• V C T ^ J

V

J

f ' h , I

NEUFERT
ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA
GOLDEN MARKETING

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu pod brojem 02-352/3-2002., od 12. veljače 2002. knjizi pod naslovom Elementi arhitektonskog projektiranja, prijevod s njemačkog djela Bauentvvurfslehre (36. Auflage) autora Emsta Neuferta (prijevod dr. sc. Andrija Prager) odobrava se korištenje naziva sveučilišni priručnik {Manualia univerzitatis studiorum Zagrebiensis).

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 72.011 (075.8) NEUFERT, Ernst Elementi arhitektonskog projektiranja : osnove, norme i propisi o projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim odnosima; mjere za zgrade, prostorije, uređaje i pribore s čovjekom kao mjerilom i ciljem : priručnik za arhitekte i druge graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i stručnim školama : s preko 6400 slika i tablica / Ernst Neufert; nastavili Peter Neufert, Ludvvig Neff; <preveo s njemačkog Andrija Prager>. - 36. prošireno i prerađeno. - Zagreb : Golden marketing, 2002. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) Prijevod djela: Bauentvvufslehre. Bibliografija. - Kazalo. ISBN 953-212-080-7 1. Neufert, Peter 2. Neff, Ludvvig I. Arhitektonsko projektiranje ~ Udžbenik 420426013

Copyright© hrvatskog izdanja, 2002, Golden marketing, Zagreb, Hrvatska Ova knjiga objavljuje se u suradnji s Institutom građevinarstva Hrvatske

Naslov izvornika Neufert

BAUENTVVURFSLEHRE

Posvećeno mom ocu ERNSTU NEUFERTU

Nakladnik Golden marketing Kneza Mislava 1, Zagreb, Hrvatska Tel./fax.: 01/4618-206, 4618-207, 4557-916 E-mail: golden-marketing@zg.tel.hr http://www.golden-marketing.hr Za nakladnika Franjo Maletić, dipl. iur. Glavni urednik i stručni redaktor Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, dipl. ing. građ. Preveo s njemačkog Prof. dr. sc. Andrija Prager, dipl. ing. građ. Recenzenti Prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić, dipl. ing. arh. Dr. sc. Goran Poljanec, dipl. ing. arh. Prof. Berislav Šerbetić, dipl. ing. arh. Akademik prof. Ante Vulin, dipl. ing. arh. Urednici edicije Mr. sc. Smiljan Jurić, dipl. ing. građ. Dr. sc. Radule Knežević Lektorica Mr. sc. Smiljka Janaček - Kučinić Kompjutorski slog Željko Strunjak Duško Kosanović Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

ERNST NEUFERT

ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA
Osnove, norme i propisi o projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim odnosima; mjere za zgrade, prostorije, uređaje i pribore s čovjekom kao mjerilom i ciljem

Priručnik za graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i ostalim stručnim školama Nastavili Peter Neufert • Ludwig Neff i
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

36. prošireno i prerađeno izdanje s preko 6400 slika i tablica

ZAGREB, 2002.
GOLDEN
MARKETING
w i e w ë g

Peter Neufert/Ludwig Neff

P

PLANUNGS-AG NEUFERT MITTMANN GRAF

PARTNER
E-Mail: bel@neufert.de Homepage: http://www.neufert.de

Njemačka knjižnica - CIP Podaci o naslovu za ovu publikaciju mogu se dobiti kod Njemačke knjižnice.

Si 0 M

Podaci koje sadrži ova knjiga nisu povezani ni s kakvom obvezom ili jamstvom. Prema tome, autor i izdavač ne preuzimaju nikakvu odgovornost niti jamstvo bilo koje vrste što bi moglo proizaći iz primjene tih podataka. Od 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 1. izdanja 1936. do 29. izdanja 1973. izdavač je Ullstein/Bertelsmann (Verlag Ullstein/Bertelsmann Fachverlag). izdanje, potpuno novo obrađeno i znatno prošireno, 1979 izdanje, pregledano, 1982 izdanje, pregledano i dopunjeno, 1984 izdanje, potpuno novo izrađeno i novo oblikovano, 1992 izdanje, prošireno, 1996 izdanje, 1998 izdanje, prošireno i prerađeno, 2000

Licencna izdanja ovog djela izašla su na engleskom, francuskom, španjolskom, portugalskom, talijanskom, grčkom, turskom, srpskom, poljskom, ruskom, indonezijskom, češkom, mađarskom i japanskom jeziku.

Sva prava pridržana © Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 2000 Izdavač Vieweg je poduzeće skupine stručnih izdavača Bertelsmann Springer. Ovo djelo i svi njegovi dijelovi zaštićeni su temeljem autorskih prava. Svaka primjena izvan uskih granica Zakona o autorskim pravima nije dopuštena bez suglasnosti izdavača i kažnjiva je. To se posebno odnosi na umnožavanje, prijevod, snimanje na mikrofilm i prijenos u elektroničke sustave.

www.vieweg.de

ISBN 953-212-080-7

VI

PREDGOVORI
Predgovor prvom izdanju U obradi primjera u ovoj knjizi surađivao je sada pokojni arhitekt Gustav Hassenpflug. Osim toga, na obradi crteža sudjelovali su arhitekti Richard Machnow, Willy Voigt, Fritz Rutz i Konrad Sage. Tiskarsko - tehničku obradu obavio je arhitekt Adalbert Dunaiski. Njemački je odbor za normizaciju stavio na raspolaganje normne listove, koji su uključeni dijelom u skraćenom ili sažetom obliku. Za pouzdanu točnost normi mjerodavno je uvijek posljednje izdanje navedenog normnog lista. Obradu posebnih područja poduprli su savjetnički i informativni uredi koji su svaki put navedeni u zaglavlju navedenih pojedinačnih skupina. Svima njima zahvaljujem na njihovoj požrtvovnoj suradnji. Odgovarajuća literatura navedena je na kraju tekstualnog dijela, kako je zahtijevao bolji pregled. Iz istog je razloga tekst nastavljen što je moguće kraće, te u svakom slučaju u svezi s crtežima na istoj stranici. Ako korisnik primijeti da mu za projektiranje nedostaju neki važni podaci, molim da me obavijesti, kako bi se to u novom izdanju moglo uzeti u obzir.

Berlin W 9, 15. ožujka 1936.

Ernst Neufert

Predgovor 30. izdanju Od pojave prvoga izdanja godine 1936. tehnika se građenja i planiranja jako razvila. Tijekom protekla četiri desetljeća u svako je novo izdanje ugrađeno sve što je bitno novo, a cijela je knjiga svaki put svestrano razmotrena. Međutim, temeljita sveobuhvatna revizija i dopuna, uz prihvaćanje i svih novih pojmova i normi, mogla je tek sada, nakon višegodišnjeg rada, biti dovršena. Pri tome nije gotovo ni jedna stranica ostala pošteđena, počevši od novog slijeda stranica i odgovarajuće promijenjenih poziva na neku stranicu knjige. Velika je pomoć pri tome bila suglasnost glavnog urednika "Deutschen Bauzeitschrift" (Njemačkog građevinskog časopisa) - DBZ, kolege S. Linke, da se mogu preuzeti posebni prilozi iz časopisa, uvijek s pozivom na izvor. Osim toga, trebalo je s obzirom na visoku specijaliziranost današnje građevinske tehnike, zamoliti specijaliste za suradnju. Obradu pojedinih poglavlja proveli su: liftovi/pokretne stube ing. E. Sillack; rasvjeta dipl.fiz. W. Tubbesing; zaštita od požara dr. ing. P. Bomemann; vatrogasne zgrade prof. ing. J. Portmann; ravni krov/toplinska Darmstadt, kolovoza 1978. Ernst Neufert izolacija/plivališta dr. ing. P. Kappler; grijanje dipl. ing H. Nachtweh; umjetni materijali građevinski savjetnik dipl. ing. A. Schwabe; sportske građevine i uređaji prof. dipl. ing. J. Portmann, vodeći arh. S. Lukowski. Redakcijsku obradu i uklapanje crteža obavio je arhitekt Ludwig Neff. Kako je već u prvom predgovoru navedeno, opet su aktuaiizaciji sadržaja pomogle neke tvrtke i udruge. One su u zaglavlju odgovarajućih stranica navedene s punom adresom, te su zasigurno spremne dati aktualne informacije. Trideseto izdanje sada ukupno sadrži više od 6000 crteža, tablica i dijagrama, a proširenje registra na 8000 pojmova dalje će pojednostavniti uporabu knjige. U popisu literature upućuje se i na specijalizirane članke iz stručnog časopisa DBZ, premda u knjizi nisu upotrijebljeni, pa je time znatno obogaćen izvor podataka.

Predgovor 33. izdanju Još me za života autor, moj visoko poštovani otac Ernst Neufert, pripremio da preuzmem njegovu pisanu ostavštinu za daljnje oblikovanje. Tako smo moji partneri Peter Mittmann i Peter Graf, naš specijalist za građevinsku literaturu dipl. ing. arh. Ludwig Neff, naši suradnici i ja bili pripremljeni da započnemo raditi na novim izdanjima ove knjige. Zadatak koji mi je namijenio moj otac Ernst Neufert postao je obvezom njegovom smrću u veljači 1986. Naše današnje visokorazvijeno graditeljstvo postavlja drugačije tehničke i znanstvene zahtjeve graditelju nego prije 55 godina, u vrijeme prvoga izdanja knjige. Za ispravnu "novu" knjigu trebalo je dakle zadržati genijalno oblikovanje knjige, ali sadržaj dosljedno prilagoditi novom vremenu. Zbog toga smo odmah odlučili djelo sasvim nanovo izraditi, oblikovati, crtati i proširiti, kako bismo mogli obuhvatiti sve što arhitekt i projektant danas bezuvjetno mora znati pri projektiranju. Sve što se mora znati, ali vjerno Ernstu Neufertu: ne više od toga. Izdavač i mnogi koji su svojim stručnim znanjem pridonijeli ovom djelu, utrošili su četiri i pol godine intenzivnog rada. Zato se svi mi pouzdano nadamo da će za kupce, koji traže suvremenu graditeljsku knjigu, ovo djelo značiti dobitak.

Köln, rujan 1991.

Peter Neufert

VII

PREDGOVORI

Predgovor izdavača uz 33. izdanje Prije više od pola stoljeća mladi je arhitekt Ernst Neufert imao ne samo ideju već i energiju da oživotvori knjigu Bauentwurfslehre, koja se razvila u prijeko potrebno pomoćno sredstvo za rad arhitekta i projektanta. On je djelo stalno održavao "mladim" i prilagođavao ga potrebama vremena. Posljednja opsežna prerada obavljena je 1979. godine (30. izdanje), još prije njegove smrti 1986. godine. Daljnji kontinuirani rad na tom djelu preuzeo je njegov sin Peter Neufert sa svojim suradnicima. Posebno im je uz pomoć Ludwiga Neffa, koji je još za autorova života mjerodavno sudjelovao u tom zadatku, uspjelo napraviti posve novu obradu, te nakon višegodišnjeg rada djelo predstaviti. Izdavač je ponosan što može Elemente graditeljskog projektiranja, koje je u međuvremenu prošireno diljem svijeta i prevedeno na trinaest jezika, predstaviti s novim sadržajem i u novom obliku, ali prema konceptu Ernsta Neuferta. Wiesbaden, rujna 1991.

Predgovor 35. izdanju Kad se nakon smrti slavnog autora Ernsta Neuferta tijekom 12 godina ostvaruju naslijeđena autorska prava i dužnosti, nastaje neosporna potreba da se ocu "polože računi" i o onome što su s time i što su od toga uradili nasljednici - Ludvvig Neff, Peter Neufert i Planungs-AGNeufert Mittmann Graf Partner. Budite, poštovani čitatelji, blagonakloni svjedoci ove "ispovijedi"! Kad je moj otac umro u veljači 1986. bilo je 32. njemačko izdanje na tržištu. Mi smo tijekom više od četiri godine predanog rada izradili potpuno novo djelo kao 33. izdanje, što znači da je svaka stranica opremljena novim crtežima i tekstom te obogaćena mnogim aktualnim temama. Ovo 35. izdanje 1998. godine opet je dopunjeno važnim poglavljima kao što su drvene kuće, niskoenergetske zgrade, solarna energija, ekološko građenje, zimski vrtovi i staklene dogradnje. Koln, lipnja 1998. Peter Neufert

Predgovor 36. izdanju Danas, 15. ožujka 2000., na stoti rođendan prof. Ernsta Neuferta, dovršeno je 36. izdanje ove knjige. Život i djelo Ernsta Neuferta kao da je prožeto nekom osebujnom brojčanom simbolikom. Rođen 1900 godine, život mu je tekao usporedno sa stoljećem. Godine 1936. pojavilo se prvo, a godine 2000. pojavljuje se 36. izdanje Bauentwurfslehre. Profesionalni korijeni prof. Ernsta Neuferta leže u Bauhausu i Gropiusu - atelijeru u Weimaru i Dessauu. U Weimaru se nalazi i njegov prvi atelijer i kuća. Tamo su nastale zamisli za ovu knjigu. Zaklada Bauhaus Dessau sjetila se Ernsta Neuferta i njegova stotog rođendana izložbom "Ernst Neufert - normirana kultura građenja u 20. stoljeću". Peteru Neufertu treba zahvaliti što će se izložba moći vidjeti i u Weimaru, europskom gradu kulture. U Weimar Gelmerodi on je na zemljištu očeve kuće dao podići "Neufert - Box", u kojoj nije prikazana samo izložba posvećena Ernstu Neufertu, nego je u duhu Ernsta i Petera Neuferta namijenjena promicanju daljnjih kulturnih djelatnosti. Otac i sin ovdje se susreću u dvjema dojmljivim građevinama u međusobnom iskazu poštovanja. Peter Neufert umro je u prosincu 1999. Njegova je želja bila da se održe Bauentwurfslehre i da profit od izdavanja knjige vodi njegova zaklada NEUFERT-STIFTUNG sa svrhom da se nastavi izlaženje novih izdanja. Tu želju uspješno podupire obitelj Petera Neuferta. Projektantska tvrtka Planungs AG NEUFERT MITTMANN GRAF Partner nastavlja - kao i do sada - obradu s dugogodišnjim koautorom Ludwigom Neffom. 36. izdanje sadrži sada više od 6400 crteža, dijagrama i tablica. U tom izdanju knjige prešlo se na novi njemački pravopis. Uz to, sada korisniku stoji na raspolaganju CDROM "Neufert, Allgemeiner Bauentwurf' - za jednostavnije i brže projektiranje. U nastojanju da prati stalni razvitak znanja, novina i spoznaja, ovo je izdanje prerađeno, prošireno i dopunjeno poglavljima o kongresnim zgradama, multifunkcionalnim centrima, studentskim domovima, o socijalnoj stanogradnji, vrtovima, jezercima za plivanje i mnogim drugim objektima. Köln/Weimar, 15. ožujka 2000. Planungs AG NEUFERT MITTMANN GRAF Partner i Ludwig Neff

VIII

Q
.u
Peter Neufert t dipl. ing. arh. Planungs A G Neufert, Mittmann, Graf, Part. Peter Mittmann dipl. ing. arh. Planungs A G Neufert, Mittmann, Graf, Part.

PREDGOVORI
U novoj obradi i oblikovanju sudjelovali su: M. Horton, sanitarna tehnika. W. Sommer, klimatizacija prostorija. Dipl. ing. H. J. Vetter, izvođenje gradnje. M. Menzel, građenje tekstilom. M. Bauer, tehnika grijanja. H. Jaax, energ. postrojenja. Peter Graf Dr. R. Börner, hidroenergetska dipl. ing. postrojenja Planungs A G R. Wirtz, elektroinstalacije. Neufert, Mittmann, Graf, Part. T. Stratmann, solarna arhitektura, inženjerski ured Trümper/Overath, zašt. od buke i akustika prostorija. Hawlitzeck, ceste i pruge. St. Cargiannidis, saniranje starih građevina, ostakljeni pasaži i prenamjene U. Portmann, održavanje i sanacije. J. Weiss, knjižnice. f .- " . U. Kissling, javne knjižnice. R.K. Jopp, knjižnice. H. Rocholl, prodavaonice. D. Portmann f Prof. Nogge, zoološki vtovi i Prof. dr. ing. arh. odnosi mjera, modularni nizovi, ka- akvariji. belske viseće konstr., obješene i A. Beckmann, kinematografi. poduprte konstr.. zaštita od požara K. F. J. Mertens, sportske dvorane. B. Rüenanver, crkve. G. Hoffs, zvonici. A. Ruhi, džamije. W. Hugo, muzeji.

Q

Ludwig Neff arhitekt Šef redakcije, prijelom, autor

H. A. Knops diplomirani dizajner ilustrator

m

i
H. P. Kappler dr. ing. arh. ravan krov, toplinska zaštita, vrtni bazeni, privatni zatvoreni bazeni H. Hofmann prof. dr. ing. rasvjeta

B. Echterhoff dipl. ing. arh. ozelenjavanje krovova, vrtovi, ograde

Kod novog oblikovanja i obrade crteža sudjelovali su: T. Altrogge, St. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. Schirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke. St. Vogel

^ ^

v.

U

i

t

y => sV í í

i'i
/

i

R. Eckstein dipl. ing. arh. akademik savjetnik dnevna rasvjeta

D. Lembke voditelj-graditelj, dr. ing., suradnik dipl. ing. P. Pastyk visoke škole, laboratoriji

R. S. Suchy dipl. ing. arh. upravne zgrade

P. Karle dipl. ing. arh. industrijske zgrade

2
-

S vmmmšam

Wolfgang Busmann dipl. ing. zračne luke

Jan Fiebelkorn prof. dipl. ing. kazališta

A. Kohler dipl. ing. arh. građenje bolnica, tehnika skladištenja, liječničke ordinacije

O. Muller dipl. ing. arh. građenje bolnica, tehnika skladištenja, liječničke ordinacije

IX

PROLEGOMENA

Ovaj je priručnik nastao iz podloga za moja predavanja na državnoj Građevinskoj visokoj školi u VVeimaru. Ona su se zasnivala na promatranjima, iskustvima i spoznajama iz prakse i istraživanja u čovjekovu okružju koja su potrebna pri projektiranju građevina, ali s otvorenošću prema novim mogućnostima i zahtjevima. Naime, mi s jedne strane stojimo na ramenima naših predaka, no s druge strane sve se kreće, mi smo djeca našeg vremena s pogledom u budućnost, a uz to je gledište svakog pojedinca često različito. Razlozi su u različitim sklonostima i naobrazbi; u utjecaju okoline; u sklonostima i njima odgovarajućem stupnju vlastitog formiranja proisteklog iz unutarnje pobude. Je li naša današnja tako "sigurna prosudba" uistinu konačno ispravna, ostaje neriješeno, jer je i ona uvjetovana vremenom. Iskustvo nas uči da kasnije vrijeme pravičnije sudi o tome nego naše koje nema potrebni odmak da bi se to sagledalo. Iz toga jasno proizlazi da svako spoznavanje mora sadržavati neke rezerve kako ne bi postalo zabludom. Unatoč svekolikoj težnji za istinom i objektivnošću, unatoč svim nastojanjima da se subjektivne zamisli kritički promotre i sumnje ne gurnu jednostavno u stranu, ostaje svako spoznavanje subjektivno i ovisno o vremenu i okolini. Opasnost od zablude može se izbjeći ako se spoznajom samo ustvrdi da nije ništa dovršeno, već da služi i podliježe životu, nastajanju i razvoju. Iz toga za učenika proizlazi duhovni stav na koji je Nietzsche mislio kad je rekao: "Samo onaj koji se mijenja ostaje samnom u rodu." Bitnost takvih spoznaja o vječnom nastajanju, u službi razvoja, jest u tome što ne daje gotove recepte, nikakve "gotove mudrosti u kutijama", nikakav "Canned VVisdom", već daje samo osnove, elemente i oslonce, a k tome i metode kombiniranja, konstruiranja, komponiranja i harmonije. Konfucije je to prije više od 2500 godina sažeo u rečenici: "Ja dajem mom učeniku jedan ugao, ostala tri mora odrediti sam." Rođeni arhitekt ili čovjek koji težnju prema građenju nosi u srcu začepit će si uši i zatvoriti oči ako mu se nametne rješenje nekog zadatka, jer on je tako pun vlastitih predodžbi i ideala da mu trebaju samo elementi kako bi se napregnuo da stvori iz njih cjelinu!. Tko je jednom stekao vjeru u sebe, uvid u odnose, igru sila, gradiva, boja i mjera, tko je u stanju usvojiti stvarnost pojave građevine, tko njeno djelovanje istražuje, kritički ispituje, u mislima pregrađuje, taj je na jedinom ispravnom putu prema najvećoj životnoj radosti koju osjeća samo istinski stvaralac. Ovo shvaćanje života neka mu pomogne u tome. Ono ga treba osloboditi svih poučavanja, u

krajnjem slučaju i od ovoga, i uputiti ga u vlastitu stvaralačku djelatnost, neka mu bude pomoć pri startu; kretati se - graditi mora svatko sam. Oblici našeg vremena nalaze se pri tome na istom putu kojim su koračali naši stari da bi došli do svojih divnih hramova, katedrala ili dvoraca, za koje nisu imali nikakvih predložaka, ali su odgovarali njihovim zamislima i željama, idejama i idealima koji-su bili bliski njihovoj čežnji. Već odgovarajuće sročen zadatak izaziva predodžbe koje kroz građevinsko - tehničke mogućnosti vremena i uz uvažavanje uvjeta okoline dobivaju konkretne oblike, koji pokazuju samo udaljenu sličnost s onime do tada poznatim. Te nove građevine mogu tehnički i funkcionalno biti znatno bolje od svih prethodnih ako odgovaraju uznapredovalu stupnju tehnike. One mogu i s umjetničkoga gledišta podnijeti usporedbu s istovrsnim građevinama prošlih vremena. Usporedi li se današnji industrijski kompleks, svijetao, prostran, prikladnih proporcija i vitke lagane konstrukcije, s manufakturom iz 18. stoljeća ili zanatskom radionicom 15. stoljeća, bit će i najuskogrudnijem konzervatoru očita nadmoć naših novogradnji. To znači: svagdje gdje graditeljski zadaci služe stvarnoj potrebi našeg vremena, mogu se od živućeg, vremenu prilagođenog arhitekta očekivati djela koja mogu podnijeti usporedbu s najboljim građevinama starih, dapače ih i zasjeniti. Zbog toga se treba u današnjoj visokoj školi ponajprije usredotočiti na razmatranje sadašnjosti i gledati u budućnost, a na prošlost se osvrtati samo koliko je nužno i korisno. To preporučuje i jedan od naših velikana, Fritz Schumacher, kad u svojim studijama o profesiji arhitekta opominje da se mladi student pri istraživanju prošlosti više gubi u razmatranjima da se naslovom takvim učenim sporednim natih zahtjeva doktora daje zavesti na skretanje preprema na razgraiz područja povijesti umjetnosti i putovima, jer se to događa

račun snaga koje su potrebne za ostvarenje široko stvaralaštva. graditeljskog

Suprotno tome ispravnije je dati studentu samo elemente, kako je to ovdje u Elementima jektiranja proučinjeno, pri čemu sam se trudio elemente pro-

jektiranja reducirati na uzroke, shematizirati ih i čak svesti u apstraktno, kako bih korisniku otežao kopiranje i primorao ga da stvarima udahne vlastiti oblik i sadržaj. Različiti će oblici ionako biti do neke mjere ujednačeni protekom vremena u kojem se ističe težnja prema zajedništvu iskazanom jednolikom usmjerenošću ljudi određenog razdoblja, pri čemu se prepoznaje stil vremena sa svojim trajnim obilježjem. Ernst Neufert

X

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIGOM

Struktura knjige u rasporedu materijala prati prirodni slijed građenja. Mnoga su srodna područja smještena jedno do drugoga, ako nisu neki drugi važni razlozi zahtijevali udaljeniji razmještaj. Svi pojedini dijelovi građevine koji se javljaju u mnogim, iako ne baš u svim vrstama zgrade, obrađuju se zasebno. To vrijedi i za opće smjernice za pripremu, planiranje i ostale predradnje projektiranja. Iz toga je proizašlo 35 cjelina: Sadržaj stranica XI daje podrobniju podjelu navedenih cjelina i opis sadržaja pojedinih stranica. Popis pojmova stranica 634 uz pojedine karakteristične pojmove pokazuje i brojeve stranica na kojima se gradivo o njima može naći. Objašnjenje kratica i oznaka stranica 1 kratice se nisu mogle izbjeći jer se tako štedi prostor i pojednostavnjuje preglednost. Kad se primjenjuju nepoznate kratice, oblikovane su tako da pažljiv čitatelj uglavnom može shvatiti njihovo značenje a da ne treba tražiti objašnjenje na stranici 1. Posebna prednost za sve koji će se služiti ovim djelom jest u tome što je gradivo najvažnijih znanja o projektiranju i zgradarstvu sažeto u jednoj knjizi. Tlocrti, presjeci, oblici i tipovi primjeri su i samo nositelji brojeva. Oni sadrže uobičajene granične mjere, pri čemu je čovjek mjerilo svih stvari koje ga okružuju.

blagovaonicu prema uputama za gostionice na stranicama 456-457 ili za hotele na stranicama 464-468, eventualno predviđenu dvoranu s pozornicom prema uputama za kazališta na stranicama 475-484 te za akustiku na stranicama 136-138, razmisliti o ugradnji kinoprojektora prema stranicama 469-470.; dimenzionirati predavaonice prema uputama za visoke škole na stranicama 316-320, knjižnice prema uputama na stranicama 331-336, rasporediti urede prema stranicama 337-348, crtaonica i laboratorija stranicama 321-326, ugradnju trezora prema stranici 361, te garaža i parkirališta prema stranicama 435-477. 0 eventualno potrebnim stanovima za upravitelja zgrade, domara, kuhara itd. treba potražiti upute na stranicama 273-296, a oblikovanje, veličinu i opremu pojedinih prostorija vidjeti na stranicama 237-259. Vođenje prometnica i ograđivanje prikazuje se na stranicama 207-210, nasadi u vrtu i si. na stranicama 219-231, te na kraju o konstrukciji, položaju i načinu izvedbe stubišta i dizala na stranicama 199-205. Veličina i izvedba prozora i vrata prikazani su na stranicama 184-188. Temelji i hidroizolacija prikazani su na stranicama 67-71, zidovi i debljine zidova na stranicama 72-75, krovovi na stranicama 82-83, grijanje i ventilacija na stranicama 105-108, rasvjeta i insolacija na stranicama 143-152, modularne i normirane mjere na stranicama 60-61. Nužne usporedbene tablice za metarske veličine navedene u knjizi, prije svega za anglosaksonske mjere, nalaze se na kraju tekstualnog dijela, na stranicama 614-616. Temeljem ovih mnogovrsnih podataka razvija projektant brzo 1 sigurno građevinu, prilagođavajući se posebnim zahtjevima i uvjetima okoline, u skladu sa svojim osjećajem za vrijeme i način življenja.

KAKO SE DAKLE SLUŽITI OVOM KNJIGOM? Kao primjer uzeta je izrada upravnu zgradu. projekta ili pretprojekta za jednu

Treba pažljivo pročitati Upitnik na stranici 50. i potanko odgovoriti na postavljena pitanja, kao i na ona koja proizlaze iz nekog posebnog slučaja, iznaći temeljem navoda na stranici 352. odnose u kompleksu upravne zgrade, prema DIN-u 277 izračunati bruto k u b a t u r u prostorija, prilagoditi veličinu prostorija raspoloživoj predračunskoj svoti, te projektirati zgradu prema radnom procesu sa stranice 48; dimenzionirati, oblikovati i namjestiti primjerice

U knjizi su vektorskim strelicama " označeni crteži koji se na CDROM-u - Neufert, Bauentwurfslehre - Allgemeiner Bauentwurf nalaze kao grafike koje se mogu prenijeti u komercijalne CAD programe na PC - bazi i zatim dalje prerađivati.

XI

Objašnjenje oznaka Osnovne norme Osnovne mjere, odnosi mjera Projektiranje Organizacija građenja Elementi građevine Grijanje, ventilacija

1 2

Dječji vrtići, igrališta, prenoćišta za mlade Knjižnica, upravne zgrade, banke Prodavaonice, supermarketi samoposluživanja Tehnika skladištenja Radionice, industrijske građevine Adaptacije Poljoprivredni objekti, držanje životinja

327 331

27 44 51 64 105

Ostakljeni pasaži, tipologija . . . 363 368 376 380 402 404 421

Fizika zgrade, zaštita građevina . 123 Rasvjeta, osvjetljenje, staklo, dnevno svjetlo Prozori, vrata Stubišta, dizala Ceste, prometni prostori Vrtovi, rasadnici 143 177 193 206 219

Željeznice

Parkirališta, garaže, parkirni objekti, benzinske postaje, vatrogastvo 427 Zračne luke Ugostiteljski objekti Hoteli, moteli, kongresne zgrade Zoološki vrt Kazališta, kina, cirkusi, višenamjenski centar Sportski objekti Bolnice, liječničke ordinacije, građenje za invalide Starački domovi, centri za starije osobe Groblja Zaštita od požara Mjere, težine, norme Popis literature Kazalo pojmova 450 456 464 472 475 490 541 583 597 599 614 624 634

Kućne nusprostorije, ulazi . . . . 237 Gospodarske prostorije Kućne prostorije Zatvoreni bazen 241 250 261

Praonice rublja, uređaji za pranje 264 Balkoni 266

Putovi, ulice 267 Stanovi za odmor, vrste kuća, ekološko građenje, etažna gradnja, građenje drvenih kuća 268 Sanacija starih zgrada 299 Škole Visoke škole, laboratoriji, studentski domovi 307 316

Crkve, muzeji, sinagoge, džamije 586

XII

SADRŽAJ Objašnjenje oznaka
Objašnjenje oznaka i kratica 1 Krovni pokrovi Krovne konstrukcije - detalji Uspravni krovni prozor Izgrađena potkrovlja Ravni krov Ravni krov - detalji toplog krova Ravni krovovi - alternativni hladni krovovi Ozelenjivanje krovova Ozelenjivanje krova - detalji Ozelenjivanje krova - izvod: smjernice Saveza za krovne vrtove e. V. Građenje tekstilnim materijalima Konstrukcije od mreže užadi Ovješene i poduprte konstrukcije Prostorne rešetke - osnove Prostorne rešetke - primjena Katne konstrukcije Stropne konstrukcije Podovi 84 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104

Osnovne norme
Sl jedinice DIN 198.476.829.4999 Nacrti Raspored nacrta Oznake za građevinske nacrte Odvodnja iz zgrade i zemljišta Vodovod i kanalizacija Plinske instalacije u visokogradnji Elektroinstalacije Tehnika osiguranja Crtanje 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25

Osnovne mjere, odnosi mjera
Čovjek kao mjerilo i cilj Mjera svih stvari Dimenzije i potreban prostor Čovjek i vozila Čovjek i stan Klima u prostoriji Građevna biologija Oko Čovjek i boja Odnosi mjera - osnove Odnosi mjera - primjena Primjena: modularna koordinacija 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43

Grijanje, ventilacija
Grijanje Skladištenje tekućih goriva Termoelektrana Hidroelektrane Solarna arhitektura Solarna energija Hladnjače Hlađenje i smrzavanje mesa Tehnika kondicioniranja zraka 105 109 110 111 112 115 116 117 119

Projektiranje
Dijelovi građevine kao posljedice obrade gradiva . . . . Građevinski oblici kao posljedica konstrukcije Nove konstrukcije i oblici Zgrada i oblici kao odraz vremena i načina života . . . . Postupak izrade Predradnje - suradnja investitora Upitnik 44 45 46 47 48 49 50

Fizika zgrade, zaštita građevina
Termoizolacija - pojmovi - mehanizmi Termoizolacija - difuzija vodene pare Termoizolacija - način građenja Detalji termoizolacije: vanjski zid Akustična izolacija Zračna akustična izolacija Zaštita od zračnog zvuka i od buke koraka Zaštita od vibracija - materijalni zvuk Akustičnost prostorije Gromobrani Antene 123 124 125 126 131 132 133 135 136 139 142

Organizacija građenja
Izvedba građevine Vođenje gradnje - osnovne mjere Osnovne mjere Osovinske mjere Modularna kordinacija Koordinacijski sustav, koordinacijske mjere 51 59 60 61 62 63

Rasvjeta, ovjetljenje, staklo, dnevno svjetlo
Rasvjeta Rasvjeta - flourescentne cijevi za reklamne ploče . . . . Staklo Sintetički materijali Dnevno svjetlo Sunčeva svjetlost 143 152 153 161 162 175

Elementi građevine
Temeljno tlo - temeljenja, građevne jame, rovovi Građevna jama - zaštita, jame, zemljište Razmjeravanje zgrade Zemljani radovi, radovi u tlu i temeljenje Izolacija građevina Dreniranje kao zaštita građevina Ziđe od prirodnog kamena Ziđe od umjetnog kamena Vanjski zidovi, niskoenergetski način građenja Vezovi zidnih opeka Kamini Dimnjaci Sustavi ventilacije Krovišta .... 64 65 66 67 69 70 72 73 76 77 78 79 81 82

Prozori, vrata
Nadsvjetla - svjetlosne kupole Prozori Prozori za stambena potrkovlja Čišćenje zgrade Vrata Posebna vrata Uređaji za zaključavanje Osiguranje zgrade i zemljišta 177 178 182 185 186 189 190 191

XIII

osobna dizala za stambene zgrade dizala . igrališta. uređaji za pranje Praonice rublja . građenje drvenih kuća.povišene i brežuljkaste lijehe Vrtovi .oprema Sanitarne kabine .osobna dizala namijenjena pretežno za urede banke. Drvene kuće .ekološko građenje Stambene zgrade na padini Stambene zgrade. prenoćišta za mlade Dječja obdaništa Pribor za igru.međunarodni primjeri Višekatne stambene zgrade Oblikovanje etaže Socijalni stanovi za iznajmljivanje Projektno rješenje etaže Galerijske stambene zgrade Terasaste kuće Skloništa 268 269 270 271 272 276 277 278 279 280 282 283 285 288 289 291 292 293 294 295 296 297 Vrtovi. garderobe Hodnici Spremišta 237 238 239 240 Sanacija starih zgrada Sanacija starih zgrada Očuvanje i sanacija 299 304 Gospodarske prostorije Prostorije za kućanstvo Spremište.primjeri iz projekata 250 251 252 253 254 255 257 258 260 Visoke škole . studentski domovi. rasadnici Vrtovi .zavojita stubišta Ljestve za bijeg . etažna gradnja Stanovi za odmor Kuće za odmor .dizalo za male terete Hidraulična dizala Panoramska ostakljena dizala 193 196 198 199 200 201 202 203 204 205 Zatvoreni bazen Privatni zatvoreni bazen Bazen za plivanje .puzavice i penjačice Vrtovi . ulaz Ulazi.uporaba kišnice Vrtni plivački bazen Stambene kuće s plivačkim bazenom u vrtu 219 221 222 223 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 Kućne nusprostorije. ulazi Predprostor.zemljani radovi Vrtovi .položaj u kući Kupaonice .posude i namještaj 241 243 244 245 248 Škole Škole Veliki prostori u gradnji škola 307 314 Visoke škole. .ograde Pergole.položaj kreveta Spavaće sobe . staze.predavaonice Crtaonice Studentski dom Laboratorij 316 321 322 323 Dječji vrtići. dizala Stubišta Rampe .za trgovačke i poslovne zgrade .vrtne kuće Građenje drvenih kuća Položaj kuće Gradnje stanova Stambene zgrade u nizu Dvojne stambene zgrade Atrijske kuće Stambene zgrade Stambene zgrade sa zimskim vrtovima Stambene zgrade . velike Stambene zgrade . .detalji 261 263 Praonice rublja. . ceste Putovi i ulice 267 Ceste. Pokretne staze Dizala . gradska željeznica Prometni prostori Smirivanje prometa Prometni prostori .ogledni primjeri Staklenik Drveće i živice Vrtno jezerce Jezerce za plivanje Vrtovi . igrališta Prenoćišta za mlade 327 328 329 XIV . laboratoriji Kućne prostorije Spavaće sobe Spavaće sobe .osiguranje padine Vrtovi . stube. hotele. potporni zidovi Vrtovi . dizal za bolesničke krevete Dizala .SADRŽAJ Stubišta.krevetske nište i zidni ormari Garderobe Kupaonice . kocke i šatora . smočnica Kuhinje Kuhinje . .vrste kreveta Spavaće sobe .uređaji za pranje 264 Balkoni Balkoni 266 Putovi.oblik kvadrata.predgotovljavanje Kupaonice .elementi za postavu i ugradnju Blagovaonice . ekološko građenje. prometni prostori Ceste Biciklistički promet Autoceste Tramvaj. vrste kuća.izlaz za nuždu Pokretne stube .zaštita od buke 206 211 213 214 215 217 218 Stanovi za odmor. . . vjetrobran.

vertikalni elementi 357 Banke .primjeri.okretanje Teretna vozila .dimenzioniranje. garaže.organizacija tlocrta 353 Upravne zgrade .parkiranje i okretanje Utovarne rampe Rampe.dimenzioniranje. industrijske građevine Stolarska radionica Tesarski i drvoprerađivački pogoni Autoservisi Autoservisni pogoni Pekarnica Industrijske građevine Transportna i skladišna tehnika Hale Višeetažni objekti Sanitarne prostorije Uređaji za pranje Sanitarni uređaji Garderobe. tehnička oprema građevine 350 Upravne zgrade . parkirni objekti. vatrogastvo Autobusni kolodvor Vatrogastvo i vatrogasne zgrade Vozila Teretna vozila Parkirališta Teretna vozila . 345 Upravne zgrade .SADRŽAJ Knjižnica.isporuka robe 370 Zone ispred blagajni i centar svježe robe (tržnica) . radna mjesta s ekranom 351 Upravne zgrade .dimenzioniranje. cirkusi Kazalište Kinematograf Višenamjenski centar Drive-in kina Cirkus.dimenzioniranje.visoke zgrade 355 Uredske zgrade . kina. . . samoposluživanja Prodavaonice 368 Prodavaonice za živežne namirnice 369 Prodavaonice . supermarket's.trezori 361 Poljoprivredni objekti. tipologija Tipologija Povijesni primjeri Primijenjeni primjeri Pokrivanje staklom. prozirni krovovi 363 364 366 367 Prodavaonice. konstrukcija 349 Upravne zgrade . 344 Upravne zgrade . moteli. tova mi mostovi.dimenzioniranje: potrebne površine . benzinske postaje. držanje životinja Nastambe za male životinje . kongresne zgrade Hoteli Hotelske kuhinje Motel Kongresne zgrade 464 467 469 470 Zoološki vrt Zoološki vrt i akvarij 472 Kazališta.dimenzioniranje. višenamjenski centri.dimenzioniranje. 373 Klaonica i skladište 374 Mesarski centar 375 Zračne luke Tehnika skladištenja Visoka skladišta Projektiranje / logistika Sigurnosne odredbe Sustavi regala 376 377 378 379 Zračne luke 450 Ugostiteljski objekti Ugostiteljski objekti Ugostiteljski objekti na kotačima Restoranske kuhinje Velike kuhinje 456 458 459 462 Radionice. upravne zgrade.osnove tipologije 341 Upravne zgrade .općenito 360 Banke . banke Knjižnica 331 Upravne zgrade .tov bikova Uređenje gospodarstva Klima u staji 404 407 408 410 411 413 414 415 420 Željeznice Kolosijeci Odpremanje robe Putnički kolodvori 421 424 425 Parkirališta.osnove 337 Upravne zgrade . uređenje prostora za sjedenje 347 Upravne zgrade . podizne platforme Garaže Nadstrešnice za osobna vozila Garaže i parkirni objekti Parkirne građevine Parkiranje i parkirne građevine Parkirne građevine Benzinske postaje Odmorišta 427 429 432 434 435 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 Ostakljeni pasaži. stacionaran 475 485 487 488 489 Adaptacije Adaptacije 402 XV .držanje iz hobija Držanje peradi Staje za tov svinja Staje za rasplodne svinje Staje za konje i držanje konja Uzgoj goveda Uzgoj goveda . površine za namještaj 352 Upravne zgrade . razdioba prostora .primjeri 354 Primjeri upravnih zgrada . odlaganje odjeće 380 382 386 389 390 392 395 396 397 398 399 400 401 Hoteli.

red mjera Bolnice .primjeri iz Njemačke 586 588 590 591 592 593 595 596 Groblja Krematoriji Groblja 597 598 Bolnice. tornjevi Sinagoge Džamije Muzeji Muzeji . . norme Mjere i težine Odnos njemačkih i engleskih mjera Pretvaranje engleskih mjera u milimetre Stalna opterećenja 614 615 616 617 Popis literature Kazalo pojmova 624 634 XVI .stan Životni prostor bez zapreka Bolnice .operacijski odjeli Glavne prostorije operacijskog odjela Postoperativna njega Operacija .porodništvo Bolnice . ambulantne operacije Bolnice . uređaji za gašenje pomoću C02 Uređaji za gašenje prahom. manježi Skijaška skakaonica Klizališta Brzo trčanje na koturaljkama Biciklistički kros .općenito Bolnice . građenje za invalide Liječničke ordinacije Skupne ordinacije Građenje za invalide Građenje za invalide . muzeji. stubišta.terapija zračenjem Laboratorij. patologija Bolnice .područje uprave Bolnice . 607 608 .BMX Streljane Sportske dvorane .marine Veslački sport Objekti za vodene sportove Objekti za jahanje.sigurnosni uvjeti Bolnice . težine. sinagoge.SADRŽAJ Sportski objekti Stadion Stadion .izdvojeni prostori Područje intenzivne njege Područje njege Područje liječenja . džamije Crkve Orgulje Zvona.nastava i istraživanje Bolnice .nuklearna medicina. liječničke ordinacije. 611 Mjere.njega rodilja i novorođenčadi Bolnice . vrata. funkcijska dijagnostika Fizioterapija 541 542 543 544 546 547 548 550 552 554 555 556 557 558 559 560 561 565 566 568 569 Zaštita od požara Preventivna zaštita od požara 599 Uređaji za dojavu požara 600 Sprinklerski uređaji 601 Uređaji za gašenje prskanjem vode.međunarodni primjeri Muzeji . Okna dizala F90 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 602 603 604 . protupožarne pregrade .područje opskrbe Bolnice .ambulanta Posebne bolnice Bolnice .oblici građevina Bolnice .opći pregled Igrališta Lakoatletski objekt Prostorije za fitness Teniska igrališta Minigolf Igrališta za golf Jedrilicarski sport . uređaji za gašenje pjenom Uređaji za odvod dima i topline Instalacije vode za gašenje.hodnici. dizala Bolnice .planiranje izgradnje Bolnice . centri za starije osobe Domovi za starije osobe 583 Crkve. .posebna područja njege 570 571 575 576 577 578 580 581 582 Starački domovi. 520 526 527 528 529 534 535 537 540 Dnevne klinike. .dvorane za gimnastiku i igre Badminton Skvoš(squash) Kuglane Zatvorena kupališta Otvorena kupališta Zatvorena i otvorena kupališta Sauna Dvorane za igre 490 491 492 494 498 500 502 504 506 509 510 511 513 514 516 517 518 .

pomnoženo sa podijeljeno okomito volumen. VDE u. odgovarajuće ff. vorh. usporedno protusmjerno. prosječno oko.OBJAŠNJENJE OZNAKA I KRATICA Kratice i oznake u tlocrtima DIN 1356 Ankl Anr Ar B Bch Bd Bik Br D Dg Dga Di Du Dz garderoba pripremanje ostava kupaonica knjižnica pod balkon ured služinska soba tavan krovni vrt trijem tuš soba za dame prizemlje roditelji blagavaonica hodnik gostinjska soba zelenilo garaža soba za grijanje grijanje kuhinja podrum podrumska etaža odlaganje odjeće prostor za ugljen prostor za kovčege dječja soba djevojačka soba soba za muziciranje niša gornja etaža pergola parkirna površina ormar A. 3 minute. UBA UW @ EQ cf $ Hochw. obujam prostorni kut korijen konačni prirast sukladno trokut istosmjerno. s.. (gegf. podjela 360 st. ca. srednje jednako identično jednako različito približno.I.v. radna zajednica za industrijsko građenje Mjerne jedinice.A. Lit.G. Bauentwurfslehre Allgemeiner Bauentwurf 1 .u. UV stranica student (ica) osovinski razmak u građenju smještaja = 1. el. { 4 sek.d. rel. 1 vidjeti popis literature muškarci žene visoka voda mala voda najviši vodostaj obrada podataka elektronička obrada podataka srednje. sog.o. DV EDV i.B. usw. GRZ GFZ BMZ BP FH GE Gl ekvivalentno | prostorije za trajni [ boravak ljudi iskaz površina pod zgradom iskaz površina etaža iskaz količina pri građenju plan izgradnje visina sljemena područje obrta industrijsko područje # * X / _L V (0 CD = 400 D = 500 DC = 600 DCC = 700 DCCC = 800 CM = 900 M = 1000 MCMLX = 1960 A ^ A tt U CAD-fähige Abbildung auf der CD-ROM Nufert.z.25 propisi o HTZ slika br. evtl. vgl. spez. pod uvjetom specifično vidjeti prije tako zvano popis literature i slično ultraljubičasto alfa B ß (b) beta r y (g) gama A 5 (d) delta E E (e) epsilon zeta H T| (e) eta e e (th) thêta i i (i) jota K K (k) kapa A X (D lambda M n (m) mi H ili h B ili b Fl h Min ili min S ili s 12° J Ws N Pa 2° 3' 4" % ili vH %0 Z ç (z) N v (n) H %(x) 0 o (o) n u (P) p p (0 ni ksi omikron Pi ro I a (s) sigma T x (t) tau Y u (y) ipsilon <J) < (ph)fi ) j © OK FO SO M / NW X X (ch) hi y y (pß) psi Q to(o) omega Matematičke oznake > Rimski brojevi I= II = III = IV = V= VI = VII = VIII = IX = X= XV = veće od veće ili jednako manje od manje ili jednako suma (zbroj) kut sinus kosinus tangens kotangens prosječno.U. i daljnji (i ostali) ggf. kratice DIN 1301 i 1302 1012 lfdm • Grčki alfabet 10 cm 12 mm (mala povišena brojka znači mm) tekući metar engleski palac (col) engleska stopa visina ili visoko širina ili široko površina sat minuta ili u minuti sekunda ili u sekundi sve oznake stupnjeva Celzija (K) energija količina topline sila tlak. i. postotak promil promjer gornji rub gornji rub poda gornji rub tračnica mjerilo po (na pr.Allg. oko sukladno slično (i za ponavljanje riječi) neizmjerno usporedno jednako i usporedno nije identično puta. ggfs. građev. propisa Zakon o građenju BO odnosno bzw.O. poželjno entspr. s. DIN njemačke industrijske norme Elt električno LNA lake bešavne cijevi erw. i tako dalje äq.) prema prilikama IBA osovinski razmak u industrijskoj izgradnji = 2.M.50 S.M. t/m = tona po metru) nominalna širina A a (a) Eg Elt Ez Fl Gä Gfl Ga Hz Hzg K Ke Kg Kl Ko Kr Kz M Mz N BauNVOodredbe o korištenju građevine BEL graditeljsko projektiranje graditeljska regulativa BOL propisi o ustupanju građenja VOB MBO zbirka građ. Niedrw. HHS. pritisak i 2 stupnja. približno slično eventualno prema općenito relativno vidjeti dalje usporediti postoji i tako dalje savez njemačkih inž. U. dgl. R. propisi pokrajine Hessen RT dio prostorije etc. tajnica So sin Sp smočnica Spi sudoper Sz soba za igru ukopana garaža Tg kći To Tr terasa Tz soba za čaj Vr predsoblje Vrr spremište Wa praonica WC zahod Wf vjetrobran Wg zimski vrt Wr čekaonica Wt gospodarska prostorija Wz dnevni boravak Zi soba glavni ulaz pomoćni ulaz stubište dizalo sjever > < < I sin cos tan ctg = » 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 c= CL = * « e ~ 00 cc = ccc = II H. A. Stud. gem. usporedno 1 2 3 4 5 og PC Pd S Schlz spavaća soba Si sjedeće mjesto Sk tajnik.

163 1. metar kvadratni metar kubni metar kilogram Newton = 1 kg m/s 2 Pascal = 1 N/m2 bar = 100 000 Pa = 100 000 N/m stupanj Celzijus (samo kao temperaturna Kelvin* skala) Wattsekunda = Joule = Newtonmetar Wattsat = 3.01 kfl/m 3 = 0.sustav) propisano od 1978. Nm Wh kWh W W * od 1975 propisano (i) Preračunavanje osnovnih jedinica (m 2 K/Wcm) veličina toplotnog otpora specifični toplinski kapacitet vrijednost akumuliranja topline koeficijent uzdužnog produljenja koeficijent razmaka tlak tlak (djelomični) pare količina pare količina kondenzata relativna vlažnost zraka veličina otpora difuziji (faktor otpora difuziji) ekvivalentna debljina sloja zraka (otpor difuziji) koeficijent propuštanja vodene pare (propustljivost za vodenu paru) otpor propuštanju vodene pare faktor položaja faktor položaja slojeva zraka cijena grijanja s a ß P P o 9o 9k V 1m 1m 1 kg 1 kg 1m (5) m = 1 m2 1 m 1 s .1 = 1 m 2 s*1 (= 1 m 2 /s) (9) (9) (%) (-) (cm) (g/m2hPa) (m2hPa/g) (W/mK) (W/mK) (DM/kWh) Primjeri za "izvedene SI .) IO"6 (milijunti dio) 9 IO(milijarditi dio) 12 10(bilijunti dio) 15 10(bilijarditi dio) 10-18 (trilijunti dio) kg.1 = 1 m s -1 (= 1 m/s) 1 s"2 = 1 m s"2 (= 1 m/s2) 1 m 1 s .jedinica Ev da S' R 1 N * 1 s x 1 m 2 = 1 Nsm2 1 rad x 1 s 2 = 1 rad s' (= 1 rad/s) 1 A « 1 s = 1 As = 1 C 1 As/V = 1 C/V = 1 F R m R' LSM Primjeri za SI .163 736 1.sustavu (§) Preračunavanje tabličnih vrijednosti na nove mjerne jedinice . s ~ Kelvin kandela mol K cd mol Decimalni odnosi i njihove skraćene oznake T (tera) = 1012 jedinica (bilion) G (giga) = 109 jedinica (milijardu) M (mega) = 106 jedinica (milijun) k (kilo) = IO3 jedinica (tisuća) h (hekto) = 100 jedinica da (deka) =10 jedinica d (deci) =1/10 jedinice su: c m M n P f a (cent) (mili) (mikro) (nano) (piko) (femto) (ato) = = = = = = = 1/100 stotinka jedinice 10~3 (tisućinka jed. električne reaktivne snage Var (ver).2 = 1 kg m s -2 (= 1 kg m/s -2 ) 1 m .3 (= 1 kg/m 3 ) 1 m 1 s .163 W/m 2 K = 1.jedinica Ln V/M TSM a (dB) (dB) Otpor propuštanju topline Veličina toplinske provodljivosti Veličina prolaza topline Veličina prelaza topline Zapremisnka gustoća Računska težina Tlačna čvrstoća 2 2 1/A = 1 m h K/kcal = 0.6 MJ Watt Watt Faktor preračunavanja a) toplinska izolacija Oznaka Jedinica t At (°C.163 W/m 2 K = 1 kg/m3 = 0.98 1 10 4186 1.3 0.163 W/m K = 1. s kg Za označavanje decimalno višestruke vrijednosti smije se navesti samo jedan znak ® Decimalni višekratnici i dijelovi jedinice (?) S! .iX HV P 1 W = 1 J/s 1 Wb = 1 Vs b) akustička izolacija X f f„ (m) (Hz) (Hz) (Hz) (N/cm2) (N/cm3) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) valna duljina frekvencija granična frekvenicija rezonantna frekvencija dinamički modul elastičnosti dinamička krutost veličina akustičke izolacije (zračni zvuk) u laboratoriju srednja vrijednost akustičke izolacije (zračni zvuk) građevinska veličina akustičke izolacije (zračni zvuk) mjera zaštite od zračnog zvuka normirana razina materijalnog zvuka veličina poboljšanja nekog sloja obloge stropa mjera zaštite od materijalnog zvuka stupanj apsorpcije zvuka ekvivalentna površina pasorpcije zvuka polumjer odjeka sniženje razine zvuka (7) (ö) Watt se može pri navođenju električne prividne snage označiti kao voltamper (VA).J. m.osnovne jedinice Veličina koja se mjeri duljina površina obujam m m2 m3 kg N Pa Pa bar °C K - Jedinica u mređunarodnom mjernom sustavu (SI .jedinice" međusobnom kombinacijom osnovnih jedinica ^ M-d Coulomb 1 C Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton 1F 1H 1J 1 lx 1N = 1 As = 1 As/V = 1 Vs/A = 1 Nm = 1 Ws = 1 Im/m 2 = 1 kg m/s 2 Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1 n = 1 V/A = 1/fi = 1 Wb/m 2 = 1 W/A Ao 1/A0 1 Pa = 1 N/m 2 1T 1 V Siemens 1 S 1 Hz = 1 s~1 =(1/s) 1 Im = 1 cd sr (.163 (K) (Wh) (W/mK) (W/mK) (W/m K) (W/m2K) (W/m2K) (m2K/W) (m2K/W) (m K/W) (Wh/kgK) (Wh/m3K) (1/K) (mK) (Pa) (Pa) 2 2 q X X A a k 1/A 1/a 1/k D' c temperatura rad (energija. K) Značenje (u zagradi ranije oznake) temperatura razlika temperature količina topline sposobnost provođenja topline (koeficijent provođenja topline) ekvivalentna sposobnost provođenja topline (koeficijent provođenja topline) koeficijent propuštanja topline (veličina propuštanja topline) koeficijent predaje topline (veličina predaje topline) koeficijent prolaza topline (veličina prolaza topline) koeficijent toplinske izolacije otpor predaji topline otpor prolazu tipline masa sila tlak 9. a Weber i kao Voltsekunda (VS) Nazivi i oznake izvedenih SI .3 = 1 kg m .8598 m K/W X = 1 kcal/m h K k = 1 kcal/m2h K 2 a = 1 kcal/m h K = 1.Oznaka ne jedinice metar kilogram sekunda m kg s Definicija na temelju Valna duljina zračenja kriptona Međunarodni prototip Trajanje perioda zračenja cezija Elektrodinamička sila između dva vodiča Trojna točka vode Zračenje pri skrutnjavanju platine Masa molekule U definiciji sadržane SI jedinice - OSNOVNE NORME SI JEDINICE System Internationale d' Unites-» QP - - Amper A kg.jedinice izvedene između osnovnih i izvedenih SI .Osnovne veličine 1 Duljina 2 Masa 3 Vrijeme 4 Jakost električne struje 5 Temperatura (termodinamička temperatura) 6 Svjetlosna jakost 7 Količina tvari Naziv osnov.1 N/mm2 H (m2) A r al (m) (dB) = 1 kg/m3 = 1 kp/m3 = 1 kp/cm2 © 2 Fizikalne oznake u SI .8 133.6 KJ kilowattsat = 103 Wh = 3. količina topline) snaga (zračenje energije ili topline) Ws.

interval vremena trajanje sekunda s minuta sat dan godina min h d a Skraćene oznake za građevinske materijale uzevši u obzir definiciju čvrstoće Građevinski materijal .72) <2} —/ Površina.7 0 7 0 = 273.75) Opeka od vapna i pijeska DIN 106 (izdanje 11.6 106 J = 3. energija P Joule Newtonmetar Watt J Nm J W 1 1 1 1 1 1 J = 1 Nm = 1 Ws = 107 erg kWh = 3.344m sm = 1.80665 N 1 Mp = 9806. recipročna vrijedn. po sek.70) Anhidritna veziva DIN 4208 (izdanje 10. brzina okretanja Brzina Ubrzanje gravitacije Masa.15K A0 = A7.296° = 63.jedinicama (SI = Systeme Internationale d'Unites).76) Mehaničko naprezanje. pri tome vrijedi: grd 1 K = 1 °C = 1 grd u jednadžbama treba primijeniti 0 F = % 0 + 32 = 9/s 7 .80665 N 1 t = 9806. OSNOVNE NORME SI J E D I N I C E QP Veličina Simbol u formuli SI jedinic a Naziv radijan Zakonska jed nica Stara jedinica Oznaka Međustobni odnosi 1 rad = 1 m/m = 57.75) Šuplji bolokovi od lakog betona DIN 18151 (izdanje 11.1888 J = 1.557 106s V kubni metar m3 litra t Vrijeme.72) N/ mm2 2 2 kp/cm2 1 kp/cm = 0. (inch) stopa (foot) hvat (fathom) milja(mile) morska milja Laki beton (vidjeti "Richtlinien für Leichbeton und Stahlleichbeton mit geschlossenem Gefüge") (izdanje 6.K novo B5 B 10 B 15 B 25 B 35 B 45 B 55 LB 10 LB 15 LB 25 LB 35 LB 45 LB 55 LB 2 LB 5 LB 8 Z 25 Z 35 Z 45 Z 55 AB 5 AB 12 AB 20 BSt 220/340 BSt 420/500 BSt 500/550 Kut u ravnini L gon novi stupanj nova minuta nova sekunda 9 a cc in ft fathom mil sm Duljina / metar m mikrometar milimetar centimetar decimetar kilometar nm mm cm dm km palac.8 h = 31. vrijedi međunarodni mjerni sustav sa SI .72) Cement DIN 1164 dio 1 (izdanje 6.72) n Mz 2 Mz 4 Mz 6 Mz 8 Mz 12 Mz 20 Mz 28 Mz 39 Mz 52 Mz66 KSV 6 KSV12 KSV 20 KSV 28 Rz 12 Rs 12 Rz 20 Rs 20 R 28 R 39 HSV HSV HSV HSV G2 G4 G6 GB 3.71) Šuplji blokovi i šuplji T-blokovi od betona sa zatvorenim šupljinama DIN 18153 (izdanje 8.163 10"3 Wh kp m = 9. površina zemljišta Volumen Normni volumen A.temp.72) < ? m 1g = 10" 3 kg 1 t = 1 Mg = 10 3 kg 1 pd = 0.Naziv naka pla pravi kut stari stupanj Građevinski materija! . po min.459.4 LLB 4 LLB6 LLB12 Hbl 2 Hbl4 Hbl 6 V2 V4 V6 V 12 HD 4 HD 6 6 12 20 28 V 1 m/s = 3.0980665 N/mm kp/mm 1 kp/mm2 = 9. 1 °R = 5/4 °C ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 © S! .Mjerne jedinice u graditeljstvu Ozakonjenje SI . col.58) Rešetkasti bolokovi od lakog betona DIN 18149 (izdanje 3.67 °F °R 0R = 4/5 0. i 1977.jedinica uslijedilo j e postupno između 1974.6km/h 1kn = 1sm/h = 1. O d 1.852km Beton DIN 1045 (izdanje 1.76) Puni bolokovi od lakog betona DIN 18152 (izdanje 7. energija a Newton po metru kvadratnom N/m2 Newton po milimetru kvadratnom J kilovatsat Blokovi od plinobetona DIN 4165 (izdanje 12. siječnja 1978.80665 * 10"3 N 1 kp = 9.852hm/h 1 Gal = 1 cm/s2 = 10'2m/s2 Opeka visoke čvrstoće DIN 105 dio 3 (izdanje 7.K novo Frekvencija.65 N Zidni blokovi i zidna opeka za slobodnostojeće dimnjake DIN 1075 (izdanje 8.72) Oz.6 MJ PSh = 2.73) Laki porozni beton za zidove DIN 4232 (izdanje 1. težina (kao rezultat vaganja) f Hertz Hz 1 Hz = 1/s pri navodu frekvencija u jednadžbama veličina a 0) 0) recipročna sekunda radijan u sekundi recipročna sekunda metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kilogram 1/s rad/s 1/s okret.64780 10s J erg = 10~7 J cal =4.69) Sila Sila teže F G Newton N din pond kilopond megapond kilogram .5 kg 1 ztr = 50 kg 1dz = 100kg dyn P kp Mp kg t 1 N = 1 kg/m/s2 = 1 Ws/m = 1 J/m 1 dyn = 1 g cm/s2 = 10-5 N 1p = 9. okret.80665 N/mm2 W. površina presjeka. E Joule kWh KS .°Rk 0 = 7 .662 gon 1 pla = 2 ji rad 1L = 1/4pla = (ti/2) rad 1° = 1L/90 = 1 pla/360 = it/180 rad 1'= 1760 1"= 1760= 173600 1gon = 1 q = 1L/100 = 1 pla/400 = = jt/200 rad 1 c = 10" 2 gon 1 cc = (10~2) c = 10 -4 gon 1 1 1 1 1 in = 25. Temperaturni interval i temperaturna razlika Fahrenheit temperatura Reaumur . trajanja periode Kružna frekvencija Kutna brzina Broj okreta.Naziv naka rad puni kut grad minuta sekunde gon Oz.72) Opeka za stropove i zidne panele DIN 4159 (izdanje 10.65 N 1 kg = 9.4mm ft = 30. T 0 A6 ili AT 0F Kelvin K stupanj Celzijusa °C °C stupanj Kelvina stupanj Rankina stupanj K 0R stupanj Fahrenheita stupanj Rea.69) DIN 105 dio 2 (izdanje 1.62) Betonski čelik DIN 488 dio 1 (izdanje 4.3 GB 4.8288m mil = 1609. m/s m/s2 gal Kg gram tona 9 t pond funta cent metarski cent Gal kilometar na sat r/s okret.73) Plinobeton DIN 4223 (izdanje 7.80665 J 1 W = 1 J/s = 1 N m/s = 1 kg m2/s3 konjska snaga PS 1 PS = 0.sila tona . u sekundi U/s r/min okretaja u minuti U/min km/h čvor kn =2xf a =2xn 1/s = t/s = U/s Zidane opeke DIN 105 (izdanje 7. Nm cbm Kubni metar 1 a= ^ m 2 1 ha = 104 m 2 11 = 1 dm 3 = 10" 3 m 3 1 Nm3 = 1 m 3 u normiranom stanju cbm = 1 m 3 1 1 1 1 min = 60 s h = 60 min = 3600 s d = 24 h = 86400 s a = 8765.sila Puna opeka za visoke peći DIN 398 (izdanje 6.45359237 kg 1 pf = 0.73549675 kW Teromdinamička temperatura Celzija temperat.jedinice i zakonite jedinice (izvod za graditeljstvo) © Skrećene oznake za gređevinske materijale s izmjenom definicije čvrstoće u 5% fraktilu 3 .q kvadratni metar m2 ar hektar a ha I 3 Normni kubni m.sat erg kalorija kilopondmetar PSh erg cal kpm Količina topline Q Okretni moment U Moment savijanja Mb Snaga.ira °K 1 °K = 1 K 1 °R = 5/s K °R.48cm hvat = 1. čvrstoća Rad.

koju je dijelio prema odnosu strana: x : y = V2 x •y = 1 (3) duljina stranice x = 0. normirana mjera donja margina Donja margina (donji rub papira). imaju istak na gornjemu rubu. Za širinu treba po mogućnosti odabrati dimenzije iz redova A. normirana mjera Vanjska margina (vanjski rub papira). npr. C @ DIN 821 @ Formati reda B su geometrijski središnji formati prema formatima © Dodatni redovi Blokovi i blokovi za kopije točno su normirani glede formata. -81 najveća širina slike . crteži itd. Prema tome je za projektanta posebno važno poznavati DIN . Ovaj pak utječe na razvoj tlocrta.476. V. © Trakasti formati I—I—I 1/81/8 1/4 A/4 © © Registrator Trakasti format A4 •210.format. normirana mjera Gornja margina (gornji rub papira). kuverte. blok za kopije Najveća širina slike preko dvije "špalte" Najveća širina slike u jednoj "špalti" najveća širina slike 167 Unutarnja margina (polovica trake za uvez).širina "špigla" gornja margina. mape. S obzirom na mogućnosti razvrstavanja. Standardne formate razvio je dr. ali korice moraju točno odgovarati normiranom formatu. Registratori.829.OSNOVNE NORME DIN 198.5 u cicerima Širina "špigla" Visina "špigla" (bez naslova kolumne) Razmak između "špalti" 37 55 1 37 18 38 551/2 u [mm] 167 247 5 167 81 16 27 20 30 14 25 19 28 171 250 (8) Blok. Uzdužna polovica Uzdužna četvrtina Uzdužna osmina Uzdužna polovica itd. četvrtine i osmine (kuverte. natpisi. bit će listovi nešto manji.4999 y/2 Informacija: DIN Deutsches Institut fur Normung e. obrezane knjige ® -> ® Za "špigl" sloga i širine slika normiranog formata A4 vrijede prema DIN 826 gore navedene norme -» (10) 4 . normirana mjera (9) Uvezane. Porstmann iz površine od 1 m 2 . Formati reda C su geometrijske srednje mjere redova formata A i B @ © + (6) Trakasti formati nastaju uzdužnim dijeljenjem glavnih formata na polovice.189 m uredskog 0 — ( 3 ) Temeljni formati Format klasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Red A 841 2 1189 594 2 420 2 297 2 210 2 148 2 105 2 74 2 52 2 37 2 26 2 18 2 13 2 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 Red B 1 000 2 1414 707 2 1000 500 2 353 2 250 2 176 2 125 2 88 2 62 2 44 2 31 2 22 2 15 2 707 500 353 250 176 125 88 62 44 31 22 Red C 917 2 1297 648 2 485 2 324 2 229 2 162 2 114 2 81 2 57 2 917 648 458 324 229 162 114 81 Temeljni format (pravokutnik površine 1 m 2 s naprijed navedenim stranama) daje osnovu za redove formata. B.) Kartice za kartoteke točno odgovaraju normiranom formatu. Berlin Normirani formati danas su osnova za oblikovanje namještaja. bilježnice i mape reda A. C predviđeni su za posebne veličine papira. Ako je pri uvezivanju potrebno još jedno obrezivanje. @ Širina korica ovisi o postupku uvezivanja.841 m duljina stranice y = 1. fascikli širega su formata od onog kojemu su namijenjeni kad se radi o uređaju za pričvršćivanje. ali ako Format Oznaka 1/2 A4 A4 1/4 A4 A4 1/8 A7 A7 1/2 C4 C4 114x324 9 x 105 52 x 297 mm 105 x297 postoji perforirani rub bit će listovi uz taj rub odgovarajuće manje dimenzije (§) Povezane i obrezane knjige i časopisi imaju točno normirani format. Red formata A nastaje dijeljenjem (na polovice) ili udvostručavanjem temeljnog formata -» © + (D Dodatni redovi B.

Nastale trake preklapaju se počev od ruba b. 4. 1. 1 560 mm 250. pri dogovorima. Na početku savijanja mora se svakako održati širina od 21 cm (prvi pregib).7 cm. 2.5 * 29. 4. a za toliko je korisna površina nacrta manja. obrezivanje kopije Za uvezivanje u fascikl ili korice formata A4 treba nacrte saviti i složiti prema (f).OSNOVNE NORME NACRTI DIN 824. 6 itd.5 cm. 3. 900.C-. Kod malih se nacrta dopušta rub za uvez širine 25 mm.I |" I ^ I © Mjere i sheme preklapanja 5 .1200 mm.5 cm.7 cm. tako da se dio na kojem je sastavnica nađe na vrhu. (3) Razmak sastavnice a do ruba nacrta iznosi: kod formata AO . Od točke c previja se trokutasti dio crteža prema natrag (pregib 2) kako bi od konačno složenoga nacrta bilo uvezano ili probušeno samo polje lijevo dolje označeno križićem.8 x 21 cm. 660. 476 Norme za nacrte olakšavaju arhitektu sređivanje nacrta u atelijeru. 900 mm) 650. Isječak DIN A4 Broj jednakih polja pri veličini lista A0 A1 A2 A3 16 12 12 8 8 6 8 6 120-®- © a b lib Podjela za A4 4 4 ( D Veličina DIN A4 ( f ) Podjela na polja DIN A 3 a i CL Q. 5.~~ ÍF Držeći se navedenih pravila može se formatizirati bilo koju veličinu lista. 1 500. mm 841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 148x210 Veličine listova Ako se iz jedne role moraju rezati svi formati do A0. Uski formati mogu se iznimno dobiti nizanjem istih ili susjednih formm 880x1230 625x880 450x625 330x450 240x330 165x240 Veličine lista prema DIN 4 7 6 red A Format: neobrezani sirovi list Format: obrezani gotovi list mata svog reda. Produženi standardni formati preklapaju se u istom smislu.1 250.A3 = 10 mm s © © kod formata A4 . isporuci i arhiviranju. Za pojačanje perforiranog i uvezanog ruba nacrta može se na nje(4) Veličina DIN A3 govu poleđinu nalijepiti komad kartona veličine A5 = 14. Ako po odbitku prvoga dijela nacrta širine 21 cm preostali dio nije širok za parni broj 2.A6 = Normirani nacrt DIN A 0 DIN A1 DINA2 DIN A3 D I N A4 DINA5 5 mm. Sastavnica mora uvijek biti gore i u pravilnom položaju. na gradilištu. treba se preostatak preklopiti po polovici. a korisno je upotrijebiti šablonu 21x29. potrebna je ši• neobrezani format • linija na nacrtu. Polazeći od strane a nacrt se poklapa ulijevo u širinama od 18. n-.18. Obrezani originalni nacrt ili kopija moraju odgovarati formatima reda A 0 . za što je korisno primijeniti šablonu 18. Od uobičajenih širina rola mogu se za red A upotrijebiti: za crtaći i transparentni papir (iz toga izvedeno zapauspapir rina role 900 mm. Dio nacrta koji se ne uklapa presavija se po polovici.

6 ) . idejni projekt. Presjek drvene građe označava se u obliku razlomka: širina / visina. Kod nacrta za građevnu dozvolu (za građevinske vlasti) nacrt sadrži i: 1. 11 > Zbog uvezivanja treba lijevi rub lista u širini od 5 cm biti prazan. tlocrt. 16. perspektiva itd. 1:25000.OSNOVNE NORME RASPORED NACRTA (prema DIN 6.> © + © . mora biti označen smjer sjevera. Dimenzije otvora za prozore i vrata unose se uz središnju os pri čemu je svijetla širina iznad a svijetla visina ispod osi (-> s.> © Sve se kote odnose na stanje grubih radova (debljine zida). Svi kolni brojevi pišu se u desnom kvadrantu slike u smjeru kotne crtice s desne strane.69 \ 7 5Z_ + 2.69 Podaci o visini poda etaže itd. list 1 .). presjek. Dimnjačke cijevi. 1:2. a veće od 1 m u metrima. a ostala mjerila manjim slovima. Sve predmete treba crtati u mjerilu. © | I I t I | I I I I | Praktično crtanje mjerila MJERILA (prema DIN 825) . 54 2. tlačne cijevi plinske instalacije i ventilacijski kanali označavaju se svojim svijetlim mjerama u obliku razlomka (širina / duljina). Osim normiranih kotnih strelica -> 0 uobičajene su i kose kotne crtice .52 (7) Kotiranje visine u presjecima i pogledima © I- 6250 5250 —I I — 6 . projekt itd. Podaci o površini prostorije u m 2 navode se u kvadratu ili pravokutniku -> (3). 1:100. 1:50. Dimenzije stuba navode se duž osi uspona. u skladu s normama. za odgovarajući slučaj ime (potpis) rukovoditelja gradnje. Sastavnica sasvim desno na 0 sadrži: 1. 2.00). 4. 8). količinu. a visine iznad osi (-> s. 1:2000. 1:200.> © i okomite kotne crtice kako je u ovoj knjizi primijenjeno. 823. 1:5. "ako j e potrebno.> © U sastavnici treba navesti glavno mjerilo velikim. navedene mjere su zidarske mjere -*• s. 1:20. treba odabrati samo sljedeća mjerila: za građevinske nacrte1:1.» BOL QP . 3. 2. a ako su kružnog presjeka oznakom © = promjer. 8). Položaj brojeva uz kotnu crtu treba biti takav da ih se može lako pročitati bez okretanja nacrta. 3. KOTE I OSTALE OZNAKE (prema DIN 406.točka i označavaju velikim slovom (abecednim redom) u smjeru gledanja. Ako j e moguće. pogled. 1:2500. Linije presjeka se u tlocrtima crtaju crta . Primjer za ispravno kotiranje. tlocrtima itd. pri čemu se mjera gazišta navodi ispod. u novije vrijeme . 1:1000. za situacijske planove: 1:500. a u lijevom kvadrantu s lijeve strane . 36. 15. ali također i u milimetrima.1352 i 1356) — s. Duljine manje od 1 m u nacrtima visokogradnje općenito se daju u centimetrima. 406. nezgodnog kosog tlocrta. 1:25. kote dijelova koji nisu crtani u mjerilu treba podcrtati. napomene nadzorne službe: a) o ispitivanjima 1 po mogućnosti b) o suglasnostima j na poleđini lista Na situacijskim nacrtima. vrstu nacrta (skica.). Brojevi prostorija upisuju se u kružnicu. © © b 3.5. 1:250. 1:10000. mjerilo 4. potonja treba ponoviti uz detalje na koje se odnose. daju se u odnosu na gornji rub poda prizemlja kao nulte visine (± 0. Istočna fasada Presjek Sjeverna fasada Zapadna fasada Prizemlje -15-: Temelji Položaj greda Poiožaj rogova Situacija (i^ Praktični raspored nacrta na listu 10 5 0 20 30 ¿0 5. ime (potpis) projektanta. ime (potpis) investitora. 1:5000. vrstu prikazane građevine ili podatak o elementu građevine (situacija. za odgovarajući slučaj ime (potpis) glavnog izvoditelja radova. 1:10.

60 x 70 Stolić za šivanje 50/50 . 100x200 O ) Električni štednjak ®120x180 • O Stol na razvlačenje Bračni krevet (francuski krevet) 145x195 OO © Stolica.70 Šivaći stroj 50/90 Dva umivaonika Kotao s ložištem za kruta goriva (13) Stol za previjanje 80/90 (ss) O o ® Dvostruki umivaonik 60 x 120. stolica bez naslona ©45 x 50 ) Stroj za pranje posuđa Hladnjak Stolica s naslonom za ruke 70 x 85 Dječji krevet 70 x 140-170 Zamrzivač ( 7 ) Ležaj 95 x 195 Ormar za odijela 60 x 120 Peći i štednjaci s izvorima energije (50) Čvrsta goriva ( 8 ) Sofa 80/1.60 Imiiiiiimii Mala kada 70x 105.50x78 =• HOD Sudoper 60 x 100 Dvostruki sudoper 60x150 Kanali za dovod i odvod zraka ( 4 l ) Stupnjeviti sudoper C D Stalak za cvijeće TD OD DH HD BD = dizalo za bolesnika = teretno dizalo = osobno dizalo = dizalo za hranu = hidraulično dizalo Ü W2) Kuhinjski izljev 7 .20 Pisoar 35/30 Bide 38/60 "A.1 0 0 Dvostruki krevet 95 x 195. 70x 125 <L H Plin © Glasovir kratki salonski koncertni 155x114 200x 150 275 x 160 Tuš 80 x 80. Kutija za smeće TTTTTTT f V M M 1 II 1 l\ © Kuke na razmaku 1 5 .00-1. 60 x 70 ^ g ^ Okrugli stol 090 = 6 osoba IEI <ZD 1 Zidni ormar ' Donji ormarić ) Gornji ormarić ) Stol za glačanje ( 3 ) Višekutni stol 7 0 .2 0 cm Garderoba Niz pisoara m Okno za smeće Kuhinja Ormar za odjeću i rublje 50 x 100-180 Pisaći stol 70x 1.Dnevna soba Spavaća soba OSNOVNE NORME Krevet 95 x 195 © Stol 85 x 85 x 78 = 4 osoba 130 x 80 x 78 = 6 osoba OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTEDIN107 Noćni stolić 50 x 70.75 Kupaonica Kada 75 x 170.50 (16) Ormar 60/1..1. 75 x 90 Struja Kutni tuš 90x90 I Grijaće tijelo © Televizor Umivaonik 50 x 60. 60 x 140 Loženje plinom (14) Sanduk za rublje 40/60 Ugrađeni umivaonik 45x30 Loženje uljem WC školjka 38x70 (15) Škrinja 40/1.40 . 90 x 90. 85 x 185 © Ulje ( 9 ) Glasovir 60/1.30x78 80 x 1.

J ^ ^ otvaranjem štedi prostor.1 9 7 Jednokrakom stubištu odgovara izvedba u drvu.» @ .00 dobivaju predznak .OSNOVNE NORME Prozori sa slijepim okvirom s. 1 6 7 . Brojevi stuba ispod ± 0. Stube treba od ± 0.0001 8 STG 172/290 « 4 STO 187.5. treba krila tijekom vršnog prometa sklopiti i skloniti u stranu -> s. prozor krilo na krilo (V) __ W ® .5001 8 STG 172/290 Jednokraka stubišta | ± 0. • 4. dvostruki prozor (D).00 prema gore i prema dolje sustavno numerirati.750 Kad je riječ o prozorima. 193-197 B I -t. Središnja linija počinje kod pristupa kružićem i završava kod istupa strelicom (u podrumu također). treba uvijek lijevu stranu crtati s nišom. približno na 1/3 visine etaže iznad razine poda. a desnu bez niše Okretna vrata zamjenjuju vjetrobran -> @ .@> U tlocrtu svake etaže prikazuje se horizontalni presjek kroz stubište. prozor krilo na krilo (V) (7) Jednostruki prozor (S) (8) Dvostruki prozor (SD) Klizna vrata Klizna vrata Klizna vrata.5/250 I . Kako okretna vrata imaju relativno mali kapacitet prolaza. . daje mjesto za grijače tijelo (3) Jednostruki prozor s vanjskim otvaranjem Dvostruki prozor (D) s vanjskim otvaranjem Prozori s doprozornicima Sin OJ Klizni prozor CM KO mm CM n< 0 K (5) Jednostruki prozor © Dvostruki prozor (D). 1 9 3 . Brojevi se upisuju na gazište prve stube i na istup podesta.(minus). a dvokrakom beton ili kamen .1 7 3 C5 (O OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE DIN 107 U <U f-) M) SE i&il bez sa parapetne niše Jednostmki prozor s unutarnjim (2'.@ i zatvaraju ulaz u zgradu bez propuha.5/2M—8Vrb" 187.1251 Podrum (26) Prizemlje Dvokraka stubišta 8 .50C| 16STG 172/290 Bez praga Jednostrani prag Dvostrani prag m Prizemlje s. sandučasti prozor (K). podizna ^ >1) Obrtna vrata dvokrilna Y Obrtna vrata trokrilna Obrtna vrata četverokrilna Harmonika stijena ^ l / N . •5.) Sandučasti prozor (K) s unutarnjim otvaranjem.

| lužina | Ijubićas. .) žuto |ljubičas. .. .Zu Sp Zp u prozorskim odnosno vratnim okvirima Utisnuti šljunak Pijesak Predpremaz. Ptg .. | crveno | naranđ. točkasto zalijepljen Sloj zalijepljen po cijeloj površini Kit za poravnavanje Vapnena boja Tutkalna boja Mineralna boja Uljana boja Voštana boja Zakretna vrata Rotirajuća vrata Klizna vrata Strop Sv St Sm Su So Zid Zv Zt Zm Zu Zo Keramika Drvo Klinker Tapete itd. . Nosač žbuke . Ptš . plijesan. —— I I \>rasvjetni plin žuto~~| vodeni plin | zeleno | | smeđe | Termo . itd. .. . ... sirov Gipspanel s kartonom td . Bukove platice . ako su potrebni podovi bez odbijanja stropovi otvora zidovi svijetle površine prozora svijetle površine vrata vrste podova vrste premaza ili obloga zidova vrste premaza ili obloga stropova OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE u m2 na dvije decimale Brtvljenje. otpadna voda | žuto 1 žuto AAAAAAA mmmmmm I zeleno . . .. . Prodiruća vlaga Teren. 4) Drvo Daske od mekog drva . stajaća voda Pdm Pdb Pdh Pdr Pda Pdbp Pdhp Površinska voda Ä © Pojava vlage. Pto Pd . |ljubičas. Ptd . . riječna voda | zeleno | crno | zeleno | prijava voda. .Zk Sd Zd . temeljna boja Žitka brtvena masa (3) Kratice za označavanje vrste podova (P) Brtveni premaz (npr. 3) Tarac Drvo Granitna ili sijenitna ploča Blokovi od šljake Opeka itd.. M& Mk ¿ ia ¿ K Mt M — — — — — — Razdjelna folija Nauljeni papir Brtvena folija s uloškom od pletiva (2) Kratice za označavanje vrste premaza i obloga stropova (S) i zidova (2) 7 \ / \ / \ / \ A A / U T A J T r Brtvena folija s uloženom metalnom folijom Izravnavajući sloj. Pt . sraslo tlo Izolacija (?) Boje za prepoznavanje cjevovoda DIN 2403 mw\wmmmwmt9tm ["crveno | para | crveno | bijelo | crveno | vruća para | crveno | zeleno | crveno | odvod pare | zeleno | pitka voda | zeleno | bijelo | zeleno | topla voda | zeleno | žuto | zeleno | kondenzat | žuto | žuto | žuto | žuto | žuto acetilen | žuto | žuto ugljična kiselina 1 crno 1 žuto 1 crno 1 žuto | 1 plavo 1 žuto 1 plavo 1 žuto | kisik vodik 1 crveno | žuto 1 crveno | žuto 1 zeleno | žuto j zeleno | žuto dušik amonijak p l a v o ! zrak | plavo | bijelo | plavo | vrući zrak | žuto 1 Ijubičas.. . . . prljavština. . izolacija. J lužina 1 ulje I koncentrirana I kiselina Ploča od drvene vune vezane cementom | plavo | crveno | plavo | komprimirani zrak I plavo | cmo I ž"t0 | plavo | ugljena prašina • Gipsana ploča | plin Iz peći. | kiselina | naranđ.. voda nije pod tlakom Brtvena traka Parna brana Ma* šm.. . .rabic Impregnacija O o o o n o Filtarska hasura Drenažna ploča Podzemna. pročišćen I žut0 !1 žuto | plin Iz peći. Hrastove platice Borove platice Arišove platice Bukov parket Hrastov parket itd.i akustička izolacija općenito Izolacija od mineralnih vlakana Izolacija od staklenih vlakana žuto~~| uljni plin 1 bijelo 1 žuto | 1 bijelo 1 žuto Izolacija od drvenih vlakana Izolacija od tresetnih vlakana ^ Pjenasti sintetički materijal Pluto | zeleno | crveno | zeleno | voda pod tlakom | zeleno | naranđ. .1 OSNOVNE NORME @ a) b) c) d) e) f) g) h) Podaci o dimenzijama i ostali podaci. | zeleno | slana voda | zeleno | cmo | zeleno | crno | zeleno | tehnička voda. na padini... DIN 18195 simboli za brtvijenje.) vod za ispiranje Ploča od drvene vune vezane magnezitom | naranđ. dvoslojni) 1) Košuljica Asfalt Gips Ksilolit Teraco Cement itd 2) Obloge Guma Klinker Linoleum Asfaltne ploče Granitne ploče Ploče od vapnenca Ploče od umjetnog kamena Mramorne ploče Ploče od pješčenjaka "Solukof" ploče Ksilolit ploče Pk Pka Pkg Pkk Pkt Pkc Po Pog Pok Pol Poa Por Pov Pou Pom Pop Pos Poo Ploče od kamenštine Ploče od pečene gline .j crveno [ijubičas.| žuto | I | | plavo | | crveno žuto | generatorski plin i — žut0 1 gradski plin.

stropu. ZM BI KZM KL nasipana zemlja Zid od opeke u vapnenom mortu Zid od opeke u cementrnom mortu Zid od opeke u produženom mortu Zid od porozne opeke u cementnom mortu Zid od šuplje opeke u produženom mortu Zid od klinkera u cementnom mortu Zid od kamena vapnenca/pješčenjaka u vapnenom mortu ZŽ ZJ ZŽ ^ r////. ""////'%'•'•'//• maslinasto RAL 6013 Nearmirani beton TOC.i termo izolacija Predviđene ali još neizgrađene prometnice Javna zelena površina sivo RAL 7001 l + . smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 ® i Ulkonačnici se zatvara = ostaje otvoreno 7/b ^777// Žlijeb u podu.•//.t .ÜN:"*'' l/t-v*. se) žljeb u zidu GR DR G R PS Kota se odnosi na: = gornji rub = donji rub = gornji rub sirovog poda = gornji rub gotov.Za elemente zgrade: = pod P S T PS PG Z ZR ZZ PO PK PŽ SO SŽ TO TŽ ST CČ 0 OZ ZO ZŽ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = strop temelj sirovi pod gotovi pod zid razupiranje zazida se otvor u podu kanal u podu žlijeb u p o d u otvor u stropu žlijeb u stropu otvor u temelju žlijeb u temelju sidrena traka čahura za cijev okno otvor u zidu (zatvara se) otvor u zidu (ne zatv. temelju u presjeku V/k isto u tlocrtu SC H Zid od zemljane opeke u vapnenom mortu Zid od kamena u mortu Žlijeb na donjoj strani stropa u presjeku x smeđe crveno Ral 3016 sepia sivo crno cinčano žuto Zid od lomljenog kamena u cementnom mortu Šljunak Šljaka Pijesak isto u tlocrtu Kanal u podu u presjeku • sdío' isto u tlocrtu A) sidrena traka u presjeku B) isto u tlocrtu A) Okno u presjeku B) isto u tlocrtu Žlijeb u zidu i otvor u stropu u pogledu V////////A bijelo oker FEG Košuljica (gips) Žbuka Betonski predgotovljeni elementi Armirani beton ljubičasto RAL 4005 modrozeleno RAL 6000 A) čahura za cijev u pogledu B) isto u tlocrtu Dimnjaci u tlocrtu Plinski dimnjaci u tlocrtu (3) Oznake za građevinske obrasce <'<'///<'//.'//.» QP Oznake u tlocrtima i presjecima 2) Za oznake nS = = iS = nP = nt it k ' Jednobojno U bojama 3) Kratice svaki put dodati svijetlozeleno = ispod terena = u kontinuitetu peceña siena sraslo tlo Vd PI Gr Ve El Z a svrhu korištenja: = instalacija v o d e = instalacija plina = instalacija grijanja = instalacija ventilacije = elektroinstalacija crno bijelo smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 Bb. građevine Kamp i teren z a izletnike Kupalište I 11 l i j Trajni mali 1. ••• I Park Postojeće Í. p o d a = donji rub z i d n o g žlijeba položaja: na stropu ispod stropa iznad poda iznad terena (4) GR PG DR ZŽ OSNOVNE NORME OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE D I N 1 3 5 6 . — smeđe RAL 8001 Čelik u presjeku Drvo u ravninama presjeka Situacija postojeće javne prometnice *— —X—K— Objekt koji će • se ukloniti munmm S 0 Akustička izolacija crno i bijelo Hidro. I — 1 Sportski I teren Dječje igralište Ismeđel žuto [smeđe] plinsko ulje [smede| cmo [smeđe] katransko ulje |smede|crveno|smeđe] benzin |smeđe| bijelo [smeđe] benzol [ crno | katran [ sivo [vakuum 10 .| Groblje + Stari dijelovi građevina I ••• .

linije s uputama Napomena: Kod crtanja ploterom s EDV uređajem. 1:100 cm 1 1 1 1 1 1 b24.5 113. 5 .5 885 885 3.24 24 24 24 0.5 Mjerne jedinice 1 m 2 cm 3 m.4 — -Jäf .točka (debela) Linija crta .5 "138.35 *) crtkana linija crte su dulje nego razmaci među njima točkasta linija točke ili crta su kraće od razmaka među njima **) 0.5 61.5- 1 1 1 1 1 1 1 0b. raster 0.0 0.5 11. r JU i 1 1 24 188. 5 88s 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u Kotiranje stubaca i otvora npr.00 K il mint- ® polje Oc Ob 0b2 0b2 b b. Vrste linija Najvažnija primjena Mjerilo nacrta 1:1 1:5 1:10 1:20 1:25 1:50 1:100 1:200 Širina linije u mm Puna linija (debela) Puna linija (srednje debljine) Puna linija (tanka) Konture presječenih dijelova građevine 1 0.5 -86. Mjerne jedinice Oznaka za ravninu presjeka 1.3.25") 0. 1:50 cm). b2 *" cjcjcm" (?) ^ (8) Raster osi . te kod nacrta koji su određeni da se kopiraju na mikrofilm. što treba navesti u sastavnici (npr. 0. kota kotna linija pomoćna linija granica kotne linije (T) Vrste i debljine linija .0 0.5 0.5" 437.35 0.točka (srednje debljine) Točkasta linija*) (tanka) Pokriveni rubovi dijelova građevine 0.5 pločice mort košuljica parna brana izolacija konstrukcija stropa Osi 0. M: 1:50 cm 1 1 1 1 1 020B 1 1 —— 1 1 -<j>0.25 Linije s uputama Crtkana linija*) (srednje debljine) Linija crta .76 (7) Nazivi u kotiranju -188.DIN 1356 + DIN 15 Dio 1 OSNOVNE NORME Za građevinske nacrte treba upotrijebiti vrste crta prema -> 0 Navedene debljine crta zadržati i pri crtanju tušem.35 0 25 0.35 0.5 426 24 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 C2 UZ 266 236 (3) 62. 1 m npr.35 0.5 "138.25 0.426 -437.35 — — — — Dijelovi građevine koji se nalaze iza promatrača 0.7 Mjere ispod 1 m iznad npr.76 3760 Vidljivi rubovi dijelova građevine. konture uskih ili malih presječenih dijelova građevine Kotne linije.5 674 113.cm 4 mm 2 I 3 4 1.5 0.35 0.polja Kotiranje koordinatama npr. mogu biti potrebne i druge kombicanije debljina linija.35 0. m 11 . -236' .35 Primijenjena mjerna jedinica u vezi je s mjerilom.5- 625 24 3E -674Kotiranje izvan crteža na pr.35 0.35 0. M: 1:50 cm.7 0.02.76 376 3.05 5 5 50 0.25 0.88 88.35 mm ako treba smanjiti sa 1 50 na 1 100 Upute.

90° Koljeno s kolčakom Račva s pelešima Cijev odnehrđajućeg čelika odobrenje + - + - + + + + + A1 t=a + + B1 teško zapaljivo . 90° Jednostruki kosi priključak s pelešima 45°.DN 1' D N 1:DN do D + Keramička cijev s kolčakom DIN 1 2 3 0 . bakar. P r o m j e n e smjera cijevnih v o d o v a m o r a j u s e izvesti f a z o n s k i m kom a d i m a . 7 ** z a glavne vodove od i preko D N 1 5 0 s priključkom na okno sa slobodnim protokom također 11.- Kapa UP-GF-cijev DIN 1 9 5 6 5 .7 1:66.3 krajevima - + + + + - + - + A1 Stupanj i s p a njenosti h/d (prema D I N 1 9 8 6 dio 2) 0.DN 1. kutevi) ABS/ASA/PVC odobrenje s pojačanim vanjskim slojem - - + - - - - - B2 Dvostruki luk s pelešima Luk s kolčakom 15°. pri č e m u s v a k i p o j e d i n i l u k s m i j e i m a t i n a j v i š e 4 5 ° .nije uporabiva.2 + - Račva s kolčacima PVC-U-cijev s valovitom vanj odobrenje skom cijevi - - + - - + - PVC-U-cijev profilirana + - Paralelni priključak s kolčacima T . 90° Jednostruki kosi priključak . N e m o ž e li s e s p a j a n j e s a b i r n i h cijevi i z v e s t i f a z o n s k i m k o m a d i ma.7 0. Redukcijski komad s pelešom Redukcijski komad s pelešom i kolčakom Redukcijski komad s kolčakom i pelešom XZH <>-—Komad za čišćenje.l u k o v i m a . L=300-550 i Cijevni zatvarač PE-cijev tvrda s profiliranom stijenkom odobrenje - - - - - - P=tJ E=K PP-cijev DIN 1 9 5 6 0 + + + + - + + - + B1 D=i PP-cijev pojačana odobrenje DIN 19561 + - - - - - - B2 Koljeno s pelešom S-komad (etažni luk) I O J ABS/ASA/PVC cijev + + + + + - + + B2 \ \_7 ® Luk s pelešima (razl. X. dubina j e 0 . križni komad s pelešima + - - - + L PVC-U-cijev s izolacijom odobrenje + - + - - + > ~ ® PVC-C-cijev DIN 19538 + + + + - + + + + B1 IE—• PE-cijev tvrda DIN 19535-1-2 + + + + - + + + + B2 normal zapaljivo DIN 19537-1-2 + - + + - Redukcijski komad s kolčakom. U približno horizontalnim v o d o v i m a dvostruke račve nisu dopuštene. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA Vodovi za kondenzat iz instalacije grijanja Ponašanje pri požaru Minimalni pad z a DN Fekalna kanalizacija unutar zgrada 100 125 150 1:50 1:66.3 + + + + + + + + A1 * z a glavne vodove od i preko D N 1 5 0 također i 0 . 70°.7 1:66.7 0.1 + - + - X. PVC-U-cijev DIN V 1 9 5 3 4 . 70°. U glavne i sabirne v o d o v e smiju s e ugraditi račve s najviše 45°. L = 300+ 600 Redukcijski komad s kolčakom na širem otvoru .5* 0.1 DIN E N 295-1-3 + + + + A1 nije zapaljivo od 200 2 DIN 1 2 3 0 . Cijevi ispod p o d r u m s k o g poda smatraju s e unutarnjim v o dovima.7 1-BM 2 Oborinska kanalizacija unutar zgrada 1:100 1:100 1:100 vm Materijal D I N . + % Slijepi peleš X. Gledano u smjeru tečenja vode. 1.kolčak s pelešom 45°.komad odn.1 . 70°. tankostijena DIN E N 2 9 5 .7** Keramička krajevima. 8 0 m.DN Oborinska i mješovita kanalizacija izvan zgrada 1: D N 1.0 cijev s glatkim odobrenje ^2) Minimalni padovi kanalizacije cijev j e izvan zgrade izložena opasnosti o d smrza- Kanalizacijska Betonska cije\ D I N 4 0 3 2 s pelešom Betonska cije\ DIN 4 0 3 2 s kolčakom + + A1 vanja. .7 ! DN 2 Fekalna kanalizacija izvan zgrada 1:DN 1:DN 1. pocinčani čelik) DIN 18461 + A1 Ljevano željezna cijev bez kolčaka ( S M L ) DIN 1 9 5 2 2 . 30°. 1. 45°. aluminij.norma ili o z n a k a atesta Nedostupno u objektu Priključni I spojnl vod Vod u padu Sabirni vod U zgradi | i Na otvorenom Mješovita kanalizacija unutar zgrada 1:50 1:66.1 . Ovisno 0 t o p o g r a f s k o m položaju. j e d a n s e cjevovod ne smije uvesti u drugi m a n j e g a presjeka (iznimka: o d v o d oborinske v o d e izvan zgrada). odnosno nije prikladna. treba izgraditi kanalizacijsko okno.00 m. V a n j s k i m v o d o m s m a t r a j u s e u t o m s m i s l u s v e cijevi i z v a n g a b a r i t a zgrade.1 .6 Keramička cijev s glatkim D I N E N 2 9 5 .5 0.20 m . 60°. 90° Dvostruki kosi priključak s kolčacima 45°. 70°.kolčak s pelešom Jednostruki kosi priključak s kolčacima 45°.Glavn i vod O d i/od obor nske vo de OSNOVNE NORME DIN 1 986. 70° Luk s kolčakom i pelešom Redukcijski luk s pelešom t"" t * — h. © Područje primjene kanalizacijskih cijevi Sifon Fazonski komadi za cjevovode 12 . + + - - - A1 Armiranobetonska cijev DIN 4 0 3 5 - _ + + + + - - - A1 Staklena cijev odobrenje DIN 19840-1-2 + + - + + + + + A1 Salonitna cijev + + + + + + + A1 nije zapaljivo Salonitna cijev DIN 19850-1-2 - - + + - - - - A2 Limene cijevi (cink. Značenje simbola: + m o ž e se upotrijebiti.1 + + + - + + + + - A1 Slika Čelična cijev DIN 19530-1-2 + + + Simbol ) 1 Naziv + + + + + - A1 ( 3 ) Komad s kolčakom • ( 4 ) Komad s pelešom (Komad s kolčakom i v ^ / pelešom Jednostruki pravokutni priključak s kolčacima Dvostruki pravokutni priključak s kolčacima Jednostruki pravokutni priključak s pelešima Jednostruki pravokutni priključak .

veliki ugostiteljski objekti. tuševi u nizu Laboratoriji u industrijskim pogonima * ukoliko nije mjerodavan ukupni dotok vode Ve Vrijednosti koeficijenata otjecanja Karakteristika priključka Nominalni promjer pojedinog priključnog voda Kapacitet toka v„ AW. z a cijevi.1 1992-08 Odvod zubarske instalacije prema D I N 1 3 9 3 7 Preopterećenje Stanje u kojem fekalna i/ili oborinska voda u sustavu odvodnje otječu pod tlakom. izljev. priključni vod od izljeva do 2 m duljine 1 Minimalni unutarnji promjer mm Unutarnji promjer cjevovoda koji proizlazi iz dozvoljenog odstupanja D N prema d. Pri tome treba u obzir uzeti istodobno otjecanje otpadne vode iz različitih uređaja.5 Nagib cm/m Razlika visina dna cijevi u cm u odnosu na 1m duljine cjevovoda ili kao relativna vrijednost.5 1 1.5 2 2.1 2 K l/s 0. iz proizvođačkih podataka z a pridržavanje traženih veličina presjeka (površina.5 Spojni vod između izljevnog ventila kade i izljeva 40 50 70 _ 1 k 40 50 40* 50 Nominalni promjer sabirnog priključnog Dionica Ts m Dio cjevovoda u kojem se protok. vidjeti D I N 2 4 0 2 . proizlazi iz karakteristike otjecanja Kapacitet otjecanja l/s Proračunski protok kanalizacijskog cjevovoda pri kompletnom punjenju bez statičkog pre. fazonskih komada.1 2 Stupanj punjenja 1 Odnos visine punjenja h prema promjeru d. Npr.0 7 Kuhinjsko izljevno mjesto (sudoper. lječilišta.1 2 Orijentacijske vrijednosti koeficijenta otjecanja K Preračunavanje S/AM/s za različite vrijednosti koeficijenta K prikazano je u tablici 3.5 1 1 = 40 70* 100* 50 70 100 100 50 50 D N 100 W C školjka. vidjeti DIN 4 0 4 5 : 1 9 8 5 .5 2 voda D N 70 70 70 100 Ostale definicije pojmova vidjeti D I N 1 9 8 6 . 1 l/s Otjecanje pri djelomično ispunjenom cjevovodu. Izljevno mjesto u laboratoriju Iz: E D I N E N 7 5 2 . umivaonik u nizu 50 Pogonska hrapavost ki DN mm Veličina hrapavosti kojom se uzimaju u obzir svi gubici protoka u odvodnim instalacijama. K Vv l/s Računski određeni kapacitet nekog pogonskog uređaja. Nominalni se promjer smije upotrebljavati pri hidrauličkom promjeru umjesto traženog promjera s a m o ako se od proračunatog minimalnog promjera razlikuje z a manje od 2 . V. Iz: E D I N E N 7 5 2 . uzevši u istovremenost obzir Otjecanje mješovite vode Vm l/s Zbroj količina fekalne i oborinske vode Vm = V s + V. V.0 7 Umivaonik z a ruke. opseg itd. npr. ODVODNJA ZA ZGRADE I ZEMLJIŠTA Količina oborina z a koju se dimenzioniraju dijelovi uređaja z a odvodnju. Kada za kupanje ili tuš kada s indirektnim priključkom (izljev). s pripadajućim trajanjem oborina (T) i učestalosti (n). l/s Efektivni dotok koji ne podliježe razmatranju istovremenosti Otjecanje oborinske vode l/s Otjecanje oborinske vode priključenog slivnog područja pri zadanoj proračunskoj količini oborina Otjecanje fekalne vode l/s Otjecanje u instalaciju koje proizvodi navedeni broj priključenih izljevnih mjesta. ukoliko se radi o kružnom presjeku cijevi.1 2 1 Minimalni promjer DS m i n mm U normi određeni minimalni promjer koji proizlazi iz dopuštene tolerancije traženog promjera na niže.5 0.1 2 do 6 kg suhog rublja s vlastitim sifonom Perilica kapaciteta preko 6 kg do 12 kg suhog rublja Profesionalni stroj z a pranje posuđa.ili podtlaka Otjecanje pri djelomičnom punjenju VT h/d.7 1. kućna perilica kapaciteta Nominalni promjer Identifikacijska veličina koja se koristi kao oznaka z a dijelove koji pristaju jedni uz druge. pumpe.5* 2* 1 1.1 2 Količina otpadnih voda Za određivanje presjeka kanalizacije mjerodavna je maksimalna količina otpadne vode koja se može očekivati Vs. Vidjeti: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . tuš na stalku. Vidjeti. Ako je tako ustanovljena količina otpadne vode Vs manja od najvećega instaliranog dotoka jednog od potrošnih mjesta. praonik z a noge Kada za kupanje s direktnim priključkom Kada z a kupanje priključena pomoću cijevi izvan poda duljine do 1m na odvodnu cijev > D N 7 0 Traženi promjer DS mm Unutarnje dimenzije (tražene dimenzije) cijevi.5* 0. pa ostaje na površini ili prodire u zgradu. priključni vod od izljeva preko 2 m duljine 1 Prelijevanje Stanje u kojem fekalna i/ili oborinska voda istječu iz sustava odvodnje ili u njega ne mogu uči. upravne zgrade.1 1 9 9 2 . spojne elemente za cijevi i fazonske komade. Vidjeti i D I N 4 4 0 5 : 1 9 8 5 . hoteli Javna kupališta. npr. ali ne dospijevaju na površinu i ne uzrokuju prelijevanje. način odvodnje Stambene zgrade. Iz D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . položene odvodne cijevi Predmet odvoda ili vrsta voda AWS 0. Iz: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . 5 % . Nominalni promjer treba približno odgovarati traženom promjeru. škole Bolnice. D I N 4 0 4 4 : 1 9 8 0 . 1: 5 0 i 2 c m / m Vidjeti: D I N 4 0 4 4 : 1 9 8 0 . i/ili nagib sustava odvodnje ne mijenjaju Broj pisoara do 2 do 4 do 6 0. sjedaća kada.0 8 odnosno uređaja z a izdvajanje a m a l g a m a Pisoar (pojedinačna školjka)* 0.Naziv Jedinica Simbol u formuli Objašnjenje (definicija) OSNOVNE NORME DIN 1 986. Proračunska količina oborina l/(sha) Slivno područje A V m2 Horizontalna projekcija područja (A) s kojeg oborinska voda pritječe uređaju z a odvodnju Koeficijent otjecanja 1 U smislu ove norme odnos količine oborina koja pritječe uređaju z a odvodnju i ukupne količine oborina slivnog područja. poklopaca o k a n a itd. gostionice. prema zbroju instaliranog dotoka vode i/ili u nekim slučajevima iz stvarnog dotoka: VS=K- + \/e Dotok vode V. Vrsta građevine. Za vrste zgrada koje ne pripadaju onima u tablici 2 treba za kanalizacijska postrojenja koeficijent otjecanja K odrediti na temelju specifične namjene zgrade. pensioni. promjer d. dvostruki sudoper) uključivo stroj z a pranje posuđa kapaciteta do 12 kompleta stolnog pribora.2* Karakteristika priključka 1 Proračunska veličina pripisana n e k o m izljevnom mjestu pri dimenzioniranju odvoda od njega (1 l/s) Koeficijent otjecanja l/s Veličina ovisna o vrsti građevine.1 2 Kada z a kupanje ili tuš kada s indirektnim priključkom (izljev). stroj z a hlađenje Podni izljev DN DN 50 70 1 1. s dopustivim tolerancijama* na pr. Iz: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 .1 preko 6 * sada donja granica dimenzija * Ako postoji uputa proizvođača moraju se tamo n a v e d e n e vrijednosti uključiti u dimenzioniranje i) Pojmovi odvodnje zgrada i zemljišta © Vrijednosti priključaka predmeta odvoda i osnovne vrijednosti za nominalne promjere pojedinačnih priključaka (sabirni vodovi priključaka) 13 . bit će mjerodavan taj instalirani dotok. trokadero Tuškada.) Iz D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 .0* 1.

umivaonik z a ruke. uz DN 70 najviše 5 m i uz D N 100 (bez priključka zahodske školjke) 10 m.protok iz crpke ili ostala količina otpadne vode. visinska razlika H mora biti manja od 1 m.5 25 50 70 100 bez W C . ali bez kuhinje Jednosobni stan za sve predmete odvodnje Hotelska soba i si. svaka se daljnja crpka uzima u račun sa 0. odnosno sa DN 70 duljine do 10 m i visinskim razlikama H od 1 do 3 m treba poslije vertikalnog dijela ugraditi sljedeću veću DN ili cjevovod od zračiti. može se ukupno potrebna energija za njihov pogon reducirati.25 preko1 do 3 bez ograničenja bez ograničenja bez ograničenja bez ograničenja 50 50 maksimalne DN Kriteriji za polaganje 70 50 neodzračeno 1 odzračeno - Duljina L m'l 50 50 70 70 do do do 3 6 5 Visina H m1) do 1 preko 1 do 3 do 1 preko 1 do 3 do 1 neodzračeno DN 50 70 od vertikale 70 100 od vertikale 100 odzračeno DN - Kada z a kupanje s priključkom na podni izljev >40 do 3 do 5 do 0. veliki automati za pranje rublja odnosno posuđa koji su tlačnim vodom priključeni na kanalizaciju Proračunska količina otjecanja % dotok vode Ve dotok vode 14 dotok vode l/p protoka pumpe Dimenzioniranje kanalizacije • Priključci Q> Za pojedinačne priključke umivaonika. sabirni ili glavni vod) do najvišeg sifona L razvijena duljina voda do najudaljenijeg sifona 6 umu 3 (3) Nominalni presjeci sabirnog priključka u ovisnosti o kriterijima za polaganje cijevi (4) Nominalni presjeci sabirnog priključka u ovisnosti o kriterijima za polaganje cijevi 14 . A k o je više crpki za otpadnu vodu priključeno na jedan zajednički glavni ili sabirni kanalizacijski vod.H maksimalno 4 m iznad položenog voda . © Udio oborinske vode u mješovitoj kanalizaciji Slučajevi opterećenja l/r otjecanje oborinske vode Pojedinačni priključni vodovi Osnovni DN D N uz uzimanje u obzir kriterija z a polaganje Predmeti kanalizacije Kriteriji za polaganje Visina H Broj lukova komada m 1> 2) do 1 preko 1 i do 3 preko 3 do 3 do 3 preko 3 Neod.a 100 saWC 100 saWC svi 100 Pojedinačni priključni vodovi 70 do 10 Pojedinačni priključni vodovi bez W C školjke 100 preko 10 ii do 1 preko 1 125 do 3 100 16 - - W C školjka W C školjka. Za sabirni vod sa DN 50 duljine L do 6 m. tuš-kada i sjedećih kada koji nemaju više od tri promjene smjera (uključivo luk na sifonu) m o ž e se primijeniti nominalna dimenzija DN 40.5 do 10 70 16 70 50 Pojedinačni priključni vodovi 50 preko 3 preko 5 100 bez W C .25 bez ograničenja 40 40 Sabirni priključni vodovi D N uzevši u obzir kriterije polaganja do 3 Kada z a kupanje s direktnim priključkom 50 preko 3 i do 0.Vrste jedinice a) višesobni stan za predmete odvodnje svih sanitarnih prostorija b) višesobni stan za predmete odvodnje svih sanitarnih prostorija. treba primijeniti DN 50. sabirne i glavne vodove) Reducirane karakteristike priključaka Za slučajeve opterećenja prema tablici 2 treba pri dimenzioniranju uzeti u obzir dotok vodel4 odnosno protoku pumpe l/p ili otjecanje oborinske vode VR Pri tome se ne preračunavaju u karakteristike priključaka AWX. Sabirne vodove dulje od 5 m i DN 100 s priključcima zahodskih školjki i visinskim razlikama H o d 1 m ili više treba bezuvjetno odzračiti.Odzrazračeno čeno Duljina L m1> DN 40 50 70 DN 40 40 50 40 Umivaonik. uz uvjet da zbroj \/q i V m odnosno V s ne prelazi kapacitet glavnog ili sabirnog voda.priključak na vertikalu preko FB .4 Vp.razmak W C . 4 4 © Karakteristike priključaka određenih jedinica (za vertikalne. uređaji za dizanje fekalne vode. Sabirni priključni vodovi @ Sabirni neodzračeni priključni vod nominalne dimenzije DN 50 smij e biti dug (uključivo najudaljeniji pojedinačni priključak) najviše 3 m.25 do 1 preko 1 i do 3 preko 1 do 3 prekol i do 3 40 70 40 1 70 3 3 1. O D V O D N J A IZ Z G R A D E I ZEMLJIŠTA Dimenzioniranje kanalizacijskih uređaja u nastavku na tlačne vodove Vodove sa slobodnim vodnim licem u nastavku na kanalizaciju pod tlakom treba dimenzionirati kako slijedi: a) kod kanalizacije oborinske vode treba protok iz crpki Vp pribrojiti toku oborinske vode V r . 1 m horizontalne udaljenosti do vertikale Pojedinačni priključni vodovi 100 100 do 5 do 5 do 1 preko 1 do 4 preko3 bez ograničanje 100 100 100 100 - 25 >16 prisilno odzračivanje prisilno odzračivanje svi prisilno odzračivanje 3 W C s jednim umivaonikom (WT) u E G . npr. Računska provjera prekoračenja kapaciteta potrebna j e samo kod vodova koji su dirrienzionirani za stupanj punjenja h/d\ = 0.7. b) kod fekalne i mješovite kanalizacije mjerodavna je veća vrijednost . za sve predmete odvodnje T.AWS 5 4 OSNOVNE NORME DIN 1986. Slučajevi opterećenja Niz praonika i niz tuševa Laboratorij Uređaj za odjeljivanje prema DIN 1999-1 do 3.a maksimalno 1 m od vertikale H L visinska razlika od priključka na odzračni vod do sifona predmeta odvodnje razvijena duljina cjevovoda do sifona iLst l A Maksimalno dopuštene duljine i visinske razlike pojedinačnih priključnih vodova 2) broj lukova uključivo izlazni luk sifona H visinska razlika od priključka na odzračeni vod (vertikala.5 - 50 - Podni izljev s priključkom kade ili tuškade 70 preko 5 do 10 100 70 4. sjedeća kada 40 do 3 Kada z a kupanje .D N vertikale > 7 0 40 do 1 do 0. Ima li više od tri promjene smjera. max.5 4.a " 100 do 10 preko 1 do 3 preko 6 preko 10 preko 10 do 5 do 5 i i i preko 3 preko 3 preko 3 do 1 1 100 prisilno odzračivanje - 100 bez ograničenja 70 100 100 - 1. DIN 4040-1 i-2 i DIN 4043 Kanalizacijske pumpe.

vrtne staze s vodom vezanom površinom ili . navedena je i količina otpadne vode Vs koja proizlazi iz zbroja AWS s.4 0.9 146. npr.2 97. djelomočno učvršćene.5 l/s maksim. .2 maksim. 200 l/(s • ha).4 8. Vrijednosti ispod izlomljene crte smiju se za dimenzioniranje primijeniti samo uz obrazloženje (v. . s planiranim plavljenjem.zasađene krovne površine1* . 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) odzračivanjem priključiti na zasebnu Vertikalne fekalne kanalizacije s direktnim ili indirektnim pomoćnim K = 0.5 17.vodom vezane površine .površine pošljunčane ili obrađene šljakom.1.asfaltne površine .1 18 125 219 303 795 - 9 64 112 154 406 4 31 55 76 199 100 125 150 25 44 61 159 16 28 39 102 8 14 20 50 *> vidjeti objašnjenja **' ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s. .n mm 70") maksim. Unutar područja preopterećenja treba pri polaganju cijevi uzeti u obzir reaktivne sile koje se pojavljuju. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA d.6 7.0 Vertikalna fekalna kanalizacija sa sekundarnim odzračivanjem Vrsta površine Koeficijent otjecanja V Vodonepropusne površine.0 l/s I. npr. ali najmanje dvogodišnji petominutni pljusak r ^ Q 5 y U tom slučaju je za veće ravne krovove (oko 5000 m 2 ili više) potreban proračun preopterećenja na slučaj dvadesetogodišnjeg petominutnog pljuska r 5 ( 0 05) .).3 Vodopropusne površine bez odvodnje ili sa zanemarivom odvodnjom.5 4.8 9. Odstupanja od ovih pravila mogu biti: .2 97.5 l/s maksim.2 97.prilazi i parkirališta od šupljih zatravljenih blokova 0.9 146.4.0 10. dopust.posebne izvedbe krova. = 0. npr. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) (J) Vertikalne fekalne kanalizacije s odzračivanjem priključiti na zasebnu DN K= 0.1 : 1 9 8 8 .7). Dimenzioniranje kanalizacije oborinske vode • Dimenzioniranje otjecanja oborinske vode • Proračunska količina oborina Otjecanje s neke slivne površine treba izračunati prema jednadžbi 64 112 154 408 13 22 31 82 8 14 20 52 4 7 10 25 *) vidjeti objašnjenja **) ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s.3 0. broj WC-a - 68. Ako mjesne vlasti ne raspolažu podacima o oborinama.6 treba pri unutarnjoj odvodnji većih krovova predvidjeti zadovoljavajući rezervni odvod. Dopunjujući DIN 1986 .0 l/s OSNOVNE NORME DIN 1 986.7 14.1 : 1988-06.tarac s više od 15% reški.3 0. naveden je i granični broj zahodskih školjki (daju velike količine tekućeg i djelomično krutog otpada) koji se smije priključiti.8 0. sintetički travnjaci . dopušt. '' Prema smjernicama za projektiranje. dopušt. retencijskih bazena i si. Pri tome se može primijeniti formula © ili -> © s. a opterećenje vodom obuhvatiti statičkim proračunom.5 l/s K= 0.AWS maksim. broj WC-a - I. ali najmanje na dvogodišnji petominutni pljusak r5{0. broj WC-a - K = 1. izvedbu i održavanje krovne vegetacije Smjernice za ozelenjavanje krovova ® Koeficijenti otjecanja y za određivanje otjecanja oborinske vode Vr 15 . 16. DN *) K = 0. 1988 .1 5.parkovi i površine pod vegetacijom .gumna . može se proračun provesti s veličinama -> s.6 0. Kanalizacijske vertikale sa sekundarnim odzračivanjem mogu se opteretiti sa 70% većim protokom. prema DIN 1986 . Osim toga. npr. uz suglasnost 1.zbog različitih pretpostavljenih veličina pri dimenzioniranju odvodnje zemljišta s jedne i odvodnje iz naselja s druge strane. 16 © . broj WC-a DN *> d.dječja igrališta s dijelom nepropusnih površina . Kako bi se izbjegle smetnje u pogonu.za ekstenzivno ozelenjene preko 10 cm debljine sloja . .5 0. Vertikale s glavnim odzračivanjem treba dimenzionirati prema © U © je naveden i broj priključaka kojima se vertikala smije opteretiti. slivna površina u m 2 . plavljenje neugroženih površina.5 115. Glavni vodovi izvan zgrada mogu se od DN 150 naviše dimenzionirati prema (h/d.5). rampe l .za ekstenzivne ozelenjene ispod 10 cm debljine sloja Djelomično propusne površine i površine sa slabim otjecanjem.7 0. maksim.0 121. primijeniti i manja proračunska količina oborina.2 10. broj WC-a - © gdje znači: Vr A i// r T(n) 10000 u l/s 68.9 146. min VS I.7 l/s I.6 0.7 l/s K = 1.AWS maksim.0 5.tarac od betonskih blokova položen na prijesak ili šljaku opločene površine .5 115.3 0. One se kompenziraju zadržavanjem oborinske vode pri trajanju pljuska od 15 minuta na 0.3 27 185 324 441 1183 14 94 165 225 604 7 46 81 110 296 - 100 125 150 37 65 88 237 24 41 56 151 12 20 28 74 otjecanje oborinske vode u l/s.1. I. koeficijent otjecanja @ r T ( n ) proračunska količina oborina u l/(s • ha). .6. npr.7 i/s K = 1.površine od sintetičkog materijala.5 0.AWS mm 70"> 100 125 150 l/s maksim. = 0. npr. broj WC-a 9 - K = 0.3 1.AW% Vs l/s 2.6 6. *> vidjeti objašnjenja **> ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s .AWS maksim.5 115.3 K = 0.0 samom zemljištu (eventualno poniranje.0 121. Dimenzioniranje prema ©. DIN 1986 .) .0 l/s maksim.za sabirne i glavne vodove unutar zgrade može se. javljaju se razlike u očekivanoj količini vode.krovne površine nagiba većeg od 3° i . m. 13.betonske površine.AWS maksim.5) uz odobrenje lokalnih vlasti. S AW% broj Vs d¡ m m mm WC-a l/s 68.vidjeti i DIN 1986 . broj WC-a - 70») 2.0 121. 1988 .6). 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) (Z) priključiti na zasebnu Kanalizaciju oborinske vode unutar i izvan zgrada treba dimenzionirati na proračunsku količinu oborina od najmanje 300 l/(s • ha). tab. kocka 10 x 10 cm i manja .travnjaci lokalnih vlasti.za intenzivno ozelenjene .3 6.glavni vodovi oborinske vode ispod površina koje ne treba štititi od poplave mogu se proračunati na manju količinu oborina.učvršćene površine s ispunom reški i . Glavne i sabirne kanalizacijske vodove (položeni vodovi) treba dimenzionirati prema (h/d-.športske površine s drenažom .maksim.1 5 33 57 78 208 2 16 28 38 102 Kanalizacijske vertikale Najmanja nominalna dimenzija kanalizacijske vertikale je DN 70. npr. Veličine protoka pri djelomičnom punjenju cijevi dane su prema položaju (unutar ili izvan zgrade .5 0.teraco sa zalijevanjem reški J .krovne površine nagiba < 3° . Izolaciju treba izvesti iznad visine plavljenja.krov s kulirom . broj WC-a - I. .

radnog lista A 118 u tablici 15. Za funkcioniranje potreban uspor u području odvoda ne smatra se plavljenjem krovne plohe ako su odvodi usklađeni s odredbama DIN 19599.6 r = 300 l/(s • ha) V= 1. statistički gledano. /i/d. cijev puna bez unutarnjeg ili vanjskog pretlaka). Reduciranje nominalne dimenzije cjevovoda u smjeru tečenja vode dopušta se. Vm = V. na prijelazu u glavnu ili sabirnu kanalizaciju koja djeluje kao cjevovod sa slobodnim vodnim licem. i~5(0.DN 50 60*» 75 80*> 100 118**> 120**' 125 150 200 max. Halle*) Hamburg Hannover Hannover-Langenhagen Homburg (Saarl. ako je to dokazano hidrauličkim proračunom. bez obzira na -> 0 nalnu dimenziju najmanje DN 100. + Vr u l/s Nominalna dimenzija svih cijevi u zemlji mora iznositi najmanje DN 100. Gießen Göttingen Grambek/Holst. fi 5 ( i) petnaestominutni pljusak čija se količina.5 A m2 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 r = 400 l/(s • ha) V= 1. proračunana metodom koeficijenta vremena Kao primjeri petominutnog pljuska. navode se podaci iz ATV . statistički gledano.0 cm/m.3 7.radnog lista A118. Za dimenzioniranje sustava treba računati s najmanje 300 l/(s • ha).0 A m2 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 i//= 0.1 : 1 9 8 8 . DIN 19538.7 7.6 8.05) petominutni pljusak čija se količina.6 4. Posebna izvedba krova s planiranim plavljenjem mora imati hidroizolaciju do iznad visine plavljenja i mora biti dimenzionirana prema statičkom proračunu. Pri dimenzioniranju tlačnih vodova za odvođenje oborinske vode. statistički gledano.radnom listu A 118. Na izljevu. dop. Količina oborina 16 .8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 ¥ = 0. čija se količina na promatranom području.) Lübeck Mainz Mönchengladbach Mühlhausen*' München Munster-Lager Neumünster Oldenburg Osnabrück Passau Rüsselsheim Saarland (allgem. Za glavne vodove mješovite kanalizacije izvan zgrade s priključkom na kanalizacijsko okno sa slobodnim tečenjem mogu se upotrijebiti cijevi sa DN 150 ili više (h/d\ = 1. za vodove oborinske vode od lima se vrijednosti u tablici osnivaju na lijevkastim uljevima (naglavci) **' Odgovara DN 125 prema DIN 19535-1. tj. imati nomi- Frankfurt/Main Garmisch-Partenkrichen Gelsenkirchen Odvodnja s krova p o d t l a k o m Za ovaj sustav treba provesti hidraulički proračun koji se odnosi na građevinu. prekorači jednom u dvije godine. prekorači jednom godišnje.6. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA Količina oborina 'i 51 () r 5 05 <. kao raspoloživa tlačna visina uzima se razmak između odvoda i površine usporene vode. V. Petominutna količina oborina.) r 5(0. prekorači jednom u 20 godina.8 2. DIN V19560 i DIN V19561 Veličine slivnog područja koja se mogu priključiti na kanalizaciju oborinske vode i njene priključne vodove pri minimalnom uzdužnom nagibu (/ mm = 1.7 1. = 0. statistički gledano.5) petominutni pljusak čija se količina.5 m/s.8 A m2 23 37 56 80 146 227 238 265 431 924 y/=0.2 1.Q5) l/(s • ha) 254 267 212 240 214 240 260 227 294 267 227 214 223 267 445 267 267 218 260 187 220 223 218 292 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 289 301 303 296 280 265 292 445 312 272 189 249 540 569 450 512 455 512 554 367 625 569 484 455 474 569 948 569 569 464 554 398 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 498 412 640 474 526 512 711 583 616 640 644 630 596 564 621 948 663 578 403 531 v 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 131 125 105 74 97 150 112 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 *' Dimenizije prema DIN 18460. Dimenzioniranje mješovite kanalizacije Količina mješovite otpadne vode. jednom u dvije ili jednom u 20 godina.7) Sva u zemlji položena kanalizacija mora. odstupajući od odredaba u DIN 1986 . f5(0. Pri dimenzioniranju sustava odvodnje zemljišta treba uvijek koristiti posljednje izdanje ATV . Izričito se napominje da se sada te vrijednosti mijenjaju u skladu s promijenjenim količinama oborina. prekorači jednom godišnje. Ova se količina može samo u obrazloženim iznimnim slučajevima upotrijebiti za dimenzioniranje sustava odvodnje zemljišta.) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus/Solling Trier Tübingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhemshaven Wolsfburg *'Ove vrijednosti potječu iz publikacije "Regenspenden in Deuhschland (Grundwerte für die Entwäserungstechink)" GE 1940. Lokalna konstanta u metodi koeficijenata vremena prema ATV .5 13.0 A m2 18 30 45 64 117 182 190 212 344 740 y/= 0. treba osigurati pretvaranje visoke kinetičke energije reduciranjem brzine tečenja na < 2. I/s 0.) Idar-Oberstein Ingolstadt Jever Köln Konstanz Krefeld Lampertheim (Hessen) Lingen (Ems) Leipzig*) Losheim (Saarl. mjerodavna za dimenzioniranje kanalizacije.5 A m2 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld*) Bonn Braunlage Bremen Bremerhaven Bremervörde Dieburg Dortmund Dresden*1 Essen Flensburg 114 120 95 108 96 Mjesto OSNOVNE NORME DIN 1 986.radnog lista A118 podloga su za proračun petominutnih količina metodom koeficijenta vremena. Jednom godišnje prekoračene količine oborina petnaestominutnog pljuska r 15(10 ) prema Reinholdu i noviji podaci iz ATV . sastoji se od količine fekalne vode Vm i količine oborinske vode Vr.8 29.

visina 2.8 x 1 Dim snzije u nm B A Z od do 1000 1800 2600 1000 1300 1950 450-500 700-850 800-900 DNZ u mm 100 125 150 I I D bez penjalica bez penjalica I I D Jr Iii LLU-JjJ 10- Obiteljska zgrada Zgrada za više obitelji Stambeni blok m3/h m 3 /h m /h 3 - *' Okna iznad podne visine od 2 m iznad dna okna mogu se izvesti s promjerom od 0.1 Kućni priključak plina Glavni ventil za plin Izolacijski komad Zatvarač Mjerilo potrošnje plina 6 Izjednačavanje potencijala 7 Cijevi grijanja 8 Vertikalna kanalizacija 9 Uzemljenje u temeljima 10 Kutija kućnog priključka struje 11 Kabel telekomunikacija 12 Gromobran 13 Otvor za ventilaciju 14 Priključak vode 2 3 4 5 OSNOVNE NORME DIN 1986.8 >0.9x0. Moraju biti pristupačne s općenito pristupačnih prostora (npr. Kod priključka na toplovod moraju vrata imati jedno zatvoreno krilo. Prostoriju treba zaštititi od smrzavanja. Mora postojati mogućnost odzračivanja izravno u vanjski prostor.8 0.6 X 0.9 r Kapacitet Visin. Kod priključka na vodovod ili toplovod potreban je odvod u podu.00 m.0 il.80 m. Dimenzije prostorije za priključke: do 30 stambenih jedinica / do 10 stambenih jedinica ako postoji priključak na toplovod: svijetla širina >1. stubište.00 m -> Q .© • Zidovi moraju odgovarati klasi vatrootpornosti najmanje F30.18012. u temeljima Daljinski dojavni uređaj Plinska cijev Cijev grijanja PE Kabel osiguranja V Spojni kabel za TN mrežu W Brojilo potrošnje vode Izolacijski komad plinske cijevi Dugi navoj Nosač izjednačenja potencijala Kutija priključka jake struje Kutija priključka jake struje 1 Mehaničko odzračivanje kupaonica/WC < 100 l > 2 Otpadna voda < 100 | > 3 D o v o d grijanja D N 2 5 4 O d v o d grijanja D N 2 5 5 Topla v o d a D N 2 0 6 Cirkulacija D N 1 5 7 Hladna voda D N 25 1 2 3 4 5 6 7 Rev. Temperatura u prostoriji ne smije prelaziti 30°C. podrumski hodnik) i ne smiju služiti za prolaženje. Moraju se nalaziti uz vanjski zid kroz koji prolaze priključni vodovi . Kanal fekalne vode Kana! mješovite vode Kanal oborinske vode Priključak vode Priključak plina Priključak na toplovod 8 Priključak struje 9 Priključak telekomunikacija (7) Sanduk sa crpkom Odzračivanje preko krova Tlačna ravnina • Gornji rub poklopca okna javne kanalizacije tlačni vod dno priključnog kanala Svjetla širina (LW) za okna u m za dubinu okna od >0. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA U obiteljskim zgradama za jednu ili dvije obitelji nisu potrebne prostorije za kućne priključke.8 1*1 0. (J) Prostorija za kućne priključke prema DIN 18012 PE FA Antena Gromobran Uzemljenje npr. Presjek okna Priključak na mjesnu kanalizaciju W W W O ' 0.> © .80 m. duljina 2. Temperatura pitke vode ne smije prelaziti 25°C.8 dno mjesne kanalizacije SZ.8 m Primjer zglobni priKljučaK 18 ® Mjere za okno -> © © Izvedba okna sa zglobnim priključkom (8) Uređaj za dizanje DIN 1986 T31 17 . okno ij) 1. vrata najmanje 65/195 cm. visina 2. Prostorije za kućne priključke treba projektirati u suglasnosti s poduzećima za opskrbu i odvodnju. Do 60 stambenih jedinica / do 30 stambenih jedinica s priključkom na toplovod: širina 1.4m do <0.00 m. dizar ja u m 3 7 14 47 64 144 12 22 100 - • ' si otvor za čišćenje 0. duljina 3.50 m.

umivaonik za ruke © V Vertikala Oznake za smjer a) prolazno b) počinje i nastavlja se prema dolje c) dolazi odozgo i završava se d) počinje i nastavlja se prema gore ( | | ) Bide (3|) Pisoar 0) c ) s (3^) Pisoar s automatskim ispiranjem • / / / / / / / T—J ( § ) Promjena materijala |qJ WC školjka. ©pod tlakom označava se s DSako je (2^) Postrojenje za dizanje fekalne vode (2^) Kada za kupanje Mješovita kanalizacija ( ) Tuš kada © O ovisno o vrsti vodova Odzračnjvod. dvostruki ( l j ) Sifon (12) Izljev ili odvodni žljeb bez sifona (13) Izljev ili odvodni žljeb sa sifonom ^ ^ Stroj za pranje posuđa Hl ® - M ® nn— nn— Odvod s @ vodu bezpovratnim zatvaračem za fekalija (15) Separator masti (41) Stroj za pranje rublja -CD- "TlT ^ 2 } Stroj za sušenje rublja mr "nr -CD(tD nn— H Sp (16) Separator škroba Klima uređaj © Separator benzina (separator za lake tekućine) ^ 8 ) Taložnik za mulj (19) Separator kiselina Mali uređaj za pročišćavanje. npr. 1986. višeetažni sustav Mali uređaj za 1 pročišćavanje. oznake za smjer kao -> (D . ®tlakom označava se sako je pod DS Nacrt Naziv (27) Pumpa za odvodnju podruma i i i i i g i • i i Kanalizacija oborinske vode. zidna T • (37) Izljevna školjka (trokadero) ( ) Zatvarač cijevi za čišćenje (3^) Sudoper. jednostruki (IO) Promjena nominalnog promjera (3S^) Sudoper. višeetažni sustav Mali uređaj za pročišćavanje.S i m b o l i i o z n a k e za kanalizacijske v o d o v e i p r e d m e t e DIN 1451. počinje i nastavlja se prema gore H ^ (31) Umivaonik. upojni Tlačni ispirač WC-a Podzemni hidrant DIN 2425 Nadzemni hidrant DIN 2425 Vrtni hidrant DIN 2425 Izljevni ventil s plovkom •o-e18 n Okno sa slobodnim protokom (prikazano za odvod fekalne vode) Okno sa zatvorenim protokom Prskalica za tuš . ( 7 ) Zatvarač na kraju cijevi © -a Cijev za čišćenje s kružnim ili pravokutnim otvorom tr m 7777777/ v (3^) WC školjka. dvoetažni sustav Mali uređaj za pročišćavanje. 1 8 4 6 0 OSNOVNE NORME V O D O V O D I KANALIZACIJA Tlocrt Tlocrt Nacrt Naziv Fekalna kanalizacija. višeetažni sustav K K V K N Kl |—/Vo Slavina hladne vode W (53) Slavina tople vode Pomična slavina hladne vode "ET nn— H Sp Separator ložulja (separator za lake tekućine) Brana za loživo ulje Brana za ložulje s povratnim zatvaračem Povratni zatvarač za vodu bez fekalija Povratni zatvarač za fekalnu vodu Slavina s navojem -€> ® bunar Upojno okno. stojeća //)////.u Prskalica na cijevi .

4 5. također i za dimnjak za otpadne plinove Filtar Plinska grijalica za prostorije Plinski protočni bojler ra.1-13. klinove ® ® © © 1 Kućni priključak okomito na frontu zgrade Gradski plin I 1 m3 Spoj s dugim navojem Vijčani spoj Spoj prirubnicom Zavareni spoj 8 1 Kombinacija elemenata na ulazu u zgradu 2 Regulator tlaka 3 Zatvarač 4 Plinsko brojilo 5 Ulazni vod 6 Opskrbni vod 7 Odvojak 8 Armatura z a priključak aparata.62 1. Plinovod ne zathijev a zaštitu od smrzavanja 2 Plinska cijev ispod ž b u k e 3 Plinske instalacije u oknima ili kanalima se moraju ventilirati. a k o j e kotlovnica u tavanu. terrnostatski zatvarač 9 Plinski aparat: štednjak.91 0. ne treba osigurati od smrzavanja —|rt 4-rk T .67 0.kućni Plinski štednjak (4 plamenika) Instalater priključak 3 Obložna cijev 4 Osigurač na izvlačenje 1 Slobodno postavljen plinski cjevovod.5-28.9 2.Simboli za plinske instalacije OSNOVNE NORME PLINSKE INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI 25 © © © © © © © © © ® © Otvoreni cjevovod (s podatkom o nominalnom promjeru) Pokriveni cjevovod (s podatkom o nominalnom promjeru) Promjena presjeka (s podatkom o nominalnom promjeru) Plinski pričuvni bojler Plinska grijalica za prostorije s montažom na vanjski zid (s podatkom o kapacitetu) Plinski grijači kotao Plinski aparati Plinski bojler Cirkulacijski bojler Spremnik vruće vode Plinska peć / plinski kotao Termički kapacitet kW 8. Ol -cfe Plinski štednjak s grijalicom (4 plamenika) — H 2 - 5 Glavni zatvarač ( H A E ) s integriranim izolacijskim elementom 6 Granica između G V U i instalatera 7 Regulator tlaka Dumm] Tiiinim Plinski hladnjak Opskrba plinom (48 Plinska toplinska pumpa 1 Minimalna zapremina 1 m ' / k W 2 Otvor z a otpadne plinove kod kapaciteta kotla do 50 k W 2 5 0 c m ' blizu poda 3 Otvor z a otpadne plinove pri kapacitetu kotla preko 5 0 kW: presjek otvora 1 5 0 c m 2 + 2 cm 2 z a svaki k W preko 5 0 k W Primjer kapacitet kotla 6 5 k W = 5 0 kW+ 15 k W 1 5 0 c m 2 + ( 1 5 x 2 = 3 0 ) cm 2 = 180 c m 2 Polaganje plinskih cjevovoda Cijev za otpadni plin (s podatkom o promjeru) Uređaji za otpadni plin (s podatkom o dimenzijama). Otvori oko 1 0 c m 2 Kod spuštenih stropova moraju se ti otvori razdijeliti u dijagonale. npr.3 Protoka plina m 3 /h 1. zaklopac z a i.komad za čišćenje K .6-60.70-1. bojler Produkti sagorijevanja plina Osigurač strujanja i zaklopac za otpadne plinove Zaporna slavina Zaporni zasun Zaporni ventil Yï P0=31 SÜF Plinska brojila na katovima T Terrnostatski zatvarač Kutna slavina Redukcija tlaka Plinsko brojilo u podrumu F T O H T X X X X X X X X Plinsko brojilo 1 Opskrbni vod gradske mreže 2 Čelični vod . plinovodi se mogu postaviti s vanjske strane zgrade.1 9.34-7.komad za čišćenje * \ Automatski .30 m 19 .79 Ulaz plinovoda u zgradu (3 Izolacijski element Instalacija u usponu Nastavak instalacije u usponu Instalacija u padu Križanje dvaju vodova bez povezivanja Fleksibilni vod plin žuto / hladna voda svjetloplava cirkulacija tamnoplavo /T Boje topla voda karmin crveno w preljev crno grijanje toplom vodom dovod cinober crveno grijanje toplom vodom odvod plavo za vodove: Vrijednosti priključaka na plinsku instalaciju pijesak Križni spoj Odvojak © Plinske vodove položiti u sraslo tlo.14-3.8-28.23-3. Lri Kotlovnica > 35 kW É m Plinski kombinirani bojler Kućni priključak za vodu i plin u istom prostoru širine 1 m i dubine 0.

veličina. Kod unutarnjih prostorija. ventiliranih prema DIN-u 18017. treba 0 Plinski bojler u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom Kupaonica Kuhinja s prozorom š 150 cm - 2 nn Protočni plinski bojler u kuhinji s prozorom Otvor za otpadni zrak prema ventilacijskom oknu ispod uvoda odvodne cijevi iznad osigurača strujanja plinskog bojlera S 1. Građevinske mjere su svijetle mjere dovršenih prostorija i otvora.25 17. treba smjestiti što bliže dimnjaka. ali iznad osigurača strujanja Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici. Ti prostori između zapaljivih materijala i potrošača odnosno pregrada ne smiju biti zatvoreni kakb ne bi došlo do akumuliranja topline. © Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom. 2. (2) Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom Kuhinja s prozorom obujam prostorije izračunati prema građevinskim mjerama.75 15 16. Za veličinu i ventiliranje prostorije mjerodavno je nominalno termičko opterećenje. Gornji ventilacijski otvor prema susjednoj prostoriji bez mogućnosti zatvaranja Isto od ventilacijskog okna blizu poda nn Uređaji .potrošači plina smiju se postaviti u prostorijama samo ako njihov položaj.25 12. dopušteno samo ako postoji 1m3 obujma prostorije po instaliranom kW Kuhinja s prozorom Otvor za otpadni zrak prem oknu ispod odvodne cijevi.5 13. te ako ih je atestirao DVGW.5m instalirani 6 m2 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 (5) 15 m3 20 25 35 40 45 50 55 60 65 75 3. Ne smije se ometati odvođenje otpadnih plinova. osim onih na vanjskim zidovima. ako su u zatvorenom sandučastom okviru. nn Otvor za otpadni zrak ispod uvoda odvodne cijevi Gornji ventilacijski otvor otpada Mali bojleri (protočni) U prostorijama do 5 m 3 obujma ne postavljaju se mali bojleri a u onima od 5 m 3 do 12 m 3 treba postojati odvod otpadnih plinova iz malog bojlera. Razmak između dijelova zgrade od zapaljivih materijala i izvana zagrijavanih dijelova plinskih uređaja i instalacija ili eventualno umetnute zaštite od toplinskog zračenja mora biti dovoljan da se isključi opasnost od požara. Taj razmak mora svakako biti ^ 5 cm. Takve prostorije moraju imati ventilacijske uređaje.5 140 W/m 27 W/m2 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110 W/m 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 80 W/m2 63 78 109 125 141 156 172 188 203 219 40 W/m2 94 W/m2 126 156 218 250 282 312 344 376 406 438 © Primjeri za dovod zraka za sagorijevanje i odvođenje otpadnih plinova preko krova 2 34 W/m2 47 W/m i 50/100 mm 0. dovod zraka iz susjedne prostorije kW koji će biti Tlocrtna Obujam. Prostorije od 12 m 3 do 20 m 3 moraju imati ili ventilaciju ili odvod plinova iz bojlera. površina uz vis.75 10 11. Za prostorije veće od 20 m 3 nije potrebna ni ventilacija ni odvod plinova.75 kW 5 6.00 m m © ( 7 ) Dimnjak za otpadne plinove ^ ^ Priključci na dimnjak za otpadne plinove Veličina i kapacitet toplinskih uređaja 20 .80 S 150 cm 2 . Obloga mora bočno i sprijeda udaljena ^ 10 cm od kućišta peći. Ventilacijske otvore treba rasporediti prema podacima i nacrtima proizvođača uređaja.75/1.25 8. moraju biti povezane s okolnim prostorom gornjim i donjim ventilacijskim otvorima presjeka po 600 cm 2 .Kupaonica Kuhinja s prozorom OSNOVNE NORME PLINSKE INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI DIN 18017 -> Q0 Otvor za otpadni zrak ispod uvoda odvodne cijevi iznad osigurača strujanja. Ostale peći. odnosno zbroj nominalnih termičkih opterećenja. Peći na vanjskim zidovima sa zatvorenim ložištem. građevinska izvedba i način potrošnje ne izazivaju opasnost.

općenito Truba ili rog s naznakom vrste struje Kućni interfonski aparat 50/270 (^Ć®) Sirena. 5 sijalica od po 60W Pomična svjetiljka Svjetiljka s prekidačem Svjetiljka u nizu Svjetiljka s prigušivačem Glavni signalni sat © Električni uređaj općenito Električni štednjak s tri ploče Kombinirani električni r®Ji ® štednjak s dijelom za ugljen pecnicom pećr ® Električni štednjak s Pećnica Peć -X © > DIN 4 0 7 1 1 . gong Ventilator t> o en Tipka za zvono Pozivna tipka s imenima Mikrofon ©Budilica za sigurnosni prekidač ©ograničenjem vremena zvonjave O .vidi gore (13) Klima uređaj Signaini i komunikacijski uređaji a o U h Telefizor izmjenični Stražarski automat. svjetlosna barijera Dojava požara s tasterom Automatska dojava požara Interfon. signalna sijalica. veza kuće i ulaza Protusmjerni interfon. 40 717 Sporedni sat . sušilo za kosu Stroj za pranje rublja Stroj za sušenje rublja Infracrvena grijalica 1T0 Dojava policiji o • o a Budilica s Dojava požara s mehanizmom za pokretanje UJ Dojava taljenjem metala -a I HVt I Slušalica Glavni razdjelnik (signalni uređaj) Preklopnik ispod žbuke ^ (JIM) Motorna budilica Budilica bez prekida ® "¿T Automatski pokazivač temperature Automatski pomoćni uređaj za dojavu požara m Vz Vz Ç? V . npr. npr. npr s jednim osiguračem Uklopni sat. npr. npr. sekretarska garnitura Telefon s potpunom vanjskom linijom Telefon s djelomičnom vanjskom linijom Telefon s internom linojom Zvučnik -D Magnetofon ( 6 ) Mikrovalna pećnica ( 7 ) Infracrveni grijač (X © © G D © Svjetiljka za nuždu Reflektor e Pozivna i prekidna ploča Svjetiljka s dodatnim V i ? svjetlom za nuždu Svjetiljka s dvije v S ' odvojene strujne niti 0 ^ -B- Brojilo Ploča za zagrijavanje ^ g ^ Stroj za pranje posuđa (IO) Kuhinjski stroj ® Uređaj za hlađenje. npr. npr. uređaj za duboko hlađenje. @svjetiljke po 58W 2 Radio aparat broj zvjezdica ®Zamrzivač. općenito rrrm Grijanje prostorije općenito Termoakumulacijska grijalica Električno grijano staklo EM mžiftHi & ^ 110 Sirena s naznakom vrste struje larmi (111 ^ © a Ulazni interfonski aparat Sirena s naznakom visine frekvencije. općenito Mehanizam za otvaranje vrata Signalna svjetiljka. 3 svjetiljke po 36W Ü] Dojava temperature Vremenski relej.potrošači struje OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJE Svjetiljka općenito Višestruka svjetiljka s naznakom broja i snage sijalica. npr. 140 Hz Sirena sa zavijajućim tonom. npr. dio 10 Višestruki telefon. . za stubišnu rasvjetu Relej ili prekidač sa žmiganjem Prekidač za strujni udar Niz svjetiljki.4 Í 1 Generator općenito Motor općenito —. s sigurnosnim prekidačem Dojava vibracija (trezorsko klatno) Dojava promjena svjetla. kuća .g - Fonograf D Uređaj za reprodukciju tona © -x ®\ Svjetiljka za paniku Pojačalo. npr. fotoćelija CH Truba ili rog. šiljak strelice označava smjer pojačanja Telefonski aparat.ulaz Telefonska centrala. broj zvjezdica vidjeti DIN 8950 dio 2 36 W 58 W © © © ® Ploča brojila.® zvonjave © Budilica sa svjetlosnim signalom /jj Preklopnik nad žbukom © © Čegrtalka Zujalo Sigurnosna brava za prolaznike Glavna stanica prostrojenja za dojavu požara Automatska dojava promjene osvjetljenja. Motor s naznakom vrste zaštite prema DIN 40050 ^ t Sušilo za ruke. općenito Niz svjetiljki. npr. od 150 do 270 Hz 21 . svjetlosni signal i Obrtni relej za frekvenciju zvuka I Barijera za frekvenciju zvuka Budilica. općenito -(D) 0+ (14) Uređaj za toplu vodu Spremnik za toplu vodu (16) Protočni bojler GH @ Friteza — n p r © Budilica s naznakom vrste struje o® 0 ŒD (jOl) Udarna budilica. za promjenu tarife za struju Flourescentna svjetiljka s priborom Flourescentna svjetiljka s podacima Svjetiljka s metalnim parama. općenito prema DIN 40700. npr. npr.

npr. jednopolni) @ Antenski odvojak. uzemljenje .priključna kutija Širokotračni Vodovi i spojevi v o d o v a (29) Izvedeno i U gradnji i u projektu \ pomični vod ! Podzemni vod. jednopolni) Izmjenični prekidač. 50A veličina 00 Rastalni prekidač za osigurače. npr. izmjene polova OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJA DIN 4 0 7 1 7 . npr. ©cijevi npr. nulovanje ©zaštitni prekidač (staro)ili (44) Signalnivod (45) Telefonski vod I Vod za radio i Vod sa simbolima i Pojednostavljeni prikaz ' Zaštitni vodič (PE) PEN-vodič 16A I Osigurač općenito ^05) Dodirni efekt. predprekidač ( 6 ) Mješovita struja izmjenična struja ®Niskofrekventna Visokofrekventna ®izmjenična struja Izmjenična struja ©najviše frekvencije Zaštitni vod. transformator za zvono ^03) Dodirni prekidač 22 . Vod usmjeren prema ' dolje jH M ^ 4 ) Utičnica s prekidačem (16) Natezni stup Rešetkasti ©općnenito stup Natezni stup Armiranobetonski stup v S ' općenito Natezni stup Stup sa stopom Dvostruki stup o-o-o-o-o -i-i-i-i-i- H Prekidač za isključenje u nuždi Zvjesdasti trokutni prekidač Pokretač. noćno uključivanje. npr. općenito © Vodovi. priključak na mrežu izmjenične struje Pretvarač. npr. tropolni . npr.stup Oslonac s vlačnim usidrenjem (2^) Oslonac s razuporom (28) Stup sa svjetiljkom / I Vod prolazi i gore i dolje I Spoj vodova Razvodna kutija. 16A. npr. tropolni Niskonaponski osigurač visokog kapaciteta (NH). Krajnji priključak. npr. npr. npr. dvožilni Koaksijalni vod i Pravokutni šuplji vod za ' najvišu frekvenciju I Vod usmjeren prema gore . telefonija. 63A tropolni 31) Prekidač. namjena uzemljenje.0 m Pretvarač općenito Ispravljač. npr. npr dvostruki /¡5q\ Antenski razdjelnik. npr. općenito K> Navojni osigurač. Utičnica za antenu (prolazna kutija) Antenska utičnica s priključnim otpornikom <xf Kh<f ^02) Senzorski prekidač 9 o Vod ispod žbuke Transformator. žica u Izolirani vod za ©vlažne prostorije Kabel polaganje u ©vani ilizazemlji Izolirani vod za suhe . jednopolni) Prekidač 1/2 (isključivanje. četveropolni Zaštitni prekidač i snage. npr.K S t r u j a DIN 4 0 7 1 0 O C D 'stosmjerna struja Izmjenična ©općenito struja Izmjenična struja s ©Tehnička izmjenična naznakom frekvencije struja Izmjenična ili istosmjerna struja (svestrana struja) / t ^ Izolirani vod u v S ' izolacijskoj cijevi prostorije. akumulator ili baterija m mm m fflm cí (Žl) Dimmer > (130) Antensko pojačalo . npr. vod za trepćuće svjetlo. I prikaz ako je potrebno i Kutija . potezni BRI © komunikacijski uređaj Vt (125) Telefonski razdjelnik ( S ) Telefonska utičnica (127) Utičnica za antenu Prekidač 4/1 (križni prekidač. oznake. Pasivni infracrveni ©senzor pokreta ^ © Vremenski relej. za stubišnu rasvjetu ^08) Prekidač za strujni udar ^09) Prazna kutija Oslonci vanjskih v o d o v a DIN 4 0 7 2 2 ( H ^ Vod općenito ( i j ) Podzemni vod ( l ^ ) Oslonac. 10A i tip Dll. npr. cijevni stup općenito /////////////++++++ X-X-X-X-X Strani vod Daljni oblici prikazivanja. kućište. tropolni) Prekidač 4/1 (grupni prekidač. konzola. vod za rasvjetu u nuždi Uvijeni vod. npr. razvodna ploča Uzemljenje općenito Mjesto priključka sigurnosnog voda prema VDE0100 (Si) RWA-tipka ventilatora © RWA . tropolni l Prekostrujni relej. A 3/N/PE Višestruka utičnica © © © Jednostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom Kao gore. jednopolni) Prekidač 6/1 (izmjenični prekidač. tijelo Element. npr. upravljački otpornik. 4 0 710 2 kHz • T ® H2 (k) O © Senzorski efekt.tipka dojave' 0 IfdvI ( S ) Dojava požara (tipka) ( S ) EDV . za trofaznu struju Dvostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom 4Cu 20 X 4 N . zatvarač ! Zaštitni prekidač. jednopolni) O ^ 5 ) Utičnica sa zatvaračem Prikaz po potrebi za '—J okomito Utičnica za razdjelni transformator Električni priključak općenito " 0 ® 0 3/N/PE 1 -0- © ^ 9 ) Priključak trofazne struje @ Poprečnoili postavljeni H .vodič Strujna traka A © Krovni nosač. razvodni ormarić.stup portalni stup @ Portal od rešetkastih stupova Uzdužno postavljeni A . s 5 stupnjeva pokretanja Tipka . 4 0 7 1 1 . krajnja račva Ormarić za kućni priključak jake struje općenito Ormarić za kućni priključak s naznakom načina osiguranja Razdjelnik Uokvirenje aparata. Zaštitni prekidač za motore. dvopolni) Prekidač 1/3 (isključivanje. Nadzemni vod. stup općenito -e( i j ) Natezni stup Drveni stup A. v f ^ dvostruki ^ Ž ) Vremenski prekidač -FX- 1 H h ( 7 l ) Masa. slobodni vod Vod na porculanskim l izolatorima (izolacijska zvona) Vod nad žbukom Vod u žbuki Y Prekidač 5/1 (serijski prekidač.prekidač Osvijetljena tipka prekidač Prekidač s kontrolnom sijalicom Prekidač 1/1 (isključivanje.

