REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO ZA JAVNE RADOVE, OBNOVU I GRADITELJSTVO UPRAVA ZA STANOVANJE, GRADITELJSTVO I STANOGRADNJU

PRAVILNIK
ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU
Propis o tehničkim smjernicama za stanove koji se grade prema odredbama Zakona o društveno poticanoj stanogradnji

ZAGREB, PROSINAC 2003.

/RADNA VERZIJA 051203/

PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU

SADRŽAJ: 1. 1.1. 1.2. 2. CILJEVI Cilj programa Cilj privremenog pravilnika IZBOR LOKACIJE 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.8.1. 2.8.2. 2.8.3. 2.8.4. 2.8.5. 2.8.6. 2.8.7. 2.8.8. 2.9. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. Izvod iz urbanističkog plana Izvod iz katastra Katastarski plan Posjedovni list Izvod iz zemljišne knjige Tehnička karta infrastrukture Geodetski snimak terena Geomehanički elaborat Mjerenje QH linije Oblik i vrst terena Ravan teren Ujednačena vrst tla Neizgrađeno zemljište Stambena zona Blizina visokog zelenila Blizina javnog prometa Blizina javne opskrbe Geofizička podobnost Karta buke

IZBOR PROJEKTANTA Ovlašteni arhitekt Refentna lista Mladi arhitekt Prava i obveze izabranog arhitekta Autorska prava PROJEKTNI PROGRAM Broj i veličina stanova Prateći prostori stanovanja Ostali sadržaji PROJEKTIRANJE Idejni arhitektonski projekt Glavni arhitektonski projekt Knjiga građevinskih detalja Izvedbeni arhitektonski projekt Projektiranje instalacija

1

PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU

5.6. Projekti infrastrukturnih priključaka 5.7. Projektantski nadzor 5.8. Projekt etažiranja 5.9. Uporabni pregled 5.10. Dodatni zahtjevi investitora 5.11. Sadržaj projekata 5.11.1. Idejni projekt 5.11.1.1. Arhitektonski idejni projekt 5.11.1.2. Konstrukcijski idejni projekt 5.11.1.3. Instalacijski idejni projekti 5.11.1.4. Idejno rješenje okoliša 5.11.1.5. Idejni projekt fizike zgrade 5.11.2. Glavni projekt 5.11.2.1. Arhitektonski projekt 5.11.2.2. Konstrukcijski projekt 5.11.2.3. Instalacijski projekti 5.11.2.3.1. Projekt elektroinstalacija 5.11.2.3.2. Projekt vodovoda, kanalizacije i hidrantske mreže 5.11.2.3.3. Projekt centralnog grijanja 5.11.2.3.4. Projekt dizala 5.11.2.4. Elaborati 5.11.2.4.1. Fizikalna svojstva zgrade 5.11.2.4.2. Akustička svojstva i zaštita od buke 5.11.2.4.3. Zaštita od požara 5.11.2.4.4. Zaštita na radu 5.11.2.5. Troškovnik 5.11.2.6. Katalog stanova 5.11.3. Izvedbeni projekt 5.11.3.1. Arhitektonski projekt 5.11.3.2. Konstrukcijski projekt 5.11.3.3. Projekt etažiranja stanova 5.12. Upute za iscrtavanje nacrta u AutoCAD-u 6. STANDARDI I NORMATIVI 6.1. Okoliš 6.1.1. Uvjeti parkiranja i garažiranja 6.1.2. Uvjeti pješačkog pristupa 6.1.3. Uvjeti za visoko i nisko zelenilo 6.1.4. Uvjeti za igru djece 6.1.5. Uvjeti za odmor i rekreaciju odraslih 6.1.6. Uvjeti za infrastrukturno uređenje parcele 6.1.6.1. Prometno rješenje 6.1.6.2. Odvodnja 6.1.6.3. Rasvjeta 6.1.6.4. Vanjski hidranti 6.2. Zgrada 6.2.1. Glavni ulaz 6.2.2. Sporedni ulaz

2

Blagovaona (BL) 6.17.9.3. Vjetrobran (VJ) 6.3.3.2.9. Vrste prostorija u stanu 6. Prostorija za kućni otpad i smeće 6.3.2. Galerije 6.3.3.3. Izračun površina 6.3. Kotlovnica ili podstanica 6.11.15.3.2.2.2.3. Spremište (S) 6. lođa (LO) 6. Bruto površina 6.14.3.3.3.15.3.17. Garderoba (GD) 6.2. Spavaća soba za jednu osobu (SP1) 6.2.2. 7.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 6.3.17. Vrt (VR). Vrste stanova 6.12. balkon (BA). Neto površina 6. Ulazni prostor 6.8.3. Opis prostorija u stanu 6.7.18.1.3. Ulaz (UL) 6.3.16.17.3.2. Spavaća soba za roditelje (SP2) 6.6.2.3. Dnevni boravak (DB) 6. IZVEDBA Materijali i oprema zgrade Vrata i prozori Podovi 7.3.6.2. Zajedničke instalacije 6.3.3.1.19. Sporedno stubište 6.1.13.5. Horizontalni razvod vodovoda 6. Trafostanica 6. Spavaća soba za dvije osobe (SP2) 6.5. Hodnici 6.2.2.8.1.4.3.3.2. terasa (TE).2.3.2. Horizontalni razvod plina 6.19.10.3.20.1. Stan 6.3.2.2.2.11.3.1.2.7.3.13.2.1. Spremišta stanara 6. Vjetrobran 6.2.4. Garaža (G) 6. Kuhinja (KH) 6.3. Glavno stubište 6.16.3. Dizalo 6.2.3.2. Kupaona (KP) 6.2.12.19. Parametri ekonomičnosti 6.3. Hodnik (HO) 6.3. Površine prostorija u stanu 7.10.3.3.3. Horizontalni razvod 6. 7.2. 3 .3.2. Prostorija za bicikle 6.17. Zajedničko spremište 6. Wc (WC) 6. Horizontalni razvod kanalizacije 6.3. Vertikalni razvod 6.3.14.1. Izba (IZ) 6.3.2.

Dimnjaci 7.1. Hidroizolacija zgrade 7.4.2.5.3. Pročelja 7.2. Podovi 7.4.5. 9. Krov 7. Materijali i oprema stana 7.4.3. 10.3.1.3.2. Vanjski zidovi 7.1. Termotehničke instalacije 7.2. Zidne obloge 7. Oprema i instalacije zgrade 7. Elektroinstalacije 7.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 7. 9.3.1. Grijanje 7. Pregradni zidovi 7.5.3.2.2.5. Toplinska izolacija 7.2.4. 9.5. 9.2.2.4.6.2.1. 9. Ventilacija 7.6.2. 9.8.7.2. ZAKONI I PROPISI KONTROLA I USVAJANJE PROJEKATA Praćenje idejnog projekta Praćenje glavnog projekta Praćenje izvedbenog projekta Nadzor Praćenje izvedbe Završni radovi projektanta ZAKLJUČAK 4 . 9.5.3. Oprema i instalacije stana 7.1.1. Projekt izvedenog stanja 8. Zidne obloge 7.2.3. Konstruktivni elementi zgrade 7. Vrata i prozori 7.5.2.1.1. Nosivi zidovi 7. Pregrade 7.3.2.3.5. Plinska instalacija 7.5.2.3.1.1.2.3.5. Hidrotehničke instalacije 7.3.4. Hlađenje 7.3.2.2.5.

Prema Odluci o raspoređivanju i korištenju proračunskih sredstava u realizaciji kapitalnog projekta “Stanovi za socijalne skupine građana” ministra za javne radove. Izvori financiranja izgradnje stanova u modelu POS su proračunska sredstva države. Društveno poticana stanogradnja provodi se prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji (N.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 1. koji nemaju stan. Republika Hrvatska. Stanovi tj. Cijena izgradnje svih stanova u sklopu POS-a je ograničena na vrijednost 640 EU/m2 neto korisne površine stana kako bi se večini građana koji nemaju stan osigurala mogućnost njegove kupnje. Cilj programa Društveno poticana stanogradnja ima za cilj pomoći pri kupnji stana svim građanima. novac poslovnih banaka koje u tome nalaze svoj interes. koji bi u konačnici trebao prerasti u socijalnu stanogradnju.N. odnosno najmanja sobnost stana i najveća neto korisna površina stambenog prostora koju 5 . To je prvi korak društvene brige za stanogradnju.1. vlasništvo su Republike Hrvatske. Model financiranja uzgradnje stanova prema programu POS temelji se na partnerskom odnosu više sudionika koje povezuje nositelj – Republika Hrvatska. uz paralelno poticanje stanogradnje kao razvojnog elementa gospodarstva u cjelini što stvara preduvjete za povećanje proizvodnje i otvaranje novih radnih mjesta. 109/2001) kojim se reguliraju sva temeljna pravna i ekonomska pitanja ovog Programa. sredstva jedinica lokalne samouprave i učešće građana za kupnju stana. te konačno sredstva na tržištu kapitala. a istovremeno omogućava da trošak za krajnjeg korisnika stana – građanina bude prihvatljiv u odnosu na prosječne platežne mogućnosti građana. obnovu i graditeljstvo u ime Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama je nositelj i organizator izgradnje. te namijenjeni za prodaju skupinama građana s prosječnim platežnim mogućnostima koji nemaju riješeno ili prikladno riješeno svoje stambeno pitanje. a nisu u mogućnosti samostalno riješiti taj problem. Time se uz realne izvore sredstava zatvara financijska konstrukcija izgradnje. Ministarstvo za javne radove. veličina stana. odnosno. gdje bi najsiromašniji građani sticali stan kao osnovno sredstvo za život. nositelj investitorskih poslova. nekretnine u okviru rečenog Programa POS. CILJEVI Program Društveno poticane stanogradnje (POS) treba omogućiti rješavanje stambenih potreba građana Republike Hrvatske u okviru njima pristupačnih uvjeta. tj. 1. obnovu i graditeljstvo. na način da se osiguraju uvjeti za izgradnju ekonomičnih i jeftinih stanova koji zadovoljavaju traženom kvalitetom. ali u specifičnim slučajevima to može u ime Republike Hrvatske biti i drugo ovlašteno tijelo.

0 sobni Normativima ovog Pravilnika odrediti će se stanova. do 50 m2 stambenog prostora do 65 m2 stambenog prostora do 80 m2 stambenog prostora do 90 m2 stambenog prostora do 100 m2 stambenog prostora do 110 m2 stambenog prostora do 120 m2 stambenog prostora najmanje dozvoljene površine 6 .Odabrati kvalitetnog projektanta . preko procesa projektiranja do useljenja i upisa u zemljišnu knjigu vlasništva. standarde i smjernice za izgradnju stanova . normativa i tehničkih uvjeta iz Standarda stana. a u skladu s europskim standardima i normativima. Drugi pravilnici s područja stanovanja trebaju se donijeti u što kraćem vremenu u skladu sa Strategijom razvitka Republike Hrvatske na temelju detaljnih studija uvjeta stanovanja u Hrvatskoj. svibnja 1984. 1.2. te iznosi kako slijedi: za 1 osobu za 2 osobe najmanje 1.Projektirati humani slobodni prostor oko zgrade . Pravilnik preuzima dio standarda. travnja 1998.Projektirati suvremenu i ambijentalno kvalitetnu zgradu .5 sobni za 5 osoba najmanje 3.0 sobni za 4 osobe najmanje 2.Odabrati kvalitetnu lokaciju .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU pojedini građanin može kupiti ovisna je o broju članova njegovog obiteljskog domaćinstva. te koristi iskustva Smjernica za projektiranje višestambene izgradnje za zbrinjavanje stradalnika Domovinskog rata koje su izrađene za Ministarstvo razvitka i obnove.5 sobni za 7 osoba i više najmanje 4. zgrade i naselja u društveno usmjerenoj stambenoj izgradnji koji su izrađeni za Zagreb.Štititi interes investitora PREPREKE NA PUTU OSNOVNIH CILJEVA PRAVILNIKA OTKLONIT ĆE SE FLEKSIBILNOM REVIZIJOM PREDLOŽENIH RJEŠENJA.0 sobni za 6 osoba najmanje 3.Projektirati zgradu velike trajnosti .Projektirati jeftinu zgradu s maksimalnom cijenom od 640 EU/m2 neto korisne površine stana .Uskladiti europske i hrvatske normative. Cilj Pravilnika Pravilnik ima za cilj definirati sve stručne uvjete za izgradnju stanova prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji od izbora lokacije za izgradnju.5 sobni za 3 osobe najmanje 2.Projektirati zgradu i prostor oko nje bez prostornih barijera s maksimalnim mogućnostima korištenja osoba s poteškoćama u kretanju . Glavni ciljevi su: .Projektirati bitna svojstva građevine .Projektirati suvremen i kvalitetan stan .

1. 2. Posjedovni list 7 . U suprotnom. Preslikom provedbenih odredbi potrebno je dokumentirati planske urbanističko-tehničke uvjete za promatrano zemljište (horizontalne i vertikalne gabarite buduće građevine. te detaljne i realne propozicije izgradnje pripadajuće infrastrukture. kontekstualno usklađenje postojeće i buduće izgradnje. koji je trenutno na snazi.2. postotak izgrađenosti i sl. Vršitelj izbora je dužan prethodno pribaviti niz dokumenata kojima se dokazuje podobnost prostora predviđenog za Društveno poticanu stanogradnju. U tom slučaju potrebno je prethodno izraditi i usvojiti neki od zakonskih urbanističkih planova. kapacitete svih sadržaja. te po potrebi izvršiti prenamjenu zemljišta. Katastarski plan i Posjedovni list za promatranu katastarsku česticu ne smiju biti stariji od 3 mjeseca čime se dokazuje valjanost i istinitost podataka.1. Katastarski plan Nacrtom katastarskog plana. IZBOR LOKACIJE Prvi važan korak u pripremi ekonomične i jeftine stanogradnje je izbor lokacije koja će osigurati brz i jeftin put do završetka izgradnje. Nije dozvoljeno izabrati zemljište za koje nije na snazi niti jedan urbanistički plan. Izvod iz prostorno-planske dokumentacije Za zemljište koje se želi odabrati vršitelj izbora je dužan pribaviti izvod iz postojećeg urbanističkog plana (grafički i tekstualni dio). jednoznačno se utvrđuje pravovaljana parcelacija izabrane čestice.2. jer on daje jasnije i preciznije propozicije izgradnje na promatranoj parceli.) Kod izbora zemljišta prednost imaju zemljišta za koja je na snazi Detaljni urbanistički plan (Provedbeni urbanistički plan).2. vršitelj izbora u JLS dužan je izraditi novi parcelacijski elaborat i izvršiti preparcelaciju promatranog zemljišta. Ovim izvodom potrebno je dokazati da se promatrano zemljište nalazi u građevnoj zoni gdje se mogu graditi stanovi. Izvod iz katastra Izvodom iz katastra dokazuju se ažurnost i točnost podataka za izabranu česticu. a u skladu sa zakonom.2. Katastarskim planom i Posjedovnim listom vršitelj izbora je dužan dokazati da je izvršena parcelacija za promatrano zemljište i da je zemljište upisano prema namjeni kao građevinsko. 2. 2. *Prilog 1: IZBOR LOKACIJE *Prilog 2: DIMENZIONIRANJE PARCELE 2.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 2. minimalno potrebne udaljenosti od susjednih parcela. a pri izboru neophodno se držati svih uvjeta i preporuka koje slijede.

Ne može se odabrati parcela za koju podaci iz posjedovnog lista nisu u skladu s urbanističkom namjenom zemljišta ili s vlasništvom iz izvoda iz zemljišne knjige. Geodetski snimak terena Lokaciju koja se predlaže za izbor potrebno je detaljno geodetski snimiti. a tehnički uvjeti priključenja dopisima komunalnih organizacija koje pružaju odgovarajuće usluge. U tehničkoj karti i opisu infrastrukture trebaju biti navedeni svi pokazatelji o dimenzijama.4. telefona i dr. te da je identifikacija katastarske čestice i površina zemljišta usklađena s podacima iz posjedovnog lista.).5. kapacitetima i ostalim uvjetima infrastrukture (QH linija i sl. U suprotnom. Prilikom izbora prednost imaju zemljišta na kojima je moguće ostvariti ukupan standard zgrade i stanovanja i koja nisu opterećena uvjetima zajedničkog korištenja (zajednički prilaz. apsolutne visinske kote. kanalizacije i električne energije.3. 8 . kuteve. 2. Nije dozvoljeno izabrati zemljište koje nema izvedene osnovne neophodne vodove infrastrukture u pristupnoj cesti ili kojem se pristupa preko privatne ceste ili druge parcele. a za njih treba JLS pismeno utvrditi svoju obvezu i rok izgradnje. Tehnička karta infrastrukture Promatrano zemljište za izbor za društveno poticanu stanogradnju mora imati izvedenu pristupnu cestu do parcele i u njoj izvedene instalacije vodovoda. 2. Stanje pristupne ceste i izvedenih instalacija komunalne infrastrukture dokazuje se prilaganjem tehničke karte infrastrukture u mjerilu 1:200 do 1:1000. te za prijedlog spajanja budućeg rješenja okoliša i susjednih parcela. Izvod iz zemljišne knjige Ovim izvodom potrebno je dokumentirati da su riješeni svi pravno imovinski odnosi s vlasništvom nad zemljištem.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Posjedovnim listom dokazuje se usklađenost vlasništva nad izabranom zemljišnom česticom sa stanjem vlasništva iz zemljišne knjige vlasništva kao i usklađenost namjene zemljišta s namjenom iz izvoda iz urbanističkog plana. Ostale instalacije komunalne infrastrukture (instalacije plina.) i njegove bliže okolice koja je nužna za ukupnost i preglednost situacije. Vršitelj izbora dužan je priložiti potvrdu da za predloženo zemljište nije zatražen povrat imovine. prolaz i sl. Geodetski snimak obuhvaća detaljne horizontalne i vertikalne podatke predloženog zemljišta (udaljenosti. vršitelj izbora dužan je prethodno razriješiti sve pravnoimovinske probleme i to provesti kroz zemljišnu knjigu. 2.). položaj visinskog repera i sl. da ono nije opterećeno nikakvim teretima.) mogu biti samo planirane.

Oblik i vrst terena Pravi izbor oblika i vrste terena znatno smanjuje troškove građenja.8. lakšu organizaciju gradilišta i bolje korištenje okoliša zgrade za prateće sadržaje parkiranja. visina podzemne vode i druge karakteristike tla. Neizgrađeno zemljište 9 . Nivo podzemne vode treba biti ispod donje kote temelja preporučene geomehaničkim elaboratom.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Obavezni sastavni dio svakog geodetskog snimka je i snimka točnog položaja vrednijih grupacija visokog zelenila i pojedinačnih stabala na terenu. Visina nadtemeljnih zidova treba biti <= 2 m. igre. Samo izuzetno mogu se prihvatiti nepovoljniji geomehanički uvjeti kada racionalnost sveukupnog građevinskog poduhvata nije dovedena u pitanje. 2. Ravni tereni omogućavaju jednostavnija i ekonomičnija rješenja temeljenja. Ravan teren Kod izbora preporučuju se ravni tereni koji imaju ujednačenu vrst tla. Ravni tereni omogućavaju jeftinija rješenja pristupa zgradi posebice za invalide i starije osobe. a preporuča se da bude jednaka ili veća od 18 m. 2. Prihvatljiva dubina temeljenja određuje se prema strukturi programa. Ujednačena vrst tla Preporučuju se tereni koji imaju istu vrst tla preko cijele površine čime se izbjegavaju skupi oblici temeljenja izvedbom zamjenskog materijala ili miniranjem. Predloženo zemljište mora imati kvalitetno nosivo tlo smješteno na prihvatljivoj dubini od površine terena koje omogućava ekonomično temeljenje.8.2.6. odmora i rekreacije.8. Preporuča se izbor cjelovitih i geometrijski pravilnih oblika terena. Geomehanički elaborat Prije izbora zemljišta potrebno je izvršiti stručno ispitivanje terena bušenjem i izradom odgovarajućeg geomehaničkog elaborata kojim se dokazuje položaj i nosivost terena. Mjerenje QH linije Izmjerom QH linije potrebno je dokazati minimalno potreban pritisak u priključnom vodovodu za izvedbu hidrantske instalacije u novoj građevini čime se izbjegavaju dodatni troškovi izgradnje rezervoara i pojačivača pritiska u zgradi. Najmanja dimenzija širine i duljine terena mora biti 16 m. te mu je potrebno posvetiti znatnu pažnju. 2.8. racionalniji presjek zgrade. 2. 2.1.7. 2.3.

Karta buke Prije odluke o izboru zemljišta potrebno je izmjeriti za svaku lokaciju i izraditi izvještaj o mjerenju s kartom buke kao podlogu za donošenje odluke o izboru i projektantu za eventualno potrebnu zbučnu zaštitu buduće građevine i njenih korisnika. Blizina visokog zelenila Kod izbora preporučuju se zemljišta koja u neposrednoj blizini imaju postojeće visoko zelenilo javno dostupno budućim korisnicima ili koja imaju unutar sebe grupaciju drveća koja neće trebati rušiti prilikom izgradnje.8. 2.5. zagađenje i druge negativne utjecaje na stanovanje. 2. 2.9. Blizina javnog prometa Unutar lokalnih mogućnosti preporučuje se izbor lokacija koja u relativnoj blizini (10-15 minuta hoda) imaju dostupna sredstva javnog prometa.8. Time se osiguravaju uvjeti za izgradnju najjeftinijih stanova.8. 10 . Prvenstveno treba birati mjesta gdje se mogu graditi samostojeće zgrade.4. Blizina javne opskrbe Preporuča se izbor lokacije u čijoj blizini se nalazi barem jedna trgovina mješovitom robom (kućne potrepštine). 2.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Posebno je potrebno izbjegavati zemljišta na kojima je potrebno vršiti rušenja i uklanjanje postojećih objekata ili na kojima je predviđena izgradnja novih građevina naslanjanjem na postojeće građevine kako bi se izbjegli dodatni troškovi pojačanja temelja susjednih građevina ili troškovi zaštite građevinske jame.8.8. Geofizička podobnost Preporuča se prije izbora lokacije izvršiti radiestezijsko ispitivanje terena i u slučaju negativnih rezultata predvidjeti vrstu i razinu zaštite budućih korisnika prostora. Izuzetno može se pristupiti izgradnji na parcelama na kojima se traži rekonstrukcija ili restitucija postojećih građevina kada to traži lokalna zajednica i kada je spremna financirati eventualnu razliku povećane cijene izgradnje u odnosu na zakonska ograničenja od 640 EU/m2 neto korisne površine stana. 2. Stambena zona Pri izboru zemljišta za društveno poticanu gradnju predlaže se prvenstveno birati zemljište u području mirne stambene zone gdje se između stambenih zgrada s pratećim sadržajima ne nalaze drugi sadržaji i namjene koji izazivaju buku. 2.8.6.7.

a paralelno rješava pitanje svoje naknade s investitorom za navedeni posao. Za sve poslove iz tog procesa izabrani arhitekt dobiva naknadu po Cjeniku Komore. Glavni inženjer je obavezan pravovremeno osigurati uvjete za nesmetan rad izabranog arhitekta ili ishoditi produljenje rokova izrade projekata za onoliko vremena koliko je trajala eventualna zapreka. Radi osiguranja svojih ugovornih rokova izabrani arhitekt obavlja i dio poslova koji nije sastavni dio njegovog ugovora. U koliko mladi arhitekt ne pristane na ponuđenu suradnju. 3. Prednost pri izboru imaju arhitekti s većim brojem nagrađenih izvedenih stambenih zgrada. Ugovor za izvršenje poslova projektiranja sklapa se prema poduzećem registriranim za poslove projektiranja koje arhitekt i koje je nositelj svih ugovornih obveza. Hrvatske komore potrebni zakonski Cjeniku Komore s predloži izabrani 11 . Refentna lista Izabrani arhitekt dužan je priložiti svoj autorski portfolio izvedenih i(li) projektiranih stambenih objekata u zadnjih 10 godina. Mladi arhitekt U slučaju kada se izabere arhitekt putem javnog arhitektonskog natječaja za idejno rješenje stambene zgrade koji nema ovlaštenje ili nije izveo niti jednu stambenu zgradu investitor će mu ponuditi izradu projekta u jednom od arhitektonskih ureda u kojem je osigurao najpovoljnije uvjete za izradu odabranog projekta uz mogućnost istovremene edukacije mladog odabranog arhitekta.1.2. Za navedeni posao arhitekt dobiva punomoć investitora. 3. 3. Svaki objekt dovoljno je prezentirati sa 1-2 fotografije i 1-2 tlocrta.3. IZBOR PROJEKTANTA Vršitelj izbora projektanta dužan je priložiti dokaz da je odabrao kvalitetnog i iskusnog projektanta. investitor ima pravo posao povjeriti drugonagrađenom autoru koji zadovoljava tražene uvjete. Ovlašteni arhitekt Izabrani arhitekt dužan je priložiti rješenje o ovlaštenju arhitekata i inženjera u graditeljstvu čime se osiguravaju uvjeti za cjelovito obavljanje projektantskog zadatka. Prava i obveze izabranog arhitekta Nakon sklapanja ugovora izabrani arhitekt (glavni projektant) aktivno vodi sve poslove projektiranja i organiziranja kako proces izrade projekta i ishođenja svih suglasnosti i dozvola ne bi zastao niti jednog trenutka. 3.4. obnovu i graditeljstvo ili drugo ovlašteno tijelo. O toku svake etape tog procesa dužan je odmah pismeno izvijestiti zaduženog glavnog inženjera u Ministarstvu za javne radove.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 3.

Autorska prava Provedbom javnog arhitektonskog natječaja prvonagrađeni autor sva stječe autorska prava. a investitor se obvezuje poštivati ih prema Zakonu o autorskom pravu. izvoditelja. lokalne uprave i drugih zainteresiranih ili uključenih u proces izrade dokumentacije ili izvođenja ugovorenog objekta i njegovog okoliša.5. 3. arhitekt je zadužen za ishođenje lokacijske (izvoda iz plana) i građevne dozvole.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Osim osnovnog zadatka izrade svih projeklata. investitora. 12 . za organiziranje svih sastanaka koordinacije između projektanta. komunalnih organizacija.

Kod izrazitog planskog zahtjeva za izgradnjom poslovnog prostora izabrat će se trgovački sadržaj (opskrba mješovitom robom). projektant može odstupiti od tražene strukture uz pismenu suglasnost investitora i dopunu projektnog programa. Projektant je dužan prvenstveno nastojati osigurati traženu strukturu stanova unutar racionalnog rješenja. 4. a da rješenje bude racionalno i ekonomično.1.2. Projektnim programom definiraju se svi sadržaji i njihove veličine za predmetnu lokaciju. te ovim Pravilnikom. *Prilog 3: IZRADA PROJEKTNOG PROGRAMA 4. 4. tako i u pogledu dozvoljenih kapaciteta. U koliko se važećim urbanističkim planom obavezno traže drugi sadržaji. oni će se dimenzionirati u najmanjoj prihvatljivoj površini i volumenu. a izbjegavat će se uredski prostori. U koliko nije moguće zadovoljiti u potpunosti traženu strukturu.3. Prateći prostori stanovanja Projektnim programom ne tretiraju se prateći prostori stanovanja. Odstupanje od programa kod maksimalno +/-2 stana po broju ili strukturi nije potrebno usuglašavati s investitorom. jer su oni zadani zakonskim ili podzakonskim aktima. Broj i veličina stanova U projektnom programu nalaze se isključivo stambeni sadržaji osim ako to izrazito drugačije ne traži važeći urbanistički plan.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 4. PROJEKTNI PROGRAM Investitor je dužan izraditi i predati projektantu potpisani projektni program i zakonom propisane podloge. Program sadržava traženu strukturu stanova koja se temelji na strukturi izraženoj u anketi za kupnju izvršenoj u JLS (jedinici lokalne samouprave). Projektni program mora poštivati sve urbanističko tehničke uvjete iz odgovarajućeg važećeg urbanističkog plana kojemu pripada izabrana lokacija kako u pogledu vrste sadržaja. Ostali sadržaji Projektnim programom prvenstveno se izbjegavaju svi ostali sadržaji radi jednostavnije. brže i jeftinije izgradnje stanova. 13 .

Pismena odobrenja potrebno je ishoditi za: I/ Idejni projekt II/ Glavni projekt III/ Građevinske detalje Revident je dužan potpisati i pečatirati odobreni uvezani projekt. Projektant pristupa zadatku nakon preuzimanja podloga za izradu natječajnog rješenja ili sklapanja ugovora s investitorom./ 5. U toku rada na projektu projektant je dužan ishoditi pismena odobrenja svojih rješenja kod stručnog revidenta kojega izabere i imenuje investitor. POSTUPAK PROJEKTIRANJA Međusobne obveze arhitekta i investitora nastaju pri izradi javnog arhitektonskog natječaja ili pri sklapanju ugovora o izradi tehničke dokumentacije. *Prilog 4: PODACI O ZGRADI /struktura.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 5. kojom prilikom mu se uručuje potpisani Projektni program i Dokumentacija o izabranoj lokaciji.1. koncept energetske efikasnosti zgrade. broj i površina stanova i ostalih prostora. Natječajne podloge sadrže: a/ Projektni program s traženim kapacitetima izgradnje b/ Izvod iz plana c/ Geodetski snimak terena s visinskim kotama d/ Preliminarne geomehaničke podatke e/ Tablice budućih brojčanih pokazatelja stambene zgrade Podloge o lokaciji sadržavaju: a/ Geodetski snimak terena b/ Geomehanički elaborat c/ Izvod iz postojećeg urbanističkog plana d/ Katastarski plan e/ Posjedovni list f/ Izvod iz zemljišne knjige g/ kartu buke Unutar ugovornih rokova projektant je dužan samostalno ishoditi sve posebne urbanističko-tehničke uvjete građenja za ishođenje lokacijske dozvole (ili izvoda iz plana) i sve konačne suglasnosti za ishođenje građevne. koncept zaštite od buke i dr. Idejni arhitektonski projekt Kvalitet idejnog projekta vrednuje se kroz: a/ Kvalitet svakog stana 14 . U takvom ovjerenom projektu neophodno se mora nalaziti uvezan ispunjen Prilog 3 koji je osnova i uvjet za reguliranje ugovornih obveza plaćanja naknade za projektiranje. Projektant je dužan izraditi kvalitetan i racionalan projekt čiji m2 neto korisne površine stana neće biti skuplji od 640 EU. te potom građevnu dozvolu.

00 KN tj. opremu i oblike u stanovima. Izgradnju okoliša dužna je financirati lokalna zajednica. 5. dispozicije bučnih i pogonskih prostora i uređaja 5. Glavni arhitektonski projekt Nakon pismenog usvajanja idejnog projekta projektant nastavlja razradu glavnog projekta zgrade i okoliša.3. te svi opisi i količine stavaka u troškovnicima trebaju biti tako razrađene da je moguće potpuno ugovaranje izvedbe zgrade i okoliša sustavom ključ u ruke. Glavni projekti. tj. glavni projekt služi investitoru za precizno ugovaranje izvedbe zgrade i okoliša. cijena građenja. U prvom dijelu razrade izvedbenog projekta projektant rješava pet grupa građevinskih detalja: 15 . 640 EU. zgradi i okolišu (za svaki stan projektant je dužan u katalogu stanova ponuditi dva rješenja organizacije namještaja kao i rješenje pregrađivanja i odvajanja dodatne polovine sobe) II/ Glavne vodove instalacija III/ Bruto i neto površine zgrade IV/ Koeficijente ekonomičnosti V/ Pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja uštede energije i toplinske zaštite VI/ Pokazatelje ispravnosti tehničkog rješenja zvučne zaštite. Knjiga građevinskih detalja Nakon pismenog usvajanja glavnog projekta projektant nastavlja razradu izvedbenog projekta zgrade i okoliša.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU b/ Kvalitet zgrade c/ Kvalitet okoliša d/ Koeficijente ekonomičnosti zgrade e/ Kvalitet tehničkog rješenja sa stanovišta energetske efikasnosti i zaštite od buke Odabrani projektant mora dobiti pozitivno mišljenje revidenta na svaki pojedinačni segment kvalitete projekta. Kvalitet idejnog projekta prvenstveno ovisi o koncepciji idejnog rješenja i zato se projektantu omogućava jedna radna revizija u toku izrade idejnog projekta. U idejnom projektu potrebno je posebno precizno definirati sve: I/ Materijale.755. Zato se glavni projekt sastoji od: a/ Glavnog projekta zgrade b/ Troškovnika zgrade sa shemama stavaka i projektantskim cijenama c/ Glavnog projekta okoliša d/ Troškovnika okoliša sa shemama opreme i projektantskim cijenama Ukupna cijena izgradnje zgrade s PDV-om po m2 NKP ne smije biti veća od tržišne cijene po lokalnim uvjetima gdje se zgrada gradi niti od etalonske cijene m2 stana od 4. projektiranja i nadzora ne smije biti veća od 700 EU odnosno ukupna cijena za zgradu s komunalnom infrastrukturom i priključcima 910 EU. Prije postavljanja zahtjeva za izdavanjem građevne dozvole za zgradu i okoliš projektant je dužan ishoditi odobrenje Glavnog projekta zgrade i okoliša. Osim za ishođenje građevne dozvole.2.

vode.4. Za mjerenje potrošnje električne energije. Izvedbeni arhitektonski projekt Nakon pismenog usvajanja Knjige građevinskih detalja projektant završava razradu izvedbenog projekta zgrade i okoliša. terasa. Zamjenu pojedinih materijala ili rješenja odobrava službeni revident na temelju pismenog zahtjeva projektanta i detaljnog prijedloga novog rješenja. Projektiranje instalacija Na početku izrade idejnih projekata instalacija svaki projektant je dužan pridržavati se posebnih uvjeta građenja komunalnih organizacija. detaljno se kotiraju i opisuju. tip boje i način obrade) III/ Uzorci boje (prema potrebi) 5. plina i topline projektant je dužan za svaki stan projektirati zasebno brojilo električne energije.5. balkona i vrtova d/ Detalji krova e/ Detalji stubišta f/ Detalji s prikazom rješenja toplinskih mostova na kritičnim mjestima Knjiga građevinskih detalja koja se sastoji od: I/ Tlocrta i presjeka zgrade smanjenih na format papira A4 s označenim brojevima građevinskih detalja II/ Grupa građevinskih detalja Građevinski detalji crtaju se tehnički precizno u potrebnom mjerilu da se može razaznati precizno svaki pojedini materijal i načini međusobnog spajanja. Izvedbeni projekt zgrade i okoliša sastoji se od: a/ Polirskih nacrta b/ Planova oplate c/ Radioničkih nacrta d/ Knjige građevinskih detalja e/ Karte boja Svi dijelovi izvedbenog projekta čine cjelinu dovoljnu za preciznu izvedbu zgrade i okoliša. 5. Svi opšavi prikazuju se dodatno s detaljno kotiranim razvijenim širinama i dužinama. vode.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU a/ Detalji hidroizolacije b/ Detalji spojeva stolarije i bravarije s masivnom konstrukcijom zgrade c/ Detalji lođa. Zamjena pojedinih materijala ili rješenja u toku izvedbe zgrade i okoliša moguća je samo ako se izmjenom dobivaju jednaka ili vrednija ukupna rješenja za investitora i korisnika zgrade pri čemu nije moguće povećanje cijene ugovorene izvedbe po sustavu “ključ u ruke”. Karta boja je poseban elaborat koji se sastoji od: I/ Razvijenog pročelja zgrade s oznakama boja II/ Opisom svih boja na zgradi prema RAL-u ili konkretnom proizvodu (nijansa. 16 . plina i toplinske energije ugrađeno u dostupnim prostorijama ili zidnim ormarićima u javnim komunikacijama na nivou svakog stana.

10. Plan posebnih dijelova i projekt etažiranja U glavnom projektu projektant izrađuje Plan posebnih dijelova zgrade.8. Projektant je dužan prihvatiti objektivan zahtjev investitora koji osigurava ukupno kvalitetna rješenja u funkciji i estetici zgrade i okoliša ili se pismeno odreći prava na nastavak projektiranja. te prema potrebi razjasniti i(li) dokumentirati povjerenstvu za uporabni pregled sva nejasna rješenja. a svi ventili stambenih instalacija ili revizijska okna dimnjaka ne smiju se nalaziti u poslovnim prostorima ili drugim privatnim sadržajima. Projekti infrastrukturnih priključaka U koliko to nije posebno projektnim programom definirano. isti je dužan ishoditi autorsku suglasnost prethodnog projektanta na sva svoja rješenja. poslovni prostori moraju imati posebne dimnjake i kanale za ventilaciju. kada su poznate sve stvarno izvedene veličine prostora. Također. 5.6.7. Sve primjedbe na izvedbu zgrade i okoliša projektant je dužan upisati u građevinski dnevnik. Dodatni zahtjevi investitora U slučaju dodatnih zahtjeva za promjenom ili dogradnjom završene zgrade ili njenog okoliša. U koliko investitor odabere drugog projektanta za nastavak projektiranja. Uporabni pregled Projektant je dužan obavezno prisustvovati uporabnom pregledu zgrade. a projektant obavljati projektantski nadzor nad izvedbom zgrade i okoliša koji je projektirao. projektant je dužan izraditi Projekt etažiranja kojim se definiraju svi zakonski elementi vezani za upis vlasništva u zemljišnu knjigu vlasništva. a nakon izvedbe zgrade. 5. Projektantski nadzor obavlja se jedan puta tjedno ili više prema posebnoj potrebi. Sadržaj projekata 17 . 5. a o neispravljenim primjedbama pismeno izvijestiti investitora.9. 5. 5.11. 5. investitor je obvezan štititi autorsko pravo projektanta i ponuditi mu dodatni ugovor. Projektantski nadzor Investitor je dužan ugovoriti.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Mjerenje energenata kao i sve instalacije stanova potrebno je potpuno odvojiti horizontalno i vertikalno od instalacija poslovnog prostora. Uspješno obavljenim uporabnim pregledom prestaju sve dalje obveze projektanta prema investitoru. zadatak odabranog arhitekta nije projektiranje infrastrukturnih priključaka.

mjerilo 1:100 U tehničkom opisu idejnog arhitektonskog projekta potrebno je ispuniti Prilog 3 i izrijekom navesti opis: .karakteristični presjeci (minimalno uzdužni i poprečni).predloženih boja eksterijera i interijera 18 .1.prostorni prikaz .prometnog rješenja s brojem PGM .iskaz strukture i veličine poslovnih prostora .rješenja okoliša. postupak i način prikaza svakog pojedinog projekta.iskaz bruto (BP) i bruto razvijene (BRP) površine zgrade s čitljivom dokaznicom izračuna . Arhitektonski idejni projekt .11.tlocrti svih etaža (s ucrtanim blokovima za instalacije i ventilacije).upotrebljenih materijala u zgradi i okolišu .sva pročelja (uključujući unutrašnja.konstrukcije zgrade . mjerilo 1:200 . 5.DWG formatu.iskaz koeficijenta ekonomičnosti (K) s čitljivom dokaznicom izračuna a/ K1 = BP/NKP b/ K2 = BRP/NKP c/ K3 = PP/NKP d/ K4 = PP/PO * Napomena: U toku je izrada uvjeta za izračun ekonomičnosti zgrade putem obračuna volumena .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Ovim pravilnikom definira se mjerilo.oblikovanja zgrade .maksimalnih gabarita zgrade .svih brojčanih pokazatelja .situacija s ucrtanom zgradom i ostalim površinama i infrastrukturnim vodovima u mj 1:200 .1.1.iskaz ukupnih površina pročelja (PP) i površina ostakljenja (PO) s čitljivom dokaznicom izračuna .udaljenosti zgrade od susjeda i rubova parcele . Idejni projekt Idejni projekt služi za generalni pregled planiranog zahvata u prostoru kako u pogledu zgrade tako i u pogledu njenog okoliša.iskaz neto (NP) i neto korisne (NKP) površine svih sadržaja s čitljivom dokaznicom izračuna . ako je zgrada razvedena). mjerilo 1:200 .11. mjerilo 1:200 . sadržaj.katalog svih stanova s opisom broja stana i shemama rasporeda stanova po etažama s ucrtanim namještajem i radijatorima ili drugim grijaćim tijelima (dvije varijante). vanjske opreme i zelenila .tehnički opis . Predaje se u 3 primjerka uvezan na papiru i snimljen na CD-u u *. 5.iskaz strukture i veličine stanova .vanjskog nivelmana .

svjetle širine vrata za pojedine stambene prostorije . dispozicija bučnih i pogonskih prostora i uređaja 5. lokacijskim i građevinskim elementima i osnovom uređenja okoliša uz prikaz nivelmana radi sprečavanja urbanističkoarhitektonskih barijera za osobe s poteškoćama u kretanju.toplinska zaštita i energetske efikasnost .tip zaštite od sunca . položaj i shema kotlovnice ili podstanice i tehnički opis).šematski prikaz dilatacija. mjerilo 1:200 . Uz arhitektonske nacrte zgrade potrebno je već tijekom izrade idejnog projekta razraditi kvalitetno osnovne arhitektonsko .1.2.načine spajanja stolarije i bravarije s konstrukcijom zgrade .11.idejni statički proračun . odvodnje.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .rješenje prometnih i sportsko-rekreacijskih površina.veličine vanjskih otvora na stanovima . mjerilo 1:100 .1. mjerilo 1:200 5.5. mjerilo 1:200 . kanalizacije elektroinstalacija i tehnički opis).1. rasvjete i urbane opreme. hidrantske mreže.Idejni projekt elektroinstalacija (glavni razvod svih elektroinstalacija i tehnički opis).građevinske detalje . dječjih igrališta.11.4.1.visinu obloge keramičkih pločica . mjerilo 1:100 . Instalacijski idejni projekti . Idejno rješenje okoliša . U arhitektonskim nacrtima ulaznog prostora zgrade potrebno je u idejnom projekt ucrtati pozicije poštanskih sandučića.detaljno rješenje opreme i instalacija u kupaoni 5.Idejni projekt vodovoda i kanalizacije (glavni razvod vodovoda.Idejni projekt instalacija grijanja (glavni razvod grijanja. Glavni projekt 19 . Idejnim arhitektonskim projektom potrebno je riješiti tehnički izlaz u krovište i na krov zgrade uz primjenu svih odgovarajućih propisa. Konstrukcijski idejni projekt .11.visina stuba .11.spoja zgrade s terenom i sve hidrizolacije .3.2. popločenja.zvučna zaštita. Idejni projekt fizike zgrade .projekt hortikulture. mjerilo 1:100 5.rješenje krovnog vijenca .vrste podova u cijeloj zgradi Sastavni dio idejnog arhitektonskog projekta je situacija zgrade sa prikazom svih elemenata parcele.brutto i netto visinu svake etaže .tehnički opis konstrukcije 5.11.

mjerilo 1:200 . temelja i krova s oznakama i opisima slojeva.atesti 5.shema dispozicija stavaka statičkog računa.tehnički opis 20 .3. Konstrukcijski projekt Sastavni dijelovi konstrukcijskog projekta su: .tlocrti svih etaža.2. Projekt elektroinstalacija Sastavni dijelovi projekta elektroinstalacija su: . Arhitektonski projekt Sastavni dijelovi arhitektonskog projekta su: .11. gromobrana.geomehanički elaborat .situacija projekta na katastarskom planu. telefona.statički proračun .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Glavni projekt služi za odluku o gradnji planiranog zahvata u prostoru i ishođenje građevne dozvole.proračuni mreže . 5.specifikacije .tehnički opis 5.sheme sustava .2.tlocrti razvoda i elemenata priključaka .projekt zaštite susjednih objekata i projekt zaštite građevinske jame 5.proračuni mreže .2. mjerilo 1:100 . mjerilo 1:100 .revizija statičkog projekta .detaljna situacija zgrade s okolišem. mjerilo 1:100 .2.tehnički opis konstrukcije .3. Predaje se u 6 primjeraka uvezanih u tvrde registratore po knjigama (ne u pojedonačnim fasciklima) od kojih 4 primjerka služe za upravni postupak ishođenja građevne dozvole.11. kanalizacije i hidrantske mreže (unutrašnje i vanjske) Sastavni dijelovi projekta vodovoda.2.11. mjerilo 1:100 .1. Instalacijski projekti Sve grupe instalacijskih projekata moraju biti usklađene međusobno i s arhitektonskim projektima 5. mjerilo 1:100 .1. a dva za potrebe investitora.2.projekti jake struje.11. Projekt vodovoda.sva pročelje.tlocrti razvoda i elemenata priključaka.3.presjeci s oznakama i opisima slojeva. kanalizacije i hidrantske mreže su: .tehnički opis .11. interfona i antenskog sistema.2. mjerilo 1:100 .sheme sustava . mjerilo 1:1000 .

Toplinska zaštita i ušteda energije .3.11.4.11.4. a uvezuju se u zajedničke registratore s ostalom dokumentacijom.2.presjeci.tehnički opis . Uz specifikacije i tehnički opis obavezno je navesti bučnost predviđenih uređaja i opreme.program kontrole i osiguranja kakvoće za toplinsku zaštitu .2.proračun instalacije i mehanike . mjerilo 1:100 . 5. Nacrti.atesti 5. mjerilo 1:100 . te način sprečavanja prijenosa vibracija.11.specifikacije .2.revizija elaborata 5.atesti Za svaku zgradu potrebno je projektirati sustav hlađenja glavnih stambenih (boravci i spavaone) i radnih prostorija (uredi i trgovine). Projekti Svi projekti izrađuju se kao odvojene cjeline s naslovnom stranicom iz koje je vidljiv njihov autor. tj.2. okno za dizalo. Projekt centralnog grijanja i hlađenja Sastavni dijelovi projekta centralnog grijanja i hlađenja su: . proračuni i troškovnik hlađenja moraju biti izdvojene cjeline o čijoj izvedbi investitor donosi naknadno konačnu odluku.2.sheme sustava .1.proračuni mreže .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .tlocrti.tehnički opis .specifikacije U skladu s tendencijom društvene pojačane brige za ljude s poteškoćama u kretanju za svaku zgradu višu od prizemlja potrebno je projektirati dizalo.posebni tehnički uvjeti za izvođenje i ugradnju opreme i zbrinjavanje građevnog otpada . Nacrti. 5.11.radionički nacrti .proračuni s iskaznicom potrebne topline za grijanje . 5.4.tehnički opis . Akustička svojstva i zaštita od buke 21 .2. Projekt dizala .tlocrti razvoda i elemenata priključenja.3. proračuni i troškovnik dizala moraju biti izdvojene cjeline o čijoj izvedbi investitor donosi naknadno konačnu odluku.podaci iz projekata koji su poslužili kao podloga za izradu proračuna . mjerilo 1:100 .sheme sustava .4.specifikacije .3.11.

mjerilo 1:50 .11.4. 5. Sastavni dio kataloga stanova je Prilog 4.1.2.tehnički uvjeti .tehnički opis .proračuni i izvori podataka koji su poslužili kao podloga za izradu proračuna .11. oznakama i opisima slojeva.11. mjerilo 1:50 . oznakama i opisima slojeva .6.11.tehnički opis .karakteristični presjeci s detaljnim kotama.5.3.situacija za iskolčenje (mjerilo 1:200) . Arhitektonski projekt . 5.tlocrti temelja.4.shema požarnih zona .shema protupožarnih puteva .sheme dimnjaka i ventilacijskih kanala 5.2.program kontrole i osiguranja kakvoće za zaštitu od buke .2. . Troškovnik .3.nacrti oplate.knjiga građevinskih detalja.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .3. *Prilog 5: UPUTSTVO ZA UPOTREBU STANA 5. mjerilo 1: 20 do 1:1 22 . svih etaža i krova s detaljnim kotama. Izvedbeni projekt Izvedbenim projektom potrebno je riješiti sva pitanja izvedbe kako niti jedno pitanje ne bi ostalo nerazjašnjeno. Zaštita od požara Projektom je potrebno riješiti sva pitanja zaštite od požara prema važećim zakonima.4.2.11. Katalog stanova Potrebno je nacrtati katalog svih stanova s opisom broja stana i shemama rasporeda stanova po etažama prema stvarnim konačnim rješenjima i površinama stanova s ucrtanim namještajem i radijatorima u dvije varijante (u skladu s projektima instalacija).posebni tehnički uvjeti za izvođenje i ugradnju opreme 5.opisi svih stavaka s projektantskim cijenama . mjerilo 1:50 .sheme stolarskih i bravarskih radova. Zaštita na radu Projektom je potrebno riješiti sva pitanja zaštite na radu prema važećim zakonima.shema evakuacije 5.11.

3. jedna CAD-ova jedinica iznosi 1 cm .nacrti savijanja armature.crveno . radijatori namještaj karakteristični presjeci kote i tekst presjeka WHITE GREEN GREEN BLUE BLUE WHITE WHITE YELLOW YELLOW MAGENTA MAGENTA CYAN 8 RED RED 23 .LAYER KOTEKAT .narančasto .11.2.LAYER OPREMA .LAYER KROV .2.5 kote i tekst kata 1.LAYER PRIZEMLJE .oker .plavo .instalacije slabe struje .4.LAYER KOTEPRESJEK rezerva za izradu situacija kote situacija tlocrt temelja kote i tekst temelja tlocrti prizemlja kote i tekst prizemlja tlocrti 1.4.LAYER 0 .LAYER SITUACIJA .LAYER KOTEPRIZEMLJE . Sintetski projekt instalacija Svi projektanti instalacija zajedno dužni su napraviti u boji sintetski projekt instalacija koji se sastoji od svih tlocrte svih instalacija zajedno u mjerilu 1:200 za potrebe upravljanja zgradom.3. mjerilo 1:50 (prema potrebi veće mjerilo) .3.specifikacija armature s iskazom količina .11.3. bojler. Upute za iscrtavanje nacrta u AutoCAD-u Za ujednačenost nacrta rađenih u AutoCAD-u potrebno je pridržavati se slijedećih uputa: .LAYER NAMJESTAJ .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 5.zeleno 5.5 tlocrt krova kote i tekst krova sanitarna oprema.Elemente zgrade rasporediti po odgovarajućim LAYER-ima te odgovarajućoj boji i tipu linije: .4.LAYER KOTEKROV .instalacije jake struje .3.instalacije kanalizacije .radionički nacrti 5.ljubičasto .LAYER TEMELJ .LAYER KOTETEMELJ . Projekt etažiranja stanova Projektant je dužan napraviti projekt etažiranja prema stvarno izvedenom stanju zgrade.Odnos CAD-ovih jedinica i jedinica crtanja je 1:1 tj.instalacije grijanja .2.11.instalacije hlađenja . U projektu upotrebiti slijedeće boje: .LAYER PRESJEK .3.LAYER KOTESITUACIJA .LAYER KAT .12. Konstrukcijski projekt . 5.instalacije vodovoda .

a instalacije crtati u drugim bojama.LAYER FASADA . 24 .Svaki stan opisati tako da dobije svoj broj od 1 do n i da se vide sve karakteristike stana (stan-br. veličina stana. E (za elektriku).PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .Projekte instalacija dati tako da svaka od instalacija bude u posebnom file-u tako da ime file-a ukazuje na koje se instalacije odnosi (ime osnovnog arhitektonskog file-a + V (za vodu).LAYER OKVIR šrafature fasade okvir crteža i sastavnica WHITE GREEN 9 . veličina svake prostorije.Katakog stanova dati u posebnom fajlu. C (za centralno grijanje) itd. Prije početka crtanja instalacija promjeniti boju podloge u YELLOW. . obrada podova.LAYER HATCH . . K (za kanalizaciju). Boje linija prilagoditi prema bojama sadržaja nacrta. kat i orijentacija).

ali i posebnih uvjeta koje postavlja investitor s ciljem povećanja pristupačnosti programa svim zainteresiranim građanima Republike Hrvatske. 6. 25 . a preporučuje se povećanje traženih kapaciteta PGM prema lokalnim uvjetima ekonomskog standarda sredine. Planiranje garaža ispod zgrade dozvoljeno je samo ako je to projektnim programom definirano ili ako se naknadno usuglasi investitor s projektantskim prijedlogom kojim se osigurava povećanje racionalnosti i koeficijenata ekonomičnosti. uvjetima lokalnog javnog prijevoza i sl. STANDARDI I NORMATIVI Prilikom projektiranja društveno poticane stanogradnje potrebno se pridržavati svih zakonskih odredbi iz oblasti stanogradnje.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 6. Minimalni broj PGM dimenzinira se: 1 PGM/svaki stan 15 PGM/1000 m2 bruto površine uredskih prostora zgrade 30 PGM/1000 m2 bruto površine trgovačkih prostora zgrade U slučaju da je važećim lokalnim urbanističkim planom dimenzioniranje drugačije biraju se veći kapaciteti PGM. Iz tog razloga projektantima se preporučuje planiranje garaža ispod zgrade s vanjskim pojedinačnim ulazima čime se izbjegavaju velike bruto površine garaža. Uvjeti parkiranja i garažiranja Svaka odabrana parcela svojom veličinom mora osigurati uvjete povoljnog smještaja minimalno potrebnog broja parkirališnih i garažnih mjesta unutar svojih gabarita. Okoliš Kvalitetno odabrana parcela i dimenzioniranje traženih sadržaja u skladu s važećim urbanističkim planom su prvi nužni uvjeti za uspješno projektiranje. Zato se u ovom Pravilniku nalaze izvodi iz standarda koji trebaju osigurati razjašnjenje svih stručnih nedoumica u ostvarivanju programa i ubrzati efikasnija rješenja. Navedeni normativi su donji minimum kod dimenzioniranja. Posebno se preporučuje da se u ukupan zbroj ne računaju okolna parkirališna mjesta na javnoj gradskoj parceli i garaže isprojektirane u novoj zgradi. 6.1. U koliko predviđena parcela ima visoki urbani karakter potrebno je izbjegavati javna pročelja s garažnim vratima u prvom planu.1. a posebno se vrednuje: a/ Izbjegavanje velikih parkirališta bez visokog zelenila b/ Zadržavanje urbanog lica zgrade prema ulici c/ Izbjegavanje sukoba korištenja stan – PGM radi buke d/ Skrivanje parkirališta i garaža na najlošijim dijelovima parcele e/ Osiguranje strehe (prema lokalnim klimatskim i ekonomskim uvjetima) Pristup parkiralištima i garažama mora biti jednostavan i čitljiv s ulice da slučajni posjetitelj zgradi ne luta i ne ostavlja vlastiti automobil na zelenom pojasu ili opasnim prometnim mjestima uz zgradu.1. Prostor parkirališta i garaža projektant oblikuje prema lokalnim uvjetima parcele.

Svi uvjeti za izvedbu zelenila definiraju se krajobraznim rješenjem unutar projekta okoliša. uutar parkirališta ili prema susjednim parcelama. U vanjskom prostoru treba projektirati minimalno jednu grupu viskokog zelenila uz koju će biti organiziran prostor za odmor i rekreaciju. gospodarskog.2.1. Od pješačkog nogostupa uz pristupnu ulicu do ulaza u zgradu ne smije biti prostornih urbanističko arhitektonskih barijera za invalide i starije osobe. Posebno se predlaže planiranje drvoreda prema ulici. Visoko zelenilo treba planirati gdje god je to moguće da se osiguraju poboljšani mikroklimatski uvjeti stanovanja. garažnog ili opskrbnog po oblikovnom izrazu i povećanoj reprezentativnosti. ali bez oblikovnog pretjerivanja. Uz prostor za igru potrebno je planirati minimalno jedno mjesto za sjedenje za minimalno 3 do 4 osobe.4. Glavni ulaz se treba razlikovati od sporednog. 6. Uvjeti pješačkog pristupa Pješački pristup zgradi s pristupne ulice do svakog ulaza treba biti jednostavan. 26 .1. Uvjeti za igru djece U prostoru parcele potrebno je osigurati minimalni prostor za igru djece od 1 do 6 godina koji je prostorno zaštićen od automobilskog prometa i pristupne ulice. Ispred ulaza u zgradu neophodno je projektirati strehu ili trijem koja pred ulazom štiti 4 do 6 osoba od atmosferskih nepogoda. ali kako se ne bi smanjila neophodno potrebna količina sunca i svjetla u stanovima.3. parkiralištu. U prostoru parcele zaštićeno od automobilskog prometa i pristupne ulice potrebno je planirati minimalno 1 igralište za košarku ili mali nogomet. čitljiv i relativno kratak da posjetitelja ne dovodi u sumnju oko položaja ulaza. Prostor za igru djece treba biti osunčan i opremljen minimalno jednom spravom za igru na svakih 10 stanova. Arhitekt treba izbjegavati planiranje zelenila koje izaziva alergiju i zdravstvene smetnje. Uvjeti za visoko i nisko zelenilo Stambenu zgradu treba pozicionirati u prostoru parcele tako da se preostali slobodni prostor parcele grupira za ostale prateće sadržaje. Igralište za djecu preko 7 godina neophodno je planirati za sve zgrade koje sadrže 30 ili više stanova.1. Sve visinske razlike se trebaju riješiti rampama prema posebnom propisu za izbjegavanje prostornih urbanističko arhitektonskih barijera ili rampama sa stubištem u maksimalnom nagibu od 8% minimalnoj širini od 120 cm. Na prostoru za igru tlo treba biti zatravnjeno ili od nekog drugog mekog i neopasnog materijala.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 6. 6. Uz ulazni pristup poželjno je projektirati klupu za odmor ili mjesto za čekanje. Ovdje je neophodno paziti da se planski otkloni opasnost od ugrožavanja života radi čestog bježanja lopte na prometne površine ili od ugrožavanja loptom stambenih prozora. Niže grmoliko zelenilo ili trava se predlaže uz pročelja stanova kako bi se osigurala intimna zaštita prozora u prizemlju.

broj sprava 1 1-3 3-5 Min.Minimalna visina prolaza kroz zgradu – 4. 6.Minimalna širina dvosmjernog pristupa – 5. Prometno rješenje Projektom pješačkih i kolnih površina potrebno je predvidjeti sva rješenja. nužne oznake na tlu i prometne znakove uz prometnice kojima se reguliraju režimi prometnog korištenja prostora ili evakuacije prema Pravilniku o ratnim razaranjima i elementarnim nepogodama.0 m . Kod zgrada s 50 i više stanova potrebno je planirati u prostoru parcele barem jedno mjesto sa stolom i klupama pod strehom. broj terena 1 50-100 250-500 5-10 1-2 >100 >500 10 2 Nije dopušteno planirati stambenu zgradu bez dječjeg igrališta.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Nije potrebno planirati prostor za igru djece na predmetnoj parceli samo u slučaju kada zgrada ima manje od 10 stanova. Kod malih zgrada koje sadrže do 10 stanova neophodno je planirati minimalno jednu klupu ili grupu za sjedenje za 3 do 4 osobe. vozila policije.6. Dimenzioniranje igrališta prema kapacitetu zgrade: Broj stanova <10 10-30 30-50 Min. prve pomoći i vozila za odvoz smeća i otpada. a u javnom prostoru prvog susjednog reda parcela već se nalazi dječje igralište koje ima kapacitet igrališta minimalno dimenzioniran za cijelo susjedstvo prema ovom Pravilniku.1.Minimalna širina prolaza kroz zgradu – 3. prostor za pikado i sl.1.2 m Opterećenje svih prometnih površina potrebno je dimenzionirati u skladu sa zakonom i njihovom funkcijom. Posebno se naglašava potreba 27 . igrališta u m2 50 50-150 150-250 Min.5 m . Uvjeti za odmor i rekreaciju odraslih U prostoru parcele uz grupu visokog zelenila potrebno je planirati manju grupu za sjedenje i odmor odraslih. Kod velikih zgrada preporuča se planiranje i drugih vanjskih prostora za rekreaciju odraslih kao što su igralište za odbojku u pijesku.Minimalni radijus zakrivljenosti – 6.1. 6.5. pov.5 m . obično uz ulazni pristup i prostor za igru djece.Minimalna širina jednosmjernog pristupa – 3. Uvjeti za infrastrukturno uređenje parcele Slobodni prostor na parceli potrebno je opremiti i urediti infrastrukturnim zahvatima prema posebnim dijelovima projekta okoliša.1. vanjski stolni tenis. boćalište. Dimenzioniranje vatrogasnog pristupa izvršiti na slijedeći način: .6. 6. Posebno je važno planirati. viseća kuglana. dimenzionirati i ucrtati put za interventna vatrogasna vozila. Kod zgrada s više od 10 stanova potrebno je prostor za odmor odraslih dimenzionirati s jednom klupom ili grupom za sjedenje na svakih 10 stanova.5 m .

2. Zgrada Pri odabiru tipologije i morfologije zgrade arhitekt je dužan izuzetnu pažnju posvetiti horizontalnom i vertikalnom skladu kako dijelova zgrade tako i nove zgrade i postojećeg ambijenta. Posebno se napominje da poklopci revizijskih okana ne smiju biti u zoni parkiranja radi potrebne neprestane dostupnosti. te sva reviziona okna kanalizacije. a u projektu okoliša potrebno je planirati mrežu vanjskih hidranata. površinskih rigola i kanala ili slobodnim padom prema zelenim površinama od zgrade. Nosivost poklopaca svih okana treba biti u skladu sa zakonom i njihovom funkcijom. plina. Ovakvom koordinacijom izbjegavaju se estetske i fizičke neugodnosti pri popravku opreme ili vodova ispred ulaza u zgradu. Vanjski hidranti U okviru protupožarne zaštite. U projektu vanjske rasvjete potrebno je označiti tip i karakteristike rasvjetnih mjesta.2.1.3.6. Kod dvostrano orijentiranih stanova i poslovnih prostora neophodno je osigurati vatrogasni pristup s jedne duže strane zgrade. te ih precizno kotirati u prostoru okoliša. a položaje pojedinih hidranata predvidjeti na vidljivom mjestu tako da se onemogući njihovo blokiranje parkiranim vozilom ili drugim uskladištenim materijalom. Svaki pad terena ili popločenja treba ucrtati u projektu okoliša te ga kotirati apsolutnim ili relativnim visinskim kotama. Odvodnja se rješava planiranjem oborinske kanalizacije. 6. Rasvjeta Sve kolne i pješačke staze oko zgrade potrebno je primjereno osvijetliti. telefona ili vodovoda treba planirati bočno izvan pješačkog pristupa zgradi.6.6. Dokazivanje funkcionalnosti mora biti usklađeno s pažnjom prema skladu tlocrta i presjeka zgrade u granicama traženog koeficijenta ekonomičnosti. Autor 28 . Posebnu pažnju treba posvetiti osvjetljenju ulaznog pristupa zgradi i dječjeg igrališta.1. Odvodnja Projektom odvodnje okoliša potrebno je riješiti odvodnju oborinske vode sa svih popločanih ili nepopločanih površina tako da oborinska voda ne ugrožava korištenje zgrade i okoliša. Projektant je dužan voditi računa o izgledu ulaznog pristupa do zgrade.0 T.1. 6. 6. Preporuča se upotreba vanjskih visokih hidrantskih uređaja. 6. Potrebno je pažljivo koordinirati poklopce navedenih okana ili njihove upojne rešetke kako bi se skladno uklopili u okolno popločenje i zelenilo.4. Projektant je dužan hidrantski vod dimenzionirati prema važećim propisima. Na glavnom ulazu potrebno je osigurati minimalno jednu svjetiljku s automatskim paljenjem. a kod jednostrano orijentiranih stanova obavezno je osigurati pristup sa svih strana zgrade.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU dimenzioniranja mješovitih pješačko-kolnih površina na osovinski pritisak vatrogasnog vozila od minimalno 8.

vjetrobrana. Iz tog razloga treba izbjegavati projektiranje podruma. približno na istoj pristupnoj koti kako bi se osigurao pristup do ulaznog portafona svim osobama. uredi. skladišta i sl. položaju nosivog tla.). alat domara i dr. Podrum se ne smije planirati kada je nivo podzemne vode manji od 3 m mjereno od površine terena. prostora s pojedinačnim spremištima za svaki stan. U principu.1. sporednog ulaza. a posebno osobama s poteškoćama u kretanju. Planiranje podruma ovisi o projektnom programu. Podrum je potrebno planirati kada se u programu nalaze garaže. 6. razizemlju ili povišenom prizemlju. te kotlovnice ili podstanice i trafostanice. prostorije za mjerne uređaje infrastrukture (smještaj brojila struje. obliku terena i položaju podzemne vode. rezervni vatrogasni aparati. povišeno prizemlje. prva pomoć. zajedničkog spremišta za opremu zgrade i priručnu radionu (lopate.). dizala (prema propisu ili projektnom programu). sporednog stubišta i(li) hodnika. Posebno se ne dozvoljava projektiranje stanova u blizini ulice ili javnog pješačkog nogostupa čija je kota poda niža od navedenih komunikacija pa je ugrožena intimnost stambenog prostora. Stanovi se ne mogu planirati na koti gotovog poda manjoj od 80 cm od gornje površine okolnog terena.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU projektom mora dokazati da je projektirana zgrada doprinos urbanoj kulturi. određen broj stambenih katova i krovište. Dozvoljava se projektiranje stanova u toplom potkrovlju uz uvjet da se osigura hladni krov. Pristupni put od ulice do glavnog ulaza može se svladati blagom rampom ili kombinacijom rampe i stubišta. zastave. Tlocrt stambene zgrade sastoji se od programski definiranog broja stanova i slijedećih zajedničkih prostora ili prostorija: Glavnog ulaza.Minimalna širina pristupne staze – 120 cm . .Minimalna širina invalidske rampe – 120 cm 29 . glavnog pristupnog stubišta i(li) hodnika. Glavni ulaz Položaj glavn(og)ih ulaza u zgradu treba biti vidljiv s pristupne ulice i lako dostupan tj. ulaznog prostora. Oblik i dimenzija glavnog ulaza treba jasno dati do znanja o kojem je ulazu riječ. program društveno poticane stanogradnje nema potrebu za velikim podrumskim prostorima. Svi sadržaji koji ne pripadaju proširenom stanovanju (poslovni prostori. Krov se može projektirati kao kosi ili ravni. kada je nosivo tlo relativno duboko pa je nužna izvedba nadtemeljnih zidova visine preko 2 m ili kada je teren u padu pa se pri temeljenju u kaskadama stvaraju stambeno neiskoristivi prostori djelomično ukopani. Stanovi se mogu projektirati od povišenog prizemlja na više. prostorije za kućni otpad i smeće. vode i topline prema lokalnim posebnim uvjetima). Presjek stambene zgrade čini podrum. civilna zaštita. prostorije za bicikle. a nalaze se unutar zgrade ne smiju imati nikakve zajedničke komunikacije niti spojna vrata. Spremišta stanara mogu biti na katovima zgrade samo izuzetno ako doprinose racionalnosti zgrade.2. Pomoćni prostori zgrade mogu se planirati u podrumu.

0 m. 30 . U slučaju veze sporednog ulaza i natkrivene zajedničke garaže između garaže i stambenog stubišta neophodno je projektirati predprostor s dvojim vratima radi sprečavanja širenja otrovnih plinova iz garaže u stubište prema stanovima. preko ulaznih vrata do kućnog broja i ulaznih zvona s portafonom.6 m. Ispred ulaza potrebno je izvesti i pomičnu podnu rešetku za čišćenje obuće. a preporuča se izvedba strehe i vjetrobrana. Arhitektu se predlaže.0 m. Unutarnja vrata u vjetrobran iz stubišta potrebno je projektirati kao dvokrilna mimokretna ili zaokretna oko vertikalne osi širine 2. odmor i rekreaciju.2. Glavni ulaz mora biti dobro osvjetljen od pristupne staze. razmotri mogućnosti sigurnosne kontrole glavnog ulaza u zgradu putem projektiranja jednog ulaza u zgradu koji se kontrolira iz stana domara.Maksimalni nagib invalidske rampe – 8% Ispred glavnog ulazu u zgradu neohodno je projektirati uvučenu ili izbačenu strehu ili trijem minimalne dubine 150 cm i površine 4 do 6 m2 kojom se ulaz štiti od atmosferskih nepogoda. kada to traži odnos zgrade i parcele. Sporedni ulaz Na ostalim stranama zgrade. Minimalna širina i dubina vjetrobrana je 2. 6. Poželjna je topla veza do sandučića. a vrata jednokrilna širine 1 m s otvaranjem prema van u odnosu na stubište. da prilikom definiranja koncepcije zgrade. Ispred glavnog ulaza potrebno je osigurati minimalno jednu svjetiljku s automatskim paljenjem.6 x 1. te ulazna zvona s oznakama stanova i s govornim aparatom. 6. a odnosom položaja glavnog ulaza u zgradu i njenog okoliša nema funkcionalne potrebe za sporednim ulazom. Okov vjetrobranskih vrata mora odgovarati za otvaranje i osobama u invalidskim kolicima.2. Vjetrobran U mjestima s jakim vjetrom ispred vjetrobrana potrebno je planirati i zaštitni vjetrobranski zid. Ostala rasvjeta treba biti vezana na stubišni automat s mogućnošću ručnog reguliranja režima rasvjete. U vanjskim vratima potrebno je predvidjeti elektro bravu s mogućnošću otvaranja iz stana. Kroz vjetrobran potrebno je osigurati nesmetan prolaz invalidskih kolica pri čemu visinske razlike ne smiju biti veće od 2 cm. Poštanski sandučići mogu biti smješteni ispred vjetrobrana ili bolje u ulaznom prostoru visinski tako da ih može koristiti osoba u invalidskim kolicima ili dijete srednjeg uzrasta. a rasvjetu vezati na elektroinstalaciju stubišta. potrebno je projektirati sporedni ulaz za vezu s parkiralištem. Na sporednom ulazu treba projektirati minimalno jednokrilna vrata širine 1 m. Izuzetno. Rasvjeta treba biti vezana na stubišni automat s mogućnošću ručnog reguliranja režima rasvjete.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU . garažom ili dvorišnim dijelom parcele s prostorima za igru.2. Vjetrobran treba biti dobro prirodno i umjetno osvijetljen.0 x 2. Sporedni ulaz potrebno je dobro osvijetliti.0 m.3. Vanjska ulazna vrata u vjetrobran potrebno je projektirati kao dvokrilna s otvaranjem prema van širine 2. te opremljen i akumulatorskom svjetiljkom za slučaj nestanka struje. ne treba se projektirati sporedni ulaz kada se radi o zgradi s manje od 10 stanova. Minimalna širina i dubina predprostora je 1.

smeće i garaže. protuklizni U koliko je potrebno unutar stubišta montirati opremu (radijatore i sl. Dimenzioniranje ulaznog prostora je slobodno. hidrante. .Minimalna površina krovnog nadsvjetla do P+2 – 1x1 m .Minimalna širina sporednog podesta – 120 cm .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU . Ulazni prostor Arhitekt je dužan posebnu pažnju posvetiti oblikovanju ulaznog prostora bez pretjerivanja u dimenzioniranju kako bi se osiguralo dostojanstvo i minimalna reprezentativnost ulaza. elektroormare. 31 . Ulaz mora biti dobro umjetno osvijetljen.Formula za izračun stuba – Š = 63 – 2V .4.2.Minimalna širina gotovog kraka – 120 cm .Minimalna širina glavnog podesta – 150 cm .Pod – vodootporan. te opremljeno automatom za gašenje i akumulatorskom svjetiljkom za slučaj nestanka struje.Minimalni obvezni prostor za naknadnu ugradnju dizala – 160x160 cm . a arhitektu se preporuča u ulaznom prostoru osigurati manju prostornu nišu za razgovor ili manje sjedenje. .Pod – vodootporan.Minimalna širina krovnog nadsvjetla – 100 cm . Sve elemente instalacijske ili druge opreme (poštanske sandučiće. aparate za gašenje požara. protuklizni 6. Iz ulaznog prostora potrebno je osigurati ulaze u sve prateće prostore kao što su zajednička i pojedinačna spremišta.) potrebno je predvidjeti u zaštićenim i obzidanim nišama s odgovarajućim izolacijama prema ostalim dijelovima građevine. Rasvjeta treba biti vezana na stubišni automat s mogućnošću ručnog reguliranja režima rasvjete.5. Osvjetljenje i ventiliranje stubišta preko krovnog otklopivog nadsvjetla ovisi o visini zgrade. Stubište mora biti dobro umjetno osvijetljeno.Minimalna površina krovnog nadsvjetla do P+4 – 1x2 m .) sve navedene dimenzije povećavaju se za potrebnu dimenziju montirane opreme. te opremljen i akumulatorskom svjetiljkom za slučaj nestanka struje. oglasnu ploču i sl.Minimalna neto visina stubišta mjereno okomito na kosinu kraka – 220 cm .2. a preko predprostora u prostorije za otpad. U koliko se projektira sigurnosni ulaz. te za privremeno ostavljanje dječjih ili invalidskih kolica. protuklizni 6. hidrantske.0 m2.Maksimalna visina stube (bez dizala) – 15 cm . U ulaznom prostoru zgrade ne dozvoljava se planiranje vidljivih i nezaštićenih instalacijskih vodova (naprimjer: kanalizacijske.Pod – vodootporan. tada je potrebno u ulaznom prostoru osigurati vizuru i kontrolu iz stana domara ili posebnu portirsku prostoriju od minimalno 5. Glavno stubište Glavno stubište mora biti prirodno osvijetljeno i ventilirano. plinske i druge vertikale ili brojila).

Za ostale sadržaje u zgradi potrebno je projektirati posebn(o)a stubišta.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Iz stambenog stubišta nije dozvoljen ulaz u poslovne ili druge nestambene sadržaje izuzev u prateće stambene sadržaje navedene pod točkom 7.7.Pod – vodootporan.2.Minimalna neto visina hodnika – 240 cm .90 cm (ili više prema proračunu evakuacije iz projekta protupožarne zaštite).Minimalna širina galerije (vrata prema galeriji) – 160 cm . .8.Minimalna širina galerije (vrata prema stanovima) – 150 cm . nivo galerije mora biti minimalno 5 cm niži od nivoa stanova. a minimalne dimenzije iznose: . Izuzetno se dozvoljava otvorena galerija u priobalnim krajevima u kojima nema jakog lokalnog vjetra.Maksimalna dužina slijepog hodnika – 7 m . Preporučuje se projektirati otvoreno sporedno stubište na pročelju u laganom negorivom materijalu.Pod – vodootporan. Projektantima se prvenstveno ne preporuča upotreba galerijskog sustava komuniciranja radi velikih komunikacijskih površina i nepovoljnih koeficijenata ekonomičnosti.Maksimalna udaljenost 2 stubišta – 30 m . Hodnici Svi hodnici dimenzioniraju se prema broju stanara u skladu s važećim propisima. U slučaju upotrebe galerije preporuča se samo zatvorena i ventilirana galerija u obliku duplex ili triplex sustava (1 galerija na svakoj drugoj ili trećoj etaži). protuklizni 6. Kod otvorene galerije svaki stan mora imati vjetrobran s dvojim vratima od 32 .Glavni stambeni hodnik (vrata prema stanovima) – 130 cm . a potrebno je izbjegavati i orijentaciju ostalih stambenih prostora. Ona može biti otvorena ili zatvorena. Sporedno sigurnosno (vatrogasno) stubište potrebno je projektirati isključivo u specifičnim lokacijskim uvjetima u skladu s protupožarnim uvjetima (visina zgrade i duljina stambenih hodnika).Glavni stambeni hodnik (vrata prema hodniku) – 150 cm . Sporedno stubište Arhitekt je dužan prvenstveno izbjegavati potrebu za sporednim stubištem.Pod – vodootporan. Kod pomoćnih prostora orijentiranih na galeriju arhitekt treba voditi računa o vizualnoj i fizičkoj zaštiti prostora. Galerije Galerija je hodnik smješten uz pročelje zgrade.Minimalne širine stubišta . . protuklizni U slučaju upotrebe otvorene galerije. .Minimalna neto visina galerije – 240 cm .2.Maksimalna dužina hodnika do vanjskog prostora – 15 m . 6.2. Prema galeriji nije dozvoljena orijentacija spavaona.Sporedni nestambeni hodnik – 120 cm .6. a pod galerije mora biti izveden od vodonepropusnog materijala s ugrađenom odvodnjom prema pročelju na maksimalno svakih 6 m. protuklizni 6.2.

Minimalna površina prostorije . Zajedničko spremište Na nivou podruma ili prizemlja zgrade u blizini glavnog ili sporednog ulaza potrebno je projektirati zajedničko spremište za opremu zgrade i priručnu radionu (lopate. a unutar prostorije obavezno je projektirati dovod i odvod vode s umivaonikom. Arhitektima se preporučuje upotreba hidrauličkih dizala koja stvaraju manju buku.Minimalna površina prostorije . Stanice dizala je potrebno planirati isključivo na nivou ulaza u stanove tako da ulazna vrata dizala ne ometaju ulaz u stanove. Položaj voznog okna dizala prema okolnim stanovima u tlocrtu treba projektirati tako da se dizalo naslanja na nestambene prostorije okolnih stanova. alat domara i dr. Ulaz u dizalo ne smije se predvidjeti iz vjetrobrana.6 m2/10 stanova .) Prostorija može biti prirodno ili umjetno ventilirana. Prostorija može biti prirodno ili umjetno ventilirana.Minimalna širina prostorije – 2 m .9. Galerija mora biti dobro umjetno osvijetljena. civilna zaštita.Minimalna neto visina prostorije – 240 cm . Ulaz u strojarnicu dizala mora biti iz javno dostupne komunikacije.2. rezervni vatrogasni aparati. protuklizni 6.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU kojih su vanjska vrata izvedena od materijala otpornog na vodu (aluminij. zastave. Pozivna tastatura mora imati signalizaciju za visinski položaj dizala. Prihvaćaju se alternativna rješenja u blizini ulaza ili garaže za bicikle. a unutar dizala i oko njega potrebno je projektirati prema propisima zvučnu zaštitu.2.6 m2/10 stanova . . Ispred dizala predprostor se minimalno dimenzionira 150 cm po širini i 200 cm po dubini. prva pomoć. Ulaz u dizalo mora biti pregledno smješten u odnosu na ulazni prostor s vjetrobranom. . Dizalo U zgradama visine P+4 ili više (u nižim zgradama potrebno je osigurati prostor za naknadnu ugradnju) potrebno je projektirati osobno dizalo na svakom stubištu nosivosti za minimalno 4 osobe. 6.10. plastika i sl. a strojarnica mora biti pod ključem. a njen položaj dostupan iz invalidskih kolica. te opremljena automatom za gašenje i akumulatorskom svjetiljkom za slučaj nestanka struje. Kod zgrada visine P+8 i više (visine >22 m) uz svako stubište potrebno je projektirati dizalo čija kabina iznosi minimalno neto 100 x 220 cm i fizički ga odvojiti od stubišta.). 6.Minimalna širina prostorije – 2 m .2.Pod – vodootporan. Prostorija za bicikle Na nivou podruma ili prizemlja zgrade u blizini glavnog ili sporednog ulaza potrebno je projektirati prostoriju za bicikle.Minimalna neto visina prostorije – 240 cm 33 .11.

2. a dodatni otvori mogu biti unutar privatnih spremišta. Vrata na svakom spremištu otvaraju se prema van.Minimalna površina prostorije za otpad – 6 m2/10 stanova .Minimalna neto površina spremišta – 2 m2 .Pod – vodootporan.2. Predlaže se smještaj prostorija uz sporedni ulaz. 6. ali ne nametljiv radi svoje funkcije. .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU . Vanjski ulaz u prostorije za otpad i smeće mora biti prometno pristupačan.Minimalna površina prostorije za smeće – 6 m2/10 stanova . a unutar prostorije obavezno je projektirati dovod i odvod vode s umivaonikom u fizički zaštićenoj niši.12. potrebno ga je projektirati skrivenog u funkcionalno i estetski kvalitetnom objektu.Pod – cementna glazura Spremište stanara služi za odlaganje stvari za povremenu upotrebu. te ga označiti istim brojem pripadajućeg stana. limenke i sl. . Prostorija za smeće se mora prirodno ventilirati i umjetno preko krova. Otvori najbližih stanova trebaju biti udaljeni od ulaznih vrata prostorije za smeće i mjesta za njenu ventilaciju. Na podu obavezno projektirati podnu rešetku. Ulazna vrata u zajedničku komunikaciju potrebno je projektirati iz metala i otvarati ih prema van ili stubištu u smjeru evakuacije. Otpadni kontejneri se mogu smjestiti u zgradi ili izvan nje na vidljivom mjestu.13.Minimalna širina zajedničkog hodnika – 120 cm .Minimalna širina spremišta – 1 m . U koliko se planira dodatni unutarnji ulaz iz stubišta ili drugog prostora zgrade.Minimalna neto visina prostorija – 240 cm . staklo. pet ambalaža. Sva spremišta stanara potrebno je povezati zajedničkom komunikacijom u protupožarnu cjelinu s prirodnom ventilacijom i ovjetljenjem. Unutar 34 .Minimalna širina vanjskog ulaza s dvosrukim vratima – 2 m . protuklizni Preferira se prikupljanje otpadnog materijala za reciklažu (papir.). Unutar prostorija sve kontejnere ili kante predvidjeti mobilne na kotačima. Prostorije za kućni otpad i smeće Prostorije predvidjeti na svakom stubištu unutar zgrade na pročelju s obaveznim vanjskim ulazom.Minimalna širina vrata – 1 m . U koliko se prema lokalnim komunalnim uvjetima zahtjeva deponiranje smeća izvan zgrade. Spremišta stanara Za svaki stan potrebno je predvidjeti jedno spremište u podrumu ili prizemlju u blizini ulaza i stubišta. između je neophodno predvidjeti predprostor s dvojim vratima.Pod – vodootporan. protuklizni 6. Kod većeg broja stanova na stubištu prostorije treba dimenzinirati prema stvarnom proračunu količine otpada i smeća.Minimalna neto visina spremišta – 240 cm .

2.1. ispusti. Horizontalni razvod kanalizacije 35 . 6. Horizontalni razvod 6. . potrebno je projektom izbjeći dodirivanje zidova ili stropova kotlovnice sa zidovima ili podovima stanova. bočni zidovi i strop prema stanovima moraju biti dvostruko pojačano zvučno izolirani. Zajedničke instalacije Horizontalni i vertikalni razvod pojedinih instalacija unutar zgrade znatno utječe na funkcionalnost i estetiku zajedničkih i pojedinačnih prostora. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti položaju dimnjaka i rezervnog izlaza.15. Kotlovnica ili podstanica Smještaj kotlovnice ili podstanice ovisi o pogonskoj energiji i lokalnom dobavljaču energije.2.16. te unutar prostora potrebno je predvidjeti praonik. Preporuča se smještaj u razizemlju s obaveznim vanjskim ulazom koji je pristupačan za dostavna vozila kod popravka opreme. U principu kotlovnicu ili podstanicu treba projektirati u težištu zgrade kako bi horizontalni i vertikalni razvod tople vode i grijanja bio što ravnomjerniji.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU spremišta ne smiju se nalaziti nikakvi ventili. Dimenzioniranje se vrši prema važećim propisima u odnosu na potrebnu količinu energije. Kotlovnica ili podstanica obavezno se planira na vanjskom pročelju zgrade na mjestu koje nije suviše istaknuto prema pristupnoj ulici. a pod mora biti dilatiran zajedno od zidova i temelja.) mora biti učvršćena za pod radi smanjenja vibracija. Dimenzioniranje i ulaz u trafostanicu moraju odgovarati uvjetima lokalnog dobavljača električne energije. podnu rešetku i umjetnu ventilaciju preko krova.Pod – cementna glazura 6. Ulazna dvokrilna vrata minimalne širine 2 m potrebno je projektirati iz negorivog materijala i otvarati ih prema van u smjeru evakuacije. U koliko to nikako nije moguće trafostanicu je potrebno potpuno dilatirati unutar objekta s posebnim temeljima.2.2. dvostrukim zidovima i dvostrukim stropom radi osiguranja zvučne zaštite i zaštite od vibracija. revizijska okna dimnjaka ili kanalizacije. U principu. Sva dinamička oprema (pumpe i sl.17. U suprotnom. Svi ventili. 6. Na pročelju potrebno je predvidjeti prirodnu ventilaciju i osvjetljenje. Projektant je dužan dostaviti dokaz da je takvim rješenjem osigurao zaštitu korisnika zgrade od svih negativnih zračenja i buke.Pod – cementna glazura 6.2. revijska okna i ispusti moraju biti u javno dostupnim komunikacijama. U idejnom projektu arhitekt mora posvetiti veliku pažnju koncepciji instalacijskog razvoda i usuglašavanju istog.17. Trafostanica Projektant treba po svaku cijenu izbjegavati smještaj trafostanice unutar stambene zgrade.14. .

u slučaju kada to nije moguće.vertikale instalacija maksimalno grupirati . Za svaki stan je potrebno osigurati vlastito brojilo prema lokalnim komunalnim uvjetima.2. 6. 6.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Horizontalni razvod kanalizacije potrebno je predvidjeti ispod kote gotovog poda najniže etaže.17. kanalizacije. Sve ventile ili mjerne uređaje treba predvidjeti na izoliranim mjestima gdje nema učestalih komunikacija. Vertikalni razvod U zgradi je obavezno projektirati simpleks sustav vertikalnih instalacija kod kojega svaki stan po horizontali ima svoju instalacijsku vertikalu radi osiguranja potrebne zvučne izolacije između stanova. pri čemu kanal treba biti hidroizoliran s gornje strane prema stambenom prostoru. Da bi se osigurao estetski kvalitet instalacijskih čvorova i jedinstvo arhitekture i instalacija potrebno je: .2.planirati minimalni broj istih prodora kroz krovnu plohu 36 . 6.u tlocrtu projektirati identične čvorove u pravilnom ritmu (u rasteru) . Izuzetno. Unutar zajedničkih komunikacija potrebno je projektirati skriveni horizontalni razvod u kontinuiranom spuštenom stropu.17.2. a ne nužnih strojarskih horizontalnih savijanja. ovakve slučajeve treba izbjegavati na način da se ne izvodi podrum gdje nije moguć njegov spoj na kanalizacijsku mrežu.18. a preporuča se da budu izvan zgrade. Ako zgrada nema podrum. Izgled instalacijskih čvorova u tlocrtu i na krovu znatno utječe na ukupnu estetsku sliku zgrade i stana (instalacijski čvor je vertikalni skup-kanal instalacija vodovoda. Posebno je potrebno uspostaviti suradnju s lokalnim distributerom plina kako bi se osigurali arhitektonski estetski kriteriji pri razvodu instalacija plina.2. umjetne ventilacije i dimnjaka zatvoren obzidom ili drugim industrijskim materijalom). Svi ventili ili mjesta za ispust moraju biti smješteni u javno dostupnom dijelu prostora s ugrađenim reviziskim oknima. Kako to značajno poskupljuje izvedbu. Horizontalni razvod vodovoda Horizontalni razvod vodovoda potrebno je predvidjeti ispod stropa podruma. Ne dozvoljava se glavni horizontalni razvod kanalizacije unutar stambenog prostora ili zajedničkih komunikacija.3. Revizijski ulazi u takve kanale trebaju biti isključivo iz javno dostupnog prostora. dozvoljava se projektiranje horizontalnog razvoda kanalizacije ispod stropa podruma unutar instalacijske etaže s mogućnošću revizije izvan objekta. horizontalni razvod vodovoda potrebno je predvidjeti u kanalu ispod gotovog poda najniže etaže. Vertikale i plinska brojila potrebno je projektirati u zaštićenoj niši. Horizontalni razvod plina Horizontalni razvod plina potrebno je predvidjeti ispod stropa podruma ili javno dostupne komunikacije što je pravilnije moguće bez uobičajenih.čvorove planirati u osi tlocrta radi usklađivanja sa sljemenom (kada se radi o kosom krovu) .

Izračun površina i volumena Kod izračuna površina i volumena koristimo se terminima bruto (BP) i neto površine (NP).2.00 . Ne dozvoljava se ugradnja usponskih vodova instalacija vodovoda i kanalizacije unutar jednog zida radi slabljenja zvučne zaštite i nepristupačnosti za reviziju i popravak.35 .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .00 . Nije dozvoljeno etažiranje vertikala kanalizacije unutar stambenog prostora.00 .25 .5 .temeljna ploča.0 m K – 0. Bruto površina (BP) i bruto razvijena površina (BRP) Pod bruto površinom podrazumjeva se ortogonalna projekcija ukupne izgrađene zgrade mjerene između vanjskih rubova konačno obrađenih zidova uključujući lođe.1.nenatkrivene terase.0 m K – 1.75 . dizala.lođe K – 0. temelji na pilotima i temelji povećane dubine K – 0.ravni neprohodni krov K – 0.60 . 6.skupne pregrađene garaže K – 0.75 . Revizijska okna kod etažiranja instalacija moraju se nalaziti u javno pristupačnom prostoru.50 .35 . bez koeficijenata redukcije.00 .stanovi i poslovni prostori visine > 4.50 .0 – 2. Neto površina (NP) i neto korisna površina (NKP).19.19.19. rampe. Glavni ili rezervni dimjak može se ukomponirati u intalacijski čvor uz uvjet da se osigura pravilno korištenje dimnjaka iz stambene prostorije.skloništa K – 1.2.50 . stubišta.projektirati peto pročelje (sliku krova) . Pod neto površinom podrazumjeva se ortogonalna projekcija ukupne izgrađene zgrade mjerene između unutarnjih rubova konačno obrađenih 37 .0 m K – 1.stanovi i poslovni prostori visine 2.neiskorišteni tavan bez stubišnog ulaza visine > 2. Bruto razvijena površina zgrade je zbroj svih građevinskih bruto površina dijelova zgrade korigiranih s odgovarajućim koeficijentima prema slijedećem: .trakasti i temelji samci normalne dubine K – 0.tavan sa stubišnim ulazom visine < 1.natkrivene terase K – 0.0 m K – 0.individualne garaže K – 0.tavan sa stubišnim ulazom visine 1.75 . galerije.00 6. hodnici. Vertikalne instalacije projektirane na pročelju zgrade potrebno je dobro izolirati.2. trijemove i sl. 6.stubišta.spremišta i nepregrađene garaže K – 0.00 .duža os svakog čvora mora biti okomita na sljeme Ne dozvoljavaju se krovne uvale kod prodora instalacijskog čvora ili dimjaka kroz krovnu plohu. balkone.tavan sa stubišnim ulazom visine > 2. te bruto razvijene (BRP) i neto korisne površine (NKP). tehničke i pomoćne prostorije K – 1.4.0 m K – 1.2.0 m K – 0.50 . balkoni i popločani vrtovi K – 0.

PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU

zidova uključujući hodnike, stubišta, galerije, lođe, balkone, terase, trijemove i sl. bez bez koeficijenata redukcije. Neto korisna površina je zbroj svih korisnih netto otvorenih i zatvorenih površina svih stanova uključujući površine ugrađenih ormara, kupaonske kade i tuša korigiranih s odgovarajućim koeficijentima prema sljedećem: - podne površine stana visine < 1,0 m K – 0,25 - podne površine stana visine 1,0 – 2,0 m K – 0,50 - podne površine stana visine 2,0 – 2,5 m K – 0,75 - podne površine stana visine 2,5 – 4,0 m K – 1,00 - podne površine stana visine > 4,0 m K – 1,50 - podne površine lođe K – 0,75 - podne površine natkrivene terase K – 0,50 - podne površine nenatkrivene terase i balkona K – 0,25 - popločane površine ograđenog vrta K – 0,25 - nepopločane površine ograđenog vrta K – 0,10 - podne površine garaže i spremišta izvan stana visine < 1,0 m K – 0,00 - podne površine garaže i spremišta izvan stana visine 1,0 – 2,0 m K – 0,25 - podne površine garaže i spremišta izvan stana visine 2,0 – 2,5 m K – 0,50 - podne površine garaže i spremišta izvan stana visine > 2,5 m K – 0,75 U neto korisne površine ne računaju se niše vrata, prozora ili drugoga < od 16 cm, zatim vertikalni usjeci u zidu < 20 cm, kao niti horizontalni usjeci < 50 cm.
*Slijedi obračun prema volumenu

6.2.20. Parametri ekonomičnosti (K) Parametrima ekonomičnosti se određuju odnosi korisne stambene površine i određenih građevinskih veličina u cilju utvrđivanja njihovih kvantifikacijskih omjera i granica u kojima se ti omjeri mogu prihvatiti kao građevinski racionalni i ekonomski opravdani. Programom se definiraju slijedeći koeficijenti ekonomičnosti: K1 = BP/NKP – odnos bruto površine i neto korisne površine K2 = BRP/NKP – odnos bruto razvijene površine i neto korisne površine K3 = PP/NKP – odnos površine pročelja i neto korisne površine K4 = PP/PO – odnos površine pročelja i površine ostakljenja
* Slijedi izrada uvjeta za izračun ekonomičnosti zgrade putem obračuna volumena

Koeficijent ekonomičnosti zgrade K2 treba se kretati u granicama: K2 = 1,35 – 1,40 Ovaj pravilnik upozorava autore arhitektonskih projekata na potrebu racionalnog dimenzioniranja površina pročelja i ostakljenja u skladu sa socijalnim intencijama programa. Jednako tako autori se trebaju racionalno odnositi prema upotrebi raspona i tipa konstrukcije izbjegavajući raspone < 3,0 i > od 6,0 m, kao i izrazito velike konzole.

38

PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU

6.3.

Stan Poželjna su inovativna stambena rješenja koja uvažavaju najsuvremenije zahtjeve, ali i uvažavaju lokalne uvjete pri čemu je cilj fleksibilan i adaptibilan stan s hibridnim funkcijama u granicama zadanih maksimalnih i minimalnih NKP stana i traženog koeficijenta ekonomičnosti K2. Autor sam bira načine racionalizacije stana i zgrade dokazujući ih detaljnim troškovnikom. Stambene prostorije i grupe prostorija u okviru stana moraju zadovoljiti funkcionalne zahtjeve koji proizlaze iz funkcije spavanja, boravljenja, odmora, prehrane, higijene i kretanja u stanu. Temeljem liječničkih istraživanja odnosa količine i kvalitete zraka u stanu prema razvoju bolesti dišnih puteva Program društveno poticane stanogradnje insistira na povećanoj kubaturi zraka u stanu. Prema orijentaciji stanove dijelimo na jednostrane, dvostrane s nasuprotnim orijentacijama, dvostrane s dijagonalnom orijentacijom i višestrane stanove. Prema stranama svijeta povoljne orijentacije stanova su od istoka, preko juga do zapada. Jednostrana orijentacija od sjeveroistoka do sjeverozapada nije dozvoljena, kao niti jednostrana orijentacija stanova većih od dvoiposobnog. Optimalne orijentacije su dvostrane kardinalne ili ekvisolarne. Male stanove (1S) nužno je orijentirati dužom osi uz pročelje radi osiguranja svih traženih uvjeta osvjetljenja i ventilacije, a kod većih stanova preporuča se najvažnije prostorije u stanu organizirati dužom osi uz pročelje ili projektiranje svjetlika i atrija radi osiguranja uvjeta ventilacije i osvjetljenja kuhinje, blagovanja ili pomoćnih prostorija u stanu. Dnevne i spavaće sobe nije dozvoljeno orijentirati na svjetlik ili atrij manji od 50 m2. Svaki stan, od jednosobnog na dalje, mora imati najmanje polovinu sobe za spavanje vizualno odvojenu od ostalog dijela stana s otvorom na pročelju. Preporuča se organizacija stana prema grupama prostorija s istom ili srodnom funkcijom, ali dozvoljena je organizacija stana prilagođena specifičnostima podneblja i lokalnoj stambenoj kulturi. Kod projektiranja posebno se naglašava potreba istraživanja podizanja nivoa lokalne kulture stanovanja i osiguranja fleksibilnih uvjeta najsuvremenijeg stanovanja kao što je projektiranje hibridnih prostorija i prostora koji lako mogu mijenjati namjenu. Površina pojedinih prostorija se može preraspoređivati što je potrebno dokazati novom kvalitetom stana. Svaku preraspodjelu površina potrebno je dokumentirati kroz upotrebnu vrijednost prostora s ucrtanim namještajem i sanitarnim čvorovima za instalacije. Ulaz u stan potrebno je smjestiti u težištu stana kako bi se osigurala najmanja moguća površina komunikacija i najlakša veza. U ulazno prostoru neophodno je osigurati minimalno jedan garderobni ormar dubine 60 cm i širine 60 kod manjih stanova ili 60 cm dubine i širine 120 cm kod većih stanova. Potrebno je izbjegavati velike komunikacijske prostore odvojene od ostalih prostorija i pokušavati ih preklapati sa stambenim prostorijama radi višenamjenskog korištenja objedinjenih površina. Objedinjavanje komunikacija ne smije narušiti osnovne funkcije prostora (prolazak kroz spavaću sobu, kuhinju ili kupaonu prema drugoj sobi). Nije dozvoljeno projektirati “Z” hodnike od ulaza do zadnje prostorije u stanu.

39

PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU

U stanovima većim od dvosobnog (2S) obavezno je projektirati odvojeni prostor wc-a s umivaonikom, a druga wc školjka treba se planirati u kupaoni. Preporuča se odvojeni wc projektirati u ulaznom prostoru stana. U jednosobnom stanu obavezno je odvojiti unutar boravka pregradom 8 m2 za spavanje s posebnim otvorom na pročelju, a u stanovima većim od jednosobnog (1S) obavezno je osigurati mogućnost potpunog odvajanja dodatne polovice sobe od 8 m2 s otvorom na pročelju, dok je dozvoljen ulaz u takvu dodatnu sobu iz dnevne sobe, blagovaone ili hodnika. Svakom stanu potrebno je osigurati fizičku, zvučnu i vizualnu zaštitu. U prizemnim stanovima obavezna je ugradnja roleta, grilja ili druge fizičke zaštite od pogleda i provale preko cijele visine i širine prozora i terasa ili lođa. U svakom stanu preporuča se projektirati minimalno jednu lođu zatvorenu staklom, lexanom, roletama i sl. za min. stol s četiri stolice i s ulazom iz javnog dijela stana (boravak, blagovanje, komunikacije). - Obvezna brutto visina stana – 300 cm - Minimalna netto visina stana – 270 cm - Minimalna visina poda stana od okolnog terena – 80 cm - Minimalna visina ograde prizemnog stana mjerena izvana – 180 cm - Minimalna netto dubina vrta – 3 m - Minimalna netto dubina terase – 2 m - Minimalna visina parapeta prema galeriji – 180 cm - Minimalna udaljenost prozora dnevne i spavaće sobe od nasuprotnog volumena – 8 m 6.3.1. Vrste stanova Vrste stanova određuju se prema sadržaju i veličini stana, a naziv prema broju soba i polusoba u stanu ne računajući dnevni boravak i to: G – garsonjera 1 osoba 0,5S – posobni 1-2 osobe + 1 (dodatna polusoba) 1,0S – jednosobni 2 osobe + 1 (dodatna polusoba) 1,5S – jednoiposobni 3 osobe + 1 (dodatna polusoba) 2,0S – dvosobni 4 osobe + 1 (dodatna polusoba) 2,5S – dvoiposobni 4-5 osoba + 1 (dodatna polusoba) 3,0S – trosobni 5 osoba + 1 (dodatna polusoba) 3,5S – troiposobni 5-6 osoba + 1 (dodatna polusoba) 4,0S – četverosobni 6 osoba + 1 (dodatna polusoba Dodatna polusoba je prostor koji korisnik može naknadno odvojiti od dijela stana s posebnim prozorom i grijaćim tijelom, ali u tom slučaju su moguća organizacijska odstupanja od Pravilnika.
*Slijedi izrada normativa stanova za hendikepirane osobe.

6.3.2. Vrste prostorija u stanu Prema namjeni prostorije u stanu dijele se na: a/ Stambene prostorije

40

radna soba (RS) .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .balkon (BA) .Namještaj – vješalica dubine 30 cm 41 .spremište (S) .kupaona (KP) .Minimalna dimenzija vjetrobrana – 120 x 120 cm ili 120x60 cm kada se ulazna vrata otvaraju prema van . a otvor na njoj takav da osvjetljava podjednako cijelu prostoriju.dnevni boravak (DB) .spavaća soba za dvije osobe (SP2) . Vjetrobran (VJ) Na ulazu u stan potrebno je projektirati vjetrobran u slučaju prilaska stanu preko vanjske galerije ili kod direktnih ulaza u stan iz vanjskog prostora.vjetrobran (VJ) .izba (IZ) . Vanjska vrata vjetrobrana moraju biti od vodootpornog materijala i metalno ojačana radi sigurnosne zaštite.garderoba (GD) c/ Dodatne prostorije .1.blagovaona (BL) .vrt (VR) .kuhinja (KH) b/ Pomoćne prostorije .3.3.Minimalna dubina natkrivenog predprostoram – 120 cm .terasa (TE) . Ispred vjetrobrana obavezno je osigurati natkriveni prostor. a kod pomoćnih prostorija ili prostora treba biti unutar maksimalnog odnosa stranica 1:3.biblioteka (BI) . Opis prostorija u stanu Tlocrtni oblik svake prostorije u stanu treba biti cjelovit. 6. .gospodarski prostor (GP) d/ Otvoreni prostori .spavaću sobu za jednu osobu (SP1) . Pod vjetrobrana mora biti minimalno 2 cm niži od poda u ulazu stana.garaža (G) 6.wc (WC) . Poželjno je da vjetrobran bude prirodno osvjetljen.ulaz (UL) .3. U principu svaku vanjsku galeriju potrebno je zatvoriti i dobro ventilirati.3.hodnik (HO) . Pod predprostora ispred vjetrobrana mora biti niži za minimalno 3 cm od poda vjetrobrana s padom od vjetrobrana prema van. Optimalni oblik svake stambene prostorije ili prostora treba se kretati unutar raspona stranica 1:1 do 1:2.lođa (LĐ) e/ Prateće prostorije .

2.) 6. perilica neto dimenzija 60 x 60 cm (ne smije biti pored kade). dodatni tuš i dr. ali nikako iz prostora u kojem je integrirana blagovaona. poželjna je prirodna ventilacija i prirodno osvjetljenje. garderobom ili perilicom. . predprostor s umivaonikom.) ne bi trebao biti na vanjskom zidu.3. Ulaz (UL) Oblik ulaza mora osigurati nesmetano mimoilaženje dvije osobe i smještavanje garderobnog ormara za odjeću i obuću.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU . ventilacija. ulaz mora biti iz komunikacijskih prostora.Namještaj – ormar dubine 40 do 60 cm. Kod umjetne ventilacije obavezna je ugradnja ventilatora povezanog s paljenjem rasvjete u kupaoni.3.Pod – vodootporan. rasvjetom i elektro priključkom .3. ormarić za prljavo rublje dubine 40 cm.3. ormarić s ogledalom. a instalacijski blok (vodovod.3. Prema vanjskim bučnim zajedničkim komunikacijama potrebno je predvidjeti zvučno izolirana vrata ili dvostruka vrata. širine 90 do 120 cm . Preporuča se trodjelna kupaona s odvojenim cjelinama.60 cm.Minimalna svjetla širina vrata – 70 cm . dimnjak i dr.Obavezan instalacijsko-ventilacijski čvor . Ulaz u wc mora biti iz komunikacijskih prostora u blizini ulaza u stan. jacuzzi kada. protuklizni . umivaonik širine 50 .Minimalna širina prolaza između elemenata opreme – 90 cm .Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . Poželjna je prirodna ventilacija i prirodno osvjetljenje. kanalizacija. . Oblik kupaone mora biti cjelovit. dimnjak i dr.) ne preporuča se na vanjskom 42 .3. Instalacijski blok (vodovod. širine 60 cm. kanalizacija. ventilacija.Pod – po izboru projektanta 6. Kupaona (KP) Kada je u stanu projektirana samo jedna kupaona.Pod – vodootporan. Ispred wc-a obavezan je prostor s ugrađenim umivaonikom ako je wc u kontaktu s blagovanjem. odvojeni prostor s wc školjkom i odvojeni prostor s kadom (i tušem).4. wc školjka.3. protuklizni 6. Funkcionalno ulaz može biti odvojen ili spojen s ostalim komunikacijskim prostorima ili prostorom dnevnog boravka i blagovanja.Obavezno projektirati podni sifon. Preporuča se ugradnja suvremene opreme (napr. Kod stanova bez odvojenog wc-a ulaz u kupaonu mora biti pristupačan za goste i u blizini kuhinje.Oprema – kada dužina 170 cm. Kod umjetne ventilacije obavezna je ugradnja ventilatora povezanog s paljenjem rasvjete u wc-u.Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . Wc (WC) Odvojeni prostor wc-a s umivaonikom mora se obavezno predvidjeti kod jednoiposobnih i većih stanova uz obaveznu wc školjku u kupaoni.Minimalna širina ulaza do namještaja – 120 cm .

Oprema – ormari dubine 60 cm .Minimalna dubina wc-a s vratima prema van – 120 cm .Minimalna širina prolaza između namještaja – 90 cm . Hodnik (HO) Prema potrebi kod većih stanova može se projektirati hodnik koji povezuje funkcionalne dijelove stana.6.Minimalne dimenzije ugrađenog ventiliranog ormara – 60x120 cm . a nije dozvoljen iz boravka ili spavaona.Minimalna svjetla širina vrata – 60 cm .Minimalna dubina prostora garderobe – 120 cm . Preporuča se projektiranje ugrađenih ormara.Minimalna širina wc-a sa umivaonikom na mjestu umivaonika – 120 cm .7. Kod velikih stanova preporuča se projektiranje odvojene prostorije garderobe kao zajedničke ili pripojene nekoj od spavaona.Obavezan instalacijsko-ventilacijski čvor .Minimalna svjetla širina vrata – 80 cm .Minimalna širina prolaza između polica – 60 cm . .Minimalna dubina wc-a s vratima prema unutra – 140 cm . . protuklizni 6. protuklizni 6.Minimalna svjetla širina vrata – 60 cm . Ulaz u izbu preporuča se iz kuhinje ili komunikacijskih prostora. ali se preporuča površina namijenjena za hodnik može prenamijeniti i povećati neki drugi prostor stana.Minimalna širina hodnika bez namještaja – 90 cm . Hodnik ispred spavaona poželjno je da bude odvojen vratima ili tako organiziran da se osigura intimno kretanje između spavaona i kupaone. .3.3.Pod – po izboru projektanta 6. Poželjna je ventilacija garderobnog prostora.Minimalna širina prolaza između vješalica – 60 cm 43 .5.Pod – vodootporan. Izba (IZ) Poželjna je prirodna ventilacija i smještaj na hladnom i neosunčanom pročeljnom zidu. umivaonik širine 40 cm .3.Minimalna širina wc-a bez umivaonika – 90 cm .Oprema – police dubine 40 cm .3. Ispred wc-a preporuča se predprostor s ugrađenim minimalnim umivaonikom.Pod – vodootporan. Garderoba (GD) U stanu je neophodno osigurati minimalno 150 cm dužine garderobnih ormara po svakoj osobi u stanu.5S izba se može zamijeniti ventiliranim ormarom adekvatne površine.3.Oprema – wc školjka. U slučaju kada je izba u sredini stana mora biti umjetno ventilirana. Kod stanova G i 0. Izbu je moguće planirati na pročelju ili u sklopu lođe. .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU zidu. ali se površina namijenjena za garderobu može prenamijeniti i povećati neki drugi prostor stana. Vrata izbe treba otvarati prema van.3.

Minimalna svjetla širina vrata – 80 cm .Minimalna visina hladnjaka – 150 cm . hladnjak s dovodom i odvodom vode.3.Oprema – vješalice ili ormari dubine 60 cm .Obavezan instalacijsko-ventilacijski čvor . minimalno dvostruki sudoper 90 cm s dva korita.Minimalna dubina radne plohe i donjih elemenata – 60 cm . elementi za crno i bijelo suđe. štednjak s napom.Minimalni pristupak prozora za viseće elemente – 40 cm . Ispod visećih elemenata obavezna je umjetna rasvjeta. “L” ili dvostruki paralelni “I” ili stambena kuhinja. boravkom ili ulazom preko veće stijene koja se može otvarati. Blagovaona (BL) Prostor za jelo u svakom stanu mora omogućiti smještaj stola s minimalno četiri stolice. radne plohe i prema potrebi ventilirani ormar.Maksimalna udaljenost štednjaka od ventilacijske vertikale – 3 m .Pod – po izboru projektanta 6. Kuhinja (KH) Sadržaj kuhinje čine slijedeći elementi i oprema: sudoper s prostorom za smeće. perilica za suđe.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU . Hladnjak je potebno smjestiti na početku niza elemenata prema ulazu u kuhinju. Sudoper. napa 50 cm dubine i 60 cm širine . Preporuča se radna kuhinja u obliku slova “U”. Između elemenata potrebno je projektirati kontinuiranu radnu plohu u kojoj je ugrađena oprema. Radna kuhinja može biti povezana s blagovanjem. odnosno u većim stanovima broj stolica za stolom za blagovanje 44 . Na početku ili kraju radne plohe obavezno je potrebno planirati ugradnju visokog hladnjaka.8.3.Pod – po izboru projektanta 6.3. Poželjno je osigurati ulaz u kuhinju iz komunikacijskih prostora.9.3. Ukupna minimalna razvijena duljina kuhinjskih elemenata kod većih stanova treba zadovoljiti kriterij duljine 100 cm po osobi koja živi u stanu.Minimalna širina prolaza između ormara – 90 cm . visoki hladnjak 60 x 60 cm.Minimalna visina parapeta prozora – 120 cm . . Potrebno je obratiti pažnju na udaljenost nape od ventilacijskog kanala i način njenog priključenja. Poželjne su obostrane radne plohe uz štednjak i sudoper.Minimalna svjetla širina vrata – 80 cm .Oprema – radne plohe dubine 60 cm.Maksimalna udaljenost sudopera od kanalizacijske vertikale – 3 m . štednjak i hladnjak treba razmjestiti u obliku što ravnomjernijeg trokuta s ukomponiranim radnim plohama oko svakog navedenog elementa. štednjak 60 x 60 cm. Prostor kuhinje mora se dobro osvijetliti u težištu kuhinje ili po rubu i ventilirati prirodno direktno ili preko blagovaone. Nije dozvoljeno projektirati štednjak ispod prozora radi montaže ventilacijske nape. Najmanje jedna strana kuhinje treba imati gornje viseće elemente. Kuhinju je potrebno dodatno dobro ventilirati pomoću ugrađene nape s ventilacijskim kanalom i ventilatorom.Minimalna širina prolaza između radnih ploha s elementima – 90 cm .

grupa za rad za jednu osobu.Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . Preporuča se prirodno osvjetljenje blagovaone i veza s vanjskim prostorom lođe.3. svaka s prozorom na pročelju i ulazom iz javnog dijela stana. mali stol. . radni stolac. Blagovaona može biti odvojena ili integrirana u neki drugi prostor s dobrom vezom bez visinskih razlika do kuhinje. Spavaća soba za roditelje (SP2) Projektom je potrebno ostvariti mirni prostor u stanu koji je što kraće i jednostavnije povezan s kupaonom i garderobom.Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . radni stol 60 cm dubine i 120 cm širine.Minimalna širina polovine sobe – 210 cm . .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU mora odgovarati broju osoba koje žive u stanu povećanom za dva. Preporuča se sobu dužom stranicom smjestiti uz pročelje kako bi se osigurala mogućnost podjele sobe na dvije polovine.Pod – po izboru projektanta 6.Minimalna širina dnevnog boravka – 360 cm .Minimalna širina spavaće sobe – 280 cm .Minimalna oprema – krevet 180 x 200 cm. Dnevni boravak (DB) Projektiranje najvećeg i najvažnijeg zajedničkog prostora u stanu preporuča se dužom stranicom uz pročelje kako bi se osigurao uvjet naknadnog odvajanja dodatne polovine sobe od 8 m2 s posebnim otvorom na pročelju.3.Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . ormar dubine 40 – 60 cm i dužine 200 – 400 cm. Ne dozvoljava se jedina veza s kupaonom preko dnevnog boravka. Uz dnevni boravak potrebno je osigurati blizinu otvorenog prostora stana ili povećani francuski prozor pridržavajući se protupožarnih uvjeta (vertikalno naizmjenični francuski prozori). ormar dubine 60 cm i dužine 200. terase ili vrta na kojima se može blagovati.Pod – po izboru projektanta 6.Minimalna širina blagovaone kada je duljina paralelna s pročeljem – 220 cm . uzglavlje kreveta s rasvjetom. radni stol 60 cm dubine i 90 cm širine. a posebno u spavaćoj sobi. .3. potrebno je osigurati rješenje za sprečavanje širenja mirisa (pomična pregrada). Ako se uz kuhinju prema drugim prostorima projektira bar.12. Dnevni boravak može biti integriran s drugim prostorima stana. vitrina ili polica 40 cm dubine 120 cm širine . dječji krevet 70 x 140 cm.Pod – po izboru projektanta 6.Minimalna širina blagovaone kada je duljina okomita na pročelje – 240 cm .3.3.3.11.Minimalna oprema – minimalno stol 80 cm širine i 120 cm duljine. polica 40 cm dubine 120 cm širine . dobro je projektirati ugrađene garderobne ormare. te radni stolac ako se ne predviđa u dnevnom boravku .10. Spavaća soba za dvije osobe (SP2) 45 . U cijelom stanu. 4 stolca.Minimalna oprema – grupa za sjedenje za 4 osobe. prostor za video i audio opremu.

Minimalna oprema – krevet 100 x 200 cm. Vrt (VR).3.Pod – po izboru projektanta 6. polica dubine 40 cm i širine 120 cm .Minimalna oprema – 2 kreveta 100 x 200 cm. ormar dubine 60 cm i dužine 100. balkon (BA). lođa (LO) Otvorene prostore stana potrebno je vezati uz prostore boravka. radni stol 60 cm dubine i 120 cm širine.Pod – po izboru projektanta 6.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Projektom je potrebno ostvariti fleksibilni prostor u stanu koji lako može mijenjati namjenu. Ne dozvoljava se jedina veza s kupaonom preko dnevnog boravka. terasa (TE).14. 2 radna stolca. radni stolac. a ukupna reducirana popločena površina ne bi trebala biti veća od 10% površine stana.Minimalna širina spavaće sobe – 210 cm .3. U cijelom stanu. a posebno u spavaćoj sobi.Minimalna dubina otvorenog prostora – 200 cm. svaka s prozorom na pročelju i ulazom iz javnog dijela stana. Kod prizemnih stanova odmah se zahtjeva tehničko rješenje koje osigurava fizičku zaštitu stvari na otvorenom prostoru stana. Poželjna je što kraća i jednostavnija veza s kupaonom i garderobom.Minimalna duljina spavaće sobe – 420 cm . 2 police dubine 40 cm i širine 100 cm .Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . blagovanja i kuhinje s većim staklenim stijenama (minimalno dvokrilna staklena vrata). Spavaća soba za jednu osobu (SP1) Projektom je potrebno ostvariti fleksibilni prostor u stanu koji se lako može pripojiti drugom prostoru ili koji lako može mijenjati namjenu. Poželjna je što kraća i jednostavnija veza s kupaonom i garderobom. Preporuča se sobu dužom stranicom smjestiti uz pročelje kako bi se osigurala mogućnost podjele sobe na dvije polovine. 2 ormara dubine 60 cm i dužine 100. kao i vizualnu zaštitu prostorija. odnosno funkcionalna dubina za smještaj stola i 4 stolca 46 .3. U sobi se preporuča projektirati ugrađeni garderobni ormar. Ne dozvoljava se jedina veza s kupaonom preko dnevnog boravka.3.Minimalna širina polovine sobe – 210 cm . dobro je projektirati ugrađene garderobne ormare. a kod većih stanova se preporuča dodati gospodarski otvoreni prostor za sušenje rublja u blizini kuhinje. U glavnom projektu za građevnu dozvolu obavezno je projektirati zatvaranje otvorenih prostora stana. uzglavlje kreveta s rasvjetom.13. 2 radne plohe 60 cm dubine i 100 cm širine. Bez obzira na odabranu vrstu vanjskog prostora dimenzioniranje otvorenog prostora mora osigurati natkrivenu površinu za smještaj stola sa stolicama za četiri osobe i normalno kretanje oko stola s tri strane. . . .Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . uzglavlje kreveta s rasvjetom.

Minimalna širina garaže – 280 cm .16. Preporuča se prirodna ventilacija i osvjetljenje. protuklizni. kao i vrata na svakom spremištu trebaju se otvarati prema van.3.3. protusmrzavajući 6. Kod skupnih garaža preporuča se međusobna fizička podjela pojedinačnih garaža s osiguranjem pojedinačnog zaključavanja.3. 6.Minimalna dubina garaže – 500 cm . Izuzetno iz posebnih objektivnih razloga spremište stana se može projektirati uz stan.Minimalna širina ulaznih vrata garaže – 240 cm .3.Pod – vodootporan. 4 stolca.0 m Pod – cementna glazura ili sl.Minimalna oprema – stol 80 cm širine i 120 cm duljine.15.Minimalna širina parkirališnog mjesta – 250 cm .Maksimalni nagib nenatkrivene ulazne rampe – 15% . Preporuča se ugradnja podiznih vrata. polica dubine 40 cm i širine 100 cm .Maksimalni nagib natkrivene ulazne rampe – 18% 47 . a pripadajući prozori trebaju biti dostupni iz javne komunikacije.Minimalna svjetla širina vrata – 90 cm . Obavezno je projektirati podne rešetke i separatore ulja na kraju rampe i u svim pristupnim cestama radi osiguranja mogućnosti pranja. . Spremište (S) Sva spremišta trebaju biti smještena u podrumu ili prizemlju i lako dostupna iz prostora javne komunikacije ili izvana. Ulazna vrata u prostor sa spremištima. Garaža (G) Garaže se mogu projektirati kao individualne ili skupne ovisno o načinu pristupa. U svakoj garaži potrebno je osigurati pad poda prema van te prirodnu ventilaciju preko otvora na ulaznim vratima u dva sloja pri podu i stropu.0 m Minimalna širina ulaznih vrata – 1. Minimalna širina spremišta – 1. Svakoj zatvorenoj cjelini potrebno je osigurati kvalitetnu ventilaciju i osvjetljenje.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU .

5) 5 6 1.5 1.5 1.0S 3 (1.5 5 6 21 13 VRSTE STANOVA 1.5 6 3 8 8 22 13 13 13 (8) 98 4 2 /12/ 100 105 3.5 8 5 8 8 25 13 13 13 13 (8) 118 4 2 /12/ 120 125 (8) 42 3 1 /12/ 40 50 10 (8) 50 3 1 /12/ 50 55 (8) 58 4 2 /12/ 60 65 8 (8) 68 4 2 /12/ 70 75 (8) 78 4 2 /12/ 80 85 (VJ) primjenjuje se izuzetno kod galerije /G/ poseban program s garažama * računa se reducirana površina prostora * u sklopu maksimalnih površina stana mogu se projektirati i drugi prostori (radna soba.5 7 4 8 8 22 13 13 13 8 (8) 108 4 2 /12/ 110 115 4. Površine prostorija u stanu VRSTE PROSTORIJA tip stana broj osoba u stanu vjetrobran (VJ) ulaz (UL) kupaona (KP) wc (WC) izba (IZ) hodnik (HO) garderoba (GD) kuhinja (KH) blagovaona (BL) dnevni boravak (DB) spavaća soba (SP) spavaća soba (SP2) spavaća soba (SP2) spavaća soba (SP2 spavaća soba (SP1) dodatna spavaća soba (DSP*) UKUPNA ZATVORENA NKP STANA otvoreni pr.5) 5 6 1.0S 7 (1.5 1.5 1.5 1.5 5 2 6 7 22 13 13 8 (8) 88 4 2 /12/ 90 95 3. BA. LĐ)* spremište (S)* garaža /G/* NAJMANJA SVEUKUPNA NKP STANA NAJVEĆA SVEUKUPNA NKP STANA GS 1 (1.5) 5 6 1.5 2.5S 4 (1.5) 5 6 1.3.5 5 5 20 1. (VR.5S 7 (1.5 1.5) 5 6 1.5 1.0S 5 (1.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 6.5) 3 4 1 4 4 24 0.5S 2 (1. A SVEUKUPNA POVRŠINA STANA TREBA BITI UNUTAR ZADANIH MINIMALNIH I MAKSIMALNIH GRANICA.5 3 5 6 21 13 2.4.5) 5 6 1. gospodarstvo i sl.5 4 1 6 7 22 13 13 2. 48 . * preporuka za dodatnu spavaonu SVE POVRŠINE U TABLICI SU PREPORUČLJIVE.5) 5 6 1.5S 6 (1.0S 7 (1.5) 3 6 1. TE.

Prije uporabnog pregleda zgrade izvoditelj je dužan napraviti Projekt izvedenog stanja zgrade. Podovi Izbor materijala za izradu podova prepušta se arhitektu.1. 7. dugotrajni i laki za održavanje. zaštićen . Projektant je dužan obavljati ugovoreni projektantski nadzor minimalno 1 puta tjedno odnosno više prema potrebi i prema terminskom planu izvoditelja.1. Svi podovi moraju biti protuklizni.1. IZVEDBA Investitor je dužan odrediti koordinatora izgradnje zgrade te ugovoriti direktivni i projektantski nadzor po Cjeniku Komore. Vrata i prozori Izbor materijala za izradu vrata i prozora prepušta se arhitektu.Čelik – prekinuti hladni most. okova. Zidne obloge Sve zidne obloge do visine 200 cm mjereno od poda moraju biti tvrde i otporne na fizička oštećenja. Odabrani materijali moraju biti dostupni na tržištu i po cijeni prihvatljivi programu Društveno poticane stanogradnje. a projektantu omogućiti obavljanje projektantskog nadzora. a on je dužan dokazati trajnost odabranih podova u upotrebi u pogledu kvalitete materijala. . U dodiru s 49 . Materijali i oprema zgrade Svi planirani i upotrijebljeni materijali u zgradi moraju zadovoljiti potrebe dugotrajnosti.Drvo – I klasa.1. pranja i bojanja. veličine i oblika. veličine i oblika.3.2. lakog i jeftinog održavanja. te odgovarati važećim propisima i standardima. Investitor i izvoditelj sklapaju ugovor o izgradnji samo u slučaju kada je izvoditelj u mogućnosti nuditi cijenu m2 neto korisne površine gotovog stana ispod vrijednosti od 640 EU. Ostakljeni elementi na mjestu većih frekvencija otvaranja moraju biti sigurnosno tretirani.Aluminij – prekinuti hladni most. U javnim komunikacijama nužno je upotrijebiti trajne materijale. 7. 7. zaštićeno . u potpunosti pridržavati se projekta i svih njegovih rješenja.1.Plastika – metalna jezgra 7. zaštićen . a on je dužan svakim rješenjem dokazati trajnost vrata i prozora u upotrebi u pogledu kvalitete materijala. Izvoditelj zgrade dužan izvoditi kvalitetno. a ne preporuča se upotreba keramičkih pločica. boje. Sva ugrađena vrata i prozori moraju biti dohvatljivi u pogledu otvaranja. te pogodne za lako održavanje. boje. te ga ovjerenog od projektanta predati investitoru ili tu obvezu ugovorno uz naknadu prepustiti glavnom projektantu zgrade.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 7.

a rješenje krova mora pružati kvalitetno peto pročelje zgrade. 7.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU podovima preporuča se upotreba vodootpornog materijala radi pranja podova. Svaki tip pročelja mora biti vodonepropusan i izoliran od upijanja vlage iz tla. komunikacijama i tehničkim prostorima nije dozvoljena upotreba gipsane žbuke. Kod oba tipa krova preporuča se dvostruki hladni krov s ventiliranim prostorom niskog neiskorištenog krovišta. sudarne reške različitih materijala ili gipskartonske obloge izvode se prema uputama proizvođača. Toplinska izolacija Vertikalnu i horizontalnu toplinsku izolaciju potrebno je uvijek fizički zaštititi. a on je dužan dokazati trajnost odabranog materijala u upotrebi u pogledu kvalitete tipa i veličine materijala. Vertikalnu toplinsku izolaciju treba štitit žbukom ili drugom fizičkom opnom na potkonstrukciji. do izvedbe. Vertikalnu hidroizolaciju je potrebno dignuti iznad površine okolnog terena prema pravilima struke i svuda dobro fizički zaštititi. Krov Krov može biti ravni ili kosi prema posebnim uvjetima i izboru projektanta. Zato se preporuča planiranje jednostavnih podrumskih ili temeljnih gabarita koje je potrebno kompletno zaštititi hidroizolacijskom košuljicom izvana prema okolnom terenu. 7. Ne preporuča se projektiranje krovova s unutrašnjim uvalama. kao niti krovni proboji paralelni sa sljemenom. a iznad toplinske izolacije. koje treba hidoizolacijski štititi. Horizontalnu toplinsku izolaciju treba štititi rabiciranom betonskom košuljicom ili drugom trajnom fizičkom zaštitom na potkonstrukciji.5. Broj proboja kroz pokrov mora biti minimalan. Neće se prihvatiti razvedeni krovni proboji.6. Obloga porastog betona.1. Hidroizolacija zgrade Od projektiranja osnovnih gabarita volumena. U slučaju upotrebe toplog krova nužno je potrebno projektirati i izvesti kontinuiranu rešku za ventilaciju pokrova po perimetru krova ispod pokrova i duž sljemena visine 5 cm.1. 50 . boje i oblika. Preporuča se projektiranje vanjskih žlijebova i odvoda. 7. poda ili s krova. Preporuča se upotreba pročelja čija je površinska boja jednaka boji materijala po njegovoj dubini.7. Krovne proboje uz nadozide potrebno je izbjegavati ili projektirati tako da se opšav nadozida ne lomi. Svako dimenzioniranje toplinske izolacije treba vršiti prema odgovarajućim propisima. a proboji zbijeni i cjeloviti. jer su greške gotovo nepopravljive. U javnim prostorima. Pokrov može biti po izboru projektanta ili prema posebnim uvjetima.1.1.4. 7. Pročelja Izbor materijala za izradu pročelja prepušta se arhitektu. a u slučaju rješenja s unutrašnjim odvodima i žlijebovima skrivenim u konstrukciju vijenca neophodno je ugraditi grijače i snjegobrane. potrebno je posvetiti izuzetnu pažnju prema pravilima struke. Potrebno je osobitu pažnju posvetiti izbjegavanju toplinskih mostova.

Na glavnom stubištu obavezno je projektirati sigurnosnu rasvjetu za slučaj nestanka struje. 7.Čelik – prekinuti hladni most. Ne dozvoljava se projektiranje posebnog okova. 7. Preporuča se njihovo spajanje s probojima dimnjaka kroz krovnu plohu ili izvod na vertikalno pročelje potkrovlja kako bi se izbjeglo mnogostruko probijanje krovne plohe. a on je dužan svakim rješenjem dokazati trajnost vrata i prozora u upotrebi u pogledu kvalitete materijala. . pranja i bojanja. te odgovarati važećim propisima i standardima. Sva vrata i prozori moraju imati ugrađen kvalitetan okov. Oprema i instalacije zgrade Temeljni razvod instalacija potrebno je izbjegavati ispod temelja. a posebno temeljne ploče.Drvo – I klasa. okova. Kutija za rolete unutar prostora mora biti ugrađena tako da ne strši izvan unutarnjeg ruba vanjskog zida.2. zaštićeno . Ventilacijske vertikalne kanale s ugrađenim ventilatorima na mjestu usisa može se završiti ispod pokrova u dobro ventiliranom krovu. Sve hidrantske aparate i vertikale potrebno je ugraditi u zid ili obzidati. Revizijska okna instalacija unutar zgrade ne smiju biti u privatnim prostorima ili glavnim komunikacijama zgrade (stubište i glavni etažni hodnici) već je nužno takva mjesta odvojiti vratima od komunikacija zgrade.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 7. a za elektrobrojila se preporuča se smještaj u prizemlju u posebnoj niši ili prostoriji. Otvore za ventilaciju takvog potkrovlja potrebno je posebno dobro dimenzionirati.1. Materijali i oprema stana Svi planirani i upotrijebljeni materijali u stanu moraju zadovoljiti potrebe lakog i jeftinog održavanja.8. boje. a nužno je izbjeći položaj takvog okna u glavnoj pristupnoj stazi do ulaza u zgradu. Zaštita od sunca i pogleda mora se osigurati ugradnjom roleta ili grilja bilo kojeg tipa i materijala na pročelju izvan stana. Usponske vodove svih instalacija potrebno je zidom ili montažnom oblogom zaštititi i osigurati na svakoj etaži revizijsko vertikalno okno radi popravaka. Raspored vanjskih revizijskih okana potrebno je kvalitetno estetski riješiti. Kod prozora posebna pažnja treba se posvetiti dimenzioniranju osvjetljenja prostorije pri čemu površina stakla na otvoru ne smije biti manja od 1/7 površine poda prostorije.2. zaštićen 51 . Vrata i prozori moraju biti dohvatljivi u pogledu otvaranja. a izvan prostora mora biti kruta i fizički trajno zaštićena.1. veličine i oblika. Sve oduške vertikalnih vodova kanalizacije potrebno je izvesti izvan potkrovlja. Odabrani materijali moraju biti dostupni na tržištu i po cijeni prihvatljivi programu Društveno poticane stanogradnje. U prostorima za smještaj brojila za vodu potrebno je osigurati odvodnju. Sve klupćice i pragovi trebaju osigurati precizno brtvljenje. Preporuča se upotreba standardnih modularnih mjera. Vrata i prozori Izbor materijala za izradu vrata i prozora prepušta se arhitektu. a otvaranje mora biti lako i jednostavno.

boje.2.gromobran a prema korisniku na: . centralno ili etažno grijanje i elektroinstalaciju s trotarifnim brojilom s automatskim osiguračima u ormariću za električnu energiju. a topli pod za sve ostale prostore. kuhinjama i wc-ima.1.2. Preporuča se upotreba dvije vrste poda u jednom stanu: vodonepropusni i lako perivi pod za mokre prostore kuhinje. antensku zemaljsku i satelitsku mrežu.2. Na mjestu pričvršćenja kuhinjskih ili kupaonskih elemenata potrebno je izvesti masivnu konstrukciju.5. te obložene gipskartonskim pločama ili žbukane. ili mogu biti montažne izvedene od podložne metalne podkonstrukcije s unutarnjom ispunom od mineralne vune i vanjskom oblogom od gipskartonskih ploča.Aluminij – prekinuti hladni most. sigurnosnu signalizaciju i zaštitu. Elektroinstalacije Elektroinstalacije prema vrstama dijelimo na: . Podovi Izbor materijala za izradu podova u stanu prepušta se arhitektu.Plastika – metalna jezgra 7. zaštićen . veličina i boja istog materijala u jednom stanu. wc-a i otvorenih prostora. 7. Potrebno je izbjegavati upotrebu više oblika. Oprema i instalacije stana Svim stanovima potrebno je osigurati hladnu vodu i trajno cirkulirajuću toplu vodu u kupaonama.jaku struju za rasvjetu i elektromotorni pogon .slabu struju za telefon. kabelsku televiziju i sl. wc-u i na kuhinjskom zidu gdje se nalaze instalacije vode.5. 7. kompjutore. Gipskartonske ploče i gipsana žbuka ne se trebali upotrebljavati u kupaoni. Pregrade Pregrade u stanu mogu biti zidane od pune ili šuplje opeke. U kupaoni i wc-u obavezna je ugradba vodootporne zidne obloge do visine 200 od poda. 7.individualnu potrošnju 52 . 7. a za razvod instalacija dodatno parapetno proširenje.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU . kupaone. Pregrade od porastog betona dozvoljavaju se isključivo uz potpunu primjenu uputa proizvođača i svih sastavnih dijelova proizvoda. te pogodne za lako održavanje.2.zajedničku potrošnju .2.3. . Zidne obloge Sve zidne obloge u stanu moraju biti tvrde i otporne na fizička oštećenja. a u kuhinji između donjih i visećih elemenata.2. a on je dužan dokazati kvalitete materijala.4. veličine i oblika odabranih podova.

višefazni priključak za štednjak . Tip stana: . a rasvjetna mjesta u kupaoni.vanjsko rasvjetno mjesto / lođi ili terasi .priključak za perilicu za suđe .TV i UKW priključak .priključak za jacuzzi kadu (tuš) . Preporuča se ugradnja razvoda instalacija vode i kanalizacije tipa kao Rehau ili sl. a kvalitetu materijala i opreme dokazuje odgovarajućim atestima.priključak za napu .portafon i zvono .2. odvoda i kupaonske opreme. Potrebno je projektirati i ugraditi ventilatore u kupaonici i wc-u.ormarić s i trotarifnim brojilom . izbi i na lođi / terasi treba opremiti plafonjerama i žaruljama. Hidrotehničke instalacije Hidrotehničke instalacije dijele se na: .5S 3.mješalica za umivaonik .mješalica za sudoper . Projektant vodovodnih instalacija dužan je po horizontali i vertikali kotirati položaje slavina. a navedene priključke vezati uz struni krug rasvjete.hidrantsku mrežu Sav projektirani materijal za razvod instalacija kao i sanitarne uređaje i opremu bira projektant.mješalica za tuš s ručkom .mješalica za wc umivaonik i priključak za vodokotlić . osiguračima .0S 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 7 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 15 8 1 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 10 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 10 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12 1 1 3 3 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21 12 1 1 3 3 2 Sva priključna mjesta treba projektirati i izvesti do pune funkcionalnosti. 7. Svi keramički elementi trebaju biti iste boje.kupaonski ormarić (rasvjeta.kutija za izjednačavanje potencijala .podne rešetke U kuhinji je potrebno planirati ugradnju dvostrukog sudopera.2. wc-u.razvodna ploča s autom.priključak s holenderom za perilicu za rublje .0S 3. 53 . brijanje) .PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Razvod svih elektroinstalacija po zgradi mora se vršiti u zaštitnim plastičnim cijevima.kanalizaciju .0S 2.vodovod .sigurnosni priključak za perilicu .5S 4.0S 2. Projektant elektroinstalacija dužan je po horizontali i vertikali kotirati položaje prekidača i utičnica.jednofazna šuko priključnica .rasvjetno mjeto s prekidačem .vanjski kupaonski prekidač .priključak za kompjuter 1.telefonski priključak .5. a slavine jednoručne i to: .

Projektant centralnog grijanja dužan je po horizontali i vertikali kotirati položaje radijatora. Hlađenje Sustav hlađenja možemo podijeliti na: . Grijanje Centralno grijanje može biti s kotlovnicom ili toplinskom podstanicom. Ventilacija Za ventilacijske kanale mogu se upotrebljavati svi tipovi ventilacije koji mogu dokazati kvalitetu odgovarajućim atestima.3. s načinom otvaranja vrata.2.5. s planiranim namještajem i s budućom planiranom polusobom unutar koje se mora nalaziti jedan radijator. Etažno grijanje može biti na plin ili električnu energiju.cjeloviti Preporuča se upotreba djelomičnog sustava u kojem se hlade samo dnevni boravci stanova pojedinačnim sustavima s jednom vanjskom i jednom unutarnjom jedinicom.instalacija plina 7. Sve radijatore je potrebno ucrtati u katalogu stanova s ostalom opremom i namještajem. izbe. vidljivih vertikala i plinskog bojlera. Ne dozvoljava se ugradnja radijatora preko stakla francuskog prozora.1. Kotlovnica može biti na plin ili lož ulje. 7.Minimalni pravokutni presjek ventilacijskog kanala kod prisilne ventilacije – 140 cm2 . Obavezna je minimalno umjetna ventilacija kupaone. Pri projektiranju potrebno je insistirati na grupiranju svih instalacija i izbjegavanju etažiranja vertikala. 54 . Tip centralnog grijanja projektant usuglašava s investitorom i lokalnim distributerom energije. .2. Posebno je važno uskladiti položaj svakog radijatora s utičnicama i prekidačima jake i slabe struje.grijanje .3. Radijatori mogu biti po izboru projektanta.3.5.2. 7.2.5.3.5. Preporuča se upotreba plina gdje je to moguće po sustavu centralnog etažnog grijanja samostalno za svaki stan s ugrađenim plinskim bojlerom i plinskim dimnjakom u svakom stanu. wc-a i nape u kuhinji.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 7.djelomični .2. Termotehničke instalacije Termotehničke instalacije dijele se na: .ventilacija .Minimalni okrugli presjek ventilacijskog kanala kod prisilne ventilacije – 78 cm2 Projektant ventilacije dužan je po horizontali i vertikali kotirati položaje priključaka i revijskih okana ventilacijskih kanala. a obavezna je ugradba termo ventila i odzračnika na svakom radijatoru. ventilacijskog ormara za hranu.hlađenje .3.

Projektant dimnjaka dužan je po horizontali i vertikali kotirati položaje priključaka i revijskih okana dimnjaka.4. Visina nosivih zidova treba biti višekratnik modula 10 cm.4.3. a onemogućavaju prilagodljivost stana budućim nepoznatim zahtjevima.5.5. Svi nosivi zidovi moraju se planirati u skladu s važećim propisima.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 7. 7.2.zajedničku . Konstruktivni elementi zgrade Pri projektiranju potrebno je upotrebljavati što jednostavnije nosive sustave i što veći broj istih raspona radi postizanja niže cijene izvedbe. Nosivi zidovi Nosivi zidovi mogu se izvoditi od opeke. porastog ili armiranog betona.3.3.3. Manji rasponi konstrukcije povećavaju cijenu izvedbe.2. 7. 7.3.2. Plinska instalacija Plinska mreža dijeli se na: . Položaj plinskih ura definiran je uvjetima lokalnog distributera. 7. Svi vanjski zidovi moraju se planirati u skladu s važećim propisima. Dimjaci Svaki stan bez obzira na način grijanja mora imati ugrađen rezervni dimnjak u stambenoj prostoriji. Vanjski zidovi Bez obzira dali su nosivi ili nenosivi vanjski zidovi moraju zadovoljiti potrebe toplinske i zvučne izolacije stana prema svim negrijanim prostorima ili sadržajima koji proizvode buku ili vibracije.individualnu Razvod plinske instalacije vrši se na vidljivom i pristupačnom mjestu s vidljivom mrežom. Preporuča se položaj dimnjaka uz dnevnu sobu i kuhinju. Nosivi zid između dva stana potrebno je izvesti prema pravilima potrebne zvučne izolacije pri čemu osnovna minimalna debljina nosivog sloja zida iznosi 20 cm u kojoj se ne smiju raditi nikakvi usjeci i zasjeci. 7. Mjesto za ugradbu peći treba osigurati i ucrtati u katalogu stanova s ostalom opremom i namještajem. Radi postizanja kvalitetnog odnosa fleksibilnosti stana i raspona konstrukcije preporuča se upotreba raspona nosivih zidova od 600 cm.1.3. a nužno je primijeniti modularnu koordinaciju nosivih zidova zgrade čiji su preferirajući višekratnici 60 cm / 30 cm / 10 cm. Pregradni zidovi 55 .

a prije uporabnog pregleda izvoditelj je dužan napraviti projekt izvedenog stanja u kome su unešene sve promjene nastale u toku gradnje u odnosu na nacrte iz izvedbenog projekta. Projekt izvedenog stanja Nakon završetka izgradnje zgrade. porastog betona ili montažnih elemenata pri čemu nužno moraju zadovoljiti potrebe zvučne izolacije. krutosti i otpornosti na vodu i vlagu. Izvoditelj može izradu projekta izvedenog stanja povjeriti proejktantu uz naknadu. 7. kopirani te uvezani.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Pregradni zidovi mogu biti od opeke. Projekt mora biti cjelovit. a svi nacrti tehnički precizno iscrtani na matrici. nosivosti. 56 .4.

PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 8. izvoditelja i investitora čak i kada su ovi zahtjevi veći od trenutno važećih državnih zakona i propisa. Investitor svoje posebne zahtjeve donosi ovim Privremenim pravilnikom koji ima snagu ugovora između projektanata. toplinsku zaštitu i zaštitu od buke. 57 . Prema važećem Zakonu o gradnji projektant je dužan ishoditi pozitivno mišljenje o kontroli glavnih projekata od ovlaštenih državnih revidenata za konstrukciju. Odgovornost i obvezu ispravke i dorade projekta ili izvedbe zgrade za svaku neusklađenost projekta ili izvedbe s važećim propisima isključivo snose projektanti i izvoditelji u svojim domenama. ZAKONI I PROPISI Svi projektanti u procesu projektiranja dužni su poštivati zakone i propise iz područja koje obuhvaća cjelovit proces građenja stambene zgrade od izbora lokacije do upotrebnog pregleda zgrade.

projektant dostavlja investitoru Katalog stanova (dostavlja se u 3 uvezana primjerka). pokazatelji ekonomičnosti i dr. Odabrani projektant po potpisu Ugovora započinje izradu idejnog projekta. 9. Po dovršenju idejnog projekta. projektant dostavlja investitoru i Katalog zgrade u kome je na jednoobrazan način prikazan idejni projekt zgrade.2. Za projektanta i izvoditelja obavezno je poštivanje revidentskog mišljenja. Nakon svakih konzultacija revident dostavlja projektantu pismeno mišljenje na posljednju dostavljenu inačicu projekta. odgovarajućih zakona i propisa i naputcima imenovanih revidenata. projektant investitoru dostavlja tri (3) primjerka kompletnog idejnog projekta uvezanih u registratore. Za slijedeće konzultacije projektant je dužan ispraviti prethodne pismene primjedbe. u kome su na jednoobrazni način prikazani svi stanovi. Kad su usuglašena sva tri sastavna dijela projekta investitor izdaje službeno odobrenje idejnog projekta na prijedlog revidenta na Obrascu 1. projektant je dužan ishoditi pozitivno mišljenje revidenta. 9. Po dovršenju procesa usuglašavanja projekta s traženim standardima. Također.1. 58 . U odobrenje je obvezno unijeti projektantske podatke kao što su: tablica sa strukturom. Revident je dužan prekontrolirati arhitektonsko-građevinski. Svi prilozi moraju biti zapečačeni. Također. Kompletani proces usuglašavanja i odobrenja idejnog projekta projektant mora dovršiti u ugovornom roku. U procesu izrade idejnog projekta. njihovih brojeva i površina. U prilogu nalaze se model Kataloga zgrade i Katalog stanova. brojem i površinama stanova. U prilogu se nalazi shema obvezne stranice kataloga stanova. Katalog zgrade dostavlja se u tri uvezana primjerka i na CD-u u *. Po dobivanju odobrenja idejnog projekta projektantu je službeno odobrena izrada glavnog projekta. Po odobrenju idejnog projekta.DWG formatu. Praćenje idejnog projekta Praćenje izrade idejnog projekta provodi se kroz najviše tri konzultacije na kojima projektant i revident prilagođavaju projekt traženim standardima investitora. strojarski i elektroinstalaterski dio projekta i njihovu međusobnu usklađenost. KONTROLA I USVAJANJE PROJEKATA Radi provjere kvalitete projektnih rješenja i osiguranja racionalnosti projekata u okviru maksimalne zadane cijene od 640 EU/m2 neto korisne površine objekta investitor uvodi internu kontrolu projekata preko svojih revidenata. projektant prilagođava projektna rješenja prema zahtjevima Privremenog pravilnika. u Obrascu 1 revident upisuje sve eventualne primjedbe koje je projektant dužan otkloniti u daljoj fazi projektiranja. tablica s pregledom svih ostalih sadržaja. Praćenje glavnog projekta Po odobrenju idejnog projekta investitorov glavni inženjer za pojedino područje Hrvatske projektantu dostavlja potvrdu odobrenja na Obrascu 1.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 9.

59 . 9. U slučaju bilo kakvih promjena projektant i izvoditelj su dužni ishoditi pismena odobrenja revidenta i investitora. nadzorni inženjer je dužan zaustaviti radove dok se ne izrade.5. spoj detalja stolarije i bravarije stana na pročelju i detalj vijenca). U Obrascu 2 potrebno je unijeti sve promijenjene projektantske podatke iz glavnog projekta u odnosu na idejni projekt. 9. projektant dostavlja investitoru Katalog stanova izvedenog stanja i Projekt etažiranja zgrade. ovjerena knjiga građevinskih detalja i izvedbeni nacrti. Knjiga građevinskih detalja sastoji se minmalno od 3 detalja (spoj zgrade s terenom.4. Ukoliko u pojedinoj fazi radova na gradilištu nema ovjerenih projekata ili izvedbenih nacrta.da je priložio njihove fotografije i potvrdu njihovih investitora o uspješno obavljenom nadzoru Imenovanje stupa na snagu kada predloženog kandidata potvrdi investitor.6. 9. Kandidat za odgovornu osobu za vršenje nadzora koji udovoljava zakonskim uvjetima mora udovoljiti dodatne kriterije investitora: .da je uspješno nadzirao najmanje 2 stambena objekta istih ili većih površina . 9. Nadzor Prije početka izgradnje investitor je dužan prema Zakonu o gradnji izabrati službu i odgovornu osobu za vršenje nadzora. Navedeni postupak praćenja izrade i odobrenja idejnog projekta primjenjuje se i kod glavnog projekta. Prvenstvo nadzora ima autor projektnog rješenja. Praćenje izvedbe U toku izvođenja na gradilištu moraju biti ovjereni glavni projekt. Katalog stanova izrađuje se na način istovrstan onome kod izrade idejnog projekta. Završni radovi projektanta Po dovršenju izgradnje stambene građevine. U izradi elaborata etažiranja stanova projektant obračunava sve NKP površine prema važećim državnim zakonima i propisima. Svaki pojedini građevinski detalj mora biti ovjeren potpisom i datumom od strane projektanta i revidenta. a odobrenje glavnog projekta izdaje se na Obrascu 2. dostave i ovjere traženi nacrti. Prije dovršenja radova na izgradnji izvoditelj je dužan provesti Projekt etažiranja stanova.3.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU Ukoliko projektant ne dostavi investitoru tražene kataloge investitor neće ovjeriti projektantu niti jednu privremenu mjesečnu situaciju. Praćenje izvedbenog projekta Kod izvedbenog projekta potrebno je dobiti odobrenje samo Knjige građevinskih detalja na Obrascu 3. Prije postupka kontrole glavnog projekta projektant je dužan dostaviti investitoru kompletan glavni projekt i katalog stanova iz usvojenog idejnog projekta.

60 . nadzornog organa i izvoditelja u programu Društveno poticane stanogradnje. projektanta.PRAVILNIK ZA DRUŠTVENO POTICANU STANOGRADNJU 10. ZAKLJUČAK Pravilnik za društveno poticanu stanogradnju obvezujući je akt za investitora. Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Privremeni pravilnik. revidenta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful