Dramske igre za decu - www.dramskimetod.

com Zvono igra za razvoj slušalačkih sposobnosti Potreban materijal: marama, zvonce Deca sede u krugu. Deci objasnite da određeno vreme pažljivo posmatraju raspored sedenja ostale dece. (ko sedi do koga) Zatim jednom detetu zavežite maramu preko očiju i postavite ga u centar kruga da sedi. Deca tada započinju dodavanje zvonca. Imenujte prvo dete kome date zvono. Svako dete treba da zazvoni jednom, kada je zvonce kod njega. Dodavanje po redu u krugu traje određeno vreme (u početku kratko). Dete u sredini kruga prati zvuk zvonca. Vaspitač treba da pokaže na dete kod koga će zvono stati. Dete iz centra kruga pogađa kod koga je zvono pokazujući rukom na tu osobu. Sva deca treba da se više puta oprobaju u ulozi „slušaoca“. Mi smo deca vesela pokretna tradicionalna igra-pantomima Deca su u kolu. Drže se za ruke. Jedno dete je u sredini. Deca se kreću u krug i pevaju: „Mi smo deca vesela, rado bi se igrala. Kaži nam ti _______(ime deteta u sredini) šta ćemo se igrati." Dete u krugu odgovara: „Radite što radim ja (pokazuje npr... skače na jednoj nozi) to je igra vesela." Igru možete učiniti zabavnijom ako dva ili tri deteta stoje istovremeno u krugu i dobiju zadatak da osmisle koordinirane pokrete koje druga deca treba da oponašaju.

Zašto? - igra za razvoj govora Deca sede u krugu. Prvo dete, ili vaspitač započinje priču: „Idem na odmor i spakovaću _______ .(na primer knjigu) Bilo koje dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" Tada vaspitač ili dete treba da obrazloži zašto će spakovati taj predmet, poput: „Da bih čitala na plaži." Zatim dete improvizuje navedenu radnju pantomimom. Sledeće dete nastavlja priču na istu temu: „Idem na odmor i spakovaću __________".(na primer loptu) Dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" i igra se na ovaj način nastavlja. Igru možemo otežati postavljanjem određenih zahteva poput: da svi objekti koje pakujemo počinju na isto slovo, da su okrugli, od drveta, mekani... Kada se sva deca oprobaju na jednu temu, tada se tema priče menja.

Zatim konverzacija opet počinje. da opišu najboljeg druga/drugaricu .) budu preslikani što više u njihovoj akciji-oponašanju. Dajte upustvo deci da pokušaju zajednički da ustanu. Deca prate upustva i formiraju grupe.To će od njih zahtevati da se dogovore i da usklade pokrete. Sugerišite im da u početku govore što tiše.dramska igra (pantomima) Osmislite jednu pokretnu sekvencu. kooperativni rad Decu podeliti u parove.. Na vaš signal započinju konverzaciju sa svojim parom. Upotrebite svoju imaginaciju u izdavanjima „naredbi. (možete predložiti temu poput: šta su radili proteklog vikenda. da poskakuje. deca se na vaš znak opet približavaju jedno drugom i govore sve tiše i tiše.. Hajde da ustanemo igra zagrevanja. „Jedan nos i tri stopala“ „Jedna leđa i tri kolena“ . sve dok ne uspeju da vas približno dobro imitiraju. više puta. oslonjeni leđa od leđa i neka se čvrsto obuhvate rukama ukrštajući laktove. koja im je omiljena igra. Neka deca neobavezno hodaju po sobi. „Četiri glave“ ili „Jedno uvo i dve glave“.) Jedno dete je pripoveda. savijate. Noge treba da budu ispravljene.“ Kažite: „Četiri stopala" „Tri ruke" „Dva uva" „Šest prstiju" „Tri lakta.Zagrevanje glasova -igra za razvoj govora Podeliti decu na dve grupe. da hoda pognute glave ili da gleda pravo. sagnite se i vežite pertle.jedni naspram drugih. Tri nosa igra improvizacije Ovo je veoma zabavna igra. vezujete pertle. Jedna promena čuda čini . da su prinuđena da veoma glasno govore kako bi se međusobno čula i razumela. a drugo postavlja pitanja. Možete pustiti i muziku. Neka sednu na pod. dogovoreni signal. prestaje konverzacija i deca prave korak unatrag. Ovaj postupak se nastavlja sve dok deca ne budu toliko udaljena. Zatim idete u suprotnom pravcu. Na primer može da hoda brže ili sporije.da podigne nogu kada vezuje cipelu . ali da izvrši jednu promenu. pa čak i izraz vašega lica dok se krećete. Na vaš sledeći. na primer: „Tri nosa" deca treba da formiraju grupe od po tri deteta koja se dodiruju nosevima. „Dva kažiprsta i jedan palac“. a drugo postavlja pitanja. Dete treba da promeni samo jedan elemenat kretanja.. Deca treba da stoje u dve paralelne linije ... uvežbavaju istu sekvencu. Sada je drugo dete pripovedač na istu temu. brzina izvođenja pokreta. Treba da insistirati da pokreti.. Kada vaspitač uzvikne. Sva deca. otprilike na pola metra udaljenosti. (emotivni i fizički način kretanja i njihova povezanost) Tada pozovite jedno dete da ponovi vaše kretanje... da šapuću. Na primer: napravite tri četiri koraka.

Dok „rade“ deca ne treba da plešu. Tema nedelje PRIJATELJSTVO . jasno je definišući. osećajne. Na kraju. svoga plesnoga para. Svako sledeće dete pravi po jednu promenu u pokretima. Kada se pronađu neka se uhvate za ruke i nastave dalje da zajedno plešu. graciozne. dodavanje loptom. sekvenca kretanja koju će izvesti poslednje dete.Igra: SPOJI DELOVE-PRONAĐI PRIJATELJE Podelite deci fotografije: voća. povrća.. Razgovarajte kasnije sa decom koji su sve načini. dok obavljaju izabrani „posao“. možete i ubrzavati ili usporavati izvođenje. Na osnovu čega su to zaključili? Muzika i pokret Opis igre: Ovo je čulna dramska igra koja zahteva određenu fokusiranost dece. Pustite muziku.. Deci prepustite da li će raditi individualno ili zajednički u okviru jedne grupe. brze. Usmeravajte decu ukazujući svaki put koja promena je izvršena. Takođe. Dok muzika traje smanjujte i pojačavajte ton. Svaka grupa dece treba da odluči i kaže koju će radnju oponašati pokretima. a deca se trude da njihova radnja bude što realnija .. lagane. Kada isključite muziku deca treba da pronađu drugi deo svoje slike.uverljivija. kako im muzika „priča“. Probajte prvo bez muzike. peglanje. lepršave. Svako dete ima jedan deo neke slike.. trčanje. hodu izrazu lica ili radnji prethodnika. Formirane grupe mogu da osmisle koreografiju za „Ples prijateljstva“ na određenu muzičku temu. dete može da se sagne veoma usporeno-umorno i podigne zamišljenu lutku sa zemlje. da kod posmatrača izazove različita tumačenja i opise. kuvanje. teške..ili čak umesto da vezuje cipelu. biljke. a zatim objasnite deci da ćete pustiti muziku. neće uopšte ličiti na vašu početnu. Na primer: sađenje cveća u bašti. Prethodno je potrebno da snimite nekoliko kratkih ali raznovrsnih muzičkih komada: (po dinamici i tempu) dramatične. životinje. treba da budu usklađeni sa onim što čuju. Razgovarajte o tome šta misle koje je osećanje svako od njih prikazao izvođenjem radnje. ozbiljne. ali podeljene na dva dela. (kako plesom i pokretima dočarati prijateljstvo) . slatkiša. Sve je imaginarno. Neka deca plešu. sviranje određenog instrumenta. Određene pokrete možete da pretvorite na kratko vreme u „zamznute slike“ Fokusirajte se na pokretima koji su izmenjenu u odnosu na matricu.. kako ista radnja može da se izvede da izgleda drugačije. Ponavljajte igru više puta tako da deca budu u prilici da plešu sa više drugara/drugarica. Podelite decu u grupe. već da improvizuju radnju. sliku možete podeliti i na tri/četiri dela da se naprave „prijateljske plesne grupe“. a njihovi pokreti. vesele.

Deca treba da na dogovoreni znak (zvučni ilivizuelni) što pre zamene mesta prelazeći iz kućice u kućicu. ležeći. U NASOJ ULICI DESET KUCA IMA U broju jedan strana leva Stanuje devojčica što lepo peva U broju dva strana desna Stanuje dečak kome je Desna cipela tesna U broju tri leva strana Stanuju sestre Ana i Dana U broju četiri desna strana Cvrkuće kanarinka Žana U pet sedam i devet strana leva I šest osam i deset strana desna Ne znam kakav stanuje svet Bila sam samo do broja pet Pokretne igre * IGRE BEZ REKVIZITA . čučeći.orijentacije u prostoru i sl. -Menjajmo kućice (Cilj igre: razvoj trčanja i spretnosti)Decu razvrstati u grupe od po četvoro. Ona grupakoja prva udje u kućicu dobija jedan poen. U svaku "kućicu"razmestiti grupe.. trčanja i spretnosti)Deca su podeljena po parovima..). klečeći. Pobednik je grupa koja prvasakupi dogovoreni broj poena (npr 10). Kada se formira novi par on dalje nastavljalagano da trči. Na prostoru za igru nacrtationoliko "kućica" (krugova) koliko ima grupa.Promeni par (Cilj igre: razvoj hodanja. Vaspitač daje znak za promenuparova rečima: "Menjamo parove". trčeći natraškeprelaziti iz kruga u krug ili skakutanjem na jednoj nozi i sl.Ovu igru možemo igrati na više načina. posle čega se parovi razdvajaju ibrzo traže novi par. Formirani parovi lagano trče poprostoru za igru držeći se za ruke. Na sledeći znak vaspitača. igra se ponavlja. Npr igru počinjati kretanjem izraznih položaja (sedeći. .

uvis ili unazad. -Gurajmo se leđima! (Cilj igre: razvoj opšte snage i spretnosti)Deca u parovima sede na tlu. -Gavran i vrapci (Cilj igre: razvoj trčanja. Svako dete imapar u suprtotnoj vrsti. nadohvat ruku. -U parovima kroz tunel (Cilj igre: razvoj puzanja i spretnosti)Formirati dve grupe dece. a deca ih ponavljaju. poskakivanja i spretnosti)Dvoje dece. Deca kojasu najuspešnija ostaju vrapci do kraja igre. leđima gurapotiskuje drugo. Potom izabrati jednodete koje će biti "gavran". Oslonjeni su leđima jedno na drugo. Vrapca koji se nađe sam u kućici. Jednodete. Suigrač se potiskuje . . a potom kreće u akciju.Tako smo dobili "tunel". Zadatak se smatra završenim kada igrači stanu na čelovrste. jedan par. jedno je sastavljenih stopala. To su "kućice za spas". a drugoje raširenih nogu u širini ramena. ruku.gura dok ne pređe zadato rastojanje. podići ispruženu nogu napred. uloge igrača semenjaju i igra se nastavlja. Vrapci beže poprostoru za igru. opirući rukama i nogam o tlo. Ovaj se spasava brzim odskokom u strnu.Posle toga uloge se menjaju. Pokušavasuigraču da nagazi stopala. -Zabranjeni pokreti (Cilj igre: razvoj opšte koordinacije ikoncentracije pažnje)Vaspitač zajedno sa deom odredi koji pokret ne sme da se ponovi. Potom on pravi razne pokretetrupa. orijentacije u prostoru ispretnosti)Za ovu igru potrebno je nacrtati nekoliko krugova. Poslednja vdadeteta kreću puzeći ispod ruku ostalih kada vaspitač uzvikne:"Prolaz!". Dete raširenih nogu izgovara dvaputa dogovoreni znak. Na dogovoreniznak vaspitača "vrapci" se razbeže a "gavran" ih juri. naprimer. stoje licem okrenuti jedno prema drugome. To je ujedno i znak za polazak sledećeg para. Kada dodje do gaženja stopala. Obadeteta su u paralelnom stavu. Onom detetu koje ponovinedozvoljen pokret odredjuje se neka opomena. tako dabudu okrenuti licem jedno prema drugom.-Ko će koga nagaziti? (Cilj igre: razvoj skakanja. Takodje. sa kim se hvata za ruke u predručenju i čučne. a spas mogu naći kada se nađu u paru u "kućici zaspas". Suština je da se protivnik nagazi. kojese opusti. nogu. npr cik-cak. vrabac koji je uhvaćen vankućice postaje "gavran" i nastavlja sada on da hvata vrapce. Krugove nacrtati nasredini prostora za igru. Kroz "tunel" treba puzati. Postaviti ih u dve paralelne vrste. a drugo dete sespašava kako zna i ume. Ostala deca su "vrapci". gavran može da izvuče izkućice i sa njim menja ulogu.

Svaki par dobije balon. Igra počinje tako što čelni (glava) počinje da juri dete na začelju (rep). taj je pobednik (Balon može da se nosi i na glavi. Tada će drugi po redu postati glava. Bežeći od glave. izmiče se. Pri tome balon mogu udarati. poskakuju s noge na nogu. Kome balon ispadne ili pukne. Igra se uz muziku. Decu bodriti da kese bacaju na što raznovrsnije načine. (Ukoliko ekipe imaju veći broj igrača. vodeći računa da kesa ne ispadne iz ruku. onda vaspitač interveniše. spretnosti i trčanja) Podeliti decu u dve grupe. (Pospešivati dečju maštu). spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Rekviziti (Lastiš. Ko je pobednik? Nema pobednika. rep povlači ostalu decu za sobom. Ako se desi da glava ne uhvati brzo rep. ispada iz igre. odgurivati. dok će dotadašnji prvi postati rep. Jednog momenta glava će uhvatiti rep. Deca jedne grupe nastoje da balon prebace preko lastiša u prostor protivničke ekipe. Parovi imaju veliku najlon kesu napunjenu balonima i manjim loptama. veliki balon) Zategnuti lastiš sredinom sale. Deca se slobodno kreću po prostoru za igru: hodaju.odbojka (Cilj igre: Razvoj dodavanja. odbijati jednom ili sa obe ruke. Za vreme igre. da ga ne uhvati. hvatanja i dodavanja) Deca se nalaze u parovima. preciznosti pokreta. Rep beži. pazeći da se ne sudare sa drugima. ako su u igri deca starije i predškolske grupe). . Deca obuhvate rukama druga ispred sebe. Zabranjeno je hvatanje balona. Decu podeliti u dve jednake grupe. *Glava hvata rep (cilj igre: razvoj orijentacije u prostoru.5 m. U svom prostoru jedna ekipa ima pravo da bezbroj puta odbije balon pre nego što ga prebaci preko lastiša. U igru se stavlja jedan. radost kretanja. Menja uloge igrača po redosledu kako bi se igra normalno odvijala.*Balon . Pri tome odbijaju svoj balon na proizvoljan način. *Igranje u parovima (Cilj igre: vežbanje nošenja. baloni ne smeju da ispadnu niti da puknu. a može i više većih balona. trče itd. onda se igra sa više većih balona). pobednik je igra. skaču. Dobacuju jedno drugom napunjene kese. razvoj spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Deca se podele u parove. Ko ostane najduže sa balonom u igri. formirati kolone. Visina lastiša je 1. Parovi nose balon izmedju sebe. * Odbijanje balona (Cilj igre: Razvoj preciznosti i orijentacije u prostoru) Svako dete u grupi ima svoj balon. dečja radost. *Balon u kesama (Cilj igre: Razvoj bacanja. na grudima i igraju u ritmu muzike. odnosno.

trče po prostoru za igru. igra se ne prekida. U slučaju da kobac nije uhvatio ni jednu ptičicu. Sva deca u krugu zajedno govore stihove: "Boc. U slučaju da igra postane isuviše duga. spretnosti. koje su u medjuvremenu pobegle i spasle se. trčanja i spretnosti) U igri učestvuje cela grupa. Jedno dete hvat a ostala deca beže. brza u oslobađanju "oživljavanju". ne diraj ga ručicama bode. Ostali igrači mogu svoje okamenjene drugove da spasavaju . *Svi u gnezdo (razvoj trčanja i spretnosti) Za ovu igru potrebno je u uglovima prostora za igru obeležiti četiri "gnezda".*Okamenjeni (Razvoj trčanja. Kada vaspitač uzvikne "Leti kobac!". dodirne. Ukoliko to nije. i orijentacije u prostoru) Svu decu podeliti u dve grupe. Ekipa koja beži mora biti vrlo spretna. *Ko će biti zadnji uhvaćen (razvoj hodanja. Jedna grupa po dogovoru hvata ostale. Na taj način se okamenjeni igrači ponovo vraćaju u igru. Igru ponoviti više puta. to su "hvatači". treba odmah da sedne. Dete koje bude uhvaćeno. Slobodno . isključuje se iz igre. vaspitač je prekida. i ono je "hvatač" u sledećem ciklusu igre. lagano. Beže slobodno po celom prostoru za igru. Ostala deca slobodno. boc. *Vuk i jagnje ( razvoj trčanja i spretnosti) Igrači se nalaze u trojkama držeći jedan drugog oko pojasa. biće suza bež' (razvoj hodanja. Za to vreme. Igru ponoviti više puta. biće suza bež'!" Onog trenutka kada se izgovori zadnja reč "bež" deca napuštaju krug i beže. bode jež. trčanja i spretnosti) Držeći se za ruke. iglicama. Beže na sve strane. Onaj koga dodirne odlazi u sredinu kruga i igra može da krene iz početka. U unutrašnjosti. traje sve dok i poslednje dete ne bude uhvaćeno."ožive". Igra traje dok svi slobodni igrači ne budu "okamenjeni". dodirom po grudima i uzvikom "slobodan". ukazuje na greške i igra kreće iz početka. deca obrazuju krug. sredini kruga. uhvati jednu "ptičicu". monotona. Ono dete koje "hvatač" dodirne po grudima ostaje ukočeno . Vasptiač razbrajalicom izvodi jedno dete koje će biti "kobac". on juri. kobac na sve moguće načine pokušava da se domogne."okamenjeno" tamo gde je uhvaćeno. Međutim. *Bode. Dete koje bude zadnje uhvaćeno smatra se pobednikom. Dete iz sredine kruga počne da ih juri. nastojeći da nekog uhvati. Uhvaćena "ptičica" postaje "kobac". odnosno hvata i u igri koja se ponavlja. nalazi se jedno dete. ona se brzo sklanjaju u gnezda. bode jež. ubrzo će svi njeni članovi biti "okamenjeni".

Ako jagnje u tome uspe. Ukoliko vuk uhvati jagnje. Prvi u trojci postaje vuk. uloge se menjaju. Vuk pokušava da uhvati jagnje. dolazi do promene uloga i igra se nastavlja. Može se spasti ako se uhvati za pojas poslednjeg u nekoj trojci. Ono beži. na igralištu su još "vuk" i "jagnje".se kreću po prostoru za igru. Pored trojki. a dotadašnji vuk postaje jagnje. koji opet pokušava da ga izbegne i spreči u tome. .