Dramske igre za decu - www.dramskimetod.

com Zvono igra za razvoj slušalačkih sposobnosti Potreban materijal: marama, zvonce Deca sede u krugu. Deci objasnite da određeno vreme pažljivo posmatraju raspored sedenja ostale dece. (ko sedi do koga) Zatim jednom detetu zavežite maramu preko očiju i postavite ga u centar kruga da sedi. Deca tada započinju dodavanje zvonca. Imenujte prvo dete kome date zvono. Svako dete treba da zazvoni jednom, kada je zvonce kod njega. Dodavanje po redu u krugu traje određeno vreme (u početku kratko). Dete u sredini kruga prati zvuk zvonca. Vaspitač treba da pokaže na dete kod koga će zvono stati. Dete iz centra kruga pogađa kod koga je zvono pokazujući rukom na tu osobu. Sva deca treba da se više puta oprobaju u ulozi „slušaoca“. Mi smo deca vesela pokretna tradicionalna igra-pantomima Deca su u kolu. Drže se za ruke. Jedno dete je u sredini. Deca se kreću u krug i pevaju: „Mi smo deca vesela, rado bi se igrala. Kaži nam ti _______(ime deteta u sredini) šta ćemo se igrati." Dete u krugu odgovara: „Radite što radim ja (pokazuje npr... skače na jednoj nozi) to je igra vesela." Igru možete učiniti zabavnijom ako dva ili tri deteta stoje istovremeno u krugu i dobiju zadatak da osmisle koordinirane pokrete koje druga deca treba da oponašaju.

Zašto? - igra za razvoj govora Deca sede u krugu. Prvo dete, ili vaspitač započinje priču: „Idem na odmor i spakovaću _______ .(na primer knjigu) Bilo koje dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" Tada vaspitač ili dete treba da obrazloži zašto će spakovati taj predmet, poput: „Da bih čitala na plaži." Zatim dete improvizuje navedenu radnju pantomimom. Sledeće dete nastavlja priču na istu temu: „Idem na odmor i spakovaću __________".(na primer loptu) Dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" i igra se na ovaj način nastavlja. Igru možemo otežati postavljanjem određenih zahteva poput: da svi objekti koje pakujemo počinju na isto slovo, da su okrugli, od drveta, mekani... Kada se sva deca oprobaju na jednu temu, tada se tema priče menja.

Kada vaspitač uzvikne. a drugo postavlja pitanja..“ Kažite: „Četiri stopala" „Tri ruke" „Dva uva" „Šest prstiju" „Tri lakta. da opišu najboljeg druga/drugaricu . Hajde da ustanemo igra zagrevanja. Na primer: napravite tri četiri koraka. kooperativni rad Decu podeliti u parove. dogovoreni signal. Zatim idete u suprotnom pravcu. deca se na vaš znak opet približavaju jedno drugom i govore sve tiše i tiše. pa čak i izraz vašega lica dok se krećete. na primer: „Tri nosa" deca treba da formiraju grupe od po tri deteta koja se dodiruju nosevima. više puta. brzina izvođenja pokreta. (emotivni i fizički način kretanja i njihova povezanost) Tada pozovite jedno dete da ponovi vaše kretanje. prestaje konverzacija i deca prave korak unatrag. Možete pustiti i muziku.da podigne nogu kada vezuje cipelu . uvežbavaju istu sekvencu. Dete treba da promeni samo jedan elemenat kretanja.. Ovaj postupak se nastavlja sve dok deca ne budu toliko udaljena.. Jedna promena čuda čini . Tri nosa igra improvizacije Ovo je veoma zabavna igra. sagnite se i vežite pertle. sve dok ne uspeju da vas približno dobro imitiraju. Na primer može da hoda brže ili sporije. ali da izvrši jednu promenu.. „Jedan nos i tri stopala“ „Jedna leđa i tri kolena“ . (možete predložiti temu poput: šta su radili proteklog vikenda. da hoda pognute glave ili da gleda pravo. otprilike na pola metra udaljenosti. Deca prate upustva i formiraju grupe. Dajte upustvo deci da pokušaju zajednički da ustanu.dramska igra (pantomima) Osmislite jednu pokretnu sekvencu. „Četiri glave“ ili „Jedno uvo i dve glave“. Sva deca.jedni naspram drugih.... oslonjeni leđa od leđa i neka se čvrsto obuhvate rukama ukrštajući laktove. savijate. koja im je omiljena igra. Na vaš sledeći. Neka sednu na pod. Noge treba da budu ispravljene.) budu preslikani što više u njihovoj akciji-oponašanju. vezujete pertle. Treba da insistirati da pokreti.To će od njih zahtevati da se dogovore i da usklade pokrete. Deca treba da stoje u dve paralelne linije . a drugo postavlja pitanja. Upotrebite svoju imaginaciju u izdavanjima „naredbi. da šapuću. „Dva kažiprsta i jedan palac“. da su prinuđena da veoma glasno govore kako bi se međusobno čula i razumela. Sugerišite im da u početku govore što tiše.) Jedno dete je pripoveda. Zatim konverzacija opet počinje. Neka deca neobavezno hodaju po sobi. Na vaš signal započinju konverzaciju sa svojim parom.Zagrevanje glasova -igra za razvoj govora Podeliti decu na dve grupe.. da poskakuje. Sada je drugo dete pripovedač na istu temu.

Svaka grupa dece treba da odluči i kaže koju će radnju oponašati pokretima.. Podelite decu u grupe. trčanje. Svako sledeće dete pravi po jednu promenu u pokretima. životinje. Prethodno je potrebno da snimite nekoliko kratkih ali raznovrsnih muzičkih komada: (po dinamici i tempu) dramatične. kuvanje. ali podeljene na dva dela. dete može da se sagne veoma usporeno-umorno i podigne zamišljenu lutku sa zemlje. (kako plesom i pokretima dočarati prijateljstvo) . a deca se trude da njihova radnja bude što realnija . Formirane grupe mogu da osmisle koreografiju za „Ples prijateljstva“ na određenu muzičku temu. povrća. biljke. hodu izrazu lica ili radnji prethodnika.. Dok „rade“ deca ne treba da plešu. kako im muzika „priča“. brze.ili čak umesto da vezuje cipelu. Probajte prvo bez muzike. Kada se pronađu neka se uhvate za ruke i nastave dalje da zajedno plešu. Tema nedelje PRIJATELJSTVO . Ponavljajte igru više puta tako da deca budu u prilici da plešu sa više drugara/drugarica. Sve je imaginarno. kako ista radnja može da se izvede da izgleda drugačije. treba da budu usklađeni sa onim što čuju. Neka deca plešu. jasno je definišući. možete i ubrzavati ili usporavati izvođenje.. Određene pokrete možete da pretvorite na kratko vreme u „zamznute slike“ Fokusirajte se na pokretima koji su izmenjenu u odnosu na matricu. sviranje određenog instrumenta. lagane. dok obavljaju izabrani „posao“. Svako dete ima jedan deo neke slike. peglanje. teške. Na kraju. neće uopšte ličiti na vašu početnu.. Usmeravajte decu ukazujući svaki put koja promena je izvršena.. slatkiša. Takođe. Na osnovu čega su to zaključili? Muzika i pokret Opis igre: Ovo je čulna dramska igra koja zahteva određenu fokusiranost dece.uverljivija. Razgovarajte kasnije sa decom koji su sve načini.Igra: SPOJI DELOVE-PRONAĐI PRIJATELJE Podelite deci fotografije: voća. a zatim objasnite deci da ćete pustiti muziku. sekvenca kretanja koju će izvesti poslednje dete. već da improvizuju radnju. Kada isključite muziku deca treba da pronađu drugi deo svoje slike. vesele. dodavanje loptom. Pustite muziku. a njihovi pokreti.. Dok muzika traje smanjujte i pojačavajte ton. lepršave. osećajne. Na primer: sađenje cveća u bašti. Deci prepustite da li će raditi individualno ili zajednički u okviru jedne grupe. Razgovarajte o tome šta misle koje je osećanje svako od njih prikazao izvođenjem radnje. svoga plesnoga para. ozbiljne. sliku možete podeliti i na tri/četiri dela da se naprave „prijateljske plesne grupe“. graciozne. da kod posmatrača izazove različita tumačenja i opise.

Kada se formira novi par on dalje nastavljalagano da trči. U svaku "kućicu"razmestiti grupe. trčeći natraškeprelaziti iz kruga u krug ili skakutanjem na jednoj nozi i sl. Npr igru počinjati kretanjem izraznih položaja (sedeći. trčanja i spretnosti)Deca su podeljena po parovima. Pobednik je grupa koja prvasakupi dogovoreni broj poena (npr 10). -Menjajmo kućice (Cilj igre: razvoj trčanja i spretnosti)Decu razvrstati u grupe od po četvoro. Ona grupakoja prva udje u kućicu dobija jedan poen. Formirani parovi lagano trče poprostoru za igru držeći se za ruke. Vaspitač daje znak za promenuparova rečima: "Menjamo parove". igra se ponavlja.Promeni par (Cilj igre: razvoj hodanja. klečeći. U NASOJ ULICI DESET KUCA IMA U broju jedan strana leva Stanuje devojčica što lepo peva U broju dva strana desna Stanuje dečak kome je Desna cipela tesna U broju tri leva strana Stanuju sestre Ana i Dana U broju četiri desna strana Cvrkuće kanarinka Žana U pet sedam i devet strana leva I šest osam i deset strana desna Ne znam kakav stanuje svet Bila sam samo do broja pet Pokretne igre * IGRE BEZ REKVIZITA .. čučeći. posle čega se parovi razdvajaju ibrzo traže novi par. Na prostoru za igru nacrtationoliko "kućica" (krugova) koliko ima grupa. Deca treba da na dogovoreni znak (zvučni ilivizuelni) što pre zamene mesta prelazeći iz kućice u kućicu.orijentacije u prostoru i sl.Ovu igru možemo igrati na više načina. Na sledeći znak vaspitača.). ležeći. ..

npr cik-cak. Krugove nacrtati nasredini prostora za igru. Onom detetu koje ponovinedozvoljen pokret odredjuje se neka opomena. Obadeteta su u paralelnom stavu. Potom izabrati jednodete koje će biti "gavran". Postaviti ih u dve paralelne vrste. jedno je sastavljenih stopala.Tako smo dobili "tunel". Pokušavasuigraču da nagazi stopala. . leđima gurapotiskuje drugo. orijentacije u prostoru ispretnosti)Za ovu igru potrebno je nacrtati nekoliko krugova. Na dogovoreniznak vaspitača "vrapci" se razbeže a "gavran" ih juri. tako dabudu okrenuti licem jedno prema drugom. Suigrač se potiskuje . -Zabranjeni pokreti (Cilj igre: razvoj opšte koordinacije ikoncentracije pažnje)Vaspitač zajedno sa deom odredi koji pokret ne sme da se ponovi. -U parovima kroz tunel (Cilj igre: razvoj puzanja i spretnosti)Formirati dve grupe dece. Ovaj se spasava brzim odskokom u strnu. sa kim se hvata za ruke u predručenju i čučne. podići ispruženu nogu napred. Kada dodje do gaženja stopala. jedan par. opirući rukama i nogam o tlo. uloge igrača semenjaju i igra se nastavlja. Kroz "tunel" treba puzati. Dete raširenih nogu izgovara dvaputa dogovoreni znak. Svako dete imapar u suprtotnoj vrsti. Jednodete. Vrapca koji se nađe sam u kućici. Oslonjeni su leđima jedno na drugo. a drugo dete sespašava kako zna i ume. a drugoje raširenih nogu u širini ramena. stoje licem okrenuti jedno prema drugome. naprimer. a deca ih ponavljaju. Deca kojasu najuspešnija ostaju vrapci do kraja igre. a potom kreće u akciju. Zadatak se smatra završenim kada igrači stanu na čelovrste. Vrapci beže poprostoru za igru. Ostala deca su "vrapci". nogu.-Ko će koga nagaziti? (Cilj igre: razvoj skakanja. vrabac koji je uhvaćen vankućice postaje "gavran" i nastavlja sada on da hvata vrapce.gura dok ne pređe zadato rastojanje. -Gurajmo se leđima! (Cilj igre: razvoj opšte snage i spretnosti)Deca u parovima sede na tlu. kojese opusti. gavran može da izvuče izkućice i sa njim menja ulogu. To su "kućice za spas". Takodje. Suština je da se protivnik nagazi. poskakivanja i spretnosti)Dvoje dece. Poslednja vdadeteta kreću puzeći ispod ruku ostalih kada vaspitač uzvikne:"Prolaz!". To je ujedno i znak za polazak sledećeg para. ruku. nadohvat ruku. -Gavran i vrapci (Cilj igre: razvoj trčanja. a spas mogu naći kada se nađu u paru u "kućici zaspas". uvis ili unazad.Posle toga uloge se menjaju. Potom on pravi razne pokretetrupa.

hvatanja i dodavanja) Deca se nalaze u parovima. ako su u igri deca starije i predškolske grupe). odnosno. Zabranjeno je hvatanje balona. Bežeći od glave. *Igranje u parovima (Cilj igre: vežbanje nošenja. Jednog momenta glava će uhvatiti rep. baloni ne smeju da ispadnu niti da puknu. rep povlači ostalu decu za sobom. veliki balon) Zategnuti lastiš sredinom sale. Svaki par dobije balon. onda se igra sa više većih balona). Ko je pobednik? Nema pobednika. Parovi nose balon izmedju sebe. Parovi imaju veliku najlon kesu napunjenu balonima i manjim loptama. Pri tome balon mogu udarati. trče itd. (Pospešivati dečju maštu). Menja uloge igrača po redosledu kako bi se igra normalno odvijala. Decu podeliti u dve jednake grupe. a može i više većih balona. pazeći da se ne sudare sa drugima. Deca se slobodno kreću po prostoru za igru: hodaju. Decu bodriti da kese bacaju na što raznovrsnije načine. Visina lastiša je 1. (Ukoliko ekipe imaju veći broj igrača.5 m. onda vaspitač interveniše. izmiče se. radost kretanja. Igra počinje tako što čelni (glava) počinje da juri dete na začelju (rep). Tada će drugi po redu postati glava. preciznosti pokreta. dečja radost. Ko ostane najduže sa balonom u igri. U igru se stavlja jedan. Ako se desi da glava ne uhvati brzo rep. poskakuju s noge na nogu. Deca jedne grupe nastoje da balon prebace preko lastiša u prostor protivničke ekipe. na grudima i igraju u ritmu muzike. Igra se uz muziku. Za vreme igre. razvoj spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Deca se podele u parove. odgurivati. pobednik je igra. dok će dotadašnji prvi postati rep. *Glava hvata rep (cilj igre: razvoj orijentacije u prostoru. Pri tome odbijaju svoj balon na proizvoljan način. Deca obuhvate rukama druga ispred sebe. Rep beži.odbojka (Cilj igre: Razvoj dodavanja. da ga ne uhvati. *Balon u kesama (Cilj igre: Razvoj bacanja. ispada iz igre. . formirati kolone. spretnosti i trčanja) Podeliti decu u dve grupe. odbijati jednom ili sa obe ruke. taj je pobednik (Balon može da se nosi i na glavi. U svom prostoru jedna ekipa ima pravo da bezbroj puta odbije balon pre nego što ga prebaci preko lastiša. Dobacuju jedno drugom napunjene kese. skaču. vodeći računa da kesa ne ispadne iz ruku. Kome balon ispadne ili pukne.*Balon . * Odbijanje balona (Cilj igre: Razvoj preciznosti i orijentacije u prostoru) Svako dete u grupi ima svoj balon. spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Rekviziti (Lastiš.

*Svi u gnezdo (razvoj trčanja i spretnosti) Za ovu igru potrebno je u uglovima prostora za igru obeležiti četiri "gnezda". trčanja i spretnosti) U igri učestvuje cela grupa. Na taj način se okamenjeni igrači ponovo vraćaju u igru. on juri. spretnosti. deca obrazuju krug. isključuje se iz igre. U slučaju da igra postane isuviše duga. U unutrašnjosti. ona se brzo sklanjaju u gnezda. boc. Igra traje dok svi slobodni igrači ne budu "okamenjeni". Sva deca u krugu zajedno govore stihove: "Boc. Ostali igrači mogu svoje okamenjene drugove da spasavaju . nastojeći da nekog uhvati. *Ko će biti zadnji uhvaćen (razvoj hodanja. Dete koje bude zadnje uhvaćeno smatra se pobednikom. sredini kruga. Ostala deca slobodno. U slučaju da kobac nije uhvatio ni jednu ptičicu. ubrzo će svi njeni članovi biti "okamenjeni". Ukoliko to nije. Jedno dete hvat a ostala deca beže. uhvati jednu "ptičicu". Beže na sve strane.*Okamenjeni (Razvoj trčanja. ukazuje na greške i igra kreće iz početka. Igru ponoviti više puta. Vasptiač razbrajalicom izvodi jedno dete koje će biti "kobac". Ekipa koja beži mora biti vrlo spretna. dodirne. Igru ponoviti više puta. *Vuk i jagnje ( razvoj trčanja i spretnosti) Igrači se nalaze u trojkama držeći jedan drugog oko pojasa. trčanja i spretnosti) Držeći se za ruke. igra se ne prekida. brza u oslobađanju "oživljavanju". odnosno hvata i u igri koja se ponavlja. to su "hvatači". *Bode. dodirom po grudima i uzvikom "slobodan". Onaj koga dodirne odlazi u sredinu kruga i igra može da krene iz početka. ne diraj ga ručicama bode. Jedna grupa po dogovoru hvata ostale. iglicama. bode jež. Međutim."ožive". Beže slobodno po celom prostoru za igru. i ono je "hvatač" u sledećem ciklusu igre. lagano."okamenjeno" tamo gde je uhvaćeno. Dete koje bude uhvaćeno. Slobodno . Za to vreme. monotona. bode jež. nalazi se jedno dete. traje sve dok i poslednje dete ne bude uhvaćeno. Ono dete koje "hvatač" dodirne po grudima ostaje ukočeno . koje su u medjuvremenu pobegle i spasle se. biće suza bež' (razvoj hodanja. kobac na sve moguće načine pokušava da se domogne. i orijentacije u prostoru) Svu decu podeliti u dve grupe. trče po prostoru za igru. biće suza bež'!" Onog trenutka kada se izgovori zadnja reč "bež" deca napuštaju krug i beže. treba odmah da sedne. Kada vaspitač uzvikne "Leti kobac!". Uhvaćena "ptičica" postaje "kobac". vaspitač je prekida. Dete iz sredine kruga počne da ih juri.

Ukoliko vuk uhvati jagnje. Prvi u trojci postaje vuk. Pored trojki. Vuk pokušava da uhvati jagnje. dolazi do promene uloga i igra se nastavlja. Ono beži. . uloge se menjaju. Ako jagnje u tome uspe.se kreću po prostoru za igru. na igralištu su još "vuk" i "jagnje". a dotadašnji vuk postaje jagnje. Može se spasti ako se uhvati za pojas poslednjeg u nekoj trojci. koji opet pokušava da ga izbegne i spreči u tome.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful