Dramske igre za decu - www.dramskimetod.

com Zvono igra za razvoj slušalačkih sposobnosti Potreban materijal: marama, zvonce Deca sede u krugu. Deci objasnite da određeno vreme pažljivo posmatraju raspored sedenja ostale dece. (ko sedi do koga) Zatim jednom detetu zavežite maramu preko očiju i postavite ga u centar kruga da sedi. Deca tada započinju dodavanje zvonca. Imenujte prvo dete kome date zvono. Svako dete treba da zazvoni jednom, kada je zvonce kod njega. Dodavanje po redu u krugu traje određeno vreme (u početku kratko). Dete u sredini kruga prati zvuk zvonca. Vaspitač treba da pokaže na dete kod koga će zvono stati. Dete iz centra kruga pogađa kod koga je zvono pokazujući rukom na tu osobu. Sva deca treba da se više puta oprobaju u ulozi „slušaoca“. Mi smo deca vesela pokretna tradicionalna igra-pantomima Deca su u kolu. Drže se za ruke. Jedno dete je u sredini. Deca se kreću u krug i pevaju: „Mi smo deca vesela, rado bi se igrala. Kaži nam ti _______(ime deteta u sredini) šta ćemo se igrati." Dete u krugu odgovara: „Radite što radim ja (pokazuje npr... skače na jednoj nozi) to je igra vesela." Igru možete učiniti zabavnijom ako dva ili tri deteta stoje istovremeno u krugu i dobiju zadatak da osmisle koordinirane pokrete koje druga deca treba da oponašaju.

Zašto? - igra za razvoj govora Deca sede u krugu. Prvo dete, ili vaspitač započinje priču: „Idem na odmor i spakovaću _______ .(na primer knjigu) Bilo koje dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" Tada vaspitač ili dete treba da obrazloži zašto će spakovati taj predmet, poput: „Da bih čitala na plaži." Zatim dete improvizuje navedenu radnju pantomimom. Sledeće dete nastavlja priču na istu temu: „Idem na odmor i spakovaću __________".(na primer loptu) Dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" i igra se na ovaj način nastavlja. Igru možemo otežati postavljanjem određenih zahteva poput: da svi objekti koje pakujemo počinju na isto slovo, da su okrugli, od drveta, mekani... Kada se sva deca oprobaju na jednu temu, tada se tema priče menja.

Na vaš signal započinju konverzaciju sa svojim parom. Kada vaspitač uzvikne. Na primer može da hoda brže ili sporije. da poskakuje. da hoda pognute glave ili da gleda pravo.da podigne nogu kada vezuje cipelu . sagnite se i vežite pertle. kooperativni rad Decu podeliti u parove. deca se na vaš znak opet približavaju jedno drugom i govore sve tiše i tiše.. sve dok ne uspeju da vas približno dobro imitiraju... Tri nosa igra improvizacije Ovo je veoma zabavna igra. „Jedan nos i tri stopala“ „Jedna leđa i tri kolena“ .“ Kažite: „Četiri stopala" „Tri ruke" „Dva uva" „Šest prstiju" „Tri lakta.dramska igra (pantomima) Osmislite jednu pokretnu sekvencu.Zagrevanje glasova -igra za razvoj govora Podeliti decu na dve grupe... Deca prate upustva i formiraju grupe. Možete pustiti i muziku. na primer: „Tri nosa" deca treba da formiraju grupe od po tri deteta koja se dodiruju nosevima. Sada je drugo dete pripovedač na istu temu. da šapuću..) budu preslikani što više u njihovoj akciji-oponašanju.jedni naspram drugih. više puta. da su prinuđena da veoma glasno govore kako bi se međusobno čula i razumela. Noge treba da budu ispravljene. „Četiri glave“ ili „Jedno uvo i dve glave“.. savijate. Hajde da ustanemo igra zagrevanja. prestaje konverzacija i deca prave korak unatrag. Dete treba da promeni samo jedan elemenat kretanja.To će od njih zahtevati da se dogovore i da usklade pokrete. Deca treba da stoje u dve paralelne linije . (možete predložiti temu poput: šta su radili proteklog vikenda. Jedna promena čuda čini . Ovaj postupak se nastavlja sve dok deca ne budu toliko udaljena. Sva deca. uvežbavaju istu sekvencu. a drugo postavlja pitanja. Na primer: napravite tri četiri koraka. (emotivni i fizički način kretanja i njihova povezanost) Tada pozovite jedno dete da ponovi vaše kretanje. vezujete pertle. oslonjeni leđa od leđa i neka se čvrsto obuhvate rukama ukrštajući laktove. Dajte upustvo deci da pokušaju zajednički da ustanu. Zatim konverzacija opet počinje. Neka deca neobavezno hodaju po sobi. dogovoreni signal. Na vaš sledeći. koja im je omiljena igra.. brzina izvođenja pokreta. Zatim idete u suprotnom pravcu. Neka sednu na pod. Treba da insistirati da pokreti. otprilike na pola metra udaljenosti. a drugo postavlja pitanja. Sugerišite im da u početku govore što tiše. „Dva kažiprsta i jedan palac“.) Jedno dete je pripoveda. ali da izvrši jednu promenu. da opišu najboljeg druga/drugaricu . pa čak i izraz vašega lica dok se krećete. Upotrebite svoju imaginaciju u izdavanjima „naredbi.

jasno je definišući. sliku možete podeliti i na tri/četiri dela da se naprave „prijateljske plesne grupe“. osećajne.uverljivija. Kada isključite muziku deca treba da pronađu drugi deo svoje slike. dodavanje loptom.. slatkiša. Takođe. Formirane grupe mogu da osmisle koreografiju za „Ples prijateljstva“ na određenu muzičku temu. a deca se trude da njihova radnja bude što realnija . možete i ubrzavati ili usporavati izvođenje. dete može da se sagne veoma usporeno-umorno i podigne zamišljenu lutku sa zemlje. Svako dete ima jedan deo neke slike. sekvenca kretanja koju će izvesti poslednje dete. Dok „rade“ deca ne treba da plešu. ali podeljene na dva dela. povrća. kako ista radnja može da se izvede da izgleda drugačije. treba da budu usklađeni sa onim što čuju. sviranje određenog instrumenta. vesele. Na primer: sađenje cveća u bašti. Usmeravajte decu ukazujući svaki put koja promena je izvršena.. a njihovi pokreti. biljke. Neka deca plešu. Prethodno je potrebno da snimite nekoliko kratkih ali raznovrsnih muzičkih komada: (po dinamici i tempu) dramatične. Svaka grupa dece treba da odluči i kaže koju će radnju oponašati pokretima. peglanje. Dok muzika traje smanjujte i pojačavajte ton.. Podelite decu u grupe. dok obavljaju izabrani „posao“. Tema nedelje PRIJATELJSTVO . već da improvizuju radnju. ozbiljne. teške. Sve je imaginarno. svoga plesnoga para. Kada se pronađu neka se uhvate za ruke i nastave dalje da zajedno plešu.Igra: SPOJI DELOVE-PRONAĐI PRIJATELJE Podelite deci fotografije: voća. lagane. neće uopšte ličiti na vašu početnu. Određene pokrete možete da pretvorite na kratko vreme u „zamznute slike“ Fokusirajte se na pokretima koji su izmenjenu u odnosu na matricu... Na kraju.ili čak umesto da vezuje cipelu. Svako sledeće dete pravi po jednu promenu u pokretima. lepršave. graciozne. kako im muzika „priča“. Razgovarajte kasnije sa decom koji su sve načini. Razgovarajte o tome šta misle koje je osećanje svako od njih prikazao izvođenjem radnje.. Deci prepustite da li će raditi individualno ili zajednički u okviru jedne grupe. Pustite muziku. da kod posmatrača izazove različita tumačenja i opise. a zatim objasnite deci da ćete pustiti muziku. životinje. Na osnovu čega su to zaključili? Muzika i pokret Opis igre: Ovo je čulna dramska igra koja zahteva određenu fokusiranost dece. Ponavljajte igru više puta tako da deca budu u prilici da plešu sa više drugara/drugarica. hodu izrazu lica ili radnji prethodnika. kuvanje. brze. Probajte prvo bez muzike. trčanje. (kako plesom i pokretima dočarati prijateljstvo) .

. Na sledeći znak vaspitača. čučeći. ležeći.Promeni par (Cilj igre: razvoj hodanja. U NASOJ ULICI DESET KUCA IMA U broju jedan strana leva Stanuje devojčica što lepo peva U broju dva strana desna Stanuje dečak kome je Desna cipela tesna U broju tri leva strana Stanuju sestre Ana i Dana U broju četiri desna strana Cvrkuće kanarinka Žana U pet sedam i devet strana leva I šest osam i deset strana desna Ne znam kakav stanuje svet Bila sam samo do broja pet Pokretne igre * IGRE BEZ REKVIZITA . posle čega se parovi razdvajaju ibrzo traže novi par.Ovu igru možemo igrati na više načina. klečeći.orijentacije u prostoru i sl. -Menjajmo kućice (Cilj igre: razvoj trčanja i spretnosti)Decu razvrstati u grupe od po četvoro.. igra se ponavlja. Vaspitač daje znak za promenuparova rečima: "Menjamo parove". Na prostoru za igru nacrtationoliko "kućica" (krugova) koliko ima grupa. Deca treba da na dogovoreni znak (zvučni ilivizuelni) što pre zamene mesta prelazeći iz kućice u kućicu. trčeći natraškeprelaziti iz kruga u krug ili skakutanjem na jednoj nozi i sl. Formirani parovi lagano trče poprostoru za igru držeći se za ruke. Npr igru počinjati kretanjem izraznih položaja (sedeći.. U svaku "kućicu"razmestiti grupe. Ona grupakoja prva udje u kućicu dobija jedan poen. Pobednik je grupa koja prvasakupi dogovoreni broj poena (npr 10). Kada se formira novi par on dalje nastavljalagano da trči. trčanja i spretnosti)Deca su podeljena po parovima.).

Dete raširenih nogu izgovara dvaputa dogovoreni znak. -U parovima kroz tunel (Cilj igre: razvoj puzanja i spretnosti)Formirati dve grupe dece. Takodje. uloge igrača semenjaju i igra se nastavlja. Ostala deca su "vrapci". Krugove nacrtati nasredini prostora za igru. jedno je sastavljenih stopala. Kada dodje do gaženja stopala. naprimer. Potom izabrati jednodete koje će biti "gavran". Potom on pravi razne pokretetrupa. Vrapca koji se nađe sam u kućici. a drugoje raširenih nogu u širini ramena. opirući rukama i nogam o tlo. npr cik-cak. Zadatak se smatra završenim kada igrači stanu na čelovrste. podići ispruženu nogu napred. ruku. Kroz "tunel" treba puzati. jedan par. vrabac koji je uhvaćen vankućice postaje "gavran" i nastavlja sada on da hvata vrapce. stoje licem okrenuti jedno prema drugome. Oslonjeni su leđima jedno na drugo. Svako dete imapar u suprtotnoj vrsti. Ovaj se spasava brzim odskokom u strnu. Deca kojasu najuspešnija ostaju vrapci do kraja igre. Obadeteta su u paralelnom stavu. sa kim se hvata za ruke u predručenju i čučne.-Ko će koga nagaziti? (Cilj igre: razvoj skakanja.Tako smo dobili "tunel". -Zabranjeni pokreti (Cilj igre: razvoj opšte koordinacije ikoncentracije pažnje)Vaspitač zajedno sa deom odredi koji pokret ne sme da se ponovi. orijentacije u prostoru ispretnosti)Za ovu igru potrebno je nacrtati nekoliko krugova. gavran može da izvuče izkućice i sa njim menja ulogu. Postaviti ih u dve paralelne vrste. . To su "kućice za spas". Suština je da se protivnik nagazi. a potom kreće u akciju. -Gurajmo se leđima! (Cilj igre: razvoj opšte snage i spretnosti)Deca u parovima sede na tlu. Na dogovoreniznak vaspitača "vrapci" se razbeže a "gavran" ih juri.gura dok ne pređe zadato rastojanje. tako dabudu okrenuti licem jedno prema drugom. Jednodete. uvis ili unazad. nadohvat ruku. Pokušavasuigraču da nagazi stopala. -Gavran i vrapci (Cilj igre: razvoj trčanja. a deca ih ponavljaju.Posle toga uloge se menjaju. kojese opusti. Poslednja vdadeteta kreću puzeći ispod ruku ostalih kada vaspitač uzvikne:"Prolaz!". leđima gurapotiskuje drugo. a drugo dete sespašava kako zna i ume. a spas mogu naći kada se nađu u paru u "kućici zaspas". poskakivanja i spretnosti)Dvoje dece. nogu. Suigrač se potiskuje . To je ujedno i znak za polazak sledećeg para. Onom detetu koje ponovinedozvoljen pokret odredjuje se neka opomena. Vrapci beže poprostoru za igru.

*Igranje u parovima (Cilj igre: vežbanje nošenja.5 m. odbijati jednom ili sa obe ruke. hvatanja i dodavanja) Deca se nalaze u parovima. . Decu podeliti u dve jednake grupe.*Balon . vodeći računa da kesa ne ispadne iz ruku. preciznosti pokreta. poskakuju s noge na nogu. formirati kolone. Igra počinje tako što čelni (glava) počinje da juri dete na začelju (rep). baloni ne smeju da ispadnu niti da puknu. Parovi nose balon izmedju sebe. odnosno. U svom prostoru jedna ekipa ima pravo da bezbroj puta odbije balon pre nego što ga prebaci preko lastiša. Ko je pobednik? Nema pobednika. radost kretanja. *Glava hvata rep (cilj igre: razvoj orijentacije u prostoru. (Ukoliko ekipe imaju veći broj igrača. Decu bodriti da kese bacaju na što raznovrsnije načine. Deca jedne grupe nastoje da balon prebace preko lastiša u prostor protivničke ekipe. odgurivati. onda vaspitač interveniše. Zabranjeno je hvatanje balona. Pri tome odbijaju svoj balon na proizvoljan način. taj je pobednik (Balon može da se nosi i na glavi. veliki balon) Zategnuti lastiš sredinom sale. skaču. * Odbijanje balona (Cilj igre: Razvoj preciznosti i orijentacije u prostoru) Svako dete u grupi ima svoj balon. rep povlači ostalu decu za sobom. a može i više većih balona. Pri tome balon mogu udarati. Rep beži. Deca obuhvate rukama druga ispred sebe. U igru se stavlja jedan. Tada će drugi po redu postati glava. Igra se uz muziku. Ko ostane najduže sa balonom u igri. trče itd. *Balon u kesama (Cilj igre: Razvoj bacanja. ako su u igri deca starije i predškolske grupe). Visina lastiša je 1. spretnosti i trčanja) Podeliti decu u dve grupe. Kome balon ispadne ili pukne. dok će dotadašnji prvi postati rep. izmiče se. Dobacuju jedno drugom napunjene kese. (Pospešivati dečju maštu). dečja radost. Za vreme igre. Deca se slobodno kreću po prostoru za igru: hodaju. Ako se desi da glava ne uhvati brzo rep. Svaki par dobije balon. spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Rekviziti (Lastiš. Menja uloge igrača po redosledu kako bi se igra normalno odvijala. razvoj spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Deca se podele u parove. na grudima i igraju u ritmu muzike. pazeći da se ne sudare sa drugima. onda se igra sa više većih balona). Parovi imaju veliku najlon kesu napunjenu balonima i manjim loptama. ispada iz igre. Bežeći od glave. pobednik je igra. da ga ne uhvati.odbojka (Cilj igre: Razvoj dodavanja. Jednog momenta glava će uhvatiti rep.

"ožive". odnosno hvata i u igri koja se ponavlja. Onaj koga dodirne odlazi u sredinu kruga i igra može da krene iz početka. Beže na sve strane. Ostala deca slobodno. Beže slobodno po celom prostoru za igru. to su "hvatači". Jedno dete hvat a ostala deca beže. i ono je "hvatač" u sledećem ciklusu igre. Međutim. ukazuje na greške i igra kreće iz početka. Ostali igrači mogu svoje okamenjene drugove da spasavaju . ne diraj ga ručicama bode. trčanja i spretnosti) U igri učestvuje cela grupa. Vasptiač razbrajalicom izvodi jedno dete koje će biti "kobac". nalazi se jedno dete. on juri. ubrzo će svi njeni članovi biti "okamenjeni". U unutrašnjosti. biće suza bež'!" Onog trenutka kada se izgovori zadnja reč "bež" deca napuštaju krug i beže. brza u oslobađanju "oživljavanju". Igra traje dok svi slobodni igrači ne budu "okamenjeni". sredini kruga. iglicama. traje sve dok i poslednje dete ne bude uhvaćeno. Dete koje bude uhvaćeno. isključuje se iz igre. trčanja i spretnosti) Držeći se za ruke. uhvati jednu "ptičicu". *Vuk i jagnje ( razvoj trčanja i spretnosti) Igrači se nalaze u trojkama držeći jedan drugog oko pojasa. Na taj način se okamenjeni igrači ponovo vraćaju u igru. *Bode. boc. dodirom po grudima i uzvikom "slobodan". lagano. i orijentacije u prostoru) Svu decu podeliti u dve grupe. kobac na sve moguće načine pokušava da se domogne. Dete koje bude zadnje uhvaćeno smatra se pobednikom. Igru ponoviti više puta. Ekipa koja beži mora biti vrlo spretna. *Svi u gnezdo (razvoj trčanja i spretnosti) Za ovu igru potrebno je u uglovima prostora za igru obeležiti četiri "gnezda". ona se brzo sklanjaju u gnezda."okamenjeno" tamo gde je uhvaćeno. Za to vreme. Kada vaspitač uzvikne "Leti kobac!". bode jež. treba odmah da sedne. Dete iz sredine kruga počne da ih juri. U slučaju da igra postane isuviše duga. U slučaju da kobac nije uhvatio ni jednu ptičicu. Igru ponoviti više puta. deca obrazuju krug. monotona. bode jež. koje su u medjuvremenu pobegle i spasle se. Uhvaćena "ptičica" postaje "kobac". trče po prostoru za igru. Ukoliko to nije. Slobodno .*Okamenjeni (Razvoj trčanja. nastojeći da nekog uhvati. vaspitač je prekida. spretnosti. *Ko će biti zadnji uhvaćen (razvoj hodanja. Jedna grupa po dogovoru hvata ostale. igra se ne prekida. biće suza bež' (razvoj hodanja. Ono dete koje "hvatač" dodirne po grudima ostaje ukočeno . Sva deca u krugu zajedno govore stihove: "Boc. dodirne.

Ako jagnje u tome uspe. . Ono beži. dolazi do promene uloga i igra se nastavlja. Prvi u trojci postaje vuk. Ukoliko vuk uhvati jagnje. uloge se menjaju. na igralištu su još "vuk" i "jagnje". Može se spasti ako se uhvati za pojas poslednjeg u nekoj trojci. a dotadašnji vuk postaje jagnje. Vuk pokušava da uhvati jagnje. Pored trojki. koji opet pokušava da ga izbegne i spreči u tome.se kreću po prostoru za igru.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful