Dramske igre za decu - www.dramskimetod.

com Zvono igra za razvoj slušalačkih sposobnosti Potreban materijal: marama, zvonce Deca sede u krugu. Deci objasnite da određeno vreme pažljivo posmatraju raspored sedenja ostale dece. (ko sedi do koga) Zatim jednom detetu zavežite maramu preko očiju i postavite ga u centar kruga da sedi. Deca tada započinju dodavanje zvonca. Imenujte prvo dete kome date zvono. Svako dete treba da zazvoni jednom, kada je zvonce kod njega. Dodavanje po redu u krugu traje određeno vreme (u početku kratko). Dete u sredini kruga prati zvuk zvonca. Vaspitač treba da pokaže na dete kod koga će zvono stati. Dete iz centra kruga pogađa kod koga je zvono pokazujući rukom na tu osobu. Sva deca treba da se više puta oprobaju u ulozi „slušaoca“. Mi smo deca vesela pokretna tradicionalna igra-pantomima Deca su u kolu. Drže se za ruke. Jedno dete je u sredini. Deca se kreću u krug i pevaju: „Mi smo deca vesela, rado bi se igrala. Kaži nam ti _______(ime deteta u sredini) šta ćemo se igrati." Dete u krugu odgovara: „Radite što radim ja (pokazuje npr... skače na jednoj nozi) to je igra vesela." Igru možete učiniti zabavnijom ako dva ili tri deteta stoje istovremeno u krugu i dobiju zadatak da osmisle koordinirane pokrete koje druga deca treba da oponašaju.

Zašto? - igra za razvoj govora Deca sede u krugu. Prvo dete, ili vaspitač započinje priču: „Idem na odmor i spakovaću _______ .(na primer knjigu) Bilo koje dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" Tada vaspitač ili dete treba da obrazloži zašto će spakovati taj predmet, poput: „Da bih čitala na plaži." Zatim dete improvizuje navedenu radnju pantomimom. Sledeće dete nastavlja priču na istu temu: „Idem na odmor i spakovaću __________".(na primer loptu) Dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" i igra se na ovaj način nastavlja. Igru možemo otežati postavljanjem određenih zahteva poput: da svi objekti koje pakujemo počinju na isto slovo, da su okrugli, od drveta, mekani... Kada se sva deca oprobaju na jednu temu, tada se tema priče menja.

kooperativni rad Decu podeliti u parove.) budu preslikani što više u njihovoj akciji-oponašanju. Deca treba da stoje u dve paralelne linije . da opišu najboljeg druga/drugaricu . sagnite se i vežite pertle. Zatim konverzacija opet počinje. Tri nosa igra improvizacije Ovo je veoma zabavna igra. (emotivni i fizički način kretanja i njihova povezanost) Tada pozovite jedno dete da ponovi vaše kretanje. Jedna promena čuda čini . Sada je drugo dete pripovedač na istu temu.. Na vaš sledeći. Zatim idete u suprotnom pravcu. vezujete pertle. „Jedan nos i tri stopala“ „Jedna leđa i tri kolena“ . oslonjeni leđa od leđa i neka se čvrsto obuhvate rukama ukrštajući laktove. da su prinuđena da veoma glasno govore kako bi se međusobno čula i razumela. koja im je omiljena igra. a drugo postavlja pitanja. Na primer: napravite tri četiri koraka. da šapuću.jedni naspram drugih. Dete treba da promeni samo jedan elemenat kretanja. Sva deca. ali da izvrši jednu promenu.. Noge treba da budu ispravljene. otprilike na pola metra udaljenosti.“ Kažite: „Četiri stopala" „Tri ruke" „Dva uva" „Šest prstiju" „Tri lakta. Neka sednu na pod.Zagrevanje glasova -igra za razvoj govora Podeliti decu na dve grupe.da podigne nogu kada vezuje cipelu . Kada vaspitač uzvikne.. brzina izvođenja pokreta. Na primer može da hoda brže ili sporije..To će od njih zahtevati da se dogovore i da usklade pokrete. a drugo postavlja pitanja. dogovoreni signal. uvežbavaju istu sekvencu. Možete pustiti i muziku.) Jedno dete je pripoveda. sve dok ne uspeju da vas približno dobro imitiraju. Sugerišite im da u početku govore što tiše.. prestaje konverzacija i deca prave korak unatrag.. Hajde da ustanemo igra zagrevanja. „Dva kažiprsta i jedan palac“. Treba da insistirati da pokreti. Dajte upustvo deci da pokušaju zajednički da ustanu. Na vaš signal započinju konverzaciju sa svojim parom. deca se na vaš znak opet približavaju jedno drugom i govore sve tiše i tiše. Ovaj postupak se nastavlja sve dok deca ne budu toliko udaljena. Deca prate upustva i formiraju grupe. pa čak i izraz vašega lica dok se krećete. da hoda pognute glave ili da gleda pravo. savijate. Neka deca neobavezno hodaju po sobi. Upotrebite svoju imaginaciju u izdavanjima „naredbi. na primer: „Tri nosa" deca treba da formiraju grupe od po tri deteta koja se dodiruju nosevima.. (možete predložiti temu poput: šta su radili proteklog vikenda..dramska igra (pantomima) Osmislite jednu pokretnu sekvencu. da poskakuje. više puta. „Četiri glave“ ili „Jedno uvo i dve glave“.

ali podeljene na dva dela. Podelite decu u grupe. da kod posmatrača izazove različita tumačenja i opise. Sve je imaginarno. Formirane grupe mogu da osmisle koreografiju za „Ples prijateljstva“ na određenu muzičku temu. Pustite muziku. Svako sledeće dete pravi po jednu promenu u pokretima. ozbiljne. dete može da se sagne veoma usporeno-umorno i podigne zamišljenu lutku sa zemlje. Ponavljajte igru više puta tako da deca budu u prilici da plešu sa više drugara/drugarica. povrća. sliku možete podeliti i na tri/četiri dela da se naprave „prijateljske plesne grupe“. (kako plesom i pokretima dočarati prijateljstvo) . jasno je definišući. Razgovarajte o tome šta misle koje je osećanje svako od njih prikazao izvođenjem radnje. a njihovi pokreti.Igra: SPOJI DELOVE-PRONAĐI PRIJATELJE Podelite deci fotografije: voća. već da improvizuju radnju. kuvanje.. Kada isključite muziku deca treba da pronađu drugi deo svoje slike. kako im muzika „priča“.. a deca se trude da njihova radnja bude što realnija . trčanje. dodavanje loptom. Razgovarajte kasnije sa decom koji su sve načini. sekvenca kretanja koju će izvesti poslednje dete. Kada se pronađu neka se uhvate za ruke i nastave dalje da zajedno plešu. Usmeravajte decu ukazujući svaki put koja promena je izvršena.uverljivija. neće uopšte ličiti na vašu početnu. slatkiša. peglanje. Na osnovu čega su to zaključili? Muzika i pokret Opis igre: Ovo je čulna dramska igra koja zahteva određenu fokusiranost dece. kako ista radnja može da se izvede da izgleda drugačije. Dok muzika traje smanjujte i pojačavajte ton. Svako dete ima jedan deo neke slike. Takođe. hodu izrazu lica ili radnji prethodnika. Neka deca plešu. teške.. vesele.ili čak umesto da vezuje cipelu. graciozne. Probajte prvo bez muzike. Na primer: sađenje cveća u bašti. a zatim objasnite deci da ćete pustiti muziku. sviranje određenog instrumenta. osećajne.. Određene pokrete možete da pretvorite na kratko vreme u „zamznute slike“ Fokusirajte se na pokretima koji su izmenjenu u odnosu na matricu. treba da budu usklađeni sa onim što čuju. Prethodno je potrebno da snimite nekoliko kratkih ali raznovrsnih muzičkih komada: (po dinamici i tempu) dramatične. lepršave. brze. životinje. Na kraju. Tema nedelje PRIJATELJSTVO . možete i ubrzavati ili usporavati izvođenje. lagane. biljke. svoga plesnoga para.. Dok „rade“ deca ne treba da plešu. Deci prepustite da li će raditi individualno ili zajednički u okviru jedne grupe.. dok obavljaju izabrani „posao“. Svaka grupa dece treba da odluči i kaže koju će radnju oponašati pokretima.

Ona grupakoja prva udje u kućicu dobija jedan poen. . trčanja i spretnosti)Deca su podeljena po parovima. Na prostoru za igru nacrtationoliko "kućica" (krugova) koliko ima grupa.Ovu igru možemo igrati na više načina. klečeći. čučeći. Formirani parovi lagano trče poprostoru za igru držeći se za ruke. trčeći natraškeprelaziti iz kruga u krug ili skakutanjem na jednoj nozi i sl.orijentacije u prostoru i sl.. posle čega se parovi razdvajaju ibrzo traže novi par. U svaku "kućicu"razmestiti grupe. Na sledeći znak vaspitača. Vaspitač daje znak za promenuparova rečima: "Menjamo parove". Npr igru počinjati kretanjem izraznih položaja (sedeći. -Menjajmo kućice (Cilj igre: razvoj trčanja i spretnosti)Decu razvrstati u grupe od po četvoro..). Pobednik je grupa koja prvasakupi dogovoreni broj poena (npr 10). Kada se formira novi par on dalje nastavljalagano da trči. ležeći. Deca treba da na dogovoreni znak (zvučni ilivizuelni) što pre zamene mesta prelazeći iz kućice u kućicu. igra se ponavlja.Promeni par (Cilj igre: razvoj hodanja. U NASOJ ULICI DESET KUCA IMA U broju jedan strana leva Stanuje devojčica što lepo peva U broju dva strana desna Stanuje dečak kome je Desna cipela tesna U broju tri leva strana Stanuju sestre Ana i Dana U broju četiri desna strana Cvrkuće kanarinka Žana U pet sedam i devet strana leva I šest osam i deset strana desna Ne znam kakav stanuje svet Bila sam samo do broja pet Pokretne igre * IGRE BEZ REKVIZITA .

Kroz "tunel" treba puzati. vrabac koji je uhvaćen vankućice postaje "gavran" i nastavlja sada on da hvata vrapce. sa kim se hvata za ruke u predručenju i čučne. To su "kućice za spas". Suigrač se potiskuje . a drugo dete sespašava kako zna i ume. Vrapca koji se nađe sam u kućici. uloge igrača semenjaju i igra se nastavlja. -U parovima kroz tunel (Cilj igre: razvoj puzanja i spretnosti)Formirati dve grupe dece. Dete raširenih nogu izgovara dvaputa dogovoreni znak. Suština je da se protivnik nagazi.gura dok ne pređe zadato rastojanje. a potom kreće u akciju. stoje licem okrenuti jedno prema drugome. .Tako smo dobili "tunel". Pokušavasuigraču da nagazi stopala. Svako dete imapar u suprtotnoj vrsti. nadohvat ruku. Obadeteta su u paralelnom stavu. Ostala deca su "vrapci". Oslonjeni su leđima jedno na drugo. Onom detetu koje ponovinedozvoljen pokret odredjuje se neka opomena. Potom izabrati jednodete koje će biti "gavran". -Gavran i vrapci (Cilj igre: razvoj trčanja. a deca ih ponavljaju.Posle toga uloge se menjaju. a spas mogu naći kada se nađu u paru u "kućici zaspas". npr cik-cak. Vrapci beže poprostoru za igru. kojese opusti. leđima gurapotiskuje drugo. Poslednja vdadeteta kreću puzeći ispod ruku ostalih kada vaspitač uzvikne:"Prolaz!". Zadatak se smatra završenim kada igrači stanu na čelovrste. To je ujedno i znak za polazak sledećeg para. naprimer. podići ispruženu nogu napred. opirući rukama i nogam o tlo. nogu. Deca kojasu najuspešnija ostaju vrapci do kraja igre. Na dogovoreniznak vaspitača "vrapci" se razbeže a "gavran" ih juri. -Gurajmo se leđima! (Cilj igre: razvoj opšte snage i spretnosti)Deca u parovima sede na tlu. Takodje. ruku. Postaviti ih u dve paralelne vrste. -Zabranjeni pokreti (Cilj igre: razvoj opšte koordinacije ikoncentracije pažnje)Vaspitač zajedno sa deom odredi koji pokret ne sme da se ponovi. uvis ili unazad. Jednodete. tako dabudu okrenuti licem jedno prema drugom. orijentacije u prostoru ispretnosti)Za ovu igru potrebno je nacrtati nekoliko krugova. a drugoje raširenih nogu u širini ramena. Kada dodje do gaženja stopala. poskakivanja i spretnosti)Dvoje dece. gavran može da izvuče izkućice i sa njim menja ulogu. Ovaj se spasava brzim odskokom u strnu. Krugove nacrtati nasredini prostora za igru. Potom on pravi razne pokretetrupa. jedno je sastavljenih stopala. jedan par.-Ko će koga nagaziti? (Cilj igre: razvoj skakanja.

Parovi imaju veliku najlon kesu napunjenu balonima i manjim loptama.5 m. Deca jedne grupe nastoje da balon prebace preko lastiša u prostor protivničke ekipe. odbijati jednom ili sa obe ruke. hvatanja i dodavanja) Deca se nalaze u parovima. Deca obuhvate rukama druga ispred sebe. Svaki par dobije balon. Ako se desi da glava ne uhvati brzo rep. Pri tome odbijaju svoj balon na proizvoljan način. *Igranje u parovima (Cilj igre: vežbanje nošenja. Zabranjeno je hvatanje balona. Pri tome balon mogu udarati. poskakuju s noge na nogu. da ga ne uhvati. dok će dotadašnji prvi postati rep. U igru se stavlja jedan. Tada će drugi po redu postati glava. Deca se slobodno kreću po prostoru za igru: hodaju. onda se igra sa više većih balona).odbojka (Cilj igre: Razvoj dodavanja. Rep beži. Igra se uz muziku. vodeći računa da kesa ne ispadne iz ruku. Visina lastiša je 1. Bežeći od glave. spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Rekviziti (Lastiš. baloni ne smeju da ispadnu niti da puknu. (Pospešivati dečju maštu). preciznosti pokreta. Za vreme igre. skaču. veliki balon) Zategnuti lastiš sredinom sale. a može i više većih balona. odnosno. Menja uloge igrača po redosledu kako bi se igra normalno odvijala. na grudima i igraju u ritmu muzike. *Balon u kesama (Cilj igre: Razvoj bacanja. (Ukoliko ekipe imaju veći broj igrača. Igra počinje tako što čelni (glava) počinje da juri dete na začelju (rep). * Odbijanje balona (Cilj igre: Razvoj preciznosti i orijentacije u prostoru) Svako dete u grupi ima svoj balon. . trče itd. Decu bodriti da kese bacaju na što raznovrsnije načine. formirati kolone. dečja radost. Kome balon ispadne ili pukne. izmiče se. onda vaspitač interveniše. rep povlači ostalu decu za sobom. U svom prostoru jedna ekipa ima pravo da bezbroj puta odbije balon pre nego što ga prebaci preko lastiša. pobednik je igra.*Balon . Ko ostane najduže sa balonom u igri. razvoj spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Deca se podele u parove. Ko je pobednik? Nema pobednika. Jednog momenta glava će uhvatiti rep. *Glava hvata rep (cilj igre: razvoj orijentacije u prostoru. Dobacuju jedno drugom napunjene kese. radost kretanja. Decu podeliti u dve jednake grupe. ako su u igri deca starije i predškolske grupe). odgurivati. ispada iz igre. taj je pobednik (Balon može da se nosi i na glavi. spretnosti i trčanja) Podeliti decu u dve grupe. Parovi nose balon izmedju sebe. pazeći da se ne sudare sa drugima.

Igra traje dok svi slobodni igrači ne budu "okamenjeni". Jedna grupa po dogovoru hvata ostale. Kada vaspitač uzvikne "Leti kobac!". Sva deca u krugu zajedno govore stihove: "Boc. *Bode. Vasptiač razbrajalicom izvodi jedno dete koje će biti "kobac". Ekipa koja beži mora biti vrlo spretna. monotona. brza u oslobađanju "oživljavanju". odnosno hvata i u igri koja se ponavlja. U unutrašnjosti. i ono je "hvatač" u sledećem ciklusu igre. bode jež. biće suza bež'!" Onog trenutka kada se izgovori zadnja reč "bež" deca napuštaju krug i beže.*Okamenjeni (Razvoj trčanja. Beže na sve strane. igra se ne prekida. nalazi se jedno dete. Dete iz sredine kruga počne da ih juri. isključuje se iz igre. trčanja i spretnosti) Držeći se za ruke. dodirom po grudima i uzvikom "slobodan". Igru ponoviti više puta. i orijentacije u prostoru) Svu decu podeliti u dve grupe. trče po prostoru za igru. biće suza bež' (razvoj hodanja. to su "hvatači". Beže slobodno po celom prostoru za igru. Dete koje bude zadnje uhvaćeno smatra se pobednikom. ubrzo će svi njeni članovi biti "okamenjeni". U slučaju da igra postane isuviše duga. Međutim. Jedno dete hvat a ostala deca beže. sredini kruga. Ostali igrači mogu svoje okamenjene drugove da spasavaju . ne diraj ga ručicama bode. *Svi u gnezdo (razvoj trčanja i spretnosti) Za ovu igru potrebno je u uglovima prostora za igru obeležiti četiri "gnezda". Slobodno . Dete koje bude uhvaćeno. trčanja i spretnosti) U igri učestvuje cela grupa. Ono dete koje "hvatač" dodirne po grudima ostaje ukočeno . spretnosti. Onaj koga dodirne odlazi u sredinu kruga i igra može da krene iz početka. Na taj način se okamenjeni igrači ponovo vraćaju u igru. bode jež. treba odmah da sedne. iglicama. dodirne. lagano. U slučaju da kobac nije uhvatio ni jednu ptičicu. Ukoliko to nije. Ostala deca slobodno. Uhvaćena "ptičica" postaje "kobac". *Ko će biti zadnji uhvaćen (razvoj hodanja. ukazuje na greške i igra kreće iz početka. traje sve dok i poslednje dete ne bude uhvaćeno. koje su u medjuvremenu pobegle i spasle se."okamenjeno" tamo gde je uhvaćeno. Za to vreme. nastojeći da nekog uhvati. deca obrazuju krug. Igru ponoviti više puta. ona se brzo sklanjaju u gnezda. kobac na sve moguće načine pokušava da se domogne. uhvati jednu "ptičicu". boc. vaspitač je prekida. on juri."ožive". *Vuk i jagnje ( razvoj trčanja i spretnosti) Igrači se nalaze u trojkama držeći jedan drugog oko pojasa.

Prvi u trojci postaje vuk.se kreću po prostoru za igru. a dotadašnji vuk postaje jagnje. Ako jagnje u tome uspe. koji opet pokušava da ga izbegne i spreči u tome. Ono beži. dolazi do promene uloga i igra se nastavlja. . Vuk pokušava da uhvati jagnje. Pored trojki. na igralištu su još "vuk" i "jagnje". Može se spasti ako se uhvati za pojas poslednjeg u nekoj trojci. uloge se menjaju. Ukoliko vuk uhvati jagnje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful