče s rebrima. 5. Gradiva.2. 2. propisima i smjernicama. Darmstadt Sintetični materijali kao sirovine tekući. obojeni su. Granične temperature pri upotrebi iznose 80° do 120° Dugotrajna izloženost temperaturi iznad 80° u graditeljstvu je rijetkost (iznimka su vodovi vrele vode i požar).8. U nekim slučajevima postižu klasu B1 prema DIN-u 4102 (teško zapaljivo). Velik broj komercijalnih naziva zbunjuje projektanta. kapije i pribor. Industrijska dorada kemijskim dodacima. može biti i folija na čeliku. sitni dijelovi i d r : 3.6. unutarnji zid. 4. 6. lako se obrađuju. 4. vanjski zid. 16 mm. građevne materijale i predgotovljene elemente.> © . trake. svijetli krovovi. mora se držati međunarodnih kemijskih oznaka i kratica za sintetične materijale. brtveni materijali. dijelovi okova. krov i pribor.2. grijanje. tvrdi pjenasti materijali.5. 4. Plošno (ljuska) 3.2. 6. primjene: 2.

Na ovaj se način mogu za sve stupnjeve geografske širine odrediti visinski kutovi položaja Sunca koji odgovaraju godišnjim dobima.5°. Sunčeva svjetlost sadrži relativno više kratkovalnog zračenja nego žarulja s većom količinom dugovalnog zračenja. Sunčeva deklinacija -23. naime valnih dužina od približno 380 do 780 nm.valovi 10 Infracrveno 1013.ovdje na sjevernoj hemisferi Horizontalno 0° odstupanje^ S r" Položaji Sunca proizlaze iz stupnjeva geografske širine. ožujka i 23.5° viši nego 21. Dnevno svjetlo u interijeru navodi se u postocima (vidjeti poslije). rujna. lipnja.10"'° 1 desetinka jarditi dio 1 sto milijarditi dio 10"" 1 stotinka 10. dakle u 12.00 sati (a s = 180°) za 23. tako su npr.5°. koji oko može osjetiti. 0° = sjever. Položaj je Sunca u podne 21. a 21. boja svjetla U području elektromagnetskih zrgčenja -» 0 vidljiva je svjetlost relativno mali isječak. prosinca za 23. Sunčeva deklinacija + 23.posebno za umjetno svjetlo jest luks (lx). dakle 39° +23. smjernicama za radne prostorije i pokrajinskim normama SR Njemačke.00 sati (a s = 180°) 51° -> (§).zračenje 10'4- 10"4 100000 10"5 10000 6 Narančasto Žuto 1 milijuntinka 10" 1 deset milijuntinka 1 sto milijuntinka 10" 1000 100 10 10 Ultraljubičastq 10' 6 . s oznakom horizontalnog odstupanja od 0°. (4) Visinski kut -ys 162 .5° niži nego pri ekvinociju. većega udjela crvenog svjetla. nasuprot tome je položaj Sunca 21. Primjerice na 51° sjeverne širine (grad Kassel) zenitni je kut u 12. rujna jesu proljetna i jesenska ravnodnevica (TNG). Taj položaj karakteriziraju dva kuta: Azimut Og i visinski kut ys Azimut a s : tlocrtna projekcija položaja Sunca. 10! 10 1 desetinka 10" 1 stotinka 1 tisućinka 1 deset tisućinka 1 sto tisućinka 100 milijuna 10~2 10 milijuna 10~3 1 milijun Radarski 10". ožujka 23.e- Rendgenske zrake Ljubičasto 10'9— 1020102'10: 10 : 1 bilijuntidio 10"'2 1 tisućinka 1 deset bilijunti dio 10~'3 1 deset tisućinka 1 sto bilijunti 10"14 1 sto dio tisućinka 1 bilijarditi dio10-15 1 milijuntinka 10.Frekvencija U metrima 100000 10000 1000 100 10 1 10 5 DNEVNO SVJETLO DIN 5034 —» tD Općeniti zahtjevi glede dnevne osvijetljenosti interijera Dugi valovi U nanometrima (nm) 100 bilijuna 10 bilijuna 1 bilijun U hercima (Hz) 10' 10: 106 104 103 102 10 1 1 - Srednji valovi 100 milijardi 10 milijardi 1 milijardi 107 — Kratki valovi 10 8 - Ultra kratki valovi Televizija Sve prostorije namijenjene trajnom zadržavanju ljudi moraju se zadovoljavajuće osvijetliti dnevnim svjetlom.5°. određivanje stupnja geografske širine i visinskog kuta. dnevna rotacija Zemlje oko vlastite osi i godišnji obilazak Zemlje oko Sunca daju za svako mjesto na zemlji položaj Sunca koji ovisi o godišnjem dobu i dobu dana -» ( ! ) .5°. Isto tako treba osigurati primjerenu optičku vezu s eksterijerom. tj. npr. Dnevnu svjetlost čovjek doživljava kao bijelu. ljubičasti valovi kratki a crveni dugi.5°.5 = 62. Svjetlost je (dnevno i umjetno svjetlo) isječak elektromagnetskog zračenja. 180° = jug. odstupanja su jutarnje i večernje rumenilo. Kut azimuta -a. između ultraljubičastog i infracrvenog. rujna Ekvinocij Godišnja doba . Sunčeva deklinacija 0°. Spektralne boje određene su svojim valnim dužinama. ožujka i 23. Odgovarajuće su odredbe u glavnim crtama iznijete u DIN-u 5034 "Dnevno svjetlo u interijeru" (dio 1 . ožujka i 23. gledano od strane promatrača -» Određivanje položaja Sunca Za određivanje položaja Sunca u odnosu na promatrano mjesto postoji više metoda. prosinca je zimski solsticij (najkraći dan). valna dužina. 10 z b - Energetski spektar elektromagnetskog zračenja-» Qp (1 nanometar = 1 milijunti dio milimetra) 21.5° = 15. rujna u 12. neovisno o različitim nebeskim prilikama. Ova su odstupanja jednaka za sve stupnjeve geografske širine.5). Svjetlost. 270° = zapad -» © gledano od strane promatrača. 90° = istok.00 sati (a s = 180°) daje Sunce za svaki stupanj širine zenitni kut iste veličine. Nagib Zemljine osi od 23. 21. za nastanak dnevnog svjetP la. Sunce je "primarni izvor svjetla" -» Q . duga itd. dakle 39°-23.5° Ekvinocij 23. lipnja ljetni solsticij (najdulji dan). Jedinica mjere za jačinu osvjetljenja . Visinski kut ys: vertikalna projekcija položaja Sunca iznad horizonta. 163 -> (5) nastaju četiri osnovna odsječka godine (godišnja doba) odnosno položaji Sunca: 21. Na temelju Sunčeve deklinacije tijekom godine s.zračenje 10'7- 7 IO" 8 1 milijarditi 10~9 1 dio 1 deset mili. položaj Sunca Izvori svjetlosnog zračenja koji daju dnevno svjetlo nisu konstantni. Visinski kut Sunca iznad horizonta iznosi 90°-51° = 39°. Astronomske osnove: Sunce. 21.

rujna Sunce izlazi u 6. npr. Navedena vremena u danu odnose se na meridijan vremenske zone kojoj pripada promatrano mjesto (npr. za pune sate nacrtane su satne krivulje u obliku petlje. 3. u dijagramima položaja Sunca) pri određivanju dnevnog svjetla. Pravo mjesno vrijeme (WOZ) uobičajeni je podatak za doba dana (npr. Koln.00 sati-» Q] 163 . koje je za SR Njemačku srednjoeuropsko vrijeme (MEZ). a zalazi istoga dana u 18. © Azimut Sunca a s i visina Sunca y s 51° SŠ (srednja Njemačka. pri čemu ljubičasta boja označuje prvo polugodište a zelena drugo polugodište. i visinski kut Sunca (visina) (D • Geografska širina i visinski kut ys -> / \ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac (5) Sunčeva deklinacija 5 tijekom godine-» Qp Projekcija putanja Sunca Stereografskim projekcijama i uz pomoć danih plošnih podloga (D može se za svaki stupanj geografske širine odrediti putanja Sunca ovisno o godišnjem dobu i dobu dana (uvijek za 21. MEZ = WOZ + razlika vremena pri čemu u ljetu treba uzeti u obzir i ljetno vrijeme (srednjoeuropsko ljetno vrijeme MESZ = MEZ + 1 sat). u mjesecu). odn. 21. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac 23.00 sati.00 sati pri a s = 90° (istok). u 12. Sjecište dnevnih i satnih krivulja iste boje obilježavaju položaj Sunca toga dana i toga sata. izlazak Sunca u 6. Oblik satnih krivulja posljedica je elipsaste putanje Zemlje i kosi položaj ekliptike. Primjerice u Kasselu 23. 9. Dijagram prikazuje tlocrtnu projekciju položaja Sunca azimutom i visinskim kutom pri stvarnom mjesnom vremenu.00 sati i a s = 270°. treba WOZ preračunati na zonsko vrijeme. npr. 15° istočne dužine). Kassel) ovisno o godišnjem dobu i dobu dana-» [J] l 18 Ruj RWE . sjevernu i južnu Njemačku. zalazak Sunca u 18. za 51° sjeverne širine (Kassel -» ( j ) .. Da bi se odredio položaj Sunca. satno vrijeme i određivanje vremena Položaj Sunca određuje okolnosti dnevnog svjetla ovisno o dobu dana i godišnjem dobu. Ako se žele dobiti podaci u odnosu na zonsko vrijeme. meridijan računanja vremena: 15° 00'lD -> Q Q ® Stereografska projekcija kretanja Sunca. Za određivanje mjesnog toka promjene položaja Sunca RWE u Essenu tiskao je u boji dijagram položaja Sunca -» ® .00 sati je istoga dana a s = 180° (jug) i visinski kut 39°.DNEVNO SVJETLO DIN 5034 Q D Dijagrami položaja Sunca U DIN-u 5034 navedena su tri dijagrama položaja Sunca za srednju. Položaj Sunca. y s = 39° u 12.9. grad Essen: srednjoeuropsko vrijeme.00 sati. Aachen. Dijagram sadrži tlocrtnu projekciju azimuta a s i visinski kut ys ovisno o dnevnim i godišnjim dobima za dotični stupanj geografske širine i naznaku meridijana vremenske zone. Iz narančastog polarnog dijagrama može se očitati položaj Sunca kao smjerni kut Sunca (azimut). Svako je mjesto uključeno u neku vremensku zonu u kojoj vrijedi jedinstveno satno vrijeme (zonsko vrijeme). 8° 39' ID.dijagram položaja Sunca za 49° 52' SŠ. za 51° SŠ. 23.

. 160 Primjerice zasjenjenje nekog dvorišta u Kasselu. o građevinskim okolnostima i uvjetima okoline. kad se otvor prozora projicira na nebeski svod i istodobno na listić s krivuljama ispod svoda. svjetlo. stručni odsjek arhitektura 164 . postavljaju se savijene u mogućem smjeru Sunčevih zraka. Tako je moguće za svako mjesto u prostoriji. za svako godišnje doba i doba dana odrediti odnose upada Sunčevih zraka i osvijetljenost . pomagala Da bi se ustanovilo i preispitalo kako stvarno padaju Sunčeve zrake odnosno kako zasjenjuju izvan i unutar zgrade ovisno o geografskom položaju. dobu dana i godišnjem dobu. Način rada horizontoskopa je odrediti prave odnose svjetlosti i sjene u prostoru. može prenijeti u mjerilu 1:1 na prethodno kopirani tok putanje Sunca (§).00 sati. arhitekturu 3 Simulator za različita doba dana i godine. te stupnjeva geografske širine Projekcija prozora Shematski tlocrt Horizontoskop s projekcijom prozora .horizontoskop: To je pomagalo kojim se na gradilištu. dobu dana i godišnjem dobu. Horizontoskop se sastoji od prozirnog "nebeskog svoda". raspoznat će se pravi dio otvora kroz koji upada svjetlo. podlažu za određivanje svjetla. zasjenjivanje. . Duljina sjene određena je vertikalnim rubovima zgrade. . Nakon toga se folija može upotrijebiti za analizu eventualnih zasjenjenja i osunčanja dijelova fasada odnosno zgrade u pravom mjerilu. oko zgrade i u zgradi iznalaze prave okolnosti položaja Sunca i sjene. postoje sljedeća pomagala: . 51° sjeverne širine. ožujka u 16. zračenja. Položajni nacrt se orijentira prema sjeveru.grafička konstrukcija sjene: Određivanje sjene koju baca neka zgrada može se u tlocrtu i vertikalnoj projekciji konstruirati uz pomoć projiciranih (prividnih) tokova Sunčeve putanje prikazanih na -» s. svaki se utjecaj na okolinu. Smjer zasjenjenja određen je horizontalnim rubovima zgrade.istočna strana-» [Tj (14) "Umjetno sunce" kao na TH Darmstadt. Sjecište sa smjerom zasjenjenja daje duljinu sjene. podloge i zamjenjivih listića s krivuljama koji se. znači treba smanjiti stvarnu visinu zgrade (h) i nanijeti visinski kut od 20°. prikazano Na nekom određenom mjestu u prostoriji. visinskom kutu. kompasa. ovisno o zadatku.simulacija na modelu: Za određivanje točnog godišnjeg osunčanja ili zasjenjenja zgrade preporučuje se pod "umjetnim suncem" (paralelno svjetlo) ispitati model izrađen u mjerilu Grafička konstrukcija sjene 45° odstupanje od 0° Sunčevo osvj | • središnje osi i»5° 90" • I 105° 49° SS 120" Panoramska maska t Jugoistok t Istok + Jug t Jugozapad t Zapad Mogući tokovi sjena na foliji-» Q] Nebeski svod h 3 cm (prozirno) Zamjenljivi listići s krivuljama za Sunce. U tom času Sunce sije pod azimutom (a s1 ) od 245° i visinskim kutom (ys1) od 20° s. srednju i južnu Njemačku postoje u vertikalnoj projekciji (gledajući prema jugu) nacrtani tokovi putanje Sunca (DIN A4) s podacima o azimutu.DNEVNO SVJETLO Položaj Sunca. dakle paralelama sa smjerom Sunčevih zraka (a s1 = 245°) kroz uglove zgrade. toplinu.panoramska maska: Za sjevernu. za urbanizam. a isto tako i zenitno zasjenjenje. Panoramske maske koje treba kopirati na prozirnu foliju. topline itd. ovisno o orijentaciji zgrade. ovisno o lokaciji koju treba istražiti © Gledajući kroz masku. zrake. treba prikazati za 21. 163 © + ( § ) . Podloga 0 14 cm s kompasom 1 "Umjetno sunce" s paraboličnim zrcalom ili slično 2 Model: npr.

78 do 3. O. U razdoblju "Svijetlog dnevnog osvjetljenja" dakle se na Zemljinoj površini javljaju različiti intenziteti Sunčevog zračenja i promjenljiva kakvoća dnevnog svjetla. oko 44% vidljivo zračenje u području valnih dužina od 0. tj.S ® « 2.5 pm u području vidljive svjetlosti). Samo mali dio Sunčeve energije dolazi na Zemljinu površinu kao toplinska energija jer Zemljina atmosfera oslabljuje Sunčeve zrake.5 3. Fizikalne osnove zračenja Sunčevo zračenje vrlo je "nepostojan izvor topline". rasipanja i apsorpcije zračenja zbog dioksida. Smanjenje uglavnom nastaje zbog različitih faktora zamućenja.0 6 0 0 . vidjeti sliku (§). npr.38 jam. (14) Prosječno godišnje trajanje osunčanja u satima-» Q Q Neposredno i posredno Sunčevo zračenje koje pada na Zemljinu površinu (globalno zračenje) na taj način stvara na Zemljinoj površini i bližoj okolici lokalno promjenljivu klimu. Q Q Ukupna energija Sunčevog zračenja koja stiže na Zemlju prenosi se u valnom području od 0. mutan dan i Jf' \ TUE N] 1 1. tmurno. kao i zbog vodene pare. sunce se vidi kao bijela ploča I Nebo prekriveno oblacima. trajanju dnevnog i Sunčevog svjetla. ovisno o geografskoj širini i klimatskim prilikama. Učinak zračenja se kod vrlo gustog naoblačenja smanjuje na približno 200 W/m 2 a kod isključivo difuznog zračenja (oblačno nebo s potpuno pokrivenim Suncem) na približno 50 . Podaci prikazuju samo makroklimu. oblačno.). prašine i čestica vlage u zraku © ® Intenzitet J Sunčevog zračenja koje dopire do Zemlje Područje vidljivog svjetla-» DP Različiti intenziteti zračenja i promjenljiva kakvoća dnevnog svjetla pri različitim klimatskim prilikama -> CD © 165 . ovisno o mjesnim klimatskim prilikama. ugljičnog 60000100000 10-20% 1900040000 20 . trajanje osunčanja. kao npr.78 pm (maksimum je pri 0.200 W/m 2 .5 Površina 2 ® prikazuje Sunčevo zračenje koje dospijeva na Zemlju. djelomično oblačno itd. refleksija i apsorpcija zračenja. usporedi 1 I Jt 0 O.38 do 0.0 (im. Šrafirano područje prikazuje gubitke sadržaja vodene pare. "Ostvarena vremena Sunčevog zračenja registrirana su u jedinicama 1/10 sata. Trajanje "svijetlog dnevnog osvjetljenja" iznosi u godini prosječno oko 4300 sati.DNEVNO SVJETLO Meteorološke prilike Toplinske zrake i intenzitet dnevnog svjetla na Zemljinoj površini tijekom godine određeni su geografskom širinom.800 2 0 0 . lokalna mikroklimatska odstupanja nisu uzeta u obzir".0 2. klimatskim okolnostima i različitim stanjima neba (vedro. Broj sunčanih sati u Njemačkoj varira između 1300 i 1900 sati godišnje od čega najmanje 3/4 otpada na ljetno polugodište.0 [im "TT Tl > Q • D Položaj. Raspodjela ukupne energije na Zemljinoj površini: oko 3% ultraljubičasto zračenje u području valnih dužina od 0. rasipanje. to je solarna konstanta i iznosi u našoj regiji oko 1000 vata po četvornom metru okomito ozračene površine. te oko 53% infracrveno zračenje u području valnih dužina od 0. treba znati sljedeće: Godina ima 8760 sati. ugljičnog dioksida i ozona iz zraka. djelići prašine i kapljice vode (uzrok difuznog dnevnog svjetla). odnosno dovodi do neravnomjernosti njihova intenziteta. za nas tipičnom. na Zemlju dopire manje ili više difuzno Sunčevo svjetlo.) mogu se saznati od Njemačke meteorološke službe u Offenbachu.30% S 000 20000 80100% refleksije. Tijekom većega dijela godine.2 do 3. 51°SŠ Vrijeme SMJ> < j Vedro plavo nebo bez oblaka Maglovito oblačno. Q P Stvarni podaci o klimi nekog mjesta (temperatura.0M«m| uslijed Horizontalna jačina ozračenja W/m 2 Horizontalna jačina osvjetlienia lux Difuzijski udio neba 1.400 50-150 Intenzitet J Sunčevog zračenja na granici Z e m Ijine atmosfere ovisno o valnoj dužini (y s = 90°). stanja neba itd. tijekom 2/3 sati dnevnog svjetla.2 do 0.

* QJ (T) Moguće ozračenje unutarnjih površina zgrade direktnim upadom Sunčevih zraka od zime do ljeta n8) (2) Optimalni nagib kolektora za tijekom godine iskoristivo globalno zračenje -> Qp -> s i67 Optimalni kutovi nagiba za površine orijentirane prema jugu z Tl = 2 Kod vertikalne površine može se iskoristiti samo oko 50% horizontalne jačine globalnog zračenja. vedro i "srednje" nebo. U DIN-u 5034. u vatsatima/m2 dnevno.* Qp 1000 800 1600 £400 i" 200 8 10 12 Zapadni prozor 14 16 LI 18 20 h Ljet 4 6 8 10 Južni prozor 12 14 16 18 2 0 h 4 6 Sjeverni prozor t Zi n a ^ Zs Intenzitet zračenja na vertikalne plohe različitih strana svijeta vedrog dana bez oblaka u zimi (prosinac) i ljetu (lipanj) prema mjerenjima u Holzkirchenu. navodi se globalno zračenje za oblačno. solarnih ćelija . pri tome je u prvom planu problem dugoročnog akumuliranja energije.horizontalnu jačinu ozračenja u W/m2 od Sunca E e s i od neba E e n ovisno o visini Sunca. ostakljene površine za korištenje "efekta staklenika". lako udio globalnoga zračenja od rujna do travnja nije naročito intenzivan -*s. ) . . . koje treba odrediti za lokalno korištenje. moraju se odrediti udjeli u odnosu na nagib i orijentaciju površina zgrade prema © . 167 ipak se dio energetske potrebe zgrade (grijanje.) može pokriti termičkim korištenjem energije okoline. Da bi se uzela u obzir relativna raspodjela gustoće zračenja udjela neba. navode se u DIN-u 5034 podaci za jačinu ozračenja na različito nagnute i različito orijentirane površine s točnim faktorima korekcije 'R' koji ovise o visini Sunca i azimutu Sunca.) @ ili posredno "aktivnim korištenjem" (npr. Pasivni i aktivni solarni sustavi Potreba za energijom neke zgrade u našim je geografskim širinama (misli se na njemačke uvjete .. -> Q Q 166 .) tijekom sedmomjesečnoga razdoblja grijanja relativno visoka u usporedbi s razdobljem svibanj . U usporedbi s time može se u ® naći količina zračenja koja pri vedrom nebu pada na različito orijentirane površine u slučaju najvišega odnosno najnižega položaja Sunca. Horizontalna jačina globalnog ozračenja je zbroj udjela dobivenih od Sunca E e s i neba EeHPrimjena: da bi se mogla odrediti stvarno iskoristiva količina solarne energije.» ® Obrnuto. Takozvano potrebno globalno zračenje na zgrade odnosno površine kolektora. dio 2.. / / Y* 0 i" 1 . ur. Globalno zračenje može se iskoristiti za zadovoljenje energetskih potreba zgrade kao izvor topline neposredno "pasivnim korištenjem" pomoću građevinskih zahvata (npr. ventilacija itd. unutarnji termoakumulacijski zidovi. Horizontalne jačine ozračenja E eS od Sunca i EeH od neba pri vedrom nebu i različitim faktorima zamućenja TL (prema Linke-u) ovisno o visini Sunca Također i horizontalne jačine ozračenja od Sunca i neba na morskoj razini ovisno 0 visini Sunca.kolovoz.. Horizontalna jačina ozračenja može se uzeti iz ® . .primj. Kod difuznog i direktnog zračenja treba uzeti u obzir i dio reflektiranog zračenja. topla voda. X \ \ \ A / \ ' / . od susjednih zgrada. Pri korištenju solarne energije razlikuju se po svom načinu djelovanja dva sustava: aktivni i pasivni. Zavisnost količine zračenja na neku površinu o kutu upada zraka (yx). . ^f u jutro + /LUä^f----^ iga Jug Istok .. Smanjenje količine Sunčevog zračenja u funkciji različitih nagiba (0°-90°). može se dobiti kao energetska veličina. U tom smislu @ prikazuje smanjenje upadne količine energije zbog nagiba (0°-90°) odnosno orijentacije.. mjesečno ili godišnje. udio globalnog zračenja određuje termičko opterećenje u proračunu uređaja za ventilaciju ili klimatizaciju pojedinih tipova zgrada (vidjeti i DIN 4701 i VDI 2078). npr." pri vedrom nebu. Globalna jačina ozračenja E ^ je zbroj horizontalnih jačina ozračenja od Sunca E eS i neba EeH. ® prikazuje ".. Ono je zbroj "direktnog" i "difuznog" (nastaje uslijed rasipanja zračenja zbog Zemljine atmosfere i različitih stanja neba) Sunčevog zračenja.zapad Usporedba direktnog ozračenja na horizontalnim i vertikalnim plohama pri različitim položajima Sunca tijekom dana. izraženo u W/m2ili npr. pomoću kolektora.DNEVNO SVJETLO —C ^ O Globalno zračenje Sunčevo zračenje koje je djelotvorno za neku zgradu (na površinama zgrade se djelomično pretvara u termičko zračenje) jest globalno zračenje Eeg. ulica i okolnih površina (naročito onih jako reflektirajučih).

2.5 Stupnjevi propuštanja ukupne energije ostakljenja Kolona 1 2 3 Smješten izvana Žaluzine.(drveće. koja direktno sunčevo zračenje pretvara u difuzno (naročito u prelaznim razdobljima) . ovisno o razlici temperature. ventilirane odozgo ili sa strane Markize. ventilacija Smanjenje zagrijavanja zaštitom od zračenja uz istovremeno hlađenje pasivnim mjerama (npr.event. uredske zgrade bez klima uređaja) 167 .primjerena veličina prozora (s izolacijskim staklom) za upad svjetla i topline.7 0.event. jer se mogu pojaviti veliki vizualni učinci i eventualno trajno pogoršati vizualne kontakte interijera s eksterijerom -» Da bi se uskladili prirodni uvjeti okoline. jednostavna mehan.5 Preporučene max.principi (3) QQ Kolektor © z 1. pri čemu se oblikom zgrade.7 Stakleni blokovi Višeslojno ostakljenje specijalnim staklom (termoizolacijsko. 4. ta se solarna energija pretvara u toplinsku.» @ 4 Prilikom primjene navedenih sustava treba obratiti pažnju na akumuliranje. Konvekcija:-» @> 2 Sunčanim zračenjem zagrijani zid ili materijal predaje prisutnu energiju okolini.fleksibilni sustav grijanja (komb. dijelu DIN-a 4108 (->@)) definiraju velike zaštitne plohe koje znatno izlaze iz ravnine fasade. Preporuka glasi: umnožak stupnja propusnosti ukupne energije (g) (-» © ) x faktor zaštite od sunca (z) ( -» ® )x udio površine prozora (f) na fasadi . predaje se više topline.0 Ostakljenje 9 Dvost. reguliranje i raspodjelu u zgradi.4-0. fizikalne zakonitosti. grmlje itd. grijanje zrakom i toplom vodom) . okvir iznutra bijel Unutarnji prostor i fasada .0. Pri tome se toplina može dobivati primjerice uz pomoć solarnih kolektora ili slično.17 0. Kolektor: -> @ 4 Kroz staklene površine orijentirane prema jugu prodire sunčana svjetlost.8 Trost.trajanje osunčanja Toplotna kaskada .25 0.14 .poprečna ventilacija otklopnim krilom .12 0. U unutrašnjosti se sunčano zračenje pretvara u dugovalno i ne može ponovno proći kroz staklo. 1. biljke . staklon 0.20. pokretne ili nepokretne lamele Nadstrešnice. 3 Faktor redukcije z uređaja za solarnu izolaciju u kombinaciji s ostakljenjima Objašnjenja uz sliku (§): Vanjski prostor i fasada © . tab.0 . pa se tako unutrašnjost zagrijava (efekt staklenika) . 1 2 . akumulira i neposredno predaje zgradi.3 0.zasjenjenje i hlađenje putem vegetacije .aktivni sustav Zračenje topline Pasivni sustavi .4 0.dakle g xzxftreba za teške zgrade iznositi 0. vrijednosti (gf f) ovisno o prir. kako bi se izbjeglo pregrijavanje.svijetle matirane boje na zidovima i naročito na stropu (pastelne i prirodne boje namještaja) . solarno izolacijsko) 0.svjetla zavjesa kao zaštita od blještanja. Nazivaju se i indirektnim sustavima jer predaja topline uslijedi tek nakon nekih procesa pretvaranja. ostakljenje prozir. a ovisi i o specifičnom termičkom kapacitetu materijala. y A Proizvodnja topline. treba se za svaki pojedini slučaj provesti točna analiza -» @ Preporučene max.25 0. rolete. šljunak ispred zgrade . 1 7 . Treba pristupiti kritički kada se u tablici 5. konstrukcijom i njenim sastavnim dijelovima pretvara solarna energija u toplinsku. ostakljenje prozir.3 Aktivni sustavi su oni kod kojih se procesi dobivanja i predavanja topline odvijaju uz pomoć uređaja instaliranih u zgradi. pretvaranja i predaju topline.8 Uređaj za zaštitu od sunca Uređaj ne postoji Smješten iznutra ili između stakala Tkanine odn.zaštita od sunca i blještanja (P = 35°). gradivom.) .svijetla obloga poda (širina oko 1 m) npr. mogućnostima ventiliranja prema DIN 4108 dio 2. preporučuje se ljetna termička izolacija otvorenih fasada u zgradama s prirodnom ventilacijom. istak oko 90 cm . Ovdje će se navesti četiri fizikalna procesa koji su važni za dobivanje. Zračenje topline: -» © 3 Kratkovalno sunčano zračenje pretvara se na površini materijala u dugovalno (infracrveno).svijetla do srednja obloga poda . pomične lamele. grilje.. staklom 0. Kod pasivnih se sustava solarna energija koristi "direktno". dio 2. Tako zagrijani zrak diže se uvis. ventilirane straga Žaluzine. Ako je temperatura okoline primjerice niža od zagrijanog zida. Zaštita od ljetnog ozračenja Prema DIN-u 4108. Tok topline stvara se razlikom temperature. a intenzitet ovisi o temperaturi njegove površine.> @ .6 0. specifičnosti materijala i oblik zgrade. k o l e k t o r Zatvoreni ^ Medij k r u ž n i tok DANJE SVJETLO 1 Plinovit ili t e k u ć 2 Izmjenjivač topline Zatvoreni ^ A' kružni tok Medij Emisija S V O T S L S K R L S P topline J 12) Potreba topline . U (-» (§}) prikazan je način rada i djelovanja aktivnih sustava kao toplinska kaskada. lođe Markize. općenito 0. 3.14 Postoji pojačana prirodna ventilacija 0. "akumulirana" će se toplinska energija predati okolini. vrijednosti (gf f) Redak Gradnja Nema interijere pojačane prirodne ventilacije 1 2 Lako Teško 0. Provođenje topline: -» @ 1 Ako neki materijal apsorbira sunčano zračenje.25 a za lake 0 .svjetli reflektirajući materijali fasade (pastelne boje) .. Što je razlika temperature zida i okoline veća. Materijal zrači u svim smjerovima. folije Žaluzine 0. npr. u 2.

ako je D = 1%.upadni kut danjega svjetla.0% Jačina vanj. Kvocijent danjeg svjetla pri bočnoj rasvjeti s referentnom površinom i tokom danjeg svjetla u prostoriji Potrebni kvocijenti danjeg svjetla u stambenim i radnim prostorijama Napomena: A k o su prozori bočno postavljeni. (Ei = D x Ea/100%). npr.» @>. u Smjernicama za radne prostorije to nije točno utvrđeno.fr. a u prostoriji 500 lx daje D = 10%.2 % u rad.0% 5. Velj. Z a sada o tome nema daljnjih podataka.faktor unutarnje refleksije . Odgovarajući koeficijenti danjega svjetla (koje treba naći) mogu se onda prikazati u obliku krivulje kvocijenta danjega svjetla .0% 14% 2. Stu. Ožu.Factor). osvjetljenja Ea/lux 5000 10 000 Jačina unut.zasjenjivanje. točka sredina prostorije .zasljepljivanje . osvjetljenja Ei/!ux 50 100 danjega svjetla (Dm) biti 2 x veći od Dmin.» @>. Pro.stupanj svjetlopropusnosti ostakljenja k1 .1 % u stamb. Taj DIN daje točne podatke o minimalnim zahtjevima o toku danjega svjetla u stambenim i radnim prostorijama. 75. Jačine osvjetljenja prostorije u EP koje se mogu očekivati pri različitim jačinama osvijetljennosti oblačnog neba.DH . . difuzno zračenje). Krivulja kvocijenata danjega svjetla daje dakle informaciju o toku danjega svjetla u prostoriji. Osvijetljenost prostorije mijenja se proporcionalno osvijetljenosti vanjskog prostora.faktor neprozirnih dijelova konstrukcije prozora k2 .» (§) Kvocijent danjega svjetla u točki P sastavljen je od više utjecajnih faktora: D = (DH + DV + DR) x i x k1 x k2 x k3 . prostorijama: ref. Ovdje znači: . Jačina vanjsk 3g osvjetljenja osvjetljenja Ea Ei/lux 10 000 lux 5000 200 500 700 4.DV . D = (Ei : Ea) x 100%.faktor izgrađenosti . Lip.1. a njome se utvrđuje Dmin i Dmax (v. Potrebni kvocijenti danjeg svjetla za željene jačine osvijetljenosti pri različitim jačinama osvjetljenja oblačnog neba (D = Ei/Ea x 100%). Referentna površina i irdr. Horizontalna jačina osvjetljenja Ea pri oblačnom nebu za 51° sjev. Tra.85 m iznad kote poda. Ee = horizontalna jačina ozračenja Danje svjetlo i jačina osvjetljenja u unutrašnjosti prostorije u točki P h i I o 4 — — ^ Na toj se referentnoj površini određuju mjerodavne točke (EP) za jačinu horizontalne osvijetljenosti. Lis. .: Potrebni kvocijenti danjega svjetla D %: Presjek Propisi o tomu sadržani su u DIN-u 5034 (danje svjetlo u prostorijama) i Smjernicama za radne prostorije A S R 7. 50 — 25 Osnove: Ocjenjivanju danjega svjetla u prostorijama uvijek je osnova jači0 na osvijetljenosti oblačnog neba (dakle. a uz rasvjetu odozgo treba u radnim prostorijama srednji kvocijent Jačina unut. u rad.jednoličnost . ali se za to traženi tok danjega svjetla može odrediti i provjeriti na osnovi jednolikosti (vidjeti kasnije). D m i n .> (33) D m i n .faktor osvijetljenosti neba .4 % . Međutim.Faktori redukcije: i . Srp. Danje svjetlo Sij. Tok krivulje u presjeku daje jačinu horizontalne osvijetljenosti na referentnoj površini (u odgovarajućim točkama).DR . prostorijama: ref. npr.2 % u radnim prostorijama s rasvjetom odozgo. Jačina vanjskog osvijetljenja oblačnoga neba mijenja se ovisno o dobu dana i godišnjem dobu. treba postići sljedeće vrijednosti kvocijenata danjega svjetla u radnim prostorijama: Dmin . 168 .za prozore na dvjema stranama. Kvocijent danjega svjetla uvijek j e konstantan. Referentna ravnina za jačinu horizontalne osvijetljenosti u interijeru određena je prema DIN-u 5034 -> Ona se nalazi na visini od 0. Taj kvocijent označuje odnos između jačine osvijetljenosti prostorije (Ei) i istodobno jačine vanjske osvijetljenosti (Ea). Svi. širine ovisno o dobu dana i godine -» .> @ prikazuje nekoliko primjera za različite željene jačine osvijetljenosti prostorije u ovisnosti 0 jačinama osvijetljenosti vanjskoga prostora. od 5000 lx zimi do 20000 lx ljeti. treba pripadni maksimalni kvocijent danjega svjetla biti najmanje 6 puta veći od minimalnog zahtjeva.. Danje svjetlo u prostoriji uvijek se navodi u postocima. jačina vanjskoga svjetla 5000 luksa (lx).175 W/m2 150 DANJE SVJETLO J _ -»tu Dimenzioniranje i ocjenjivanje danjega svjetla (TL) u prostorijama s 125 <>100_ rasvjetom sa strane ili odozgo: Danje s e svjetlo u prostorijama m o ž e ocjenjivati po sljedećim kriterijima: . Razmak do površina koje omeđuju prostor iznosi 1 m. Uz preduvjet da se dimenzije radnih prostorija mogu usporediti sa stambenima.prljavština na ostakljenju k3 .0% 10.> © . pri (Dm) min .0% 7. točka u najudaljenijem dijelu prostorije . i jednolikost). Kol Ruj. prostorijama .jačina osvijetljenosti i j a s n o ć a . koje upada kroz prozor sa strane izražava se kvocijentom danjega svjetla D (Daylight .

50 m 1. .75 3.75 3. Kad se građevinski propisi i norme primjenjuju u urbanističke svrhe. Građevinski propisi SR Njemačke utvrđuju to ovako: . pod = 0.oblačno nebo. strop = 0.25 m 2 t> 5 m F .1 A A < 6 0 0 m 2 E F= 6 0 + 0.85 4.55 • b Vizurne veze prema DIN 5034 2.75 3. npr. . Preporučuje se pri planiranju unutarnji i vanjski prostor vizualno provjeriti pomoću modela pod umjetnim suncem. To je obuhvaćeno u DIN-u 5034. Različiti tokovi danjeg svjetla u prostoriji pri različito postavljenim vertikalnim prozorima Definicija za određivanje potrebnih širina prozora Širina prozora = (bF) m Visina prostorije (h)— Visina prozora (hF) — Dubina prostorije (t)— Širina prostorije (b) 5 Zagrađenost 7 a = 0° 5 7 5 7 2.0 (0.07 • A • h/m 3 Potrebni prozori u stamb.90 m bF * 0. dubina (t) = 6 m.75.refleksija: zid = 0. paziti na upad svjetla.1 • A / m 2 i 0.hp := 1.5 m u bolnicama) 1. .35 m 5m | 7m 2.07 2.75 3.25m i © . . među ostalim.95 .55 x širina prostorije. ®. -> @> i ®>) Napomena: ovo vrijedi i za radne prostorije ako su im dimenzije slične stambenima: visina (h) = 3. 5 0 m površina prozora > 3 0 % od b x h ako je h > 3 .85 2.1. veličina prozora.20 m h8 £ 0.za stambene prostorije treba uglavnom predvidjeti veličinu prozora otprilike 1/8 do 1/10 korisne površine.DANJE SVJETLO Svjetlost.55 • b ^ 0. konstrukcijski elementi k1 = 0.00 m A £ 50 m 2 R a d n e prostorije prema D I N 5 0 3 4 ako je h < 3 .6.reflektirano svjetlo okolnih zgrada: (Dv = 0. prljavština k2 = 0. minimalni zahtjevi obvezatni su u SR Njemačkoj) -> ®.75 3. treba.85 2. .85 m 5m | 7m 5 7 5 7 5 7 2.85 2.5 m 2 e F = 0.85 2. kao z a stambene prostorije.3 m t S 1.85 3. razmake zgrada. veličina i vrsta bočnog prozora bitno određuju tok danjega svjetla u prostoriji -> DIN 5034 (dio 4.69 5.30 m hB ž 0. ako je: h s 2.75.75 3.46 6.07 - m 2.3 • A F . i u istom smislu u Smjernicama za radne prostorije (ASR 7.gubici svjetlosti: staklo = 0. oblikovanje površina i prozora nasuprotnih zgrada. odnosno za najudaljeniju točku radne prostorije.2 . poželjni su razmaci među zgradama B = 2H (= 27°) Iz toga proizlazi kut otvaranja od = 4° (ograničeno nadvojima i susjednim zgradama) prema nebu i približno se osigurava minimum toga svjetla u prostoriji Nove urbanističke koncepte treba preispitati i s obzirom na njihove predviđene kvalitete u vezi s osvijetljenošću interijera. vizualna povezanost Položaj.90 m b F i 0.7.D% = 0.50 m t i 6.za sve prostorije u kojima se boravi zahtijeva se vizualna veza s vanjskim prostorom.50 m. površina (A) = 50 m 2 Vizualna povezanost s vanjskim prostorom zahtijeva potrebne veličine prozora i za stambene i za radne prostorije.83 5.9 za sredinu stambene prostorije.85 3.širina prozora = 0.kut okolnih zgrada a = von 0° do 50° (s. Pri tome osnovu čine sljedeći uvjeti: .85 2.01 A A > 6 0 0 m 2 i 0.25m ® S t a m b e n a prostorija bF bF/m bF • hF R a d n a prostorija tž 5 m F 1. prostorijama - m Zahtijevane veličine u radnim prostorijama i prema ASR-» CD Upad danjeg svjetla + razmak zgrada -> Q ] Sažimanje vizurnih veza i veličina prozora 169 .50 m 1.55 • b Minimalni zahtjev prema D I N 5 0 3 4 .85-1.0 m T ^ Kl) hFž 1. 5 0 m c .0.16 A b F • h F / m 2 ^ 0. odnosno umjetnim nebom ili endoskopskim uređajem.treba se pridržavati graničnih razmaka i površine razgraničenja za odgovarajuće visine građevine.18 - DIN 5034.) definira odgovarajuće veličine prozora za različito dimenzionirane stambene i radne prostorije.1.75 3. ovdje u izvodu -L Jf Presjek S t a m b e n e prostorije prema D I N 5 0 3 4 c i 2. Određivanje potrebnih širina prozora (bF) pri različitim dimenzijama prostorije i promjenljivoj zagrađenosti.75 3.2) . općenito odgovarajući propisi i norme postavljaju samo minimalne zahtjeve.

roštiljima ili si.5 Bijela (sred. -> © .0 . fino Danje svjetlo D°/c 1. Jednolikost (G) danjega svjetla u prostoriji treba iznositi: pri bočnoj rasvjeti G = D min /D max 1 : 6..zaštita od sunca . Zasjenjenost je do određene mjere poželjna kako bi se predmeti i ostalo u prostoriji mogli razlikovati (-» ©shema.1-0.15 0. površini Tamne Srednje Svjetle 0. opeka Žuta opeka 0. . Svjetle Op. na sjever noj dobro Jačine 41} osvijetljenosti D% Stupnjevi refleksije (boje neobrađenog materijala) -> Qp "tb Lo»«^ 1 iii IIILJJ Jednolikost pri bočnoj rasvjeti \ / Cl H li h II Bliještanje b& Neznatno bliještanje © D % Krivulja © Zasjenjenost pri bočnoj rasvjeti OD Zasjenjenost pri rasvjeti odozgo • O D Situacija rasvjete u japanskoj stambenoj kući .izvana. 7 . Mjere koje treba poduzeti da bi se postiglo odgovarajuće zasjenjenje pri rasvjeti odozgo: .15-0.25-0. Različito strukturiranje svjetlosti u prostoriji neposredno ovisi o stupnjevima refleksije površina i rasporedu prozora na fasadi -» © i usporedi -><§).2 0.5 Materijali neobrađeni bojom (Tamno do svijetlo) Beton 0. .zaštita od sunca.5 Podne obloge od traka i ploča (Tamno do svijetlo) Tamne Srednje 0. i va[ 0 .dopunska rasvjeta uz danje svijetlo (TEB). kriteriji kakvoće TL .0 . tj.usmjerenje svjetla zaslonima. . višeslojni i istodobno transparentni prijelaz iz interijera u eksterijer može zadovoljiti različite zahtjeve u vezi s danjim svjetlom tijekom izmjene godišnjih doba. pri rasvjeti odozgo G = 1 : 2 .* Q0 170 .1-0. 1 0 % je na južno strani previše.3 0. ovisno o vrsti aktivnosti. stupnjevi refleksije.00! 0. .3-0. .ispravno postavljanje dodatnih izvora svjetlosti. . 6 Drv.zaštita od bliještanja (također i na sjeveru).3 (Tamno do svijetlo) Crvena Žuta 0. Na tok danjega svjetla uz istodoban dobar pogled na vanjski prostor utječe oblikovanje fasade. Da bi se ispunili određeni vizualni zahtjevi potrebni su.00 Smeđa Fino 10.( . elementi konstrukcije).Boje prema svjetlini Vrsta rada Grubo Sred. Na mjere za promjenu jednolikosti mogu utjecati: .Time je tok danjega svjetla u prostoriji načelno određen. Stupnjevani. .višeslojne odnosno stupnjevane fasade.05-0. Jednolikost je pri rasvjeti odozgo veća jer je gustoća zenitnog svjetla tri puta veća od one na horizontu.15-0.4 0.55 0.Zbog toga treba koordinirati odabir stupnjeva refleksije površina koje zatvaraju prostoriju sa zahtjevima koji se tiču vidljivosti.15-0.stupnjevi refleksije (vrlo visoki). reprodukcija boje i zasljepljivanje Međudjelovanje navedenih svojstava danjega svjetla bitno utječe na rasvjetu u interijeru.4-0. Sažetak.4 DANJE SVJETLO -»OD 0 .ne smije biti neposrednog bliještanja.33 2. .» ©. Bliještanje je izazvano direktnom i indirektnom refleksijom površina i nepovoljnim kontrastima gustoće osvijetljenosti Mjere koje treba poduzeti da bi se izbjeglo bliještanje: . 5 . . .uravnotežena raspodjela danjega svjetla.0 .25-0.66 Zelena Plava Vrlo fino 5. odnosno izvana u kombinaciji sa zaštitom od sunca..4 0. .2-0.15-0.rasporedom prozora.1 Nap.1-0.1 bis 0.1-0.zaštita od bliještanja .iznutra.6 0.površine bez sjaja. određene jačine osvijetljenosti pri danjem svjetlu ->• ©. 0 . 6 5 Ziđe Crv. 2 5 . od pij.45 Jačina osvijetljenosti.25 0.svijetle matirane površine u kombinaciji s različitim bojama (npr.) Mjere koje treba poduzeti da bi se pri bočnoj rasvjeti postiglo zasjenjenje koje daje dojam plastičnosti: . 7 5 Siva Cma 0.bočna rasvjeta Općenito vrijedi da kriterije kakvoće danjega svjetla treba primijeniti tako da nastane identitet prostorije. prijelaz iz interijera u eksterijer.> © shema) u padajuće danje svjetlo na donjemu rubu otvora treba filtrirati translucentnim materijalima.

polirane ili bijele površine služe kao ravnina refleksije. staklene opeke. Gustoća je zenitnog svjetla prigušena. sljedeći sustavi -> @ : . među ostalim. ploče prizama su zrcala. Paderborn Guggenheim Museum New York New Yor* Preusmjeravanje svjetla . usmjeravanja svjetla. Firenca Usmjeravanje svjetla Dijecezanski muzej. Pennsylvania 7£L± Oblikovanje stropa u svrhu preusmjerenja svjetla-» Qp Nacionalni muzeja za zapadnjačku kulturu.priguši gustoća zenitnog svjetla. iskoristi sunčana energija zimi.staklene opeke: prizmatično brušene povećavaju jednolikost. Prizmine ploče omogućuju zadovoljavajuću danju rasvjetu prostorije do dubine od približno 8 m. Tokio Kimbell Art Musum Fort VVorth. Lightshelves (reflektori) Mogu se razmjestiti ispred ili iza prozora u području prozorske prečke. . Carolina. Solarna stakla.izbjegne bliještanje zbog visokog položaja sunca. dovoljna je samo zaštita od unutarnjega bliještanja. zaštita od bliještanja Usmjeravanjem svjetla i odgovarajućim oblikovanjem stropa može se poboljšati osvijetljenost dubine prostorije -> @ .preusmjeri posebno difuzno zračenje. One znatno popravljaju jednoličnost rasvjete.izbjegne dodatna zaštita od sunca (eventualno stabla). Bremen Brandywine River Museum Chadds Ford.» m Usmjeravanje svjetla (bočno svjetlo) S rastućom dubinom prostorije (normalno 5 . Pogled u eksterijer je očuvan. Da bi se spriječio prolaz sunčanih zraka. . Berlin Museum Abteiberg Mönchengladbach Muzej zaklade Maeght St.preusmjeravanje svjetla Cilj je toga preusmjerenja da se: -> @> . Strukturirana ^ površina Zastor za svjetlo (D žaluzine © Princip preusmjeravanja svjetla ^ Mount Airy Public Library. Usmjeravanje svjetla omogućuje osvijetljenost danjim svjetlom i pri većim dubinama prostorije. München Dvorana umjetnosti. S. Samo je zimi potrebna zaštita od bliještanja. zavjese Za selekciju i preusmjerenje svjetlosnih zraka na raspolaganju su. naročito uz odgovarajuće oblikovanje stropa. .Texas Nofdiyllands Kunstmuseum Äalborg. .7 m) smanjuje se intenzitet danjega svjetla (vidjeti krivulju kvocijenta danjega svjetla). Eventualnu zaštitu od bliještanja treba postaviti između prečke i stropa -> ( D r-p.zavjese: pomične svijetle vanjske zavjese skreću danje svjetlo. SAD-> QQ Prizme S optičkim je prizmama moguća ciljana selekcija i preusmjerenje zračenja -> @ Ploče prizama reflektiraju sunčanu svjetlost s malim odstupanjem i propuštaju samo difuzno nebesko svjetlo.rasvjeta odozgo (izvedeni primjeri. Paul-de-Vence Uffizi.solarna stakla: zrcalni reflektori (nepomični) između stakala uzrokuju ljeti refleksiju svjetla a zimi transmisiju svjetla. Eventualno TEB na prečki. Zrcalne.a DANJE SVJETLO . .ostvari bolja osvijetljenost danjim svjetlom u dubini prostorije. muzeji) -> Qp 171 . Pogled. .ravnomjernije raspodijeli danje svjetlo. Dànska Bauhausarchiv. . da se to svjetlo posredno koristi. © Ostakljenje ® Staklena prizma C Zrcalna ploha D ® Izolacija ® Staklena prizma © Ostakljenje Nova pinakoteka. Osnove . odn. Primjeri za usmjeravanje svjetla u području stropa -» © u muzejima.

mora bočni prozor biti 5. grafički. preporučuje se približno simulirati stanje danjega svjetla. . DV. odnosno za "zgradu koju treba sagraditi". Rasvjeta prostorije "odozgo" ovisi o njenim proporcijama. koji ima umjetnu rasvjetu odozgo i zrcala na zidovima koji ga okružuju (horizont).DANJE SVJETLO 1| O 1 O 0 0 0 1 Jj OO 6 Šupljina stropa 6 6 1 6 1 6 6 1 6 1 1 6 6 1 6 1 6 -»CD Postupci i metode određivanja danjega svjetla (D%) u prostorijama (svjetlo sa strane . Za danje svjetlo u prostoriji s nadsvjetlom zahtijeva se jednolikost G = 1:2 (Dn n/Dn i D i O = 1%. To se može izvesti na temelju crteža ili modela. pa u tom slučaju kvocijent danjega svjetla u prostoru u točki P iznosi 10%. Obrazloženje: rasvjeta odozgo svjetlija je jer je gustoća svjetlosti u zenitu 3 puta viša nego na horizontu. o duljini.aluminijska folija ili sličan sjajni materijal za zrcalne efekte. a samo 50% tog svjetla u bočni prozor. primjer 1 ¿ ¿ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mjerenje danjega svjetla na modelu pod umjetnim nebom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V i z u e l n a kontrola A l u m .gustoća zenitnog svjetla . Na njemu se mogu ispitati različiti načini djelovanja danjega svjetla. Dnevno svjetlo može se doduše odrediti i ocijeniti samo u trodimenzionalnom prostoru. pa stoga treba uz simulirane okolnosti testirati model prostorije odnosno zgrade. po mogućnosti pastelnih boja. Da bi se pronašle konačne osnove za odluke o "prostoru koji treba izgraditi". Dok bočno svjetlo daje relativno lošu jednolikost (stoga i veći zahtjev za D%).proporcije prostorije .nadsvjetlo . jačine osvijetljenosti. mjerno . dakle osvjetljenju danjim svjetlom pri oblačnom nebu. Za određivanje udjela danjega svjetla (DH. na tokove danjega svjetla. kompjutorski.tehnički. Kakvoću danjega svjetla u prostorijama pomoću nadsvjetla bitno određuju sljedeći faktori: . Treba li na referentnoj ravnini (0. to je pri "nadsvjetlu" drugačije. dimenzije prostorija itd. Ei = 200 lx). simulira se stvarno djelovanje jednoliko naoblačenog neba u eksterijeru -» Dovoljna je jačina osvijetljenosti od približno 2000 .-» Danje svjetlo u prostorijama osvijetljenima odozgo Rasvjeta prostorija danjim svjetlom "odozgo" podliježe istim pretpostavkama i uvjetima kao prostorije s bočno smještenim prozorima. Radno mjesto -» © u prostoriji jednako je udaljeno od bočnog prozora i od nadsvjetla iznad njega. .85 m iznad poda) postići bočnim prozorom istu jačinu osvijetljenosti kao nadsvjetlom. tj. folija ili si.faktori redukcije. Za eksperimentiranje sa svjetlom u modelu prostorije važni su sljedeći materijali: . DR) u prostoru treba iz DIN-a 5034 uzeti daljnje informacije.kriteriji kakvoće danje svjetlo .odozgo) pri oblačnom nebu: Za određivanje danjega svjetla postoji niz postupaka: npr. širini i visini. svijetlim. analitički.transparentni papiri za zaštitu od bliještanja i dobivanje difuznog zračenja.3000 lx. Stol z a m o d e l V i z u a l n a kontrola Eksperimentiranje sa svjetlom na modelu pod umjetnim nebom 100% Zenit Bočna rasvjeta Rasvjeta odozgo Danje svjetlo (D % i Dm %) i jednolikost (G) pri rasvjeti sa strane i odozgo 172 . translucentnim stropom. koloristične efekte. Pomoću arhitektonskog modela (mjerilo ~ 1:20) može se mjernim uređajem ustanoviti jačina vanjske svjetlosti umjetnog neba (Ea = 2000 lx). Dakle 100% nebeskog svjetla pada na nadsvjetlo. prema -» Eventualnu pojavu efekta špilje treba izbjeći. matiranim. Sondom se mjeri dobivena jačina osvijetljenosti unutar prostora modela (npr. Treba nastojati da se održe kriteriji kakvoće danjega svjetla.5 puta veći od otvora na krovu. Tom se metodom može odrediti tok danjega svjetla u modelu -» @ Različitim se materijalima može utjecati npr. Eksperimentalni postupak: prostor s ovješenim.kartoni ili papiri različitih. mn d a u radnim prostorijama čak (Dmin) = 4%! l i i Model Zrcalo rVc n Stol z a m o d e l ^ ^ ¿ida 1 1 y 1 ) *! M j e r a č luxa Zid s r e d n j e svjetle boje Umjetno nebo. Kriteriji kakvoće nadsvjetla Tok danjega svjetla (D%) u prostorijama s bočnim prozorima izražava se sa D min i D ma „ -» (fj).

U . Postoji dakle faktor redukcije (ky) za količinu svjetlosti koja upada ovisno o različito nagnutim otvorima u krovu. Vrste i konstrukcija otvora za svjetlo Nagib otvora nadsvjetla određuje postotni udio svjetla s tako izrezanog svoda nebeskog svjetla.3 1. pri navedenim odnosima.faktor). k1 = konstrukcijski elementi. © prikazuje različitost u padajuće količine svjetla pri različitim proporcijama okna ispod pokrova nadsvjetla.5 10- 50- SI 0. Treba dakle izbjegavati suviše visoka ili masivna okna.4 1.vrijednost za Dmin = 5% -> m 173 . mora se udio površine prozora znatno povećati. dakle pri odnosu ~ 1:1. mora se za isti zahtjev. npr. Važan je i odnos ukupne površine nadsvjetala prema tlocrtnoj površini prostorije (kF . Idealna se jednolikost postiže ako razmaci između nadsvjetala (O) odgovaraju visini prostorije (h). II -» © prikazana je. naročito ako je riječ o kosim shed krovovima.5 1. Također je dana preporuka za oblikovanje svjetlosnih otvora.0 Prihvatljivo Kritično Izbjegavati 1. Najveća količina svjetlosti upada kroz horizontalno položeni otvor. Suprotno tome.7 Razmak nadsvjetla.2 DANJE SVJETLO Otvori nadsvjetla —» C D Točkasto razmješteni otvori za svjetlo u području krova daju na ravnini korištenja tipične minimume i maksimume osvijetljenosti.0 2.1 1. © prikazuje tablicu iz koje se mogu uzeti navedeni odnosi i način njihova funkcioniranja. dobro reflektirajuća konstrukcija -» © b. Kod svjetlarnika h = a ( ) h = 2a 3. II praksi vrijedi pravilo: odnos razmaka nadsvjetala prema visini prostorije trebao bi iznositi 1:1.na kvocijent danjeg svjetla. Kod svjetlarnika h = 2a ( ) -> m Redukcija količine danjeg svjetla kod nadsvjetala s visokim oknima odn. visina prostorije i jednolikost koju se nastoji postići uzevši u obzir odgovarajuće oblikovanje nadsvjetla u području krova (ke . nego na D min . pri usmjeravanju danjega svjetla odozgo u prostoriju. to se naziva srednjim kvocijentom danjega svjetla D m . Tu zadovoljava približno odnos 1:4 do 1:5 (odnos otvora nadsvjetla i tlocrtne površine). s masivnom konstrukcijom ispod njih Jednoliko osvjetljenje prostorije i time bolji odnosi danjeg svjetla kod nadsvjetala s filigranskom dobro reflektirajućom konstrukcijom ispod njih Nadsvjetla + D/% šedovi + nagnuti šedovi D = 5% Bočni prozori + nadsvjetla sa suprotne strane D/% za K 10 5 0 0. II -» © a uspoređuje se količina svjetlosti koja upada kroz bočni prozor s količinom svjetlosti koja upada kroz otvor nadsvjetla pod različitim nagibima.ke .5 do 1:2. Vertikalnim nadsvjetlom postiže se najmanja jačina osvijetljenosti na referentnoj ravnini. -» © .uz iste glavne dimenzije prostorije kF = površina prozora / površina tlocrta = 1:6 .faktor) . i sljedeće komponente: visina prostorije i oblikovanje svjetlosnih otvora (ke . odnosno prevelike dubine ugradnje -» © a. površina nadsvjetla povećati tek neznatno.» © b predočeni su odgovarajući faktori redukcije (ky) za različito nagnute shed krovove C D Na difuzno zračenje koje pada na nadsvjetlo djeluje. Kakvoća danjega svjetla u prostorijama s nadsvjetlima ne ovisi samo o prije navedenim parametrima.8 2. k2 = prljavština na staklu.6 1.25 " S i 10 1- 5 0 0. Suprotno tome.8 3 10 0. i konstrukcija odnosno dubina ugradnje otvora nadsvjetla.85 m iznad poda).4 1. Preporuka | Nastojati ^ 1.5.3 S i S i 0-. vidjeti s.7 2.faktor).vrijednosti = O/h Odnos Dmin:Dmax < 1 1.> CD Preporučene vrijednosti odnosa D m j n / D m a x u 60° Y Usporedba tokova i količina danjeg a svjetla za rasvjetu sa strane i odozgo ovisno o četiri različito nagnuta otvora nadsvjetla -> C D 90° Faktor redukcije ky ovisno o kutu b nagiba y ostakljenja šed krovova h = O 1. Računski se ocjenjuje srednja vrijednost tih "svijetlih" i "tamnih" područja.2 1. Ostali faktori redukcije kod otvora za nadsvjetlo: x = transmisijski stupanj ostakljenja. k3 = difuzna svjetlost. Uz to je navedena potrebna kF. prije nego opskrbi prostoriju danjim svjetlom. 0. do odnosa 1:1. Da bi se pri bočnim prozorima i nasuprotno smještenim nadsvjetlima kvocijent danjega svjetla povisio na 5%. Preporučuje se stoga filigranska. jer se nejednolikosti danjega svjetla odozgo fiziološki osjećaju "jačim od kontrasta". bočnim prozorom postiže se maksimalna jačina osvijetljenosti samo u blizini prozora. Pri horizontalnom otvoru za svjetlo bez okna h = O (h = a 2. Traženo G = 1:2 ne odnosi se na D max .6 Utjecaj otvora za danje svjetlo . usporedba bočnih prozora i osvijetljenosti nadsvjetlima. Pri toj jednolikosti (Dmin = 1 i D m = 2) mora biti D min = 2% -> usporedi -> Na kriterije kakvoće koje treba zadovoljiti nadalje utječu. Dm je dakle aritmetička sredina između D min i D max u odnosu na korisnu odnosno referentnu površinu (0.

nadsvjetlo @ @ usporedi @ . Te različite prilike osvijetIjenosti treba simulirati pod umjetnim nebom. uzimajući u obzir teme o gornjoj i bočnoj rasvjeti. konveksni) Šed otvori (konkavni. . Projektni parametri . .osvjetljavati sve kutove prostorija i površina koje ju zatvaraju. Međutim. Konturni zidovi odvojeni od stropa 174 .. konveksni) d) Zaobljeni s bijelom vanjskom površinom Horizont (Shema) Horizont © K o r p u s zgrade koji bi trebalo razviti u južnim regijama (visoko sunčevo zračenje). Tom prilikom treba kriterije kakvoće danjega svjetla vizualno procijeniti na modelu -> © . rasvjeta sa strane i odozgo b) Lepti rasti otvor sa svjetlopropusnim stropom (7l) Posebni oblici d) Stakleni krov s lamelama za difuzno i direktno svjetlo Mogućnost za rasvjetu sa strane i odozgo Rasvjeta sa strane i odozgo.pretvoriti upadajuće sunčano zračenje u difuzno zračenje. otvori nadsvjetla izloženi su ne samo difuznom nego i neposrednom sunčanom zračenju.omogućiti pogled van. natkriven i s usmjerenim vizurama i osvjetljenjem iWïi \l2) Otvori velikih površina naročitih oblika d) Krovovi na dvije vode (može i kao pojedinačne svjetlosne kupole) Svjetlo sa strane i odozgo Izbor između tih dviju mogućnosti osvijetljenosti ovisi i o korištenju i namjeni zgrade i o raspoloživim vanjskim izvorima svjetlosti. usmjerivanje svjetla. Zenit b) Nagib 60° (konkavni.držati se kriterija kakvoće za danje svjetlo. bočna rasvjeta a) Međusobno uklopljene smaknute koso položene ljuske c) Bočna nadsvjetla kao vijenac @ t i Horizont (Shema) Horizont Korpus zgrade koji bi trebalo razviu sjevernim regijama (visok udio difuznog osvjetljenja). .» © + © . b) Svod (npr. .^ 'O O O O O O a Ovješeru strop s 1/j umjetnom rasvjetom DANJE SVJETLO ^ O O O O O O O O O U O O U OOđ Empirijska ocjena kakvoće danjega svjetla kod nadsvjetla Konačno ocjenjivanje prilika danjega svjetla treba poduzeti pri oblačnom nebu.Dm .površine koje zatvaraju prostoriju međusobno rasvjetno . Gunnar Birkets je. . ali i pod umjetnim suncem.izbjegavati visoke kontraste gustoće osvijetljenosti. o geografskom položaju lokacije. pasaž) Pojedinačni otvori velikih dimenzija d) Svjetlarnici za direktni i indirektni upad svjetla c) Laterne b) Membrane (npr.difuzna i neposredna sunčana svjetlost .izbjegavati bliještanje. za sportske dvorane) d) Transparentni prostor. Primjerice za ekstremne uvjete svjetlosti i klime treba razviti odgovarajuće oblike građevine © + @ Oblici zgrada u našim geografskim širinama trebali bi se projektirati na osnovi raspoložive ponude osvjetljenja . izgradio u SAD nekoliko zgrada koje mogu biti primjer kako rješavati ovakve konfliktne situacije -> DD.ne orijentirati nadsvjetla prema jugu. tj.voditi računa o prosječnom kvocijentu danjega svjetla . bolje je plastično zasjenjenje. Alvar Aalto je naročito u skandinavskom prostoru (visok udio difuzne svjetlosti) razvio nekoliko oglednih primjera graditeljskih kompleksa CD.tehnički odvojiti . . termičko opterećenje itd.

siječnja traje 81/4 do 7 1 / 2 sati. Trajanje osunčanja Moguća dnevna insolacija od 21 . Za mjesta istočno od 15.2 . 16 do 163/4 sati. Stuttgart 35%). Za najsjeverniji dio. U Berlinu su okolnosti naročito povoljne (u srpnju gotovo 50%. Stupnjevi navedeni u dva vanjska prstena odnose se na "azimut". prosinca nego se javlja u posljednjim danima siječnja. Za Potsdam je na 13° istočno od Greenwicha prema tome lokalno vrijeme 8 minuta kasnije od srednjoeuropskog vremena. lipnja) Najdulji dan u godini 51. stupnja lokalno je vrijeme za svaki stupanj 4 minute ranije.München . © Kretanje Sunca u vrijeme ljetnog solsticija (približno 21. Stupanj djelovanja je u raznim mjestima vrlo različit. B. studenoga do 21. U mjesecima između toga mijenja se trajanje osunčanja za gotovo 2 sata mjesečno. Lokalna vremena navedena u vanjskom prstenu poklapaju se unutar Njemačke s normalnim vremenom za 15° istočne dužine (Görlitz .5° sjeverne širine (Dortmund . nacrtan na prozirnom papiru. najtopliji dan nije 21. Sunce i toplina Prirodna toplina na otvorenome ovisi o položaju Sunca i sposobnosti tla da otpušta toplinu.> s . Točne podatke o tome za predjele o kojima je ovdje riječ.Königsberg). Sljedeći podaci o Sunčevoj putanji odnose se na područje 51. 162-166 Primjena Osunčanje projektirane građevine može se odmah očitati ako se projekt građevine. rujna) ekvinocija 175 . a od 21.Bornholm = meridijan srednjoeuropskog vremena). Stvarno osunčanje zbog magle i oblaka iznosi jedva 40% od navedenoga. tj.Halle . sa 55° sjeverne širine (Flensburg . treba 3.SUNČEVA SVJETLOST Određivanje osunčanja građevina prema H. Naravno i u tome se lokalne okolnosti znatno razlikuju.5° odbiti. a za zapadna 4 minute kasnije od normalnog vremena. lipnja nego jedan od posljednjih dana srpnja.svibnja do 21. Fisheru i W.Göttingen .Stargard .5° S Šir.Salzburg .Wien) treba ucrtanim visinama Sunca dodati 3. daju državni meteorološki uredi.Militsch). to je kut kojim se mjeri prividno kretanje Sunca s istoka prema zapadu u projekciji na horizontalnu ravninu. Za najjužniji dio sa 48° sjeverne širine (Freiburg .5°. a najhladniji dan nije 21. srpnja približno jednako traje. Kürtu -> Q P DIN 5 0 3 4 . (Dortmund Halle) © Kretanje sunca u vrijeme proljetnog (oko 21 ožujka) i jesenskog (oko 23. Zbog toga krivulja topline kasni oko mjesec dana iza krivulje visine Sunca.Bornholm . u skladu sa svojom stvarnom orijentacijom u prostoru preklopi preko grafikona Sunčeve putanje ili obrnuto.

ožujka i 2 3 rujna . Sjeveroistočna strana dobiva Sunce jedva jedan sat. što odgovara tlocrtnoj projekciji visine Sunca. lipnja Ljetni solsticij 21. © Zimski solsticij. daje u vezi s gornjim rubom zgrade granicu sjene na predK njoj fasadi. Q^ Položaj Sunca u podne karakterističnih dana u godini. On u tlocrtu određuje granicu sjene na koju se preklopljeno ucrtava visina Sunca (stvarna zraka svjetla). Osunčano od 9* 5 —16 = 81/4 \ © Kretanje Sunca: zimski solsticij (oko 21. Odsječak x nanesen vertikalno na sjenu u tlocrtu. najkraći dan u godini 51 5° S širine (Dortmund . Ubrzo nakon 11 sati počinje na sjeveroistočnoj strani zasjenjenje. Udaljenost Sunca od promatrača odgovara unutarnjem polumjeru crteža kretanja Sunca s točkastim kretanjem Sunca u tlocrtu. Sjeveroistočna strana je ubrzo nakon 10 sati u sjeni. a jugoistočna strana je ubrzo nakon 15 sati u sjeni Osunčano od 9—1545 \ Nije osunčano / 1-aH Pogled •i°Visina Sunca Osunčano od 8 ' 5 — 9 ' Za ustanovljenje osunčanja :li zasjenjenja u neko određeno doba godine i dana (npr. ubrzo nakon 13 sati leži i jugoistočna strana u sjeni.SUNČEVA SVJETLOST Osunčano od 14—20 1 S Osunčano od 10 1 0 — 2 0 1 S h = 9% / -614 h Osunčano od 3 " — 1 0 M " «6% (5) Ljetni solsticij. jugoistočna strana je ubrzo nakon 15 sati u sjeni 176 . prosinca). ekvinocij 11 sati) nanosi se kut azimuta u tlocrtu na promatrani ugao. prenesen na pogled.Halle) ' ' 2 1 . 2 1 . dok su ostale strane u odgovarajućim vremenima osunčane. prosinca v Osunčano od 1 4 « — 1 8 h = 3M © E k v i n o c i j .

180.50x1.00- . kad ima više od 4 cjelovite etaže.00 x 1. Za stubišta.50x2. vertikalni šed 60° = Kut z r a č e n j a S u n c a Sjever 7 6 % Propusnost z a svjetlo 40 mm 3.20 2. učinak je 150 .00 x 1.50 1. elementi za osvjetljenje.50 x 3.00 x 2.50 x 1.00 1. Ti su otvori različitih veličina do 5. svjetlosna staza (6) Gusjeničasto nadsvjetlo (7) Dvovodno nadsvjetlo (0) Jednovodno nadsvjetlo -2. stubišta itd.20 x 1.16x76 (4) B= Otvor na stropu 125 x 1.0 (5) Svjetlosna traka.00x2.30 2.00 - ® Laterna s nagnutim otvorima ® Vertikalna laterna O 60°-šed. 9 0 .50 x 1. bez pomoćne konstrukcije. potrebni su otvori za odvođenje dima.NADSVJETLA z S postoljem.20 1. Ugrađuju li se parovi ventilacijskih otvora prema glavnom smjeru vjetra odnosno protiv toga smjera. Sustavi nadsvjetla daju difuzno osvjetljenje prostorija bez bliještanja -> Nadsvjetla kod šed krovova s ulošcima od staklenog prediva pružaju sve značajne klimatsko .00 1.00 2.40 1.20 2.40 B 1.80x2. a u posebnoj izvedbi 7.50 4.45 x 2.00 1. kosi šed 90°-šed.20 x 1. 1 5 0 .50 H 5.00-4.20 X 1.20 2. mora otvor biti na suprotnoj strani od prevladavajućeg smjera vjetra kako bi se koristilo njegovo usisno djelovanje. odvodna površina treba biti aerodinamična.08 72 x 2. 5 0 . onda je orijentacija niz vjetar .20 1.uz vjetar.80 1.00 2.80 1. 2 5 0 © "Normalna" svjetlosna kupola Svjetlosna kupola s visokim postoljem *L mi A 40 70 80 1.50 : \ A 1.30 60 90 1.70 O k r u g l a kupola: 0 6 0 .50 m.50 1 40 mm 1 70 mm 5.50 2.50 1.50 B x x x x x 60 90 1.00 1. kasete.50 1.80 x 1. Mogu biti i od pleksistakla koje reflektira toplinu.20 2.00 x 3.1000 m3/sat -> © Svjetlosna kupola može služiti i kao izlaz na krov.00 1. dvorana.00 1.51-7.01-4.50 60x60 60 x 90 90x90 1. Prisilno odvođenje zraka postiže se ugradbom ventilatora u rubni vijenac.tehničke prednosti hale sa šed krovom -> Uobičajene ravne krovove moguće je podizanjem pretvoriti u šed krovove H 1 .00x2.50 1.80 1. 220.00 X 1.50 190 m m Element Šed .70 x 2.40 2. kruta i ventilirana 6 0 X 60 80x80 90x90 1.25x2.80 1. Otvor za dovod zraka treba biti 20% manji od otvora za odvod zraka.5.00 1. x x x x x 2.50 1.70 3.30 75x1.00 x 2.50 x 2.50 (3) Piramidalna svjetlosna kupola Kupola za sjeverno svjetlo Za osvjetljenje i ventiliranje prostorija. kapci za odvođenje dima i rebrenice kao kruti ili pomični elementi.20 x 2. Kad je riječ o uređajima za odvođenje dima.70 2.25 1.00 1.40 1.20 1.20x2.80 2.60 1.nadsvjetlo od poliesterskih ploča armiranih staklenim vlaknima (2) Dvoslojni transparente elementi za nadsvjetla 177 .50 x 1. Cikličkim smicanjem dimnih odvoda za po 90° koriste se vjetrovi iz svih smjerova.6.00 5 0 x 1.50 -SVJETLOSNE KUPOLE 15-30 1 Ventilator H L « 3 'JM.01-5. te za odvođenje dima iz tih prostora. 100. 1 2 0 .50 50 x 1.20 x 1.50 Termoizolacija u području zasjenjenja uloška od staklenog prediva 170 m m 1 90 m m Element 3.51-6.25x2.00 1.70 A= Prolaz svjetla 72 x 1.00 4.00 x 2.80 1. Usmjerenjem svjetlosne kupole prema sjeveru sprečava se upad sunčanih zraka i bliještanje -» Smanjenje bliještanja postiže se oštrim kutom upada sunčanih zraka uz pomoć visokog rubnog vijenca -> © Ako se svjetlosna kupola koristi i za ventilira-nje.80 2.50 m. na raspolaganju su: kupole.40 1.61-4.80 x 1.50 1.50 1.

Stoga je povoljno zadovoljavajuće osvjetljenje postići malom veličinom prozora. tj. Svjetlopropusna površina mora iznositi najmanje 1/20 tlocrtne površine radne prostorije. veći je i strmiji kut upada i manja količina svjetlosti koja prodire u zgradu. Suprotno od klimatski povlaštenoga kulturnog područja Mediterana. Primjer © © prozora dobivati više svjetla nego zgrada u centru gra- 3 18' c b a i 1 15 20 25% 10 t> Veličina prozora u % tlocrtne površine sobe (5) Veličine prozora u stambenim zgradama Visina parapeta = 0.najmanja visina ostakljene površine 1. Prozori su uvijek bili i jesu najslabija točka termoizolacije. nagiba a 30°.5 R. Ukupna širina svih prozora mora iznositi najmanje 1/10 ukupne širine svih zidova (M + N + O + P ) .5 m mora svjetlopropusna površina prozora iznositi najmanje 30% površine vanjskoga zida: = 0. Nagib krovne plohe je poznat.14 = 2. c b a ftVi S30--S45' c S 18'-S30* b c b a s> B nadsvjetlo pod nagibom 0° zahtijeva samo 20% veličine vertikalno postavljenog prozora. upadni kut svjetla 18° .30° (3) Presjek kroz fasadu (4) Širina otvora prozora Q = 0.ali nedostaje pogled na okolicu. ukoliko se ne računa na dobivanje topline od sunca kroz prozor.8 m 2 prozora. A Nagib krovnog prozora 40° Kuća nije na slobodnoj lokaciji. Kod radnih prostorija viših od 3. Razlog: što su susjedne zgrade bliže i što su više. Slobodnostojeća zgrada će uz istu površinu da.3AxB-> ©. c Potrebna veličina prozora svih ostalih prostorija. ali nije značajno zasjenjena 10% tlocrtne površine je dovoljno kao veličina prozora Veličina prozora (7) Krovni prozor 178 . d Kut upada svjetlosti. ® a Potrebna veličina prozora dnevne sobe 14% tlocrtne površine. moralo se ovdje svakodnevno živjeti pretežno u zatvorenom prostoru koji je bio vezan uz danje svjetlo jer je umjetna rasvjeta bila skupa.3 m n S 9 0 Parapet Primjer ->(5) A Stan. Što je veći kut upada svjetlosti toliko moraju prozori biti veći. uz isti efekt osvjetljenja prostorije . Svijetli otvor prozora Površine ostakljenja = 1/20 tlocrtne površine širina prozora: 1/10 ( M + N + O + P) ® Veličine prozora kod industrijskih objekata Veličine prozora = 0. Dobra rasvjeta prostorija tijekom sati bez danje svjetlosti bila je za široko stanovništvo nedostižna.» © . b Potrebna veličina prozora za kuhinje. U skladu s tako važnom ulogom razvili su se otvori za danje svjetlo u značajan element stilskoga oblikovanja: od romaničkih prozora s kružnim svodom do baroknih prozora.3 A x B Za prostorije čije dimenzije odgovaraju stambenim prostorijama vrijedi sljedeće: . Osim veličine prozora i njegovog nagiba važna je i lokacija zgrade. U europskom kulturnom području sjeverno od Alpa oblikovanje prozora ima posebna obilježja.5 R B Potrebna veličina prozora u dnevnom boravku C 17% tlocrtne površine dnevnog boravka zadovoljava kao veličina prozora. U Nizozemskoj se propisima određuju veličine prozora ovisno o kutu upada svjetlosti. uokvirenih bogatim razigranim dekorom. Svako radno mjesto mora imati jedan prozor za vezu s eksterijerom. Manja količina svjetlosti nadomješta se većim prozorima.PROZORI Prozori su nezaobilazni elementi koji prostoriji moraju osigurati zadovoljavajuće danje svjetlo.9 m Ukupna visina svih prozora mora iznositi 50% širine radne prostorije Q < 0. Za dnevnu sobu od 20 m 2 x 0.

* ( § ) - © © H ^ .a ^ i u sobu.75 > (§) Kuhinja (IO) Ured (registratora) (li) Garderoba Nadsvjetlo u crtaonici VENTILACIJA ® - ® GRIJANJE . topli zrak © ^ S r ^ * Osoba koja sjedi je izložena hladnom i toplom zraku (nezdravo) Ugrađena grijaća tijela (konvektori) zahtijevaju dovođenje i odvođenje zraka ZAŠTITA OD POGLEDA ® Za zavjese treba predvidjeti dovoljno prostora u uglovima Vertikalne rebrenice.PROZORI POLOŽAJ PO ŠIRINI DIN 5034 RASPORED (?) U zidu od lomljenog kamena U zidu od opeka (3) U kanatnoj stijeni ® U čeličnom ili armiranom betonskom skeletu POLOŽAJ PO VISINI ® Na mjestu s lijepim pogledom i istaknutim građ. elementom (6) Prostorije s dobrim pogledom (7) Normalna visina (visina stola) 1. lamelasti zastori Platnena roleta ili sintetička Lamelasta roleta (venecijaner) 179 .

® .SOLARNA IZOLACIJA PROZORI DIN 18073 ->QD Zaštita od sunca treba spriječiti bliještanje. a ne da ulazi u stan kroz otvorena nadsvjetla uslijed gomilanja kraj elemenata za zaštitu od sunca. u zemljama srednjih geografskih širina preporučuju se veliki prozori s velikim upadom difuznog svjetla -> © . nepovoljno (2) Rebrenice izvana © . lipnja (ljetni solsticij). Rolete. ožujka i 21. u podne a 1 = 50°. lima (10) drveta. Pogodno i za visoke i za kose površine prozora. Dok u južnim geografskim širinama i minimalna veličina prozora omogućuje dovoljan upad svjetla. 21. u podne a 1 = 63°. © Rebrenice iznutra. a = 40°. a = 50° Općenito istak A = tg kuta zasjenjenja a • visina prozora H. Na 50° geografske širine južni prozori imaju pri upadnom kutu 30° potpunu zaštitu od sunca -> ® . svibnja i 31. min. istak A = tga ® H) debljina zida D ©čišćenje prozora Balkon ili staza za ¿asma oa čel. ili /—n Dvostruka uvosu (11) zaštita Kosa zaštita Položaj rebrenice daje difuzno svjetlo. sintetični materijali) čiji je razmak nešto manji od širine (nagib se može mijenjati) . Toplini koja se uzdiže uz fasadu mora se omogućiti izlaz kroz proreze.i5o° ^ ^ Markize štite od sunčevih zraka i topline © Markizolete © Koso . aluminij. 1 0 / / / ? / / / / / / / / / / / / / S/ / / / Zaštita od Regulabilna markiza 180 .vertikalna markiza Kut upada sunca a 1 i zasjenjenja a za južni zid ispod 50° sjeverne širine (Frankfurt Schvveinfurt) -> ( 7 ) . sunce dopire iza stakla. markiza 28%. alum. 1.> © . a = 27°. smanjiti ulazno zračenje topline. u podne a 1 = 40°.(8) 21. rujna (ekvinocij).5 Venecijaner Brise soleil. markize i markizolete postavljaju se po želji. srpnja. djeluje kao zasjenjenje @ 1 7. zaštita od sunca i bliještanja to § 2. Briše soleil © ugrađen fiksno ili okretno oko osi lamela.60 3 . Rebrenice -> ® od plosnatih lamela (drvo.10 15° 2. Prema Houghtonu -> C drvena rebreP nica propušta 22%. a unutarnje platnene rolete 45% sunčane topline (nezaštićeni prozor 100%).

preporučljive za prozorske trake | Veličine.PROZORI NAČINI OTVARANJA 5 Otklopno krilo Okretno krilo oko •' horizontalne Okretno krilo oko vertikalne osi (može biti i ekscentrična) Zaklopno krilo ( T ) Krilo ( p r e m a v a n i unutra) ^ ^ Okretno krilo oko vertikalne i horizontalne osi ( 3 ) Vertikalni klizni prozor Klizni prozor OBLICI NALIJEGANJA © Nalijeganje iznutra na sakriveni doprozornik • I Jednokrilni prozori | Dvokrilni prozori Nalijeganje izvana na sakriveni doprozornik 1 Trokrilni prozori (8) Prozor sa cvijećem 375500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 rr F 8x4 E ! s r Brojevi iznad slika su brojčane oznake z a veličinu. preporučljive za podrumske prozore s Veličine.5 62. 125 m m z a širinu i visinu: npn: prozorski otvor 9 * 11 = (9 * 125) * (11 * 125) = 1 1 2 5 » 1375 62.5 9x11 " 5 RR Objašnjenje: H l Preporučene veličine •Veličine § Veličine.5 8x6 ID I a Prr 0 ! 0 ® Način nalijeganja 1 (nalijeganje iznutra) 0 / m^ 62. preporučljive za prozore/vrata ElVeličine.5 62. O n e se sastoje od višekratnika jedinične mjere. preporučljive za prozore na pr ® Način nalijeganja 2 (nalijeganje izvana) aonicama ® Zidarske mjere (RR) za prozorske otvore DIN 18 050 Način nalijeganja 3 (bez nalijeganja) 181 .

ili u obliku kaseta slagati jedne pokraj ili iznad drugih . prozorima ->(in) Jedan pokraj ili iznad drugog 182 . 134cm . otklopno .klizni prozor | | Dodatni element kružni luk ® Okretni prozor ñ A A © Klizni prozor.36 3-4 3. .66 9 0.55 5-7 0. široki prozori za stambene prostorije mogu se dobiti ugradnjom mijena i pomoćnih rogova.74cm. 94cm 114cm . Za nusprostorije treba širinu prozora odrediti prema razmaku rogova.00 -1.» © .36 (D Uz nazidak (7) Pri dodatnom vertikalnom prozoru (tj) Određivanje veličine prozora u odnosu na tlocrtnu površinu prostorije r ^ (8) 1 20-75° N Varijanta ugradbe. Bogati. dodat. prozorskim elementom Okretni prozor r A A n \ k f \ \ \ / Prozor učvršćen tvrdom pjenom Otklopno okretni prozor t' Izlazni prozor • 64cm K (5) Postavljanje prozora u krovnoj plohi Dodatni element zid ® 1.© . Strmi krovovi zahtijevaju kraće.PROZORI ¿L PROZORI ZA STAMBENA POTKROVLJA Za određivanje veličine prozora mjerodavna je tražena stambena kakvoća prostora. . prozora 54/83 5 4 / 1 0 3 64/103 74/103 74/123 74/144 144/123 114/144 134/144 Površina upada svjetla m 2 0. Građevinski propisi nalažu da je za stambene prostorije najmanja svijetla površina prozora = 1/8 tlocrtne površine prostorije -» Veliki prozori s mnogo svjetlosne površine čine prostorije ugodnima za stanovanje. a blaže nagnuti dulje prozore.21 Veličina 2 2 prostorije u m 0.93 11 1. 54cm "|B4cm | .12 13 m 2 1.28 2-3 0.44 4-5 3. Krovni se prozori mogu pokrivnim okvirima spajati u nizove -> ® . vertikalni presjek (9} Horizontalni presjek Prozorski niz s vertikal.vrata Otklopni prozor s metal. prozor . (T) Okretni prozor ^g^ Otklopni prozor.20 Veličina prozora Vel.

8 W/(m2 K) dokazan atestima Grupa 2.1 | 2.8 2.vrata uklj.1 2.8") 3.4 2. Podjela prozora prema vrsti krila -> © A .2 2.PROZORI DIN 68121.6 1.4 3. okvir (kF) 183 .1 10 1.7 2.6") 4.7 2.4 2.0 W/(m2 K) dokazan atestima.3 3. okretno .3 2.1") 3.2 2. ako je koeficijent propusnosti topline okvira kR < 2.5 1 ) Za prozore kod kojih okvir ne prelazi 5% (npr.H.3 2.6 2.5 2.1 2.2 5.8 1. Prozori u okvirima od termoizoliranih metalnih ili betonskih okvira koeficijenta propusnosti topline okvira3.9 2.6 > kR > 2.0 2.7 3.3 33' Uz upotrebu normalnog stakla 1 2 3 4 5 6 7 tf (3) Prozor od čeličnih cijevnih profila 8 9 Jednostruko ostakljenje > 6 do < 8 mm jednostruko staklo od > 8 do <10 mm jednostruko staklo od >10 do <16 mm jednostruko staklo od > 6 do < 8 mm izolacijsko staklo s dva puta > 8 do < 10 mm izolacijsko staklo s dva puta >10 do <16 mm izolacijsko staklo s dva puta 20 do 100 mm dvostruko ostakljenje s razmakom stakala od 20 do 100 mm Dvostruko ostakljenje s normalnim i izolacijskim staklom (zračni međuprostor 10 do 16 mm) s razmakom stakala 20 do 100 mm . Vanjske prozore i ostakljena vrata grijanih prostorija treba izvesti s izolacijskim ili dvostrukim staklom.2 3.2 2. sintetike (vidjeti primjedbu) i kombinacije drva (npr. drveni okvir s aluminijskim oblogom) bez posebnog dokazivanja ili ako je koeficijent propusnosti topline okvira kF < 2.9 3.4 3. Zbog visokih zahtjeva koji se traže u vezi s prozorima (termoizolacija i akustična izolacija). a eventualni metalni ulošci služe samo za montažu.4 1.0 2.2 3.9 2.2 3.vrata uključujući okvir F W/ (m K) 2 1 2) W/m2 K) 2.2 3.6 2. ostakljenje izloga) može se za koeficijent propusnosti topline kF uzeti koeficijent ostakljenja k v 2) Stupnjevanje prozorskih okvira u grupe materijala za okvirel do 3 treba provesti kako slijedi: t? (7) Prozor od^sintetičnog materijala Grupa 1 Prozori s okvirom od drva. 4108 Zidarska mjera Modularna zidarska mjera Vanjska mjera doprozornika DIN 68121 normira drvene profile za okretne.1 2.8 2.dvostruko ostakljenje s dvije jedinice izola cijskog stakla (zračni međuprostor 10 do 15 mm) i razmakom stakala 20 do 100 mm Zid od staklenih blokova prema DIN 4242 sa šupljim blokovima prema DIN 18 5.0") 3.otklopne i otklopne prozore.9 2.1 Grupa 2.2 2.6 3.8 W/(m2 K) dokazan atestima. Primjedba: u grupu 1 se mogu profili za prozore od sintetike uvrstiti samo ako je oblikovanje profila određeno vrstom sintetike.3 2. ^ 0 Drveni prozor Ž T «T - Vanjska mjera doprozornika Zidarska mjera Jednostruki prozor (6) Prozor krilo na krilo Dvostruki prozor Prozor sa sakrivenim okvirom Prozor s punim okvirom Oblici prozora (2) Čelični prozor 1 Opis ostakljenja 2 Ostakljenja i) «V 3 4 5 6 7 Prozori i prozori .0 2.2 2.5 2.2 3.3 3.7 11 3.9 2.1 W/m2K.4 4.2: t? (5) Aluminijski prozor © Proračunske vrijednosti koeficijenata propusnosti topline za ostakljenja (kv) i za prozore i prozore .7") 3. nastali su brojni oblici i konstrukcije prozora -> © . Prozori u okvirima od termoizoliranih metalnih ili betonskih profila.d).0 2.4 3.5 1. Koeficijent propusnosti topline ne smije biti veći od 3.8 3.8 2.D i prema vrsti okvira ->@E .

PROZORI
DIN 4109 0 izboru konstrukcije, gradiva ili površinske obrade prozora odlučuju tehničke i oblikovne želje, iz kojih proizlaze zahtjevi koji taj element građevine treba ispuniti. Osnovni zahtjevi u vezi s konstrukcijom: veličina, format, podjela, način otvaranja, gradivo okvira 1 obrada površine. Da bi se na dulje vrijeme osigurala nepropusnost protiv pljuska, važno je oblikovanje žljebova te položaj i namještanje brtvenih elemenata. Dodatni elementi koji se ugrađuju kao npr. kutije za rolete, parapeti i ventilacija, moraju biti usklađeni s akustičnom izolacijom prozora -» ® Tehnički zahtjevi: nepropusnost za pljusak, propusnost reški, ventilacija, termička izolacija, akustična izolacija, zaštita od požara, opća sigurnost, ostakljenje protiv provale.

t*
w

/T\

Aluminijski prozor sa spojenim krilima

(2)

Aluminijski prozor s termički odvojenim profilima do 37 dB

Prom. opt. tijekom dana u oba smjera, vozila na sat

Udaljenost

i^DjV n
4|f V^/

L

L

Stambena ulica Stambena ulica (dvotračna)

<10 <35 26 do 35 11 do 25 i 10 >100 36 do 100 26 do 35 11 do 25 i 10 101 do 300 101 do 300 36 do 100 11 do 35 i 10 101 do 300 36 do 100 >35 101 do 300 10 do

Stambeno sabirna ulica (dvotračna)

50 do

Univerzalni aluminijski prozor, iz- f ^ među krila ugrađena solarna izola- V cija, kapacitet do 47 dB

Aluminijski prozor krilo na krilo, temnoizolacija do 47 dB

0 0 50 1 II III 0 1 200 II III IV

0

Prosječna vanjska razina buke (u dB)

Tip ulice

ulice (m)

t 3 t

Razina buke

1 I

^ 50

"

i

pfa
m

EH
j L / ^ N Aluminijsko - drveni prozor, V 2 / konstrukcija krilo na krilo, do 40 dB

Lokalna cesta u naselju" (dvotračna) Stambeno sabirna ulica (dvotračna) Gradske glavne prometne ulice Industnjska područja 4-do 6 tračne glavne prometne ceste. autocestovni priključci i auto ceste

1
1 II 200 do 1000 III IV III 1000 do 3000 IV V IV

51 do 55

II

56 do 60

III

61 do 65

IV

66 do 70

i 100

3000 do 5000 V

V

>70

2

"Izvan naselja i kod cesta u industnjskim i radnim zonama uzeti slijedeću viSu razinu buke

> Vrijednosti u zagradi odnose se na vanjske zidove i moraju se uzimati i za prozore, ukoliko oni predstavljaju više od 60% površine vanjskog zida

t»(D

Aluminijski klizni prozor, temnoizoliran do 35 dB

Kolika je glasnoća? Klasa akustične izolacije 6

®

Izbor odgovarajuće akustičke izolacije

m T 4: A
ru
* (7) prozor oa sintetičnog materijala, aluminijski istaknuti doprozornik, do 42 dB * W .0. Prozor od sintetičnog materijala, krilo na krilo, između ploha solama izolacija, kapacitet do 45 dB

Veličina Orijentacijska upozorenja 0 obilježjima konstrukcije prigušenja prozora i ventilacijskih uređaja buke dB 50 Prozor s kutijom i odvojenim slijepim doprozornicima sa specijalnim brtvljenjem, vrlo velikim razmakom stakala veće debljine Prozor s kutijom sa specijalnim brtvljenjem, velikim razmakom debelih stakala; prozori krilo na krilo s odvojenim okvirima krila, specijalnim brtvljenjem, razmak debelih stakala preko 100 mm Prozor s kutijom sa specijalniim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; prozori krilo na krilo sa specijalnim brtvljenjem, razmak debelih stakala preko 60 mm Prozor s kutijom bez dodatnog brtvljenja i srednje debelim staklom; prozori krilo na krilo sa dodatnim brtvljenjem, uobičajenim razmakom stakala veće debljine, izolacijsko ostakljenje u teškoj višeslojnoj izvedbi; staklo debljine 12 mm, fiksno ugrađeno ili u brtvljenim prozorima Prozori krilo na krilo s dodatnim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; izolacijsko ostakljenje debelim staklom; fiksno ugrađeno ili s brtvljenim prozorima Prozori krilo na krilo s dodatnim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; izolacijsko ostakljenje tankim staklom u prozorima bez dodatnog brtvljenja Nebrtvljeni prozori s jednostrukim ili izolacijskim ostakljenjem

5

45-49

4

40-44

3

35-39

-

-

-

-

-

-

2

30-34

1

25-29

J — — I 1.39 4 — ——I 1 — 1 — — 1

0

20-24

1

( 9 )

Vanjske mjere slijepog doprozornika za klizne prozore-»

©

Klase akustične izolacije prozora (izvod iz VDI - smjernica br. 2719)

184

Potrebna vrijednost akustične izolacije prozora Rw (u dB) u prostorijama za boravak u stanovima2) 25(30) 25(30) 30(35) 35(40) 40(45) 45(50)

J

CISCENJE ZGRADE
TRA 900 + AuFzV - > Q P Fasadna dizala i transporteri Kao osiguranje od pada mogu se upotrijebiti sigurnosni pojasi s uprtačima, sigurnosna užad ili drugi uređaji za osiguranje na visini -»

©

Osiguranje pomoću sigurnosne košare i sigurnosnog pojasa

@

raraielno pomične sigurnosne ljestve, moguća uporaba za 3 - 4 etaže

Fasadna dizala odnosno transporteri za čišćenje prozora (što omogućuje fiksno ostakljenje) i fasada -> © - ® služe i za radove na održavanju i popravcima (štedi se izgradnja skele). Uz pravodobno postavljanje služe i za izvedbu građevinskih radova (namještanje rebrenice, montaža prozora itd.). Uz male tehničke preinake mogu fasadna dizala i transporteri poslužiti za spašavanje pri požaru. Izvedba kao prijevozne viseće ljestve na vodilicama, uređaj s gondolom bez tračnica, uređaj s gondolom na tračnicama, pričvršćeno na krovnu ploču ili na balustradu, sa zavojima i skretnicama. Uređaj s visećim Ijestvama (fasadni transporter) od lakog metala -» ©sastoji se od pokretnih visećih ljestvi i tračnica. Širina ljestvi 724 ili 840 mm, ukupna duljina najviše 25 m, ovisno o sklopu zgrade. Najveće korisno opterećenje 200 kg (dva čovjeka i pribor). Varijante su galerije za održavanje -» © i balkoni za čišćenje -» © .

Čišćenje susjednih prozora

®

Zatamnjena površina predstavlja prihvatljivu veličinu za čišćenje Vrsta građevine Uredi Javni uredi Prodavaonice Prodavaonice (na gl. ulicama) Bolnice Škole Hoteli (first class) Tvornice (precizni radovi) Tvornice (teški rad) Privatne kuće Vanjski prozori Svaka 3 mjeseca* 2 tjedna Izvana svaki tjedan Iznutra svaki 2. tjedan Izvana dnevno Iznutra svaki tjedan 3 mjeseca 3 - 4 mjeseca 2 tjedna 4 tjedna 2 mjeseca 4 - 6 tjedana Krovni prozori Svakih: 12 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 3 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci
-

* Prozore u prizemlju treba češće čistiti Balkoni za čišćenje (7) Vremenski razmaci čišćenja prozora

Sustav Gardemann Radne platforme

185

VRATA
DIN 107 s.8

©

Općenito pogrešno otvaranje

(2)

Općenito pravilno otvaranje

i.

(5)

S ormarom (povoljan raspored)

©

Dvoja vrata na uglu koja se otvaraju u istu prostoriju

(7)

Dvoja vrata pogrešno

(8)

Dvoja vrata pravilno

Lijeva brava y e v a šarka K-J

LE (9)

VZ7-77 (T^)

RE

\

^ « ^ ^ D e s n

Lijeva Sarka

J

Desna brava

Lijeva brava

Zatvaranje desno
Desna brava

Zatvaranje lijevo

Desno krilo

Lijevo krilo

Desna šarka

Dvokrilna vrata s desnom bravom

^ ^

Leteća vrata jedno- i dvokrilna, event, desni promet

Okretna vrata, jednokrilna, ekscentrična

Centrična, za desni promet

SZ3

Πv ^ v v Krilo s bravom

(i?)

Četverokrilna vrata

Klizna vrata, klize ispred zida

Klizna vrata, ulaze u zid
Dvokrilno

Američki Balanced Door

Američki Balanced Door

U unutrašnjosti zgrade moraju vrata biti smisleno raspoređena, jer nepovoljno smještena ili nepotrebna vrata smanjuju iskoristivost prostora, otežavaju njegovo korištenje i uzrokuju gubitak prostora za smještaj namještaja - » © - ® . Razlikuju se: vrata koja se otvaraju prema unutra, u prostoriju, i vrata koja se otvaraju van, prema hodniku. Uobičajeno je da se vrata otvaraju u prostoriju - » ® Vrata se označavaju prema položaju i namjeni, smjeru otvaranja, načinu nalijeganja, vrsti dovratnika, konstrukciji krila, načinu pokretanja i otvaranja. Unutarnja vrata: sobna vrata, ulazna vrata u stan, podrumska vrata, vrata za kupaonicu, zahod i ostale nusprostorije.
Vrata se otvaraju u prostoriju Vrata se otvaraju na hodnik

O
I I I I
Oblikovanje krila vrata

Vanjska vrata: kućna i dvorišna ulazna vrata, vrata za balkone i terase. Balanced Door - » @ - ® zahtijeva minimalnu silu za otvaranje, pogodno za prolazna vrata u hodnicima, u vjetrobranu itd. Širina vrata ovisi 0 namjeni prostorije koju zatvaraju. Najmanja svijetla širina iznosi 55 cm U stambenim zgradama iznosi svijetla širina: jednokrilna vrata, sobna vrata oko 80 oko 70 za nusprostorije, kupaonice, zahode ulazna vrata u stan oko 90 kućna vrata do 115 sobna vrata oko 170 dvokrilna vrata, kućna vrata 140-225 Svijetla visina unutarnjih vrata: minimalno 185 normalno 195-200 cm cm cm cm cm cm cm cm

I 0 I I I

£
£

Ne dopušta se da su klizna i okretna vrata izlazna jer u slučaju opasnosti otežavaju bijeg iz zgrade.

186

VRATA
DIN 4172,18100, 18101, 18111 Mjere otvora za vrata u zidovima -> © normirane su građevinske mjere prema DIN-u 4172. Ako su u iznimnim slučajevima nužne drugačije veličine, treba ih oblikovati kao višekratnike od 125 mm. Čelični se dovratnici mogu upotrijebiti kao desni i lijevi -> Oznaka za zidni otvor širine 875 mm i visine 2000 mm (u normiranoj građevinskoj mjeri): zidni otvor DIN 1 8 1 0 0 - 8 7 5 x 2000

Normirane zidarske mjere Zidni otvori z a vrata DIN 18100

Mjere krila Vanjske mjere vratnog krila ('tipske mjere") Mjere krila o d žljeba do žljeba, nominalne mj. dop. odstup.

Mjere dovratnika Svjetla širina dovratnika u žljebu dop. odstup

±1

±1

Svjetla visina dovratnika u žlljebu

-3
841 591 716 841 966 716 841 966 1091 1858 1983 1983 1983 1983 2108 2108 2108 2108,

8 .

1
2

875 625 750 875 1000 750 875 1000 1125

1875 2000 2000 2000 2000 2125 2125 2125 2125

860 610 735 860 985 735 860 985 1110

1880 1985 1985 1985 1985 2110 2110 2110 2110

834 584 709 834 959 709 834 959 1084

1847 1972 1972 1972 1972 2097 2097 2097 2097

•D m

Debelo uokvireno preferentne mjere

Granica z a naziv "vrata"

3 4 5

Z a veličine označene brojkom su u DIN 1 8 1 0 1 n a v e d e n e točne mjere z a dovratnike i vratna krila. Brojka je identična broju retka u tab. 1. D I N 1 8 1 0 1

6 7

Zidni otvori ovih preferentnih veličina su u pravilu z a dvokrilna vrata

8 9

(§)

Užfjebljena vratna krila i dovratnici DIN 18101 Svjetla mjera prolaza kroz dovratnik ŠxV 811x1843 561x1968 686x1968 811x1968 936x19682) 686x2093 811x2093 936x20932) 1061x20932) Vanjska mjera kroz dovratnik (DIN 18101) SxV 860x1860 610x1985 735x1985 860x1985 985x1985 735x2110 860x2110 985x2110 1110x2110

Mormirana zidarska Nominalna mjera Mjera žljeba njera (DIN 18100 zidnog otvora dovratnika širina x visina ŠxV ŠxV ±1 -2 875x1875 625x2000') 750x2000D 875x20001> 1000x2000» 750x2125 875x2125 1000x2125 1125x2125
1 2

| M j e r a v r a t n o g krila ¡Normirana z i d a r s k a

885x1880 635x2005 760x2005 885x2005 1010x2005 760x2130 885x2130 1010x2130 1135x2130

841x1858 591x1983 716x1983 841x1983 966x1983 716x2108 841x2108 966x2108 1091x2108

mjera Visina vrata

>Ove su mjere preferentne (dovratnici sa skladišta)

>Samo su ove veličine prikladne za osobe u invalidskim kolicima (DIN 18025) Mjere čeličnih dovratnika - * © + ®

(2)

Širina >

(§)

I Mjera dovratnika od I Ižlijeba do žlijeba I Mjera vratnog krila ¡Normirana zidarska mjera (4) Vrata sa slijepim dovratnikom (5)

Mjera dovratnika od žlijeba do žlijeba M j e r a v r a t n o g krila Normirana zidarska mjera Normirana zidarska mjera

Vrata sa slijepim dovratnikom

(Í0)

Čelični dovratnik DIN 18111

j g j
Svijetla m j e r a otvora Svijetla mjera otvora Svijetla mjera otvora

Svijetla mjera prolaza

S
i Mjera dovratnika od 'žlijeba do žlijeba I M j e r a v r a t n o g krila I N o r m i r a n a z i d a r s k a mjera Vrata sa stolarskim dovratnikom I Mjera dovratnika od 'žlijeba d o žlijeba M j e r a v r a t n o g krila ' Normirana zidarska mjera (drveni) i Normirana zidarska mjera

I

| M j e r a v r a t n o g krila Mjera dovratnika od žlijeba d o žlijeba ' M j e r a v r a t n o g krila I Normirana zidarska mjera I

Normirana iz'dar"
sk a

I [Mjera 'vratnog krila Mjera dovratnika od žlijeba do žlijeba

.

©

Vrata s dovratnikom

©

m

'era

Kutni dovratnik

Obuhvatni dovratnik

Dovratnik

187

VRATA
Okretna vrata -» © - © izrađuju se tako da se mogu sklopiti, tj. kad je mnogo prolaznika, osobito ljeti, krila se sklope u sredini ako ljudi istodobno ulaze i izlaze. Krila se mogu sasvim gurnuti na stranu ako se prolazi samo u jednom smjeru (kraj radnog vremena) -> @ - © Automatska vrata, uređaji za otvaranje: radarsko upravljanje, električna kontaktna hasura -> © - ® pneumatski kontakt u podu. Jednosmjerni ili refleksni svjetlosni branik, automatska klizna vrata pogodna za izlaze za nuždu u trgovinama, upravnim zgradama, samoposluživanjima, 6-krilna širine do 8 m. Vrata - zračna zavjesa -> (§) , noću se zatvara podiznim vratima ->• (D Zatvaranje prostorije pomoću sklopivih vrata-» ®). Harmonika - vrata obješena u sredini -> (vi) za zatvaranje širokih otvora. Kombinacija okretanja i klizanja. Akordeon - vrata izrađuju se od ukočenog drva, umjetne kože ili tekstila -> © Teleskopska vrata sadrže više krila koja su međusobno spojena zupcem. Teleskopska vrata s vanjskom vodilicom jednoslojna su -> © a s unutarnjom vodilicom dvoslojna -> ®
© Sklopiva vrata vođena bočno Sklopiva vrata vođena centrično (harmonika - vrata) Akordeon - vrata od drvenih ploča odn. savitljivog materijala

Teleskopska vrata jedna do drugih-» © ili jedna u drugima -> ® s gornjim ovjesom mogu se voditi oko ugla © ili koristiti za promjenljiva zatvaranja ->© Razdjelne zavjese nabrane odozgo -> © , ili horizontalno s gornjim ovjesom —• © omo> gućuju dijeljenje velikih prostorija.

1

Klizna vrata vođena oko ugla, zglobna klizna vrata

Razdjelna zavjesa prema DIN 10032 d. 4

188

POSEBNA VRATA
—» Q P Za garaže i slično proizvode se podizno - zakretna vrata 0, zakretno - preklopna vrata s oprugom ili protuutegom. Jednostijena, dvostijena, zatvorena, djelomično ili potpuno ostakljena. Ispuna drvo, sintetska, aluminij, pocinčani čelični lim.Najveći otvor za prolaz vozila 4,82 x 1,96 m. Maksimalna veličina krila oko 10 m 2 . Može se ugraditi i u kružni ili segmentni luk. Udobno rukovanje pomoću motora za daljinsko upravljanje. Podizna sklopiva vrata -» CD, člankovita vrata -> (D, teleskopska podizna vrata -> rolo-vrata © od aluminija za smještaj ispod stropa. Jednostijena i višestijena velika ulazna vrata za industrijske, prometne i radioničke građevine. Maksimalna širina 18 m i visina 6 m. Rukovanje pomoću: poteznog prekidača, fotoćelijom, indukcijskim ili bežičnim daljinskim upravljačem (električno ili pneumatski), kontaktnim pragom. Provozne vratnice s brzim otvaranjem -» © , PVC vratnice klatna -> ® jednoslojni PVC otporan na trošenje i udar. Proizvodi se i kao trakasti zastor -> ® Brtvljenje vrata gumenim segmentima ili gumenim svitkom za utovar u grijane skladišne prostorije. Zaštita od atmosferilija pri utovaru i istovaru © - © Protupožarna vrata T30 - T90 jednokrilna i dvokrilna -> © Protupožarna klizna vrata. -> @ Klizna, podizna ili podizno zakretna vrata u protupožarnim zidovima moraju funkcionirati neovisno o električnoj napojnoj mreži. U slučaju požara moraju se automatski zatvoriti (Fischerov zasun).

a) Podizno-preklopna vrata

b) Podizna vrata s oprugom za izjednačenje težine bez stropne vodilice

c) Podizna vrata s protuutegom

A 2,25 2,37= 2,50 2,75 3,00 4,00 4,50 5,00 8,00

m m m m m m m m m

B •••V^ 2,00 m 2.12 5 m 2,25 m 2,37 5 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,00 m 7,00 m

15-18

(?)

Podizna sklopiva vrata

©

Člankovita vrata (sekcijska vrata), normirane veličine

Rolo - vrata / rolo - rešetka (čelik aluminij) 14 m

Klizna vrata Čelična klizna vrata T 30 - T 90 T 30: 5,00 x 4,00; T 90: 8,50 x 3,50

©

Moguća staklena ispuna

Sklopiva vrata na mehanički pogon (brzo pokretna)

A 1,00 1,00 1.25 1,25 1,50 1,50 1,75 1.75 2,50

B 2,00 2,125 2,00 2,125 2,00 2,125 2,00 2,125 2,50

©

Brtvljenje vrata gumenim segmentima

Brtvljenje vrata gumenim svitkom

Protupožarna vrata T30 - T 9 0

^ ^

Protupožarna klizna vrata T30-T90

189

UREĐAJI ZA ZAKLJUČAVANJE
DIN 18252

Cilindrične brave pružaju najveću sigurnost jer je otključavanje pomoću alata gotovo nemoguće. Cilindrična brava koju je razvio LINUS YALE bitno se razlikuje od drugih sustava brava. Razlikuju se profilni, ovalni, okrugli, dvostruki i polucilindrični sustavi © Cilindri se prema potrebi isporučuju kao jednostrani ili dvostrani, u dužinama koje se povećavaju za po 5 mm, kako bi odgovarale debljini vrata. Najveću sigurnost pruža cilindar DOM IX ->(§) Varijacijom širine sustav je IX predviđen i za neuobičajeno velike i komplicirane ključarske sustave. Pri projektiranju i narudžbi ključarskog sustava izrađuje se plan zaključavanja i izdaje pripadajuća sigurnosna isprava, rezervni se ključevi isporučuju samo nakon predočenja tih dokumenata. Sustav centralne brave U ovom sustavu ključ ulaznih vrata stana zaključava i sva zajednička vrata zgrade koja koriste svi stanari, npr. vrata u vrt, podrum ili ulaza u zgradu. Pogodno za zgrade s više stanova -» © Sustav glavnog ključa U ovom sustavu zaključava jedan "nadređeni" ključ sve cilindre čitavog sustava. Prikladno za obiteljske zgrade, škole, gostionice -» <D
(5) Sustav glavnog ključa

1

Sustav centralnog ključa U ovom se sustavu sjedinjuje više sustava centralne brave. Pogodno za stambene zgrade © Svaki stanar svojim ključem zatvara svoj stan, a jedan glavni ključ zatvara sva glavna vrata.

11
fl
f=±%f

_

?1
il J 0• O S ,
f—

0 Ü H I "SSiSä B«« gSiS

n

m

lilrâà

Sustav generalnog centralnog ključa Ovaj se sustav sastoji od više sustava glavnog ključa. Generalni glavni ključ omogućuje jednoj osobi pristup svim prostorijama. Moguća je podjela na područja glavnim i skupnim ključevima. Svaki cilindar ima i svoj posebni ključ i može se zaključati samo tim i "nadređenim" glavnim ključem. Primjena: tvornice, radionice, zračne luke, hoteli © Slaba mjesta na koja treba obratiti pažnju pri projektiranju zgrade -»

©

Kombinacija sustava centralnog i glavnog ključa

Ormari za spise, kabine za kupanje, poštanski sandučići, prolazna vrata, vrata za nuždu, garderobe, brave ormara, hladnjače, vrata na namještaju vrata u cijevnom okviru, rolo - vrata, pisaći stolovi, zasuni, kabine za presvlačenje Strojarnica dizala, prekidači dizala, prostorije elektr. postrojenja, garažna vrata, zakretna vrata, rešetkasta vrata, vrata kotlovnice, podrumska vrata vatrozaštitna i vatrootporna, priključci za spremnik ulja, razvodne kutije Ulazna vrata uredske zgrade, krovni otvori, okretni i otklopni prozori, prostorije za elektron, obradu podataka, ulazna vrata, rešetkasta vrata, podizna vrata, podrum, prozori, nadsvjetla, prekidači, ulazna vrata stana (5) Stupnjevi ugroženosti

Ugroženo

Jako ugroženo Vrlo jako ugroženo

Dimenzije u m m

Sustav generalnog i centralnog ključa

Cilindrične brave: profil, polovica, okrugla

190

OSIGURANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA
DIN 57100, 57 800, 57 804 - > t D

Sigurnosna tehnika obuhvaća mjere koje su potrebne za otklanjanje kriminalne opasnosti za tijelo, život i materijalna dobra. Zapravo se svi dijelovi zgrade mogu probiti, makar bili i od čelika ili armiranog betona, ali je ipak osiguranje potrebno. Ustanovljuje se analizom sigurnosti slabih mjesta, uz predračun troškova / koristi. Policija surađuje i savjetuje pri izboru sigurnosnih i kontrolnih sustava.

Mehanička osiguranja su graditeljski zahvati koji počinitelju suprotstavljaju mehanički otpor, čije je svladavanje moguće samo silom, uz ostavljanje tragova nasilja. Važan kriterij je veličina otpora. Osnovna mjesta za poduzimanje mjera u stanovima su ulazna vrata, prozori i podrumska okna, a u poslovnim zgradama izlazi, ulazi, prozori i nadsvjetla, ograde. Mehaničke sigurnosne naprave, među ostalim, čelične su rešetke, fiksne ili rolo-rešetke na otvorima zgrade i otvorima za ventilaciju, sigurnosne rolete, sigurnosne brave, lanci itd. Kod stakala to su žičani ulošci ili ulošci od čeličnih vlakana koji djeluju kao zaštita od provale. Akrilna i polikarbonatna stakla pružaju povećanu zaštitu.
I Policija Zaštitarska poduzeća | Vratar Ćl. obitelji, suradnici

0

Uređaji za dojavu provale - organizacija i način djelovanja Uređaj za dojavu požara Sustavi daljinskog upravljanja Sustavi osiguranja robeUređaj za dojavu napada ¡^provale Sustav za alarmiranje iz dizala

Električni alarmni uređaji automatski javljaju pokušaj provale ili nasilnog ulaza u nadzirani prostor. Osnovni kriterij je vrijeme između dojave i intervencije službe kojoj je dojava upućena. 1. Uređaji za dojavu provale (EMA) i uređaji za dojavu prepada (UMA) služe čuvanju i osiguranju osoba i stvari koje se nalaze u zgradi. Ti uređaji ne mogu spriječiti upad u čuvane prostorije, ali moraju takav pokušaj što prije dojaviti. Optimalno se osiguranje dakle može postići samo kombinacijom mehaničkog osiguranja i smisleno ugrađenoga uređaja za dojavu provale. Mjere nadzora: kontrola oplošja zgrade, nadzor nad prostorijama, pojedinačnim objektima, sigurnosne klopke, alarmni signali.

Sustav video -nadzora Uređaj za nadzor © v a n j s k i h površina Sustavi osiguranja

Sustav kontrole prilaza

(3)

Vanjsko osiguranje zgrade u privatnom području

Uređaji za dojavu požara (BMA) namijenjeni su za dojavu opasnosti (GMA) kako bi ljudi mogli neposredno pozvati u pomoć i / ili za pravodobno otkrivanje i dojavu požara. Ti uređaji služe za zaštitu osoba i materijalnih dobara. 2. Uređaji za nadgledanje vanjskog prostora namijenjeni su da se sa svih strana izvan zatvorenih zgrada nadzire prostor. Služe za zaštitu objekta pomoću mjera koje se poduzimaju u njegovu okruženju, odnosno u okolnom slobodnom prostoru, najčešće do granica zemljišta (uključujući i granice). Sastoje se od mehaničkih / graditeljskih mjera, elektroničkih detektora i / ili organizacijskih / osobnih mjera. Svrha: pravno razgraničenje, odvraćanje, sprečavanje, usporavanje, rano upozoravanje, detekcija osoba i vozila, promatranje i identifikacija pokušaja sabotaže i špijunaže. Sastav: građevinski zahvati: ograde, jarci, zidovi, barijere, posebna vrata, nadziranje prilaza, rasvjeta. Elektrotehničke mjere: centralna kontrola, detektori, senzori, video / TV, sustav kontrole prilaza, obavještavanje viših nadležnih službi PO/TEMEX/TWG/FUNK. Organizacijske mjere: osoblje, promatranje, nadzor, osiguranje, specijalne jedinice, tehničko osoblje, psi čuvari, plan akcije na poziv u pomoć.

®

Unutarnje osiguranje zgrade u industrijskom i komunalnom području

191

OSIGURANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA
pDijelovi zgrade i oprema koje treba osigurati
2 £ o

Jl/IT

m *>E o
i ? ro re a S <2*5 I I

I

DIN 57100, 57 800, 57 804 - >

Qp

Simboli -» s. 24 3. Sustavi za osiguranje robe, nazvani i sustavi protiv krađe u prodavaonici, jesu elektronički sustavi i služe zaštiti od krađe i neovlaštenog ili zabranjenog odnošenja robe iz nadzirane prostorije ili područja tijekom normalnog dnevnog poslovanja.

ÜC 0 O
Kućna vrata, vanjska vrata Unutarnja ulazna vrata Sobna vrata") Klizna vrata - unutra « Garažna podizna vrata Prozori - s krilima Prozori - vrata, podizna vrata Ostakljena klizna vrata - vani Svjetlosne kupole Prozori u krovnoj plohi Zidovi od staklenih blokova Izlozi, velika fiksna ostakljenja Masivni zidovi i stropovi Laki zidovi i stropovi Tavanske stube - pokretne
- skulpture Pojedin. objekti 1 2) — reljefi - slike
1

C (O Olfí S o 2

-a.ü

o o o o O o o o o o o o

o'
o'

5

o
o

o

o71
o'
o" o o o o"

o"

o3' o' O 4. Sustav za kontrolu prilaza je elektronički sustav koji povezan s mehanikom dopušta odnosno oslobađa pristup npr. zgradi, prostoriji, zoni samo uz provjeru identiteta. To se poduzima nakon elektroničke provjere osobne identifi-

o

o

o5' o
51

kacijske O

isprave

ili

dozvole službe.

izdane od nadležne

Tehnički je moguće istodobno nadzirati pristup i uređaje za bilježenje vremena. 5. Daljinski sustavi za informiranje, prijenos / izmjena poda11

Podne površine - unutra") Oklopljena blagajna ) Ormari, kućišta aparata12) Kanali, ventilacijska okna, instalacije
Javljači provale ^ O Vrlo prikladni Još uporabivi Različiti javljači mogu se samo ograničeno upotrebljavati, npr. ne na armir., spregnutom ili strukturiranom staklu Prvenstveno kao uređaj za zaključavanje Ako je uklopmk na tim vratima Ako treba osigurati samo ulazna vrata, vidjeti i zatvaranje vrata s alarmiranjem Postavljeno kao klopka ispred Posebno oblikovani magnetni kontakt z a montažu u podu Ne upotrebljavati u tzv području dohvata rakom, ako je krilo nesetabilno odn. ima vibracija u blizini Postoje svjetlosne kupole s ugrađenim alarmnim uređajem Obratiti pažnju na ograničenja zbog težine stakla Za vrlo vrijednu i sadržajem bogatu opremu preporučuje se posebno pojedinačno osiguranje Preporučuju se kapacitivni vanjski detektori i/ili uključeno u nadzor prostorije
12

o 51

) > ") 5 ) 8) 7 > 3 > 9 ) 1 °) 11 ) 12 >
3

2

taka između dviju različitih službi putem javne telefonske mreže Njemačke savezne pošte. TEMEX/DATEX/BTX služe daljinskoj kontroli, mjerenju, upravljanju, dijagnostici, regulaciji, informatici, kontroli stanja informacija i podataka i povezivanju jednog objekta s drugim.

©

Kontaktni i površinski nadzor - prikladna instalacija javljača provale

Usporedbeni kriteriji

m .
Ultrazvučna zaštita praštanje Karakteristika nadzora prioritetno obuhvaćen smjer kretanja Ultrazvučni dopler Visokofrekventni dopler Infracrveni dopler

lili
Montaža na stopu 90 - 1 1 0 m 2 montaža na zidu oko 4 0 m 2 do 9 m Garantirano Ovisno o uređaju 30 - 50 m 2 do 14 m Ovisno o uređaju 150 - 200 m 2 do 25 m Ovisno o uređaju 60 80 m 2 prostorije do 12m hodnici do 60m Garantirano - male do velike prostorije - puni i djelomični nadzor nad prostorijom - sigurnosna zamka - ujedno i dojava požara Dopušteno Dopušteno Nije dopušteno Bez problema Nije garantirano Nije garantirano

6. Sustavi za nadzor, promatranje, upravljanje, provjeru: bilježenje zbivanja pomoću kamere i monitora ručno i / ili automatski unutar i izvan objekata, danju i noću tijekom 365 dana. 7. Sustav alarmiranja iz dizala koristi se za osobna i teretna dizala. Ti sustavi služe sigurnosti korisnika takvih uređaja i predviđeni su prije svega s namjenom da se mogu osloboditi osobe koje su se zatekle zatvorene u dizalu. Zatvorene osobe dobivaju izravnu govornu vezu s odgovarajućom, stalno prisutnom službom za oslobađanje / spašavanje.

Područje nadzora po jedinici orijentacijske vrijednosti dosega

Nadzor nad čitavom prostorijom (preko 8 0 % prostorije) Tipična mjesta postavljanja

- male do velike prostorije - hodnici - puni i djelomični nadzor nad prostorijom Uvjetno dopušteno Dopušteno Nije dopušteno Bez problema

- male do velike prostorije - djelomični nadzor nad prostorijom - sigurnosna zamka Uvjetno dopušteno Dopušteno Nije dopušteno S oprezom

- duge, velike prostorije - nadzor nad dijelom prostorije sigurnosna zamka za velike prostorije Dopušteno Dopušteno Dopušteno S oprezom

Dopuštena temperatura okoline

ispod 0 °C od 0° do 50 °C preko 50 °C

Može li u istoj prostoriji biti više javljača? Utjecaj susjednih prostorija ili zona uličnog prometa

Bez problema

Bez problema

Ne preporučuje se

Bez problema

Mogući uzroci pogrešnog alarma

- jaki šumovi u području frekvencije ultrazvuka - zračno grijanje u blizini javljača - jaka turbulencija zraka - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr. male životinje

- j a k i šumovi u području frekvencije ultrazvuka - zračno grijanje - turbulencija zraka - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr male životinje - smetajući utjecaji u blizini javljača (povišena osjetljivost)

- skretanje zraka uslijed refleksije na metalnim predmetima - zraka prodire kroz zidove i prozore - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr. male životinje - ventilatori - elektromagnetski utjecaji

- izvori topline s brzom promjenom temperature, npr. žarulje, el. grijalice, otvoreni plamen u podr. djel. - direktni, jaki i promijenjljivi svjetlosni utjecaji na javljač - objekti u pokretu, npr. male životinje

(2)

Nadzor prostorija - najvažniji usporedbeni kriteriji

192

STUBISTA
DIN 1 8 0 6 4 - 6 5
2,00

©

n S i - ,

Duljina čovječjeg koraka na horizontalnoj površini

©

Podloga u usponu skraćuje duljinu koraka, ugodan uspon 1:10 - 1 : 8

©

Povoljan normalni uspon 17/29, duljina koraka 2 visine + 1 gazište = oko 62,5 cm

Z a do 5 stuba m o ž e se r u k o h v a t i o g r a d a izostaviti

S t u b e n a g i b a i s p o d 1:4 b e z rukohvata

(4)

Stube slične Ijestvama, s ogradom

Normalne stube 17/29, podest poslije max. 18 stuba

©

Stube bez rukohvata

Odredbe o stubištima u građevinskoj su regulativi različite. DIN 18065 regulira zahtjeve o dimenzijama stubišta. Za stambene zgrade do dva stana korisna širina je najmanje 0,80 m, stube visina / gazište 17/28 cm. Stubišta koja po propisima nisu nužna: 0,50 m 21/21. Prema propisima, nužna stubišta najmanjih dimenzija 1,00 m te 17/28. U visokim stambenim zgradama širina treba biti 1,25 m. Širina stubišta u javnim zgradama izračunava se prema željenom vremenu pražnjenja -» s. 490. stadion. Dužina stubišnog kraka 3 stube do 18 stuba © , Duljina podesta = n-struka duljina koraka + 1 širina gazišta (npr. kod stuba 17/29 = 1x63+29 = 92 cm, ili 2x63+29 = 1,55 m). Vrata koja se otvaraju prema stubištu ne smiju smanjiti širinu prolaza. Blagi udobni nagib za stubišta na otvorenom, npr. u vrtovima i si., postiže se umetanjem podesta između svake tri stube. Stubištem u kazalištu ili na otvorenom ljudi se kreću sporo, pa ono može biti blago. Stubište na pomoćnom ulazu ili na izlazu za nuždu mora omogućiti brzo svladavanje visine.

©

Pravilno postavljeni stubišni krakovi jedan iznad drugog štede prostor

©

Položaj rogova i greda u smjeru stubišnog kraka štedi prostor i novac

©

Podrumska stubišta s otklopnim vratima treba izbjegavati; gornja kombinacija je prikladna i bezopasna Visina etaže Dvokrako stubište Jedno- i trokrako stubište, stubište u zgradi blagi (ugodan) blagi (ugodan) nagib nagib - broj stuba a 2250 2500 2625 2750 3000 b - visina - broj stube stuba c f - visina stube 9 173,0 166,6 175,0
-

_
14
-

_
178,5
-

13 15 15
-

16 18

171,8 166,6

17

176,4

MQ)

Kod zavojitih stubišta treba Hl) razmak između linije hoda i vanjske ograde biti 35 - 40 cm

Kod stubišnog kraka u pravcu razmak između linije hoda i ograde 55 cm

02) ^ ^

Stubište na kojem se dva čovjeka mogu mimoići

= širina za 3 osobe

^4)

Visina etaže i nagib stuba

Konsna širina prolaza između površine _ zida i unutarnjeg ruba rukohvata Stubišta u obiteljskim zgradama unutar stana, stube za tavan i podrum U stambenim zgradama s d o dvije p u n e e t a ž e

>1,0m ili između rukohvata U višekatnicama u bolnicama > 1,25 < 2,50 U s t a m b e n i m z g r a d a m a s više od I 2 p u n e e t a ž e i ostalim z g r a d a m a |

S t u b e m o r a j u imati čvrsti rukohvat. Kod širine stuba preko 4 m p o t r e b a n j e dodatni međurukohvat. Zavojito stubište: rukohvat na vanjskoj strani

Manje š i r i n e prolaza kod rijetko korištenih stuba

Veće Širine prolaza z a više od 1 5 0 o s o b a 20 30 Gazište ( c m ) •

Minimalne dimenzije stuba

Mjere korisne širine prolaza -> s. 194

(4)

©

Potrošnja energije odrasle osobe pri usponu stubama

193

2 0 / 2 3 Najstrmije stube u stambenoj zgradi / 19/25 18/27 Udobne stube u stambenoj zgradi

STU BISTA
DIN 1 8 0 6 4 - 6 5 , 4 1 7 4 Širok je raspon stvaralačke izražajnosti kad je riječ o stubištima i prilaznim putovima: od oblikovnih mogućnosti najrazličitijih stubišta u stambenim zgradama do raskošnih vanjskih stubišta kod kojih uspinjanje 1 silaženje postaje koračanje. Kretanje stubištem zahtijeva u prosjeku 7 puta veći utrošak energije nego normalni hod po ravnom. Pri usponu stubištem fiziološki je povoljan "rad penjanja" pri nagibu stubišta od 30° i izražen je odnosom penjanja visina stube H _ 17

l •

Blage rampe do 6° odn.1:10

stubišta (?) Slobodni profil stubišta

Nagibi za rampe, vanjska stubišta, stubišta u stambenim zgradama, stubišta u strojarnicama i ljestve

Vrsta z g r a d e

Vrsta stuba

Korisna širina stuba o CO All

Nagib a2)

Gazište a3'

/

• 251

Ž50

• 25~

Stambena zgrada s ne više od dva stana
1)

- stube propisane građ. regulativom

- s t u b e koje v o d e u prostoriju za boravak

17±3 = 21

281? = 21

. Korisna svijetla širina stubišta

iH

Stube koje prema propisima nisu neophodne (dodat, stube), v. DIN 18064/11.79., odsjek 2.5 S t u b e koje p r e m a p r o p i s i m a nisu n e o p h o d n e ( d o d a t n e stube) u stanovima

=

50

= 21

= 21

RukohvatQ

=

50

Nije p r o p i s a n o

širina gazišta T 29 Odnos penjanja određen je duljinom koraka odraslog čovjeka (oko 63 - 64 cm). Za povoljan odnos penjanja uz najmanji utrošak energije vrijedi formula: 2 h + t = 63 (1 korak). Pri dimenzioniranju i oblikovanju stubišta vrlo je važan, uz navedene odnose, funkcionalna i oblikovna svrha stubišta. Važno je ne samo svladavanje visine nego i način njenog svladavanja. Kod stubišta na otvorenom, s masovnim prometom, preporučuju se niske stube 16x30 cm. Stubišta za urede ili stubišta za nuždu moraju omogućiti brzo svladavanje visine. Svako potrebno stubište mora biti smješteno u svom vlastitom prostoru koji mora sa svojim prilazima i izlazima u vanjski prostor biti tako smješten i oblikovan da se bez opasnosti može koristiti kao izlaz za nuždu. Širina izlaza š širini stube. Od svakog mjesta neke prostorije za boravak, kao i podrumske etaže, mora udaljenost do najmanje jednog stubišta ili izlaza biti š 35 m Ako je potrebno više stubišta, treba ih razmjestiti tako da putovi za spašavanje budu što kraći. U stubišnom prostoru moraju otvori prema podrumu, neizgrađenom tavanskom prostoru, radionicama, skladištima i sličnim prostorijama biti opremljeni vatrootpornim automatskim zatvarajućim vratima, vremena otpora protiv požara T30.

o co Ali o o o m All All

Ostale zgrade

S t u b e koje z a h t i j e v a j u propisi Stube koje prema propisima nisu neophodne (dodatne stube), v. DIN 1 8 0 6 4 / 1 1 . 7 9 , odsijek 2.5

17!i §21

2811 = 21

1) 2)

Uključuje i m a n s a r d n e s t a n o v e u z g r a d a m a s više o d 2 s t a n a ali ne < 1 4 c m
3)

ali ne > 3 7 c m = utvrđivanje o d n o s a uspona a / a

• 6

Svijetla širina stubišta

:>: D 6

(2)

Stubišta u zgradama D!N 18 065 -» ( 3 ) — ( 4 )

©

u
•4,2 m2 • 4,3 m 2 4,7 m2

m
5,Om2

m
5,2 m2 4,9 m 2

l:B
na gornji krak može zakrivljenjem ->

Slike 16 uspona 17/29, 17,2/28,1; visina etaže 2,75 m; širina prolaza 1,0 m.

Stubišta bez podesta pokrivaju u svim formama praktički skoro istu tlocrtnu površinu, ali se put od izlaza s donjeg do pristupa — ( f j ) znatno skratiti. Zbog toga se takav oblik preporučuje za višekatne zgrade

I'M
5,0 m
J

- 5,4 m

2

6,2 m2

-5,6 mJ

K I I I

1 1 -) 1

Y

1 — 1 t-—1 1 — -1 1 1 1 1

UVu
Stubišta s podestima pokrivaju tlocrtnu površinu jednokrakih stubišta površina podesta - 1 površina stube. Stubišta s podestima su potrebna za visine etaža > 2,75m. Širina podesta > širina prolaza stuba
, 1,20 '.r

(17)

Trokraka

stubišta: skupo, nije svrhovito, zauzima prostor

1,20

žF/
J 2,70 Kosi nastup i izvučene stube štede prostor Zaobljenje stuba kod uskih stubišta štedi širinu podesta Minimalno potreban prostor za prijenos namještaja Za transport bolesničkih nosila

U zavojitom stubištu

194

STU BISTA
>301.

©

Bolje

> Ako je širina gazišta (b) manja od 2 6 0 m m treba stubu podvući = 30 m m

Profili stuba: da bi se izbjegle ružne mrlje od paste za cipele koja se tare s peta uz vertikalni rub 0 profil treba izvesti koso, čime se postiže i šire gazište. Ako je širina (b) manja od 260 mm, treba gazište podvući za ^ 30 mm. Čovjek na visini rukohvata treba najviše mjesta, u području stopala osjetno manje. Tu može širina stubišta biti smanjena u korist stubišnog oka. Tako smaknuti raspored tetive i rukohvata omogućuje statički povoljnije pričvršćenje ograde na tetivu. Povoljan raspored tetive i rukohvata uz približno od 12 cm, rukohvat pomaknut unutra (3). Rukohvat za djecu 0 (visina 75 cm). Kaskadne terase, crkvene i ostale galerije, balkoni itd. moraju biti ograđeni (iznad 1 m visinske razlike obvezno): za visinu pada < 12 m H = 0,90 m za visinu pada > 12 m H = 1,10 m Stube - ljestve imaju nagib od 45° - 55°. Traži li se zbog nekog razloga mogućnost uspinjanja slična stubištu, npr. ako je raspoloživa duljina premala za normalni stubišni krak, bira se stubišni krak sa smaknutim gazištima, tzv. kratki, tipa žlice ili "samba" krak @ + Broj gazišta takvog kratkog stubišnog kraka neka bude što manji, a visina stube < 20 cm. Pri tome se širina gazišta mjeri (naizmjence) po osima koračanja lijevom i desnom nogom a + b ->

Metalni profil

Profil od sintetike

Pleksi - staklo

12 (3)

djecu

Bez stubišnog okna

Rukohvat i detalji obraza

®

Rukohvat na podestu

Svijetla visina prostorije 220-280 220-300 220-300 240-300 Širina sanduka: B = 59; 69; 79 cm

Tavanske stube veličina (cm) 100x60(70) 120x60 (70) 130x60 (70 + 80) 140x60 (70 + 80)

Duljina sanduka L = 120; 130; 140 cm Visina sanduka: H = 25 cm
. .

H12 1,30Ravno

^ ^

Kratke, žličaste ili samba stube od drva; presjek u sredini

Stubište u prostoriji na najužem prostoru

©

Sklopive pod iz ne tavanske stube

195

STU BISTA
R A M P E Z A V O J I T A S T U B I Š T A

2,5 c m Lako savladivo Presjek

Pješacima, osobama u invalidskim kolicima i osobama s dječjim kolicima treba omogućiti nesmetano svladavanje visine. Rampe -> © stepenasta rampa (D rampa u stubištu -> © nagib ->©• Zavojito stubište, spiralno stubište Kad je promjer otvora veći od 210 cm, za jednoobiteljske i dvoobiteljske kuće moguće je "prema građevinskim propisima potrebno stubište DIN 18065" (najmanje 80 cm korisne širine), za ostale zgrade veći od 0 260 cm (najmanje 1,0 m korisne širine). Spiralno stubište ispod 80 cm korisne širine dopušta se samo kao "ne nužno stubište". Za podrumske, tavanske i druge sporedne prostorije izvode se stube za spiralna stubišta od profiliranog lima, rešetke, mramora, drva, umjetnog kamena. Limene stube obložene sintetikom ili tapisonom © - ©• Stubišta se mogu izvesti od čeličnih, aluminijskih ili drvenih montažnih elemenata. Upotreba kao stubište za poslugu, protupožarno ili međukatno stubište © . Stubišna ograda od čelika, drva ili pleksistakla Spiralna stubišta štede prostor, a treba ih konstruirati stabilno sa stupom u osi ->• © - © . Središnja os može biti i prazna, čime se postiže otvoreno spiralno stubište sa stubišnim okom

(?)

Rampa

(2)

Stepenasta rampa

(3)

Rampa u stubištu

Ako

prednji rub gazišta

tangira centralni stup dobije s e š i r e g a z i š t e

©

Gazišta zavojitog stubišta

^g^ © Spiralno stubište -> ®

Stube od drva, čelika, umjetnog i prirodnog kamena

Ograda

-4—

PVC

-(• O g r a d a

Č e l i č n i lim Čelični lim Izolacijski

©

materijal Stuba od masivnog drva
1,875

©

PVC na cementnom estrihu

(10)

Kvadratični otvor u stropu
3

(Tj)

Okrugli otvor u stropu li

Poligonalni otvor

Pod pojmom namjena se podrazumijeva spoj od - do

rotusmjerni promet. - nije moguć - moguć Teško Dobro prohodno Lako prohodno Moguć transport prohodno Moguć transport
malih komada namj rastavljenog namještaja

- lako moguć Udobno prohodno
Moguć transport namještaja Z a jaku frekvenciju

- sporedne prostorije - podrum, tavan - kućni bar, hobi prostorije - spavaće sobe, sauna - bazen, laboratorij - radionica, vrt - qaleriia, prir. skladište - prodavaonica, int. toaleta - mans. stan, boutique - uredske prostorije, skladište - radne prostorije, trgovina - sobe.za goste - stube za nuždu - "potrebne stube" u obit. zgradi 2050 0 stube (nominalne mjere) 2200 2100 1500 1850 1600 1700 1800 1250 1200 1300 2150 1550 1650 1750 0 0
CM

^ ^

Presjek zavojitog stubišta

širina prolaza u mm

« CO « 00 0 m CM 0 CD n CD Između centralnog stupa i rukohvata
CD m S CD CD ir>

co

m

00

0 N. n od 10 cm širine gazišta

in CM CD

0 m CD

0 m

in

0 0 co

m CM CO

O

0

ID CM CT>

Određivanje minimalnih veličina spiralnih stubišta svih tipova prema namjeni

Tlocrt uz

1

196

i 2.00 2.> © Odstupanja dimenzija izvedenih stuba ne smiju biti veća od 5 mm u odnosu na dimenzije po projektu . treba ih izbjegavati ako je moguće.7 2 ° © Podeste oblikovati pravokutno da bi se postigao kontinuitet ograde Instalacijsko okno (7) Stubište s odvojenim uglovima 5 mm 5 mm -"H-H- © Stubište S . jer se samo tako postiže kontinuitet ograde . s produženim podestom i Spiralne stube oslonjene na zid 197 .2. U protivnome nastaju razlike u visini ograde u području skretanja. Prilaz podestu iste širine kao širina prolaza stubišta 6 0 ° .> © . Posebni oblici stubišta .> © . Ograda optički djeluje niža nego Galerija Konzolno spiralno stubište Galerija Spiralno stubište s podestom = 60° Spiralno stubište s koso priključenim podestom V-' Spiralno stubište koje slobodno stoji u prostoriji. treba podest između njih biti pravokutnik a ne kvadrat. stube. gdje se uz zaokret od 180° mora projektirati prilaz uz minimalni utrošak prostora ® Štedno spiralno stubište sa smaknutim stubama © Vrste podesta za spiralna stubišta. Korisna širina prolaza 80 cm/gazište 24 cm v£/ 80 1 i 80 2 0 Širina prolaza @Poluzavojito stubište. Usporedba stubišta u prostoru 2x2 m 90 2.00 2.20-1.00 2. Bočno udoban prilaz stubištu © Početak ograde uz prednji rub 1.00 STUBISTA DIN 18064-65 lako spiralno stubište djeluje bogato.00 90 80 20 Okruglo spiralno stubište. Spiralna stubišta daju najbolji dojam ako vode na galerije U otvorenom prostoru dolazi konstrukcija do punog izražaja.oblika ® Osmerokutno stubište 5 mm 5 mm "TJ5 n I Nominalni položaj Pogled i: Podest Pristupna stuba J ^ a Tlocrt © Tolerancije za pristupnu stubu © Početak ograde između 1.5 cm Spiralno stubište kvadratičnog oblika Ako su stubišni krakovi pod pravim kutom. stube. 1.40 Stubište je prikladno kao prilaz nenastanjenim prostorijama umjesto Ijestava.00 2. Korisna širina prolaza 90 cm/gazište 26. Spiralna stubišta promjera > 190 cm dopuštena su kao jedino spojno stubište unutar istoga stana. s korisnom širinom od 80 cm -KD-®. jer je svaki centimetar korisne širine dragocjen.

10 v .@ + Ljestve za uspinjanje..0 5 .10 I 1. dimnjake. m o r a j u s e moći p o t p u n o otvoriti.0 2.0 4 .0-10. TO (§} Izlaz s prijelaznim elementom (T) Izlaz s produžetkom (§) Podest s ogradom n I n T T 1.0-20. 2 0 svij. m j e r e . 24532. L. nazvane i vertikalnim fiksnim Ijestvama.l S4-I <10. uređaje itd.0 9.4.0 m Podest za prelaženje 1:131 1 • M . A k o je > 8 . 0 . 0 .20-3.0 8 . Za građevine visoke iznad 5 m moraju vertikalne ljestve biti opremljene zaštitom za leđa.© Promjer koša 0. 9 0 x 1 . 0 . potrebne su za uspon na krovove.6.7.0 LZ Skokovi od po 1 m do * Podest 8 0 / 7 0 .70 m.20 m P o d e s t za ' " prelaženje 1 1 i 2. ' • <10. spremnike.0 6 .LJESTVE ZA BIJEG S v i potrebni prozori m i n 0 .0 2. 0 . <10. 0 m potrebne su o k r e t n e ljestve (2) Krovni prozor kao izlaz za nui du Dimenzije-» ( § ) Visina zgrade m od/do 3 . 14094 Mjesta za postavljanje Ijestava treba tako odabrati da ugroženi ljudi mogu biti viđeni s javnih prometnih površina.0 7 . 0 . 0 . silose.0 (9) Uzlazne ljestve podizne ^ Uzlazne ljestve smaknute Uzlazne ljestve s podestima za prelaženje Ljestve za nuždu 198 . Ljestve za nuždu uređaji su na građevini pomoću kojih ljudi u slučaju nužde mogu biti spašeni . strojeve.0 <10.0 Leđna zaštita LZ — — © Izlaz za nuždu s izlaznim podestom @ Bafcon za spasavanje / (5) Podizne ljestve Pričvršćenja u zidu pari 3 3 4 4 5 6 @ 8 13 LZ LZ LZ LZ 5 LZ Smaknuta izvedba — > ® + 10. Jedan krak takvih Ijestava ne smije biti visine iznad 10 m -» (¡2) .0 19.9. m o r a s e m o ć i p o t p u n o otvoriti IZLAZ ZA NUŽDU DIN 18799.0 < 3.0-11. Klizni prozor.0 Visina penjanja Visina z g r a d e " .> © .5.8.

Brzina kretanja u robnim kućama.© • Ako je širina 100 cm. Prema tome može istovremeno oko 20 osoba stajati jedna iza druge na pokretnim stubama. 80 cm (1 .000 osoba/sat © 8.2 8 ° .ZA TRGOVAČKE I POSLOVNE ZGRADE Otvor u stropu 6 . iz psiholoških i sigurnosnih razloga prednost se daje nagibu od 30° Kapacitet je za oba nagiba približno jednak. sigurnost).428 x visina etaže Primjer: visina etaže 4. Pokretne stube u prometnim građevinama. 2) v ( m / s ) = brzina kretanja f= dubina stuba f = 0 . Kut nagiba 27° 18° i 30°. Pri silaženju je oko 75% prometa pokretnim stubama. sajamskim halama i zračnim lukama najčešće ne prelazi 0. Širine 1. pokretne stube 90%. 5 .000 5. 35° (27° 18°) (?) Jednokrake paralelne S= (5) Jednokrake sa spojenim krajevima^ ( 6 ) © Dvokrake koje se križaiu ® ® Ji (!) Pokretne stube širine 60 cm. u robnim kućama imaju kut uspona 30° ili 35°. Prema sadašnjim podacima. Dimenzije i kapacitet -» © . U svijetu uobičajena norma za širinu pokretnih stuba iznosi 60 cm (1 osoba).000 0. u prosjeku se postavlja jedno pokretno stubište na 1 500 m 2 prodajnog prostora.5 m/sec 0. konstrukcija.2 osobe) ili 100 cm (2 osobe) .14 sec Pri širini dovoljnoj za 1 osobu 2 osobe jedna do druge biti će biti će prevezeno prevezeno 4. U prometnim građevinama. Prema "Smjernicama za pokretna stubišta" (Bostrab) zahtijeva se visok standard (funkcija. U postajama podzemne željeznice i javnim prometnim građevinama prednost se daje brzini od 0.50 m i nagib 30° (nagib 35° u inozemstvu ponegdje nije dopušten) Duljina u tlocrtu: 1.794.7 0 0 m 2 . osobna dizala 8%. Kad su veće visine uspinjanja.00 m Duljina u tlocrtu-» (i) Pri nagibu 30° = 1.5 m/s.0 . 2 0 T í 23 Otvor Širina stuba POKRETNE STUBE tTf Kontakt z a I zaustavljanje u nuždi Razina l Kontakt z a zaustavljanje u nuždi T LT (2) Širina pokretnih stuba © Pokretne stube u uzdužnom presjeku / tlocrt temelja Širina stuba A 600 605r620 1170-1220 1280 5000-6000 Osoba 800 805-820 1320-1420 1480 1000 1005-1020 1570-1620 1680 Kapacitet prijenosa Q = 3600 x x f(osoba/h) B C <apacitetprijenosa/h t pri c e m u je G p = broj osoba po stubi (1. Na prilazima i izlazima treba predvidjeti retencijski prostor dubine = 2. S horizontalnim prilaznim i odlaznim površinama je ukupna duljna oko 9 m. Pokretne stube -» © . dovoljno prostora imaju i osobe s prtljagom. 8 stupanj korisnog učinka pokretnih stuba 7000-8000 8000-10000 Osoba Osoba Dimenzije i kapaciteti za pokretne stube s nagibom od 30° odn.732 x visina etaže Pri nagibu 35° = 1.732 x 7.65 m/sec Za postavljanje i pogon vrijede "Smjernice za pokretne stube i pokretne staze" što ih je izdao Glavni savez profesionalnih strukovnih udruženja.65 m/s.© (10) Podaci o kapacitetu -> 199 . ako je moguće.5. treba primijeniti nagib od 2 7 ° .000 1. Stube od 35° su ekonomičnije jer zahtijevaju manju tlocrtnu površinu. Pokretne stube npr.50 m. ali bi bilo najpovoljnije da se postavi na 5 0 0 .© pogodne su za neprekidni prijenos mnoštva ljudi (u građevnoregulativnom smislu smatra se da ne postoje).> © . Nagibje preuzet iz odnosa 16/30 koji označuje udobno kretanje stubištem. 3rzina Vrijeme vožnje jedne osobe ~ 18 sec . Prosječna raspodjela prometa u usponu u velikim robnim kućama: nepokretno stubište 2%.1. uredskim i upravnim zgradama.

6713 11° 5. Kapacitet ovisi 0 korisnoj širini.75 m/s.Zo rT^č osoba/sat © Dimenzije-» © - © Pri tome znači: B = širina staze u m.5 .9. kolica za kupovinu.12000 osoba / sat.7046 Primjerice visina prijevoza 5 m. trakom dvosmjerna (gumena traka) pokretna staza 750 + 950 1370 +1570 2 x 800 + 2 x 1000 3700 + 4200 ® 1 osoba s kolicima za kupovinu 60 c n širine (80 cm) cm korisna širina S vanjska širina B izvedba duljina jedne sekcije razmak oslonaca izvedeno u ravnini nagiba = 4° 12 . nagib 12° prosječna duljina = 4. Taj faktor varira ovisno o opterećenju između 0.Vrijednosti za kotangens nagiba pokretne trake: Formula = ctg x B x visina prijevoza nagib u 0 ctgB 10° 5. za razliku od -> © .6713 + 15480 6400 H x 5.POKRETNE STAZE Presjek Event.EN 115 Nagib 10° 11° 12° d Sx 5. Budući da je moguć bočni prilaz / izlaz. dužina L kapacitet prijenosa V (?) Postavljanje pokretnih staza © 2 osobe 1 m širine (¡2) Dimenzije i kapaciteti horizontalnih pokretnih staza -> © Presjek pokretne staze s gumenim trakom s paletastim trakom Tlocrt© fjf / q \ ' vi/ Shematski presjek dvosmjerne pokretne staze -> @ N a t e z n a strana Pogonska strana Pokretne ili kotrljajuće staze sredstvo su za horizontalni ili blago nagnuti prijevoz osoba. uzdužni presjek i tlocrt temelja Satni kapacitet prijenosa pokretne staze proračunava se prema formuli K B V 3600 Q= U. K = Faktor popunjenosti.1 6 m -10 m prema statističkom proračunu 225 m = = 300 m 40m/min 11 000 osoba/h — © Postavljanje nasuprot t — ¿ ¿ ¿ L — moguća koriš.® . Prednost je pokretne staze što se uz minimalnu opasnost od nezgode mogu ponijeti dječja i invalidska kolica.1145+ 3150 © Sx 4.0. brzini kretanja i faktoru popunjenosti. svrhovito je predvidjeti niz kraćih pokretnih staza. POKRETNE STAZE ZA ROBNE KUĆE I TRGOVAČKE OBJEKTE (ZAJEDNIČKE SMJERNICE ZA POKRETNE STUBE I STAZE) Smjernice Bostrab.52 m. Normalna je brzina za horizontalnu stazu 0. a duge se staze mogu graditi do 250 m. u nagibu do 4° do 0. Pri projektiranju treba vrlo pažljivo ocijeniti prometno opterećenje kako bi uređaj imao optimalni kapacitet.7046 x 5 m = zaokruženo 23.prosječna vrijednost 0. V = brzina kretanja u m/s. 200 . 800 1420 1500 © Pokretna staza. DN . Dvostruka pokretna staza pruža prednost jer je moguće horizontalno skretanje-» ® .5 i 0. predvidjeti o d v o d v o d e © Tip A B C Poprečni presjek -> 60 600 1220 1300 © 80 100 1000 1620 1700 i Tlocrt temelja u.1446 + 14100 5900 H x 5. Njihova mala građevinska visina od 180 mm omogućuje da se postave i u postojeće zgrade. bicikli i glomazni komadi prtljage. Najveći nagib 12° = 21 %.7 Brojka 0.7046 + 12950 5450 H x 4.25 m 2 /osobi. Moguć je kapacitet od 6000 .25 ispod razlomačke crte predstavlja površinu od 0.6713+ 3340 Sx 5. Kratkom se stazom smatra ona do 30 m.1446 12° 4.6 m/s.7046 + 2990 g i (ij) Pokretna staza s prijelaznim lukom odozgo -> s paletnom trakom 800 +1000 1370 +1570 Horizontalna pokretna traka s prenos.

da se i najveći tereti za koje je dotično dizalo predviđeno (npr. 1« 1000 kg l. . namještaj) mogu unositi ili iznositi bez opasnost od ozljeda ljudi ili oštećenja zgrade odnosno dizala. lijesovi. pri čemu ometanje ostalog prometa mora ostati u granicama neizbježnog. visina h mm 2000 2200 2000 2200 2600 2000 2200 2600 Svijetla širina s Svijetla dubina b 2 I «400 kg 1.> ® b - Prilaz u o v o m području (3) Strojarnica (?) Strojarnica skupine dizala Prostor za skupljanje ljudi ispred ulaza u dizalo mora se oblikovati i dimenzionirati tako .najmanja korisna širina između zida s vratima dizala i nasuprotnog zida. 1X1000 kg 1. nosila.63 1000 1.SnV> 2. širina r mm 2400 2400 2700 2700 3000 2700 2700 3000 V ( 5 ) Okno i strojarnica 20 t^ Okno hidrauličnog dizala 55 g- Min. Mjesta za skupljanje ispred više dizala u nizu: . dječja ili invalidska kolica. služe i za prijevoz bolesničkog nosila. dubina s s mm 3200 3200 3700 3700 3700 4208 4200 4200 Min. čak i ako imaju ručnu prtljagu.63 1. visina gornjeg završetka a 1400 1500 1700 1400 1500 1700 2800 1400 1500 1700 2800 3700 3800 4 0 0 0 3700 3800 4 0 0 0 5000 3700 3800 4 0 0 0 5000 Vrata | Svijetla širina c 2 Svijetla visina s2 Min. površina mm mm m2 8 800 2000 10 10 800 2000 12 14 12 800 2000 14 15 ra o 'c Min. Nosivost Brzina kretanja Min.najmanja korisna širina između vrata dizala i nasuprotnog zida.DIZALA Osobna dizala za stambene zgrade DIN 15306 Vertikalni promet u novosagrađenim višekatnim zgradama uglavnom se obavlja dizalima. dubina d kg = ml mm mm mm mm 400 0. lijesova. mjerena u smjeru dubine dizala. mora biti jednaka dubini najdublje kabine. U većim višekatnim zgradama bit će svrhovito grupirati potrebna dizala u jedno prometno čvorište.50 0.60 2. mjerena u smjeru dubine kabine dizala. namještaja i invalida u kolicima .0 mb 6 1 »630 • IKlOOOkg 1.orrVt 10 2x630 * 1x1000 kg 1. Arhitekt će za projektiranje dizala najčešće konzultirati inženjera odgovarajuće struke. mora biti jednaka dubini kabine.00 1. dimenzije kabine i vrata 201 .CrrVi 5 i i 4 0 0 .da oni koji ulaze ili izlaze ne smetaju jedni drugima.00 1.5 nVs 1} 3x1000 kg Svijetla visina k Kabina Svijetla širina prilaza kabini c 2 Svijetla visina prilaza kabini f 2 Dopušteni broj osoba mm mm mm mm mm mm mm 1100 950 2200 800 800 2000 2000 5 1100 1400 2200 800 800 2000 2000 8 1100 2100 2200 800 800 200 1 0 100 200 300 400 600 700 800 13 Broj s t a n a r a u svim e t a ž a m a Potrebni kapaciteti za normalne stambene zgrade ® ) Građevinske mjere.63 1. za upotrebu osobama s dječjim i invalidskim kolicima.00 1800 1500 630 1.60 1800 2100 2. širina c Min.6 nVs 12 2x1000kg 2. Teretna dizala treba vidljivo odvojiti od osobnih.najmanja korisna površina mora biti jednaka umnošku dubine kabine i širine okna dizala. uz to treba projektom predvidjeti mogućnost da se pri velikom prometnom opterećenju i teretna dizala mogu uključiti u promet osoba.0 m/s 6 u e n .tiA t 1 z 1000 kg l. dubina jame p Min.0 nrt 3 U 630 kg l. Prostor za skupljanje ispred pojedinačnog dizala: .60 0. Za osobna dizala u stambenim zgradama određene su sljedeće nosivosti: 400 kg (malo dizalo) 630 kg (srednje dizalo) 1000 kg (veliko dizalo) 20 Simetrično otvaranje Tlocrt okna dizala U © Vrata za prijevoz osoba s ručnom prtljagom.50 1800 2600 o c •C S Min. .

5 1800 1 7 0 0 1900 2 8 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0 190C 2 8 0 0 1800 1900 210C 3 0 0 0 Min.6 | 2 .6 2700 3300 | 2.0 11. Izmjene pogrešno ili suviše štedljivo projektiranih uređaja vrlo su skupe ili čak nemoguće. Nosivost Nominalna brzina Min širina okna Min dubina okna Min. m7 r s h a b k e? i.6 2400 2300 1700 2800 1400 | 2.631 1. 7 > 1.5 1600 0.0 | 1. Prosječno vrijeme čekanja je vrijeme između poziva i dolaska kabine.0 11.631 1. hotele itd.40 godina). Prosječno vrijeme čekanja (s) = vrijeme kretanja (s) broj dizala u grupi Kapacitet: unutar 5-minutnog razmaka maksimalno se mogući kapacitet (broj osoba) izračunava prema: 300 (s) x kapacitet kabine (osoba) vrijeme kretanja (s) x broj dizala u grupi L l U _ 7 ^ U r (3) Strojarnica © Zajednička strojarnica za skupinu dizala Kapacitet u postocima: .0 11.x . » f.631 1. 3800 4000 5000 4200 5200 4400 5400 800 2000 15 2500 3700 2200 1350 1400 2200 800 2000 10 18 2800 4900 2800 1100 2100 20 3200 4900 2400 1500 1400 2300 1100 2100 13 1100 2100 25 3200 5500 2800 1950 1750 2300 1100 2100 21 2800 GRP t Dubina kabine Visina kabine Širina vrata kabine Visina vrata kabine Dopušteni broi osoba r t^ (5) Okno za pojedinačno dizalo © Pregled dizala-* ® (§) .0 | 1. širina strojarnice Min dubina strojarnice Min. 7 4400 5400 4400 5400 4800 5600 1300 2100 26 3200 5500 1300(1400) > 27 3500 5800 2800 29 6 1400 2400 1500 I 2700 1800 2300 1300 1300 (1400) 5 > 2100 21 | 26 | 33 I Broj s t a n a r a u s v i m p u n i m e t a ž a m a © 202 Potrebni kapaciteti za komforne stambene zgrade sa i bez uredskih etaža (9) Građevinske mjere dizala za bolničke krevete . Pri projektiranju treba prometne okolnosti točno istražiti Kad postoji mogućnost grupirana dizala treba smjestiti u glavnom stubištu. m2 r s h a b k e.0 11.6 | 2 . Služe vertikalnom prijevozu osoblja i bolesnika. dubina j a m e okna kg m/s c d p 1600 0. .5 2500 0.63 | 1.63 | 1.6 | 2.63 | 1. 5 2400 3000 2000 0. banke. dubina j a m e okna kg m/s c d p 800 0.5 i f o t v o r za montažu Min.. visina gornjeg završetka okna Širina vrata okna Visina vrata okna Min površina strojarnice Min. Treba ih dakle projektirati tako da i nakon 10 godina zadovolje narasle potrebe. 5 1900 2300 1 4 0 0 1 5 0 0 1700 2 8 0 0 1400 1000 ( 1 2 5 0 ) 0.DIZALA Osobna dizala namijenjena pretežno za urede. f. Dizala su strojarski uređaji s dugogodišnjom trajnošću (oko 25 .6 26Q0 2600 1900 2800 | 2. n/ 100 x kapacitet (osoba) kapacitet % = broj osoba u zgradi Nosivost Nominalna brzina Min širina okna Min. dizala za bolesničke krevete DIN 15 309 Zgrada i njena namjena određuju osnovni tip dizala koja će se ugraditi. površina strojarnice Min širina strojarnice Min dubina strojarnice Min. visina strojarnice Širina kabine q c. Prometna analiza: oblici i definicije Presjek okna dizala R TI— 11 11 | |200 Vrijeme kretanja: izračunana vrijednost daje vrijeme koje je dizalu potrebno za predviđenu vrstu prometa. visina gornjeg završetka okna Širina vrata okna Visina vrata okna Min. dubina okna Min. visina strojarnice Širina kabine Dubina kabine Visina kabine Širina vrata kabine 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Visina vrata kabine Dopušteni broi osoba q c.

DIZALA Tehnička TRA400 Dizala za male terete pravila za dizala Dizala za male terete: nosivost = 300 g površina poda kabine = 0. za jednokrilna vrata 6 s. R a z m a k utovarnih mjesta min. -i ! I I I I« I Li 11 ^Strojarnica d o g r a đ e n a lijevp (O^ Teretno dizalo s dvostranim prilazom ) 1000 <— 1600 Teretno dizala s jednostranim prilazom.0 m/s. t2 = vrijeme zatvaranja i otvaranja vrata. 0.teretna dizala bez usporavanja kretanja ± 2 0 . t. Ne prevoze osobe. Konstrukcija okna najčešće od čeličnih profila oslonjena u dnu okna ili obješena o strop. Točnost zaustavljanja: .63-1. prenose male terete. = vrijeme za ubrzanje i usporenje kretanja.. Dizala za hranu u bolnicama: unutarnje stijenke okna moraju biti glatke i jednostavne za pranje. 0 .63 2500 3200 . S K H © Građevinske mjere dizala za male terete 60 .. 1100 1570 2200 mm 1100 2200 mm 1800 1700 m/s m/s m/s m/s 1200 1300 3700 3800 1900 1300 1870 2200 1300 2200 2000 2000 1300 1300 3800 3900 1900 1500 2470 2200 1500 2200 2200 2600 1300 1600 3900 4200 1900 1500 2870 2200 1500 2200 2300 3000 1300 1600 4000 4200 2100 1800 2870 2200 1800 2200 2600 3000 1300 1800 4100 4400 1900 Građevinske mjere za teretno dizalo s pogonskim pločama- p © Presjek-» © - 203 . H = broj stajališta.00 » 2000 3070 2200 2000 2200 2900 3200 1400 1900 4200 4400 1900 TERETNA DIZALA Teretna dizala su postrojenja određena za a) transport robe. b) prijevoz osoba koje rade na postrojenju.4-0.) 2.63 1. Visina parapeta S a m o najdonja postaja Q [kg] v [m/s] KB = TB KT KH = T H TB SB ST 720 580 500 1. Formula za proračun vremena jednog radnog ciklusa glasi: h Z = 2 . v = brzina kretanja.0 HO 630 m/s mm 2000 0. h = visina dizanja. Proračun kapaciteta teretnih dizala @. u sekundama. + t2) = . Bz = vrijeme utovara i istovara u sekundama.dizala za osobe i teret s usporavanjem kretanja ± 10-30 mm . Z Građevinske odredbe: prostorija s pogonskim uređajem mora biti dovoljno osvijetljena.4 u.+ Bz + H (t.45 500 500 450 820 680 500 920 780 2145 600 1930 700 600 800 700 600 800 600 600 800 550 650 1020 880 850 1120 980 1120 1180 2745 800 2730 700 700 800 800 800 1000 1200 800 1000 1200 350 1120 1180 2590 800 2730 450 800 Visina gornjeg završetka okna m i n . Na svakom stajalištu mora izvana postojati kontaktno dugme za pozivanje i odašiljanje poruka.4 0 mm .25-0. hranu itd.) B 820 680 500 400 400 500 500 600 600 800 920 780 1990 600 1930 100 0. te strojarnica Nosivost kg Brzina kretanja Dimenzije kabine BK TK* HK Dimenzije vrata BT" HT Dimenzije okna BS TS H S G 0.brzina: 0.vožnji/min.3 Dizalo za male terete s parapetom i vertikalno kliznim vratima Podaci o dizalu 1 prilaz i dvostrani prilaz Prilaz oko ugla i dvostrani prilaz oko ugla Korisni teret Brzina Širina kabine = širina vrata Dubina kabine Visina kabine = visina vrata Širina vrata z a utovar oko ugla Širina okna Dubina okna Širina vrata strojarnice Visina vrata strojarnice R a z m a k utovarnih mjesta min. s 2 = konstantni faktor za jedan ciklus odlaska i povratka. Visina strojarnice = 1.8 m visina. mora biti zaključana i mora biti tako dimenzionirana da su isključene nezgode pri održavanju. Kapacitet F proizlazi iz vremena za jedan radni ciklus prema formuli: F = 60 vrijeme ciklusa u s © Dizalo za male terete s vertikalno kliznim vratima u razini poda © Dizalo za male terete s okretnim vratima u razini poda © 300 0. spise.0 H S K 0.. Svestrana obloga od nezapaljivog materijala -> © ©. za dvokrilna vrata 10 s.8 m 2 .4 u. 6 3 1. za vertikalna klizna vrata dizala za male terete oko 3 s.45 700 700 1020 880 700 600 2730 700 600 800 980 800 800 800 1120 1180 2590 800 800 1000 1200 - 100 0.40 0..

HSK UJi rfif u ® Tandem dvostruki 1 T 2300 2300 H S U min 1 3 0 0 HKK 34UU Potporanj dvostruki 2:1 »Dimenzije Dimenzije 204 .25 0. B 1500 1 5 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2700 2700 3500 2200 2200 2200 2200 1 5 0 0 1 5 0 0 18U0 2 0 0 0 2200 2200 2200 2200 2300 2800 1300 JbSU 2600 2900 ¡>¡¡00 3 6 0 0 1300 1300 3B5U 3 6 5 0 1100 2200 1650 lbUU J2UU 1300 2200 1900 2UUU S/UU 1500 2200 2150 2300 3200 Dimenzije okna mm.8 m/s.30 Brzina kretanja. m/s Visina dizanja max.39 0.31 0.62 18.0 Visina dizanja max. ¥ 1100 1500 2200 1100 2200 1500 1500 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2700 2700 3500 2200 2200 2200 2200 1500 1500 1800 2200 2200 2200 2000 2200 Dimenzije kabine mm TfHTf 1 1 ! 111 11 111 ' J U Dimenzije okna mm.50 14. Izvedba strojarnice u krovištu nije potrebna. B T H Dimenzije kabine mm B H fi % Visina dizanja max. Tolerancija pristajanja mora se bez obzira na teret svesti na ± 3 mm Svijetla visina vrata dizala veća je za 50 .0 1300 1700 2200 1300 2200 1900 1800 1400 3200 1600 0.21 0. (mogući su i drugi položaji strojarnice do udaljenosti od 5 m od okna.(?).HIDRAULIČNA DIZALA 1 1 .(3) a posredna klipna dizala u standardnoj izvedbi prevoze najviše 7 t na visinu do 34 m.39 r f f ^ Ä . 100 mm od ostalih vrata. .28 0. L J -> Dimenzije Nosivost kg Brzina kretanja m/s iL UAJ 1 iI L>i_! II I t? ( 7 ) Tandem jednostruki Nosivost ¡i ' " ' i i Potporanj jednostrani © 630 0.0.42 0.51 18.15 0.30 0.78 13.46 0. Strojarnica se može smjestiti neovisno o oknu dizala.0 3000 0.2 .80 16. B i H S U min.30 0. 3 4 5 0 3 4 5 0 3 4 5 0 2800 3600 1300 3450 0. Neposredna klipna dizala standardne proizvodnje prevoze korisni teret do 201 na visinu do najviše 17 m -> 0 .0 0. . B T H Dimenzije kabine mm B H Dimenzije okna mm.24 0. zglobna klizna.50 0. m Dimenzije kabine mm. 1000 0. promjer jame za cilindar D Hidraulična dizala ispunjavaju zahtjev da se veliki tereti ekonomično prevoze na male visine.20 0.i "H SB 1000/ H I- TB SB ft © Korisni t e r e t [kgl t? ( 2 ) Tlocrt okna sa strojarnicom 10000 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H V i s i n a d i z a n j a ¡m] © Dijagram za određivanje visine gornjeg završetka okna SKH.0 7. Racionalno je primjenjivati ih do 12 m visine.0 B T H B H B T H S G min.30 0. .38 3200 0.0 1100 1500 2200 1000 0.23 0.24 Visina dizanja max m 6.0 Dimenzije kabine mm.23 0.0 0 19 0. Brzina je hidrauličnih dizala 0.18 0.61 13. Postoji više varijanata hidraulike ->• © . dubine dna okna SGT. m/s Nosivost Brzina kretanja. Korisni teret Širina okna Dubina okna Dimenzije strojarnice cea.i 7. B 2200 2200 2600 T 2300 2800 2800 H S G min 1300 1 3 0 0 1300 H S K min. Najčešće se postavlja središnji teleskopski stup -> © Treba samo izbušiti rupu za hidrauliku.24 0.'1 K K w i * 7 k N Kuka sa strane aradnie ' I I 1 •f I-' ~ ^KB . s jednostranim ili središnjim otvaranjem.28 7.0 1300 1900 2200 1600 0. veće udaljenosti prema zahtjevu) SB ST = = Širina = Dubina Vjsjna _ Q € 5 0 0 0 kg KB + 5 0 0 Q € 1 0 0 0 0 kg KB + 5 5 0 K T + 150 pri jednostranom prilazu K T + 100 pri dvostranom prilazu 2000 2600 2200 2200 2800 2700 (3) Vertikalni presjek okna © kg Tehnički podaci -> (JJ Nosivost 630 0. B T H Dimenzije kabine mm B H Dimenzije okna mm. H S K min.0 7.0 7. dubine jame za cilindar ZST.18 0. m Dimenzije kabine mm.47 6.32 0. m Dimenzije kabine mm.64 16.0 1500 2200 2200 1500 2200 ' f v r v t Y p v r r v 1650 1600 1200 3200 2150 2300 1600 3200 !'' ! 1111»111 kg 1600 2 0 0 0 2 5 0 0 0.39 0. što omogućuje da se teret unosi u kabinu dizala sasvim vodoravno.0 1500 2200 2200 -> Dimenzije @ kg Brzina kretanja m/s 1600 2 0 0 0 2500 0. na ručni ili automatski pogon. Vrata mogu biti: dvokrilna okretna.

Kao materijal dolazi u obzir staklo s čelikom .1.25 -1. visoko polirano. najviše 10 stajališta. To vrijedi za vanjska dizala na fasadama raskošno oblikovanih poslovnih zgrada.20 osoba. 0. polukružna U . 5 . Različiti sustavi pogona i nominalne brzine kretanja ovise o visini zgrade i očekivanoj udobnosti.> © .4. Oblici kabine: uglata.brušeno. Nosivost 400 . unutarnja dizala u robnim kućama ili u predvorju velikih hotela.oblik . okrugla.kutni oblik kabine Ograda u području prometa 1.0 m/s izmjenična struja. 8 -kutni oblik kabine 6. Moguće je grupirati dizala -» ® . 0.© . Nominalne brzine i pogon: 0.1500 kg.© Schindlerov sustav.63. Panoramska dizala vrlo su privlačna. Panoramska dizala u donjem području brzine omogućuju mirnu ugodnu vožnju bez trzaja.DIZALA PANORAMSKA OSTAKLJENA DIZALA Primjeri oblika kabine -» 0 . Za panoramska dizala najvažnije je da kabina omogućuje dobar vizualni dojam. Visina dizanja ^ 35 m. Osoba u dizalu uživa promatrajući ulični prostor koji može obuhvatiti pogledom ili u robnoj kući gledajući na izložbene i prodajne etaže.70 KD Polukružni oblik U ® Kružni oblik Ograda o o T í (5) Okrugla kabina t " © Oblik slova U V (9) Skupina panoramskih ostakljenih dizala (?) Presjek hidrauličnog dizala-> © fi* Presjek dizala s užetom (10) Dizalo unutar zgrade -> ® © Panoramsko dizalo -> @ 205 .0 m/s hidraulika. mjed i bronca.

75 m .v ® .25 -H-i- ® ® T v n v TV/OV Prometni profil za promet motornih vozila sastoji se od prostora što ga zauzima predviđeno vozilo .50 0.00 m za svaki vozni trak i KV/KV slobodni prostor prometni profil Osnovne mjere slobodnih i prometnih profila pri određenim slučajevima mimoilaženja s nesmanjenom i smanjenom brzinom A . Prometni profil za pješački promet širok je po 0.00 m). Ta širina ovisi o dopuštenoj maksimalnoj brzini VZul. Konrad Adenauer-str 13 —> Q P KV/KV (6) KV/OV 3. bolje je 4.60 profila. Za ceste sa VZul ^ 70 km/sat je SsKFZ ^ 1. Širina Ss =bočni sigurnosni prostor So . Širina sigurnosnog pojasa za biciklistički promet iznosi 0.25 4.70 m kako bi se omogućila OV/B obnova kolnika.50 m.125 J 0. zatim od bočnih i gornjega zaštitnog -3.25 m.50 m.20 m 14. Köln. rigola i stabiliziranih bankina.teretno vozilo KV .bicikl visok 2.75 0.komercijalno vozilo O V .osobno vozilo | s OKFZ bočnog sigurnosnog pojasa (SsKFZ) mjeri se od ruba prometnog profila u stranu.POTREBNI PROSTOR PRI NESMANJENOJ BRZINI (50 km/h) Informacije: Forschungsgesellschaft für Strassen .C j ) Prometni profil za biciklistički promet širok je po 1. Visina slobodnog profila za motorni promet iznosi 4.75 m za svakog pješaka u poprečnom presjeku i visok 2. Za pješačke i biciklističke staze slobodna visina iznosi 2. dodatke za protusmjerni promet i dijelova prostora iznad rubnih traOV/OV kova.25 m (1. 437 i dalje.gornji sigurnosni prostor F = pješaci = granica slobodnog profila — = = granica prometnog profila biciklisti motorna vozila KV/OV T V .50 POTREBNI PROSTOR PRI NESMANJENOJ BRZINI (< 40 km/h) ® OV/B bo ool 2.20 m . Visina mu iznosi 4.» s .25 m. Za VZul Š 50 km/sat je SsKFZ = 0.und Verkehrswesen.25 s SKFZi 8 ¿»SR ! BiciklističkaiBočni razdjelni Kolnik KFZ I | KFZ = (19) Dimenzije slobodnog/prometnog profila za motorna vozila 206 .autobus B .

501.50 (RQ9)e2 <RQ7.50f2.50 12. prostore gdje se doprema roba za privređivanje.75 1.75 m. 5 0 ^ ' 2 ..50 75 3.3.0025 ( R Q 12) b 2 © 3.00f75 3. kod "a 6 ms" znači: .3 .00 -ŽL 2 .00^^2. 7 5 4 2 . 2 5 3. usklađenim rasporedom pojedinih dijelova poprečnog profila.2 5 ^ 2 . zaklonjene i zaštitne površine.75 d4pr . .25-7f2. Tipski profili za ceste bez izgradnje su 0.Informacije: Forscungsgesellschaft für Strassen . 0 0 >'-2.f 3.00. 2 5 c4mpr 0 3 .00 ."6" broj voznih trakova za oba smjera vožnje ® s..75 3. 2 5 75 3.0 . površine za zadržavanje i sjedenje. površine za mirujući promet."a-f grupa profila s osnovnom širinom voznog traka 3. odmjerenim odnosom širine i visine prostora ulice."s" utvrđena bankina."p" proširenja ili trak za parkiranje na rubu kolnika.501.00f7. izgradnji i uporabi cesta postigla jedinstvenost. pogone i trgovine.50 25 3.00f^2.75 251.2.50 -3. 0 0 f ..00jsj'2. Pri oblikovanju treba s obzirom na namjenu i djelovanje uskladiti sljedeće elemente: pješačke i biciklističke staze koje prate kolnik.75 Treba nastojati da je izgled prostora trase prepoznatljiv. 0 0 ^ 1 ."m" izgrađen razdjelni trak.00 2.5) I 2.\ . .25 ^3.3.001 75 > . 2 5 -J.. 0 0 3 . 208. ^ 3 .SOf1 50 17. 0 o | .. za ulice s izgradnjom -» 0 Tako npr. 208.0 0 .00 1.und Verkehrswesen. 0 0 <-Jf2.0 d4mpr 2.OOf 1. 7 5 1.. ^ 3.00 - 5. 0 0 j s f 2 .00 7.3 .25 5. Dijelovi poprečnog profila s obje strane kolnika utječu na funkcionalno i vizualno oblikovanje prostora. 0 0 . Konrad Adenauer-str 13—» Q P Da bi se u projektu. raznolikim hortikulturnim elementima: oblikovanje uličnoga prostora mora pomoći snalaženju u ulici i u samom gradu.> [ .00 75 2 .00f^2. To se postiže jasnim diferenciranim dimenzijama.00 9. 2 5 ^ 3 .2 . 2 5 ^ 3 .75 ^ 25 2.00 ( R Q 10) d 2 izgradnje T i p s k i p o p r e č n i profili ( R Q ) c e s t a u z k o j e n e m a Parkiranje ( P ) 18.3 .00> 75 f2p . 1.25 • 3. .75 c4pr -7f2. 2 5 2.25 - ?1*4 L > r >.00 10.7 1 .75 . 0 0 •}(• 3. Köln.. Područja primjene tipskih profila -» s."r" biciklistička staza unutar profila.25 • 75 B 3. T i p s k i p o p r e č n i profili c e s t a u z k o j e s e g r a d e o b j e k t i 207 .^ 2 .2.^ 2 . o o j .3.00 ^ 2.. . propisani su tipski poprečni profili od kojih ne treba bez razloga odstupati.00 -K 4 ^ 1.75 c2pr .00f 75 3. 2 5 -?<. 0 0 f . .3 ..3 .75 .00 75 c2pr : 2.2.00 Sj'2.25 -7f2.3 .00 ] f . 0 0 J ^ .5025 3 . 0 0 } v 2 .Oo[.

Mot. voz. voz.Područje primjene Kategorija ceste Prometno opterećenje (vozila/sat) 2 S 3800 a 2800 S 2400 S 1800 V = 90 km/h V = 110 km/h Posebni kriteriji primjene Tip ceste Tipski poprečni profil 4 a6ms a4ms Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima b4ms b2s Pri malom prometu teretnih vozila b2 b6ms b4ms Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima c4m b2s Pri malom prometu teretnih vozila Pri poljoprivrednom prometu > 10 vozila/sat b2 b2s b2 Pri malom prometu teretnih vozila d2 c4m Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima Pri poljoprivrednom prometu > 20 vozila/sat Pri jakom prometu teretnih vozila Pri malom prometu teretnih vozila d4 b2s b2 d2 e2 Pri jakom prometu teretnih vozila d2 e2 Prometno . voz. Mot. 207 208 . Mot. Mot. Opći Opći Opći Opći Opći Opći Mot. voz. voz. voz. ograničen promet linijskih autobusa Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima Pri jakom prometu teretnih vozila Pri jakom prometu teretnih vozila (2 b4ms c4m d4 c4m d4 d2 e2 d2 e2 c4mpr Pri malom prometu teretnih vozila Poseban slučaj c4mpr pri prisilnim uvjetima Poseban slučaj d4mpr pri prisilnim uvjetima d4mpr c4pr d4pr c2pr Pri malom prometu teretnih vozila Pri jakom prometu teretnih vozila d2pr c2pr d2pr Ograničen promet linijskih utobusa (2p Vrsta prometa 5 Mot. Mot. Mot. voz. voz. voz. voz.tehničko dimenzioniranje nije potrebno V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 50 km/h V = 70 km/h V = 50 km/h V = 60 km/h V = 50 km/h V = 60 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h Pri malom prometu teretnih vozila. voz. Mot. Mot. Opći Opći Opći Mot. Mot. ograničen promet linijskih autobusa Pri malom prometu teretnih vozila. voz. Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći - CESTE Dopuštena brzina v Čvorišta Projektna brzina V8 [km/h] 7 8 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 (80) zui [km/h] 6 Više razina Više razina Više razina Jedna (više) razina Jedna (više) razina Više razina Više razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Više razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina 1 3 v= 90 km/h V = 110 km/h V = 90 km/h V = 100 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h v = 70 km/h V = 80 km/h v = 70 km/h V = 90 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h v = 70 km/h V = 80 km/h V = 70 km/h V = 80 km/h v = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 50 km/h V = 70 km/h V V V V = = = = 50 km/h 70 km/h 50 km/h 60 km/h - A I £ 2200 a 1800 s 1700 s 900 s 1300 £ 900 = 4100 a 3400 = 2600 = 2200 S 2300 S 2100 - a 100(120) a - 100 - a 100(80) A II S 1700 S 1400 s 1600 a a a a 100 100 100 100 90 80 90 90 90 90 a 900 S 1700 S 900 100 100 100 100 (100) 80 80 80 80 a a a a 1300 900 1000 700 a 100 a 80(100) a 2600 a 2100 (90) 80 80 70 80 70 80 70 80 70 60 80 70 60 80 70 60 80 70 60 70 60 A III A IV a 1800 a 1700 a 900 a 1600 a 900 a 1300 a 700 a 800 a 700 a 1400 a 1000 a 900 a 700 a 300 to to a 2300 a 80 a a a a a a a 100 100 100 100 100 100 100 V = 40 km/h V = 60 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h o o o o HA HA a 80 a 80 a 70 a a a 70 70 70 os 80 70 80 70 70 70 70 70 (60) (60) 60 60 60 60 60 60 (70) (60) (70) (60) (70) (60) (70) (60) (60) (60) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 (40) (40) (40) (40) (40) (50) (50) (50) 50 50 B II a 2600 a 2100 a 2500 a 2100 a 2500 a 2100 Bili a 1800 a 1400 a 1000 a 900 a 700 a 1400 S 1000 a 2200 & a 60 a 60 a a a a a a a a a a 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 BIV a a 900 700 2100 a a 2000 a 1900 c m a 1800 a 1700 S 1500 CIV a a a 1000 1000 600 (60) (60) Područja primjene i tipski presjeci -» s. voz. voz. voz. Mot. Mot. Mot.

Razlikuje se: trokrako čvorište (jedna cesta se priključuje na drugu-> 0 . U drugim zemljama (Engleska) daje im se prednost jer smanjuju opasnost od teških nesreća. samo za spori promet 209 . mjereno od vanjskog ruba kolnika.i R li R min P r e m a tipu cesete © Raskrižja u jednoj razini (6) kao ® (j) _>kao0 ® kao © Povezivanje petljama zahtijeva relativno velike površine Povezivanje .više razina (H) kao ® • kao ® Interzonalna ulica"S ^3) Suženje kolnika Kružni tok s pješačkim stazama © Smaknuto cestovno križanje. Ograničenja izgradnje postoje do 40 m od ruba kolnika s. Razmaknuto raskrižje osigurava više prostora. petljama zahtijeva relativno velike > površir •2= Prometna cesta y r © Trokraka čvorišta / raskrižja . Sabirna i prometna ulica = t a ' Za ceste saveznog značenja zabranjena je izgradnja na udaljenosti do 20 m. 213.. autoceste. Promjer kružnog toka ovisi o odgovarajućoj dužini retencije vozila koja je potrebna prometnom opterećenju.@ i četverokrako čvorište (dvije ceste se sijeku) 0 ® . (S) Uklkjučivanje u sabirnu ulicu ® S dodatnim trakom za lijeve skretače M Interzonalna ili sabirna ulica Normalno križanje (kod 1 I yulica nižeg reda) J lnterzonalna~Ñ¡ \ j sabirna ulica V Vi Os ceste Smjer kretanja Pješački prijelazi JednosmjernaN . niža je jačina buke i potrošnja energije. 0 r r u i 0 Trokraka čvorišta u jednoj razini © -•kao čvorišta na trasi dvotračnih ulica najčešće su u jednoj razini (sa svjetlosnom signalizacijom ili bez nje).CESTE fit DD Raskrižja u obliku kružnog toka ® u Njemačkoj se rijetko grade. Pogodno za spori promet kao npr. Daljnja prednost: ne treba svjetlosna signalizacija.. bolju preglednost i prikladan završetak ulice. u stambenim četvrtima {©.

755» (S0.5% .755' © (§0.2.00) l bicikliste š i r o k e s u 2 .00 do 4.255' 6 (12)8 2. 2 0 6 Kao odgovarajuća vrsta ceste 2.7551 (S0.20|l.50) > 1 41 6 (12)8 Samostalno vođena pješačka staza Kolnik -6-8m-¿3.25 5 1 ( 1 . ark a d a m a i i z n i m n o z a š t i t n i m n a t k r i v a n j e m . zavoja Parkirna mjesta Gredica s biljem Površina za posebne namjene s kamenim pločama Površine za pješački i biciklistički promet Primjeri oblikovanja uličnog prostora s bočnom izgradnjom 210 .50 m 5 ) ostali dodaci na širinu kontinuirani drvoredi zahtijevaju zeleni pojas širine min.60 0.50 (1.50 m n a j m a n j a širina z a k r e t a n j e i 0 . 6 0 ) = 1.25 ^ ^ Vrijednosti projektnih elemenata S max [%] 2> Svjetla visina min [m] CESTE -> tu P o v r š i n e za p j e š a č k i i biciklistički p r o m e t P j e š a č k e p o v r š i n e .50Í'12 + 6.00} ¿?0.50 m 6 > dvosmjerni promet samo u iznimnim slučajevima polumjer zaobljenja u područjima čvorišta u iznimnim slučajevima Kratice: F R R1 s = = = = pješaci biciklisti polumjer zavoja uzdužni nagib Hk = polumjer konveksnog vert.50 Samostalno vođena biciklistička staza 6 (12)8 (1.2551 m—jfô. Č e s t o j e s v r h o v i t o d a s u i šire. 7 5 m z a š t i t n o g p o j a s a p r e m a k o l n i k u .75 5 1 (Š0.e . pješaci biciklisti motorna vozila parkirni odn. „„ Ï ' 1 2 0 ¡¡ // i//KF (5) Biciklistička staza koja prati ulicu 1 .éO'l' (2)' (4 na < 250 m f (8 na < 30 m f 2.5% 1 — r I \! \ 0.» s.755' ( S 0. kanalizacije kanal oborin.p. 2.50) KR >1 .60) S0. a 2 . kanalizac. 5 0 m Š0.50 (2.50 struja plin voda topiovod telefonski kabel kanal mješov. II KS I P 1 w 1 e1 Il I E G W FH P KM KS KR F R Kfz P/G = = = = = = = = = = = = (2)' (4 na < 250 m f (8 na < 30 m) 2.t r e b a projektirati razn o v r s n o i z a n i m l j i v o .50) (7^ Stambeni prilaz bez prometa vozila Napomene ') manja odstupanja od mjera za širine mogu se pojaviti zbog dimenzija ploča 2 > Smm = 0.50) (4 na < 250 m f (8 na < 30 m f 30 10 2. r e k r e a c i j s k i h g r a đ e v i n a itd. kanal fekal.b u d u ć i d a s l u ž e i z a d j e č j e igre .20. Ž0. U blizini š k o l a .50) 3.50 (8) Osnovne širine opskrbnih i odvodnih instalacija i njihov razmještaj u uličnom prostoru F 2. t r e b a n a s t o j a t i d a s u š i r o k e najmanje 3 m ® -(7).90l I I 1 F © Zajednička pješačka i biciklistička staza 0.75 -Is^^ MdvP S0. 7 0 0 . 0 m ( i z n i m n o 1 .50 zaštitni p o j a s p r e m a k o l n i k u ) .75 0.50)' ji_£0. 6 0 m ) a k o s u d v o t r a č n e .0 m a k o s u j e d n o t r a č n e . zeleni pojas © ©-® > I 1 Izgradnja s kolnim = 0.Poprečni profili1' (vrijednosti u zagradi su minimalne mjere u postojećim izgrađenim područjima) . D o d a t n o s e p r e d v i đ a širina 0 . 9 0 1. O d a t m o s f e r s k i h u t j e c a j a t r e b a ih zaštititi d r v e ć e m .50f (2.500 Biciklistička ulica 0. 0 m ) .5% (odvodnja) 3 > duljina stambenih prilaza bez prometa vozila za 1 do 2 etaže 80 m 3 etaže 60 m 4 i više etaže 50 m 4 > kod razdjelne kanalizacije 4. Z a j e d n i č k e s t a z e z a p j e š a k e i R 6) F ).755' J ^ s o l (Ž0.00 1 1 1 j I I 1 El G1W1 P 1 FHI ¡ .60 |1. zavoja H w = polumjer konkavnog vert. 7 0 0 . 2. 7 0 0 . t r g o v a č k i h c e n t a r a .50 0 . P j e š a č k e s t a z e po m o g u ć n o s t i n e s m i j u biti u ž e o d 2 m ( o d t o g a 1.50) (1. KM I P ÍWI'GIEÍ Ü i l R F Š0. kanalizac. © Pješačka staza koja prati ulicu Biciklističke s t a z e d u ž u l i c e m o r a j u biti š i r o k e n a j m a n j e 1. 5 0 m ( n a j m a n j e ^ .75s' ( ž 0.

60 © Osnovne mjere za bicikle (?) Bicikl s košarom / dječjim sjedalom 1. smicanje po visini problematično je zbog mogućnosti oštećenja Najpovoljniji broj mjesta proizlazi iz orijentacijskih podataka i građevinskih propisa -> Držač bicikla mora pružiti siguran oslonac i kad je bicikl natovaren.50 1 U slučaju da se u istoj zgradi javlja više korisnika treba odgovarajuće veličine zbrojiti © Raspored smaknut po visini. I I Prostrano ostavljanje bicikala f ^ gfo 1.75-80.7 po učeničkom mjestu 0.20 1.70-1. Nadzor nad parkiranim biciklima potreban je tamo gdje se održavaju velike priredbe. Oslonac za okvir koristi se s obje strane.20 . dvorane. Zbog toga su naročito pogodni oslonci za okvir © .© . šport. 1.75 3. Duljina ležećih bicikala do 2.60 1.60 1. pod kutom Stanovi Posjetitelji privatnih stanova Studentski domovi Opće obrazovne škole Osnovne škole Zgrade s predavaonicama Knjižnice Fakultetske menze Radna mjesta Prodavaonice robe svakodnevne potrošnje Trgovački centri Trgovine za periodičke potrebe Uredi. Parkirna površina za bicikle može se osigurati i prenamjenom parkirališta za motorna vozila.90-2. I 1.50 1 . Prikolice za bicikle (s rudom) duge su oko 1.50 .80 1 1. zatvorena plivališta Prostori za značajne skupove Ostali prostori za skupove Mjesni ugostiteljski objekti Vrtne pivnice 1 na 30 m 2 ukupne st. Treba postojati mogućnost da se zaključa samo jednim lokotom na sponi koja obuhvaća oslonac te okvir i prednji kotač bicikla.75-80.5 po učeničkom mjestu 0.80 1. Treba predvidjeti poprečne staze. Dodatne parkirne površine za prikolice i specijalne bicikle . S © Osnovne mjere za paralelno ostavljanje bicikala (S) Raspored na istoj visini.90-2.75 1.00 I— 1.90 Treba nastojati da prostor gdje se ostavljaju bicikli bude dovoljno pristupačan i velik-» (3) Ako je preuzak.35 m. 0. Parkirni prostor treba biti u blizini odredišta.00 m. Pri dvostrukom redanju bicikala moguća je ušteda prostora preklapanjem prednjih kotača.© .60 Biciklistički parkirni prostor s osloncima ^d) Preklapanje bicikala Preklapanje prednjeg kotača sa središnjim prolazom 211 . postoji opasnost od ozljeda.60 1.90-2. Za zadržavanje tijekom više sati treba predvidjeti natkrivanje i rasvjetu. paralelno © R a s p o r e d smaknut po visini. ostavljanja i izvlačenja bicikla. tandem do 2.00 1. da mu se jednostavno prilazi i da je osiguran nadzor. prisut. na kolodvorima. Suprotno tome.50 1 — — — l . Treba predvidjeti prečku za dječje bicikle.50 . prljanja i oštećenja prilikom zaključavanja.80 I i ' 2.50-1. stranci 0.2 po istovrem.5 po mjestu u garderobi 1 na 20 mjesta za posjetitelje 1 na 7 mjesta za posjetitelje 1 na 7 mjesta za sjedenje 1 na 2 mjesta za sjedenje 1.7 po mjestu za sjedenje 1 na 40 m 2 neto površ. kupalištima i pri trgovačkim centrima.60 m. liječničke ordinacije Sportski tereni.00 r 1. Postoje i specijalni bicikli za invalide i prijevoz tereta.BICIKLISTIČKI PROMET Osnovne mjere bicikla -> ® .00 1 . pa razmak treba biti 1.3 po radnom mjestu 1 na 25 m 2 prodajnog prostora 1 na 80 m 2 prodajnog prostora 1 na 35 m 2 prodajnog prostora 0. površine 1 na 200 m? ukup.60 m. široke 1.90-2. ' 75 (3) 45 75 ' 35 40 35 40 35 Suženo postavljanje bicikala I . stavljanja prtljage.prema potrebi.3 po mjestu za sjedenje 0.50 1. 1. Pri tome treba uzeti u obzir košare i sjedalice za djecu. Ukupna organizacija treba biti što jasnija i jednostavnija za orijentaciju. tako da se može lako pronaći.80 5.00 1 1. površine 1 po krevetu 0. pod kutom (li) Orijentacijske veličine za određivanje potebnog broja biciklističkih parkirnih mjesta (ftfo | Oslonac (ftfo (gjg) ' 2 .20 1.80 m -> © . 1. 1.00 ' ' 1. st. Oslonci za bicikle bez mogućnosti zaključavanja dolaze u obzir samo u unutarnjim prostorima koji su dostupni malom broju ovlaštenih. čitaon.80 : I—= 1—1 1. Dječji bicikli su manji.20 m ® Širina prilaznog puta 1.60 1.

—{Jj Trakasti temelj (6) Nadstrešnica. Betonska kocka. Ako se očekuju biciklisti s prikolicom.60 m i visine biciklista -> (5) te potrebnih manevarskih prostora koji odgovaraju različitim okolnostima.80 m za 15 m te 2. lučni krov (7) 2. a bolje da je 1.70 — 1. Osnovne mjere prometnog profila za biciklista mogu se sastaviti od osnovne širine 0.50 Dvostruko postavljanje i 1 0. Skladište bicikala 212 .20 m za duljinu do 25 m.> @ 1.00-2. najmanje 1.90 2.60 .00 .10 Lučni krov.2.00 - S 1.50 m za duljinu do 10 m.60 m.pješačka staza 2. Pretjecanje i mimoilaženje smanjenom brzinom traži širinu 1. visina iznad terena 5 m . sa 15 do 42 bicikla. Prilazne staze između stalaka za bicikle treba projektirati dovoljno široko.10 1. dvostruki stalak (8) ' Trakasti temelj Nadstrešnica .biciklistička staza . Tlocrtna površina 4x4 m.50 m. Za etažne stalke širina je najmanje 2.50 m. tamno sivo Kosi položaj © S držačem okvira © Biciklistička staza.50 1.00 m. Skladište bicikla može imati 1 . crven Kolnik . « S f c ^ . Većoj duljini stalka odgovara veća širina prilaza: širina 1.50 30 _ 2.50 m. obloga prirodnim ili umjetnim kamenom. crvene Asfalt.3 etaže. Na svakih 15 m dolazi jedan poprečni prolaz.okvir od cijevi (9) Natkriveni stalci za bicikle (11) Biciklistička staza sa zelenim pojasom na strani prema kolniku Dobro rješenje. 1.25 . crvena • Betonske ploče.50 2.10 60 •t—H 60 35 35 (2) Jedan kraj drugog smaknuto 3. potrebna je širina 2.5% Zaštitni trak.40 m. .2.50 Pješačka staza Biciklistička staza '50 i .00 m.2. a preporučuje se 2.BICIKLISTIČKI PROMET -> Q P Pri običnoj vožnji u jednom smjeru biciklistička staza treba biti široka 1.

50 26.75 | 3.AUTOCESTE Informacije: Rheinisches StraBenbauamt.5Q Autoceste su namijenjene brzom prometu motornih vozila.50 2.50 0.75 0. a uz to i najvišega kapaciteta.50 i 3. odvlačenje pažnje).5% 2.50 .5%.50 1.75 3. jedan zaustavni trak-»(T) - (DAutoceste se međusobno povezuju čvorištima izvan razine (trokraka čvorišta četverokraka (7) .00 (4.50 0. pa su zakonom propisane zone zabrane i zone ograničenja izgradnje. .putokaz -» (12).00 m) © Poludjetelina ^j) Paralelne rampe J Signalizacijski portal iznad kolnika 213 .00 a 0. Građevine uz autocestu mogu negativno utjecati na odvijanje prometa (smanjena preglednost.50.00 37.75) m | 1.50 . Oba kolnika za protusmjerni promet odvojena su razdjelnim pojasom.50. 2 . Euskirchen —> CP 11. Neposredno uzduž autoceste ne dopušta se izgradnja objekata. Zona zabrane je pojas do 40 m od vanjskoga kolničkog ruba.50 (3) Tipski poprečni presjek za 4-tračne autoceste (RQ 29.50 2.75 | 3.00 29.(9)) i opremljena priključnim čvorištima -> (2) Tipski poprečni presjek za 4-tračne autoceste (RQ 29.75 0.00 . 2 . osim iznimno.00 0. Prometna signalizacija . 5 0 0 . a zona ograničenja izgradnje pojas 40 -100 m od ruba ->® (?) Truba © Trokut © Račva A u t o c e s t o v n o čvorište (četverokrako) Zona zabrane građenja 40 > m Zona ograničenja građenja ( 7 ) Djetelina ( 8 ) M a l t e š k i križ . 2.00 3.75 1.50 1.50 0.50 3.50 2. su 1.50) a 6 ms 2.00 m) (1.1. RQ 26) a 4 ms 2. (1.00 4. (9) Vjetrenjača Zabrana građenja / ograničenje građenja Priključci na autoceste (četverokraki) 5.50. 5 0 3.00 3.50 I 4. Pri projektiranju i građenju najveća je briga kako zaštititi okoliš. 5 0 0 ^ 5 0 3.50 | 3.50 (T) Tipski poprečni profil za 6-tračne autoceste (RQ 37. RQ 26) b 4 ms Autocestovno čvorište (trokrako) Autoceste su najsigurnije ceste.75 3.50 3.75 0.75 é 3.1. Lokacija signalizacijskog okvira kod priključaka treba biti 1000 m ispred točke na koju se odnosi.50 1.75 3.50 3. a kod autocestovnih čvorišta 2000 m.5% 0 1. Kolnik sadrži dva vozna traka ili više i.

05 a) N a otvorenoj pruzi ±0.50. .50 r r 2. Širina vagona: 2.30.65 0. duljina perona = duljina vlaka + 5 m za netočno kočenje. i Stupovi u sredini 3.5" -TD.3 3.50 m.U ÜL TT" 12.20 m proizašla je iz lokalnih okolnosti i treba se kod novogradnje izbjegavati). Osovinski razmak kolosijeka: najmanje 2. Minimalna slobodna visina 4. Visina vagona najviše 3.30 do 2.50 * — M/ ¡B/2 B / 2 1 1 H i ^ r J ¡ C .65 6.85 m od granične crte vozila na strani gdje su vrata.65 IFII 0. 2 0 iznad p e r o n a R a z m a k d o fiksnih o b j e k a t a (stubišta itd.30 2.95 m. BOStrab dopušta da peron bude širok najmanje 1. Sigurnosni pojas: širina 0.15 0.20 prometnom " I -T5iOQ prostoru j a v n e ceste N a j v e ć a visina U v o z i l a ( b e z trole) P r e k o 5 0 .50 0. Razmak između rubnjaka i vagona: uobičajeno 0.50 Tip B 2.15 0. 0 0 ^ Donji rub napojnog voda u prometnom prostoru j a v n e ceste Gornji rub 2 . Postaje: širina perona treba biti najmanje 3.65 0.65 0. nadvišenost pri normalnom kolosijeku najviše 165 mm.40.50 m ako se nalazi unutar uličnog profila. iznimno 0 . B e z stupova 0.) - ® a) N a otvorenoj pruzi ±0.50 Polumjeri zavoja: po mogućnosti iznad 180 m. ' © Pješački prijelaz preko kolosijeka b e z regulacije svjetlosnim signalom m rri\ I I Ud 1 1 F • • 1 ¡ I ^ 1• • •• •• . ali min.65 0.TRAMVAJ R a d n i prostor trole G r a n i č n a kontura vozila G r a n i č n a linija r a z m a k a z a fiksne ili pokretne o b j e k t e • (i u o d n o s u n a graničnu liniju r a z m a k a drugih tračni čkih vozila) O g r a n i č e n j e z a niše i sigurnosne prostore (SO) ±0. Po mogućnosti treba ispred kružnog luka predvidjeti prelaznicu koja se poklapa s rampom nadvišenja (tada je najveći nagib 1:6 • V).30.50 Tip B 2.5 m.20 m.50 u. Donji rub n a p o j n o g v o d a u pro-1 G r a n i č n a linija m e t n o m prostoru j a v n e c e s t e \ razmaka Kontura slobodnog profila kolnika + 4.30 0.05 2.30 2. može se nalaziti u cestovnom kolniku.00 m.65 0. bolje 3.5 2.15 0. duljina vlaka najviše 75 m. ali bi to u interesu putnika trebalo izbjegavati (u uskim prostorima širina od 2 m trebala bi biti donja granica jednostranih perona).40.40 m.05 b) N a p o s t a j a m a i uličnim zaštitnim otocima Minimalni r a z m a c i a k o su kolosjeci u kolniku j a v n e ceste R a d n i prostor trole G r a n i č n a kontura vozila G r a n i č n a linija r a z m a k a z a fiksne ili p o k r e t n e objekte (i u odnosu na graničnu liniju r a z m a k a drugih tračničkih vozila) O g r a n i č e n j e z a niše i sigurnosne prostor|Q) ¿A j t ± 0 . BOStrab.55 J G r a n i č n a linija vozila 50 m 1 1 Stupovi s a s t r a n e L i. 0 ° Donji rub napojnog v o d a u GRADSKA ŽELJEZNICA tU + 4. 2 0 iznad perona Pravna podloga: Zakon o prijevozu osoba.50 Tip C ^ 0.d_B = 4.15 S a svjetlosnim signalima z a prijelaz preko kolosijeka 214 .00 0 20 h"' + 5 .70 m '•'i Stupovi s a s t r a n e j o t j = 400'J ( 5 ) ->(3) Postaje obostrano © 0.30 2.50 0. Uzdužni nagib: najviše 25%o.40.65 Tip C 7. Ako se predviđaju čekaonice.50 SI 0.uuu»»ujuy/lrB- 2.151 RJ ® J l P _ B = 4. Dimenzije vozila: duljine vozila od 15 m do 40 m.00m 0.15 m).65 m (djelomično još prisutna mjera od 2.15 ® -» ( 3 ) Postaje s jedne strane U iznimnim iznim slučajevima 3 0 m G r a n i č n e linije s l o b o d n i h p r o f i l a k o l nika i tramvaja f l l M I I. iznimno do 40%o. a ne sudjeluje u uličnom prometu.00(s0) © Mjere u m b) N a p o s t a j a m a i uličnim zaštitnim otocima M i n i m a l n i r a z m a c i a k o s u kolosijeci n a p o s e b n o m trupu unutar p r o m e t n o g prostora javne ceste Tip A 0. kod priključaka i okretnica najmanje 25 m. širina dvostranih perona treba biti najmanje 5. gradska željeznica koristi izgrađene podzemne i / ili nadzemne kolosijeke s vlastitim sigurnosnim uređajima.500.60 odnosno 2.65 0.65 C.05 3. metarski kolosijek 1.65 0.3 2. pri metarskom 120 mm. podzemna željeznica prometuje samo na posebnim kolosijecima s križanjima izvan razine.40.20m Najniži položaj napojnog voda u prolazu ispod objekata S t u p o v i U srëdinî " ' *"L 2.435 m.65 0. 8 0 s p u š t e n e trole N a j v e ć a visina vozila 2 .50 S i|B/2 B/2« Stupovi u s r e d i n i L - M •>< Tip C !£L 10.10 m zbog potrebnog proširenja u zavojima srednjih polumjera.50. Širina kolosijeka:: normalni kolosijek 1.60 0. 2 . ih ' ' r ' AN. ali min. Poprečni nagib: najviše 1:10. 2 .50 m. a unutar uličnoga profila 5 m.30 2. Širina slobodnog profila = širina vagona + dodatak zbog prolaza kroz zavoj + dodatak zbog nadvišenja i ljuljanja (najmanje 2x0.05 3.3 2. 3 0 IT1 Kolnik j a v n e c e s t e (3. 2 0 i z n a d perona P r e k o 5 0 . t «sj.00 (SO) 0.5 JH m Stupovi s a s t r a n e (iš) N o r m i r a n e širine z a z a s e b n i trup ž e l j e z n i č k o g kolosijeka u sabirnim u l i c a m a Tip A 0. na trasama koje nisu bezuvjetno u vezi s ulicama (željeznički kolosijeci u ulici ili posebno).65 0. Sustavne razlike: tramvaj prometuje isključivo prema vizualnim informacijama i sudjeluje u uličnom prometu (podliježe StVO).05 3.0brn 0.50 I ili n Bez stupova 0.

autoceste) sa = 4 vozna traka. s prostornog gledišta. stambena ulica sa = 2 vozna traka. Seredzunu . tj.) treba projektirati na osnovi kibernetičkih spoznaja. Za ulice IV. reda trebale bi biti bez prilaza i izgradnje uz rub. trgovima i slobodnim površinama mogućnost je raznolikosti oblikovanja vrlo velika -» C D Ulicu treba.PROMETNI PROSTORI prema R. Velike parkirne površine predlažu se uz stambene ulice © + © a mogući su i parkirni "džepovi" između stambenih zgrada -» © . 216 © . Razlikuje se: i.tračne ulice 3 reda ci — _L«*d— (5) Parkirati na jednoj strani Parkiranje obostrano Mogućnosti parkiranja u "parkirnim džepovima" između zgrada 215 . Presjek (3) 4 .4 vozna traka. Ulice II. prometne ulice sa 2 . III. parkirne površine pokraj ili unutar profila ulice -» @ + @. povezujući promet (gradske željeznice. Šinska vozila za javni lokalni promet moraju biti isključena iz profila ulice. uzevši u obzir sve čimbenike koji su u međusobnoj vezi.© . II. kolosijeci i si. reda s prilazima.H. odnosno vođena na vlastitom kolosijek -» © . djelomično parkirne površine uz rub -» © te konačno IV. smatrati dijelom urbanizacije. Zollneru Prometne površine (ulice. glavne prometnice s kolosijekom ili bez njega -> © .» s.

Bolje rješenje su kolosijeci u usjeku.© . Pošumljeni pojas širine ~100 m smanjuje buku za ~10 dB.PROMETNI PROSTORI m (T) m o I B I E H IZ] o o o II ILctv. Zaštitni pojas mora biti dovoljno dug da se zaštite zgrade položene okomito prema prometnici. vatrogasci. U usjeku s nasadima na zemljanim pokbširria ' Pješački tunel a 9 9 e B (9) Sa zemljanim nasipima sa strane postiže se dobra zaštita od buke @ U I 216 . Buka s ulice u ravničarskom terenu može se ublažiti nenastanjenim građevinama (garaže) hortikulturnim zahvatima © desno.K. te široke pješačke površine po kojima je moguć interventni promet (hitna pomoć. ali je bolje bočno napajanje. 218.'. .» © + © . Zaštita od buke ->s. promet prilikom selidbe) do stambenih zgrada ->s. najbolje u usjeku. Dobro rješenje omogućuju vlastiti kolosijeci od'Mi vojeni ogradom ili živicom od cestovnih kolnika . Valjane mjere zaštite od buke općenito su moguće samo kad je riječ 0 novogradnji.". ali je povećana buka za okolno stanovništvo. Cesta na vijaduktu prihvatljivo je rješenje u radnim i industrijskim četvrtima. ili nasipima sa zelenilom . + obrtnički pogoni (7) Na objektu. posebno kad se urbanističkim planiranjem nove izgradnje brze gradske prometnice (100 . - ' ^ ^ . J t f - j - - ^ e B L f e j j .1. ispod njega parkiranje ^0) Ulica na ravničarskom terenu Pokusima je d o k a z a n o da je s akustičnot e h n i č k o g stajališta n a j p o v o l j n i j e r j e š e n j e cesta u usjeku s n a s a d i m a na pokosima.© + © + © sa spojnim ulicama prema stambenim četvrtima.V. . sa spojnim ulicama prema stambenim četvrtima. neupitna je točnost voznoga reda.'. djelomično ili dubokom © ili u podzemlju (0).» © . Mnogo zelenila sa zimzelenim drvećem (crnogoricom) pridonosi mirnom stanovanju -»<§). G l a v n i zvučni valovi n e smiju n e p o s r e d n o dosegnuti do zgrada. 215 © . £x Gradska željeznica s napojnim vodom odozgo Gradske željeznice mogu biti s gornjim napojnim vodom. što znači da se buka doživljava kao da je smanjena na polovicu. gdje buka manje smeta ©.» © • Još bolje djeluju ceste u usjeku s ozelenjenim nasipima . .» © ili potpuno u usjeku . Promet nije ometan uličnom svjetlosnom signalizacijom. Tu se nalaze i nizovi garaža i parkirne površine. " Jlfr.120 km/sat) dovoljno udaIjuju od stambenih zgrada.» (§) omogućuju slobodno odvijanje prometa ispod građevine. . Izdignuti kolosijeci . (2) Gradska željeznica ŠMŽM&M (3) Izdignuta na objektu (4) U plitkom usjeku (6) U usjeku s potpornim zidovima Ind.

Kompleks mjera Željeni učinak 05 > TO a) cd 2 "c CD o c ro to ra •o o > o CL QJ cd >w «u 'č£ CD E i š co -Q SMIRIVANJE PROMETA O D & S E A . regul.više prostora i sigurnosti za pješake . © Y 3 Promj.moguće je višenamjensko korištenje cjelokupne površine ulice . jednakim pravima ili prioritetom za pješake i bicikliste <ooooot> Područje s prioritetom motornog prometa (A3) + B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + C1 Vožnja. prostora 4 Voznodinamičke zapreke Pojedinačne mjere: B1 + B2 + B3 + (. (T) Smirivanje prometa na ulicama u stambenim područjima / pregled mjera i učinaka Čisti pješački prostor I OOOOOOOOOO^ ' nOO°°?°£> Područje sa sporim prometom. ali reducirati širinu kolnika u korist širih pješačkih hodnika . odn.oblikovanje detalja C .4 - 3 Jednosmjerne ulice B 1 Promjena materijala kolnika 2 Suženje profila 3 Opt. predn. mjere LU = S CL 1 Slijepe ulice Ulice s petljama . B4 + B6) + C1 + C2 Zadržati razdvajanje kolnih i pješačkih područja. 217 . parkiranje i kretanje pješaka odvijaju se na zajedničkoj površini (mješovita površina) . Opsežno preoblikovanje cjelokupnog prostora u skladu s potrebama stanovanja u "stambenoj ulici" Gradske i regionalne Glavne prometne ceste Shematski prikaz odnosa prostora i prometnih prioriteta © Oblikovanje ulice prijedlog B .redukcija brzine vožnje suženjima kolnika i djelomičnim popločavanjem . preoblikovanje ul.poboljšano oblikovanje prostornom raščlambom. 5 Preuređenje mirujućeg prometa © Oblikovanje ulige prijedlog A 6 Popločenje C 1 2 Oznake "stambena zona" Brzina 30 Prometni znak 325/326 .prometni sustav B .> @ .ograničenje brzine vožnje na "brzinu koračanja" (20 km/sat).vođenje prometa # O željeni učinak vjerojatni učinak mogući učinak Br.

nije potpuna.5 6 20. koje apsorbiraju 4 dB (A) < LAa STR. i koje visoko apsorbiraju 8 df} (A) < LAa STR. I . Intenzitet buke prouzročen višim prometnim opterećenjem i gustoća izgrađenosti zahtijevaju učinkovitu zaštitu u obliku zemljanih nasipa. drva i čelika. i predstavlja modificiranu mjeru prigušenja buke od cestovnog prometa.12 >1000-3000 Gradska glavna prometna cesta i c e s t a u ind. „„ „ .6 trakova) >3000-5000 1251 1. obrtnička 65 zona š i r i n a ulige za I H max.50 Ije. R. autocesta (4 . a. Bedem za zast. Razlikuju se zaštitne pregrade koje reflektiraju A LA.PROMETNI PROSTORI 65 dB(A) 7 0 dB(A) 60 dB(A) \ 55 dB(A) ZAŠTITA OD BUKE DIN 18005 Smjernice za zaštitu od buke na cestama Povećana ekološka svijest doprinosi sve većoj važnosti zaštite od buke. i o b r t n i č k o m području (dvotračna) G l a v n a p r o m e t . i Smjernice za zaštitu od buke na cestama RLS .5 7 23. očekivane buke od cestovnog prometa . zaštitnih pregrada i zaštitnih piramida .81 daju iscrpne podatke za proračun.50 D © 218 Piramida z a zaštitu od buke (betonski predootovljeni elementi) .. .50 •g». O i ' "~50dB(A) 4 5 dB(A) f 8 0 'dB(A) 1 6 t S t i j e n k a z a z a š t i t u o d b u k e ' !v I — 28 1 23 63 1 1 Karta izofona.5 Visina zaštit. objekta u m Redukcija u d B (A) 6 ( 1 0 ) Približna procjena redukcije postojeće odn. naročito u prometnim prostorima. malo naselje Seosko ili mješovito područje 60 Zona centra.tu od buke ( T i ) Približna procjena postojeće odn. Refrakcijom zvučnih valova može manji dio energije zvuka proći u zonu "sjene".© .5 5 18. Utjecaj zemljanog nasipa ili stijenke za zaštitu od buke na razinu bučnosti Noć 35 Čisto stambeno nase. područje vikendica Zaštitna Općenito stambeno 35 područje.19 1. STR. < 4 dB (A). Taj je dio toliko manji koliko je pregrada viša i put refrakcije zvučnog vala dulji.> © . Teren Potrebna uda Ijenost u m Livade Šuma 10 75-125 50-75 15 125-250 75-100 20 225-400 100-125 25 375-555 125-175 30 175-225 35 200-250 r (9) Smanjenje razine buke uslijed udaljenosti 1 2 10 3 14 4 16. Buka od prometa trebala bi pri prolazu kroz zaštitnu pregradu oslabjeti za = 25 dB (A).7 0 35-70 za građevinska područja u dB (A) Efektivna visina zaštitnog objekta h e f (m) (?) Dijagram za određivanje potrebne visine stijenke za zaštitu od buke ^8) Smanjenje razine buke < 8 dB (A)..- 50 Industrijska zona 70 70 Projektna razina buke 4 5 . Industrija nudi brojne predgotovljene betonske elemente i zaštitne pregrade od stakla. Njeno djelovanje zasniva se na stvaranju "zvučne sjene" za buku od vozila. DIN 18005 dio 1. i obrtničkom području (dvotračna) 101-300 36-100 11-35 =10 101-300 36-100 <35 101-300 = 100 Područje razine buke 0 0 I II III 0 1 II III IV 1 II III IV II III IV V IV IV V IV V ® Normirano postavljanje stijenke za zaštitu od buke uz ceste ^ ^ t40-90( Zaštitni zid od betonskih zid od be elemenata H = 1. c e s t a . STR. Stijenka Stijenka sa stambenim vrtom (3) I Mjere za smanjenje buke uz prometnicu Zahtijevano smanjenje 2. već pretežno o visini pregrade. Ta redukcija označuje se sa A LA. Moguća učinkovitost zaštitne pregrade ne ovisi 0 gradivu. priključak na auto. ali ta "sjena" za razliku od optičkih okolnosti . očekivane buke od cestovnog prometa Dnevno prometno opterećenje u oba smjera vozila/sat < 10 10-50 Tipovi cesta p r e m a p r o m e t n o m o p t e r e ć e n j u s t a m b e n a ulica R a z m a k mjesta prijema z v u k a o d osi k o l n i k a u m S t a m b e n a ulica ( d v o t r a č n a ) >35 26-35 11-25 <10 >50-200 S a b i r n a ulica ( d v o t r a č n a ) >100 36-100 26-35 11-25 š 10 >200-1000 C e s t a u naselju i sabirna ulica ( d v o t r a č n a ) 101-300 36-100 11-35 Š10 C e s t a i z v a n n a s e l j a ili u ind. Dac^ 75 dB(A) \ X "¿mljani nasifi.

Ograda mora biti u skladu s mjesnim običajima.00 m. . udaljenost od međe treba biti 1. najomiljeniji je način ograđivanja zemljišta Letve na prečki (4) Oblikovanje vrha letava / / / B / / / / / / / / / / / / H / / ž [ W f W W W t f T O 1 W w u (5^) Ograda s nadvišenim stupovima (ß) S kontinuiranom prečkom © S horizontalnim lamelama (8) S vertikalnim drvenim lamelama (9) Lovačka ograda Ornament .ograda (Fi) Ograda od okrajaka Od uzdužno rezanih okrajaka 3 Livadna ograda s oblicom na vrhu ^ ^ HZ! Od naizmjenično postavljenih lijepljenih talpi Jednostavna drvena ograda Varijanta drvene ograde J : -N ' Od savijenih drvenih letava na okviru od čeličnih cijevi © Livadna ograda sa smaknutim stupovima i prečkama Od drvenih talpi kvadratičnog presjeka Neobrađene daske iz pilane pribijene na stupove -10 cm u zemlji Ograda od žičane mreže. naročito ako su u živici -» Drvene ograde. Vlastita ograda: rub temelja dodiruje među.OGRADE -> O D Zakon o susjedskim pravima. Poželjno je da je ta ograda visoka oko 1. '«*/1' D . Postoje li na oba zemljišta zgrade ili se obavlja gospodarska djelatnost. a troškove snose oba vlasnika zemljišta u jednakim dijelovima.Drveni stup .00 m ta je udaljenost 0.50 m -» Kod živice se mjeri od bočne površine.2 0 cm. Zaštitne ograde protiv divljači treba ukopati 1 0 . na kojem je zgrada ili se obavlja neka gospodarska djelatnost.00 m. nazvana i lovačka ograda. Trajnost im je tada više od 30 godina. voda koja prska 1 1 Pričvršćenje stupova za ograde i pergole r^i A (?) Ukopavanje stupova Unutar izgrađenog dijela naselja vlasnik je zemljišta. oba su vlasnika dužna zajednički podići ogradu.stakla na betonskom postolju 219 . a kod drveća od sredine stabla. A . a za visoku do 2.20 m .» © Ogradu treba podići na međi. stupovi. okviri i palisade bit će trajniji ako se impregniraju u koti u pod tlakom i u vakuumu. obveza ograđivanja = 5. Zajednička se ograda postavlja centrično na međi. dužan na zahtjev vlasnika susjednog zemljišta podići ogradu na zajedničkoj međi. Pričvršćenje prečke na stup u S/SA Moguće tit if A -y A-t A— • i/ n n^ Bolje (?) T Za zaštitu od pogleda prikladne su ograde od drvenih lamela -» © a mogu služiti i kao zaštita od buke. Papuča za stup VRTOVI . Udaljenost do međe za živicu: ako je živica viša od 2. ili ukopana Ograda od čeličnih profila (pocinčanih) sa plastičnim ogradnim elementima Živica s uloškom od žičane mreže Horizontalni u Vertikalni' presjek presjek •v Razdjelna ograda o<f armiranog 4) ornament . plastificirana. uz donji rub mali razmak i bodIjkava žica. Ograda od ukrštenih letava.

90/0.5 cm (?) Čvorasta rešetka i ukrasna rešetka '"t t ± r r Prirodni i lomljeni kamen. 1 - 8/6 8/5 8/4 I 9/5 10/6 >0/5 j Presjek © 220 Slojeviti kameni zid s različito debelim slojevima ^g^ Zid od lomljenog i obrađenog kamena Ova tablica daje dimenzije u skladu s normativnim mjerama u visokogradnji DIN 4172. Žičani ornamenti ili rešetkaste ograde točkasto su zavareni rpocinčani . . Plastificirana žičana pletiva s pocinčanim stupovima ne treba održavati.> ® .i r .750+-875-+-1000-M 125 - .' ' Vijak Držač žice za zatezanje (5) Žičana ornament . mogu se upotrijebiti neobrađeni . Žičana pletiva .> ® i l i klesani . jer će s druge strane ogradu podići drugi susjed.rešetka (4) Žičane hasure Srednji stup ^ .> ( D . u skladu s različitim željama korisnika.8 1 3/B I2/B 1 4/6 5/bI5/6 i i . m 0. 1— 1 .200/22 100/16 15 VRTOVI OGRADE 3 x 10 Vlasnik zemljišta najčešće podiže ogradu samo prema jednom susjedu. Žičana se ograda nateže preko drvenih.i ^ V . I" 8/12 Pogled (— 375/375 —I Osovinske mjere Presjek 4 4 7 i/IO 6/10 5 a' r r © t Uobičajeni komercijalni oblici betonskih blokova 5 »i i. Ograda od kovanog željeza može biti umjetnički obrađena ili jednostavna. uobičajena veličina oka 4-5.40 O^fYTTO 3x10 Žičano pletivo.i } ^ T J ft - I t nTT Pogled Detalj (7) Zatezanje žicanog pletiva © Različite metode spajanja i obrade četverokutnog i plosnog čelika Čelična rešetka I I .» © isporučuju se s okcima različitih veličina. gotovo svaki oblik je moguć ./ ( S f i K o ^ Krajnji stup Držač žice za zatezanji iržačžicezazatezanje2|cazazateza| Žica za zatezanje Vanjskj ugao Žičana m r e ž a Zatega od nefiraajucegt •fi M Ograda Vrata i polje ograde od valovite rešetke ^g^ o OOO b o o Bodljikava ž i c a 7 Držač žice za zatezanje* Sidro u zemlji Držač žice za zatezanje Vanjski ugao Krajnji stup Detalji stupa © Detalji zatezanja čvorastog pletiva Vrtna vrata od umjetničkog kovanog željeza T .65/0. Sve osovinske mjere su višekratnik od 125 mm uz reške od 10 mm. Zatezna č a h u r a . g+ "u 4/5 5/5 ¡6/5 ¡4/4 5/4 6/4 j 7/4 „ ¡4/3 i 1 -^ 0| jl625l. Po mogućnosti treba upotrijebiti samo jednu vrstu kamena. betonskih ili čeličnih stupova © + © koji su temeljeni u tlu. granit ili kvare.

uzvišenje zbog m a n j e g prljanja ( § ) U travnjaku u istoj r a z i n i ( n e s m e t a kosačici) duljina k o r a k a debljina = 3 c m : R a z m a k ploča = n n i rw^ffff^T ^jiff* « ivIvXv! ® l ï v n S S o 'inija U S P ° n a j e ® k o n v eksna © S t a z a uz kuču: poprečn nagib Pješačka staza na padini Kolni put n a padini i l 4 6 Z a v r š n i sloj V e z n i sloj Sloj sitnog šljunka Sloj krupnog šljunka D r v e n e oblice Q D D O Q C D a ^ i o 10-15 3DC 1 5 -Sitna kocka Ispuna reški pijeskom Sloj plošt. Betonski potporni zidovi jednostavniji su i jeftiniji a moguća je nabava predgotovljenih elemenata ->@ raznih oblika i veličina.i I ( T ) 1.. 193-197. Rampe s bočnim stubištem . unutarnji ugaoni i obli profili. dječja kolica. Pomoću predgotovljenih elemenata mogu se oblikovati i lukovi.> S . Mašti ne treba postavljati granice. 2 1 9 (T) © s upo m z itd a n iv i m a ( 2 ) Duljina L cm 50 50 Širina B cm 50 70 Visina kut.> ® + ® . Stube se mogu vrlo maštovito oblikovati upotrebom "Karlsruhe" vrtnih elemenata.> @ .> ® .@ .VRTOVI PERGOLE. Predgotovljeni elementi z a potporne zidove 221 . Da bi se udobnije hodalo.> © z a bicikle. Primjeri © . grmlja i cvijeća. Da bi vrt izgledao što sličnije prirodnomu.20% . Nagib prema brdu 5 . samo se treba držati formule za stubišta ->s.> ® . nije p o t r e b n a p o s e b n a odvodnja od predgotovljenih elemenata)-»^. cm 12 14 ® Ploče z a vrtne s t a z e • 625 - u © Opločene staze među gredicama.. Stube moraju biti blago nagnute naprijed kako bi kišnica mogla otjecati. op.90 m. Suhozid od kamena u slojevima do 2 m ako podupire sraslo tlo. ali ih se mora skladno uklopiti u nasade drveća. POTPORNI ZIDOVI .80 m. između ostalog kutni profili. prikladne su stube od oblica . 267 Elementi za opločavanje čvrstih staza između lijeha upotrebljavaju se radi lakšega održavanja . Pri opločenju se razlikuje povišena staza između cvjetnih lijeha ili staza u razini travnjaka ->©-(7). skupo ali t r a j n o i Sloj ploštimice položenih opeka postavljene k a m e n e ploče Betonski potporni zid (izvodi s e i S u h o z i d . Pijesak Šljaka ili d r o b l j e n a c © VCIlINdillU Kamen obrađen s dvije strane Pošljunčana staza © Sitna kocka. STAZE. Element dimenzija 55/30 omogućuje najmanji polumjer od 4. kolica za smeće i invalide s pratiocem. treba niveleta uspona biti konkavna Valja paziti na smjer nagiba terena pri projektiranju staze .» S.( § > pokazuju oblike stuba u vrtu. STUBE. 205/125 polumjer 24. i'i ! ! K a m e n a ploča [.t 1 90 1 Pergola na Izdizanje tla p r o t i v drveta iznad truljenja Okvir z a penjačice . tako da se po njima može sigurno i udobno hodati.60 i i !l tV. polož.

pionirska sadnja i prskanje bitumenom za osiguranje strmih kosina Ispuna pijeskom .40 cm).0 14. 2. nevezani nasipni materijal može se vibrirati.* 3. . 1.0 20. Koherentno tlo sabija se valjanjem u slojevima (debljina sloja 30 .0 15. za travnjake treba ma površini ostaviti 10 cm sipkog tla.5 18. Pri nasipanju humus treba sabijati ako se neposredno nakon zemljanih radova izvode vrtnotehničke građevine.0 18. Najčešće je dovoljno prelaženje mehanizacije (gusjeničar . osiguranje kosina Treba izbjeći pojave erozije. Ako su stube nagnute prema brdu. Izvedba stuba kod viših nasipa na nagnutom tlu ->• (3) sprečava klizanje (širina stuba = 50 cm). travnjaci ili ako se sadi (posebno važno za izvođenje staza i slobodnih prostora).0 19. Valjanje se primjenjuje i za slojeve tucanika pri gradnji putova. stepenasto ¡j n a g i b u 1 : 1 i 5 W Težina i kut prirodnog pokosa različitih vrsta tala DIN 1055-2 222 . Nasipavanje humusa nagnute plohe na blago (?) Nasipanje u slojevima 777777777?.Žlijeb z a /"odvodnju VRTOVI ZEMLJANI RADOVI DIN 18915 . mokar Glina rahla i suha rahla i jako vlažna čvrsta i prirodno vlažna (čvrsto tlo) Suhi pijesak i krš „ . Ploče od busenja učvršćene kolčićima za nagibe > 1:2 . treba hrpu zaštititi od pretjeranog isušivanja (busen.0 40-45 45 20-25 40 70 30-45 25-30 35-40 30-35 40 25 35 30-40 40-50 20-25 70 35 © Odvodnja i osiguranje nožice kosine nabačajem drobljenca i kamena Osiguranje kosine kamenom. od padine prema sredini nasute površine. .0 20.). tež. preporučuje se posaditi biljke koje mogu poslužiti kao zeleno gnojivo.. slama itd. Kod svih čvrstih tala moguće je nabijanje i zabijanje. Sipki. Za staze. >?/ I—— 3 . putove i slobodne prostore treba sabijati i najgornji sloj. Naslagu humusa treba najmanje jednom godišnje prekopati i onda na svaki kubični metar dodati 0.0 16.šljunkom ^jgj Osiguranje površine kosine konstrukcijom tipa Weber Vrsta tla Prost.4 m ——I © Naslaga humusa © Koherentni materijal u podlozi s blago nagnutim stepenicama Humus D o b a r materijal Loš materijal Humus na gradilištima čuva se privremenim odlaganjem na hrpu ->• 0 . •yC*''-"}.0 18. Profiliranjem podtla ->• (2) postiže se veza nasipnog materijala i podloge i sprečava stvaranje kliznih ploha. krupnim šljunkom ili drobljencem Šljunak Pijesak Drobljeni kamen. . a na površinama za sadnju biljaka 40 cm. 4.5 kg negašenog vapna.5 20. 5. odnošenje tla vjetrom itd. Nasipanjem materijala u slojevima postižu se najstabilnije kosine. Kut prirodnog potkosa u grad.0 35-40 45 27-30 42 37 Nasipano tlo Ilovača 15.> Q D v/ s / h . klizanja.0 19.0 16. Kod svih radova oko sabijanja treba voditi računa o namjeni. Uvijek treba valjati izvana prema unutra. Kamena rebra za odvodnjju .0 18.0 17. potreban je uzdužni nagib radi odvodnje procjedne vode.0-22.0 20.0 18.0 16. Ako nije u sjeni.grejder) kad se izvodi nasip. Kosine. Sabijanje polijevanjem moguće je samo kod nekih vrsta materijala (šljunak. © Stabiliziranje horizof položenim busenjem Konstrukcija od armaturnih m r e ž a ® Berma za grmlje. . tj.0 25. osiguranje umjetnih kosina Smaknuti raster blokova koji su otvoreni za sadnju. kN/m 3 rahlo i suho rahlo i prirodno vlažno rahlo i zasićeno vodom nabijeno i suho nabijeno i prirodno vlažno rahla i suha (prosjek za laka tla) rahla i priroodno vlažna rahla i zasićena vodom (prosjek za srednja tla) nabijena i suha nabijena i prirodno vlažna (oblutci) srednje krupni i suhi srednje krupni i vlažni suhi sitan i suh sitan i prirodno vlažan sitan i zasićen vodom krupan i suh 14.0 18.0-20.0 22. Ostaje li to odlagalište dulje vrijeme. pijesak).

> © .© . Razlikuje se mrtvi i živi pleter. potpornim z i d o m u nožici) Blagi nagib slojeva (po mogućnosti b e z i z v e d b e Strmi nagib slojeva ( s a s t e p e n i c a m a ili bermom) Potrebno ublažavanje. Ako je nagib strmiji od 1:2. Krajolik ostaje zelen. treba plosnato busenje učvrstiti drvenim kolcima ->• s.) Prirodna (ne b e z u v j e t n o . Polja između njih pokrivaju se armiranim mlaznim betonom . od horizontalnih usidrenih greda i uspravnih stupova. zaobljenih kosina čije se površine učvršćuju travom. Kod živog pletera (vrbovi kolci) treba naknadno posaditi bjelogoricu kao trajno rješenje s.» © + © . Mogu se svladati i znatne visinske razlike . grmljem ili drvećem. Ozelenjeni potporni zidovi stvaraju prostor za dobro uporabiva zemljišta. Mulleru 1969. Usidreni roštilji od greda različite izvedbe. dijafragma ili ž m u r j e Obložni zid za kosinu od nevezanog kamenja s prethodno izvedenom sidrenom gredom (shema Badberg II . Kosine koje su strmije od prirodnog kuta nasipanja učvršćuju se busenjem. nagiba i osiguranje it'rmi pokćs moguć ^amo uz osiguranje (naročito ako ima nevezanih slojeva) © Oblikovanje (i osiguranje) kosina. Čeono busenje treba primijeniti za nagibe od 1:1 1 /2 do 1:1/2. npr.Badgastein) Obložni zid sa stijenom od pilota. Načini oblaganja stijene kao obložni ili potporni zid (prema L.VRTOVI OSIGURANJE PADINE .> Q P Na strmim padinama treba učvrstiti površinski sloj. mogu se visoki zidovi izvesti i s usidrenjem u tlo Bušotina z a odvodnju Stijena od pilota. stabilna) kosina ( N ) Znatno povećanje nagiba u m j e t n e kosine (K) m o g u ć e j e s a m o uz p o s e b n a osiguranja (ovdje npr. ceste i putove. u slojevima tla različite čvrstoće © Oblikovanje (i osiguranje) kosina u slojevima tla različite čvrstoće ® Stijenska kosina uvjetovana geološkim okolnostima Stijenska kosina uvjetovana geološkim okolnostima Krainer" zid u Ebenseeu 223 . taracanjem ili zidovima. Ovisno o sustavu i nagibu. Preporučuje se. 222. Za osiguranje dubokih usjeka u cestogradnji ili pri građenju na padinama potrebne su opsežne zaštitne mjere . pleterom. 222.» © . izvedba blago nagnutih. međutim. Pleterom se učvršćuju strme kosine na kojima je teško zasaditi raslinje. © d i j a f r a g m o m ili žmurjem (sa ili bez sidrenja) u nevezanom kamenom materijalu Sidreni k a b e l 33-651 © Osiguranje kosine u nevezanom kamenom materijalu: stepenasti iskop odozgo prema dolje uz istovremeno podupiranje zidnim elementima i aluvijalnim sidrima (autocesta preko Brenneta) ® Primarno osiguranje kosine u glinom vezanim ili djelomično vezanim materijalima pomoću usidrenog roštilja od greda F a z e iskopa © Osiguranje kosine u nevezanom kamenom materijalu: stepenasti iskop odozgo prema dolje i istovremeno osiguranje mlaznim betonom s armaturnom mrežom (ô) Prostorna rešetka kao potporni zid ("Krainerov" zid) od betona (sustav Ebensee) "Krainer" zidovi izvedeni u stepenicama daju dovoljno prostora za novu trasu.

8 g r a n a v.> QP T~ 30 cm u zemlji (?) Skela špalira od željeznih cijevi (2) Skela za dvostruke špalire ( D Stijenka špalira od drva — L e t v e z a špalir Ž i c a špalira 1— 6 0 H (5) Vertiklani kordonci (6) Kordonci oblika slova U Ž i c a špalira . a bočne grane vode se lijevo i desno pod 90° Sađenje u kvadrat © ® • ® • Sađenje u kvadrat s ispunom @ • o o O o o © ® @ © © o o o o o @ # © Sađenje u kvadrat s dvostrukom ispunom o o o o • • • • • • # • • • • • • * A® • • • • • • # l • • • • • t • t # • L Stabla na 1/4 ha e • • Stabla na 1/4 ha 167 104 42 167 104 42 46 26 « • • ^ ^ Žičana skela za grmlje kupine c Stabla na 1/4 ha 46 26 Nategnuta žica K a d g r a n e izrastu i z n a d ž i c e odrezati na 1 5 c m i z n a d najviše žice.0-4.VRTOVI . / _ „ (7) Verrier .T •—í @ a © a © Stabla na 1/4 ha Glavna stabla Ispuna 156 156 25 25 Stabla na 1/4 ha 6 x 3 x 3m 8 x 4 x 4m 10 x 5 x 5m 69 39 25 69 39 25 Lepeza: pušta se da rastu samo dvije grane pod kutem od 45° prema tlu.5 x 3 x 3m 2 x4x4m 3 x 6 x Gm 320 178 80 320 178 80 3 x 3 x 3m 80 © a 3. Iz njihovih se izboja početkom proljeća oblikuje lepeza.5 h • ® « '"V Stabla na 1/4 ha 80 160 -150-60 ©v ® Ribiz ® Sađenje u trokut © S a đ e n j e u trokut s ispunom Sađenje u trokut s dvostrukom ispunom Mjere za sadnju malina Ogrozd i ribiz 224 .® • c Maline a Stupovi * a a Razmak 1. Špalir: srednje stablo u špaliru vuče se vertikalno.palmeta (6 i 8 grama) (8) Palmeta u obliku svijećnjaka . (9) Dvokraki horizontalni kordonac Sustavi sađenja prema -> CD De Haas • ® f • ® $ 9 9 9 ® 9 9 9 • • • • • e • • ( • e • • • » ® # • • • e • t • « ® # • • t • 1 • -• ® • — o o o 1 Razmak 4x111 6x6m 10* lOm © i Stabla na 1/4 ha 156 •—® Razmak 4 x 4 x {2) m 10 x 10 x (5) m ® • i1 .5m 4 x 6 x 3m 6 x 10 x 5m Sađenje u pravokutnik s dvostrukom ispunom • a ® a ® a a • • • • • a a a a m a 0 v e X / * • * • e ® 0 » • N a k o n b e r b e orezati tako d a o s t a n e 5 .5 h ® • Ogrozd -i 1. saviti u obliku slova U i privezati • Razmak 3 x 5 x 2.0 Sadnice T^o a h 1.

6 modar 7 .9 bijel 6 .7 bijel 5 .Humulus Lupulus Kozja krv .VRTOVI . Višegodišnje penjačice i puzavice -> © .6 žuto .P.crven 5 . Jednogodišnje biljke: zvončići visina ukrasne tikvice visina japanski hmelj visina ladolež visina grahorica visina ukrasni grah visina dragoljub visina 4 .Hydrangea petiolaris Američka lulica -Aristolocchia macrophylla Kampsis .Jasminum nudiflorum Pregled nekih penjačica i puzavica . > Za sadnju u koritima i kacama prikladna je metoda vigvama (indijanski šator) .4 m rast: brz 1 .> ® .crven 6 .> @ ili dvostrano žičano pletivo.6 zelenkast 5 .8 različito 6 .8 zelenkast 6 . Kad se ozelenjivaju zidovi zgrada.6 m rast: brz 2 .2 m rast: brz 2 .9 bijel 5 .Clematis vitalba Hortenzija penjačica .Vitis vinifera Kozjak .» ® .Vitis coignetiae Vinova loza .6 bijel 5 . Za dva reda biljaka pogodna je metoda šatora — © .8 narančast 5 .5 m rast: brz 3 .1 1 biljaka (7) Metoda šatora © Skala za vriježe od pruća .Clematis-Hybriden Zimski jasmin .6 zelenkast 6 .razmak: 70 x 60 najviše 50 x 100 cm ^g^ Dvostruka rešetka od žičanog pletiva (jjg) Zaštitna rešetka za ptice od pletene žice Rešetka za vriježe graška od pletene žice Višegodišnje vrste Bršljan .» QP Za biljke penjačice nije dovoljno samo pogodno tlo i ispravna orijentacija -> © treba uzeti u obzir i visinu rasta.9 žuto .Euonymus fortunei Bijela loza .Hedera helix Troskot .4 žut Mjesto O-© O • o® o @ o @ o @ ® @• o o @ o @ O 9 o a 00 o ® o ® O = sunčano d = polusjena.9 različito 1 .3 m rast: brz lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno © Penjačice i visina njihova rasta (2) Horizontalne penjačice (3) Mahunarke koje pokrivaju zid (?) Šesterokutna žičana mreža (5) Špalir od letvica (6) Metoda vigvama za 8 .4 m rast: brz 2 .6 zelenkast 5 .Campsis radicans Pasja loza . napeta žičana mreža .Lonicera heckrottii Hmelj .Wisteria sinenis Pavitina .Clematis montana Glicinija . potrebna su različita pomagala za penjanje -> (2) <D.> © Visina do 25 m do 15 m do 15 m do 8 m do 10 m do 10 m 5 do 8 m do 10 m do 8 m do 10 m do 10 m 3 do 4 m 4 do 6 m do 5 m do 5 m 2 do 4 m 2 do 4 m do 3 m Rast polagan brz brz brz srednji brz srednji srednji polagan srednji srednji srednji brz srednji srednji polagan srednji polagan Podupiranje x potrebno x x X (x) preporučuje se X (x) preporučuje se X X X X X X (x) preporučuje se X X Lišće zimi eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti imi ljeti zimi Zalijevanje - + (+) (+) /+) /+) /+) + - <+) + + Cvijet/mjesec 9 . Kod mahunarki zahtijeva svaka biljka svoju motku za penjanje. Zaštitne mreže od pletene žice štite sjeme i sadnice od ptica .6 smeđ 7 .Polygonum aubertii Divlja loza . sjeverni zid ® = sjenovito 225 . npr.> © Pomoć pri penjanju graška: grane koje otpadaju pri obrezivanju stabala .6 zelenkast 5 . tricuspidata „Veitchii" Pavitina gorska .© .10 zelenkast 7 .4 m rast: brz 3 .Lonicera caprifolium Ruže penjačice Kuri ka .

nategnute žice. brz Podupiranje: drvo. sjenovito Rast: polagan. umjeren. polusjena.VRTOVI PUZAV1CE I PENJAČICE Povoljno mjesto Sunčano. armaturne mreže Pavitine vole hladne noge i vruću glavu 226 .

Betonska p l a t j c ^ Zem|ja Sloj treseta (T) Uređenje brežuljkaste lijehe © Završni sloj je zemljani omotač debeo oko 10 cm . u osnovi zapravo hrpa komposta omeđena daskama © . idealno za izjednačenje visinskih razlika 1. Pri sijanju.(3). Brežuljkasta lijeha izraziti je izvor topline. Umjesto dasaka može se upotrijebiti svaki drugi materijal koji brzo ne trune. Brežuljkasta lijeha široka je oko 1. Sloj vrtnih otpadaka i granja visine 25 cm i širine 4 0 cm Sloj grubog komposta 10 c m _ 2ljeb za zalijevanje . Upravo na brežuljkastoj ili povišenoj lijehi posebno dobro uspijevaju mješovite kulture. Biljke koriste sunčanu toplinu koja pada na bočne stijenke. Doduše zahtijeva stanovit napor pri oblikovanju.zemlja VRTOVI Francuska cijev za zalijevanje Drvo 40/60 Iskop jame dubine oko 25 cm i širine oko 1. Navodnjavanje francuskim crijevom (3) ili kapanjem. jer je tada na raspolaganju najveća količina vrtnog otpada. Varijanta brežuljkaste lijehe jest povišena lijeha. gredice ili kameni zidovi.00-1.> ( ? ) + (3) © Brežuljkasta lijeha pokrivena folijom. poriluk. kišenje francuskom cijevi za Humus Grubi kompost Popločana staza © Presjek brežuljkaste lijehe Bolja je betonska platica kao završetak-» (2j • © Povišene lijehe. pokrivena staklom kao mali staklenik ® Mini jezerce u povišenoj lijehi od kamena Luk. Najbolje je oblikovati je tijekom jeseni.jug Q . nasiječene grančice ili fina kompostna zemlja. Na povišenim i brežuljkastim lijehama može se postići rana berba.25 (6) Povišena lijeha . mrkva ® Kraterska lijeha 0 2m-»© 227 . impregnirane oblice. Rajčice visokog uzrasta dolaze u sredinu.(?) ® Povišena lijeha izvedena uz južni zid. Visoke lijehe povećavaju urod ako su slojevito ispunjene organskim materijalom kao što su panjevi i grane. sađenju i branju ne treba se sagibati ako su lijehe visoke 60 do 80 cm © + (f). ali se zato može upotrebljavati godinama.50 m i dugačka 4 m.50 m Sloj vlažnog lišća oko 20 cm Grubi kompost Granje POVIŠENE I BREŽULJKASTE LIJEHE Važan je pravilan sklop i položaj sjever .slojevita ispunjena kao brežuljkasta lijeha -> (T) . npr. Na njima se postižu rekordni prinosi i rana berba.

(§) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mjesto za sjedenje Korito Mjesto za vatru Bazen/tekuća voda Zidni bunar Stube Kamena klupa Betonske ploče Ploče od granita Kulir / klinker Živica od šišmira Travnjak Biljke u loncima Kameni blokovi Krupni šljunak Šimšir oblikovan u kugle Mješovita kultura Brežuljkasta tijela Silos za kompost Suhozidovi (¿T) Ukrasni i ekonomski vrtovi (5) Atrijski vrt 228 ..Glavni smjer vjetra Legenda .» (3) Pri izboru biljaka treba posebno paziti na svijetle i sjenovite zone. . buke. jer su kolni prilaz. Ona je suhozidovima. Klima atrijskog vrta toliko je toplija koliko okolni zidovi bolje primaju i akumuliraju toplinu od sunčanih zraka.> ( T ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Stan Terasa Sjenica Pumpna kućica Vodovod Staja Bazen Travnjak Mjesto za gnoj Zimsko povrće Povrće Maline Ogrozd i ribiz Cvijeće Ukrasno i zaštitno grmlje Spalir na zidu Živice Lisnato drveće Voćke Koštičavo voće Jezgričavo voće Upojni bunar VRTOVI OGLEDNI PRIMJERI Projektiranje vrta treba započeti prije konačne verzije građevinskih projekata.» (5) . živicama. 1 113.( ? ) . a od sjevernoistočnog vjetra stijene od platica. npr. Tamnosmeđi zidovi od opeke primaju više topline od onih bijelo oličenih. Za spušteni vrt tipične su stube. Natkrivena terasa je povezujući dio kuće i vrta. . Dugi i uski vrtovi djeluju manje usko ako ih se poprečno podijeli na različite zone. terase i prije svega visinski položaj prizemlja te orijentacija kuće usko povezani s oblikovanjem vrta. Od ljetnog jugoistočnog vjetra zaštitu pruža živica na zapadnoj strani. E. vjetra i prašine. 1 1000 (1929) Weimar (Gelmeroda) Arh.10 ® V e ć i vrt sa sportskim terenom ispred kuće. te štite stanovnike od pogleda. okružen trkaćom stazom između nasutih kosina. štite od vjetra i daju povoljnu klimu za biljke koje vole suho tlo i sunce. povišeno mjesto za sjedenje i roštilj. Pogodno za suptropsko raslinje.» (4) Tako na maloj površini nastaje strogo geometrijski oblikovani vrt. glavni i pomoćni ulaz. opločenim stazama. obrasli zidovi i jezerce u sredini . Neufert Legenda->(2) . Zidovi oko vrta štite od vjetra pa se u vrtu zadržava topli zrak. Bočni zidovi akumuliraju toplinu. grmljem i drvećem povezana s raznim prostorima vrta koji okružuju zgradu i povezuju je s krajolikom. M.

Treba se pobrinuti za dovoljni dovod svježega zraka.<- Priključeni staklenik (i^) Priključeni staklenik (11) Zaštita od sunca smještena izvana.065 m Razmak rebara 613 mm ¿>4 C/illP^ Staklena ploha orijentirana (8) 13. 10. 7 Krovna ventilacija Automatski otvarači prozora Vanjsko sjenilo Odvlaživač zraka Pokretač zraka Bočni ventilacijski prozori Dvostruke ploče od pleksistakla • 8. 20.00/1. Ekonomična je zaštita iznutra. 13.STAKLENIK Prozračivanje staklenika treba dimenzionirati tako da se pri otvorenoj ventilaciji postiže temperatura približno jednaka vanjskoj.(rj) 1 2 3. U tu se svrhu mora oko 20% krovne površine izvesti kao ventilacijska traka ili moraju na raspolaganju biti pojedinačni zaklopci za zračenje. Staklenik s odgovarajućim uređajima i klimatizacijom Grijanje Stol za sadnju Lijeha za umnožavanje Svjetiljka za raslinje Automatksa prisilna ventilacija Svjetiljka staklenika Regulator vlage Mjerač vlažnosti zraka Regulator temperature u prostoriji Veličina 1.00 i 1. 19. 5. 12. 4. s punom ventilacijom ispod nje Optimalni ploha kut nagiba staklenih 229 . Kapljično navodnjavanje Pribor za zalijevanje Pumpa za vodu Kabel za podno grijanje Bazen za vodu za zalijevanje Izolacija 14. Vanjska zaštita je učinkovitija ako je dovoljan razmak između zaštitnih elemenata i staklene stijene -» 0 i © .00/2. odnosno ozelenjene. 16. 15. 6. 9. treba se pobrinuti za neku zaštitu od sunca kako bi se uz intenzivno osunčanje osigurala podnošljiva klima.04Staklenik s nagibom krova 23°-27 Ventilacija ispod zaštite od sunca . Zaštita od sunca može se izvesti izvan ili unutar staklenika. Ako stijenke nisu izvana dovoljno obrasle. 21 22. 17 18. 11.00 Solarna brežuljkasta lijeha s poklopcem Zemlja ^ (?) 30 Gnoj Središnji prolaz Sanduk za brzi rast vlastite izrade 23° Holandski staklenik Tj65 Razmak vezača 3.

Korijenje prodire i u stjenovite slojeve. a za onu iznad 2 m 0.> © . ima prednost pred oblikom kaleža jer se bočne grane mogu držati kratkima i ne lome se lako pod težinom plodova ili snijega.-¿L \ O i i o \ o \ •. T J c l - -s Hodnici kišnih glista kroz sve slojeve Mineralni sloj (rastrojeno kamenje. Potporni kolac mora biti za širinu dlana udaljen od debla . Svaka razina ima svoje stanovnike © Krošnja stabla i razgranata mreža korijenja slične su kao slike u ogledalu © Piramida je osnovni oblik poput "božičnog drvca". Živica na nasipu (tzv.» © . © Svaki sloj humusa ispunjen je životom. a studeni u krajevima s blagom klimom. Pri sađenju živice valja paziti na razmak prema susjedu.» © . ® Visoko deblo kod još mladog stabla. kako bi štitio stablo od prejakog sunca.kako bi se održao željeni oblik (5J Oblici stabla za kućni vrt ® Obrezivanje grabove živice u 1..© . Najbolje je vrijeme za sadnju voćaka kasna jesen: u krajevima s ranim mrazom to je mjesec listopad. Kalež s otvorenim središtem podsjeća na šalicu ili kupicu. Za visinu živice do 1. Deblo i dvije ili tri grane treba ostaviti ."fvnriM-sSV QJ <3 • .25 m. i 5. za visinu do 2 m 0. povećava stvaranje rose. Oblici stabala . i to na južnoj strani.. Grane se režu tako da se usmjeruju prema van i kako bi svjetlost doprla u krunu stabla. to mjesto mora bezuvjetno biti iznad razine tla .VRTOVI DRVEĆE I ŽIVICE Sloj koji se uklanja Sloj koji se navozi Stvaranje h u m u s a Glavni prostor z a korijenje Oslobađanje hranjivih. zaštitom od vjetra.> © . regulira oborine. Oblik stabla poput kaleža sa slobodnom sredinom. "naklon") u obalnom području daje zavjetrinu do 200 m.> © Voćke treba uvijek saditi u nešto višem položaju nego što su bile u rasadniku. Svaka etaža ima svoje stanovnike .© Živica smanjuje brzinu vjetra. Mjesto na kojem je voćka cijepljena prepoznaje se lako po zadebljanju na obodu debla. tvari iz tla •. Grane se usmjeravaju prema van da bi svjetlo dospijevalo u krošnje.75 m . Grane se skraćuju pa se ne lome tako lako pod teretom plodova ili snijega. Želja za skrovitošću u vlastitu vrtu. Piramida je oblik "božičnog drvca" i ima prednost pred oblikom kaleža. prašine i znatiželjnih pogleda čini živicu prijeko potrebnom .50 m. spremnik vode) MatiCna stijena (rastrošna ili srasla stijena) Svaki je sloj tla pun života. 3. akumulira toplinu i štiti tlo od erozije. buke.2 m razmak treba biti 0. desno zimski rez) ^g^ Kod sadnje četinjača treba razvezati krpu oko korijena Podupirač treba postaviti koso ® Visina živice © "Prijelom" u Sjevernoj Njemačkoj Mjesto cijepljenja mora biti iznad zemlje Pravilna sadnja lisnatog stabla Deblo treba od sunca zaštititi slamom Visoka stabla se sidre nategnutom žicom © 230 Drveće za vrt © Visine rasta obrezanih i slobodno rastućih živica (biljka označena s X posebno dobro podnosi obrezivanje) (u zagradama broj biljaka na tekući metar) . godini nakon sadnje (lijevo ljetni.> © .

žabe i vodozemci mogu prezimiti samo ako se spriječi zamrzavanje i osigura protjecanje vode.40 cm. Vrijeme je sadnje od svibnja do rujna. oko 4 . Za prvu sadnju dovoljno je 5 vodenih biljaka po četvornom metru.VRTOVI VRTNO JEZERCE Jezerca treba skladno uklopiti u vrt. Da bi se postigla skladna ukupna slika. Biljke se mogu posaditi u košare. pijeska i raslinja dobro usklađene. odakle se jezerce dobro vidi. najvažnije je ispravno odabrati lokaciju. Niske biljke oko ruba sade se u nizovima ili grupama. Najpogodniji je položaj u blizini terasa i mjesta za sjedenje.30 cm. Mora se uspostaviti odgovarajući odnos površine i volumena vode (oko 400 l/m2). Biljke se vrlo brzo razmnožavaju. Pretežni dio močvarnih i vodenih biljaka zahtijeva mnogo sunca.8 tjedana biološka ravnoteža. posude ili izravno u posebnu zemlju. Mora se oblikovati i okolina jezera. Jezero treba i preko zime biti puno kako bi se izbjeglo bubrenje dna zbog smrzavanja. s razmakom među biljkama 20 . Vrtno jezerce postaje stanište kukaca i biljaka. nastat će nakon 6 . Idealna je vodena površina od 20 do 25 m 2 . Za poluvisoke treba razmak 30 .> ( ? ) . Da bi kukci i ličinke mogli prezimiti. Biljke u posudama.2 0 cm.6 sati dnevno.(5). treba visoke biljke saditi pojedinačno. Ako su količine vode. Gotovi bazeni nude košarama s biljem ispravnu dubinu i sprečavaju slijeganje ili klizanje šljunka i zemlje za biljke (2) . potrebne su veće vodene zone dubine 5 . Popločena staza Folija 20 cm 5 cm supstrata pijeska zemlje ® S t e p e n a s t o izvedeno jezerce od folije 2 cm šljunka v / / / w / / Vlažna zona 777777777777777/ Zona plitke vode Zona duboke vode od sintetike armirane staklenim vlaknima Vrtno jezerce horizontirati i ispuniti vodom do visine prve stepenice Više od 5 cm pijeska može prouzročiti slijeganje i naginjanje bazena ? T / f i y ? / y 7 / Pijeska (3) Pravilna ugradnja vrtnog jezerca Sa zemljom iz iskopa dobro nabiti Mješavina lišća i pijeska kao zimsko prebivalište vodozemaca Za vrijeme mraza staviti svežnjeve slame ili na drugi način osigurati kisik Obalna zona (8) Šljunak Folija Korito protoka u presjeku ( 5j Staza na konzoli 231 .(2) te vlažne lijehe dopunjuju i stvaraju prirodne odnose. Dublji dio služi i kao pribježište za sve životinjske stanovnike.5 m 2 nudi mnoge vrste životnog prostora. Ribe. Veličina jezera ovisi o veličini vrta. Sadnja biljaka prethodi punjenju jezera. što treba obaviti vrlo pažljivo. s jednim dijelom dubine najmanje 60 cm. mogu se podizanjem ili spuštanjem prilagoditi vodostaju koji im odgovara. ali već 3 . Da bi biljke i životinje napredovale u jezercu i oko njega. voda će se razbistriti. Močvarne ili plitkovodne zone .

prostor za kupanje 40 m2. Tko želi jezerce koristiti i uživati u njemu. duboka voda > 50 cm. i volumena 35 m3.JEZERCE ZA PLIVANJE Oblikovne mogućnosti da se vrt I optički obogati biološkim elementom vodom .zapad sa 5 . područje za obnavljanje vode 90 m2.© Dubina vode: močvarna zona < 25 cm. Velike su mogućnosti da se planirano vrtno jezerce prilagodi vlastitim željama u pogledu veličine. Idealan je položaj u smjeru istok .vrlo su raznolike. Jezerce u kojem se može plivati treba imati površinu 155 m2.6 sati sunca u danu. ne manje od 55 m2. oblika i uporabe. zona plićaka 10-40 cm. područje za bistrenje 25 m2 -> © . Plastična cijev za prekid kapilarenja pijesak 5 cm 50-100 "zona 3 j 1 2 200 i geotekstll folija TOde supstrat 10 cm z o n a bil aka ž 5 0 % P°uršine 0 Oblikovanje obale Razina vode Varijanta za prekid kapilarenja (5) Zona taloženja / taložnik ^0) Vodotok sa širokim i dubokim meandrima i kaskadama. područje za kupanje > 1.30 cm. -> ( § ) 232 . planirat će ga u blizini terase uz kuću -» © Veličina površine treba biti 60 m2 .

Životni prostori u vrtu razlikuju se prije svega po vlažnosti ili po vodostaju.tlačni vod pumpe (T) Izvorski kamen -» (5) f Izvorski kamen — > © Hrvatski naziv Mirisni šaš Obični žabočun Žabnjačka kornjačnica Štitasti vodoljub Viseći šaš Velika pirevina Borak Zlatni štap Vodeni dvornik Štukina trava Kovrčavi mrijesnjak Veliki žabnjak Obična strelica Jezerska šašina Razgranieni iežinac Uskolisni rogoz (§) Botanicki naziv Acorus calamus Alisma plantago-aquatica Baldellia ranunculoides Butomus umbellatus Carex pseudocyperus Glyceria maxima "Variegata" Hippuris vulgaris Orontium aquaticum Polygonum amphibium Pontederia cordata Potamogeton crispus Ranunculus lingua Saqittaria saqittifolia Scirpus lacustris Sparqanium erectum Typha angustifolia Vrijeme cvat Boja cvijeta Vl-Vll Vl-Vll Vl-X VI-VIII Vl-Vll V-Vll VII—VIII V-Vl Vl-Vll VII—VIII VI-IX VI-IX VI-VIII VII—VHI VII—VIII Vl-Vll © Vl-Vll IV-VI VI-VIII - žuto-zelena.4 0 cm Calla palustris Caltha palustris Carex grayi Equisetum variegatum Eriophorum angustifolium Euphorbia palustris Juncus ensifolius Lysimachia thyrsiflora Lysichiton americanus Mentha aquatica Menyanthes trifoliata Mimulus cupreus Myosotis palustris Nasturtium officinale Onoclea sensibilis Veronica beccabunga © Achillea ptarmica Ajuga reptans Chelone obiigua Darmera peltata Eupatorium cannabium Filipéndula ulmaria Ligularia przewalskii Lysimachia nummularia Lythrum salicaria Osmunda regaiis Polemonium caeruleum Polygonum blstorta Primula in Arten Ranunculus acris "Multiplex" Trollius-Hybriden © Callitriche stagnalis Ceratophyllum demersum Elodea canadensis Hottonia palustris Myriophyllum in Arten Potamogeton in Arten Ranunculus circinatus Utricularia vulgaris Ispusno okno. saditi u dno j e z e r a . idealno je 8 . Prirodno jezerce se sastoji od više životnih prostora .( D Preko kaskada i kamenja protječe oko 15 m3 vode u satu. prezimi kao pupoljak na dnu jezera z i m z e l e n a . bijela. organskim. Svaka biljka traži svoj prirodni životni prostor i samo u takvomu će napredovati. korijenje razvija u podlozi b e z korijenja. Treba biti što dulje. sklona širenju z i m z e l e n a . prirodnim oblicima. žuta zelena neugledna zlatnožuta ružičasta plava neugledna žuta bijelo-ružičasta smeđa zeleno-bijela crno-smeđa Zona plitke vode. WX^TTW/s PVC . prirodnim i lijepim. m a l i m m j e h u r i m a lovi kukce.ružičasta smeđa ružičasta. prezimljava k a o lisnati pupoljak (9) Biljke proizvođači kisika za jezerce 233 .svjetloružič. korijenje u mulju z i m z e l e n a . ljutić Hibridi planinčice VII—VIII V-Vl VIII-IX IV-V VII-IX Vl-Vll VIII-IX Vl-Vll VII-IX Vl-Vll Vl-Vll V-VIII ab III bis VII V-Vl V-Vl bijela ljubičasta ružičastocrvena ružičasta ružičasta ljubičasta žuta žuta Ijubičastocrvena smeđi vijenčić plava do bijela ružičasta prema vrsti žuta razni tonovi žute Dubine sađenja Hrvatski naziv Vodenklas Žabogriz Lokvanj žuti Lopoč Okrugolisni plavun Plivajući mrijesnjak Vodeni žabnjak Rezac Vodeni orašak Zona lopoča-> Botanički naziv Aponogeton distachyos Hydrocharis morsus-ranae Nuphar lutea Nymphaea-Hybriden Nymphoides peltata Potamogeton natans Ranunculus aquatilis Stratiotes aloides Trapa natans © Vrijeme cvat Boja cvijeta Vll-X VI-VIII VI-VIII VI-IX Vl-Vll VI-IX VI-IX V-Vll Vl-Vll bijela bijela žuta kao žumanjak prema vrsti zlatnožuta bijela bijela bijela bijela. Prednost treba dati ležernim.tek ukupnost biljaka svih prostora čini jezerski krajolik bogatim. i tu se obogaćuje kisikom i ugodno grije.10 m -» © . smeđa bijelo . dubina vode 1 0 . crv. mineralni slojevi različite granulacije Vodeni kozlac Močvarna kaljužnica Šaš kareks Šarena preslica Uskolisna suhoperka Močvarna mlječika Sita Protivak Američki kozlac Vodena metvica Močvarna trolistica Bakreni cvijet Močvarna potočnica Dragušac Biserna paprat Potočna čestoslavica (7) Močvarna zona V-Vl IV-V VII-IX V-Vl IV-V VI-VIII V-Vl V-X VI-IX IV-VI - V-IX bijela žuta zelene glavice nema cvijeta bijela žuta smeđe glavice žuta žuta svjetloljubičasta bijela . blijeda (§) Vlažna zona Jezerska žabovlatka Kruta vaščika z i m z e l e n e . korijenje u dnu j e z e r a saditi u biljni kontejner z b o g kontrole rasta z i m z e l e n a .S malom jamom ulaz vode neće bit previsok 10-12 JEZERCE ZA KUPANJE U dobro projektiranom jezercu pojedini su životni prostori bez vidljivih granica. 0 .® Korito potoka je važan sastavni dio jezerca u kojem se može kupati. posaditi u dno j e z e r a K a n a d s k a v o d e n a kuga M o č v a r n a rebratica Vrste krocanja Vrste mrijesnjaka Žabnjak Obična mješinka b e z korijenja. crvena svjetloplava žuta nema cvijeta tamno plava Poprečni presjek jezerca za plivanje-» ( 2 ) Močvarni stolisnik Puzajuća ivica Štikac mali Štikac veliki Konopljuša Suručnica Jezičnjača Metiljeva trava Purpurna vrbica Kraljevski pujanik Jakobova ljestvica Livadni dvornik Vrste jaglaca Žabnjak.

za pranje rublja 18 I. Proračun veličine spremnika za navodnjavanje vrta.605 1. 12. količina oborina 800 l/m2 x koeficijent otjecanja f = 0. Faktor g: g = 0.75 za kosi i ravni krov.05 Obujam spremnika = raspoloživa količina kišnice 72000 I x faktor g 0. 7 8. 5.išni kapaciteta do 12. 9. količina oborina 800 mm = 800 l/m2 Kosi krov . 9.500 / Filtarski lonac Stilna zaliha vode za zalijevanje. Oluk / olučna cijev Filtarski skupljač Dovod Spremnik Preljev sa sifonom Usisni vod Kućna vodovodna stanica Zaštita od praznog hoda Mreža vodova kišnice Instalacija pitke vode Magnetni ventil Plovak Obujam Duljina Širina Visina Težina 1100/ 1. f = 0.20-2.05 ako se raspoloživa količina kišnice od potrebne razlikuje za manje od ± 20 % g = 0.335 1. za obiteljsku kuću oko 5000 I Obujam spremnika za navodnjavanje vrta ovisi o površini vrta.52 2000 / 2. Ako je kišnica i za kućnu uporabu. 20 mm ili 234 . 3. ostalo 8 I = ukupno 75 I kišnice (kod ekonomičnih ispirača 48 I).75 Raspoloživa količina kišnice = 72 000 l/godišnje Broj osoba = 4 Dnevna potrošnja = 45 I po osobi (ekonomični ispirač u zahodu).60 za ravni krov s nasipom šljunka. Godišnja količina oborina (npr NRW oko 740 . površini krova i koeficijentu otjecanja. treba u proračun uključiti broj osoba i izljevnih mjesta.0. Naime. 6. 5 6 7 8. Filtar ispred spremnika kišnice Kućni vodovod Protočni ventil Dovod pitke vode Spremnik Preljev Olučna cijev Kanal Filtarski lonac Sifon --sf-r : Vt •'t © Uređaj za prikupljanje kišnice s filtarskim loncem i vanjskim spremnicima 1. godišnjoj količini oborina.: 20001 Iznad slobodnog izljeva Uređaj za korištenje kišnice ^0) Dopuna pitke vode Spremnik oborinskih voda za navodnjavanje vrta ' ^ A — Kućni vodovod Olučna cijev Razvodnik s pokazivačem razine punjena Slobodno istjecanje razmak min.raspoloživa količina kišnice 72000 I potrebna količina kišnice 75700 I) x 100 = 4.75 Neto površina krova = 120 m2 Količina kišnice = Neto površina krova 120 m2 x God.0. za njegu tijela 10 I = ukupno 65 I pitke vode. (6) 1500 /.40 ako se pretežno koristi za navodnjavanje vrta i u slučaju velikih sezonskih razlika u količini oborina.03 ako je razlika veća od ± 20 % g = 0. 4.. Površina vrta = 200 m2 Potrebna količina kišnice = Broj osoba 4 x dnevna potrošnja 45 I x 365 dana + površina vrta 200 m 2 x godišnja potrošnja 50 l/m2 Potrebna količina kišnice = 75700 l/godišnje Faktor g = (1 .60 I kišnice po četvornom metru Primjer: God. Za navodnjavanje vrta treba godišnje 40 .45 1500/ 1.za piće i kuhanje 5 I.9% < 20% => g = 0. 2. zahod 45 I (kod ekonomičnih ispirača 18 I).05 obujam spremnika = 3600 1 preporuka: spremnik korisnoga obujma 4500 I Objašnjenja: Neto površina krova: projekcija krova od oluka do oluka (odgovara tlocrtnoj površini kuće). Sito s poklopcem na dnu oiučne Cljevl JL^ Filtarski taložnik 0 1. Koeficijent otjecanja: f = 0. ispiranje 10 I. 10. 4. Pri odluci o njegovu obujmu ne treba biti pretjerano štedljiv. Prosječna potrošnja vode po osobi dnevno. veći obujam postiže se malim povećanjem troškova.koeficijent otjecanja f = 0. 3.20 .64 53 kg 81 kg 130 kg Instalacija za kišnicu Vrtna cijeva Osnovni spremnik za kišnicu Ručna pumpa Iznad protočnog ven Min 20 mm ili 2d Uronjena pumpa 1100/:. Može se i naknadno postaviti u kući ili vrtu. kupanje/tuširanje 40 I.40 . 11.900 mm £ l/m2) očitava se iz odgovarajućih karata ili dobiva od meteorološke službe.50 Ekološki spremnik kišnice . čišćenje 4 I.VRTOVI UPORABA KIŠNICE U projekt nove kuće treba uključiti spremnik za prihvat kišnice. bure za kišnicu Ručna pumpa (2) 1 2.05 (5) 72 72 72 1.

66/9.0 6. Grijanje: pomoću protustrujnog uređaja ili protočnim grijačem u bojleru. tj. oprema: vidjeti privatni zatvoreni bazen -» s.2 2.2 2.dubina vode -> (4).5 4. Predvidjeti stazu oko rubova. predvidjeti mogućnost reguliranja! Znatno se produžuje sezona kupanja uz relativno niske troškove Zaštita djece: po mogućnosti ne ogradom nego pokrivanjem bazena ili pomoću automatskog alarmnog uređaja (reagira na pojavu valova). Pribor. rijetko se izvodi na gradilištu.00/10.33/7. jednostavna izvedba s Wiesbadenskim žljebom Zidani bazen s drenažom (9) Skimmer (skidač pjene) ^ ^ Wiesbadenski žljeb. pjena od sintetičnog materijala. cementna boja).5 4.98/8.9 2.60/9.50/7. Treba ga zaštititi od upadanja trave. blizu spavaonice (upotreba u prohladnim danima). najmanji bazen za startni skok s čeone strane 4.66/9. Oblik: Što jednostavniji zbog troškova i odvođenja vode (s.65/7. rubni profil T Jednoslojni predgotovljeni poliesterski bazen Armiranobetonski bazen.).5 1. svakako s nišom za ljestve ili stube. 1/1-2 osobe) Srednji plivački bazen s dvije staze (3-4 plivačka zamaha. Zaštita od smrzavanja: za krute konstrukcije bazena pomoću rubnih greda. potrebna je zaloga od mršavog betona -> © Betonske ploče © vodonepropusne (beton na gradilištu u dvostranoj oplati.2 3.) zbog korištenja zagrijane vode za povratno ispiranje filtara (do 1. Načini građenja bazena: Uobičajeno: bazen s folijom (folija: nepropusna površina).08/7.00/8. općenito nije nosivo. Nosiva konstrukcija zidana beton. važno: jednoliko odvođenje vode s dobrim čišćenjem površine pomoću skimera ili bolje pomoću žlijeba-> Vrste filtara: šljunak (dubinski filtar. mjesec 2.55/7. dodati dužinu tijela: za četiri zamaha treba 8 m duljine. 1300 kcal/m2d).5 2.50/7. Treba biti vidljiv iz kuhinje i dnevne sobe (radi nadziranja djece i iz dekorativnih razloga).8 3. ovisi o načinu odvođenja vode ->®-<fl).2 5. Bazen od poliestera.80/9. Dubina vode: do brade domaćice.5 3.25/10.25 CD Prost.© ireni bazen Garderoba WC Tuš VRTNI PLIVAČKI BAZEN tu Položaj: Vrtni plivački bazen treba biti zaštićen od vjetra CD. mjesec 1. zimi ne prazniti! (iskošeni rub bazena).0 6. djelomično s upuhavanjem zraka radi čišćenja). U blizini bazena ne smije biti bjelogorice i grmlja po rubu (padanje lišća).25 m.6 2.25/9. sredstva protiv algi bez klora.8 2. 2/4-5 osoba). Veličina: Širina trake 2.65/7. slobodnostojećeg zida bazena tijekom 5 . rub osiguran drvenom gredom -Alumin.9 2.60/8. najčešće predgotovljeni elementi. Prostorija za boravak može kao površina biti dio plivačke dvorane © Veličine bazena © Normalna dubina za privatna kupališta (bazeni za plivače) Bazen s pokosom i folijom. po mogućnosti podići rub bazena (pitanje oblikovanja). grijanjem ili preljevom zaštićenim od smrzavanja.5 Gubici topline otvorenog plivačkog bazena (prosječno / maksimalno) u kWh/m2d prema mjerenjima RWE.70/7. bazen s preljevnim žljebom (jj) Zuriški žljeb na obodu bazena Voda 8w 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 26 °C Sezona 4.kaučuk.3 3.2 5.mjesečne sezone (prosječne vrijednosti) ® Podni izljev s izjednačavanjem tlaka podzemne vode 235 . mlazni beton preko jednostrane oplate. Održavanje vode: danas uobičajeno uređajem za miješanje vode. u vidnom polju.u. x = interpolacija Gubitak topline površine bazena odn. mjesec 1. Dodatno treba uništavati alge pomoću kemikalija (klor. npr. dijatomit (površinski filtar). mjesec 1. pravokutnik. bakreni sulfat). znatni toplinski gubici javnih kupališta (hotelski bazeni itd.75/10.25/6.50 m.6 3. čelik (može i iznad terena) ili ukopano ->(5).26/8.5 Dodatni mjeseci 5. 261-263 @ Trim prostorija (D Predvorje saune © Sauna (ž) ® Otvor.2 1.20/9.50/9.5 kW/m2d odn.75/10. za boravak Kuhinja © Bar © Stanovanje Dijagram rasporeda plivačke dvorane u jednoobiteljskoj kući. predgotovljeni elementi): površina najčešće keramika ili stakleni mozaik.8 4. ne djece! Razlika dubine bazena . mjesec 1.50/8. prostor saune Bazen za noge Najmanji plivački bazen s jednom stazom (2 plivačka zamaha. nisu uključeni posebni utjecaji. rjeđe premaz (klor . Dužina zamaha pri plivanju 1.9 2.8 5.

STAMBENE KUĆE S PLIVAČKIM BAZENOM U VRTU Primjer ® .00 Nagib 1:10 Perspektiva (5) Okrugli plivački bazen na padini Plivački bazen između kuće i garaže Arh. pristup iz suterena ili vanjskim stubištem.© Arh.® stambena kuća na padini s otvorenim bazenom.® kratak put od saune i spavaonice do bazena u vrtu. K. Kappler 236 .® Arh. Richter + 6. P.® tnmrrr U © Prizemlje -> © ® V © Presjek -> ® . U © Suteren -> @ .® ® Prizemljem ® . Neufert U ® Presjek -> © . Primjer -> © . u razini terena ispred dnevnog boravka.

0 m za 3 osobe © Jednostrani hodnici sa slabim prometom: širina hodnika = širina vratiju + 50 cm Jednostrani hodnici sa živahnim prometom Dvostrani hodnici sa smaknutim 1 vratima pri živahnom prometu Dvostrani hodnici s nasuprotno postavljenim vratima 237 . Ulaz u pretprostor treba biti. WC-om. a naročito stubište -» © - Povoljna je neposredna veza između kuhinje.PRETPROSTOR. o tome je li jednostran ili obostran.).1.e sir.0 W Za hodnik s vratima samo s jedne strane dovoljna . škole. Svrhovite širine hodnika -> © Po mogućnosti trebaju se sva vrata otvarati u prostorije -> s. ULAZ U nepovoljnim klimatskim okolnostima vjetrobran je prijeko potreban. o rasporedu vrata — A ili B i jačini prometa. >90-1.6 m za 2 osobe. ali mora biti odmah uočljiv s ulice ili vrtnih vrata. >2. Iz pretprostora trebaju biti neposredno pristupačne najvažnije prostorije kroz koje se najviše prolazi. stubišta i zahoda Q Međusobna veza prostorija V© Ulaz centralno t>® •jf /Tn * Ulaz povezan s podrumskim stubištem p ^ ^ Predprostor povezan s uredskim prostorijama (§) U vezi s podrumskim stubištem ^ (7) U vezi s dnevnim boravkom © u vezi s vjetrobranom ® U vezi s kuhinjom. koliko je to moguće. VJETROBRAN. 186. podrumskim stubištem i spavaćom sobom HODNICI Širina hodnika ovisi o njegovu položaju. osovinski razmak zidova 1. 1 4 0 m širina 1.25 m fas ^ W jednostrani hodnici za 2 osobe nesmetano mimoilaze šir|na 1 3 n . Ra> čuna se da je 1 m slobodne širine hodnika (bez istaka) potreban za 60 do 70 ljudi (-> kazališta. bolje t O m .30 . stubišta itd. izvan dominantnog smjera vjetra.40 m koje se Dvostrani hodnici sa živahnim prometom: 1.na hodnika o d > 0 9m.

••. Mm Garderoba.0 3 kuke 5 kuka (14) Garderobni stalak Garderobni stalak ± 45 (12) Garderobne kuke Garderobne motke • T 4. Ovdje posjetitelj stječe prvi dojam.. nenapadno ali prikladno pri ruci.0 T 1. GARDEROBE Ulaz određuje izgled kuće.— 2 1.50 + 2.25 ' H ® H 1.00 -i ^l) h 1. dvodjelna.f ^ h 1. (7) Kaput ® Kišobran.65 1. sa stalcima za glačanje 238 . Za dostavljače.40 -r 13 >- 1 |— 38 —| (2) Kaputić ULAZI.j liMr I S v j » . šešir i kovčeg > ? Ženske cipele < ^ ^ Stalak za kišobrane s nepropusnim koritom Sanduk za kišobrane ¿.0 I I I I I 11 11 I I I I I I I I I I I I I II I 1 H 4 -H-H+- 1 . od osvijetljenog kućnog broja do četke kraj ogledala.. jednodjelna.30 Za udobno odlaganje odjeće 28 kuka 38 kuka Za udoban rastanak 1—43—1 95 T 1 (6) T ^ 1.70 I 600 1 1 900 1 U 1-95-1 H 0 13 H T 105 1 013H 0 16 h) 1 75 •iiiiii" "TrnrnTTT" n 1 1 1 1 1 1 1 JL jfe ÜU 1.""55"+• ® Za odlaganje odjeće 6 kuka na 1 m ® 1.0 H+++ -H+H- T 1 B H H — 90 — ¡ | 6 0 | — 75 . listonoše i posjetitelje mora sve što je potrebno biti predviđeno.15 1..35 1.0 H I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I 60 ^ — 90 — — 4.80 JL_ « t « b db ¿ ¿ s '165( 59 33 L Q IH Ti »t > I 1 H ^ ^ ? H H T 1. tu sve mora biti promišljeno.0—1-75- A 90 T 1. sa stalkom za glačanje © Garderoba.

kupaonica. Zbog o t .p mm ormarima ¿ ^ S S H ^ 239 . garderoba i ostava Hodnik 4m 2 = 4 velike prostorije i 4 male.( i j ) . nije dovoljna za postavljanje ormara. međutim. Često sobe postaju prostranije ako se povećanjem hodnika na račun soba postigne povoljniji odnos vrata i ormara .3 u ovom se razmatranju smatraju garderobom. njprikladnije iskorištenje h o d n i . garderoba ili slično.V ( 3 J ka s ugodnim oblikom prostora Hodnik 3m 2 = kao @ .» © . pristup ^ T u ^ ^ kLp^oTe"'fsp'avate sobe i „ J ^ za boravak sobe „ „ ( T ) .t uoiiko nmctnriio na * kraju stuba koje še ne^nastavljaj ^ Hodnik 2m 2 = 4 velike prostorije i » WC. ostavom). garderoba) °" Hodnik 7m 2 . uz to 1 osta-a va ali bez WC-a ili slično. te WC V © W ©^nemaiolje"mogućnost?[frilazaj U ali je čišći prostor © W Pr storije (kupaonica. jer se u tom slučaju dva člana obitelji još mogu mimoići. ^ tima 3 ® v —J Hodnik 4m 2 = 5 prostorija s ugrade. © prikazuju najekonomičnije oblike hodnika za određene okolnosti. garderoba) ('gN Hodnik 5m 2 = 5 prostorija i 1 kuDaonica kupaonica © Hodnik 7m 2 = 8 prostorija i stubište t / 1 © ™ ^ ^ ^ 1 k U p a °> © ca. pa ih treba ugraditi Pri raspoređivanju vrata treba razmotriti položaj kreveta i ugrađenih ormara u sobama. samo 5 prostorija i 2 p male (kupaonica. p dječje sobe.F ( 4 ) vorenog stubišta hodnik djeluje prostrano kao sa 4m 2 Hodnik 3m 2 = 4 velike prostorije i 1 mala prostorija. o s t a l o g ( f o kao ([3) Hodnik 2m 2 = 4 prostorije s ugrađe-fc. otpadaju stubini podesti) Hodnik 1m2 = 4 prostorije kao čvoV (13) t ° * f između spavače sobe. Ta širina. U tim primjerima usvojena širina hodnika od jednoga metra zadovoljava kao minimalna širina.Potrebna površina pri različitom broju prostorija HODNICI a V' ( D HnHnik im2 . mm ormarima i krevetima tfg) Hodnik 3m 2 = 6 prostorija. pri smaknutim etažama (povoljno rješenje. kupaonice i sobe za boravak ¿4) Hodnik 2m 2 = 4 prostorije.@ pokazuje maksimalnu pristupačnost različitih veličina i oblika hodnika prema prostorijama koje su šire od 2 m (prostorije š i r o k e 2 .

Klupa sa sandukom u hodniku služi za smještaj pribora za čišćenje cipela. metle itd. ormare i pretince. niše i uglovi nude prostore za ostave. Ormari bi gore i dolje trebali imati otvore za zrak iii vrata kao rebrenice tako da je omogućena staina ventilacija. Okvir s lameliranim vratima Prostor za ormare ispod kosine krova pokraj mansardnog prozora Sklopivi krevet pri strmom nagibu krova . Kod krovnih kosina treba iza ormara ugraditi dobru termoizolaciju.SPREMISTA Krovne i stubišne kosine. (7). Ispod stubišne kosine često ima mjesta za ormare s kliznim vratima (§) ili za radni prostor -» (8) ® 240 lzviačivi ormari smješteni do pod strehu © Prostor za ormare ispod kosine krova.

PROSTORIJE ZA KUĆANSTVO s.(13) (T) Okvir za čišćenje sagova (8) Prikladna visina ormara J S L I <> Za svaka daljnja vrata se sanduk proširuje za 820 mm (9) Potrebni prostor za velike sanduke za smeće Velika kanta za otpad . O •5 c o © feST*''j@[e' St0j6Će 0S 0njene ' © Klupica sa stubama (li) Uređaji za odlaganje kućnog otpada ^ 2 ) . iz sigurnosnih razloga. Kante za smeće od pocinčanog čeličnog lima ili polietilena. Tržište nudi uređaje za ubacivanje smeća s električnim otvaranjem vratašca. Kontejner za smeće -» (¿5) od čeličnog lima ili polietilena. 243 Za njegu i čišćenje potrebno je: ormar za manje kućne naprave. sredstva za pranje i čišćenje. U kućama s jednom obitelji pogodna su okna za ubacivanje rublja ->(5).5 11. Potreban prostor za kontejnere za smeće -»(§).10 m 3 (1100 I). mjere cm a 55 60 65 35 45 50 55 b 55 60 65 35 45 50 55 c 24 24 24 11. usisač.3 5 % okna za bacanje smeća. kante. Obujam 50. Uređaji za odlaganje smeća okno za kućno smeće. Kućni otpad namjenski se skuplja za odvoz u pokretnim kontejnerima obujma približno kubični metar Važno je voditi računa o dimenzioniranju mjesta za postavljanje i putove odvoza.kontejner za pražnjenje 241 . . isto tako i za hotele.77 m 3 i 1. 25 30 30 15 25 25 30 Min. Velike kante za otpad (¡5))s obujmom 120 i 240 litara trebaju biti pokretne. papir ili rublje treba biti od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čeličnog lima. Prečke Za visinu prostorije mm 2400 2600 3500 Cjelokupna dužina ljestvi oko mrr 1350 1580 2540 Prečke Za visinu prostorije mm 3630 4750 5870 Cjelokupna dužina ljestvi oko mrr 1710 2250 2770 3 4 do 8 12 16 20 © Ljestve-»©. Okno 0 cm Za otpad Za odzr. bolnice) 40+45 50 55 30 40 45 50 > Q. hoteli. s kliznim poklopcem i odvodom vode.4 © četka © Kanta za smeće 3 Univerzalni usisač Usisač za prašinu Presjeci . DIN 6623. letla za prašinu 1.5 11. Pri oblikovanju kućanskih naprava treba osigurati jednostavno rukovanje bez ugrožavanja zdravlja Q)-(§). Taj se sustav ne može primijeniti za više otvora istodobno.» © o k n o za odzračivanje -»(13)presjeka 3 0 . 6629. bolnice. alat i ljestve Širina prostora za ormar = 60 cm.5 11.5 d 95 130 110 110 110 110 110 e Vrsta otpada Kućni otpad rastresit Otpad u vrećama 110 I Papir (uredski otpad) Rublje (jednoobiteljska zgrada) Rublje (veći objekti kao stambene zgrade. umirovljeničke domove itd.110 litara. obujma 0.

20 (-60-100—I -2.80- + 1 8 . Minimalne dimenzije _ • © . glačanje. Daska uz koju se glača stojeći .0S.20-60-100-1 -2. ® Shema prostornih veza s kućnim gospodarskim prostorom <D Potrebni prostor za dijelove opreme I 8 + 8 1 8 + • i + D 8 8 C + + 8 8 c 1 8 §8 8 + 1-60- j: -1. prost.Snj Z e a ru 9 ÍS nje ¡ = * © stroj za glačanje Stroj za glačanje ugrađen u ormar 242 . 90 ¡50> © Daska za glačanje.» © . valjak za glačanje ^ ^ Kombinirani pribor za glačanje. gosp.40-2.80 1 + (5 1 I—60-1.. Pri oblikovanju pribora i sprava za kućanstvo treba se brinuti o udobnosti i zdravlju korisnika. bolje rješenje neposredno uz kuhinju ili pristup iz kuhinje . Prostorija za potrebe kućanstva uz pomoćni ulaz.0. a može biti kao kutak i za hobi. sklopiva uz zid ormar K Potrebni prostor za glačanje u sjedećem stavu Uz elektr.Lssrrp.đ>© D »"đ™ t " © u- t"© L-oblik U © fra^omoćn^ulS Pr0St0r ia ' © Pristupačno iz kuhinje V (9) p r i s t u p a t n o iz V Pokraj kuhinje i kupaonice -1.20 1.00- 1 á ¡él. 1 k d rxs.60 Kuć.40-2. za šivanje.40- 1.» © .00 60 4.> © mora biti drugačije visine od one uz koju se sjedi Podrumsko stubište Automatska perilica i aparat za sušenje rublja kao komplet Korito za pranje s grijaiem vode Sanduk za prljavo rublje Radna površina za slaganje rublja Uređaj za glatanje oko Ormar za manji pribor Ukupno 60 60 Kuhinja 60 50 60 100 50 380 60 60 1. s dugim pultom za odlaganje .© . sklopiv t * ^5) Šivaći stroj * © g D .> © .© • Takva prostorija služi za smještaj ormara s priborom za čišćenje.Dijelovi uređaja i opreme Širina u cm Bolje PROSTORIJE ZA KUĆANSTVO Povoljna je orijentacija prema sjeveru . pranje rublja.ilal.

Najpraktičniji je položaj smočnice pokraj ili unutar kuhinje . Treba predvidjeti priključak za zamrzivač i eventualno hladnjak za vino. Ona služi za odlaganje i čuvanje pribora za čišćenje. košare. spremišta. alata. Najbolje je police postaviti sve do stropa. također s odvojenim odjeljcima za hlađenje i zamrzavanje. korisna površina 1.razne veličine. Jednoredna V ® Smočnice t ^ (2) Smočnica u nastavku na ormar t^ (¿) Smočnica preko ugla a W (4) Smočnica u nastavku ugla za blagovanje i r . Za veća kućanstva tržište nudi hladnjačke ćelije po sustavu nadograđivanja . Te su prostorije vrlo važne za svakodnevni život. daske za glačanje rukava. ona mora biti hladna i prozračena. Treba predvidjeti rasvjetu s prekidačem na vratima i pobrinuti se za dobru ventilaciju. zaštićena od sunca. (6) Smočnica zbog uštede prostora u nastavku na kadu t^ (7) Kao prije. Prostoriju predvidjeti neposredno uz kuhinju. nakit za božično drvce. daske za glačanje s. ostaviti niše za ugrađene ormare ->(t3). kovčege. SMOCNICA Pri projektiranju stanova ili kuća treba voditi računa o nusprostorijama kao što su smočnice. mora u stanu postojati prostorija za odlaganje = 1 m 2 svijetle širine 75 cm.> © . hladnjače. 242. hodnik i spavaće Kuhinja Spremište Prostori za odlaganje i ormare Spremište u području ulaza • W (14) opicllllMc Uni Spremište iI ormar za cipele u području ulaza 4 Spremište Smočnica i ostava u području oiiiuuik kuhinje V Q5) 243 . Za veće stanove treba u projektu predvidjeti ostavu po mogućnosti od 2% površine stana. torbe.06 m2 SPREMIŠTA Osim prostorija u podrumu i na tavanu. košare za rublje. ljestve.r-v. Radi uštede prostora.23-3. vrata se otvaraju prema van. u nastavku na WC t f (S) Smočnica ispred kuhinje Hladnjače .SPREMISTE.

20 H—60—| !— a 1.KUHINJE |-45-(-4CH 80—I—60—I |—60—1.20- na sudopera s policom .10-1.znad njega © W sobe'zT bta g o va njls s I užTd odava nju h r a n e b a d njega su obostrano pristupačne police za posuđe (7) W Rade dvije osobe jedna do druge ® Između prostorije za pripremu i blagovaonice treba leteća vrata dolje obložiti zbog mogućnosti otvaranja nogom ^g^ Ispravna i pogrešna rasvjeta u kuhinji © Uobičajena visina stola od 85 cm je između povoljne visine za miješanje tijesta i sudopera © Predvidjeti radnu ploču koja se može izvući za rad u sjedećem položaju Ispravno izvedeno podnožje ormara za lako čišćenje > 8 cm ^ t! U "1-¡fi m tv A B umjetno oazracivanje veniuaiuium Umjetno odzračivanje ventilatorom na vanjskom zidu (A) ili bolje preko nape direktno iznad štednjaka (B) (14) Bolja je napa za usisavanje para Stol za izvlačenje Barski pult za blagovanje © 244 Presjek kroz elemente kuhinjske opreme prema preferentnim mjerama DIN 68901 Kuhinjska oprema i mjesta za postavljanje elemenata prema DIN 18022 Radnu visin uskladiti s visinom tijela . iznad štednjaka postaviti odvod para © Stolovi za rad i odlaganje dubine 60 cm H60H © W 1.20—l I—60—I I—60—I (T) Presjek kuhinje s 2 radna mjesta © Presjek kuhinje s prostorom za 2 osobe © Nisko smješteni dijelovi štednjaka zahtijevaju odgovarajući prostor za rukovanje.

eventualno električni bojler. L Q Jednodjelni donji ormarići x (5) Dvodjelni donji ormarići H(cm) x B(cm) 35 20-120 65 T(cm) 35 H(cm) x B(cm) x T(cm) 50 70-150 35 65 L^lJ L . vidljive plohe: brušeni lak. Gornji ormarići pripomažu iskorištenju prostora. upušta se ispod radne plohe.sve pomaže da se štedi vrijeme i snaga. police u ormarima drvene ili ploče obložene sintetikom. sredstva za čišćenje ili za zalihu namirnica.H(cm) x B(cm) x T(cm) 85 20-60 60 H(cm) x B(cm) x T(cm) 85 70-150 60 KUHINJE ELEMENTI ZA POSTAVU I UGRADNJU Mjere i programi proizvodnje nažalost su.l . Vrata klizna. iverice. spajaju se prilikom ugrađivanja i nepomičnu cjelinu. uključujući po mogućnosti i električni štednjak (s izrezima za grijaće ploče). Za lonce su najbolje metalne rešetke. cej . Visoki ili bočni ormarići . Tipizirani elementi.l (?) Dvodjelni gornji ili zidni ormarići (3) Jednodjelni gornji ili zidni ormarići H(cm) x B(cm) x T(cm) 203 45-60 40-60 © Visoki ormarići © Kutni ormarići © Ugrađena pećnica ( ^ Kuhinjski centralni element (9) Elektronička preša za smeće ^0) Niše za kuhanje © Ormarić za kuhinjske aparate i ormarić za sušenje 245 .^ .J I 100 100 l-i-l-l 1 l . sintetika. šperploče. kuhinjski kablić. sušilo za ručnik . koji se uklapaju u svaku kuhinju koju je arhitekt projektirao. Preporučuje se mehanička ventilacijska naprava iznad štednjaka -> Za tu svrhu na tržištu se nude nape. Donji ormarići: -> ® + (2) za smještaj većih. pribor za ispiranje i čišćenje. Razlikuju se naprave za odvod i naprave za cirkuliranje zraka. Radne površine i površine za odlaganje čine jedinstvenu plohu. drvo. težih ili rijetko korištenih kuhinjskih sprava i pribora.@ kao što je naprava za rezanje kruha ili univerzalna. Sudoper i ploča za cijeđenje ugrađuju se u donje ormariće. kuhinjska vaga te posude za namirnice i mirodije koje se upuštaju. bolje specijalna otklopna koja pri otvaranju ne zahtijevaju dodatni prostor. ali je taj uređaj znatno učinkovitiji od onoga za cirkuliranje zraka. i dalje različiti. Za odvod zraka mora postojati ventilacijsko okno. Posebna oprema -> © . pećnice i mikrovalne pećnice na prikladnoj visini. usprkos normizaciji. Materijal: drvo. sintetika. a posuđe se doseže lako i bez prig i banja. Ispod sudopera je posuda za smeće. Gornji ili zidni ormarići (3) + 0 ograničene su dubine kako bi se radna ploha ispod njih mogla nesmetano koristiti. ormarić za kuhinjske strojeve i dijelove s ladicama na izvlačenje ili otklapanje. Općenito se kuhinjski namještaj isporučuje u širinama od 20 do 120 cm s korakom od 5 cm i visinom od 85 cm. pogodni za ugradnju hladnjaka.> (5) služe za metle.

ali obilje komfora.@ sa 60 cm širokom plohom za cijeđenje lijevo i 60 cm širokom plohom za odlaganje desno. ® 85 80 (?) Električni štednjak (5) Veliki plinski štednjak (3) Trajno goreća peć Hladnjaci Zapr. Najčešće je potreban dvostruki sudoper (7) . po jednu dvostruku utičnicu za svako područje rada i pripreme. Veličina prostorije nije sama po sebi mjerodavna.KUHINJE Ako se nastoji uštedjeti prostor. Električni i plinski uređaji te kuhinjski namještaj danas se izrađuju tako da se mogu međusobno poredati. odlike su "single" kuhinje.10 1. (I) b (cm) t (cm) 50 75 100 (4) Hladnjak 55 55 55 50-55 55-60 60-65 (7) © h (cm) 80-85 85-90 90 © 44 1.24 (§) Dimenzije • O 86 25/34 44 I T 44^ 1 '24 Pločice iznad uzdignutog ruba (7) Mjere za ugrađene sudopere 1. Stroj za pranje posuđa treba smjestiti desno ili lijevo uz sudoper.24 Ugrađeni sudoperi rezance i tijesto Kutije od stakla ili plastike ^ ^ Kuhinjske daske Kuhinjske vage Kuhinjski stroj ® Univerzalni električni nož Stroj za mljevenje mesa CÍO 246 . Treba predvidjeti dovoljan broj utičnica. treba u projektu predvidjeti dovoljne površine za postavljanje kuhinjskog pribora i strojeva. (I) 50 75 100 125 150 200 250 b (cm) 55 55 55-60 55-60 60-65 65-75 70-80 t (cm) 55-60 60-65 60-65 65-70 65-70 70-75 70-75 h (cm) 80-85 85 85 90-100 120-130 130-140 140-150 Ugrađeni hladnjaci Zapr. treba paziti na dimenzije sprava i uređaja jer su važne za određivanje dimenzija ormarića. Malo potrebnog prostora. ugraditi i kombinirati omogućujući nesmetano obavljanje poslova.

pokrovna ploča od 200 cm ujedno je površina za pripravljanje i odlaganje. Svi su primjeri koncipirani za dešnjake. Povoljan raspored radnih mjesta u kuhinji E 60 T ©O O© B A 60 1 30 A = povrSina za odlaganje >30 B = štednjak 60 C = radna ploha >60 D = sudoper prema proizvođaču E = površinaza odlaganje odn. ormar za metle 50 cm.> DIN 18011. treba svrhovito poredati radna mjesta.00 m i — IV 1ÍT I E. Za to ukupno treba 700 cm kako bi se postavili svi elementi. Često je kuhinja sastajalište obitelji ako prostor za blagovanje pripada kuhinji ® Prilikom namještanja treba obratiti pažnju na sljedeće: Štedjeti kretanje. ormarić za namirnice 60 cm. 244. c^edenje F = velika radna polča i donji ormarići G = gornji ormarići H = visoki ormar (i) Jednoredna kuhinja (5) Dvoredna kuhinja V (6) Kuhinja u obliku slova U (7) L-oblik s kutom za jelo 3 1-62 2. Kuhinja je u stanu radno mjesto. ali istodobno i boravak domaćice tijekom mnogih sati. 18022. donji ormarići za posuđe. radni proces slijedi zdesna nalijevo. Pravilan raspored bitno utječe na olakšanje posla.1 0 m 2 . radna kuhinja s prostorom za jelo 12-14 m 2 0 . dječje igralište i terasa 0.20 m. To znači. štednjak. Da bi se olakšalo raditi u kuhinji. sudoper. mjesto za kuhanje 60 cm. male naprave. Potreban prostor za namještaj i sprave: štednjak. povoljno držanje tijela. pećnica 60 cm.6 m 2 . 68901 Kuhinju treba orijentirati prema sjeveroistoku ili sjeverozapadu. radna kuhinja 8 . Najmanja tlocrtna površina kuhinjske niše 5 . te s podrumom. idući s desna na lijevo: površina za odlaganje.I 'ra I1 tšJ 0^ © Perspektivniprikaz jednoredne k u h i n j e V J V ~ Perspektiva-»© t " @ v N e S r Í n j a S T h r a S r t Ormar-kuhinja (firma Haas u Sohn) 247 . zamrzivač 60 cm.40 m (?). tj. \ Vrtna vrata V ¡ Podrumske stube | ¡ % Kuhinja _l Smočnica Dječje igralište Blagovaonica Soba za boravak _) Prostorija za L Erigremu Povrtnjak Pogled iz kuhinje Putevi Ove prostorije su uobičajene samo kod velikih kuća © Odnosi prostorija veće kuhinje % I Učestalost korištenja radnog prostora [ i J < Glavne veze s ostalim područjima Učestalost korištenja puteva između područja Za korištenje sprava i namještaja nužan je između nizova slobodni prostor širine 1. dobra rasvjeta radnog mjesta s.0 . prilagoditi visinu radne plohe visini tijela.PREPORUKE . Uz dubinu niza sa svake strane od 60 cm dobije se minimalna širina kuhinje od 2. površina za cijeđenje — @ > . hladnjak 60 cm. omogućiti nesmetan rad i dovoljnu slobodu kretanja.Ulaz Predprostor Gospodarska prostorija Pomoćni ulaz | KUHINJE AMK . Po mogućnosti se iz kuhinje trebaju vidjeti vrtna vrata. mjesto za pripravljanje. Za ljevake to će biti slijeva nadesno.©.. u posrednoj vezi s vrtom za povrće i začine. pribor itd. izbjegavati rad u stojećem položaju. ulazna vrata. sudoper s dva korita i plohom za cijeđenje (uključivo stroj za pranje posuđa) 150 cm.

00- 4 osobe I s 5 osoba 6 osoba 7 osoba 8 osoba 3. potrebna površina za postavljanje stola Min.8 3.m O t/i •O N (0 TON (0 ra (0 <J <J •> BLAGOVAONICE POSUĐE I NAMJEŠTAJ a a ¡s s s a g « s * . bijelo i crno vino Meni: juha.•> o c o c o C O o C O •O c 3 . piće Meni: juha.1 5. jelo s ribom i jelo s mesom. bijelo i crno vino -2. šampanjac. desert.o C . desert.o N (0 ra o (0 Č* (0 C L E C O (0 (0 <J TO •S is C ¡ O S ra <J E <J o c É.„ H I I & l 1 1 1 -g I s i ^ s >¡>>N"N"N5>nz>ÍMOTOT>N (?) Čaše © Meni: juha.14 Npr.a o I tfí m i ^ tx> = 1.6 3. 5P •I. jelo s mesom.2 • . jelo s ribom i jelo s mesom. šampanjac.0010f-50-80— -50-110 45 ! • Mjesta za blagovanje Širina cm Dubina cm š 130 ž 180(190) Površina m2 2. potrebna površina za postavljanje stola • Min.80-2. pri 60 cm širine mjesta i 6 osoba = 60 x 6 = 180 (2. jelo s ribom i jelo s mesom. bijelo i crno vino Meni. sladoled.9 5. predjelo.14 Min.00) š 195 š 245 (255) = 260 JlO± j 45 -1. desert. potrebna površina za postavljanje stola 248 . •i« B -1.80- C O .14 m 3.

dubine 40 cm. mogućnost produljenja ako postoje harmonika vrata prema susjednoj prostoriji ^ 2 ) Smještaj jednog kompleta pribora za jelo ^—' okrugli stol. © Min. Ako ima prostora..00—1 1-1. Lijevo i desno od stola površina za kretanje od 80 cm. tako da je dovoljan razmak do susjeda © i moguć smještaj cjelokupnog pribora.4C 1 I1 k 1 35 a q D D 1.1.00 I ofefo i 7t> /! © Najmanja blagovaonica za 6 osoba: vL' Blagovaonica za 12 osoba s površinom za pripremu.® Najmanji je promjer takvoga stola 0.BLAGOVAONICE DIN 18011 U kuhinji je poželjno imati mjesto za međuobroke. dobra rasvjeta prostorija 249 . prostorija za zajutrak prema istoku Prilaz iz kuhinje ili prostorije za pripravljanje — @ . veza prostorija letećim vratima Blagovaonica kao naprijed. ispred blagovaonice ili dnevnog boravka (dakle pri najčešćem jugozapadnom vjetru prema istoku do jugoistoku). Orijentacija blagovaonice prema zapadu. Vanjski prostori (verande. Tako nema bliještanja i susjedi si mogu gledati u oči. treba svaka osoba za stolom imati dio površine stola 60 x 40 cm. lonce i si. I (?) u I T 40 ' + 120 50 . Mjesto za blagovanje > zahtijeva znatno više prostora. 4 do 6 osoba V 9 .00 1 T 80 C3 T > i. Stolne svjetiljke ne smiju zasljepljivati. 4J^ 30 (?) 1 • (?) • 3. Ako treba smjestiti više od 3 osobe. ali može zamijeniti posebnu blagovaonicu -> © . To zahtijeva dodatne površine za namještaj i kretanje -> @ . ali zbog uzdignute police od 15 cm zahtijeva manje mjesta. bolje 1.vratima ->• © + © Da bi se moglo udobno jesti.© Mjesto za mali obrok može biti stolić koji se izvlači iz donjega ormarića. Povoljno je ako se prostorija za jelo može prilikom svečanosti proširiti sklopivim ili harmonika .10-1 n •: 2.© Uvijek je ugodno sjediti za okruglim stolom © . nešto više: niša za jelo © Uz više od 5 osoba mora se predvidjeti prolaz do stražnjih mjesta.00 >j •i •i :ll .27 1 i a a a D D D 0 M . razmak do zida ovisi o posluživanju © Razmak između površine za pripremu i stola predvidjeti i za prolaz © Za ladice i vrata 1—60 —1—50 . ušteda prostora: stol s kutnom klupom l-50-t— 155 —I- (?) Okrugli stol. mora se dodati 80 cm za kretanje oko sjedećih mjesta. Na sredini stola treba ostaviti trak širine 20 cm za zdjele. visine 70 .0 \¡ QOOOQ O O 4.• no mirnim položajem mjesta za blagovanje Blagovaonica između terase i sobe za boravak.10 .110-1 1-60-1-40-1—80—| 80 »4/54 80 T I O 4o • • h45-f-40-H-30f 30| ••:" i . 4 - •:• 60 © Minimalni prostor: stol za jelo u vagon-restoranu. terase) leže na sunčanoj strani zaštićenoj od vjetra.25 m. .: II II : Bar . s D] II.75 cm -> © . stol može biti u sklopu slobodno stojećeg ormarića -> © Manju dubinu zahtijeva barski pult za jelo.@ Preporučuje se iz> laz na terasu.80 T 1. kutni ormarić za posuđe Soba za boravak ÍBIagoyi: Kuhinja Shema odnosa prostorija oko blagovaonice ^ ' Zatvorena blagovaonica između kuhinje i sobe za boravak s poseb. ili i za glavne obroke.90 m. najudobniji raspored stolica.ploča Jif: Stol na izvlačenje i zakretanje Stol na izvlačenje I -1. Razmak između ploče stola i donjega ruba svjetiljke ne veći od 60 cm © . sa sobom za boravak uz zajedničku terasu. Klupa u kutu sa stolom kao mjesto za jelo zauzima najmanji prostor -> © . Potrebne su posebne stolice ili visoke stolice bez naslona — © .

potrebno je i svjetlo za čitanje -> (2). 100 x 190. bolje 75 cm -> © . ( g ) Spavaća^soba s garderobom i prila.75 . 75 Spavaća soba s više prostora za toaletu 1 ormare . 160 x 200. Osim rasvjete čitave prostorije. ( g ) Spavaća soba -t d j e č j a soba do nje t ' ^ 3 ) Spavaća soba / tuš / kupaonica V ® Dvokrevetna soba / dijete / gost t * (15) (§) t ^ 06) Dvokrevetna soba V © Mogućnost podjele Q6 250 . Ako nema raspoloživog mjesta. Dobro je rješenje ormar sa zrcalima na vratima ili stranicama.SPAVAĆE SOBE Udobnost pri spavanju ovisi o krevetu. 100x200.> © + © . treba naći mjesto na hodniku . Duljina kreveta za svaku pojedinu osobu treba biti jednaka tjelesnoj visini + 25 cm. Oko kreveta prostor 75 cm © Odlaganje je neophodno: noćni ormarić uz krevet Sjever Prostor za ormare sa sklopivim vratiV-/ ma Sjever * n 4fr (5) V-/ 2. U spavaću sobu treba postaviti najmanje jedno zrcalo u kojem se može vidjeti cjelokupna figura.00 . Uobičajene dimenzije: 90 x 190.00 V (?) v—/ Mala spavaća soba/dječja soba r 1 > V " (B) Uobičajena svrhovito namještena spavaća soba 75 . Prikladni su i ormarići na koje se mogu postaviti noćne svjetiljke -> Po osobi treba osigurati oko metar prostora za ormar. Oko svih strana kreveta treba projektirati prostor širok najmanje 60 cm. Pri otvorenim vratima mora ostati dovoljan prostor za kretanje -> Lijevo i desno od bračnog kreveta mora postojati prostor za odlaganje. a naročito ako usporedno s krevetom stoje ormari.00 2.p . To je važno za namještanje kreveta. 75 . 2.60 10(7) Spavaća soba s garderobom f ® Spavaća soba s garderobom V © bnimtednikom ^ " * * * ^ ^ Kupaonica U © Spavaća soba i garderobni hodnik p .

11) kuće za odmor i dječje sobe. sklopljen se može koristiti kao klupa za sjedenje Niski krevet od čeličnih cijevi s poplunom ili vunenim pokrivačem ^ ^ Bakin krevet s perinom.10 2. ateliere i si.A) Ležaji na raznim visinama SPAVAĆE SOBE VRSTE KREVETA i.338 m 2 po krevetu Pullman-krevet za stambene prikolice i spavaća kola. glomazan s visokim nogama B) Ležaji (kauč.00 l © Rastezljivi krevet za 1 ili 2 osobe. sa sandukom tspod madraca za smještaj posteljine preko dana © Počivaljka sa sandukom za posteIjinu iza kosih jastuka /g\ Počivaljka za spavanje na izvlačenje C) Ležaji za nuždu -62—j- © Visoki krevet na ormaru s dubokim vodilicama s gornjom pločom na izvlačenje koja je ujedno poklopac © Krevet na ormaru. preko dana se ugura u krevet Zidni ormar za rastezljive krevete -* obratiti pažnju na uske otvore za vrata Rastezljivi kreveti mogu stajati ispred zatvorenih vrata ormara Kod okretno-sklopivih kreveta je ormar noću otvoren 251 . potreban je poseban sanduk za posteljinu) ^ ^ Počivaljka za spavanje (rasklopiva) Frankfurtski krevet (bočno preklopiv) Frankfurtski krevet (preklapa se po visini) 2-struk ili kao dva kreveta E) Rastezljivi i zidni kreveti Mmmmm t . sličan je japanski način spavanja Poljski krevet s napetim platnom za jedra. prikladno za vrlo male prostorije. ® Vreća za spavanje s patentnim zatvaračem i kapuljačom za glavu. ~ Tro katni krevet za spavaća kola. niski ormar za odjeću. brodske kabine. uzdignuti naslon je drugi krevet D) Sklopivi kreveti 35 ? Naslonjač za spavanje (rasklopiv. pokrivač i jastuk su preko dana smotani u navlake s patentnim zatvaračem © Kao prije.72 -i— 68 ^ 2. počivaljka) - © Počivaljka. potreban prostor 0.

položaju prema stranama svijeta (glava po mogućnosti prema sjeveru). Još su VM Dva kreveta jedan do drugog 3 • Dva kreveta jedan iznad drugog položaj kreveta manje ovisi o prostornim mogućnostima nego 0 osobnim željama. obliku kreveta.kuća koji je bio oblikovan poput bazilike. Ako su kreveti razdvojeni. uz zatvorene zavjese osebujno osvijetljen odozgo kroz baldahin. 252 . jer ako: (§) Prijatelji spavaju u istoj sobi. ili još radije -> (5) . a nekada je zajednički ležaj bio uklopljen u zasebni prostor: I krevetu u sanduku Krevet s baldahinom Natkriveni krevet Krevet . Ima li više kreveta. a također i položaj glave u krevetima koji se dodiruju osjetljivije razlike kad je riječ o bračnim krevetima: © + @ . određeni zahtjevi uvjetuju raspored kreveta. važan je njihov međusobni položaj. bojažljivi radije uza zid -» 0 + (2). Posljednja četiri primjera zorno pokazuju koliko je oblikovanje prostora i namještaja ovisno o načinu života u nekom razdoblju. Danas prevladava odvojeni položaj bračnih kreveta.SPAVAĆE SOBE POLOŽAJ KREVETA Za osjećaj sigurnosti i mira osobe koja se odmara. po mogućnosti bračni par ne leži u istom smjeru nego u suprotnim smjerovima . o položaju u odnosu prema svjetlu (otkrenuto od prozora ) i vratima (pogled na vrata).(J) Osjećaj smirenosti ovisi 0 zidnoj oblozi. vrlo je važno gdje je krevet smješten: ® Sl ° i i slobodno u sobi Samosvjestan čovjek rado spava u slobodnom prostoru sobe @ .> © + © .

© i Ako su ormari uz vanjski zid.00 ^g^j Prostorija za ormare i tuš između dviju dječjih soba Prostor za ormare s razdvojenim pristupom Prostorija za ormare. treba paziti na termoizolaciju i ventiliranje kako bi se izbjeglo kondenziranje vode.00 1.00 T J 1 n I f \ M: ¿Mt 60 © Krevetska niša oblikovana ugrađenim ormarima © Dvostruka niša (s površinama za odlaganje na vratima) (Q) U ^ Mnogo kratkih odjevnih predmeta. Najpovoljnije su masivno obrubljene niše s običnim podom. ormari obostrano Prostorija za ormare s mjestom za oblačenje 253 . pa su poželjni ormari duž cijele stijene. 90 ^ ^ Prohodni ormar između dviju prostorija 2. Male prostorije zahtijevaju maksimalnu štednju prostora. Ventilacija je potrebna i za garderobe @ . izvrstan raspored ormara. 1. Najprikladniji su ormari kao pregrade između spavaćih soba -> (?). ^ 70 T 33 33 1 \ 30 jf / / Unutarnje površine tapete ili obojene (6) Uobičajeni ormar za odjeću i rublje (7) Ugrađeni ormar za odjeću i rublje Ugrađeni dvostruki orrrar. zidovi obojeni ili oblijepljeni tapetama koje se mogu prati. 30 t i 1 i i 9-10 / Hlače Ladice za rublje V Sfc" CJi O.25 KREVETSKE NIŠE I ZIDNI ORMARI i 1. klizna vrata tipizirane proizvodnje. a za unajmljeni stan pokretni ormari. jllfi i t i á .SPAVAĆE SOBE 2.Z I S . ušteda troškova i prostora -» © .50 65 . Po^Jgd na dvokatnu krevetsku nišu ^g^ Pogled i presjek krevgtske niše s gornjim ormarom • Za vlastiti dom poželjni su ugrađeni ormari. dobro iskorištenje prostora 10 © Presjek -> (§) 60 Presjek dijela s ladicama-» (§) Presjek-» 60 ® 1.50 I I .25 3.00 : 1 55 1.

3 para sportskih čarapa Muške čarape 10x8x3.45-1. dimenzije s. naslon u obliku vješalice za odjeću Ormar za odjeću i rublje s iskorištenjem površinama vratiju. 50-70 cm 5-10 kom. 1 frak 1. (5) Muško rublje 3 kom..60 . ručnika 24 ručnika 6 krpa za brisanje.30 85 za damu 18 gaćica 1 zimski kaput 1 krzneni kaput i kaputić 6 košulja 2 ljetna i kišna 5 potkošulja 6 pidžama i kaputa spavaćica 4 kostima 5 vunenih haljina i halj. malih frotir-ručnika Ci) Ručnici i si. 4 §^>5 cm GARDEROBE U ormare za odjeću i rublje moraju se najmanje moći smjestiti: za gospodina 2 ljetna odijela 2 zimska odijela 1 sportsko odijelo 2 ljetna kaputa 1 kišni kaput 2 zimska kaputa 1 crno odijelo 1 smoking..5-10 kom. 15 pari čarapa za prijelazno vrijeme 8 pari rukavica 8 pari cipela 5 bluza 4 šešira 4 večernje haljine 4 ljetne haljine ostalo 6 plahti 6 presvlaka 12 jastučnica 6 frotir.5 Čarape i rukavice Vješalice za odjeću 14) Toaletni stolić Stolica za odjeću. 253 254 . ^Ulu ® Ženski "I kaputi " MuškT" kaputi Kaputi (2) Ženska odjeća 6 12 6 12 12 3 8 24 pidžama dnevnih košulja potkošulja mrežastih košulja gaća košulje za frak maramica para tara pa 2 ljetna šešira 2 zimska šešira 1 slamnati šešir 1 kruti šešir 1 cilindar 5 pari cipela 1. frotira* za tuširanje 6 kom.

0 0 ^ © WC ispod kosine krova ili stuba © Podnožje pomično I—S 55—| 1 1.KUPAONICE OPREMA -> tH 1.20 Konzolna WC školjka s niskim vodokotlićem WC čučavac (francuska izvedba) ® WC školjka s ugrađenim vodokotlićem.05 1 ^l^rLdbT" ^ ^ ^ Prostor između kade i zida Poželjan slobodni prostor 19-22. . ormanc Ormarić za lijekove pod ključem Dva umivaonika s držačima ručnika između njih Dvostruki kombinirani stol za umivanje s donjim ormarom Kombinirani stol za umivanje 255 . također i s konvektorom 11S1S75 1 t—41—1 t-33sH 2. . 1 (-27-40 •23-ar (14) Bojler ispod umivaonika Protočni plinski bojler s priključkom na dimnjak .04 1. Toaletn.70 © Kod kraćih kada veća je potrošnja vode % 7T T 38 \ 1 I-30H U tuš kabini J105 1 (4) Ugrađena kada Obloga kade jedno.ili dvostrana.25 1. „ . potrošnja vode 6 litara 1 .

Zahodske školjke s dubinskim ispiranjem smanjuju neugodne mirise. — L — I-AH 1 O p © n A B L T 38-45 60-75 55-75 120-135 \\{l/) --—J 1 [q] ' 6 5 ±15 40 2. Kupaće kade Najčešće je to ugrađena kada. Armature ispod žbuke štede prostor i lako se održavaju. 256 .. 4.70 ——I •• c• l i t ó B li A B L T 115-145 40.20. Bolje rješenje su dva umivaonika s prostorom za ručnike između njih i sa strane za odlaganje s.] 70!) Í t ^ h I 7 5 — 9 0 2. n? 1 t t 160-180 70. 40 . K D Mora biti dovoljno velik i imati dovoljno prostora za odlaganje.20 1 P© -2. Pisoar ->• 0 . Umivaonik 35-45 35-45 60-75 100-120 2 . —L— I—A—I U® 1 55 15 40 H 20 40 H h- 25 -2. Radi akustične izolacije treba upotrebljavati armature grupe I.kade služe uglavnom za pranje tijela.e 20 60 1.50- Iz higijenskih razloga bolje je postaviti školjku uza zid.KUPAONICE tu i. U — ® I—80—I—90 1 j————1. Kupaće kade osim za pranje tijela služe i za oporavak (ljekovite kupke). H — H H (SI (8) gl 20.55 120-175 100-145 BxT 75 x 90 1/ 80 x 80 90 x 90 8 0 x 100 _ P ® I—1. 25 40 20 40 15 1 H H 40 20 i p ® —I 30 90 1—I . Mješalice s polugom štede vodu i energiju. 255. 255 © . Povoljno: visoka kada s ugrađenim konvektorskim grijanjem s.05- TT I B I _ A B L T 80-100 75-100 80-100 130-175 3.20 m ne pruža dovoljno prostora za ruke pri pranju. Dvostruki umivaonik širine 1. Tuš .00—t—70—I [ — 1 .35 1—'7°—H—9C 1| 1.25 1 — V © -2.70 1. 7 0 .© Danas uobičajeno i u kući. 40 15 50 20. Zahod sa stojećom ili zidnom školjkom P® — 1 1.15- ¥ fl 5..80 100-120 120-150 V © 25 .

sred.SANITARNE KABINE PREDGOTOVLJAVANJE w o f iojio) Biok ugrađen u zid Blok ugrađen u zid mmmmmm © Blok ispred zida i f f—>.76 2. sred.53 P Kabina s kadom i perilicom P (li) Kompaktna kabina Kao prije.> © Dimenzije instalacijskih okana Instalacije kućne tehnike Z W K WAS pt © Instalacijski elementi za WC ^ (2) instalacijski elementi za kupaonicu •• WA r G Hu Hr min. hotele i za sanaciju starih zgrada.30®. azbestcementa. mokre prostorije najčešće su skupe i zahtijevaju vrijeme za izvedbu.285—I 1-1. zgrade za odmor. ali i drugi sintetični materijal.© . [oJ(q) Blok ispred zida 0 v v Uobičajene instalacije za tzv.© .53 1.32 bABS P © wc-kompaktnakabinasobjektima P .05 " si 39 !R "l 1 1. cijele kabine za cjelovitu visinu etaže. Postoji i izvedba gdje su kuća i oprema od istog materijala. Predgotavljavaju se instalacijski blokovi . ali tuš sa strane Kompaktna kabina . Cjelovite kabine s nepromjenljivim dimenzijama . min.945 2.. zgrade s apartmanima. kao drveni kostur s pločama od lesonita. prešanoga nehrđajućeg čelika.875 1.115 W (6) Kao prije. preporučljivo je predgotovljavanje.> © do (3) instalacijski zidovi.20 - 1. s ugrađenim instalacijama i sanitarijama s priborom. © . Konstrukcije: Najčešće tipa sendvič. .2. S obzirom na to da su zahtjevi uglavnom jednaki. s tušem „ I 2.745 1.806 6 H—72—H 1.72 H ( j ) oknom S tUŠem i )sklmj^ ( g ) Mala kabina s kadom ' lnsta a c i P® Kabina s kadom 1.45 2.6 -1. kuće za više obitelji. aluminija.> © . Poliester armiran staklenim vlaknima. max mm ^ (3) Instalacijski blok ispred zida p (4) Instalacijski zid I 1.40-1 P © Kabina s tušem u hotelu P © Kabina s tušem u najmanjem stanut^ © S h S in^alacNe ^ 53 V © w c kabina u bolnici 257 . max. naročito za zgrade u nizu.

stojeći ili konzolni na zidu > 60 >120 > 70 >140 > 50 40 >55 >55 >60 >60 >40 60 Kade b® ^ToSan^Sr^ S0b3 > (D Kupaonica ugrađena u kuhinji 7 Kada za kupanje 8 Tuš .® s manjim potrebnim prostorom od prostora za kupaonice s tušem. mora se u kupaonici predvidjeti prostor i osigurati priključci za strojeve za pranje i sušenje rublja te prostor za košaru za prljavo rublje Za mlade ljude pogodniji su tuševi. Kupaonica između spavaćih soba. između sobe za boravak i tri spavaće sobe 40 * Kod tuš . a za starije sjedeće ili ležeće kade -> primjer @ . Prilaz iz spavaće sobe i kroz zahod -»(§) Najpovoljniji je položaj u neposrednoj blizini spavaćih soba.KUPAONICE POLOŽAJ U KUĆI Kupaonica ra g •p O Spav. umivaonici za ruke i bide 1 Jednostruki toaletni stol 2 Dvostruki toaletni stol 3 Ugrađeni toaletni stol s jednim umivaonikom i donjim ormarom 4 Ugrađeni toaletni stol s dva umivaonika i donjim ormarom 5 Umivaonik za ruke 6 Bide (bidet). soba supruge Ako nije predviđena prostorija za kućanske poslove. i ^ ^ ^ ® Kupaonica i tuš dostupni iz hodnika (TT) Potrebna količina tople vode.5 25 10 10 40 20 30 37 37 37 37 37 37 38 37 40 4 4 4 6 10 10 10 10 5 Kupanje: Ležeća kada Sjedeća kada Kada za noge Tuširanje 140-160 40 25 40-75 40 40 40 40 15 5 5 6 Njega tijela: Brijanje na mokro Letećim vratima mogu se spavaće V ® p°ostorHa Pa0niCa ° d V ° i i . gornji ormari prema proizvođaču (4) Kupaonica na hodniku. dostupna iz hodnika 5 5 0. V Neposredni pristup kupaonici i WC-u letećim vratima iz roditeljske spavaće sobe 14 Donji ormari. ugrađenim u zid) 11 Pisoar 40 40 40 75 60 40 Sprave za pranje 12 Perilica 13 Sušilo za rublje 40 do 60 60 60 60 Kupaonski namještaj .kada >170 > 80 >75 >80* WC i pisoar 9 WC s tlačnim ispiračem ili vodokotlićem 10 WC bez vodokotlića (s vodokot. temperatura i vrijeme trošenja vode 1 37 4 258 . soba supruga Spav. min) /gN * Kupaonica dvojim vratima dostupna s hodnika i spavaće sobe p.kada s b = 90 i 75 cm (ÍO) Potreban prostor za uređaje u kupaonici i WC-u Potrošnja tople vode za: Pranje: Ruke Lice Zubi Noge Gornji dio tijela Donji dio tijela Cijelo tijelo Glava Pranje djeteta Potrebna količina tople vode (0 Temperatura tople vode (°C) Vrijeme trošenja (pribl. ® Odnosi kupaonice prema ostalim prostorijama Uređaji Površina za smještaj Širina u cm Dubina u cm Toaletni stolovi s umivaonikom. visoki ormari.

Kupaonicu i zahod treba orijentirati prema sjeveru.» ( i ) .30 m. Važno je da su takve u stanovima s više od 5 osoba.KUPAONICE POLOŽAJ U KUĆI DIN 18022 Prema DIN 18022. kupaonica i WC na jednom f < / o N paonica i WC u unutrašnjem podinstalacijskom zidu ručju tjr Kuhinja. Ako se nalaze u unutrašnjosti zgrade. Kupaonica i zahod mogu biti povezani sa spavaćom sobom ako postoji drugi zahod ili kupaonica sa zahodom s pristupom iz hodnika . u drugim zgradama (npr. smjestiti tako da se mogu koristiti zajednička instalacijska okna. umivaonik i perilica pripadaju kupaonici. a zahodska školjka. Treba predvidjeti najmanje jednu uzemljenu utičnicu za električne naprave uz ogledalo. bojler za toplu vodu. Treba predvidjeti dvije odvojene prostorije za kupaonicu i zahod. kućno gospodarstvo. moraju površine biti jednostavne za čišćenje. U višekatnoj zgradi treba kupaonice i zahode smjestiti tako da instalacijski zidovi leže jedan iznad drugoga. Kada za kupanje i/ili tuš .. Dvije susjedne kupaonice dvaju različitih stanova ne smiju se priključiti na zajedničke instalacije dovoda i odvoda vode. na visini od 1. a također i kupaonicu i kuhinju. ® . Prostorija kupaonice znatno je izložena vlazi. dodatna grijalica. rukohvati iznad kade.» © . po mogućnosti s prirodnom rasvjetom i ventilacijom. Jačina buke koju uzrokuju kućanske tehničke naprave i instalacije u tuđim stanovima ne smije prijeći 35 dB (A).© . Treba predvidjeti odgovarajuću izolaciju. treba predvidjeti najmanje 4 izmjene zraka u satu. kuKuhinja. Obloga poda mora biti sigurna od klizanja. Zbog visoke vlažnosti zraka i stvaranja kondenzata. Prostorije se zaključavaju.Dobro je smjestiti kupaonicu u područje spavaćih soba . Zidna i stropna žbuka moraju biti u stanju upiti i ispustiti dovoljno vlage iz zraka. bide i mali umivaonik zahodu.® . s krovnim prozorom p ^J) Kupaonica dostupna iz spavaće sobe i kroz tuš / WC U ® Kupaonica uz unutrašnji hodnik V ® IB1 IS! C l | Spavanje I1—) Spavanje a V v (5) Tipična kupaonica u kućama u nizu . kutija za papir na dohvat ruke. upravne zgrade) + 15 °C. kupaonice i zahod samostalne su prostorije u kojima su smješteni uređaji i oprema za njegu tijela i održavanje zdravlja. Iz ekonomskih i tehničkih razloga treba kupaonicu i zahod. jer će tako biti najniži troškovi instalacija i akustične izolacije.@ ® . Verfasser © Kuhinja. ogledalo s rasvjetom. držači za male i velike ručnike. Za akustičnu je izolaciju mjerodavan DIN 4109. čaše za pranje zuba. U kupaonici i zahodu trebaju se naći i: ormari za ručnike i sredstva za pranje i čišćenje. Ugodna temperatura kupaonice iznosi + 22 °C do 24 °C.kada. (6^) Tipični hotelski tlocrt: hotel "Nassauer Hoff" Wiesbaden arh. ormarić za lijekove i zavoje (pod ključem). kupaonica i WC na jednom instalacijskom zidu * /JTjS Kupaonica dostupna iz spavaće y f m y sobe Velika kupaonica Kupaonica i sauna (veza preko tuša) 259 . šalice za sapun i površine za odlaganje. ^ Kupaonica u tavanu. sušilo za ručnike. Za zahod u stanu + 20 °C.

0 prikazuju minikupaonice.50 Kao -> 0 .00 . tj. 70 40 V (8) 55-65 (9) 1.60-1. bide. ali širine 2. tako da se vrata mogu lakše otvarati (za stare zgrade) V© 1. Tržište nudi i kade sa zakošenim kutovima. s dva umivaonika Kada sa zaobljenim kutem. oblikovani i prilagođeni svojoj namjeni.50 m Primjeri uređenja malih kupaonica 6 0 76 0 šesterokutna kada i tuš 1. Prema tome.p 5.15 m © 2. WC.44 80 Kupaonica s kadom u kutu 75 t " ® 75 75 Tuš i kupaonica na 7 m Mala kupaonica s iskorištenjem ku.^ (g) 0dvojenj prostor za umivanje Uj 0 90/90 25' 40 '25 U © WC i tuš odvojeni Tuš.15 Kao -> 0 . umivaonik 1.> 0 . zahtijevaju najmanje prostora. ali širine 2.80 Kupaonica s odvojenim tušem 10 76 75 Kada i tuš u kutovima Dvoredni raspored ^l) Odvojeni prostor za tuš li! •¡¡fli • Kupaonica I h i u zasebnim prJIto. potrebno u skučenom prostoru 260 . sa širokim dijelom za ramena i uskim za noge. 70-75 Kupaonica i tuš odvojeni Kupaonica i tuš odvojeni. tuš i kadu koji su od umjetne smole (poliester).65 2.KUPAONICE PRIMJERI IZ PROJEKATA Primjeri .

25 obilazna staza u. Najčešći način građenja je cjelovito izolirana zimska hala (Km = 0. samo pri temperaturi zraka < 29 °C) ili povišenjem temperature zraka (reguliranje higrostatom) u stankama između kupanja.00 Najmanji bazen ® Udaljenost do koje dopire prskanje od mjesta nastanka 261 . 40 °C). problematično zbog toplinskih mostova.5 ¡Uređaj za miježanj44)de 4.73). priručna kuhinja. Glavni problem je vlažnost zraka: iz bazena voda isparava dok se ne dosegne granica zasićenja -» s.85 W/m2 k max).00 . Uz visoku prozorsku termoizolaciju. rjeđe neizolirana "ljetna" hala (po mogućnosti rastavljiva).7. drvo obrađeno lazurnom bojom! Odredbom o termičkoj izolaciji više se ne postavljaju nikakvi zahtjevi (prije: najviše = 0.© .50. Ostala oprema: startni blok. pa ne treba ventilacijom poremetiti taj sloj. bazen s izolacijom protiv materijalnog zvuka). maksimalna brzina zraka 0. nakon kratkog vremena prestat će se upotrebljavati! Uobičajeno: voda 26-27°. 262 širina ovisi o obradi površine zida (visina prskanja . 262 (ii) .25 m/s. treba mnogo svjetla. Zbog visoke relativne vlažnosti zraka do 70%. u hali je nužno imati (i ako je dograđena uz kuću): zahod. relativna vlažnost zraka 60%-70%. ugraditi opremu za zabavu! Bazen u podrumu. U stanju mirovanja već pri niskim vrijednostima prestaje isparavanje jer se nad bazenom stvara zasićeni sloj zraka. prigušivači zvuka za ventilacijske uređaje._ I. daske za skakanje zahtijevaju odgovarajuću dubinu vode i visinu hale. proizvoljno određena veličina bazena Plivački bazen Presvlačenje Grijanje 37. prostoriju za tehničke uređaje = 10 m 2 . podvodni reflektori (paziti na sigurnost)..> ® . ako je bez otvora. 2. svaki mali toplinski most dovodi u kratko vrijeme do štete na zgradi! Specijalna literatura -»QP .PRIVATNI ZATVORENI BAZEN QP Neprijeporno služi uživanju tijekom slobodnog vremena. Nadzemni prolaz oko bazena ->s. djelomično pokretni krovovi ili dijelovi hale omogućuju da se pri lijepom vremenu kratkotrajno otvori hala i bazen koristi kao otvoreni (kupanje po svakom vremenu). Dodatne prostorije: prostorija za boravak. 262. nužno. omekšivač vode (za tvrdoću iznad 7° dH) i uređaj za raspršivanje sredstva protiv gljivica na nogama (naročito ako je oko bazena tapison). grijanje radijatorima. Isparavanje vode 16 g/m 3 sat (mirovanje) do najviše 204 g/m 3 sat (upotreba). tuš. otvoreni prostor. a nisu potrebni ni konvektori ispod prozora. b) prema spavaćoj sobi roditelja (eventualno roditeljska kupaonica može služiti za tuširanje) i c) prema dnevnoj sobi. Ušteda energije može se postići toplinskim pumpama (ekonomičnost ovisi o cijeni struje) i/ili povratnim izmjenjivačem topline (Menerga/Frölich) u uređaju za ventilaciju.! > 150 res: Jako prskanje . Tehničke pojedinosti Načelno samo materijali otporni protiv korozije: pocinčani čelik. pokrivanjem bazena (rolo ili pokretni prekrivači). ugradbom dvostrukog stakla (K = 1. ili zrak u hali < 29°. Podno grijanje je dodatni komfor. protustrujni uređaj za plivanje.!' 100 __ Normalno prskanje A = »:•-•• -»u Protustrujni uređaj 2. kompleks saune (sauna. Ušteda do 30% ukupno potrebne topline. prozore okrenute prema vrtu. tobogan.j Travnjak za ležanje ] - Bazen za djecu j © Veze prostorija uz zatvoreni bazen • • • •• Hotel u velegradu / s / e Uobičajeni hotel 9 /* ' > /"vobičajeni hotel Orijentacija: a) prema vrtu (idealni "zatvoreni bazen" je otvoreni bazen) s koritom za prilaz. Važna je zaštita od sunca i akustična izolacija (strop koji apsorbira zvuk.^ D o n j a gra lica 32 Hotel u velegradu Kreveti 100 200 300 £ Kreveti 100 Max. predvidjeti podzemni prohodni kanal za instalacije radi mogućega propuštanja bazena i instalacija i vođenja ventilacijskih uređaja -» s. preljevna posuda na kraju žlijeba (oko 3 m 3) . mjesto za najmanje 2 ležaljke. bar. ali nužno.. prostorija za odmor) . nikako gips. smjestiti uz kotlovnicu. ili primitivni ventilacijski sanduk s ventilatorom za izbacivanje zraka (suviše velika brzina zraka. masaža i fitnes. inače. ventilacija s dovodom svježeg zraka i uređajem za miješanje zraka -» s. Tehnička oprema: priprema vode s uređajima za filtriranje i doziranje sredstava za dezinfekciju. nepotrebno je grijati prozore toplim zrakom. 1 1 | Ventilacija | Uobičajena veličina plivačke dvorane <D dvorane kod jednoobiteljske kuće Raspored prostorija oko plivačke 40 1. sola rij. 262 s kanalima u stropu i podu. / / Kuhinja "|— | vanjski bazen [ Blagajna Strani posjetitelji Prohodni bazen ] Terasa s ležaljkama —Igralište "| . @stiju broj istovremeno prisutnih go- © Hotelski bazeni u Njemačkoj. konvektorima ili zračno grijanje. uklanjanje vlage iz prostorije ventiliranjem je skupo. %* ° a . opasnost od prehlade).> 0 Hot-Whirl-Pool (masaža. kombinirano s uređajem za ventiliranje. zrak 30-31°.4). ima smisla ako je izolacija poda k > 0.> © . aluminij otporan protiv morske vode. Minimalne dimenzije bazena . prostorija za hlađenje vode.

najčešće bez nadzornika. mirovanje 28 mbar 30 °C/65% vF. korištenje (M) prema Kappleru -> tH T&T T5 0 + 1 0 + 2 0 i f 3 0 + 4 0 Temperatura zraka odnosno vode Ventilator za odvod zraka v. oprema za odmor i zabavu. ^ vanjskom zidu piŽM g Hibridna toplinska pumpa postrojenje za odvlaživanje Shema postrojenja za dovod svježeg zraka © Jednostavno postrojenje bez dovoda svježeg zraka . neposredna veza između hotelske sobe i bazena (dizalo. Glavne teškoće: a) dogovor oko troškova i čišćenja. ležaljke. a mnogo je bolje jer nema hidrauličkog tlaka na oblogu obilazne staze.Obloga od poliesterskih ploča Prohodni kontrolni hodnik /ćTn Ventilacija s mehaničkom regulacijom (jednostavno rješenje) L Nosiva ploča I. PVC folija debljine najmanje 1. Najčešće je potreban nadzornik bazena (smjernice saveza HUK-a poštovati). . Dilatacijska razdjelnica do 12 m duljine nije potrebna.. ali potrebno samo s jedne strane. sprave za vježbanje.) 262 . reška JT^TTT. Potrebno je preljevno okno: uzdignuto -» (2) jednako lijepo kao ( 4 ) . Važno: potreban je ventil za izjednačenje s tlakom podzemne vode da bi se spriječilo razaranje bazenal Obloga: keramika.30 "C/84% vF. prirodni kamen (pad prema slivnicima!). kao i uređaj za raspršivanje sredstva protiv gljivica na nogama! Grijanje poda uz temperaturu zraka > 20 °C i dobru podnu izolaciju besmisleno je! Materijal za obradu površina mora biti otporan na vlagu i neosjetljiv na prskanje vodom. sauna.»» Prstenasti vod ® S i S £ n i a k 0 m t o n a ® Finski žlijeb Prozori . b) ako služi za više od 60 do 80 stanova. Moritz" Hidroizolacija i parna brana [-Estrih u padu r Stakleni mozaik ili slično *-Alum. Preko ljeta proširuje se mogućnost korištenja dodatnim vanjskim bazenom i spojnim kanalom kroz koji se može plivati. Izgrađen nadzemno sa zidovima od lake opeke skuplji je za oko 5000 DM od potpuno ukopanoga (jer su i instalacije jeftinije). hoteli za zimske sportove. Predvidjeti odvodnjavanje ispod obloge. Važno: velike površine za ležanje.. granica isparavanja u pogonu 36 mbar ( . u novije vrijeme vodopropusni tapison (nadomješta oblogu stropa koja apsorbira zvuk).5 mm (izolacija). bar.vrata I Preljevni žlijeb sustava "St. odvojeni ležaji. već nakon nekoliko prvih mjeseci neće više biti "prihvatljiv" Klizni ležaj Prstenasti vod Prstenasti vod Naglavnica bazena.Žlijeb / /Rešetka / Dilat. Skimmer ili bolje žlijeb.. Uobičajena podna obloga: keramika.(§) . Zajednički bazen. stakleni mozaik ili jednostavni nalič (vodonepropusni beton!) ili poliester. te livadom za sunčanje. npr. temperatura vode tw=27°C. vlažnost zraka 50% 1 60% 1 70% © Aluminijski bazen s oblogom od poliestera Tempe ratu ra 28°C R 24°C M R 26°C M R 28°C M R 30°C M 21 219 48 294 96 378 157 471 26°C 13 193 53 269 104 353 145 446 28°C 0 143 21 218 66 302 123 395 zraka 30 °C 28°C 0 67 2 163 31 247 81 339 0 143 36 227 89 320 " Razlika temperature voda/zrak od 4K ne može se trajno održati Strojarnica (l^) Plivačka dvorana ispod terena Specifična količina vodene pare u © z a t v o r e n o m bazenu (g/m sat) za stanje mirovanja (R) i maks. . Predvidjeti slivnik u podu. Nužan je uređaj za ventilaciju -» (j4) Bazen za hotele: općenito je dovoljan ba2 zen površine 60 m iznimke: hotel za vrhunac sezone. slijed donjih linija: stanje mirovanja. lako pregledno Relat.jeftinije u nabavi i eksploataciji Granica isparavanja kod zatvorenog bazena .. podvodne reflektore s brtvenim prirubnicama! Bazen od sintetičnog materijala samo iznimno zbog podzemnog kontrolnog hodnika -» (7) ili s posebnim potpornim konstrukcijama. analogan hotelskom. stijena od platica|v°%y"v . (3) Površinski usisnik (Skimmer) © Preljevni žlijeb sustava "Wiesbaden" f Rubnjak bazena H Rešetka ^ p l o t e ™ Ploča za prihvaćanje ReJMto Hop. ali ormarići za odjeću pod ključem. posebno stubište). plivajući protustrujni uređaj. jeftino. nekoliko kabina za presvlačenje.gornja linija.Termoizolacija ovješena Podno grijanje ovješeno = jednostavno. Irtvena traka ( / '/i Rubnjak bazena /Hrapave ploče Rubnjak bazena Hrapave ploče PRIVATNI ZATVORENI BAZEN -> Q D Bazeni se najčešće grade od armiranog betona..) odn. preljevni žlijeb sustava "Wiesbaden" Ij X .

Go. mogućnosti ugradbe Bočna kanalska pumpa Uređaj za mjerenje i regulaciju Dezinfekcija^ Kojek. .00 x 1.20 x 1. .50 ¿jpN _ . vrtložni bazen i sauna (jo) Plivački bazen s rimskom stubom Ulaz > (j) Plivački bazen. Korig.60 10.20/1..Betonska ploča Poliesterski bazen / gotovi bazen za plivanje .ovl bazen za 5.50 12..20 x 1.60 10.OÏ f .Klupa za sjedenje BAZEN ZA PLIVANJE DETALJI Prema kanalu @ Klasični filtarski sustav sa skimmerom i dovodom Voda .20 x4.r -.50 x 3.50 p'tfp1' J:V> Q.70 x 5..50 6.^pH Bo^ulactja V P r e m a Kanalu v P r e m a kanalu FloKulacija.r ^ t .-. /¿n P l l v a n J e ">• (2) 263 .90 6. r (8) Okrugli plivački bazen s vrtložnim bazenom 7^ F .95 x 1. jesak . .20 x 2.--_—_ --.00 x 3.00 x 1.10 1.35 11.20/1.. 1.80 . p h (3) Shema cjevovoda za plivački bazen s preljevnim žlijebom (4) S h e m a cjevovoda z a whirlpool .10 x 1.1 " t Odzračivanje žlijeba ti Komand Dmand U zidu bazena dolje (2) U žlijebu bazena na dnu U zidu bazena gore Ispod konzolne ploče Pokrivanje bazena.50 x 3.10 x 1.20 x 1.00 x 6.20 x 4.---r _ Terasa Plivački bazen.40 1. vrtložni bazen i sauna Podne ploče M / 7 .75 1.

Za odvijanje programa pranja i punjenje te za pražnjenje perilice mora se računati na približno 1 sat.20 H 595 20 H PRAONICA RUBLJA .5 kg/osoba potrebni kapacitet praonice = I 1100 700 1 1 (T) Centrifuga za rublje (2) Pogled sa strane (T) 20 H 595 20 H rivanje novca T + količina rublja/tjedan broj dana za pranje/tjedan x broj pranja/dan © Sušionik Pogled sa strane -> ( f ) Primjeri proračuna 1 Hotel sa 80 kreveta.••V. 1 jedinica = 1 stanovnik Iznalaženje potrebnog kapaciteta: U kućanstvu s jednom osobom najmanje se jednom tjedno.3 kg/mjesto.V. za dojenčad: oko 10 . Hotel sa 150 kreveta. pansione i restorane udio rublja koje se glača iznosi oko 75%. umirovljenike: dom s njegom: s oko 8 kg/krevet.UREĐAJI ZA PRANJE ii íI . Potrebno je dakle 5 perilica i dva stroja za sušenje. 90 kreveta po 20 kg Stolno i kuhinjsko rublje oko Potrebni kapacitet = 2000 k = 1800 kg/tjedan 200 kg/tjedan 2000 kg/tjedan S- (5) Centrifuga za rublje ® r Pogled sa strane (§) 9 = 57.5 do 5 perilica. popunjenost 60% = 48 kreveta 4 izmjene posteljine /tjedan.3 kg/jedno pranje Utičnica 3x6 Stambena zgrada sa 90 stanara oko 3 kg rublja po osobi i tjednu Potrebni kapacitet= količina rublja/tjedan !L (7) Vreli valjak ® »%••••••••••••••••••• H50I-390-I Pogled sa strane-» ( j ) broj dana za pranje/tjedan x broj pranja/dan 90 osoba x 3 kg = 270 kg: (6 dana x 5 pranja) = 9.> QD r ~i i ili® ® 0 • i '.V. Navedene količine vrijede uključujući mjesto u restoranu. Potrebni broj perilica: studenti zbog prisustvovanja nastavi imaju na raspolaganju samo određeno vrijeme u danu. Dom. kod inkontinencije: oko 25 kg/krevet. Dječji domovi: oko 4 kg/krevet. Za bolnice udio rublja koje se glača iznosi oko 70%. Za navedene ustanove udio rublja koje se glača iznosi oko 60%. Potreba: i 18 pranja: 4 sata = 4. to vrijeme može se pretpostaviti da je između 16 i 20 sati (= 4 sata).V.V.1 0 kg/krevet (tjedno 2 .3 izmjene rublja). 60% od 904 = 524 pranja/mjesec : 30 dana = 18 pranja/dan. Lječilišta i ustanove za njegu: oko 4 kg/krevet. tjedno 1 izmjena rublja). za studentski se dom može pretpostaviti popunjenost od 60%.1 5 kg/krevet (tjedno 4 izmjene rublja).V.6 kg/jedno pranje 2. oko 1 2 . Domovi za stambeni dom: oko 3 kg/krevet.8 perilica Potrebne su 1. 4 pranja mjesečno za 1 SJ. Potrošnja rublja u kilogramima suhog rublja tjedno: Kućanstvo oko 3 kg/osoba (udio rublja koje se glača oko 40%). oko 8 . Hoteli oko 20 kg/krevet (svakodnevno posteljina i ručnici). Za hotele. Bolnice za ženske bolesti i porodništvo oko 16 kg/krevet.0 kg/jedno pranje: 5 kg/jedna perilica rublja = 1.1 kg/jedno pranje 3x7 Starački dom i dom za njegu: 50 mjesta za zdrave.V. Pansioni: oko 3 kg/krevet Restorani: oko 1 . 70 mjesta za bolesne 70 mjesta za bolesne po 12 kg rublja = 840 kg/tjedan (sumnja na infekcije) 9 5x5 50 mjesta za zdrave po 3 kg rublja stolno i kuhinjsko rublje (nije sumnjivo na infekciju) Potrebni kapacitet = 250 kg Potrebni kapacitet = 840 k = 33. dnevna izmjena ručnika = oko 12 kg/krevet 48 kreveta po 12 kg rublja = 576 kg/tjedan Stolno i kuhinjsko rublje oko 74 kg/tjedan Potrebni kapacitet = 650 kg/tjedan = 18.6 kg/jedno pranje = 150 kg/tjedan 100 kg/tjedan 250 kg/tjedan = 8. oko 5 kg/krevet (turistički hotel. Kod inkontinencjje: oko 25 kg/krevet. Dječje bolnice: oko 18 kg/krevet. 5 .V.1 5 kg/krevet. Bolnice. 226 SJ x 4 pranja(SJ = 904 pranja/mjesec 1 100% Prema iskustvu. popunjenost 60% = 90 kreveta Dnevna izmjena posteljine i ručnika = 20 kg/krevet. Studentski dom 226 stambenih jedinica (SJ). klinike (do približno 200 kreveta): Opće bolnice: 12 .8 = 2 perilice. Bolničko osoblje: oko 3. tj. (9) Koritasti valjak Pogled sa strane • 264 .1 2 kg/krevet.

© . za pranje © Pokret. za osoblje © Razdjelni zid | @CE> © Perilice s jednim vratima u dezinfekcijskoj kabini Pranje s razdvojenim prostorijama za čisto i nečisto ® Perionica u domu za starije osobe 265 .© . svaku sa svojim prilazom . prost. Vrata tog "filtra" za osoblje moraju se naizmjenično zaključavati. zidovi i vanjske površine ugrađene opreme i strojeva na nečistoj strani moraju se moći prati i dezinficirati.20—t(4) Perionica .00 © Sredst.PRAONICA RUBLJA .samoposluga ®_J KfflDhZMT -4.-' © Pranje © Sušenje © Glačanje I Pranje Korito I pokretno postolje Ti K| 1-1.UREĐAJI ZA PRANJE © Pranje i centrifugiranje © Sušenje -> CD Praonice rublja u bolnicama treba podijeliti na čistu i nečistu stranu. V _ © © © Glačanje ©Vozno postolje © Korito za rublje © Stol za odlaganje 1 Blok za glačanje J pokretan) © Mala perionica za hotel ® © ® (D ® © ® © ® © © © ® ® ® + ® Pranje Sušenje Glačanje + + Težina Muško rublje Košulja Potkošulja © Težina Rublje za kupaonicu Ogrtač za kupanje Ručnik za kupanje 100 x 200 Prostirka za plažu Ručnik Kupaće gaće Kupaći kostim 67 x 140 50x100 1-djelni 2-djeini g 900 800 400 200 100 260 200 © © Razvrstavanje Glačanje 9 170 laka teška kratke duge 100 150 75 180 450 20 70 Odlaganje Skladištenje + + Gaće © ® © ® @ Pranje Sušenje Razvrstavanje Glačanje + odlaganje Skladištenje Glačanje + Pidžama Maramica čarape (par) Žensko rublje Bluza Garnitura Podsuknja Pidžama Noćna košulja Maramica Pregača Radna haljina Dječje rublje (malo dijete) Odijelce Garnitura Kaputić. pulover Hlačice Maramica Čarape Čarape s gaćicama Glačanje + Šivanje + Posteljina Navlaka 140 140 75 350 170 10 170 130 Plahta 160 x 200 150x250 850 670 600 200 _>0D + ® Preklopna navlaka 140 x 230 Jastučnica 80 x 80 Stolno i kuhinjsko rublje Stolnjak Veliki stolnjak Salveta Ručnik Krpa za suđe 125 x 160 125 x 400 70 x 70 40 x 60 60 x 60 370 1000 80 100 100 110 80 75 25 15 70 100 Radna odjeća Radno odijelo Overall Pregača Muški radni ogrtač Ženski radni ogrtač 1200 800 200 500 400 U dvije odvojene prostorije -a M Glačanje © Prosječne težine komada rublja a 2£ Pranje T T ® •rl r ©r K = Blagajna JL © Pranje © Postolje Sušenje K. postolje © Korito za rublje © Blok za glačanje ® Stol za odlaganje © Stol za odlaganje @ Stol za glačanje Pokretni regal | Q ) Šivaći stroj izdv. Prolazi za osoblje između čiste i nečiste strane praonice moraju se urediti za obaveznu dezinfekciju ruku i u njima osigurati prostor za zaštitnu odjeću.» © .» © . tako da se istodobno mogu otvoriti samo jedna vrata . Podovi.

a najbolji su laki čelični profili ili cijevi s dobrim usidrenjem u zidove.0 m 2 balkon za 1 . Još je bolje da su razdvojeni izvedbom ostava za balkonski namještaj. Za ogradu balkona prikladno je neprozirno staklo. suncobrane i si. kiša. jako sunce).» © . postaviti horizontalnu čeličnu cijev ili posude s cvijećem ->(§). zaštita od pogleda. ali se teško zaštititi od pogleda. a u njemačkom klimatskom području nisu prikladne. pa ju stanari najčešće sami nekontrolirano oblažu raznim materijalom. javlja se propuh -»(§). i ugodniji su od slobodnih balkona . ispravan položaj u odnosu prema susjednom stanu i kući.6 osoba A = 6.0 m2 balkon za 3 . spavanje. Osunčane su samo kratko i susjednim prostorijama stvaraju odviše vanjskih zidnih površina. Zajednički balkoni (u zgradama za iznajmljivanje) trebaju imati pregrade koje štite od pogleda i vjetra —>(3). ležanje. Služe za odmor. Pri projektiranju treba obratiti pažnju na sljedeće zahtjeve: dobra orijentacija prema suncu i pogledu. buke i klimatskih utjecaja (vjetar. Ako je ostavljen prostor između betonske ploče i ograde. lošega vremena i sunca .2 osobe B = 10 m2 za 3 . Masivna ograda ne smije biti visoka da se ne stvori dojam korita. Rešetkasta ograda od vertikalnih čeličnih šipki (preko horizontalnih se djeca mogu penjati!) nije pogodna jer ne pruža zaštitu od vjetra i pogleda. jelo. već treba iznad nje na propisanoj visini (= 900 mm). Suprotno tome. dovoljne dimenzije. radnim ili spavaćim sobama s kojima graniči. tlocrtno pomaknuti balkoni daju izvrsnu zaštitu od pogleda i vjetra . čitanje. pomaknuti balkoni u pogledu mogu učiniti izgled fasade rahlijim.5 cm ® v a z g ^ ^ e ^ n S ^ Š ® Vanjante ograda I^R) Dječji krevet i dječja kolica Balkon s ostavom za balkonski namještaj — • •• • • W B || A I • •SSsSsi— • s I li I li — — o J • I • o p OJ (9) Sklopiva ležaljka ® Stol i stolice A = 7.> ( D . Funkcionalnoj dubini treba dodati prostor za posude s cvijećem -»(§) Ugaoni balkoni nude zaštitu od pogleda i vjetra.BALKONI Vrijednost je stanovanja veća ako postoje balkoni i otvoreni prostori.4 osobe 266 .> ( j ) . © Zajednički balkoni s pregradama od pogleda (zaštita od vjetra) © Zajednički balkoni odvojeni ostavama za balkonski namještaj (5) Uvučeni balkon (lođa) © • Smaknuti balkoni Zrak struji I M / o o / _o a_ o a a H ä 7.4 osobe B = g. Prošireno je područje rada i omogućen jednostavni nadzor nad dječjim igralištem. što izaziva hlađenje -»(5). Zbog toga treba za slobodne balkone predvidjeti zaštitu od vjetra -»(2). Dobro je ploču ograde izvana spustiti do ispod donjega ruba balkonske ploče ili izvesti masivnu ogradu. drvo na nosivoj konstrukciji. © Ugaoni balkoni © Slobodni balkoni sa zaklonom od pogleda (ujedno zaštita od vjetra) Lođe su u južnim krajevima opravdane. sintetični materijali. prostorni odnos prema stambenim.0 m2 za 5 .

drobljenac veličine zrna 0 . opločenje kolosijeka. 10/10. Podnosi veliko prometno opterećenje zbog povezanosti ako postoji odgovarajući donji ustroj. Uz dobro nosivu podlogu.5 22. 100. Mogu se isporučiti i klinasti blokovi za zakrivljene dijelove poligonalni šuplji blokovi ispunjeni travom ® za gospodarske putove.96 48. stabilizacija dna i kosina vodotoka. podove u halama.25 11.25 Duljina cm 22.PUTOVI I ULICE a Visoki rubnjaci © 12 b 15 c 13 d 25 l Skošeni rubnjaci (T) Visoki rubnjak (?) Skošeni rubnjak (3) Zaobljeni rubnjak Zaobljeni rubnjaci (3) © 7 15 9 12 18 15 20 19 22 15 13 15 50 100 50 100 50 /100 \ \ 50 ) 100 e ) Rubnjaci za travnjake © _ - 8 8 6 _ - 20 25 30 Parkovski rubnjaci (4) Rubnjak za travnjake (5) Parkovski rubnjaci © DIN 483 -» s.5 Komada po m^ 39 39 39 (D Debljinu nosivog sloja (šljunak. Dimenzije duljina/širina 22. 221 Vezano opločenje: za ulice.3 5 mm) treba prilagoditi podlozi i prometnom opterećenju.25. prilazne putove u zaplavnim područjima.20 10. 20/10. 8 i 10 cm. Nakon vibriranja posteljica se sabije za 3 cm./m2 1% Normal 3 / « % Klin -1 Klin -2 © © © © © © 8 12 18 46 8 12 12 69 8 9 12 92 8 6 12 139 8 8/11 12 87 8 5/13 12 92 Puni blokovi istih dimenzija © Opločenje okruglim blokovima ® Šuplji blokovi za travu Dubina ukopavanja 1/3 ukupne visine Visina cm 40 Širina cm 9 Osovinskirazmak cm 12. parkirališta.8 mm. 150.5/11. 120. izjednačenje visinskih razlika i osiguranje kosina.5 22.34 (8) Sistemsko opločenje ® Rustikalni tarac \ZZ3 l Blok Visina cm 10 10 Širina cm 33 33 Duljina cm 16./ m2 8 40.5 33 Komada po m^ 18 12 Visina Širina Duljina k. 12/6 itd. Ploče polagati u 4 cm sloj pijeska ili drobljenca 2 . Dolaze u obzir i oblice impregnirane pod tlakom © Profilirani blokovi (7) Dekorativni profilirani blokovi Visina cm 6 8 Širina cm 10 10 Duljina cm 10. osiguranje kosina protiv erozije.25 cm treba sabiti do stabilne čvrstoće. Visine blokova 6. nosivi sloj 15 . parkirališta. 80.® služe za ograničenje i uokvirenje zelenih i površina pod biljnim pokrovom. stabilizirane vozne trake. 60.20 Komada po m^ 48. Trava se sije radi brzoga ozelenjivanja i stabilne vegetacije. Povezane i okrugle palisade od betona @ . Tako je moguća prilagodba normiranim širinama u cestogradnji Visina cm 6 8 Širina cm 14/9 14/9 Duljina cm 23 23 Komada po m^ 38 38 Visina cm 6 8 10 Širina cm 11.96 visina cm 8 8 Širina cm 7 14 Duljina cm 21 14:21 Komada po m^ 68 51. 180. 200 © Betonska palisada ^5) Povezana palisada (16) Blokovi za cvjetnjak / beton (i7) Drvena palisada 267 .25 11. vatrogasne prilaze.5 Kom.

sjedenje. stanovanje 2.kuća s visokim bočnim stranicama. jelo.12 © Ista prikolica priređena za spa vanje (5 mjesta za spavanje) 2.Joker 1 / Club .07 Sjedenje u krug Velika stambena prikolica. unutarnjim šatorima.85 nO) Mala stambena prikolica s prostorima za kuhanje. prednji i stražnji dijelovi su od Šatorskog platna Visina s kotačima 2.00 (8) Mala stambena prikolica s odjelima za kuhanje. toaletom i kliznim vratima © S 5 kreveta.Šatori STANOVI ZA ODMOR dDO <=zx> <=X> 0 Mali šator s apsidom © Veći šator s unutrašnjim šatorom. Ormar O Kupaonica— ± p r r ~ X s S Kabina s 2 donja i jednim gornjim krevetom.45 m 3. 2 apside i nadstrešnicom Veliki šator .10 Kuhinja- Ili 1 J Noć „ Dan [Garderobni \ I (7) Stambena prikolica s 3 kreveta (5) S 5 kreveta ® S 4 kreveta. spavanje i prtljagu I ^ 1 Dostruki krevet (q\ Perspektivni prikaz-» (5) Noću na mjestu stola 3 ležaja 1. ležajna površina za 8 -9 osoba Kombi za kampiranje VVestfalia . toaletom i kliznim vratima U otvorenom položaju: bočni.Joker 1 ^4) Kombi za kampiranje Ti scher XL65 ^5) Kombi za kampiranje Lyding ROG2 Brodske kabine Otklopni krevet TT n • • • — 1. nadstrešnicom i prozorima Stambene prikolice Površina za ležanje i — Klupa r Stol 2. tušAA/C © Dvokrevetna kabina unutra Dvokrevetna kabina uz vanjsku stranu Apartman s prostorijama za boravak / spavanje 268 .

15 KuhinjaJ Alat -3.44- i i.36 I ! I (3) Površina 7. ///////////////////// Površina 3.ljestve I . H. Iz sigurnosnih razloga opremu treba povezati s konstrukcijom. Površina 3. Lovvett P © Kuća za odmor u Belgiji t* © Kuća za odmor u Grčkoj — = - i Galerija:::::: 14 m2 - = = EEE Arh. isto tako kraj vode.26 2.». otvorene prema istoku (jutarnje sunce).kuća za 4 osobe.30 (5) Brvnara sa spavanjem u tavanu Vrtna kuća s prepuštenim krovom ^ Presjek Konzolni prepust 5 m tf © Drvena vikend .> ® Kuća za odmor na Bornholmu 269 . Otvore zatvarati kapcima da se oteža provala. . Konstrukcija po mogućnosti od prirodnog i organskog materijala tipičnog za okolno područje (prirodni kamen. Hagen ^ m o i Z a 0 d m I2L Dj Arh. I 2..KUCE ZA ODMOR VRTNE KUĆE Kuće za odmor u brdima treba smjestiti tako da budu zaštićene od zapadnih vjetrova. površine 2 Arh.7 m 2 rt Prizemlje 1 Stanovanje Ulaz 1 (?) p^gj^m"3^1™6'10'11 otvorenom 4. Konstantinidis Arh. otvoreno prema jugu. Immich/Erdenich © Prizemlje ® 1 1 © Potkrovlje U ® Presjek (9) Pogled -> (9) fm a Lio Ü0DD c i :BÜD Boravak 0 Cli i Sr :0 iiiiiiiiiiiiiiiiiäi f I Arh. drvo).15 ' 2.. Jensen Arh. Za zimske sportove zaštićeno od istočnjaka.1 m2 p © Dograđena vrtna kuća t * (¿) Stube .15 m 2 Mala vrtna kuća Gornja etaža Spavanje -2. 25 m stamb. Solvsten U ® Vikend kuća V ® ° r U Z Gornja e t a ž a .

Varijanta okvirnog sustava panelno je građenje. Područje prskanja vode treba konstruirati tako da se elementi mogu lako izmijeniti Najmanja debljina vanjske obloge iznosi 20 mm. Pri projektiranju treba predvidjeti zadovoljavajući istak krova. kakvoće. izvesti tako da se može izmijeniti © Mogućnost izmjene grede balkona ili terase 1 100-120 1 100-120 . To je najekonomičniji način građenja drvene kuće. Širina daske ne smije biti veća od 140 m m Građenje oblom i rezanom drvenom građom (3) Stijene od punog drveta Sustav u presjeku Glavni nosač Sekundarni nosač (4) Drvena skeletna konstrukcija (5) Sustav u tlocrtu -> (4) © Čvorna točka: stup prolazi neprekinuto ® " ® Sustav u presjeku Naglavnica (7) Vidljiva kanatna konstrukcija (9) Tesarski vez kanatne konstrukcije (l0) Gornja etaža konzolno istaknuta © Drvena konstrukcija na stupovima od rezane građe ¿ToN Zaštita od prskanja vode pri duDoko v 5 ' spuštenoj oplati Intenzivno močena drvena oplata. statike i udobnosti. Drvene skeletne konstrukcije.> @ .> 0 .( | ) . Ispunjava sve zahtjeve glede građevinske fizike. nude brojne konstrukcijske i oblikovne mogućnosti . međusobno povezuju i učvršćuju nazubljenjem. Građenje drvenim panelima /Jc\ (16) Drvena obloaa daskama horizontalnim /W\ VI) Drvena obloga vertikalnim daskama 270 . pri čemu se tesane oblice ili grede polažu jedna na drugu. nazvane i kanatne kuće.GRAĐENJE DRVENIH KUCA . najvažnije je sprije-čiti prodor vode u drvo. Vertikalno opterećenje prenosi se preko nosivih rebara. Zgrada se sastavlja od zidnih i stropnih panela -» Za zaštitu fasade. Vanjsku oblogu izvesti tako da kišnica brzo otječe.@ Najrašireniji način građenja drvenih kuća jest drvena okvirna konstrukcija.» QP Najstariji način građenja drvenih kuća jest građenje brvnara .

Općenito u Njemačkoj nepovoljna strana vjetra i atmosferilija: zapad do jugozapad. tako da lijevo i desno od zgrade ostaje samo zakonom propisani razmak do međe. brdske vode prihvaća sustav odvodnje ceste. bolji je položaj na istočnoj strani jer su stambene prostorije i vrt na istočnoj strani zaštićene od vjetra i nikakve susjedne zgrade ne zaklanjaju nisko istočno sunce.POLOŽAJ KUCE p Pf a=razmak do međe SJEVER Sjever R] . Zemljišta na padinama brda Zemljišta ispod brdskih cesta naročito su pogodna. donosi svježi zrak iz pokrajine a odnosi dim i gradski smog prema sjeveru i istoku. jer vjetar najčešće puše s juga do zapada. Može se dovesti neposredno do kuće. a gospodarske prostorije prema ulici -»(3).> Q i (2). To su pogodni položaji kad su ulice različito usmjerene -»(§). Prostorije trebaju biti osunčane (osim iznimaka) u vrijeme kad se najviše koriste . Treba paziti na prevladavajući smjer vjetra. već su prihvatljivi za industriju. što je slučaj kod izgradnje uz ulicu istok .zapad Stubište. Vrt leži mirno. 172 saditi drveće Prostor za sušenje (na uglu zbog propuha) društvene prostorije Soba za muziciranje Predsoblje. odnosno kako treba zgradu orijentirati prema stranama svijeta ili ju odmaknuti od susjednih građevina. dvorana Soba za dame Soba za pušenje Knjižnica Prostorija za igre Ured i radionica. Prostorije za osoblje Spavaća soba 7anatlije Garderoba. U tom slučaju se položaj i tlocrt mogu tome prilagoditi tako da se sunce ne može kasnije zakloniti.zapad © © Povoljna orijentacija prostorija prema stranama svijeta Blagovaonica Dječja soba Soba za boravak Zimski vrt. Uz pomoć sunčevih tablica -» s. Ti bi krajevi dakle bili neprikladni za stanovanje. povoljan položaj stana: jug do jugoistok. duboko osunčanje zimi. Takva su zemljišta pogodna za zgrade koje gledano s ulice reprezentativno izgledaju. mora se zgrada locirati sasvim na sjeveru zemljišta. pa čak i mjesto u sobi. veliki prepust krova — s.zapad). strme zrake sunca ljeti.Prilazni put Malo sunca. orijentiran prema sunčanoj strani i dolini. Kad je zemljište uz ulicu u smjeru sjever . Ako je zemljište šire. Na zemljištima na zapadnoj strani treba kuće ako je moguće međusobno pomaknuti. mirno je oko njih i osunčane su (istok . s izlazom i pogledom prema vrtu ->(T). 172 a az\ Što veći razmak _Sjeve[_ O Povoljni položaji kuća na ulicama smjera istok . Posebno je povoljna istočna strana ulice Povoljno Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Za garažu povoljno Jezero ili rijeka \ SI JUG Najvrijednija strana kuće. Da bi se zimi moglo koristiti nisko južno sunce. kako bi svi imali sunce s juga i slobodan pogled s terase ->(2). Ako je kuća iznad ceste.zapad -»(2) i (§). Kupaonica pav. U brdovitim predjelima ili uz jezera mogu okolnosti biti obrnute.jug -»(2). Položaj prostorija Sve stambene prostorije i spavaće sobe po mogućnosti treba okrenuti prema vrtu i sunčanoj strani. 175. nedostaje sunčana padina za vrt pred kućom. usprkos povećanim troškovima prilaznog puta. kako bi se stvorio osunčani vrt ispred kuće ->(T). 177 > Vrlo dobro ÍÑ • / Dobro \ T3" © Povoljni i nepovoljni poožaji na obroncima i uz cestu © Povoljni položaji kuća na različito orijentiranim ulicama Pogodni predjeli za stanovanje Pogodni predjeli za stambenu izgradnju uglavnom su na zapadu i jugu naših gradova.» © . Terasa Soba za gospodu Radna soba Stambena kuhinja Stan od jedne prostorije Povoljni položaji kuća na ulicama smjera sjever jug.jug . treba zgradu smjestiti što dalje od ulice. slobodan pogled Prednost treba dati zemljištima oko kojih su susjedna zemljišta izgrađena na južnoj strani. ostave A Operacijska dvorana HladnjaCa Zalihe Vinski podrum Smočnica Tamna komora Kotlovnica Garaža WC Ulaz Garderoba Atelje Kuhinja Pripremanje * Pranje posuđa Mjesto u A Staje Perionica rublja Soba za glačanje Gospodarske prostorije Prostorije za umi\ vanje i tuširanje \zanatlija i osoblja ¡ t:î ~i—r / / !\ ft Jugoistočna terasa y \ \ m ^j^ni I ZAPAD Vjetrovita strana Duboko osunčanje poslije podne povezano sa zagrijavanjem i blještanjem ljeti -» s. odnosno jugozapada. zemljište je na južnoj strani ulice najpogodnije. hladni zimski vjetrovi. 175 može se točno ustanoviti kako će Sunce nekog određenog sata i godišnjeg doba osvijetliti sobu.» s . jer sunčane južne i istočne padine na sjeveru i zapadu nekog grada koji je u kotlini upravo su tražena zemljišta za obiteljske kuće. s terasom od istoka do juga.Najčešće su zemljišta uska i duboka kako bi ulična strana bila što kraća. treba višak iskoristiti na zaštićenoj sunčanoj strani projektiranjem velikih prozora. 271 . okružen drugim vrtovima -»(?). hodnici. Zimi hladni vjetrovi sa sjevera do sjeveroistoka -» @. terasa i balkona . soba intelektualca bolesničke sobe oba za goste Mjesto za doručak ISTOK Duboko osunčanje ujutro. Osiguranje od zagađivanja. po mogućnosti smjestiti kuću uz stražnju među ->(T). Zemljište uz vodu Pokraj rijeka i jezera ne gradi se suviše blizu vode zbog komaraca i magle. potrebni veći prozori za difuzno dnevno svjetlo. najveće hlađenje zimi -> s. garaža može biti uz kuću. ugodno grijanje ljeti. Sve stambene i spavaće sobe nalaze se tako na suprotnoj strani od ulice. Iza kuće najčešće su potrebni potporni zidovi za zaštitu od odrona i betonirani jarci za prihvat brdskih voda. Položaj prema ulici Pri otvorenoj izgradnji (pojedinačne kuće s ogradnim zidovima na međama). za zaštitu od sunca markize. sunčalište Prostori za sport. stabala i si. Ako zemljište leži na sjevernoj strani ulice. bolje je graditi neposredno ispod ceste s orijentacijom prema jezeru i vrtom između kuće i jezera -»(7). Ulica istok . jer su tada sve nusprostorije i ulaz okrenuti prema sjeveru i s dobrim pogledom prema ulici . jednoliko osvjetljenje. manje muke s muhama Građevni pravac Najpovolji liji polo.

raspored prostorija (funkcionalna područja) 272 .5 ¡ 29-40 ^ 133 3. 188 Uobičajeni broj punih etaža Prosječna bruto površina etaža/kuće m 2 1 11/2 1 1/2 | 2 (1)-2 j 1 I | 2 I | 150 I i 0.- 1 o Minimalna širina fronte m m 22 (25) 440 (500) 20 (25) 400 (500) 20 (25) 300 (375) 20 (25) 260 (325) I 7.4 160 0. kuća s vrtom S D 01 13.34 (0. 0 Ali •I * •i .5 (25) 250 (338) 3 m2 m2 I 262 (236) (300) (30) a Dostatna površina za garažu ili parkirno mjesto 5 5 Površina parcele m2 = neto površina za izgradnju (4 + 5) 440 (500) I | 400 (500) 300 (375) 260 (325) 250 (338) | I 262 (266) (330) 160 (173) 165 .4 1 0 Prosječni broj stanara EW/WE Neto gutoća naseljenosti WE/ha maksimalno Dopušteno variranje Neto gustoća naseljenosti EW/ha maksimalno D"opušteno variranje _ Prosječno WE/ha " Bruto gustoća naseljenosti"" 3. Susjed.8 0. < = P ^ susjedna zgrada Prednji vrt Topografija.75) 130 0 0 n Odnos izgrađene površine prema površini parcele (GFZ) za proračun Maksimalni dopušteni G F Z " Maksimalni dopušteni GRZ" I i 0.5 (20) 1 — tc I 5.4) 0.8 (0.5)—0. pogled Oblikovano uklapanje s gledišta arhitekture i vegetacije (2) Odnos stambene zgrade i njene okoline (4) Položaj kuće na parceli i (graditeljsko) uklapanje u susjedstvo Širina.5) 0.4 160 0. prljavština.3) | I i 0. zasjenjenje.6 0. skučenost Stambeni vrt Pogled C zasjenjenje Oblik parcele .4 (0.57 (0.5 I ^ | | 0.5 I 22 77 — 3.78 | 0.5 33 | 26-38 88 116 90-130 18 24 I | I 28 133 140 38 40 3.6 130 0.5 38 62 | 60 50-62 217 J ^ 2 1 0 J _ 186 I 53 | 20-25 ¡ 70-90 I | I 25 ' 17 100-140 I 28 | 28 I 170-210 42 Q Pregled gustoće naseljenosti kod jednoobiteljskih stambenih zgrada * Bez garaže na parceli ** Seoska i stambena područja prema Bau NVO § 19. vegetacija Ulica ÉSÉ Ulica (vT) Odnos stambene zgrade i parcele Zoniranje parcela s utjecajem na oblikovanje tlocrta stana.4 | I | I | 150 0.8 0.5)17.8 150 0.5 24 (26) 130 (143) T .45) 0. kiša.79 I i 7 150 0.GRADNJA STANOVA Tipovi zgrada s pripadnim parcelama Slobodnostojeća jednoobiteljska zgrada Dvojna zgrada Kuća u nizu.5 (0. okolina Klimatski utjecaji vjetar.5 1 15 (13.32) 150 0.45) (0.5 0.20 *** Razlika između neto i bruto površine za stambenu izgradnju 20 - Buka.6 (0. I I — .62 (0. hladnoća Slobodnostojeća Susjedna zgrada dograđena s jedne strane Susjedna zgrada s obje strane Kontakt s okolinom.5 Minimalna dubina parcele poželjna dubina Minimalna veličina parcele 18.

u prvom redu oblikovno . mogućnost otvaranja gradilišta. Dužnost je arhitektonskog projekta da organizacijom tlocrta postigne poželjno osunčanje pojedinih skupina prostorija. susjednih zgrada. Lokalna specifična obilježja urbanističke situacije. ulica. (?) U seoskom okruženju Prilagodljivost oblika zgrade u oblik krajolika U naselju (6) U "gradskoj" situaciji (7) U slobodnom krajoliku A . (5) Orijentacija stambenih prostorija Dječja soba Od podneva do večeri A . te međusobni odnosi stvaraju preduvjete za približno jednoliko osunčanje tijekom dana. Krov na 2 vode (?) Ravničarski krajolik Strm krov Krov na četiri vode Krov s lomom sljemena Ravni krovovi (9) Valoviti teren.1 0 0 ° Sunce najkraćeg dana u zimi 0 B .prilagodljivo i s okolinom usklađeno projektiranje kuće. trgova ili krajolika zahtijevaju .2 0 0 ° Sunce od početka proljeća do kraja jeseni C .3 0 0 " Sunce najdužeg dana u ljetu Spavaća soba Noću Poželjno jutarnje sunce © Dijagram: orijentacija stambenih prostorija ^g) Dijagram Sunčevog ozračivanja kroz godišnja doba Hi h h b Uklapanje kuće u urbanističko tkivo i krajolik. poželjno osunčanje -> W Prostorija za boravak Od podneva do večeri Blagovaonica / mjesto za blagovanje Od jutra do večeri Određivanje položaja zgrada na situacijskom planu.Pretežno korištenje prostorija GRAĐENJE STANOVA Pretežno vrijeme boravka. položaji na kosini s 4- Nepovoljno Povoljno Strm nagib terena 273 .

moguća visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. Garaže / parkirna mjesta pretežno na zajedničkoj parceli. Garaže/parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili na zajedničkoj parceli. Garaže / parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili zajedničkoj parceli. katkada kao individualni projekti. otvoreno građenje. Građenje je otvorenog (najviše 50 m) ili zatvorenog tipa.» OD 0 Dvojne kuće 1 1/2 SD I SD najčešće tipizirane dimenzije prema jednakim ili neznatno promijenjenim tipovima kuća. 0 Kuće u nizu zajedničko građevinsko oblikovanje kao niz jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća. posebno ekonomičan oblik kuće.stan za poslugu II 1/2 PD Legenda: 1. otvoreno ili zatvoreno građenje. Garaže / parkirna mjesta na privatnom zemljištu. moguća visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. rjeđe kao zbroj individualno projektiranih polovica kuća. ( 5 ) Gradske kuće zajedničko građevinsko oblikovanje niza jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća ili niza individualno projektiranih kuća (potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje osnovnih uvjeta). najčešće kao jedinstvena koncepcija projekta (tipska rješenja). moguća prihvatljiva gustoća uz visoku kakvoću stanovanja.glavni stan B . na ulici ili na zajedničkoj parceli. ! FD A . moguća znatna gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. 1 1/2 broj etaža S D krov na dvije vode P D krov s lomom sljemena F D ravni krov (5) Gradske kuće 274 . ( 2 ) Kuće u lančanom nizu . zatvoreno građenje.Oblici zgrada tipični za pojedina područja GRAĐENJE STANOVA . rjeđe kao zbroj individualnih projekata (najčešće je potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje zajedničkih osnova). ( 3 ) Atrijske kuće kao individualni projekti (potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje osnovnih uvjeta) ili tipska rješenja s jednakim ili ISD 0 Dvojna kuća 1 1/2 PD 1 1/2 SD fvH f ? 1 1/2 FD (2) Kuća u lančanom nizu 1 1/2 PD II FD I FD (?) Atrijske kuće I FD neznatno promijenjenim tipovima kuća. otvoreno ili zatvoreno građenje. uobičajeno garaže ili natkrivena parkirna mjesta na privatnom zemljištu (sa strane prema međi).

Kuće u nizu: Jedinstveno oblikovanje tlocrta i izgradnje. 4 [ML 1 • 1 1 I— | Prizemlje (2) Kuće u lančanom nizu -L 10. najekonomičniji oblik kuće s vrtom .» © . jedinstvena koncepcija tlocrta i arhitektonskog oblikovanja.V.00—| Kat J X WA Presjeci FD m. garaže/parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili zajedničkoj parceli -»(3). rješenje detalja i izbor boja. uz dobru kakvoću stanovanja. Minimalna veličina parcele 270 m 2 /kuća.GRAĐENJE STANOVA ->PP FFT3" V Ali T I j ] FD Ulica N L_ t © 4mifi EG Prizemlje Presjeci FD Dvojne kuće Dvojne kuće: široka sloboda u oblikovanju tlocrta i zadovoljavajuća sposobnost prilagođavanja glede osunčanja. E urar 2 li 18-22° -12. Minimalna veličina jedne parcele 375 m 2 . Zahtijeva se jedinstveno oblikovanje krovova. Često jednaki ili beznačajno različiti tipovi kuće. Kuća u nizu je. rjeđe kao kombinacija zasebno projektiranih polovica kuće. izbor materijala. Javlja se i kao individualni projekt.50- Prizemlje Kat Presjeci N Ulica TWIV!' _L I T L. Preporučljiv način građenja jer je moguća povoljna gustoća uz visoku kakvoću stanovanja. Atrijske kuće: Moguće kao zbroj individualnih projekata ili kao kolektivno građevinsko oblikovanje.V.» ( 2 ) . Moguće je otvaranje građevinskog zemljišta uz uštedu prostora i troškova. Prilagodljivost glede osunčanja ograničena (rješenja tlocrta moraju biti usmjerena prema povoljnom osunčanju).^ 1 2 3 6 Glavna © Skica izgradnje Gradska kuća iffl^ W M spavanje < 3 " Nusprostorije 275 . Slobodno oblikovanje tlocrta. I t Prizemlje (EG) Kat (OG) Presjeci © Kuće u nizu Gradska kuća: Zajednički građevinski oblik kao nizanje jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća ~> (I).-»(T) Kuće u lančanom nizu: Kolektivno oblikovana izgradnja. l V. z a boravak fc. Garaže ili parkirna mjesta često su sa strane prema međi. Zadovoljavajuća mogućnost prilagođavanja uvjetima osunčanja. p r o s . Visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. Minimalna veličina parcele 225 m 2 .

H.STAMBENE ZGRADE U NIZU Potkrovlje Potkrovlje / stan za poslugu K -v i 11^ u Prizemlje M __ Xj Skupina kuća u nizu sa smaknutim razinama Arh. K. VVoicke V ( J ) Rješenje kuće na kraju niza -> (§) Arh. Sve instalacije u jednom oknu ^ Kuće u nizu s povoljnim osvjetljenjem i osunčanjem Arh. Kulka/Neufert U Balkoni] Kat 1 t Potkrovlje (¿) Kuće u nizu. kat i stube za stan za poslugu u potkrovlju (3) Kuće u nizu različitih dubina izgrađenosti Arh. i B. Hermann t ^ ( § ) Podrum i potkrovlje -> ( f ) Kuća u nizu s poprečnim stubištem V>® 276 . Leonhardt i E. Kulka __ Prizemlje varijanta Varijanta Kuća u nizu 1. Disch Podrumska etaža Potkrovlje sa stanom za poslugu Arh. Schirmer / (2) Kuća u nizu sa stanom za poslugu u potkrovlju Arh.

R. Neff Dvojna stambena zgrada u obliku slova L s dvije terase Dvojna stambena zgrada s kvadratičnim tlocrtom Rad. Probst t^ (ij) Dvojna stambena zgrada.DVOJNE STAMBENE ZGRADE Prizemlje / ^^^ CD Smočnica ^ Dvojna stambena zgrada s ugaonom terasom p (6) ' Prizemlje ^ v o i n a s t a r r | bena zgrada ena zgradi podijeljena dijagonalno V © Kat -> (§) Prizemlje Prizemlje T " [Kat t^ (2) Dvojna stambena zgrada sa smaknutim razinama t* (8) ' Dv ° j n a st a m b ena zgrada s ulazom j L / g \ Dvojna stambena zgrada s ulazom spriieda * V—' sa strane Prizemlje V (¿) Kat Arh. Gospodarsfl prostorija m Dvojna stambena zgrada u obliku slova L s atrijem Arh. suteren (l2) Prizemlje 277 . L.

_ Jednoobiteljske zgrade s vrtnim tw * m i \ Jednoobiteljske zgrade s vrtnim dvorištima Arh.STAMBENE ZGRADE ATRIJSKE KUĆE Unutarnjim dvorištima stvaraju se otvoreni prostori koji su zaklonjeni od trećih osoba. kako se ne bi ometalo oblikovanje tlocrta -»(T> + (n) Stanovanje u vrtu zahtijeva relativno male slobodne površine. Kat Spavanje . 180 m 2 stamb. Schwingen i Wermuth Ulaz f* Arh.® Izgrađeno vrtno dvorište.nr 01 . C. moraju unutarnja dvorišta biti što je moguće manja. Boskamp i partneri. prije svega zato što su zaklonjeni otvoreni prostori. Tako se i jako duboki tlocrti mogu osvijetliti . A. kad se za vrt i dvorište zahtijevaju velike površine.> ( ? ) .F 3 Arh. površine u ® Prizemlje -» © V® Arh. twf __ Vi^ Arh. K Kupaonica Natkriveni hodnik Arh. Stosberg i partneri dvorištem V_V V © Dvoetažna atrijska kuća . usporedi li se sa slobodno stojećim zgradama. Kuća s vrtnim dvorištem i direktno dostupnom slobodnom površinom Arh. Kohnke.T Spav. Latty i Tucker Kuća s vrtnim i gospodarskim v 2 / dvorištem TT Arh. Ungers Diferencirani slobodni prostori Trti Spavanje | Vit r= Boravak — . Hennig ^ © Arh. U drugom slučaju. Bahlo. premda na relativno malim parcelama. Chambertin . Podrumska etaža Prizemlje. jamči visoku kakvoću stanovanja. Papendick t^ (9) Kuća s vrtnim dvorištem / prizemlje Prizemlje s vrtnim dvorištem u predsoblju U® Stambena zgrada s atrijem u Kaliforniji Ulaz t<0 l r a. Kuhn. dovoljna je veličina jedne sobe za dnevni boravak. Jacobs i Wiedemann t ' ^3) Prizemlje V ® V © Presjek ~> V © Presjek 278 .

— .STAMBENE ZGRADE Op "p *-« itiinjalli t nP U Jelo ""jpiliitf—if-1 i1 Boravak u Rad - r Q \ i i Terasa !! n i i ¡1 4 . Potz Đ ^ o O Q Spavaća Kiipi-MP soba ffB^ — t^ © Prizemlje -> U® Kat t * ® Potkrovlje t* Presjek Arh. Heckrott 279 . Tissi u.1 - I* © Prizemlje -> V © Presjek V® Presjek Arh.

nego sustav koji treba tehnički definirati.. Staklenici djeluju kao sunčani kolektori.® ® ) Presjek ® . Hellwig M Balkon V® Prizemlje -> U® Kat U © Presjek -» © • - © _ Q X | Radna soba I L r .. To je u vezi s različitim oblicima korištenja.STAMBENE ZGRADE SA ZIMSKIM VRTOVIMA Zimski vrtovi nisu jednostavno staklene dogradnje. U najpovoljnijem slučaju može ušteda energije iznositi oko 25% ukupne potrebe. B.. kako bi se oba područja mogla termo-tehnički razdvojiti -» 0 ~ © P © Prizemlje-» © .* ® . Gundogan V @ Prizemlje 280 .@ Arh. Zimski vrt je prijelazno područje između vanjske klime i stambenog prostora.f i Grijanje PL TTfT Radij 2 f l Podrumska etaža © Prizemlje -» ® ® K a t .® V>® Kat pr © Presjek -» ® . Za ugodnost boravka u kući i radi uštede energije preporučuje se ugraditi staklena vrata na prilazu u zimski vrt. Cramer Arh. ako se želi da sustav djeluje na zadovoljavajući način. ventilacija i zasjenjenje. Važnija je korist u tome što zimski vrt povećava kakvoću stanovanja.® Arh. temeljem kojih se određuju stakleni elementi.

Rosevvich t ^ (16) Stanovanje bez barijera Arh. B. Luckmann Prizemlje sa stanom za poslugu (j)~(Q) Arh. + K. Simons 281 . M.STAMBENE ZGRADE Arh.

J. • n l! °° 1 2 3 4 5 6 Predsoblje Boravak Kuhinja / bar za jelo Blagovaonica Kupaonica Spavaća soba • • Prizemlje Stambena zgrada na padini Kat (9) Prizemlje 13 Terasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Garaža Terasa Ulaz Blagovanje Boravak Radna soba Kaljeva peć Dijete Dijete Roditelji Kupao