3 2.7 1.5 2.0 18.5 5. brojilo za plin Prema DIN 18 015/2 (46) Bogatija oprema * < E S Kuhinja — a 0 L16A8 P o izboru * i m_ raj Prostorija [ | ] za kućanske poslove Stroj z a glačanje .0 2.0 6. motka za zastavu 2.2 1.1 0.2 0.5 1.0 6.2 3.18A1B ' Razvodni plan " Rezerva 23 .0 0. Dnevni~šoba J 7 1 0 _blajjovaomca " ~ L"16A15 _ _ Djeca^ Kućni priključak J \<-(.1 0.Svjetlosni signalizatori DIH40708 Svjetlosni signalizator općenito Gromobranska instalacija DIN 4 8 8 2 0 Kontura zgrade o i ) Oluk i olučna cijev Armirani beton s y priključkom Električni aparat Električni štednjak Ugrađeni kotlić Ugrađena pećnica Mikrovalna pećnica Roštilj OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJA DIN 40 708.0 2. otvoren ( 3 ^ Podzemni vodovi / O * Vodovi ispod krova i pod žbukom 1.4 3.0 2.0 0.5 o o O © © Signalizator s uređajem za punjenje ( i T ) Signalizator s pisačem 0.0/24.3 7.7 0.3 0.0 18.5 4.0 3.0 2.0 3.2 4.2. akumulator © Brojilo za vodu.2 1.5 3.0 4. spremnik Rešetka za snijeg Toster / topla ploča Ručni misker / sokovnik / mješalica Ekspresna ploča Ploča za vafel slastice Espresso kava Friteza Napa Aparat za vrelu vodu Bojler Bojler Bojler Protočni bojler Protočna grijalica Električni stojeći bojler Glačalo Stroj za glačanje Centrifuga Kombinirani stroj za pranje Stroj za pranje rublja Stroj za sušenje rublja Sušilo za kosu Sušilo za ruke Sušilo za ručnike Ovlaživač zraka Infracrvena grijalica Solarij Sauna Kupaonska grijalica Hladnjak Zamrzivač Kombinacija hladnjak / zamrzivač Stroj za pranje posuđa Centar za pranje posuđa Usisavač Usisavač perkusioni Uređaj za čišćenje cipela Naprava za laštenje poda Priključna snaga električnih aparata Stambena površina m 2 do 50 od 50 do 75 od 75 do 100 od 100 do 125 preko 125 Broj strujnih krugova za rasvjetu i utičnice 2 3 4 5 6 Pokazivač s automatskim vraćanjem svjetleći ili mašući Pokazivač bez automatskog vraćanja Pokazivač bez automatskog vraćanja svjetleći 3 1/5 1 51/101/15 1 15 1/30 1 501.8 2.3 14.5 / O j Priključak na v i ? cjevovod ( 3 ^ Mjesto razdvajanja fc signalizatorom 4 ($) 14) Višestruki signalizator O @ Cijev i šipka za uzemljenje ( 3 ^ Uzemljenje ( 3 ^ Iskrište (4^) Iskrište zatvoreno (41) Stabilizator ( 4 ^ Prolaz kroz krov ( 4 ^ Dizalo JL —}(• H H - Signalizator obustave napajanja Baterije l I I I I 11 I I (16) Baterija od elemenata Stambena površina m 2 do 4 5 od 4 5 do 55 od 55 do 75 od 75 do 100 preko 100 Broj strujnih krugova za rasvjetu i utičnice 3 4 6 7 8 ^ © S i r —1| 1|- s k a b a t e n i a ( l 8 ) Element.5 1. 4 8 8 2 0 Priključena snaga (kW) Izmjenična struja Trofazna struja 8..0 0.0 0.0 1.1 © 1 0 - Prihvatna motka.0 2.8 2.6 0.0 .8 3.3 3.0 21.2 0. 16A9 L 1 b A * — t < L_ -•n L16A10 Kupaonica ' _ . ~ T .1201 200 I .41—j— Í-16A14 A 6 |L16A ^ Predsoblje / hodnik mm Kupaonica .0 0.0 4.0/21.150 1 301.5 5.0 18 (12) Brojilo Brojilo sa svjetlosnim 2.3 3.— 6 (2£ Krovni nosač za električne vodove Ekspanziona posuda.1000 I 0.0 ©Trepćući signalizator s pokazivačem smjera © Svjetlosni signalizator s prekidačem za zamračenje Svjetlosni signalizator s tinjalicom Pokazivač s automatskim vraćanjem Pokazivač s automatskim vraćanjem svjetleći I L T ] Čelična konstrukcija (2^) Metalni pokrov ( 2 ^ Dimnjak 0 0 © © © © © m .9-1.6 0.2 1.2 0.0 Î O (2|j) Antena (3^) Metalni cjevovodi / O Gromobranski v L / vod.0 8.e a .6 2.

mreža radîocentra^a Centrala za otvaranje vratiju Pretvarač Prijenosni pretvarač Analogno .polja Dojava promjene kapacitetnog polja K © U@ ® Centrala za dojavu prepada i provala © V Osiguranje preklopnim kapcima Centrale / pribor @signalizatorom Ü E M © Istovremeno otključajmo) vanje/zaključavanje dvjema osobama (SS) Prozorska ručica na zaključavanje BM ©Centralazadojavu pozara Z K (^7) Centrala za kontrolu prilaza Centrala za televizijsku kontrolu Centrala za prijavu provale u lokalu r c? Monitor ° °J Tipkovnica.zapreka .H H- Obrtni križ lî y y Okretna vrata ( 3 ) Magnetni kontakt ^ ^ ^ Dojava vibracija Tehnika dojave požara Termo .ili kosa rešetka Svjetlosna sklopka Sef Dvostruko sigurnosno staklo H 24 i Akustički signalizator À> Aktivator I registratorskog uređaja Terminal s podacima. uređaj za izbor slike Monitor s videosignalnim uključenjem slike Sigurnosni preklopni th ©lim brave «CD* FU H H ( 2 l ) VF .OSNOVNE NORME TEHNIKA OSIGURANJA .pregrada sa zatvaračem Čelična rolo . tipkovnicom © .maksimalni signalizator T d L_ _J r L n J 1 1 <jo> Ekran Vrata s električnim otključavanjem Vrata s električnim otvaranjem Nadsvjetlo C D Kontakt klatnom 0 Prekidač na vrpci Folija Tipkovnica Kućište i n i I Nadzirano kućište Termo .» DP Tehnika dojave provale £>>'71 y Optički signalizator Uključni relej Digitalni priključak na provodnik Analogno digitalni pretvarač s priključkom na provodnik smjer toka signala iÛJ r . baterija Automatski uređaj za biranje i najavljivanje m Samostojeći čitač sa 1 dodatnim unošenjem koda © © ® ® © © Rolo .pregrada © ) Rolo .polja Dojava promjene NF . Ultrazvučni Dopplerov javljač kretanja W S Ultrazvučna zapreka Kontakt s novčanicom © T T © © © © Poprečni zasun. JL ® • 0 ( D Kontakt na bravi Kontakt pri otvaranju p 2 Uključni relej Uređaj za daljinsko uključivanje Alarmni reflektor Kontrolni prolaz osoba L U * D l .otklopno krilo prozora. dvostruki zasun Osiguranje pdrumske rešetke ß 1 LD [_o o o_| ff Tehnika kontrole prilaza ( © Cilindar brava Osiguranje podiznih vrata Ograda Ograda od bodljikave žice Masivna ograda. osiguranje krila Križna ključanica Ključanica sa zakretnim zasunom V < < ^ 0 ® © UV signalizator plamena Signalizator pritiska (aktiviranje prskalica) TV kamera TV kamera s vario-optikom <? < 0 — c > © Svjetlosna zapreka Dojava svjetla (o) (42) Ručni signalizator TV kamera.digitalni pretvarač Mrežni ispravljač b—a & TO il -X—X—X—X+ + + Čitač isprava Samostojeći čitač isprava s dodatnim unošenjem koda Čitač sa stalnom vezom Čitač isprava s dodatnim unošenjem koda / 7 Dojava prepada T L J Elektromehanička sklopka Duhovna sklopka X L_' 1 J OL A L V1 J J Vremenska sklopka Akumulator.diferencijalni signalizator Optički signalizator dima Zaštitna rešetka -JUIT © ( 8 ) Dojava proboja ^ g ^ Dojava pritiska I nagazna hasura s A i p-^-n ( > lonizacijski signalizator dima V L J I Nadzirani razdjelnik C o Sigurnosna rozeta Sigurnosni dugi štitnik © © © Dojava loma stakla Dojava tjelesnih zvukova Pasivni infracrveni javljač kretanja A IR signalizator plamena Tehnika televizijske kontrole \L Okretno . zaštitno kućište Zaštitno kućište s obrtnom glavom kamere po vertikali i horizontali TV kamera s obrtnom glavom kamere po vertikali i horizontali TV kamera sa pokreta + H R Ključanica sa zasunom (95) Stražnja kuka Osiguranje rolo kapkom Uključni relej © Dojava slike rLol /77\ Vatrogasno spremište ključeva © J Mikrovalni Dopplero vi2/ javljač kretanja ^ 7 ) Mikrovalna zapreka Dojava promjene VF .

Crteži se mogu pričvrstiti i ljepljivim vrpcama od kreppapira . Improvizirana crtačka pomagala .» s. postoji i specijalna "šina" kojom se mogu postavljati različiti kutovi (patentirani autorov izum). objektivno geometrijskim crtežima.» @ i pohrane u ladicama. nešto tanjom polacentimetarskom i tankom milimetarskom podjelom . 5. 4. a za točnije skice milimetarski papir s debljom centimetarskom. Lepezasto mjerilo. Građevinski crteži tvrdom olovkom na jasno prozirnom. a za slikanje i grafičke prikaze vodootporni papiri. Najprije se presavije oko 2 cm široki rub papira koji će poslije postati obrub .» s.» Jednakokračni pravokutni trokuti s podjelom na milimetre i grade -> (9). 4 od lipovine ili topole pričvršćuju čavlićima s jednolikim zašiljenjem . uokviruju se zaštitnim rubom ("obrube se") . Ona je opremljena podjelom na oktometre i centimetre . Za početak se sa smotka režu listovi prikladne veličine.» © . 4176 "7 O «S 5000 / \SOOO — (7) Specijalno kutno ravnalo (8) Crtaći pribor © Trokuti Pomagala pri crtanju ( T ^ Pomoć pri šrafiranju Pravilno držanje prstiju 25 .» (3) ili se režu duž njenog unutarnjeg ruba . internacionalno čitljivo. Crtačka vještina olakšava mu izlaganje svoje predodžbe i uvjeravanje investitora. Za skiciranje mekom olovkom primjenjuju se tanki prozirni papiri. teško poderivom crtaćem papiru u DIN-formatu . podjela dužine . paralelni razmjernik za šrafiranje. privlačno perspektivnim prikazima. Krivuljari — > ? X i 1 V 0 A ? 1 T Papir za skiciranje (2j 250 1125 250 750 > j- I I Skiciranje (građevisnki raster) f3) ^ Dijeljenje papira Konični oblik pravilno Previjanje spriječava deranje (4) Obrubljivanje nacrta (§) Naprava za crtanje <Smm/ '. a ne cilj sam po sebi kao kod slikara. Njime svoje zamisli izlaže nedvojbeno. Takozvani crtaći strojevi uobičajeni su u inženjerskoj struci -»(§)• Osim jednostavne. Crtaći se papiri na jednostavnu crtaću dasku (za DIN-formate . Pojedinačni listovi kidaju se duž kutnog ravnala .iimimii' pnmmmf* p'.» (3). čime se ravnalo malo odiže od papira pa ne dolazi do brisanja crteža (zbog toga treba crtati odozgo prema dolje!).» 0 . Za crtanje tušem prikladan je transparentni papir.» (6y umjesto čavlićima (u tom slučaju može podloga za crtanje biti od nekog sintetičnog materijala [Cellon ili neki slični glatki materijal]). Za crtanje u skladu s normama i skiciranje pogodan je modularni raster (prema propisanim mjerama DIN 4172) (2).» © . U tome se stručni crtež i perspektivni prikaz razlikuju od umjetničke slike.» s.» © . Građevinski crtež je sredstvo za postizanje svrhe.1 I 1| V o đ e n j e malim prstom duž ruba ravnala CRTANJE Govor projektanta je crtež. Za prostoručno crtanje u mjerilu pogodni su blokovi za skice (DIN A4) s kvadratičnim uzorkom papira (veličina kvadrata pola centimetra).

Izometrije mogu nadomjestiti ptičju perspektivu ako su crtane u mjerilu š 1:500 -> (§). uz mnogo vježbe. Za crteže s mnoštvom crta treba upotrijebiti šablonu za brisanje -> © . ABCDE AlBCfWII (l^ Samoljepljiva slova i preslikači (8) Veličine slova mjere se u točkama Pisaći stroj za opisivanje Trokraki instrument za crtanje perspektive Podloga za crtanje perspektive Rub crtaće daske Očište (13) Izometrija ^ ^ Metoda za crtanje perspektive ^5) ' Reilesehov pribor za crtanje perspektive Raster za crtanje perspektive 26 . 25. nož za brisanje. bez kutnika -> s. najčešće uvjerljivije nego riječi. Slova je najbolje pisati bez pomoćnih sredstava. Podjela neke crte na određene razmake olakšana je odgovarajuće kosim položajem normalnog centimetarskog mjerila -> s. Za brisanje tuša: stakleni brisač. (4) Minu okretanjem držati šiljaton ABC. Razna crtačka pomagala: tehnička olovka odgovara za crtaće mine promjera 2 mm svih tvrdoća od 6B do 9H. 25. brisanje olovke: gumica koja ne razmazuje. grafos. Perspektivni raster je u uobičajenim odnosima kutova prikladan i za perspektivni prikaz interijera (§). Crtačke doskočice: brzo i točno crtanje pravokutnih likova samo "šinom".CRTANJE Perspektivni prikazi objašnjavaju zamisli projektanta.(3). izograf itd. mjerodavno za uspjeh. Dobro za loše pisatelje. ili je pogodno upotrijebiti kistić (g). a za tehničke crteže trebaju šablone sa cjevastim perima. također nožić za brijanje. Upotrijebiti šablone s kurzivnim i uspravnim slovima -> (Ž) . Ispravno držanje "šine" je. Perspektiva neka bude konstruirana tako da odgovara budućoj stvarnosti. Međunarodno normirano pismo ISO 3098/I = DIN 6776.

duga je toliko lakata.stvaralac u ruke samo dijelove. najznačajnije je u smislu kako se to doživljava. Zbog toga moramo nastojati da i od te mjere steknemo koliko je moguće točnu i živu predodžbu. uvijek s ciljem da se projektantu . Dobije li arhitekt . uzevši u obzir njemačke norme. knjižnici itd. blagovaonici. Pri tome je najveća pozornost usmjerena na to da se izloži samo sažetak. tramvaju. namjesti i kakav joj je pristup. bilo u stvarnosti ili na slici. Time projektant . u radionici m o g a o u d o b n o obavljati p o s l o v e ili se o d m a rati. slučajno odabranih mjerila. Današnje su tehničke mogućnosti uključene u najvećoj mjeri. Tko uči graditi. ili barem stvaraju čvrste predodžbe kojih se arhitekt radeći na sličnoj zadaći najčešće teško može riješiti. Opisi su ograničeni na najnužnije i koliko je moguće dopunjeni ili zamijenjeni slikovitim crtežima. toliko je stopa široka ili za toliko glava viša. koje bi inače morao mukotrpno pronalaziti u mnoštvu knjiga ili ih dugotrajno pribavljati mjerenjem izvedenih građevina. kako bi se s dovoljno vremena i volje mogao posvetiti važnom stvaralačkom dijelu posla. Još danas možemo bolje predočiti neku stvar ako se kaže: visoka je poput čovjeka. izuzevši određene norme. On mora znati dimenzije predmeta. što je namjera ove knjige. Na kraju. O tim građevinama samo na temelju slika često stječemo pogrešan dojam o veličini. i suviše lako navode na oponašanje. te da to neprekidno uvježbava. U tome vidim jedan od razloga za nerijetku odsutnost povezanosti građevina međusobno. namještaja itd. a ne od jedino ispravne mjere . Međutim. kako bi čovjek u s v o j e m u d o m u . kojima je čovjek okružen. oboji. čovjek nije samo tjelesno biće kojemu treba prostor. To su pojmovi koji su nam prirođeni i čije nam veličine takoreći leže u krvi. i prema potrebi ispitani na modelima ili putem pokusa. Na toj je osnovi koncipirana ova knjiga koja polazi od čovjeka i daje temelje za dimenzioniranje zgrada i njihovih dijelova. Sve u svemu je ipak. 27 . Ti su dijelovi provjereni na poznatim uspješnim građevinama iste vrste. Karakteristično je za naše doba da se na slikama (crtežima/fotografijama) u našim stručnim časopisima građevine i prostorije prečesto prikazuju bez ljudi. odjeće itd. nego su prikupljeni iz literature. metarska mjera to je dokinula. prostorije ili zgrade bude slikovito pred očima. Iz njih izvodi. koncipirati i oblikovati. kako bi se namještaj m o g a o u d o b n o koristiti b e z rasipanja prostora. podijeli. automobilu itd.praktičaru prištedi trud oko pronalaženja tih osnovnih podataka. on mora poznavati najmanje dimenzije prostora u kojima se svakodnevno kreće. najčešće znatno manje. treba projektantu pokazati iz čega su se. bit će prisiljen sam ih povezati u cjelinu koja potrebna svojstva projektiranog objekta sklapa u duhovno jedinstvo. Samo je tako moguć dinamičan napredak u skladu s duhom vremena. Kako se neka prostorija dimenzionira. Međutim. Emotivna strana nije manje važna. mjere razvile. O tim tipično najužim prostorima on ima čvrste predodžbe. Izvedeni objekti. Želi li se to promijeniti. trebao bi početi s tim da si koliko je moguće zorno predoči dimenzije prostorija i predmeta u njima. Projektant mora znati na koji će način n a m j e š t a j biti pravilno razmješten. Na kraju. Projektant mora znati koliko mjesta č o v j e k treba između namještaja. sustavno u skladu s podacima koji su potrebni za specifični projektni zadatak. Projektant mora znati u kojemu su međusobnom odnosu dijelovi tijela dobro razvijenog čovjeka i koliki je prostor čovjeku potreban u raznim položajima i pokretima. To čine investitori kad mjere prostorije u svom stanu kako bi stekli uporište za razumijevanje dimenzija na nacrtima. osnovni podaci i iskustva. a izvedene se građevine prikazuju samo ako su mogle poslužiti kao opći primjer. i čudimo se kako posve drugačije izgledaju u naravi. Njihove mjere prema tome odgovaraju tijelu. tako da mu pri svakoj oznaci dimenzija veličina projektiranog namještaja. najčešće bez razmišljanja prihvaćene. p o s l o v n o m prostoru. Tako su nekad bili ljudski udovi prirodna osnova svih mjernih jedinica.. svaki zadatak drugačiji. Polazeći od svih ovih razmišljanja i spoznaja počeo sam godine 1926. osjeća. osvijetli. često nesvjesno. dimenzije ostalih prostorija. navedeni dijelovi nisu manje ili više slučajno popabirčeni iz raznih časopisa.čovjeka. sažetom i suvislom obliku potrebne podloge. kako bi iz toga mogao odrediti odgovarajuće dimenzije spremišta. planski prikupljati znanja različitih djelatnosti iz prakse i nastave. u kuhinji.UVOD ČOVJEK KAO MJERILO I CILJ Čovjek stvara predmete da bi mu služili. naprotiv. Mnoga su načelna pitanja u ovoj knjizi prvi put istražena (razvijena) i međusobno odmjerena. pa ga svaki arhitekt mora iznova proučiti. jer projektanti polaze od različitih. kao na primjer u vlaku.stvaralac dobiva u planski sređenom. O veličini nekog predmeta odmah ćemo steći točan dojam ako kraj njega vidimo čovjeka.

Sve do našeg doba bili su stopa i lakat uobičajene mjerne jedinice. duljina šake do zglavka.829 m. zatim navodi koje su dali Alberti. Njegove su mjere: visiP na čovjeka 1. 3000. Nažalost njegovu djelu donedavna nije posvećena dužna pažnja. On je polazeći od čovjekove visine odredio podjelu izraženu razlomcima kako slijedi: Vq h = duljina stopala. 1 /i2 h = širina lica u visini donjega ruba nosa. Od godine 1945. Vq h = duljina glave od tjemena do vrha brade. U tim se radovima mjere ljudskoga tijela izračunavaju prema dužinama glave. U prošlom je stoljeću prije svih drugih A. sve dok značajni istraživač na tom polju E. /4 h = duljina noge od gležnja do koljena i dužina od brade do pupka. Poznat nam je kanon iz doba faraona. istražujući odnose čovječjih mjera na osnovi zlatnog reza i najtočnijim mjerenjima i uspoređivanjem. lica i stopala. Najstariji poznati kanon o odnosima čovječjih mjera pronađen je u jednoj grobnici u dolini piramida blizu Memphisa (oko g. Zeisinga Q D 1 1 /2 h = čitav gornji dio tijela od rascjepa. razmak bradavica na prsima. najmanje su se otada. iz vremena Ptolomeja. tako da su općenito u životu postale mjerodavne. 28 . pr. kanon Polikleta koji je dugo smatran normom.UVOD MJERA SVIH STVARI Odnosi čovječjih mjera određeni oslanjajući se na spoznaje A. Michelangelo i ljudi srednjega vijeka. visina do pupka 1. Durera. Zeising. uveo u ovu problematiku veću jasnoću. Grka i Rimljana. Kasnije su te veličine dalje dijeljene i dovođene u međusobni odnos. te prije svega poznato djelo A. Krista). Le Corbusier je za sve svoje projekte primjenjivao ovaj odnos mjera prema zlatnom rezu pod nazivom "Le Modulor"-» C . 43. znanstvenici i umjetnici trudili otkriti odnose čovječjih mjera.130 m itd. Dakle. Ova podjela se nastavlja sve do V40 h. Prije svega su Durerovi navodi postali opće dobro. širina noge (iznad gležnja) itd. 1 /io h = visina i širina lica (uključivo uši). s. Moesel — Q nije Zeisingove radove potvrdio detaljnim ispitivanjem > P vlastitom metodom. Leonardo da Vinci.

LJUDI MJERE LJUDSKOG TIJELA DIMENZIJE I POTREBAN PROSTOR prema normiranim mjerama i utrošku snage I 625 1 h300-i I 875 © ® ® ® ® 1 8 0 0 s 1 1 V > 8 '//1 < /1 * < 11 _ 1 r V ih/-—\1 °00 \ \ir\ 1 Jn \l 1 i ^V M LiJL ° Mjere na stolici za rad @ Mjere na stolici u stanu i blagovaonici Mjere na naslonjaču I 710 1 (17) Rad stojeći Sjedeći Čučeći 29 .

LJUDI POTREBAN PROSTOR IZMEĐU ZIDOVA za ljude u pokretu dodati ž 10 % DIMENZIJE I POTREBAN PROSTOR prema normiranim mjerama —» Q i utrošku snage Q POTREBAN PROSTOR S RUČNOM PRTLJAGOM POTREBAN PROSTOR S ŠTAPOM I KIŠOBRANOM 30 .

75 m. razred i- 1. 28 sjedišta 2. Duljina vagona za prtljagu 12.32 cm. razreda 31 .f j ® Vagon brzog vlaka. blagovaonicom i prostorom za prtljagu.42 m.62 Vagon putničkog vlaka.38 m.20 -i u 26 --1 \ / 60 75 O ' c* * -s SD TTT7- U —) . 68 sjedišta. ukupna duljina 20. 48 sjedišta. 2. razred uzdužni presjek uz © Donja etaža četveroosovinskog dvoetažnog vagona s gospodarskim odjeljkom.ŽELJEZNIČKE MJERE M = 1:100 ČOVJEK l VOZILA Stara i nova vozila kao primjer za minimum prostora za transport osoba ^ 1. 1. Tlocrt.54 H 1. tlocrt. Ukupna duljina odjeljaka 12.62 m. vagon za prtljagu 18.10 1 razred 2.80 Presjek uz (?) tu I o ff^ 1. 0.45 m po sjedištu.97 —i y — 2. visina stupa 28 .

tj.71 0.09 25. radu Odr. Uz visinu prostorija 2.2 - u T 2 3 4 i 10 oko 140 oko 90 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 82.33 18.36 65.:.2-4.76 7.0* 300 3 1 2 + 1 0 .001 0.7 % 75. za dijete. i znojenje -> (5).5 godina Odrasli u mirovanju Odr. a ovima plijesni.4° srednja temperatura ' 81% srednja relativna vlažnost zraka : oko 0.5% 20. a u spavaonicama na 10 m 3 po krevetu.43 13.64 © Toplina(WE/sat) prema Rubeneru -> QP Maksimalni sadržaj vode u m 3 zraka u g 32 . Za te je elemente presudan položaj stana u krajoliku. vrijednosti od 40 do 70%. 23% srednja relativna vlažnost zrakar*::::i&?. odrasla osoba težine 70 kg 0-0 proizvodi na sat 105.28 6.25 1. ugodna vlažnost zraka i odgovarajuća rasvjeta. Dojenče Dijete od 2. VVolperta) Stanovi trebaju ljude štititi od vremenskih nepogoda i pružiti im okruženje koje značajno pridonosi da se što ugodnije osjećaju.22 71. gljivicasid i vodenu paru.1 - 0. naročito ako ona prelazi 37°C (temperatura jete. U to spada zrak bogat kisikom.5 1.76 0. .64 24. Ako se zrak onečišćava otvorenim plamenom svjetiljaka. neprijatnim isparenjima u bolnicama ili tvornicama.39 8. a granične su vanje (bez pojave propuha).28 7.52 50.48 19.64 10.5 toplinskih jedinica na sat po kilogramu vlastite težine. Čovjeka se može usporediti s peći koja se loži hranom i koji proizvodi oko 1.6 3. prehrani. 271.3% 30.03 11. jeće zgrade dolazi do izmjene zraka jedan i pol puta do I / I M 1 // dva puta u satu.01 9.1 2 m 3 .09 56.41 37. ugodna toplina.@ pojačan osjećaj hlad3 U prosjeku se po osobi računa na 0.31 14.0 .23 4.64 31.004 0. To je razlog zašto su željezne peći i parno grijanje zbog svoje visoke temperature na površini neprikladni za stambene zgrade.05 1.8 m 2 stambene površine po osobi.5 m 1 to znači za odrasle 6.015 rrvVsat kisika ' 32g/sat vodene pare .39 5.25 15.13 2. ostalo cm3 po litri Q P 3 Podnošljivo više sati % 0 Jodne pare Klorne pare Bromne pare Soina kiselina Sumporna kiselina Sumporovodik Amonijak Ugljični monoksid Ugljični disulfid Ugljični dioksid 0.86 75.7 % 1.14 1.05 0.5 0.5* 80 Neposredno opasno % 0 - 0.6 m 2 i za djecu 3. Uz intenzivniju izmjenu zraka (spavanje uz otvoreni prozor.:.14 62.8% 43. Pri temperaturama iznad 70-80° dolazi do raspadanja čiji ostaci nadražuju sluznice ustiju i ždrijela te izazivaju osjećaj suhoće zraka. Međutim.83 1.05 0.05 0.58 1.8 % ( 4 ) Štetne koncentracije najvažnijih tvorničkih plinova prema Lehmannu mg po litri. a time utječe i na radnu sposobnost. pa u normalnim okolnostima zadovoljava za odrasle 16-24 m 3 prostora (ovisno 0 načinu građenja) i 8 .0 10.25 53.4-9. u zatvorenim prostorima (npr. zrak u stanu ne bi smio sadržavati više od 1 %o prema uvjetima -> 0 .-^>7.1 0.70 1.59 12. pri mirovanju.25 17.5 m .40 35. Prema tome.71 41.0 Ono je važno za proces hlađenCO2.82 8. dovoljno veliki prozori ispravno smješteni prema vlažnosti od 50 do namještaju..46 1.93 21.68 20.63 78.(3).22 3. i uz zatvorene prozore kod slobodno stokrvi).21 28.2 0. Toplina prostorija Najugodnija za ljude je temperatura prostorija od 18 do 20°..:. Max.004 0.001 0.020 m /sat ugljičnog noće. pri sred.003 0.98 1.89 4. Tempesadržaj ratura u vode u m 3 "Celzija zraka u g 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 A 5 T i 4 Vlažnost prostorije Najugodniji je zrak u novne su pretpostavke za dobro osjećanje termička izo25 1 — # H prostoriji pri relativnoj lacija.92 3.31 2.24 22.35 1.9% 1. Proizvodnja topline ovisi o okolnostima 0 .ČOVJEK I STAN 21° srednja temperatura "•'••:• 23% srednja relativna vlažnost zraka oko 0.60 5.49 2. bez propuha a u laganom kretanju.64 3. a pri radu 15-18° ovisno 0 intenzitetu kretanja.32 10.22 16.15 1..73 68.3 0.62 27. izmjena zraka zračnim kanalima) može se potrebni prostor po osobi reducirati na 7.5 2. oko 0.02 m3/sat kisika 40g/sat_vodene pare 21° srednja temperatura "•'•:•:..015 m3/sat ugljičnog dioksid^ (J) Spavanje kod niže vlažnosti zraka osjetno više © Rad 15 000 mkg srednji satni radni učinak na ergostatu ( D Izlučivanje ugljičnog dioksida i vodene pare čovjeka (prema pokusima H.00 43.55 4. To pri jednokratnoj izmjeni zraka u satu zahtijeva 32 ja čovječjeg organizma i raste s porastom temperature 3 3 m prostora za svaku odraslu osobu i 15 m za svako diprostorije. Previsoka vlažPotrebna količina zraka nost pogoduje mikroo \ < Disanjem čovjek udiše kisik iz zraka i izdiše ugljični diokorganizmima.05 59. Os- Pri grijanju prostorija treba nastojati da se na najprikladnijim dijelovima prostorije zrak blago zagrijava.69 2. i raste s opadanjem temperature u prostoriji i porastom tjelesne aktivnosti. djelatnosti i okolini 0 .48 33.90 2. a u danu 2520 toplinskih jedinica.03 m3/sat kisika 58 g/sat vodene pai .95 0.98 5.37 3. lako količina od 1 do 3 %o C O 2 u zraku izaziva samo dubStvaranje vodene pare ljudskog organizma različito je lje disanje.05 0. dovoditi kisik i odvoditi štetne sastojke.0005 0. izaziva si o tjelesnoj težini.5 0. pri teškom radu Odrasli u starosti oko oko oko oko 15 40 96 118 1.82 12. stvaranje truleži dioksida i 40 g/sat vodene pare Q . Količinski je to kod ljudi različito.86 0.51 39. što bi bilo dovoljno da zavrije 25 litara vode.91 48. dovoljno grijanje i odgovarajuće provjetra20 — 6 0 % .89 30.82 6.40 46. gledalište u kazalištu) -» stranica 119-122 mora se umjetno pojačati izmjena zraka.01 - Podnošljivo pola sata do sat % o 0.043g/sat ugljičnog dioksida 0. razmještaj prostorija u zgradi i način izgradnje -> s.

4853+0.» Polje ugodnosti f Sadržaj vode u zraku g/kg Odo 5 5 do 8 8 do 10 10 do 20 20 do 25 preko 25 41 preko 41 Prikladnost za disanje vrlo dobro dobro zadovoljavajuće sve lošije već opasno nepodesno Polje ugodnosti Osjet pri disanju lagano svježe normalno još podnošljivo teško. Kretanje zraka osjeća se kao propuh. potenciji apsolutne temperature površine. tj. zraka niska (porozni izolacijski materijali!). a i najzdravija (kaljeva peć). Promjena temperature zraka može se do neke mjere kompenzirati promjenom temperature površina (pad temperature zraka . Kritične su površine prije svega prozori. Što je brži protok u grijaćem mediju (npr. Temperatura koju čovjek osjeća približno je srednja vrijednost temperature zraka i temperature okolnih površina. Optimalna usklađenost tih čimbenika stvara ugodnu klimu u prostoriji i pridonosi čovjekovu zdravlju i njegovoj radnoj sposobnosti. Temperatura zraka i okolnih površina.4 . visoka temperatura zračenjem. Neugodna klima .04)] (9) Vrijednosti za vlažnost zraka pri disanju // . Zrak i kretanje zraka. Iz psiholoških je razloga ta apsorpcija topline za čovjeka najugodnija.378 Xe). visina 2000 m. Zrak cirkulira i prenosi prašinu i lebdeće djeliće. zraka 50% 100% 40% 50% 70% 100% Temperatura 0°C 4°C 18°C 21 °C 20 °C 30 °C Opis | " 1 p r i m a r n i i d o m i n a n t n i utjecaji © r a [ ^ J d o d a t n i faktori [ " " " " ! s e k u n d a r n i i n a s l u ć e n i faktori (2) Utjecaj topline zidova 30 °C 28 26 N V \ 1 24 Q. a obuven to osjeća. prema tome u stambenim i spavaćim prostorijama treba osigurati 2-3 izmjene zraka u satu. a slučajno ili stalno provjetravanje nije. Svježi zrak i izmjena zraka. Ona je to kraća što je viša temperatura.KLIMA U PROSTORIJI Objašnjenja u svezi s klimom u prostoriji -> QQ Kako postoji vanjska klima. Zrak se grije u dodiru s toplim tijelom (npr. Isijavanje topline: površina toplog tijela emitira zračenje koje je ovisno o njenoj temperaturi. Vanjski protok topline: provođenje topline preko nogu.0 m 3 /sat. £ 22 I o 2? 3 S Q. količina zraka u prostoriji. Kontrolirano provjetravanje je povoljno. Tok topline usmjeren je od tople prema hladnoj površini.porast temperature površina). disanje (površina tijela. temperaturom zračenja.0144(Xc O 2-0^] "r IO"3 ¿ j (1-0. Temperatura i relativna vlažnost zraka. diže se. S temperaturom mijenja se i valna duljina zračenja. suh zrak bez prašine. grijalicom). te "osunčanje unutarnjeg prostora". Niska temperatura zračenjem. klima za liječenje pluća (Davos) lijepa kasna jesen vrlo dobra klima u prostoriji dobra klima u prostoriji suviše vlažna klima u prost. postoji i klima u prostoriji. Ugodnost se uspostavlja kad odvođenje topline tijela odgovara stvarnom gubitku topline u odnosu prema okolini.> (^3) Polje ugodnosti (4) Polje ugodnosti Neugodno Ugodno Neugodno 12 14 16 18 2 0 22 24 26 28 Temperatura zraka u prostoriji tL> in °C . konvekcija: prijenos topline. temperatura zraka + 30°C prašni velegrad. s izmjerivim vrijednostima za tlak zraka. sparno vlažno vruće nepodnošljivo Sadržaj vode u zraku pri izdisaju kod 37 °C (100 %) Kondenzacija vode u plućnim mjehurićima Prema formuli koju preporučuje Comite International des Poids et Mesures projzlaziza gustoću vlažnog zraka numerička jednadžba p = [3. podrhtavanje mišića.041 (Xco^0. čovjek osjeća toplinu/hladnoću samo preko podne obloge i njene debljine sloja. § 20 18 16 14 orema \ Roedleru s „ prema Franku \ / / / \ V \ • \ • • 14 16 18 20 < c \ & \ 12 22 24 26°C 28 12 14 Temperatura prostorije 9 L 16 18 2 0 22 24 26 28 Temperatura prostorije S L u °C . Pri manjoj vlažnosti (ispod 30%) čestice prašine počinju lebdjeti. Dijagrami! Pri suviše velikoj razlici tih temperatura nastaje prejako (preintenzivno) kretanje zraka. oblačno nebo.1 vol. Količina C 0 2 od 0. Bosonog. povećanje brzine krvotoka. Izmjena zraka u stambenim prostorijama: 0. hlađenje: znojenje. Zračenje ispod granice vidljivosti naziva se infracrvenim/toplinskim. tropska kišna šuma ^ekoliko vrijednosti relativne vlažnosti zraka za usporedbu 33 . lijep zimski dan. Ljeti je ugodno 20-24°C zimi oko 21 °C (plus/minus 1°C). ovisno o prokrvljenosti tijela. Toplinska je vodljivost primjerice bakra visoka. visoka vlažnost i sparina. prodire kroz zrak ali ga ne zagrije. Apsolutni sadržaj vode 2 g/kg 5 g/kg 5 g/kg 8 g/kg 10 g/kg . njegovu temperaturu i brzinu.2S^/kg Relativna vlažn. kad tijelo termičku regulaciju postiže uz minimalni utrošak energije. razlika tlaka vodene pare između kože i okoline). proširenje krvnih žila. Ono se širi u svim smjerovima.> (Jf) 41) 38 Polje ugodnosti y 36 t o « a o 34 32 30 28 26 24 22 hladno 70 12 \ Još ug Ddno Neu god no top 0 \ \ j Z £ 5 a b \ \ 1 odno \ * 12 14 16 18 20 22 24 26°C Temper. brža je i cirkulacija zraka. Veliko vođenje topline u pod preko nogu treba izbjegavati (temperatura poda iznad 17°C). isijavanje topline (razlika temperature između površine tijela i okoline). duboko modro nebo. zraka u prostoriji 8 L . a nije obilježje poda. isparavanje.l 14 16 18 2 0 22 24 26 28 Temper. razlika temperature između odjevenih i neodjevenih površina tijela). Izmjena topline između tijela i okoline Unutarnji protok topline: prijelaz topline iz dubine tijela prema koži. Iznad 500°C toplina postaje vidljiva svjetlost. Tople i hladne noge subjektivan su osjet.> 28 Neu. konvekcija (brzina zraka. Temperatura površine stropa ovisi o visini prostorije. Ugodna klima veljača/ožujak. Temperatura okolnih površina ne smije odstupati za više od 2 do 3°C od temperature zraka. sredina ljeta (tropski krajevi). primjerice uz dvostruko veću temperaturu je 16 puta veće. Propuh u tom slučaju izaziva lokalno hlađenje tijela. blistavo sunce na zasnježenom polju. tj. vode u radijatoru). zraka u prostoriji S L u °C .% ne smije se prekoračiti. Potrebna količina svježeg zraka za jednu osobu iznosi oko 32. 5°C. Termička se ugodnost uspostavlja kad se tjelesno reguliranje topline nalazi u ravnoteži. Ugodna je relativna vlažnost zraka 40 do 50%.8 puta obujma prostorije na sat po osobi. hladi se na stropu i onda spušta. a kruta ga tijela apsorbiraju ili reflektiraju. Količina C 0 2 u zraku mora se nadomjestiti kisikom. Termoregulacijski postupci tijela Zagrijavanje: prokrvljivanje kože.0. Ta se tijela (i ljudsko tijelo) prilikom apsorpcije zagrijavaju (toplina zračenjem). Isijavanje je proporcionalno 4. Preporuke za oblikovanje klime u prostoriji. Ova se jednadžba može napisati i u obliku p = (ptr+<pA) [1+0. preko podne obloge i temperature uz pod. Pojmovi u svezi s izmjenom topline Provođenje topline: prijenos topline izravnim kontaktom.

smetnje na srcu. tj. kao što se zrake lome u odnosu na vertikalu na granici tlo . S : i •£/-t-•fj . zona ili površina od 1.50 m-> (?) © " " T ^ .• T \ -» . globalna rešetka -> © od stacionarnih valova.Sje er GRAĐEVNA BIOLOGIJA ->QP Već se desetak godina trude prije svih liječnici poput dr Palma i dr Hartmanna (voditelj istraživačke grupe za geobiologiju Eberbach . građevina.50 m.5 m linija polovičnih razmaka.zapad oko 2 m Te su trake. Povoljna je. prema Hartmannu dovesti do zaključka 1 2.> ® Glavni štetni utjecaji takvih patogenih zona jesu devitalizacija. tj. desni je presiječen rubnom zonom. širina 4 m. oko čitave se Zemljine kugle proteže tzv. bubrezima. oni nisu mrtvi nego u neprekidnom kretanju. Geološki utjecaji Prema navedenim autorima. premještanjem u lijevi položaj ozdravljenje nakon kratkog vremena bez lijekova © Globalna mreža prema Palmu s razmacima od oko 4 x 5 m s točkastim linijama polovice razmaka 2 x 2.Vodič prema sjeveru © Magnetno polje Zemlje H t t t H M Silnice električnih polja vodenog toka.30 m čime djelovanje pojačava 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 I i 1 1 1 1 1 1 -i•- T V _ L i 14 Î h -H S/ 4. Rešetka je magnetski orijentirana. prostorija. fiziološki štetne. rasjedi ili diskontinuiteti. Svaka — — — — — Lijevi krevet je naročito ugrožen jer smetnji između traka se globalne globalne ©žila. slabljenje životne energije.3). dakle. također u periodama sedmice.» © . b) tekuće i c) plinovito. Vlf -u 7 4S r 4 1 --1 T * \ -L / L\ }-r S •f ItT J_H >1-I-i 1 -r > ->-> * / s i \ -J1. želucu i izmjeni tvari. Uzrok tome su atomi ili molekule od kojih je tvar sastavljena.križaju se štetno mreže i vodena ®Zona bezmreže 1.» © . između traka globalne r e š e t k e © Prema Hartmannu najučinkovitije je odmaknuti krevete iz područja smetnji.- rt- f * "I H. disanju. jer moderne građevine mogu utjecati na iglu. I u ovom slučaju su najizraženija sjecišta tih traka.VVoIdbrunn Waldkatzenbach) kako bi ispitali utjecaj okoliša na čovjeka.» © U punom smislu postaju sjecišta traka globalne rešetke patogena kad se poklope s geološkim smetnjama kao što su vodeni tokovi. ali sa samo jednom četvrtinom djelovanja. vjerojatno uzrokovanih Suncem. U metalima primjerice oni se lagano kreću oko neke točke ravnoteže . krvotoku. Svaka sedma traka je kao tzv. Tome se u pravokutnim prostorijama pridružuju korespondentne prostorne rešetkaste mreže. drugi red mnogostruko jača u djelovanju. Već odstupanja od 1 do 2° dovode do osjetne pogreške lociranja jer su rubne zone naročito patogene. dakle na razmacima od 250 odnosno 300 smatra se još pojačanom zonom smetnji trećega reda. pomoću posebno osjetljivih filmova.50 — tla. Kod drugih tvari vrijede druge granične temperature za tu pretvorbu.» © .-r -1-h / * s • •h } Hr f •j S 't-i. gradiva i instalacija. Prema istom izvoru postoje u Europi odstupanja od navedenih smjerova do 15° Tvrdi se da su Amerikanci takve trake detektirali iz zraka. U svakom slučaju za pažljivo istraživanje svih tih utjecaja treba imati veliko iskustvo i utrošiti dosta vremena (višekratni obilazak zbog kontrole). Čini se da je najvažnija sposobnost prepoznati i razlikovati pojedina utjecajna polja ili zone. na površini zemlje. a okomito na njih u smjeru istok . jer se zone smetnji otkrivaju rašljama ili radiouređajima. Međutim. U većini slučajeva nakon kratkog vremena pomaže premještanje kreveta u zone bez smetnji . dolazi do daljnjih lomova na masivnim stropnim pločama višekatnih zgrada.» © Mreža globalne biologije Istok Pri tome se javlja efekt zbrajanja. 0 M 5 10 15 20 Reakcije rašlji Fizičari poznaju tri agregatna stanja tvari: a) čvrsto. dakle na razmacima od 28 odnosno 35 m i 15 odnosno 42 m . •H \/ T / L. No njihova pravilnost može.jugoistok .30 m bez smetnji. čini se bez patogenih utjecaja . normalno = b = voda i iznad 100° = c = para. Endrosa pokazuje kako se kvantne silnice na površinama otklanjaju od vertikale i proširuju mjerene veličine takvih smetnji iznad jedne vodene žile . Prema Palmu./ \ / t• i1 \ L ->- + -- \ t •h sedma traka tog drugog reda. uređaja za neutralizaciju smetnji nije svestrano prihvaćeno. šrafirane zone rubne mreže izgleda nemaju štetnog utjecaja kako je riječ 0 terestričkom zračenju koje dolazi iz nutrine zemlje i koje se zbog kristala u Zemljinoj kori oblikuje u svojevrsnu rešetkastu mrežu. neki su se pokazali izvorima smetnji.zapad. od magnetskog sjevernog prema južnom polu.jugozapad i sjeverozapad .00 © Globalna mreža magnetno uređena s naročito patogenim točkama križanja Lijevi krevet stoji u točki križanja. Tipičan je primjer voda: ispod 0° = a = led.J*' Tok podzemne vode Mjerene razlike električnog potencijala i reakcije rašlji iznad toka podzemne vode 34 . prema iskustvu. Pohvale dobivaju okrugle kuće i šesterokutni tlocrti (pčelinje saće). sve do teških kroničnih bolesti kao što je rak.» © .0 x 2. što je Endros CD dokazao na modelu . s razmakom traka od 4 do 5 m u smjeru sjever . Navodno nema smetnji u prostorijama koje su građene prema načelu zlatnoga reza: visina 3 m.» © Zagrijavanje ubrzava kretanje do prelaska u tekuće stanje -> ( | ) . prije svega od sjecišta traka ."-. > 1 • • TlIlUtiillilllllllil Hill I I I v ' f j f j r ? \ P*—' v 7 . u trakama širine oko 20 cm. Stvarna rešetka je prema tome globalna oko cijele Zemlje.80 x 2. koje pri koncentraciji stvaraju geopatogene zone Modelsko ispitivanje R. -> QJ globalna je rešetka od približno 2. a naročito njihova sjecišta pri duljem ili opetovanom boravku na tim sjecištima (kreveti). U srednjoj Europi osovinski razmak traka iznosi oko 2.zrak. pri čemu prednjače vodene žile . posebno utjecaj 2. : : ~ v " ^ — l K n n r nori7emne vode Uspor podzemne vode Površina terena ---. Zornu sliku tog fenomena daju lomovi zračenja podzemnog vodotoka -> ( | ) i iz- — -- 1 (- - k + *l 1 % i © Granit Zrak Granit Zrak Desni krevet uz zid doveo je do zdravstvenih tegoba. . Pri daljnjem zagrijavanju se atomi rastavljaju jedan od drugoga do prelaska u plinovito stanje — (. Osim toga se smatra da postoji i dijagonalna globalna rešetka smjerova sjeveroistok . duljina 5 m.jug i 5 do 6 m u smjeru istok . Djelovanje tzv. S druge strane.80 x 2. postoje izvještaji o tomu da lociranje globalnih traka ovisi o pouzdanosti magnetne igle.r H.> © . na visini od više tisuća metara.

u svezi s prvim Goetheanumom u Dornachu. gdje zrenjem nastaje masno vapno. također i plutene ploče s preklopom (mogu biti i bitumenizirane).2. mine- Asfaltna hasura 2 .' / t*:|/ / S U zrake iz tla i materijala / / / / / / \ i:J / / /si/zra'ke iz tla / / / // ' / / ' '' / 1 / 'Prirodno tlo < © Betonske stropne ploče propuštaju zrake iz tla bez promjene (odnosno otklanjaju ih S. Glina se smatra zdravim materijalom.••. i M W num posebno masivna građevina od armiranog betona. Prednost se daje višeslojnom staklu koje je u staklani stopljeno u odnosu na ono spojeno okvirom od metala ili sintetike.3 0 mm. kao drveni ocat. ©tople unutrašnjostipare kreću sezakočene vanjskim zidom. pokazao je apsorpciju zračenja. a naročito armirani beton.. ©da koncentrirano prodiru u susjednu prostoriju i zbog toga im se pojača štetni utjecaj * fMljeveno pluto / / ?4/ / / . ali je ipak konačno novi Steinerov Goethea- / / / / i. toplina ne mijenja razmještaj atoma koji i tako nisu poredani. Treba postupati u skladu sa starim pravilima: drvo se siječe samo zimi. čak i kao bakreni krov za stambene zgrade (ne i za crkve). hasure od kokosovih vlakana.• • . i / ' / i 11 i i / I . 34 @) Atomska rešetka vapnenca Za izolacijski materijal preporučuju se prirodni materijali kao pluto. koža svila itd./. i ' ' / i. Drvo se kao kondenzirana svjetlost i toplina smatra najvitalnijim gradivom. odnosno promjene smjera prethodno prodrlog zračenja prostoriju prodrlo koncentrirano zračenje © . Aluminij ima velike izglede.80% ultraljubičaste svjetlosti. Molekule zraka kreću se izvana prema unutra. Beton. pri apsolutnoj ništici (°K = 273. ' / / / / W / / ' / a / / // Asfaltna hasura na 'masivnom stropu /otklanja prema jugu nagnute zrake iz tla.. < / 1 1 ' 1 1 / 1 ' Prirodno tlo ^ w / w / A . odbija se izričito Dopušta se ipak u području temeljenja i podruma. fmsMss/s / / im^^fm^mm / ¿ / ' / / MS/A*/.15°C)prestaje svako gibanje atoma ili molekula. / 1 1 i / / / / / / ' ^Armiranobetonski strop — Sintetika (plastika) ne odbija se u cjelosti. Staklo. staklena vuna. Tako svaki materijal ima svoj vlastiti atomski svijet koji se okolini manje ili više osjetno prikazuje (4).•. tako // // / / / r / / / / ' / / / / / / SU / zrake ^ tla / / M / / / / | / / / / / / ' / / / Prirodno tlo s_ / / / / f / 1 / f / 1 ' / / $ r\ H 1/ jivo proučiti sastojke i postupke proizvodnje kako bi se izbjeglo štetno zračenje. Amiiranobetonski s t r o p ' / / / .„/. Ne preporučuju se sintetični materijali. kad mjesec opada i ostavlja se godinu dana močiti u jami s glinom prije nego se otpremi u pilanu (prilično skupo). Steiner. navorana alufolija itd. Normalno staklo kao prozorsko ili kristalno smatra se neutralnim. jednako svladavajući ( T ) Atomi metala u čvrstom stanju (?) Atomi metala u tekućem stanju difuzijski otpor dijela građevine -> ( D . Bronca (5 7 5 % bakra). sva biljna vlakna kao na primjer morska trava. Poznato je da je vapno baktericidno..•. pa ona pečena na približno 950°C za zidove ili krovni pokrov najprikladnija je za organizam. Metal./. a dobiva se gašenjem pečenog vapna u vapnari. ako su spojene ili nastavljene na prijeklop (8)./ / / // . Zato zbog izjednačenja (tlakova) ulazi zrak. Asfaltni sloj na masivnoj stropnoj ploči doveo je do loma./. Općenito treba izbjegavati širu upotrebu metala. Kao posebni zagovornik građenja drvom navodi se dr. fgj Mljeveno pluto. Masa molekula pare opet ovisi o toplini. Prikladne su i ploče od pluta debljine ž 2 5 . Postoji skepsa prema staklu u boji. željezo se ne prihvaća (navodno grijaća tijela uzrokuju smetnje u polumjeru od 4 m). o O o O o o o o o o o o o ¿o«o«o o «o«o* •o*o«o o» o • o #• o * o * o ohmomo O t O O O I oootoo oomooo oooiot OIOOOO • oo o o • o o i o i o O O O i O l Pokus s mljevenim plutom. ^ 200"C. u smanjenom broju prema hladnijem vanjskom zraku.Specku -> Qp pokazuju da zračenmolekula vodene pare molekula zraka ja organskog podrijetla apsorbiraju ili lome zračenja mineralnog podrijetla..5 m m 1 7 / / 4 . Za razne namaze preporučuje se pažl- •'/////' / '.. if « f } « f « f « . Djelomično se tolerira bakar. kao i u zrakopraznom prostoru. Azbest treba upotrebljavati vrlo oprezno. Zaštitna sredstva za drvo trebala bi se dobivati destilacijom samog drva. Drvo intenzivno reagira na mirise: održava dobre i razara loše. Uslijed toga je u susjednu (?).H — j / / / / / f -44-4^-44 jl « 4 * ralna vuna.. O tome vidjeti istraživanja industrije betona QP. pjenobeton. vuna od šljake. / / / S U zrake iz tla . Za ziđe izloženo vlazi treba upotrijebiti hidraulično vapno. ali se od njega ne bi trebali izvoditi čitavi zidovi. Gornji primjeri s metalima nisu međutim tipični za druge materijale. plinobeton. Pješčenjak se kao prirodni vapnenački pješčenjak tolerira. o o « omom•o«o*o o i o » o mmomomo omomom•o«o#o o *o*o* • o « o * o unutra toplo vanjski oioooo O O I O I O vani hladno o o oo•o o • OOo• o ( 3 ) Atomi metala u plinovitom stanju Molekule vodene iz prostorije. ima izvrsnu konstantu vlaženja kao i životinjski tekstil. tj.. utemeljitelj antropozofskog društva. pa je uobičajeno ličiti staje vapnenim mlijekom. debljine 25-30 mm apsorbira štetno zračenje 35 . Dugogodišnji pokusi prema Schröder . ali i ekspandirana glina i dijatomejska zemlja. suprotno tomu. zaslužuje pohvalu. Gips je cijenjen kao prirodni gips. mljeveno ili u obliku ploča (mogu biti i bitumenizirane)..•. Zbog toga se pravo drvo preporučuje i za unutarnje obloge. Za zidanje se preporučuje masno vapno (zračno vapno) bez sastojaka sumpora./. pa uslijed toga dolazi do difuzije prema hladnijem mediju (s nižim tlakom). kao i višeslojno staklo. Smatra se da je 10% "kulturni" materijal. ako treba i kao ploče od piljevine vezane prirodnim vezivima./ / / / // // // // // i // . Kositar se cijeni.v. Preporučuje se kvarcno odnosno biostaklo koje propušta 70 .i.GRAĐEVNA BIOLOGIJA -»QP S druge strane. prikladan za život i bez štetnih nuspojava. drveno ulje ili katran. / . P a l m Q P odbija primjenu metala za vanjske zidove i općenito za oblikovanje velikih površina. Primjerice kad je riječ o staklu. pa i olovo. Armiranobetonska strop na ploča / / / / / / /' / / / / / /' / / . pečen na što nižoj temperaturi.

Polarizacija. astmu. Takvi aeroioni nastaju u slobodnoj atmosferi. tako da stanovnik često dolazi pod utjecaj više izvora -»(3). podove i stropove. najčešće emitiraju patogeno zračenje koje prolazi kroz zidove i stropove. ovisno o području i klimatskim okolnostima. zamrzivači i instalacije centralnog grijanja koje moraju biti stalno u pogonu zahtijevaju u tom slučaju odvojeno napajanje. Svi cjevovodi s vodom (hladnom ili toplom). a njihova količina varira od 100 do 10 000 iona po kubičnom centimetru zraka. 1 . Oni djeluju u obliku stropnih elektroda. Kombinacija generatora i elektroda proizvodi istosmjerno strujno polje negativne ionizacije do 2000 V i djeluje u krugu od približno 2 . stalno trošeći struju. djelovanje prema tjelesnoj konstituciji. E.3 m. 276 (Š) To posebno vrijedi za instalacije izmjenične struje pod naponom. a može se mjeriti još 1000 m pod vodom. Sada već postoje automatski prekidači za razdoblje kad nema potrošnje struje. U kubičnom centimetru zraka može biti nekoliko stotina do nekoliko tisuća iona. kanalizacija i plinske instalacije zrače u svoju okolinu i utječu u manjoj ili većoj mjeri na ljude i životinje. čovjek sporije stari. Endrosu) Utjecaj iona . Prema američkim mjerenjima. a to se još pojačava kad struja poteče. tj. od masivnih stropova još i pojačane. samo negativno nabijeni kisik iz zraka je biološki vrijedan. po mogućnosti sve zajedno u instalacijski zid s. ovisno o geografskom položaju i lokalnim okolnostima. Zračenja do 2. prema rodnom mjestu "Suhr" Schroder . Velika je ponuda uređaja koji u radnim prostorijama umjetno stvaraju za organizam povoljne negativne ione. tj. čak ni armirani beton nije bio zapreka za magnetno polje. Lotzu Q . i naročito mikrovalne pećnice s defektnim uzemljenjem ispod ili blizu spavaonice. P 36 . polovi istog predznaka (koji se odbijaju) uzrokuju nered. Približno 65% ljudskog tijela sastoji se od kisika. Od 3 SU nastaje sklonost prehladama. reumatskim bolestima. srednji i veliki ioni. a isto tako i električne željeznice i vodovi jake struje u blizini stambenih zgrada.jug kroz zonu smetnji Zona smetnji oko trafostanice sa škodljivim utjecajem na osobe u krevetima 9-12 (prema K.600 iona/cm 3 gotovo konstantna. Novija su mjerenja pokazala jednake impulsne aktivnosti u prostorijama kao i vani. ali i na biljke. Ukopani kabeli. stvaraju poželjnu ravnotežu. Izvlačenjem utikača nestao je napon struje pa je došlo do ozdravljenja (prema Hartmannu) © Kabel iza uzglavlja uzrokovao je smetnje kao kod 1 Premještanjem kabela na suprotnu stranu prostorije smetnje su nestale (prema Hartmannu) protoka struje jer se stvaraju električna polja s patogenim djelovanjem. premješPosebno su nezgodni slobodni kabeli jer izazivaju sindrom izmjeničnog polja od 50 Hz. Prema tome. orijentacija plusa prema minusu. jača je redukcija kozmičkog zračenja. reumu. plinovod i vodovod uzrokuju snažna polja smetnji. Kod postojećih instalacija pomaže samo premještanje ili radikalno isključenje na strujomjeru. tj. (SU = mjerna jedinica. prolaze u nekoliko metara širokim trakama kroz zidove. Nadalje. krvotok. uz kuhinje i kupaonice. spavaonice ili sjedeće garniture u stanovima. Tolerira se lagani beton s dodatkom ekspandirane gline. Smetnje su ustanovljene do 2 m uokolo. Tome se pribrajaju lutajuće struje koje prate oštećene ili dotrajale stare vodove. a u slučaju mjerljivih oborina količina je negativnih iona za približno 100/ cm 3 veća . transformatorske stanice izazivaju smetnje u široj okolici (Schroder i Speck izmjerili su na jednoj takvoj stanici od 10 do 20 kV zračenja na 30 do 50 m prema sjeveru i 120 do 150 m prema jugu). (4) ^ ^ Srednja godišnja koncentracija umjereno pokretnih pozitivnih i negativnih atmosferskih iona u danima s mjerljivim oborinama u centru Filadelfije. perilice. Već su istraživanja koje je Čiševski proveo dvadesetih godina pokazala povoljan utjecaj negativnih iona na životinje i ljude. Zajedničko uzemljenje više susjednih zgrada također može izazvati patogeno zračenje. oboljenjima mjehura itd. vjerojatno najučinkovitije. Kod novih instalacija mogu se zračenja spriječiti odgovarajućom izolacijom vodiča.Otvoreni kabel GRAĐEVNA BIOLOGIJA ->QP Treba razlikovati cement od zgure i kemijski proizvedeni gips s ekstremno visokim vrijednostima zračenja od prirodnog cementa i gipsa. Njegova "Teorija promjene organskog naboja" pokazuje stalno opadanje eletričnog potencijala čovjeka tijekom starenja. Postoje mali.6 Trafostanica i mnogobrojni dalekovodi 9-10 Bračni kreveti 11 krevet većeg dječaka 12 krevet manjeg djeteta 13 krevet manjeg djeteta prije oboljenja 14 os sjever . što je više negativnih aeroiona u zraku. Općenito vrijedi: što je gušće gradivo. Čovjek je na otvorenom izložen naponu od približno 180 V. Istraživanja posljednjih 50 godina potvrđuju povoljno djelovanje negativnih iona na previsok krvni tlak.> ( 4 ) Između najčešće negativno nabijenoga tla i pozitivno nabijenoga zraka nastaje snažno električno polje s velikim utjecajem na organe. Od 6 SU vrlo jake smetnje. Hladnjaci. Visinsko zračenje. odnosno primanje i otpuštanje naboja rezultira redom. Depolarizacija. Električni uređaji kao grijalice. koji je bio pod uzglavljem bračnih kreveta. Čovjeka u 24 sata probija 100 milijuna takvih zraka. Dr Hartmann je odmah izliječio narušeno opće zdravstveno stanje kad je pacijent prije spavanja izvukao utikač i tako električni kabel pri uzglavlju isključio iz strujnog kruga ten na suprotni zid (2) (D U drugom pak slučaju nestale su slične tegobe kada je kabel. dakle i kad nema Kabel od utičnice do svjetiljke na trasi oko uzglavlja uzrokovao je smetnje. Zbog toga bi prostorije namijenjene trajnom boravku ljudi i životinja trebale biti što je moguće dalje od tih uređaja.Specka). ali samo pod slabom strujom jer nedostaju slobodni prijenosnici naboja. u godišnjem je prosjeku dnevna količina iona između 300 . U zatvorenim i prašnim prostorijama prevladavaju pozitivni ioni. klimatske rasvjete i stolnih odnosno podnih uređaja. bojleri. © Električni aparati i motori uzrokovali su smetnje u kući. prodire do 300 m u tlo.9 SU nisu dovela do smetnji. npr. Biološki djeluju srednji i mali ioni. ovisno o dobu dana (prema R. Takva istosmjerna polja (polja istosmjerne struje) dovode do poželjnih okolnosti rasporeda iona u prostoriji. otkrivene su čak i u uskim planinskim dolinama. instalacije treba koncentrirati u sredini zgrade. Izmjenu tvari uglavnom uzrokuju ioni. Dakle.

^ I Ako se želi utisak jednake veličine crnih i bijelih površina. Poprečni položaj prozora kod -» \D uz odgovarajući namještaj čini izgled prostorije širim nego duljim Gore prema natrag nagnuti zidovi djeluju vertikalno. namještaja -> djeluje kao "crijevo". To vrijedi i za sve elemente građevine. bijelo odjeveni deblji nego što zaista jesu. zbog kojeg sve izgleda više nego pri sigurnom stavu i pogledu prema gore. . -> v§) je u dojmu kraće zbog poprečno smještenog kreveta odnosno radnog stola pod prozorom. (J) Crne površine i tijela izgledaju manje od bijelih iste veličine. a prema gore zakrivljene stube. Jednake prostorije i dijelovi prostorija uslijed različitog smjera crta djeluju ne samo raz ličito velike nego i sasvim različito u izražaju. usprkos jednake veličine zgrade i visine etaža (razmještaj prozorskih prečki može tome značajno pridonijeti). a dužine A-F i F-D zbog uključivanja u različite površine.OKO crni krug iz izvjesne udaljenosti izgleda za oko 1/3 manji od bijeloga U f ! > — C f1 V'.o o — n n • • OD • • • • • • • • • • • • • • • • OD • • •O OO OO Brojčani podaci u modularnim 12 </ jedinicama (il)—(14) Bez obzira na arhitektonsku rasčlanjenost (vertikalno. crno odjeveni ljudi izgledaju vitkiji. 37 .I ' 12 'H12 16 Već zbog položaja očišta izgleda građevina viđena odozgo višom nego odozdo. Crno čini vitkim — a jer crno » @apsorbira svjetlost. jer bijelo dispergira svjetlost. jer nisu uklopljeni u zakonitosti perspektive. horizontalno ili mješovito) . Bijelo činimijenjaju dojam b. » Krugovi A u objema skupinama izgledaju oku različito veliki. © Dužine a i b djeluju zbog beznačajnih dodataka. karirani uzorak po» većava širinu i visinu — e. K tome dolazi i osjećaj nesigurnosti pri pogledu prema dolje. (3) Stvarno paralelne vertikale ove "Zolnerrove figure" zbog kosih crtica djeluju koso. mijenja se odnos mjerila uslijed odnosa prozorskih otvora prema preostalom di— ' jelu površine zida. Svijetla boja uz tamnu čini da tamna izgleda još tamnija.> @ . vrata. iako im je promjer jednak (relativna veličina). o o© o o o C 0 3 (¿) ft cgo Dva jednaka lika osobe u perspektivnom crtežu izgledaju različito veliki. Vertipunašnim — » kalne pruge povećavaju visinu — c. 150 Mi/ Prostorije istih dimenzija mogu djelovati sasvim različito uslijed rasporeda prozora. kao različito duge. a horizontalne širinu—»d. vijenci i pojasnice horizontalno (horizontalno zakrivljene). iako su jednake duljine. Dinamičko djelovanje (9) Statičko djelovanje ^0) Dimenzije u vertikali izgledaju oku različito od jednakih dimenzija u horizontali. moraju bijele biti odgovarajuće manje. o a \ D O / <0 L . Boja i uzorak tkanina odjeće osobe.

u odnosu prema dimenzijama detalja.000291 = 0. Odlučujuće za određivanje dimenzija je veličina vidnog polja -»(3). sjedala gledatelja od izvođača itd.OKO KAO MJERILO ZA IZGLED PREDMETA D O Djelovanje oka dijeli se na gledanje i promatranje. a visina se uvijek čini većom. Poznato j e da se toranj gledan odozgo čini mnogo višim nego odozdo . Oko u kretanju napreduje duž zapreka koje zapaža sve dalje po dubini i širini.204 = 1. tj. pojedini elementi mogu neznatnim preoblikovanjem oku ponuditi veće površine (b i c) Pri određivanju širine ulica koje omogućuju opći pregled i razgledavanje detalja treba se pridržavati gore navedenih naznaka Iz ovoga proizlaze i j e d n a k e ili veće udaljenosti knjiga od čitatelja (različita u skladu s veličinom slova). time je određena ograničena udaljenost na kojoj se određeni detalji mogu raspoznati. Oko točnije ocjenjuje širine nego dubine ili visine. uz ovo crteži —»(3) .204 m.zamrznuta glazba". ® Veličina još raspoznatljivijih elemenata građevine može se lako izračunati iz trigonometrijskih odnosa i određene udaljenosti oka tivno naslikanim vijencima. = 5 x 0. 37 (§).4 3 ili u uravnoteženim predmetima). Elementi građevine koji se nalaze iznad istaka. Potrebna veličina detalja koji treba razaznati ovisi o njegovoj udaljenosti.> s . Pri tome treba obratiti pozornost na činjenicu d a j e oko podložno optičkim varkama.» s. osjećaj potištenosti.( 9 ) .(9)) konstruirani prema njegovu Cjelina objekta i okolice djelu). Gledanje ponajprije služi našoj tjelesnoj sigurnosti. pa ga oko prepoznaje samo "pipanjem" uvis. mora debljina slova (prema (§)) iznositi d > 7000 x 0. Stacionarna se slika uspostavlja približno u površini kružnog isječka čiji j e polumjer jednak udaljenosti oka od objekta. ali ako j e prostorija vrlo duga. o n o dovodi do uživanja gledanjem pronađenih "slika". 5 0 m slika —>(T) —(2). 4 0 .> s. 37 @ i (§). Imajući na u m u te činjenice ne smije se prijeći u suprotnu krajnost (barok) i primjerice pojačati djelovanje perspektive koso postavljenim prozorima i vijencima (crkva Sv. izaziva osjećaj zaštićenosti. Prostorija. razlikuje se stacionarna slika i "opipna" slika. Ravnoteža je prvo obilježje arhitektonske ljepote.» ( T ) . Petra u Rimu) ili čak perspek- Treba li neki natpis biti čitljiv na udaljenosti od npr. dimenzije detalja _ odnosno dimenzija detalja E • tg 0 T tg0°1'0 ""0. što izaziva osjećaj sličan onome što ga uho prima od glazbe ("Arhitektura .» Neufert. (Znanstvenici fiziolozi rade na nauku o šestom čulu. uz pretpostavku da su razmaci zidova i cjelokupne proporcije s time usklađeni. © Točne konture vidi oko samo u kutu od 0°1' = polje čitanja. uz to i . u nekim slučajevima "polja preciznog gledanja" — » @ a za točno raspoznavanje detalja veličina "polja čitanja" —>(5) i © . a trebaju biti vidljivi. visina slova "h" je uobičajeno peterostruka debljina. čini se prostorija slobodnom i uzvišenom. 3 7 . 700 m. Ta udaljenost E može biti. Vertikalni rubovi izgledaju s gornje strane nagnuti prema gledatelju. o osjetilu ravnoteže ili statičkom osjetilu koje bi bilo temelj našeg smisla za lje- Čovječje vidno polje pri mirnom držanju glave i pokretima očiju je široko 54°. čiju gornju granicu (strop) opažamo kao stacionarnu sliku. Izvan ovog okvira oko svoje dojmove prima kroz "opipnu" sliku. Ovisno o tome j e li se oko na objektu zaustavilo ili oko "pipa" duž © Kod niskih prostorija dojam prostora "na prvi pogled" (mirna slika) @ Kod visokih prostorija dojam prostora "pipanjem" oka prema gore (opipana slika) objekta. moraju se izvesti na odgovarajućoj visini (a). 38 . Vidno polje nepokretnog oka obuhvaća vrh stošca od 1 što daje približno površinu nokta na palcu ispružene ruke potu koju osjećamo u simetričnim. harmoničnim predmetima i odnosima . U zatvorenom se prostoru također javlja stacionarna ili "opipna" Potrebana visina da se prostigne isti utisak kao pri razmaku od 8 . Unutar tog "vidnog polja" javljaju se oku predmeti "na jedan pogled" ->(3).» s.000291 A k o j e strop visok. . a horizontalni savijeni u sredini . svodovima i si. Takve zapreke u j e d n a k i m ili ponovljenim razmacima oko osjeća kao takt ili ritam. Grci su se točno držali tih pravila i dimenzionirali najsitnije detalje ispod konzolnog prepušta stropa tako da pri udaljenosti od 27°—»(7) ispunjavaju "polje čitanja" od 0°1' (7) (kako je Maertens —>• QP dokazao. a promatranje počinje tamo gdje gledanje završava.02 m. BOL). Idealna stacionarna slika ispoljava se efektom ravnoteže. a veliko prema gore 27° i prema dolje 10° > udaljenost pri potpunom sagledavanju građevine = širini građevine ili dovostrukoj visini građevine iznad visine oka.

bijela se boja koristi za označavanje površina za skladištenje i postavljanje. mokar hrastovina. aktivnost ili pasivnost. crvena. Najveću impulzivnu snagu ima narančasta boja. pastelno srebrno sivo siva vapnena žbuka sivi sirovi beton šperploča žuta opeka crvena opeka tamni klinker 15 20 50 35 42 32 38 32 18 10 Solnhof-ploča prosječna boja kamena asfalt. a u bolnicama utjecati na zdravlje pacijenata. sa strane ga griju i približavaju.narančasto . (3). —» © . Hladne i tamne boje odozgo djeluju prijeteći. Bijelo je boja apsolutne čistoće i urednosti. potičući kretanje. Utjecaj boje na čovjeka događa se posredno njenim posebnim fiziološkim djelovanjem koje je u stanju prostoriju proširiti ili suziti. naročito kod prividnog predimenzioniranja. Tople i tamne boje djeluju odozgo završno. življim i raščlanjenim. © Bijelo kao boja za vođenje pri kretanju. Tople i svijetle boje odozgo potiču duh. Tople boje djeluju aktivno. © Pojedinačni svijetli elementi ispred tamne pozadine djeluju lakše. U kolorističkom oblikovanju prostorije bijela boja ima glavnu ulogu pri odvajanju pojedinih skupina boja i njihovoj neutralizaciji. umirujuće © Prirodni krug boja (prema Goetheu): trokut crveno . u pogonima. y © Duge prostorije izgledaju kraće ako se završni poprečni zidovi jako naglase bojom. Svijetle boje uzdižu. slijede žuta. pa time ih čini svjetlijim. Stupanj svjetlosti površina Vrijednosti između teoretske bijele (100%) i apsolutno crne (0%) boje Bijeli papir Vapneno bijelo Limun žuto Slonova kost Krem Zlatno žuto. Prostorije izgledaju niže ako su stropovi naglašeni jakom bojom. odozdo ga olakšavaju i uzdižu. jer osim udjela tamnoće na osjećaj težine utječe i udio prirodne crvene boje) © Krug boja u dvanaest dijelova © Tamne boje opterećuju.plavo. suh asfalt. Zelena boja opušta živce. čisto Žuto kao slama Svijetlooker Čisto-krom žuto Čisto-narančasto 84 80 70 oko 70 oko 70 60 60 oko 60 50 25-30 svijetlosmeđe čisto-bež srednje smeđe losos-ružičasta zasićeno šarlah crveno cinober crveno karmin crveno duboko ljubičasto svijetloplavo duboko nebesko plavo oko oko oko oko 25 25 15 40 16 20 10 oko 5 40-50 30 čisto tirkiz plavo zeleno poput trave zeleno kao lipa. sa strane hladno i tužno. Prostorije izgledaju više ako su zidovi naglašeno tamni nasuprot svijetlom stropu Kao boja reda. Hladne boje djeluju pasivno. umirujuće uili introvertno. poticajno. Suprotni trokut: zeleno . Neposredni utjecaj manifestira se impulsima koji proizlaze iz pojedinih boja —> (2).žuto = osnovne boje. dostojanstveno. odozdo sigurno za koračanje i prihvaćanje. tamna hrastovina. zelenoplava i ljubičasta boja (hladne i J pasivne boje). Izbor boja u pogonima. pa tako preko prostornog djelovanja izazvati osjećaj potištenosti ili slobode — > © . svijetla orah svijetla smreka aluminijska folija pocinčani željezni lim oko 50 35 oko 20 oko 5 oko 18 oko 33 oko 18 oko 50 83 16 oko oko oko oko oko oko oko oko oko 39 . Najmanju impulzivnu snagu ima plava. Hladne i svijetle boje odozgo djeluju razvedravajuće i opuštajuće. npr. laboratorijima itd. sa strane udaljavajuće. © Pojedinačni tamni elementi ispred svijetlog zida djeluju snažno i jako se ističu. U prostoriji su impulzivno snažne boje prikladne samo za male površine. odozdo otežavajuće i potišteno. sa strane obuhvatno.ljubičasto = miješane boje koje nastaju miješanjem osnovnih boja < vanje na čovjeka D Tamne i svijetle boje i njihovo djelo- jarkocrvena narančasta žuta svjetloplava^^i i^-^zelena plavozelena © Lake i teške boje (nisu istog značenja kao tamne i svijetle boje -» © . Utjecaj boje ovisi i o tome koliko je svjetla i odakle djeluje. zelena i purpurna.ČOVJEK I BOJA toplo lagano Boje su sile koje djeluju na čovjeka i izazivaju osjećaj ugode ili neraspoloženja. katkada uznemirujuće. uredima ili školama može radni učinak pojačati ili oslabiti. dok za velike površine odgovaraju boje slabe impulzivnosti. od kojih se teoretski miješanjem mogu dobiti sve boje. za crte usmjeravanja i prometnu signalizaciju. odozdo glatko.© .

sekundu i septimu (j2j 3 m= ry' Pitagorin trokut a 36°87' 22°62' 16°26' 28°07' 12°68' a 3 b 4 c 5 P m 53° 13' 1 73°74' 1 77°32' 1 71°08' 0. tetiva s i visina trokuta h pokazano j e . Dužina DE približno odgovara 1/g opsega kruga k d h = r • cosp S = r sin B 2 S = 2 • r sin p h = S .kvarta 3/4 oktava 1/2 seksta : terca 4/5 ODNOSI MJERA OSNOVE tH Dogovori o mjerama u graditeljstvu postoje od davnine. deveterokut .( ! ) . Važniji konkretni podaci potječu iz Pitagorina vremena. BD je približno 1/7 opsega kruga ® Približni deveterokut.y ® ) mogu se oblikovati s a m o približno ili preklapanjem. Drugi mnogokuti (npr. šesterokut Raspolovljenje polumjera £ B.> © ili pentagram (noga nečastivog) ima kao i iz njega izvedeni deseterokut prirodne odnose prema zlatnom rezu . y: svi cijeli brojevi x j e manji od y m: faktor povećanja odnosno smanjenja. sedmerokut primjerice petnaesterokut © (§). 42.5 18°92' 12 35 37 43°60' 20 21 29 31°89' 28 45 53 Brojčani odnosi iz pitagorejskih jednadžbi (izbor) (4) Primjer Tetiva = r mnogokuti. uključuje sve intervalne proporcije a isključuje disharmonične.» s. Za projektiranje i konstruiranje tzv. cotang p I (li) M f—m—1 (i 2) Deseterokut i zlatni rez Proračun mjera u mnogokutu -> S.» s. Tako se može konstruirati preklapanjem istostraničnog trokuta i peterokuta. pravac BC raspolavlja AM u D. 43 © .5 58°11' 0. Iznalaženje najvažnijih mjera: polumjer r. S formulom a 2 + b 2 = c 2 mogu se te skupine brojeva izračunati: a2 + b 2 = c 2 a = m (y 2 .> ( D i kvadrat . Pitagora j e polazio od toga da akustički brojčani odnosi moraju biti i optički harmonični. iz kojih se mogu konstruirati mnogokuti.» . i: Vrlo su značajni i geometrijski oblici koje su Platon i Vitruvius nazvali krug. (5) Istostranični trokut. "okruglih" građevina potrebni su ^ M j Pitagorin pravokutnik. a iskuljučuje disharmonične intervale .sekunde i septime.> © . Njegovi posebni odnosi mjera nekada baš i nisu upotrebljivi. kružni luk oko B s AB i C.5 46°40' 0.x 2 ) b = m 2 x y c = m (y2 + x2) Pri tome su: x. Iz \ 5 m = 3 6 m = 2 \ 5 toga je razvijen Pitagorin pravokutnik --> (?) koji zadržava sve harmonične intervalne proporcije. Iz tih brojčanih odnosa trebale bi slijediti dimenzije prostorija. trokut . Pitagorejske odnosno diofantske jednadžbe daju skupine brojeva @ © (4). visine i duljine prostorija. Peterokut .koje treba primjenjivati na širine.5 x y 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 5 7 3 7 5 9 5 12 13 67°38' 1 7 24 25 9 40 41 8 15 17 61°93' 0. kružni luk oko A s AB daje točku D na AC = c1 Kružni luk oko C sa CM daje točku E na kružnom luku BD = a. A-C ž stranica peterokuta ® Peterokut ® Petnaesterokut BC 2__1_= ± 5 3 15 (9) Približni sedmerokut. 63 (14) Formula Peterokut i zlatni rez 40 .

mogu se.5 5 0. 0. R. jer se njegova visina određuje vrhom rotiranog kvadrata. prema istraživanjima L.ODNOSI MJERA OSNOVE—» QP Jednakokračni pravokutni trokut s odnosom baze prema visini kao 2 : 1 jest trokut kvadrature.> @ ® ® ima odnos stranica 1 : VZ. . Drachu © Iz osmerokuta razvijeni kvadrati © . 56 MERO-prostorne rešetke: konstruirane na V2 i V3 -» s. 1. 0.> © od A. D © ->® Geometrijski redovi u tom odnosu nude stupnjevani niz osmerokuta .» © . . . Postupak razlaganja na faktore omogućuje primjenu kvadratnih korijena za ugradbu nepravokutnih dijelova građevine. . . .5 0. Osim svih ovih likova. . taj je odnos mjera postao osnova njemačkih DIN-formata . . dokazati odnosi mjera osmerokuta na nizu starih građevina. Porstmannu. 4 d. Jedan drugačiji približni proračun kvadratnih korijena cijelih brojeva Vn za nepravokutne dijelove građevine daju verižni razlomci (-» s.> © .5857143. 7 17 41 1.4142857 .® Dracha -> CP nešto je šiljatiji od prethodnoga.® a ljestvicu stupnjeva čine vrijednosti korijena brojeva 1 do 7 -»(§) Vezu između kvadratnih korijena cijelih brojeva prikazuje .> ® ® Netočnosti pravog kuta izjednačavaju se vijčanim priključcima štapova na čvorove. . 1. ) n/A trokut prema A. Spitzenpfeila. Jednakokračni pravokutni trokut .6 0.58333 .5857865 . 0. 43) u obliku G = n-1 Vn = 1 + 1+G )) 1 V 2 .4142011 . .4142135 i i 11 ! > 1 1 1. 1. v.4142135 . Jednakokračni trokut kod kojeg baza i visina odgovaraju stranicama kvadrata uspješno je primijenio graditelj katedrale Knauth pri određivanju odnosa dimenzija katedrale u Strassburgu.> ® .> © --> s. Njegov pronalazač ga je također uspješno primjenjivao na detalje i uređaje. . Zahvaljujući dr. 1.41667.4 1. . . . . . . Na osnovi približnih vrijednosti kvadratnih korijena razvio je Mengeringhausen prostornu rešetku MERO prema načelu tzv. To znači da raspolovljenjem ili udvostručenjem stranica pravokutnika ostaje odnos stranica 1 : V2. Tu je visina trokuta dijagonala kvadrata konstruiranog nad polovicom baze Tako oblikovani pravokutnik . Kao podloga je pri tome služio tzv. 0.90-92 ® V3 Verižni razlomci V2 41 . "puža" .41379 . .58621 . . dijagonalni trokut. 12 9« 7 0 | 99 169 239 V2 i Primjeri za nepravokutnu koordinaciju -> s. .5857989 .pravokutnik ^g^ Stupnjevana ljestvica brojčane vrijednosti korijena 10 ® V~2 = { i + A—Uizi V+—/ { 1+ / + • 3 7 17 12 • 41 29 • 99 70 239 1C i n f) Povezanost kvadratnih korijena "Puž" V 2 = 1. v.

i.) 1 1. vjla Pisani u B a g n o l u \ \ t \ \ / ji ft. staroj luci grada Rima. On koristi iste prostorne odnose (krug. Spoje li se točke u kojima se kružni lukovi polumjera sijeku sa stranicama kvadrata. koji su prethodno navedeni.4166. što se može prepoznati na stubištima.juč za PaHadijeve @ Palladio. . Prema njegovim je istraživanjima primjeri- VÀ7 I 1 / ce rimsko kazalište zasnovano na četiri puta rotiranom trokutu V 1 J_ / — » © . .Y i g / B ^ • /.4 1. građevine u Antica Ostia Geometrijski princip (7) Tlocrt cjelokupne gradnje ^g^ Podni mozaik u jednoj kući u Antica Ostia ® Geometrijski k. Luk AB ima gotovo istu duljinu kao dijagonala CD raspolovljenog osnovnog kvadrata.metodom . Moessel želi dokazati odnose mjera na osnovi zlatnog reza. Prema Moesselu Qp (4) v —' Kazalište u Epidaurusu X 1 2 5 12 24 X 1 3 7 17 41 y / x ( V 2 = 1. . .» BOL. opisao je Vitruvius. dobije se rešetka s devet polja. \ \ S! - / Èm Tlocrt upravne zgrade BMW-a u Munchenu Osmerokutni sustav stupove formiran od četverokuta podijeljen u po 6 © f a s a d n i h elemenata. čiji se tlocrt zasniva na peterokutu. stvorili graditeljske sustavnosti koje omogućuju tradicijski razvoj i nude goleme gospodarske prednosti. Središnji se kvadrat naziva kvadratom svetog reza. od situacijskog plana do detalja opreme. Kinezi u svojim modulacijama prema "Toukou". trokut. 1. Obje konstrukcije daju dvanaesterokut.) i harmonije za svoje građevine — Ovakve zakonitosti mogu se kod starih istočnjačkih kultura naći u potpuno jasnim formulacijama —>(n). Tako su Indijci u svojoj "Mansara". upoznato je načelo Svetog reza. . sagrađen prema tim odnosima mjera.b 1. nalazi se u Epidaurusu — U nedavno otkrivenom stambenom naselju Antica Ostia. ali prije svega Japanci svojom "Kiwariho" .6%. © Proporcije zabatnog ugla dorskog hrama na osnovi zlatnog reza. 48-kut razvijen iz: t trokuta - ^l) Japanska riznica Cehovska kuća Rügen u Zürichu 42 .—. . (5) Sveti rez. kvadrat itd. a grčko na tri puta rotiranom kvadratu —»(2). Zbog toga sveti rez predstavlja i približnu metodu za kvadraturu kruga — » © © © © Čitav je građevinski kompleks. To se načelo zasniva na raspolavljanju dijagonale kvadrata. uz odstupanje od samo 0.ODNOSI MJERA PRIMJENA QD /M \ 3 1 V -L 0 Rimsko kazalište prema Vitruviju (2) Primjenu geometrijskih i mjernih odnosa.4137. Palladio u Grčko kazalište prema Vitruviju 6 Potporni zid svoje četiri knjige o arhitekturi navodi geometrijski ključ koji se zasniva na Pitagorinim radovima. ali to nije vjerojatno —»(3) Jedino grčko kazalište.4142.

Najprije je Le Corbusier krenuo od poznate prosječne visine Europljanina.1 + ¿ G = 1 + -—1+1 1+1 Zbog toga je 1947.04 0.1 4 4 dijela Prikaz Lameovog niza iz knjige Neufert "Bauordnungslehre" Verižni razlomak: zlatni rez G .0 44985. kruga i trokuta zlatnom rezu i mjerama ljudskog tijela.33 0.» s. "Zlatni rez" znači da se cijela dužina prema većemu odsječku nakon dijeljenja odnosi kao veći odsječak prema manjemu m = 0.63 40.57 5.8 mm kao visine tijela.45 .08 0.0 69.83 106.70 0. ovdje nalazi vezu s engleskim colima.5 72788.3 4056.53 0. što kod većih mjera nije moguće.7 16.> © . prsti podignute ruke (-»vidjeti i temeljni lik u BEL).86 0.9 0.9 182. ->(§) Vrijednosti izražene u metarskom sustavu Crveni niz:Ro Centimetara 95280. 2 9 .4 7. .6 591.92 3. 40 @ vima i mjerama -> s.4 5309.16 0. koji daje dvostruke vrijednosti crvenog reda .8 365.8 .8 4.8 43.4.9 1549. solarni pleksus.53 7.41. polazeći od 2.4 33. stoljeću i kasnije zapostavljen je harmonijski sustav mjera i prednost se daje aditivnome . kruga i trokuta (DTo znači: Zlatni rez neke dužine može se odrediti i verižnim razlomkom 1 G = 1 + — To je najjednostavniji beskonačni pravilni verižni razloG mak.83 1.1 itd. Le Corbusier obratno krenuo od 6 engleskih stopa = 1828.» Q0 U 18.2 .49 9.6 6563.2 6.3 53.5 27802.43 0.8 2.8 3.8 295. Veličine članova crvenog i plavog reda pretvorio je Le Corbusier u praktično primjenjive mjere.94 224.4 957.26 1. koju je prema zlatnom rezu podijelio na mjere: 108.73 727.02 0.5 17182.74 4.96 1.4 1.7 58886.5 774.75 m .5 10.66 2.26 0.20 0.7 86. glava.6 2028.79 2. ->(3) Le Corbusier je označio tri dijela ljudskog tijela koji.0 139.382 • _ 2 dijela 3 dijela S dijelova 8 dijelova 13 dijelova 21 dio 34 dijela 55 dijelova L _ Major pokazuje povezanost odnosa proporMajor Minor cija između kvadrata.7 36394.02 171.> ® Kako posljednja mjera gotovo točno odgovara veličini od 10 palaca.01 Plavi niz: BI Centimetara Metara 117773.40 0. stvaraju poznati zlatni red rezova: stopalo.19 65.91 53.8 1.10 0. 6 2 . 59 d. "Zlatni rez" neke dužine može se odrediti geometrijski ili s pomoću formula.07 15. pa je uspostavio uz to i plavi red.85 278.2 26.7 478. prema Fibonacciju.56 25. a to je 1. 1177.» s. Tek se uvođenjem modularnog reda pojavilo razumijevanje za harmonijske i proporcionalne odnose mjera .10 32.5 0.ODNOSI MJERA PRIMJENA: MODULARNA KOORDINACIJA .3 2506.7 13901.8 3281. Podjelom prema zlatnom rezu formirao je crveni red naviše i naniže Razlike članova tog reda prevelike su za praktičnu upotrebu.80 588.6 3 Arhitekt Le Corbusier razvio je sustav proporcija koji se osniva na Podaci o koordinacijskim susta- © Geometrijska konstrukcija zlatnog reza © Međuzavisnost kvadrata.25.66.01 A =108 B = 216 (7J Modulor Prikaz vrijednosti i igara modulora prema Le Corbusieru (8) Neograničene brojčane vrijednosti 43 .28 12.g.0 20.13 0.8 226.» s.3 0 .88 449.9 10619. 1+1 ~ 89 dijelova .81 20.9 113.86 363.03 0.3 8591.0 1.06 0. (ó) Metara 952.92 139.6 itd.0 22492.01 85.26 m (vrhovi prstiju uz- (4) Figura proporcija dignute ruke).2 1253.

© Uhde je tim pitanjima posvetio vrlo značajan rad . ostvare njegove umjetničke predodžbe. u svim su zemljama i vremenima slični. Oblici koji su proizašli iz gradiva. Kr. Za to treba: osjećaj mjere. slični su kao jaje jajetu. prilagodba okolini. a dalje se samo kultivira i usavršava. temelji na tehnici građenja drvom. "koji imaju što reći". suprotno tome. daje mogućnosti novog oblikovanja pojedinosti i cjeline.lijepo za sva vremena. prostora i konstrukcije i dobro usklađen sklop povezanih prostorija i vanjskog oblikovanja. Kasnije se pojavilo građenje drvom. Dakako da se pri tom podrazumijeva tehničko. organska povezanost gradnje. bilo da su ukrasi šablonama otisnuti u gipsu ili su uloženi kao "azulejos" (glazirana glinena keramika). Što je jasnija duhovnost i umjetnikov svjetonazor. U tome leže novi poticaji za nas arhitekte. kao i svaka prava umjetnost. podložni takvim zahtjevima i pod utjecajem "duha vremena". Čak su i snažni umjetnici s elementarnim nagonom za oblikovanje. sa- © 44 Armiranobetonska konstrukcija s uvučenim stupovima sa statički povoljnim i ekonomičnim konzolnim istakom s prozorskim vijencem ( q \ Armiranobetonska gljivasta stropna ploča s tankim čeličnim stupovima u •' vanjskom zidu između prozora —> s. . Danas se još zalažemo za odgovarajuće izražavanje u betonu. Pri primjeni drugog gradiva. Takvo je djelo . iako povremeno isključivo ukrasni oblici. proizlazi iz tehnike tkanja (slično kao trake i astragali u grčkim građevinama). Uporabni predmeti u istočnoj Aziji i Europi. Za oblikovanje građevina odlučujući je dakle na kraju ipak duh vremena. jer za njih potreba velikih površina prozora jasno određuje sustav građenja -> © Jasni prikaz sastavnih dijelova građevine. kako bi temeljem tog osjećaja za život oblikovali suvremene odgovarajuće građevine s. Polovica debljine parapeta nalazi se ispred stupova. uz iste uvjete. Ovdje je oblik proizašao iz šatorske tehnike jednostavno prenesen u gips. Razvijena površina 33 cm Danas nas kod starih građevina opet više uzbuđuje pitanje nastanka umjetničkog oblika nego rezultat. uz opsežno korištenje tehničkih mogućnosti svog vremena. kako bi buduća vremena na njima samo kultivirala čisti oblik -> (2). Daleko je važnija zadaća svih arhitekata da. ali bez vlastitog izraza.zvuči paradoksalno . oslonjena na konzolni istak stropne ploče Bilo bi pogrešno vjerovati da našem vremenu pripada samo zadatak razraditi čiste konstrukcije. jeftina. točno kao što su nekada bili sagovi zauzlani na stijenkama šatora. oni iz godine 3000 pr. Wersin ->• 00 uvjerljivim primjerima. svrsishodna. čvorovi i užad svojom tehnikom uvjetovanim pletivom i tkanjem dali su prve oblike. U nekim prostorijama Alcazara u Sevilli jasno se u uglovima opaža "spletenost" zidova u gipsu. druge tehnike i drugačije uporabe na- © Drvena konstrukcija slična (T) kakva se još i danas svugdje primjenjuje ® Konstrukcija od lomljenog kamena zahtijeva okvirne elemente od čisto obrađenog kamena meće se i drugačiji oblik. tehnike i potrebe. suzdržanost. osnova oblikovanja grčkih hramova Q¿\ Oblikovanje u kaneu kojemu Grci dalje razvijali na osnovi (J^ posebno uvjerljivo dokazao da se podrijetlo maurske arhitekture.» Q . taje ili čak prikazuju nešto drugo (barok). u kojem je Q Izvorna drvena konstrukcija. © Čavlana drvena skeletna konstrukcija. čak i u grčkim hramovima ¡ Ove su spoznaje razmjerno nove. prema njenoj određenoj tehničkoj zadaći.DIJELOVI GRAĐEVINE KAO POSLJEDICE OBRADE GRADIVA U početku ljudskih kultura vezovi. koji prekrivaju prilikama dozreli osnovni oblik. kod tvorničkih i drugih velikih zgrada već su uspjela nova. Te "vječne oblike" dokazao je V. koje je u gotovo svim kulturama osnova arhitektonskih oblika. Svaki način građenja jednom pronalazi svoj vječni oblik i logični završetak iznalaženja. i u današnje doba. čeliku i staklu. organizacijsko i gospodarstveno ispunjenje svrhe. zrelije će. ako nisu čak i jednaki. držajnije i trajnije biti njegovo djelo. ali je sve veći broj primjera koji dokazuju njihovu vjerodostojnost. uvjerljiva ostvarenja. prije svega Alhambre u Granadi. Obrada interijera maurskih građevina. Bolje ju je sakriti oplatom ili žbukom © Armiranobetonska konstrukcija sa stupovima u vanjskom zidu. skrivaju to oku. 47. 46.

kamena. obložene lišćem. Prelaz od kvadrata na krug ostvaren je "trompama" Lučni vezač od trske Hasura od trske / X \ ¡Tlinf A Bizantinski su graditelji prije 1400 godina izveli kupolu Aje Sofije nad pravokutnim tlocrtom. a kasnije u graditeljstvu romanike (primjer: katedrala u Šibeniku) Polazeći od križnog svoda (prodor dvaju bačvastih svodova) nastali su u gotici primjenom šiljatih lukova smjeli zvjezdasti i mrežasti svodovi. Od neobrađenog prirodnog kamena bez morta mogu se izvesti samo niski zidovi (podnožja). do automobila na prijelazu stoljeća koji imitira kočiju (uključivši i držač za bič). a kasnije iz toga nastaje čisti. Preostali dijelovi zidova izvode se od nepravilnog lomIjenog kamena i žbukaju Težnja za što većim prozorima na gradskim kućama dovela je do pojave zgrada s kamenim stupovima. koji se pri pojavi novih gradiva u prvo vrijeme prenosi na njih. slična skeletnim drvenim kućama -» uQ) Na početku je uvijek konstrukcija osnova oblikovanja.GRAĐEVINSKI OBLICI KAO POSLJEDICA KONSTRUKCIJE SVODOVI Blokovi od snijega Led k a 0 Prozor © Primitivni narodi grade svoje okrugle kolibe od materijala koji se nađe na licu mjesta. Slična je i zimska kuća "iglu" © Rimljani su izgradili prve kupole od kamena. od "vezača" od trske i pokriven pletenom trskom (način građenja u Mezopotamiji) . drvenih motki i pletera od lijana. Kao ukrućenje služe košnici u prozorskim parapetima © Suprotno prethodnoj.. na kojima svaki laik raspoznaje osnovne oblike drvenih konstrukcija. st. Njena je konstrukcija izvana jasno vidljiva. ali često i besmisleni oblik. stoga se prva kamena kuća takoreći sastojala samo od krova s niskim ulazom Obrađeni lomljeni kamen omogućuje izvedbu viših zidova. Osim kružne kupole se kao pokrov u mnogim krajevima može naći bačvasti svod. čiji je način provođenja sila postao bitnim obilježjem stila (potporni lukovi i kontrafori) DRVO Podnožje od lomljenog kamena ® U svim zemljama svijeta koje su bogate drvom su brvnare slično oblikovane. U Perziji su Sasanidi (6. ali iznutra sakrivena optičkim efektima (dematerijalizacija). Na Pantenonu je to izvedeno u najčišćem obliku. nad kružnim tlocrtom. od kamena najprije u doba Rimljana. razvila se kanatna konstrukcija s pojedinačno razmještenim prozorima s ukrućenjem putem kosnika u uglovima i ispunom polja od vrbovog pruća i gline Panelna građevina dobiva svoj oblik panelima koji se izrađuju u radionici i brzo i jeftino sklapaju na gradilištu KAMEN A J • " . kao posljedica konstrukcijskog rješenja U područjima koja su siromašna drvom razvila se skeletna konstrukcija (pojedinačni drveni stupovi i prozori između njih). čak i zabatnih zidova i nadsvođenih otvora U kasnijem se razdoblju uokviruju otvori i zidaju uglovi točno obrađenim kamenom. trskom. krznom ili sličnim materijalom © Slično grade i Eskimi svoje ljetne kuće od kitovih rebara obloženih krznom. što odgovara "wigwamu" u njihovoj pradomovini. a uz upotrebu morta..) prilikom građenja svojih prvih kupola polazili od kvadratičnog tlocrta. 45 . s prozorima od morževih crijeva. Za to se mogu naći bezbrojni primjeri. slamom. od Likijskih kamenih grobnica.

» tU ČELIK (5) Arh. a ipak solidni oblici sa širokim otvorenim prostorima.> 0 . Odlučujuća je razlika u traženju oblika koji proizlazi iz konstrukcije. Arh. nego najčešće zbog duhovnog poniranja u suštinu novoga načina građenja. ali nisu svugdje dopustive. Wright Za mnoge građevine zahtijeva građevinska inspekcija vatrootporne ili čak nezapaljive konstrukcije. otvorene hale s malim brojem stupova i daleko izvučenim konzolnim krovovima su domena građenja čelikom ili aluminijem -> ARMIRANI BETON (ß) Arh. kada su se primjenjivali postojeći oblici i upotrebljavali se u svakoj konstrukciji. ne samo zbog gradiva ili spoznaja iz statike. L. Niemeyer Raspodjela sila u sve smjerove armiranobetonskih ploha primjenjuje se za ljuske u obliku kupole sa odsječenim segmentima . bez obzira na to je li od kamena. Wright (§) Arh. F L. M. U kombinaciji s vidljivim čeličnim stropnim gredama nude se naročito lagani. uzdužne ljuske . F L.» (9). pa obloženi čelični elementi sliče čistom armiranom betonu -> (5) I za ove konstrukcije je tipič- no obilježje veliki konzolni istak stropnih ploča preko podvlaka -> ( D ili ukliješten u toranjsku jezgru -> (§). Mies van der Rohe s (?) 1 ^ Čiste čelične konstrukcije omogućuju najlakše pojavne oblike s jedva vidljivim stupovima . F L. ritmički nastavljenih poprečnih Ijuskinizova ljuski s kosim stupovima u nul-točkama_> rt?). jezgru zgrade-» @ ili oblikovan poput gljivaste ploče-» (§). suprotno vre- menu cara VVilhelma. O. drva ili gipsa.NOVE KONSTRUKCIJE I OBLICI . Novicki s M.-» Armiranobetonske viseće plohe u kombinaciji s krutim rubnim nosačima daju ekonomične i vrlo efektne građevine također s mogućnošću velikih konzolnih istaka Naše je vrijeme opet počelo razvijati oblike iz konstrukcije. tako da je prazni besadržajni oblik upotrijebljen kao "dekoracija". skoro bez granica -> (3) Lagane.» ( § ) . Deitrich Viseće konstrukcije su već kod primitivnih naroda primjenjivane za svladavanje velikih raspona-» Cirkuski šator je najpoznatiji oblik lake viseće plohe _» (§).» ® . 46 . tražeći odgovarajući izraz u skladu s konkretnom graditeljskom zadaćom. Wright (7) Arh. LJUSKE Arh. Samo se u rijekim iznimkama dopuštaju vanjski goli čelični stupovi .

s visokim pragom (nije bilo prozora. termičku i klimatsku izolaciju. lijepi i oslobađajući okvir za život. 1000. 44. razbojnika ili demona. Pri tome je odlučujuće investitorovo definiranje zadatka. Mies v d.vremena spaljivanja vještica. obloga poda linoleumom. . stoljeću je kuća još zatvorena. praznovjerja. neovisno o njima tanki nenosivi razdjelni i vanjski zidovi čiji sastav osigurava najbolju akustičku. široka dvokrilna vrata.i našega doba postoji golem tehnički i gospodarski razvitak i znatna promjena duha. Na građevinama i njihovim dijelovima. nego nenametljivi. Mnogi su investitori i arhitekti u mislima i osjećajima još u 15. prozori s rešetkama i malim okruglim ispupćenim staklima © Oko 1700. g. Za modernog čovjeka kuća više nije utvrda protiv neprijatelja. Masivni zidovi kao zaštita od neprijatelja i hladnoće zauzimaju istu površinu kao prostorije Kuća oko g. stoljeću promjenljive prostorije. klizni prozori i potezne zavjese U 20. g. Pod time. klizna vrata i zrcalni prozori na električni pogon. Robe U razdoblju između otprilike godine 1500. zajednički njegovanom perivoju. markize (platneni krovovi koji se mogu smotati) kao zaštita od sunca Zahod i bide Spavaća soba Strana prema vrtu Drvena kuća oko 1500. kuća stoji u velikom. a i na drugim stvarima i načinu života. otvoren prema prirodi ali ipak svestrana zaštita od njenih nepogoda. 2000. g. g. ćelije s oskudnim dnevnim svjetlom. g. ulazna vrata imaju ukrasne prečke. g. samo prostorno razdvajanje Arh. omogućujući pogled koji mnogo obećava © U 19. Između predsoblja. sitnih prozora i kuća nalik na tvrđave. svjetlo je dolazilo kroz otvore u krovu) (&) na. stoljeću nema više nikakvih ograda (naročito u Americi). g. a malobrojni su već stigli u 20. prostorije u nizu. pod od širokih kratkih dasaka i] fj J j 1 1 1 — 1 1 i [ i l c I-4 « 1 i i ' Pomična stijenka klizni prozor ® Oko 1700. stoljeću. ali je okolni prostor otvoren okružen niskom ogradom © ULAZI U 20. načina građenja (brvnara) i načina života (mali prozori) Kamena kuća oko 1500. s vitkim nosivim čeličnim stupovima. stoljeće. nenametljivo među drvećem ® Okog. jasno se vidi kako je tijekom tih stoljeća čovjek postao slobodniji i samosvjesniji. doduše. zid i vrata služe samo kao ograda. Fotoćelija otvara vrata i ujedno najavljuje posjetitelja VEZE PROSTORIJA V (9) Oko 1500. dnevne sobe i blagovaonice ne postoje vrata. je odraz kraja. su kuće i cijeli gradovi bili opasani zidovima i zatvoreni teškim vratima © Oko 1700. niska teška vrata. postoji zvekir. pod od parketa ® Oko 1900. klizna vrata za spajanje prostorija. 47 . i u kojoj je mjeri sposoban da taj doživljaj vidljivo izrazi gradivom -> s. su na brvnarama vrata bila niska. svatko zamišlja nešto drugo. Poklapanje stoljeća ovdje predstavlja "sreću u braku" između investitora i arhitekta.. stoljeću povezuje suhi hodnik automobil s vratima od zrcalnog armiranog stakla. a građevine svjetlije i lakše. g.ZGRADA I OBLICI KAO ODRAZ VREMENA I NAČINA ŽIVOTA VANJSKI PRETPROSTORI ® Oko 1500. o stvaralačkoj snazi pojedinca ovisi što će pri tome vidjeti i osjećati. prozirno staklo i potezno zvono ® U 20. čiji se oblici ponekad i danas još priželjkuju .

ovisno 0 okolnostima. utvrđuje se konstrukcija i instalacije. kad zgrada ima pokrov crijepom drugačije će se otpočetka graditi nego zgradu s ravnim krovom. visinske razlike u njemu i u odnosu prema cesti. urbanistički uvjeti itd. 49 i 50. uređenje gradilišta.. a 3 do 12 mjeseci za velike zgrade (bolnice i si. građevinski propisi. kupaonica i prostorija za pripremanje preuske. Financijska sredstva koja su na raspolaganju za kupnju zemljišta. Pregled nacrta traje 3 do 6 mjeseci. smjerova vjetra. Pri tome su odlučujuća pitanja strana svijeta. Vrijeme izrade projekta ne treba nerazumno štedjeti. ponajprije u duhu. -» s. Položaj i veličina zemljišta. Sad počinju "porođajne muke" prvoga projekta zgrade. Za opisane radove arhitektu. 271 i prema stranama svijeta. Tako nastaju produhovljena djela zrele dobi. građenje itd.). (T) Četiri prijedloga položaja zgrade na gradilištu od 3000 m2 s padom terena prema sjeveroistoku. zreli arhitekti.M . S projektantovim iskustvom i njegovom osobnošću najčešće raste jasnoća misaone predodžbe. 59. 5. Nakon dovršetka idejnog projekta -» (3) preporučljiva je stanka 3 do 14 dana. ali im najčešće nedostaje zanos mladenačkih ostvarenja. Važna pomoć pri tome su upitnici knjige s. ako se iz oblika unaprijed ne nametne jedino mogući položaj zgrade. kod jednoga je ishod onoga "rađanja" slobodna skica ugljenom. s. često su u stanju projekt neposredno prostoručno nacrtati u mjerilu i sa svim pojedinostima kao konačno rješenje. jer donosi odmak od projekta i omogućuje oštrije zapažanje nedostataka i rađanje ideja za njihovo otklanjanje. 49 i 50 i građevne © Idejni projekt zgrade ima nedostatke! Garderoba i vjetrobran preveliki.5 m iznad terena. 2. Ovisno 0 arhitektovu temperamentu. 48 . treba 2 do 3 mjeseca za veću obiteljsku kuću. To vrijeme omogućuje nestanak nametnutih predodžbi i korisne dogovore sa suradnicima i investitorom. Na toj se osnovi za projektanta otkriva shematska predodžba cjelokupnog sadržaja zgrade i njenog prostornog ugođaja. postojeće vegetacije i susjedstva. položaja zemljišta. Dimenzije postojećeg namještaja. jer se valjana priprema obilno nadoknađuje uštedom vremena i troškova građenja. podastiru se nacrti nadležnim organima vlasti. visine.4. U tom vremenu radi se predračun i raspisuje natječaj prema propisima -»QP tako da do dobivanja građevne dozvole pristignu i ponude. Na osnovi takvih istraživanja odluka nastaje najčešće vrlo brzo. konačna lokacija zgrade na zemljištu. Položaj instalacija vodovoda i kanalizacije. položaja i međusobnih funkcionalnih veza. dogovor sa statičarom i projektantima grijanja. Investitor je predvidio varijantu. Sad počinje razrada projekta. Tijekom ovog rada projektantu se zadatak sve jasnije i zornije pojavljuje pred njegovim duhovnim okom. opasne stube u hodniku. 3. izlaz i kolni prilaz s ulice na sjeveru. te iz toga materijalizacija njene pojave kroz tlocrt i izgled. mogućnosti prilaza. Zahtijevane prostorije glede površine. garaža ispod njih u razini terena (3) Projektni program Rad počinje sastavljanjem detaljnog projektnog programa uz pomoć iskusnog arhitekta prema smjernicama upitnika -» s. pa se konture zgrade već jasnije razabiru-» (2). na temelju opisanog postupka definiranja površine zgrade. pa se radovi mogu ugovoriti i započeti. Sada slijedi. iz kuNnje nema pregleda nad ulazom (3) Definitivni projekt zgrade s uklonjenim nedostacima. a kod drugoga filigranska crtarija. Nakon toga. 1:2000" PROJEKT POSTUPAK IZRADE Poslije toga pristupa se shematskom crtanju prostorija u obliku jednostavnih pravokutnika traženih površina u jedinstvenom mjerilu i utvrđivanjem traženih odnosa prostorija međusobno s. pri uživljavanju u organske i organizacijske odnose projektnog zadatka i njegove duhovne pozadine. Ishođenje ovih podloga obavlja se kod ovlaštenog geodetskog inženjera i u uredu za katastar koji će izraditi službeni lokacijski elaborat. Bolje su oblikovane prostorije. 51-58. gospodars ki dio objekta je na zapadu.ukratko. Prije početka projektiranja mora biti poznato: 1. Način građenja koji treba primijeniti. vodoopskrbe i elektroinstalacija . a prihvaćena je varijanta 1 (2) /o*} Kod ove varijante je pad terena ¡Spred zgrade povoljan. ali često i u tijeku rada. Stariji. Nespretni razrađivači često pokvare nadahnutost prve skice. Zbog prirodnog pada terena su spavaće sobe 2. 4. Za iskorištenje mogućnosti -> Q potrebno je više pokušaja kao osnova za iscrpno razmatranje argumenata za i protiv.

Kakav je razvoj poduzeća? Financijsko stanje? Stupanj zaposlenosti? Ukupni kapital? Odakle potječu podaci? 2. Osobe i poduzeća vezani na posao 1 . ali je čitav niz podataka tako općenit da upitnici mogu svakom graditelju koristiti. Na koja investitorova osobna obilježja treba posebno obratiti pozornost? 7.SURADNJA INVESTITORA . adresa. 9. Je li investitor sporazuman s našim odredbama glede pravnog statusa rukovoditelja gradnje? 9. Koje su investitorove posebne želje u umjetničkom pogledu? 5. Trebamo li preuzeti i radove na izvedbi? 6. Gdje je sličan objekt primjerno izveden? 6. primjerice obrascima za predračun troškova. Točan naziv novogradnje? Konačni naziv objekta? 3. 3. Detaljno koncipirani upitnici i obrasci. Planira li investitor izgradnju daljnjih objekata? Kakvih? Koje veličine? Kada? Postoje li projekti za to? Postoje li izgledi da dobijemo taj posao? Koji su koraci poduzeti u tom cilju? S kakvim uspjehom? 11. Iz toga je shvatljivo što se "definitivni" crteži i troškovi pojavljuju tek kad je građevina već skoro dovršena. Kakav je njegov odnos prema likovnoj umjetnosti općenito? A posebno u svezi s našim načinom rada? 6. ubrzavaju napredovanje. Tko kontrolira račune? 4. Moraju li crteži biti razumljivi za laike? 10. Kako izgleda okolina? Krajolik? Vegetacija? Klima? Strane svijeta? Smjer vjetra? 2. Želi li investitor kasnije svoj objekt izložiti javnosti? 9. Koji način naručivanja i kontroliranja treba primijeniti? 5. koji moraju već pri ugovaranju radova biti pri ruci. Tu ne pomažu poduke i predavanja investitoru. Kako su oblikovane postojeće zgrade? Od kojih su gradiva? -> VIII. Ime nadležne (najbliže) željezničke postaje? 4. Telefon na gradilištu? U blizini? Kada i kako dostupan? 6. Postoje li fotografije okolice novogradnje (s oznakom stajališta snimatelja)? Naručeno? 4. Koje kasnije zahvate treba već sada uzeti u obzir? 7. 9. Kolika je investicijska svota? 5. Sigurno su odstupanja potrebna. Najčešće se pri svakoj gradnji javljaju ista pitanja. makar samo kao poticaj. Zašto prethodno djelatni arhitekt nije dobio ovaj posao? 12. Na kojim se sporazumima zasniva kalkulacija cijene? 2. Postoje li mjesne odredbe glede vanjskog oblikovanja novogradnji za ovo gradilište? 9. Treba li procijeniti investicijsku svotu i temeljem nje izračunati cijenu? 4. Podaci o investitoru 1. Koja je približna ocjena odnosa građevinskih i obrtničkih radova? 3. Kojeg izvođača preporučuje investitor? (naziv. Općenito 1.telefon. Tko je nadležan za koja specijalistička područja? 3. a kojima bi se projektna kuća trebala služiti kao i ostalima. Možemo li neposredno izdavati naloge u ime investitora? Do koje svote? Postoji li za to pismena ovlast? VI.» QP Rad na projektiranju često se požuruje a izvedba ugovara i započinje s nedovoljnim podlogama. Je li potreban rukovoditelj gradnje? Poželjan? Starija ili mlađa osoba? Kada? Stalno ili povremeno? Do kada? 8. Kojim lokalnim ili državnim propisima podliježe novogradnja? Prostorni plan? 4. Tko je prije davao arhitektonske savjete? I I . Kakvo je poslovno ponašanje? 3.S kim treba voditi sve pripremne dogovore? 2. Projektni zadatak 1. Osigurava li investitor prostorije za ured na gradilištu? Oprema za to . Naziv nadležnog (najbližega) poštanskog ureda? 5. pisaći stroj? IV.: Izdavatelj naloga: Narudžba: Izvjestitelj: Kopije za: I. 3. Traži li se generalni plan urbaniziranja područja? 8. Koja je viša instancija za slučaj žalbe? Koji je postupak? Koji je rok podnošenja žalbe? Kakvo je stajalište nadležne institucije? 1 r J Povjerljivo! 6. Radno vrijeme građevinskih radnika? V. Visine postojećih zgrada i katova? Ulična regulacijska linija? Građevinski pravci? Kasnija izgradnja ulica? Drveće (vrsta. telefon) 7. pomaže samo arhitektov ubrzan i ažuran rad te odgovarajuća priprema u uredu i na gradilištu. Ako nema ograde.PROJEKT PREDRADNJE . Što inače treba uzeti u obzir pri oblikovanju? 5. Upitnik što slijedi samo je dio obrazaca koji služe uštedi rada. Čijim je posredništvom moguće razgledanje? Već dogovoreno? 49 . Tko nam čini poteškoće? Zašto ih čini? Koje su moguće posljedice? 8. Upitnik za izvještaj o narudžbi Izvještaj za narudžbu br. Je li sklopljen ugovor ili je samo pismeno potvrđen dogovor? III. Tko je sastavio projektni program? Je li iscrpan? Trebamo li ga mi ili netko drugi dopuniti? Treba li ga investitor prije početka projektiranja ponovno potvrditi? 2. Tko je za nas mjerodavna osoba? Tko je zamjenik? Tko je posljednja instancija? 4. Osnove oblikovanja 1. veličina)? 6. Mora li novogradnja biti u nekoj vezi s postojećim ili budućim zgradama? -> VIII. Tko je revident za umjetničke elemente u okviru građevne dozvole? Kakvo je njegovo stajalište? Je li uputno konzultirati ga već u fazi idejnog projekta? 10. treba li naručiti ograđivanje gradilišta? Može li se ogradu iznajmiti u reklamne svrhe? Treba li naručiti natpisnu ploču za gradilište? Natpis na njoj? 2. Postoji li stručna literatura o toj vrsti građevine? Što se o tome nalazi u našoj dokumentaciji? 5. Pogodba cijene 1.

Koliki se dopušteni pritisak na tlo može prihvatiti? 4. Kakva konstrukcija stubišta? Opterećenje? 11. sa statičkim proračunom i ostalim potrebnim prilozima? 7. Koji je 0 priključka na plinsku mrežu? Kapacitet? Cijena po m 3 ? Popust za velike količine? Postoje li posebni propisi za postavljanje instalacije? Odzračivanje? 20. Kakvu izolaciju treba predvidjeti? Protiv buke? Horizontalno? Vertikalno? Protiv vibracija? Protiv topline? Horizontalno? Vertikalno? 9. Tehničke podloge 1. Vrsta dizala? Potrebna nosivost? Platforma u visini poda ili parapeta? Brzina? Strojarnica gore ili dolje? 24. Kakva je kanalizacija? Priključak na gradsku mrežu? Gdje? Koji je 0 glavnog voda? Na kojoj je dubini? Kamo teku otpadne vode? Je li moguće izvesti septičku jamu? Dopušta S se to? Vlai stiti taložnik? Traži li se samo mehaničko ili i biološko kondicioniranje? 19. Priprema tople vode: potrebne količine? U koje vrijeme? Na kojem mjestu? Kemijski sastav pitke vode? Treba li uređaj za omekšavanje? 15. Je li razjašnjen priključak na plinsku mrežu? 8. Koja su gradiva uobičajena U mjestu? Posebno jeftina? Cijena? 25. Predračun? 6. Sklapanje ugovora? Terminski plan izvedbe? 12. Početak građenja? 13. VIII. Postoje li izgledi za predujam i isplatu u gotovini? Koji su rokovi i načini isplate primjereni? 7. Tehnički prijam zgrade (spremno za useljenje)? 15.eventualno oblice. Vrsta signalnog uređaja? Zvono? Svjetlo? Komandni uređaj? 23. Skice za dogovor sa suradnicima? 2. Kakve su skladišne površine za gradiva? Kvadratura otvorenih površina? Kvadratura natkrivenih površina? Koje su visine u odnosu prema gradilištu? Može li više izvođača neometano raditi jedan pored drugoga? 5. s kutijom? 12. Postoji li situacija naselja? Je li naručena? S podacima o prometu? 3. Idejni projekt (mjerilo?) s aproksimacijom troškova? 4. Oblikovanje stupova? Vanjski zidovi? Unutarnji zidovi? 10. Ostalo. Postoje li podaci o visinskim odnosima? Naručeno? 5. Način ventiliranja: Izmjena zraka? U kojim prostorijama? Odstranjivanje plinova? Odvlaživanje? 16. Normalna razina podzemne vode? Visoki vodostaj? Najviši vodostaj? 5. Vrsta telefonske instalacije? Automat? Podcentrala? Gdje? 22. Rokovi 1. Kolika je udaljenost gradilišta od teretnog željezničkog kolodvora? 2. Jesu li na gradilištu provedena geotehnička ispitivanja? Gdje? S kojim rezultatima? 3. Kome se treba obratiti za ishođenje građevne dozvole? Potreban broj primjeraka projektnog elaborata? U kojem obliku? Formati nacrta? Kopije u plavoj. Jesu li razjašnjeni uvjeti vodoopskrbe? 6. Prijam grubih građevinskih radova? 14. Kakav se način temeljenja može smatrati prikladnim? 7. Jesu li snimljene susjedne zgrade? Ustanovljen njihov način građenja? 10. Datum raspisa natječaja? 10. Okna za otpad i mljevenje otpada? Gdje? Veličina? Za koju vrstu otpada? Spaljivanje? Briketiranje papira? 26. Postoji li priključni kolosijek za gradilište? Normalni ili uski kolosijek? Mogućnosti istovara? 3. Rok predaje ponuda? 11. Kakvi prozori? Čelik? Drvo? Sintetika? Drvo/aluminij? Vrsta stakla? Način otvaranja? Jednostruki. Podaci za izvedbu 1. Projekt (mjerilo)? 5. krilo na krilo.PROJEKT VII. Skice za dogovor s investitorom? 3. parna turbina. Podloge za projektiranje 1. Koji se zahtjevi odnose na reviziju statičkog proračuna? Tko je ovlašteni revident? Koje osobe dolaze u obzir? (Koga određuje nadležna institucija za graditeljstvo?) UPITNIK 50 . Izvedbeni nacrti? 9. Je li potreban plan uređenja i organizacije gradilišta? 12. Način grijanja? Ogrjev? Zaliha za koje razdoblje? Grijanje loživim uljem? Dizalo za šljaku? Posuda za pepeo? Rezervoar s kišnicom za punjenje sustava? 14. Završni obračun? IX. Postoji li lokacijski nacrt? Naručen? Službeno ovjeren? 4. Kakva rasvjeta? Vrsta struje? Napon? Mogućnost priključka? Ograničenje potrošnje? Cijena kWh za rasvjetu? Za snagu? Noćna tarifa od . Isporuka nacrta za građevnu dozvolu. Je li određen priključak na elektromrežu? Odobren od elektrane? Kabliranje ili zračni vod? 9. Na koji način treba izvoditi građevinu? Posebno važno: Pod u podrumu: način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Zaštitni premaz? Zapreke protiv podzemne vode? Stropna ploča nad podrumom? Način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Stropna ploča iznad prizemlja: Gradivo? Opterećenje? Čime? Obloge? Krovna konstrukcija: način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Zaštitni premaz? Kakav pokrov? Oluci? Olučne cijevi izvana ili iznutra? 8. Kakvo hlađenje? Priprema leda? 17. Uvjeti rješenja kanalizacije? 7. Je li na zemljištu već postojala neka građevina? Kakva? S koliko katova? Koliko je dubok bio podrum? 6. Predvidivo trajanje procedure izdavanja građevne dozvole? Nadležna tijela? Mogućnosti požurivanja? 8. Ostali transportni uređaji? Dimenzije? Putovi? Kapacitet? Cijevna pošta? X. talpe? 4. Je li pregledana zemljišna knjiga? Je li dobavljen izvod? Ima li u njemu relevantnih podataka za projektiranje? 2. Opskrba vodom? 0 dovoda? 0 fleksibilnih cijevi mjesnih vatrogasaca? Tlak u vodovodnoj mreži? Postoje li značajne oscilacije tlaka? U kojoj mjeri? Cijena vode po m 3 ? Slavine vani? 18. vjetrenjača? 21. Kakve su prilazne ceste? Treba li urediti zastor . Kakvo je temeljno tlo toga kraja? 2. crvenoj boji? Kaširano na \ platnu? 13. Kakva vrata? Uklađena? Čelični okvir? Ukočeno drvo? Čelik? S gumenim odbojnikom? Vatrostalna? S automatskom bravom? 13. Je li stabilizirana stalna točka za geodetske radove? 11.do? Popust za visoku potrošnju? Transformatorska stanica? Stanica visokog napona? Vlastita proizvodnja energije? Dizelski agregat. Preuzima li investitor sam neke isporuke ili radove? Koje? Čišćenje? Čuvanje? Hortikulturni radovi? 6.

27% od ukupnog honorara [poglavlje 2. članak 15. kao podloge opisa i programa izvedbe radova *). 1 : 1 . tehničke.) .propisi o honoriranju arhitekata i inženjera na temelju prvog i drugog članka Zakona o reguliranju rada inženjera i arhitekata) [poglavlje 1.). stalnog smanjenja vrijednosti (pogreške u planiranju / pogreške u izvedbi. ako se primijeni opis i program izvođenja radova. Izrada podloga za druge stručne suradnike na projektu i uklapanje njihovih priloga kako bi se postiglo rješenje pripravno za izvedbu. npr. i prema potrebi konzultacije s ekspertima). konzultacije s ekspertima..2 Ciljevi / rizici nadzora 3. Razrada detalja. procjena / obračun troškova usp. instalacije grijanja.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji 2.0 Izvedba građevine HOAI. niže) (odgovarajući software na raspolaganju). drvene itd. Pretpostavka za to su potpuno riješeni oblikovni i tehnički problemi do u detalje te njihova provjera s formalne. faza izrade (LPH) 1-4: prikupljanje podloga (3%). glavni projekt (11%). propadanje). linijski dijagrami.0 Građevina . članak 15. čl. posebno aktivnost HOAI.). funkcionalne.3 IZVEDBA GRAĐEVINE -»ro Za projekte interijera prostorija: detaljni prikaz prostorija i slijeda prostorija u mjerilu 1:25 do 1:1.. koje nisu surađivale na izradi projekata. smjernice za mjesta okupljanja. uzevši u obzir urbanističke. uvodne napomene) * opis aktivnosti (popis aktivnosti.). tj. LPH 6. U tom slučaju otpadaju odgovarajuće osnovne aktivnosti ove faze radova. ekonomske podloge: instrumenti za kontrolu troškova. pravne. Provjera planova izvođenja koje je sastavio izvođač na temelju opisa i programa izvedbe radova.). 55 @ • * Parcijalni nacrti (= nacrti detalja.3 Sredstva / instrumenti za planiranje izvođenja * Izvedbeni nacrti. pripreme ugovora (10%). 1. pa su podloga funkcionalnog opisa aktivnosti (= opis i program izvedbe radova.73% cjelokupnog honorara s. 1 : 1 0 .» s.0 Plan izvođenja 1. uobičajena mjerila 1 : 2 0 .0 1. 1. Nacrti objekta sa svim za izvedbu nužnim pojedinostima. * Građevne knjige (= knjige prostorija) . udvostručenje rada).izrađuju se za posebne konstrukcije (npr. npr.15.fizičke. nadzor (31 %). gubitaka radnog vremena (prazan hod.] 1. isporučiteljevi nacrti rasporeda strojeva i njihovih temelja). radionički nacrti izvođača. primjerice definitivni kompletni izvedbeni nacrti detalja i konstrukcijskih elemenata u mjerilu 1:50 do 1:1. . biološke i ekološke zahtjeve. ako se ti radovi odnose na elemente koji nisu mogli biti uključeni u predračun. određivanje materijala. temeljne aktivnosti prema HOAI odgovaraju potrebnim radovima u praksi. sanitarija. programi aktivnosti) * knjiga standarda za radove * LV .prikazuju druge dijelove građevine / uređaje prema potrebi. uobičajeno mjerilo 1:50 ovisno o konstrukciji.2 Ciljevi! rizici u planiranju izvođenja Cilj planiranja izvođenja je da se građenje odvija bez smetnji i pogrešaka. koristeći priloge drugih stručnjaka.0 Projekt građevine HOAI. osnovna aktivnost. 1. visina. podaci iz ugovora o građenju) * tehnike operativnog planiranja / terminski plan (stupnjeviti dijagrami.sadrže tablično potpune podatke o veličinama (npr.1 Definicija aktivnosti / sadržaji 3. faza izrade 5.3 Sredstva / instrumenti nadzora * podloge za AVA. VOB/Ačl. mogu se riješiti sa CAD (Computer Aided Design) u okviru EDV i po potrebi povezano s AVA (usp. Nedovoljno planiranje izvođenja radova često dovodi do gubitka materijala (otklanjanje nedostataka.3 Sredstva / instrumenti za ugovaranje radova * BGB * VOB (dijelovi A/B/C. Kontinuirani rad na operativnom planiranju tijekom izvođenja objekta * Posebne aktivnosti: Sastavljanje detaljnog opisa objekta u građevnoj knjizi. podne obloge itd. 55 * Posebni nacrti. Provjera i odobravanje nacrta trećih osoba. s potrebnim tekstualnim napomenama. obloge zidova. širina. 1 : 5 . mrežno planiranje) C Upute u literaturi o izvođenju građevinskih radova —> CP A Definiranje pojmova Definiranje aktivnosti iz područja rada arhitekata i njihovo adekvatno honoriranje određeno je u HOAI (Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure . s potrebnim tekstualnim objašnjenjem. u smislu racionalne upotrebe energije).2 Ciljevi / rizici ugovaranja radova 2. dopunjuju izvedbene nacrte za određene dijelove građevine. usp.projekt 2. "projektantske aktivnosti" . suprotno od opisa i programa izvedbe. HOAI se u velikoj mjeri zasniva na praksi.SISTEMATIZACIJA A Definiranje pojmova 1. o opremi (npr. pojedinačni nacrti). uobičajeno mjerilo 1:50 -> s. volumen prostorije ili dijela prostorije itd. 51 .. površina.0 Građevina . sa svim za izvedbu potrebnim podacima i kotama. ventilacije.9. LPH 5. Sastavljanje detaljnog opisa objekta u knjigu prostorija. npr. faza izrade (LPH) 5-9: izvedbeni projekti (25%). ishođenje dozvola (6%). tako da se postigne rješenje pripravno za izvedbu. B Aktivnosti pri izvedbi građevine 1. glede njihove usklađenosti s izvedbenim nacrtima (npr. sredstva / instrumenti planiranja izvedbe (crteži. DIN 276.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji. DIN-norme. članak 15. *) Ova posebna aktivnost postaje u opisu i programu izvedbe radova u potpunosti ili djelomično osnovna aktivnost. energetske (npr.] 2. kao podloge opisa i programa izvedbe radova *). briga oko objekta i dokumentacija (3%). elektroinstalacija itd. nacrti pojedinosti * posebni crteži * građevna knjiga 2. suradnja oko ugovaranja (4%).0 Nadzor 3. članak 15. Obradu svih vrsta crteža propisuje DIN 1356. smjernice. npr. gospodarske. "aktivnosti oko izvedbe" . o materijalima (npr. izvršne odredbe. 55 (2). čelične.). te usporedba s projektantskim planovima*). idejni projekt (7%).izvedba B Aktivnosti pri izvedbi građevine Plan izvođenja Definiranje aktivnosti / sadržaji Ciljevi / rizici u planiranju izvođenja Sredstva / instrumenti za planiranje izvedbe * izvedbeni nacrti * nacrti detalja. HOAI. armiranobetonske. duljina. oblikovne. * Osnovni radovi: Razrada rezultata radnih faza 3 i 4 (postupna obrada i prikaz rješenja). Ovu materiju propisuje HOAI. tehničke podloge: priznata pravila tehnike i umijeća građenja.1 1.0 Ugovaranje radova 2. uredbe.2 1.uzori * podloge namijenjene izvođaču 3. građevno . tehničke i ekonomske strane (pravne podloge: državni građevinski propisi.

ČI. 1.pregovori s ponuđačima.5.VOB/A (DIN 1960) = Opće odredbe za izdavanje građevinskih radova Sadržaj: smjernice za formiranje i sastavljanje raspisa natječaja. dijelovi A/B/C ) s. Sadrže prave norme za ugovore o radu.suradnja pri dodjeli posla. usp.01 opći neophodni podaci. 8. najčešće nedovoljni za jednoznačno.643. 17. predračun. čl. uz upotrebu priloga drugih stručnim suradnika na projektu. čl. čl. jamstva.zakon. 3. postavljanje rokova i mogućnost promjene. otkaz od strane naručitelja. uz suradnju svih sudionika faza aktivnosti 6 i 7. Članci 631 . odnosno njegova ovlaštenog zastupnika. otkaz od strane izvoditelja. npr. Radovi se mogu izdati ako su poznate cijene s. 16. čl. uz potpunu 52 . AGB .usuglašavanje i koordiniranje opisa radova stručnih suradnika na projektu. zidarski radovi itd.644. odgovornost ugovornih strana.0 Ugovaranje radova (priprema / suradnja pri ugovaranju) 2. 13. čl. Obračun . odgovornost itd. čl. VOB nije zakon ni pravni propis. nositelj rizika. čl. otkaz od strane naručitelja. vrsta / opseg rada. istovar i skladištenje".2. . koje odgovarajuća BGB-pravila stavljaju izvan snage ako je tako dogovoreno. 2.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji. kao npr.640. čl. čl. 18. otkaz od strane izvoditelja. čl.647.639. * Posebne aktivnosti: . 55 © . moguć i u okviru općih poslovnih uvjeta. 2. 6. zemljani radovi.kontrola i vrednovanje ponuda. otklanjanje nedostataka. VOB . uključujući pregled cijena *). .3 Sredstva / instrumenti za ugovaranje radova * BGB (Građanski zakonik) propisuje u ugovoru o građenju (ugovoru o radu) pravne odnose između investitora / izvođača (naručitelja / izvoditelja) ako nema drugačijih sporazuma.uvjeti kvalitete.641. cijene.638. 2.634. Odredbe VOB/A imaju obilježje preporuke (za privatne investitore) . dospjelost plaćanja. 4. . . . 55©-© * VOB (Pravilnik o obavljanju građevinskih radova) ima poseban pristup (suprotno općenitim odredbama BGB) i vodi računa o tome da u ugovoru o građenju budu regulirani raznovrsni stručni i pravni problemi / zahtjevi (usp. ugovaranje. suština ugovora o radu.651. Naslovi / sadržaji pojedinih članaka su: čl. rokovi. vrsta / opseg radova.. ponovljena izmjera odnosno odbici). Izvođenje. čl.sastavljanje opisa radova s popisima radova prema vrstama.649. rad u akordu. 10.2 Ciljevi i rizici ugovaranja radova Cilj je sklapanja ugovora stvarati ugovoreno djelo i provoditi planove izvedbe u okviru građanskog prava. čl. AGB . 15. utvrđeno odgovarajućim uredbama (usp. Nejasne.sastavljanje opisa i programa izvedbe radova u svezi s građevnom knjigom *).Bürgerliches Gesetzbuch.646.633. čl. obračun. odnosno Uredba o ugovaranju građevinskih radova.636.645. postaju ponuda a prihvaćena nepromijenjena ponuda postaje ugovor (regulira sve modalitete potrebne za provedbu planova izvođenja.VOB/B (DIN 1961) = Opće odredbe za ugovaranje izvedbe građevinskih radova Sadržaj: posebno sastavljene odredbe za građevinske ugovore. . izdavanje radova. sporovi.VOB/C (DIN 18300 18450) = Opći tehnički uvjeti za ugovaranje građevinskih radova (ATV) Sadržaj: pravila (prema sporazumu) za pojedine vrste radova (npr. čl.-651. . .642. čl.632. čl. Naslovi / sadržaji članaka su: čl. ometanje i prekid izvođenja. . Ovu materiju propisuje HOAI. opis radova / uvjeti ugovora itd. . generalna klauzula: "Gradiva i građevinski elementi podrazumijevaju se uključivši isporuku. čl. kontrola i vrednovanje pregleda cijena prema posebnim zahtjevima. podjela rizika. br.usklađivanje i objedinjavanje aktivnosti svih stručnjaka koji sudjeluju u ugovaranju. . ne smiju biti u proturječju s općim odredbama za ugovaranje. isplata.-651.propisi za obračun prema utvrđenim stvarno izvedenim količinama (odnosi se na obračunske jedinice. čl. 14. BGB . 11.iznalaženje i prikazivanje količina kao podloga za sastavljanje opisa radova. 55 © za definirane aktivnosti (podloge za izdavanje radova = podloge za ugovaranje radova. razgraničenje dijelova građevine koji se međusobno isprepleću. .pomoćne napomene za sastavljanje jednoznačnih. založno pravo izvoditelja.650. hipoteka na građevinsko zemljište. čl. čl. prestanak jamstva. članak 9. ugovor o isporuci djela -» s. kratka zastara. nepotpune podloge za izdavanje radova dovode do loših ugovora koji izazivaju sukobe / prekoračenje rokova / nedostatke / smanjenje vrijednosti / dodatne troškove.sastavljanje. službena odobrenja). čl. "standardi" za gradiva /građevne elemente (DIN-norme. čl. 1. 2. čl.sastavljanje obaveznih uvjeta za izvođenje svih vrsta radova.rekapitulacija troškova prema DIN-u 276 na temelju jediničnih ili paušalnih cijena iz ponuda. čl. članci 631 . VOB/A. naknade. 55 © 0.02 potrebni dopunski podaci.kontrola i vrednovanje ponuda temeljem opisa i programa radova. .a obavezujuće su za javnopravne investitore.prikupljanje ponuda. čl. Podjela VOB-a u tri dijela: . uključujući sastavljanje pregleda cijena po vrstama radova. 3. čl. čl.637. 5.Verdingungsordnung für Bauleistungen. . preuzimanje. Gradiva / građevinski elementi. čl. faza izrade 6+7 * Osnovne aktivnosti: . čl. .). Podloge za izdavanje radova s unesenim cijenama i potpisom ponuđača. 9. kaznene odredbe. čl.631.sastavljanje alternativnih opisa radova za određena područja aktivnosti. naknada štete zbog neizvršenja. 12.635. . iscrpnih raspisa (br. .sastavljanje usporednih pregleda cijena koristeći priloge drugih stručnih suradnika na projektiranju. prekid i obustava zastare. jamstvene obveze izvođača.međusobne obveze jasno utvrditi. . + pismena potvrda s podacima o mogućnostima uvida u podloge izdavanja radova / mjesto i vrijeme otvaranja ponuda / rokova za prihvaćanje i ostajanja u obvezi itd. čl. izvođenje. naknade.1. podloge za izvedbu. usp. čl. čl. 5. čl. dopunjuju se "prethodnim napomenama" (dodatni ugovorni uvjeti. 7. smanjenja i prekida.zakon). kašnjenje izvedbe.. Pomoćni radovi / posebni radovi. čl. Opći sastavni dijelovi ugovora. IZVEDBA GRAĐEVINE ->&) čl.648.) prema jedinstvenoj sistematizaciji s. obveze prihvaćanja naručitelja. osiguranje. 4. čl. jamstva naručitelja.). Građanski zakonik. zaključno reguliranje. rokovi izvedbe.propisi glede tehnike izvođenja (eventualno DINnorme) usmjereno na "standardno izvođenje". 23. posebni ugovorni uvjeti. Važeće područje.) Ugovori o građenju (time i podloge za izdavanje radova) moraju iscrpno / potpuno unaprijed raščistiti moguće nesuglasice između ugovornih strana .utvrđivanje vrste / opsega pomoćnih radova (uz glavne radove prema popisu radova) bez posebne naplate. či. . suradnja naručitelja. Upute za opis radova .upućivanje na postojeće DIN-norme (tehničke odredbe za izvođenje). pa vrijedi tek ako se dogovori njegova primjena (dio B/C. 15. dovršetak preuzimanja.

sustavno sređivanje crteža i proračuna objekta. .iznalaženje i utvrđivanje troškova za izradu financijskih pokazatelja.obilazak građevine nakon predaje.9. . Cijelo je područje izdavanja radova idealno EDV-pogodno (tekstovi. . funkcionalno. vrste radova + broj pojedinih poglavlja = broj standardnog opisa aktivnosti) s. kakvoći. * LV . FLP.kao dio podloga za pogodbu radova . područja aktivnosti 100-199. posebne ugovorne odredbe. 53 . 56 * Obrasci namijenjeni proizvođačima za popise aktivnosti nude dodatne informacije. * Osnovne aktivnosti: . količini. . . utvrđivanje nedostataka. način izražavanja itd. objektu / dokumentacija) 3.utvrđivanje troškova prema DIN-u 276 ili prema pravnim propisima za obračun u stanogradnji. Svako poglavlje ima svoj broj.upravljanje objektom. uključujući sastavljanje i predaju potrebnih podloga. 56 > Treba razlikovati: . ekonomski) koji se odnose na dovršenu aktivnost. vrijede redom (usp. 1. skraćeni tekst / opširni tekst) mogu kombinirati (broj odjeljka. . . čl. npr. . . kao jednoznačna. atesti. popisi aktivnosti. 15. .promatranje objekta.priprema brojčanih podataka za datoteku objekta. . . . .katalog standardnih radova za cestogradnju i mostogradnju (StLK). s.sastavljanje popisa opreme i inventara.koordiniranje stručnjaka koji sudjeluju u nadzoru. faze aktivnosti 8 i 9. izvještaji u građevnom dnevniku. obilježeno rednim brojem / brojem pozicije) -> s. . Opisi građenja (opći prikaz graditeljskog zadatka) upotpunjuju popise radova tako da postaju opisi radova.opis aktivnosti s popisom radova (VOB/A. eventualni dodatni tehnički uvjeti. planovima izvođenja i opisima aktivnosti. .sastavljanje i praćenje terminskog plana (gantogram).preispitivanje analize troškova / koristi za građevinu i poslovanje.djelatnost odgovornog voditelja gradnje. kao i s općenito prihvaćenim pravilima tehnike i odnosnim propisima. pa zbog toga u IZVEDBA GRAĐEVINE kompletu postaju vrlo opsežni. Ponuđači: različiti izdavači ->• s.zajednička izmjera radova s izvođačima. .1): Opis aktivnosti.kontrola troškova.obilazak objekta kako bi se ustanovili nedostaci prije isteka jamstvenog roka izvođača. . potpune) tako što nudi standardna poglavlja opisa pojedinih pozicija koje se uklapaju u odgovarajuća područja aktivnosti (područja aktivnosti približno su vrste građevinskih radova prema VOB/C). pomažu pri rješavanju posebnih konstrukcijskih detalja. nadgledanje i daljnje vođenje plana isplata.kontrola i korigiranje detalja predgotovljenih elemenata.sastavljanje. moguć je standardizirani popis aktivnosti bez naznake količina). ali najdulje do pet godina od primitka građevinskih radova.nadgledanje otklanjanja nedostataka koji su nastali tijekom jamstvenog roka. rastavljanje na pojedinačne pozicije (pozicija je opis dijela aktivnosti prema vrsti. . . VOB/B čl. 3.predaja objekta.katalog standardnih radova za vodogradnje (StLK).primjenu odredaba AGB .izrada uputa za čuvanje i održavanje. 56 * Standardna knjiga aktivnosti (StLB) za građevinarstvo pomaže pri sastavljanju opisa aktivnosti (daje: sažete tekstove.0 Nadzor (nadzor na građevini. GEAB. troškova ili kapaciteta.1 Definicija aktivnosti / sadržaji regulirano propisom HOAI. .suradnja pri oslobađanju od aktivnosti osiguranja. dimenziji. Odustajući od detaljnog prikaza faze aktivnosti (suprotno: popis aktivnosti s pojedinačnim pozicijama. ČI.9.zahtjev za službena primanja radova i sudjelovanje u njima. Poglavlja standardnog teksta raspoređena su hijerarhijski u 5 odjeljaka. opisi mjerodavnih uvjeta / zahtjeva (oblikovno. 56 Jedinstvena (standardizirana) kombinacija omogućuje racionalizaciju kroz EDV (Izdanja knjiga o standardnim radovima: Zajednički odbor elektronika u graditeljstvu. Ti obrasci obuhvaćaju što je moguće više varijanata teksta (tekstovi stvoreni precrtavanjem). tj.knjiga standardnih aktivnosti savezne željeznice (StLB-DB).obrasci za popise aktivnosti slični su građevnoj knjizi (prethodnik StLB). . .sastavljanje.nadgledanje uklanjanja nedostataka koji su ustanovljeni prilikom primanja radova. prema potrebi iz 5 odjeljaka. . područja aktivnosti 200-299. .sastavljanje plana zaliha. eventualne dodatne ugovorne odredbe. nadgledanje i daljnje vođenje diferenciranih planova vremena. opći tehnički uvjeti za ugovore o izvedbi građevinskih radova (VOB/B) (dakle "posebno" vrijedi prije "općeg") -> s.mogući dodatni sporazumi odnose se na odredbe koje služe definiranju aktivnosti (bez narušavanja uravnoteženosti VOB-a). . tehnički besprijekorne. Opisi aktivnosti . iscrpna definicija aktivnosti./10-12). područja aktivnosti 800-999. cilj: primjena jedinstvenih standardnih tekstova za opis aktivnosti u graditeljstvu na području cijele države). .opis i program radova (funkcionalni opis aktivnosti.regionalni katalozi aktivnosti (RLK) pojedinačnih korisnika.kontrola računa./3-9). upute za rukovanje. . _ potrebni dodatni sporazumi razjašnjavaju jednoznačno VOB "može se . 56 Programi aktivnosti.vođenje građevnog dnevnika. postaje podlogom kasnijeg ugovora o građenju — s. proračuni).zakona (uravnoteženost VOB-a kao "cjeline"). 56 @ mogu se raščlaniti nepovezano (stupnjevi izgrađenosti / faze građenja / stupnjevi dovršenosti) ili prema naslovima (sažeto prema vrstama radova) uz pomoć "prethodnih napomena" ->s. . VOB/A. područja aktivnosti 400-499. ako ta djelatnost prema zakonima dotične zemaljske vlade prelazi okvire osnovne aktivnosti iz faze aktivnosti 8. Ima li proturječnih dijelova ugovora. .odredbe". 56 * Opis aktivnosti.unošenjem cijena (ponuda) i raspisom (izdavanje radova) postaju dijelom ugovora o građenju. Tako se pojedini tekstovi (povezani u poglavlje. Kombinacija podataka za izdavanje radova i planiranja izvođenja moguća je primjenom odgovarajućeg CAD (Computer Aided Design) AVA (raspis / izdavanje / obračun) softvvareom. Daljnje zbirke standardnih tekstova za radove u graditeljstvu: .prijam građevinskih radova uz suradnju drugih stručnjaka uključenih u projektiranje i nadzor. * Posebne aktivnosti: .nadzor tijekom izvođenja objekta glede usklađenosti s građevnom dozvolom. . npr. npr.popis jamstvenih rokova. . . čl.kontrola radova na čuvanju i održavanju. . tehnički. Postupak prijama itd.

a na drugoj jedinice duljine puta (rjeđe količina). Vremenski model je normalno stohastički (= određivanje vremenskih razmaka između događaja računom vjerojatnosti).v. Mrežni su planovi općenito vrlo detaljirani. materijala u pravo vrijeme.12. pogrešaka u obračunu. 57 Različite orijentacije mreže (procesi / događaji) i prikazi (strelice / čvorovi) daju tri tipa mrežnih planova s. Nedostaci: nepreglednost pri preklapanju različitih aktivnosti (prostorno.) Kao pomoć za posebno velike mrežne planove predestinirana je EDV (za sastavljanje mrežnog plana dovoljan je unos odgovarajućih podataka iz liste procesa).Potential Method. izdava-nje. u potrebnoj količini. 57 . stariji. poglavlje izdavanje posla) -> s.22]. Uključene prethodno procijenjene vremenske IZVEDBA GRAĐEVINE CD rezerve daju (pribrojene) navedeni projektni rok završetka VZ(n). obračun. mehanizacije.Gantogrami postavljaju u koordinatnom sustavu vertikalno (= os y = ordinata) faze rada / građevinske procese. PERT) prikazuju događaje čvorovima. te eventualnoj građevnoj knjizi odnosno na podlogama za ugovor o građenju. procesu je određeno konkretno procijenjeno vrijeme). ceste. očiglednost. odnosi redoslijeda u streličnim mrežama s vremenskim razmakom 0) -» s. vremena) predstavljaju u koordinatnom sustavu na jednoj osi (kojoj = ovisno o građevinskom zadatku) jedinice vremena (odabrane).« 5 7 . kontroli odvijanja radova. CPM) . visina. organizacijski odnosi koji se pojavljuju u mrežnim planovima uobičajeni su slijed aktivnosti u 70-80% slučajeva). manjkava kontrola dovode često do nezadovoljavajućeg izvođenja. kao i sredstva / instrumenti za planiranje izvedbe objašnjeni su pod 1.planiranje tijeka građenja uz primjenu metoda projektantskog menadžmenta (raspoloživost ljudi. ne može se ustanoviti). opasnosti za ljude (nesretni slučajevi) i materijal. Čvorni planovi aktivnosti (MPM) lakše se postavljaju / mijenjaju (dosljedno odvajanje planiranja tijeka od planiranja vremena). Međusobno ovisni procesi koji teku usporedno.Mrežni planovi. potkopi i si. Temeljni poredak odnosa (= ovisnost između događaja /procesa može se kvantificirati) kad je CPM normalni slijed (određeni odnos od završetka prethodnog do početka sljedećeg događaja. Redoslijed građevinskih radova trebao bi biti prikazan odgovarajućim redom upisa u dijagram. početni događaj aktivnosti A = početni događaj aktivnosti B).2 Ciljevi/rizici građevinskog nadzora. Prednosti gantograma: preglednost. vrijeme između početka i završetka procesa). vremenski kad tijeku građenja nedostaje smjer prema dovršenju) Područja primjene: prikaz tijeka građenja s određenim smjerom dovršavanja (duljina. razvijeniji. upravljanju. Prednost: očigledna predstava brzina i kritičnih razmaka. Područja primjene: prikaz tijeka građenja bez posebnog smjera dovršavanja. tornjevi. Mreže orijentirane prema događajima (PERT) bolje služe okvirnom i pregleđnom planiranju (događaji = miljokazi). Strelice odražavaju odnose organizacije radova. Popisi aktivnosti ( = liste prikaza tijeka građenja = liste podataka o radovima) pripomažu pri izradi gantograma i omogućuju usporedbu predviđeno ostvareno. a horizontalno (= os x = apscisa) pripadajuće vrijeme (određeno temeljem iskustvenih vrijednosti / proračuna) koje je prikazano duljinom odgovarajuće horizontalne crte.) . npr. završni rok FAZ/FEZ) . Sadržaji čvornih mrežnih planova prikazuju se u listama procesa (usp.» s.Path Method. obračun kao dopuna AVA (raspis. Čvorovi predstavljaju početne i završne događaje procesa. Postoji odgovarajući software (pretežni dio: CPM).. Vremenski model je determiniran (v. teškoće u prikazu kombinacija / ovisnosti radnih procesa (nekritični / kritični procesi = promjena trajanja procesa odgovara promjeni vremena zbroja procesa. Teoretski se može zamisliti mrežni plan pomoću strelica događaja. posebni crteži). prikazuju veći broj uvjeta nego strelični planovi aktivnosti (CPM. izmjere.) prikazuju se međusobne ovisnosti različitih aktivnosti. neraščlanjenost dijelova procesa.3. Mrežni proračuni polaze od projektnog polaznog termina VZ (O) (startni čvor. Geometrijski modeli PERT + CPM mogu dati mješovite prikaze (procese kao strelicu. 54 . Uvršta-vanjem što više ulaznih parametara (vrijeme. odsutnost koordinacije najčešće dovode do kašnjenja / dodatnih troškova. Građevinski nadzor usmjeren je na dva težišta: .kontrola. 58 @ Sadržaji streličnih mrežnih planova odražavaju se u listama procesa (izlistanje pojedinačnih aktivnosti s odgovarajućim naznakama vremena) s.» s. FEZ) za nastupanje svih događaja / procesa (D = trajanje.najraniji početni. usp. Loš nadzor. ali nema primjenjivane metode. Strelice odražavaju odnose organizacije radova. Nezadovoljavajući projektantski menadžment. 57 @ . najkasnije rokove SZ (najkasnije rokove početka. planiranju. Vremenski model je determiniran (tj. MPM) prikazuju procese čvorovima.g. završni rok SAZ / SEZ minus najraniji rok . 58 @ @ 3 Metode mrežnog planiranja pomoću čvorova događaja (Progmamm Evaluation and Review Technique. međuzavisnosti dijelova procesa kao preduvjet nekog sljedećeg procesa prikazuju se fiktivnim procesima (nulte veze. događaje kao čvor). 3. sredstva za izvedbu itd. ali CPM je rašireniji u praksi.3. planiranje pojedinih tokova (programi aktivnosti). najkasniji projektni rok početka SZ. rezultati tehnike mrežnog planiranja (dio istraživačke oblasti Operation Research) [si. planiranje ulaganja (program radne snage / program opreme) . CPM). ali nedovoljno ilustrativni (stoga: dodatni prikazi rezultata u obliku gantograma. pojmovi vidjeti DIN 69900. 57 @ 1 Metode streličnog mrežnog planiranja (Critical . Najvažnija pomoćna sredstva jesu tehnike planiranja tijeka građenja / tehnike terminskog planiranja prema različitim metodama. Nedostaci gantograma: paušalnost. * Tehnike planiranja tijeka građenja / terminsko planiranje koriste različite uobičajene metode: . Građevinski nadzor temelji se na projektu (izvedbeni nacrti. . list 1). v.3 Sredstva/instrumenti za građevinski nadzor * Podloge AVA. SEZ) za nastupanje svih događaja / procesa (proračun unatrag). Rezultat = put najduljega trajanja (kritični put) / projektni termin završetka FZ(n). puta [količina].) kod MPM je početni slijed (određen odnos od početka prethodne do početka sljedeće aktivnosti. na pravom mjestu). dimnjaci i si. prikazu.» s. nedostataka (vidljivi / skriveni). čitljivost (prikaz proporcija vremena). CPM) prikazuju procese strelicama (rubovima). najkasniji početni. nacrti detalja. Temeljni odnos organizacije (def.g. odnosno ukupnu vremensku rezervu GP pojedinih događaja / procesa (GP = najkasniji rok SZ . Prednosti / nedostaci / područja primjene različitih metoda mrežnog planiranja: unaprijed organizirane mreže s determinističkim vremenskim modelom (CPM/MPM) najprikladnije su za detaljirano upravljanje / kontrolu izvođenja građevina (težište na pojedinim aktivnostima).3. povećanja troškova. završni događaj procesa A = početni događaj procesa B). Iz toga se raspoznaje brzina izvođenja (kut koji proizlazi iz odnosa vrijeme / put) i vremenski i prostorni razmaci između aktivnosti. troškovi. pronalaze (proračun unaprijed) najranije termine FZ (najraniji termin početka. SAZ / najkasnije rokove završetka. Dummy. služe analizi. FAZ / najraniji termin završetka.Linijski dijagrami (dijagrami brzine. 58 2 Metode čvornog mrežnog planiranja (Metra .

891 Knjige prostorija (skraćeni oblik .47 N N 4. d o z v o l u ORGANIZACIJA GRAĐENJA ->QQ Pravila V O B / B koja odstupaju od pravila ugovaranja BGB l p h 5 I z v e d b e n i projekti B G B ugovor o radu §632 Naknade § |§ § § § VOB/B 2 14 15 4 13 Naknade I Obračun | Rad u akordu Izvođenje (br 7) Jamstvo (br. tijelo s S C H c 104 Hodnik W W N N 1 1 _ WWH _ ZWE °c 20 F C H LUX 1 _ WA WB 204 Kup. obustave) |§ Prijam |§ Dospjelost plaćanja § Suradnja naručitelja § Otkaz od strane izvođača § Rizik § Odgovornost naručitelja § Dovršenje umjesto prijama Pravo izvođača na hipoteku Hipotekarno osiguranje građevine Pravo otkaza naručitelja Predračun troškova Ugovor 0 isporuci © lz: Mantscheff: "Einführung in die Baubetriebslehre".utičnica za telefon W A . odgovornost.utičnica za antenu DB . 1985. 3) 13 13 12 16 4 9 Jamstvo (br. preuzimanje VOB/B Izvođenje Podnošenje rizika. blokovima (R) DIN 18334 Tesarski radovi i drv.588 wc W 304 Kuhinja SCH DB WVT WB STD PA SCH STD WBS GAD DB SCH STD DB TAD SPA - - 24 7 N 6. 6) l p h 6 Priprema z a ustupanje radova l p h 7 S u r a d n j a pri ustupanju § 6 3 3 Nedostaci § 634 Postavljanje rokova.izjednačavanje potencijala S C H .475 N 8.wc V W T .09 1 2. konst. 7) § 8 Otkaz putem A G (br 5) § 13 Jamstvo (br.92 S > Visina m 2. Düsseldorf.47 Temp LW Svjetlo Primjedbe (adrese) AAD . (R)DIN 18335 Građenje čelikom (R)DIN 18336 Izolaterski radovi (R)DIN 18338 Krovopokrivači i krovo. - Odnos investitor / izvođač A2 Oznaka prostorije 1 Privr.umivaonik (B.sudoper SPA .nije predmet V O B § 636 § 637 § 638 § 639 §640 § 641 § 642 § 643 § 644 § 645 § 646 § 647 § 648 § 649 § 650 § 651 Zakašnjenje izrade Prestanak jamstva |§ Zastara (kratka) |§ Zastara (prekid. 3.primjer) 55 .47 N 15.utičnica za kuć. promjene. radovi (R) DIN 18332 Radovi s prirod.uputa § 2 .ne postoji 8 Otkaz putem A G .interfon S T D . aparat PA .ne postoji . Grubi radovi (R) DIN 18330 Zidarski radovi (R)DIN 18331 Betonski i arm. bet.36 2. arm. 7) Jamstvo I Prijam | Plaćanje | Izvođenje Otkaz putem A N .-sp.87 •e Sadržai B4 Kućanski tehnički priključci za 4 1 2 3 Grijanje Ventilacija Sanitarije ELT/js B5 Mjerne veličine 1 3 ti < 2 > Površina m2 6. • inst.04 WWH ZWE SP - - - 20 4 W W 404 504 Lođa st.izolaterski radovi (R)DIN 18339 Limarski radovi 3. B + C I i 1. smanjenje § 635 Naknada štete |§ 17 Osiguranje | |§ 13 Učinci jamstva (br. 49 Opseg ugovora i prijevremeni raskid Izvođenje. s. nasipa i obaloutvrda (R)DIN 18311 Bageriranje u vodi (R) DIN 18312 Podzemni radovi (R)DIN 18313 Izrada dijafragmi s potpornom tekućinom (R) DIN 18314 Radovi s mlaznim betonom (9) Iz: VOB dio C 5 ELT/ss 6 Transp tek. grij.4) W B S .47 2.utičnica TAD . 6) § 4 Izvođenje (br.stropno grijaće tijelo G A D . N N 1. broj prostorije A B 2 Korištenje 3 Korisnik (ABT) B2 Veličina prostorije 1 2 3 <61 m 3 N 14. betonska ploča Procjedni otvor 10 cm (8) Opći uvjeti ugovaranja 2.77 1 1 L 2. 6 7 Podjela rizika 12 Prijam . 3.4.-b(. 7) § 5 Rokovi izvođenja § 13 Jamstvo (br.L P H 1 Prikupljanje podloga l p h 2 Idejni projekti LPH 3 G l a v n i projekti l p h i. Werner Verlag. F 0.3) Vffi-zidno grij tijelo bez SCH (B. smetnje. 5. dio 1.475 N 0.zidno.363 2. garancija Plaćanje Izolacija Podloga za pad 8 cm. Zemljani radovi i temeljenje (F) DIN 18300 Zemljani radovi (F) DIN 18301 Bušaći radovi (R)DIN 18302 Građenje bunara (R)DIN 18303 Zagrađivanje (R) DIN 18304 Pobijanje pilota (R)DIN 18305 Navodnjavanje (F) DIN 18306 Odvodnjavanje i kanalizacija (R)DIN 18307 Vodovodi i plinovodi (F) DIN 18308 Drenaže (R)DIN 18309 Injektiranje (R) DIN 18310 Radovi na osiguranju vodotoka.4. kamenom (F) DIN 18333 Radovi s beton. radovi i opločenja (F) DIN 18353 Izrada podnih podloga (R) DIN 18354 Asfalterski radovi (F) DIN 18355 Stolarski radovi (R)DIN 18356 Parketarski radovi (3) Nacrt detalja [Ugovor 0 građenju) " Dodatak r Cijena + I Podloga za ustupanje Dopisi + [Pogodbene podloge Ugovorni uvjeti + BGB I Opis aktivnosti (4^) Ugovor o građenju Pravni propisi 0 ugovaranju radova § § 6 3 1 ff B G B Dio A.63 WWH - - AAD - 22 1 w c .prisilna ventilacija W 604 Vent. 3.kada W B .prekidač S P .000 48./WC 3.69 19.grijanje vode Z W E .razdjelnik stana W W H . Planovi z a građ.uputa § 12 br. Završni radovi (R) DIN 18350 Žbukanje i radovi u gipsu (R)DIN 18352 Keram.

2) Tehnički sadržaj (1) Opis radova (4) Dodatni tehnički propisi ZTV (5) Opći tehnički propisi VOB/C Ugovor o građenju Pravni sadržaj (2) Posebni ugovorni uvjeti BVB (3) Dodatni ugovorni uvjeti ZVB (6) Opći ugovorni uvjeti VOB/B Uvjeti natječaja (VOB/A § 10 br. KG.50 Nedostaci: a) mnogo prostora za tekst b) nema podataka za udio u EP c) EP nije napisan slovima Primjer 2. u dvostranoj oplati.70 3748. izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima. za 1 m2 EP jedinična cijena GP ukupna cijena 35. 2d) Raspis (poziv za podnošenje ponuda (VOB/A § 17 br.70 3748.T 4 . Kratki tekst Nedostaci: EP i količine nisu u istom retku Primjer 3. bez bet.1 str. koja se doprema / postoji na gradilištu. beton. . čist.rad DM 24. bez / sa oplatom Posebni zahtjevi: beton m° po m 2 ••3 betonski čelik kg po m 2 /m 3 oplata m 2 po m 2 /m 3 3 2. 12 cm izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima... B5" Primjer 1. EP i.: tridesetpet 70/100 35. m vanjski / unutarnji / potporni zidovi.. Količina i EP izvan teksta Poz.01 Brojčana oznaka standardnog rada Opis djelatnosti 81 013013 11 11 10 14 Beton sloja čistoće podloga horizontalna gornja površina betona horizontalna od nearmiranog betona kao normalni beton DIN 1045 B5 debljina 8 cm Količina Jedinica mjere EP GP 25 m (jl) Dodatne pojedinosti (^2) Opis djelatnosti Kratki tekst: "si. 4. odsj. 105 m2 UM/S: DM 24. čelika. sa / bez armature Č .. Elementi zgrada u izgradnji Uputa: Opisu radova trebaju prethoditi propisi o obračunu odjeljka 0.60/DM 11. u armiranom betonu debljine 30 cm od B15.60 -materijal DM11. bez oplate Popis radova (15) Podloge za ustupanje radova 56 .0 m podnih ploča podruma od nabijenog betona B debljine 10. 12 cm.70 3748.50 U Standardni tipski tekstualni opis Izvod: StLB.T 5 (16) 35. 1-3. m 2 /m 3 vanjski / unutarnji / potporni zidovi (navesti mjesto).Godina izdanja StLB: 1981 • područje djelatnosti: betonski i armiranobetonski radovi • beton na licu mjesta sloja čistoće .02 Količ.2. EP i količine u tekstu i u jednom retku 2.T3.10 . za 1 m2 EP i.50 Prednosti: a) velika ušteda prostora b) količine x EP = ukupna cijena u jednom retku Popis djelatnosti 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 Q 1 2 3 Beton na licu mjesta za zid — zid okna — zid kanala — zid između čelične konstrukcije — parapet — stubišni parapet — — — — — atika potporni zid krilni zid zid potpornja zid ležaja 11 jedna bočna površina u nagibu . 7 Konstruktivno povezani elementi građevine koji se izvode u jednom radnom procesu moraju se opisati u T1/048 ili 053 K.-br. izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima.. u betonu / armiranom betonu debljine cm od B u dvostranoj oplati.0 Opis m podnih ploča podruma od nabijenog betona B debljine 10.10/DM .IZVEDBA GRAĐEVINE 0) Redni broj (OZ) 3.02 Podne ploče podruma od nabijenog betona B debljine 10. LB 013 (betonski i armiranobetonski radovi) T1 T2 T3 Jed. nagih Popis djelatnosti (LVZ) zid zid okna zid kanala zid parapet stubišni parapet Attika potporni zid krilni zid potporanj ležaj beton na licu mjesta Prethodne napomene i pozicije ® ® Podloge za ustupanje radova (VOB/A§ 17 br. 12 cm. 1 odsj. EP u tekstu 2. W. 4) + 21 obje strane nagnute Izvod: standardna knjiga radova Pogodbene podloge (VOB/A § 10 br.ostalo DM . VOB/B § 1 br. tridesetpet 70/100 . 105.. Dugi tekst 3. 2. 2) Zidovi 1. W.02 105.podloga horizontalna • gornja površina betona horizontalna • od nearmiranog betona • kao normalni beton DIN 1045 • B5 • debljina 8 cm 81013 013 11 11 10 T„T 2 .

god.smjenski pogon 1 .smjenski pogon Elementi mreže ¡/^Tehnika mrežnog planiranja Ostalo f Siječanj Veljača | Ožujak Travanj f Svibanj Lipanj Srpanj Rujai Najkasniji termin -početka r projektiranja | Najkasniji termini: SAZ = najkas.< £5 = Rezerva Kritični put Najraniji termini ' I F A Z = najraniji termin početka FEZ = najraniji termin završetka | Termin završetka projektiranja = vz(n) Zadani termin završetka projektiranja treba jest treba jest treba jest Elementi mreža — Orjentacija Prikaz Aktivnost Strelica Proračun mreže * Događaj Čvor Tablica ispunjenja plana Orijentacije mreže 57 . termin početka SEZ = najkas.Raspis Ustupanje Obračun HOAI. i 3 1 8 3 $W a eg t 3T o e a n m uređenje gradilišta CZ1 zemljani radovi C 3 betonski radovi w77t oplate i radovi u čeliku i — i postavljanje skele uklanjanje skele Terminski plan s podjelom pojedinih radnih procesa Program mehanizacije Redoslijed radova: Gradilište urediti i raspremiti Zemljani radovi i rušenja Izrada presjeka ceste Radovi na taracanju i ugradbi rubnjaka Terminski plan građenja • Linearno programiranje -Simulacija Operativna istraživanjaBroj radnih mjesta / 1 .smjenski pogon 2 .. LPH 8 (19) N a d z o r na objektu Program gradnje WW Veliača 21 20 Ožuiak Travani fc lb b E radna Teška- 19 18 17 16 15 K 13 1? tt 10 fc fc IE ^ S _ Â J SSr«= 3 a S3 j ê <= f o p B = CS E — radna_ reška L T D 1 it. br. LPH 6 -i 7 IZVEDBA GRAĐEVINE -»CP 493 m HOAI. termin zavržtetka SZo 4 — S Z . § 15.) Usporedba n Termin poč. ment Radni mjere građe proces vine Količina Utrošak h/E Xh Trajanje h/jedin. 5 o. projektiranja ra c Startni čvor ° 4—SZ. Red EleJedin. vremena (dan mjes. § 15.

0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 40 32 44 2 4 8 13 19 8 16 26 30 16 32 60 44 56 72 0 2 4 13 11 4 8 18 28 8 16 40 36 48 60 2 4 8 18 28 8 16 18 32 16 32 60 48 60 72 0 0 0 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 ÇhHD «»CH-a CQ. završ. 302 104. n ^ 26Bgj^8I3? L zm ge m 131 8 1 0 60|72|6O|72 17 112 I 0 72(72 403 turn min 2 ÏWTW L« 104 m T W T 141201 s?O < u . događ.2 vizi h E ^no t :i-cf Dk^ctó Z = D. stup W1 403 Beton. VN VD NP FA FE SA SE GP broj aktivnosti trajanje aktivnosti broj mrežnog plana najraniji početak najraniji završetak najkasniji početak najkasniji završetak ukupno rezervirano vrijeme = lančana igra aktivnost nulta veza odn. Z=D.poč. 403 401. + 1 . I 0 19 Čvor Odnos redosljeda ' VN VD NP FA FE SA SE GP Opis aktivnosti FA 1 0 I SA Odnos redosljeda 10 20 i \ i \ 0 0 0 103 2 2 2 0 i FA 2 3 FE VN SA SE X •f 28 19 9 10 i 20 26 303 32 30 2 17 4 2 18 1 32 32 403 40 40 0 23 8 0 24 NP 60 60 0 31 40 40 404 60 60 0 25 28 0 26 72 72 0 32 —X 13 5 B 104 18 13 B 5" 5 9 18 16 304 28 26 2 15 10 2 16 1 7 VD GP broj aktivnosti trajanje aktivnosti broj mrežnog plana najraniji početak najraniji završetak najkasniji početak najkasniji završetak ukupno rezervirano vrijeme = lančana igra ovisnost • > kritični put 16132116132 401 Metoda mrežnog planiranja strelicama aktivnosti nm m 32|44 3 6 p 15 12 l 4 Metoda mjerila Linijski dijagram Gredni dijagram Metoda mrežnog planiranja CPM orijentacija prema rubu MPM orijentacija prema čvoru 3 I2 I 6 MOMS TTTTT 302 ¡11618 1 6 1 1.od I do janje br.Í D — KZh- 5 15 1 5 Mrežni plan Q3 •Mota T-^o Or*ÇN3 •< . Dummy kritični put 16 16 0 21 32 32 0 22 36 32 501 48 44 4 27 12 4 28 8 8 16 16 0 4 0 13 Uf t > = lančana igra Procesna lista (CPM) usp. 1 1 3 1 5 1 7 5 7 12 9 14 10 16 12 14 20 18 22 2 4 6 8 11 13 15 17 19 21 23 Najranije Najkasnije 1 poč. Redni broj \ I \ 4 0 4 302 6 11 4 8 I 8 8 402 16 16 8 0 20 0 12 Ii / I I . stup P1 401 Beton.t ] w mu .402 303. rez.0. stup W1 403 Beton. završ. od j 102 Iskop P1 101 Iskop W1 104 Iskop W2 203 Piloti 17 302 Temelji P1 301 Temelji W1 304 Temelji W2 303 Temelji P2 402 Beton. vrijeme" poč. stup P2 501 Gornji ustroj W1-P1 502 Gornji ustroj P1-P2 Preth. u. Trajaaktivnost nje 2 2 4 5 17 4 8 10 4 8 16 8 12 12 12 103 102 101 103 102 103. događ. Normalni slijed s prividnom aktivnošću Vremenski uvjetovana prividna aktivnost IZVEDBA GRAĐEVINE Dio procesa Br. stup P2 1 Čvor SA SE GP FA FE NP VN VD » . 2 2 4 5 3 4 8 10 4 8 16 8 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23 12 14 16 18 20 22 24 3 5 7 9 Dummy od I do br. 301 203. + 2 503 Gornji ustroj P2-VV2 1 60 0 > = lančana igra Procesna lista (MPM) usp. 16112 1 4 m C H . 502 Najrani Najkasrliji Ukup. 304 302 301.* 1 šetak šetak ž 2 2 0 0 0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 32 4 8 13 19 8 16 26 30 16 32 40 2 4 13 11 4 8 18 28 8 16 32 4 8 18 28 8 16 28 32 16 32 40 0 0 5 9 0 0 2 2 0 0 0 1 Završni događaj od j i —fr Završ. stup P1 401 Beton.M U — « ü h Br. poč. zavr. Opis poz aktivnosti 103 Iskop P2 102 Iskop P1 101 Iskop W1 104 Iskop W2 203 Piloti 302 Temelji P1 301 Temelji W1 304 Temelji W2 303 Temelji P2 402 Beton. događ. Usporedba oblika prikazivanja različitih tehnika odvijanja aktivnosti (§} 58 .02 UNI 6 44¡56|48)60. Odnosi završetak. Skraćeni poz opis 103 Iskop P2 od j Termin Tra. zavr. od i • Zavri događ. £D— = •Su. •c CM Z = D.početak (prividna aktivnost) Normalni slijed 0.402 403. 501 404.

mjera za debljinu nabijenog beton. 2. Ovi normni brojevi pružaju mnoge prednosti pri računanju: 1) produkti ili kvocijenti proizvoljnog broja NZ opet daju NZ. te u skladu s tim polovica od 125 = 62. 1000 . širina reški.9 .i četrdeseterodijelni redovi mogu se sa svojim međuvrijednostima interpolirati).» © ( V e ć i petodijelni i precizniji dvadesetero. 7.2 Graditeljske modularne mjere: graditeljske modularne mjere izvedene ponajprije u teoretske mjere.00 m. H. Dobro je na svakom listu ostaviti po jedan stupac prazan tako da se obrazac može upotrijebiti i za eventualne naknadne posebne radove.5 6 6 Kfitn 2 07 Obrazac 21 8/98 Ga e Prataat rđ K ć Staub. one su podloga za pojedinačne. koji jednako vrijede u Francuskoj pa čak i u Americi. pa je utvrđena dvojna struktura redova NZ u okviru decimalnog sustava. Normni brojevi za građevine moraju dakle ponajprije ispuniti te zahtjeve. if o dp&n b p ss va o Weyeretr. DIN 4172 (normne mjere u visokogradnji) utvrđuje građevinske NZ i polazna je norma za niz daljnjih građevinskih normi. kuta ua Dba un i 6 Širina 5 StrBroj projekta Broj prostorija Kat: 2 : 455. K 4444 V 2) Prikaz reda normnih brojeva (osnovni red 10) prema Prof. kao i osnova mjera za projektiranje i izvedbu.8 . Po završetku izvođenja građevna je knjiga podloga za obračun radova. Stupac "veličina" neka služi samo za unošenje dimenzija predmeta.02 :9 : prizemlje . zahtijeva normirane mjere kao podlogu za dimenzioniranje cjelokupnog graditeljskog normiranja. tako da svaka pozicija sadrži istovjetan tekst. grede. Građevinske mjere Suprotno strojogradnji. 2) cjelobrojne potencije NZ opet daju NZ. Bit će najbolje da poleđina obrazaca ostane slobodna kako bi se na nju mogli unositi crteži koji se odnose na sljedeću stranicu.0 Veza sa sustavom mjera: 2 £ m . tolerancije itd.3 Pojedinačna mjera: pojedinačne mjere su mjere (najčešće male) za jedinice grubih ili završnih radova. 4 partner KNJIGA PROSTORIJA Projekt terasasta zgrada Površina m1 3 0 Osg pe Visina O u1 ba jm m' prostorije m m 2.2SOO mm Keinzle T. sljedeći broj 32 je s obzirom na točnu vrijednost odgovarajućeg broja iz prvoga reda od 31. 16.4 J5 A Normni brojni red R 10 ( D I N 323) I .. a stalno moraju biti pri ruci nadzornoj službi.15 odnosno 31. 4. 125 i udvostručenja broja 1 = 2. 59 . 1. točno 1. a u Americi 40 palaca (cola) = 1.14 i VlO = 3. One su potrebne da bi se svi dijelovi građevine planski povezali. DIN 4172 normiranje mjera u visokogradnji (izvodi) Uvodna napomena Razvoj graditeljstva.5. Ovakvi . podvlake.25. 500.5 (položaj decimalnog zareza nema utjecaja na broj). Geometrijski deseterodijelni NZ . 48 . Projektant: Meier Odtei Rezultat Pi j d e rme b ha. Čista decimalna podjela metra nije odgovarala potrebama tehnike za geometrijskim stupnjevanjem.ičeftja17. ali uzevši u obzir želju za tehničkim jedinstvom. nastala od polovičnog dijeljenja broja 1000 = 500. Stranice u DIN-formatu A4 odmah se više puta kopiraju.5 . npr.5/2.50/69 r ae 4 ušasce normira žn^e 3 1 20a 00 sseoji p ž r n z o ea oaa a & v i t i po ou rzr išćrecazaaifeitsi sMa ( d q k sa b z a so t k LR 1m Z 2m powš.1 Graditeljski normni broj: graditeljski normni brojevi su brojevi za graditeljske modularne veličine i iz toga izvedene pojedinačne.016 m. 3) dvostruki ili polovice NZ jesu NZ. 3 m 0 2 4 m 0 2 3 m p d ( o n cto^) 0 o pda 3 m pol 0 2 1 m kuli£ l t č 9 ea e 1 pfoz^i/ffsta vrela 8 / 0 52 1 2 ** itšespi Promd vBfjnflbäon zJ ae sveärih hst w a rs n o hä v a s om i Bj os bijela Pntnjaibe gpea za a prpeirtjena z poizbcfu ssn t ä a tepös.5 7 5 2 2 braäs pso cöfafefio. mjere prijevoja. širina prozorske klupčice itd. Kasnije će to za iskusnog stručnjaka biti prava kronika građenja objekta.16 zaokružen na 3. 2 3.OSNOVNE MJERE Na kraju se nalazi nekoliko stupaca za posebne dijelove građevine. VOĐENJE GRADNJE . debljina žbuke. 250. grube građevinske i izvedbene mjere. k*m l ^ m P A U G A LN H S G mW • • NEUFERT H T A N G A TU N RF • m . 31.5 m ämiij säo m sfiK&ka 1 gb č ljeto 2. Osnovna mjera je kontinentalna jedinica mjere . £ < g > ( D X 1. Tako dobiveno vrijeme obilno nadoknađuje neveliki trud uložen u sastavljanje građevne knjige = knjige prostorija. Berlin 1941 modularna mjera za duljinu opeke mod. Naknadna pitanja koja smetaju i često izazivaju pogrešrle odgovore na taj se način gotovo sasvim izbjegavaju. listovi odgovaraju tijeku radova te se na kraju uvezuju.1 2 3 . Tu se primjerice unose visina parapeta. visina do vijenca. zida = 25 cm = 25 cm. 63. u graditeljstvu teško da postoji potreba geometrijskog stupnjevanja s obzirom na pretežnu primjenu aritmetičkih redova za jednake dijelove građevine. a njima se mogu koristiti izvođačevi kalkulanti i voditelj gradnje. 4. 250. grube građevinske i izvedbene mjere koje se u praksi pojavljuju. 8 9 1 0 6c m 3. stvoreni su nedugo poslije Prvoga svjetskog rata normni brojevi (NZ) (DIN 323). 8. posebno u visokogradnji. prozori i tome slično.1 rn p m ^jeqäsltöioin r a e pq ku r et preiis s e ^ t k m p c ša o ' pee t r f ku pe t realističkom r na pfqektu B sbJ e e uc -a g r U B sh D r P uc uo kreni b a o j 2c a to ^ ^ Knjiga prostorija OSNOVNE MJERE (-» Pravilnik o graditeljstvu ) BOL.. (?).2 5 d n i . pregledniju i jasniju informaciju o građevini nego bilo kakav opis. broj n = 3. vezovi. Primjer: © m m<%>cD Hill m O ® oa r w i < ^ > ( S Š Q ) Mantise < % > ( 5 g o ) \ m } < 0 .ispunjeni obrasci daju podrobniju. 8.metar. 1 Pojmovi < = Približne n vrijednosti J I Veza s 10"" i 2im nizom <=£ 10" n .5 zaokružena na 63. moraju biti usklađeni i sa NZ. npr.red dakle je: 1. 125.: kamen. uz korištenje mjera u glavi obrasca. Glava obrasca već sadrži rubrike u koje se unose mjere promatrane prostorije na način da ih je lako provjeriti.2 S 0 c i i i . dr. 16.. w t Ö H bw ae & & n a M fr üc p sa f nrasr m is c f uj e te et B s K e e p d bä ud t g r o z i u e U Bsh D r P uc uo bfefa bijda ke b a rmo j strtftožtatoje 4 5 6. stupovi. Kienzle 1. Podaci se najjednostavnije unose u natuknicama strana 10. Neufert Normni brojevi (NZ) Da bi se dimenzioniranje strojeva i tehničkih uređaja moglo jednoobrazno provesti i međusobno prilagoditi.Važan obrazac za pojednostavljenje i poboljšanje vođenja gradnje je onaj za opis prostorija po broju. Kofičma Maci 1 . se n gnjfto rde j c s eäräi en sa v paritet (imz&psl&l H s ) pc d a ae ro n zQ ^ re o & s bet p w e plodna po feaaiRžhio we i rS d f n.

red R10. To daje nominalne mjere 240 x 115 mm. 1. visine etaža itd. Redovi prvenstveno za interijer f g 2x5 h 4x5 i 5x5 5 2 5 6V 4 8V. Također ih treba uzeti iz tablice © Građevinska modularna (RR) i nominalna (NM) mjera kod zidova od opeke.5 = 4:2:1. 1 cm. 1. 2 cm. 6.5 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 90 80 80 70 75 60 60 40 40 30 20 20 25 10 37 V2 mod. npr. 1. 181-187. mjera za debljinu zida od nabijenog betona . Primjena građevinskih normnih mjera 4.5 45 50 52.25 mm.5 40 42.5 5 7. 12 y2 12 1/2 16 2 / 3 18 /4 25 25 25 25 31 /4 33 V3 37 1/2 41 /3 43 3/4 50 50 50 50 56 v4 58 1/3 62 y2 66 2/3 62 V2 68 3/4 2 1 3 2. kako je u BOL-u opširno prikazano C i (1) D Na taj način u DIN-u 105 normirane zidne opeke svojim modularnim mjerama odgovaraju redovima grubih građevinskih radova a. Grube građevinske mjere ili nazivne mjere se kod dijelova građevine s reškama ili površinskom obradom izvode iz graditeljskih modularnih mjera odbitkom ili dodatkom dimenzija reške ili površinske obrade. kao npr opeke.modul. NM = RR . što opeci daje odlučujuće prednosti.5 10 12.5 15 17.5 mm.2. debljina međukatne ploče.2 x V reške = RR . 4. 73. mjera neožbukanih otvora za vrata i prozore. Za otvore: NM = RR + 2 x '/2 reške = RR + 2. sveden je nemetarski stari normni format od 25 x 12 cm (s reškama 26 x 13 cm) na NZ mjeru od 250 x 125 mm (s reškama).5 25 27.6 cm.5 85 87.1. 8 mm. mjera nom.5 95 97. 1. 2. 1.5 cm i manje. Primjer: modularna mjera duljine opeke =25 cm nazivna mjera duljine opeke =25-1 =24 cm. modularna mjera širine prostorije =300 cm nazivna mjera širine prost.5 cm.2 mm.5 mm (nominalna mjera = 52 mm) dobiva se odnos stranica 250 x125 x 62. visine katova. Primjer: modularna mjera za duljinu opeke = 25 cm debljina reške = 1 cm . npr.3. mjera 50 250x125x62. treba ih odabirati u veličinama: 2.5 mm Za stupce.2 Grube građevinske mjere ili nazivne mjere koje se susreću kod dijelova građevine bez reški ili površinske obrade jednake graditeljskim modularnim mjerama. za detaljne mjere e = OSNOVNE MJERE 4.5 mm ? 60 .5 30 32. mjera za debljinu zida od nabijenog betona 2 Građevinski normni brojevi Redovi prvenstveno za grube radove a 25 b 25 2 c 2£ 3 d 2£ 4 25 10 Redovi prvenst. normirane prema DIN-u 4172. Uz dio 1. tlocrtne mjere postolja. izvedbene mjere i pojedinačne mjere treba uzeti iz tablice. 3.1 Graditeljske modularne mjere. Male mjere Male mjere smatraju se mjere od 2.5 mm 2 4 0 x 1 1 5 x 5 2 mm 50 Modularne i nominalne mjere opeke prema DIN normama Vt H^ 75 75 75 75 81 V4 83 % 87 1/2 91 2/3 87 1/2 93 3/4 100 100 100 100 3. otvori prozora i vrata -» s.3 mm.6 DIN 4172 = 24 cm = 25 cm = 25 cm. svijetle dimenzije prostorija i otvora nakon dovršene obrade površina. 5 mm.5 80 82.6 Nazivna mjera: kod građevinskih elemenata bez spojnih reški nazivne su mjere istovjetne modularnim mjerama. zidarske mjere (bez debljine žbuke). 1 mm.naziv. tako da se njihove dimenzije kao crvena nit stalno ponavljaju. 2 mm.5 75 77. Prema DIN-u 323.5 20 22. b.5 Izvedbena mjera: izvedbene mjere su mjere za dovršenu građevinu.2 i 1.5 65 67. s građevinskim normnim brojevima.4 Gruba građevinska mjera: grube građevinske mjere jesu mjere za grube radove.5 70 72.5 60 62.5 55 57. 1. =300+1=301 cm.5 90 92. c i d iz DIN-a 4172 Isto tako su i mjere drugih elemenata za grube radove kao betonski blokovi s. 4.6 mm.5 35 37.nazivna mjera za duljinu opeke .25 cm. Uz odgovarajuću visinu s reškom od 62. Kod dijelova građevine koji sadrže reške dobiju se nazivne mjere iz modularnih uz odbitak reški. Objašnjenja uz DIN 4172 Da bi se osiguralo slaganje i najmanjih elemenata građevine.

818 m.g. b) Industrijske građevine Kod industrijskih građevina za osovinske razmake vrijedi temeljna mjera od 2. 15. Osovinski razmaci a) Općenito Industrijske i skladišne građevine se u tlocrtu najčešće dijele osovinskim razmacima pod pravim kutom. 80. Osovinski razmaci zidova određivani su na cijeli ken ili na polovicu kena.00 m. 2. naročito ako se upotrebljavalo drvo. u zemljama s metarskim sustavom široke 1. Istu osnovnu mjeru od 1. zastakljene površine. brojka 125 je NZ koji se najčešće primjenjuje. bet. vezače. 60. 7. 1:2 Objašnjenja Planska standardizacija na području industrijskih građevina i baraka polazi od tipova koji su se postupno oblikovali.0 m. materijala.50 m).p75%1 \ U I Nagib krova za škriljevac i obične žljebnjake 1 250 . čak i podne hasure. 20. Za okvirne su konstrukcije mjerodavne središnje osi ležajnih točaka u temeljima. pocinčanog lima s ukrućenjem.25 m.50 m.Najstarija pravila o građevinskim mjerama ima Japan. U Njemačkoj je prije uvođenja metarskog sustava u područjima kanatnog građenja postojala slična sustavnost. uz izuzetak posebnih konstrukcija kao što su ljuske. prozore.25. u Tokiju određeni stil i veličina zgrada sustavom mjera po metodi "Kivvariho". kranske staze i ostale elemente. Engleski i američki sustav mjera. U skladu s geometrijskim stupnjevanjem preporučuje se iznad 10 m: 12.5 m.25 m i njeni višekratnici Tako nastaju i interpolirane mjere 1.. vrata. 100.5 cm i pregradak kao 1. kao normativ za odgovarajuće nagibe krova (2). Primjeri -> BOL. Pruska.-15L 125 - 5Vo Krovni pokrov Ijepenkom za čelične i arm. prema tome. Kao mjerna crta uvijek služi os statičkog sustava konstrukcije.00 m. Zbog toga su građevne ploče.75 m. Normirani građevni elementi i dijelovi za ugrađivanje mogu se međusobno zamijeniti. U posebnim slučajevima (nastambe OSOVINSKE MJERE ili blagovaonice) primjenjuje se i temeljna mjera od 2.00 m. Na temelju normiranih osovinskih razmaka bilo je moguće standardizirati razmake ležaja kranskih staza. lakat 62. Određivanje neke osnovne mjere ostvaruje preduvjete za normiranje mjera pojedinih građevnih elemenata i njihovo lako sklapanje. 1: 4 za pokrov od valovitog salonita. 40.0. što vrijedi i kad se prikazuje nagnuta ploha. itd. pa su prozori i vrata. 6.| 50%1 Nagib krova za žljebnjake za plitki krov 625 -r~25%1 Krovni pokrov Ijepenkom za privremene objekte 200 .5 za pokrov bitumeniziranom Ijepenkom na drvenoj konstrukciji.25 m upotrebljavala su mnoga privatna poduzeća za svoje standardne gradnje. pocinčanih čeličnih ploča na letvama ili oplati. zidove. U skladu s praktičnim potrebama utvrđuju se sljedeći nagibi krova: 1:20 za pokrov bitumeniziranom Ijepenkom kod čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija.25. 8.00 m. rajnska i danska stopa. nosača. Osovinski razmaci su mjere nastale dijeljenjem dimenzija tlocrta. 25.25 m. 1:12. treba uračunati i širinu reški. vrlo je blizu sa 4 engleske stope (= 1. 30. iverice i si. Red mjera koji proizlazi iz 1.00 m.25 m preuzet je 1942. U međuvremenu su po tom sustavu mjera izvedene tisuće tipskih građevina. Kod zidnih blokova. itd. Višekratnik od toga daje osovinske razmake od 5. npr. krovni pokrov.00 m (62.25 cm. dimenzionirani prema tim osnovnim mjerama. čime se određuje položaj stupova. koja je najšire rasprostranjena i odgovara rajnskoj i danskoj stopi. rogove. 50. Osnovna je mjera bio ken = 6 japanskih stopa = 1. koja je još i danas u danskom graditeljstvu u uporabi. O 3. Pri tome treba osovinske razmake zbrajati bez međumjera.50 m. Osovinski je razmak gredica kod montažnih stropova. Normiranje osovinskih razmaka izvanredno pojednostavnjuje izvedbu građevine. Mjerodavna je veličina bila pruska stopa. proizvedene na američkim strojevima. Ujednačeni osovinski razmaci za pogonske. koji se također zasniva na 4 stope. i danas najčešće 125/2 = 62. 2. Njemačke krovne ploče od eternita također su normnih dimenzija 2x1. staklenih ploča. pojeftinilo i ubrzalo građenje kuća u Japanu. mogu se izrađivati unaprijed i svestrano upotrebljavati. gdje su nakon velikog požara godine 1657. Mjere se uvijek odnose na horizontalnu ravninu tlocrta i vertikalnu ravninu projekcije presjeka.00 m. pocinčanog lima s dvostruko preklopljenim rubovima i pokrov bitumeniziranom Ijepenkom za privremene nastambe (barake). prevodi se u metarski sustav kao 31.50/2 = 1. za pokrov ravnim pločama. Osovinski razmak stupova bio je najčešće 1 pregradak = 2 lakta = 4 stope -> 0 . kontrsrukcije Stara danska kanatna zgrada s jednakim osovinskim razmacima stupova Nagib krova u jednolikom stupnjevanju u skladu s vrstom pokrova 61 . 27. mogućnost zamjene i držanje zalihe na skladištu donose uštedu radne snage.125 . Najzad. armiranobetonskih ploča itd. šed . valovitog lima.00 m.75. stropne konstrukcije.5 cm = duljina koraka odraslog čovjeka -> s. sredine zidova itd. industrijske i skladišne građevine 1.25 m. Serijska proizvodnja.krovovi itd. letve. Pobliže -> BOL. Nagibi krova Nagibi krova ovise 0 vrsti pokrova i konstrukciji krovišta.5 i 10. 3.219 m) duljini 1.1125%] / | Šiljati krov za određena područja i namjene 2500 -)100%) Nagib krova za biber crijep i sve ostale vrste crijepa 1 8 7 5 . a isto tako i gipsane ploče. troškova i vremena. To je značajno pojednostavnilo. Navedeni osovinski razmaci utječu na pojedine detalje građevine: stupove. Primjenu te polovične mjere iznad 10 m treba izbjegavati.25 = 2.00 m.

uključivši reške i vodeći računa o tolerancijama. ovisno o projektu. J i .®. nosiva struktura. Zbog toga se u normi postavljaju geometrijske i dimenzijske definicije.MODULARNA KOORDINACIJA DIN 18000 © Građevni elementi u koordinatnom sustavu ® Koordinatni prostor (ograničen sa šest še ravnina) DIN. osovinski odnos © Koordinatna točka (sjecište triju ravnina) © Superponirani djelomični koordinatni sustav © Nemodulama zona 9 •na " /\ © 1H 1 Poprečno priključeni nemodularni građevni elementi u središnjem položaju © Poprečno priključeni nemodularni građevni elementi u rubnom položaju Veza osovinskog odnosa i modularne zone materijala -72M- 12. Modularna koordinacija šadrži podatke za projektantsku i konstrukcijsku sustavnost na osnovi koordinacijskog sustava. čiji su razmaci koordinacijske mjere. .> © Pokazalo se da pojedinačni detalji (npr. središnji i rubni položaji u modularnim zonama. ->(§) Za nemodularne građevne elemente koji poprečno ili uzdužno prolaze kroz cijelu građevinu može se uvesti tzv.2 cm 16 (pretpostavljene fuge 1 cm) -> b= 62 . fasadni ili pregradni zidni elementi itd.> © U nekim drugim slučajevima može biti korisno da se element ne uklapa među dvije koordinacijske ravnine. vrata itd. Modularna koordinacija je pomoćno sredstvo za usklađivanje mjera u graditeljstvu.normama 18000 preneseni su međunarodni sporazumi o projektiranju i izvođenju građevina kao i za projektiranje i proizvodnju građevnih elemenata i poluproizvoda u njemačke normative. Koordinacijski je sustav uvijek objektno specifičan. kao pomoćno sredstvo za projektiranje i izvođenje u graditeljstvu.75 cm 16 16 • 26 = 416 cm 420 = 42 M Idejni projekt objekta za odmor na autocesti © Predgotovljeni armiranobetonski stubišni krak = 26. Preduvjet za to je da su dimenzije elementa u nemodularnoj zoni poznate već u trenutku postavljanja koordinacijskog sustava.> h = 322=18. . - Koordinatna ravnina (2) Koordinatni sustav Granični odnos ipa ©(sjecište dviju ravnina) Koordinatni pravac © Granični odnos. Geometrijske definicije Koordinacijskim sustavom koordiniraju se građevine i građevni elementi te određuje njihov položaj i veličina.> © .> ® Koordinacijski se sustav može za različite skupine elemenata (npr. To se naziva graničnim odnosom. 0-©. stube. Najčešće se dijelovi građevine u jednoj dimenziji uklapaju među dvije paralelne koordinacijske ravnine na način da ispune koordinacijsku mjeru. Uz toga proizlaze nazivne mjere građevnih elemenata kao i mjere reški i priključaka. prozori. .) ne moraju biti modularni. Ti razmaci mogu. Tako se element u jednoj dimenziji svojom osi definira samo po položaju.). Pojam "usklađivanje" ovdje znači da se kod modularne koordinacije radi o sređivanju mjera i prostornoj koordinaciji dijelova građevine. Koordinacijski se sustav sastoji od pravokutnih međusobno orijentiranih ravnina. elementi koji zatvaraju neku prostoriju itd. jer se nemodulama zona može odrediti samo potpuno određenom mjerom. nemodulama zona koja koordinacijski sustav potpuno razdvaja u dva djelomična sustava. već se njegova središnja os poklopi s jednom koordinacijskom ravninom. nego samo građevni elementi sastavljeni od njih (stubišta.8 16 36M 96M 114M ilagajna/ kiosk V\ Kafeterija /jelo 30 i—o . 30 121 30 18 12 12 Dsoblj« 33M —I—o 30 M = 300:19 = 15. Element je tako u jednoj dimenziji definiran svojom mjerom i svojim položajem.) raščlaniti na djelomične sustave. i .> © . biti u sve tri dimenzije različiti.> © Daljnje su mogućnosti uklapanja nemodularnih elemenata tzv.12. .

izračunava se pomoću kritičnog broja (Krit Z).. © (3) Dopunske mjere u vertikalama |f| Uli (2) 4•n•U ||| 4•n•M 4 • n • m • M 4 • n • m • M UU Primjer za primjenu.. (9) . 50 mm i 75 mm. elektrotehnika. verižni razlomci) mogu se i nepravokutni elementi uklopiti u modularni koordinacijski sustav. graditeljstvo. Poglavito se od njih trebaju formirati koordinacijske mjere . 3.24 _ 29 41 29 46 34 39 34 22 22 51* 39 34 34 Također DIN 30798 7 f 2 r* - . postoje i normirane nemodularne dopunske mjere. —• (3) > Koordinacijski sustav u praktičnoj primjeni. trokut.red n = 1.Osnovni modul Ograničenje: M = 100 mm horizontalno: 12M Multimodul: 6M i 3M mxM m = 3. (2) + (D Uz pomoć konstrukcije nizova poligona (npr.? T3 ?v ¿ 1 51 . konstrukcijskih i ekonomskih razloga. 6. 12 20. 0 Osim toga. 2. iz njih se stvaraju ograničeni višekratnici preferentnog reda brojeva. ?7 71 .1 ) = 44 Kombinacija dimenzija građevnih elemenata bez zajedničkog faktora Zgrada Građevinski radovi za elektroničku opremu Transportna sredstva | N —/ Domena transporta Utovame jedinice | rj\ Konstrukcija zaobljenog ruba krova od reguliranih mnogokuta (situacija) Modularni niz mnogokuta (9) Primjer povezivanja tehničkih područja primjenom modularnih redova 63 . Ograničenje je proisteklo iz funkcionalnih. npr. peterokut i njihovim prepolavljanjem) mogu se projektirati i tzv. kosi krov Modularnom se koordinacijom mogu povezati tehnička područja koja su s obzirom na geometriju i dimenzije međusobno zavisna (npr. Uz pomoć pravila kombinatorike mogu se i građevni elementi različitih dimenzija uklopiti u modularni koordinacijski sustav © P r e f e r e n t n i brojevi 5 E ci Proračunom brojčanih skupina (npr.red 5. za umetke i priključke s preklopom.? ? ?7 56 68 22 65 ' 63 90 1 I I £i 3 • • c © Dopunske mjere u horizontalama 1 " " ]•[• no 0 bi l bi l 1 " Najmanja moguća mjera.1 ) • ( 5 . 11 ?? 29 „ ! 0 5 ffi 39 24 M "27 .teoretske baždarne mjere. 1M. 16 struko. četverokut. . 30 struko KOORDINACIJSKI SUSTAV + KOORDINACIJSKE MJERE PREMA DIN 18000 MODULARNA KOORDINACIJA U GRADITELJSTVU (U izvodu) Jedinice modularne koordinacije su osnovni modul M = 100 mm i multimoduli 3M = 300 mm. 6. Krit Z = (a -1) (b -1) - • (§) Primjena rotacije za 45° uz pomoć 12M u tlocrtu Namještaj W t OM Z = ( 1 2 . 6M = 600 mm i 12M = 1200 mm. I = 25 mm. transport). od koje na dalje nastupa kontinuirani slijed. 4. Pitagorinih) ili rastavljanjem na faktore (npr. 3M = 300 mm 1M6M = 600 mm 30 12M = 1200 mm 1ŽM Preferentni 6M brojevi nxmxM 3M. "okrugle" građevine.

specifična masa. Osnovna norma za temeljno tlo i pitanja temeljenja: DIN 1054. Rezultate istraživanja / ekspertno mišljenje o temeljnom tlu (neskraćeno dostaviti izvođaču). savjetujući se po mogućnosti. Opis tla (stijene) DIN 4022. stanja podzemne vode. Fali prijevod do kraja Bez proračunskog dokaza stabilnosti ne smiju se prekoračiti sljedeći kutovi nagiba kosine: a) b) c) kod nekoherentnog ili nekog koherentnog tla kod čvrstog ili polučvrstog koherentnog tla kod stijene p = 45°. "p ^ jame prema DIN 4124 Podgrađivanje (zid. potrebno je : pravodobno ispitati tlo. Posljedica: deformacije i oštećenja (pukotine) u gornjemu dijelu građevine. podaci o tlu za projektiranje i prikaz temelja: slike slojeva DIN 4023 sa slijedom slojeva i njihovim sastavom. rasprostiranju. 4030. bušenje (rotacijsko / udarno) s uzimanjem uzoraka (DIN 4020 / 4021) i sondiranje.6H vi VI s Viseći čelični štap <> J 16 m m ili 10x30 m m 1. stišljivost. k a m p a d a _ i ' ••I 1.6 H (-2 0. Broj i dubina ovise o topografiji. (T) Pokos građevne jame s bermom za prihvat materijala koji se obrušava Postojeća z g r a d g ^ > Površina terena Kota berme ne ispod kote poda podruma Stopa t e m e l j .— S 2 .H Temeljenje u presjeku -» (7) (4) Podgrađivanje u presjeku -> © VI r T 1. Posljedica: potpuni slom temelja.<t> 10 cm Podložna gredica 16x16 cm ili 4 16 cm (ako je > — ~ potrebno) >0. Ako su na raspolaganju dovoljna lokalna iskustva o sastavu. Ovjes (rak) (8) Jarak sa zakošenim rubovima (9) Djelomično razuprti jarak Osiguranje ugradnjom vertikalnih ® Jarak s rubnim gredama kanalskih platica 64 . Ispitivanje uzoraka tla: granulometrijski sastav. količine iskopa. /?=80°. tako da temelj tone u tlo ili se pomiče u stranu.05 Pojasna gredica 16x16 cm Ukrućenje razuporom 1-2:0. Al (?) Mjere osiguranja pri građenju 1 v Podzemna voda © Osiguranje zgrada postojećih susjednih Slijeganja nastaju zbog tlačenja tla opterećenjem temelja i/ili ako se pojave i opterećenja u neposrednom susjedstvu. kampada 7. prosuđivanje. Uređenje i osiguranje stijenki građevne jame DIN 4124. položaju i debljini slojeva tla. p= 60°. klasifikacija za zemljane radove DIN 18300. vlažnost. kao i ponašanja odabranog načina temeljenja. posmična čvrstoća.. vodopropusnost. norma za rutinske slučajeve daje smjernice za dimenzioniranje plitkog temeljenja (temelji samci / trakasti temelji.TEMELJNO TLO Površina terena 3- TEMELJENJA. kampada "1 r Sljedeća kampada Sljedeća kampada 1. 4123. 4022. GRAĐEVNE JAME. konzistencija. Ako takva iskustva nedostaju.* ( 4 ) © Tlocrt -> (5) |-aO. vrsti građevine i podacima koji se traže. beton ili armirani beton) 10 t iskopa ® Stopa t e m e l i a : > y ^ f Ali w Podzemna voda 2 0.6H Poklopac od oblica min. 4124. kampada / (6) Tlocrt . Razina podzemne vode: ugradnja piezometara u bušotine i redovito mjerenje (promjene razine). Dubine temeljenja / iskopa. 4 Postojeća zgrada Predviđena zgrada Postojeća zgrada Povgpina terena Granica 1 prarna slici i Ali Izvedba građ. dovode najčešće do tehničkih / ekonomskih nepopravljivih šteta. ROVOVI DIN 1 054.5 I. Sondiranja daju kontinuirane podatke o čvrstoći / gustoći do dubine do koje su provedena.18196. sa stručnjacima za geotehniku. Oštećenja temelja nastaju uslijed bočnog istiskivanja tla pod opterećenjem. imati uvida u slojeve tla = iskop jame (ručno / bagerom). 4125 ->QQ Prikupljanje informacija: istraživanje. Ispitivanje uzoraka podzemne vode na agresivnost prema betonu DIN 4030.0—. temeljne ploče) i dubokog temeljenja (temeljenje pilotima). DIN 4094.1 1 r~r r "I 1. Pogrešne ocjene temeljnog tla i stanja podzemne vode.

25 m 0.40 Razina podzemne vode preko 0.85 b = d + 1.00 b = d + 0. Kod jačeg dotoka vode kroz dno građevne jame.40 preko 1.40 S razupiranjem b = d + 0. Ugradnje nosača i betonske ispune (D Čelično žmurje 0 uvijek osigurano geosidrima. ZEMLJIŠTE Protiv prodora vode sa strane pomaže ograđivanje građevne jame. Mlazni beton na pokosima 0 .00 m 0.70 ^7) Građevna jama ispod razine podzemne vode . potrebno je sniziti razinu podzemne vode @ Razina podzemne vode treba pasti na sigurnosnu dubinu od 50 cm ispod dna građevne jame. Jarci također moraju biti osigurani izvedbom kosih stijenki ili razupiranjem 0 Kao pravilna dubina pola-ganja označen je razmak od površine terena do dna kanala ili do cijevi.40 Plavljenje temeljne stope Minimalna svijetla širina b u m Jarak s podgradom stijenki Normalno b = d + 0. Uz mali dotok podzemne vode se voda kontinuirano crpi iz uduljbenja ili jaraka s drenovima u dnu građevne jame (§). 9 0 m do 1.00 m do 1.30 m Normalna dubina polaganja Svijetla širina jarka Minimalna svijetla širina jarka bez dostupnog radnog prostora Vanjski promjer cijevi odnosno kolčaka i peleša d u m do 0.80 preko 0.80 do 1. -Geosidro Čelični stup ( 7 ) O s i g u r a n j e stijenke o b l i c a m a © Građevina se naginje Osiguranje stijenke vertikalnim drvenim platicama do 0. JAME.70 Jarak bez podgrade stijenki (3 < 60° | b > 60° Povišeni tlak tla b = d + 0.uzgon djeluje na građevinu ^B) Minimalne svijetle širine za prohodne jarke DIN 4124 osiguranje stijenki djelomičnim razupiranjem (8^ Otvorena odvodnja građevne jame 1) Kanalizacijski jarci Nanosna_ skela CjoN Građevna jama s radnim prostorom i kosim stranicama © Građevna jama s radnim prostorom i osiguranjem stijenke 65 . preko 0.40 b = d + 0.70 b = d + 0.70 m do 0.40 m preko 0 .50 m preko 1.40 b = d + 0.60 m ® O s i g u r a n j e kosine m l a z n i m betonom © Osiguranje nosačima i ispunom od betona f?. ZAŠTITA. što ugrožava nosivost temeljnog tla.70 m 0.90 m 0.40 do 0.GRAĐEVNA JAMA DIN 4124.

© . Visine se mjere gradiranom letvom. najčešće drvena ili aluminijska letva duljine 3 m s ugrađenom ili nasađenom libelom. jame Radni . Izmjeriti treba i visine-» © . Razulja je prožima.05 7777777Z (7) Određivanje visina za zgradu T • 66 . Nakon iskopa zemlje napinju se žice. Križevi ® Reper Uglovna skela -> © ® Ravnjača Susjedna zgrada 5ÄÜ Visina H nazidka Visina ceste (poklopac kanala) Građevna jama za projektiranu zgradu Kota dna iskopa -4.> © . Visine točaka terena očitavaju se na graduiranoj letvi. 18303 Ako zemljište još nije razmjereno. Orijentacija se zasniva na mjerama u okolici. Građevna jama mora biti veća od kuće. mogu se prenositi visine s milimetarskom točnošću između točaka koje se i ne moraju međusobno vidjeti. na čijim krajevima vertikalno držane staklene cijevi s milimetarskom podjelom omogućuju pogled na površinu vode.© . Nakon provjere. U službeni situacijski plan tada će se ucrtati kuća © . horizontira se i podupre na slobodnom kraju. treba uključiti geodeta. kad se obje staklene cijevi drže jedna kraj druge. Nagib pokosa ovisi o sastavu tla. 0 © Izvod iz katastarskog plana (?) Geodetska oznaka Situacija s ucrtanom zgradom © Projektirana kuća razmjerena na terenu 50 Pokos Vrsta tla rastresita tla mješovita tla vezana tla trošna i kompaktna stijena ® Građevna jama Konopac C ' \ 4m Dno građ. u različitim prostorijama. koje označavaju vanjsku konturu zgrade. duljine 2030 mm.50 prostor (5) Kuća u građevnoj jami _ \ 3m Konopac 5m ^ b \ a I © Nanosna skela tako se iskolčava zgrada - Određivanje pravokutnog trokuta po Pitagori Drvena Ukrućenje daska Podravnjača 4 ^ Utisak Ravnjača je najčešće duga 3 m. 18300. savitljiva cijev punjena vodom. Prostor za rad > 50 cm .GRAĐEVNA JAMA RAZMJERAVANJE ZGRADE DIN 18196. polazeći od nanosnih skela -> © . Nakon izdane građevne dozvole bit će zgrada na zemljištu isk o l č e n a .© . Ravnjača -> (§). Na presječnim točkama određuju se pomoću viska vanjski uglovi zgrade -> © .© To je najvažniji prilog zahtjevu za izdavanje građevne dozvole. Predviđena građevna jama označava se drvenim kolcima -> © . blaži je nagib -> © . Što je tlo pjeskovitije. npr.X © .

> © . ® Preklapanje utjecaja sus(5} jednih temelja povećava opasnost od slijeganja i pojave pukotina. Linije rasprostiranja opterećenja .ZEMLJANI RADOVI. Prema Kogleru i Scheidingu -> QP su linije j e d n a k o g tlaka (izobare) približno k r u ž n o g oblika Uz jednako kontaktno naprezanje će slijeganja pod širim temeljem biti veća nego pod uskim. Na osnovi stručne ocjene 0 tlu (ako je pravno i urbanistički moguće) određuje se lokacija građevine (izbjegavajući močvarne dijelove zemljišta itd. Temeljenje ispod dubine smrzavanja prema DIN 1 054 § 0.f ^ — f j ) ćenje rasprostire pod 4 5 ° nije točna. kalcijev klorid). drobljenac). ne može se primijeniti kod koherentnih tala i tala agresivnih prema cementu. Temeljenje na padini.80 m kod inženjerskih konstrukcija 1. Tlo se dosipava. Važno za novogradnju blizu već konsolidirane postojeće zgrade. Zidani su temelji rijetki zbog viših troškova.20 m. dilatacijskim reškama ^4) Presjeci temeljnih ploča © Jednostavni pravokutni temelj od mršavog betona Stepenasto prošireni temelj od nearmiranog betona Skošeni temelj od nearmiranog betona Još širi temelj kao armirano betonska ploča 67 .kut nagiba padine. 4014 .> D D Građevinsko-tehnička ispitivanja tla trebaju pripremiti podatke za ekonomski i tehnički besprijekorno projektiranje i izvedbu građevina. Ako je nosivi sloj tla na većoj dubini: temeljenje na pilotima -» ® Kut rasprostiranja opterećenja u zidanim temeljima ne smije prijeći 45°. Pijesak se nasipa u slojevima debljine 15 cm i sabija uz viaženje. trakasti temelji -» ® . RADOVI U TLU I TEMELJENJE DIN 1054. Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. (8) Najčešće se izvode trakasti temelji Pretpostavka p r a k s e d a s e o p ^ e .1055.0-1. c) Učvršćivanje i zbijanje tla.© • Kod armiranog se betona u usporedbi s nabijenim betonom postiže ušteda u visini. Za prijenos vlačnih sila ugrađuje se armatura . Temeljenje na nasipu ( 5 ) od pijeska visine 0. bez veziva. b) Piloti za zbijanje tla. Armiranobetonske temelje treba primijeniti kad su veće širine i veći kontaktni pritisci. Trenutno i trajno okamenjivanje može se primijeniti samo ako tlo sadrži kvare (šljunak. šupljina se zatvara mineralnim agregatom različite granulacije.r kraj stojeće 2grade d) Pojačanje ispod stupova 0 = (9) Armiranobetonska temeljna ploča Oblikovanje temelja na razdjelnim odn.3 do 3 m. Temelji samci za lagane zgrade bez podruma a) Ploča konstantne debljine a) Temelji razdvojeni (pogrešno) b) Temelj nije razdvo en b) Ploča ojačana gredama S z z z z J I Z Z Z Z Z Z Z Z c) Ploča ojačana gredama 8 (A c) Izvedba pri razdvojenoj temeljnoj stopi Duboko temeljenje na pilotima i ^ 0 ) bunarima d)Teme|j . količini betona i dubini iskopa temelja.5 m. a) Vibriranje vibracijskim sredstvima (vibrator). Nearmirani betonski temelji primjenjuju se kad su manji kutovi rasprostiranja opterećenja i normalni su način temeljenja manjih objekata visokogradnje. Ovisno 0 vrsti građevine ocjenjuje se tlo kao temeljno tlo (temeljenje) ili kao gradivo (zemljani radovi).5 m. Stabilizacija cementom. sabijanje u okrugu od 2.Ubrizgavanje kemikalija (otopina silicijeve kiseline. temeljna ploča ® . Oblikovanje temelja uz dilatacije i postojeće zgrade -> Presjeci temeljnih ploča -» @ primjenjuju se u slučaju slabe nosivosti tla. pijesak.a u betonskima 60°. kad samci ili trakasti temelji ne mogu prenijeti opterećenje. .). Opterećenje se raspodjeljuje na veću površinu temeljnog tla. razmak vibratorskih jezgri oko 1. Poboljšanje ovisi o granulometriji i prvobitnom položaju. I vrsta zgrade utječe na izbor načina-temeljenja: temelji samci -» © .80 -1.

oni se izvode kontinuirano. prsten © 68 Bušeni pilot betoniran pod pritiskom (sustav Brechtel) . Navedene veličine razmaka ne vrijede za nosive zidove od žmurja ili bušenih pilota. Način prijenosa opterećenja' lebdeći piloti prenose najveći dio opterećenja na nosive slojeve trenjem po oplošju. ako lokalna iskustva ne mogu dati zadovoljavajuće obavijesti. uvijanjem ili postavljanjem u pripremljene bušotine. 4014 —» [JJ Građevine koje obično treba proračunati na aktivni potisak tla DIN 1055 0 . Za ocjenu dopuštenih naprezanja tla treba sondažnim jamama ili bušenjem (razmak bušotina š 25 m) ustanoviti vrstu.piloti koji se ugrađuju u bušotinu Uvijeni (uvrtani) piloti ulaze u tlo poput vijka. Potrebna dubina nosivog temeljnog tla ispod bušenih pilota -> bušeni pilot betoniran pod tlakom.ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE DIN 1054. te dodatno trenjem po oplošju Lebdeći piloti: stope pilota ne dopiru do nosivog tla. Piloti izvedeni in situ. bušeni piloti . Izrada i ugradba. Razlikuju se piloti koji tlo zbijaju. Stojeći piloti prenose opterećenje na temeljno tlo uglavnom pritiskom stope.0 m). Slobodnostojeći piloti (dugi piloti) samo su donjim dijelom u tlu a gornji im je dio slobodan. Temeljenje na pilotima. treba dubinu bušenja računati od ravnine glava pilota 0 . ugrađuju se u tlo zabijanjem. Položaj pilota u tlu: piloti u tlu . • i-Ti. Način prijenosa opterećenja ovisi o tlu i svojstvima pilota. Mješoviti piloti.10 m f- (3) Potrebni razmaci bušenih pilota (prema DIN 4014. Predgotovljeni piloti. beton. prostiranje. prednapeti beton Način ugradnje u tlo: zabijeni piloti koji se u tlo zabijaju. Prednost je in situ pilota u tome što se njihova duljina određuje tijekom građenja. osno opterećeni piloti.s2dF. armirani beton. Tlačni piloti opterećeni su tlačnom silom koju prenose na tlo pritiskom na stopi i trenjem po oplošju. vlačni piloti opterećeni su vlačnom silom koju prenose na tlo trenjem po oplošju. osnovni pojmovi: opterećenje pilota može se na nosivo temeljno tlo prenijeti trenjem po oplošju. T2) [i n u (J2) Minimalne dubine za građevinske bušotine prema DIN 1054 » 3d 1. položaj i debljinu slojeva tla. T1) U l a z n a vilica V Ispust v o d e " Ulaz Lijevak z a ulije- — Ulaz zraka K a p a z a pritisak % y / Cijev z a bušenje ? 5Z Gumeni . dopremljeni na gradilište u dijelovima ili u potpunoj duljini. zabijanjem itd. čelik. na temelju podataka o tijeku zabijanja ili ispitivanjem uzoraka materijala tla koji se dobiva tijekom bušenja. pritiskom na stopi pilota ili na oba načina. pa su prema tome izloženi izvijanju Gradiva: drvo. ispiranjem tla. Dopušteno opterećenje znatno se povećava proširenjem stope. I • (Î) Potrebni razmaci zabijenih pilota (prema DIN 4026) W Á V / / IU Potrebna dubina nosivog temeljnog tla ispod stope bušenih pilota (prema DIN 4 014. izvedeni od predgotovljenih elemenata na gradilištu.piloti koji su čitavom duljinom u tlu. vibriranjem. utiskivanjem. Piloti izloženi savijanju. Zabijanjem pilota zbijaju se slabo nosivi slojevi tla. sastav. Stojeći piloti: opterećenje se prenosi preko stope pilota na nosivo tlo. Dubina istražnih bušotina može se za trećinu reducirati (T = 1. If --I ' . utisnuti piloti se utiskuju. Potrebni razmaci bušenih pilota -> za zabijene pilote —• 0 .0 B ili 2x promjer pilota.e U. trenje po oplošju je u ovom slučaju nebitno. ugrađeni u šupljinu izvedenu u tlu bušenjem. 1 055. Brechtelov sustav 0. Kad se temelji na pilotima. T1) • 'v . npr horizontalno opterećeni bušeni piloti velikog presjeka. istiskuju ili razrahljuju Vrsta opterećenja. a) u tlu upeta stijenka od žmurja ili betonirana in situ b) usidrena stijenka od žmurja ili betonirana in situ c) stijenka od žmurja ili betona uključena u građevinu d) građevina betonirana l stijenku građevne jame e) gravitacijski potporni zid f) polugravitacijski potporni zid (jf) Konstrukcije koje treba dimenzionirati na aktivni potisak tla (prema DIN 1055. tj. ali š 6.

Kota poda \w ••o . Za horizontalne izolacije u zidovima koristi se bitumenizirana Ijepenka. zidovi od betona ® Izolacija zgrade s podrumom.-Q a'cP. U skladu s tim javlja se želja za j| © Podrum treba horizontalno i vertikalno zaštititi od vlage iz tla -> (7) većim stambenim komforom i povoljnijom klimom u podrumskim prostorijama.© .> © .-Q-. Q . sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija: nasip na visini zidne izolacije © Izolacija zgrade bez podruma.Q Kota terena! Kota t e r e n a krovove i izolacijske trake od sintetičnih materijala. naprotiv.o-Q . ' o . Preduvjet je izolacija podruma od vlage izvana. drobljenac ili šljunak. n ° . \ \ \ \ \ \ \ \ k w\| \\ \\ © Izolacija zgrade bez podruma.@. izolacijske trake za .IZOLACIJA GRAĐEVINA DIN 18195. . d r e n a ž n a t cijev 0 1 0 0 m m 50 Kapilarna voda Zaštita valoviti tekstil Cementna žbuka ili slična izolacija @ Drenaža i izolacija Zaštitni zid od šupljih blokova Izolacijska hasura ^gj Zaštitni sloj od azbest-cementnih ploča ili slično 69 ./ t Izmjena slojeva. zidovi od opeke na temeljnoj ploči V. sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija (zidovi od opeke na trakastim temeljima) (8) — Izolacija zgrade s podrumom. Kod zgrada sa zidanim podrumskim zidovima treba u vanjskim zidovima predvidjeti najmanje dvije horizontalne izolacije . sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija: nasip na visini okolnog terena Voda se pojavljuje kao Izolacija služi protiv kapilarnog djelovanja na vertikalne dijelove zgrade procjedne vode (bez tlaka) po nagnutim dijelovima zgrade Vrsta izolacije izolacijski sloj protiv vlage Nosivi pod vlaga iz tla Kota p o d a oborinska voda Kota t e r e n a izolacija protiv procjedne vode 'i \ \ Zračni prostor A\' k/Avy/A\y/AW podzemna voda hidrostatskog tlaka izolacija protiv vode pod tlakom (5) Izolacija zgrade bez podruma: pod ventiliran zračnim prostorom Izolacija zgrade bez podruma: pod leži nisko. zidovi od opeke na trakastim temeljima ^g^ Izolacija zgrade s podrumom. 0 //A^áVkVV/A\y/. •o.© • Kod unutarnjih zidova može se gornja izolacija izostaviti. U skladu s vr- m1 Kota poda stom izolacije i materijalom ispune iza zida radne prostorije treba predvidjeti zaštitne slojeve -> @ Neposredno na izolaciju ne smije se nasipati građevni otpad.> © . u razini površine okolnog terena T e m e l j n a ploča Izolacija zgrade s podrumom. 4095 —> tU Podrumi se danas sve manje koriste kao isključivo skladišni prostor. Kod nepodrumljenih zgrada treba vanjske i unutarnje zidove horizontal- © Ako je teren u nagibu treba brdsku stranu posebno pažljivo zaštititi. češće kao prostor za aktivnosti u slobodno vrijeme te kao dodatni stambeni i radni prostor. Kod vanjskih zidova na visini od 30 cm iznad terena --> © . a brdske vode odvesti drenažom -> nom izolacijom zaštititi od kapilarne vlage . filtarska obloga.

Betonske filtarske drenažne cijevi ^0) Nomogram za dimenzioniranje drenažnih sustava — Sintetičke drenažne cijevi ^g^ Negativni bunar za male količine otjecanja (9) Simboli za drenažne elemente 70 . Otjecanje Q u l/s . • 0 o: 0 O'-O .3 | D N 100 (5) Drenaža s drenažnim elementima DN 3on s_0.0 DN 1000 D N 100 "tr Primjer rasporeda drenažnih cijevi i uređaja za kontrolu i čišćenje kod prstenaste drenaže Simbol h-. proizlazi iz slučajeva (?) . tako da ne nastaje hidrostatički tlak.50 >0. element (drenažni kamen.20 >0.ploča.°0 (T) Vlaga u tlu kod jako propusnog tla © Voda bez tlaka u slabo propusnom tlu —Šljunak 4/32 Pijesak 0 / 4 Položaj Voda pod tlakom u tlu s podzemnom vodom ^ ^ Drenaža s minimalnim drenažnim slojem Materijal šljunkoviti pijesak B 32 DIN 1045 Debljina u m >0.. ispiranje i odvoda. (3) Kad je prisutna voda pod tlakom. geotekstil (filtarska vuna) Šljunak pojedin.50 >0. r . sloj Šljunak 4 / 3 2 Izolacija Drenaža - - Cijev za ispiranje i kontrolu.20 >0. Drenažna se instalacija sastoji od uređaja za dreniranje.(3) 0 Kad se pojavljuje vlaga u j^ko propusnom tlu (2) Kad se voda koja prodire može drenažom ukloniti. Je li drenaža iza zida potrebna. .5% (d) Drenaža oko podzemne građevine Izvedba i debljina drenažnog sloja za mineralna gradiva. Dren je skupni naziv za drenažne cijevi i drenažne slojeve. sabirno okno za ispiranje. Pri tome treba spriječiti ispiranje sitnih čestica tla (filtarska drenaža). kontrolu i sabiranje nominalni promjer DN 1000.15 >0.IZOLACIJE GRAĐEVINA DRENIRANJE KAO ZAŠTITA GRAĐEVINA DIN 4095.) Spojni element (drenažna ploča) Folija. redovito u obliku podzemne vode ili kad odvođenje vode drenažom nije moguće. 18195 -»CD Dreniranje je odvodnjavanje tla drenažnim slojem i drenažnim cijevima.10 >0.-.10 Ispred zidova filtarski sloj granulacija 0/4 i procjedni sloj granulacija 4/32 šljunak granulacije 4/32 i geotekstil Na stropovima Ispod podnih ploča šljunak granulacije 4/32 i geotekstil filtarski sloj granulacija 0/4 i procjedni sloj granulacija 4/32 i šljunak granulacije 4/32 i geotekstil šljunkoviti pijesak B 32 DIN 1045 procjedni sloj granulacija 4/32 i filtarski sloj granulacija 0/4 šljunak granulacije 4/32 i geotekstil Oko drenažnih cijevi >0.10 >0.5 % Cijev za ispiranje i kontrolu nominalni promjer DN 300 Okno za ispiranje.l Dio građevine Filtarski sloj Gradivo Pijesak. kako bi se spriječio hidrostatički tlak vode koja miruje u tlu.. o ••°. pad 0. Drenaža nominalni promjer DN 100.-. premaz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 Drenažni sloj R»<X>34 Zaštitni sloj Razdvaj. kontrolu.10 Šljunak 4 / 3 2 = 0.

i I 1 laobljenje Izolacijsko korito z a vodu pod tlakom ( 7 ) Izolacijsko korito z a vodu pod tlakom © N a k n a d n o i z v e d e n a izolacija protiv podzemne vode Izolacija n a r u b n o m l e ž a j u kod zid o v a s filtarskom z a l o g o m 71 . Izolaciju treba izvesti 30 cm iznad najviše razine podzemne vode. C i j e v n a d r e n a ž a s mješovitim filtrom Konkretno Y/ tlo Teren Cijevna d r e n a ž a s stupnjevanim filtrom ® Brtveni sloj uz priključak na prozorski otvor ili p o d r u m s k o o k n o Sidrena . mora se izvesti zatvorena izolacija ispod temeljne ploče i oko bočnih zidova. najvišu razinu podzemne vode i moguće kemijske tvari u njoj.18195 ->QP Ako temeljno tlo ne upija oborine i propušta ih kao nasuto zemljište. Ona najčešće leži uz vodu © . Vodonepropusna obloga IsDuna razdielnice Sitna kocka Staklene prizme Prirodno tlc plinoviti pijesak Zidna drenaža mješoviti filtar pjeskoviti šljunak 4 . Izvedba. valovite s kalotama.5 cm Širina prirubnice > 12 cm R a z m a k vijaka < 15 cm. Izolacija se izvodi od više slojeva bitumenizirane Ijepenke. Izolacija mora oblikovati zatvorenu kadu oko i ispod čitavog objekta. metalnih folija ili folija od sintetičnih materijala. Termoizolacija nasipom.Jl.Površinski filtar 15 cm šljunkoviti pijesak @ b) brtvljenje prodora cijevi kroz izolacijski sloj pomoću prirubnica ( 9 ) Detalji: izolacija i z m e đ u d v a z i d a M a s a za zalijevanje reški ( ¿ ) Presjek A . Nakon sniženja razine podzemne vode ispod kote podrumskoga poda.© Voda pod tlakom Ako su dijelovi građevine potopljeni u podzemnu vodu. Obratiti pažnju na zaobljenje uglova -<6)-(7).oo -A^O ^ . nakon toga treba izvesti armiranobetonsku ploču poda i nosive zidove podruma.IZOLACIJE GRAĐEVINA DIN 4095.Beton Zaliveno mastiksom Zaštitni sloj Elastična brtvena traka. vijci M 2 0 ^•• o• qi'o-i'VoT•°o • ' • ? . ožbukan radi prihvata obodne izolacije. Za projektiranje takve izolacije protiv vode pod tlakom treba poznavati vrstu temeljnog tla.B . ' • ^ ^ K o Hf.ploča kao ležaj Razdjelni sloj od bitumenizirane Ijepenke tipa 500. koji će izolaciju pritisnuti uz zaštitne zidove.© ili izolacija kao za slučaj vode pod tlakom (4) . p l o č e . 2 sloja po 2 m m položena bez lijepljenja Izolacija a) brtvljenje spoja dvaju zidova na mjestu izolacijskog sloja pomoću tanjurastih sidara / V / V / / Armiranobetonski J strop Debljina prirubnice > 1. zbog toga je potrebna drenaža za odvod vode -> 0 . bet.32mm __ ( 4 ) Podložni beton pjeskoviti šljunak ( 5 ) r o a i u z n i Deion fj|( a Prijelaz © izolacije preko dilatacijske r a z d j e l n i c e stropne a r m .-» ' Betonska posteljica ( j ^ Z i d o v e g r a đ e v i n e n a strani brda t r e b a p o u z d a n o zaštititi od v o d e 18.^ T r T ^ V ^ Drenažna cijev 0 150 . .(D Kod izolacije na unutarnjoj strani mora konstrukcija obloge preuzeti ukupan pritisak vode.80 0100 Í 3 — Okno za čišćenje i kontrolu Kontrolni otvor ij Taiožnik pumpe B Odvod u kanalizaciju Površinska d r e n a ž a s procjednim v o d o m i prstenasta d r e n a ž a s u m j e t n i m preljevom / / \ Šljunkoviti pijesak Ispuna razdjelnice Kolnik od lijevanog asfalta Prema kanalizaciji • Kontrolni otvor . treba izvesti zaštitni zid. bez premaza J^RV-i .> © Izolacija pomičnih dilatacijskih reški u armiranobetonskim pločama 2 sloja bakrene trake. voda se skuplja i izolacija dolazi pod hidrostatički tlak vode. ^ . o .

kvarcni porfirit.1) 8(0.6) 22(2.2) 10(1.9) 12(1.3) 5(0.0 m (visina radne skele).0) 6(0.© . ©. niti manja od njegove visine. kvarcitni pješčenjaci (sa silicijskim vezivom). d) debljina (dubina) vezača je oko 1.8) 6(0.5) 10(1.0) Uslojeni zid od poluobrađenog kamena Zid od tesanaca (Š) Mješoviti zid Nepravilno i pravilno uslojeno ziđe statički nosivi presjek Zid od klesanaca © 1 2 3 4 i—id S 4 c m 5 6 18 20 10 Osnovne vrijednosti dopuštenog tlačnog naprezanja ziđa od prirodnog kamena u KP/cm2 (MN/m2) 10(1.0) 16(1.0) 10(1.» © .3) 12(1.3) 12 14 16 ® stegom'' ^ Sa Stat Čki n 0 S V i m Pfe ' ' " ® Obloga pločama statički nije nosiva (¡3) Dopuštena tlačna naprezanja ziđa od prirodnog kamena u KP/cm2 (MN/m2 72 . diorit.2) 14(1.9) 12(1.3) 30(3.6) 22(2. što daje ljepši i prirodniji izgled i u statičkom je smislu ispravnije.4) 22(2.6) 22(2.5) 6(0.8) 12(1.8) 6(0.7) 5(0.3) 5(0.8) 6(0.2.4) 3(0.0) Vitkost odn.0) 50(5.2) 8(0. Kod mješovitih zidova se uzidani kamen uračunava u nosivi dio presjeka ako je debljine = 12 cm © . sive sedimentne stijene granit.2) 8(0.0) 30(3. b) ni jedna sudarna reška ne prolazi kroz više od dva sloja. vapnenac.2) 3(0. Vrlo je važno odrediti dimenzije kamena. © .2) 10(1.0) 40(4.5) 40(4.5 cm (travertin.6) 9(0.8) 12(1. Reške ovisno 0 hrapavosti i obradi = 3 cm debljine.6) 16(1.0) 7(0. slojeviti zid. bazaltna lava i si.0) 16(1.0) Vrsta ziđa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ziđe od lomljenog kamena D 4(0.9) 12(1.5) 3(0.6) 9(0. granit itd. c) na dva dužnjaka dolazi najmanje jedan vezač.7) 10(1. Vidljive plohe treba naknadno fugirati. jer opterećenje djeluje okomito na ravninu sloja.7) 10(1. tlačna čvrstoća u KP/cm 2 (MN/m 2 ) 200 (20) 300 (30) 500 (50) c D 800 (80) E 1 2 0 0 (120) 1) Minimalna tlačna čvrstoća nekih vrsta kamena Grupa morta I ll/lla III I ll/lla III I ll/lla III I ll/lla III A 2(0.8) 8(0.5) 3(0. Min. mora se u zid ugraditi u položaju kako se nalazio u kamenolomu 0 . Upotrijebiti vapneni ili produžni mort jer čisti cementni mort mijenja boju kamena.2) 30(3. Izravnavajući sloj za statičko izjednačenje svakih 1. e) debljina (dubina) dužnjaka bude približno jednaka visini sloja. Zahtijeva se da: a) na prednjoj i stražnjoj plohi zida nigdje se ne sudaraju više od tri reške. Obloga kamenim pločama debljine 2.2) 12(1. prikladan je kamen eruptivnog podrijetla.4) 10(1. Za ciklopski zid (2). nastao taloženjem. sijenit. ali najmanje 30 cm.2) 16(1.0) 40(4.2) 16(1. (T) Suhozid (2) Ciklopski zid Grupa Vrste kamena (5) Nepravilno uslojeni zid Uslojeni zid od poluobrađenog kamena statički nosivi presjek A B vapnenci.2) 2(0.6) 4(0.5 .© Slojeviti kamen.7) 10(1. vulkanski tuf meki pješčenjak ( s glinovitim vezivom) kompaktni (čvrsti) vapnenci i dolomiti (uklj.2) 15(1.0) 50(5.0) 40(4.7) 5(0.0) 22(2.0) 30(3.6) 4(0.6) 4(0.) ne uračunava se u presjek.6) 22(2.4) 7(0.3) 16(1.3) 3(0.6) 4(0.2) 30(3.0) 6(0.2) 14(1. Ploče se nehrđajućim sidrima učvršćuju u zid na razmaku od 2 cm. Posebno treba paziti na dobro povezivanje kamena na svim stranama.6) 16(1.6) 10(1.0) 7(0. ciklopski zid. (3). travertin.4) 10(1.0) 8(0.6) Grupa prema tablici B C 2(0.0) E 6(0.6) 9(0.2) 30(3.0) 16(1. mramor). ili da se izmjenjuju slojevi dužnjaka i vezača. zid od tesanaca.6) 6(0.ZIĐE OD PRIRODNOG KAMENA DIN 1 053 Zidovi od prirodnog kamena dobivaju oznake prema načinu obrade kamena: zid od lomljenog kamena.0) 40(4.7) 50(5.7) 5(0.2) 22(2.4) 10(1.6) 11(1.0) 7(0.2) 3(0.0) 30(3.6) 22(2.2) 16(1.4) 7(0.0) 30(3. mješoviti zid .5) 7(0.2) 3(0.8) 12(1.0) 7(0.2) 16(1.2) 22(2. f) preklapanje sudarnih reški kod slojevitog zida bude i 10 cm a kod zida od tesanaca = 15 cm ©.2) 14(1.5) 5(0.4) 3(0. Duljina pojedinog kamena ne treba biti veća od 4 do 5 njegovih visina. zamjenjujuća vitkost 8(0. Veze u zidu od čistog prirodnog kamena moraju u čitavom presjeku odgovarati pravilima struke.-» (10).» © .3) 5(0.0) 22(2.5 puta veća od visine sloja. melafir.0) 22(2.5) 6(0.5 . dijabaz i si. g) na uglovima ugrađuje se najveće kamenje .

5x2.00 <8. 1053.0 Bez statičkog provjeravanja dopušteni vertikalni utori i žljebovi 73 . 240) Debljine.5 30 24 Minimalne debljine podrumskih zidova Debljina nosivog zida koji treba ukrutiti u cm 11. razmaci i duljine zidova za ukrućenje Debljina zida u cm 11.5 Visina u cm 5.00 Zid za ukrućenje u 1.5 6.0 x 5.5 63. Vrste blokova: DIN 105 zidna opeka Mz = puna opeka VMz = fasadna puna opeka KMz = puna klinker opeka Hlz = šuplja opeka VHLz = fasadna šuplja opeka KHLz = šuplja klinker opeka DIN 106 blokovi od vapna i pijeska : KS puni blokovi KSVm = KS-fasadni blokovi KSVb = KS-obložni blokovi KSL = šuplji blokovi i blokovi s otvorima KSVmL = KSL-fasadni blokovi KSVbl = KSL-obložni blokovi DIN 18153 šuplji betonski blokovi DIN 398 blokovi od šljake HSV = puni blok od zgure HHbl = šuplji blok od zgure HSL = blok od zgure s otvorima VHSV = fas.50 <5.0 x 12.5 < d < 24 Dvoslojni sa zračnim međuslojem (8) Dvoslojni bez zračnog sloja 24 < d < 30 30 < d (14) Visina etaže um <3.5 < d < 17. horizontalno 75 cm. stropna se konstrukcija smije oslanjati samo na unutarnji sloj zida © + @ Slojeve treba povezati s pomoću najmanje 5 žicanih sidara.1 11.5 76. 398. Dvoslojni s obloženim zidom ^ ^ Jednoslojni s termoizolacijom (WDVS) 15 1 Duljina u cm DF NF 1 Vi NF 2V2NF 24 24 24 24 Širina u cm 11.> • © b-J l I Debljina zida d u cm Visina h terena iznad poda u podrumu u m pri vertikalnom opterećenju zida (stalni teret) od < 50 kN/m > 50 kN/m 2.40 1.35 2.5 17.ZIĐE OD UMJETNOG DIN 105.0 24.5 Razmak um <4.5 >17.0 51.0 x 3.0 x 6. puni blok od zgure DIN DIN DIN DIN 4165 18149 18151 18152 blokovi od plinobetona blok. u 5.3 11.0 30. od plinobet.0 x 3.5 11.0 36. promjera 3 mm po kvadratnom metru zida.0 6. s otvorima šuplji blokovi od plinobetona puni blokovi od lakog betona = puni blok malog formata = puni blok velikog formata = dodatno slovo za puni blok s utorima KAMENA 18151-53 Jednoslojni ožbukan Jednoslojni s vidljivim licem 115 20 240 >17 5 (115) V VBI S Sve zidove treba izvoditi horizontalno.0x3.5 11. pri zidanju naknad.00 36.0x3.0 51.0 6. 106.0 x 4.50 1.25 <3. i 6.2 7.5 x 6.0 17.50 <6.00 1.00 Duljina >1/5 visine > 11^(17 5 . vodeći računa o pravilima veza.5x3. Kad je dvostruki zid.0 14. do 4. izrezano - Horizontalni i kosi utori Širina x dubina u cm - 11.5 x 2. Preferentne mjere .5 17.5 17. punoj etaži odozgo Debljina u cm > 11.5 24 30 36.5 Sa/bez zračnog sloja.75 1. vertikalno i u pravcu.5 14.5 x 12.0 51.3 Oznaka Tanki format Normalni format 1 1 /2 normalni format 2 1 /2 normalni format Formati blokova prema DIN 105 20-100 I—l H 240^00 © Jednoslojni sovješenom fasadom © ¿ejan°^ni S unutam J°m ® Međusobna ovisnost visina opeke. ožbukan Obloga pločama na ziđu visoke termičke izolacije Vertikaln žljebovi Širina x c ubina u cm izved.0 x 12. Razmak sidara vertikalno treba biti 25 cm.

399.8 24.250 0.240 2.6240 0.8334 2.00 4.8125 0.1666 0. Isto vrijedi za zgrade s više od dvije etaže. Nenosivi zidovi su pločasti elementi građevine koji su opterećeni samo vlastitom težinom i ne služe kao ukrućenje protiv izvijanja.625 1.1250 1.8125 3.3750 3.8334 1.0625 0.3 24x24x23.5000 1.000 1.5625 0.635 1.6666 2.365 1.510 Slojevi V 0.6666 1.990 1.010 2.5833 1.1875 0.875 2.875 1.5833 0. V = nominalne mjere (jj) Projektantske mjere za zidove Format bloka Oznakć bloka Mjere u cm D DF E Š V Broj slojeva na 1 m visine 16 Debljin.0000 2.3 8 Stiropor 5 cm 5.000 1.5 24 36.8 8 4 4 4 4 4 4 4 Blokovi i šuplji blokovi Blokovi 49. Zidovi za ukrućenje su pločasti elementi građevine protiv izvijanja nosivih zidova -»s.625 0. koji kao vertikalne ploče preuzimaju horizontalna opterećenja.3334 2.0833 0.875 2.6666 0. Horizontalna i kosa udubljenja mogu se uz privremeno podupiranje izvesti bez posebnog proračuna ako je vitkost zida < 14 i debljina > 24 cm inače treba dati računski dokaz -» s.3333 1.260 2.4167 0. nadvoji nad prozorima i vratima A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.2500 0.5 24 30 24 30 36.490 Duljine u m O 0. 18153.75 2.240 1.6667 0.7500 0.9175 1.50 4.1250 1.8 i šuplji 49.3334 0.875 1.2 0 E NF 24x11.7500 238 0.750 0.0625 2.500 155 0.5x23.250 0. naročito ako zbroj širina otvora prelazi 60% duljine zida ili širina prozora iznosi više od dvije trećine visine etaže ili 40% duljine zida.0000 1.8 blokovi 49.135 0.010 1.8 © 74 Zidni blokovi s 5 cm izolacijskog sloja i žljebovima za punjenje mortom © Montažni zidni blokovi s izolacijom kanalima za mort Potrebni materijal za zidarske radove .3125 0.6250 2.760 1.5 24 24 24 17.75 3.7500 0. 4 DF 8 DF 24x24x11.6667 113 0.500 1.125 1.625 1.2500 0.3125 1. 4165 Ziđe treba osigurati zidovima za ukrućenje i stropnim konstrukcijama koje djeluju kao ploča (princip prostorne ćelije).260 0.125 1.500 1.000 2. 73 U sve vanjske i poprečne zidove.4375 0.115 2.8 37x30x23.885 1.2500 2.50 1.5 Po m2 zida blokova kom 66 132 198 50 99 148 33 66 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 Po m 3 ziđa morta blokova morta kom lit lit 29 68 109 26 64 101 19 49 80 28 42 39 20 16 22 26 26 32 36 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 185 137 69 46 33 27 50 42 45 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 88 110 105 100 24x11.5625 3.5 11.8334 3.6875 0.865 1.9375 1.6875 1.375 2.510 1.75 5. O = mjere otvora.740 1. 0 3 DF 24x17. ili duljine preko 18 m ako to zahtijevaju okolnosti temeljnog tla.3750 0.5x23.115 0.1875 0.250 1.00 2.00 1.5x11.50 0.500 0.1250 0.50 2.4375 2.125 2.375 1.25 1.5000 0.750 0.75 4.5 17.250 2.5x17.5000 0. 1053.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 52 Visinske mjere u m pri debljini blokova u mm 71 0.885 2.0000 3.5625 0.5000 1. treba ugraditi serklaže.760 0. 18151.5x30x23.1666 2.385 1.135 2.365 2. zida u cm 11.0000 1.ZIĐE OD UMJETNOG KAMENA DIN 105.3333 0.1667 0.5 24 36.865 0.750 1.8333 0.4167 1.5x24x23.375 2.2500 1.25 0. Kod zidova s mnogim ili velikim otvorima.5000 0.1667 1.490 0.1875 1.2500 © Ziđe od blokova od lakog betona (šuplji blokovi) s armiranim nadvojem od lakog betona ^g^ Ziđe od šupljih blokova s koritastim nadvojem * A = vanjske mjere.250 1.3334 1.5x5.1666 1.7500 0.615 0.25 3.740 0.240 0.260 1.375 0.5 2 DF 24x11.500 0.3334 175 0.000 2.00 3. Dvoslojni zid sa zračnim međuslojem (2) Priključak na podnožje Križanje armiranih zidova od blokova od laganog betona © Redni broj Armirano ziđe.1666 3.25 2.5x7.125 0.5x11.135 1. 106. lijepljeni reške: 1 mm ® Zid od porozne opeke.3 8 o.625 0.250 2.125 2.0625 1.635 0.25 4.750 1.5 36.5000 2.9375 1.5000 1. 73 -» Treba ih dimenzionirati kao nosive zidove ako moraju prenijeti više od svoje vlastite težine jedne etaže.8750 2.75 1.375 0.0000 1. 18152.385 2.510 0.1875 3. Udubljenja i žljebovi moraju se izvesti glodanjem ili unaprijed tijekom zidanja.8750 0.385 0.490 1.0000 3.00 0. treba predvidjeti serklaže.0833 1.50 3.1 12 0 Blokovi od plinobetona.3750 0.125 0.615 1. zaliveno mortom n 0 (U 11.5x36.8 37x24x23.375 1.990 2.115 1.365 0.

potpuno ispunjena mortom.00 © Minimalne debljine vanjskih zidova.00 š 17. i neporoznim agregatom kao šljunak kao naprijed.5 <24 <30 Visina etaže m = 3. 73.5 312.5 i 2. pri dvoslojnom ziđu za vanjske zidove Debljina nosivog zida koji treba ukrutiti cm 111. do 4.Pločica od sintetike (samo za dvoslojno ziđe sa zračnim međuprostorom) Međukatna ploča ZIĐE OD UMJETNOG KAMENA DIN 105. Povezivanje slojeva sidrima -> © .51) 17. obostrano ožbukanih \ D .5 18152 puni blokovi od lakog betona 24 24 ) Najviše dop. prema DIN 1045 Kod svih ostalih stropova 1 2 13 šuplji blokovi od lakog betona s dvije ili tri šupljine 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1600 600 800 800 800 1000 1200 1400 300 365 490 240 300 300 385 490 240 240 175 175 200 275 350 11. povećati za 2 m.25 11. 66-67 Debljina zida u cm Visina etaže u m Korisno opterećenje u kN/m2 uklj.5" 17.0 5 9 Ei 6 9 16 1. mort III. a za vitkosti i razmake ukrućenja mjerodavan je zbroj debljine unutarnjeg i polovice debljine vanjskog sloja. debljine 2 cm.* Debljine i razmaci zidova za ukrucenje 75 . Armirani zid. To nije potrebno ako odabrana debljina zida očigledno zadovoljava.5 ¿8. punoj etaži odozgo debljina cm Razmak m 14.5 4226 2 dio 13. te horizontalnim silama. „ „_.50 16. zračni međuprostor debljine 6 cm. ali s poroznim agregatom 312. Pri odabiru debljina zidova treba voditi računa 0 funkciji zida glede zaštite od topline. 3) Centralno locirana koncentrirana opterećenja od krovne konstrukcije su dopuštena ako se centričnost dokaže. Najmanja debljina unutarnjeg sloja -» © Vanjski sloj i 11.75 kN/m2 4165 blokovi od plinobetona (6) 4223 4226 2 dio parom stvrdnuti plinobeton građevinski elementi velikog formata s ekspand. Te koncentrirane sile moraju za zidove od 11. Nosivi zidovi su najčešće pločasti elementi opterećeni vertikalnim tlačnim silama.0 E i 4 2. Uklj.00 4226 2 dio 1600 1800 2000 1200 1400 1600 450 625 775 275 325 425 250 250 250 250 250 250 i 11. Obloga je uključena u nosivi presjek -> s.5 i 24 = 1.0 6 12 20 36 16 12 (7) Površiva oblaganja nenosivih vanjskih zidova (samo mort lla ili III) DIN norma Oznaka Prostorna masa kg/m3 Vanjski zidovi DIN 4108 Zidovi između stanova i stubišni zidovi 300 240 240 300 300 240 240 240 365 365 18151 Broj dopuštenih punih etaža uključujući izgrađeno potkrovlje Kod stropova koji opterećuju samo jednoslojne poprečne zidove (sustav pregrada) i masivnih stropova s dovoljnom poprečnom raspodjelom opterećenja.5 312. etaže sa zidovima debljine 11. Svaki sloj mora imati ž 2 reda kamena. između kojih prolazi jedna kontinuirana uzdužna reška smaknuta po slojevima. Dvoslojni zid s izolacijskom jezgrom. i 6. opterećenjem među katnih konstrukcija. Vrste zidova.!. a za zidove od 17. debljine zidova.1053. 4165 Zid s vidljivom plohom jednoslojan je i njegova se vanjska obloga od fasadne opeke izvodi u vezu s unutarnjim dijelom zida. punoj etaži odozgo debljina cm ukrućenje u 5. dod.5 117.25 Zid za u 1.0 E Š2. Vanjski sloj mora nalijegati punom površinom i mora biti najmanje svakih ^ 12 m učvršćen vezom s unutarnjim slojem.5 Š3. pjenastom lavom bez kvarcnog pijeska laki beton s poroznom strukt. ev.0 Ei 8 14 25 2. počevši od 10 cm iznad terena.5 124 130 <17.75 41)2) 22) Dopušteno samo kao međuoslonac kont. opterećenje vjetrom. Pri dokazu naprezanja uzima se u obzir samo debljina unutarnjeg sloja. glinom. požara i vlage. Zračni međuprostor. horizontalne uz vezove s unutarnjim zidom -» © . za lake razdjelne zidove Broj punih etaža iznad 17. Vertikalne dilatacijske razdjelnice U vanjskom sloju najmanje na uglovima zgrade. zvuka. eks. iz kojih proizlaze manja opterećenja zidova. zidova između stanova i zidova stubišta. na križanjima ^ 5 mm. prir. L Dilatacijska razdjelnica Žičano sidro za dvoslojno ziđe za vanjske zidove © Sidrenje vanjske ljuske -> s.106. vertikalno korisno opterećenje uklj. Čelik 0 ^ 8 mm. ploča sa svijetlim rasponima = 4. 399.5 250 250 Minimalna debljina unutrašnjeg sloja u cm. dodatak za lake pregradne zidove p = 2. pri čemu je kod križno armiranih ploča mjerodavna manja stranica3' Između ukrućujućih poprečnih zidova dopušta se samo po jedan otvor širine = 1. Debljina zida ^ 11. vodi se neprekinuto do krova.„.5 cm 2) Izvode li se križno armirane ploče mogu se vrijednosti za smjer. „. Prazni prostor između slojeva može se ispuniti izolacijskim materijalom za koji postoji odobrenje građevinske inspekcije.5 cm biti = 30 kN. npr. npr. © Nosivi unutarnji zidovi d < 24 cm. 1 8 1 5 2 .50 m. Dvoslojni zid bez zračnog međuprostora..(2).5 cm. uvjeti primjene Debljina Dopuštena veličina pov ršine oblaganja u m2 pri v sini iznad terena od zida u cm 0 do 8 m 8 do 20 m 20 do 100 m E 11. treba predvidjeti vanjsku žbuku prema DIN 18550 ili neku drugu zaštitu od atmosferilija. Dvoslojni zid sa zračnim međuprostorom. npr.5 cm.0 Ei 5 13 23 1.5 cm = 50 kN. Klasa čvrstoće zidnog bloka ^ 12.50 = 5. plovuč. Vanjske slojeve treba pri dnu i pri vrhu opremiti ventilacijskim otvorima presjeka 150 cm 2 .25 m. 18151.. Ako zidni blokovi nisu otporni na smrzavanje. Statički potrebnu debljinu zida treba dokazati. škriljcem.3 . Reške s armaturom £ 2 cm.

© 10*.19 W/(m 2 K) © Niskoenergetski ekokuća) Drvena oplata zid (Heckmann (fT) Ziđe s izolacijskom ljuskom (j9) Građenje drvenim pločama 18. Glina se kao gradivo dokazala tisućljećima.6-28. trska i glina. prilagođenih današnjem stanju tehnike -> ® . Standardni presjeci s navedenim građevnim materijalima daju povoljne vrijednosti termoizolacije. pluto. Biološki je i ekološki besprijekorno gradivo. U tim detaljima može -doći do znatnih gubitaka topline. Toplinska izolacija zgrada je u niskoenergetskom načinu građenja bitno ovisna 0 povezivanju različitih elemenata građevine. Danas se može naći na tržištu u obliku predgotovljenih elemenata.Žbuka od umjetne smole VANJSKI ZIDOVI NISKOENERGETSKI NAČIN GRAĐENJA Važan element za štednju energije grijanja jest termoizolacijsko svojstvo vanjskih zidova. ziđe.11-0.Termoizolacijski materijal (3) Prirodni izolacijski sloj (bio-glina) Obložni sloj. U prodaji se nudi velik broj gradiva kao što su beton. 120-150 175+240 Q Ziđe s termoizolacijom Vanjski sloj • Termoizolacijski materijal . Gipsana žbuka 175 (4) Dvoslojno ziđe Ploča od gipsa s vlaknima OSB pločas Drvena obloga 0. drvo. Ona je najraširenije i odavno usvojeno gradivo cijelog svijeta.6 ^gj Zid od drvenih elemenata (ignotrend) Blokovi od lameliranih letava 76 . izolacijski materijali. gips.

« W//A ------U ^ . armiran.. ^^ " Vez 1 vezača sa 2 dužnjaka izmjenično po slojevima ^ t o '///A y m Vez 1 dužnjaka i 1 vezača izmjenično po slojevima ® 1 vezač i 1 dužnjak naizmjenično po slojevima s usponom preklopa od 1/4 opeke desno i lijevo 1 vezač i 1 dužnjak naizmjenično po slojevima. povezan vezačima (koji šupljinu dijele horizontalno) i nasatičnim sidrenim opekama Zid od opeke koji djeluje kao ornament.VEZOVI ZIDNIH OPEKA ® 2. preklop od 1/2 opeke u usponu u lijevo zid od 1/2 opeke. s poljima od 4 opeke i I i i i fl 1 1 © Nasatični obložni zid ispred zračnog prostora.. povezan sidrima s unutarnjim zidom Šuplji zid od dva nasatična zida od 1/4 opeke. holandski vez: naizmjenično umetanje vezača između dva dužnjaka i sloj samih vezača © Vez dužnjaka s preklopom 1/2 ope ke Vez dužnjaka s preklopom 1/4 ope- Vez dužnjaka s usponom preklopa od 1/4 opeke u jednu stranu ® Vez dužnjaka s usponom preklopa od 1/4 opeke izmjenično v/m v m W//s — 56: " M " Ižržža w i I M fe^ZE W/A MM vm vm '////A V////A V//A y///A ^g^ ^ . sa smaknutim šupljinama Šuplji zid od dva nasatična zida od 1/4 opeke s nasatičnim sidrenim opekama i i B IP B P /SM ¡§ 1 m § P P i m m w kao (¡21) drugačije složeno (moguće mnoge varijacije) Jako izložena podna obloga od nasatičnih opeka (uzorak riblja kost kao kod parketa) kao s četvrtinama opeke (uzorak pletiva) Podna obloga od cijelih i polovica opeka (također i klinker) Perforirani zid (otvori 1/2x1/2 opeke) za rasvjetu ili ventilaciju kao (¡25) (otvori 1/4x1/2 opeke) kao (otvori 1 x 1 / 4 opeke) 77 .

5 13.©Djelotvorna visina dimnjaka od ložišta do grla dimnjaka = 4.4 58 90 71 88 6. bukovinu.> © .4545 48 45 55 105. mjedenog ili bakrenog lima debljine 2 mm. Presjek dimnjaka i veličina ložišta kamina moraju se međusobno uskladiti -> © Kamin i dimnjak treba sagraditi u neposrednoj blizini -> 0 .5 27. ili ložiti plinom prema DVGW radni list G 260.5 26 104. drvo voćaka. Priključak spojnog komada na dimnjak pod 45° -> ® Otvori za dovod zraka trebaju biti izvana.5 30 © Razmaci između otvora ložišta i građ. 2750 60/ 46 2 1622 4060 3 4 5 3340 22. & Ö © Kamin otvoren jednostrano/dvostrano u odvojenim prostorijama © Kamin otvoren s dvije strane sa sigurnosnim područjem Tip Površina prostorije oko (m2) Obujam prostorije oko (m3) (5) Oblici površina za zračenje topline Veličina otvora ložišta (cm2) Svijetle mjere otvora ložišta (cm) Otvoreno s jedne strane 1 male prost. s tri strane 6 2535 7 8 9 10 11 preko 55 35.5 22.5 30 32. U obzir dolazi i vatrostalni beton ili sivi lijev.4 64 80 6.3030 35 60. Zidne opeke ili blokovi moraju biti izrađeni za građenje dimnjaka.5 42 88 6 165 30 30 - 35 30 - 25 30 - 30 30 - 35 30 - 25. Zapaljivi predmeti i građevni elementi te ugrađeni namještaj moraju odozgo. Otvoreni kamini ne smiju se postavljati u prostorije s manje od 12 m 2 površine poda.90120 105 10S. .5 m. Bolji su izbor kanali koji zrak dovode u blizinu otvora ložišta -> © . zidovi.prekt 105. Kolektor dima može biti od čeličnog.w KAMINI O T V O R E N ! K A M I N I . Otvorenim kaminima mora strujati vanjski zrak kroz slabo brtvljene prozore i vrata.5 120 27. male prost. odozdo i sa strane biti udaljeni od otvora ložišta © . hrastovinu.> DD © Kamin otvoren s jedne strane sa sigurnosnim područjem Kamin otvoren s jedne strane u odvojenim prostorijama g ¿4* Svaki se kamin mora priključiti na vlastiti dimnjak 0 .5 52 72 50 19. DIN 1691.> © Upotrebljavati treba samo drvo s malo smole i s malo čvorova.@. Pod.4 65 114 114 32.4 65 50 58 90 90 71 88 6. elemenata od zapaljivog materijala 310 385 470 225 300 405 190 255 © Zaštita zapaljivih podova ispred otvora ložišta / dovoda zraka (§) Dimenzioniranje i mjere otvorenih kamina f s O U ^g^ Kamin otvoren s jedne strane (si stem Schiedel) Kamin otvoren s dvije strane Kamin otvoren s tri strane Pribor uz kamin 78 .4 19.150150 150 150 150 200 3650 4550 5750 7100 5000 6900 9500 7200 9800 13500 70/ 52 22 24 15 58 84 60 47 97 6 80 80/ 58 25 90/ 64 30 100/ 71 30 30 21 78 115 93 26 59 129 7 25 30 - 0 (cm) odgovarajućeg 20 dimnjaka Mjere su u cm A B C D E F G H I Težina (kg) 22.5 82 95 360 108 77 108 77 82 95 6.9090 105 Dvostrano otvore noOtv. brezovinu. Svrhovito je otvore za dovod zraka smjestiti u podnožju kamina sprijeda ili sa strane .prekc 35.© Otvoreni kamini moraju biti sagrađeni stabilno i od vatrostalnog materijala klase A1 DIN 4102 dio 1. prostor za pepeo i kolektor dima moraju biti od šamotnih opeka ili ploča.5 28 15 64 94 65 51 6 21 71 105 76 55 7 50 77 77 64 80 6.

Na krovovima s parapetnim zidom mora grlo dimnjaka biti > 1 m iznad para peta.18160 —> C D Kućni dimnjaci su okna sagrađena u zgradi ili do nje. za vanjski sloj: fazonski komadi od lakog betona.5-struke kraće stranice. Dimnjaci moraju imati kružni ili pravokutni svijetli presjek. šuplja opeka B DIN 105. smješten > 20 cm ispod najnižega priključka ložišta.Dimnjak Razmak između krovne grede i dimnjaka 79 . duljina najmanje stranice 10 cm. ložište s upaljačem i mijehom mora imati svoj dimnjak. mora biti za £ 1 m viši od dogradnje. otvoreno ložište. mora se u tavanu ili na krovu izvesti još jedan otvor za čišćenje. Svako ložište u zgradama s više od 5 etaža. © Brojčana usporedba stupnjeva korisnog učinka © ® O Utjecaj vjetra na funkcioniranje dimnjaka 1. Za izolacijski sloj izolacijski materijal DIN 18147. zidna puna opeka DIN 105. Za zajedničke dimnjake k 5 m.00 Utjecaj oblika i presjeka glave dimnjaka na kretanje zraka dogradnja na krovu h ¡<1. puna opeka od šljake DIN 398. Stijenke dimnjaka ne smiju se opterećivati. dulja stranica ne smije biti veća od 1. Svaki dimnjak mora imati otvor za čišćenje širok > 10 cm i visok £ 18 cm. Slobodne vanjske površine dimnjaka u tavanu treba grubo ožbukati > 5-10 mm debelo.00 1. rešetka ili stube za kretanje-» (jj) Oplati Letva 4 x 6 © Rešetka za pristup čišćenja dimnjaka -> © Izlaz na krov Glava dimnjaka s oblogom od škriljevca Zidana obloga Razdjelna reška do obloge / 1 . Na jedan dimnjak može se priključiti: jedno ložište nazivne termičke snage veće od 20 kW ili plinsko ložište snage iznad 30 kW.2 cm izolaciona hasura do koje se betonira : dimnjaka kroz drvenu i konstrukciju Prolaz kroz betonsku stropnu ploču Razmak između drvenog grednika i dimnjaka " ploča . Za dimnjake sjednoslojnom stijenkom smiju se kao gradivo upotrebljavati: fazonski komadi od lakog betona DIN 18150. namijenjena odvođenju dimnih plinova od ložišta preko krova u atmosferu. Najmanja djelotvorna visina dimnjaka £ 4 m. kovačka vatra. svaki otvoreni kamin.5 cm.00 (?) Visine dimnjaka iznad krova (T) Montažni dimnjaci (§) Montažni dimnjaci s ventilacijom (9) Montažni dimnjaci (IO) Montažni dimnjaci s ventilacijom Oplata na krovu nagiba preko 15° potrebne su nagazne daske. opeka od šljake DIN 398. puna opeka od pijeska i vapna DIN 106. zidna puna opeka. površine >100 cm2. Troslojni dimnjaci s toplinskom izolacijom i pomičnim unutarnjim slojem: za unutarnji sloj fazonski komadi od lakog betona DIN 18147 ili šamota DIN 18147.5 x h > 1. Na zajednički dimnjak mogu se priključiti dp tri ložišta na kruta ili tekuća goriva nazivne snage i 20 kW ili tri plinska ložišta snage i 30 kW. Ako se dimnjak ne može čistiti kroz grlo. Ako je dimnjak od dograđenog dijela krova udaljen manje od jednoipol do trostruke visine dogradnje. Grlo dimnjaka £ 40 cm iznad najvišega ruba krova nagiba većega od 20° -» (§) kod nagiba ispod 20° £1 m.DIMNJACI DIN 18150. blokovi od plinobetona DIN 4165.5 x h MJ 1. puna opeka od pijeska i vapna DIN 106. Za plinovita goriva ž 4 m . Ako su zidani od opeke 2: 13.

Izolacijska vrpca 2-31 m i.Zaštita od toplinskog zračenja DIMNJACI Ev. pocinčanim ili bakrenim limom. ©-(J6) • Zapaljivi zid ^g^ riovodne cijev Prolaz dimovodne cijevi kroz zid od zapaljivog materijala Otvor za čišćenje 1 1 1 dimnjaka s krova H*"H 1 ! Okruglo željezo . Preporučuje se predgotovljeni opšav. nezapaljivih materijala Bliski zidovi od zapaljivih materijala (g) Vratašca za čišćenje u tavanu Izlazni otvor s Ijestvama i nagaznom daskom Glava dimnjaka / obloga škriljcem 80 .: Orrrtšir.® Predvidjeti ventilaciju gore i dolje ® Bliski zidovi od zapaljivih odn.:::: g' Jj ® Dimnjak u blizini zapaljivih materijala / Zid od nezapaljivih materijala (?) Zaštita ugrađenog namještaja zmi EFpšr Predvidjeti ventilaciju gore i dolje . pričvrstiti za dimnjak čepovima (ne drvenim). 1 8 1 6 0 —» CD T >40 < Nezapaljivi zid Opšav glave dimnjaka treba izvesti od škriljčanih ploča. azbestcementnim pločama. laki beton DSN 1 8 1 5 0 .

sabirnih kanala s jednim glavnim i jednim sekundarnim kanalom Primjer izvedbe s jednim glavnim i dva sekundarna kanala 81 .1 sustav Hamburška ventilacija (Berlinska ventilacija) Sustav Kolnske ventilacije (dovod i odvod zraka) © Ventilacija pom.DN 80 Naglavak cijevi za odvod zraka dužine D N 80 x 3 cm N a g l a v a k cijevi z a odvod zraka dužine D N 80 x 3 cm l a v a k cijevi z a d r u g u toriju duljine D N 80 x 3 cm SUSTAVI VENTILACIJE DIN 18017 list 1 .. popr. pregrade 5 cm • • • • • 0 7 x 1 5 / 1 0 Ventilacija pojedinačnim kanalima. . Zajedničke ventilacijske instalacije imaju i zajednički glavni kanal -> @ + ©..2 m/s.3 cm) ] • ¡2x15/10 3x15/10 \ V H || tü Centralno ventilacijsko postrojenje s odvojenim glavnim kanalima [ POOP4X15/10 • /S\ Centralno ventilacijsko postrojenje UG l e ^midinu s vise glavnih. . . Svaka pojedinačna ventilacijska instalacija mora imati vlastiti glavni kanal . Količinskivza kupaonice. Svaka prostorija u unutrašnjosti zgrade mora imati jedan otvor (koji se ne može zatvoriti) za ulaz zraka. debljina vanjske stijenke 2.(2). Nepotpuno brtvljena vrata ekvivalent su za 25 cm2.V \ | v r do 10 m 5 6 8 5 6 8 5 6 8 10-15m 6 7 9 6 7 9 6 7 9 preko 15 m 7 8 10 7 8 10 7 8 10 340 400 500 340 400 500 340 400 [| | || (T\ \ t 500 (9) Tablica za dimenzioniranje sabirnih ventilacijskih kanala za 1 visinu bloka (33. koriste se ventilacijski uređaji za jednu ili više prostorija. Veličina presjeka kanala mora biti 10 cm2 za svaki kubični metar volumena prostorije. hoteli.> © + © . Meidinger pločom Izlazni presjek na svakoj strani jednak I t > 1 5 j e zbroju p r e s j e k a svih k a n a l a Jednokanalno ventilacijsko postro® j e n j e prema DIN 18017 1. Funkcioniranje sabirnih ventilacijskih okana s termičkim uzgonom bitno ovisi 0 raspoloživoj površini presjeka okna u odnosu na broj priključaka -> © . priključeni na jedan kanal -> 0 . V e n t i l a t o r z a j e d n u p r o s t o r i j u z a in- stalacije pod žbukom i t 1 I \ \ i\ In ^Ventilator Ventilator za dvije prostorije za instalacije pod žbukom \ vi vi I V s r •-s (4) W Centralno ventilacijsko postrojenje jednjm |avnim k a n a | o m i sekund_ H ti . gdje je i zahod. Brzina strujanja zraka u prostoru gdje se ljudi zadržavaju = 0. a za pojedinačne ventilacijske instalacije dopušta se odvođenje u dobro prozračene neiskorištene tavanske prostore. Presjek je ventilacijskog okna 150 cm 2 po prostoriji. . Ventilacijske instalacije treba dimenzionirati za najmanje 4 izmjene zraka na sat. bez sekundarnih ka® O O O O Q >*15/10 • • • • • • • 8x15/10 uzdužno tanke stijenke.. gostionice i si. zadovoljava kapacitet od 60 m 3 /satVsamo za zahode zadovoljava 30 m 3 /sat po školjci.5 cm Izlaz zraka na suprotnim stranama Prekrivanje. • • Centralno ventilacijsko postrojenje s odvođenjem zraka preko krova Svijetli presjek glavnog kanala cm 2 Dopušteni broj priključaka Unutarnja mjera glavni kanal cm 20x17 20x20 25x20 20x17 20x20 25x20 2x20/17 2x20/20 2x25/20 sekundarni kanal cm 9x17 12x20 12x20 2x9/17 2x12/20 2x12x20 9x17 12x20 12x20 Ventilator '''^-Ventilator I. Pojedinačna ventilacijska okna bez motornog pogona © z a kupaonice i zahode bez prozora upotrebljavaju se do osam etaža.3 Za ventiliranje sanitarnih prostorija u stambenim i drugim zgradama kao što su škole. Otpadni zrak treba odvoditi u atmosferu. . U kupaonicama ne smije se uslijed ventilacije dogoditi pad temperature ispod 22°C.

Obje konstrukcije mogu se i kombinirati. Dvostruka stolica je u većini slučajeva najekonomičnija konstrukcija. Granica ekonomičnosti krpvišta od rogova / krovišta s veznicima Krovovi su gornji završni dio građevina. ali su takvi veznici povoljni za velika slobodno oslonjena krovišta. vrsti i težini pokrova. štite ih od oborina i drugih atmosferskih utjecaja (vjetar. dakle prikladna samo za iznimne slučajeve. s Kod nosivih sustava kosih krovova treba razlikovati krovište od rogova i krovište s podrožnicama. armirani beton). snijeg). toplina).Duljina rogova kod krovišta s rogovima KROVIŠTA Jednostavno krovište od samih rogova predstavlja za male širine zgrade najekonomičnije rješenje. Sastoje se od nosive konstrukcije i pokrova. Za veličine opterećenja vidjeti propise (vlastiti teret. nagibu krovišta. Karakterizira ih različita funkcija nosivih elemenata. Visina elemenata h Nagib krova u stupnjevima Raspon L u m Nosivi elementi ovise o gradivu (drvo. način prijenosa sila. pokretno opterećenje. Jednostruka stolica je uvijek skuplja od jednostavnog krovišta s rogovima. čelik. 15—40 10-20 "-i 30-60 10-20 s © Krovište s veznicima © Krovište s podrožnicama bez kosnika (?) Krovište s podrožnicama s kosnicima Krovište s veznicima i izgrađenim potkrovljem (9) Krovište s veznicima i podrožnicama 82 . opterećenju itd. hladnoća. Krovišta s veznicima ispod 45° nisu nikad najjeftiniji. vjetar. što utječe i na raspodjelu prostorija u tlocrtu. Trostruka stolica dolazi u obzir samo za vrlo široke građevine.

Između stope roga i stropnih greda potrebna je vlačna veza (vanjski znak prepoznavanja krova od rogova: nadvišenje na kraju stropnih greda . (jf) Krovište od nastavljenih rogova s vertikalnim stupovima Krov od rogova s veznicima pogodan je za širine zgrade do 12 m. Potreban je niz podupora u unutrašnjosti.5 m.5 m. 82 (§).5 m dvostruka je ili višestruka stolica.KROVIŠTA ->CP Krov s podrožnicama. Ako je duljina rogova veća od 4. duljina rogova do 8 m. 80. s kosnicima pod 45°. prijašnji oblik: nosiva konstrukcija sljemenjače. Pri većim širinama zgrade i duljini rogova = 4.10° i 15° aj Silazne dijagonale s vertikalnim štapovima d) Uzlazne i silazne dijagonale s vertikalnim štapovima — Moguć i • konzolní ¡ istak ' : I ii | Donji pojas — b) Uzlazne dijagonale s vertikalnim štapovima č) Üz!azne~l"s¡iazñe~cfijagonale~ Euro-predgotovljeni vezač u Gang-Nail sustavu prema oktametarskim mjerama kao plitki krov na jednu ili dvije vode © Oblici drvenih vezača i ukrućenja 83 . Krovište od drvenih rešetkastih rogova.lom plohe krova) -> s. odnos visine presjeka i raspona 1:15-1:20 (7j ^^ Spoj na tupi sudar s obrazima Nagibi krova na dvije vode 6°. 82 ® Za veće mansardne prostore ne dolaze u obzir krovovi od rogova. Dvovodni krovovi s podrožnicama imaju najmanje jednu stolicu u sredini ako je duljina rogova = 4. što utječe na oblikovanje tlocrta -» s.5 m). duljina veznika do 4 m. 15° i 25' Nagibi krova na jednu vodu 6°. raspon < 25 m 8-14 12-14 A =nosač sjednostr hrptom B =nosač s dvostr. inače ukrućenje veznikom -> s. treba poduprijeti veznike -» s. moguće rješenje unutarnjeg prostora bez oslonaca. moguća i primjena oblica). 80 @ prvobitni oblik^ krovišta. prijenos sila na vezače. Krov od rogova (načelo nedeformabilnog trokuta) u jednostavnom je obliku moguć kad je mala duljina rogova (do 4. Rogovi imaju podređenu funkciju (slabi presjeci. Takva je krovna konstrukcija trozglobni okvir sa zategom. hrptom C =nosač sa sandučastim hrptom Sustav I nosača ® Gang-Nail čavlana ploča Gornji pojas . snažno povezan. Pravilan. Gornji pojas produženje % Krovište od lijepljenih rogova I presjeka. konstrukcijski sustav.. Koncentracija opterećenja u podvlakama. Ijepljenje ima garanciju za vijek trajanja.

mnogokutni tlocrt (čT) Mansardni krov.hrast.70 godina.4 m.2 0 cm. na letvama razmaka 30 cm. 0. duljine 1. 0. 0. rjeđe smreka.Dvovodni crijep lijevi .60 kN/m 34-44 2 2 Betonski crijepovi 0. desni uglovni crijep za bočni priključak desno crijep za bočni priključak lijevo crijep za bočni priključak jednovodnog krova lijevo Završni crijep sljemena lijevo Crijep za sljeme i greben OL TOL .70 © Krov od šindre 0. Najprirodnije djeluje "njemački pokrov" -» (§) Pokrivanje prema šabloni prikladno i za umjetni škriljevac (azbestcementne ploče) -» Crijep: biber. Vijek trajanja u sunčanim predjelima 60 .Stakleni crijep © - Betonski crijep sa Crjepovi posebnih formata nor- PSL GL G - POR T P W TSR SR SL PSL GL G OL TOL OL FOL GR FOR F OR TOR Šatorasti krov.50 kN/m (^7) Užljebljeni crijep. debljine sloja 1 8 .5 cm.45-0. debljine ^ 16 cm bitumenizirana Ijepenka br. u vlažnima jedva polovicu tog vremena -> ® .60-0. bor. 200 kao zaštita od vjetra i prašine.25 kN/m2 Engleski krov od škriljca. bolje 10 cm. ariš.Okapni dvovodni crijep lijevi FOL .55 kN/m2 Dvostruko pokriven ©crijep). 0. težak pokrov. Krovni pokrov od šindre -> @ . Preklopi 8 cm. Škriljevac: na oplati od dasaka širine ^ 2.Početni crijep za sljeme i greben desni FOR . užljebljeni ili koritasti -» suhim sljemenom i grebenom -> mirani su. -»(9) Fazonski crijepovi -> @ POR T P W TSR SR SL Zabatni jednovodni sljemeni ugaoni desni crijep Crijep okapnice Jednovodni završni crijep Crijep na spoju sa zidom Crijep za završetak okapnice. mnogokutni tlocrt (jT) Fazonski crijepovi ® kN°m°d r a Ž 6 n e S a m e Hi t r S k 6 ' ' 0.80 kN/m2. s vrhom prema gore.55 I 84 . nagib 18° 2 Valoviti crijep.Uglovni crijep okapnice dvovodnog krova desni F Središnji crijep u polju GZ .Dvovodni crijep za priključak sljemena lijevo GR .OBLICI KROVOVA KROVNI POKROVI —> CP Za slamnate krovove od ražene slame ili trske s ručnom vršidbom. ili od eternit ploča. laganiji.2 -1.Dvovodni crijep desni TOR .Crijep za priključak dvovodnog sljemena desni F Priključni crijep sljemena OR .crijepa/m krov (biber .

Debljina m m Trake 30-40 0.7 m m Kuka za oluk: pocinč. (li) Oblik i položaj oluka Materijali Normirane veličine oluka u odnosu prema površini s koje se odvodi voda ® Normirani otvori olučnih cijevi u odnosu prema odvodnjavanoj površini 85 .). umeci krunski ili dvostruki pokrov Vučeni falcani crijep DIN 456 Falcani crijep.45 0. bakreni lim.. opšav ruba itd. Ijepenka i oplata Pokrov njemačkim škriljcem na oplati uklj.50 '/2 vala normalno Kornere.2-2. formati Duljina m Širina m. titancinkom i pocinčanim čelikom.30 ® Krov od azbestcementnih valovitih ploča s fazonskim komadima za sljeme i strehu 0. deb. Biber crijep DIN 456 i betonski biber crijep DIN 1116 jednostruki pokrov uklj. bitumen. oplata Staronjemački pokrov škriljcem na oplati i Ijepenci dvostruki pokrov Pokrov krova čeličnim pločama (pocinčani lim DIN 59231) na letvama uklj.1-2.0 8. čelična traka preko 1 2 5 .2 5 mm 10° 13° 15° 17° (17.20 kN/m2 = 10° nagiba s brtvenim užetom {2) Minimalni nagibi krova klopi po visini 0 i pre- I—Smjer pokrivanja— Profil 177/51 Duljina mm 2500 2000 1600 Širina mm 920 920 920 Smjer vjetra 1250 920 debljine 6.9%) (29.15 0.5 0 mm 5° 8° 10° 12° (8.0 1.55 0. cinka itd.50 0. bitumen.9%) (17.145 cm za ploče duljine 1. titancinka. Kuke za oluk su u pravilu pocinčano plosno željezo širine 20-50 mm i debljine 4 . oplata Krov s dvostrukim prijevojem od pocinčanog lima (debljine 0. s kukama 333 St Stojeći Zn) Oluke principijelno postavljati u padu.80 0.5 tež. Profil 130/30 Duljina mm 2500 Širina mm 1000 2000 1000 1600 1000 1250 1000 debljina 6.50 m.7%) (13. i* .25 kN/m2 Minimalni nagibi krova za pokrivanje pocinčanim čeličnim limom 7.KROVNI POKROVI Azbestcementni krovovi od valovitih ploča s razmakom podrožnica 70 . reform ploče. bočni preklop Širina krojenja za limene cijevi mm 167 200 250 285 333 400 500 (12-djelni) (10-djelni) (8-djelni) (7-djelni) (6-djelni) (5-djelni) (4-djelni) Odvodnja krova W I | 0 Odvodnjavana Normirani krovna površina promjer uz kruž.50 ' l— 7. trgovački formati -» (?).0 .93 Ploče 2. min.50 0. savijanje itd. Ijepenka i oplata Pokrov valovitim limom (pocinčani čelični lim DIN 59231) uklj.2%) 2 6 . zato su posebno prikladni za hladne krovove -» s.175 m za ploče od 2.7 Metalni pokrov aluminijem (alu. Treba izbjegavati kombinaciju s aluminijem.3 2 kg -Smjer pokrivanj. korozije i smrzavanja.15 do 1.93 Dubina krova streha/sljeme do 6 m 6-10 m 10-15 m preko 15 m Visina profila 1 8 . 0. Bakreni su krovovi nepropusni za vodenu paru. nagib krova.00H -Korisna širina 91 5 8 . 13 uklj. ploče za ravni krov DIN 456 Falcani betonski crijep DIN 1117 Žljebljeni crijep DIN 456 Ploče DIN 1118 Ploče velikog formata (do 10 kom/m2) Žljebnjaci bez polaganja u mort 0.1 kN/m2. čelična traka Čelični lim D I N 1541 pocinčan i (Zn) (St 2) (St 2) (St 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) m2 do 25 preko preko preko preko 25-40 40-60 60-90 90-125 mm 70 80 90 125 150 Širina krojenja za iimene oluke mm 200 200 250 285 333 400 500 (10-djelni) (8-djelni) (7-djelni) (6-djelni) (5-djelni) (4-djelni) 10—15 150 mm.7 mm) uklj. razmak olučne cijevi od zida 20 mm.50 0.8%) 3° ( 5 % ) Duljina mm 9000 Širina mm 1000 7500 4000 1000 1000 8. oluk.30 0.8-31.60 0.63 mm) uklj. Mort dodati kao 0. falcane ploče. Preklopi 150 odnosno 200 mm -» @ .66) 0.6 (0.0 tež 15.50 —i 11° ( 2 % ) h . kombinacija s olovom i nehrđajućim čelikom prihvatljiva je. oplata Bakreni krov s dvostrukim prijevojima (bakreni lim debljine 0. pa je pogodan za sve vrste oblikovanja (razvlačenje.60 0.6 mm) uklj.55 0. Min. R a z m a k obujmica 2 m.60 0. bez težine rogova.55 0.5%) (25. bakra. -> © .0 0. 1 6 . Ijepenci uklj.4%) (20. Svi fazonski komadi za sljeme.4%) (22.50 0.30 0.75 mm.2 7 5 200 Ležeći Oznake: (primjer: polukružni viseći oluk 333 Z N 0. Pričvršćenje obujmicama (zaštićene od korozije).5 \3j Valovite ploče od azbestcementa (7) Mogućnost pričvršćenja Limeni krov s falcanim pokrovom 0. presjek olučne olučne cijevi cijevi m2 do preko preko preko preko preko preko preko preko 20 20-50 50-90 60-100 90-120 100-180 180-250 250-375 325-500 mm 50 60 70 80 100 125 150 175 200 0 Polukružni Pravokutni obložen olovom Kuka z a oluk: pocinč. letve na oplati uklj. aluminija.50 0. s brtvljenjem preklopa Pričvršćenje 129. Limeni krovovi od pocinčanog lima. bez brtvljenja preklopa preko 15° 100 mm bez brtvljenja preklopa Pokrov pločama od čeličnog lima ^ ^ Pokrov valovitim limom.1 7 5 180 preko 1 7 5 .(2). max. ali uračunate letve. Patina koja je tipična za bakar vrlo je omiljena.90 0. Q O i (J) i Veliki elementi za krov i zid (Canaleta) i H Oblici isporuke i kroja valjanog bakrenog materijala za pokrovne ploče i trake Odvodnjavana Normirana krovna površina veličina uz polukružni oluka oluk Pocinčani lim D I N 9721 min. 88-89.30 0.0 19 kg/m Zapr. Pokrov crijepom i betonskim crijepom bez morta.6 mm. podrožnica i vezača.25 0. Ijepenka i oplata s velikim pločama (360 X 280 mm) s malim pločama (oko 200 X 150 mm) Engleski pokrov škriljcem uklj.0 8. težina kg/dm 3 - Širina ploče 1 0 0 1-1. Bakar u odnosu na sve druge metalne pokrove ima najveću vlačnu deformaciju do sloma. Vlastita težina krovnog pokrova (računska težina u kN/m2 površine krova) za četvorni metar krovne plohe pod nagibom. čiji unutarnji kružni luk odgovara olučnoj cijevi.25 0. oplata 0. Veća brzina tečenja protiv začepljenja.7. čelična traka Bakreni lim DIN 1787 Kuka za oluk: plosni bakar Aluminijski lim D I N 1725 Kuka za oluk: pocinč.45 0. pričvrsni materijal cinčani pokrov preko letava od cinčanog lima br.60 m i od 1. 0.1 0 ° 2 0 0 mm. letve na letvama dvostruki pokrov na oplati i bitumen.

inače treba ukrućenje vezačima.KROVNE KONSTRUKCIJE DETALJI Kod nosivih sustava kosog krova treba razlikovati krov s podrožnicama od krova samo s rogovima. Način prijenosa opterećenja utječe i na unutarnji raspored prostorija u tlocrtu. veza čavlom © Rog sprepustom preko strehe rRog © g ^ ^ 0 9 3 čeličnim sp0jnim Sidreni vijak / / / / // /y ' "V Nazidnica ž 80 > 1.5 m). moguć unutarnji prostor bez stupova. Krov s podrožnicama: rogovi imaju podređenu funkciju (slabi presjeci. prijenos opterećenja u osi vezača. Čeona daska ^JPj Detalj krovne okapnice krovišta s podrožnicama Detalj krovne okapnice s dvoslojnim zidom Priključak roga svornjakom na podvlači Vezica roga Obloga © Potporanj roga.90 Presjek A . preklop. Veza između stope roga i stropne grede mora prenositi vlak (krov od rogova ima karakterističan vanjski izgled).D ® Perspektivni prikaz Izdužena "gajba" krova s podrožnicama Završetak roga. Koncentracija opterećenja u podvlakama. niz podupora u unutrašnjosti utječe na oblikovanje tlocrta. osiguranje vijkom © Detalj veze kada je rog konzolno prepušten izvan krovišta 86 . Karakteristika im je različitost funkcija nosivih elemenata. Te se konstrukcije mogu i kombinirati. moguća i upotreba oblica). Krov od rogova: (načelo nedeformabilnog trokuta) u jednostavnom obliku moguć kad su male duljine rogova (do 4. Pravilan.B Pogled (8) Povezivanje sidrenjem Pnčavlani lim Mijena A Presjek C . dobro povezan konstrukcijski sustav.

gradivu i rješenju detalja ovisi cjelokupni izgled zgrade.USPRAVNI KROVNI PROZOR Ako tavanski prozori na zabatu nisu dovoljni za osvjetljenje tavana. grade se uspravni krovni prozori s odgovarajućom konstrukcijom. 0 Šiljata "gajba" 45° (2) Zabatna "gajba" 45° (JT) Zabatna "gajba" 45° (?) Trapezna "gajba" © kao® © kao @ (7) Plosnata "gajba" s ravnim krovom (8^ kao ® © kao® (l5) Izvučena "gajba" ® Zaobljena "gajba" kao © kao © @ kao® Panoramska "gajba" Obrubljena panoramska "gajba" (17) Trokutna "gajba" "Gajba" tipa "šišmiš" (volovsko oko) 87 . Veličina. O njihovu skladnom uklapanju u plohu krova. Širina te prozorske konstrukcije neka odgovara razmaku rogova kako bi se izbjegle skupe izmjene rogova. 0 njihovu obliku. oblik i raspored tih konstrukcija ovisi 0 obliku i veličini krova i 0 potrebnoj količini dnevnog svjetla. Te konstrukcije i prozori trebaju po mogućnosti biti iste vrste i veličine.

08= 2. dio 4) s .debljina materijala (m) Primjena: a) tvrda poliuretanska pjena (PUR) (debljine 8 cm) s = 8 cm = 0.ventilacijski presjek 2 AL streha =^qqq x 9. ® Primjer: proračun ventilacijskih presjeka krova na dvije vode DIN 4108 88 . topi se snijeg i nastaju ledene barijere Ugradba termoizolacijskog materijala ispod ventiliranog pokrova sprečava tu pojavu. pa se zbog toga temperatura u tavanu malo razlikovala od vanjske ® Tako je snijeg ostajao jednoliko ležati na čitavoj površini krova. Za ekvivalentnu debljinu slojeva zraka sd različitih izolacijskih materijala najbolje je prikupiti informacije od proizvođača.T^pc (9.ventilacijski presjek 05 Au sljeme = . Da bi se odvela vodena para. presjeka od 200 cm2/m treba izvesti min.5%o pripadajuće nagnute krovne plohe A1 +A2 Tijek proračuna Au .08 m ji .4 m = sđ sd potrebno = 2 m b) Izolacijska ploča od mineralne vune s kaširanom aluminijskom folijom (naručiti kod proizvođača) s = 8 cm Sd = 100 m > sđ potrebno = 2 m Uz pripremu odgov. tablica 1 DIN 4108. dio 4. 200 cm2/m. 200 cm2/m Tijek proračuna: AL . Dokaz: Ekvivalentna difuzijska debljina zračnog sloja Ventiliranje potkrovnog prostora reškama u drvenoj oplati "Sljemenjak © Oblikovanje strehe kod dvoslojnog hladnog krova s ukrštenim letvama i oplatom Sljemenjak 100-16 H u ž 2. pri debljini od 2 cm mora visina od gornjeg ruba termoizolacije do gornjeg ruba roga iznositi min. DIN 4108. Dimenzioniranje: AL streha 1200 cm2/m Primjena: Iznalaženje visine kontinuiranog ventilacijskog proreza za kontinuirani ventilacijski prostor uzevši u obzir širinu rogova od 8 cm uz Al . Kod dvovodnog krova s duljinama rogova š 10 m vrijedi za strehu 2 A 2 crr|J/ Au streha = jgoo x A1 m © Betonski krov (jT) Drvena krovna konstrukcija • Sljemenjak (10) Drveni krov s ovješenim stropom © Dvoslojni hladni krov. Ti su prostori bili pri strehi otvoreni tako da je hladni zrak strujao kroz tavan. stranica 7) sd = 30 x 0. tj. Uvjet: a -duljina roga s<j-ekviv. 4.0+9.n s (m) H . izolacije može se zahtjev sd = 2 m bez problema ispuniti.0) = 0. I I Presjek kroz planinsku seljačku kuću sa spremištem (?) Shema stvaranja ledene barijere Vrsta krova: krov na dvije vode Dimenzije (3) A)^ Primjeri ventiliranih krovova s nagibom = 10° (shematski) B^ Sastav krova: izolacija između rogova Razmatra se ventilacijski presjek između termoizolacije i donjeg ruba oplate H ™ ČAJ—(5) 2 55 ™ ^ Uvjet: = 2%o pripadajuće nagnute krovne plohe A 1 ili A 2 ali min.vodena para Koeficijent difuzijskog otpora (v.0.009 m2/m = 90 cm2/m Dimenzioniranje: A l sljeme = 90 cm2/m Primjena: Elementi sljemena s ventilacijskim presjekom i/ili ventilacijskim crijepovaima prema podacima proizvođača.4 cm Kod dvovodnog krova s duljinama rogova < 10 m vrijedi za strehu AL š 200 cm2/m.L (8 + 8) 200 100-16 = 2. U ventiliranom tavanu treba na dvjema suprotnim stranama predvidjeti otvore. 100 . Nastanjene je prostorije ispod tavana štitila od hladnoće uskladištena ljetina.4 cm. svaki veličine najmanje 2% površine krova. ventiliranje obaju zračnih prostora kroz proreze u kalkanskoj dasci Uvjet: S 0.018 m2/m .30/100 (v.Hladni zrak Usporena voda IZGRAĐENA POTKROVLJA DIN 4108 Nenastanjeni tavanski prostori starih seoskih kuća služili su kao "ostave" za uskladištenje ljetine (sijeno.200 cm2/m: Visina: Ventilacijski prorez HL = potrebno A.180 cm2/m Kako je 180 cm2/m manje od traženog min.(8 + 8) 200 L 5 Proračun Primjeri ventiliranih krovova s nagibom <10° (shematski) Dokaz: Ostala krovna površina Uvjet: Slobodni ventilacijski presjek A l minimalno 200 cm2 Slobodna visina minimalno 2 cm Tijek proračuna: Visina ventilacijskog pr0St0ra= 100 .4 cm Pri tome treba računati na debljinu donje oplate. to znači prosječnu visinu proreza od 2 cm/M (fi).0 . slama i si. Ako se tavan grije bez dovoljne toplinske izolacije. difuzijska debljina zračnog sloja a = 10 m: sd = 2 m a š 15 m: sd = 5 m a > 15 m: sd š 10 m uz sd .).

10 m2 • K/W 1. utjecaje ultraljubičastih zraka. Spojeve krovnih traka treba zavariti (za terase i krovne vrtove obvezatno).—\ Nagib krova -> s.30° Cinčani krov s dvostrukim uspravnim pregibom (cin. termoizolacija . 90 i odvojiti unutrašnje razdjelne zidove od ploče (prethodno ugraditi trake od stiropora).termoizolacija s dokazanim svojstvima za takav slučaj . Ijepenka 3 kg/m2 Staklena vuna br 5 s 3 kg/m bitumena (postupak zalijevanja i valjanja) 500 juteni filc. Razlika između temperature zraka u prostoriji i točke rošenja . 100% = 0. To je preduvjet za funkcioniranje sustava.5 kg/m2 bitumena (postupak zalijevanja i valjanja) 2 • Traka perforirane staklene vune (samo položena) • Pretpremaz bitumenom 0. treba predvidjeti u konstrukciji. 91 Način građenja s ventiliranim vanjskim pokrovom. ispod nje razdjelni ili izravnavajući sloj (DIN 18338. 3.5 kg/m2 bitumena 82/25 premazan na parne brane koja se izvodi sa 3.4° Drvo-cementni krov 3° • 30° obično 4 ° . Razlike između unutarnje i vanjske temperature dijeli se na slojeve građevinskih elemenata i zrak proporcionalno njihovom učešću u termoizolaciji. konstrukcija. normalan 30° •45° obično 33° Stakleni krov 30° • 60° obično 45° Pokrov crijepom. 5 cm pranog šljunka 7/53 i dvostruki vrući premaz Staklena mreža. Brtviti priključak na odvodnu cijev. mehanički pričvrstiti. treba povećati krutost (deblji lim) ili položiti lagane ploče od drvene vune debljine 15 mm (mehanički pričvršćene) kako bi se smanjila amplituda vibracija. temperaturne šokove. izvesti dosljedno klizne ležaje na nosivim zidovima s. Redoslijed sastava odozdo: krovna. ne samo lijepiti (obvezujući propis iz DIN-a 18195). ili dva sloja debele bitumenizirane folije (d § 5 mm).10. Topli krov s betonskom izolacijom: s.095 m2 K/W Unutarnji sloj zraka 1/a = 0. "Odzračnik" kliznog sloja u parnoj brani nije potreban Na rubovima krova konzekventno izvesti klizni ležaj -> s.40 m2 • K/W Izolacijske vrijednosti 1/A za ravne krovove prema DIN 4108 89 .4° Prohodni ravni krov 2. mehanička oštećenja.ovisno o sadržaju vlage u zraku može se izraziti kao postotak "x" razlike temperature vani i unutra (3). položaj parne brane dovoljno nisko da se isključi kondenzacija -»(2). dvostruk 35° • 60° obično 45° pokrov krunskim crijepom 40° • 60° obično 45° Pokrov žljebnjacima 45° Pokrov krovnim trakama . cinčani su priključci tehnički neprihvatljivi (rastrgaju krovnu opnu).termoizolacija . 85 Razlika unutarnje i vanjske temperature Iako t 20°/. 2. sprečava stvaranje mjehura. 90 0 sprečava štete uslijed kondenzacije.15°C sadržaj vlage (100%) Sm % relat.4 5 ° Krov od umjetnog škriljca 25° • 90° obično 30° . dimenzioniranje tablica (4). Ako udio slojeva na strani unutar parne brane "x" i "y" ostaje ispod postotka "x" ostaje i temperatura parne brane iznad točke rošenja . Zaštitni sloj po mogućnosti 5 cm sloj šljunka profila zrna 1 5 . Topli krov u konvencionalnom obliku ^4): način izvedbe s parnom branom.50° obično 45° 45° Pokrov trskom ili slamom .rizično! Nosiva masivna ploča mora se zbog termičkih dilatacija osloniti na klizne ležaje.4 5 ° Krov od falcanog crijepa. dio.80 m2 • K/W 1. 3. Spoj na rubu treba biti pomičan a izvodi se pomoću predgotovljenih aluminijskih ili betonskih profila -> s.1 2 ° Krovna Ijepenka.18 13 (%) -12 25 . Krovna opna polaže se na sloj za izjednačavanje tlaka pare (rebrasti karton ili užljebljena termoizolacija protiv mjehura) u tri sloja postupkom lijevanja i valjanja. 90 (5) -(§).15 23 . 70% relativne vlage .2 0 ° Krov od šindre (šindra 90°) 2 0 ° • 33° obično 2 2 ° Krov od falcanog crijepa. vlažnost 20760% (prema pretpostavci u DIN 4108) Vanjska temperatura -15°. 90 (5) . Parna brana na limu uvijek u zavarenoj izvedbi (zbog odvođenja topline)! . također priključak parne brane. bolje 3%. Termoizolacija po mogućnosti od materijala otpornih na organsku razgradnju (pjenasti materijali). Nagib = 1.10° Krovna Ijepenka sa šljunkom 4° • 50° obično 6 ° . priključci u dvije razine. u protivnom nastaju lokve. Jednoslojna izolacija folijom doduše je dopuštena ali je riskantna zbog male debljine (moguće mehaničko oštećenje) i moguće pogreške u spajanju (drugi sloj pruža dodatnu sigurnost!).2 mm na kliznom sloju perforirane staklene vune (prethodno premaz bitumenskom emulzijom protiv prodora prašine). spojene postupkom zavarivanja.215 i 0.94 . 60% relativne vlage Vanjska temperatura Zatvorena plivališta 30°C. Dodatnu sigurnost daju ploče od drobljene gume debljine 8 mm ispod nabačaja šljunka. redoslijed sastava odozdo: krovna konstrukcija parna brana .12 15 .90° obično 5° .2). Bitni detalji Slivnici s. 52143.18 21 ® Max udio "x" u termoizolaciji elementa građevine što ga slojevi s unutarnje strane parne brane smiju imati.18338 Hladni krov s. provjetravanje je nedovoljno i zato se danas izvodi samo s parnom branom prema DIN 4108. vlažnost zraka -20 -10 ±0 +10 +20 +30 Temperatura 1 Vlažni zrak izlučuje vodu ako se ohladi ispod točke rošenja. bit.betonska ploča kao krovna konstrukcija i hidroizolacija .80° obično 6 0 ° . polaganje u dva sloja ili spojevi na preklop: optimalni su preklopi s previnutim rubom (na svim stranama). 'Parna brana treba se po mogućnosti izvesti kao krovna obloga s uloškom od aluminija 0. rel.@ moraju uvijek biti termički izolirani.0. može i šljunčani nasip. 90. bit. Trapezasti lim kao krovna ploča može zbog vibriranja potrgati krovnu opnu. dvostruki pokrov 30° . Topli krov kao obrnuti krov: s.(I). 4-stPuki fale 18° •21° obično 19° .12° Dvostruka krovna Ijepenka 3° .hidroizolacija . jednostruka 12° • 18° obično 15° Ravni krov od čeličnog l i m a ^ 18° .5° • 4° obično 3° .94 m 2 KAA/ Uz vanjsku termoizolaciju od = 0.3 0 mm na dvostrukom vrućem premazu s razdvajajućom folijom.zaštitni sloj kao balast. trake) 8° -15° obično 1 0 ° ..zaštitni sloj. Bezuvjetno osigurati pad — 3% prema slivnicima.3 kg/m2 • Krovna ploća odn.50° obično 2 2 ° . Spoj sa zidom mora biti š 15 cm iznad razine odvodnjavanja. 90 @ .7 0 ° RAVNI KROV DIN 52128-133.90° obično 45° Krov od škriljca. x = 23% Betonska ploča 20 cm 1/A = 0.215 m2 KAA/ 0.725 = 3 cm stiropora na parnu branu neće nastati kondenzat.hidroizolacija .50° Krov od škriljca.Nagibi krova 2° • 4° obično 3° . beton u padu Besprijekorna izvedba toplog krova Težina krova 100 kg/m2 50 kg/m2 20 kg/m2 (¿) Potrebni otpori prolazu topline 1/A 0.5 kg/m2 bitumena 85/25 (s preklopima) Izravnavajući sloj (valoviti karton) protiv pojave mjehura Termoizolacija (20 kg/m31 više) 1. Stambene prostorije 20°C. 90. Termički izolirana odvodna cijev s parnom branom s. ako se želi spriječiti kondenzacija Primjer: Stambeni prostor. krovna Ijepenka s 1.pa ne može doći do kondenzacije. normalan 18° • 35° obično 25° Krov od valovitog cinčanog ili čeličnog lima 5° • 90° obično 30° Krov od valovitih azbestcementnih ploča 2 0 ° • 90° obično 2 5 ° . Između dva sloja staklene mreže dolazi jedan sloj staklene vune.215% £ 23%. 3.5%. uključivši i granični sloj zraka.120 m2 K/W Slojevi do parne brane = 0. ako je nagib manji od 10%.15 14 . te predvidjeti krovnu opnu visoke otpornosti prema kidanju.

nagibi 3% Slivnik na ravnom krovu od polies. bolje šljunčani nasip ^ f 00) 'dom.RAVNI KROV DETALJI TOPLOG KROVA Zaštitna rešetka "izolacijsko tijelo". umj< muviii vn lopiom Krovu. bolje dvoetažno _> •-n. otporno na pritisak -Brtvena prirub.Betonska ploča I '— Termoizolacija I ' — Hidroizolacija . Dvoetažni slivnik.Pokrov razdjelnice Pomoćna konstrukcija Dvostojna rasvjetna kupola s ventilacijskim prorezima -» s. 177 Humus 3 0 .Roče na podlošcima V ® Spoj sa zidom na mjestu vrata za terasu Držač voda na izolacijskoj traci Gromobran Betonski predložak 15/15/18 V® Spoj sa zidom.Klizni ležaj -Termoizoiacijska (meka) i ploča zbog širenja ploče Rub ravnog krova s pokrivenim kliznom reškom (klizna traka) Aluminijski završni profil Laki beton Termoizolacija Hidroizolacija 3 sloja Žbuka Zakitana rešetka Kuka Skriveni završetak krova Betonski rubni profil (sustav Kaniš) . kutnik od cinčanog lima i pokrovna letva sa z Spoj sa zidom s prirubnom širinom Spoj sa zidom s FD brtvenom letvom (otpornom na gaženje) Ovoslojna rasvjetna kupola I Spoj sa zidom Termoizolacija Hidroizolacija Ploče na podlošcima . 2 slivnika. granuiirana keramika ili šljaka 10-20 cm — Zaštitni estrih Hidroizolacija Termoizolacija Beton za pod Beton —Žbuka © Postavljanje gromobrana na betonske podloške bez prodora kroz krovnu opnu Izdignuta dilatacijska razdjelnica s dodatnom zaštitom a Dilatacijska razdjelnica s pomoć.p? (2(3 nom konstrukcijom i pokrovom ^ Krovni vrt na toplom krovu.Žbuka T KutniK od cinčanog I trna Pokrovna letva Hidroizolacija Termoizolacija • Beton _ Brtvljenje kitom "Prirubna šina . brtvljen \ 3 ) prirubnicom i termoizolacijom od staklene pjene čiji se donji rub ubetonira ("Passavant") M 1:10 MS završni krovni profil (Aluminij) Predgotovljeni element od lakog betona . min. za pajriu branu rtvena prirubnica . "Compi* traka . bolje je da prag vrata bude iste visine kao zaštitni nazidak ."Izolacijski prsten" Krovna opna Termoizolacija Žbuka Izolacijsko tijelo od staklene pjene Passavant krovni odvod © Odvodnja krova.& tera armiranog staklenim vlaknima r s predgotovljenom termoizolacijom.3 5 c m Žbuka Sloj slame ili staklene vune Šljunak.Stdrena šina Podne ploče položene na predloške i 0 to Svomjak < Spužvasta guma Brtveno uže 0 10 Zaštita: dvostruki uložak šljunka. Termoizolacija • Hidroizolacija Sa zabrtvljenom odvodnom cijevi ("samurova cijev") Rubno ispupčenje (Laki beton) Dio s prepustom Nosači na razmaama Beton 2bl . umjesto zaštitnog estriha preporučuju ploče od granulirane gume Priključak dimnjaka s obloženom pločom 90 .

u obliku traka ili točkasto Parna brana ' Zavarene bitumen trake 5 cm šljunka 15/30 ili podne ploče na podlošcima ' Položaj otvora za odvod zraka na suprotnoj strani i ci i (5) Topli krov od lameliranih lijepljenih ^ r ( 6 ) nosača. 90 (2) primijeniti tablicu (3) . bljencem Zaštita površine šljunkom Vijenac od predgotovljenih elemeVentilacija na sljemenu kosog nata.( § ) Sasvim ravan krov samo s parnom branom: difuzijski otpor s. Kad se radi 0 pukotinama uslijed geometrije krova i problemima oko priključka na prodore kroz krov rizično je zbog pojačane potrebe za pažnjom pri izvođenju. Termički izolirati i cijevi koje prolaze kroz krov -» (§). Prednost: ravnina odvodnjavanja je ispod obloge pa nema smrzavanja). podgled blanjane talpe Dodatni odzračnik s prilijepljenom kapon Hladni krov teške konstrukcije Košara za zaštitu od lišća 3 sloja Ijepenke Žbuka'""' Beton ^ t<® Dodatni odzračnik kod hladnog krova za izuzetno velike krovne površine i za ventiliranje uz priključak na više dijelove građevine — Drvena oplata Hidroizolaclja 3 sloja Šljunak Termoizolacija slivnika hladnog ravnog krova u ventiliranom praznom prostoru Žbuka armirana staklenom mrežom (8) Hladni krov lake konstrukcije Jednostruka Ijepenka — Pokrov limom Eternit Ventilacija (dvorane) Termoizolacija Krovna letva Nasatice postav gredica Alu -parna brana Bit Ijepenka Termoizolacija Stvaranje ledene barijere ó bol ab-hsfrKrovna traka Sloj za izjednačenje tlaka pare Z hidroizolacijska Masa za reške & u m P a s t a za premaz Izolacijska traka s tekstilnim uloškom Izolacijska traka s metalnim uloškom Žbuka Zid Izolacijska traka s uloškom od sintetike Folija od sintetike p Zaštita površine sitnim dro. Umjesto tablice -> s. Redoslijed slojeva -> (§) i (§). Nepovoljna PTA: praćenje gotovo svih vanjskih temperaturnih oscilacija. koji se ljeti uvijek osuši. Kod lakih konstrukcija treba prilike temperaturnih amplituda (PTA) popraviti dodatnim slojevima balasta (akumuliranje topline) ispod termoizolacije.5%. 90 Krovovi iznad zatvorenih bazena i si.-završni profil • Laki beton • Parna brana+klizni sloj Termoizolacija Hidroizolaclja + folija RAVNI KROVOVI ALTERNATIVNI HLADNI KROVOVI Obloga krovnih terasa: s. važno za odvodnju. Termoizolacija 10 do 20% deblja nego kod normalnog toplog krova.Uobičajeno: udio svih slojeva do parne brane uključivo granični sloj prema zraku najviše 13.bolje je položiti ploče. jer će inače zrak iz prostorije ulaziti u šupljinu krova.' kupalište) Simboli za označavanje sastava krovne izolacije 91 .> © . 89 Hidroizolacija kao za topli krov s. toleriraju se neizbježni čavlani spojevi). Potrebna je zatvorena parna brana (nepropusni preklopi i priključci na zidove. preko toga filtarsko predivo -> s.: Ventilirati prostor iznad obješenog stropa ili tu šupljinu grijati. lako je pronaći pogreške. 110 120. znači "klimu barake". ne samo zbog male težine po jedinici površine nego i zato što bi inače udio slojeva do parne brane (granični sloj zraka + debljina drva) bio previsok. dugog vijeka trajanja (za sada izvedivo samo pjenastim materijalima od polistirola). nasipa keramičke sačme ili šljunka. ventilacijski jh» /^TA hladnog krova (natkriveno prorez se može zamrznuti V . analogno toplom krovu. Obrnuti krov -» (2): nekonvencionalno rješenje. preveliki istak.Šljunak Alu. Važno: termoizolacija iznad parne brane deblja je nego u slučaju masivne ploče. Hladni krov . jer može za ventiliranje služiti samo uz nagib iznad 10%. Pred premaz Masa za lijepljenje po čitavoj površini Masa za lijepljenje . Betonski krov -> © : zbog "pogrešnog položaja" termoizolacije moguća je pojava kondenzata. 90 Nagib > 1. Žbuka Termoizolacija — Betonski krov (vodonepropusan) I ' * © oSmann-krot)bet0nSkí ^ t" © Ravni krov brtvljen folijom Krovni vrt s površinskom drenažom od drenažnih ploča. sloj zraka služi samo za izjednačenje tlaka pare. nema ograničenja primjene. Važno: unutarnji sloj mora biti nepropustan za zrak! Spoj na pero i utor to nije! Termoizolacija -> s. unutarnjeg sloja > 10 cm. neprikladno za vlažne prostorije.5% otpora prolazu topline 1/k! Na drvu (5): jednostavno jeftino rješenje. 90 @ (rahlo polagati u šljunčanu posteljicu ili na podmetače. Samo šljunak kao balast u nekim pokrajinama nije dovoljan . Prednost: brza zaštita od oborina.bolje 3%. ne može se poboljšati samo termoizolacijom! Kod umjetne ventilacije prostorija ispod hladnih krovova uvijek u njima mora vladati podtlak. naročito kod zatvorenih bazena.

prije Krista) ® Izgubljene zelene površine mogu se vratiti ozelenjivanjem krovova Pri "uobičajenom" krovu Pri "zelenom" krovu (5) Pregrijani. Gotovo zaboravljeni zeleni krov ponovno je u 20. Poboljšava mikroklimu 5. Poboljšava zrak u gusto naseljenim područjima 4. © Semiramidini viseći vrtovi u Babilonu (u 6.OZELENJIVANJE KROVOVA —» Q P Povijest Babilonci su imali 6 stoljeća prije Krista krovne vrtove i ozelenjivali su krovove.fizičke prednosti ultraljubičasto zračenje i velike oscilacije temperature spriječene su uslijed zaštitnih svojstava vegetacije i sloja zemlje 7. st. Element je oblikovanja /poboljšava kvalitetu života 9. suhi gradski zrak-> (6) © Hladniji i vlažniji zrak zbog ispara vanja biljaka koje troše energiju Raspodjela oborina . Termička izolacija zbog zraka u travi i sloja zemlje s korijenjem gdje se zbivaju životni mikroprocesi (procesna toplina) 2. na koji su se naselile biljke. stoljeću otkrio Le Corbusier Svojstva zelenog krova ® Krovni vrtovi na najamnim stambenim zgradama: "Programsko usmjerenje za novu arhitekturu" © Krovni vrtovi kao skupina lončanica na balkonima i krovnim terasama 1. Veže prašinu 8. Povećava ukupne zelene površine.čvrste površi- Raspodjela oborina površine neizgrađene Pri "uobičajenom" krovu Pri "zelenom" krovu (7) Stvaranje i kovitlanje prašine-» ( s ) (8) — Poboljšanje gradskog zraka •filtri— ranjem i apsorbiranjem prašine i uslijed kisika što ga proizvode biljke Gradnjom svake nove kuće gubi se dio slobodnog terena -> (14) @ Veliki dio izgubljenih slobodnih površina mogao bi se nadoknaditi ozelenjivanjem krovova Površinski sloj humusa hranjive tvari Prirodno kruženje vode i hranjivih tvari Psiho-fizička vrijednost zelenih površina (zelene površine pozitivno utječu na osjećaj ugodnosti) 92 . seljačke kuće radi zaštite od požara pokrivane slojem humusa. U Berlinu su oko 1890.g. Štiti od buke i sposoban je akumulirati toplinu 3. Građevinsko . Poboljšava se odvodnja grada i vodni režim u okolici 6.

