Dramske igre za decu - www.dramskimetod.

com Zvono igra za razvoj slušalačkih sposobnosti Potreban materijal: marama, zvonce Deca sede u krugu. Deci objasnite da određeno vreme pažljivo posmatraju raspored sedenja ostale dece. (ko sedi do koga) Zatim jednom detetu zavežite maramu preko očiju i postavite ga u centar kruga da sedi. Deca tada započinju dodavanje zvonca. Imenujte prvo dete kome date zvono. Svako dete treba da zazvoni jednom, kada je zvonce kod njega. Dodavanje po redu u krugu traje određeno vreme (u početku kratko). Dete u sredini kruga prati zvuk zvonca. Vaspitač treba da pokaže na dete kod koga će zvono stati. Dete iz centra kruga pogađa kod koga je zvono pokazujući rukom na tu osobu. Sva deca treba da se više puta oprobaju u ulozi „slušaoca“. Mi smo deca vesela pokretna tradicionalna igra-pantomima Deca su u kolu. Drže se za ruke. Jedno dete je u sredini. Deca se kreću u krug i pevaju: „Mi smo deca vesela, rado bi se igrala. Kaži nam ti _______(ime deteta u sredini) šta ćemo se igrati." Dete u krugu odgovara: „Radite što radim ja (pokazuje npr... skače na jednoj nozi) to je igra vesela." Igru možete učiniti zabavnijom ako dva ili tri deteta stoje istovremeno u krugu i dobiju zadatak da osmisle koordinirane pokrete koje druga deca treba da oponašaju.

Zašto? - igra za razvoj govora Deca sede u krugu. Prvo dete, ili vaspitač započinje priču: „Idem na odmor i spakovaću _______ .(na primer knjigu) Bilo koje dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" Tada vaspitač ili dete treba da obrazloži zašto će spakovati taj predmet, poput: „Da bih čitala na plaži." Zatim dete improvizuje navedenu radnju pantomimom. Sledeće dete nastavlja priču na istu temu: „Idem na odmor i spakovaću __________".(na primer loptu) Dete iz grupe postavlja pitanje: „Zašto?" i igra se na ovaj način nastavlja. Igru možemo otežati postavljanjem određenih zahteva poput: da svi objekti koje pakujemo počinju na isto slovo, da su okrugli, od drveta, mekani... Kada se sva deca oprobaju na jednu temu, tada se tema priče menja.

Na primer može da hoda brže ili sporije. da opišu najboljeg druga/drugaricu . Sada je drugo dete pripovedač na istu temu.) Jedno dete je pripoveda. Kada vaspitač uzvikne.To će od njih zahtevati da se dogovore i da usklade pokrete. Tri nosa igra improvizacije Ovo je veoma zabavna igra. Noge treba da budu ispravljene... da šapuću. uvežbavaju istu sekvencu. „Četiri glave“ ili „Jedno uvo i dve glave“. Dete treba da promeni samo jedan elemenat kretanja. pa čak i izraz vašega lica dok se krećete. brzina izvođenja pokreta. Na vaš signal započinju konverzaciju sa svojim parom. (emotivni i fizički način kretanja i njihova povezanost) Tada pozovite jedno dete da ponovi vaše kretanje. savijate. Zatim konverzacija opet počinje. sagnite se i vežite pertle.jedni naspram drugih.Zagrevanje glasova -igra za razvoj govora Podeliti decu na dve grupe. Sva deca. Zatim idete u suprotnom pravcu. otprilike na pola metra udaljenosti. da hoda pognute glave ili da gleda pravo... Hajde da ustanemo igra zagrevanja. a drugo postavlja pitanja. koja im je omiljena igra. Dajte upustvo deci da pokušaju zajednički da ustanu. deca se na vaš znak opet približavaju jedno drugom i govore sve tiše i tiše..) budu preslikani što više u njihovoj akciji-oponašanju. prestaje konverzacija i deca prave korak unatrag. a drugo postavlja pitanja.. na primer: „Tri nosa" deca treba da formiraju grupe od po tri deteta koja se dodiruju nosevima. sve dok ne uspeju da vas približno dobro imitiraju. Upotrebite svoju imaginaciju u izdavanjima „naredbi. da poskakuje. da su prinuđena da veoma glasno govore kako bi se međusobno čula i razumela. kooperativni rad Decu podeliti u parove. vezujete pertle. Deca treba da stoje u dve paralelne linije . dogovoreni signal.dramska igra (pantomima) Osmislite jednu pokretnu sekvencu. ali da izvrši jednu promenu. Na vaš sledeći. Na primer: napravite tri četiri koraka. Ovaj postupak se nastavlja sve dok deca ne budu toliko udaljena. „Dva kažiprsta i jedan palac“. Jedna promena čuda čini . „Jedan nos i tri stopala“ „Jedna leđa i tri kolena“ .da podigne nogu kada vezuje cipelu . Sugerišite im da u početku govore što tiše.. Neka sednu na pod. više puta.“ Kažite: „Četiri stopala" „Tri ruke" „Dva uva" „Šest prstiju" „Tri lakta. (možete predložiti temu poput: šta su radili proteklog vikenda. Treba da insistirati da pokreti. Možete pustiti i muziku. Deca prate upustva i formiraju grupe. Neka deca neobavezno hodaju po sobi.. oslonjeni leđa od leđa i neka se čvrsto obuhvate rukama ukrštajući laktove.

(kako plesom i pokretima dočarati prijateljstvo) . Podelite decu u grupe. brze. svoga plesnoga para. Dok muzika traje smanjujte i pojačavajte ton. Dok „rade“ deca ne treba da plešu. Određene pokrete možete da pretvorite na kratko vreme u „zamznute slike“ Fokusirajte se na pokretima koji su izmenjenu u odnosu na matricu. Na primer: sađenje cveća u bašti. lepršave. jasno je definišući. treba da budu usklađeni sa onim što čuju. Formirane grupe mogu da osmisle koreografiju za „Ples prijateljstva“ na određenu muzičku temu. a deca se trude da njihova radnja bude što realnija ... Kada se pronađu neka se uhvate za ruke i nastave dalje da zajedno plešu. sviranje određenog instrumenta.. ozbiljne. vesele. Pustite muziku.. Svaka grupa dece treba da odluči i kaže koju će radnju oponašati pokretima.Igra: SPOJI DELOVE-PRONAĐI PRIJATELJE Podelite deci fotografije: voća. povrća. kuvanje. dodavanje loptom. hodu izrazu lica ili radnji prethodnika. osećajne. kako ista radnja može da se izvede da izgleda drugačije. sliku možete podeliti i na tri/četiri dela da se naprave „prijateljske plesne grupe“.ili čak umesto da vezuje cipelu.. ali podeljene na dva dela. Probajte prvo bez muzike. dete može da se sagne veoma usporeno-umorno i podigne zamišljenu lutku sa zemlje.. dok obavljaju izabrani „posao“. Sve je imaginarno. možete i ubrzavati ili usporavati izvođenje. trčanje. Tema nedelje PRIJATELJSTVO . Ponavljajte igru više puta tako da deca budu u prilici da plešu sa više drugara/drugarica.uverljivija. Razgovarajte kasnije sa decom koji su sve načini. Kada isključite muziku deca treba da pronađu drugi deo svoje slike. da kod posmatrača izazove različita tumačenja i opise. graciozne. teške. Svako dete ima jedan deo neke slike. kako im muzika „priča“. Razgovarajte o tome šta misle koje je osećanje svako od njih prikazao izvođenjem radnje. Na osnovu čega su to zaključili? Muzika i pokret Opis igre: Ovo je čulna dramska igra koja zahteva određenu fokusiranost dece. Takođe. već da improvizuju radnju. lagane. slatkiša. Svako sledeće dete pravi po jednu promenu u pokretima. peglanje. životinje. sekvenca kretanja koju će izvesti poslednje dete. Usmeravajte decu ukazujući svaki put koja promena je izvršena. a njihovi pokreti. biljke. neće uopšte ličiti na vašu početnu. Deci prepustite da li će raditi individualno ili zajednički u okviru jedne grupe. a zatim objasnite deci da ćete pustiti muziku. Na kraju. Prethodno je potrebno da snimite nekoliko kratkih ali raznovrsnih muzičkih komada: (po dinamici i tempu) dramatične. Neka deca plešu.

Ona grupakoja prva udje u kućicu dobija jedan poen.Promeni par (Cilj igre: razvoj hodanja. U NASOJ ULICI DESET KUCA IMA U broju jedan strana leva Stanuje devojčica što lepo peva U broju dva strana desna Stanuje dečak kome je Desna cipela tesna U broju tri leva strana Stanuju sestre Ana i Dana U broju četiri desna strana Cvrkuće kanarinka Žana U pet sedam i devet strana leva I šest osam i deset strana desna Ne znam kakav stanuje svet Bila sam samo do broja pet Pokretne igre * IGRE BEZ REKVIZITA . posle čega se parovi razdvajaju ibrzo traže novi par. Na sledeći znak vaspitača. Na prostoru za igru nacrtationoliko "kućica" (krugova) koliko ima grupa. Kada se formira novi par on dalje nastavljalagano da trči.. ležeći. -Menjajmo kućice (Cilj igre: razvoj trčanja i spretnosti)Decu razvrstati u grupe od po četvoro. U svaku "kućicu"razmestiti grupe. Pobednik je grupa koja prvasakupi dogovoreni broj poena (npr 10). igra se ponavlja. Npr igru počinjati kretanjem izraznih položaja (sedeći. trčeći natraškeprelaziti iz kruga u krug ili skakutanjem na jednoj nozi i sl.orijentacije u prostoru i sl. Formirani parovi lagano trče poprostoru za igru držeći se za ruke. čučeći. klečeći. .)..Ovu igru možemo igrati na više načina. Deca treba da na dogovoreni znak (zvučni ilivizuelni) što pre zamene mesta prelazeći iz kućice u kućicu. Vaspitač daje znak za promenuparova rečima: "Menjamo parove". trčanja i spretnosti)Deca su podeljena po parovima.

Ovaj se spasava brzim odskokom u strnu. Kroz "tunel" treba puzati.Tako smo dobili "tunel". To su "kućice za spas". Svako dete imapar u suprtotnoj vrsti. Jednodete. Na dogovoreniznak vaspitača "vrapci" se razbeže a "gavran" ih juri. nadohvat ruku. Zadatak se smatra završenim kada igrači stanu na čelovrste.-Ko će koga nagaziti? (Cilj igre: razvoj skakanja. Kada dodje do gaženja stopala. Suigrač se potiskuje . opirući rukama i nogam o tlo. a drugoje raširenih nogu u širini ramena. Deca kojasu najuspešnija ostaju vrapci do kraja igre. Krugove nacrtati nasredini prostora za igru. a potom kreće u akciju. To je ujedno i znak za polazak sledećeg para. Potom on pravi razne pokretetrupa. npr cik-cak. -Zabranjeni pokreti (Cilj igre: razvoj opšte koordinacije ikoncentracije pažnje)Vaspitač zajedno sa deom odredi koji pokret ne sme da se ponovi. -Gurajmo se leđima! (Cilj igre: razvoj opšte snage i spretnosti)Deca u parovima sede na tlu. -Gavran i vrapci (Cilj igre: razvoj trčanja. kojese opusti. a drugo dete sespašava kako zna i ume. Takodje.gura dok ne pređe zadato rastojanje. nogu. poskakivanja i spretnosti)Dvoje dece. Oslonjeni su leđima jedno na drugo. Dete raširenih nogu izgovara dvaputa dogovoreni znak. Onom detetu koje ponovinedozvoljen pokret odredjuje se neka opomena. Vrapca koji se nađe sam u kućici. a deca ih ponavljaju. sa kim se hvata za ruke u predručenju i čučne. orijentacije u prostoru ispretnosti)Za ovu igru potrebno je nacrtati nekoliko krugova.Posle toga uloge se menjaju. Potom izabrati jednodete koje će biti "gavran". Ostala deca su "vrapci". a spas mogu naći kada se nađu u paru u "kućici zaspas". -U parovima kroz tunel (Cilj igre: razvoj puzanja i spretnosti)Formirati dve grupe dece. Pokušavasuigraču da nagazi stopala. leđima gurapotiskuje drugo. Suština je da se protivnik nagazi. . uloge igrača semenjaju i igra se nastavlja. uvis ili unazad. gavran može da izvuče izkućice i sa njim menja ulogu. jedno je sastavljenih stopala. ruku. Poslednja vdadeteta kreću puzeći ispod ruku ostalih kada vaspitač uzvikne:"Prolaz!". naprimer. Obadeteta su u paralelnom stavu. Postaviti ih u dve paralelne vrste. vrabac koji je uhvaćen vankućice postaje "gavran" i nastavlja sada on da hvata vrapce. jedan par. Vrapci beže poprostoru za igru. podići ispruženu nogu napred. stoje licem okrenuti jedno prema drugome. tako dabudu okrenuti licem jedno prema drugom.

. Deca obuhvate rukama druga ispred sebe.odbojka (Cilj igre: Razvoj dodavanja. U igru se stavlja jedan. Jednog momenta glava će uhvatiti rep. onda se igra sa više većih balona). preciznosti pokreta. (Ukoliko ekipe imaju veći broj igrača. razvoj spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Deca se podele u parove. U svom prostoru jedna ekipa ima pravo da bezbroj puta odbije balon pre nego što ga prebaci preko lastiša. skaču. pazeći da se ne sudare sa drugima. Tada će drugi po redu postati glava. veliki balon) Zategnuti lastiš sredinom sale. *Balon u kesama (Cilj igre: Razvoj bacanja. Deca jedne grupe nastoje da balon prebace preko lastiša u prostor protivničke ekipe. dečja radost. odnosno. vodeći računa da kesa ne ispadne iz ruku. ako su u igri deca starije i predškolske grupe). na grudima i igraju u ritmu muzike. Igra se uz muziku. izmiče se. Menja uloge igrača po redosledu kako bi se igra normalno odvijala. Visina lastiša je 1. odgurivati. Ko je pobednik? Nema pobednika.*Balon . rep povlači ostalu decu za sobom. Zabranjeno je hvatanje balona. Za vreme igre. pobednik je igra. spretnosti i trčanja) Podeliti decu u dve grupe. trče itd. hvatanja i dodavanja) Deca se nalaze u parovima. poskakuju s noge na nogu. Decu podeliti u dve jednake grupe. Bežeći od glave. formirati kolone.5 m. Svaki par dobije balon. Decu bodriti da kese bacaju na što raznovrsnije načine. Rep beži. odbijati jednom ili sa obe ruke. Parovi imaju veliku najlon kesu napunjenu balonima i manjim loptama. ispada iz igre. Pri tome balon mogu udarati. *Igranje u parovima (Cilj igre: vežbanje nošenja. da ga ne uhvati. Ko ostane najduže sa balonom u igri. Deca se slobodno kreću po prostoru za igru: hodaju. *Glava hvata rep (cilj igre: razvoj orijentacije u prostoru. Igra počinje tako što čelni (glava) počinje da juri dete na začelju (rep). Kome balon ispadne ili pukne. radost kretanja. onda vaspitač interveniše. Dobacuju jedno drugom napunjene kese. Parovi nose balon izmedju sebe. Pri tome odbijaju svoj balon na proizvoljan način. dok će dotadašnji prvi postati rep. (Pospešivati dečju maštu). baloni ne smeju da ispadnu niti da puknu. * Odbijanje balona (Cilj igre: Razvoj preciznosti i orijentacije u prostoru) Svako dete u grupi ima svoj balon. taj je pobednik (Balon može da se nosi i na glavi. Ako se desi da glava ne uhvati brzo rep. a može i više većih balona. spretnosti i smisla za zajednički rad i saradnju) Rekviziti (Lastiš.

Ostali igrači mogu svoje okamenjene drugove da spasavaju . ukazuje na greške i igra kreće iz početka. Uhvaćena "ptičica" postaje "kobac". U unutrašnjosti. Ekipa koja beži mora biti vrlo spretna. trčanja i spretnosti) U igri učestvuje cela grupa. Dete koje bude uhvaćeno. brza u oslobađanju "oživljavanju". traje sve dok i poslednje dete ne bude uhvaćeno. ne diraj ga ručicama bode. ona se brzo sklanjaju u gnezda. Ukoliko to nije. kobac na sve moguće načine pokušava da se domogne. *Vuk i jagnje ( razvoj trčanja i spretnosti) Igrači se nalaze u trojkama držeći jedan drugog oko pojasa. dodirne. Ostala deca slobodno. igra se ne prekida. iglicama. odnosno hvata i u igri koja se ponavlja. biće suza bež'!" Onog trenutka kada se izgovori zadnja reč "bež" deca napuštaju krug i beže. Vasptiač razbrajalicom izvodi jedno dete koje će biti "kobac". *Bode. Onaj koga dodirne odlazi u sredinu kruga i igra može da krene iz početka. Beže slobodno po celom prostoru za igru. sredini kruga. treba odmah da sedne. deca obrazuju krug. Sva deca u krugu zajedno govore stihove: "Boc. i orijentacije u prostoru) Svu decu podeliti u dve grupe. Slobodno . Igru ponoviti više puta. Jedno dete hvat a ostala deca beže. vaspitač je prekida. isključuje se iz igre. Kada vaspitač uzvikne "Leti kobac!". Za to vreme. nalazi se jedno dete. to su "hvatači". Međutim. Na taj način se okamenjeni igrači ponovo vraćaju u igru. Igru ponoviti više puta. trče po prostoru za igru. lagano. Ono dete koje "hvatač" dodirne po grudima ostaje ukočeno . dodirom po grudima i uzvikom "slobodan". Dete iz sredine kruga počne da ih juri. biće suza bež' (razvoj hodanja."okamenjeno" tamo gde je uhvaćeno. nastojeći da nekog uhvati. U slučaju da kobac nije uhvatio ni jednu ptičicu. i ono je "hvatač" u sledećem ciklusu igre. koje su u medjuvremenu pobegle i spasle se. Jedna grupa po dogovoru hvata ostale. on juri. Beže na sve strane. spretnosti. boc.*Okamenjeni (Razvoj trčanja. U slučaju da igra postane isuviše duga. uhvati jednu "ptičicu". bode jež. *Ko će biti zadnji uhvaćen (razvoj hodanja. bode jež. Igra traje dok svi slobodni igrači ne budu "okamenjeni". ubrzo će svi njeni članovi biti "okamenjeni". monotona. Dete koje bude zadnje uhvaćeno smatra se pobednikom."ožive". *Svi u gnezdo (razvoj trčanja i spretnosti) Za ovu igru potrebno je u uglovima prostora za igru obeležiti četiri "gnezda". trčanja i spretnosti) Držeći se za ruke.

se kreću po prostoru za igru. Pored trojki. dolazi do promene uloga i igra se nastavlja. Ukoliko vuk uhvati jagnje. Ono beži. koji opet pokušava da ga izbegne i spreči u tome. na igralištu su još "vuk" i "jagnje". uloge se menjaju. Ako jagnje u tome uspe. Može se spasti ako se uhvati za pojas poslednjeg u nekoj trojci. . a dotadašnji vuk postaje jagnje. Prvi u trojci postaje vuk. Vuk pokušava da uhvati jagnje.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful