Dramske igre za decu - www.dramskimetod.

com Zvono igra za razvoj slušalačkih sposobnosti Potreban materijal: marama, zvonce Deca sede u krugu. Deci objasnite da određeno vreme pažljivo posmatraju raspored sedenja ostale dece. (ko sedi do koga) Zatim jednom detetu zavežite maramu preko očiju i postavite ga u centar kruga da sedi. Deca tada započinju dodavanje zvonca. Imenujte prvo dete kome date zvono. Svako dete treba da zazvoni jednom, kada je zvonce kod njega. Dodavanje po redu u krugu traje određeno vreme (u početku kratko). Dete u sredini kruga prati zvuk zvonca. Vaspitač treba da pokaže na dete kod koga će zvono stati. Dete iz centra kruga pogađa kod koga je zvono pokazujući rukom na tu osobu. Sva deca treba da se više puta oprobaju u ulozi „slušaoca“. Mi smo deca vesela pokretna tradicionalna igra-pantomima Deca su u kolu. Drže se za ruke. Jedno dete je u sredini. Deca se kreću u krug i pevaju: „Mi smo deca vesela, rado bi se igrala. Kaži nam ti _______(ime deteta u sredini) šta ćemo se igrati." Dete u krugu odgovara: „Radite što radim ja (pokazuje npr... skače na jednoj nozi) to je igra vesela." Igru možete učiniti zabavnijom ako dva ili tri deteta stoje istovremeno u krugu i dobiju zadatak da osmisle koordinirane pokrete koje druga deca treba da oponašaju.

Zašto? - igra za razvoj govora Deca sede u krugu. Prvo dete, ili vaspitač započinje priču: „Idem na odmor i spakovaću _______ .(na primer knjigu) Bilo koje dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" Tada vaspitač ili dete treba da obrazloži zašto će spakovati taj predmet, poput: „Da bih čitala na plaži." Zatim dete improvizuje navedenu radnju pantomimom. Sledeće dete nastavlja priču na istu temu: „Idem na odmor i spakovaću __________".(na primer loptu) Dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" i igra se na ovaj način nastavlja. Igru možemo otežati postavljanjem određenih zahteva poput: da svi objekti koje pakujemo počinju na isto slovo, da su okrugli, od drveta, mekani... Kada se sva deca oprobaju na jednu temu, tada se tema priče menja.

sve dok ne uspeju da vas približno dobro imitiraju.dramska igra (pantomima) Osmislite jednu pokretnu sekvencu. Deca prate upustva i formiraju grupe. Dete treba da promeni samo jedan elemenat kretanja.. Zatim konverzacija opet počinje. Neka deca neobavezno hodaju po sobi.) budu preslikani što više u njihovoj akciji-oponašanju.. Sada je drugo dete pripovedač na istu temu. (možete predložiti temu poput: šta su radili proteklog vikenda. da poskakuje.jedni naspram drugih.. da šapuću. savijate. „Četiri glave“ ili „Jedno uvo i dve glave“.. Upotrebite svoju imaginaciju u izdavanjima „naredbi. Tri nosa igra improvizacije Ovo je veoma zabavna igra. uvežbavaju istu sekvencu.Zagrevanje glasova -igra za razvoj govora Podeliti decu na dve grupe. da hoda pognute glave ili da gleda pravo. na primer: „Tri nosa" deca treba da formiraju grupe od po tri deteta koja se dodiruju nosevima..“ Kažite: „Četiri stopala" „Tri ruke" „Dva uva" „Šest prstiju" „Tri lakta. da opišu najboljeg druga/drugaricu . više puta.To će od njih zahtevati da se dogovore i da usklade pokrete. sagnite se i vežite pertle. da su prinuđena da veoma glasno govore kako bi se međusobno čula i razumela. Na vaš signal započinju konverzaciju sa svojim parom. „Jedan nos i tri stopala“ „Jedna leđa i tri kolena“ . Hajde da ustanemo igra zagrevanja.. Zatim idete u suprotnom pravcu. a drugo postavlja pitanja. Na vaš sledeći. koja im je omiljena igra. dogovoreni signal. Neka sednu na pod. Na primer može da hoda brže ili sporije. otprilike na pola metra udaljenosti. Deca treba da stoje u dve paralelne linije .) Jedno dete je pripoveda. Sugerišite im da u početku govore što tiše. Ovaj postupak se nastavlja sve dok deca ne budu toliko udaljena. kooperativni rad Decu podeliti u parove. (emotivni i fizički način kretanja i njihova povezanost) Tada pozovite jedno dete da ponovi vaše kretanje. prestaje konverzacija i deca prave korak unatrag.da podigne nogu kada vezuje cipelu . Na primer: napravite tri četiri koraka. deca se na vaš znak opet približavaju jedno drugom i govore sve tiše i tiše. Noge treba da budu ispravljene. Sva deca. Možete pustiti i muziku. Kada vaspitač uzvikne. oslonjeni leđa od leđa i neka se čvrsto obuhvate rukama ukrštajući laktove. ali da izvrši jednu promenu. pa čak i izraz vašega lica dok se krećete.. vezujete pertle. Dajte upustvo deci da pokušaju zajednički da ustanu. „Dva kažiprsta i jedan palac“. brzina izvođenja pokreta. a drugo postavlja pitanja. Treba da insistirati da pokreti.. Jedna promena čuda čini .

Pustite muziku.uverljivija. Neka deca plešu. dodavanje loptom. a njihovi pokreti. Dok „rade“ deca ne treba da plešu.. Formirane grupe mogu da osmisle koreografiju za „Ples prijateljstva“ na određenu muzičku temu. već da improvizuju radnju.. Na osnovu čega su to zaključili? Muzika i pokret Opis igre: Ovo je čulna dramska igra koja zahteva određenu fokusiranost dece. sviranje određenog instrumenta.Igra: SPOJI DELOVE-PRONAĐI PRIJATELJE Podelite deci fotografije: voća.. Na primer: sađenje cveća u bašti. a zatim objasnite deci da ćete pustiti muziku. dete može da se sagne veoma usporeno-umorno i podigne zamišljenu lutku sa zemlje. Dok muzika traje smanjujte i pojačavajte ton. slatkiša. neće uopšte ličiti na vašu početnu. Sve je imaginarno. sliku možete podeliti i na tri/četiri dela da se naprave „prijateljske plesne grupe“. teške. svoga plesnoga para. ozbiljne.. Na kraju. ali podeljene na dva dela. Ponavljajte igru više puta tako da deca budu u prilici da plešu sa više drugara/drugarica. Svako dete ima jedan deo neke slike. lagane. Probajte prvo bez muzike. Tema nedelje PRIJATELJSTVO . kako im muzika „priča“. biljke.ili čak umesto da vezuje cipelu. Kada isključite muziku deca treba da pronađu drugi deo svoje slike. vesele. Podelite decu u grupe. trčanje. kuvanje. graciozne. Određene pokrete možete da pretvorite na kratko vreme u „zamznute slike“ Fokusirajte se na pokretima koji su izmenjenu u odnosu na matricu. (kako plesom i pokretima dočarati prijateljstvo) . da kod posmatrača izazove različita tumačenja i opise. Svako sledeće dete pravi po jednu promenu u pokretima. lepršave. peglanje. Svaka grupa dece treba da odluči i kaže koju će radnju oponašati pokretima. a deca se trude da njihova radnja bude što realnija . hodu izrazu lica ili radnji prethodnika. Razgovarajte kasnije sa decom koji su sve načini. sekvenca kretanja koju će izvesti poslednje dete. životinje. brze. možete i ubrzavati ili usporavati izvođenje. treba da budu usklađeni sa onim što čuju. Razgovarajte o tome šta misle koje je osećanje svako od njih prikazao izvođenjem radnje. Kada se pronađu neka se uhvate za ruke i nastave dalje da zajedno plešu.. dok obavljaju izabrani „posao“. povrća. Takođe. osećajne.. kako ista radnja može da se izvede da izgleda drugačije. Deci prepustite da li će raditi individualno ili zajednički u okviru jedne grupe. Prethodno je potrebno da snimite nekoliko kratkih ali raznovrsnih muzičkih komada: (po dinamici i tempu) dramatične. Usmeravajte decu ukazujući svaki put koja promena je izvršena. jasno je definišući.

Vaspitač daje znak za promenuparova rečima: "Menjamo parove". U NASOJ ULICI DESET KUCA IMA U broju jedan strana leva Stanuje devojčica što lepo peva U broju dva strana desna Stanuje dečak kome je Desna cipela tesna U broju tri leva strana Stanuju sestre Ana i Dana U broju četiri desna strana Cvrkuće kanarinka Žana U pet sedam i devet strana leva I šest osam i deset strana desna Ne znam kakav stanuje svet Bila sam samo do broja pet Pokretne igre * IGRE BEZ REKVIZITA . Formirani parovi lagano trče poprostoru za igru držeći se za ruke. Deca treba da na dogovoreni znak (zvučni ilivizuelni) što pre zamene mesta prelazeći iz kućice u kućicu..orijentacije u prostoru i sl. Npr igru počinjati kretanjem izraznih položaja (sedeći. Na sledeći znak vaspitača. klečeći. posle čega se parovi razdvajaju ibrzo traže novi par.Promeni par (Cilj igre: razvoj hodanja. Pobednik je grupa koja prvasakupi dogovoreni broj poena (npr 10). igra se ponavlja. Kada se formira novi par on dalje nastavljalagano da trči. ..). trčanja i spretnosti)Deca su podeljena po parovima.Ovu igru možemo igrati na više načina. ležeći. čučeći. Ona grupakoja prva udje u kućicu dobija jedan poen. -Menjajmo kućice (Cilj igre: razvoj trčanja i spretnosti)Decu razvrstati u grupe od po četvoro. trčeći natraškeprelaziti iz kruga u krug ili skakutanjem na jednoj nozi i sl. Na prostoru za igru nacrtationoliko "kućica" (krugova) koliko ima grupa. U svaku "kućicu"razmestiti grupe.

Postaviti ih u dve paralelne vrste.-Ko će koga nagaziti? (Cilj igre: razvoj skakanja. Vrapca koji se nađe sam u kućici. Oslonjeni su leđima jedno na drugo. gavran može da izvuče izkućice i sa njim menja ulogu. Onom detetu koje ponovinedozvoljen pokret odredjuje se neka opomena. kojese opusti. . Dete raširenih nogu izgovara dvaputa dogovoreni znak. uvis ili unazad. sa kim se hvata za ruke u predručenju i čučne. Potom izabrati jednodete koje će biti "gavran".gura dok ne pređe zadato rastojanje. nogu.Tako smo dobili "tunel". podići ispruženu nogu napred. Na dogovoreniznak vaspitača "vrapci" se razbeže a "gavran" ih juri. Ostala deca su "vrapci". -Zabranjeni pokreti (Cilj igre: razvoj opšte koordinacije ikoncentracije pažnje)Vaspitač zajedno sa deom odredi koji pokret ne sme da se ponovi. Poslednja vdadeteta kreću puzeći ispod ruku ostalih kada vaspitač uzvikne:"Prolaz!". jedan par. opirući rukama i nogam o tlo. Zadatak se smatra završenim kada igrači stanu na čelovrste. poskakivanja i spretnosti)Dvoje dece. nadohvat ruku. Potom on pravi razne pokretetrupa. npr cik-cak. Kada dodje do gaženja stopala. jedno je sastavljenih stopala. -Gavran i vrapci (Cilj igre: razvoj trčanja. ruku. Obadeteta su u paralelnom stavu. -Gurajmo se leđima! (Cilj igre: razvoj opšte snage i spretnosti)Deca u parovima sede na tlu. Vrapci beže poprostoru za igru. orijentacije u prostoru ispretnosti)Za ovu igru potrebno je nacrtati nekoliko krugova. Deca kojasu najuspešnija ostaju vrapci do kraja igre. Jednodete. naprimer. tako dabudu okrenuti licem jedno prema drugom. To su "kućice za spas".Posle toga uloge se menjaju. Takodje. a potom kreće u akciju. -U parovima kroz tunel (Cilj igre: razvoj puzanja i spretnosti)Formirati dve grupe dece. a deca ih ponavljaju. uloge igrača semenjaju i igra se nastavlja. Suština je da se protivnik nagazi. a spas mogu naći kada se nađu u paru u "kućici zaspas". a drugoje raširenih nogu u širini ramena. Kroz "tunel" treba puzati. a drugo dete sespašava kako zna i ume. leđima gurapotiskuje drugo. stoje licem okrenuti jedno prema drugome. Svako dete imapar u suprtotnoj vrsti. vrabac koji je uhvaćen vankućice postaje "gavran" i nastavlja sada on da hvata vrapce. Suigrač se potiskuje . Krugove nacrtati nasredini prostora za igru. Ovaj se spasava brzim odskokom u strnu. Pokušavasuigraču da nagazi stopala. To je ujedno i znak za polazak sledećeg para.

5 m. Igra se uz muziku. taj je pobednik (Balon može da se nosi i na glavi. (Pospešivati dečju maštu). Ako se desi da glava ne uhvati brzo rep. dečja radost. radost kretanja. *Balon u kesama (Cilj igre: Razvoj bacanja. *Glava hvata rep (cilj igre: razvoj orijentacije u prostoru. da ga ne uhvati. odbijati jednom ili sa obe ruke.*Balon . pazeći da se ne sudare sa drugima. trče itd. U svom prostoru jedna ekipa ima pravo da bezbroj puta odbije balon pre nego što ga prebaci preko lastiša. odgurivati. (Ukoliko ekipe imaju veći broj igrača. . Deca se slobodno kreću po prostoru za igru: hodaju. izmiče se. U igru se stavlja jedan. rep povlači ostalu decu za sobom. Deca jedne grupe nastoje da balon prebace preko lastiša u prostor protivničke ekipe. Deca obuhvate rukama druga ispred sebe. * Odbijanje balona (Cilj igre: Razvoj preciznosti i orijentacije u prostoru) Svako dete u grupi ima svoj balon. vodeći računa da kesa ne ispadne iz ruku.odbojka (Cilj igre: Razvoj dodavanja. odnosno. spretnosti i trčanja) Podeliti decu u dve grupe. Ko ostane najduže sa balonom u igri. ispada iz igre. a može i više većih balona. Bežeći od glave. Za vreme igre. veliki balon) Zategnuti lastiš sredinom sale. Rep beži. poskakuju s noge na nogu. dok će dotadašnji prvi postati rep. Igra počinje tako što čelni (glava) počinje da juri dete na začelju (rep). Kome balon ispadne ili pukne. Pri tome balon mogu udarati. na grudima i igraju u ritmu muzike. Jednog momenta glava će uhvatiti rep. razvoj spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Deca se podele u parove. spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Rekviziti (Lastiš. *Igranje u parovima (Cilj igre: vežbanje nošenja. Parovi nose balon izmedju sebe. skaču. pobednik je igra. ako su u igri deca starije i predškolske grupe). Parovi imaju veliku najlon kesu napunjenu balonima i manjim loptama. Pri tome odbijaju svoj balon na proizvoljan način. Visina lastiša je 1. Zabranjeno je hvatanje balona. Ko je pobednik? Nema pobednika. Decu bodriti da kese bacaju na što raznovrsnije načine. Decu podeliti u dve jednake grupe. onda vaspitač interveniše. hvatanja i dodavanja) Deca se nalaze u parovima. Svaki par dobije balon. Menja uloge igrača po redosledu kako bi se igra normalno odvijala. Dobacuju jedno drugom napunjene kese. preciznosti pokreta. onda se igra sa više većih balona). Tada će drugi po redu postati glava. formirati kolone. baloni ne smeju da ispadnu niti da puknu.

kobac na sve moguće načine pokušava da se domogne. Dete koje bude zadnje uhvaćeno smatra se pobednikom. *Ko će biti zadnji uhvaćen (razvoj hodanja. sredini kruga. ona se brzo sklanjaju u gnezda. dodirom po grudima i uzvikom "slobodan". odnosno hvata i u igri koja se ponavlja. Igra traje dok svi slobodni igrači ne budu "okamenjeni". igra se ne prekida. ne diraj ga ručicama bode. i ono je "hvatač" u sledećem ciklusu igre. lagano. U slučaju da kobac nije uhvatio ni jednu ptičicu. bode jež. trčanja i spretnosti) U igri učestvuje cela grupa. *Bode. uhvati jednu "ptičicu". Ono dete koje "hvatač" dodirne po grudima ostaje ukočeno . dodirne. Sva deca u krugu zajedno govore stihove: "Boc. Vasptiač razbrajalicom izvodi jedno dete koje će biti "kobac"."okamenjeno" tamo gde je uhvaćeno. Igru ponoviti više puta."ožive". Uhvaćena "ptičica" postaje "kobac". Dete koje bude uhvaćeno. brza u oslobađanju "oživljavanju". ubrzo će svi njeni članovi biti "okamenjeni". to su "hvatači". Jedna grupa po dogovoru hvata ostale. i orijentacije u prostoru) Svu decu podeliti u dve grupe. Ekipa koja beži mora biti vrlo spretna.*Okamenjeni (Razvoj trčanja. Kada vaspitač uzvikne "Leti kobac!". boc. on juri. nalazi se jedno dete. iglicama. Dete iz sredine kruga počne da ih juri. traje sve dok i poslednje dete ne bude uhvaćeno. spretnosti. Na taj način se okamenjeni igrači ponovo vraćaju u igru. U slučaju da igra postane isuviše duga. trče po prostoru za igru. vaspitač je prekida. Onaj koga dodirne odlazi u sredinu kruga i igra može da krene iz početka. nastojeći da nekog uhvati. Međutim. koje su u medjuvremenu pobegle i spasle se. Jedno dete hvat a ostala deca beže. deca obrazuju krug. trčanja i spretnosti) Držeći se za ruke. biće suza bež'!" Onog trenutka kada se izgovori zadnja reč "bež" deca napuštaju krug i beže. isključuje se iz igre. *Svi u gnezdo (razvoj trčanja i spretnosti) Za ovu igru potrebno je u uglovima prostora za igru obeležiti četiri "gnezda". ukazuje na greške i igra kreće iz početka. Igru ponoviti više puta. Ostala deca slobodno. bode jež. Ukoliko to nije. Slobodno . *Vuk i jagnje ( razvoj trčanja i spretnosti) Igrači se nalaze u trojkama držeći jedan drugog oko pojasa. Beže slobodno po celom prostoru za igru. Za to vreme. treba odmah da sedne. Beže na sve strane. Ostali igrači mogu svoje okamenjene drugove da spasavaju . biće suza bež' (razvoj hodanja. U unutrašnjosti. monotona.

Prvi u trojci postaje vuk. a dotadašnji vuk postaje jagnje. koji opet pokušava da ga izbegne i spreči u tome. Vuk pokušava da uhvati jagnje. dolazi do promene uloga i igra se nastavlja.se kreću po prostoru za igru. . Ono beži. Ukoliko vuk uhvati jagnje. uloge se menjaju. Pored trojki. Može se spasti ako se uhvati za pojas poslednjeg u nekoj trojci. na igralištu su još "vuk" i "jagnje". Ako jagnje u tome uspe.