Zalijevanje. (svjetlozelena) Zimzelen (žuta) Zimzelen (zlatna) Zimzelen (žuta) Zimzelen (žuta) Zimzelen Zimzelen Čuvarkuća (ružičasta) Čuvarkuća (ružičasta) Čuvarkuća (ružičasta) Podnevnik (žuta) Vijuk (plava) Vijuk (zelena) Trava (zeleno srebrna) Trava (svjetlozelena) visina 5 cm 8 cm 8 cm 5 cm 10 cm 5 cm 8 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 5 cm 5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 8 cm 8 cm 25 cm 25 cm 25 cm 30 cm cvjeta VI VI-VII VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI Sedum Album „Coral Capet" Sedum Album „Laconicum" Sedum Album „Micranthum" Sedum Album „Murale" Sedum Album „Cloroticum" Sedum Hybr.7 kN/m2 80-170 l/m2 . zaštitna hasura 2 folije za zaštitu od korijenja . Sedum Floriferum Sedum Reflexum „Elégant" Sedum Sexangulare Sedum Bijela Tatra" Sedum Spur.2 0 cm 12 cm 1.cm 7 cm 5 cm Ručno 5 . Kišnica se akumulira u drenažnom sloju i ta se voda mehanički dolijeva ako prirodno navodnjavanje nije dovoljno.cm 7-23 cm 12 cm Ručno ili automatski 5 .hidroizolacija krova t Hrvatski nazivi (boja cvjetova) Kamenika (bijelo . drveće. Sve treba stalno održavati.7 kN/m2 Količina vode 170 l/m2 Sloj usitnjenog treseta . Voda se akumulira u drenažnom sloju i vegetacijskom sloju. ukrasno bilje.4 kN/m2 60 l/m2 .v.9 kN/m2 30 l/m2 1 cm 4 cm 5 cm Ručno ® Različiti načini ozelenjivanja krova 93 . Intenzivno ozelenjivanje. grmlje. opter. Sempervivum Tectorum Pelosperma Festuca Glauca Festuca Ovina Koeleria Glauca Melicia Ciliatx Ozelenjivanje krova sustav Zinco f Floraterra Ozelenjivanje krova sustav Zinco Floradrain Prokušane vrste i sorte za ozelenjivanje krova (ekstenzivno) ¿te Sloj usitnjenog treseta Mješavina zemlje •3 Filtarska hasura "4 Drenažni sloj — 6 Sloj za zaštitu od korijenja Razdvajajuće-zaštltni sloj Hidroizolacija krova Nosiva konstrukcija Visina ^ 250 cm Visina nasipa od 35 cm Površin.cm 5 cm 9 cm Ručno ili automatski 5 . lođama i si.2 5 cm 14 cm 1. Kišenje. 3.v. Uređaji za kišenje iznad vegetacijskog sloja.OZELENJIVANJE KROVOVA Nagibi krova. Kapljično navodnjavanje. Gnojiva se mogu razastirati preko vegetacijskog sloja ili ih treba pri umjetnom navodnjavanju dodati vodi. trava. grmlje. drveće. Raslinje: livadna trava. Bilje raste na tankom sloju zemlje i zahtijeva minimalnu njegu. Gnojenje. zeljaste biljke. parapeta i balkona.cm Mješavina zemlje 23 cm Drenažni sloj 12 cm Navodnjavanje ručno ili automatski do 250 cm 19-35 cm 1. .1 0 cm 10 cm 0.v.2 0 cm 12 cm 1. Raslinje: mahovina.1 kN/m2 45 l/m2 1 cm 4 cm 7 cm Ručno 5 . Kod dvostrešnog krova nagib ne bi trebao biti veći od 25°. Ekstenzivno ozelenjivanje. (3) Raspored slojeva zelenog krova 4 Sanduci s biljkama kao obrub zelene površine A17/1 1 Latinski nazivi Saxifrage Aizoon Sedum Acre Sedum Album Filtarska tkanina elementi Floradraina izol.ružičasta) Oštri žednjak (žuta) Bijeli žednjak (bijela) bijela sorta bijela sorta bijela sorta bijela sorta Busenasti žed.v. Lončanice i drugo bilje u posudama služe za ozelenjivanje krovnih terasa. „Superbum" Sempervivum Arachnoideum Sempervivum Hybr.' Razdjelni sloj . Ravni krovovi bi trebali imati nagib od najmanje 2 do 3%. Mobilno zelenilo. Krov postaje stambeni vrt opremljen pergolama. Vrste ozelenjivanja krova. Perforirane cijevi u vegetacijskom ili drenažnom sloju navodnjavaju biljke u doba suše.15 kN/m2 40 l/m2 . Prirodno navodnjavanje: kiša.9-3.v.

OZELENJIVANJE K O O A RVV DETALJI Vegetacija Vegetacijski sloj Filtarski sloj • Šljunak Drenažni sloj Zaštitni sloj Sloj za zaštitu od korijenja Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Razdjelni sloj Termoizolacija Parna brana Izravnavajući sloj Krovna ploča tD fr® Topli krov -> ( | ) (2) Vegetacija Vegetacijski sloj Filtarski sloj Topli krov sa zelenilom . Zadaće: spremište hranjivih tvari. Prodiranje korijenja zaustavlja se PVC/ECB i EPDM . Primjeri -» Q . drenažne trake od pjenastog materijala. neravnine i progibe krovne konstrukcije.| 32 izolacija 1— 2 5 1 Detalj strehe -> (n Vegetacija Vegetacija (koja može uspijevati na šljunku. Razdvaja nosivu konstrukciju od krovnog zelenila.© zahtijeva opsežne konstrukcijske predradnje (opasnost od klizanja. Ozelenjivanje kosih krovova -»{§) .vrijednost). (S) Hladni krov -> @ ® Vegetacija Hladni krov sa zelenilom Busen u svitku (ispod toga mješavina ekspandirane gline i zemlje) Filterski filc Ekstr. Prije izvedbe ozelenjivanja treba provjeriti besprijekornost krova i ispravnost funkcije pojedinih slojeva. pukotine). Materijal: hasure od vlaknastog tkanja. ventilacijske cijevi). Pruža zaštitu u fazi građenja i sprečava koncentrirana opterećenja. Drenažni sloj. dilatacijske razdjelnice.\\'-. Obratiti naročito pažnju na: sklop slojeva (stanje). slivnike. Sloj za zaštitu od korijenja. zaštitni materijali. Filtarski sloj. rubne priključke. Upotrebljava se ekspandirana glina i ekspandirani škriljevac. ploče od sintetike.©prikazuju uobičajene detalje ravnih krovova i varijantu s ozelenjivanjem. zadržavanje vode. Zaštitni sloj. 50 I I lllJ 11 Mješavina šijuFiltarskhstej— . isušivanje). prozračivanje. Oni daju: stabilnost strukture. rijetki busen) u P Vegetacijski sloj . Sastoji se od filtarskog materijala i sprečava zamuljivanje drenažnog sloja. Sprečava suvišno navodnjavanje biljaka. prodore (svjetlarnici.-.Šljunak Drenažni sloj Zaštitni sloj Sloj za zaštitu od korijenja Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Drvena oplata Nosač Zračni prostor Termoizolacija 1. polistiren-pjena Drenažna cijev Nasip šljunk Filterski filc Ekstr. reakcija tla (pH . zadržavaju vodu i oblikuju tlo.\-XY. ^ 11 Vegetacijski sloj. Dvostrešni krovovi se također mogu ozelenjeti.trakama. Treba pažljivo ispitati tehničku ispravnost krovne površine.\ ^ k d moguće) K s s s s s f l s s r Spoj sa zidom sa sigurnosnim trakom šljunka "Čičkasta" drenažna hasuraM Zemlja Busenje (s livade ^ t^ (9) Ozelenjivanje kosog krova ^0) Ozelenjivanje strmog kosog krova Prijelaz sa cestovnog kolnika na intenzivno ozelenjeni krov Prijelaz s pješačke staze na intenzivno odnosno ekstenzivno ozelenjenje 94 .Y:YXv/:\Y:\\v/^y.^ O S O n k a i zemlje Drenažni sloj "^IJT" — S l o j za zaštitu od korijenja "TL Klizno-zaštitni sloj Hidroizolacija krova . Razdjelni sloj. polistiren pjena Šljunak Vegetacijski sloj Filtarski sloj Drenažni sloj Zaštitni sloj Termoizolacija Sloj za zaštitu od korijenja—j — Rubni krovni profil L Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Krovna ploča —'"p 1 Hidroizolacija krova Odvodna cijev viv ® Obrnuti krov -> (?) Obrnuti krov sa zelenilom 1 Detalj strehe kosog ozelenjenog krova Obloga pločama na pijesku Filtarski filc Drenažni elementi Folija za zaštitu od korijenja Hidro. hidroizolaciju krova (mjehuri.v. zračenje tla. ostakljene kupole. oblikovanje nagiba.

te zadržavanju i eventualnom dovođenju vode.) b/8 = 1 m = 2 m. Održavanje: pregled najmanje jednom godišnje.služi sigurnoj odvodnji suviška vode i prozračivanju vegetacijskog sloja. plinova i vode. 7. ploče). način se izvođenja i težina balasta određuju prema visini zgrade i dimenzijama površine krova. topola. Divlje grmlje i trave biocenoze suhih tratina. Treba omogućiti odvajanje vegetacijskog sloja od hidroizolacije jer ona mora biti pristupačna kontroli 4. Biljke koje se same nasele. 11. naročito vrba. 95 . javor i si. Krovni pokrov .Definiranje pojmova Pod ekstenzivnim ozelenjivanjem krovova razumijeva se zamjena uobičajenih slojeva.vrijednost neka u kiselom području ne prelazi 6. skloništima i si. 5. 3. a njegu u smislu održavanja smanjiti na najmanju mjeru. slivnici.štiti hidroizolaciju od kemijskog i mehaničkog djelovanja korijenja. Hidroizolaciju krova treba izvesti prema Smjernicama za ravne krovove 2. breza. Velike krovne površine treba podijeliti na odvojene zone odvodnjavanja. 8. Raslinje treba u velikoj mjeri biti prepušteno samo sebi. šljunka. Rubno područje — min 80 kg/m 2 - Zaštita od požara 1. primijeniti hasure od vlaknastog materijala koje ne trule nego moraju akumulirati vlagu i hranjive tvari. U načelu. Najmanja težina funkcionalnih slojeva kao balasta za osiguranje krovne izolacije treba odgovarati podacima prema sljedećoj tablici iz Smjernica za ravne krovove njemačkog krovopokrivačkog obrta: 4. Vegetacijski sloj mora imati visoku strukturnu stabilnost i otpornost protiv truljenja. ozelenjivanja krovova moraju biti jednostavna za održavanje. 9. šljunak. 2. Zaštita od korijenja . DIN 18195).sađenje.* QP 5. Krovnu konstrukciju. Kod ekstenzivnih ozelenjivanja krova preuzima vegetacijski sloj funkciju zaštitnog sloja u smislu Smjernica za ravne krovove. zahtjeve građevinske fizike i vegetacijsko . naročito na krovovima. zaštitnim slojevima koji zahtijevaju održavanje. Pojedine zone krova povezuju se sa slivnicima kanalima sličnim koritu potoka. 7. Na tim bi mjestima. 6.tehničke zahtjeve treba međusobno uskladiti. Sloj za zaštitu od korijenja mora biti zaštićen od mehaničkog oštećenja. 2. rasađivanje mladica (biljni kontejneri.fizičkih razloga imati i funkciju zaštite od korijenja 6. podzemnim garažama. pa i mahovine i lišaji. Ozelenjivanje ne smije ugroziti funkciju hidroizolacije. Područje primjene Smjernice vrijede za ozelenjene površine koje nemaju prirodni dodir s tlom. dio 4. V . npr. zidni priključci itd. te služi za dozirano otjecanje vode. moraju biti lako pristupačna mjesta koja zahtijevaju redovitu kontrolu. Pod utjecajem okoline može doći do promjena u vegetacijskom sloju. Biljke se sade nakon prethodnog kultiviranja. Zelena površina i održavanje 1. Treba postupati u skladu s protupožarnim propisima. konstrukcijske mjere 1. 3. pH . krovne priključke i sigurnosne pojase. Svaki pravilno izvedeni sklop slojeva za ozelenjivanje ima sljedeći redoslijed: Ekstenzivna biljna površina . 3. kako bi se omogućila odvodnja suvišne vode iz vegetacijskog sloja. u najmanjoj širini od 50 cm. dilatacije. prednost dati biljkama koje se same regeneriraju. funkcije. Ovisno o opterećenju vjetrom. Zahtjevi. Filtarski sloj . U području ruba i uglova rubova krova treba računati s povećanim silama sisanja. OZELENJIVANJE KROVA IZVOD: SMJERNICE SAVEZA ZA KROVNE VRTOVE E . Sloj za zaštitu od korijenja mora hidroizolaciju trajno štititi.mora na čitavoj površini i na svim priključcima biti trajno nepropustan (DIN 18531. sadrži vodu i hranjive tvari te omogućuje izmjenu tvari. koje tražeći vodu i hranjive tvari može razviti znatne razarajuće sile. 11. Kod hidroizolacije na osnovi bitumena treba upotrijebiti zaštitu od korijenja koja je kompatibilna s bitumenom. pri čemu posebno treba kontrolirati i po potrebi očistiti slivnike. ne smatraju se stranom vegetacijom.sprečava ispiranje hranjivih tvari i sitnih čestica iz vegetacijskog sloja i zamuljivanje drenažnog sloja. Nepoželjnu stranu vegetaciju treba odstraniti. prodori. Stvaranje kondenzata (DIN 4108) u krovnom pokrovu mora biti trajno i efikasno spriječeno. ili siju odnosno presađuju kao mladice. tj. Stranom vegetacijom smatraju se stablašice. 8. . zaštitni slojevi trebali biti od anorganskog materijala.0. npr. kao npr. U vodom zasićenom sklopu slojeva mora volumen zraka iznositi najmanje 20%. stepa i kamenjara Balast rubno područje kg/m 2 Unutarnje područje kg/m 2 40 65 80 2 treba kombinirano upotrebljavati. statiku. sijanje. 12. Vegetacijski sloj . 6. 8. 10. Vegetacijski sloj mora imati: visok volumen pora za izmjenu plinova i držanje vode. hasure.daje biljci stabilnost. Zahtjevi su ispunjeni ako je sklop teško zapaljiv (materijal klase B 1). 7. Unutarnje poaručje Sigurnosni trak 9. 2. Visina strehe iznad terena m do 8 od 8 do 20 preko 20 najmanje najmanje najmanje 80 130 160 5. Drenažni sloj . Sklop slojeva mora biti u stanju preuzeti dnevnu količinu oborina od najmanje 30 l/m2. Hidroizolacija od visokopolimeriziranih traka treba iz građevinsko . u širini od (prema DIN 1055. Treba predvidjeti redovitu košnju i gnojenje. 4. 10. sedra. Rubno područje Unutarnje područje — mm 40 kg/m 2 1 1 Konstrukcijske osnove projektiranja i izvođenja 1.

Natkrivanje površina »HuMMI © Gradnja kupole © © Napete konstrukcije: Pomoću užadi i jarbola membrana se napinje između točaka i uzduž rubova. Predgotovljavanje. sportske dvorane.3 m. upotrebljava se i za odjeću astronauta. najčešće 1. Rasponi mogu biti i veći od 100 m. nadstrešnice. -> 0 Zbrojivi standardni sustavi: Standardne jedinice mogu se u proizvoljnom broju ponavljati u svim smjerovima. © . Primjena: izložbene. Proizvodnja: proizvodi se u smotcima u širini od 1 . Od jednostavnih šatora i krovova prelazi se na građenje tehnički složenih tekstilnih građevina najrazličitijih vrsta. Svojstva: visoka čvrstoća (sigurno protiv opterećenja snijegom i vjetrom). Dovod zraka može se kombinirati s grijanjem. Visoka kakvoća glede svjetla. Vijek trajanja minimalno 30 godina. te natkrivanje gradilišta (rad zimi). duljina neograničena. ne truli. Zračne ustave sprečavaju jače istjecanje nosivog zraka. nadstrešnice itd. spaja šivanjem. otpornim na koroziju Visokovrijedna membrana: predivo od staklenih vlakana presvučeno slojem PTFE. vijek trajanja minimalno 30 godina PTFE predivo. (20-30 godina) Izgled: u svim bojama. 0 Pneumatske hale: Membranu nosi mali pretlak zraka. čelika ili aluminija. 40 m. vodonepropusno. posebni oblici • gradnje tekstilom Provizorne građevine s nosivom skelom od drva. Sikabran). (4) 4Sm Pneumatske hale Napete konstrukcije. Kroji se prema konstrukciji. s obostranim zaštitnim slojem od PVC-a.© S k e l e t n e hale: Nosivi skelet od drva. Specijalna membranska konstrukcija: Predivo od staklenih vlakana. odbija pr~ ljavštinu i vodu. natkriti bazeni. Širina = 45 m. Membrana može biti višeslojna radi bolje toplinske izolacije. trokut. zavarivanjem. oko kojeg je napeta membrana kao zaštitna presvlaka. propušta svjetlo. Vijek trajanja: 1 5 . presvučeno slojem silikona (npr. Duljina do 2000 m. Materijal visoke propusnosti za svjetlo: Mreža od staklenih vlakana. obostrano folije od ETFE. niski troškovi izvedbe 96 . -Tia*. Primjena: spoj ne komunikacije. Primjena: izložbene. Propuštanje svjetla: od "neprozirno" do 50%.2 0 godina. stabilno protiv uItraljubičastih zraka. vodonepropusno. Materijal: tkanje od sintetičnih vlakana (poliester) kao nosivo pletivo. lijepljenjem. Primjena: izložbene. mnogokut. kombiniranjem spomenutih postupaka ili spajanje stezaljkama. Otpornost protiv požara: teško zapaljivo prema DIN 4102. čelika ili aluminija: rasponi max. visoka postojanost boje. vijek trajanja 20-30 godina. dvorane za skupove ili sportske aktivnosti. brza montaža. Težina: 800-1 200 g/m 2 . krug. propušta svjetlo. skladišne i industrijske hale. skladišne i industrijske hale. vodonepropusno. Dodatna je izolacija moguća unutarnjom membranom (zračni jastuk). industrijske i sportske hale.GRAĐENJE TEKSTILNIM MATERIJALIMA Konstruiranje šatorastih i tekstilnih krovova sve više se usavršava. pravokutnik. otporno je na agresivne utjecaje okoliša.5 m. Natkrivaju površine raznih oblika: kvadrat. čekaonice. paviljoni.

(11) 2. Montreal Expo 1967. 1983. preko pokretnih.> © . arhitekti: R.sidrenih vijaka. olimpijski stadion 1972. vijak @ © S t e z n a naprava kabelske mreže sa sastavom krova Stezna naprava rubnog užeta kabelske mreže 97 . (7).» ( § ) .5 mm PVC-om 3. 4. Arh. letva. arh. (T) Njemački paviljon.: Bechnisch i partner \\ \ I I / ' skretno sedlo visinske točke Studentski projekt: S. 9.nosivi elementi koji su i sami poduprti. letva: 4x6 cm 5. koja se zatim natežu i usidruju. čelične ili drvene rešetke i krovni pokrovi od akrilnog stakla ili prozirne folije ojačane sintetičnim materijalom. G. ^g^ Prijenos sila s kablova na poprečne grede glave jarbola ® Točka promjene smjera rubnog užeta (9) (4) Olimpyski stadion München 1972. © . 7. stezne naprave 10.KONSTRUKCIJE OD MREŽE UŽADI Konstrukcije od mreže užadi omogućuju da se svladavaju s lakoćom veliki rasponi bez oslonaca. Gutbrod. strehama i si. (5). Sile zategnutog užeta prenose se uglavnom preko lijevanih elemenata . krovna opna poliestersko pletivo obloženo BST ploče spojna os sintetički podlošci h . Pričvršćenje užadi može se izvesti sigurnosnim maticama prema DIN 980 ili pomoću tlačnih spona. ® . Takozvani lebdeći stupovi . Bili II 5 3 A Hl Poprečni presjek Uzdužni presjek Klizačka dvorana olimpijskog parka München. čelične mreže od užadi.2. u Munchenu -> (3). najčešće kosih čeličnih stupova. Konstrukcijski su elementi pretežno čelični piloni. 6. ® kao i klizačka hala u olimpijskom parku u Munchenu-> (g). dijele duljinu glavne nosive užadi kako bi im se smanjio presjek. Caragiannidis. Na rubovima konstrukcije od mreže užadi..—. 6 x 6 cm 8. Zanimljiv je prijedlog i projekt studentskog kluba Sveučilišta i Stručne visoke škole u Dortmundu . u Montrealu izveden je na taj način . F Otto Sportska hala ¿U Sportska hala ® Montreal 1967 (^3) Park olimpijade München 1972. 1.g.g.5 cm plošni čelik 300/60x8 kabelska mreža 11. (g). . vodi se užad u obliku girlandi. lijevanih čahura. Kurt Ackermann i partner. kabelskih sidara itd. Njemački paviljon na Svjetskoj izložbi 1967.

Poduprte konstrukcije imaju svrhu smanjiti raspone podvlaka ili pridržati konzolne nosače. Nova tvornica tvrtke Fleetguard u Ouimperu. slično kao kod mrežastih. London (9) Perspektiva interijera / zimski vrt Postaja podzemne željeznice Stadtgarten Dortmund.> 0 ..> © . izvrgnut izvijanju. tvornica motora u SAD. (4) Detalj sustava ostakljenja "Planar" (5) Sportska dvorana na lokaciji Schafersfeld u Lorchu. Užad prenosi samo vlačne sile. Projekt omogućuje proširenje osnovne površine za približno 67%.. projekt: Koncertna dvorana. Cambridge/GB. trebala je odgovarati promjenljivim zahtjevima i funkcijama Zbog toga je Richard Rogers odabrao ovješenu konstrukciju kako bi unutrašnjost objekta bila slobodna od nosivih struktura -» © ©• (3) Vanjski izgled s galerijom Slična je ideja u osnovi projekta istraživačkog centra Schlumberg u Cambridgeu koji je ostvario Michael Hopkins -» © . ^ A A A J»PÄ — © Fleetguard Fabrik Quimper/France. Michael Hopkins -» ® . arh.OVJESENE I PODUPRTE KONSTRUKCIJE-» tu Vješanje i podupiranje nosivih konstrukcija služi smanjenju presjeka. natječajni projekt: Portmann. Putničke zgrade zračnih luka (prijedlog za Paderborn/Lippstadt) -» ® ili koncertne dvorane (prijedlog za sajam u Dortmundu) -» @ mogu se lako zamisliti u ovom tipu građevine. Stuttgart A A A . London . Gerber i partner.© . Panzer ® 98 Istraživački centar Schlumberger.0 . Richard Rogers . Poduprte konstrukcije smanjuju razmak ležaja podvlake i time potrebni moment otpora presjeka -» Kod poduprtih je konstrukcija.@. sajamski kompleks Dortmund. Dortmund . Vlačna užad je čelična. Uglavnom se to može izvesti samo primjenom čeličnih ili drvenih skeletnih konstrukcija. Norman Foster Ass. (7) Presjek kroz fasadu Arh: Richard Rodgers i partner.. Arh: Michael Hopkins i partner. London © Otpremna zgrada zračne luke Paderborn / Lippstadt. kao tlačni element.© i sportskih hala Guntera Bechnischa -» © . Interijer izložbene hale ® Prodajna centrala Renaulta. Echterhoffe. i u normalnim slučajevima može se i naknadno utezati. arh: Bechnisch i partner. Ovješena konstrukcija daje spojne točke koje omogućuju izvedbu građevnih radova bez prekidanja radnog procesa. čime se ostvaruju lagani "filigranski" objekti. Hugo. (2) Značajan doprinos arhitekturi poduprtih konstrukcija dali su Norman Foster -» 0 .© i Gunter Behnisch -» © Zgrada Renaulta Normana Fostera u Svvindonu sastoji se od savijenih čeličnih nosača koji su u gornjoj četvrtini sljemena ovješeni na okrugle prednapete čelične jarbole . potreban "lebdeći stup" koji je. Swindon / Wiltshire arh.

Ako sferična trokutasta mreža nije zatvorena preko čitave površine.> Q P Prostorne rešetke mogu se najpotpunije sastaviti od istostraničnih i/ili istokračnih pravokutnih trokuta na način da nastaju pravilni poliedri. štapova.PROSTORNE REŠETKE Pet platonskih tijela Tetraedar Heksaedar Oktaedar Dodekaedar Ikosaedar . proizlazi iz jednadžbe rešetke da su samo one trodimenzionalne nosive strukture od čvorova i štapova kinematički stabilne čiji štapovi tvore zatvorenu mrežu trokutova. mora osnovni poligon biti odgovarajuće nepokretno oslonjen..roštilj. jer u trodimenzionalnom prostoru mora svaki čvor biti fiksiran s tri štapa. a kod sferičnih konačnih točno pet pravilnih poliedarskih mreža. Pravilne ravne mreže trokutne su.. dakle tetraedre. Primijenjeno na pet platonskih tijela. Kao i kod ravninskih rešetki. te prema tome i površina.roštilj.W3- N A A A A A A A A / ^ " ® Prostorna rešetka .» OSNOVE .. Duljine štapova tijela za prostorne rešetke čine geometrijski red s faktorom V z Za izgradnju pravilne prostorne rešetke dovoljan je čvor s najviše 18 priključaka pod kutovima 45°. mora se poći od toga da se štapovi na čvorove vežu zglobno. Da bi se trodimenzionalna konstrukcija nepokretno oslonila potrebna su 1 + 2 + 3 pridržajna štapa. sastavljena od oktaedara i tetraedara s pravilnim štednim otvorima u donjem pojasu '. © Prostorna rešetka . oktaedre i ikosaedre. Kod ravnih beskonačnih mreža postoje točno tri geometrijske strukture. koje se uvijek sastoje od samo jednog tipa čvorova. 60° i 90°. a dodekaedar 24 štapa.V. od oktaedara i tetraedara s reduciranom visinom © Prostorna rešetka . prema tome je 3 x broj čvorova (1+2+3) = broj štapova. od poluoktaedara i tetraedara u zakrenutom položaju (45°) Prostorni građevni elementi oktaedar i tetraedar © Prostorni građevni elementi oktaedar i tetraedar (veliki ugao kocke) s reduciranom visinom ^g^ Prostorni građevni elementi poluoktaedar i tetraedar Prostorni građevni elementi poluoktaedar i tetraedar 'S > K/ W V W V W V Geometrijski red duljina štapova s © f a k t o r o m V"2 i prirodni predložak za geometrijske redove: kućište amonita Jednoslojna sferična ikosaedarska kupola Prostorna rešetka ® Prostorna rešetka 99 .roštilj. kvadratične i šesterokutne. Heksaedar zahtijeva u svrhu stabiliziranja dodatnih 6 štapova. = = = = = 4-površina 6-površina 8-površina 12-površina 20-površina sferične mreže (T) Platonska tijela Jednadžba rešetke Za postizanje kinematičke stabilnosti mora biti ispunjena Fopplova jednadžba rešetke: broj štapova = 3 x broj čvorova . od poluoktaedara i tetraedara u položaju paralelno s rubovima © Prostorna rešetka .6.roštilj.

(3) Pri tome vrijedi osnovno načelo da se.arena u Stocholmu -> Postupci montaže su slobodna konzolna gradnja. samo jednoslojne strukture. razvojem se došlo do velikog broja dopunskih sustava čvor . direktno oslanjanje krovne opne. nego mogu. Pogled na krovove paviljona za izložbe biljaka Gruga. projektiraju konstrukcije koje se mogu uklopiti u proizvoljne nosive površine -> (i|).(7). regularni čvor. ovisno 0 silama koje treba prenijeti. veze vijcima neotporne na savijanje u trokutastom rasteru. veze pomoću više vijaka otporne na savijanje. biraju odgovarajući čvorovi odnosno tipovi štapova iz asortimana tog sustava.Normalni čvor s 18 površina dopušta kuteve priključaka od 45°. u skladu s uzdužnim silama u štapovima.i viševijčane veze. Radi protukorozijske zaštite svi su dijelovi pocinčani. otkaz nekoliko štapova u slučaju požara ne dovodi do sloma konstrukcije. koji se proizvodi u velikim serijama Suprotno tome. koju je razvio Mengeringhausen. dvoslojne nosive strukture. koji omogućuju optimiranje konstrukcije i pokrova -> ® . jednoslojne strukture. @ Neograničena fleksibilnost dolazi do izražaja u mogućnosti oblikovanja zakrivljenih rešetkastih roštilja. Mero-čvorovi PROSTORNE REŠETKE PRIMJENA —» Qp Prostorna rešetka MERO. sastoji se od čvorova i štapova -> 0 . arh. Do sada najveća polukuglasta zgrada u svijetu je Globe . jedno.štap. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor ZK-sustav (cilindrični čvor).: Berg Detalj šed-sljemena. 60°. Postoji samo jedan normirani čvor jednog tipa. Specijalni se čvorovi mogu proizvesti prema slobodnoj narudžbi. donji pojas u KK-sustavu TK-sustav (tanjurasti čvor).© © Priključak štapova na čvor Li = osovinska mjera sustava I 2 = nominalna mjera štapa L3 = proizvodna mjera štapa L4 = neto duljina cijevi 1 Kružni profil šupljine KHP (cijev) 2 Stožasti naglavak (3) Građenje Mero rešetke 3 Osigurač navoja 4 Naglavak zavrtnja 5 Sigurnosni urez 6 Zavareni šav 7 Otvor za odvodnju 8 Otvor za uvođenje trna NK-sustav (lončasti čvor) direktno oslanjanje krovne opne na štapove gornjeg pojasa. Polazeći od kuglastog zgloba sa 18 mogućnosti priključaka za cijevne štapove okruglog presjeka. direktno oslanjanje krovne opne. koji se najčešće izvodi sa 10 površina. arh. direktno oslanjanje krovne opne.i višeslojne strukture. Kod građevnih elemenata MERO priključci štapova na čvorove ne djeluju kao "idealni zglobovi". glede veličine priključaka kao i kuta između dva ubušena navoja. može i trapezolika geometrija. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor BK-sustav (blok čvor). uz slobodni izbor osnovne jedinice rastera i V2 odnosno V3 -strukom vrijednošću tih duljina štapova. Uslijed mnogostruke statičke neodređenosti prostornih rešetki. Kod prostornih kombinacija postoji mogućnost da se. jedno. Strizevvski Presjek Globe-arene u Stockholmu. optika čvora integracijom štapova (12) Dio presjeka kroz gradsku dvoranu u Hildenu. veze vijcima neotporne na savijanje. 90° i njihove višekratnike. prenijeti i male momente savijanja -> 0 . montaža odsječaka ili postupak podizanja ploča. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor gornjeg pojasa. Essen (NK-sustav) 100 . dobiva samo toliko rupa koliko je potrebno za velike količine identičnih čvorova u prostornim roštiljnim rešetkama.

U sustavu Krupp-Montal® mogu se vijci ispitati tako da ih se ne vadi iz štapova.® . Ruter. lim 7 Klin 11 Držač klina 4 Postolje 8 Podrožnica 12 Horizontalna cijev Primjer mogućeg oblika krova i detalji njegovih čvorova -» @ — @ (14) Sustav prostorne rešetke Čvorna točka 101 . 3 ' k u g l e Dimenzije cijevi Priključni vijak Štapovi gornjeg pojasa (?) Dijagonalni štapovi Glava stupa Elastomerni ležaj Dimenzije cijevi Priključni vijak Broj pozicije stat.Horde. Uglavnom su svi štapovi pocinčani.^ B r o j pozicije stat. Dortmund . proračuna ft kugle Upeti stup Kugla (5) Štapovi donjeg pojasa (6) Svestrano pomični ležaj (7) Glava stupa. Štapovi se unutarnjim šesterokutnim vijkom spajaju na kuglu od kovanog željeza. u slučaju potrebe mogu se štapovi zamijeniti bez razaranja. klinaste spojke. detalji -> © . Spojna su sredstva vjjci koji se posebnim postupkom usađuju u krajeve štapova i pritežu u kuglasti čvor -> © Za sve prostorne rešetke karakteristično je da omogućuju slobodne raspone od najmanje 80 . klina i obuhvatnog prstena s osiguračem.(5).centralni dio s 12 priključaka.1 0 0 m. upeti stup (o) Pričvršćenje podrožnice ® Modul mreže S Opći središnji čvor . KEBA-veza cijevi s čvorom predviđena je za prijenos vlačnih i tlačnih sila. a dodatno se može nanijeti i boja. od toga 4 x horizontalni i 8 x dijagonalni štapovi Opći središnji čvor 1 Hidroizolacija krova 2 Termoizolacija 5 Centralni dio 6 Ležište klina 9 Obuhvatni prsten 10 Osigurač 13 Dijagonalna cijev (13) 3 Čelični trapez. bez vijaka i bez problema u slučaju rastavljanja -> (?) KEBA-veza sastoji se od klinaste čeljusti (KEBA).PROSTORNE REŠETKE PRIMJENA —» CD Prostornu rešetku Krupp-Montal® koncipirao je i razradio E. Sustav Krupp-Montal® prikazan je -> 0 . proračuna \ ^ 0 . proračuna ft kugle Priključni vijak i . 0 Čvorna točka (2) Sustav prostorne rešetke Dimenzije cijevi Broj pozicije stat. Unutarnji vijak prolazi kroz cijev vodilicu na kraju štapa i priteže je u čvor. Prostornu rešetku Scane-Space razvio je Kaj Thomsen.

Kruti čvorovi: lako izvedivi u armiranom betonu na mjestu gradnje. Skeletna je gradnja takva konstrukcija koja ne zatvara prostor. što je loše za provođenje instalacija (moguć postupak lift . prečke na konzolama © Nastavljani stupovi. Nužna su vertikalna ukrućenja poprečnim zidovima i horizontalna stropnim konstrukcijama. Stupovi s konzolno istaknutom pločom na sve četiri strane (ploče kruto spojene sa stupovima. s uzdužnim okvirima. prečke na sakrivenim konzolama (D Prolazni stupovi. pa je potrebna kruta jezgra. Konstrukcija: vertikalni stupovi ili zidovi od gradiva s vlačnom čvrstoćom ili bez nje. Grede leže na konzolama ili skrivenim konzolama. Stropna konstrukcija neposredno preuzima vertikalna opterećenja i vodi ih horizontalno do oslonaca. Uporabivo u svim područjima visokogradnje. aluminiju i drvu. opterećenja podvlaka preuzimaju glavni nosači Stropni nosivi sustav s nosačima u dva sloja: opterećenje nosača ploče prenose se preko podvlaka na stupove . prečke na sakrivenim konzolama © Nastavljani stupovi. bez greda. u srednjem polju slobodno položena ili s okvirom kruto spojena greda (zglobni katni okvir). Zglobni okviri jedan iznad drugoga: stupovi i grede međusobno kruto povezani. Mogući mješoviti sustavi. slobodno se oblikuje tlocrt i fasada (ispuna ili ovješena). Dvozglobni okvir. šuplja. različita predgotovljenost.» © .© © Dvozglobni okvir © Stupovi oblika slova T i L Masivna betonska ploča © 102 Gljivasta okvirna konstrukcija © Stropni nosivi sustav s nosačima u jednom smjeru: nosač leži neposredno na stupu ® Stropni nosivi sustav s nosačima u tri sloja: za vrlo velike razmake stupova.3 n = n = n KATNE KONSTRUKCIJE -»QQ r r i p ir ir i i ir © Prolazni stupovi. Skeletna gradnja s prekinutim stupovima . Spoj stupova može biti pomaknut od kata do kata. rebrasta ili kasetirana ploča. predgotovljene armiranobetonske konstrukcije najčešće sa zglobnim čvorovima. prečke na konzolama © Katni okviri oblika slova H Izvode se na gradilištu ili od predgotovljenih elemenata. Visina stupova moguća i kroz dva kata. masivne ploče (zidne ploče. Zglobni stupovi s jezgrom za ukrućenje. zglobna veza ploča u sredini polja). Izbor gradiva ovisi o konstrukciji i mjestu gradnje. zabatni zidovi. pa su te tako nastale krute ploče zglobno postavljene jedna iznad druge.© .© Dijelovi okvira u obliku slova H s obješenom gredom u srednjem polju (zglobni katni okvir).slap). najčešće kvadratični osnovni raster © . stupovi s prečkama pojedinačni ® Nastavljani stupovi. Masivna betonska ploča. vrlo je teška kad su veliki razmaci stupova. Potpuno kruti okviri: stupovi i grede krutim uglovnim čvorovima povezani su u katne okvire. broj katova ograničen nosivošću i težinom gradiva. Skeletne gradnje s dijelovima okvira. kao panelna ili skeletna gradnja. Izvedba kao armiranobetonska skeletna gradnja: građenje na samom gradilištu i predgotovljenost. Vezovi (košnici. Skeletne gradnje s gljivastim pločama . Debljine zidova i ukrućenja: DIN 1045/1053. skeletna gradnja u čeliku. Čisto zglobni okviri: zglobni čvorovi izvedeni. Konstrukcijski sustavi: stupovi i glavni nosači određuju okvirnu konstrukciju s krutim ili zglobnim čvorovima (spojevi stupova i greda). Konstrukcija: skeletne gradnje s neprekinutim stupovima -> © © . Pojedinačni stupovi s gredama (neposredno oslonjene na konzole ili skrivene konzole) -> © .> © . s uzdužnim i poprečnim okvirima. zidovi stubišta). Skeletne gradnje s dijelovima okvira © . Omogućuje velik broj katova. Vrste konstrukcije: skelet s glavnim nosačima na zglobnim stupovima. rešetke). s poprečnim okvirima.

betonskih I . beton.1000 . betonskih rebara i ispunom od opekarskih šupljih blokova goo . povezanih vijcima. Križno armirana betonska ploča: odnos stranica do 1:1. Strop je nakon ispune spojnih reški bez žbuke pripremljen za ličenje.48 m. razmak prema stat.5. Masivna stropna ploča betonirana preko oplate na mjestu gradnje Postaje nosiva tek nakon vezanja betona.(2) u otvorenom ili zatvorenom načinu građenja. čime se postiže krutost u popreč. razmaku š 1 3 0 cm Svod (Pruska kapa) osov. Spregnuta čelična stropna konstrukcija ->(¡3) Trapezni i valjani profili osnovni su elementi oplate od pocinčanog čeličnog lima. grede).© Rebrasti stropovi: razmak rebara neka slijedi red mjera: 250 . "Filigranske" stropne konstrukcije izvode se od predgotovljenih. širina rebra = 5 cm © Rebrasti strop od U . Debljina elementa 15 i 18 cm. armirana u jednom smjeru ili križno Strop od čeličnih nosača s ispunom od armiranih ploča od lakog betona 103 .Nabijeni beton- ž 1.625 .Parket Cementni estrih Ploče od mineralnih vlakana Šperploče Šperploče Akustična izolacija STROPNE KONSTRUKCIJE Drvene stropne konstrukcije od punih greda ili lijepljenih daščanih nosača @ . Debljina ploče 1 0 . Stropovi od opekarskih proizvoda ->• © mogu se izvoditi montažno. Debljine konstrukcije najviše 19 + 21. (D Drveni grednik od lijepljenih daščanih nosača s otvorenim podgledom ® Strop od predgotovljenih arm. Širina ploča najviše 2. najmanje 4 cm debelih armiranobetonskih ploča u funkciji oplate i sprežu betonom na mjestu ugradnje do pune potrebne debljine ploče (¡2). bez oplate. duljina do 7.375 .20 m. smjeru ® Arm.20 m.nosača Kompletno montažni strop od arm betonskih nosača sandučastog presjeka Armiranobetonski rebrasti strop betoniran na licu mjesta.1250 mm. Raspon od 6.750 . Polaganjem betonskih pločica debljine 60 mm poboljšava se zaštita od buke (2) Djelomično ili potpuno montažne stropne konstrukcije postavljaju se u suho. razmaku 5 150 cm Opeka pri osov. Ova konstrukcija povezuje prednosti montažne gradnje s dobrim stranama konvencionalnog građenja. betonska stropna ploča. Elementi se međusobno spajaju zalijevanjem reški.2 6 cm. Šuplja ploča od prednapetog betona ->• © sastoji se od nosivih prednapetih betonskih predgotovljenih elemenata sa šupljinama. širina 1.500 . betonskih elemenata s ispunom od šupljih elemenata koji statički nisu nosivi ® Montažni strop od arm.10 Opeka 1— 1 Ovisno 0 strelici luka Opeka 1 © Monta-strop od šupljih opeka i sa žljebovima za armaturu i beton Šuplja ploča od prednapetog betona s upredenom žicom za prednapinjanje Nabijeni beton pri osov. pa je stoga vlastita težina ploče mala. proračunu Strop od čeličnih nosača s ispunom -» @ 3 m Kompletno montažni strop od arm.35 m. i odmah su sposobne preuzeti opterećenje ->• (3) . Širina stropnih elemenata 1 m. Sloj betona nije potreban. Debljina = 7 cm granica ekonomičnosti oko 15 cm.5 cm.profila (arm. razmak rebara š 70 cm. uz to uvodi vlagu u građevinu.

položene bez pravilnog rasporeda Ploče od prirodnog kamena.@ Vrste drva za daščani pod: njemačka smreka / jela. za brodski pod na pero i utor nordijska smreka / jela. Ploče od prirodnog kamena:Solnhoferske ploče. uzorak pletiva ^gj Četverokut s umetcima 100/100. -» (3).( | ) . 50/50 mm Mozaik parket ® Uzorak pletiva Drveni tarac Specijalno ljepilo Izravnavajući sloj ili plivajuCi estrih —Osnovni premaz Predgotovljene parketne ploče na konstrukciji s podnim grijanjem Predgotovljene parketne ploče na starim drvenim podovima Drveni tarac položen u ljepilo s površinskom obradom (stambeni prostori) Drveni tarac položen u ljepilo.(§) Ploče od prirodnog kamena. pa nema gotovo nikakvog upijanja vode. američki crveni bor (redpine) i smolasti bor (pitchpine). u rimskom slogu © Mali kvadratični mozaik.(J) Keramičke podne ploče: ploče i mozaik-pločice dobivaju se od gline koja se u procesu pečenja sinterizira. malo se mehanički troše i nisu uvijek otporne na ulja. © Kvadratični mozaik. pješčenjaka i svih eruptivnih stijena imaju po želji obrađenu gornju površinu.@ Gornji sloj predgotovljenih parketnih ploča izrađuje se od hrastovine ili nekog drugog tvrdog drva u tri različita asortimana -> ® . ploča. 50/50.PODOVI Podovi u znatnoj mjeri određuju ukupni dojam o prostorijama. polubrušene i brušene -» 0 . kvaliteti stanovanja i troškovima održavanja. Drveni tarac: (čeono drvo) kvadratičnog ili okruglog presjeka. keramike ili prirodnog kamena položeno u cementni mort ili lijepljeno. Zbog toga su otpčrne na smrzavanje. 33/33 mm 20/20. mozaika i dasaka -» @ . 69/69. ploče od škriljevca i pješčenjaka mogu se upotrebljavati neobrađene. polaže se na betonsku podlogu -» @>. Polažu se u mort ili lijepe na estrih. na glatko zaribanom položenom betonu (profesionalno) 104 . donekle i na kiseline. Mozaik-podovi: raznobojno opločenje od stakla. 75/75 mm © Mali peterokutni mozaik 45/32 mm ® ^ 0 ™ z a ! k Essenskog oblika. Piljene ploče od vapnenca (mramora). ^g^ Četverokuti s umetcima. Parket: od prirodnog drva DIN 18356 i 280 u obliku parketnih daščica.

o . Ovisno je o opskrbnoj mreži.40m Dovod zrakai z z z z z / / / / / / / / / / / / / / / / / Druga vrata ložionice (odn. Ložionica s 2 2 m 3 Vrata ložionice otvaraju se van " . Amortizacija ovih instalacija ne može se postići tijekom radnog vijeka. Loženje plinom. ' S J 4—Kotao I im o . Nema troškova skladištenja.Kotao ~L Odvod . TT rtm. Niski troškovi održavanja. pa državni propisi nameću visoka davanja. Slabe mogućnosti reguliranja. prozor) za slučaj nužde redan prenositelj. veličina 22m3) potrebna za termički učinak = 350 kW Prednosti i nedostaci daljinskog grijanja. Loženje uljem. 4756. Visoki troškovi spremnika i uskladištenja. p . Toplina se proizvodi u blokovskim toplanama ili energanama izmjenom energije u toplinu. Tome pripadaju: Sunčeva energija. Plaćanje goriva prije upotrebe. Kruta goriva. visok godišnji stupanj korisnog učinka. Nisu potrebna ložišta ni dimnjaci. Preporučljivo za vodozaštitna područja.r a o ^ i a r a a S . T Plinski Odvod vodovi Povratni vod C E ^ g c t i r c i p a & sa a t a . Pri prijelazu energije u toplinu štiti se okolina.Povratni vod ® Dvocijevni sustav s donjim razvodom i vertikalnim uzlaznim vodovi- © Dvocijevni sustav s gornjim razvodom i vertikalnim uzlaznim vodovi- © Jednocijevni sustav sa specijalnim ventilima i horizontalnim razvodom © Dvocijevni sustav s horizontalnim razvodom (standardna izvedba za uredske zgrade) 105 . Visoko zagađenje okoline. Nisko zagađenje okoline. r a .0 m i Dovod zraka Prednosti i nedostaci loženja plinom. Ne ovisi se o uvoznim energentima. U najamnim zgradama gubi se dio moguće najamnine zbog skladišnog prostora za gorivo. Potreban veliki skladišni prostor. Ne ovisi o javnoj opskrbnoj mreži. t o . Daljinsko grijanje je za razliku od glavnih prenositelja energije pos- Ložionica (minimalne veličine 8m3) potrebna za termički učinak = 50 kW C 7 / k / / I / / / / / / / / / / / l— Presjek Dimnjak V / / / / / / / / / / / / 7 7 7 / Odvod zraka Ložionica1 s 22 m 3 1 Ss2. rezi-.130 W/m 2 90 W/m 2 50 WIm 2 385 m 2 550 m 2 1 000 m 100 50 kW 200 2 2700 m 2 3900 m 2 7000 m 2 300 400 350 kW 500 kW Nominalni termički učinak GRIJANJE DIN 4701. 4725. Plaćanje goriva tek nakon upotrebe. rezu. U porastu je grijanje zemnim plinom. energija vjetra. Moguće grijanje pojedinačnih stanova odnosno prostorija (plinske peći). Visoka cijena energije. 4705.Odvod -Povratni vod • r t a o . Niske cijene goriva. Manja cijena goriva (u odnosu na plin oko 10 .r a c r t a li 21 i a m ta . Lako se regulira.» Q D Instalacije grijanja razlikuju se prema vrsti energije i vrsti grijaćih površina. otpadne tvari (bioplin). Ložionica s 2 vrata (J) Ložišta s temičkim učinkom iznad 50 kW zahtijevaju vlastitu ložionicu | Dimnjak / / / / / / / / / V T Ložionica s 8 m 3 = 2. Preporučljivo za vodozaštitna područja. Plaćanje nakon upotrebe. . pa je potražnja za njima mala. 4755. 6608. 44576 . i . L u ' S n i . / / / / / / . Mnogo rada oko loženja. . Prednosti i nedostaci loženja uljem. Ta goriva emitiraju velike količine tvari koje su štetne za okolinu. Iznimke su blokovske toplane jer se tek iznad nekog kapaciteta postiže ekonomičnost takvog grijanja. . / / / / / / / /'A Jh-HiV/i Podrumska vrata za slučaj nužde (3) Ložionica s 2 vrata (min. Prednosti i nedostaci krutih goriva. Lako se regulira. Promjena načina grijanja zahtijeva izgradnju dimnjaka. Obnovljivi oblici energije. Viša cijena energije.25%). Nema troškova skladištenja. 4108. Za grijanje zgrada rijetko se upotrebljava kameni i mrki ugljen te drvo. Plinski b o j l e r — t T ~ | n=U O . Velika emisija štetnih tvari. Prijelaz s ulja na plin zahtijeva preinake dimnjaka.. Strah od eksplozije plina. U vodozaštitnim područjima i područjima ugroženim od poplava moguća primjena samo ako se postupa u skladu sa strogim propisima. Još uvijek je najrasprostranjenije loženje lakim loživim uljem. energija vode. biološke mase (biljke). Ovisnost o opskrbnoj mreži.

mogu se kod konvektora s nedovoljnom visinom okna (npr. Tada se zrak hladi na prozoru. Trajno grijanje prostorija električnom strujom. garaže. U nekim slučajevima se javlja značajno smanjenje korisnog učinka. od 20% do 70% odgovara @>. iznimka je akumulacijsko grijanje jeftinijom noćnom strujom.345 0. niski su troškovi održavanja. podni konvektori) ugraditi ventilatori. ali ako su od materijala niske toplinske vodljivosti.09 0. Ako su maske metalne. Zrak se zagrijava na grijaču. crkve.GRIJANJE -»tu 0 U g r a đ e n ispod p o d a g) U g r a đ e n ispod p o d a h ) U g r a đ e n ispod p o d a s usisavanjem zraka s usisavanjem s obostranim iz prostorije hladnog zraka usisavanjem i)Konvektor iza klupe (2) Različite mogućnosti ugradnje konvektora prema GEA Visina hl / 4 0 min. niski troškovi instalacija. stalna pripravnost za rad. Ohlađeni zrak teče preko poda opet prema grijaču. moguće je samo u posebnim prilikama. Nedostatak im je intenzivno komešanje zraka i kovitlanje prašine. nema otpadnih plinova.155 0.255 0.185 0. Podno grijanje zasniva se na tome što se noću pod grije a danju se toplina iz njega prenosi u zrak prostorije. Za razliku od podnog. Konvektori ispod poda @ . Konvektori. a time i o razlici temperatura grijaćeg tijela . nema skladištenja goriva. Konvektori bez ventilatora nisu pogodni za grijanje niskom temperaturom jer njihov učinak ovisi o količini zraka koji prolazi. Mjere za ugradnju čeličnih radijatora prema DIN 4722 ^g^ Dimenzije čeličnih radijatora prema DIN 4722 DD f h i D u ž i n a po "članku 4 6 m m i - © i fS I- é I i +1 s 1 igy m '/////////V. Prednost je struje u grijanju povremeno korištenih prostorija.12 0. Zbog toga se konvektori mogu maskirati ili ugraditi tako da se ne smanjuje toplinski učinak.205 0.48 1000 900 Grijanje strujom. 107 0 .306 0. 600 900 u mm 250 70 110 160 220 70 110 160 220 160 70 160 220 Površina za ličenje po članku (m2) 0.185 0.16 0. npr. zanemariva je potreba prostora. Slično tome se u akumulacijskim pećima ili bojlerima odgovarajući dijelovi zagrijavaju u vrijeme slabog opterećenja mreže.58 Mjere za ugradnju lijevanih radijatora prema DIN 4720 Dimenzije lijevanih radijatora prema DIN 4720 Visina h. Raspored @ odgovara udjelu preko 70%.34 0. Prikazano je kretanje zraka unutar grijane prostorije. u stambenim su prostorijama samo ograničeno uporabivi-> 0 . Za akumuliranje se koristi vrijeme niske potrošnje struje u distribucijskoj mreži.zrak u prostoriji.44 0. Da bi se povećao učinak. toplina se zračenjem gotovo u cijelosti prenosi na zrak u prostoriji. Kod konvektora se toplina ne prenosi zračenjem nego izravno na molekule zraka. r>> V V 35 H 821 1 a) Horizontalnob) Horizontalno ffl s_|amelama E E H w Različiti oblici plašta vertikalnih vodova kod cijevnih radijatora Presjek kroz plosnato grijaće tijelo 821 ® m 1 ) Horizont 2-redno 1001 1 I) Vertikalno 2-redno © 106 Cijevni radijator (3-cijevni) Prikaz različitih pločastih grijaćih tijela . Prednosti akumulacijskog grijanja strujom. m 4HWI50 H Dužina u mm 300 450 600 Razmak nosača H2 u mm 200 350 500 Dubina C u mm 250 160 220 110 160 220 110 160 220 Površina za ličenje po članku (m2) 0. toplina se zračenjem u znatnoj mjeri gubi -> s. pa onda teče hladan preko poda prema grijaču i zagrijava se tek tamo s.12° 0. a ispod 20% (§).24 0.285 0. portirnice. Presjeci prostora za dovod i odvod zraka moraju biti jako dimenzionirani 0 . Grijaća tijela mogu se na razne načine maskirati. Primjenjuje se kao električno podno grijanje i za grijaća tijela poput termoakumulacijske električne peći i električnog bojlera.21 0. Učinak konvektora ovisi o visini okna iznad grijaćeg tijela. nema skladištenja. Nije potrebno ložište ni dimnjak. 107.205 0. čist pogon. struji uz prozor prema stropu i hladi se na vanjskim i unutarnjim zidovima. zbog visoke cijene struje. Raspored ispod podnih konvektora ovisi o udjelu prozora u ukupnoj potrebi topline prostorije. Treba paziti na zadovoljavajuće mogućnosti čišćenja. Glavne prednosti: kratko vrijeme za postizanje odgovarajuće temperature. Drugačije je ako se grijač nalazi uza zid nasuprot prozoru. ovaj se oblik grijanja može regulirati.14 0.18 2 0. Razmak nosača u mm 200 350 H2 c Dubina /C_H c K o d d u b o k i h radijatorskih niša preporučuje s e ostaviti p r o r e z e u mm 280 430 m i 580 500 111 680 980 77777777777. Akumulacijsko grijanje strujom. Vrijede isti uvjeti kao za konvektore iznad poda.255 0. Zbog buke koju proizvode ventilatorski konvektori.

Problemi se javljaju samo kad su prozori suviše veliki. Uskladištenje loživog ulja. uz uglavnom razmjerno niske temperature. zidno grijanje.k l i z n a folija 0. Osim toga se propisuju ventili protiv prelijevanja i uređaji koji signaliziraju istjecanje ulja (npr. Približna prosječna godišnja količina loživog ulja iznosi oko 6 . 4 5 mm) . Kod ukopanih spremnika mora postojati osiguranje od propuštanja. mjera ukupne visine 70 mm bolje 120 mm K Udaljenost od zida odn obloge. mreža za cijevi . Količina loživog ulja mora biti dovoljna (2) Kretanje zraka A pri grijanju radijatorima i B kod stropnog grijanja I Zatvorena obloga gnjaćeg tijela 3 otvorena odn. U zgradama se postavljaju baterije spremnika od sintetike. kad je riječ o mjerama protiv alergija na kućnu prašinu odnosno grinje. dvostruke stijenke ili unutarnja obloga od sintetičnog materijala. drva ili tekstila. Osim toga se kod grijača s konvekcijskim lamelama javljaju nerješivi problemi glede čišćenja. podnim konvektorima.PE.psihološku ocjenu sustava grijanja 107 . ali otpor prolazu topline ne bi trebao biti veći od 0. Grijači s velikim udjelom konvekcije uzvitlaju kućnu prašinu.f o l i j a 0.polistirolska podloga s utorima za cijevi 4 0 mm . Kod podnog grijanja se toplina od površine poda predaje zraku u prostoriji.termički modul s termoizolacijom © Stropno grijanje s aluminijskim kasetama Zidni uređaj za grijanje zraka 16° 20° 24" 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° Razvod zraka pom.1 0 litara po kubičnom metru grijanoga prostora. zanemarivala grijaća tijela.C+2k E Razmak nosača radijatora B Razmak od poda minimalno H Min.5 mm) . čiji je obujam po 500 2000 litara. Prijelaz topline u zrak je konvektivan.P E . C Dubina gnjaćeg tijela (1T) Promjene emisije topline pri različitim načinima oblaganja grijaćih tijela za najmanje 3 mjeseca i najviše za jednu sezonu grijanja.2 m m -aluminijske lamele . pri ukopanim spremnicima).p l o č i c e 10 mm. Podno grijanje. U vodozaštitnim područjima propisuju se maksimalne količine i dodatne sigurnosne mjere. ili tapison . lijepljene .posteljici od morta 30 mm . perfortrana obloga grijaćeg tijela A Širina okna . ovisno o vrsti podne obloge. U slučaju nužde mora prostorija u kojoj su spremnici primiti cjelokup- ^^Betonskapl'o nu količinu ulja.a r m a t u r n a mreža ( 0 3. Prostor sa spremnicima mora biti pristupačan. pa ona intenzivnije dolazi u dodir sa sluznicama. Vrste panelnog grijanja: podno grijanje.novi gornji pod s nosivim slojem (visina promjenjiva) .f o l i j a 0. tj.3 mm . ploča Krivulje temperature u prostoriji za termičko . Spremnici moraju stajati u posudi koja može primiti cjelokupnu količinu ulja. uslijed kretanja zraka površinom poda.h a s u r a od mineralnih vlakana 13/10 kao akustička izolacija (ako je potrebno) (S) Podno grijanje (termički moduli) Slojevi poda odozgo prema dolje: .GRIJANJE -»tu Treća je mogućnost da umjesto grijaćeg tijela pod služi za zagrijavanje prostorije.folija 0. iznositi 70-110 W/m 2 .vodilice . Kao podna obloga prikladna je gotovo svaka uobičajena obloga od keramike. Pogodna su dakle grijaća tijela kod kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti: što je moguće manji udio konvekcije i mogućnost čišćenja bez teškoća.p l o č i c e 10 mm. O problemu alergija na kućnu prašinu u grijanim prostorijama.a r m .2 mm -termoizolacija PST 33/30 Slojevi poda odozgo prema dolje' . stropno grijanje. Prijenos topline na zidove i strop obavlja se zračenjem.15 m 2 kW.estrih (visina iznad cijevi min. U određenim vremenskim razmacima mora se provjeriti nepropusnost spremnika. npr.m o n t .2 mm -termoizolacija PST 33/30 Vodove stropnc«/ grijanja treba uz vanjske zidove položiti na manjim razmacima koji se izrađuju zavarivanjem na mjestu gdje se postavljaju. ali i zidovima i stropu. ali se to može riješiti dodatnim grijačima. Spremnici moraju imati instalacije za punjenje i odzračivanje. estrih ploče 19 mm . Toplinski učinak može.P E . npr. (4) Podno grijanje (8) Podno grijanje (suho polaganje) Slojevi poda odozgo prema dolje: . U tom slučaju dolazi do jednolikog zagrijavanja zraka u prostoriji.e s t r i h 4 5 mm . lijepljene. Panelna grijanja sastoje se općenito od velikih površina na graničnim površinama prostorija. Do sada su se.PE-folija . ili se postavljaju čelični spremnici proizvoljnog obujma (5) Podno grijanje (mokro polaganje) Slojevi poda odozgo prema dolje: . U kotlovnici se smije uskladištiti najviše 5 m 3 .p l o č i c e 15 mm u . To se postiže jednoslojnim pločama bez konvekcijskih lamela i rebrastih radijatora.

GRIJANJE -» Q P

E3-

JiE^

tí!

©

Razne mogućnosti postavljanja normiranih spremnika loživog ulja

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

H

E

H

(2)

Iskop jame za spremnik loživog ulja u zemlji

Estrih za podno grijanje mora odgovarati D I N - u 1 8 5 6 0 odnosno uputama Središnjeg saveza njemačkih građevinskih obrtnika. Debljina estriha ovisi o njegovoj vrsti, obradi i opterećenju koje mora preuzeti. Kad se primjenjuju cementni estrih ZE 20 i grijaće cijevi koje leže neposredno iznad toplinske izolacije, propisano je prekrivanje cijevi najmanje 45 mm. Ne računajući oblogu poda, to daje minimalnu debljinu od 75 mm. Estrih se pri grijanju širi, a na početku grijanja javljaju se razlike temperature između gornje i donje strane. Zbog tako prouzročenih razlika u širenju, nastaju kod keramičke podne obloge u gornjoj zoni estriha vlačna naprezanja koje može preuzeti samo armatura. Ako postoji parket ili tapison, armatura nije potrebna, jer je tada razlika temperature manja. U propisima o toplinskoj izolaciji postavljaju se, neovisno o izboru termičkih proračuna, posebni zahtjevi za ograničenje provođenja topline kod panelnog grijanja: "Kod panelnog grijanja ne smije koeficijent prolaza topline kroz slojeve promatranog dijela građevine između grijaće površine i vanjske atmosfere, tla ili dijelova građevine sa znatno nižim temperaturama u unutrašnjosti biti veći od 0,45 W/m2" U DIN-u 4 7 2 5 (podno grijanje toplom vodom) navode se najveće dopuštene temperature površine poda: za područja stalnog boravka to je 2 9 ° C , a za rubna područja čija širina ne smije biti veća od 1 m 3 5 ° C . Za kupaonice i kupališta vrijedi najveća dopuštena temperatura poda od 9°C iznad normalne temperature zraka u prostoriji. U normalnim je okolnostima pod tim uvjetima grijanje moguće jer potreba za toplinom rijetko prelazi 90 W/m 2 . Samo u nekim slučajevima, npr. ako su velike površine prozora ili ako prostorija ima više od dva vanjska zida, potrebno je više topline. U tom slučaju treba osim podnog grijanja instalirati i druge, statične grijaće površine ili grijanje toplim zrakom.

730 mm

730 mm

730. mm

Nominalni volumen V u litrama (dm 3 ) 1 000 1500 2 000 (1100) (1600)

Dimenzije u mm max. Duljina I Dubina t (1100) (1720) 720 720 720 Masa m (s priborom) u kg « 3 0 - 5 0 kg * 4 0 - 6 0 kg * 5 0 - 8 0 kg

. .. , ,. Posuda za gorivo od najlona (pohamid), pogled sa strane

Skupina Dosuda za gorivo od naj. , , L ona "T (velicina skuPine m a x ' 5 posuda)

1100 1650 2150

(^9)

Dimenzije posuda za gorivo (skupine posuda) od sintetičnih materijala
Dimenzije u mm (minimalno) Vanjski Debljina lima Duljina promjer 1-struka s 2-strukon I stijenka stij (svaka) di 1000 1250 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500 2500 1510 2740 2820 3740 5350 8570 6969 8540 10120 8800 10800 12800 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4(5) 4 4 Težina u ka od 1,2 B A/C 700 930 1250 1850 2400 2850 3400 4400 5300 6300 790 980 1300 1900 2450 2900 3450 4450 5350 6350

Volumen Vum minimalno 1 3 5 7 10 16 20 25 30 40 50

Svijetla širina 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600

1,1 Jednostijeni 265 325 700 885 1200 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100

©

Spremnik za loživo ulje, pogled sa strane

Spremnik za loživo ulje, pogled sprijeda

60

Težina u kg od 1,3 A 1,7 2,8 3,8 1250 1600 1600 1600 2000 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 40 50 60 2500 2500 2900 2500 2900 1590 1670 2130 2820 2220 3740 5350 8570 6960 8540 10120 6665 8800 10800 8400 12800 9585 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 7 9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 885 1250 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100 2,1 B 2.2 B

_
745 930 1250 1950 2350 2800 3350 4250 5150 6150 -

935 1250 1850 2350 2800 3350 4250 6150 6900

390 390 600 740 930 -

Spremnik — Kontrolna letva

5 6 7 10 16 20 25 30

(T)

Spremnik u kadi

^g^

Predgotovljena betonska zaštitna kada za spremnike

Dimenzije cilindričnih spremnika za ulje (posude) ->

©

108

SKLADIŠTENJE TEKUĆIH GORIVA->QP
60

h

-10

(T)

Spremnici za loživo ulje u prostorijama %
R a z m a k ograničen

Polijevanje spremnika Razmak

Prihvatni prostori moraju u slučaju istjecanja uskladištene tekućine spriječiti njeno razlijevanje u okolinu. Moraju biti u stanju prihvatiti najmanje 1/10 obujma svih spremnika, ili najmanje cijeli obujam najvećega spremnika u prostoriji. Spremnici u prostorijama: prihvatni prostor zahtijeva se ako je obujam spremnika veći od 450 litara. To nije potrebno ako su spremnici od čelika s dvostrukim stijenkama, do obujma od 100000 litara ako postoji uređaj za signalizaciju izlijevanja, ili pojačanja od sintetike armirane staklenim vlaknima, ili kod metalnih spremnika s unutarnjom oblogom od sintetike, sve uz dozvolu nadležnih službi. Prihvatni prostori moraju biti od negorivog, vatrostalnog materijala dovoljne čvrstoće, nepropusni i stabilni, te ne smiju sadržavati nikakve slivnike. Razmak spremnika od zida s dvije strane pristupačnog najmanje je 40 cm, inače je 25 cm, najmanje 10 cm od poda i 60 cm od stropa -» 0 Klase opasnosti: A Plamište ispod 100°C AI Plamište ispod 21 °C AII Plamište od 21°do 55°C A III Plamište von 55° do 100°C B Plamište ispod 21 °C pri 15°C topivo u vodi. Nadzemni spremnici na terenu: prihvatni prostori potrebni su iznad 1000 litara obujma; sve ostalo kao za spremnike u prostorijama. Prihvatni se prostori mogu i oblikovati nasipima. Za spremnike iznad 100 m 3 mora biti razmak do nasipa, zida ili kružnog omotača najmanje 1,5 m. Kod uspravnih cilindričnih spremnika do 2000 m 3 obujma i četverokutnih prihvatnih prostora može se taj razmak reducirati na 1 m. Treba predvidjeti uređaje za odvod vode, ali mora postojati mogućnost njihova zatvaranja. Ako voda može otjecati gravitacijom, treba ugraditi separatore. Nadzemni dijelovi postrojenja moraju biti osigurani od naleta vozila. Najmanji razmak susjednih objekata obujma 500 m 3 jest 3 m; s porastom obujma razmak se povećava, do 8 m za 2000 m 3 . Zbog mogućega požara moraju postojati prilazne prometnice za vatrogasna vozila i opremu -» (§)- (3). Podzemni (ukopani) spremnici: najmanji razmak spremnika od granica 0,4 m, od zgrada 1 m. Spremnike treba usidriti zbog uzgona podzemne vode na prazni spremnik. Nasip iznad spremnika najmanje 0,3 m, najviše 1 m. Ulazni otvori 0 60 cm, iznad svakog zatvoreno okno bez slivnika, najmanje širine 1 m, odnosno 0,2 m šire od otvora slivnika. Ako okno leži na prometnoj površini, mora poklopac biti ispitan na teret od 100kN. Priključna mjesta za punjenje moraju odobriti nadležna tijela ako se radi o zapaljivim tekućinama klase A I, AII ili B. Takva mjesta moraju biti pristupačna za vozila bez manevriranja i osigurana od udara vozila. Tlo mora biti nepropusno, sa zastorom od bitumena, betona, ili tarac sa zalivenim reškama. Odvodi moraju imati separatore. Potrebni su preljevni ventili i uređaji za pražnjenje i ispiranje dostavnih vozila. Spremnici za opskrbu cestovnih vozila, plovila i zrakoplova tekućim gorivima klase A III, npr. loživo ulje i dieselsko gorivo, ne smiju se skladištiti zajedno sonima klaseAl, A l i ili B. Manipulativna područja površina i separatora ne smiju se preklapati. -» @ Svi spremnici moraju biti opremljeni: uređajima za ventiliranje i odzračivanje, s otvorima najmanje 50 cm iznad terena, i zaštićeni od kišnice; uređajima za kontrolu visine punjenja; ulaznim otvorima promjera najmanje 600 mm ili otvorima za vizualnu kontrolu promjera najmanje 120 mm. Osiguranje od groma i elektrostatičkog naboja. Otpornost protiv plamena, te korozije izvana i iznutra, vatrogasni aparati odgovarajućih tipova. Spremnici za dieselsko gorivo ili loživo ulje EL, kojima je obujam veći od 1000 litara imaju automatski uređaj za prekid punjenja preko granične visine i preljevni ventil.

A I Spremnik podzemni

EristupnLpi
10 20 m
Zaštitni pojas p r e m a T R b F 1 1 0 . br. 7 . 8 4 Slobodna površina prema T F b F 2 1 0 br. 4 . 6 1

(?)

Malo skladište tekućih goriva

(J)

Postrojenje za opskrbu gorivom

109

Proizvodnja struje _

Proizvodnja pare f I Proširenje " 1

r-n r i i ! i !

TERMOELEKTRANA
I I I I

D O

Tehnološka para

V

Pomoćna postrojenja ^

Termoelektrana s v r t l o ž n i m s l o j e v i t i m i z g a r a n j e m Svojstvo je termoelektrana pouzdana i ekološki povoljna proizvodnja struje, pare ili vruće vode. U termoelektranama na ugljen, osim tehnika izgaranja prašine, izgaranja na roštilju itd., probila se 80-tih godina i tehnika vrtložnog slojevitog izgaranja. Razvijeni su različiti koncepti i izvedbe, od stacionarnih do cirkulacijskih. Zbog sve zahtjevnije zaštite okoliša, razvoj ide u smjeru cirkulacijskog vrtložnog slojevitog izgaranja. Daljnji se razvoj očekuje od današnjeg atmosferskog prema visokotlačnom vrtložnom sloju. - » ( T ) shematski prikazuje osnovne elemente postrojenja i najvažnije tokove materijala. Jedan od osnovnih elemenata je pogon za proizvodnju pare, koji se sastoji od kotlovnice s više kotlova, bunkera i manjih spremišta za ugljen, pomoćnih postrojenja - električnih filtara, usisnih ventilatora i dimnjaka. Drugi kompleks jest pogon za proizvodnju struje koji sadrži zgradu s turbinama i razvodnikom pare, rasklopnu stanicu s transformatorima, distribuciju struje, elektrotehniku te mjerne i regulacijske uređaje. Nadzor svih sustava i upravljanje njima provodi se iz središnje upravljačke prostorije. Osnovni tokovi materijala su: a) ulazni tokovi kao što su ugljen, loživo ulje ili plin, vapno, pijesak i kondenzat, b) izlazni tokovi - struja, procesna para, pepeo i dimni plinovi, c) interni tokovi kao npr. voda za hlađenje.

Ugljen Vapno1 ulje/plin PijesahT Grnbt Kondenzat P®**80

•+JL


Fini pepeo

3

Shema dispozicije termoelektrane
Grijaće površine Pama turbina [ G ) Generator lehnoktška para

*
Fini pepeo

Priprema i skladištenje krutih i tekućih materijala obavlja se centralno u pomoćnim postrojenjima, odakle se opskrbljuju pojedini potrošači u sklopu termoelektrane. - » © j e shema funkcioniranja termoelektrane s vrtložnim slojevitim izgaranjem i pretvorbom snage u toplinu. Takav se postupak zbiva u industrijskim energetskim postrojenjima i toplanama. Ugljen se kao gorivo mehaničkim transportnim trakama dovodi na vrući pepeo, koji je na povratnom putu, i tako dospijeva u donji dio ložišta; ako se raspolaže suhim vrstama ugljena, prednost se daje pneumatskom ubacivanju izravno u ložište. Pri temperaturama između 800°C i 900°C dolazi do potpunog izgaranja. Potrebni zrak usisava se iz kotlovnice ili izvana, grije u predgrijaču i tlačnim ventilatorom uvodi u ložište kroz sapnice u podu ložišta kao primarni zrak, te kroz bočne otvore na više razina kao sekundarni zrak. Pri izgaranju nastaju vrući dimni plinovi; pepeo koji se nalazi u ložištu intenzivnim vrtloženjem preuzima dio topline izgaranja, dimni ga plinovi povlače sa sobom pa se tako toplina prenosi na grijaće površine u ložištu, sve do ulaska u ciklon. U ciklonu se iz mješavine dimnih plinova i pepela najveći dio krutih čestica izdvaja i povratnim tokom pepela vraća se u ložište - tako se postiže cirkulacija krutih tvari. Vrući se dimni plinovi hlade na sekundarnim grijaćim površinama; ovisno 0 temperaturi stvara se pregrijana para visokog i srednjeg tlaka, te zagrijan kondenzat i zrak potreban za izgaranje. Dimni se plinovi pri temperaturi otprilike 140°C u elektro - ili mrežastim filtrima oslobađaju sitnih čestica i usisnim ventilatorima upućuju u pojedinačne dimnjake ili u jedan zajednički. Kako bi se spriječila emisija sumpora, u odgovarajućim se količinama u ložište ubacuje vapno. Pri prvom punjenju i dopunjavanju cirkulirajućih krutih tvari dodaje se, između ostalog, i pijesak. Proizvedena para visokog tlaka u parnoj se turbini djelomično i nakon ponovnog pregrijavanja kao para srednjeg tlaka dovodi u stanje procesne pare; njena se energija u turbini pretvara u snagu, a ona se u generatoru pretvara u struju. Procesna se para upotrebljava za proizvodnju vruće vode, razne postupke sušenja ili kemijske procese. Para uglavnom daje toplinu kondenzacijom. Kondenzat se, ako treba, pročišćava i vraća u kotao. - > (3) je presjek, a - > (4) tlocrt termoelektrane s dimenzijama osnovnih dijelova. Te dimenzije vrijede za industrijsko energetsko postrojenje srednje veličine, koje proizvodi 200 t/sat pare u svakom od tri kotla, s mogućnošću proširenja za još jedan kotao. Novi pogoni moraju se u postojeće energetske komplekse integrirati uglav n o m u fazama. Pri projektiranju novih objekata treba predvidjeti mogućnost proširenja, ali tako da se time ne prekida kontinuirani rad postojećeg postrojenja; za to unaprijed treba osigurati potrebne površine.

Funkcionalna shema termoelektrane sa sustavom

Poprečni presjek ->• (4) tlocrt termoelektrane

¡1

5

r<
* 1

r-

-v-r.-"

* u

®

Proširenje

Tlocrt termoelektrane s vrtložnim zagrijavanjem

10

v

Instalirana snaga

Pj nst

HIDROELEKTRANE ->Q0
Način građenja, oblikovanje i veličina strojarnice hidroelektrana ovise o prirodnim okolnostima i tipu, obliku kućišta, položaju osovine i broju

P[kW]

strojeva. Što je stroj manji, manji j e i njegov utjecaj na građevinski dio.
V I Prosječno opterećenje.

5 0 % -|

Prateća

Oe p ro 0[?terećen)eTm, f n vt

T

:

1

Tipovi turbina
8 7 6 0 h/a

Područje primjene Velika visina pada (do 1820 m), mali protoci, više sapunice kod velikih protoka Srednje visine pada (između 670 i 50 m) uz velike protoke Vrlo promjenljivi veliki protoci i male visine pada (najviše 70 m) Za snage do najviše 800 kW pri vrlo p r o m j e n j i v i m visinama pada i protocima

Pelton - turbina
1) t a k o đ e r i r e v e r z i b i l n a h i d r o e l e k t r a n a 2) visokotlačna protočna hidroelektrana (bez akumulacije)

Francis - turbina Kaplan - turbina Protočna (Ossberger) turbina

(T)

Dijagram opterećenja mreže i tipovi hidroelektrana

Tip turbine j e karakteriziran specifičnim b r o j e m okretaja. P u m p e reverzibilnih hidroelektrana, koje v i š k o m struje stvaraju zalihe 1 Akumulac. jezero 2 Ulazna građevina 3 Tlačni cjevovod 4 Okno zatvarača 5 Uzvod. razdj. vod 6 Komore zatvarača 7 Pogonska zgrada \v.v. (strojarnica) •>>;•; 8 Nizvodni razdj. vod '•» 9 Odvod 10 Ulazna građevina Uzvodni dio Duljina pogonskog cjevovoda" Hidroelektrana s visoko smještenom akumulacijom i dugim dovodom Nizvodni dio hidroenergije, j e s u centrifugalne p u m p e i o d g o v a r a j u Francisovim turbinama, ali m o g u biti stupnjevite a k o treba svladati velike visine dizanja v o d e . P u m p n e turbine su reverzibilni strojevi za p u m p a n j e i p o g o n turbine. Kućište: Francisovim i Kaplanovim turbinama obično se v o d a dovodi kroz spiralno kućište; kad su manje s n a g e i visine pada vode, m o ž e s e voda dovoditi iz okna. Z a Kaplanove turbine male i srednje s n a g e prihv a ć e n a j e cijevna turbina kod koje j e turbinsko kolo slično b r o d s k o m propeleru i smješteno u cijevi. Kod Peltonovih turbina kućište je s a m o zaštita od prskanja upotrijebljene vode. Položaj o s o v i n e stroja: vertikalan, horizontalan, a kod cijevnih turbina uobičajen j e i kosi položaj. B r o j strojeva: učinak postrojenja se o p t i m i r a n j e m broja dijeli na stroj e v e j e d n a k e veličine. Svaki strojni k o m p l e t s m j e š t e n j e u s v o m bloku čije dimenzije n e p o s r e d n o ovise o tipu i p r o m j e r u turbinskog kola (5), (7), Z a visinu građevinskih troškova, kao i z a besprijekoran

rad p r e s u d a n j e ispravan visinske položaj turbine; o n ovisi o tipu turbine i nadmorskoj visini lokacije. Strojarnica se sastoji od strojnih blokova, tlocrtno približno j e d n a k o velikog bloka z a m o n t a ž u i pratećih prostorija koje treba uz najmanje m o g u ć e t r o š k o v e i duljine komunikacija smjestiti o k o navedenih blokova. Način građenja strojarnice: veličina i oblikovanje prostora iznad stroTlocrt Niskotlačna hidroelektrana sa spiralnom turbinom s vertikalnom osovinom, nadzemna gradnja j e v a slijedi dvije tendencije (izuzetak s u p o d z e m n a postrojenja): kola s m o s t n o m dizalicom, d i m e n z i o n i r a n o m z a prijenos i najvećih dijelova strojeva (tip zatvorene visokogradnje) [Main, Weser]; druga j e m o g u ć nost izgradnja na o t v o r e n o m prostoru, pri č e m u s e najveći dijelovi stroj e v a spuštaju ili dižu kroz m o n t a ž n e otvore e k s t r e m n o nisko smještenog krova strojarnice p o m o ć u portalne dizalice (ili pokretne dizalice) [Inn, Mosel, Saar], D u b o k o postavljanje strojeva - javlja se kod visokotlačnih i reverzibilnih hidroelektrana - tendira p r e m a zatrpavanju nasipnim materijalom (horizontalni strojevi) ili g r a đ e n j u u o k n i m a (vertikalni strojevi). Kod p o d z e m n i h hidroelektrana postavljaju s e strojevi u podz e m n u prostoriju, izvedenu rudarskim m e t o d a m a , po m o g u ć n o s t i u čvrstoj stijeni i s m a l o m količinom konstrukcijskog betona.

^Jj

Strojarnica s nagnutom cijevnom turbinom i ledobranom

©

Hidroelektrana s vertikalnom Kaplan-turbinom, nadzemna gradnja

Pogonska zgrada

03Om 'I Pogonska zgrada sa slobodno stojećom strojarnicom

P o d z e m n i prostor F = 6 7 0 m 2

©

Pogonska zgrada pokrivena nasipom

Hidroelektrana u oknu

(9)

Podzemna hidroelektrana

111

SOLARNA ARHITEKTURA
Ekonomska razmatranja zapravo su potaknula projektante i investitore da potraže alternativnu energiju prema uobičajenim izvorima fosilne energije. Danas se tome pridružuje jednako važna nužnost zaštite okoliša. Energetski ispravnim građenjem može se potreba energije stambene zgrade smanjiti za približno 50% u usporedbi s konvencionalnom izgradnjom. Energetska bilanca zgrada Dobici energije: izvor energije svakoj je zgradi besplatno na raspolaganju. U našem je klimatskom području Sunčevo zračenje ipak toliko slabo da je za grijanje prostorija, pripravljanje tople vode, rasvjetu i pogon kućanskih uređaja potrebna dodatna energija. Gubici energije: najveći gubici energije iz zgrade nastaju gubitkom topline kroz prozore, zidove, stropove i krovove. Razmatranja o energetski ispravnom građenju Potrebna energija za stambenu zgradu može se znatno smanjiti na tri osnovna načina: 1. smanjenjem gubitaka topline, 2. povećanjem korištenja energije Sunčevog zračenja, 3. promišljenim ponašanjem korisnika u svrhu poboljšanja energetske bilance. Osnova za smanjenje gubitaka topline iz zgrade može se dobiti već pri izboru lokacije zgrade. Unutar malog područja neke regije već postoje različiti uvjeti, npr. visinskim položajem zemljišta mijenjaju se prilike vjetra i temperature. Relativno povoljni mikroklimatski uvjeti postoje na južno orijentiranim padinama ako je zemljište na njenoj gornjoj trećini, ali ispod sljemena. Važnu ulogu pri energetski ispravnom građenju ima i oblik zgrade. Fasade zgrade u izravnoj su vezi s vanjskom klimom i predaju vrijednu energiju okolnom zraku. Projektom zgrade treba dati što manju površinu fasada u odnosu na ukupno izgrađeni obujam zgrade. Treba težiti obliku kocke, a idealni je primjer polukugla. Ove teoretske postavke vrijede samo za slobodnostojeće jednoobiteljske kuće.

Hi3«)-i400t;;:;Xf-:-Hi5(X>-i600| MM1400-1500|

11600-1700 ^^^1800-1900

"~"]1700-1800 Prosječan broj sati osunčanja godišnje

©

Sunčane zrake / trajanje osunčanja « = 30

/f đ
./V"
l y i/

\ N

a = 45

N

sV S •-V

x

90

a

= 60

\

%

a = 90

\

V \ NN

Slječan Veljača

Ožujak Travanj

Sviban

Lipanj

Srpanj

Kolov.

Rujan

Listop.

Studen Prosin. Gubici Sunčevog zračenja na ulasku u kuću (primjer)

©

Djelotvorno globalno zračenje pri različitom nagibu a kolektora (prosječne vrijednosti za Njemačku prema mjerenim podacima njemačke meteorološke službe)

Kut upada Sunčevih zraka p (visina Sunca za geografsku širinu 50° sjeverno

(5) W

Svaki pojedini utjecajni faktor treba pažljivo ispitati kako bi se gubici pažljivo ispitati kako bi se gubici Sunčevog zračenja smanjili koliko je moguće

/g\ W

0 v j s n o s t ko|jčine zračenja na neku po vršinu

o kutu upada zraka

•of

\\>

l !
(4)

f

f

I

!

U

I

I

I

|

Godišnji tijek optimalnog nagiba a za Njemačku

©

Oba utjecaja djeluju istovremeno na dvije veličine, promjenu visine i promjenu kuta azimuta

112

Južno orijentirane površine u nagibu 55° do 65° omogućuju najveće iskorištenje Sunčeve energije tijekom hladnih zimskih mjeseci

SOLARNA ARHITEKTURA

-> Q P
Organizacija tlocrta Kad je posrijedi pasivno korištenje Sunčeve energije, toplina se dobiva izravnim zračenjem i akumuliranjem u određenim dijelovima zgrade, npr. zidovima, podu. Iz toga proizlazi logična organizacija tlocrta. Stalno korištene stambene prostorije neka budu orijentirane prema jugu i opremljene velikim prozorima. Korisno je u području za stanovanje i boravak predvidjeti zastakljene prostorije. Za to postoje važni razlozi: 1. proširuje se stambena površina, 2. dobiva se Sunčeva energija, 3. stvara se termička tampon - zona. Manje korištene, hladnije i negrijane prostorije s malom potrebom dnevnog svjetla trebaju se orijentirati prema sjeveru. Te prostorije imaju funkciju tampona između toplog stambenog prostora i hladne vanjske klime. Korištenje Sunčeve energije Korištenje Sunčeve energije može biti aktivno i pasivno. Aktivno korištenje Sunčeve energije znači primjenu tehničkih uređaja, npr. sunčanih kolektora, cijevnih vodova, sabirnih posuda, pumpi itd. za prijenos Sunčeve energije. Za investiciju i održavanje takvog sustava potrebno je mnogo novca. Taj se novac može vratiti samo uštedom troškova energije. U jednoobiteljskim zgradama takvi sustavi nisu ekonomični. Pasivno korištenje Sunčeve energije - znači upotrebu određenih dijelova građevine za akumuliranje topline, npr. zidova, stropova, staklene strukture. Korisni učinak ovog sustava ovisi o određenim čimbenicima, a to su: 1. klimatske okolnosti: srednja mjesečna temperatura, geometrija osunčanja odnosno Sunčevog zračenja, trajanje osunčanja, zračenje energije; 2. način korištenja Sunčeve energije: neposredno korištenje, posredno korištenje; 3. izbor gradiva: sposobnost površinske apsorpcije i sposobnost akumuliranja topline.

Južno orijentirane površine u nagibu od 30° do 60° daju suprotno gornjem dobro iskorištenje energije tijekom prijelaznih razdoblja (to su mjerodavna godišnja doba za optimiziranje osunčanja kuće) Južno orijentirane površine u nagibu 0° do 30° su tipične za korištenje ljetnog Sunca (npr. za kolekotre za grijanje vode za kućanstvo). One su najprikladnije za skupljanje energije difuznog zračenja.

©

Iskorištenje Sunčeve energije ovisno o nagibu

ft

¿t)

Kombinacija različito nagnutih kolektora \ „.»"»i""«,, 1

V
¿A 50% l

f™ ,

1

®

Blago nagnute i kose plohe su prikladne za prikupljanje difuznog zračenja

®

Nasuprot tome vertikalni prozori primaju pri pokrivenom nebu samo do 50% difuznog zračenja

©

Presjek zgrade koja je projektiranja samo za prijam direktnog zračenja (nebo bez oblaka)

Presjek zgrade koja je projektiranja samo za prijam difuznog zračenja (oblačno nebo)

A
(7)

J

Gubici topline i rezlike temperature ovisno o položaju na terenu

©

Direktno korištenje Sunčeve energije kroz zastakljenu površinu

©

Indirektno korištenje Sunčeve energije kroz Trombe-zid

Polovica kocke sa 4 kompaktne jedinice (fT)

1 Razdvojenog ^ Naslagano

®

Optimiranje površine. Gubitak topline opada proprcionalno redukciji površine

Zimski dan. Upadajuće Sunčevo zračenje grije zrak između stakla i Trombe-zida. Otvorenim gornjim i donjim zaklopnicima zrak se u prostoriji kreće i grije.

Zimska noć. Zagrijani zid djeluje u prostoriji kao grijaće tijelo. Zrak između vanjskog ostakljenja i Trombe-zida pri zatvorenim zaklopnicima smanjuje gubitke topline.

113

SOLARNA ARHITEKTURA

Istok

Staklenik: Suptropska vegetacija, prosječna relativna vlažnost zraka 40 - 65%, visok sadržaj kisika, mogućnost upotrebe oko 300 dana u godini

Veliki ventilacijski otvori su važan preduvjet za regulaciju klime u stakleniku tijekom ljetnih mjeseci

©

Uređaj za zaštitu od Sunca postavljeni izvana su učinkoviti jer Sunčevo zračenje ne dopire u prostoriju, ali nisu trajni jer su izloženi vjetru i nevremenu

©

Dogradnje s vanjske strane: zimi osunčane što je više moguće. Nedostatak je eventualno zasjenjenje od susjednih objekata

®

Ljeti zasjeniti koliko je moguće. Lisnatim drvećem, grmljem i slično postiže se ciljana klimatizacija

(5)

Gradska sunčana kuća. Zimski vrtovi za dvije etaže

Arh.. Planungsteam LOG

Otvoreni kamin

(6)

Mogućnost dogradnje ostakljenih dijelova zgrade pri postojećim objektima

©
1 2 3 4

Obiteljska kuća sa staklenikom Arh. Bela Bambek, Aichwald

Funkcija hipokaustičnog zabatnog grijanja

®-®
Dnevni boravak Blagovaonica Staklenik Ulaz 5 Gosti 9 Spavaća soba 13 Gosti 6 Kućna radion. 10 Garderoba 14 Dječja soba 7 Kuhinja 11 Kupaonica 15 Balkon 8 Kamin 12 Ostava

m e t o

M
(If) Tlocrt prizemlja Arh. Berndt (lÖ) Tlocrt kata (li) Presjek - » ® @ Tlocrti 1 Hodnik 2 Kućna tehnika 3 Ostava 4 Podrum 5 Vlažni podrum 6 Dvojna garaža 7 Vjetrobran 8 Predsoblje 9 Dnevni boravak 10 Blagovaonica 11 Kuhinja 12 Prostorija za domaćinstvo 13 Djeca 14 Zimski vrt 15 Akumulacijska površina 16 Spavaonica 17 Balkon Prizemlje

®

Kat

Arh.. Planungsteam LOG

114

SOLARNA ENERGIJA
U kućanstvu treba po osobi oko 1,5 m 2 površine kolektora i oko 100 litara volumena spremnika za vodu - » ® . Jednoobiteljsko kućanstvo sa 4 člana treba za pripremu tople vode kolektor od 30 cijevi sa 3 m 2 površine apsorbera. Kolektor ovisno o osunčanju prikuplja 8,5 - 1 4 , 0 kWh na dan. To je dovoljno da zagrije 200 - 280 litara vode -> © . Svaka solarna instalacija zahtijeva za sada i sustav za grijanje, jer se izravno Sunčevom energijom u dogledno vrijeme ne može grijati.

10 80 90100 Trad. kuća Trad. kuća Niskoener1982 1995 getska kuća Potrebna toplinska energija za toplu i pitku vodu obiteljske stambene zgrade
Zgrada Zgrada - - Zgrada ™ Zgrada s s s s

150

min. termoizolacijom flSOVV/m2) poboljš. termoizolacijom (13QWnf) dobrom termoizolacijom (150W/rrf) vrlo dobrom termoizolacijom (70 W/rrf)

©

Potrošnja energije u domaćinstvu Topla voda 88 litara Hladna voda 28 litara

© P o t r e b a topline i potrošnja goriva u stambenim zgradama ovisno o termoizolaciji Kut nagiba kolektora^

Higijena tijela Pranje, rublje Pranje posuđa Ostalo čišćenje Ukupno

©

53 18 10 7 88

litre litara litara litara litara

Toaleta 201 Piće, kuhanje 4 I Pranje automobila Vrt _4J Ukupno 28 I

Sunčeva energija može se doW / / / / / / / / / / / / / / y > bivati aktivno i pasivno. % Nagib 100 Aktivno dobivanje Sunčeve energije: primjena tehničkih uređaja, npr. sunčani kolektori, cijevni vodovi, sabirni spremnici, pumpe itd. za prijenos Sunčeve energije.
0 ) 20 40 60 Kut nagiba kolektora Apsorber 1
¡ Upravljački

Potrošnja vode u domaćinstvu

Kuća Kolektor

n n
130°-138°

Pasivno dobivanje Sunčeve energije: primjena određenih dijelova građevine za akumuliranje topline, npr. zidovi, stropovi, staklene strukture: korisni učinak tog sustava ovisi o različitim faktorima: 1. klimatske okolnosti - srednja mjesečna temperatura, geometrija osunčanja odnosno Sunčevog zračenja, trajanje osunčanja, zračenje energije; 2. način korištenja Sunčeve energije - neposredno korištenje, posredno korištenje; 3. izbor gradiva - sposobnost površinske apsorpcije i sposobnost akumuliranja topline. Različite tehnologije: 1. Solarna termija: termičko korištenje solarne energije služi se kolektorima. Pojam kolektor znači prikupljanje ili "hvatanje". Solarna termija služi za grijanje vode.

\45°-53° Korištenje sučevog zračenja
^ 1 = kolektor J(-\ 2 = dovod i odvod !s " \ O j 3 = osigur. s o l a m o g postroj. m . 4 = regulator

(s)

Polumjer osunčanja zimi

Apsorber za bazen Cijev izmjenjivača topline Kondenzator Tekućina za prijenos topline •Termo izolacija

^

J

\ ^ '//
V. •

A

Presjek termičke cijevi S ^j)

J //

//

Vakuum - cijevni kolektori Standardna solarna tehika => Niska temperatura potrošne tople vode Grijanje bazena - prostorija Niska temperatura za grijanje prostorija

Termičko iskorištenje solarne energije

^
=>
r

CI'
Pasivna solarna energija iOO

LEn
>

2. Solarna struja: fotovoltaža (PV) neposredna je pretvorba Sunčevog zračenja u istosmjernu električnu struju uz pomoć solarnih ćelija.

Koncentrirani solarni kolektori
P a r a visoke temperature z a tehnološku energiju i električnu energiju

Fotoelektrično iskorištenje solarne energije

<¿á
Solarne ćelije

=>

Električna energija

©

Solarno postrojenje za potrošnu vodu

Solarne tehnike (shematski prikaz)

115

HLADNJAČE

C ä

DIN 4701, 4 7 1 0 Q p Kad je riječ o novogradnjama i prvoj ugradnji, zamjeni ili obnovi vanjskih dijelova postojećih zgrada, ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti prolaza topline iz tablice -» @ (maksimalni koeficijenti toplinske provodljivosti). Treba se držati propisanih debljina termoizolacije. Ako se stropovi ispod neizgrađenih tavana i ispod stropova prostorija koje iznad ili ispod graniče s otvorenim prostorom obnavljaju tako da se: a) krovna obloga (uključivši oplatu) zamjenjuje neposredno ispod krovne obloge, b) oblaže pločama ili pločastim građevnim elementima koji nisu neposredno prigrađeni, vezani žbukom ili lijepljeni, ili c) ugrađuju slojevi termoizolacije, vrijede zahtjevi prema -» @ redak 3. Jačine vjetra Brzina u m/s

1-10 Enscheds K Osnabrück

i Frankfurt ad 0.

; f l \ w ü b e r W""" Ü T *lsipzig\Meissen) v t-n Jf . / »Gera Dresden 7Fulda4 , QhV ^ • > »Plauen

r

»Eger
Bayreuth (.

Saarbrücken Karlsruhe/« Strossburg

• Nürnberg W über 600m ü.NN
Izotermička karta najnižeg dvodnevnog prosjeka temperature Passau z r a k a u ° C ( 1 0 puta u 2 0 godina), razdoblje 1 9 5 1 . - 1 9 7 0 . Sastavila '.^•Salzburg njemačka meteoroloured Offenbach/Main

©
Smjer \vjetra Mjesec^^ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godišnje [2) 3,8 5,1 5,5 5,3 4,7 4,9 5,3 4,5 4,5 4,4 4,8 5,1 4,9 3,8 4,4 4,4 4,1 4,4 4,4 3,7 3,3 3,2 3,1 4,0 4,1 4,0 4,3 3,8 5,0 4,4 4,3 3,7 3,0 3,4 3,0 2,8 3,7 4,0 3,9 4,2 3,9 3,5 3,9 3,6 3,2 2,9 3,4 3,1 3,0 4,0 3,6 3,6 3,9 4,5 3,5 4,2 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,1 4,0 4,9 4,0 5,4 6,4 6,6 6,6 5,7 4,7 5,3 5,3 5,3 5,9 7,7 7,1 6,1 S SI

£? Berchtesgaden š k a s l u ž b a , c e n t r a l n i

0 tišina 1 tihi propuh 2 laki vjetar 3 slabi vjetar 4 umjereni vjetar 5 svježi vjetar 6 jaki vjetar

0 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12

7 vihor 8 olujni vjetar 9 oluja 10 jaka oluja 11 orkanska oluja 12 orkan

12-14 14-17 17-20 20-24 24-30 preko 30

I

JI

J

JZ

Z

SZ

Prosjek Prosjek bez tišine s tišinom vjetra vjetra 4,6 5,2 5,2 5,8 4,9 4,8 6,3 4,4 4,6 4,7 6,7 5,9 5,2 4,6 5,2 5,2 5,8 4,9 4,8 5,3 4,4 4,6 4,7 6,7 5,9 5,2

6,9 6,8 7,0 6,9 6,2 5,5 6,3 6,3 5,7 7,0 8,4 8,1 6,8

6,3 6,7 7,0 7,7 6,3 6,4 7,0 7,0 6,4 6,4 9,1 8,3 6,8

Prosječne brzine vjetra u m/s; zračna luka Frankfurt/Main Smjer \vjetra S SI I

JI
1,3 1,6 1,0 1,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4 1,6 1,2 1,2 1,6

J

JZ

Z

SZ

Mjesec\ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godišnje (3) 1,8 2,9 3,3 3,9 3,1 3,2 3,0 3,0 2,9 2,6 2,1 2,6 3,1 2,3 2,6 3,1 3,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 1,5 2,1 2,6 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 1,7 1,7 2,0 1,6 2,1 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 2,8 3,4 3,0 2,3 2,8 2,6 3,4 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,9 4,2 5,1 4,2 3,7 3,8 3,7 4,1 4,0 4,6 5,4 4,3 4,0 4,4 4,6 4,9 4,8 4,5 4,4 4,2 4,2 4,4 5,1 6,1 4,7 3,6 3,6 3,4 4,0 3,3 3,6 3,2 3,6 3,4 3,4 3,6 5,0 3,6

Prosjek Prosjek bez tišine s tišinom vjetra vjetra 2,5 3,3 3,2 3,9 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 3,0 3,7 4,0 3,3 2,5 3,2 3,2 3,9 3,3 3,0 3,2 2,9 3,0 3,6 3,6 4,0 3,2

Rashladne prostori Pri određivanju potrebne hladnoće za hlađenje prostorija treba uzeti u obzir činjenicu da različita roba zahtijeva određenu temperaturu, vlažnost, izmjenu zraka, trajanje hlađenja odnosno smrzavanja, način skladištenja itd. -» s. 115 Q . Nadalje treba voditi računa o specifičnoj toplini robe, klimi, obilježjima građevine, položaju, toplini od rasvjete i prometu unutar hlađenog prostora. Proračun potrebne hladnoće obuhvaća: 1. rashlađivanje robe koju treba hladiti odnosno zamrznuti (hlađenje do točke smrzavanja - smrzavanje - pothlađivanje) (Q = m cp At). Ako treba robu zamrznuti, mora se na točki smrzavanja oduzeti potrebna količina topline, pa je poslije toga specifična toplina robe manja. Smanjenje vlage iznosi oko 5%; 2. rashlađivanje i sušenje zraka koji struji; 3. dotjecanje topline kroz zidove, stropove, pod; 4. gubitke uslijed prometa (otvaranje vrata), osvjetljenja (prozori), topline od rasvjete, kao i rada pumpi i ventilatora; 5. kondenzaciju vodene pare iz zidova -» s. 123-130. Hlađenje mesa Svježe zaklano meso rashlađuje se u prostoru za prethodno hlađenje pri 280,15K do 281,15K i relativnoj vlažnosti od 85 do 90% tijekom 8 do 10 sati sa 303,15K na 288,15K, zatim u rashladnom prostoru na 275,15K do 281,15K pri relativnoj vlažnosti od 75% tijekom 28 do 30 sati. Hlađenje i skladištenje je odvojeno. Gubitak težine u 7 dana 4-5%. Danas se sve više primjenjuje brzo rashlađivanje u rashladnoj prostoriji bez prethlađenja, gdje se mesu temperatura od 303,15K pri klanju spušta na temperaturu skladištenja od 274,15K, pri izmjeni zraka od 60 do 80 ciklusa / sat i relativnoj vlažnosti od 90 do 95%.

Prosječne brzine vjetra u m/s; Bremerhaven Max. koeficijent prolaza topline W/(m2K)1> 0,60 Minim, zahtijevana debljina termoizolacije bez proračuna 2) 50 mm

Elementi građevine

Vanjski zidovi Prozori Stropovi ispod neizgrađenog tavanskog prostora i stropovi (uklj. kosi krov) koji ograničuju prostoriju prema gore ili dolje u odnosu na zrak izvana Podrumski stropovi i podne ploče, te zidovi i ploče koje graniče s negrijanim prostorijama
11 2)

Dvostruko ili izolacijsko ostakljenje 0,45 80 mm

0,70

40 mm Max. vrijeme skladištenja pri različitim temperaturama i postocima vlažnosti (0 K = 273,15°C) 4 8 12 16

Koeficijent p r o l a z a t o p l i n e m o ž e s e u s t a n o v i t i iz p o d a t a k a o s l o j e v i m a e l e m e n t a g r a đ e v i n e P o d a t a k o debljini o d n o s i s e n a provodljivost t o p l i n e X = 0 , 0 4 W / ( m K ) . A k o s e u g r a đ u j u m a t e r i jali d r u g a č i j i h k o e f i c i j e n a t a provodljivosti t r e b a d e b l j i n e t e r m o i z o l a c i j s k i h s l o j e v a o d g o v a r a j u ć e prilagoditi. U o b i č a j e n i m a t e r i j a l i o d m i n e r a l n e v u n e ili p j e n a s t e s i n t e t i k e m o g u s e r a č u n a t i s k o e f i c i j e n t o m provodljivosti o d 0 , 0 4 W / ( m K ) .

© O g r a n i č e n j e prolaza topline pri prvoj ugradnji, zamjeni i obnovi elemenata građevine

©

V r e m e n s k e jedinice

116

Roba za hlađenje

Temperatura K

Kretanje zraka M. = srednje St. = jako D. = u tami

Relativna Trajanje vlažnost skladištenja zraka u%

HLADNJAČE
HLAĐENJE I SMRZAVANJE MESA -» Q P Proces smrzavanja mijenja stanje i raspodjelu vode u mesu, ali se sastav mesa ne mijenja. Smrzavanje govedine je na 261,15K, svinjetine na 258,15K pri relativnoj vlazi od 90%. Vrijeme smrzavanja: ovčetina, teletina, svinjetina 2 do 4 dana; govedina - stražnja četvrtina 4 dana, prednja četvrtina 3 dana. Ispravno odmrzavanje 3 do 5 dana na 278,15 - 281,15K ponovno uspostavlja stanje svježeg mesa. U novije vrijeme - poglavito u Americi - postupak ubrzanog smrzavanja pri temperaturama od 248,15 do 243,15K i 120 - 1 5 0 izmjena zraka u satu. Prednosti: mali gubitak težine, meso postaje mekše, zamjenjuje se proces dozrijevanja, mali gubitak sokova, velika čvrstoća i održivost nakon otapanja. Trajanje uskladištenja ovisi o temperaturi u skladištu, npr. govedina se na temperaturi od 255,15K može držati 15 mjeseci, pri temperaturi 261,15K 4 mjeseca, pri 263,65K 3 mjeseca. Na kubični metar rashladnog prostora stane 400 do 500 kg ovčetine, 350 do 500 kg svinjetine, 400 do 500 kg govedine, uz normalnu visinu slaganja od 2,5m. Vrsta mesa Govedina Temperatura u skladištu °C -18 -12 - 9,5 -18 -10 - 9,5 -18 -10 -22 -18 -12 - 9,5 -35 -23 -18 -12 Vrijeme skladištenja (mjeseci) 15 4 3 12 2-4 1 51/2 4 do 18 4 do 10 2 preko 12 12 6 3

Pivovara Skladištenje piva Skladišta hmelja Meso Govedina Svinjetina Ovčetina i teletina Iznutrice Smrznuto meso Suho meso, kobasice Divljač i perad Divljač smrznuta Perad svježa Perad smrznuta Riba Ohlađena u ledu Smrznuta, masna riba Smrznuta, nemasna riba Soljena riba Jaja Jaja u hladnjači Maslac, mlijeko, sir Maslac, kratkotraj. sklad. Maslac, trajno skladišt. Sir, meki Skladište sira, Švicarska Povrće Cvjetača Grah, sušen Grašak u mahunama Krastavci, otv. skladištem Krumpir Kiseli kupus Šparoge Špinat Rajčice, zrele Luk Smrznuto povrće Voće Ananas Jabuka, prema sorti Naranče Banane Kruške Jagode Trešnje, ribiz Šljive Ogrozd Grožđe Limun Smrznuto voće i voćni soli Sušeno voće Biljke i cvijeće Jorgovan i đurđice Ruže Rezano cvijeće Krzna i vunena roba Čahure svilene bube, mrtve Krznena roba Vunena roba Kože Kruh, brašno i dr. Kruh, tjestenina Brašno Gotova peciva Skladište za čokoladu Žito, suho Vina i sokovi Rajnsko i mozelsko vino Bordo i burgundac Jabukovača, grožđ. mošt Rakije Razno Restoranske hladnjače Izložbene vitrine Skladište za dimljene proizvode (krzna) Konzervator jestivog leda Umjetno klizalište Led na umjet, klizalištu Mrtvačnica, pretinci Knjige u knjižnicama

274,15-274,65 M. 273,15-271,15 M. 272,65-273,65 M. 271,15-272,15 M. 274,15-272,15 M. 273,15-274,15 M. 258,15-255,15 D. 283,15-274,15 M. 265,15-263,15 272,15-273,65 258,15-255,15 M. M. M. D.

90 75 80-85 80-85 80-85 75-85 85-90 75-80 85-90 80-85 85-90

-

6 mjeseci 15 dana 15 dana 15 dana 3 dana 10 mjeseci 6 mjeseci 9 mjeseci 8 dana 4-10 mjes.

273,15-274,15 250,15-245,15 253,15 271,15 272,65-273,65

-

D. D. M. St.

100 90-95 90-95 85-95 75-85 pr. pakiranju 75-80 80-85 80-85 70 90 70-75 85-90 85 85-90
-

5-10 dana 8 mjeseci 12 mjeseci 10 mjeseci 8-10 mjes.

272,15-277,15 263,15-259,15 275,15-277,15 274,65-277,15 272,15-273,15 278,15-280,15 273,15 273,15-277,15 276,15-279,15 276,15 273,65-274,15 272,15-272,65 273,15-274,15 271,15-270,65 250,15-255,15 277,15 272,15-276,15 273,15-275,15 284,65 271,15-275,15 272,15-274,15 273,15-274,15 273,15-275,65 273,15-274,15 272,65-275,15 275,15-278,15 250,15-255,15 272,15-277,15 269,15-266,15 272,15-270,15 275,15 258,15-253,15 275,15-271,15 275,15-278,15 274,15-275,15 281,15-283,15 275,15-277,15 279,15-281,15 277,15-279,15 280,15 279,15-284,15 283,15-284,15 273,15-274,15 276,15 275,15 279,15-281,15 283,15-276,15 265,15-261,15 288,15 268,15 268,15 291,15-297,15

St. M. D. M. M. M.
-

do 6 tjedana 12 mjeseci 2-6 mjes. 4-12 mjes. 4 tjedna 9-12 mjes. 1-2 tjedna 1-2 tjedna 6-9 mjes. 6-9 mjes. 4 tjedna 8-10 dana 10-14 dana 6-8 mjes. 6-12 mjes. 2-4 tjed. 3-10 tjed. 1-2 mjes 3 tjedna 1-8 mjes. 2-3 tjed. 2-4 tjed. 5-6 tjed. 2-6 tjed. 3-6 mjes. 1-2 mjes. 6-12 mjes. 9-12 mjes.
-

M.
-

Svinjetina

M. St.
-

85-90 90 80-90 75-80
-

Svinjski but Kokoši

-

M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.
-

85 90-95 85 85 90-95 90 90 85 85-90 80-85 80-85
-

Puran

(Í2)

Temperatura i trajanje skladištenja

70-75 80 90 85
-

M.
-

M.
-

-

90 80 95
-

Hlađenje ribe Svježa riba može se na ledu pri 272,15K i relativnoj vlazi od 90 do 100% održati svježom do 7 dana. Dulje vrijeme skladištenja postiže se upotrebom baktericidnog leda (kalcijev hipoklorit ili kaporit). Za dulje skladištenje potrebno je ubrzano smrzavati na 248,15 233,15K, po mogućnosti glazirati slatkom vodom da se spriječi pristup zraka i isušivanje. Sanduci za ribu 90x50x34 = oko 150kg. Hlađenje maslaca Rok skladištenja: pri temperaturi 265,15K 3 do 4 mjeseca, na 258,15 - 252,15K: 6 do 8 mjeseci, pri 252,15K i niže: 12 mjeseci. Relativna vlažnost zraka 85-90%. Posuda za maslac visine 600 mm, 0 350 do 450 mm, težina 50 do 60 kg. Hlađenje voća i povrća Važno: odmah prethladiti jer sniženje temperature na 281,15K dovodi do 50-postotnog usporenja dozrijevanja. Rok skladištenja: ovisi o svojstvima zraka (temperatura, relativna vlažnost, kretanje), vrste, zrelosti, sastava tla, gnojenja, klime, transporta, prethlađenja itd.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80-85
-

-

-

-

-

-

M. D.

55-65

©

Povoljni uvjeti skladištenja hlađene robe (273,15 K = 0°C)

117

HLADNJAČE
Hlađenje jaja Hlađena su jaja ona koja su uskladištena u prostoriju kojoj se umjetno temperatura održava ispod +8°C. Ona moraju biti označena kao "hlađena jaja". Pri izlazu iz hladnjače moraju se u prostoriji s klimatiziranim zrakom zagrijati ako je vanjska temperatura iznad 5°C viša od one u hladnjači, kako bi se spriječilo znojenje. Površina prostorije za zagrijavanje približno je 12% površine hladnjače. Vrijeme zagrijavanja za četvrtine sanduka je oko 10 sati, a za polovice i cijele sanduke 18 do 24 sata. Slaganje četvrtina kutija u prostoriji za zagrijavanje: oko 5000 do 6000 jaja (oko 400 kg bruto) na četvorni metar. Sanduci za 500 jaja dugi su 92 cm, široki 48 cm i visoki 18 cm; za 122 tuceta = 1440 komada 175 x 53 x 25 cm. Računa se 10-13 sanduka za po 30 tuceta na kubični metar rashladnog prostora; jaje teži 50-60 grama, pa u kubični metar prostora stane 180-220kg jaja. Za 10000 jaja treba neto 2,8 m 3 rashladnog prostora. 2 milijuna jaja = 15 vagona. Za izvoz treba jaja, obložena drvenom vunom, pakirati u sanduke u koje stane 1440 komada. Bruto težina 80-105kg; kod egipatskih jaja 70-87kg. Tara, tj. težina praznog sanduka i drvene vune iznosi 1618kg. 1 vagon sadrži 100 polueksport sanduka = 144000 jaja ili 400 izgubljenih sanduka po 360 komada. Njemački uobičajeni sanduci za 360 jaja dugački su 66cm, široki 31,6 cm i visoki 36,1 cm (tzv. izgubljeni sanduci). Središnja pregrada omogućuje rastavljanje sanduka u dva dijela. Ulošci su od kartona, a sanduci od suhe jelovine; borovina nije pogodna. Ako se 7 sanduka slaže jedan na drugi, stane na četvorni metar neto 10 11000 jaja. Suh zrak od 75% u nepropusnom pakiranju, kockaste kutije sa 360 komada u kartonskim pregradama. Ako su jaja izložena zraku, može relativna vlažnost iznositi 83-85%. Vlažnost se regulira rashlađivanjem ili zagrijavanjem zraka u tlačnom kanalu. Gubitak težine pri hladnom skladištenju u prvim je mjesecima veći nego kasnije. Nakon 7 mjeseci gubitak je 3 do 4,5%. Jaja se mogu konzervirati i u plinu od 88% C 0 2 i 12% N prema Lescarde-Everaertu. Autoklavi se pune plinom u prostoriji na 0°C. Tako se održava prirodno stanje jaja. Važna je jednolikost temperature i vlažnosti. Često se u hladnjače za jaja dodaje ozon. Tijekom skladištenja potrebna količina hladnoće po četvornom metru tlocrtne površine iznosi 3300-5000 kJ/dan; tijekom punjenja više. Jaja se skladište od travnja / svibnja do listopada / studenog. Hlađenje i smrzavanje divljači i peradi Visokoj divljači (jelen, srna, divlja svinja) treba prije smrzavanja odstraniti iznutrice, što za sitnu divljač (zec, kunić, pernata divljač) nije potrebno. Sva se divljač smrzava s krznom odnosno perjem. Pri smrzavanju divljač treba slobodno visjeti, a kad se skladišti treba je naslagati na podnu rešetku. Zrak pri smrzavanju intenzivno struji, a tijekom skladištenja to je strujanje slabo. Na četvorni metar površine poda i uz visinu slaganja od 3 m može se složiti oko 20 srna, 710 jelena ili 100 zečeva. Relativna je vlažnost pri -12°C oko 85%. Domaću perad ne treba smrzavati i skladištiti uz divljač jer zbog svog sadržaja masti treba niže temperature i ne podnosi miris divljači. Perad se hladi na 0°C i 80 do 85% relativne vlažnosti tako da visi na stalci ma, ili u ledenoj vodi oko 7 dana; skladišti se pri 0°C i 85% relativne vlažnosti. Smrzavanje je pri temperaturi otprilike od - 3 0 do —35°C, a skladištenje pri otprilike -25°C i 8 5 - 9 0 % relativne vlažnosti. Za smrzavanje kokoši treba oko 4 sata uz brzinu strujanja zraka od 2 do 3 m/s. Duboko smrzavanje provodi se prema postupku Cryovaca i perad se pakira u plastične vakuumirane vrećice. Pilići se smrznu za 2-3 sata. Rok je skladištenja pri -18°C oko 8 mjeseci. Da se ne bi užegla, treba perad umotati u polietilensku foliju koja ne propušta vodenu paru. -»O D Pivovare Skladištenje slada: +8 do +10°C. Potrebna količina hladnoće po m 2 tlocrta je 5000 - 6300kJ/dan. Podrum za vrenje: vrijeme vrenja 8 do 10 dana pri +3,5 do +6°C Potrebna količina hladnoće je po četvornom metru tlocrtne površine 4200-5000kJ/dan. Za hlađenje kace količina hladnoće za vrenje treba biti 500 do 630kJ po hektolitru mješavine slada na dan. Skladišni podrum: - 1 °C do +1,5°C Potrebna je količina hladnoće oko 20-25 W m 3 , za prazni prostor, odnosno 2,5-3kcal/sat po hektolitru kapaciteta skladišta. Instalirana je rashladna snaga oko 2,1 do 2,3Whl prosječno godišnje. Hlađenje prostorija općenito Postrojenje za hlađenje, radi mogućih zaliha i sigurnosti, izvodi se veće od proračunane potrebe. Pretpostavlja se da je pogonsko vrijeme pri tome 16-20 sati dnevno; u pojedinim slučajevima i kraće, npr. zbog iskorištenja povoljnije cijene struje. U rashladnim prostorijama za meso instalirana snaga ne treba biti prevelika, kako bi i pri smanjenoj potrebi količine hladnoće bilo osigurano dovoljno vrijeme pogona i potrebno prozračivanje prostorije. Za rashladne prostorije malog obrtništva, s temperaturama +2°/ +4°C i obrta robe oko 50 kg/m 2 /dan može sljedeća tablica dati podatke za određivanje potrebne količine hlađenja i instalirane snage postrojenja: Tlocrtna površina prostorije m2 5 10 15 20 25 30 Potrebna količina hlađenja kJ/Tag 50000 82000 111300 138600 163800 187000 Snaga postrojenja za hlađenje W 870 1400 1900 2400 2850 3250

Dalje se može približno računati: rashladni prostor pri višekatnom načinu građenja 5000-8400 kJ/dan/m 2 . Skladište smrznute robe u prizemnom objektu 1050-1 700 kJ/dan/m 3 Količina mesa, obješenog u hladnjači, po m2 tlocrtne površine i računajući 15-20% za prolaze: ovce 50-200 kg (5-6 komada), svinje 250-300 kg (3-3 1/2 cijele, 6 - 7 polovica), goveda 350 kg ( 4 - 5 goveđih četvrtina) Po dužinskom metru može se objesiti na niske trake: 5 svinjskih polovica ili 3 goveđe četvrtine ili 2-3 teleta. Osovinski razmak cijevi niske trake: oko 0,65 m; visina do osi cijevi 2,3-2,5 m. Međusobni razmak visokih traka 1,2-1,5 m uz slobodni prolaz; visina do cijevi 3,3-3,5 m. Po dužinskom metru visoke trake može visjeti 1-1,5 govedo (2-3 polovice), ovisno o veličini. Približna potrebna količina hladnoće pri hlađenju mesa: prostorije za brzo hlađenje 21000-31500 kJ/m 2 na dan prostorije za najbrže moguće hlađenje oko 4200 kJ/m 2 sat Skladišni prostor za smrznuto meso Količina po kubičnom metru prostorije: smrznute ovce 400-500 kg smrznute svinje 350-500 kg smrznuta goveda 400-500 kg Normalna visina slaganja: 2,5 m Masti se pod utjecajem svjetla i kisika s vremenom užegnu, pa je ograničen rok skladištenja. Prostor za salamurenje mesa: temperatura +6° do 8°C Potrebna količina hladnoće 4200-5000 kJ/dan Slana voda u bačvama za salamurenje privlači vlagu iz zraka. Željeznički vagon tovarnog kapaciteta 15000 kg prihvaća oko 170 visećih svinjskih polovica na površini poda od 21,8 m 2 .

118

Kretanje zraka nastaje z b o g razlike u tlaku, o d n o s n o p o r e m e ć a j u r a v n o t e ž e koju u z r o k u j u :

TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA
DIN 1 946 -> W Informacije: Središnji savez za sanitarije, grijanje i klimu, Rathausallee 6, St. Augustin Opće smjernice za projektiranje uređaja za klimatizaciju i ventilaciju DIN 1946 Vlažnost zraka u prostoriji: za osjećaj ugodnosti gornja je granica vlažnosti zraka 11,5g vode po kilogramu suhog zraka. Ne treba prekoračiti 65% relativnu vlažnost! Najmanje strujanje vanjskog zraka po osobi u kinodvorani, svečanoj dvorani, čitaonici, sajamskim halama, prodavaonici, muzeju, sportskoj dvorani jest 20 m 3 /satu, u uredu, kantini, sobi za sastanke, prostoriji za odmor, predavaonici, hotelskoj sobi to je 30 m 3 /satu, u restoranu 40 m 3 /satu, a u velikom zajedničkom uredskom prostoru to iznosi 50 m 3 /satu.
Dovod svježeg zraka_ Ventilator Okno za izbacivanje produkata sagorijevanja i svježeg zraka Ventilator odvoda Mreža dovoda

1. temperaturne razlike 2. prirodni vjetar 3. rad ventilatora

"Prirodna ventilacija" prozori, vrata, ventilacijska okna; "Prisilna ventilacija", uređaji za do vod i odvod zraka, klima uređaji

©

Raščlamba tehnike ventiliranja

Ventilacijski se uređaji postavljaju s ciljem da se postigne tražena klima u prostoriji. Za to mora, ovisno o zahtjevima, biti ispunjeno sljedeće: a) ukloniti onečišćenosti zraka iz prostorija - neugodne mirise, štetne i suvišne tvari; b) odstraniti primjetna toplinska opterećenja iz prostorija - opterećenja uslijed grijanja ili hlađenja; c) odstraniti latentna toplinska opterećenja iz prostorija - entalpijska strujanja od opterećenja vlaženjem ili sušenjem; d) održavati zaštitni tlak - održavati tlak u zgradama koji štiti od neželjene izmjene zraka. Većina uvjeta pod a) ispunit će se uobičajenim stalnim obnavljanjem zraka (provjetravanje) ili pogodnom obradom zraka (filtriranje). Uvjeti pod b) i c) najčešće se postižu pogodnom termodinamičkom obradom zraka, u ograničenoj mjeri također obnavljanjem zraka. Uvjeti pod d) bit će zadovoljeni dovođenjem i odvođenjem zračne mase pomoću različitih strojeva. 1. Prirodno provjetravanje Spontano provjetravanje kroz zidove zbog vjetra je manje nego kroz spojeve prozora, vrata i kutija za rolete. "S obzirom na pojačane zahtjeve za toplinskom zaštitom zgrada, u nekim slučajevima provjetravanje zbog slabog brtvljenja prozora i vrata nije dovoljno jer koeficijent propusnosti spojeva kod današnjih konstrukcija prozora obično iznosi
> 0

(5)

Shematski prikaz instalacije s dvostrukim strujanjem plina

20

21

22

23 v 24

25

26

27

28

29

30

°C

32

(cT)

Područje ugodne temperature zraka u prostoriji

Vanjska temp.U

-

Krivulja vrijedi za: - s t u p a n j aktivnosti 1 - o s r e d n j a odjevenost -temperatura zraka približno jednaka temperaturi površina koje zatvaraju prostoriju Osim toga se pretpostavlja: - d o v o đ e n j e zraka vrtložnim miješanjem - a r i t m . sredina na jednom mjestu tijekom mjerenja kroz min. 2s - a n e m o m e t a r s vremenskom konstantom od max 2s i cos - k a r a k teristikom u oba smjera strujanja Dopušteno je: -kratkotrajne vršne brzine koje mogu i višestruko premašiti aritm. sred. vrijednost -prekoračenje dopuštenih brzina zraka do 10% na max 10% mjernih mjesta Nije dopušteno: 2 7 -prekoračenje brzine dulje od 1 min. koje nastaju npr. uslijed nestacionarne regulacije

, i =

m?

.

h m (da Pa) 2/3 To je razlog što u stanogradnji može biti potrebno kontrolirano provjetravanje stanova mehaničkim uređajima za dovođenje i odvođenje zraka, eventualno i uz povrat topline". Provjetravanje kroz prozore s. 181 0 - ( § ) općenito zadovoljava za stambene prostorije. Povoljni su vertikalno klizni prozori, kod kojih vanjski zrak dolje ulazi a zrak iznutra gore izlazi. Intenzivno provjetravanje postiže se "...uređajima za provjetravanje prema DIN-u 18017 za kupaonice i zahode bez prozora, kao i odvođenje zraka kroz okna, pri čemu treba osigurati zadovoljavajući ulaz svježega zraka kroz za to predviđene elemente ili nebrtvljene prozore. Treba također paziti i na to da ulaz vanjskoga zraka ne izaziva propuh". Ugradnja zidnih ventilacijskih otvora za dovod i odvod zraka može zimi uzrokovati propuh. Bolje su rješenje mehanički uređaji za provjetravanje (provjetravanje stanova, DIN 1946).
22 23 24 25 26 °C — T e m p e r a t u r a z r a k a u prostoriji to

(7)

Krivulja dopuštene gornje granice ugodnih brzina kretanja zraka u prostoriji
Odvod z r a k a iz ^prostorije Skala boja: vanjski zrak dovod zraka odvod zraka kretanje zraka mješoviti zrak zelena zelena žuta žuta naranč.

KDovod vanjskog zraka Komora za I miješanje

1

sr

(r

:

r

«

(?)

Shema klimauređaja

119

TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA
DIN 1 946 -> Q P Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju imaju najčešće sljedeće stupnjeve obrade zraka: 1. Filtriranje Čišćenje zraka od krupne prašine (krupnoća zrna 5-50): a) nauljenje metalne filtarske ploče s okvirom ili automatski okretni filtri. Naročito za ozračivanje industrijskih prostorija. Nedostatak: sa zrakom ulazi i raspršeno ulje. b) suhi slojeviti filtri od tekstilnih ili staklenih vlakana u metalnom okviru, ne mogu se obnoviti, javljaju se i kao namotani trakasti filtri s automatskim čišćenjem. Fino čišćenje, odnosno uklanjanje čađe: c) elektrostatički zračni filtri. Prašina se ionizira i pada (ruši) na negativno nabijene metalne ploče. Vrlo mali otpor zraka. Nedostaci: veliki prostori za filtre, čišćenje toplom vodom. d) Fino filtriranje kroz filtarske medije od papira ili staklenih vlakana. Prednost: jeftino u nabavi, nema korozije zbog agresivnog zraka, veća sigurnost pogona. Nedostaci: veći otpor zraka nego kod elektrofiltara, u porastu s porastom prljavštine, stoga nastaju smetnje u bilanci zraka. e) Pranje zraka uklanja prašinu, aerosole i pare kiselina, ali ne i čađu, pa se ne preporučuje za područja gdje se mnogo loži uljem. sredstvima za hlađenje Frigen 12 ili Frigen 22 (F12, F22) itd. Ako je uređaj za hlađenje smješten neposredno do klimatizacijske centrale, moguće je isparavanje sredstva za hlađenje u odjelu za hlađenje centrale. Sredstvo za hlađenje koje sadrži FCKW zabranjeno je od 1995. godine. c) Kod većih postrojenja hlađenje se vode koja cirkulira u zatvorenom toku obavlja pumpanjem. Prednost: rashladna centrala može biti na mjestu gdje buka i vibracije ne smetaju. Vrlo siguran pogon. Danas su uobičajeni kompletni sustavi za hlađenje vode i postrojenja za klimatizaciju. v Za velike centrale za hlađenje: d) Stlačivanje sredstva za hlađenje u hermetičnom turbokompresoru (kompleti strojeva s kompresorom, rashlađivačem vode i kondenzatorom), malo vibracija, vrlo tiho. e) Apsorpcijski uređaji za hlađenje litijevim bromidom i vodom. Isparavanjem vode oduzima se toplina vodi za hlađenje; litijev bromid apsorbira vodenu paru i u kružnom je procesu opet ispušta; vodena se para kondenzira i vraća u proces isparavanja. Vrlo tihi uređaj bez vibracija, malih dimenzija. f) Hlađenje mlazom pare: mlazom pare velike brzine u jednoj se posudi stvara podtlak. Cirkulirajuća voda pretvara se u paru i maglu pri čemu se hladi. Hladna voda dovodi se u uređaje za hlađenje zraka klimatizacijskog postrojenja. Ovaj se način hlađenja primjenjuje u industrijskim objektima. Kod svih mehaničkih uređaja za hlađenje treba odvoditi kondenzatorsku toplinu. Za to stoje na raspolaganju: vodom hlađeni kondenzatori (voda iz zdenca ili vodovoda) ili zrakom hlađeni kondenzatori. Za vodeno hlađenje treba dopuštenje vodnogospodarskih vlasti. Osim toga treba pažljivo provjeriti nije li voda agresivna, jer bi se kondenzatori mogli oštetiti. Ako se rabi morska voda, moraju kondenzatori biti otporni na tu vodu (povišeni troškovi). Za vodu koja cirkulira potreban je rashladni toranj. U njemu se voda rasprskava sapnicama, teče preko rastresitih slojeva kroz koje se tlači zrak (hlađenje isparavanjem). Rashladne tornjeve, treba zbog buke smjestiti podalje od zgrada, ili još bolje na krovove zgrada. Isto vrijedi za zrakom hlađene kondenzatore.

Filtarska klasa EU 1 EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU 91>
1)

Prosječni stupanj filtriranja u odnosu na sintetičnu prašinu u %
Am<

Prosječni stupanj učinka Em u odnosu prema atmosferskoj prašini u %
-

65

65<Am<80 80<An<90 90
<Am
-

-

40 < £ m < 60 60 < £ m < 80 80 < £ m < 90 90 < £ m < 95 95 < £ m

-

Filtri za zrak s visokim prosječnim stupnjem učinka mogu se već izjednačiti s klasom za filtre lebdećih čestica prema DIN 24185 (T) Filtri za zrak se prema DIN 24185 dijele na filtarske klase

2. Zagrijavanje zraka a) Kod jednostavnih uređaja za loženje krutim gorivima ograničena je mogućnost reguliranja. b) Uređaji zagrijani električnom strujom, zemnim plinom ili loživim uljem. Dobra mogućnost reguliranja. c) Zagrijavanje parom niskog tlaka, toplom ili vrelom vodom. Rebrasti radijatori od pocinčanog čelika, bakrene cijevi, bakrene ili aluminijske lamele. Dobro i jednostavno reguliranje; neovisno o dimnjacima. 3. Hlađenje zraka Načelno za industriju ako se kroz čitavu godinu mora održavati stalna temperatura i vlažnost; za poslovne i trgovačke zgrade, kazališta i kinodvorane ljeti. a) Hlađenje zraka vodom iz gradskog vodovoda ili iz zdenaca, ako je temperatura zdenčane vode do 13°C. Zdenčanu vodu treba radi održavanja razine podzemne vode vratiti procjeđivanjem. Hlađenje vodom iz vodovoda u većini je gradova zabranjeno, a nije ni ekonomično zbog visoke cijene vode. Za zdenčane uređaje treba dozvola nadležnih vodnogospodarskih tijela. b) Kompresorski uređaji za hlađenje prema U W - VBG - 20: rashladni uređaji, kondicioniranje zraka DIN 1946 neotrovnim

4. Filtriranje, vlaženje, hlađenje isparavanjem Uređaji za filtriranje zraka ovlažuju suviše suh zrak ako su ispravno regulirani, a pritom ga do određene mjere i pročišćuju. Zasićenjem, tj. povišenjem apsolutne količine vode u zraku, dolazi do "hlađenja isparavanjem" (jeftina mogućnost hlađenja za industrijska klimatizacijska postrojenja u predjelima s malom vlažnošću atmosfere). U filtru se pomoću crpki i sapnica voda pretvara u finu maglu. Izvodi se od pocinčanog željeznog lima ili vodonepropusnog zida odnosno betona. Homogenizatori zraka odnosno limeni odbojnici sprečavaju prolaz vode u klimatizacijsku komoru. Ostali uređaji za vlaženje: a) posude za isparavanje na radijatorima ili raspršivači; b) središnji uređaji s parom ili električno grijane posude za isparavanje. Nedostatak: ovapnjenje; c) pokretni raspršivači (aerosolni uređaji) prikladni su samo za male količine zraka.

120

U visokogradnji treba uzeti u obzir zaštitu od buke. Širina i visina (svijetle mjere) centrala za industrijske i komforne urProhodna rešetka za dovod i odvod zraka s kutijom za prašinu do 20000 m 3 /sat zraka 2 0 . Skretanje oko uglova treba zaobliti -> DIN 24147.Parapetna ploča -Obloga 'Rešetka za razmak ® Primjer izvedbe visokotlačnog klimatizacijskog postrojenja (sustav LTG). b.0 m 3. d. bolje keramika.5-3m. ožbukani. ploče od tvrdih vlakana ili lima. Posebna je klimatizacijska zona područje uz fasade (uređaji s velikom brzinom). Presjek kanala mora biti dovoljno velik za čišćenje (prljavština onečišćuje zrak). dobar pristup. Prigušivači buke U zračnim kanalima prigušivači buke sprečavaju prijenos buke od centrale prema klimatiziranim prostorijama. s odnosom stranica do 1:3. Ventilatori Radijalni i aksijalni ventilatori. ovisno o prigušenju.0 m ] 4. Dodatno opterećenje poda od strojeva 750 do 1 500 kg/m 2 + težina zidova zračnih komora. s premazom koji se može prati. Korisni učinak prikladnih ventilatora ovisno o nanqjeni iznosi 80-90%. Kanali i zračni ispusti odnosno ulazi: od pocinčanog željeznog lima. a iznad te vrijednosti aksijalni je ventilator glasniji. Prostorije za uređaje trebaju biti blizu klimatiziranih prostorija ako je to akustički prihvatljivo. Prostorije za uređaje Građevinski i sigurnosno . Klimatizacijski uređaji za velike uredske prostorije Svrhovito je velike prostorije klimatizirati pomoću više uređaja. Potrebno je redovito održavanje. Otvori na stropu za dovod i odvod zraka tehnički su ispravno rješenje. f . s ispunom od mineralne vune. izbjegavati akumuliranje topline.5 do 2m za montažu i popravke. Izvedba u kulisama od vatrootpornih materijala. smjer strujanja horizontalan i vertikalan.5 m l 4. Ispust zraka odlučujuće određuje raspodjelu zraka u prostoriji.za ručno opsluživanje X X >i (T) V -1 J. Planiranje uređaja za ventilaciju i klimatizaciju treba uključiti već u idejni projekt jer znatno utječu na projekt i konstrukciju zgrade. Do ukupnog radnog pritiska od približno 40 mm VS imaju obje vrste istu jačinu buke.tehnički zahtjevi VDI 3803. 24151-53. ali moraju se moći lako čistiti. Odvodnja poda u svim komorama. ne postavljaju se na prohodne dijelove poda (izuzetak industrijske građevine i EDV prostorije). kinodvorane i predavaonice treba omogućiti da zrak dolazi ispod sjedala. Kod velikih postrojenja klimatizacijska centrala i prostor za distribuciju grijanja imaju zajednički hodnik za opsluživanje i prostoriju za središnju upravljačku ploču. najprikladniji su od lima s pečenim lakom -> 0 .0 m 3. Rešetke za dovod i odvod zraka. c. 7. Duljina za jednostavne industrijske ^2^ Ventilacijski otvori: a . Na vanjskim zidovima treba biti termoizolacija i parna brana da se spriječe oštećenja od kondenzata. Rešetke za dovod zraka s usmjerivačem strujanja TT i © Zračni kanal s rutom za osvjetljenje Rešetka za dovod i odvod zraka F E1 klimatizacijske uređaje za komforne uređaje za centralu iz koje se odvodi zrak eđaje: oko 12 m oko 16-22 m oko 4 .TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA DIN 1946 5. Duljina u smjeru strujanja zraka 1. d . Vođenje zraka ovisi o obliku i namjeni prostorije. Postoje li visoki zahtjevi glede buke i vibracija.( 5 ) Uvođenje zraka u uredske prostorije treba biti po mogućnosti kroz prozor (najjače hlađenje odnosno grijanje). ispust sisanjem na strani hodnika. Zidani ili betonirani kanali ekonomičniji su od limenih za velike podne ili kose kanale.za tamne komore. 24191.0 m J komorne centrale 6. Za kazališta. Tome treba dodati prolaz 1.7 0 0 0 0 m 3 /sat širina x visina 3. Na uskim i dugim tlocrtnim površinama mogu se komore pravilno poredati jedna do druge. a kanali od sintetike za agresivne plinovite medije. Salonitni kanali (bez azbesta) prikladni su za vlažni zrak bez kiselina. 24163. mTTTTT r P & & K v s N U l i / \ Q Q 8. npr. QP VDI 2081 "Smanjenje buke kod RTL . prema DIN 4740. a posebna je zona i unutarnje područje zgrade. Najprikladniji je kvadratičan ili kružni presjek. slivnici sa sifonima protiv mirisa ili s hermetičkim poklopcima koji se mogu skinuti. Unutrašnjost treba glatko ožbukati i nanijeti presvlaku koja se može prati. primjena naročito u industrijskim građevinama.75 m 4. nehrđajućeg čelika vatrootpornih iverica i si. Potrebni prostor za klimatizacijske centrale bitno ovisi o zahtjevima za filtriranje zraka i prigušenje buke.4 0 0 0 0 m 3 /sat 4 0 . Kanali za dovod zraka prigušuju se malom masom.sami se otvaraju. rješenje je "kuća u kući". a isisava se na stropu. Voditi računa o protupožarnim zahtjevima koji se odnose na ventilacijske uređaje. 24167. Za centrale iznad drugih prostorija treba predvidjeti vodonepropusni pod. Zidovi zidani. a može biti i pravokutan.uređaja DIN 4109". Podni kanali za odvod zraka moraju imati brtvljene ispuste za vodu i dovoljan broj otvora za čišćenje. Zidani kanali bolje prigušuju zvuk nego betonirani.6 m. uređaji niskotlačni ili s visokim brzinama -> @ Topla voda (dovod) Topla voda (odvod) Nosivi stup . upravna zarada Dvckerhoff Zement AG 121 . Za izolaciju od vibracija primjenjuju se specijalni temelji s amortizerima. e • nepokretni.

Vanjski zrak se čisti predfiltrima i finim filtrima. Uređaji za ventiliranje kuhinja Velike kuhinje VDI 2052 ->• i s. dakle najveća širina zgrade ako nema unutarnjeg uređaja je 2x6 = 12 m + hodnik. općenito A Proizvođač vodene pare X M Armatura. Visokotlačni vodovi zraka. za 14-katni- TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA tu cu jedna centrala u podrumu i jedna na krovu. Nije li tako. Ispod svakog prozora smješten je klimatizacijski konvektor (injektivni uređaj) s posebnim sapnicama za ispuštanje zraka i izmjenu topline. Kubični metar vode prenosi oko 3450 puta više topline nego kubični metar zraka. Vertikalni vod zraka za zgrade do 7 katova 0175-225mm. treba dodatni unutarnji uređaj za hlađenje. Najveća dubina prostorije za visokotlačne klimatizacijske uređaje približno je 6 m. Kod još viših zgrada treba za svakih 7-10 katova predvidjeti instalacijsku etažu za uređaje grijanja i klimatizacije. 458-459. bez vibracija. kondenzator. u protivnom pogon za hlađenje nije ekonomičan i stvara se kondenzat na uređajima uz prozore (rashladne se površine prljaju). idealne prilike za strujanje. Isisavanje zraka provodi se iza ugrađenih ormara na hodnik. sušenje zraka ^4) Mješač (zraka). odnosno u odzračni kanal na hodniku ili kroz sanitarne prostorije. Manja količina zraka omogućuje primjenu manjih centrala odnosno besprijekorno kondicioniranje zraka. filtar za pročišćavanje sekundarnog zraka (cirkulacija zraka DIN 1946). Kod visokotlačnih uređaja nema cirkulacije zraka jer je količina zraka već reducirana na mjeru koja je potrebna za besprijekorna svojstva kondicioniranog zraka. grijač zraka © R e g u l a t o r količine strujanja. npr. općenito ^J^ ^2) Prigušivač zvuka. općenito ¿ © p Posuda općenito. . ekspanzijska jedinica Ventilatorski konvektor. zrak odlazi iz susjednih prostorija pa njihova grijaća tijela treba odgovarajuće povećano dimenzionirati.postrojenje (sustav LTG) ® < D © Ventilator. temperatura hladne vode ljeti ne smije biti ispod 15-16°C. Potrebno je lokalno loženje i izolacijsko ostakljenje. Opći zahtjevi: 1. Gornje dijelove zidova i strop treba ožbukati porozno (nikako uljena boja). općenito Pumpa za tekućine. Bez cirkulacijskog provjetravanja. općenito A Pretvarač vodene pare ~ Izmjenjivač topline s 23) križanjem tokova materijala _ Izmjenjivač topline bez 24) križanja tokova materijala Stroj za grijanje i hlađenje općenito NJ Povratna armatura. Sekundarni zrak rAJ Injektorski aparat I Grijanje Visokotlačno klima . Klimatizacijski konvektori. općenito Armatura sa sigurnosnom funkcijom Separator općenito ^5) Prolaz ulaznog zraka Ispravljač strujanja n6) Prolaz izlaznog zraka Zaštitna rešetka od atmosferilija IX! O Armatura s ručnim upravljanjem Komora za miješanje. 4. naizmjenično nosivi stup i instalacijski stup s mrežom cijevi za zrak i vodu. Visina 3-5 m. Kod osovinskih razmaka prozora od 1. općenito i Filtar općenito i ^10) Zračni vod. općenito Regulator. jačina buke š 30 do 33 fona. izmjenjivač topline mora i bez ventilacije biti u stanju održavati sobnu temperaturu u svim vremenskim prilikama. ili instalacijska etaža na sredini visine zgrade. štednjake i friteze treba grupirati i iznad toga staviti odvod zraka s filtrom za masnoće. općenito Kotao za vodu Protočni regulacijski ventil (prigušni ventil) © © © © © © 122 Uređaj za vlaženje. po mogućnosti kružnog presjeka. DIN 4109 2. mjerno mjesto Toranj za hlađenje općenito 0 Grafički simboli tehnike kondicioniranja zraka DIN 1 946 T 1 . Čitava je zgrada pod laganim pretlakom. općenito Razdjelna komora. Skuplji je razmještaj s jednim glavnim zračnim oknom i horizontalnim razvodom po hodnicima na svakom katu s ograncima prema van ili neposredno iza fasade. koji se iz centrale opskrbljuje klimatiziranim zrakom i toplom ili hladnom vodom. općenito Prekiopnik. I.Visokotlačni klimatizacijski uređaji Veliki presjeci kanala niskotlačnih klimatizacijskih uređaja potrebni su samo zbog količine zraka koja je potrebna za prijenos topline zimi odnosno hladnoće ljeti. a toplina odnosno hladnoća prenose se vodom sustavom cijevi kao kod centralnog grijanja. a ne zbog opće potrebe ventiliranja. Regulacija je samo na izmjenjivaču topline. Kanale svake godine treba čistiti. 3. općenito Industrijski uređaj općenito Senzor. općenito Pretvarač. Visokotlačni klimatizacijski uređaji zahtijevaju otprilike trećinu uobičajenih količina zraka za provjetravanje čistim zrakom izvana.5 do 2m raspored s vertikalnim cijevima za dovod zraka. dovodni zrak filtrirati i zimi grijati. Izmjena zraka oko 15-30 puta. i to na nižem katu i prodorima kroz stropove prema gore. Kotlove. paziti na podtlak. pa su slabo brtvljena mjesta praktički zanemariva.

1/A 1 / a a = 1 3 % + 8 3 % + 4 % Pri razlici od 40 K između vanjskih i unutarnjih temperatura odnos je: 1/a. Koeficijent toplinske vodljivosti X u jedinicama W/mK [kcal/mhK] specifično je svojstvo gradiva. Definiranje pojmova u DIN 4108 [podaci u uglatim zagradama: jedinice u prijašnjem sustavu kcal]. Količina topline.87 = 0.MEHANIZMI jzziczr Svrha je termoizolacije: . Promjena temperature nije samo važna kad je posrijedi kondenzacija nego je važna i za termičke dilatacije elemenata građevine -» s. prijašnja dimenzija grd).2 K 1/A 8 3 % • 40 = 33.E ^ ^ Proračun prosječnog koeficijenta otpora prolazu topline sastavljenog elementa građevine.08). 123 . 4 5 70 + = 0.4K.ušteda energije za grijanje. toliko je niža temperatura unutarnje površine elementa (7) i toliko lakše dolazi do pojave kondenzata vode.vrijednosti sastavnih dijelova omotača: zid (W). krov (D). ali kari- (šuplja o p e k a ) k = 0. za tok temperature u elementu građevine i za oštećenja zbog kondenzacije (-> dolje).83 + 0.48 2 4 c m šo + 5 c m stiropor staklo 6 m m izolacijsko staklo 2 x 6 mm © Tok temperature u različito termoizoliranim elementima građevine za unutarnju temperaturu 9. manja je i toplinska vodljivost.30 Vanjska žbuka 0.16Wh (= 1 kcal) podiže temperaturu 1000g vode za 1K. a prije svega kondenzacija vodene pare.64 Proračun vrijednosti k višeslojnih elemenata građvine.02 1/A 1/a.00 1/a.> (3) 1/aj + 1/A + 1/ota = 0.34 0.33 0.2 K 1/a a 4 % . može se jednostavnije proračunati množenjem debljine sloja d' (u cm) s faktorom D'.5 ke • FG Fw + Ff + Fdl+ Fd + FG Prolaz topline kroz jedan element građevine: stanovita količina topline svladava unutarnji granični sloj zraka i tako iz zraka u prostoriji dolazi na unutarnju površinu elementa.4 0 = 1.. pa se može prikazati pravcem ako su slojevi crtani u mjerilu veličina svojih termoizolacijskih svojstava (§). 1 primjer: O p a d a n j e temperature odgovara 1/k ) T o k temperature u višeslojnom elementu građevine ®kirani prikaz elementa građevine (u mjerilu koeficijenata otpora prolazu topline). "granični" sloj zraka. zaštita čovjeka od previše i premalo topline. zračenjem i difuzijom vodene pare. Koeficijent prijelaza topline 1/a jest termoizolacijska vrijednost sloja zraka koji prianja uz element građevine. 0.45 k između rogova = 0.02 0.16kcal].13 0. "mjerne vrijednosti" ne mogu se s tim usporediti! Otpor prolazu topline 1/A u jedinicama m 2 K/W [m 2 hK/kcal] ] specifična je vrijednost za debljinu sloja: 1/A = d l k (d = debljina sloja u m).8 k D • FD + 0.6 K 2. navodi se u Wh [=1. može se termoizolacijom usporiti ali ne spriječiti. = 28° i vanjsku teperaturu 9a = 12° Temperatura 9W. unutarnje površine zida je toliko viša koliko je bolja termoizolacija.56 1/a B Vanjska žbuka Unutarnja žbuka _ 1 1/k 1. razlike temperature K (kelvin. temperatura °C.36 0. Izvedena je veličina km(F+w) = srednja veličina "prozor + zid". proračunava se iz jednakih dijelova F i k-vrijednosti obiju komponenti: km(F+w) = (k F • FF+kw)' (Ff + Fw) k m = srednja vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti omotača zgrade izračunan iz podjednakih udjela F i k .04 1. Primjer: zid od plinobetona 500 kg/m3 debljine 30 cm.12 0.7 = 0. tako se mogu zakonitosti lakše utvrditi. Promjena temperature ovisi o toplinskom prigušenju pojedinih slojeva.udobnost.33 bio bi odnos 0. primjer uz 1/A od 0.02 1. Izmjena topline konvekcijom (prijenos topline). Vrijednosti prema DIN-u 4108 sadrže i dodatke za praktičnu primjenu. toliko je veća vrijednost 1/a na vanjskoj strani elementa (1/a a ) 0.04 (ako postoji vanjska obloga 0. Primjer: kosi krov izgrađenog potkrovlja Termoizolacija |. uzevši u obzir minimalne faktore za površine krova i podova na tlu: kw • km — © Princip prolaza topline kroz neki element građevine Tok temperature u jednoslojnom elementu građevine Unutarnja žbuka 0. svladava vanjski granični sloj zraka i izlazi u vanjski zrak. njegova je veličina za razne slučajeve propisana u DIN-u 4108 i "Odredbama o termoizolaciji" Ista veličina služi projektantu grijanja kao podloga za dimenzioniranje.zaštita od oštećenja građevine koja nastaju zbog nedovoljne ili pogrešno postavljene termoizolacije pa nastaju termička strujanja.daje u W/m 2 K [kcal/m 2 hK] gubitak topline kroz element građevine i služi kao osnova za proračune grijanja). . Koeficijent toplinske vodljivosti k u jedinicama W/m 2 K [kcal/m 2 hK] Recipročna vrijednost koeficijenta otpora prolazu topline 1/k danas je najvažniji brojčani podatak za proračun termoizolacije. s t o j e manji taj broj. Otpor prolazu topline 1/k u jedinicama m 2 K/W [m 2 hK/kcal] jest zbroj otpora jednog elementa građevine prolazu topline: 1/k = 1/aj + 1/A + 1/aa (njegova recipročna vrijednost k .83 = 0.04 = 1. 124.1/A= d' • D'.4 0 = 5. ožbukan k2 Rog + _ l i " A.Termoizolacija Fw + k F • F f + k D L • F d l + 0. Na unutarnjoj strani elementa (1/a. Tok temperature je u cijelom elementu građevine linearan Tok temperature kao (5). 1 3 % .13 + 0.015 Zid 0.TERMOIZOLACIJA POJMOVI . = 10 A.koeficijent toplinske vodljivosti . . prozor (F). svladava otpor elementa prema prolazu topline i dosiže vanjsku površinu elementa. (§).95 km = § 0 . = 70 A = 80 M Termoizolacija Žbuka k na mjestu roga = 0.5 0.> ( i ) Razlika između vanjskih i unutarnjih temperatura pri tome se raspodjeljuje na pojedine slojeve u postotnom omjeru kojim sudjeluju u ukupnom otporu prema prolazu topline 1 / k . što znači da je površina zida za 10.).056 + 0.4 K hladnija od zraka u prostoriji! Prema tome. 1. ¡=•1=1 i—u—i- I Opadanje temperature o d g o v a r a 1/k . koliko je slabija termoizolacijska moć elementa građevine. Što je manja brzina kretanja zraka. Koeficijent otpora prolazu topline važan je za poštivanje odredaba DIN-a 4108. vođenjem.22 = 1.04 = 2 6 % 6 6 % 8 % U tom slučaju na unutarnji granični sloj zraka otpada 26% 40 = 10. površine poda na tlu (G) i površine stropa u dodiru sa zrakom (DL).

5 cm.3% 100. količine vodene pare koja difundirá kroz element zrak 10°C. Zrak može primiti samo određenu količinu vodene pare: ta količina je veća pri višoj temperaturi. plinovito agregatno stanje vode. °C -10 . 10 0 10 20 30 (°C) Temperatura zraka Primjer količina vodene pare u zraku 12. do granice pare („x") l mbar f 25 . on se iskazuje debljinom sloja zraka koji bi imao isti difuzijski otpor.r 25 Ako je sloj koji zatvara prolaz pare na vanjskoj strani. loš prolaz topline = nizak faktor sloja (A. vodena bi se para kondenzirala u tekuću vodu: na taj način nastaje rosa. u protivnom dolazi do kondenzacije . prolazom kroz elemente građevine i njihove slojeve.15 .4 mbar 108 cm 6 cm 114 cm 94. uzdiže se prema van = kondenzat u unutrašnjosti elemenata građevine otpora.4 mbar = 52% 72% zrak 15°C.2 173. pada prema van = dobro! © Pogrešan raspored slojeva: faktor rasporeda = nagib krivulje. m). toplina koja je za to potrebna (oko 700Wh) oduzima se okolini. I Iznutra I I / i I I I I / I I 1 Zid 24 cm. 12. pri čemu slojevi ispred brane ne smiju premašiti određeni dio X cjelokupnog otpora prolazu topline 1 /k © © Parna brana na hladnoj strani: kondenzat u elementu građevine Dodatna parna brana na toploj strani sprečava stvaranje kondenzata. termoizolacija na unutarnjoj strani parne brane 124 . unutarnji 2 cm) zanemariti.10 5 | 1 | i | I 1 ' Iznutra I I I mbar r 25 -20 -15 -10 5 | I I | / 1 I | I | . Različiti parcijalni tlakovi pare nastoje se izjednačiti difuzijom.0 © Apsolutna razlika tlaka (razlika tlaka zraka) među stranama elemenata građevine Temp. tj. treba parnu branu ugraditi s unutarnje strane. 12. •Parna brana na pravom mjestu mbar . vrlo dekorativna na ružinim laticama. zadan pravcem protoka temperature. nema kondenzata © uslijed nedovoljne izolacije: kondenzat na i u elementu građevine. zakrivljena crta pokazuje najveći mogući parcijalni tlak pare.0= © Parcijalni tlak vodene pare u zraku © Max. tamo će doći do ukupnog pada tlaka pare. jer se time razmatranja o difuziji mogu jednostavnije prikazati (0. Primjeri difuzije I 1 1 I 1 1 Da bi se izbjegle oštečenosti građevine.» (4) npr u mjehurima hidroizolacije krova -> s.9 125. važno je: • Dovoljna termoizolacija U primjeru © jednoslojni je element bez kondenzacije. -»tablica (§)). parcijalni tlak pare u zraku (kp/m2) 26.20 . Unutarnja žbuka 1.3 mbar zrak 20°C.3 88. u mješavini vodene pare i zraka dio tog tlaka proizvodi vodena para . izračunava se kao umnožak debljine sloja d i koeficijent difuzijskog otpora (. Difuzijom nastaje unutar elementa pad parcijalnog tlaka pare.9 62.1 323. dopušteni udio graničnog sloja zraka 1 prikazanje element građevine sa svojim graničnim slojevima zraka u mjerilu termoizolacije (usporedi s. Relativna vlažnost zraka je postotni odnos stvarno prisutne vodene pare i najveće moguće količine pri toj temperaturi. 123).14 = 10.1 5 7 8 0 % = 1. analogno protoku temperature u elementu građevine dijeli se i pad tlaka na pojedine slojeve proporcionalno njihovu udjelu u ukupnom difuzijskom otporu elementa.g. U primjerima © @ © Parcijalni tlak vodene pare ostaje ispod max. Granični sloj zraka ne smije prijeći određeni dio X ukup- mbar r 25 -20 . treba spriječiti kondenzaciju na njenim elementima. 3 mbar = 100% Ako bi prema ovom primjeru temperatura zraka i dalje padala.» © . nastaje pretvorbom u paru pri temperaturi vrelišta i isparavanjem pri svakoj temperaturi.2% 15.7 mbar.9 40. u primjeru © nastaje kondenzat na unutrašnjoj strani elementa jer je udio graničnog sloja zraka očito prevelik.7% 5.TERMOIZOLACIJA Tok temperature DIFUZIJA VODENE PARE Vodena para. Primjer Unutra 2 0 7 5 0 % = 11. Atmosferski tlak iznosi 1 bar ili 1000 mbara (nazvano i hektopaskal). a s vanjske blag . udio graničnog sloja zraka odn. X=max.8% 16. X=max.5% 30.5 ± 0 ± 5 + 10 + 15 + 20 + 25 Vanjska temperatura (°C) -12 -15 . Kad temperatura pada. raste relativna vlažnost ako količina vodene pare ostane ista. Tome se slojevi suprotstavljaju svojim otporom protiv difuzije \i d (cm.3 mbar / 17.parcijalni tlak pare.9 238. 89 i dalje). Granični slojevi zraka mogu se zbog svoje male debljine (vanjski 0. Kondenzacija nastaje tamo gdje stvarna količina vodene pare prelazi onu koja je prema temperaturi moguća. Zato se temperatura pri kojoj relativna vlaga dosiže O O O O O O • • • • • • • • • • • o o o o o • • o o o • o o o • • • o o o o o o ••••••••• ••••••••• ••••••••• -ooooooooooo ooooooooooo 100% naziva rosištem mješavine zraka i vodene pare.5.mbar = ® Količina vodene pare u zraku pri različitoj relativnoj vlažnosti zraka © Iz toka temperature u elementu građevine proizlazi krivulja max. mogućeg.5 cm. Razlike parcijalnog tlaka pare —> © dakle su samo različite količine molekula vodene pare pri istom ukupnom tlaku zraka (suprotnost: apsolutna razlika tla- © Relativna razlika tlaka pare (razlika parcijalnog tlaka pare) među stranama elemenata građevine max. posljedica je kondenzacija —> @ .3 mbar / 1 2 . želi li se to spriječiti.» © proizlazi iz faktora slojeva Taj nagib s unutarnje strane visok koeficijent difuzijskog I © Faktor rasporeda slojeva = nagib krivulje.0% 105 = 9. izvana nizak faktor difuzijskog otpora. vani .6 mbar H d 4. 12. Vodena para u zraku nije vidljiva ("oblaci vodene pare" kapljice su koje lebde u zraku). dobar prolaz topline = visoki faktor sloja i A . • Ispravno postavljanje slojeva Nagib krivulje difuzije treba biti s unutarnje strane koliko je moguće strm.0% kova u smislu parnog kotla .8 mbar 105 = 0.8% 28.3 mbar Razlika 119 .5 2 4 = H d 6 1.3 mbar / 23.t.15 • 10 5 | 1 | 1 | ' I RJ !' ><1 i K / J / /| KTJ y ] / i I i ' nog otpora prolazu topline 1/k —> © . Da bi se izbjegla oštećenja.4% 60 25% 23% 21% 70 17.6 mbar = 1 g vode/kg zraka).18 Relativna vlažnost zraka 50 33. Iz praktičnih razloga ta se veličina upotrebljava kao podatak o količini vodene pare u zraku (v.

Povećanje dovoda topline prema toplinskom mostu povećanjem njegove unutarnje površine. nego samo parcijalni tlak pare -» s. 261-262). preporučeno "izjednačenje tlakova" pomoću tog sloja često je besmisleno (suprotno tome: slojevi za izjednačenje tlaka ispod pokrivača ravnog krova -> s. (—»s. Važno: na vanjskoj strani kod normalne žbuke preko termoizolacijskih slojeva postoji opasnost od pojave pukotina zbog gomilanja topline i podloge slabo otporne na posmična naprezanja.«f<iiiitit»HiiHTiTinnf EZH (T) F777IF71 Masivni zid bez termoizolacije © Masivni krov s paronepropusnim pokrovom Otpor prolazu topline 1/k elementa građevine Redoslijed slojeva od izvana prema unutra Difuzijski Debljina -Koefic. Kod masivnih konstrukcija treba izravnavajućim slojem zaštititi parnu branu od mehaničkih oštećenja — s. Preduvjet: presjek ventilacijskog prostora na svakom mjestu ^ 2 cm.5 Gran. Da bi se izbjegao kondenzat na površini građevnog elementa i njegove neugodne posljedice (pojava plijesni i si. mora se povisiti temperatura na unutarnjoj površini toplinskog mosta. pa je u tom slučaju bolje izvesti ventiliranu fasadu (iznimka: predgotovljeni zidovi).047 600 200 15 1. uključivo granični sloj zraka slojeva do parne brane. 92 i dalje.Azbestcementne ploče [— Žbuka (sintetika) Nosač žbuke (staklena vuna) Termoizolacija i .- Žbuka wuMr¿nimimiir4riUH. sloja termoizo. sloj iznutra Ukupno 0.Parna brana TERMOIZOLACIJA NAČINI GRAĐENJA Način građenja bez parne brane -» @ Uobičajeni način građenja ne sadrži slojeve koji sprečavaju prolaz pare.Zračni prostor p Termoizolacija JCTtiirmnYffimnroffmvniro ® Masivni zid s paronepropusnom fasadom © Masivni zid s ventiliranom fasadnom oblogom ® Na unutarnjoj površini vanjskog ugla stvara se kondenzat (j\ Na unutarnjem uglu ne nastaje kondenzat Betonski zid izvana \ Izvana tt ® i II 9 /n / ^ ftl Zid Iznutra l i 1 tt I Zid 1 ft v \ \ / Betonski zid iznutra Na velikoj vanjskoj površini toplins(9) —' Pri velikoj unutarnjoj| površini toplinskog mosta je gubitak topline po jedinici površine znatno manji kog mosta nastaje kondenzat (veliki gubitak topline po jedinici površine) 125 . Način građenja s ventiliranom fasadom -» (5) Ventilacija iza fasadne obloge uklanja paronepropusno djelovanje relativno paronepropusnih vanjskih slojeva. zatvoreni bazeni) treba analitički ili grafički provjeriti tok tlaka pare -» (3). 123 © ) . Tipični su primjeri prikazani na ® .Hidroizolacija i— Termoizolacija .120 8 1 5 Detalj I Detalj II '"•i • m 100 200 300 1000 Difuzijski otpor Z [ c d ( c m ) Detalj III (D Ispitivanje pojave kondenzirane vode na nekom krovu . (ZZŽ3Z3 .otpor lacije 1M d : D |j d (cm) d (cm) Gran.04 0. Način građenja s parnom branom -» (2) Novi je način građenja ("topli krov". okolinom koja je dobar vodič topline ili dovođenjem toplog zraka. Unutarnja obloga mora biti uvijek nepropusna za zrak! Topli mostovi su dijelovi elementa građevine u kojima je termoizolacijski učinak manji od okolnoga. Na zidovima s minimalnom termoizolacijom zbog toga će na uglovima zgrade često doći do pojave kondenzata i plijesni. jer se u protivnom javlja prevelik prolaz pare i kondenzacija na vanjskoj oblozi. zr.0 0. obrnuto nego kod (9) maloj unutarnjoj površini koja prima toplinu pridružena velika vanjska površina koja predaje toplinu. sloj izvana _ Beton ( 2 2 0 0 kg/m^) 10 Stiropor tip 0 4 0 4 Žbuka 1.12 1/y=1.). pa temperatura na površini toplinskog mosta na unutarnjoj strani pada i može doći do kondenzacije (-> s. 92 i dalje). Raspored slojeva na unutarnjoj strani kao način građenja bez parne brane. funkcija ventiliranja zbog visinske razlike (najmanji pad 10% između ulaza i izlaza zraka). 124). "topla fasada") s vanjskim slojem otpornim na prolaz pare i time uvjetovanom unutarnjom parnom branom (-» s. Raspored slojeva treba biti takav da ne nastaje kondenzat: dovoljna termoizolacija. Porast troškova grijanja zbog toplinskog mosta beznačajan je ako je on malih dimenzija: ali ne kod jednostrukih prozora koji se također moraju smatrati toplinskim mostovima. Tako raste dio otpora prolazu topline graničnog sloja zraka na tom mjestu. i uobičajeni vanjski ugao -» © predstavlja toplinski most jer je tamo. zr. tome se pridodaje i činjenica da je termoizolacijski kapacitet graničnog sloja zraka u uglovima znatno veći nego na širokoj površini.kod vertikalnih elemenata teško je izvedivo. Tako se smanjuje otpor prijelazu topline1/aj u odnosu na toplinski most. 125. Kad je manji pad. Međutim. U tu svrhu mogući su načini: Smanjenje gubitka topline kroz toplinski most pomoću termoizolacijskog sloja protiv "vanjske hladnoće" (povećanje termoizolacije smanjuje postotni udio graničnog sloja zraka u ukupnom otporu prolazu topline 1/k). faktor X smanjuje se iznutra prema van. ne smije prijeći određeni dio ukupnog otpora prolazu topline -» s. a time i udio graničnog sloja zraka u ukupnom otporu prolazu topline 1/k. 124. potrebna je parna brana (raspored -» način građenja s parnom branom) s difuzijskim otporom (i • d unutarnje obloge £ 10 m (kod zatvorenog bazena £ 100 m).02 0. Važno: termička izolacija. Za vrlo vlažne prostorije (npr. S obzirom na činjenicu da na unutarnjoj strani par> ne brane ne nastaje tlak u smislu parnog kotla. 123). Stoga treba upotrijebiti žbuku armiranu staklenim vlaknima -» (4) (ne za zatvorene bazene -> s.

Naziv i skica Debljina Otpor prolazu S topline 1/A m 2 K/w u prosjeku na najpovoljnijem mjestu DETALJI TERMOIZOLACIJE: VANJSKI ZID Općenito: ako se termoizolacija ugrađuje s vanjske strane.33** 0.40 0. Staklena pjena u mastiksu Bitumenska emulzija 300 kg/m2 Vanjski zn Parna brana TermoizolacijaVanjski zid 1.50 0.26 0.08 0.41" 0. uz primjenu ekspandirane gline ili škriljevca itd.16 0.06 0.12 0.09 25. pjenobeton laki beton.22 0.06 0.10 0.63* 0.' ~ ffi zračnog prostora * š 200 kg/m Površinska težina uključivo žbuka ** = 150 kg/m2 Površinska težina uključivo žbuka " * 1100 kg/m Površinska težina uključivo žbuka j" || ^ \ Iznutra © 126 Otpor prolazu topline (koef. Armirani beton Arm.33 0.12 0..57*** 0.34 0.44 0. spoj prozora sa zidom -> Posebni slučaj: vlažne prostorije (npr.34* 1.13 Blokovi s potpun.28 0.23** 1. eventualno sa završnim slojem mineralne žbuke.750) 500 (625.12 0.08 0.28 0.09 0.99 0.32 0.82* 0.79 0.10 0.750) 500 (625.43 1.25 2.750) t 2. prema DIN 4159 Blokovi s djelom.10 0.21 0.27 0. Arm. bet.52 0.24 0.60 0.09 0.99** 0.11 0. ispunjenim sljubnicama prema DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 0.17 0.04 0.10 0.33 0.09 0.09 0. rebrasta ploča (bez žbuke) 120 140 160 180 200 220 250 120 140 160 180 200 220 240 0.56" 1.04 0.06 0.24 0.85" 0.63 0.13 0. bet.32* 1.63 1.750) Arm. Arm.26 0.64* 1.15 37. blokova prema DIN 1045 s opekarskim element.87 0.5 2.34 0.17" 0.12 a 500 "(625.0 1.24 0.29 0.07 0.22 0. bet. očvrsnut parom.50 0. ploča s gredicama ( bez žbuke) fk Í ÚODt _ J _ 500 I (625.34" 1.750) ~ (625.30 0. plinobeton očvrsnut parom Armirani laki beton kompaktan.06 0.26 0.24 0.54" 0.18 0.15 0.95* 1. ne upotrebljavati mineralne žbuke nego oblogu s ventiliranjem -> © ili žbuku na bazi sintetike (pojačana staklenim predivom).26 0.20 0.06 Debljina (cm) 18.08 3tĐO/••I (31 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 i ¡c-a«^ 1 Bitumenska emulzi|a 300 kg/m2 ZkJ KSK 11.30 0.06 0. najveći udio X unutarnjih slojeva (granični sloj zraka.34 1.66"* 0.23 0.07 0.35 0.11 0.75 1. šuplje grede prema DIN 1045 (Bez žbuke) 65 80 100 (5) Višeslojni zid bez parne brane ^7) Termoizolacija niše za grijaće tijelo • • • DfD • • DfD • sj 0. 90 i dalje nužna je termoizolacija kako bi se uštedjeli troškovi grijanja (tanji zid. termoizolacije) 1/A (m2 K/w) velikoformatnih betonskih elemenata je primjetan: uporaba armiranog lakog betona (npr.25 0.28 0. U ovom je slučaju sintetična žbuka suviše paronepropusna pa je prikladnija ventilirana fasada -> (5) ili način građenja s parnom branom -> @ .38 0. zatvoreni bazen): jača termoizolacija.13 © V i š e s l o j n i zid s termoizolacijom na unutarnjoj strani ® Z i d s parnom branom na unutarnjoj strani Zračni prostor Masivna konstrukcija Stiropor 4 c m Letve Azbestcementna ploča Azbestcementna ploča 3.10 0.78*" 0.55 0.18 0.11 0.22 0. Kritični detalji: klizna spojnica na priključku ravnog krova -> s.41 0.13 0.31 0.08 0.69 0.20 0. bez kvarcnog pijeska Laki beton s poroznim agregatom bez kvarcnog pijeska Armirani beton 8 | I • i Pravilni položaj 111 J termoizolactjskog ' j r i .04 0. 123) treba smanjiti.27 0.11 0.14 0. r i Termoizolacija vanjskog ruba stropa presjek Kosi krov s masivnim stropom u 1) Kosi krov s drvenim g red ni kom .05 Termoizolacija prolazi neprekinuta preko konstrukcije .16 0.25 0.15 0. Strop od arm.08 0.89"* 0.5 400 500 600 800 800 1000 1200 1400 1600 600 1000 1400 1800 (2400) 0.66 0.13 0.09 0.79" 1.42* 0.07 0.16 0. slojevi do parne brane -> s. viša temperatura).14 0. za balkone) poboljšava termoizolaciju za do 68. ispunjenim sljubnicama prema DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 4.97 1.30 0.70 1. bet.07 0.12 0.51 1.Kutnik . ploča s rebrima i gredicama prema DIN 1045 sa šupljim opekarskim elementima prema DIN 4160 Šuplja opeka kao ispuna prema DIN 4160 bez poprečnih rebara (bez žbuke) 115 140 165 0.18 0.49* 0.68" 2.36 1.750) T M 500 500 "(625.5 Unutarnja žbuka ' R O I k \ \ V W — Žbuka Šuplja opeka kao ispuna prema DIN 4160 s poprečnim rebrima (bez žbuke) a a'foaifaof ioi a 1 ton jna^aa?J t a 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 ¿¿li ina 190 225 240 265 290 0.25 0.15 0.36 0.nosač ploča © Otpor prolazu topline (koef.19 0.82 0.22 0.09 0.07 0.20 0.14 0.66 0.18 Azbestcementne Vrsta betona ® Drveni krov hale (hladni krov) ® ^ Plino-. termoizolacije) 1/A (m2 K/w) Prostorna masa kg/m3 12.21 0.3%.03 0.83* 0.20 0.11 0.12 31.

9.46/2 Ukupni grijani volumen zgrade: Proračun površina elemenata građevine Element: vanjski prozori na sjeveru A1 WC 0.26 m 2 1.9. 4 4 x 2 4.(1.prozori ne sjever/zasjenjeno 9.50 m 2 3.58 m 2 V4 DG (površina kao EG) 120. vrijed.01 1. 9 5 m 2 ( A G p r o r a č u n a t o p r e m a W S V O ) Proračun volumena: V1 EG V2 .01 m2 m2 9.01) x 2.14 x 1 .000 m 2 K/W 532.50 27.12 7.01) Ukupna površina elementa: 143.000 m 2 K/W 415.4071 . unutra ^ 10°C Stambena zgrada Predgotovljeni objekt: ne Svijetla visina prostorija: ^ 2. drvo.0 W/(m 2 K) Vrsta elementa: Ispred grijaćeg tijela: / Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF. drvo.99 + 1.50 m 2 .41 1. vrata .0 W/(m 2 K) Vrsta elementa: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kp.6 1.0 Grupa materijala za okvir: 1 Vrijednost kr 2.( 1 .79 5.99 A2 .51 x 3.400 W/(m 2 K) Element odgovara WSVO za taj tip građevine 3.99x13.39 + 10.0121 .51 x 3.50 m 2 11.51 x 0.39 x 4.4 207.5 cm A1 A W E G A2 A3 A4 A5 -površina AF sjever -površina AF ist.030 W/(m 2 K) 1.01 m 2 . < 40% 0.8.01 A4 Roditelji 2.218 kWh/a 0.600 W/(m 2 K) Ukupna površina elementa: Element: vanjski zid stubište > teren A1 AW stubište Element: krov A1 krov A2 -površina AF4 krovni prozor 11. Ostali profili s atestom za kr do 2.78 m 2 Ukupna površina elementa: Rezultati proračuna: kao vanjski prozori sjever 127 .6 W/(m 2 K) 0.06 m 2 . investitor: Neufert 1.30 m 2 163.51 m 2 1.55 m 2 134.39x2.76x2.12 1.odbivši EG V3 UG 324.0 Grupa materijala za okvir: 1 Vrijednost kr 2.65 26.41 m 2 -7.prozori ne istok 7.89 x 2.44 m2 Element: strop iznad podruma A1 strop iznad podruma 11.12 x 3.5 .21 m 2 T l o c r t n a p o v r š i n a AG: 1 5 4 .2 x 3.86 m 3 3 Rezultati pojedinih elemenata građevine Element: unutarnjni zid stubišta > UG A1 stubišni zidovi UG (3.20 A3 Stanovanje (vanjska vrata) 0.12 + 10.65x2.95 m 3 535.28 m 2 159.40 1.000 m 2 K/W 0. kombinirano./zap.TERMOIZOLACIJA PRORAČUN TERMOIZOLACIJE WSVO 1994.26 x 2. prozori.6 -3.418 kWh/a 1. sintetika.39x4.3.8 134. DIN 4108 Oznaka: Tip zgrade: ogledni projekt BEL.26 x 1.35 m 2 Staklo: Vrijednost kv g-faktor: Okvir: specijalno staklo s atestom kv = 1.000 m 2 K/W 0.55 + 1.12 Ukupna površina elementa: Element: vanjski prozori istok / zapad A1 A2 A3 A4 Stanovanje Hodnik Djeca Kupaonica 2.5012 .40 1. Ostali profili s atestom za kr do 2.26 + 3.39x11.01 1.1 pojedinačni/dvojni objekt.81 1.40 1.60 Okvir grupe 1.50 m 2 Vanjski prozori istok/zapad: Element: vanjski zid poroton 36.76 m 2 .26 11.01 m 2 8.76 1.85 A2 Kuhinja 1.odbitak . vrijed.28 m 2 Dop.60 0.6 W/(m 2 K) 0.87 + 1.eq: Vrijednost k: prozori.33 m 11.3.600 W/(m 2 K) 2. 5 5 + 1.51 + 3.60 m Uređaj za ventilaciju: (nema) Grijana zapremina: 535. kombinirano.99 x 11. k prema DIN 4108: nema zahtijeva Element odgovara DIN 4108.8.99 + 11. -površina AF jug -površina AF sjever ulazna vrata A6 zabatne strane DG (11.610 W/(m 2 K) 1.864 m 3 Element: pod stubišta A1 Pod stubišta 3.29 m 2 .407 m 2 ^ 15%.46 41.9.01x2.26 1. k v prema WSVO: 3. <40% 0.7.012 m 2 £15%.60) x 2.01 x x x x 1.51 x 2.eq: Vrijednost k: Rezultati proračuna: Dop.46 m 3 3.49 m 2 147. vrijed. sintetika.26) x 2.99 x 3.6 1. kF prema WSVO: Dop.50 Vanjski prozori sjever Staklo: Vrijednost kv g-faktor: Okvir: specijalno staklo s atestom kv = 1.498 .02 m2 m2 m2 m2 Ukupna površina elementa: Element: vanjski prozori na jugu A1 Stanovanje Element: krovni prozor A1 AF Element: ulazna vrata A1 AT 1.41 m 2 Okvir grupe 1. 1 2 x 3 . vrata .2832 3.3.65 9.

< 40% 0.283 m 2 > 15%. zasjenjeno 3.50 okvir grupe 2.0200 0. LM 21 2 Polistirol. neventilirano ne 159.1 mm 3 Polistirol (PS) .400 kg 0. 6.130 m 2 K/W 0.0 1 2.501 m 2 > 15%.130 m 2 K/W 0.130 0 100000 100000 20 15 600 40 40 0. [kg/m 3 ] 1200 [1] 10 d IX [m K/W] 2 1 Gipsana žbuka bez 0. sljubnice ispunjene.0150 smole Vrsta elemenata građevine: Površinsko grijanje: Površina: Masa po m 2 : 0. tabl.60 okvir grupe 1 drvo.1 betonski ili metalni profili s atestom za kr2. jug Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvir specijalno staklo s atestom kv = 1.000 m 2 K/W 0.532 kWh/a 1. dijelovi presjeka (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka elementa 1 Gipskarton ploče DIN 18180 2 Polietilen folije debljina > 0.04 10 2.060 W/(m 2 K) 1.000 m 2 K/W 128.300 0.28 15 0.0 W/(m 2 K) krovni prozor.000 m 2 K/W 0.50 Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Krovni prozor Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvirizolacijsko staklo LZR preko 10-16 mm 2.180 600 5 10 80 250 1.130 m 2 K/W 0.6 W/(m 2 K) 0.250 W/(m 2 K) 0. nagib krova > 15° ne istok 3. sintetika. 2: Masa po jedinici površine: (slojevi nisu definirani kao drveni) Element odgovara DIN 4108. tablica 1 Element odgovara DIN 4108.498 m 2 > 15%.500 kg 0.600 W/(m 2 K) 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 1.TERMOIZOLACIJA Vanjski prozor.408 W/(m 2 K) 0.000 m 2 K/W 938.0 W/(m2K) prozori.1400 0. dijelovi presjeka Udio TDW 12% 88% Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Oznaka rogovi međupolja krov/strop prema vanjskom zraku odozgo.5 Grupa materijala za ovkir Vrijednost krVrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.6 1.0 W/(m K) 0. tab. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine Krovni rogovi. < 40% 0.035 0.3000 0.0150 aditiva 2 Poroton . kombinirano.08 Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Vanjski zid poroton 36.3650 masa 0. vrata-prozori ne jug 8.000 m 2 K/W 290.67 0.700 800 1100 5 50 200 vanjski zid.435 W/(m 2 K) kao vanjski zid poroton 36.8 W/(m 2 K) vanjska ostakljena vrata.398 W/(m 2 K) Grupa materijala za okvir Vrijednost kr Vrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF. < 40% 0. Ostali profili s atestom za kr = 2.355 m 2 326. 1 Element odgovara DIN 4108.425 W/(m 2 K) 2. bor.12 50 1.0 1 2.0005 0.80.1 2.0400 0. kombinirano.130 m 2 K/W 0.000 m 2 K/W 0.NB.blokovi W6 .301 m 2 180.00 1.727 kWh/a 0.000 m 2 K/W 0.726 kWh/a 2.tvrda pjena (stiropor) 4 Smreka.80 kg/m 2 d [m] 0.147 m 2 95. okvir < 30% ne sjever.02 19.790 W/(m 2 K) nema zahtjeva d [m] X [W/mK] P [kg/m 3 ] H [1] dM.5 cm (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva d [m] X [W/mK] 0. prostorna 0.854 W/(m 2 K) 2.0120 X [W/mK] 0. općenito ne 147.70 okvir grupe 1 drvo. jela Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: Masa po m 2 : 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna Dodatni zahtjevi za lake elemente dopuštenih vrijednosti k prema DIN 4108/2.8 2.0 do 2.900 W/(m 2 K) Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2. sintetika.eq: Vrijednost k: Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Ulazna vrata Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvir Grupa materijala za ovkir Vrijednost kr Vrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.1 W/(m 2 K) 0. prostorna masaO.06 dix 0.781 m 2 0.390 W/(m2K) nema zahtjeva 0.040 m 2 K/W 0.šuplja opeka.eqVrijednost k: izolacijsko staklo LZR preko 10-16 mm 3.500 kg nema zahtjeva 128 . LM21 3 Žbuka od umjetne 0.040 m 2 K/W 0.350 P .eq: Vrijednost k: Vanjski stubišni zid iznad terena (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka gradiva 1 KLB lakiklima .040 m 2 K/W 0. Ostali profili s atestom za kr = 2.585 W/(m K) 10.210 P [kg/m 3 ] 900 H [1] 8 8 [m 2 K/W] 0. [m2 K/W] 0. ekstrudirana smjesa Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: Masa po m21/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Krov.000 W/(m 2 K) vanjski zid u terenu ne 9.160 0.040 25 0.

607 m 2 17.21 Ukupno 154. 1 Element odgovara DIN 4108.335 2.300 0 0.0120 8 8 100000 100000 0.1600 2.14 56.43 3 PoIistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 040 0.0 1. izdanje od 16.040 m 2 K/W 0.57 10.8 0.930 W/(m 2 K) nema zahtjeva Vanjski zid stubišta iznad terena 9.7 0. Godišnja potreba ventilacijske topline Q'L.34 0.03 1.210 m 2 545.0 15.tvrda pjena (stiropor) 040 0.50 31.37 kWh/a m : Q'h = 0.01 4 Polistirol (PS) .28 kWh/a m .0150 dodataka 2 Vapneno-pješčani blokovi i ploče.00 Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.01 8.00 32.0 520. Proračun QH prema WSVO zadovoljava uvjete.44 Pod stubišta Strop iznad podruma 134.130 m 2 K/W 0.5 0. tabl. DIN 106/1+2. ne 26.035 0.130 m 2 K/W 0.08 strop iznad podruma (podrum nije grijan) da 135.398 ATk [W/K] 0.130 m 2 K/W 0.00 1 Gipsana žbuka bez 0.27 185.400 P .06 0.14 0.50 3.75 22.170 m 2 K/W 0.0350 15 20 50 1. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 0.05 Pregled prosječnih vrijednosti k vanjskih elemenata građevine Ogledni projekt BEL Neufert Aw Zidovi Aab Bočni zidovi Af Prozori sa solarnim dobicima Ad Krovovi/stropovi A d l Stropovi sa zrakom odozdo Aq Elementi prizemlja zgrade Ukupno Površina [m 2 ] 147.60 6.700 1400 0. tabl.785 10.0 58.0 1.392 1.900 15.1 6.229 W / ( m 2 K) kao za krov Unutarnji zid prema znatno hladnijim prostor.30 11. 1994.000 2. : 8.0 1.040 50 3.01 0.dijelovi presjeka (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva 1 Gipskarton ploče DIN 18180 2 Polietilen folije debljine > 0 .250 32.08 Unutarnji zid stubišta iznad suterena 26.600 2.210 15 0.398 0.13 kWh/a m .37 Sveukupno 0.7 159.22 13.8 0.05 11.0400 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.0005 0.0100 0.0 1.0700 X [W/mK] 1.1.91 kWh/a m .1000 5 Normalni beton prema DIN 1045 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0. Ljetna zaštita od topline prema WSWO nije ispitivana.6 30. Podaci koji se odnose na energiju proračunati su prema odredbamapropisa o termičkoj zaštiti (WSVO).400 kg 0.6 31.78 159.579 m 2 365.100 2400 0.2 100.040 15 2.5 Udio [%] 28.1 30.2400 3 Polistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 035 0.50 0.0200 4 Gipskartonske ploče DIN 18180 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.170 m 2 K/W 0. Godišnja potreba transmisijske topline Q'r: 18.300 0 0.600 1.443 m 2 464.64 kWh/a m .(Q'| + Q's): 94.0400 X [W/mK] 1.5 0.5 0.25 Ukupno Prozori Vanjski prozori sjever Vanjski prozori istok/zapad Vanjski prozori jug Krovni prozori Ulazna vrata Ukupno Krovovi/stropovi Krov Ukupno Elementi prizemlja zgrade 26.350 W/(m 2 K) Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.70 Ad 159.4 26.785 W / ( m 2 K) 1.: 4.656 0. 8.0 1.50 28.86 m3 Grijani volumen V: 520.000 m 2 K/W 0.000 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: element odgovara WSVO za taj tip građevine Pregled razmatranih elemenata građevine Pod stubišta (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva 1 Cementni estrih 2 Normalni beton prema DIN 1045 d [m] 0.0400 4 Izolacijski materijal od mineralnih/biljnih vlakana 040 0.78 Ag 0.57 3 Polistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 035 0.30 kWh/a nr Godišnji solarni dobici Q's: (u odnosu na volumen zgrade) Godišnja potreba topline za grijanje: 30.58 0.4 17.37 m2 Ukupna površina omotača A: 0.100 2400 0.200 0.0 vrijed.02 3.86 Strop iznad podruma (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka gradiva 1 Keramičke pločice 2 Cementni estrih 3 Polietilenska folija debljine > 0.06 0. 1 mm d [m] Unutarnji zid stubišta iznad suterena (redoslijet slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva d [m] X [W/mK] 0. Q'H-: 95.75 kWh/a nr O'Hma*: Maksimalna dopuštena godišnja potrošnja topline nije prekoračena.5 0.28 3.170 m 2 K/W 0.32: Maksimalna dopuštena godišnja potrošnja topline: 30.100 kg 0. 1Element odgovrara DIN 4108.43 10.2 0. 1 Element odgovara DIN 4108.350 p [kg/m 3 ] 1200 n [1] 10 10 5 10 20 50 8 d/X [m 2 K M ] 0.400 0.1 mm d [m] 0.810 W/(m 2 K) 0.435 0. 129 .210 p [kg/m 3 ] 900 [1] d/X [m 2 K/W] 0.35 Aab f Vrijednost k [W/m 2 K] 0.1600 2.58 58.41 7.58 1.3 5.000 1.400 P [kg/m 3 ] 2000 [1] 15 35 70 150 20 50 d/X [m K/W] 2 Oznaka elementa Zidovi Vanjski zid poroton 36.9 (Q'r + Q'L) .04 X [W/mK] 0.58 0.00 kWh/a m Godišnji interni dobici Q'.5 5.8 100.35 147.TERMOIZOLACIJA Krovna polja . [kg/m 3 ] 2000 2000 [1] 300 400 15 35 100000 100000 20 50 70 150 d/X [m 2 K/W] 0.97 1/m Odnos površine prema volumenu A/V: 29.960 W/(m 2 K) nema zahtjeva Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.500 kg 0.750 kg 0.040 - 15 pod na zemlji ne 11.5 cm Ukupno Bočni zidovi A [m 2 ] Aw 147.839 0.0 29.1200 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.656 W / ( m 2 K) 1. k * f [W/(m 2 K)] 0.0 0.0 520.0120 900 0.0020 0. tabl.785 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine Proračun prema WSVO za zgrade 535.335 W / ( m 2 K) 0.182 0.600 1.58 Af 9.357 Udio [%] 31.00 krov/strop prema vanjskom zraku odozgo neventilirano ne 140.95 520. Q"H = Q'H/0.

600 2.435 0. istok 9.565 0.335 0.64 kWh/(m 3 a) Pror dopušt.5 Grijani volumen zgrade V = 535. Međutim. = 4286.0 1.91 m2 (ogledni tlocrt) 130 .0 1. topi.01 3. Granične površ p r e m a dijelovima z g r a d a s visokom unutar temperat.56 kWh/(m 2 a Napomene uz osnove ovog dokumenta o potrebnoj toplini Naprijed navedene vrijednosti godišnje potrebe topline za grijanje u prvom redu daju polazne točke za usporednu ocjenu energetske kvalitete zgrade.8 Za zgradu s normalnim unutarnjim temperaturama proračun prema prilogu 1 broj 1 i 6 Propisa o toplinskoj zaštiti Oznaka zgrade ili dijela zgrade: Mjesto: Područje: BEL Neufert Ulica i kućni broj Broj parcele: [m ] 1 AV.5 0. Ostale karakteristike koje se odnose na energiju Godišnje potrebe topline za grijanje (sveukupno) Q h = 16274. 5 c m Krov 147.60 1.41 3.58 Vanjski zid stubište . 0. BV -samo uz korištenje stana A*=149. m 2 Pri proračunu godišnje potrebe topline za grijanje uzeto je u obzir Zatvorene. Godišnja potreba topline za grijanje A/V Omotač zgrade koji pren. 1.48 kWh/a Uzeto je u obzir Potreba transmisijske energije Q r = 15612.69 m 3 11. Q'HZUI = 30. Proračunska zapremina zraka V L = 428. Ap: Prozori.250 Br element broj Faktor specifičnih temperat. površine u kontaktu s tlom A ^ Ploče sa z r a k o m odozdo V Unutarnji zid stubišta > U G 26.785 0.30 11. meteorološki podaci.' Vanjski zidovi 2 Aj. godišnja potreba topline za grij. Ventilacijski uređaj s mehaničkim pogonom bez povrata topline Kod zatvorenih negrijanih staklenih dogradnji su za vanjske elemente građevine u tom dijelu dani faktori redukcije prema WSVO prilog 1.86 m 3 Orijentacija 1 sjever / zasjenjeno Vanjski prozon sjever U l a z n a vrata Orijentacija. određene pretpostavke o iskoristivim unutarnjim dobicima topline i izmjeni zraka).50 1.21 Vanjski zid poroton 3 6 .5. godišnja potreba topline za grij.64 kWh/(m 3 a) 6 A ^ .3. negrijane staklene dogradnje s jednostrukim ostakljenjem 1 ) / izolacijskim ili dvostrukim ostakljenjem 1 ) / termoizolacijskim ostakljenjem uz odgovarajuće označene površine Povišene vrijednosti iskoristive unutarnje topline zbog isključivog korištenja kao uredske ili upravne zgrade Ventilacijski uređaj s mehaničkim pogonom s povratom topline (sa ili bez toplinske pumpe). dopust.600 0.900 0. Ove se vrijednosti proračunavaju prema jedinstvenim rubnim uvjetima koji su definirani u Propisu o toplinskoj zaštiti (npr.35 159.59 kWh/a Korisna površina zgrade prema Propisu o toplinskoj zaštiti An = 171.60 0.91 m 2 proizlazi godišnja potreba topline za grijanje • glavna korisna površina prema DIN 277 .' Površina krova i krovnih ploča 3 A g : Donji završetak z g r a d e uključ.70 1.0 Godišnja potrebna toplina za grijanje Q" H odnosi se na površinu koja je izvedena iz volumena zgrade (korisna površina zgrade A N ).TERMOIZOLACIJA Dokument o potrebnoj toplini prema § 1 2 Propisa o toplinskoj zaštiti Površinski Površina -Koeficijent O z n a k a / onjentacija elemenata A.za druga korištenja .389 0.99 Prizemlje stambene površine 95. 11 Vanjski prozon jug 8. pa se stvarni utrošak energije samo uvjetno može ocijeniti na temelju proračunate godišnje potrebe topline za grijanje.91 kWh/a Iskoristivi solarni dobici topline H Q S = 2305.44 134.5 0.A*= . Q'HZUI = 30.48 m 2 Iskoristivi unutranji dobici topline Q.50 1. 9 7 nrr 1 Vanjski prozori: istok / z a p a d Krovni prozon Onjentacija: z a p a d Orijentacija: jug 7.78 2 H 0. Stupanj ukupnog prolaza energije 9I [W/m2K)j 0.000 0.60 0.0 Dostavljaju se sljedeći podaci: Preračunato na • stambenu površinu prema § 4 4 .50 1.teren Pod stubišta Strop iznad podruma 9.21 kWh/a Potrebe energije za ventilaciju Q L = 9795.28 1.75 kWh/(m A) Q"HZUI = 94. A = 520.62 kWh/a h sadržan u Q. -prolaza topline K. nije uključen korisni učinak postrojenja za grijanje i eventualno različitim navikama korisnika.0 0.99 (T) Presjek (?) 11. razlika elemenata građevine 1 1. st 1 II.0 7 8 prozori / vrta i vanjska vrata Q"HZUI = 95.91 kWh/(M a) 9 10 2 2 A / V = 0 .600 2.37 m2 4 5 Max.5 I. stupanj povrata topline uređaja r| W = % Q** h = Q h / A * = 108.

debljini sloja i frekvenciji. Frekvencija kod koje brzina širenja savijenog vala u nekom elementu građevine iznosi također 340 m/s jest granična frekvencija. koja bi stoga trebala biti niža od 100 Hz.5 cm. G.vika . 134.limena glazba materijalni zvuk: buka koraka . Brzina širenja uzdužnog vala iznosi 340 m/s.glasovir (ujedno i zračni zvuk). Zvuk se širi kroz zrak kao uzdužni val -> © a u čvrstim materijalima kao savijeni val. pjenobeton 11. Primjer zračnog zvuka: radio . Lake konstrukcije za akustičnu izolaciju (§) koriste višestruki prijelaz zvuka: zrak . tj. to se uglavnom postiže akustičnom izolacijom. motocikl Vrlo bučan pogon (kotlarnica i si. Vio bela = 1 decibel (db) je donja granica razlike tlaka zvuka što ga ljudsko uho može registrirati pri normalnoj frekvenciji od 1000 Hz. nego njegovi dijelovi vibriraju jedan prema drugom (-»b) © Osjećaj jačine tona: uho općenito osjeća neki šum kao dvostruko glasniji ako je jačina zvuka udeseterostručena Žbuka 100 200 400 800 1600 3200 Hz cm 0.) Skala jačine tona a) Pogrešno bjlspravno © Prikaz savijenih valova zida pri normalnim frekvencijama: zid ne vibrira kao cjelina (-> a).„Srednje čujno područje • AKUSTIČNA IZOLACIJA 120 110 Q D To je svaka mjera kojom se smanjuje prijenos zvuka od njegova izvora do slušatelja . kod savijenog vala ovisi o materijalu. a ako su u različitim prostorijama. dvorana s pisaćim strojevima Glasna tvornička hala Bosch-ova truba na udaljenosti od 7 m. Kod akustične se izolacije prema vrsti zvučne smetnje razlikuje izolacija od zračnog zvuka (ako izvor zvuka prije svega pobuđuje okolni zrak) i izolacija od materijalnog zvuka (ako izvor zvuka neposredno pobuđuje neki element građevine). prigušenje je zvuka dakako manje. 132. Za označavanje akustične izolacije služi za zračni zvuk razlika razine zvuka. razlika između prvobitne i prigušene razine zvuka (za materijalni zvuk navodi se najviša razina koja od normiranog šuma smije preostati). Bellu). veličina izolacije od zraC j ) čnog zvuka bez obloge . ekspandiran).element . glazba s radioaparata sobne jačine u zatvorenoj prostoriji Buka tihog usisača. Tlak zvuka kreće se u čujnom području čovjeka od praga čujnosti do praga boli (7).5 cm prikovana s velikim razmakom čavala. žbuka od gipsa i pijeska 2 cm Izolacija od zračnog zvuka zida (T) prema mjerenjima prof. Zvuk se širi mehaničkim titraji> ma i tlačnim valovima koji povećavaju ili smanjuju atmosferski tlak (= 1. koja se klate već uz lagane udare (rezonantna frekvencija). dakle teškim debelim elementima građevine.dB (A) odnosno iznad 60 dB u belima (B). Ako su izvor zvuka i slušatelj u istoj prostoriji. to se postiže upijanjem zvuka -> s.šumovi od instalacija . uobičajena buka u poslovnoj ulici Pojedinačni pisaći stroj. kod te je frekvencije prijelaz zvuka iz zraka u element i obrnuto vrlo dobar 100 90 80 0 70 5 Q 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 70 100 200 300 500 700 1000 Frekvencija f —2000 3000 4000 7000 10000 Hz ® Odnos između jačine tona (fon). rezonantne frekvencije.element . dr. Zvučni titraji koje možemo čuti imaju frekvenciju od 20 Hz do 20000 Hz. usporenje kretanja vrata može se lako postići kočenjem. mjerljivim u mikrobarima (|ib). veličine jačine zvuka i zvuka (db) i jačine zvuka (|iW/cm2) 0- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100-130 Početak čujnosti Tiho šuštanje lišća Donja granica uobičajenih šumova u stanu srednji šumovi u stanu.7 dB. izolacija od buke koraka — s. pri čemu se energija zvuka gubi najprije na prijelazu zvuka iz zraka u element građevine. mjeri koja približno odgovara prijašnjoj mjeri fon. Akustična se izolacija uglavnom ostvaruje masom. mirna stambena ulica Uobičajena razina razgovora. ubrzanje je teško i zahtijeva silu. stiropor 1.zrak. laka ploča od drvene vune 2. Rezonantna frekvencija može se usporediti s klaćenjem letećih vrata. s oblogom + 2 dB 131 . zatim pobuđivanjem mase elementa i na kraju opet pri prijelazu u zrak.5 cm. To je zvučno područje podijeljeno na 12 dijelova = 12 bela (B) (prema izumitelju telefona A.6 cm (el. zvono telefona na udaljenosti 1 m Vrlo prometna ulica. Ako se element neposredno pobudi (materijalni zvuk). 1 Hz (Hertz) = 1 titraj u sekundi. na koje je ljudsko uho posebno osjetljivo.zrak . bolja izolacija od one koju bi dala sama masa elemenata javlja se samo iznad tzv. (promjena tlaka pri glasnom govoru = približno jedna milijuntina atmosfere). Za građevine je važno područje između 100 i 3200 Hz. Najčešće se razina zvuka navodi u decibelima .5 1 2 4 6 8 10 Debljina elementa građevine (5) Granične frekvencije za ploče od različitih gradiva © Obložna ljuska od ožbukane drvene vune. Prostor između dviju ljuski treba ispuniti materijalom koji upija zvuk kako bi se spriječilo naizmjenično reflektiranje zvuka. Zbog toga je uzet decibel kao fizikalna mjera jačine zvuka u odnosu na jedinicu površine -> (T). U DIN-u 4109 propisane su vrijednosti akustične izolacije koje treba postići -> s. tihi razgovor. 133. laka ploča. tlaka zvuka (|ib).0333 2 kg/cm ) u vrlo malim veličinama.nije ga moguće potpuno spriječiti. Gosele. žbuka 1.

2 5 Šuplja opeka* ( 1 4 0 0 kg/m3) | 5 . npr šljunka Plino-1 pjenobeton 0.» (2).2 1.6 1. blokovi od v a p n a i pijeska* ( 1 8 0 0 kg/m ) | 5 . obostrana žbuka debljine 15 m m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DIN 18152 Puni blokovi od lakog betona Bez ispune pijeskom DIN 18151 DIN 3 9 8 Blokovi od zgure Tvrdi blokovi od zgure Šuplji biokovi s dvije ili tri šupIjine Obrnuto ugra đeni. kruti elementi imaju svoju graničnu frekvenciju usred interesantnog područja.6 DIN 4165 Blokovi od plino-1 pjenobetona 0. Malo M / 1 Vrata i prozori sa svojim niskim vrijednostima prigušenja zvuka . 2 5 112. Kao pokrajnji putovi posebno se ističu krute ljuske težine između 10 i 160 kg/m 2 . a kod tankih savitljivih elemenata ispod interesantnog područja frekvencija. i ( 1 0 0 0 k g / m 3 ) [1 1.0 1.8 1.3 l M i Ukočeno .ZRAČNA AKUSTIČNA IZOLACIJA U tom je slučaju akustična izolacija koju pruža element posebno loša. provjerene načine građenja! Ljuska od žbuke na uobičajeno tvrdom izolacijskom ma124 136.5 | 3 | |11. .5 I 2 2 |37.5 150 350 350 350 360 350 350 370 370 380 1 2 3 4 5 6 7 8 (§) Jednostruka vrata s pragom bez posebne brtve Teška vrata s pragom i dobrom brtvom Dvostruka vrata s pragom bez posebne brtve.» time raste utjecaj granične frekvencije na prigušenje zvuka . Zidovi s neDijagonalni prijenos dovoljnim prigušenjem mogu se popravjtj ^vjtljivqm_obLQŽnnm.8 0.prenošenje Pri izolaciji od zračnog zvuka javlja se v negativni utjecaj "pokrajnjih putova" veći negoli pri izolaciji od buke koraka (zbog toga bi u atestima 0 akustičnoj izolaciji zidova trebalo uvijek uzeti u obzir i "pokrajnje putove" koji su posljedica uobičajenog načina građenja).9 365 300 240 240 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 300 300 240 240 365") 300 365 365 300 240 240 490 450 445 405 485 505 440 445 405 440 440 485 530 485 505 420 460 410 440 400 430 405 450 445 405 440 485 300 240 300 240 240 380 360 380 360 360 355 380 380 360 390 380 °.5 M a s a zida > 400 kg/m2 M a s a zida > 350 kg/m2 < 400 kg/m2 mm kp/m2 mm kp/m2 dak e: 1. I drvo <600 k9/m > _ 300 240 _ 300 240 490 365 10 20 30 40 50 70 100 200 300 400 500 29 30 Površinska masa elementa (kg/m ) (jT) Prigušenje zračnog zvuka.4 1.0 1.5 I 2 ' 2 .2 1. drobljene opeke i si. dvostruki zidovi daju posebno dobar učinak ako leže na elastičnom izolacijskom materijalu i ako su savitljivi . Krivulja u DIN-u 4109 određuje kolika mora biti najmanja razlika razina zvuka pri pojedinim S p o r e d n i put frekvencijama Zahtijevana granična krivulja za zračni zvuk da bi se postigla veličina akustične izolacije LSM = ± 0 dB.6 0.4 1. stoga granični zidovi između stanova.» (5).7 1.7 1. „ „ .6 0.> © . 11.2 1. 2 5 P u n a o p e k a * .5 Ziđe od pune ili šuplje o p e k e ili blokova.6 0.4 1. treba dakle prije svega poboljšati prigušenje zvuka od vrata i prozora.5 1-1.» © S p u š t e n i strop imaju izrazito negativan utjecaj na prigušenje zračnog zvuka.2 437.5 187.3 I Gips 0.5 male zvučne mostove (suprotno od krutih ljuska).5 400 400 425 425 400 450 475 425 475 405 460 500 375 375 312. propisane vrijednosti .8 1. dakle smanjenu akustični izolaciju ->©• Zračenje zvuka G l a v n i put Otpor pobudi Zaštita o d z r a č n o g z v u k a Kod zračnog zvuka zvučni val pobuđuje element građevine .2 1. Za dvostruke zidove koji imaju funkciju akustične izolacije treba uvijek primijeniti tipiziranje.6 1.0 1. 2 5 11.5 437. ljuskom -> s.5 375 312. površinska masa i debljina elementa (prema Gosele-u) 2 Laki betoni 1 betoni u zidovima bez reški i pločama visine kata.5j ReBroj lista norme Oznaka Prostorna masa kg/dm 3 Klinker ( 1 9 0 0 k g / m 3 ) 1 5 . 131 ® ili ako su potpuno odvojeni od površine na kojoj leže.8 1.9 DIN 1047 Kompaktni beton od šljunka ili drobljenca 2.4 1.9 1.5 187.4 1. čak i pri malom udjelu otvora u ukupnoj površini zida bit će rezultirajuće prigušenje zvuka najčešće ispod aritmetičke sredine prigušenja zvuka od zida i otvora.2 1. šupljine ispunjene pijeskom Puni blokovi od vapna 1 pijeska DIN 106 list 1 Giter blokovi od vapna 1 pijeska Šuplji blokovi od vapna 1 pijeska 1.4 1.0 1.* s.5 111. potrebna debljina zida . 2 5 * obostrano ožbukani zidovi (zidarske mjere) 05 10.5 125 I terijalu (npr na uobičajenom stiroporu) znatno smanjuje akustičnu izolaciju! Laki beton* ( 8 0 0 kg/m3) | 6 .8 2 1. puna opeka 1.0 1. na koje se nadovezuju pregradni zidovi. slabija nego bi to od njegove mase trebalo očekivati.2 1. DIN 4232 Porozni beton od neporoznog agregata.5 187. Kod teških krutih elemenata granična je frekvencija iznad. šljake. otvaraju se pojedinačno Teška dvostruka vrata s pragom i brtvom Jednostruki prozor bez posebne brtve Jednostruki prozor s dobrom brtvom Dvostruki prozor s kutijom bez posebne brtve Dvostruki prozor s kutijom i dobrom brtvom Akustična izolacija vrata i prozora prema DIN 4109 do 20 dB do 30 dB do 30 dB do 40 dB do 15 dB do 25 dB do 25 dB do 30 dB 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 © Minimalne debljine jednoslojnih zidova s veličinom izolacije od zračnog zvuka LSM = OdB 132 .6 1. 131 © . 0 Zračni zvuk .5 250 250 250 250 250 187. obostrano ožbukani debljine 15 m m 31 32 DIN 4164 Beton od plovučca.8 Puna opeka Klmker z a visokogradnju DIN 105 Šuplja opeka.6 1.5 2 ( 2 6 0 0 kg/m3) Staklo Prešani azbestcement ( 2 0 0 0 kg/m3) 10 15 \20f. moraju biti teški najmanje 400 kg/m 2 (ako su pregradni zidovi teži od 250 kg/m 2 tada je dovoljno 350 kg/m 2 ).2 1.5 1. ako ti zidovi i ploče imaju površinsku masu iznad 250 kg/m2 © Debljina e l e m e n t a (cm) uz niže n a v e d e n e površinske težine Teški beton* ( 2 2 0 0 kg/m3)| 6 . Savitljive ljuske relativno su neosjetljive na © Zaobilazni put preko priključenih jednoslojnih elemenata građevine.5 250 187.8 1.

Za porozne zidove propisano ^g^ Žbukanje nakon izvedbe estriha kod masivnih zidova 5 10 15 20 25 30 Razlika pojednačnih izolacijskih vrijednosti Dz=Di-D2 © Smanjenje akustičke izolacije prema Zeller-u C D — Trajno elastična masa Plivajući pod od pločica . anhidrita. Reške treba ispuniti odgovarajućim materijalom (ploče od pjenastog materijala) s preklopima. stoga ekstremno osjetljiv na zvučne mostove. glina. vrijedi i za podnu oblogu od keramike -> © . list 3).Izolacija — Estrih (podloga) . reška zabrtvljena trajnoelastičnim kitom. ako u gornjoj prostoriji djeluje normirano "tapkalo". minimalna masa ispune iznosi 150 kg/m 2 (kod višekatnih zgrada 200 kg/m2). počinje li ona tek na razini terena. Smanjenje akustičke izolacije R proizlazi iz sjecišta krivulje odnosa površina s vertikalama razlike pojedinačnih izolacijskih vrijednosti D z . rub uvijek slobodno pokretan. mora se strop nad podrumom izvesti s plivajućim podom ili nekom elastičnom podnom oblogom (kao i razdjelni stropovi između stanova).Pijesak. pokriven zaštitnim slojem.zbog utjecaja starenja . dakle maksimalnu jačinu zvuka koji se smije čuti odozgo u prostoriji ispod. šljaka ^ (9) Savitljiva stropna ploča ^ Žbuka na pleteru Letve Mogućnost prigušenja buke koraka kod drvenog grednika Prigušenje buke koraka Zbog zvuka koraka međukatna se ploča izravno pobuđuje na vibriranje -> (3). Koliko će plivajući estrih ili meka elastična podna obloga poboljšati izolaciju od buke koraka. stiropor ^ 1 0 mm Drveni pod . i preko toga estrih od betona. Kod međukatnih konstrukcija koje su dovoljna izolacija protiv zračnog zvuka (konstrukcije grupe II) može se prigušenje buke koraka postići mekom elastičnom podnom oblogom -> konstrukcije grupe I mogu se ovješenom savitljivom stropnom oblogom pretvoriti u konstrukciju grupe II -> (9). Krivulja u DIN-u 4109 -> @ daje normiranu razinu zvuka. proizlazi iz vrijednosti poboljšanja VM (dB).Estrih (podloga) za pod Izolacija i . 133 . dakle dopušteno za sve vrste međukatnih konstrukcija (konstrukcije grupe I i II. pri čemu treba staviti Di > D2 2. lijevanog asfalta (debljina propisana u DIN-u 4109. Uobičajeni oblik akustične izolacije je plivajući pod: meki elastični izolacijski sloj bez reški.Elast. Ako reška počinje od temelja nisu potrebne dodatne mjere.D2.ZAŠTITA OD ZRAČNOG ZVUKA I OD BUKE KORAKA-» Q P Razdjelni zidovi Zidovi koji razdvajaju zgade od slojeva težine ispod 350 kg/m 2 moraju biti odvojeni razdjelnom reškom po čitavoj dubini zgrade. Izračunati odnos površina izolacijskih dijelova zida 3.Estrih Zaštitni estrih -Podne pločice ili ploče Tijek proračuna: 1 Ustanoviti razliku pojedinačnih izolacijskih vrijednosti D z = D1 . Estrih je tanka kruta ljuska. zid s vratima) dobiva se ukupna vrijednost akustične izolacije D g nakon što se odbije smanjenje izolacije R od veće izolacijske vrijednosti -> © 'TN ' Dvoslojni razdjelni zid s kontinuiranom razdjelnicom u presjeku (2) Tlocrt-»© Nepovoljno m u 5Všl G l a v n i put ) 7 / S p o r e d n i put U Zračenje zvuka Prijenos materijalnog zvuka © Frekvencija (Hz) Poželjna granična krivulja buke koraka . to je ujedno i izolacija od zračnog zvuka. Pri tome . npr.vrijednosti odmah nakon izvedbe moraju biti za 3 dB povoljnije.Obloga 0 Ploča © Ž b u k a nanesena prije estriha do gornjeg ruba ploče. već i najmanja spojena mjesta smanjuju djelotvornost izolacije jer su zidne ljuske krute! Složeni zidovi Kod složenih zidova (tome pripada svaki zid s površinama različite akustične izolacije. Ploča Izolacija Plivajući pod od keramičkih pločica (kupaonice) ^g^ Slojevi poda s hidroizolacijom za kupaonice s tušem r.

Najveća dopuštena razina zvuka od instalacija u tuđim stanovima je 35 dB (A).4 • Konstrukcija.najčešće ne smanjuje prolaz zvuka kroz element građevine.00 m 2 Zaštita od vanjske buke Za zaštitu od buke izvana (buka prometa i si. e v i s p u n a m a t e r i j a l o m z a izolaciju o d m a t e r i j a l n o g z v u k a (^3) Metalno gumeni element ® Kanal opremljen materijalom koji upija zvuk .1 m 2 po kubičnom metru obujma prostorije v (polumjer jeke iznosio bi pri tome u prostoriji 6 x 10 x 2. ispitna grupa I sa = 20 db (A) razine armaturnih šumova na svim mjestima. priključkom na dimnjak akustički izoliranim cijevima. b) akustički izolirati vanjske zidove. sred frekv. osobito prozore i vrata. vertikalni plinovodi.. pomoću prigušivača zvuka.•EZ] i i I I • I . poboljšanje: lukovi umjesto koljena. 8 1. g u m a B = z r a č n i prostor. poboljšanje svih armatura. dizalo) ne smiju se ugra- P W 1 diti u zidove mirnih stambenih prostorija (dnevna soba. • šumovi pražnjenja (šumovi grgljanja).2 V.68.suprotno od prigušenja zvuka . I Kmg).5 2 5 50 0 200 400 600 800 Udaljenost od izvora z v u k a (m) Ekv površina upijanja z v u k a (m 2 ) površina upijanja zvuka A biti 0. spavaća soba). akustično izolirani nosači -» (?) • šumovi punjenja pri udaru vode na stijenku kade i si. kanali za smeće.75 sekundi = = 2.2 6.05 100 m 2 zidova i poda • 0.zatvoreni bazen: 40 m 2 vode • 0. dovoljne dimenzije. 4 0 .00 m 2 29.(telefonski prigušivač zvuka) ke instalacije treba postavljati akustički izolirano! Upijanje zvuka Upijanje zvuka . odzračni ventili u armaturama. npr.5 sekunde . obuhvaćaju se dublje frekvencije.4 29 A = = 0. Na ordinati je djelovanje zaklona ovisno o kutu « -> (8). Vidjeti i: Smjernice za građevinske zahvate u svrhu zaštite od vanjske buke i DIN 18005 zaštita od buke u urbanizmu.6 3. © Efekt akustične izolacije uz pomoć zapreka na otvorenom (A. Isto tako ne utječe na zvuk koji od izvora neposredno stiže u uho. nužan je atest.50 m uz 500 Hz (podr. poboljšanje: pravilno dimenzioniranje i odzračivanje odvodnih cijevi. ako su prozori fiksni.| čki izolirana obujmica Akustički izolirani temelj kotla širine 90 cm ječiti rezonanciju objekata.mora ekvivalentna 1. Dijelovi kućnih tehničkih instalacija koji proizvode buku (cijevi vodovoda i kanalizacije. zidove i ostale zapreke može se veličina izolacijskog djelovanja za različite valne dužine očitati iz dijagrama (7) (valna dužina približno 340 m/frekvencija). oni se sastoje od obložnih slojeva koji upijaju zvuk i između kojih struji zrak.1 m).idealno za privatne zatvorene bazene i si. • šum instalacijskih vodova nastaje stvaranjem vrtloga u vodovima. Ventilacijs- A = m a t e r i j a l z a izolaciju o d m a t e r i j a l n o g z v u k a .) postoje sljedeće mogućnosti: a) ispravno projektirati zgrade: boravišne prostorije locirati na suprotnoj strani od izvora buke. zvučno izoliranim poklopcem gorača. Ako se smanji refleksija zvuka.68 Valna duljina je h/7 =2. bit će od nekog polumjera "jeke" oko izvora zvuka reflektirani zvuk jednako glasan odnosno glasniji -> (5) od neposrednog zvuka.5/0. Za vrijeme odzvanjanja od 1. grupa II sa = 30 db (A) dopušteno samo za unutrašnje zidove u stanu i za zidove prema tuđim instalacijskim prostorijama. vrijeme odzvanjanja dakle 0. ^ V. a istovremeno opada razina buke unutar dotadašnjeg polumjera jeke © Polumjer jeke i kapacitet upijanja zvuka neke prostorije = 24. c) ugraditi u fasadu prepreke protiv širenja buke.00 m 2 Postupcima upijanja zvuka može se razina reflektiranog zvuka sniziti Time polumjer jeke postaje veći. postavljanje kade na zvučno izolirajuće noge (u tom slučaju i rub elastično prisloniti na zid).00 m 2 3. Prijenos zvuka u ventilacijskim vodovima.2 0 . polumjer jeke se povećava. između ostalog. npr nasipe. Kotlovi se akustički izoliraju: izolirajućim postavljanjem (odvojeni temelj — > (2). Za nasipe. Unutar dotadašnjeg polumjera jeke ništa se ne mijenja! Kapacitet upijanja zvuka neke prostorije izražava se u četvornim metrima ekvivalentne površine upijanja zvuka.03 60 m 2 akustičnog stropa • 0. treba predvidjeti ventilaciju.) ¿340/500 = 0. zidove ili veSkica dimenzija iz -> © Q = izvor zvuka B = slušatelj getaciju. Kako neposredni zvuk opada s udaljenošću od izvora.5 m samo 1. već samo smanjuje reflektirani zvuk."v Akus. past će razina reflektiranog zvuka izvan dotadašnjeg polumjera jeke.. a za polovicu vremena odzvanjanja dvostruko toliko. . iz toga proizlazi koliko je važna veličina H određena kutom a.68 = 3. Visine su u metrima a duljine zvučnih valova treba očitati Primjer. Primjer. d) izvesti prikladne zahvate u okolnom prostoru.4 12.a = 30° h = 2. Beton B 25 Bitumenska Ijepenka Ploča pluta Bitumenska Ijepenka Beton B 25 12 cmD 500 g/m2 5 cmD 500 g/m2 12 cmD AKUSTIČNA IZOLACIJA Šumovi od instalacija javljaju se kao • šum instalacijskih armatura: može se smanjiti upotrebom armatura koje prigušuju zvuk. poboljšanje: spri- I 1 o n / . podnožje koje apsorbira zvuk). telefonskih prigušivača zvuka. bučnost ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja smanjuje se pomoću tzv. 2 0 = h/>. Što je deblji komplet slojeva. efekt zaklona = 17dB 134 . priključak na razvodnu L M a t e r i j a l koji upija z v u k cijevnu mrežu pomoću gumenih kompenzatora. to je idealna površina upijanja zvuka koja ima isti kapacitet kao sama prostorija.

V o d o v o d n e i k a n a l i z a c i j s k e i n s t a l a c i j e m o r a j u s e pričvrstiti elastič- Nakon montaže n i m m a t e r i j a l i m a i ne s m i j u biti u d o d i r u s e l e m e n t o m g r a đ e v i n e . t a k o d a b u d u j e d n o l i k o o p t e r e ć e n e -> @ Pri p e r i o d i č n o m p o b u đ i v a n j u . npr v i b r i r a j u ć i h ili rotirajućih m a s a . Za posebne slučajeve primjenjuju se z r a č n e opruge. bolji j e u č i n a k Kod površinski ugrađenih izolacijskih materijala mora opterećenje n a j č e š ć e biti > 0. r a z l o g j e t o m u najčešće neposredna pobuda materijalnog zvuka /—. M o g u s e u g r a d i t i i a k u s t i č n o i z o l a c i j s k i materijali o d m i n e r a l n i h v l a k a n a i P S . Dizala treba ugraditi u odvojena okna -> (3)1 reške zapuniti mineralnim Pričvrsni e l e m e n t dul)ine ^ ± £ cjevovoda vlaknima (ploče ^ 3 cm) ili konstrukciju osloniti na neopren -> @ . A k o o d b i j e n i z r a č n i z v u k s a d r ž i s a m o j e d a n ton. ali s e n e m o ž e izbjeći kruto p r i č v r š ć e n j e . n a j č e š ć e j e j a č a i b u k a pri n e p o s r e d n o j p o b u di. m o ž e dovesti do pogoršanja Opruga- DP 16 KuTno sidro 1 / 2 2 Uipskarton ploče Primjer z a stropni e l e m e n t s oscilirajućim metalom ® Dvostruko elastično oslonjeni ventilator 135 . npr t e m e l j a na e l a s t i č n o m e s t r i h u .5 N / m m 2 20 A k o to nije. p o t r e b n i s u p o j e d i n a č n i le- -10 žaji d i m e n z i o n i r a n i p r e m a t e ž i n i u r e đ a j a U č i n a k p r i g u š e n j a j e i u t o m s l u č a j u najbolji a k o s u e l e m e n t i m a k s i 0 m a l n o o p t e r e ć e n i . a d a nisu preo p t e r e ć e n i . treba pričvrstiti na zidove p o v r š i n s k e t e ž i n e m " ^ 2 5 0 k g / m 2 -> (2) K a d e t r e b a postaviti na plivajući e s t r i h i o d v o j i t i o d z i d o v a d a n e k a d e r e š k e su p r e m a z i d o v i m a ! Z a h o d s k e instalacije koje vise na z i d u i z a z i v a j u n e p o s r e d n u p o b u d u m a t e r i j a l n o g z v u k a . ne 1 0 3 »40 0 2 = 1 41 ( 7 ) Postavljanje opruga p r e m a težištu (j3) Djelovanje elastičnih ležaja s m i j e f r e k v e n c i j a p o b u d e biti j e d n a k a vlastitoj f r e k v e n c i j i e l a s t i č n o pričvršćenog sustava Z b o g r e z o n a n c i j e n a s t a j u veliki p o m a c i koji k o d e l e m e n a t a m a l o g p r i g u š e n j a m o g u d o v e s t i d o l o m a -> (§) N a r o č i t o s e d o b r a izolacije p o s t i ž e d v o s t r u k i m e l a s t i č n i m o s l a n j a n - Stropni ovjes D E 2 0 A Vješalica usidrenja 1/16 Mineralna vlakna j e m -> (9) N e p o v o l j n o p o d e š a v a n j e .. Č e s t o se j a v l j a j u i f e n o m e n i r e z o n a n c i j e koji u u s k i m f r e k v e n c i j s kim područjima izazivaju pojačanu emisiju zvuka.p j e n e .> Q P V i b r a c i j e u č v r s t i m tijelima n a z i v a j u s e m a t e r i j a l n i z v u k O n n a s t a j e uslijed z r a č n o g z v u k a ¡li n e p o s r e d n o m e h a n i č k o m p o b u d o m -> 0 K a k o s u m e h a n i č k e sile vibriranja n a j č e š ć e j a č e o d o n i h k o j e u z r o kuju vibracije z r a k a . ali b e z p r e o p t e r e ć e n j a n e o p r e n a ili čelika -> © Elementi se izrađuju od (D <D i g » 10 > • 20 »30 Pojačanje f rigušenje 10 20 50 10 Najbolje prigušenje materijalnog zvuka daju čelične opruge zbog s v o j e m a l e krutosti.s n a ž n a teški zid slaba pobuda. Pluto. prema DIN-u 4109. ( O d v o j e n o o k n o dizala '• 3 c m _ mineralna vlakna Završetak okna na neoprenu Z a ozi- M o g u s e e v e n t u a l n o u g r a d i t i e l a s t i č n i slojevi. fl<P"M Poniklana čelična opruga Postavljanje (J5j stroja na elastičnom ••—' umetku u temelju Primjeri elemente za pojedinačne opružne Š t o s e materijali p o d o p t e r e ć e n j e m v i š e k o m p r i m i r a j u . Kod pojedin a č n i h o p r u g a t r e b a se voditi r a č u n a 0 t e ž i š t u u r e đ a j a . Zaštitu od materi- Laki zid . C j e v o v o d e . p u n a g u m a i slični m a t e r i j a l i n i s u p r i k l a d n i j e r s u s u v i š e kruti. P u m p e i strojevi m o r a j u s e p o s t a v i t i na t e m e l j e i z o l i r a n e o d m a t e r i - Betonski temelj kao umirujuća m a s a S t o p a stroja G M T j a l n o g z v u k a i e l a s t i č n o učvrstiti. pobuda j a l n o g z v u k a t r e b a d a k l e usmjeriti na s p r e č a v a n j e p o b u d e ili pro- (D } P o b u d a od materijalnog zvuka vođenja zvuka Mjere protiv provođenja materijalnog zvuka Za vodovodne instalacije t r e b a u p o t r e b l j a v a t i s a m o a r m a t u r e s a t e s t o m g r u p e I ili II T l a k v o d e t r e b a biti što niži Brzina p r o t o k a v o d e i m a p o d r e đ e n u u l o g u .ZAŠTITA OD VIBRACIJA MATERIJALNI ZVUK . K o m p e n z a t o r i r a s t e r e ć u j u o d v l a č n i h sila jer u n u t a r n j i tlak d j e l u j e 1 u s m j e r u u z d u ž n e osi cijevi -> (5) K a o p r i g u š i v a č i s u za t e m e l j e n a r o č i t o p r i k l a d n e p l o č e o d g r a n u l a t a g u m e z a t o što i m a j u v i s o k u t l a č n u č v r s t o ć u .

0 (2) S 30 Kriterij jeke /'o . dramsko kazal.razumljivost rečenice. do 50 ms. dok rane refleksije. razumljivost sloga. .8 1. Nije normirana. Trajanje odjeka je između ostalog ovisno i 0 frekvenciji. a točnost napisanoga služi ocjenjivanju razumljivosti. 60 8 0 % 100 2 3 5 Volumen V Optimalna vrijednost ovisi o namjeni i obujmu prostorije (3).0 1.AKUSTICNOST PROSTORIJE DIN 52216 tU Projektiranje akustičnosti prostorije za govorne i glazbene predstave treba omogućiti da se slušateljima pruže najpovoljniji uvjeti za slušanje. s usporenjem do približno 80 ms (odgovara 27 m razlike u duljini puta) u odnosu na neposredni zvuk. Doživljaj prostora Doživljaj refleksija koje dolaze iz prostorije prema vremenu i smjeru Kod glazbe su difuzne refleksije povoljne za punoću zvuka. 0.3 i 1. S = dio površine Vrijeme trajanja odjeka izračunava se iz apsorpcijske površine formulom t Govor Kabare Igrokaz Predavanje Glazba Komorna glazba Opera Koncert Orgulje 1. pojačavaju razgovjetnost -> (§).0 Vrijeme 2.') Područje optimalnog trajanja odjeka _ 0. subjektivno prepoznatljivi šiljci. Govor zahtijeva manje usporenje. Višenamjenska prostorija za govor i glazbu Opera. dulje je Max. Razumljivost govora određuje se tako da veće skupine slušatelja ispisuju pojedine slogove bez smisla. ocjena logatomima Pri mjerenju logatomima smatra se > 70% izvrsnom vošću govora. ter (logatomi). tako da su uobičajeni pojmovi . U novijim objektivnim postupcima primjenjuju se modulirani šumni signali (RAST-postupak) koji dovode bez velikih ulaganja do ponovljivih rezultata.7 2.0 h.1 3. volumena V = f(vrsta) i 17 33 100 R a n e .1 8 •S 1 6 r I - Za govor i glazbu vrijede različite veličine vremena i intenziteta kao kriterij jeke. Jeka: Ako se iz jednoliko opadajuće krivulje trajanja odjeka -> 0 ističu pojedini.6 2. oni se nazivaju jekom £ 1 2 5 2. Prostorije za muziciranje trebaju imati dulje trajanje odjeka. 3.5 1. od kojih su najvažniji. pa se uglavnom mogu smatrati manje kritičnima s gledišta jeke. izraženo kao površina s potpunom apsorpcijom (otvoreni prozor). Treba uzeti u obzir različite utjecaje.163 V as S (Sabineova formula) 3. npr lin. Zahtjevi za prostorije 1 Trajanje odjeka: 10 5 •o o C 1 4 D G (4-) Tolerancije trajanja odjeka ± 20% Uporabna funkcija Dvorane za sast.trajanje odjeka. opereta Dvorana za komornu glazbu 20 40 J. p o v o l j n e refleksije Slijed refleksije u prostoriji 136 . Vrednuje se područje -5 dB do -35 dB (DIN 52216 mjerenje trajanja odjeka u dvoranama za slušateljstvo). A = as S as = stupanj apsorpcije zvuka prema mjerenju odjeka.refleksije kao posljedica primarne i sekundarne strukture prostorije 1 Trajanje odjeka: (j) Mjerenja trajanja odjeka Vrijeme opadanja razine zvuka^od 60 dB nakon isključenja izvora zvuka -» 0 . razumlji- 3 4 5 7 5 6 8 10 8 10 12 14 15000 10000 25000 30000 Koncert dvorana za simfon. kako se razumljivost ne bi smanjila.5 1. . Za f = 500 HZ mogu se na osnovi iskustva predložiti približno optimalne vrijednosti ->© 2 Razumljivost govora Služi za ocjenu razumljivosti izgovorene riječi -» (5).. glazbu Prostorije za oratorije i koncerte na orguljama j^g^ Razumljivost slogova | Loše Dobro Vrlo d o b r o ^5) Razumljivost govora Tablica spec. zapremina u m3 5000 8000 Volumenska karakteristika u m3/mjesto pri dubokim i kraće pri višim frekvencijama. Apsorpcijska površina: Određuje trajanje odjeka svojom količinom apsorbirajućeg materijala. Namjena prostorije Trajanje odjeka u sek.

Koncert 4 m 3 /po osobi 10 m 3 /po osobi Suviše mali obujam prostorije onemogućuje zadovoljavajuće trajanje odjeka. visoke prostorije s raščlanjenim. što daje jednoliki neposredni zvuk na svim mjestima -> (7). subjektivno se povoljnije ocjenjuju nego refleksije sa stropa.AKUSTICNOST PROSTORIJA Rane bočne refleksije. jer u protivnome prejako pada razina zvuka pri širenju -> (9) Iz optičnih i akustičnih razloga treba nadvisivati redove stolica.arhiva u Bonnu 137 . 138 (2) Berlinska filharmonija. jer bi bočne refleksije mogle biti premale 0 . U blizini podija potrebne su refleksijske površine za rane početne refleksije i balans orkestra. jer oba uha primaju različite signale Uske. 136 © -Govor . npr nabiranje površine zidova koji se šire -> (D Oblikovanje stropa pomoću ovješenih jedara -> 0 ili elementiranjem -> s. Uspon krivulje prati logaritamsku spiralu Sekundarna struktura Refleksijske površine mogu u znatnoj mjeri kompenzirati nepovoljnu primarnu strukturu. visinsko stupnjevanje grupa redova sjedala Podij u maloj dvorani za komornu glazbu Beethoven . Podiji moraju biti znatno viši od parketa kako bi poduprli neposredno širenje zvuka. čak i pri malim vremenima zaostajanja (nesimetričnost akustičnog doživljaja). kako bi se onemogućila treperava jeka uslijed višestruke refleksije -> (2) Izvedbom nabora s kutovima > 5° može se paralelnost izbjeći i postići difuzna refleksija Strop prostorije služi vođenju zvuka u stražnje područje prostorije i mora biti odgovarajuće oblikovan -» (3). Manje su pogodne prostorije koje se šire prema natrag. Taj se nedostatak može kompenzirati dodatnim refleksijskim površinama ("vinogradarske stepenice"). ali za govor ili u malim prostorijama (komorna glazba) može se postaviti i uz uzdužne zidove (Beethovenov arhiv -> © ) . neraščlanjene površine. Višenamjenske prostorije s različitom postavom podija i ravnim parketom često su neprikladne za glazbu. Postavljanje podija: po mogućnosti na uskoj stranici prostorije. kad je posrijedi glazba. visoke prostorije s raščlanjenim zidovima (rana pojava bočne refleksije) posebno pogodne. Oblik prostorije: za glazbu su uske. Stražnji zid prostorije ne smije reflektirati zvuk u smjeru podija jer bi to moglo djelovati kao jeka. Treba izbjegavati paralelne. nastaju velike razlike u jačini zvuka zbog njegove koncentracije. npr Berlinska i Kolnska filharmonija-»® ili moraju zidovi biti jako naborani zbog provođenja zvuka. Ako je nepovoljan oblik stropa. geometrijski reflektirajučim zidovima i difuzno reflektirajućim stropovima najjednostavnije su s gledišta akustike prostorija Primarna struktura prostorija (0) Sprečavanje treperave jeke (2J Nepovoljni oblik stropa Obujam: ovisno o namjeni -> s.

Frekvencija - Apsorpcija dubokih frekvencija oscilirajućim površinama Frekvencija :e) Apsorpcijsko ponašanje rezonatora Frekvencija [7j Apsorpcija poroznih materijala . niše itd. Difuzne refleksije s v o j o m j e d n o l i k o m raspodjelom zvuka daju glatke. P o s e b n o su nepovoljne prostorije oblika polukugle zbog trodimenzionalne koncentracije zvuka. a k o središte kugle leži u visini podija -> (§} Ovaj se nedostatak m o ž e izbjeći: o d g o v a r a j u ć i m oblikovanjem zakrivljenog stropa postiže se vrlo dobro usmjeravanje zvuka -> (9) (^T) Platna za vođenje zvuka Rastavljanje nepovoljnih reflektirajućih površina Difuzne refleksije' površine od kojih se m o ž e očekivati jeka moraju difuzno reflektirati.. Njegova j e vrijednost između 0 i > 1 Trajanje odjeka proračunava se za frekvencije f = 125. 4 0 0 0 Hz. U proračun treba uključiti sve p o j e d i n a č n e površine. Udio otvora. Ta su svojstva o d r e đ e n a njihovom strukturom: vibrirajuće površine apsorbiraju d u b o k e frekvencije. 136 © znatno premašen. Odgovarajuća izmjena reflektirajućih i apsorbirajućih površina djeluje na refleksiju poput j a k o raščlanjene površine -> (3) Zakrivljene plohe m o g u izazvati pojavu žarišta (kupola). jednolike krivulje trajanja odjeka. 2 0 0 0 . Raščlanjenje nabiranjem površina zahtijeva kutove > 5° J e d n a k o su učinkovite j a k e strukture površine. Dimenzije. P o d a c i o srednjem trajanju odjeka odnose se najčešće na vrijednost od 500 Hz. 1000. osobe.AKUSTICNOST PROSTORIJA Apsorbirajuće površine s p r e č a v a j u Koncentracije zvuka i prilagođavaju trajanje odjeka t r a ž e n i m vrijednostima.— s [3j a) difuzna refleksija promjenom matenjala b) difuzno reflektirajuča površina Difuznost uslijed refleksije u vmenskim razmacima određuje se u prostorijama za odjek. o b u j a m i izolacija šupljina o d r e đ u j u frekvenciju. porozni materijali primjenjuju se za apsorpciju visokih frekvencija Debljina sloja i otpor strujanju utječu na prijelaz prema d u b o kim frekvencijama -» (7). parapeti. 250. 500. stolice i dekoracije sa svojim specifičnim vrijednostima Često je d o s t u p n o trajanje odjeka ovisno s a m o 0 slušateljstvu i stolicama Kako bi trajanje odjeka što manje ovisilo o slušateljima. prema DIN-u 5 2 2 1 2 . dijeljenjem zvučnih valova ili vremenski pomaknutih refleksija -> (4) Proračun trajanja odjeka provodi se najčešće S a b i n e o v o m formulom t = 0. razmaci i ispuna šupljina mijenjaju se u svrhu finog podešavanja -> (5) površine s otvorima ispred šupljina najviše apsorbiraju srednje frekvencije (Helmholtzovi rezonatori). najčešće j e potrebna s a m o korekcija trajanja odjeka za d u b o k e frekvencije Približenje ž e l j e n o m trajanju odjeka postiže se kombiniranjem površina različitih svojstava. intenzitet i oblik m a k s i m u m a apsorpcije -> ( i ) . Dodatne apsorpcijske površine za visoke frekvencije potrebne su s a m o u slučaju kad je specifični o b u j a m -> s. tj. dolazeći zvuk rastresito reflektirati -> (3). koriste se stolice čija sjedala i prednji dio naslona za leđa ostvaruju što j e m o g u ć e v e ć u apsorpciju. A k o su obuj a m prostorije i stolice d o b r o m e đ u s o b n o usklađeni.163 • V «s Stupanj apsorpcije zvuka n e k o g materijala as. slično osobi koja sjedi.

dimnjake i ventilacijske uređaje T r e b a ih s v a k a k o priključiti na g r o m o b r a n s k u instalaciju. k r o v n i v o d o v i . stabala nalik na e k s p l o z i j u Dakle. Cijevno i štapno uzemljenje Uzemljenje __ d s £ p E3- Arm. štete n a s t a j u g d j e ima v l a g e U o s n o v i g r o m o b r a n s k a instalacija p r e d s t a v l j a " F a r a d a y e v kavez". mjesta na cjevovode. Uređaji za prihvat j e s u m e t a l n e š i p k e . treba postaviti m e t a l n u t r a k u na d r v e n e n o s a č e 6 0 c m i z n a d sljem e n a .) č o v j e k j e na o t v o r e n o m e u g r o ž e n o d e l e k t r i č n o g n a p o n a . U k r u g u p o l u m j e r a 30 m o d m j e s t a u d a r a g r o m a ( d r v e ć e . Vrlo d j e l o t v o r n a mjera. oluk. O Traka za izjednačenje potencijala /traka za uzemljenje Dubinsko uzemljenje Razdvojnik iskrenja Dilatacijski luk Hvataljka Stabilizator © --0— — i—i—i— C instalacija D Danas uobičajena gromobranska —M— Rešetka za zadržavanje snijega Prik. z b o g o p a s n o s t i o d p o ž a r a z b o g iskrenja. npr 1 0 0 0 0 0 A x 5 c m = 5 0 0 0 0 0 V U t r e n u t k u u d a r a g r o m a t o m v i s o k o m potencijalu izvrgnuta je c j e l o k u p n a g r o m o b r a n ska instalacija i svi s n j o m p o v e z a n i m e t a l n i dijelovi. d o l a z i d o p a d a n a p o n a .—. da se svi v e ć i m e t a l n i dijelovi i v o d o v i p o v e ž u s g r o m o b r a n s k o m instalacijom. n a z i v a se i z j e d n a č e n j e m p o t e n c i jala (J5) Šatorasti I (6) Šedl Krovni vod Vod uzemljenja Uzemljenje u temeljima Antena 0 1 ] D • o Dizalo Kamin Metalne dogradnje Premoštenje brojila za plin-vodu -oo— Razdjelno mjesto Pomoćno uzemljenje (razdjelno mjesto) Priključak na metal Savitljivi priključak tí H <*- > — ===== Prolaz kroz krov Vodo-plinovod Brojčana oznaka razd mjesta Oluci i olučne cijevi Metalni pokrov j — i . m e t a l n e krovne p o v r š i n e i m e t a l n a tijela. zidovi i si. vod na sljemenu na stupora\ Slamom pokrivenacm iznadusljemena i udaljenost vodova od krova drvenim sabirni 8 J vima uzdignut 60 40 cm. - Čelična konstrukcija Čelični spremnik Svjetiljka • o ® . j a r b o l a . 57185 Otprilike na 50. a k o j e u r a s k o r a k u treba skupiti n o g e Šteta na g r a đ e v i n a m a n a s t a j e r a z v o j e m t o p l i n e pri u d a r u g r o m a jer Krov na jednu vodu © se v o d a s a d r ž a n a u materijalu pretvara u paru pa nastaju razaranja Krov s blagim nagibom z i d o v a . D o d a t n o s e postavljaju m e t a l n i šiljci koji o d r e đ u j u m j e s t o u d a r a g r o m a G r o m o b r a n s k a instalacija sastoji s e o d u r e đ a j a za prihvat. beton s priključkom Rub zgrade W | ! . stupnju g e o g r a f s k e širine n a s t a j u u s v a k o m satu oluje.> (§) © K a d električna struja g r o m a p o t e č e k r o z o t p o r u z e m l j e n j a . Ni j e d n a t o č k a na k r o v u n e s m i j e biti pre- ^oj Kosi krov na dvije vode © ko 15 m u d a l j e n a o d u r e đ a j a za p r i h v a t g r o m a Krov na četiri vode Na s l a m n a t i m k r o v o v i m a . za plin Krovni nosač za elektr vodove Hvataljka/motka za zastavu Metalni cjevovodi J J I (ED GDzgrada pogledu tlocrtu. "" Simboličke oznake za elemente gromobranske instalacije vod za uzemljenje 139 . o k o 6 0 udara g r o m a u z e m l j u i 2 0 0 d o 2 5 0 m u n j a m e đ u oblacima.e - ] Brojilo za vodu.GROMOBRANI DIN 48801. olučne cijevi i si. s tim da su na t e m e l j u iskustva p o v e ć a n a m r e ž n a o k c a . provođenje i uzemljenje Z a d a ć a j o j j e odrediti m j e s t o u d a r a i o s i g u r a t i d a z g r a d a b u d e u z a š t i ć e n o j zoni Pri instaliranju g r o m o b r a n a t r e b a obratiti p o s e b n u p a ž n j u na k r o v n e nadgradnje. zatvorene balkone.

c i n k a ili p o c i n č a n o g č e l i k a . R a z l i k u j u s e d u b o k a i površinska uzemljenja.Aluminijska o b l o g a min 0. o n d a s e n a z i v a j u d u b o k i m u z e m ljenjima Z r a k a s t o u z e m l j e n j e j e s n o p t r a k a k o j e s e z r a k a s t o š i r e iz ij za prihvat Aluminijski pokrov min 0 . Površinska se u z e m l j e n j a i z v o d e l i n e a r n o ili p r s t e n a s t o . Razmak za otvoreno iskrenje = 3 cm Za čelične elemente s el.> ( i ) . c i j e v i ili ploča. zemljište Suhi pijesak i šljunak Razdjelnik Kamenito tlo Močvarno zemljište Vlažni šljunak Vlažni pijesak Vrsta uzemljivača Otpor rasprostiranja o Uzemljenje © Osnovni dijelovi gromobranske instalaciie /¿N Ks Aluminijski krovni pokrov kao uređaj za prihvat Trakasti u z e m duljina u m Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m 12 6 6 3 4 2 2 1 40 20 20 10 13 7 7 3 80 40 40 20 27 14 13 7 200 100 100 50 67 34 33 17 400 200 200 100 133 70 67 33 1200 600 600 300 400 200 200 100 30 15 10 5 IOJ zida s krovom ukoliko konstruktivni metalni spoj ne postoji . krov priključiti na sljemeni vod i odvod . na d u b i n u na kojoj s e p o s t i ž e nizak o t p o r rasprostiranju u tlo @ V e l i č i n a o t p o r a u z e m l j e n j a ovisi o vrsti i v l a ž n o s t i tla (ij).5 m m Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m Zidna obloga Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m Cijevi u z e m dubina u m još ekonomično nije više ekonomično (D Zidna aluminijska obloga kao odvod \y6/) Aluminijski krov i zid Otpor rasprostiranja traka i cijevi za uzemnenje kod različitih vrsta tla V-V Dimnjaci na sljemenu s prihvatnom napravom od kutnih čeličnih profila /^oN >-J Dimnjak s prihvatnom motkom priključenom na sljemeni vod Uzemljenje u temelju od nearmiranog betona Uzemljenje u temelju od armiranog betona ® 140 Sve metalne elemente koji izlaze iz krova.— s (Jj Čelična skeletna građevina skelet priključiti na krovni vod i na vod za uzemljenje Limeni krov s drvenim stijenkama. ventilacijske cijevi i si .( § ) d o p u š t e n i v o d o v i o d g o l o g ili p o c i n č a n o g b a k r a u m i n i j ili p o c i n č a n i č e l i k . P r e p o r u č u j e s e u z e m l j e n j a ugrađivati u beton temelja -> © . Uzemljenje ima z a d a ć u da struju g r o m a brzo i jednolično odvodi u tlo. nisu O d g o v a r a goli al- Glina. Š t a p a s t a u z e m l j e n j a z n a č e d a s e u z e m l j u z a b i j a j u c i j e v i .(£}. uređajima ugraditi stabilizator napona I _ . A k o s u z a b i j e n a d u b l j e o d 6 m. poljopriv. Z a k r o v o v e o d a l u m i n i j a .GROMOBRANI U z e m l j e n j e s e i z v o d i p o m o ć u n e i z o l i r a n i h m e t a l n i h t r a k a . 5 mm jedne točke. t e š t a p o v i o k r u g l o g a ili r a z v e d e n o g p r e s j e ka. priključiti na gromobransku instalaciju u0) Prihvatnu motku na dimnjaku blizu strehe priključiti na oluk ® Krovni nosač voda jake struje ne treba neposredno priključiti.

> © [r] I II III IV M 5 m x [i] 2 0 0 kA 150 kA 100 kA 98% 95% 20 m 30 m 45 m 60 m 10 m x 10 m 15 m x 15 m 20 m x 20 m 90% 80% Klase gromobrana Kut zaštite ovisno o klasi gromobranske zaštite i visine iznad područja koje treba zaštititi (J5y' W = veličina otvora m r e ž e Z o n a g r o m o b r a n a O. Postoji neprigušeno polje pražnjenja groma. Na primjer računalni centar kao zona zaštite 2 i pojedini elektronički uređaji kao zona zaštite 3. pri čemu njihova svojstva (zaštita vanjskih dijelova zgrade) moraju zadovoljavati određene uvjete. Instalacija u z e m l j e n j a Postupci za postavljanje prihvatnih uređaja gromobranskom kuglom. K l a s a g r o m o .f j frfmr eže ZAŠTITA OD GROMA U principu se objekt koji treba zaštititi svrstava u različite zone zaštite. Zona zaštite 0B: Zbog uređaja za prihvaćanja na i uz objekte koje treba štititi javljaju se područja za koja su direktni udari groma. isključeni. a g r o m o b r a n a Of.Učinkovitost b r a n a [P] [E] P o l u m j e r kugli Veličina gromobrana otvora mreže Tipični razmaci odvoda 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m Zaštitni kut Min j a č i n a struje g r o m a I1'] . u normama označene i kao LPZ (Lighting Protection Zone) © Zona zaštite 0A: Izvan zgrade koju treba zaštititi nalazi se zona zaštite OA. Zona zaštite 1: Sama zgrada koju treba zaštititi označena je kao zona zaštite od groma 1 Granicu prema zoni zaštite O u pravilu čine krov. _ I n f o r m a c i j s k a mreža Stabilizator n a p o n a I z j e d n a č e n j e potencijala g r o m o b r a n a U 7 Područje razdvajanja iskrenja is B S Z 1 = z o n a g r o m o b r a n s k e zaštite 1 \ / \ Cijev za p u n j e n j e s p r e m n i k a s k a t o d n o m z a š t i t o m Uzemljenje u temelju Kanal/zaci^ska cijev & Zona zaštite 2 i više: Može biti svrhovito ili zahtijevano da se unutar zone zaštite 1 urede daljnje zone zaštite od groma. zaštitnim ku tom i mrežom S = sigurnosni razmak = zaštitni kut Energetska mreža Čelična armatura Uzemljenje u temelju Instalacija u z e m l j e n j a 0 0 I z j e d n a č e n j e potencijala gromobrana Lokalno izjednačenje potencijala i stabilizator n Krovovi zaštićeni prihvatnom motkom (I) 141 . postoji neprigušeno polje odterećenja groma.U tom su području mogući direktni udari groma.O d v o d g r o m a za zaštitu energetske i informacijske Energetska mreža . u skladu s klasom zaštite. vanjski zidovi i pod podruma zgrade. Takva područja izvan objekta označavaju se kao zona zaštite od groma (BSZ) 0 B .

Kad su ravni krovovi. te za više područja TV valova.5 3.6 16 7 13 4 Antene za prijam radijskih i televizijskih emisija nagrđuju izgled grada. Tako je u nekim slučajevima moguć televizijski prjjam i na mjestu koje odašiljač uobičajeno ne doseže. U području VHF to je smanjenje u odnosu prema vanjskim antenama otprilike polovica prethodno navedenog Sobne su antene mnogostruko slabije (pomoćne antene).25 3. Tome mogu pomoći skupne antene Osim toga. izvedba treba osigurati trajnost i zaštitu od korozije.75 m.0 2.75 2 5 2 25 2.Topli v l a ž n i zrak G r a n i č n i sloj prema J Henjesu -> ANTENE Hladni suhi zrak Širenje elektromagnetskih valova odgovara optičkim zakonima valova ( o^S Smetnje prijema mogu se izbjeći izborom povoljne lokacije Slob duljina L (m) 4 15 4 0 3 75 3. 75-ii. Kod kabelske televizije nema antene Uz kućni priključak treba predvidjeti pojačalo priključeno na električnu mrežu Moment od vjetra MR na cijevnom nosaču 50 mm 1 LMK-antena i UKW antena za odabrani smjer prijama VHF antena (npr F III (K8)) VHF antena (npr. Najbolje je postavljati antene s izravnim dogledanjem i odašiljačem. treba provesti statički proračun prema VDE 0855.koaksijalni kablovi 13 Razdjelne kutije za razdvajanje osnovnih vodova 14 Antenske utičnice za radio i TV 15 Priključni kabel za radio 16 Priključni kabel za TV 17 Uzemljenje Postojeća . blisko smještene antene jedna drugoj smetaju pri prijamu. Antene se ne smiju postavljati na krovove od slame. Kratki valovi ne slijede zakrivljenost Zemlje.8 28 7 24 9 20. valovi metarske duljine djelomično slijede.1 12. a uz to i tzv. a dio odlazi u troposferu i odatle se reflektira. Projektiranje skupne antene treba uzeti u obzir već tijekom grubih građevinskih radova (b) s pojačalima protiv opadanja napona u vodovima itd. kratkih i UKV valova. ->(š) +(§) koja su ujedno mjerodavna i za uzemljenja Kad se priključuju na vodovod. 140.koaksijalni kablovi Pojačalo za LMKU i TV-kanale 10 Šina za uzemljenje 11 Kabelska spojnica s kontrolnom kutijom 12 Glavni vodovi 75-U. Treba se držati osnovnih pravila — (|) Važan je potrebni prostor za smještaj > dodatnih kućnih uređaja za uzemljenje gromobrana -> © Visoka stabla koja nadvisuju vrh antene mogu predstavljati smetnju u smjeru prema odašiljaču. Dobar prijam zahtijeva usmjerenost prema najbližemu odašiljaču.1 96 57 0 53 0 46 4 40 5 34. gromobranska^^^l instalacija Ako gromobranska nstalacija postoji treba ostvariti ovu vezu Cu 0 8 mm ili NYY 10 mm? Šina za uzemljenje vanjskih vodova svih HF . srednjih. treba antenu pričvrstiti na vanjski zid. trske ili drugih lako zapaljivih materijala! U tim okolnostima treba predvidjeti antene na jarbolima ili u prozorima. Brojni različiti oblici antena stoje na raspolaganju. Učinak antena bitno ovisi o okolini -» 0 i vodovima visokog napona. naročito ako se radi o crnogorici Potkrovne antene u području VHF imaju smanjen prijam.3 21 6 18 1 15. treba obratiti pozornost na premoštenje vodomjera ^ (§) Tijekom grubih građevinskih radova važno je da se uzemljenje gromobrana izvede stručno -> s.0 M o m e n t od vjetra M R 80 MR 110 (kpm) 41 4 38 4 33 7 29 4 25. dio 1 — > @ U normalnim okolnostima računa se za jarbol usađen u građu krovišta s duljinom uklještenja > 1 m. Jedna antena trebala bi služiti za prijam dugih.antenskih kablova Pojačalo Dodirna površina š 10 cm2 Šina za uzemljenje vanjskih dijelova glavnih vodova Premoštenje cijevi od sintetike ili nekog privremenog prekida Cu 10 mm2 Premoštenje brojila za vodu © 142 Shema instalacije skupne antene © Shema gromobranske instalacije (Siemens) Kućno Uzemljenje uzemljenje gromobranske instalacije . pri uklještenju u zid > 0. polarizaciju. Kad su uređaji na jarbolu. F II (K10)) UHF antena (npr F IV (K35)) UHF antena (npr F 5 (K56)) Antenski nosač za 2 UHF antene Provođenje cijevi nosača antene Priključci antene. Zbog opasnosti od korozije ne preporučuje se pričvršćivati na aktivni dimnjak.

20000 Ix optimalno gledanje 2 0 0 0 lx minimum na radnom mjestu 200 lx rasvjeta za orijentaciju 20 lx ulična rasvjeta 10 lx mjesečina 0. Svjetlosni tok koji pada na jedinicu površine jest jačina osvjetljenja E.2 lx Sjajnost L je mjera za registriranu svjetlost. Burggrafenstr 6.1 0 0 HIT P ( W ) : 18 24 36 P(W): 7 40 11 55 TC-SB 1 y Ii « GR-48 P(W): 1 5 . LVK karakterizira zračenje žarulje kao usko. žarulja P(W): 10 13 18 PAR 38 (QR 122) TC-L a r=p P(W): 2 5 . Tipične vrijednosti: globalno zračenje (vedro nebo) max. vrlo dobra reprodukcija boje. stalno upaljeno Svjetlo za nuždu koje se pali prema potrebi Reflektor Rasvjetno tijelo s metalnim parama. naročito u reflektorima.4 0 0 Žarulja s halogenim met. stoga naročito kod halogenih žarulja izvanredan svjetlosni učinak. žarulja HIE Ugrađen starter HST 25 W 40 w 60 W 75 W 100 W 120 W f J— 5 W 7 W -*• 11 W W 20 W -®*23 W QR-111 HSE P(W): 5 0 . simetrično ili nesimetrično. Iz toga proizlazi zahtjev da treba zasjeniti svjetiljke u zatvorenim prostorima. reflektor okrugao / cilindričan Ugrađene / viseće svjetiljke. Svjetiljke Za rasvjetu prostorija upotrebljavaju se žarulje i svjetiljke s električnim pražnjenjem -» (4) Tipična obilježja žarulja: boja je svjetla toplo bijela. DIN 5035 Radni prostori . kvadrati čne Ugrađene / viseće svjetiljke. 100000 Ix globalno zračenje (oblačno) max.1 2 0 Reflektor žarulja QT-DE P(W): 2 0 0 . staklo može biti mliječno po želji. a u nekim slučajevima i starter Veliko im je svjetlosno iskorištenje i razmjerno su dugotrajne. neutralno bijela ili bijela kao dnevno svjetlo. Reprodukcija boje umjereno je do vrlo dobra.5 0 0 PAR 56 P (W): 300 Reflektor. Visoka sjajnost (osvijetljenost). nacrte prema DIN 40717 Žarulje s električnim pražnjenjem Visokotlačne žarulje Niskotlačne žarulje =C Žarulja s parama žive ili natrija A Fluorescentna žarulja Žarulja s halogenim ' metalnim parama (?) Sistematizacija žarulja Kompjfflria fhinrpcrpntna tarnlia I Žarulje P (W): 60 .2 5 0 Žarulja s halogenim met.250 V i s o k o t l a č n e žarulje s električnim pražnjenjem P(W): 5 0 . Sjajnost površina u prostoriji dobije se iz jačine osvjetljenja E i stupnja refleksije (L = E • p/7t).200 Žarulja za opću uporabu Halogene žarulje QT o o P (W): 75 . 144 (2). srednje ili široko.7 5 Reflektor s hlad nim svjetlom P(W): 3 5 .smjernice "Umjetna rasvjeta". cijevi i Svjetlosni sustav s umetnutim žaruljama O O O l -'9 r a đ e n e ' vise oe svjetiljke.1 2 5 Reflektorska žarulja sa živinim parama P(W): 250 Reflektor. Mjera za korisni učinak je svjetlosno iskorištenje (ImA/V). parama P(W): 3 5 .Fizikalne veličine Tok zračenja Jačina zračenja Jačina ozračenja Gustoća zračenja Količina zračenja Ozračje (T) Tehničke veličine i oznake u formulama Svjetlosni tok Svjetlosna jakost Jačina osvjetljenja Gustoća svjetla Količina svjetla Osvjetljenje <> t I E L Q H Rasvjetno-tehnička jedinica i skraćena oznaka Lumen Candela Lux (lm) (cd) (lx) (cd/m2) (Im h) (lx h) RASVJETA .1 0 0 Kriptonska žarulja Niskonaponske Halogene žarulje QT y P(W): 2 0 .1 0 0 Mliječna žarulja P(W): 2 5 .Geschäftsstelle. Berlin ERCO Leuchten GmbH.> t n Umjetna rasvjeta. parama T « 3 0 = 3 TC-D P(W): 6 0 . Fizikalne i tehničke veličine svjetlosnog zračenja Strujni vod s reflektorima Svjetlosni sustav / svjet. deseterostruki vijek trajanja © 143 .1 0 0 Reflektor. parama P(W): 3 5 . općenito Svjetleća traka s naznakom snage Svjetleća traka s naznakom broja svjetiljki i snage Kontrolna svjetiljka općenito Općenite oznake za žarulje u arhitektonskim nacrtima © Oznake za rasvjetna tijela za arh. Postfach. općenito X Rasvjetno tijelo s naznakom X 6 b r o j a žarulja i snage 0 o Zidni fluter. nema treperenja. toplo bijela. 5000 do 15000 sati. Svojstva: malo svjetlosno iskorištenje (lm/W). Sjajnost žarulja relativno je visoka i dovodi do zasljepljivanja. mliječnost stakla ograničena.4 0 0 Žarulja sa živinim parama Fluorescentna žarulja T P(W): 18 36 58 Kompaktne fluorescentne žarulje đl 4 P(W): 7 9 11 26 GM PAR 38 P(W): 6 0 . žarulja s halogenim metalnim parama P(W): 7 0 . Tipična obilježja žarulje s električnim pražnjenjem: za rad je nužna sprava za preduključenje. i općenito se prikazuje krivuljom raspodjele jačine svjetla (LVK) -> s.• 1 5 \ 1• Usporedba: ušteda struje do 80%.2 5 0 Žarulja s natrijevim parama f" > . žarulja QT P(W): 300 500 750 1000 nir\ P (W): 75 . ASR 7/3 1979 Informacije: LiTG . male dimenzije žarulja omogućuju male dimenzije svjetiljki. Svjetiljke pretvaraju električnu snagu (W) u svjetlosnu snagu (Im).t e h n i č k e veličine Učinak zračenja što ga oko može ocijeniti naziva se svjetlosni tok O.1 5 0 Žarulja s halogenim met.250 Parabolična reflektorska žarulja HIT-DE ¿ 4 ft fijf 0 P(W): 8 0 . dobre su mogućnosti koncentriranja svjetla u željenom smjeru. Lüdenscheid S v j e t l o s n o . uporabna trajnost im je 1000 do 3000 sati. pravokutne x X < s 2 Q 58 W xQ X • Rasvjetno tijelo s prekidačem Svjetlo za nuždu. žarulja P(W): 2 0 .1 2 0 Linijska žarulja P (W): 20 Reflektor.6 0 Minjon žarulja QR-CB er P(W): 3 5 . okrugle / cilindrične Rasvjetno tijelo.1 5 0 Reflektor.1 0 0 Žarulja s halogenim met. Svjetlosna jakost neke žarulje u svim smjerovima zračenja daje raspodjelu svjetlosne jakosti. Boja svjetla im je ovisno 0 tipu. Svjetlosni tok određeno usmjeren po prostornom kutu jačina je svjetla I. parama P(W): 7 5 . Za rad bez treperenja potreban je elektronički uređaj za preduključenje (EVG).

58 W Kompaktna fluorescentna žarulja 7 .akrilnim prstenom — ^ 30° cd/klm^--^ 60 A / 7 Direktno .^ ^ 5 0 5 Indirektna svjetiljka Svjetiljke i raspodjela svjetla Kvadratični dovvnlight reflektor 300x300 mm 144 .55 W Žarulja sa živinim parama 50 .300 W QT Halogena žarulja 75 . R Parabolična reflektorska žarulja Reflektorska žarulja 60 .zatamnjenim staklom .indirektna svjetiljka X / ^^ s0L cd/kim.100 W Fluorescentna žarulja 18 . otvor djelomično prekriven: .250 W (T) o o o o 120V Odgovarajući tipovi žarulja za određene tipove rasvjetnih tijela '60° Viseća zrcalna rasterna svjetiljka direktno .indirektno rasvjetno tijelo Downlight 60WJ VvA® 0 " Jednosmjerno ventilirano downlight svjetlo 160 m3/h kod 35dB(A) 200 m3/h kod 40 dB (A) Zrcalni rasterni zidni fluter Dvosmjerno ventilirano downlight svjetlo 160 m3/h kod 35 dB (A) 200 m3/h kod 40dB(A) Dekoracijsko downlight svjetlo.indirektna y750 cd/klm i Direktno .400 W Žarulja s natrijevim parama 5 0 .. Pravokutna Q Kvadratična s Q « n A Žarulja opće uporabe 60 .200 W o o o o o o o o o o o o o o O O O PAR.Svjetlosno sredstvo A \ Fluter \ ^ ^ Uplight Downlight RASVJETA Rasterna svjetiljka i N . • >n ja M U ¿J / A T a = ji M TC TC-D TC-L HME QT-LV o o o o o o o o o OR-LV H l * P\ U <* A \J HSE/ HST HIT Žarulja s halogenim i^M] HIT-DE metalnim parama 35 .metalnim uloškom .250 W Halogena žarulja s dva podnoška 100-500 W Niskonaponska halogena žarulja 2 0 .100 W Niskonaponska reflektorska halogena žarulja 2 0 .250 W = [I OT-DE n t .prizmatičnom lećom .

cijevna TC-L = Kompaktna fluorescentna žarulja izduženi oblik = Žarulja sa živinim parama = Žarulja s natrijevim parama = Žarulja s natrij. kazališta Industrijske hale Preko 5m Do 500 Lux Muzeji. reflekt. hladno svjetlo • • • • • • • • • • ® @ l• • • O 1• UJ X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © • • • • • • • • • • ® • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • 3m do 5m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • •1 HME HSE HST HIT HIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © T = Fluorescentna žarulja TC = Kompaktna fluorescentna žarulja TC-D = Kompaktna fluorescentna žarulja 4. halog. galerije slika Ulazne dvorane Ugostiteljski objekti Sportske dvorane. galerije. reflekt. čitaonice Do 750 Lux Izložbene dvorane Sajamske hale Robne kuće Prodajni centri Velike kuhinje Koncertni podiji Industrijske hale. veliki uredi Skladišta Radionice Do 200 Lux Industrijske hale Foyeri Restorani Crkve Koncertne dvorane. željezničke postaje. blagajne Prostorije za sjednice Radionice Do 500 Lux Do 3m Knjižare Prodavaonice Izložbene dvorane Muzeji. prometne zone Svečane dvorane Sportske i višenamjenske dvorane Industrijske hale Do 750 Lux Auditoriji. parama. šalter-sale. rasklopna postrojenja Do 200 Lux Skladišta s visokim regalima Crkve Koncertne dvorane. kazališta Radionice Industrijske hale Predavaonice. galerije slika Zračne luke. žarulja QR-LV = Niskonapon. nastavne prostorije. eliptični oblik 145 . žarulja QR-CB-LV= Niskonapon. muzeji. strojarnice. višenamjenske i gimnastičke dvorane Radionice Crtaonice Laboratoriji Knjižnice.Nominalna jačina svjetla RASVJETA HIT-DE < 70 W QT < 250 W QT > 250 W HME < 80 W HME > 80W HIT-DE > 70 W A < 100 W A > 100 W QR-CB-LV Visina prostorije Nominalna jačina rasvjete HIT > 70 W • • • • • • • • • • • • • • • • • HIT < 70 W • • • • PAR 38 PAR 56 Prostorije QT-DE QR-LV QT-LV TC-D TC-L HSE HST a: Parkirne garaže. svečane dvorane Ulazni pretprostori Obrada podataka. predavaonice Izložbeni prostori Sajamske hale Prodajni centri A PAR R QT QT-DE = Žarulja opće namjene = Parabolična reflektorska žarulja = Reflektorska žarulja = Halogena žarulja = Halogena žarulja s dva podnoška QT-LV = Niskonapon. standardni uredi s višim zahtjevima vidljivosti Radionice Robne kuće Do 750 Lux Prodajni centri Izlozi Hotelske kuhinje Koncertni podiji Tehničko crtanje. žarulja. prostorije za pakiranje Nusprostorije Do 200 Lux Radionice Restorani Foyeri Standardni uredi. cijevna = Halogena žarulja s metal. parama = Halogena žarulja s metalnim parama. dvorane za skupove Do 500 Lux Prodavaonice Izložbene dvorane. aule.

Stropni širokokutni reflektori. Pretežno za dekorativno osvjetljenje zida mogući i svjetlosni učinci. naročito one niskonaponske. U prostoriji to djeluje kao izravna rasvjeta.indirektno osvjetljenje (8) Stropni fluter © 146 Podni fluter ® Zidna svjetiljka. Zidni širokokutni reflektori u nizu -» © . Pri povoljnoj visini prostorije (h = 3 m) prednost se daje kombinaciji neposredne i posredne rasvjete: postiže se doživljaj svijetle prostorije uz prihvatljiv utrošak energije (70% neposrednog. Ovisno o odabranim razmacima svjetiljki postiže se jačina osvijetljenosti do 500 lx. Downlight uskosnopni reflektori -» Pri pravilnom rasporedu svjetiljki na stropu moguća je diferencirana osvijetljenost prostorije. direktno osvjetljenje ® Zidni fluter s djelomičnim osvjetljenjem prostorije. 30% posrednog). Preporučuje se za opću rasvjetu: radnih prostorija. Za rasvjetu radnih mjesta treba sjajnost stropnih svjetiljki ograničiti na 400 cd/m 2 . pomoću filtra za boju i prizmi. direktno . Zaštita od zasljepljivanja rasterima i zaštitnim zaklonima. 30° („Flood") i 90° („Fluter"). Preduvjet je dovoljna visina prostorije. simetrična rasvjeta 0 . npr. Pretežno se upotrebljavaju fluorescentne žarulje ali mogu se kombinirati s običnim žaruljama. Zidni širokokutni reflektori ugrađeni u strop -» 0 . © Direktno osvjetljenje. simetrično © Zidni fluter. Uskosnopni reflektor može se nagibati do 40° i okretati u punom krugu od 360°. Moguća ugradba halogenih žarulja ili fluorescentnih žarulja. U ograničenom opsegu i za osvjetljenje stropa i poda. Primjenjuju se za površinsko osvjetljenje stropa odnosno poda. Upotrebljavaju se halogene žarulje ili fluorescentne žarulje a moguće su i visotlačne žarulje s električnim pražnjenjem. Posredna rasvjeta -» (§). Postavljaju se blizu zidova radi njihove jednolične osvijetljenosti. Da bi se postigla neka zadana razina osvijetljenosti. Upotrebljavaju se halogene žarulje i fluorescentne žarulje. Vertikalne razine osvijetljenosti od 50 lx.zidni širokokutni reflektori. naročito su prikladni za izložbene i muzejske prostore.indirektno osvjetljenje © Zidni fluter na tračničkom razvodu Reflektor na tračničkom razvodu . 150 lx i 300 lx trebaju se postići kao tipizirane vrijednosti za izložbe. na tračničkom razvodu © Zidni fluter Indirektno osvjetljenje (7) Direktno .(9). Služe isključivo za osvjetljavanje zidova. a za vrlo visoki svjetlosni komfor oko 40° i više. B e z osvjetljavanja poda. Potrošnja energije je do tri puta viša nego pri izravnoj rasvjeti. Oprema: žarulje i fluorescentne svjetiljke. Normirane vrijednosti specifične priključne snage -> s. Koriste se halogene žarulje. Zidni širokokutni u nizu -» © . 149 0 Kutovi zasjenjenja svjetiljke u prostorijama za rad i okupljanje iznose oko 30°. Promjene svjetlosnog stošca pomoću leća (skulpturna leća i Fresnellova leća) i promjene spektra pomoću UV i IR zaštitnih filtara (muzeji. Uskosnopni reflektori u nizu -» Najčešće upotrebljavani kut zračenja 10° („Spot"). prostorija za kretanje publike i za prometna područja. prodavaonice) i filtara u boji. Pri projektiranju rasvjete treba polaziti od kuta zračenja 70° i 90°. Zidna svjetiljka -> @>. Jednolična rasvjeta zidova i dijela prostorije.RASVJETA Vrste rasvjete u prostorijama ^ Neposredna. prostorija za skupove. zidni reflektori s rasterom -> 0 . podni širokokutni reflektori -> (§) .posredna rasvjeta -> © . Potrebno je pažljivo uskladiti rasvjetu i arhitektonske detalje stropa. Karakteristika ove rasvjete temelji se na doživljaju svijetle prostorije i pri niskoj razini osvijetljenosti i odsutnosti refleksnog zasljepljivanja. Downlight . izložbene prostorije. potrebna je relativno mala električna snaga. Neposredno .

Zbog toga je 20 lx horizontalne jačine osvjetljenja minimalna vrijednost za interijere izvan radnih prostorija.» ( § ) . tekstilna industrija Industrija Industrijska i ostala postrojenja s malim zahtjevima glede reprodukcije boje Ostalo Reprodukcija boje žarulje prema DIN 5035 147 .100..y^ " © Downlight. npr. 200. kontrolni zadaci Iznad 2000 02) Preporučene jačine osvjetljenja prema CIE Primjer: IP 44 Stupanj zaštite od dodira i stranih tijela Stupanj zaštite od prodora vode 2. tiskara. Radne površine djeluju mračno pri jačinama osvjetljenja E < 200 lx. Najpogodniji kut upada svjetla na objekte i područje zidova je od 30° (optimalno) do 40° . brojčana oznaka. ured. srednje teški V 100 200 300 500 750 750 1000 Vizualni zadaci visokih zahtjeva. ' © Kut nagiba reflektora za osvjetljenje * a = 30" /opi 1000 1500 2000 Vizualni zadaci s vrlo velikim teškoćama. 500. Iz toga proizlazi stupnjevanje nominalnih jačina osvjetljenja E n u unutarnjim prostorijama: 20.750. Jačina osvjetljenja u unutarnjim prostorijama (D wní.5 mm) 4 Od zrnatih stranih tijela (< 1 mm) 5 Od naslaga prašine 6 Od prodora prašine (7) Osvjetljenje objekta (§) Osvjetljenje zida reflektorom 03) Vrste zaštite rasvjetnih tijela Stupanj Indeks Ra 1A 1B 2A 3 4 (9) Osvjetljenje zida fluterom ^ Kut zaklanjanja svjetlosti (= 30°/40°/50°) 04) >90 90 > Ra > 80 80 > Ra > 70 70 > Ra > 60 60 > Ra > 40 40 > Ra > 20 Tipična područja primjene Biranje boja. -» © .6 Druga brojčana oznaka: 0 . škola. uredski poslovi 100 1500 Vizualni zadaci s velikim teškoćama. zaštita 0 Bez zaštite 1 Zaštita od velikih stranih tijela (> 50 mm) 2 Od srednje velikih stranih tijela (>12 mm) 3 Od malih stranih tijela (< 2. precizna montaža Dodatno osvjetljenje za posebno teške specijalne vizualne zadatke r*~~ acr-io* . jačine osvjetljenja za stalno zauzete radne prostore. 2000 lx smatra se optimalnom jačinom osvjetljenja za radne prostorije. 50.@ .Y. zaštita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Bez zaštite Zaštita od kapanja vode vertikalno Koso pod kutom do 15° Od vode koja sipi Od vode koja prska Od vode u mlazu Protiv prodora vode pri preplavljivanju Od prodora vode pri uronjavanja Od prodora vode pri potapanju Slovna oznaka: IP Prva brojčana oznaka: 0 . Kut "a (optimum) flutera a = 30 -'40 ' Stim^Kn) .mm VfMífífífíífíííífíMííMMÍiifííííJÍÍÍ}}}} RASVJETA Geometrija rasporeda svjetiljki Razmaci svjetiljki međusobno i u odnosu prema zidu ovisni su o visini prostorije.8 1. npr. 30. © © T b 4) ® O O 200 lx 2000 lx i € Jteri O ' raZmak SVjet Faktor 1. 1500.Y. Zbog toga je 200 lx min. galerije Stan. zadovoljavajuće ograničenje blještavila) i 50° (duboko zračenje svjetlosti visoko ograničenje blještavila) -» kod svjetiljki s rasterom od 30° do 40°.Y^iV. restoran. brojčana oznaka. hotel.2a úa^va'^a^ Preporučena jačina Područje. 1000. Kut zaklanjanja snopa svjetlosti kod down!ighta je između 30° (širokosnopna svjetlost.150. npr. djelatnost osvjetljenja 20 50 30 100 150 300 500 50 Putovi i radne površine na otvorenom 150 Orijentacija u prostorijama pri kratkom zadržavanju 200 Radni prostori koji se ne koriste stalno 500 Vizualni zadaci.dT-19 5a ' rM. . bolnica. 75.y.© . 300. 20 lx Potrebno za raspoznavanje crta lica. laki 750 Vizualni zadaci. 2000 itd.5 je najmanja razlika u jačini osvjetljenja koja se još zapaža. razmak svjetiljki: b .

Boja svjetla i reprodukcija boje s. a preduvjet je za to krilati oblik LVK s. u kombinaciji sa zagasitim površinama oko radnog mjesta 0 Ograničenje zrcalnih refleksa ekrana postiže se odgovarajućim izborom postavljanja ekrana. treba obratiti pozornost i na kvalitativne. visokopolirana Nikal. obojen. svijetla. prije svega arhitektonske kriterije. beton. visokopolirano Građevinski materijali Hrastovina. bijel Lak sasvim bijel Bakar. žbuka Mort taman Pješčenjak Šperploča. Kvantitativni kriteriji Razina osvijetljenosti Kao srednja vrijednost za radne prostorije zahtijeva se između 300 lx (pojedinačni ured s dnevnim svjetlom) i 750 lx (velika prostorija). Svjetiljke koje bi se unatoč tomu mogle reflektirati moraju imati sjajnost ž 200 cd/m 2 (primijeniti reflektore visokog sjaja).5000 K) i bijelo poput dnevnog svjetla (više od 5000 K). Smjer svjetla 0 Preporučuje se da svjetlo na radno mjesto pada sa strane. zadovoljiti funkcionalne i ergonomske zahtjeve. neutralno bijelo svjetlo (3300 K . polirana Hrastovina. što uglavnom ovisi o spektralnom sastavu svjetla. poliran Emajl. Ograničenje refleksnog bliještanja postiže se bočnim upadom svjetla na radno mjesto. zagasit Aluminij. treba nastojati da se generalno postigne stupanj 1 (vrlo dobra reprodukcija boje). polirana Granit Vapnenac Mramor. visokopoliran Papir. Ograničenje blještavila 0 . visokopoliran Aluminij. Raspodjela sjajnosti Harmonična raspodjela sjajnosti posljedica je pažljivog usklađivanja svih stupnjeva refleksije u prostoriji 0 Sjajnost pri posrednoj rasvjeti ne smije prijeći 400 cd/m 2 . Proračun jačine osvijetljenosti točke -> (§) Jačine osvijetljenosti (horizontalno Eh i vertikalno E v ). Ograničenje neposrednog bliještanja postiže se primjenom svjetiljki s kutom zaklanjanja (kut zasjenjenja) š 30°. nova Boje Bijela Svijetlo siva Srednje siva Tamno siva Svijetlo plava Tamno plava Svijetlo zelena Tamno zelena Svijetlo žuta Smeđa Svijetlo crvena Tamno crvena Stupanj refleksije % 40 do 45 15 do 25 20 do 40 25 do 40 20 do 30 10 do 15 25 do 10 do 20 do 35 do 30 do 35 15 25 55 70 75 do 85 40 do 60 25 do 35 10 do 15 40 do 50 15 do 20 45 do 55 15 do 20 60 do 70 20 do 30 45 do 55 15 do 20 Stupanj refleksije rasvjetno . koje proizvode pojedinačne svjetiljke. mogu se odrediti na osnovi fotometrijskog zakona razmaka iz jačine svjetla i geometrije prostorije (visina h. sirov Opeka.tehničkih materijala 148 . zagasit Aluminij. eloksiran. bijel Srebrna pozadina ogledala Srebro. zagasit Krom. tamna. visokopoliran Mjed. sirova Cement.0 Ograničenje blještavila odnosi se na područja neposrednog bliještanja. čist. crvena. Viša razina osvijetljenosti moža se uz istu opću razinu postići dodatnim osvjetljenjem pojedinog radnog mjesta. razmak d i kut upada svjetla a). uzevši u obzir ekonomičnost. Osim tih kvantitativnih kriterija. ručju zračenja imati nisku razinu sjajnosti Stupanj refleksije % Materijali za izradu svjetiljk Aluminij.RASVJETA ->QP Obilježja kakvoće rasvjete Dobro rješenje rasvjete mora. poliran 80 do 87 80 do 85 65 do 75 55 do 76 55 do 65 60 do 70 65 do 75 80 do 85 60 do 70 70 do 75 50 do 60 70 do 80 80 do 88 90 do 92 Mort svijetli. 144 Q). poliran Aluminij. refleksnog bliještanja i zrcalnih refleksa na ekranima. Razlikuju se tri grupe: toplo bijelo svjetlo (temperatura boje ispod 3300 K). 147 @ Boja svjetla određuje se izborom žarulje. vap. Za urede se najčešće biraju izvori svjetla tople ili neutralne bijele boje. Pri reprodukciji boje.

75 0.Specifična priključna snaga P* W/m 2 za 100 lx pri visini 3 m.55 0.> @ 1 0 0 ' 8 0 0 .80 0.6 0.4 0. odnosno odrediti potrebnu električnu priključnu snagu P za zahtijevanu razinu osvijetljenosti.1-0. Korekcijski faktor k ovisi o veličini prostorije i stupnju refleksije zidova.3-0.55 0.65 0. 7 5 (svjetla refleksija) 6.60 0.45 0. E n i P mogu se prema formuli © približno odrediti. 1 (srednja refleksija) Tip rasvjetnog tijela @ • P* = 4 W / m 2 (komp fluorescentna žarulja) P = 9 • 45 W = 405 W ® : Tip rasvjetnog tijela P* = 12 W / m ? P = 8 . Za to potrebna specifična priključna snaga P* ovisi o primijenjenom tipu žarulje 0 .75 En = E n = 3 7 5 Ix En = 1 A P ° ° P k (?) Proračun za uredsku prostoriju P En A P* 100 1 k E„ P P* A k Nominalna jačina osvjetljenja (lx) Priključna snaga (W) Specifična priključna snaga (W/m2) -> ( i ) Tlocrtna površina prostorije Korekcijski faktor -> (2) (8) Formula za srednju jačinu osvjetljenja E„ i priključnu snagu P <> = potrebni svjetlosni tok t L = srednja sjajnost (cd/m2) A = površina osvjetljavanja rj B = stupanj učinkovitosti osvjetljenja p = stupanj refleksije građ.5 6 .75 0. Površina prostorije A = 1 0 0 m 2 Visina prostorije H = 3 m ® Stupnjevi refleksije 0 .10 -13 .1-0.= 3 W / m 2 P =4 90 W = 360 W 100 • 4 24 3 0. 2 / 0 . ffl^.3-0.40 0. Ona se odnosi na neposredno osvjetljenje.2-0. stropa i poda (2). materijala Stupanj refleksije pri osv etljenju Građevinski materijal P Opeka bijelo glazirana Mramor bijeli Žbuka svjetla Žbuka tamna Pješčenjak svjetli Pješčenjak tamni Opeka svjetla Opeka tamna Drvo svjetlo Granit 0.2 Korekcijski faktor k Stupanj refleksije Visina Površini A[m 2 ] 070502 050201 000 H svjetlo srednje tamno Do 3m 3-5m 20 50 S100 20 50 S100 50 S100 0. postavljaju i kvadratične rasterne svjetiljke s kompaktnim fluorescentnim svjetiljkama -» © ili svjetleće strukture -» © .3-0.45 0. u prikazanom primjeru opremljena je četirima žaruljama sa po dvije žarulje od 36 W (priključna snaga obuhvaća i uređaj za pretpaljenje 90 W).5 0.85 0.90 0. Proračunom prema -» © dobije se jačina osvijetljenosti od približno 375 lx.65 0. Predviđaju li se u prostoriji upotrijebiti različiti tipovi žarulja. • O® 0© o • O ffl O ffl Offl o 9 ® ' ffl • o EB« ffl « (standardna žarulja) 100 W = 8 0 0 W Tip rasvjetnog tijela ( £ ) .4 0.90 1.5/0.2 Potreban svjetlosni tok svjetiljki za osvjetljenje (6) Svjetleća struktura (ERCO) 15 10 2 0 15^5" © Ugrađeno rasterno rasvjetno tijelo (ERCO) ^O) Preporučene mjere za električne vodove u stambenim prostorijama u cm 149 . 0 0 © Proračun jačine osvjetljenja za neku unutarnju prostoriju E n _ (100 • 405 100 -4 100 12 100 10 ' ' E n = 180 lx A = 24 m 2 = 0 .75 0. 100 • 3 2 0 . P* = 10 W / m 2 (halogena žarulja) P = 16 • 2 0 W = 3 2 0 W Formula .1 6 Ugrađeno rasterno rasvjetno tijelo (ERCO) Stupanj učinkovitosti osv jetljenja 1B Velika površina Mala površina Velika udaljenost Tornjevi 0.60 0.ffl.3 0.90 0.60 RASVJETA Proračun srednjih jakosti osvijetljenosti—» C D U praksi često treba približno odrediti srednje jakosti osvijetljenosti (En) za danu električnu priključnu snagu žarulja. 5 .40 0.2 Proračunska formula za svetlosni tok svjetiljke ^ t ct>= L A P NB Sjajnost za osvjetljenje Objekt Slobodno stojeći Tamna okolina Srednje svijetla okolina Vrlo svijetla okolina (cd/m2) L 3 10 13 6. osim konvencionalnih zrcalnih rasternih svjetiljki. .75 0. treba komponente proračunati pojedinačno i na kraju zbrojiti -» © .7/0.80 0.ffl. Dvoosna prostorija površine 24 m 2 . površina = 100 m2 i refleksiji 0.4 0.85 0.00 m k P. o . Proračun osvijetljenosti pomoću specifične priključne snage može se primijeniti i za uredske prostorije.5 0.00 0.3-0. Za uredske se prostorije često.2 0.65 0. O A 12 W/m 2 10 W/m 2 5 W/m 2 5 W/m 2 öQTe tC TC-L 4 W/m 2 3 W/m 2 5-7m T26 © Specifična priključna snaga P* za različite tipove žarulja (2) Primjer: Tablica korekcijskih faktora .1-0. 5 / 0 .75 0.3 0. Osvjetljenje zgrada Pri osvjetljenju zgrada proračunava se potrebni svjetlosni tok žarulja koje će se postaviti na osnovi formule -> Sjajnost iznosi od 3 cd/m 2 (slobodno stojeći objekti) i 16 cd/m 2 (objekti u vrlo svijetloj okolini).Svjetleće strukture omogućuju i kombinaciju sa strujnim napojnim trakama i reflektorima.2 0.

grafički obrt Ispitivanje boja Lakimica Skladište. hoteli Kazališta. muzeji Klinike i ordinacije Dijagnostika i tretman Bolesničke sobe. prodajni centri Industrija. hodnici Dvorane za sjednice Školski i nastavni prostori Predavaonice. koža Namještaj. papir Foto. čitaonice Društvene prostorije Restorani. ugostiteljstvo. obrt Radionice Elektrotehnika. strojogradnja Tekstilna industrija Tiskare. podrum Vanjska rasvjeta Ulice.RASVJETA Toplo bijelo Boje svjetla (PHILIPS) Stupanj reprodukcije boje Prodavaonice Živžne namirnice Meso Tekstil. koncert. sagovi Pribor za sport i igre. čekaonice Stanovi Dnevni boravak Kuhinja. kupaonica. hobi. transport Uzgoj biljaka Obrada drva Ljevaonice. pješačke zone Osvjetljenje vert. valjaonice Laboratorij Ispitivanje boja Uredi i uprava Uredi. razredi. staze. satovi. voće. povrće Riba Robne kuće. foyeri Prostorije za priredbe Izložbene i sajamske hale Sportske i višenamjenske dvorane Galerije. dječji vrtići Knjižnice. frizer Cvijeće Pecivo Hlađena roba Sir. nakit Kozmetika. signalizacije Q Pravilna primjenafluorescentnihžarulja = preporučuje se • = može se primijeniti • • • • • • • • • • • 76 29 3 827 1B 927 1A 830 ' 1B 930 1A Neutralno bijelo 25 2A 33 2B 840 1B 940 1A Bijelo kao dnevno svjetlo 950 1A 865 1B 965 1A 54 2A X X X X • X X X X X • X X X X • • X • X X • X X X X X X X X X X X X X X X X • X X X X X X • • X X • X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X • X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 . dvorane.

podrum itd. gruba 200 Montaža. jetkanje. keramika. tisak na tekstilu Kitničarstvo Ukrašavanje Kontrola robe. velike ljevaonice Proizvodna postrojenja automatizirana50 Proiz. oblikovanje sloga 1000 Kontrola boja pri višebojnom tisku 1500 Urezivanje u čelik i bakar 2000 200 200 300 300 300 500 500 Kemijska industrija: Postrojenja s daljinskim upravljanjem 50 Postrojenja s povremenim ručnim intervencijama 100 Stalno zaposjednuta radna mjesta u postrojenjima tehnoloških procesa 200 Održavanje 300 Laboratoriji 300 Radovi s povećanim vizualnim opterećenjem 500 Kontrola boja 1000 Pogoni uslužnih djelatnosti: Hoteli i gostionice. montažni radovi.RASVJETA Smjernice za radna mjesta "Umjetno osvjetljenje" ASR 7/3 kao i DIN 5035 dio 2 (izvod) Tablica nominalnih jačina osvjetljenja. ručno i strojno slaganje. dekoriranje. valjaonice. prijam 200 Kuhinja 500 Blagovaonica 200 Buffet 300 Dvorane za sjednice 300 Restorani sa samoposluživanjem 300 Praonice. lakiranje. modelska stolarija Rad na strojevima za obradu drva Oplemenjivanje drva Kontrola 100 200 200 500 500 500 750 Uredske i slične prostorije: Uredske prostorije s radnim mjestima blizu prozora Uredske prostorije Veliki uredi / grupni uredi: Visoka refleksija Srednja refleksija Tehničko crtanje Prostorije za razgovor Prijamne prostorije Prostorije za promet publike Obrada podataka 300 500 750 1000 750 300 100 200 500 Trgovina na veliko i malo: Prodajni prostori. izrada tapeta 300 Krojenje. raspakiranje Klaonice. post. pletenje. srednje fina 300 Montaža. sortiranje papira 750 Retuširanje. sortiranje Laboratoriji 200 300 300 300 500 500 1000 Prometnice u zgradama: Za osobe Za vozila Stubišta Utovarne / istovarne rampe 50 100 100 100 Obrada i prerada drva: Parenje Piljenje Sastavljanje Izbor furnira. proizvodnja kartonaže 300 Knjigovežnica. prost. elektroničkih dijelova Umjetno krpanje Proizvodnja i prerada tekstila: Radna mjesta u kupkama Predionice Bojenje Predenje. ispitivanje Montaža najfinijih dijelova. puhanje stakla Energetska postrojenja: Pogon za snabdijevanje Kotlovnica Prostorija za izjednačenje tlaka Strojarnice Nusprostorije 50 100 200 100 50 Rad na buradi Prerada koža Sedlarski radovi Bojenje kože Kontrola kvalitete. podešavanje. s ljudskim intervencijama 100 Stalno zaposjednuta radna mjesta u proizvodnim postrojenjima 200 Održavanje 300 Kontrolna mjesta 500 Proizvodnja kablova i vodova. mljekare. poliranje stakla. smjernice za radna mjesta Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/ix Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Opći prostori: Prometne zone u spremištima 50 Skladišni prostori 50 Sklad. pranje 300 Strojno glačanje 300 Ručno glačanje 300 Sortiranje 300 Kontrola 1000 Frizer 500 Kozmetičar 750 Kožarska industrija: Industrija cementa. litografija. čeličane. pozlaćivanje. mlinovi Rezanje i sortiranje Proizvodnja delikatesa i cigareta Kontrola proizvoda. prešanje i jetkanje klišeja. tiskarski strojevi. mješalice ili mlinove Valjanje. oblikovanje staklenih instrumenata 500 Dekoraterski radovi 500 Ručno brušenje i graviranje 750 Fini radovi 1000 Rasklopna postrojenja u zgradama 100 Rasklopna postrojenja na otvorenom 20 Održavanje 300 Revizije 500 Kontrola kvalitete Visoki zahtjevi Kontrola kvalitete Vrlo visoki zahtjevi Ispitivanje boje 1000 1500 1000 Elektrotehnička industrija: Talionice. kontrola boja 200 300 300 500 750 750 1000 1000 300 500 1000 1500 1500 Obrada i prerada metala: Kovanje malih komada 200 Zavarivanje 300 Grubi i srednji radovi sa strojevima 300 Fini radovi sa strojevima 500 Kontrolna mjesta 750 Hladne valjaonice 200 Vučena žica 300 Prerada teških limova 200 Prerada lakih limova 300 Izrada ručnog alata 500 Montaža. grafički obrt: Brušenje drva 200 Strojevi za papir. fina 500 Oblikovanje kovanjem 200 Ljevaonice. namotavanje grubom žicom Montaža telefonskih aparata. prost. radovi na kamenu i pločama. oblikovanje. staklarski obrt: Radna mjesta ili zone uz peći. fina mehanika 1000 Karoseristički radovi 500 Lakirnica 750 Noćna lakirnica 1000 Tapetarski radovi 500 Završna montaža 500 Inspekcija 750 Industrija nakita i satova: Proizvodnja nakita Obrada dragog kamenja Urarska i optičarska radionica 1000 1500 1500 Prehrambena industrija i industrija potrošne robe: Opća radna mjesta Miješanje. prešanje. Srednji zahtjevi 200 300 500 750 750 200 300 151 . stalna radna mjesta Radna mjesta uz blagajnu Zanatstvo i obrtništvo (primjeri iz različitih struka): Ličenje čeličnih konstrukcija Predmontaža uređaja za grijanje i ventilaciju Bravarija Automehaničarske radionice Građevna stolarija Radionice za razne popravke Radionice za radio i TV aparate 300 500 Izrada i obrada papira. tkanje Šivanje. izrada matrica 500 Ručni tisak. u kojima se roba traži 100 Sklad. u kojima treba nešto pročitati 200 Prolazi u visokoregalnim skladištima 20 Pult za izdavanje 200 Otprema 200 Kantine 200 Ostale prostorije za odmor 100 Gimnastičke prostorije 300 Garderobe 100 Praonice 100 Toalete 100 Sanitetske prostorije 500 Strojarnice 100 Opskrba energijom 100 Pošta 500 Telefonska centrala 300 Brušenje. 50 Platforme 100 Priprema pijeska 200 Čišćenje odljevaka 200 Radna mjesta na mješalici 200 Ljevaoničke hale 200 Izljevna mjesta 200 Strojno oblikovanje 200 Ručno oblikovanje 300 Izrada kalupa 300 Modelarstvo 500 Galvanizacija 300 Ličenje 300 Kontrolna mjesta 750 Izrada alata. namotavanje srednjom žicom Montaža finih aparata.

STAKLO. difuznom (?) i mješovitom propusnošću -» (S). Svilena sjenila u boji.3 2-3 2-3 2-3 2. Heyestraße 178.93%. Posebno staklo za specijalne namjene u svim debljinama. Viktoriaallee 3 . bijel (zamućen) Celon. dok ona koja se trebaju približiti difuznoj svjetlosti neba apsorbiraju 60 . obojena Pamučna tkanina Resopal. razdjelnih stijena.© . Za pojedinu prostoriju treba upotrijebiti samo staklo iste klase. bezbojno. jednolike debljine. bojenje.f I I I I I . Kleffneru -» Q zbog loše prozirnosti staP kla. ovisno o kakvoći. plav (zamućen) Celon. pečenje. matiranje.7-3.5 . Gelsenkirchen-Rotthausen Interpane. svile.9 1. propuštaju 65 . Aachen Staklo vučeno mehaniziranim postupkom izlazi iz stroja spremno za uporabu bez daljnje obrade. Stakla za dnevnu svjetlost. Auf der Reihe 2.0 1. tamno žut Svila.9 2.b— \ RASVJETA FLUORESCENTNE CIJEVI ZA REKLAMNE PLOČE Proizvoljno vođenje linije.5 1. sa smicanjem kosih zraka ® s. zelen (zamućen) Kristalno staklo Armirano staklo Sirovo staklo Staklo za zaštitu od sunca (zeleno) (9) 1. podrumske i tavanske prozore. savijanje. imaju. Lauenförde Gerresheimer Glas AG.2-1. slabo obojen Pergament. Žarulje za mješovito svjetlo sa svjetlećim medijem (HWL) daju svjetlo slično dnevnom. PROZIRNA.5 3. kazališta. sve vrste pisma. kojima je zadaća da boju električne rasvjete učine sličnom dnevnoj svjetlosti. staklo za suhe ploče.1 1.2-5. s bijelom podstavom. iznutra matirano Opalna stakla: grupa 1 grupa 2 grupa 3 Naborana grupa 1 opalna stakla grupa 2 Opalno staklo u boji: crveno narančasto zeleno Opalinsko staklo Porculan Mramor. U uredima i poslovnim zgradama potrebna je rasterska obloga ispod fluorescentnih cijevi. toniran Pollopas. s dobrom reprodukcijom boje.95% svjetla. poliran Mramor. ornamenata i likovnih prikaza. svjetlog opalnog stakla itd. Svjetlopropusnost je 91 . Klasa 2: građevno staklo za tvornice.1 1.2-13.3-10 3-5 11. Svjetlo pretežno pada izravno prema dolje ® .0 10 6-8 6-8 4-6 2.75-3. informacije: Flachglas AG. Razlikuju se: materijali koji reflektiraju svjetlo (9) s usmjerenom. Propusnost % 90-92 57-90 63-87 77-89 12-38 37-51 13-35 47-66 27-35 2-4 6-10 3-9 58-84 2-8 3-8 12-40 17-30 8 42 41 14 61-71 13-54 28 20-36 25-33 17 9 4 4 88 74 88 38 Apsorpcija % 2-4 3-21 4-17 3-11 20-31 6-11 4-10 3-10 8-11 29-34 22-31 30-31 2-14 20-21 24-65 11 . oko 20% manju apsorpciju od nepodstavljenih.4 Refleksija % 6-8 7-24 7-20 6-16 40-66 43-54 65-78 31 . namještaj. Treba napomenuti: matirana stakla s unutarnjim matiranjem (preporučljivo i s obzirom na manje prljanje) apsorbiraju manje svjetla od onih s vanjskim matiranjem tablica (9).tehnička svojstva građevinskih materijala koji propuštaju svjetlo 152 .80%. Svjetleće trake i svjetiljke u izduženim poljima omogućuju jednoličnu opću osvijetljenost s blagom pojavom sjene. dvostruke ploče. neobojen Pergament. sigurnosno staklo. uobičajena primjena za kinodvorane. reklamu. Žarulje su bez startera u normalnom grlu (npr.8-3. prodavaonice. Lako reguliranje (pomoću otpornika ili transformatora). nagrizanje. V s N O CT izvedba rastera ( i ) Paralelni raster (2) Paralelni kosi raster (3) Dijagonalni raster (4) Dijagonalni kosi raster (5) Razmještaj svjetljki a = 2 / 3 d r^JLJE © Planparalelna ploča © propusnost prozirnog stakla. oblikovanju boja. automobilsko staklo. Ono je jasno prozirno.49 14-21 23 10 22 50 1 27-80 4 26-48 21-28 28 55 84 84 4 17 4 56 Materijal Rasipanje Nikakve Malo Malo Malo Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Malo Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Debljina mm 2-4 3. sigurnosno staklo.0 7. zbog toga potrebno povećanje površine prozora. žut (zamućen) Celon. za stambene i uredske prostorije. uz malo smanjenje propusnosti. Postfach 20.1-2. Dodatna obrada: brušenje. dimenzioniranju prozora i osvijetljenosti prostorija važno je poznavati svjetlopropusnost.4 5 54-67 64-69 63-68 60-66 13-28 72-77 30-71 27-54 49-67 69 48 37 36 28-38 5-24 68 32-39 46-48 55 36 12 12 8 9 8 6 Prozirno staklo Ornament staklo Prozirno staklo.0 Svjetlosno . izvana matirano Prozirno staklo.75-3. apsorbiraju oko 35%.2-2. oblaganje. vrata. naročito ako su dvostruka i trostruka. izloga. skladišta. može doći do tolike apsorpcije svjetla da se. obostrano ravnih sjajnih površina.4-3.6 1. potpuno difuznom i djelomično difuznom refleksijom i svjetlopropusni materijali s usmjerenom (§). bitno naruši toplinska izolacija. Düsseldorf VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH. Prozorska stakla prozirna stakla. kao obloženo staklo.akla Difuzna propusnost opalnog mliječnog ' a i a b a s t e r a ltd - (8) Mješovita propusnost ornament stakla. Primjena' ostakljenje prozora.0 1. slično dnevnoj svjetlosti.5 1. rasipanje i refleksiju građevnih materijala za postizanje umjetničkog i ekonomskog učinka.8 1. SVJETLOPROPUSNA GRADIVA Pri određivanju veličine. Prema dr.6 1.9-2. a također i za vanjsku rasvjetu. svjetao Celon.7-2. Klasifikacija: Klasa 1: najbolja trgovačka roba prema DIN-u 1249. bijela Svila. obojen svjetlo žuto Pergament. natopljen Alabaster Karton. u grlu za standardnu žarulju). Visokotlačne živine žarulje sa svjetlećim medijem (HQL) upotrebljavaju se za rasvjetu tvornica i radionica.

4 1:6 20 ± 1. spregnuto staklo s međuslojem). k-Wert SZR Širina u cm u cm m2 Staklo ^13° Staklo + 1 0 ° W/m2 K* 2xC PTIFLC AT-zrca nog sta da 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 141 240 3.0 30 Dvostruko izolacijsko staklo Podaci OPTIFLOAT u mm SZR u mm 4 4 4 (8.4 1:6 16 141 240 3.2 kN/m 2 1200 Pa) (?) Preporučene debljine stakla za visinu ugradbe do 8 m (7) Preporučena debljina stakla za visinu ugradbe do 20 m 153 .STAKLO IZOLACIJSKO STAKLO Višestruko izolacijsko staklo element je ostakljenja koji se sastoji od dviju ili više staklenih ploča 0 (prozorsko staklo.0 1:10 22 ± 1.0 ± 1.0 1:10 28 300 500 10.9 5 5 5 (8.0 ±2.0 1:10 32 ± 1. visoku termoizolaciju i/ili akustičnu izolaciju (npr.0 1:10 36 ± 1. ovisno o izvedbi.:-1 mm / +2 mm Tolerancija vel.2 Staklo Visina 8 Izvanai naJ fevjna : . lijevano staklo.4 ca.4 1:10 18 245 300 6.4 ca.5) 1.0 mm (6) Trostruko izolacijsko staklo Dulja stranica u cm (širina) 'Ispitano prema DIN 52619 Mogućnost isporuke modela oblika stakla (primjeri) Dulja stranica u cm (širina) 50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 500 0 50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 500 Preporuka za debljinu vanjske i unutarnje staklene ploče kod izolacijskog stakla visine ugradbe do 8 m (opterećenje vjetrom = 0.75 kN/m 2 odn. zrcalno staklo.0 3. duljina stranice Min.0 1:10 22 280 500 8. S obzirom na različitost rubnih spojeva izolacijsko se staklo dijeli u tri grupe: kompaktno izolacijsko staklo © A .0 40 300 500 10.0 60 3.4 ca. 30 5 5 5 (6) (6) 2.0 1:10 24 300 500 8.9 72 32 180x240 24x24 1:6 3.8 1:10 20 280 500 8.5 20 185 300 3.0 25 185 500 3.0 1:10 30 300 500 12.0 ±2. staklo za zaštitu od sunca. Višestruko izolacijsko staklo pruža.0 74 24 141x240 24x24 1:6 3. akustično izolacijsko staklo. U međuprostoru se nalazi osušeni zrak ili specijalni plin.0 1:10 34 300 500 10. izolacijskog i trostrukog ostakljenja 10 Širina Visina Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm Širina Visina 12 Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm Tolerancije debljine u mm Tolerancije veličine u mm Masa (5) kg/m2 u cm u cm m2 u cm u cm m2 ±1.0 72 27 180x240 24x24 1:6 3. ravno staklo) koje su međusobno odvojene jednim međuprostorom ili više njih ispunjenih zrakom ili plinom.0 ±2. 30 Tolerancija deblj.0 ±2.5) (8. lemljeno izolacijsko staklo © B.0 1:10 28 ± 1. dimenzije Odnos stranica Max .0 1:10 20 245 300 6.4 1:6 18 141 240 3. 38 k-vrijednost (W/m2 K)* Propusnost svjetla Debljina elemenata Max. 750 p a ) 2 0 m ( = 1.površina Masa Mnogokut Zaobljeni uglovi Zaobljeni uglovi u m2 u kg/m2 % u mm u cm u cm2 74 29 141x 240 24x24 1:6 3. ±2.0 1:10 26 300 500 12.5) (8.10' -2° Izvana 10° Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm (2) Toplinsko zračenje kod jednostrukog. 38 4 4 4 (6) (6) 2. izolacijsko staklo s rubnim spojem od organskog materijala © B.0 ±2.0 1:10 24 300 500 10.5) 1.1 3.0 50 300 500 10. Višesloj no izolacijskt staklo Dd JOpadanje 8' Kompaktno staklo sa zavarenim rubom © Od dvije staklene ploče Od tri staklene ploče Izolacijsko staklo Zrak u prostoriji Zrak u prostorijj_ Opadanje + 2 1 ° 23° [Opadanje 11° Zrak u prostoriji +21° k vrijedn.4 ca.0 1:10 32 300 500 10.

15 1.45 0.5 1.4 1. nude se mnoge mogućnosti oblikovanja. To je omogućeno vrlo tankim filmom plemenite kovine koja je nanesena na unutarnju stranu prema prostoru između stakala.23 0.40 1.3 1.68 dB 36 - - - _ da 98 da da Višenamjensko staklo .26 0. Osim dobrih svojstava solarne izolacije.6 1.4 1. Visoka vrijednost S pokazuje povoljan odnos svjetlopropusnosti (TL) prema ukupnoj propusnosti energije (g).3 1.5 1. DIN 67507.2 W/m 2 K ispunjava sve zahtjeve glede visokog stupnja termoizolacije. Pri neposrednoj usporedbi uz otvoreni prozor razabire se lagano toniranje većine stakala koje je. 0/ 0//0 I 1. w propusnost svjetla Tl % Brojčana oznaka selektivnost S Prosječni faktor propusnosti b 66 | 21 | 18 | 17 66 50 49 45 40 39 40 30 50 50 49 48 37 36 36 15 49 36 51 51 37 38 15 19 38 30 32 26 25 18 40 37 36 39 40 46 48 26 16 26 11 16 25 34 6 7 15 11 16 36 17 22 11 36 40 35 34 22 21 14 26 45 42 35 46 30 10 36 17 22 17 15 7 9 10 11 8 9 11 11 14 18 14 13 8 8 9 8 12 8 15 18 3 8 27 18 98 1. Kad je riječ o solarnoizolacijskom staklu.08 240x340 240x340 260x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 260x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 200x340 240x340 240x340 240x340 300x500 260x500 240 x 340 Vrijedi odnos: b = . DIN 67507. Tehnički je moguće gotovo sve zahtjeve ispuniti jednim višenamjenskim izolacijskom staklom.38 0. U svim tim namjenama radi se o povećanim zaštitnim učincima koji se konvencionalnim izolacijskim staklom ne mogu postići. takvo staklo s vrijednostima k 1. IZOLACIJSKO STAKLO . • gu(%) 0 _.4 1. To se može primijetiti ako se gleda izvana kroz "preko ugla" ostakljene prozore.4 1. (4) Termoizolacijska vrijednost ky- Vrijednost energ.VIŠENAMJENSKO STAKLO 240x340 240x340 47 47/51 43 43/39 ČUDO 78 (za uspor edbu) (3) Solarnoizolacijsko staklo SOLARNOIZOLACIJSKO STAKLO Solarnoizolacijsko staklo odlikuje se visokom svjetlopropusnošću uz istodobno što manju propusnost ukupne energije. vrijednost g- Sastav stakla SZR staklo Reprodukcija boje RaD Debljina elemenata Pasivna sigurnost Estetika mm ESG 6/16/4 (?) mm 26 W/m z K 1. bilanca k- Akustična izolacija Rw Zaštita okoliša Solarnoizolac.30 1. oklopnim izolacijskim staklom.83 1. Koeficijent prolaza topline k ploče izolacijskog stakla pokazuje koliko se energije gubi prolazom kroz staklo. Propusnost ukupne energije g u~rasponu valnih duljina od 320 do 2500 nm jest zbroj neposredne energetske propusnosti i sekundarne emisije topline (= isijavanje i konvekcija) prema unutra.Sloj z a zaštitu od sunca ~~ Upadno zračenje SOLARNOIZOLACIJSKO STAKLO 100% Refleksija svjetla prema Transmisija svjetla i2D Refleksija zraCenja prema van > o i> Transmisija zračenja 14% Sekundarna predaja . Ra > 80 = dobra reprodukcija boje Propusnost ultraljubičastih zraka Tuv u rasponu valnih duljina od 280 do 380 nm. estetika u oblikovanju..2 2. Reprodukcija boja označava se indeksom "R". standardno višenamjensko staklo ne postoji.50 0.Ž? § Dl| Solarnoizolacijsko staklo zlato 30/17 Propusnost ukupne energije g % Refleksija svjetla izvana/iznutra RL % Q.43 1.37 0.54 1.5 1.4 1.54 1.50 1. DIN 52619. požara.4 1. sivo ili umbralno.48 1.67 1. W/m K (12 mm) u o c vi 3 C L O „ O.25 0.5 1.85 1.34 1. manji je gubitak topline.16 1. osoba i okoliša.45 0.45 0.31 1.30 0.5 3.56 1. Vrijednost k najvećim dijelom ovisi o prostoru između staklenih ploča (SZR) i mediju u njemu (zrak ili plemeniti plin).9 1.32 0. Sunca. Što je njegova vrijednost manja. Primjer: auresin (= modro) 40/26.4 1. DIN 67507 u postocima.09 1.vrijedn. zaštita od topline. Srednji faktor propusnosti (shading coefficient) VDI 2078. spregnutim sigurnosnim staklom. Solarnoizolacijsko staklo © 1) k. Zahvaljujući velikom izboru boja i koloristički neutralnim tipovima. ovisno o tipu. Indeks reprodukcije boje Ra DIN 6169: Ra > 90 = vrlo dobra reprodukcija boje.49 | 0. od kojih prva daje propusnost svjetla a druga propusnost ukupne energije u postocima.2 % 43 W/m*K 0. jednostrukim sigurnosnim staklom.0 | 39 38 20 28 51 39 72 Brojčana oznaka selektivnosti S.53 | 260x500 1.14 1. zvuka. S = T L /g. Navedene vrijednosti k.59 0.40 0.4 1.30 0.92 1. Nije moguća kombinacija s armiranim staklom. vrijednost k poboljšava se slojevima plemenitih kovina.38 1.09 1.4 | 43 44 32 32 39 26 28 26 23 35 30 43 48 32 33 22 22 33 26 | 0.4 2.30 0.55 0. Faktor b je srednji faktor propusnosti Sunčeve energije u odnosu prema prolazu energije kroz jednostruko staklo debljine 3 mm u iznosu od 87%. F Titan 66/43 | Auresin 66/44 50/32 49/32 45/39 40/26 39/28 Zlato 40/26 30/23 Srebro 50/35 50/30 49/43 48/48 37/32 36/33 36/22 15/22 Bronca 49/33 36/26 Neutralno 51/39 51/38 Zeleno 37/20 38/28 Sivo max.64 0.25 0. uz dopunu pomoću prikladno obojenih jednostrukih i dvostrukih fasadnih ploča.6 1. Solarnoizolacijsko staklo može se kombinirati s akustičnim izolacijskim staklom. dimenzije cmxcm Svjetlopropusnost TL je u rasponu valnih duljina svjetla od 380 do 780 nm (nanometara) u odnosu na svjetlosnu osjetljivost ljudskog oka izraženu u postocima.00 1.37 0. Višenamjensko izolacijsko staklo je izolacijski element koji u sebi sjedinjuje više zaštitnih namjena.38 0.37 0.32 0.44 0.36 0. lijevanim staklom / ornamentnim staklom kao vanjska ili unutrašnja ploča.6 1.68 1.primjer 154 . Uz pooštrene zahtjeve za fasadne elemente postavljaju se i za ostakljenje visoki i brojni zahtjevi.5 1. zaštita objekata. Refleksija svjetla RL prema van i prema unutra izražava se u postocima.34 0.53 1. odnose se na SZR širine 12 mm. Svaki se tip stakla označava bojom (gledano izvana) i parom brojčanih vrijednosti oznaka.4 1.4 1. Pri gledanju iznutra prema van boje se uglavnom ne mijenjaju.49 0. Na doživljaj boja u prostoriji vrlo malo djeluju solarnoizolacijska stakla jer se dnevnoj prolaznoj svjetlosti mijenja tek neznatno spektralni sastav. ipak.

Težins Max. Naknadna obrada "ESG" nije moguća. muzeji.6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1:6 Zgrade u naseljima za jednu ili viiše obitelji Usamljene privatne zgrade Stambene zgrade s visokovrijednom opremom i usamljene zgrade za odmor Vile. ljekarnice. psih. krznarije B3 Jednoslojno 28 28/10/5 Isc 43 10 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 12 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 kazneno .5/10/4 Is ¡37 52 66 66 80 225x300 6. šina strani« učinak Primjeri primjene m2 - <DVSG Kombinacije Debljina stakla u mm 6 8 4 5 Debljine stakla u mm Float 6 8 10 4 5 ESG 6 8 10 6 VSG 8 10 12 225x30C 6.0 10/10/4 I so 24. Kod jednoslojnih A-tipova max.ograde. dimenljina zije mm B1 Jednoslojno 17 9/10/4 Iso 32 kg/m2 cm 40 54 Max. posebno ugroženi objekti A2 Jednoslojno 9. pri lomu krhotine ostaju zalijepljene za foliju. dimenzije i površine odnose se na vanjsku uporabu. te postojanost na temperaturne promjene (razlika temperature od 150 K). Područje u cijelosti ostakljene fasade . Dodatnu sigurnost pruža kombinacija s alarmnom trakom ili žicom povezanom sa sustavom za uzbunjivanje. školske građevine i dječji vrtići također iz sigurnosnih razloga. Kad je riječ o kaznenim ustanovama otporno staklo mora biti na unutarnjoj strani.0 225x400 9. neznatno se smanjuje. VSG je posebno prikladan za "ostakljenja iznad glave". Trostruko ili višestruko VSG u različitim debljinama s PVB . Prozirnost. Prednapon se postiže termičkom obradom.0 225x300 6. Osim što osigurava od provale.stakla ili više njih čvrsto spajaju pomoću jedne visokoelastične folije od polivinilbutirala ili pomoću više njih. Proizvodni proces tehničke obrade obuhvaća naglo zagrijavanje i nakon toga lagano hlađenje strujom hladnog zraka.odnos Dodat. djelomično i obavezna primjena. Ne dopušta se promjena redoslijeda ugradnje. (?) Ostakljenje otporno na proboj Za uporabu izvana treba debljine stakla dimenzionirati prema propisanim opterećenjima u DIN 1055 (ž) Max.0 1:10 1 6 C 1 SA Trgovine foto i video priborom. na vanjsko staklo. npr. vrata i razdjelne stijene. Ostakljenja DIN 52290 dijele se u sljedeće grupe: ostakljenje otporno na proboj . dimenzije predstavljaju tehničke mogućnosti proizvodnje pa prema tome ne vrijede za primjenu na vanjskoj strani.0 225/400 6. dimenzije cm Max. ovisno o debljini. VSG je staklo koje veže krhotine. škola i dječjih vrtića.popravne ustanove.» ( 3 ) ESG kombinacije 4 Debljina stakla u mm 5 6 8 4 Debljine stakla u mm Float 5 6 8 10 4 5 ESG 6 8 10 6 VSG 8 10 12 Klasa Sastav otpornosti Deb. Mogućnosti: dvostruko VSG u različitim debljinama s PVB . antikvari- 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 321 321 321 200 300 321 321 321 321 321 321 321 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 B2 Jednoslojno 21 9. dimenzije odnose se na vanjsku uporabu. Žilavo elastična folija otežava probijanje. . najčešće tupih rubova.5 9. Max. od kojeg prilikom loma nastaju oštre šiljate krhotine.. Područje primjene: sportske dvorane radi sigurnosti od udara lopte.0 225x400 9. klinike C 3 SA Draguljarnice. Već oštećenost površine dovodi do razaranja stakla.C.0 10 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 Za uporabu izvana treba debljine stakla dimenzionirati prema propisanim opterećenjima u DIN 1055 © Max.slovne oznake A . Klasa Sastav otpornosti Deb.0 225x400 9. robne kuće. pa je opasnost od ozljeda bitno smanjena. ukoliko se deblja staklena ploča ugradi s vanjske strane. DIN 52290 Spregnuto sigurnosno staklo VSG je prikladan prozirni materijal koji može pružati zadovoljavajuću sigurnost protiv napada. "ESG" se može obraditi da bi se moglo kombinirati s konvencionalnim izolacijskom staklom -» (?) SIGURNOSNO STAKLO ZA ZAŠTITU OBJEKATA I OSOBA.5/10/4 Isc 24.0 Gore navedene max.0 225/400 6. čime se povećava aktivna sigurnost (sprečava se probijanje i provala).staklu.odnos šina str.folijom. povr.0 225X40C 6. pa je ponegdje radi sigurnosti i propisano kao obvezno -» Ostakijenje otporno na udarac bačenog predmeta OSTAKLJENOST OTPORNA NA PROBIJANJE Prema DIN-u 52290 dio 3. ukoliko se deblja staklena ploča ugradi s vanjske strane.0 1:10 1. u stambenim i poslovnim zgradama za stubišta.0 A3 Jednoslojno 10.slovna oznaka D. Suprotno float . ostakljenost protiv probijanja dijeli se prema stupnju otpornosti u tri grupe: B1 .Težina ljina mm kg/m2 21 32 22 33 23 34 24 35 Max. ® SPREGNUTO SIGURNOSNO STAKLO (VSG) U proizvodnji "VSG" dvije se ploče float . U slučaju loma stakla VSG i dalje zatvara prostor. od "ESG" nastaju mali komadići. Max. centrale SA = pojava krhotina Gore navedene max.STAKLO JEDNOSTRUKO SIGURNOSNO STAKLO (ESG) "ESG" je prednapeto staklo. povr. 6 1:10 1 6 jati. dijelovi robnih kuća. dimenzija jednoslojnog izolacijskog stakla ESG u cm DH 4 Jednoslojno 11. energet. Napada se obično izvana.0 11/10/4 Iso 25. koja je za staklo uobičajena. Primjeri primjene m2 - 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 120x 120x 120x 120x 120x 100x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321 x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 A1 Jednoslojno 9.folijom izvodi se standardnim ili pojačanim načinom. staklo se upotrebljava kao stubišna i balkonska ograda radi osiguranja od pada.0 225x400 9.B .0 1:10 1.75 225x300 6.B3. okretanjem elemenata .parapetna stakla DIN 18516 dio 4.0 9/10/4 I so 23. ostakljenje otporno protiv eksplozije . Područje primjene: ulazni prostori komunalnih građevina.75 225x30d 6. računski centri C 2 SA Galerije. dimenzije spregnnutog izolacijskog stakla VSG u cm 155 .75 225x30C 6.0 225x400 6. Osim toga se "ESG" odlikuje i drugim prednostima: povišena čvrstoća na savijanje i udar. s rastućim stupnjem sigurnosti -> (4) Ostakljenje protiv probijanja s atestom VdS važno je za određivanje premije osiguranja.

0 - - 97 97 97 96 96 16 1:6 1:6 1:6" 1.83 0.0 1.00 6.popravne inst.0 75 95 60 53 6.20 3.. ovisi o okolnostima. Savez osiguravatelja objekata (VdS) ispituje svojstva otpornosti protiv probijanja provalnih ostakljenja (EH).5/10/32. Osim toga se razlikuju stakla bez krhotina (SF) i ona s krhotinama (SA) -> (2) Kako se sva ostakljenja otporna na proboj metka sastoje od višeslojnog asimetričnog VSG.79 0. odnos koef stranica mm mm 30 kg/m 2 40 % 64 dB 45 cm 200 x 300 200 x 300 200 x 300 200 x 300 200 x 300 m? 6. To se staklo ugrađuje tamo gdje se u ozbiljnoj situaciji ljudi mogu nalaziti neposredno iza stakla.6 1:10 1 6 1:10 1 6 4 3 / 3 4 1 0 / 2 0 / 4 34 4 4 / 3 8 10/24/4 3 8 C2 (5) Staklo za akustičnu izolaciju Tip C3 Sklop izvana SZR iznutra Deb. dimenzija Max.9 2.0 % 82 82 81 80 80 - % 75 75 72 69 69 dB 37 39 40 43 44 cm 300 300 300 300 300 m2 4.75 5. duljina Max. prema tipu.Težina ljina k-vri Propus jednost nost ispunj. Postoji pet klasa otpornosti: od C1 do C5.20 3. dijelovi robnih kuća. svi tipovi stakla imaju i povećanu otpornost protiv provale.0 4. indeks prozirnost stranica šina Klasa otpornosti Sastav Debljina Težina Max. krznarije.vri. povr- Max. B) Što je sastavljeno staklo elastičnije (npr.5 Iso Jednoslojno 34/10/11 Iso Jednoslojno 17/10/21 Iso Jednoslojno 48/10/11 Iso Jednoslojno 32.00 4. površina m2 6.75 6. sloma i proboja metkom.vri.Akusti- Max. kazneno . g . odnos stranica - mm 37/22 6/12/4 39/24 6/14/4 40/26 8/14/4 mm 22 24 26 kg/m 2 25 25 30 35 35 W/m2K 2. posebno ugroženi objekti Trgovine foto i video priborom.0 1. odnos stranica - Dodatni učinak kg/m2 24 40 40 57 66 83 Jednoslojno 10 EH 01 10/10/4 I so 24 Jednoslojno 11 EH 02 11/10/4 Iso 25 Jednoslojno 18 EH 1 18/10//5 Isc 33 Jednoslojno 25 EH 2 25/10/5 Iso 40 Jednoslojno 36 EH 3 36/10/5 Iso 51 m2 kg/m2 cm 23 225x300 6.0 1.69 GH 20/ 55/50 Gl50 20/10 G l 75 3.74 47/36 G l 36 40 3. izolacija indeks Rw prozirnosti - Max.75 225/300 6.0 1:10 0.20 3. najčešće je veći i učinak izolacije. Priznati proizvodi uvršteni su u potreban popis.10 0.86 0. Ispuna plinom A) Težina ploče: akustična izolacija obično raste s težinom ploče. Debljina vanjske i unutarnje staklene ploče ne smije biti jednaka. centrale D2 D3 Jednoslojno 11 6/8/11 Iso 6/8/17 Iso 6/8/28 Iso 25 31 42 Jednoslojno 17 Jednoslojno 28 16 16 16 16 16 16 A3 B1/C1 SA B3/C3 SA (3) Ostakljenje otporno na eksploziiju STAKLO ZA AKUSTIČNU IZOLACIJU Asimetrični sklop staklenih ploča © . odnos stranica Primjeri primjene - Klasa otpornosti Sastav Debljina mm Težina Max. računski centri Galerije.0 4.5/ 15/6 Gh 10/ 20/6 GH 10/ 20/10 GH 12/ 20/10 Gl- 97 1:10 0. antikvarijati. O tomu se treba pravodobno dogovoriti s osiguravateljima.0 78 97 64 47 6.0 77 95 62 50 6. psihijatrijske klinike Draguljarnice.00 225x300 6.0 1:10 0. Klasa otpornosti protiv eksplozije.0 1.00 D 1 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 Zgrade u naseljima za jednu ili više obitelji Vile.20 3.75 6. Najveća težina po jedinici izolacijskog stakla iznosi 500 kg.75 6.9 2.jednost čka cija boje.71 C5 53/42 Gl- 42 55 3.0 1:10 0.79 mm C 1 SA SF SA SF SA SF SA SF SA SF Jednoslojno 17/10/5 Iso Jednoslojno 19/10/9 Iso Jednoslojno 11/10/10 Iso Jednoslojno 28/10/11 Iso Jednoslojno 11/10/19.62 Oklopno staklo . svjetla cija boje.0 3. površina Max.75 225/300 6. robne kuće.00 225x300 6.0 - - C4 45/30 G GH 9. Max.0 4.90 4. Različita EH ostakljenja podijeljena su prema otpornosti u pet kategorija: EH01-02-1-2-3.00 6. odnos stranici Shading koef.75 225/300 6.© © Zastakljivanje otporno na proboj s VdS . i sigurnosna obilježja protiv probijanja. veza ploča lijevanom smolom) bit će obično i učinak izolacije veći. površina m2 1.50 3.0 1.6* 0. -> @ Što je razlika veća.zastakljenje otporno na proboj metka © Staklo za superakustičnu izolaciju 156 . ljekarnice. jednoslojna izvedba 600 kg.0 4. dimenzija cm 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 210/300 210/300 225 / 300 219/300 225 / 300 Max.86 0. navedena za neki tip stakla. muzeji.50 5.75 6. jednost nost plinom reproduk.70 5.00 6.00 225x300 6.0 1.0 Max.jednost čna izolacija R w ispunj. oklopno staklo najveće sigurnosti od napada na život.9 3. vrijedi samo ako mu je površina «1 m2 Klasa otpornosti Sastav Debljina mm Težina Max.20 Max. duljina povrstranica šina Shading Max.5 Iso Jednoslojno 32. ^dimenzija cm 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 Max. g .0 72 93 54 55 6.5/10/32. energet.74 50/40 Gl- 40 50 3. svjetla plinom W/m 2 K % 3. DIN 52290. Koja je kategorija potrebna za određeni objekt.00 225x300 6.A^ustireproduk.60 3.30 6. (4) Staklo za akustičnu izolaciju Tip Sklop izvana SZR iznutra Debljina Težina k-vri- Propus Opć.certifikatom Ostakljenja otporna na proboj metka.0 78 Opć.5 Iso 17 32 28 38 23 31 34 49 28 40 50 55 44 48 70 69 77 75 77 75 kg/m2 37 54 66 64 52 48 83 93 64 69 122 109 104 90 168 140 187 156 187 156 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1.75 34 24 35 39 52 51 63 78 91 225/300 6. SIGURNOSNO STAKLO ZA ZAŠTITU OBJEKATA I OSOBA DIN 52290 Ostakljenja protiv djelovanja eksplozije -> (3) Klase otpornosti D1 D3 imaju.STAKLO SIGURNOSNO STAKLO Ostakljenje otporno na probijanje s atestom VdS ->(T) Da bi se odredila premija za zaštitne objekte.75 225/300 6.

sirovo staklo bijelo.5 Sjajno. kako bi se spoj rubova mogao besprijekorno izvesti.6 1:6 1:10 1:10 1:10 1:10 150x210 150x210 156 X 2 1 3 156 X 2 1 3 156x213 150x210 150x245 186 x 3 0 0 150 X 2 4 5 1 5 0 x 300 A « « X X x x x • x (abstracto) Armirani ornament 521. siva Žuta i bijela Bronca i bijela Bijela Bronca i bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bijela 4 6 4 4 4 4 7 7 9 9 1:6 1:6 1-6 1:6 1.( f ) . proizvoljno = * 1) Armirano staklo s parom m r e ž e u krovnom prozoru max. bronca OPTIVVHITE® Struktura 200 Bambus. dimenzije STAKLO Potpuno ostakljena vrata sastoje se od vratnog krila ili više njih. 504.staklo.i j e d n o s t r a n Flora 0 3 5 Lijevana antika Lijevana antika 1074. bronca i bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Bijela Bijela Bijela 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 5 « x 1:6 16 1. Pri nasilnom razaranju raspada se staklo u mrežu sitnog zrnja koja se manje ili više labavo drže na okupu.kraći rub na < 2 5 cm Gotsko staklo Cinčila Kroko 129 Delta Difulit 5 9 7 Difulit. Uobičajena je debljina stakla 10 ili 12 mm. Prema statičkim zahtjevima. staklo s parom mreža^) Armirani okulit Armirani ornament 187 Žuta i bijela 4 Pruganje Strana X x 0 X 0 x x X x x 0 Max. sivo. s a m o izvana = V Pruganje strukture po visini = A Strukturirana str. od bočnih dijelova i nadsvjetla. segmentna ili kružna vrata. Gotovo svako komercijalno lijevano staklo može se naći u kombinaciji za izolacijsko staklo -> 0 Strukturirana strana treba biti gotovo uvijek izvana. sjajno/bronca (5) 10 12 10 10 10 10 CO CO Vrtno prozirno staklo (normativne mjere) (2) Vrtno prozirno staklo Potpuno ostakljena vrata (s nadsvjetlom i bočnim dijelovima) 157 . To je moguće samo ako je struktura plitka. ESG. Obojeno lijevano staklo ne kombinirati sa staklima u boji kao float . Dimenzije vrata odgovaraju mjerama za dovratnike DSN 18111 "Čelični dovratnici za užljebljena drvena vrata" --> (3) . 5 2 3 Ornament 523 Ornament 528 Ornament 550.dimenzije DIN 18111 Vrsta stakla Debljina stakla mm Max.6 150x210 150x200 150x210 150x210 150x210 150 x 2 1 0 156 x 2 1 3 156 X 2 1 3 150x210 156 X 2 1 3 156x213 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 156x213 186x300 186x450 150x210 X 0 x 0 0 0 0 0 X X X 0 X 0 X 0 x 0 x x x A A A x « A A A A A • x x X X x A x x A © © Pruganje strukture Pruganje strukture proizvoljno = * se ne m o ž e uzeti u obzir = • Strukturirana str. Ostale mogućnosti: klizna vrata. glatko O r n a m e n t 134 (Núcleo) O r n a m e n t 178 (Silvit) Ornament 187 (Abstracto) Ornament 502. d v o . Radi lakšega se čišćenja strukturirana strana okreće prema SZR. 1082. kovano Tigris 0 3 3 Bronca i bijela 7 7 0 0 1:10 1:10 180x245 180x245 Bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Žuta.3 48x 120 46 x 144 60x 174 73x 143 73x 165 60x200 Max. siva i bijela Siva Bijela 7 4 5 4 4 4 A A A x X „ x x x X X 1:10 1-6 1:6 1:6 1:6 1:6 180x245 150x210 150x210 150x210 126x210 150x210 A « x x Bijela Žuta Siva Žuta i bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Bronca i bijela Bijela Žuta. dimenzije mm2 2400 x 3430 2150x 3500* 2400 x 3430 2150x 3500* 1860x 3430 1860x 3500* 1700x2800 1700x 3000* Tolerance debljine mm ±0. 1086 Pleter Kugelit 0 3 0 Listral Maya M a y a matirano Neolit Niagara Niagara matirano. VSG. Isporučuju se u raznim strukturama i bojama.5 ±0. 1082. mogu biti potrebna i ukrućenja. -> Ugrađuje se tamo gdje je jasna prozirnost nepoželjna (kupaonica. Nude se standardne i posebne dimenzije.niemačko Staro .6 1:6 1:6 1:6 1:6 1-6 1:6 1:10 1:10 1:6 16 16 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:10 1:10 1:10 1. kovano Sirovo sstaklo. armirano staklo bijelo ili obojeno. žuta. 5 9 7 Patio Sirovo staklo. cm 150x210 A « » 3ijela. niti s obloženim termoizolacijskim i solarnoizolacijskim staklom. armiran 5 9 7 Arm.3 ±0. staklo bijelo ili obojeno. bronca i bijela Bijela Bronca i bijela Bronca i bijela Žuta. staklo s parom mreža^ Arm. 552. To staklo nije jasno prozirno. Ornamentirano lijevano staklo klasificira se kao: ornamentno. dimenzije (cm x cm) Posebne dimenzije su moguće do veličine od: 1000x2100 mm2 1150x 2100 mm2 (4) Staklena vrata .njemačko k . 1086 Karolit dvostran Katedral krupno i sitno kovano Katedral 102 Katedral 1074. 5 2 0 O r n a m e n t 521.2 ±0. bronca. činčila. 5 2 3 Armirani ornament Flora 0 3 5 + Neolit Edelit 504. harmonika-vrata.3 ±0.Stakleni proizvod Boja Debljina Izolacijsko staklo Struk tura mm Staro . odnos strana 1 3 © Veličina I Vanjska mjera krila standard Mjere žljeba dovratnika Zidarska mjera 709 x 1972 mm2 716 x 1983 mm2 750 x 2000 mm2 dvokrilne kombinacije vrata Kombinacije lijevanog stakla Veličina II 834 x 1972 mm2 841 x 1983 mm2 875 x 2000 mm2 Veličina III 959 x 1972 mm2 966 x 1983 mm2 1000x2000 mm2 Lijevano staklo je strojno izvedeno staklo kojem se valjanjem oblikuje određena struktura površine. zahod) ili se upotrebljava kao oblikovni element. odnos stranica pri 12 m m SZR 1:6 Max. Vrsta stakla Nominalna debljina mm 3 4 Tolerancije mm ±0.

Blokovi se mogu proizvesti u raznim dimenzijama.Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Alum.8 Komada za m 2 64 Komada u kutiji 10 Komada na paleti 1. unutar.9 W/m 2 K . povišene čvrstoće protiv udara. Raspored reški Kontinuirane Debljina mm >80 Dimenz ije zida Manja stranica Veća stranica m m >1.0 cm 24.5 c m " i (5) Minimalni polumjeri za zidove od staklenih blokova Dimenzije mm 115x115x80 Ugradba u ravnini fasade s L . = broj blokova (b) n2 = broj reški (a) B = A+ 2 c c = 8.0 cm 180.0 Optereć.profilima i izvana postavljenom termoizolacijom Dimenzije staklenih blokova 1-Klizna reška 2-Dilatacijska reška. Svojstva: dobra akustična izolacija i termoizolacija. zidarske mjere otvora Normativne mjere za zidove od staklenih blokova 2 «¿JL™.5 <6. 1055.0 cm 295.8 Pomaknute © 158 Priključak na unutarnji zid pomoću U .0 cm od 2. To su npr.0 cm 65. oslanjanjem 2 I 1 a I « n Min.9 16 10 300 x 300x100 7.1 [JL S \QJ 240 x 240 x 80 3. Ostakljenje klase vatrootpornosti G 60 odnosno G 120 primjenjuje se kao dvostruka stijena najveće pojedinačne površine 3. polumjer 19.5 cm 200. Zbok konstruktivne armature rubnih traka obratiti pažnju na DIN 4242.0 ne smiju se armirati Nominalna mjera staklenog bloka 11. Pri tome međuprostor ostaje hermetički zatvoren.8 3. u skladu s dekoracijom mogu biti prozirni do blistavi. pregrade prostorija (gimnastičke i sportske dvorane). dobra svjetlopropusnost (do 82%).5 cm H =A+ c + d d = 6. prema želji u obliku uspravnog ili ležećeg pravokutnika.0 cm 95. polumjer 11.000 42 512 504 10 2.0 128 Ugradba s U . tvrdi spužvasti materijal 3-Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Alum.Sidro ili čep Ugradba s jednostr. Primjenjuju se izvana ili unutar zgrade. tvrdi spužvasti materijal 3.0 cm ' j 8 ( Širina reške od 1.držačem Tlocrti (2) Primjeri konstrukcije zidova od staklenih blokova 146x 146x98 6" x 6" x 4" 190x 190x50 190x 190x80 190x190x100 197x 197x98 8" x 8" x 4" 240x115x80 Težina kg 1. pri čemu se ne smije preuzimati nikakva konstrukcijska opterećenja. prozorska klupčica 6 . bijelo ili u boji. polumjer Širina reške 24.5 c m b a A b A = n.3 2. •0. b + n2 a | n. b a a c STAKLO DIN 4242. H 4 1 Ugradba u okvirni žljeb u zidu — 1.Metalni U .5 cm Formule za određivanje min.profil 7-Metalni L-profil 8. difuzni i matirani.u vapnenom mortu k = 2.Dilatarijska reška. s oblogom izvana ili iznutra.0 25 25 25 360 Detalj ugla u tlocrtu 1-Klizna reška 2-Dilatacijska reška.0 cm 105 c m min. Obje bočne površine mogu biti u rasponu od glatkih i prozirnih do vrlo ornamentiranih i gotovo neprozirnih.profila Presjek l I (7) Obavezni uvjeti za nearmirane zidove od staklenih blokova .r-4—1 i 5 c a i Ili.8 cm 135 cm min.Sidro ili čep mm 288 32 10 500 2.0 1. L profil 7 . balkonske ograde i terasne stijenke.18175 Stakleni blok je šuplje stakleno tijelo koje se dobiva stapanjem dvaju dijelova pod pritiskom.0 cm c = 1.0 cm 215.8 cm m s 6 5 c m min.0 2.5 cm 19.Metalni držač. Za građevne elemente stakleni se blokovi upotrebljavaju prema DIN-u 4242.4102-3.0 cm 135.Klizna reška 2. npr. polumjer R pri debljini staklenog bloka 8 cm Reške <1.3 cm c = 1.0 cm 105.5 <1. Termoizolacija zida od staklenih blokova: u cementnom mortu k = 3. rasvjetne trake. svijetle razdjelne stijene. tvrdi spužvasti materijal 3-Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Metalni U -profil 6-Sidro ili čep Tlocrt Nearmirapi zidovi od staklenih blokova Zidovi od staklenih blokova koji ispunjavaju uvjete tablice -» (7) smiju se bez posebnih dokaza izvesti bez armature.2 W/m 2 K. npr. npr. prozorska klupčica 6. prozori.8 c m > 0 ^ i r i n a r e š k e od 1. bez obloge.5 m 2 . vjetra kN/m2 <0.0 cm 370.

95 1. Gornji rub otv.35 do 20 m L* 1.20 1.30 I do 20 m L* 2.25 3. 5 Vis.50 2.65 2.65 1.80 3. Za ostakljenje sportskih prostorija. 5 5 (60) Nominalna mjera 55 (60) I—i ' : 5.45 5.( 1 .8 W/m 2 K SP k = 2. Prozirno je.25 2.25 2.75 1.70 3.oblika ili slično. Reglit/Profilit dopušta se kao vatrozaštitno ostakljenje klase a30 DIN 4102. dulj.15 3.95 4.45 1.65 2.10 2. Nema blještavila u prostorijama.75 3.60 1.45 2.15 1.05 II do 20 m L* 3.90 2.65 3.70 3.00 do 100 m L* 2. rebra izvana ( n m B = jednoslojno.20 2.60 4. iznad ter r . proizvedeno kao U .05 2.15 fL J ^"j65(85) 2. Cascade.60 2.00 do 20 m L* 2.55 do 8 m L* 4.oblika e) Savijanje U .6H 220 ^ I J41 K 22/41/6 218 I SP 2 J41 K 25/41/6 STAKLO lNP2 232 250 |NP 26 262 6H|NP 3 331 6 H|NP 5 319 J I ' 60 -H 7 1 JöO K 22/60/7 7 kI SP 26 K 25/60/7 -H6 .70 3.10 2. dulj.45 3. s ornamentima na vanjskoj strani profila (ornament 504) i podliježe klasifikaciji kakvoće lijevanoga stakla. H = L + 4 cm Mjere ugrađivanja Savijeno staklo -» Q Q a) Savijanje u obliku kružnih isječaka sa ili bez ravnih dijelova b) Dvostruko savijanje s jednakim ili promjenljivim polumjerom savijanja c) Stožasto savijanje d) Savijanje S . rebra iznutra T " -rr" "niti s 80-300 r 40-150 g 0-100 h 40-190 Razvij.45 4.10 2.65 4. Posebni tipovi: profilit-bronca.75 3. 308-488 E-l = dvoslojno.8 W/m 2 K. 7 gLLio A = nominalna mjera + reška B = vanjska mjera okvira H = vanjska mjera okvira (visina) L =duljina stakla h/a = 0 .35 1.20 do 100 rn L* 1.40 4.70 1.75 1.00 6.85 3.65 do 100 m L* 1."jantar" I P .95 6.35 4.85 4.55 5.40 do 8 m L" 2. Prikladno je za okna dizala i ostakljenje krova.75 2. .90 6.presjeci DIN 1249 v V V do 100 m L* 2.55 4.45 3.35 2.95 2.95 3.80 Profilno građevno staklo je lijevano staklo.65 3.85 4.75 do 20 m L* 2.35 3.35 3."antisol" omogućuje zaštitu osjetljivih dobara od ultraljubičastih zraka refleksijom i apsorpcijom infracrvenog i ultraljubičastog valnog područja.10 3.45 5.95 2.95 2.10 1.15 2. 202-382 159 .15 4.45 3.40 3. 146-506 i T T .90 3. Topas.65 2. postiže vrijednost k = 1.7".55 L_ V do 100 m L* 2.i m A = jednoslojno.50 3.60 do 20 m L* 2.i T T r C c = jednoslojno rebra iznutra i izvana s 80-200 g h 7-183 33-200 Razvij.30 2.25 4.75 3.50 3.15 2.95 5. Solarnoizolacijsko staklo: tip R .15 4.95 2.20 2.25 III do 20 m L* 3. sa ili bez ravnih dijelova (7) Oblici savijanja L = duljina staklenih traka u metrima (3) Otvorena zgrada Propusnost svjetla: Akustična izolacija: Termička izolacija: © jednoslojno dvoslojno jednoslojno dvoslojno trosiojno jednoslojno dvoslojno do 89% do 81 % do 29 dB do 41 dB do 55 dB k = 5. dulj. 5 65(85) JŽT n = broj traka Određivanje širine i visine: Širina Wsina B = n A + 5 cm.20 3.20 1.40 2. treba primijeniti Reglit SP2 /Profilit .10 1.50 2. rebra izmjenično rr—n stfüTVT " P I P I i (5) m m n s 160-340 m 20-200 Razvij. dulj.85 1.00 do 8 m L* 4.00 1.05 3.10 4. 2 5 . 126-501 ifirn S v i m s 100-340 20-260 9 0-100 h 40-140 Razvij.55 3.05 1.45 3.20 5.95 3.35 2.90 4.40 71 (ö) Jednoslojno ostakljenje H i r — = višekratnik od 2 5 cm L/ • * 2. Svjetlopropusnost ostaje nepromijenjena.50 2.90 2.55 5.90 7. Reduciran je prolaz energije zračenja u prostoriju i smanjen efekt staklenika. 112-464 D = jednoslojno.75 100 m L* 2.60 2.5 [i 2 .65 4.45 3.25 g) Dvoslojno ostakljenje Ö J H/a = 0.15 Gornji rub otvora za osvjetljenje Tip stakla .50 1. K 32/41/6 K50/416 —H6 J I 4 1 262 32/60/7 J I60 K J J41 486 NP/SP = Reglit K = Proflit (T) Profilno građevno staklo .5 (2) Zatvorena zgrada (0. za osvjetljenje Tip stakia-Ö^ NP 2 K22/41/6 NP 26 K25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP 5 K50/41/6 SP 2 K22/60/7 SP 26 K25/60/7 K32/60/7 do 8 m L* 2.profil..30 3.35 2.85 1. dulj. presvučeno slojem metalnog oksida.60 5.« .40 4.25 2.55 2.40 4. Normalni i specijalni profili mogu biti i uzdužno armirani žicom.10 2.65 1.7 W/m2 K Primjeri mogućnosti savijanja ornament stakla r n r r .85 5.95 1.K 22/60/7 (sigurnost protiv udara lopte DIN 18032) bez žičanog uloška. Nema posebnih zahtjeva pri održavanju. gdje su stakla izložena udarcima.65 6.80 q) «—i q) r-Vi do 8 m L* 3. Amethyst.8 1.75 2.> NP 2 K22/41/6 NP 26 K25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP 5 K50/41/6 SP 2 K22/60/7 SP 26 K25/60/7 K32/60/7 (T do 8 m L* 3.65 4.65 2. Termoizolacijsko staklo Reglit i Profilit "plus 1.40 j do 100 m L3.80 2.6 W/m2 K NP k = 2.( 1 .60 5.75 2.80 2. promjenjljivi oblici Mogućnosti ugrađivanja ® Oblici savijanja (mjere u mm) s 140-300 h 60-100 R 71-163 Razvij.75 5.50 2.90 4.5.25 do 8 m L* 3. .95 3.

U slučaju požara float .smjernicama 2719 za prozore © Plohe od staklenih blokova 160 . Prema DIN-u 4102. T90. Priključeni elementi građevine moraju imati isti stupanj akustične izolacije.5 5 dB (A) 2 5 dB (A) prema specijalnim zahtjevima 5 5 .00 kN/m2 pri debljini od 80 mm 1.12 dB .8m dvoslojno G 90 9.ostakljenje" i njegovu nosivu konstrukciju mora se ishoditi službena dozvola. G30 = 30 minuta).55 dB (A) 50 . Vrijednost pokazatelja akustične izolacije R'w određuje se prema DINu 52210. prodavaonice.protupožarno ostakljenje 3 Plosni čelik z a pričvršćenje zida od staklenih blokova (zavariti) © Klase akustičke izolacije prema VDI . T60.4 m 2 3. sazidati s U . npr. crkve.4 5 dB (A) 4 0 .5 m 6. otprema Opera. kao i sve ostale stijene od staklenih blokova.stakla moraju kroz određeno vrijeme spriječiti prolaz plamena i plinova (npr. mirni pojedinačni uredi. složena specijalna ESG .2 9 dB S 2 5 dB (3) Detalji ugradbe . 4 komada 2 Trnovi i čelični vijci M 10 dopušteni z a protupožarnu primjenu 1 0 35 . aule Uredi z a više osoba Veliki uredi. Zbog jakog linearnog širenja prilikom požara i pojave dimnih plinova.50 dB (A) 30 . za ugrožena se ostakljenja određuju u građevnoj dozvoli potrebna vremena otpornosti protiv požara.Om 3. znanstvene radne prostorije. Pyran. Za svako "G . G120.8m jednoslojno G 120 2.4 0 dB (A) 4 0 .. sobe u hotelima.5 m 6. Obratiti pažnju na DIN 4109. od zračnog zvuka L S M . visoka gustoća prometa 25 m 80 m 250 m 8 m 25 m 80 m 8 m 25 m 80 m Kompaktna izgradnja.0 m 2 3. Konstrukcije od staklenih blokova idealno su rješenje svuda gdje je potrebna povišena zaštita od zračnog zvuka. F90.ostakljenja mogu se izvesti na tri načina: armirano staklo s točkasto zavarenom žičanom mrežom.4 m 2 3.4 0 dB (A) Čelik / Čelični 'okvir — Gipskarton Građ. ispadaju veliki odlomljeni komadi i prijeti širenje požara. šalterske dvorane 5 6 7 Ulazne prostorije. G90. konferencijske dvorane i predavaonice. gust promet Razrijeđena izgradnja srednji do gust promet Državne ceste Županijske ceste Glavne prometnice u centrima velikih gradova 4 4 3 2 nije potreban nije potreban dvoslojno dvoslojno 1 9 0 x 1 9 0 x 8 0 1 9 0 x 190 x 80 1 9 0 x 1 9 0 x 8 0 190 x 1 9 0 x 8 0 190 x 1 9 0 x 8 0 Preporučene klase akustičke izolacije za standardne slučajeve pri buci od cestovnog prometa Klase vodootpornosti staklenih blokova FX-' Klasa akustični izolacije 6 R„ Format staklenog bloka m m Vrijed. T180 Klasa vatrootpornosti .5 m 6.6 0 dB (A) © *) Z a buku zračnog prometa ekvivalentna trajna razina Normativne veličine razine buke za određene namjene prostorije VDI smjernice 2719 Situacija izvora buke Udaljenost od prozora do osi ceste Preporučene klase akustične izolacije za navedene vrste prostorija 1 2 3 2 0 4 3 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 4 0 3 2 0 1 0 0 3 2 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 Autoceste.42 kN/m2 kod specijalnih staklenih blokova BSH.5 m2 1 1 1.5 m 6. Pri povišenim zahtjevima za akustičnom izolacijom mogu se postići ekonomična rješenja ako se osvijetljenost prostorije ostvari staklenim blokovima. otvorima za ventilaciju i prolazima u slučaju nužde. STAKLENI BLOKOVI S ČELIČNOM ARMATUROM DIN 18175 Vatrootporna ostakljenja od staklenih blokova mogu se. ploče © Ostakljenje klase vatrootpornosti "G" PROTUPOŽARNO STAKLO Obično se staklo u području protupožarne zaštite može samo uvjetno koristiti.STAKLO AKUSTIČNA IZOLACIJA Posebno dobra akustična izolacija može se postići samo vlastitom težinom stijene od staklenih blokova sa: 1.5 m 2 3. akust. bolesničke sobe u bolnicama i sanatorijima 2 Nastavne prostorije. T120. F120.34dB 2 5 .5 m 6. visina elementa Max.0 m nije potreban jednoslojno G 120 4. knjižnice.25 kN/m2 pri debljini od 100 mm 1. a i sve mogućnosti povezivanja zapravo su istovjetne.6 5 dB (A) 35 dB (A) 3 0 .kombinacija u sklopu izolacijskog stakla.profilom i bez njega. -> (7) Rw = LSM + 52 dB (LSM = veličina izolacije od zračnog zvuka) Jednostruke konstrukcije od staklenih blokova udovoljavaju zahtjeVrsta prostorije Normativne vrijednosti dopuštene razine buke koja izvana prodire u prostoriju Razina za proračun*) 1 Prostorije za boravak u stanovima. zašt. sa što manjim prozorima. po staklenom polju min. F180 T30. širina elementa Potrebna visina parapeta Oblik ostakljenja Format staklenih blokova G 60 3.Om F 60 4. elemente ograde i parapeta te za razdjelne stijene povećala se opasnost pri izbijanju požara.0 m 3 4 35 .staklo pri jednostranom utjecaju topline puca nakon vrlo kratkog vremena. kazalište. treba stijenu od staklenih blokova sa svih strana položiti u uloške od mineralnih vlakana (mineralna vuna) ->(3) Klasa otpornosti I Veličina ostakljenja u m 2 Max. Pri tome se razlikuju sljedeće klase vatrootpornosti: G30.4 0 dB (A) 20 . izol R'w 4 0 dB 4 2 dB 4 5 dB 4 1 dB >50dB Pogodno za dvoslojne prozore/zidove od staklenih blokova Pogodno z a plohe od staklenih blokova 190 x 190 x 80 2 4 0 x 2 4 0 x 80 240x115x80 300x300x100 Dvoslojni zid s 240 x 240 x 80 5 4 5 .G" Takozvana G .11 dB 4 4 0 . čekaonice.3 0 dB (A) Prosječna najviša razina danju noću 4 0 .50 dB (A) 4 5 . najviše do G60/G90. prednapeto borosilikatno staklo.4 9 dB . liječničke ordinacije i operacijske dvorane. gostionice. ->(T) G .4 4 dB Pogodno za plohe od staklenih blokova - 2dB 50 dB 3 2 1 Kutni čelik bO % b5 m m Duljina ž 100 mm.39 dB 3 0 .50 dB (A) danju noću 30 . Sve većom upotrebom stakla u visokogradnji za fasade.Om 1. akustična izolacija u visokogradnji.10 dB 7dB Ocijenj vel. G60. kino Studio z a tonska snimanja 4 5 . F60. srednja gustoća prometa 25 m 80 m 250 m 4 3 1 5 4 2 3 2 1 2 1 0 5 Autoceste. G180 F30.

pneumatske i šatoraste konstrukcije.6. 4. 2.4. moguće i veće duljine. stubišta. arm. ljepila.1 sanitarni dijelovi. staklenim vlaknima i bojom daje poluproizvode. Konstrukcije od sintetičnih materijala vrlo su lagane. visoko su otporni na svjetlo. kod svjetionika).5 m. pa je stoga malo opterećenje donjih konstrukcija i moguća predgotovljenost .7 cijevi. 1. 2.00 m. granulirani . vrata.3. termoplaste (toplinom se mogu oblikovati). prikazani su u tablici: ( ? ) Fazonski komadi ( ô ) Predgotovljeni elementi -> s.7 kuće od sintetičnog materijala. doprozornici i pribor. gradiva i predgotovljene elemente sadrže pretežno do 50% punila. pjenasti materijali s mineralnim dodacima (HS .© Nosive konstrukcije od sintetičnih materijala (bez drugih gradiva) za sada se primjenjuju samo za prijenos vlastite težine.3. brtveni materijali. GF . svjetlopropusno -> ( 3 ) . Oprema. 3. rasvjetna tijela.1. Pomoćna sredstva. 4. OsannstrafJe 37. Industrijska dorada kemijskim dodacima. Crkva sv. grijanje. mogu biti kao samostalni proizvod ili trajno naneseni na druga gradiva. silosi. Kao konstrukcijski oblici povoljniji su plošni nosači (oblik ljuske) nego linijski. bazeni. Schott Jena (1925) 450 kg/m2 r>. 1. 177 ABS CR EP EPS GFK = = = = akril-butadien-stiren kloropren epoksidna smola ekspandirani polistiren sint. armature i ostale primjese. 4. strop. u prahu. armature i sanitarni pribor. vlak. kapije i pribor. 4.1. netkani tekstili. folije. Dvostruke ploče s rebrima. sendviči s jezgrom od pjene i metalnih limova (do 45 m). Konstrukcijska primjena.dijele se u: 1 duroplaste (stvrdnuti toplinom).ispuna ( i g ) Poboljšanje zida (13) Poboljšanje stropa 1.1. punilima. za vertikalno ostakljenje 3. trake i ploče od mekog pjenastog materijala.1. čija su svojstva u većini slučajeva već utvrđena normama. Plošno (ljuska) 3. 1. oplate i pribor. trake.obložni materijali za sportske površine.SINTETIČNI MATERIJALI Informacije: Institut fur das Bauen mit Kunststoffen (IBK). duljine 1. 4. svijetli krovovi. vanjski zid. 5. kao i za mala dodatna korisna opterećenja (npr. 2. širina 1200 mm. podne obloge. 2. prostorne ćelije.60 m. veziva za žbuke i dr. unutarnji zid. najčešće su klase B2 (normalno zapaljivo). ventilacijski pribor (bez cijevi). 6.) 2600 kg/m A Sendvič .8. namještaj i pribor. ukočenom drvu -> (3) itd. Velik broj komercijalnih naziva zbunjuje projektanta.6.5 m. 1. Kućna tehnika. posude. dr. spremnici za gorivo.5..laki beton). ostali sitni dijelovi.kupola Hannover (1970) 33 kg/m oslonjena na 3 točke (prof. dakle zapaljivi.4. građevinske ploče i trake. Dvostruke ploče s rebrima. 1. 3. može biti i folija na čeliku. butilkaučuk melaminformaldehid = poliamid polkarbonat PE PIB = PMMA = PP PS polistiren PVC hart = tvrdi polivinilklorid PVC weich = meki polivinilklorid UP nezasićena poliesterska smola Sintetični materijali koji su prerađeni u poluproizvode. 3. 4.0 m. mora se držati međunarodnih kemijskih oznaka i kratica za sintetične materijale.5. pneumatske membrane (0 do 74 m) .2. obojeni su. prozori. 3.1 krovovi i krovne konstrukcije.3. 16 mm. Gradiva. tvrdi pjenasti materijali. stak. ležaji (oslonci).5. pletiva. vlaknima polietilen poliisobutilen polimetakrilat (akrilno staklo) polipropilen GF-UP IIR MF PA PC poliester arm.4. tornjevi. dijelovi okova. O.6.2. lako se oblikuju i mijenjaju oblik. sanitarni objekti. U nekim slučajevima postižu klasu B1 prema DIN-u 4102 (teško zapaljivo). primjene: 2. 5. lako se obrađuju.65 kg/m 161 . ne traže održavanje. sitni dijelovi i d r : 3. duljina za ostakljenje krova 2. Sintetični materijali u proizvodnji i primjeni vrlo su ovisni o temperaturi. 3. 3.2.4. rasvjetna instalacija. Komercijalni oblici ( T ) .2.6. stak. 6.30 m. Ponašanje pri požaru: sintetični su materijali organskog podrijetla. Posebna svojstva za primjenu u graditeljstvu: otporni su na vodu i koroziju. krov i pribor. snijega i vjetra. elektroinstalacija i pribor.3. 2. Jungbluth) Pneumatska hala Forossa Finska (1972. 1.UP (do 40 m). 6. Podjela sintetičnih proizvoda za graditeljstvo © Sendvič . 6. niska im je toplinska vodljivost.2. K . Elementi građevine. PUR integralna pjena. 2. Petra u Rimu (1585. crijeva i pribor. 1. propisima i smjernicama. brtvene trake. 6. 40 mm. elastomere (trajno elastični). 1. 3. građevne materijale i predgotovljene elemente.7.5 m. uređenje. mala im je težina. Najvažniji sintetični materijali za graditeljstvo. 2. 2.2.5.> © .4. Darmstadt Sintetični materijali kao sirovine tekući. kamini. Prikladni su sljedeći sintetični materijali: akrilno staklo (do raspona od 10 m). 2. 3. Granične temperature pri upotrebi iznose 80° do 120° Dugotrajna izloženost temperaturi iznad 80° u graditeljstvu je rijetkost (iznimka su vodovi vrele vode i požar). 6. Odgovarajući propisi dani su u pokrajinskoj građevnoj regulativi i smjernicama za upotrebu zapaljivih gradiva u visokogradnji. a neki klase B3 (lako zapaljivo). 6.> © -<§) 14) Linearna nosiva struktura (rešetka) 1 (Î6) Nabrana struktura (T?) Ljuska Betonska ljuska f.) 1. 2. profili (bez prozora).3. poluproizvodi. s oznakama. 6. 5.5. pričvrsni elementi.(§).

duga itd. većega udjela crvenog svjetla. 270° = zapad -» © gledano od strane promatrača. ožujka i 23.00 sati (a s = 180°) 51° -> (§).zračenje 10'4- 10"4 100000 10"5 10000 6 Narančasto Žuto 1 milijuntinka 10" 1 deset milijuntinka 1 sto milijuntinka 10" 1000 100 10 10 Ultraljubičastq 10' 6 . Sunčeva deklinacija 0°. dnevna rotacija Zemlje oko vlastite osi i godišnji obilazak Zemlje oko Sunca daju za svako mjesto na zemlji položaj Sunca koji ovisi o godišnjem dobu i dobu dana -» ( ! ) . položaj Sunca Izvori svjetlosnog zračenja koji daju dnevno svjetlo nisu konstantni. ožujka i 23. ožujka i 23. a 21. Taj položaj karakteriziraju dva kuta: Azimut Og i visinski kut ys Azimut a s : tlocrtna projekcija položaja Sunca. Spektralne boje određene su svojim valnim dužinama. rujna Ekvinocij Godišnja doba . 21. Nagib Zemljine osi od 23. naime valnih dužina od približno 380 do 780 nm. Dnevno svjetlo u interijeru navodi se u postocima (vidjeti poslije). smjernicama za radne prostorije i pokrajinskim normama SR Njemačke.5 = 62. 10! 10 1 desetinka 10" 1 stotinka 1 tisućinka 1 deset tisućinka 1 sto tisućinka 100 milijuna 10~2 10 milijuna 10~3 1 milijun Radarski 10".Frekvencija U metrima 100000 10000 1000 100 10 1 10 5 DNEVNO SVJETLO DIN 5034 —» tD Općeniti zahtjevi glede dnevne osvijetljenosti interijera Dugi valovi U nanometrima (nm) 100 bilijuna 10 bilijuna 1 bilijun U hercima (Hz) 10' 10: 106 104 103 102 10 1 1 - Srednji valovi 100 milijardi 10 milijardi 1 milijardi 107 — Kratki valovi 10 8 - Ultra kratki valovi Televizija Sve prostorije namijenjene trajnom zadržavanju ljudi moraju se zadovoljavajuće osvijetliti dnevnim svjetlom. Dnevnu svjetlost čovjek doživljava kao bijelu.10"'° 1 desetinka jarditi dio 1 sto milijarditi dio 10"" 1 stotinka 10. Jedinica mjere za jačinu osvjetljenja . 163 -> (5) nastaju četiri osnovna odsječka godine (godišnja doba) odnosno položaji Sunca: 21. neovisno o različitim nebeskim prilikama. Odgovarajuće su odredbe u glavnim crtama iznijete u DIN-u 5034 "Dnevno svjetlo u interijeru" (dio 1 . za nastanak dnevnog svjetP la.5°. npr. Položaj je Sunca u podne 21. tako su npr.5°. Sunce je "primarni izvor svjetla" -» Q . rujna jesu proljetna i jesenska ravnodnevica (TNG). valna dužina.e- Rendgenske zrake Ljubičasto 10'9— 1020102'10: 10 : 1 bilijuntidio 10"'2 1 tisućinka 1 deset bilijunti dio 10~'3 1 deset tisućinka 1 sto bilijunti 10"14 1 sto dio tisućinka 1 bilijarditi dio10-15 1 milijuntinka 10.5°. boja svjetla U području elektromagnetskih zrgčenja -» 0 vidljiva je svjetlost relativno mali isječak.5). Ova su odstupanja jednaka za sve stupnjeve geografske širine. lipnja ljetni solsticij (najdulji dan). Na temelju Sunčeve deklinacije tijekom godine s. Visinski kut ys: vertikalna projekcija položaja Sunca iznad horizonta.5° = 15. Sunčeva deklinacija -23. određivanje stupnja geografske širine i visinskog kuta. 90° = istok. koji oko može osjetiti. dakle 39° +23. (4) Visinski kut -ys 162 . 10 z b - Energetski spektar elektromagnetskog zračenja-» Qp (1 nanometar = 1 milijunti dio milimetra) 21. tj. ljubičasti valovi kratki a crveni dugi. Sunčeva deklinacija + 23. rujna.00 sati (a s = 180°) daje Sunce za svaki stupanj širine zenitni kut iste veličine.5°. dakle 39°-23. Visinski kut Sunca iznad horizonta iznosi 90°-51° = 39°. Sunčeva svjetlost sadrži relativno više kratkovalnog zračenja nego žarulja s većom količinom dugovalnog zračenja. lipnja.posebno za umjetno svjetlo jest luks (lx). dakle u 12. Isto tako treba osigurati primjerenu optičku vezu s eksterijerom. Astronomske osnove: Sunce. rujna u 12.5°.ovdje na sjevernoj hemisferi Horizontalno 0° odstupanje^ S r" Položaji Sunca proizlaze iz stupnjeva geografske širine. Svjetlost. Kut azimuta -a. između ultraljubičastog i infracrvenog. nasuprot tome je položaj Sunca 21.00 sati (a s = 180°) za 23.valovi 10 Infracrveno 1013.zračenje 10'7- 7 IO" 8 1 milijarditi 10~9 1 dio 1 deset mili. odstupanja su jutarnje i večernje rumenilo. Svjetlost je (dnevno i umjetno svjetlo) isječak elektromagnetskog zračenja.5° viši nego 21. Primjerice na 51° sjeverne širine (grad Kassel) zenitni je kut u 12. 21. 180° = jug. Na ovaj se način mogu za sve stupnjeve geografske širine odrediti visinski kutovi položaja Sunca koji odgovaraju godišnjim dobima.5° Ekvinocij 23. 0° = sjever. prosinca je zimski solsticij (najkraći dan). ožujka 23. prosinca za 23. gledano od strane promatrača -» Određivanje položaja Sunca Za određivanje položaja Sunca u odnosu na promatrano mjesto postoji više metoda. s oznakom horizontalnog odstupanja od 0°.5° niži nego pri ekvinociju.

00 sati je istoga dana a s = 180° (jug) i visinski kut 39°. Sjecište dnevnih i satnih krivulja iste boje obilježavaju položaj Sunca toga dana i toga sata. koje je za SR Njemačku srednjoeuropsko vrijeme (MEZ). Dijagram sadrži tlocrtnu projekciju azimuta a s i visinski kut ys ovisno o dnevnim i godišnjim dobima za dotični stupanj geografske širine i naznaku meridijana vremenske zone.DNEVNO SVJETLO DIN 5034 Q D Dijagrami položaja Sunca U DIN-u 5034 navedena su tri dijagrama položaja Sunca za srednju. Položaj Sunca. u 12. u dijagramima položaja Sunca) pri određivanju dnevnog svjetla. 21. 9. Primjerice u Kasselu 23. zalazak Sunca u 18.9.00 sati pri a s = 90° (istok).00 sati. 8° 39' ID. odn.00 sati-» Q] 163 . treba WOZ preračunati na zonsko vrijeme. Dijagram prikazuje tlocrtnu projekciju položaja Sunca azimutom i visinskim kutom pri stvarnom mjesnom vremenu. Aachen. Da bi se odredio položaj Sunca.dijagram položaja Sunca za 49° 52' SŠ. Koln. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac 23. Za određivanje mjesnog toka promjene položaja Sunca RWE u Essenu tiskao je u boji dijagram položaja Sunca -» ® . i visinski kut Sunca (visina) (D • Geografska širina i visinski kut ys -> / \ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac (5) Sunčeva deklinacija 5 tijekom godine-» Qp Projekcija putanja Sunca Stereografskim projekcijama i uz pomoć danih plošnih podloga (D može se za svaki stupanj geografske širine odrediti putanja Sunca ovisno o godišnjem dobu i dobu dana (uvijek za 21. Oblik satnih krivulja posljedica je elipsaste putanje Zemlje i kosi položaj ekliptike. u mjesecu). 23. 15° istočne dužine). Pravo mjesno vrijeme (WOZ) uobičajeni je podatak za doba dana (npr. Ako se žele dobiti podaci u odnosu na zonsko vrijeme. Svako je mjesto uključeno u neku vremensku zonu u kojoj vrijedi jedinstveno satno vrijeme (zonsko vrijeme). za 51° sjeverne širine (Kassel -» ( j ) .00 sati i a s = 270°. a zalazi istoga dana u 18.00 sati. meridijan računanja vremena: 15° 00'lD -> Q Q ® Stereografska projekcija kretanja Sunca. npr. y s = 39° u 12. sjevernu i južnu Njemačku. npr. rujna Sunce izlazi u 6. 3. za 51° SŠ. izlazak Sunca u 6. Navedena vremena u danu odnose se na meridijan vremenske zone kojoj pripada promatrano mjesto (npr. pri čemu ljubičasta boja označuje prvo polugodište a zelena drugo polugodište. grad Essen: srednjoeuropsko vrijeme. © Azimut Sunca a s i visina Sunca y s 51° SŠ (srednja Njemačka. Iz narančastog polarnog dijagrama može se očitati položaj Sunca kao smjerni kut Sunca (azimut). Kassel) ovisno o godišnjem dobu i dobu dana-» [J] l 18 Ruj RWE . satno vrijeme i određivanje vremena Položaj Sunca određuje okolnosti dnevnog svjetla ovisno o dobu dana i godišnjem dobu.. za pune sate nacrtane su satne krivulje u obliku petlje. MEZ = WOZ + razlika vremena pri čemu u ljetu treba uzeti u obzir i ljetno vrijeme (srednjoeuropsko ljetno vrijeme MESZ = MEZ + 1 sat).

svjetlo. stručni odsjek arhitektura 164 . 51° sjeverne širine.istočna strana-» [Tj (14) "Umjetno sunce" kao na TH Darmstadt. zasjenjivanje. Smjer zasjenjenja određen je horizontalnim rubovima zgrade. podlažu za određivanje svjetla. 160 Primjerice zasjenjenje nekog dvorišta u Kasselu. podloge i zamjenjivih listića s krivuljama koji se. dakle paralelama sa smjerom Sunčevih zraka (a s1 = 245°) kroz uglove zgrade. a isto tako i zenitno zasjenjenje. pomagala Da bi se ustanovilo i preispitalo kako stvarno padaju Sunčeve zrake odnosno kako zasjenjuju izvan i unutar zgrade ovisno o geografskom položaju. svaki se utjecaj na okolinu. Nakon toga se folija može upotrijebiti za analizu eventualnih zasjenjenja i osunčanja dijelova fasada odnosno zgrade u pravom mjerilu.grafička konstrukcija sjene: Određivanje sjene koju baca neka zgrada može se u tlocrtu i vertikalnoj projekciji konstruirati uz pomoć projiciranih (prividnih) tokova Sunčeve putanje prikazanih na -» s. Tako je moguće za svako mjesto u prostoriji. te stupnjeva geografske širine Projekcija prozora Shematski tlocrt Horizontoskop s projekcijom prozora . oko zgrade i u zgradi iznalaze prave okolnosti položaja Sunca i sjene.horizontoskop: To je pomagalo kojim se na gradilištu. kad se otvor prozora projicira na nebeski svod i istodobno na listić s krivuljama ispod svoda. kompasa. zračenja. postoje sljedeća pomagala: . . Način rada horizontoskopa je odrediti prave odnose svjetlosti i sjene u prostoru. o građevinskim okolnostima i uvjetima okoline.simulacija na modelu: Za određivanje točnog godišnjeg osunčanja ili zasjenjenja zgrade preporučuje se pod "umjetnim suncem" (paralelno svjetlo) ispitati model izrađen u mjerilu Grafička konstrukcija sjene 45° odstupanje od 0° Sunčevo osvj | • središnje osi i»5° 90" • I 105° 49° SS 120" Panoramska maska t Jugoistok t Istok + Jug t Jugozapad t Zapad Mogući tokovi sjena na foliji-» Q] Nebeski svod h 3 cm (prozirno) Zamjenljivi listići s krivuljama za Sunce. ovisno o lokaciji koju treba istražiti © Gledajući kroz masku. Duljina sjene određena je vertikalnim rubovima zgrade. Horizontoskop se sastoji od prozirnog "nebeskog svoda". 163 © + ( § ) .panoramska maska: Za sjevernu. ožujka u 16. Sjecište sa smjerom zasjenjenja daje duljinu sjene. postavljaju se savijene u mogućem smjeru Sunčevih zraka. za urbanizam. može prenijeti u mjerilu 1:1 na prethodno kopirani tok putanje Sunca (§). Položajni nacrt se orijentira prema sjeveru. Panoramske maske koje treba kopirati na prozirnu foliju. treba prikazati za 21. za svako godišnje doba i doba dana odrediti odnose upada Sunčevih zraka i osvijetljenost . dobu dana i godišnjem dobu. srednju i južnu Njemačku postoje u vertikalnoj projekciji (gledajući prema jugu) nacrtani tokovi putanje Sunca (DIN A4) s podacima o azimutu. .00 sati. Podloga 0 14 cm s kompasom 1 "Umjetno sunce" s paraboličnim zrcalom ili slično 2 Model: npr. U tom času Sunce sije pod azimutom (a s1 ) od 245° i visinskim kutom (ys1) od 20° s. dobu dana i godišnjem dobu. visinskom kutu. ovisno o orijentaciji zgrade. topline itd.DNEVNO SVJETLO Položaj Sunca. zrake. toplinu. ovisno o zadatku. prikazano Na nekom određenom mjestu u prostoriji. raspoznat će se pravi dio otvora kroz koji upada svjetlo. arhitekturu 3 Simulator za različita doba dana i godine. znači treba smanjiti stvarnu visinu zgrade (h) i nanijeti visinski kut od 20°..

O. Trajanje "svijetlog dnevnog osvjetljenja" iznosi u godini prosječno oko 4300 sati.38 do 0.30% S 000 20000 80100% refleksije.).0 6 0 0 .400 50-150 Intenzitet J Sunčevog zračenja na granici Z e m Ijine atmosfere ovisno o valnoj dužini (y s = 90°). te oko 53% infracrveno zračenje u području valnih dužina od 0. Šrafirano područje prikazuje gubitke sadržaja vodene pare. oko 44% vidljivo zračenje u području valnih dužina od 0. Fizikalne osnove zračenja Sunčevo zračenje vrlo je "nepostojan izvor topline". sunce se vidi kao bijela ploča I Nebo prekriveno oblacima. ugljičnog 60000100000 10-20% 1900040000 20 . treba znati sljedeće: Godina ima 8760 sati. ovisno o mjesnim klimatskim prilikama. tmurno. refleksija i apsorpcija zračenja. "Ostvarena vremena Sunčevog zračenja registrirana su u jedinicama 1/10 sata. usporedi 1 I Jt 0 O. Podaci prikazuju samo makroklimu. stanja neba itd. kao i zbog vodene pare.0 (im. klimatskim okolnostima i različitim stanjima neba (vedro.S ® « 2. Q Q Ukupna energija Sunčevog zračenja koja stiže na Zemlju prenosi se u valnom području od 0. Q P Stvarni podaci o klimi nekog mjesta (temperatura.) mogu se saznati od Njemačke meteorološke službe u Offenbachu. kao npr. trajanje osunčanja. djelomično oblačno itd. rasipanja i apsorpcije zračenja zbog dioksida. Samo mali dio Sunčeve energije dolazi na Zemljinu površinu kao toplinska energija jer Zemljina atmosfera oslabljuje Sunčeve zrake.0 2. odnosno dovodi do neravnomjernosti njihova intenziteta. tijekom 2/3 sati dnevnog svjetla. npr.5 3. oblačno. za nas tipičnom.200 W/m 2 .2 do 0.5 Površina 2 ® prikazuje Sunčevo zračenje koje dospijeva na Zemlju. Broj sunčanih sati u Njemačkoj varira između 1300 i 1900 sati godišnje od čega najmanje 3/4 otpada na ljetno polugodište. Učinak zračenja se kod vrlo gustog naoblačenja smanjuje na približno 200 W/m 2 a kod isključivo difuznog zračenja (oblačno nebo s potpuno pokrivenim Suncem) na približno 50 .DNEVNO SVJETLO Meteorološke prilike Toplinske zrake i intenzitet dnevnog svjetla na Zemljinoj površini tijekom godine određeni su geografskom širinom. U razdoblju "Svijetlog dnevnog osvjetljenja" dakle se na Zemljinoj površini javljaju različiti intenziteti Sunčevog zračenja i promjenljiva kakvoća dnevnog svjetla. rasipanje. 51°SŠ Vrijeme SMJ> < j Vedro plavo nebo bez oblaka Maglovito oblačno.78 do 3. Raspodjela ukupne energije na Zemljinoj površini: oko 3% ultraljubičasto zračenje u području valnih dužina od 0.38 jam. ovisno o geografskoj širini i klimatskim prilikama. (14) Prosječno godišnje trajanje osunčanja u satima-» Q Q Neposredno i posredno Sunčevo zračenje koje pada na Zemljinu površinu (globalno zračenje) na taj način stvara na Zemljinoj površini i bližoj okolici lokalno promjenljivu klimu. mutan dan i Jf' \ TUE N] 1 1. na Zemlju dopire manje ili više difuzno Sunčevo svjetlo. vidjeti sliku (§).800 2 0 0 . Tijekom većega dijela godine. Smanjenje uglavnom nastaje zbog različitih faktora zamućenja. djelići prašine i kapljice vode (uzrok difuznog dnevnog svjetla).2 do 3.5 pm u području vidljive svjetlosti).0 [im "TT Tl > Q • D Položaj. ugljičnog dioksida i ozona iz zraka.0M«m| uslijed Horizontalna jačina ozračenja W/m 2 Horizontalna jačina osvjetlienia lux Difuzijski udio neba 1. prašine i čestica vlage u zraku © ® Intenzitet J Sunčevog zračenja koje dopire do Zemlje Područje vidljivog svjetla-» DP Različiti intenziteti zračenja i promjenljiva kakvoća dnevnog svjetla pri različitim klimatskim prilikama -> CD © 165 .78 pm (maksimum je pri 0. tj. lokalna mikroklimatska odstupanja nisu uzeta u obzir". to je solarna konstanta i iznosi u našoj regiji oko 1000 vata po četvornom metru okomito ozračene površine. trajanju dnevnog i Sunčevog svjetla.

kolovoz. X \ \ \ A / \ ' / . Horizontalna jačina ozračenja može se uzeti iz ® . Ono je zbroj "direktnog" i "difuznog" (nastaje uslijed rasipanja zračenja zbog Zemljine atmosfere i različitih stanja neba) Sunčevog zračenja. / / Y* 0 i" 1 . ventilacija itd.. dio 2. ^f u jutro + /LUä^f----^ iga Jug Istok .DNEVNO SVJETLO —C ^ O Globalno zračenje Sunčevo zračenje koje je djelotvorno za neku zgradu (na površinama zgrade se djelomično pretvara u termičko zračenje) jest globalno zračenje Eeg. .* Qp 1000 800 1600 £400 i" 200 8 10 12 Zapadni prozor 14 16 LI 18 20 h Ljet 4 6 8 10 Južni prozor 12 14 16 18 2 0 h 4 6 Sjeverni prozor t Zi n a ^ Zs Intenzitet zračenja na vertikalne plohe različitih strana svijeta vedrog dana bez oblaka u zimi (prosinac) i ljetu (lipanj) prema mjerenjima u Holzkirchenu. pri tome je u prvom planu problem dugoročnog akumuliranja energije.) može pokriti termičkim korištenjem energije okoline. ulica i okolnih površina (naročito onih jako reflektirajučih). navode se u DIN-u 5034 podaci za jačinu ozračenja na različito nagnute i različito orijentirane površine s točnim faktorima korekcije 'R' koji ovise o visini Sunca i azimutu Sunca. mjesečno ili godišnje... 167 ipak se dio energetske potrebe zgrade (grijanje. Smanjenje količine Sunčevog zračenja u funkciji različitih nagiba (0°-90°).. . U DIN-u 5034. .. Globalno zračenje može se iskoristiti za zadovoljenje energetskih potreba zgrade kao izvor topline neposredno "pasivnim korištenjem" pomoću građevinskih zahvata (npr. navodi se globalno zračenje za oblačno. ur. . Da bi se uzela u obzir relativna raspodjela gustoće zračenja udjela neba. Globalna jačina ozračenja E ^ je zbroj horizontalnih jačina ozračenja od Sunca E eS i neba EeH.horizontalnu jačinu ozračenja u W/m2 od Sunca E e s i od neba E e n ovisno o visini Sunca. izraženo u W/m2ili npr.primj.. moraju se odrediti udjeli u odnosu na nagib i orijentaciju površina zgrade prema © . Pri korištenju solarne energije razlikuju se po svom načinu djelovanja dva sustava: aktivni i pasivni. U usporedbi s time može se u ® naći količina zračenja koja pri vedrom nebu pada na različito orijentirane površine u slučaju najvišega odnosno najnižega položaja Sunca.) tijekom sedmomjesečnoga razdoblja grijanja relativno visoka u usporedbi s razdobljem svibanj . pomoću kolektora. Takozvano potrebno globalno zračenje na zgrade odnosno površine kolektora. unutarnji termoakumulacijski zidovi. od susjednih zgrada. solarnih ćelija . npr. ostakljene površine za korištenje "efekta staklenika". koje treba odrediti za lokalno korištenje." pri vedrom nebu.* QJ (T) Moguće ozračenje unutarnjih površina zgrade direktnim upadom Sunčevih zraka od zime do ljeta n8) (2) Optimalni nagib kolektora za tijekom godine iskoristivo globalno zračenje -> Qp -> s i67 Optimalni kutovi nagiba za površine orijentirane prema jugu z Tl = 2 Kod vertikalne površine može se iskoristiti samo oko 50% horizontalne jačine globalnog zračenja.» ® Obrnuto. može se dobiti kao energetska veličina. Horizontalna jačina globalnog ozračenja je zbroj udjela dobivenih od Sunca E e s i neba EeHPrimjena: da bi se mogla odrediti stvarno iskoristiva količina solarne energije. u vatsatima/m2 dnevno. ® prikazuje ". udio globalnog zračenja određuje termičko opterećenje u proračunu uređaja za ventilaciju ili klimatizaciju pojedinih tipova zgrada (vidjeti i DIN 4701 i VDI 2078). Horizontalne jačine ozračenja E eS od Sunca i EeH od neba pri vedrom nebu i različitim faktorima zamućenja TL (prema Linke-u) ovisno o visini Sunca Također i horizontalne jačine ozračenja od Sunca i neba na morskoj razini ovisno 0 visini Sunca. lako udio globalnoga zračenja od rujna do travnja nije naročito intenzivan -*s. U tom smislu @ prikazuje smanjenje upadne količine energije zbog nagiba (0°-90°) odnosno orijentacije. vedro i "srednje" nebo.zapad Usporedba direktnog ozračenja na horizontalnim i vertikalnim plohama pri različitim položajima Sunca tijekom dana.) @ ili posredno "aktivnim korištenjem" (npr. topla voda. Zavisnost količine zračenja na neku površinu o kutu upada zraka (yx). ) . Kod difuznog i direktnog zračenja treba uzeti u obzir i dio reflektiranog zračenja. -> Q Q 166 . Pasivni i aktivni solarni sustavi Potreba za energijom neke zgrade u našim je geografskim širinama (misli se na njemačke uvjete .

Kod pasivnih se sustava solarna energija koristi "direktno". 2. y A Proizvodnja topline. dijelu DIN-a 4108 (->@)) definiraju velike zaštitne plohe koje znatno izlaze iz ravnine fasade.5 Stupnjevi propuštanja ukupne energije ostakljenja Kolona 1 2 3 Smješten izvana Žaluzine.event. Treba pristupiti kritički kada se u tablici 5. biljke . 1 2 .svijetla obloga poda (širina oko 1 m) npr.25 0. staklon 0.0 Ostakljenje 9 Dvost. mogućnostima ventiliranja prema DIN 4108 dio 2.8 Uređaj za zaštitu od sunca Uređaj ne postoji Smješten iznutra ili između stakala Tkanine odn. grijanje zrakom i toplom vodom) . solarno izolacijsko) 0. preporučuje se ljetna termička izolacija otvorenih fasada u zgradama s prirodnom ventilacijom. Ovdje će se navesti četiri fizikalna procesa koji su važni za dobivanje. 1 7 .zasjenjenje i hlađenje putem vegetacije . rolete.0 . akumulira i neposredno predaje zgradi.dakle g xzxftreba za teške zgrade iznositi 0. Što je razlika temperature zida i okoline veća.poprečna ventilacija otklopnim krilom . tab.14 . treba se za svaki pojedini slučaj provesti točna analiza -» @ Preporučene max. jer se mogu pojaviti veliki vizualni učinci i eventualno trajno pogoršati vizualne kontakte interijera s eksterijerom -» Da bi se uskladili prirodni uvjeti okoline. grilje. pomične lamele. fizikalne zakonitosti.svijetle matirane boje na zidovima i naročito na stropu (pastelne i prirodne boje namještaja) . Tako zagrijani zrak diže se uvis. staklom 0. pretvaranja i predaju topline. pokretne ili nepokretne lamele Nadstrešnice.svijetla do srednja obloga poda . kako bi se izbjeglo pregrijavanje.25 0. konstrukcijom i njenim sastavnim dijelovima pretvara solarna energija u toplinsku. 3. 4.event. ventilacija Smanjenje zagrijavanja zaštitom od zračenja uz istovremeno hlađenje pasivnim mjerama (npr. grmlje itd. predaje se više topline. Tok topline stvara se razlikom temperature. dio 2.6 0. pri čemu se oblikom zgrade. gradivom. ostakljenje prozir.7 0.svjetla zavjesa kao zaštita od blještanja.3 Aktivni sustavi su oni kod kojih se procesi dobivanja i predavanja topline odvijaju uz pomoć uređaja instaliranih u zgradi. a intenzitet ovisi o temperaturi njegove površine. ventilirane odozgo ili sa strane Markize.0.primjerena veličina prozora (s izolacijskim staklom) za upad svjetla i topline. 1.svjetli reflektirajući materijali fasade (pastelne boje) . ovisno o razlici temperature. Materijal zrači u svim smjerovima. Konvekcija:-» @> 2 Sunčanim zračenjem zagrijani zid ili materijal predaje prisutnu energiju okolini.25 a za lake 0 .. Pri tome se toplina može dobivati primjerice uz pomoć solarnih kolektora ili slično. u 2. 3 Faktor redukcije z uređaja za solarnu izolaciju u kombinaciji s ostakljenjima Objašnjenja uz sliku (§): Vanjski prostor i fasada © .12 0. specifičnosti materijala i oblik zgrade.4 0. jednostavna mehan. ta se solarna energija pretvara u toplinsku.principi (3) QQ Kolektor © z 1. "akumulirana" će se toplinska energija predati okolini.8 Trost. šljunak ispred zgrade . istak oko 90 cm . Zaštita od ljetnog ozračenja Prema DIN-u 4108. ostakljenje prozir. pa se tako unutrašnjost zagrijava (efekt staklenika) .. folije Žaluzine 0. npr. Nazivaju se i indirektnim sustavima jer predaja topline uslijedi tek nakon nekih procesa pretvaranja. lođe Markize. uredske zgrade bez klima uređaja) 167 . općenito 0.(drveće.trajanje osunčanja Toplotna kaskada .) . reguliranje i raspodjelu u zgradi. Zračenje topline: -» © 3 Kratkovalno sunčano zračenje pretvara se na površini materijala u dugovalno (infracrveno).4-0. a ovisi i o specifičnom termičkom kapacitetu materijala. okvir iznutra bijel Unutarnji prostor i fasada .14 Postoji pojačana prirodna ventilacija 0.7 Stakleni blokovi Višeslojno ostakljenje specijalnim staklom (termoizolacijsko.» @ 4 Prilikom primjene navedenih sustava treba obratiti pažnju na akumuliranje.zaštita od sunca i blještanja (P = 35°).> @ . koja direktno sunčevo zračenje pretvara u difuzno (naročito u prelaznim razdobljima) .aktivni sustav Zračenje topline Pasivni sustavi . vrijednosti (gf f) ovisno o prir.fleksibilni sustav grijanja (komb. ventilirane straga Žaluzine. vrijednosti (gf f) Redak Gradnja Nema interijere pojačane prirodne ventilacije 1 2 Lako Teško 0.17 0. Preporuka glasi: umnožak stupnja propusnosti ukupne energije (g) (-» © ) x faktor zaštite od sunca (z) ( -» ® )x udio površine prozora (f) na fasadi . U (-» (§}) prikazan je način rada i djelovanja aktivnih sustava kao toplinska kaskada.20. U unutrašnjosti se sunčano zračenje pretvara u dugovalno i ne može ponovno proći kroz staklo.5 Preporučene max. k o l e k t o r Zatvoreni ^ Medij k r u ž n i tok DANJE SVJETLO 1 Plinovit ili t e k u ć 2 Izmjenjivač topline Zatvoreni ^ A' kružni tok Medij Emisija S V O T S L S K R L S P topline J 12) Potreba topline .3 0. Provođenje topline: -» @ 1 Ako neki materijal apsorbira sunčano zračenje. Kolektor: -> @ 4 Kroz staklene površine orijentirane prema jugu prodire sunčana svjetlost. Ako je temperatura okoline primjerice niža od zagrijanog zida.

upadni kut danjega svjetla. Kol Ruj. 168 . Ožu. .1 % u stamb.. koje upada kroz prozor sa strane izražava se kvocijentom danjega svjetla D (Daylight .2 % u rad.DH . Ovdje znači: .4 % .fr. Pro. prostorijama: ref.175 W/m2 150 DANJE SVJETLO J _ -»tu Dimenzioniranje i ocjenjivanje danjega svjetla (TL) u prostorijama s 125 <>100_ rasvjetom sa strane ili odozgo: Danje s e svjetlo u prostorijama m o ž e ocjenjivati po sljedećim kriterijima: . D = (Ei : Ea) x 100%. Taj DIN daje točne podatke o minimalnim zahtjevima o toku danjega svjetla u stambenim i radnim prostorijama. treba pripadni maksimalni kvocijent danjega svjetla biti najmanje 6 puta veći od minimalnog zahtjeva. Jačina vanjskog osvijetljenja oblačnoga neba mijenja se ovisno o dobu dana i godišnjem dobu.za prozore na dvjema stranama.prljavština na ostakljenju k3 .» @>. jačina vanjskoga svjetla 5000 luksa (lx). prostorijama .Factor). u rad.faktor unutarnje refleksije .2 % u radnim prostorijama s rasvjetom odozgo. . (Ei = D x Ea/100%).faktor neprozirnih dijelova konstrukcije prozora k2 . Danje svjetlo u prostoriji uvijek se navodi u postocima.> (33) D m i n . Ee = horizontalna jačina ozračenja Danje svjetlo i jačina osvjetljenja u unutrašnjosti prostorije u točki P h i I o 4 — — ^ Na toj se referentnoj površini određuju mjerodavne točke (EP) za jačinu horizontalne osvijetljenosti.> @ prikazuje nekoliko primjera za različite željene jačine osvijetljenosti prostorije u ovisnosti 0 jačinama osvijetljenosti vanjskoga prostora. a njome se utvrđuje Dmin i Dmax (v. i jednolikost). prostorijama: ref. od 5000 lx zimi do 20000 lx ljeti.faktor izgrađenosti . Tra. difuzno zračenje).> © . Potrebni kvocijenti danjeg svjetla za željene jačine osvijetljenosti pri različitim jačinama osvjetljenja oblačnog neba (D = Ei/Ea x 100%). ali se za to traženi tok danjega svjetla može odrediti i provjeriti na osnovi jednolikosti (vidjeti kasnije).zasjenjivanje. Jačine osvjetljenja prostorije u EP koje se mogu očekivati pri različitim jačinama osvijetljennosti oblačnog neba. osvjetljenja Ei/!ux 50 100 danjega svjetla (Dm) biti 2 x veći od Dmin. Srp.stupanj svjetlopropusnosti ostakljenja k1 .0% 14% 2. Horizontalna jačina osvjetljenja Ea pri oblačnom nebu za 51° sjev. Osvijetljenost prostorije mijenja se proporcionalno osvijetljenosti vanjskog prostora.zasljepljivanje . Uz preduvjet da se dimenzije radnih prostorija mogu usporediti sa stambenima.jednoličnost .DV . Tok krivulje u presjeku daje jačinu horizontalne osvijetljenosti na referentnoj površini (u odgovarajućim točkama). Stu.0% Jačina vanj. Danje svjetlo Sij. točka u najudaljenijem dijelu prostorije . Velj. Kvocijent danjega svjetla uvijek j e konstantan.0% 7.0% 5. treba postići sljedeće vrijednosti kvocijenata danjega svjetla u radnim prostorijama: Dmin . Z a sada o tome nema daljnjih podataka.DR . 75. Referentna ravnina za jačinu horizontalne osvijetljenosti u interijeru određena je prema DIN-u 5034 -> Ona se nalazi na visini od 0.: Potrebni kvocijenti danjega svjetla D %: Presjek Propisi o tomu sadržani su u DIN-u 5034 (danje svjetlo u prostorijama) i Smjernicama za radne prostorije A S R 7.faktor osvijetljenosti neba .jačina osvijetljenosti i j a s n o ć a . Lis. Razmak do površina koje omeđuju prostor iznosi 1 m. Lip. širine ovisno o dobu dana i godine -» .85 m iznad kote poda.» (§) Kvocijent danjega svjetla u točki P sastavljen je od više utjecajnih faktora: D = (DH + DV + DR) x i x k1 x k2 x k3 . Krivulja kvocijenata danjega svjetla daje dakle informaciju o toku danjega svjetla u prostoriji. npr.» @>. ako je D = 1%. Referentna površina i irdr. u Smjernicama za radne prostorije to nije točno utvrđeno. osvjetljenja Ea/lux 5000 10 000 Jačina unut. Svi.0% 10. Međutim. a u prostoriji 500 lx daje D = 10%. 50 — 25 Osnove: Ocjenjivanju danjega svjetla u prostorijama uvijek je osnova jači0 na osvijetljenosti oblačnog neba (dakle. D m i n .Faktori redukcije: i . Kvocijent danjeg svjetla pri bočnoj rasvjeti s referentnom površinom i tokom danjeg svjetla u prostoriji Potrebni kvocijenti danjeg svjetla u stambenim i radnim prostorijama Napomena: A k o su prozori bočno postavljeni. Jačina vanjsk 3g osvjetljenja osvjetljenja Ea Ei/lux 10 000 lux 5000 200 500 700 4. a uz rasvjetu odozgo treba u radnim prostorijama srednji kvocijent Jačina unut. Taj kvocijent označuje odnos između jačine osvijetljenosti prostorije (Ei) i istodobno jačine vanjske osvijetljenosti (Ea).1. Odgovarajući koeficijenti danjega svjetla (koje treba naći) mogu se onda prikazati u obliku krivulje kvocijenta danjega svjetla . npr. pri (Dm) min . točka sredina prostorije .

-> @> i ®>) Napomena: ovo vrijedi i za radne prostorije ako su im dimenzije slične stambenima: visina (h) = 3. treba. dubina (t) = 6 m. To je obuhvaćeno u DIN-u 5034.50 m 1. npr.25 m 2 t> 5 m F .1 A A < 6 0 0 m 2 E F= 6 0 + 0.50 m t i 6. .75 3.83 5. prostorijama - m Zahtijevane veličine u radnim prostorijama i prema ASR-» CD Upad danjeg svjetla + razmak zgrada -> Q ] Sažimanje vizurnih veza i veličina prozora 169 .07 - m 2.75 3. vizualna povezanost Položaj. Građevinski propisi SR Njemačke utvrđuju to ovako: . .hp := 1. Određivanje potrebnih širina prozora (bF) pri različitim dimenzijama prostorije i promjenljivoj zagrađenosti. pod = 0.1. ako je: h s 2. Preporučuje se pri planiranju unutarnji i vanjski prostor vizualno provjeriti pomoću modela pod umjetnim suncem.16 A b F • h F / m 2 ^ 0.85 2. među ostalim. i u istom smislu u Smjernicama za radne prostorije (ASR 7. kao z a stambene prostorije.9 za sredinu stambene prostorije.DANJE SVJETLO Svjetlost.širina prozora = 0. površina (A) = 50 m 2 Vizualna povezanost s vanjskim prostorom zahtijeva potrebne veličine prozora i za stambene i za radne prostorije. poželjni su razmaci među zgradama B = 2H (= 27°) Iz toga proizlazi kut otvaranja od = 4° (ograničeno nadvojima i susjednim zgradama) prema nebu i približno se osigurava minimum toga svjetla u prostoriji Nove urbanističke koncepte treba preispitati i s obzirom na njihove predviđene kvalitete u vezi s osvijetljenošću interijera. .75 3.25m i © .refleksija: zid = 0.50 m.55 x širina prostorije.1.0 (0.85 4.85 3. veličina prozora. općenito odgovarajući propisi i norme postavljaju samo minimalne zahtjeve.00 m A £ 50 m 2 R a d n e prostorije prema D I N 5 0 3 4 ako je h < 3 .75. Pri tome osnovu čine sljedeći uvjeti: .85-1.90 m b F i 0.55 • b Minimalni zahtjev prema D I N 5 0 3 4 .5 m 2 e F = 0. .55 • b ^ 0. . konstrukcijski elementi k1 = 0.85 2. ®.1 • A / m 2 i 0. Različiti tokovi danjeg svjetla u prostoriji pri različito postavljenim vertikalnim prozorima Definicija za određivanje potrebnih širina prozora Širina prozora = (bF) m Visina prostorije (h)— Visina prozora (hF) — Dubina prostorije (t)— Širina prostorije (b) 5 Zagrađenost 7 a = 0° 5 7 5 7 2.07 • A • h/m 3 Potrebni prozori u stamb.07 2.75 3.2) .za stambene prostorije treba uglavnom predvidjeti veličinu prozora otprilike 1/8 do 1/10 korisne površine.85 3. ovdje u izvodu -L Jf Presjek S t a m b e n e prostorije prema D I N 5 0 3 4 c i 2.6.) definira odgovarajuće veličine prozora za različito dimenzionirane stambene i radne prostorije. minimalni zahtjevi obvezatni su u SR Njemačkoj) -> ®.5 m u bolnicama) 1.2 .85 2.75 3.za sve prostorije u kojima se boravi zahtijeva se vizualna veza s vanjskim prostorom.85 2.50 m 1.gubici svjetlosti: staklo = 0. oblikovanje površina i prozora nasuprotnih zgrada.18 - DIN 5034.oblačno nebo.treba se pridržavati graničnih razmaka i površine razgraničenja za odgovarajuće visine građevine. prljavština k2 = 0.69 5.0. Kad se građevinski propisi i norme primjenjuju u urbanističke svrhe. odnosno za najudaljeniju točku radne prostorije.55 • b Vizurne veze prema DIN 5034 2.7.30 m hB ž 0.0 m T ^ Kl) hFž 1.3 • A F . odnosno umjetnim nebom ili endoskopskim uređajem.kut okolnih zgrada a = von 0° do 50° (s.3 m t S 1. strop = 0. paziti na upad svjetla.46 6.20 m h8 £ 0.35 m 5m | 7m 2. veličina i vrsta bočnog prozora bitno određuju tok danjega svjetla u prostoriji -> DIN 5034 (dio 4. razmake zgrada.75 3.85 2.01 A A > 6 0 0 m 2 i 0.25m ® S t a m b e n a prostorija bF bF/m bF • hF R a d n a prostorija tž 5 m F 1.75 3. 5 0 m c .85 m 5m | 7m 5 7 5 7 5 7 2. 5 0 m površina prozora > 3 0 % od b x h ako je h > 3 .75.reflektirano svjetlo okolnih zgrada: (Dv = 0.75 3.90 m bF * 0.95 .D% = 0.

5 Podne obloge od traka i ploča (Tamno do svijetlo) Tamne Srednje 0. Bliještanje je izazvano direktnom i indirektnom refleksijom površina i nepovoljnim kontrastima gustoće osvijetljenosti Mjere koje treba poduzeti da bi se izbjeglo bliještanje: .0 .ispravno postavljanje dodatnih izvora svjetlosti. površini Tamne Srednje Svjetle 0.15-0. višeslojni i istodobno transparentni prijelaz iz interijera u eksterijer može zadovoljiti različite zahtjeve u vezi s danjim svjetlom tijekom izmjene godišnjih doba.2-0. Svjetle Op.4 0. i va[ 0 .višeslojne odnosno stupnjevane fasade.05-0.15-0. Jednolikost (G) danjega svjetla u prostoriji treba iznositi: pri bočnoj rasvjeti G = D min /D max 1 : 6. od pij. ovisno o vrsti aktivnosti. kriteriji kakvoće TL ..( . Stupnjevani.25 0. Različito strukturiranje svjetlosti u prostoriji neposredno ovisi o stupnjevima refleksije površina i rasporedu prozora na fasadi -» © i usporedi -><§). Na mjere za promjenu jednolikosti mogu utjecati: . 0 .1-0.1-0. . . Jednolikost je pri rasvjeti odozgo veća jer je gustoća zenitnog svjetla tri puta veća od one na horizontu.3-0.usmjerenje svjetla zaslonima.15-0. Mjere koje treba poduzeti da bi se postiglo odgovarajuće zasjenjenje pri rasvjeti odozgo: . .1 Nap.zaštita od sunca .izvana. Sažetak. .15-0.Zbog toga treba koordinirati odabir stupnjeva refleksije površina koje zatvaraju prostoriju sa zahtjevima koji se tiču vidljivosti. . tj.iznutra. 2 5 . Zasjenjenost je do određene mjere poželjna kako bi se predmeti i ostalo u prostoriji mogli razlikovati (-» ©shema. 5 .1 bis 0.ne smije biti neposrednog bliještanja.) Mjere koje treba poduzeti da bi se pri bočnoj rasvjeti postiglo zasjenjenje koje daje dojam plastičnosti: .bočna rasvjeta Općenito vrijedi da kriterije kakvoće danjega svjetla treba primijeniti tako da nastane identitet prostorije.5 Materijali neobrađeni bojom (Tamno do svijetlo) Beton 0. reprodukcija boje i zasljepljivanje Međudjelovanje navedenih svojstava danjega svjetla bitno utječe na rasvjetu u interijeru.dopunska rasvjeta uz danje svijetlo (TEB).45 Jačina osvijetljenosti.15 0.rasporedom prozora. .zaštita od bliještanja (također i na sjeveru). fino Danje svjetlo D°/c 1. 6 Drv.3 0.6 0.zaštita od sunca. 7 5 Siva Cma 0. određene jačine osvijetljenosti pri danjem svjetlu ->• ©.» ©.uravnotežena raspodjela danjega svjetla. Da bi se ispunili određeni vizualni zahtjevi potrebni su.25-0. pri rasvjeti odozgo G = 1 : 2 .00 Smeđa Fino 10. .5 Bijela (sred.1-0.4-0.4 DANJE SVJETLO -»OD 0 . 1 0 % je na južno strani previše. prijelaz iz interijera u eksterijer.66 Zelena Plava Vrlo fino 5. elementi konstrukcije). Na tok danjega svjetla uz istodoban dobar pogled na vanjski prostor utječe oblikovanje fasade.zaštita od bliještanja .4 0.površine bez sjaja. . odnosno izvana u kombinaciji sa zaštitom od sunca. roštiljima ili si.25-0.3 (Tamno do svijetlo) Crvena Žuta 0.> © shema) u padajuće danje svjetlo na donjemu rubu otvora treba filtrirati translucentnim materijalima. 6 5 Ziđe Crv.0 .stupnjevi refleksije (vrlo visoki). .2 0. opeka Žuta opeka 0. . na sjever noj dobro Jačine 41} osvijetljenosti D% Stupnjevi refleksije (boje neobrađenog materijala) -> Qp "tb Lo»«^ 1 iii IIILJJ Jednolikost pri bočnoj rasvjeti \ / Cl H li h II Bliještanje b& Neznatno bliještanje © D % Krivulja © Zasjenjenost pri bočnoj rasvjeti OD Zasjenjenost pri rasvjeti odozgo • O D Situacija rasvjete u japanskoj stambenoj kući .0 .Boje prema svjetlini Vrsta rada Grubo Sred. .Time je tok danjega svjetla u prostoriji načelno određen. stupnjevi refleksije.1-0.33 2. 7 .* Q0 170 .00! 0. -> © .55 0..svijetle matirane površine u kombinaciji s različitim bojama (npr.

Solarna stakla. staklene opeke. Dànska Bauhausarchiv. Paul-de-Vence Uffizi. Samo je zimi potrebna zaštita od bliještanja. Da bi se spriječio prolaz sunčanih zraka.izbjegne dodatna zaštita od sunca (eventualno stabla).priguši gustoća zenitnog svjetla.preusmjeri posebno difuzno zračenje. Pogled u eksterijer je očuvan. Strukturirana ^ površina Zastor za svjetlo (D žaluzine © Princip preusmjeravanja svjetla ^ Mount Airy Public Library. Primjeri za usmjeravanje svjetla u području stropa -» © u muzejima. München Dvorana umjetnosti. Pennsylvania 7£L± Oblikovanje stropa u svrhu preusmjerenja svjetla-» Qp Nacionalni muzeja za zapadnjačku kulturu. muzeji) -> Qp 171 . . © Ostakljenje ® Staklena prizma C Zrcalna ploha D ® Izolacija ® Staklena prizma © Ostakljenje Nova pinakoteka. Carolina. Gustoća je zenitnog svjetla prigušena.solarna stakla: zrcalni reflektori (nepomični) između stakala uzrokuju ljeti refleksiju svjetla a zimi transmisiju svjetla. Pogled. Berlin Museum Abteiberg Mönchengladbach Muzej zaklade Maeght St. Prizmine ploče omogućuju zadovoljavajuću danju rasvjetu prostorije do dubine od približno 8 m. Lightshelves (reflektori) Mogu se razmjestiti ispred ili iza prozora u području prozorske prečke. Osnove . . Tokio Kimbell Art Musum Fort VVorth. zaštita od bliještanja Usmjeravanjem svjetla i odgovarajućim oblikovanjem stropa može se poboljšati osvijetljenost dubine prostorije -> @ . naročito uz odgovarajuće oblikovanje stropa. .preusmjeravanje svjetla Cilj je toga preusmjerenja da se: -> @> . polirane ili bijele površine služe kao ravnina refleksije. usmjeravanja svjetla. Eventualno TEB na prečki. .ostvari bolja osvijetljenost danjim svjetlom u dubini prostorije.staklene opeke: prizmatično brušene povećavaju jednolikost. SAD-> QQ Prizme S optičkim je prizmama moguća ciljana selekcija i preusmjerenje zračenja -> @ Ploče prizama reflektiraju sunčanu svjetlost s malim odstupanjem i propuštaju samo difuzno nebesko svjetlo. Bremen Brandywine River Museum Chadds Ford.Texas Nofdiyllands Kunstmuseum Äalborg. iskoristi sunčana energija zimi. Eventualnu zaštitu od bliještanja treba postaviti između prečke i stropa -> ( D r-p. sljedeći sustavi -> @ : . Usmjeravanje svjetla omogućuje osvijetljenost danjim svjetlom i pri većim dubinama prostorije. zavjese Za selekciju i preusmjerenje svjetlosnih zraka na raspolaganju su.ravnomjernije raspodijeli danje svjetlo. . .izbjegne bliještanje zbog visokog položaja sunca. Paderborn Guggenheim Museum New York New Yor* Preusmjeravanje svjetla . među ostalim. Firenca Usmjeravanje svjetla Dijecezanski muzej.zavjese: pomične svijetle vanjske zavjese skreću danje svjetlo. One znatno popravljaju jednoličnost rasvjete. Zrcalne. dovoljna je samo zaštita od unutarnjega bliještanja.a DANJE SVJETLO .7 m) smanjuje se intenzitet danjega svjetla (vidjeti krivulju kvocijenta danjega svjetla). ploče prizama su zrcala. . odn. S.» m Usmjeravanje svjetla (bočno svjetlo) S rastućom dubinom prostorije (normalno 5 .rasvjeta odozgo (izvedeni primjeri. da se to svjetlo posredno koristi.

odozgo) pri oblačnom nebu: Za određivanje danjega svjetla postoji niz postupaka: npr. tj.proporcije prostorije .aluminijska folija ili sličan sjajni materijal za zrcalne efekte. odnosno za "zgradu koju treba sagraditi". Kakvoću danjega svjetla u prostorijama pomoću nadsvjetla bitno određuju sljedeći faktori: .tehnički. Za danje svjetlo u prostoriji s nadsvjetlom zahtijeva se jednolikost G = 1:2 (Dn n/Dn i D i O = 1%. Treba li na referentnoj ravnini (0. kompjutorski. a samo 50% tog svjetla u bočni prozor. grafički. simulira se stvarno djelovanje jednoliko naoblačenog neba u eksterijeru -» Dovoljna je jačina osvijetljenosti od približno 2000 . dakle osvjetljenju danjim svjetlom pri oblačnom nebu. Rasvjeta prostorije "odozgo" ovisi o njenim proporcijama. Obrazloženje: rasvjeta odozgo svjetlija je jer je gustoća svjetlosti u zenitu 3 puta viša nego na horizontu.85 m iznad poda) postići bočnim prozorom istu jačinu osvijetljenosti kao nadsvjetlom.transparentni papiri za zaštitu od bliještanja i dobivanje difuznog zračenja. Kriteriji kakvoće nadsvjetla Tok danjega svjetla (D%) u prostorijama s bočnim prozorima izražava se sa D min i D ma „ -» (fj). jačine osvijetljenosti. mn d a u radnim prostorijama čak (Dmin) = 4%! l i i Model Zrcalo rVc n Stol z a m o d e l ^ ^ ¿ida 1 1 y 1 ) *! M j e r a č luxa Zid s r e d n j e svjetle boje Umjetno nebo. Za eksperimentiranje sa svjetlom u modelu prostorije važni su sljedeći materijali: .3000 lx. Da bi se pronašle konačne osnove za odluke o "prostoru koji treba izgraditi".5 puta veći od otvora na krovu. Dnevno svjetlo može se doduše odrediti i ocijeniti samo u trodimenzionalnom prostoru.kartoni ili papiri različitih.kriteriji kakvoće danje svjetlo . primjer 1 ¿ ¿ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mjerenje danjega svjetla na modelu pod umjetnim nebom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V i z u e l n a kontrola A l u m . koji ima umjetnu rasvjetu odozgo i zrcala na zidovima koji ga okružuju (horizont). Na njemu se mogu ispitati različiti načini djelovanja danjega svjetla. Stol z a m o d e l V i z u a l n a kontrola Eksperimentiranje sa svjetlom na modelu pod umjetnim nebom 100% Zenit Bočna rasvjeta Rasvjeta odozgo Danje svjetlo (D % i Dm %) i jednolikost (G) pri rasvjeti sa strane i odozgo 172 . Dakle 100% nebeskog svjetla pada na nadsvjetlo. Dok bočno svjetlo daje relativno lošu jednolikost (stoga i veći zahtjev za D%). . to je pri "nadsvjetlu" drugačije. pa stoga treba uz simulirane okolnosti testirati model prostorije odnosno zgrade.nadsvjetlo . prema -» Eventualnu pojavu efekta špilje treba izbjeći. matiranim. To se može izvesti na temelju crteža ili modela. translucentnim stropom. Pomoću arhitektonskog modela (mjerilo ~ 1:20) može se mjernim uređajem ustanoviti jačina vanjske svjetlosti umjetnog neba (Ea = 2000 lx). mjerno . koloristične efekte. . pa u tom slučaju kvocijent danjega svjetla u prostoru u točki P iznosi 10%. Ei = 200 lx). folija ili si. Radno mjesto -» © u prostoriji jednako je udaljeno od bočnog prozora i od nadsvjetla iznad njega. Eksperimentalni postupak: prostor s ovješenim. DV. svijetlim. Tom se metodom može odrediti tok danjega svjetla u modelu -» @ Različitim se materijalima može utjecati npr. o duljini.gustoća zenitnog svjetla . dimenzije prostorija itd. analitički. po mogućnosti pastelnih boja. mora bočni prozor biti 5. Za određivanje udjela danjega svjetla (DH.DANJE SVJETLO 1| O 1 O 0 0 0 1 Jj OO 6 Šupljina stropa 6 6 1 6 1 6 6 1 6 1 1 6 6 1 6 1 6 -»CD Postupci i metode određivanja danjega svjetla (D%) u prostorijama (svjetlo sa strane . Sondom se mjeri dobivena jačina osvijetljenosti unutar prostora modela (npr. širini i visini. na tokove danjega svjetla. preporučuje se približno simulirati stanje danjega svjetla. Treba nastojati da se održe kriteriji kakvoće danjega svjetla. DR) u prostoru treba iz DIN-a 5034 uzeti daljnje informacije.-» Danje svjetlo u prostorijama osvijetljenima odozgo Rasvjeta prostorija danjim svjetlom "odozgo" podliježe istim pretpostavkama i uvjetima kao prostorije s bočno smještenim prozorima.faktori redukcije.

0 2.3 S i S i 0-.25 " S i 10 1- 5 0 0. k1 = konstrukcijski elementi. Kod svjetlarnika h = a ( ) h = 2a 3.> CD Preporučene vrijednosti odnosa D m j n / D m a x u 60° Y Usporedba tokova i količina danjeg a svjetla za rasvjetu sa strane i odozgo ovisno o četiri različito nagnuta otvora nadsvjetla -> C D 90° Faktor redukcije ky ovisno o kutu b nagiba y ostakljenja šed krovova h = O 1.0 Prihvatljivo Kritično Izbjegavati 1.3 1. Kod svjetlarnika h = 2a ( ) -> m Redukcija količine danjeg svjetla kod nadsvjetala s visokim oknima odn.4 1. npr.uz iste glavne dimenzije prostorije kF = površina prozora / površina tlocrta = 1:6 . Suprotno tome. visina prostorije i jednolikost koju se nastoji postići uzevši u obzir odgovarajuće oblikovanje nadsvjetla u području krova (ke .7 2.2 1. Traženo G = 1:2 ne odnosi se na D max .8 3 10 0. nego na D min . pri usmjeravanju danjega svjetla odozgo u prostoriju. Ostali faktori redukcije kod otvora za nadsvjetlo: x = transmisijski stupanj ostakljenja. Uz to je navedena potrebna kF. II -» © prikazana je. pri navedenim odnosima. Vertikalnim nadsvjetlom postiže se najmanja jačina osvijetljenosti na referentnoj ravnini.5 10- 50- SI 0. s masivnom konstrukcijom ispod njih Jednoliko osvjetljenje prostorije i time bolji odnosi danjeg svjetla kod nadsvjetala s filigranskom dobro reflektirajućom konstrukcijom ispod njih Nadsvjetla + D/% šedovi + nagnuti šedovi D = 5% Bočni prozori + nadsvjetla sa suprotne strane D/% za K 10 5 0 0. Suprotno tome.vrijednost za Dmin = 5% -> m 173 . usporedba bočnih prozora i osvijetljenosti nadsvjetlima.8 2. U .5 1. k3 = difuzna svjetlost. vidjeti s. dobro reflektirajuća konstrukcija -» © b.vrijednosti = O/h Odnos Dmin:Dmax < 1 1. © prikazuje tablicu iz koje se mogu uzeti navedeni odnosi i način njihova funkcioniranja. jer se nejednolikosti danjega svjetla odozgo fiziološki osjećaju "jačim od kontrasta". Postoji dakle faktor redukcije (ky) za količinu svjetlosti koja upada ovisno o različito nagnutim otvorima u krovu. to se naziva srednjim kvocijentom danjega svjetla D m . k2 = prljavština na staklu. Pri toj jednolikosti (Dmin = 1 i D m = 2) mora biti D min = 2% -> usporedi -> Na kriterije kakvoće koje treba zadovoljiti nadalje utječu. i sljedeće komponente: visina prostorije i oblikovanje svjetlosnih otvora (ke . Da bi se pri bočnim prozorima i nasuprotno smještenim nadsvjetlima kvocijent danjega svjetla povisio na 5%.faktor). Dm je dakle aritmetička sredina između D min i D max u odnosu na korisnu odnosno referentnu površinu (0.6 Utjecaj otvora za danje svjetlo . do odnosa 1:1.85 m iznad poda). površina nadsvjetla povećati tek neznatno. © prikazuje različitost u padajuće količine svjetla pri različitim proporcijama okna ispod pokrova nadsvjetla. Tu zadovoljava približno odnos 1:4 do 1:5 (odnos otvora nadsvjetla i tlocrtne površine).6 1. mora se za isti zahtjev.ke .1 1.5 do 1:2.7 Razmak nadsvjetla. Idealna se jednolikost postiže ako razmaci između nadsvjetala (O) odgovaraju visini prostorije (h).2 DANJE SVJETLO Otvori nadsvjetla —» C D Točkasto razmješteni otvori za svjetlo u području krova daju na ravnini korištenja tipične minimume i maksimume osvijetljenosti. Računski se ocjenjuje srednja vrijednost tih "svijetlih" i "tamnih" područja. Treba dakle izbjegavati suviše visoka ili masivna okna. II -» © a uspoređuje se količina svjetlosti koja upada kroz bočni prozor s količinom svjetlosti koja upada kroz otvor nadsvjetla pod različitim nagibima. Vrste i konstrukcija otvora za svjetlo Nagib otvora nadsvjetla određuje postotni udio svjetla s tako izrezanog svoda nebeskog svjetla.na kvocijent danjeg svjetla. Važan je i odnos ukupne površine nadsvjetala prema tlocrtnoj površini prostorije (kF . i konstrukcija odnosno dubina ugradnje otvora nadsvjetla. Preporuka | Nastojati ^ 1. Najveća količina svjetlosti upada kroz horizontalno položeni otvor. 0.faktor) . Također je dana preporuka za oblikovanje svjetlosnih otvora. odnosno prevelike dubine ugradnje -» © a. prije nego opskrbi prostoriju danjim svjetlom. -» © . Pri horizontalnom otvoru za svjetlo bez okna h = O (h = a 2.faktor).4 1. II praksi vrijedi pravilo: odnos razmaka nadsvjetala prema visini prostorije trebao bi iznositi 1:1.5. bočnim prozorom postiže se maksimalna jačina osvijetljenosti samo u blizini prozora. mora se udio površine prozora znatno povećati. Kakvoća danjega svjetla u prostorijama s nadsvjetlima ne ovisi samo o prije navedenim parametrima. naročito ako je riječ o kosim shed krovovima. dakle pri odnosu ~ 1:1.» © b predočeni su odgovarajući faktori redukcije (ky) za različito nagnute shed krovove C D Na difuzno zračenje koje pada na nadsvjetlo djeluje. Preporučuje se stoga filigranska.

držati se kriterija kakvoće za danje svjetlo. za sportske dvorane) d) Transparentni prostor. Te različite prilike osvijetIjenosti treba simulirati pod umjetnim nebom. ali i pod umjetnim suncem. otvori nadsvjetla izloženi su ne samo difuznom nego i neposrednom sunčanom zračenju. pasaž) Pojedinačni otvori velikih dimenzija d) Svjetlarnici za direktni i indirektni upad svjetla c) Laterne b) Membrane (npr. bočna rasvjeta a) Međusobno uklopljene smaknute koso položene ljuske c) Bočna nadsvjetla kao vijenac @ t i Horizont (Shema) Horizont Korpus zgrade koji bi trebalo razviu sjevernim regijama (visok udio difuznog osvjetljenja). konveksni) d) Zaobljeni s bijelom vanjskom površinom Horizont (Shema) Horizont © K o r p u s zgrade koji bi trebalo razviti u južnim regijama (visoko sunčevo zračenje).difuzna i neposredna sunčana svjetlost . Alvar Aalto je naročito u skandinavskom prostoru (visok udio difuzne svjetlosti) razvio nekoliko oglednih primjera graditeljskih kompleksa CD. . b) Svod (npr. Međutim. natkriven i s usmjerenim vizurama i osvjetljenjem iWïi \l2) Otvori velikih površina naročitih oblika d) Krovovi na dvije vode (može i kao pojedinačne svjetlosne kupole) Svjetlo sa strane i odozgo Izbor između tih dviju mogućnosti osvijetljenosti ovisi i o korištenju i namjeni zgrade i o raspoloživim vanjskim izvorima svjetlosti. tj. Zenit b) Nagib 60° (konkavni. rasvjeta sa strane i odozgo b) Lepti rasti otvor sa svjetlopropusnim stropom (7l) Posebni oblici d) Stakleni krov s lamelama za difuzno i direktno svjetlo Mogućnost za rasvjetu sa strane i odozgo Rasvjeta sa strane i odozgo. termičko opterećenje itd. .^ 'O O O O O O a Ovješeru strop s 1/j umjetnom rasvjetom DANJE SVJETLO ^ O O O O O O O O O U O O U OOđ Empirijska ocjena kakvoće danjega svjetla kod nadsvjetla Konačno ocjenjivanje prilika danjega svjetla treba poduzeti pri oblačnom nebu.površine koje zatvaraju prostoriju međusobno rasvjetno .ne orijentirati nadsvjetla prema jugu.nadsvjetlo @ @ usporedi @ . . . o geografskom položaju lokacije. ..» © + © .tehnički odvojiti . uzimajući u obzir teme o gornjoj i bočnoj rasvjeti.pretvoriti upadajuće sunčano zračenje u difuzno zračenje. Tom prilikom treba kriterije kakvoće danjega svjetla vizualno procijeniti na modelu -> © . izgradio u SAD nekoliko zgrada koje mogu biti primjer kako rješavati ovakve konfliktne situacije -> DD. Gunnar Birkets je.osvjetljavati sve kutove prostorija i površina koje ju zatvaraju.Dm . Projektni parametri . bolje je plastično zasjenjenje.voditi računa o prosječnom kvocijentu danjega svjetla .izbjegavati visoke kontraste gustoće osvijetljenosti.omogućiti pogled van. usmjerivanje svjetla. Primjerice za ekstremne uvjete svjetlosti i klime treba razviti odgovarajuće oblike građevine © + @ Oblici zgrada u našim geografskim širinama trebali bi se projektirati na osnovi raspoložive ponude osvjetljenja . konveksni) Šed otvori (konkavni. .izbjegavati bliještanje. Konturni zidovi odvojeni od stropa 174 .

Naravno i u tome se lokalne okolnosti znatno razlikuju.svibnja do 21. 16 do 163/4 sati. © Kretanje Sunca u vrijeme ljetnog solsticija (približno 21.Königsberg). Točne podatke o tome za predjele o kojima je ovdje riječ.Bornholm . prosinca nego se javlja u posljednjim danima siječnja. Za Potsdam je na 13° istočno od Greenwicha prema tome lokalno vrijeme 8 minuta kasnije od srednjoeuropskog vremena. najtopliji dan nije 21.SUNČEVA SVJETLOST Određivanje osunčanja građevina prema H.Bornholm = meridijan srednjoeuropskog vremena). Sljedeći podaci o Sunčevoj putanji odnose se na područje 51. U Berlinu su okolnosti naročito povoljne (u srpnju gotovo 50%. U mjesecima između toga mijenja se trajanje osunčanja za gotovo 2 sata mjesečno.5° odbiti. rujna) ekvinocija 175 . treba 3. u skladu sa svojom stvarnom orijentacijom u prostoru preklopi preko grafikona Sunčeve putanje ili obrnuto. Za mjesta istočno od 15.5°. Sunce i toplina Prirodna toplina na otvorenome ovisi o položaju Sunca i sposobnosti tla da otpušta toplinu.2 . Stupanj djelovanja je u raznim mjestima vrlo različit. a od 21. Za najjužniji dio sa 48° sjeverne širine (Freiburg . Stupnjevi navedeni u dva vanjska prstena odnose se na "azimut".Halle . Lokalna vremena navedena u vanjskom prstenu poklapaju se unutar Njemačke s normalnim vremenom za 15° istočne dužine (Görlitz . sa 55° sjeverne širine (Flensburg . Stvarno osunčanje zbog magle i oblaka iznosi jedva 40% od navedenoga.München . Zbog toga krivulja topline kasni oko mjesec dana iza krivulje visine Sunca. Kürtu -> Q P DIN 5 0 3 4 . Za najsjeverniji dio. tj. daju državni meteorološki uredi.> s . nacrtan na prozirnom papiru. (Dortmund Halle) © Kretanje sunca u vrijeme proljetnog (oko 21 ožujka) i jesenskog (oko 23. a za zapadna 4 minute kasnije od normalnog vremena. a najhladniji dan nije 21. Trajanje osunčanja Moguća dnevna insolacija od 21 . siječnja traje 81/4 do 7 1 / 2 sati. Stuttgart 35%). srpnja približno jednako traje. Fisheru i W.5° sjeverne širine (Dortmund . to je kut kojim se mjeri prividno kretanje Sunca s istoka prema zapadu u projekciji na horizontalnu ravninu.Militsch). B.Göttingen . lipnja nego jedan od posljednjih dana srpnja. lipnja) Najdulji dan u godini 51. stupnja lokalno je vrijeme za svaki stupanj 4 minute ranije.Stargard .Salzburg .5° S Šir. studenoga do 21. 162-166 Primjena Osunčanje projektirane građevine može se odmah očitati ako se projekt građevine.Wien) treba ucrtanim visinama Sunca dodati 3.

što odgovara tlocrtnoj projekciji visine Sunca. Sjeveroistočna strana je ubrzo nakon 10 sati u sjeni. 2 1 . dok su ostale strane u odgovarajućim vremenima osunčane. ekvinocij 11 sati) nanosi se kut azimuta u tlocrtu na promatrani ugao. najkraći dan u godini 51 5° S širine (Dortmund .SUNČEVA SVJETLOST Osunčano od 14—20 1 S Osunčano od 10 1 0 — 2 0 1 S h = 9% / -614 h Osunčano od 3 " — 1 0 M " «6% (5) Ljetni solsticij. Sjeveroistočna strana dobiva Sunce jedva jedan sat. © Zimski solsticij. jugoistočna strana je ubrzo nakon 15 sati u sjeni 176 . Osunčano od 9* 5 —16 = 81/4 \ © Kretanje Sunca: zimski solsticij (oko 21. prenesen na pogled. ubrzo nakon 13 sati leži i jugoistočna strana u sjeni. daje u vezi s gornjim rubom zgrade granicu sjene na predK njoj fasadi. Ubrzo nakon 11 sati počinje na sjeveroistočnoj strani zasjenjenje.Halle) ' ' 2 1 . a jugoistočna strana je ubrzo nakon 15 sati u sjeni Osunčano od 9—1545 \ Nije osunčano / 1-aH Pogled •i°Visina Sunca Osunčano od 8 ' 5 — 9 ' Za ustanovljenje osunčanja :li zasjenjenja u neko određeno doba godine i dana (npr. Odsječak x nanesen vertikalno na sjenu u tlocrtu. lipnja Ljetni solsticij 21. ožujka i 2 3 rujna . On u tlocrtu određuje granicu sjene na koju se preklopljeno ucrtava visina Sunca (stvarna zraka svjetla). prosinca v Osunčano od 1 4 « — 1 8 h = 3M © E k v i n o c i j . prosinca). Q^ Položaj Sunca u podne karakterističnih dana u godini. Udaljenost Sunca od promatrača odgovara unutarnjem polumjeru crteža kretanja Sunca s točkastim kretanjem Sunca u tlocrtu.

25 1.00- . Prisilno odvođenje zraka postiže se ugradbom ventilatora u rubni vijenac.50 x 1.tehničke prednosti hale sa šed krovom -> Uobičajene ravne krovove moguće je podizanjem pretvoriti u šed krovove H 1 .20 2.00 x 2.50 m. vertikalni šed 60° = Kut z r a č e n j a S u n c a Sjever 7 6 % Propusnost z a svjetlo 40 mm 3. Ugrađuju li se parovi ventilacijskih otvora prema glavnom smjeru vjetra odnosno protiv toga smjera.nadsvjetlo od poliesterskih ploča armiranih staklenim vlaknima (2) Dvoslojni transparente elementi za nadsvjetla 177 .20 x 1.00 x 2.80 1.30 75x1.60 1. a u posebnoj izvedbi 7.45 x 2. Kad je riječ o uređajima za odvođenje dima.01-5.00 1.40 2. Cikličkim smicanjem dimnih odvoda za po 90° koriste se vjetrovi iz svih smjerova.50 (3) Piramidalna svjetlosna kupola Kupola za sjeverno svjetlo Za osvjetljenje i ventiliranje prostorija.70 x 2.70 2.20 X 1.00 1. 220.00 1.50x1.20 2. mora otvor biti na suprotnoj strani od prevladavajućeg smjera vjetra kako bi se koristilo njegovo usisno djelovanje.20x2. 180. Mogu biti i od pleksistakla koje reflektira toplinu. 1 5 0 .80 1. dvorana.80x2.08 72 x 2.80 1. kosi šed 90°-šed.00 - ® Laterna s nagnutim otvorima ® Vertikalna laterna O 60°-šed.70 3.00x2. 100.80 x 1. Usmjerenjem svjetlosne kupole prema sjeveru sprečava se upad sunčanih zraka i bliještanje -» Smanjenje bliještanja postiže se oštrim kutom upada sunčanih zraka uz pomoć visokog rubnog vijenca -> © Ako se svjetlosna kupola koristi i za ventilira-nje.00 x 2. potrebni su otvori za odvođenje dima.80 1. kasete.00-4.25x2.00 x 1.50 1.16x76 (4) B= Otvor na stropu 125 x 1.40 1.80 2.50 4.51-7.50 Termoizolacija u području zasjenjenja uloška od staklenog prediva 170 m m 1 90 m m Element 3. Otvor za dovod zraka treba biti 20% manji od otvora za odvod zraka. bez pomoćne konstrukcije.50 50 x 1.20 x 1.00 1.50 1. kruta i ventilirana 6 0 X 60 80x80 90x90 1.50 1. Sustavi nadsvjetla daju difuzno osvjetljenje prostorija bez bliještanja -> Nadsvjetla kod šed krovova s ulošcima od staklenog prediva pružaju sve značajne klimatsko .20 x 2.50 1. 9 0 .00 2.50 1 40 mm 1 70 mm 5.50 x 2. kapci za odvođenje dima i rebrenice kao kruti ili pomični elementi.00 x 3.50 B x x x x x 60 90 1.6.00 1.61-4.00 4.30 60 90 1. x x x x x 2.00 1. svjetlosna staza (6) Gusjeničasto nadsvjetlo (7) Dvovodno nadsvjetlo (0) Jednovodno nadsvjetlo -2.80 1. 5 0 .50 1. 1 2 0 .20 2.40 1.00x2.1000 m3/sat -> © Svjetlosna kupola može služiti i kao izlaz na krov.0 (5) Svjetlosna traka. 2 5 0 © "Normalna" svjetlosna kupola Svjetlosna kupola s visokim postoljem *L mi A 40 70 80 1.50 -SVJETLOSNE KUPOLE 15-30 1 Ventilator H L « 3 'JM.50x2.00 5 0 x 1.NADSVJETLA z S postoljem.00 1.70 A= Prolaz svjetla 72 x 1.01-4.50 x 1.50 x 3.70 O k r u g l a kupola: 0 6 0 .00 X 1. Ti su otvori različitih veličina do 5.40 1.20 2. na raspolaganju su: kupole.25x2. Za stubišta.50 1.50 H 5. onda je orijentacija niz vjetar .uz vjetar.20 1.80 x 1.50 x 1. odvodna površina treba biti aerodinamična.00 1.50 190 m m Element Šed .00 1.20 1.20 x 1.50 m.50 60x60 60 x 90 90x90 1.00 2.5.50 2.80 2.20 1. učinak je 150 . kad ima više od 4 cjelovite etaže.00 x 1.51-6.30 2.50 1. elementi za osvjetljenje.50 : \ A 1.40 B 1. stubišta itd. te za odvođenje dima iz tih prostora.

najmanja visina ostakljene površine 1. Slobodnostojeća zgrada će uz istu površinu da. uokvirenih bogatim razigranim dekorom. veći je i strmiji kut upada i manja količina svjetlosti koja prodire u zgradu. Osim veličine prozora i njegovog nagiba važna je i lokacija zgrade. Suprotno od klimatski povlaštenoga kulturnog područja Mediterana.ali nedostaje pogled na okolicu. upadni kut svjetla 18° . Svako radno mjesto mora imati jedan prozor za vezu s eksterijerom.9 m Ukupna visina svih prozora mora iznositi 50% širine radne prostorije Q < 0. uz isti efekt osvjetljenja prostorije . Manja količina svjetlosti nadomješta se većim prozorima.5 R. Prozori su uvijek bili i jesu najslabija točka termoizolacije. Ukupna širina svih prozora mora iznositi najmanje 1/10 ukupne širine svih zidova (M + N + O + P ) .PROZORI Prozori su nezaobilazni elementi koji prostoriji moraju osigurati zadovoljavajuće danje svjetlo. Razlog: što su susjedne zgrade bliže i što su više. ali nije značajno zasjenjena 10% tlocrtne površine je dovoljno kao veličina prozora Veličina prozora (7) Krovni prozor 178 . c b a ftVi S30--S45' c S 18'-S30* b c b a s> B nadsvjetlo pod nagibom 0° zahtijeva samo 20% veličine vertikalno postavljenog prozora. U skladu s tako važnom ulogom razvili su se otvori za danje svjetlo u značajan element stilskoga oblikovanja: od romaničkih prozora s kružnim svodom do baroknih prozora. tj. nagiba a 30°.5 R B Potrebna veličina prozora u dnevnom boravku C 17% tlocrtne površine dnevnog boravka zadovoljava kao veličina prozora.30° (3) Presjek kroz fasadu (4) Širina otvora prozora Q = 0.3 A x B Za prostorije čije dimenzije odgovaraju stambenim prostorijama vrijedi sljedeće: . A Nagib krovnog prozora 40° Kuća nije na slobodnoj lokaciji. Što je veći kut upada svjetlosti toliko moraju prozori biti veći.8 m 2 prozora. Stoga je povoljno zadovoljavajuće osvjetljenje postići malom veličinom prozora. U europskom kulturnom području sjeverno od Alpa oblikovanje prozora ima posebna obilježja. Dobra rasvjeta prostorija tijekom sati bez danje svjetlosti bila je za široko stanovništvo nedostižna. Nagib krovne plohe je poznat. ® a Potrebna veličina prozora dnevne sobe 14% tlocrtne površine.3 m n S 9 0 Parapet Primjer ->(5) A Stan. moralo se ovdje svakodnevno živjeti pretežno u zatvorenom prostoru koji je bio vezan uz danje svjetlo jer je umjetna rasvjeta bila skupa. U Nizozemskoj se propisima određuju veličine prozora ovisno o kutu upada svjetlosti. d Kut upada svjetlosti. Svjetlopropusna površina mora iznositi najmanje 1/20 tlocrtne površine radne prostorije. b Potrebna veličina prozora za kuhinje.» © . c Potrebna veličina prozora svih ostalih prostorija.14 = 2. Primjer © © prozora dobivati više svjetla nego zgrada u centru gra- 3 18' c b a i 1 15 20 25% 10 t> Veličina prozora u % tlocrtne površine sobe (5) Veličine prozora u stambenim zgradama Visina parapeta = 0. Za dnevnu sobu od 20 m 2 x 0. Kod radnih prostorija viših od 3.3AxB-> ©. Svijetli otvor prozora Površine ostakljenja = 1/20 tlocrtne površine širina prozora: 1/10 ( M + N + O + P) ® Veličine prozora kod industrijskih objekata Veličine prozora = 0. ukoliko se ne računa na dobivanje topline od sunca kroz prozor.5 m mora svjetlopropusna površina prozora iznositi najmanje 30% površine vanjskoga zida: = 0.

topli zrak © ^ S r ^ * Osoba koja sjedi je izložena hladnom i toplom zraku (nezdravo) Ugrađena grijaća tijela (konvektori) zahtijevaju dovođenje i odvođenje zraka ZAŠTITA OD POGLEDA ® Za zavjese treba predvidjeti dovoljno prostora u uglovima Vertikalne rebrenice. lamelasti zastori Platnena roleta ili sintetička Lamelasta roleta (venecijaner) 179 .75 > (§) Kuhinja (IO) Ured (registratora) (li) Garderoba Nadsvjetlo u crtaonici VENTILACIJA ® - ® GRIJANJE .PROZORI POLOŽAJ PO ŠIRINI DIN 5034 RASPORED (?) U zidu od lomljenog kamena U zidu od opeka (3) U kanatnoj stijeni ® U čeličnom ili armiranom betonskom skeletu POLOŽAJ PO VISINI ® Na mjestu s lijepim pogledom i istaknutim građ.* ( § ) - © © H ^ .a ^ i u sobu. elementom (6) Prostorije s dobrim pogledom (7) Normalna visina (visina stola) 1.

60 3 . Prema Houghtonu -> C drvena rebreP nica propušta 22%. djeluje kao zasjenjenje @ 1 7.® . Rebrenice -> ® od plosnatih lamela (drvo. zaštita od sunca i bliještanja to § 2. Pogodno i za visoke i za kose površine prozora. ožujka i 21. svibnja i 31. u podne a 1 = 50°. Rolete.5 Venecijaner Brise soleil. a ne da ulazi u stan kroz otvorena nadsvjetla uslijed gomilanja kraj elemenata za zaštitu od sunca. a unutarnje platnene rolete 45% sunčane topline (nezaštićeni prozor 100%). © Rebrenice iznutra. 21. Na 50° geografske širine južni prozori imaju pri upadnom kutu 30° potpunu zaštitu od sunca -> ® .i5o° ^ ^ Markize štite od sunčevih zraka i topline © Markizolete © Koso . sunce dopire iza stakla. lima (10) drveta. markize i markizolete postavljaju se po želji.10 15° 2. alum. nepovoljno (2) Rebrenice izvana © . smanjiti ulazno zračenje topline. 1. u zemljama srednjih geografskih širina preporučuju se veliki prozori s velikim upadom difuznog svjetla -> © .SOLARNA IZOLACIJA PROZORI DIN 18073 ->QD Zaštita od sunca treba spriječiti bliještanje. srpnja. 1 0 / / / ? / / / / / / / / / / / / / S/ / / / Zaštita od Regulabilna markiza 180 . sintetični materijali) čiji je razmak nešto manji od širine (nagib se može mijenjati) . min. Briše soleil © ugrađen fiksno ili okretno oko osi lamela. markiza 28%. aluminij. u podne a 1 = 63°. u podne a 1 = 40°. a = 27°. Toplini koja se uzdiže uz fasadu mora se omogućiti izlaz kroz proreze.> © . Dok u južnim geografskim širinama i minimalna veličina prozora omogućuje dovoljan upad svjetla. rujna (ekvinocij). ili /—n Dvostruka uvosu (11) zaštita Kosa zaštita Položaj rebrenice daje difuzno svjetlo. a = 50° Općenito istak A = tg kuta zasjenjenja a • visina prozora H. istak A = tga ® H) debljina zida D ©čišćenje prozora Balkon ili staza za ¿asma oa čel. a = 40°.vertikalna markiza Kut upada sunca a 1 i zasjenjenja a za južni zid ispod 50° sjeverne širine (Frankfurt Schvveinfurt) -> ( 7 ) .(8) 21. lipnja (ljetni solsticij).

125 m m z a širinu i visinu: npn: prozorski otvor 9 * 11 = (9 * 125) * (11 * 125) = 1 1 2 5 » 1375 62. preporučljive za podrumske prozore s Veličine.5 62. preporučljive za prozorske trake | Veličine. preporučljive za prozore na pr ® Način nalijeganja 2 (nalijeganje izvana) aonicama ® Zidarske mjere (RR) za prozorske otvore DIN 18 050 Način nalijeganja 3 (bez nalijeganja) 181 . preporučljive za prozore/vrata ElVeličine. O n e se sastoje od višekratnika jedinične mjere.PROZORI NAČINI OTVARANJA 5 Otklopno krilo Okretno krilo oko •' horizontalne Okretno krilo oko vertikalne osi (može biti i ekscentrična) Zaklopno krilo ( T ) Krilo ( p r e m a v a n i unutra) ^ ^ Okretno krilo oko vertikalne i horizontalne osi ( 3 ) Vertikalni klizni prozor Klizni prozor OBLICI NALIJEGANJA © Nalijeganje iznutra na sakriveni doprozornik • I Jednokrilni prozori | Dvokrilni prozori Nalijeganje izvana na sakriveni doprozornik 1 Trokrilni prozori (8) Prozor sa cvijećem 375500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 rr F 8x4 E ! s r Brojevi iznad slika su brojčane oznake z a veličinu.5 9x11 " 5 RR Objašnjenje: H l Preporučene veličine •Veličine § Veličine.5 62.5 8x6 ID I a Prr 0 ! 0 ® Način nalijeganja 1 (nalijeganje iznutra) 0 / m^ 62.

66 9 0. 94cm 114cm . Strmi krovovi zahtijevaju kraće. Krovni se prozori mogu pokrivnim okvirima spajati u nizove -> ® . .© . ili u obliku kaseta slagati jedne pokraj ili iznad drugih .12 13 m 2 1.21 Veličina 2 2 prostorije u m 0. prozorskim elementom Okretni prozor r A A n \ k f \ \ \ / Prozor učvršćen tvrdom pjenom Otklopno okretni prozor t' Izlazni prozor • 64cm K (5) Postavljanje prozora u krovnoj plohi Dodatni element zid ® 1.klizni prozor | | Dodatni element kružni luk ® Okretni prozor ñ A A © Klizni prozor. Za nusprostorije treba širinu prozora odrediti prema razmaku rogova.» © .28 2-3 0.44 4-5 3. Bogati.55 5-7 0. otklopno .20 Veličina prozora Vel. prozor . Građevinski propisi nalažu da je za stambene prostorije najmanja svijetla površina prozora = 1/8 tlocrtne površine prostorije -» Veliki prozori s mnogo svjetlosne površine čine prostorije ugodnima za stanovanje.36 3-4 3. prozorima ->(in) Jedan pokraj ili iznad drugog 182 . vertikalni presjek (9} Horizontalni presjek Prozorski niz s vertikal. prozora 54/83 5 4 / 1 0 3 64/103 74/103 74/123 74/144 144/123 114/144 134/144 Površina upada svjetla m 2 0.PROZORI ¿L PROZORI ZA STAMBENA POTKROVLJA Za određivanje veličine prozora mjerodavna je tražena stambena kakvoća prostora.93 11 1.36 (D Uz nazidak (7) Pri dodatnom vertikalnom prozoru (tj) Određivanje veličine prozora u odnosu na tlocrtnu površinu prostorije r ^ (8) 1 20-75° N Varijanta ugradbe. (T) Okretni prozor ^g^ Otklopni prozor. a blaže nagnuti dulje prozore.vrata Otklopni prozor s metal. široki prozori za stambene prostorije mogu se dobiti ugradnjom mijena i pomoćnih rogova. 54cm "|B4cm | . dodat.74cm.00 -1. 134cm . .

Prozori u okvirima od termoizoliranih metalnih ili betonskih profila.d). ostakljenje izloga) može se za koeficijent propusnosti topline kF uzeti koeficijent ostakljenja k v 2) Stupnjevanje prozorskih okvira u grupe materijala za okvirel do 3 treba provesti kako slijedi: t? (7) Prozor od^sintetičnog materijala Grupa 1 Prozori s okvirom od drva.2 2. sintetike (vidjeti primjedbu) i kombinacije drva (npr.0 2.2 3.8 3.0 2.0 W/(m2 K) dokazan atestima.4 3. Koeficijent propusnosti topline ne smije biti veći od 3.5 2.9 2. okretno .3 2.1 | 2.0 2. Prozori u okvirima od termoizoliranih metalnih ili betonskih okvira koeficijenta propusnosti topline okvira3.2 5. okvir (kF) 183 .4 3.8 1.3 33' Uz upotrebu normalnog stakla 1 2 3 4 5 6 7 tf (3) Prozor od čeličnih cijevnih profila 8 9 Jednostruko ostakljenje > 6 do < 8 mm jednostruko staklo od > 8 do <10 mm jednostruko staklo od >10 do <16 mm jednostruko staklo od > 6 do < 8 mm izolacijsko staklo s dva puta > 8 do < 10 mm izolacijsko staklo s dva puta >10 do <16 mm izolacijsko staklo s dva puta 20 do 100 mm dvostruko ostakljenje s razmakom stakala od 20 do 100 mm Dvostruko ostakljenje s normalnim i izolacijskim staklom (zračni međuprostor 10 do 16 mm) s razmakom stakala 20 do 100 mm .6 2.7 3.6") 4.D i prema vrsti okvira ->@E .2: t? (5) Aluminijski prozor © Proračunske vrijednosti koeficijenata propusnosti topline za ostakljenja (kv) i za prozore i prozore .vrata uključujući okvir F W/ (m K) 2 1 2) W/m2 K) 2. Zbog visokih zahtjeva koji se traže u vezi s prozorima (termoizolacija i akustična izolacija).1 Grupa 2. Primjedba: u grupu 1 se mogu profili za prozore od sintetike uvrstiti samo ako je oblikovanje profila određeno vrstom sintetike.8 2.4 2.9 2. nastali su brojni oblici i konstrukcije prozora -> © .3 3.7") 3.3 3.8 2.PROZORI DIN 68121.2 2.2 2.3 2.4 1.7 2.8 W/(m2 K) dokazan atestima Grupa 2.9 2.2 2.8 2. Vanjske prozore i ostakljena vrata grijanih prostorija treba izvesti s izolacijskim ili dvostrukim staklom. drveni okvir s aluminijskim oblogom) bez posebnog dokazivanja ili ako je koeficijent propusnosti topline okvira kF < 2.5 2.1 10 1.3 2.9 3.dvostruko ostakljenje s dvije jedinice izola cijskog stakla (zračni međuprostor 10 do 15 mm) i razmakom stakala 20 do 100 mm Zid od staklenih blokova prema DIN 4242 sa šupljim blokovima prema DIN 18 5.0 2. ako je koeficijent propusnosti topline okvira kR < 2. a eventualni metalni ulošci služe samo za montažu.1 W/m2K. 4108 Zidarska mjera Modularna zidarska mjera Vanjska mjera doprozornika DIN 68121 normira drvene profile za okretne.8") 3.6 3. ^ 0 Drveni prozor Ž T «T - Vanjska mjera doprozornika Zidarska mjera Jednostruki prozor (6) Prozor krilo na krilo Dvostruki prozor Prozor sa sakrivenim okvirom Prozor s punim okvirom Oblici prozora (2) Čelični prozor 1 Opis ostakljenja 2 Ostakljenja i) «V 3 4 5 6 7 Prozori i prozori .1 2. Podjela prozora prema vrsti krila -> © A .4 4.0") 3.1") 3.2 3.9 2.5 1.4 2.7 2.2 3.vrata uklj.H.1 2.1 2.4 3.6 > kR > 2.5 1 ) Za prozore kod kojih okvir ne prelazi 5% (npr.2 3.2 2.7 11 3.2 3.otklopne i otklopne prozore.6 1.6 2.8 W/(m2 K) dokazan atestima.

PROZORI
DIN 4109 0 izboru konstrukcije, gradiva ili površinske obrade prozora odlučuju tehničke i oblikovne želje, iz kojih proizlaze zahtjevi koji taj element građevine treba ispuniti. Osnovni zahtjevi u vezi s konstrukcijom: veličina, format, podjela, način otvaranja, gradivo okvira 1 obrada površine. Da bi se na dulje vrijeme osigurala nepropusnost protiv pljuska, važno je oblikovanje žljebova te položaj i namještanje brtvenih elemenata. Dodatni elementi koji se ugrađuju kao npr. kutije za rolete, parapeti i ventilacija, moraju biti usklađeni s akustičnom izolacijom prozora -» ® Tehnički zahtjevi: nepropusnost za pljusak, propusnost reški, ventilacija, termička izolacija, akustična izolacija, zaštita od požara, opća sigurnost, ostakljenje protiv provale.

t*
w

/T\

Aluminijski prozor sa spojenim krilima

(2)

Aluminijski prozor s termički odvojenim profilima do 37 dB

Prom. opt. tijekom dana u oba smjera, vozila na sat

Udaljenost

i^DjV n
4|f V^/

L

L

Stambena ulica Stambena ulica (dvotračna)

<10 <35 26 do 35 11 do 25 i 10 >100 36 do 100 26 do 35 11 do 25 i 10 101 do 300 101 do 300 36 do 100 11 do 35 i 10 101 do 300 36 do 100 >35 101 do 300 10 do

Stambeno sabirna ulica (dvotračna)

50 do

Univerzalni aluminijski prozor, iz- f ^ među krila ugrađena solarna izola- V cija, kapacitet do 47 dB

Aluminijski prozor krilo na krilo, temnoizolacija do 47 dB

0 0 50 1 II III 0 1 200 II III IV

0

Prosječna vanjska razina buke (u dB)

Tip ulice

ulice (m)

t 3 t

Razina buke

1 I

^ 50

"

i

pfa
m

EH
j L / ^ N Aluminijsko - drveni prozor, V 2 / konstrukcija krilo na krilo, do 40 dB

Lokalna cesta u naselju" (dvotračna) Stambeno sabirna ulica (dvotračna) Gradske glavne prometne ulice Industnjska područja 4-do 6 tračne glavne prometne ceste. autocestovni priključci i auto ceste

1
1 II 200 do 1000 III IV III 1000 do 3000 IV V IV

51 do 55

II

56 do 60

III

61 do 65

IV

66 do 70

i 100

3000 do 5000 V

V

>70

2

"Izvan naselja i kod cesta u industnjskim i radnim zonama uzeti slijedeću viSu razinu buke

> Vrijednosti u zagradi odnose se na vanjske zidove i moraju se uzimati i za prozore, ukoliko oni predstavljaju više od 60% površine vanjskog zida

t»(D

Aluminijski klizni prozor, temnoizoliran do 35 dB

Kolika je glasnoća? Klasa akustične izolacije 6

®

Izbor odgovarajuće akustičke izolacije

m T 4: A
ru
* (7) prozor oa sintetičnog materijala, aluminijski istaknuti doprozornik, do 42 dB * W .0. Prozor od sintetičnog materijala, krilo na krilo, između ploha solama izolacija, kapacitet do 45 dB

Veličina Orijentacijska upozorenja 0 obilježjima konstrukcije prigušenja prozora i ventilacijskih uređaja buke dB 50 Prozor s kutijom i odvojenim slijepim doprozornicima sa specijalnim brtvljenjem, vrlo velikim razmakom stakala veće debljine Prozor s kutijom sa specijalnim brtvljenjem, velikim razmakom debelih stakala; prozori krilo na krilo s odvojenim okvirima krila, specijalnim brtvljenjem, razmak debelih stakala preko 100 mm Prozor s kutijom sa specijalniim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; prozori krilo na krilo sa specijalnim brtvljenjem, razmak debelih stakala preko 60 mm Prozor s kutijom bez dodatnog brtvljenja i srednje debelim staklom; prozori krilo na krilo sa dodatnim brtvljenjem, uobičajenim razmakom stakala veće debljine, izolacijsko ostakljenje u teškoj višeslojnoj izvedbi; staklo debljine 12 mm, fiksno ugrađeno ili u brtvljenim prozorima Prozori krilo na krilo s dodatnim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; izolacijsko ostakljenje debelim staklom; fiksno ugrađeno ili s brtvljenim prozorima Prozori krilo na krilo s dodatnim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; izolacijsko ostakljenje tankim staklom u prozorima bez dodatnog brtvljenja Nebrtvljeni prozori s jednostrukim ili izolacijskim ostakljenjem

5

45-49

4

40-44

3

35-39

-

-

-

-

-

-

2

30-34

1

25-29

J — — I 1.39 4 — ——I 1 — 1 — — 1

0

20-24

1

( 9 )

Vanjske mjere slijepog doprozornika za klizne prozore-»

©

Klase akustične izolacije prozora (izvod iz VDI - smjernica br. 2719)

184

Potrebna vrijednost akustične izolacije prozora Rw (u dB) u prostorijama za boravak u stanovima2) 25(30) 25(30) 30(35) 35(40) 40(45) 45(50)

J

CISCENJE ZGRADE
TRA 900 + AuFzV - > Q P Fasadna dizala i transporteri Kao osiguranje od pada mogu se upotrijebiti sigurnosni pojasi s uprtačima, sigurnosna užad ili drugi uređaji za osiguranje na visini -»

©

Osiguranje pomoću sigurnosne košare i sigurnosnog pojasa

@

raraielno pomične sigurnosne ljestve, moguća uporaba za 3 - 4 etaže

Fasadna dizala odnosno transporteri za čišćenje prozora (što omogućuje fiksno ostakljenje) i fasada -> © - ® služe i za radove na održavanju i popravcima (štedi se izgradnja skele). Uz pravodobno postavljanje služe i za izvedbu građevinskih radova (namještanje rebrenice, montaža prozora itd.). Uz male tehničke preinake mogu fasadna dizala i transporteri poslužiti za spašavanje pri požaru. Izvedba kao prijevozne viseće ljestve na vodilicama, uređaj s gondolom bez tračnica, uređaj s gondolom na tračnicama, pričvršćeno na krovnu ploču ili na balustradu, sa zavojima i skretnicama. Uređaj s visećim Ijestvama (fasadni transporter) od lakog metala -» ©sastoji se od pokretnih visećih ljestvi i tračnica. Širina ljestvi 724 ili 840 mm, ukupna duljina najviše 25 m, ovisno o sklopu zgrade. Najveće korisno opterećenje 200 kg (dva čovjeka i pribor). Varijante su galerije za održavanje -» © i balkoni za čišćenje -» © .

Čišćenje susjednih prozora

®

Zatamnjena površina predstavlja prihvatljivu veličinu za čišćenje Vrsta građevine Uredi Javni uredi Prodavaonice Prodavaonice (na gl. ulicama) Bolnice Škole Hoteli (first class) Tvornice (precizni radovi) Tvornice (teški rad) Privatne kuće Vanjski prozori Svaka 3 mjeseca* 2 tjedna Izvana svaki tjedan Iznutra svaki 2. tjedan Izvana dnevno Iznutra svaki tjedan 3 mjeseca 3 - 4 mjeseca 2 tjedna 4 tjedna 2 mjeseca 4 - 6 tjedana Krovni prozori Svakih: 12 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 3 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci
-

* Prozore u prizemlju treba češće čistiti Balkoni za čišćenje (7) Vremenski razmaci čišćenja prozora

Sustav Gardemann Radne platforme

185

VRATA
DIN 107 s.8

©

Općenito pogrešno otvaranje

(2)

Općenito pravilno otvaranje

i.

(5)

S ormarom (povoljan raspored)

©

Dvoja vrata na uglu koja se otvaraju u istu prostoriju

(7)

Dvoja vrata pogrešno

(8)

Dvoja vrata pravilno

Lijeva brava y e v a šarka K-J

LE (9)

VZ7-77 (T^)

RE

\

^ « ^ ^ D e s n

Lijeva Sarka

J

Desna brava

Lijeva brava

Zatvaranje desno
Desna brava

Zatvaranje lijevo

Desno krilo

Lijevo krilo

Desna šarka

Dvokrilna vrata s desnom bravom

^ ^

Leteća vrata jedno- i dvokrilna, event, desni promet

Okretna vrata, jednokrilna, ekscentrična

Centrična, za desni promet

SZ3

Πv ^ v v Krilo s bravom

(i?)

Četverokrilna vrata

Klizna vrata, klize ispred zida

Klizna vrata, ulaze u zid
Dvokrilno

Američki Balanced Door

Američki Balanced Door

U unutrašnjosti zgrade moraju vrata biti smisleno raspoređena, jer nepovoljno smještena ili nepotrebna vrata smanjuju iskoristivost prostora, otežavaju njegovo korištenje i uzrokuju gubitak prostora za smještaj namještaja - » © - ® . Razlikuju se: vrata koja se otvaraju prema unutra, u prostoriju, i vrata koja se otvaraju van, prema hodniku. Uobičajeno je da se vrata otvaraju u prostoriju - » ® Vrata se označavaju prema položaju i namjeni, smjeru otvaranja, načinu nalijeganja, vrsti dovratnika, konstrukciji krila, načinu pokretanja i otvaranja. Unutarnja vrata: sobna vrata, ulazna vrata u stan, podrumska vrata, vrata za kupaonicu, zahod i ostale nusprostorije.
Vrata se otvaraju u prostoriju Vrata se otvaraju na hodnik

O
I I I I
Oblikovanje krila vrata

Vanjska vrata: kućna i dvorišna ulazna vrata, vrata za balkone i terase. Balanced Door - » @ - ® zahtijeva minimalnu silu za otvaranje, pogodno za prolazna vrata u hodnicima, u vjetrobranu itd. Širina vrata ovisi 0 namjeni prostorije koju zatvaraju. Najmanja svijetla širina iznosi 55 cm U stambenim zgradama iznosi svijetla širina: jednokrilna vrata, sobna vrata oko 80 oko 70 za nusprostorije, kupaonice, zahode ulazna vrata u stan oko 90 kućna vrata do 115 sobna vrata oko 170 dvokrilna vrata, kućna vrata 140-225 Svijetla visina unutarnjih vrata: minimalno 185 normalno 195-200 cm cm cm cm cm cm cm cm

I 0 I I I

£
£

Ne dopušta se da su klizna i okretna vrata izlazna jer u slučaju opasnosti otežavaju bijeg iz zgrade.

186

VRATA
DIN 4172,18100, 18101, 18111 Mjere otvora za vrata u zidovima -> © normirane su građevinske mjere prema DIN-u 4172. Ako su u iznimnim slučajevima nužne drugačije veličine, treba ih oblikovati kao višekratnike od 125 mm. Čelični se dovratnici mogu upotrijebiti kao desni i lijevi -> Oznaka za zidni otvor širine 875 mm i visine 2000 mm (u normiranoj građevinskoj mjeri): zidni otvor DIN 1 8 1 0 0 - 8 7 5 x 2000

Normirane zidarske mjere Zidni otvori z a vrata DIN 18100

Mjere krila Vanjske mjere vratnog krila ('tipske mjere") Mjere krila o d žljeba do žljeba, nominalne mj. dop. odstup.

Mjere dovratnika Svjetla širina dovratnika u žljebu dop. odstup

±1

±1

Svjetla visina dovratnika u žlljebu

-3
841 591 716 841 966 716 841 966 1091 1858 1983 1983 1983 1983 2108 2108 2108 2108,

8 .

1
2

875 625 750 875 1000 750 875 1000 1125

1875 2000 2000 2000 2000 2125 2125 2125 2125

860 610 735 860 985 735 860 985 1110

1880 1985 1985 1985 1985 2110 2110 2110 2110

834 584 709 834 959 709 834 959 1084

1847 1972 1972 1972 1972 2097 2097 2097 2097

•D m

Debelo uokvireno preferentne mjere

Granica z a naziv "vrata"

3 4 5

Z a veličine označene brojkom su u DIN 1 8 1 0 1 n a v e d e n e točne mjere z a dovratnike i vratna krila. Brojka je identična broju retka u tab. 1. D I N 1 8 1 0 1

6 7

Zidni otvori ovih preferentnih veličina su u pravilu z a dvokrilna vrata

8 9

(§)

Užfjebljena vratna krila i dovratnici DIN 18101 Svjetla mjera prolaza kroz dovratnik ŠxV 811x1843 561x1968 686x1968 811x1968 936x19682) 686x2093 811x2093 936x20932) 1061x20932) Vanjska mjera kroz dovratnik (DIN 18101) SxV 860x1860 610x1985 735x1985 860x1985 985x1985 735x2110 860x2110 985x2110 1110x2110

Mormirana zidarska Nominalna mjera Mjera žljeba njera (DIN 18100 zidnog otvora dovratnika širina x visina ŠxV ŠxV ±1 -2 875x1875 625x2000') 750x2000D 875x20001> 1000x2000» 750x2125 875x2125 1000x2125 1125x2125
1 2

| M j e r a v r a t n o g krila ¡Normirana z i d a r s k a

885x1880 635x2005 760x2005 885x2005 1010x2005 760x2130 885x2130 1010x2130 1135x2130

841x1858 591x1983 716x1983 841x1983 966x1983 716x2108 841x2108 966x2108 1091x2108

mjera Visina vrata

>Ove su mjere preferentne (dovratnici sa skladišta)

>Samo su ove veličine prikladne za osobe u invalidskim kolicima (DIN 18025) Mjere čeličnih dovratnika - * © + ®

(2)

Širina >

(§)

I Mjera dovratnika od I Ižlijeba do žlijeba I Mjera vratnog krila ¡Normirana zidarska mjera (4) Vrata sa slijepim dovratnikom (5)

Mjera dovratnika od žlijeba do žlijeba M j e r a v r a t n o g krila Normirana zidarska mjera Normirana zidarska mjera

Vrata sa slijepim dovratnikom

(Í0)

Čelični dovratnik DIN 18111

j g j
Svijetla m j e r a otvora Svijetla mjera otvora Svijetla mjera otvora

Svijetla mjera prolaza

S
i Mjera dovratnika od 'žlijeba do žlijeba I M j e r a v r a t n o g krila I N o r m i r a n a z i d a r s k a mjera Vrata sa stolarskim dovratnikom I Mjera dovratnika od 'žlijeba d o žlijeba M j e r a v r a t n o g krila ' Normirana zidarska mjera (drveni) i Normirana zidarska mjera

I

| M j e r a v r a t n o g krila Mjera dovratnika od žlijeba d o žlijeba ' M j e r a v r a t n o g krila I Normirana zidarska mjera I

Normirana iz'dar"
sk a

I [Mjera 'vratnog krila Mjera dovratnika od žlijeba do žlijeba

.

©

Vrata s dovratnikom

©

m

'era

Kutni dovratnik

Obuhvatni dovratnik

Dovratnik

187

VRATA
Okretna vrata -» © - © izrađuju se tako da se mogu sklopiti, tj. kad je mnogo prolaznika, osobito ljeti, krila se sklope u sredini ako ljudi istodobno ulaze i izlaze. Krila se mogu sasvim gurnuti na stranu ako se prolazi samo u jednom smjeru (kraj radnog vremena) -> @ - © Automatska vrata, uređaji za otvaranje: radarsko upravljanje, električna kontaktna hasura -> © - ® pneumatski kontakt u podu. Jednosmjerni ili refleksni svjetlosni branik, automatska klizna vrata pogodna za izlaze za nuždu u trgovinama, upravnim zgradama, samoposluživanjima, 6-krilna širine do 8 m. Vrata - zračna zavjesa -> (§) , noću se zatvara podiznim vratima ->• (D Zatvaranje prostorije pomoću sklopivih vrata-» ®). Harmonika - vrata obješena u sredini -> (vi) za zatvaranje širokih otvora. Kombinacija okretanja i klizanja. Akordeon - vrata izrađuju se od ukočenog drva, umjetne kože ili tekstila -> © Teleskopska vrata sadrže više krila koja su međusobno spojena zupcem. Teleskopska vrata s vanjskom vodilicom jednoslojna su -> © a s unutarnjom vodilicom dvoslojna -> ®
© Sklopiva vrata vođena bočno Sklopiva vrata vođena centrično (harmonika - vrata) Akordeon - vrata od drvenih ploča odn. savitljivog materijala

Teleskopska vrata jedna do drugih-» © ili jedna u drugima -> ® s gornjim ovjesom mogu se voditi oko ugla © ili koristiti za promjenljiva zatvaranja ->© Razdjelne zavjese nabrane odozgo -> © , ili horizontalno s gornjim ovjesom —• © omo> gućuju dijeljenje velikih prostorija.

1

Klizna vrata vođena oko ugla, zglobna klizna vrata

Razdjelna zavjesa prema DIN 10032 d. 4

188

POSEBNA VRATA
—» Q P Za garaže i slično proizvode se podizno - zakretna vrata 0, zakretno - preklopna vrata s oprugom ili protuutegom. Jednostijena, dvostijena, zatvorena, djelomično ili potpuno ostakljena. Ispuna drvo, sintetska, aluminij, pocinčani čelični lim.Najveći otvor za prolaz vozila 4,82 x 1,96 m. Maksimalna veličina krila oko 10 m 2 . Može se ugraditi i u kružni ili segmentni luk. Udobno rukovanje pomoću motora za daljinsko upravljanje. Podizna sklopiva vrata -» CD, člankovita vrata -> (D, teleskopska podizna vrata -> rolo-vrata © od aluminija za smještaj ispod stropa. Jednostijena i višestijena velika ulazna vrata za industrijske, prometne i radioničke građevine. Maksimalna širina 18 m i visina 6 m. Rukovanje pomoću: poteznog prekidača, fotoćelijom, indukcijskim ili bežičnim daljinskim upravljačem (električno ili pneumatski), kontaktnim pragom. Provozne vratnice s brzim otvaranjem -» © , PVC vratnice klatna -> ® jednoslojni PVC otporan na trošenje i udar. Proizvodi se i kao trakasti zastor -> ® Brtvljenje vrata gumenim segmentima ili gumenim svitkom za utovar u grijane skladišne prostorije. Zaštita od atmosferilija pri utovaru i istovaru © - © Protupožarna vrata T30 - T90 jednokrilna i dvokrilna -> © Protupožarna klizna vrata. -> @ Klizna, podizna ili podizno zakretna vrata u protupožarnim zidovima moraju funkcionirati neovisno o električnoj napojnoj mreži. U slučaju požara moraju se automatski zatvoriti (Fischerov zasun).

a) Podizno-preklopna vrata

b) Podizna vrata s oprugom za izjednačenje težine bez stropne vodilice

c) Podizna vrata s protuutegom

A 2,25 2,37= 2,50 2,75 3,00 4,00 4,50 5,00 8,00

m m m m m m m m m

B •••V^ 2,00 m 2.12 5 m 2,25 m 2,37 5 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,00 m 7,00 m

15-18

(?)

Podizna sklopiva vrata

©

Člankovita vrata (sekcijska vrata), normirane veličine

Rolo - vrata / rolo - rešetka (čelik aluminij) 14 m

Klizna vrata Čelična klizna vrata T 30 - T 90 T 30: 5,00 x 4,00; T 90: 8,50 x 3,50

©

Moguća staklena ispuna

Sklopiva vrata na mehanički pogon (brzo pokretna)

A 1,00 1,00 1.25 1,25 1,50 1,50 1,75 1.75 2,50

B 2,00 2,125 2,00 2,125 2,00 2,125 2,00 2,125 2,50

©

Brtvljenje vrata gumenim segmentima

Brtvljenje vrata gumenim svitkom

Protupožarna vrata T30 - T 9 0

^ ^

Protupožarna klizna vrata T30-T90

189

UREĐAJI ZA ZAKLJUČAVANJE
DIN 18252

Cilindrične brave pružaju najveću sigurnost jer je otključavanje pomoću alata gotovo nemoguće. Cilindrična brava koju je razvio LINUS YALE bitno se razlikuje od drugih sustava brava. Razlikuju se profilni, ovalni, okrugli, dvostruki i polucilindrični sustavi © Cilindri se prema potrebi isporučuju kao jednostrani ili dvostrani, u dužinama koje se povećavaju za po 5 mm, kako bi odgovarale debljini vrata. Najveću sigurnost pruža cilindar DOM IX ->(§) Varijacijom širine sustav je IX predviđen i za neuobičajeno velike i komplicirane ključarske sustave. Pri projektiranju i narudžbi ključarskog sustava izrađuje se plan zaključavanja i izdaje pripadajuća sigurnosna isprava, rezervni se ključevi isporučuju samo nakon predočenja tih dokumenata. Sustav centralne brave U ovom sustavu ključ ulaznih vrata stana zaključava i sva zajednička vrata zgrade koja koriste svi stanari, npr. vrata u vrt, podrum ili ulaza u zgradu. Pogodno za zgrade s više stanova -» © Sustav glavnog ključa U ovom sustavu zaključava jedan "nadređeni" ključ sve cilindre čitavog sustava. Prikladno za obiteljske zgrade, škole, gostionice -» <D
(5) Sustav glavnog ključa

1

Sustav centralnog ključa U ovom se sustavu sjedinjuje više sustava centralne brave. Pogodno za stambene zgrade © Svaki stanar svojim ključem zatvara svoj stan, a jedan glavni ključ zatvara sva glavna vrata.

11
fl
f=±%f

_

?1
il J 0• O S ,
f—

0 Ü H I "SSiSä B«« gSiS

n

m

lilrâà

Sustav generalnog centralnog ključa Ovaj se sustav sastoji od više sustava glavnog ključa. Generalni glavni ključ omogućuje jednoj osobi pristup svim prostorijama. Moguća je podjela na područja glavnim i skupnim ključevima. Svaki cilindar ima i svoj posebni ključ i može se zaključati samo tim i "nadređenim" glavnim ključem. Primjena: tvornice, radionice, zračne luke, hoteli © Slaba mjesta na koja treba obratiti pažnju pri projektiranju zgrade -»

©

Kombinacija sustava centralnog i glavnog ključa

Ormari za spise, kabine za kupanje, poštanski sandučići, prolazna vrata, vrata za nuždu, garderobe, brave ormara, hladnjače, vrata na namještaju vrata u cijevnom okviru, rolo - vrata, pisaći stolovi, zasuni, kabine za presvlačenje Strojarnica dizala, prekidači dizala, prostorije elektr. postrojenja, garažna vrata, zakretna vrata, rešetkasta vrata, vrata kotlovnice, podrumska vrata vatrozaštitna i vatrootporna, priključci za spremnik ulja, razvodne kutije Ulazna vrata uredske zgrade, krovni otvori, okretni i otklopni prozori, prostorije za elektron, obradu podataka, ulazna vrata, rešetkasta vrata, podizna vrata, podrum, prozori, nadsvjetla, prekidači, ulazna vrata stana (5) Stupnjevi ugroženosti

Ugroženo

Jako ugroženo Vrlo jako ugroženo

Dimenzije u m m

Sustav generalnog i centralnog ključa

Cilindrične brave: profil, polovica, okrugla

190

OSIGURANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA
DIN 57100, 57 800, 57 804 - > t D

Sigurnosna tehnika obuhvaća mjere koje su potrebne za otklanjanje kriminalne opasnosti za tijelo, život i materijalna dobra. Zapravo se svi dijelovi zgrade mogu probiti, makar bili i od čelika ili armiranog betona, ali je ipak osiguranje potrebno. Ustanovljuje se analizom sigurnosti slabih mjesta, uz predračun troškova / koristi. Policija surađuje i savjetuje pri izboru sigurnosnih i kontrolnih sustava.

Mehanička osiguranja su graditeljski zahvati koji počinitelju suprotstavljaju mehanički otpor, čije je svladavanje moguće samo silom, uz ostavljanje tragova nasilja. Važan kriterij je veličina otpora. Osnovna mjesta za poduzimanje mjera u stanovima su ulazna vrata, prozori i podrumska okna, a u poslovnim zgradama izlazi, ulazi, prozori i nadsvjetla, ograde. Mehaničke sigurnosne naprave, među ostalim, čelične su rešetke, fiksne ili rolo-rešetke na otvorima zgrade i otvorima za ventilaciju, sigurnosne rolete, sigurnosne brave, lanci itd. Kod stakala to su žičani ulošci ili ulošci od čeličnih vlakana koji djeluju kao zaštita od provale. Akrilna i polikarbonatna stakla pružaju povećanu zaštitu.
I Policija Zaštitarska poduzeća | Vratar Ćl. obitelji, suradnici

0

Uređaji za dojavu provale - organizacija i način djelovanja Uređaj za dojavu požara Sustavi daljinskog upravljanja Sustavi osiguranja robeUređaj za dojavu napada ¡^provale Sustav za alarmiranje iz dizala

Električni alarmni uređaji automatski javljaju pokušaj provale ili nasilnog ulaza u nadzirani prostor. Osnovni kriterij je vrijeme između dojave i intervencije službe kojoj je dojava upućena. 1. Uređaji za dojavu provale (EMA) i uređaji za dojavu prepada (UMA) služe čuvanju i osiguranju osoba i stvari koje se nalaze u zgradi. Ti uređaji ne mogu spriječiti upad u čuvane prostorije, ali moraju takav pokušaj što prije dojaviti. Optimalno se osiguranje dakle može postići samo kombinacijom mehaničkog osiguranja i smisleno ugrađenoga uređaja za dojavu provale. Mjere nadzora: kontrola oplošja zgrade, nadzor nad prostorijama, pojedinačnim objektima, sigurnosne klopke, alarmni signali.

Sustav video -nadzora Uređaj za nadzor © v a n j s k i h površina Sustavi osiguranja

Sustav kontrole prilaza

(3)

Vanjsko osiguranje zgrade u privatnom području

Uređaji za dojavu požara (BMA) namijenjeni su za dojavu opasnosti (GMA) kako bi ljudi mogli neposredno pozvati u pomoć i / ili za pravodobno otkrivanje i dojavu požara. Ti uređaji služe za zaštitu osoba i materijalnih dobara. 2. Uređaji za nadgledanje vanjskog prostora namijenjeni su da se sa svih strana izvan zatvorenih zgrada nadzire prostor. Služe za zaštitu objekta pomoću mjera koje se poduzimaju u njegovu okruženju, odnosno u okolnom slobodnom prostoru, najčešće do granica zemljišta (uključujući i granice). Sastoje se od mehaničkih / graditeljskih mjera, elektroničkih detektora i / ili organizacijskih / osobnih mjera. Svrha: pravno razgraničenje, odvraćanje, sprečavanje, usporavanje, rano upozoravanje, detekcija osoba i vozila, promatranje i identifikacija pokušaja sabotaže i špijunaže. Sastav: građevinski zahvati: ograde, jarci, zidovi, barijere, posebna vrata, nadziranje prilaza, rasvjeta. Elektrotehničke mjere: centralna kontrola, detektori, senzori, video / TV, sustav kontrole prilaza, obavještavanje viših nadležnih službi PO/TEMEX/TWG/FUNK. Organizacijske mjere: osoblje, promatranje, nadzor, osiguranje, specijalne jedinice, tehničko osoblje, psi čuvari, plan akcije na poziv u pomoć.

®

Unutarnje osiguranje zgrade u industrijskom i komunalnom području

191

OSIGURANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA
pDijelovi zgrade i oprema koje treba osigurati
2 £ o

Jl/IT

m *>E o
i ? ro re a S <2*5 I I

I

DIN 57100, 57 800, 57 804 - >

Qp

Simboli -» s. 24 3. Sustavi za osiguranje robe, nazvani i sustavi protiv krađe u prodavaonici, jesu elektronički sustavi i služe zaštiti od krađe i neovlaštenog ili zabranjenog odnošenja robe iz nadzirane prostorije ili područja tijekom normalnog dnevnog poslovanja.

ÜC 0 O
Kućna vrata, vanjska vrata Unutarnja ulazna vrata Sobna vrata") Klizna vrata - unutra « Garažna podizna vrata Prozori - s krilima Prozori - vrata, podizna vrata Ostakljena klizna vrata - vani Svjetlosne kupole Prozori u krovnoj plohi Zidovi od staklenih blokova Izlozi, velika fiksna ostakljenja Masivni zidovi i stropovi Laki zidovi i stropovi Tavanske stube - pokretne
- skulpture Pojedin. objekti 1 2) — reljefi - slike
1

C (O Olfí S o 2

-a.ü

o o o o O o o o o o o o

o'
o'

5

o
o

o

o71
o'
o" o o o o"

o"

o3' o' O 4. Sustav za kontrolu prilaza je elektronički sustav koji povezan s mehanikom dopušta odnosno oslobađa pristup npr. zgradi, prostoriji, zoni samo uz provjeru identiteta. To se poduzima nakon elektroničke provjere osobne identifi-

o

o

o5' o
51

kacijske O

isprave

ili

dozvole službe.

izdane od nadležne

Tehnički je moguće istodobno nadzirati pristup i uređaje za bilježenje vremena. 5. Daljinski sustavi za informiranje, prijenos / izmjena poda11

Podne površine - unutra") Oklopljena blagajna ) Ormari, kućišta aparata12) Kanali, ventilacijska okna, instalacije
Javljači provale ^ O Vrlo prikladni Još uporabivi Različiti javljači mogu se samo ograničeno upotrebljavati, npr. ne na armir., spregnutom ili strukturiranom staklu Prvenstveno kao uređaj za zaključavanje Ako je uklopmk na tim vratima Ako treba osigurati samo ulazna vrata, vidjeti i zatvaranje vrata s alarmiranjem Postavljeno kao klopka ispred Posebno oblikovani magnetni kontakt z a montažu u podu Ne upotrebljavati u tzv području dohvata rakom, ako je krilo nesetabilno odn. ima vibracija u blizini Postoje svjetlosne kupole s ugrađenim alarmnim uređajem Obratiti pažnju na ograničenja zbog težine stakla Za vrlo vrijednu i sadržajem bogatu opremu preporučuje se posebno pojedinačno osiguranje Preporučuju se kapacitivni vanjski detektori i/ili uključeno u nadzor prostorije
12

o 51

) > ") 5 ) 8) 7 > 3 > 9 ) 1 °) 11 ) 12 >
3

2

taka između dviju različitih službi putem javne telefonske mreže Njemačke savezne pošte. TEMEX/DATEX/BTX služe daljinskoj kontroli, mjerenju, upravljanju, dijagnostici, regulaciji, informatici, kontroli stanja informacija i podataka i povezivanju jednog objekta s drugim.

©

Kontaktni i površinski nadzor - prikladna instalacija javljača provale

Usporedbeni kriteriji

m .
Ultrazvučna zaštita praštanje Karakteristika nadzora prioritetno obuhvaćen smjer kretanja Ultrazvučni dopler Visokofrekventni dopler Infracrveni dopler

lili
Montaža na stopu 90 - 1 1 0 m 2 montaža na zidu oko 4 0 m 2 do 9 m Garantirano Ovisno o uređaju 30 - 50 m 2 do 14 m Ovisno o uređaju 150 - 200 m 2 do 25 m Ovisno o uređaju 60 80 m 2 prostorije do 12m hodnici do 60m Garantirano - male do velike prostorije - puni i djelomični nadzor nad prostorijom - sigurnosna zamka - ujedno i dojava požara Dopušteno Dopušteno Nije dopušteno Bez problema Nije garantirano Nije garantirano

6. Sustavi za nadzor, promatranje, upravljanje, provjeru: bilježenje zbivanja pomoću kamere i monitora ručno i / ili automatski unutar i izvan objekata, danju i noću tijekom 365 dana. 7. Sustav alarmiranja iz dizala koristi se za osobna i teretna dizala. Ti sustavi služe sigurnosti korisnika takvih uređaja i predviđeni su prije svega s namjenom da se mogu osloboditi osobe koje su se zatekle zatvorene u dizalu. Zatvorene osobe dobivaju izravnu govornu vezu s odgovarajućom, stalno prisutnom službom za oslobađanje / spašavanje.

Područje nadzora po jedinici orijentacijske vrijednosti dosega

Nadzor nad čitavom prostorijom (preko 8 0 % prostorije) Tipična mjesta postavljanja

- male do velike prostorije - hodnici - puni i djelomični nadzor nad prostorijom Uvjetno dopušteno Dopušteno Nije dopušteno Bez problema

- male do velike prostorije - djelomični nadzor nad prostorijom - sigurnosna zamka Uvjetno dopušteno Dopušteno Nije dopušteno S oprezom

- duge, velike prostorije - nadzor nad dijelom prostorije sigurnosna zamka za velike prostorije Dopušteno Dopušteno Dopušteno S oprezom

Dopuštena temperatura okoline

ispod 0 °C od 0° do 50 °C preko 50 °C

Može li u istoj prostoriji biti više javljača? Utjecaj susjednih prostorija ili zona uličnog prometa

Bez problema

Bez problema

Ne preporučuje se

Bez problema

Mogući uzroci pogrešnog alarma

- jaki šumovi u području frekvencije ultrazvuka - zračno grijanje u blizini javljača - jaka turbulencija zraka - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr. male životinje

- j a k i šumovi u području frekvencije ultrazvuka - zračno grijanje - turbulencija zraka - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr male životinje - smetajući utjecaji u blizini javljača (povišena osjetljivost)

- skretanje zraka uslijed refleksije na metalnim predmetima - zraka prodire kroz zidove i prozore - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr. male životinje - ventilatori - elektromagnetski utjecaji

- izvori topline s brzom promjenom temperature, npr. žarulje, el. grijalice, otvoreni plamen u podr. djel. - direktni, jaki i promijenjljivi svjetlosni utjecaji na javljač - objekti u pokretu, npr. male životinje

(2)

Nadzor prostorija - najvažniji usporedbeni kriteriji

192

STUBISTA
DIN 1 8 0 6 4 - 6 5
2,00

©

n S i - ,

Duljina čovječjeg koraka na horizontalnoj površini

©

Podloga u usponu skraćuje duljinu koraka, ugodan uspon 1:10 - 1 : 8

©

Povoljan normalni uspon 17/29, duljina koraka 2 visine + 1 gazište = oko 62,5 cm

Z a do 5 stuba m o ž e se r u k o h v a t i o g r a d a izostaviti

S t u b e n a g i b a i s p o d 1:4 b e z rukohvata

(4)

Stube slične Ijestvama, s ogradom

Normalne stube 17/29, podest poslije max. 18 stuba

©

Stube bez rukohvata

Odredbe o stubištima u građevinskoj su regulativi različite. DIN 18065 regulira zahtjeve o dimenzijama stubišta. Za stambene zgrade do dva stana korisna širina je najmanje 0,80 m, stube visina / gazište 17/28 cm. Stubišta koja po propisima nisu nužna: 0,50 m 21/21. Prema propisima, nužna stubišta najmanjih dimenzija 1,00 m te 17/28. U visokim stambenim zgradama širina treba biti 1,25 m. Širina stubišta u javnim zgradama izračunava se prema željenom vremenu pražnjenja -» s. 490. stadion. Dužina stubišnog kraka 3 stube do 18 stuba © , Duljina podesta = n-struka duljina koraka + 1 širina gazišta (npr. kod stuba 17/29 = 1x63+29 = 92 cm, ili 2x63+29 = 1,55 m). Vrata koja se otvaraju prema stubištu ne smiju smanjiti širinu prolaza. Blagi udobni nagib za stubišta na otvorenom, npr. u vrtovima i si., postiže se umetanjem podesta između svake tri stube. Stubištem u kazalištu ili na otvorenom ljudi se kreću sporo, pa ono može biti blago. Stubište na pomoćnom ulazu ili na izlazu za nuždu mora omogućiti brzo svladavanje visine.

©

Pravilno postavljeni stubišni krakovi jedan iznad drugog štede prostor

©

Položaj rogova i greda u smjeru stubišnog kraka štedi prostor i novac

©

Podrumska stubišta s otklopnim vratima treba izbjegavati; gornja kombinacija je prikladna i bezopasna Visina etaže Dvokrako stubište Jedno- i trokrako stubište, stubište u zgradi blagi (ugodan) blagi (ugodan) nagib nagib - broj stuba a 2250 2500 2625 2750 3000 b - visina - broj stube stuba c f - visina stube 9 173,0 166,6 175,0
-

_
14
-

_
178,5
-

13 15 15
-

16 18

171,8 166,6

17

176,4

MQ)

Kod zavojitih stubišta treba Hl) razmak između linije hoda i vanjske ograde biti 35 - 40 cm

Kod stubišnog kraka u pravcu razmak između linije hoda i ograde 55 cm

02) ^ ^

Stubište na kojem se dva čovjeka mogu mimoići

= širina za 3 osobe

^4)

Visina etaže i nagib stuba

Konsna širina prolaza između površine _ zida i unutarnjeg ruba rukohvata Stubišta u obiteljskim zgradama unutar stana, stube za tavan i podrum U stambenim zgradama s d o dvije p u n e e t a ž e

>1,0m ili između rukohvata U višekatnicama u bolnicama > 1,25 < 2,50 U s t a m b e n i m z g r a d a m a s više od I 2 p u n e e t a ž e i ostalim z g r a d a m a |

S t u b e m o r a j u imati čvrsti rukohvat. Kod širine stuba preko 4 m p o t r e b a n j e dodatni međurukohvat. Zavojito stubište: rukohvat na vanjskoj strani

Manje š i r i n e prolaza kod rijetko korištenih stuba

Veće Širine prolaza z a više od 1 5 0 o s o b a 20 30 Gazište ( c m ) •

Minimalne dimenzije stuba

Mjere korisne širine prolaza -> s. 194

(4)

©

Potrošnja energije odrasle osobe pri usponu stubama

193

2 0 / 2 3 Najstrmije stube u stambenoj zgradi / 19/25 18/27 Udobne stube u stambenoj zgradi

STU BISTA
DIN 1 8 0 6 4 - 6 5 , 4 1 7 4 Širok je raspon stvaralačke izražajnosti kad je riječ o stubištima i prilaznim putovima: od oblikovnih mogućnosti najrazličitijih stubišta u stambenim zgradama do raskošnih vanjskih stubišta kod kojih uspinjanje 1 silaženje postaje koračanje. Kretanje stubištem zahtijeva u prosjeku 7 puta veći utrošak energije nego normalni hod po ravnom. Pri usponu stubištem fiziološki je povoljan "rad penjanja" pri nagibu stubišta od 30° i izražen je odnosom penjanja visina stube H _ 17

l •

Blage rampe do 6° odn.1:10

stubišta (?) Slobodni profil stubišta

Nagibi za rampe, vanjska stubišta, stubišta u stambenim zgradama, stubišta u strojarnicama i ljestve

Vrsta z g r a d e

Vrsta stuba

Korisna širina stuba o CO All

Nagib a2)

Gazište a3'

/

• 251

Ž50

• 25~

Stambena zgrada s ne više od dva stana
1)

- stube propisane građ. regulativom

- s t u b e koje v o d e u prostoriju za boravak

17±3 = 21

281? = 21

. Korisna svijetla širina stubišta

iH

Stube koje prema propisima nisu neophodne (dodat, stube), v. DIN 18064/11.79., odsjek 2.5 S t u b e koje p r e m a p r o p i s i m a nisu n e o p h o d n e ( d o d a t n e stube) u stanovima

=

50

= 21

= 21

RukohvatQ

=

50

Nije p r o p i s a n o

širina gazišta T 29 Odnos penjanja određen je duljinom koraka odraslog čovjeka (oko 63 - 64 cm). Za povoljan odnos penjanja uz najmanji utrošak energije vrijedi formula: 2 h + t = 63 (1 korak). Pri dimenzioniranju i oblikovanju stubišta vrlo je važan, uz navedene odnose, funkcionalna i oblikovna svrha stubišta. Važno je ne samo svladavanje visine nego i način njenog svladavanja. Kod stubišta na otvorenom, s masovnim prometom, preporučuju se niske stube 16x30 cm. Stubišta za urede ili stubišta za nuždu moraju omogućiti brzo svladavanje visine. Svako potrebno stubište mora biti smješteno u svom vlastitom prostoru koji mora sa svojim prilazima i izlazima u vanjski prostor biti tako smješten i oblikovan da se bez opasnosti može koristiti kao izlaz za nuždu. Širina izlaza š širini stube. Od svakog mjesta neke prostorije za boravak, kao i podrumske etaže, mora udaljenost do najmanje jednog stubišta ili izlaza biti š 35 m Ako je potrebno više stubišta, treba ih razmjestiti tako da putovi za spašavanje budu što kraći. U stubišnom prostoru moraju otvori prema podrumu, neizgrađenom tavanskom prostoru, radionicama, skladištima i sličnim prostorijama biti opremljeni vatrootpornim automatskim zatvarajućim vratima, vremena otpora protiv požara T30.

o co Ali o o o m All All

Ostale zgrade

S t u b e koje z a h t i j e v a j u propisi Stube koje prema propisima nisu neophodne (dodatne stube), v. DIN 1 8 0 6 4 / 1 1 . 7 9 , odsijek 2.5

17!i §21

2811 = 21

1) 2)

Uključuje i m a n s a r d n e s t a n o v e u z g r a d a m a s više o d 2 s t a n a ali ne < 1 4 c m
3)

ali ne > 3 7 c m = utvrđivanje o d n o s a uspona a / a

• 6

Svijetla širina stubišta

:>: D 6

(2)

Stubišta u zgradama D!N 18 065 -» ( 3 ) — ( 4 )

©

u
•4,2 m2 • 4,3 m 2 4,7 m2

m
5,Om2

m
5,2 m2 4,9 m 2

l:B
na gornji krak može zakrivljenjem ->

Slike 16 uspona 17/29, 17,2/28,1; visina etaže 2,75 m; širina prolaza 1,0 m.

Stubišta bez podesta pokrivaju u svim formama praktički skoro istu tlocrtnu površinu, ali se put od izlaza s donjeg do pristupa — ( f j ) znatno skratiti. Zbog toga se takav oblik preporučuje za višekatne zgrade

I'M
5,0 m
J

- 5,4 m

2

6,2 m2

-5,6 mJ

K I I I

1 1 -) 1

Y

1 — 1 t-—1 1 — -1 1 1 1 1

UVu
Stubišta s podestima pokrivaju tlocrtnu površinu jednokrakih stubišta površina podesta - 1 površina stube. Stubišta s podestima su potrebna za visine etaža > 2,75m. Širina podesta > širina prolaza stuba
, 1,20 '.r

(17)

Trokraka

stubišta: skupo, nije svrhovito, zauzima prostor

1,20

žF/
J 2,70 Kosi nastup i izvučene stube štede prostor Zaobljenje stuba kod uskih stubišta štedi širinu podesta Minimalno potreban prostor za prijenos namještaja Za transport bolesničkih nosila

U zavojitom stubištu

194

STU BISTA
>301.

©

Bolje

> Ako je širina gazišta (b) manja od 2 6 0 m m treba stubu podvući = 30 m m

Profili stuba: da bi se izbjegle ružne mrlje od paste za cipele koja se tare s peta uz vertikalni rub 0 profil treba izvesti koso, čime se postiže i šire gazište. Ako je širina (b) manja od 260 mm, treba gazište podvući za ^ 30 mm. Čovjek na visini rukohvata treba najviše mjesta, u području stopala osjetno manje. Tu može širina stubišta biti smanjena u korist stubišnog oka. Tako smaknuti raspored tetive i rukohvata omogućuje statički povoljnije pričvršćenje ograde na tetivu. Povoljan raspored tetive i rukohvata uz približno od 12 cm, rukohvat pomaknut unutra (3). Rukohvat za djecu 0 (visina 75 cm). Kaskadne terase, crkvene i ostale galerije, balkoni itd. moraju biti ograđeni (iznad 1 m visinske razlike obvezno): za visinu pada < 12 m H = 0,90 m za visinu pada > 12 m H = 1,10 m Stube - ljestve imaju nagib od 45° - 55°. Traži li se zbog nekog razloga mogućnost uspinjanja slična stubištu, npr. ako je raspoloživa duljina premala za normalni stubišni krak, bira se stubišni krak sa smaknutim gazištima, tzv. kratki, tipa žlice ili "samba" krak @ + Broj gazišta takvog kratkog stubišnog kraka neka bude što manji, a visina stube < 20 cm. Pri tome se širina gazišta mjeri (naizmjence) po osima koračanja lijevom i desnom nogom a + b ->

Metalni profil

Profil od sintetike

Pleksi - staklo

12 (3)

djecu

Bez stubišnog okna

Rukohvat i detalji obraza

®

Rukohvat na podestu

Svijetla visina prostorije 220-280 220-300 220-300 240-300 Širina sanduka: B = 59; 69; 79 cm

Tavanske stube veličina (cm) 100x60(70) 120x60 (70) 130x60 (70 + 80) 140x60 (70 + 80)

Duljina sanduka L = 120; 130; 140 cm Visina sanduka: H = 25 cm
. .

H12 1,30Ravno

^ ^

Kratke, žličaste ili samba stube od drva; presjek u sredini

Stubište u prostoriji na najužem prostoru

©

Sklopive pod iz ne tavanske stube

195

STU BISTA
R A M P E Z A V O J I T A S T U B I Š T A

2,5 c m Lako savladivo Presjek

Pješacima, osobama u invalidskim kolicima i osobama s dječjim kolicima treba omogućiti nesmetano svladavanje visine. Rampe -> © stepenasta rampa (D rampa u stubištu -> © nagib ->©• Zavojito stubište, spiralno stubište Kad je promjer otvora veći od 210 cm, za jednoobiteljske i dvoobiteljske kuće moguće je "prema građevinskim propisima potrebno stubište DIN 18065" (najmanje 80 cm korisne širine), za ostale zgrade veći od 0 260 cm (najmanje 1,0 m korisne širine). Spiralno stubište ispod 80 cm korisne širine dopušta se samo kao "ne nužno stubište". Za podrumske, tavanske i druge sporedne prostorije izvode se stube za spiralna stubišta od profiliranog lima, rešetke, mramora, drva, umjetnog kamena. Limene stube obložene sintetikom ili tapisonom © - ©• Stubišta se mogu izvesti od čeličnih, aluminijskih ili drvenih montažnih elemenata. Upotreba kao stubište za poslugu, protupožarno ili međukatno stubište © . Stubišna ograda od čelika, drva ili pleksistakla Spiralna stubišta štede prostor, a treba ih konstruirati stabilno sa stupom u osi ->• © - © . Središnja os može biti i prazna, čime se postiže otvoreno spiralno stubište sa stubišnim okom

(?)

Rampa

(2)

Stepenasta rampa

(3)

Rampa u stubištu

Ako

prednji rub gazišta

tangira centralni stup dobije s e š i r e g a z i š t e

©

Gazišta zavojitog stubišta

^g^ © Spiralno stubište -> ®

Stube od drva, čelika, umjetnog i prirodnog kamena

Ograda

-4—

PVC

-(• O g r a d a

Č e l i č n i lim Čelični lim Izolacijski

©

materijal Stuba od masivnog drva
1,875

©

PVC na cementnom estrihu

(10)

Kvadratični otvor u stropu
3

(Tj)

Okrugli otvor u stropu li

Poligonalni otvor

Pod pojmom namjena se podrazumijeva spoj od - do

rotusmjerni promet. - nije moguć - moguć Teško Dobro prohodno Lako prohodno Moguć transport prohodno Moguć transport
malih komada namj rastavljenog namještaja

- lako moguć Udobno prohodno
Moguć transport namještaja Z a jaku frekvenciju

- sporedne prostorije - podrum, tavan - kućni bar, hobi prostorije - spavaće sobe, sauna - bazen, laboratorij - radionica, vrt - qaleriia, prir. skladište - prodavaonica, int. toaleta - mans. stan, boutique - uredske prostorije, skladište - radne prostorije, trgovina - sobe.za goste - stube za nuždu - "potrebne stube" u obit. zgradi 2050 0 stube (nominalne mjere) 2200 2100 1500 1850 1600 1700 1800 1250 1200 1300 2150 1550 1650 1750 0 0
CM

^ ^

Presjek zavojitog stubišta

širina prolaza u mm

« CO « 00 0 m CM 0 CD n CD Između centralnog stupa i rukohvata
CD m S CD CD ir>

co

m

00

0 N. n od 10 cm širine gazišta

in CM CD

0 m CD

0 m

in

0 0 co

m CM CO

O

0

ID CM CT>

Određivanje minimalnih veličina spiralnih stubišta svih tipova prema namjeni

Tlocrt uz

1

196

Ograda optički djeluje niža nego Galerija Konzolno spiralno stubište Galerija Spiralno stubište s podestom = 60° Spiralno stubište s koso priključenim podestom V-' Spiralno stubište koje slobodno stoji u prostoriji.40 Stubište je prikladno kao prilaz nenastanjenim prostorijama umjesto Ijestava.oblika ® Osmerokutno stubište 5 mm 5 mm "TJ5 n I Nominalni položaj Pogled i: Podest Pristupna stuba J ^ a Tlocrt © Tolerancije za pristupnu stubu © Početak ograde između 1. Usporedba stubišta u prostoru 2x2 m 90 2.00 2.00 STUBISTA DIN 18064-65 lako spiralno stubište djeluje bogato.2. jer se samo tako postiže kontinuitet ograde . gdje se uz zaokret od 180° mora projektirati prilaz uz minimalni utrošak prostora ® Štedno spiralno stubište sa smaknutim stubama © Vrste podesta za spiralna stubišta.00 2. s korisnom širinom od 80 cm -KD-®.00 2. 1. stube. Korisna širina prolaza 90 cm/gazište 26. Bočno udoban prilaz stubištu © Početak ograde uz prednji rub 1. Prilaz podestu iste širine kao širina prolaza stubišta 6 0 ° . treba ih izbjegavati ako je moguće.00 2. Spiralna stubišta promjera > 190 cm dopuštena su kao jedino spojno stubište unutar istoga stana.> © . U protivnome nastaju razlike u visini ograde u području skretanja. stube.7 2 ° © Podeste oblikovati pravokutno da bi se postigao kontinuitet ograde Instalacijsko okno (7) Stubište s odvojenim uglovima 5 mm 5 mm -"H-H- © Stubište S .> © Odstupanja dimenzija izvedenih stuba ne smiju biti veća od 5 mm u odnosu na dimenzije po projektu .> © .20-1. treba podest između njih biti pravokutnik a ne kvadrat.00 90 80 20 Okruglo spiralno stubište. jer je svaki centimetar korisne širine dragocjen. Posebni oblici stubišta . s produženim podestom i Spiralne stube oslonjene na zid 197 . i 2.5 cm Spiralno stubište kvadratičnog oblika Ako su stubišni krakovi pod pravim kutom. Spiralna stubišta daju najbolji dojam ako vode na galerije U otvorenom prostoru dolazi konstrukcija do punog izražaja. Korisna širina prolaza 80 cm/gazište 24 cm v£/ 80 1 i 80 2 0 Širina prolaza @Poluzavojito stubište.

8.0 4 . strojeve.0 Visina penjanja Visina z g r a d e " . Klizni prozor.0 < 3.0 2.0 5 . silose. m o r a s e m o ć i p o t p u n o otvoriti IZLAZ ZA NUŽDU DIN 18799.> © .20-3.10 I 1. 0 m potrebne su o k r e t n e ljestve (2) Krovni prozor kao izlaz za nui du Dimenzije-» ( § ) Visina zgrade m od/do 3 . 0 . A k o je > 8 ..4.0 8 .0 2. spremnike. 0 . 0 .LJESTVE ZA BIJEG S v i potrebni prozori m i n 0 .0 7 . uređaje itd. 0 . m j e r e .5.0 Leđna zaštita LZ — — © Izlaz za nuždu s izlaznim podestom @ Bafcon za spasavanje / (5) Podizne ljestve Pričvršćenja u zidu pari 3 3 4 4 5 6 @ 8 13 LZ LZ LZ LZ 5 LZ Smaknuta izvedba — > ® + 10. 14094 Mjesta za postavljanje Ijestava treba tako odabrati da ugroženi ljudi mogu biti viđeni s javnih prometnih površina. 9 0 x 1 .6.© Promjer koša 0.0-20.9.0 m Podest za prelaženje 1:131 1 • M .70 m. TO (§} Izlaz s prijelaznim elementom (T) Izlaz s produžetkom (§) Podest s ogradom n I n T T 1. ' • <10. nazvane i vertikalnim fiksnim Ijestvama. Jedan krak takvih Ijestava ne smije biti visine iznad 10 m -» (¡2) . 24532. 2 0 svij. <10.0-10.0 19.0 6 . 0 .0 (9) Uzlazne ljestve podizne ^ Uzlazne ljestve smaknute Uzlazne ljestve s podestima za prelaženje Ljestve za nuždu 198 . m o r a j u s e moći p o t p u n o otvoriti. Ljestve za nuždu uređaji su na građevini pomoću kojih ljudi u slučaju nužde mogu biti spašeni .0 LZ Skokovi od po 1 m do * Podest 8 0 / 7 0 .10 v . potrebne su za uspon na krovove. Za građevine visoke iznad 5 m moraju vertikalne ljestve biti opremljene zaštitom za leđa. L.0-11.7. dimnjake.20 m P o d e s t za ' " prelaženje 1 1 i 2.@ + Ljestve za uspinjanje.0 <10.0 9. 0 .l S4-I <10.

© • Ako je širina 100 cm.5 m/sec 0.65 m/sec Za postavljanje i pogon vrijede "Smjernice za pokretne stube i pokretne staze" što ih je izdao Glavni savez profesionalnih strukovnih udruženja.00 m Duljina u tlocrtu-» (i) Pri nagibu 30° = 1.0 . U prometnim građevinama.794. Brzina kretanja u robnim kućama. uredskim i upravnim zgradama. 80 cm (1 .000 osoba/sat © 8. Širine 1. Pokretne stube -» © .7 0 0 m 2 .> © . Stube od 35° su ekonomičnije jer zahtijevaju manju tlocrtnu površinu.50 m. osobna dizala 8%.ZA TRGOVAČKE I POSLOVNE ZGRADE Otvor u stropu 6 . konstrukcija.000 0.000 1. 2) v ( m / s ) = brzina kretanja f= dubina stuba f = 0 . 8 stupanj korisnog učinka pokretnih stuba 7000-8000 8000-10000 Osoba Osoba Dimenzije i kapaciteti za pokretne stube s nagibom od 30° odn. sigurnost).1. u prosjeku se postavlja jedno pokretno stubište na 1 500 m 2 prodajnog prostora.14 sec Pri širini dovoljnoj za 1 osobu 2 osobe jedna do druge biti će biti će prevezeno prevezeno 4. iz psiholoških i sigurnosnih razloga prednost se daje nagibu od 30° Kapacitet je za oba nagiba približno jednak. U svijetu uobičajena norma za širinu pokretnih stuba iznosi 60 cm (1 osoba).732 x 7.428 x visina etaže Primjer: visina etaže 4.5. Pokretne stube u prometnim građevinama.2 8 ° . 5 .© (10) Podaci o kapacitetu -> 199 . Prema sadašnjim podacima.732 x visina etaže Pri nagibu 35° = 1. Prema "Smjernicama za pokretna stubišta" (Bostrab) zahtijeva se visok standard (funkcija. sajamskim halama i zračnim lukama najčešće ne prelazi 0. Pri silaženju je oko 75% prometa pokretnim stubama. u robnim kućama imaju kut uspona 30° ili 35°. Na prilazima i izlazima treba predvidjeti retencijski prostor dubine = 2. Dimenzije i kapacitet -» © . Nagibje preuzet iz odnosa 16/30 koji označuje udobno kretanje stubištem. Pokretne stube npr. treba primijeniti nagib od 2 7 ° . Kad su veće visine uspinjanja. Prema tome može istovremeno oko 20 osoba stajati jedna iza druge na pokretnim stubama. pokretne stube 90%.000 5. Kut nagiba 27° 18° i 30°. S horizontalnim prilaznim i odlaznim površinama je ukupna duljna oko 9 m.2 osobe) ili 100 cm (2 osobe) . Prosječna raspodjela prometa u usponu u velikim robnim kućama: nepokretno stubište 2%.65 m/s. dovoljno prostora imaju i osobe s prtljagom. ali bi bilo najpovoljnije da se postavi na 5 0 0 . ako je moguće. 35° (27° 18°) (?) Jednokrake paralelne S= (5) Jednokrake sa spojenim krajevima^ ( 6 ) © Dvokrake koje se križaiu ® ® Ji (!) Pokretne stube širine 60 cm. 3rzina Vrijeme vožnje jedne osobe ~ 18 sec . 2 0 T í 23 Otvor Širina stuba POKRETNE STUBE tTf Kontakt z a I zaustavljanje u nuždi Razina l Kontakt z a zaustavljanje u nuždi T LT (2) Širina pokretnih stuba © Pokretne stube u uzdužnom presjeku / tlocrt temelja Širina stuba A 600 605r620 1170-1220 1280 5000-6000 Osoba 800 805-820 1320-1420 1480 1000 1005-1020 1570-1620 1680 Kapacitet prijenosa Q = 3600 x x f(osoba/h) B C <apacitetprijenosa/h t pri c e m u je G p = broj osoba po stubi (1.50 m i nagib 30° (nagib 35° u inozemstvu ponegdje nije dopušten) Duljina u tlocrtu: 1. U postajama podzemne željeznice i javnim prometnim građevinama prednost se daje brzini od 0.5 m/s.© pogodne su za neprekidni prijenos mnoštva ljudi (u građevnoregulativnom smislu smatra se da ne postoje).

brzini kretanja i faktoru popunjenosti.6 m/s. 200 . Prednost je pokretne staze što se uz minimalnu opasnost od nezgode mogu ponijeti dječja i invalidska kolica. uzdužni presjek i tlocrt temelja Satni kapacitet prijenosa pokretne staze proračunava se prema formuli K B V 3600 Q= U.® . za razliku od -> © .EN 115 Nagib 10° 11° 12° d Sx 5.7046 x 5 m = zaokruženo 23.25 m 2 /osobi.25 ispod razlomačke crte predstavlja površinu od 0. Budući da je moguć bočni prilaz / izlaz.9. predvidjeti o d v o d v o d e © Tip A B C Poprečni presjek -> 60 600 1220 1300 © 80 100 1000 1620 1700 i Tlocrt temelja u.6713+ 3340 Sx 5. kolica za kupovinu. nagib 12° prosječna duljina = 4.Vrijednosti za kotangens nagiba pokretne trake: Formula = ctg x B x visina prijevoza nagib u 0 ctgB 10° 5.1145+ 3150 © Sx 4.POKRETNE STAZE Presjek Event.7 Brojka 0.Zo rT^č osoba/sat © Dimenzije-» © - © Pri tome znači: B = širina staze u m. Najveći nagib 12° = 21 %. Taj faktor varira ovisno o opterećenju između 0.1 6 m -10 m prema statističkom proračunu 225 m = = 300 m 40m/min 11 000 osoba/h — © Postavljanje nasuprot t — ¿ ¿ ¿ L — moguća koriš. Dvostruka pokretna staza pruža prednost jer je moguće horizontalno skretanje-» ® . bicikli i glomazni komadi prtljage.6713 + 15480 6400 H x 5.1446 + 14100 5900 H x 5.5 i 0.12000 osoba / sat. Moguć je kapacitet od 6000 .5 . Kratkom se stazom smatra ona do 30 m.7046 Primjerice visina prijevoza 5 m. a duge se staze mogu graditi do 250 m.75 m/s. K = Faktor popunjenosti. trakom dvosmjerna (gumena traka) pokretna staza 750 + 950 1370 +1570 2 x 800 + 2 x 1000 3700 + 4200 ® 1 osoba s kolicima za kupovinu 60 c n širine (80 cm) cm korisna širina S vanjska širina B izvedba duljina jedne sekcije razmak oslonaca izvedeno u ravnini nagiba = 4° 12 . u nagibu do 4° do 0.0. dužina L kapacitet prijenosa V (?) Postavljanje pokretnih staza © 2 osobe 1 m širine (¡2) Dimenzije i kapaciteti horizontalnih pokretnih staza -> © Presjek pokretne staze s gumenim trakom s paletastim trakom Tlocrt© fjf / q \ ' vi/ Shematski presjek dvosmjerne pokretne staze -> @ N a t e z n a strana Pogonska strana Pokretne ili kotrljajuće staze sredstvo su za horizontalni ili blago nagnuti prijevoz osoba.prosječna vrijednost 0. V = brzina kretanja u m/s. POKRETNE STAZE ZA ROBNE KUĆE I TRGOVAČKE OBJEKTE (ZAJEDNIČKE SMJERNICE ZA POKRETNE STUBE I STAZE) Smjernice Bostrab.1446 12° 4. Normalna je brzina za horizontalnu stazu 0.7046 + 12950 5450 H x 4. Njihova mala građevinska visina od 180 mm omogućuje da se postave i u postojeće zgrade. 800 1420 1500 © Pokretna staza. DN .7046 + 2990 g i (ij) Pokretna staza s prijelaznim lukom odozgo -> s paletnom trakom 800 +1000 1370 +1570 Horizontalna pokretna traka s prenos.6713 11° 5. Pri projektiranju treba vrlo pažljivo ocijeniti prometno opterećenje kako bi uređaj imao optimalni kapacitet. Kapacitet ovisi 0 korisnoj širini.52 m. svrhovito je predvidjeti niz kraćih pokretnih staza.

60 2. mjerena u smjeru dubine dizala.> ® b - Prilaz u o v o m području (3) Strojarnica (?) Strojarnica skupine dizala Prostor za skupljanje ljudi ispred ulaza u dizalo mora se oblikovati i dimenzionirati tako . čak i ako imaju ručnu prtljagu. U većim višekatnim zgradama bit će svrhovito grupirati potrebna dizala u jedno prometno čvorište.da oni koji ulaze ili izlaze ne smetaju jedni drugima. namještaj) mogu unositi ili iznositi bez opasnost od ozljeda ljudi ili oštećenja zgrade odnosno dizala.63 1000 1.63 1.60 1800 2100 2.najmanja korisna površina mora biti jednaka umnošku dubine kabine i širine okna dizala. dubina s s mm 3200 3200 3700 3700 3700 4208 4200 4200 Min. mora biti jednaka dubini kabine. dimenzije kabine i vrata 201 . širina r mm 2400 2400 2700 2700 3000 2700 2700 3000 V ( 5 ) Okno i strojarnica 20 t^ Okno hidrauličnog dizala 55 g- Min.00 1. za upotrebu osobama s dječjim i invalidskim kolicima.63 1. lijesovi. mjerena u smjeru dubine kabine dizala.tiA t 1 z 1000 kg l.6 nVs 12 2x1000kg 2.DIZALA Osobna dizala za stambene zgrade DIN 15306 Vertikalni promet u novosagrađenim višekatnim zgradama uglavnom se obavlja dizalima.60 0.50 0. dubina d kg = ml mm mm mm mm 400 0. Teretna dizala treba vidljivo odvojiti od osobnih. 1X1000 kg 1. dubina jame p Min. . .5 nVs 1} 3x1000 kg Svijetla visina k Kabina Svijetla širina prilaza kabini c 2 Svijetla visina prilaza kabini f 2 Dopušteni broj osoba mm mm mm mm mm mm mm 1100 950 2200 800 800 2000 2000 5 1100 1400 2200 800 800 2000 2000 8 1100 2100 2200 800 800 200 1 0 100 200 300 400 600 700 800 13 Broj s t a n a r a u svim e t a ž a m a Potrebni kapaciteti za normalne stambene zgrade ® ) Građevinske mjere.0 nrt 3 U 630 kg l. visina gornjeg završetka a 1400 1500 1700 1400 1500 1700 2800 1400 1500 1700 2800 3700 3800 4 0 0 0 3700 3800 4 0 0 0 5000 3700 3800 4 0 0 0 5000 Vrata | Svijetla širina c 2 Svijetla visina s2 Min. visina h mm 2000 2200 2000 2200 2600 2000 2200 2600 Svijetla širina s Svijetla dubina b 2 I «400 kg 1.CrrVi 5 i i 4 0 0 .0 m/s 6 u e n . površina mm mm m2 8 800 2000 10 10 800 2000 12 14 12 800 2000 14 15 ra o 'c Min.50 1800 2600 o c •C S Min. 1« 1000 kg l. služe i za prijevoz bolesničkog nosila.00 1. nosila.0 mb 6 1 »630 • IKlOOOkg 1. Nosivost Brzina kretanja Min.SnV> 2. Arhitekt će za projektiranje dizala najčešće konzultirati inženjera odgovarajuće struke. pri čemu ometanje ostalog prometa mora ostati u granicama neizbježnog. namještaja i invalida u kolicima . lijesova.najmanja korisna širina između vrata dizala i nasuprotnog zida. Mjesta za skupljanje ispred više dizala u nizu: .orrVt 10 2x630 * 1x1000 kg 1. širina c Min. mora biti jednaka dubini najdublje kabine. uz to treba projektom predvidjeti mogućnost da se pri velikom prometnom opterećenju i teretna dizala mogu uključiti u promet osoba.da se i najveći tereti za koje je dotično dizalo predviđeno (npr. Prostor za skupljanje ispred pojedinačnog dizala: . Za osobna dizala u stambenim zgradama određene su sljedeće nosivosti: 400 kg (malo dizalo) 630 kg (srednje dizalo) 1000 kg (veliko dizalo) 20 Simetrično otvaranje Tlocrt okna dizala U © Vrata za prijevoz osoba s ručnom prtljagom.najmanja korisna širina između zida s vratima dizala i nasuprotnog zida.00 1800 1500 630 1. dječja ili invalidska kolica.

f. 3800 4000 5000 4200 5200 4400 5400 800 2000 15 2500 3700 2200 1350 1400 2200 800 2000 10 18 2800 4900 2800 1100 2100 20 3200 4900 2400 1500 1400 2300 1100 2100 13 1100 2100 25 3200 5500 2800 1950 1750 2300 1100 2100 21 2800 GRP t Dubina kabine Visina kabine Širina vrata kabine Visina vrata kabine Dopušteni broi osoba r t^ (5) Okno za pojedinačno dizalo © Pregled dizala-* ® (§) .40 godina). banke. 5 1900 2300 1 4 0 0 1 5 0 0 1700 2 8 0 0 1400 1000 ( 1 2 5 0 ) 0. hotele itd. Dizala su strojarski uređaji s dugogodišnjom trajnošću (oko 25 .0 11. . visina gornjeg završetka okna Širina vrata okna Visina vrata okna Min površina strojarnice Min.5 1600 0. 7 > 1.6 | 2. visina strojarnice Širina kabine Dubina kabine Visina kabine Širina vrata kabine 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Visina vrata kabine Dopušteni broi osoba q c.0 11. Prosječno vrijeme čekanja (s) = vrijeme kretanja (s) broj dizala u grupi Kapacitet: unutar 5-minutnog razmaka maksimalno se mogući kapacitet (broj osoba) izračunava prema: 300 (s) x kapacitet kabine (osoba) vrijeme kretanja (s) x broj dizala u grupi L l U _ 7 ^ U r (3) Strojarnica © Zajednička strojarnica za skupinu dizala Kapacitet u postocima: . površina strojarnice Min širina strojarnice Min dubina strojarnice Min. 7 4400 5400 4400 5400 4800 5600 1300 2100 26 3200 5500 1300(1400) > 27 3500 5800 2800 29 6 1400 2400 1500 I 2700 1800 2300 1300 1300 (1400) 5 > 2100 21 | 26 | 33 I Broj s t a n a r a u s v i m p u n i m e t a ž a m a © 202 Potrebni kapaciteti za komforne stambene zgrade sa i bez uredskih etaža (9) Građevinske mjere dizala za bolničke krevete .631 1.0 11.6 2700 3300 | 2.6 | 2 .5 2500 0.631 1.x . Izmjene pogrešno ili suviše štedljivo projektiranih uređaja vrlo su skupe ili čak nemoguće. 5 2400 3000 2000 0. Pri projektiranju treba prometne okolnosti točno istražiti Kad postoji mogućnost grupirana dizala treba smjestiti u glavnom stubištu.6 2400 2300 1700 2800 1400 | 2.631 1.5 i f o t v o r za montažu Min.6 | 2 .0 | 1.63 | 1. m7 r s h a b k e? i. dubina okna Min. Služe vertikalnom prijevozu osoblja i bolesnika. Prosječno vrijeme čekanja je vrijeme između poziva i dolaska kabine. Treba ih dakle projektirati tako da i nakon 10 godina zadovolje narasle potrebe. Nosivost Nominalna brzina Min širina okna Min dubina okna Min.DIZALA Osobna dizala namijenjena pretežno za urede.6 26Q0 2600 1900 2800 | 2. dubina j a m e okna kg m/s c d p 800 0. » f. m2 r s h a b k e. n/ 100 x kapacitet (osoba) kapacitet % = broj osoba u zgradi Nosivost Nominalna brzina Min širina okna Min. visina gornjeg završetka okna Širina vrata okna Visina vrata okna Min.0 11..0 | 1.5 1800 1 7 0 0 1900 2 8 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0 190C 2 8 0 0 1800 1900 210C 3 0 0 0 Min. Prometna analiza: oblici i definicije Presjek okna dizala R TI— 11 11 | |200 Vrijeme kretanja: izračunana vrijednost daje vrijeme koje je dizalu potrebno za predviđenu vrstu prometa. dubina j a m e okna kg m/s c d p 1600 0.63 | 1.63 | 1. dizala za bolesničke krevete DIN 15 309 Zgrada i njena namjena određuju osnovni tip dizala koja će se ugraditi. visina strojarnice Širina kabine q c. širina strojarnice Min dubina strojarnice Min.

hranu itd.0 H S K 0. Visina strojarnice = 1.4 u. = vrijeme za ubrzanje i usporenje kretanja.4 0 mm . Visina parapeta S a m o najdonja postaja Q [kg] v [m/s] KB = TB KT KH = T H TB SB ST 720 580 500 1. Formula za proračun vremena jednog radnog ciklusa glasi: h Z = 2 .45 700 700 1020 880 700 600 2730 700 600 800 980 800 800 800 1120 1180 2590 800 800 1000 1200 - 100 0. Proračun kapaciteta teretnih dizala @. -i ! I I I I« I Li 11 ^Strojarnica d o g r a đ e n a lijevp (O^ Teretno dizalo s dvostranim prilazom ) 1000 <— 1600 Teretno dizala s jednostranim prilazom. Točnost zaustavljanja: . prenose male terete.. Kapacitet F proizlazi iz vremena za jedan radni ciklus prema formuli: F = 60 vrijeme ciklusa u s © Dizalo za male terete s vertikalno kliznim vratima u razini poda © Dizalo za male terete s okretnim vratima u razini poda © 300 0. za dvokrilna vrata 10 s.40 0.. b) prijevoz osoba koje rade na postrojenju. za jednokrilna vrata 6 s.4 u.8 m 2 . s 2 = konstantni faktor za jedan ciklus odlaska i povratka. 6 3 1. Konstrukcija okna najčešće od čeličnih profila oslonjena u dnu okna ili obješena o strop..25-0.DIZALA Tehnička TRA400 Dizala za male terete pravila za dizala Dizala za male terete: nosivost = 300 g površina poda kabine = 0. 0.3 Dizalo za male terete s parapetom i vertikalno kliznim vratima Podaci o dizalu 1 prilaz i dvostrani prilaz Prilaz oko ugla i dvostrani prilaz oko ugla Korisni teret Brzina Širina kabine = širina vrata Dubina kabine Visina kabine = visina vrata Širina vrata z a utovar oko ugla Širina okna Dubina okna Širina vrata strojarnice Visina vrata strojarnice R a z m a k utovarnih mjesta min. 0 .4-0.63 1.0 HO 630 m/s mm 2000 0.0 m/s.8 m visina. + t2) = . h = visina dizanja. t2 = vrijeme zatvaranja i otvaranja vrata. u sekundama.45 500 500 450 820 680 500 920 780 2145 600 1930 700 600 800 700 600 800 600 600 800 550 650 1020 880 850 1120 980 1120 1180 2745 800 2730 700 700 800 800 800 1000 1200 800 1000 1200 350 1120 1180 2590 800 2730 450 800 Visina gornjeg završetka okna m i n . Svestrana obloga od nezapaljivog materijala -> © ©. v = brzina kretanja. Dizala za hranu u bolnicama: unutarnje stijenke okna moraju biti glatke i jednostavne za pranje.63-1. 1100 1570 2200 mm 1100 2200 mm 1800 1700 m/s m/s m/s m/s 1200 1300 3700 3800 1900 1300 1870 2200 1300 2200 2000 2000 1300 1300 3800 3900 1900 1500 2470 2200 1500 2200 2200 2600 1300 1600 3900 4200 1900 1500 2870 2200 1500 2200 2300 3000 1300 1600 4000 4200 2100 1800 2870 2200 1800 2200 2600 3000 1300 1800 4100 4400 1900 Građevinske mjere za teretno dizalo s pogonskim pločama- p © Presjek-» © - 203 .63 2500 3200 .) B 820 680 500 400 400 500 500 600 600 800 920 780 1990 600 1930 100 0. te strojarnica Nosivost kg Brzina kretanja Dimenzije kabine BK TK* HK Dimenzije vrata BT" HT Dimenzije okna BS TS H S G 0.brzina: 0.00 » 2000 3070 2200 2000 2200 2900 3200 1400 1900 4200 4400 1900 TERETNA DIZALA Teretna dizala su postrojenja određena za a) transport robe.vožnji/min.teretna dizala bez usporavanja kretanja ± 2 0 . R a z m a k utovarnih mjesta min.dizala za osobe i teret s usporavanjem kretanja ± 10-30 mm .+ Bz + H (t. Na svakom stajalištu mora izvana postojati kontaktno dugme za pozivanje i odašiljanje poruka.. t.) 2. spise. Ne prevoze osobe. mora biti zaključana i mora biti tako dimenzionirana da su isključene nezgode pri održavanju. H = broj stajališta. za vertikalna klizna vrata dizala za male terete oko 3 s. Z Građevinske odredbe: prostorija s pogonskim uređajem mora biti dovoljno osvijetljena. Bz = vrijeme utovara i istovara u sekundama. S K H © Građevinske mjere dizala za male terete 60 .

0 0. m Dimenzije kabine mm. Vrata mogu biti: dvokrilna okretna. zglobna klizna.HIDRAULIČNA DIZALA 1 1 .18 0.21 0.80 16. .61 13. dubine dna okna SGT. m Dimenzije kabine mm.24 Visina dizanja max m 6.15 0.39 0. (mogući su i drugi položaji strojarnice do udaljenosti od 5 m od okna.0 1500 2200 2200 -> Dimenzije @ kg Brzina kretanja m/s 1600 2 0 0 0 2500 0.0 7.20 0.38 3200 0. na ručni ili automatski pogon.(3) a posredna klipna dizala u standardnoj izvedbi prevoze najviše 7 t na visinu do 34 m. B T H Dimenzije kabine mm B H fi % Visina dizanja max.i "H SB 1000/ H I- TB SB ft © Korisni t e r e t [kgl t? ( 2 ) Tlocrt okna sa strojarnicom 10000 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H V i s i n a d i z a n j a ¡m] © Dijagram za određivanje visine gornjeg završetka okna SKH. HSK UJi rfif u ® Tandem dvostruki 1 T 2300 2300 H S U min 1 3 0 0 HKK 34UU Potporanj dvostruki 2:1 »Dimenzije Dimenzije 204 .'1 K K w i * 7 k N Kuka sa strane aradnie ' I I 1 •f I-' ~ ^KB . . H S K min.23 0. 100 mm od ostalih vrata.50 14. B 1500 1 5 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2700 2700 3500 2200 2200 2200 2200 1 5 0 0 1 5 0 0 18U0 2 0 0 0 2200 2200 2200 2200 2300 2800 1300 JbSU 2600 2900 ¡>¡¡00 3 6 0 0 1300 1300 3B5U 3 6 5 0 1100 2200 1650 lbUU J2UU 1300 2200 1900 2UUU S/UU 1500 2200 2150 2300 3200 Dimenzije okna mm.39 0.42 0.i 7. B T H Dimenzije kabine mm B H Dimenzije okna mm.0 Visina dizanja max. ¥ 1100 1500 2200 1100 2200 1500 1500 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2700 2700 3500 2200 2200 2200 2200 1500 1500 1800 2200 2200 2200 2000 2200 Dimenzije kabine mm TfHTf 1 1 ! 111 11 111 ' J U Dimenzije okna mm.0 3000 0. Najčešće se postavlja središnji teleskopski stup -> © Treba samo izbušiti rupu za hidrauliku. m Dimenzije kabine mm. Postoji više varijanata hidraulike ->• © . 3 4 5 0 3 4 5 0 3 4 5 0 2800 3600 1300 3450 0. dubine jame za cilindar ZST. Racionalno je primjenjivati ih do 12 m visine.0 B T H B H B T H S G min.78 13.0 1100 1500 2200 1000 0.0 Dimenzije kabine mm. . Tolerancija pristajanja mora se bez obzira na teret svesti na ± 3 mm Svijetla visina vrata dizala veća je za 50 .30 0.50 0. m/s Nosivost Brzina kretanja.0 0 19 0.25 0.8 m/s.0.23 0.39 r f f ^ Ä .24 0.32 0. Brzina je hidrauličnih dizala 0. B T H Dimenzije kabine mm B H Dimenzije okna mm. B i H S U min.(?).47 6.0 7. veće udaljenosti prema zahtjevu) SB ST = = Širina = Dubina Vjsjna _ Q € 5 0 0 0 kg KB + 5 0 0 Q € 1 0 0 0 0 kg KB + 5 5 0 K T + 150 pri jednostranom prilazu K T + 100 pri dvostranom prilazu 2000 2600 2200 2200 2800 2700 (3) Vertikalni presjek okna © kg Tehnički podaci -> (JJ Nosivost 630 0.0 7.31 0. što omogućuje da se teret unosi u kabinu dizala sasvim vodoravno.30 0.0 1300 1900 2200 1600 0.0 1300 1700 2200 1300 2200 1900 1800 1400 3200 1600 0.62 18.28 7.30 0. s jednostranim ili središnjim otvaranjem.0 1500 2200 2200 1500 2200 ' f v r v t Y p v r r v 1650 1600 1200 3200 2150 2300 1600 3200 !'' ! 1111»111 kg 1600 2 0 0 0 2 5 0 0 0. Strojarnica se može smjestiti neovisno o oknu dizala.2 . promjer jame za cilindar D Hidraulična dizala ispunjavaju zahtjev da se veliki tereti ekonomično prevoze na male visine.18 0. Korisni teret Širina okna Dubina okna Dimenzije strojarnice cea. 1000 0.30 Brzina kretanja. Izvedba strojarnice u krovištu nije potrebna.46 0. m/s Visina dizanja max. L J -> Dimenzije Nosivost kg Brzina kretanja m/s iL UAJ 1 iI L>i_! II I t? ( 7 ) Tandem jednostruki Nosivost ¡i ' " ' i i Potporanj jednostrani © 630 0. B 2200 2200 2600 T 2300 2800 2800 H S G min 1300 1 3 0 0 1300 H S K min.64 16.51 18.24 0.28 0. Neposredna klipna dizala standardne proizvodnje prevoze korisni teret do 201 na visinu do najviše 17 m -> 0 .

To vrijedi za vanjska dizala na fasadama raskošno oblikovanih poslovnih zgrada.© Schindlerov sustav.70 KD Polukružni oblik U ® Kružni oblik Ograda o o T í (5) Okrugla kabina t " © Oblik slova U V (9) Skupina panoramskih ostakljenih dizala (?) Presjek hidrauličnog dizala-> © fi* Presjek dizala s užetom (10) Dizalo unutar zgrade -> ® © Panoramsko dizalo -> @ 205 . Nosivost 400 . Moguće je grupirati dizala -» ® . okrugla.> © .4. visoko polirano.0 m/s hidraulika.DIZALA PANORAMSKA OSTAKLJENA DIZALA Primjeri oblika kabine -» 0 .63. najviše 10 stajališta.1500 kg. Panoramska dizala vrlo su privlačna. 8 -kutni oblik kabine 6.© . Nominalne brzine i pogon: 0. 0. unutarnja dizala u robnim kućama ili u predvorju velikih hotela. polukružna U . Panoramska dizala u donjem području brzine omogućuju mirnu ugodnu vožnju bez trzaja.1.oblik . Oblici kabine: uglata. Različiti sustavi pogona i nominalne brzine kretanja ovise o visini zgrade i očekivanoj udobnosti. Za panoramska dizala najvažnije je da kabina omogućuje dobar vizualni dojam.20 osoba.kutni oblik kabine Ograda u području prometa 1. Visina dizanja ^ 35 m. Osoba u dizalu uživa promatrajući ulični prostor koji može obuhvatiti pogledom ili u robnoj kući gledajući na izložbene i prodajne etaže. 5 .0 m/s izmjenična struja. 0. Kao materijal dolazi u obzir staklo s čelikom .25 -1. mjed i bronca.brušeno.

Visina slobodnog profila za motorni promet iznosi 4.50 0. 437 i dalje.25 m (1.25 m.75 0.komercijalno vozilo O V .gornji sigurnosni prostor F = pješaci = granica slobodnog profila — = = granica prometnog profila biciklisti motorna vozila KV/OV T V . Širina Ss =bočni sigurnosni prostor So .osobno vozilo | s OKFZ bočnog sigurnosnog pojasa (SsKFZ) mjeri se od ruba prometnog profila u stranu.25 s SKFZi 8 ¿»SR ! BiciklističkaiBočni razdjelni Kolnik KFZ I | KFZ = (19) Dimenzije slobodnog/prometnog profila za motorna vozila 206 .v ® .70 m kako bi se omogućila OV/B obnova kolnika.75 m . Prometni profil za pješački promet širok je po 0.00 m za svaki vozni trak i KV/KV slobodni prostor prometni profil Osnovne mjere slobodnih i prometnih profila pri određenim slučajevima mimoilaženja s nesmanjenom i smanjenom brzinom A .25 -H-i- ® ® T v n v TV/OV Prometni profil za promet motornih vozila sastoji se od prostora što ga zauzima predviđeno vozilo . Za pješačke i biciklističke staze slobodna visina iznosi 2. Köln. Za ceste sa VZul ^ 70 km/sat je SsKFZ ^ 1.125 J 0.POTREBNI PROSTOR PRI NESMANJENOJ BRZINI (50 km/h) Informacije: Forschungsgesellschaft für Strassen .20 m .25 m.50 m. Konrad Adenauer-str 13 —> Q P KV/KV (6) KV/OV 3. dodatke za protusmjerni promet i dijelova prostora iznad rubnih traOV/OV kova. Visina mu iznosi 4.00 m).50 POTREBNI PROSTOR PRI NESMANJENOJ BRZINI (< 40 km/h) ® OV/B bo ool 2.» s .20 m 14. Za VZul Š 50 km/sat je SsKFZ = 0.C j ) Prometni profil za biciklistički promet širok je po 1. Širina sigurnosnog pojasa za biciklistički promet iznosi 0.autobus B .75 m za svakog pješaka u poprečnom presjeku i visok 2.und Verkehrswesen.teretno vozilo KV .60 profila. Ta širina ovisi o dopuštenoj maksimalnoj brzini VZul.25 4. bolje je 4.50 m. zatim od bočnih i gornjega zaštitnog -3.bicikl visok 2. rigola i stabiliziranih bankina.

7 1 . Tipski profili za ceste bez izgradnje su 0. 0 0 ^ 1 .25 -7f2.> [ . 2 5 75 3. 1.. 0 0 } v 2 . izgradnji i uporabi cesta postigla jedinstvenost.f 3..3 .75 d4pr . 0 0 >'-2.50 12.3 .75 m.. 7 5 1.25 ^3. Köln.75 c4pr -7f2. odmjerenim odnosom širine i visine prostora ulice. usklađenim rasporedom pojedinih dijelova poprečnog profila.SOf1 50 17. 2 5 2."s" utvrđena bankina.^ 2 . 208.00jsj'2.001 75 > .75 ^ 25 2. ^ 3 .75 3. 0 0 f .3.und Verkehrswesen.5) I 2. pogone i trgovine.00 -K 4 ^ 1.OOf 1. površine za mirujući promet.50 -3. 2 5 ^ 3 .50 (RQ9)e2 <RQ7.00> 75 f2p . 2 5 -?<.3 . Konrad Adenauer-str 13—» Q P Da bi se u projektu.00 2.00 .00 - 5.."6" broj voznih trakova za oba smjera vožnje ® s. kod "a 6 ms" znači: .25 - ?1*4 L > r >. ."p" proširenja ili trak za parkiranje na rubu kolnika.25 • 3.\ .75 . 2 5 ^ 3 .50 25 3. ."r" biciklistička staza unutar profila.75 Treba nastojati da je izgled prostora trase prepoznatljiv.00^^2. 0 0 <-Jf2.3 . To se postiže jasnim diferenciranim dimenzijama.00 75 2 .00 Sj'2.Informacije: Forscungsgesellschaft für Strassen .. 208. prostore gdje se doprema roba za privređivanje. Područja primjene tipskih profila -» s.00f^2. ^ 3.00 ] f . za ulice s izgradnjom -» 0 Tako npr.00 -ŽL 2 .25-7f2. 0 0 3 .3 .75 .00 1.0 . 0 0 J ^ .00f 75 3. .0 d4mpr 2..3. 0 o | . 0 0 j s f 2 .75 1."m" izgrađen razdjelni trak.00f^2.00.0 0 .75 c2pr .Oo[.00 10. površine za zadržavanje i sjedenje. T i p s k i p o p r e č n i profili c e s t a u z k o j e s e g r a d e o b j e k t i 207 .2 5 ^ 2 .00 ^ 2.25 • 75 B 3.^ 2 . zaklonjene i zaštitne površine.0025 ( R Q 12) b 2 © 3.2 . raznolikim hortikulturnim elementima: oblikovanje uličnoga prostora mora pomoći snalaženju u ulici i u samom gradu. o o j . . 0 0 .501.501.25 5.50 75 3.3..2.00f75 3. 0 0 •}(• 3. 7 5 4 2 .2.5025 3 ..2.00 75 c2pr : 2."a-f grupa profila s osnovnom širinom voznog traka 3.00f7. 2 5 c4mpr 0 3 .00 7.3 .50f2.00 9. 5 0 ^ ' 2 .00 ( R Q 10) d 2 izgradnje T i p s k i p o p r e č n i profili ( R Q ) c e s t a u z k o j e n e m a Parkiranje ( P ) 18. propisani su tipski poprečni profili od kojih ne treba bez razloga odstupati. Pri oblikovanju treba s obzirom na namjenu i djelovanje uskladiti sljedeće elemente: pješačke i biciklističke staze koje prate kolnik.75 251. 2 5 -J.. . 0 0 f . 2 5 3. Dijelovi poprečnog profila s obje strane kolnika utječu na funkcionalno i vizualno oblikovanje prostora.

voz.Područje primjene Kategorija ceste Prometno opterećenje (vozila/sat) 2 S 3800 a 2800 S 2400 S 1800 V = 90 km/h V = 110 km/h Posebni kriteriji primjene Tip ceste Tipski poprečni profil 4 a6ms a4ms Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima b4ms b2s Pri malom prometu teretnih vozila b2 b6ms b4ms Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima c4m b2s Pri malom prometu teretnih vozila Pri poljoprivrednom prometu > 10 vozila/sat b2 b2s b2 Pri malom prometu teretnih vozila d2 c4m Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima Pri poljoprivrednom prometu > 20 vozila/sat Pri jakom prometu teretnih vozila Pri malom prometu teretnih vozila d4 b2s b2 d2 e2 Pri jakom prometu teretnih vozila d2 e2 Prometno . voz. Mot. voz. Mot. voz. voz. voz. ograničen promet linijskih autobusa Pri malom prometu teretnih vozila. voz. voz. Mot. Mot. ograničen promet linijskih autobusa Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima Pri jakom prometu teretnih vozila Pri jakom prometu teretnih vozila (2 b4ms c4m d4 c4m d4 d2 e2 d2 e2 c4mpr Pri malom prometu teretnih vozila Poseban slučaj c4mpr pri prisilnim uvjetima Poseban slučaj d4mpr pri prisilnim uvjetima d4mpr c4pr d4pr c2pr Pri malom prometu teretnih vozila Pri jakom prometu teretnih vozila d2pr c2pr d2pr Ograničen promet linijskih utobusa (2p Vrsta prometa 5 Mot. Mot. voz. Mot. voz. voz. Mot. Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći - CESTE Dopuštena brzina v Čvorišta Projektna brzina V8 [km/h] 7 8 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 (80) zui [km/h] 6 Više razina Više razina Više razina Jedna (više) razina Jedna (više) razina Više razina Više razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Više razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina 1 3 v= 90 km/h V = 110 km/h V = 90 km/h V = 100 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h v = 70 km/h V = 80 km/h v = 70 km/h V = 90 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h v = 70 km/h V = 80 km/h V = 70 km/h V = 80 km/h v = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 50 km/h V = 70 km/h V V V V = = = = 50 km/h 70 km/h 50 km/h 60 km/h - A I £ 2200 a 1800 s 1700 s 900 s 1300 £ 900 = 4100 a 3400 = 2600 = 2200 S 2300 S 2100 - a 100(120) a - 100 - a 100(80) A II S 1700 S 1400 s 1600 a a a a 100 100 100 100 90 80 90 90 90 90 a 900 S 1700 S 900 100 100 100 100 (100) 80 80 80 80 a a a a 1300 900 1000 700 a 100 a 80(100) a 2600 a 2100 (90) 80 80 70 80 70 80 70 80 70 60 80 70 60 80 70 60 80 70 60 70 60 A III A IV a 1800 a 1700 a 900 a 1600 a 900 a 1300 a 700 a 800 a 700 a 1400 a 1000 a 900 a 700 a 300 to to a 2300 a 80 a a a a a a a 100 100 100 100 100 100 100 V = 40 km/h V = 60 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h o o o o HA HA a 80 a 80 a 70 a a a 70 70 70 os 80 70 80 70 70 70 70 70 (60) (60) 60 60 60 60 60 60 (70) (60) (70) (60) (70) (60) (70) (60) (60) (60) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 (40) (40) (40) (40) (40) (50) (50) (50) 50 50 B II a 2600 a 2100 a 2500 a 2100 a 2500 a 2100 Bili a 1800 a 1400 a 1000 a 900 a 700 a 1400 S 1000 a 2200 & a 60 a 60 a a a a a a a a a a 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 BIV a a 900 700 2100 a a 2000 a 1900 c m a 1800 a 1700 S 1500 CIV a a a 1000 1000 600 (60) (60) Područja primjene i tipski presjeci -» s. Mot. Mot. voz. Opći Opći Opći Mot. Mot. Mot.tehničko dimenzioniranje nije potrebno V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 50 km/h V = 70 km/h V = 50 km/h V = 60 km/h V = 50 km/h V = 60 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h Pri malom prometu teretnih vozila. 207 208 . voz. voz. Opći Opći Opći Opći Opći Opći Mot. voz. Mot.

@ i četverokrako čvorište (dvije ceste se sijeku) 0 ® . mjereno od vanjskog ruba kolnika. Daljnja prednost: ne treba svjetlosna signalizacija. Promjer kružnog toka ovisi o odgovarajućoj dužini retencije vozila koja je potrebna prometnom opterećenju.CESTE fit DD Raskrižja u obliku kružnog toka ® u Njemačkoj se rijetko grade. Pogodno za spori promet kao npr. 0 r r u i 0 Trokraka čvorišta u jednoj razini © -•kao čvorišta na trasi dvotračnih ulica najčešće su u jednoj razini (sa svjetlosnom signalizacijom ili bez nje). niža je jačina buke i potrošnja energije. (S) Uklkjučivanje u sabirnu ulicu ® S dodatnim trakom za lijeve skretače M Interzonalna ili sabirna ulica Normalno križanje (kod 1 I yulica nižeg reda) J lnterzonalna~Ñ¡ \ j sabirna ulica V Vi Os ceste Smjer kretanja Pješački prijelazi JednosmjernaN . Razmaknuto raskrižje osigurava više prostora.više razina (H) kao ® • kao ® Interzonalna ulica"S ^3) Suženje kolnika Kružni tok s pješačkim stazama © Smaknuto cestovno križanje. 213. U drugim zemljama (Engleska) daje im se prednost jer smanjuju opasnost od teških nesreća.. Razlikuje se: trokrako čvorište (jedna cesta se priključuje na drugu-> 0 . u stambenim četvrtima {©. petljama zahtijeva relativno velike > površir •2= Prometna cesta y r © Trokraka čvorišta / raskrižja .. samo za spori promet 209 . bolju preglednost i prikladan završetak ulice. autoceste.i R li R min P r e m a tipu cesete © Raskrižja u jednoj razini (6) kao ® (j) _>kao0 ® kao © Povezivanje petljama zahtijeva relativno velike površine Povezivanje . Ograničenja izgradnje postoje do 40 m od ruba kolnika s. Sabirna i prometna ulica = t a ' Za ceste saveznog značenja zabranjena je izgradnja na udaljenosti do 20 m.

5% (odvodnja) 3 > duljina stambenih prilaza bez prometa vozila za 1 do 2 etaže 80 m 3 etaže 60 m 4 i više etaže 50 m 4 > kod razdjelne kanalizacije 4.Poprečni profili1' (vrijednosti u zagradi su minimalne mjere u postojećim izgrađenim područjima) . 6 0 m ) a k o s u d v o t r a č n e . 7 0 0 .» s. U blizini š k o l a . 5 0 m ( n a j m a n j e ^ .50 (2.7551 (S0.00} ¿?0. t r e b a n a s t o j a t i d a s u š i r o k e najmanje 3 m ® -(7). 5 0 m Š0. zeleni pojas © ©-® > I 1 Izgradnja s kolnim = 0. 9 0 1.50 m n a j m a n j a širina z a k r e t a n j e i 0 .20|l.755» (S0. P j e š a č k e s t a z e po m o g u ć n o s t i n e s m i j u biti u ž e o d 2 m ( o d t o g a 1.00 do 4. 2.50 m 5 ) ostali dodaci na širinu kontinuirani drvoredi zahtijevaju zeleni pojas širine min. kanal fekal.00 1 1 1 j I I 1 El G1W1 P 1 FHI ¡ .50 struja plin voda topiovod telefonski kabel kanal mješov.25 ^ ^ Vrijednosti projektnih elemenata S max [%] 2> Svjetla visina min [m] CESTE -> tu P o v r š i n e za p j e š a č k i i biciklistički p r o m e t P j e š a č k e p o v r š i n e .500 Biciklistička ulica 0. II KS I P 1 w 1 e1 Il I E G W FH P KM KS KR F R Kfz P/G = = = = = = = = = = = = (2)' (4 na < 250 m f (8 na < 30 m) 2. zavoja Parkirna mjesta Gredica s biljem Površina za posebne namjene s kamenim pločama Površine za pješački i biciklistički promet Primjeri oblikovanja uličnog prostora s bočnom izgradnjom 210 . kanalizac.50 zaštitni p o j a s p r e m a k o l n i k u ) .e . O d a t m o s f e r s k i h u t j e c a j a t r e b a ih zaštititi d r v e ć e m . 7 0 0 . 0 m ) .t r e b a projektirati razn o v r s n o i z a n i m l j i v o . pješaci biciklisti motorna vozila parkirni odn.50) (1.0 m a k o s u j e d n o t r a č n e . kanalizac. „„ Ï ' 1 2 0 ¡¡ // i//KF (5) Biciklistička staza koja prati ulicu 1 .255' 6 (12)8 2.75s' ( ž 0.5% . © Pješačka staza koja prati ulicu Biciklističke s t a z e d u ž u l i c e m o r a j u biti š i r o k e n a j m a n j e 1. a 2 . 2. 7 5 m z a š t i t n o g p o j a s a p r e m a k o l n i k u . KM I P ÍWI'GIEÍ Ü i l R F Š0.50 Samostalno vođena biciklistička staza 6 (12)8 (1.60) S0. Č e s t o j e s v r h o v i t o d a s u i šire.50) 3.755' © (§0.00) l bicikliste š i r o k e s u 2 . kanalizacije kanal oborin.50 (1.2551 m—jfô. 0 m ( i z n i m n o 1 .60 |1.755' J ^ s o l (Ž0. ark a d a m a i i z n i m n o z a š t i t n i m n a t k r i v a n j e m .50)' ji_£0.755' ( S 0. t r g o v a č k i h c e n t a r a .50 m 6 > dvosmjerni promet samo u iznimnim slučajevima polumjer zaobljenja u područjima čvorišta u iznimnim slučajevima Kratice: F R R1 s = = = = pješaci biciklisti polumjer zavoja uzdužni nagib Hk = polumjer konveksnog vert.50) (7^ Stambeni prilaz bez prometa vozila Napomene ') manja odstupanja od mjera za širine mogu se pojaviti zbog dimenzija ploča 2 > Smm = 0.50f (2. zavoja H w = polumjer konkavnog vert. 6 0 ) = 1.50 (8) Osnovne širine opskrbnih i odvodnih instalacija i njihov razmještaj u uličnom prostoru F 2.5% 1 — r I \! \ 0.90l I I 1 F © Zajednička pješačka i biciklistička staza 0.2.25 5 1 ( 1 . Z a j e d n i č k e s t a z e z a p j e š a k e i R 6) F ).75 -Is^^ MdvP S0.éO'l' (2)' (4 na < 250 m f (8 na < 30 m f 2. Ž0.50) KR >1 .p.20.b u d u ć i d a s l u ž e i z a d j e č j e igre .60 0.75 5 1 (Š0.50) > 1 41 6 (12)8 Samostalno vođena pješačka staza Kolnik -6-8m-¿3.50 0 .50) (4 na < 250 m f (8 na < 30 m f 30 10 2.50Í'12 + 6. D o d a t n o s e p r e d v i đ a širina 0 . 2 0 6 Kao odgovarajuća vrsta ceste 2. 7 0 0 . r e k r e a c i j s k i h g r a đ e v i n a itd.75 0.

50 .00 1 1. I I Prostrano ostavljanje bicikala f ^ gfo 1.60 1.90-2. tako da se može lako pronaći.50 1 U slučaju da se u istoj zgradi javlja više korisnika treba odgovarajuće veličine zbrojiti © Raspored smaknut po visini.80 1 1. prisut.70-1. Treba predvidjeti prečku za dječje bicikle.50 .3 po radnom mjestu 1 na 25 m 2 prodajnog prostora 1 na 80 m 2 prodajnog prostora 1 na 35 m 2 prodajnog prostora 0. široke 1. ' 75 (3) 45 75 ' 35 40 35 40 35 Suženo postavljanje bicikala I .90-2. Pri tome treba uzeti u obzir košare i sjedalice za djecu.00 1.00 1 .5 po učeničkom mjestu 0.00 I— 1. 1. na kolodvorima. smicanje po visini problematično je zbog mogućnosti oštećenja Najpovoljniji broj mjesta proizlazi iz orijentacijskih podataka i građevinskih propisa -> Držač bicikla mora pružiti siguran oslonac i kad je bicikl natovaren.BICIKLISTIČKI PROMET Osnovne mjere bicikla -> ® . 1. Parkirni prostor treba biti u blizini odredišta.50 1 .80 1. prljanja i oštećenja prilikom zaključavanja.50 1.60 m. šport. 60 © Osnovne mjere za bicikle (?) Bicikl s košarom / dječjim sjedalom 1. ostavljanja i izvlačenja bicikla. tandem do 2.5 po mjestu u garderobi 1 na 20 mjesta za posjetitelje 1 na 7 mjesta za posjetitelje 1 na 7 mjesta za sjedenje 1 na 2 mjesta za sjedenje 1. Oslonac za okvir koristi se s obje strane.00 ' ' 1. liječničke ordinacije Sportski tereni.80 m -> © .2 po istovrem.80 5. stavljanja prtljage. površine 1 po krevetu 0. pod kutom Stanovi Posjetitelji privatnih stanova Studentski domovi Opće obrazovne škole Osnovne škole Zgrade s predavaonicama Knjižnice Fakultetske menze Radna mjesta Prodavaonice robe svakodnevne potrošnje Trgovački centri Trgovine za periodičke potrebe Uredi.90 Treba nastojati da prostor gdje se ostavljaju bicikli bude dovoljno pristupačan i velik-» (3) Ako je preuzak. 1.20 1.© . Ukupna organizacija treba biti što jasnija i jednostavnija za orijentaciju. Duljina ležećih bicikala do 2.3 po mjestu za sjedenje 0.60 Biciklistički parkirni prostor s osloncima ^d) Preklapanje bicikala Preklapanje prednjeg kotača sa središnjim prolazom 211 . površine 1 na 200 m? ukup.75 3.60 m. Za zadržavanje tijekom više sati treba predvidjeti natkrivanje i rasvjetu.80 : I—= 1—1 1.35 m. zatvorena plivališta Prostori za značajne skupove Ostali prostori za skupove Mjesni ugostiteljski objekti Vrtne pivnice 1 na 30 m 2 ukupne st.50-1.60 1. Prikolice za bicikle (s rudom) duge su oko 1. postoji opasnost od ozljeda. Zbog toga su naročito pogodni oslonci za okvir © . Suprotno tome.60 1. I 1. Nadzor nad parkiranim biciklima potreban je tamo gdje se održavaju velike priredbe. Postoje i specijalni bicikli za invalide i prijevoz tereta.© .80 I i ' 2.75-80.20 m ® Širina prilaznog puta 1. kupalištima i pri trgovačkim centrima.90-2. paralelno © R a s p o r e d smaknut po visini.90-2. da mu se jednostavno prilazi i da je osiguran nadzor.prema potrebi.00 m.20 1.7 po učeničkom mjestu 0. st. 1. Treba postojati mogućnost da se zaključa samo jednim lokotom na sponi koja obuhvaća oslonac te okvir i prednji kotač bicikla. Treba predvidjeti poprečne staze.75 1. čitaon.00 r 1. Parkirna površina za bicikle može se osigurati i prenamjenom parkirališta za motorna vozila. dvorane.20 . Pri dvostrukom redanju bicikala moguća je ušteda prostora preklapanjem prednjih kotača.7 po mjestu za sjedenje 1 na 40 m 2 neto površ. Oslonci za bicikle bez mogućnosti zaključavanja dolaze u obzir samo u unutarnjim prostorima koji su dostupni malom broju ovlaštenih. 0. Dječji bicikli su manji. Dodatne parkirne površine za prikolice i specijalne bicikle .75-80. pa razmak treba biti 1. S © Osnovne mjere za paralelno ostavljanje bicikala (S) Raspored na istoj visini.50 1 — — — l . pod kutom (li) Orijentacijske veličine za određivanje potebnog broja biciklističkih parkirnih mjesta (ftfo | Oslonac (ftfo (gjg) ' 2 . stranci 0.60 1.

dvostruki stalak (8) ' Trakasti temelj Nadstrešnica . visina iznad terena 5 m . Na svakih 15 m dolazi jedan poprečni prolaz.50 2.okvir od cijevi (9) Natkriveni stalci za bicikle (11) Biciklistička staza sa zelenim pojasom na strani prema kolniku Dobro rješenje.80 m za 15 m te 2.90 2.biciklistička staza . a bolje da je 1. Većoj duljini stalka odgovara veća širina prilaza: širina 1. Betonska kocka.60 m i visine biciklista -> (5) te potrebnih manevarskih prostora koji odgovaraju različitim okolnostima. . crvena • Betonske ploče. Skladište bicikala 212 .50 Dvostruko postavljanje i 1 0.60 . najmanje 1. obloga prirodnim ili umjetnim kamenom.10 Lučni krov.70 — 1. crvene Asfalt.20 m za duljinu do 25 m.50 Pješačka staza Biciklistička staza '50 i .50 m.50 m.10 1. Ako se očekuju biciklisti s prikolicom.25 .10 60 •t—H 60 35 35 (2) Jedan kraj drugog smaknuto 3.2.00 - S 1.2.60 m.pješačka staza 2. Tlocrtna površina 4x4 m. potrebna je širina 2. Skladište bicikla može imati 1 . sa 15 do 42 bicikla.5% Zaštitni trak.00-2. —{Jj Trakasti temelj (6) Nadstrešnica. crven Kolnik .BICIKLISTIČKI PROMET -> Q P Pri običnoj vožnji u jednom smjeru biciklistička staza treba biti široka 1. 1. Osnovne mjere prometnog profila za biciklista mogu se sastaviti od osnovne širine 0. a preporučuje se 2.00 . « S f c ^ .50 30 _ 2.00 m.> @ 1.50 1.3 etaže.50 m. lučni krov (7) 2. tamno sivo Kosi položaj © S držačem okvira © Biciklistička staza. Prilazne staze između stalaka za bicikle treba projektirati dovoljno široko. Za etažne stalke širina je najmanje 2.2.00 m. Pretjecanje i mimoilaženje smanjenom brzinom traži širinu 1.40 m.50 m za duljinu do 10 m.

00 0. Prometna signalizacija . Građevine uz autocestu mogu negativno utjecati na odvijanje prometa (smanjena preglednost.00 a 0. RQ 26) a 4 ms 2.00 m) (1.50 1.50 2. a kod autocestovnih čvorišta 2000 m.00 4. osim iznimno.50 3. Oba kolnika za protusmjerni promet odvojena su razdjelnim pojasom. Zona zabrane je pojas do 40 m od vanjskoga kolničkog ruba.50 .50 1.50 3. (9) Vjetrenjača Zabrana građenja / ograničenje građenja Priključci na autoceste (četverokraki) 5. a zona ograničenja izgradnje pojas 40 -100 m od ruba ->® (?) Truba © Trokut © Račva A u t o c e s t o v n o čvorište (četverokrako) Zona zabrane građenja 40 > m Zona ograničenja građenja ( 7 ) Djetelina ( 8 ) M a l t e š k i križ .50 3.50 2. Neposredno uzduž autoceste ne dopušta se izgradnja objekata. a uz to i najvišega kapaciteta.50 26.5Q Autoceste su namijenjene brzom prometu motornih vozila.75 0.75 1.5% 2. 2 .(9)) i opremljena priključnim čvorištima -> (2) Tipski poprečni presjek za 4-tračne autoceste (RQ 29. jedan zaustavni trak-»(T) - (DAutoceste se međusobno povezuju čvorištima izvan razine (trokraka čvorišta četverokraka (7) .75) m | 1.5% 0 1.00 3. Euskirchen —> CP 11. Pri projektiranju i građenju najveća je briga kako zaštititi okoliš.00 (4. 5 0 3. 2 .putokaz -» (12). .50 . RQ 26) b 4 ms Autocestovno čvorište (trokrako) Autoceste su najsigurnije ceste.75 0.50 0.50 | 3.75 3.75 0.5%. su 1. Lokacija signalizacijskog okvira kod priključaka treba biti 1000 m ispred točke na koju se odnosi.50 I 4.1.50 (T) Tipski poprečni profil za 6-tračne autoceste (RQ 37. 5 0 0 ^ 5 0 3.75 é 3.00 . (1. Kolnik sadrži dva vozna traka ili više i.50.75 | 3.00 29. odvlačenje pažnje).00 3.AUTOCESTE Informacije: Rheinisches StraBenbauamt.50.1.50 0. pa su zakonom propisane zone zabrane i zone ograničenja izgradnje.50) a 6 ms 2. 5 0 0 .00 37.50 i 3.75 3.50 2.50 (3) Tipski poprečni presjek za 4-tračne autoceste (RQ 29.50 1.00 m) © Poludjetelina ^j) Paralelne rampe J Signalizacijski portal iznad kolnika 213 .50 0.50.75 | 3.75 3. 2.

0 0 ^ Donji rub napojnog voda u prometnom prostoru j a v n e ceste Gornji rub 2 .50 Polumjeri zavoja: po mogućnosti iznad 180 m.TRAMVAJ R a d n i prostor trole G r a n i č n a kontura vozila G r a n i č n a linija r a z m a k a z a fiksne ili pokretne o b j e k t e • (i u o d n o s u n a graničnu liniju r a z m a k a drugih tračni čkih vozila) O g r a n i č e n j e z a niše i sigurnosne prostore (SO) ±0. Postaje: širina perona treba biti najmanje 3. Poprečni nagib: najviše 1:10.d_B = 4. metarski kolosijek 1.65 0.15 0.55 J G r a n i č n a linija vozila 50 m 1 1 Stupovi s a s t r a n e L i.20 m. ih ' ' r ' AN.40.50 m.20 m proizašla je iz lokalnih okolnosti i treba se kod novogradnje izbjegavati). t «sj.50 Tip C ^ 0.65 0. Širina vagona: 2. Po mogućnosti treba ispred kružnog luka predvidjeti prelaznicu koja se poklapa s rampom nadvišenja (tada je najveći nagib 1:6 • V).30 0.20 prometnom " I -T5iOQ prostoru j a v n e ceste N a j v e ć a visina U v o z i l a ( b e z trole) P r e k o 5 0 . duljina vlaka najviše 75 m.65 0. nadvišenost pri normalnom kolosijeku najviše 165 mm.151 RJ ® J l P _ B = 4. Visina vagona najviše 3. bolje 3.30 2.50 * — M/ ¡B/2 B / 2 1 1 H i ^ r J ¡ C .0brn 0.65 0.50 S i|B/2 B/2« Stupovi u s r e d i n i L - M •>< Tip C !£L 10.65 0.95 m.50 Tip B 2. kod priključaka i okretnica najmanje 25 m.65 IFII 0.uuu»»ujuy/lrB- 2. može se nalaziti u cestovnom kolniku.65 m (djelomično još prisutna mjera od 2.00(s0) © Mjere u m b) N a p o s t a j a m a i uličnim zaštitnim otocima M i n i m a l n i r a z m a c i a k o s u kolosijeci n a p o s e b n o m trupu unutar p r o m e t n o g prostora javne ceste Tip A 0.60 0.30. Sustavne razlike: tramvaj prometuje isključivo prema vizualnim informacijama i sudjeluje u uličnom prometu (podliježe StVO).3 3.05 2. 2 . iznimno 0 .05 b) N a p o s t a j a m a i uličnim zaštitnim otocima Minimalni r a z m a c i a k o su kolosjeci u kolniku j a v n e ceste R a d n i prostor trole G r a n i č n a kontura vozila G r a n i č n a linija r a z m a k a z a fiksne ili p o k r e t n e objekte (i u odnosu na graničnu liniju r a z m a k a drugih tračničkih vozila) O g r a n i č e n j e z a niše i sigurnosne prostor|Q) ¿A j t ± 0 . 2 . BOStrab.30 2. 8 0 s p u š t e n e trole N a j v e ć a visina vozila 2 .15 0. B e z stupova 0.30.65 6.40. 2 0 iznad perona Pravna podloga: Zakon o prijevozu osoba. Širina kolosijeka:: normalni kolosijek 1.50 m ako se nalazi unutar uličnog profila.15 ® -» ( 3 ) Postaje s jedne strane U iznimnim iznim slučajevima 3 0 m G r a n i č n e linije s l o b o d n i h p r o f i l a k o l nika i tramvaja f l l M I I. 3 0 IT1 Kolnik j a v n e c e s t e (3. Donji rub n a p o j n o g v o d a u pro-1 G r a n i č n a linija m e t n o m prostoru j a v n e c e s t e \ razmaka Kontura slobodnog profila kolnika + 4.5" -TD.U ÜL TT" 12. na trasama koje nisu bezuvjetno u vezi s ulicama (željeznički kolosijeci u ulici ili posebno).50 0.500. ali min. . duljina perona = duljina vlaka + 5 m za netočno kočenje. ' © Pješački prijelaz preko kolosijeka b e z regulacije svjetlosnim signalom m rri\ I I Ud 1 1 F • • 1 ¡ I ^ 1• • •• •• . Minimalna slobodna visina 4. pri metarskom 120 mm.00 (SO) 0.435 m.65 Tip C 7. Ako se predviđaju čekaonice.50 I ili n Bez stupova 0.05 3. ali bi to u interesu putnika trebalo izbjegavati (u uskim prostorima širina od 2 m trebala bi biti donja granica jednostranih perona).65 0.50 r r 2.05 a) N a otvorenoj pruzi ±0.30 do 2.5 m.15 S a svjetlosnim signalima z a prijelaz preko kolosijeka 214 .50.30 2. Osovinski razmak kolosijeka: najmanje 2. Širina slobodnog profila = širina vagona + dodatak zbog prolaza kroz zavoj + dodatak zbog nadvišenja i ljuljanja (najmanje 2x0.85 m od granične crte vozila na strani gdje su vrata. a unutar uličnoga profila 5 m. BOStrab dopušta da peron bude širok najmanje 1.5 JH m Stupovi s a s t r a n e (iš) N o r m i r a n e širine z a z a s e b n i trup ž e l j e z n i č k o g kolosijeka u sabirnim u l i c a m a Tip A 0. iznimno do 40%o.50 m.00 0 20 h"' + 5 .3 2.40.15 m).65 C.50 0.65 0.50 Tip B 2. Dimenzije vozila: duljine vozila od 15 m do 40 m.50 SI 0. Uzdužni nagib: najviše 25%o. podzemna željeznica prometuje samo na posebnim kolosijecima s križanjima izvan razine.20m Najniži položaj napojnog voda u prolazu ispod objekata S t u p o v i U srëdinî " ' *"L 2. Sigurnosni pojas: širina 0. širina dvostranih perona treba biti najmanje 5. a ne sudjeluje u uličnom prometu.15 0.40.65 0.30 2. 2 0 iznad p e r o n a R a z m a k d o fiksnih o b j e k a t a (stubišta itd.3 2. gradska željeznica koristi izgrađene podzemne i / ili nadzemne kolosijeke s vlastitim sigurnosnim uređajima.50. i Stupovi u sredini 3.05 3.) - ® a) N a otvorenoj pruzi ±0.10 m zbog potrebnog proširenja u zavojima srednjih polumjera.70 m '•'i Stupovi s a s t r a n e j o t j = 400'J ( 5 ) ->(3) Postaje obostrano © 0.50 u.00m 0. ali min. Razmak između rubnjaka i vagona: uobičajeno 0.40 m.65 0. 0 ° Donji rub napojnog v o d a u GRADSKA ŽELJEZNICA tU + 4.00 m.05 3.5 2.60 odnosno 2. 2 0 i z n a d perona P r e k o 5 0 .

autoceste) sa = 4 vozna traka. 216 © .© .» s. Šinska vozila za javni lokalni promet moraju biti isključena iz profila ulice. reda s prilazima. Zollneru Prometne površine (ulice. Presjek (3) 4 .tračne ulice 3 reda ci — _L«*d— (5) Parkirati na jednoj strani Parkiranje obostrano Mogućnosti parkiranja u "parkirnim džepovima" između zgrada 215 . Za ulice IV. djelomično parkirne površine uz rub -» © te konačno IV. s prostornog gledišta. parkirne površine pokraj ili unutar profila ulice -» @ + @. Seredzunu . glavne prometnice s kolosijekom ili bez njega -> © . odnosno vođena na vlastitom kolosijek -» © . trgovima i slobodnim površinama mogućnost je raznolikosti oblikovanja vrlo velika -» C D Ulicu treba. reda trebale bi biti bez prilaza i izgradnje uz rub.H. uzevši u obzir sve čimbenike koji su u međusobnoj vezi. prometne ulice sa 2 . kolosijeci i si.4 vozna traka. povezujući promet (gradske željeznice.) treba projektirati na osnovi kibernetičkih spoznaja. smatrati dijelom urbanizacije. Razlikuje se: i. II. tj. Ulice II. III.PROMETNI PROSTORI prema R. Velike parkirne površine predlažu se uz stambene ulice © + © a mogući su i parkirni "džepovi" između stambenih zgrada -» © . stambena ulica sa = 2 vozna traka.

» © • Još bolje djeluju ceste u usjeku s ozelenjenim nasipima . posebno kad se urbanističkim planiranjem nove izgradnje brze gradske prometnice (100 .» (§) omogućuju slobodno odvijanje prometa ispod građevine.PROMETNI PROSTORI m (T) m o I B I E H IZ] o o o II ILctv.120 km/sat) dovoljno udaIjuju od stambenih zgrada.© . - ' ^ ^ . Buka s ulice u ravničarskom terenu može se ublažiti nenastanjenim građevinama (garaže) hortikulturnim zahvatima © desno. ali je povećana buka za okolno stanovništvo. Izdignuti kolosijeci .V. vatrogasci. . Mnogo zelenila sa zimzelenim drvećem (crnogoricom) pridonosi mirnom stanovanju -»<§). Promet nije ometan uličnom svjetlosnom signalizacijom. sa spojnim ulicama prema stambenim četvrtima. (2) Gradska željeznica ŠMŽM&M (3) Izdignuta na objektu (4) U plitkom usjeku (6) U usjeku s potpornim zidovima Ind. + obrtnički pogoni (7) Na objektu.© + © + © sa spojnim ulicama prema stambenim četvrtima. . ispod njega parkiranje ^0) Ulica na ravničarskom terenu Pokusima je d o k a z a n o da je s akustičnot e h n i č k o g stajališta n a j p o v o l j n i j e r j e š e n j e cesta u usjeku s n a s a d i m a na pokosima. 215 © . . J t f - j - - ^ e B L f e j j . najbolje u usjeku.'. £x Gradska željeznica s napojnim vodom odozgo Gradske željeznice mogu biti s gornjim napojnim vodom. . Dobro rješenje omogućuju vlastiti kolosijeci od'Mi vojeni ogradom ili živicom od cestovnih kolnika . promet prilikom selidbe) do stambenih zgrada ->s. U usjeku s nasadima na zemljanim pokbširria ' Pješački tunel a 9 9 e B (9) Sa zemljanim nasipima sa strane postiže se dobra zaštita od buke @ U I 216 . Zaštita od buke ->s.» © + © .1. Valjane mjere zaštite od buke općenito su moguće samo kad je riječ 0 novogradnji.K.» © ili potpuno u usjeku . Pošumljeni pojas širine ~100 m smanjuje buku za ~10 dB. Cesta na vijaduktu prihvatljivo je rješenje u radnim i industrijskim četvrtima.". neupitna je točnost voznoga reda. što znači da se buka doživljava kao da je smanjena na polovicu. 218. " Jlfr. ili nasipima sa zelenilom . ali je bolje bočno napajanje. G l a v n i zvučni valovi n e smiju n e p o s r e d n o dosegnuti do zgrada. Zaštitni pojas mora biti dovoljno dug da se zaštite zgrade položene okomito prema prometnici. djelomično ili dubokom © ili u podzemlju (0). Tu se nalaze i nizovi garaža i parkirne površine. te široke pješačke površine po kojima je moguć interventni promet (hitna pomoć.» © . gdje buka manje smeta ©.'. Bolje rješenje su kolosijeci u usjeku.

parkiranje i kretanje pješaka odvijaju se na zajedničkoj površini (mješovita površina) .poboljšano oblikovanje prostornom raščlambom. odn. preoblikovanje ul.ograničenje brzine vožnje na "brzinu koračanja" (20 km/sat).redukcija brzine vožnje suženjima kolnika i djelomičnim popločavanjem . mjere LU = S CL 1 Slijepe ulice Ulice s petljama .moguće je višenamjensko korištenje cjelokupne površine ulice . ali reducirati širinu kolnika u korist širih pješačkih hodnika . predn. (T) Smirivanje prometa na ulicama u stambenim područjima / pregled mjera i učinaka Čisti pješački prostor I OOOOOOOOOO^ ' nOO°°?°£> Područje sa sporim prometom. jednakim pravima ili prioritetom za pješake i bicikliste <ooooot> Područje s prioritetom motornog prometa (A3) + B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + C1 Vožnja.Kompleks mjera Željeni učinak 05 > TO a) cd 2 "c CD o c ro to ra •o o > o CL QJ cd >w «u 'č£ CD E i š co -Q SMIRIVANJE PROMETA O D & S E A .vođenje prometa # O željeni učinak vjerojatni učinak mogući učinak Br. prostora 4 Voznodinamičke zapreke Pojedinačne mjere: B1 + B2 + B3 + (. 217 .> @ .4 - 3 Jednosmjerne ulice B 1 Promjena materijala kolnika 2 Suženje profila 3 Opt. 5 Preuređenje mirujućeg prometa © Oblikovanje ulige prijedlog A 6 Popločenje C 1 2 Oznake "stambena zona" Brzina 30 Prometni znak 325/326 . regul. Opsežno preoblikovanje cjelokupnog prostora u skladu s potrebama stanovanja u "stambenoj ulici" Gradske i regionalne Glavne prometne ceste Shematski prikaz odnosa prostora i prometnih prioriteta © Oblikovanje ulice prijedlog B .prometni sustav B . B4 + B6) + C1 + C2 Zadržati razdvajanje kolnih i pješačkih područja.oblikovanje detalja C . © Y 3 Promj.više prostora i sigurnosti za pješake .

. malo naselje Seosko ili mješovito područje 60 Zona centra. naročito u prometnim prostorima.50 Ije. i Smjernice za zaštitu od buke na cestama RLS . Industrija nudi brojne predgotovljene betonske elemente i zaštitne pregrade od stakla. Taj je dio toliko manji koliko je pregrada viša i put refrakcije zvučnog vala dulji. Bedem za zast. . Ta redukcija označuje se sa A LA. obrtnička 65 zona š i r i n a ulige za I H max. Stijenka Stijenka sa stambenim vrtom (3) I Mjere za smanjenje buke uz prometnicu Zahtijevano smanjenje 2. Dac^ 75 dB(A) \ X "¿mljani nasifi. I .5 5 18. Intenzitet buke prouzročen višim prometnim opterećenjem i gustoća izgrađenosti zahtijevaju učinkovitu zaštitu u obliku zemljanih nasipa.50 D © 218 Piramida z a zaštitu od buke (betonski predootovljeni elementi) . zaštitnih pregrada i zaštitnih piramida . DIN 18005 dio 1. objekta u m Redukcija u d B (A) 6 ( 1 0 ) Približna procjena redukcije postojeće odn.tu od buke ( T i ) Približna procjena postojeće odn.5 7 23. očekivane buke od cestovnog prometa . Razlikuju se zaštitne pregrade koje reflektiraju A LA. Buka od prometa trebala bi pri prolazu kroz zaštitnu pregradu oslabjeti za = 25 dB (A). autocesta (4 .. i obrtničkom području (dvotračna) 101-300 36-100 11-35 =10 101-300 36-100 <35 101-300 = 100 Područje razine buke 0 0 I II III 0 1 II III IV 1 II III IV II III IV V IV IV V IV V ® Normirano postavljanje stijenke za zaštitu od buke uz ceste ^ ^ t40-90( Zaštitni zid od betonskih zid od be elemenata H = 1. STR. R.© .5 Visina zaštit.nije potpuna.5 6 20. već pretežno o visini pregrade. Refrakcijom zvučnih valova može manji dio energije zvuka proći u zonu "sjene". Njeno djelovanje zasniva se na stvaranju "zvučne sjene" za buku od vozila.> © . Teren Potrebna uda Ijenost u m Livade Šuma 10 75-125 50-75 15 125-250 75-100 20 225-400 100-125 25 375-555 125-175 30 175-225 35 200-250 r (9) Smanjenje razine buke uslijed udaljenosti 1 2 10 3 14 4 16.7 0 35-70 za građevinska područja u dB (A) Efektivna visina zaštitnog objekta h e f (m) (?) Dijagram za određivanje potrebne visine stijenke za zaštitu od buke ^8) Smanjenje razine buke < 8 dB (A). STR.50 •g». ali ta "sjena" za razliku od optičkih okolnosti . c e s t a .19 1.PROMETNI PROSTORI 65 dB(A) 7 0 dB(A) 60 dB(A) \ 55 dB(A) ZAŠTITA OD BUKE DIN 18005 Smjernice za zaštitu od buke na cestama Povećana ekološka svijest doprinosi sve većoj važnosti zaštite od buke.- 50 Industrijska zona 70 70 Projektna razina buke 4 5 . i predstavlja modificiranu mjeru prigušenja buke od cestovnog prometa. i o b r t n i č k o m području (dvotračna) G l a v n a p r o m e t .81 daju iscrpne podatke za proračun. drva i čelika. i koje visoko apsorbiraju 8 df} (A) < LAa STR. Utjecaj zemljanog nasipa ili stijenke za zaštitu od buke na razinu bučnosti Noć 35 Čisto stambeno nase. očekivane buke od cestovnog prometa Dnevno prometno opterećenje u oba smjera vozila/sat < 10 10-50 Tipovi cesta p r e m a p r o m e t n o m o p t e r e ć e n j u s t a m b e n a ulica R a z m a k mjesta prijema z v u k a o d osi k o l n i k a u m S t a m b e n a ulica ( d v o t r a č n a ) >35 26-35 11-25 <10 >50-200 S a b i r n a ulica ( d v o t r a č n a ) >100 36-100 26-35 11-25 š 10 >200-1000 C e s t a u naselju i sabirna ulica ( d v o t r a č n a ) 101-300 36-100 11-35 Š10 C e s t a i z v a n n a s e l j a ili u ind. O i ' "~50dB(A) 4 5 dB(A) f 8 0 'dB(A) 1 6 t S t i j e n k a z a z a š t i t u o d b u k e ' !v I — 28 1 23 63 1 1 Karta izofona. a.6 trakova) >3000-5000 1251 1.12 >1000-3000 Gradska glavna prometna cesta i c e s t a u ind. područje vikendica Zaštitna Općenito stambeno 35 područje. priključak na auto. koje apsorbiraju 4 dB (A) < LAa STR. < 4 dB (A). Moguća učinkovitost zaštitne pregrade ne ovisi 0 gradivu. „„ „ .

A . najomiljeniji je način ograđivanja zemljišta Letve na prečki (4) Oblikovanje vrha letava / / / B / / / / / / / / / / / / H / / ž [ W f W W W t f T O 1 W w u (5^) Ograda s nadvišenim stupovima (ß) S kontinuiranom prečkom © S horizontalnim lamelama (8) S vertikalnim drvenim lamelama (9) Lovačka ograda Ornament . Zajednička se ograda postavlja centrično na međi. stupovi.00 m.OGRADE -> O D Zakon o susjedskim pravima. obveza ograđivanja = 5. okviri i palisade bit će trajniji ako se impregniraju u koti u pod tlakom i u vakuumu. Poželjno je da je ta ograda visoka oko 1. Ograda mora biti u skladu s mjesnim običajima.Drveni stup .00 m ta je udaljenost 0. nazvana i lovačka ograda. voda koja prska 1 1 Pričvršćenje stupova za ograde i pergole r^i A (?) Ukopavanje stupova Unutar izgrađenog dijela naselja vlasnik je zemljišta.stakla na betonskom postolju 219 . oba su vlasnika dužna zajednički podići ogradu. uz donji rub mali razmak i bodIjkava žica. Zaštitne ograde protiv divljači treba ukopati 1 0 .20 m . Pričvršćenje prečke na stup u S/SA Moguće tit if A -y A-t A— • i/ n n^ Bolje (?) T Za zaštitu od pogleda prikladne su ograde od drvenih lamela -» © a mogu služiti i kao zaštita od buke.» © Ogradu treba podići na međi.2 0 cm. .00 m. Ograda od ukrštenih letava. a troškove snose oba vlasnika zemljišta u jednakim dijelovima. Vlastita ograda: rub temelja dodiruje među. Postoje li na oba zemljišta zgrade ili se obavlja gospodarska djelatnost. Trajnost im je tada više od 30 godina. dužan na zahtjev vlasnika susjednog zemljišta podići ogradu na zajedničkoj međi. Papuča za stup VRTOVI . plastificirana.ograda (Fi) Ograda od okrajaka Od uzdužno rezanih okrajaka 3 Livadna ograda s oblicom na vrhu ^ ^ HZ! Od naizmjenično postavljenih lijepljenih talpi Jednostavna drvena ograda Varijanta drvene ograde J : -N ' Od savijenih drvenih letava na okviru od čeličnih cijevi © Livadna ograda sa smaknutim stupovima i prečkama Od drvenih talpi kvadratičnog presjeka Neobrađene daske iz pilane pribijene na stupove -10 cm u zemlji Ograda od žičane mreže. a kod drveća od sredine stabla. naročito ako su u živici -» Drvene ograde. '«*/1' D . na kojem je zgrada ili se obavlja neka gospodarska djelatnost. udaljenost od međe treba biti 1. a za visoku do 2.50 m -» Kod živice se mjeri od bočne površine. ili ukopana Ograda od čeličnih profila (pocinčanih) sa plastičnim ogradnim elementima Živica s uloškom od žičane mreže Horizontalni u Vertikalni' presjek presjek •v Razdjelna ograda o<f armiranog 4) ornament . Udaljenost do međe za živicu: ako je živica viša od 2.

Sve osovinske mjere su višekratnik od 125 mm uz reške od 10 mm. Žičani ornamenti ili rešetkaste ograde točkasto su zavareni rpocinčani . m 0.rešetka (4) Žičane hasure Srednji stup ^ .> ( D . 1 - 8/6 8/5 8/4 I 9/5 10/6 >0/5 j Presjek © 220 Slojeviti kameni zid s različito debelim slojevima ^g^ Zid od lomljenog i obrađenog kamena Ova tablica daje dimenzije u skladu s normativnim mjerama u visokogradnji DIN 4172. uobičajena veličina oka 4-5. . mogu se upotrijebiti neobrađeni . jer će s druge strane ogradu podići drugi susjed.200/22 100/16 15 VRTOVI OGRADE 3 x 10 Vlasnik zemljišta najčešće podiže ogradu samo prema jednom susjedu. Zatezna č a h u r a . betonskih ili čeličnih stupova © + © koji su temeljeni u tlu.8 1 3/B I2/B 1 4/6 5/bI5/6 i i .40 O^fYTTO 3x10 Žičano pletivo. u skladu s različitim željama korisnika. gotovo svaki oblik je moguć . 1— 1 . granit ili kvare./ ( S f i K o ^ Krajnji stup Držač žice za zatezanji iržačžicezazatezanje2|cazazateza| Žica za zatezanje Vanjskj ugao Žičana m r e ž a Zatega od nefiraajucegt •fi M Ograda Vrata i polje ograde od valovite rešetke ^g^ o OOO b o o Bodljikava ž i c a 7 Držač žice za zatezanje* Sidro u zemlji Držač žice za zatezanje Vanjski ugao Krajnji stup Detalji stupa © Detalji zatezanja čvorastog pletiva Vrtna vrata od umjetničkog kovanog željeza T . g+ "u 4/5 5/5 ¡6/5 ¡4/4 5/4 6/4 j 7/4 „ ¡4/3 i 1 -^ 0| jl625l. Žičana se ograda nateže preko drvenih.5 cm (?) Čvorasta rešetka i ukrasna rešetka '"t t ± r r Prirodni i lomljeni kamen.i } ^ T J ft - I t nTT Pogled Detalj (7) Zatezanje žicanog pletiva © Različite metode spajanja i obrade četverokutnog i plosnog čelika Čelična rešetka I I . I" 8/12 Pogled (— 375/375 —I Osovinske mjere Presjek 4 4 7 i/IO 6/10 5 a' r r © t Uobičajeni komercijalni oblici betonskih blokova 5 »i i.> ® i l i klesani .65/0.» © isporučuju se s okcima različitih veličina.i r . Žičana pletiva . Ograda od kovanog željeza može biti umjetnički obrađena ili jednostavna.750+-875-+-1000-M 125 - .90/0.i ^ V . Plastificirana žičana pletiva s pocinčanim stupovima ne treba održavati. Po mogućnosti treba upotrijebiti samo jednu vrstu kamena.> ® .' ' Vijak Držač žice za zatezanje (5) Žičana ornament .

> ® . između ostalog kutni profili. 193-197. treba niveleta uspona biti konkavna Valja paziti na smjer nagiba terena pri projektiranju staze .> ® + ® . tako da se po njima može sigurno i udobno hodati. op.60 i i !l tV. STAZE. ali ih se mora skladno uklopiti u nasade drveća. prikladne su stube od oblica . uzvišenje zbog m a n j e g prljanja ( § ) U travnjaku u istoj r a z i n i ( n e s m e t a kosačici) duljina k o r a k a debljina = 3 c m : R a z m a k ploča = n n i rw^ffff^T ^jiff* « ivIvXv! ® l ï v n S S o 'inija U S P ° n a j e ® k o n v eksna © S t a z a uz kuču: poprečn nagib Pješačka staza na padini Kolni put n a padini i l 4 6 Z a v r š n i sloj V e z n i sloj Sloj sitnog šljunka Sloj krupnog šljunka D r v e n e oblice Q D D O Q C D a ^ i o 10-15 3DC 1 5 -Sitna kocka Ispuna reški pijeskom Sloj plošt. grmlja i cvijeća. skupo ali t r a j n o i Sloj ploštimice položenih opeka postavljene k a m e n e ploče Betonski potporni zid (izvodi s e i S u h o z i d . Pomoću predgotovljenih elemenata mogu se oblikovati i lukovi.VRTOVI PERGOLE. unutarnji ugaoni i obli profili.i I ( T ) 1. i'i ! ! K a m e n a ploča [.> ® .( § > pokazuju oblike stuba u vrtu. Primjeri © . dječja kolica.. Suhozid od kamena u slojevima do 2 m ako podupire sraslo tlo.> @ . Element dimenzija 55/30 omogućuje najmanji polumjer od 4. 267 Elementi za opločavanje čvrstih staza između lijeha upotrebljavaju se radi lakšega održavanja . STUBE. Pri opločenju se razlikuje povišena staza između cvjetnih lijeha ili staza u razini travnjaka ->©-(7). Rampe s bočnim stubištem . Betonski potporni zidovi jednostavniji su i jeftiniji a moguća je nabava predgotovljenih elemenata ->@ raznih oblika i veličina. samo se treba držati formule za stubišta ->s. polož.. Predgotovljeni elementi z a potporne zidove 221 .t 1 90 1 Pergola na Izdizanje tla p r o t i v drveta iznad truljenja Okvir z a penjačice .> S . cm 12 14 ® Ploče z a vrtne s t a z e • 625 - u © Opločene staze među gredicama. Pijesak Šljaka ili d r o b l j e n a c © VCIlINdillU Kamen obrađen s dvije strane Pošljunčana staza © Sitna kocka. kolica za smeće i invalide s pratiocem. Da bi vrt izgledao što sličnije prirodnomu. Da bi se udobnije hodalo.@ .> © z a bicikle. 205/125 polumjer 24.80 m. Mašti ne treba postavljati granice. Stube moraju biti blago nagnute naprijed kako bi kišnica mogla otjecati.20% .» S. nije p o t r e b n a p o s e b n a odvodnja od predgotovljenih elemenata)-»^. POTPORNI ZIDOVI .90 m. Nagib prema brdu 5 . Stube se mogu vrlo maštovito oblikovati upotrebom "Karlsruhe" vrtnih elemenata. 2 1 9 (T) © s upo m z itd a n iv i m a ( 2 ) Duljina L cm 50 50 Širina B cm 50 70 Visina kut.

0 20.4 m ——I © Naslaga humusa © Koherentni materijal u podlozi s blago nagnutim stepenicama Humus D o b a r materijal Loš materijal Humus na gradilištima čuva se privremenim odlaganjem na hrpu ->• 0 . preporučuje se posaditi biljke koje mogu poslužiti kao zeleno gnojivo. ..0 16.5 kg negašenog vapna. Sabijanje polijevanjem moguće je samo kod nekih vrsta materijala (šljunak.Žlijeb z a /"odvodnju VRTOVI ZEMLJANI RADOVI DIN 18915 . . .šljunkom ^jgj Osiguranje površine kosine konstrukcijom tipa Weber Vrsta tla Prost.40 cm).0 20. kN/m 3 rahlo i suho rahlo i prirodno vlažno rahlo i zasićeno vodom nabijeno i suho nabijeno i prirodno vlažno rahla i suha (prosjek za laka tla) rahla i priroodno vlažna rahla i zasićena vodom (prosjek za srednja tla) nabijena i suha nabijena i prirodno vlažna (oblutci) srednje krupni i suhi srednje krupni i vlažni suhi sitan i suh sitan i prirodno vlažan sitan i zasićen vodom krupan i suh 14. za travnjake treba ma površini ostaviti 10 cm sipkog tla. 1.grejder) kad se izvodi nasip. Kosine. Kamena rebra za odvodnjju .0 35-40 45 27-30 42 37 Nasipano tlo Ilovača 15. Kod svih radova oko sabijanja treba voditi računa o namjeni. Uvijek treba valjati izvana prema unutra. 4.0 17. Profiliranjem podtla ->• (2) postiže se veza nasipnog materijala i podloge i sprečava stvaranje kliznih ploha. Naslagu humusa treba najmanje jednom godišnje prekopati i onda na svaki kubični metar dodati 0. stepenasto ¡j n a g i b u 1 : 1 i 5 W Težina i kut prirodnog pokosa različitih vrsta tala DIN 1055-2 222 . Koherentno tlo sabija se valjanjem u slojevima (debljina sloja 30 .0 20.* 3. osiguranje umjetnih kosina Smaknuti raster blokova koji su otvoreni za sadnju. slama itd. nevezani nasipni materijal može se vibrirati. •yC*''-"}.0 14. od padine prema sredini nasute površine.5 18. odnošenje tla vjetrom itd. Ako su stube nagnute prema brdu. Za staze. klizanja. putove i slobodne prostore treba sabijati i najgornji sloj. treba hrpu zaštititi od pretjeranog isušivanja (busen.0 18. 2.0 18. Nasipanjem materijala u slojevima postižu se najstabilnije kosine.0 19. tež. Ostaje li to odlagalište dulje vrijeme.0 22. travnjaci ili ako se sadi (posebno važno za izvođenje staza i slobodnih prostora).0 16. Ploče od busenja učvršćene kolčićima za nagibe > 1:2 .0 18.0 25.0-20.> Q D v/ s / h .5 20. pijesak).0-22. Valjanje se primjenjuje i za slojeve tucanika pri gradnji putova. >?/ I—— 3 .0 18. Kut prirodnog potkosa u grad. pionirska sadnja i prskanje bitumenom za osiguranje strmih kosina Ispuna pijeskom . tj. Nasipavanje humusa nagnute plohe na blago (?) Nasipanje u slojevima 777777777?. mokar Glina rahla i suha rahla i jako vlažna čvrsta i prirodno vlažna (čvrsto tlo) Suhi pijesak i krš „ . a na površinama za sadnju biljaka 40 cm. © Stabiliziranje horizof položenim busenjem Konstrukcija od armaturnih m r e ž a ® Berma za grmlje.0 16. 5. potreban je uzdužni nagib radi odvodnje procjedne vode.0 19.0 40-45 45 20-25 40 70 30-45 25-30 35-40 30-35 40 25 35 30-40 40-50 20-25 70 35 © Odvodnja i osiguranje nožice kosine nabačajem drobljenca i kamena Osiguranje kosine kamenom. osiguranje kosina Treba izbjeći pojave erozije. Ako nije u sjeni.). Kod svih čvrstih tala moguće je nabijanje i zabijanje. Sipki. Pri nasipanju humus treba sabijati ako se neposredno nakon zemljanih radova izvode vrtnotehničke građevine. Najčešće je dovoljno prelaženje mehanizacije (gusjeničar .0 18. . Izvedba stuba kod viših nasipa na nagnutom tlu ->• (3) sprečava klizanje (širina stuba = 50 cm). krupnim šljunkom ili drobljencem Šljunak Pijesak Drobljeni kamen.0 15.

© . potpornim z i d o m u nožici) Blagi nagib slojeva (po mogućnosti b e z i z v e d b e Strmi nagib slojeva ( s a s t e p e n i c a m a ili bermom) Potrebno ublažavanje. treba plosnato busenje učvrstiti drvenim kolcima ->• s. Čeono busenje treba primijeniti za nagibe od 1:1 1 /2 do 1:1/2. 222. 222. Ako je nagib strmiji od 1:2. Za osiguranje dubokih usjeka u cestogradnji ili pri građenju na padinama potrebne su opsežne zaštitne mjere . pleterom. Kosine koje su strmije od prirodnog kuta nasipanja učvršćuju se busenjem. ceste i putove.VRTOVI OSIGURANJE PADINE . Preporučuje se. stabilna) kosina ( N ) Znatno povećanje nagiba u m j e t n e kosine (K) m o g u ć e j e s a m o uz p o s e b n a osiguranja (ovdje npr. © d i j a f r a g m o m ili žmurjem (sa ili bez sidrenja) u nevezanom kamenom materijalu Sidreni k a b e l 33-651 © Osiguranje kosine u nevezanom kamenom materijalu: stepenasti iskop odozgo prema dolje uz istovremeno podupiranje zidnim elementima i aluvijalnim sidrima (autocesta preko Brenneta) ® Primarno osiguranje kosine u glinom vezanim ili djelomično vezanim materijalima pomoću usidrenog roštilja od greda F a z e iskopa © Osiguranje kosine u nevezanom kamenom materijalu: stepenasti iskop odozgo prema dolje i istovremeno osiguranje mlaznim betonom s armaturnom mrežom (ô) Prostorna rešetka kao potporni zid ("Krainerov" zid) od betona (sustav Ebensee) "Krainer" zidovi izvedeni u stepenicama daju dovoljno prostora za novu trasu. dijafragma ili ž m u r j e Obložni zid za kosinu od nevezanog kamenja s prethodno izvedenom sidrenom gredom (shema Badberg II . mogu se visoki zidovi izvesti i s usidrenjem u tlo Bušotina z a odvodnju Stijena od pilota. Ovisno o sustavu i nagibu. Načini oblaganja stijene kao obložni ili potporni zid (prema L. npr. grmljem ili drvećem. Usidreni roštilji od greda različite izvedbe. taracanjem ili zidovima. međutim. Pleterom se učvršćuju strme kosine na kojima je teško zasaditi raslinje.Badgastein) Obložni zid sa stijenom od pilota.> © . od horizontalnih usidrenih greda i uspravnih stupova. Kod živog pletera (vrbovi kolci) treba naknadno posaditi bjelogoricu kao trajno rješenje s. u slojevima tla različite čvrstoće © Oblikovanje (i osiguranje) kosina u slojevima tla različite čvrstoće ® Stijenska kosina uvjetovana geološkim okolnostima Stijenska kosina uvjetovana geološkim okolnostima Krainer" zid u Ebenseeu 223 .) Prirodna (ne b e z u v j e t n o . nagiba i osiguranje it'rmi pokćs moguć ^amo uz osiguranje (naročito ako ima nevezanih slojeva) © Oblikovanje (i osiguranje) kosina. Polja između njih pokrivaju se armiranim mlaznim betonom . Mulleru 1969. Mogu se svladati i znatne visinske razlike . izvedba blago nagnutih. Krajolik ostaje zelen. Razlikuje se mrtvi i živi pleter. zaobljenih kosina čije se površine učvršćuju travom.> Q P Na strmim padinama treba učvrstiti površinski sloj.» © . Ozelenjeni potporni zidovi stvaraju prostor za dobro uporabiva zemljišta.» © + © .

0 Sadnice T^o a h 1. / _ „ (7) Verrier .5 x 3 x 3m 2 x4x4m 3 x 6 x Gm 320 178 80 320 178 80 3 x 3 x 3m 80 © a 3.5 h ® • Ogrozd -i 1.® • c Maline a Stupovi * a a Razmak 1.VRTOVI . saviti u obliku slova U i privezati • Razmak 3 x 5 x 2. Špalir: srednje stablo u špaliru vuče se vertikalno.T •—í @ a © a © Stabla na 1/4 ha Glavna stabla Ispuna 156 156 25 25 Stabla na 1/4 ha 6 x 3 x 3m 8 x 4 x 4m 10 x 5 x 5m 69 39 25 69 39 25 Lepeza: pušta se da rastu samo dvije grane pod kutem od 45° prema tlu.> QP T~ 30 cm u zemlji (?) Skela špalira od željeznih cijevi (2) Skela za dvostruke špalire ( D Stijenka špalira od drva — L e t v e z a špalir Ž i c a špalira 1— 6 0 H (5) Vertiklani kordonci (6) Kordonci oblika slova U Ž i c a špalira .5m 4 x 6 x 3m 6 x 10 x 5m Sađenje u pravokutnik s dvostrukom ispunom • a ® a ® a a • • • • • a a a a m a 0 v e X / * • * • e ® 0 » • N a k o n b e r b e orezati tako d a o s t a n e 5 .8 g r a n a v.palmeta (6 i 8 grama) (8) Palmeta u obliku svijećnjaka . Iz njihovih se izboja početkom proljeća oblikuje lepeza.0-4.5 h • ® « '"V Stabla na 1/4 ha 80 160 -150-60 ©v ® Ribiz ® Sađenje u trokut © S a đ e n j e u trokut s ispunom Sađenje u trokut s dvostrukom ispunom Mjere za sadnju malina Ogrozd i ribiz 224 . (9) Dvokraki horizontalni kordonac Sustavi sađenja prema -> CD De Haas • ® f • ® $ 9 9 9 ® 9 9 9 • • • • • e • • ( • e • • • » ® # • • • e • t • « ® # • • t • 1 • -• ® • — o o o 1 Razmak 4x111 6x6m 10* lOm © i Stabla na 1/4 ha 156 •—® Razmak 4 x 4 x {2) m 10 x 10 x (5) m ® • i1 . a bočne grane vode se lijevo i desno pod 90° Sađenje u kvadrat © ® • ® • Sađenje u kvadrat s ispunom @ • o o O o o © ® @ © © o o o o o @ # © Sađenje u kvadrat s dvostrukom ispunom o o o o • • • • • • # • • • • • • * A® • • • • • • # l • • • • • t • t # • L Stabla na 1/4 ha e • • Stabla na 1/4 ha 167 104 42 167 104 42 46 26 « • • ^ ^ Žičana skela za grmlje kupine c Stabla na 1/4 ha 46 26 Nategnuta žica K a d g r a n e izrastu i z n a d ž i c e odrezati na 1 5 c m i z n a d najviše žice.

P.10 zelenkast 7 .Campsis radicans Pasja loza . napeta žičana mreža .> © Pomoć pri penjanju graška: grane koje otpadaju pri obrezivanju stabala .6 žuto .6 zelenkast 5 . Jednogodišnje biljke: zvončići visina ukrasne tikvice visina japanski hmelj visina ladolež visina grahorica visina ukrasni grah visina dragoljub visina 4 .6 zelenkast 5 .VRTOVI .9 žuto .Lonicera heckrottii Hmelj .8 narančast 5 .4 žut Mjesto O-© O • o® o @ o @ o @ ® @• o o @ o @ O 9 o a 00 o ® o ® O = sunčano d = polusjena.4 m rast: brz 1 .Clematis vitalba Hortenzija penjačica .» QP Za biljke penjačice nije dovoljno samo pogodno tlo i ispravna orijentacija -> © treba uzeti u obzir i visinu rasta.8 zelenkast 6 . Kad se ozelenjivaju zidovi zgrada. npr. Kod mahunarki zahtijeva svaka biljka svoju motku za penjanje.> ® .© . potrebna su različita pomagala za penjanje -> (2) <D.Lonicera caprifolium Ruže penjačice Kuri ka .> @ ili dvostrano žičano pletivo.Hydrangea petiolaris Američka lulica -Aristolocchia macrophylla Kampsis .6 smeđ 7 . tricuspidata „Veitchii" Pavitina gorska .4 m rast: brz 2 .Vitis vinifera Kozjak .9 različito 1 .3 m rast: brz lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno © Penjačice i visina njihova rasta (2) Horizontalne penjačice (3) Mahunarke koje pokrivaju zid (?) Šesterokutna žičana mreža (5) Špalir od letvica (6) Metoda vigvama za 8 .2 m rast: brz 2 .Hedera helix Troskot . Za dva reda biljaka pogodna je metoda šatora — © . > Za sadnju u koritima i kacama prikladna je metoda vigvama (indijanski šator) .Polygonum aubertii Divlja loza .Euonymus fortunei Bijela loza .Clematis montana Glicinija .6 zelenkast 6 .9 bijel 6 .8 različito 6 .9 bijel 5 .6 bijel 5 .Humulus Lupulus Kozja krv .6 zelenkast 5 .4 m rast: brz 3 .Jasminum nudiflorum Pregled nekih penjačica i puzavica .6 m rast: brz 2 .6 modar 7 . Zaštitne mreže od pletene žice štite sjeme i sadnice od ptica .Vitis coignetiae Vinova loza .crven 5 .Wisteria sinenis Pavitina .crven 6 .5 m rast: brz 3 . sjeverni zid ® = sjenovito 225 .> © Visina do 25 m do 15 m do 15 m do 8 m do 10 m do 10 m 5 do 8 m do 10 m do 8 m do 10 m do 10 m 3 do 4 m 4 do 6 m do 5 m do 5 m 2 do 4 m 2 do 4 m do 3 m Rast polagan brz brz brz srednji brz srednji srednji polagan srednji srednji srednji brz srednji srednji polagan srednji polagan Podupiranje x potrebno x x X (x) preporučuje se X (x) preporučuje se X X X X X X (x) preporučuje se X X Lišće zimi eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti imi ljeti zimi Zalijevanje - + (+) (+) /+) /+) /+) + - <+) + + Cvijet/mjesec 9 .Clematis-Hybriden Zimski jasmin .razmak: 70 x 60 najviše 50 x 100 cm ^g^ Dvostruka rešetka od žičanog pletiva (jjg) Zaštitna rešetka za ptice od pletene žice Rešetka za vriježe graška od pletene žice Višegodišnje vrste Bršljan .7 bijel 5 . Višegodišnje penjačice i puzavice -> © .1 1 biljaka (7) Metoda šatora © Skala za vriježe od pruća .» ® .

polusjena. umjeren. sjenovito Rast: polagan. armaturne mreže Pavitine vole hladne noge i vruću glavu 226 . brz Podupiranje: drvo. nategnute žice.VRTOVI PUZAV1CE I PENJAČICE Povoljno mjesto Sunčano.

Varijanta brežuljkaste lijehe jest povišena lijeha. Brežuljkasta lijeha široka je oko 1.00-1. Biljke koriste sunčanu toplinu koja pada na bočne stijenke. impregnirane oblice. Na njima se postižu rekordni prinosi i rana berba. kišenje francuskom cijevi za Humus Grubi kompost Popločana staza © Presjek brežuljkaste lijehe Bolja je betonska platica kao završetak-» (2j • © Povišene lijehe. Visoke lijehe povećavaju urod ako su slojevito ispunjene organskim materijalom kao što su panjevi i grane. Brežuljkasta lijeha izraziti je izvor topline.Betonska p l a t j c ^ Zem|ja Sloj treseta (T) Uređenje brežuljkaste lijehe © Završni sloj je zemljani omotač debeo oko 10 cm . sađenju i branju ne treba se sagibati ako su lijehe visoke 60 do 80 cm © + (f).50 m Sloj vlažnog lišća oko 20 cm Grubi kompost Granje POVIŠENE I BREŽULJKASTE LIJEHE Važan je pravilan sklop i položaj sjever .zemlja VRTOVI Francuska cijev za zalijevanje Drvo 40/60 Iskop jame dubine oko 25 cm i širine oko 1.50 m i dugačka 4 m.(3). nasiječene grančice ili fina kompostna zemlja.jug Q . Rajčice visokog uzrasta dolaze u sredinu. gredice ili kameni zidovi.slojevita ispunjena kao brežuljkasta lijeha -> (T) . Pri sijanju. u osnovi zapravo hrpa komposta omeđena daskama © . jer je tada na raspolaganju najveća količina vrtnog otpada. npr. poriluk. Na povišenim i brežuljkastim lijehama može se postići rana berba. pokrivena staklom kao mali staklenik ® Mini jezerce u povišenoj lijehi od kamena Luk. ali se zato može upotrebljavati godinama. Upravo na brežuljkastoj ili povišenoj lijehi posebno dobro uspijevaju mješovite kulture. Sloj vrtnih otpadaka i granja visine 25 cm i širine 4 0 cm Sloj grubog komposta 10 c m _ 2ljeb za zalijevanje . mrkva ® Kraterska lijeha 0 2m-»© 227 . idealno za izjednačenje visinskih razlika 1. Doduše zahtijeva stanovit napor pri oblikovanju. Najbolje je oblikovati je tijekom jeseni.(?) ® Povišena lijeha izvedena uz južni zid. Umjesto dasaka može se upotrijebiti svaki drugi materijal koji brzo ne trune. Navodnjavanje francuskim crijevom (3) ili kapanjem.> ( ? ) + (3) © Brežuljkasta lijeha pokrivena folijom.25 (6) Povišena lijeha .

Natkrivena terasa je povezujući dio kuće i vrta. a od sjevernoistočnog vjetra stijene od platica. Pogodno za suptropsko raslinje. štite od vjetra i daju povoljnu klimu za biljke koje vole suho tlo i sunce. Klima atrijskog vrta toliko je toplija koliko okolni zidovi bolje primaju i akumuliraju toplinu od sunčanih zraka.Glavni smjer vjetra Legenda . npr.» (5) .( ? ) . grmljem i drvećem povezana s raznim prostorima vrta koji okružuju zgradu i povezuju je s krajolikom. vjetra i prašine. opločenim stazama.10 ® V e ć i vrt sa sportskim terenom ispred kuće. Bočni zidovi akumuliraju toplinu. E. Zidovi oko vrta štite od vjetra pa se u vrtu zadržava topli zrak. povišeno mjesto za sjedenje i roštilj.» (4) Tako na maloj površini nastaje strogo geometrijski oblikovani vrt. 1 113.. Tamnosmeđi zidovi od opeke primaju više topline od onih bijelo oličenih. okružen trkaćom stazom između nasutih kosina.(§) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mjesto za sjedenje Korito Mjesto za vatru Bazen/tekuća voda Zidni bunar Stube Kamena klupa Betonske ploče Ploče od granita Kulir / klinker Živica od šišmira Travnjak Biljke u loncima Kameni blokovi Krupni šljunak Šimšir oblikovan u kugle Mješovita kultura Brežuljkasta tijela Silos za kompost Suhozidovi (¿T) Ukrasni i ekonomski vrtovi (5) Atrijski vrt 228 . Ona je suhozidovima. Dugi i uski vrtovi djeluju manje usko ako ih se poprečno podijeli na različite zone. te štite stanovnike od pogleda. M. . jer su kolni prilaz.» (3) Pri izboru biljaka treba posebno paziti na svijetle i sjenovite zone. Od ljetnog jugoistočnog vjetra zaštitu pruža živica na zapadnoj strani. terase i prije svega visinski položaj prizemlja te orijentacija kuće usko povezani s oblikovanjem vrta. Za spušteni vrt tipične su stube. Neufert Legenda->(2) . obrasli zidovi i jezerce u sredini . glavni i pomoćni ulaz. . 1 1000 (1929) Weimar (Gelmeroda) Arh.> ( T ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Stan Terasa Sjenica Pumpna kućica Vodovod Staja Bazen Travnjak Mjesto za gnoj Zimsko povrće Povrće Maline Ogrozd i ribiz Cvijeće Ukrasno i zaštitno grmlje Spalir na zidu Živice Lisnato drveće Voćke Koštičavo voće Jezgričavo voće Upojni bunar VRTOVI OGLEDNI PRIMJERI Projektiranje vrta treba započeti prije konačne verzije građevinskih projekata. živicama. buke.

4.00 Solarna brežuljkasta lijeha s poklopcem Zemlja ^ (?) 30 Gnoj Središnji prolaz Sanduk za brzi rast vlastite izrade 23° Holandski staklenik Tj65 Razmak vezača 3.00/1. s punom ventilacijom ispod nje Optimalni ploha kut nagiba staklenih 229 . treba se pobrinuti za neku zaštitu od sunca kako bi se uz intenzivno osunčanje osigurala podnošljiva klima. 5.(rj) 1 2 3. Kapljično navodnjavanje Pribor za zalijevanje Pumpa za vodu Kabel za podno grijanje Bazen za vodu za zalijevanje Izolacija 14. 13. Ekonomična je zaštita iznutra.STAKLENIK Prozračivanje staklenika treba dimenzionirati tako da se pri otvorenoj ventilaciji postiže temperatura približno jednaka vanjskoj.065 m Razmak rebara 613 mm ¿>4 C/illP^ Staklena ploha orijentirana (8) 13. 15.<- Priključeni staklenik (i^) Priključeni staklenik (11) Zaštita od sunca smještena izvana. 10. 19. 12.00/2. 17 18. 11. 20. 6. Staklenik s odgovarajućim uređajima i klimatizacijom Grijanje Stol za sadnju Lijeha za umnožavanje Svjetiljka za raslinje Automatksa prisilna ventilacija Svjetiljka staklenika Regulator vlage Mjerač vlažnosti zraka Regulator temperature u prostoriji Veličina 1. Treba se pobrinuti za dovoljni dovod svježega zraka. 21 22. U tu se svrhu mora oko 20% krovne površine izvesti kao ventilacijska traka ili moraju na raspolaganju biti pojedinačni zaklopci za zračenje. 7 Krovna ventilacija Automatski otvarači prozora Vanjsko sjenilo Odvlaživač zraka Pokretač zraka Bočni ventilacijski prozori Dvostruke ploče od pleksistakla • 8. 16. Zaštita od sunca može se izvesti izvan ili unutar staklenika. odnosno ozelenjene. Vanjska zaštita je učinkovitija ako je dovoljan razmak između zaštitnih elemenata i staklene stijene -» 0 i © . 9.04Staklenik s nagibom krova 23°-27 Ventilacija ispod zaštite od sunca . Ako stijenke nisu izvana dovoljno obrasle.00 i 1.

Mjesto na kojem je voćka cijepljena prepoznaje se lako po zadebljanju na obodu debla.» © .> © . a za onu iznad 2 m 0. tvari iz tla •.2 m razmak treba biti 0. prašine i znatiželjnih pogleda čini živicu prijeko potrebnom . akumulira toplinu i štiti tlo od erozije. Korijenje prodire i u stjenovite slojeve. desno zimski rez) ^g^ Kod sadnje četinjača treba razvezati krpu oko korijena Podupirač treba postaviti koso ® Visina živice © "Prijelom" u Sjevernoj Njemačkoj Mjesto cijepljenja mora biti iznad zemlje Pravilna sadnja lisnatog stabla Deblo treba od sunca zaštititi slamom Visoka stabla se sidre nategnutom žicom © 230 Drveće za vrt © Visine rasta obrezanih i slobodno rastućih živica (biljka označena s X posebno dobro podnosi obrezivanje) (u zagradama broj biljaka na tekući metar) .75 m . Deblo i dvije ili tri grane treba ostaviti . a studeni u krajevima s blagom klimom. © Svaki sloj humusa ispunjen je životom. Kalež s otvorenim središtem podsjeća na šalicu ili kupicu. Oblici stabala .. buke."fvnriM-sSV QJ <3 • .© . i to na južnoj strani. Grane se skraćuju pa se ne lome tako lako pod teretom plodova ili snijega. Najbolje je vrijeme za sadnju voćaka kasna jesen: u krajevima s ranim mrazom to je mjesec listopad. Želja za skrovitošću u vlastitu vrtu.VRTOVI DRVEĆE I ŽIVICE Sloj koji se uklanja Sloj koji se navozi Stvaranje h u m u s a Glavni prostor z a korijenje Oslobađanje hranjivih.> © . regulira oborine. "naklon") u obalnom području daje zavjetrinu do 200 m. ima prednost pred oblikom kaleža jer se bočne grane mogu držati kratkima i ne lome se lako pod težinom plodova ili snijega.. spremnik vode) MatiCna stijena (rastrošna ili srasla stijena) Svaki je sloj tla pun života. Potporni kolac mora biti za širinu dlana udaljen od debla . zaštitom od vjetra.© Živica smanjuje brzinu vjetra.50 m. 3. za visinu do 2 m 0.> © . Pri sađenju živice valja paziti na razmak prema susjedu. Oblik stabla poput kaleža sa slobodnom sredinom.-¿L \ O i i o \ o \ •. ® Visoko deblo kod još mladog stabla. Piramida je oblik "božičnog drvca" i ima prednost pred oblikom kaleža. Za visinu živice do 1.> © Voćke treba uvijek saditi u nešto višem položaju nego što su bile u rasadniku. godini nakon sadnje (lijevo ljetni. Svaka razina ima svoje stanovnike © Krošnja stabla i razgranata mreža korijenja slične su kao slike u ogledalu © Piramida je osnovni oblik poput "božičnog drvca". Grane se režu tako da se usmjeruju prema van i kako bi svjetlost doprla u krunu stabla. Svaka etaža ima svoje stanovnike . povećava stvaranje rose.» © . Živica na nasipu (tzv. i 5. to mjesto mora bezuvjetno biti iznad razine tla . Grane se usmjeravaju prema van da bi svjetlo dospijevalo u krošnje.kako bi se održao željeni oblik (5J Oblici stabla za kućni vrt ® Obrezivanje grabove živice u 1. T J c l - -s Hodnici kišnih glista kroz sve slojeve Mineralni sloj (rastrojeno kamenje.25 m. kako bi štitio stablo od prejakog sunca.

žabe i vodozemci mogu prezimiti samo ako se spriječi zamrzavanje i osigura protjecanje vode. Biljke se vrlo brzo razmnožavaju. Gotovi bazeni nude košarama s biljem ispravnu dubinu i sprečavaju slijeganje ili klizanje šljunka i zemlje za biljke (2) . Najpogodniji je položaj u blizini terasa i mjesta za sjedenje. najvažnije je ispravno odabrati lokaciju. Vrtno jezerce postaje stanište kukaca i biljaka. Za poluvisoke treba razmak 30 . Niske biljke oko ruba sade se u nizovima ili grupama. Ribe. voda će se razbistriti. Idealna je vodena površina od 20 do 25 m 2 .30 cm. treba visoke biljke saditi pojedinačno. odakle se jezerce dobro vidi. mogu se podizanjem ili spuštanjem prilagoditi vodostaju koji im odgovara. Mora se oblikovati i okolina jezera.40 cm. Ako su količine vode. s jednim dijelom dubine najmanje 60 cm. Jezero treba i preko zime biti puno kako bi se izbjeglo bubrenje dna zbog smrzavanja. Da bi kukci i ličinke mogli prezimiti.(2) te vlažne lijehe dopunjuju i stvaraju prirodne odnose. Da bi biljke i životinje napredovale u jezercu i oko njega.5 m 2 nudi mnoge vrste životnog prostora. pijeska i raslinja dobro usklađene.(5). Sadnja biljaka prethodi punjenju jezera. oko 4 .> ( ? ) . Biljke se mogu posaditi u košare. Močvarne ili plitkovodne zone . Biljke u posudama. Dublji dio služi i kao pribježište za sve životinjske stanovnike. nastat će nakon 6 .8 tjedana biološka ravnoteža. Veličina jezera ovisi o veličini vrta.2 0 cm.VRTOVI VRTNO JEZERCE Jezerca treba skladno uklopiti u vrt.6 sati dnevno. Da bi se postigla skladna ukupna slika. ali već 3 . posude ili izravno u posebnu zemlju. s razmakom među biljkama 20 . potrebne su veće vodene zone dubine 5 . Vrijeme je sadnje od svibnja do rujna. Za prvu sadnju dovoljno je 5 vodenih biljaka po četvornom metru. Pretežni dio močvarnih i vodenih biljaka zahtijeva mnogo sunca. Popločena staza Folija 20 cm 5 cm supstrata pijeska zemlje ® S t e p e n a s t o izvedeno jezerce od folije 2 cm šljunka v / / / w / / Vlažna zona 777777777777777/ Zona plitke vode Zona duboke vode od sintetike armirane staklenim vlaknima Vrtno jezerce horizontirati i ispuniti vodom do visine prve stepenice Više od 5 cm pijeska može prouzročiti slijeganje i naginjanje bazena ? T / f i y ? / y 7 / Pijeska (3) Pravilna ugradnja vrtnog jezerca Sa zemljom iz iskopa dobro nabiti Mješavina lišća i pijeska kao zimsko prebivalište vodozemaca Za vrijeme mraza staviti svežnjeve slame ili na drugi način osigurati kisik Obalna zona (8) Šljunak Folija Korito protoka u presjeku ( 5j Staza na konzoli 231 . što treba obaviti vrlo pažljivo. Mora se uspostaviti odgovarajući odnos površine i volumena vode (oko 400 l/m2).

Jezerce u kojem se može plivati treba imati površinu 155 m2. Velike su mogućnosti da se planirano vrtno jezerce prilagodi vlastitim željama u pogledu veličine. duboka voda > 50 cm. područje za kupanje > 1. ne manje od 55 m2.JEZERCE ZA PLIVANJE Oblikovne mogućnosti da se vrt I optički obogati biološkim elementom vodom . -> ( § ) 232 . prostor za kupanje 40 m2.zapad sa 5 . područje za bistrenje 25 m2 -> © . Plastična cijev za prekid kapilarenja pijesak 5 cm 50-100 "zona 3 j 1 2 200 i geotekstll folija TOde supstrat 10 cm z o n a bil aka ž 5 0 % P°uršine 0 Oblikovanje obale Razina vode Varijanta za prekid kapilarenja (5) Zona taloženja / taložnik ^0) Vodotok sa širokim i dubokim meandrima i kaskadama. Idealan je položaj u smjeru istok .30 cm. oblika i uporabe.vrlo su raznolike. Tko želi jezerce koristiti i uživati u njemu.© Dubina vode: močvarna zona < 25 cm. zona plićaka 10-40 cm.6 sati sunca u danu. i volumena 35 m3. područje za obnavljanje vode 90 m2. planirat će ga u blizini terase uz kuću -» © Veličina površine treba biti 60 m2 .

blijeda (§) Vlažna zona Jezerska žabovlatka Kruta vaščika z i m z e l e n e . mineralni slojevi različite granulacije Vodeni kozlac Močvarna kaljužnica Šaš kareks Šarena preslica Uskolisna suhoperka Močvarna mlječika Sita Protivak Američki kozlac Vodena metvica Močvarna trolistica Bakreni cvijet Močvarna potočnica Dragušac Biserna paprat Potočna čestoslavica (7) Močvarna zona V-Vl IV-V VII-IX V-Vl IV-V VI-VIII V-Vl V-X VI-IX IV-VI - V-IX bijela žuta zelene glavice nema cvijeta bijela žuta smeđe glavice žuta žuta svjetloljubičasta bijela . i tu se obogaćuje kisikom i ugodno grije.tek ukupnost biljaka svih prostora čini jezerski krajolik bogatim. prirodnim i lijepim. Prirodno jezerce se sastoji od više životnih prostora .S malom jamom ulaz vode neće bit previsok 10-12 JEZERCE ZA KUPANJE U dobro projektiranom jezercu pojedini su životni prostori bez vidljivih granica. Svaka biljka traži svoj prirodni životni prostor i samo u takvomu će napredovati.10 m -» © . WX^TTW/s PVC . bijela. prezimi kao pupoljak na dnu jezera z i m z e l e n a . prezimljava k a o lisnati pupoljak (9) Biljke proizvođači kisika za jezerce 233 . crvena svjetloplava žuta nema cvijeta tamno plava Poprečni presjek jezerca za plivanje-» ( 2 ) Močvarni stolisnik Puzajuća ivica Štikac mali Štikac veliki Konopljuša Suručnica Jezičnjača Metiljeva trava Purpurna vrbica Kraljevski pujanik Jakobova ljestvica Livadni dvornik Vrste jaglaca Žabnjak. idealno je 8 .tlačni vod pumpe (T) Izvorski kamen -» (5) f Izvorski kamen — > © Hrvatski naziv Mirisni šaš Obični žabočun Žabnjačka kornjačnica Štitasti vodoljub Viseći šaš Velika pirevina Borak Zlatni štap Vodeni dvornik Štukina trava Kovrčavi mrijesnjak Veliki žabnjak Obična strelica Jezerska šašina Razgranieni iežinac Uskolisni rogoz (§) Botanicki naziv Acorus calamus Alisma plantago-aquatica Baldellia ranunculoides Butomus umbellatus Carex pseudocyperus Glyceria maxima "Variegata" Hippuris vulgaris Orontium aquaticum Polygonum amphibium Pontederia cordata Potamogeton crispus Ranunculus lingua Saqittaria saqittifolia Scirpus lacustris Sparqanium erectum Typha angustifolia Vrijeme cvat Boja cvijeta Vl-Vll Vl-Vll Vl-X VI-VIII Vl-Vll V-Vll VII—VIII V-Vl Vl-Vll VII—VIII VI-IX VI-IX VI-VIII VII—VHI VII—VIII Vl-Vll © Vl-Vll IV-VI VI-VIII - žuto-zelena.svjetloružič. m a l i m m j e h u r i m a lovi kukce. žuta zelena neugledna zlatnožuta ružičasta plava neugledna žuta bijelo-ružičasta smeđa zeleno-bijela crno-smeđa Zona plitke vode. crv.ružičasta smeđa ružičasta. posaditi u dno j e z e r a K a n a d s k a v o d e n a kuga M o č v a r n a rebratica Vrste krocanja Vrste mrijesnjaka Žabnjak Obična mješinka b e z korijenja. dubina vode 1 0 .4 0 cm Calla palustris Caltha palustris Carex grayi Equisetum variegatum Eriophorum angustifolium Euphorbia palustris Juncus ensifolius Lysimachia thyrsiflora Lysichiton americanus Mentha aquatica Menyanthes trifoliata Mimulus cupreus Myosotis palustris Nasturtium officinale Onoclea sensibilis Veronica beccabunga © Achillea ptarmica Ajuga reptans Chelone obiigua Darmera peltata Eupatorium cannabium Filipéndula ulmaria Ligularia przewalskii Lysimachia nummularia Lythrum salicaria Osmunda regaiis Polemonium caeruleum Polygonum blstorta Primula in Arten Ranunculus acris "Multiplex" Trollius-Hybriden © Callitriche stagnalis Ceratophyllum demersum Elodea canadensis Hottonia palustris Myriophyllum in Arten Potamogeton in Arten Ranunculus circinatus Utricularia vulgaris Ispusno okno. prirodnim oblicima. saditi u dno j e z e r a . korijenje u mulju z i m z e l e n a . smeđa bijelo . korijenje razvija u podlozi b e z korijenja. Životni prostori u vrtu razlikuju se prije svega po vlažnosti ili po vodostaju. sklona širenju z i m z e l e n a .( D Preko kaskada i kamenja protječe oko 15 m3 vode u satu. Prednost treba dati ležernim. 0 .® Korito potoka je važan sastavni dio jezerca u kojem se može kupati. organskim. Treba biti što dulje. korijenje u dnu j e z e r a saditi u biljni kontejner z b o g kontrole rasta z i m z e l e n a . ljutić Hibridi planinčice VII—VIII V-Vl VIII-IX IV-V VII-IX Vl-Vll VIII-IX Vl-Vll VII-IX Vl-Vll Vl-Vll V-VIII ab III bis VII V-Vl V-Vl bijela ljubičasta ružičastocrvena ružičasta ružičasta ljubičasta žuta žuta Ijubičastocrvena smeđi vijenčić plava do bijela ružičasta prema vrsti žuta razni tonovi žute Dubine sađenja Hrvatski naziv Vodenklas Žabogriz Lokvanj žuti Lopoč Okrugolisni plavun Plivajući mrijesnjak Vodeni žabnjak Rezac Vodeni orašak Zona lopoča-> Botanički naziv Aponogeton distachyos Hydrocharis morsus-ranae Nuphar lutea Nymphaea-Hybriden Nymphoides peltata Potamogeton natans Ranunculus aquatilis Stratiotes aloides Trapa natans © Vrijeme cvat Boja cvijeta Vll-X VI-VIII VI-VIII VI-IX Vl-Vll VI-IX VI-IX V-Vll Vl-Vll bijela bijela žuta kao žumanjak prema vrsti zlatnožuta bijela bijela bijela bijela.

Prosječna potrošnja vode po osobi dnevno. 3.60 za ravni krov s nasipom šljunka. čišćenje 4 I.75 Raspoloživa količina kišnice = 72 000 l/godišnje Broj osoba = 4 Dnevna potrošnja = 45 I po osobi (ekonomični ispirač u zahodu).40 . Proračun veličine spremnika za navodnjavanje vrta.52 2000 / 2. 4.išni kapaciteta do 12.: 20001 Iznad slobodnog izljeva Uređaj za korištenje kišnice ^0) Dopuna pitke vode Spremnik oborinskih voda za navodnjavanje vrta ' ^ A — Kućni vodovod Olučna cijev Razvodnik s pokazivačem razine punjena Slobodno istjecanje razmak min.05 obujam spremnika = 3600 1 preporuka: spremnik korisnoga obujma 4500 I Objašnjenja: Neto površina krova: projekcija krova od oluka do oluka (odgovara tlocrtnoj površini kuće).64 53 kg 81 kg 130 kg Instalacija za kišnicu Vrtna cijeva Osnovni spremnik za kišnicu Ručna pumpa Iznad protočnog ven Min 20 mm ili 2d Uronjena pumpa 1100/:. Faktor g: g = 0.605 1.03 ako je razlika veća od ± 20 % g = 0.20-2. za njegu tijela 10 I = ukupno 65 I pitke vode. (6) 1500 /. 5 6 7 8.40 ako se pretežno koristi za navodnjavanje vrta i u slučaju velikih sezonskih razlika u količini oborina.05 (5) 72 72 72 1.75 za kosi i ravni krov.0. za pranje rublja 18 I.900 mm £ l/m2) očitava se iz odgovarajućih karata ili dobiva od meteorološke službe. 4. 9.raspoloživa količina kišnice 72000 I potrebna količina kišnice 75700 I) x 100 = 4.9% < 20% => g = 0.75 Neto površina krova = 120 m2 Količina kišnice = Neto površina krova 120 m2 x God..500 / Filtarski lonac Stilna zaliha vode za zalijevanje.05 Obujam spremnika = raspoloživa količina kišnice 72000 I x faktor g 0.45 1500/ 1.05 ako se raspoloživa količina kišnice od potrebne razlikuje za manje od ± 20 % g = 0. Koeficijent otjecanja: f = 0.50 Ekološki spremnik kišnice . površini krova i koeficijentu otjecanja. 20 mm ili 234 . Oluk / olučna cijev Filtarski skupljač Dovod Spremnik Preljev sa sifonom Usisni vod Kućna vodovodna stanica Zaštita od praznog hoda Mreža vodova kišnice Instalacija pitke vode Magnetni ventil Plovak Obujam Duljina Širina Visina Težina 1100/ 1. kupanje/tuširanje 40 I. veći obujam postiže se malim povećanjem troškova.VRTOVI UPORABA KIŠNICE U projekt nove kuće treba uključiti spremnik za prihvat kišnice. bure za kišnicu Ručna pumpa (2) 1 2. 5. Sito s poklopcem na dnu oiučne Cljevl JL^ Filtarski taložnik 0 1. 7 8.koeficijent otjecanja f = 0. za obiteljsku kuću oko 5000 I Obujam spremnika za navodnjavanje vrta ovisi o površini vrta. Naime.335 1. Može se i naknadno postaviti u kući ili vrtu. Pri odluci o njegovu obujmu ne treba biti pretjerano štedljiv. treba u proračun uključiti broj osoba i izljevnih mjesta. ostalo 8 I = ukupno 75 I kišnice (kod ekonomičnih ispirača 48 I). ispiranje 10 I.za piće i kuhanje 5 I. godišnjoj količini oborina.60 I kišnice po četvornom metru Primjer: God. Površina vrta = 200 m2 Potrebna količina kišnice = Broj osoba 4 x dnevna potrošnja 45 I x 365 dana + površina vrta 200 m 2 x godišnja potrošnja 50 l/m2 Potrebna količina kišnice = 75700 l/godišnje Faktor g = (1 . f = 0. Godišnja količina oborina (npr NRW oko 740 . 6. količina oborina 800 mm = 800 l/m2 Kosi krov . 12.20 . količina oborina 800 l/m2 x koeficijent otjecanja f = 0. zahod 45 I (kod ekonomičnih ispirača 18 I).0. 2. 9. 10. Ako je kišnica i za kućnu uporabu. Za navodnjavanje vrta treba godišnje 40 . Filtar ispred spremnika kišnice Kućni vodovod Protočni ventil Dovod pitke vode Spremnik Preljev Olučna cijev Kanal Filtarski lonac Sifon --sf-r : Vt •'t © Uređaj za prikupljanje kišnice s filtarskim loncem i vanjskim spremnicima 1. 11. 3.

mlazni beton preko jednostrane oplate.50/7. rub osiguran drvenom gredom -Alumin. znatni toplinski gubici javnih kupališta (hotelski bazeni itd. rjeđe premaz (klor . Prostorija za boravak može kao površina biti dio plivačke dvorane © Veličine bazena © Normalna dubina za privatna kupališta (bazeni za plivače) Bazen s pokosom i folijom.6 2.5 3. Dubina vode: do brade domaćice. Bazen od poliestera.8 2.55/7.33/7. Predvidjeti stazu oko rubova. najčešće predgotovljeni elementi.50/9.5 1. zimi ne prazniti! (iskošeni rub bazena).00/8. Veličina: Širina trake 2. Nosiva konstrukcija zidana beton. U blizini bazena ne smije biti bjelogorice i grmlja po rubu (padanje lišća).0 6.66/9. ovisi o načinu odvođenja vode ->®-<fl).9 2. najmanji bazen za startni skok s čeone strane 4. predvidjeti mogućnost reguliranja! Znatno se produžuje sezona kupanja uz relativno niske troškove Zaštita djece: po mogućnosti ne ogradom nego pokrivanjem bazena ili pomoću automatskog alarmnog uređaja (reagira na pojavu valova).70/7. rijetko se izvodi na gradilištu. pravokutnik.20/9.25/10. Načini građenja bazena: Uobičajeno: bazen s folijom (folija: nepropusna površina).5 2. čelik (može i iznad terena) ili ukopano ->(5).9 2. općenito nije nosivo.75/10.2 2. x = interpolacija Gubitak topline površine bazena odn. jednostavna izvedba s Wiesbadenskim žljebom Zidani bazen s drenažom (9) Skimmer (skidač pjene) ^ ^ Wiesbadenski žljeb.25 m.25 CD Prost.8 5. Pribor.50/8. bazen s preljevnim žljebom (jj) Zuriški žljeb na obodu bazena Voda 8w 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 26 °C Sezona 4. mjesec 1.50 m. Oblik: Što jednostavniji zbog troškova i odvođenja vode (s.8 3. važno: jednoliko odvođenje vode s dobrim čišćenjem površine pomoću skimera ili bolje pomoću žlijeba-> Vrste filtara: šljunak (dubinski filtar. rubni profil T Jednoslojni predgotovljeni poliesterski bazen Armiranobetonski bazen. mjesec 1. blizu spavaonice (upotreba u prohladnim danima). pjena od sintetičnog materijala. Održavanje vode: danas uobičajeno uređajem za miješanje vode. npr. 261-263 @ Trim prostorija (D Predvorje saune © Sauna (ž) ® Otvor.26/8. ne djece! Razlika dubine bazena .5 kW/m2d odn. dijatomit (površinski filtar).5 4.kaučuk.© ireni bazen Garderoba WC Tuš VRTNI PLIVAČKI BAZEN tu Položaj: Vrtni plivački bazen treba biti zaštićen od vjetra CD.u.00/10.2 5. dodati dužinu tijela: za četiri zamaha treba 8 m duljine. Grijanje: pomoću protustrujnog uređaja ili protočnim grijačem u bojleru. 2/4-5 osoba).75/10.mjesečne sezone (prosječne vrijednosti) ® Podni izljev s izjednačavanjem tlaka podzemne vode 235 .65/7.08/7.).60/9. u vidnom polju.50/7. mjesec 1.8 4. grijanjem ili preljevom zaštićenim od smrzavanja. tj.25/6. 1300 kcal/m2d).3 3.5 Dodatni mjeseci 5. cementna boja). 1/1-2 osobe) Srednji plivački bazen s dvije staze (3-4 plivačka zamaha.2 1.6 3.60/8. mjesec 1. mjesec 2.2 5. slobodnostojećeg zida bazena tijekom 5 . predgotovljeni elementi): površina najčešće keramika ili stakleni mozaik.2 3. oprema: vidjeti privatni zatvoreni bazen -» s.65/7. Dodatno treba uništavati alge pomoću kemikalija (klor.5 Gubici topline otvorenog plivačkog bazena (prosječno / maksimalno) u kWh/m2d prema mjerenjima RWE. Treba ga zaštititi od upadanja trave. prostor saune Bazen za noge Najmanji plivački bazen s jednom stazom (2 plivačka zamaha.2 2.25/9. Treba biti vidljiv iz kuhinje i dnevne sobe (radi nadziranja djece i iz dekorativnih razloga). za boravak Kuhinja © Bar © Stanovanje Dijagram rasporeda plivačke dvorane u jednoobiteljskoj kući. svakako s nišom za ljestve ili stube.9 2. sredstva protiv algi bez klora.) zbog korištenja zagrijane vode za povratno ispiranje filtara (do 1. po mogućnosti podići rub bazena (pitanje oblikovanja). Dužina zamaha pri plivanju 1.66/9.80/9. Zaštita od smrzavanja: za krute konstrukcije bazena pomoću rubnih greda.98/8.5 4.0 6. potrebna je zaloga od mršavog betona -> © Betonske ploče © vodonepropusne (beton na gradilištu u dvostranoj oplati. djelomično s upuhavanjem zraka radi čišćenja). bakreni sulfat).dubina vode -> (4). nisu uključeni posebni utjecaji.

P.® tnmrrr U © Prizemlje -> © ® V © Presjek -> ® .® stambena kuća na padini s otvorenim bazenom.00 Nagib 1:10 Perspektiva (5) Okrugli plivački bazen na padini Plivački bazen između kuće i garaže Arh.® kratak put od saune i spavaonice do bazena u vrtu. U © Suteren -> @ .® ® Prizemljem ® . Richter + 6.© Arh. Kappler 236 . K.® Arh. pristup iz suterena ili vanjskim stubištem. u razini terena ispred dnevnog boravka.STAMBENE KUĆE S PLIVAČKIM BAZENOM U VRTU Primjer ® . Neufert U ® Presjek -> © . Primjer -> © .

Ra> čuna se da je 1 m slobodne širine hodnika (bez istaka) potreban za 60 do 70 ljudi (-> kazališta. izvan dominantnog smjera vjetra. VJETROBRAN. stubišta i zahoda Q Međusobna veza prostorija V© Ulaz centralno t>® •jf /Tn * Ulaz povezan s podrumskim stubištem p ^ ^ Predprostor povezan s uredskim prostorijama (§) U vezi s podrumskim stubištem ^ (7) U vezi s dnevnim boravkom © u vezi s vjetrobranom ® U vezi s kuhinjom. Iz pretprostora trebaju biti neposredno pristupačne najvažnije prostorije kroz koje se najviše prolazi. a naročito stubište -» © - Povoljna je neposredna veza između kuhinje.). Svrhovite širine hodnika -> © Po mogućnosti trebaju se sva vrata otvarati u prostorije -> s. koliko je to moguće.1. škole. osovinski razmak zidova 1.0 W Za hodnik s vratima samo s jedne strane dovoljna . WC-om.e sir. o rasporedu vrata — A ili B i jačini prometa. stubišta itd.na hodnika o d > 0 9m. ULAZ U nepovoljnim klimatskim okolnostima vjetrobran je prijeko potreban. bolje t O m . 186. podrumskim stubištem i spavaćom sobom HODNICI Širina hodnika ovisi o njegovu položaju.6 m za 2 osobe.40 m koje se Dvostrani hodnici sa živahnim prometom: 1.25 m fas ^ W jednostrani hodnici za 2 osobe nesmetano mimoilaze šir|na 1 3 n . Ulaz u pretprostor treba biti.PRETPROSTOR.30 . ali mora biti odmah uočljiv s ulice ili vrtnih vrata. o tome je li jednostran ili obostran. >2. >90-1. 1 4 0 m širina 1.0 m za 3 osobe © Jednostrani hodnici sa slabim prometom: širina hodnika = širina vratiju + 50 cm Jednostrani hodnici sa živahnim prometom Dvostrani hodnici sa smaknutim 1 vratima pri živahnom prometu Dvostrani hodnici s nasuprotno postavljenim vratima 237 .

šešir i kovčeg > ? Ženske cipele < ^ ^ Stalak za kišobrane s nepropusnim koritom Sanduk za kišobrane ¿. dvodjelna.15 1. nenapadno ali prikladno pri ruci.0 3 kuke 5 kuka (14) Garderobni stalak Garderobni stalak ± 45 (12) Garderobne kuke Garderobne motke • T 4. od osvijetljenog kućnog broja do četke kraj ogledala.50 + 2.0 H I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I 60 ^ — 90 — — 4. sa stalcima za glačanje 238 .00 -i ^l) h 1.j liMr I S v j » ..— 2 1.70 I 600 1 1 900 1 U 1-95-1 H 0 13 H T 105 1 013H 0 16 h) 1 75 •iiiiii" "TrnrnTTT" n 1 1 1 1 1 1 1 JL jfe ÜU 1. (7) Kaput ® Kišobran.40 -r 13 >- 1 |— 38 —| (2) Kaputić ULAZI.. Mm Garderoba.0 H+++ -H+H- T 1 B H H — 90 — ¡ | 6 0 | — 75 ..f ^ h 1. Za dostavljače.0 I I I I I 11 11 I I I I I I I I I I I I I II I 1 H 4 -H-H+- 1 . tu sve mora biti promišljeno. jednodjelna.25 ' H ® H 1.65 1. listonoše i posjetitelje mora sve što je potrebno biti predviđeno.""55"+• ® Za odlaganje odjeće 6 kuka na 1 m ® 1.30 Za udobno odlaganje odjeće 28 kuka 38 kuka Za udoban rastanak 1—43—1 95 T 1 (6) T ^ 1.0 T 1.35 1. Ovdje posjetitelj stječe prvi dojam.0—1-75- A 90 T 1.••. sa stalkom za glačanje © Garderoba.80 JL_ « t « b db ¿ ¿ s '165( 59 33 L Q IH Ti »t > I 1 H ^ ^ ? H H T 1. GARDEROBE Ulaz određuje izgled kuće.

F ( 4 ) vorenog stubišta hodnik djeluje prostrano kao sa 4m 2 Hodnik 3m 2 = 4 velike prostorije i 1 mala prostorija.3 u ovom se razmatranju smatraju garderobom. garderoba) °" Hodnik 7m 2 . kupaonice i sobe za boravak ¿4) Hodnik 2m 2 = 4 prostorije.p mm ormarima ¿ ^ S S H ^ 239 . uz to 1 osta-a va ali bez WC-a ili slično. mm ormarima i krevetima tfg) Hodnik 3m 2 = 6 prostorija. garderoba i ostava Hodnik 4m 2 = 4 velike prostorije i 4 male. otpadaju stubini podesti) Hodnik 1m2 = 4 prostorije kao čvoV (13) t ° * f između spavače sobe. ^ tima 3 ® v —J Hodnik 4m 2 = 5 prostorija s ugrade.V ( 3 J ka s ugodnim oblikom prostora Hodnik 3m 2 = kao @ . pa ih treba ugraditi Pri raspoređivanju vrata treba razmotriti položaj kreveta i ugrađenih ormara u sobama. samo 5 prostorija i 2 p male (kupaonica. pri smaknutim etažama (povoljno rješenje. pristup ^ T u ^ ^ kLp^oTe"'fsp'avate sobe i „ J ^ za boravak sobe „ „ ( T ) . međutim. Često sobe postaju prostranije ako se povećanjem hodnika na račun soba postigne povoljniji odnos vrata i ormara . jer se u tom slučaju dva člana obitelji još mogu mimoići.» © . ostavom). garderoba ili slično. garderoba) ('gN Hodnik 5m 2 = 5 prostorija i 1 kuDaonica kupaonica © Hodnik 7m 2 = 8 prostorija i stubište t / 1 © ™ ^ ^ ^ 1 k U p a °> © ca. Ta širina. te WC V © W ©^nemaiolje"mogućnost?[frilazaj U ali je čišći prostor © W Pr storije (kupaonica.@ pokazuje maksimalnu pristupačnost različitih veličina i oblika hodnika prema prostorijama koje su šire od 2 m (prostorije š i r o k e 2 . U tim primjerima usvojena širina hodnika od jednoga metra zadovoljava kao minimalna širina. Zbog o t .t uoiiko nmctnriio na * kraju stuba koje še ne^nastavljaj ^ Hodnik 2m 2 = 4 velike prostorije i » WC.Potrebna površina pri različitom broju prostorija HODNICI a V' ( D HnHnik im2 . nije dovoljna za postavljanje ormara. kupaonica.( i j ) . o s t a l o g ( f o kao ([3) Hodnik 2m 2 = 4 prostorije s ugrađe-fc. njprikladnije iskorištenje h o d n i . © prikazuju najekonomičnije oblike hodnika za određene okolnosti. p dječje sobe.

metle itd. Kod krovnih kosina treba iza ormara ugraditi dobru termoizolaciju. ormare i pretince. (7). Klupa sa sandukom u hodniku služi za smještaj pribora za čišćenje cipela. Ormari bi gore i dolje trebali imati otvore za zrak iii vrata kao rebrenice tako da je omogućena staina ventilacija. niše i uglovi nude prostore za ostave. Okvir s lameliranim vratima Prostor za ormare ispod kosine krova pokraj mansardnog prozora Sklopivi krevet pri strmom nagibu krova .SPREMISTA Krovne i stubišne kosine. Ispod stubišne kosine često ima mjesta za ormare s kliznim vratima (§) ili za radni prostor -» (8) ® 240 lzviačivi ormari smješteni do pod strehu © Prostor za ormare ispod kosine krova.

Kućni otpad namjenski se skuplja za odvoz u pokretnim kontejnerima obujma približno kubični metar Važno je voditi računa o dimenzioniranju mjesta za postavljanje i putove odvoza. 25 30 30 15 25 25 30 Min. umirovljeničke domove itd. DIN 6623.10 m 3 (1100 I).5 11. iz sigurnosnih razloga. hoteli. Velike kante za otpad (¡5))s obujmom 120 i 240 litara trebaju biti pokretne.77 m 3 i 1. bolnice.5 d 95 130 110 110 110 110 110 e Vrsta otpada Kućni otpad rastresit Otpad u vrećama 110 I Papir (uredski otpad) Rublje (jednoobiteljska zgrada) Rublje (veći objekti kao stambene zgrade. isto tako i za hotele. Prečke Za visinu prostorije mm 2400 2600 3500 Cjelokupna dužina ljestvi oko mrr 1350 1580 2540 Prečke Za visinu prostorije mm 3630 4750 5870 Cjelokupna dužina ljestvi oko mrr 1710 2250 2770 3 4 do 8 12 16 20 © Ljestve-»©. papir ili rublje treba biti od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čeličnog lima. usisač. Potreban prostor za kontejnere za smeće -»(§). Uređaji za odlaganje smeća okno za kućno smeće. U kućama s jednom obitelji pogodna su okna za ubacivanje rublja ->(5). s kliznim poklopcem i odvodom vode.110 litara.4 © četka © Kanta za smeće 3 Univerzalni usisač Usisač za prašinu Presjeci . sredstva za pranje i čišćenje. Kontejner za smeće -» (¿5) od čeličnog lima ili polietilena. .» © o k n o za odzračivanje -»(13)presjeka 3 0 . kante.5 11. alat i ljestve Širina prostora za ormar = 60 cm. bolnice) 40+45 50 55 30 40 45 50 > Q. 6629. Kante za smeće od pocinčanog čeličnog lima ili polietilena.5 11. Okno 0 cm Za otpad Za odzr. Tržište nudi uređaje za ubacivanje smeća s električnim otvaranjem vratašca.(13) (T) Okvir za čišćenje sagova (8) Prikladna visina ormara J S L I <> Za svaka daljnja vrata se sanduk proširuje za 820 mm (9) Potrebni prostor za velike sanduke za smeće Velika kanta za otpad . mjere cm a 55 60 65 35 45 50 55 b 55 60 65 35 45 50 55 c 24 24 24 11. 243 Za njegu i čišćenje potrebno je: ormar za manje kućne naprave.3 5 % okna za bacanje smeća. obujma 0. Pri oblikovanju kućanskih naprava treba osigurati jednostavno rukovanje bez ugrožavanja zdravlja Q)-(§).PROSTORIJE ZA KUĆANSTVO s.kontejner za pražnjenje 241 . letla za prašinu 1. Obujam 50. O •5 c o © feST*''j@[e' St0j6Će 0S 0njene ' © Klupica sa stubama (li) Uređaji za odlaganje kućnog otpada ^ 2 ) . Taj se sustav ne može primijeniti za više otvora istodobno.

Snj Z e a ru 9 ÍS nje ¡ = * © stroj za glačanje Stroj za glačanje ugrađen u ormar 242 .80- + 1 8 .60 Kuć. valjak za glačanje ^ ^ Kombinirani pribor za glačanje. glačanje. 1 k d rxs. bolje rješenje neposredno uz kuhinju ili pristup iz kuhinje . ® Shema prostornih veza s kućnim gospodarskim prostorom <D Potrebni prostor za dijelove opreme I 8 + 8 1 8 + • i + D 8 8 C + + 8 8 c 1 8 §8 8 + 1-60- j: -1. prost.đ>© D »"đ™ t " © u- t"© L-oblik U © fra^omoćn^ulS Pr0St0r ia ' © Pristupačno iz kuhinje V (9) p r i s t u p a t n o iz V Pokraj kuhinje i kupaonice -1.» © . za šivanje. gosp.> © .80 1 + (5 1 I—60-1.» © .. sklopiv t * ^5) Šivaći stroj * © g D .> © mora biti drugačije visine od one uz koju se sjedi Podrumsko stubište Automatska perilica i aparat za sušenje rublja kao komplet Korito za pranje s grijaiem vode Sanduk za prljavo rublje Radna površina za slaganje rublja Uređaj za glatanje oko Ormar za manji pribor Ukupno 60 60 Kuhinja 60 50 60 100 50 380 60 60 1.20 (-60-100—I -2. Prostorija za potrebe kućanstva uz pomoćni ulaz.0. sklopiva uz zid ormar K Potrebni prostor za glačanje u sjedećem stavu Uz elektr.40-2.00 60 4.00- 1 á ¡él.Dijelovi uređaja i opreme Širina u cm Bolje PROSTORIJE ZA KUĆANSTVO Povoljna je orijentacija prema sjeveru .20 1. Minimalne dimenzije _ • © .40-2.ilal. pranje rublja. a može biti kao kutak i za hobi.© .20-60-100-1 -2.40- 1. 90 ¡50> © Daska za glačanje. Daska uz koju se glača stojeći .0S.Lssrrp. Pri oblikovanju pribora i sprava za kućanstvo treba se brinuti o udobnosti i zdravlju korisnika. s dugim pultom za odlaganje .© • Takva prostorija služi za smještaj ormara s priborom za čišćenje.

mora u stanu postojati prostorija za odlaganje = 1 m 2 svijetle širine 75 cm. Najpraktičniji je položaj smočnice pokraj ili unutar kuhinje . 242. Treba predvidjeti priključak za zamrzivač i eventualno hladnjak za vino.> © . hladnjače. također s odvojenim odjeljcima za hlađenje i zamrzavanje. Prostoriju predvidjeti neposredno uz kuhinju. Treba predvidjeti rasvjetu s prekidačem na vratima i pobrinuti se za dobru ventilaciju. hodnik i spavaće Kuhinja Spremište Prostori za odlaganje i ormare Spremište u području ulaza • W (14) opicllllMc Uni Spremište iI ormar za cipele u području ulaza 4 Spremište Smočnica i ostava u području oiiiuuik kuhinje V Q5) 243 . SMOCNICA Pri projektiranju stanova ili kuća treba voditi računa o nusprostorijama kao što su smočnice. u nastavku na WC t f (S) Smočnica ispred kuhinje Hladnjače . daske za glačanje s. alata. ljestve. (6) Smočnica zbog uštede prostora u nastavku na kadu t^ (7) Kao prije. košare za rublje. zaštićena od sunca.r-v.06 m2 SPREMIŠTA Osim prostorija u podrumu i na tavanu. Za veće stanove treba u projektu predvidjeti ostavu po mogućnosti od 2% površine stana.razne veličine. košare. ostaviti niše za ugrađene ormare ->(t3). nakit za božično drvce. daske za glačanje rukava. Najbolje je police postaviti sve do stropa. vrata se otvaraju prema van. torbe. kovčege.SPREMISTE. Za veća kućanstva tržište nudi hladnjačke ćelije po sustavu nadograđivanja . ona mora biti hladna i prozračena. korisna površina 1.23-3. Te su prostorije vrlo važne za svakodnevni život. Ona služi za odlaganje i čuvanje pribora za čišćenje. Radi uštede prostora. spremišta. Jednoredna V ® Smočnice t ^ (2) Smočnica u nastavku na ormar t^ (¿) Smočnica preko ugla a W (4) Smočnica u nastavku ugla za blagovanje i r .

10-1.20—l I—60—I I—60—I (T) Presjek kuhinje s 2 radna mjesta © Presjek kuhinje s prostorom za 2 osobe © Nisko smješteni dijelovi štednjaka zahtijevaju odgovarajući prostor za rukovanje.20 H—60—| !— a 1.znad njega © W sobe'zT bta g o va njls s I užTd odava nju h r a n e b a d njega su obostrano pristupačne police za posuđe (7) W Rade dvije osobe jedna do druge ® Između prostorije za pripremu i blagovaonice treba leteća vrata dolje obložiti zbog mogućnosti otvaranja nogom ^g^ Ispravna i pogrešna rasvjeta u kuhinji © Uobičajena visina stola od 85 cm je između povoljne visine za miješanje tijesta i sudopera © Predvidjeti radnu ploču koja se može izvući za rad u sjedećem položaju Ispravno izvedeno podnožje ormara za lako čišćenje > 8 cm ^ t! U "1-¡fi m tv A B umjetno oazracivanje veniuaiuium Umjetno odzračivanje ventilatorom na vanjskom zidu (A) ili bolje preko nape direktno iznad štednjaka (B) (14) Bolja je napa za usisavanje para Stol za izvlačenje Barski pult za blagovanje © 244 Presjek kroz elemente kuhinjske opreme prema preferentnim mjerama DIN 68901 Kuhinjska oprema i mjesta za postavljanje elemenata prema DIN 18022 Radnu visin uskladiti s visinom tijela .20- na sudopera s policom . iznad štednjaka postaviti odvod para © Stolovi za rad i odlaganje dubine 60 cm H60H © W 1.KUHINJE |-45-(-4CH 80—I—60—I |—60—1.

Tipizirani elementi. Gornji ili zidni ormarići (3) + 0 ograničene su dubine kako bi se radna ploha ispod njih mogla nesmetano koristiti.^ . sredstva za čišćenje ili za zalihu namirnica. Sudoper i ploča za cijeđenje ugrađuju se u donje ormariće. uključujući po mogućnosti i električni štednjak (s izrezima za grijaće ploče). Vrata klizna. Radne površine i površine za odlaganje čine jedinstvenu plohu. upušta se ispod radne plohe.> (5) služe za metle. a posuđe se doseže lako i bez prig i banja. kuhinjski kablić. Visoki ili bočni ormarići . Za odvod zraka mora postojati ventilacijsko okno. Donji ormarići: -> ® + (2) za smještaj većih. eventualno električni bojler. Razlikuju se naprave za odvod i naprave za cirkuliranje zraka. Općenito se kuhinjski namještaj isporučuje u širinama od 20 do 120 cm s korakom od 5 cm i visinom od 85 cm. težih ili rijetko korištenih kuhinjskih sprava i pribora.l . Za lonce su najbolje metalne rešetke. spajaju se prilikom ugrađivanja i nepomičnu cjelinu. vidljive plohe: brušeni lak. sintetika. L Q Jednodjelni donji ormarići x (5) Dvodjelni donji ormarići H(cm) x B(cm) 35 20-120 65 T(cm) 35 H(cm) x B(cm) x T(cm) 50 70-150 35 65 L^lJ L . šperploče. kuhinjska vaga te posude za namirnice i mirodije koje se upuštaju. usprkos normizaciji. pribor za ispiranje i čišćenje. Ispod sudopera je posuda za smeće. Gornji ormarići pripomažu iskorištenju prostora.l (?) Dvodjelni gornji ili zidni ormarići (3) Jednodjelni gornji ili zidni ormarići H(cm) x B(cm) x T(cm) 203 45-60 40-60 © Visoki ormarići © Kutni ormarići © Ugrađena pećnica ( ^ Kuhinjski centralni element (9) Elektronička preša za smeće ^0) Niše za kuhanje © Ormarić za kuhinjske aparate i ormarić za sušenje 245 . Posebna oprema -> © .J I 100 100 l-i-l-l 1 l . koji se uklapaju u svaku kuhinju koju je arhitekt projektirao. bolje specijalna otklopna koja pri otvaranju ne zahtijevaju dodatni prostor.H(cm) x B(cm) x T(cm) 85 20-60 60 H(cm) x B(cm) x T(cm) 85 70-150 60 KUHINJE ELEMENTI ZA POSTAVU I UGRADNJU Mjere i programi proizvodnje nažalost su. iverice. pećnice i mikrovalne pećnice na prikladnoj visini. cej . Preporučuje se mehanička ventilacijska naprava iznad štednjaka -> Za tu svrhu na tržištu se nude nape. police u ormarima drvene ili ploče obložene sintetikom. drvo. pogodni za ugradnju hladnjaka. sušilo za ručnik . Materijal: drvo. ormarić za kuhinjske strojeve i dijelove s ladicama na izvlačenje ili otklapanje. sintetika. ali je taj uređaj znatno učinkovitiji od onoga za cirkuliranje zraka.@ kao što je naprava za rezanje kruha ili univerzalna. i dalje različiti.sve pomaže da se štedi vrijeme i snaga.

ali obilje komfora. Najčešće je potreban dvostruki sudoper (7) .KUHINJE Ako se nastoji uštedjeti prostor. odlike su "single" kuhinje. Stroj za pranje posuđa treba smjestiti desno ili lijevo uz sudoper. Treba predvidjeti dovoljan broj utičnica.10 1. (I) b (cm) t (cm) 50 75 100 (4) Hladnjak 55 55 55 50-55 55-60 60-65 (7) © h (cm) 80-85 85-90 90 © 44 1. po jednu dvostruku utičnicu za svako područje rada i pripreme.24 Ugrađeni sudoperi rezance i tijesto Kutije od stakla ili plastike ^ ^ Kuhinjske daske Kuhinjske vage Kuhinjski stroj ® Univerzalni električni nož Stroj za mljevenje mesa CÍO 246 .24 (§) Dimenzije • O 86 25/34 44 I T 44^ 1 '24 Pločice iznad uzdignutog ruba (7) Mjere za ugrađene sudopere 1. Malo potrebnog prostora. ugraditi i kombinirati omogućujući nesmetano obavljanje poslova. treba u projektu predvidjeti dovoljne površine za postavljanje kuhinjskog pribora i strojeva.@ sa 60 cm širokom plohom za cijeđenje lijevo i 60 cm širokom plohom za odlaganje desno. ® 85 80 (?) Električni štednjak (5) Veliki plinski štednjak (3) Trajno goreća peć Hladnjaci Zapr. (I) 50 75 100 125 150 200 250 b (cm) 55 55 55-60 55-60 60-65 65-75 70-80 t (cm) 55-60 60-65 60-65 65-70 65-70 70-75 70-75 h (cm) 80-85 85 85 90-100 120-130 130-140 140-150 Ugrađeni hladnjaci Zapr. Električni i plinski uređaji te kuhinjski namještaj danas se izrađuju tako da se mogu međusobno poredati. treba paziti na dimenzije sprava i uređaja jer su važne za određivanje dimenzija ormarića. Veličina prostorije nije sama po sebi mjerodavna.

idući s desna na lijevo: površina za odlaganje. hladnjak 60 cm. izbjegavati rad u stojećem položaju. 244. sudoper s dva korita i plohom za cijeđenje (uključivo stroj za pranje posuđa) 150 cm. pribor itd.00 m i — IV 1ÍT I E. štednjak. ormarić za namirnice 60 cm. radna kuhinja 8 . pokrovna ploča od 200 cm ujedno je površina za pripravljanje i odlaganje. zamrzivač 60 cm. mjesto za kuhanje 60 cm.40 m (?). Da bi se olakšalo raditi u kuhinji. Pravilan raspored bitno utječe na olakšanje posla. \ Vrtna vrata V ¡ Podrumske stube | ¡ % Kuhinja _l Smočnica Dječje igralište Blagovaonica Soba za boravak _) Prostorija za L Erigremu Povrtnjak Pogled iz kuhinje Putevi Ove prostorije su uobičajene samo kod velikih kuća © Odnosi prostorija veće kuhinje % I Učestalost korištenja radnog prostora [ i J < Glavne veze s ostalim područjima Učestalost korištenja puteva između područja Za korištenje sprava i namještaja nužan je između nizova slobodni prostor širine 1.©. donji ormarići za posuđe. To znači. Za to ukupno treba 700 cm kako bi se postavili svi elementi. ulazna vrata. sudoper.6 m 2 . radna kuhinja s prostorom za jelo 12-14 m 2 0 . Često je kuhinja sastajalište obitelji ako prostor za blagovanje pripada kuhinji ® Prilikom namještanja treba obratiti pažnju na sljedeće: Štedjeti kretanje. u posrednoj vezi s vrtom za povrće i začine. Po mogućnosti se iz kuhinje trebaju vidjeti vrtna vrata. Uz dubinu niza sa svake strane od 60 cm dobije se minimalna širina kuhinje od 2. dobra rasvjeta radnog mjesta s. Kuhinja je u stanu radno mjesto. c^edenje F = velika radna polča i donji ormarići G = gornji ormarići H = visoki ormar (i) Jednoredna kuhinja (5) Dvoredna kuhinja V (6) Kuhinja u obliku slova U (7) L-oblik s kutom za jelo 3 1-62 2. omogućiti nesmetan rad i dovoljnu slobodu kretanja.. Svi su primjeri koncipirani za dešnjake. male naprave. te s podrumom. pećnica 60 cm.> DIN 18011.I 'ra I1 tšJ 0^ © Perspektivniprikaz jednoredne k u h i n j e V J V ~ Perspektiva-»© t " @ v N e S r Í n j a S T h r a S r t Ormar-kuhinja (firma Haas u Sohn) 247 . tj. Povoljan raspored radnih mjesta u kuhinji E 60 T ©O O© B A 60 1 30 A = povrSina za odlaganje >30 B = štednjak 60 C = radna ploha >60 D = sudoper prema proizvođaču E = površinaza odlaganje odn.0 .1 0 m 2 . radni proces slijedi zdesna nalijevo. ormar za metle 50 cm. površina za cijeđenje — @ > . 68901 Kuhinju treba orijentirati prema sjeveroistoku ili sjeverozapadu. 18022. treba svrhovito poredati radna mjesta. Potreban prostor za namještaj i sprave: štednjak.20 m. prilagoditi visinu radne plohe visini tijela.Ulaz Predprostor Gospodarska prostorija Pomoćni ulaz | KUHINJE AMK .PREPORUKE . ali istodobno i boravak domaćice tijekom mnogih sati. mjesto za pripravljanje. Najmanja tlocrtna površina kuhinjske niše 5 . Za ljevake to će biti slijeva nadesno. dječje igralište i terasa 0. povoljno držanje tijela.

desert. potrebna površina za postavljanje stola Min.80- C O . 5P •I. predjelo. desert.m O t/i •O N (0 TON (0 ra (0 <J <J •> BLAGOVAONICE POSUĐE I NAMJEŠTAJ a a ¡s s s a g « s * .14 Min. piće Meni: juha.14 m 3.80-2.8 3.o C . šampanjac.6 3.00) š 195 š 245 (255) = 260 JlO± j 45 -1. bijelo i crno vino Meni. sladoled.00- 4 osobe I s 5 osoba 6 osoba 7 osoba 8 osoba 3.„ H I I & l 1 1 1 -g I s i ^ s >¡>>N"N"N5>nz>ÍMOTOT>N (?) Čaše © Meni: juha. bijelo i crno vino Meni: juha. pri 60 cm širine mjesta i 6 osoba = 60 x 6 = 180 (2.o N (0 ra o (0 Č* (0 C L E C O (0 (0 <J TO •S is C ¡ O S ra <J E <J o c É. šampanjac.0010f-50-80— -50-110 45 ! • Mjesta za blagovanje Širina cm Dubina cm š 130 ž 180(190) Površina m2 2. jelo s ribom i jelo s mesom.1 5. jelo s ribom i jelo s mesom. jelo s mesom. potrebna površina za postavljanje stola • Min. jelo s ribom i jelo s mesom.a o I tfí m i ^ tx> = 1. •i« B -1. bijelo i crno vino -2.2 • .14 Npr.•> o c o c o C O o C O •O c 3 .9 5. potrebna površina za postavljanje stola 248 . desert.

00 I ofefo i 7t> /! © Najmanja blagovaonica za 6 osoba: vL' Blagovaonica za 12 osoba s površinom za pripremu. ispred blagovaonice ili dnevnog boravka (dakle pri najčešćem jugozapadnom vjetru prema istoku do jugoistoku). tako da je dovoljan razmak do susjeda © i moguć smještaj cjelokupnog pribora. ušteda prostora: stol s kutnom klupom l-50-t— 155 —I- (?) Okrugli stol.1.© Uvijek je ugodno sjediti za okruglim stolom © . veza prostorija letećim vratima Blagovaonica kao naprijed.0 \¡ QOOOQ O O 4. s D] II. Vanjski prostori (verande.ploča Jif: Stol na izvlačenje i zakretanje Stol na izvlačenje I -1. lonce i si. mogućnost produljenja ako postoje harmonika vrata prema susjednoj prostoriji ^ 2 ) Smještaj jednog kompleta pribora za jelo ^—' okrugli stol.: II II : Bar . ili i za glavne obroke. I (?) u I T 40 ' + 120 50 .10 . 4 do 6 osoba V 9 . sa sobom za boravak uz zajedničku terasu. prostorija za zajutrak prema istoku Prilaz iz kuhinje ili prostorije za pripravljanje — @ . nešto više: niša za jelo © Uz više od 5 osoba mora se predvidjeti prolaz do stražnjih mjesta.© Mjesto za mali obrok može biti stolić koji se izvlači iz donjega ormarića..25 m. bolje 1. Potrebne su posebne stolice ili visoke stolice bez naslona — © . Tako nema bliještanja i susjedi si mogu gledati u oči. Ako ima prostora.00—1 1-1. dobra rasvjeta prostorija 249 . 4 - •:• 60 © Minimalni prostor: stol za jelo u vagon-restoranu. ali zbog uzdignute police od 15 cm zahtijeva manje mjesta.vratima ->• © + © Da bi se moglo udobno jesti. stol može biti u sklopu slobodno stojećeg ormarića -> © Manju dubinu zahtijeva barski pult za jelo. Klupa u kutu sa stolom kao mjesto za jelo zauzima najmanji prostor -> © . Mjesto za blagovanje > zahtijeva znatno više prostora. © Min.BLAGOVAONICE DIN 18011 U kuhinji je poželjno imati mjesto za međuobroke.75 cm -> © .80 T 1. To zahtijeva dodatne površine za namještaj i kretanje -> @ . Ako treba smjestiti više od 3 osobe. Lijevo i desno od stola površina za kretanje od 80 cm.® Najmanji je promjer takvoga stola 0. ali može zamijeniti posebnu blagovaonicu -> © . razmak do zida ovisi o posluživanju © Razmak između površine za pripremu i stola predvidjeti i za prolaz © Za ladice i vrata 1—60 —1—50 . Na sredini stola treba ostaviti trak širine 20 cm za zdjele.• no mirnim položajem mjesta za blagovanje Blagovaonica između terase i sobe za boravak. Orijentacija blagovaonice prema zapadu. . Razmak između ploče stola i donjega ruba svjetiljke ne veći od 60 cm © . kutni ormarić za posuđe Soba za boravak ÍBIagoyi: Kuhinja Shema odnosa prostorija oko blagovaonice ^ ' Zatvorena blagovaonica između kuhinje i sobe za boravak s poseb. terase) leže na sunčanoj strani zaštićenoj od vjetra.90 m.10-1 n •: 2. visine 70 .27 1 i a a a D D D 0 M . Povoljno je ako se prostorija za jelo može prilikom svečanosti proširiti sklopivim ili harmonika .4C 1 I1 k 1 35 a q D D 1. treba svaka osoba za stolom imati dio površine stola 60 x 40 cm.@ Preporučuje se iz> laz na terasu. najudobniji raspored stolica.00 1 T 80 C3 T > i. 4J^ 30 (?) 1 • (?) • 3. dubine 40 cm.00 >j •i •i :ll . mora se dodati 80 cm za kretanje oko sjedećih mjesta.110-1 1-60-1-40-1—80—| 80 »4/54 80 T I O 4o • • h45-f-40-H-30f 30| ••:" i . Stolne svjetiljke ne smiju zasljepljivati.

( g ) Spavaća^soba s garderobom i prila.00 . Prikladni su i ormarići na koje se mogu postaviti noćne svjetiljke -> Po osobi treba osigurati oko metar prostora za ormar. potrebno je i svjetlo za čitanje -> (2). To je važno za namještanje kreveta.60 10(7) Spavaća soba s garderobom f ® Spavaća soba s garderobom V © bnimtednikom ^ " * * * ^ ^ Kupaonica U © Spavaća soba i garderobni hodnik p .> © + © . 160 x 200. treba naći mjesto na hodniku . 2. 100 x 190. 75 .00 2. Duljina kreveta za svaku pojedinu osobu treba biti jednaka tjelesnoj visini + 25 cm. ( g ) Spavaća soba -t d j e č j a soba do nje t ' ^ 3 ) Spavaća soba / tuš / kupaonica V ® Dvokrevetna soba / dijete / gost t * (15) (§) t ^ 06) Dvokrevetna soba V © Mogućnost podjele Q6 250 . Osim rasvjete čitave prostorije.SPAVAĆE SOBE Udobnost pri spavanju ovisi o krevetu. Uobičajene dimenzije: 90 x 190. Oko svih strana kreveta treba projektirati prostor širok najmanje 60 cm. a naročito ako usporedno s krevetom stoje ormari.p .75 . bolje 75 cm -> © . Oko kreveta prostor 75 cm © Odlaganje je neophodno: noćni ormarić uz krevet Sjever Prostor za ormare sa sklopivim vratiV-/ ma Sjever * n 4fr (5) V-/ 2. 75 Spavaća soba s više prostora za toaletu 1 ormare . Pri otvorenim vratima mora ostati dovoljan prostor za kretanje -> Lijevo i desno od bračnog kreveta mora postojati prostor za odlaganje. 100x200.00 V (?) v—/ Mala spavaća soba/dječja soba r 1 > V " (B) Uobičajena svrhovito namještena spavaća soba 75 . Ako nema raspoloživog mjesta. U spavaću sobu treba postaviti najmanje jedno zrcalo u kojem se može vidjeti cjelokupna figura. Dobro je rješenje ormar sa zrcalima na vratima ili stranicama.

potreban je poseban sanduk za posteljinu) ^ ^ Počivaljka za spavanje (rasklopiva) Frankfurtski krevet (bočno preklopiv) Frankfurtski krevet (preklapa se po visini) 2-struk ili kao dva kreveta E) Rastezljivi i zidni kreveti Mmmmm t . ® Vreća za spavanje s patentnim zatvaračem i kapuljačom za glavu.72 -i— 68 ^ 2.A) Ležaji na raznim visinama SPAVAĆE SOBE VRSTE KREVETA i. prikladno za vrlo male prostorije. glomazan s visokim nogama B) Ležaji (kauč. počivaljka) - © Počivaljka. potreban prostor 0.10 2.00 l © Rastezljivi krevet za 1 ili 2 osobe. brodske kabine. pokrivač i jastuk su preko dana smotani u navlake s patentnim zatvaračem © Kao prije. 11) kuće za odmor i dječje sobe. sa sandukom tspod madraca za smještaj posteljine preko dana © Počivaljka sa sandukom za posteIjinu iza kosih jastuka /g\ Počivaljka za spavanje na izvlačenje C) Ležaji za nuždu -62—j- © Visoki krevet na ormaru s dubokim vodilicama s gornjom pločom na izvlačenje koja je ujedno poklopac © Krevet na ormaru. niski ormar za odjeću. uzdignuti naslon je drugi krevet D) Sklopivi kreveti 35 ? Naslonjač za spavanje (rasklopiv. sklopljen se može koristiti kao klupa za sjedenje Niski krevet od čeličnih cijevi s poplunom ili vunenim pokrivačem ^ ^ Bakin krevet s perinom. ateliere i si. sličan je japanski način spavanja Poljski krevet s napetim platnom za jedra. ~ Tro katni krevet za spavaća kola.338 m 2 po krevetu Pullman-krevet za stambene prikolice i spavaća kola. preko dana se ugura u krevet Zidni ormar za rastezljive krevete -* obratiti pažnju na uske otvore za vrata Rastezljivi kreveti mogu stajati ispred zatvorenih vrata ormara Kod okretno-sklopivih kreveta je ormar noću otvoren 251 .

bojažljivi radije uza zid -» 0 + (2). Još su VM Dva kreveta jedan do drugog 3 • Dva kreveta jedan iznad drugog položaj kreveta manje ovisi o prostornim mogućnostima nego 0 osobnim željama.> © + © . Ima li više kreveta. određeni zahtjevi uvjetuju raspored kreveta. a nekada je zajednički ležaj bio uklopljen u zasebni prostor: I krevetu u sanduku Krevet s baldahinom Natkriveni krevet Krevet .(J) Osjećaj smirenosti ovisi 0 zidnoj oblozi. Posljednja četiri primjera zorno pokazuju koliko je oblikovanje prostora i namještaja ovisno o načinu života u nekom razdoblju. a također i položaj glave u krevetima koji se dodiruju osjetljivije razlike kad je riječ o bračnim krevetima: © + @ . jer ako: (§) Prijatelji spavaju u istoj sobi. obliku kreveta. Ako su kreveti razdvojeni.kuća koji je bio oblikovan poput bazilike. ili još radije -> (5) . važan je njihov međusobni položaj. vrlo je važno gdje je krevet smješten: ® Sl ° i i slobodno u sobi Samosvjestan čovjek rado spava u slobodnom prostoru sobe @ . Danas prevladava odvojeni položaj bračnih kreveta. uz zatvorene zavjese osebujno osvijetljen odozgo kroz baldahin. po mogućnosti bračni par ne leži u istom smjeru nego u suprotnim smjerovima . o položaju u odnosu prema svjetlu (otkrenuto od prozora ) i vratima (pogled na vrata).SPAVAĆE SOBE POLOŽAJ KREVETA Za osjećaj sigurnosti i mira osobe koja se odmara. položaju prema stranama svijeta (glava po mogućnosti prema sjeveru). 252 .

ušteda troškova i prostora -» © .00 ^g^j Prostorija za ormare i tuš između dviju dječjih soba Prostor za ormare s razdvojenim pristupom Prostorija za ormare. 30 t i 1 i i 9-10 / Hlače Ladice za rublje V Sfc" CJi O.50 65 .Z I S .50 I I .00 : 1 55 1. treba paziti na termoizolaciju i ventiliranje kako bi se izbjeglo kondenziranje vode.00 1. klizna vrata tipizirane proizvodnje. Male prostorije zahtijevaju maksimalnu štednju prostora. © i Ako su ormari uz vanjski zid. Najpovoljnije su masivno obrubljene niše s običnim podom. 90 ^ ^ Prohodni ormar između dviju prostorija 2. dobro iskorištenje prostora 10 © Presjek -> (§) 60 Presjek dijela s ladicama-» (§) Presjek-» 60 ® 1. pa su poželjni ormari duž cijele stijene. izvrstan raspored ormara. Ventilacija je potrebna i za garderobe @ . ormari obostrano Prostorija za ormare s mjestom za oblačenje 253 .SPAVAĆE SOBE 2. ^ 70 T 33 33 1 \ 30 jf / / Unutarnje površine tapete ili obojene (6) Uobičajeni ormar za odjeću i rublje (7) Ugrađeni ormar za odjeću i rublje Ugrađeni dvostruki orrrar. a za unajmljeni stan pokretni ormari. jllfi i t i á . zidovi obojeni ili oblijepljeni tapetama koje se mogu prati.25 KREVETSKE NIŠE I ZIDNI ORMARI i 1.00 T J 1 n I f \ M: ¿Mt 60 © Krevetska niša oblikovana ugrađenim ormarima © Dvostruka niša (s površinama za odlaganje na vratima) (Q) U ^ Mnogo kratkih odjevnih predmeta. 1.25 3. Po^Jgd na dvokatnu krevetsku nišu ^g^ Pogled i presjek krevgtske niše s gornjim ormarom • Za vlastiti dom poželjni su ugrađeni ormari. Najprikladniji su ormari kao pregrade između spavaćih soba -> (?).

. 1 frak 1. malih frotir-ručnika Ci) Ručnici i si.5 Čarape i rukavice Vješalice za odjeću 14) Toaletni stolić Stolica za odjeću. 4 §^>5 cm GARDEROBE U ormare za odjeću i rublje moraju se najmanje moći smjestiti: za gospodina 2 ljetna odijela 2 zimska odijela 1 sportsko odijelo 2 ljetna kaputa 1 kišni kaput 2 zimska kaputa 1 crno odijelo 1 smoking. ^Ulu ® Ženski "I kaputi " MuškT" kaputi Kaputi (2) Ženska odjeća 6 12 6 12 12 3 8 24 pidžama dnevnih košulja potkošulja mrežastih košulja gaća košulje za frak maramica para tara pa 2 ljetna šešira 2 zimska šešira 1 slamnati šešir 1 kruti šešir 1 cilindar 5 pari cipela 1. 50-70 cm 5-10 kom. naslon u obliku vješalice za odjeću Ormar za odjeću i rublje s iskorištenjem površinama vratiju. 253 254 . 15 pari čarapa za prijelazno vrijeme 8 pari rukavica 8 pari cipela 5 bluza 4 šešira 4 večernje haljine 4 ljetne haljine ostalo 6 plahti 6 presvlaka 12 jastučnica 6 frotir.30 85 za damu 18 gaćica 1 zimski kaput 1 krzneni kaput i kaputić 6 košulja 2 ljetna i kišna 5 potkošulja 6 pidžama i kaputa spavaćica 4 kostima 5 vunenih haljina i halj. dimenzije s. frotira* za tuširanje 6 kom. ručnika 24 ručnika 6 krpa za brisanje. 3 para sportskih čarapa Muške čarape 10x8x3.45-1.5-10 kom.60 .. (5) Muško rublje 3 kom.

1 (-27-40 •23-ar (14) Bojler ispod umivaonika Protočni plinski bojler s priključkom na dimnjak . ormanc Ormarić za lijekove pod ključem Dva umivaonika s držačima ručnika između njih Dvostruki kombinirani stol za umivanje s donjim ormarom Kombinirani stol za umivanje 255 . potrošnja vode 6 litara 1 . također i s konvektorom 11S1S75 1 t—41—1 t-33sH 2.04 1.20 Konzolna WC školjka s niskim vodokotlićem WC čučavac (francuska izvedba) ® WC školjka s ugrađenim vodokotlićem.70 © Kod kraćih kada veća je potrošnja vode % 7T T 38 \ 1 I-30H U tuš kabini J105 1 (4) Ugrađena kada Obloga kade jedno.KUPAONICE OPREMA -> tH 1.05 1 ^l^rLdbT" ^ ^ ^ Prostor između kade i zida Poželjan slobodni prostor 19-22.25 1. Toaletn.ili dvostrana. 0 0 ^ © WC ispod kosine krova ili stuba © Podnožje pomično I—S 55—| 1 1. „ . . .

] 70!) Í t ^ h I 7 5 — 9 0 2. 255 © . —L— I—A—I U® 1 55 15 40 H 20 40 H h- 25 -2. Zahodske školjke s dubinskim ispiranjem smanjuju neugodne mirise.25 1 — V © -2.e 20 60 1.80 100-120 120-150 V © 25 . 40 15 50 20. 7 0 .. K D Mora biti dovoljno velik i imati dovoljno prostora za odlaganje.kade služe uglavnom za pranje tijela. 256 . Zahod sa stojećom ili zidnom školjkom P® — 1 1.20 m ne pruža dovoljno prostora za ruke pri pranju.50- Iz higijenskih razloga bolje je postaviti školjku uza zid. 4. Dvostruki umivaonik širine 1.00—t—70—I [ — 1 . — L — I-AH 1 O p © n A B L T 38-45 60-75 55-75 120-135 \\{l/) --—J 1 [q] ' 6 5 ±15 40 2. Kupaće kade Najčešće je to ugrađena kada.70 1. Tuš .70 ——I •• c• l i t ó B li A B L T 115-145 40.35 1—'7°—H—9C 1| 1. Armature ispod žbuke štede prostor i lako se održavaju. Kupaće kade osim za pranje tijela služe i za oporavak (ljekovite kupke).15- ¥ fl 5. n? 1 t t 160-180 70. Umivaonik 35-45 35-45 60-75 100-120 2 . H — H H (SI (8) gl 20. Pisoar ->• 0 . 25 40 20 40 15 1 H H 40 20 i p ® —I 30 90 1—I . 255.. Povoljno: visoka kada s ugrađenim konvektorskim grijanjem s.20 1 P© -2. Mješalice s polugom štede vodu i energiju.© Danas uobičajeno i u kući. U — ® I—80—I—90 1 j————1.55 120-175 100-145 BxT 75 x 90 1/ 80 x 80 90 x 90 8 0 x 100 _ P ® I—1. Radi akustične izolacije treba upotrebljavati armature grupe I.20. 40 . Bolje rješenje su dva umivaonika s prostorom za ručnike između njih i sa strane za odlaganje s.KUPAONICE tu i.05- TT I B I _ A B L T 80-100 75-100 80-100 130-175 3.

hotele i za sanaciju starih zgrada. sred.72 H ( j ) oknom S tUŠem i )sklmj^ ( g ) Mala kabina s kadom ' lnsta a c i P® Kabina s kadom 1.32 bABS P © wc-kompaktnakabinasobjektima P . s ugrađenim instalacijama i sanitarijama s priborom. . zgrade s apartmanima. aluminija. Poliester armiran staklenim vlaknima. preporučljivo je predgotovljavanje. kuće za više obitelji. S obzirom na to da su zahtjevi uglavnom jednaki.875 1.40-1 P © Kabina s tušem u hotelu P © Kabina s tušem u najmanjem stanut^ © S h S in^alacNe ^ 53 V © w c kabina u bolnici 257 .45 2.285—I 1-1.> © Dimenzije instalacijskih okana Instalacije kućne tehnike Z W K WAS pt © Instalacijski elementi za WC ^ (2) instalacijski elementi za kupaonicu •• WA r G Hu Hr min. © .745 1.115 W (6) Kao prije.> © do (3) instalacijski zidovi.30®.806 6 H—72—H 1. kao drveni kostur s pločama od lesonita. mokre prostorije najčešće su skupe i zahtijevaju vrijeme za izvedbu.2.6 -1. sred.© . cijele kabine za cjelovitu visinu etaže. [oJ(q) Blok ispred zida 0 v v Uobičajene instalacije za tzv. max.76 2. zgrade za odmor. Predgotavljavaju se instalacijski blokovi .© . Konstrukcije: Najčešće tipa sendvič.20 - 1. max mm ^ (3) Instalacijski blok ispred zida p (4) Instalacijski zid I 1. ali i drugi sintetični materijal.945 2.SANITARNE KABINE PREDGOTOVLJAVANJE w o f iojio) Biok ugrađen u zid Blok ugrađen u zid mmmmmm © Blok ispred zida i f f—>.53 P Kabina s kadom i perilicom P (li) Kompaktna kabina Kao prije.05 " si 39 !R "l 1 1. prešanoga nehrđajućeg čelika.> © . Postoji i izvedba gdje su kuća i oprema od istog materijala. naročito za zgrade u nizu. azbestcementa. Cjelovite kabine s nepromjenljivim dimenzijama . s tušem „ I 2..53 1. ali tuš sa strane Kompaktna kabina . min.

i ^ ^ ^ ® Kupaonica i tuš dostupni iz hodnika (TT) Potrebna količina tople vode. dostupna iz hodnika 5 5 0. min) /gN * Kupaonica dvojim vratima dostupna s hodnika i spavaće sobe p. mora se u kupaonici predvidjeti prostor i osigurati priključci za strojeve za pranje i sušenje rublja te prostor za košaru za prljavo rublje Za mlade ljude pogodniji su tuševi. soba supruga Spav. između sobe za boravak i tri spavaće sobe 40 * Kod tuš . soba supruge Ako nije predviđena prostorija za kućanske poslove.kada >170 > 80 >75 >80* WC i pisoar 9 WC s tlačnim ispiračem ili vodokotlićem 10 WC bez vodokotlića (s vodokot.5 25 10 10 40 20 30 37 37 37 37 37 37 38 37 40 4 4 4 6 10 10 10 10 5 Kupanje: Ležeća kada Sjedeća kada Kada za noge Tuširanje 140-160 40 25 40-75 40 40 40 40 15 5 5 6 Njega tijela: Brijanje na mokro Letećim vratima mogu se spavaće V ® p°ostorHa Pa0niCa ° d V ° i i . stojeći ili konzolni na zidu > 60 >120 > 70 >140 > 50 40 >55 >55 >60 >60 >40 60 Kade b® ^ToSan^Sr^ S0b3 > (D Kupaonica ugrađena u kuhinji 7 Kada za kupanje 8 Tuš .® s manjim potrebnim prostorom od prostora za kupaonice s tušem. visoki ormari. umivaonici za ruke i bide 1 Jednostruki toaletni stol 2 Dvostruki toaletni stol 3 Ugrađeni toaletni stol s jednim umivaonikom i donjim ormarom 4 Ugrađeni toaletni stol s dva umivaonika i donjim ormarom 5 Umivaonik za ruke 6 Bide (bidet). ugrađenim u zid) 11 Pisoar 40 40 40 75 60 40 Sprave za pranje 12 Perilica 13 Sušilo za rublje 40 do 60 60 60 60 Kupaonski namještaj . gornji ormari prema proizvođaču (4) Kupaonica na hodniku. Kupaonica između spavaćih soba.kada s b = 90 i 75 cm (ÍO) Potreban prostor za uređaje u kupaonici i WC-u Potrošnja tople vode za: Pranje: Ruke Lice Zubi Noge Gornji dio tijela Donji dio tijela Cijelo tijelo Glava Pranje djeteta Potrebna količina tople vode (0 Temperatura tople vode (°C) Vrijeme trošenja (pribl. V Neposredni pristup kupaonici i WC-u letećim vratima iz roditeljske spavaće sobe 14 Donji ormari. temperatura i vrijeme trošenja vode 1 37 4 258 . a za starije sjedeće ili ležeće kade -> primjer @ . ® Odnosi kupaonice prema ostalim prostorijama Uređaji Površina za smještaj Širina u cm Dubina u cm Toaletni stolovi s umivaonikom.KUPAONICE POLOŽAJ U KUĆI Kupaonica ra g •p O Spav. Prilaz iz spavaće sobe i kroz zahod -»(§) Najpovoljniji je položaj u neposrednoj blizini spavaćih soba.

Ugodna temperatura kupaonice iznosi + 22 °C do 24 °C. a zahodska školjka.» © . kupaonica i WC na jednom instalacijskom zidu * /JTjS Kupaonica dostupna iz spavaće y f m y sobe Velika kupaonica Kupaonica i sauna (veza preko tuša) 259 . držači za male i velike ručnike. čaše za pranje zuba. Obloga poda mora biti sigurna od klizanja. kutija za papir na dohvat ruke. na visini od 1. ormarić za lijekove i zavoje (pod ključem).Dobro je smjestiti kupaonicu u područje spavaćih soba . Zbog visoke vlažnosti zraka i stvaranja kondenzata. kuKuhinja. bojler za toplu vodu. umivaonik i perilica pripadaju kupaonici. U višekatnoj zgradi treba kupaonice i zahode smjestiti tako da instalacijski zidovi leže jedan iznad drugoga. po mogućnosti s prirodnom rasvjetom i ventilacijom. ogledalo s rasvjetom. dodatna grijalica. bide i mali umivaonik zahodu. Prostorija kupaonice znatno je izložena vlazi. Za akustičnu je izolaciju mjerodavan DIN 4109. ^ Kupaonica u tavanu.© . u drugim zgradama (npr.kada. a također i kupaonicu i kuhinju. Prostorije se zaključavaju. Kada za kupanje i/ili tuš .KUPAONICE POLOŽAJ U KUĆI DIN 18022 Prema DIN 18022. Zidna i stropna žbuka moraju biti u stanju upiti i ispustiti dovoljno vlage iz zraka. Kupaonicu i zahod treba orijentirati prema sjeveru. Kupaonica i zahod mogu biti povezani sa spavaćom sobom ako postoji drugi zahod ili kupaonica sa zahodom s pristupom iz hodnika . moraju površine biti jednostavne za čišćenje. šalice za sapun i površine za odlaganje. Verfasser © Kuhinja. kupaonica i WC na jednom f < / o N paonica i WC u unutrašnjem podinstalacijskom zidu ručju tjr Kuhinja.30 m. smjestiti tako da se mogu koristiti zajednička instalacijska okna. rukohvati iznad kade. (6^) Tipični hotelski tlocrt: hotel "Nassauer Hoff" Wiesbaden arh. Dvije susjedne kupaonice dvaju različitih stanova ne smiju se priključiti na zajedničke instalacije dovoda i odvoda vode. Važno je da su takve u stanovima s više od 5 osoba. sušilo za ručnike. upravne zgrade) + 15 °C.» ( i ) . kupaonice i zahod samostalne su prostorije u kojima su smješteni uređaji i oprema za njegu tijela i održavanje zdravlja. Treba predvidjeti dvije odvojene prostorije za kupaonicu i zahod. Treba predvidjeti najmanje jednu uzemljenu utičnicu za električne naprave uz ogledalo. Ako se nalaze u unutrašnjosti zgrade. jer će tako biti najniži troškovi instalacija i akustične izolacije. Za zahod u stanu + 20 °C.@ ® .® . Iz ekonomskih i tehničkih razloga treba kupaonicu i zahod. treba predvidjeti najmanje 4 izmjene zraka u satu. Jačina buke koju uzrokuju kućanske tehničke naprave i instalacije u tuđim stanovima ne smije prijeći 35 dB (A).. U kupaonici i zahodu trebaju se naći i: ormari za ručnike i sredstva za pranje i čišćenje. kućno gospodarstvo. Treba predvidjeti odgovarajuću izolaciju. ® . s krovnim prozorom p ^J) Kupaonica dostupna iz spavaće sobe i kroz tuš / WC U ® Kupaonica uz unutrašnji hodnik V ® IB1 IS! C l | Spavanje I1—) Spavanje a V v (5) Tipična kupaonica u kućama u nizu .

70-75 Kupaonica i tuš odvojeni Kupaonica i tuš odvojeni.> 0 . 70 40 V (8) 55-65 (9) 1.65 2. Prema tome. ali širine 2. sa širokim dijelom za ramena i uskim za noge.0 prikazuju minikupaonice.^ (g) 0dvojenj prostor za umivanje Uj 0 90/90 25' 40 '25 U © WC i tuš odvojeni Tuš.15 Kao -> 0 .60-1. Tržište nudi i kade sa zakošenim kutovima. tuš i kadu koji su od umjetne smole (poliester).00 . oblikovani i prilagođeni svojoj namjeni.p 5. tako da se vrata mogu lakše otvarati (za stare zgrade) V© 1. WC.50 m Primjeri uređenja malih kupaonica 6 0 76 0 šesterokutna kada i tuš 1. tj.80 Kupaonica s odvojenim tušem 10 76 75 Kada i tuš u kutovima Dvoredni raspored ^l) Odvojeni prostor za tuš li! •¡¡fli • Kupaonica I h i u zasebnim prJIto. ali širine 2. bide.15 m © 2. s dva umivaonika Kada sa zaobljenim kutem. umivaonik 1.50 Kao -> 0 . zahtijevaju najmanje prostora. potrebno u skučenom prostoru 260 .44 80 Kupaonica s kadom u kutu 75 t " ® 75 75 Tuš i kupaonica na 7 m Mala kupaonica s iskorištenjem ku.KUPAONICE PRIMJERI IZ PROJEKATA Primjeri .

Ušteda do 30% ukupno potrebne topline. nakon kratkog vremena prestat će se upotrebljavati! Uobičajeno: voda 26-27°. pa ne treba ventilacijom poremetiti taj sloj. prigušivači zvuka za ventilacijske uređaje. Glavni problem je vlažnost zraka: iz bazena voda isparava dok se ne dosegne granica zasićenja -» s. nikako gips.00 . ako je bez otvora. Isparavanje vode 16 g/m 3 sat (mirovanje) do najviše 204 g/m 3 sat (upotreba). treba mnogo svjetla._ I. @stiju broj istovremeno prisutnih go- © Hotelski bazeni u Njemačkoj. drvo obrađeno lazurnom bojom! Odredbom o termičkoj izolaciji više se ne postavljaju nikakvi zahtjevi (prije: najviše = 0. ventilacija s dovodom svježeg zraka i uređajem za miješanje zraka -» s. daske za skakanje zahtijevaju odgovarajuću dubinu vode i visinu hale. maksimalna brzina zraka 0. inače. ugraditi opremu za zabavu! Bazen u podrumu.7.50. bar. aluminij otporan protiv morske vode. relativna vlažnost zraka 60%-70%. opasnost od prehlade). Dodatne prostorije: prostorija za boravak.!' 100 __ Normalno prskanje A = »:•-•• -»u Protustrujni uređaj 2. prozore okrenute prema vrtu. omekšivač vode (za tvrdoću iznad 7° dH) i uređaj za raspršivanje sredstva protiv gljivica na nogama (naročito ako je oko bazena tapison). grijanje radijatorima. prostoriju za tehničke uređaje = 10 m 2 . kombinirano s uređajem za ventiliranje. ili primitivni ventilacijski sanduk s ventilatorom za izbacivanje zraka (suviše velika brzina zraka. %* ° a . nužno. u hali je nužno imati (i ako je dograđena uz kuću): zahod. Tehnička oprema: priprema vode s uređajima za filtriranje i doziranje sredstava za dezinfekciju. Važna je zaštita od sunca i akustična izolacija (strop koji apsorbira zvuk. podvodni reflektori (paziti na sigurnost). 262.> 0 Hot-Whirl-Pool (masaža. zrak 30-31°. nepotrebno je grijati prozore toplim zrakom. prostorija za hlađenje vode. proizvoljno određena veličina bazena Plivački bazen Presvlačenje Grijanje 37. prostorija za odmor) . rjeđe neizolirana "ljetna" hala (po mogućnosti rastavljiva). protustrujni uređaj za plivanje. / / Kuhinja "|— | vanjski bazen [ Blagajna Strani posjetitelji Prohodni bazen ] Terasa s ležaljkama —Igralište "| . Najčešći način građenja je cjelovito izolirana zimska hala (Km = 0.. preljevna posuda na kraju žlijeba (oko 3 m 3) . Podno grijanje je dodatni komfor. ugradbom dvostrukog stakla (K = 1.5 ¡Uređaj za miježanj44)de 4. tobogan.85 W/m2 k max). 2. samo pri temperaturi zraka < 29 °C) ili povišenjem temperature zraka (reguliranje higrostatom) u stankama između kupanja.> © . djelomično pokretni krovovi ili dijelovi hale omogućuju da se pri lijepom vremenu kratkotrajno otvori hala i bazen koristi kao otvoreni (kupanje po svakom vremenu).25 obilazna staza u. Tehničke pojedinosti Načelno samo materijali otporni protiv korozije: pocinčani čelik. kompleks saune (sauna. problematično zbog toplinskih mostova. U stanju mirovanja već pri niskim vrijednostima prestaje isparavanje jer se nad bazenom stvara zasićeni sloj zraka. ali nužno. tuš. masaža i fitnes. 40 °C). mjesto za najmanje 2 ležaljke. 262 širina ovisi o obradi površine zida (visina prskanja . sola rij. 1 1 | Ventilacija | Uobičajena veličina plivačke dvorane <D dvorane kod jednoobiteljske kuće Raspored prostorija oko plivačke 40 1.j Travnjak za ležanje ] - Bazen za djecu j © Veze prostorija uz zatvoreni bazen • • • •• Hotel u velegradu / s / e Uobičajeni hotel 9 /* ' > /"vobičajeni hotel Orijentacija: a) prema vrtu (idealni "zatvoreni bazen" je otvoreni bazen) s koritom za prilaz. otvoreni prostor. Ostala oprema: startni blok. b) prema spavaćoj sobi roditelja (eventualno roditeljska kupaonica može služiti za tuširanje) i c) prema dnevnoj sobi.. Zbog visoke relativne vlažnosti zraka do 70%. predvidjeti podzemni prohodni kanal za instalacije radi mogućega propuštanja bazena i instalacija i vođenja ventilacijskih uređaja -» s. 262 s kanalima u stropu i podu.4). bazen s izolacijom protiv materijalnog zvuka). Uz visoku prozorsku termoizolaciju.^ D o n j a gra lica 32 Hotel u velegradu Kreveti 100 200 300 £ Kreveti 100 Max. ili zrak u hali < 29°. konvektorima ili zračno grijanje. ima smisla ako je izolacija poda k > 0. pokrivanjem bazena (rolo ili pokretni prekrivači).73).! > 150 res: Jako prskanje . 262 (ii) .PRIVATNI ZATVORENI BAZEN QP Neprijeporno služi uživanju tijekom slobodnog vremena. smjestiti uz kotlovnicu. Nadzemni prolaz oko bazena ->s. svaki mali toplinski most dovodi u kratko vrijeme do štete na zgradi! Specijalna literatura -»QP .00 Najmanji bazen ® Udaljenost do koje dopire prskanje od mjesta nastanka 261 . a nisu potrebni ni konvektori ispod prozora.25 m/s. priručna kuhinja. Minimalne dimenzije bazena .> ® . Ušteda energije može se postići toplinskim pumpama (ekonomičnost ovisi o cijeni struje) i/ili povratnim izmjenjivačem topline (Menerga/Frölich) u uređaju za ventilaciju. uklanjanje vlage iz prostorije ventiliranjem je skupo.© .

nekoliko kabina za presvlačenje.) odn. ^ vanjskom zidu piŽM g Hibridna toplinska pumpa postrojenje za odvlaživanje Shema postrojenja za dovod svježeg zraka © Jednostavno postrojenje bez dovoda svježeg zraka . bar.5 mm (izolacija).. sprave za vježbanje. Skimmer ili bolje žlijeb.. Važno: potreban je ventil za izjednačenje s tlakom podzemne vode da bi se spriječilo razaranje bazenal Obloga: keramika. npr.. b) ako služi za više od 60 do 80 stanova. Moritz" Hidroizolacija i parna brana [-Estrih u padu r Stakleni mozaik ili slično *-Alum. vlažnost zraka 50% 1 60% 1 70% © Aluminijski bazen s oblogom od poliestera Tempe ratu ra 28°C R 24°C M R 26°C M R 28°C M R 30°C M 21 219 48 294 96 378 157 471 26°C 13 193 53 269 104 353 145 446 28°C 0 143 21 218 66 302 123 395 zraka 30 °C 28°C 0 67 2 163 31 247 81 339 0 143 36 227 89 320 " Razlika temperature voda/zrak od 4K ne može se trajno održati Strojarnica (l^) Plivačka dvorana ispod terena Specifična količina vodene pare u © z a t v o r e n o m bazenu (g/m sat) za stanje mirovanja (R) i maks. kao i uređaj za raspršivanje sredstva protiv gljivica na nogama! Grijanje poda uz temperaturu zraka > 20 °C i dobru podnu izolaciju besmisleno je! Materijal za obradu površina mora biti otporan na vlagu i neosjetljiv na prskanje vodom.Termoizolacija ovješena Podno grijanje ovješeno = jednostavno. mirovanje 28 mbar 30 °C/65% vF. Irtvena traka ( / '/i Rubnjak bazena /Hrapave ploče Rubnjak bazena Hrapave ploče PRIVATNI ZATVORENI BAZEN -> Q D Bazeni se najčešće grade od armiranog betona. Najčešće je potreban nadzornik bazena (smjernice saveza HUK-a poštovati).Obloga od poliesterskih ploča Prohodni kontrolni hodnik /ćTn Ventilacija s mehaničkom regulacijom (jednostavno rješenje) L Nosiva ploča I. te livadom za sunčanje. Zajednički bazen. Glavne teškoće: a) dogovor oko troškova i čišćenja. Preko ljeta proširuje se mogućnost korištenja dodatnim vanjskim bazenom i spojnim kanalom kroz koji se može plivati. stakleni mozaik ili jednostavni nalič (vodonepropusni beton!) ili poliester. sauna. Izgrađen nadzemno sa zidovima od lake opeke skuplji je za oko 5000 DM od potpuno ukopanoga (jer su i instalacije jeftinije). analogan hotelskom.jeftinije u nabavi i eksploataciji Granica isparavanja kod zatvorenog bazena .(§) . lako pregledno Relat... prirodni kamen (pad prema slivnicima!).) 262 . reška JT^TTT. slijed donjih linija: stanje mirovanja. ali potrebno samo s jedne strane. plivajući protustrujni uređaj. ležaljke. najčešće bez nadzornika.gornja linija. Predvidjeti odvodnjavanje ispod obloge. (3) Površinski usisnik (Skimmer) © Preljevni žlijeb sustava "Wiesbaden" f Rubnjak bazena H Rešetka ^ p l o t e ™ Ploča za prihvaćanje ReJMto Hop. odvojeni ležaji. neposredna veza između hotelske sobe i bazena (dizalo.30 "C/84% vF. Uobičajena podna obloga: keramika. granica isparavanja u pogonu 36 mbar ( . već nakon nekoliko prvih mjeseci neće više biti "prihvatljiv" Klizni ležaj Prstenasti vod Prstenasti vod Naglavnica bazena. u novije vrijeme vodopropusni tapison (nadomješta oblogu stropa koja apsorbira zvuk). stijena od platica|v°%y"v . ali ormarići za odjeću pod ključem. podvodne reflektore s brtvenim prirubnicama! Bazen od sintetičnog materijala samo iznimno zbog podzemnog kontrolnog hodnika -» (7) ili s posebnim potpornim konstrukcijama. Važno: velike površine za ležanje. Dilatacijska razdjelnica do 12 m duljine nije potrebna. Predvidjeti slivnik u podu. Potrebno je preljevno okno: uzdignuto -» (2) jednako lijepo kao ( 4 ) . posebno stubište). oprema za odmor i zabavu. temperatura vode tw=27°C. jeftino.vrata I Preljevni žlijeb sustava "St. korištenje (M) prema Kappleru -> tH T&T T5 0 + 1 0 + 2 0 i f 3 0 + 4 0 Temperatura zraka odnosno vode Ventilator za odvod zraka v. a mnogo je bolje jer nema hidrauličkog tlaka na oblogu obilazne staze.Žlijeb / /Rešetka / Dilat. . PVC folija debljine najmanje 1.»» Prstenasti vod ® S i S £ n i a k 0 m t o n a ® Finski žlijeb Prozori . Nužan je uređaj za ventilaciju -» (j4) Bazen za hotele: općenito je dovoljan ba2 zen površine 60 m iznimke: hotel za vrhunac sezone. hoteli za zimske sportove. . preljevni žlijeb sustava "Wiesbaden" Ij X .

r (8) Okrugli plivački bazen s vrtložnim bazenom 7^ F .10 1.Betonska ploča Poliesterski bazen / gotovi bazen za plivanje .ovl bazen za 5.20 x 4.90 6. Go.80 .20 x 1.r ^ t .20 x4.20 x 2.95 x 1.20/1.50 p'tfp1' J:V> Q.50 6.10 x 1. .75 1. vrtložni bazen i sauna Podne ploče M / 7 .^pH Bo^ulactja V P r e m a Kanalu v P r e m a kanalu FloKulacija.--_—_ --.50 x 3. .70 x 5..50 x 3..10 x 1. Korig. /¿n P l l v a n J e ">• (2) 263 .20 x 1.00 x 1.00 x 3.50 12.60 10.---r _ Terasa Plivački bazen.50 ¿jpN _ . mogućnosti ugradbe Bočna kanalska pumpa Uređaj za mjerenje i regulaciju Dezinfekcija^ Kojek.20/1. jesak .35 11.60 10.40 1.r -.Klupa za sjedenje BAZEN ZA PLIVANJE DETALJI Prema kanalu @ Klasični filtarski sustav sa skimmerom i dovodom Voda .-. .. p h (3) Shema cjevovoda za plivački bazen s preljevnim žlijebom (4) S h e m a cjevovoda z a whirlpool . vrtložni bazen i sauna (jo) Plivački bazen s rimskom stubom Ulaz > (j) Plivački bazen.00 x 6.1 " t Odzračivanje žlijeba ti Komand Dmand U zidu bazena dolje (2) U žlijebu bazena na dnu U zidu bazena gore Ispod konzolne ploče Pokrivanje bazena.20 x 1. 1.OÏ f .00 x 1..

Potrebni broj perilica: studenti zbog prisustvovanja nastavi imaju na raspolaganju samo određeno vrijeme u danu. kod inkontinencije: oko 25 kg/krevet.5 do 5 perilica. tj. Za hotele. Za navedene ustanove udio rublja koje se glača iznosi oko 60%.> QD r ~i i ili® ® 0 • i '. pansione i restorane udio rublja koje se glača iznosi oko 75%. Lječilišta i ustanove za njegu: oko 4 kg/krevet.3 kg/jedno pranje Utičnica 3x6 Stambena zgrada sa 90 stanara oko 3 kg rublja po osobi i tjednu Potrebni kapacitet= količina rublja/tjedan !L (7) Vreli valjak ® »%••••••••••••••••••• H50I-390-I Pogled sa strane-» ( j ) broj dana za pranje/tjedan x broj pranja/dan 90 osoba x 3 kg = 270 kg: (6 dana x 5 pranja) = 9. Potrošnja rublja u kilogramima suhog rublja tjedno: Kućanstvo oko 3 kg/osoba (udio rublja koje se glača oko 40%). Potrebno je dakle 5 perilica i dva stroja za sušenje. 90 kreveta po 20 kg Stolno i kuhinjsko rublje oko Potrebni kapacitet = 2000 k = 1800 kg/tjedan 200 kg/tjedan 2000 kg/tjedan S- (5) Centrifuga za rublje ® r Pogled sa strane (§) 9 = 57.UREĐAJI ZA PRANJE ii íI . Za bolnice udio rublja koje se glača iznosi oko 70%. za studentski se dom može pretpostaviti popunjenost od 60%.8 perilica Potrebne su 1. za dojenčad: oko 10 . Navedene količine vrijede uključujući mjesto u restoranu.V. Bolnice za ženske bolesti i porodništvo oko 16 kg/krevet.0 kg/jedno pranje: 5 kg/jedna perilica rublja = 1.1 kg/jedno pranje 3x7 Starački dom i dom za njegu: 50 mjesta za zdrave. dnevna izmjena ručnika = oko 12 kg/krevet 48 kreveta po 12 kg rublja = 576 kg/tjedan Stolno i kuhinjsko rublje oko 74 kg/tjedan Potrebni kapacitet = 650 kg/tjedan = 18.20 H 595 20 H PRAONICA RUBLJA . 5 . Dječji domovi: oko 4 kg/krevet. popunjenost 60% = 48 kreveta 4 izmjene posteljine /tjedan.6 kg/jedno pranje = 150 kg/tjedan 100 kg/tjedan 250 kg/tjedan = 8. Domovi za stambeni dom: oko 3 kg/krevet. 1 jedinica = 1 stanovnik Iznalaženje potrebnog kapaciteta: U kućanstvu s jednom osobom najmanje se jednom tjedno.V.5 kg/osoba potrebni kapacitet praonice = I 1100 700 1 1 (T) Centrifuga za rublje (2) Pogled sa strane (T) 20 H 595 20 H rivanje novca T + količina rublja/tjedan broj dana za pranje/tjedan x broj pranja/dan © Sušionik Pogled sa strane -> ( f ) Primjeri proračuna 1 Hotel sa 80 kreveta. klinike (do približno 200 kreveta): Opće bolnice: 12 .V. Studentski dom 226 stambenih jedinica (SJ). oko 5 kg/krevet (turistički hotel. Potreba: i 18 pranja: 4 sata = 4. Bolnice. popunjenost 60% = 90 kreveta Dnevna izmjena posteljine i ručnika = 20 kg/krevet.1 2 kg/krevet.V. oko 8 . 4 pranja mjesečno za 1 SJ. Kod inkontinencjje: oko 25 kg/krevet.1 5 kg/krevet (tjedno 4 izmjene rublja). Dječje bolnice: oko 18 kg/krevet.••V. oko 1 2 . Dom. 70 mjesta za bolesne 70 mjesta za bolesne po 12 kg rublja = 840 kg/tjedan (sumnja na infekcije) 9 5x5 50 mjesta za zdrave po 3 kg rublja stolno i kuhinjsko rublje (nije sumnjivo na infekciju) Potrebni kapacitet = 250 kg Potrebni kapacitet = 840 k = 33. 226 SJ x 4 pranja(SJ = 904 pranja/mjesec 1 100% Prema iskustvu. 60% od 904 = 524 pranja/mjesec : 30 dana = 18 pranja/dan.1 5 kg/krevet. tjedno 1 izmjena rublja). (9) Koritasti valjak Pogled sa strane • 264 .V. Bolničko osoblje: oko 3. Pansioni: oko 3 kg/krevet Restorani: oko 1 .6 kg/jedno pranje 2.V.8 = 2 perilice.3 kg/mjesto. Za odvijanje programa pranja i punjenje te za pražnjenje perilice mora se računati na približno 1 sat. umirovljenike: dom s njegom: s oko 8 kg/krevet.V. to vrijeme može se pretpostaviti da je između 16 i 20 sati (= 4 sata).3 izmjene rublja).1 0 kg/krevet (tjedno 2 . Hoteli oko 20 kg/krevet (svakodnevno posteljina i ručnici). Hotel sa 150 kreveta.

» © . V _ © © © Glačanje ©Vozno postolje © Korito za rublje © Stol za odlaganje 1 Blok za glačanje J pokretan) © Mala perionica za hotel ® © ® (D ® © ® © ® © © © ® ® ® + ® Pranje Sušenje Glačanje + + Težina Muško rublje Košulja Potkošulja © Težina Rublje za kupaonicu Ogrtač za kupanje Ručnik za kupanje 100 x 200 Prostirka za plažu Ručnik Kupaće gaće Kupaći kostim 67 x 140 50x100 1-djelni 2-djeini g 900 800 400 200 100 260 200 © © Razvrstavanje Glačanje 9 170 laka teška kratke duge 100 150 75 180 450 20 70 Odlaganje Skladištenje + + Gaće © ® © ® @ Pranje Sušenje Razvrstavanje Glačanje + odlaganje Skladištenje Glačanje + Pidžama Maramica čarape (par) Žensko rublje Bluza Garnitura Podsuknja Pidžama Noćna košulja Maramica Pregača Radna haljina Dječje rublje (malo dijete) Odijelce Garnitura Kaputić. postolje © Korito za rublje © Blok za glačanje ® Stol za odlaganje © Stol za odlaganje @ Stol za glačanje Pokretni regal | Q ) Šivaći stroj izdv. Podovi. prost. Vrata tog "filtra" za osoblje moraju se naizmjenično zaključavati. svaku sa svojim prilazom .» © .PRAONICA RUBLJA . tako da se istodobno mogu otvoriti samo jedna vrata . pulover Hlačice Maramica Čarape Čarape s gaćicama Glačanje + Šivanje + Posteljina Navlaka 140 140 75 350 170 10 170 130 Plahta 160 x 200 150x250 850 670 600 200 _>0D + ® Preklopna navlaka 140 x 230 Jastučnica 80 x 80 Stolno i kuhinjsko rublje Stolnjak Veliki stolnjak Salveta Ručnik Krpa za suđe 125 x 160 125 x 400 70 x 70 40 x 60 60 x 60 370 1000 80 100 100 110 80 75 25 15 70 100 Radna odjeća Radno odijelo Overall Pregača Muški radni ogrtač Ženski radni ogrtač 1200 800 200 500 400 U dvije odvojene prostorije -a M Glačanje © Prosječne težine komada rublja a 2£ Pranje T T ® •rl r ©r K = Blagajna JL © Pranje © Postolje Sušenje K. Prolazi za osoblje između čiste i nečiste strane praonice moraju se urediti za obaveznu dezinfekciju ruku i u njima osigurati prostor za zaštitnu odjeću.20—t(4) Perionica .00 © Sredst. za osoblje © Razdjelni zid | @CE> © Perilice s jednim vratima u dezinfekcijskoj kabini Pranje s razdvojenim prostorijama za čisto i nečisto ® Perionica u domu za starije osobe 265 .-' © Pranje © Sušenje © Glačanje I Pranje Korito I pokretno postolje Ti K| 1-1.© . zidovi i vanjske površine ugrađene opreme i strojeva na nečistoj strani moraju se moći prati i dezinficirati.© .UREĐAJI ZA PRANJE © Pranje i centrifugiranje © Sušenje -> CD Praonice rublja u bolnicama treba podijeliti na čistu i nečistu stranu. za pranje © Pokret.samoposluga ®_J KfflDhZMT -4.

Za ogradu balkona prikladno je neprozirno staklo. buke i klimatskih utjecaja (vjetar. pomaknuti balkoni u pogledu mogu učiniti izgled fasade rahlijim. Dobro je ploču ograde izvana spustiti do ispod donjega ruba balkonske ploče ili izvesti masivnu ogradu. ispravan položaj u odnosu prema susjednom stanu i kući. Pri projektiranju treba obratiti pažnju na sljedeće zahtjeve: dobra orijentacija prema suncu i pogledu.4 osobe 266 . tlocrtno pomaknuti balkoni daju izvrsnu zaštitu od pogleda i vjetra . © Zajednički balkoni s pregradama od pogleda (zaštita od vjetra) © Zajednički balkoni odvojeni ostavama za balkonski namještaj (5) Uvučeni balkon (lođa) © • Smaknuti balkoni Zrak struji I M / o o / _o a_ o a a H ä 7. drvo na nosivoj konstrukciji. kiša. a u njemačkom klimatskom području nisu prikladne. dovoljne dimenzije. lošega vremena i sunca . javlja se propuh -»(§). radnim ili spavaćim sobama s kojima graniči. prostorni odnos prema stambenim. Ako je ostavljen prostor između betonske ploče i ograde. čitanje.> ( D . sintetični materijali. Još je bolje da su razdvojeni izvedbom ostava za balkonski namještaj. Osunčane su samo kratko i susjednim prostorijama stvaraju odviše vanjskih zidnih površina. a najbolji su laki čelični profili ili cijevi s dobrim usidrenjem u zidove. © Ugaoni balkoni © Slobodni balkoni sa zaklonom od pogleda (ujedno zaštita od vjetra) Lođe su u južnim krajevima opravdane. jako sunce).5 cm ® v a z g ^ ^ e ^ n S ^ Š ® Vanjante ograda I^R) Dječji krevet i dječja kolica Balkon s ostavom za balkonski namještaj — • •• • • W B || A I • •SSsSsi— • s I li I li — — o J • I • o p OJ (9) Sklopiva ležaljka ® Stol i stolice A = 7. Funkcionalnoj dubini treba dodati prostor za posude s cvijećem -»(§) Ugaoni balkoni nude zaštitu od pogleda i vjetra.> ( j ) . postaviti horizontalnu čeličnu cijev ili posude s cvijećem ->(§). što izaziva hlađenje -»(5). Prošireno je područje rada i omogućen jednostavni nadzor nad dječjim igralištem.2 osobe B = 10 m2 za 3 . pa ju stanari najčešće sami nekontrolirano oblažu raznim materijalom. ali se teško zaštititi od pogleda.» © . jelo. zaštita od pogleda.0 m2 za 5 . Služe za odmor.0 m 2 balkon za 1 . ležanje. Zbog toga treba za slobodne balkone predvidjeti zaštitu od vjetra -»(2). Zajednički balkoni (u zgradama za iznajmljivanje) trebaju imati pregrade koje štite od pogleda i vjetra —>(3).0 m2 balkon za 3 . Masivna ograda ne smije biti visoka da se ne stvori dojam korita. Suprotno tome. već treba iznad nje na propisanoj visini (= 900 mm). i ugodniji su od slobodnih balkona . spavanje.4 osobe B = g.BALKONI Vrijednost je stanovanja veća ako postoje balkoni i otvoreni prostori. suncobrane i si. Rešetkasta ograda od vertikalnih čeličnih šipki (preko horizontalnih se djeca mogu penjati!) nije pogodna jer ne pruža zaštitu od vjetra i pogleda.6 osoba A = 6.

Dimenzije duljina/širina 22./m2 1% Normal 3 / « % Klin -1 Klin -2 © © © © © © 8 12 18 46 8 12 12 69 8 9 12 92 8 6 12 139 8 8/11 12 87 8 5/13 12 92 Puni blokovi istih dimenzija © Opločenje okruglim blokovima ® Šuplji blokovi za travu Dubina ukopavanja 1/3 ukupne visine Visina cm 40 Širina cm 9 Osovinskirazmak cm 12./ m2 8 40. Visine blokova 6. Ploče polagati u 4 cm sloj pijeska ili drobljenca 2 .3 5 mm) treba prilagoditi podlozi i prometnom opterećenju. 150. 120. izjednačenje visinskih razlika i osiguranje kosina. Uz dobro nosivu podlogu. Mogu se isporučiti i klinasti blokovi za zakrivljene dijelove poligonalni šuplji blokovi ispunjeni travom ® za gospodarske putove.25 11. Dolaze u obzir i oblice impregnirane pod tlakom © Profilirani blokovi (7) Dekorativni profilirani blokovi Visina cm 6 8 Širina cm 10 10 Duljina cm 10. Podnosi veliko prometno opterećenje zbog povezanosti ako postoji odgovarajući donji ustroj.96 48.5 33 Komada po m^ 18 12 Visina Širina Duljina k. opločenje kolosijeka. stabilizacija dna i kosina vodotoka. parkirališta.20 10. 12/6 itd. vatrogasne prilaze.5 22. 221 Vezano opločenje: za ulice. Tako je moguća prilagodba normiranim širinama u cestogradnji Visina cm 6 8 Širina cm 14/9 14/9 Duljina cm 23 23 Komada po m^ 38 38 Visina cm 6 8 10 Širina cm 11. prilazne putove u zaplavnim područjima.5 Komada po m^ 39 39 39 (D Debljinu nosivog sloja (šljunak.25 Duljina cm 22. 60. osiguranje kosina protiv erozije. 200 © Betonska palisada ^5) Povezana palisada (16) Blokovi za cvjetnjak / beton (i7) Drvena palisada 267 . podove u halama. 80.PUTOVI I ULICE a Visoki rubnjaci © 12 b 15 c 13 d 25 l Skošeni rubnjaci (T) Visoki rubnjak (?) Skošeni rubnjak (3) Zaobljeni rubnjak Zaobljeni rubnjaci (3) © 7 15 9 12 18 15 20 19 22 15 13 15 50 100 50 100 50 /100 \ \ 50 ) 100 e ) Rubnjaci za travnjake © _ - 8 8 6 _ - 20 25 30 Parkovski rubnjaci (4) Rubnjak za travnjake (5) Parkovski rubnjaci © DIN 483 -» s.25 11.5 22.20 Komada po m^ 48.® služe za ograničenje i uokvirenje zelenih i površina pod biljnim pokrovom. drobljenac veličine zrna 0 . Trava se sije radi brzoga ozelenjivanja i stabilne vegetacije.96 visina cm 8 8 Širina cm 7 14 Duljina cm 21 14:21 Komada po m^ 68 51. 20/10.25 cm treba sabiti do stabilne čvrstoće. Povezane i okrugle palisade od betona @ . 100.34 (8) Sistemsko opločenje ® Rustikalni tarac \ZZ3 l Blok Visina cm 10 10 Širina cm 33 33 Duljina cm 16. parkirališta. 10/10. nosivi sloj 15 .8 mm.5/11. Nakon vibriranja posteljica se sabije za 3 cm. 180.5 Kom.25. stabilizirane vozne trake. 8 i 10 cm.

unutarnjim šatorima. tušAA/C © Dvokrevetna kabina unutra Dvokrevetna kabina uz vanjsku stranu Apartman s prostorijama za boravak / spavanje 268 .00 (8) Mala stambena prikolica s odjelima za kuhanje.45 m 3.07 Sjedenje u krug Velika stambena prikolica. sjedenje. spavanje i prtljagu I ^ 1 Dostruki krevet (q\ Perspektivni prikaz-» (5) Noću na mjestu stola 3 ležaja 1.12 © Ista prikolica priređena za spa vanje (5 mjesta za spavanje) 2.10 Kuhinja- Ili 1 J Noć „ Dan [Garderobni \ I (7) Stambena prikolica s 3 kreveta (5) S 5 kreveta ® S 4 kreveta.kuća s visokim bočnim stranicama. toaletom i kliznim vratima © S 5 kreveta. prednji i stražnji dijelovi su od Šatorskog platna Visina s kotačima 2. ležajna površina za 8 -9 osoba Kombi za kampiranje VVestfalia .Joker 1 / Club . Ormar O Kupaonica— ± p r r ~ X s S Kabina s 2 donja i jednim gornjim krevetom. 2 apside i nadstrešnicom Veliki šator .85 nO) Mala stambena prikolica s prostorima za kuhanje. jelo. toaletom i kliznim vratima U otvorenom položaju: bočni. stanovanje 2. nadstrešnicom i prozorima Stambene prikolice Površina za ležanje i — Klupa r Stol 2.Joker 1 ^4) Kombi za kampiranje Ti scher XL65 ^5) Kombi za kampiranje Lyding ROG2 Brodske kabine Otklopni krevet TT n • • • — 1.Šatori STANOVI ZA ODMOR dDO <=zx> <=X> 0 Mali šator s apsidom © Veći šator s unutrašnjim šatorom.

KUCE ZA ODMOR VRTNE KUĆE Kuće za odmor u brdima treba smjestiti tako da budu zaštićene od zapadnih vjetrova. Za zimske sportove zaštićeno od istočnjaka. Lovvett P © Kuća za odmor u Belgiji t* © Kuća za odmor u Grčkoj — = - i Galerija:::::: 14 m2 - = = EEE Arh.15 ' 2.kuća za 4 osobe.». Hagen ^ m o i Z a 0 d m I2L Dj Arh.> ® Kuća za odmor na Bornholmu 269 . Površina 3. H. 25 m stamb.30 (5) Brvnara sa spavanjem u tavanu Vrtna kuća s prepuštenim krovom ^ Presjek Konzolni prepust 5 m tf © Drvena vikend .15 KuhinjaJ Alat -3. Konstantinidis Arh.. otvorene prema istoku (jutarnje sunce).1 m2 p © Dograđena vrtna kuća t * (¿) Stube .. otvoreno prema jugu. Jensen Arh. Iz sigurnosnih razloga opremu treba povezati s konstrukcijom. I 2.36 I ! I (3) Površina 7. Solvsten U ® Vikend kuća V ® ° r U Z Gornja e t a ž a . isto tako kraj vode.ljestve I . Immich/Erdenich © Prizemlje ® 1 1 © Potkrovlje U ® Presjek (9) Pogled -> (9) fm a Lio Ü0DD c i :BÜD Boravak 0 Cli i Sr :0 iiiiiiiiiiiiiiiiiäi f I Arh.15 m 2 Mala vrtna kuća Gornja etaža Spavanje -2.44- i i. . površine 2 Arh. drvo).7 m 2 rt Prizemlje 1 Stanovanje Ulaz 1 (?) p^gj^m"3^1™6'10'11 otvorenom 4. ///////////////////// Površina 3.26 2. Konstrukcija po mogućnosti od prirodnog i organskog materijala tipičnog za okolno područje (prirodni kamen. Otvore zatvarati kapcima da se oteža provala.

izvesti tako da se može izmijeniti © Mogućnost izmjene grede balkona ili terase 1 100-120 1 100-120 .GRAĐENJE DRVENIH KUCA . Drvene skeletne konstrukcije.@ Najrašireniji način građenja drvenih kuća jest drvena okvirna konstrukcija. nude brojne konstrukcijske i oblikovne mogućnosti . Širina daske ne smije biti veća od 140 m m Građenje oblom i rezanom drvenom građom (3) Stijene od punog drveta Sustav u presjeku Glavni nosač Sekundarni nosač (4) Drvena skeletna konstrukcija (5) Sustav u tlocrtu -> (4) © Čvorna točka: stup prolazi neprekinuto ® " ® Sustav u presjeku Naglavnica (7) Vidljiva kanatna konstrukcija (9) Tesarski vez kanatne konstrukcije (l0) Gornja etaža konzolno istaknuta © Drvena konstrukcija na stupovima od rezane građe ¿ToN Zaštita od prskanja vode pri duDoko v 5 ' spuštenoj oplati Intenzivno močena drvena oplata. najvažnije je sprije-čiti prodor vode u drvo. Zgrada se sastavlja od zidnih i stropnih panela -» Za zaštitu fasade. Pri projektiranju treba predvidjeti zadovoljavajući istak krova. Građenje drvenim panelima /Jc\ (16) Drvena obloaa daskama horizontalnim /W\ VI) Drvena obloga vertikalnim daskama 270 . Ispunjava sve zahtjeve glede građevinske fizike. međusobno povezuju i učvršćuju nazubljenjem. Vertikalno opterećenje prenosi se preko nosivih rebara.( | ) . Vanjsku oblogu izvesti tako da kišnica brzo otječe. To je najekonomičniji način građenja drvene kuće. statike i udobnosti. Područje prskanja vode treba konstruirati tako da se elementi mogu lako izmijeniti Najmanja debljina vanjske obloge iznosi 20 mm.» QP Najstariji način građenja drvenih kuća jest građenje brvnara . pri čemu se tesane oblice ili grede polažu jedna na drugu. kakvoće. nazvane i kanatne kuće. Varijanta okvirnog sustava panelno je građenje.> 0 .> @ .

bolje je graditi neposredno ispod ceste s orijentacijom prema jezeru i vrtom između kuće i jezera -»(7). 177 > Vrlo dobro ÍÑ • / Dobro \ T3" © Povoljni i nepovoljni poožaji na obroncima i uz cestu © Povoljni položaji kuća na različito orijentiranim ulicama Pogodni predjeli za stanovanje Pogodni predjeli za stambenu izgradnju uglavnom su na zapadu i jugu naših gradova.Prilazni put Malo sunca. orijentiran prema sunčanoj strani i dolini. odnosno kako treba zgradu orijentirati prema stranama svijeta ili ju odmaknuti od susjednih građevina. pa čak i mjesto u sobi.jug . za zaštitu od sunca markize. U brdovitim predjelima ili uz jezera mogu okolnosti biti obrnute. Prostorije trebaju biti osunčane (osim iznimaka) u vrijeme kad se najviše koriste . najveće hlađenje zimi -> s. Ako je kuća iznad ceste. s izlazom i pogledom prema vrtu ->(T). Prostorije za osoblje Spavaća soba 7anatlije Garderoba. soba intelektualca bolesničke sobe oba za goste Mjesto za doručak ISTOK Duboko osunčanje ujutro. Može se dovesti neposredno do kuće. okružen drugim vrtovima -»(?). Da bi se zimi moglo koristiti nisko južno sunce.» © . strme zrake sunca ljeti. jer su tada sve nusprostorije i ulaz okrenuti prema sjeveru i s dobrim pogledom prema ulici . zemljište je na južnoj strani ulice najpogodnije. garaža može biti uz kuću.Najčešće su zemljišta uska i duboka kako bi ulična strana bila što kraća. donosi svježi zrak iz pokrajine a odnosi dim i gradski smog prema sjeveru i istoku. Zemljišta na padinama brda Zemljišta ispod brdskih cesta naročito su pogodna. 175. kako bi svi imali sunce s juga i slobodan pogled s terase ->(2). jer sunčane južne i istočne padine na sjeveru i zapadu nekog grada koji je u kotlini upravo su tražena zemljišta za obiteljske kuće. Ako zemljište leži na sjevernoj strani ulice. Ulica istok . jer vjetar najčešće puše s juga do zapada. 175 može se točno ustanoviti kako će Sunce nekog određenog sata i godišnjeg doba osvijetliti sobu. Terasa Soba za gospodu Radna soba Stambena kuhinja Stan od jedne prostorije Povoljni položaji kuća na ulicama smjera sjever jug. veliki prepust krova — s. stabala i si. slobodan pogled Prednost treba dati zemljištima oko kojih su susjedna zemljišta izgrađena na južnoj strani. Takva su zemljišta pogodna za zgrade koje gledano s ulice reprezentativno izgledaju. ugodno grijanje ljeti.» s . Osiguranje od zagađivanja. dvorana Soba za dame Soba za pušenje Knjižnica Prostorija za igre Ured i radionica. Ako je zemljište šire.jug -»(2). jednoliko osvjetljenje. Kupaonica pav. Sve stambene i spavaće sobe nalaze se tako na suprotnoj strani od ulice. što je slučaj kod izgradnje uz ulicu istok . s terasom od istoka do juga. Uz pomoć sunčevih tablica -» s. Zemljište uz vodu Pokraj rijeka i jezera ne gradi se suviše blizu vode zbog komaraca i magle. Položaj prostorija Sve stambene prostorije i spavaće sobe po mogućnosti treba okrenuti prema vrtu i sunčanoj strani.zapad). 172 saditi drveće Prostor za sušenje (na uglu zbog propuha) društvene prostorije Soba za muziciranje Predsoblje. povoljan položaj stana: jug do jugoistok. mora se zgrada locirati sasvim na sjeveru zemljišta. hodnici. ostave A Operacijska dvorana HladnjaCa Zalihe Vinski podrum Smočnica Tamna komora Kotlovnica Garaža WC Ulaz Garderoba Atelje Kuhinja Pripremanje * Pranje posuđa Mjesto u A Staje Perionica rublja Soba za glačanje Gospodarske prostorije Prostorije za umi\ vanje i tuširanje \zanatlija i osoblja ¡ t:î ~i—r / / !\ ft Jugoistočna terasa y \ \ m ^j^ni I ZAPAD Vjetrovita strana Duboko osunčanje poslije podne povezano sa zagrijavanjem i blještanjem ljeti -» s. terasa i balkona . potrebni veći prozori za difuzno dnevno svjetlo. To su pogodni položaji kad su ulice različito usmjerene -»(§). brdske vode prihvaća sustav odvodnje ceste. Treba paziti na prevladavajući smjer vjetra. hladni zimski vjetrovi. Kad je zemljište uz ulicu u smjeru sjever . kako bi se stvorio osunčani vrt ispred kuće ->(T). Posebno je povoljna istočna strana ulice Povoljno Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Za garažu povoljno Jezero ili rijeka \ SI JUG Najvrijednija strana kuće. Iza kuće najčešće su potrebni potporni zidovi za zaštitu od odrona i betonirani jarci za prihvat brdskih voda. treba zgradu smjestiti što dalje od ulice. sunčalište Prostori za sport. usprkos povećanim troškovima prilaznog puta.zapad Stubište.POLOŽAJ KUCE p Pf a=razmak do međe SJEVER Sjever R] . Zimi hladni vjetrovi sa sjevera do sjeveroistoka -» @. U tom slučaju se položaj i tlocrt mogu tome prilagoditi tako da se sunce ne može kasnije zakloniti.zapad © © Povoljna orijentacija prostorija prema stranama svijeta Blagovaonica Dječja soba Soba za boravak Zimski vrt. 271 . Vrt leži mirno.> Q i (2). manje muke s muhama Građevni pravac Najpovolji liji polo. a gospodarske prostorije prema ulici -»(3). Ti bi krajevi dakle bili neprikladni za stanovanje. odnosno jugozapada. mirno je oko njih i osunčane su (istok . tako da lijevo i desno od zgrade ostaje samo zakonom propisani razmak do međe. duboko osunčanje zimi. po mogućnosti smjestiti kuću uz stražnju među ->(T).zapad -»(2) i (§). treba višak iskoristiti na zaštićenoj sunčanoj strani projektiranjem velikih prozora. 172 a az\ Što veći razmak _Sjeve[_ O Povoljni položaji kuća na ulicama smjera istok . Općenito u Njemačkoj nepovoljna strana vjetra i atmosferilija: zapad do jugozapad. već su prihvatljivi za industriju. bolji je položaj na istočnoj strani jer su stambene prostorije i vrt na istočnoj strani zaštićene od vjetra i nikakve susjedne zgrade ne zaklanjaju nisko istočno sunce. Položaj prema ulici Pri otvorenoj izgradnji (pojedinačne kuće s ogradnim zidovima na međama). nedostaje sunčana padina za vrt pred kućom. Na zemljištima na zapadnoj strani treba kuće ako je moguće međusobno pomaknuti.

zasjenjenje.5 I ^ | | 0.5 (0.- 1 o Minimalna širina fronte m m 22 (25) 440 (500) 20 (25) 400 (500) 20 (25) 300 (375) 20 (25) 260 (325) I 7.8 150 0. 0 Ali •I * •i .62 (0.34 (0.75) 130 0 0 n Odnos izgrađene površine prema površini parcele (GFZ) za proračun Maksimalni dopušteni G F Z " Maksimalni dopušteni GRZ" I i 0. okolina Klimatski utjecaji vjetar.5 I 22 77 — 3. kiša. Susjed.5)17.8 0.4 (0. kuća s vrtom S D 01 13.79 I i 7 150 0.6 (0.4 160 0.4 160 0.78 | 0.45) (0.5 38 62 | 60 50-62 217 J ^ 2 1 0 J _ 186 I 53 | 20-25 ¡ 70-90 I | I 25 ' 17 100-140 I 28 | 28 I 170-210 42 Q Pregled gustoće naseljenosti kod jednoobiteljskih stambenih zgrada * Bez garaže na parceli ** Seoska i stambena područja prema Bau NVO § 19.8 0.5 ¡ 29-40 ^ 133 3.6 130 0. prljavština.5 24 (26) 130 (143) T .5) 0.5)—0. 188 Uobičajeni broj punih etaža Prosječna bruto površina etaža/kuće m 2 1 11/2 1 1/2 | 2 (1)-2 j 1 I | 2 I | 150 I i 0. < = P ^ susjedna zgrada Prednji vrt Topografija.45) 0.5 Minimalna dubina parcele poželjna dubina Minimalna veličina parcele 18.5 (20) 1 — tc I 5. I I — . skučenost Stambeni vrt Pogled C zasjenjenje Oblik parcele .6 0.4 | I | I | 150 0.4) 0.8 (0.5 0.32) 150 0.3) | I i 0. pogled Oblikovano uklapanje s gledišta arhitekture i vegetacije (2) Odnos stambene zgrade i njene okoline (4) Položaj kuće na parceli i (graditeljsko) uklapanje u susjedstvo Širina.5 33 | 26-38 88 116 90-130 18 24 I | I 28 133 140 38 40 3. vegetacija Ulica ÉSÉ Ulica (vT) Odnos stambene zgrade i parcele Zoniranje parcela s utjecajem na oblikovanje tlocrta stana. raspored prostorija (funkcionalna područja) 272 . hladnoća Slobodnostojeća Susjedna zgrada dograđena s jedne strane Susjedna zgrada s obje strane Kontakt s okolinom.20 *** Razlika između neto i bruto površine za stambenu izgradnju 20 - Buka.57 (0.GRADNJA STANOVA Tipovi zgrada s pripadnim parcelama Slobodnostojeća jednoobiteljska zgrada Dvojna zgrada Kuća u nizu.4 1 0 Prosječni broj stanara EW/WE Neto gutoća naseljenosti WE/ha maksimalno Dopušteno variranje Neto gustoća naseljenosti EW/ha maksimalno D"opušteno variranje _ Prosječno WE/ha " Bruto gustoća naseljenosti"" 3.5 (25) 250 (338) 3 m2 m2 I 262 (236) (300) (30) a Dostatna površina za garažu ili parkirno mjesto 5 5 Površina parcele m2 = neto površina za izgradnju (4 + 5) 440 (500) I | 400 (500) 300 (375) 260 (325) 250 (338) | I 262 (266) (330) 160 (173) 165 .5 1 15 (13.

(?) U seoskom okruženju Prilagodljivost oblika zgrade u oblik krajolika U naselju (6) U "gradskoj" situaciji (7) U slobodnom krajoliku A . mogućnost otvaranja gradilišta.prilagodljivo i s okolinom usklađeno projektiranje kuće. susjednih zgrada. Lokalna specifična obilježja urbanističke situacije.Pretežno korištenje prostorija GRAĐENJE STANOVA Pretežno vrijeme boravka.u prvom redu oblikovno . (5) Orijentacija stambenih prostorija Dječja soba Od podneva do večeri A . poželjno osunčanje -> W Prostorija za boravak Od podneva do večeri Blagovaonica / mjesto za blagovanje Od jutra do večeri Određivanje položaja zgrada na situacijskom planu. trgova ili krajolika zahtijevaju .1 0 0 ° Sunce najkraćeg dana u zimi 0 B . Krov na 2 vode (?) Ravničarski krajolik Strm krov Krov na četiri vode Krov s lomom sljemena Ravni krovovi (9) Valoviti teren. te međusobni odnosi stvaraju preduvjete za približno jednoliko osunčanje tijekom dana. ulica. položaji na kosini s 4- Nepovoljno Povoljno Strm nagib terena 273 .3 0 0 " Sunce najdužeg dana u ljetu Spavaća soba Noću Poželjno jutarnje sunce © Dijagram: orijentacija stambenih prostorija ^g) Dijagram Sunčevog ozračivanja kroz godišnja doba Hi h h b Uklapanje kuće u urbanističko tkivo i krajolik.2 0 0 ° Sunce od početka proljeća do kraja jeseni C . Dužnost je arhitektonskog projekta da organizacijom tlocrta postigne poželjno osunčanje pojedinih skupina prostorija.

Garaže / parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili zajedničkoj parceli. 0 Kuće u nizu zajedničko građevinsko oblikovanje kao niz jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća. moguća visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. moguća znatna gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. otvoreno građenje.glavni stan B . moguća prihvatljiva gustoća uz visoku kakvoću stanovanja.» OD 0 Dvojne kuće 1 1/2 SD I SD najčešće tipizirane dimenzije prema jednakim ili neznatno promijenjenim tipovima kuća. 1 1/2 broj etaža S D krov na dvije vode P D krov s lomom sljemena F D ravni krov (5) Gradske kuće 274 .stan za poslugu II 1/2 PD Legenda: 1. otvoreno ili zatvoreno građenje. ( 5 ) Gradske kuće zajedničko građevinsko oblikovanje niza jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća ili niza individualno projektiranih kuća (potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje osnovnih uvjeta). rjeđe kao zbroj individualno projektiranih polovica kuća. rjeđe kao zbroj individualnih projekata (najčešće je potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje zajedničkih osnova). uobičajeno garaže ili natkrivena parkirna mjesta na privatnom zemljištu (sa strane prema međi). ( 2 ) Kuće u lančanom nizu . Građenje je otvorenog (najviše 50 m) ili zatvorenog tipa. Garaže / parkirna mjesta na privatnom zemljištu.Oblici zgrada tipični za pojedina područja GRAĐENJE STANOVA . posebno ekonomičan oblik kuće. na ulici ili na zajedničkoj parceli. ( 3 ) Atrijske kuće kao individualni projekti (potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje osnovnih uvjeta) ili tipska rješenja s jednakim ili ISD 0 Dvojna kuća 1 1/2 PD 1 1/2 SD fvH f ? 1 1/2 FD (2) Kuća u lančanom nizu 1 1/2 PD II FD I FD (?) Atrijske kuće I FD neznatno promijenjenim tipovima kuća. zatvoreno građenje. ! FD A . Garaže / parkirna mjesta pretežno na zajedničkoj parceli. Garaže/parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili na zajedničkoj parceli. katkada kao individualni projekti. najčešće kao jedinstvena koncepcija projekta (tipska rješenja). otvoreno ili zatvoreno građenje. moguća visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja.

» ( 2 ) . izbor materijala. I t Prizemlje (EG) Kat (OG) Presjeci © Kuće u nizu Gradska kuća: Zajednički građevinski oblik kao nizanje jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća ~> (I).50- Prizemlje Kat Presjeci N Ulica TWIV!' _L I T L. Kuće u nizu: Jedinstveno oblikovanje tlocrta i izgradnje. Minimalna veličina jedne parcele 375 m 2 . l V.^ 1 2 3 6 Glavna © Skica izgradnje Gradska kuća iffl^ W M spavanje < 3 " Nusprostorije 275 .» © . Moguće je otvaranje građevinskog zemljišta uz uštedu prostora i troškova. z a boravak fc. jedinstvena koncepcija tlocrta i arhitektonskog oblikovanja.V. Kuća u nizu je. Javlja se i kao individualni projekt. rjeđe kao kombinacija zasebno projektiranih polovica kuće. garaže/parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili zajedničkoj parceli -»(3). p r o s . Atrijske kuće: Moguće kao zbroj individualnih projekata ili kao kolektivno građevinsko oblikovanje.00—| Kat J X WA Presjeci FD m. Zahtijeva se jedinstveno oblikovanje krovova. Garaže ili parkirna mjesta često su sa strane prema međi. 4 [ML 1 • 1 1 I— | Prizemlje (2) Kuće u lančanom nizu -L 10. uz dobru kakvoću stanovanja. Slobodno oblikovanje tlocrta. Minimalna veličina parcele 270 m 2 /kuća.V. Visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. rješenje detalja i izbor boja. najekonomičniji oblik kuće s vrtom . E urar 2 li 18-22° -12.-»(T) Kuće u lančanom nizu: Kolektivno oblikovana izgradnja. Zadovoljavajuća mogućnost prilagođavanja uvjetima osunčanja. Minimalna veličina parcele 225 m 2 .GRAĐENJE STANOVA ->PP FFT3" V Ali T I j ] FD Ulica N L_ t © 4mifi EG Prizemlje Presjeci FD Dvojne kuće Dvojne kuće: široka sloboda u oblikovanju tlocrta i zadovoljavajuća sposobnost prilagođavanja glede osunčanja. Prilagodljivost glede osunčanja ograničena (rješenja tlocrta moraju biti usmjerena prema povoljnom osunčanju). Često jednaki ili beznačajno različiti tipovi kuće. Preporučljiv način građenja jer je moguća povoljna gustoća uz visoku kakvoću stanovanja.

Leonhardt i E. Kulka __ Prizemlje varijanta Varijanta Kuća u nizu 1. i B. Schirmer / (2) Kuća u nizu sa stanom za poslugu u potkrovlju Arh. Disch Podrumska etaža Potkrovlje sa stanom za poslugu Arh. H. Hermann t ^ ( § ) Podrum i potkrovlje -> ( f ) Kuća u nizu s poprečnim stubištem V>® 276 . kat i stube za stan za poslugu u potkrovlju (3) Kuće u nizu različitih dubina izgrađenosti Arh.STAMBENE ZGRADE U NIZU Potkrovlje Potkrovlje / stan za poslugu K -v i 11^ u Prizemlje M __ Xj Skupina kuća u nizu sa smaknutim razinama Arh. Sve instalacije u jednom oknu ^ Kuće u nizu s povoljnim osvjetljenjem i osunčanjem Arh. K. Kulka/Neufert U Balkoni] Kat 1 t Potkrovlje (¿) Kuće u nizu. VVoicke V ( J ) Rješenje kuće na kraju niza -> (§) Arh.

L. Probst t^ (ij) Dvojna stambena zgrada. Neff Dvojna stambena zgrada u obliku slova L s dvije terase Dvojna stambena zgrada s kvadratičnim tlocrtom Rad. Gospodarsfl prostorija m Dvojna stambena zgrada u obliku slova L s atrijem Arh. R. suteren (l2) Prizemlje 277 .DVOJNE STAMBENE ZGRADE Prizemlje / ^^^ CD Smočnica ^ Dvojna stambena zgrada s ugaonom terasom p (6) ' Prizemlje ^ v o i n a s t a r r | bena zgrada ena zgradi podijeljena dijagonalno V © Kat -> (§) Prizemlje Prizemlje T " [Kat t^ (2) Dvojna stambena zgrada sa smaknutim razinama t* (8) ' Dv ° j n a st a m b ena zgrada s ulazom j L / g \ Dvojna stambena zgrada s ulazom spriieda * V—' sa strane Prizemlje V (¿) Kat Arh.

U drugom slučaju. premda na relativno malim parcelama. prije svega zato što su zaklonjeni otvoreni prostori. Chambertin . Podrumska etaža Prizemlje.F 3 Arh. 180 m 2 stamb.® Izgrađeno vrtno dvorište. Ungers Diferencirani slobodni prostori Trti Spavanje | Vit r= Boravak — . K Kupaonica Natkriveni hodnik Arh. Papendick t^ (9) Kuća s vrtnim dvorištem / prizemlje Prizemlje s vrtnim dvorištem u predsoblju U® Stambena zgrada s atrijem u Kaliforniji Ulaz t<0 l r a. Latty i Tucker Kuća s vrtnim i gospodarskim v 2 / dvorištem TT Arh. dovoljna je veličina jedne sobe za dnevni boravak.nr 01 . Schwingen i Wermuth Ulaz f* Arh. jamči visoku kakvoću stanovanja. C. površine u ® Prizemlje -» © V® Arh. Kohnke. _ Jednoobiteljske zgrade s vrtnim tw * m i \ Jednoobiteljske zgrade s vrtnim dvorištima Arh. kako se ne bi ometalo oblikovanje tlocrta -»(T> + (n) Stanovanje u vrtu zahtijeva relativno male slobodne površine.STAMBENE ZGRADE ATRIJSKE KUĆE Unutarnjim dvorištima stvaraju se otvoreni prostori koji su zaklonjeni od trećih osoba.T Spav.> ( ? ) . Boskamp i partneri. usporedi li se sa slobodno stojećim zgradama. Jacobs i Wiedemann t ' ^3) Prizemlje V ® V © Presjek ~> V © Presjek 278 . Kuća s vrtnim dvorištem i direktno dostupnom slobodnom površinom Arh. kad se za vrt i dvorište zahtijevaju velike površine. Tako se i jako duboki tlocrti mogu osvijetliti . moraju unutarnja dvorišta biti što je moguće manja. twf __ Vi^ Arh. Kuhn. Hennig ^ © Arh. A. Bahlo. Stosberg i partneri dvorištem V_V V © Dvoetažna atrijska kuća . Kat Spavanje .

Tissi u. Potz Đ ^ o O Q Spavaća Kiipi-MP soba ffB^ — t^ © Prizemlje -> U® Kat t * ® Potkrovlje t* Presjek Arh. Heckrott 279 .— .1 - I* © Prizemlje -> V © Presjek V® Presjek Arh.STAMBENE ZGRADE Op "p *-« itiinjalli t nP U Jelo ""jpiliitf—if-1 i1 Boravak u Rad - r Q \ i i Terasa !! n i i ¡1 4 .

Cramer Arh. U najpovoljnijem slučaju može ušteda energije iznositi oko 25% ukupne potrebe.. kako bi se oba područja mogla termo-tehnički razdvojiti -» 0 ~ © P © Prizemlje-» © .® Arh.STAMBENE ZGRADE SA ZIMSKIM VRTOVIMA Zimski vrtovi nisu jednostavno staklene dogradnje. To je u vezi s različitim oblicima korištenja. ventilacija i zasjenjenje. B.® V>® Kat pr © Presjek -» ® .@ Arh. nego sustav koji treba tehnički definirati.f i Grijanje PL TTfT Radij 2 f l Podrumska etaža © Prizemlje -» ® ® K a t . Za ugodnost boravka u kući i radi uštede energije preporučuje se ugraditi staklena vrata na prilazu u zimski vrt.. Gundogan V @ Prizemlje 280 . Važnija je korist u tome što zimski vrt povećava kakvoću stanovanja. Staklenici djeluju kao sunčani kolektori..® ® ) Presjek ® . Hellwig M Balkon V® Prizemlje -> U® Kat U © Presjek -» © • - © _ Q X | Radna soba I L r . temeljem kojih se određuju stakleni elementi.* ® . ako se želi da sustav djeluje na zadovoljavajući način. Zimski vrt je prijelazno područje između vanjske klime i stambenog prostora.

Simons 281 . M. B. + K.STAMBENE ZGRADE Arh. Luckmann Prizemlje sa stanom za poslugu (j)~(Q) Arh. Rosevvich t ^ (16) Stanovanje bez barijera Arh.

Lederer . prostorija Hobi Zalihe Grijanje Garaža Terasa Terasa/jelo Atelijer rrs „ 1 • vV | 2 •D r c -J U | 1 I L-r 1 1 i — d . Romberger (12) Prizemlje ^ (13) Potkrovlje ^ (14) Poprečni presjek Arh.( 1 12 18 r 10 BSjnC w r L K7B i j 1 Potkrovlje -> ® V (8) Etaža na padini ]• 1 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Dječja soba Gosp. • n l! °° 1 2 3 4 5 6 Predsoblje Boravak Kuhinja / bar za jelo Blagovaonica Kupaonica Spavaća soba • • Prizemlje Stambena zgrada na padini Kat (9) Prizemlje 13 Terasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Garaža Terasa Ulaz Blagovanje Boravak Radna soba Kaljeva peć Dijete Dijete Roditelji Kupaonica I — \ I I Drvena stambena zgrada u obliku šatora 10) t*® Poprečni presjek -> (f)-® Arh. J. Brixel (7) Uzdužni presjek -> ( § ) . KOCKE I ŠATORA Prizemlje K J\ V Stambena zgrada kvadratičnog tlocrta 4r Arh.STAMBENE ZGRADE OBLIK KVADRATA.

Prilaz za čišćenje. Prirodni proizvodi poput glinenog crijepa i biljne boje daju visoki standard kakvoće. Interijer se najčešće može slobodno oblikovati. uz stručno vodstvo majstora. cedar) također se prepušta naručitelju. Garaže. nadstrešnice za vozilo i vrtne kućice isporučuju se u skladu s kućom -> ( 7 ) .(§). 12 Odvod zraka iz kup i VVC-a 13 Solidni kotao za grijanje 14 Dovod zraka prema otvorenom prostoru Shema energetskog sustava (§) 13 Svježi zrak za kuću 16 Autom. Tako neke vrste ariša sadrže kiselinu koja prirodno štiti drvo. Taj način građenja odgovara ekološkim. Mnogi izvođači. Isporučitelji nude različite sastave vanjskih stijenki. ne zanemarivo. Dvostruka stijena sastoji se od dviju greda jednakih presjeka s izolacijom između njih. Izbor vrste drveta (bor. Jednoslojna stijenka daje poslovičnu izvornost atmosfere u kući (kuća od prirodnog drva). Drvena se kuća može zagrijati uz uštedu goriva. Upotrebljava se izabrana masivna drvena građa i prirodni izolacijski materijali kao što su pamuk. f / (T) Prizemlje Kemi kuća 2 Jk ( 3 ) Prizemlje Ulaz V® Gruber: drvena kuća t>© Prizemlje U® 1 Ventilacija Kupaonice 2 Odzračivanje kroz prozore 3 Ventilator za prazni prostor ispod poda 4 Prazni prostor 5 Vent. zdravog stanovanja. Za gradnju brvnare najčešće se upotrebljavaju vrste drveta koje sporo rastu na hladnom sjeveru. Baker-Brown + McKay © 9 Kotao za grijanje 10 Dovod zraka 11 Odvod zraka od kotla do prizemlja. nude da i sam naručitelj sudjeluje u građenju. izvornog. počevši od grubih radova na postavljanju konstrukcije do dovršenja zgrade. zaklopac za izbjegavanje pregrijavanja 17 Dobivena solama energija za predgrijavanje zimskog vita 18 Zimski vrt 19 Dovod zraka iz praznog prostora u zimski vit 20 Pod akumulira toplinu koja nastaje uslijed topline vanjskog zraka i pradgrijava zrak koji se uvodi u zimski vrt 283 . uobičajena je neograničena trajnost i niski troškovi održavanja. kanal kotla 6 Kanal za odvod zraka 7 Dovod zraka za kotao 8 Dovod zraka za kuhinje Prizemlje Artv. Investitor može birati između rustikalnih oblica ili pravokutno otesanih greda.DRVENE KUCE EKOLOŠKO GRAĐENJE Brvnara je prototip prirodnog. Široki prepusti krova štite fasade. Mnoge drvene kuće mogu se projektirati prema željama naručitelja. smreka. ekonomskim potrebama mnogih naručitelja. ovčja vuna i pluto. pa je impregnacija suvišna. biološkim i.

. P Neufert U ® Prizemlje -> (§) .(?) t"© Podrumska etaža k ® Ulaz -H t^ ® Uzdužni presjek Arh. L.STAMBENE ZGRADE t* © Prizemlje (D - @ ^ (5) Poprečni presjek (?) Pogled s juga i pregled kroz bazen Arh.. Neff 284 . F Kuhnis I? (?) Prizemlje ® Suteren (o) Arh.

v.. v © Potkrovlje ® - © P ® Poprečni presjek © - © V® đgmmamammmmmm.kuća uz kamenolom .kuća na padini \2) V ® Suteren © t^ (5) Prizemlje .* (?) — (5) V ® Suteren © Arh . I Prizemlje bpavaca soba 1rl i 0 a 1 1« \ ^ 0 u ® Podrum @ Arh. L.STAMBENE ZGRADE NA PADINI ^ © Prizemlje .d.Valentyn 285 . Neff •o .

R. Trakt spavaćih soba je zaštita stambenog vrta od vjetra i pogleda. Atelje i gospodaarske prostorije uz pomoćni ulaz. Mj.. t^ (2) Prizemna stambena zgrada sa stanom za poslugu (vozač). California.. 1:500 Arh. otvoren prema istoku.STAMBENE ZGRADE VELIKE Kolni prilaz ^ ^ rrrrTT: | r /tn Stambena zgrada jednog arhitekta. Natkriveno mjesto za sjedenje na otvorenom dobiva sunce sa zapada. autor Stambena zgrada u Beverly Hillsu. 1:500 Arh. Neutra 288 . autor. Arh. Daljnje crtaonice sa sjevernim osvjetljenjem iznad kuhinje. Mj. radna soba između ateljea i dvorane za boravak.

. R. Meier Kuća u Kaliforniji Ostava Ulaz Arh. L. kat-* (2) P © Prizemlje-*®-© t* © Prizemlje-*®-© V © Prizemna kuća u SAD . Kappe. kat .. M.STAMBENE ZGRADE MEĐUNARODNI PRIMJERI iV t " © 2.* © t * © 1.* ® ..* © ifflEr- Vrt Prizemna kuća u saveznoj državi Victoria/Australija ^ Arh.® Perioni J Podrumska etaža ..* ® V ® Kat-*© V © Kat-*© Arh. Breuer 289 . R. k a t .. Bilt Modem ^3) Suteren Arch. Los Angeles 2.* © Arh.Neff ® Prizemna kuća u SAD .

STAMBENE ZGRADE Podrum -> ( 9 ) p © Prizemlje I " ® 290 .

Moguća velika gustoća. ravninski oblik izgradnje.VIŠEKATNE STAMBENE ZGRADE Blokovska izgradnja © Zatvoreni.> © Arh. "Točkasta" izgradnja © (1) 2-4 stana na etaži 0 Galerija Blokovska izgradnja 0 JI •o $ 2-4 stana Galerija @ n a etaži Linijska izgradnja m Cb o ^ Izrazite značajke nebodera su da je slobodno stojeći u prostoru odnosno na površini. W.diskova u velike cjeline. Razlikovanje vanjskih i unutarnjih prostorija teško se može postići. ili zgrada različitih koncepcija. kao grupiranje istih ili varijantnih tipova kuća. te nema mogućnosti diferenciranja prostorija. kao jedinstveni objekt ili niz pojedinačnih zgrada. Oblikovanje prostorija može se samo naznačiti. Izgradnja u diskovima © Zgrade poput nebodera najčešće su vrlo dugačke i visoke. Kao urbane "dominante" često se povezuju s površinskim (niskim) strukturama zgrada. Vanjske i unutarnje prostorije moraju se namjenski i oblikom jasno razlikovati. Miiller 3-4 stana Galerija _ n a etaži {4) Unutra hodnik (7) Zgrade povezane hodnicima -> (T) — © Izgradnja velikih blokova <> 5 1 Jelo 2 Boravak 3 Spavaća s. Izgradnja velikih blokova © Proširenje i povezivanje zgrada ..C. bez razlikovanja vanjskih i unutarnjih prostorija. izgradnja poput nebodera ili površinska izgradnja velikih dimenzija. Iron 291 . 4 Dječja soba 5 Kuhinja 6 Kupaonica "Točkasta" izgradnja Tlocrt etaže s četiri stana .. E. Linijska izgradnja @ Otvoreni. Između vanjskih i unutarnjih prostorija nema razlika ili su slabo naznačene. U 2-4 stana Galerija Unutrašnji na etaži hodnik ( 3 ) Izgradnja u diskovima 1 2 3 4 5 cp (§) Stambena zgrada Augsburg -» © © Jelo Boravak Kupaonica/WC Roditelji Dječja soba Arh. ravninski oblik izgradnje.

Legenda: 1. Kupaonica 6. Ostava 8. Dječja soba 7. Hodnik 5.i 1 dvosobni ® Etaža s tri dvosobna stana Etaža s tri stana Arh.. Jelo 10. Kuhinja 3. 2 dvosobna i 2 četverosobna (13) Etaža sa četiri stana Arch. Peichl (14) Etaža sa četiri stana Arh.. Diener i partneri Etaža s dva četverosobna stana (5) © Etaža s tri dvosobna stana (9) Etaža s tri stana.. Boravak 2. Spavaća soba 4.. L. Neufert/Mittmann/Graf 292 . Predsoblje 11. Neff (© Etaža sa četiri stana. Ulaz 12. 2 tro. Roditelji a K Etaža s dva stana sa stubištem unutar zgrade Arh. Balkon 9.

Neufert/Mittmann/Graf 293 . kuhinja. s obzirom na oblik tlocrta. Potrebe invalida.. treba oblikovati tako da budu pregledne i komunikativne. kuhinja. Dio tlocrta / socijalna stanogradnja Arh. nusprostorije < 60 m2 (65 m2) 3 sobe. To se prekoračenje ne preporučuje. nusprostorije > 35 m2 < 45 m2 2 sobe. broj stanova najednom stubištu i katu te s obzirom na način korištenja interijera. Veličine stanova smiju se u iznimnim slučajevima povećati za 7 m2. nusprostorije <107 m2 Dnevna soba > 18 m 2 . kuhinja. s prostorom za jelo > 20 m2 Jelo i spavanje ne spadaju u istu prostoriju. nusprostorije < 92 m2 (98 m2) 5 sobe. U prizemlju treba projektirati stanove bez zapreka (DIN 18025). Treba d