P. 1
Neufert - Elementi Arhitektonskog Projektiranja

Neufert - Elementi Arhitektonskog Projektiranja

|Views: 175|Likes:
Published by sisak5

More info:

Published by: sisak5 on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

• V C T ^ J

V

J

f ' h , I

NEUFERT
ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA
GOLDEN MARKETING

Odlukom Senata Sveučilišta u Zagrebu pod brojem 02-352/3-2002., od 12. veljače 2002. knjizi pod naslovom Elementi arhitektonskog projektiranja, prijevod s njemačkog djela Bauentvvurfslehre (36. Auflage) autora Emsta Neuferta (prijevod dr. sc. Andrija Prager) odobrava se korištenje naziva sveučilišni priručnik {Manualia univerzitatis studiorum Zagrebiensis).

CIP - Katalogizacija u publikaciji Nacionalna i sveučilišna knjižnica - Zagreb UDK 72.011 (075.8) NEUFERT, Ernst Elementi arhitektonskog projektiranja : osnove, norme i propisi o projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim odnosima; mjere za zgrade, prostorije, uređaje i pribore s čovjekom kao mjerilom i ciljem : priručnik za arhitekte i druge graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i stručnim školama : s preko 6400 slika i tablica / Ernst Neufert; nastavili Peter Neufert, Ludvvig Neff; <preveo s njemačkog Andrija Prager>. - 36. prošireno i prerađeno. - Zagreb : Golden marketing, 2002. (Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu = Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis) Prijevod djela: Bauentvvufslehre. Bibliografija. - Kazalo. ISBN 953-212-080-7 1. Neufert, Peter 2. Neff, Ludvvig I. Arhitektonsko projektiranje ~ Udžbenik 420426013

Copyright© hrvatskog izdanja, 2002, Golden marketing, Zagreb, Hrvatska Ova knjiga objavljuje se u suradnji s Institutom građevinarstva Hrvatske

Naslov izvornika Neufert

BAUENTVVURFSLEHRE

Posvećeno mom ocu ERNSTU NEUFERTU

Nakladnik Golden marketing Kneza Mislava 1, Zagreb, Hrvatska Tel./fax.: 01/4618-206, 4618-207, 4557-916 E-mail: golden-marketing@zg.tel.hr http://www.golden-marketing.hr Za nakladnika Franjo Maletić, dipl. iur. Glavni urednik i stručni redaktor Prof. emer. dr. sc. Veselin Simović, dipl. ing. građ. Preveo s njemačkog Prof. dr. sc. Andrija Prager, dipl. ing. građ. Recenzenti Prof. dr. sc. Hildegard Auf-Franić, dipl. ing. arh. Dr. sc. Goran Poljanec, dipl. ing. arh. Prof. Berislav Šerbetić, dipl. ing. arh. Akademik prof. Ante Vulin, dipl. ing. arh. Urednici edicije Mr. sc. Smiljan Jurić, dipl. ing. građ. Dr. sc. Radule Knežević Lektorica Mr. sc. Smiljka Janaček - Kučinić Kompjutorski slog Željko Strunjak Duško Kosanović Tisak Grafički zavod Hrvatske, Zagreb

ERNST NEUFERT

ELEMENTI ARHITEKTONSKOG PROJEKTIRANJA
Osnove, norme i propisi o projektiranju, građenju, oblikovanju, prostornim potrebama i prostornim odnosima; mjere za zgrade, prostorije, uređaje i pribore s čovjekom kao mjerilom i ciljem

Priručnik za graditeljske stručnjake, investitore, predavače i slušače na fakultetima i ostalim stručnim školama Nastavili Peter Neufert • Ludwig Neff i
PLANUNGS AG NEUFERT MITTMANN GRAF PARTNER

36. prošireno i prerađeno izdanje s preko 6400 slika i tablica

ZAGREB, 2002.
GOLDEN
MARKETING
w i e w ë g

Peter Neufert/Ludwig Neff

P

PLANUNGS-AG NEUFERT MITTMANN GRAF

PARTNER
E-Mail: bel@neufert.de Homepage: http://www.neufert.de

Njemačka knjižnica - CIP Podaci o naslovu za ovu publikaciju mogu se dobiti kod Njemačke knjižnice.

Si 0 M

Podaci koje sadrži ova knjiga nisu povezani ni s kakvom obvezom ili jamstvom. Prema tome, autor i izdavač ne preuzimaju nikakvu odgovornost niti jamstvo bilo koje vrste što bi moglo proizaći iz primjene tih podataka. Od 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 1. izdanja 1936. do 29. izdanja 1973. izdavač je Ullstein/Bertelsmann (Verlag Ullstein/Bertelsmann Fachverlag). izdanje, potpuno novo obrađeno i znatno prošireno, 1979 izdanje, pregledano, 1982 izdanje, pregledano i dopunjeno, 1984 izdanje, potpuno novo izrađeno i novo oblikovano, 1992 izdanje, prošireno, 1996 izdanje, 1998 izdanje, prošireno i prerađeno, 2000

Licencna izdanja ovog djela izašla su na engleskom, francuskom, španjolskom, portugalskom, talijanskom, grčkom, turskom, srpskom, poljskom, ruskom, indonezijskom, češkom, mađarskom i japanskom jeziku.

Sva prava pridržana © Friedr. Vieweg & Sohn Verlagsgesellschaft mbH, Braunschweig/Wiesbaden, 2000 Izdavač Vieweg je poduzeće skupine stručnih izdavača Bertelsmann Springer. Ovo djelo i svi njegovi dijelovi zaštićeni su temeljem autorskih prava. Svaka primjena izvan uskih granica Zakona o autorskim pravima nije dopuštena bez suglasnosti izdavača i kažnjiva je. To se posebno odnosi na umnožavanje, prijevod, snimanje na mikrofilm i prijenos u elektroničke sustave.

www.vieweg.de

ISBN 953-212-080-7

VI

PREDGOVORI
Predgovor prvom izdanju U obradi primjera u ovoj knjizi surađivao je sada pokojni arhitekt Gustav Hassenpflug. Osim toga, na obradi crteža sudjelovali su arhitekti Richard Machnow, Willy Voigt, Fritz Rutz i Konrad Sage. Tiskarsko - tehničku obradu obavio je arhitekt Adalbert Dunaiski. Njemački je odbor za normizaciju stavio na raspolaganje normne listove, koji su uključeni dijelom u skraćenom ili sažetom obliku. Za pouzdanu točnost normi mjerodavno je uvijek posljednje izdanje navedenog normnog lista. Obradu posebnih područja poduprli su savjetnički i informativni uredi koji su svaki put navedeni u zaglavlju navedenih pojedinačnih skupina. Svima njima zahvaljujem na njihovoj požrtvovnoj suradnji. Odgovarajuća literatura navedena je na kraju tekstualnog dijela, kako je zahtijevao bolji pregled. Iz istog je razloga tekst nastavljen što je moguće kraće, te u svakom slučaju u svezi s crtežima na istoj stranici. Ako korisnik primijeti da mu za projektiranje nedostaju neki važni podaci, molim da me obavijesti, kako bi se to u novom izdanju moglo uzeti u obzir.

Berlin W 9, 15. ožujka 1936.

Ernst Neufert

Predgovor 30. izdanju Od pojave prvoga izdanja godine 1936. tehnika se građenja i planiranja jako razvila. Tijekom protekla četiri desetljeća u svako je novo izdanje ugrađeno sve što je bitno novo, a cijela je knjiga svaki put svestrano razmotrena. Međutim, temeljita sveobuhvatna revizija i dopuna, uz prihvaćanje i svih novih pojmova i normi, mogla je tek sada, nakon višegodišnjeg rada, biti dovršena. Pri tome nije gotovo ni jedna stranica ostala pošteđena, počevši od novog slijeda stranica i odgovarajuće promijenjenih poziva na neku stranicu knjige. Velika je pomoć pri tome bila suglasnost glavnog urednika "Deutschen Bauzeitschrift" (Njemačkog građevinskog časopisa) - DBZ, kolege S. Linke, da se mogu preuzeti posebni prilozi iz časopisa, uvijek s pozivom na izvor. Osim toga, trebalo je s obzirom na visoku specijaliziranost današnje građevinske tehnike, zamoliti specijaliste za suradnju. Obradu pojedinih poglavlja proveli su: liftovi/pokretne stube ing. E. Sillack; rasvjeta dipl.fiz. W. Tubbesing; zaštita od požara dr. ing. P. Bomemann; vatrogasne zgrade prof. ing. J. Portmann; ravni krov/toplinska Darmstadt, kolovoza 1978. Ernst Neufert izolacija/plivališta dr. ing. P. Kappler; grijanje dipl. ing H. Nachtweh; umjetni materijali građevinski savjetnik dipl. ing. A. Schwabe; sportske građevine i uređaji prof. dipl. ing. J. Portmann, vodeći arh. S. Lukowski. Redakcijsku obradu i uklapanje crteža obavio je arhitekt Ludwig Neff. Kako je već u prvom predgovoru navedeno, opet su aktuaiizaciji sadržaja pomogle neke tvrtke i udruge. One su u zaglavlju odgovarajućih stranica navedene s punom adresom, te su zasigurno spremne dati aktualne informacije. Trideseto izdanje sada ukupno sadrži više od 6000 crteža, tablica i dijagrama, a proširenje registra na 8000 pojmova dalje će pojednostavniti uporabu knjige. U popisu literature upućuje se i na specijalizirane članke iz stručnog časopisa DBZ, premda u knjizi nisu upotrijebljeni, pa je time znatno obogaćen izvor podataka.

Predgovor 33. izdanju Još me za života autor, moj visoko poštovani otac Ernst Neufert, pripremio da preuzmem njegovu pisanu ostavštinu za daljnje oblikovanje. Tako smo moji partneri Peter Mittmann i Peter Graf, naš specijalist za građevinsku literaturu dipl. ing. arh. Ludwig Neff, naši suradnici i ja bili pripremljeni da započnemo raditi na novim izdanjima ove knjige. Zadatak koji mi je namijenio moj otac Ernst Neufert postao je obvezom njegovom smrću u veljači 1986. Naše današnje visokorazvijeno graditeljstvo postavlja drugačije tehničke i znanstvene zahtjeve graditelju nego prije 55 godina, u vrijeme prvoga izdanja knjige. Za ispravnu "novu" knjigu trebalo je dakle zadržati genijalno oblikovanje knjige, ali sadržaj dosljedno prilagoditi novom vremenu. Zbog toga smo odmah odlučili djelo sasvim nanovo izraditi, oblikovati, crtati i proširiti, kako bismo mogli obuhvatiti sve što arhitekt i projektant danas bezuvjetno mora znati pri projektiranju. Sve što se mora znati, ali vjerno Ernstu Neufertu: ne više od toga. Izdavač i mnogi koji su svojim stručnim znanjem pridonijeli ovom djelu, utrošili su četiri i pol godine intenzivnog rada. Zato se svi mi pouzdano nadamo da će za kupce, koji traže suvremenu graditeljsku knjigu, ovo djelo značiti dobitak.

Köln, rujan 1991.

Peter Neufert

VII

PREDGOVORI

Predgovor izdavača uz 33. izdanje Prije više od pola stoljeća mladi je arhitekt Ernst Neufert imao ne samo ideju već i energiju da oživotvori knjigu Bauentwurfslehre, koja se razvila u prijeko potrebno pomoćno sredstvo za rad arhitekta i projektanta. On je djelo stalno održavao "mladim" i prilagođavao ga potrebama vremena. Posljednja opsežna prerada obavljena je 1979. godine (30. izdanje), još prije njegove smrti 1986. godine. Daljnji kontinuirani rad na tom djelu preuzeo je njegov sin Peter Neufert sa svojim suradnicima. Posebno im je uz pomoć Ludwiga Neffa, koji je još za autorova života mjerodavno sudjelovao u tom zadatku, uspjelo napraviti posve novu obradu, te nakon višegodišnjeg rada djelo predstaviti. Izdavač je ponosan što može Elemente graditeljskog projektiranja, koje je u međuvremenu prošireno diljem svijeta i prevedeno na trinaest jezika, predstaviti s novim sadržajem i u novom obliku, ali prema konceptu Ernsta Neuferta. Wiesbaden, rujna 1991.

Predgovor 35. izdanju Kad se nakon smrti slavnog autora Ernsta Neuferta tijekom 12 godina ostvaruju naslijeđena autorska prava i dužnosti, nastaje neosporna potreba da se ocu "polože računi" i o onome što su s time i što su od toga uradili nasljednici - Ludvvig Neff, Peter Neufert i Planungs-AGNeufert Mittmann Graf Partner. Budite, poštovani čitatelji, blagonakloni svjedoci ove "ispovijedi"! Kad je moj otac umro u veljači 1986. bilo je 32. njemačko izdanje na tržištu. Mi smo tijekom više od četiri godine predanog rada izradili potpuno novo djelo kao 33. izdanje, što znači da je svaka stranica opremljena novim crtežima i tekstom te obogaćena mnogim aktualnim temama. Ovo 35. izdanje 1998. godine opet je dopunjeno važnim poglavljima kao što su drvene kuće, niskoenergetske zgrade, solarna energija, ekološko građenje, zimski vrtovi i staklene dogradnje. Koln, lipnja 1998. Peter Neufert

Predgovor 36. izdanju Danas, 15. ožujka 2000., na stoti rođendan prof. Ernsta Neuferta, dovršeno je 36. izdanje ove knjige. Život i djelo Ernsta Neuferta kao da je prožeto nekom osebujnom brojčanom simbolikom. Rođen 1900 godine, život mu je tekao usporedno sa stoljećem. Godine 1936. pojavilo se prvo, a godine 2000. pojavljuje se 36. izdanje Bauentwurfslehre. Profesionalni korijeni prof. Ernsta Neuferta leže u Bauhausu i Gropiusu - atelijeru u Weimaru i Dessauu. U Weimaru se nalazi i njegov prvi atelijer i kuća. Tamo su nastale zamisli za ovu knjigu. Zaklada Bauhaus Dessau sjetila se Ernsta Neuferta i njegova stotog rođendana izložbom "Ernst Neufert - normirana kultura građenja u 20. stoljeću". Peteru Neufertu treba zahvaliti što će se izložba moći vidjeti i u Weimaru, europskom gradu kulture. U Weimar Gelmerodi on je na zemljištu očeve kuće dao podići "Neufert - Box", u kojoj nije prikazana samo izložba posvećena Ernstu Neufertu, nego je u duhu Ernsta i Petera Neuferta namijenjena promicanju daljnjih kulturnih djelatnosti. Otac i sin ovdje se susreću u dvjema dojmljivim građevinama u međusobnom iskazu poštovanja. Peter Neufert umro je u prosincu 1999. Njegova je želja bila da se održe Bauentwurfslehre i da profit od izdavanja knjige vodi njegova zaklada NEUFERT-STIFTUNG sa svrhom da se nastavi izlaženje novih izdanja. Tu želju uspješno podupire obitelj Petera Neuferta. Projektantska tvrtka Planungs AG NEUFERT MITTMANN GRAF Partner nastavlja - kao i do sada - obradu s dugogodišnjim koautorom Ludwigom Neffom. 36. izdanje sadrži sada više od 6400 crteža, dijagrama i tablica. U tom izdanju knjige prešlo se na novi njemački pravopis. Uz to, sada korisniku stoji na raspolaganju CDROM "Neufert, Allgemeiner Bauentwurf' - za jednostavnije i brže projektiranje. U nastojanju da prati stalni razvitak znanja, novina i spoznaja, ovo je izdanje prerađeno, prošireno i dopunjeno poglavljima o kongresnim zgradama, multifunkcionalnim centrima, studentskim domovima, o socijalnoj stanogradnji, vrtovima, jezercima za plivanje i mnogim drugim objektima. Köln/Weimar, 15. ožujka 2000. Planungs AG NEUFERT MITTMANN GRAF Partner i Ludwig Neff

VIII

Q
.u
Peter Neufert t dipl. ing. arh. Planungs A G Neufert, Mittmann, Graf, Part. Peter Mittmann dipl. ing. arh. Planungs A G Neufert, Mittmann, Graf, Part.

PREDGOVORI
U novoj obradi i oblikovanju sudjelovali su: M. Horton, sanitarna tehnika. W. Sommer, klimatizacija prostorija. Dipl. ing. H. J. Vetter, izvođenje gradnje. M. Menzel, građenje tekstilom. M. Bauer, tehnika grijanja. H. Jaax, energ. postrojenja. Peter Graf Dr. R. Börner, hidroenergetska dipl. ing. postrojenja Planungs A G R. Wirtz, elektroinstalacije. Neufert, Mittmann, Graf, Part. T. Stratmann, solarna arhitektura, inženjerski ured Trümper/Overath, zašt. od buke i akustika prostorija. Hawlitzeck, ceste i pruge. St. Cargiannidis, saniranje starih građevina, ostakljeni pasaži i prenamjene U. Portmann, održavanje i sanacije. J. Weiss, knjižnice. f .- " . U. Kissling, javne knjižnice. R.K. Jopp, knjižnice. H. Rocholl, prodavaonice. D. Portmann f Prof. Nogge, zoološki vtovi i Prof. dr. ing. arh. odnosi mjera, modularni nizovi, ka- akvariji. belske viseće konstr., obješene i A. Beckmann, kinematografi. poduprte konstr.. zaštita od požara K. F. J. Mertens, sportske dvorane. B. Rüenanver, crkve. G. Hoffs, zvonici. A. Ruhi, džamije. W. Hugo, muzeji.

Q

Ludwig Neff arhitekt Šef redakcije, prijelom, autor

H. A. Knops diplomirani dizajner ilustrator

m

i
H. P. Kappler dr. ing. arh. ravan krov, toplinska zaštita, vrtni bazeni, privatni zatvoreni bazeni H. Hofmann prof. dr. ing. rasvjeta

B. Echterhoff dipl. ing. arh. ozelenjavanje krovova, vrtovi, ograde

Kod novog oblikovanja i obrade crteža sudjelovali su: T. Altrogge, St. Badtke, A. Briehan, A. Dummer, K. Fegeler, A. Graf, M. Menzel, I. Schirmacher, J. Valero, R. Walter, S. Wierlemann, D. Willecke. St. Vogel

^ ^

v.

U

i

t

y => sV í í

i'i
/

i

R. Eckstein dipl. ing. arh. akademik savjetnik dnevna rasvjeta

D. Lembke voditelj-graditelj, dr. ing., suradnik dipl. ing. P. Pastyk visoke škole, laboratoriji

R. S. Suchy dipl. ing. arh. upravne zgrade

P. Karle dipl. ing. arh. industrijske zgrade

2
-

S vmmmšam

Wolfgang Busmann dipl. ing. zračne luke

Jan Fiebelkorn prof. dipl. ing. kazališta

A. Kohler dipl. ing. arh. građenje bolnica, tehnika skladištenja, liječničke ordinacije

O. Muller dipl. ing. arh. građenje bolnica, tehnika skladištenja, liječničke ordinacije

IX

PROLEGOMENA

Ovaj je priručnik nastao iz podloga za moja predavanja na državnoj Građevinskoj visokoj školi u VVeimaru. Ona su se zasnivala na promatranjima, iskustvima i spoznajama iz prakse i istraživanja u čovjekovu okružju koja su potrebna pri projektiranju građevina, ali s otvorenošću prema novim mogućnostima i zahtjevima. Naime, mi s jedne strane stojimo na ramenima naših predaka, no s druge strane sve se kreće, mi smo djeca našeg vremena s pogledom u budućnost, a uz to je gledište svakog pojedinca često različito. Razlozi su u različitim sklonostima i naobrazbi; u utjecaju okoline; u sklonostima i njima odgovarajućem stupnju vlastitog formiranja proisteklog iz unutarnje pobude. Je li naša današnja tako "sigurna prosudba" uistinu konačno ispravna, ostaje neriješeno, jer je i ona uvjetovana vremenom. Iskustvo nas uči da kasnije vrijeme pravičnije sudi o tome nego naše koje nema potrebni odmak da bi se to sagledalo. Iz toga jasno proizlazi da svako spoznavanje mora sadržavati neke rezerve kako ne bi postalo zabludom. Unatoč svekolikoj težnji za istinom i objektivnošću, unatoč svim nastojanjima da se subjektivne zamisli kritički promotre i sumnje ne gurnu jednostavno u stranu, ostaje svako spoznavanje subjektivno i ovisno o vremenu i okolini. Opasnost od zablude može se izbjeći ako se spoznajom samo ustvrdi da nije ništa dovršeno, već da služi i podliježe životu, nastajanju i razvoju. Iz toga za učenika proizlazi duhovni stav na koji je Nietzsche mislio kad je rekao: "Samo onaj koji se mijenja ostaje samnom u rodu." Bitnost takvih spoznaja o vječnom nastajanju, u službi razvoja, jest u tome što ne daje gotove recepte, nikakve "gotove mudrosti u kutijama", nikakav "Canned VVisdom", već daje samo osnove, elemente i oslonce, a k tome i metode kombiniranja, konstruiranja, komponiranja i harmonije. Konfucije je to prije više od 2500 godina sažeo u rečenici: "Ja dajem mom učeniku jedan ugao, ostala tri mora odrediti sam." Rođeni arhitekt ili čovjek koji težnju prema građenju nosi u srcu začepit će si uši i zatvoriti oči ako mu se nametne rješenje nekog zadatka, jer on je tako pun vlastitih predodžbi i ideala da mu trebaju samo elementi kako bi se napregnuo da stvori iz njih cjelinu!. Tko je jednom stekao vjeru u sebe, uvid u odnose, igru sila, gradiva, boja i mjera, tko je u stanju usvojiti stvarnost pojave građevine, tko njeno djelovanje istražuje, kritički ispituje, u mislima pregrađuje, taj je na jedinom ispravnom putu prema najvećoj životnoj radosti koju osjeća samo istinski stvaralac. Ovo shvaćanje života neka mu pomogne u tome. Ono ga treba osloboditi svih poučavanja, u

krajnjem slučaju i od ovoga, i uputiti ga u vlastitu stvaralačku djelatnost, neka mu bude pomoć pri startu; kretati se - graditi mora svatko sam. Oblici našeg vremena nalaze se pri tome na istom putu kojim su koračali naši stari da bi došli do svojih divnih hramova, katedrala ili dvoraca, za koje nisu imali nikakvih predložaka, ali su odgovarali njihovim zamislima i željama, idejama i idealima koji-su bili bliski njihovoj čežnji. Već odgovarajuće sročen zadatak izaziva predodžbe koje kroz građevinsko - tehničke mogućnosti vremena i uz uvažavanje uvjeta okoline dobivaju konkretne oblike, koji pokazuju samo udaljenu sličnost s onime do tada poznatim. Te nove građevine mogu tehnički i funkcionalno biti znatno bolje od svih prethodnih ako odgovaraju uznapredovalu stupnju tehnike. One mogu i s umjetničkoga gledišta podnijeti usporedbu s istovrsnim građevinama prošlih vremena. Usporedi li se današnji industrijski kompleks, svijetao, prostran, prikladnih proporcija i vitke lagane konstrukcije, s manufakturom iz 18. stoljeća ili zanatskom radionicom 15. stoljeća, bit će i najuskogrudnijem konzervatoru očita nadmoć naših novogradnji. To znači: svagdje gdje graditeljski zadaci služe stvarnoj potrebi našeg vremena, mogu se od živućeg, vremenu prilagođenog arhitekta očekivati djela koja mogu podnijeti usporedbu s najboljim građevinama starih, dapače ih i zasjeniti. Zbog toga se treba u današnjoj visokoj školi ponajprije usredotočiti na razmatranje sadašnjosti i gledati u budućnost, a na prošlost se osvrtati samo koliko je nužno i korisno. To preporučuje i jedan od naših velikana, Fritz Schumacher, kad u svojim studijama o profesiji arhitekta opominje da se mladi student pri istraživanju prošlosti više gubi u razmatranjima da se naslovom takvim učenim sporednim natih zahtjeva doktora daje zavesti na skretanje preprema na razgraiz područja povijesti umjetnosti i putovima, jer se to događa

račun snaga koje su potrebne za ostvarenje široko stvaralaštva. graditeljskog

Suprotno tome ispravnije je dati studentu samo elemente, kako je to ovdje u Elementima jektiranja proučinjeno, pri čemu sam se trudio elemente pro-

jektiranja reducirati na uzroke, shematizirati ih i čak svesti u apstraktno, kako bih korisniku otežao kopiranje i primorao ga da stvarima udahne vlastiti oblik i sadržaj. Različiti će oblici ionako biti do neke mjere ujednačeni protekom vremena u kojem se ističe težnja prema zajedništvu iskazanom jednolikom usmjerenošću ljudi određenog razdoblja, pri čemu se prepoznaje stil vremena sa svojim trajnim obilježjem. Ernst Neufert

X

UPUTE ZA KORIŠTENJE KNJIGOM

Struktura knjige u rasporedu materijala prati prirodni slijed građenja. Mnoga su srodna područja smještena jedno do drugoga, ako nisu neki drugi važni razlozi zahtijevali udaljeniji razmještaj. Svi pojedini dijelovi građevine koji se javljaju u mnogim, iako ne baš u svim vrstama zgrade, obrađuju se zasebno. To vrijedi i za opće smjernice za pripremu, planiranje i ostale predradnje projektiranja. Iz toga je proizašlo 35 cjelina: Sadržaj stranica XI daje podrobniju podjelu navedenih cjelina i opis sadržaja pojedinih stranica. Popis pojmova stranica 634 uz pojedine karakteristične pojmove pokazuje i brojeve stranica na kojima se gradivo o njima može naći. Objašnjenje kratica i oznaka stranica 1 kratice se nisu mogle izbjeći jer se tako štedi prostor i pojednostavnjuje preglednost. Kad se primjenjuju nepoznate kratice, oblikovane su tako da pažljiv čitatelj uglavnom može shvatiti njihovo značenje a da ne treba tražiti objašnjenje na stranici 1. Posebna prednost za sve koji će se služiti ovim djelom jest u tome što je gradivo najvažnijih znanja o projektiranju i zgradarstvu sažeto u jednoj knjizi. Tlocrti, presjeci, oblici i tipovi primjeri su i samo nositelji brojeva. Oni sadrže uobičajene granične mjere, pri čemu je čovjek mjerilo svih stvari koje ga okružuju.

blagovaonicu prema uputama za gostionice na stranicama 456-457 ili za hotele na stranicama 464-468, eventualno predviđenu dvoranu s pozornicom prema uputama za kazališta na stranicama 475-484 te za akustiku na stranicama 136-138, razmisliti o ugradnji kinoprojektora prema stranicama 469-470.; dimenzionirati predavaonice prema uputama za visoke škole na stranicama 316-320, knjižnice prema uputama na stranicama 331-336, rasporediti urede prema stranicama 337-348, crtaonica i laboratorija stranicama 321-326, ugradnju trezora prema stranici 361, te garaža i parkirališta prema stranicama 435-477. 0 eventualno potrebnim stanovima za upravitelja zgrade, domara, kuhara itd. treba potražiti upute na stranicama 273-296, a oblikovanje, veličinu i opremu pojedinih prostorija vidjeti na stranicama 237-259. Vođenje prometnica i ograđivanje prikazuje se na stranicama 207-210, nasadi u vrtu i si. na stranicama 219-231, te na kraju o konstrukciji, položaju i načinu izvedbe stubišta i dizala na stranicama 199-205. Veličina i izvedba prozora i vrata prikazani su na stranicama 184-188. Temelji i hidroizolacija prikazani su na stranicama 67-71, zidovi i debljine zidova na stranicama 72-75, krovovi na stranicama 82-83, grijanje i ventilacija na stranicama 105-108, rasvjeta i insolacija na stranicama 143-152, modularne i normirane mjere na stranicama 60-61. Nužne usporedbene tablice za metarske veličine navedene u knjizi, prije svega za anglosaksonske mjere, nalaze se na kraju tekstualnog dijela, na stranicama 614-616. Temeljem ovih mnogovrsnih podataka razvija projektant brzo 1 sigurno građevinu, prilagođavajući se posebnim zahtjevima i uvjetima okoline, u skladu sa svojim osjećajem za vrijeme i način življenja.

KAKO SE DAKLE SLUŽITI OVOM KNJIGOM? Kao primjer uzeta je izrada upravnu zgradu. projekta ili pretprojekta za jednu

Treba pažljivo pročitati Upitnik na stranici 50. i potanko odgovoriti na postavljena pitanja, kao i na ona koja proizlaze iz nekog posebnog slučaja, iznaći temeljem navoda na stranici 352. odnose u kompleksu upravne zgrade, prema DIN-u 277 izračunati bruto k u b a t u r u prostorija, prilagoditi veličinu prostorija raspoloživoj predračunskoj svoti, te projektirati zgradu prema radnom procesu sa stranice 48; dimenzionirati, oblikovati i namjestiti primjerice

U knjizi su vektorskim strelicama " označeni crteži koji se na CDROM-u - Neufert, Bauentwurfslehre - Allgemeiner Bauentwurf nalaze kao grafike koje se mogu prenijeti u komercijalne CAD programe na PC - bazi i zatim dalje prerađivati.

XI

Objašnjenje oznaka Osnovne norme Osnovne mjere, odnosi mjera Projektiranje Organizacija građenja Elementi građevine Grijanje, ventilacija

1 2

Dječji vrtići, igrališta, prenoćišta za mlade Knjižnica, upravne zgrade, banke Prodavaonice, supermarketi samoposluživanja Tehnika skladištenja Radionice, industrijske građevine Adaptacije Poljoprivredni objekti, držanje životinja

327 331

27 44 51 64 105

Ostakljeni pasaži, tipologija . . . 363 368 376 380 402 404 421

Fizika zgrade, zaštita građevina . 123 Rasvjeta, osvjetljenje, staklo, dnevno svjetlo Prozori, vrata Stubišta, dizala Ceste, prometni prostori Vrtovi, rasadnici 143 177 193 206 219

Željeznice

Parkirališta, garaže, parkirni objekti, benzinske postaje, vatrogastvo 427 Zračne luke Ugostiteljski objekti Hoteli, moteli, kongresne zgrade Zoološki vrt Kazališta, kina, cirkusi, višenamjenski centar Sportski objekti Bolnice, liječničke ordinacije, građenje za invalide Starački domovi, centri za starije osobe Groblja Zaštita od požara Mjere, težine, norme Popis literature Kazalo pojmova 450 456 464 472 475 490 541 583 597 599 614 624 634

Kućne nusprostorije, ulazi . . . . 237 Gospodarske prostorije Kućne prostorije Zatvoreni bazen 241 250 261

Praonice rublja, uređaji za pranje 264 Balkoni 266

Putovi, ulice 267 Stanovi za odmor, vrste kuća, ekološko građenje, etažna gradnja, građenje drvenih kuća 268 Sanacija starih zgrada 299 Škole Visoke škole, laboratoriji, studentski domovi 307 316

Crkve, muzeji, sinagoge, džamije 586

XII

SADRŽAJ Objašnjenje oznaka
Objašnjenje oznaka i kratica 1 Krovni pokrovi Krovne konstrukcije - detalji Uspravni krovni prozor Izgrađena potkrovlja Ravni krov Ravni krov - detalji toplog krova Ravni krovovi - alternativni hladni krovovi Ozelenjivanje krovova Ozelenjivanje krova - detalji Ozelenjivanje krova - izvod: smjernice Saveza za krovne vrtove e. V. Građenje tekstilnim materijalima Konstrukcije od mreže užadi Ovješene i poduprte konstrukcije Prostorne rešetke - osnove Prostorne rešetke - primjena Katne konstrukcije Stropne konstrukcije Podovi 84 86 87 88 89 90 91 92 94 95 96 97 98 99 100 102 103 104

Osnovne norme
Sl jedinice DIN 198.476.829.4999 Nacrti Raspored nacrta Oznake za građevinske nacrte Odvodnja iz zgrade i zemljišta Vodovod i kanalizacija Plinske instalacije u visokogradnji Elektroinstalacije Tehnika osiguranja Crtanje 2 4 5 6 7 12 18 19 21 24 25

Osnovne mjere, odnosi mjera
Čovjek kao mjerilo i cilj Mjera svih stvari Dimenzije i potreban prostor Čovjek i vozila Čovjek i stan Klima u prostoriji Građevna biologija Oko Čovjek i boja Odnosi mjera - osnove Odnosi mjera - primjena Primjena: modularna koordinacija 27 28 29 31 32 33 34 37 39 40 42 43

Grijanje, ventilacija
Grijanje Skladištenje tekućih goriva Termoelektrana Hidroelektrane Solarna arhitektura Solarna energija Hladnjače Hlađenje i smrzavanje mesa Tehnika kondicioniranja zraka 105 109 110 111 112 115 116 117 119

Projektiranje
Dijelovi građevine kao posljedice obrade gradiva . . . . Građevinski oblici kao posljedica konstrukcije Nove konstrukcije i oblici Zgrada i oblici kao odraz vremena i načina života . . . . Postupak izrade Predradnje - suradnja investitora Upitnik 44 45 46 47 48 49 50

Fizika zgrade, zaštita građevina
Termoizolacija - pojmovi - mehanizmi Termoizolacija - difuzija vodene pare Termoizolacija - način građenja Detalji termoizolacije: vanjski zid Akustična izolacija Zračna akustična izolacija Zaštita od zračnog zvuka i od buke koraka Zaštita od vibracija - materijalni zvuk Akustičnost prostorije Gromobrani Antene 123 124 125 126 131 132 133 135 136 139 142

Organizacija građenja
Izvedba građevine Vođenje gradnje - osnovne mjere Osnovne mjere Osovinske mjere Modularna kordinacija Koordinacijski sustav, koordinacijske mjere 51 59 60 61 62 63

Rasvjeta, ovjetljenje, staklo, dnevno svjetlo
Rasvjeta Rasvjeta - flourescentne cijevi za reklamne ploče . . . . Staklo Sintetički materijali Dnevno svjetlo Sunčeva svjetlost 143 152 153 161 162 175

Elementi građevine
Temeljno tlo - temeljenja, građevne jame, rovovi Građevna jama - zaštita, jame, zemljište Razmjeravanje zgrade Zemljani radovi, radovi u tlu i temeljenje Izolacija građevina Dreniranje kao zaštita građevina Ziđe od prirodnog kamena Ziđe od umjetnog kamena Vanjski zidovi, niskoenergetski način građenja Vezovi zidnih opeka Kamini Dimnjaci Sustavi ventilacije Krovišta .... 64 65 66 67 69 70 72 73 76 77 78 79 81 82

Prozori, vrata
Nadsvjetla - svjetlosne kupole Prozori Prozori za stambena potrkovlja Čišćenje zgrade Vrata Posebna vrata Uređaji za zaključavanje Osiguranje zgrade i zemljišta 177 178 182 185 186 189 190 191

XIII

ceste Putovi i ulice 267 Ceste. garderobe Hodnici Spremišta 237 238 239 240 Sanacija starih zgrada Sanacija starih zgrada Očuvanje i sanacija 299 304 Gospodarske prostorije Prostorije za kućanstvo Spremište. ulazi Predprostor. kocke i šatora . rasadnici Vrtovi .primjeri iz projekata 250 251 252 253 254 255 257 258 260 Visoke škole . hotele.ogledni primjeri Staklenik Drveće i živice Vrtno jezerce Jezerce za plivanje Vrtovi .položaj u kući Kupaonice . potporni zidovi Vrtovi . ekološko građenje.SADRŽAJ Stubišta. dizal za bolesničke krevete Dizala . laboratoriji Kućne prostorije Spavaće sobe Spavaće sobe . vjetrobran.oblik kvadrata. . .detalji 261 263 Praonice rublja. Pokretne staze Dizala .puzavice i penjačice Vrtovi .dizalo za male terete Hidraulična dizala Panoramska ostakljena dizala 193 196 198 199 200 201 202 203 204 205 Zatvoreni bazen Privatni zatvoreni bazen Bazen za plivanje . prometni prostori Ceste Biciklistički promet Autoceste Tramvaj.uporaba kišnice Vrtni plivački bazen Stambene kuće s plivačkim bazenom u vrtu 219 221 222 223 226 227 228 229 230 231 232 234 235 236 Kućne nusprostorije. .predavaonice Crtaonice Studentski dom Laboratorij 316 321 322 323 Dječji vrtići. etažna gradnja Stanovi za odmor Kuće za odmor .povišene i brežuljkaste lijehe Vrtovi .ograde Pergole.elementi za postavu i ugradnju Blagovaonice .izlaz za nuždu Pokretne stube . uređaji za pranje Praonice rublja .vrtne kuće Građenje drvenih kuća Položaj kuće Gradnje stanova Stambene zgrade u nizu Dvojne stambene zgrade Atrijske kuće Stambene zgrade Stambene zgrade sa zimskim vrtovima Stambene zgrade .oprema Sanitarne kabine . Drvene kuće . dizala Stubišta Rampe . velike Stambene zgrade . . studentski domovi. igrališta Prenoćišta za mlade 327 328 329 XIV . građenje drvenih kuća.uređaji za pranje 264 Balkoni Balkoni 266 Putovi. .za trgovačke i poslovne zgrade .položaj kreveta Spavaće sobe . staze. gradska željeznica Prometni prostori Smirivanje prometa Prometni prostori . igrališta.posude i namještaj 241 243 244 245 248 Škole Škole Veliki prostori u gradnji škola 307 314 Visoke škole.ekološko građenje Stambene zgrade na padini Stambene zgrade.osobna dizala namijenjena pretežno za urede banke. smočnica Kuhinje Kuhinje .međunarodni primjeri Višekatne stambene zgrade Oblikovanje etaže Socijalni stanovi za iznajmljivanje Projektno rješenje etaže Galerijske stambene zgrade Terasaste kuće Skloništa 268 269 270 271 272 276 277 278 279 280 282 283 285 288 289 291 292 293 294 295 296 297 Vrtovi.zaštita od buke 206 211 213 214 215 217 218 Stanovi za odmor.zavojita stubišta Ljestve za bijeg .osiguranje padine Vrtovi . prenoćišta za mlade Dječja obdaništa Pribor za igru. .vrste kreveta Spavaće sobe .osobna dizala za stambene zgrade dizala .zemljani radovi Vrtovi . ulaz Ulazi. stube.krevetske nište i zidni ormari Garderobe Kupaonice .predgotovljavanje Kupaonice . vrste kuća.

SADRŽAJ Knjižnica. vertikalni elementi 357 Banke .dimenzioniranje.primjeri 354 Primjeri upravnih zgrada . upravne zgrade. višenamjenski centri.dimenzioniranje.okretanje Teretna vozila . tehnička oprema građevine 350 Upravne zgrade . cirkusi Kazalište Kinematograf Višenamjenski centar Drive-in kina Cirkus. . radna mjesta s ekranom 351 Upravne zgrade .općenito 360 Banke .trezori 361 Poljoprivredni objekti. 344 Upravne zgrade .parkiranje i okretanje Utovarne rampe Rampe.organizacija tlocrta 353 Upravne zgrade . banke Knjižnica 331 Upravne zgrade . konstrukcija 349 Upravne zgrade . razdioba prostora . podizne platforme Garaže Nadstrešnice za osobna vozila Garaže i parkirni objekti Parkirne građevine Parkiranje i parkirne građevine Parkirne građevine Benzinske postaje Odmorišta 427 429 432 434 435 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 449 Ostakljeni pasaži. uređenje prostora za sjedenje 347 Upravne zgrade .primjeri. benzinske postaje. supermarket's.držanje iz hobija Držanje peradi Staje za tov svinja Staje za rasplodne svinje Staje za konje i držanje konja Uzgoj goveda Uzgoj goveda . .visoke zgrade 355 Uredske zgrade . kongresne zgrade Hoteli Hotelske kuhinje Motel Kongresne zgrade 464 467 469 470 Zoološki vrt Zoološki vrt i akvarij 472 Kazališta.dimenzioniranje. vatrogastvo Autobusni kolodvor Vatrogastvo i vatrogasne zgrade Vozila Teretna vozila Parkirališta Teretna vozila .dimenzioniranje. samoposluživanja Prodavaonice 368 Prodavaonice za živežne namirnice 369 Prodavaonice . kina. držanje životinja Nastambe za male životinje . površine za namještaj 352 Upravne zgrade .isporuka robe 370 Zone ispred blagajni i centar svježe robe (tržnica) .dimenzioniranje. garaže. prozirni krovovi 363 364 366 367 Prodavaonice.dimenzioniranje.tov bikova Uređenje gospodarstva Klima u staji 404 407 408 410 411 413 414 415 420 Željeznice Kolosijeci Odpremanje robe Putnički kolodvori 421 424 425 Parkirališta.osnove tipologije 341 Upravne zgrade . tova mi mostovi. odlaganje odjeće 380 382 386 389 390 392 395 396 397 398 399 400 401 Hoteli. moteli. tipologija Tipologija Povijesni primjeri Primijenjeni primjeri Pokrivanje staklom.dimenzioniranje: potrebne površine . 373 Klaonica i skladište 374 Mesarski centar 375 Zračne luke Tehnika skladištenja Visoka skladišta Projektiranje / logistika Sigurnosne odredbe Sustavi regala 376 377 378 379 Zračne luke 450 Ugostiteljski objekti Ugostiteljski objekti Ugostiteljski objekti na kotačima Restoranske kuhinje Velike kuhinje 456 458 459 462 Radionice. stacionaran 475 485 487 488 489 Adaptacije Adaptacije 402 XV . parkirni objekti. industrijske građevine Stolarska radionica Tesarski i drvoprerađivački pogoni Autoservisi Autoservisni pogoni Pekarnica Industrijske građevine Transportna i skladišna tehnika Hale Višeetažni objekti Sanitarne prostorije Uređaji za pranje Sanitarni uređaji Garderobe. 345 Upravne zgrade .osnove 337 Upravne zgrade .

patologija Bolnice . uređaji za gašenje pjenom Uređaji za odvod dima i topline Instalacije vode za gašenje.dvorane za gimnastiku i igre Badminton Skvoš(squash) Kuglane Zatvorena kupališta Otvorena kupališta Zatvorena i otvorena kupališta Sauna Dvorane za igre 490 491 492 494 498 500 502 504 506 509 510 511 513 514 516 517 518 . protupožarne pregrade . vrata.nuklearna medicina.operacijski odjeli Glavne prostorije operacijskog odjela Postoperativna njega Operacija . građenje za invalide Liječničke ordinacije Skupne ordinacije Građenje za invalide Građenje za invalide . 520 526 527 528 529 534 535 537 540 Dnevne klinike.red mjera Bolnice .terapija zračenjem Laboratorij. 611 Mjere.stan Životni prostor bez zapreka Bolnice . stubišta. manježi Skijaška skakaonica Klizališta Brzo trčanje na koturaljkama Biciklistički kros .međunarodni primjeri Muzeji . muzeji.BMX Streljane Sportske dvorane . tornjevi Sinagoge Džamije Muzeji Muzeji .njega rodilja i novorođenčadi Bolnice . funkcijska dijagnostika Fizioterapija 541 542 543 544 546 547 548 550 552 554 555 556 557 558 559 560 561 565 566 568 569 Zaštita od požara Preventivna zaštita od požara 599 Uređaji za dojavu požara 600 Sprinklerski uređaji 601 Uređaji za gašenje prskanjem vode. 607 608 .posebna područja njege 570 571 575 576 577 578 580 581 582 Starački domovi.sigurnosni uvjeti Bolnice . . uređaji za gašenje pomoću C02 Uređaji za gašenje prahom.područje uprave Bolnice .planiranje izgradnje Bolnice . Okna dizala F90 Ponašanje građevnih materijala i elemenata u požaru 602 603 604 . .ambulanta Posebne bolnice Bolnice . liječničke ordinacije.nastava i istraživanje Bolnice . dizala Bolnice .SADRŽAJ Sportski objekti Stadion Stadion . težine.porodništvo Bolnice . ambulantne operacije Bolnice .hodnici. centri za starije osobe Domovi za starije osobe 583 Crkve.područje opskrbe Bolnice .izdvojeni prostori Područje intenzivne njege Područje njege Područje liječenja . džamije Crkve Orgulje Zvona.marine Veslački sport Objekti za vodene sportove Objekti za jahanje.općenito Bolnice .primjeri iz Njemačke 586 588 590 591 592 593 595 596 Groblja Krematoriji Groblja 597 598 Bolnice. .opći pregled Igrališta Lakoatletski objekt Prostorije za fitness Teniska igrališta Minigolf Igrališta za golf Jedrilicarski sport . sinagoge.oblici građevina Bolnice . norme Mjere i težine Odnos njemačkih i engleskih mjera Pretvaranje engleskih mjera u milimetre Stalna opterećenja 614 615 616 617 Popis literature Kazalo pojmova 624 634 XVI .

pomnoženo sa podijeljeno okomito volumen.U. građev. spez. A. UV stranica student (ica) osovinski razmak u građenju smještaja = 1. podjela 360 st. kratice DIN 1301 i 1302 1012 lfdm • Grčki alfabet 10 cm 12 mm (mala povišena brojka znači mm) tekući metar engleski palac (col) engleska stopa visina ili visoko širina ili široko površina sat minuta ili u minuti sekunda ili u sekundi sve oznake stupnjeva Celzija (K) energija količina topline sila tlak.OBJAŠNJENJE OZNAKA I KRATICA Kratice i oznake u tlocrtima DIN 1356 Ankl Anr Ar B Bch Bd Bik Br D Dg Dga Di Du Dz garderoba pripremanje ostava kupaonica knjižnica pod balkon ured služinska soba tavan krovni vrt trijem tuš soba za dame prizemlje roditelji blagavaonica hodnik gostinjska soba zelenilo garaža soba za grijanje grijanje kuhinja podrum podrumska etaža odlaganje odjeće prostor za ugljen prostor za kovčege dječja soba djevojačka soba soba za muziciranje niša gornja etaža pergola parkirna površina ormar A. poželjno entspr. sog. odgovarajuće ff. pod uvjetom specifično vidjeti prije tako zvano popis literature i slično ultraljubičasto alfa B ß (b) beta r y (g) gama A 5 (d) delta E E (e) epsilon zeta H T| (e) eta e e (th) thêta i i (i) jota K K (k) kapa A X (D lambda M n (m) mi H ili h B ili b Fl h Min ili min S ili s 12° J Ws N Pa 2° 3' 4" % ili vH %0 Z ç (z) N v (n) H %(x) 0 o (o) n u (P) p p (0 ni ksi omikron Pi ro I a (s) sigma T x (t) tau Y u (y) ipsilon <J) < (ph)fi ) j © OK FO SO M / NW X X (ch) hi y y (pß) psi Q to(o) omega Matematičke oznake > Rimski brojevi I= II = III = IV = V= VI = VII = VIII = IX = X= XV = veće od veće ili jednako manje od manje ili jednako suma (zbroj) kut sinus kosinus tangens kotangens prosječno. (gegf.) prema prilikama IBA osovinski razmak u industrijskoj izgradnji = 2. evtl. približno slično eventualno prema općenito relativno vidjeti dalje usporediti postoji i tako dalje savez njemačkih inž. dgl. VDE u. radna zajednica za industrijsko građenje Mjerne jedinice.z. 1 vidjeti popis literature muškarci žene visoka voda mala voda najviši vodostaj obrada podataka elektronička obrada podataka srednje. usw. ca.I. gem. i. s. Stud. GRZ GFZ BMZ BP FH GE Gl ekvivalentno | prostorije za trajni [ boravak ljudi iskaz površina pod zgradom iskaz površina etaža iskaz količina pri građenju plan izgradnje visina sljemena područje obrta industrijsko područje # * X / _L V (0 CD = 400 D = 500 DC = 600 DCC = 700 DCCC = 800 CM = 900 M = 1000 MCMLX = 1960 A ^ A tt U CAD-fähige Abbildung auf der CD-ROM Nufert. vorh. U. oko sukladno slično (i za ponavljanje riječi) neizmjerno usporedno jednako i usporedno nije identično puta. vgl.G.v. UBA UW @ EQ cf $ Hochw. el. Lit.d. postotak promil promjer gornji rub gornji rub poda gornji rub tračnica mjerilo po (na pr. { 4 sek. HHS.Allg. obujam prostorni kut korijen konačni prirast sukladno trokut istosmjerno. t/m = tona po metru) nominalna širina A a (a) Eg Elt Ez Fl Gä Gfl Ga Hz Hzg K Ke Kg Kl Ko Kr Kz M Mz N BauNVOodredbe o korištenju građevine BEL graditeljsko projektiranje graditeljska regulativa BOL propisi o ustupanju građenja VOB MBO zbirka građ.O.M.50 S. rel.o. ggfs.A. prosječno oko. usporedno 1 2 3 4 5 og PC Pd S Schlz spavaća soba Si sjedeće mjesto Sk tajnik. usporedno protusmjerno. Niedrw.25 propisi o HTZ slika br. R.. Bauentwurfslehre Allgemeiner Bauentwurf 1 .M. s. srednje jednako identično jednako različito približno. tajnica So sin Sp smočnica Spi sudoper Sz soba za igru ukopana garaža Tg kći To Tr terasa Tz soba za čaj Vr predsoblje Vrr spremište Wa praonica WC zahod Wf vjetrobran Wg zimski vrt Wr čekaonica Wt gospodarska prostorija Wz dnevni boravak Zi soba glavni ulaz pomoćni ulaz stubište dizalo sjever > < < I sin cos tan ctg = » 6 7 8 9 10 15 100 150 200 300 c= CL = * « e ~ 00 cc = ccc = II H. DV EDV i. propisi pokrajine Hessen RT dio prostorije etc. propisa Zakon o građenju BO odnosno bzw.u. i tako dalje äq.B. i daljnji (i ostali) ggf. 3 minute. pritisak i 2 stupnja. DIN njemačke industrijske norme Elt električno LNA lake bešavne cijevi erw.

01 kfl/m 3 = 0.1 = 1 m s -1 (= 1 m/s) 1 s"2 = 1 m s"2 (= 1 m/s2) 1 m 1 s .98 1 10 4186 1.) IO"6 (milijunti dio) 9 IO(milijarditi dio) 12 10(bilijunti dio) 15 10(bilijarditi dio) 10-18 (trilijunti dio) kg.1 = 1 m 2 s*1 (= 1 m 2 /s) (9) (9) (%) (-) (cm) (g/m2hPa) (m2hPa/g) (W/mK) (W/mK) (DM/kWh) Primjeri za "izvedene SI .iX HV P 1 W = 1 J/s 1 Wb = 1 Vs b) akustička izolacija X f f„ (m) (Hz) (Hz) (Hz) (N/cm2) (N/cm3) (dB) (dB) (dB) (dB) (dB) valna duljina frekvencija granična frekvenicija rezonantna frekvencija dinamički modul elastičnosti dinamička krutost veličina akustičke izolacije (zračni zvuk) u laboratoriju srednja vrijednost akustičke izolacije (zračni zvuk) građevinska veličina akustičke izolacije (zračni zvuk) mjera zaštite od zračnog zvuka normirana razina materijalnog zvuka veličina poboljšanja nekog sloja obloge stropa mjera zaštite od materijalnog zvuka stupanj apsorpcije zvuka ekvivalentna površina pasorpcije zvuka polumjer odjeka sniženje razine zvuka (7) (ö) Watt se može pri navođenju električne prividne snage označiti kao voltamper (VA).jedinice" međusobnom kombinacijom osnovnih jedinica ^ M-d Coulomb 1 C Farad Henry Hertz Joule Lumen Lux Newton 1F 1H 1J 1 lx 1N = 1 As = 1 As/V = 1 Vs/A = 1 Nm = 1 Ws = 1 Im/m 2 = 1 kg m/s 2 Ohm Pascal Tesla Volt Watt Weber 1 n = 1 V/A = 1/fi = 1 Wb/m 2 = 1 W/A Ao 1/A0 1 Pa = 1 N/m 2 1T 1 V Siemens 1 S 1 Hz = 1 s~1 =(1/s) 1 Im = 1 cd sr (. količina topline) snaga (zračenje energije ili topline) Ws. a Weber i kao Voltsekunda (VS) Nazivi i oznake izvedenih SI .6 MJ Watt Watt Faktor preračunavanja a) toplinska izolacija Oznaka Jedinica t At (°C. m.Oznaka ne jedinice metar kilogram sekunda m kg s Definicija na temelju Valna duljina zračenja kriptona Međunarodni prototip Trajanje perioda zračenja cezija Elektrodinamička sila između dva vodiča Trojna točka vode Zračenje pri skrutnjavanju platine Masa molekule U definiciji sadržane SI jedinice - OSNOVNE NORME SI JEDINICE System Internationale d' Unites-» QP - - Amper A kg.1 N/mm2 H (m2) A r al (m) (dB) = 1 kg/m3 = 1 kp/m3 = 1 kp/cm2 © 2 Fizikalne oznake u SI .osnovne jedinice Veličina koja se mjeri duljina površina obujam m m2 m3 kg N Pa Pa bar °C K - Jedinica u mređunarodnom mjernom sustavu (SI . Nm Wh kWh W W * od 1975 propisano (i) Preračunavanje osnovnih jedinica (m 2 K/Wcm) veličina toplotnog otpora specifični toplinski kapacitet vrijednost akumuliranja topline koeficijent uzdužnog produljenja koeficijent razmaka tlak tlak (djelomični) pare količina pare količina kondenzata relativna vlažnost zraka veličina otpora difuziji (faktor otpora difuziji) ekvivalentna debljina sloja zraka (otpor difuziji) koeficijent propuštanja vodene pare (propustljivost za vodenu paru) otpor propuštanju vodene pare faktor položaja faktor položaja slojeva zraka cijena grijanja s a ß P P o 9o 9k V 1m 1m 1 kg 1 kg 1m (5) m = 1 m2 1 m 1 s . K) Značenje (u zagradi ranije oznake) temperatura razlika temperature količina topline sposobnost provođenja topline (koeficijent provođenja topline) ekvivalentna sposobnost provođenja topline (koeficijent provođenja topline) koeficijent propuštanja topline (veličina propuštanja topline) koeficijent predaje topline (veličina predaje topline) koeficijent prolaza topline (veličina prolaza topline) koeficijent toplinske izolacije otpor predaji topline otpor prolazu tipline masa sila tlak 9.jedinica Ev da S' R 1 N * 1 s x 1 m 2 = 1 Nsm2 1 rad x 1 s 2 = 1 rad s' (= 1 rad/s) 1 A « 1 s = 1 As = 1 C 1 As/V = 1 C/V = 1 F R m R' LSM Primjeri za SI .163 W/m K = 1.Osnovne veličine 1 Duljina 2 Masa 3 Vrijeme 4 Jakost električne struje 5 Temperatura (termodinamička temperatura) 6 Svjetlosna jakost 7 Količina tvari Naziv osnov.8 133.163 W/m 2 K = 1.163 W/m 2 K = 1 kg/m3 = 0. s kg Za označavanje decimalno višestruke vrijednosti smije se navesti samo jedan znak ® Decimalni višekratnici i dijelovi jedinice (?) S! . metar kvadratni metar kubni metar kilogram Newton = 1 kg m/s 2 Pascal = 1 N/m2 bar = 100 000 Pa = 100 000 N/m stupanj Celzijus (samo kao temperaturna Kelvin* skala) Wattsekunda = Joule = Newtonmetar Wattsat = 3.3 (= 1 kg/m 3 ) 1 m 1 s .6 KJ kilowattsat = 103 Wh = 3.163 736 1. s ~ Kelvin kandela mol K cd mol Decimalni odnosi i njihove skraćene oznake T (tera) = 1012 jedinica (bilion) G (giga) = 109 jedinica (milijardu) M (mega) = 106 jedinica (milijun) k (kilo) = IO3 jedinica (tisuća) h (hekto) = 100 jedinica da (deka) =10 jedinica d (deci) =1/10 jedinice su: c m M n P f a (cent) (mili) (mikro) (nano) (piko) (femto) (ato) = = = = = = = 1/100 stotinka jedinice 10~3 (tisućinka jed.sustav) propisano od 1978.sustavu (§) Preračunavanje tabličnih vrijednosti na nove mjerne jedinice .jedinice izvedene između osnovnih i izvedenih SI . električne reaktivne snage Var (ver).8598 m K/W X = 1 kcal/m h K k = 1 kcal/m2h K 2 a = 1 kcal/m h K = 1.J.3 = 1 kg m .3 0.163 1.jedinica Ln V/M TSM a (dB) (dB) Otpor propuštanju topline Veličina toplinske provodljivosti Veličina prolaza topline Veličina prelaza topline Zapremisnka gustoća Računska težina Tlačna čvrstoća 2 2 1/A = 1 m h K/kcal = 0.2 = 1 kg m s -2 (= 1 kg m/s -2 ) 1 m .163 (K) (Wh) (W/mK) (W/mK) (W/m K) (W/m2K) (W/m2K) (m2K/W) (m2K/W) (m K/W) (Wh/kgK) (Wh/m3K) (1/K) (mK) (Pa) (Pa) 2 2 q X X A a k 1/A 1/a 1/k D' c temperatura rad (energija.

7 0 7 0 = 273.557 106s V kubni metar m3 litra t Vrijeme.72) Opeka za stropove i zidne panele DIN 4159 (izdanje 10. interval vremena trajanje sekunda s minuta sat dan godina min h d a Skraćene oznake za građevinske materijale uzevši u obzir definiciju čvrstoće Građevinski materijal .72) N/ mm2 2 2 kp/cm2 1 kp/cm = 0. E Joule kWh KS .64780 10s J erg = 10~7 J cal =4. u sekundi U/s r/min okretaja u minuti U/min km/h čvor kn =2xf a =2xn 1/s = t/s = U/s Zidane opeke DIN 105 (izdanje 7. O d 1.344m sm = 1. površina presjeka. Temperaturni interval i temperaturna razlika Fahrenheit temperatura Reaumur . trajanja periode Kružna frekvencija Kutna brzina Broj okreta.48cm hvat = 1.71) Šuplji blokovi i šuplji T-blokovi od betona sa zatvorenim šupljinama DIN 18153 (izdanje 8.69) DIN 105 dio 2 (izdanje 1.73549675 kW Teromdinamička temperatura Celzija temperat.6 MJ PSh = 2. siječnja 1978. (inch) stopa (foot) hvat (fathom) milja(mile) morska milja Laki beton (vidjeti "Richtlinien für Leichbeton und Stahlleichbeton mit geschlossenem Gefüge") (izdanje 6.4 LLB 4 LLB6 LLB12 Hbl 2 Hbl4 Hbl 6 V2 V4 V6 V 12 HD 4 HD 6 6 12 20 28 V 1 m/s = 3.6km/h 1kn = 1sm/h = 1.65 N 1 kg = 9. po min.72) Oz. pri tome vrijedi: grd 1 K = 1 °C = 1 grd u jednadžbama treba primijeniti 0 F = % 0 + 32 = 9/s 7 . po sek.459.70) Anhidritna veziva DIN 4208 (izdanje 10.jedinica uslijedilo j e postupno između 1974.80665 N/mm2 W.67 °F °R 0R = 4/5 0.8 h = 31.sila Puna opeka za visoke peći DIN 398 (izdanje 6.1888 J = 1.Mjerne jedinice u graditeljstvu Ozakonjenje SI . površina zemljišta Volumen Normni volumen A. težina (kao rezultat vaganja) f Hertz Hz 1 Hz = 1/s pri navodu frekvencija u jednadžbama veličina a 0) 0) recipročna sekunda radijan u sekundi recipročna sekunda metar u sekundi metar u sekundi na kvadrat kilogram 1/s rad/s 1/s okret.76) Mehaničko naprezanje.852km Beton DIN 1045 (izdanje 1.q kvadratni metar m2 ar hektar a ha I 3 Normni kubni m.ira °K 1 °K = 1 K 1 °R = 5/s K °R. vrijedi međunarodni mjerni sustav sa SI . okret.45359237 kg 1 pf = 0.Naziv naka rad puni kut grad minuta sekunde gon Oz.80665 * 10"3 N 1 kp = 9.K novo B5 B 10 B 15 B 25 B 35 B 45 B 55 LB 10 LB 15 LB 25 LB 35 LB 45 LB 55 LB 2 LB 5 LB 8 Z 25 Z 35 Z 45 Z 55 AB 5 AB 12 AB 20 BSt 220/340 BSt 420/500 BSt 500/550 Kut u ravnini L gon novi stupanj nova minuta nova sekunda 9 a cc in ft fathom mil sm Duljina / metar m mikrometar milimetar centimetar decimetar kilometar nm mm cm dm km palac.75) Šuplji bolokovi od lakog betona DIN 18151 (izdanje 11. čvrstoća Rad.4mm ft = 30.sat erg kalorija kilopondmetar PSh erg cal kpm Količina topline Q Okretni moment U Moment savijanja Mb Snaga. recipročna vrijedn. m/s m/s2 gal Kg gram tona 9 t pond funta cent metarski cent Gal kilometar na sat r/s okret. col.72) <2} —/ Površina.852hm/h 1 Gal = 1 cm/s2 = 10'2m/s2 Opeka visoke čvrstoće DIN 105 dio 3 (izdanje 7.°Rk 0 = 7 . T 0 A6 ili AT 0F Kelvin K stupanj Celzijusa °C °C stupanj Kelvina stupanj Rankina stupanj K 0R stupanj Fahrenheita stupanj Rea.72) Cement DIN 1164 dio 1 (izdanje 6.0980665 N/mm kp/mm 1 kp/mm2 = 9. i 1977. energija P Joule Newtonmetar Watt J Nm J W 1 1 1 1 1 1 J = 1 Nm = 1 Ws = 107 erg kWh = 3.15K A0 = A7.K novo Frekvencija.6 106 J = 3.sila tona .76) Puni bolokovi od lakog betona DIN 18152 (izdanje 7.662 gon 1 pla = 2 ji rad 1L = 1/4pla = (ti/2) rad 1° = 1L/90 = 1 pla/360 = it/180 rad 1'= 1760 1"= 1760= 173600 1gon = 1 q = 1L/100 = 1 pla/400 = = jt/200 rad 1 c = 10" 2 gon 1 cc = (10~2) c = 10 -4 gon 1 1 1 1 1 in = 25.jedinicama (SI = Systeme Internationale d'Unites).temp.296° = 63.80665 N 1 t = 9806.jedinice i zakonite jedinice (izvod za graditeljstvo) © Skrećene oznake za gređevinske materijale s izmjenom definicije čvrstoće u 5% fraktilu 3 . energija a Newton po metru kvadratnom N/m2 Newton po milimetru kvadratnom J kilovatsat Blokovi od plinobetona DIN 4165 (izdanje 12.73) Plinobeton DIN 4223 (izdanje 7. brzina okretanja Brzina Ubrzanje gravitacije Masa. OSNOVNE NORME SI J E D I N I C E QP Veličina Simbol u formuli SI jedinic a Naziv radijan Zakonska jed nica Stara jedinica Oznaka Međustobni odnosi 1 rad = 1 m/m = 57.5 kg 1 ztr = 50 kg 1dz = 100kg dyn P kp Mp kg t 1 N = 1 kg/m/s2 = 1 Ws/m = 1 J/m 1 dyn = 1 g cm/s2 = 10-5 N 1p = 9.69) Sila Sila teže F G Newton N din pond kilopond megapond kilogram .75) Opeka od vapna i pijeska DIN 106 (izdanje 11.8288m mil = 1609.163 10"3 Wh kp m = 9.72) n Mz 2 Mz 4 Mz 6 Mz 8 Mz 12 Mz 20 Mz 28 Mz 39 Mz 52 Mz66 KSV 6 KSV12 KSV 20 KSV 28 Rz 12 Rs 12 Rz 20 Rs 20 R 28 R 39 HSV HSV HSV HSV G2 G4 G6 GB 3.Naziv naka pla pravi kut stari stupanj Građevinski materija! . 1 °R = 5/4 °C ZWT12 ZWT18 ZWT24 ZWT38 © S! .80665 J 1 W = 1 J/s = 1 N m/s = 1 kg m2/s3 konjska snaga PS 1 PS = 0.3 GB 4.80665 N 1 Mp = 9806.65 N Zidni blokovi i zidna opeka za slobodnostojeće dimnjake DIN 1075 (izdanje 8. Nm cbm Kubni metar 1 a= ^ m 2 1 ha = 104 m 2 11 = 1 dm 3 = 10" 3 m 3 1 Nm3 = 1 m 3 u normiranom stanju cbm = 1 m 3 1 1 1 1 min = 60 s h = 60 min = 3600 s d = 24 h = 86400 s a = 8765.72) < ? m 1g = 10" 3 kg 1 t = 1 Mg = 10 3 kg 1 pd = 0.58) Rešetkasti bolokovi od lakog betona DIN 18149 (izdanje 3.73) Laki porozni beton za zidove DIN 4232 (izdanje 1.62) Betonski čelik DIN 488 dio 1 (izdanje 4.

5 u cicerima Širina "špigla" Visina "špigla" (bez naslova kolumne) Razmak između "špalti" 37 55 1 37 18 38 551/2 u [mm] 167 247 5 167 81 16 27 20 30 14 25 19 28 171 250 (8) Blok. normirana mjera Gornja margina (gornji rub papira).476. Za širinu treba po mogućnosti odabrati dimenzije iz redova A. fascikli širega su formata od onog kojemu su namijenjeni kad se radi o uređaju za pričvršćivanje. Ovaj pak utječe na razvoj tlocrta. Prema tome je za projektanta posebno važno poznavati DIN .189 m uredskog 0 — ( 3 ) Temeljni formati Format klasa 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Red A 841 2 1189 594 2 420 2 297 2 210 2 148 2 105 2 74 2 52 2 37 2 26 2 18 2 13 2 841 594 420 297 210 148 105 74 52 37 26 18 Red B 1 000 2 1414 707 2 1000 500 2 353 2 250 2 176 2 125 2 88 2 62 2 44 2 31 2 22 2 15 2 707 500 353 250 176 125 88 62 44 31 22 Red C 917 2 1297 648 2 485 2 324 2 229 2 162 2 114 2 81 2 57 2 917 648 458 324 229 162 114 81 Temeljni format (pravokutnik površine 1 m 2 s naprijed navedenim stranama) daje osnovu za redove formata.) Kartice za kartoteke točno odgovaraju normiranom formatu. imaju istak na gornjemu rubu. © Trakasti formati I—I—I 1/81/8 1/4 A/4 © © Registrator Trakasti format A4 •210. Porstmann iz površine od 1 m 2 . npr.širina "špigla" gornja margina. @ Širina korica ovisi o postupku uvezivanja. natpisi. bit će listovi nešto manji. koju je dijelio prema odnosu strana: x : y = V2 x •y = 1 (3) duljina stranice x = 0. Standardne formate razvio je dr.829. mape. Berlin Normirani formati danas su osnova za oblikovanje namještaja. normirana mjera Vanjska margina (vanjski rub papira). C @ DIN 821 @ Formati reda B su geometrijski središnji formati prema formatima © Dodatni redovi Blokovi i blokovi za kopije točno su normirani glede formata. blok za kopije Najveća širina slike preko dvije "špalte" Najveća širina slike u jednoj "špalti" najveća širina slike 167 Unutarnja margina (polovica trake za uvez). -81 najveća širina slike . S obzirom na mogućnosti razvrstavanja.4999 y/2 Informacija: DIN Deutsches Institut fur Normung e. normirana mjera (9) Uvezane.OSNOVNE NORME DIN 198.format. Registratori. C predviđeni su za posebne veličine papira.841 m duljina stranice y = 1. crteži itd. Uzdužna polovica Uzdužna četvrtina Uzdužna osmina Uzdužna polovica itd. ali korice moraju točno odgovarati normiranom formatu. bilježnice i mape reda A. kuverte. ali ako Format Oznaka 1/2 A4 A4 1/4 A4 A4 1/8 A7 A7 1/2 C4 C4 114x324 9 x 105 52 x 297 mm 105 x297 postoji perforirani rub bit će listovi uz taj rub odgovarajuće manje dimenzije (§) Povezane i obrezane knjige i časopisi imaju točno normirani format. obrezane knjige ® -> ® Za "špigl" sloga i širine slika normiranog formata A4 vrijede prema DIN 826 gore navedene norme -» (10) 4 . B. Formati reda C su geometrijske srednje mjere redova formata A i B @ © + (6) Trakasti formati nastaju uzdužnim dijeljenjem glavnih formata na polovice. Red formata A nastaje dijeljenjem (na polovice) ili udvostručavanjem temeljnog formata -» © + (D Dodatni redovi B. Ako je pri uvezivanju potrebno još jedno obrezivanje. V. normirana mjera donja margina Donja margina (donji rub papira). četvrtine i osmine (kuverte.

476 Norme za nacrte olakšavaju arhitektu sređivanje nacrta u atelijeru. na gradilištu. Kod malih se nacrta dopušta rub za uvez širine 25 mm. Ako po odbitku prvoga dijela nacrta širine 21 cm preostali dio nije širok za parni broj 2.1 250. potrebna je ši• neobrezani format • linija na nacrtu. Produženi standardni formati preklapaju se u istom smislu. 1 500. 4. 4.7 cm.5 cm. pri dogovorima.~~ ÍF Držeći se navedenih pravila može se formatizirati bilo koju veličinu lista. Polazeći od strane a nacrt se poklapa ulijevo u širinama od 18. 660. treba se preostatak preklopiti po polovici. Od točke c previja se trokutasti dio crteža prema natrag (pregib 2) kako bi od konačno složenoga nacrta bilo uvezano ili probušeno samo polje lijevo dolje označeno križićem. Za pojačanje perforiranog i uvezanog ruba nacrta može se na nje(4) Veličina DIN A3 govu poleđinu nalijepiti komad kartona veličine A5 = 14.5 * 29. 1.1200 mm.OSNOVNE NORME NACRTI DIN 824. Obrezani originalni nacrt ili kopija moraju odgovarati formatima reda A 0 . Nastale trake preklapaju se počev od ruba b. 6 itd. 3.I |" I ^ I © Mjere i sheme preklapanja 5 . tako da se dio na kojem je sastavnica nađe na vrhu. 1 560 mm 250. 2. isporuci i arhiviranju. Sastavnica mora uvijek biti gore i u pravilnom položaju. a korisno je upotrijebiti šablonu 21x29. mm 841x1189 594x841 420x594 297x420 210x297 148x210 Veličine listova Ako se iz jedne role moraju rezati svi formati do A0.18. Dio nacrta koji se ne uklapa presavija se po polovici.7 cm.A3 = 10 mm s © © kod formata A4 .8 x 21 cm. Na početku savijanja mora se svakako održati širina od 21 cm (prvi pregib). Od uobičajenih širina rola mogu se za red A upotrijebiti: za crtaći i transparentni papir (iz toga izvedeno zapauspapir rina role 900 mm. 900 mm) 650.5 cm. n-. Isječak DIN A4 Broj jednakih polja pri veličini lista A0 A1 A2 A3 16 12 12 8 8 6 8 6 120-®- © a b lib Podjela za A4 4 4 ( D Veličina DIN A4 ( f ) Podjela na polja DIN A 3 a i CL Q. obrezivanje kopije Za uvezivanje u fascikl ili korice formata A4 treba nacrte saviti i složiti prema (f). za što je korisno primijeniti šablonu 18. 900. Uski formati mogu se iznimno dobiti nizanjem istih ili susjednih formm 880x1230 625x880 450x625 330x450 240x330 165x240 Veličine lista prema DIN 4 7 6 red A Format: neobrezani sirovi list Format: obrezani gotovi list mata svog reda.C-. a za toliko je korisna površina nacrta manja. 5. (3) Razmak sastavnice a do ruba nacrta iznosi: kod formata AO .A6 = Normirani nacrt DIN A 0 DIN A1 DINA2 DIN A3 D I N A4 DINA5 5 mm.

1:10. 1:5. treba odabrati samo sljedeća mjerila: za građevinske nacrte1:1. napomene nadzorne službe: a) o ispitivanjima 1 po mogućnosti b) o suglasnostima j na poleđini lista Na situacijskim nacrtima. projekt itd. tlocrt.). 3.5. "ako j e potrebno. ali također i u milimetrima. a u lijevom kvadrantu s lijeve strane . 1:250. 1:100. tlačne cijevi plinske instalacije i ventilacijski kanali označavaju se svojim svijetlim mjerama u obliku razlomka (širina / duljina).točka i označavaju velikim slovom (abecednim redom) u smjeru gledanja. Položaj brojeva uz kotnu crtu treba biti takav da ih se može lako pročitati bez okretanja nacrta. Osim normiranih kotnih strelica -> 0 uobičajene su i kose kotne crtice . 1:50. 3.52 (7) Kotiranje visine u presjecima i pogledima © I- 6250 5250 —I I — 6 . potonja treba ponoviti uz detalje na koje se odnose. Primjer za ispravno kotiranje. nezgodnog kosog tlocrta. ime (potpis) projektanta. pogled. 54 2. Sve predmete treba crtati u mjerilu. 11 > Zbog uvezivanja treba lijevi rub lista u širini od 5 cm biti prazan. daju se u odnosu na gornji rub poda prizemlja kao nulte visine (± 0. Ako j e moguće.OSNOVNE NORME RASPORED NACRTA (prema DIN 6. a ako su kružnog presjeka oznakom © = promjer. navedene mjere su zidarske mjere -*• s. 1:2. © © b 3. u novije vrijeme . Dimenzije otvora za prozore i vrata unose se uz središnju os pri čemu je svijetla širina iznad a svijetla visina ispod osi (-> s. Linije presjeka se u tlocrtima crtaju crta . 2. presjek.). vrstu prikazane građevine ili podatak o elementu građevine (situacija. Svi kolni brojevi pišu se u desnom kvadrantu slike u smjeru kotne crtice s desne strane.69 Podaci o visini poda etaže itd. © | I I t I | I I I I | Praktično crtanje mjerila MJERILA (prema DIN 825) . 1:5000.00).» BOL QP .6 ) . 1:20. tlocrtima itd. Sastavnica sasvim desno na 0 sadrži: 1. Presjek drvene građe označava se u obliku razlomka: širina / visina. mjerilo 4.1352 i 1356) — s. Podaci o površini prostorije u m 2 navode se u kvadratu ili pravokutniku -> (3). 1:25000. Brojevi prostorija upisuju se u kružnicu. Kod nacrta za građevnu dozvolu (za građevinske vlasti) nacrt sadrži i: 1. 4. 1:10000. 1:2500. KOTE I OSTALE OZNAKE (prema DIN 406. za odgovarajući slučaj ime (potpis) rukovoditelja gradnje. 16. 1:2000. 8). količinu. Duljine manje od 1 m u nacrtima visokogradnje općenito se daju u centimetrima. u skladu s normama. 1:200. perspektiva itd. 823. kote dijelova koji nisu crtani u mjerilu treba podcrtati. Dimnjačke cijevi. 15. idejni projekt. a ostala mjerila manjim slovima. a visine iznad osi (-> s. pri čemu se mjera gazišta navodi ispod. ime (potpis) investitora. 1:1000.> © + © . Istočna fasada Presjek Sjeverna fasada Zapadna fasada Prizemlje -15-: Temelji Položaj greda Poiožaj rogova Situacija (i^ Praktični raspored nacrta na listu 10 5 0 20 30 ¿0 5. vrstu nacrta (skica.69 \ 7 5Z_ + 2. list 1 . 8). mora biti označen smjer sjevera. 36. 1:25. Dimenzije stuba navode se duž osi uspona. 2.> © U sastavnici treba navesti glavno mjerilo velikim. za situacijske planove: 1:500. za odgovarajući slučaj ime (potpis) glavnog izvoditelja radova.> © i okomite kotne crtice kako je u ovoj knjizi primijenjeno. a veće od 1 m u metrima.> © Sve se kote odnose na stanje grubih radova (debljine zida). 406.

75 x 90 Struja Kutni tuš 90x90 I Grijaće tijelo © Televizor Umivaonik 50 x 60.60 Imiiiiiimii Mala kada 70x 105.1 0 0 Dvostruki krevet 95 x 195.70 Šivaći stroj 50/90 Dva umivaonika Kotao s ložištem za kruta goriva (13) Stol za previjanje 80/90 (ss) O o ® Dvostruki umivaonik 60 x 120. stolica bez naslona ©45 x 50 ) Stroj za pranje posuđa Hladnjak Stolica s naslonom za ruke 70 x 85 Dječji krevet 70 x 140-170 Zamrzivač ( 7 ) Ležaj 95 x 195 Ormar za odijela 60 x 120 Peći i štednjaci s izvorima energije (50) Čvrsta goriva ( 8 ) Sofa 80/1. 60 x 140 Loženje plinom (14) Sanduk za rublje 40/60 Ugrađeni umivaonik 45x30 Loženje uljem WC školjka 38x70 (15) Škrinja 40/1.40 .30x78 80 x 1. 60 x 70 Stolić za šivanje 50/50 . Kutija za smeće TTTTTTT f V M M 1 II 1 l\ © Kuke na razmaku 1 5 . 85 x 185 © Ulje ( 9 ) Glasovir 60/1. 60 x 70 ^ g ^ Okrugli stol 090 = 6 osoba IEI <ZD 1 Zidni ormar ' Donji ormarić ) Gornji ormarić ) Stol za glačanje ( 3 ) Višekutni stol 7 0 .1.. 100x200 O ) Električni štednjak ®120x180 • O Stol na razvlačenje Bračni krevet (francuski krevet) 145x195 OO © Stolica. 70x 125 <L H Plin © Glasovir kratki salonski koncertni 155x114 200x 150 275 x 160 Tuš 80 x 80.75 Kupaonica Kada 75 x 170.00-1.20 Pisoar 35/30 Bide 38/60 "A.50x78 =• HOD Sudoper 60 x 100 Dvostruki sudoper 60x150 Kanali za dovod i odvod zraka ( 4 l ) Stupnjeviti sudoper C D Stalak za cvijeće TD OD DH HD BD = dizalo za bolesnika = teretno dizalo = osobno dizalo = dizalo za hranu = hidraulično dizalo Ü W2) Kuhinjski izljev 7 . 90 x 90.50 (16) Ormar 60/1.Dnevna soba Spavaća soba OSNOVNE NORME Krevet 95 x 195 © Stol 85 x 85 x 78 = 4 osoba 130 x 80 x 78 = 6 osoba OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTEDIN107 Noćni stolić 50 x 70.2 0 cm Garderoba Niz pisoara m Okno za smeće Kuhinja Ormar za odjeću i rublje 50 x 100-180 Pisaći stol 70x 1.

750 Kad je riječ o prozorima.1 7 3 C5 (O OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE DIN 107 U <U f-) M) SE i&il bez sa parapetne niše Jednostmki prozor s unutarnjim (2'.0001 8 STG 172/290 « 4 STO 187.OSNOVNE NORME Prozori sa slijepim okvirom s.@ i zatvaraju ulaz u zgradu bez propuha. treba uvijek lijevu stranu crtati s nišom. Stube treba od ± 0. a desnu bez niše Okretna vrata zamjenjuju vjetrobran -> @ . prozor krilo na krilo (V) __ W ® . • 4. 1 9 3 .1251 Podrum (26) Prizemlje Dvokraka stubišta 8 .50C| 16STG 172/290 Bez praga Jednostrani prag Dvostrani prag m Prizemlje s.00 dobivaju predznak .5001 8 STG 172/290 Jednokraka stubišta | ± 0. daje mjesto za grijače tijelo (3) Jednostruki prozor s vanjskim otvaranjem Dvostruki prozor (D) s vanjskim otvaranjem Prozori s doprozornicima Sin OJ Klizni prozor CM KO mm CM n< 0 K (5) Jednostruki prozor © Dvostruki prozor (D). 1 6 7 . •5. treba krila tijekom vršnog prometa sklopiti i skloniti u stranu -> s.@> U tlocrtu svake etaže prikazuje se horizontalni presjek kroz stubište.00 prema gore i prema dolje sustavno numerirati. sandučasti prozor (K).1 9 7 Jednokrakom stubištu odgovara izvedba u drvu. približno na 1/3 visine etaže iznad razine poda. prozor krilo na krilo (V) (7) Jednostruki prozor (S) (8) Dvostruki prozor (SD) Klizna vrata Klizna vrata Klizna vrata. dvostruki prozor (D).5. Brojevi stuba ispod ± 0. Brojevi se upisuju na gazište prve stube i na istup podesta. 193-197 B I -t. . a dvokrakom beton ili kamen . J ^ ^ otvaranjem štedi prostor.5/250 I .(minus).5/2M—8Vrb" 187.» @ . podizna ^ >1) Obrtna vrata dvokrilna Y Obrtna vrata trokrilna Obrtna vrata četverokrilna Harmonika stijena ^ l / N . Kako okretna vrata imaju relativno mali kapacitet prolaza. Središnja linija počinje kod pristupa kružićem i završava kod istupa strelicom (u podrumu također).) Sandučasti prozor (K) s unutarnjim otvaranjem.

stajaća voda Pdm Pdb Pdh Pdr Pda Pdbp Pdhp Površinska voda Ä © Pojava vlage. Ptg . | zeleno | slana voda | zeleno | cmo | zeleno | crno | zeleno | tehnička voda.. temeljna boja Žitka brtvena masa (3) Kratice za označavanje vrste podova (P) Brtveni premaz (npr.. Ptd . ..| žuto | I | | plavo | | crveno žuto | generatorski plin i — žut0 1 gradski plin. 4) Drvo Daske od mekog drva .. . . . Bukove platice . . .. | kiselina | naranđ. . plijesan. 3) Tarac Drvo Granitna ili sijenitna ploča Blokovi od šljake Opeka itd..) žuto |ljubičas. ..rabic Impregnacija O o o o n o Filtarska hasura Drenažna ploča Podzemna. Ptš . dvoslojni) 1) Košuljica Asfalt Gips Ksilolit Teraco Cement itd 2) Obloge Guma Klinker Linoleum Asfaltne ploče Granitne ploče Ploče od vapnenca Ploče od umjetnog kamena Mramorne ploče Ploče od pješčenjaka "Solukof" ploče Ksilolit ploče Pk Pka Pkg Pkk Pkt Pkc Po Pog Pok Pol Poa Por Pov Pou Pom Pop Pos Poo Ploče od kamenštine Ploče od pečene gline . voda nije pod tlakom Brtvena traka Parna brana Ma* šm. . otpadna voda | žuto 1 žuto AAAAAAA mmmmmm I zeleno . . DIN 18195 simboli za brtvijenje. izolacija.. riječna voda | zeleno | crno | zeleno | prijava voda.. prljavština.. Hrastove platice Borove platice Arišove platice Bukov parket Hrastov parket itd. . —— I I \>rasvjetni plin žuto~~| vodeni plin | zeleno | | smeđe | Termo . . sraslo tlo Izolacija (?) Boje za prepoznavanje cjevovoda DIN 2403 mw\wmmmwmt9tm ["crveno | para | crveno | bijelo | crveno | vruća para | crveno | zeleno | crveno | odvod pare | zeleno | pitka voda | zeleno | bijelo | zeleno | topla voda | zeleno | žuto | zeleno | kondenzat | žuto | žuto | žuto | žuto | žuto acetilen | žuto | žuto ugljična kiselina 1 crno 1 žuto 1 crno 1 žuto | 1 plavo 1 žuto 1 plavo 1 žuto | kisik vodik 1 crveno | žuto 1 crveno | žuto 1 zeleno | žuto j zeleno | žuto dušik amonijak p l a v o ! zrak | plavo | bijelo | plavo | vrući zrak | žuto 1 Ijubičas. pročišćen I žut0 !1 žuto | plin Iz peći.1 OSNOVNE NORME @ a) b) c) d) e) f) g) h) Podaci o dimenzijama i ostali podaci. | crveno | naranđ.Zk Sd Zd . . sirov Gipspanel s kartonom td . . . |ljubičas. točkasto zalijepljen Sloj zalijepljen po cijeloj površini Kit za poravnavanje Vapnena boja Tutkalna boja Mineralna boja Uljana boja Voštana boja Zakretna vrata Rotirajuća vrata Klizna vrata Strop Sv St Sm Su So Zid Zv Zt Zm Zu Zo Keramika Drvo Klinker Tapete itd. Nosač žbuke . Pt . .i akustička izolacija općenito Izolacija od mineralnih vlakana Izolacija od staklenih vlakana žuto~~| uljni plin 1 bijelo 1 žuto | 1 bijelo 1 žuto Izolacija od drvenih vlakana Izolacija od tresetnih vlakana ^ Pjenasti sintetički materijal Pluto | zeleno | crveno | zeleno | voda pod tlakom | zeleno | naranđ. Pto Pd . . J lužina 1 ulje I koncentrirana I kiselina Ploča od drvene vune vezane cementom | plavo | crveno | plavo | komprimirani zrak I plavo | cmo I ž"t0 | plavo | ugljena prašina • Gipsana ploča | plin Iz peći. ako su potrebni podovi bez odbijanja stropovi otvora zidovi svijetle površine prozora svijetle površine vrata vrste podova vrste premaza ili obloga zidova vrste premaza ili obloga stropova OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE u m2 na dvije decimale Brtvljenje. Prodiruća vlaga Teren. M& Mk ¿ ia ¿ K Mt M — — — — — — Razdjelna folija Nauljeni papir Brtvena folija s uloškom od pletiva (2) Kratice za označavanje vrste premaza i obloga stropova (S) i zidova (2) 7 \ / \ / \ / \ A A / U T A J T r Brtvena folija s uloženom metalnom folijom Izravnavajući sloj.. . na padini.Zu Sp Zp u prozorskim odnosno vratnim okvirima Utisnuti šljunak Pijesak Predpremaz.) vod za ispiranje Ploča od drvene vune vezane magnezitom | naranđ. .| lužina | Ijubićas. itd..j crveno [ijubičas.

t . stropu. smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 ® i Ulkonačnici se zatvara = ostaje otvoreno 7/b ^777// Žlijeb u podu. ZM BI KZM KL nasipana zemlja Zid od opeke u vapnenom mortu Zid od opeke u cementrnom mortu Zid od opeke u produženom mortu Zid od porozne opeke u cementnom mortu Zid od šuplje opeke u produženom mortu Zid od klinkera u cementnom mortu Zid od kamena vapnenca/pješčenjaka u vapnenom mortu ZŽ ZJ ZŽ ^ r////. temelju u presjeku V/k isto u tlocrtu SC H Zid od zemljane opeke u vapnenom mortu Zid od kamena u mortu Žlijeb na donjoj strani stropa u presjeku x smeđe crveno Ral 3016 sepia sivo crno cinčano žuto Zid od lomljenog kamena u cementnom mortu Šljunak Šljaka Pijesak isto u tlocrtu Kanal u podu u presjeku • sdío' isto u tlocrtu A) sidrena traka u presjeku B) isto u tlocrtu A) Okno u presjeku B) isto u tlocrtu Žlijeb u zidu i otvor u stropu u pogledu V////////A bijelo oker FEG Košuljica (gips) Žbuka Betonski predgotovljeni elementi Armirani beton ljubičasto RAL 4005 modrozeleno RAL 6000 A) čahura za cijev u pogledu B) isto u tlocrtu Dimnjaci u tlocrtu Plinski dimnjaci u tlocrtu (3) Oznake za građevinske obrasce <'<'///<'//.Za elemente zgrade: = pod P S T PS PG Z ZR ZZ PO PK PŽ SO SŽ TO TŽ ST CČ 0 OZ ZO ZŽ = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = strop temelj sirovi pod gotovi pod zid razupiranje zazida se otvor u podu kanal u podu žlijeb u p o d u otvor u stropu žlijeb u stropu otvor u temelju žlijeb u temelju sidrena traka čahura za cijev okno otvor u zidu (zatvara se) otvor u zidu (ne zatv. građevine Kamp i teren z a izletnike Kupalište I 11 l i j Trajni mali 1.i termo izolacija Predviđene ali još neizgrađene prometnice Javna zelena površina sivo RAL 7001 l + . I — 1 Sportski I teren Dječje igralište Ismeđel žuto [smeđe] plinsko ulje [smede| cmo [smeđe] katransko ulje |smede|crveno|smeđe] benzin |smeđe| bijelo [smeđe] benzol [ crno | katran [ sivo [vakuum 10 . se) žljeb u zidu GR DR G R PS Kota se odnosi na: = gornji rub = donji rub = gornji rub sirovog poda = gornji rub gotov.» QP Oznake u tlocrtima i presjecima 2) Za oznake nS = = iS = nP = nt it k ' Jednobojno U bojama 3) Kratice svaki put dodati svijetlozeleno = ispod terena = u kontinuitetu peceña siena sraslo tlo Vd PI Gr Ve El Z a svrhu korištenja: = instalacija v o d e = instalacija plina = instalacija grijanja = instalacija ventilacije = elektroinstalacija crno bijelo smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 smeđe crveno Ral 3016 Bb. ""////'%'•'•'//• maslinasto RAL 6013 Nearmirani beton TOC.'//. — smeđe RAL 8001 Čelik u presjeku Drvo u ravninama presjeka Situacija postojeće javne prometnice *— —X—K— Objekt koji će • se ukloniti munmm S 0 Akustička izolacija crno i bijelo Hidro.ÜN:"*'' l/t-v*. ••• I Park Postojeće Í.•//. p o d a = donji rub z i d n o g žlijeba položaja: na stropu ispod stropa iznad poda iznad terena (4) GR PG DR ZŽ OSNOVNE NORME OZNAKE ZA GRAĐEVINSKE NACRTE D I N 1 3 5 6 .| Groblje + Stari dijelovi građevina I ••• .

M: 1:50 cm 1 1 1 1 1 020B 1 1 —— 1 1 -<j>0.35 0. 5 .05 5 5 50 0.5 Mjerne jedinice 1 m 2 cm 3 m.0 0.25 Linije s uputama Crtkana linija*) (srednje debljine) Linija crta .35 0. što treba navesti u sastavnici (npr. linije s uputama Napomena: Kod crtanja ploterom s EDV uređajem.5 426 24 1 1 1 1 1 1 i 1 1 1 1 C2 UZ 266 236 (3) 62.7 Mjere ispod 1 m iznad npr.35 Primijenjena mjerna jedinica u vezi je s mjerilom.426 -437.točka (debela) Linija crta . m 11 .5 61.5" 437.5 0.25 0.DIN 1356 + DIN 15 Dio 1 OSNOVNE NORME Za građevinske nacrte treba upotrijebiti vrste crta prema -> 0 Navedene debljine crta zadržati i pri crtanju tušem.5 -86.35 *) crtkana linija crte su dulje nego razmaci među njima točkasta linija točke ili crta su kraće od razmaka među njima **) 0.35 — — — — Dijelovi građevine koji se nalaze iza promatrača 0.35 0.35 0.35 0.0 0. te kod nacrta koji su određeni da se kopiraju na mikrofilm.02. raster 0.5 113.5 674 113.polja Kotiranje koordinatama npr.35 0 25 0.5 885 885 3.76 3760 Vidljivi rubovi dijelova građevine.5 0.5 pločice mort košuljica parna brana izolacija konstrukcija stropa Osi 0.5 11.5 "138.35 0.88 88. 1 m npr.cm 4 mm 2 I 3 4 1.25") 0.76 (7) Nazivi u kotiranju -188.5- 625 24 3E -674Kotiranje izvan crteža na pr. 0. mogu biti potrebne i druge kombicanije debljina linija.24 24 24 24 0. 1:100 cm 1 1 1 1 1 1 b24.76 376 3.7 0. -236' .3. Vrste linija Najvažnija primjena Mjerilo nacrta 1:1 1:5 1:10 1:20 1:25 1:50 1:100 1:200 Širina linije u mm Puna linija (debela) Puna linija (srednje debljine) Puna linija (tanka) Konture presječenih dijelova građevine 1 0.25 0. b2 *" cjcjcm" (?) ^ (8) Raster osi . M: 1:50 cm. Mjerne jedinice Oznaka za ravninu presjeka 1. 5 88s 62 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u Kotiranje stubaca i otvora npr.5- 1 1 1 1 1 1 1 0b.4 — -Jäf . 1:50 cm). kota kotna linija pomoćna linija granica kotne linije (T) Vrste i debljine linija . konture uskih ili malih presječenih dijelova građevine Kotne linije. r JU i 1 1 24 188.00 K il mint- ® polje Oc Ob 0b2 0b2 b b.5 "138.35 mm ako treba smanjiti sa 1 50 na 1 100 Upute.35 0.točka (srednje debljine) Točkasta linija*) (tanka) Pokriveni rubovi dijelova građevine 0.

70° Luk s kolčakom i pelešom Redukcijski luk s pelešom t"" t * — h. dubina j e 0 .1 + + + - + + + + - A1 Slika Čelična cijev DIN 19530-1-2 + + + Simbol ) 1 Naziv + + + + + - A1 ( 3 ) Komad s kolčakom • ( 4 ) Komad s pelešom (Komad s kolčakom i v ^ / pelešom Jednostruki pravokutni priključak s kolčacima Dvostruki pravokutni priključak s kolčacima Jednostruki pravokutni priključak s pelešima Jednostruki pravokutni priključak .DN 1. U glavne i sabirne v o d o v e smiju s e ugraditi račve s najviše 45°.kolčak s pelešom 45°. bakar. 7 ** z a glavne vodove od i preko D N 1 5 0 s priključkom na okno sa slobodnim protokom također 11.- Kapa UP-GF-cijev DIN 1 9 5 6 5 . 1.7** Keramička krajevima. V a n j s k i m v o d o m s m a t r a j u s e u t o m s m i s l u s v e cijevi i z v a n g a b a r i t a zgrade.kolčak s pelešom Jednostruki kosi priključak s kolčacima 45°. 90° Koljeno s kolčakom Račva s pelešima Cijev odnehrđajućeg čelika odobrenje + - + - + + + + + A1 t=a + + B1 teško zapaljivo .l u k o v i m a . PVC-U-cijev DIN V 1 9 5 3 4 .6 Keramička cijev s glatkim D I N E N 2 9 5 . treba izgraditi kanalizacijsko okno. križni komad s pelešima + - - - + L PVC-U-cijev s izolacijom odobrenje + - + - - + > ~ ® PVC-C-cijev DIN 19538 + + + + - + + + + B1 IE—• PE-cijev tvrda DIN 19535-1-2 + + + + - + + + + B2 normal zapaljivo DIN 19537-1-2 + - + + - Redukcijski komad s kolčakom.1 .1 DIN E N 295-1-3 + + + + A1 nije zapaljivo od 200 2 DIN 1 2 3 0 . kutevi) ABS/ASA/PVC odobrenje s pojačanim vanjskim slojem - - + - - - - - B2 Dvostruki luk s pelešima Luk s kolčakom 15°. L=300-550 i Cijevni zatvarač PE-cijev tvrda s profiliranom stijenkom odobrenje - - - - - - P=tJ E=K PP-cijev DIN 1 9 5 6 0 + + + + - + + - + B1 D=i PP-cijev pojačana odobrenje DIN 19561 + - - - - - - B2 Koljeno s pelešom S-komad (etažni luk) I O J ABS/ASA/PVC cijev + + + + + - + + B2 \ \_7 ® Luk s pelešima (razl.DN Oborinska i mješovita kanalizacija izvan zgrada 1: D N 1.00 m.nije uporabiva. + + - - - A1 Armiranobetonska cijev DIN 4 0 3 5 - _ + + + + - - - A1 Staklena cijev odobrenje DIN 19840-1-2 + + - + + + + + A1 Salonitna cijev + + + + + + + A1 nije zapaljivo Salonitna cijev DIN 19850-1-2 - - + + - - - - A2 Limene cijevi (cink. Značenje simbola: + m o ž e se upotrijebiti. odnosno nije prikladna. pocinčani čelik) DIN 18461 + A1 Ljevano željezna cijev bez kolčaka ( S M L ) DIN 1 9 5 2 2 . 90° Jednostruki kosi priključak s pelešima 45°.Glavn i vod O d i/od obor nske vo de OSNOVNE NORME DIN 1 986. 90° Jednostruki kosi priključak . L = 300+ 600 Redukcijski komad s kolčakom na širem otvoru .7 1-BM 2 Oborinska kanalizacija unutar zgrada 1:100 1:100 1:100 vm Materijal D I N .norma ili o z n a k a atesta Nedostupno u objektu Priključni I spojnl vod Vod u padu Sabirni vod U zgradi | i Na otvorenom Mješovita kanalizacija unutar zgrada 1:50 1:66. © Područje primjene kanalizacijskih cijevi Sifon Fazonski komadi za cjevovode 12 . pri č e m u s v a k i p o j e d i n i l u k s m i j e i m a t i n a j v i š e 4 5 ° .7 1:66.5* 0. j e d a n s e cjevovod ne smije uvesti u drugi m a n j e g a presjeka (iznimka: o d v o d oborinske v o d e izvan zgrada).0 cijev s glatkim odobrenje ^2) Minimalni padovi kanalizacije cijev j e izvan zgrade izložena opasnosti o d smrza- Kanalizacijska Betonska cije\ D I N 4 0 3 2 s pelešom Betonska cije\ DIN 4 0 3 2 s kolčakom + + A1 vanja.1 + - + - X. .7 ! DN 2 Fekalna kanalizacija izvan zgrada 1:DN 1:DN 1.1 .3 krajevima - + + + + - + - + A1 Stupanj i s p a njenosti h/d (prema D I N 1 9 8 6 dio 2) 0. Redukcijski komad s pelešom Redukcijski komad s pelešom i kolčakom Redukcijski komad s kolčakom i pelešom XZH <>-—Komad za čišćenje.7 1:66. P r o m j e n e smjera cijevnih v o d o v a m o r a j u s e izvesti f a z o n s k i m kom a d i m a .komad odn. 70°. Gledano u smjeru tečenja vode. 60°.2 + - Račva s kolčacima PVC-U-cijev s valovitom vanj odobrenje skom cijevi - - + - - + - PVC-U-cijev profilirana + - Paralelni priključak s kolčacima T . N e m o ž e li s e s p a j a n j e s a b i r n i h cijevi i z v e s t i f a z o n s k i m k o m a d i ma. 30°.7 0. aluminij. 70°. + % Slijepi peleš X. U približno horizontalnim v o d o v i m a dvostruke račve nisu dopuštene. Ovisno 0 t o p o g r a f s k o m položaju.20 m . 8 0 m. Cijevi ispod p o d r u m s k o g poda smatraju s e unutarnjim v o dovima.1 .DN 1' D N 1:DN do D + Keramička cijev s kolčakom DIN 1 2 3 0 . 45°. 1. 90° Dvostruki kosi priključak s kolčacima 45°.5 0. 70°. X. tankostijena DIN E N 2 9 5 . ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA Vodovi za kondenzat iz instalacije grijanja Ponašanje pri požaru Minimalni pad z a DN Fekalna kanalizacija unutar zgrada 100 125 150 1:50 1:66.7 0. 70°.3 + + + + + + + + A1 * z a glavne vodove od i preko D N 1 5 0 također i 0 .

Iz: E D I N E N 7 5 2 . Vidjeti: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . proizlazi iz karakteristike otjecanja Kapacitet otjecanja l/s Proračunski protok kanalizacijskog cjevovoda pri kompletnom punjenju bez statičkog pre. K Vv l/s Računski određeni kapacitet nekog pogonskog uređaja.ili podtlaka Otjecanje pri djelomičnom punjenju VT h/d. s dopustivim tolerancijama* na pr. l/s Efektivni dotok koji ne podliježe razmatranju istovremenosti Otjecanje oborinske vode l/s Otjecanje oborinske vode priključenog slivnog područja pri zadanoj proračunskoj količini oborina Otjecanje fekalne vode l/s Otjecanje u instalaciju koje proizvodi navedeni broj priključenih izljevnih mjesta. izljev. pa ostaje na površini ili prodire u zgradu. gostionice. položene odvodne cijevi Predmet odvoda ili vrsta voda AWS 0. ali ne dospijevaju na površinu i ne uzrokuju prelijevanje. veliki ugostiteljski objekti. Vidjeti. Iz: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 .2* Karakteristika priključka 1 Proračunska veličina pripisana n e k o m izljevnom mjestu pri dimenzioniranju odvoda od njega (1 l/s) Koeficijent otjecanja l/s Veličina ovisna o vrsti građevine. lječilišta. Za vrste zgrada koje ne pripadaju onima u tablici 2 treba za kanalizacijska postrojenja koeficijent otjecanja K odrediti na temelju specifične namjene zgrade. Vidjeti i D I N 4 4 0 5 : 1 9 8 5 .5 Spojni vod između izljevnog ventila kade i izljeva 40 50 70 _ 1 k 40 50 40* 50 Nominalni promjer sabirnog priključnog Dionica Ts m Dio cjevovoda u kojem se protok.5 Nagib cm/m Razlika visina dna cijevi u cm u odnosu na 1m duljine cjevovoda ili kao relativna vrijednost.7 1.0 7 Umivaonik z a ruke. pumpe. 1 l/s Otjecanje pri djelomično ispunjenom cjevovodu. spojne elemente za cijevi i fazonske komade. umivaonik u nizu 50 Pogonska hrapavost ki DN mm Veličina hrapavosti kojom se uzimaju u obzir svi gubici protoka u odvodnim instalacijama. opseg itd. pensioni. način odvodnje Stambene zgrade. priključni vod od izljeva preko 2 m duljine 1 Prelijevanje Stanje u kojem fekalna i/ili oborinska voda istječu iz sustava odvodnje ili u njega ne mogu uči. kućna perilica kapaciteta Nominalni promjer Identifikacijska veličina koja se koristi kao oznaka z a dijelove koji pristaju jedni uz druge.5 0. V. Iz D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . i/ili nagib sustava odvodnje ne mijenjaju Broj pisoara do 2 do 4 do 6 0. dvostruki sudoper) uključivo stroj z a pranje posuđa kapaciteta do 12 kompleta stolnog pribora. npr.5 1 1 = 40 70* 100* 50 70 100 100 50 50 D N 100 W C školjka. sjedaća kada. Npr. ukoliko se radi o kružnom presjeku cijevi. s pripadajućim trajanjem oborina (T) i učestalosti (n).1 2 do 6 kg suhog rublja s vlastitim sifonom Perilica kapaciteta preko 6 kg do 12 kg suhog rublja Profesionalni stroj z a pranje posuđa. prema zbroju instaliranog dotoka vode i/ili u nekim slučajevima iz stvarnog dotoka: VS=K- + \/e Dotok vode V.1 2 Količina otpadnih voda Za određivanje presjeka kanalizacije mjerodavna je maksimalna količina otpadne vode koja se može očekivati Vs. promjer d. 1: 5 0 i 2 c m / m Vidjeti: D I N 4 0 4 4 : 1 9 8 0 .1 2 Orijentacijske vrijednosti koeficijenta otjecanja K Preračunavanje S/AM/s za različite vrijednosti koeficijenta K prikazano je u tablici 3. 5 % . V.1 preko 6 * sada donja granica dimenzija * Ako postoji uputa proizvođača moraju se tamo n a v e d e n e vrijednosti uključiti u dimenzioniranje i) Pojmovi odvodnje zgrada i zemljišta © Vrijednosti priključaka predmeta odvoda i osnovne vrijednosti za nominalne promjere pojedinačnih priključaka (sabirni vodovi priključaka) 13 . Pri tome treba u obzir uzeti istodobno otjecanje otpadne vode iz različitih uređaja. fazonskih komada. stroj z a hlađenje Podni izljev DN DN 50 70 1 1. npr. D I N 4 0 4 4 : 1 9 8 0 .1 2 Stupanj punjenja 1 Odnos visine punjenja h prema promjeru d. Kada za kupanje ili tuš kada s indirektnim priključkom (izljev). škole Bolnice.) Iz D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . poklopaca o k a n a itd. ODVODNJA ZA ZGRADE I ZEMLJIŠTA Količina oborina z a koju se dimenzioniraju dijelovi uređaja z a odvodnju. hoteli Javna kupališta. tuš na stalku.1 2 1 Minimalni promjer DS m i n mm U normi određeni minimalni promjer koji proizlazi iz dopuštene tolerancije traženog promjera na niže.0 8 odnosno uređaja z a izdvajanje a m a l g a m a Pisoar (pojedinačna školjka)* 0. iz proizvođačkih podataka z a pridržavanje traženih veličina presjeka (površina. Nominalni se promjer smije upotrebljavati pri hidrauličkom promjeru umjesto traženog promjera s a m o ako se od proračunatog minimalnog promjera razlikuje z a manje od 2 .1 1 9 9 2 .0* 1.1 1992-08 Odvod zubarske instalacije prema D I N 1 3 9 3 7 Preopterećenje Stanje u kojem fekalna i/ili oborinska voda u sustavu odvodnje otječu pod tlakom. praonik z a noge Kada za kupanje s direktnim priključkom Kada z a kupanje priključena pomoću cijevi izvan poda duljine do 1m na odvodnu cijev > D N 7 0 Traženi promjer DS mm Unutarnje dimenzije (tražene dimenzije) cijevi.5 2 voda D N 70 70 70 100 Ostale definicije pojmova vidjeti D I N 1 9 8 6 . vidjeti D I N 2 4 0 2 . upravne zgrade.1 2 K l/s 0. Proračunska količina oborina l/(sha) Slivno područje A V m2 Horizontalna projekcija područja (A) s kojeg oborinska voda pritječe uređaju z a odvodnju Koeficijent otjecanja 1 U smislu ove norme odnos količine oborina koja pritječe uređaju z a odvodnju i ukupne količine oborina slivnog područja.5 2 2. Iz: D I N 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . Ako je tako ustanovljena količina otpadne vode Vs manja od najvećega instaliranog dotoka jednog od potrošnih mjesta.1 2 Kada z a kupanje ili tuš kada s indirektnim priključkom (izljev). Vrsta građevine. Izljevno mjesto u laboratoriju Iz: E D I N E N 7 5 2 . Nominalni promjer treba približno odgovarati traženom promjeru.5* 2* 1 1. trokadero Tuškada.5 1 1. tuševi u nizu Laboratoriji u industrijskim pogonima * ukoliko nije mjerodavan ukupni dotok vode Ve Vrijednosti koeficijenata otjecanja Karakteristika priključka Nominalni promjer pojedinog priključnog voda Kapacitet toka v„ AW. bit će mjerodavan taj instalirani dotok. vidjeti DIN 4 0 4 5 : 1 9 8 5 . uzevši u istovremenost obzir Otjecanje mješovite vode Vm l/s Zbroj količina fekalne i oborinske vode Vm = V s + V.Naziv Jedinica Simbol u formuli Objašnjenje (definicija) OSNOVNE NORME DIN 1 986.0 7 Kuhinjsko izljevno mjesto (sudoper. z a cijevi. priključni vod od izljeva do 2 m duljine 1 Minimalni unutarnji promjer mm Unutarnji promjer cjevovoda koji proizlazi iz dozvoljenog odstupanja D N prema d.5* 0.

umivaonik z a ruke.5 4. visinska razlika H mora biti manja od 1 m. Sabirni priključni vodovi @ Sabirni neodzračeni priključni vod nominalne dimenzije DN 50 smij e biti dug (uključivo najudaljeniji pojedinačni priključak) najviše 3 m. treba primijeniti DN 50. Računska provjera prekoračenja kapaciteta potrebna j e samo kod vodova koji su dirrienzionirani za stupanj punjenja h/d\ = 0. za sve predmete odvodnje T.a maksimalno 1 m od vertikale H L visinska razlika od priključka na odzračni vod do sifona predmeta odvodnje razvijena duljina cjevovoda do sifona iLst l A Maksimalno dopuštene duljine i visinske razlike pojedinačnih priključnih vodova 2) broj lukova uključivo izlazni luk sifona H visinska razlika od priključka na odzračeni vod (vertikala.5 do 10 70 16 70 50 Pojedinačni priključni vodovi 50 preko 3 preko 5 100 bez W C . sjedeća kada 40 do 3 Kada z a kupanje .a " 100 do 10 preko 1 do 3 preko 6 preko 10 preko 10 do 5 do 5 i i i preko 3 preko 3 preko 3 do 1 1 100 prisilno odzračivanje - 100 bez ograničenja 70 100 100 - 1. odnosno sa DN 70 duljine do 10 m i visinskim razlikama H od 1 do 3 m treba poslije vertikalnog dijela ugraditi sljedeću veću DN ili cjevovod od zračiti. Ima li više od tri promjene smjera. O D V O D N J A IZ Z G R A D E I ZEMLJIŠTA Dimenzioniranje kanalizacijskih uređaja u nastavku na tlačne vodove Vodove sa slobodnim vodnim licem u nastavku na kanalizaciju pod tlakom treba dimenzionirati kako slijedi: a) kod kanalizacije oborinske vode treba protok iz crpki Vp pribrojiti toku oborinske vode V r .25 do 1 preko 1 i do 3 preko 1 do 3 prekol i do 3 40 70 40 1 70 3 3 1. max.D N vertikale > 7 0 40 do 1 do 0.priključak na vertikalu preko FB .a 100 saWC 100 saWC svi 100 Pojedinačni priključni vodovi 70 do 10 Pojedinačni priključni vodovi bez W C školjke 100 preko 10 ii do 1 preko 1 125 do 3 100 16 - - W C školjka W C školjka. sabirne i glavne vodove) Reducirane karakteristike priključaka Za slučajeve opterećenja prema tablici 2 treba pri dimenzioniranju uzeti u obzir dotok vodel4 odnosno protoku pumpe l/p ili otjecanje oborinske vode VR Pri tome se ne preračunavaju u karakteristike priključaka AWX.Vrste jedinice a) višesobni stan za predmete odvodnje svih sanitarnih prostorija b) višesobni stan za predmete odvodnje svih sanitarnih prostorija.5 - 50 - Podni izljev s priključkom kade ili tuškade 70 preko 5 do 10 100 70 4. b) kod fekalne i mješovite kanalizacije mjerodavna je veća vrijednost . Za sabirni vod sa DN 50 duljine L do 6 m. svaka se daljnja crpka uzima u račun sa 0.7. može se ukupno potrebna energija za njihov pogon reducirati.AWS 5 4 OSNOVNE NORME DIN 1986.Odzrazračeno čeno Duljina L m1> DN 40 50 70 DN 40 40 50 40 Umivaonik. ali bez kuhinje Jednosobni stan za sve predmete odvodnje Hotelska soba i si. tuš-kada i sjedećih kada koji nemaju više od tri promjene smjera (uključivo luk na sifonu) m o ž e se primijeniti nominalna dimenzija DN 40. A k o je više crpki za otpadnu vodu priključeno na jedan zajednički glavni ili sabirni kanalizacijski vod. uređaji za dizanje fekalne vode. uz uvjet da zbroj \/q i V m odnosno V s ne prelazi kapacitet glavnog ili sabirnog voda. Slučajevi opterećenja Niz praonika i niz tuševa Laboratorij Uređaj za odjeljivanje prema DIN 1999-1 do 3.25 bez ograničenja 40 40 Sabirni priključni vodovi D N uzevši u obzir kriterije polaganja do 3 Kada z a kupanje s direktnim priključkom 50 preko 3 i do 0.5 25 50 70 100 bez W C . uz DN 70 najviše 5 m i uz D N 100 (bez priključka zahodske školjke) 10 m. npr.H maksimalno 4 m iznad položenog voda .razmak W C . 4 4 © Karakteristike priključaka određenih jedinica (za vertikalne.4 Vp. © Udio oborinske vode u mješovitoj kanalizaciji Slučajevi opterećenja l/r otjecanje oborinske vode Pojedinačni priključni vodovi Osnovni DN D N uz uzimanje u obzir kriterija z a polaganje Predmeti kanalizacije Kriteriji za polaganje Visina H Broj lukova komada m 1> 2) do 1 preko 1 i do 3 preko 3 do 3 do 3 preko 3 Neod. Sabirne vodove dulje od 5 m i DN 100 s priključcima zahodskih školjki i visinskim razlikama H o d 1 m ili više treba bezuvjetno odzračiti.protok iz crpke ili ostala količina otpadne vode. 1 m horizontalne udaljenosti do vertikale Pojedinačni priključni vodovi 100 100 do 5 do 5 do 1 preko 1 do 4 preko3 bez ograničanje 100 100 100 100 - 25 >16 prisilno odzračivanje prisilno odzračivanje svi prisilno odzračivanje 3 W C s jednim umivaonikom (WT) u E G . veliki automati za pranje rublja odnosno posuđa koji su tlačnim vodom priključeni na kanalizaciju Proračunska količina otjecanja % dotok vode Ve dotok vode 14 dotok vode l/p protoka pumpe Dimenzioniranje kanalizacije • Priključci Q> Za pojedinačne priključke umivaonika. DIN 4040-1 i-2 i DIN 4043 Kanalizacijske pumpe.25 preko1 do 3 bez ograničenja bez ograničenja bez ograničenja bez ograničenja 50 50 maksimalne DN Kriteriji za polaganje 70 50 neodzračeno 1 odzračeno - Duljina L m'l 50 50 70 70 do do do 3 6 5 Visina H m1) do 1 preko 1 do 3 do 1 preko 1 do 3 do 1 neodzračeno DN 50 70 od vertikale 70 100 od vertikale 100 odzračeno DN - Kada z a kupanje s priključkom na podni izljev >40 do 3 do 5 do 0. sabirni ili glavni vod) do najvišeg sifona L razvijena duljina voda do najudaljenijeg sifona 6 umu 3 (3) Nominalni presjeci sabirnog priključka u ovisnosti o kriterijima za polaganje cijevi (4) Nominalni presjeci sabirnog priključka u ovisnosti o kriterijima za polaganje cijevi 14 .

I. djelomočno učvršćene. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) (J) Vertikalne fekalne kanalizacije s odzračivanjem priključiti na zasebnu DN K= 0. 1988 .0 5.1 18 125 219 303 795 - 9 64 112 154 406 4 31 55 76 199 100 125 150 25 44 61 159 16 28 39 102 8 14 20 50 *> vidjeti objašnjenja **' ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s. naveden je i granični broj zahodskih školjki (daju velike količine tekućeg i djelomično krutog otpada) koji se smije priključiti.tarac s više od 15% reški. koeficijent otjecanja @ r T ( n ) proračunska količina oborina u l/(s • ha).1. *> vidjeti objašnjenja **> ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s .6 7.0 121.2 97.za sabirne i glavne vodove unutar zgrade može se.4 0.7 14.3 1. broj WC-a - I.5 0. Ako mjesne vlasti ne raspolažu podacima o oborinama. Vrijednosti ispod izlomljene crte smiju se za dimenzioniranje primijeniti samo uz obrazloženje (v. .6 6. dopušt.5 l/s maksim.AWS maksim.5 115.maksim.za ekstenzivne ozelenjene ispod 10 cm debljine sloja Djelomično propusne površine i površine sa slabim otjecanjem.3 0.2 maksim. plavljenje neugroženih površina. = 0.krovne površine nagiba većeg od 3° i .tarac od betonskih blokova položen na prijesak ili šljaku opločene površine .AW% Vs l/s 2.AWS maksim. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) odzračivanjem priključiti na zasebnu Vertikalne fekalne kanalizacije s direktnim ili indirektnim pomoćnim K = 0.0 samom zemljištu (eventualno poniranje. Dimenzioniranje prema ©. Unutar područja preopterećenja treba pri polaganju cijevi uzeti u obzir reaktivne sile koje se pojavljuju.1 : 1 9 8 8 .5) uz odobrenje lokalnih vlasti.5 17. ali najmanje na dvogodišnji petominutni pljusak r5{0. Kako bi se izbjegle smetnje u pogonu. npr. 16 © . DIN 1986 .parkovi i površine pod vegetacijom . . min VS I.6 0.asfaltne površine . 16.5 l/s maksim.6. broj WC-a - K = 1.teraco sa zalijevanjem reški J .krovne površine nagiba < 3° .3 0.7 l/s K = 1. izvedbu i održavanje krovne vegetacije Smjernice za ozelenjavanje krovova ® Koeficijenti otjecanja y za određivanje otjecanja oborinske vode Vr 15 .površine od sintetičkog materijala. DN *) K = 0.7 l/s I.9 146. m.6 0. maksim.zbog različitih pretpostavljenih veličina pri dimenzioniranju odvodnje zemljišta s jedne i odvodnje iz naselja s druge strane. . dopust.4.0 121. npr. broj WC-a DN *> d. Izolaciju treba izvesti iznad visine plavljenja. slivna površina u m 2 . npr.glavni vodovi oborinske vode ispod površina koje ne treba štititi od poplave mogu se proračunati na manju količinu oborina. .za ekstenzivno ozelenjene preko 10 cm debljine sloja .5 115. broj WC-a - © gdje znači: Vr A i// r T(n) 10000 u l/s 68. npr. prema DIN 1986 .2 97.AWS mm 70"> 100 125 150 l/s maksim. .4 8.športske površine s drenažom .5 115. 200 l/(s • ha).vodom vezane površine . Glavni vodovi izvan zgrada mogu se od DN 150 naviše dimenzionirati prema (h/d.8 0. Odstupanja od ovih pravila mogu biti: . Vertikale s glavnim odzračivanjem treba dimenzionirati prema © U © je naveden i broj priključaka kojima se vertikala smije opteretiti.1 5.7 0. One se kompenziraju zadržavanjem oborinske vode pri trajanju pljuska od 15 minuta na 0.0 10. a opterećenje vodom obuhvatiti statičkim proračunom.površine pošljunčane ili obrađene šljakom.5 4.vrtne staze s vodom vezanom površinom ili .1.3 Vodopropusne površine bez odvodnje ili sa zanemarivom odvodnjom.0 l/s I.8 9. S AW% broj Vs d¡ m m mm WC-a l/s 68.vidjeti i DIN 1986 . Kanalizacijske vertikale sa sekundarnim odzračivanjem mogu se opteretiti sa 70% većim protokom.2 97. navedena je i količina otpadne vode Vs koja proizlazi iz zbroja AWS s. 1988 . broj WC-a - 70») 2.učvršćene površine s ispunom reški i .betonske površine.5 0. retencijskih bazena i si.0 l/s OSNOVNE NORME DIN 1 986. Dopunjujući DIN 1986 . kocka 10 x 10 cm i manja . dopušt.).0 l/s maksim.) .6). broj WC-a 9 - K = 0.prilazi i parkirališta od šupljih zatravljenih blokova 0. broj WC-a - 68.za intenzivno ozelenjene .travnjaci lokalnih vlasti.5 0.AWS maksim. primijeniti i manja proračunska količina oborina. Osim toga.1 : 1988-06. 13 © vertikalu (kuhinjska vertikala) (Z) priključiti na zasebnu Kanalizaciju oborinske vode unutar i izvan zgrada treba dimenzionirati na proračunsku količinu oborina od najmanje 300 l/(s • ha). npr.krov s kulirom . Veličine protoka pri djelomičnom punjenju cijevi dane su prema položaju (unutar ili izvan zgrade . javljaju se razlike u očekivanoj količini vode. može se proračun provesti s veličinama -> s.6 treba pri unutarnjoj odvodnji većih krovova predvidjeti zadovoljavajući rezervni odvod.0 Vertikalna fekalna kanalizacija sa sekundarnim odzračivanjem Vrsta površine Koeficijent otjecanja V Vodonepropusne površine. npr.2 10. s planiranim plavljenjem.posebne izvedbe krova.3 27 185 324 441 1183 14 94 165 225 604 7 46 81 110 296 - 100 125 150 37 65 88 237 24 41 56 151 12 20 28 74 otjecanje oborinske vode u l/s.7 i/s K = 1. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA d.3 K = 0. .3 6.5).7). Glavne i sabirne kanalizacijske vodove (položeni vodovi) treba dimenzionirati prema (h/d-. Pri tome se može primijeniti formula © ili -> © s.0 121.3 0.5 l/s K= 0.9 146.1 5 33 57 78 208 2 16 28 38 102 Kanalizacijske vertikale Najmanja nominalna dimenzija kanalizacijske vertikale je DN 70.AWS maksim. '' Prema smjernicama za projektiranje.zasađene krovne površine1* . rampe l . npr. tab. 13.gumna . = 0.dječja igrališta s dijelom nepropusnih površina .9 146. broj WC-a - I.n mm 70") maksim. ali najmanje dvogodišnji petominutni pljusak r ^ Q 5 y U tom slučaju je za veće ravne krovove (oko 5000 m 2 ili više) potreban proračun preopterećenja na slučaj dvadesetogodišnjeg petominutnog pljuska r 5 ( 0 05) . uz suglasnost 1. Dimenzioniranje kanalizacije oborinske vode • Dimenzioniranje otjecanja oborinske vode • Proračunska količina oborina Otjecanje s neke slivne površine treba izračunati prema jednadžbi 64 112 154 408 13 22 31 82 8 14 20 52 4 7 10 25 *) vidjeti objašnjenja **) ne smije se više od 4 kuhinjska izljevna mjesta -> s. sintetički travnjaci .

čija se količina na promatranom području. DIN 19538. Izričito se napominje da se sada te vrijednosti mijenjaju u skladu s promijenjenim količinama oborina. Za dimenzioniranje sustava treba računati s najmanje 300 l/(s • ha). odstupajući od odredaba u DIN 1986 .DN 50 60*» 75 80*> 100 118**> 120**' 125 150 200 max. Gießen Göttingen Grambek/Holst.radnog lista A118 podloga su za proračun petominutnih količina metodom koeficijenta vremena.0 A m2 18 30 45 64 117 182 190 212 344 740 y/= 0. mjerodavna za dimenzioniranje kanalizacije. Dimenzioniranje mješovite kanalizacije Količina mješovite otpadne vode.6. za vodove oborinske vode od lima se vrijednosti u tablici osnivaju na lijevkastim uljevima (naglavci) **' Odgovara DN 125 prema DIN 19535-1. Petominutna količina oborina. prekorači jednom u 20 godina.) Idar-Oberstein Ingolstadt Jever Köln Konstanz Krefeld Lampertheim (Hessen) Lingen (Ems) Leipzig*) Losheim (Saarl. statistički gledano.3 7.5 A m2 36 59 90 129 234 364 380 424 689 1479 Alzey Baden-Baden Bitterfeld*) Bonn Braunlage Bremen Bremerhaven Bremervörde Dieburg Dortmund Dresden*1 Essen Flensburg 114 120 95 108 96 Mjesto OSNOVNE NORME DIN 1 986. Za glavne vodove mješovite kanalizacije izvan zgrade s priključkom na kanalizacijsko okno sa slobodnim tečenjem mogu se upotrijebiti cijevi sa DN 150 ili više (h/d\ = 1. jednom u dvije ili jednom u 20 godina. Za funkcioniranje potreban uspor u području odvoda ne smatra se plavljenjem krovne plohe ako su odvodi usklađeni s odredbama DIN 19599. sastoji se od količine fekalne vode Vm i količine oborinske vode Vr.5 13. fi 5 ( i) petnaestominutni pljusak čija se količina. bez obzira na -> 0 nalnu dimenziju najmanje DN 100.7 1.0 cm/m.8 2. Halle*) Hamburg Hannover Hannover-Langenhagen Homburg (Saarl.6 r = 300 l/(s • ha) V= 1.8 29. Reduciranje nominalne dimenzije cjevovoda u smjeru tečenja vode dopušta se. prekorači jednom godišnje. navode se podaci iz ATV . DIN V19560 i DIN V19561 Veličine slivnog područja koja se mogu priključiti na kanalizaciju oborinske vode i njene priključne vodove pri minimalnom uzdužnom nagibu (/ mm = 1. Posebna izvedba krova s planiranim plavljenjem mora imati hidroizolaciju do iznad visine plavljenja i mora biti dimenzionirana prema statičkom proračunu. /i/d. V. statistički gledano.5 m/s.) Saarlouis Sprendlingen Stuttgart Torfhaus/Solling Trier Tübingen Ulm (Donau) Wetzlar Wilhemshaven Wolsfburg *'Ove vrijednosti potječu iz publikacije "Regenspenden in Deuhschland (Grundwerte für die Entwäserungstechink)" GE 1940. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA Količina oborina 'i 51 () r 5 05 <. Lokalna konstanta u metodi koeficijenata vremena prema ATV . Pri dimenzioniranju sustava odvodnje zemljišta treba uvijek koristiti posljednje izdanje ATV . imati nomi- Frankfurt/Main Garmisch-Partenkrichen Gelsenkirchen Odvodnja s krova p o d t l a k o m Za ovaj sustav treba provesti hidraulički proračun koji se odnosi na građevinu. tj. Na izljevu.) Lübeck Mainz Mönchengladbach Mühlhausen*' München Munster-Lager Neumünster Oldenburg Osnabrück Passau Rüsselsheim Saarland (allgem. i~5(0. statistički gledano. prekorači jednom godišnje. prekorači jednom u dvije godine.6 8. proračunana metodom koeficijenta vremena Kao primjeri petominutnog pljuska.) r 5(0.7 7. Ova se količina može samo u obrazloženim iznimnim slučajevima upotrijebiti za dimenzioniranje sustava odvodnje zemljišta.radnom listu A 118. I/s 0.5) petominutni pljusak čija se količina. cijev puna bez unutarnjeg ili vanjskog pretlaka). f5(0. Vm = V. dop. = 0. na prijelazu u glavnu ili sabirnu kanalizaciju koja djeluje kao cjevovod sa slobodnim vodnim licem. Pri dimenzioniranju tlačnih vodova za odvođenje oborinske vode.05) petominutni pljusak čija se količina.5 A m2 48 79 120 171 312 485 507 565 918 1972 r = 400 l/(s • ha) V= 1.8 A m2 23 37 56 80 146 227 238 265 431 924 y/=0. ako je to dokazano hidrauličkim proračunom.2 1.0 A m2 24 40 60 86 156 242 253 283 459 986 i//= 0. Količina oborina 16 . statistički gledano. + Vr u l/s Nominalna dimenzija svih cijevi u zemlji mora iznositi najmanje DN 100. Jednom godišnje prekoračene količine oborina petnaestominutnog pljuska r 15(10 ) prema Reinholdu i noviji podaci iz ATV .7) Sva u zemlji položena kanalizacija mora.Q5) l/(s • ha) 254 267 212 240 214 240 260 227 294 267 227 214 223 267 445 267 267 218 260 187 220 223 218 292 278 234 165 215 334 249 287 289 216 309 236 260 234 194 301 223 247 240 334 274 289 301 303 296 280 265 292 445 312 272 189 249 540 569 450 512 455 512 554 367 625 569 484 455 474 569 948 569 569 464 554 398 469 474 464 621 592 498 351 458 711 531 611 616 460 659 502 554 498 412 640 474 526 512 711 583 616 640 644 630 596 564 621 948 663 578 403 531 v 108 117 102 132 120 102 96 100 120 200 120 120 98 117 84 99 100 98 131 125 105 74 97 150 112 129 130 97 139 106 117 105 87 135 100 111 108 150 123 130 135 136 133 126 119 131 200 140 122 85 112 *' Dimenizije prema DIN 18460.6 4. kao raspoloživa tlačna visina uzima se razmak između odvoda i površine usporene vode. treba osigurati pretvaranje visoke kinetičke energije reduciranjem brzine tečenja na < 2.radnog lista A 118 u tablici 15.1 : 1 9 8 8 .radnog lista A118.8 A m2 30 49 75 107 195 303 317 353 574 1233 ¥ = 0.

Moraju biti pristupačne s općenito pristupačnih prostora (npr. Do 60 stambenih jedinica / do 30 stambenih jedinica s priključkom na toplovod: širina 1. visina 2.© • Zidovi moraju odgovarati klasi vatrootpornosti najmanje F30. Temperatura pitke vode ne smije prelaziti 25°C.8 1*1 0.> © .4m do <0. Temperatura u prostoriji ne smije prelaziti 30°C.00 m -> Q .8 0. Presjek okna Priključak na mjesnu kanalizaciju W W W O ' 0.9 r Kapacitet Visin.80 m. Kod priključka na toplovod moraju vrata imati jedno zatvoreno krilo.00 m. Kod priključka na vodovod ili toplovod potreban je odvod u podu.8 >0. vrata najmanje 65/195 cm.1 Kućni priključak plina Glavni ventil za plin Izolacijski komad Zatvarač Mjerilo potrošnje plina 6 Izjednačavanje potencijala 7 Cijevi grijanja 8 Vertikalna kanalizacija 9 Uzemljenje u temeljima 10 Kutija kućnog priključka struje 11 Kabel telekomunikacija 12 Gromobran 13 Otvor za ventilaciju 14 Priključak vode 2 3 4 5 OSNOVNE NORME DIN 1986. Kanal fekalne vode Kana! mješovite vode Kanal oborinske vode Priključak vode Priključak plina Priključak na toplovod 8 Priključak struje 9 Priključak telekomunikacija (7) Sanduk sa crpkom Odzračivanje preko krova Tlačna ravnina • Gornji rub poklopca okna javne kanalizacije tlačni vod dno priključnog kanala Svjetla širina (LW) za okna u m za dubinu okna od >0.0 il.6 X 0.8 dno mjesne kanalizacije SZ.8 m Primjer zglobni priKljučaK 18 ® Mjere za okno -> © © Izvedba okna sa zglobnim priključkom (8) Uređaj za dizanje DIN 1986 T31 17 .80 m. podrumski hodnik) i ne smiju služiti za prolaženje. okno ij) 1. Moraju se nalaziti uz vanjski zid kroz koji prolaze priključni vodovi .9x0. Mora postojati mogućnost odzračivanja izravno u vanjski prostor.00 m. Dimenzije prostorije za priključke: do 30 stambenih jedinica / do 10 stambenih jedinica ako postoji priključak na toplovod: svijetla širina >1. (J) Prostorija za kućne priključke prema DIN 18012 PE FA Antena Gromobran Uzemljenje npr. stubište. dizar ja u m 3 7 14 47 64 144 12 22 100 - • ' si otvor za čišćenje 0. Prostoriju treba zaštititi od smrzavanja.18012. Prostorije za kućne priključke treba projektirati u suglasnosti s poduzećima za opskrbu i odvodnju. ODVODNJA IZ ZGRADE I ZEMLJIŠTA U obiteljskim zgradama za jednu ili dvije obitelji nisu potrebne prostorije za kućne priključke. duljina 3. duljina 2. u temeljima Daljinski dojavni uređaj Plinska cijev Cijev grijanja PE Kabel osiguranja V Spojni kabel za TN mrežu W Brojilo potrošnje vode Izolacijski komad plinske cijevi Dugi navoj Nosač izjednačenja potencijala Kutija priključka jake struje Kutija priključka jake struje 1 Mehaničko odzračivanje kupaonica/WC < 100 l > 2 Otpadna voda < 100 | > 3 D o v o d grijanja D N 2 5 4 O d v o d grijanja D N 2 5 5 Topla v o d a D N 2 0 6 Cirkulacija D N 1 5 7 Hladna voda D N 25 1 2 3 4 5 6 7 Rev.8 x 1 Dim snzije u nm B A Z od do 1000 1800 2600 1000 1300 1950 450-500 700-850 800-900 DNZ u mm 100 125 150 I I D bez penjalica bez penjalica I I D Jr Iii LLU-JjJ 10- Obiteljska zgrada Zgrada za više obitelji Stambeni blok m3/h m 3 /h m /h 3 - *' Okna iznad podne visine od 2 m iznad dna okna mogu se izvesti s promjerom od 0.50 m. visina 2.

©pod tlakom označava se s DSako je (2^) Postrojenje za dizanje fekalne vode (2^) Kada za kupanje Mješovita kanalizacija ( ) Tuš kada © O ovisno o vrsti vodova Odzračnjvod. umivaonik za ruke © V Vertikala Oznake za smjer a) prolazno b) počinje i nastavlja se prema dolje c) dolazi odozgo i završava se d) počinje i nastavlja se prema gore ( | | ) Bide (3|) Pisoar 0) c ) s (3^) Pisoar s automatskim ispiranjem • / / / / / / / T—J ( § ) Promjena materijala |qJ WC školjka. dvostruki ( l j ) Sifon (12) Izljev ili odvodni žljeb bez sifona (13) Izljev ili odvodni žljeb sa sifonom ^ ^ Stroj za pranje posuđa Hl ® - M ® nn— nn— Odvod s @ vodu bezpovratnim zatvaračem za fekalija (15) Separator masti (41) Stroj za pranje rublja -CD- "TlT ^ 2 } Stroj za sušenje rublja mr "nr -CD(tD nn— H Sp (16) Separator škroba Klima uređaj © Separator benzina (separator za lake tekućine) ^ 8 ) Taložnik za mulj (19) Separator kiselina Mali uređaj za pročišćavanje. višeetažni sustav Mali uređaj za pročišćavanje.S i m b o l i i o z n a k e za kanalizacijske v o d o v e i p r e d m e t e DIN 1451. stojeća //)////. zidna T • (37) Izljevna školjka (trokadero) ( ) Zatvarač cijevi za čišćenje (3^) Sudoper. višeetažni sustav K K V K N Kl |—/Vo Slavina hladne vode W (53) Slavina tople vode Pomična slavina hladne vode "ET nn— H Sp Separator ložulja (separator za lake tekućine) Brana za loživo ulje Brana za ložulje s povratnim zatvaračem Povratni zatvarač za vodu bez fekalija Povratni zatvarač za fekalnu vodu Slavina s navojem -€> ® bunar Upojno okno. ( 7 ) Zatvarač na kraju cijevi © -a Cijev za čišćenje s kružnim ili pravokutnim otvorom tr m 7777777/ v (3^) WC školjka. 1986. oznake za smjer kao -> (D . ®tlakom označava se sako je pod DS Nacrt Naziv (27) Pumpa za odvodnju podruma i i i i i g i • i i Kanalizacija oborinske vode. npr. 1 8 4 6 0 OSNOVNE NORME V O D O V O D I KANALIZACIJA Tlocrt Tlocrt Nacrt Naziv Fekalna kanalizacija. višeetažni sustav Mali uređaj za 1 pročišćavanje. dvoetažni sustav Mali uređaj za pročišćavanje. jednostruki (IO) Promjena nominalnog promjera (3S^) Sudoper. počinje i nastavlja se prema gore H ^ (31) Umivaonik.u Prskalica na cijevi . upojni Tlačni ispirač WC-a Podzemni hidrant DIN 2425 Nadzemni hidrant DIN 2425 Vrtni hidrant DIN 2425 Izljevni ventil s plovkom •o-e18 n Okno sa slobodnim protokom (prikazano za odvod fekalne vode) Okno sa zatvorenim protokom Prskalica za tuš .

1 9.9 2.91 0. bojler Produkti sagorijevanja plina Osigurač strujanja i zaklopac za otpadne plinove Zaporna slavina Zaporni zasun Zaporni ventil Yï P0=31 SÜF Plinska brojila na katovima T Terrnostatski zatvarač Kutna slavina Redukcija tlaka Plinsko brojilo u podrumu F T O H T X X X X X X X X Plinsko brojilo 1 Opskrbni vod gradske mreže 2 Čelični vod .62 1. također i za dimnjak za otpadne plinove Filtar Plinska grijalica za prostorije Plinski protočni bojler ra. npr.23-3.34-7.komad za čišćenje K . a k o j e kotlovnica u tavanu.67 0.30 m 19 .4 5. terrnostatski zatvarač 9 Plinski aparat: štednjak. zaklopac z a i. Ol -cfe Plinski štednjak s grijalicom (4 plamenika) — H 2 - 5 Glavni zatvarač ( H A E ) s integriranim izolacijskim elementom 6 Granica između G V U i instalatera 7 Regulator tlaka Dumm] Tiiinim Plinski hladnjak Opskrba plinom (48 Plinska toplinska pumpa 1 Minimalna zapremina 1 m ' / k W 2 Otvor z a otpadne plinove kod kapaciteta kotla do 50 k W 2 5 0 c m ' blizu poda 3 Otvor z a otpadne plinove pri kapacitetu kotla preko 5 0 kW: presjek otvora 1 5 0 c m 2 + 2 cm 2 z a svaki k W preko 5 0 k W Primjer kapacitet kotla 6 5 k W = 5 0 kW+ 15 k W 1 5 0 c m 2 + ( 1 5 x 2 = 3 0 ) cm 2 = 180 c m 2 Polaganje plinskih cjevovoda Cijev za otpadni plin (s podatkom o promjeru) Uređaji za otpadni plin (s podatkom o dimenzijama).kućni Plinski štednjak (4 plamenika) Instalater priključak 3 Obložna cijev 4 Osigurač na izvlačenje 1 Slobodno postavljen plinski cjevovod.5-28. ne treba osigurati od smrzavanja —|rt 4-rk T .79 Ulaz plinovoda u zgradu (3 Izolacijski element Instalacija u usponu Nastavak instalacije u usponu Instalacija u padu Križanje dvaju vodova bez povezivanja Fleksibilni vod plin žuto / hladna voda svjetloplava cirkulacija tamnoplavo /T Boje topla voda karmin crveno w preljev crno grijanje toplom vodom dovod cinober crveno grijanje toplom vodom odvod plavo za vodove: Vrijednosti priključaka na plinsku instalaciju pijesak Križni spoj Odvojak © Plinske vodove položiti u sraslo tlo.1-13.6-60.3 Protoka plina m 3 /h 1.14-3. plinovodi se mogu postaviti s vanjske strane zgrade.70-1.komad za čišćenje * \ Automatski . Plinovod ne zathijev a zaštitu od smrzavanja 2 Plinska cijev ispod ž b u k e 3 Plinske instalacije u oknima ili kanalima se moraju ventilirati.8-28. klinove ® ® © © 1 Kućni priključak okomito na frontu zgrade Gradski plin I 1 m3 Spoj s dugim navojem Vijčani spoj Spoj prirubnicom Zavareni spoj 8 1 Kombinacija elemenata na ulazu u zgradu 2 Regulator tlaka 3 Zatvarač 4 Plinsko brojilo 5 Ulazni vod 6 Opskrbni vod 7 Odvojak 8 Armatura z a priključak aparata. Lri Kotlovnica > 35 kW É m Plinski kombinirani bojler Kućni priključak za vodu i plin u istom prostoru širine 1 m i dubine 0. Otvori oko 1 0 c m 2 Kod spuštenih stropova moraju se ti otvori razdijeliti u dijagonale.Simboli za plinske instalacije OSNOVNE NORME PLINSKE INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI 25 © © © © © © © © © ® © Otvoreni cjevovod (s podatkom o nominalnom promjeru) Pokriveni cjevovod (s podatkom o nominalnom promjeru) Promjena presjeka (s podatkom o nominalnom promjeru) Plinski pričuvni bojler Plinska grijalica za prostorije s montažom na vanjski zid (s podatkom o kapacitetu) Plinski grijači kotao Plinski aparati Plinski bojler Cirkulacijski bojler Spremnik vruće vode Plinska peć / plinski kotao Termički kapacitet kW 8.

Za prostorije veće od 20 m 3 nije potrebna ni ventilacija ni odvod plinova.5 140 W/m 27 W/m2 36 45 63 71 80 89 98 107 116 125 110 W/m 45 57 80 91 102 114 125 136 148 160 80 W/m2 63 78 109 125 141 156 172 188 203 219 40 W/m2 94 W/m2 126 156 218 250 282 312 344 376 406 438 © Primjeri za dovod zraka za sagorijevanje i odvođenje otpadnih plinova preko krova 2 34 W/m2 47 W/m i 50/100 mm 0. Ventilacijske otvore treba rasporediti prema podacima i nacrtima proizvođača uređaja. dovod zraka iz susjedne prostorije kW koji će biti Tlocrtna Obujam. Građevinske mjere su svijetle mjere dovršenih prostorija i otvora. Kod unutarnjih prostorija.25 17.25 8. odnosno zbroj nominalnih termičkih opterećenja.5m instalirani 6 m2 8 10 14 16 18 20 22 24 26 28 (5) 15 m3 20 25 35 40 45 50 55 60 65 75 3.00 m m © ( 7 ) Dimnjak za otpadne plinove ^ ^ Priključci na dimnjak za otpadne plinove Veličina i kapacitet toplinskih uređaja 20 .75/1. Gornji ventilacijski otvor prema susjednoj prostoriji bez mogućnosti zatvaranja Isto od ventilacijskog okna blizu poda nn Uređaji . Razmak između dijelova zgrade od zapaljivih materijala i izvana zagrijavanih dijelova plinskih uređaja i instalacija ili eventualno umetnute zaštite od toplinskog zračenja mora biti dovoljan da se isključi opasnost od požara.75 15 16. (2) Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom Kuhinja s prozorom obujam prostorije izračunati prema građevinskim mjerama.25 12. 2. osim onih na vanjskim zidovima. površina uz vis. treba smjestiti što bliže dimnjaka. ventiliranih prema DIN-u 18017. treba 0 Plinski bojler u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom Kupaonica Kuhinja s prozorom š 150 cm - 2 nn Protočni plinski bojler u kuhinji s prozorom Otvor za otpadni zrak prema ventilacijskom oknu ispod uvoda odvodne cijevi iznad osigurača strujanja plinskog bojlera S 1. Peći na vanjskim zidovima sa zatvorenim ložištem.75 kW 5 6. Za veličinu i ventiliranje prostorije mjerodavno je nominalno termičko opterećenje.Kupaonica Kuhinja s prozorom OSNOVNE NORME PLINSKE INSTALACIJE U VISOKOGRADNJI DIN 18017 -> Q0 Otvor za otpadni zrak ispod uvoda odvodne cijevi iznad osigurača strujanja. ali iznad osigurača strujanja Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici.potrošači plina smiju se postaviti u prostorijama samo ako njihov položaj. Prostorije od 12 m 3 do 20 m 3 moraju imati ili ventilaciju ili odvod plinova iz bojlera. Obloga mora bočno i sprijeda udaljena ^ 10 cm od kućišta peći. Taj razmak mora svakako biti ^ 5 cm. dopušteno samo ako postoji 1m3 obujma prostorije po instaliranom kW Kuhinja s prozorom Otvor za otpadni zrak prem oknu ispod odvodne cijevi. građevinska izvedba i način potrošnje ne izazivaju opasnost. ako su u zatvorenom sandučastom okviru. Ne smije se ometati odvođenje otpadnih plinova. Ostale peći. Takve prostorije moraju imati ventilacijske uređaje. moraju biti povezane s okolnim prostorom gornjim i donjim ventilacijskim otvorima presjeka po 600 cm 2 .75 10 11. veličina. © Plinska grijalica u unutarnjoj kupaonici s kolnskom ventilacijom.5 13. nn Otvor za otpadni zrak ispod uvoda odvodne cijevi Gornji ventilacijski otvor otpada Mali bojleri (protočni) U prostorijama do 5 m 3 obujma ne postavljaju se mali bojleri a u onima od 5 m 3 do 12 m 3 treba postojati odvod otpadnih plinova iz malog bojlera.80 S 150 cm 2 . te ako ih je atestirao DVGW. Ti prostori između zapaljivih materijala i potrošača odnosno pregrada ne smiju biti zatvoreni kakb ne bi došlo do akumuliranja topline.

ulaz Telefonska centrala. općenito Mehanizam za otvaranje vrata Signalna svjetiljka. veza kuće i ulaza Protusmjerni interfon. za promjenu tarife za struju Flourescentna svjetiljka s priborom Flourescentna svjetiljka s podacima Svjetiljka s metalnim parama. od 150 do 270 Hz 21 .g - Fonograf D Uređaj za reprodukciju tona © -x ®\ Svjetiljka za paniku Pojačalo. šiljak strelice označava smjer pojačanja Telefonski aparat.4 Í 1 Generator općenito Motor općenito —. npr. uređaj za duboko hlađenje. npr.® zvonjave © Budilica sa svjetlosnim signalom /jj Preklopnik nad žbukom © © Čegrtalka Zujalo Sigurnosna brava za prolaznike Glavna stanica prostrojenja za dojavu požara Automatska dojava promjene osvjetljenja. općenito -(D) 0+ (14) Uređaj za toplu vodu Spremnik za toplu vodu (16) Protočni bojler GH @ Friteza — n p r © Budilica s naznakom vrste struje o® 0 ŒD (jOl) Udarna budilica. dio 10 Višestruki telefon. općenito Truba ili rog s naznakom vrste struje Kućni interfonski aparat 50/270 (^Ć®) Sirena. npr. gong Ventilator t> o en Tipka za zvono Pozivna tipka s imenima Mikrofon ©Budilica za sigurnosni prekidač ©ograničenjem vremena zvonjave O . za stubišnu rasvjetu Relej ili prekidač sa žmiganjem Prekidač za strujni udar Niz svjetiljki. npr. npr s jednim osiguračem Uklopni sat. signalna sijalica. 3 svjetiljke po 36W Ü] Dojava temperature Vremenski relej. svjetlosna barijera Dojava požara s tasterom Automatska dojava požara Interfon. npr. 40 717 Sporedni sat . @svjetiljke po 58W 2 Radio aparat broj zvjezdica ®Zamrzivač. općenito prema DIN 40700. npr. s sigurnosnim prekidačem Dojava vibracija (trezorsko klatno) Dojava promjena svjetla. npr. općenito Niz svjetiljki. npr. npr.potrošači struje OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJE Svjetiljka općenito Višestruka svjetiljka s naznakom broja i snage sijalica. sušilo za kosu Stroj za pranje rublja Stroj za sušenje rublja Infracrvena grijalica 1T0 Dojava policiji o • o a Budilica s Dojava požara s mehanizmom za pokretanje UJ Dojava taljenjem metala -a I HVt I Slušalica Glavni razdjelnik (signalni uređaj) Preklopnik ispod žbuke ^ (JIM) Motorna budilica Budilica bez prekida ® "¿T Automatski pokazivač temperature Automatski pomoćni uređaj za dojavu požara m Vz Vz Ç? V . svjetlosni signal i Obrtni relej za frekvenciju zvuka I Barijera za frekvenciju zvuka Budilica. Motor s naznakom vrste zaštite prema DIN 40050 ^ t Sušilo za ruke. npr. kuća . 5 sijalica od po 60W Pomična svjetiljka Svjetiljka s prekidačem Svjetiljka u nizu Svjetiljka s prigušivačem Glavni signalni sat © Električni uređaj općenito Električni štednjak s tri ploče Kombinirani električni r®Ji ® štednjak s dijelom za ugljen pecnicom pećr ® Električni štednjak s Pećnica Peć -X © > DIN 4 0 7 1 1 . npr. broj zvjezdica vidjeti DIN 8950 dio 2 36 W 58 W © © © ® Ploča brojila. 140 Hz Sirena sa zavijajućim tonom. općenito rrrm Grijanje prostorije općenito Termoakumulacijska grijalica Električno grijano staklo EM mžiftHi & ^ 110 Sirena s naznakom vrste struje larmi (111 ^ © a Ulazni interfonski aparat Sirena s naznakom visine frekvencije. npr.vidi gore (13) Klima uređaj Signaini i komunikacijski uređaji a o U h Telefizor izmjenični Stražarski automat. fotoćelija CH Truba ili rog. . sekretarska garnitura Telefon s potpunom vanjskom linijom Telefon s djelomičnom vanjskom linijom Telefon s internom linojom Zvučnik -D Magnetofon ( 6 ) Mikrovalna pećnica ( 7 ) Infracrveni grijač (X © © G D © Svjetiljka za nuždu Reflektor e Pozivna i prekidna ploča Svjetiljka s dodatnim V i ? svjetlom za nuždu Svjetiljka s dvije v S ' odvojene strujne niti 0 ^ -B- Brojilo Ploča za zagrijavanje ^ g ^ Stroj za pranje posuđa (IO) Kuhinjski stroj ® Uređaj za hlađenje.

četveropolni Zaštitni prekidač i snage. tropolni . jednopolni) O ^ 5 ) Utičnica sa zatvaračem Prikaz po potrebi za '—J okomito Utičnica za razdjelni transformator Električni priključak općenito " 0 ® 0 3/N/PE 1 -0- © ^ 9 ) Priključak trofazne struje @ Poprečnoili postavljeni H . priključak na mrežu izmjenične struje Pretvarač. krajnja račva Ormarić za kućni priključak jake struje općenito Ormarić za kućni priključak s naznakom načina osiguranja Razdjelnik Uokvirenje aparata. vod za rasvjetu u nuždi Uvijeni vod. jednopolni) Prekidač 6/1 (izmjenični prekidač. 4 0 710 2 kHz • T ® H2 (k) O © Senzorski efekt. telefonija. npr. akumulator ili baterija m mm m fflm cí (Žl) Dimmer > (130) Antensko pojačalo . dvopolni) Prekidač 1/3 (isključivanje. npr dvostruki /¡5q\ Antenski razdjelnik. 50A veličina 00 Rastalni prekidač za osigurače. 10A i tip Dll. zatvarač ! Zaštitni prekidač.0 m Pretvarač općenito Ispravljač. ©cijevi npr.vodič Strujna traka A © Krovni nosač.stup Oslonac s vlačnim usidrenjem (2^) Oslonac s razuporom (28) Stup sa svjetiljkom / I Vod prolazi i gore i dolje I Spoj vodova Razvodna kutija. npr. tropolni Niskonaponski osigurač visokog kapaciteta (NH). razvodni ormarić. npr. potezni BRI © komunikacijski uređaj Vt (125) Telefonski razdjelnik ( S ) Telefonska utičnica (127) Utičnica za antenu Prekidač 4/1 (križni prekidač. jednopolni) Izmjenični prekidač. razvodna ploča Uzemljenje općenito Mjesto priključka sigurnosnog voda prema VDE0100 (Si) RWA-tipka ventilatora © RWA . predprekidač ( 6 ) Mješovita struja izmjenična struja ®Niskofrekventna Visokofrekventna ®izmjenična struja Izmjenična struja ©najviše frekvencije Zaštitni vod. Pasivni infracrveni ©senzor pokreta ^ © Vremenski relej.priključna kutija Širokotračni Vodovi i spojevi v o d o v a (29) Izvedeno i U gradnji i u projektu \ pomični vod ! Podzemni vod. npr. Krajnji priključak. npr. Nadzemni vod.tipka dojave' 0 IfdvI ( S ) Dojava požara (tipka) ( S ) EDV .prekidač Osvijetljena tipka prekidač Prekidač s kontrolnom sijalicom Prekidač 1/1 (isključivanje. slobodni vod Vod na porculanskim l izolatorima (izolacijska zvona) Vod nad žbukom Vod u žbuki Y Prekidač 5/1 (serijski prekidač. npr. jednopolni) @ Antenski odvojak. 4 0 7 1 1 . npr. stup općenito -e( i j ) Natezni stup Drveni stup A. konzola. općenito © Vodovi. v f ^ dvostruki ^ Ž ) Vremenski prekidač -FX- 1 H h ( 7 l ) Masa. 16A. kućište. tropolni) Prekidač 4/1 (grupni prekidač. npr. s 5 stupnjeva pokretanja Tipka . izmjene polova OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJA DIN 4 0 7 1 7 . nulovanje ©zaštitni prekidač (staro)ili (44) Signalnivod (45) Telefonski vod I Vod za radio i Vod sa simbolima i Pojednostavljeni prikaz ' Zaštitni vodič (PE) PEN-vodič 16A I Osigurač općenito ^05) Dodirni efekt. dvožilni Koaksijalni vod i Pravokutni šuplji vod za ' najvišu frekvenciju I Vod usmjeren prema gore . tropolni l Prekostrujni relej. Vod usmjeren prema ' dolje jH M ^ 4 ) Utičnica s prekidačem (16) Natezni stup Rešetkasti ©općnenito stup Natezni stup Armiranobetonski stup v S ' općenito Natezni stup Stup sa stopom Dvostruki stup o-o-o-o-o -i-i-i-i-i- H Prekidač za isključenje u nuždi Zvjesdasti trokutni prekidač Pokretač. vod za trepćuće svjetlo. transformator za zvono ^03) Dodirni prekidač 22 . oznake. jednopolni) Prekidač 1/2 (isključivanje. za stubišnu rasvjetu ^08) Prekidač za strujni udar ^09) Prazna kutija Oslonci vanjskih v o d o v a DIN 4 0 7 2 2 ( H ^ Vod općenito ( i j ) Podzemni vod ( l ^ ) Oslonac. npr. Utičnica za antenu (prolazna kutija) Antenska utičnica s priključnim otpornikom <xf Kh<f ^02) Senzorski prekidač 9 o Vod ispod žbuke Transformator.stup portalni stup @ Portal od rešetkastih stupova Uzdužno postavljeni A . npr. npr. npr. noćno uključivanje. npr. npr. 63A tropolni 31) Prekidač. npr.K S t r u j a DIN 4 0 7 1 0 O C D 'stosmjerna struja Izmjenična ©općenito struja Izmjenična struja s ©Tehnička izmjenična naznakom frekvencije struja Izmjenična ili istosmjerna struja (svestrana struja) / t ^ Izolirani vod u v S ' izolacijskoj cijevi prostorije. namjena uzemljenje. uzemljenje . I prikaz ako je potrebno i Kutija . A 3/N/PE Višestruka utičnica © © © Jednostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom Kao gore. npr. žica u Izolirani vod za ©vlažne prostorije Kabel polaganje u ©vani ilizazemlji Izolirani vod za suhe . Zaštitni prekidač za motore. općenito K> Navojni osigurač. cijevni stup općenito /////////////++++++ X-X-X-X-X Strani vod Daljni oblici prikazivanja. npr. upravljački otpornik. tijelo Element. za trofaznu struju Dvostruka utičnica sa zaštitnim kontaktom 4Cu 20 X 4 N .

0 4.0 2.5 5.5 / O j Priključak na v i ? cjevovod ( 3 ^ Mjesto razdvajanja fc signalizatorom 4 ($) 14) Višestruki signalizator O @ Cijev i šipka za uzemljenje ( 3 ^ Uzemljenje ( 3 ^ Iskrište (4^) Iskrište zatvoreno (41) Stabilizator ( 4 ^ Prolaz kroz krov ( 4 ^ Dizalo JL —}(• H H - Signalizator obustave napajanja Baterije l I I I I 11 I I (16) Baterija od elemenata Stambena površina m 2 do 4 5 od 4 5 do 55 od 55 do 75 od 75 do 100 preko 100 Broj strujnih krugova za rasvjetu i utičnice 3 4 6 7 8 ^ © S i r —1| 1|- s k a b a t e n i a ( l 8 ) Element.1201 200 I . motka za zastavu 2.9-1.0 6.150 1 301.0 2. 16A9 L 1 b A * — t < L_ -•n L16A10 Kupaonica ' _ . otvoren ( 3 ^ Podzemni vodovi / O * Vodovi ispod krova i pod žbukom 1.0 8.8 3.Svjetlosni signalizatori DIH40708 Svjetlosni signalizator općenito Gromobranska instalacija DIN 4 8 8 2 0 Kontura zgrade o i ) Oluk i olučna cijev Armirani beton s y priključkom Električni aparat Električni štednjak Ugrađeni kotlić Ugrađena pećnica Mikrovalna pećnica Roštilj OSNOVNE NORME ELEKTROINSTALACIJA DIN 40 708.2 3.2 0.0 0.5 1.6 0.3 3.0 .0 6.3 3. brojilo za plin Prema DIN 18 015/2 (46) Bogatija oprema * < E S Kuhinja — a 0 L16A8 P o izboru * i m_ raj Prostorija [ | ] za kućanske poslove Stroj z a glačanje .0 21.2 0.0/24.0 0.0 18.0 2.3 2.5 3.1000 I 0.— 6 (2£ Krovni nosač za električne vodove Ekspanziona posuda.0 ©Trepćući signalizator s pokazivačem smjera © Svjetlosni signalizator s prekidačem za zamračenje Svjetlosni signalizator s tinjalicom Pokazivač s automatskim vraćanjem Pokazivač s automatskim vraćanjem svjetleći I L T ] Čelična konstrukcija (2^) Metalni pokrov ( 2 ^ Dimnjak 0 0 © © © © © m .8 2.6 0.0 0.2 1.6 2. spremnik Rešetka za snijeg Toster / topla ploča Ručni misker / sokovnik / mješalica Ekspresna ploča Ploča za vafel slastice Espresso kava Friteza Napa Aparat za vrelu vodu Bojler Bojler Bojler Protočni bojler Protočna grijalica Električni stojeći bojler Glačalo Stroj za glačanje Centrifuga Kombinirani stroj za pranje Stroj za pranje rublja Stroj za sušenje rublja Sušilo za kosu Sušilo za ruke Sušilo za ručnike Ovlaživač zraka Infracrvena grijalica Solarij Sauna Kupaonska grijalica Hladnjak Zamrzivač Kombinacija hladnjak / zamrzivač Stroj za pranje posuđa Centar za pranje posuđa Usisavač Usisavač perkusioni Uređaj za čišćenje cipela Naprava za laštenje poda Priključna snaga električnih aparata Stambena površina m 2 do 50 od 50 do 75 od 75 do 100 od 100 do 125 preko 125 Broj strujnih krugova za rasvjetu i utičnice 2 3 4 5 6 Pokazivač s automatskim vraćanjem svjetleći ili mašući Pokazivač bez automatskog vraćanja Pokazivač bez automatskog vraćanja svjetleći 3 1/5 1 51/101/15 1 15 1/30 1 501.18A1B ' Razvodni plan " Rezerva 23 .8 2.3 7. akumulator © Brojilo za vodu. Dnevni~šoba J 7 1 0 _blajjovaomca " ~ L"16A15 _ _ Djeca^ Kućni priključak J \<-(.2 1.1 © 1 0 - Prihvatna motka.0 0.0 1.0 2.5 o o O © © Signalizator s uređajem za punjenje ( i T ) Signalizator s pisačem 0.7 0.0 4.0 Î O (2|j) Antena (3^) Metalni cjevovodi / O Gromobranski v L / vod.5 1.0 3.e a .0 18.3 14.3 0.2 0.1 0.7 1.5 2. 4 8 8 2 0 Priključena snaga (kW) Izmjenična struja Trofazna struja 8.41—j— Í-16A14 A 6 |L16A ^ Predsoblje / hodnik mm Kupaonica .4 3.1 0.0 18 (12) Brojilo Brojilo sa svjetlosnim 2.2.0 3.0 0.5 4.2 4.0/21.0 2.2 1.5 5.. ~ T .

mreža radîocentra^a Centrala za otvaranje vratiju Pretvarač Prijenosni pretvarač Analogno .polja Dojava promjene kapacitetnog polja K © U@ ® Centrala za dojavu prepada i provala © V Osiguranje preklopnim kapcima Centrale / pribor @signalizatorom Ü E M © Istovremeno otključajmo) vanje/zaključavanje dvjema osobama (SS) Prozorska ručica na zaključavanje BM ©Centralazadojavu pozara Z K (^7) Centrala za kontrolu prilaza Centrala za televizijsku kontrolu Centrala za prijavu provale u lokalu r c? Monitor ° °J Tipkovnica.pregrada © ) Rolo .maksimalni signalizator T d L_ _J r L n J 1 1 <jo> Ekran Vrata s električnim otključavanjem Vrata s električnim otvaranjem Nadsvjetlo C D Kontakt klatnom 0 Prekidač na vrpci Folija Tipkovnica Kućište i n i I Nadzirano kućište Termo . uređaj za izbor slike Monitor s videosignalnim uključenjem slike Sigurnosni preklopni th ©lim brave «CD* FU H H ( 2 l ) VF . tipkovnicom © .polja Dojava promjene NF .OSNOVNE NORME TEHNIKA OSIGURANJA . JL ® • 0 ( D Kontakt na bravi Kontakt pri otvaranju p 2 Uključni relej Uređaj za daljinsko uključivanje Alarmni reflektor Kontrolni prolaz osoba L U * D l .ili kosa rešetka Svjetlosna sklopka Sef Dvostruko sigurnosno staklo H 24 i Akustički signalizator À> Aktivator I registratorskog uređaja Terminal s podacima.diferencijalni signalizator Optički signalizator dima Zaštitna rešetka -JUIT © ( 8 ) Dojava proboja ^ g ^ Dojava pritiska I nagazna hasura s A i p-^-n ( > lonizacijski signalizator dima V L J I Nadzirani razdjelnik C o Sigurnosna rozeta Sigurnosni dugi štitnik © © © Dojava loma stakla Dojava tjelesnih zvukova Pasivni infracrveni javljač kretanja A IR signalizator plamena Tehnika televizijske kontrole \L Okretno . baterija Automatski uređaj za biranje i najavljivanje m Samostojeći čitač sa 1 dodatnim unošenjem koda © © ® ® © © Rolo . osiguranje krila Križna ključanica Ključanica sa zakretnim zasunom V < < ^ 0 ® © UV signalizator plamena Signalizator pritiska (aktiviranje prskalica) TV kamera TV kamera s vario-optikom <? < 0 — c > © Svjetlosna zapreka Dojava svjetla (o) (42) Ručni signalizator TV kamera.otklopno krilo prozora. zaštitno kućište Zaštitno kućište s obrtnom glavom kamere po vertikali i horizontali TV kamera s obrtnom glavom kamere po vertikali i horizontali TV kamera sa pokreta + H R Ključanica sa zasunom (95) Stražnja kuka Osiguranje rolo kapkom Uključni relej © Dojava slike rLol /77\ Vatrogasno spremište ključeva © J Mikrovalni Dopplero vi2/ javljač kretanja ^ 7 ) Mikrovalna zapreka Dojava promjene VF . dvostruki zasun Osiguranje pdrumske rešetke ß 1 LD [_o o o_| ff Tehnika kontrole prilaza ( © Cilindar brava Osiguranje podiznih vrata Ograda Ograda od bodljikave žice Masivna ograda.pregrada sa zatvaračem Čelična rolo .H H- Obrtni križ lî y y Okretna vrata ( 3 ) Magnetni kontakt ^ ^ ^ Dojava vibracija Tehnika dojave požara Termo .» DP Tehnika dojave provale £>>'71 y Optički signalizator Uključni relej Digitalni priključak na provodnik Analogno digitalni pretvarač s priključkom na provodnik smjer toka signala iÛJ r . Ultrazvučni Dopplerov javljač kretanja W S Ultrazvučna zapreka Kontakt s novčanicom © T T © © © © Poprečni zasun.zapreka .digitalni pretvarač Mrežni ispravljač b—a & TO il -X—X—X—X+ + + Čitač isprava Samostojeći čitač isprava s dodatnim unošenjem koda Čitač sa stalnom vezom Čitač isprava s dodatnim unošenjem koda / 7 Dojava prepada T L J Elektromehanička sklopka Duhovna sklopka X L_' 1 J OL A L V1 J J Vremenska sklopka Akumulator.

teško poderivom crtaćem papiru u DIN-formatu . Crtaći se papiri na jednostavnu crtaću dasku (za DIN-formate .» 0 .» s. 4176 "7 O «S 5000 / \SOOO — (7) Specijalno kutno ravnalo (8) Crtaći pribor © Trokuti Pomagala pri crtanju ( T ^ Pomoć pri šrafiranju Pravilno držanje prstiju 25 . Krivuljari — > ? X i 1 V 0 A ? 1 T Papir za skiciranje (2j 250 1125 250 750 > j- I I Skiciranje (građevisnki raster) f3) ^ Dijeljenje papira Konični oblik pravilno Previjanje spriječava deranje (4) Obrubljivanje nacrta (§) Naprava za crtanje <Smm/ '. Za prostoručno crtanje u mjerilu pogodni su blokovi za skice (DIN A4) s kvadratičnim uzorkom papira (veličina kvadrata pola centimetra). privlačno perspektivnim prikazima. Crtačka vještina olakšava mu izlaganje svoje predodžbe i uvjeravanje investitora. Ona je opremljena podjelom na oktometre i centimetre . Za skiciranje mekom olovkom primjenjuju se tanki prozirni papiri. 4. 4 od lipovine ili topole pričvršćuju čavlićima s jednolikim zašiljenjem . objektivno geometrijskim crtežima. internacionalno čitljivo. Za crtanje tušem prikladan je transparentni papir. a ne cilj sam po sebi kao kod slikara. Njime svoje zamisli izlaže nedvojbeno.iimimii' pnmmmf* p'. uokviruju se zaštitnim rubom ("obrube se") . U tome se stručni crtež i perspektivni prikaz razlikuju od umjetničke slike. a za točnije skice milimetarski papir s debljom centimetarskom. Takozvani crtaći strojevi uobičajeni su u inženjerskoj struci -»(§)• Osim jednostavne. postoji i specijalna "šina" kojom se mogu postavljati različiti kutovi (patentirani autorov izum). podjela dužine . nešto tanjom polacentimetarskom i tankom milimetarskom podjelom . Za crtanje u skladu s normama i skiciranje pogodan je modularni raster (prema propisanim mjerama DIN 4172) (2). Građevinski crtež je sredstvo za postizanje svrhe. Najprije se presavije oko 2 cm široki rub papira koji će poslije postati obrub .» (3). Pojedinačni listovi kidaju se duž kutnog ravnala .» © . Za početak se sa smotka režu listovi prikladne veličine.» © .» (3) ili se režu duž njenog unutarnjeg ruba .» s.1 I 1| V o đ e n j e malim prstom duž ruba ravnala CRTANJE Govor projektanta je crtež. Lepezasto mjerilo.» s.» Jednakokračni pravokutni trokuti s podjelom na milimetre i grade -> (9). čime se ravnalo malo odiže od papira pa ne dolazi do brisanja crteža (zbog toga treba crtati odozgo prema dolje!). paralelni razmjernik za šrafiranje. 5. Građevinski crteži tvrdom olovkom na jasno prozirnom. Improvizirana crtačka pomagala .» © . a za slikanje i grafičke prikaze vodootporni papiri.» (6y umjesto čavlićima (u tom slučaju može podloga za crtanje biti od nekog sintetičnog materijala [Cellon ili neki slični glatki materijal]).» @ i pohrane u ladicama. Crteži se mogu pričvrstiti i ljepljivim vrpcama od kreppapira .

ili je pogodno upotrijebiti kistić (g). Crtačke doskočice: brzo i točno crtanje pravokutnih likova samo "šinom".(3). nož za brisanje. također nožić za brijanje. Dobro za loše pisatelje. Perspektivni raster je u uobičajenim odnosima kutova prikladan i za perspektivni prikaz interijera (§). mjerodavno za uspjeh. ABCDE AlBCfWII (l^ Samoljepljiva slova i preslikači (8) Veličine slova mjere se u točkama Pisaći stroj za opisivanje Trokraki instrument za crtanje perspektive Podloga za crtanje perspektive Rub crtaće daske Očište (13) Izometrija ^ ^ Metoda za crtanje perspektive ^5) ' Reilesehov pribor za crtanje perspektive Raster za crtanje perspektive 26 . Perspektiva neka bude konstruirana tako da odgovara budućoj stvarnosti. izograf itd. Ispravno držanje "šine" je. Izometrije mogu nadomjestiti ptičju perspektivu ako su crtane u mjerilu š 1:500 -> (§). uz mnogo vježbe. 25.CRTANJE Perspektivni prikazi objašnjavaju zamisli projektanta. (4) Minu okretanjem držati šiljaton ABC. 25. Razna crtačka pomagala: tehnička olovka odgovara za crtaće mine promjera 2 mm svih tvrdoća od 6B do 9H. Upotrijebiti šablone s kurzivnim i uspravnim slovima -> (Ž) . Za crteže s mnoštvom crta treba upotrijebiti šablonu za brisanje -> © . grafos. Slova je najbolje pisati bez pomoćnih sredstava. Međunarodno normirano pismo ISO 3098/I = DIN 6776. najčešće uvjerljivije nego riječi. brisanje olovke: gumica koja ne razmazuje. bez kutnika -> s. Podjela neke crte na određene razmake olakšana je odgovarajuće kosim položajem normalnog centimetarskog mjerila -> s. Za brisanje tuša: stakleni brisač. a za tehničke crteže trebaju šablone sa cjevastim perima.

mjere razvile. Njihove mjere prema tome odgovaraju tijelu. svaki zadatak drugačiji. Današnje su tehničke mogućnosti uključene u najvećoj mjeri. on mora poznavati najmanje dimenzije prostora u kojima se svakodnevno kreće. sažetom i suvislom obliku potrebne podloge. uvijek s ciljem da se projektantu . kojima je čovjek okružen. On mora znati dimenzije predmeta. a izvedene se građevine prikazuju samo ako su mogle poslužiti kao opći primjer. odjeće itd. Na kraju. prostorije ili zgrade bude slikovito pred očima.čovjeka. jer projektanti polaze od različitih. slučajno odabranih mjerila. Tko uči graditi. kako bi čovjek u s v o j e m u d o m u . To čine investitori kad mjere prostorije u svom stanu kako bi stekli uporište za razumijevanje dimenzija na nacrtima. Zbog toga moramo nastojati da i od te mjere steknemo koliko je moguće točnu i živu predodžbu. Na kraju.UVOD ČOVJEK KAO MJERILO I CILJ Čovjek stvara predmete da bi mu služili. Na toj je osnovi koncipirana ova knjiga koja polazi od čovjeka i daje temelje za dimenzioniranje zgrada i njihovih dijelova. Još danas možemo bolje predočiti neku stvar ako se kaže: visoka je poput čovjeka. Želi li se to promijeniti. Dobije li arhitekt .praktičaru prištedi trud oko pronalaženja tih osnovnih podataka. namjesti i kakav joj je pristup. Mnoga su načelna pitanja u ovoj knjizi prvi put istražena (razvijena) i međusobno odmjerena. automobilu itd. planski prikupljati znanja različitih djelatnosti iz prakse i nastave. metarska mjera to je dokinula. Međutim. u kuhinji. To su pojmovi koji su nam prirođeni i čije nam veličine takoreći leže u krvi. osjeća. Kako se neka prostorija dimenzionira. toliko je stopa široka ili za toliko glava viša. čovjek nije samo tjelesno biće kojemu treba prostor. u radionici m o g a o u d o b n o obavljati p o s l o v e ili se o d m a rati. pa ga svaki arhitekt mora iznova proučiti. a ne od jedino ispravne mjere . što je namjera ove knjige. naprotiv. Sve u svemu je ipak. ili barem stvaraju čvrste predodžbe kojih se arhitekt radeći na sličnoj zadaći najčešće teško može riješiti. često nesvjesno. koncipirati i oblikovati. kako bi iz toga mogao odrediti odgovarajuće dimenzije spremišta. bilo u stvarnosti ili na slici. Polazeći od svih ovih razmišljanja i spoznaja počeo sam godine 1926. O tim tipično najužim prostorima on ima čvrste predodžbe. Projektant mora znati u kojemu su međusobnom odnosu dijelovi tijela dobro razvijenog čovjeka i koliki je prostor čovjeku potreban u raznim položajima i pokretima. kako bi se namještaj m o g a o u d o b n o koristiti b e z rasipanja prostora. osnovni podaci i iskustva. p o s l o v n o m prostoru. najznačajnije je u smislu kako se to doživljava. knjižnici itd. tramvaju. najčešće znatno manje. osvijetli. nego su prikupljeni iz literature. Time projektant . Međutim.stvaralac dobiva u planski sređenom. te da to neprekidno uvježbava. sustavno u skladu s podacima koji su potrebni za specifični projektni zadatak. Iz njih izvodi. navedeni dijelovi nisu manje ili više slučajno popabirčeni iz raznih časopisa. Projektant mora znati koliko mjesta č o v j e k treba između namještaja. bit će prisiljen sam ih povezati u cjelinu koja potrebna svojstva projektiranog objekta sklapa u duhovno jedinstvo. Opisi su ograničeni na najnužnije i koliko je moguće dopunjeni ili zamijenjeni slikovitim crtežima. kao na primjer u vlaku. i prema potrebi ispitani na modelima ili putem pokusa.stvaralac u ruke samo dijelove. blagovaonici. Pri tome je najveća pozornost usmjerena na to da se izloži samo sažetak. kako bi se s dovoljno vremena i volje mogao posvetiti važnom stvaralačkom dijelu posla. koje bi inače morao mukotrpno pronalaziti u mnoštvu knjiga ili ih dugotrajno pribavljati mjerenjem izvedenih građevina. oboji. U tome vidim jedan od razloga za nerijetku odsutnost povezanosti građevina međusobno. O tim građevinama samo na temelju slika često stječemo pogrešan dojam o veličini. namještaja itd. tako da mu pri svakoj oznaci dimenzija veličina projektiranog namještaja. podijeli. Tako su nekad bili ljudski udovi prirodna osnova svih mjernih jedinica. i čudimo se kako posve drugačije izgledaju u naravi. Emotivna strana nije manje važna. uzevši u obzir njemačke norme. O veličini nekog predmeta odmah ćemo steći točan dojam ako kraj njega vidimo čovjeka. Samo je tako moguć dinamičan napredak u skladu s duhom vremena. Karakteristično je za naše doba da se na slikama (crtežima/fotografijama) u našim stručnim časopisima građevine i prostorije prečesto prikazuju bez ljudi. najčešće bez razmišljanja prihvaćene.. dimenzije ostalih prostorija. treba projektantu pokazati iz čega su se. i suviše lako navode na oponašanje. izuzevši određene norme. 27 . Projektant mora znati na koji će način n a m j e š t a j biti pravilno razmješten. Ti su dijelovi provjereni na poznatim uspješnim građevinama iste vrste. duga je toliko lakata. trebao bi početi s tim da si koliko je moguće zorno predoči dimenzije prostorija i predmeta u njima. Izvedeni objekti.

Vq h = duljina glave od tjemena do vrha brade. sve dok značajni istraživač na tom polju E. visina do pupka 1. /4 h = duljina noge od gležnja do koljena i dužina od brade do pupka. 1 /i2 h = širina lica u visini donjega ruba nosa. Le Corbusier je za sve svoje projekte primjenjivao ovaj odnos mjera prema zlatnom rezu pod nazivom "Le Modulor"-» C . 28 . pr. iz vremena Ptolomeja. te prije svega poznato djelo A. Leonardo da Vinci. Grka i Rimljana. znanstvenici i umjetnici trudili otkriti odnose čovječjih mjera. istražujući odnose čovječjih mjera na osnovi zlatnog reza i najtočnijim mjerenjima i uspoređivanjem. Sve do našeg doba bili su stopa i lakat uobičajene mjerne jedinice. Moesel — Q nije Zeisingove radove potvrdio detaljnim ispitivanjem > P vlastitom metodom. U tim se radovima mjere ljudskoga tijela izračunavaju prema dužinama glave.UVOD MJERA SVIH STVARI Odnosi čovječjih mjera određeni oslanjajući se na spoznaje A. Zeisinga Q D 1 1 /2 h = čitav gornji dio tijela od rascjepa. U prošlom je stoljeću prije svih drugih A. Prije svega su Durerovi navodi postali opće dobro. Michelangelo i ljudi srednjega vijeka. zatim navodi koje su dali Alberti. najmanje su se otada. Kasnije su te veličine dalje dijeljene i dovođene u međusobni odnos. s. Nažalost njegovu djelu donedavna nije posvećena dužna pažnja. kanon Polikleta koji je dugo smatran normom. lica i stopala. Ova podjela se nastavlja sve do V40 h. širina noge (iznad gležnja) itd. Od godine 1945. On je polazeći od čovjekove visine odredio podjelu izraženu razlomcima kako slijedi: Vq h = duljina stopala. tako da su općenito u životu postale mjerodavne. Zeising. uveo u ovu problematiku veću jasnoću. Dakle. razmak bradavica na prsima. Durera.829 m. Njegove su mjere: visiP na čovjeka 1.130 m itd. Poznat nam je kanon iz doba faraona. Najstariji poznati kanon o odnosima čovječjih mjera pronađen je u jednoj grobnici u dolini piramida blizu Memphisa (oko g. 1 /io h = visina i širina lica (uključivo uši). Krista). 3000. duljina šake do zglavka. 43.

LJUDI MJERE LJUDSKOG TIJELA DIMENZIJE I POTREBAN PROSTOR prema normiranim mjerama i utrošku snage I 625 1 h300-i I 875 © ® ® ® ® 1 8 0 0 s 1 1 V > 8 '//1 < /1 * < 11 _ 1 r V ih/-—\1 °00 \ \ir\ 1 Jn \l 1 i ^V M LiJL ° Mjere na stolici za rad @ Mjere na stolici u stanu i blagovaonici Mjere na naslonjaču I 710 1 (17) Rad stojeći Sjedeći Čučeći 29 .

LJUDI POTREBAN PROSTOR IZMEĐU ZIDOVA za ljude u pokretu dodati ž 10 % DIMENZIJE I POTREBAN PROSTOR prema normiranim mjerama —» Q i utrošku snage Q POTREBAN PROSTOR S RUČNOM PRTLJAGOM POTREBAN PROSTOR S ŠTAPOM I KIŠOBRANOM 30 .

blagovaonicom i prostorom za prtljagu. tlocrt. 2.42 m. razreda 31 . vagon za prtljagu 18.62 Vagon putničkog vlaka.20 -i u 26 --1 \ / 60 75 O ' c* * -s SD TTT7- U —) . Ukupna duljina odjeljaka 12.75 m.62 m. razred i- 1. 1. razred uzdužni presjek uz © Donja etaža četveroosovinskog dvoetažnog vagona s gospodarskim odjeljkom.38 m.f j ® Vagon brzog vlaka. 48 sjedišta.97 —i y — 2. 0. ukupna duljina 20.54 H 1. Duljina vagona za prtljagu 12.ŽELJEZNIČKE MJERE M = 1:100 ČOVJEK l VOZILA Stara i nova vozila kao primjer za minimum prostora za transport osoba ^ 1.10 1 razred 2.32 cm. visina stupa 28 . Tlocrt.80 Presjek uz (?) tu I o ff^ 1.45 m po sjedištu. 28 sjedišta 2. 68 sjedišta.

Ako se zrak onečišćava otvorenim plamenom svjetiljaka. Max. pri teškom radu Odrasli u starosti oko oko oko oko 15 40 96 118 1.21 28.5 0.70 1.28 7.15 1.03 11.40 35. a u danu 2520 toplinskih jedinica..60 5.73 68. jeće zgrade dolazi do izmjene zraka jedan i pol puta do I / I M 1 // dva puta u satu.93 21. 271.28 6.31 14.-^>7. Os- Pri grijanju prostorija treba nastojati da se na najprikladnijim dijelovima prostorije zrak blago zagrijava. ugodna toplina.51 39.05 0.015 m3/sat ugljičnog dioksid^ (J) Spavanje kod niže vlažnosti zraka osjetno više © Rad 15 000 mkg srednji satni radni učinak na ergostatu ( D Izlučivanje ugljičnog dioksida i vodene pare čovjeka (prema pokusima H.25 1. Međutim.95 0.001 0.5 toplinskih jedinica na sat po kilogramu vlastite težine.03 m3/sat kisika 58 g/sat vodene pai .92 3. i uz zatvorene prozore kod slobodno stokrvi). i znojenje -> (5).:.05 59. a pri radu 15-18° ovisno 0 intenzitetu kretanja.043g/sat ugljičnog dioksida 0.5 2.98 5.36 65.(3). Za te je elemente presudan položaj stana u krajoliku.0 . dovoljno veliki prozori ispravno smješteni prema vlažnosti od 50 do namještaju. što bi bilo dovoljno da zavrije 25 litara vode. pri sred.2-4.25 17. razmještaj prostorija u zgradi i način izgradnje -> s.64 © Toplina(WE/sat) prema Rubeneru -> QP Maksimalni sadržaj vode u m 3 zraka u g 32 . bez propuha a u laganom kretanju.4-9. prehrani. Prema tome.86 0.40 46.015 rrvVsat kisika ' 32g/sat vodene pare .86 75.64 24..004 0.05 0.22 3. dovoditi kisik i odvoditi štetne sastojke.3% 30.76 7.004 0. tj. djelatnosti i okolini 0 .00 43.52 50.8 m 2 stambene površine po osobi.09 25.25 15.37 3.89 30.39 8.98 1. gledalište u kazalištu) -» stranica 119-122 mora se umjetno pojačati izmjena zraka. U to spada zrak bogat kisikom.8 % ( 4 ) Štetne koncentracije najvažnijih tvorničkih plinova prema Lehmannu mg po litri.22 71.7 % 1.:. zrak u stanu ne bi smio sadržavati više od 1 %o prema uvjetima -> 0 .1 2 m 3 .76 0.8% 43.0* 300 3 1 2 + 1 0 .55 4.71 0.0 10..31 2.13 2. ostalo cm3 po litri Q P 3 Podnošljivo više sati % 0 Jodne pare Klorne pare Bromne pare Soina kiselina Sumporna kiselina Sumporovodik Amonijak Ugljični monoksid Ugljični disulfid Ugljični dioksid 0. a u spavaonicama na 10 m 3 po krevetu. pa u normalnim okolnostima zadovoljava za odrasle 16-24 m 3 prostora (ovisno 0 načinu građenja) i 8 .5 m .@ pojačan osjećaj hlad3 U prosjeku se po osobi računa na 0.71 41.32 10. Tempesadržaj ratura u vode u m 3 "Celzija zraka u g 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 A 5 T i 4 Vlažnost prostorije Najugodniji je zrak u novne su pretpostavke za dobro osjećanje termička izo25 1 — # H prostoriji pri relativnoj lacija.0 Ono je važno za proces hlađenCO2. Previsoka vlažPotrebna količina zraka nost pogoduje mikroo \ < Disanjem čovjek udiše kisik iz zraka i izdiše ugljični diokorganizmima.0005 0. oko 0.4° srednja temperatura ' 81% srednja relativna vlažnost zraka : oko 0. Uz visinu prostorija 2. u zatvorenim prostorima (npr.09 56.90 2.ČOVJEK I STAN 21° srednja temperatura "•'••:• 23% srednja relativna vlažnost zraka oko 0.5 1.82 6.5 m 1 to znači za odrasle 6.7 % 75. za dijete.82 8. izmjena zraka zračnim kanalima) može se potrebni prostor po osobi reducirati na 7.63 78. . odrasla osoba težine 70 kg 0-0 proizvodi na sat 105.14 62.1 - 0. Količinski je to kod ljudi različito.91 48. stvaranje truleži dioksida i 40 g/sat vodene pare Q . pri mirovanju.05 0.3 0.82 12.5 godina Odrasli u mirovanju Odr.02 m3/sat kisika 40g/sat_vodene pare 21° srednja temperatura "•'•:•:.05 0.89 4.6 3.35 1.46 1.9% 1.5% 20.14 1. lako količina od 1 do 3 %o C O 2 u zraku izaziva samo dubStvaranje vodene pare ljudskog organizma različito je lje disanje.2 0. Proizvodnja topline ovisi o okolnostima 0 . i raste s opadanjem temperature u prostoriji i porastom tjelesne aktivnosti. neprijatnim isparenjima u bolnicama ili tvornicama. naročito ako ona prelazi 37°C (temperatura jete.83 1.41 37.5* 80 Neposredno opasno % 0 - 0.. a ovima plijesni.43 13.64 10.64 31. 23% srednja relativna vlažnost zrakar*::::i&?. ugodna vlažnost zraka i odgovarajuća rasvjeta.59 12.24 22. dovoljno grijanje i odgovarajuće provjetra20 — 6 0 % . gljivicasid i vodenu paru. Uz intenzivniju izmjenu zraka (spavanje uz otvoreni prozor. a time utječe i na radnu sposobnost. radu Odr.48 19.48 33.01 9. Čovjeka se može usporediti s peći koja se loži hranom i koji proizvodi oko 1.49 2.25 53.58 1.62 27.003 0.05 1.6 m 2 i za djecu 3.5 0.:.39 5. Pri temperaturama iznad 70-80° dolazi do raspadanja čiji ostaci nadražuju sluznice ustiju i ždrijela te izazivaju osjećaj suhoće zraka.69 2. izaziva si o tjelesnoj težini.68 20.64 3. Toplina prostorija Najugodnija za ljude je temperatura prostorija od 18 do 20°.1 0. a granične su vanje (bez pojave propuha). To je razlog zašto su željezne peći i parno grijanje zbog svoje visoke temperature na površini neprikladni za stambene zgrade. To pri jednokratnoj izmjeni zraka u satu zahtijeva 32 ja čovječjeg organizma i raste s porastom temperature 3 3 m prostora za svaku odraslu osobu i 15 m za svako diprostorije.001 0.33 18.01 - Podnošljivo pola sata do sat % o 0.020 m /sat ugljičnog noće.23 4. Dojenče Dijete od 2.2 - u T 2 3 4 i 10 oko 140 oko 90 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 82. vrijednosti od 40 do 70%.22 16. VVolperta) Stanovi trebaju ljude štititi od vremenskih nepogoda i pružiti im okruženje koje značajno pridonosi da se što ugodnije osjećaju.

£ 22 I o 2? 3 S Q.l 14 16 18 2 0 22 24 26 28 Temper. diže se.378 Xe). Zrak cirkulira i prenosi prašinu i lebdeće djeliće. Promjena temperature zraka može se do neke mjere kompenzirati promjenom temperature površina (pad temperature zraka . Termoregulacijski postupci tijela Zagrijavanje: prokrvljivanje kože.4 .> (Jf) 41) 38 Polje ugodnosti y 36 t o « a o 34 32 30 28 26 24 22 hladno 70 12 \ Još ug Ddno Neu god no top 0 \ \ j Z £ 5 a b \ \ 1 odno \ * 12 14 16 18 20 22 24 26°C Temper. Niska temperatura zračenjem. količina zraka u prostoriji. Tok topline usmjeren je od tople prema hladnoj površini. Zrak i kretanje zraka. Optimalna usklađenost tih čimbenika stvara ugodnu klimu u prostoriji i pridonosi čovjekovu zdravlju i njegovoj radnoj sposobnosti. Temperatura koju čovjek osjeća približno je srednja vrijednost temperature zraka i temperature okolnih površina. s izmjerivim vrijednostima za tlak zraka. Ova se jednadžba može napisati i u obliku p = (ptr+<pA) [1+0. kad tijelo termičku regulaciju postiže uz minimalni utrošak energije. oblačno nebo. Preporuke za oblikovanje klime u prostoriji. a nije obilježje poda. disanje (površina tijela.porast temperature površina). duboko modro nebo. Ugodna klima veljača/ožujak. vode u radijatoru). podrhtavanje mišića. Propuh u tom slučaju izaziva lokalno hlađenje tijela. lijep zimski dan.041 (Xco^0. Temperatura površine stropa ovisi o visini prostorije. isijavanje topline (razlika temperature između površine tijela i okoline). tropska kišna šuma ^ekoliko vrijednosti relativne vlažnosti zraka za usporedbu 33 . hladi se na stropu i onda spušta. čovjek osjeća toplinu/hladnoću samo preko podne obloge i njene debljine sloja. primjerice uz dvostruko veću temperaturu je 16 puta veće.» Polje ugodnosti f Sadržaj vode u zraku g/kg Odo 5 5 do 8 8 do 10 10 do 20 20 do 25 preko 25 41 preko 41 Prikladnost za disanje vrlo dobro dobro zadovoljavajuće sve lošije već opasno nepodesno Polje ugodnosti Osjet pri disanju lagano svježe normalno još podnošljivo teško. suh zrak bez prašine. Temperatura zraka i okolnih površina. preko podne obloge i temperature uz pod. Što je brži protok u grijaćem mediju (npr. Kritične su površine prije svega prozori. visina 2000 m. Iznad 500°C toplina postaje vidljiva svjetlost. Zračenje ispod granice vidljivosti naziva se infracrvenim/toplinskim. 5°C. razlika tlaka vodene pare između kože i okoline).0. a obuven to osjeća. Termička se ugodnost uspostavlja kad se tjelesno reguliranje topline nalazi u ravnoteži. a i najzdravija (kaljeva peć). Bosonog. prodire kroz zrak ali ga ne zagrije. Kretanje zraka osjeća se kao propuh. Izmjena topline između tijela i okoline Unutarnji protok topline: prijelaz topline iz dubine tijela prema koži. temperaturom zračenja. proširenje krvnih žila. sredina ljeta (tropski krajevi).> 28 Neu. Pojmovi u svezi s izmjenom topline Provođenje topline: prijenos topline izravnim kontaktom. povećanje brzine krvotoka. postoji i klima u prostoriji. Iz psiholoških je razloga ta apsorpcija topline za čovjeka najugodnija. ovisno o prokrvljenosti tijela. brža je i cirkulacija zraka. a kruta ga tijela apsorbiraju ili reflektiraju. zraka niska (porozni izolacijski materijali!). razlika temperature između odjevenih i neodjevenih površina tijela).2S^/kg Relativna vlažn. Isijavanje topline: površina toplog tijela emitira zračenje koje je ovisno o njenoj temperaturi. Vanjski protok topline: provođenje topline preko nogu. Tople i hladne noge subjektivan su osjet. Pri manjoj vlažnosti (ispod 30%) čestice prašine počinju lebdjeti. blistavo sunce na zasnježenom polju. Zrak se grije u dodiru s toplim tijelom (npr. Temperatura i relativna vlažnost zraka.04)] (9) Vrijednosti za vlažnost zraka pri disanju // .8 puta obujma prostorije na sat po osobi. konvekcija (brzina zraka. Količina C 0 2 u zraku mora se nadomjestiti kisikom. a slučajno ili stalno provjetravanje nije. Veliko vođenje topline u pod preko nogu treba izbjegavati (temperatura poda iznad 17°C).1 vol.KLIMA U PROSTORIJI Objašnjenja u svezi s klimom u prostoriji -> QQ Kako postoji vanjska klima. Ljeti je ugodno 20-24°C zimi oko 21 °C (plus/minus 1°C). Ta se tijela (i ljudsko tijelo) prilikom apsorpcije zagrijavaju (toplina zračenjem). sparno vlažno vruće nepodnošljivo Sadržaj vode u zraku pri izdisaju kod 37 °C (100 %) Kondenzacija vode u plućnim mjehurićima Prema formuli koju preporučuje Comite International des Poids et Mesures projzlaziza gustoću vlažnog zraka numerička jednadžba p = [3. Izmjena zraka u stambenim prostorijama: 0. Potrebna količina svježeg zraka za jednu osobu iznosi oko 32. Ugodnost se uspostavlja kad odvođenje topline tijela odgovara stvarnom gubitku topline u odnosu prema okolini.> (^3) Polje ugodnosti (4) Polje ugodnosti Neugodno Ugodno Neugodno 12 14 16 18 2 0 22 24 26 28 Temperatura zraka u prostoriji tL> in °C . § 20 18 16 14 orema \ Roedleru s „ prema Franku \ / / / \ V \ • \ • • 14 16 18 20 < c \ & \ 12 22 24 26°C 28 12 14 Temperatura prostorije 9 L 16 18 2 0 22 24 26 28 Temperatura prostorije S L u °C .% ne smije se prekoračiti. zraka u prostoriji 8 L . prema tome u stambenim i spavaćim prostorijama treba osigurati 2-3 izmjene zraka u satu. njegovu temperaturu i brzinu. visoka vlažnost i sparina. hlađenje: znojenje. isparavanje.0 m 3 /sat. te "osunčanje unutarnjeg prostora". Svježi zrak i izmjena zraka. Toplinska je vodljivost primjerice bakra visoka. Dijagrami! Pri suviše velikoj razlici tih temperatura nastaje prejako (preintenzivno) kretanje zraka. potenciji apsolutne temperature površine. klima za liječenje pluća (Davos) lijepa kasna jesen vrlo dobra klima u prostoriji dobra klima u prostoriji suviše vlažna klima u prost. tj. Isijavanje je proporcionalno 4. S temperaturom mijenja se i valna duljina zračenja. Neugodna klima . Kontrolirano provjetravanje je povoljno. Ona je to kraća što je viša temperatura. zraka u prostoriji S L u °C . Količina C 0 2 od 0. Temperatura okolnih površina ne smije odstupati za više od 2 do 3°C od temperature zraka.4853+0. Ono se širi u svim smjerovima. konvekcija: prijenos topline. grijalicom). zraka 50% 100% 40% 50% 70% 100% Temperatura 0°C 4°C 18°C 21 °C 20 °C 30 °C Opis | " 1 p r i m a r n i i d o m i n a n t n i utjecaji © r a [ ^ J d o d a t n i faktori [ " " " " ! s e k u n d a r n i i n a s l u ć e n i faktori (2) Utjecaj topline zidova 30 °C 28 26 N V \ 1 24 Q. tj. visoka temperatura zračenjem. temperatura zraka + 30°C prašni velegrad. Ugodna je relativna vlažnost zraka 40 do 50%. Apsolutni sadržaj vode 2 g/kg 5 g/kg 5 g/kg 8 g/kg 10 g/kg .0144(Xc O 2-0^] "r IO"3 ¿ j (1-0.

80 x 2.• T \ -» . krvotoku.-r -1-h / * s • •h } Hr f •j S 't-i.jug i 5 do 6 m u smjeru istok .r H. fiziološki štetne. duljina 5 m. Povoljna je. vjerojatno uzrokovanih Suncem. prema iskustvu."-. Stvarna rešetka je prema tome globalna oko cijele Zemlje. prostorija. drugi red mnogostruko jača u djelovanju. Svaka — — — — — Lijevi krevet je naročito ugrožen jer smetnji između traka se globalne globalne ©žila. Prema Palmu. a okomito na njih u smjeru istok . građevina.> © .0 x 2. globalna rešetka -> © od stacionarnih valova. želucu i izmjeni tvari. zona ili površina od 1. Navodno nema smetnji u prostorijama koje su građene prema načelu zlatnoga reza: visina 3 m. slabljenje životne energije. širina 4 m. Endrosa pokazuje kako se kvantne silnice na površinama otklanjaju od vertikale i proširuju mjerene veličine takvih smetnji iznad jedne vodene žile . .zrak. također u periodama sedmice. : : ~ v " ^ — l K n n r nori7emne vode Uspor podzemne vode Površina terena ---.» © Mreža globalne biologije Istok Pri tome se javlja efekt zbrajanja. Pohvale dobivaju okrugle kuće i šesterokutni tlocrti (pčelinje saće).Sje er GRAĐEVNA BIOLOGIJA ->QP Već se desetak godina trude prije svih liječnici poput dr Palma i dr Hartmanna (voditelj istraživačke grupe za geobiologiju Eberbach . prije svega od sjecišta traka . Geološki utjecaji Prema navedenim autorima. a naročito njihova sjecišta pri duljem ili opetovanom boravku na tim sjecištima (kreveti). sve do teških kroničnih bolesti kao što je rak.5 m linija polovičnih razmaka.zapad. kao što se zrake lome u odnosu na vertikalu na granici tlo . gradiva i instalacija. -> QJ globalna je rešetka od približno 2. dakle na razmacima od 28 odnosno 35 m i 15 odnosno 42 m . dakle.> ® Glavni štetni utjecaji takvih patogenih zona jesu devitalizacija. U većini slučajeva nakon kratkog vremena pomaže premještanje kreveta u zone bez smetnji . čini se bez patogenih utjecaja . U svakom slučaju za pažljivo istraživanje svih tih utjecaja treba imati veliko iskustvo i utrošiti dosta vremena (višekratni obilazak zbog kontrole). od magnetskog sjevernog prema južnom polu.» © . oko čitave se Zemljine kugle proteže tzv. prema Hartmannu dovesti do zaključka 1 2. I u ovom slučaju su najizraženija sjecišta tih traka. S : i •£/-t-•fj . desni je presiječen rubnom zonom. Čini se da je najvažnija sposobnost prepoznati i razlikovati pojedina utjecajna polja ili zone.» © . Međutim. s razmakom traka od 4 do 5 m u smjeru sjever .jugozapad i sjeverozapad . tj.3). Kod drugih tvari vrijede druge granične temperature za tu pretvorbu. postoje izvještaji o tomu da lociranje globalnih traka ovisi o pouzdanosti magnetne igle. Prema istom izvoru postoje u Europi odstupanja od navedenih smjerova do 15° Tvrdi se da su Amerikanci takve trake detektirali iz zraka. rasjedi ili diskontinuiteti.» © .VVoIdbrunn Waldkatzenbach) kako bi ispitali utjecaj okoliša na čovjeka. Osim toga se smatra da postoji i dijagonalna globalna rešetka smjerova sjeveroistok .50 m. Već odstupanja od 1 do 2° dovode do osjetne pogreške lociranja jer su rubne zone naročito patogene.30 m bez smetnji./ \ / t• i1 \ L ->- + -- \ t •h sedma traka tog drugog reda. pri čemu prednjače vodene žile . oni nisu mrtvi nego u neprekidnom kretanju.50 m-> (?) © " " T ^ . S druge strane. Tipičan je primjer voda: ispod 0° = a = led. U metalima primjerice oni se lagano kreću oko neke točke ravnoteže . jer se zone smetnji otkrivaju rašljama ili radiouređajima. Djelovanje tzv. ali sa samo jednom četvrtinom djelovanja. Svaka sedma traka je kao tzv. premještanjem u lijevi položaj ozdravljenje nakon kratkog vremena bez lijekova © Globalna mreža prema Palmu s razmacima od oko 4 x 5 m s točkastim linijama polovice razmaka 2 x 2. koje pri koncentraciji stvaraju geopatogene zone Modelsko ispitivanje R. U srednjoj Europi osovinski razmak traka iznosi oko 2. 0 M 5 10 15 20 Reakcije rašlji Fizičari poznaju tri agregatna stanja tvari: a) čvrsto. Zornu sliku tog fenomena daju lomovi zračenja podzemnog vodotoka -> ( | ) i iz- — -- 1 (- - k + *l 1 % i © Granit Zrak Granit Zrak Desni krevet uz zid doveo je do zdravstvenih tegoba.J*' Tok podzemne vode Mjerene razlike električnog potencijala i reakcije rašlji iznad toka podzemne vode 34 . Vlf -u 7 4S r 4 1 --1 T * \ -L / L\ }-r S •f ItT J_H >1-I-i 1 -r > ->-> * / s i \ -J1. Rešetka je magnetski orijentirana. uređaja za neutralizaciju smetnji nije svestrano prihvaćeno.jugoistok . disanju. jer moderne građevine mogu utjecati na iglu. neki su se pokazali izvorima smetnji. smetnje na srcu.Vodič prema sjeveru © Magnetno polje Zemlje H t t t H M Silnice električnih polja vodenog toka. šrafirane zone rubne mreže izgleda nemaju štetnog utjecaja kako je riječ 0 terestričkom zračenju koje dolazi iz nutrine zemlje i koje se zbog kristala u Zemljinoj kori oblikuje u svojevrsnu rešetkastu mrežu.križaju se štetno mreže i vodena ®Zona bezmreže 1.» © Zagrijavanje ubrzava kretanje do prelaska u tekuće stanje -> ( | ) . •H \/ T / L.» © U punom smislu postaju sjecišta traka globalne rešetke patogena kad se poklope s geološkim smetnjama kao što su vodeni tokovi. posebno utjecaj 2. na površini zemlje.» © . dakle na razmacima od 250 odnosno 300 smatra se još pojačanom zonom smetnji trećega reda. Uzrok tome su atomi ili molekule od kojih je tvar sastavljena.00 © Globalna mreža magnetno uređena s naročito patogenim točkama križanja Lijevi krevet stoji u točki križanja. > 1 • • TlIlUtiillilllllllil Hill I I I v ' f j f j r ? \ P*—' v 7 . pomoću posebno osjetljivih filmova.zapad oko 2 m Te su trake. No njihova pravilnost može.80 x 2. što je Endros CD dokazao na modelu . u trakama širine oko 20 cm. bubrezima. Pri daljnjem zagrijavanju se atomi rastavljaju jedan od drugoga do prelaska u plinovito stanje — (. normalno = b = voda i iznad 100° = c = para. dolazi do daljnjih lomova na masivnim stropnim pločama višekatnih zgrada. Tome se u pravokutnim prostorijama pridružuju korespondentne prostorne rešetkaste mreže. tj.- rt- f * "I H. između traka globalne r e š e t k e © Prema Hartmannu najučinkovitije je odmaknuti krevete iz područja smetnji. b) tekuće i c) plinovito. na visini od više tisuća metara.50 — tla.30 m čime djelovanje pojačava 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 I i 1 1 1 1 1 1 -i•- T V _ L i 14 Î h -H S/ 4.

Bronca (5 7 5 % bakra).H — j / / / / / f -44-4^-44 jl « 4 * ralna vuna. Beton. odbija se izričito Dopušta se ipak u području temeljenja i podruma. ali je ipak konačno novi Steinerov Goethea- / / / / i. Amiiranobetonski s t r o p ' / / / . ima izvrsnu konstantu vlaženja kao i životinjski tekstil./.••.. Steiner. Drvo se kao kondenzirana svjetlost i toplina smatra najvitalnijim gradivom. Kao posebni zagovornik građenja drvom navodi se dr. toplina ne mijenja razmještaj atoma koji i tako nisu poredani. mine- Asfaltna hasura 2 . Azbest treba upotrebljavati vrlo oprezno. Aluminij ima velike izglede.„/.Specku -> Qp pokazuju da zračenmolekula vodene pare molekula zraka ja organskog podrijetla apsorbiraju ili lome zračenja mineralnog podrijetla. ^ 200"C. a naročito armirani beton. Prednost se daje višeslojnom staklu koje je u staklani stopljeno u odnosu na ono spojeno okvirom od metala ili sintetike. fmsMss/s / / im^^fm^mm / ¿ / ' / / MS/A*/. ' / / / / W / / ' / a / / // Asfaltna hasura na 'masivnom stropu /otklanja prema jugu nagnute zrake iz tla.80% ultraljubičaste svjetlosti.' / t*:|/ / S U zrake iz tla i materijala / / / / / / \ i:J / / /si/zra'ke iz tla / / / // ' / / ' '' / 1 / 'Prirodno tlo < © Betonske stropne ploče propuštaju zrake iz tla bez promjene (odnosno otklanjaju ih S. pa uslijed toga dolazi do difuzije prema hladnijem mediju (s nižim tlakom). Molekule zraka kreću se izvana prema unutra. P a l m Q P odbija primjenu metala za vanjske zidove i općenito za oblikovanje velikih površina. Gips je cijenjen kao prirodni gips. Ne preporučuju se sintetični materijali. prikladan za život i bez štetnih nuspojava. jednako svladavajući ( T ) Atomi metala u čvrstom stanju (?) Atomi metala u tekućem stanju difuzijski otpor dijela građevine -> ( D . Primjerice kad je riječ o staklu. Glina se smatra zdravim materijalom. / . Poznato je da je vapno baktericidno. Za ziđe izloženo vlazi treba upotrijebiti hidraulično vapno. i / ' / i 11 i i / I .. / 1 1 i / / / / / / ' ^Armiranobetonski strop — Sintetika (plastika) ne odbija se u cjelosti. Djelomično se tolerira bakar. vuna od šljake. sva biljna vlakna kao na primjer morska trava. zaslužuje pohvalu. drveno ulje ili katran.. pa ona pečena na približno 950°C za zidove ili krovni pokrov najprikladnija je za organizam. ali i ekspandirana glina i dijatomejska zemlja.. mljeveno ili u obliku ploča (mogu biti i bitumenizirane).. gdje zrenjem nastaje masno vapno. navorana alufolija itd. i ' ' / i. ali se od njega ne bi trebali izvoditi čitavi zidovi. a dobiva se gašenjem pečenog vapna u vapnari. Za zidanje se preporučuje masno vapno (zračno vapno) bez sastojaka sumpora.GRAĐEVNA BIOLOGIJA -»QP S druge strane. Armiranobetonska strop na ploča / / / / / / /' / / / / / /' / / . Drvo intenzivno reagira na mirise: održava dobre i razara loše. pjenobeton. u svezi s prvim Goetheanumom u Dornachu. / / / S U zrake iz tla .. tako // // / / / r / / / / ' / / / / / / SU / zrake ^ tla / / M / / / / | / / / / / / ' / / / Prirodno tlo s_ / / / / f / 1 / f / 1 ' / / $ r\ H 1/ jivo proučiti sastojke i postupke proizvodnje kako bi se izbjeglo štetno zračenje. željezo se ne prihvaća (navodno grijaća tijela uzrokuju smetnje u polumjeru od 4 m). < / 1 1 ' 1 1 / 1 ' Prirodno tlo ^ w / w / A . ©tople unutrašnjostipare kreću sezakočene vanjskim zidom. suprotno tomu.3 0 mm. 34 @) Atomska rešetka vapnenca Za izolacijski materijal preporučuju se prirodni materijali kao pluto. Postoji skepsa prema staklu u boji. pečen na što nižoj temperaturi. debljine 25-30 mm apsorbira štetno zračenje 35 . Za razne namaze preporučuje se pažl- •'/////' / './.•. tj. Normalno staklo kao prozorsko ili kristalno smatra se neutralnim. Preporučuje se kvarcno odnosno biostaklo koje propušta 70 . odnosno promjene smjera prethodno prodrlog zračenja prostoriju prodrlo koncentrirano zračenje © . Dugogodišnji pokusi prema Schröder . Zbog toga se pravo drvo preporučuje i za unutarnje obloge. Prikladne su i ploče od pluta debljine ž 2 5 . čak i kao bakreni krov za stambene zgrade (ne i za crkve).. pa je uobičajeno ličiti staje vapnenim mlijekom. utemeljitelj antropozofskog društva. pri apsolutnoj ništici (°K = 273./ / / / // // // // // i // .•. koža svila itd. ©da koncentrirano prodiru u susjednu prostoriju i zbog toga im se pojača štetni utjecaj * fMljeveno pluto / / ?4/ / / . Masa molekula pare opet ovisi o toplini././.15°C)prestaje svako gibanje atoma ili molekula.5 m m 1 7 / / 4 . plinobeton./ / / // . Smatra se da je 10% "kulturni" materijal. o O o O o o o o o o o o o ¿o«o«o o «o«o* •o*o«o o» o • o #• o * o * o ohmomo O t O O O I oootoo oomooo oooiot OIOOOO • oo o o • o o i o i o O O O i O l Pokus s mljevenim plutom. staklena vuna. Metal. Staklo. i M W num posebno masivna građevina od armiranog betona. fgj Mljeveno pluto. Zaštitna sredstva za drvo trebala bi se dobivati destilacijom samog drva. kao i u zrakopraznom prostoru.. Uslijed toga je u susjednu (?). Tako svaki materijal ima svoj vlastiti atomski svijet koji se okolini manje ili više osjetno prikazuje (4). Pješčenjak se kao prirodni vapnenački pješčenjak tolerira.• • . Treba postupati u skladu sa starim pravilima: drvo se siječe samo zimi. o o « omom•o«o*o o i o » o mmomomo omomom•o«o#o o *o*o* • o « o * o unutra toplo vanjski oioooo O O I O I O vani hladno o o oo•o o • OOo• o ( 3 ) Atomi metala u plinovitom stanju Molekule vodene iz prostorije.i. također i plutene ploče s preklopom (mogu biti i bitumenizirane). Gornji primjeri s metalima nisu međutim tipični za druge materijale. kao drveni ocat. Zato zbog izjednačenja (tlakova) ulazi zrak. kao i višeslojno staklo. Općenito treba izbjegavati širu upotrebu metala. ako treba i kao ploče od piljevine vezane prirodnim vezivima.•. if « f } « f « f « . ako su spojene ili nastavljene na prijeklop (8). pa i olovo. hasure od kokosovih vlakana. Kositar se cijeni. kad mjesec opada i ostavlja se godinu dana močiti u jami s glinom prije nego se otpremi u pilanu (prilično skupo). pokazao je apsorpciju zračenja. O tome vidjeti istraživanja industrije betona QP.v. u smanjenom broju prema hladnijem vanjskom zraku. Asfaltni sloj na masivnoj stropnoj ploči doveo je do loma.2.

ali samo pod slabom strujom jer nedostaju slobodni prijenosnici naboja. prema rodnom mjestu "Suhr" Schroder .Otvoreni kabel GRAĐEVNA BIOLOGIJA ->QP Treba razlikovati cement od zgure i kemijski proizvedeni gips s ekstremno visokim vrijednostima zračenja od prirodnog cementa i gipsa. tako da stanovnik često dolazi pod utjecaj više izvora -»(3). čak ni armirani beton nije bio zapreka za magnetno polje.jug kroz zonu smetnji Zona smetnji oko trafostanice sa škodljivim utjecajem na osobe u krevetima 9-12 (prema K. prodire do 300 m u tlo. vjerojatno najučinkovitije. Kod novih instalacija mogu se zračenja spriječiti odgovarajućom izolacijom vodiča. tj.3 m. tj. U zatvorenim i prašnim prostorijama prevladavaju pozitivni ioni. tj. polovi istog predznaka (koji se odbijaju) uzrokuju nered. srednji i veliki ioni. po mogućnosti sve zajedno u instalacijski zid s. Visinsko zračenje. Dr Hartmann je odmah izliječio narušeno opće zdravstveno stanje kad je pacijent prije spavanja izvukao utikač i tako električni kabel pri uzglavlju isključio iz strujnog kruga ten na suprotni zid (2) (D U drugom pak slučaju nestale su slične tegobe kada je kabel. Tome se pribrajaju lutajuće struje koje prate oštećene ili dotrajale stare vodove. samo negativno nabijeni kisik iz zraka je biološki vrijedan. 1 .> ( 4 ) Između najčešće negativno nabijenoga tla i pozitivno nabijenoga zraka nastaje snažno električno polje s velikim utjecajem na organe. Prema tome. Postoje mali. Električni uređaji kao grijalice. odnosno primanje i otpuštanje naboja rezultira redom. oboljenjima mjehura itd. Približno 65% ljudskog tijela sastoji se od kisika. Kod postojećih instalacija pomaže samo premještanje ili radikalno isključenje na strujomjeru. reumu. Endrosu) Utjecaj iona . koji je bio pod uzglavljem bračnih kreveta. djelovanje prema tjelesnoj konstituciji.9 SU nisu dovela do smetnji. a isto tako i električne željeznice i vodovi jake struje u blizini stambenih zgrada. astmu. a može se mjeriti još 1000 m pod vodom. Novija su mjerenja pokazala jednake impulsne aktivnosti u prostorijama kao i vani. dakle i kad nema Kabel od utičnice do svjetiljke na trasi oko uzglavlja uzrokovao je smetnje. ovisno o geografskom položaju i lokalnim okolnostima. Takva istosmjerna polja (polja istosmjerne struje) dovode do poželjnih okolnosti rasporeda iona u prostoriji. Zajedničko uzemljenje više susjednih zgrada također može izazvati patogeno zračenje. Kombinacija generatora i elektroda proizvodi istosmjerno strujno polje negativne ionizacije do 2000 V i djeluje u krugu od približno 2 . stalno trošeći struju. ovisno o dobu dana (prema R. podove i stropove. Njegova "Teorija promjene organskog naboja" pokazuje stalno opadanje eletričnog potencijala čovjeka tijekom starenja. spavaonice ili sjedeće garniture u stanovima. Tolerira se lagani beton s dodatkom ekspandirane gline. Čovjek je na otvorenom izložen naponu od približno 180 V. Velika je ponuda uređaja koji u radnim prostorijama umjetno stvaraju za organizam povoljne negativne ione. Hladnjaci. Sada već postoje automatski prekidači za razdoblje kad nema potrošnje struje. a u slučaju mjerljivih oborina količina je negativnih iona za približno 100/ cm 3 veća . E. Smetnje su ustanovljene do 2 m uokolo. premješPosebno su nezgodni slobodni kabeli jer izazivaju sindrom izmjeničnog polja od 50 Hz.600 iona/cm 3 gotovo konstantna. Od 6 SU vrlo jake smetnje.Specka). Čovjeka u 24 sata probija 100 milijuna takvih zraka. Zračenja do 2. klimatske rasvjete i stolnih odnosno podnih uređaja. Polarizacija. Oni djeluju u obliku stropnih elektroda. ovisno o području i klimatskim okolnostima. Depolarizacija. Svi cjevovodi s vodom (hladnom ili toplom).6 Trafostanica i mnogobrojni dalekovodi 9-10 Bračni kreveti 11 krevet većeg dječaka 12 krevet manjeg djeteta 13 krevet manjeg djeteta prije oboljenja 14 os sjever . jača je redukcija kozmičkog zračenja. Takvi aeroioni nastaju u slobodnoj atmosferi. zamrzivači i instalacije centralnog grijanja koje moraju biti stalno u pogonu zahtijevaju u tom slučaju odvojeno napajanje. Ukopani kabeli. Dakle. 276 (Š) To posebno vrijedi za instalacije izmjenične struje pod naponom. i naročito mikrovalne pećnice s defektnim uzemljenjem ispod ili blizu spavaonice. a to se još pojačava kad struja poteče. stvaraju poželjnu ravnotežu. Već su istraživanja koje je Čiševski proveo dvadesetih godina pokazala povoljan utjecaj negativnih iona na životinje i ljude. reumatskim bolestima. Izmjenu tvari uglavnom uzrokuju ioni. Lotzu Q . transformatorske stanice izazivaju smetnje u široj okolici (Schroder i Speck izmjerili su na jednoj takvoj stanici od 10 do 20 kV zračenja na 30 do 50 m prema sjeveru i 120 do 150 m prema jugu). P 36 . Biološki djeluju srednji i mali ioni. Istraživanja posljednjih 50 godina potvrđuju povoljno djelovanje negativnih iona na previsok krvni tlak. U kubičnom centimetru zraka može biti nekoliko stotina do nekoliko tisuća iona. čovjek sporije stari. Od 3 SU nastaje sklonost prehladama. plinovod i vodovod uzrokuju snažna polja smetnji. Prema američkim mjerenjima. krvotok. prolaze u nekoliko metara širokim trakama kroz zidove. a njihova količina varira od 100 do 10 000 iona po kubičnom centimetru zraka. bojleri. otkrivene su čak i u uskim planinskim dolinama. (SU = mjerna jedinica. Općenito vrijedi: što je gušće gradivo. što je više negativnih aeroiona u zraku. (4) ^ ^ Srednja godišnja koncentracija umjereno pokretnih pozitivnih i negativnih atmosferskih iona u danima s mjerljivim oborinama u centru Filadelfije. © Električni aparati i motori uzrokovali su smetnje u kući. kanalizacija i plinske instalacije zrače u svoju okolinu i utječu u manjoj ili većoj mjeri na ljude i životinje. instalacije treba koncentrirati u sredini zgrade. ali i na biljke. uz kuhinje i kupaonice. od masivnih stropova još i pojačane. najčešće emitiraju patogeno zračenje koje prolazi kroz zidove i stropove. Zbog toga bi prostorije namijenjene trajnom boravku ljudi i životinja trebale biti što je moguće dalje od tih uređaja. orijentacija plusa prema minusu. Nadalje. u godišnjem je prosjeku dnevna količina iona između 300 . Izvlačenjem utikača nestao je napon struje pa je došlo do ozdravljenja (prema Hartmannu) © Kabel iza uzglavlja uzrokovao je smetnje kao kod 1 Premještanjem kabela na suprotnu stranu prostorije smetnje su nestale (prema Hartmannu) protoka struje jer se stvaraju električna polja s patogenim djelovanjem. perilice. npr.

a prema gore zakrivljene stube. -> v§) je u dojmu kraće zbog poprečno smještenog kreveta odnosno radnog stola pod prozorom. horizontalno ili mješovito) .> @ . o a \ D O / <0 L .I ' 12 'H12 16 Već zbog položaja očišta izgleda građevina viđena odozgo višom nego odozdo. Jednake prostorije i dijelovi prostorija uslijed različitog smjera crta djeluju ne samo raz ličito velike nego i sasvim različito u izražaju. . To vrijedi i za sve elemente građevine. jer nisu uklopljeni u zakonitosti perspektive. Poprečni položaj prozora kod -» \D uz odgovarajući namještaj čini izgled prostorije širim nego duljim Gore prema natrag nagnuti zidovi djeluju vertikalno. iako su jednake duljine. Vertipunašnim — » kalne pruge povećavaju visinu — c. zbog kojeg sve izgleda više nego pri sigurnom stavu i pogledu prema gore. o o© o o o C 0 3 (¿) ft cgo Dva jednaka lika osobe u perspektivnom crtežu izgledaju različito veliki. crno odjeveni ljudi izgledaju vitkiji. mijenja se odnos mjerila uslijed odnosa prozorskih otvora prema preostalom di— ' jelu površine zida. bijelo odjeveni deblji nego što zaista jesu. Crno čini vitkim — a jer crno » @apsorbira svjetlost. K tome dolazi i osjećaj nesigurnosti pri pogledu prema dolje. a dužine A-F i F-D zbog uključivanja u različite površine. moraju bijele biti odgovarajuće manje. 37 . namještaja -> djeluje kao "crijevo". Boja i uzorak tkanina odjeće osobe. vrata. Bijelo činimijenjaju dojam b. jer bijelo dispergira svjetlost. karirani uzorak po» većava širinu i visinu — e. 150 Mi/ Prostorije istih dimenzija mogu djelovati sasvim različito uslijed rasporeda prozora. ^ I Ako se želi utisak jednake veličine crnih i bijelih površina. Dinamičko djelovanje (9) Statičko djelovanje ^0) Dimenzije u vertikali izgledaju oku različito od jednakih dimenzija u horizontali. usprkos jednake veličine zgrade i visine etaža (razmještaj prozorskih prečki može tome značajno pridonijeti). vijenci i pojasnice horizontalno (horizontalno zakrivljene). » Krugovi A u objema skupinama izgledaju oku različito veliki. (J) Crne površine i tijela izgledaju manje od bijelih iste veličine. (3) Stvarno paralelne vertikale ove "Zolnerrove figure" zbog kosih crtica djeluju koso.OKO crni krug iz izvjesne udaljenosti izgleda za oko 1/3 manji od bijeloga U f ! > — C f1 V'. kao različito duge. iako im je promjer jednak (relativna veličina).o o — n n • • OD • • • • • • • • • • • • • • • • OD • • •O OO OO Brojčani podaci u modularnim 12 </ jedinicama (il)—(14) Bez obzira na arhitektonsku rasčlanjenost (vertikalno. © Dužine a i b djeluju zbog beznačajnih dodataka. a horizontalne širinu—»d. Svijetla boja uz tamnu čini da tamna izgleda još tamnija.

ali ako j e prostorija vrlo duga. Imajući na u m u te činjenice ne smije se prijeći u suprotnu krajnost (barok) i primjerice pojačati djelovanje perspektive koso postavljenim prozorima i vijencima (crkva Sv.02 m.000291 = 0. sjedala gledatelja od izvođača itd. u odnosu prema dimenzijama detalja. visina slova "h" je uobičajeno peterostruka debljina. mora debljina slova (prema (§)) iznositi d > 7000 x 0. Gledanje ponajprije služi našoj tjelesnoj sigurnosti. čini se prostorija slobodnom i uzvišenom. Takve zapreke u j e d n a k i m ili ponovljenim razmacima oko osjeća kao takt ili ritam.4 3 ili u uravnoteženim predmetima).> s. Oko točnije ocjenjuje širine nego dubine ili visine. Stacionarna se slika uspostavlja približno u površini kružnog isječka čiji j e polumjer jednak udaljenosti oka od objekta. a visina se uvijek čini većom. što izaziva osjećaj sličan onome što ga uho prima od glazbe ("Arhitektura . . Vidno polje nepokretnog oka obuhvaća vrh stošca od 1 što daje približno površinu nokta na palcu ispružene ruke potu koju osjećamo u simetričnim. a horizontalni savijeni u sredini .zamrznuta glazba". 5 0 m slika —>(T) —(2). osjećaj potištenosti.204 m. Prostorija. (Znanstvenici fiziolozi rade na nauku o šestom čulu. pojedini elementi mogu neznatnim preoblikovanjem oku ponuditi veće površine (b i c) Pri određivanju širine ulica koje omogućuju opći pregled i razgledavanje detalja treba se pridržavati gore navedenih naznaka Iz ovoga proizlaze i j e d n a k e ili veće udaljenosti knjiga od čitatelja (različita u skladu s veličinom slova). 37 (§). Poznato j e da se toranj gledan odozgo čini mnogo višim nego odozdo . Ravnoteža je prvo obilježje arhitektonske ljepote. a trebaju biti vidljivi. pa ga oko prepoznaje samo "pipanjem" uvis.> s . 4 0 . ® Veličina još raspoznatljivijih elemenata građevine može se lako izračunati iz trigonometrijskih odnosa i određene udaljenosti oka tivno naslikanim vijencima.» s. a promatranje počinje tamo gdje gledanje završava. = 5 x 0. o osjetilu ravnoteže ili statičkom osjetilu koje bi bilo temelj našeg smisla za lje- Čovječje vidno polje pri mirnom držanju glave i pokretima očiju je široko 54°.» s. čiju gornju granicu (strop) opažamo kao stacionarnu sliku. 3 7 .000291 A k o j e strop visok. Oko u kretanju napreduje duž zapreka koje zapaža sve dalje po dubini i širini. Petra u Rimu) ili čak perspek- Treba li neki natpis biti čitljiv na udaljenosti od npr. 38 . moraju se izvesti na odgovarajućoj visini (a). Pri tome treba obratiti pozornost na činjenicu d a j e oko podložno optičkim varkama. U zatvorenom se prostoru također javlja stacionarna ili "opipna" Potrebana visina da se prostigne isti utisak kao pri razmaku od 8 . harmoničnim predmetima i odnosima . razlikuje se stacionarna slika i "opipna" slika. Elementi građevine koji se nalaze iznad istaka. uz pretpostavku da su razmaci zidova i cjelokupne proporcije s time usklađeni. Potrebna veličina detalja koji treba razaznati ovisi o njegovoj udaljenosti.( 9 ) . Ovisno o tome j e li se oko na objektu zaustavilo ili oko "pipa" duž © Kod niskih prostorija dojam prostora "na prvi pogled" (mirna slika) @ Kod visokih prostorija dojam prostora "pipanjem" oka prema gore (opipana slika) objekta. © Točne konture vidi oko samo u kutu od 0°1' = polje čitanja. Unutar tog "vidnog polja" javljaju se oku predmeti "na jedan pogled" ->(3). izaziva osjećaj zaštićenosti. a veliko prema gore 27° i prema dolje 10° > udaljenost pri potpunom sagledavanju građevine = širini građevine ili dovostrukoj visini građevine iznad visine oka. Izvan ovog okvira oko svoje dojmove prima kroz "opipnu" sliku. Idealna stacionarna slika ispoljava se efektom ravnoteže. Odlučujuće za određivanje dimenzija je veličina vidnog polja -»(3).204 = 1. 37 @ i (§). Vertikalni rubovi izgledaju s gornje strane nagnuti prema gledatelju.» ( T ) .» Neufert. 700 m.(9)) konstruirani prema njegovu Cjelina objekta i okolice djelu). uz to i . o n o dovodi do uživanja gledanjem pronađenih "slika". BOL). tj. dimenzije detalja _ odnosno dimenzija detalja E • tg 0 T tg0°1'0 ""0.OKO KAO MJERILO ZA IZGLED PREDMETA D O Djelovanje oka dijeli se na gledanje i promatranje. Grci su se točno držali tih pravila i dimenzionirali najsitnije detalje ispod konzolnog prepušta stropa tako da pri udaljenosti od 27°—»(7) ispunjavaju "polje čitanja" od 0°1' (7) (kako je Maertens —>• QP dokazao. u nekim slučajevima "polja preciznog gledanja" — » @ a za točno raspoznavanje detalja veličina "polja čitanja" —>(5) i © . Ta udaljenost E može biti. svodovima i si. time je određena ograničena udaljenost na kojoj se određeni detalji mogu raspoznati. uz ovo crteži —»(3) .

Hladne i svijetle boje odozgo djeluju razvedravajuće i opuštajuće. uredima ili školama može radni učinak pojačati ili oslabiti. umirujuće © Prirodni krug boja (prema Goetheu): trokut crveno . odozdo glatko. u pogonima. laboratorijima itd. Utjecaj boje ovisi i o tome koliko je svjetla i odakle djeluje. poticajno. Bijelo je boja apsolutne čistoće i urednosti. slijede žuta. Suprotni trokut: zeleno . U kolorističkom oblikovanju prostorije bijela boja ima glavnu ulogu pri odvajanju pojedinih skupina boja i njihovoj neutralizaciji. jer osim udjela tamnoće na osjećaj težine utječe i udio prirodne crvene boje) © Krug boja u dvanaest dijelova © Tamne boje opterećuju. tamna hrastovina.ČOVJEK I BOJA toplo lagano Boje su sile koje djeluju na čovjeka i izazivaju osjećaj ugode ili neraspoloženja. pastelno srebrno sivo siva vapnena žbuka sivi sirovi beton šperploča žuta opeka crvena opeka tamni klinker 15 20 50 35 42 32 38 32 18 10 Solnhof-ploča prosječna boja kamena asfalt. potičući kretanje. Izbor boja u pogonima.narančasto . aktivnost ili pasivnost. Svijetle boje uzdižu.žuto = osnovne boje. svijetla orah svijetla smreka aluminijska folija pocinčani željezni lim oko 50 35 oko 20 oko 5 oko 18 oko 33 oko 18 oko 50 83 16 oko oko oko oko oko oko oko oko oko 39 . (3). umirujuće uili introvertno. Zelena boja opušta živce. Utjecaj boje na čovjeka događa se posredno njenim posebnim fiziološkim djelovanjem koje je u stanju prostoriju proširiti ili suziti. Prostorije izgledaju više ako su zidovi naglašeno tamni nasuprot svijetlom stropu Kao boja reda. dostojanstveno. npr.plavo. y © Duge prostorije izgledaju kraće ako se završni poprečni zidovi jako naglase bojom. © Pojedinačni svijetli elementi ispred tamne pozadine djeluju lakše. bijela se boja koristi za označavanje površina za skladištenje i postavljanje.© . Stupanj svjetlosti površina Vrijednosti između teoretske bijele (100%) i apsolutno crne (0%) boje Bijeli papir Vapneno bijelo Limun žuto Slonova kost Krem Zlatno žuto. življim i raščlanjenim. Tople i svijetle boje odozgo potiču duh. od kojih se teoretski miješanjem mogu dobiti sve boje. a u bolnicama utjecati na zdravlje pacijenata. —» © . Hladne boje djeluju pasivno. Najveću impulzivnu snagu ima narančasta boja. dok za velike površine odgovaraju boje slabe impulzivnosti. odozdo otežavajuće i potišteno. sa strane obuhvatno. mokar hrastovina. zelenoplava i ljubičasta boja (hladne i J pasivne boje). zelena i purpurna. sa strane udaljavajuće. katkada uznemirujuće. Neposredni utjecaj manifestira se impulsima koji proizlaze iz pojedinih boja —> (2). U prostoriji su impulzivno snažne boje prikladne samo za male površine.ljubičasto = miješane boje koje nastaju miješanjem osnovnih boja < vanje na čovjeka D Tamne i svijetle boje i njihovo djelo- jarkocrvena narančasta žuta svjetloplava^^i i^-^zelena plavozelena © Lake i teške boje (nisu istog značenja kao tamne i svijetle boje -» © . Prostorije izgledaju niže ako su stropovi naglašeni jakom bojom. sa strane hladno i tužno. za crte usmjeravanja i prometnu signalizaciju. Tople i tamne boje djeluju odozgo završno. Najmanju impulzivnu snagu ima plava. crvena. Tople boje djeluju aktivno. © Pojedinačni tamni elementi ispred svijetlog zida djeluju snažno i jako se ističu. Hladne i tamne boje odozgo djeluju prijeteći. pa time ih čini svjetlijim. sa strane ga griju i približavaju. suh asfalt. odozdo ga olakšavaju i uzdižu. © Bijelo kao boja za vođenje pri kretanju. naročito kod prividnog predimenzioniranja. čisto Žuto kao slama Svijetlooker Čisto-krom žuto Čisto-narančasto 84 80 70 oko 70 oko 70 60 60 oko 60 50 25-30 svijetlosmeđe čisto-bež srednje smeđe losos-ružičasta zasićeno šarlah crveno cinober crveno karmin crveno duboko ljubičasto svijetloplavo duboko nebesko plavo oko oko oko oko 25 25 15 40 16 20 10 oko 5 40-50 30 čisto tirkiz plavo zeleno poput trave zeleno kao lipa. pa tako preko prostornog djelovanja izazvati osjećaj potištenosti ili slobode — > © . odozdo sigurno za koračanje i prihvaćanje.

Peterokut . Važniji konkretni podaci potječu iz Pitagorina vremena.( ! ) .> ( D i kvadrat .5 46°40' 0. Drugi mnogokuti (npr. Dužina DE približno odgovara 1/g opsega kruga k d h = r • cosp S = r sin B 2 S = 2 • r sin p h = S . pravac BC raspolavlja AM u D.x 2 ) b = m 2 x y c = m (y2 + x2) Pri tome su: x.> © ili pentagram (noga nečastivog) ima kao i iz njega izvedeni deseterokut prirodne odnose prema zlatnom rezu .y ® ) mogu se oblikovati s a m o približno ili preklapanjem. 42.kvarta 3/4 oktava 1/2 seksta : terca 4/5 ODNOSI MJERA OSNOVE tH Dogovori o mjerama u graditeljstvu postoje od davnine.5 58°11' 0. Pitagora j e polazio od toga da akustički brojčani odnosi moraju biti i optički harmonični. Za projektiranje i konstruiranje tzv.5 x y 1 2 2 3 3 4 3 5 4 5 5 7 3 7 5 9 5 12 13 67°38' 1 7 24 25 9 40 41 8 15 17 61°93' 0. A-C ž stranica peterokuta ® Peterokut ® Petnaesterokut BC 2__1_= ± 5 3 15 (9) Približni sedmerokut. Njegovi posebni odnosi mjera nekada baš i nisu upotrebljivi. sekundu i septimu (j2j 3 m= ry' Pitagorin trokut a 36°87' 22°62' 16°26' 28°07' 12°68' a 3 b 4 c 5 P m 53° 13' 1 73°74' 1 77°32' 1 71°08' 0. Iznalaženje najvažnijih mjera: polumjer r. kružni luk oko B s AB i C. Iz \ 5 m = 3 6 m = 2 \ 5 toga je razvijen Pitagorin pravokutnik --> (?) koji zadržava sve harmonične intervalne proporcije.sekunde i septime.» s. 63 (14) Formula Peterokut i zlatni rez 40 . visine i duljine prostorija. sedmerokut primjerice petnaesterokut © (§). iz kojih se mogu konstruirati mnogokuti. BD je približno 1/7 opsega kruga ® Približni deveterokut. šesterokut Raspolovljenje polumjera £ B.> © . kružni luk oko A s AB daje točku D na AC = c1 Kružni luk oko C sa CM daje točku E na kružnom luku BD = a. Pitagorejske odnosno diofantske jednadžbe daju skupine brojeva @ © (4). cotang p I (li) M f—m—1 (i 2) Deseterokut i zlatni rez Proračun mjera u mnogokutu -> S. (5) Istostranični trokut.5 18°92' 12 35 37 43°60' 20 21 29 31°89' 28 45 53 Brojčani odnosi iz pitagorejskih jednadžbi (izbor) (4) Primjer Tetiva = r mnogokuti.» s.» . S formulom a 2 + b 2 = c 2 mogu se te skupine brojeva izračunati: a2 + b 2 = c 2 a = m (y 2 . i: Vrlo su značajni i geometrijski oblici koje su Platon i Vitruvius nazvali krug. trokut . a iskuljučuje disharmonične intervale . y: svi cijeli brojevi x j e manji od y m: faktor povećanja odnosno smanjenja. uključuje sve intervalne proporcije a isključuje disharmonične. Iz tih brojčanih odnosa trebale bi slijediti dimenzije prostorija. 43 © . Tako se može konstruirati preklapanjem istostraničnog trokuta i peterokuta. deveterokut . tetiva s i visina trokuta h pokazano j e .koje treba primjenjivati na širine. "okruglih" građevina potrebni su ^ M j Pitagorin pravokutnik.

7 17 41 1. 0. . ) n/A trokut prema A. dokazati odnosi mjera osmerokuta na nizu starih građevina. v. .5857143. . . . . dijagonalni trokut. 12 9« 7 0 | 99 169 239 V2 i Primjeri za nepravokutnu koordinaciju -> s.4142857 . Drachu © Iz osmerokuta razvijeni kvadrati © . mogu se. 0.® a ljestvicu stupnjeva čine vrijednosti korijena brojeva 1 do 7 -»(§) Vezu između kvadratnih korijena cijelih brojeva prikazuje .ODNOSI MJERA OSNOVE—» QP Jednakokračni pravokutni trokut s odnosom baze prema visini kao 2 : 1 jest trokut kvadrature. Postupak razlaganja na faktore omogućuje primjenu kvadratnih korijena za ugradbu nepravokutnih dijelova građevine. To znači da raspolovljenjem ili udvostručenjem stranica pravokutnika ostaje odnos stranica 1 : V2. prema istraživanjima L. D © ->® Geometrijski redovi u tom odnosu nude stupnjevani niz osmerokuta . . Tu je visina trokuta dijagonala kvadrata konstruiranog nad polovicom baze Tako oblikovani pravokutnik . 43) u obliku G = n-1 Vn = 1 + 1+G )) 1 V 2 . Jedan drugačiji približni proračun kvadratnih korijena cijelih brojeva Vn za nepravokutne dijelove građevine daju verižni razlomci (-» s. Zahvaljujući dr. 0.> © . .® Dracha -> CP nešto je šiljatiji od prethodnoga. 0.4142135 . . Spitzenpfeila. Jednakokračni pravokutni trokut .4142011 .6 0.> @ ® ® ima odnos stranica 1 : VZ. . 1. R.> © --> s.58621 .5 0.41379 . . . .pravokutnik ^g^ Stupnjevana ljestvica brojčane vrijednosti korijena 10 ® V~2 = { i + A—Uizi V+—/ { 1+ / + • 3 7 17 12 • 41 29 • 99 70 239 1C i n f) Povezanost kvadratnih korijena "Puž" V 2 = 1.> © od A.5857989 . "puža" . 1. 4 d. . taj je odnos mjera postao osnova njemačkih DIN-formata . .90-92 ® V3 Verižni razlomci V2 41 .5857865 .> ® ® Netočnosti pravog kuta izjednačavaju se vijčanim priključcima štapova na čvorove. .58333 . v. 1. Jednakokračni trokut kod kojeg baza i visina odgovaraju stranicama kvadrata uspješno je primijenio graditelj katedrale Knauth pri određivanju odnosa dimenzija katedrale u Strassburgu. . Osim svih ovih likova.> ® .41667.4 1.» © . 1. . Kao podloga je pri tome služio tzv. Porstmannu. 56 MERO-prostorne rešetke: konstruirane na V2 i V3 -» s. Na osnovi približnih vrijednosti kvadratnih korijena razvio je Mengeringhausen prostornu rešetku MERO prema načelu tzv.5 5 0.4142135 i i 11 ! > 1 1 1. jer se njegova visina određuje vrhom rotiranog kvadrata. . Njegov pronalazač ga je također uspješno primjenjivao na detalje i uređaje. .

kvadrat itd.Y i g / B ^ • /. vjla Pisani u B a g n o l u \ \ t \ \ / ji ft. dobije se rešetka s devet polja. staroj luci grada Rima. Obje konstrukcije daju dvanaesterokut. . Luk AB ima gotovo istu duljinu kao dijagonala CD raspolovljenog osnovnog kvadrata. građevine u Antica Ostia Geometrijski princip (7) Tlocrt cjelokupne gradnje ^g^ Podni mozaik u jednoj kući u Antica Ostia ® Geometrijski k. ali to nije vjerojatno —»(3) Jedino grčko kazalište.4142. upoznato je načelo Svetog reza. sagrađen prema tim odnosima mjera. On koristi iste prostorne odnose (krug. To se načelo zasniva na raspolavljanju dijagonale kvadrata. ali prije svega Japanci svojom "Kiwariho" .) 1 1. opisao je Vitruvius. (5) Sveti rez.juč za PaHadijeve @ Palladio. . što se može prepoznati na stubištima. Moessel želi dokazati odnose mjera na osnovi zlatnog reza. \ \ S! - / Èm Tlocrt upravne zgrade BMW-a u Munchenu Osmerokutni sustav stupove formiran od četverokuta podijeljen u po 6 © f a s a d n i h elemenata. stvorili graditeljske sustavnosti koje omogućuju tradicijski razvoj i nude goleme gospodarske prednosti.4166. Spoje li se točke u kojima se kružni lukovi polumjera sijeku sa stranicama kvadrata. uz odstupanje od samo 0.» BOL. a grčko na tri puta rotiranom kvadratu —»(2). Zbog toga sveti rez predstavlja i približnu metodu za kvadraturu kruga — » © © © © Čitav je građevinski kompleks.ODNOSI MJERA PRIMJENA QD /M \ 3 1 V -L 0 Rimsko kazalište prema Vitruviju (2) Primjenu geometrijskih i mjernih odnosa. Središnji se kvadrat naziva kvadratom svetog reza. Kinezi u svojim modulacijama prema "Toukou".4 1. Tako su Indijci u svojoj "Mansara". © Proporcije zabatnog ugla dorskog hrama na osnovi zlatnog reza. 48-kut razvijen iz: t trokuta - ^l) Japanska riznica Cehovska kuća Rügen u Zürichu 42 . . . od situacijskog plana do detalja opreme.—. nalazi se u Epidaurusu — U nedavno otkrivenom stambenom naselju Antica Ostia. čiji se tlocrt zasniva na peterokutu. Prema Moesselu Qp (4) v —' Kazalište u Epidaurusu X 1 2 5 12 24 X 1 3 7 17 41 y / x ( V 2 = 1. trokut.) i harmonije za svoje građevine — Ovakve zakonitosti mogu se kod starih istočnjačkih kultura naći u potpuno jasnim formulacijama —>(n).6%.b 1. Palladio u Grčko kazalište prema Vitruviju 6 Potporni zid svoje četiri knjige o arhitekturi navodi geometrijski ključ koji se zasniva na Pitagorinim radovima. Prema njegovim je istraživanjima primjeri- VÀ7 I 1 / ce rimsko kazalište zasnovano na četiri puta rotiranom trokutu V 1 J_ / — » © . .4137. .metodom . i. koji su prethodno navedeni. 1.

85 278.ODNOSI MJERA PRIMJENA: MODULARNA KOORDINACIJA . 40 @ vima i mjerama -> s.49 9. što kod većih mjera nije moguće.06 0.10 0.01 A =108 B = 216 (7J Modulor Prikaz vrijednosti i igara modulora prema Le Corbusieru (8) Neograničene brojčane vrijednosti 43 .1 + ¿ G = 1 + -—1+1 1+1 Zbog toga je 1947.96 1.63 40.01 85.» Q0 U 18.45 . koji daje dvostruke vrijednosti crvenog reda .04 0.4 7.9 113.5 72788.02 171. kruga i trokuta (DTo znači: Zlatni rez neke dužine može se odrediti i verižnim razlomkom 1 G = 1 + — To je najjednostavniji beskonačni pravilni verižni razloG mak.g.8 295.66 2.03 0.7 86.0 20.8 . stvaraju poznati zlatni red rezova: stopalo. Tek se uvođenjem modularnog reda pojavilo razumijevanje za harmonijske i proporcionalne odnose mjera .10 32.9 182.2 .6 3 Arhitekt Le Corbusier razvio je sustav proporcija koji se osniva na Podaci o koordinacijskim susta- © Geometrijska konstrukcija zlatnog reza © Međuzavisnost kvadrata. prsti podignute ruke (-»vidjeti i temeljni lik u BEL). ->(3) Le Corbusier je označio tri dijela ljudskog tijela koji.7 36394.80 588.33 0.7 58886. koju je prema zlatnom rezu podijelio na mjere: 108.40 0.86 0.6 6563.6 itd.41. Le Corbusier obratno krenuo od 6 engleskih stopa = 1828.53 7. "Zlatni rez" znači da se cijela dužina prema većemu odsječku nakon dijeljenja odnosi kao veći odsječak prema manjemu m = 0. ovdje nalazi vezu s engleskim colima. polazeći od 2.8 1.8 226.13 0.26 0.73 727.4.2 6.8 3281. a to je 1.» s.3 0 .4 957.9 0.1 itd. stoljeću i kasnije zapostavljen je harmonijski sustav mjera i prednost se daje aditivnome . Podjelom prema zlatnom rezu formirao je crveni red naviše i naniže Razlike članova tog reda prevelike su za praktičnu upotrebu.57 5.70 0.382 • _ 2 dijela 3 dijela S dijelova 8 dijelova 13 dijelova 21 dio 34 dijela 55 dijelova L _ Major pokazuje povezanost odnosa proporMajor Minor cija između kvadrata.94 224.92 139.0 69.19 65.0 1.0 44985. solarni pleksus.5 27802.8 3. 59 d. 6 2 .8 43.2 1253.74 4.5 17182.20 0. kruga i trokuta zlatnom rezu i mjerama ljudskog tijela.91 53.25.79 2.01 Plavi niz: BI Centimetara Metara 117773.43 0.83 1.16 0. glava.28 12.5 774.> © . Najprije je Le Corbusier krenuo od poznate prosječne visine Europljanina. 2 9 .3 2506.53 0.4 33.26 m (vrhovi prstiju uz- (4) Figura proporcija dignute ruke).8 mm kao visine tijela.6 591.8 2.08 0.4 5309.75 m .8 365.9 10619.02 0.07 15.92 3.66.7 13901.86 363.5 10.3 4056. .0 22492.4 1.9 1549. prema Fibonacciju. "Zlatni rez" neke dužine može se odrediti geometrijski ili s pomoću formula.» s.6 2028.2 26.0 139. 1177.> ® Kako posljednja mjera gotovo točno odgovara veličini od 10 palaca.56 25.26 1. pa je uspostavio uz to i plavi red.88 449.3 53. ->(§) Vrijednosti izražene u metarskom sustavu Crveni niz:Ro Centimetara 95280. Veličine članova crvenog i plavog reda pretvorio je Le Corbusier u praktično primjenjive mjere.81 20. 1+1 ~ 89 dijelova .7 16.5 0. (ó) Metara 952.» s.3 8591.7 478.1 4 4 dijela Prikaz Lameovog niza iz knjige Neufert "Bauordnungslehre" Verižni razlomak: zlatni rez G .8 4.83 106.

čeliku i staklu.DIJELOVI GRAĐEVINE KAO POSLJEDICE OBRADE GRADIVA U početku ljudskih kultura vezovi. Kr. jer za njih potreba velikih površina prozora jasno određuje sustav građenja -> © Jasni prikaz sastavnih dijelova građevine. kako bi buduća vremena na njima samo kultivirala čisti oblik -> (2).» Q . kao i svaka prava umjetnost. Polovica debljine parapeta nalazi se ispred stupova. Pri primjeni drugog gradiva. organska povezanost gradnje. Dakako da se pri tom podrazumijeva tehničko. Oblici koji su proizašli iz gradiva. Wersin ->• 00 uvjerljivim primjerima. 47. druge tehnike i drugačije uporabe na- © Drvena konstrukcija slična (T) kakva se još i danas svugdje primjenjuje ® Konstrukcija od lomljenog kamena zahtijeva okvirne elemente od čisto obrađenog kamena meće se i drugačiji oblik. . držajnije i trajnije biti njegovo djelo. Danas se još zalažemo za odgovarajuće izražavanje u betonu. Ovdje je oblik proizašao iz šatorske tehnike jednostavno prenesen u gips. Svaki način građenja jednom pronalazi svoj vječni oblik i logični završetak iznalaženja. Obrada interijera maurskih građevina. Te "vječne oblike" dokazao je V. prema njenoj određenoj tehničkoj zadaći. koje je u gotovo svim kulturama osnova arhitektonskih oblika. bilo da su ukrasi šablonama otisnuti u gipsu ili su uloženi kao "azulejos" (glazirana glinena keramika). © Uhde je tim pitanjima posvetio vrlo značajan rad .lijepo za sva vremena. kako bi temeljem tog osjećaja za život oblikovali suvremene odgovarajuće građevine s. osnova oblikovanja grčkih hramova Q¿\ Oblikovanje u kaneu kojemu Grci dalje razvijali na osnovi (J^ posebno uvjerljivo dokazao da se podrijetlo maurske arhitekture. Razvijena površina 33 cm Danas nas kod starih građevina opet više uzbuđuje pitanje nastanka umjetničkog oblika nego rezultat. Bolje ju je sakriti oplatom ili žbukom © Armiranobetonska konstrukcija sa stupovima u vanjskom zidu. ako nisu čak i jednaki. Za oblikovanje građevina odlučujući je dakle na kraju ipak duh vremena. kod tvorničkih i drugih velikih zgrada već su uspjela nova. prilagodba okolini. oslonjena na konzolni istak stropne ploče Bilo bi pogrešno vjerovati da našem vremenu pripada samo zadatak razraditi čiste konstrukcije. U tome leže novi poticaji za nas arhitekte. taje ili čak prikazuju nešto drugo (barok). Takvo je djelo . prije svega Alhambre u Granadi. uvjerljiva ostvarenja. ostvare njegove umjetničke predodžbe. u svim su zemljama i vremenima slični. Daleko je važnija zadaća svih arhitekata da. Čak su i snažni umjetnici s elementarnim nagonom za oblikovanje. svrsishodna. podložni takvim zahtjevima i pod utjecajem "duha vremena". zrelije će. proizlazi iz tehnike tkanja (slično kao trake i astragali u grčkim građevinama). temelji na tehnici građenja drvom. koji prekrivaju prilikama dozreli osnovni oblik. Za to treba: osjećaj mjere. čak i u grčkim hramovima ¡ Ove su spoznaje razmjerno nove. skrivaju to oku. ali je sve veći broj primjera koji dokazuju njihovu vjerodostojnost. a dalje se samo kultivira i usavršava. tehnike i potrebe. uz iste uvjete. jeftina. Kasnije se pojavilo građenje drvom. Što je jasnija duhovnost i umjetnikov svjetonazor. 46.zvuči paradoksalno . U nekim prostorijama Alcazara u Sevilli jasno se u uglovima opaža "spletenost" zidova u gipsu. iako povremeno isključivo ukrasni oblici. čvorovi i užad svojom tehnikom uvjetovanim pletivom i tkanjem dali su prve oblike. prostora i konstrukcije i dobro usklađen sklop povezanih prostorija i vanjskog oblikovanja. oni iz godine 3000 pr. uz opsežno korištenje tehničkih mogućnosti svog vremena. ali bez vlastitog izraza. Uporabni predmeti u istočnoj Aziji i Europi. u kojem je Q Izvorna drvena konstrukcija. suprotno tome. i u današnje doba. © Čavlana drvena skeletna konstrukcija. daje mogućnosti novog oblikovanja pojedinosti i cjeline. slični su kao jaje jajetu. organizacijsko i gospodarstveno ispunjenje svrhe. točno kao što su nekada bili sagovi zauzlani na stijenkama šatora. "koji imaju što reći". sa- © 44 Armiranobetonska konstrukcija s uvučenim stupovima sa statički povoljnim i ekonomičnim konzolnim istakom s prozorskim vijencem ( q \ Armiranobetonska gljivasta stropna ploča s tankim čeličnim stupovima u •' vanjskom zidu između prozora —> s. suzdržanost.

slamom. koji se pri pojavi novih gradiva u prvo vrijeme prenosi na njih.GRAĐEVINSKI OBLICI KAO POSLJEDICA KONSTRUKCIJE SVODOVI Blokovi od snijega Led k a 0 Prozor © Primitivni narodi grade svoje okrugle kolibe od materijala koji se nađe na licu mjesta. Preostali dijelovi zidova izvode se od nepravilnog lomIjenog kamena i žbukaju Težnja za što većim prozorima na gradskim kućama dovela je do pojave zgrada s kamenim stupovima. a uz upotrebu morta. s prozorima od morževih crijeva. razvila se kanatna konstrukcija s pojedinačno razmještenim prozorima s ukrućenjem putem kosnika u uglovima i ispunom polja od vrbovog pruća i gline Panelna građevina dobiva svoj oblik panelima koji se izrađuju u radionici i brzo i jeftino sklapaju na gradilištu KAMEN A J • " . stoga se prva kamena kuća takoreći sastojala samo od krova s niskim ulazom Obrađeni lomljeni kamen omogućuje izvedbu viših zidova. st. od "vezača" od trske i pokriven pletenom trskom (način građenja u Mezopotamiji) .) prilikom građenja svojih prvih kupola polazili od kvadratičnog tlocrta. trskom.. U Perziji su Sasanidi (6. čiji je način provođenja sila postao bitnim obilježjem stila (potporni lukovi i kontrafori) DRVO Podnožje od lomljenog kamena ® U svim zemljama svijeta koje su bogate drvom su brvnare slično oblikovane. Od neobrađenog prirodnog kamena bez morta mogu se izvesti samo niski zidovi (podnožja). Za to se mogu naći bezbrojni primjeri. ali iznutra sakrivena optičkim efektima (dematerijalizacija).. na kojima svaki laik raspoznaje osnovne oblike drvenih konstrukcija. Prelaz od kvadrata na krug ostvaren je "trompama" Lučni vezač od trske Hasura od trske / X \ ¡Tlinf A Bizantinski su graditelji prije 1400 godina izveli kupolu Aje Sofije nad pravokutnim tlocrtom. a kasnije u graditeljstvu romanike (primjer: katedrala u Šibeniku) Polazeći od križnog svoda (prodor dvaju bačvastih svodova) nastali su u gotici primjenom šiljatih lukova smjeli zvjezdasti i mrežasti svodovi. obložene lišćem. Na Pantenonu je to izvedeno u najčišćem obliku. drvenih motki i pletera od lijana. slična skeletnim drvenim kućama -» uQ) Na početku je uvijek konstrukcija osnova oblikovanja. Njena je konstrukcija izvana jasno vidljiva. 45 . nad kružnim tlocrtom. Slična je i zimska kuća "iglu" © Rimljani su izgradili prve kupole od kamena. od Likijskih kamenih grobnica. kamena. čak i zabatnih zidova i nadsvođenih otvora U kasnijem se razdoblju uokviruju otvori i zidaju uglovi točno obrađenim kamenom. kao posljedica konstrukcijskog rješenja U područjima koja su siromašna drvom razvila se skeletna konstrukcija (pojedinačni drveni stupovi i prozori između njih). do automobila na prijelazu stoljeća koji imitira kočiju (uključivši i držač za bič). a kasnije iz toga nastaje čisti. ali često i besmisleni oblik. krznom ili sličnim materijalom © Slično grade i Eskimi svoje ljetne kuće od kitovih rebara obloženih krznom. Osim kružne kupole se kao pokrov u mnogim krajevima može naći bačvasti svod. Kao ukrućenje služe košnici u prozorskim parapetima © Suprotno prethodnoj. što odgovara "wigwamu" u njihovoj pradomovini. od kamena najprije u doba Rimljana.

» ( § ) . suprotno vre- menu cara VVilhelma. Samo se u rijekim iznimkama dopuštaju vanjski goli čelični stupovi . Wright (§) Arh. M. tražeći odgovarajući izraz u skladu s konkretnom graditeljskom zadaćom. F L. F L. LJUSKE Arh. Wright (7) Arh.» ® . pa obloženi čelični elementi sliče čistom armiranom betonu -> (5) I za ove konstrukcije je tipič- no obilježje veliki konzolni istak stropnih ploča preko podvlaka -> ( D ili ukliješten u toranjsku jezgru -> (§).-» Armiranobetonske viseće plohe u kombinaciji s krutim rubnim nosačima daju ekonomične i vrlo efektne građevine također s mogućnošću velikih konzolnih istaka Naše je vrijeme opet počelo razvijati oblike iz konstrukcije. kada su se primjenjivali postojeći oblici i upotrebljavali se u svakoj konstrukciji. ne samo zbog gradiva ili spoznaja iz statike. 46 . O. nego najčešće zbog duhovnog poniranja u suštinu novoga načina građenja. a ipak solidni oblici sa širokim otvorenim prostorima. Arh. Wright Za mnoge građevine zahtijeva građevinska inspekcija vatrootporne ili čak nezapaljive konstrukcije. bez obzira na to je li od kamena. Mies van der Rohe s (?) 1 ^ Čiste čelične konstrukcije omogućuju najlakše pojavne oblike s jedva vidljivim stupovima .» tU ČELIK (5) Arh. Odlučujuća je razlika u traženju oblika koji proizlazi iz konstrukcije. skoro bez granica -> (3) Lagane. ali nisu svugdje dopustive. ritmički nastavljenih poprečnih Ijuskinizova ljuski s kosim stupovima u nul-točkama_> rt?). uzdužne ljuske .> 0 . U kombinaciji s vidljivim čeličnim stropnim gredama nude se naročito lagani. Niemeyer Raspodjela sila u sve smjerove armiranobetonskih ploha primjenjuje se za ljuske u obliku kupole sa odsječenim segmentima . otvorene hale s malim brojem stupova i daleko izvučenim konzolnim krovovima su domena građenja čelikom ili aluminijem -> ARMIRANI BETON (ß) Arh. L. F L. tako da je prazni besadržajni oblik upotrijebljen kao "dekoracija". jezgru zgrade-» @ ili oblikovan poput gljivaste ploče-» (§).» (9).NOVE KONSTRUKCIJE I OBLICI . Novicki s M. Deitrich Viseće konstrukcije su već kod primitivnih naroda primjenjivane za svladavanje velikih raspona-» Cirkuski šator je najpoznatiji oblik lake viseće plohe _» (§). drva ili gipsa.

klizna vrata za spajanje prostorija.. pod od širokih kratkih dasaka i] fj J j 1 1 1 — 1 1 i [ i l c I-4 « 1 i i ' Pomična stijenka klizni prozor ® Oko 1700. su kuće i cijeli gradovi bili opasani zidovima i zatvoreni teškim vratima © Oko 1700. sitnih prozora i kuća nalik na tvrđave. g. g. g. načina građenja (brvnara) i načina života (mali prozori) Kamena kuća oko 1500. dnevne sobe i blagovaonice ne postoje vrata. termičku i klimatsku izolaciju. 2000. nego nenametljivi. Pri tome je odlučujuće investitorovo definiranje zadatka. . niska teška vrata. Poklapanje stoljeća ovdje predstavlja "sreću u braku" između investitora i arhitekta. klizna vrata i zrcalni prozori na električni pogon. stoljeće. g. su na brvnarama vrata bila niska. razbojnika ili demona. Između predsoblja. postoji zvekir. samo prostorno razdvajanje Arh. a građevine svjetlije i lakše. jasno se vidi kako je tijekom tih stoljeća čovjek postao slobodniji i samosvjesniji. kuća stoji u velikom. ulazna vrata imaju ukrasne prečke. zid i vrata služe samo kao ograda. markize (platneni krovovi koji se mogu smotati) kao zaštita od sunca Zahod i bide Spavaća soba Strana prema vrtu Drvena kuća oko 1500. neovisno o njima tanki nenosivi razdjelni i vanjski zidovi čiji sastav osigurava najbolju akustičku. 44. omogućujući pogled koji mnogo obećava © U 19. g. Na građevinama i njihovim dijelovima. 47 . o stvaralačkoj snazi pojedinca ovisi što će pri tome vidjeti i osjećati. g. svjetlo je dolazilo kroz otvore u krovu) (&) na.ZGRADA I OBLICI KAO ODRAZ VREMENA I NAČINA ŽIVOTA VANJSKI PRETPROSTORI ® Oko 1500. pod od parketa ® Oko 1900. s visokim pragom (nije bilo prozora. široka dvokrilna vrata. stoljeću je kuća još zatvorena. ćelije s oskudnim dnevnim svjetlom. stoljeću nema više nikakvih ograda (naročito u Americi). s vitkim nosivim čeličnim stupovima. a malobrojni su već stigli u 20. lijepi i oslobađajući okvir za život. stoljeću povezuje suhi hodnik automobil s vratima od zrcalnog armiranog stakla.i našega doba postoji golem tehnički i gospodarski razvitak i znatna promjena duha. je odraz kraja. Za modernog čovjeka kuća više nije utvrda protiv neprijatelja. obloga poda linoleumom. g. i u kojoj je mjeri sposoban da taj doživljaj vidljivo izrazi gradivom -> s. doduše. čiji se oblici ponekad i danas još priželjkuju . stoljeću. Fotoćelija otvara vrata i ujedno najavljuje posjetitelja VEZE PROSTORIJA V (9) Oko 1500. zajednički njegovanom perivoju. prostorije u nizu.vremena spaljivanja vještica. 1000. Masivni zidovi kao zaštita od neprijatelja i hladnoće zauzimaju istu površinu kao prostorije Kuća oko g. praznovjerja. a i na drugim stvarima i načinu života. prozori s rešetkama i malim okruglim ispupćenim staklima © Oko 1700. ali je okolni prostor otvoren okružen niskom ogradom © ULAZI U 20. svatko zamišlja nešto drugo. otvoren prema prirodi ali ipak svestrana zaštita od njenih nepogoda. Pod time. Mies v d. Mnogi su investitori i arhitekti u mislima i osjećajima još u 15. Robe U razdoblju između otprilike godine 1500. nenametljivo među drvećem ® Okog. stoljeću promjenljive prostorije. klizni prozori i potezne zavjese U 20. g. prozirno staklo i potezno zvono ® U 20.

Zbog prirodnog pada terena su spavaće sobe 2. Nakon dovršetka idejnog projekta -» (3) preporučljiva je stanka 3 do 14 dana. ako se iz oblika unaprijed ne nametne jedino mogući položaj zgrade.). Za opisane radove arhitektu. 59.5 m iznad terena. visine. Položaj instalacija vodovoda i kanalizacije. To vrijeme omogućuje nestanak nametnutih predodžbi i korisne dogovore sa suradnicima i investitorom. pa se radovi mogu ugovoriti i započeti. kod jednoga je ishod onoga "rađanja" slobodna skica ugljenom. Na osnovi takvih istraživanja odluka nastaje najčešće vrlo brzo. pa se konture zgrade već jasnije razabiru-» (2). Dimenzije postojećeg namještaja. pri uživljavanju u organske i organizacijske odnose projektnog zadatka i njegove duhovne pozadine. Sada slijedi. jer se valjana priprema obilno nadoknađuje uštedom vremena i troškova građenja. 2. gospodars ki dio objekta je na zapadu. ali često i u tijeku rada. kupaonica i prostorija za pripremanje preuske.ukratko. 48 . na temelju opisanog postupka definiranja površine zgrade. treba 2 do 3 mjeseca za veću obiteljsku kuću. a prihvaćena je varijanta 1 (2) /o*} Kod ove varijante je pad terena ¡Spred zgrade povoljan. ali im najčešće nedostaje zanos mladenačkih ostvarenja. visinske razlike u njemu i u odnosu prema cesti. S projektantovim iskustvom i njegovom osobnošću najčešće raste jasnoća misaone predodžbe. 3. položaja i međusobnih funkcionalnih veza. podastiru se nacrti nadležnim organima vlasti. Na toj se osnovi za projektanta otkriva shematska predodžba cjelokupnog sadržaja zgrade i njenog prostornog ugođaja. jer donosi odmak od projekta i omogućuje oštrije zapažanje nedostataka i rađanje ideja za njihovo otklanjanje. iz kuNnje nema pregleda nad ulazom (3) Definitivni projekt zgrade s uklonjenim nedostacima. građenje itd. kad zgrada ima pokrov crijepom drugačije će se otpočetka graditi nego zgradu s ravnim krovom. te iz toga materijalizacija njene pojave kroz tlocrt i izgled. Bolje su oblikovane prostorije. a kod drugoga filigranska crtarija. ponajprije u duhu. urbanistički uvjeti itd. Stariji. Za iskorištenje mogućnosti -> Q potrebno je više pokušaja kao osnova za iscrpno razmatranje argumenata za i protiv. Financijska sredstva koja su na raspolaganju za kupnju zemljišta. Ishođenje ovih podloga obavlja se kod ovlaštenog geodetskog inženjera i u uredu za katastar koji će izraditi službeni lokacijski elaborat. građevinski propisi. Tako nastaju produhovljena djela zrele dobi. Nespretni razrađivači često pokvare nadahnutost prve skice. 5. U tom vremenu radi se predračun i raspisuje natječaj prema propisima -»QP tako da do dobivanja građevne dozvole pristignu i ponude. dogovor sa statičarom i projektantima grijanja. položaja zemljišta. Vrijeme izrade projekta ne treba nerazumno štedjeti. ovisno 0 okolnostima. Sad počinje razrada projekta. vodoopskrbe i elektroinstalacija . 49 i 50. (T) Četiri prijedloga položaja zgrade na gradilištu od 3000 m2 s padom terena prema sjeveroistoku. Način građenja koji treba primijeniti. -» s. opasne stube u hodniku. s. izlaz i kolni prilaz s ulice na sjeveru. utvrđuje se konstrukcija i instalacije. 271 i prema stranama svijeta. garaža ispod njih u razini terena (3) Projektni program Rad počinje sastavljanjem detaljnog projektnog programa uz pomoć iskusnog arhitekta prema smjernicama upitnika -» s.. Važna pomoć pri tome su upitnici knjige s.M . Tijekom ovog rada projektantu se zadatak sve jasnije i zornije pojavljuje pred njegovim duhovnim okom. Sad počinju "porođajne muke" prvoga projekta zgrade. a 3 do 12 mjeseci za velike zgrade (bolnice i si. 51-58. Položaj i veličina zemljišta. Nakon toga. Zahtijevane prostorije glede površine. konačna lokacija zgrade na zemljištu. Pri tome su odlučujuća pitanja strana svijeta. Prije početka projektiranja mora biti poznato: 1. smjerova vjetra. 1:2000" PROJEKT POSTUPAK IZRADE Poslije toga pristupa se shematskom crtanju prostorija u obliku jednostavnih pravokutnika traženih površina u jedinstvenom mjerilu i utvrđivanjem traženih odnosa prostorija međusobno s. Pregled nacrta traje 3 do 6 mjeseci. Investitor je predvidio varijantu. Ovisno 0 arhitektovu temperamentu. mogućnosti prilaza. postojeće vegetacije i susjedstva.4. 49 i 50 i građevne © Idejni projekt zgrade ima nedostatke! Garderoba i vjetrobran preveliki. 4. često su u stanju projekt neposredno prostoručno nacrtati u mjerilu i sa svim pojedinostima kao konačno rješenje. uređenje gradilišta. zreli arhitekti.

Tu ne pomažu poduke i predavanja investitoru. pomaže samo arhitektov ubrzan i ažuran rad te odgovarajuća priprema u uredu i na gradilištu. Na kojim se sporazumima zasniva kalkulacija cijene? 2. Ime nadležne (najbliže) željezničke postaje? 4. Kako su oblikovane postojeće zgrade? Od kojih su gradiva? -> VIII. Koje su investitorove posebne želje u umjetničkom pogledu? 5. Upitnik što slijedi samo je dio obrazaca koji služe uštedi rada. primjerice obrascima za predračun troškova. Tko je prije davao arhitektonske savjete? I I . Kolika je investicijska svota? 5. Tko je za nas mjerodavna osoba? Tko je zamjenik? Tko je posljednja instancija? 4. a kojima bi se projektna kuća trebala služiti kao i ostalima. 3. Naziv nadležnog (najbližega) poštanskog ureda? 5. 3.SURADNJA INVESTITORA . Telefon na gradilištu? U blizini? Kada i kako dostupan? 6. Kako izgleda okolina? Krajolik? Vegetacija? Klima? Strane svijeta? Smjer vjetra? 2. Tko je nadležan za koja specijalistička područja? 3. Moraju li crteži biti razumljivi za laike? 10. telefon) 7. Kakav je njegov odnos prema likovnoj umjetnosti općenito? A posebno u svezi s našim načinom rada? 6. Traži li se generalni plan urbaniziranja područja? 8. Visine postojećih zgrada i katova? Ulična regulacijska linija? Građevinski pravci? Kasnija izgradnja ulica? Drveće (vrsta. Iz toga je shvatljivo što se "definitivni" crteži i troškovi pojavljuju tek kad je građevina već skoro dovršena. Tko kontrolira račune? 4. ubrzavaju napredovanje. Osnove oblikovanja 1.: Izdavatelj naloga: Narudžba: Izvjestitelj: Kopije za: I. 9. Želi li investitor kasnije svoj objekt izložiti javnosti? 9. Kojim lokalnim ili državnim propisima podliježe novogradnja? Prostorni plan? 4. Koja je viša instancija za slučaj žalbe? Koji je postupak? Koji je rok podnošenja žalbe? Kakvo je stajalište nadležne institucije? 1 r J Povjerljivo! 6. Mora li novogradnja biti u nekoj vezi s postojećim ili budućim zgradama? -> VIII. Čijim je posredništvom moguće razgledanje? Već dogovoreno? 49 . Osigurava li investitor prostorije za ured na gradilištu? Oprema za to .» QP Rad na projektiranju često se požuruje a izvedba ugovara i započinje s nedovoljnim podlogama. Osobe i poduzeća vezani na posao 1 .S kim treba voditi sve pripremne dogovore? 2. Kakvo je poslovno ponašanje? 3. Trebamo li preuzeti i radove na izvedbi? 6. Je li investitor sporazuman s našim odredbama glede pravnog statusa rukovoditelja gradnje? 9. Koje kasnije zahvate treba već sada uzeti u obzir? 7. Upitnik za izvještaj o narudžbi Izvještaj za narudžbu br. Što inače treba uzeti u obzir pri oblikovanju? 5. Kakav je razvoj poduzeća? Financijsko stanje? Stupanj zaposlenosti? Ukupni kapital? Odakle potječu podaci? 2. Detaljno koncipirani upitnici i obrasci. Ako nema ograde. 9. Gdje je sličan objekt primjerno izveden? 6. ali je čitav niz podataka tako općenit da upitnici mogu svakom graditelju koristiti. Općenito 1. Kojeg izvođača preporučuje investitor? (naziv. treba li naručiti ograđivanje gradilišta? Može li se ogradu iznajmiti u reklamne svrhe? Treba li naručiti natpisnu ploču za gradilište? Natpis na njoj? 2. Na koja investitorova osobna obilježja treba posebno obratiti pozornost? 7. Podaci o investitoru 1. Projektni zadatak 1. koji moraju već pri ugovaranju radova biti pri ruci. Možemo li neposredno izdavati naloge u ime investitora? Do koje svote? Postoji li za to pismena ovlast? VI. Sigurno su odstupanja potrebna. Radno vrijeme građevinskih radnika? V. Postoji li stručna literatura o toj vrsti građevine? Što se o tome nalazi u našoj dokumentaciji? 5. adresa. Najčešće se pri svakoj gradnji javljaju ista pitanja. Postoje li fotografije okolice novogradnje (s oznakom stajališta snimatelja)? Naručeno? 4. veličina)? 6. Tko je revident za umjetničke elemente u okviru građevne dozvole? Kakvo je njegovo stajalište? Je li uputno konzultirati ga već u fazi idejnog projekta? 10. Koja je približna ocjena odnosa građevinskih i obrtničkih radova? 3. Planira li investitor izgradnju daljnjih objekata? Kakvih? Koje veličine? Kada? Postoje li projekti za to? Postoje li izgledi da dobijemo taj posao? Koji su koraci poduzeti u tom cilju? S kakvim uspjehom? 11. Točan naziv novogradnje? Konačni naziv objekta? 3. Je li potreban rukovoditelj gradnje? Poželjan? Starija ili mlađa osoba? Kada? Stalno ili povremeno? Do kada? 8. Postoje li mjesne odredbe glede vanjskog oblikovanja novogradnji za ovo gradilište? 9.telefon. Treba li procijeniti investicijsku svotu i temeljem nje izračunati cijenu? 4. Tko je sastavio projektni program? Je li iscrpan? Trebamo li ga mi ili netko drugi dopuniti? Treba li ga investitor prije početka projektiranja ponovno potvrditi? 2.PROJEKT PREDRADNJE . makar samo kao poticaj. Zašto prethodno djelatni arhitekt nije dobio ovaj posao? 12. Koji način naručivanja i kontroliranja treba primijeniti? 5. Je li sklopljen ugovor ili je samo pismeno potvrđen dogovor? III. Tko nam čini poteškoće? Zašto ih čini? Koje su moguće posljedice? 8. pisaći stroj? IV. Pogodba cijene 1.

Podaci za izvedbu 1. krilo na krilo. Postoji li situacija naselja? Je li naručena? S podacima o prometu? 3. Je li potreban plan uređenja i organizacije gradilišta? 12. Skice za dogovor sa suradnicima? 2. Kakva konstrukcija stubišta? Opterećenje? 11. vjetrenjača? 21. Jesu li na gradilištu provedena geotehnička ispitivanja? Gdje? S kojim rezultatima? 3. Je li razjašnjen priključak na plinsku mrežu? 8. Na koji način treba izvoditi građevinu? Posebno važno: Pod u podrumu: način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Zaštitni premaz? Zapreke protiv podzemne vode? Stropna ploča nad podrumom? Način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Stropna ploča iznad prizemlja: Gradivo? Opterećenje? Čime? Obloge? Krovna konstrukcija: način građenja? Opterećenje? Čime? Obloge? Zaštitni premaz? Kakav pokrov? Oluci? Olučne cijevi izvana ili iznutra? 8. Okna za otpad i mljevenje otpada? Gdje? Veličina? Za koju vrstu otpada? Spaljivanje? Briketiranje papira? 26. Oblikovanje stupova? Vanjski zidovi? Unutarnji zidovi? 10. Predvidivo trajanje procedure izdavanja građevne dozvole? Nadležna tijela? Mogućnosti požurivanja? 8. Jesu li razjašnjeni uvjeti vodoopskrbe? 6. Idejni projekt (mjerilo?) s aproksimacijom troškova? 4. talpe? 4. Koji se zahtjevi odnose na reviziju statičkog proračuna? Tko je ovlašteni revident? Koje osobe dolaze u obzir? (Koga određuje nadležna institucija za graditeljstvo?) UPITNIK 50 . Kolika je udaljenost gradilišta od teretnog željezničkog kolodvora? 2. Postoji li priključni kolosijek za gradilište? Normalni ili uski kolosijek? Mogućnosti istovara? 3. Vrsta signalnog uređaja? Zvono? Svjetlo? Komandni uređaj? 23. Uvjeti rješenja kanalizacije? 7. Kakva vrata? Uklađena? Čelični okvir? Ukočeno drvo? Čelik? S gumenim odbojnikom? Vatrostalna? S automatskom bravom? 13. Tehnički prijam zgrade (spremno za useljenje)? 15. Koja su gradiva uobičajena U mjestu? Posebno jeftina? Cijena? 25. Način grijanja? Ogrjev? Zaliha za koje razdoblje? Grijanje loživim uljem? Dizalo za šljaku? Posuda za pepeo? Rezervoar s kišnicom za punjenje sustava? 14. Koji je 0 priključka na plinsku mrežu? Kapacitet? Cijena po m 3 ? Popust za velike količine? Postoje li posebni propisi za postavljanje instalacije? Odzračivanje? 20. Tehničke podloge 1. Prijam grubih građevinskih radova? 14. Preuzima li investitor sam neke isporuke ili radove? Koje? Čišćenje? Čuvanje? Hortikulturni radovi? 6. Vrsta dizala? Potrebna nosivost? Platforma u visini poda ili parapeta? Brzina? Strojarnica gore ili dolje? 24. Kakve su prilazne ceste? Treba li urediti zastor .PROJEKT VII. Izvedbeni nacrti? 9.eventualno oblice. Kome se treba obratiti za ishođenje građevne dozvole? Potreban broj primjeraka projektnog elaborata? U kojem obliku? Formati nacrta? Kopije u plavoj. Opskrba vodom? 0 dovoda? 0 fleksibilnih cijevi mjesnih vatrogasaca? Tlak u vodovodnoj mreži? Postoje li značajne oscilacije tlaka? U kojoj mjeri? Cijena vode po m 3 ? Slavine vani? 18. sa statičkim proračunom i ostalim potrebnim prilozima? 7. Normalna razina podzemne vode? Visoki vodostaj? Najviši vodostaj? 5. Sklapanje ugovora? Terminski plan izvedbe? 12. Skice za dogovor s investitorom? 3. Kakvo je temeljno tlo toga kraja? 2. Priprema tople vode: potrebne količine? U koje vrijeme? Na kojem mjestu? Kemijski sastav pitke vode? Treba li uređaj za omekšavanje? 15. Kakvu izolaciju treba predvidjeti? Protiv buke? Horizontalno? Vertikalno? Protiv vibracija? Protiv topline? Horizontalno? Vertikalno? 9.do? Popust za visoku potrošnju? Transformatorska stanica? Stanica visokog napona? Vlastita proizvodnja energije? Dizelski agregat. Postoji li lokacijski nacrt? Naručen? Službeno ovjeren? 4. Rok predaje ponuda? 11. Postoje li podaci o visinskim odnosima? Naručeno? 5. Kakva rasvjeta? Vrsta struje? Napon? Mogućnost priključka? Ograničenje potrošnje? Cijena kWh za rasvjetu? Za snagu? Noćna tarifa od . Kakav se način temeljenja može smatrati prikladnim? 7. Je li na zemljištu već postojala neka građevina? Kakva? S koliko katova? Koliko je dubok bio podrum? 6. Vrsta telefonske instalacije? Automat? Podcentrala? Gdje? 22. Ostalo. Kakva je kanalizacija? Priključak na gradsku mrežu? Gdje? Koji je 0 glavnog voda? Na kojoj je dubini? Kamo teku otpadne vode? Je li moguće izvesti septičku jamu? Dopušta S se to? Vlai stiti taložnik? Traži li se samo mehaničko ili i biološko kondicioniranje? 19. crvenoj boji? Kaširano na \ platnu? 13. Podloge za projektiranje 1. Ostali transportni uređaji? Dimenzije? Putovi? Kapacitet? Cijevna pošta? X. Jesu li snimljene susjedne zgrade? Ustanovljen njihov način građenja? 10. Kakvo hlađenje? Priprema leda? 17. Je li stabilizirana stalna točka za geodetske radove? 11. Završni obračun? IX. Postoje li izgledi za predujam i isplatu u gotovini? Koji su rokovi i načini isplate primjereni? 7. Početak građenja? 13. VIII. s kutijom? 12. Je li pregledana zemljišna knjiga? Je li dobavljen izvod? Ima li u njemu relevantnih podataka za projektiranje? 2. Koliki se dopušteni pritisak na tlo može prihvatiti? 4. parna turbina. Datum raspisa natječaja? 10. Kakve su skladišne površine za gradiva? Kvadratura otvorenih površina? Kvadratura natkrivenih površina? Koje su visine u odnosu prema gradilištu? Može li više izvođača neometano raditi jedan pored drugoga? 5. Isporuka nacrta za građevnu dozvolu. Način ventiliranja: Izmjena zraka? U kojim prostorijama? Odstranjivanje plinova? Odvlaživanje? 16. Je li određen priključak na elektromrežu? Odobren od elektrane? Kabliranje ili zračni vod? 9. Rokovi 1. Projekt (mjerilo)? 5. Predračun? 6. Kakvi prozori? Čelik? Drvo? Sintetika? Drvo/aluminij? Vrsta stakla? Način otvaranja? Jednostruki.

1. čelične.uzori * podloge namijenjene izvođaču 3. Provjera i odobravanje nacrta trećih osoba. DIN-norme. mogu se riješiti sa CAD (Computer Aided Design) u okviru EDV i po potrebi povezano s AVA (usp.0 Izvedba građevine HOAI.2 1. 1.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji 2. obloge zidova. tehničke. tj.] 2.0 Projekt građevine HOAI. propadanje). volumen prostorije ili dijela prostorije itd. armiranobetonske. sanitarija. s potrebnim tekstualnim napomenama. isporučiteljevi nacrti rasporeda strojeva i njihovih temelja). faza izrade (LPH) 1-4: prikupljanje podloga (3%).. i prema potrebi konzultacije s ekspertima).0 Ugovaranje radova 2. smjernice za mjesta okupljanja. temeljne aktivnosti prema HOAI odgovaraju potrebnim radovima u praksi.3 Sredstva / instrumenti za planiranje izvođenja * Izvedbeni nacrti. uobičajena mjerila 1 : 2 0 . instalacije grijanja. pa su podloga funkcionalnog opisa aktivnosti (= opis i program izvedbe radova. sredstva / instrumenti planiranja izvedbe (crteži.3 IZVEDBA GRAĐEVINE -»ro Za projekte interijera prostorija: detaljni prikaz prostorija i slijeda prostorija u mjerilu 1:25 do 1:1. 51 .2 Ciljevi / rizici ugovaranja radova 2.3 Sredstva / instrumenti za ugovaranje radova * BGB * VOB (dijelovi A/B/C. uobičajeno mjerilo 1:50 -> s. čl.1 Definicija aktivnosti / sadržaji 3. članak 15. tehničke i ekonomske strane (pravne podloge: državni građevinski propisi.propisi o honoriranju arhitekata i inženjera na temelju prvog i drugog članka Zakona o reguliranju rada inženjera i arhitekata) [poglavlje 1. mrežno planiranje) C Upute u literaturi o izvođenju građevinskih radova —> CP A Definiranje pojmova Definiranje aktivnosti iz područja rada arhitekata i njihovo adekvatno honoriranje određeno je u HOAI (Honorarordnung fur Architekten und Ingenieure .0 Građevina . Provjera planova izvođenja koje je sastavio izvođač na temelju opisa i programa izvedbe radova. članak 15. dopunjuju izvedbene nacrte za određene dijelove građevine.). LPH 6. programi aktivnosti) * knjiga standarda za radove * LV . o opremi (npr. tako da se postigne rješenje pripravno za izvedbu. uzevši u obzir urbanističke. Nedovoljno planiranje izvođenja radova često dovodi do gubitka materijala (otklanjanje nedostataka. biološke i ekološke zahtjeve. niže) (odgovarajući software na raspolaganju). idejni projekt (7%). sa svim za izvedbu potrebnim podacima i kotama. Ovu materiju propisuje HOAI. Kontinuirani rad na operativnom planiranju tijekom izvođenja objekta * Posebne aktivnosti: Sastavljanje detaljnog opisa objekta u građevnoj knjizi. ekonomske podloge: instrumenti za kontrolu troškova.).izrađuju se za posebne konstrukcije (npr. U tom slučaju otpadaju odgovarajuće osnovne aktivnosti ove faze radova. o materijalima (npr. elektroinstalacija itd. DIN 276.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji. faza izrade 5. površina. "projektantske aktivnosti" . koje nisu surađivale na izradi projekata..0 Plan izvođenja 1. 1 : 1 . posebno aktivnost HOAI. Nacrti objekta sa svim za izvedbu nužnim pojedinostima. nadzor (31 %).73% cjelokupnog honorara s. drvene itd. 55 (2). B Aktivnosti pri izvedbi građevine 1.0 1. širina. uvodne napomene) * opis aktivnosti (popis aktivnosti.27% od ukupnog honorara [poglavlje 2. uredbe. koristeći priloge drugih stručnjaka. npr. uobičajeno mjerilo 1:50 ovisno o konstrukciji. energetske (npr. funkcionalne.» s. Sastavljanje detaljnog opisa objekta u knjigu prostorija. HOAI se u velikoj mjeri zasniva na praksi. članak 15. Izrada podloga za druge stručne suradnike na projektu i uklapanje njihovih priloga kako bi se postiglo rješenje pripravno za izvedbu.SISTEMATIZACIJA A Definiranje pojmova 1. građevno .fizičke. pravne.). 55 @ • * Parcijalni nacrti (= nacrti detalja. ako se primijeni opis i program izvođenja radova. konzultacije s ekspertima.1 1. suradnja oko ugovaranja (4%). kao podloge opisa i programa izvedbe radova *). . "aktivnosti oko izvedbe" . Obradu svih vrsta crteža propisuje DIN 1356. suprotno od opisa i programa izvedbe. 55 * Posebni nacrti. *) Ova posebna aktivnost postaje u opisu i programu izvedbe radova u potpunosti ili djelomično osnovna aktivnost. glavni projekt (11%).0 Nadzor 3. procjena / obračun troškova usp. 1 : 1 0 . kao podloge opisa i programa izvedbe radova *). * Osnovni radovi: Razrada rezultata radnih faza 3 i 4 (postupna obrada i prikaz rješenja). npr.3 Sredstva / instrumenti nadzora * podloge za AVA. pojedinačni nacrti). ishođenje dozvola (6%).2 Ciljevi! rizici u planiranju izvođenja Cilj planiranja izvođenja je da se građenje odvija bez smetnji i pogrešaka. ventilacije. briga oko objekta i dokumentacija (3%). podaci iz ugovora o građenju) * tehnike operativnog planiranja / terminski plan (stupnjeviti dijagrami. VOB/Ačl.sadrže tablično potpune podatke o veličinama (npr. * Građevne knjige (= knjige prostorija) . pripreme ugovora (10%). duljina. LPH 5. nacrti pojedinosti * posebni crteži * građevna knjiga 2. s potrebnim tekstualnim objašnjenjem.] 1. faza izrade (LPH) 5-9: izvedbeni projekti (25%).). tehničke podloge: priznata pravila tehnike i umijeća građenja. glede njihove usklađenosti s izvedbenim nacrtima (npr. primjerice definitivni kompletni izvedbeni nacrti detalja i konstrukcijskih elemenata u mjerilu 1:50 do 1:1. podne obloge itd. HOAI. npr. izvršne odredbe. 1. gospodarske. usp. gubitaka radnog vremena (prazan hod. u smislu racionalne upotrebe energije). te usporedba s projektantskim planovima*). radionički nacrti izvođača. određivanje materijala. visina.9.0 Građevina . npr. stalnog smanjenja vrijednosti (pogreške u planiranju / pogreške u izvedbi.projekt 2. 1 : 5 . smjernice. udvostručenje rada).). članak 15.) . oblikovne. linijski dijagrami.prikazuju druge dijelove građevine / uređaje prema potrebi.15. ako se ti radovi odnose na elemente koji nisu mogli biti uključeni u predračun. Razrada detalja. osnovna aktivnost.izvedba B Aktivnosti pri izvedbi građevine Plan izvođenja Definiranje aktivnosti / sadržaji Ciljevi / rizici u planiranju izvođenja Sredstva / instrumenti za planiranje izvedbe * izvedbeni nacrti * nacrti detalja. Pretpostavka za to su potpuno riješeni oblikovni i tehnički problemi do u detalje te njihova provjera s formalne..2 Ciljevi / rizici nadzora 3.

čl.641. otkaz od strane naručitelja.5. posebni ugovorni uvjeti.1.647. podloge za izvedbu. ČI.a obavezujuće su za javnopravne investitore. 5. istovar i skladištenje".635. čl. članci 631 .sastavljanje opisa i programa izvedbe radova u svezi s građevnom knjigom *). 5.međusobne obveze jasno utvrditi.sastavljanje opisa radova s popisima radova prema vrstama. čl.usuglašavanje i koordiniranje opisa radova stručnih suradnika na projektu. Sadrže prave norme za ugovore o radu. prekid i obustava zastare. kratka zastara.sastavljanje usporednih pregleda cijena koristeći priloge drugih stručnih suradnika na projektiranju. jamstvene obveze izvođača. 16. naknade. .iznalaženje i prikazivanje količina kao podloga za sastavljanje opisa radova. odgovornost ugovornih strana.631. čl. razgraničenje dijelova građevine koji se međusobno isprepleću. ponovljena izmjera odnosno odbici). 2. 6. . čl.) prema jedinstvenoj sistematizaciji s. 2. otkaz od strane izvoditelja. čl.VOB/C (DIN 18300 18450) = Opći tehnički uvjeti za ugovaranje građevinskih radova (ATV) Sadržaj: pravila (prema sporazumu) za pojedine vrste radova (npr. najčešće nedovoljni za jednoznačno. 2.-651. generalna klauzula: "Gradiva i građevinski elementi podrazumijevaju se uključivši isporuku. otkaz od strane naručitelja. postaju ponuda a prihvaćena nepromijenjena ponuda postaje ugovor (regulira sve modalitete potrebne za provedbu planova izvođenja.propisi za obračun prema utvrđenim stvarno izvedenim količinama (odnosi se na obračunske jedinice. utvrđeno odgovarajućim uredbama (usp. Važeće područje.646. IZVEDBA GRAĐEVINE ->&) čl. 9. čl. 4. npr. nepotpune podloge za izdavanje radova dovode do loših ugovora koji izazivaju sukobe / prekoračenje rokova / nedostatke / smanjenje vrijednosti / dodatne troškove. čl. Nejasne.zakon. dospjelost plaćanja. rokovi izvedbe.VOB/A (DIN 1960) = Opće odredbe za izdavanje građevinskih radova Sadržaj: smjernice za formiranje i sastavljanje raspisa natječaja. podjela rizika. Ovu materiju propisuje HOAI. kontrola i vrednovanje pregleda cijena prema posebnim zahtjevima. suradnja naručitelja. . ne smiju biti u proturječju s općim odredbama za ugovaranje.0 Ugovaranje radova (priprema / suradnja pri ugovaranju) 2. čl. kašnjenje izvedbe.02 potrebni dopunski podaci.propisi glede tehnike izvođenja (eventualno DINnorme) usmjereno na "standardno izvođenje". čl.kontrola i vrednovanje ponuda.utvrđivanje vrste / opsega pomoćnih radova (uz glavne radove prema popisu radova) bez posebne naplate. .644. 18.rekapitulacija troškova prema DIN-u 276 na temelju jediničnih ili paušalnih cijena iz ponuda.kontrola i vrednovanje ponuda temeljem opisa i programa radova. kaznene odredbe.3 Sredstva / instrumenti za ugovaranje radova * BGB (Građanski zakonik) propisuje u ugovoru o građenju (ugovoru o radu) pravne odnose između investitora / izvođača (naručitelja / izvoditelja) ako nema drugačijih sporazuma. 55 © za definirane aktivnosti (podloge za izdavanje radova = podloge za ugovaranje radova. čl. čl.-651.632.1 Definiranje aktivnosti / sadržaji. obračun. Odredbe VOB/A imaju obilježje preporuke (za privatne investitore) .650. 1. opis radova / uvjeti ugovora itd.sastavljanje. čl. 13.2. Izvođenje. Radovi se mogu izdati ako su poznate cijene s. otkaz od strane izvoditelja. Građanski zakonik.Verdingungsordnung für Bauleistungen.643. čl. čl. jamstva. zemljani radovi.642. izvođenje. čl. rokovi. rad u akordu.. članak 9. Opći sastavni dijelovi ugovora. . čl. izdavanje radova.636. čl. . čl. pa vrijedi tek ako se dogovori njegova primjena (dio B/C. iscrpnih raspisa (br. usp. čl. čl. čl.645. Obračun . 2. faza izrade 6+7 * Osnovne aktivnosti: . 17.prikupljanje ponuda. čl. čl.pregovori s ponuđačima.01 opći neophodni podaci. naknade.637.639. .648. odnosno njegova ovlaštenog zastupnika.2 Ciljevi i rizici ugovaranja radova Cilj je sklapanja ugovora stvarati ugovoreno djelo i provoditi planove izvedbe u okviru građanskog prava. 10.634. . osiguranje. založno pravo izvoditelja. koje odgovarajuća BGB-pravila stavljaju izvan snage ako je tako dogovoreno. ugovor o isporuci djela -» s. 14. suština ugovora o radu. čl. čl. uključujući pregled cijena *). či. obveze prihvaćanja naručitelja.). + pismena potvrda s podacima o mogućnostima uvida u podloge izdavanja radova / mjesto i vrijeme otvaranja ponuda / rokova za prihvaćanje i ostajanja u obvezi itd. "standardi" za gradiva /građevne elemente (DIN-norme. čl. uz upotrebu priloga drugih stručnim suradnika na projektu. čl. 3.upućivanje na postojeće DIN-norme (tehničke odredbe za izvođenje). 11. Podjela VOB-a u tri dijela: . 3. uz suradnju svih sudionika faza aktivnosti 6 i 7. . uz potpunu 52 . . Naslovi / sadržaji članaka su: čl. čl. 55 © . Podloge za izdavanje radova s unesenim cijenama i potpisom ponuđača. kao npr. 8. uključujući sastavljanje pregleda cijena po vrstama radova.649. odnosno Uredba o ugovaranju građevinskih radova. ugovaranje. Upute za opis radova . br. hipoteka na građevinsko zemljište. postavljanje rokova i mogućnost promjene. 7. VOB . BGB . čl. dopunjuju se "prethodnim napomenama" (dodatni ugovorni uvjeti. nositelj rizika. usp.633.Bürgerliches Gesetzbuch. 1. cijene. . odgovornost itd.VOB/B (DIN 1961) = Opće odredbe za ugovaranje izvedbe građevinskih radova Sadržaj: posebno sastavljene odredbe za građevinske ugovore. VOB nije zakon ni pravni propis. 23. ometanje i prekid izvođenja. Pomoćni radovi / posebni radovi. zidarski radovi itd. čl. naknada štete zbog neizvršenja. 12. službena odobrenja). 55©-© * VOB (Pravilnik o obavljanju građevinskih radova) ima poseban pristup (suprotno općenitim odredbama BGB) i vodi računa o tome da u ugovoru o građenju budu regulirani raznovrsni stručni i pravni problemi / zahtjevi (usp. . 15.pomoćne napomene za sastavljanje jednoznačnih. . otklanjanje nedostataka..sastavljanje obaveznih uvjeta za izvođenje svih vrsta radova. čl. . AGB .suradnja pri dodjeli posla. vrsta / opseg rada. . .usklađivanje i objedinjavanje aktivnosti svih stručnjaka koji sudjeluju u ugovaranju. . čl.sastavljanje alternativnih opisa radova za određena područja aktivnosti. 4.zakon).651.). dijelovi A/B/C ) s. AGB .uvjeti kvalitete.638. 15. dovršetak preuzimanja. jamstva naručitelja. smanjenja i prekida. 55 © 0. VOB/A. čl. predračun. . . * Posebne aktivnosti: . moguć i u okviru općih poslovnih uvjeta. čl. Naslovi / sadržaji pojedinih članaka su: čl. Gradiva / građevinski elementi. Članci 631 . vrsta / opseg radova. isplata. preuzimanje. prestanak jamstva. sporovi.640.) Ugovori o građenju (time i podloge za izdavanje radova) moraju iscrpno / potpuno unaprijed raščistiti moguće nesuglasice između ugovornih strana . zaključno reguliranje. čl.

Ponuđači: različiti izdavači ->• s. rastavljanje na pojedinačne pozicije (pozicija je opis dijela aktivnosti prema vrsti. . npr. 56 @ mogu se raščlaniti nepovezano (stupnjevi izgrađenosti / faze građenja / stupnjevi dovršenosti) ili prema naslovima (sažeto prema vrstama radova) uz pomoć "prethodnih napomena" ->s. skraćeni tekst / opširni tekst) mogu kombinirati (broj odjeljka. dimenziji. GEAB.sustavno sređivanje crteža i proračuna objekta.utvrđivanje troškova prema DIN-u 276 ili prema pravnim propisima za obračun u stanogradnji. ČI. VOB/A.zahtjev za službena primanja radova i sudjelovanje u njima. izvještaji u građevnom dnevniku. proračuni). postaje podlogom kasnijeg ugovora o građenju — s. npr. planovima izvođenja i opisima aktivnosti.sastavljanje i praćenje terminskog plana (gantogram). 3. VOB/B čl. potpune) tako što nudi standardna poglavlja opisa pojedinih pozicija koje se uklapaju u odgovarajuća područja aktivnosti (područja aktivnosti približno su vrste građevinskih radova prema VOB/C).odredbe".katalog standardnih radova za vodogradnje (StLK). čl. Kombinacija podataka za izdavanje radova i planiranja izvođenja moguća je primjenom odgovarajućeg CAD (Computer Aided Design) AVA (raspis / izdavanje / obračun) softvvareom.primjenu odredaba AGB . . 56 * Standardna knjiga aktivnosti (StLB) za građevinarstvo pomaže pri sastavljanju opisa aktivnosti (daje: sažete tekstove.zajednička izmjera radova s izvođačima. FLP. područja aktivnosti 100-199.0 Nadzor (nadzor na građevini.9. čl. . kao jednoznačna.kontrola i korigiranje detalja predgotovljenih elemenata./10-12). 56 * Opis aktivnosti. nadgledanje i daljnje vođenje plana isplata.sastavljanje popisa opreme i inventara. kao i s općenito prihvaćenim pravilima tehnike i odnosnim propisima. ako ta djelatnost prema zakonima dotične zemaljske vlade prelazi okvire osnovne aktivnosti iz faze aktivnosti 8. npr. . * Posebne aktivnosti: . područja aktivnosti 400-499. Ima li proturječnih dijelova ugovora./3-9). nadgledanje i daljnje vođenje diferenciranih planova vremena. . . .1): Opis aktivnosti.knjiga standardnih aktivnosti savezne željeznice (StLB-DB). . 53 . Svako poglavlje ima svoj broj. 56 * Obrasci namijenjeni proizvođačima za popise aktivnosti nude dodatne informacije. Opisi aktivnosti .kontrola troškova.regionalni katalozi aktivnosti (RLK) pojedinačnih korisnika. * Osnovne aktivnosti: . .nadgledanje otklanjanja nedostataka koji su nastali tijekom jamstvenog roka. . ali najdulje do pet godina od primitka građevinskih radova. obilježeno rednim brojem / brojem pozicije) -> s.sastavljanje.kontrola računa.izrada uputa za čuvanje i održavanje.obrasci za popise aktivnosti slični su građevnoj knjizi (prethodnik StLB).popis jamstvenih rokova. 56 Jedinstvena (standardizirana) kombinacija omogućuje racionalizaciju kroz EDV (Izdanja knjiga o standardnim radovima: Zajednički odbor elektronika u graditeljstvu. objektu / dokumentacija) 3.nadgledanje uklanjanja nedostataka koji su ustanovljeni prilikom primanja radova. Odustajući od detaljnog prikaza faze aktivnosti (suprotno: popis aktivnosti s pojedinačnim pozicijama. Postupak prijama itd.iznalaženje i utvrđivanje troškova za izradu financijskih pokazatelja. .koordiniranje stručnjaka koji sudjeluju u nadzoru.sastavljanje plana zaliha.predaja objekta. područja aktivnosti 800-999. .opis i program radova (funkcionalni opis aktivnosti. utvrđivanje nedostataka. područja aktivnosti 200-299. . . vrijede redom (usp.upravljanje objektom. 56 > Treba razlikovati: . .prijam građevinskih radova uz suradnju drugih stručnjaka uključenih u projektiranje i nadzor.sastavljanje. Cijelo je područje izdavanja radova idealno EDV-pogodno (tekstovi. faze aktivnosti 8 i 9. .nadzor tijekom izvođenja objekta glede usklađenosti s građevnom dozvolom.promatranje objekta. troškova ili kapaciteta. tehnički besprijekorne.9. . 1. kakvoći. . Opisi građenja (opći prikaz graditeljskog zadatka) upotpunjuju popise radova tako da postaju opisi radova. pomažu pri rješavanju posebnih konstrukcijskih detalja. tehnički. . opći tehnički uvjeti za ugovore o izvedbi građevinskih radova (VOB/B) (dakle "posebno" vrijedi prije "općeg") -> s. .katalog standardnih radova za cestogradnju i mostogradnju (StLK). . način izražavanja itd.vođenje građevnog dnevnika. . funkcionalno.zakona (uravnoteženost VOB-a kao "cjeline"). . prema potrebi iz 5 odjeljaka. uključujući sastavljanje i predaju potrebnih podloga.preispitivanje analize troškova / koristi za građevinu i poslovanje. 15. iscrpna definicija aktivnosti.1 Definicija aktivnosti / sadržaji regulirano propisom HOAI. atesti.kao dio podloga za pogodbu radova . * LV . Poglavlja standardnog teksta raspoređena su hijerarhijski u 5 odjeljaka.kontrola radova na čuvanju i održavanju.obilazak građevine nakon predaje. moguć je standardizirani popis aktivnosti bez naznake količina).opis aktivnosti s popisom radova (VOB/A. _ potrebni dodatni sporazumi razjašnjavaju jednoznačno VOB "može se . eventualni dodatni tehnički uvjeti. . vrste radova + broj pojedinih poglavlja = broj standardnog opisa aktivnosti) s. s.obilazak objekta kako bi se ustanovili nedostaci prije isteka jamstvenog roka izvođača. . količini. popisi aktivnosti. Daljnje zbirke standardnih tekstova za radove u graditeljstvu: .mogući dodatni sporazumi odnose se na odredbe koje služe definiranju aktivnosti (bez narušavanja uravnoteženosti VOB-a). . Tako se pojedini tekstovi (povezani u poglavlje. upute za rukovanje. eventualne dodatne ugovorne odredbe. . ekonomski) koji se odnose na dovršenu aktivnost. . posebne ugovorne odredbe.djelatnost odgovornog voditelja gradnje. tj.unošenjem cijena (ponuda) i raspisom (izdavanje radova) postaju dijelom ugovora o građenju.priprema brojčanih podataka za datoteku objekta.suradnja pri oslobađanju od aktivnosti osiguranja. . 56 Programi aktivnosti. . . cilj: primjena jedinstvenih standardnih tekstova za opis aktivnosti u graditeljstvu na području cijele države). . Ti obrasci obuhvaćaju što je moguće više varijanata teksta (tekstovi stvoreni precrtavanjem). . pa zbog toga u IZVEDBA GRAĐEVINE kompletu postaju vrlo opsežni. opisi mjerodavnih uvjeta / zahtjeva (oblikovno. .

potkopi i si. izdava-nje.) Kao pomoć za posebno velike mrežne planove predestinirana je EDV (za sastavljanje mrežnog plana dovoljan je unos odgovarajućih podataka iz liste procesa). visina. Prednosti / nedostaci / područja primjene različitih metoda mrežnog planiranja: unaprijed organizirane mreže s determinističkim vremenskim modelom (CPM/MPM) najprikladnije su za detaljirano upravljanje / kontrolu izvođenja građevina (težište na pojedinim aktivnostima). organizacijski odnosi koji se pojavljuju u mrežnim planovima uobičajeni su slijed aktivnosti u 70-80% slučajeva).planiranje tijeka građenja uz primjenu metoda projektantskog menadžmenta (raspoloživost ljudi. pronalaze (proračun unaprijed) najranije termine FZ (najraniji termin početka. u potrebnoj količini. 57 @ . 57 Različite orijentacije mreže (procesi / događaji) i prikazi (strelice / čvorovi) daju tri tipa mrežnih planova s. nedostataka (vidljivi / skriveni). planiranje ulaganja (program radne snage / program opreme) .2 Ciljevi/rizici građevinskog nadzora. Iz toga se raspoznaje brzina izvođenja (kut koji proizlazi iz odnosa vrijeme / put) i vremenski i prostorni razmaci između aktivnosti. Mrežni proračuni polaze od projektnog polaznog termina VZ (O) (startni čvor. Redoslijed građevinskih radova trebao bi biti prikazan odgovarajućim redom upisa u dijagram. prikazuju veći broj uvjeta nego strelični planovi aktivnosti (CPM. Dummy. Strelice odražavaju odnose organizacije radova.Potential Method. ali nedovoljno ilustrativni (stoga: dodatni prikazi rezultata u obliku gantograma. Čvorni planovi aktivnosti (MPM) lakše se postavljaju / mijenjaju (dosljedno odvajanje planiranja tijeka od planiranja vremena). 58 @ Sadržaji streličnih mrežnih planova odražavaju se u listama procesa (izlistanje pojedinačnih aktivnosti s odgovarajućim naznakama vremena) s. mehanizacije. razvijeniji. prikazu.Gantogrami postavljaju u koordinatnom sustavu vertikalno (= os y = ordinata) faze rada / građevinske procese. najkasniji projektni rok početka SZ. kao i sredstva / instrumenti za planiranje izvedbe objašnjeni su pod 1.» s. procesu je određeno konkretno procijenjeno vrijeme). Vremenski model je determiniran (tj. Međusobno ovisni procesi koji teku usporedno. Čvorovi predstavljaju početne i završne događaje procesa. Vremenski model je determiniran (v. Loš nadzor. a na drugoj jedinice duljine puta (rjeđe količina). posebni crteži). pogrešaka u obračunu. SEZ) za nastupanje svih događaja / procesa (proračun unatrag). v. 57 @ 1 Metode streličnog mrežnog planiranja (Critical . list 1). najkasniji početni. tornjevi. Temeljni poredak odnosa (= ovisnost između događaja /procesa može se kvantificirati) kad je CPM normalni slijed (određeni odnos od završetka prethodnog do početka sljedećeg događaja. Nedostaci: nepreglednost pri preklapanju različitih aktivnosti (prostorno. povećanja troškova. FEZ) za nastupanje svih događaja / procesa (D = trajanje.Linijski dijagrami (dijagrami brzine.« 5 7 . završni događaj procesa A = početni događaj procesa B). ali nema primjenjivane metode.12. teškoće u prikazu kombinacija / ovisnosti radnih procesa (nekritični / kritični procesi = promjena trajanja procesa odgovara promjeni vremena zbroja procesa. SAZ / najkasnije rokove završetka.kontrola. najkasnije rokove SZ (najkasnije rokove početka. čitljivost (prikaz proporcija vremena). događaje kao čvor). usp. CPM). Nezadovoljavajući projektantski menadžment. Uključene prethodno procijenjene vremenske IZVEDBA GRAĐEVINE CD rezerve daju (pribrojene) navedeni projektni rok završetka VZ(n). 3. obračun. Najvažnija pomoćna sredstva jesu tehnike planiranja tijeka građenja / tehnike terminskog planiranja prema različitim metodama. FAZ / najraniji termin završetka. Građevinski nadzor usmjeren je na dva težišta: .g.g. završni rok FAZ/FEZ) . Temeljni odnos organizacije (def. ali CPM je rašireniji u praksi. na pravom mjestu).» s. nacrti detalja. CPM) prikazuju procese strelicama (rubovima). završni rok SAZ / SEZ minus najraniji rok . ceste.Mrežni planovi. dimnjaci i si.3. stariji.. Rezultat = put najduljega trajanja (kritični put) / projektni termin završetka FZ(n).v. rezultati tehnike mrežnog planiranja (dio istraživačke oblasti Operation Research) [si. . Prednost: očigledna predstava brzina i kritičnih razmaka. Geometrijski modeli PERT + CPM mogu dati mješovite prikaze (procese kao strelicu. Teoretski se može zamisliti mrežni plan pomoću strelica događaja. 54 . planiranju. poglavlje izdavanje posla) -> s.22]. Popisi aktivnosti ( = liste prikaza tijeka građenja = liste podataka o radovima) pripomažu pri izradi gantograma i omogućuju usporedbu predviđeno ostvareno.» s. upravljanju. 58 @ @ 3 Metode mrežnog planiranja pomoću čvorova događaja (Progmamm Evaluation and Review Technique.Path Method. Građevinski nadzor temelji se na projektu (izvedbeni nacrti. odsutnost koordinacije najčešće dovode do kašnjenja / dodatnih troškova. vrijeme između početka i završetka procesa). manjkava kontrola dovode često do nezadovoljavajućeg izvođenja. CPM) . vremenski kad tijeku građenja nedostaje smjer prema dovršenju) Područja primjene: prikaz tijeka građenja s određenim smjerom dovršavanja (duljina. neraščlanjenost dijelova procesa. ne može se ustanoviti). * Tehnike planiranja tijeka građenja / terminsko planiranje koriste različite uobičajene metode: . troškovi. izmjere. obračun kao dopuna AVA (raspis.) kod MPM je početni slijed (određen odnos od početka prethodne do početka sljedeće aktivnosti. odnosi redoslijeda u streličnim mrežama s vremenskim razmakom 0) -» s. puta [količina]. međuzavisnosti dijelova procesa kao preduvjet nekog sljedećeg procesa prikazuju se fiktivnim procesima (nulte veze. PERT) prikazuju događaje čvorovima. MPM) prikazuju procese čvorovima. 58 2 Metode čvornog mrežnog planiranja (Metra .3. odnosno ukupnu vremensku rezervu GP pojedinih događaja / procesa (GP = najkasniji rok SZ . vremena) predstavljaju u koordinatnom sustavu na jednoj osi (kojoj = ovisno o građevinskom zadatku) jedinice vremena (odabrane). Sadržaji čvornih mrežnih planova prikazuju se u listama procesa (usp. Uvršta-vanjem što više ulaznih parametara (vrijeme. Mrežni su planovi općenito vrlo detaljirani. te eventualnoj građevnoj knjizi odnosno na podlogama za ugovor o građenju. npr. početni događaj aktivnosti A = početni događaj aktivnosti B). 57 . Prednosti gantograma: preglednost. opasnosti za ljude (nesretni slučajevi) i materijal. a horizontalno (= os x = apscisa) pripadajuće vrijeme (određeno temeljem iskustvenih vrijednosti / proračuna) koje je prikazano duljinom odgovarajuće horizontalne crte. pojmovi vidjeti DIN 69900. Mreže orijentirane prema događajima (PERT) bolje služe okvirnom i pregleđnom planiranju (događaji = miljokazi). sredstva za izvedbu itd. Vremenski model je normalno stohastički (= određivanje vremenskih razmaka između događaja računom vjerojatnosti). kontroli odvijanja radova.najraniji početni.3. Postoji odgovarajući software (pretežni dio: CPM). materijala u pravo vrijeme.) .3 Sredstva/instrumenti za građevinski nadzor * Podloge AVA. planiranje pojedinih tokova (programi aktivnosti). očiglednost. Područja primjene: prikaz tijeka građenja bez posebnog smjera dovršavanja. Strelice odražavaju odnose organizacije radova. Nedostaci gantograma: paušalnost. služe analizi.) prikazuju se međusobne ovisnosti različitih aktivnosti.

odgovornost. • inst. 3. Zemljani radovi i temeljenje (F) DIN 18300 Zemljani radovi (F) DIN 18301 Bušaći radovi (R)DIN 18302 Građenje bunara (R)DIN 18303 Zagrađivanje (R) DIN 18304 Pobijanje pilota (R)DIN 18305 Navodnjavanje (F) DIN 18306 Odvodnjavanje i kanalizacija (R)DIN 18307 Vodovodi i plinovodi (F) DIN 18308 Drenaže (R)DIN 18309 Injektiranje (R) DIN 18310 Radovi na osiguranju vodotoka.-b(. F 0.47 2. N N 1.uputa § 2 . s.47 N N 4. radovi (R) DIN 18332 Radovi s prirod. konst. - Odnos investitor / izvođač A2 Oznaka prostorije 1 Privr. preuzimanje VOB/B Izvođenje Podnošenje rizika.ne postoji . tijelo s S C H c 104 Hodnik W W N N 1 1 _ WWH _ ZWE °c 20 F C H LUX 1 _ WA WB 204 Kup.primjer) 55 . grij.3) Vffi-zidno grij tijelo bez SCH (B.izolaterski radovi (R)DIN 18339 Limarski radovi 3. (R)DIN 18335 Građenje čelikom (R)DIN 18336 Izolaterski radovi (R)DIN 18338 Krovopokrivači i krovo.stropno grijaće tijelo G A D .L P H 1 Prikupljanje podloga l p h 2 Idejni projekti LPH 3 G l a v n i projekti l p h i. blokovima (R) DIN 18334 Tesarski radovi i drv.4. 7) § 8 Otkaz putem A G (br 5) § 13 Jamstvo (br.wc V W T . nasipa i obaloutvrda (R)DIN 18311 Bageriranje u vodi (R) DIN 18312 Podzemni radovi (R)DIN 18313 Izrada dijafragmi s potpornom tekućinom (R) DIN 18314 Radovi s mlaznim betonom (9) Iz: VOB dio C 5 ELT/ss 6 Transp tek. broj prostorije A B 2 Korištenje 3 Korisnik (ABT) B2 Veličina prostorije 1 2 3 <61 m 3 N 14.475 N 0.000 48.588 wc W 304 Kuhinja SCH DB WVT WB STD PA SCH STD WBS GAD DB SCH STD DB TAD SPA - - 24 7 N 6.4. 6) § 4 Izvođenje (br. 6 7 Podjela rizika 12 Prijam .ne postoji 8 Otkaz putem A G . dio 1. Düsseldorf. 3. 7) § 5 Rokovi izvođenja § 13 Jamstvo (br.utičnica za telefon W A . 1985.-sp. 7) Jamstvo I Prijam | Plaćanje | Izvođenje Otkaz putem A N .zidno. B + C I i 1.prisilna ventilacija W 604 Vent. garancija Plaćanje Izolacija Podloga za pad 8 cm.09 1 2. Werner Verlag. 3) 13 13 12 16 4 9 Jamstvo (br. kamenom (F) DIN 18333 Radovi s beton.63 WWH - - AAD - 22 1 w c .nije predmet V O B § 636 § 637 § 638 § 639 §640 § 641 § 642 § 643 § 644 § 645 § 646 § 647 § 648 § 649 § 650 § 651 Zakašnjenje izrade Prestanak jamstva |§ Zastara (kratka) |§ Zastara (prekid.47 N 15.92 S > Visina m 2.475 N 8.sudoper SPA . Planovi z a građ.utičnica za antenu DB .utičnica TAD . arm. smetnje.891 Knjige prostorija (skraćeni oblik .47 Temp LW Svjetlo Primjedbe (adrese) AAD . 6) l p h 6 Priprema z a ustupanje radova l p h 7 S u r a d n j a pri ustupanju § 6 3 3 Nedostaci § 634 Postavljanje rokova. radovi i opločenja (F) DIN 18353 Izrada podnih podloga (R) DIN 18354 Asfalterski radovi (F) DIN 18355 Stolarski radovi (R)DIN 18356 Parketarski radovi (3) Nacrt detalja [Ugovor 0 građenju) " Dodatak r Cijena + I Podloga za ustupanje Dopisi + [Pogodbene podloge Ugovorni uvjeti + BGB I Opis aktivnosti (4^) Ugovor o građenju Pravni propisi 0 ugovaranju radova § § 6 3 1 ff B G B Dio A. d o z v o l u ORGANIZACIJA GRAĐENJA ->QQ Pravila V O B / B koja odstupaju od pravila ugovaranja BGB l p h 5 I z v e d b e n i projekti B G B ugovor o radu §632 Naknade § |§ § § § VOB/B 2 14 15 4 13 Naknade I Obračun | Rad u akordu Izvođenje (br 7) Jamstvo (br.prekidač S P .grijanje vode Z W E .36 2. Završni radovi (R) DIN 18350 Žbukanje i radovi u gipsu (R)DIN 18352 Keram. 49 Opseg ugovora i prijevremeni raskid Izvođenje. bet./WC 3. Grubi radovi (R) DIN 18330 Zidarski radovi (R)DIN 18331 Betonski i arm.69 19. promjene. betonska ploča Procjedni otvor 10 cm (8) Opći uvjeti ugovaranja 2. obustave) |§ Prijam |§ Dospjelost plaćanja § Suradnja naručitelja § Otkaz od strane izvođača § Rizik § Odgovornost naručitelja § Dovršenje umjesto prijama Pravo izvođača na hipoteku Hipotekarno osiguranje građevine Pravo otkaza naručitelja Predračun troškova Ugovor 0 isporuci © lz: Mantscheff: "Einführung in die Baubetriebslehre".04 WWH ZWE SP - - - 20 4 W W 404 504 Lođa st.77 1 1 L 2.kada W B . smanjenje § 635 Naknada štete |§ 17 Osiguranje | |§ 13 Učinci jamstva (br.363 2.4) W B S . 5.uputa § 12 br.umivaonik (B.izjednačavanje potencijala S C H .razdjelnik stana W W H .interfon S T D . 3. aparat PA .87 •e Sadržai B4 Kućanski tehnički priključci za 4 1 2 3 Grijanje Ventilacija Sanitarije ELT/js B5 Mjerne veličine 1 3 ti < 2 > Površina m2 6.utičnica za kuć.

VOB/B § 1 br. W.60 -materijal DM11. m vanjski / unutarnji / potporni zidovi. m 2 /m 3 vanjski / unutarnji / potporni zidovi (navesti mjesto).50 Prednosti: a) velika ušteda prostora b) količine x EP = ukupna cijena u jednom retku Popis djelatnosti 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 Q 1 2 3 Beton na licu mjesta za zid — zid okna — zid kanala — zid između čelične konstrukcije — parapet — stubišni parapet — — — — — atika potporni zid krilni zid zid potpornja zid ležaja 11 jedna bočna površina u nagibu .T 5 (16) 35. 105.70 3748. 4) + 21 obje strane nagnute Izvod: standardna knjiga radova Pogodbene podloge (VOB/A § 10 br. EP i. Količina i EP izvan teksta Poz. Elementi zgrada u izgradnji Uputa: Opisu radova trebaju prethoditi propisi o obračunu odjeljka 0.. 2) Zidovi 1. EP i količine u tekstu i u jednom retku 2. čelika.T3. beton.T 4 . tridesetpet 70/100 .-br..10/DM . bez bet.70 3748.50 Nedostaci: a) mnogo prostora za tekst b) nema podataka za udio u EP c) EP nije napisan slovima Primjer 2. sa / bez armature Č .: tridesetpet 70/100 35. bez / sa oplatom Posebni zahtjevi: beton m° po m 2 ••3 betonski čelik kg po m 2 /m 3 oplata m 2 po m 2 /m 3 3 2.2. koja se doprema / postoji na gradilištu. u betonu / armiranom betonu debljine cm od B u dvostranoj oplati.02 105.podloga horizontalna • gornja površina betona horizontalna • od nearmiranog betona • kao normalni beton DIN 1045 • B5 • debljina 8 cm 81013 013 11 11 10 T„T 2 . . W. bez oplate Popis radova (15) Podloge za ustupanje radova 56 . KG.Godina izdanja StLB: 1981 • područje djelatnosti: betonski i armiranobetonski radovi • beton na licu mjesta sloja čistoće . B5" Primjer 1. izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima.0 m podnih ploča podruma od nabijenog betona B debljine 10. čist. LB 013 (betonski i armiranobetonski radovi) T1 T2 T3 Jed..IZVEDBA GRAĐEVINE 0) Redni broj (OZ) 3.70 3748. Dugi tekst 3.ostalo DM .10 . 2. Kratki tekst Nedostaci: EP i količine nisu u istom retku Primjer 3. 1 odsj.. izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima. 105 m2 UM/S: DM 24. 1-3. 2) Tehnički sadržaj (1) Opis radova (4) Dodatni tehnički propisi ZTV (5) Opći tehnički propisi VOB/C Ugovor o građenju Pravni sadržaj (2) Posebni ugovorni uvjeti BVB (3) Dodatni ugovorni uvjeti ZVB (6) Opći ugovorni uvjeti VOB/B Uvjeti natječaja (VOB/A § 10 br. 12 cm. 2d) Raspis (poziv za podnošenje ponuda (VOB/A § 17 br. za 1 m2 EP i. 12 cm. 12 cm izvesti: Površine treba oblikovati u padu prema slivnicima. u dvostranoj oplati.02 Količ.. 4. nagih Popis djelatnosti (LVZ) zid zid okna zid kanala zid parapet stubišni parapet Attika potporni zid krilni zid potporanj ležaj beton na licu mjesta Prethodne napomene i pozicije ® ® Podloge za ustupanje radova (VOB/A§ 17 br.1 str. EP u tekstu 2. odsj.01 Brojčana oznaka standardnog rada Opis djelatnosti 81 013013 11 11 10 14 Beton sloja čistoće podloga horizontalna gornja površina betona horizontalna od nearmiranog betona kao normalni beton DIN 1045 B5 debljina 8 cm Količina Jedinica mjere EP GP 25 m (jl) Dodatne pojedinosti (^2) Opis djelatnosti Kratki tekst: "si.02 Podne ploče podruma od nabijenog betona B debljine 10.60/DM 11.0 Opis m podnih ploča podruma od nabijenog betona B debljine 10.. 7 Konstruktivno povezani elementi građevine koji se izvode u jednom radnom procesu moraju se opisati u T1/048 ili 053 K.50 U Standardni tipski tekstualni opis Izvod: StLB. za 1 m2 EP jedinična cijena GP ukupna cijena 35. u armiranom betonu debljine 30 cm od B15.rad DM 24.

termin početka SEZ = najkas. § 15.smjenski pogon 1 . LPH 8 (19) N a d z o r na objektu Program gradnje WW Veliača 21 20 Ožuiak Travani fc lb b E radna Teška- 19 18 17 16 15 K 13 1? tt 10 fc fc IE ^ S _ Â J SSr«= 3 a S3 j ê <= f o p B = CS E — radna_ reška L T D 1 it. termin zavržtetka SZo 4 — S Z .< £5 = Rezerva Kritični put Najraniji termini ' I F A Z = najraniji termin početka FEZ = najraniji termin završetka | Termin završetka projektiranja = vz(n) Zadani termin završetka projektiranja treba jest treba jest treba jest Elementi mreža — Orjentacija Prikaz Aktivnost Strelica Proračun mreže * Događaj Čvor Tablica ispunjenja plana Orijentacije mreže 57 . i 3 1 8 3 $W a eg t 3T o e a n m uređenje gradilišta CZ1 zemljani radovi C 3 betonski radovi w77t oplate i radovi u čeliku i — i postavljanje skele uklanjanje skele Terminski plan s podjelom pojedinih radnih procesa Program mehanizacije Redoslijed radova: Gradilište urediti i raspremiti Zemljani radovi i rušenja Izrada presjeka ceste Radovi na taracanju i ugradbi rubnjaka Terminski plan građenja • Linearno programiranje -Simulacija Operativna istraživanjaBroj radnih mjesta / 1 .smjenski pogon 2 . Red EleJedin. god. LPH 6 -i 7 IZVEDBA GRAĐEVINE -»CP 493 m HOAI. vremena (dan mjes.smjenski pogon Elementi mreže ¡/^Tehnika mrežnog planiranja Ostalo f Siječanj Veljača | Ožujak Travanj f Svibanj Lipanj Srpanj Rujai Najkasniji termin -početka r projektiranja | Najkasniji termini: SAZ = najkas. br.) Usporedba n Termin poč. 5 o. projektiranja ra c Startni čvor ° 4—SZ. ment Radni mjere građe proces vine Količina Utrošak h/E Xh Trajanje h/jedin. § 15..Raspis Ustupanje Obračun HOAI.

od I do janje br. 0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 40 32 44 2 4 8 13 19 8 16 26 30 16 32 60 44 56 72 0 2 4 13 11 4 8 18 28 8 16 40 36 48 60 2 4 8 18 28 8 16 18 32 16 32 60 48 60 72 0 0 0 5 9 0 0 2 2 0 0 0 4 4 ÇhHD «»CH-a CQ. + 2 503 Gornji ustroj P2-VV2 1 60 0 > = lančana igra Procesna lista (MPM) usp. zavr. Trajaaktivnost nje 2 2 4 5 17 4 8 10 4 8 16 8 12 12 12 103 102 101 103 102 103. 403 401.M U — « ü h Br. Opis poz aktivnosti 103 Iskop P2 102 Iskop P1 101 Iskop W1 104 Iskop W2 203 Piloti 302 Temelji P1 301 Temelji W1 304 Temelji W2 303 Temelji P2 402 Beton. događ. n ^ 26Bgj^8I3? L zm ge m 131 8 1 0 60|72|6O|72 17 112 I 0 72(72 403 turn min 2 ÏWTW L« 104 m T W T 141201 s?O < u . od j 102 Iskop P1 101 Iskop W1 104 Iskop W2 203 Piloti 17 302 Temelji P1 301 Temelji W1 304 Temelji W2 303 Temelji P2 402 Beton. zavr. u. 2 2 4 5 3 4 8 10 4 8 16 8 2 4 6 8 10 11 13 15 17 19 21 23 12 14 16 18 20 22 24 3 5 7 9 Dummy od I do br. Z=D. završ. 304 302 301.2 vizi h E ^no t :i-cf Dk^ctó Z = D. stup W1 403 Beton. 16112 1 4 m C H . Skraćeni poz opis 103 Iskop P2 od j Termin Tra.02 UNI 6 44¡56|48)60. stup P2 501 Gornji ustroj W1-P1 502 Gornji ustroj P1-P2 Preth. od i • Zavri događ. 301 203.t ] w mu . stup W1 403 Beton. VN VD NP FA FE SA SE GP broj aktivnosti trajanje aktivnosti broj mrežnog plana najraniji početak najraniji završetak najkasniji početak najkasniji završetak ukupno rezervirano vrijeme = lančana igra aktivnost nulta veza odn. događ. + 1 . završ. poč. stup P1 401 Beton. događ.0. Redni broj \ I \ 4 0 4 302 6 11 4 8 I 8 8 402 16 16 8 0 20 0 12 Ii / I I . 1 1 3 1 5 1 7 5 7 12 9 14 10 16 12 14 20 18 22 2 4 6 8 11 13 15 17 19 21 23 Najranije Najkasnije 1 poč.početak (prividna aktivnost) Normalni slijed 0.402 403. 502 Najrani Najkasrliji Ukup. •c CM Z = D.* 1 šetak šetak ž 2 2 0 0 0 2 4 8 2 4 8 16 26 8 16 32 4 8 13 19 8 16 26 30 16 32 40 2 4 13 11 4 8 18 28 8 16 32 4 8 18 28 8 16 28 32 16 32 40 0 0 5 9 0 0 2 2 0 0 0 1 Završni događaj od j i —fr Završ.poč. I 0 19 Čvor Odnos redosljeda ' VN VD NP FA FE SA SE GP Opis aktivnosti FA 1 0 I SA Odnos redosljeda 10 20 i \ i \ 0 0 0 103 2 2 2 0 i FA 2 3 FE VN SA SE X •f 28 19 9 10 i 20 26 303 32 30 2 17 4 2 18 1 32 32 403 40 40 0 23 8 0 24 NP 60 60 0 31 40 40 404 60 60 0 25 28 0 26 72 72 0 32 —X 13 5 B 104 18 13 B 5" 5 9 18 16 304 28 26 2 15 10 2 16 1 7 VD GP broj aktivnosti trajanje aktivnosti broj mrežnog plana najraniji početak najraniji završetak najkasniji početak najkasniji završetak ukupno rezervirano vrijeme = lančana igra ovisnost • > kritični put 16132116132 401 Metoda mrežnog planiranja strelicama aktivnosti nm m 32|44 3 6 p 15 12 l 4 Metoda mjerila Linijski dijagram Gredni dijagram Metoda mrežnog planiranja CPM orijentacija prema rubu MPM orijentacija prema čvoru 3 I2 I 6 MOMS TTTTT 302 ¡11618 1 6 1 1. Normalni slijed s prividnom aktivnošću Vremenski uvjetovana prividna aktivnost IZVEDBA GRAĐEVINE Dio procesa Br. Usporedba oblika prikazivanja različitih tehnika odvijanja aktivnosti (§} 58 . 501 404.Í D — KZh- 5 15 1 5 Mrežni plan Q3 •Mota T-^o Or*ÇN3 •< . vrijeme" poč. rez. £D— = •Su. 302 104. Odnosi završetak. Dummy kritični put 16 16 0 21 32 32 0 22 36 32 501 48 44 4 27 12 4 28 8 8 16 16 0 4 0 13 Uf t > = lančana igra Procesna lista (CPM) usp.402 303. stup P1 401 Beton. stup P2 1 Čvor SA SE GP FA FE NP VN VD » .

pregledniju i jasniju informaciju o građevini nego bilo kakav opis. 16.1 rn p m ^jeqäsltöioin r a e pq ku r et preiis s e ^ t k m p c ša o ' pee t r f ku pe t realističkom r na pfqektu B sbJ e e uc -a g r U B sh D r P uc uo kreni b a o j 2c a to ^ ^ Knjiga prostorija OSNOVNE MJERE (-» Pravilnik o graditeljstvu ) BOL. One su potrebne da bi se svi dijelovi građevine planski povezali. 48 . mjere prijevoja.50/69 r ae 4 ušasce normira žn^e 3 1 20a 00 sseoji p ž r n z o ea oaa a & v i t i po ou rzr išćrecazaaifeitsi sMa ( d q k sa b z a so t k LR 1m Z 2m powš. Primjer: © m m<%>cD Hill m O ® oa r w i < ^ > ( S Š Q ) Mantise < % > ( 5 g o ) \ m } < 0 . debljina žbuke. grede.16 zaokružen na 3.Važan obrazac za pojednostavljenje i poboljšanje vođenja gradnje je onaj za opis prostorija po broju.. a stalno moraju biti pri ruci nadzornoj službi. sljedeći broj 32 je s obzirom na točnu vrijednost odgovarajućeg broja iz prvoga reda od 31..1 2 3 . tako da svaka pozicija sadrži istovjetan tekst.ispunjeni obrasci daju podrobniju. 2. Glava obrasca već sadrži rubrike u koje se unose mjere promatrane prostorije na način da ih je lako provjeriti. (?).5/2. Građevinske mjere Suprotno strojogradnji. a u Americi 40 palaca (cola) = 1. H.9 . 3) dvostruki ili polovice NZ jesu NZ.3 Pojedinačna mjera: pojedinačne mjere su mjere (najčešće male) za jedinice grubih ili završnih radova. npr. 125. 31.5 zaokružena na 63. prozori i tome slično. broj n = 3. one su podloga za pojedinačne. a njima se mogu koristiti izvođačevi kalkulanti i voditelj gradnje. Tako dobiveno vrijeme obilno nadoknađuje neveliki trud uložen u sastavljanje građevne knjige = knjige prostorija.2SOO mm Keinzle T. vezovi. npr. Kienzle 1.» © ( V e ć i petodijelni i precizniji dvadesetero. DIN 4172 normiranje mjera u visokogradnji (izvodi) Uvodna napomena Razvoj graditeljstva. 4. zahtijeva normirane mjere kao podlogu za dimenzioniranje cjelokupnog graditeljskog normiranja.02 :9 : prizemlje . k*m l ^ m P A U G A LN H S G mW • • NEUFERT H T A N G A TU N RF • m . 8 9 1 0 6c m 3. posebno u visokogradnji. 63. tolerancije itd.5 6 6 Kfitn 2 07 Obrazac 21 8/98 Ga e Prataat rđ K ć Staub. DIN 4172 (normne mjere u visokogradnji) utvrđuje građevinske NZ i polazna je norma za niz daljnjih građevinskih normi. uz korištenje mjera u glavi obrasca. £ < g > ( D X 1. 4. te u skladu s tim polovica od 125 = 62. točno 1. se n gnjfto rde j c s eäräi en sa v paritet (imz&psl&l H s ) pc d a ae ro n zQ ^ re o & s bet p w e plodna po feaaiRžhio we i rS d f n. zida = 25 cm = 25 cm.5 7 5 2 2 braäs pso cöfafefio.5. 500.. 59 .2 S 0 c i i i . 250.25. 1 Pojmovi < = Približne n vrijednosti J I Veza s 10"" i 2im nizom <=£ 10" n . koji jednako vrijede u Francuskoj pa čak i u Americi. Projektant: Meier Odtei Rezultat Pi j d e rme b ha. Naknadna pitanja koja smetaju i često izazivaju pogrešrle odgovore na taj se način gotovo sasvim izbjegavaju.016 m.00 m. mjera za debljinu nabijenog beton. 7.0 Veza sa sustavom mjera: 2 £ m . kuta ua Dba un i 6 Širina 5 StrBroj projekta Broj prostorija Kat: 2 : 455. Normni brojevi za građevine moraju dakle ponajprije ispuniti te zahtjeve. Bit će najbolje da poleđina obrazaca ostane slobodna kako bi se na nju mogli unositi crteži koji se odnose na sljedeću stranicu.red dakle je: 1. w t Ö H bw ae & & n a M fr üc p sa f nrasr m is c f uj e te et B s K e e p d bä ud t g r o z i u e U Bsh D r P uc uo bfefa bijda ke b a rmo j strtftožtatoje 4 5 6. Stranice u DIN-formatu A4 odmah se više puta kopiraju. dr. K 4444 V 2) Prikaz reda normnih brojeva (osnovni red 10) prema Prof. VOĐENJE GRADNJE .metar. Kasnije će to za iskusnog stručnjaka biti prava kronika građenja objekta. 2 3.4 J5 A Normni brojni red R 10 ( D I N 323) I . listovi odgovaraju tijeku radova te se na kraju uvezuju.2 Graditeljske modularne mjere: graditeljske modularne mjere izvedene ponajprije u teoretske mjere. Ovi normni brojevi pružaju mnoge prednosti pri računanju: 1) produkti ili kvocijenti proizvoljnog broja NZ opet daju NZ.1 Graditeljski normni broj: graditeljski normni brojevi su brojevi za graditeljske modularne veličine i iz toga izvedene pojedinačne. grube građevinske i izvedbene mjere koje se u praksi pojavljuju. Tu se primjerice unose visina parapeta. Dobro je na svakom listu ostaviti po jedan stupac prazan tako da se obrazac može upotrijebiti i za eventualne naknadne posebne radove. 1000 .14 i VlO = 3. moraju biti usklađeni i sa NZ.OSNOVNE MJERE Na kraju se nalazi nekoliko stupaca za posebne dijelove građevine.5 m ämiij säo m sfiK&ka 1 gb č ljeto 2. 3 m 0 2 4 m 0 2 3 m p d ( o n cto^) 0 o pda 3 m pol 0 2 1 m kuli£ l t č 9 ea e 1 pfoz^i/ffsta vrela 8 / 0 52 1 2 ** itšespi Promd vBfjnflbäon zJ ae sveärih hst w a rs n o hä v a s om i Bj os bijela Pntnjaibe gpea za a prpeirtjena z poizbcfu ssn t ä a tepös.2 5 d n i .8 . Ovakvi . if o dp&n b p ss va o Weyeretr. Neufert Normni brojevi (NZ) Da bi se dimenzioniranje strojeva i tehničkih uređaja moglo jednoobrazno provesti i međusobno prilagoditi. visina do vijenca. pa je utvrđena dvojna struktura redova NZ u okviru decimalnog sustava.ičeftja17. Po završetku izvođenja građevna je knjiga podloga za obračun radova. Geometrijski deseterodijelni NZ . stvoreni su nedugo poslije Prvoga svjetskog rata normni brojevi (NZ) (DIN 323). 1. Podaci se najjednostavnije unose u natuknicama strana 10. Stupac "veličina" neka služi samo za unošenje dimenzija predmeta. u graditeljstvu teško da postoji potreba geometrijskog stupnjevanja s obzirom na pretežnu primjenu aritmetičkih redova za jednake dijelove građevine. stupovi. nastala od polovičnog dijeljenja broja 1000 = 500. grube građevinske i izvedbene mjere. Čista decimalna podjela metra nije odgovarala potrebama tehnike za geometrijskim stupnjevanjem. podvlake. 8. 125 i udvostručenja broja 1 = 2. 2) cjelobrojne potencije NZ opet daju NZ. širina prozorske klupčice itd.15 odnosno 31. 250. kao i osnova mjera za projektiranje i izvedbu.5 .: kamen. Osnovna mjera je kontinentalna jedinica mjere . 8. 16. širina reški. Berlin 1941 modularna mjera za duljinu opeke mod.5 (položaj decimalnog zareza nema utjecaja na broj).i četrdeseterodijelni redovi mogu se sa svojim međuvrijednostima interpolirati). ali uzevši u obzir želju za tehničkim jedinstvom. Kofičma Maci 1 . 4 partner KNJIGA PROSTORIJA Projekt terasasta zgrada Površina m1 3 0 Osg pe Visina O u1 ba jm m' prostorije m m 2.

Primjer: modularna mjera za duljinu opeke = 25 cm debljina reške = 1 cm . visine katova. 181-187.3.5 mm Za stupce.naziv. 2 mm.4 Gruba građevinska mjera: grube građevinske mjere jesu mjere za grube radove. Kod dijelova građevine koji sadrže reške dobiju se nazivne mjere iz modularnih uz odbitak reški. Uz dio 1. To daje nominalne mjere 240 x 115 mm. red R10. 8 mm.6 DIN 4172 = 24 cm = 25 cm = 25 cm. Uz odgovarajuću visinu s reškom od 62.6 mm. 1. 1 cm. debljina međukatne ploče. 4. mjera nom.modul. 73.5 cm.5 10 12.5 15 17. 1. Redovi prvenstveno za interijer f g 2x5 h 4x5 i 5x5 5 2 5 6V 4 8V. sveden je nemetarski stari normni format od 25 x 12 cm (s reškama 26 x 13 cm) na NZ mjeru od 250 x 125 mm (s reškama). kao npr opeke. Male mjere Male mjere smatraju se mjere od 2. što opeci daje odlučujuće prednosti.5 65 67.5 20 22.2 i 1. Također ih treba uzeti iz tablice © Građevinska modularna (RR) i nominalna (NM) mjera kod zidova od opeke.5 Izvedbena mjera: izvedbene mjere su mjere za dovršenu građevinu.25 mm.5 40 42.5 25 27. 12 y2 12 1/2 16 2 / 3 18 /4 25 25 25 25 31 /4 33 V3 37 1/2 41 /3 43 3/4 50 50 50 50 56 v4 58 1/3 62 y2 66 2/3 62 V2 68 3/4 2 1 3 2.5 35 37. 1. otvori prozora i vrata -» s. 4. zidarske mjere (bez debljine žbuke).5 mm. mjera za debljinu zida od nabijenog betona .nazivna mjera za duljinu opeke .6 cm. Prema DIN-u 323.1. Primjer: modularna mjera duljine opeke =25 cm nazivna mjera duljine opeke =25-1 =24 cm. tako da se njihove dimenzije kao crvena nit stalno ponavljaju. normirane prema DIN-u 4172. 5 mm. tlocrtne mjere postolja. Za otvore: NM = RR + 2 x '/2 reške = RR + 2. mjera 50 250x125x62. 6. Objašnjenja uz DIN 4172 Da bi se osiguralo slaganje i najmanjih elemenata građevine.2 x V reške = RR . npr.25 cm. kako je u BOL-u opširno prikazano C i (1) D Na taj način u DIN-u 105 normirane zidne opeke svojim modularnim mjerama odgovaraju redovima grubih građevinskih radova a. modularna mjera širine prostorije =300 cm nazivna mjera širine prost. 1.5 45 50 52. s građevinskim normnim brojevima.5 55 57.2. npr.5 mm ? 60 .5 mm (nominalna mjera = 52 mm) dobiva se odnos stranica 250 x125 x 62.5 90 92.2 mm. 1 mm. c i d iz DIN-a 4172 Isto tako su i mjere drugih elemenata za grube radove kao betonski blokovi s.3 mm.5 cm i manje. mjera neožbukanih otvora za vrata i prozore. 3. izvedbene mjere i pojedinačne mjere treba uzeti iz tablice.5 95 97. visine etaža itd.5 mm 2 4 0 x 1 1 5 x 5 2 mm 50 Modularne i nominalne mjere opeke prema DIN normama Vt H^ 75 75 75 75 81 V4 83 % 87 1/2 91 2/3 87 1/2 93 3/4 100 100 100 100 3. 2 cm. 2.5 70 72. 1.5 75 77. NM = RR . svijetle dimenzije prostorija i otvora nakon dovršene obrade površina.5 60 62.6 Nazivna mjera: kod građevinskih elemenata bez spojnih reški nazivne su mjere istovjetne modularnim mjerama. za detaljne mjere e = OSNOVNE MJERE 4.5 100 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 100 100 100 90 80 80 70 75 60 60 40 40 30 20 20 25 10 37 V2 mod.1 Graditeljske modularne mjere.5 80 82.5 5 7. =300+1=301 cm. b.2 Grube građevinske mjere ili nazivne mjere koje se susreću kod dijelova građevine bez reški ili površinske obrade jednake graditeljskim modularnim mjerama.5 85 87. treba ih odabirati u veličinama: 2. mjera za debljinu zida od nabijenog betona 2 Građevinski normni brojevi Redovi prvenstveno za grube radove a 25 b 25 2 c 2£ 3 d 2£ 4 25 10 Redovi prvenst. Grube građevinske mjere ili nazivne mjere se kod dijelova građevine s reškama ili površinskom obradom izvode iz graditeljskih modularnih mjera odbitkom ili dodatkom dimenzija reške ili površinske obrade. Primjena građevinskih normnih mjera 4.5 = 4:2:1.5 30 32. 1.

00 m.0. koja je najšire rasprostranjena i odgovara rajnskoj i danskoj stopi.5 i 10.5 cm i pregradak kao 1.00 m. pojeftinilo i ubrzalo građenje kuća u Japanu. Osovinski je razmak gredica kod montažnih stropova.219 m) duljini 1. Na temelju normiranih osovinskih razmaka bilo je moguće standardizirati razmake ležaja kranskih staza.00 m.Najstarija pravila o građevinskim mjerama ima Japan. kontrsrukcije Stara danska kanatna zgrada s jednakim osovinskim razmacima stupova Nagib krova u jednolikom stupnjevanju u skladu s vrstom pokrova 61 . Normiranje osovinskih razmaka izvanredno pojednostavnjuje izvedbu građevine. Mjerodavna je veličina bila pruska stopa. 60.00 m. prema tome. Osovinski razmaci zidova određivani su na cijeli ken ili na polovicu kena.-15L 125 - 5Vo Krovni pokrov Ijepenkom za čelične i arm. Kao mjerna crta uvijek služi os statičkog sustava konstrukcije. Za okvirne su konstrukcije mjerodavne središnje osi ležajnih točaka u temeljima. 1:2 Objašnjenja Planska standardizacija na području industrijskih građevina i baraka polazi od tipova koji su se postupno oblikovali. Primjenu te polovične mjere iznad 10 m treba izbjegavati. pocinčanih čeličnih ploča na letvama ili oplati. Višekratnik od toga daje osovinske razmake od 5. letve. 27. čak i podne hasure. zastakljene površine. u Tokiju određeni stil i veličina zgrada sustavom mjera po metodi "Kivvariho". treba uračunati i širinu reški. gdje su nakon velikog požara godine 1657. Pruska.g. staklenih ploča.25 m. naročito ako se upotrebljavalo drvo.50 m. 100. rogove. Navedeni osovinski razmaci utječu na pojedine detalje građevine: stupove. 2. Osovinski razmak stupova bio je najčešće 1 pregradak = 2 lakta = 4 stope -> 0 . Osovinski razmaci su mjere nastale dijeljenjem dimenzija tlocrta. itd. kao normativ za odgovarajuće nagibe krova (2).0 m. vezače. 1: 4 za pokrov od valovitog salonita. dimenzionirani prema tim osnovnim mjerama. 1:12. bet.00 m.50/2 = 1. armiranobetonskih ploča itd. krovni pokrov. 20. Pri tome treba osovinske razmake zbrajati bez međumjera. pa su prozori i vrata.25 cm. 7. Njemačke krovne ploče od eternita također su normnih dimenzija 2x1. Osnovna je mjera bio ken = 6 japanskih stopa = 1.818 m.krovovi itd.25 m upotrebljavala su mnoga privatna poduzeća za svoje standardne gradnje. valovitog lima. koja je još i danas u danskom graditeljstvu u uporabi.00 m (62.p75%1 \ U I Nagib krova za škriljevac i obične žljebnjake 1 250 .25. troškova i vremena. itd. 8. 6. brojka 125 je NZ koji se najčešće primjenjuje.00 m. Istu osnovnu mjeru od 1. pocinčanog lima s ukrućenjem. Primjeri -> BOL. 15. U međuvremenu su po tom sustavu mjera izvedene tisuće tipskih građevina. i danas najčešće 125/2 = 62. za pokrov ravnim pločama.00 m.| 50%1 Nagib krova za žljebnjake za plitki krov 625 -r~25%1 Krovni pokrov Ijepenkom za privremene objekte 200 . Pobliže -> BOL. sredine zidova itd. proizvedene na američkim strojevima. u zemljama s metarskim sustavom široke 1.25 m preuzet je 1942. Određivanje neke osnovne mjere ostvaruje preduvjete za normiranje mjera pojedinih građevnih elemenata i njihovo lako sklapanje. industrijske i skladišne građevine 1.75. 25. a isto tako i gipsane ploče. vrata. 2. Zbog toga su građevne ploče. Nagibi krova Nagibi krova ovise 0 vrsti pokrova i konstrukciji krovišta. šed .5 cm = duljina koraka odraslog čovjeka -> s. stropne konstrukcije. To je značajno pojednostavnilo.25 = 2.25 m. O 3. lakat 62. nosača. što vrijedi i kad se prikazuje nagnuta ploha. rajnska i danska stopa. Mjere se uvijek odnose na horizontalnu ravninu tlocrta i vertikalnu ravninu projekcije presjeka. mogućnost zamjene i držanje zalihe na skladištu donose uštedu radne snage. Engleski i američki sustav mjera.1125%] / | Šiljati krov za određena područja i namjene 2500 -)100%) Nagib krova za biber crijep i sve ostale vrste crijepa 1 8 7 5 . Kod zidnih blokova. iverice i si.25 m. prozore. 50. U posebnim slučajevima (nastambe OSOVINSKE MJERE ili blagovaonice) primjenjuje se i temeljna mjera od 2.25 m i njeni višekratnici Tako nastaju i interpolirane mjere 1. čime se određuje položaj stupova.125 . 3. prevodi se u metarski sustav kao 31. pocinčanog lima s dvostruko preklopljenim rubovima i pokrov bitumeniziranom Ijepenkom za privremene nastambe (barake). koji se također zasniva na 4 stope. U Njemačkoj je prije uvođenja metarskog sustava u područjima kanatnog građenja postojala slična sustavnost. U skladu s praktičnim potrebama utvrđuju se sljedeći nagibi krova: 1:20 za pokrov bitumeniziranom Ijepenkom kod čeličnih i armiranobetonskih konstrukcija. Serijska proizvodnja. uz izuzetak posebnih konstrukcija kao što su ljuske.75 m. Osovinski razmaci a) Općenito Industrijske i skladišne građevine se u tlocrtu najčešće dijele osovinskim razmacima pod pravim kutom. 80. vrlo je blizu sa 4 engleske stope (= 1.5 m. 40.00 m.25.50 m.5 za pokrov bitumeniziranom Ijepenkom na drvenoj konstrukciji. kranske staze i ostale elemente.. 30. materijala. Ujednačeni osovinski razmaci za pogonske. U skladu s geometrijskim stupnjevanjem preporučuje se iznad 10 m: 12. npr.50 m). Red mjera koji proizlazi iz 1. Najzad. b) Industrijske građevine Kod industrijskih građevina za osovinske razmake vrijedi temeljna mjera od 2. Normirani građevni elementi i dijelovi za ugrađivanje mogu se međusobno zamijeniti. mogu se izrađivati unaprijed i svestrano upotrebljavati. zidove.

. Preduvjet za to je da su dimenzije elementa u nemodularnoj zoni poznate već u trenutku postavljanja koordinacijskog sustava. čiji su razmaci koordinacijske mjere. Tako se element u jednoj dimenziji svojom osi definira samo po položaju. uključivši reške i vodeći računa o tolerancijama.12. središnji i rubni položaji u modularnim zonama. Element je tako u jednoj dimenziji definiran svojom mjerom i svojim položajem.> © Daljnje su mogućnosti uklapanja nemodularnih elemenata tzv. J i .> © U nekim drugim slučajevima može biti korisno da se element ne uklapa među dvije koordinacijske ravnine. Koordinacijski se sustav sastoji od pravokutnih međusobno orijentiranih ravnina. ovisno o projektu. kao pomoćno sredstvo za projektiranje i izvođenje u graditeljstvu. ->(§) Za nemodularne građevne elemente koji poprečno ili uzdužno prolaze kroz cijelu građevinu može se uvesti tzv. Uz toga proizlaze nazivne mjere građevnih elemenata kao i mjere reški i priključaka. Zbog toga se u normi postavljaju geometrijske i dimenzijske definicije.> ® Koordinacijski se sustav može za različite skupine elemenata (npr. elementi koji zatvaraju neku prostoriju itd.> © . Modularna koordinacija šadrži podatke za projektantsku i konstrukcijsku sustavnost na osnovi koordinacijskog sustava.) ne moraju biti modularni. 0-©. Najčešće se dijelovi građevine u jednoj dimenziji uklapaju među dvije paralelne koordinacijske ravnine na način da ispune koordinacijsku mjeru. nemodulama zona koja koordinacijski sustav potpuno razdvaja u dva djelomična sustava. jer se nemodulama zona može odrediti samo potpuno određenom mjerom. biti u sve tri dimenzije različiti. Geometrijske definicije Koordinacijskim sustavom koordiniraju se građevine i građevni elementi te određuje njihov položaj i veličina.®.2 cm 16 (pretpostavljene fuge 1 cm) -> b= 62 .8 16 36M 96M 114M ilagajna/ kiosk V\ Kafeterija /jelo 30 i—o . 30 121 30 18 12 12 Dsoblj« 33M —I—o 30 M = 300:19 = 15. nego samo građevni elementi sastavljeni od njih (stubišta. fasadni ili pregradni zidni elementi itd. stube.normama 18000 preneseni su međunarodni sporazumi o projektiranju i izvođenju građevina kao i za projektiranje i proizvodnju građevnih elemenata i poluproizvoda u njemačke normative.75 cm 16 16 • 26 = 416 cm 420 = 42 M Idejni projekt objekta za odmor na autocesti © Predgotovljeni armiranobetonski stubišni krak = 26. već se njegova središnja os poklopi s jednom koordinacijskom ravninom. Koordinacijski je sustav uvijek objektno specifičan. Ti razmaci mogu.MODULARNA KOORDINACIJA DIN 18000 © Građevni elementi u koordinatnom sustavu ® Koordinatni prostor (ograničen sa šest še ravnina) DIN. To se naziva graničnim odnosom. . Modularna koordinacija je pomoćno sredstvo za usklađivanje mjera u graditeljstvu.> h = 322=18. . Pojam "usklađivanje" ovdje znači da se kod modularne koordinacije radi o sređivanju mjera i prostornoj koordinaciji dijelova građevine. . - Koordinatna ravnina (2) Koordinatni sustav Granični odnos ipa ©(sjecište dviju ravnina) Koordinatni pravac © Granični odnos.).> © . prozori. osovinski odnos © Koordinatna točka (sjecište triju ravnina) © Superponirani djelomični koordinatni sustav © Nemodulama zona 9 •na " /\ © 1H 1 Poprečno priključeni nemodularni građevni elementi u središnjem položaju © Poprečno priključeni nemodularni građevni elementi u rubnom položaju Veza osovinskog odnosa i modularne zone materijala -72M- 12. nosiva struktura.> © Pokazalo se da pojedinačni detalji (npr.) raščlaniti na djelomične sustave. i . vrata itd.

3M = 300 mm 1M6M = 600 mm 30 12M = 1200 mm 1ŽM Preferentni 6M brojevi nxmxM 3M. peterokut i njihovim prepolavljanjem) mogu se projektirati i tzv. verižni razlomci) mogu se i nepravokutni elementi uklopiti u modularni koordinacijski sustav.1 ) • ( 5 . 1M. 12 20. Poglavito se od njih trebaju formirati koordinacijske mjere . postoje i normirane nemodularne dopunske mjere. Ograničenje je proisteklo iz funkcionalnih. 16 struko. od koje na dalje nastupa kontinuirani slijed. 6.teoretske baždarne mjere. graditeljstvo. 2.? T3 ?v ¿ 1 51 . 50 mm i 75 mm.red n = 1. —• (3) > Koordinacijski sustav u praktičnoj primjeni. (9) . 11 ?? 29 „ ! 0 5 ffi 39 24 M "27 . za umetke i priključke s preklopom. transport). trokut. npr.. "okrugle" građevine. 6M = 600 mm i 12M = 1200 mm. 4. 3. 0 Osim toga.1 ) = 44 Kombinacija dimenzija građevnih elemenata bez zajedničkog faktora Zgrada Građevinski radovi za elektroničku opremu Transportna sredstva | N —/ Domena transporta Utovame jedinice | rj\ Konstrukcija zaobljenog ruba krova od reguliranih mnogokuta (situacija) Modularni niz mnogokuta (9) Primjer povezivanja tehničkih područja primjenom modularnih redova 63 . kosi krov Modularnom se koordinacijom mogu povezati tehnička područja koja su s obzirom na geometriju i dimenzije međusobno zavisna (npr. 6. iz njih se stvaraju ograničeni višekratnici preferentnog reda brojeva. elektrotehnika.? ? ?7 56 68 22 65 ' 63 90 1 I I £i 3 • • c © Dopunske mjere u horizontalama 1 " " ]•[• no 0 bi l bi l 1 " Najmanja moguća mjera. Pitagorinih) ili rastavljanjem na faktore (npr.Osnovni modul Ograničenje: M = 100 mm horizontalno: 12M Multimodul: 6M i 3M mxM m = 3. (2) + (D Uz pomoć konstrukcije nizova poligona (npr. © (3) Dopunske mjere u vertikalama |f| Uli (2) 4•n•U ||| 4•n•M 4 • n • m • M 4 • n • m • M UU Primjer za primjenu. konstrukcijskih i ekonomskih razloga.24 _ 29 41 29 46 34 39 34 22 22 51* 39 34 34 Također DIN 30798 7 f 2 r* - . 30 struko KOORDINACIJSKI SUSTAV + KOORDINACIJSKE MJERE PREMA DIN 18000 MODULARNA KOORDINACIJA U GRADITELJSTVU (U izvodu) Jedinice modularne koordinacije su osnovni modul M = 100 mm i multimoduli 3M = 300 mm. Krit Z = (a -1) (b -1) - • (§) Primjena rotacije za 45° uz pomoć 12M u tlocrtu Namještaj W t OM Z = ( 1 2 . izračunava se pomoću kritičnog broja (Krit Z). I = 25 mm. četverokut. . Uz pomoć pravila kombinatorike mogu se i građevni elementi različitih dimenzija uklopiti u modularni koordinacijski sustav © P r e f e r e n t n i brojevi 5 E ci Proračunom brojčanih skupina (npr.. ?7 71 .red 5.

Opis tla (stijene) DIN 4022. Ako takva iskustva nedostaju. vrsti građevine i podacima koji se traže. Broj i dubina ovise o topografiji. 4030. prosuđivanje.* ( 4 ) © Tlocrt -> (5) |-aO. kampada "1 r Sljedeća kampada Sljedeća kampada 1.1 1 r~r r "I 1. 4 Postojeća zgrada Predviđena zgrada Postojeća zgrada Povgpina terena Granica 1 prarna slici i Ali Izvedba građ. dovode najčešće do tehničkih / ekonomskih nepopravljivih šteta.05 Pojasna gredica 16x16 cm Ukrućenje razuporom 1-2:0. GRAĐEVNE JAME. kao i ponašanja odabranog načina temeljenja. sa stručnjacima za geotehniku. Rezultate istraživanja / ekspertno mišljenje o temeljnom tlu (neskraćeno dostaviti izvođaču). Ovjes (rak) (8) Jarak sa zakošenim rubovima (9) Djelomično razuprti jarak Osiguranje ugradnjom vertikalnih ® Jarak s rubnim gredama kanalskih platica 64 .0—. Ispitivanje uzoraka tla: granulometrijski sastav.— S 2 . Al (?) Mjere osiguranja pri građenju 1 v Podzemna voda © Osiguranje zgrada postojećih susjednih Slijeganja nastaju zbog tlačenja tla opterećenjem temelja i/ili ako se pojave i opterećenja u neposrednom susjedstvu. (T) Pokos građevne jame s bermom za prihvat materijala koji se obrušava Postojeća z g r a d g ^ > Površina terena Kota berme ne ispod kote poda podruma Stopa t e m e l j . Razina podzemne vode: ugradnja piezometara u bušotine i redovito mjerenje (promjene razine). Fali prijevod do kraja Bez proračunskog dokaza stabilnosti ne smiju se prekoračiti sljedeći kutovi nagiba kosine: a) b) c) kod nekoherentnog ili nekog koherentnog tla kod čvrstog ili polučvrstog koherentnog tla kod stijene p = 45°.TEMELJNO TLO Površina terena 3- TEMELJENJA. norma za rutinske slučajeve daje smjernice za dimenzioniranje plitkog temeljenja (temelji samci / trakasti temelji.18196.6H vi VI s Viseći čelični štap <> J 16 m m ili 10x30 m m 1. potrebno je : pravodobno ispitati tlo. Pogrešne ocjene temeljnog tla i stanja podzemne vode. Dubine temeljenja / iskopa. DIN 4094. temeljne ploče) i dubokog temeljenja (temeljenje pilotima). 4123. količine iskopa. rasprostiranju. Posljedica: deformacije i oštećenja (pukotine) u gornjemu dijelu građevine. Posljedica: potpuni slom temelja. imati uvida u slojeve tla = iskop jame (ručno / bagerom). k a m p a d a _ i ' ••I 1. Ispitivanje uzoraka podzemne vode na agresivnost prema betonu DIN 4030. posmična čvrstoća. konzistencija. Ako su na raspolaganju dovoljna lokalna iskustva o sastavu.H Temeljenje u presjeku -» (7) (4) Podgrađivanje u presjeku -> © VI r T 1. specifična masa. Oštećenja temelja nastaju uslijed bočnog istiskivanja tla pod opterećenjem.6 H (-2 0. 4022. "p ^ jame prema DIN 4124 Podgrađivanje (zid. vodopropusnost. klasifikacija za zemljane radove DIN 18300. /?=80°. stanja podzemne vode.<t> 10 cm Podložna gredica 16x16 cm ili 4 16 cm (ako je > — ~ potrebno) >0. bušenje (rotacijsko / udarno) s uzimanjem uzoraka (DIN 4020 / 4021) i sondiranje. Uređenje i osiguranje stijenki građevne jame DIN 4124. Sondiranja daju kontinuirane podatke o čvrstoći / gustoći do dubine do koje su provedena. ROVOVI DIN 1 054. Osnovna norma za temeljno tlo i pitanja temeljenja: DIN 1054.6H Poklopac od oblica min. beton ili armirani beton) 10 t iskopa ® Stopa t e m e l i a : > y ^ f Ali w Podzemna voda 2 0. vlažnost. položaju i debljini slojeva tla. kampada 7.. 4124. stišljivost.5 I. podaci o tlu za projektiranje i prikaz temelja: slike slojeva DIN 4023 sa slijedom slojeva i njihovim sastavom. 4125 ->QQ Prikupljanje informacija: istraživanje. tako da temelj tone u tlo ili se pomiče u stranu. kampada / (6) Tlocrt . savjetujući se po mogućnosti. p= 60°.

50 m preko 1.00 m do 1. Jarci također moraju biti osigurani izvedbom kosih stijenki ili razupiranjem 0 Kao pravilna dubina pola-ganja označen je razmak od površine terena do dna kanala ili do cijevi.25 m 0.70 Jarak bez podgrade stijenki (3 < 60° | b > 60° Povišeni tlak tla b = d + 0.90 m 0. preko 0. Mlazni beton na pokosima 0 . 9 0 m do 1.85 b = d + 1.80 do 1.40 Plavljenje temeljne stope Minimalna svijetla širina b u m Jarak s podgradom stijenki Normalno b = d + 0. Ugradnje nosača i betonske ispune (D Čelično žmurje 0 uvijek osigurano geosidrima.40 preko 1. ZAŠTITA.00 m 0.40 b = d + 0.uzgon djeluje na građevinu ^B) Minimalne svijetle širine za prohodne jarke DIN 4124 osiguranje stijenki djelomičnim razupiranjem (8^ Otvorena odvodnja građevne jame 1) Kanalizacijski jarci Nanosna_ skela CjoN Građevna jama s radnim prostorom i kosim stranicama © Građevna jama s radnim prostorom i osiguranjem stijenke 65 .70 m do 0. JAME. što ugrožava nosivost temeljnog tla.30 m Normalna dubina polaganja Svijetla širina jarka Minimalna svijetla širina jarka bez dostupnog radnog prostora Vanjski promjer cijevi odnosno kolčaka i peleša d u m do 0.70 b = d + 0.40 b = d + 0.70 ^7) Građevna jama ispod razine podzemne vode .60 m ® O s i g u r a n j e kosine m l a z n i m betonom © Osiguranje nosačima i ispunom od betona f?.80 preko 0. potrebno je sniziti razinu podzemne vode @ Razina podzemne vode treba pasti na sigurnosnu dubinu od 50 cm ispod dna građevne jame. Uz mali dotok podzemne vode se voda kontinuirano crpi iz uduljbenja ili jaraka s drenovima u dnu građevne jame (§). ZEMLJIŠTE Protiv prodora vode sa strane pomaže ograđivanje građevne jame.70 m 0.40 do 0. Kod jačeg dotoka vode kroz dno građevne jame.40 Razina podzemne vode preko 0.40 S razupiranjem b = d + 0.00 b = d + 0.40 m preko 0 .GRAĐEVNA JAMA DIN 4124. -Geosidro Čelični stup ( 7 ) O s i g u r a n j e stijenke o b l i c a m a © Građevina se naginje Osiguranje stijenke vertikalnim drvenim platicama do 0.

50 prostor (5) Kuća u građevnoj jami _ \ 3m Konopac 5m ^ b \ a I © Nanosna skela tako se iskolčava zgrada - Određivanje pravokutnog trokuta po Pitagori Drvena Ukrućenje daska Podravnjača 4 ^ Utisak Ravnjača je najčešće duga 3 m. mogu se prenositi visine s milimetarskom točnošću između točaka koje se i ne moraju međusobno vidjeti. Na presječnim točkama određuju se pomoću viska vanjski uglovi zgrade -> © . duljine 2030 mm. Razulja je prožima. polazeći od nanosnih skela -> © . treba uključiti geodeta.© . 0 © Izvod iz katastarskog plana (?) Geodetska oznaka Situacija s ucrtanom zgradom © Projektirana kuća razmjerena na terenu 50 Pokos Vrsta tla rastresita tla mješovita tla vezana tla trošna i kompaktna stijena ® Građevna jama Konopac C ' \ 4m Dno građ. npr.05 7777777Z (7) Određivanje visina za zgradu T • 66 . Građevna jama mora biti veća od kuće. Križevi ® Reper Uglovna skela -> © ® Ravnjača Susjedna zgrada 5ÄÜ Visina H nazidka Visina ceste (poklopac kanala) Građevna jama za projektiranu zgradu Kota dna iskopa -4. Predviđena građevna jama označava se drvenim kolcima -> © . Nakon iskopa zemlje napinju se žice. Nakon izdane građevne dozvole bit će zgrada na zemljištu isk o l č e n a . Nakon provjere. kad se obje staklene cijevi drže jedna kraj druge. Izmjeriti treba i visine-» © . 18303 Ako zemljište još nije razmjereno.X © . Orijentacija se zasniva na mjerama u okolici. savitljiva cijev punjena vodom.> © . Visine se mjere gradiranom letvom.GRAĐEVNA JAMA RAZMJERAVANJE ZGRADE DIN 18196. u različitim prostorijama. jame Radni . Ravnjača -> (§). Nagib pokosa ovisi o sastavu tla. Prostor za rad > 50 cm . na čijim krajevima vertikalno držane staklene cijevi s milimetarskom podjelom omogućuju pogled na površinu vode. Visine točaka terena očitavaju se na graduiranoj letvi. koje označavaju vanjsku konturu zgrade. Što je tlo pjeskovitije.© To je najvažniji prilog zahtjevu za izdavanje građevne dozvole. 18300. horizontira se i podupre na slobodnom kraju. U službeni situacijski plan tada će se ucrtati kuća © . najčešće drvena ili aluminijska letva duljine 3 m s ugrađenom ili nasađenom libelom.© . blaži je nagib -> © .© .

I vrsta zgrade utječe na izbor načina-temeljenja: temelji samci -» © . trakasti temelji -» ® . Oblikovanje temelja uz dilatacije i postojeće zgrade -> Presjeci temeljnih ploča -» @ primjenjuju se u slučaju slabe nosivosti tla. Temeljenje na padini. Nearmirani betonski temelji primjenjuju se kad su manji kutovi rasprostiranja opterećenja i normalni su način temeljenja manjih objekata visokogradnje. kalcijev klorid). Linije rasprostiranja opterećenja . 4014 . pijesak. temeljna ploča ® . Zidani su temelji rijetki zbog viših troškova.5 m.> © . Važno za novogradnju blizu već konsolidirane postojeće zgrade. Pijesak se nasipa u slojevima debljine 15 cm i sabija uz viaženje. RADOVI U TLU I TEMELJENJE DIN 1054.80 -1. Tlo se dosipava.).1055. Stabilizacija cementom. Za prijenos vlačnih sila ugrađuje se armatura . bez veziva.ZEMLJANI RADOVI.© • Kod armiranog se betona u usporedbi s nabijenim betonom postiže ušteda u visini. količini betona i dubini iskopa temelja. dilatacijskim reškama ^4) Presjeci temeljnih ploča © Jednostavni pravokutni temelj od mršavog betona Stepenasto prošireni temelj od nearmiranog betona Skošeni temelj od nearmiranog betona Još širi temelj kao armirano betonska ploča 67 . Na osnovi stručne ocjene 0 tlu (ako je pravno i urbanistički moguće) određuje se lokacija građevine (izbjegavajući močvarne dijelove zemljišta itd. (8) Najčešće se izvode trakasti temelji Pretpostavka p r a k s e d a s e o p ^ e .20 m.a u betonskima 60°.3 do 3 m. Temeljenje na nasipu ( 5 ) od pijeska visine 0. ne može se primijeniti kod koherentnih tala i tala agresivnih prema cementu.Ubrizgavanje kemikalija (otopina silicijeve kiseline. sabijanje u okrugu od 2.80 m kod inženjerskih konstrukcija 1.kut nagiba padine. šupljina se zatvara mineralnim agregatom različite granulacije. Prema Kogleru i Scheidingu -> QP su linije j e d n a k o g tlaka (izobare) približno k r u ž n o g oblika Uz jednako kontaktno naprezanje će slijeganja pod širim temeljem biti veća nego pod uskim. Opterećenje se raspodjeljuje na veću površinu temeljnog tla.r kraj stojeće 2grade d) Pojačanje ispod stupova 0 = (9) Armiranobetonska temeljna ploča Oblikovanje temelja na razdjelnim odn. Ovisno 0 vrsti građevine ocjenjuje se tlo kao temeljno tlo (temeljenje) ili kao gradivo (zemljani radovi). Poboljšanje nosivosti temeljnog tla. a) Vibriranje vibracijskim sredstvima (vibrator). ® Preklapanje utjecaja sus(5} jednih temelja povećava opasnost od slijeganja i pojave pukotina. razmak vibratorskih jezgri oko 1. Temeljenje ispod dubine smrzavanja prema DIN 1 054 § 0.f ^ — f j ) ćenje rasprostire pod 4 5 ° nije točna. Armiranobetonske temelje treba primijeniti kad su veće širine i veći kontaktni pritisci. Ako je nosivi sloj tla na većoj dubini: temeljenje na pilotima -» ® Kut rasprostiranja opterećenja u zidanim temeljima ne smije prijeći 45°. b) Piloti za zbijanje tla. c) Učvršćivanje i zbijanje tla. kad samci ili trakasti temelji ne mogu prenijeti opterećenje.> D D Građevinsko-tehnička ispitivanja tla trebaju pripremiti podatke za ekonomski i tehnički besprijekorno projektiranje i izvedbu građevina. Trenutno i trajno okamenjivanje može se primijeniti samo ako tlo sadrži kvare (šljunak. Temelji samci za lagane zgrade bez podruma a) Ploča konstantne debljine a) Temelji razdvojeni (pogrešno) b) Temelj nije razdvo en b) Ploča ojačana gredama S z z z z J I Z Z Z Z Z Z Z Z c) Ploča ojačana gredama 8 (A c) Izvedba pri razdvojenoj temeljnoj stopi Duboko temeljenje na pilotima i ^ 0 ) bunarima d)Teme|j . . drobljenac).0-1.5 m. Poboljšanje ovisi o granulometriji i prvobitnom položaju.

0 B ili 2x promjer pilota. 4014 —» [JJ Građevine koje obično treba proračunati na aktivni potisak tla DIN 1055 0 .ZEMLJANI RADOVI I TEMELJENJE DIN 1054. Predgotovljeni piloti. te dodatno trenjem po oplošju Lebdeći piloti: stope pilota ne dopiru do nosivog tla. Piloti izloženi savijanju. Dopušteno opterećenje znatno se povećava proširenjem stope.piloti koji su čitavom duljinom u tlu. Izrada i ugradba. Dubina istražnih bušotina može se za trećinu reducirati (T = 1. Tlačni piloti opterećeni su tlačnom silom koju prenose na tlo pritiskom na stopi i trenjem po oplošju. Način prijenosa opterećenja ovisi o tlu i svojstvima pilota. istiskuju ili razrahljuju Vrsta opterećenja. sastav. treba dubinu bušenja računati od ravnine glava pilota 0 . ako lokalna iskustva ne mogu dati zadovoljavajuće obavijesti. Navedene veličine razmaka ne vrijede za nosive zidove od žmurja ili bušenih pilota. ugrađuju se u tlo zabijanjem. ispiranjem tla. uvijanjem ili postavljanjem u pripremljene bušotine. T1) U l a z n a vilica V Ispust v o d e " Ulaz Lijevak z a ulije- — Ulaz zraka K a p a z a pritisak % y / Cijev z a bušenje ? 5Z Gumeni . izvedeni od predgotovljenih elemenata na gradilištu. I • (Î) Potrebni razmaci zabijenih pilota (prema DIN 4026) W Á V / / IU Potrebna dubina nosivog temeljnog tla ispod stope bušenih pilota (prema DIN 4 014. tj. ali š 6. Kad se temelji na pilotima. pritiskom na stopi pilota ili na oba načina. osnovni pojmovi: opterećenje pilota može se na nosivo temeljno tlo prenijeti trenjem po oplošju. T1) • 'v . ugrađeni u šupljinu izvedenu u tlu bušenjem. trenje po oplošju je u ovom slučaju nebitno. Piloti izvedeni in situ. Mješoviti piloti. Potrebni razmaci bušenih pilota -> za zabijene pilote —• 0 .piloti koji se ugrađuju u bušotinu Uvijeni (uvrtani) piloti ulaze u tlo poput vijka. položaj i debljinu slojeva tla. Slobodnostojeći piloti (dugi piloti) samo su donjim dijelom u tlu a gornji im je dio slobodan.0 m). Stojeći piloti: opterećenje se prenosi preko stope pilota na nosivo tlo.s2dF. 1 055. vlačni piloti opterećeni su vlačnom silom koju prenose na tlo trenjem po oplošju. Stojeći piloti prenose opterećenje na temeljno tlo uglavnom pritiskom stope. utisnuti piloti se utiskuju. prostiranje. Potrebna dubina nosivog temeljnog tla ispod bušenih pilota -> bušeni pilot betoniran pod tlakom. armirani beton. a) u tlu upeta stijenka od žmurja ili betonirana in situ b) usidrena stijenka od žmurja ili betonirana in situ c) stijenka od žmurja ili betona uključena u građevinu d) građevina betonirana l stijenku građevne jame e) gravitacijski potporni zid f) polugravitacijski potporni zid (jf) Konstrukcije koje treba dimenzionirati na aktivni potisak tla (prema DIN 1055.10 m f- (3) Potrebni razmaci bušenih pilota (prema DIN 4014. prsten © 68 Bušeni pilot betoniran pod pritiskom (sustav Brechtel) . Temeljenje na pilotima.e U. Brechtelov sustav 0. T2) [i n u (J2) Minimalne dubine za građevinske bušotine prema DIN 1054 » 3d 1. Za ocjenu dopuštenih naprezanja tla treba sondažnim jamama ili bušenjem (razmak bušotina š 25 m) ustanoviti vrstu. If --I ' . pa su prema tome izloženi izvijanju Gradiva: drvo. Prednost je in situ pilota u tome što se njihova duljina određuje tijekom građenja. vibriranjem. npr horizontalno opterećeni bušeni piloti velikog presjeka. dopremljeni na gradilište u dijelovima ili u potpunoj duljini. zabijanjem itd. Položaj pilota u tlu: piloti u tlu . osno opterećeni piloti. bušeni piloti . na temelju podataka o tijeku zabijanja ili ispitivanjem uzoraka materijala tla koji se dobiva tijekom bušenja. oni se izvode kontinuirano. Razlikuju se piloti koji tlo zbijaju. Zabijanjem pilota zbijaju se slabo nosivi slojevi tla. utiskivanjem. • i-Ti. prednapeti beton Način ugradnje u tlo: zabijeni piloti koji se u tlo zabijaju. Način prijenosa opterećenja' lebdeći piloti prenose najveći dio opterećenja na nosive slojeve trenjem po oplošju. beton. čelik.

d r e n a ž n a t cijev 0 1 0 0 m m 50 Kapilarna voda Zaštita valoviti tekstil Cementna žbuka ili slična izolacija @ Drenaža i izolacija Zaštitni zid od šupljih blokova Izolacijska hasura ^gj Zaštitni sloj od azbest-cementnih ploča ili slično 69 . . sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija (zidovi od opeke na trakastim temeljima) (8) — Izolacija zgrade s podrumom. u razini površine okolnog terena T e m e l j n a ploča Izolacija zgrade s podrumom. Q . U skladu s tim javlja se želja za j| © Podrum treba horizontalno i vertikalno zaštititi od vlage iz tla -> (7) većim stambenim komforom i povoljnijom klimom u podrumskim prostorijama. zidovi od opeke na temeljnoj ploči V.IZOLACIJA GRAĐEVINA DIN 18195.© • Kod unutarnjih zidova može se gornja izolacija izostaviti. drobljenac ili šljunak. ' o . sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija: nasip na visini okolnog terena Voda se pojavljuje kao Izolacija služi protiv kapilarnog djelovanja na vertikalne dijelove zgrade procjedne vode (bez tlaka) po nagnutim dijelovima zgrade Vrsta izolacije izolacijski sloj protiv vlage Nosivi pod vlaga iz tla Kota p o d a oborinska voda Kota t e r e n a izolacija protiv procjedne vode 'i \ \ Zračni prostor A\' k/Avy/A\y/AW podzemna voda hidrostatskog tlaka izolacija protiv vode pod tlakom (5) Izolacija zgrade bez podruma: pod ventiliran zračnim prostorom Izolacija zgrade bez podruma: pod leži nisko. sa skromnim zahtjevima glede korištenja prostorija: nasip na visini zidne izolacije © Izolacija zgrade bez podruma.o-Q . a brdske vode odvesti drenažom -> nom izolacijom zaštititi od kapilarne vlage .-Q a'cP. naprotiv. Kota poda \w ••o .-Q-./ t Izmjena slojeva. \ \ \ \ \ \ \ \ k w\| \\ \\ © Izolacija zgrade bez podruma. izolacijske trake za . 0 //A^áVkVV/A\y/. filtarska obloga.> © . Kod nepodrumljenih zgrada treba vanjske i unutarnje zidove horizontal- © Ako je teren u nagibu treba brdsku stranu posebno pažljivo zaštititi. zidovi od betona ® Izolacija zgrade s podrumom. Za horizontalne izolacije u zidovima koristi se bitumenizirana Ijepenka. •o. zidovi od opeke na trakastim temeljima ^g^ Izolacija zgrade s podrumom. U skladu s vr- m1 Kota poda stom izolacije i materijalom ispune iza zida radne prostorije treba predvidjeti zaštitne slojeve -> @ Neposredno na izolaciju ne smije se nasipati građevni otpad.> © .Q Kota terena! Kota t e r e n a krovove i izolacijske trake od sintetičnih materijala. češće kao prostor za aktivnosti u slobodno vrijeme te kao dodatni stambeni i radni prostor. Preduvjet je izolacija podruma od vlage izvana. Kod zgrada sa zidanim podrumskim zidovima treba u vanjskim zidovima predvidjeti najmanje dvije horizontalne izolacije . 4095 —> tU Podrumi se danas sve manje koriste kao isključivo skladišni prostor.© .@. n ° . Kod vanjskih zidova na visini od 30 cm iznad terena --> © .

IZOLACIJE GRAĐEVINA DRENIRANJE KAO ZAŠTITA GRAĐEVINA DIN 4095.-.50 >0. 18195 -»CD Dreniranje je odvodnjavanje tla drenažnim slojem i drenažnim cijevima. Je li drenaža iza zida potrebna.3 | D N 100 (5) Drenaža s drenažnim elementima DN 3on s_0.10 Ispred zidova filtarski sloj granulacija 0/4 i procjedni sloj granulacija 4/32 šljunak granulacije 4/32 i geotekstil Na stropovima Ispod podnih ploča šljunak granulacije 4/32 i geotekstil filtarski sloj granulacija 0/4 i procjedni sloj granulacija 4/32 i šljunak granulacije 4/32 i geotekstil šljunkoviti pijesak B 32 DIN 1045 procjedni sloj granulacija 4/32 i filtarski sloj granulacija 0/4 šljunak granulacije 4/32 i geotekstil Oko drenažnih cijevi >0. proizlazi iz slučajeva (?) . element (drenažni kamen.5% (d) Drenaža oko podzemne građevine Izvedba i debljina drenažnog sloja za mineralna gradiva. Pri tome treba spriječiti ispiranje sitnih čestica tla (filtarska drenaža). Dren je skupni naziv za drenažne cijevi i drenažne slojeve.10 Šljunak 4 / 3 2 = 0. redovito u obliku podzemne vode ili kad odvođenje vode drenažom nije moguće.-.ploča. ispiranje i odvoda.5 % Cijev za ispiranje i kontrolu nominalni promjer DN 300 Okno za ispiranje.10 >0..l Dio građevine Filtarski sloj Gradivo Pijesak. • 0 o: 0 O'-O . premaz 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 30 40 50 Drenažni sloj R»<X>34 Zaštitni sloj Razdvaj.(3) 0 Kad se pojavljuje vlaga u j^ko propusnom tlu (2) Kad se voda koja prodire može drenažom ukloniti.50 >0. pad 0. Drenažna se instalacija sastoji od uređaja za dreniranje. Drenaža nominalni promjer DN 100..20 >0. kako bi se spriječio hidrostatički tlak vode koja miruje u tlu.15 >0. Betonske filtarske drenažne cijevi ^0) Nomogram za dimenzioniranje drenažnih sustava — Sintetičke drenažne cijevi ^g^ Negativni bunar za male količine otjecanja (9) Simboli za drenažne elemente 70 . sabirno okno za ispiranje. kontrolu. tako da ne nastaje hidrostatički tlak. geotekstil (filtarska vuna) Šljunak pojedin.10 >0.°0 (T) Vlaga u tlu kod jako propusnog tla © Voda bez tlaka u slabo propusnom tlu —Šljunak 4/32 Pijesak 0 / 4 Položaj Voda pod tlakom u tlu s podzemnom vodom ^ ^ Drenaža s minimalnim drenažnim slojem Materijal šljunkoviti pijesak B 32 DIN 1045 Debljina u m >0.0 DN 1000 D N 100 "tr Primjer rasporeda drenažnih cijevi i uređaja za kontrolu i čišćenje kod prstenaste drenaže Simbol h-. (3) Kad je prisutna voda pod tlakom. r .20 >0. sloj Šljunak 4 / 3 2 Izolacija Drenaža - - Cijev za ispiranje i kontrolu.) Spojni element (drenažna ploča) Folija. kontrolu i sabiranje nominalni promjer DN 1000. o ••°. Otjecanje Q u l/s . .

B . 2 sloja po 2 m m položena bez lijepljenja Izolacija a) brtvljenje spoja dvaju zidova na mjestu izolacijskog sloja pomoću tanjurastih sidara / V / V / / Armiranobetonski J strop Debljina prirubnice > 1.80 0100 Í 3 — Okno za čišćenje i kontrolu Kontrolni otvor ij Taiožnik pumpe B Odvod u kanalizaciju Površinska d r e n a ž a s procjednim v o d o m i prstenasta d r e n a ž a s u m j e t n i m preljevom / / \ Šljunkoviti pijesak Ispuna razdjelnice Kolnik od lijevanog asfalta Prema kanalizaciji • Kontrolni otvor . Izvedba.© ili izolacija kao za slučaj vode pod tlakom (4) .Beton Zaliveno mastiksom Zaštitni sloj Elastična brtvena traka. nakon toga treba izvesti armiranobetonsku ploču poda i nosive zidove podruma.5 cm Širina prirubnice > 12 cm R a z m a k vijaka < 15 cm. najvišu razinu podzemne vode i moguće kemijske tvari u njoj. . ožbukan radi prihvata obodne izolacije.IZOLACIJE GRAĐEVINA DIN 4095.> © Izolacija pomičnih dilatacijskih reški u armiranobetonskim pločama 2 sloja bakrene trake. valovite s kalotama. Termoizolacija nasipom.Jl. Izolaciju treba izvesti 30 cm iznad najviše razine podzemne vode. koji će izolaciju pritisnuti uz zaštitne zidove.oo -A^O ^ . voda se skuplja i izolacija dolazi pod hidrostatički tlak vode.© Voda pod tlakom Ako su dijelovi građevine potopljeni u podzemnu vodu. metalnih folija ili folija od sintetičnih materijala. Ona najčešće leži uz vodu © .^ T r T ^ V ^ Drenažna cijev 0 150 .32mm __ ( 4 ) Podložni beton pjeskoviti šljunak ( 5 ) r o a i u z n i Deion fj|( a Prijelaz © izolacije preko dilatacijske r a z d j e l n i c e stropne a r m . bez premaza J^RV-i . Vodonepropusna obloga IsDuna razdielnice Sitna kocka Staklene prizme Prirodno tlc plinoviti pijesak Zidna drenaža mješoviti filtar pjeskoviti šljunak 4 . mora se izvesti zatvorena izolacija ispod temeljne ploče i oko bočnih zidova.(D Kod izolacije na unutarnjoj strani mora konstrukcija obloge preuzeti ukupan pritisak vode. Za projektiranje takve izolacije protiv vode pod tlakom treba poznavati vrstu temeljnog tla.Površinski filtar 15 cm šljunkoviti pijesak @ b) brtvljenje prodora cijevi kroz izolacijski sloj pomoću prirubnica ( 9 ) Detalji: izolacija i z m e đ u d v a z i d a M a s a za zalijevanje reški ( ¿ ) Presjek A . vijci M 2 0 ^•• o• qi'o-i'VoT•°o • ' • ? . Izolacija se izvodi od više slojeva bitumenizirane Ijepenke. ^ . zbog toga je potrebna drenaža za odvod vode -> 0 . Obratiti pažnju na zaobljenje uglova -<6)-(7). treba izvesti zaštitni zid. o .-» ' Betonska posteljica ( j ^ Z i d o v e g r a đ e v i n e n a strani brda t r e b a p o u z d a n o zaštititi od v o d e 18. p l o č e . Izolacija mora oblikovati zatvorenu kadu oko i ispod čitavog objekta. Nakon sniženja razine podzemne vode ispod kote podrumskoga poda. bet.18195 ->QP Ako temeljno tlo ne upija oborine i propušta ih kao nasuto zemljište.ploča kao ležaj Razdjelni sloj od bitumenizirane Ijepenke tipa 500.i I 1 laobljenje Izolacijsko korito z a vodu pod tlakom ( 7 ) Izolacijsko korito z a vodu pod tlakom © N a k n a d n o i z v e d e n a izolacija protiv podzemne vode Izolacija n a r u b n o m l e ž a j u kod zid o v a s filtarskom z a l o g o m 71 . ' • ^ ^ K o Hf. C i j e v n a d r e n a ž a s mješovitim filtrom Konkretno Y/ tlo Teren Cijevna d r e n a ž a s stupnjevanim filtrom ® Brtveni sloj uz priključak na prozorski otvor ili p o d r u m s k o o k n o Sidrena .

vulkanski tuf meki pješčenjak ( s glinovitim vezivom) kompaktni (čvrsti) vapnenci i dolomiti (uklj.6) 10(1.2) 2(0.7) 10(1.0) 10(1.6) 4(0.6) 9(0.0) Vrsta ziđa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ziđe od lomljenog kamena D 4(0.0) 6(0.6) 22(2.3) 5(0.0) 30(3. Izravnavajući sloj za statičko izjednačenje svakih 1.5 cm (travertin. b) ni jedna sudarna reška ne prolazi kroz više od dva sloja.6) 9(0.2) 15(1. sive sedimentne stijene granit.5 .7) 5(0.6) 22(2.2) 14(1. mješoviti zid . Posebno treba paziti na dobro povezivanje kamena na svim stranama. Upotrijebiti vapneni ili produžni mort jer čisti cementni mort mijenja boju kamena. Vidljive plohe treba naknadno fugirati.0) 30(3. zid od tesanaca.0) 50(5. c) na dva dužnjaka dolazi najmanje jedan vezač.2) 16(1.8) 12(1.5) 40(4. (3).0) 30(3.5) 7(0. sijenit. što daje ljepši i prirodniji izgled i u statičkom je smislu ispravnije.2) 12(1. g) na uglovima ugrađuje se najveće kamenje .0) Vitkost odn.2) 3(0. slojeviti zid.© Slojeviti kamen. ©.2) 30(3.0) Uslojeni zid od poluobrađenog kamena Zid od tesanaca (Š) Mješoviti zid Nepravilno i pravilno uslojeno ziđe statički nosivi presjek Zid od klesanaca © 1 2 3 4 i—id S 4 c m 5 6 18 20 10 Osnovne vrijednosti dopuštenog tlačnog naprezanja ziđa od prirodnog kamena u KP/cm2 (MN/m2) 10(1. melafir.6) 22(2.6) 6(0.0) 40(4. (T) Suhozid (2) Ciklopski zid Grupa Vrste kamena (5) Nepravilno uslojeni zid Uslojeni zid od poluobrađenog kamena statički nosivi presjek A B vapnenci.6) 4(0.7) 10(1.0) 16(1.2) 16(1.6) 11(1. prikladan je kamen eruptivnog podrijetla. mramor).5) 10(1.6) 4(0.2) 22(2. Za ciklopski zid (2). Vrlo je važno odrediti dimenzije kamena.7) 50(5. e) debljina (dubina) dužnjaka bude približno jednaka visini sloja.-» (10).3) 3(0.0) 30(3.) ne uračunava se u presjek.2) 10(1. Kod mješovitih zidova se uzidani kamen uračunava u nosivi dio presjeka ako je debljine = 12 cm © .0 m (visina radne skele).8) 6(0.4) 10(1.1) 8(0.4) 10(1. Duljina pojedinog kamena ne treba biti veća od 4 do 5 njegovih visina.0) E 6(0. Obloga kamenim pločama debljine 2.2.3) 30(3.3) 5(0. mora se u zid ugraditi u položaju kako se nalazio u kamenolomu 0 . Zahtijeva se da: a) na prednjoj i stražnjoj plohi zida nigdje se ne sudaraju više od tri reške. kvarcni porfirit.0) 40(4.2) 22(2. dijabaz i si. f) preklapanje sudarnih reški kod slojevitog zida bude i 10 cm a kod zida od tesanaca = 15 cm ©.7) 5(0.4) 3(0.9) 12(1.9) 12(1.0) 6(0. bazaltna lava i si.3) 12(1.0) 7(0. zamjenjujuća vitkost 8(0.7) 10(1. Ploče se nehrđajućim sidrima učvršćuju u zid na razmaku od 2 cm.6) Grupa prema tablici B C 2(0.2) 3(0. ali najmanje 30 cm.5) 6(0. ili da se izmjenjuju slojevi dužnjaka i vezača.2) 14(1.2) 8(0. d) debljina (dubina) vezača je oko 1.2) 16(1.0) 7(0.6) 16(1.6) 22(2.0) 40(4.6) 9(0. jer opterećenje djeluje okomito na ravninu sloja. ciklopski zid.6) 16(1.6) 22(2.7) 5(0.5) 3(0.0) 40(4.5) 6(0.0) 22(2.4) 10(1.6) 4(0. Reške ovisno 0 hrapavosti i obradi = 3 cm debljine.0) 16(1.3) 5(0. vapnenac.5) 5(0. diorit.4) 7(0.2) 3(0.© .ZIĐE OD PRIRODNOG KAMENA DIN 1 053 Zidovi od prirodnog kamena dobivaju oznake prema načinu obrade kamena: zid od lomljenog kamena.0) 8(0.8) 8(0.» © .4) 3(0.2) 16(1.5 puta veća od visine sloja.8) 6(0.8) 12(1. nastao taloženjem.8) 6(0.4) 7(0.8) 12(1. granit itd.2) 8(0.4) 22(2. © .0) 7(0. Min.5) 3(0. Veze u zidu od čistog prirodnog kamena moraju u čitavom presjeku odgovarati pravilima struke.0) 16(1.0) 22(2. travertin. niti manja od njegove visine. tlačna čvrstoća u KP/cm 2 (MN/m 2 ) 200 (20) 300 (30) 500 (50) c D 800 (80) E 1 2 0 0 (120) 1) Minimalna tlačna čvrstoća nekih vrsta kamena Grupa morta I ll/lla III I ll/lla III I ll/lla III I ll/lla III A 2(0.2) 30(3.0) 50(5. kvarcitni pješčenjaci (sa silicijskim vezivom).9) 12(1.2) 14(1.2) 10(1.» © .3) 12 14 16 ® stegom'' ^ Sa Stat Čki n 0 S V i m Pfe ' ' " ® Obloga pločama statički nije nosiva (¡3) Dopuštena tlačna naprezanja ziđa od prirodnog kamena u KP/cm2 (MN/m2 72 .3) 16(1.0) 22(2.0) 7(0.2) 30(3.5 .

5 Razmak um <4.0 51.0 x 4.50 1.50 <6.5 < d < 17. u 5.5 17.0 51.0 x 5.0 x 3.5x2.5 76.5 x 6.5 6.0 17.1 11. Razmak sidara vertikalno treba biti 25 cm. 106.0 14.50 <5.5 < d < 24 Dvoslojni sa zračnim međuslojem (8) Dvoslojni bez zračnog sloja 24 < d < 30 30 < d (14) Visina etaže um <3. Dvoslojni s obloženim zidom ^ ^ Jednoslojni s termoizolacijom (WDVS) 15 1 Duljina u cm DF NF 1 Vi NF 2V2NF 24 24 24 24 Širina u cm 11. promjera 3 mm po kvadratnom metru zida.5 24 30 36.0 6.3 Oznaka Tanki format Normalni format 1 1 /2 normalni format 2 1 /2 normalni format Formati blokova prema DIN 105 20-100 I—l H 240^00 © Jednoslojni sovješenom fasadom © ¿ejan°^ni S unutam J°m ® Međusobna ovisnost visina opeke.5 11.ZIĐE OD UMJETNOG DIN 105.00 Zid za ukrućenje u 1.5 11.0 51. pri zidanju naknad.00 <8. 398.0 6.5 17.0 24. razmaci i duljine zidova za ukrućenje Debljina zida u cm 11. izrezano - Horizontalni i kosi utori Širina x dubina u cm - 11.00 36.00 1. do 4.0 x 12. Vrste blokova: DIN 105 zidna opeka Mz = puna opeka VMz = fasadna puna opeka KMz = puna klinker opeka Hlz = šuplja opeka VHLz = fasadna šuplja opeka KHLz = šuplja klinker opeka DIN 106 blokovi od vapna i pijeska : KS puni blokovi KSVm = KS-fasadni blokovi KSVb = KS-obložni blokovi KSL = šuplji blokovi i blokovi s otvorima KSVmL = KSL-fasadni blokovi KSVbl = KSL-obložni blokovi DIN 18153 šuplji betonski blokovi DIN 398 blokovi od šljake HSV = puni blok od zgure HHbl = šuplji blok od zgure HSL = blok od zgure s otvorima VHSV = fas.0 30.25 <3.5x3. 240) Debljine.0 x 12. ožbukan Obloga pločama na ziđu visoke termičke izolacije Vertikaln žljebovi Širina x c ubina u cm izved. punoj etaži odozgo Debljina u cm > 11. vertikalno i u pravcu.5 63. stropna se konstrukcija smije oslanjati samo na unutarnji sloj zida © + @ Slojeve treba povezati s pomoću najmanje 5 žicanih sidara.0x3.0 Bez statičkog provjeravanja dopušteni vertikalni utori i žljebovi 73 . 1053. i 6.5 >17.0 x 3.0 36.00 Duljina >1/5 visine > 11^(17 5 .> • © b-J l I Debljina zida d u cm Visina h terena iznad poda u podrumu u m pri vertikalnom opterećenju zida (stalni teret) od < 50 kN/m > 50 kN/m 2.2 7.5 17. puni blok od zgure DIN DIN DIN DIN 4165 18149 18151 18152 blokovi od plinobetona blok.3 11. horizontalno 75 cm.40 1. s otvorima šuplji blokovi od plinobetona puni blokovi od lakog betona = puni blok malog formata = puni blok velikog formata = dodatno slovo za puni blok s utorima KAMENA 18151-53 Jednoslojni ožbukan Jednoslojni s vidljivim licem 115 20 240 >17 5 (115) V VBI S Sve zidove treba izvoditi horizontalno. od plinobet. Kad je dvostruki zid.0x3. Preferentne mjere .5 Sa/bez zračnog sloja.0 x 6.5 x 2.75 1.5 14.5 x 12.5 Visina u cm 5.5 30 24 Minimalne debljine podrumskih zidova Debljina nosivog zida koji treba ukrutiti u cm 11. vodeći računa o pravilima veza.35 2.

5000 1. lijepljeni reške: 1 mm ® Zid od porozne opeke.885 2.00 2.8 © 74 Zidni blokovi s 5 cm izolacijskog sloja i žljebovima za punjenje mortom © Montažni zidni blokovi s izolacijom kanalima za mort Potrebni materijal za zidarske radove .7500 0.5833 0.2 0 E NF 24x11.0000 1.510 0. 1053. ili duljine preko 18 m ako to zahtijevaju okolnosti temeljnog tla. nadvoji nad prozorima i vratima A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0.1875 1.75 2. 0 3 DF 24x17. Udubljenja i žljebovi moraju se izvesti glodanjem ili unaprijed tijekom zidanja.75 3.375 2.75 5.3125 0. Dvoslojni zid sa zračnim međuslojem (2) Priključak na podnožje Križanje armiranih zidova od blokova od laganog betona © Redni broj Armirano ziđe.5 24 30 24 30 36.3334 0.4167 1.5 11.5625 0. zida u cm 11.50 3.3 8 o.1250 1.5x7.8334 2.8750 2.5000 1.1875 3.740 0.5x23.0625 0.6666 0.7500 238 0.250 2.510 Slojevi V 0.500 1.1250 1.1666 0.9175 1.375 1.875 1.3125 1.5000 0.5625 0.6666 1.240 2.50 1.260 1.3750 0.875 2.000 1. 18153. Kod zidova s mnogim ili velikim otvorima.1666 2.365 2.8125 0.2500 1.115 0.0000 1.6667 0.8125 3.3 8 Stiropor 5 cm 5.3333 1.385 1.635 1.500 155 0. 4165 Ziđe treba osigurati zidovima za ukrućenje i stropnim konstrukcijama koje djeluju kao ploča (princip prostorne ćelije).25 4.375 2.2500 0.5 17.625 1. zaliveno mortom n 0 (U 11. Zidovi za ukrućenje su pločasti elementi građevine protiv izvijanja nosivih zidova -»s.3 24x24x23.125 2.6875 1.135 1. 4 DF 8 DF 24x24x11.4167 0.5833 1.115 2.9375 1.750 1.240 1. 18151.3750 3.8333 0.8 blokovi 49.375 0.615 0.0000 1.5000 1.0000 2.750 0.1250 0.5 36.5000 0.50 4.500 1.2500 © Ziđe od blokova od lakog betona (šuplji blokovi) s armiranim nadvojem od lakog betona ^g^ Ziđe od šupljih blokova s koritastim nadvojem * A = vanjske mjere.990 1.1 12 0 Blokovi od plinobetona.260 0.635 0.865 1. naročito ako zbroj širina otvora prelazi 60% duljine zida ili širina prozora iznosi više od dvije trećine visine etaže ili 40% duljine zida.6666 2.5x17.00 0.3334 175 0.3750 0.135 0.3334 1.625 0. Isto vrijedi za zgrade s više od dvije etaže.490 0.375 1.8 8 4 4 4 4 4 4 4 Blokovi i šuplji blokovi Blokovi 49.8 37x30x23.500 0.5 24 36.385 2. koji kao vertikalne ploče preuzimaju horizontalna opterećenja.490 Duljine u m O 0.5 24 24 24 17.760 0. treba predvidjeti serklaže.8334 3.000 2.125 0.250 1.000 2.000 1.0833 0.115 1.0833 1.00 4.2500 2.250 0.7500 0.5000 0.0000 3.125 2.5x36.1667 0.0625 1.240 0.990 2.500 0.385 0.5 24 36.ZIĐE OD UMJETNOG KAMENA DIN 105.75 4.5x24x23.865 0.125 1. V = nominalne mjere (jj) Projektantske mjere za zidove Format bloka Oznakć bloka Mjere u cm D DF E Š V Broj slojeva na 1 m visine 16 Debljin.4375 0.6875 0. Nenosivi zidovi su pločasti elementi građevine koji su opterećeni samo vlastitom težinom i ne služe kao ukrućenje protiv izvijanja.25 1. 18152.6667 113 0.5 Po m2 zida blokova kom 66 132 198 50 99 148 33 66 99 33 45 33 16 8 8 8 12 12 16 Po m 3 ziđa morta blokova morta kom lit lit 29 68 109 26 64 101 19 49 80 28 42 39 20 16 22 26 26 32 36 573 550 541 428 412 406 286 275 271 188 185 137 69 46 33 27 50 42 45 242 284 300 225 265 276 163 204 220 160 175 164 99 84 86 88 110 105 100 24x11. treba ugraditi serklaže.5x30x23.7500 0.125 1.5625 3.75 1.885 1.50 2.9375 1.25 2.625 0.50 0. 73 -» Treba ih dimenzionirati kao nosive zidove ako moraju prenijeti više od svoje vlastite težine jedne etaže.010 2.365 1.375 0.750 1.510 1.3334 2. 106.1666 1.25 3.875 1.135 2. 399.875 2.0625 2.740 1.1667 1.3333 0.5x23.250 2.260 2.750 0.500 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 52 Visinske mjere u m pri debljini blokova u mm 71 0.6250 2.00 3.5x11.2500 0.6240 0.5x5. Horizontalna i kosa udubljenja mogu se uz privremeno podupiranje izvesti bez posebnog proračuna ako je vitkost zida < 14 i debljina > 24 cm inače treba dati računski dokaz -» s.125 0.8750 0.365 0.1875 0.490 1.5x11.0000 3.4375 2.615 1.8334 1.010 1.5 2 DF 24x11.8 37x24x23.1666 3.5000 2.250 0.250 1. O = mjere otvora.00 1. 73 U sve vanjske i poprečne zidove.625 1.1875 0.25 0.8 i šuplji 49.760 1.8 24.

debljine zidova.(2). opterećenjem među katnih konstrukcija. prir.0 Ei 5 13 23 1. za lake razdjelne zidove Broj punih etaža iznad 17. dodatak za lake pregradne zidove p = 2.* Debljine i razmaci zidova za ukrucenje 75 . npr.5 cm = 50 kN.5 4226 2 dio 13. treba predvidjeti vanjsku žbuku prema DIN 18550 ili neku drugu zaštitu od atmosferilija. mort III. 4165 Zid s vidljivom plohom jednoslojan je i njegova se vanjska obloga od fasadne opeke izvodi u vezu s unutarnjim dijelom zida.5 117.5 cm biti = 30 kN. ali s poroznim agregatom 312. Debljina zida ^ 11. Dvoslojni zid bez zračnog međuprostora. uvjeti primjene Debljina Dopuštena veličina pov ršine oblaganja u m2 pri v sini iznad terena od zida u cm 0 do 8 m 8 do 20 m 20 do 100 m E 11. Povezivanje slojeva sidrima -> © . „. To nije potrebno ako odabrana debljina zida očigledno zadovoljava. Vertikalne dilatacijske razdjelnice U vanjskom sloju najmanje na uglovima zgrade.5 cm. prema DIN 1045 Kod svih ostalih stropova 1 2 13 šuplji blokovi od lakog betona s dvije ili tri šupljine 1000 1200 1400 800 1000 1200 1400 1600 600 800 800 800 1000 1200 1400 300 365 490 240 300 300 385 490 240 240 175 175 200 275 350 11. Čelik 0 ^ 8 mm. zračni međuprostor debljine 6 cm. opterećenje vjetrom. 399.0 Ei 8 14 25 2. Vanjske slojeve treba pri dnu i pri vrhu opremiti ventilacijskim otvorima presjeka 150 cm 2 . Prazni prostor između slojeva može se ispuniti izolacijskim materijalom za koji postoji odobrenje građevinske inspekcije.5 ¿8. npr.50 = 5. glinom. Klasa čvrstoće zidnog bloka ^ 12. © Nosivi unutarnji zidovi d < 24 cm.1053.00 4226 2 dio 1600 1800 2000 1200 1400 1600 450 625 775 275 325 425 250 250 250 250 250 250 i 11.5" 17. Pri odabiru debljina zidova treba voditi računa 0 funkciji zida glede zaštite od topline. Nosivi zidovi su najčešće pločasti elementi opterećeni vertikalnim tlačnim silama. do 4.5 312. plovuč.25 m.25 Zid za u 1. Zračni međuprostor. dod. 18151. pri čemu je kod križno armiranih ploča mjerodavna manja stranica3' Između ukrućujućih poprečnih zidova dopušta se samo po jedan otvor širine = 1. a za vitkosti i razmake ukrućenja mjerodavan je zbroj debljine unutarnjeg i polovice debljine vanjskog sloja. L Dilatacijska razdjelnica Žičano sidro za dvoslojno ziđe za vanjske zidove © Sidrenje vanjske ljuske -> s.. i 6.5 18152 puni blokovi od lakog betona 24 24 ) Najviše dop. pjenastom lavom bez kvarcnog pijeska laki beton s poroznom strukt. vertikalno korisno opterećenje uklj. povećati za 2 m. eks. 73. Statički potrebnu debljinu zida treba dokazati. etaže sa zidovima debljine 11.0 6 12 20 36 16 12 (7) Površiva oblaganja nenosivih vanjskih zidova (samo mort lla ili III) DIN norma Oznaka Prostorna masa kg/m3 Vanjski zidovi DIN 4108 Zidovi između stanova i stubišni zidovi 300 240 240 300 300 240 240 240 365 365 18151 Broj dopuštenih punih etaža uključujući izgrađeno potkrovlje Kod stropova koji opterećuju samo jednoslojne poprečne zidove (sustav pregrada) i masivnih stropova s dovoljnom poprečnom raspodjelom opterećenja. iz kojih proizlaze manja opterećenja zidova. „ „_.„. Te koncentrirane sile moraju za zidove od 11.5 cm 2) Izvode li se križno armirane ploče mogu se vrijednosti za smjer. Vanjski sloj mora nalijegati punom površinom i mora biti najmanje svakih ^ 12 m učvršćen vezom s unutarnjim slojem. Reške s armaturom £ 2 cm. Ako zidni blokovi nisu otporni na smrzavanje. obostrano ožbukanih \ D ..3 .!.5 cm. npr. debljine 2 cm. škriljcem. 66-67 Debljina zida u cm Visina etaže u m Korisno opterećenje u kN/m2 uklj. Najmanja debljina unutarnjeg sloja -» © Vanjski sloj i 11. punoj etaži odozgo debljina cm ukrućenje u 5.50 16. horizontalne uz vezove s unutarnjim zidom -» © . zidova između stanova i zidova stubišta. zvuka. počevši od 10 cm iznad terena.5 312. Dvoslojni zid sa zračnim međuprostorom. te horizontalnim silama.00 š 17.5 124 130 <17. vodi se neprekinuto do krova. Obloga je uključena u nosivi presjek -> s. požara i vlage. 1 8 1 5 2 .5 250 250 Minimalna debljina unutrašnjeg sloja u cm.0 E i 4 2. Uklj.0 E Š2.51) 17. punoj etaži odozgo debljina cm Razmak m 14.5 <24 <30 Visina etaže m = 3. 3) Centralno locirana koncentrirana opterećenja od krovne konstrukcije su dopuštena ako se centričnost dokaže. Armirani zid.75 kN/m2 4165 blokovi od plinobetona (6) 4223 4226 2 dio parom stvrdnuti plinobeton građevinski elementi velikog formata s ekspand. Vrste zidova. potpuno ispunjena mortom.0 5 9 Ei 6 9 16 1. Pri dokazu naprezanja uzima se u obzir samo debljina unutarnjeg sloja. Dvoslojni zid s izolacijskom jezgrom. a za zidove od 17.25 11. na križanjima ^ 5 mm. ploča sa svijetlim rasponima = 4. i neporoznim agregatom kao šljunak kao naprijed.106. pri dvoslojnom ziđu za vanjske zidove Debljina nosivog zida koji treba ukrutiti cm 111.5 i 24 = 1. ev.75 41)2) 22) Dopušteno samo kao međuoslonac kont.Pločica od sintetike (samo za dvoslojno ziđe sa zračnim međuprostorom) Međukatna ploča ZIĐE OD UMJETNOG KAMENA DIN 105. između kojih prolazi jedna kontinuirana uzdužna reška smaknuta po slojevima.5 Š3.5 i 2.00 © Minimalne debljine vanjskih zidova. Svaki sloj mora imati ž 2 reda kamena.50 m.

6 ^gj Zid od drvenih elemenata (ignotrend) Blokovi od lameliranih letava 76 .6-28. U prodaji se nudi velik broj gradiva kao što su beton. U tim detaljima može -doći do znatnih gubitaka topline. Ona je najraširenije i odavno usvojeno gradivo cijelog svijeta.Žbuka od umjetne smole VANJSKI ZIDOVI NISKOENERGETSKI NAČIN GRAĐENJA Važan element za štednju energije grijanja jest termoizolacijsko svojstvo vanjskih zidova. prilagođenih današnjem stanju tehnike -> ® . izolacijski materijali. Danas se može naći na tržištu u obliku predgotovljenih elemenata. Gipsana žbuka 175 (4) Dvoslojno ziđe Ploča od gipsa s vlaknima OSB pločas Drvena obloga 0. drvo. pluto. Standardni presjeci s navedenim građevnim materijalima daju povoljne vrijednosti termoizolacije. Biološki je i ekološki besprijekorno gradivo. gips.11-0.19 W/(m 2 K) © Niskoenergetski ekokuća) Drvena oplata zid (Heckmann (fT) Ziđe s izolacijskom ljuskom (j9) Građenje drvenim pločama 18.© 10*. Glina se kao gradivo dokazala tisućljećima. Toplinska izolacija zgrada je u niskoenergetskom načinu građenja bitno ovisna 0 povezivanju različitih elemenata građevine. ziđe. trska i glina.Termoizolacijski materijal (3) Prirodni izolacijski sloj (bio-glina) Obložni sloj. 120-150 175+240 Q Ziđe s termoizolacijom Vanjski sloj • Termoizolacijski materijal .

« W//A ------U ^ .VEZOVI ZIDNIH OPEKA ® 2. holandski vez: naizmjenično umetanje vezača između dva dužnjaka i sloj samih vezača © Vez dužnjaka s preklopom 1/2 ope ke Vez dužnjaka s preklopom 1/4 ope- Vez dužnjaka s usponom preklopa od 1/4 opeke u jednu stranu ® Vez dužnjaka s usponom preklopa od 1/4 opeke izmjenično v/m v m W//s — 56: " M " Ižržža w i I M fe^ZE W/A MM vm vm '////A V////A V//A y///A ^g^ ^ . armiran. povezan sidrima s unutarnjim zidom Šuplji zid od dva nasatična zida od 1/4 opeke. sa smaknutim šupljinama Šuplji zid od dva nasatična zida od 1/4 opeke s nasatičnim sidrenim opekama i i B IP B P /SM ¡§ 1 m § P P i m m w kao (¡21) drugačije složeno (moguće mnoge varijacije) Jako izložena podna obloga od nasatičnih opeka (uzorak riblja kost kao kod parketa) kao s četvrtinama opeke (uzorak pletiva) Podna obloga od cijelih i polovica opeka (također i klinker) Perforirani zid (otvori 1/2x1/2 opeke) za rasvjetu ili ventilaciju kao (¡25) (otvori 1/4x1/2 opeke) kao (otvori 1 x 1 / 4 opeke) 77 . s poljima od 4 opeke i I i i i fl 1 1 © Nasatični obložni zid ispred zračnog prostora. povezan vezačima (koji šupljinu dijele horizontalno) i nasatičnim sidrenim opekama Zid od opeke koji djeluje kao ornament... ^^ " Vez 1 vezača sa 2 dužnjaka izmjenično po slojevima ^ t o '///A y m Vez 1 dužnjaka i 1 vezača izmjenično po slojevima ® 1 vezač i 1 dužnjak naizmjenično po slojevima s usponom preklopa od 1/4 opeke desno i lijevo 1 vezač i 1 dužnjak naizmjenično po slojevima. preklop od 1/2 opeke u usponu u lijevo zid od 1/2 opeke.

Otvorenim kaminima mora strujati vanjski zrak kroz slabo brtvljene prozore i vrata.5 120 27.9090 105 Dvostrano otvore noOtv. mjedenog ili bakrenog lima debljine 2 mm.5 52 72 50 19.©Djelotvorna visina dimnjaka od ložišta do grla dimnjaka = 4. s tri strane 6 2535 7 8 9 10 11 preko 55 35.5 26 104.5 30 32. zidovi.prekt 105. elemenata od zapaljivog materijala 310 385 470 225 300 405 190 255 © Zaštita zapaljivih podova ispred otvora ložišta / dovoda zraka (§) Dimenzioniranje i mjere otvorenih kamina f s O U ^g^ Kamin otvoren s jedne strane (si stem Schiedel) Kamin otvoren s dvije strane Kamin otvoren s tri strane Pribor uz kamin 78 .5 27.150150 150 150 150 200 3650 4550 5750 7100 5000 6900 9500 7200 9800 13500 70/ 52 22 24 15 58 84 60 47 97 6 80 80/ 58 25 90/ 64 30 100/ 71 30 30 21 78 115 93 26 59 129 7 25 30 - 0 (cm) odgovarajućeg 20 dimnjaka Mjere su u cm A B C D E F G H I Težina (kg) 22.90120 105 10S. bukovinu.5 28 15 64 94 65 51 6 21 71 105 76 55 7 50 77 77 64 80 6. .4545 48 45 55 105.w KAMINI O T V O R E N ! K A M I N I . male prost. & Ö © Kamin otvoren jednostrano/dvostrano u odvojenim prostorijama © Kamin otvoren s dvije strane sa sigurnosnim područjem Tip Površina prostorije oko (m2) Obujam prostorije oko (m3) (5) Oblici površina za zračenje topline Veličina otvora ložišta (cm2) Svijetle mjere otvora ložišta (cm) Otvoreno s jedne strane 1 male prost. Svrhovito je otvore za dovod zraka smjestiti u podnožju kamina sprijeda ili sa strane .4 65 50 58 90 90 71 88 6.5 82 95 360 108 77 108 77 82 95 6. Kolektor dima može biti od čeličnog.> © .5 30 © Razmaci između otvora ložišta i građ. Pod. Zidne opeke ili blokovi moraju biti izrađeni za građenje dimnjaka.@. 2750 60/ 46 2 1622 4060 3 4 5 3340 22.4 65 114 114 32. hrastovinu.© Otvoreni kamini moraju biti sagrađeni stabilno i od vatrostalnog materijala klase A1 DIN 4102 dio 1. Priključak spojnog komada na dimnjak pod 45° -> ® Otvori za dovod zraka trebaju biti izvana.4 58 90 71 88 6.4 19.5 22. Presjek dimnjaka i veličina ložišta kamina moraju se međusobno uskladiti -> © Kamin i dimnjak treba sagraditi u neposrednoj blizini -> 0 . DIN 1691. U obzir dolazi i vatrostalni beton ili sivi lijev. prostor za pepeo i kolektor dima moraju biti od šamotnih opeka ili ploča. brezovinu.4 64 80 6.> DD © Kamin otvoren s jedne strane sa sigurnosnim područjem Kamin otvoren s jedne strane u odvojenim prostorijama g ¿4* Svaki se kamin mora priključiti na vlastiti dimnjak 0 . ili ložiti plinom prema DVGW radni list G 260. Otvoreni kamini ne smiju se postavljati u prostorije s manje od 12 m 2 površine poda.5 13. Bolji su izbor kanali koji zrak dovode u blizinu otvora ložišta -> © .3030 35 60. Zapaljivi predmeti i građevni elementi te ugrađeni namještaj moraju odozgo.prekc 35.5 42 88 6 165 30 30 - 35 30 - 25 30 - 30 30 - 35 30 - 25.5 m.> © Upotrebljavati treba samo drvo s malo smole i s malo čvorova. odozdo i sa strane biti udaljeni od otvora ložišta © . drvo voćaka.

5 cm. površine >100 cm2. Za plinovita goriva ž 4 m . opeka od šljake DIN 398. Na krovovima s parapetnim zidom mora grlo dimnjaka biti > 1 m iznad para peta. smješten > 20 cm ispod najnižega priključka ložišta.2 cm izolaciona hasura do koje se betonira : dimnjaka kroz drvenu i konstrukciju Prolaz kroz betonsku stropnu ploču Razmak između drvenog grednika i dimnjaka " ploča . Za zajedničke dimnjake k 5 m. Stijenke dimnjaka ne smiju se opterećivati. puna opeka od šljake DIN 398.DIMNJACI DIN 18150.Dimnjak Razmak između krovne grede i dimnjaka 79 . Slobodne vanjske površine dimnjaka u tavanu treba grubo ožbukati > 5-10 mm debelo. Na jedan dimnjak može se priključiti: jedno ložište nazivne termičke snage veće od 20 kW ili plinsko ložište snage iznad 30 kW. Ako je dimnjak od dograđenog dijela krova udaljen manje od jednoipol do trostruke visine dogradnje. Za izolacijski sloj izolacijski materijal DIN 18147. mora biti za £ 1 m viši od dogradnje. dulja stranica ne smije biti veća od 1. zidna puna opeka. Dimnjaci moraju imati kružni ili pravokutni svijetli presjek. Svako ložište u zgradama s više od 5 etaža. mora se u tavanu ili na krovu izvesti još jedan otvor za čišćenje.5 x h MJ 1. puna opeka od pijeska i vapna DIN 106.00 (?) Visine dimnjaka iznad krova (T) Montažni dimnjaci (§) Montažni dimnjaci s ventilacijom (9) Montažni dimnjaci (IO) Montažni dimnjaci s ventilacijom Oplata na krovu nagiba preko 15° potrebne su nagazne daske. Grlo dimnjaka £ 40 cm iznad najvišega ruba krova nagiba većega od 20° -» (§) kod nagiba ispod 20° £1 m. duljina najmanje stranice 10 cm. © Brojčana usporedba stupnjeva korisnog učinka © ® O Utjecaj vjetra na funkcioniranje dimnjaka 1. Najmanja djelotvorna visina dimnjaka £ 4 m.18160 —> C D Kućni dimnjaci su okna sagrađena u zgradi ili do nje.00 1.5 x h > 1. ložište s upaljačem i mijehom mora imati svoj dimnjak. Ako se dimnjak ne može čistiti kroz grlo. Svaki dimnjak mora imati otvor za čišćenje širok > 10 cm i visok £ 18 cm. puna opeka od pijeska i vapna DIN 106.00 Utjecaj oblika i presjeka glave dimnjaka na kretanje zraka dogradnja na krovu h ¡<1. Na zajednički dimnjak mogu se priključiti dp tri ložišta na kruta ili tekuća goriva nazivne snage i 20 kW ili tri plinska ložišta snage i 30 kW. zidna puna opeka DIN 105. Ako su zidani od opeke 2: 13. svaki otvoreni kamin. Troslojni dimnjaci s toplinskom izolacijom i pomičnim unutarnjim slojem: za unutarnji sloj fazonski komadi od lakog betona DIN 18147 ili šamota DIN 18147. otvoreno ložište. kovačka vatra. rešetka ili stube za kretanje-» (jj) Oplati Letva 4 x 6 © Rešetka za pristup čišćenja dimnjaka -> © Izlaz na krov Glava dimnjaka s oblogom od škriljevca Zidana obloga Razdjelna reška do obloge / 1 . Za dimnjake sjednoslojnom stijenkom smiju se kao gradivo upotrebljavati: fazonski komadi od lakog betona DIN 18150. namijenjena odvođenju dimnih plinova od ložišta preko krova u atmosferu. za vanjski sloj: fazonski komadi od lakog betona.5-struke kraće stranice. blokovi od plinobetona DIN 4165. šuplja opeka B DIN 105.

pocinčanim ili bakrenim limom. ©-(J6) • Zapaljivi zid ^g^ riovodne cijev Prolaz dimovodne cijevi kroz zid od zapaljivog materijala Otvor za čišćenje 1 1 1 dimnjaka s krova H*"H 1 ! Okruglo željezo .: Orrrtšir. laki beton DSN 1 8 1 5 0 . nezapaljivih materijala Bliski zidovi od zapaljivih materijala (g) Vratašca za čišćenje u tavanu Izlazni otvor s Ijestvama i nagaznom daskom Glava dimnjaka / obloga škriljcem 80 . Izolacijska vrpca 2-31 m i. azbestcementnim pločama. Preporučuje se predgotovljeni opšav.Zaštita od toplinskog zračenja DIMNJACI Ev.:::: g' Jj ® Dimnjak u blizini zapaljivih materijala / Zid od nezapaljivih materijala (?) Zaštita ugrađenog namještaja zmi EFpšr Predvidjeti ventilaciju gore i dolje .® Predvidjeti ventilaciju gore i dolje ® Bliski zidovi od zapaljivih odn. 1 8 1 6 0 —» CD T >40 < Nezapaljivi zid Opšav glave dimnjaka treba izvesti od škriljčanih ploča. pričvrstiti za dimnjak čepovima (ne drvenim).

3 cm) ] • ¡2x15/10 3x15/10 \ V H || tü Centralno ventilacijsko postrojenje s odvojenim glavnim kanalima [ POOP4X15/10 • /S\ Centralno ventilacijsko postrojenje UG l e ^midinu s vise glavnih. hoteli.2 m/s. koriste se ventilacijski uređaji za jednu ili više prostorija. a za pojedinačne ventilacijske instalacije dopušta se odvođenje u dobro prozračene neiskorištene tavanske prostore. . U kupaonicama ne smije se uslijed ventilacije dogoditi pad temperature ispod 22°C. . V e n t i l a t o r z a j e d n u p r o s t o r i j u z a in- stalacije pod žbukom i t 1 I \ \ i\ In ^Ventilator Ventilator za dvije prostorije za instalacije pod žbukom \ vi vi I V s r •-s (4) W Centralno ventilacijsko postrojenje jednjm |avnim k a n a | o m i sekund_ H ti .> © + © . Otpadni zrak treba odvoditi u atmosferu. gdje je i zahod. . • • Centralno ventilacijsko postrojenje s odvođenjem zraka preko krova Svijetli presjek glavnog kanala cm 2 Dopušteni broj priključaka Unutarnja mjera glavni kanal cm 20x17 20x20 25x20 20x17 20x20 25x20 2x20/17 2x20/20 2x25/20 sekundarni kanal cm 9x17 12x20 12x20 2x9/17 2x12/20 2x12x20 9x17 12x20 12x20 Ventilator '''^-Ventilator I. Svaka prostorija u unutrašnjosti zgrade mora imati jedan otvor (koji se ne može zatvoriti) za ulaz zraka. debljina vanjske stijenke 2.(2)..V \ | v r do 10 m 5 6 8 5 6 8 5 6 8 10-15m 6 7 9 6 7 9 6 7 9 preko 15 m 7 8 10 7 8 10 7 8 10 340 400 500 340 400 500 340 400 [| | || (T\ \ t 500 (9) Tablica za dimenzioniranje sabirnih ventilacijskih kanala za 1 visinu bloka (33. Ventilacijske instalacije treba dimenzionirati za najmanje 4 izmjene zraka na sat.5 cm Izlaz zraka na suprotnim stranama Prekrivanje.3 Za ventiliranje sanitarnih prostorija u stambenim i drugim zgradama kao što su škole. Pojedinačna ventilacijska okna bez motornog pogona © z a kupaonice i zahode bez prozora upotrebljavaju se do osam etaža. sabirnih kanala s jednim glavnim i jednim sekundarnim kanalom Primjer izvedbe s jednim glavnim i dva sekundarna kanala 81 . popr. Zajedničke ventilacijske instalacije imaju i zajednički glavni kanal -> @ + ©.. Presjek je ventilacijskog okna 150 cm 2 po prostoriji. . Meidinger pločom Izlazni presjek na svakoj strani jednak I t > 1 5 j e zbroju p r e s j e k a svih k a n a l a Jednokanalno ventilacijsko postro® j e n j e prema DIN 18017 1. Brzina strujanja zraka u prostoru gdje se ljudi zadržavaju = 0. pregrade 5 cm • • • • • 0 7 x 1 5 / 1 0 Ventilacija pojedinačnim kanalima. Veličina presjeka kanala mora biti 10 cm2 za svaki kubični metar volumena prostorije. Nepotpuno brtvljena vrata ekvivalent su za 25 cm2.1 sustav Hamburška ventilacija (Berlinska ventilacija) Sustav Kolnske ventilacije (dovod i odvod zraka) © Ventilacija pom.DN 80 Naglavak cijevi za odvod zraka dužine D N 80 x 3 cm N a g l a v a k cijevi z a odvod zraka dužine D N 80 x 3 cm l a v a k cijevi z a d r u g u toriju duljine D N 80 x 3 cm SUSTAVI VENTILACIJE DIN 18017 list 1 . gostionice i si. . Funkcioniranje sabirnih ventilacijskih okana s termičkim uzgonom bitno ovisi 0 raspoloživoj površini presjeka okna u odnosu na broj priključaka -> © . zadovoljava kapacitet od 60 m 3 /satVsamo za zahode zadovoljava 30 m 3 /sat po školjci. bez sekundarnih ka® O O O O Q >*15/10 • • • • • • • 8x15/10 uzdužno tanke stijenke. Količinskivza kupaonice. Svaka pojedinačna ventilacijska instalacija mora imati vlastiti glavni kanal . priključeni na jedan kanal -> 0 ..

toplina). Granica ekonomičnosti krpvišta od rogova / krovišta s veznicima Krovovi su gornji završni dio građevina. Trostruka stolica dolazi u obzir samo za vrlo široke građevine. što utječe i na raspodjelu prostorija u tlocrtu. armirani beton). Jednostruka stolica je uvijek skuplja od jednostavnog krovišta s rogovima. ali su takvi veznici povoljni za velika slobodno oslonjena krovišta. opterećenju itd.Duljina rogova kod krovišta s rogovima KROVIŠTA Jednostavno krovište od samih rogova predstavlja za male širine zgrade najekonomičnije rješenje. hladnoća. Za veličine opterećenja vidjeti propise (vlastiti teret. Sastoje se od nosive konstrukcije i pokrova. Krovišta s veznicima ispod 45° nisu nikad najjeftiniji. čelik. Visina elemenata h Nagib krova u stupnjevima Raspon L u m Nosivi elementi ovise o gradivu (drvo. Dvostruka stolica je u većini slučajeva najekonomičnija konstrukcija. dakle prikladna samo za iznimne slučajeve. vrsti i težini pokrova. 15—40 10-20 "-i 30-60 10-20 s © Krovište s veznicima © Krovište s podrožnicama bez kosnika (?) Krovište s podrožnicama s kosnicima Krovište s veznicima i izgrađenim potkrovljem (9) Krovište s veznicima i podrožnicama 82 . Obje konstrukcije mogu se i kombinirati. Karakterizira ih različita funkcija nosivih elemenata. nagibu krovišta. štite ih od oborina i drugih atmosferskih utjecaja (vjetar. snijeg). način prijenosa sila. s Kod nosivih sustava kosih krovova treba razlikovati krovište od rogova i krovište s podrožnicama. pokretno opterećenje. vjetar.

inače ukrućenje veznikom -> s. Dvovodni krovovi s podrožnicama imaju najmanje jednu stolicu u sredini ako je duljina rogova = 4. Između stope roga i stropnih greda potrebna je vlačna veza (vanjski znak prepoznavanja krova od rogova: nadvišenje na kraju stropnih greda . prijenos sila na vezače. moguća i primjena oblica). treba poduprijeti veznike -» s. duljina veznika do 4 m. odnos visine presjeka i raspona 1:15-1:20 (7j ^^ Spoj na tupi sudar s obrazima Nagibi krova na dvije vode 6°. Gornji pojas produženje % Krovište od lijepljenih rogova I presjeka. prijašnji oblik: nosiva konstrukcija sljemenjače. 80. 82 (§). što utječe na oblikovanje tlocrta -» s.5 m dvostruka je ili višestruka stolica. s kosnicima pod 45°. hrptom C =nosač sa sandučastim hrptom Sustav I nosača ® Gang-Nail čavlana ploča Gornji pojas . Krovište od drvenih rešetkastih rogova. Pri većim širinama zgrade i duljini rogova = 4. 15° i 25' Nagibi krova na jednu vodu 6°. Krov od rogova (načelo nedeformabilnog trokuta) u jednostavnom je obliku moguć kad je mala duljina rogova (do 4. 80 @ prvobitni oblik^ krovišta.lom plohe krova) -> s. Ako je duljina rogova veća od 4. Ijepljenje ima garanciju za vijek trajanja. Potreban je niz podupora u unutrašnjosti. moguće rješenje unutarnjeg prostora bez oslonaca. Pravilan.KROVIŠTA ->CP Krov s podrožnicama.5 m. Rogovi imaju podređenu funkciju (slabi presjeci. raspon < 25 m 8-14 12-14 A =nosač sjednostr hrptom B =nosač s dvostr. duljina rogova do 8 m.5 m. Takva je krovna konstrukcija trozglobni okvir sa zategom.10° i 15° aj Silazne dijagonale s vertikalnim štapovima d) Uzlazne i silazne dijagonale s vertikalnim štapovima — Moguć i • konzolní ¡ istak ' : I ii | Donji pojas — b) Uzlazne dijagonale s vertikalnim štapovima č) Üz!azne~l"s¡iazñe~cfijagonale~ Euro-predgotovljeni vezač u Gang-Nail sustavu prema oktametarskim mjerama kao plitki krov na jednu ili dvije vode © Oblici drvenih vezača i ukrućenja 83 .. 82 ® Za veće mansardne prostore ne dolaze u obzir krovovi od rogova. Koncentracija opterećenja u podvlakama. (jf) Krovište od nastavljenih rogova s vertikalnim stupovima Krov od rogova s veznicima pogodan je za širine zgrade do 12 m. konstrukcijski sustav. snažno povezan.5 m).

50 kN/m (^7) Užljebljeni crijep.OBLICI KROVOVA KROVNI POKROVI —> CP Za slamnate krovove od ražene slame ili trske s ručnom vršidbom.55 I 84 .80 kN/m2.Uglovni crijep okapnice dvovodnog krova desni F Središnji crijep u polju GZ .Dvovodni crijep lijevi . nagib 18° 2 Valoviti crijep. desni uglovni crijep za bočni priključak desno crijep za bočni priključak lijevo crijep za bočni priključak jednovodnog krova lijevo Završni crijep sljemena lijevo Crijep za sljeme i greben OL TOL .hrast.Okapni dvovodni crijep lijevi FOL . bolje 10 cm. 0. Škriljevac: na oplati od dasaka širine ^ 2. ariš.25 kN/m2 Engleski krov od škriljca.Početni crijep za sljeme i greben desni FOR . 200 kao zaštita od vjetra i prašine.Dvovodni crijep desni TOR .45-0. Preklopi 8 cm. u vlažnima jedva polovicu tog vremena -> ® . rjeđe smreka. na letvama razmaka 30 cm. 0.60 kN/m 34-44 2 2 Betonski crijepovi 0. bor. s vrhom prema gore. -»(9) Fazonski crijepovi -> @ POR T P W TSR SR SL Zabatni jednovodni sljemeni ugaoni desni crijep Crijep okapnice Jednovodni završni crijep Crijep na spoju sa zidom Crijep za završetak okapnice.crijepa/m krov (biber .5 cm. laganiji. 0. duljine 1. debljine ^ 16 cm bitumenizirana Ijepenka br.70 © Krov od šindre 0. ili od eternit ploča. Najprirodnije djeluje "njemački pokrov" -» (§) Pokrivanje prema šabloni prikladno i za umjetni škriljevac (azbestcementne ploče) -» Crijep: biber.60-0. 0. Krovni pokrov od šindre -> @ .Dvovodni crijep za priključak sljemena lijevo GR . Vijek trajanja u sunčanim predjelima 60 .Stakleni crijep © - Betonski crijep sa Crjepovi posebnih formata nor- PSL GL G - POR T P W TSR SR SL PSL GL G OL TOL OL FOL GR FOR F OR TOR Šatorasti krov.Crijep za priključak dvovodnog sljemena desni F Priključni crijep sljemena OR .2 0 cm. mnogokutni tlocrt (jT) Fazonski crijepovi ® kN°m°d r a Ž 6 n e S a m e Hi t r S k 6 ' ' 0. težak pokrov.70 godina.55 kN/m2 Dvostruko pokriven ©crijep). debljine sloja 1 8 . mnogokutni tlocrt (čT) Mansardni krov. užljebljeni ili koritasti -» suhim sljemenom i grebenom -> mirani su.4 m.2 -1.

Ijepenka i oplata s velikim pločama (360 X 280 mm) s malim pločama (oko 200 X 150 mm) Engleski pokrov škriljcem uklj. i* .15 0. Preklopi 150 odnosno 200 mm -» @ .4%) (20. R a z m a k obujmica 2 m. oplata 0.80 0. umeci krunski ili dvostruki pokrov Vučeni falcani crijep DIN 456 Falcani crijep. Ijepenci uklj.0 tež 15. cinka itd. reform ploče.4%) (22. oplata Bakreni krov s dvostrukim prijevojima (bakreni lim debljine 0. čiji unutarnji kružni luk odgovara olučnoj cijevi.6 (0. Profil 130/30 Duljina mm 2500 Širina mm 1000 2000 1000 1600 1000 1250 1000 debljina 6.00H -Korisna širina 91 5 8 . nagib krova.8-31.145 cm za ploče duljine 1.25 0. ploče za ravni krov DIN 456 Falcani betonski crijep DIN 1117 Žljebljeni crijep DIN 456 Ploče DIN 1118 Ploče velikog formata (do 10 kom/m2) Žljebnjaci bez polaganja u mort 0.8%) 3° ( 5 % ) Duljina mm 9000 Širina mm 1000 7500 4000 1000 1000 8. 88-89. opšav ruba itd. bitumen.7%) (13. pričvrsni materijal cinčani pokrov preko letava od cinčanog lima br.5 tež.15 do 1. deb. Pričvršćenje obujmicama (zaštićene od korozije).5 0 mm 5° 8° 10° 12° (8. Kuke za oluk su u pravilu pocinčano plosno željezo širine 20-50 mm i debljine 4 . pa je pogodan za sve vrste oblikovanja (razvlačenje. Veća brzina tečenja protiv začepljenja.1 7 5 180 preko 1 7 5 . letve na oplati uklj.93 Ploče 2.2-2.20 kN/m2 = 10° nagiba s brtvenim užetom {2) Minimalni nagibi krova klopi po visini 0 i pre- I—Smjer pokrivanja— Profil 177/51 Duljina mm 2500 2000 1600 Širina mm 920 920 920 Smjer vjetra 1250 920 debljine 6.60 0. čelična traka preko 1 2 5 .30 0.60 0.1 0 ° 2 0 0 mm.0 8.93 Dubina krova streha/sljeme do 6 m 6-10 m 10-15 m preko 15 m Visina profila 1 8 ..0 0. (li) Oblik i položaj oluka Materijali Normirane veličine oluka u odnosu prema površini s koje se odvodi voda ® Normirani otvori olučnih cijevi u odnosu prema odvodnjavanoj površini 85 .63 mm) uklj.50 0. Ijepenka i oplata Pokrov njemačkim škriljcem na oplati uklj. titancinkom i pocinčanim čelikom. zato su posebno prikladni za hladne krovove -» s. čelična traka Čelični lim D I N 1541 pocinčan i (Zn) (St 2) (St 2) (St 2) (Cu) (Cu) (AI) (St 2) m2 do 25 preko preko preko preko 25-40 40-60 60-90 90-125 mm 70 80 90 125 150 Širina krojenja za iimene oluke mm 200 200 250 285 333 400 500 (10-djelni) (8-djelni) (7-djelni) (6-djelni) (5-djelni) (4-djelni) 10—15 150 mm. bočni preklop Širina krojenja za limene cijevi mm 167 200 250 285 333 400 500 (12-djelni) (10-djelni) (8-djelni) (7-djelni) (6-djelni) (5-djelni) (4-djelni) Odvodnja krova W I | 0 Odvodnjavana Normirani krovna površina promjer uz kruž. podrožnica i vezača.60 0. presjek olučne olučne cijevi cijevi m2 do preko preko preko preko preko preko preko preko 20 20-50 50-90 60-100 90-120 100-180 180-250 250-375 325-500 mm 50 60 70 80 100 125 150 175 200 0 Polukružni Pravokutni obložen olovom Kuka z a oluk: pocinč.7 Metalni pokrov aluminijem (alu.9%) (17.25 0. max. 13 uklj.0 1. Biber crijep DIN 456 i betonski biber crijep DIN 1116 jednostruki pokrov uklj. falcane ploče. Svi fazonski komadi za sljeme.50 0. bakra. letve na letvama dvostruki pokrov na oplati i bitumen. s kukama 333 St Stojeći Zn) Oluke principijelno postavljati u padu. trgovački formati -» (?). Ijepenka i oplata Pokrov valovitim limom (pocinčani čelični lim DIN 59231) uklj.7.1 kN/m2.50 0.50 '/2 vala normalno Kornere.6 mm. 0. 1 6 . s brtvljenjem preklopa Pričvršćenje 129.0 .5%) (25.25 kN/m2 Minimalni nagibi krova za pokrivanje pocinčanim čeličnim limom 7.2 5 mm 10° 13° 15° 17° (17. Patina koja je tipična za bakar vrlo je omiljena.(2). oplata Krov s dvostrukim prijevojem od pocinčanog lima (debljine 0.KROVNI POKROVI Azbestcementni krovovi od valovitih ploča s razmakom podrožnica 70 .90 0. oluk. čelična traka Bakreni lim DIN 1787 Kuka za oluk: plosni bakar Aluminijski lim D I N 1725 Kuka za oluk: pocinč. Bakreni su krovovi nepropusni za vodenu paru.2%) 2 6 .55 0. ali uračunate letve.55 0. bez brtvljenja preklopa preko 15° 100 mm bez brtvljenja preklopa Pokrov pločama od čeličnog lima ^ ^ Pokrov valovitim limom.0 19 kg/m Zapr.50 —i 11° ( 2 % ) h .50 0.). oplata Staronjemački pokrov škriljcem na oplati i Ijepenci dvostruki pokrov Pokrov krova čeličnim pločama (pocinčani lim DIN 59231) na letvama uklj.30 0.3 2 kg -Smjer pokrivanj.66) 0. titancinka.45 0. Min. bitumen. -> © . Debljina m m Trake 30-40 0. Q O i (J) i Veliki elementi za krov i zid (Canaleta) i H Oblici isporuke i kroja valjanog bakrenog materijala za pokrovne ploče i trake Odvodnjavana Normirana krovna površina veličina uz polukružni oluka oluk Pocinčani lim D I N 9721 min.50 m. Bakar u odnosu na sve druge metalne pokrove ima najveću vlačnu deformaciju do sloma. Mort dodati kao 0. razmak olučne cijevi od zida 20 mm. Limeni krovovi od pocinčanog lima.2 7 5 200 Ležeći Oznake: (primjer: polukružni viseći oluk 333 Z N 0.50 0. formati Duljina m Širina m. Vlastita težina krovnog pokrova (računska težina u kN/m2 površine krova) za četvorni metar krovne plohe pod nagibom.30 ® Krov od azbestcementnih valovitih ploča s fazonskim komadima za sljeme i strehu 0.9%) (29.45 0. Pokrov crijepom i betonskim crijepom bez morta. aluminija. min. Treba izbjegavati kombinaciju s aluminijem.50 ' l— 7. bez težine rogova. savijanje itd. korozije i smrzavanja.0 8.7 m m Kuka za oluk: pocinč.60 m i od 1.30 0.5 \3j Valovite ploče od azbestcementa (7) Mogućnost pričvršćenja Limeni krov s falcanim pokrovom 0. 0.6 mm) uklj.55 0.75 mm.1-2. bakreni lim. kombinacija s olovom i nehrđajućim čelikom prihvatljiva je.175 m za ploče od 2.7 mm) uklj. težina kg/dm 3 - Širina ploče 1 0 0 1-1.

Čeona daska ^JPj Detalj krovne okapnice krovišta s podrožnicama Detalj krovne okapnice s dvoslojnim zidom Priključak roga svornjakom na podvlači Vezica roga Obloga © Potporanj roga.D ® Perspektivni prikaz Izdužena "gajba" krova s podrožnicama Završetak roga. niz podupora u unutrašnjosti utječe na oblikovanje tlocrta. moguć unutarnji prostor bez stupova. prijenos opterećenja u osi vezača.B Pogled (8) Povezivanje sidrenjem Pnčavlani lim Mijena A Presjek C . veza čavlom © Rog sprepustom preko strehe rRog © g ^ ^ 0 9 3 čeličnim sp0jnim Sidreni vijak / / / / // /y ' "V Nazidnica ž 80 > 1. Veza između stope roga i stropne grede mora prenositi vlak (krov od rogova ima karakterističan vanjski izgled). Krov s podrožnicama: rogovi imaju podređenu funkciju (slabi presjeci. Pravilan.5 m). Te se konstrukcije mogu i kombinirati. Način prijenosa opterećenja utječe i na unutarnji raspored prostorija u tlocrtu. moguća i upotreba oblica). Koncentracija opterećenja u podvlakama. Karakteristika im je različitost funkcija nosivih elemenata.KROVNE KONSTRUKCIJE DETALJI Kod nosivih sustava kosog krova treba razlikovati krov s podrožnicama od krova samo s rogovima.90 Presjek A . inače treba ukrućenje vezačima. osiguranje vijkom © Detalj veze kada je rog konzolno prepušten izvan krovišta 86 . Krov od rogova: (načelo nedeformabilnog trokuta) u jednostavnom obliku moguć kad su male duljine rogova (do 4. dobro povezan konstrukcijski sustav. preklop.

Te konstrukcije i prozori trebaju po mogućnosti biti iste vrste i veličine. Širina te prozorske konstrukcije neka odgovara razmaku rogova kako bi se izbjegle skupe izmjene rogova. 0 njihovu obliku. grade se uspravni krovni prozori s odgovarajućom konstrukcijom. O njihovu skladnom uklapanju u plohu krova. gradivu i rješenju detalja ovisi cjelokupni izgled zgrade.USPRAVNI KROVNI PROZOR Ako tavanski prozori na zabatu nisu dovoljni za osvjetljenje tavana. Veličina. oblik i raspored tih konstrukcija ovisi 0 obliku i veličini krova i 0 potrebnoj količini dnevnog svjetla. 0 Šiljata "gajba" 45° (2) Zabatna "gajba" 45° (JT) Zabatna "gajba" 45° (?) Trapezna "gajba" © kao® © kao @ (7) Plosnata "gajba" s ravnim krovom (8^ kao ® © kao® (l5) Izvučena "gajba" ® Zaobljena "gajba" kao © kao © @ kao® Panoramska "gajba" Obrubljena panoramska "gajba" (17) Trokutna "gajba" "Gajba" tipa "šišmiš" (volovsko oko) 87 .

Za ekvivalentnu debljinu slojeva zraka sd različitih izolacijskih materijala najbolje je prikupiti informacije od proizvođača.0 .ventilacijski presjek 05 Au sljeme = . dio 4) s . 200 cm2/m.08 m ji .ventilacijski presjek 2 AL streha =^qqq x 9.debljina materijala (m) Primjena: a) tvrda poliuretanska pjena (PUR) (debljine 8 cm) s = 8 cm = 0.4 m = sđ sd potrebno = 2 m b) Izolacijska ploča od mineralne vune s kaširanom aluminijskom folijom (naručiti kod proizvođača) s = 8 cm Sd = 100 m > sđ potrebno = 2 m Uz pripremu odgov. pa se zbog toga temperatura u tavanu malo razlikovala od vanjske ® Tako je snijeg ostajao jednoliko ležati na čitavoj površini krova. Ti su prostori bili pri strehi otvoreni tako da je hladni zrak strujao kroz tavan.4 cm Kod dvovodnog krova s duljinama rogova < 10 m vrijedi za strehu AL š 200 cm2/m.0) = 0. stranica 7) sd = 30 x 0. dio 4.009 m2/m = 90 cm2/m Dimenzioniranje: A l sljeme = 90 cm2/m Primjena: Elementi sljemena s ventilacijskim presjekom i/ili ventilacijskim crijepovaima prema podacima proizvođača.30/100 (v.(8 + 8) 200 L 5 Proračun Primjeri ventiliranih krovova s nagibom <10° (shematski) Dokaz: Ostala krovna površina Uvjet: Slobodni ventilacijski presjek A l minimalno 200 cm2 Slobodna visina minimalno 2 cm Tijek proračuna: Visina ventilacijskog pr0St0ra= 100 . slama i si. Dokaz: Ekvivalentna difuzijska debljina zračnog sloja Ventiliranje potkrovnog prostora reškama u drvenoj oplati "Sljemenjak © Oblikovanje strehe kod dvoslojnog hladnog krova s ukrštenim letvama i oplatom Sljemenjak 100-16 H u ž 2.018 m2/m .5%o pripadajuće nagnute krovne plohe A1 +A2 Tijek proračuna Au .4 cm.T^pc (9. DIN 4108.200 cm2/m: Visina: Ventilacijski prorez HL = potrebno A. 4. Kod dvovodnog krova s duljinama rogova š 10 m vrijedi za strehu 2 A 2 crr|J/ Au streha = jgoo x A1 m © Betonski krov (jT) Drvena krovna konstrukcija • Sljemenjak (10) Drveni krov s ovješenim stropom © Dvoslojni hladni krov. U ventiliranom tavanu treba na dvjema suprotnim stranama predvidjeti otvore. ® Primjer: proračun ventilacijskih presjeka krova na dvije vode DIN 4108 88 .n s (m) H . Ako se tavan grije bez dovoljne toplinske izolacije.4 cm Pri tome treba računati na debljinu donje oplate.0. 100 . Dimenzioniranje: AL streha 1200 cm2/m Primjena: Iznalaženje visine kontinuiranog ventilacijskog proreza za kontinuirani ventilacijski prostor uzevši u obzir širinu rogova od 8 cm uz Al .180 cm2/m Kako je 180 cm2/m manje od traženog min.L (8 + 8) 200 100-16 = 2.0+9. presjeka od 200 cm2/m treba izvesti min. svaki veličine najmanje 2% površine krova. ventiliranje obaju zračnih prostora kroz proreze u kalkanskoj dasci Uvjet: S 0. Uvjet: a -duljina roga s<j-ekviv.08= 2. Da bi se odvela vodena para. I I Presjek kroz planinsku seljačku kuću sa spremištem (?) Shema stvaranja ledene barijere Vrsta krova: krov na dvije vode Dimenzije (3) A)^ Primjeri ventiliranih krovova s nagibom = 10° (shematski) B^ Sastav krova: izolacija između rogova Razmatra se ventilacijski presjek između termoizolacije i donjeg ruba oplate H ™ ČAJ—(5) 2 55 ™ ^ Uvjet: = 2%o pripadajuće nagnute krovne plohe A 1 ili A 2 ali min. to znači prosječnu visinu proreza od 2 cm/M (fi). tj. topi se snijeg i nastaju ledene barijere Ugradba termoizolacijskog materijala ispod ventiliranog pokrova sprečava tu pojavu. tablica 1 DIN 4108.Hladni zrak Usporena voda IZGRAĐENA POTKROVLJA DIN 4108 Nenastanjeni tavanski prostori starih seoskih kuća služili su kao "ostave" za uskladištenje ljetine (sijeno. difuzijska debljina zračnog sloja a = 10 m: sd = 2 m a š 15 m: sd = 5 m a > 15 m: sd š 10 m uz sd . Nastanjene je prostorije ispod tavana štitila od hladnoće uskladištena ljetina.). 200 cm2/m Tijek proračuna: AL . pri debljini od 2 cm mora visina od gornjeg ruba termoizolacije do gornjeg ruba roga iznositi min.vodena para Koeficijent difuzijskog otpora (v. izolacije može se zahtjev sd = 2 m bez problema ispuniti.

90 0 sprečava štete uslijed kondenzacije.12° Dvostruka krovna Ijepenka 3° . vlažnost zraka -20 -10 ±0 +10 +20 +30 Temperatura 1 Vlažni zrak izlučuje vodu ako se ohladi ispod točke rošenja.215% £ 23%. mehanički pričvrstiti.ovisno o sadržaju vlage u zraku može se izraziti kao postotak "x" razlike temperature vani i unutra (3). vlažnost 20760% (prema pretpostavci u DIN 4108) Vanjska temperatura -15°.15°C sadržaj vlage (100%) Sm % relat.40 m2 • K/W Izolacijske vrijednosti 1/A za ravne krovove prema DIN 4108 89 .Nagibi krova 2° • 4° obično 3° . 'Parna brana treba se po mogućnosti izvesti kao krovna obloga s uloškom od aluminija 0. 90 @ .215 i 0. sprečava stvaranje mjehura. 60% relativne vlage Vanjska temperatura Zatvorena plivališta 30°C. Spoj na rubu treba biti pomičan a izvodi se pomoću predgotovljenih aluminijskih ili betonskih profila -> s. spojene postupkom zavarivanja.4 5 ° Krov od falcanog crijepa.4° Prohodni ravni krov 2.90° obično 5° . Između dva sloja staklene mreže dolazi jedan sloj staklene vune. normalan 30° •45° obično 33° Stakleni krov 30° • 60° obično 45° Pokrov crijepom.5 kg/m2 bitumena 82/25 premazan na parne brane koja se izvodi sa 3.5 kg/m2 bitumena (postupak zalijevanja i valjanja) 2 • Traka perforirane staklene vune (samo položena) • Pretpremaz bitumenom 0. treba povećati krutost (deblji lim) ili položiti lagane ploče od drvene vune debljine 15 mm (mehanički pričvršćene) kako bi se smanjila amplituda vibracija. ako je nagib manji od 10%.18338 Hladni krov s.1 2 ° Krovna Ijepenka. može i šljunčani nasip.2 mm na kliznom sloju perforirane staklene vune (prethodno premaz bitumenskom emulzijom protiv prodora prašine).pa ne može doći do kondenzacije. termoizolacija .725 = 3 cm stiropora na parnu branu neće nastati kondenzat. Topli krov kao obrnuti krov: s.3 0 mm na dvostrukom vrućem premazu s razdvajajućom folijom. Jednoslojna izolacija folijom doduše je dopuštena ali je riskantna zbog male debljine (moguće mehaničko oštećenje) i moguće pogreške u spajanju (drugi sloj pruža dodatnu sigurnost!). 100% = 0. normalan 18° • 35° obično 25° Krov od valovitog cinčanog ili čeličnog lima 5° • 90° obično 30° Krov od valovitih azbestcementnih ploča 2 0 ° • 90° obično 2 5 ° .@ moraju uvijek biti termički izolirani. konstrukcija. ispod nje razdjelni ili izravnavajući sloj (DIN 18338. Ako udio slojeva na strani unutar parne brane "x" i "y" ostaje ispod postotka "x" ostaje i temperatura parne brane iznad točke rošenja .12 15 . Topli krov u konvencionalnom obliku ^4): način izvedbe s parnom branom. Redoslijed sastava odozdo: krovna.4° Drvo-cementni krov 3° • 30° obično 4 ° .termoizolacija .50° Krov od škriljca. Termički izolirana odvodna cijev s parnom branom s.94 m 2 KAA/ Uz vanjsku termoizolaciju od = 0. te predvidjeti krovnu opnu visoke otpornosti prema kidanju.2 0 ° Krov od šindre (šindra 90°) 2 0 ° • 33° obično 2 2 ° Krov od falcanog crijepa.120 m2 K/W Slojevi do parne brane = 0. rel.0. Termoizolacija po mogućnosti od materijala otpornih na organsku razgradnju (pjenasti materijali).18 13 (%) -12 25 .15 14 . Dodatnu sigurnost daju ploče od drobljene gume debljine 8 mm ispod nabačaja šljunka. Nagib = 1. uključivši i granični sloj zraka. 91 Način građenja s ventiliranim vanjskim pokrovom.50° obično 2 2 ° . Brtviti priključak na odvodnu cijev.3 kg/m2 • Krovna ploća odn.zaštitni sloj. bolje 3%. Trapezasti lim kao krovna ploča može zbog vibriranja potrgati krovnu opnu. dvostruki pokrov 30° . 90 (5) -(§). ne samo lijepiti (obvezujući propis iz DIN-a 18195).18 21 ® Max udio "x" u termoizolaciji elementa građevine što ga slojevi s unutarnje strane parne brane smiju imati. priključci u dvije razine. jednostruka 12° • 18° obično 15° Ravni krov od čeličnog l i m a ^ 18° ..5° • 4° obično 3° . Ijepenka 3 kg/m2 Staklena vuna br 5 s 3 kg/m bitumena (postupak zalijevanja i valjanja) 500 juteni filc.termoizolacija s dokazanim svojstvima za takav slučaj .10° Krovna Ijepenka sa šljunkom 4° • 50° obično 6 ° .90° obično 45° Krov od škriljca. 90 i odvojiti unutrašnje razdjelne zidove od ploče (prethodno ugraditi trake od stiropora). izvesti dosljedno klizne ležaje na nosivim zidovima s. mehanička oštećenja. temperaturne šokove. dvostruk 35° • 60° obično 45° pokrov krunskim crijepom 40° • 60° obično 45° Pokrov žljebnjacima 45° Pokrov krovnim trakama .30° Cinčani krov s dvostrukim uspravnim pregibom (cin. treba predvidjeti u konstrukciji. Zaštitni sloj po mogućnosti 5 cm sloj šljunka profila zrna 1 5 .215 m2 KAA/ 0.2). 4-stPuki fale 18° •21° obično 19° .hidroizolacija .5%.80° obično 6 0 ° . Razlike između unutarnje i vanjske temperature dijeli se na slojeve građevinskih elemenata i zrak proporcionalno njihovom učešću u termoizolaciji. položaj parne brane dovoljno nisko da se isključi kondenzacija -»(2).hidroizolacija . Stambene prostorije 20°C.betonska ploča kao krovna konstrukcija i hidroizolacija . 70% relativne vlage . Parna brana na limu uvijek u zavarenoj izvedbi (zbog odvođenja topline)! . dio. utjecaje ultraljubičastih zraka. također priključak parne brane. provjetravanje je nedovoljno i zato se danas izvodi samo s parnom branom prema DIN 4108.15 23 . 5 cm pranog šljunka 7/53 i dvostruki vrući premaz Staklena mreža.10. 3. Spojeve krovnih traka treba zavariti (za terase i krovne vrtove obvezatno).(I). Bitni detalji Slivnici s.095 m2 K/W Unutarnji sloj zraka 1/a = 0. ako se želi spriječiti kondenzacija Primjer: Stambeni prostor.zaštitni sloj kao balast. 90 (5) . 52143. krovna Ijepenka s 1. 85 Razlika unutarnje i vanjske temperature Iako t 20°/. "Odzračnik" kliznog sloja u parnoj brani nije potreban Na rubovima krova konzekventno izvesti klizni ležaj -> s. u protivnom nastaju lokve. Krovna opna polaže se na sloj za izjednačavanje tlaka pare (rebrasti karton ili užljebljena termoizolacija protiv mjehura) u tri sloja postupkom lijevanja i valjanja. bit. trake) 8° -15° obično 1 0 ° . x = 23% Betonska ploča 20 cm 1/A = 0.50° obično 45° 45° Pokrov trskom ili slamom . cinčani su priključci tehnički neprihvatljivi (rastrgaju krovnu opnu).10 m2 • K/W 1. ili dva sloja debele bitumenizirane folije (d § 5 mm). Bezuvjetno osigurati pad — 3% prema slivnicima.—\ Nagib krova -> s. 90.94 .7 0 ° RAVNI KROV DIN 52128-133. redoslijed sastava odozdo: krovna konstrukcija parna brana .5 kg/m2 bitumena 85/25 (s preklopima) Izravnavajući sloj (valoviti karton) protiv pojave mjehura Termoizolacija (20 kg/m31 više) 1. 2. Topli krov s betonskom izolacijom: s. Spoj sa zidom mora biti š 15 cm iznad razine odvodnjavanja. beton u padu Besprijekorna izvedba toplog krova Težina krova 100 kg/m2 50 kg/m2 20 kg/m2 (¿) Potrebni otpori prolazu topline 1/A 0. 90.80 m2 • K/W 1.4 5 ° Krov od umjetnog škriljca 25° • 90° obično 30° .rizično! Nosiva masivna ploča mora se zbog termičkih dilatacija osloniti na klizne ležaje. dimenzioniranje tablica (4). polaganje u dva sloja ili spojevi na preklop: optimalni su preklopi s previnutim rubom (na svim stranama). bit. 3. 3. Razlika između temperature zraka u prostoriji i točke rošenja . To je preduvjet za funkcioniranje sustava.

umjesto zaštitnog estriha preporučuju ploče od granulirane gume Priključak dimnjaka s obloženom pločom 90 .3 5 c m Žbuka Sloj slame ili staklene vune Šljunak. bolje je da prag vrata bude iste visine kao zaštitni nazidak .Klizni ležaj -Termoizoiacijska (meka) i ploča zbog širenja ploče Rub ravnog krova s pokrivenim kliznom reškom (klizna traka) Aluminijski završni profil Laki beton Termoizolacija Hidroizolacija 3 sloja Žbuka Zakitana rešetka Kuka Skriveni završetak krova Betonski rubni profil (sustav Kaniš) . bolje dvoetažno _> •-n. za pajriu branu rtvena prirubnica .Betonska ploča I '— Termoizolacija I ' — Hidroizolacija . kutnik od cinčanog lima i pokrovna letva sa z Spoj sa zidom s prirubnom širinom Spoj sa zidom s FD brtvenom letvom (otpornom na gaženje) Ovoslojna rasvjetna kupola I Spoj sa zidom Termoizolacija Hidroizolacija Ploče na podlošcima . otporno na pritisak -Brtvena prirub.RAVNI KROV DETALJI TOPLOG KROVA Zaštitna rešetka "izolacijsko tijelo". granuiirana keramika ili šljaka 10-20 cm — Zaštitni estrih Hidroizolacija Termoizolacija Beton za pod Beton —Žbuka © Postavljanje gromobrana na betonske podloške bez prodora kroz krovnu opnu Izdignuta dilatacijska razdjelnica s dodatnom zaštitom a Dilatacijska razdjelnica s pomoć.Stdrena šina Podne ploče položene na predloške i 0 to Svomjak < Spužvasta guma Brtveno uže 0 10 Zaštita: dvostruki uložak šljunka. Termoizolacija • Hidroizolacija Sa zabrtvljenom odvodnom cijevi ("samurova cijev") Rubno ispupčenje (Laki beton) Dio s prepustom Nosači na razmaama Beton 2bl . 177 Humus 3 0 . bolje šljunčani nasip ^ f 00) 'dom.Pokrov razdjelnice Pomoćna konstrukcija Dvostojna rasvjetna kupola s ventilacijskim prorezima -» s. brtvljen \ 3 ) prirubnicom i termoizolacijom od staklene pjene čiji se donji rub ubetonira ("Passavant") M 1:10 MS završni krovni profil (Aluminij) Predgotovljeni element od lakog betona .Roče na podlošcima V ® Spoj sa zidom na mjestu vrata za terasu Držač voda na izolacijskoj traci Gromobran Betonski predložak 15/15/18 V® Spoj sa zidom. min. "Compi* traka . 2 slivnika.& tera armiranog staklenim vlaknima r s predgotovljenom termoizolacijom."Izolacijski prsten" Krovna opna Termoizolacija Žbuka Izolacijsko tijelo od staklene pjene Passavant krovni odvod © Odvodnja krova.p? (2(3 nom konstrukcijom i pokrovom ^ Krovni vrt na toplom krovu. Dvoetažni slivnik. umj< muviii vn lopiom Krovu.Žbuka T KutniK od cinčanog I trna Pokrovna letva Hidroizolacija Termoizolacija • Beton _ Brtvljenje kitom "Prirubna šina . nagibi 3% Slivnik na ravnom krovu od polies.

važno za odvodnju. jer će inače zrak iz prostorije ulaziti u šupljinu krova. sloj zraka služi samo za izjednačenje tlaka pare. naročito kod zatvorenih bazena. Nepovoljna PTA: praćenje gotovo svih vanjskih temperaturnih oscilacija. Termoizolacija 10 do 20% deblja nego kod normalnog toplog krova. Obrnuti krov -» (2): nekonvencionalno rješenje. bljencem Zaštita površine šljunkom Vijenac od predgotovljenih elemeVentilacija na sljemenu kosog nata. Potrebna je zatvorena parna brana (nepropusni preklopi i priključci na zidove. Termički izolirati i cijevi koje prolaze kroz krov -» (§).' kupalište) Simboli za označavanje sastava krovne izolacije 91 .5%. nasipa keramičke sačme ili šljunka. lako je pronaći pogreške.: Ventilirati prostor iznad obješenog stropa ili tu šupljinu grijati. znači "klimu barake". 110 120. ne može se poboljšati samo termoizolacijom! Kod umjetne ventilacije prostorija ispod hladnih krovova uvijek u njima mora vladati podtlak. 90 Krovovi iznad zatvorenih bazena i si. Prednost: brza zaštita od oborina. 90 @ (rahlo polagati u šljunčanu posteljicu ili na podmetače. 90 Nagib > 1.u obliku traka ili točkasto Parna brana ' Zavarene bitumen trake 5 cm šljunka 15/30 ili podne ploče na podlošcima ' Položaj otvora za odvod zraka na suprotnoj strani i ci i (5) Topli krov od lameliranih lijepljenih ^ r ( 6 ) nosača. Kod lakih konstrukcija treba prilike temperaturnih amplituda (PTA) popraviti dodatnim slojevima balasta (akumuliranje topline) ispod termoizolacije. 90 (2) primijeniti tablicu (3) . Umjesto tablice -> s. Žbuka Termoizolacija — Betonski krov (vodonepropusan) I ' * © oSmann-krot)bet0nSkí ^ t" © Ravni krov brtvljen folijom Krovni vrt s površinskom drenažom od drenažnih ploča. podgled blanjane talpe Dodatni odzračnik s prilijepljenom kapon Hladni krov teške konstrukcije Košara za zaštitu od lišća 3 sloja Ijepenke Žbuka'""' Beton ^ t<® Dodatni odzračnik kod hladnog krova za izuzetno velike krovne površine i za ventiliranje uz priključak na više dijelove građevine — Drvena oplata Hidroizolaclja 3 sloja Šljunak Termoizolacija slivnika hladnog ravnog krova u ventiliranom praznom prostoru Žbuka armirana staklenom mrežom (8) Hladni krov lake konstrukcije Jednostruka Ijepenka — Pokrov limom Eternit Ventilacija (dvorane) Termoizolacija Krovna letva Nasatice postav gredica Alu -parna brana Bit Ijepenka Termoizolacija Stvaranje ledene barijere ó bol ab-hsfrKrovna traka Sloj za izjednačenje tlaka pare Z hidroizolacijska Masa za reške & u m P a s t a za premaz Izolacijska traka s tekstilnim uloškom Izolacijska traka s metalnim uloškom Žbuka Zid Izolacijska traka s uloškom od sintetike Folija od sintetike p Zaštita površine sitnim dro.-završni profil • Laki beton • Parna brana+klizni sloj Termoizolacija Hidroizolaclja + folija RAVNI KROVOVI ALTERNATIVNI HLADNI KROVOVI Obloga krovnih terasa: s. toleriraju se neizbježni čavlani spojevi). Redoslijed slojeva -> (§) i (§). unutarnjeg sloja > 10 cm. analogno toplom krovu. Hladni krov .> © .Uobičajeno: udio svih slojeva do parne brane uključivo granični sloj prema zraku najviše 13. preko toga filtarsko predivo -> s.bolje 3%.Šljunak Alu. Pred premaz Masa za lijepljenje po čitavoj površini Masa za lijepljenje . Važno: unutarnji sloj mora biti nepropustan za zrak! Spoj na pero i utor to nije! Termoizolacija -> s. neprikladno za vlažne prostorije.5% otpora prolazu topline 1/k! Na drvu (5): jednostavno jeftino rješenje. koji se ljeti uvijek osuši. dugog vijeka trajanja (za sada izvedivo samo pjenastim materijalima od polistirola). Važno: termoizolacija iznad parne brane deblja je nego u slučaju masivne ploče. Samo šljunak kao balast u nekim pokrajinama nije dovoljan . Kad se radi 0 pukotinama uslijed geometrije krova i problemima oko priključka na prodore kroz krov rizično je zbog pojačane potrebe za pažnjom pri izvođenju.bolje je položiti ploče.( § ) Sasvim ravan krov samo s parnom branom: difuzijski otpor s. ne samo zbog male težine po jedinici površine nego i zato što bi inače udio slojeva do parne brane (granični sloj zraka + debljina drva) bio previsok. Prednost: ravnina odvodnjavanja je ispod obloge pa nema smrzavanja). preveliki istak. nema ograničenja primjene. 89 Hidroizolacija kao za topli krov s. ventilacijski jh» /^TA hladnog krova (natkriveno prorez se može zamrznuti V . jer može za ventiliranje služiti samo uz nagib iznad 10%. Betonski krov -> © : zbog "pogrešnog položaja" termoizolacije moguća je pojava kondenzata.

fizičke prednosti ultraljubičasto zračenje i velike oscilacije temperature spriječene su uslijed zaštitnih svojstava vegetacije i sloja zemlje 7. Element je oblikovanja /poboljšava kvalitetu života 9. © Semiramidini viseći vrtovi u Babilonu (u 6.OZELENJIVANJE KROVOVA —» Q P Povijest Babilonci su imali 6 stoljeća prije Krista krovne vrtove i ozelenjivali su krovove. Termička izolacija zbog zraka u travi i sloja zemlje s korijenjem gdje se zbivaju životni mikroprocesi (procesna toplina) 2. st. Poboljšava mikroklimu 5. suhi gradski zrak-> (6) © Hladniji i vlažniji zrak zbog ispara vanja biljaka koje troše energiju Raspodjela oborina .g. seljačke kuće radi zaštite od požara pokrivane slojem humusa. Građevinsko . Veže prašinu 8. na koji su se naselile biljke. Poboljšava zrak u gusto naseljenim područjima 4. Gotovo zaboravljeni zeleni krov ponovno je u 20. Povećava ukupne zelene površine. prije Krista) ® Izgubljene zelene površine mogu se vratiti ozelenjivanjem krovova Pri "uobičajenom" krovu Pri "zelenom" krovu (5) Pregrijani. Štiti od buke i sposoban je akumulirati toplinu 3. Poboljšava se odvodnja grada i vodni režim u okolici 6. stoljeću otkrio Le Corbusier Svojstva zelenog krova ® Krovni vrtovi na najamnim stambenim zgradama: "Programsko usmjerenje za novu arhitekturu" © Krovni vrtovi kao skupina lončanica na balkonima i krovnim terasama 1.čvrste površi- Raspodjela oborina površine neizgrađene Pri "uobičajenom" krovu Pri "zelenom" krovu (7) Stvaranje i kovitlanje prašine-» ( s ) (8) — Poboljšanje gradskog zraka •filtri— ranjem i apsorbiranjem prašine i uslijed kisika što ga proizvode biljke Gradnjom svake nove kuće gubi se dio slobodnog terena -> (14) @ Veliki dio izgubljenih slobodnih površina mogao bi se nadoknaditi ozelenjivanjem krovova Površinski sloj humusa hranjive tvari Prirodno kruženje vode i hranjivih tvari Psiho-fizička vrijednost zelenih površina (zelene površine pozitivno utječu na osjećaj ugodnosti) 92 . U Berlinu su oko 1890.

v. 3. Sedum Floriferum Sedum Reflexum „Elégant" Sedum Sexangulare Sedum Bijela Tatra" Sedum Spur. parapeta i balkona. Bilje raste na tankom sloju zemlje i zahtijeva minimalnu njegu.v. (svjetlozelena) Zimzelen (žuta) Zimzelen (zlatna) Zimzelen (žuta) Zimzelen (žuta) Zimzelen Zimzelen Čuvarkuća (ružičasta) Čuvarkuća (ružičasta) Čuvarkuća (ružičasta) Podnevnik (žuta) Vijuk (plava) Vijuk (zelena) Trava (zeleno srebrna) Trava (svjetlozelena) visina 5 cm 8 cm 8 cm 5 cm 10 cm 5 cm 8 cm 5 cm 8 cm 10 cm 12 cm 5 cm 5 cm 5 cm 6 cm 6 cm 8 cm 8 cm 25 cm 25 cm 25 cm 30 cm cvjeta VI VI-VII VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VIII-IX VI-VII VI VI VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI-VII VI VI VI V-VI Sedum Album „Coral Capet" Sedum Album „Laconicum" Sedum Album „Micranthum" Sedum Album „Murale" Sedum Album „Cloroticum" Sedum Hybr. Ravni krovovi bi trebali imati nagib od najmanje 2 do 3%. ukrasno bilje.' Razdjelni sloj .2 5 cm 14 cm 1.7 kN/m2 Količina vode 170 l/m2 Sloj usitnjenog treseta .v. drveće.15 kN/m2 40 l/m2 .9-3.cm 7-23 cm 12 cm Ručno ili automatski 5 . Intenzivno ozelenjivanje.2 0 cm 12 cm 1. Perforirane cijevi u vegetacijskom ili drenažnom sloju navodnjavaju biljke u doba suše. Uređaji za kišenje iznad vegetacijskog sloja. Prirodno navodnjavanje: kiša. Kod dvostrešnog krova nagib ne bi trebao biti veći od 25°. grmlje.4 kN/m2 60 l/m2 .v.1 kN/m2 45 l/m2 1 cm 4 cm 7 cm Ručno 5 . Krov postaje stambeni vrt opremljen pergolama. (3) Raspored slojeva zelenog krova 4 Sanduci s biljkama kao obrub zelene površine A17/1 1 Latinski nazivi Saxifrage Aizoon Sedum Acre Sedum Album Filtarska tkanina elementi Floradraina izol. Kišenje. . „Superbum" Sempervivum Arachnoideum Sempervivum Hybr. Gnojiva se mogu razastirati preko vegetacijskog sloja ili ih treba pri umjetnom navodnjavanju dodati vodi. Raslinje: mahovina. trava. Ekstenzivno ozelenjivanje. Kišnica se akumulira u drenažnom sloju i ta se voda mehanički dolijeva ako prirodno navodnjavanje nije dovoljno.2 0 cm 12 cm 1.OZELENJIVANJE KROVOVA Nagibi krova.cm 7 cm 5 cm Ručno 5 . lođama i si.hidroizolacija krova t Hrvatski nazivi (boja cvjetova) Kamenika (bijelo . Vrste ozelenjivanja krova.1 0 cm 10 cm 0.cm Mješavina zemlje 23 cm Drenažni sloj 12 cm Navodnjavanje ručno ili automatski do 250 cm 19-35 cm 1. Raslinje: livadna trava. Lončanice i drugo bilje u posudama služe za ozelenjivanje krovnih terasa. Zalijevanje. Sempervivum Tectorum Pelosperma Festuca Glauca Festuca Ovina Koeleria Glauca Melicia Ciliatx Ozelenjivanje krova sustav Zinco f Floraterra Ozelenjivanje krova sustav Zinco Floradrain Prokušane vrste i sorte za ozelenjivanje krova (ekstenzivno) ¿te Sloj usitnjenog treseta Mješavina zemlje •3 Filtarska hasura "4 Drenažni sloj — 6 Sloj za zaštitu od korijenja Razdvajajuće-zaštltni sloj Hidroizolacija krova Nosiva konstrukcija Visina ^ 250 cm Visina nasipa od 35 cm Površin.v.cm 5 cm 9 cm Ručno ili automatski 5 . Voda se akumulira u drenažnom sloju i vegetacijskom sloju.7 kN/m2 80-170 l/m2 .9 kN/m2 30 l/m2 1 cm 4 cm 5 cm Ručno ® Različiti načini ozelenjivanja krova 93 . grmlje. zaštitna hasura 2 folije za zaštitu od korijenja . Mobilno zelenilo. opter.ružičasta) Oštri žednjak (žuta) Bijeli žednjak (bijela) bijela sorta bijela sorta bijela sorta bijela sorta Busenasti žed. zeljaste biljke. Gnojenje. Kapljično navodnjavanje. Sve treba stalno održavati. drveće.

Dvostrešni krovovi se također mogu ozelenjeti. zadržavanje vode. 50 I I lllJ 11 Mješavina šijuFiltarskhstej— . slivnike. drenažne trake od pjenastog materijala. Zadaće: spremište hranjivih tvari.\-XY. polistiren-pjena Drenažna cijev Nasip šljunk Filterski filc Ekstr. ventilacijske cijevi). Oni daju: stabilnost strukture. prodore (svjetlarnici. zadržavaju vodu i oblikuju tlo. Sastoji se od filtarskog materijala i sprečava zamuljivanje drenažnog sloja. Obratiti naročito pažnju na: sklop slojeva (stanje). isušivanje).\\'-. Razdjelni sloj.Y:YXv/:\Y:\\v/^y. pukotine). Upotrebljava se ekspandirana glina i ekspandirani škriljevac. Materijal: hasure od vlaknastog tkanja.^ O S O n k a i zemlje Drenažni sloj "^IJT" — S l o j za zaštitu od korijenja "TL Klizno-zaštitni sloj Hidroizolacija krova .\ ^ k d moguće) K s s s s s f l s s r Spoj sa zidom sa sigurnosnim trakom šljunka "Čičkasta" drenažna hasuraM Zemlja Busenje (s livade ^ t^ (9) Ozelenjivanje kosog krova ^0) Ozelenjivanje strmog kosog krova Prijelaz sa cestovnog kolnika na intenzivno ozelenjeni krov Prijelaz s pješačke staze na intenzivno odnosno ekstenzivno ozelenjenje 94 .-. Prodiranje korijenja zaustavlja se PVC/ECB i EPDM . prozračivanje. zračenje tla. ostakljene kupole. Primjeri -» Q .OZELENJIVANJE K O O A RVV DETALJI Vegetacija Vegetacijski sloj Filtarski sloj • Šljunak Drenažni sloj Zaštitni sloj Sloj za zaštitu od korijenja Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Razdjelni sloj Termoizolacija Parna brana Izravnavajući sloj Krovna ploča tD fr® Topli krov -> ( | ) (2) Vegetacija Vegetacijski sloj Filtarski sloj Topli krov sa zelenilom . ploče od sintetike. Pruža zaštitu u fazi građenja i sprečava koncentrirana opterećenja. (S) Hladni krov -> @ ® Vegetacija Hladni krov sa zelenilom Busen u svitku (ispod toga mješavina ekspandirane gline i zemlje) Filterski filc Ekstr.| 32 izolacija 1— 2 5 1 Detalj strehe -> (n Vegetacija Vegetacija (koja može uspijevati na šljunku. ^ 11 Vegetacijski sloj. Sloj za zaštitu od korijenja.v. Prije izvedbe ozelenjivanja treba provjeriti besprijekornost krova i ispravnost funkcije pojedinih slojeva. hidroizolaciju krova (mjehuri. dilatacijske razdjelnice. rubne priključke. Razdvaja nosivu konstrukciju od krovnog zelenila.trakama.vrijednost). zaštitni materijali. Drenažni sloj.©prikazuju uobičajene detalje ravnih krovova i varijantu s ozelenjivanjem. Filtarski sloj.Šljunak Drenažni sloj Zaštitni sloj Sloj za zaštitu od korijenja Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Drvena oplata Nosač Zračni prostor Termoizolacija 1. Ozelenjivanje kosih krovova -»{§) . rijetki busen) u P Vegetacijski sloj . Zaštitni sloj. Sprečava suvišno navodnjavanje biljaka. neravnine i progibe krovne konstrukcije. polistiren pjena Šljunak Vegetacijski sloj Filtarski sloj Drenažni sloj Zaštitni sloj Termoizolacija Sloj za zaštitu od korijenja—j — Rubni krovni profil L Razdjelni sloj Hidroizolacija krova Krovna ploča —'"p 1 Hidroizolacija krova Odvodna cijev viv ® Obrnuti krov -> (?) Obrnuti krov sa zelenilom 1 Detalj strehe kosog ozelenjenog krova Obloga pločama na pijesku Filtarski filc Drenažni elementi Folija za zaštitu od korijenja Hidro.© zahtijeva opsežne konstrukcijske predradnje (opasnost od klizanja. reakcija tla (pH . Treba pažljivo ispitati tehničku ispravnost krovne površine. oblikovanje nagiba.

Biljke koje se same nasele. Treba omogućiti odvajanje vegetacijskog sloja od hidroizolacije jer ona mora biti pristupačna kontroli 4. skloništima i si. Održavanje: pregled najmanje jednom godišnje. funkcije.) b/8 = 1 m = 2 m. Divlje grmlje i trave biocenoze suhih tratina. koje tražeći vodu i hranjive tvari može razviti znatne razarajuće sile.* QP 5.daje biljci stabilnost. krovne priključke i sigurnosne pojase. 8. zaštitnim slojevima koji zahtijevaju održavanje. Kod ekstenzivnih ozelenjivanja krova preuzima vegetacijski sloj funkciju zaštitnog sloja u smislu Smjernica za ravne krovove. 11. DIN 18195). Stranom vegetacijom smatraju se stablašice. Vegetacijski sloj mora imati: visok volumen pora za izmjenu plinova i držanje vode. Zaštita od korijenja .sađenje. Sloj za zaštitu od korijenja mora hidroizolaciju trajno štititi. U načelu. Ozelenjivanje ne smije ugroziti funkciju hidroizolacije. 7. 95 . Sloj za zaštitu od korijenja mora biti zaštićen od mehaničkog oštećenja. Nepoželjnu stranu vegetaciju treba odstraniti. 6.Definiranje pojmova Pod ekstenzivnim ozelenjivanjem krovova razumijeva se zamjena uobičajenih slojeva. 4. 3. Svaki pravilno izvedeni sklop slojeva za ozelenjivanje ima sljedeći redoslijed: Ekstenzivna biljna površina . sedra. Rubno područje — min 80 kg/m 2 - Zaštita od požara 1. te služi za dozirano otjecanje vode. Unutarnje poaručje Sigurnosni trak 9. podzemnim garažama. zidni priključci itd. pH . 10. a njegu u smislu održavanja smanjiti na najmanju mjeru. topola. npr. Ovisno o opterećenju vjetrom. Pod utjecajem okoline može doći do promjena u vegetacijskom sloju. 10. u najmanjoj širini od 50 cm.sprečava ispiranje hranjivih tvari i sitnih čestica iz vegetacijskog sloja i zamuljivanje drenažnog sloja.vrijednost neka u kiselom području ne prelazi 6. 7. Kod hidroizolacije na osnovi bitumena treba upotrijebiti zaštitu od korijenja koja je kompatibilna s bitumenom. 6.mora na čitavoj površini i na svim priključcima biti trajno nepropustan (DIN 18531.služi sigurnoj odvodnji suviška vode i prozračivanju vegetacijskog sloja. konstrukcijske mjere 1. Na tim bi mjestima. te zadržavanju i eventualnom dovođenju vode.fizičkih razloga imati i funkciju zaštite od korijenja 6. OZELENJIVANJE KROVA IZVOD: SMJERNICE SAVEZA ZA KROVNE VRTOVE E . Rubno područje Unutarnje područje — mm 40 kg/m 2 1 1 Konstrukcijske osnove projektiranja i izvođenja 1. Sklop slojeva mora biti u stanju preuzeti dnevnu količinu oborina od najmanje 30 l/m2. 8. ne smatraju se stranom vegetacijom. Vegetacijski sloj . U području ruba i uglova rubova krova treba računati s povećanim silama sisanja. 8. zahtjeve građevinske fizike i vegetacijsko . 3. 11. sadrži vodu i hranjive tvari te omogućuje izmjenu tvari. primijeniti hasure od vlaknastog materijala koje ne trule nego moraju akumulirati vlagu i hranjive tvari. šljunka. Treba predvidjeti redovitu košnju i gnojenje. 3. Hidroizolaciju krova treba izvesti prema Smjernicama za ravne krovove 2. 5. ozelenjivanja krovova moraju biti jednostavna za održavanje. naročito vrba. Velike krovne površine treba podijeliti na odvojene zone odvodnjavanja. šljunak. Krovni pokrov . naročito na krovovima. plinova i vode. rasađivanje mladica (biljni kontejneri. ploče). Biljke se sade nakon prethodnog kultiviranja. 9. Pojedine zone krova povezuju se sa slivnicima kanalima sličnim koritu potoka. Zelena površina i održavanje 1. javor i si. Filtarski sloj . prodori. 2. tj. Vegetacijski sloj mora imati visoku strukturnu stabilnost i otpornost protiv truljenja. pa i mahovine i lišaji. dilatacije. statiku.štiti hidroizolaciju od kemijskog i mehaničkog djelovanja korijenja.tehničke zahtjeve treba međusobno uskladiti. V .0. Zahtjevi. Krovnu konstrukciju. Zahtjevi su ispunjeni ako je sklop teško zapaljiv (materijal klase B 1). 12. kako bi se omogućila odvodnja suvišne vode iz vegetacijskog sloja. 2. breza. Najmanja težina funkcionalnih slojeva kao balasta za osiguranje krovne izolacije treba odgovarati podacima prema sljedećoj tablici iz Smjernica za ravne krovove njemačkog krovopokrivačkog obrta: 4. pri čemu posebno treba kontrolirati i po potrebi očistiti slivnike. Visina strehe iznad terena m do 8 od 8 do 20 preko 20 najmanje najmanje najmanje 80 130 160 5. Treba postupati u skladu s protupožarnim propisima. zaštitni slojevi trebali biti od anorganskog materijala. hasure. ili siju odnosno presađuju kao mladice. Raslinje treba u velikoj mjeri biti prepušteno samo sebi. slivnici. u širini od (prema DIN 1055. Hidroizolacija od visokopolimeriziranih traka treba iz građevinsko . dio 4. . Drenažni sloj . npr. U vodom zasićenom sklopu slojeva mora volumen zraka iznositi najmanje 20%. prednost dati biljkama koje se same regeneriraju. Područje primjene Smjernice vrijede za ozelenjene površine koje nemaju prirodni dodir s tlom. sijanje. način se izvođenja i težina balasta određuju prema visini zgrade i dimenzijama površine krova. Stvaranje kondenzata (DIN 4108) u krovnom pokrovu mora biti trajno i efikasno spriječeno. 2. kao npr. stepa i kamenjara Balast rubno područje kg/m 2 Unutarnje područje kg/m 2 40 65 80 2 treba kombinirano upotrebljavati. moraju biti lako pristupačna mjesta koja zahtijevaju redovitu kontrolu. 7.

Visoka kakvoća glede svjetla. niski troškovi izvedbe 96 . vijek trajanja 20-30 godina. Zračne ustave sprečavaju jače istjecanje nosivog zraka. Propuštanje svjetla: od "neprozirno" do 50%. ne truli. stabilno protiv uItraljubičastih zraka.© S k e l e t n e hale: Nosivi skelet od drva. Predgotovljavanje. Specijalna membranska konstrukcija: Predivo od staklenih vlakana. dvorane za skupove ili sportske aktivnosti.GRAĐENJE TEKSTILNIM MATERIJALIMA Konstruiranje šatorastih i tekstilnih krovova sve više se usavršava. kombiniranjem spomenutih postupaka ili spajanje stezaljkama.3 m. skladišne i industrijske hale. Membrana može biti višeslojna radi bolje toplinske izolacije. © . Rasponi mogu biti i veći od 100 m. Materijal visoke propusnosti za svjetlo: Mreža od staklenih vlakana. paviljoni. s obostranim zaštitnim slojem od PVC-a. Svojstva: visoka čvrstoća (sigurno protiv opterećenja snijegom i vjetrom). Širina = 45 m. Duljina do 2000 m. trokut. Proizvodnja: proizvodi se u smotcima u širini od 1 . sportske dvorane. posebni oblici • gradnje tekstilom Provizorne građevine s nosivom skelom od drva. 40 m. industrijske i sportske hale. odbija pr~ ljavštinu i vodu. -> 0 Zbrojivi standardni sustavi: Standardne jedinice mogu se u proizvoljnom broju ponavljati u svim smjerovima. čelika ili aluminija. otpornim na koroziju Visokovrijedna membrana: predivo od staklenih vlakana presvučeno slojem PTFE. čekaonice. Materijal: tkanje od sintetičnih vlakana (poliester) kao nosivo pletivo. krug. te natkrivanje gradilišta (rad zimi). Vijek trajanja: 1 5 . spaja šivanjem. natkriti bazeni. Od jednostavnih šatora i krovova prelazi se na građenje tehnički složenih tekstilnih građevina najrazličitijih vrsta. -Tia*.2 0 godina. čelika ili aluminija: rasponi max. vodonepropusno. duljina neograničena. mnogokut. pravokutnik. 0 Pneumatske hale: Membranu nosi mali pretlak zraka. (4) 4Sm Pneumatske hale Napete konstrukcije. lijepljenjem. Primjena: spoj ne komunikacije. vodonepropusno. Natkrivanje površina »HuMMI © Gradnja kupole © © Napete konstrukcije: Pomoću užadi i jarbola membrana se napinje između točaka i uzduž rubova. (20-30 godina) Izgled: u svim bojama. Težina: 800-1 200 g/m 2 . skladišne i industrijske hale. Dodatna je izolacija moguća unutarnjom membranom (zračni jastuk). Sikabran). propušta svjetlo. presvučeno slojem silikona (npr. Natkrivaju površine raznih oblika: kvadrat. Primjena: izložbene. obostrano folije od ETFE. zavarivanjem. visoka postojanost boje. najčešće 1. nadstrešnice. Dovod zraka može se kombinirati s grijanjem. upotrebljava se i za odjeću astronauta.5 m. oko kojeg je napeta membrana kao zaštitna presvlaka. nadstrešnice itd. Primjena: izložbene. vijek trajanja minimalno 30 godina PTFE predivo. Primjena: izložbene. propušta svjetlo. Kroji se prema konstrukciji. Otpornost protiv požara: teško zapaljivo prema DIN 4102. vodonepropusno. Vijek trajanja minimalno 30 godina. otporno je na agresivne utjecaje okoliša. brza montaža.

vijak @ © S t e z n a naprava kabelske mreže sa sastavom krova Stezna naprava rubnog užeta kabelske mreže 97 .—. ® kao i klizačka hala u olimpijskom parku u Munchenu-> (g). (g). Bili II 5 3 A Hl Poprečni presjek Uzdužni presjek Klizačka dvorana olimpijskog parka München.> © . G.sidrenih vijaka. kabelskih sidara itd. 6 x 6 cm 8. vodi se užad u obliku girlandi. Sile zategnutog užeta prenose se uglavnom preko lijevanih elemenata . Konstrukcijski su elementi pretežno čelični piloni. strehama i si. u Munchenu -> (3). (7). Arh.2. Na rubovima konstrukcije od mreže užadi. koja se zatim natežu i usidruju. Pričvršćenje užadi može se izvesti sigurnosnim maticama prema DIN 980 ili pomoću tlačnih spona. arh. Njemački paviljon na Svjetskoj izložbi 1967. 4.g. arhitekti: R.KONSTRUKCIJE OD MREŽE UŽADI Konstrukcije od mreže užadi omogućuju da se svladavaju s lakoćom veliki rasponi bez oslonaca. Caragiannidis. 1983. lijevanih čahura. stezne naprave 10. F Otto Sportska hala ¿U Sportska hala ® Montreal 1967 (^3) Park olimpijade München 1972. Montreal Expo 1967. 6.» ( § ) . . Takozvani lebdeći stupovi .. letva.nosivi elementi koji su i sami poduprti. čelične ili drvene rešetke i krovni pokrovi od akrilnog stakla ili prozirne folije ojačane sintetičnim materijalom. 7. čelične mreže od užadi. ® . dijele duljinu glavne nosive užadi kako bi im se smanjio presjek. Zanimljiv je prijedlog i projekt studentskog kluba Sveučilišta i Stručne visoke škole u Dortmundu . preko pokretnih. 1.g. © . letva: 4x6 cm 5. 9. olimpijski stadion 1972. (5). Kurt Ackermann i partner.5 mm PVC-om 3. najčešće kosih čeličnih stupova.5 cm plošni čelik 300/60x8 kabelska mreža 11.: Bechnisch i partner \\ \ I I / ' skretno sedlo visinske točke Studentski projekt: S. Gutbrod. ^g^ Prijenos sila s kablova na poprečne grede glave jarbola ® Točka promjene smjera rubnog užeta (9) (4) Olimpyski stadion München 1972. (T) Njemački paviljon. krovna opna poliestersko pletivo obloženo BST ploče spojna os sintetički podlošci h . (11) 2. u Montrealu izveden je na taj način .

natječajni projekt: Portmann. Gerber i partner.OVJESENE I PODUPRTE KONSTRUKCIJE-» tu Vješanje i podupiranje nosivih konstrukcija služi smanjenju presjeka. čime se ostvaruju lagani "filigranski" objekti. London (9) Perspektiva interijera / zimski vrt Postaja podzemne željeznice Stadtgarten Dortmund. slično kao kod mrežastih. trebala je odgovarati promjenljivim zahtjevima i funkcijama Zbog toga je Richard Rogers odabrao ovješenu konstrukciju kako bi unutrašnjost objekta bila slobodna od nosivih struktura -» © ©• (3) Vanjski izgled s galerijom Slična je ideja u osnovi projekta istraživačkog centra Schlumberg u Cambridgeu koji je ostvario Michael Hopkins -» © .© . Nova tvornica tvrtke Fleetguard u Ouimperu. potreban "lebdeći stup" koji je. arh: Bechnisch i partner. Echterhoffe. Putničke zgrade zračnih luka (prijedlog za Paderborn/Lippstadt) -» ® ili koncertne dvorane (prijedlog za sajam u Dortmundu) -» @ mogu se lako zamisliti u ovom tipu građevine. Užad prenosi samo vlačne sile. projekt: Koncertna dvorana. izvrgnut izvijanju. Norman Foster Ass. Panzer ® 98 Istraživački centar Schlumberger. Poduprte konstrukcije imaju svrhu smanjiti raspone podvlaka ili pridržati konzolne nosače.© i sportskih hala Guntera Bechnischa -» © . kao tlačni element. Projekt omogućuje proširenje osnovne površine za približno 67%. London © Otpremna zgrada zračne luke Paderborn / Lippstadt. Stuttgart A A A . (4) Detalj sustava ostakljenja "Planar" (5) Sportska dvorana na lokaciji Schafersfeld u Lorchu.0 . i u normalnim slučajevima može se i naknadno utezati. Poduprte konstrukcije smanjuju razmak ležaja podvlake i time potrebni moment otpora presjeka -» Kod poduprtih je konstrukcija. Uglavnom se to može izvesti samo primjenom čeličnih ili drvenih skeletnih konstrukcija. tvornica motora u SAD.> 0 . Cambridge/GB. ^ A A A J»PÄ — © Fleetguard Fabrik Quimper/France.@. Vlačna užad je čelična. sajamski kompleks Dortmund.© i Gunter Behnisch -» © Zgrada Renaulta Normana Fostera u Svvindonu sastoji se od savijenih čeličnih nosača koji su u gornjoj četvrtini sljemena ovješeni na okrugle prednapete čelične jarbole .. Interijer izložbene hale ® Prodajna centrala Renaulta. (7) Presjek kroz fasadu Arh: Richard Rodgers i partner. Dortmund . Richard Rogers . Hugo. Michael Hopkins -» ® . (2) Značajan doprinos arhitekturi poduprtih konstrukcija dali su Norman Foster -» 0 .> © .. arh. Arh: Michael Hopkins i partner.. Swindon / Wiltshire arh. London . Ovješena konstrukcija daje spojne točke koje omogućuju izvedbu građevnih radova bez prekidanja radnog procesa.

Ako sferična trokutasta mreža nije zatvorena preko čitave površine. te prema tome i površina. Kao i kod ravninskih rešetki.roštilj.roštilj. a kod sferičnih konačnih točno pet pravilnih poliedarskih mreža. a dodekaedar 24 štapa.> Q P Prostorne rešetke mogu se najpotpunije sastaviti od istostraničnih i/ili istokračnih pravokutnih trokuta na način da nastaju pravilni poliedri.» OSNOVE . koje se uvijek sastoje od samo jednog tipa čvorova.PROSTORNE REŠETKE Pet platonskih tijela Tetraedar Heksaedar Oktaedar Dodekaedar Ikosaedar . dakle tetraedre. od poluoktaedara i tetraedara u položaju paralelno s rubovima © Prostorna rešetka . od poluoktaedara i tetraedara u zakrenutom položaju (45°) Prostorni građevni elementi oktaedar i tetraedar © Prostorni građevni elementi oktaedar i tetraedar (veliki ugao kocke) s reduciranom visinom ^g^ Prostorni građevni elementi poluoktaedar i tetraedar Prostorni građevni elementi poluoktaedar i tetraedar 'S > K/ W V W V W V Geometrijski red duljina štapova s © f a k t o r o m V"2 i prirodni predložak za geometrijske redove: kućište amonita Jednoslojna sferična ikosaedarska kupola Prostorna rešetka ® Prostorna rešetka 99 . Kod ravnih beskonačnih mreža postoje točno tri geometrijske strukture.. od oktaedara i tetraedara s reduciranom visinom © Prostorna rešetka . © Prostorna rešetka . Pravilne ravne mreže trokutne su. Primijenjeno na pet platonskih tijela. prema tome je 3 x broj čvorova (1+2+3) = broj štapova. jer u trodimenzionalnom prostoru mora svaki čvor biti fiksiran s tri štapa. mora osnovni poligon biti odgovarajuće nepokretno oslonjen. štapova. kvadratične i šesterokutne.roštilj. 60° i 90°. Da bi se trodimenzionalna konstrukcija nepokretno oslonila potrebna su 1 + 2 + 3 pridržajna štapa. Heksaedar zahtijeva u svrhu stabiliziranja dodatnih 6 štapova. sastavljena od oktaedara i tetraedara s pravilnim štednim otvorima u donjem pojasu '. oktaedre i ikosaedre.V.. Duljine štapova tijela za prostorne rešetke čine geometrijski red s faktorom V z Za izgradnju pravilne prostorne rešetke dovoljan je čvor s najviše 18 priključaka pod kutovima 45°..W3- N A A A A A A A A / ^ " ® Prostorna rešetka .6. mora se poći od toga da se štapovi na čvorove vežu zglobno. proizlazi iz jednadžbe rešetke da su samo one trodimenzionalne nosive strukture od čvorova i štapova kinematički stabilne čiji štapovi tvore zatvorenu mrežu trokutova. = = = = = 4-površina 6-površina 8-površina 12-površina 20-površina sferične mreže (T) Platonska tijela Jednadžba rešetke Za postizanje kinematičke stabilnosti mora biti ispunjena Fopplova jednadžba rešetke: broj štapova = 3 x broj čvorova .roštilj.

arh. Mero-čvorovi PROSTORNE REŠETKE PRIMJENA —» Qp Prostorna rešetka MERO. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor ZK-sustav (cilindrični čvor). veze vijcima neotporne na savijanje. jednoslojne strukture. koju je razvio Mengeringhausen. veze vijcima neotporne na savijanje u trokutastom rasteru.: Berg Detalj šed-sljemena. jedno. dobiva samo toliko rupa koliko je potrebno za velike količine identičnih čvorova u prostornim roštiljnim rešetkama. projektiraju konstrukcije koje se mogu uklopiti u proizvoljne nosive površine -> (i|). regularni čvor. uz slobodni izbor osnovne jedinice rastera i V2 odnosno V3 -strukom vrijednošću tih duljina štapova. biraju odgovarajući čvorovi odnosno tipovi štapova iz asortimana tog sustava. Do sada najveća polukuglasta zgrada u svijetu je Globe . u skladu s uzdužnim silama u štapovima. koji se proizvodi u velikim serijama Suprotno tome. Polazeći od kuglastog zgloba sa 18 mogućnosti priključaka za cijevne štapove okruglog presjeka. samo jednoslojne strukture. direktno oslanjanje krovne opne. direktno oslanjanje krovne opne. prenijeti i male momente savijanja -> 0 . kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor gornjeg pojasa. Uslijed mnogostruke statičke neodređenosti prostornih rešetki. direktno oslanjanje krovne opne. kompaktno oblikovan prijelaz štapa u čvor BK-sustav (blok čvor). ovisno 0 silama koje treba prenijeti. Radi protukorozijske zaštite svi su dijelovi pocinčani.Normalni čvor s 18 površina dopušta kuteve priključaka od 45°.(7).© © Priključak štapova na čvor Li = osovinska mjera sustava I 2 = nominalna mjera štapa L3 = proizvodna mjera štapa L4 = neto duljina cijevi 1 Kružni profil šupljine KHP (cijev) 2 Stožasti naglavak (3) Građenje Mero rešetke 3 Osigurač navoja 4 Naglavak zavrtnja 5 Sigurnosni urez 6 Zavareni šav 7 Otvor za odvodnju 8 Otvor za uvođenje trna NK-sustav (lončasti čvor) direktno oslanjanje krovne opne na štapove gornjeg pojasa. sastoji se od čvorova i štapova -> 0 .(3) Pri tome vrijedi osnovno načelo da se. arh. Postoji samo jedan normirani čvor jednog tipa.štap. jedno. 90° i njihove višekratnike.i višeslojne strukture. Pogled na krovove paviljona za izložbe biljaka Gruga. koji omogućuju optimiranje konstrukcije i pokrova -> ® . otkaz nekoliko štapova u slučaju požara ne dovodi do sloma konstrukcije. montaža odsječaka ili postupak podizanja ploča. 60°. Essen (NK-sustav) 100 . Kod prostornih kombinacija postoji mogućnost da se. razvojem se došlo do velikog broja dopunskih sustava čvor . optika čvora integracijom štapova (12) Dio presjeka kroz gradsku dvoranu u Hildenu. veze pomoću više vijaka otporne na savijanje. dvoslojne nosive strukture. donji pojas u KK-sustavu TK-sustav (tanjurasti čvor).i viševijčane veze. Kod građevnih elemenata MERO priključci štapova na čvorove ne djeluju kao "idealni zglobovi". nego mogu. Specijalni se čvorovi mogu proizvesti prema slobodnoj narudžbi. @ Neograničena fleksibilnost dolazi do izražaja u mogućnosti oblikovanja zakrivljenih rešetkastih roštilja. glede veličine priključaka kao i kuta između dva ubušena navoja.arena u Stocholmu -> Postupci montaže su slobodna konzolna gradnja. Strizevvski Presjek Globe-arene u Stockholmu. koji se najčešće izvodi sa 10 površina. može i trapezolika geometrija.

klinaste spojke. proračuna \ ^ 0 . a dodatno se može nanijeti i boja. 3 ' k u g l e Dimenzije cijevi Priključni vijak Štapovi gornjeg pojasa (?) Dijagonalni štapovi Glava stupa Elastomerni ležaj Dimenzije cijevi Priključni vijak Broj pozicije stat. detalji -> © . Spojna su sredstva vjjci koji se posebnim postupkom usađuju u krajeve štapova i pritežu u kuglasti čvor -> © Za sve prostorne rešetke karakteristično je da omogućuju slobodne raspone od najmanje 80 . Sustav Krupp-Montal® prikazan je -> 0 . Prostornu rešetku Scane-Space razvio je Kaj Thomsen. bez vijaka i bez problema u slučaju rastavljanja -> (?) KEBA-veza sastoji se od klinaste čeljusti (KEBA). proračuna ft kugle Priključni vijak i . Uglavnom su svi štapovi pocinčani. Dortmund . od toga 4 x horizontalni i 8 x dijagonalni štapovi Opći središnji čvor 1 Hidroizolacija krova 2 Termoizolacija 5 Centralni dio 6 Ležište klina 9 Obuhvatni prsten 10 Osigurač 13 Dijagonalna cijev (13) 3 Čelični trapez. 0 Čvorna točka (2) Sustav prostorne rešetke Dimenzije cijevi Broj pozicije stat. u slučaju potrebe mogu se štapovi zamijeniti bez razaranja. Ruter.PROSTORNE REŠETKE PRIMJENA —» CD Prostornu rešetku Krupp-Montal® koncipirao je i razradio E. upeti stup (o) Pričvršćenje podrožnice ® Modul mreže S Opći središnji čvor . KEBA-veza cijevi s čvorom predviđena je za prijenos vlačnih i tlačnih sila. Štapovi se unutarnjim šesterokutnim vijkom spajaju na kuglu od kovanog željeza. Unutarnji vijak prolazi kroz cijev vodilicu na kraju štapa i priteže je u čvor. proračuna ft kugle Upeti stup Kugla (5) Štapovi donjeg pojasa (6) Svestrano pomični ležaj (7) Glava stupa.(5).centralni dio s 12 priključaka.1 0 0 m.Horde. U sustavu Krupp-Montal® mogu se vijci ispitati tako da ih se ne vadi iz štapova. lim 7 Klin 11 Držač klina 4 Postolje 8 Podrožnica 12 Horizontalna cijev Primjer mogućeg oblika krova i detalji njegovih čvorova -» @ — @ (14) Sustav prostorne rešetke Čvorna točka 101 .® . klina i obuhvatnog prstena s osiguračem.^ B r o j pozicije stat.

Zglobni stupovi s jezgrom za ukrućenje. Izvedba kao armiranobetonska skeletna gradnja: građenje na samom gradilištu i predgotovljenost. Skeletna je gradnja takva konstrukcija koja ne zatvara prostor. Stupovi s konzolno istaknutom pločom na sve četiri strane (ploče kruto spojene sa stupovima. masivne ploče (zidne ploče. prečke na konzolama © Katni okviri oblika slova H Izvode se na gradilištu ili od predgotovljenih elemenata. šuplja. slobodno se oblikuje tlocrt i fasada (ispuna ili ovješena). Čisto zglobni okviri: zglobni čvorovi izvedeni. Grede leže na konzolama ili skrivenim konzolama. Visina stupova moguća i kroz dva kata. Mogući mješoviti sustavi. zglobna veza ploča u sredini polja). zidovi stubišta). Skeletna gradnja s prekinutim stupovima . stupovi s prečkama pojedinačni ® Nastavljani stupovi.> © . Vezovi (košnici. Skeletne gradnje s dijelovima okvira © . skeletna gradnja u čeliku. Konstrukcija: vertikalni stupovi ili zidovi od gradiva s vlačnom čvrstoćom ili bez nje. bez greda. Skeletne gradnje s gljivastim pločama . Skeletne gradnje s dijelovima okvira.© © Dvozglobni okvir © Stupovi oblika slova T i L Masivna betonska ploča © 102 Gljivasta okvirna konstrukcija © Stropni nosivi sustav s nosačima u jednom smjeru: nosač leži neposredno na stupu ® Stropni nosivi sustav s nosačima u tri sloja: za vrlo velike razmake stupova. s uzdužnim i poprečnim okvirima. Nužna su vertikalna ukrućenja poprečnim zidovima i horizontalna stropnim konstrukcijama. Izbor gradiva ovisi o konstrukciji i mjestu gradnje. kao panelna ili skeletna gradnja. prečke na sakrivenim konzolama © Nastavljani stupovi. broj katova ograničen nosivošću i težinom gradiva. s uzdužnim okvirima. Konstrukcija: skeletne gradnje s neprekinutim stupovima -> © © . s poprečnim okvirima. prečke na konzolama © Nastavljani stupovi. pa su te tako nastale krute ploče zglobno postavljene jedna iznad druge. pa je potrebna kruta jezgra.» © . rešetke). aluminiju i drvu. Dvozglobni okvir. Zglobni okviri jedan iznad drugoga: stupovi i grede međusobno kruto povezani. Debljine zidova i ukrućenja: DIN 1045/1053. Uporabivo u svim područjima visokogradnje. zabatni zidovi. Spoj stupova može biti pomaknut od kata do kata.slap). vrlo je teška kad su veliki razmaci stupova. Masivna betonska ploča. prečke na sakrivenim konzolama (D Prolazni stupovi. Konstrukcijski sustavi: stupovi i glavni nosači određuju okvirnu konstrukciju s krutim ili zglobnim čvorovima (spojevi stupova i greda). Vrste konstrukcije: skelet s glavnim nosačima na zglobnim stupovima. Omogućuje velik broj katova. rebrasta ili kasetirana ploča. Kruti čvorovi: lako izvedivi u armiranom betonu na mjestu gradnje. opterećenja podvlaka preuzimaju glavni nosači Stropni nosivi sustav s nosačima u dva sloja: opterećenje nosača ploče prenose se preko podvlaka na stupove . najčešće kvadratični osnovni raster © . Stropna konstrukcija neposredno preuzima vertikalna opterećenja i vodi ih horizontalno do oslonaca. u srednjem polju slobodno položena ili s okvirom kruto spojena greda (zglobni katni okvir).© . Pojedinačni stupovi s gredama (neposredno oslonjene na konzole ili skrivene konzole) -> © . predgotovljene armiranobetonske konstrukcije najčešće sa zglobnim čvorovima.© Dijelovi okvira u obliku slova H s obješenom gredom u srednjem polju (zglobni katni okvir). što je loše za provođenje instalacija (moguć postupak lift .3 n = n = n KATNE KONSTRUKCIJE -»QQ r r i p ir ir i i ir © Prolazni stupovi. različita predgotovljenost. Potpuno kruti okviri: stupovi i grede krutim uglovnim čvorovima povezani su u katne okvire.

5 cm. Debljina ploče 1 0 . razmaku š 1 3 0 cm Svod (Pruska kapa) osov. smjeru ® Arm. grede).750 . širina rebra = 5 cm © Rebrasti strop od U . betonskih I .© Rebrasti stropovi: razmak rebara neka slijedi red mjera: 250 . duljina do 7. Debljine konstrukcije najviše 19 + 21. najmanje 4 cm debelih armiranobetonskih ploča u funkciji oplate i sprežu betonom na mjestu ugradnje do pune potrebne debljine ploče (¡2). razmak prema stat.5.375 . Debljina = 7 cm granica ekonomičnosti oko 15 cm.1000 . Polaganjem betonskih pločica debljine 60 mm poboljšava se zaštita od buke (2) Djelomično ili potpuno montažne stropne konstrukcije postavljaju se u suho. Elementi se međusobno spajaju zalijevanjem reški.20 m.625 . širina 1. čime se postiže krutost u popreč. Šuplja ploča od prednapetog betona ->• © sastoji se od nosivih prednapetih betonskih predgotovljenih elemenata sa šupljinama. Spregnuta čelična stropna konstrukcija ->(¡3) Trapezni i valjani profili osnovni su elementi oplate od pocinčanog čeličnog lima. Križno armirana betonska ploča: odnos stranica do 1:1. Stropovi od opekarskih proizvoda ->• © mogu se izvoditi montažno. betonskih rebara i ispunom od opekarskih šupljih blokova goo .nosača Kompletno montažni strop od arm betonskih nosača sandučastog presjeka Armiranobetonski rebrasti strop betoniran na licu mjesta.1250 mm. pa je stoga vlastita težina ploče mala.20 m. razmak rebara š 70 cm. povezanih vijcima.35 m.10 Opeka 1— 1 Ovisno 0 strelici luka Opeka 1 © Monta-strop od šupljih opeka i sa žljebovima za armaturu i beton Šuplja ploča od prednapetog betona s upredenom žicom za prednapinjanje Nabijeni beton pri osov. Sloj betona nije potreban.2 6 cm. (D Drveni grednik od lijepljenih daščanih nosača s otvorenim podgledom ® Strop od predgotovljenih arm.Nabijeni beton- ž 1. "Filigranske" stropne konstrukcije izvode se od predgotovljenih. Širina stropnih elemenata 1 m. Strop je nakon ispune spojnih reški bez žbuke pripremljen za ličenje. Raspon od 6. Širina ploča najviše 2. razmaku 5 150 cm Opeka pri osov.500 .(2) u otvorenom ili zatvorenom načinu građenja. bez oplate. uz to uvodi vlagu u građevinu. Masivna stropna ploča betonirana preko oplate na mjestu gradnje Postaje nosiva tek nakon vezanja betona. i odmah su sposobne preuzeti opterećenje ->• (3) . Debljina elementa 15 i 18 cm.48 m. proračunu Strop od čeličnih nosača s ispunom -» @ 3 m Kompletno montažni strop od arm. armirana u jednom smjeru ili križno Strop od čeličnih nosača s ispunom od armiranih ploča od lakog betona 103 .profila (arm. betonska stropna ploča.Parket Cementni estrih Ploče od mineralnih vlakana Šperploče Šperploče Akustična izolacija STROPNE KONSTRUKCIJE Drvene stropne konstrukcije od punih greda ili lijepljenih daščanih nosača @ . Ova konstrukcija povezuje prednosti montažne gradnje s dobrim stranama konvencionalnog građenja. beton. betonskih elemenata s ispunom od šupljih elemenata koji statički nisu nosivi ® Montažni strop od arm.

-» (3). Ploče od prirodnog kamena:Solnhoferske ploče. polaže se na betonsku podlogu -» @>. 50/50.@ Vrste drva za daščani pod: njemačka smreka / jela. Zbog toga su otpčrne na smrzavanje. Parket: od prirodnog drva DIN 18356 i 280 u obliku parketnih daščica. američki crveni bor (redpine) i smolasti bor (pitchpine). Polažu se u mort ili lijepe na estrih. Mozaik-podovi: raznobojno opločenje od stakla.PODOVI Podovi u znatnoj mjeri određuju ukupni dojam o prostorijama. 69/69. Drveni tarac: (čeono drvo) kvadratičnog ili okruglog presjeka.( | ) .@ Gornji sloj predgotovljenih parketnih ploča izrađuje se od hrastovine ili nekog drugog tvrdog drva u tri različita asortimana -> ® . © Kvadratični mozaik. mozaika i dasaka -» @ . pa nema gotovo nikakvog upijanja vode.(§) Ploče od prirodnog kamena. keramike ili prirodnog kamena položeno u cementni mort ili lijepljeno. za brodski pod na pero i utor nordijska smreka / jela.(J) Keramičke podne ploče: ploče i mozaik-pločice dobivaju se od gline koja se u procesu pečenja sinterizira. u rimskom slogu © Mali kvadratični mozaik. 33/33 mm 20/20. ^g^ Četverokuti s umetcima. položene bez pravilnog rasporeda Ploče od prirodnog kamena. uzorak pletiva ^gj Četverokut s umetcima 100/100. ploča. ploče od škriljevca i pješčenjaka mogu se upotrebljavati neobrađene. kvaliteti stanovanja i troškovima održavanja. donekle i na kiseline. pješčenjaka i svih eruptivnih stijena imaju po želji obrađenu gornju površinu. polubrušene i brušene -» 0 . na glatko zaribanom položenom betonu (profesionalno) 104 . malo se mehanički troše i nisu uvijek otporne na ulja. 75/75 mm © Mali peterokutni mozaik 45/32 mm ® ^ 0 ™ z a ! k Essenskog oblika. Piljene ploče od vapnenca (mramora). 50/50 mm Mozaik parket ® Uzorak pletiva Drveni tarac Specijalno ljepilo Izravnavajući sloj ili plivajuCi estrih —Osnovni premaz Predgotovljene parketne ploče na konstrukciji s podnim grijanjem Predgotovljene parketne ploče na starim drvenim podovima Drveni tarac položen u ljepilo s površinskom obradom (stambeni prostori) Drveni tarac položen u ljepilo.

rezi-. / / / / / / / /'A Jh-HiV/i Podrumska vrata za slučaj nužde (3) Ložionica s 2 vrata (min. Ne ovisi se o uvoznim energentima. U najamnim zgradama gubi se dio moguće najamnine zbog skladišnog prostora za gorivo. Ta goriva emitiraju velike količine tvari koje su štetne za okolinu. Plinski b o j l e r — t T ~ | n=U O . Preporučljivo za vodozaštitna područja. Daljinsko grijanje je za razliku od glavnih prenositelja energije pos- Ložionica (minimalne veličine 8m3) potrebna za termički učinak = 50 kW C 7 / k / / I / / / / / / / / / / / l— Presjek Dimnjak V / / / / / / / / / / / / 7 7 7 / Odvod zraka Ložionica1 s 22 m 3 1 Ss2. otpadne tvari (bioplin). U vodozaštitnim područjima i područjima ugroženim od poplava moguća primjena samo ako se postupa u skladu sa strogim propisima. ' S J 4—Kotao I im o . pa je potražnja za njima mala. rezu. Nema troškova skladištenja. 4705. Nema troškova skladištenja. TT rtm. Kruta goriva. Obnovljivi oblici energije. 4108. Lako se regulira. 44576 .Povratni vod ® Dvocijevni sustav s donjim razvodom i vertikalnim uzlaznim vodovi- © Dvocijevni sustav s gornjim razvodom i vertikalnim uzlaznim vodovi- © Jednocijevni sustav sa specijalnim ventilima i horizontalnim razvodom © Dvocijevni sustav s horizontalnim razvodom (standardna izvedba za uredske zgrade) 105 . r a ..Odvod -Povratni vod • r t a o . T Plinski Odvod vodovi Povratni vod C E ^ g c t i r c i p a & sa a t a . Slabe mogućnosti reguliranja. Ovisno je o opskrbnoj mreži. Loženje uljem. / / / / / / . Plaćanje nakon upotrebe. Visoki troškovi spremnika i uskladištenja. Nisu potrebna ložišta ni dimnjaci. Promjena načina grijanja zahtijeva izgradnju dimnjaka. Viša cijena energije. Iznimke su blokovske toplane jer se tek iznad nekog kapaciteta postiže ekonomičnost takvog grijanja. Još uvijek je najrasprostranjenije loženje lakim loživim uljem. Lako se regulira. Visoko zagađenje okoline. energija vode. Amortizacija ovih instalacija ne može se postići tijekom radnog vijeka. o . Ovisnost o opskrbnoj mreži.40m Dovod zrakai z z z z z / / / / / / / / / / / / / / / / / Druga vrata ložionice (odn. Ložionica s 2 2 m 3 Vrata ložionice otvaraju se van " . Pri prijelazu energije u toplinu štiti se okolina. Strah od eksplozije plina. . pa državni propisi nameću visoka davanja.» Q D Instalacije grijanja razlikuju se prema vrsti energije i vrsti grijaćih površina. Plaćanje goriva prije upotrebe. Niske cijene goriva. veličina 22m3) potrebna za termički učinak = 350 kW Prednosti i nedostaci daljinskog grijanja. i .25%). Ne ovisi o javnoj opskrbnoj mreži. biološke mase (biljke). Nisko zagađenje okoline. Za grijanje zgrada rijetko se upotrebljava kameni i mrki ugljen te drvo. Ložionica s 2 vrata (J) Ložišta s temičkim učinkom iznad 50 kW zahtijevaju vlastitu ložionicu | Dimnjak / / / / / / / / / V T Ložionica s 8 m 3 = 2. Tome pripadaju: Sunčeva energija.r a o ^ i a r a a S . visok godišnji stupanj korisnog učinka. Prijelaz s ulja na plin zahtijeva preinake dimnjaka. Prednosti i nedostaci loženja uljem. prozor) za slučaj nužde redan prenositelj.r a c r t a li 21 i a m ta . Mnogo rada oko loženja. Plaćanje goriva tek nakon upotrebe. Potreban veliki skladišni prostor. Prednosti i nedostaci krutih goriva. Toplina se proizvodi u blokovskim toplanama ili energanama izmjenom energije u toplinu. t o .Kotao ~L Odvod . Preporučljivo za vodozaštitna područja. 6608. Manja cijena goriva (u odnosu na plin oko 10 . Loženje plinom. . 4755. Velika emisija štetnih tvari. energija vjetra. Moguće grijanje pojedinačnih stanova odnosno prostorija (plinske peći). 4756. p .0 m i Dovod zraka Prednosti i nedostaci loženja plinom. Niski troškovi održavanja. L u ' S n i . U porastu je grijanje zemnim plinom. Visoka cijena energije. 4725.130 W/m 2 90 W/m 2 50 WIm 2 385 m 2 550 m 2 1 000 m 100 50 kW 200 2 2700 m 2 3900 m 2 7000 m 2 300 400 350 kW 500 kW Nominalni termički učinak GRIJANJE DIN 4701. .

18 2 0.306 0. m 4HWI50 H Dužina u mm 300 450 600 Razmak nosača H2 u mm 200 350 500 Dubina C u mm 250 160 220 110 160 220 110 160 220 Površina za ličenje po članku (m2) 0.255 0. Za razliku od podnog.12° 0. a ispod 20% (§). Vrijede isti uvjeti kao za konvektore iznad poda. Primjenjuje se kao električno podno grijanje i za grijaća tijela poput termoakumulacijske električne peći i električnog bojlera. Akumulacijsko grijanje strujom. pa onda teče hladan preko poda prema grijaču i zagrijava se tek tamo s. niski su troškovi održavanja. 107. čist pogon.185 0. Podno grijanje zasniva se na tome što se noću pod grije a danju se toplina iz njega prenosi u zrak prostorije. Konvektori.48 1000 900 Grijanje strujom. Konvektori bez ventilatora nisu pogodni za grijanje niskom temperaturom jer njihov učinak ovisi o količini zraka koji prolazi.58 Mjere za ugradnju lijevanih radijatora prema DIN 4720 Dimenzije lijevanih radijatora prema DIN 4720 Visina h. 600 900 u mm 250 70 110 160 220 70 110 160 220 160 70 160 220 Površina za ličenje po članku (m2) 0.09 0. iznimka je akumulacijsko grijanje jeftinijom noćnom strujom. Za akumuliranje se koristi vrijeme niske potrošnje struje u distribucijskoj mreži.12 0. zanemariva je potreba prostora.205 0. Raspored @ odgovara udjelu preko 70%. Zbog buke koju proizvode ventilatorski konvektori. nema skladištenja. Presjeci prostora za dovod i odvod zraka moraju biti jako dimenzionirani 0 . npr. Prednosti akumulacijskog grijanja strujom. Nije potrebno ložište ni dimnjak. u stambenim su prostorijama samo ograničeno uporabivi-> 0 . Učinak konvektora ovisi o visini okna iznad grijaćeg tijela.285 0. ali ako su od materijala niske toplinske vodljivosti.24 0. Raspored ispod podnih konvektora ovisi o udjelu prozora u ukupnoj potrebi topline prostorije. toplina se zračenjem gotovo u cijelosti prenosi na zrak u prostoriji.345 0. Tada se zrak hladi na prozoru. garaže. Nedostatak im je intenzivno komešanje zraka i kovitlanje prašine. Prikazano je kretanje zraka unutar grijane prostorije. Zbog toga se konvektori mogu maskirati ili ugraditi tako da se ne smanjuje toplinski učinak.205 0.14 0. portirnice.zrak u prostoriji. Prednost je struje u grijanju povremeno korištenih prostorija. r>> V V 35 H 821 1 a) Horizontalnob) Horizontalno ffl s_|amelama E E H w Različiti oblici plašta vertikalnih vodova kod cijevnih radijatora Presjek kroz plosnato grijaće tijelo 821 ® m 1 ) Horizont 2-redno 1001 1 I) Vertikalno 2-redno © 106 Cijevni radijator (3-cijevni) Prikaz različitih pločastih grijaćih tijela .155 0. ovaj se oblik grijanja može regulirati. Glavne prednosti: kratko vrijeme za postizanje odgovarajuće temperature. Razmak nosača u mm 200 350 H2 c Dubina /C_H c K o d d u b o k i h radijatorskih niša preporučuje s e ostaviti p r o r e z e u mm 280 430 m i 580 500 111 680 980 77777777777. 107 0 . mogu se kod konvektora s nedovoljnom visinom okna (npr. nema skladištenja goriva. Grijaća tijela mogu se na razne načine maskirati.21 0. moguće je samo u posebnim prilikama. toplina se zračenjem u znatnoj mjeri gubi -> s. Konvektori ispod poda @ . stalna pripravnost za rad.255 0. Da bi se povećao učinak.GRIJANJE -»tu 0 U g r a đ e n ispod p o d a g) U g r a đ e n ispod p o d a h ) U g r a đ e n ispod p o d a s usisavanjem zraka s usisavanjem s obostranim iz prostorije hladnog zraka usisavanjem i)Konvektor iza klupe (2) Različite mogućnosti ugradnje konvektora prema GEA Visina hl / 4 0 min. Ohlađeni zrak teče preko poda opet prema grijaču. od 20% do 70% odgovara @>. Drugačije je ako se grijač nalazi uza zid nasuprot prozoru. Ako su maske metalne. crkve.44 0. Mjere za ugradnju čeličnih radijatora prema DIN 4722 ^g^ Dimenzije čeličnih radijatora prema DIN 4722 DD f h i D u ž i n a po "članku 4 6 m m i - © i fS I- é I i +1 s 1 igy m '/////////V.16 0. niski troškovi instalacija. U nekim slučajevima se javlja značajno smanjenje korisnog učinka.185 0. zbog visoke cijene struje. Treba paziti na zadovoljavajuće mogućnosti čišćenja. nema otpadnih plinova. Slično tome se u akumulacijskim pećima ili bojlerima odgovarajući dijelovi zagrijavaju u vrijeme slabog opterećenja mreže. Zrak se zagrijava na grijaču. podni konvektori) ugraditi ventilatori. Trajno grijanje prostorija električnom strujom. struji uz prozor prema stropu i hladi se na vanjskim i unutarnjim zidovima.34 0. Kod konvektora se toplina ne prenosi zračenjem nego izravno na molekule zraka. a time i o razlici temperatura grijaćeg tijela .

npr. Osim toga se propisuju ventili protiv prelijevanja i uređaji koji signaliziraju istjecanje ulja (npr. Grijači s velikim udjelom konvekcije uzvitlaju kućnu prašinu.f o l i j a 0.2 mm -termoizolacija PST 33/30 Vodove stropnc«/ grijanja treba uz vanjske zidove položiti na manjim razmacima koji se izrađuju zavarivanjem na mjestu gdje se postavljaju. ovisno o vrsti podne obloge. U tom slučaju dolazi do jednolikog zagrijavanja zraka u prostoriji. ali i zidovima i stropu.3 mm . U određenim vremenskim razmacima mora se provjeriti nepropusnost spremnika.a r m a t u r n a mreža ( 0 3.novi gornji pod s nosivim slojem (visina promjenjiva) . U zgradama se postavljaju baterije spremnika od sintetike.psihološku ocjenu sustava grijanja 107 .PE-folija . ploča Krivulje temperature u prostoriji za termičko . To se postiže jednoslojnim pločama bez konvekcijskih lamela i rebrastih radijatora. kad je riječ o mjerama protiv alergija na kućnu prašinu odnosno grinje. Osim toga se kod grijača s konvekcijskim lamelama javljaju nerješivi problemi glede čišćenja.C+2k E Razmak nosača radijatora B Razmak od poda minimalno H Min. zanemarivala grijaća tijela.k l i z n a folija 0.p l o č i c e 15 mm u . Prijenos topline na zidove i strop obavlja se zračenjem.estrih (visina iznad cijevi min. lijepljene.PE.posteljici od morta 30 mm . Prostor sa spremnicima mora biti pristupačan.GRIJANJE -»tu Treća je mogućnost da umjesto grijaćeg tijela pod služi za zagrijavanje prostorije.m o n t . ali otpor prolazu topline ne bi trebao biti veći od 0. Panelna grijanja sastoje se općenito od velikih površina na graničnim površinama prostorija. U kotlovnici se smije uskladištiti najviše 5 m 3 . ili tapison . perfortrana obloga grijaćeg tijela A Širina okna .termički modul s termoizolacijom © Stropno grijanje s aluminijskim kasetama Zidni uređaj za grijanje zraka 16° 20° 24" 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° 16° 20° 24° Razvod zraka pom. iznositi 70-110 W/m 2 . pri ukopanim spremnicima).P E . Kod ukopanih spremnika mora postojati osiguranje od propuštanja. ali se to može riješiti dodatnim grijačima.e s t r i h 4 5 mm . Približna prosječna godišnja količina loživog ulja iznosi oko 6 . Prijelaz topline u zrak je konvektivan. Pogodna su dakle grijaća tijela kod kojih su ispunjeni sljedeći uvjeti: što je moguće manji udio konvekcije i mogućnost čišćenja bez teškoća. Spremnici moraju imati instalacije za punjenje i odzračivanje.p l o č i c e 10 mm. O problemu alergija na kućnu prašinu u grijanim prostorijama. Podno grijanje.5 mm) . Vrste panelnog grijanja: podno grijanje. U slučaju nužde mora prostorija u kojoj su spremnici primiti cjelokup- ^^Betonskapl'o nu količinu ulja. tj. Do sada su se. Kod podnog grijanja se toplina od površine poda predaje zraku u prostoriji. pa ona intenzivnije dolazi u dodir sa sluznicama. Spremnici moraju stajati u posudi koja može primiti cjelokupnu količinu ulja. stropno grijanje.folija 0. (4) Podno grijanje (8) Podno grijanje (suho polaganje) Slojevi poda odozgo prema dolje: .P E .f o l i j a 0. Količina loživog ulja mora biti dovoljna (2) Kretanje zraka A pri grijanju radijatorima i B kod stropnog grijanja I Zatvorena obloga gnjaćeg tijela 3 otvorena odn. mjera ukupne visine 70 mm bolje 120 mm K Udaljenost od zida odn obloge. čiji je obujam po 500 2000 litara. podnim konvektorima.15 m 2 kW. dvostruke stijenke ili unutarnja obloga od sintetičnog materijala.h a s u r a od mineralnih vlakana 13/10 kao akustička izolacija (ako je potrebno) (S) Podno grijanje (termički moduli) Slojevi poda odozgo prema dolje: .polistirolska podloga s utorima za cijevi 4 0 mm . lijepljene . 4 5 mm) . uslijed kretanja zraka površinom poda. drva ili tekstila. npr. Problemi se javljaju samo kad su prozori suviše veliki. zidno grijanje. ili se postavljaju čelični spremnici proizvoljnog obujma (5) Podno grijanje (mokro polaganje) Slojevi poda odozgo prema dolje: . estrih ploče 19 mm . uz uglavnom razmjerno niske temperature. Uskladištenje loživog ulja. U vodozaštitnim područjima propisuju se maksimalne količine i dodatne sigurnosne mjere.a r m .vodilice . Kao podna obloga prikladna je gotovo svaka uobičajena obloga od keramike. Toplinski učinak može.2 m m -aluminijske lamele .p l o č i c e 10 mm.2 mm -termoizolacija PST 33/30 Slojevi poda odozgo prema dolje' .1 0 litara po kubičnom metru grijanoga prostora. C Dubina gnjaćeg tijela (1T) Promjene emisije topline pri različitim načinima oblaganja grijaćih tijela za najmanje 3 mjeseca i najviše za jednu sezonu grijanja. mreža za cijevi .

GRIJANJE -» Q P

E3-

JiE^

tí!

©

Razne mogućnosti postavljanja normiranih spremnika loživog ulja

250 mm

250 mm

250 mm

250 mm

H

E

H

(2)

Iskop jame za spremnik loživog ulja u zemlji

Estrih za podno grijanje mora odgovarati D I N - u 1 8 5 6 0 odnosno uputama Središnjeg saveza njemačkih građevinskih obrtnika. Debljina estriha ovisi o njegovoj vrsti, obradi i opterećenju koje mora preuzeti. Kad se primjenjuju cementni estrih ZE 20 i grijaće cijevi koje leže neposredno iznad toplinske izolacije, propisano je prekrivanje cijevi najmanje 45 mm. Ne računajući oblogu poda, to daje minimalnu debljinu od 75 mm. Estrih se pri grijanju širi, a na početku grijanja javljaju se razlike temperature između gornje i donje strane. Zbog tako prouzročenih razlika u širenju, nastaju kod keramičke podne obloge u gornjoj zoni estriha vlačna naprezanja koje može preuzeti samo armatura. Ako postoji parket ili tapison, armatura nije potrebna, jer je tada razlika temperature manja. U propisima o toplinskoj izolaciji postavljaju se, neovisno o izboru termičkih proračuna, posebni zahtjevi za ograničenje provođenja topline kod panelnog grijanja: "Kod panelnog grijanja ne smije koeficijent prolaza topline kroz slojeve promatranog dijela građevine između grijaće površine i vanjske atmosfere, tla ili dijelova građevine sa znatno nižim temperaturama u unutrašnjosti biti veći od 0,45 W/m2" U DIN-u 4 7 2 5 (podno grijanje toplom vodom) navode se najveće dopuštene temperature površine poda: za područja stalnog boravka to je 2 9 ° C , a za rubna područja čija širina ne smije biti veća od 1 m 3 5 ° C . Za kupaonice i kupališta vrijedi najveća dopuštena temperatura poda od 9°C iznad normalne temperature zraka u prostoriji. U normalnim je okolnostima pod tim uvjetima grijanje moguće jer potreba za toplinom rijetko prelazi 90 W/m 2 . Samo u nekim slučajevima, npr. ako su velike površine prozora ili ako prostorija ima više od dva vanjska zida, potrebno je više topline. U tom slučaju treba osim podnog grijanja instalirati i druge, statične grijaće površine ili grijanje toplim zrakom.

730 mm

730 mm

730. mm

Nominalni volumen V u litrama (dm 3 ) 1 000 1500 2 000 (1100) (1600)

Dimenzije u mm max. Duljina I Dubina t (1100) (1720) 720 720 720 Masa m (s priborom) u kg « 3 0 - 5 0 kg * 4 0 - 6 0 kg * 5 0 - 8 0 kg

. .. , ,. Posuda za gorivo od najlona (pohamid), pogled sa strane

Skupina Dosuda za gorivo od naj. , , L ona "T (velicina skuPine m a x ' 5 posuda)

1100 1650 2150

(^9)

Dimenzije posuda za gorivo (skupine posuda) od sintetičnih materijala
Dimenzije u mm (minimalno) Vanjski Debljina lima Duljina promjer 1-struka s 2-strukon I stijenka stij (svaka) di 1000 1250 1600 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 2500 2500 1510 2740 2820 3740 5350 8570 6969 8540 10120 8800 10800 12800 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4(5) 4 4 Težina u ka od 1,2 B A/C 700 930 1250 1850 2400 2850 3400 4400 5300 6300 790 980 1300 1900 2450 2900 3450 4450 5350 6350

Volumen Vum minimalno 1 3 5 7 10 16 20 25 30 40 50

Svijetla širina 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600

1,1 Jednostijeni 265 325 700 885 1200 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100

©

Spremnik za loživo ulje, pogled sa strane

Spremnik za loživo ulje, pogled sprijeda

60

Težina u kg od 1,3 A 1,7 2,8 3,8 1250 1600 1600 1600 2000 1600 1600 1600 2000 2000 2000 2500 40 50 60 2500 2500 2900 2500 2900 1590 1670 2130 2820 2220 3740 5350 8570 6960 8540 10120 6665 8800 10800 8400 12800 9585 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 6 7 7 7 9 7 9 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 500 500 500 500 500 500 500 500 600 600 600 600 600 600 600 600 600 700 885 1250 1800 2300 2750 3300 4200 5100 6100 2,1 B 2.2 B

_
745 930 1250 1950 2350 2800 3350 4250 5150 6150 -

935 1250 1850 2350 2800 3350 4250 6150 6900

390 390 600 740 930 -

Spremnik — Kontrolna letva

5 6 7 10 16 20 25 30

(T)

Spremnik u kadi

^g^

Predgotovljena betonska zaštitna kada za spremnike

Dimenzije cilindričnih spremnika za ulje (posude) ->

©

108

SKLADIŠTENJE TEKUĆIH GORIVA->QP
60

h

-10

(T)

Spremnici za loživo ulje u prostorijama %
R a z m a k ograničen

Polijevanje spremnika Razmak

Prihvatni prostori moraju u slučaju istjecanja uskladištene tekućine spriječiti njeno razlijevanje u okolinu. Moraju biti u stanju prihvatiti najmanje 1/10 obujma svih spremnika, ili najmanje cijeli obujam najvećega spremnika u prostoriji. Spremnici u prostorijama: prihvatni prostor zahtijeva se ako je obujam spremnika veći od 450 litara. To nije potrebno ako su spremnici od čelika s dvostrukim stijenkama, do obujma od 100000 litara ako postoji uređaj za signalizaciju izlijevanja, ili pojačanja od sintetike armirane staklenim vlaknima, ili kod metalnih spremnika s unutarnjom oblogom od sintetike, sve uz dozvolu nadležnih službi. Prihvatni prostori moraju biti od negorivog, vatrostalnog materijala dovoljne čvrstoće, nepropusni i stabilni, te ne smiju sadržavati nikakve slivnike. Razmak spremnika od zida s dvije strane pristupačnog najmanje je 40 cm, inače je 25 cm, najmanje 10 cm od poda i 60 cm od stropa -» 0 Klase opasnosti: A Plamište ispod 100°C AI Plamište ispod 21 °C AII Plamište od 21°do 55°C A III Plamište von 55° do 100°C B Plamište ispod 21 °C pri 15°C topivo u vodi. Nadzemni spremnici na terenu: prihvatni prostori potrebni su iznad 1000 litara obujma; sve ostalo kao za spremnike u prostorijama. Prihvatni se prostori mogu i oblikovati nasipima. Za spremnike iznad 100 m 3 mora biti razmak do nasipa, zida ili kružnog omotača najmanje 1,5 m. Kod uspravnih cilindričnih spremnika do 2000 m 3 obujma i četverokutnih prihvatnih prostora može se taj razmak reducirati na 1 m. Treba predvidjeti uređaje za odvod vode, ali mora postojati mogućnost njihova zatvaranja. Ako voda može otjecati gravitacijom, treba ugraditi separatore. Nadzemni dijelovi postrojenja moraju biti osigurani od naleta vozila. Najmanji razmak susjednih objekata obujma 500 m 3 jest 3 m; s porastom obujma razmak se povećava, do 8 m za 2000 m 3 . Zbog mogućega požara moraju postojati prilazne prometnice za vatrogasna vozila i opremu -» (§)- (3). Podzemni (ukopani) spremnici: najmanji razmak spremnika od granica 0,4 m, od zgrada 1 m. Spremnike treba usidriti zbog uzgona podzemne vode na prazni spremnik. Nasip iznad spremnika najmanje 0,3 m, najviše 1 m. Ulazni otvori 0 60 cm, iznad svakog zatvoreno okno bez slivnika, najmanje širine 1 m, odnosno 0,2 m šire od otvora slivnika. Ako okno leži na prometnoj površini, mora poklopac biti ispitan na teret od 100kN. Priključna mjesta za punjenje moraju odobriti nadležna tijela ako se radi o zapaljivim tekućinama klase A I, AII ili B. Takva mjesta moraju biti pristupačna za vozila bez manevriranja i osigurana od udara vozila. Tlo mora biti nepropusno, sa zastorom od bitumena, betona, ili tarac sa zalivenim reškama. Odvodi moraju imati separatore. Potrebni su preljevni ventili i uređaji za pražnjenje i ispiranje dostavnih vozila. Spremnici za opskrbu cestovnih vozila, plovila i zrakoplova tekućim gorivima klase A III, npr. loživo ulje i dieselsko gorivo, ne smiju se skladištiti zajedno sonima klaseAl, A l i ili B. Manipulativna područja površina i separatora ne smiju se preklapati. -» @ Svi spremnici moraju biti opremljeni: uređajima za ventiliranje i odzračivanje, s otvorima najmanje 50 cm iznad terena, i zaštićeni od kišnice; uređajima za kontrolu visine punjenja; ulaznim otvorima promjera najmanje 600 mm ili otvorima za vizualnu kontrolu promjera najmanje 120 mm. Osiguranje od groma i elektrostatičkog naboja. Otpornost protiv plamena, te korozije izvana i iznutra, vatrogasni aparati odgovarajućih tipova. Spremnici za dieselsko gorivo ili loživo ulje EL, kojima je obujam veći od 1000 litara imaju automatski uređaj za prekid punjenja preko granične visine i preljevni ventil.

A I Spremnik podzemni

EristupnLpi
10 20 m
Zaštitni pojas p r e m a T R b F 1 1 0 . br. 7 . 8 4 Slobodna površina prema T F b F 2 1 0 br. 4 . 6 1

(?)

Malo skladište tekućih goriva

(J)

Postrojenje za opskrbu gorivom

109

Proizvodnja struje _

Proizvodnja pare f I Proširenje " 1

r-n r i i ! i !

TERMOELEKTRANA
I I I I

D O

Tehnološka para

V

Pomoćna postrojenja ^

Termoelektrana s v r t l o ž n i m s l o j e v i t i m i z g a r a n j e m Svojstvo je termoelektrana pouzdana i ekološki povoljna proizvodnja struje, pare ili vruće vode. U termoelektranama na ugljen, osim tehnika izgaranja prašine, izgaranja na roštilju itd., probila se 80-tih godina i tehnika vrtložnog slojevitog izgaranja. Razvijeni su različiti koncepti i izvedbe, od stacionarnih do cirkulacijskih. Zbog sve zahtjevnije zaštite okoliša, razvoj ide u smjeru cirkulacijskog vrtložnog slojevitog izgaranja. Daljnji se razvoj očekuje od današnjeg atmosferskog prema visokotlačnom vrtložnom sloju. - » ( T ) shematski prikazuje osnovne elemente postrojenja i najvažnije tokove materijala. Jedan od osnovnih elemenata je pogon za proizvodnju pare, koji se sastoji od kotlovnice s više kotlova, bunkera i manjih spremišta za ugljen, pomoćnih postrojenja - električnih filtara, usisnih ventilatora i dimnjaka. Drugi kompleks jest pogon za proizvodnju struje koji sadrži zgradu s turbinama i razvodnikom pare, rasklopnu stanicu s transformatorima, distribuciju struje, elektrotehniku te mjerne i regulacijske uređaje. Nadzor svih sustava i upravljanje njima provodi se iz središnje upravljačke prostorije. Osnovni tokovi materijala su: a) ulazni tokovi kao što su ugljen, loživo ulje ili plin, vapno, pijesak i kondenzat, b) izlazni tokovi - struja, procesna para, pepeo i dimni plinovi, c) interni tokovi kao npr. voda za hlađenje.

Ugljen Vapno1 ulje/plin PijesahT Grnbt Kondenzat P®**80

•+JL


Fini pepeo

3

Shema dispozicije termoelektrane
Grijaće površine Pama turbina [ G ) Generator lehnoktška para

*
Fini pepeo

Priprema i skladištenje krutih i tekućih materijala obavlja se centralno u pomoćnim postrojenjima, odakle se opskrbljuju pojedini potrošači u sklopu termoelektrane. - » © j e shema funkcioniranja termoelektrane s vrtložnim slojevitim izgaranjem i pretvorbom snage u toplinu. Takav se postupak zbiva u industrijskim energetskim postrojenjima i toplanama. Ugljen se kao gorivo mehaničkim transportnim trakama dovodi na vrući pepeo, koji je na povratnom putu, i tako dospijeva u donji dio ložišta; ako se raspolaže suhim vrstama ugljena, prednost se daje pneumatskom ubacivanju izravno u ložište. Pri temperaturama između 800°C i 900°C dolazi do potpunog izgaranja. Potrebni zrak usisava se iz kotlovnice ili izvana, grije u predgrijaču i tlačnim ventilatorom uvodi u ložište kroz sapnice u podu ložišta kao primarni zrak, te kroz bočne otvore na više razina kao sekundarni zrak. Pri izgaranju nastaju vrući dimni plinovi; pepeo koji se nalazi u ložištu intenzivnim vrtloženjem preuzima dio topline izgaranja, dimni ga plinovi povlače sa sobom pa se tako toplina prenosi na grijaće površine u ložištu, sve do ulaska u ciklon. U ciklonu se iz mješavine dimnih plinova i pepela najveći dio krutih čestica izdvaja i povratnim tokom pepela vraća se u ložište - tako se postiže cirkulacija krutih tvari. Vrući se dimni plinovi hlade na sekundarnim grijaćim površinama; ovisno 0 temperaturi stvara se pregrijana para visokog i srednjeg tlaka, te zagrijan kondenzat i zrak potreban za izgaranje. Dimni se plinovi pri temperaturi otprilike 140°C u elektro - ili mrežastim filtrima oslobađaju sitnih čestica i usisnim ventilatorima upućuju u pojedinačne dimnjake ili u jedan zajednički. Kako bi se spriječila emisija sumpora, u odgovarajućim se količinama u ložište ubacuje vapno. Pri prvom punjenju i dopunjavanju cirkulirajućih krutih tvari dodaje se, između ostalog, i pijesak. Proizvedena para visokog tlaka u parnoj se turbini djelomično i nakon ponovnog pregrijavanja kao para srednjeg tlaka dovodi u stanje procesne pare; njena se energija u turbini pretvara u snagu, a ona se u generatoru pretvara u struju. Procesna se para upotrebljava za proizvodnju vruće vode, razne postupke sušenja ili kemijske procese. Para uglavnom daje toplinu kondenzacijom. Kondenzat se, ako treba, pročišćava i vraća u kotao. - > (3) je presjek, a - > (4) tlocrt termoelektrane s dimenzijama osnovnih dijelova. Te dimenzije vrijede za industrijsko energetsko postrojenje srednje veličine, koje proizvodi 200 t/sat pare u svakom od tri kotla, s mogućnošću proširenja za još jedan kotao. Novi pogoni moraju se u postojeće energetske komplekse integrirati uglav n o m u fazama. Pri projektiranju novih objekata treba predvidjeti mogućnost proširenja, ali tako da se time ne prekida kontinuirani rad postojećeg postrojenja; za to unaprijed treba osigurati potrebne površine.

Funkcionalna shema termoelektrane sa sustavom

Poprečni presjek ->• (4) tlocrt termoelektrane

¡1

5

r<
* 1

r-

-v-r.-"

* u

®

Proširenje

Tlocrt termoelektrane s vrtložnim zagrijavanjem

10

v

Instalirana snaga

Pj nst

HIDROELEKTRANE ->Q0
Način građenja, oblikovanje i veličina strojarnice hidroelektrana ovise o prirodnim okolnostima i tipu, obliku kućišta, položaju osovine i broju

P[kW]

strojeva. Što je stroj manji, manji j e i njegov utjecaj na građevinski dio.
V I Prosječno opterećenje.

5 0 % -|

Prateća

Oe p ro 0[?terećen)eTm, f n vt

T

:

1

Tipovi turbina
8 7 6 0 h/a

Područje primjene Velika visina pada (do 1820 m), mali protoci, više sapunice kod velikih protoka Srednje visine pada (između 670 i 50 m) uz velike protoke Vrlo promjenljivi veliki protoci i male visine pada (najviše 70 m) Za snage do najviše 800 kW pri vrlo p r o m j e n j i v i m visinama pada i protocima

Pelton - turbina
1) t a k o đ e r i r e v e r z i b i l n a h i d r o e l e k t r a n a 2) visokotlačna protočna hidroelektrana (bez akumulacije)

Francis - turbina Kaplan - turbina Protočna (Ossberger) turbina

(T)

Dijagram opterećenja mreže i tipovi hidroelektrana

Tip turbine j e karakteriziran specifičnim b r o j e m okretaja. P u m p e reverzibilnih hidroelektrana, koje v i š k o m struje stvaraju zalihe 1 Akumulac. jezero 2 Ulazna građevina 3 Tlačni cjevovod 4 Okno zatvarača 5 Uzvod. razdj. vod 6 Komore zatvarača 7 Pogonska zgrada \v.v. (strojarnica) •>>;•; 8 Nizvodni razdj. vod '•» 9 Odvod 10 Ulazna građevina Uzvodni dio Duljina pogonskog cjevovoda" Hidroelektrana s visoko smještenom akumulacijom i dugim dovodom Nizvodni dio hidroenergije, j e s u centrifugalne p u m p e i o d g o v a r a j u Francisovim turbinama, ali m o g u biti stupnjevite a k o treba svladati velike visine dizanja v o d e . P u m p n e turbine su reverzibilni strojevi za p u m p a n j e i p o g o n turbine. Kućište: Francisovim i Kaplanovim turbinama obično se v o d a dovodi kroz spiralno kućište; kad su manje s n a g e i visine pada vode, m o ž e s e voda dovoditi iz okna. Z a Kaplanove turbine male i srednje s n a g e prihv a ć e n a j e cijevna turbina kod koje j e turbinsko kolo slično b r o d s k o m propeleru i smješteno u cijevi. Kod Peltonovih turbina kućište je s a m o zaštita od prskanja upotrijebljene vode. Položaj o s o v i n e stroja: vertikalan, horizontalan, a kod cijevnih turbina uobičajen j e i kosi položaj. B r o j strojeva: učinak postrojenja se o p t i m i r a n j e m broja dijeli na stroj e v e j e d n a k e veličine. Svaki strojni k o m p l e t s m j e š t e n j e u s v o m bloku čije dimenzije n e p o s r e d n o ovise o tipu i p r o m j e r u turbinskog kola (5), (7), Z a visinu građevinskih troškova, kao i z a besprijekoran

rad p r e s u d a n j e ispravan visinske položaj turbine; o n ovisi o tipu turbine i nadmorskoj visini lokacije. Strojarnica se sastoji od strojnih blokova, tlocrtno približno j e d n a k o velikog bloka z a m o n t a ž u i pratećih prostorija koje treba uz najmanje m o g u ć e t r o š k o v e i duljine komunikacija smjestiti o k o navedenih blokova. Način građenja strojarnice: veličina i oblikovanje prostora iznad stroTlocrt Niskotlačna hidroelektrana sa spiralnom turbinom s vertikalnom osovinom, nadzemna gradnja j e v a slijedi dvije tendencije (izuzetak s u p o d z e m n a postrojenja): kola s m o s t n o m dizalicom, d i m e n z i o n i r a n o m z a prijenos i najvećih dijelova strojeva (tip zatvorene visokogradnje) [Main, Weser]; druga j e m o g u ć nost izgradnja na o t v o r e n o m prostoru, pri č e m u s e najveći dijelovi stroj e v a spuštaju ili dižu kroz m o n t a ž n e otvore e k s t r e m n o nisko smještenog krova strojarnice p o m o ć u portalne dizalice (ili pokretne dizalice) [Inn, Mosel, Saar], D u b o k o postavljanje strojeva - javlja se kod visokotlačnih i reverzibilnih hidroelektrana - tendira p r e m a zatrpavanju nasipnim materijalom (horizontalni strojevi) ili g r a đ e n j u u o k n i m a (vertikalni strojevi). Kod p o d z e m n i h hidroelektrana postavljaju s e strojevi u podz e m n u prostoriju, izvedenu rudarskim m e t o d a m a , po m o g u ć n o s t i u čvrstoj stijeni i s m a l o m količinom konstrukcijskog betona.

^Jj

Strojarnica s nagnutom cijevnom turbinom i ledobranom

©

Hidroelektrana s vertikalnom Kaplan-turbinom, nadzemna gradnja

Pogonska zgrada

03Om 'I Pogonska zgrada sa slobodno stojećom strojarnicom

P o d z e m n i prostor F = 6 7 0 m 2

©

Pogonska zgrada pokrivena nasipom

Hidroelektrana u oknu

(9)

Podzemna hidroelektrana

111

SOLARNA ARHITEKTURA
Ekonomska razmatranja zapravo su potaknula projektante i investitore da potraže alternativnu energiju prema uobičajenim izvorima fosilne energije. Danas se tome pridružuje jednako važna nužnost zaštite okoliša. Energetski ispravnim građenjem može se potreba energije stambene zgrade smanjiti za približno 50% u usporedbi s konvencionalnom izgradnjom. Energetska bilanca zgrada Dobici energije: izvor energije svakoj je zgradi besplatno na raspolaganju. U našem je klimatskom području Sunčevo zračenje ipak toliko slabo da je za grijanje prostorija, pripravljanje tople vode, rasvjetu i pogon kućanskih uređaja potrebna dodatna energija. Gubici energije: najveći gubici energije iz zgrade nastaju gubitkom topline kroz prozore, zidove, stropove i krovove. Razmatranja o energetski ispravnom građenju Potrebna energija za stambenu zgradu može se znatno smanjiti na tri osnovna načina: 1. smanjenjem gubitaka topline, 2. povećanjem korištenja energije Sunčevog zračenja, 3. promišljenim ponašanjem korisnika u svrhu poboljšanja energetske bilance. Osnova za smanjenje gubitaka topline iz zgrade može se dobiti već pri izboru lokacije zgrade. Unutar malog područja neke regije već postoje različiti uvjeti, npr. visinskim položajem zemljišta mijenjaju se prilike vjetra i temperature. Relativno povoljni mikroklimatski uvjeti postoje na južno orijentiranim padinama ako je zemljište na njenoj gornjoj trećini, ali ispod sljemena. Važnu ulogu pri energetski ispravnom građenju ima i oblik zgrade. Fasade zgrade u izravnoj su vezi s vanjskom klimom i predaju vrijednu energiju okolnom zraku. Projektom zgrade treba dati što manju površinu fasada u odnosu na ukupno izgrađeni obujam zgrade. Treba težiti obliku kocke, a idealni je primjer polukugla. Ove teoretske postavke vrijede samo za slobodnostojeće jednoobiteljske kuće.

Hi3«)-i400t;;:;Xf-:-Hi5(X>-i600| MM1400-1500|

11600-1700 ^^^1800-1900

"~"]1700-1800 Prosječan broj sati osunčanja godišnje

©

Sunčane zrake / trajanje osunčanja « = 30

/f đ
./V"
l y i/

\ N

a = 45

N

sV S •-V

x

90

a

= 60

\

%

a = 90

\

V \ NN

Slječan Veljača

Ožujak Travanj

Sviban

Lipanj

Srpanj

Kolov.

Rujan

Listop.

Studen Prosin. Gubici Sunčevog zračenja na ulasku u kuću (primjer)

©

Djelotvorno globalno zračenje pri različitom nagibu a kolektora (prosječne vrijednosti za Njemačku prema mjerenim podacima njemačke meteorološke službe)

Kut upada Sunčevih zraka p (visina Sunca za geografsku širinu 50° sjeverno

(5) W

Svaki pojedini utjecajni faktor treba pažljivo ispitati kako bi se gubici pažljivo ispitati kako bi se gubici Sunčevog zračenja smanjili koliko je moguće

/g\ W

0 v j s n o s t ko|jčine zračenja na neku po vršinu

o kutu upada zraka

•of

\\>

l !
(4)

f

f

I

!

U

I

I

I

|

Godišnji tijek optimalnog nagiba a za Njemačku

©

Oba utjecaja djeluju istovremeno na dvije veličine, promjenu visine i promjenu kuta azimuta

112

Južno orijentirane površine u nagibu 55° do 65° omogućuju najveće iskorištenje Sunčeve energije tijekom hladnih zimskih mjeseci

SOLARNA ARHITEKTURA

-> Q P
Organizacija tlocrta Kad je posrijedi pasivno korištenje Sunčeve energije, toplina se dobiva izravnim zračenjem i akumuliranjem u određenim dijelovima zgrade, npr. zidovima, podu. Iz toga proizlazi logična organizacija tlocrta. Stalno korištene stambene prostorije neka budu orijentirane prema jugu i opremljene velikim prozorima. Korisno je u području za stanovanje i boravak predvidjeti zastakljene prostorije. Za to postoje važni razlozi: 1. proširuje se stambena površina, 2. dobiva se Sunčeva energija, 3. stvara se termička tampon - zona. Manje korištene, hladnije i negrijane prostorije s malom potrebom dnevnog svjetla trebaju se orijentirati prema sjeveru. Te prostorije imaju funkciju tampona između toplog stambenog prostora i hladne vanjske klime. Korištenje Sunčeve energije Korištenje Sunčeve energije može biti aktivno i pasivno. Aktivno korištenje Sunčeve energije znači primjenu tehničkih uređaja, npr. sunčanih kolektora, cijevnih vodova, sabirnih posuda, pumpi itd. za prijenos Sunčeve energije. Za investiciju i održavanje takvog sustava potrebno je mnogo novca. Taj se novac može vratiti samo uštedom troškova energije. U jednoobiteljskim zgradama takvi sustavi nisu ekonomični. Pasivno korištenje Sunčeve energije - znači upotrebu određenih dijelova građevine za akumuliranje topline, npr. zidova, stropova, staklene strukture. Korisni učinak ovog sustava ovisi o određenim čimbenicima, a to su: 1. klimatske okolnosti: srednja mjesečna temperatura, geometrija osunčanja odnosno Sunčevog zračenja, trajanje osunčanja, zračenje energije; 2. način korištenja Sunčeve energije: neposredno korištenje, posredno korištenje; 3. izbor gradiva: sposobnost površinske apsorpcije i sposobnost akumuliranja topline.

Južno orijentirane površine u nagibu od 30° do 60° daju suprotno gornjem dobro iskorištenje energije tijekom prijelaznih razdoblja (to su mjerodavna godišnja doba za optimiziranje osunčanja kuće) Južno orijentirane površine u nagibu 0° do 30° su tipične za korištenje ljetnog Sunca (npr. za kolekotre za grijanje vode za kućanstvo). One su najprikladnije za skupljanje energije difuznog zračenja.

©

Iskorištenje Sunčeve energije ovisno o nagibu

ft

¿t)

Kombinacija različito nagnutih kolektora \ „.»"»i""«,, 1

V
¿A 50% l

f™ ,

1

®

Blago nagnute i kose plohe su prikladne za prikupljanje difuznog zračenja

®

Nasuprot tome vertikalni prozori primaju pri pokrivenom nebu samo do 50% difuznog zračenja

©

Presjek zgrade koja je projektiranja samo za prijam direktnog zračenja (nebo bez oblaka)

Presjek zgrade koja je projektiranja samo za prijam difuznog zračenja (oblačno nebo)

A
(7)

J

Gubici topline i rezlike temperature ovisno o položaju na terenu

©

Direktno korištenje Sunčeve energije kroz zastakljenu površinu

©

Indirektno korištenje Sunčeve energije kroz Trombe-zid

Polovica kocke sa 4 kompaktne jedinice (fT)

1 Razdvojenog ^ Naslagano

®

Optimiranje površine. Gubitak topline opada proprcionalno redukciji površine

Zimski dan. Upadajuće Sunčevo zračenje grije zrak između stakla i Trombe-zida. Otvorenim gornjim i donjim zaklopnicima zrak se u prostoriji kreće i grije.

Zimska noć. Zagrijani zid djeluje u prostoriji kao grijaće tijelo. Zrak između vanjskog ostakljenja i Trombe-zida pri zatvorenim zaklopnicima smanjuje gubitke topline.

113

SOLARNA ARHITEKTURA

Istok

Staklenik: Suptropska vegetacija, prosječna relativna vlažnost zraka 40 - 65%, visok sadržaj kisika, mogućnost upotrebe oko 300 dana u godini

Veliki ventilacijski otvori su važan preduvjet za regulaciju klime u stakleniku tijekom ljetnih mjeseci

©

Uređaj za zaštitu od Sunca postavljeni izvana su učinkoviti jer Sunčevo zračenje ne dopire u prostoriju, ali nisu trajni jer su izloženi vjetru i nevremenu

©

Dogradnje s vanjske strane: zimi osunčane što je više moguće. Nedostatak je eventualno zasjenjenje od susjednih objekata

®

Ljeti zasjeniti koliko je moguće. Lisnatim drvećem, grmljem i slično postiže se ciljana klimatizacija

(5)

Gradska sunčana kuća. Zimski vrtovi za dvije etaže

Arh.. Planungsteam LOG

Otvoreni kamin

(6)

Mogućnost dogradnje ostakljenih dijelova zgrade pri postojećim objektima

©
1 2 3 4

Obiteljska kuća sa staklenikom Arh. Bela Bambek, Aichwald

Funkcija hipokaustičnog zabatnog grijanja

®-®
Dnevni boravak Blagovaonica Staklenik Ulaz 5 Gosti 9 Spavaća soba 13 Gosti 6 Kućna radion. 10 Garderoba 14 Dječja soba 7 Kuhinja 11 Kupaonica 15 Balkon 8 Kamin 12 Ostava

m e t o

M
(If) Tlocrt prizemlja Arh. Berndt (lÖ) Tlocrt kata (li) Presjek - » ® @ Tlocrti 1 Hodnik 2 Kućna tehnika 3 Ostava 4 Podrum 5 Vlažni podrum 6 Dvojna garaža 7 Vjetrobran 8 Predsoblje 9 Dnevni boravak 10 Blagovaonica 11 Kuhinja 12 Prostorija za domaćinstvo 13 Djeca 14 Zimski vrt 15 Akumulacijska površina 16 Spavaonica 17 Balkon Prizemlje

®

Kat

Arh.. Planungsteam LOG

114

SOLARNA ENERGIJA
U kućanstvu treba po osobi oko 1,5 m 2 površine kolektora i oko 100 litara volumena spremnika za vodu - » ® . Jednoobiteljsko kućanstvo sa 4 člana treba za pripremu tople vode kolektor od 30 cijevi sa 3 m 2 površine apsorbera. Kolektor ovisno o osunčanju prikuplja 8,5 - 1 4 , 0 kWh na dan. To je dovoljno da zagrije 200 - 280 litara vode -> © . Svaka solarna instalacija zahtijeva za sada i sustav za grijanje, jer se izravno Sunčevom energijom u dogledno vrijeme ne može grijati.

10 80 90100 Trad. kuća Trad. kuća Niskoener1982 1995 getska kuća Potrebna toplinska energija za toplu i pitku vodu obiteljske stambene zgrade
Zgrada Zgrada - - Zgrada ™ Zgrada s s s s

150

min. termoizolacijom flSOVV/m2) poboljš. termoizolacijom (13QWnf) dobrom termoizolacijom (150W/rrf) vrlo dobrom termoizolacijom (70 W/rrf)

©

Potrošnja energije u domaćinstvu Topla voda 88 litara Hladna voda 28 litara

© P o t r e b a topline i potrošnja goriva u stambenim zgradama ovisno o termoizolaciji Kut nagiba kolektora^

Higijena tijela Pranje, rublje Pranje posuđa Ostalo čišćenje Ukupno

©

53 18 10 7 88

litre litara litara litara litara

Toaleta 201 Piće, kuhanje 4 I Pranje automobila Vrt _4J Ukupno 28 I

Sunčeva energija može se doW / / / / / / / / / / / / / / y > bivati aktivno i pasivno. % Nagib 100 Aktivno dobivanje Sunčeve energije: primjena tehničkih uređaja, npr. sunčani kolektori, cijevni vodovi, sabirni spremnici, pumpe itd. za prijenos Sunčeve energije.
0 ) 20 40 60 Kut nagiba kolektora Apsorber 1
¡ Upravljački

Potrošnja vode u domaćinstvu

Kuća Kolektor

n n
130°-138°

Pasivno dobivanje Sunčeve energije: primjena određenih dijelova građevine za akumuliranje topline, npr. zidovi, stropovi, staklene strukture: korisni učinak tog sustava ovisi o različitim faktorima: 1. klimatske okolnosti - srednja mjesečna temperatura, geometrija osunčanja odnosno Sunčevog zračenja, trajanje osunčanja, zračenje energije; 2. način korištenja Sunčeve energije - neposredno korištenje, posredno korištenje; 3. izbor gradiva - sposobnost površinske apsorpcije i sposobnost akumuliranja topline. Različite tehnologije: 1. Solarna termija: termičko korištenje solarne energije služi se kolektorima. Pojam kolektor znači prikupljanje ili "hvatanje". Solarna termija služi za grijanje vode.

\45°-53° Korištenje sučevog zračenja
^ 1 = kolektor J(-\ 2 = dovod i odvod !s " \ O j 3 = osigur. s o l a m o g postroj. m . 4 = regulator

(s)

Polumjer osunčanja zimi

Apsorber za bazen Cijev izmjenjivača topline Kondenzator Tekućina za prijenos topline •Termo izolacija

^

J

\ ^ '//
V. •

A

Presjek termičke cijevi S ^j)

J //

//

Vakuum - cijevni kolektori Standardna solarna tehika => Niska temperatura potrošne tople vode Grijanje bazena - prostorija Niska temperatura za grijanje prostorija

Termičko iskorištenje solarne energije

^
=>
r

CI'
Pasivna solarna energija iOO

LEn
>

2. Solarna struja: fotovoltaža (PV) neposredna je pretvorba Sunčevog zračenja u istosmjernu električnu struju uz pomoć solarnih ćelija.

Koncentrirani solarni kolektori
P a r a visoke temperature z a tehnološku energiju i električnu energiju

Fotoelektrično iskorištenje solarne energije

<¿á
Solarne ćelije

=>

Električna energija

©

Solarno postrojenje za potrošnu vodu

Solarne tehnike (shematski prikaz)

115

HLADNJAČE

C ä

DIN 4701, 4 7 1 0 Q p Kad je riječ o novogradnjama i prvoj ugradnji, zamjeni ili obnovi vanjskih dijelova postojećih zgrada, ne smiju se prekoračiti granične vrijednosti prolaza topline iz tablice -» @ (maksimalni koeficijenti toplinske provodljivosti). Treba se držati propisanih debljina termoizolacije. Ako se stropovi ispod neizgrađenih tavana i ispod stropova prostorija koje iznad ili ispod graniče s otvorenim prostorom obnavljaju tako da se: a) krovna obloga (uključivši oplatu) zamjenjuje neposredno ispod krovne obloge, b) oblaže pločama ili pločastim građevnim elementima koji nisu neposredno prigrađeni, vezani žbukom ili lijepljeni, ili c) ugrađuju slojevi termoizolacije, vrijede zahtjevi prema -» @ redak 3. Jačine vjetra Brzina u m/s

1-10 Enscheds K Osnabrück

i Frankfurt ad 0.

; f l \ w ü b e r W""" Ü T *lsipzig\Meissen) v t-n Jf . / »Gera Dresden 7Fulda4 , QhV ^ • > »Plauen

r

»Eger
Bayreuth (.

Saarbrücken Karlsruhe/« Strossburg

• Nürnberg W über 600m ü.NN
Izotermička karta najnižeg dvodnevnog prosjeka temperature Passau z r a k a u ° C ( 1 0 puta u 2 0 godina), razdoblje 1 9 5 1 . - 1 9 7 0 . Sastavila '.^•Salzburg njemačka meteoroloured Offenbach/Main

©
Smjer \vjetra Mjesec^^ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godišnje [2) 3,8 5,1 5,5 5,3 4,7 4,9 5,3 4,5 4,5 4,4 4,8 5,1 4,9 3,8 4,4 4,4 4,1 4,4 4,4 3,7 3,3 3,2 3,1 4,0 4,1 4,0 4,3 3,8 5,0 4,4 4,3 3,7 3,0 3,4 3,0 2,8 3,7 4,0 3,9 4,2 3,9 3,5 3,9 3,6 3,2 2,9 3,4 3,1 3,0 4,0 3,6 3,6 3,9 4,5 3,5 4,2 3,5 3,3 3,4 3,5 3,7 3,1 4,0 4,9 4,0 5,4 6,4 6,6 6,6 5,7 4,7 5,3 5,3 5,3 5,9 7,7 7,1 6,1 S SI

£? Berchtesgaden š k a s l u ž b a , c e n t r a l n i

0 tišina 1 tihi propuh 2 laki vjetar 3 slabi vjetar 4 umjereni vjetar 5 svježi vjetar 6 jaki vjetar

0 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12

7 vihor 8 olujni vjetar 9 oluja 10 jaka oluja 11 orkanska oluja 12 orkan

12-14 14-17 17-20 20-24 24-30 preko 30

I

JI

J

JZ

Z

SZ

Prosjek Prosjek bez tišine s tišinom vjetra vjetra 4,6 5,2 5,2 5,8 4,9 4,8 6,3 4,4 4,6 4,7 6,7 5,9 5,2 4,6 5,2 5,2 5,8 4,9 4,8 5,3 4,4 4,6 4,7 6,7 5,9 5,2

6,9 6,8 7,0 6,9 6,2 5,5 6,3 6,3 5,7 7,0 8,4 8,1 6,8

6,3 6,7 7,0 7,7 6,3 6,4 7,0 7,0 6,4 6,4 9,1 8,3 6,8

Prosječne brzine vjetra u m/s; zračna luka Frankfurt/Main Smjer \vjetra S SI I

JI
1,3 1,6 1,0 1,5 1,8 1,7 1,7 1,8 1,4 1,6 1,2 1,2 1,6

J

JZ

Z

SZ

Mjesec\ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac Godišnje (3) 1,8 2,9 3,3 3,9 3,1 3,2 3,0 3,0 2,9 2,6 2,1 2,6 3,1 2,3 2,6 3,1 3,7 2,5 2,6 2,6 2,6 2,5 2,3 1,5 2,1 2,6 2,1 1,9 2,1 1,9 2,2 1,7 1,7 2,0 1,6 2,1 1,3 1,7 1,9 2,7 3,1 2,8 3,4 3,0 2,3 2,8 2,6 3,4 3,0 3,4 3,8 3,1 3,5 4,9 4,2 5,1 4,2 3,7 3,8 3,7 4,1 4,0 4,6 5,4 4,3 4,0 4,4 4,6 4,9 4,8 4,5 4,4 4,2 4,2 4,4 5,1 6,1 4,7 3,6 3,6 3,4 4,0 3,3 3,6 3,2 3,6 3,4 3,4 3,6 5,0 3,6

Prosjek Prosjek bez tišine s tišinom vjetra vjetra 2,5 3,3 3,2 3,9 3,3 3,1 3,2 2,9 3,1 3,0 3,7 4,0 3,3 2,5 3,2 3,2 3,9 3,3 3,0 3,2 2,9 3,0 3,6 3,6 4,0 3,2

Rashladne prostori Pri određivanju potrebne hladnoće za hlađenje prostorija treba uzeti u obzir činjenicu da različita roba zahtijeva određenu temperaturu, vlažnost, izmjenu zraka, trajanje hlađenja odnosno smrzavanja, način skladištenja itd. -» s. 115 Q . Nadalje treba voditi računa o specifičnoj toplini robe, klimi, obilježjima građevine, položaju, toplini od rasvjete i prometu unutar hlađenog prostora. Proračun potrebne hladnoće obuhvaća: 1. rashlađivanje robe koju treba hladiti odnosno zamrznuti (hlađenje do točke smrzavanja - smrzavanje - pothlađivanje) (Q = m cp At). Ako treba robu zamrznuti, mora se na točki smrzavanja oduzeti potrebna količina topline, pa je poslije toga specifična toplina robe manja. Smanjenje vlage iznosi oko 5%; 2. rashlađivanje i sušenje zraka koji struji; 3. dotjecanje topline kroz zidove, stropove, pod; 4. gubitke uslijed prometa (otvaranje vrata), osvjetljenja (prozori), topline od rasvjete, kao i rada pumpi i ventilatora; 5. kondenzaciju vodene pare iz zidova -» s. 123-130. Hlađenje mesa Svježe zaklano meso rashlađuje se u prostoru za prethodno hlađenje pri 280,15K do 281,15K i relativnoj vlažnosti od 85 do 90% tijekom 8 do 10 sati sa 303,15K na 288,15K, zatim u rashladnom prostoru na 275,15K do 281,15K pri relativnoj vlažnosti od 75% tijekom 28 do 30 sati. Hlađenje i skladištenje je odvojeno. Gubitak težine u 7 dana 4-5%. Danas se sve više primjenjuje brzo rashlađivanje u rashladnoj prostoriji bez prethlađenja, gdje se mesu temperatura od 303,15K pri klanju spušta na temperaturu skladištenja od 274,15K, pri izmjeni zraka od 60 do 80 ciklusa / sat i relativnoj vlažnosti od 90 do 95%.

Prosječne brzine vjetra u m/s; Bremerhaven Max. koeficijent prolaza topline W/(m2K)1> 0,60 Minim, zahtijevana debljina termoizolacije bez proračuna 2) 50 mm

Elementi građevine

Vanjski zidovi Prozori Stropovi ispod neizgrađenog tavanskog prostora i stropovi (uklj. kosi krov) koji ograničuju prostoriju prema gore ili dolje u odnosu na zrak izvana Podrumski stropovi i podne ploče, te zidovi i ploče koje graniče s negrijanim prostorijama
11 2)

Dvostruko ili izolacijsko ostakljenje 0,45 80 mm

0,70

40 mm Max. vrijeme skladištenja pri različitim temperaturama i postocima vlažnosti (0 K = 273,15°C) 4 8 12 16

Koeficijent p r o l a z a t o p l i n e m o ž e s e u s t a n o v i t i iz p o d a t a k a o s l o j e v i m a e l e m e n t a g r a đ e v i n e P o d a t a k o debljini o d n o s i s e n a provodljivost t o p l i n e X = 0 , 0 4 W / ( m K ) . A k o s e u g r a đ u j u m a t e r i jali d r u g a č i j i h k o e f i c i j e n a t a provodljivosti t r e b a d e b l j i n e t e r m o i z o l a c i j s k i h s l o j e v a o d g o v a r a j u ć e prilagoditi. U o b i č a j e n i m a t e r i j a l i o d m i n e r a l n e v u n e ili p j e n a s t e s i n t e t i k e m o g u s e r a č u n a t i s k o e f i c i j e n t o m provodljivosti o d 0 , 0 4 W / ( m K ) .

© O g r a n i č e n j e prolaza topline pri prvoj ugradnji, zamjeni i obnovi elemenata građevine

©

V r e m e n s k e jedinice

116

Roba za hlađenje

Temperatura K

Kretanje zraka M. = srednje St. = jako D. = u tami

Relativna Trajanje vlažnost skladištenja zraka u%

HLADNJAČE
HLAĐENJE I SMRZAVANJE MESA -» Q P Proces smrzavanja mijenja stanje i raspodjelu vode u mesu, ali se sastav mesa ne mijenja. Smrzavanje govedine je na 261,15K, svinjetine na 258,15K pri relativnoj vlazi od 90%. Vrijeme smrzavanja: ovčetina, teletina, svinjetina 2 do 4 dana; govedina - stražnja četvrtina 4 dana, prednja četvrtina 3 dana. Ispravno odmrzavanje 3 do 5 dana na 278,15 - 281,15K ponovno uspostavlja stanje svježeg mesa. U novije vrijeme - poglavito u Americi - postupak ubrzanog smrzavanja pri temperaturama od 248,15 do 243,15K i 120 - 1 5 0 izmjena zraka u satu. Prednosti: mali gubitak težine, meso postaje mekše, zamjenjuje se proces dozrijevanja, mali gubitak sokova, velika čvrstoća i održivost nakon otapanja. Trajanje uskladištenja ovisi o temperaturi u skladištu, npr. govedina se na temperaturi od 255,15K može držati 15 mjeseci, pri temperaturi 261,15K 4 mjeseca, pri 263,65K 3 mjeseca. Na kubični metar rashladnog prostora stane 400 do 500 kg ovčetine, 350 do 500 kg svinjetine, 400 do 500 kg govedine, uz normalnu visinu slaganja od 2,5m. Vrsta mesa Govedina Temperatura u skladištu °C -18 -12 - 9,5 -18 -10 - 9,5 -18 -10 -22 -18 -12 - 9,5 -35 -23 -18 -12 Vrijeme skladištenja (mjeseci) 15 4 3 12 2-4 1 51/2 4 do 18 4 do 10 2 preko 12 12 6 3

Pivovara Skladištenje piva Skladišta hmelja Meso Govedina Svinjetina Ovčetina i teletina Iznutrice Smrznuto meso Suho meso, kobasice Divljač i perad Divljač smrznuta Perad svježa Perad smrznuta Riba Ohlađena u ledu Smrznuta, masna riba Smrznuta, nemasna riba Soljena riba Jaja Jaja u hladnjači Maslac, mlijeko, sir Maslac, kratkotraj. sklad. Maslac, trajno skladišt. Sir, meki Skladište sira, Švicarska Povrće Cvjetača Grah, sušen Grašak u mahunama Krastavci, otv. skladištem Krumpir Kiseli kupus Šparoge Špinat Rajčice, zrele Luk Smrznuto povrće Voće Ananas Jabuka, prema sorti Naranče Banane Kruške Jagode Trešnje, ribiz Šljive Ogrozd Grožđe Limun Smrznuto voće i voćni soli Sušeno voće Biljke i cvijeće Jorgovan i đurđice Ruže Rezano cvijeće Krzna i vunena roba Čahure svilene bube, mrtve Krznena roba Vunena roba Kože Kruh, brašno i dr. Kruh, tjestenina Brašno Gotova peciva Skladište za čokoladu Žito, suho Vina i sokovi Rajnsko i mozelsko vino Bordo i burgundac Jabukovača, grožđ. mošt Rakije Razno Restoranske hladnjače Izložbene vitrine Skladište za dimljene proizvode (krzna) Konzervator jestivog leda Umjetno klizalište Led na umjet, klizalištu Mrtvačnica, pretinci Knjige u knjižnicama

274,15-274,65 M. 273,15-271,15 M. 272,65-273,65 M. 271,15-272,15 M. 274,15-272,15 M. 273,15-274,15 M. 258,15-255,15 D. 283,15-274,15 M. 265,15-263,15 272,15-273,65 258,15-255,15 M. M. M. D.

90 75 80-85 80-85 80-85 75-85 85-90 75-80 85-90 80-85 85-90

-

6 mjeseci 15 dana 15 dana 15 dana 3 dana 10 mjeseci 6 mjeseci 9 mjeseci 8 dana 4-10 mjes.

273,15-274,15 250,15-245,15 253,15 271,15 272,65-273,65

-

D. D. M. St.

100 90-95 90-95 85-95 75-85 pr. pakiranju 75-80 80-85 80-85 70 90 70-75 85-90 85 85-90
-

5-10 dana 8 mjeseci 12 mjeseci 10 mjeseci 8-10 mjes.

272,15-277,15 263,15-259,15 275,15-277,15 274,65-277,15 272,15-273,15 278,15-280,15 273,15 273,15-277,15 276,15-279,15 276,15 273,65-274,15 272,15-272,65 273,15-274,15 271,15-270,65 250,15-255,15 277,15 272,15-276,15 273,15-275,15 284,65 271,15-275,15 272,15-274,15 273,15-274,15 273,15-275,65 273,15-274,15 272,65-275,15 275,15-278,15 250,15-255,15 272,15-277,15 269,15-266,15 272,15-270,15 275,15 258,15-253,15 275,15-271,15 275,15-278,15 274,15-275,15 281,15-283,15 275,15-277,15 279,15-281,15 277,15-279,15 280,15 279,15-284,15 283,15-284,15 273,15-274,15 276,15 275,15 279,15-281,15 283,15-276,15 265,15-261,15 288,15 268,15 268,15 291,15-297,15

St. M. D. M. M. M.
-

do 6 tjedana 12 mjeseci 2-6 mjes. 4-12 mjes. 4 tjedna 9-12 mjes. 1-2 tjedna 1-2 tjedna 6-9 mjes. 6-9 mjes. 4 tjedna 8-10 dana 10-14 dana 6-8 mjes. 6-12 mjes. 2-4 tjed. 3-10 tjed. 1-2 mjes 3 tjedna 1-8 mjes. 2-3 tjed. 2-4 tjed. 5-6 tjed. 2-6 tjed. 3-6 mjes. 1-2 mjes. 6-12 mjes. 9-12 mjes.
-

M.
-

Svinjetina

M. St.
-

85-90 90 80-90 75-80
-

Svinjski but Kokoši

-

M. M. M. M. M. M. M. M. M. M.
-

85 90-95 85 85 90-95 90 90 85 85-90 80-85 80-85
-

Puran

(Í2)

Temperatura i trajanje skladištenja

70-75 80 90 85
-

M.
-

M.
-

-

90 80 95
-

Hlađenje ribe Svježa riba može se na ledu pri 272,15K i relativnoj vlazi od 90 do 100% održati svježom do 7 dana. Dulje vrijeme skladištenja postiže se upotrebom baktericidnog leda (kalcijev hipoklorit ili kaporit). Za dulje skladištenje potrebno je ubrzano smrzavati na 248,15 233,15K, po mogućnosti glazirati slatkom vodom da se spriječi pristup zraka i isušivanje. Sanduci za ribu 90x50x34 = oko 150kg. Hlađenje maslaca Rok skladištenja: pri temperaturi 265,15K 3 do 4 mjeseca, na 258,15 - 252,15K: 6 do 8 mjeseci, pri 252,15K i niže: 12 mjeseci. Relativna vlažnost zraka 85-90%. Posuda za maslac visine 600 mm, 0 350 do 450 mm, težina 50 do 60 kg. Hlađenje voća i povrća Važno: odmah prethladiti jer sniženje temperature na 281,15K dovodi do 50-postotnog usporenja dozrijevanja. Rok skladištenja: ovisi o svojstvima zraka (temperatura, relativna vlažnost, kretanje), vrste, zrelosti, sastava tla, gnojenja, klime, transporta, prethlađenja itd.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

80-85
-

-

-

-

-

-

M. D.

55-65

©

Povoljni uvjeti skladištenja hlađene robe (273,15 K = 0°C)

117

HLADNJAČE
Hlađenje jaja Hlađena su jaja ona koja su uskladištena u prostoriju kojoj se umjetno temperatura održava ispod +8°C. Ona moraju biti označena kao "hlađena jaja". Pri izlazu iz hladnjače moraju se u prostoriji s klimatiziranim zrakom zagrijati ako je vanjska temperatura iznad 5°C viša od one u hladnjači, kako bi se spriječilo znojenje. Površina prostorije za zagrijavanje približno je 12% površine hladnjače. Vrijeme zagrijavanja za četvrtine sanduka je oko 10 sati, a za polovice i cijele sanduke 18 do 24 sata. Slaganje četvrtina kutija u prostoriji za zagrijavanje: oko 5000 do 6000 jaja (oko 400 kg bruto) na četvorni metar. Sanduci za 500 jaja dugi su 92 cm, široki 48 cm i visoki 18 cm; za 122 tuceta = 1440 komada 175 x 53 x 25 cm. Računa se 10-13 sanduka za po 30 tuceta na kubični metar rashladnog prostora; jaje teži 50-60 grama, pa u kubični metar prostora stane 180-220kg jaja. Za 10000 jaja treba neto 2,8 m 3 rashladnog prostora. 2 milijuna jaja = 15 vagona. Za izvoz treba jaja, obložena drvenom vunom, pakirati u sanduke u koje stane 1440 komada. Bruto težina 80-105kg; kod egipatskih jaja 70-87kg. Tara, tj. težina praznog sanduka i drvene vune iznosi 1618kg. 1 vagon sadrži 100 polueksport sanduka = 144000 jaja ili 400 izgubljenih sanduka po 360 komada. Njemački uobičajeni sanduci za 360 jaja dugački su 66cm, široki 31,6 cm i visoki 36,1 cm (tzv. izgubljeni sanduci). Središnja pregrada omogućuje rastavljanje sanduka u dva dijela. Ulošci su od kartona, a sanduci od suhe jelovine; borovina nije pogodna. Ako se 7 sanduka slaže jedan na drugi, stane na četvorni metar neto 10 11000 jaja. Suh zrak od 75% u nepropusnom pakiranju, kockaste kutije sa 360 komada u kartonskim pregradama. Ako su jaja izložena zraku, može relativna vlažnost iznositi 83-85%. Vlažnost se regulira rashlađivanjem ili zagrijavanjem zraka u tlačnom kanalu. Gubitak težine pri hladnom skladištenju u prvim je mjesecima veći nego kasnije. Nakon 7 mjeseci gubitak je 3 do 4,5%. Jaja se mogu konzervirati i u plinu od 88% C 0 2 i 12% N prema Lescarde-Everaertu. Autoklavi se pune plinom u prostoriji na 0°C. Tako se održava prirodno stanje jaja. Važna je jednolikost temperature i vlažnosti. Često se u hladnjače za jaja dodaje ozon. Tijekom skladištenja potrebna količina hladnoće po četvornom metru tlocrtne površine iznosi 3300-5000 kJ/dan; tijekom punjenja više. Jaja se skladište od travnja / svibnja do listopada / studenog. Hlađenje i smrzavanje divljači i peradi Visokoj divljači (jelen, srna, divlja svinja) treba prije smrzavanja odstraniti iznutrice, što za sitnu divljač (zec, kunić, pernata divljač) nije potrebno. Sva se divljač smrzava s krznom odnosno perjem. Pri smrzavanju divljač treba slobodno visjeti, a kad se skladišti treba je naslagati na podnu rešetku. Zrak pri smrzavanju intenzivno struji, a tijekom skladištenja to je strujanje slabo. Na četvorni metar površine poda i uz visinu slaganja od 3 m može se složiti oko 20 srna, 710 jelena ili 100 zečeva. Relativna je vlažnost pri -12°C oko 85%. Domaću perad ne treba smrzavati i skladištiti uz divljač jer zbog svog sadržaja masti treba niže temperature i ne podnosi miris divljači. Perad se hladi na 0°C i 80 do 85% relativne vlažnosti tako da visi na stalci ma, ili u ledenoj vodi oko 7 dana; skladišti se pri 0°C i 85% relativne vlažnosti. Smrzavanje je pri temperaturi otprilike od - 3 0 do —35°C, a skladištenje pri otprilike -25°C i 8 5 - 9 0 % relativne vlažnosti. Za smrzavanje kokoši treba oko 4 sata uz brzinu strujanja zraka od 2 do 3 m/s. Duboko smrzavanje provodi se prema postupku Cryovaca i perad se pakira u plastične vakuumirane vrećice. Pilići se smrznu za 2-3 sata. Rok je skladištenja pri -18°C oko 8 mjeseci. Da se ne bi užegla, treba perad umotati u polietilensku foliju koja ne propušta vodenu paru. -»O D Pivovare Skladištenje slada: +8 do +10°C. Potrebna količina hladnoće po m 2 tlocrta je 5000 - 6300kJ/dan. Podrum za vrenje: vrijeme vrenja 8 do 10 dana pri +3,5 do +6°C Potrebna količina hladnoće je po četvornom metru tlocrtne površine 4200-5000kJ/dan. Za hlađenje kace količina hladnoće za vrenje treba biti 500 do 630kJ po hektolitru mješavine slada na dan. Skladišni podrum: - 1 °C do +1,5°C Potrebna je količina hladnoće oko 20-25 W m 3 , za prazni prostor, odnosno 2,5-3kcal/sat po hektolitru kapaciteta skladišta. Instalirana je rashladna snaga oko 2,1 do 2,3Whl prosječno godišnje. Hlađenje prostorija općenito Postrojenje za hlađenje, radi mogućih zaliha i sigurnosti, izvodi se veće od proračunane potrebe. Pretpostavlja se da je pogonsko vrijeme pri tome 16-20 sati dnevno; u pojedinim slučajevima i kraće, npr. zbog iskorištenja povoljnije cijene struje. U rashladnim prostorijama za meso instalirana snaga ne treba biti prevelika, kako bi i pri smanjenoj potrebi količine hladnoće bilo osigurano dovoljno vrijeme pogona i potrebno prozračivanje prostorije. Za rashladne prostorije malog obrtništva, s temperaturama +2°/ +4°C i obrta robe oko 50 kg/m 2 /dan može sljedeća tablica dati podatke za određivanje potrebne količine hlađenja i instalirane snage postrojenja: Tlocrtna površina prostorije m2 5 10 15 20 25 30 Potrebna količina hlađenja kJ/Tag 50000 82000 111300 138600 163800 187000 Snaga postrojenja za hlađenje W 870 1400 1900 2400 2850 3250

Dalje se može približno računati: rashladni prostor pri višekatnom načinu građenja 5000-8400 kJ/dan/m 2 . Skladište smrznute robe u prizemnom objektu 1050-1 700 kJ/dan/m 3 Količina mesa, obješenog u hladnjači, po m2 tlocrtne površine i računajući 15-20% za prolaze: ovce 50-200 kg (5-6 komada), svinje 250-300 kg (3-3 1/2 cijele, 6 - 7 polovica), goveda 350 kg ( 4 - 5 goveđih četvrtina) Po dužinskom metru može se objesiti na niske trake: 5 svinjskih polovica ili 3 goveđe četvrtine ili 2-3 teleta. Osovinski razmak cijevi niske trake: oko 0,65 m; visina do osi cijevi 2,3-2,5 m. Međusobni razmak visokih traka 1,2-1,5 m uz slobodni prolaz; visina do cijevi 3,3-3,5 m. Po dužinskom metru visoke trake može visjeti 1-1,5 govedo (2-3 polovice), ovisno o veličini. Približna potrebna količina hladnoće pri hlađenju mesa: prostorije za brzo hlađenje 21000-31500 kJ/m 2 na dan prostorije za najbrže moguće hlađenje oko 4200 kJ/m 2 sat Skladišni prostor za smrznuto meso Količina po kubičnom metru prostorije: smrznute ovce 400-500 kg smrznute svinje 350-500 kg smrznuta goveda 400-500 kg Normalna visina slaganja: 2,5 m Masti se pod utjecajem svjetla i kisika s vremenom užegnu, pa je ograničen rok skladištenja. Prostor za salamurenje mesa: temperatura +6° do 8°C Potrebna količina hladnoće 4200-5000 kJ/dan Slana voda u bačvama za salamurenje privlači vlagu iz zraka. Željeznički vagon tovarnog kapaciteta 15000 kg prihvaća oko 170 visećih svinjskih polovica na površini poda od 21,8 m 2 .

118

Kretanje zraka nastaje z b o g razlike u tlaku, o d n o s n o p o r e m e ć a j u r a v n o t e ž e koju u z r o k u j u :

TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA
DIN 1 946 -> W Informacije: Središnji savez za sanitarije, grijanje i klimu, Rathausallee 6, St. Augustin Opće smjernice za projektiranje uređaja za klimatizaciju i ventilaciju DIN 1946 Vlažnost zraka u prostoriji: za osjećaj ugodnosti gornja je granica vlažnosti zraka 11,5g vode po kilogramu suhog zraka. Ne treba prekoračiti 65% relativnu vlažnost! Najmanje strujanje vanjskog zraka po osobi u kinodvorani, svečanoj dvorani, čitaonici, sajamskim halama, prodavaonici, muzeju, sportskoj dvorani jest 20 m 3 /satu, u uredu, kantini, sobi za sastanke, prostoriji za odmor, predavaonici, hotelskoj sobi to je 30 m 3 /satu, u restoranu 40 m 3 /satu, a u velikom zajedničkom uredskom prostoru to iznosi 50 m 3 /satu.
Dovod svježeg zraka_ Ventilator Okno za izbacivanje produkata sagorijevanja i svježeg zraka Ventilator odvoda Mreža dovoda

1. temperaturne razlike 2. prirodni vjetar 3. rad ventilatora

"Prirodna ventilacija" prozori, vrata, ventilacijska okna; "Prisilna ventilacija", uređaji za do vod i odvod zraka, klima uređaji

©

Raščlamba tehnike ventiliranja

Ventilacijski se uređaji postavljaju s ciljem da se postigne tražena klima u prostoriji. Za to mora, ovisno o zahtjevima, biti ispunjeno sljedeće: a) ukloniti onečišćenosti zraka iz prostorija - neugodne mirise, štetne i suvišne tvari; b) odstraniti primjetna toplinska opterećenja iz prostorija - opterećenja uslijed grijanja ili hlađenja; c) odstraniti latentna toplinska opterećenja iz prostorija - entalpijska strujanja od opterećenja vlaženjem ili sušenjem; d) održavati zaštitni tlak - održavati tlak u zgradama koji štiti od neželjene izmjene zraka. Većina uvjeta pod a) ispunit će se uobičajenim stalnim obnavljanjem zraka (provjetravanje) ili pogodnom obradom zraka (filtriranje). Uvjeti pod b) i c) najčešće se postižu pogodnom termodinamičkom obradom zraka, u ograničenoj mjeri također obnavljanjem zraka. Uvjeti pod d) bit će zadovoljeni dovođenjem i odvođenjem zračne mase pomoću različitih strojeva. 1. Prirodno provjetravanje Spontano provjetravanje kroz zidove zbog vjetra je manje nego kroz spojeve prozora, vrata i kutija za rolete. "S obzirom na pojačane zahtjeve za toplinskom zaštitom zgrada, u nekim slučajevima provjetravanje zbog slabog brtvljenja prozora i vrata nije dovoljno jer koeficijent propusnosti spojeva kod današnjih konstrukcija prozora obično iznosi
> 0

(5)

Shematski prikaz instalacije s dvostrukim strujanjem plina

20

21

22

23 v 24

25

26

27

28

29

30

°C

32

(cT)

Područje ugodne temperature zraka u prostoriji

Vanjska temp.U

-

Krivulja vrijedi za: - s t u p a n j aktivnosti 1 - o s r e d n j a odjevenost -temperatura zraka približno jednaka temperaturi površina koje zatvaraju prostoriju Osim toga se pretpostavlja: - d o v o đ e n j e zraka vrtložnim miješanjem - a r i t m . sredina na jednom mjestu tijekom mjerenja kroz min. 2s - a n e m o m e t a r s vremenskom konstantom od max 2s i cos - k a r a k teristikom u oba smjera strujanja Dopušteno je: -kratkotrajne vršne brzine koje mogu i višestruko premašiti aritm. sred. vrijednost -prekoračenje dopuštenih brzina zraka do 10% na max 10% mjernih mjesta Nije dopušteno: 2 7 -prekoračenje brzine dulje od 1 min. koje nastaju npr. uslijed nestacionarne regulacije

, i =

m?

.

h m (da Pa) 2/3 To je razlog što u stanogradnji može biti potrebno kontrolirano provjetravanje stanova mehaničkim uređajima za dovođenje i odvođenje zraka, eventualno i uz povrat topline". Provjetravanje kroz prozore s. 181 0 - ( § ) općenito zadovoljava za stambene prostorije. Povoljni su vertikalno klizni prozori, kod kojih vanjski zrak dolje ulazi a zrak iznutra gore izlazi. Intenzivno provjetravanje postiže se "...uređajima za provjetravanje prema DIN-u 18017 za kupaonice i zahode bez prozora, kao i odvođenje zraka kroz okna, pri čemu treba osigurati zadovoljavajući ulaz svježega zraka kroz za to predviđene elemente ili nebrtvljene prozore. Treba također paziti i na to da ulaz vanjskoga zraka ne izaziva propuh". Ugradnja zidnih ventilacijskih otvora za dovod i odvod zraka može zimi uzrokovati propuh. Bolje su rješenje mehanički uređaji za provjetravanje (provjetravanje stanova, DIN 1946).
22 23 24 25 26 °C — T e m p e r a t u r a z r a k a u prostoriji to

(7)

Krivulja dopuštene gornje granice ugodnih brzina kretanja zraka u prostoriji
Odvod z r a k a iz ^prostorije Skala boja: vanjski zrak dovod zraka odvod zraka kretanje zraka mješoviti zrak zelena zelena žuta žuta naranč.

KDovod vanjskog zraka Komora za I miješanje

1

sr

(r

:

r

«

(?)

Shema klimauređaja

119

TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA
DIN 1 946 -> Q P Uređaji za ventilaciju i klimatizaciju imaju najčešće sljedeće stupnjeve obrade zraka: 1. Filtriranje Čišćenje zraka od krupne prašine (krupnoća zrna 5-50): a) nauljenje metalne filtarske ploče s okvirom ili automatski okretni filtri. Naročito za ozračivanje industrijskih prostorija. Nedostatak: sa zrakom ulazi i raspršeno ulje. b) suhi slojeviti filtri od tekstilnih ili staklenih vlakana u metalnom okviru, ne mogu se obnoviti, javljaju se i kao namotani trakasti filtri s automatskim čišćenjem. Fino čišćenje, odnosno uklanjanje čađe: c) elektrostatički zračni filtri. Prašina se ionizira i pada (ruši) na negativno nabijene metalne ploče. Vrlo mali otpor zraka. Nedostaci: veliki prostori za filtre, čišćenje toplom vodom. d) Fino filtriranje kroz filtarske medije od papira ili staklenih vlakana. Prednost: jeftino u nabavi, nema korozije zbog agresivnog zraka, veća sigurnost pogona. Nedostaci: veći otpor zraka nego kod elektrofiltara, u porastu s porastom prljavštine, stoga nastaju smetnje u bilanci zraka. e) Pranje zraka uklanja prašinu, aerosole i pare kiselina, ali ne i čađu, pa se ne preporučuje za područja gdje se mnogo loži uljem. sredstvima za hlađenje Frigen 12 ili Frigen 22 (F12, F22) itd. Ako je uređaj za hlađenje smješten neposredno do klimatizacijske centrale, moguće je isparavanje sredstva za hlađenje u odjelu za hlađenje centrale. Sredstvo za hlađenje koje sadrži FCKW zabranjeno je od 1995. godine. c) Kod većih postrojenja hlađenje se vode koja cirkulira u zatvorenom toku obavlja pumpanjem. Prednost: rashladna centrala može biti na mjestu gdje buka i vibracije ne smetaju. Vrlo siguran pogon. Danas su uobičajeni kompletni sustavi za hlađenje vode i postrojenja za klimatizaciju. v Za velike centrale za hlađenje: d) Stlačivanje sredstva za hlađenje u hermetičnom turbokompresoru (kompleti strojeva s kompresorom, rashlađivačem vode i kondenzatorom), malo vibracija, vrlo tiho. e) Apsorpcijski uređaji za hlađenje litijevim bromidom i vodom. Isparavanjem vode oduzima se toplina vodi za hlađenje; litijev bromid apsorbira vodenu paru i u kružnom je procesu opet ispušta; vodena se para kondenzira i vraća u proces isparavanja. Vrlo tihi uređaj bez vibracija, malih dimenzija. f) Hlađenje mlazom pare: mlazom pare velike brzine u jednoj se posudi stvara podtlak. Cirkulirajuća voda pretvara se u paru i maglu pri čemu se hladi. Hladna voda dovodi se u uređaje za hlađenje zraka klimatizacijskog postrojenja. Ovaj se način hlađenja primjenjuje u industrijskim objektima. Kod svih mehaničkih uređaja za hlađenje treba odvoditi kondenzatorsku toplinu. Za to stoje na raspolaganju: vodom hlađeni kondenzatori (voda iz zdenca ili vodovoda) ili zrakom hlađeni kondenzatori. Za vodeno hlađenje treba dopuštenje vodnogospodarskih vlasti. Osim toga treba pažljivo provjeriti nije li voda agresivna, jer bi se kondenzatori mogli oštetiti. Ako se rabi morska voda, moraju kondenzatori biti otporni na tu vodu (povišeni troškovi). Za vodu koja cirkulira potreban je rashladni toranj. U njemu se voda rasprskava sapnicama, teče preko rastresitih slojeva kroz koje se tlači zrak (hlađenje isparavanjem). Rashladne tornjeve, treba zbog buke smjestiti podalje od zgrada, ili još bolje na krovove zgrada. Isto vrijedi za zrakom hlađene kondenzatore.

Filtarska klasa EU 1 EU 2 EU 3 EU 4 EU 5 EU 6 EU 7 EU 8 EU 91>
1)

Prosječni stupanj filtriranja u odnosu na sintetičnu prašinu u %
Am<

Prosječni stupanj učinka Em u odnosu prema atmosferskoj prašini u %
-

65

65<Am<80 80<An<90 90
<Am
-

-

40 < £ m < 60 60 < £ m < 80 80 < £ m < 90 90 < £ m < 95 95 < £ m

-

Filtri za zrak s visokim prosječnim stupnjem učinka mogu se već izjednačiti s klasom za filtre lebdećih čestica prema DIN 24185 (T) Filtri za zrak se prema DIN 24185 dijele na filtarske klase

2. Zagrijavanje zraka a) Kod jednostavnih uređaja za loženje krutim gorivima ograničena je mogućnost reguliranja. b) Uređaji zagrijani električnom strujom, zemnim plinom ili loživim uljem. Dobra mogućnost reguliranja. c) Zagrijavanje parom niskog tlaka, toplom ili vrelom vodom. Rebrasti radijatori od pocinčanog čelika, bakrene cijevi, bakrene ili aluminijske lamele. Dobro i jednostavno reguliranje; neovisno o dimnjacima. 3. Hlađenje zraka Načelno za industriju ako se kroz čitavu godinu mora održavati stalna temperatura i vlažnost; za poslovne i trgovačke zgrade, kazališta i kinodvorane ljeti. a) Hlađenje zraka vodom iz gradskog vodovoda ili iz zdenaca, ako je temperatura zdenčane vode do 13°C. Zdenčanu vodu treba radi održavanja razine podzemne vode vratiti procjeđivanjem. Hlađenje vodom iz vodovoda u većini je gradova zabranjeno, a nije ni ekonomično zbog visoke cijene vode. Za zdenčane uređaje treba dozvola nadležnih vodnogospodarskih tijela. b) Kompresorski uređaji za hlađenje prema U W - VBG - 20: rashladni uređaji, kondicioniranje zraka DIN 1946 neotrovnim

4. Filtriranje, vlaženje, hlađenje isparavanjem Uređaji za filtriranje zraka ovlažuju suviše suh zrak ako su ispravno regulirani, a pritom ga do određene mjere i pročišćuju. Zasićenjem, tj. povišenjem apsolutne količine vode u zraku, dolazi do "hlađenja isparavanjem" (jeftina mogućnost hlađenja za industrijska klimatizacijska postrojenja u predjelima s malom vlažnošću atmosfere). U filtru se pomoću crpki i sapnica voda pretvara u finu maglu. Izvodi se od pocinčanog željeznog lima ili vodonepropusnog zida odnosno betona. Homogenizatori zraka odnosno limeni odbojnici sprečavaju prolaz vode u klimatizacijsku komoru. Ostali uređaji za vlaženje: a) posude za isparavanje na radijatorima ili raspršivači; b) središnji uređaji s parom ili električno grijane posude za isparavanje. Nedostatak: ovapnjenje; c) pokretni raspršivači (aerosolni uređaji) prikladni su samo za male količine zraka.

120

Rešetke za dovod i odvod zraka. Širina i visina (svijetle mjere) centrala za industrijske i komforne urProhodna rešetka za dovod i odvod zraka s kutijom za prašinu do 20000 m 3 /sat zraka 2 0 . Dodatno opterećenje poda od strojeva 750 do 1 500 kg/m 2 + težina zidova zračnih komora. Klimatizacijski uređaji za velike uredske prostorije Svrhovito je velike prostorije klimatizirati pomoću više uređaja.5 m l 4. Za izolaciju od vibracija primjenjuju se specijalni temelji s amortizerima. Otvori na stropu za dovod i odvod zraka tehnički su ispravno rješenje. Skretanje oko uglova treba zaobliti -> DIN 24147.TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA DIN 1946 5. Najprikladniji je kvadratičan ili kružni presjek. Posebna je klimatizacijska zona područje uz fasade (uređaji s velikom brzinom).0 m 3. Korisni učinak prikladnih ventilatora ovisno o nanqjeni iznosi 80-90%. Ispust zraka odlučujuće određuje raspodjelu zraka u prostoriji.uređaja DIN 4109". s odnosom stranica do 1:3. Kanali i zračni ispusti odnosno ulazi: od pocinčanog željeznog lima. Prostorije za uređaje Građevinski i sigurnosno . Prigušivači buke U zračnim kanalima prigušivači buke sprečavaju prijenos buke od centrale prema klimatiziranim prostorijama. Duljina za jednostavne industrijske ^2^ Ventilacijski otvori: a . ali moraju se moći lako čistiti. 7.( 5 ) Uvođenje zraka u uredske prostorije treba biti po mogućnosti kroz prozor (najjače hlađenje odnosno grijanje). Zidani kanali bolje prigušuju zvuk nego betonirani.Parapetna ploča -Obloga 'Rešetka za razmak ® Primjer izvedbe visokotlačnog klimatizacijskog postrojenja (sustav LTG).75 m 4. upravna zarada Dvckerhoff Zement AG 121 . s ispunom od mineralne vune.5-3m. Duljina u smjeru strujanja zraka 1. Do ukupnog radnog pritiska od približno 40 mm VS imaju obje vrste istu jačinu buke. a isisava se na stropu. rješenje je "kuća u kući". d .0 m J komorne centrale 6. kinodvorane i predavaonice treba omogućiti da zrak dolazi ispod sjedala. Podni kanali za odvod zraka moraju imati brtvljene ispuste za vodu i dovoljan broj otvora za čišćenje. 24191. ovisno o prigušenju.tehnički zahtjevi VDI 3803. b. ne postavljaju se na prohodne dijelove poda (izuzetak industrijske građevine i EDV prostorije). ispust sisanjem na strani hodnika. Unutrašnjost treba glatko ožbukati i nanijeti presvlaku koja se može prati. Tome treba dodati prolaz 1.5 do 2m za montažu i popravke. 24163.7 0 0 0 0 m 3 /sat širina x visina 3. c. Ventilatori Radijalni i aksijalni ventilatori. Vođenje zraka ovisi o obliku i namjeni prostorije. prema DIN 4740. Na vanjskim zidovima treba biti termoizolacija i parna brana da se spriječe oštećenja od kondenzata. najprikladniji su od lima s pečenim lakom -> 0 . uređaji niskotlačni ili s visokim brzinama -> @ Topla voda (dovod) Topla voda (odvod) Nosivi stup . Salonitni kanali (bez azbesta) prikladni su za vlažni zrak bez kiselina. f .za ručno opsluživanje X X >i (T) V -1 J. ožbukani.0 m 3. dobar pristup. Prostorije za uređaje trebaju biti blizu klimatiziranih prostorija ako je to akustički prihvatljivo. Kod velikih postrojenja klimatizacijska centrala i prostor za distribuciju grijanja imaju zajednički hodnik za opsluživanje i prostoriju za središnju upravljačku ploču. Za kazališta. Za centrale iznad drugih prostorija treba predvidjeti vodonepropusni pod. a može biti i pravokutan.za tamne komore. Planiranje uređaja za ventilaciju i klimatizaciju treba uključiti već u idejni projekt jer znatno utječu na projekt i konstrukciju zgrade. mTTTTT r P & & K v s N U l i / \ Q Q 8. Postoje li visoki zahtjevi glede buke i vibracija. nehrđajućeg čelika vatrootpornih iverica i si.sami se otvaraju. smjer strujanja horizontalan i vertikalan. Potrebni prostor za klimatizacijske centrale bitno ovisi o zahtjevima za filtriranje zraka i prigušenje buke. a posebna je zona i unutarnje područje zgrade. ploče od tvrdih vlakana ili lima. Odvodnja poda u svim komorama. a iznad te vrijednosti aksijalni je ventilator glasniji. Presjek kanala mora biti dovoljno velik za čišćenje (prljavština onečišćuje zrak). npr. Kanali za dovod zraka prigušuju se malom masom. a kanali od sintetike za agresivne plinovite medije. d. slivnici sa sifonima protiv mirisa ili s hermetičkim poklopcima koji se mogu skinuti. Na uskim i dugim tlocrtnim površinama mogu se komore pravilno poredati jedna do druge.0 m ] 4. primjena naročito u industrijskim građevinama. 24151-53. Rešetke za dovod zraka s usmjerivačem strujanja TT i © Zračni kanal s rutom za osvjetljenje Rešetka za dovod i odvod zraka F E1 klimatizacijske uređaje za komforne uređaje za centralu iz koje se odvodi zrak eđaje: oko 12 m oko 16-22 m oko 4 . izbjegavati akumuliranje topline. Voditi računa o protupožarnim zahtjevima koji se odnose na ventilacijske uređaje. 24167. s premazom koji se može prati. Zidani ili betonirani kanali ekonomičniji su od limenih za velike podne ili kose kanale. U visokogradnji treba uzeti u obzir zaštitu od buke.4 0 0 0 0 m 3 /sat 4 0 . QP VDI 2081 "Smanjenje buke kod RTL . Potrebno je redovito održavanje. e • nepokretni. Izvedba u kulisama od vatrootpornih materijala.6 m. bolje keramika. Zidovi zidani.

I. a toplina odnosno hladnoća prenose se vodom sustavom cijevi kao kod centralnog grijanja. štednjake i friteze treba grupirati i iznad toga staviti odvod zraka s filtrom za masnoće. npr. po mogućnosti kružnog presjeka. dakle najveća širina zgrade ako nema unutarnjeg uređaja je 2x6 = 12 m + hodnik. općenito Pretvarač. Potrebno je lokalno loženje i izolacijsko ostakljenje. općenito Kotao za vodu Protočni regulacijski ventil (prigušni ventil) © © © © © © 122 Uređaj za vlaženje. naizmjenično nosivi stup i instalacijski stup s mrežom cijevi za zrak i vodu.postrojenje (sustav LTG) ® < D © Ventilator. paziti na podtlak. općenito Regulator. odnosno u odzračni kanal na hodniku ili kroz sanitarne prostorije. Manja količina zraka omogućuje primjenu manjih centrala odnosno besprijekorno kondicioniranje zraka. Skuplji je razmještaj s jednim glavnim zračnim oknom i horizontalnim razvodom po hodnicima na svakom katu s ograncima prema van ili neposredno iza fasade. Klimatizacijski konvektori. dovodni zrak filtrirati i zimi grijati. Kod još viših zgrada treba za svakih 7-10 katova predvidjeti instalacijsku etažu za uređaje grijanja i klimatizacije. općenito Razdjelna komora. općenito A Proizvođač vodene pare X M Armatura. ekspanzijska jedinica Ventilatorski konvektor. općenito Armatura sa sigurnosnom funkcijom Separator općenito ^5) Prolaz ulaznog zraka Ispravljač strujanja n6) Prolaz izlaznog zraka Zaštitna rešetka od atmosferilija IX! O Armatura s ručnim upravljanjem Komora za miješanje. Regulacija je samo na izmjenjivaču topline. Vertikalni vod zraka za zgrade do 7 katova 0175-225mm. temperatura hladne vode ljeti ne smije biti ispod 15-16°C. DIN 4109 2. Uređaji za ventiliranje kuhinja Velike kuhinje VDI 2052 ->• i s. Kubični metar vode prenosi oko 3450 puta više topline nego kubični metar zraka. zrak odlazi iz susjednih prostorija pa njihova grijaća tijela treba odgovarajuće povećano dimenzionirati. bez vibracija. a ne zbog opće potrebe ventiliranja. za 14-katni- TEHNIKA KONDICIONIRANJA ZRAKA tu cu jedna centrala u podrumu i jedna na krovu. Visina 3-5 m. 458-459. koji se iz centrale opskrbljuje klimatiziranim zrakom i toplom ili hladnom vodom. sušenje zraka ^4) Mješač (zraka).Visokotlačni klimatizacijski uređaji Veliki presjeci kanala niskotlačnih klimatizacijskih uređaja potrebni su samo zbog količine zraka koja je potrebna za prijenos topline zimi odnosno hladnoće ljeti. Kod visokotlačnih uređaja nema cirkulacije zraka jer je količina zraka već reducirana na mjeru koja je potrebna za besprijekorna svojstva kondicioniranog zraka. Gornje dijelove zidova i strop treba ožbukati porozno (nikako uljena boja). . i to na nižem katu i prodorima kroz stropove prema gore. općenito ¿ © p Posuda općenito. općenito Industrijski uređaj općenito Senzor. općenito Pumpa za tekućine. Čitava je zgrada pod laganim pretlakom. filtar za pročišćavanje sekundarnog zraka (cirkulacija zraka DIN 1946). općenito A Pretvarač vodene pare ~ Izmjenjivač topline s 23) križanjem tokova materijala _ Izmjenjivač topline bez 24) križanja tokova materijala Stroj za grijanje i hlađenje općenito NJ Povratna armatura.5 do 2m raspored s vertikalnim cijevima za dovod zraka. izmjenjivač topline mora i bez ventilacije biti u stanju održavati sobnu temperaturu u svim vremenskim prilikama. Sekundarni zrak rAJ Injektorski aparat I Grijanje Visokotlačno klima . jačina buke š 30 do 33 fona. Kotlove. 4. 3. općenito Prekiopnik. Opći zahtjevi: 1. grijač zraka © R e g u l a t o r količine strujanja. mjerno mjesto Toranj za hlađenje općenito 0 Grafički simboli tehnike kondicioniranja zraka DIN 1 946 T 1 . idealne prilike za strujanje. Isisavanje zraka provodi se iza ugrađenih ormara na hodnik. Kanale svake godine treba čistiti. Vanjski zrak se čisti predfiltrima i finim filtrima. kondenzator. Kod osovinskih razmaka prozora od 1. u protivnom pogon za hlađenje nije ekonomičan i stvara se kondenzat na uređajima uz prozore (rashladne se površine prljaju). Visokotlačni klimatizacijski uređaji zahtijevaju otprilike trećinu uobičajenih količina zraka za provjetravanje čistim zrakom izvana. općenito i Filtar općenito i ^10) Zračni vod. Ispod svakog prozora smješten je klimatizacijski konvektor (injektivni uređaj) s posebnim sapnicama za ispuštanje zraka i izmjenu topline. Najveća dubina prostorije za visokotlačne klimatizacijske uređaje približno je 6 m. treba dodatni unutarnji uređaj za hlađenje. općenito ^J^ ^2) Prigušivač zvuka. pa su slabo brtvljena mjesta praktički zanemariva. Nije li tako. Bez cirkulacijskog provjetravanja. Izmjena zraka oko 15-30 puta. Visokotlačni vodovi zraka. ili instalacijska etaža na sredini visine zgrade.

= 10 A. tako se mogu zakonitosti lakše utvrditi.8 k D • FD + 0.36 0. Izvedena je veličina km(F+w) = srednja veličina "prozor + zid". 1 primjer: O p a d a n j e temperature odgovara 1/k ) T o k temperature u višeslojnom elementu građevine ®kirani prikaz elementa građevine (u mjerilu koeficijenata otpora prolazu topline).04 1. unutarnje površine zida je toliko viša koliko je bolja termoizolacija. svladava otpor elementa prema prolazu topline i dosiže vanjsku površinu elementa.34 0.95 km = § 0 .> (3) 1/aj + 1/A + 1/ota = 0. ožbukan k2 Rog + _ l i " A. Koeficijent toplinske vodljivosti X u jedinicama W/mK [kcal/mhK] specifično je svojstvo gradiva. ¡=•1=1 i—u—i- I Opadanje temperature o d g o v a r a 1/k .04 = 1. 0.5 ke • FG Fw + Ff + Fdl+ Fd + FG Prolaz topline kroz jedan element građevine: stanovita količina topline svladava unutarnji granični sloj zraka i tako iz zraka u prostoriji dolazi na unutarnju površinu elementa.2 K 1/a a 4 % . Koeficijent otpora prolazu topline važan je za poštivanje odredaba DIN-a 4108.ušteda energije za grijanje.zaštita od oštećenja građevine koja nastaju zbog nedovoljne ili pogrešno postavljene termoizolacije pa nastaju termička strujanja.45 k između rogova = 0. može se termoizolacijom usporiti ali ne spriječiti.04 (ako postoji vanjska obloga 0.015 Zid 0.22 = 1. 4 5 70 + = 0. Otpor prolazu topline 1/k u jedinicama m 2 K/W [m 2 hK/kcal] jest zbroj otpora jednog elementa građevine prolazu topline: 1/k = 1/aj + 1/A + 1/aa (njegova recipročna vrijednost k . njegova je veličina za razne slučajeve propisana u DIN-u 4108 i "Odredbama o termoizolaciji" Ista veličina služi projektantu grijanja kao podloga za dimenzioniranje. primjer uz 1/A od 0.vrijednosti sastavnih dijelova omotača: zid (W). . 1 3 % .056 + 0.16Wh (= 1 kcal) podiže temperaturu 1000g vode za 1K.02 1. (§).00 1/a. 123 .6 K 2. Vrijednosti prema DIN-u 4108 sadrže i dodatke za praktičnu primjenu.30 Vanjska žbuka 0. a prije svega kondenzacija vodene pare. zračenjem i difuzijom vodene pare. Definiranje pojmova u DIN 4108 [podaci u uglatim zagradama: jedinice u prijašnjem sustavu kcal]. = 28° i vanjsku teperaturu 9a = 12° Temperatura 9W.48 2 4 c m šo + 5 c m stiropor staklo 6 m m izolacijsko staklo 2 x 6 mm © Tok temperature u različito termoizoliranim elementima građevine za unutarnju temperaturu 9. toliko je niža temperatura unutarnje površine elementa (7) i toliko lakše dolazi do pojave kondenzata vode.13 + 0.08).Termoizolacija Fw + k F • F f + k D L • F d l + 0.87 = 0. 1/A 1 / a a = 1 3 % + 8 3 % + 4 % Pri razlici od 40 K između vanjskih i unutarnjih temperatura odnos je: 1/a.daje u W/m 2 K [kcal/m 2 hK] gubitak topline kroz element građevine i služi kao osnova za proračune grijanja). s t o j e manji taj broj.4 0 = 5. Primjer: zid od plinobetona 500 kg/m3 debljine 30 cm. 1. navodi se u Wh [=1. razlike temperature K (kelvin. proračunava se iz jednakih dijelova F i k-vrijednosti obiju komponenti: km(F+w) = (k F • FF+kw)' (Ff + Fw) k m = srednja vrijednost koeficijenta toplinske provodljivosti omotača zgrade izračunan iz podjednakih udjela F i k . Primjer: kosi krov izgrađenog potkrovlja Termoizolacija |.> ( i ) Razlika između vanjskih i unutarnjih temperatura pri tome se raspodjeljuje na pojedine slojeve u postotnom omjeru kojim sudjeluju u ukupnom otporu prema prolazu topline 1 / k .56 1/a B Vanjska žbuka Unutarnja žbuka _ 1 1/k 1. može se jednostavnije proračunati množenjem debljine sloja d' (u cm) s faktorom D'. "mjerne vrijednosti" ne mogu se s tim usporediti! Otpor prolazu topline 1/A u jedinicama m 2 K/W [m 2 hK/kcal] ] specifična je vrijednost za debljinu sloja: 1/A = d l k (d = debljina sloja u m).MEHANIZMI jzziczr Svrha je termoizolacije: .E ^ ^ Proračun prosječnog koeficijenta otpora prolazu topline sastavljenog elementa građevine. "granični" sloj zraka. 124.2 K 1/A 8 3 % • 40 = 33.12 0.04 = 2 6 % 6 6 % 8 % U tom slučaju na unutarnji granični sloj zraka otpada 26% 40 = 10. za tok temperature u elementu građevine i za oštećenja zbog kondenzacije (-> dolje). temperatura °C. koliko je slabija termoizolacijska moć elementa građevine.5 0. Koeficijent toplinske vodljivosti k u jedinicama W/m 2 K [kcal/m 2 hK] Recipročna vrijednost koeficijenta otpora prolazu topline 1/k danas je najvažniji brojčani podatak za proračun termoizolacije.udobnost.02 0. ali kari- (šuplja o p e k a ) k = 0.64 Proračun vrijednosti k višeslojnih elemenata građvine. Promjena temperature ovisi o toplinskom prigušenju pojedinih slojeva.16kcal]. Što je manja brzina kretanja zraka. uzevši u obzir minimalne faktore za površine krova i podova na tlu: kw • km — © Princip prolaza topline kroz neki element građevine Tok temperature u jednoslojnom elementu građevine Unutarnja žbuka 0. Na unutarnjoj strani elementa (1/a.13 0. što znači da je površina zida za 10. svladava vanjski granični sloj zraka i izlazi u vanjski zrak. Promjena temperature nije samo važna kad je posrijedi kondenzacija nego je važna i za termičke dilatacije elemenata građevine -» s.4 0 = 1.4 K hladnija od zraka u prostoriji! Prema tome.33 0. prozor (F).7 = 0. Količina topline. toliko je veća vrijednost 1/a na vanjskoj strani elementa (1/a a ) 0. vođenjem.koeficijent toplinske vodljivosti .1/A= d' • D'.83 + 0. manja je i toplinska vodljivost. pa se može prikazati pravcem ako su slojevi crtani u mjerilu veličina svojih termoizolacijskih svojstava (§)..33 bio bi odnos 0.TERMOIZOLACIJA POJMOVI .02 1/A 1/a.4K.). Izmjena topline konvekcijom (prijenos topline). površine poda na tlu (G) i površine stropa u dodiru sa zrakom (DL). = 70 A = 80 M Termoizolacija Žbuka k na mjestu roga = 0.83 = 0. prijašnja dimenzija grd). krov (D). Koeficijent prijelaza topline 1/a jest termoizolacijska vrijednost sloja zraka koji prianja uz element građevine. zaštita čovjeka od previše i premalo topline. . Tok temperature je u cijelom elementu građevine linearan Tok temperature kao (5).

Primjeri difuzije I 1 1 I 1 1 Da bi se izbjegle oštečenosti građevine. izvana nizak faktor difuzijskog otpora.6 mbar H d 4.5 ± 0 ± 5 + 10 + 15 + 20 + 25 Vanjska temperatura (°C) -12 -15 .9 62. 12.9 40.7% 5.5. vodena bi se para kondenzirala u tekuću vodu: na taj način nastaje rosa.1 5 7 8 0 % = 1. I Iznutra I I / i I I I I / I I 1 Zid 24 cm. X=max. zakrivljena crta pokazuje najveći mogući parcijalni tlak pare. Relativna vlažnost zraka je postotni odnos stvarno prisutne vodene pare i najveće moguće količine pri toj temperaturi. posljedica je kondenzacija —> @ . nema kondenzata © uslijed nedovoljne izolacije: kondenzat na i u elementu građevine. Da bi se izbjegla oštećenja.0 © Apsolutna razlika tlaka (razlika tlaka zraka) među stranama elemenata građevine Temp.3 mbar Razlika 119 . parcijalni tlak pare u zraku (kp/m2) 26.3 mbar / 1 2 . želi li se to spriječiti. 12. 123). m). treba parnu branu ugraditi s unutarnje strane. unutarnji 2 cm) zanemariti. Vodena para u zraku nije vidljiva ("oblaci vodene pare" kapljice su koje lebde u zraku). analogno protoku temperature u elementu građevine dijeli se i pad tlaka na pojedine slojeve proporcionalno njihovu udjelu u ukupnom difuzijskom otporu elementa.» © proizlazi iz faktora slojeva Taj nagib s unutarnje strane visok koeficijent difuzijskog I © Faktor rasporeda slojeva = nagib krivulje.5 cm.18 Relativna vlažnost zraka 50 33.20 .6 mbar = 1 g vode/kg zraka). Primjer Unutra 2 0 7 5 0 % = 11.14 = 10. Kondenzacija nastaje tamo gdje stvarna količina vodene pare prelazi onu koja je prema temperaturi moguća.9 238. raste relativna vlažnost ako količina vodene pare ostane ista.15 • 10 5 | 1 | 1 | ' I RJ !' ><1 i K / J / /| KTJ y ] / i I i ' nog otpora prolazu topline 1/k —> © .4 mbar 108 cm 6 cm 114 cm 94. U primjerima © @ © Parcijalni tlak vodene pare ostaje ispod max.r 25 Ako je sloj koji zatvara prolaz pare na vanjskoj strani.0% 105 = 9. tj. termoizolacija na unutarnjoj strani parne brane 124 . Iz praktičnih razloga ta se veličina upotrebljava kao podatak o količini vodene pare u zraku (v. pada prema van = dobro! © Pogrešan raspored slojeva: faktor rasporeda = nagib krivulje.3% 100.15 . vrlo dekorativna na ružinim laticama. u primjeru © nastaje kondenzat na unutrašnjoj strani elementa jer je udio graničnog sloja zraka očito prevelik. 3 mbar = 100% Ako bi prema ovom primjeru temperatura zraka i dalje padala.parcijalni tlak pare. Razlike parcijalnog tlaka pare —> © dakle su samo različite količine molekula vodene pare pri istom ukupnom tlaku zraka (suprotnost: apsolutna razlika tla- © Relativna razlika tlaka pare (razlika parcijalnog tlaka pare) među stranama elemenata građevine max.» (4) npr u mjehurima hidroizolacije krova -> s.1 323. • Ispravno postavljanje slojeva Nagib krivulje difuzije treba biti s unutarnje strane koliko je moguće strm.8% 16. dopušteni udio graničnog sloja zraka 1 prikazanje element građevine sa svojim graničnim slojevima zraka u mjerilu termoizolacije (usporedi s.9 125.3 mbar / 23. uzdiže se prema van = kondenzat u unutrašnjosti elemenata građevine otpora. u protivnom dolazi do kondenzacije . vani . pri čemu slojevi ispred brane ne smiju premašiti određeni dio X cjelokupnog otpora prolazu topline 1 /k © © Parna brana na hladnoj strani: kondenzat u elementu građevine Dodatna parna brana na toploj strani sprečava stvaranje kondenzata. jer se time razmatranja o difuziji mogu jednostavnije prikazati (0. Unutarnja žbuka 1. zadan pravcem protoka temperature.3 mbar zrak 20°C.2 173.5 2 4 = H d 6 1. Difuzijom nastaje unutar elementa pad parcijalnog tlaka pare. tamo će doći do ukupnog pada tlaka pare.3 88. 12.3 mbar / 17.0= © Parcijalni tlak vodene pare u zraku © Max. a s vanjske blag . 89 i dalje).4% 60 25% 23% 21% 70 17. mogućeg. dobar prolaz topline = visoki faktor sloja i A . nastaje pretvorbom u paru pri temperaturi vrelišta i isparavanjem pri svakoj temperaturi. Različiti parcijalni tlakovi pare nastoje se izjednačiti difuzijom. •Parna brana na pravom mjestu mbar .t.2% 15. Kad temperatura pada. Zrak može primiti samo određenu količinu vodene pare: ta količina je veća pri višoj temperaturi. loš prolaz topline = nizak faktor sloja (A.mbar = ® Količina vodene pare u zraku pri različitoj relativnoj vlažnosti zraka © Iz toka temperature u elementu građevine proizlazi krivulja max. količine vodene pare koja difundirá kroz element zrak 10°C.8% 28. -»tablica (§)).10 5 | 1 | i | I 1 ' Iznutra I I I mbar r 25 -20 -15 -10 5 | I I | / 1 I | I | . on se iskazuje debljinom sloja zraka koji bi imao isti difuzijski otpor.» © .7 mbar. Granični slojevi zraka mogu se zbog svoje male debljine (vanjski 0.g.5% 30. važno je: • Dovoljna termoizolacija U primjeru © jednoslojni je element bez kondenzacije. °C -10 . izračunava se kao umnožak debljine sloja d i koeficijent difuzijskog otpora (. toplina koja je za to potrebna (oko 700Wh) oduzima se okolini.TERMOIZOLACIJA Tok temperature DIFUZIJA VODENE PARE Vodena para. prolazom kroz elemente građevine i njihove slojeve.8 mbar 105 = 0. Tome se slojevi suprotstavljaju svojim otporom protiv difuzije \i d (cm.5 cm. treba spriječiti kondenzaciju na njenim elementima. plinovito agregatno stanje vode. Zato se temperatura pri kojoj relativna vlaga dosiže O O O O O O • • • • • • • • • • • o o o o o • • o o o • o o o • • • o o o o o o ••••••••• ••••••••• ••••••••• -ooooooooooo ooooooooooo 100% naziva rosištem mješavine zraka i vodene pare. 10 0 10 20 30 (°C) Temperatura zraka Primjer količina vodene pare u zraku 12. u mješavini vodene pare i zraka dio tog tlaka proizvodi vodena para . do granice pare („x") l mbar f 25 . Atmosferski tlak iznosi 1 bar ili 1000 mbara (nazvano i hektopaskal). udio graničnog sloja zraka odn.0% kova u smislu parnog kotla .4 mbar = 52% 72% zrak 15°C. Granični sloj zraka ne smije prijeći određeni dio X ukup- mbar r 25 -20 . X=max.

Za vrlo vlažne prostorije (npr. okolinom koja je dobar vodič topline ili dovođenjem toplog zraka. uključivo granični sloj zraka slojeva do parne brane. pa temperatura na površini toplinskog mosta na unutarnjoj strani pada i može doći do kondenzacije (-> s. pa je u tom slučaju bolje izvesti ventiliranu fasadu (iznimka: predgotovljeni zidovi).0 0. S obzirom na činjenicu da na unutarnjoj strani par> ne brane ne nastaje tlak u smislu parnog kotla. 124.otpor lacije 1M d : D |j d (cm) d (cm) Gran. mora se povisiti temperatura na unutarnjoj površini toplinskog mosta. Na zidovima s minimalnom termoizolacijom zbog toga će na uglovima zgrade često doći do pojave kondenzata i plijesni. Stoga treba upotrijebiti žbuku armiranu staklenim vlaknima -» (4) (ne za zatvorene bazene -> s. ne smije prijeći određeni dio ukupnog otpora prolazu topline -» s. zr. obrnuto nego kod (9) maloj unutarnjoj površini koja prima toplinu pridružena velika vanjska površina koja predaje toplinu.- Žbuka wuMr¿nimimiir4riUH. Tako se smanjuje otpor prijelazu topline1/aj u odnosu na toplinski most. Da bi se izbjegao kondenzat na površini građevnog elementa i njegove neugodne posljedice (pojava plijesni i si. Preduvjet: presjek ventilacijskog prostora na svakom mjestu ^ 2 cm.120 8 1 5 Detalj I Detalj II '"•i • m 100 200 300 1000 Difuzijski otpor Z [ c d ( c m ) Detalj III (D Ispitivanje pojave kondenzirane vode na nekom krovu . Važno: na vanjskoj strani kod normalne žbuke preko termoizolacijskih slojeva postoji opasnost od pojave pukotina zbog gomilanja topline i podloge slabo otporne na posmična naprezanja.Zračni prostor p Termoizolacija JCTtiirmnYffimnroffmvniro ® Masivni zid s paronepropusnom fasadom © Masivni zid s ventiliranom fasadnom oblogom ® Na unutarnjoj površini vanjskog ugla stvara se kondenzat (j\ Na unutarnjem uglu ne nastaje kondenzat Betonski zid izvana \ Izvana tt ® i II 9 /n / ^ ftl Zid Iznutra l i 1 tt I Zid 1 ft v \ \ / Betonski zid iznutra Na velikoj vanjskoj površini toplins(9) —' Pri velikoj unutarnjoj| površini toplinskog mosta je gubitak topline po jedinici površine znatno manji kog mosta nastaje kondenzat (veliki gubitak topline po jedinici površine) 125 . zr. Raspored slojeva na unutarnjoj strani kao način građenja bez parne brane.Parna brana TERMOIZOLACIJA NAČINI GRAĐENJA Način građenja bez parne brane -» @ Uobičajeni način građenja ne sadrži slojeve koji sprečavaju prolaz pare. faktor X smanjuje se iznutra prema van. 261-262). Kod masivnih konstrukcija treba izravnavajućim slojem zaštititi parnu branu od mehaničkih oštećenja — s. funkcija ventiliranja zbog visinske razlike (najmanji pad 10% između ulaza i izlaza zraka). 124).«f<iiiitit»HiiHTiTinnf EZH (T) F777IF71 Masivni zid bez termoizolacije © Masivni krov s paronepropusnim pokrovom Otpor prolazu topline 1/k elementa građevine Redoslijed slojeva od izvana prema unutra Difuzijski Debljina -Koefic. tome se pridodaje i činjenica da je termoizolacijski kapacitet graničnog sloja zraka u uglovima znatno veći nego na širokoj površini. zatvoreni bazeni) treba analitički ili grafički provjeriti tok tlaka pare -» (3). sloj iznutra Ukupno 0. 123 © ) .Hidroizolacija i— Termoizolacija . Način građenja s parnom branom -» (2) Novi je način građenja ("topli krov". (—»s.02 0. "topla fasada") s vanjskim slojem otpornim na prolaz pare i time uvjetovanom unutarnjom parnom branom (-» s. 125. Raspored slojeva treba biti takav da ne nastaje kondenzat: dovoljna termoizolacija. Povećanje dovoda topline prema toplinskom mostu povećanjem njegove unutarnje površine. Međutim.04 0. 123). jer se u protivnom javlja prevelik prolaz pare i kondenzacija na vanjskoj oblozi.Azbestcementne ploče [— Žbuka (sintetika) Nosač žbuke (staklena vuna) Termoizolacija i . sloja termoizo. 92 i dalje. nego samo parcijalni tlak pare -» s. preporučeno "izjednačenje tlakova" pomoću tog sloja često je besmisleno (suprotno tome: slojevi za izjednačenje tlaka ispod pokrivača ravnog krova -> s. sloj izvana _ Beton ( 2 2 0 0 kg/m^) 10 Stiropor tip 0 4 0 4 Žbuka 1. potrebna je parna brana (raspored -» način građenja s parnom branom) s difuzijskim otporom (i • d unutarnje obloge £ 10 m (kod zatvorenog bazena £ 100 m). a time i udio graničnog sloja zraka u ukupnom otporu prolazu topline 1/k. Porast troškova grijanja zbog toplinskog mosta beznačajan je ako je on malih dimenzija: ali ne kod jednostrukih prozora koji se također moraju smatrati toplinskim mostovima. Kad je manji pad. 92 i dalje). U tu svrhu mogući su načini: Smanjenje gubitka topline kroz toplinski most pomoću termoizolacijskog sloja protiv "vanjske hladnoće" (povećanje termoizolacije smanjuje postotni udio graničnog sloja zraka u ukupnom otporu prolazu topline 1/k).5 Gran. (ZZŽ3Z3 . Važno: termička izolacija. Unutarnja obloga mora biti uvijek nepropusna za zrak! Topli mostovi su dijelovi elementa građevine u kojima je termoizolacijski učinak manji od okolnoga. Tako raste dio otpora prolazu topline graničnog sloja zraka na tom mjestu.).12 1/y=1. Način građenja s ventiliranom fasadom -» (5) Ventilacija iza fasadne obloge uklanja paronepropusno djelovanje relativno paronepropusnih vanjskih slojeva. i uobičajeni vanjski ugao -» © predstavlja toplinski most jer je tamo.047 600 200 15 1. Tipični su primjeri prikazani na ® .kod vertikalnih elemenata teško je izvedivo.

03 0. Arm.25 0.09 0.43 1.54" 0.89"* 0.08 0.79 0.08 0.750) T M 500 500 "(625.10 0.38 0.51 1. termoizolacije) 1/A (m2 K/w) velikoformatnih betonskih elemenata je primjetan: uporaba armiranog lakog betona (npr.06 0.Kutnik .78*" 0.41" 0. ploča s rebrima i gredicama prema DIN 1045 sa šupljim opekarskim elementima prema DIN 4160 Šuplja opeka kao ispuna prema DIN 4160 bez poprečnih rebara (bez žbuke) 115 140 165 0.28 0. najveći udio X unutarnjih slojeva (granični sloj zraka.75 1. blokova prema DIN 1045 s opekarskim element.09 0.Naziv i skica Debljina Otpor prolazu S topline 1/A m 2 K/w u prosjeku na najpovoljnijem mjestu DETALJI TERMOIZOLACIJE: VANJSKI ZID Općenito: ako se termoizolacija ugrađuje s vanjske strane.87 0.66 0. očvrsnut parom.28 0.21 0.12 0.17 0.14 0. viša temperatura).55 0.13 0.13 © V i š e s l o j n i zid s termoizolacijom na unutarnjoj strani ® Z i d s parnom branom na unutarnjoj strani Zračni prostor Masivna konstrukcija Stiropor 4 c m Letve Azbestcementna ploča Azbestcementna ploča 3.24 0.20 0.12 0. Kritični detalji: klizna spojnica na priključku ravnog krova -> s.97 1.34 0.5 400 500 600 800 800 1000 1200 1400 1600 600 1000 1400 1800 (2400) 0.23** 1.08 3tĐO/••I (31 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 i ¡c-a«^ 1 Bitumenska emulzi|a 300 kg/m2 ZkJ KSK 11. ispunjenim sljubnicama prema DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 4.50 0.79" 1.05 Termoizolacija prolazi neprekinuta preko konstrukcije .50 0.35 0.64* 1.95* 1.5 2.0 1.34* 1. za balkone) poboljšava termoizolaciju za do 68.30 0.25 0.750) t 2.08 0. plinobeton očvrsnut parom Armirani laki beton kompaktan.85" 0. bet.04 0. ispunjenim sljubnicama prema DIN 4159 115 140 165 190 225 240 265 290 0. šuplje grede prema DIN 1045 (Bez žbuke) 65 80 100 (5) Višeslojni zid bez parne brane ^7) Termoizolacija niše za grijaće tijelo • • • DfD • • DfD • sj 0.10 0.15 0. slojevi do parne brane -> s.06 0.16 0.18 0.24 0. uz primjenu ekspandirane gline ili škriljevca itd.24 0.99** 0.09 0.5 Unutarnja žbuka ' R O I k \ \ V W — Žbuka Šuplja opeka kao ispuna prema DIN 4160 s poprečnim rebrima (bez žbuke) a a'foaifaof ioi a 1 ton jna^aa?J t a 30 30 30 30 30 0 0 0 0 0 ¿¿li ina 190 225 240 265 290 0.11 0.52 0.32 0.11 0.06 0.68" 2..nosač ploča © Otpor prolazu topline (koef.22 0.04 0.14 0. bet. Strop od arm.09 0.34 1.36 1.28 0.11 0.12 31.41 0.69 0.07 0.18 Azbestcementne Vrsta betona ® Drveni krov hale (hladni krov) ® ^ Plino-. pjenobeton laki beton.22 0.15 0.22 0.10 0.66"* 0.44 0. r i Termoizolacija vanjskog ruba stropa presjek Kosi krov s masivnim stropom u 1) Kosi krov s drvenim g red ni kom . termoizolacije) 1/A (m2 K/w) Prostorna masa kg/m3 12.83* 0. bez kvarcnog pijeska Laki beton s poroznim agregatom bez kvarcnog pijeska Armirani beton 8 | I • i Pravilni položaj 111 J termoizolactjskog ' j r i .49* 0.04 0.26 0.21 0.17" 0.99 0.42* 0.63* 0.30 0.63 1.56" 1.11 0. U ovom je slučaju sintetična žbuka suviše paronepropusna pa je prikladnija ventilirana fasada -> (5) ili način građenja s parnom branom -> @ .07 0.08 0.20 0.36 0.06 Debljina (cm) 18. rebrasta ploča (bez žbuke) 120 140 160 180 200 220 250 120 140 160 180 200 220 240 0.11 0.25 0.09 0.16 0.13 Blokovi s potpun.20 0.10 0. prema DIN 4159 Blokovi s djelom.26 0.14 0.15 37.10 0. zatvoreni bazen): jača termoizolacija.70 1. 90 i dalje nužna je termoizolacija kako bi se uštedjeli troškovi grijanja (tanji zid.07 0.29 0.19 0.63 0.22 0.40 0.12 a 500 "(625.16 0.33** 0. Arm.24 0.82* 0.30 0.750) Arm. ploča s gredicama ( bez žbuke) fk Í ÚODt _ J _ 500 I (625.26 0.27 0.18 0. eventualno sa završnim slojem mineralne žbuke.09 25.57*** 0. bet.06 0.07 0.09 0.27 0.31 0.' ~ ffi zračnog prostora * š 200 kg/m Površinska težina uključivo žbuka ** = 150 kg/m2 Površinska težina uključivo žbuka " * 1100 kg/m Površinska težina uključivo žbuka j" || ^ \ Iznutra © 126 Otpor prolazu topline (koef.82 0.26 0.18 0.15 0.34" 1.12 0. 123) treba smanjiti.06 0.33 0.23 0.20 0.750) 500 (625.13 0.3%.25 2.32* 1. ne upotrebljavati mineralne žbuke nego oblogu s ventiliranjem -> © ili žbuku na bazi sintetike (pojačana staklenim predivom).07 0.750) ~ (625.13 0.33 0. Staklena pjena u mastiksu Bitumenska emulzija 300 kg/m2 Vanjski zn Parna brana TermoizolacijaVanjski zid 1. spoj prozora sa zidom -> Posebni slučaj: vlažne prostorije (npr.750) 500 (625.34 0.12 0.66 0.60 0. Armirani beton Arm. bet.

418 kWh/a 1.12 x 3.7.51 + 3.81 1.46 41.4071 .65 9.33 m 11.000 m 2 K/W 0. 1 2 x 3 .01 1.600 W/(m 2 K) 2.99 + 11.50 m 2 .29 m 2 .01) Ukupna površina elementa: 143. kombinirano.58 m 2 V4 DG (površina kao EG) 120.50 m 2 3.60 Okvir grupe 1. 5 5 + 1.01 x x x x 1.51 m 2 1. k v prema WSVO: 3.0 W/(m 2 K) Vrsta elementa: Ispred grijaćeg tijela: / Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.41 1.5012 .2 x 3.89 x 2.60 m Uređaj za ventilaciju: (nema) Grijana zapremina: 535.50 Vanjski prozori sjever Staklo: Vrijednost kv g-faktor: Okvir: specijalno staklo s atestom kv = 1.3.40 1.3.12 + 10.99 A2 .6 1.5 .9.8 134.30 m 2 163.26 x 1.407 m 2 ^ 15%. prozori.55 m 2 134.000 m 2 K/W 415.6 1.60) x 2.40 1.50 m 2 Vanjski prozori istok/zapad: Element: vanjski zid poroton 36.01) x 2. Ostali profili s atestom za kr do 2. 9 5 m 2 ( A G p r o r a č u n a t o p r e m a W S V O ) Proračun volumena: V1 EG V2 . kombinirano.06 m 2 . drvo.02 m2 m2 m2 m2 Ukupna površina elementa: Element: vanjski prozori na jugu A1 Stanovanje Element: krovni prozor A1 AF Element: ulazna vrata A1 AT 1. vrata .26 11.12 Ukupna površina elementa: Element: vanjski prozori istok / zapad A1 A2 A3 A4 Stanovanje Hodnik Djeca Kupaonica 2.26 + 3./zap.76x2.498 .0121 .65 26. sintetika.600 W/(m 2 K) Ukupna površina elementa: Element: vanjski zid stubište > teren A1 AW stubište Element: krov A1 krov A2 -površina AF4 krovni prozor 11.21 m 2 T l o c r t n a p o v r š i n a AG: 1 5 4 .60 0.99 x 11.eq: Vrijednost k: prozori.99x13.76 1.65x2.78 m 2 Ukupna površina elementa: Rezultati proračuna: kao vanjski prozori sjever 127 .6 W/(m 2 K) 0.51 x 2.610 W/(m 2 K) 1.01 A4 Roditelji 2.39x11.( 1 .46 m 3 3. kF prema WSVO: Dop.79 5.41 m 2 -7.28 m 2 Dop.9.50 27.(1.864 m 3 Element: pod stubišta A1 Pod stubišta 3.20 A3 Stanovanje (vanjska vrata) 0.TERMOIZOLACIJA PRORAČUN TERMOIZOLACIJE WSVO 1994.39x2.12 1. < 40% 0. vrata .01 1. unutra ^ 10°C Stambena zgrada Predgotovljeni objekt: ne Svijetla visina prostorija: ^ 2.prozori ne istok 7.0 Grupa materijala za okvir: 1 Vrijednost kr 2.3.030 W/(m 2 K) 1.26 x 2. vrijed.218 kWh/a 0. -površina AF jug -površina AF sjever ulazna vrata A6 zabatne strane DG (11.400 W/(m 2 K) Element odgovara WSVO za taj tip građevine 3.01 m 2 . vrijed.28 m 2 159.prozori ne sjever/zasjenjeno 9. <40% 0.odbitak . DIN 4108 Oznaka: Tip zgrade: ogledni projekt BEL.01x2.000 m 2 K/W 532.51 x 3. 4 4 x 2 4.51 x 0.2832 3.8. investitor: Neufert 1.39 + 10.85 A2 Kuhinja 1.012 m 2 £15%.5 cm A1 A W E G A2 A3 A4 A5 -površina AF sjever -površina AF ist.86 m 3 3 Rezultati pojedinih elemenata građevine Element: unutarnjni zid stubišta > UG A1 stubišni zidovi UG (3.35 m 2 Staklo: Vrijednost kv g-faktor: Okvir: specijalno staklo s atestom kv = 1. drvo. k prema DIN 4108: nema zahtijeva Element odgovara DIN 4108.0 Grupa materijala za okvir: 1 Vrijednost kr 2.49 m 2 147. Ostali profili s atestom za kr do 2.01 m 2 8.8.46/2 Ukupni grijani volumen zgrade: Proračun površina elemenata građevine Element: vanjski prozori na sjeveru A1 WC 0.1 pojedinačni/dvojni objekt. sintetika.000 m 2 K/W 0.12 7.26 1.14 x 1 .6 -3. vrijed.26) x 2.50 m 2 11.6 W/(m 2 K) 0.40 1.9.39 x 4.76 m 2 .41 m 2 Okvir grupe 1.0 W/(m 2 K) Vrsta elementa: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kp.99 + 1.44 m2 Element: strop iznad podruma A1 strop iznad podruma 11.99 x 3.26 m 2 1.39x4.eq: Vrijednost k: Rezultati proračuna: Dop.4 207.odbivši EG V3 UG 324.87 + 1.51 x 3.55 + 1.95 m 3 535.01 m2 m2 9.

< 40% 0.50 okvir grupe 2.790 W/(m 2 K) nema zahtjeva d [m] X [W/mK] P [kg/m 3 ] H [1] dM.0 1 2.NB.355 m 2 326.70 okvir grupe 1 drvo. sintetika. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 0.532 kWh/a 1.1 W/(m 2 K) 0.500 kg 0. dijelovi presjeka Udio TDW 12% 88% Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Oznaka rogovi međupolja krov/strop prema vanjskom zraku odozgo. kombinirano.300 0. prostorna 0.585 W/(m K) 10.000 m 2 K/W 938.301 m 2 180.80.0 1 2. ekstrudirana smjesa Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: Masa po m21/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Krov. kombinirano. prostorna masaO.035 0.tvrda pjena (stiropor) 4 Smreka.0 W/(m 2 K) krovni prozor.0 W/(m2K) prozori.040 m 2 K/W 0. 2: Masa po jedinici površine: (slojevi nisu definirani kao drveni) Element odgovara DIN 4108.000 m 2 K/W 0.000 m 2 K/W 128. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 1. [m2 K/W] 0.435 W/(m 2 K) kao vanjski zid poroton 36.040 m 2 K/W 0.600 W/(m 2 K) 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.500 kg nema zahtjeva 128 .210 P [kg/m 3 ] 900 H [1] 8 8 [m 2 K/W] 0.3650 masa 0. neventilirano ne 159.08 Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Vanjski zid poroton 36. LM21 3 Žbuka od umjetne 0.727 kWh/a 0.8 2.040 m 2 K/W 0.6 1.12 50 1.0150 aditiva 2 Poroton .160 0.130 m 2 K/W 0.781 m 2 0.1 mm 3 Polistirol (PS) . sljubnice ispunjene.000 m 2 K/W 0. nagib krova > 15° ne istok 3.398 W/(m 2 K) Grupa materijala za okvir Vrijednost kr Vrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.eq: Vrijednost k: Vanjski stubišni zid iznad terena (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka gradiva 1 KLB lakiklima .700 800 1100 5 50 200 vanjski zid.250 W/(m 2 K) 0.02 19. LM 21 2 Polistirol. okvir < 30% ne sjever. sintetika.130 m 2 K/W 0. dijelovi presjeka (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka elementa 1 Gipskarton ploče DIN 18180 2 Polietilen folije debljina > 0.060 W/(m 2 K) 1.501 m 2 > 15%.000 m 2 K/W 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine Krovni rogovi.0150 smole Vrsta elemenata građevine: Površinsko grijanje: Površina: Masa po m 2 : 0.8 W/(m 2 K) vanjska ostakljena vrata.147 m 2 95.eqVrijednost k: izolacijsko staklo LZR preko 10-16 mm 3. tabl.408 W/(m 2 K) 0.80 kg/m 2 d [m] 0.3000 0.000 m 2 K/W 0.0400 0.6 W/(m 2 K) 0. 1 Element odgovara DIN 4108.0200 0.eq: Vrijednost k: Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Ulazna vrata Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvir Grupa materijala za ovkir Vrijednost kr Vrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF. jug Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvir specijalno staklo s atestom kv = 1.06 dix 0.00 1.TERMOIZOLACIJA Vanjski prozor.425 W/(m 2 K) 2. 6. tab.130 m 2 K/W 0. < 40% 0.130 m 2 K/W 0.130 0 100000 100000 20 15 600 40 40 0. tablica 1 Element odgovara DIN 4108.900 W/(m 2 K) Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.0120 X [W/mK] 0.60 okvir grupe 1 drvo.1 2.1 betonski ili metalni profili s atestom za kr2. bor.498 m 2 > 15%.000 W/(m 2 K) vanjski zid u terenu ne 9. Ostali profili s atestom za kr = 2.040 25 0.blokovi W6 .1400 0. < 40% 0.854 W/(m 2 K) 2.5 Grupa materijala za ovkir Vrijednost krVrsta elemenata: Ispred grijaćeg tijela: Orijentacija: Površina: Udio okvira: 1/a iznutra: 1/a izvana: Solarni dobitak: Vrijednost kF.5 cm (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva d [m] X [W/mK] 0.šuplja opeka. vrata-prozori ne jug 8.180 600 5 10 80 250 1.283 m 2 > 15%.0 do 2. jela Vrsta elemenata: Površinsko grijanje Površina: Masa po m 2 : 1/a iznutra: 1/a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna Dodatni zahtjevi za lake elemente dopuštenih vrijednosti k prema DIN 4108/2.400 kg 0.0 W/(m K) 0. [kg/m 3 ] 1200 [1] 10 d IX [m K/W] 2 1 Gipsana žbuka bez 0.67 0. općenito ne 147.50 Rezultat proračuna: kao vanjski prozori sjever Krovni prozor Staklo: Vrijednost kv: g-faktor Okvirizolacijsko staklo LZR preko 10-16 mm 2.000 m 2 K/W 290.0005 0. Ostali profili s atestom za kr = 2.04 10 2.350 P .726 kWh/a 2.390 W/(m2K) nema zahtjeva 0. zasjenjeno 3.28 15 0.

810 W/(m 2 K) 0.040 m 2 K/W 0.00 kWh/a m Godišnji interni dobici Q'.5 0.6 31.75 22.50 3.600 2.00 1 Gipsana žbuka bez 0.7 159.0020 0.2 0.4 17.70 Ad 159.5 0.78 Ag 0.86 Strop iznad podruma (redoslijed slojeva iznutra prema van) Brojčana oznaka gradiva 1 Keramičke pločice 2 Cementni estrih 3 Polietilenska folija debljine > 0.34 0.06 0.785 W / ( m 2 K) 1. Ljetna zaštita od topline prema WSWO nije ispitivana.0 520.58 0.8 100.58 1.182 0. tabl.22 13.0 0. Godišnja potreba ventilacijske topline Q'L.04 X [W/mK] 0.50 28. 1 Element odgovara DIN 4108.100 2400 0.0 1.400 P [kg/m 3 ] 2000 [1] 15 35 70 150 20 50 d/X [m K/W] 2 Oznaka elementa Zidovi Vanjski zid poroton 36. Q'H-: 95.335 2.: 4.58 Af 9.3 5.900 15.06 0.100 2400 0.4 26.210 p [kg/m 3 ] 900 [1] d/X [m 2 K/W] 0.0200 4 Gipskartonske ploče DIN 18180 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.5 5.0150 dodataka 2 Vapneno-pješčani blokovi i ploče.656 0. : 8. Godišnja potreba transmisijske topline Q'r: 18.130 m 2 K/W 0. Podaci koji se odnose na energiju proračunati su prema odredbamapropisa o termičkoj zaštiti (WSVO).000 0.350 p [kg/m 3 ] 1200 n [1] 10 10 5 10 20 50 8 d/X [m 2 K M ] 0.08 Unutarnji zid stubišta iznad suterena 26. 1 mm d [m] Unutarnji zid stubišta iznad suterena (redoslijet slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva d [m] X [W/mK] 0.27 185.0005 0.60 6.750 kg 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine 0.7 0.600 1.1600 2.785 10.00 krov/strop prema vanjskom zraku odozgo neventilirano ne 140.1 mm d [m] 0.9 (Q'r + Q'L) .0350 15 20 50 1. tabl.13 kWh/a m .57 3 Polistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 035 0.75 kWh/a nr O'Hma*: Maksimalna dopuštena godišnja potrošnja topline nije prekoračena.5 0.5 0.14 56. Q"H = Q'H/0. tabl.0 29.41 7.01 0. 1 Element odgovara DIN 4108.607 m 2 17.28 kWh/a m .250 32.91 kWh/a m .210 15 0.210 m 2 545.000 m 2 K/W 0.TERMOIZOLACIJA Krovna polja .0100 0.8 0.0 520.1200 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.443 m 2 464. Proračun QH prema WSVO zadovoljava uvjete.05 Pregled prosječnih vrijednosti k vanjskih elemenata građevine Ogledni projekt BEL Neufert Aw Zidovi Aab Bočni zidovi Af Prozori sa solarnim dobicima Ad Krovovi/stropovi A d l Stropovi sa zrakom odozdo Aq Elementi prizemlja zgrade Ukupno Površina [m 2 ] 147.350 W/(m 2 K) Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.43 10.30 11.300 0 0.0400 4 Izolacijski materijal od mineralnih/biljnih vlakana 040 0.130 m 2 K/W 0.37 kWh/a m : Q'h = 0.0 15.170 m 2 K/W 0. DIN 106/1+2.21 Ukupno 154.50 31.00 32.97 1/m Odnos površine prema volumenu A/V: 29.02 3.229 W / ( m 2 K) kao za krov Unutarnji zid prema znatno hladnijim prostor. 1Element odgovrara DIN 4108.357 Udio [%] 31.435 0.0 vrijed.dijelovi presjeka (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva 1 Gipskarton ploče DIN 18180 2 Polietilen folije debljine > 0 .28 3.0400 X [W/mK] 1.785 0.0 1.tvrda pjena (stiropor) 040 0. ne 26.01 4 Polistirol (PS) .2 100. 1994.200 0.0 58.8 0.170 m 2 K/W 0.000 1.64 kWh/a m .600 1.035 0. [kg/m 3 ] 2000 2000 [1] 300 400 15 35 100000 100000 20 50 70 150 d/X [m 2 K/W] 0.35 147.100 kg 0.03 1.14 0.78 159.335 W / ( m 2 K) 0. izdanje od 16.400 kg 0.2400 3 Polistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 035 0.37 m2 Ukupna površina omotača A: 0.1600 2.32: Maksimalna dopuštena godišnja potrošnja topline: 30.392 1. 129 . 8.01 8.05 11.656 W / ( m 2 K) 1.1000 5 Normalni beton prema DIN 1045 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.37 Sveukupno 0.6 30.400 0.58 58.5 Udio [%] 28.43 3 PoIistirol(PS)-tvrda pjena (stiropor) 040 0.040 50 3.5 cm Ukupno Bočni zidovi A [m 2 ] Aw 147.0700 X [W/mK] 1.95 520.300 0 0. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: Element odgovara WSVO za taj tip građevine Proračun prema WSVO za zgrade 535.0120 900 0.(Q'| + Q's): 94.50 0.040 15 2.35 Aab f Vrijednost k [W/m 2 K] 0.170 m 2 K/W 0.00 Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.930 W/(m 2 K) nema zahtjeva Vanjski zid stubišta iznad terena 9.839 0.960 W/(m 2 K) nema zahtjeva Dopuštena vrijednost k prema DIN 4108/2.57 10. k * f [W/(m 2 K)] 0.398 0.000 2.700 1400 0.579 m 2 365.1 30.0 1.0120 8 8 100000 100000 0.398 ATk [W/K] 0.58 0.0 1.0 1.500 kg 0.0400 Vrsta elementa: Površinsko prianjanje: Površina: Masa po m 2 : 1 / a iznutra: 1 / a izvana: Vrijednost k: Rezultat proračuna: 0.040 - 15 pod na zemlji ne 11.44 Pod stubišta Strop iznad podruma 134.25 Ukupno Prozori Vanjski prozori sjever Vanjski prozori istok/zapad Vanjski prozori jug Krovni prozori Ulazna vrata Ukupno Krovovi/stropovi Krov Ukupno Elementi prizemlja zgrade 26.1.130 m 2 K/W 0.86 m3 Grijani volumen V: 520. Dopuštena vrijednost k prema WSVO: element odgovara WSVO za taj tip građevine Pregled razmatranih elemenata građevine Pod stubišta (redoslijed slojeva iznutra prema van): Brojčana oznaka gradiva 1 Cementni estrih 2 Normalni beton prema DIN 1045 d [m] 0.1 6.400 P .30 kWh/a nr Godišnji solarni dobici Q's: (u odnosu na volumen zgrade) Godišnja potreba topline za grijanje: 30.08 strop iznad podruma (podrum nije grijan) da 135.

st 1 II.389 0. Q'HZUI = 30.28 1. Ap: Prozori.30 11. = 4286.0 0. površine u kontaktu s tlom A ^ Ploče sa z r a k o m odozdo V Unutarnji zid stubišta > U G 26. BV -samo uz korištenje stana A*=149. negrijane staklene dogradnje s jednostrukim ostakljenjem 1 ) / izolacijskim ili dvostrukim ostakljenjem 1 ) / termoizolacijskim ostakljenjem uz odgovarajuće označene površine Povišene vrijednosti iskoristive unutarnje topline zbog isključivog korištenja kao uredske ili upravne zgrade Ventilacijski uređaj s mehaničkim pogonom s povratom topline (sa ili bez toplinske pumpe).5 I. Međutim. 1.TERMOIZOLACIJA Dokument o potrebnoj toplini prema § 1 2 Propisa o toplinskoj zaštiti Površinski Površina -Koeficijent O z n a k a / onjentacija elemenata A.8 Za zgradu s normalnim unutarnjim temperaturama proračun prema prilogu 1 broj 1 i 6 Propisa o toplinskoj zaštiti Oznaka zgrade ili dijela zgrade: Mjesto: Područje: BEL Neufert Ulica i kućni broj Broj parcele: [m ] 1 AV.50 1.21 kWh/a Potrebe energije za ventilaciju Q L = 9795.01 3. razlika elemenata građevine 1 1.0 7 8 prozori / vrta i vanjska vrata Q"HZUI = 95. Granične površ p r e m a dijelovima z g r a d a s visokom unutar temperat. istok 9.60 0.600 0.37 m2 4 5 Max.600 2.99 (T) Presjek (?) 11.60 1. 5 c m Krov 147.48 m 2 Iskoristivi unutranji dobici topline Q. određene pretpostavke o iskoristivim unutarnjim dobicima topline i izmjeni zraka).21 Vanjski zid poroton 3 6 . godišnja potreba topline za grij. Ostale karakteristike koje se odnose na energiju Godišnje potrebe topline za grijanje (sveukupno) Q h = 16274.0 Dostavljaju se sljedeći podaci: Preračunato na • stambenu površinu prema § 4 4 .58 Vanjski zid stubište .3.0 1.50 1.99 Prizemlje stambene površine 95. Godišnja potreba topline za grijanje A/V Omotač zgrade koji pren. Ove se vrijednosti proračunavaju prema jedinstvenim rubnim uvjetima koji su definirani u Propisu o toplinskoj zaštiti (npr.35 159.0 Godišnja potrebna toplina za grijanje Q" H odnosi se na površinu koja je izvedena iz volumena zgrade (korisna površina zgrade A N ).za druga korištenja .' Površina krova i krovnih ploča 3 A g : Donji završetak z g r a d e uključ.' Vanjski zidovi 2 Aj.91 kWh/a Iskoristivi solarni dobici topline H Q S = 2305. dopust. godišnja potreba topline za grij.60 0. meteorološki podaci. nije uključen korisni učinak postrojenja za grijanje i eventualno različitim navikama korisnika. stupanj povrata topline uređaja r| W = % Q** h = Q h / A * = 108. 9 7 nrr 1 Vanjski prozori: istok / z a p a d Krovni prozon Onjentacija: z a p a d Orijentacija: jug 7. Stupanj ukupnog prolaza energije 9I [W/m2K)j 0.64 kWh/(m 3 a) 6 A ^ .69 m 3 11.62 kWh/a h sadržan u Q.41 3.75 kWh/(m A) Q"HZUI = 94. m 2 Pri proračunu godišnje potrebe topline za grijanje uzeto je u obzir Zatvorene.000 0. Ventilacijski uređaj s mehaničkim pogonom bez povrata topline Kod zatvorenih negrijanih staklenih dogradnji su za vanjske elemente građevine u tom dijelu dani faktori redukcije prema WSVO prilog 1.5 0.78 2 H 0.A*= .5 0.91 kWh/(M a) 9 10 2 2 A / V = 0 . topi.250 Br element broj Faktor specifičnih temperat. pa se stvarni utrošak energije samo uvjetno može ocijeniti na temelju proračunate godišnje potrebe topline za grijanje. -prolaza topline K.44 134.91 m2 (ogledni tlocrt) 130 .435 0.teren Pod stubišta Strop iznad podruma 9.86 m 3 Orijentacija 1 sjever / zasjenjeno Vanjski prozon sjever U l a z n a vrata Orijentacija. Proračunska zapremina zraka V L = 428.48 kWh/a Uzeto je u obzir Potreba transmisijske energije Q r = 15612. 0.64 kWh/(m 3 a) Pror dopušt.0 1.5 Grijani volumen zgrade V = 535.50 1.900 0.91 m 2 proizlazi godišnja potreba topline za grijanje • glavna korisna površina prema DIN 277 .5.56 kWh/(m 2 a Napomene uz osnove ovog dokumenta o potrebnoj toplini Naprijed navedene vrijednosti godišnje potrebe topline za grijanje u prvom redu daju polazne točke za usporednu ocjenu energetske kvalitete zgrade.565 0.335 0. 11 Vanjski prozon jug 8.785 0.59 kWh/a Korisna površina zgrade prema Propisu o toplinskoj zaštiti An = 171.600 2. Q'HZUI = 30.70 1. A = 520.

U DIN-u 4109 propisane su vrijednosti akustične izolacije koje treba postići -> s. Rezonantna frekvencija može se usporediti s klaćenjem letećih vrata. Tlak zvuka kreće se u čujnom području čovjeka od praga čujnosti do praga boli (7). debljini sloja i frekvenciji.„Srednje čujno područje • AKUSTIČNA IZOLACIJA 120 110 Q D To je svaka mjera kojom se smanjuje prijenos zvuka od njegova izvora do slušatelja . tlaka zvuka (|ib). dvorana s pisaćim strojevima Glasna tvornička hala Bosch-ova truba na udaljenosti od 7 m. pjenobeton 11. Primjer zračnog zvuka: radio . koja se klate već uz lagane udare (rezonantna frekvencija). žbuka od gipsa i pijeska 2 cm Izolacija od zračnog zvuka zida (T) prema mjerenjima prof. Ako su izvor zvuka i slušatelj u istoj prostoriji. laka ploča. ekspandiran).6 cm (el. mjerljivim u mikrobarima (|ib). koja bi stoga trebala biti niža od 100 Hz. Lake konstrukcije za akustičnu izolaciju (§) koriste višestruki prijelaz zvuka: zrak . zvono telefona na udaljenosti 1 m Vrlo prometna ulica. Brzina širenja uzdužnog vala iznosi 340 m/s.5 cm. s oblogom + 2 dB 131 . nego njegovi dijelovi vibriraju jedan prema drugom (-»b) © Osjećaj jačine tona: uho općenito osjeća neki šum kao dvostruko glasniji ako je jačina zvuka udeseterostručena Žbuka 100 200 400 800 1600 3200 Hz cm 0.dB (A) odnosno iznad 60 dB u belima (B). to se uglavnom postiže akustičnom izolacijom.7 dB. a ako su u različitim prostorijama.) Skala jačine tona a) Pogrešno bjlspravno © Prikaz savijenih valova zida pri normalnim frekvencijama: zid ne vibrira kao cjelina (-> a). pri čemu se energija zvuka gubi najprije na prijelazu zvuka iz zraka u element građevine. to se postiže upijanjem zvuka -> s. G.nije ga moguće potpuno spriječiti.vika . Frekvencija kod koje brzina širenja savijenog vala u nekom elementu građevine iznosi također 340 m/s jest granična frekvencija. Zvuk se širi kroz zrak kao uzdužni val -> © a u čvrstim materijalima kao savijeni val. zatim pobuđivanjem mase elementa i na kraju opet pri prijelazu u zrak. Ako se element neposredno pobudi (materijalni zvuk). laka ploča od drvene vune 2.zrak. veličine jačine zvuka i zvuka (db) i jačine zvuka (|iW/cm2) 0- 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 100-130 Početak čujnosti Tiho šuštanje lišća Donja granica uobičajenih šumova u stanu srednji šumovi u stanu.element . veličina izolacije od zraC j ) čnog zvuka bez obloge . tj. Akustična se izolacija uglavnom ostvaruje masom.element . mirna stambena ulica Uobičajena razina razgovora. 134. Vio bela = 1 decibel (db) je donja granica razlike tlaka zvuka što ga ljudsko uho može registrirati pri normalnoj frekvenciji od 1000 Hz. Gosele. mjeri koja približno odgovara prijašnjoj mjeri fon. rezonantne frekvencije. 133. Zbog toga je uzet decibel kao fizikalna mjera jačine zvuka u odnosu na jedinicu površine -> (T).šumovi od instalacija .5 cm prikovana s velikim razmakom čavala. dr. razlika između prvobitne i prigušene razine zvuka (za materijalni zvuk navodi se najviša razina koja od normiranog šuma smije preostati). (promjena tlaka pri glasnom govoru = približno jedna milijuntina atmosfere). Za označavanje akustične izolacije služi za zračni zvuk razlika razine zvuka. kod te je frekvencije prijelaz zvuka iz zraka u element i obrnuto vrlo dobar 100 90 80 0 70 5 Q 50 40 30 20 10 0 20 30 40 50 70 100 200 300 500 700 1000 Frekvencija f —2000 3000 4000 7000 10000 Hz ® Odnos između jačine tona (fon). stiropor 1. 132. Zvučni titraji koje možemo čuti imaju frekvenciju od 20 Hz do 20000 Hz. uobičajena buka u poslovnoj ulici Pojedinačni pisaći stroj. Za građevine je važno područje između 100 i 3200 Hz. izolacija od buke koraka — s.zrak . Zvuk se širi mehaničkim titraji> ma i tlačnim valovima koji povećavaju ili smanjuju atmosferski tlak (= 1. bolja izolacija od one koju bi dala sama masa elemenata javlja se samo iznad tzv. kod savijenog vala ovisi o materijalu.0333 2 kg/cm ) u vrlo malim veličinama. Kod akustične se izolacije prema vrsti zvučne smetnje razlikuje izolacija od zračnog zvuka (ako izvor zvuka prije svega pobuđuje okolni zrak) i izolacija od materijalnog zvuka (ako izvor zvuka neposredno pobuđuje neki element građevine). ubrzanje je teško i zahtijeva silu. žbuka 1. Bellu).glasovir (ujedno i zračni zvuk). glazba s radioaparata sobne jačine u zatvorenoj prostoriji Buka tihog usisača. Najčešće se razina zvuka navodi u decibelima . motocikl Vrlo bučan pogon (kotlarnica i si. 1 Hz (Hertz) = 1 titraj u sekundi.5 1 2 4 6 8 10 Debljina elementa građevine (5) Granične frekvencije za ploče od različitih gradiva © Obložna ljuska od ožbukane drvene vune. Prostor između dviju ljuski treba ispuniti materijalom koji upija zvuk kako bi se spriječilo naizmjenično reflektiranje zvuka. prigušenje je zvuka dakako manje.limena glazba materijalni zvuk: buka koraka . usporenje kretanja vrata može se lako postići kočenjem.5 cm. dakle teškim debelim elementima građevine. tihi razgovor. To je zvučno područje podijeljeno na 12 dijelova = 12 bela (B) (prema izumitelju telefona A. na koje je ljudsko uho posebno osjetljivo.

2 1. Savitljive ljuske relativno su neosjetljive na © Zaobilazni put preko priključenih jednoslojnih elemenata građevine.2 1. 2 5 11. npr šljunka Plino-1 pjenobeton 0. propisane vrijednosti . 131 ® ili ako su potpuno odvojeni od površine na kojoj leže. čak i pri malom udjelu otvora u ukupnoj površini zida bit će rezultirajuće prigušenje zvuka najčešće ispod aritmetičke sredine prigušenja zvuka od zida i otvora. Malo M / 1 Vrata i prozori sa svojim niskim vrijednostima prigušenja zvuka .8 1.4 1.0 1. 0 Zračni zvuk .5 1-1.4 1. potrebna debljina zida .5j ReBroj lista norme Oznaka Prostorna masa kg/dm 3 Klinker ( 1 9 0 0 k g / m 3 ) 1 5 .8 2 1.prenošenje Pri izolaciji od zračnog zvuka javlja se v negativni utjecaj "pokrajnjih putova" veći negoli pri izolaciji od buke koraka (zbog toga bi u atestima 0 akustičnoj izolaciji zidova trebalo uvijek uzeti u obzir i "pokrajnje putove" koji su posljedica uobičajenog načina građenja).» time raste utjecaj granične frekvencije na prigušenje zvuka .5 150 350 350 350 360 350 350 370 370 380 1 2 3 4 5 6 7 8 (§) Jednostruka vrata s pragom bez posebne brtve Teška vrata s pragom i dobrom brtvom Dvostruka vrata s pragom bez posebne brtve. a kod tankih savitljivih elemenata ispod interesantnog područja frekvencija. 11. 2 5 112.5 437.5 187.* s.5 2 ( 2 6 0 0 kg/m3) Staklo Prešani azbestcement ( 2 0 0 0 kg/m3) 10 15 \20f.ZRAČNA AKUSTIČNA IZOLACIJA U tom je slučaju akustična izolacija koju pruža element posebno loša.9 1.4 1. Kod teških krutih elemenata granična je frekvencija iznad. stoga granični zidovi između stanova.4 1.5 375 312.6 0.3 I Gips 0.8 1.5 I 2 ' 2 . šupljine ispunjene pijeskom Puni blokovi od vapna 1 pijeska DIN 106 list 1 Giter blokovi od vapna 1 pijeska Šuplji blokovi od vapna 1 pijeska 1.5 187. i ( 1 0 0 0 k g / m 3 ) [1 1.2 1.6 1. šljake. otvaraju se pojedinačno Teška dvostruka vrata s pragom i brtvom Jednostruki prozor bez posebne brtve Jednostruki prozor s dobrom brtvom Dvostruki prozor s kutijom bez posebne brtve Dvostruki prozor s kutijom i dobrom brtvom Akustična izolacija vrata i prozora prema DIN 4109 do 20 dB do 30 dB do 30 dB do 40 dB do 15 dB do 25 dB do 25 dB do 30 dB 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 © Minimalne debljine jednoslojnih zidova s veličinom izolacije od zračnog zvuka LSM = OdB 132 . .0 1.0 1.6 0.8 0.5 I 2 2 |37.6 1. 2 5 Šuplja opeka* ( 1 4 0 0 kg/m3) | 5 .5 187. slabija nego bi to od njegove mase trebalo očekivati.6 1.0 1. „ „ .5 M a s a zida > 400 kg/m2 M a s a zida > 350 kg/m2 < 400 kg/m2 mm kp/m2 mm kp/m2 dak e: 1.8 1.6 1.7 1. drobljene opeke i si. dakle smanjenu akustični izolaciju ->©• Zračenje zvuka G l a v n i put Otpor pobudi Zaštita o d z r a č n o g z v u k a Kod zračnog zvuka zvučni val pobuđuje element građevine .2 1.6 0. Za dvostruke zidove koji imaju funkciju akustične izolacije treba uvijek primijeniti tipiziranje.4 1. Krivulja u DIN-u 4109 određuje kolika mora biti najmanja razlika razina zvuka pri pojedinim S p o r e d n i put frekvencijama Zahtijevana granična krivulja za zračni zvuk da bi se postigla veličina akustične izolacije LSM = ± 0 dB.> © . ako ti zidovi i ploče imaju površinsku masu iznad 250 kg/m2 © Debljina e l e m e n t a (cm) uz niže n a v e d e n e površinske težine Teški beton* ( 2 2 0 0 kg/m3)| 6 . treba dakle prije svega poboljšati prigušenje zvuka od vrata i prozora.5 125 I terijalu (npr na uobičajenom stiroporu) znatno smanjuje akustičnu izolaciju! Laki beton* ( 8 0 0 kg/m3) | 6 .7 1.» (2).5 250 187. 131 © .9 365 300 240 240 240 300 300 240 240 240 240 240 240 240 300 300 240 240 365") 300 365 365 300 240 240 490 450 445 405 485 505 440 445 405 440 440 485 530 485 505 420 460 410 440 400 430 405 450 445 405 440 485 300 240 300 240 240 380 360 380 360 360 355 380 380 360 390 380 °. dvostruki zidovi daju posebno dobar učinak ako leže na elastičnom izolacijskom materijalu i ako su savitljivi . na koje se nadovezuju pregradni zidovi. moraju biti teški najmanje 400 kg/m 2 (ako su pregradni zidovi teži od 250 kg/m 2 tada je dovoljno 350 kg/m 2 ).2 437.5 250 250 250 250 250 187.5 male zvučne mostove (suprotno od krutih ljuska).5 1. Kao pokrajnji putovi posebno se ističu krute ljuske težine između 10 i 160 kg/m 2 .6 DIN 4165 Blokovi od plino-1 pjenobetona 0. Zidovi s neDijagonalni prijenos dovoljnim prigušenjem mogu se popravjtj ^vjtljivqm_obLQŽnnm. provjerene načine građenja! Ljuska od žbuke na uobičajeno tvrdom izolacijskom ma124 136. 2 5 * obostrano ožbukani zidovi (zidarske mjere) 05 10. blokovi od v a p n a i pijeska* ( 1 8 0 0 kg/m ) | 5 .8 Puna opeka Klmker z a visokogradnju DIN 105 Šuplja opeka.5 400 400 425 425 400 450 475 425 475 405 460 500 375 375 312. obostrana žbuka debljine 15 m m 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 DIN 18152 Puni blokovi od lakog betona Bez ispune pijeskom DIN 18151 DIN 3 9 8 Blokovi od zgure Tvrdi blokovi od zgure Šuplji biokovi s dvije ili tri šupIjine Obrnuto ugra đeni.5 | 3 | |11. DIN 4232 Porozni beton od neporoznog agregata.» (5).3 l M i Ukočeno .8 1.4 1. I drvo <600 k9/m > _ 300 240 _ 300 240 490 365 10 20 30 40 50 70 100 200 300 400 500 29 30 Površinska masa elementa (kg/m ) (jT) Prigušenje zračnog zvuka. kruti elementi imaju svoju graničnu frekvenciju usred interesantnog područja.0 1.9 DIN 1047 Kompaktni beton od šljunka ili drobljenca 2.5 Ziđe od pune ili šuplje o p e k e ili blokova. obostrano ožbukani debljine 15 m m 31 32 DIN 4164 Beton od plovučca. 2 5 P u n a o p e k a * .2 1. površinska masa i debljina elementa (prema Gosele-u) 2 Laki betoni 1 betoni u zidovima bez reški i pločama visine kata.» © S p u š t e n i strop imaju izrazito negativan utjecaj na prigušenje zračnog zvuka.2 1. puna opeka 1.2 1.5 111. ljuskom -> s.

reška zabrtvljena trajnoelastičnim kitom.Pijesak.Elast. Za porozne zidove propisano ^g^ Žbukanje nakon izvedbe estriha kod masivnih zidova 5 10 15 20 25 30 Razlika pojednačnih izolacijskih vrijednosti Dz=Di-D2 © Smanjenje akustičke izolacije prema Zeller-u C D — Trajno elastična masa Plivajući pod od pločica . minimalna masa ispune iznosi 150 kg/m 2 (kod višekatnih zgrada 200 kg/m2).Estrih Zaštitni estrih -Podne pločice ili ploče Tijek proračuna: 1 Ustanoviti razliku pojedinačnih izolacijskih vrijednosti D z = D1 . pri čemu treba staviti Di > D2 2. dakle dopušteno za sve vrste međukatnih konstrukcija (konstrukcije grupe I i II. Pri tome . dakle maksimalnu jačinu zvuka koji se smije čuti odozgo u prostoriji ispod. već i najmanja spojena mjesta smanjuju djelotvornost izolacije jer su zidne ljuske krute! Složeni zidovi Kod složenih zidova (tome pripada svaki zid s površinama različite akustične izolacije.vrijednosti odmah nakon izvedbe moraju biti za 3 dB povoljnije. rub uvijek slobodno pokretan. npr. 133 . Smanjenje akustičke izolacije R proizlazi iz sjecišta krivulje odnosa površina s vertikalama razlike pojedinačnih izolacijskih vrijednosti D z . počinje li ona tek na razini terena. to je ujedno i izolacija od zračnog zvuka. anhidrita. pokriven zaštitnim slojem. mora se strop nad podrumom izvesti s plivajućim podom ili nekom elastičnom podnom oblogom (kao i razdjelni stropovi između stanova). Kod međukatnih konstrukcija koje su dovoljna izolacija protiv zračnog zvuka (konstrukcije grupe II) može se prigušenje buke koraka postići mekom elastičnom podnom oblogom -> konstrukcije grupe I mogu se ovješenom savitljivom stropnom oblogom pretvoriti u konstrukciju grupe II -> (9). vrijedi i za podnu oblogu od keramike -> © . ako u gornjoj prostoriji djeluje normirano "tapkalo". Ako reška počinje od temelja nisu potrebne dodatne mjere. stiropor ^ 1 0 mm Drveni pod .ZAŠTITA OD ZRAČNOG ZVUKA I OD BUKE KORAKA-» Q P Razdjelni zidovi Zidovi koji razdvajaju zgade od slojeva težine ispod 350 kg/m 2 moraju biti odvojeni razdjelnom reškom po čitavoj dubini zgrade. glina. i preko toga estrih od betona. lijevanog asfalta (debljina propisana u DIN-u 4109.D2. Koliko će plivajući estrih ili meka elastična podna obloga poboljšati izolaciju od buke koraka. list 3). proizlazi iz vrijednosti poboljšanja VM (dB).Izolacija — Estrih (podloga) . šljaka ^ (9) Savitljiva stropna ploča ^ Žbuka na pleteru Letve Mogućnost prigušenja buke koraka kod drvenog grednika Prigušenje buke koraka Zbog zvuka koraka međukatna se ploča izravno pobuđuje na vibriranje -> (3). Ploča Izolacija Plivajući pod od keramičkih pločica (kupaonice) ^g^ Slojevi poda s hidroizolacijom za kupaonice s tušem r. Estrih je tanka kruta ljuska.Obloga 0 Ploča © Ž b u k a nanesena prije estriha do gornjeg ruba ploče. Uobičajeni oblik akustične izolacije je plivajući pod: meki elastični izolacijski sloj bez reški. zid s vratima) dobiva se ukupna vrijednost akustične izolacije D g nakon što se odbije smanjenje izolacije R od veće izolacijske vrijednosti -> © 'TN ' Dvoslojni razdjelni zid s kontinuiranom razdjelnicom u presjeku (2) Tlocrt-»© Nepovoljno m u 5Všl G l a v n i put ) 7 / S p o r e d n i put U Zračenje zvuka Prijenos materijalnog zvuka © Frekvencija (Hz) Poželjna granična krivulja buke koraka . Reške treba ispuniti odgovarajućim materijalom (ploče od pjenastog materijala) s preklopima. stoga ekstremno osjetljiv na zvučne mostove.zbog utjecaja starenja .Estrih (podloga) za pod Izolacija i . Izračunati odnos površina izolacijskih dijelova zida 3. Krivulja u DIN-u 4109 -> @ daje normiranu razinu zvuka.

4 0 .| čki izolirana obujmica Akustički izolirani temelj kotla širine 90 cm ječiti rezonanciju objekata. poboljšanje: pravilno dimenzioniranje i odzračivanje odvodnih cijevi.1 m 2 po kubičnom metru obujma prostorije v (polumjer jeke iznosio bi pri tome u prostoriji 6 x 10 x 2. telefonskih prigušivača zvuka. odzračni ventili u armaturama.5 m samo 1. već samo smanjuje reflektirani zvuk. kanali za smeće. dizalo) ne smiju se ugra- P W 1 diti u zidove mirnih stambenih prostorija (dnevna soba. Visine su u metrima a duljine zvučnih valova treba očitati Primjer. obuhvaćaju se dublje frekvencije. ako su prozori fiksni. akustično izolirani nosači -» (?) • šumovi punjenja pri udaru vode na stijenku kade i si. zvučno izoliranim poklopcem gorača.idealno za privatne zatvorene bazene i si. Beton B 25 Bitumenska Ijepenka Ploča pluta Bitumenska Ijepenka Beton B 25 12 cmD 500 g/m2 5 cmD 500 g/m2 12 cmD AKUSTIČNA IZOLACIJA Šumovi od instalacija javljaju se kao • šum instalacijskih armatura: može se smanjiti upotrebom armatura koje prigušuju zvuk.. Primjer. .(telefonski prigušivač zvuka) ke instalacije treba postavljati akustički izolirano! Upijanje zvuka Upijanje zvuka . Unutar dotadašnjeg polumjera jeke ništa se ne mijenja! Kapacitet upijanja zvuka neke prostorije izražava se u četvornim metrima ekvivalentne površine upijanja zvuka. nužan je atest.68. c) ugraditi u fasadu prepreke protiv širenja buke. past će razina reflektiranog zvuka izvan dotadašnjeg polumjera jeke.00 m 2 Postupcima upijanja zvuka može se razina reflektiranog zvuka sniziti Time polumjer jeke postaje veći.75 sekundi = = 2. • šumovi pražnjenja (šumovi grgljanja).najčešće ne smanjuje prolaz zvuka kroz element građevine. ispitna grupa I sa = 20 db (A) razine armaturnih šumova na svim mjestima. bit će od nekog polumjera "jeke" oko izvora zvuka reflektirani zvuk jednako glasan odnosno glasniji -> (5) od neposrednog zvuka.5/0.00 m 2 Zaštita od vanjske buke Za zaštitu od buke izvana (buka prometa i si. dovoljne dimenzije.5 2 5 50 0 200 400 600 800 Udaljenost od izvora z v u k a (m) Ekv površina upijanja z v u k a (m 2 ) površina upijanja zvuka A biti 0.68 = 3. Prijenos zvuka u ventilacijskim vodovima. oni se sastoje od obložnih slojeva koji upijaju zvuk i između kojih struji zrak. postavljanje kade na zvučno izolirajuće noge (u tom slučaju i rub elastično prisloniti na zid). npr.5 sekunde . priključkom na dimnjak akustički izoliranim cijevima. između ostalog. zidove i ostale zapreke može se veličina izolacijskog djelovanja za različite valne dužine očitati iz dijagrama (7) (valna dužina približno 340 m/frekvencija). 8 1. Isto tako ne utječe na zvuk koji od izvora neposredno stiže u uho. priključak na razvodnu L M a t e r i j a l koji upija z v u k cijevnu mrežu pomoću gumenih kompenzatora. ^ V.68 Valna duljina je h/7 =2.) ¿340/500 = 0. spavaća soba).4 • Konstrukcija. a istovremeno opada razina buke unutar dotadašnjeg polumjera jeke © Polumjer jeke i kapacitet upijanja zvuka neke prostorije = 24. npr nasipe. b) akustički izolirati vanjske zidove. vertikalni plinovodi. Na ordinati je djelovanje zaklona ovisno o kutu « -> (8). poboljšanje svih armatura. d) izvesti prikladne zahvate u okolnom prostoru.00 m 2 3. Što je deblji komplet slojeva. Dijelovi kućnih tehničkih instalacija koji proizvode buku (cijevi vodovoda i kanalizacije.mora ekvivalentna 1.1 m).2 V. zidove ili veSkica dimenzija iz -> © Q = izvor zvuka B = slušatelj getaciju. sred frekv. grupa II sa = 30 db (A) dopušteno samo za unutrašnje zidove u stanu i za zidove prema tuđim instalacijskim prostorijama.50 m uz 500 Hz (podr. polumjer jeke se povećava. vrijeme odzvanjanja dakle 0.4 12."v Akus.suprotno od prigušenja zvuka . Vidjeti i: Smjernice za građevinske zahvate u svrhu zaštite od vanjske buke i DIN 18005 zaštita od buke u urbanizmu.00 m 2 29..2 0 . efekt zaklona = 17dB 134 . e v i s p u n a m a t e r i j a l o m z a izolaciju o d m a t e r i j a l n o g z v u k a (^3) Metalno gumeni element ® Kanal opremljen materijalom koji upija zvuk .•EZ] i i I I • I .zatvoreni bazen: 40 m 2 vode • 0. I Kmg). treba predvidjeti ventilaciju.6 3.2 6. Kako neposredni zvuk opada s udaljenošću od izvora. pomoću prigušivača zvuka. poboljšanje: lukovi umjesto koljena.a = 30° h = 2.05 100 m 2 zidova i poda • 0. © Efekt akustične izolacije uz pomoć zapreka na otvorenom (A. Za nasipe. 2 0 = h/>. osobito prozore i vrata. • šum instalacijskih vodova nastaje stvaranjem vrtloga u vodovima. a za polovicu vremena odzvanjanja dvostruko toliko. Kotlovi se akustički izoliraju: izolirajućim postavljanjem (odvojeni temelj — > (2). Za vrijeme odzvanjanja od 1. Ventilacijs- A = m a t e r i j a l z a izolaciju o d m a t e r i j a l n o g z v u k a . podnožje koje apsorbira zvuk).03 60 m 2 akustičnog stropa • 0.4 29 A = = 0. bučnost ventilacijskih i klimatizacijskih uređaja smanjuje se pomoću tzv. poboljšanje: spri- I 1 o n / . Ako se smanji refleksija zvuka. to je idealna površina upijanja zvuka koja ima isti kapacitet kao sama prostorija. g u m a B = z r a č n i prostor.) postoje sljedeće mogućnosti: a) ispravno projektirati zgrade: boravišne prostorije locirati na suprotnoj strani od izvora buke. Najveća dopuštena razina zvuka od instalacija u tuđim stanovima je 35 dB (A). iz toga proizlazi koliko je važna veličina H određena kutom a.

p o t r e b n i s u p o j e d i n a č n i le- -10 žaji d i m e n z i o n i r a n i p r e m a t e ž i n i u r e đ a j a U č i n a k p r i g u š e n j a j e i u t o m s l u č a j u najbolji a k o s u e l e m e n t i m a k s i 0 m a l n o o p t e r e ć e n i . fl<P"M Poniklana čelična opruga Postavljanje (J5j stroja na elastičnom ••—' umetku u temelju Primjeri elemente za pojedinačne opružne Š t o s e materijali p o d o p t e r e ć e n j e m v i š e k o m p r i m i r a j u . K o m p e n z a t o r i r a s t e r e ć u j u o d v l a č n i h sila jer u n u t a r n j i tlak d j e l u j e 1 u s m j e r u u z d u ž n e osi cijevi -> (5) K a o p r i g u š i v a č i s u za t e m e l j e n a r o č i t o p r i k l a d n e p l o č e o d g r a n u l a t a g u m e z a t o što i m a j u v i s o k u t l a č n u č v r s t o ć u . Dizala treba ugraditi u odvojena okna -> (3)1 reške zapuniti mineralnim Pričvrsni e l e m e n t dul)ine ^ ± £ cjevovoda vlaknima (ploče ^ 3 cm) ili konstrukciju osloniti na neopren -> @ .s n a ž n a teški zid slaba pobuda. npr t e m e l j a na e l a s t i č n o m e s t r i h u . M o g u s e u g r a d i t i i a k u s t i č n o i z o l a c i j s k i materijali o d m i n e r a l n i h v l a k a n a i P S . m o ž e dovesti do pogoršanja Opruga- DP 16 KuTno sidro 1 / 2 2 Uipskarton ploče Primjer z a stropni e l e m e n t s oscilirajućim metalom ® Dvostruko elastično oslonjeni ventilator 135 . V o d o v o d n e i k a n a l i z a c i j s k e i n s t a l a c i j e m o r a j u s e pričvrstiti elastič- Nakon montaže n i m m a t e r i j a l i m a i ne s m i j u biti u d o d i r u s e l e m e n t o m g r a đ e v i n e .> Q P V i b r a c i j e u č v r s t i m tijelima n a z i v a j u s e m a t e r i j a l n i z v u k O n n a s t a j e uslijed z r a č n o g z v u k a ¡li n e p o s r e d n o m e h a n i č k o m p o b u d o m -> 0 K a k o s u m e h a n i č k e sile vibriranja n a j č e š ć e j a č e o d o n i h k o j e u z r o kuju vibracije z r a k a . Kod pojedin a č n i h o p r u g a t r e b a se voditi r a č u n a 0 t e ž i š t u u r e đ a j a . t a k o d a b u d u j e d n o l i k o o p t e r e ć e n e -> @ Pri p e r i o d i č n o m p o b u đ i v a n j u . bolji j e u č i n a k Kod površinski ugrađenih izolacijskih materijala mora opterećenje n a j č e š ć e biti > 0. prema DIN-u 4109.ZAŠTITA OD VIBRACIJA MATERIJALNI ZVUK . Zaštitu od materi- Laki zid .5 N / m m 2 20 A k o to nije. n a j č e š ć e j e j a č a i b u k a pri n e p o s r e d n o j p o b u di. ali s e n e m o ž e izbjeći kruto p r i č v r š ć e n j e . a d a nisu preo p t e r e ć e n i . Za posebne slučajeve primjenjuju se z r a č n e opruge. P u m p e i strojevi m o r a j u s e p o s t a v i t i na t e m e l j e i z o l i r a n e o d m a t e r i - Betonski temelj kao umirujuća m a s a S t o p a stroja G M T j a l n o g z v u k a i e l a s t i č n o učvrstiti.p j e n e . Č e s t o se j a v l j a j u i f e n o m e n i r e z o n a n c i j e koji u u s k i m f r e k v e n c i j s kim područjima izazivaju pojačanu emisiju zvuka. npr v i b r i r a j u ć i h ili rotirajućih m a s a . treba pričvrstiti na zidove p o v r š i n s k e t e ž i n e m " ^ 2 5 0 k g / m 2 -> (2) K a d e t r e b a postaviti na plivajući e s t r i h i o d v o j i t i o d z i d o v a d a n e k a d e r e š k e su p r e m a z i d o v i m a ! Z a h o d s k e instalacije koje vise na z i d u i z a z i v a j u n e p o s r e d n u p o b u d u m a t e r i j a l n o g z v u k a . ali b e z p r e o p t e r e ć e n j a n e o p r e n a ili čelika -> © Elementi se izrađuju od (D <D i g » 10 > • 20 »30 Pojačanje f rigušenje 10 20 50 10 Najbolje prigušenje materijalnog zvuka daju čelične opruge zbog s v o j e m a l e krutosti.. A k o o d b i j e n i z r a č n i z v u k s a d r ž i s a m o j e d a n ton. C j e v o v o d e . p u n a g u m a i slični m a t e r i j a l i n i s u p r i k l a d n i j e r s u s u v i š e kruti. ( O d v o j e n o o k n o dizala '• 3 c m _ mineralna vlakna Završetak okna na neoprenu Z a ozi- M o g u s e e v e n t u a l n o u g r a d i t i e l a s t i č n i slojevi. ne 1 0 3 »40 0 2 = 1 41 ( 7 ) Postavljanje opruga p r e m a težištu (j3) Djelovanje elastičnih ležaja s m i j e f r e k v e n c i j a p o b u d e biti j e d n a k a vlastitoj f r e k v e n c i j i e l a s t i č n o pričvršćenog sustava Z b o g r e z o n a n c i j e n a s t a j u veliki p o m a c i koji k o d e l e m e n a t a m a l o g p r i g u š e n j a m o g u d o v e s t i d o l o m a -> (§) N a r o č i t o s e d o b r a izolacije p o s t i ž e d v o s t r u k i m e l a s t i č n i m o s l a n j a n - Stropni ovjes D E 2 0 A Vješalica usidrenja 1/16 Mineralna vlakna j e m -> (9) N e p o v o l j n o p o d e š a v a n j e . pobuda j a l n o g z v u k a t r e b a d a k l e usmjeriti na s p r e č a v a n j e p o b u d e ili pro- (D } P o b u d a od materijalnog zvuka vođenja zvuka Mjere protiv provođenja materijalnog zvuka Za vodovodne instalacije t r e b a u p o t r e b l j a v a t i s a m o a r m a t u r e s a t e s t o m g r u p e I ili II T l a k v o d e t r e b a biti što niži Brzina p r o t o k a v o d e i m a p o d r e đ e n u u l o g u . r a z l o g j e t o m u najčešće neposredna pobuda materijalnog zvuka /—. Pluto.

od kojih su najvažniji. . tako da su uobičajeni pojmovi . Za f = 500 HZ mogu se na osnovi iskustva predložiti približno optimalne vrijednosti ->© 2 Razumljivost govora Služi za ocjenu razumljivosti izgovorene riječi -» (5).AKUSTICNOST PROSTORIJE DIN 52216 tU Projektiranje akustičnosti prostorije za govorne i glazbene predstave treba omogućiti da se slušateljima pruže najpovoljniji uvjeti za slušanje. Zahtjevi za prostorije 1 Trajanje odjeka: 10 5 •o o C 1 4 D G (4-) Tolerancije trajanja odjeka ± 20% Uporabna funkcija Dvorane za sast.163 V as S (Sabineova formula) 3.razumljivost rečenice.8 1. razumlji- 3 4 5 7 5 6 8 10 8 10 12 14 15000 10000 25000 30000 Koncert dvorana za simfon. Apsorpcijska površina: Određuje trajanje odjeka svojom količinom apsorbirajućeg materijala. dramsko kazal.1 8 •S 1 6 r I - Za govor i glazbu vrijede različite veličine vremena i intenziteta kao kriterij jeke. ter (logatomi). a točnost napisanoga služi ocjenjivanju razumljivosti.') Područje optimalnog trajanja odjeka _ 0.0 Vrijeme 2. Namjena prostorije Trajanje odjeka u sek.0 1. izraženo kao površina s potpunom apsorpcijom (otvoreni prozor). Treba uzeti u obzir različite utjecaje. s usporenjem do približno 80 ms (odgovara 27 m razlike u duljini puta) u odnosu na neposredni zvuk. 60 8 0 % 100 2 3 5 Volumen V Optimalna vrijednost ovisi o namjeni i obujmu prostorije (3). zapremina u m3 5000 8000 Volumenska karakteristika u m3/mjesto pri dubokim i kraće pri višim frekvencijama. do 50 ms. glazbu Prostorije za oratorije i koncerte na orguljama j^g^ Razumljivost slogova | Loše Dobro Vrlo d o b r o ^5) Razumljivost govora Tablica spec. subjektivno prepoznatljivi šiljci. . 0.7 2. p o v o l j n e refleksije Slijed refleksije u prostoriji 136 . pa se uglavnom mogu smatrati manje kritičnima s gledišta jeke. dulje je Max. Razumljivost govora određuje se tako da veće skupine slušatelja ispisuju pojedine slogove bez smisla. pojačavaju razgovjetnost -> (§).6 2. Govor zahtijeva manje usporenje. ocjena logatomima Pri mjerenju logatomima smatra se > 70% izvrsnom vošću govora.refleksije kao posljedica primarne i sekundarne strukture prostorije 1 Trajanje odjeka: (j) Mjerenja trajanja odjeka Vrijeme opadanja razine zvuka^od 60 dB nakon isključenja izvora zvuka -» 0 .5 1. S = dio površine Vrijeme trajanja odjeka izračunava se iz apsorpcijske površine formulom t Govor Kabare Igrokaz Predavanje Glazba Komorna glazba Opera Koncert Orgulje 1.trajanje odjeka. npr lin. oni se nazivaju jekom £ 1 2 5 2. Vrednuje se područje -5 dB do -35 dB (DIN 52216 mjerenje trajanja odjeka u dvoranama za slušateljstvo).3 i 1.0 (2) S 30 Kriterij jeke /'o ..5 1. dok rane refleksije.1 3. 3. Prostorije za muziciranje trebaju imati dulje trajanje odjeka. U novijim objektivnim postupcima primjenjuju se modulirani šumni signali (RAST-postupak) koji dovode bez velikih ulaganja do ponovljivih rezultata. volumena V = f(vrsta) i 17 33 100 R a n e . Jeka: Ako se iz jednoliko opadajuće krivulje trajanja odjeka -> 0 ističu pojedini. opereta Dvorana za komornu glazbu 20 40 J.0 h. A = as S as = stupanj apsorpcije zvuka prema mjerenju odjeka. Trajanje odjeka je između ostalog ovisno i 0 frekvenciji. Višenamjenska prostorija za govor i glazbu Opera. Nije normirana. kako se razumljivost ne bi smanjila. Doživljaj prostora Doživljaj refleksija koje dolaze iz prostorije prema vremenu i smjeru Kod glazbe su difuzne refleksije povoljne za punoću zvuka. razumljivost sloga.

kad je posrijedi glazba. Taj se nedostatak može kompenzirati dodatnim refleksijskim površinama ("vinogradarske stepenice"). nastaju velike razlike u jačini zvuka zbog njegove koncentracije. npr nabiranje površine zidova koji se šire -> (D Oblikovanje stropa pomoću ovješenih jedara -> 0 ili elementiranjem -> s. 138 (2) Berlinska filharmonija. npr Berlinska i Kolnska filharmonija-»® ili moraju zidovi biti jako naborani zbog provođenja zvuka. jer bi bočne refleksije mogle biti premale 0 . U blizini podija potrebne su refleksijske površine za rane početne refleksije i balans orkestra. Oblik prostorije: za glazbu su uske. 136 © -Govor . Višenamjenske prostorije s različitom postavom podija i ravnim parketom često su neprikladne za glazbu.AKUSTICNOST PROSTORIJA Rane bočne refleksije. jer u protivnome prejako pada razina zvuka pri širenju -> (9) Iz optičnih i akustičnih razloga treba nadvisivati redove stolica. Podiji moraju biti znatno viši od parketa kako bi poduprli neposredno širenje zvuka. Uspon krivulje prati logaritamsku spiralu Sekundarna struktura Refleksijske površine mogu u znatnoj mjeri kompenzirati nepovoljnu primarnu strukturu. neraščlanjene površine. Manje su pogodne prostorije koje se šire prema natrag. subjektivno se povoljnije ocjenjuju nego refleksije sa stropa. kako bi se onemogućila treperava jeka uslijed višestruke refleksije -> (2) Izvedbom nabora s kutovima > 5° može se paralelnost izbjeći i postići difuzna refleksija Strop prostorije služi vođenju zvuka u stražnje područje prostorije i mora biti odgovarajuće oblikovan -» (3).arhiva u Bonnu 137 . visinsko stupnjevanje grupa redova sjedala Podij u maloj dvorani za komornu glazbu Beethoven . jer oba uha primaju različite signale Uske. Postavljanje podija: po mogućnosti na uskoj stranici prostorije. Ako je nepovoljan oblik stropa. visoke prostorije s raščlanjenim. Treba izbjegavati paralelne.Koncert 4 m 3 /po osobi 10 m 3 /po osobi Suviše mali obujam prostorije onemogućuje zadovoljavajuće trajanje odjeka. visoke prostorije s raščlanjenim zidovima (rana pojava bočne refleksije) posebno pogodne. čak i pri malim vremenima zaostajanja (nesimetričnost akustičnog doživljaja). Stražnji zid prostorije ne smije reflektirati zvuk u smjeru podija jer bi to moglo djelovati kao jeka. ali za govor ili u malim prostorijama (komorna glazba) može se postaviti i uz uzdužne zidove (Beethovenov arhiv -> © ) . geometrijski reflektirajučim zidovima i difuzno reflektirajućim stropovima najjednostavnije su s gledišta akustike prostorija Primarna struktura prostorija (0) Sprečavanje treperave jeke (2J Nepovoljni oblik stropa Obujam: ovisno o namjeni -> s. što daje jednoliki neposredni zvuk na svim mjestima -> (7).

500. Frekvencija - Apsorpcija dubokih frekvencija oscilirajućim površinama Frekvencija :e) Apsorpcijsko ponašanje rezonatora Frekvencija [7j Apsorpcija poroznih materijala . Odgovarajuća izmjena reflektirajućih i apsorbirajućih površina djeluje na refleksiju poput j a k o raščlanjene površine -> (3) Zakrivljene plohe m o g u izazvati pojavu žarišta (kupola). prema DIN-u 5 2 2 1 2 . slično osobi koja sjedi.. Njegova j e vrijednost između 0 i > 1 Trajanje odjeka proračunava se za frekvencije f = 125. osobe. P o d a c i o srednjem trajanju odjeka odnose se najčešće na vrijednost od 500 Hz. parapeti. stolice i dekoracije sa svojim specifičnim vrijednostima Često je d o s t u p n o trajanje odjeka ovisno s a m o 0 slušateljstvu i stolicama Kako bi trajanje odjeka što manje ovisilo o slušateljima.AKUSTICNOST PROSTORIJA Apsorbirajuće površine s p r e č a v a j u Koncentracije zvuka i prilagođavaju trajanje odjeka t r a ž e n i m vrijednostima. a k o središte kugle leži u visini podija -> (§} Ovaj se nedostatak m o ž e izbjeći: o d g o v a r a j u ć i m oblikovanjem zakrivljenog stropa postiže se vrlo dobro usmjeravanje zvuka -> (9) (^T) Platna za vođenje zvuka Rastavljanje nepovoljnih reflektirajućih površina Difuzne refleksije' površine od kojih se m o ž e očekivati jeka moraju difuzno reflektirati. 136 © znatno premašen. Udio otvora. dijeljenjem zvučnih valova ili vremenski pomaknutih refleksija -> (4) Proračun trajanja odjeka provodi se najčešće S a b i n e o v o m formulom t = 0. razmaci i ispuna šupljina mijenjaju se u svrhu finog podešavanja -> (5) površine s otvorima ispred šupljina najviše apsorbiraju srednje frekvencije (Helmholtzovi rezonatori). 1000. Ta su svojstva o d r e đ e n a njihovom strukturom: vibrirajuće površine apsorbiraju d u b o k e frekvencije. P o s e b n o su nepovoljne prostorije oblika polukugle zbog trodimenzionalne koncentracije zvuka.— s [3j a) difuzna refleksija promjenom matenjala b) difuzno reflektirajuča površina Difuznost uslijed refleksije u vmenskim razmacima određuje se u prostorijama za odjek. dolazeći zvuk rastresito reflektirati -> (3). U proračun treba uključiti sve p o j e d i n a č n e površine. koriste se stolice čija sjedala i prednji dio naslona za leđa ostvaruju što j e m o g u ć e v e ć u apsorpciju.163 • V «s Stupanj apsorpcije zvuka n e k o g materijala as. 2 0 0 0 . o b u j a m i izolacija šupljina o d r e đ u j u frekvenciju. Raščlanjenje nabiranjem površina zahtijeva kutove > 5° J e d n a k o su učinkovite j a k e strukture površine. niše itd. Dimenzije. intenzitet i oblik m a k s i m u m a apsorpcije -> ( i ) . porozni materijali primjenjuju se za apsorpciju visokih frekvencija Debljina sloja i otpor strujanju utječu na prijelaz prema d u b o kim frekvencijama -» (7). najčešće j e potrebna s a m o korekcija trajanja odjeka za d u b o k e frekvencije Približenje ž e l j e n o m trajanju odjeka postiže se kombiniranjem površina različitih svojstava. Dodatne apsorpcijske površine za visoke frekvencije potrebne su s a m o u slučaju kad je specifični o b u j a m -> s. Difuzne refleksije s v o j o m j e d n o l i k o m raspodjelom zvuka daju glatke. jednolike krivulje trajanja odjeka. A k o su obuj a m prostorije i stolice d o b r o m e đ u s o b n o usklađeni. 250. 4 0 0 0 Hz. tj.

oluk. j a r b o l a . treba postaviti m e t a l n u t r a k u na d r v e n e n o s a č e 6 0 c m i z n a d sljem e n a . za plin Krovni nosač za elektr vodove Hvataljka/motka za zastavu Metalni cjevovodi J J I (ED GDzgrada pogledu tlocrtu. "" Simboličke oznake za elemente gromobranske instalacije vod za uzemljenje 139 . mjesta na cjevovode. n a z i v a se i z j e d n a č e n j e m p o t e n c i jala (J5) Šatorasti I (6) Šedl Krovni vod Vod uzemljenja Uzemljenje u temeljima Antena 0 1 ] D • o Dizalo Kamin Metalne dogradnje Premoštenje brojila za plin-vodu -oo— Razdjelno mjesto Pomoćno uzemljenje (razdjelno mjesto) Priključak na metal Savitljivi priključak tí H <*- > — ===== Prolaz kroz krov Vodo-plinovod Brojčana oznaka razd mjesta Oluci i olučne cijevi Metalni pokrov j — i . O Traka za izjednačenje potencijala /traka za uzemljenje Dubinsko uzemljenje Razdvojnik iskrenja Dilatacijski luk Hvataljka Stabilizator © --0— — i—i—i— C instalacija D Danas uobičajena gromobranska —M— Rešetka za zadržavanje snijega Prik.GROMOBRANI DIN 48801. da se svi v e ć i m e t a l n i dijelovi i v o d o v i p o v e ž u s g r o m o b r a n s k o m instalacijom. provođenje i uzemljenje Z a d a ć a j o j j e odrediti m j e s t o u d a r a i o s i g u r a t i d a z g r a d a b u d e u z a š t i ć e n o j zoni Pri instaliranju g r o m o b r a n a t r e b a obratiti p o s e b n u p a ž n j u na k r o v n e nadgradnje. d o l a z i d o p a d a n a p o n a . m e t a l n e krovne p o v r š i n e i m e t a l n a tijela. a k o j e u r a s k o r a k u treba skupiti n o g e Šteta na g r a đ e v i n a m a n a s t a j e r a z v o j e m t o p l i n e pri u d a r u g r o m a jer Krov na jednu vodu © se v o d a s a d r ž a n a u materijalu pretvara u paru pa nastaju razaranja Krov s blagim nagibom z i d o v a . - Čelična konstrukcija Čelični spremnik Svjetiljka • o ® .> (§) © K a d električna struja g r o m a p o t e č e k r o z o t p o r u z e m l j e n j a .) č o v j e k j e na o t v o r e n o m e u g r o ž e n o d e l e k t r i č n o g n a p o n a . beton s priključkom Rub zgrade W | ! . stabala nalik na e k s p l o z i j u Dakle. U k r u g u p o l u m j e r a 30 m o d m j e s t a u d a r a g r o m a ( d r v e ć e . 57185 Otprilike na 50. štete n a s t a j u g d j e ima v l a g e U o s n o v i g r o m o b r a n s k a instalacija p r e d s t a v l j a " F a r a d a y e v kavez". s tim da su na t e m e l j u iskustva p o v e ć a n a m r e ž n a o k c a . Vrlo d j e l o t v o r n a mjera. olučne cijevi i si. dimnjake i ventilacijske uređaje T r e b a ih s v a k a k o priključiti na g r o m o b r a n s k u instalaciju.—. stupnju g e o g r a f s k e širine n a s t a j u u s v a k o m satu oluje. npr 1 0 0 0 0 0 A x 5 c m = 5 0 0 0 0 0 V U t r e n u t k u u d a r a g r o m a t o m v i s o k o m potencijalu izvrgnuta je c j e l o k u p n a g r o m o b r a n ska instalacija i svi s n j o m p o v e z a n i m e t a l n i dijelovi. Ni j e d n a t o č k a na k r o v u n e s m i j e biti pre- ^oj Kosi krov na dvije vode © ko 15 m u d a l j e n a o d u r e đ a j a za p r i h v a t g r o m a Krov na četiri vode Na s l a m n a t i m k r o v o v i m a . Uređaji za prihvat j e s u m e t a l n e š i p k e . zidovi i si. Cijevno i štapno uzemljenje Uzemljenje __ d s £ p E3- Arm. vod na sljemenu na stupora\ Slamom pokrivenacm iznadusljemena i udaljenost vodova od krova drvenim sabirni 8 J vima uzdignut 60 40 cm. z b o g o p a s n o s t i o d p o ž a r a z b o g iskrenja.e - ] Brojilo za vodu. zatvorene balkone. k r o v n i v o d o v i . D o d a t n o s e postavljaju m e t a l n i šiljci koji o d r e đ u j u m j e s t o u d a r a g r o m a G r o m o b r a n s k a instalacija sastoji s e o d u r e đ a j a za prihvat. o k o 6 0 udara g r o m a u z e m l j u i 2 0 0 d o 2 5 0 m u n j a m e đ u oblacima.

Z a k r o v o v e o d a l u m i n i j a . c i n k a ili p o c i n č a n o g č e l i k a .Aluminijska o b l o g a min 0.(£}. krov priključiti na sljemeni vod i odvod .5 m m Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m Zidna obloga Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m Cijevi u z e m dubina u m još ekonomično nije više ekonomično (D Zidna aluminijska obloga kao odvod \y6/) Aluminijski krov i zid Otpor rasprostiranja traka i cijevi za uzemnenje kod različitih vrsta tla V-V Dimnjaci na sljemenu s prihvatnom napravom od kutnih čeličnih profila /^oN >-J Dimnjak s prihvatnom motkom priključenom na sljemeni vod Uzemljenje u temelju od nearmiranog betona Uzemljenje u temelju od armiranog betona ® 140 Sve metalne elemente koji izlaze iz krova. priključiti na gromobransku instalaciju u0) Prihvatnu motku na dimnjaku blizu strehe priključiti na oluk ® Krovni nosač voda jake struje ne treba neposredno priključiti.> ( i ) .— s (Jj Čelična skeletna građevina skelet priključiti na krovni vod i na vod za uzemljenje Limeni krov s drvenim stijenkama. na d u b i n u na kojoj s e p o s t i ž e nizak o t p o r rasprostiranju u tlo @ V e l i č i n a o t p o r a u z e m l j e n j a ovisi o vrsti i v l a ž n o s t i tla (ij). P r e p o r u č u j e s e u z e m l j e n j a ugrađivati u beton temelja -> © . 5 mm jedne točke. A k o s u z a b i j e n a d u b l j e o d 6 m. Š t a p a s t a u z e m l j e n j a z n a č e d a s e u z e m l j u z a b i j a j u c i j e v i . R a z l i k u j u s e d u b o k a i površinska uzemljenja.GROMOBRANI U z e m l j e n j e s e i z v o d i p o m o ć u n e i z o l i r a n i h m e t a l n i h t r a k a . nisu O d g o v a r a goli al- Glina. zemljište Suhi pijesak i šljunak Razdjelnik Kamenito tlo Močvarno zemljište Vlažni šljunak Vlažni pijesak Vrsta uzemljivača Otpor rasprostiranja o Uzemljenje © Osnovni dijelovi gromobranske instalaciie /¿N Ks Aluminijski krovni pokrov kao uređaj za prihvat Trakasti u z e m duljina u m Cijevi u z e m dubina u m Trakasti u z e m duljina u m 12 6 6 3 4 2 2 1 40 20 20 10 13 7 7 3 80 40 40 20 27 14 13 7 200 100 100 50 67 34 33 17 400 200 200 100 133 70 67 33 1200 600 600 300 400 200 200 100 30 15 10 5 IOJ zida s krovom ukoliko konstruktivni metalni spoj ne postoji . poljopriv. c i j e v i ili ploča. Razmak za otvoreno iskrenje = 3 cm Za čelične elemente s el. uređajima ugraditi stabilizator napona I _ . ventilacijske cijevi i si . Površinska se u z e m l j e n j a i z v o d e l i n e a r n o ili p r s t e n a s t o .( § ) d o p u š t e n i v o d o v i o d g o l o g ili p o c i n č a n o g b a k r a u m i n i j ili p o c i n č a n i č e l i k . Uzemljenje ima z a d a ć u da struju g r o m a brzo i jednolično odvodi u tlo. t e š t a p o v i o k r u g l o g a ili r a z v e d e n o g p r e s j e ka. o n d a s e n a z i v a j u d u b o k i m u z e m ljenjima Z r a k a s t o u z e m l j e n j e j e s n o p t r a k a k o j e s e z r a k a s t o š i r e iz ij za prihvat Aluminijski pokrov min 0 .

Na primjer računalni centar kao zona zaštite 2 i pojedini elektronički uređaji kao zona zaštite 3. K l a s a g r o m o . _ I n f o r m a c i j s k a mreža Stabilizator n a p o n a I z j e d n a č e n j e potencijala g r o m o b r a n a U 7 Područje razdvajanja iskrenja is B S Z 1 = z o n a g r o m o b r a n s k e zaštite 1 \ / \ Cijev za p u n j e n j e s p r e m n i k a s k a t o d n o m z a š t i t o m Uzemljenje u temelju Kanal/zaci^ska cijev & Zona zaštite 2 i više: Može biti svrhovito ili zahtijevano da se unutar zone zaštite 1 urede daljnje zone zaštite od groma. Zona zaštite 0B: Zbog uređaja za prihvaćanja na i uz objekte koje treba štititi javljaju se područja za koja su direktni udari groma.f j frfmr eže ZAŠTITA OD GROMA U principu se objekt koji treba zaštititi svrstava u različite zone zaštite. Postoji neprigušeno polje pražnjenja groma. Instalacija u z e m l j e n j a Postupci za postavljanje prihvatnih uređaja gromobranskom kuglom. isključeni.> © [r] I II III IV M 5 m x [i] 2 0 0 kA 150 kA 100 kA 98% 95% 20 m 30 m 45 m 60 m 10 m x 10 m 15 m x 15 m 20 m x 20 m 90% 80% Klase gromobrana Kut zaštite ovisno o klasi gromobranske zaštite i visine iznad područja koje treba zaštititi (J5y' W = veličina otvora m r e ž e Z o n a g r o m o b r a n a O.O d v o d g r o m a za zaštitu energetske i informacijske Energetska mreža . u normama označene i kao LPZ (Lighting Protection Zone) © Zona zaštite 0A: Izvan zgrade koju treba zaštititi nalazi se zona zaštite OA. Zona zaštite 1: Sama zgrada koju treba zaštititi označena je kao zona zaštite od groma 1 Granicu prema zoni zaštite O u pravilu čine krov. zaštitnim ku tom i mrežom S = sigurnosni razmak = zaštitni kut Energetska mreža Čelična armatura Uzemljenje u temelju Instalacija u z e m l j e n j a 0 0 I z j e d n a č e n j e potencijala gromobrana Lokalno izjednačenje potencijala i stabilizator n Krovovi zaštićeni prihvatnom motkom (I) 141 .U tom su području mogući direktni udari groma. vanjski zidovi i pod podruma zgrade.Učinkovitost b r a n a [P] [E] P o l u m j e r kugli Veličina gromobrana otvora mreže Tipični razmaci odvoda 5 m 10 m 15 m 20 m 25 m Zaštitni kut Min j a č i n a struje g r o m a I1'] . Takva područja izvan objekta označavaju se kao zona zaštite od groma (BSZ) 0 B . u skladu s klasom zaštite. a g r o m o b r a n a Of. pri čemu njihova svojstva (zaštita vanjskih dijelova zgrade) moraju zadovoljavati određene uvjete. postoji neprigušeno polje odterećenja groma.

kratkih i UKV valova. te za više područja TV valova. Kratki valovi ne slijede zakrivljenost Zemlje. izvedba treba osigurati trajnost i zaštitu od korozije. naročito ako se radi o crnogorici Potkrovne antene u području VHF imaju smanjen prijam.1 96 57 0 53 0 46 4 40 5 34. polarizaciju.1 12. F II (K10)) UHF antena (npr F IV (K35)) UHF antena (npr F 5 (K56)) Antenski nosač za 2 UHF antene Provođenje cijevi nosača antene Priključci antene. a uz to i tzv.6 16 7 13 4 Antene za prijam radijskih i televizijskih emisija nagrđuju izgled grada.75 2 5 2 25 2. Treba se držati osnovnih pravila — (|) Važan je potrebni prostor za smještaj > dodatnih kućnih uređaja za uzemljenje gromobrana -> © Visoka stabla koja nadvisuju vrh antene mogu predstavljati smetnju u smjeru prema odašiljaču. U području VHF to je smanjenje u odnosu prema vanjskim antenama otprilike polovica prethodno navedenog Sobne su antene mnogostruko slabije (pomoćne antene).25 3. Kad su ravni krovovi. treba provesti statički proračun prema VDE 0855.koaksijalni kablovi Pojačalo za LMKU i TV-kanale 10 Šina za uzemljenje 11 Kabelska spojnica s kontrolnom kutijom 12 Glavni vodovi 75-U.Topli v l a ž n i zrak G r a n i č n i sloj prema J Henjesu -> ANTENE Hladni suhi zrak Širenje elektromagnetskih valova odgovara optičkim zakonima valova ( o^S Smetnje prijema mogu se izbjeći izborom povoljne lokacije Slob duljina L (m) 4 15 4 0 3 75 3.75 m.antenskih kablova Pojačalo Dodirna površina š 10 cm2 Šina za uzemljenje vanjskih dijelova glavnih vodova Premoštenje cijevi od sintetike ili nekog privremenog prekida Cu 10 mm2 Premoštenje brojila za vodu © 142 Shema instalacije skupne antene © Shema gromobranske instalacije (Siemens) Kućno Uzemljenje uzemljenje gromobranske instalacije .0 2.0 M o m e n t od vjetra M R 80 MR 110 (kpm) 41 4 38 4 33 7 29 4 25. treba antenu pričvrstiti na vanjski zid. Brojni različiti oblici antena stoje na raspolaganju.3 21 6 18 1 15. ->(š) +(§) koja su ujedno mjerodavna i za uzemljenja Kad se priključuju na vodovod. 75-ii. gromobranska^^^l instalacija Ako gromobranska nstalacija postoji treba ostvariti ovu vezu Cu 0 8 mm ili NYY 10 mm? Šina za uzemljenje vanjskih vodova svih HF . treba obratiti pozornost na premoštenje vodomjera ^ (§) Tijekom grubih građevinskih radova važno je da se uzemljenje gromobrana izvede stručno -> s.5 3. Projektiranje skupne antene treba uzeti u obzir već tijekom grubih građevinskih radova (b) s pojačalima protiv opadanja napona u vodovima itd. Tako je u nekim slučajevima moguć televizijski prjjam i na mjestu koje odašiljač uobičajeno ne doseže. Kad su uređaji na jarbolu.koaksijalni kablovi 13 Razdjelne kutije za razdvajanje osnovnih vodova 14 Antenske utičnice za radio i TV 15 Priključni kabel za radio 16 Priključni kabel za TV 17 Uzemljenje Postojeća . Najbolje je postavljati antene s izravnim dogledanjem i odašiljačem. Zbog opasnosti od korozije ne preporučuje se pričvršćivati na aktivni dimnjak. blisko smještene antene jedna drugoj smetaju pri prijamu. pri uklještenju u zid > 0. Dobar prijam zahtijeva usmjerenost prema najbližemu odašiljaču. Učinak antena bitno ovisi o okolini -» 0 i vodovima visokog napona. 140. a dio odlazi u troposferu i odatle se reflektira. Antene se ne smiju postavljati na krovove od slame. trske ili drugih lako zapaljivih materijala! U tim okolnostima treba predvidjeti antene na jarbolima ili u prozorima.8 28 7 24 9 20. Jedna antena trebala bi služiti za prijam dugih. Kod kabelske televizije nema antene Uz kućni priključak treba predvidjeti pojačalo priključeno na električnu mrežu Moment od vjetra MR na cijevnom nosaču 50 mm 1 LMK-antena i UKW antena za odabrani smjer prijama VHF antena (npr F III (K8)) VHF antena (npr. dio 1 — > @ U normalnim okolnostima računa se za jarbol usađen u građu krovišta s duljinom uklještenja > 1 m. srednjih. valovi metarske duljine djelomično slijede. Tome mogu pomoći skupne antene Osim toga.

1 2 5 Reflektorska žarulja sa živinim parama P(W): 250 Reflektor. DIN 5035 Radni prostori . a u nekim slučajevima i starter Veliko im je svjetlosno iskorištenje i razmjerno su dugotrajne.1 0 0 Reflektor.1 0 0 HIT P ( W ) : 18 24 36 P(W): 7 40 11 55 TC-SB 1 y Ii « GR-48 P(W): 1 5 . kvadrati čne Ugrađene / viseće svjetiljke. Postfach. nema treperenja. stoga naročito kod halogenih žarulja izvanredan svjetlosni učinak. dobre su mogućnosti koncentriranja svjetla u željenom smjeru. parama P(W): 3 5 .1 5 0 Žarulja s halogenim met. ASR 7/3 1979 Informacije: LiTG . neutralno bijela ili bijela kao dnevno svjetlo.6 0 Minjon žarulja QR-CB er P(W): 3 5 . Boja svjetla im je ovisno 0 tipu. Svjetlosni tok određeno usmjeren po prostornom kutu jačina je svjetla I. 100000 Ix globalno zračenje (oblačno) max. Mjera za korisni učinak je svjetlosno iskorištenje (ImA/V). Tipične vrijednosti: globalno zračenje (vedro nebo) max.2 5 0 Žarulja s halogenim met.5 0 0 PAR 56 P (W): 300 Reflektor. 5000 do 15000 sati.Fizikalne veličine Tok zračenja Jačina zračenja Jačina ozračenja Gustoća zračenja Količina zračenja Ozračje (T) Tehničke veličine i oznake u formulama Svjetlosni tok Svjetlosna jakost Jačina osvjetljenja Gustoća svjetla Količina svjetla Osvjetljenje <> t I E L Q H Rasvjetno-tehnička jedinica i skraćena oznaka Lumen Candela Lux (lm) (cd) (lx) (cd/m2) (Im h) (lx h) RASVJETA .2 lx Sjajnost L je mjera za registriranu svjetlost. parama P(W): 7 5 . Svjetiljke Za rasvjetu prostorija upotrebljavaju se žarulje i svjetiljke s električnim pražnjenjem -» (4) Tipična obilježja žarulja: boja je svjetla toplo bijela. reflektor okrugao / cilindričan Ugrađene / viseće svjetiljke. parama P(W): 3 5 .• 1 5 \ 1• Usporedba: ušteda struje do 80%.2 5 0 Žarulja s natrijevim parama f" > .1 0 0 Kriptonska žarulja Niskonaponske Halogene žarulje QT y P(W): 2 0 . žarulja s halogenim metalnim parama P(W): 7 0 . žarulja QT P(W): 300 500 750 1000 nir\ P (W): 75 .250 V i s o k o t l a č n e žarulje s električnim pražnjenjem P(W): 5 0 .1 2 0 Reflektor žarulja QT-DE P(W): 2 0 0 . deseterostruki vijek trajanja © 143 . 20000 Ix optimalno gledanje 2 0 0 0 lx minimum na radnom mjestu 200 lx rasvjeta za orijentaciju 20 lx ulična rasvjeta 10 lx mjesečina 0.4 0 0 Žarulja sa živinim parama Fluorescentna žarulja T P(W): 18 36 58 Kompaktne fluorescentne žarulje đl 4 P(W): 7 9 11 26 GM PAR 38 P(W): 6 0 . i općenito se prikazuje krivuljom raspodjele jačine svjetla (LVK) -> s. Svjetlosna jakost neke žarulje u svim smjerovima zračenja daje raspodjelu svjetlosne jakosti. općenito X Rasvjetno tijelo s naznakom X 6 b r o j a žarulja i snage 0 o Zidni fluter.4 0 0 Žarulja s halogenim met. Sjajnost žarulja relativno je visoka i dovodi do zasljepljivanja. žarulja HIE Ugrađen starter HST 25 W 40 w 60 W 75 W 100 W 120 W f J— 5 W 7 W -*• 11 W W 20 W -®*23 W QR-111 HSE P(W): 5 0 . Berlin ERCO Leuchten GmbH. stalno upaljeno Svjetlo za nuždu koje se pali prema potrebi Reflektor Rasvjetno tijelo s metalnim parama. LVK karakterizira zračenje žarulje kao usko. parama T « 3 0 = 3 TC-D P(W): 6 0 .t e h n i č k e veličine Učinak zračenja što ga oko može ocijeniti naziva se svjetlosni tok O. vrlo dobra reprodukcija boje. Svjetiljke pretvaraju električnu snagu (W) u svjetlosnu snagu (Im). Tipična obilježja žarulje s električnim pražnjenjem: za rad je nužna sprava za preduključenje. male dimenzije žarulja omogućuju male dimenzije svjetiljki. cijevi i Svjetlosni sustav s umetnutim žaruljama O O O l -'9 r a đ e n e ' vise oe svjetiljke. okrugle / cilindrične Rasvjetno tijelo. staklo može biti mliječno po želji. Fizikalne i tehničke veličine svjetlosnog zračenja Strujni vod s reflektorima Svjetlosni sustav / svjet. žarulja P(W): 2 0 . Lüdenscheid S v j e t l o s n o . toplo bijela. uporabna trajnost im je 1000 do 3000 sati.1 0 0 Žarulja s halogenim met. Burggrafenstr 6. Sjajnost površina u prostoriji dobije se iz jačine osvjetljenja E i stupnja refleksije (L = E • p/7t). Reprodukcija boje umjereno je do vrlo dobra.1 2 0 Linijska žarulja P (W): 20 Reflektor. 144 (2).1 5 0 Reflektor. nacrte prema DIN 40717 Žarulje s električnim pražnjenjem Visokotlačne žarulje Niskotlačne žarulje =C Žarulja s parama žive ili natrija A Fluorescentna žarulja Žarulja s halogenim ' metalnim parama (?) Sistematizacija žarulja Kompjfflria fhinrpcrpntna tarnlia I Žarulje P (W): 60 . mliječnost stakla ograničena.Geschäftsstelle.250 Parabolična reflektorska žarulja HIT-DE ¿ 4 ft fijf 0 P(W): 8 0 . simetrično ili nesimetrično. Visoka sjajnost (osvijetljenost). naročito u reflektorima.> t n Umjetna rasvjeta.1 0 0 Mliječna žarulja P(W): 2 5 . Iz toga proizlazi zahtjev da treba zasjeniti svjetiljke u zatvorenim prostorima. žarulja P(W): 10 13 18 PAR 38 (QR 122) TC-L a r=p P(W): 2 5 . Svjetlosni tok koji pada na jedinicu površine jest jačina osvjetljenja E.7 5 Reflektor s hlad nim svjetlom P(W): 3 5 . Svojstva: malo svjetlosno iskorištenje (lm/W). srednje ili široko.smjernice "Umjetna rasvjeta". pravokutne x X < s 2 Q 58 W xQ X • Rasvjetno tijelo s prekidačem Svjetlo za nuždu. općenito Svjetleća traka s naznakom snage Svjetleća traka s naznakom broja svjetiljki i snage Kontrolna svjetiljka općenito Općenite oznake za žarulje u arhitektonskim nacrtima © Oznake za rasvjetna tijela za arh. Za rad bez treperenja potreban je elektronički uređaj za preduključenje (EVG).200 Žarulja za opću uporabu Halogene žarulje QT o o P (W): 75 .

. Pravokutna Q Kvadratična s Q « n A Žarulja opće uporabe 60 .100 W Fluorescentna žarulja 18 .akrilnim prstenom — ^ 30° cd/klm^--^ 60 A / 7 Direktno .indirektna y750 cd/klm i Direktno .100 W Niskonaponska reflektorska halogena žarulja 2 0 .55 W Žarulja sa živinim parama 50 .indirektna svjetiljka X / ^^ s0L cd/kim.300 W QT Halogena žarulja 75 . R Parabolična reflektorska žarulja Reflektorska žarulja 60 .zatamnjenim staklom .metalnim uloškom .indirektno rasvjetno tijelo Downlight 60WJ VvA® 0 " Jednosmjerno ventilirano downlight svjetlo 160 m3/h kod 35dB(A) 200 m3/h kod 40 dB (A) Zrcalni rasterni zidni fluter Dvosmjerno ventilirano downlight svjetlo 160 m3/h kod 35 dB (A) 200 m3/h kod 40dB(A) Dekoracijsko downlight svjetlo. • >n ja M U ¿J / A T a = ji M TC TC-D TC-L HME QT-LV o o o o o o o o o OR-LV H l * P\ U <* A \J HSE/ HST HIT Žarulja s halogenim i^M] HIT-DE metalnim parama 35 .58 W Kompaktna fluorescentna žarulja 7 .200 W o o o o o o o o o o o o o o O O O PAR. otvor djelomično prekriven: .250 W Halogena žarulja s dva podnoška 100-500 W Niskonaponska halogena žarulja 2 0 .250 W (T) o o o o 120V Odgovarajući tipovi žarulja za određene tipove rasvjetnih tijela '60° Viseća zrcalna rasterna svjetiljka direktno .250 W = [I OT-DE n t .400 W Žarulja s natrijevim parama 5 0 .prizmatičnom lećom .^ ^ 5 0 5 Indirektna svjetiljka Svjetiljke i raspodjela svjetla Kvadratični dovvnlight reflektor 300x300 mm 144 .Svjetlosno sredstvo A \ Fluter \ ^ ^ Uplight Downlight RASVJETA Rasterna svjetiljka i N .

predavaonice Izložbeni prostori Sajamske hale Prodajni centri A PAR R QT QT-DE = Žarulja opće namjene = Parabolična reflektorska žarulja = Reflektorska žarulja = Halogena žarulja = Halogena žarulja s dva podnoška QT-LV = Niskonapon. kazališta Radionice Industrijske hale Predavaonice. strojarnice. žarulja. nastavne prostorije. blagajne Prostorije za sjednice Radionice Do 500 Lux Do 3m Knjižare Prodavaonice Izložbene dvorane Muzeji. prometne zone Svečane dvorane Sportske i višenamjenske dvorane Industrijske hale Do 750 Lux Auditoriji. galerije. halog. aule. željezničke postaje.Nominalna jačina svjetla RASVJETA HIT-DE < 70 W QT < 250 W QT > 250 W HME < 80 W HME > 80W HIT-DE > 70 W A < 100 W A > 100 W QR-CB-LV Visina prostorije Nominalna jačina rasvjete HIT > 70 W • • • • • • • • • • • • • • • • • HIT < 70 W • • • • PAR 38 PAR 56 Prostorije QT-DE QR-LV QT-LV TC-D TC-L HSE HST a: Parkirne garaže. kazališta Industrijske hale Preko 5m Do 500 Lux Muzeji. parama.cijevna TC-L = Kompaktna fluorescentna žarulja izduženi oblik = Žarulja sa živinim parama = Žarulja s natrijevim parama = Žarulja s natrij. veliki uredi Skladišta Radionice Do 200 Lux Industrijske hale Foyeri Restorani Crkve Koncertne dvorane. eliptični oblik 145 . svečane dvorane Ulazni pretprostori Obrada podataka. žarulja QR-LV = Niskonapon. prostorije za pakiranje Nusprostorije Do 200 Lux Radionice Restorani Foyeri Standardni uredi. reflekt. čitaonice Do 750 Lux Izložbene dvorane Sajamske hale Robne kuće Prodajni centri Velike kuhinje Koncertni podiji Industrijske hale. dvorane za skupove Do 500 Lux Prodavaonice Izložbene dvorane. parama = Halogena žarulja s metalnim parama. šalter-sale. višenamjenske i gimnastičke dvorane Radionice Crtaonice Laboratoriji Knjižnice. reflekt. cijevna = Halogena žarulja s metal. standardni uredi s višim zahtjevima vidljivosti Radionice Robne kuće Do 750 Lux Prodajni centri Izlozi Hotelske kuhinje Koncertni podiji Tehničko crtanje. hladno svjetlo • • • • • • • • • • ® @ l• • • O 1• UJ X • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • $ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © • • • • • • • • • • ® • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • # • • • • • • • • • • • • • • 3m do 5m • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | • • • •1 HME HSE HST HIT HIE • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • © T = Fluorescentna žarulja TC = Kompaktna fluorescentna žarulja TC-D = Kompaktna fluorescentna žarulja 4. rasklopna postrojenja Do 200 Lux Skladišta s visokim regalima Crkve Koncertne dvorane. galerije slika Ulazne dvorane Ugostiteljski objekti Sportske dvorane. muzeji. žarulja QR-CB-LV= Niskonapon. galerije slika Zračne luke.

Primjenjuju se za površinsko osvjetljenje stropa odnosno poda. Zidni širokokutni reflektori ugrađeni u strop -» 0 .posredna rasvjeta -> © . Pri projektiranju rasvjete treba polaziti od kuta zračenja 70° i 90°. simetrična rasvjeta 0 . Karakteristika ove rasvjete temelji se na doživljaju svijetle prostorije i pri niskoj razini osvijetljenosti i odsutnosti refleksnog zasljepljivanja. 30% posrednog). Downlight uskosnopni reflektori -» Pri pravilnom rasporedu svjetiljki na stropu moguća je diferencirana osvijetljenost prostorije. Vertikalne razine osvijetljenosti od 50 lx. Oprema: žarulje i fluorescentne svjetiljke. Zidna svjetiljka -> @>. Downlight . Za rasvjetu radnih mjesta treba sjajnost stropnih svjetiljki ograničiti na 400 cd/m 2 . pomoću filtra za boju i prizmi. Pri povoljnoj visini prostorije (h = 3 m) prednost se daje kombinaciji neposredne i posredne rasvjete: postiže se doživljaj svijetle prostorije uz prihvatljiv utrošak energije (70% neposrednog. Moguća ugradba halogenih žarulja ili fluorescentnih žarulja. na tračničkom razvodu © Zidni fluter Indirektno osvjetljenje (7) Direktno . prostorija za skupove. podni širokokutni reflektori -> (§) . Potrošnja energije je do tri puta viša nego pri izravnoj rasvjeti. direktno osvjetljenje ® Zidni fluter s djelomičnim osvjetljenjem prostorije. Postavljaju se blizu zidova radi njihove jednolične osvijetljenosti. Koriste se halogene žarulje. Uskosnopni reflektor može se nagibati do 40° i okretati u punom krugu od 360°. Upotrebljavaju se halogene žarulje ili fluorescentne žarulje a moguće su i visotlačne žarulje s električnim pražnjenjem. izložbene prostorije.(9). Posredna rasvjeta -» (§). Uskosnopni reflektori u nizu -» Najčešće upotrebljavani kut zračenja 10° („Spot"). 30° („Flood") i 90° („Fluter"). Stropni širokokutni reflektori. Upotrebljavaju se halogene žarulje i fluorescentne žarulje. U ograničenom opsegu i za osvjetljenje stropa i poda. Potrebno je pažljivo uskladiti rasvjetu i arhitektonske detalje stropa. B e z osvjetljavanja poda. naročito one niskonaponske.RASVJETA Vrste rasvjete u prostorijama ^ Neposredna. Pretežno za dekorativno osvjetljenje zida mogući i svjetlosni učinci. 149 0 Kutovi zasjenjenja svjetiljke u prostorijama za rad i okupljanje iznose oko 30°. 150 lx i 300 lx trebaju se postići kao tipizirane vrijednosti za izložbe. Preduvjet je dovoljna visina prostorije.indirektno osvjetljenje (8) Stropni fluter © 146 Podni fluter ® Zidna svjetiljka. Zaštita od zasljepljivanja rasterima i zaštitnim zaklonima. potrebna je relativno mala električna snaga. prodavaonice) i filtara u boji. Jednolična rasvjeta zidova i dijela prostorije. Preporučuje se za opću rasvjetu: radnih prostorija. Ovisno o odabranim razmacima svjetiljki postiže se jačina osvijetljenosti do 500 lx. U prostoriji to djeluje kao izravna rasvjeta. Zidni širokokutni u nizu -» © . prostorija za kretanje publike i za prometna područja. direktno . Normirane vrijednosti specifične priključne snage -> s.indirektno osvjetljenje © Zidni fluter na tračničkom razvodu Reflektor na tračničkom razvodu . Da bi se postigla neka zadana razina osvijetljenosti. Služe isključivo za osvjetljavanje zidova. simetrično © Zidni fluter. Neposredno . naročito su prikladni za izložbene i muzejske prostore. a za vrlo visoki svjetlosni komfor oko 40° i više. Zidni širokokutni reflektori u nizu -» © . npr. Pretežno se upotrebljavaju fluorescentne žarulje ali mogu se kombinirati s običnim žaruljama. © Direktno osvjetljenje. Promjene svjetlosnog stošca pomoću leća (skulpturna leća i Fresnellova leća) i promjene spektra pomoću UV i IR zaštitnih filtara (muzeji. zidni reflektori s rasterom -> 0 .zidni širokokutni reflektori.

-» © .y^ " © Downlight. 20 lx Potrebno za raspoznavanje crta lica. Kut "a (optimum) flutera a = 30 -'40 ' Stim^Kn) . djelatnost osvjetljenja 20 50 30 100 150 300 500 50 Putovi i radne površine na otvorenom 150 Orijentacija u prostorijama pri kratkom zadržavanju 200 Radni prostori koji se ne koriste stalno 500 Vizualni zadaci. laki 750 Vizualni zadaci. škola. 500. ured.100. uredski poslovi 100 1500 Vizualni zadaci s velikim teškoćama.6 Druga brojčana oznaka: 0 .. razmak svjetiljki: b . npr. galerije Stan. zaštita 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Bez zaštite Zaštita od kapanja vode vertikalno Koso pod kutom do 15° Od vode koja sipi Od vode koja prska Od vode u mlazu Protiv prodora vode pri preplavljivanju Od prodora vode pri uronjavanja Od prodora vode pri potapanju Slovna oznaka: IP Prva brojčana oznaka: 0 . hotel.8 1. Iz toga proizlazi stupnjevanje nominalnih jačina osvjetljenja E n u unutarnjim prostorijama: 20. tiskara. npr. Jačina osvjetljenja u unutarnjim prostorijama (D wní. zaštita 0 Bez zaštite 1 Zaštita od velikih stranih tijela (> 50 mm) 2 Od srednje velikih stranih tijela (>12 mm) 3 Od malih stranih tijela (< 2. brojčana oznaka. 1500. Zbog toga je 20 lx horizontalne jačine osvjetljenja minimalna vrijednost za interijere izvan radnih prostorija.2a úa^va'^a^ Preporučena jačina Područje.» ( § ) . srednje teški V 100 200 300 500 750 750 1000 Vizualni zadaci visokih zahtjeva.y. . 30.mm VfMífífífíífíííífíMííMMÍiifííííJÍÍÍ}}}} RASVJETA Geometrija rasporeda svjetiljki Razmaci svjetiljki međusobno i u odnosu prema zidu ovisni su o visini prostorije.5 mm) 4 Od zrnatih stranih tijela (< 1 mm) 5 Od naslaga prašine 6 Od prodora prašine (7) Osvjetljenje objekta (§) Osvjetljenje zida reflektorom 03) Vrste zaštite rasvjetnih tijela Stupanj Indeks Ra 1A 1B 2A 3 4 (9) Osvjetljenje zida fluterom ^ Kut zaklanjanja svjetlosti (= 30°/40°/50°) 04) >90 90 > Ra > 80 80 > Ra > 70 70 > Ra > 60 60 > Ra > 40 40 > Ra > 20 Tipična područja primjene Biranje boja.@ . 50. brojčana oznaka. © © T b 4) ® O O 200 lx 2000 lx i € Jteri O ' raZmak SVjet Faktor 1. Radne površine djeluju mračno pri jačinama osvjetljenja E < 200 lx. 1000. 200. ' © Kut nagiba reflektora za osvjetljenje * a = 30" /opi 1000 1500 2000 Vizualni zadaci s vrlo velikim teškoćama. Najpogodniji kut upada svjetla na objekte i područje zidova je od 30° (optimalno) do 40° . tekstilna industrija Industrija Industrijska i ostala postrojenja s malim zahtjevima glede reprodukcije boje Ostalo Reprodukcija boje žarulje prema DIN 5035 147 . 2000 lx smatra se optimalnom jačinom osvjetljenja za radne prostorije.5 je najmanja razlika u jačini osvjetljenja koja se još zapaža.Y^iV. 2000 itd. npr. Kut zaklanjanja snopa svjetlosti kod down!ighta je između 30° (širokosnopna svjetlost. 300.750. restoran.Y. 75. Zbog toga je 200 lx min.dT-19 5a ' rM.150. zadovoljavajuće ograničenje blještavila) i 50° (duboko zračenje svjetlosti visoko ograničenje blještavila) -» kod svjetiljki s rasterom od 30° do 40°.Y. bolnica. kontrolni zadaci Iznad 2000 02) Preporučene jačine osvjetljenja prema CIE Primjer: IP 44 Stupanj zaštite od dodira i stranih tijela Stupanj zaštite od prodora vode 2.© . precizna montaža Dodatno osvjetljenje za posebno teške specijalne vizualne zadatke r*~~ acr-io* . jačine osvjetljenja za stalno zauzete radne prostore.

0 Ograničenje blještavila odnosi se na područja neposrednog bliještanja. mogu se odrediti na osnovi fotometrijskog zakona razmaka iz jačine svjetla i geometrije prostorije (visina h. nova Boje Bijela Svijetlo siva Srednje siva Tamno siva Svijetlo plava Tamno plava Svijetlo zelena Tamno zelena Svijetlo žuta Smeđa Svijetlo crvena Tamno crvena Stupanj refleksije % 40 do 45 15 do 25 20 do 40 25 do 40 20 do 30 10 do 15 25 do 10 do 20 do 35 do 30 do 35 15 25 55 70 75 do 85 40 do 60 25 do 35 10 do 15 40 do 50 15 do 20 45 do 55 15 do 20 60 do 70 20 do 30 45 do 55 15 do 20 Stupanj refleksije rasvjetno . Viša razina osvijetljenosti moža se uz istu opću razinu postići dodatnim osvjetljenjem pojedinog radnog mjesta. razmak d i kut upada svjetla a). Proračun jačine osvijetljenosti točke -> (§) Jačine osvijetljenosti (horizontalno Eh i vertikalno E v ). visokopolirano Građevinski materijali Hrastovina. Osim tih kvantitativnih kriterija. treba obratiti pozornost i na kvalitativne. visokopoliran Papir. bijel Lak sasvim bijel Bakar. Za urede se najčešće biraju izvori svjetla tople ili neutralne bijele boje. zagasit Aluminij. koje proizvode pojedinačne svjetiljke. eloksiran.tehničkih materijala 148 . sirova Cement. visokopoliran Mjed. polirana Hrastovina. visokopolirana Nikal. Svjetiljke koje bi se unatoč tomu mogle reflektirati moraju imati sjajnost ž 200 cd/m 2 (primijeniti reflektore visokog sjaja). neutralno bijelo svjetlo (3300 K . Ograničenje blještavila 0 . 144 Q). Boja svjetla i reprodukcija boje s. beton. vap. obojen. treba nastojati da se generalno postigne stupanj 1 (vrlo dobra reprodukcija boje). poliran Emajl. što uglavnom ovisi o spektralnom sastavu svjetla. zagasit Krom. Ograničenje refleksnog bliještanja postiže se bočnim upadom svjetla na radno mjesto. Kvantitativni kriteriji Razina osvijetljenosti Kao srednja vrijednost za radne prostorije zahtijeva se između 300 lx (pojedinačni ured s dnevnim svjetlom) i 750 lx (velika prostorija). a preduvjet je za to krilati oblik LVK s. Raspodjela sjajnosti Harmonična raspodjela sjajnosti posljedica je pažljivog usklađivanja svih stupnjeva refleksije u prostoriji 0 Sjajnost pri posrednoj rasvjeti ne smije prijeći 400 cd/m 2 . refleksnog bliještanja i zrcalnih refleksa na ekranima. Smjer svjetla 0 Preporučuje se da svjetlo na radno mjesto pada sa strane. svijetla. bijel Srebrna pozadina ogledala Srebro. zagasit Aluminij. zadovoljiti funkcionalne i ergonomske zahtjeve. visokopoliran Aluminij. uzevši u obzir ekonomičnost. poliran Aluminij. ručju zračenja imati nisku razinu sjajnosti Stupanj refleksije % Materijali za izradu svjetiljk Aluminij. 147 @ Boja svjetla određuje se izborom žarulje. poliran 80 do 87 80 do 85 65 do 75 55 do 76 55 do 65 60 do 70 65 do 75 80 do 85 60 do 70 70 do 75 50 do 60 70 do 80 80 do 88 90 do 92 Mort svijetli. Ograničenje neposrednog bliještanja postiže se primjenom svjetiljki s kutom zaklanjanja (kut zasjenjenja) š 30°. polirana Granit Vapnenac Mramor. prije svega arhitektonske kriterije. žbuka Mort taman Pješčenjak Šperploča.5000 K) i bijelo poput dnevnog svjetla (više od 5000 K). Razlikuju se tri grupe: toplo bijelo svjetlo (temperatura boje ispod 3300 K). tamna. čist. Pri reprodukciji boje. crvena. u kombinaciji sa zagasitim površinama oko radnog mjesta 0 Ograničenje zrcalnih refleksa ekrana postiže se odgovarajućim izborom postavljanja ekrana.RASVJETA ->QP Obilježja kakvoće rasvjete Dobro rješenje rasvjete mora. sirov Opeka.

5 .2 Korekcijski faktor k Stupanj refleksije Visina Površini A[m 2 ] 070502 050201 000 H svjetlo srednje tamno Do 3m 3-5m 20 50 S100 20 50 S100 50 S100 0.75 0.2 0.75 0.75 0.3-0. 1 (srednja refleksija) Tip rasvjetnog tijela @ • P* = 4 W / m 2 (komp fluorescentna žarulja) P = 9 • 45 W = 405 W ® : Tip rasvjetnog tijela P* = 12 W / m ? P = 8 .Svjetleće strukture omogućuju i kombinaciju sa strujnim napojnim trakama i reflektorima. .40 0. Ona se odnosi na neposredno osvjetljenje.80 0.60 0.2 Proračunska formula za svetlosni tok svjetiljke ^ t ct>= L A P NB Sjajnost za osvjetljenje Objekt Slobodno stojeći Tamna okolina Srednje svijetla okolina Vrlo svijetla okolina (cd/m2) L 3 10 13 6.2-0.90 0.= 3 W / m 2 P =4 90 W = 360 W 100 • 4 24 3 0. površina = 100 m2 i refleksiji 0.1-0. Površina prostorije A = 1 0 0 m 2 Visina prostorije H = 3 m ® Stupnjevi refleksije 0 . P* = 10 W / m 2 (halogena žarulja) P = 16 • 2 0 W = 3 2 0 W Formula . Dvoosna prostorija površine 24 m 2 .4 0.55 0.10 -13 . o .75 0.3 0.1 6 Ugrađeno rasterno rasvjetno tijelo (ERCO) Stupanj učinkovitosti osv jetljenja 1B Velika površina Mala površina Velika udaljenost Tornjevi 0.00 m k P. Za uredske se prostorije često. stropa i poda (2).40 0.3-0.45 0.90 0. Za to potrebna specifična priključna snaga P* ovisi o primijenjenom tipu žarulje 0 .65 0.5 0. E n i P mogu se prema formuli © približno odrediti.85 0. materijala Stupanj refleksije pri osv etljenju Građevinski materijal P Opeka bijelo glazirana Mramor bijeli Žbuka svjetla Žbuka tamna Pješčenjak svjetli Pješčenjak tamni Opeka svjetla Opeka tamna Drvo svjetlo Granit 0.65 0.55 0. O A 12 W/m 2 10 W/m 2 5 W/m 2 5 W/m 2 öQTe tC TC-L 4 W/m 2 3 W/m 2 5-7m T26 © Specifična priključna snaga P* za različite tipove žarulja (2) Primjer: Tablica korekcijskih faktora .60 0. treba komponente proračunati pojedinačno i na kraju zbrojiti -» © . Korekcijski faktor k ovisi o veličini prostorije i stupnju refleksije zidova.85 0.3-0. Predviđaju li se u prostoriji upotrijebiti različiti tipovi žarulja. u prikazanom primjeru opremljena je četirima žaruljama sa po dvije žarulje od 36 W (priključna snaga obuhvaća i uređaj za pretpaljenje 90 W). 0 0 © Proračun jačine osvjetljenja za neku unutarnju prostoriju E n _ (100 • 405 100 -4 100 12 100 10 ' ' E n = 180 lx A = 24 m 2 = 0 .5 6 .6 0. postavljaju i kvadratične rasterne svjetiljke s kompaktnim fluorescentnim svjetiljkama -» © ili svjetleće strukture -» © .00 0.5 0. 100 • 3 2 0 .Specifična priključna snaga P* W/m 2 za 100 lx pri visini 3 m.ffl. 2 / 0 . Osvjetljenje zgrada Pri osvjetljenju zgrada proračunava se potrebni svjetlosni tok žarulja koje će se postaviti na osnovi formule -> Sjajnost iznosi od 3 cd/m 2 (slobodno stojeći objekti) i 16 cd/m 2 (objekti u vrlo svijetloj okolini). 7 5 (svjetla refleksija) 6. ffl^.3-0.2 0.60 RASVJETA Proračun srednjih jakosti osvijetljenosti—» C D U praksi često treba približno odrediti srednje jakosti osvijetljenosti (En) za danu električnu priključnu snagu žarulja.ffl.75 0.75 En = E n = 3 7 5 Ix En = 1 A P ° ° P k (?) Proračun za uredsku prostoriju P En A P* 100 1 k E„ P P* A k Nominalna jačina osvjetljenja (lx) Priključna snaga (W) Specifična priključna snaga (W/m2) -> ( i ) Tlocrtna površina prostorije Korekcijski faktor -> (2) (8) Formula za srednju jačinu osvjetljenja E„ i priključnu snagu P <> = potrebni svjetlosni tok t L = srednja sjajnost (cd/m2) A = površina osvjetljavanja rj B = stupanj učinkovitosti osvjetljenja p = stupanj refleksije građ.> @ 1 0 0 ' 8 0 0 .65 0. Proračunom prema -» © dobije se jačina osvijetljenosti od približno 375 lx. • O® 0© o • O ffl O ffl Offl o 9 ® ' ffl • o EB« ffl « (standardna žarulja) 100 W = 8 0 0 W Tip rasvjetnog tijela ( £ ) .4 0. osim konvencionalnih zrcalnih rasternih svjetiljki.4 0.45 0. odnosno odrediti potrebnu električnu priključnu snagu P za zahtijevanu razinu osvijetljenosti. Proračun osvijetljenosti pomoću specifične priključne snage može se primijeniti i za uredske prostorije.5/0.3 0.90 1.1-0. 5 / 0 .7/0.1-0.2 Potreban svjetlosni tok svjetiljki za osvjetljenje (6) Svjetleća struktura (ERCO) 15 10 2 0 15^5" © Ugrađeno rasterno rasvjetno tijelo (ERCO) ^O) Preporučene mjere za električne vodove u stambenim prostorijama u cm 149 .80 0.

papir Foto. foyeri Prostorije za priredbe Izložbene i sajamske hale Sportske i višenamjenske dvorane Galerije. koža Namještaj. strojogradnja Tekstilna industrija Tiskare. podrum Vanjska rasvjeta Ulice. muzeji Klinike i ordinacije Dijagnostika i tretman Bolesničke sobe. transport Uzgoj biljaka Obrada drva Ljevaonice. hoteli Kazališta. nakit Kozmetika. koncert. prodajni centri Industrija. kupaonica. razredi.RASVJETA Toplo bijelo Boje svjetla (PHILIPS) Stupanj reprodukcije boje Prodavaonice Živžne namirnice Meso Tekstil. hobi. čitaonice Društvene prostorije Restorani. hodnici Dvorane za sjednice Školski i nastavni prostori Predavaonice. sagovi Pribor za sport i igre. obrt Radionice Elektrotehnika. ugostiteljstvo. satovi. čekaonice Stanovi Dnevni boravak Kuhinja. frizer Cvijeće Pecivo Hlađena roba Sir. voće. valjaonice Laboratorij Ispitivanje boja Uredi i uprava Uredi. pješačke zone Osvjetljenje vert. staze. dvorane. povrće Riba Robne kuće. dječji vrtići Knjižnice. signalizacije Q Pravilna primjenafluorescentnihžarulja = preporučuje se • = može se primijeniti • • • • • • • • • • • 76 29 3 827 1B 927 1A 830 ' 1B 930 1A Neutralno bijelo 25 2A 33 2B 840 1B 940 1A Bijelo kao dnevno svjetlo 950 1A 865 1B 965 1A 54 2A X X X X • X X X X X • X X X X • • X • X X • X X X X X X X X X X X X X X X X • X X X X X X • • X X • X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X • X X X X X X X X X X X X X X X X X X 150 . grafički obrt Ispitivanje boja Lakimica Skladište.

poliranje stakla. litografija. prešanje i jetkanje klišeja. raspakiranje Klaonice. sortiranje Laboratoriji 200 300 300 300 500 500 1000 Prometnice u zgradama: Za osobe Za vozila Stubišta Utovarne / istovarne rampe 50 100 100 100 Obrada i prerada drva: Parenje Piljenje Sastavljanje Izbor furnira. mlinovi Rezanje i sortiranje Proizvodnja delikatesa i cigareta Kontrola proizvoda. staklarski obrt: Radna mjesta ili zone uz peći. prost. pozlaćivanje. tisak na tekstilu Kitničarstvo Ukrašavanje Kontrola robe. prost. proizvodnja kartonaže 300 Knjigovežnica. pletenje. prijam 200 Kuhinja 500 Blagovaonica 200 Buffet 300 Dvorane za sjednice 300 Restorani sa samoposluživanjem 300 Praonice. oblikovanje. mješalice ili mlinove Valjanje. gruba 200 Montaža. elektroničkih dijelova Umjetno krpanje Proizvodnja i prerada tekstila: Radna mjesta u kupkama Predionice Bojenje Predenje. radovi na kamenu i pločama. sortiranje papira 750 Retuširanje. fina mehanika 1000 Karoseristički radovi 500 Lakirnica 750 Noćna lakirnica 1000 Tapetarski radovi 500 Završna montaža 500 Inspekcija 750 Industrija nakita i satova: Proizvodnja nakita Obrada dragog kamenja Urarska i optičarska radionica 1000 1500 1500 Prehrambena industrija i industrija potrošne robe: Opća radna mjesta Miješanje. namotavanje grubom žicom Montaža telefonskih aparata. tiskarski strojevi. prešanje. srednje fina 300 Montaža. u kojima treba nešto pročitati 200 Prolazi u visokoregalnim skladištima 20 Pult za izdavanje 200 Otprema 200 Kantine 200 Ostale prostorije za odmor 100 Gimnastičke prostorije 300 Garderobe 100 Praonice 100 Toalete 100 Sanitetske prostorije 500 Strojarnice 100 Opskrba energijom 100 Pošta 500 Telefonska centrala 300 Brušenje. podrum itd. pranje 300 Strojno glačanje 300 Ručno glačanje 300 Sortiranje 300 Kontrola 1000 Frizer 500 Kozmetičar 750 Kožarska industrija: Industrija cementa. podešavanje. čeličane. lakiranje. montažni radovi. fina 500 Oblikovanje kovanjem 200 Ljevaonice. namotavanje srednjom žicom Montaža finih aparata. s ljudskim intervencijama 100 Stalno zaposjednuta radna mjesta u proizvodnim postrojenjima 200 Održavanje 300 Kontrolna mjesta 500 Proizvodnja kablova i vodova. stalna radna mjesta Radna mjesta uz blagajnu Zanatstvo i obrtništvo (primjeri iz različitih struka): Ličenje čeličnih konstrukcija Predmontaža uređaja za grijanje i ventilaciju Bravarija Automehaničarske radionice Građevna stolarija Radionice za razne popravke Radionice za radio i TV aparate 300 500 Izrada i obrada papira. modelska stolarija Rad na strojevima za obradu drva Oplemenjivanje drva Kontrola 100 200 200 500 500 500 750 Uredske i slične prostorije: Uredske prostorije s radnim mjestima blizu prozora Uredske prostorije Veliki uredi / grupni uredi: Visoka refleksija Srednja refleksija Tehničko crtanje Prostorije za razgovor Prijamne prostorije Prostorije za promet publike Obrada podataka 300 500 750 1000 750 300 100 200 500 Trgovina na veliko i malo: Prodajni prostori. post. ručno i strojno slaganje. mljekare. smjernice za radna mjesta Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/ix Vrsta prostorije Vrsta djelatnosti En/lx Opći prostori: Prometne zone u spremištima 50 Skladišni prostori 50 Sklad. keramika. puhanje stakla Energetska postrojenja: Pogon za snabdijevanje Kotlovnica Prostorija za izjednačenje tlaka Strojarnice Nusprostorije 50 100 200 100 50 Rad na buradi Prerada koža Sedlarski radovi Bojenje kože Kontrola kvalitete. jetkanje. izrada matrica 500 Ručni tisak. dekoriranje.RASVJETA Smjernice za radna mjesta "Umjetno osvjetljenje" ASR 7/3 kao i DIN 5035 dio 2 (izvod) Tablica nominalnih jačina osvjetljenja. izrada tapeta 300 Krojenje. velike ljevaonice Proizvodna postrojenja automatizirana50 Proiz. ispitivanje Montaža najfinijih dijelova. oblikovanje staklenih instrumenata 500 Dekoraterski radovi 500 Ručno brušenje i graviranje 750 Fini radovi 1000 Rasklopna postrojenja u zgradama 100 Rasklopna postrojenja na otvorenom 20 Održavanje 300 Revizije 500 Kontrola kvalitete Visoki zahtjevi Kontrola kvalitete Vrlo visoki zahtjevi Ispitivanje boje 1000 1500 1000 Elektrotehnička industrija: Talionice. valjaonice. u kojima se roba traži 100 Sklad. 50 Platforme 100 Priprema pijeska 200 Čišćenje odljevaka 200 Radna mjesta na mješalici 200 Ljevaoničke hale 200 Izljevna mjesta 200 Strojno oblikovanje 200 Ručno oblikovanje 300 Izrada kalupa 300 Modelarstvo 500 Galvanizacija 300 Ličenje 300 Kontrolna mjesta 750 Izrada alata. kontrola boja 200 300 300 500 750 750 1000 1000 300 500 1000 1500 1500 Obrada i prerada metala: Kovanje malih komada 200 Zavarivanje 300 Grubi i srednji radovi sa strojevima 300 Fini radovi sa strojevima 500 Kontrolna mjesta 750 Hladne valjaonice 200 Vučena žica 300 Prerada teških limova 200 Prerada lakih limova 300 Izrada ručnog alata 500 Montaža. grafički obrt: Brušenje drva 200 Strojevi za papir. oblikovanje sloga 1000 Kontrola boja pri višebojnom tisku 1500 Urezivanje u čelik i bakar 2000 200 200 300 300 300 500 500 Kemijska industrija: Postrojenja s daljinskim upravljanjem 50 Postrojenja s povremenim ručnim intervencijama 100 Stalno zaposjednuta radna mjesta u postrojenjima tehnoloških procesa 200 Održavanje 300 Laboratoriji 300 Radovi s povećanim vizualnim opterećenjem 500 Kontrola boja 1000 Pogoni uslužnih djelatnosti: Hoteli i gostionice. tkanje Šivanje. Srednji zahtjevi 200 300 500 750 750 200 300 151 .

vrata. bezbojno. Düsseldorf VEGLA Vereinigte Glaswerke GmbH.5 1. svile.f I I I I I . Ono je jasno prozirno. Za pojedinu prostoriju treba upotrijebiti samo staklo iste klase. Primjena' ostakljenje prozora.2-5.5 1. sigurnosno staklo.0 1. prodavaonice.9 1.2-1. dimenzioniranju prozora i osvijetljenosti prostorija važno je poznavati svjetlopropusnost. Auf der Reihe 2.0 10 6-8 6-8 4-6 2. bojenje. bitno naruši toplinska izolacija. iznutra matirano Opalna stakla: grupa 1 grupa 2 grupa 3 Naborana grupa 1 opalna stakla grupa 2 Opalno staklo u boji: crveno narančasto zeleno Opalinsko staklo Porculan Mramor.6 1.75-3. Klasa 2: građevno staklo za tvornice. a također i za vanjsku rasvjetu. Svjetlo pretežno pada izravno prema dolje ® . Prema dr. kojima je zadaća da boju električne rasvjete učine sličnom dnevnoj svjetlosti. oblaganje. bijel (zamućen) Celon.5 . dvostruke ploče.8-3. žut (zamućen) Celon. sve vrste pisma. informacije: Flachglas AG. staklo za suhe ploče. neobojen Pergament. imaju. apsorbiraju oko 35%. Prozorska stakla prozirna stakla.75-3. plav (zamućen) Celon. razdjelnih stijena.tehnička svojstva građevinskih materijala koji propuštaju svjetlo 152 . namještaj. oko 20% manju apsorpciju od nepodstavljenih. zelen (zamućen) Kristalno staklo Armirano staklo Sirovo staklo Staklo za zaštitu od sunca (zeleno) (9) 1.0 Svjetlosno . obostrano ravnih sjajnih površina. slabo obojen Pergament.9-2. Dodatna obrada: brušenje.akla Difuzna propusnost opalnog mliječnog ' a i a b a s t e r a ltd - (8) Mješovita propusnost ornament stakla.95% svjetla. tamno žut Svila.1 1.3 2-3 2-3 2-3 2. zbog toga potrebno povećanje površine prozora. toniran Pollopas.© . PROZIRNA. Aachen Staklo vučeno mehaniziranim postupkom izlazi iz stroja spremno za uporabu bez daljnje obrade.80%. Posebno staklo za specijalne namjene u svim debljinama. Klasifikacija: Klasa 1: najbolja trgovačka roba prema DIN-u 1249. za stambene i uredske prostorije. obojen svjetlo žuto Pergament.2-2.93%. natopljen Alabaster Karton. rasipanje i refleksiju građevnih materijala za postizanje umjetničkog i ekonomskog učinka. skladišta. V s N O CT izvedba rastera ( i ) Paralelni raster (2) Paralelni kosi raster (3) Dijagonalni raster (4) Dijagonalni kosi raster (5) Razmještaj svjetljki a = 2 / 3 d r^JLJE © Planparalelna ploča © propusnost prozirnog stakla. sigurnosno staklo. Svjetlopropusnost je 91 . poliran Mramor. kao obloženo staklo. s bijelom podstavom. naročito ako su dvostruka i trostruka. slično dnevnoj svjetlosti. može doći do tolike apsorpcije svjetla da se.4-3. bijela Svila. dok ona koja se trebaju približiti difuznoj svjetlosti neba apsorbiraju 60 .8 1. pečenje. sa smicanjem kosih zraka ® s. U uredima i poslovnim zgradama potrebna je rasterska obloga ispod fluorescentnih cijevi.2-13.1 1.7-2.1-2. uobičajena primjena za kinodvorane.6 1. Propusnost % 90-92 57-90 63-87 77-89 12-38 37-51 13-35 47-66 27-35 2-4 6-10 3-9 58-84 2-8 3-8 12-40 17-30 8 42 41 14 61-71 13-54 28 20-36 25-33 17 9 4 4 88 74 88 38 Apsorpcija % 2-4 3-21 4-17 3-11 20-31 6-11 4-10 3-10 8-11 29-34 22-31 30-31 2-14 20-21 24-65 11 . Gelsenkirchen-Rotthausen Interpane. Svilena sjenila u boji. Kleffneru -» Q zbog loše prozirnosti staP kla. Svjetleće trake i svjetiljke u izduženim poljima omogućuju jednoličnu opću osvijetljenost s blagom pojavom sjene. reklamu.4 Refleksija % 6-8 7-24 7-20 6-16 40-66 43-54 65-78 31 . podrumske i tavanske prozore. izvana matirano Prozirno staklo. u grlu za standardnu žarulju). kazališta.7-3.49 14-21 23 10 22 50 1 27-80 4 26-48 21-28 28 55 84 84 4 17 4 56 Materijal Rasipanje Nikakve Malo Malo Malo Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Malo Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Dobro Debljina mm 2-4 3. matiranje. Visokotlačne živine žarulje sa svjetlećim medijem (HQL) upotrebljavaju se za rasvjetu tvornica i radionica. Žarulje su bez startera u normalnom grlu (npr. uz malo smanjenje propusnosti. s dobrom reprodukcijom boje.3-10 3-5 11.9 2. Treba napomenuti: matirana stakla s unutarnjim matiranjem (preporučljivo i s obzirom na manje prljanje) apsorbiraju manje svjetla od onih s vanjskim matiranjem tablica (9). Viktoriaallee 3 . propuštaju 65 . jednolike debljine. nagrizanje. automobilsko staklo. Heyestraße 178. obojena Pamučna tkanina Resopal.4 5 54-67 64-69 63-68 60-66 13-28 72-77 30-71 27-54 49-67 69 48 37 36 28-38 5-24 68 32-39 46-48 55 36 12 12 8 9 8 6 Prozirno staklo Ornament staklo Prozirno staklo. svjetlog opalnog stakla itd. STAKLO. oblikovanju boja. Razlikuju se: materijali koji reflektiraju svjetlo (9) s usmjerenom.5 3. Žarulje za mješovito svjetlo sa svjetlećim medijem (HWL) daju svjetlo slično dnevnom.0 1. Stakla za dnevnu svjetlost. Postfach 20. izloga. svjetao Celon. Lako reguliranje (pomoću otpornika ili transformatora). SVJETLOPROPUSNA GRADIVA Pri određivanju veličine. ovisno o kakvoći.0 7. ornamenata i likovnih prikaza.b— \ RASVJETA FLUORESCENTNE CIJEVI ZA REKLAMNE PLOČE Proizvoljno vođenje linije. savijanje. potpuno difuznom i djelomično difuznom refleksijom i svjetlopropusni materijali s usmjerenom (§). Lauenförde Gerresheimer Glas AG. difuznom (?) i mješovitom propusnošću -» (S).

0 40 300 500 10. lemljeno izolacijsko staklo © B. Višestruko izolacijsko staklo pruža. ovisno o izvedbi. ±2.0 1:10 26 300 500 12. spregnuto staklo s međuslojem). 38 4 4 4 (6) (6) 2.4 ca. visoku termoizolaciju i/ili akustičnu izolaciju (npr.0 1:10 30 300 500 12.4 ca.0 25 185 500 3. izolacijsko staklo s rubnim spojem od organskog materijala © B.0 1:10 20 245 300 6. akustično izolacijsko staklo. lijevano staklo.0 60 3.0 74 24 141x240 24x24 1:6 3. S obzirom na različitost rubnih spojeva izolacijsko se staklo dijeli u tri grupe: kompaktno izolacijsko staklo © A .0 1:10 28 ± 1.0 ±2. 30 Tolerancija deblj. ravno staklo) koje su međusobno odvojene jednim međuprostorom ili više njih ispunjenih zrakom ili plinom.9 72 32 180x240 24x24 1:6 3.8 1:10 20 280 500 8.0 1:10 34 300 500 10. U međuprostoru se nalazi osušeni zrak ili specijalni plin.4 ca.površina Masa Mnogokut Zaobljeni uglovi Zaobljeni uglovi u m2 u kg/m2 % u mm u cm u cm2 74 29 141x 240 24x24 1:6 3.0 1:10 32 ± 1.4 1:10 18 245 300 6.4 ca.0 1:10 24 300 500 8.0 ±2.0 1:10 22 ± 1.0 ± 1.0 1:10 32 300 500 10.10' -2° Izvana 10° Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm (2) Toplinsko zračenje kod jednostrukog.4 1:6 20 ± 1.0 1:10 36 ± 1.2 Staklo Visina 8 Izvanai naJ fevjna : .:-1 mm / +2 mm Tolerancija vel.5) (8. izolacijskog i trostrukog ostakljenja 10 Širina Visina Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm Širina Visina 12 Površina Odnos stranica Ukupna debljina u mm Tolerancije debljine u mm Tolerancije veličine u mm Masa (5) kg/m2 u cm u cm m2 u cm u cm m2 ±1. Višesloj no izolacijskt staklo Dd JOpadanje 8' Kompaktno staklo sa zavarenim rubom © Od dvije staklene ploče Od tri staklene ploče Izolacijsko staklo Zrak u prostoriji Zrak u prostorijj_ Opadanje + 2 1 ° 23° [Opadanje 11° Zrak u prostoriji +21° k vrijedn.0 1:10 28 300 500 10. 30 5 5 5 (6) (6) 2.0 3. 38 k-vrijednost (W/m2 K)* Propusnost svjetla Debljina elemenata Max.0 1:10 22 280 500 8. duljina stranice Min. k-Wert SZR Širina u cm u cm m2 Staklo ^13° Staklo + 1 0 ° W/m2 K* 2xC PTIFLC AT-zrca nog sta da 4 mm 5 mm 6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 141 240 3.5) 1. 750 p a ) 2 0 m ( = 1. dimenzije Odnos stranica Max .0 30 Dvostruko izolacijsko staklo Podaci OPTIFLOAT u mm SZR u mm 4 4 4 (8. staklo za zaštitu od sunca.STAKLO IZOLACIJSKO STAKLO Višestruko izolacijsko staklo element je ostakljenja koji se sastoji od dviju ili više staklenih ploča 0 (prozorsko staklo. zrcalno staklo.4 1:6 16 141 240 3.5 20 185 300 3.5) (8.4 1:6 18 141 240 3.9 5 5 5 (8.0 ±2.0 72 27 180x240 24x24 1:6 3.0 1:10 24 300 500 10.1 3.0 50 300 500 10.0 ±2.0 mm (6) Trostruko izolacijsko staklo Dulja stranica u cm (širina) 'Ispitano prema DIN 52619 Mogućnost isporuke modela oblika stakla (primjeri) Dulja stranica u cm (širina) 50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 500 0 50 100 150 2 0 0 2 5 0 3 0 0 3 5 0 4 0 0 4 5 0 500 Preporuka za debljinu vanjske i unutarnje staklene ploče kod izolacijskog stakla visine ugradbe do 8 m (opterećenje vjetrom = 0.2 kN/m 2 1200 Pa) (?) Preporučene debljine stakla za visinu ugradbe do 8 m (7) Preporučena debljina stakla za visinu ugradbe do 20 m 153 .5) 1.75 kN/m 2 odn.0 ±2.

U svim tim namjenama radi se o povećanim zaštitnim učincima koji se konvencionalnim izolacijskim staklom ne mogu postići. vrijednost g- Sastav stakla SZR staklo Reprodukcija boje RaD Debljina elemenata Pasivna sigurnost Estetika mm ESG 6/16/4 (?) mm 26 W/m z K 1.85 1. Uz pooštrene zahtjeve za fasadne elemente postavljaju se i za ostakljenje visoki i brojni zahtjevi.30 0. zaštita objekata.45 0.43 1.38 1. Tehnički je moguće gotovo sve zahtjeve ispuniti jednim višenamjenskim izolacijskom staklom.31 1. požara.45 0.50 1.08 240x340 240x340 260x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 260x500 240x340 240x340 240x340 240x340 240x340 200x340 240x340 240x340 240x340 300x500 260x500 240 x 340 Vrijedi odnos: b = .4 1.55 0. vrijednost k poboljšava se slojevima plemenitih kovina. w propusnost svjetla Tl % Brojčana oznaka selektivnost S Prosječni faktor propusnosti b 66 | 21 | 18 | 17 66 50 49 45 40 39 40 30 50 50 49 48 37 36 36 15 49 36 51 51 37 38 15 19 38 30 32 26 25 18 40 37 36 39 40 46 48 26 16 26 11 16 25 34 6 7 15 11 16 36 17 22 11 36 40 35 34 22 21 14 26 45 42 35 46 30 10 36 17 22 17 15 7 9 10 11 8 9 11 11 14 18 14 13 8 8 9 8 12 8 15 18 3 8 27 18 98 1.4 1.40 1.4 1.4 1.9 1. sivo ili umbralno. Propusnost ukupne energije g u~rasponu valnih duljina od 320 do 2500 nm jest zbroj neposredne energetske propusnosti i sekundarne emisije topline (= isijavanje i konvekcija) prema unutra. uz dopunu pomoću prikladno obojenih jednostrukih i dvostrukih fasadnih ploča.. odnose se na SZR širine 12 mm. To je omogućeno vrlo tankim filmom plemenite kovine koja je nanesena na unutarnju stranu prema prostoru između stakala. jednostrukim sigurnosnim staklom.4 1. F Titan 66/43 | Auresin 66/44 50/32 49/32 45/39 40/26 39/28 Zlato 40/26 30/23 Srebro 50/35 50/30 49/43 48/48 37/32 36/33 36/22 15/22 Bronca 49/33 36/26 Neutralno 51/39 51/38 Zeleno 37/20 38/28 Sivo max. Na doživljaj boja u prostoriji vrlo malo djeluju solarnoizolacijska stakla jer se dnevnoj prolaznoj svjetlosti mijenja tek neznatno spektralni sastav.26 0. Faktor b je srednji faktor propusnosti Sunčeve energije u odnosu prema prolazu energije kroz jednostruko staklo debljine 3 mm u iznosu od 87%. Što je njegova vrijednost manja.4 1.3 1. 0/ 0//0 I 1.Ž? § Dl| Solarnoizolacijsko staklo zlato 30/17 Propusnost ukupne energije g % Refleksija svjetla izvana/iznutra RL % Q.34 1. ipak. Svaki se tip stakla označava bojom (gledano izvana) i parom brojčanih vrijednosti oznaka.vrijedn.4 1. Srednji faktor propusnosti (shading coefficient) VDI 2078.38 0. zvuka. nude se mnoge mogućnosti oblikovanja.2 % 43 W/m*K 0. spregnutim sigurnosnim staklom.5 1. DIN 52619. Ra > 80 = dobra reprodukcija boje Propusnost ultraljubičastih zraka Tuv u rasponu valnih duljina od 280 do 380 nm. • gu(%) 0 _.37 0.25 0. (4) Termoizolacijska vrijednost ky- Vrijednost energ.6 1.4 1. IZOLACIJSKO STAKLO .4 2.50 0. Nije moguća kombinacija s armiranim staklom. Višenamjensko izolacijsko staklo je izolacijski element koji u sebi sjedinjuje više zaštitnih namjena.30 0. osoba i okoliša.4 | 43 44 32 32 39 26 28 26 23 35 30 43 48 32 33 22 22 33 26 | 0.25 0.5 1. takvo staklo s vrijednostima k 1.09 1. oklopnim izolacijskim staklom. Solarnoizolacijsko staklo © 1) k. Refleksija svjetla RL prema van i prema unutra izražava se u postocima.4 1. Zahvaljujući velikom izboru boja i koloristički neutralnim tipovima. Pri neposrednoj usporedbi uz otvoreni prozor razabire se lagano toniranje većine stakala koje je.5 3.5 1. Visoka vrijednost S pokazuje povoljan odnos svjetlopropusnosti (TL) prema ukupnoj propusnosti energije (g). estetika u oblikovanju.VIŠENAMJENSKO STAKLO 240x340 240x340 47 47/51 43 43/39 ČUDO 78 (za uspor edbu) (3) Solarnoizolacijsko staklo SOLARNOIZOLACIJSKO STAKLO Solarnoizolacijsko staklo odlikuje se visokom svjetlopropusnošću uz istodobno što manju propusnost ukupne energije.83 1.4 1.44 0.6 1. Primjer: auresin (= modro) 40/26.36 0. Koeficijent prolaza topline k ploče izolacijskog stakla pokazuje koliko se energije gubi prolazom kroz staklo.56 1.37 0.49 0.67 1.5 1.38 0. Pri gledanju iznutra prema van boje se uglavnom ne mijenjaju.16 1. DIN 67507. Kad je riječ o solarnoizolacijskom staklu. Osim dobrih svojstava solarne izolacije. manji je gubitak topline. od kojih prva daje propusnost svjetla a druga propusnost ukupne energije u postocima.48 1. bilanca k- Akustična izolacija Rw Zaštita okoliša Solarnoizolac. Vrijednost k najvećim dijelom ovisi o prostoru između staklenih ploča (SZR) i mediju u njemu (zrak ili plemeniti plin).53 1. To se može primijetiti ako se gleda izvana kroz "preko ugla" ostakljene prozore.37 0.53 | 260x500 1. Indeks reprodukcije boje Ra DIN 6169: Ra > 90 = vrlo dobra reprodukcija boje.54 1. S = T L /g.Sloj z a zaštitu od sunca ~~ Upadno zračenje SOLARNOIZOLACIJSKO STAKLO 100% Refleksija svjetla prema Transmisija svjetla i2D Refleksija zraCenja prema van > o i> Transmisija zračenja 14% Sekundarna predaja . dimenzije cmxcm Svjetlopropusnost TL je u rasponu valnih duljina svjetla od 380 do 780 nm (nanometara) u odnosu na svjetlosnu osjetljivost ljudskog oka izraženu u postocima. zaštita od topline.68 1.32 0.40 0.5 1. Navedene vrijednosti k.30 1.59 0. Reprodukcija boja označava se indeksom "R". W/m K (12 mm) u o c vi 3 C L O „ O. DIN 67507.49 | 0.32 0.64 0. ovisno o tipu.14 1.0 | 39 38 20 28 51 39 72 Brojčana oznaka selektivnosti S.2 2.68 dB 36 - - - _ da 98 da da Višenamjensko staklo .34 0. DIN 67507 u postocima.15 1.54 1.00 1. Solarnoizolacijsko staklo može se kombinirati s akustičnim izolacijskim staklom.primjer 154 .2 W/m 2 K ispunjava sve zahtjeve glede visokog stupnja termoizolacije.23 0.3 1. Sunca.92 1.45 0.30 0. standardno višenamjensko staklo ne postoji.6 1.09 1. lijevanim staklom / ornamentnim staklom kao vanjska ili unutrašnja ploča.

posebno ugroženi objekti A2 Jednoslojno 9.5/10/4 Is ¡37 52 66 66 80 225x300 6. Prednapon se postiže termičkom obradom. VSG je posebno prikladan za "ostakljenja iznad glave".0 225x400 9. ostakljenje otporno protiv eksplozije . Ne dopušta se promjena redoslijeda ugradnje.0 1:10 1 6 C 1 SA Trgovine foto i video priborom.0 1:10 1. Klasa Sastav otpornosti Deb.Težina ljina mm kg/m2 21 32 22 33 23 34 24 35 Max. centrale SA = pojava krhotina Gore navedene max. dijelovi robnih kuća. povr. od kojeg prilikom loma nastaju oštre šiljate krhotine. ® SPREGNUTO SIGURNOSNO STAKLO (VSG) U proizvodnji "VSG" dvije se ploče float .0 Gore navedene max. Već oštećenost površine dovodi do razaranja stakla. Područje primjene: sportske dvorane radi sigurnosti od udara lopte. škola i dječjih vrtića.B3. DIN 52290 Spregnuto sigurnosno staklo VSG je prikladan prozirni materijal koji može pružati zadovoljavajuću sigurnost protiv napada.0 1:10 1. Područje u cijelosti ostakljene fasade .ograde. "ESG" se može obraditi da bi se moglo kombinirati s konvencionalnim izolacijskom staklom -» (?) SIGURNOSNO STAKLO ZA ZAŠTITU OBJEKATA I OSOBA. dimenzije odnose se na vanjsku uporabu. najčešće tupih rubova.6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1:6 Zgrade u naseljima za jednu ili viiše obitelji Usamljene privatne zgrade Stambene zgrade s visokovrijednom opremom i usamljene zgrade za odmor Vile.0 225x400 9. Kad je riječ o kaznenim ustanovama otporno staklo mora biti na unutarnjoj strani. dimenzije cm Max. od "ESG" nastaju mali komadići.0 225X40C 6. ostakljenost protiv probijanja dijeli se prema stupnju otpornosti u tri grupe: B1 .0 225/400 6.0 10/10/4 I so 24. VSG je staklo koje veže krhotine. staklo se upotrebljava kao stubišna i balkonska ograda radi osiguranja od pada.0 225x300 6.» ( 3 ) ESG kombinacije 4 Debljina stakla u mm 5 6 8 4 Debljine stakla u mm Float 5 6 8 10 4 5 ESG 6 8 10 6 VSG 8 10 12 Klasa Sastav otpornosti Deb. ljekarnice.C. dimenzije spregnnutog izolacijskog stakla VSG u cm 155 . Ostakljenja DIN 52290 dijele se u sljedeće grupe: ostakljenje otporno na proboj . neznatno se smanjuje.0 225x400 9. dimenljina zije mm B1 Jednoslojno 17 9/10/4 Iso 32 kg/m2 cm 40 54 Max.parapetna stakla DIN 18516 dio 4. 6 1:10 1 6 jati. Max.slovne oznake A . krznarije B3 Jednoslojno 28 28/10/5 Isc 43 10 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 12 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 kazneno . (?) Ostakljenje otporno na proboj Za uporabu izvana treba debljine stakla dimenzionirati prema propisanim opterećenjima u DIN 1055 (ž) Max.75 225x30C 6.0 9/10/4 I so 23. čime se povećava aktivna sigurnost (sprečava se probijanje i provala). računski centri C 2 SA Galerije.0 10 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 Za uporabu izvana treba debljine stakla dimenzionirati prema propisanim opterećenjima u DIN 1055 © Max.odnos šina str.stakla ili više njih čvrsto spajaju pomoću jedne visokoelastične folije od polivinilbutirala ili pomoću više njih. ovisno o debljini. te postojanost na temperaturne promjene (razlika temperature od 150 K).. dimenzije i površine odnose se na vanjsku uporabu. Proizvodni proces tehničke obrade obuhvaća naglo zagrijavanje i nakon toga lagano hlađenje strujom hladnog zraka. Prozirnost. povr. na vanjsko staklo. dimenzije predstavljaju tehničke mogućnosti proizvodnje pa prema tome ne vrijede za primjenu na vanjskoj strani.75 225x30d 6. u stambenim i poslovnim zgradama za stubišta. Područje primjene: ulazni prostori komunalnih građevina. dimenzija jednoslojnog izolacijskog stakla ESG u cm DH 4 Jednoslojno 11.0 A3 Jednoslojno 10. energet. djelomično i obavezna primjena. školske građevine i dječji vrtići također iz sigurnosnih razloga. Kod jednoslojnih A-tipova max. Žilavo elastična folija otežava probijanje.B . vrata i razdjelne stijene. Naknadna obrada "ESG" nije moguća. Trostruko ili višestruko VSG u različitim debljinama s PVB . pa je opasnost od ozljeda bitno smanjena. Primjeri primjene m2 - 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 100x 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 120x 120x 120x 120x 120x 100x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 120x 240 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 141x 210x 210x 210x 210x 100x 120x 210x 210x 210x 321 x 210x 210x 210x 240 300 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 360 A1 Jednoslojno 9. . Dodatnu sigurnost pruža kombinacija s alarmnom trakom ili žicom povezanom sa sustavom za uzbunjivanje. okretanjem elemenata .folijom izvodi se standardnim ili pojačanim načinom. Mogućnosti: dvostruko VSG u različitim debljinama s PVB .75 225x300 6. s rastućim stupnjem sigurnosti -> (4) Ostakljenje protiv probijanja s atestom VdS važno je za određivanje premije osiguranja.slovna oznaka D. psih.popravne ustanove.0 225/400 6. npr. koja je za staklo uobičajena. antikvari- 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 321 321 321 200 300 321 321 321 321 321 321 321 141x 225x 225x 225x 225x 100x 120x 210x 210x 210x 225x 225x 225x 255x 240 300 400 400 400 200 300 360 360 360 321 400 400 400 B2 Jednoslojno 21 9. ukoliko se deblja staklena ploča ugradi s vanjske strane.odnos Dodat. U slučaju loma stakla VSG i dalje zatvara prostor.folijom.5/10/4 Isc 24.0 225x400 6. ukoliko se deblja staklena ploča ugradi s vanjske strane. muzeji. Suprotno float . pri lomu krhotine ostaju zalijepljene za foliju. Osim što osigurava od provale.STAKLO JEDNOSTRUKO SIGURNOSNO STAKLO (ESG) "ESG" je prednapeto staklo. pa je ponegdje radi sigurnosti i propisano kao obvezno -» Ostakijenje otporno na udarac bačenog predmeta OSTAKLJENOST OTPORNA NA PROBIJANJE Prema DIN-u 52290 dio 3.0 11/10/4 Iso 25. Max. robne kuće. Osim toga se "ESG" odlikuje i drugim prednostima: povišena čvrstoća na savijanje i udar.Težins Max. šina strani« učinak Primjeri primjene m2 - <DVSG Kombinacije Debljina stakla u mm 6 8 4 5 Debljine stakla u mm Float 6 8 10 4 5 ESG 6 8 10 6 VSG 8 10 12 225x30C 6. klinike C 3 SA Draguljarnice.5 9.0 225x400 9.staklu. Napada se obično izvana.

75 34 24 35 39 52 51 63 78 91 225/300 6.0 4.. O tomu se treba pravodobno dogovoriti s osiguravateljima. i sigurnosna obilježja protiv probijanja.jednost čna izolacija R w ispunj. Postoji pet klasa otpornosti: od C1 do C5. odnos koef stranica mm mm 30 kg/m 2 40 % 64 dB 45 cm 200 x 300 200 x 300 200 x 300 200 x 300 200 x 300 m? 6. veza ploča lijevanom smolom) bit će obično i učinak izolacije veći.70 5.00 225x300 6. antikvarijati.0 - - 97 97 97 96 96 16 1:6 1:6 1:6" 1. Različita EH ostakljenja podijeljena su prema otpornosti u pet kategorija: EH01-02-1-2-3.00 225x300 6.0 1:10 0.74 50/40 Gl- 40 50 3.79 mm C 1 SA SF SA SF SA SF SA SF SA SF Jednoslojno 17/10/5 Iso Jednoslojno 19/10/9 Iso Jednoslojno 11/10/10 Iso Jednoslojno 28/10/11 Iso Jednoslojno 11/10/19.0 4. SIGURNOSNO STAKLO ZA ZAŠTITU OBJEKATA I OSOBA DIN 52290 Ostakljenja protiv djelovanja eksplozije -> (3) Klase otpornosti D1 D3 imaju.jednost čka cija boje. centrale D2 D3 Jednoslojno 11 6/8/11 Iso 6/8/17 Iso 6/8/28 Iso 25 31 42 Jednoslojno 17 Jednoslojno 28 16 16 16 16 16 16 A3 B1/C1 SA B3/C3 SA (3) Ostakljenje otporno na eksploziiju STAKLO ZA AKUSTIČNU IZOLACIJU Asimetrični sklop staklenih ploča © .0 77 95 62 50 6.00 6. kazneno .vri. g .6 1:10 1 6 1:10 1 6 4 3 / 3 4 1 0 / 2 0 / 4 34 4 4 / 3 8 10/24/4 3 8 C2 (5) Staklo za akustičnu izolaciju Tip C3 Sklop izvana SZR iznutra Deb.79 0.vri.0 % 82 82 81 80 80 - % 75 75 72 69 69 dB 37 39 40 43 44 cm 300 300 300 300 300 m2 4.10 0.Težina ljina k-vri Propus jednost nost ispunj. svjetla cija boje.50 3.75 6. jednost nost plinom reproduk. -> @ Što je razlika veća.5 Iso Jednoslojno 34/10/11 Iso Jednoslojno 17/10/21 Iso Jednoslojno 48/10/11 Iso Jednoslojno 32. oklopno staklo najveće sigurnosti od napada na život.A^ustireproduk.0 1.75 225/300 6. duljina povrstranica šina Shading Max. površina m2 1.75 225/300 6.0 72 93 54 55 6.Akusti- Max. muzeji.20 3.69 GH 20/ 55/50 Gl50 20/10 G l 75 3. dimenzija cm 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 x 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 225 / 300 210/300 210/300 225 / 300 219/300 225 / 300 Max.60 3.30 6.74 47/36 G l 36 40 3.0 4. ^dimenzija cm 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 90 x 110 Max. DIN 52290. odnos stranici Shading koef.71 C5 53/42 Gl- 42 55 3. izolacija indeks Rw prozirnosti - Max. svjetla plinom W/m 2 K % 3. duljina Max. odnos stranica - Dodatni učinak kg/m2 24 40 40 57 66 83 Jednoslojno 10 EH 01 10/10/4 I so 24 Jednoslojno 11 EH 02 11/10/4 Iso 25 Jednoslojno 18 EH 1 18/10//5 Isc 33 Jednoslojno 25 EH 2 25/10/5 Iso 40 Jednoslojno 36 EH 3 36/10/5 Iso 51 m2 kg/m2 cm 23 225x300 6.0 1. energet. dimenzija Max.86 0.5 Iso 17 32 28 38 23 31 34 49 28 40 50 55 44 48 70 69 77 75 77 75 kg/m2 37 54 66 64 52 48 83 93 64 69 122 109 104 90 168 140 187 156 187 156 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 1:10 1 6 1:10 1.9 2.© © Zastakljivanje otporno na proboj s VdS . posebno ugroženi objekti Trgovine foto i video priborom.20 3.zastakljenje otporno na proboj metka © Staklo za superakustičnu izolaciju 156 .5/ 15/6 Gh 10/ 20/6 GH 10/ 20/10 GH 12/ 20/10 Gl- 97 1:10 0.00 D 1 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 1:10 1: 6 1:10 1 6 Zgrade u naseljima za jednu ili više obitelji Vile. vrijedi samo ako mu je površina «1 m2 Klasa otpornosti Sastav Debljina mm Težina Max. sloma i proboja metkom.20 Max. To se staklo ugrađuje tamo gdje se u ozbiljnoj situaciji ljudi mogu nalaziti neposredno iza stakla.62 Oklopno staklo . B) Što je sastavljeno staklo elastičnije (npr. dijelovi robnih kuća. prema tipu. robne kuće. Ispuna plinom A) Težina ploče: akustična izolacija obično raste s težinom ploče.86 0.20 3.0 78 Opć.STAKLO SIGURNOSNO STAKLO Ostakljenje otporno na probijanje s atestom VdS ->(T) Da bi se odredila premija za zaštitne objekte.0 4. Koja je kategorija potrebna za određeni objekt.90 4.50 5.6* 0.5/10/32.75 6. jednoslojna izvedba 600 kg. Savez osiguravatelja objekata (VdS) ispituje svojstva otpornosti protiv probijanja provalnih ostakljenja (EH).0 1.20 3.0 1:10 0.75 5.0 1. Priznati proizvodi uvršteni su u potreban popis.9 3. Najveća težina po jedinici izolacijskog stakla iznosi 500 kg. računski centri Galerije.00 4.0 1:10 0. Max. ljekarnice. površina m2 6. psihijatrijske klinike Draguljarnice.83 0. indeks prozirnost stranica šina Klasa otpornosti Sastav Debljina Težina Max.5/10/32.00 225x300 6. površina Max. najčešće je veći i učinak izolacije. svi tipovi stakla imaju i povećanu otpornost protiv provale. navedena za neki tip stakla.0 1.0 - - C4 45/30 G GH 9. (4) Staklo za akustičnu izolaciju Tip Sklop izvana SZR iznutra Debljina Težina k-vri- Propus Opć.00 225x300 6.0 78 97 64 47 6. g . ovisi o okolnostima.75 6.5 Iso Jednoslojno 32.9 2.popravne inst.certifikatom Ostakljenja otporna na proboj metka.00 6. odnos stranica - mm 37/22 6/12/4 39/24 6/14/4 40/26 8/14/4 mm 22 24 26 kg/m 2 25 25 30 35 35 W/m2K 2. Debljina vanjske i unutarnje staklene ploče ne smije biti jednaka. povr- Max.75 225/300 6. krznarije.0 Max.00 6. odnos stranica Primjeri primjene - Klasa otpornosti Sastav Debljina mm Težina Max.75 6.0 3. Klasa otpornosti protiv eksplozije. Osim toga se razlikuju stakla bez krhotina (SF) i ona s krhotinama (SA) -> (2) Kako se sva ostakljenja otporna na proboj metka sastoje od višeslojnog asimetričnog VSG.0 75 95 60 53 6.0 1.75 225/300 6.

sivo. d v o .5 ±0.Stakleni proizvod Boja Debljina Izolacijsko staklo Struk tura mm Staro . Nude se standardne i posebne dimenzije. odnos stranica pri 12 m m SZR 1:6 Max. 504. glatko O r n a m e n t 134 (Núcleo) O r n a m e n t 178 (Silvit) Ornament 187 (Abstracto) Ornament 502.njemačko k . 552.kraći rub na < 2 5 cm Gotsko staklo Cinčila Kroko 129 Delta Difulit 5 9 7 Difulit. Isporučuju se u raznim strukturama i bojama.3 ±0. sirovo staklo bijelo. 5 2 3 Armirani ornament Flora 0 3 5 + Neolit Edelit 504. kovano Tigris 0 3 3 Bronca i bijela 7 7 0 0 1:10 1:10 180x245 180x245 Bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Žuta. sjajno/bronca (5) 10 12 10 10 10 10 CO CO Vrtno prozirno staklo (normativne mjere) (2) Vrtno prozirno staklo Potpuno ostakljena vrata (s nadsvjetlom i bočnim dijelovima) 157 .6 150x210 150x200 150x210 150x210 150x210 150 x 2 1 0 156 x 2 1 3 156 X 2 1 3 150x210 156 X 2 1 3 156x213 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 150x210 156x213 186x300 186x450 150x210 X 0 x 0 0 0 0 0 X X X 0 X 0 X 0 x 0 x x x A A A x « A A A A A • x x X X x A x x A © © Pruganje strukture Pruganje strukture proizvoljno = * se ne m o ž e uzeti u obzir = • Strukturirana str.( f ) .dimenzije DIN 18111 Vrsta stakla Debljina stakla mm Max. To staklo nije jasno prozirno. 1082.5 Sjajno. Ornamentirano lijevano staklo klasificira se kao: ornamentno. od bočnih dijelova i nadsvjetla. kovano Sirovo sstaklo. armirano staklo bijelo ili obojeno.staklo.2 ±0. mogu biti potrebna i ukrućenja. 1086 Karolit dvostran Katedral krupno i sitno kovano Katedral 102 Katedral 1074. zahod) ili se upotrebljava kao oblikovni element. siva i bijela Siva Bijela 7 4 5 4 4 4 A A A x X „ x x x X X 1:10 1-6 1:6 1:6 1:6 1:6 180x245 150x210 150x210 150x210 126x210 150x210 A « x x Bijela Žuta Siva Žuta i bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Bronca i bijela Bijela Žuta. Uobičajena je debljina stakla 10 ili 12 mm. Ostale mogućnosti: klizna vrata. bronca. -> Ugrađuje se tamo gdje je jasna prozirnost nepoželjna (kupaonica.6 1:6 1:6 1:6 1:6 1-6 1:6 1:10 1:10 1:6 16 16 1:6 1:6 1:6 1:6 1:6 1:10 1:10 1:10 1. proizvoljno = * 1) Armirano staklo s parom m r e ž e u krovnom prozoru max. bronca i bijela Bijela Bronca i bijela Bronca i bijela Žuta. 1082. staklo bijelo ili obojeno. Pri nasilnom razaranju raspada se staklo u mrežu sitnog zrnja koja se manje ili više labavo drže na okupu. žuta. Prema statičkim zahtjevima. dimenzije STAKLO Potpuno ostakljena vrata sastoje se od vratnog krila ili više njih. VSG. 5 9 7 Patio Sirovo staklo. Obojeno lijevano staklo ne kombinirati sa staklima u boji kao float .i j e d n o s t r a n Flora 0 3 5 Lijevana antika Lijevana antika 1074. harmonika-vrata. odnos strana 1 3 © Veličina I Vanjska mjera krila standard Mjere žljeba dovratnika Zidarska mjera 709 x 1972 mm2 716 x 1983 mm2 750 x 2000 mm2 dvokrilne kombinacije vrata Kombinacije lijevanog stakla Veličina II 834 x 1972 mm2 841 x 1983 mm2 875 x 2000 mm2 Veličina III 959 x 1972 mm2 966 x 1983 mm2 1000x2000 mm2 Lijevano staklo je strojno izvedeno staklo kojem se valjanjem oblikuje određena struktura površine. s a m o izvana = V Pruganje strukture po visini = A Strukturirana str. segmentna ili kružna vrata.6 1:6 1:10 1:10 1:10 1:10 150x210 150x210 156 X 2 1 3 156 X 2 1 3 156x213 150x210 150x245 186 x 3 0 0 150 X 2 4 5 1 5 0 x 300 A « « X X x x x • x (abstracto) Armirani ornament 521. Radi lakšega se čišćenja strukturirana strana okreće prema SZR. kako bi se spoj rubova mogao besprijekorno izvesti. armiran 5 9 7 Arm. 5 2 3 Ornament 523 Ornament 528 Ornament 550. činčila. niti s obloženim termoizolacijskim i solarnoizolacijskim staklom. bronca OPTIVVHITE® Struktura 200 Bambus. staklo s parom mreža^ Arm. 1086 Pleter Kugelit 0 3 0 Listral Maya M a y a matirano Neolit Niagara Niagara matirano.3 ±0.niemačko Staro . To je moguće samo ako je struktura plitka. bronca i bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bronca i bijela Bijela Bijela Bijela 4 4 4 4 5 4 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 7 5 « x 1:6 16 1. staklo s parom mreža^) Armirani okulit Armirani ornament 187 Žuta i bijela 4 Pruganje Strana X x 0 X 0 x x X x x 0 Max. cm 150x210 A « » 3ijela. Vrsta stakla Nominalna debljina mm 3 4 Tolerancije mm ±0. Gotovo svako komercijalno lijevano staklo može se naći u kombinaciji za izolacijsko staklo -> 0 Strukturirana strana treba biti gotovo uvijek izvana.3 48x 120 46 x 144 60x 174 73x 143 73x 165 60x200 Max. ESG. siva Žuta i bijela Bronca i bijela Bijela Bronca i bijela Bijela Bijela Bijela Bijela Bijela 4 6 4 4 4 4 7 7 9 9 1:6 1:6 1-6 1:6 1. dimenzije (cm x cm) Posebne dimenzije su moguće do veličine od: 1000x2100 mm2 1150x 2100 mm2 (4) Staklena vrata . 5 2 0 O r n a m e n t 521. dimenzije mm2 2400 x 3430 2150x 3500* 2400 x 3430 2150x 3500* 1860x 3430 1860x 3500* 1700x2800 1700x 3000* Tolerance debljine mm ±0. Dimenzije vrata odgovaraju mjerama za dovratnike DSN 18111 "Čelični dovratnici za užljebljena drvena vrata" --> (3) .

5 cm H =A+ c + d d = 6.0 cm 65.0 cm ' j 8 ( Širina reške od 1. unutar.5 cm 200.Sidro ili čep Ugradba s jednostr.0 cm 95.8 Pomaknute © 158 Priključak na unutarnji zid pomoću U .držačem Tlocrti (2) Primjeri konstrukcije zidova od staklenih blokova 146x 146x98 6" x 6" x 4" 190x 190x50 190x 190x80 190x190x100 197x 197x98 8" x 8" x 4" 240x115x80 Težina kg 1.8 3. Zbok konstruktivne armature rubnih traka obratiti pažnju na DIN 4242.8 Komada za m 2 64 Komada u kutiji 10 Komada na paleti 1. H 4 1 Ugradba u okvirni žljeb u zidu — 1.0 128 Ugradba s U .1 [JL S \QJ 240 x 240 x 80 3. 1055. bez obloge.4102-3.0 2. Obje bočne površine mogu biti u rasponu od glatkih i prozirnih do vrlo ornamentiranih i gotovo neprozirnih.r-4—1 i 5 c a i Ili.5 m 2 . u skladu s dekoracijom mogu biti prozirni do blistavi. Primjenjuju se izvana ili unutar zgrade. •0.8 c m > 0 ^ i r i n a r e š k e od 1.0 cm 105 c m min. b a a c STAKLO DIN 4242. Termoizolacija zida od staklenih blokova: u cementnom mortu k = 3. povišene čvrstoće protiv udara.profil 7-Metalni L-profil 8.profila Presjek l I (7) Obavezni uvjeti za nearmirane zidove od staklenih blokova . oslanjanjem 2 I 1 a I « n Min.5 c m " i (5) Minimalni polumjeri za zidove od staklenih blokova Dimenzije mm 115x115x80 Ugradba u ravnini fasade s L . prozorska klupčica 6.0 cm c = 1. pri čemu se ne smije preuzimati nikakva konstrukcijska opterećenja.3 cm c = 1. Za građevne elemente stakleni se blokovi upotrebljavaju prema DIN-u 4242.0 cm 215.9 16 10 300 x 300x100 7. b + n2 a | n. Blokovi se mogu proizvesti u raznim dimenzijama. svijetle razdjelne stijene.5 <1.Klizna reška 2. dobra svjetlopropusnost (do 82%). vjetra kN/m2 <0.0 cm 105.8 cm m s 6 5 c m min.Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Alum. polumjer R pri debljini staklenog bloka 8 cm Reške <1.0 cm od 2. L profil 7 .000 42 512 504 10 2.8 cm 135 cm min. polumjer 19. tvrdi spužvasti materijal 3-Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Metalni U -profil 6-Sidro ili čep Tlocrt Nearmirapi zidovi od staklenih blokova Zidovi od staklenih blokova koji ispunjavaju uvjete tablice -» (7) smiju se bez posebnih dokaza izvesti bez armature. Raspored reški Kontinuirane Debljina mm >80 Dimenz ije zida Manja stranica Veća stranica m m >1.Metalni U .0 cm 180. s oblogom izvana ili iznutra. npr.5 c m b a A b A = n.5 cm 19.0 cm 295. Pri tome međuprostor ostaje hermetički zatvoren. polumjer Širina reške 24. npr. Ostakljenje klase vatrootpornosti G 60 odnosno G 120 primjenjuje se kao dvostruka stijena najveće pojedinačne površine 3. rasvjetne trake.3 2. = broj blokova (b) n2 = broj reški (a) B = A+ 2 c c = 8.2 W/m 2 K. Svojstva: dobra akustična izolacija i termoizolacija. To su npr.9 W/m 2 K . npr.Dilatarijska reška. pregrade prostorija (gimnastičke i sportske dvorane).u vapnenom mortu k = 2.18175 Stakleni blok je šuplje stakleno tijelo koje se dobiva stapanjem dvaju dijelova pod pritiskom. difuzni i matirani.Sidro ili čep mm 288 32 10 500 2. prozori.0 1. bijelo ili u boji.5 <6.0 cm 370. balkonske ograde i terasne stijenke.0 cm 24.Metalni držač. tvrdi spužvasti materijal 3.5 cm Formule za određivanje min. prozorska klupčica 6 . tvrdi spužvasti materijal 3-Trajno elastično brtvljenje 4-Žbuka 5-Alum.profilima i izvana postavljenom termoizolacijom Dimenzije staklenih blokova 1-Klizna reška 2-Dilatacijska reška.0 ne smiju se armirati Nominalna mjera staklenog bloka 11. zidarske mjere otvora Normativne mjere za zidove od staklenih blokova 2 «¿JL™.0 25 25 25 360 Detalj ugla u tlocrtu 1-Klizna reška 2-Dilatacijska reška.0 cm 135. prema želji u obliku uspravnog ili ležećeg pravokutnika.0 Optereć. polumjer 11.

85 1.75 2.45 2.80 q) «—i q) r-Vi do 8 m L* 3.35 do 20 m L* 1.40 4.45 3. dulj.oblika ili slično. .70 3. 202-382 159 .( 1 .65 2.25 do 8 m L* 3.6H 220 ^ I J41 K 22/41/6 218 I SP 2 J41 K 25/41/6 STAKLO lNP2 232 250 |NP 26 262 6H|NP 3 331 6 H|NP 5 319 J I ' 60 -H 7 1 JöO K 22/60/7 7 kI SP 26 K 25/60/7 -H6 .40 4.05 2.5 [i 2 .65 4.75 1.65 2. treba primijeniti Reglit SP2 /Profilit .00 do 8 m L* 4.45 3.75 2. postiže vrijednost k = 1. Svjetlopropusnost ostaje nepromijenjena.40 71 (ö) Jednoslojno ostakljenje H i r — = višekratnik od 2 5 cm L/ • * 2.20 2.20 5.oblika e) Savijanje U .6 W/m2 K NP k = 2. Cascade.45 3.25 2.> NP 2 K22/41/6 NP 26 K25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP 5 K50/41/6 SP 2 K22/60/7 SP 26 K25/60/7 K32/60/7 (T do 8 m L* 3.75 3.05 3.presjeci DIN 1249 v V V do 100 m L* 2.25 g) Dvoslojno ostakljenje Ö J H/a = 0.50 3.15 fL J ^"j65(85) 2.20 3. s ornamentima na vanjskoj strani profila (ornament 504) i podliježe klasifikaciji kakvoće lijevanoga stakla.65 1.60 do 20 m L* 2.75 3.15 4.60 5.90 6.25 4.85 3. Topas.10 1. dulj.55 5.95 2.35 1.profil.8 W/m 2 K SP k = 2.20 1.65 4.10 4.70 1. Solarnoizolacijsko staklo: tip R .45 3.65 6. 2 5 . rebra iznutra T " -rr" "niti s 80-300 r 40-150 g 0-100 h 40-190 Razvij.45 4.7".15 Gornji rub otvora za osvjetljenje Tip stakla .30 I do 20 m L* 2.75 100 m L* 2.25 III do 20 m L* 3."jantar" I P .55 do 8 m L* 4.50 3. 5 65(85) JŽT n = broj traka Određivanje širine i visine: Širina Wsina B = n A + 5 cm.60 4.85 4.10 1.75 2.10 3.45 1. Gornji rub otv.80 2.95 6.60 2. 146-506 i T T .20 do 100 rn L* 1.75 5.35 4.80 Profilno građevno staklo je lijevano staklo.95 3.60 1.25 2.55 4. Reglit/Profilit dopušta se kao vatrozaštitno ostakljenje klase a30 DIN 4102. Reduciran je prolaz energije zračenja u prostoriju i smanjen efekt staklenika.70 3.50 2. rebra izvana ( n m B = jednoslojno.60 2. iznad ter r . 7 gLLio A = nominalna mjera + reška B = vanjska mjera okvira H = vanjska mjera okvira (visina) L =duljina stakla h/a = 0 . proizvedeno kao U .10 2.90 2. rebra izmjenično rr—n stfüTVT " P I P I i (5) m m n s 160-340 m 20-200 Razvij.65 2."antisol" omogućuje zaštitu osjetljivih dobara od ultraljubičastih zraka refleksijom i apsorpcijom infracrvenog i ultraljubičastog valnog područja.50 2.50 2. gdje su stakla izložena udarcima.15 4.35 3.i T T r C c = jednoslojno rebra iznutra i izvana s 80-200 g h 7-183 33-200 Razvij.85 5. Prikladno je za okna dizala i ostakljenje krova.90 7.95 1.20 1.05 1.30 3.20 2.95 1.45 5.35 3.75 do 20 m L* 2.75 1.65 2.8 W/m 2 K.05 II do 20 m L* 3.65 3. presvučeno slojem metalnog oksida.90 4. dulj.15 1.85 1.90 3.80 3. 126-501 ifirn S v i m s 100-340 20-260 9 0-100 h 40-140 Razvij. Prozirno je.80 2.95 3.95 2.10 2.15 2.70 3.65 1.40 do 8 m L" 2.35 2.95 4.55 5.10 2.95 3. 308-488 E-l = dvoslojno. Za ostakljenje sportskih prostorija. za osvjetljenje Tip stakia-Ö^ NP 2 K22/41/6 NP 26 K25/41/6 NP 3 K32/41/6 NP 5 K50/41/6 SP 2 K22/60/7 SP 26 K25/60/7 K32/60/7 do 8 m L* 2.00 do 20 m L* 2. sa ili bez ravnih dijelova (7) Oblici savijanja L = duljina staklenih traka u metrima (3) Otvorena zgrada Propusnost svjetla: Akustična izolacija: Termička izolacija: © jednoslojno dvoslojno jednoslojno dvoslojno trosiojno jednoslojno dvoslojno do 89% do 81 % do 29 dB do 41 dB do 55 dB k = 5. Normalni i specijalni profili mogu biti i uzdužno armirani žicom.35 2.65 3.45 3.15 3. Amethyst. Posebni tipovi: profilit-bronca.95 2.10 2. dulj.95 2.35 2. Nema blještavila u prostorijama. . 5 Vis. dulj. promjenjljivi oblici Mogućnosti ugrađivanja ® Oblici savijanja (mjere u mm) s 140-300 h 60-100 R 71-163 Razvij.60 5.25 3.40 j do 100 m L3.55 2.45 5.95 5.30 2.i m A = jednoslojno.25 2.65 4. H = L + 4 cm Mjere ugrađivanja Savijeno staklo -» Q Q a) Savijanje u obliku kružnih isječaka sa ili bez ravnih dijelova b) Dvostruko savijanje s jednakim ili promjenljivim polumjerom savijanja c) Stožasto savijanje d) Savijanje S .40 4.00 6. Termoizolacijsko staklo Reglit i Profilit "plus 1. 112-464 D = jednoslojno.00 1.75 3.( 1 .7 W/m2 K Primjeri mogućnosti savijanja ornament stakla r n r r .50 1.00 do 100 m L* 2.85 4.40 2.40 3..8 1.90 2. Nema posebnih zahtjeva pri održavanju.65 do 100 m L* 1.K 22/60/7 (sigurnost protiv udara lopte DIN 18032) bez žičanog uloška.5.50 2.5 (2) Zatvorena zgrada (0. K 32/41/6 K50/416 —H6 J I 4 1 262 32/60/7 J I60 K J J41 486 NP/SP = Reglit K = Proflit (T) Profilno građevno staklo .« . 5 5 (60) Nominalna mjera 55 (60) I—i ' : 5.90 4.55 3.15 2.55 L_ V do 100 m L* 2.

otprema Opera.smjernicama 2719 za prozore © Plohe od staklenih blokova 160 .4 0 dB (A) Čelik / Čelični 'okvir — Gipskarton Građ.39 dB 3 0 . gostionice. kino Studio z a tonska snimanja 4 5 . konferencijske dvorane i predavaonice. Priključeni elementi građevine moraju imati isti stupanj akustične izolacije.0 m 3 4 35 . šalterske dvorane 5 6 7 Ulazne prostorije. G180 F30. po staklenom polju min.Om 1. akustična izolacija u visokogradnji. srednja gustoća prometa 25 m 80 m 250 m 4 3 1 5 4 2 3 2 1 2 1 0 5 Autoceste.stakla moraju kroz određeno vrijeme spriječiti prolaz plamena i plinova (npr.staklo pri jednostranom utjecaju topline puca nakon vrlo kratkog vremena.4 m 2 3.50 dB (A) danju noću 30 .55 dB (A) 50 .5 m 6. F90.4 0 dB (A) 4 0 . Pyran.50 dB (A) 4 5 . npr. T90.0 m nije potreban jednoslojno G 120 4. sazidati s U . T180 Klasa vatrootpornosti . bolesničke sobe u bolnicama i sanatorijima 2 Nastavne prostorije. treba stijenu od staklenih blokova sa svih strana položiti u uloške od mineralnih vlakana (mineralna vuna) ->(3) Klasa otpornosti I Veličina ostakljenja u m 2 Max.protupožarno ostakljenje 3 Plosni čelik z a pričvršćenje zida od staklenih blokova (zavariti) © Klase akustičke izolacije prema VDI . gust promet Razrijeđena izgradnja srednji do gust promet Državne ceste Županijske ceste Glavne prometnice u centrima velikih gradova 4 4 3 2 nije potreban nije potreban dvoslojno dvoslojno 1 9 0 x 1 9 0 x 8 0 1 9 0 x 190 x 80 1 9 0 x 1 9 0 x 8 0 190 x 1 9 0 x 8 0 190 x 1 9 0 x 8 0 Preporučene klase akustičke izolacije za standardne slučajeve pri buci od cestovnog prometa Klase vodootpornosti staklenih blokova FX-' Klasa akustični izolacije 6 R„ Format staklenog bloka m m Vrijed. mirni pojedinačni uredi.4 9 dB .Om F 60 4.00 kN/m2 pri debljini od 80 mm 1. G120. G30 = 30 minuta). a i sve mogućnosti povezivanja zapravo su istovjetne.11 dB 4 4 0 . F60. G60.4 m 2 3.G" Takozvana G .8m jednoslojno G 120 2.50 dB (A) 30 . najviše do G60/G90. ->(T) G .Om 3. STAKLENI BLOKOVI S ČELIČNOM ARMATUROM DIN 18175 Vatrootporna ostakljenja od staklenih blokova mogu se. prodavaonice.5 m 6.ostakljenje" i njegovu nosivu konstrukciju mora se ishoditi službena dozvola.10 dB 7dB Ocijenj vel.5 m 6.8m dvoslojno G 90 9. Obratiti pažnju na DIN 4109.5 m 6. elemente ograde i parapeta te za razdjelne stijene povećala se opasnost pri izbijanju požara.3 0 dB (A) Prosječna najviša razina danju noću 4 0 . crkve. Pri tome se razlikuju sljedeće klase vatrootpornosti: G30. Prema DIN-u 4102. Vrijednost pokazatelja akustične izolacije R'w određuje se prema DINu 52210. 4 komada 2 Trnovi i čelični vijci M 10 dopušteni z a protupožarnu primjenu 1 0 35 . T120.kombinacija u sklopu izolacijskog stakla.5 m2 1 1 1. akust.2 9 dB S 2 5 dB (3) Detalji ugradbe . znanstvene radne prostorije.34dB 2 5 .12 dB . kao i sve ostale stijene od staklenih blokova. knjižnice. Pri povišenim zahtjevima za akustičnom izolacijom mogu se postići ekonomična rješenja ako se osvijetljenost prostorije ostvari staklenim blokovima. složena specijalna ESG . Konstrukcije od staklenih blokova idealno su rješenje svuda gdje je potrebna povišena zaštita od zračnog zvuka.5 m 6.STAKLO AKUSTIČNA IZOLACIJA Posebno dobra akustična izolacija može se postići samo vlastitom težinom stijene od staklenih blokova sa: 1. Sve većom upotrebom stakla u visokogradnji za fasade. Za svako "G . čekaonice. izol R'w 4 0 dB 4 2 dB 4 5 dB 4 1 dB >50dB Pogodno za dvoslojne prozore/zidove od staklenih blokova Pogodno z a plohe od staklenih blokova 190 x 190 x 80 2 4 0 x 2 4 0 x 80 240x115x80 300x300x100 Dvoslojni zid s 240 x 240 x 80 5 4 5 . liječničke ordinacije i operacijske dvorane.42 kN/m2 kod specijalnih staklenih blokova BSH. kazalište.5 5 dB (A) 2 5 dB (A) prema specijalnim zahtjevima 5 5 ..4 5 dB (A) 4 0 .4 4 dB Pogodno za plohe od staklenih blokova - 2dB 50 dB 3 2 1 Kutni čelik bO % b5 m m Duljina ž 100 mm. G90. visoka gustoća prometa 25 m 80 m 250 m 8 m 25 m 80 m 8 m 25 m 80 m Kompaktna izgradnja.5 m 2 3. U slučaju požara float . Zbog jakog linearnog širenja prilikom požara i pojave dimnih plinova. sa što manjim prozorima. od zračnog zvuka L S M . visina elementa Max. sobe u hotelima. F180 T30.profilom i bez njega. ploče © Ostakljenje klase vatrootpornosti "G" PROTUPOŽARNO STAKLO Obično se staklo u području protupožarne zaštite može samo uvjetno koristiti. širina elementa Potrebna visina parapeta Oblik ostakljenja Format staklenih blokova G 60 3. zašt. ispadaju veliki odlomljeni komadi i prijeti širenje požara.4 0 dB (A) 20 . prednapeto borosilikatno staklo.0 m 2 3. T60.6 5 dB (A) 35 dB (A) 3 0 .ostakljenja mogu se izvesti na tri načina: armirano staklo s točkasto zavarenom žičanom mrežom.25 kN/m2 pri debljini od 100 mm 1. -> (7) Rw = LSM + 52 dB (LSM = veličina izolacije od zračnog zvuka) Jednostruke konstrukcije od staklenih blokova udovoljavaju zahtjeVrsta prostorije Normativne vrijednosti dopuštene razine buke koja izvana prodire u prostoriju Razina za proračun*) 1 Prostorije za boravak u stanovima. za ugrožena se ostakljenja određuju u građevnoj dozvoli potrebna vremena otpornosti protiv požara. otvorima za ventilaciju i prolazima u slučaju nužde. F120. aule Uredi z a više osoba Veliki uredi.6 0 dB (A) © *) Z a buku zračnog prometa ekvivalentna trajna razina Normativne veličine razine buke za određene namjene prostorije VDI smjernice 2719 Situacija izvora buke Udaljenost od prozora do osi ceste Preporučene klase akustične izolacije za navedene vrste prostorija 1 2 3 2 0 4 3 1 2 1 0 1 0 0 5 0 0 0 4 0 3 2 0 1 0 0 3 2 1 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 Autoceste.

dr. kod svjetionika). OsannstrafJe 37. vlaknima polietilen poliisobutilen polimetakrilat (akrilno staklo) polipropilen GF-UP IIR MF PA PC poliester arm.2.6. 6. Ponašanje pri požaru: sintetični su materijali organskog podrijetla. O. Odgovarajući propisi dani su u pokrajinskoj građevnoj regulativi i smjernicama za upotrebu zapaljivih gradiva u visokogradnji. arm. brtveni materijali.(§). kao i za mala dodatna korisna opterećenja (npr. svjetlopropusno -> ( 3 ) . Sintetični materijali u proizvodnji i primjeni vrlo su ovisni o temperaturi. kapije i pribor.4. Jungbluth) Pneumatska hala Forossa Finska (1972. 4. 2. ljepila. Gradiva. mora se držati međunarodnih kemijskih oznaka i kratica za sintetične materijale. strop. elastomere (trajno elastični). dakle zapaljivi. lako se oblikuju i mijenjaju oblik.6. duljine 1. pričvrsni elementi.1. 2.5 m. za vertikalno ostakljenje 3.1. 3. Kućna tehnika.65 kg/m 161 . butilkaučuk melaminformaldehid = poliamid polkarbonat PE PIB = PMMA = PP PS polistiren PVC hart = tvrdi polivinilklorid PVC weich = meki polivinilklorid UP nezasićena poliesterska smola Sintetični materijali koji su prerađeni u poluproizvode. prikazani su u tablici: ( ? ) Fazonski komadi ( ô ) Predgotovljeni elementi -> s.3.4. Schott Jena (1925) 450 kg/m2 r>. obojeni su. Industrijska dorada kemijskim dodacima.dijele se u: 1 duroplaste (stvrdnuti toplinom). stak. 2. s oznakama. širina 1200 mm.3. pneumatske membrane (0 do 74 m) . netkani tekstili.5 m. rasvjetna instalacija. Plošno (ljuska) 3.4. dijelovi okova. pjenasti materijali s mineralnim dodacima (HS . 2.2. 6.© Nosive konstrukcije od sintetičnih materijala (bez drugih gradiva) za sada se primjenjuju samo za prijenos vlastite težine.UP (do 40 m). 2. 1. Crkva sv. 3. 4. elektroinstalacija i pribor. sitni dijelovi i d r : 3. građevne materijale i predgotovljene elemente.2. trake i ploče od mekog pjenastog materijala. pletiva. 1. 1. visoko su otporni na svjetlo. niska im je toplinska vodljivost. termoplaste (toplinom se mogu oblikovati). spremnici za gorivo. veziva za žbuke i dr. bazeni. Elementi građevine.6. pa je stoga malo opterećenje donjih konstrukcija i moguća predgotovljenost . folije. mala im je težina. vanjski zid. duljina za ostakljenje krova 2. lako se obrađuju. 4.3. 6.5. 177 ABS CR EP EPS GFK = = = = akril-butadien-stiren kloropren epoksidna smola ekspandirani polistiren sint. 1. rasvjetna tijela.4.7. brtvene trake. snijega i vjetra. moguće i veće duljine. 6. svijetli krovovi. Granične temperature pri upotrebi iznose 80° do 120° Dugotrajna izloženost temperaturi iznad 80° u graditeljstvu je rijetkost (iznimka su vodovi vrele vode i požar). crijeva i pribor. 2.2. 2. tornjevi. Konstrukcije od sintetičnih materijala vrlo su lagane.5 m. silosi. PUR integralna pjena. Posebna svojstva za primjenu u graditeljstvu: otporni su na vodu i koroziju.) 1. ležaji (oslonci).> © .5.7 kuće od sintetičnog materijala. 2. ventilacijski pribor (bez cijevi). ostali sitni dijelovi. Oprema. punilima.laki beton).00 m.5. 2.> © -<§) 14) Linearna nosiva struktura (rešetka) 1 (Î6) Nabrana struktura (T?) Ljuska Betonska ljuska f. pneumatske i šatoraste konstrukcije. doprozornici i pribor. 1. 6. staklenim vlaknima i bojom daje poluproizvode.) 2600 kg/m A Sendvič . 3.1. Dvostruke ploče s rebrima.3. 1. stubišta. Darmstadt Sintetični materijali kao sirovine tekući. ne traže održavanje. 2. trake. stak. 6. namještaj i pribor. mogu biti kao samostalni proizvod ili trajno naneseni na druga gradiva. 3. vlak. poluproizvodi. K . Petra u Rimu (1585.2. U nekim slučajevima postižu klasu B1 prema DIN-u 4102 (teško zapaljivo). čija su svojstva u većini slučajeva već utvrđena normama.0 m.obložni materijali za sportske površine. grijanje. može biti i folija na čeliku. 4.5.5.7 cijevi. Prikladni su sljedeći sintetični materijali: akrilno staklo (do raspona od 10 m). Najvažniji sintetični materijali za graditeljstvo. sendviči s jezgrom od pjene i metalnih limova (do 45 m). Velik broj komercijalnih naziva zbunjuje projektanta. 1. prostorne ćelije. 40 mm. posude. Konstrukcijska primjena.1.ispuna ( i g ) Poboljšanje zida (13) Poboljšanje stropa 1. Komercijalni oblici ( T ) . a neki klase B3 (lako zapaljivo). kamini. najčešće su klase B2 (normalno zapaljivo). GF .3. 16 mm. Dvostruke ploče s rebrima. tvrdi pjenasti materijali. sanitarni objekti. oplate i pribor. podne obloge. unutarnji zid.1 sanitarni dijelovi. 5.6. 5. 3.kupola Hannover (1970) 33 kg/m oslonjena na 3 točke (prof. 6..SINTETIČNI MATERIJALI Informacije: Institut fur das Bauen mit Kunststoffen (IBK).4. vrata. Podjela sintetičnih proizvoda za graditeljstvo © Sendvič . Pomoćna sredstva. 3. propisima i smjernicama. 1. gradiva i predgotovljene elemente sadrže pretežno do 50% punila. primjene: 2.8. armature i sanitarni pribor. 3.30 m.1 krovovi i krovne konstrukcije. 6. krov i pribor. armature i ostale primjese. u prahu. 3.2.60 m. granulirani . građevinske ploče i trake. ukočenom drvu -> (3) itd. 5. 4. uređenje. profili (bez prozora). 4. Kao konstrukcijski oblici povoljniji su plošni nosači (oblik ljuske) nego linijski. prozori.

rujna. boja svjetla U području elektromagnetskih zrgčenja -» 0 vidljiva je svjetlost relativno mali isječak.5 = 62. 0° = sjever.5°.5).5°.00 sati (a s = 180°) za 23.00 sati (a s = 180°) daje Sunce za svaki stupanj širine zenitni kut iste veličine. koji oko može osjetiti. dakle 39°-23. odstupanja su jutarnje i večernje rumenilo. (4) Visinski kut -ys 162 . Primjerice na 51° sjeverne širine (grad Kassel) zenitni je kut u 12. rujna u 12. ožujka 23. 270° = zapad -» © gledano od strane promatrača. Na temelju Sunčeve deklinacije tijekom godine s. 10! 10 1 desetinka 10" 1 stotinka 1 tisućinka 1 deset tisućinka 1 sto tisućinka 100 milijuna 10~2 10 milijuna 10~3 1 milijun Radarski 10". Sunčeva deklinacija 0°. Sunčeva svjetlost sadrži relativno više kratkovalnog zračenja nego žarulja s većom količinom dugovalnog zračenja. Kut azimuta -a. valna dužina. prosinca je zimski solsticij (najkraći dan). dakle u 12. a 21. tako su npr. Dnevno svjetlo u interijeru navodi se u postocima (vidjeti poslije). ožujka i 23.zračenje 10'4- 10"4 100000 10"5 10000 6 Narančasto Žuto 1 milijuntinka 10" 1 deset milijuntinka 1 sto milijuntinka 10" 1000 100 10 10 Ultraljubičastq 10' 6 .5°. određivanje stupnja geografske širine i visinskog kuta. dakle 39° +23.Frekvencija U metrima 100000 10000 1000 100 10 1 10 5 DNEVNO SVJETLO DIN 5034 —» tD Općeniti zahtjevi glede dnevne osvijetljenosti interijera Dugi valovi U nanometrima (nm) 100 bilijuna 10 bilijuna 1 bilijun U hercima (Hz) 10' 10: 106 104 103 102 10 1 1 - Srednji valovi 100 milijardi 10 milijardi 1 milijardi 107 — Kratki valovi 10 8 - Ultra kratki valovi Televizija Sve prostorije namijenjene trajnom zadržavanju ljudi moraju se zadovoljavajuće osvijetliti dnevnim svjetlom. rujna Ekvinocij Godišnja doba . ljubičasti valovi kratki a crveni dugi. Položaj je Sunca u podne 21. za nastanak dnevnog svjetP la.5° niži nego pri ekvinociju. gledano od strane promatrača -» Određivanje položaja Sunca Za određivanje položaja Sunca u odnosu na promatrano mjesto postoji više metoda.5°. neovisno o različitim nebeskim prilikama. dnevna rotacija Zemlje oko vlastite osi i godišnji obilazak Zemlje oko Sunca daju za svako mjesto na zemlji položaj Sunca koji ovisi o godišnjem dobu i dobu dana -» ( ! ) . Svjetlost je (dnevno i umjetno svjetlo) isječak elektromagnetskog zračenja.zračenje 10'7- 7 IO" 8 1 milijarditi 10~9 1 dio 1 deset mili. Taj položaj karakteriziraju dva kuta: Azimut Og i visinski kut ys Azimut a s : tlocrtna projekcija položaja Sunca. npr.5° viši nego 21.00 sati (a s = 180°) 51° -> (§). 163 -> (5) nastaju četiri osnovna odsječka godine (godišnja doba) odnosno položaji Sunca: 21. Sunce je "primarni izvor svjetla" -» Q .10"'° 1 desetinka jarditi dio 1 sto milijarditi dio 10"" 1 stotinka 10. Visinski kut Sunca iznad horizonta iznosi 90°-51° = 39°. s oznakom horizontalnog odstupanja od 0°. lipnja. Jedinica mjere za jačinu osvjetljenja .5° = 15.valovi 10 Infracrveno 1013. prosinca za 23. položaj Sunca Izvori svjetlosnog zračenja koji daju dnevno svjetlo nisu konstantni. Sunčeva deklinacija -23. 21.5°. 10 z b - Energetski spektar elektromagnetskog zračenja-» Qp (1 nanometar = 1 milijunti dio milimetra) 21. Nagib Zemljine osi od 23.posebno za umjetno svjetlo jest luks (lx).5° Ekvinocij 23. Sunčeva deklinacija + 23.e- Rendgenske zrake Ljubičasto 10'9— 1020102'10: 10 : 1 bilijuntidio 10"'2 1 tisućinka 1 deset bilijunti dio 10~'3 1 deset tisućinka 1 sto bilijunti 10"14 1 sto dio tisućinka 1 bilijarditi dio10-15 1 milijuntinka 10. nasuprot tome je položaj Sunca 21. smjernicama za radne prostorije i pokrajinskim normama SR Njemačke. naime valnih dužina od približno 380 do 780 nm. tj. Na ovaj se način mogu za sve stupnjeve geografske širine odrediti visinski kutovi položaja Sunca koji odgovaraju godišnjim dobima. duga itd. većega udjela crvenog svjetla. Astronomske osnove: Sunce. Isto tako treba osigurati primjerenu optičku vezu s eksterijerom. Visinski kut ys: vertikalna projekcija položaja Sunca iznad horizonta. Odgovarajuće su odredbe u glavnim crtama iznijete u DIN-u 5034 "Dnevno svjetlo u interijeru" (dio 1 . 21. 180° = jug. između ultraljubičastog i infracrvenog. lipnja ljetni solsticij (najdulji dan). Ova su odstupanja jednaka za sve stupnjeve geografske širine. ožujka i 23. Dnevnu svjetlost čovjek doživljava kao bijelu.ovdje na sjevernoj hemisferi Horizontalno 0° odstupanje^ S r" Položaji Sunca proizlaze iz stupnjeva geografske širine. Svjetlost. rujna jesu proljetna i jesenska ravnodnevica (TNG). 90° = istok. Spektralne boje određene su svojim valnim dužinama. ožujka i 23.

i visinski kut Sunca (visina) (D • Geografska širina i visinski kut ys -> / \ Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac (5) Sunčeva deklinacija 5 tijekom godine-» Qp Projekcija putanja Sunca Stereografskim projekcijama i uz pomoć danih plošnih podloga (D može se za svaki stupanj geografske širine odrediti putanja Sunca ovisno o godišnjem dobu i dobu dana (uvijek za 21. Iz narančastog polarnog dijagrama može se očitati položaj Sunca kao smjerni kut Sunca (azimut). Dijagram sadrži tlocrtnu projekciju azimuta a s i visinski kut ys ovisno o dnevnim i godišnjim dobima za dotični stupanj geografske širine i naznaku meridijana vremenske zone..00 sati je istoga dana a s = 180° (jug) i visinski kut 39°. npr. 15° istočne dužine). u dijagramima položaja Sunca) pri određivanju dnevnog svjetla. za 51° SŠ. Ako se žele dobiti podaci u odnosu na zonsko vrijeme. za pune sate nacrtane su satne krivulje u obliku petlje. satno vrijeme i određivanje vremena Položaj Sunca određuje okolnosti dnevnog svjetla ovisno o dobu dana i godišnjem dobu. Navedena vremena u danu odnose se na meridijan vremenske zone kojoj pripada promatrano mjesto (npr. Za određivanje mjesnog toka promjene položaja Sunca RWE u Essenu tiskao je u boji dijagram položaja Sunca -» ® . 8° 39' ID. Primjerice u Kasselu 23. Koln.00 sati. Da bi se odredio položaj Sunca.00 sati-» Q] 163 . Položaj Sunca.9. Aachen.00 sati.00 sati i a s = 270°. Kassel) ovisno o godišnjem dobu i dobu dana-» [J] l 18 Ruj RWE .00 sati pri a s = 90° (istok). 21. rujna Sunce izlazi u 6. Oblik satnih krivulja posljedica je elipsaste putanje Zemlje i kosi položaj ekliptike. a zalazi istoga dana u 18. izlazak Sunca u 6. y s = 39° u 12. Siječanj Veljača Ožujak Travanj Svibanj Lipanj Srpanj Kolovoz Rujan Listopad Studeni Prosinac 23. odn. koje je za SR Njemačku srednjoeuropsko vrijeme (MEZ). © Azimut Sunca a s i visina Sunca y s 51° SŠ (srednja Njemačka. za 51° sjeverne širine (Kassel -» ( j ) . u mjesecu). MEZ = WOZ + razlika vremena pri čemu u ljetu treba uzeti u obzir i ljetno vrijeme (srednjoeuropsko ljetno vrijeme MESZ = MEZ + 1 sat). grad Essen: srednjoeuropsko vrijeme.dijagram položaja Sunca za 49° 52' SŠ. zalazak Sunca u 18. meridijan računanja vremena: 15° 00'lD -> Q Q ® Stereografska projekcija kretanja Sunca. sjevernu i južnu Njemačku. treba WOZ preračunati na zonsko vrijeme.DNEVNO SVJETLO DIN 5034 Q D Dijagrami položaja Sunca U DIN-u 5034 navedena su tri dijagrama položaja Sunca za srednju. Dijagram prikazuje tlocrtnu projekciju položaja Sunca azimutom i visinskim kutom pri stvarnom mjesnom vremenu. Sjecište dnevnih i satnih krivulja iste boje obilježavaju položaj Sunca toga dana i toga sata. Pravo mjesno vrijeme (WOZ) uobičajeni je podatak za doba dana (npr. npr. pri čemu ljubičasta boja označuje prvo polugodište a zelena drugo polugodište. Svako je mjesto uključeno u neku vremensku zonu u kojoj vrijedi jedinstveno satno vrijeme (zonsko vrijeme). 23. 9. u 12. 3.

znači treba smanjiti stvarnu visinu zgrade (h) i nanijeti visinski kut od 20°. zračenja. Položajni nacrt se orijentira prema sjeveru. Smjer zasjenjenja određen je horizontalnim rubovima zgrade.horizontoskop: To je pomagalo kojim se na gradilištu. topline itd. dakle paralelama sa smjerom Sunčevih zraka (a s1 = 245°) kroz uglove zgrade. srednju i južnu Njemačku postoje u vertikalnoj projekciji (gledajući prema jugu) nacrtani tokovi putanje Sunca (DIN A4) s podacima o azimutu. svaki se utjecaj na okolinu. dobu dana i godišnjem dobu. U tom času Sunce sije pod azimutom (a s1 ) od 245° i visinskim kutom (ys1) od 20° s. a isto tako i zenitno zasjenjenje. te stupnjeva geografske širine Projekcija prozora Shematski tlocrt Horizontoskop s projekcijom prozora .panoramska maska: Za sjevernu. ovisno o lokaciji koju treba istražiti © Gledajući kroz masku.simulacija na modelu: Za određivanje točnog godišnjeg osunčanja ili zasjenjenja zgrade preporučuje se pod "umjetnim suncem" (paralelno svjetlo) ispitati model izrađen u mjerilu Grafička konstrukcija sjene 45° odstupanje od 0° Sunčevo osvj | • središnje osi i»5° 90" • I 105° 49° SS 120" Panoramska maska t Jugoistok t Istok + Jug t Jugozapad t Zapad Mogući tokovi sjena na foliji-» Q] Nebeski svod h 3 cm (prozirno) Zamjenljivi listići s krivuljama za Sunce.00 sati. kompasa. . Horizontoskop se sastoji od prozirnog "nebeskog svoda". dobu dana i godišnjem dobu. Duljina sjene određena je vertikalnim rubovima zgrade.istočna strana-» [Tj (14) "Umjetno sunce" kao na TH Darmstadt. za urbanizam.. 51° sjeverne širine. kad se otvor prozora projicira na nebeski svod i istodobno na listić s krivuljama ispod svoda. treba prikazati za 21. podlažu za određivanje svjetla. o građevinskim okolnostima i uvjetima okoline. za svako godišnje doba i doba dana odrediti odnose upada Sunčevih zraka i osvijetljenost . postoje sljedeća pomagala: . pomagala Da bi se ustanovilo i preispitalo kako stvarno padaju Sunčeve zrake odnosno kako zasjenjuju izvan i unutar zgrade ovisno o geografskom položaju. ovisno o zadatku. 163 © + ( § ) . zasjenjivanje. svjetlo. Podloga 0 14 cm s kompasom 1 "Umjetno sunce" s paraboličnim zrcalom ili slično 2 Model: npr. toplinu. ožujka u 16. zrake. Sjecište sa smjerom zasjenjenja daje duljinu sjene. Način rada horizontoskopa je odrediti prave odnose svjetlosti i sjene u prostoru. postavljaju se savijene u mogućem smjeru Sunčevih zraka.DNEVNO SVJETLO Položaj Sunca. Tako je moguće za svako mjesto u prostoriji. prikazano Na nekom određenom mjestu u prostoriji. može prenijeti u mjerilu 1:1 na prethodno kopirani tok putanje Sunca (§). raspoznat će se pravi dio otvora kroz koji upada svjetlo. Panoramske maske koje treba kopirati na prozirnu foliju. 160 Primjerice zasjenjenje nekog dvorišta u Kasselu. podloge i zamjenjivih listića s krivuljama koji se. arhitekturu 3 Simulator za različita doba dana i godine. . ovisno o orijentaciji zgrade.grafička konstrukcija sjene: Određivanje sjene koju baca neka zgrada može se u tlocrtu i vertikalnoj projekciji konstruirati uz pomoć projiciranih (prividnih) tokova Sunčeve putanje prikazanih na -» s. Nakon toga se folija može upotrijebiti za analizu eventualnih zasjenjenja i osunčanja dijelova fasada odnosno zgrade u pravom mjerilu. stručni odsjek arhitektura 164 . visinskom kutu. oko zgrade i u zgradi iznalaze prave okolnosti položaja Sunca i sjene.

trajanje osunčanja. Broj sunčanih sati u Njemačkoj varira između 1300 i 1900 sati godišnje od čega najmanje 3/4 otpada na ljetno polugodište. kao i zbog vodene pare. Učinak zračenja se kod vrlo gustog naoblačenja smanjuje na približno 200 W/m 2 a kod isključivo difuznog zračenja (oblačno nebo s potpuno pokrivenim Suncem) na približno 50 . kao npr. djelići prašine i kapljice vode (uzrok difuznog dnevnog svjetla).).38 do 0. Fizikalne osnove zračenja Sunčevo zračenje vrlo je "nepostojan izvor topline".5 3. ugljičnog dioksida i ozona iz zraka. refleksija i apsorpcija zračenja.DNEVNO SVJETLO Meteorološke prilike Toplinske zrake i intenzitet dnevnog svjetla na Zemljinoj površini tijekom godine određeni su geografskom širinom.78 pm (maksimum je pri 0. Podaci prikazuju samo makroklimu. oblačno.200 W/m 2 . za nas tipičnom.0 6 0 0 . prašine i čestica vlage u zraku © ® Intenzitet J Sunčevog zračenja koje dopire do Zemlje Područje vidljivog svjetla-» DP Različiti intenziteti zračenja i promjenljiva kakvoća dnevnog svjetla pri različitim klimatskim prilikama -> CD © 165 . to je solarna konstanta i iznosi u našoj regiji oko 1000 vata po četvornom metru okomito ozračene površine. tj.0M«m| uslijed Horizontalna jačina ozračenja W/m 2 Horizontalna jačina osvjetlienia lux Difuzijski udio neba 1.800 2 0 0 . lokalna mikroklimatska odstupanja nisu uzeta u obzir".78 do 3. sunce se vidi kao bijela ploča I Nebo prekriveno oblacima. odnosno dovodi do neravnomjernosti njihova intenziteta. Samo mali dio Sunčeve energije dolazi na Zemljinu površinu kao toplinska energija jer Zemljina atmosfera oslabljuje Sunčeve zrake. Šrafirano područje prikazuje gubitke sadržaja vodene pare.S ® « 2. djelomično oblačno itd. rasipanja i apsorpcije zračenja zbog dioksida. "Ostvarena vremena Sunčevog zračenja registrirana su u jedinicama 1/10 sata. treba znati sljedeće: Godina ima 8760 sati. na Zemlju dopire manje ili više difuzno Sunčevo svjetlo. Q Q Ukupna energija Sunčevog zračenja koja stiže na Zemlju prenosi se u valnom području od 0. trajanju dnevnog i Sunčevog svjetla. npr. ovisno o mjesnim klimatskim prilikama. U razdoblju "Svijetlog dnevnog osvjetljenja" dakle se na Zemljinoj površini javljaju različiti intenziteti Sunčevog zračenja i promjenljiva kakvoća dnevnog svjetla. oko 44% vidljivo zračenje u području valnih dužina od 0. rasipanje.30% S 000 20000 80100% refleksije. te oko 53% infracrveno zračenje u području valnih dužina od 0.2 do 3.5 pm u području vidljive svjetlosti). stanja neba itd. Tijekom većega dijela godine. vidjeti sliku (§).0 2.0 [im "TT Tl > Q • D Položaj. ugljičnog 60000100000 10-20% 1900040000 20 .2 do 0. mutan dan i Jf' \ TUE N] 1 1. usporedi 1 I Jt 0 O. (14) Prosječno godišnje trajanje osunčanja u satima-» Q Q Neposredno i posredno Sunčevo zračenje koje pada na Zemljinu površinu (globalno zračenje) na taj način stvara na Zemljinoj površini i bližoj okolici lokalno promjenljivu klimu.5 Površina 2 ® prikazuje Sunčevo zračenje koje dospijeva na Zemlju. Raspodjela ukupne energije na Zemljinoj površini: oko 3% ultraljubičasto zračenje u području valnih dužina od 0. Trajanje "svijetlog dnevnog osvjetljenja" iznosi u godini prosječno oko 4300 sati.) mogu se saznati od Njemačke meteorološke službe u Offenbachu.400 50-150 Intenzitet J Sunčevog zračenja na granici Z e m Ijine atmosfere ovisno o valnoj dužini (y s = 90°). Smanjenje uglavnom nastaje zbog različitih faktora zamućenja. tmurno.38 jam. Q P Stvarni podaci o klimi nekog mjesta (temperatura. klimatskim okolnostima i različitim stanjima neba (vedro. tijekom 2/3 sati dnevnog svjetla. 51°SŠ Vrijeme SMJ> < j Vedro plavo nebo bez oblaka Maglovito oblačno.0 (im. O. ovisno o geografskoj širini i klimatskim prilikama.

npr. unutarnji termoakumulacijski zidovi. pri tome je u prvom planu problem dugoročnog akumuliranja energije. Pasivni i aktivni solarni sustavi Potreba za energijom neke zgrade u našim je geografskim širinama (misli se na njemačke uvjete . U DIN-u 5034. .horizontalnu jačinu ozračenja u W/m2 od Sunca E e s i od neba E e n ovisno o visini Sunca. mjesečno ili godišnje.* QJ (T) Moguće ozračenje unutarnjih površina zgrade direktnim upadom Sunčevih zraka od zime do ljeta n8) (2) Optimalni nagib kolektora za tijekom godine iskoristivo globalno zračenje -> Qp -> s i67 Optimalni kutovi nagiba za površine orijentirane prema jugu z Tl = 2 Kod vertikalne površine može se iskoristiti samo oko 50% horizontalne jačine globalnog zračenja. Zavisnost količine zračenja na neku površinu o kutu upada zraka (yx). . Da bi se uzela u obzir relativna raspodjela gustoće zračenja udjela neba... navode se u DIN-u 5034 podaci za jačinu ozračenja na različito nagnute i različito orijentirane površine s točnim faktorima korekcije 'R' koji ovise o visini Sunca i azimutu Sunca.DNEVNO SVJETLO —C ^ O Globalno zračenje Sunčevo zračenje koje je djelotvorno za neku zgradu (na površinama zgrade se djelomično pretvara u termičko zračenje) jest globalno zračenje Eeg.) @ ili posredno "aktivnim korištenjem" (npr. ulica i okolnih površina (naročito onih jako reflektirajučih). Horizontalna jačina ozračenja može se uzeti iz ® .* Qp 1000 800 1600 £400 i" 200 8 10 12 Zapadni prozor 14 16 LI 18 20 h Ljet 4 6 8 10 Južni prozor 12 14 16 18 2 0 h 4 6 Sjeverni prozor t Zi n a ^ Zs Intenzitet zračenja na vertikalne plohe različitih strana svijeta vedrog dana bez oblaka u zimi (prosinac) i ljetu (lipanj) prema mjerenjima u Holzkirchenu.primj. Horizontalna jačina globalnog ozračenja je zbroj udjela dobivenih od Sunca E e s i neba EeHPrimjena: da bi se mogla odrediti stvarno iskoristiva količina solarne energije. Ono je zbroj "direktnog" i "difuznog" (nastaje uslijed rasipanja zračenja zbog Zemljine atmosfere i različitih stanja neba) Sunčevog zračenja. ® prikazuje ". . navodi se globalno zračenje za oblačno. ventilacija itd. Takozvano potrebno globalno zračenje na zgrade odnosno površine kolektora. . topla voda..» ® Obrnuto. U tom smislu @ prikazuje smanjenje upadne količine energije zbog nagiba (0°-90°) odnosno orijentacije. Smanjenje količine Sunčevog zračenja u funkciji različitih nagiba (0°-90°). -> Q Q 166 . Pri korištenju solarne energije razlikuju se po svom načinu djelovanja dva sustava: aktivni i pasivni. moraju se odrediti udjeli u odnosu na nagib i orijentaciju površina zgrade prema © . izraženo u W/m2ili npr. ostakljene površine za korištenje "efekta staklenika". Kod difuznog i direktnog zračenja treba uzeti u obzir i dio reflektiranog zračenja.zapad Usporedba direktnog ozračenja na horizontalnim i vertikalnim plohama pri različitim položajima Sunca tijekom dana." pri vedrom nebu. Globalno zračenje može se iskoristiti za zadovoljenje energetskih potreba zgrade kao izvor topline neposredno "pasivnim korištenjem" pomoću građevinskih zahvata (npr. / / Y* 0 i" 1 .) može pokriti termičkim korištenjem energije okoline.. od susjednih zgrada.. u vatsatima/m2 dnevno. ^f u jutro + /LUä^f----^ iga Jug Istok . Globalna jačina ozračenja E ^ je zbroj horizontalnih jačina ozračenja od Sunca E eS i neba EeH. može se dobiti kao energetska veličina. Horizontalne jačine ozračenja E eS od Sunca i EeH od neba pri vedrom nebu i različitim faktorima zamućenja TL (prema Linke-u) ovisno o visini Sunca Također i horizontalne jačine ozračenja od Sunca i neba na morskoj razini ovisno 0 visini Sunca.) tijekom sedmomjesečnoga razdoblja grijanja relativno visoka u usporedbi s razdobljem svibanj . dio 2. udio globalnog zračenja određuje termičko opterećenje u proračunu uređaja za ventilaciju ili klimatizaciju pojedinih tipova zgrada (vidjeti i DIN 4701 i VDI 2078). vedro i "srednje" nebo. ) . koje treba odrediti za lokalno korištenje. ur. lako udio globalnoga zračenja od rujna do travnja nije naročito intenzivan -*s.kolovoz. U usporedbi s time može se u ® naći količina zračenja koja pri vedrom nebu pada na različito orijentirane površine u slučaju najvišega odnosno najnižega položaja Sunca. solarnih ćelija . pomoću kolektora. 167 ipak se dio energetske potrebe zgrade (grijanje.. X \ \ \ A / \ ' / .

jednostavna mehan.5 Preporučene max.4 0.0 . staklom 0. ostakljenje prozir. "akumulirana" će se toplinska energija predati okolini.3 Aktivni sustavi su oni kod kojih se procesi dobivanja i predavanja topline odvijaju uz pomoć uređaja instaliranih u zgradi.svijetla obloga poda (širina oko 1 m) npr. konstrukcijom i njenim sastavnim dijelovima pretvara solarna energija u toplinsku.25 a za lake 0 . grmlje itd.3 0. istak oko 90 cm . Kod pasivnih se sustava solarna energija koristi "direktno".fleksibilni sustav grijanja (komb.(drveće.5 Stupnjevi propuštanja ukupne energije ostakljenja Kolona 1 2 3 Smješten izvana Žaluzine.20. 3 Faktor redukcije z uređaja za solarnu izolaciju u kombinaciji s ostakljenjima Objašnjenja uz sliku (§): Vanjski prostor i fasada © . ventilacija Smanjenje zagrijavanja zaštitom od zračenja uz istovremeno hlađenje pasivnim mjerama (npr.trajanje osunčanja Toplotna kaskada .7 0.dakle g xzxftreba za teške zgrade iznositi 0.25 0. rolete. Pri tome se toplina može dobivati primjerice uz pomoć solarnih kolektora ili slično.> @ .8 Uređaj za zaštitu od sunca Uređaj ne postoji Smješten iznutra ili između stakala Tkanine odn. pokretne ili nepokretne lamele Nadstrešnice.25 0. a intenzitet ovisi o temperaturi njegove površine. pa se tako unutrašnjost zagrijava (efekt staklenika) . fizikalne zakonitosti.17 0. Materijal zrači u svim smjerovima. U (-» (§}) prikazan je način rada i djelovanja aktivnih sustava kao toplinska kaskada. akumulira i neposredno predaje zgradi. koja direktno sunčevo zračenje pretvara u difuzno (naročito u prelaznim razdobljima) . reguliranje i raspodjelu u zgradi. tab.poprečna ventilacija otklopnim krilom . npr. mogućnostima ventiliranja prema DIN 4108 dio 2. vrijednosti (gf f) ovisno o prir.7 Stakleni blokovi Višeslojno ostakljenje specijalnim staklom (termoizolacijsko. Zračenje topline: -» © 3 Kratkovalno sunčano zračenje pretvara se na površini materijala u dugovalno (infracrveno).. Ako je temperatura okoline primjerice niža od zagrijanog zida.event. kako bi se izbjeglo pregrijavanje. U unutrašnjosti se sunčano zračenje pretvara u dugovalno i ne može ponovno proći kroz staklo. treba se za svaki pojedini slučaj provesti točna analiza -» @ Preporučene max. Tako zagrijani zrak diže se uvis. solarno izolacijsko) 0. folije Žaluzine 0. 1.4-0. gradivom.» @ 4 Prilikom primjene navedenih sustava treba obratiti pažnju na akumuliranje.svjetli reflektirajući materijali fasade (pastelne boje) . preporučuje se ljetna termička izolacija otvorenih fasada u zgradama s prirodnom ventilacijom. pri čemu se oblikom zgrade.zasjenjenje i hlađenje putem vegetacije . k o l e k t o r Zatvoreni ^ Medij k r u ž n i tok DANJE SVJETLO 1 Plinovit ili t e k u ć 2 Izmjenjivač topline Zatvoreni ^ A' kružni tok Medij Emisija S V O T S L S K R L S P topline J 12) Potreba topline .14 . dio 2. 1 7 . jer se mogu pojaviti veliki vizualni učinci i eventualno trajno pogoršati vizualne kontakte interijera s eksterijerom -» Da bi se uskladili prirodni uvjeti okoline. Zaštita od ljetnog ozračenja Prema DIN-u 4108. okvir iznutra bijel Unutarnji prostor i fasada . 1 2 .) . Nazivaju se i indirektnim sustavima jer predaja topline uslijedi tek nakon nekih procesa pretvaranja. šljunak ispred zgrade .aktivni sustav Zračenje topline Pasivni sustavi . ta se solarna energija pretvara u toplinsku. Ovdje će se navesti četiri fizikalna procesa koji su važni za dobivanje. Kolektor: -> @ 4 Kroz staklene površine orijentirane prema jugu prodire sunčana svjetlost.svijetla do srednja obloga poda . a ovisi i o specifičnom termičkom kapacitetu materijala. predaje se više topline. 3.principi (3) QQ Kolektor © z 1. općenito 0.svjetla zavjesa kao zaštita od blještanja. grilje. specifičnosti materijala i oblik zgrade. uredske zgrade bez klima uređaja) 167 . u 2. ventilirane straga Žaluzine. 4. biljke . Preporuka glasi: umnožak stupnja propusnosti ukupne energije (g) (-» © ) x faktor zaštite od sunca (z) ( -» ® )x udio površine prozora (f) na fasadi . Što je razlika temperature zida i okoline veća.14 Postoji pojačana prirodna ventilacija 0. vrijednosti (gf f) Redak Gradnja Nema interijere pojačane prirodne ventilacije 1 2 Lako Teško 0. y A Proizvodnja topline. ostakljenje prozir. pretvaranja i predaju topline.svijetle matirane boje na zidovima i naročito na stropu (pastelne i prirodne boje namještaja) .. lođe Markize. pomične lamele.0. grijanje zrakom i toplom vodom) .12 0. ovisno o razlici temperature. Treba pristupiti kritički kada se u tablici 5.zaštita od sunca i blještanja (P = 35°). ventilirane odozgo ili sa strane Markize.0 Ostakljenje 9 Dvost.8 Trost.event. Provođenje topline: -» @ 1 Ako neki materijal apsorbira sunčano zračenje. dijelu DIN-a 4108 (->@)) definiraju velike zaštitne plohe koje znatno izlaze iz ravnine fasade.primjerena veličina prozora (s izolacijskim staklom) za upad svjetla i topline. Konvekcija:-» @> 2 Sunčanim zračenjem zagrijani zid ili materijal predaje prisutnu energiju okolini.6 0. 2. staklon 0. Tok topline stvara se razlikom temperature.

prostorijama: ref.1. .0% 7. Jačina vanjsk 3g osvjetljenja osvjetljenja Ea Ei/lux 10 000 lux 5000 200 500 700 4. Svi. npr. točka sredina prostorije . 75.DV .> @ prikazuje nekoliko primjera za različite željene jačine osvijetljenosti prostorije u ovisnosti 0 jačinama osvijetljenosti vanjskoga prostora. a u prostoriji 500 lx daje D = 10%.> © . ako je D = 1%. Međutim. Ee = horizontalna jačina ozračenja Danje svjetlo i jačina osvjetljenja u unutrašnjosti prostorije u točki P h i I o 4 — — ^ Na toj se referentnoj površini određuju mjerodavne točke (EP) za jačinu horizontalne osvijetljenosti. od 5000 lx zimi do 20000 lx ljeti. Danje svjetlo u prostoriji uvijek se navodi u postocima.Factor).» (§) Kvocijent danjega svjetla u točki P sastavljen je od više utjecajnih faktora: D = (DH + DV + DR) x i x k1 x k2 x k3 . Taj kvocijent označuje odnos između jačine osvijetljenosti prostorije (Ei) i istodobno jačine vanjske osvijetljenosti (Ea). (Ei = D x Ea/100%). Uz preduvjet da se dimenzije radnih prostorija mogu usporediti sa stambenima. Jačina vanjskog osvijetljenja oblačnoga neba mijenja se ovisno o dobu dana i godišnjem dobu. osvjetljenja Ei/!ux 50 100 danjega svjetla (Dm) biti 2 x veći od Dmin. Danje svjetlo Sij. npr. Taj DIN daje točne podatke o minimalnim zahtjevima o toku danjega svjetla u stambenim i radnim prostorijama. Horizontalna jačina osvjetljenja Ea pri oblačnom nebu za 51° sjev. a uz rasvjetu odozgo treba u radnim prostorijama srednji kvocijent Jačina unut.4 % . Stu. D m i n .zasljepljivanje . Velj. Potrebni kvocijenti danjeg svjetla za željene jačine osvijetljenosti pri različitim jačinama osvjetljenja oblačnog neba (D = Ei/Ea x 100%). 168 .fr. Pro. pri (Dm) min . i jednolikost). koje upada kroz prozor sa strane izražava se kvocijentom danjega svjetla D (Daylight .1 % u stamb. Ovdje znači: . Lis. a njome se utvrđuje Dmin i Dmax (v. Tra. Lip. D = (Ei : Ea) x 100%.0% Jačina vanj.175 W/m2 150 DANJE SVJETLO J _ -»tu Dimenzioniranje i ocjenjivanje danjega svjetla (TL) u prostorijama s 125 <>100_ rasvjetom sa strane ili odozgo: Danje s e svjetlo u prostorijama m o ž e ocjenjivati po sljedećim kriterijima: .85 m iznad kote poda.. Ožu.zasjenjivanje.faktor neprozirnih dijelova konstrukcije prozora k2 . .2 % u radnim prostorijama s rasvjetom odozgo. Razmak do površina koje omeđuju prostor iznosi 1 m.DR . Referentna ravnina za jačinu horizontalne osvijetljenosti u interijeru određena je prema DIN-u 5034 -> Ona se nalazi na visini od 0. ali se za to traženi tok danjega svjetla može odrediti i provjeriti na osnovi jednolikosti (vidjeti kasnije). Tok krivulje u presjeku daje jačinu horizontalne osvijetljenosti na referentnoj površini (u odgovarajućim točkama).faktor izgrađenosti . Krivulja kvocijenata danjega svjetla daje dakle informaciju o toku danjega svjetla u prostoriji.: Potrebni kvocijenti danjega svjetla D %: Presjek Propisi o tomu sadržani su u DIN-u 5034 (danje svjetlo u prostorijama) i Smjernicama za radne prostorije A S R 7.2 % u rad. Kol Ruj.jednoličnost . treba pripadni maksimalni kvocijent danjega svjetla biti najmanje 6 puta veći od minimalnog zahtjeva. Z a sada o tome nema daljnjih podataka.faktor osvijetljenosti neba . Kvocijent danjeg svjetla pri bočnoj rasvjeti s referentnom površinom i tokom danjeg svjetla u prostoriji Potrebni kvocijenti danjeg svjetla u stambenim i radnim prostorijama Napomena: A k o su prozori bočno postavljeni. Kvocijent danjega svjetla uvijek j e konstantan. Jačine osvjetljenja prostorije u EP koje se mogu očekivati pri različitim jačinama osvijetljennosti oblačnog neba. točka u najudaljenijem dijelu prostorije . širine ovisno o dobu dana i godine -» . Referentna površina i irdr.jačina osvijetljenosti i j a s n o ć a .stupanj svjetlopropusnosti ostakljenja k1 .> (33) D m i n . prostorijama: ref.» @>.0% 5. prostorijama .upadni kut danjega svjetla.za prozore na dvjema stranama. treba postići sljedeće vrijednosti kvocijenata danjega svjetla u radnim prostorijama: Dmin .prljavština na ostakljenju k3 .0% 14% 2. u rad. Odgovarajući koeficijenti danjega svjetla (koje treba naći) mogu se onda prikazati u obliku krivulje kvocijenta danjega svjetla . difuzno zračenje).0% 10. osvjetljenja Ea/lux 5000 10 000 Jačina unut.» @>.Faktori redukcije: i . u Smjernicama za radne prostorije to nije točno utvrđeno. jačina vanjskoga svjetla 5000 luksa (lx).DH . 50 — 25 Osnove: Ocjenjivanju danjega svjetla u prostorijama uvijek je osnova jači0 na osvijetljenosti oblačnog neba (dakle. Srp. Osvijetljenost prostorije mijenja se proporcionalno osvijetljenosti vanjskog prostora.faktor unutarnje refleksije .

75 3. veličina prozora.75 3.50 m 1.3 • A F .16 A b F • h F / m 2 ^ 0. općenito odgovarajući propisi i norme postavljaju samo minimalne zahtjeve.9 za sredinu stambene prostorije.07 2.6. 5 0 m površina prozora > 3 0 % od b x h ako je h > 3 .50 m t i 6.25m ® S t a m b e n a prostorija bF bF/m bF • hF R a d n a prostorija tž 5 m F 1. Pri tome osnovu čine sljedeći uvjeti: .2) .85 4.DANJE SVJETLO Svjetlost.za stambene prostorije treba uglavnom predvidjeti veličinu prozora otprilike 1/8 do 1/10 korisne površine. prostorijama - m Zahtijevane veličine u radnim prostorijama i prema ASR-» CD Upad danjeg svjetla + razmak zgrada -> Q ] Sažimanje vizurnih veza i veličina prozora 169 . dubina (t) = 6 m. odnosno za najudaljeniju točku radne prostorije. konstrukcijski elementi k1 = 0. Različiti tokovi danjeg svjetla u prostoriji pri različito postavljenim vertikalnim prozorima Definicija za određivanje potrebnih širina prozora Širina prozora = (bF) m Visina prostorije (h)— Visina prozora (hF) — Dubina prostorije (t)— Širina prostorije (b) 5 Zagrađenost 7 a = 0° 5 7 5 7 2.07 • A • h/m 3 Potrebni prozori u stamb. To je obuhvaćeno u DIN-u 5034. .širina prozora = 0. -> @> i ®>) Napomena: ovo vrijedi i za radne prostorije ako su im dimenzije slične stambenima: visina (h) = 3. razmake zgrada.gubici svjetlosti: staklo = 0. odnosno umjetnim nebom ili endoskopskim uređajem.5 m 2 e F = 0.reflektirano svjetlo okolnih zgrada: (Dv = 0.85 2. prljavština k2 = 0.hp := 1. paziti na upad svjetla.55 • b ^ 0. strop = 0.95 .5 m u bolnicama) 1.75 3.55 x širina prostorije.0 m T ^ Kl) hFž 1.85 3. veličina i vrsta bočnog prozora bitno određuju tok danjega svjetla u prostoriji -> DIN 5034 (dio 4. Građevinski propisi SR Njemačke utvrđuju to ovako: .1.75.18 - DIN 5034.1 A A < 6 0 0 m 2 E F= 6 0 + 0. poželjni su razmaci među zgradama B = 2H (= 27°) Iz toga proizlazi kut otvaranja od = 4° (ograničeno nadvojima i susjednim zgradama) prema nebu i približno se osigurava minimum toga svjetla u prostoriji Nove urbanističke koncepte treba preispitati i s obzirom na njihove predviđene kvalitete u vezi s osvijetljenošću interijera.01 A A > 6 0 0 m 2 i 0.90 m bF * 0.refleksija: zid = 0.85 2.50 m 1. minimalni zahtjevi obvezatni su u SR Njemačkoj) -> ®. površina (A) = 50 m 2 Vizualna povezanost s vanjskim prostorom zahtijeva potrebne veličine prozora i za stambene i za radne prostorije. Preporučuje se pri planiranju unutarnji i vanjski prostor vizualno provjeriti pomoću modela pod umjetnim suncem.46 6. treba.D% = 0.25 m 2 t> 5 m F .oblačno nebo. vizualna povezanost Položaj. i u istom smislu u Smjernicama za radne prostorije (ASR 7. .90 m b F i 0.85 2. ®.55 • b Minimalni zahtjev prema D I N 5 0 3 4 .75 3. oblikovanje površina i prozora nasuprotnih zgrada.85 m 5m | 7m 5 7 5 7 5 7 2.85-1.30 m hB ž 0.0.85 3.69 5.1.83 5. 5 0 m c .2 .07 - m 2.85 2. .50 m.3 m t S 1.1 • A / m 2 i 0. Kad se građevinski propisi i norme primjenjuju u urbanističke svrhe.treba se pridržavati graničnih razmaka i površine razgraničenja za odgovarajuće visine građevine. među ostalim.75 3.55 • b Vizurne veze prema DIN 5034 2.85 2.kut okolnih zgrada a = von 0° do 50° (s.75 3.75 3. npr.za sve prostorije u kojima se boravi zahtijeva se vizualna veza s vanjskim prostorom.75.00 m A £ 50 m 2 R a d n e prostorije prema D I N 5 0 3 4 ako je h < 3 . .0 (0.7. pod = 0.35 m 5m | 7m 2.25m i © .) definira odgovarajuće veličine prozora za različito dimenzionirane stambene i radne prostorije. Određivanje potrebnih širina prozora (bF) pri različitim dimenzijama prostorije i promjenljivoj zagrađenosti.20 m h8 £ 0. ovdje u izvodu -L Jf Presjek S t a m b e n e prostorije prema D I N 5 0 3 4 c i 2.75 3. kao z a stambene prostorije. . ako je: h s 2.

opeka Žuta opeka 0. pri rasvjeti odozgo G = 1 : 2 . .1 Nap.1 bis 0. Na mjere za promjenu jednolikosti mogu utjecati: .* Q0 170 .6 0.ne smije biti neposrednog bliještanja.1-0.25-0. .25-0.uravnotežena raspodjela danjega svjetla. prijelaz iz interijera u eksterijer.rasporedom prozora. na sjever noj dobro Jačine 41} osvijetljenosti D% Stupnjevi refleksije (boje neobrađenog materijala) -> Qp "tb Lo»«^ 1 iii IIILJJ Jednolikost pri bočnoj rasvjeti \ / Cl H li h II Bliještanje b& Neznatno bliještanje © D % Krivulja © Zasjenjenost pri bočnoj rasvjeti OD Zasjenjenost pri rasvjeti odozgo • O D Situacija rasvjete u japanskoj stambenoj kući .stupnjevi refleksije (vrlo visoki).5 Podne obloge od traka i ploča (Tamno do svijetlo) Tamne Srednje 0. elementi konstrukcije). 0 .2-0.bočna rasvjeta Općenito vrijedi da kriterije kakvoće danjega svjetla treba primijeniti tako da nastane identitet prostorije.15 0.zaštita od sunca . Na tok danjega svjetla uz istodoban dobar pogled na vanjski prostor utječe oblikovanje fasade. . . fino Danje svjetlo D°/c 1. . ovisno o vrsti aktivnosti. 7 5 Siva Cma 0. Stupnjevani. tj. .00 Smeđa Fino 10. višeslojni i istodobno transparentni prijelaz iz interijera u eksterijer može zadovoljiti različite zahtjeve u vezi s danjim svjetlom tijekom izmjene godišnjih doba. .» ©.1-0. 6 Drv.iznutra. Sažetak.4 DANJE SVJETLO -»OD 0 .0 .površine bez sjaja. .izvana. površini Tamne Srednje Svjetle 0.Zbog toga treba koordinirati odabir stupnjeva refleksije površina koje zatvaraju prostoriju sa zahtjevima koji se tiču vidljivosti. Jednolikost je pri rasvjeti odozgo veća jer je gustoća zenitnog svjetla tri puta veća od one na horizontu.usmjerenje svjetla zaslonima.45 Jačina osvijetljenosti.zaštita od bliještanja . Različito strukturiranje svjetlosti u prostoriji neposredno ovisi o stupnjevima refleksije površina i rasporedu prozora na fasadi -» © i usporedi -><§). 1 0 % je na južno strani previše.zaštita od bliještanja (također i na sjeveru).15-0.. Mjere koje treba poduzeti da bi se postiglo odgovarajuće zasjenjenje pri rasvjeti odozgo: . odnosno izvana u kombinaciji sa zaštitom od sunca.4 0. Bliještanje je izazvano direktnom i indirektnom refleksijom površina i nepovoljnim kontrastima gustoće osvijetljenosti Mjere koje treba poduzeti da bi se izbjeglo bliještanje: . 2 5 . Da bi se ispunili određeni vizualni zahtjevi potrebni su.3-0.svijetle matirane površine u kombinaciji s različitim bojama (npr. 5 .5 Bijela (sred.33 2. Zasjenjenost je do određene mjere poželjna kako bi se predmeti i ostalo u prostoriji mogli razlikovati (-» ©shema.00! 0. .5 Materijali neobrađeni bojom (Tamno do svijetlo) Beton 0.1-0.višeslojne odnosno stupnjevane fasade.. reprodukcija boje i zasljepljivanje Međudjelovanje navedenih svojstava danjega svjetla bitno utječe na rasvjetu u interijeru.Boje prema svjetlini Vrsta rada Grubo Sred. 7 .> © shema) u padajuće danje svjetlo na donjemu rubu otvora treba filtrirati translucentnim materijalima.Time je tok danjega svjetla u prostoriji načelno određen.3 0. od pij.ispravno postavljanje dodatnih izvora svjetlosti.55 0.25 0.1-0.3 (Tamno do svijetlo) Crvena Žuta 0. roštiljima ili si. određene jačine osvijetljenosti pri danjem svjetlu ->• ©.dopunska rasvjeta uz danje svijetlo (TEB). i va[ 0 .66 Zelena Plava Vrlo fino 5. .15-0.0 .15-0.0 .4-0. -> © .05-0. stupnjevi refleksije. kriteriji kakvoće TL .15-0. 6 5 Ziđe Crv. Svjetle Op.( .4 0. Jednolikost (G) danjega svjetla u prostoriji treba iznositi: pri bočnoj rasvjeti G = D min /D max 1 : 6.) Mjere koje treba poduzeti da bi se pri bočnoj rasvjeti postiglo zasjenjenje koje daje dojam plastičnosti: .2 0.zaštita od sunca. .

iskoristi sunčana energija zimi. zaštita od bliještanja Usmjeravanjem svjetla i odgovarajućim oblikovanjem stropa može se poboljšati osvijetljenost dubine prostorije -> @ .ostvari bolja osvijetljenost danjim svjetlom u dubini prostorije.preusmjeravanje svjetla Cilj je toga preusmjerenja da se: -> @> . Osnove . Solarna stakla. . Pennsylvania 7£L± Oblikovanje stropa u svrhu preusmjerenja svjetla-» Qp Nacionalni muzeja za zapadnjačku kulturu.priguši gustoća zenitnog svjetla.solarna stakla: zrcalni reflektori (nepomični) između stakala uzrokuju ljeti refleksiju svjetla a zimi transmisiju svjetla. Gustoća je zenitnog svjetla prigušena. Tokio Kimbell Art Musum Fort VVorth.preusmjeri posebno difuzno zračenje. . Eventualno TEB na prečki. polirane ili bijele površine služe kao ravnina refleksije. Paderborn Guggenheim Museum New York New Yor* Preusmjeravanje svjetla . sljedeći sustavi -> @ : . zavjese Za selekciju i preusmjerenje svjetlosnih zraka na raspolaganju su.ravnomjernije raspodijeli danje svjetlo.staklene opeke: prizmatično brušene povećavaju jednolikost. Lightshelves (reflektori) Mogu se razmjestiti ispred ili iza prozora u području prozorske prečke.zavjese: pomične svijetle vanjske zavjese skreću danje svjetlo. Firenca Usmjeravanje svjetla Dijecezanski muzej.7 m) smanjuje se intenzitet danjega svjetla (vidjeti krivulju kvocijenta danjega svjetla). Samo je zimi potrebna zaštita od bliještanja. da se to svjetlo posredno koristi. . Prizmine ploče omogućuju zadovoljavajuću danju rasvjetu prostorije do dubine od približno 8 m.izbjegne dodatna zaštita od sunca (eventualno stabla). Berlin Museum Abteiberg Mönchengladbach Muzej zaklade Maeght St. Zrcalne. . © Ostakljenje ® Staklena prizma C Zrcalna ploha D ® Izolacija ® Staklena prizma © Ostakljenje Nova pinakoteka. staklene opeke. S. među ostalim. Pogled u eksterijer je očuvan.a DANJE SVJETLO . . .izbjegne bliještanje zbog visokog položaja sunca. muzeji) -> Qp 171 . . dovoljna je samo zaštita od unutarnjega bliještanja. ploče prizama su zrcala. Primjeri za usmjeravanje svjetla u području stropa -» © u muzejima.Texas Nofdiyllands Kunstmuseum Äalborg. Pogled.rasvjeta odozgo (izvedeni primjeri. One znatno popravljaju jednoličnost rasvjete. Strukturirana ^ površina Zastor za svjetlo (D žaluzine © Princip preusmjeravanja svjetla ^ Mount Airy Public Library. Da bi se spriječio prolaz sunčanih zraka. Bremen Brandywine River Museum Chadds Ford. Dànska Bauhausarchiv. odn. Paul-de-Vence Uffizi.» m Usmjeravanje svjetla (bočno svjetlo) S rastućom dubinom prostorije (normalno 5 . München Dvorana umjetnosti. usmjeravanja svjetla. Usmjeravanje svjetla omogućuje osvijetljenost danjim svjetlom i pri većim dubinama prostorije. Carolina. Eventualnu zaštitu od bliještanja treba postaviti između prečke i stropa -> ( D r-p. SAD-> QQ Prizme S optičkim je prizmama moguća ciljana selekcija i preusmjerenje zračenja -> @ Ploče prizama reflektiraju sunčanu svjetlost s malim odstupanjem i propuštaju samo difuzno nebesko svjetlo. naročito uz odgovarajuće oblikovanje stropa.

mn d a u radnim prostorijama čak (Dmin) = 4%! l i i Model Zrcalo rVc n Stol z a m o d e l ^ ^ ¿ida 1 1 y 1 ) *! M j e r a č luxa Zid s r e d n j e svjetle boje Umjetno nebo. Stol z a m o d e l V i z u a l n a kontrola Eksperimentiranje sa svjetlom na modelu pod umjetnim nebom 100% Zenit Bočna rasvjeta Rasvjeta odozgo Danje svjetlo (D % i Dm %) i jednolikost (G) pri rasvjeti sa strane i odozgo 172 . Dok bočno svjetlo daje relativno lošu jednolikost (stoga i veći zahtjev za D%). Ei = 200 lx). to je pri "nadsvjetlu" drugačije.nadsvjetlo . Sondom se mjeri dobivena jačina osvijetljenosti unutar prostora modela (npr. mjerno . Dakle 100% nebeskog svjetla pada na nadsvjetlo. simulira se stvarno djelovanje jednoliko naoblačenog neba u eksterijeru -» Dovoljna je jačina osvijetljenosti od približno 2000 . folija ili si. preporučuje se približno simulirati stanje danjega svjetla. Da bi se pronašle konačne osnove za odluke o "prostoru koji treba izgraditi".gustoća zenitnog svjetla . dimenzije prostorija itd. Za eksperimentiranje sa svjetlom u modelu prostorije važni su sljedeći materijali: . analitički.tehnički. koji ima umjetnu rasvjetu odozgo i zrcala na zidovima koji ga okružuju (horizont). Na njemu se mogu ispitati različiti načini djelovanja danjega svjetla. mora bočni prozor biti 5. DV. Za određivanje udjela danjega svjetla (DH. translucentnim stropom. Rasvjeta prostorije "odozgo" ovisi o njenim proporcijama. svijetlim. širini i visini. tj. Kriteriji kakvoće nadsvjetla Tok danjega svjetla (D%) u prostorijama s bočnim prozorima izražava se sa D min i D ma „ -» (fj).-» Danje svjetlo u prostorijama osvijetljenima odozgo Rasvjeta prostorija danjim svjetlom "odozgo" podliježe istim pretpostavkama i uvjetima kao prostorije s bočno smještenim prozorima.odozgo) pri oblačnom nebu: Za određivanje danjega svjetla postoji niz postupaka: npr. po mogućnosti pastelnih boja. To se može izvesti na temelju crteža ili modela. Radno mjesto -» © u prostoriji jednako je udaljeno od bočnog prozora i od nadsvjetla iznad njega. dakle osvjetljenju danjim svjetlom pri oblačnom nebu. primjer 1 ¿ ¿ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Mjerenje danjega svjetla na modelu pod umjetnim nebom 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V i z u e l n a kontrola A l u m . grafički. jačine osvijetljenosti. odnosno za "zgradu koju treba sagraditi". .85 m iznad poda) postići bočnim prozorom istu jačinu osvijetljenosti kao nadsvjetlom.aluminijska folija ili sličan sjajni materijal za zrcalne efekte. koloristične efekte. matiranim.faktori redukcije.kriteriji kakvoće danje svjetlo . Obrazloženje: rasvjeta odozgo svjetlija je jer je gustoća svjetlosti u zenitu 3 puta viša nego na horizontu.proporcije prostorije .transparentni papiri za zaštitu od bliještanja i dobivanje difuznog zračenja.DANJE SVJETLO 1| O 1 O 0 0 0 1 Jj OO 6 Šupljina stropa 6 6 1 6 1 6 6 1 6 1 1 6 6 1 6 1 6 -»CD Postupci i metode određivanja danjega svjetla (D%) u prostorijama (svjetlo sa strane . a samo 50% tog svjetla u bočni prozor.5 puta veći od otvora na krovu. prema -» Eventualnu pojavu efekta špilje treba izbjeći. pa stoga treba uz simulirane okolnosti testirati model prostorije odnosno zgrade.kartoni ili papiri različitih. Dnevno svjetlo može se doduše odrediti i ocijeniti samo u trodimenzionalnom prostoru. na tokove danjega svjetla. Treba nastojati da se održe kriteriji kakvoće danjega svjetla. Tom se metodom može odrediti tok danjega svjetla u modelu -» @ Različitim se materijalima može utjecati npr. o duljini. Pomoću arhitektonskog modela (mjerilo ~ 1:20) može se mjernim uređajem ustanoviti jačina vanjske svjetlosti umjetnog neba (Ea = 2000 lx). . Eksperimentalni postupak: prostor s ovješenim. Za danje svjetlo u prostoriji s nadsvjetlom zahtijeva se jednolikost G = 1:2 (Dn n/Dn i D i O = 1%. DR) u prostoru treba iz DIN-a 5034 uzeti daljnje informacije. Treba li na referentnoj ravnini (0. kompjutorski.3000 lx. pa u tom slučaju kvocijent danjega svjetla u prostoru u točki P iznosi 10%. Kakvoću danjega svjetla u prostorijama pomoću nadsvjetla bitno određuju sljedeći faktori: .

Pri toj jednolikosti (Dmin = 1 i D m = 2) mora biti D min = 2% -> usporedi -> Na kriterije kakvoće koje treba zadovoljiti nadalje utječu. Vrste i konstrukcija otvora za svjetlo Nagib otvora nadsvjetla određuje postotni udio svjetla s tako izrezanog svoda nebeskog svjetla. Treba dakle izbjegavati suviše visoka ili masivna okna. Najveća količina svjetlosti upada kroz horizontalno položeni otvor.7 Razmak nadsvjetla.3 1. dobro reflektirajuća konstrukcija -» © b.uz iste glavne dimenzije prostorije kF = površina prozora / površina tlocrta = 1:6 . pri usmjeravanju danjega svjetla odozgo u prostoriju. pri navedenim odnosima.85 m iznad poda).» © b predočeni su odgovarajući faktori redukcije (ky) za različito nagnute shed krovove C D Na difuzno zračenje koje pada na nadsvjetlo djeluje. U . i konstrukcija odnosno dubina ugradnje otvora nadsvjetla.8 2.ke . k3 = difuzna svjetlost. Važan je i odnos ukupne površine nadsvjetala prema tlocrtnoj površini prostorije (kF .6 Utjecaj otvora za danje svjetlo . Ostali faktori redukcije kod otvora za nadsvjetlo: x = transmisijski stupanj ostakljenja. Dm je dakle aritmetička sredina između D min i D max u odnosu na korisnu odnosno referentnu površinu (0.1 1.2 1. © prikazuje različitost u padajuće količine svjetla pri različitim proporcijama okna ispod pokrova nadsvjetla. dakle pri odnosu ~ 1:1. prije nego opskrbi prostoriju danjim svjetlom.0 Prihvatljivo Kritično Izbjegavati 1. Kod svjetlarnika h = a ( ) h = 2a 3. Suprotno tome. Pri horizontalnom otvoru za svjetlo bez okna h = O (h = a 2.faktor) . mora se za isti zahtjev. -» © . Također je dana preporuka za oblikovanje svjetlosnih otvora.6 1. bočnim prozorom postiže se maksimalna jačina osvijetljenosti samo u blizini prozora. Uz to je navedena potrebna kF.4 1.5 do 1:2.8 3 10 0. naročito ako je riječ o kosim shed krovovima.0 2. nego na D min .faktor). površina nadsvjetla povećati tek neznatno. vidjeti s. visina prostorije i jednolikost koju se nastoji postići uzevši u obzir odgovarajuće oblikovanje nadsvjetla u području krova (ke . do odnosa 1:1.> CD Preporučene vrijednosti odnosa D m j n / D m a x u 60° Y Usporedba tokova i količina danjeg a svjetla za rasvjetu sa strane i odozgo ovisno o četiri različito nagnuta otvora nadsvjetla -> C D 90° Faktor redukcije ky ovisno o kutu b nagiba y ostakljenja šed krovova h = O 1.faktor). Tu zadovoljava približno odnos 1:4 do 1:5 (odnos otvora nadsvjetla i tlocrtne površine). Suprotno tome. odnosno prevelike dubine ugradnje -» © a. k2 = prljavština na staklu.4 1.vrijednost za Dmin = 5% -> m 173 . s masivnom konstrukcijom ispod njih Jednoliko osvjetljenje prostorije i time bolji odnosi danjeg svjetla kod nadsvjetala s filigranskom dobro reflektirajućom konstrukcijom ispod njih Nadsvjetla + D/% šedovi + nagnuti šedovi D = 5% Bočni prozori + nadsvjetla sa suprotne strane D/% za K 10 5 0 0. 0. Računski se ocjenjuje srednja vrijednost tih "svijetlih" i "tamnih" područja. mora se udio površine prozora znatno povećati. II -» © prikazana je. II -» © a uspoređuje se količina svjetlosti koja upada kroz bočni prozor s količinom svjetlosti koja upada kroz otvor nadsvjetla pod različitim nagibima. k1 = konstrukcijski elementi. II praksi vrijedi pravilo: odnos razmaka nadsvjetala prema visini prostorije trebao bi iznositi 1:1. jer se nejednolikosti danjega svjetla odozgo fiziološki osjećaju "jačim od kontrasta". Vertikalnim nadsvjetlom postiže se najmanja jačina osvijetljenosti na referentnoj ravnini.7 2.3 S i S i 0-. © prikazuje tablicu iz koje se mogu uzeti navedeni odnosi i način njihova funkcioniranja.5 1. Kakvoća danjega svjetla u prostorijama s nadsvjetlima ne ovisi samo o prije navedenim parametrima. Preporučuje se stoga filigranska. i sljedeće komponente: visina prostorije i oblikovanje svjetlosnih otvora (ke . to se naziva srednjim kvocijentom danjega svjetla D m .2 DANJE SVJETLO Otvori nadsvjetla —» C D Točkasto razmješteni otvori za svjetlo u području krova daju na ravnini korištenja tipične minimume i maksimume osvijetljenosti. Idealna se jednolikost postiže ako razmaci između nadsvjetala (O) odgovaraju visini prostorije (h).5 10- 50- SI 0.na kvocijent danjeg svjetla. Da bi se pri bočnim prozorima i nasuprotno smještenim nadsvjetlima kvocijent danjega svjetla povisio na 5%. usporedba bočnih prozora i osvijetljenosti nadsvjetlima. npr. Preporuka | Nastojati ^ 1.5.25 " S i 10 1- 5 0 0.vrijednosti = O/h Odnos Dmin:Dmax < 1 1. Traženo G = 1:2 ne odnosi se na D max . Postoji dakle faktor redukcije (ky) za količinu svjetlosti koja upada ovisno o različito nagnutim otvorima u krovu. Kod svjetlarnika h = 2a ( ) -> m Redukcija količine danjeg svjetla kod nadsvjetala s visokim oknima odn.

ali i pod umjetnim suncem. Alvar Aalto je naročito u skandinavskom prostoru (visok udio difuzne svjetlosti) razvio nekoliko oglednih primjera graditeljskih kompleksa CD. Međutim. bolje je plastično zasjenjenje. konveksni) Šed otvori (konkavni.tehnički odvojiti . . Zenit b) Nagib 60° (konkavni.Dm .difuzna i neposredna sunčana svjetlost .ne orijentirati nadsvjetla prema jugu. Tom prilikom treba kriterije kakvoće danjega svjetla vizualno procijeniti na modelu -> © . termičko opterećenje itd.voditi računa o prosječnom kvocijentu danjega svjetla .izbjegavati bliještanje. .površine koje zatvaraju prostoriju međusobno rasvjetno .pretvoriti upadajuće sunčano zračenje u difuzno zračenje. Konturni zidovi odvojeni od stropa 174 .^ 'O O O O O O a Ovješeru strop s 1/j umjetnom rasvjetom DANJE SVJETLO ^ O O O O O O O O O U O O U OOđ Empirijska ocjena kakvoće danjega svjetla kod nadsvjetla Konačno ocjenjivanje prilika danjega svjetla treba poduzeti pri oblačnom nebu.nadsvjetlo @ @ usporedi @ . natkriven i s usmjerenim vizurama i osvjetljenjem iWïi \l2) Otvori velikih površina naročitih oblika d) Krovovi na dvije vode (može i kao pojedinačne svjetlosne kupole) Svjetlo sa strane i odozgo Izbor između tih dviju mogućnosti osvijetljenosti ovisi i o korištenju i namjeni zgrade i o raspoloživim vanjskim izvorima svjetlosti.osvjetljavati sve kutove prostorija i površina koje ju zatvaraju. pasaž) Pojedinačni otvori velikih dimenzija d) Svjetlarnici za direktni i indirektni upad svjetla c) Laterne b) Membrane (npr.. b) Svod (npr. izgradio u SAD nekoliko zgrada koje mogu biti primjer kako rješavati ovakve konfliktne situacije -> DD. o geografskom položaju lokacije. Gunnar Birkets je.držati se kriterija kakvoće za danje svjetlo. uzimajući u obzir teme o gornjoj i bočnoj rasvjeti.izbjegavati visoke kontraste gustoće osvijetljenosti. rasvjeta sa strane i odozgo b) Lepti rasti otvor sa svjetlopropusnim stropom (7l) Posebni oblici d) Stakleni krov s lamelama za difuzno i direktno svjetlo Mogućnost za rasvjetu sa strane i odozgo Rasvjeta sa strane i odozgo. usmjerivanje svjetla. . Primjerice za ekstremne uvjete svjetlosti i klime treba razviti odgovarajuće oblike građevine © + @ Oblici zgrada u našim geografskim širinama trebali bi se projektirati na osnovi raspoložive ponude osvjetljenja . za sportske dvorane) d) Transparentni prostor.» © + © . Projektni parametri . . . konveksni) d) Zaobljeni s bijelom vanjskom površinom Horizont (Shema) Horizont © K o r p u s zgrade koji bi trebalo razviti u južnim regijama (visoko sunčevo zračenje). otvori nadsvjetla izloženi su ne samo difuznom nego i neposrednom sunčanom zračenju. Te različite prilike osvijetIjenosti treba simulirati pod umjetnim nebom. tj.omogućiti pogled van. bočna rasvjeta a) Međusobno uklopljene smaknute koso položene ljuske c) Bočna nadsvjetla kao vijenac @ t i Horizont (Shema) Horizont Korpus zgrade koji bi trebalo razviu sjevernim regijama (visok udio difuznog osvjetljenja). .

Za Potsdam je na 13° istočno od Greenwicha prema tome lokalno vrijeme 8 minuta kasnije od srednjoeuropskog vremena. siječnja traje 81/4 do 7 1 / 2 sati. Naravno i u tome se lokalne okolnosti znatno razlikuju. Sljedeći podaci o Sunčevoj putanji odnose se na područje 51. Stuttgart 35%). lipnja nego jedan od posljednjih dana srpnja. B.Bornholm = meridijan srednjoeuropskog vremena).Militsch). Stupnjevi navedeni u dva vanjska prstena odnose se na "azimut". a od 21. srpnja približno jednako traje. U mjesecima između toga mijenja se trajanje osunčanja za gotovo 2 sata mjesečno.> s .5° sjeverne širine (Dortmund . U Berlinu su okolnosti naročito povoljne (u srpnju gotovo 50%. Za najjužniji dio sa 48° sjeverne širine (Freiburg . to je kut kojim se mjeri prividno kretanje Sunca s istoka prema zapadu u projekciji na horizontalnu ravninu.Salzburg . Lokalna vremena navedena u vanjskom prstenu poklapaju se unutar Njemačke s normalnim vremenom za 15° istočne dužine (Görlitz .Königsberg). tj.2 . daju državni meteorološki uredi.Halle .Stargard .Wien) treba ucrtanim visinama Sunca dodati 3. sa 55° sjeverne širine (Flensburg . Sunce i toplina Prirodna toplina na otvorenome ovisi o položaju Sunca i sposobnosti tla da otpušta toplinu. a za zapadna 4 minute kasnije od normalnog vremena.SUNČEVA SVJETLOST Određivanje osunčanja građevina prema H. 16 do 163/4 sati.5°. Stvarno osunčanje zbog magle i oblaka iznosi jedva 40% od navedenoga.Göttingen . studenoga do 21.5° S Šir. © Kretanje Sunca u vrijeme ljetnog solsticija (približno 21. prosinca nego se javlja u posljednjim danima siječnja. Trajanje osunčanja Moguća dnevna insolacija od 21 . Za najsjeverniji dio. Fisheru i W. Za mjesta istočno od 15. (Dortmund Halle) © Kretanje sunca u vrijeme proljetnog (oko 21 ožujka) i jesenskog (oko 23. Stupanj djelovanja je u raznim mjestima vrlo različit. rujna) ekvinocija 175 . a najhladniji dan nije 21. Kürtu -> Q P DIN 5 0 3 4 . nacrtan na prozirnom papiru. stupnja lokalno je vrijeme za svaki stupanj 4 minute ranije. lipnja) Najdulji dan u godini 51. najtopliji dan nije 21. treba 3.5° odbiti. 162-166 Primjena Osunčanje projektirane građevine može se odmah očitati ako se projekt građevine.München . u skladu sa svojom stvarnom orijentacijom u prostoru preklopi preko grafikona Sunčeve putanje ili obrnuto.svibnja do 21.Bornholm . Točne podatke o tome za predjele o kojima je ovdje riječ. Zbog toga krivulja topline kasni oko mjesec dana iza krivulje visine Sunca.

jugoistočna strana je ubrzo nakon 15 sati u sjeni 176 . © Zimski solsticij.SUNČEVA SVJETLOST Osunčano od 14—20 1 S Osunčano od 10 1 0 — 2 0 1 S h = 9% / -614 h Osunčano od 3 " — 1 0 M " «6% (5) Ljetni solsticij. ubrzo nakon 13 sati leži i jugoistočna strana u sjeni. najkraći dan u godini 51 5° S širine (Dortmund . 2 1 . Sjeveroistočna strana je ubrzo nakon 10 sati u sjeni. Osunčano od 9* 5 —16 = 81/4 \ © Kretanje Sunca: zimski solsticij (oko 21. ekvinocij 11 sati) nanosi se kut azimuta u tlocrtu na promatrani ugao.Halle) ' ' 2 1 . daje u vezi s gornjim rubom zgrade granicu sjene na predK njoj fasadi. lipnja Ljetni solsticij 21. Ubrzo nakon 11 sati počinje na sjeveroistočnoj strani zasjenjenje. prenesen na pogled. dok su ostale strane u odgovarajućim vremenima osunčane. prosinca). On u tlocrtu određuje granicu sjene na koju se preklopljeno ucrtava visina Sunca (stvarna zraka svjetla). ožujka i 2 3 rujna . Odsječak x nanesen vertikalno na sjenu u tlocrtu. prosinca v Osunčano od 1 4 « — 1 8 h = 3M © E k v i n o c i j . što odgovara tlocrtnoj projekciji visine Sunca. a jugoistočna strana je ubrzo nakon 15 sati u sjeni Osunčano od 9—1545 \ Nije osunčano / 1-aH Pogled •i°Visina Sunca Osunčano od 8 ' 5 — 9 ' Za ustanovljenje osunčanja :li zasjenjenja u neko određeno doba godine i dana (npr. Sjeveroistočna strana dobiva Sunce jedva jedan sat. Udaljenost Sunca od promatrača odgovara unutarnjem polumjeru crteža kretanja Sunca s točkastim kretanjem Sunca u tlocrtu. Q^ Položaj Sunca u podne karakterističnih dana u godini.

40 1.00 1.40 B 1.50 50 x 1.61-4.50 1.00 1.25x2.70 x 2.00- . učinak je 150 .51-6.50 x 3.01-4.00 x 1.80 1.50x1. na raspolaganju su: kupole.NADSVJETLA z S postoljem.20 1.00 1.00 2.80 1.50 B x x x x x 60 90 1.00x2.00 1.30 75x1. te za odvođenje dima iz tih prostora.50x2.50 1.50 x 1.08 72 x 2.40 1. Za stubišta. svjetlosna staza (6) Gusjeničasto nadsvjetlo (7) Dvovodno nadsvjetlo (0) Jednovodno nadsvjetlo -2.00 x 2. kosi šed 90°-šed.00 - ® Laterna s nagnutim otvorima ® Vertikalna laterna O 60°-šed.nadsvjetlo od poliesterskih ploča armiranih staklenim vlaknima (2) Dvoslojni transparente elementi za nadsvjetla 177 .00 1.50 Termoizolacija u području zasjenjenja uloška od staklenog prediva 170 m m 1 90 m m Element 3.80 x 1.51-7.00 x 2.60 1. vertikalni šed 60° = Kut z r a č e n j a S u n c a Sjever 7 6 % Propusnost z a svjetlo 40 mm 3.6.20 x 1.80 2.80 2. bez pomoćne konstrukcije.20 x 2.25 1.50 -SVJETLOSNE KUPOLE 15-30 1 Ventilator H L « 3 'JM. Sustavi nadsvjetla daju difuzno osvjetljenje prostorija bez bliještanja -> Nadsvjetla kod šed krovova s ulošcima od staklenog prediva pružaju sve značajne klimatsko .20 1. 220.50 1.20 x 1.00 1.50 190 m m Element Šed . Ti su otvori različitih veličina do 5. mora otvor biti na suprotnoj strani od prevladavajućeg smjera vjetra kako bi se koristilo njegovo usisno djelovanje. 1 2 0 . kasete. dvorana. 180. kad ima više od 4 cjelovite etaže. stubišta itd.20 2.00 x 3. Usmjerenjem svjetlosne kupole prema sjeveru sprečava se upad sunčanih zraka i bliještanje -» Smanjenje bliještanja postiže se oštrim kutom upada sunčanih zraka uz pomoć visokog rubnog vijenca -> © Ako se svjetlosna kupola koristi i za ventilira-nje.1000 m3/sat -> © Svjetlosna kupola može služiti i kao izlaz na krov.20 1.5.80 x 1.50 m. kruta i ventilirana 6 0 X 60 80x80 90x90 1. x x x x x 2.00 4.20 X 1.50 4. 1 5 0 .80 1.50 1 40 mm 1 70 mm 5.50 x 1.01-5.00-4.00 X 1. Ugrađuju li se parovi ventilacijskih otvora prema glavnom smjeru vjetra odnosno protiv toga smjera.50 : \ A 1.tehničke prednosti hale sa šed krovom -> Uobičajene ravne krovove moguće je podizanjem pretvoriti u šed krovove H 1 . 5 0 .70 A= Prolaz svjetla 72 x 1.00 2.70 O k r u g l a kupola: 0 6 0 .00 5 0 x 1.16x76 (4) B= Otvor na stropu 125 x 1.50 (3) Piramidalna svjetlosna kupola Kupola za sjeverno svjetlo Za osvjetljenje i ventiliranje prostorija.50 H 5.70 2.45 x 2.50 60x60 60 x 90 90x90 1. Cikličkim smicanjem dimnih odvoda za po 90° koriste se vjetrovi iz svih smjerova.00 1. Kad je riječ o uređajima za odvođenje dima.40 1.50 1. elementi za osvjetljenje.0 (5) Svjetlosna traka.00 x 1. odvodna površina treba biti aerodinamična.80x2. 100.30 2.80 1.50 1.80 1. Prisilno odvođenje zraka postiže se ugradbom ventilatora u rubni vijenac.70 3. Otvor za dovod zraka treba biti 20% manji od otvora za odvod zraka. kapci za odvođenje dima i rebrenice kao kruti ili pomični elementi.25x2.20x2. 9 0 . Mogu biti i od pleksistakla koje reflektira toplinu.40 2. a u posebnoj izvedbi 7.20 2.00x2.uz vjetar. 2 5 0 © "Normalna" svjetlosna kupola Svjetlosna kupola s visokim postoljem *L mi A 40 70 80 1. potrebni su otvori za odvođenje dima.50 1.20 2.50 x 1. onda je orijentacija niz vjetar .50 1.50 2.00 x 2.00 1.20 x 1.30 60 90 1.50 x 2.00 1.20 2.50 m.

nagiba a 30°. Za dnevnu sobu od 20 m 2 x 0. Razlog: što su susjedne zgrade bliže i što su više. Osim veličine prozora i njegovog nagiba važna je i lokacija zgrade.3AxB-> ©.» © .3 m n S 9 0 Parapet Primjer ->(5) A Stan. Nagib krovne plohe je poznat.3 A x B Za prostorije čije dimenzije odgovaraju stambenim prostorijama vrijedi sljedeće: . tj.najmanja visina ostakljene površine 1. Kod radnih prostorija viših od 3. Primjer © © prozora dobivati više svjetla nego zgrada u centru gra- 3 18' c b a i 1 15 20 25% 10 t> Veličina prozora u % tlocrtne površine sobe (5) Veličine prozora u stambenim zgradama Visina parapeta = 0. A Nagib krovnog prozora 40° Kuća nije na slobodnoj lokaciji.30° (3) Presjek kroz fasadu (4) Širina otvora prozora Q = 0. moralo se ovdje svakodnevno živjeti pretežno u zatvorenom prostoru koji je bio vezan uz danje svjetlo jer je umjetna rasvjeta bila skupa. d Kut upada svjetlosti. U europskom kulturnom području sjeverno od Alpa oblikovanje prozora ima posebna obilježja. uz isti efekt osvjetljenja prostorije . b Potrebna veličina prozora za kuhinje.8 m 2 prozora. veći je i strmiji kut upada i manja količina svjetlosti koja prodire u zgradu. ® a Potrebna veličina prozora dnevne sobe 14% tlocrtne površine. Što je veći kut upada svjetlosti toliko moraju prozori biti veći. upadni kut svjetla 18° . Slobodnostojeća zgrada će uz istu površinu da. Svako radno mjesto mora imati jedan prozor za vezu s eksterijerom. Suprotno od klimatski povlaštenoga kulturnog područja Mediterana. c b a ftVi S30--S45' c S 18'-S30* b c b a s> B nadsvjetlo pod nagibom 0° zahtijeva samo 20% veličine vertikalno postavljenog prozora.5 m mora svjetlopropusna površina prozora iznositi najmanje 30% površine vanjskoga zida: = 0. Svijetli otvor prozora Površine ostakljenja = 1/20 tlocrtne površine širina prozora: 1/10 ( M + N + O + P) ® Veličine prozora kod industrijskih objekata Veličine prozora = 0. Dobra rasvjeta prostorija tijekom sati bez danje svjetlosti bila je za široko stanovništvo nedostižna. Manja količina svjetlosti nadomješta se većim prozorima. c Potrebna veličina prozora svih ostalih prostorija. Stoga je povoljno zadovoljavajuće osvjetljenje postići malom veličinom prozora. U Nizozemskoj se propisima određuju veličine prozora ovisno o kutu upada svjetlosti. ukoliko se ne računa na dobivanje topline od sunca kroz prozor. Prozori su uvijek bili i jesu najslabija točka termoizolacije.ali nedostaje pogled na okolicu. Svjetlopropusna površina mora iznositi najmanje 1/20 tlocrtne površine radne prostorije.5 R. U skladu s tako važnom ulogom razvili su se otvori za danje svjetlo u značajan element stilskoga oblikovanja: od romaničkih prozora s kružnim svodom do baroknih prozora.14 = 2. ali nije značajno zasjenjena 10% tlocrtne površine je dovoljno kao veličina prozora Veličina prozora (7) Krovni prozor 178 .PROZORI Prozori su nezaobilazni elementi koji prostoriji moraju osigurati zadovoljavajuće danje svjetlo. Ukupna širina svih prozora mora iznositi najmanje 1/10 ukupne širine svih zidova (M + N + O + P ) .5 R B Potrebna veličina prozora u dnevnom boravku C 17% tlocrtne površine dnevnog boravka zadovoljava kao veličina prozora.9 m Ukupna visina svih prozora mora iznositi 50% širine radne prostorije Q < 0. uokvirenih bogatim razigranim dekorom.

elementom (6) Prostorije s dobrim pogledom (7) Normalna visina (visina stola) 1.a ^ i u sobu.75 > (§) Kuhinja (IO) Ured (registratora) (li) Garderoba Nadsvjetlo u crtaonici VENTILACIJA ® - ® GRIJANJE .PROZORI POLOŽAJ PO ŠIRINI DIN 5034 RASPORED (?) U zidu od lomljenog kamena U zidu od opeka (3) U kanatnoj stijeni ® U čeličnom ili armiranom betonskom skeletu POLOŽAJ PO VISINI ® Na mjestu s lijepim pogledom i istaknutim građ. topli zrak © ^ S r ^ * Osoba koja sjedi je izložena hladnom i toplom zraku (nezdravo) Ugrađena grijaća tijela (konvektori) zahtijevaju dovođenje i odvođenje zraka ZAŠTITA OD POGLEDA ® Za zavjese treba predvidjeti dovoljno prostora u uglovima Vertikalne rebrenice. lamelasti zastori Platnena roleta ili sintetička Lamelasta roleta (venecijaner) 179 .* ( § ) - © © H ^ .

Toplini koja se uzdiže uz fasadu mora se omogućiti izlaz kroz proreze.> © . a unutarnje platnene rolete 45% sunčane topline (nezaštićeni prozor 100%).10 15° 2. a = 50° Općenito istak A = tg kuta zasjenjenja a • visina prozora H. markiza 28%. Rebrenice -> ® od plosnatih lamela (drvo. © Rebrenice iznutra. u podne a 1 = 40°. srpnja. aluminij. Pogodno i za visoke i za kose površine prozora.(8) 21. djeluje kao zasjenjenje @ 1 7.5 Venecijaner Brise soleil. Prema Houghtonu -> C drvena rebreP nica propušta 22%. rujna (ekvinocij). a = 40°.® . Dok u južnim geografskim širinama i minimalna veličina prozora omogućuje dovoljan upad svjetla. u zemljama srednjih geografskih širina preporučuju se veliki prozori s velikim upadom difuznog svjetla -> © . zaštita od sunca i bliještanja to § 2. 1 0 / / / ? / / / / / / / / / / / / / S/ / / / Zaštita od Regulabilna markiza 180 . sintetični materijali) čiji je razmak nešto manji od širine (nagib se može mijenjati) . Na 50° geografske širine južni prozori imaju pri upadnom kutu 30° potpunu zaštitu od sunca -> ® . Rolete. smanjiti ulazno zračenje topline. a ne da ulazi u stan kroz otvorena nadsvjetla uslijed gomilanja kraj elemenata za zaštitu od sunca. nepovoljno (2) Rebrenice izvana © . istak A = tga ® H) debljina zida D ©čišćenje prozora Balkon ili staza za ¿asma oa čel.i5o° ^ ^ Markize štite od sunčevih zraka i topline © Markizolete © Koso . svibnja i 31. a = 27°. min. u podne a 1 = 50°.60 3 . ili /—n Dvostruka uvosu (11) zaštita Kosa zaštita Položaj rebrenice daje difuzno svjetlo. alum. markize i markizolete postavljaju se po želji. 21. u podne a 1 = 63°. Briše soleil © ugrađen fiksno ili okretno oko osi lamela. 1. lipnja (ljetni solsticij).SOLARNA IZOLACIJA PROZORI DIN 18073 ->QD Zaštita od sunca treba spriječiti bliještanje.vertikalna markiza Kut upada sunca a 1 i zasjenjenja a za južni zid ispod 50° sjeverne širine (Frankfurt Schvveinfurt) -> ( 7 ) . ožujka i 21. sunce dopire iza stakla. lima (10) drveta.

5 62.5 8x6 ID I a Prr 0 ! 0 ® Način nalijeganja 1 (nalijeganje iznutra) 0 / m^ 62. 125 m m z a širinu i visinu: npn: prozorski otvor 9 * 11 = (9 * 125) * (11 * 125) = 1 1 2 5 » 1375 62. preporučljive za prozorske trake | Veličine. preporučljive za podrumske prozore s Veličine.PROZORI NAČINI OTVARANJA 5 Otklopno krilo Okretno krilo oko •' horizontalne Okretno krilo oko vertikalne osi (može biti i ekscentrična) Zaklopno krilo ( T ) Krilo ( p r e m a v a n i unutra) ^ ^ Okretno krilo oko vertikalne i horizontalne osi ( 3 ) Vertikalni klizni prozor Klizni prozor OBLICI NALIJEGANJA © Nalijeganje iznutra na sakriveni doprozornik • I Jednokrilni prozori | Dvokrilni prozori Nalijeganje izvana na sakriveni doprozornik 1 Trokrilni prozori (8) Prozor sa cvijećem 375500 625 750 875 1000 1125 1250 1375 1500 1625 1750 1875 2000 rr F 8x4 E ! s r Brojevi iznad slika su brojčane oznake z a veličinu. O n e se sastoje od višekratnika jedinične mjere.5 62. preporučljive za prozore na pr ® Način nalijeganja 2 (nalijeganje izvana) aonicama ® Zidarske mjere (RR) za prozorske otvore DIN 18 050 Način nalijeganja 3 (bez nalijeganja) 181 . preporučljive za prozore/vrata ElVeličine.5 9x11 " 5 RR Objašnjenje: H l Preporučene veličine •Veličine § Veličine.

Strmi krovovi zahtijevaju kraće. 54cm "|B4cm | .44 4-5 3.55 5-7 0.36 (D Uz nazidak (7) Pri dodatnom vertikalnom prozoru (tj) Određivanje veličine prozora u odnosu na tlocrtnu površinu prostorije r ^ (8) 1 20-75° N Varijanta ugradbe.66 9 0. 134cm . Za nusprostorije treba širinu prozora odrediti prema razmaku rogova.12 13 m 2 1. Bogati. . prozorima ->(in) Jedan pokraj ili iznad drugog 182 . široki prozori za stambene prostorije mogu se dobiti ugradnjom mijena i pomoćnih rogova. 94cm 114cm .20 Veličina prozora Vel.» © .PROZORI ¿L PROZORI ZA STAMBENA POTKROVLJA Za određivanje veličine prozora mjerodavna je tražena stambena kakvoća prostora. prozor .00 -1. a blaže nagnuti dulje prozore. . otklopno . Krovni se prozori mogu pokrivnim okvirima spajati u nizove -> ® . ili u obliku kaseta slagati jedne pokraj ili iznad drugih . (T) Okretni prozor ^g^ Otklopni prozor.© .93 11 1.28 2-3 0. vertikalni presjek (9} Horizontalni presjek Prozorski niz s vertikal.vrata Otklopni prozor s metal. Građevinski propisi nalažu da je za stambene prostorije najmanja svijetla površina prozora = 1/8 tlocrtne površine prostorije -» Veliki prozori s mnogo svjetlosne površine čine prostorije ugodnima za stanovanje.36 3-4 3. prozorskim elementom Okretni prozor r A A n \ k f \ \ \ / Prozor učvršćen tvrdom pjenom Otklopno okretni prozor t' Izlazni prozor • 64cm K (5) Postavljanje prozora u krovnoj plohi Dodatni element zid ® 1.klizni prozor | | Dodatni element kružni luk ® Okretni prozor ñ A A © Klizni prozor.21 Veličina 2 2 prostorije u m 0.74cm. prozora 54/83 5 4 / 1 0 3 64/103 74/103 74/123 74/144 144/123 114/144 134/144 Površina upada svjetla m 2 0. dodat.

2 2.8 2.3 2.4 4. Koeficijent propusnosti topline ne smije biti veći od 3.2 2.8 W/(m2 K) dokazan atestima Grupa 2.2 3.H.1 W/m2K.4 1. a eventualni metalni ulošci služe samo za montažu.9 2.4 3.6 2.6 > kR > 2.d).3 33' Uz upotrebu normalnog stakla 1 2 3 4 5 6 7 tf (3) Prozor od čeličnih cijevnih profila 8 9 Jednostruko ostakljenje > 6 do < 8 mm jednostruko staklo od > 8 do <10 mm jednostruko staklo od >10 do <16 mm jednostruko staklo od > 6 do < 8 mm izolacijsko staklo s dva puta > 8 do < 10 mm izolacijsko staklo s dva puta >10 do <16 mm izolacijsko staklo s dva puta 20 do 100 mm dvostruko ostakljenje s razmakom stakala od 20 do 100 mm Dvostruko ostakljenje s normalnim i izolacijskim staklom (zračni međuprostor 10 do 16 mm) s razmakom stakala 20 do 100 mm . Zbog visokih zahtjeva koji se traže u vezi s prozorima (termoizolacija i akustična izolacija).7 2.D i prema vrsti okvira ->@E .1 2.0 2.3 2.5 2. 4108 Zidarska mjera Modularna zidarska mjera Vanjska mjera doprozornika DIN 68121 normira drvene profile za okretne.8 2.2 2.7 11 3.2 2.vrata uklj.2 3.7") 3. okretno .1 | 2.8 W/(m2 K) dokazan atestima.2 3.7 3.3 3.6 3. Vanjske prozore i ostakljena vrata grijanih prostorija treba izvesti s izolacijskim ili dvostrukim staklom.7 2.0 2. ostakljenje izloga) može se za koeficijent propusnosti topline kF uzeti koeficijent ostakljenja k v 2) Stupnjevanje prozorskih okvira u grupe materijala za okvirel do 3 treba provesti kako slijedi: t? (7) Prozor od^sintetičnog materijala Grupa 1 Prozori s okvirom od drva.4 2. ^ 0 Drveni prozor Ž T «T - Vanjska mjera doprozornika Zidarska mjera Jednostruki prozor (6) Prozor krilo na krilo Dvostruki prozor Prozor sa sakrivenim okvirom Prozor s punim okvirom Oblici prozora (2) Čelični prozor 1 Opis ostakljenja 2 Ostakljenja i) «V 3 4 5 6 7 Prozori i prozori .0") 3. Podjela prozora prema vrsti krila -> © A .5 1.PROZORI DIN 68121. Primjedba: u grupu 1 se mogu profili za prozore od sintetike uvrstiti samo ako je oblikovanje profila određeno vrstom sintetike.4 3.5 1 ) Za prozore kod kojih okvir ne prelazi 5% (npr.9 2.0 2.1 Grupa 2. Prozori u okvirima od termoizoliranih metalnih ili betonskih okvira koeficijenta propusnosti topline okvira3.9 2.8") 3. Prozori u okvirima od termoizoliranih metalnih ili betonskih profila.5 2.1 10 1.vrata uključujući okvir F W/ (m K) 2 1 2) W/m2 K) 2.otklopne i otklopne prozore.0 2.9 3. drveni okvir s aluminijskim oblogom) bez posebnog dokazivanja ili ako je koeficijent propusnosti topline okvira kF < 2. okvir (kF) 183 .0 W/(m2 K) dokazan atestima.4 3.3 3.8 2.2: t? (5) Aluminijski prozor © Proračunske vrijednosti koeficijenata propusnosti topline za ostakljenja (kv) i za prozore i prozore .2 3.1") 3.8 1.8 3. ako je koeficijent propusnosti topline okvira kR < 2.6 2.6") 4.2 3.1 2.2 2. nastali su brojni oblici i konstrukcije prozora -> © . sintetike (vidjeti primjedbu) i kombinacije drva (npr.3 2.4 2.2 5.9 2.1 2.dvostruko ostakljenje s dvije jedinice izola cijskog stakla (zračni međuprostor 10 do 15 mm) i razmakom stakala 20 do 100 mm Zid od staklenih blokova prema DIN 4242 sa šupljim blokovima prema DIN 18 5.6 1.

PROZORI
DIN 4109 0 izboru konstrukcije, gradiva ili površinske obrade prozora odlučuju tehničke i oblikovne želje, iz kojih proizlaze zahtjevi koji taj element građevine treba ispuniti. Osnovni zahtjevi u vezi s konstrukcijom: veličina, format, podjela, način otvaranja, gradivo okvira 1 obrada površine. Da bi se na dulje vrijeme osigurala nepropusnost protiv pljuska, važno je oblikovanje žljebova te položaj i namještanje brtvenih elemenata. Dodatni elementi koji se ugrađuju kao npr. kutije za rolete, parapeti i ventilacija, moraju biti usklađeni s akustičnom izolacijom prozora -» ® Tehnički zahtjevi: nepropusnost za pljusak, propusnost reški, ventilacija, termička izolacija, akustična izolacija, zaštita od požara, opća sigurnost, ostakljenje protiv provale.

t*
w

/T\

Aluminijski prozor sa spojenim krilima

(2)

Aluminijski prozor s termički odvojenim profilima do 37 dB

Prom. opt. tijekom dana u oba smjera, vozila na sat

Udaljenost

i^DjV n
4|f V^/

L

L

Stambena ulica Stambena ulica (dvotračna)

<10 <35 26 do 35 11 do 25 i 10 >100 36 do 100 26 do 35 11 do 25 i 10 101 do 300 101 do 300 36 do 100 11 do 35 i 10 101 do 300 36 do 100 >35 101 do 300 10 do

Stambeno sabirna ulica (dvotračna)

50 do

Univerzalni aluminijski prozor, iz- f ^ među krila ugrađena solarna izola- V cija, kapacitet do 47 dB

Aluminijski prozor krilo na krilo, temnoizolacija do 47 dB

0 0 50 1 II III 0 1 200 II III IV

0

Prosječna vanjska razina buke (u dB)

Tip ulice

ulice (m)

t 3 t

Razina buke

1 I

^ 50

"

i

pfa
m

EH
j L / ^ N Aluminijsko - drveni prozor, V 2 / konstrukcija krilo na krilo, do 40 dB

Lokalna cesta u naselju" (dvotračna) Stambeno sabirna ulica (dvotračna) Gradske glavne prometne ulice Industnjska područja 4-do 6 tračne glavne prometne ceste. autocestovni priključci i auto ceste

1
1 II 200 do 1000 III IV III 1000 do 3000 IV V IV

51 do 55

II

56 do 60

III

61 do 65

IV

66 do 70

i 100

3000 do 5000 V

V

>70

2

"Izvan naselja i kod cesta u industnjskim i radnim zonama uzeti slijedeću viSu razinu buke

> Vrijednosti u zagradi odnose se na vanjske zidove i moraju se uzimati i za prozore, ukoliko oni predstavljaju više od 60% površine vanjskog zida

t»(D

Aluminijski klizni prozor, temnoizoliran do 35 dB

Kolika je glasnoća? Klasa akustične izolacije 6

®

Izbor odgovarajuće akustičke izolacije

m T 4: A
ru
* (7) prozor oa sintetičnog materijala, aluminijski istaknuti doprozornik, do 42 dB * W .0. Prozor od sintetičnog materijala, krilo na krilo, između ploha solama izolacija, kapacitet do 45 dB

Veličina Orijentacijska upozorenja 0 obilježjima konstrukcije prigušenja prozora i ventilacijskih uređaja buke dB 50 Prozor s kutijom i odvojenim slijepim doprozornicima sa specijalnim brtvljenjem, vrlo velikim razmakom stakala veće debljine Prozor s kutijom sa specijalnim brtvljenjem, velikim razmakom debelih stakala; prozori krilo na krilo s odvojenim okvirima krila, specijalnim brtvljenjem, razmak debelih stakala preko 100 mm Prozor s kutijom sa specijalniim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; prozori krilo na krilo sa specijalnim brtvljenjem, razmak debelih stakala preko 60 mm Prozor s kutijom bez dodatnog brtvljenja i srednje debelim staklom; prozori krilo na krilo sa dodatnim brtvljenjem, uobičajenim razmakom stakala veće debljine, izolacijsko ostakljenje u teškoj višeslojnoj izvedbi; staklo debljine 12 mm, fiksno ugrađeno ili u brtvljenim prozorima Prozori krilo na krilo s dodatnim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; izolacijsko ostakljenje debelim staklom; fiksno ugrađeno ili s brtvljenim prozorima Prozori krilo na krilo s dodatnim brtvljenjem i srednje debelim ostakljenjem; izolacijsko ostakljenje tankim staklom u prozorima bez dodatnog brtvljenja Nebrtvljeni prozori s jednostrukim ili izolacijskim ostakljenjem

5

45-49

4

40-44

3

35-39

-

-

-

-

-

-

2

30-34

1

25-29

J — — I 1.39 4 — ——I 1 — 1 — — 1

0

20-24

1

( 9 )

Vanjske mjere slijepog doprozornika za klizne prozore-»

©

Klase akustične izolacije prozora (izvod iz VDI - smjernica br. 2719)

184

Potrebna vrijednost akustične izolacije prozora Rw (u dB) u prostorijama za boravak u stanovima2) 25(30) 25(30) 30(35) 35(40) 40(45) 45(50)

J

CISCENJE ZGRADE
TRA 900 + AuFzV - > Q P Fasadna dizala i transporteri Kao osiguranje od pada mogu se upotrijebiti sigurnosni pojasi s uprtačima, sigurnosna užad ili drugi uređaji za osiguranje na visini -»

©

Osiguranje pomoću sigurnosne košare i sigurnosnog pojasa

@

raraielno pomične sigurnosne ljestve, moguća uporaba za 3 - 4 etaže

Fasadna dizala odnosno transporteri za čišćenje prozora (što omogućuje fiksno ostakljenje) i fasada -> © - ® služe i za radove na održavanju i popravcima (štedi se izgradnja skele). Uz pravodobno postavljanje služe i za izvedbu građevinskih radova (namještanje rebrenice, montaža prozora itd.). Uz male tehničke preinake mogu fasadna dizala i transporteri poslužiti za spašavanje pri požaru. Izvedba kao prijevozne viseće ljestve na vodilicama, uređaj s gondolom bez tračnica, uređaj s gondolom na tračnicama, pričvršćeno na krovnu ploču ili na balustradu, sa zavojima i skretnicama. Uređaj s visećim Ijestvama (fasadni transporter) od lakog metala -» ©sastoji se od pokretnih visećih ljestvi i tračnica. Širina ljestvi 724 ili 840 mm, ukupna duljina najviše 25 m, ovisno o sklopu zgrade. Najveće korisno opterećenje 200 kg (dva čovjeka i pribor). Varijante su galerije za održavanje -» © i balkoni za čišćenje -» © .

Čišćenje susjednih prozora

®

Zatamnjena površina predstavlja prihvatljivu veličinu za čišćenje Vrsta građevine Uredi Javni uredi Prodavaonice Prodavaonice (na gl. ulicama) Bolnice Škole Hoteli (first class) Tvornice (precizni radovi) Tvornice (teški rad) Privatne kuće Vanjski prozori Svaka 3 mjeseca* 2 tjedna Izvana svaki tjedan Iznutra svaki 2. tjedan Izvana dnevno Iznutra svaki tjedan 3 mjeseca 3 - 4 mjeseca 2 tjedna 4 tjedna 2 mjeseca 4 - 6 tjedana Krovni prozori Svakih: 12 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 3 mjeseca 6 mjeseci 12 mjeseci 3 mjeseca 3 mjeseca 6 mjeseci
-

* Prozore u prizemlju treba češće čistiti Balkoni za čišćenje (7) Vremenski razmaci čišćenja prozora

Sustav Gardemann Radne platforme

185

VRATA
DIN 107 s.8

©

Općenito pogrešno otvaranje

(2)

Općenito pravilno otvaranje

i.

(5)

S ormarom (povoljan raspored)

©

Dvoja vrata na uglu koja se otvaraju u istu prostoriju

(7)

Dvoja vrata pogrešno

(8)

Dvoja vrata pravilno

Lijeva brava y e v a šarka K-J

LE (9)

VZ7-77 (T^)

RE

\

^ « ^ ^ D e s n

Lijeva Sarka

J

Desna brava

Lijeva brava

Zatvaranje desno
Desna brava

Zatvaranje lijevo

Desno krilo

Lijevo krilo

Desna šarka

Dvokrilna vrata s desnom bravom

^ ^

Leteća vrata jedno- i dvokrilna, event, desni promet

Okretna vrata, jednokrilna, ekscentrična

Centrična, za desni promet

SZ3

Πv ^ v v Krilo s bravom

(i?)

Četverokrilna vrata

Klizna vrata, klize ispred zida

Klizna vrata, ulaze u zid
Dvokrilno

Američki Balanced Door

Američki Balanced Door

U unutrašnjosti zgrade moraju vrata biti smisleno raspoređena, jer nepovoljno smještena ili nepotrebna vrata smanjuju iskoristivost prostora, otežavaju njegovo korištenje i uzrokuju gubitak prostora za smještaj namještaja - » © - ® . Razlikuju se: vrata koja se otvaraju prema unutra, u prostoriju, i vrata koja se otvaraju van, prema hodniku. Uobičajeno je da se vrata otvaraju u prostoriju - » ® Vrata se označavaju prema položaju i namjeni, smjeru otvaranja, načinu nalijeganja, vrsti dovratnika, konstrukciji krila, načinu pokretanja i otvaranja. Unutarnja vrata: sobna vrata, ulazna vrata u stan, podrumska vrata, vrata za kupaonicu, zahod i ostale nusprostorije.
Vrata se otvaraju u prostoriju Vrata se otvaraju na hodnik

O
I I I I
Oblikovanje krila vrata

Vanjska vrata: kućna i dvorišna ulazna vrata, vrata za balkone i terase. Balanced Door - » @ - ® zahtijeva minimalnu silu za otvaranje, pogodno za prolazna vrata u hodnicima, u vjetrobranu itd. Širina vrata ovisi 0 namjeni prostorije koju zatvaraju. Najmanja svijetla širina iznosi 55 cm U stambenim zgradama iznosi svijetla širina: jednokrilna vrata, sobna vrata oko 80 oko 70 za nusprostorije, kupaonice, zahode ulazna vrata u stan oko 90 kućna vrata do 115 sobna vrata oko 170 dvokrilna vrata, kućna vrata 140-225 Svijetla visina unutarnjih vrata: minimalno 185 normalno 195-200 cm cm cm cm cm cm cm cm

I 0 I I I

£
£

Ne dopušta se da su klizna i okretna vrata izlazna jer u slučaju opasnosti otežavaju bijeg iz zgrade.

186

VRATA
DIN 4172,18100, 18101, 18111 Mjere otvora za vrata u zidovima -> © normirane su građevinske mjere prema DIN-u 4172. Ako su u iznimnim slučajevima nužne drugačije veličine, treba ih oblikovati kao višekratnike od 125 mm. Čelični se dovratnici mogu upotrijebiti kao desni i lijevi -> Oznaka za zidni otvor širine 875 mm i visine 2000 mm (u normiranoj građevinskoj mjeri): zidni otvor DIN 1 8 1 0 0 - 8 7 5 x 2000

Normirane zidarske mjere Zidni otvori z a vrata DIN 18100

Mjere krila Vanjske mjere vratnog krila ('tipske mjere") Mjere krila o d žljeba do žljeba, nominalne mj. dop. odstup.

Mjere dovratnika Svjetla širina dovratnika u žljebu dop. odstup

±1

±1

Svjetla visina dovratnika u žlljebu

-3
841 591 716 841 966 716 841 966 1091 1858 1983 1983 1983 1983 2108 2108 2108 2108,

8 .

1
2

875 625 750 875 1000 750 875 1000 1125

1875 2000 2000 2000 2000 2125 2125 2125 2125

860 610 735 860 985 735 860 985 1110

1880 1985 1985 1985 1985 2110 2110 2110 2110

834 584 709 834 959 709 834 959 1084

1847 1972 1972 1972 1972 2097 2097 2097 2097

•D m

Debelo uokvireno preferentne mjere

Granica z a naziv "vrata"

3 4 5

Z a veličine označene brojkom su u DIN 1 8 1 0 1 n a v e d e n e točne mjere z a dovratnike i vratna krila. Brojka je identična broju retka u tab. 1. D I N 1 8 1 0 1

6 7

Zidni otvori ovih preferentnih veličina su u pravilu z a dvokrilna vrata

8 9

(§)

Užfjebljena vratna krila i dovratnici DIN 18101 Svjetla mjera prolaza kroz dovratnik ŠxV 811x1843 561x1968 686x1968 811x1968 936x19682) 686x2093 811x2093 936x20932) 1061x20932) Vanjska mjera kroz dovratnik (DIN 18101) SxV 860x1860 610x1985 735x1985 860x1985 985x1985 735x2110 860x2110 985x2110 1110x2110

Mormirana zidarska Nominalna mjera Mjera žljeba njera (DIN 18100 zidnog otvora dovratnika širina x visina ŠxV ŠxV ±1 -2 875x1875 625x2000') 750x2000D 875x20001> 1000x2000» 750x2125 875x2125 1000x2125 1125x2125
1 2

| M j e r a v r a t n o g krila ¡Normirana z i d a r s k a

885x1880 635x2005 760x2005 885x2005 1010x2005 760x2130 885x2130 1010x2130 1135x2130

841x1858 591x1983 716x1983 841x1983 966x1983 716x2108 841x2108 966x2108 1091x2108

mjera Visina vrata

>Ove su mjere preferentne (dovratnici sa skladišta)

>Samo su ove veličine prikladne za osobe u invalidskim kolicima (DIN 18025) Mjere čeličnih dovratnika - * © + ®

(2)

Širina >

(§)

I Mjera dovratnika od I Ižlijeba do žlijeba I Mjera vratnog krila ¡Normirana zidarska mjera (4) Vrata sa slijepim dovratnikom (5)

Mjera dovratnika od žlijeba do žlijeba M j e r a v r a t n o g krila Normirana zidarska mjera Normirana zidarska mjera

Vrata sa slijepim dovratnikom

(Í0)

Čelični dovratnik DIN 18111

j g j
Svijetla m j e r a otvora Svijetla mjera otvora Svijetla mjera otvora

Svijetla mjera prolaza

S
i Mjera dovratnika od 'žlijeba do žlijeba I M j e r a v r a t n o g krila I N o r m i r a n a z i d a r s k a mjera Vrata sa stolarskim dovratnikom I Mjera dovratnika od 'žlijeba d o žlijeba M j e r a v r a t n o g krila ' Normirana zidarska mjera (drveni) i Normirana zidarska mjera

I

| M j e r a v r a t n o g krila Mjera dovratnika od žlijeba d o žlijeba ' M j e r a v r a t n o g krila I Normirana zidarska mjera I

Normirana iz'dar"
sk a

I [Mjera 'vratnog krila Mjera dovratnika od žlijeba do žlijeba

.

©

Vrata s dovratnikom

©

m

'era

Kutni dovratnik

Obuhvatni dovratnik

Dovratnik

187

VRATA
Okretna vrata -» © - © izrađuju se tako da se mogu sklopiti, tj. kad je mnogo prolaznika, osobito ljeti, krila se sklope u sredini ako ljudi istodobno ulaze i izlaze. Krila se mogu sasvim gurnuti na stranu ako se prolazi samo u jednom smjeru (kraj radnog vremena) -> @ - © Automatska vrata, uređaji za otvaranje: radarsko upravljanje, električna kontaktna hasura -> © - ® pneumatski kontakt u podu. Jednosmjerni ili refleksni svjetlosni branik, automatska klizna vrata pogodna za izlaze za nuždu u trgovinama, upravnim zgradama, samoposluživanjima, 6-krilna širine do 8 m. Vrata - zračna zavjesa -> (§) , noću se zatvara podiznim vratima ->• (D Zatvaranje prostorije pomoću sklopivih vrata-» ®). Harmonika - vrata obješena u sredini -> (vi) za zatvaranje širokih otvora. Kombinacija okretanja i klizanja. Akordeon - vrata izrađuju se od ukočenog drva, umjetne kože ili tekstila -> © Teleskopska vrata sadrže više krila koja su međusobno spojena zupcem. Teleskopska vrata s vanjskom vodilicom jednoslojna su -> © a s unutarnjom vodilicom dvoslojna -> ®
© Sklopiva vrata vođena bočno Sklopiva vrata vođena centrično (harmonika - vrata) Akordeon - vrata od drvenih ploča odn. savitljivog materijala

Teleskopska vrata jedna do drugih-» © ili jedna u drugima -> ® s gornjim ovjesom mogu se voditi oko ugla © ili koristiti za promjenljiva zatvaranja ->© Razdjelne zavjese nabrane odozgo -> © , ili horizontalno s gornjim ovjesom —• © omo> gućuju dijeljenje velikih prostorija.

1

Klizna vrata vođena oko ugla, zglobna klizna vrata

Razdjelna zavjesa prema DIN 10032 d. 4

188

POSEBNA VRATA
—» Q P Za garaže i slično proizvode se podizno - zakretna vrata 0, zakretno - preklopna vrata s oprugom ili protuutegom. Jednostijena, dvostijena, zatvorena, djelomično ili potpuno ostakljena. Ispuna drvo, sintetska, aluminij, pocinčani čelični lim.Najveći otvor za prolaz vozila 4,82 x 1,96 m. Maksimalna veličina krila oko 10 m 2 . Može se ugraditi i u kružni ili segmentni luk. Udobno rukovanje pomoću motora za daljinsko upravljanje. Podizna sklopiva vrata -» CD, člankovita vrata -> (D, teleskopska podizna vrata -> rolo-vrata © od aluminija za smještaj ispod stropa. Jednostijena i višestijena velika ulazna vrata za industrijske, prometne i radioničke građevine. Maksimalna širina 18 m i visina 6 m. Rukovanje pomoću: poteznog prekidača, fotoćelijom, indukcijskim ili bežičnim daljinskim upravljačem (električno ili pneumatski), kontaktnim pragom. Provozne vratnice s brzim otvaranjem -» © , PVC vratnice klatna -> ® jednoslojni PVC otporan na trošenje i udar. Proizvodi se i kao trakasti zastor -> ® Brtvljenje vrata gumenim segmentima ili gumenim svitkom za utovar u grijane skladišne prostorije. Zaštita od atmosferilija pri utovaru i istovaru © - © Protupožarna vrata T30 - T90 jednokrilna i dvokrilna -> © Protupožarna klizna vrata. -> @ Klizna, podizna ili podizno zakretna vrata u protupožarnim zidovima moraju funkcionirati neovisno o električnoj napojnoj mreži. U slučaju požara moraju se automatski zatvoriti (Fischerov zasun).

a) Podizno-preklopna vrata

b) Podizna vrata s oprugom za izjednačenje težine bez stropne vodilice

c) Podizna vrata s protuutegom

A 2,25 2,37= 2,50 2,75 3,00 4,00 4,50 5,00 8,00

m m m m m m m m m

B •••V^ 2,00 m 2.12 5 m 2,25 m 2,37 5 m 2,50 m 2,75 m 3,00 m 3,00 m 7,00 m

15-18

(?)

Podizna sklopiva vrata

©

Člankovita vrata (sekcijska vrata), normirane veličine

Rolo - vrata / rolo - rešetka (čelik aluminij) 14 m

Klizna vrata Čelična klizna vrata T 30 - T 90 T 30: 5,00 x 4,00; T 90: 8,50 x 3,50

©

Moguća staklena ispuna

Sklopiva vrata na mehanički pogon (brzo pokretna)

A 1,00 1,00 1.25 1,25 1,50 1,50 1,75 1.75 2,50

B 2,00 2,125 2,00 2,125 2,00 2,125 2,00 2,125 2,50

©

Brtvljenje vrata gumenim segmentima

Brtvljenje vrata gumenim svitkom

Protupožarna vrata T30 - T 9 0

^ ^

Protupožarna klizna vrata T30-T90

189

UREĐAJI ZA ZAKLJUČAVANJE
DIN 18252

Cilindrične brave pružaju najveću sigurnost jer je otključavanje pomoću alata gotovo nemoguće. Cilindrična brava koju je razvio LINUS YALE bitno se razlikuje od drugih sustava brava. Razlikuju se profilni, ovalni, okrugli, dvostruki i polucilindrični sustavi © Cilindri se prema potrebi isporučuju kao jednostrani ili dvostrani, u dužinama koje se povećavaju za po 5 mm, kako bi odgovarale debljini vrata. Najveću sigurnost pruža cilindar DOM IX ->(§) Varijacijom širine sustav je IX predviđen i za neuobičajeno velike i komplicirane ključarske sustave. Pri projektiranju i narudžbi ključarskog sustava izrađuje se plan zaključavanja i izdaje pripadajuća sigurnosna isprava, rezervni se ključevi isporučuju samo nakon predočenja tih dokumenata. Sustav centralne brave U ovom sustavu ključ ulaznih vrata stana zaključava i sva zajednička vrata zgrade koja koriste svi stanari, npr. vrata u vrt, podrum ili ulaza u zgradu. Pogodno za zgrade s više stanova -» © Sustav glavnog ključa U ovom sustavu zaključava jedan "nadređeni" ključ sve cilindre čitavog sustava. Prikladno za obiteljske zgrade, škole, gostionice -» <D
(5) Sustav glavnog ključa

1

Sustav centralnog ključa U ovom se sustavu sjedinjuje više sustava centralne brave. Pogodno za stambene zgrade © Svaki stanar svojim ključem zatvara svoj stan, a jedan glavni ključ zatvara sva glavna vrata.

11
fl
f=±%f

_

?1
il J 0• O S ,
f—

0 Ü H I "SSiSä B«« gSiS

n

m

lilrâà

Sustav generalnog centralnog ključa Ovaj se sustav sastoji od više sustava glavnog ključa. Generalni glavni ključ omogućuje jednoj osobi pristup svim prostorijama. Moguća je podjela na područja glavnim i skupnim ključevima. Svaki cilindar ima i svoj posebni ključ i može se zaključati samo tim i "nadređenim" glavnim ključem. Primjena: tvornice, radionice, zračne luke, hoteli © Slaba mjesta na koja treba obratiti pažnju pri projektiranju zgrade -»

©

Kombinacija sustava centralnog i glavnog ključa

Ormari za spise, kabine za kupanje, poštanski sandučići, prolazna vrata, vrata za nuždu, garderobe, brave ormara, hladnjače, vrata na namještaju vrata u cijevnom okviru, rolo - vrata, pisaći stolovi, zasuni, kabine za presvlačenje Strojarnica dizala, prekidači dizala, prostorije elektr. postrojenja, garažna vrata, zakretna vrata, rešetkasta vrata, vrata kotlovnice, podrumska vrata vatrozaštitna i vatrootporna, priključci za spremnik ulja, razvodne kutije Ulazna vrata uredske zgrade, krovni otvori, okretni i otklopni prozori, prostorije za elektron, obradu podataka, ulazna vrata, rešetkasta vrata, podizna vrata, podrum, prozori, nadsvjetla, prekidači, ulazna vrata stana (5) Stupnjevi ugroženosti

Ugroženo

Jako ugroženo Vrlo jako ugroženo

Dimenzije u m m

Sustav generalnog i centralnog ključa

Cilindrične brave: profil, polovica, okrugla

190

OSIGURANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA
DIN 57100, 57 800, 57 804 - > t D

Sigurnosna tehnika obuhvaća mjere koje su potrebne za otklanjanje kriminalne opasnosti za tijelo, život i materijalna dobra. Zapravo se svi dijelovi zgrade mogu probiti, makar bili i od čelika ili armiranog betona, ali je ipak osiguranje potrebno. Ustanovljuje se analizom sigurnosti slabih mjesta, uz predračun troškova / koristi. Policija surađuje i savjetuje pri izboru sigurnosnih i kontrolnih sustava.

Mehanička osiguranja su graditeljski zahvati koji počinitelju suprotstavljaju mehanički otpor, čije je svladavanje moguće samo silom, uz ostavljanje tragova nasilja. Važan kriterij je veličina otpora. Osnovna mjesta za poduzimanje mjera u stanovima su ulazna vrata, prozori i podrumska okna, a u poslovnim zgradama izlazi, ulazi, prozori i nadsvjetla, ograde. Mehaničke sigurnosne naprave, među ostalim, čelične su rešetke, fiksne ili rolo-rešetke na otvorima zgrade i otvorima za ventilaciju, sigurnosne rolete, sigurnosne brave, lanci itd. Kod stakala to su žičani ulošci ili ulošci od čeličnih vlakana koji djeluju kao zaštita od provale. Akrilna i polikarbonatna stakla pružaju povećanu zaštitu.
I Policija Zaštitarska poduzeća | Vratar Ćl. obitelji, suradnici

0

Uređaji za dojavu provale - organizacija i način djelovanja Uređaj za dojavu požara Sustavi daljinskog upravljanja Sustavi osiguranja robeUređaj za dojavu napada ¡^provale Sustav za alarmiranje iz dizala

Električni alarmni uređaji automatski javljaju pokušaj provale ili nasilnog ulaza u nadzirani prostor. Osnovni kriterij je vrijeme između dojave i intervencije službe kojoj je dojava upućena. 1. Uređaji za dojavu provale (EMA) i uređaji za dojavu prepada (UMA) služe čuvanju i osiguranju osoba i stvari koje se nalaze u zgradi. Ti uređaji ne mogu spriječiti upad u čuvane prostorije, ali moraju takav pokušaj što prije dojaviti. Optimalno se osiguranje dakle može postići samo kombinacijom mehaničkog osiguranja i smisleno ugrađenoga uređaja za dojavu provale. Mjere nadzora: kontrola oplošja zgrade, nadzor nad prostorijama, pojedinačnim objektima, sigurnosne klopke, alarmni signali.

Sustav video -nadzora Uređaj za nadzor © v a n j s k i h površina Sustavi osiguranja

Sustav kontrole prilaza

(3)

Vanjsko osiguranje zgrade u privatnom području

Uređaji za dojavu požara (BMA) namijenjeni su za dojavu opasnosti (GMA) kako bi ljudi mogli neposredno pozvati u pomoć i / ili za pravodobno otkrivanje i dojavu požara. Ti uređaji služe za zaštitu osoba i materijalnih dobara. 2. Uređaji za nadgledanje vanjskog prostora namijenjeni su da se sa svih strana izvan zatvorenih zgrada nadzire prostor. Služe za zaštitu objekta pomoću mjera koje se poduzimaju u njegovu okruženju, odnosno u okolnom slobodnom prostoru, najčešće do granica zemljišta (uključujući i granice). Sastoje se od mehaničkih / graditeljskih mjera, elektroničkih detektora i / ili organizacijskih / osobnih mjera. Svrha: pravno razgraničenje, odvraćanje, sprečavanje, usporavanje, rano upozoravanje, detekcija osoba i vozila, promatranje i identifikacija pokušaja sabotaže i špijunaže. Sastav: građevinski zahvati: ograde, jarci, zidovi, barijere, posebna vrata, nadziranje prilaza, rasvjeta. Elektrotehničke mjere: centralna kontrola, detektori, senzori, video / TV, sustav kontrole prilaza, obavještavanje viših nadležnih službi PO/TEMEX/TWG/FUNK. Organizacijske mjere: osoblje, promatranje, nadzor, osiguranje, specijalne jedinice, tehničko osoblje, psi čuvari, plan akcije na poziv u pomoć.

®

Unutarnje osiguranje zgrade u industrijskom i komunalnom području

191

OSIGURANJE ZGRADE I ZEMLJIŠTA
pDijelovi zgrade i oprema koje treba osigurati
2 £ o

Jl/IT

m *>E o
i ? ro re a S <2*5 I I

I

DIN 57100, 57 800, 57 804 - >

Qp

Simboli -» s. 24 3. Sustavi za osiguranje robe, nazvani i sustavi protiv krađe u prodavaonici, jesu elektronički sustavi i služe zaštiti od krađe i neovlaštenog ili zabranjenog odnošenja robe iz nadzirane prostorije ili područja tijekom normalnog dnevnog poslovanja.

ÜC 0 O
Kućna vrata, vanjska vrata Unutarnja ulazna vrata Sobna vrata") Klizna vrata - unutra « Garažna podizna vrata Prozori - s krilima Prozori - vrata, podizna vrata Ostakljena klizna vrata - vani Svjetlosne kupole Prozori u krovnoj plohi Zidovi od staklenih blokova Izlozi, velika fiksna ostakljenja Masivni zidovi i stropovi Laki zidovi i stropovi Tavanske stube - pokretne
- skulpture Pojedin. objekti 1 2) — reljefi - slike
1

C (O Olfí S o 2

-a.ü

o o o o O o o o o o o o

o'
o'

5

o
o

o

o71
o'
o" o o o o"

o"

o3' o' O 4. Sustav za kontrolu prilaza je elektronički sustav koji povezan s mehanikom dopušta odnosno oslobađa pristup npr. zgradi, prostoriji, zoni samo uz provjeru identiteta. To se poduzima nakon elektroničke provjere osobne identifi-

o

o

o5' o
51

kacijske O

isprave

ili

dozvole službe.

izdane od nadležne

Tehnički je moguće istodobno nadzirati pristup i uređaje za bilježenje vremena. 5. Daljinski sustavi za informiranje, prijenos / izmjena poda11

Podne površine - unutra") Oklopljena blagajna ) Ormari, kućišta aparata12) Kanali, ventilacijska okna, instalacije
Javljači provale ^ O Vrlo prikladni Još uporabivi Različiti javljači mogu se samo ograničeno upotrebljavati, npr. ne na armir., spregnutom ili strukturiranom staklu Prvenstveno kao uređaj za zaključavanje Ako je uklopmk na tim vratima Ako treba osigurati samo ulazna vrata, vidjeti i zatvaranje vrata s alarmiranjem Postavljeno kao klopka ispred Posebno oblikovani magnetni kontakt z a montažu u podu Ne upotrebljavati u tzv području dohvata rakom, ako je krilo nesetabilno odn. ima vibracija u blizini Postoje svjetlosne kupole s ugrađenim alarmnim uređajem Obratiti pažnju na ograničenja zbog težine stakla Za vrlo vrijednu i sadržajem bogatu opremu preporučuje se posebno pojedinačno osiguranje Preporučuju se kapacitivni vanjski detektori i/ili uključeno u nadzor prostorije
12

o 51

) > ") 5 ) 8) 7 > 3 > 9 ) 1 °) 11 ) 12 >
3

2

taka između dviju različitih službi putem javne telefonske mreže Njemačke savezne pošte. TEMEX/DATEX/BTX služe daljinskoj kontroli, mjerenju, upravljanju, dijagnostici, regulaciji, informatici, kontroli stanja informacija i podataka i povezivanju jednog objekta s drugim.

©

Kontaktni i površinski nadzor - prikladna instalacija javljača provale

Usporedbeni kriteriji

m .
Ultrazvučna zaštita praštanje Karakteristika nadzora prioritetno obuhvaćen smjer kretanja Ultrazvučni dopler Visokofrekventni dopler Infracrveni dopler

lili
Montaža na stopu 90 - 1 1 0 m 2 montaža na zidu oko 4 0 m 2 do 9 m Garantirano Ovisno o uređaju 30 - 50 m 2 do 14 m Ovisno o uređaju 150 - 200 m 2 do 25 m Ovisno o uređaju 60 80 m 2 prostorije do 12m hodnici do 60m Garantirano - male do velike prostorije - puni i djelomični nadzor nad prostorijom - sigurnosna zamka - ujedno i dojava požara Dopušteno Dopušteno Nije dopušteno Bez problema Nije garantirano Nije garantirano

6. Sustavi za nadzor, promatranje, upravljanje, provjeru: bilježenje zbivanja pomoću kamere i monitora ručno i / ili automatski unutar i izvan objekata, danju i noću tijekom 365 dana. 7. Sustav alarmiranja iz dizala koristi se za osobna i teretna dizala. Ti sustavi služe sigurnosti korisnika takvih uređaja i predviđeni su prije svega s namjenom da se mogu osloboditi osobe koje su se zatekle zatvorene u dizalu. Zatvorene osobe dobivaju izravnu govornu vezu s odgovarajućom, stalno prisutnom službom za oslobađanje / spašavanje.

Područje nadzora po jedinici orijentacijske vrijednosti dosega

Nadzor nad čitavom prostorijom (preko 8 0 % prostorije) Tipična mjesta postavljanja

- male do velike prostorije - hodnici - puni i djelomični nadzor nad prostorijom Uvjetno dopušteno Dopušteno Nije dopušteno Bez problema

- male do velike prostorije - djelomični nadzor nad prostorijom - sigurnosna zamka Uvjetno dopušteno Dopušteno Nije dopušteno S oprezom

- duge, velike prostorije - nadzor nad dijelom prostorije sigurnosna zamka za velike prostorije Dopušteno Dopušteno Dopušteno S oprezom

Dopuštena temperatura okoline

ispod 0 °C od 0° do 50 °C preko 50 °C

Može li u istoj prostoriji biti više javljača? Utjecaj susjednih prostorija ili zona uličnog prometa

Bez problema

Bez problema

Ne preporučuje se

Bez problema

Mogući uzroci pogrešnog alarma

- jaki šumovi u području frekvencije ultrazvuka - zračno grijanje u blizini javljača - jaka turbulencija zraka - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr. male životinje

- j a k i šumovi u području frekvencije ultrazvuka - zračno grijanje - turbulencija zraka - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr male životinje - smetajući utjecaji u blizini javljača (povišena osjetljivost)

- skretanje zraka uslijed refleksije na metalnim predmetima - zraka prodire kroz zidove i prozore - nestabilni zidovi - objekti u pokretu, npr. male životinje - ventilatori - elektromagnetski utjecaji

- izvori topline s brzom promjenom temperature, npr. žarulje, el. grijalice, otvoreni plamen u podr. djel. - direktni, jaki i promijenjljivi svjetlosni utjecaji na javljač - objekti u pokretu, npr. male životinje

(2)

Nadzor prostorija - najvažniji usporedbeni kriteriji

192

STUBISTA
DIN 1 8 0 6 4 - 6 5
2,00

©

n S i - ,

Duljina čovječjeg koraka na horizontalnoj površini

©

Podloga u usponu skraćuje duljinu koraka, ugodan uspon 1:10 - 1 : 8

©

Povoljan normalni uspon 17/29, duljina koraka 2 visine + 1 gazište = oko 62,5 cm

Z a do 5 stuba m o ž e se r u k o h v a t i o g r a d a izostaviti

S t u b e n a g i b a i s p o d 1:4 b e z rukohvata

(4)

Stube slične Ijestvama, s ogradom

Normalne stube 17/29, podest poslije max. 18 stuba

©

Stube bez rukohvata

Odredbe o stubištima u građevinskoj su regulativi različite. DIN 18065 regulira zahtjeve o dimenzijama stubišta. Za stambene zgrade do dva stana korisna širina je najmanje 0,80 m, stube visina / gazište 17/28 cm. Stubišta koja po propisima nisu nužna: 0,50 m 21/21. Prema propisima, nužna stubišta najmanjih dimenzija 1,00 m te 17/28. U visokim stambenim zgradama širina treba biti 1,25 m. Širina stubišta u javnim zgradama izračunava se prema željenom vremenu pražnjenja -» s. 490. stadion. Dužina stubišnog kraka 3 stube do 18 stuba © , Duljina podesta = n-struka duljina koraka + 1 širina gazišta (npr. kod stuba 17/29 = 1x63+29 = 92 cm, ili 2x63+29 = 1,55 m). Vrata koja se otvaraju prema stubištu ne smiju smanjiti širinu prolaza. Blagi udobni nagib za stubišta na otvorenom, npr. u vrtovima i si., postiže se umetanjem podesta između svake tri stube. Stubištem u kazalištu ili na otvorenom ljudi se kreću sporo, pa ono može biti blago. Stubište na pomoćnom ulazu ili na izlazu za nuždu mora omogućiti brzo svladavanje visine.

©

Pravilno postavljeni stubišni krakovi jedan iznad drugog štede prostor

©

Položaj rogova i greda u smjeru stubišnog kraka štedi prostor i novac

©

Podrumska stubišta s otklopnim vratima treba izbjegavati; gornja kombinacija je prikladna i bezopasna Visina etaže Dvokrako stubište Jedno- i trokrako stubište, stubište u zgradi blagi (ugodan) blagi (ugodan) nagib nagib - broj stuba a 2250 2500 2625 2750 3000 b - visina - broj stube stuba c f - visina stube 9 173,0 166,6 175,0
-

_
14
-

_
178,5
-

13 15 15
-

16 18

171,8 166,6

17

176,4

MQ)

Kod zavojitih stubišta treba Hl) razmak između linije hoda i vanjske ograde biti 35 - 40 cm

Kod stubišnog kraka u pravcu razmak između linije hoda i ograde 55 cm

02) ^ ^

Stubište na kojem se dva čovjeka mogu mimoići

= širina za 3 osobe

^4)

Visina etaže i nagib stuba

Konsna širina prolaza između površine _ zida i unutarnjeg ruba rukohvata Stubišta u obiteljskim zgradama unutar stana, stube za tavan i podrum U stambenim zgradama s d o dvije p u n e e t a ž e

>1,0m ili između rukohvata U višekatnicama u bolnicama > 1,25 < 2,50 U s t a m b e n i m z g r a d a m a s više od I 2 p u n e e t a ž e i ostalim z g r a d a m a |

S t u b e m o r a j u imati čvrsti rukohvat. Kod širine stuba preko 4 m p o t r e b a n j e dodatni međurukohvat. Zavojito stubište: rukohvat na vanjskoj strani

Manje š i r i n e prolaza kod rijetko korištenih stuba

Veće Širine prolaza z a više od 1 5 0 o s o b a 20 30 Gazište ( c m ) •

Minimalne dimenzije stuba

Mjere korisne širine prolaza -> s. 194

(4)

©

Potrošnja energije odrasle osobe pri usponu stubama

193

2 0 / 2 3 Najstrmije stube u stambenoj zgradi / 19/25 18/27 Udobne stube u stambenoj zgradi

STU BISTA
DIN 1 8 0 6 4 - 6 5 , 4 1 7 4 Širok je raspon stvaralačke izražajnosti kad je riječ o stubištima i prilaznim putovima: od oblikovnih mogućnosti najrazličitijih stubišta u stambenim zgradama do raskošnih vanjskih stubišta kod kojih uspinjanje 1 silaženje postaje koračanje. Kretanje stubištem zahtijeva u prosjeku 7 puta veći utrošak energije nego normalni hod po ravnom. Pri usponu stubištem fiziološki je povoljan "rad penjanja" pri nagibu stubišta od 30° i izražen je odnosom penjanja visina stube H _ 17

l •

Blage rampe do 6° odn.1:10

stubišta (?) Slobodni profil stubišta

Nagibi za rampe, vanjska stubišta, stubišta u stambenim zgradama, stubišta u strojarnicama i ljestve

Vrsta z g r a d e

Vrsta stuba

Korisna širina stuba o CO All

Nagib a2)

Gazište a3'

/

• 251

Ž50

• 25~

Stambena zgrada s ne više od dva stana
1)

- stube propisane građ. regulativom

- s t u b e koje v o d e u prostoriju za boravak

17±3 = 21

281? = 21

. Korisna svijetla širina stubišta

iH

Stube koje prema propisima nisu neophodne (dodat, stube), v. DIN 18064/11.79., odsjek 2.5 S t u b e koje p r e m a p r o p i s i m a nisu n e o p h o d n e ( d o d a t n e stube) u stanovima

=

50

= 21

= 21

RukohvatQ

=

50

Nije p r o p i s a n o

širina gazišta T 29 Odnos penjanja određen je duljinom koraka odraslog čovjeka (oko 63 - 64 cm). Za povoljan odnos penjanja uz najmanji utrošak energije vrijedi formula: 2 h + t = 63 (1 korak). Pri dimenzioniranju i oblikovanju stubišta vrlo je važan, uz navedene odnose, funkcionalna i oblikovna svrha stubišta. Važno je ne samo svladavanje visine nego i način njenog svladavanja. Kod stubišta na otvorenom, s masovnim prometom, preporučuju se niske stube 16x30 cm. Stubišta za urede ili stubišta za nuždu moraju omogućiti brzo svladavanje visine. Svako potrebno stubište mora biti smješteno u svom vlastitom prostoru koji mora sa svojim prilazima i izlazima u vanjski prostor biti tako smješten i oblikovan da se bez opasnosti može koristiti kao izlaz za nuždu. Širina izlaza š širini stube. Od svakog mjesta neke prostorije za boravak, kao i podrumske etaže, mora udaljenost do najmanje jednog stubišta ili izlaza biti š 35 m Ako je potrebno više stubišta, treba ih razmjestiti tako da putovi za spašavanje budu što kraći. U stubišnom prostoru moraju otvori prema podrumu, neizgrađenom tavanskom prostoru, radionicama, skladištima i sličnim prostorijama biti opremljeni vatrootpornim automatskim zatvarajućim vratima, vremena otpora protiv požara T30.

o co Ali o o o m All All

Ostale zgrade

S t u b e koje z a h t i j e v a j u propisi Stube koje prema propisima nisu neophodne (dodatne stube), v. DIN 1 8 0 6 4 / 1 1 . 7 9 , odsijek 2.5

17!i §21

2811 = 21

1) 2)

Uključuje i m a n s a r d n e s t a n o v e u z g r a d a m a s više o d 2 s t a n a ali ne < 1 4 c m
3)

ali ne > 3 7 c m = utvrđivanje o d n o s a uspona a / a

• 6

Svijetla širina stubišta

:>: D 6

(2)

Stubišta u zgradama D!N 18 065 -» ( 3 ) — ( 4 )

©

u
•4,2 m2 • 4,3 m 2 4,7 m2

m
5,Om2

m
5,2 m2 4,9 m 2

l:B
na gornji krak može zakrivljenjem ->

Slike 16 uspona 17/29, 17,2/28,1; visina etaže 2,75 m; širina prolaza 1,0 m.

Stubišta bez podesta pokrivaju u svim formama praktički skoro istu tlocrtnu površinu, ali se put od izlaza s donjeg do pristupa — ( f j ) znatno skratiti. Zbog toga se takav oblik preporučuje za višekatne zgrade

I'M
5,0 m
J

- 5,4 m

2

6,2 m2

-5,6 mJ

K I I I

1 1 -) 1

Y

1 — 1 t-—1 1 — -1 1 1 1 1

UVu
Stubišta s podestima pokrivaju tlocrtnu površinu jednokrakih stubišta površina podesta - 1 površina stube. Stubišta s podestima su potrebna za visine etaža > 2,75m. Širina podesta > širina prolaza stuba
, 1,20 '.r

(17)

Trokraka

stubišta: skupo, nije svrhovito, zauzima prostor

1,20

žF/
J 2,70 Kosi nastup i izvučene stube štede prostor Zaobljenje stuba kod uskih stubišta štedi širinu podesta Minimalno potreban prostor za prijenos namještaja Za transport bolesničkih nosila

U zavojitom stubištu

194

STU BISTA
>301.

©

Bolje

> Ako je širina gazišta (b) manja od 2 6 0 m m treba stubu podvući = 30 m m

Profili stuba: da bi se izbjegle ružne mrlje od paste za cipele koja se tare s peta uz vertikalni rub 0 profil treba izvesti koso, čime se postiže i šire gazište. Ako je širina (b) manja od 260 mm, treba gazište podvući za ^ 30 mm. Čovjek na visini rukohvata treba najviše mjesta, u području stopala osjetno manje. Tu može širina stubišta biti smanjena u korist stubišnog oka. Tako smaknuti raspored tetive i rukohvata omogućuje statički povoljnije pričvršćenje ograde na tetivu. Povoljan raspored tetive i rukohvata uz približno od 12 cm, rukohvat pomaknut unutra (3). Rukohvat za djecu 0 (visina 75 cm). Kaskadne terase, crkvene i ostale galerije, balkoni itd. moraju biti ograđeni (iznad 1 m visinske razlike obvezno): za visinu pada < 12 m H = 0,90 m za visinu pada > 12 m H = 1,10 m Stube - ljestve imaju nagib od 45° - 55°. Traži li se zbog nekog razloga mogućnost uspinjanja slična stubištu, npr. ako je raspoloživa duljina premala za normalni stubišni krak, bira se stubišni krak sa smaknutim gazištima, tzv. kratki, tipa žlice ili "samba" krak @ + Broj gazišta takvog kratkog stubišnog kraka neka bude što manji, a visina stube < 20 cm. Pri tome se širina gazišta mjeri (naizmjence) po osima koračanja lijevom i desnom nogom a + b ->

Metalni profil

Profil od sintetike

Pleksi - staklo

12 (3)

djecu

Bez stubišnog okna

Rukohvat i detalji obraza

®

Rukohvat na podestu

Svijetla visina prostorije 220-280 220-300 220-300 240-300 Širina sanduka: B = 59; 69; 79 cm

Tavanske stube veličina (cm) 100x60(70) 120x60 (70) 130x60 (70 + 80) 140x60 (70 + 80)

Duljina sanduka L = 120; 130; 140 cm Visina sanduka: H = 25 cm
. .

H12 1,30Ravno

^ ^

Kratke, žličaste ili samba stube od drva; presjek u sredini

Stubište u prostoriji na najužem prostoru

©

Sklopive pod iz ne tavanske stube

195

STU BISTA
R A M P E Z A V O J I T A S T U B I Š T A

2,5 c m Lako savladivo Presjek

Pješacima, osobama u invalidskim kolicima i osobama s dječjim kolicima treba omogućiti nesmetano svladavanje visine. Rampe -> © stepenasta rampa (D rampa u stubištu -> © nagib ->©• Zavojito stubište, spiralno stubište Kad je promjer otvora veći od 210 cm, za jednoobiteljske i dvoobiteljske kuće moguće je "prema građevinskim propisima potrebno stubište DIN 18065" (najmanje 80 cm korisne širine), za ostale zgrade veći od 0 260 cm (najmanje 1,0 m korisne širine). Spiralno stubište ispod 80 cm korisne širine dopušta se samo kao "ne nužno stubište". Za podrumske, tavanske i druge sporedne prostorije izvode se stube za spiralna stubišta od profiliranog lima, rešetke, mramora, drva, umjetnog kamena. Limene stube obložene sintetikom ili tapisonom © - ©• Stubišta se mogu izvesti od čeličnih, aluminijskih ili drvenih montažnih elemenata. Upotreba kao stubište za poslugu, protupožarno ili međukatno stubište © . Stubišna ograda od čelika, drva ili pleksistakla Spiralna stubišta štede prostor, a treba ih konstruirati stabilno sa stupom u osi ->• © - © . Središnja os može biti i prazna, čime se postiže otvoreno spiralno stubište sa stubišnim okom

(?)

Rampa

(2)

Stepenasta rampa

(3)

Rampa u stubištu

Ako

prednji rub gazišta

tangira centralni stup dobije s e š i r e g a z i š t e

©

Gazišta zavojitog stubišta

^g^ © Spiralno stubište -> ®

Stube od drva, čelika, umjetnog i prirodnog kamena

Ograda

-4—

PVC

-(• O g r a d a

Č e l i č n i lim Čelični lim Izolacijski

©

materijal Stuba od masivnog drva
1,875

©

PVC na cementnom estrihu

(10)

Kvadratični otvor u stropu
3

(Tj)

Okrugli otvor u stropu li

Poligonalni otvor

Pod pojmom namjena se podrazumijeva spoj od - do

rotusmjerni promet. - nije moguć - moguć Teško Dobro prohodno Lako prohodno Moguć transport prohodno Moguć transport
malih komada namj rastavljenog namještaja

- lako moguć Udobno prohodno
Moguć transport namještaja Z a jaku frekvenciju

- sporedne prostorije - podrum, tavan - kućni bar, hobi prostorije - spavaće sobe, sauna - bazen, laboratorij - radionica, vrt - qaleriia, prir. skladište - prodavaonica, int. toaleta - mans. stan, boutique - uredske prostorije, skladište - radne prostorije, trgovina - sobe.za goste - stube za nuždu - "potrebne stube" u obit. zgradi 2050 0 stube (nominalne mjere) 2200 2100 1500 1850 1600 1700 1800 1250 1200 1300 2150 1550 1650 1750 0 0
CM

^ ^

Presjek zavojitog stubišta

širina prolaza u mm

« CO « 00 0 m CM 0 CD n CD Između centralnog stupa i rukohvata
CD m S CD CD ir>

co

m

00

0 N. n od 10 cm širine gazišta

in CM CD

0 m CD

0 m

in

0 0 co

m CM CO

O

0

ID CM CT>

Određivanje minimalnih veličina spiralnih stubišta svih tipova prema namjeni

Tlocrt uz

1

196

20-1. s korisnom širinom od 80 cm -KD-®. treba podest između njih biti pravokutnik a ne kvadrat. treba ih izbjegavati ako je moguće. Spiralna stubišta daju najbolji dojam ako vode na galerije U otvorenom prostoru dolazi konstrukcija do punog izražaja.5 cm Spiralno stubište kvadratičnog oblika Ako su stubišni krakovi pod pravim kutom. U protivnome nastaju razlike u visini ograde u području skretanja.> © Odstupanja dimenzija izvedenih stuba ne smiju biti veća od 5 mm u odnosu na dimenzije po projektu . Prilaz podestu iste širine kao širina prolaza stubišta 6 0 ° . Bočno udoban prilaz stubištu © Početak ograde uz prednji rub 1. 1.00 2. gdje se uz zaokret od 180° mora projektirati prilaz uz minimalni utrošak prostora ® Štedno spiralno stubište sa smaknutim stubama © Vrste podesta za spiralna stubišta.00 2. jer je svaki centimetar korisne širine dragocjen.> © .00 90 80 20 Okruglo spiralno stubište. jer se samo tako postiže kontinuitet ograde . Korisna širina prolaza 90 cm/gazište 26.7 2 ° © Podeste oblikovati pravokutno da bi se postigao kontinuitet ograde Instalacijsko okno (7) Stubište s odvojenim uglovima 5 mm 5 mm -"H-H- © Stubište S . stube. stube. s produženim podestom i Spiralne stube oslonjene na zid 197 . Korisna širina prolaza 80 cm/gazište 24 cm v£/ 80 1 i 80 2 0 Širina prolaza @Poluzavojito stubište.40 Stubište je prikladno kao prilaz nenastanjenim prostorijama umjesto Ijestava.oblika ® Osmerokutno stubište 5 mm 5 mm "TJ5 n I Nominalni položaj Pogled i: Podest Pristupna stuba J ^ a Tlocrt © Tolerancije za pristupnu stubu © Početak ograde između 1. Ograda optički djeluje niža nego Galerija Konzolno spiralno stubište Galerija Spiralno stubište s podestom = 60° Spiralno stubište s koso priključenim podestom V-' Spiralno stubište koje slobodno stoji u prostoriji.2.00 2. i 2. Posebni oblici stubišta . Spiralna stubišta promjera > 190 cm dopuštena su kao jedino spojno stubište unutar istoga stana.00 2. Usporedba stubišta u prostoru 2x2 m 90 2.00 STUBISTA DIN 18064-65 lako spiralno stubište djeluje bogato.> © .

0 .0 m Podest za prelaženje 1:131 1 • M .4. <10.0-11.0 Leđna zaštita LZ — — © Izlaz za nuždu s izlaznim podestom @ Bafcon za spasavanje / (5) Podizne ljestve Pričvršćenja u zidu pari 3 3 4 4 5 6 @ 8 13 LZ LZ LZ LZ 5 LZ Smaknuta izvedba — > ® + 10.0 4 .0 <10.5. Ljestve za nuždu uređaji su na građevini pomoću kojih ljudi u slučaju nužde mogu biti spašeni .9.10 v .0 2. 0 .0 2.© Promjer koša 0. 0 m potrebne su o k r e t n e ljestve (2) Krovni prozor kao izlaz za nui du Dimenzije-» ( § ) Visina zgrade m od/do 3 . strojeve.7. TO (§} Izlaz s prijelaznim elementom (T) Izlaz s produžetkom (§) Podest s ogradom n I n T T 1.0 Visina penjanja Visina z g r a d e " .0 5 .0 19. ' • <10. A k o je > 8 .10 I 1. 0 .0-20. 14094 Mjesta za postavljanje Ijestava treba tako odabrati da ugroženi ljudi mogu biti viđeni s javnih prometnih površina.0 < 3.0 6 .0 8 .l S4-I <10.8. uređaje itd. L. Klizni prozor.@ + Ljestve za uspinjanje. 0 . dimnjake. silose. 0 .0 9. m j e r e .70 m.> © . 0 . 9 0 x 1 . spremnike. potrebne su za uspon na krovove. 24532.6.LJESTVE ZA BIJEG S v i potrebni prozori m i n 0 . Za građevine visoke iznad 5 m moraju vertikalne ljestve biti opremljene zaštitom za leđa.20 m P o d e s t za ' " prelaženje 1 1 i 2. 2 0 svij..0 LZ Skokovi od po 1 m do * Podest 8 0 / 7 0 .0 7 . nazvane i vertikalnim fiksnim Ijestvama.20-3. m o r a s e m o ć i p o t p u n o otvoriti IZLAZ ZA NUŽDU DIN 18799.0-10.0 (9) Uzlazne ljestve podizne ^ Uzlazne ljestve smaknute Uzlazne ljestve s podestima za prelaženje Ljestve za nuždu 198 . Jedan krak takvih Ijestava ne smije biti visine iznad 10 m -» (¡2) . m o r a j u s e moći p o t p u n o otvoriti.

Pokretne stube u prometnim građevinama.65 m/s. treba primijeniti nagib od 2 7 ° .794. 5 . 8 stupanj korisnog učinka pokretnih stuba 7000-8000 8000-10000 Osoba Osoba Dimenzije i kapaciteti za pokretne stube s nagibom od 30° odn. 2 0 T í 23 Otvor Širina stuba POKRETNE STUBE tTf Kontakt z a I zaustavljanje u nuždi Razina l Kontakt z a zaustavljanje u nuždi T LT (2) Širina pokretnih stuba © Pokretne stube u uzdužnom presjeku / tlocrt temelja Širina stuba A 600 605r620 1170-1220 1280 5000-6000 Osoba 800 805-820 1320-1420 1480 1000 1005-1020 1570-1620 1680 Kapacitet prijenosa Q = 3600 x x f(osoba/h) B C <apacitetprijenosa/h t pri c e m u je G p = broj osoba po stubi (1.ZA TRGOVAČKE I POSLOVNE ZGRADE Otvor u stropu 6 .732 x 7. Stube od 35° su ekonomičnije jer zahtijevaju manju tlocrtnu površinu. 35° (27° 18°) (?) Jednokrake paralelne S= (5) Jednokrake sa spojenim krajevima^ ( 6 ) © Dvokrake koje se križaiu ® ® Ji (!) Pokretne stube širine 60 cm.000 5.2 8 ° .428 x visina etaže Primjer: visina etaže 4.> © . u robnim kućama imaju kut uspona 30° ili 35°. U postajama podzemne željeznice i javnim prometnim građevinama prednost se daje brzini od 0.© (10) Podaci o kapacitetu -> 199 . pokretne stube 90%.14 sec Pri širini dovoljnoj za 1 osobu 2 osobe jedna do druge biti će biti će prevezeno prevezeno 4.50 m i nagib 30° (nagib 35° u inozemstvu ponegdje nije dopušten) Duljina u tlocrtu: 1. Prema "Smjernicama za pokretna stubišta" (Bostrab) zahtijeva se visok standard (funkcija. ako je moguće. Prema sadašnjim podacima.000 1.7 0 0 m 2 . Na prilazima i izlazima treba predvidjeti retencijski prostor dubine = 2.000 0. Brzina kretanja u robnim kućama. Prosječna raspodjela prometa u usponu u velikim robnim kućama: nepokretno stubište 2%.5 m/s.00 m Duljina u tlocrtu-» (i) Pri nagibu 30° = 1. dovoljno prostora imaju i osobe s prtljagom. Pri silaženju je oko 75% prometa pokretnim stubama. u prosjeku se postavlja jedno pokretno stubište na 1 500 m 2 prodajnog prostora. U svijetu uobičajena norma za širinu pokretnih stuba iznosi 60 cm (1 osoba).000 osoba/sat © 8. uredskim i upravnim zgradama.© • Ako je širina 100 cm.732 x visina etaže Pri nagibu 35° = 1. 2) v ( m / s ) = brzina kretanja f= dubina stuba f = 0 . osobna dizala 8%. Kut nagiba 27° 18° i 30°.1.50 m. S horizontalnim prilaznim i odlaznim površinama je ukupna duljna oko 9 m. Kad su veće visine uspinjanja. sigurnost).2 osobe) ili 100 cm (2 osobe) . 80 cm (1 . iz psiholoških i sigurnosnih razloga prednost se daje nagibu od 30° Kapacitet je za oba nagiba približno jednak. Pokretne stube -» © . sajamskim halama i zračnim lukama najčešće ne prelazi 0.65 m/sec Za postavljanje i pogon vrijede "Smjernice za pokretne stube i pokretne staze" što ih je izdao Glavni savez profesionalnih strukovnih udruženja. U prometnim građevinama. Širine 1. Nagibje preuzet iz odnosa 16/30 koji označuje udobno kretanje stubištem. Pokretne stube npr.© pogodne su za neprekidni prijenos mnoštva ljudi (u građevnoregulativnom smislu smatra se da ne postoje).0 . Prema tome može istovremeno oko 20 osoba stajati jedna iza druge na pokretnim stubama. ali bi bilo najpovoljnije da se postavi na 5 0 0 .5.5 m/sec 0. 3rzina Vrijeme vožnje jedne osobe ~ 18 sec . Dimenzije i kapacitet -» © . konstrukcija.

6 m/s. Njihova mala građevinska visina od 180 mm omogućuje da se postave i u postojeće zgrade. trakom dvosmjerna (gumena traka) pokretna staza 750 + 950 1370 +1570 2 x 800 + 2 x 1000 3700 + 4200 ® 1 osoba s kolicima za kupovinu 60 c n širine (80 cm) cm korisna širina S vanjska širina B izvedba duljina jedne sekcije razmak oslonaca izvedeno u ravnini nagiba = 4° 12 .25 ispod razlomačke crte predstavlja površinu od 0. Kratkom se stazom smatra ona do 30 m. POKRETNE STAZE ZA ROBNE KUĆE I TRGOVAČKE OBJEKTE (ZAJEDNIČKE SMJERNICE ZA POKRETNE STUBE I STAZE) Smjernice Bostrab. Normalna je brzina za horizontalnu stazu 0. DN . Moguć je kapacitet od 6000 . brzini kretanja i faktoru popunjenosti.75 m/s.1 6 m -10 m prema statističkom proračunu 225 m = = 300 m 40m/min 11 000 osoba/h — © Postavljanje nasuprot t — ¿ ¿ ¿ L — moguća koriš. dužina L kapacitet prijenosa V (?) Postavljanje pokretnih staza © 2 osobe 1 m širine (¡2) Dimenzije i kapaciteti horizontalnih pokretnih staza -> © Presjek pokretne staze s gumenim trakom s paletastim trakom Tlocrt© fjf / q \ ' vi/ Shematski presjek dvosmjerne pokretne staze -> @ N a t e z n a strana Pogonska strana Pokretne ili kotrljajuće staze sredstvo su za horizontalni ili blago nagnuti prijevoz osoba. kolica za kupovinu. K = Faktor popunjenosti.EN 115 Nagib 10° 11° 12° d Sx 5.1145+ 3150 © Sx 4. Taj faktor varira ovisno o opterećenju između 0.1446 + 14100 5900 H x 5. uzdužni presjek i tlocrt temelja Satni kapacitet prijenosa pokretne staze proračunava se prema formuli K B V 3600 Q= U.7 Brojka 0.7046 + 2990 g i (ij) Pokretna staza s prijelaznim lukom odozgo -> s paletnom trakom 800 +1000 1370 +1570 Horizontalna pokretna traka s prenos.5 i 0. u nagibu do 4° do 0. 800 1420 1500 © Pokretna staza.52 m.25 m 2 /osobi.12000 osoba / sat.7046 Primjerice visina prijevoza 5 m. a duge se staze mogu graditi do 250 m. V = brzina kretanja u m/s.prosječna vrijednost 0.Vrijednosti za kotangens nagiba pokretne trake: Formula = ctg x B x visina prijevoza nagib u 0 ctgB 10° 5.7046 x 5 m = zaokruženo 23. Prednost je pokretne staze što se uz minimalnu opasnost od nezgode mogu ponijeti dječja i invalidska kolica.7046 + 12950 5450 H x 4. svrhovito je predvidjeti niz kraćih pokretnih staza. Pri projektiranju treba vrlo pažljivo ocijeniti prometno opterećenje kako bi uređaj imao optimalni kapacitet.9. nagib 12° prosječna duljina = 4.1446 12° 4.5 . Kapacitet ovisi 0 korisnoj širini.® .0. Najveći nagib 12° = 21 %.POKRETNE STAZE Presjek Event.6713 + 15480 6400 H x 5. Budući da je moguć bočni prilaz / izlaz.6713 11° 5. predvidjeti o d v o d v o d e © Tip A B C Poprečni presjek -> 60 600 1220 1300 © 80 100 1000 1620 1700 i Tlocrt temelja u.Zo rT^č osoba/sat © Dimenzije-» © - © Pri tome znači: B = širina staze u m. bicikli i glomazni komadi prtljage.6713+ 3340 Sx 5. 200 . Dvostruka pokretna staza pruža prednost jer je moguće horizontalno skretanje-» ® . za razliku od -> © .

1« 1000 kg l. pri čemu ometanje ostalog prometa mora ostati u granicama neizbježnog. dimenzije kabine i vrata 201 . Teretna dizala treba vidljivo odvojiti od osobnih.CrrVi 5 i i 4 0 0 .> ® b - Prilaz u o v o m području (3) Strojarnica (?) Strojarnica skupine dizala Prostor za skupljanje ljudi ispred ulaza u dizalo mora se oblikovati i dimenzionirati tako . lijesovi.0 m/s 6 u e n . mora biti jednaka dubini najdublje kabine.najmanja korisna površina mora biti jednaka umnošku dubine kabine i širine okna dizala.6 nVs 12 2x1000kg 2.orrVt 10 2x630 * 1x1000 kg 1.50 1800 2600 o c •C S Min.0 nrt 3 U 630 kg l. namještaj) mogu unositi ili iznositi bez opasnost od ozljeda ljudi ili oštećenja zgrade odnosno dizala. . dubina jame p Min.tiA t 1 z 1000 kg l. uz to treba projektom predvidjeti mogućnost da se pri velikom prometnom opterećenju i teretna dizala mogu uključiti u promet osoba.da se i najveći tereti za koje je dotično dizalo predviđeno (npr.63 1000 1. Prostor za skupljanje ispred pojedinačnog dizala: . mora biti jednaka dubini kabine. visina h mm 2000 2200 2000 2200 2600 2000 2200 2600 Svijetla širina s Svijetla dubina b 2 I «400 kg 1. čak i ako imaju ručnu prtljagu.60 1800 2100 2.0 mb 6 1 »630 • IKlOOOkg 1. služe i za prijevoz bolesničkog nosila. širina r mm 2400 2400 2700 2700 3000 2700 2700 3000 V ( 5 ) Okno i strojarnica 20 t^ Okno hidrauličnog dizala 55 g- Min.DIZALA Osobna dizala za stambene zgrade DIN 15306 Vertikalni promet u novosagrađenim višekatnim zgradama uglavnom se obavlja dizalima. U većim višekatnim zgradama bit će svrhovito grupirati potrebna dizala u jedno prometno čvorište. mjerena u smjeru dubine dizala.00 1. površina mm mm m2 8 800 2000 10 10 800 2000 12 14 12 800 2000 14 15 ra o 'c Min.najmanja korisna širina između zida s vratima dizala i nasuprotnog zida.00 1800 1500 630 1. .63 1. Mjesta za skupljanje ispred više dizala u nizu: .63 1. dubina d kg = ml mm mm mm mm 400 0.00 1.60 2.SnV> 2. za upotrebu osobama s dječjim i invalidskim kolicima. dubina s s mm 3200 3200 3700 3700 3700 4208 4200 4200 Min.50 0.60 0. visina gornjeg završetka a 1400 1500 1700 1400 1500 1700 2800 1400 1500 1700 2800 3700 3800 4 0 0 0 3700 3800 4 0 0 0 5000 3700 3800 4 0 0 0 5000 Vrata | Svijetla širina c 2 Svijetla visina s2 Min. dječja ili invalidska kolica. Arhitekt će za projektiranje dizala najčešće konzultirati inženjera odgovarajuće struke. namještaja i invalida u kolicima .najmanja korisna širina između vrata dizala i nasuprotnog zida. Za osobna dizala u stambenim zgradama određene su sljedeće nosivosti: 400 kg (malo dizalo) 630 kg (srednje dizalo) 1000 kg (veliko dizalo) 20 Simetrično otvaranje Tlocrt okna dizala U © Vrata za prijevoz osoba s ručnom prtljagom. širina c Min. mjerena u smjeru dubine kabine dizala. Nosivost Brzina kretanja Min. nosila.da oni koji ulaze ili izlaze ne smetaju jedni drugima.5 nVs 1} 3x1000 kg Svijetla visina k Kabina Svijetla širina prilaza kabini c 2 Svijetla visina prilaza kabini f 2 Dopušteni broj osoba mm mm mm mm mm mm mm 1100 950 2200 800 800 2000 2000 5 1100 1400 2200 800 800 2000 2000 8 1100 2100 2200 800 800 200 1 0 100 200 300 400 600 700 800 13 Broj s t a n a r a u svim e t a ž a m a Potrebni kapaciteti za normalne stambene zgrade ® ) Građevinske mjere. 1X1000 kg 1. lijesova.

0 11. n/ 100 x kapacitet (osoba) kapacitet % = broj osoba u zgradi Nosivost Nominalna brzina Min širina okna Min.631 1. m7 r s h a b k e? i.40 godina). m2 r s h a b k e. 7 4400 5400 4400 5400 4800 5600 1300 2100 26 3200 5500 1300(1400) > 27 3500 5800 2800 29 6 1400 2400 1500 I 2700 1800 2300 1300 1300 (1400) 5 > 2100 21 | 26 | 33 I Broj s t a n a r a u s v i m p u n i m e t a ž a m a © 202 Potrebni kapaciteti za komforne stambene zgrade sa i bez uredskih etaža (9) Građevinske mjere dizala za bolničke krevete . banke..5 1800 1 7 0 0 1900 2 8 0 0 1 6 0 0 1 7 0 0 190C 2 8 0 0 1800 1900 210C 3 0 0 0 Min. f. visina gornjeg završetka okna Širina vrata okna Visina vrata okna Min.6 26Q0 2600 1900 2800 | 2.631 1.6 2700 3300 | 2.631 1. Pri projektiranju treba prometne okolnosti točno istražiti Kad postoji mogućnost grupirana dizala treba smjestiti u glavnom stubištu. hotele itd.6 | 2.0 11. visina gornjeg završetka okna Širina vrata okna Visina vrata okna Min površina strojarnice Min. Dizala su strojarski uređaji s dugogodišnjom trajnošću (oko 25 .5 2500 0.0 11. » f. dubina okna Min. dubina j a m e okna kg m/s c d p 800 0.6 | 2 . Nosivost Nominalna brzina Min širina okna Min dubina okna Min. Služe vertikalnom prijevozu osoblja i bolesnika. 5 2400 3000 2000 0.5 i f o t v o r za montažu Min.DIZALA Osobna dizala namijenjena pretežno za urede. Prosječno vrijeme čekanja je vrijeme između poziva i dolaska kabine.0 | 1.0 | 1.0 11. visina strojarnice Širina kabine q c. dizala za bolesničke krevete DIN 15 309 Zgrada i njena namjena određuju osnovni tip dizala koja će se ugraditi. Prometna analiza: oblici i definicije Presjek okna dizala R TI— 11 11 | |200 Vrijeme kretanja: izračunana vrijednost daje vrijeme koje je dizalu potrebno za predviđenu vrstu prometa.63 | 1. širina strojarnice Min dubina strojarnice Min. površina strojarnice Min širina strojarnice Min dubina strojarnice Min. 7 > 1. Izmjene pogrešno ili suviše štedljivo projektiranih uređaja vrlo su skupe ili čak nemoguće. 5 1900 2300 1 4 0 0 1 5 0 0 1700 2 8 0 0 1400 1000 ( 1 2 5 0 ) 0. visina strojarnice Širina kabine Dubina kabine Visina kabine Širina vrata kabine 0 100 200 300 400 500 600 700 800 Visina vrata kabine Dopušteni broi osoba q c. . dubina j a m e okna kg m/s c d p 1600 0.6 | 2 .63 | 1.6 2400 2300 1700 2800 1400 | 2.63 | 1.5 1600 0. 3800 4000 5000 4200 5200 4400 5400 800 2000 15 2500 3700 2200 1350 1400 2200 800 2000 10 18 2800 4900 2800 1100 2100 20 3200 4900 2400 1500 1400 2300 1100 2100 13 1100 2100 25 3200 5500 2800 1950 1750 2300 1100 2100 21 2800 GRP t Dubina kabine Visina kabine Širina vrata kabine Visina vrata kabine Dopušteni broi osoba r t^ (5) Okno za pojedinačno dizalo © Pregled dizala-* ® (§) . Treba ih dakle projektirati tako da i nakon 10 godina zadovolje narasle potrebe. Prosječno vrijeme čekanja (s) = vrijeme kretanja (s) broj dizala u grupi Kapacitet: unutar 5-minutnog razmaka maksimalno se mogući kapacitet (broj osoba) izračunava prema: 300 (s) x kapacitet kabine (osoba) vrijeme kretanja (s) x broj dizala u grupi L l U _ 7 ^ U r (3) Strojarnica © Zajednička strojarnica za skupinu dizala Kapacitet u postocima: .x .

S K H © Građevinske mjere dizala za male terete 60 .8 m visina. Z Građevinske odredbe: prostorija s pogonskim uređajem mora biti dovoljno osvijetljena.0 HO 630 m/s mm 2000 0. Formula za proračun vremena jednog radnog ciklusa glasi: h Z = 2 . Svestrana obloga od nezapaljivog materijala -> © ©. b) prijevoz osoba koje rade na postrojenju. za dvokrilna vrata 10 s.3 Dizalo za male terete s parapetom i vertikalno kliznim vratima Podaci o dizalu 1 prilaz i dvostrani prilaz Prilaz oko ugla i dvostrani prilaz oko ugla Korisni teret Brzina Širina kabine = širina vrata Dubina kabine Visina kabine = visina vrata Širina vrata z a utovar oko ugla Širina okna Dubina okna Širina vrata strojarnice Visina vrata strojarnice R a z m a k utovarnih mjesta min.4 u.40 0. Dizala za hranu u bolnicama: unutarnje stijenke okna moraju biti glatke i jednostavne za pranje. Ne prevoze osobe. R a z m a k utovarnih mjesta min. + t2) = . H = broj stajališta.0 m/s. 0. v = brzina kretanja. h = visina dizanja. u sekundama. mora biti zaključana i mora biti tako dimenzionirana da su isključene nezgode pri održavanju.0 H S K 0. 1100 1570 2200 mm 1100 2200 mm 1800 1700 m/s m/s m/s m/s 1200 1300 3700 3800 1900 1300 1870 2200 1300 2200 2000 2000 1300 1300 3800 3900 1900 1500 2470 2200 1500 2200 2200 2600 1300 1600 3900 4200 1900 1500 2870 2200 1500 2200 2300 3000 1300 1600 4000 4200 2100 1800 2870 2200 1800 2200 2600 3000 1300 1800 4100 4400 1900 Građevinske mjere za teretno dizalo s pogonskim pločama- p © Presjek-» © - 203 .) 2. Konstrukcija okna najčešće od čeličnih profila oslonjena u dnu okna ili obješena o strop. Visina parapeta S a m o najdonja postaja Q [kg] v [m/s] KB = TB KT KH = T H TB SB ST 720 580 500 1.. s 2 = konstantni faktor za jedan ciklus odlaska i povratka.45 500 500 450 820 680 500 920 780 2145 600 1930 700 600 800 700 600 800 600 600 800 550 650 1020 880 850 1120 980 1120 1180 2745 800 2730 700 700 800 800 800 1000 1200 800 1000 1200 350 1120 1180 2590 800 2730 450 800 Visina gornjeg završetka okna m i n . t2 = vrijeme zatvaranja i otvaranja vrata. = vrijeme za ubrzanje i usporenje kretanja. Kapacitet F proizlazi iz vremena za jedan radni ciklus prema formuli: F = 60 vrijeme ciklusa u s © Dizalo za male terete s vertikalno kliznim vratima u razini poda © Dizalo za male terete s okretnim vratima u razini poda © 300 0.vožnji/min.45 700 700 1020 880 700 600 2730 700 600 800 980 800 800 800 1120 1180 2590 800 800 1000 1200 - 100 0.63-1. Bz = vrijeme utovara i istovara u sekundama.dizala za osobe i teret s usporavanjem kretanja ± 10-30 mm .63 2500 3200 . -i ! I I I I« I Li 11 ^Strojarnica d o g r a đ e n a lijevp (O^ Teretno dizalo s dvostranim prilazom ) 1000 <— 1600 Teretno dizala s jednostranim prilazom. 0 .00 » 2000 3070 2200 2000 2200 2900 3200 1400 1900 4200 4400 1900 TERETNA DIZALA Teretna dizala su postrojenja određena za a) transport robe. prenose male terete.) B 820 680 500 400 400 500 500 600 600 800 920 780 1990 600 1930 100 0.25-0. hranu itd. za vertikalna klizna vrata dizala za male terete oko 3 s. spise. te strojarnica Nosivost kg Brzina kretanja Dimenzije kabine BK TK* HK Dimenzije vrata BT" HT Dimenzije okna BS TS H S G 0. Na svakom stajalištu mora izvana postojati kontaktno dugme za pozivanje i odašiljanje poruka. 6 3 1.63 1.. Visina strojarnice = 1. Točnost zaustavljanja: .8 m 2 . za jednokrilna vrata 6 s.+ Bz + H (t..4 0 mm . Proračun kapaciteta teretnih dizala @..DIZALA Tehnička TRA400 Dizala za male terete pravila za dizala Dizala za male terete: nosivost = 300 g površina poda kabine = 0.brzina: 0.4-0. t.teretna dizala bez usporavanja kretanja ± 2 0 .4 u.

23 0. Korisni teret Širina okna Dubina okna Dimenzije strojarnice cea. m Dimenzije kabine mm.30 0. dubine jame za cilindar ZST.25 0. (mogući su i drugi položaji strojarnice do udaljenosti od 5 m od okna. Postoji više varijanata hidraulike ->• © . B T H Dimenzije kabine mm B H fi % Visina dizanja max. s jednostranim ili središnjim otvaranjem. m Dimenzije kabine mm.0 0.21 0.0 1500 2200 2200 1500 2200 ' f v r v t Y p v r r v 1650 1600 1200 3200 2150 2300 1600 3200 !'' ! 1111»111 kg 1600 2 0 0 0 2 5 0 0 0.23 0.30 0. veće udaljenosti prema zahtjevu) SB ST = = Širina = Dubina Vjsjna _ Q € 5 0 0 0 kg KB + 5 0 0 Q € 1 0 0 0 0 kg KB + 5 5 0 K T + 150 pri jednostranom prilazu K T + 100 pri dvostranom prilazu 2000 2600 2200 2200 2800 2700 (3) Vertikalni presjek okna © kg Tehnički podaci -> (JJ Nosivost 630 0. B 1500 1 5 0 0 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2700 2700 3500 2200 2200 2200 2200 1 5 0 0 1 5 0 0 18U0 2 0 0 0 2200 2200 2200 2200 2300 2800 1300 JbSU 2600 2900 ¡>¡¡00 3 6 0 0 1300 1300 3B5U 3 6 5 0 1100 2200 1650 lbUU J2UU 1300 2200 1900 2UUU S/UU 1500 2200 2150 2300 3200 Dimenzije okna mm.32 0.i "H SB 1000/ H I- TB SB ft © Korisni t e r e t [kgl t? ( 2 ) Tlocrt okna sa strojarnicom 10000 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 H V i s i n a d i z a n j a ¡m] © Dijagram za određivanje visine gornjeg završetka okna SKH.0 1500 2200 2200 -> Dimenzije @ kg Brzina kretanja m/s 1600 2 0 0 0 2500 0. Vrata mogu biti: dvokrilna okretna.24 0.47 6.38 3200 0. HSK UJi rfif u ® Tandem dvostruki 1 T 2300 2300 H S U min 1 3 0 0 HKK 34UU Potporanj dvostruki 2:1 »Dimenzije Dimenzije 204 .80 16.HIDRAULIČNA DIZALA 1 1 .64 16.i 7. dubine dna okna SGT. zglobna klizna.0 0 19 0.0 7.0 Visina dizanja max.39 r f f ^ Ä . ¥ 1100 1500 2200 1100 2200 1500 1500 1 8 0 0 2 0 0 0 2200 2700 2700 3500 2200 2200 2200 2200 1500 1500 1800 2200 2200 2200 2000 2200 Dimenzije kabine mm TfHTf 1 1 ! 111 11 111 ' J U Dimenzije okna mm. m/s Nosivost Brzina kretanja. 1000 0.'1 K K w i * 7 k N Kuka sa strane aradnie ' I I 1 •f I-' ~ ^KB . L J -> Dimenzije Nosivost kg Brzina kretanja m/s iL UAJ 1 iI L>i_! II I t? ( 7 ) Tandem jednostruki Nosivost ¡i ' " ' i i Potporanj jednostrani © 630 0.39 0.31 0. m Dimenzije kabine mm.24 0.30 Brzina kretanja.39 0.46 0.18 0.0 1300 1700 2200 1300 2200 1900 1800 1400 3200 1600 0.42 0.28 0.0 Dimenzije kabine mm. što omogućuje da se teret unosi u kabinu dizala sasvim vodoravno. Racionalno je primjenjivati ih do 12 m visine.0 1300 1900 2200 1600 0. 3 4 5 0 3 4 5 0 3 4 5 0 2800 3600 1300 3450 0. m/s Visina dizanja max. .(?).0.62 18.78 13. 100 mm od ostalih vrata.0 7.2 . Najčešće se postavlja središnji teleskopski stup -> © Treba samo izbušiti rupu za hidrauliku. Strojarnica se može smjestiti neovisno o oknu dizala. H S K min. Neposredna klipna dizala standardne proizvodnje prevoze korisni teret do 201 na visinu do najviše 17 m -> 0 .(3) a posredna klipna dizala u standardnoj izvedbi prevoze najviše 7 t na visinu do 34 m.0 1100 1500 2200 1000 0.24 Visina dizanja max m 6.50 0.51 18.0 3000 0. promjer jame za cilindar D Hidraulična dizala ispunjavaju zahtjev da se veliki tereti ekonomično prevoze na male visine.30 0. B T H Dimenzije kabine mm B H Dimenzije okna mm.61 13.0 7. .50 14.8 m/s. B 2200 2200 2600 T 2300 2800 2800 H S G min 1300 1 3 0 0 1300 H S K min.28 7. B T H Dimenzije kabine mm B H Dimenzije okna mm. B i H S U min.20 0. na ručni ili automatski pogon. Izvedba strojarnice u krovištu nije potrebna.18 0. .15 0. Brzina je hidrauličnih dizala 0. Tolerancija pristajanja mora se bez obzira na teret svesti na ± 3 mm Svijetla visina vrata dizala veća je za 50 .0 B T H B H B T H S G min.

0. 5 .> © . 0. unutarnja dizala u robnim kućama ili u predvorju velikih hotela. Nominalne brzine i pogon: 0.1500 kg.© . Panoramska dizala vrlo su privlačna. Za panoramska dizala najvažnije je da kabina omogućuje dobar vizualni dojam. najviše 10 stajališta. Nosivost 400 . mjed i bronca.20 osoba. Visina dizanja ^ 35 m. Oblici kabine: uglata. polukružna U . Moguće je grupirati dizala -» ® . okrugla.© Schindlerov sustav. Panoramska dizala u donjem području brzine omogućuju mirnu ugodnu vožnju bez trzaja. 8 -kutni oblik kabine 6.kutni oblik kabine Ograda u području prometa 1. Različiti sustavi pogona i nominalne brzine kretanja ovise o visini zgrade i očekivanoj udobnosti. To vrijedi za vanjska dizala na fasadama raskošno oblikovanih poslovnih zgrada.0 m/s izmjenična struja.4.25 -1.DIZALA PANORAMSKA OSTAKLJENA DIZALA Primjeri oblika kabine -» 0 .brušeno.0 m/s hidraulika.70 KD Polukružni oblik U ® Kružni oblik Ograda o o T í (5) Okrugla kabina t " © Oblik slova U V (9) Skupina panoramskih ostakljenih dizala (?) Presjek hidrauličnog dizala-> © fi* Presjek dizala s užetom (10) Dizalo unutar zgrade -> ® © Panoramsko dizalo -> @ 205 .1. Kao materijal dolazi u obzir staklo s čelikom . Osoba u dizalu uživa promatrajući ulični prostor koji može obuhvatiti pogledom ili u robnoj kući gledajući na izložbene i prodajne etaže.63. visoko polirano.oblik .

bolje je 4.50 m.v ® .POTREBNI PROSTOR PRI NESMANJENOJ BRZINI (50 km/h) Informacije: Forschungsgesellschaft für Strassen .gornji sigurnosni prostor F = pješaci = granica slobodnog profila — = = granica prometnog profila biciklisti motorna vozila KV/OV T V .25 m (1. Za pješačke i biciklističke staze slobodna visina iznosi 2.50 m.25 m. Prometni profil za pješački promet širok je po 0.50 0.20 m 14.C j ) Prometni profil za biciklistički promet širok je po 1. Visina mu iznosi 4. Širina Ss =bočni sigurnosni prostor So .autobus B .teretno vozilo KV . zatim od bočnih i gornjega zaštitnog -3.osobno vozilo | s OKFZ bočnog sigurnosnog pojasa (SsKFZ) mjeri se od ruba prometnog profila u stranu.75 m za svakog pješaka u poprečnom presjeku i visok 2.125 J 0.75 m .70 m kako bi se omogućila OV/B obnova kolnika. Konrad Adenauer-str 13 —> Q P KV/KV (6) KV/OV 3.00 m).» s .25 m. Visina slobodnog profila za motorni promet iznosi 4.bicikl visok 2.50 POTREBNI PROSTOR PRI NESMANJENOJ BRZINI (< 40 km/h) ® OV/B bo ool 2.25 4.75 0. dodatke za protusmjerni promet i dijelova prostora iznad rubnih traOV/OV kova.25 s SKFZi 8 ¿»SR ! BiciklističkaiBočni razdjelni Kolnik KFZ I | KFZ = (19) Dimenzije slobodnog/prometnog profila za motorna vozila 206 .20 m .00 m za svaki vozni trak i KV/KV slobodni prostor prometni profil Osnovne mjere slobodnih i prometnih profila pri određenim slučajevima mimoilaženja s nesmanjenom i smanjenom brzinom A . Za VZul Š 50 km/sat je SsKFZ = 0. Köln.60 profila.komercijalno vozilo O V . Ta širina ovisi o dopuštenoj maksimalnoj brzini VZul.25 -H-i- ® ® T v n v TV/OV Prometni profil za promet motornih vozila sastoji se od prostora što ga zauzima predviđeno vozilo . Širina sigurnosnog pojasa za biciklistički promet iznosi 0. 437 i dalje.und Verkehrswesen. Za ceste sa VZul ^ 70 km/sat je SsKFZ ^ 1. rigola i stabiliziranih bankina.

."6" broj voznih trakova za oba smjera vožnje ® s..00f75 3.75 .25 • 75 B 3.00f 75 3.50 75 3.00 9..00 -ŽL 2 .Informacije: Forscungsgesellschaft für Strassen .0 d4mpr 2. To se postiže jasnim diferenciranim dimenzijama.50 25 3.00 10. 2 5 ^ 3 .OOf 1. 0 0 >'-2. za ulice s izgradnjom -» 0 Tako npr. zaklonjene i zaštitne površine.00 ] f . površine za zadržavanje i sjedenje. ^ 3 . 208.25 5. 0 0 <-Jf2..501.25 • 3.5025 3 .00 - 5. ^ 3.001 75 > .\ . 208. o o j . 0 0 j s f 2 .0 0 .00 ^ 2. .00.Oo[. pogone i trgovine.50 -3. 2 5 2."s" utvrđena bankina.2 .00 75 c2pr : 2.00> 75 f2p .00f^2.75 1.3 .0025 ( R Q 12) b 2 © 3. površine za mirujući promet. propisani su tipski poprečni profili od kojih ne treba bez razloga odstupati..25 -7f2.3 .50 (RQ9)e2 <RQ7.00^^2.75 251. Konrad Adenauer-str 13—» Q P Da bi se u projektu. raznolikim hortikulturnim elementima: oblikovanje uličnoga prostora mora pomoći snalaženju u ulici i u samom gradu.75 c4pr -7f2.3 . . 7 5 4 2 . Köln.7 1 .0 .00 ."r" biciklistička staza unutar profila.25 ^3.25-7f2.3 .75 . Pri oblikovanju treba s obzirom na namjenu i djelovanje uskladiti sljedeće elemente: pješačke i biciklističke staze koje prate kolnik.00 7. . izgradnji i uporabi cesta postigla jedinstvenost.50f2.3. 0 0 f ."a-f grupa profila s osnovnom širinom voznog traka 3.SOf1 50 17."m" izgrađen razdjelni trak. 0 0 ^ 1 .50 12. 0 0 J ^ . 0 0 •}(• 3. 5 0 ^ ' 2 .75 3.00jsj'2. odmjerenim odnosom širine i visine prostora ulice.75 Treba nastojati da je izgled prostora trase prepoznatljiv.00f^2.2.75 d4pr . T i p s k i p o p r e č n i profili c e s t a u z k o j e s e g r a d e o b j e k t i 207 . 0 0 3 .. .. 0 0 } v 2 .2 5 ^ 2 . 1. 2 5 75 3.und Verkehrswesen.^ 2 .501. 2 5 3..3.00 1. 2 5 -J.3 .00 -K 4 ^ 1.00 Sj'2.75 c2pr .2. Područja primjene tipskih profila -» s..75 m.00 75 2 .3 . 2 5 c4mpr 0 3 . 0 0 f .00 2.f 3. prostore gdje se doprema roba za privređivanje.. 7 5 1.00 ( R Q 10) d 2 izgradnje T i p s k i p o p r e č n i profili ( R Q ) c e s t a u z k o j e n e m a Parkiranje ( P ) 18. 0 o | .00f7. Tipski profili za ceste bez izgradnje su 0.75 ^ 25 2.5) I 2.3."p" proširenja ili trak za parkiranje na rubu kolnika. 2 5 -?<.^ 2 .25 - ?1*4 L > r >.2. 0 0 . usklađenim rasporedom pojedinih dijelova poprečnog profila.> [ . kod "a 6 ms" znači: . Dijelovi poprečnog profila s obje strane kolnika utječu na funkcionalno i vizualno oblikovanje prostora. 2 5 ^ 3 .

Mot. Mot. voz. voz. Opći Opći Opći Opći Opći Opći Mot. ograničen promet linijskih autobusa Pri malom prometu teretnih vozila. voz. Mot.tehničko dimenzioniranje nije potrebno V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 50 km/h V = 70 km/h V = 50 km/h V = 60 km/h V = 50 km/h V = 60 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h Pri malom prometu teretnih vozila. voz. Mot. Mot. Opći Opći Opći Mot. voz. voz. Mot. Mot. voz. voz. voz.Područje primjene Kategorija ceste Prometno opterećenje (vozila/sat) 2 S 3800 a 2800 S 2400 S 1800 V = 90 km/h V = 110 km/h Posebni kriteriji primjene Tip ceste Tipski poprečni profil 4 a6ms a4ms Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima b4ms b2s Pri malom prometu teretnih vozila b2 b6ms b4ms Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima c4m b2s Pri malom prometu teretnih vozila Pri poljoprivrednom prometu > 10 vozila/sat b2 b2s b2 Pri malom prometu teretnih vozila d2 c4m Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima Pri poljoprivrednom prometu > 20 vozila/sat Pri jakom prometu teretnih vozila Pri malom prometu teretnih vozila d4 b2s b2 d2 e2 Pri jakom prometu teretnih vozila d2 e2 Prometno . 207 208 . Mot. voz. voz. voz. ograničen promet linijskih autobusa Pri malom prometu teretnih vozila ili prisilnim uvjetima Pri jakom prometu teretnih vozila Pri jakom prometu teretnih vozila (2 b4ms c4m d4 c4m d4 d2 e2 d2 e2 c4mpr Pri malom prometu teretnih vozila Poseban slučaj c4mpr pri prisilnim uvjetima Poseban slučaj d4mpr pri prisilnim uvjetima d4mpr c4pr d4pr c2pr Pri malom prometu teretnih vozila Pri jakom prometu teretnih vozila d2pr c2pr d2pr Ograničen promet linijskih utobusa (2p Vrsta prometa 5 Mot. Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći Opći - CESTE Dopuštena brzina v Čvorišta Projektna brzina V8 [km/h] 7 8 120 100 120 100 120 100 100 100 100 100 100 100 90 90 90 90 90 (80) zui [km/h] 6 Više razina Više razina Više razina Jedna (više) razina Jedna (više) razina Više razina Više razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Više razina Jedna (više) razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina Jedna razina 1 3 v= 90 km/h V = 110 km/h V = 90 km/h V = 100 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h v = 70 km/h V = 80 km/h v = 70 km/h V = 90 km/h V = 70 km/h V = 90 km/h v = 70 km/h V = 80 km/h V = 70 km/h V = 80 km/h v = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 80 km/h V = 60 km/h V = 70 km/h V = 50 km/h V = 70 km/h V V V V = = = = 50 km/h 70 km/h 50 km/h 60 km/h - A I £ 2200 a 1800 s 1700 s 900 s 1300 £ 900 = 4100 a 3400 = 2600 = 2200 S 2300 S 2100 - a 100(120) a - 100 - a 100(80) A II S 1700 S 1400 s 1600 a a a a 100 100 100 100 90 80 90 90 90 90 a 900 S 1700 S 900 100 100 100 100 (100) 80 80 80 80 a a a a 1300 900 1000 700 a 100 a 80(100) a 2600 a 2100 (90) 80 80 70 80 70 80 70 80 70 60 80 70 60 80 70 60 80 70 60 70 60 A III A IV a 1800 a 1700 a 900 a 1600 a 900 a 1300 a 700 a 800 a 700 a 1400 a 1000 a 900 a 700 a 300 to to a 2300 a 80 a a a a a a a 100 100 100 100 100 100 100 V = 40 km/h V = 60 km/h V = 40 km/h V = 50 km/h o o o o HA HA a 80 a 80 a 70 a a a 70 70 70 os 80 70 80 70 70 70 70 70 (60) (60) 60 60 60 60 60 60 (70) (60) (70) (60) (70) (60) (70) (60) (60) (60) 50 50 50 50 50 50 50 50 50 (40) (40) (40) (40) (40) (50) (50) (50) 50 50 B II a 2600 a 2100 a 2500 a 2100 a 2500 a 2100 Bili a 1800 a 1400 a 1000 a 900 a 700 a 1400 S 1000 a 2200 & a 60 a 60 a a a a a a a a a a 60 50 50 50 50 50 50 50 50 50 BIV a a 900 700 2100 a a 2000 a 1900 c m a 1800 a 1700 S 1500 CIV a a a 1000 1000 600 (60) (60) Područja primjene i tipski presjeci -» s. Mot. Mot. voz. Mot. voz. voz. Mot.

samo za spori promet 209 .i R li R min P r e m a tipu cesete © Raskrižja u jednoj razini (6) kao ® (j) _>kao0 ® kao © Povezivanje petljama zahtijeva relativno velike površine Povezivanje . u stambenim četvrtima {©. Daljnja prednost: ne treba svjetlosna signalizacija.. 0 r r u i 0 Trokraka čvorišta u jednoj razini © -•kao čvorišta na trasi dvotračnih ulica najčešće su u jednoj razini (sa svjetlosnom signalizacijom ili bez nje). bolju preglednost i prikladan završetak ulice.više razina (H) kao ® • kao ® Interzonalna ulica"S ^3) Suženje kolnika Kružni tok s pješačkim stazama © Smaknuto cestovno križanje. Ograničenja izgradnje postoje do 40 m od ruba kolnika s. Razmaknuto raskrižje osigurava više prostora. niža je jačina buke i potrošnja energije. mjereno od vanjskog ruba kolnika. (S) Uklkjučivanje u sabirnu ulicu ® S dodatnim trakom za lijeve skretače M Interzonalna ili sabirna ulica Normalno križanje (kod 1 I yulica nižeg reda) J lnterzonalna~Ñ¡ \ j sabirna ulica V Vi Os ceste Smjer kretanja Pješački prijelazi JednosmjernaN . Pogodno za spori promet kao npr. Sabirna i prometna ulica = t a ' Za ceste saveznog značenja zabranjena je izgradnja na udaljenosti do 20 m. U drugim zemljama (Engleska) daje im se prednost jer smanjuju opasnost od teških nesreća.CESTE fit DD Raskrižja u obliku kružnog toka ® u Njemačkoj se rijetko grade.. Promjer kružnog toka ovisi o odgovarajućoj dužini retencije vozila koja je potrebna prometnom opterećenju. Razlikuje se: trokrako čvorište (jedna cesta se priključuje na drugu-> 0 . 213.@ i četverokrako čvorište (dvije ceste se sijeku) 0 ® . petljama zahtijeva relativno velike > površir •2= Prometna cesta y r © Trokraka čvorišta / raskrižja . autoceste.

kanalizacije kanal oborin. Č e s t o j e s v r h o v i t o d a s u i šire. 6 0 ) = 1. 9 0 1. U blizini š k o l a .00} ¿?0. kanalizac.e . r e k r e a c i j s k i h g r a đ e v i n a itd. t r g o v a č k i h c e n t a r a .50) (7^ Stambeni prilaz bez prometa vozila Napomene ') manja odstupanja od mjera za širine mogu se pojaviti zbog dimenzija ploča 2 > Smm = 0.755' ( S 0. KM I P ÍWI'GIEÍ Ü i l R F Š0.50Í'12 + 6.00 1 1 1 j I I 1 El G1W1 P 1 FHI ¡ . ark a d a m a i i z n i m n o z a š t i t n i m n a t k r i v a n j e m . 0 m ) .50) KR >1 .00 do 4. kanal fekal.90l I I 1 F © Zajednička pješačka i biciklistička staza 0. 2.25 5 1 ( 1 . 7 5 m z a š t i t n o g p o j a s a p r e m a k o l n i k u .00) l bicikliste š i r o k e s u 2 .50) > 1 41 6 (12)8 Samostalno vođena pješačka staza Kolnik -6-8m-¿3.50 struja plin voda topiovod telefonski kabel kanal mješov.20|l.25 ^ ^ Vrijednosti projektnih elemenata S max [%] 2> Svjetla visina min [m] CESTE -> tu P o v r š i n e za p j e š a č k i i biciklistički p r o m e t P j e š a č k e p o v r š i n e .50) 3. pješaci biciklisti motorna vozila parkirni odn.50f (2.5% 1 — r I \! \ 0. II KS I P 1 w 1 e1 Il I E G W FH P KM KS KR F R Kfz P/G = = = = = = = = = = = = (2)' (4 na < 250 m f (8 na < 30 m) 2.60 0.75s' ( ž 0.5% (odvodnja) 3 > duljina stambenih prilaza bez prometa vozila za 1 do 2 etaže 80 m 3 etaže 60 m 4 i više etaže 50 m 4 > kod razdjelne kanalizacije 4. Ž0.755' J ^ s o l (Ž0.60) S0.75 -Is^^ MdvP S0. 5 0 m ( n a j m a n j e ^ . P j e š a č k e s t a z e po m o g u ć n o s t i n e s m i j u biti u ž e o d 2 m ( o d t o g a 1. © Pješačka staza koja prati ulicu Biciklističke s t a z e d u ž u l i c e m o r a j u biti š i r o k e n a j m a n j e 1.50) (4 na < 250 m f (8 na < 30 m f 30 10 2. O d a t m o s f e r s k i h u t j e c a j a t r e b a ih zaštititi d r v e ć e m .p. 7 0 0 . zavoja Parkirna mjesta Gredica s biljem Površina za posebne namjene s kamenim pločama Površine za pješački i biciklistički promet Primjeri oblikovanja uličnog prostora s bočnom izgradnjom 210 . 7 0 0 .50 (8) Osnovne širine opskrbnih i odvodnih instalacija i njihov razmještaj u uličnom prostoru F 2.50 m 6 > dvosmjerni promet samo u iznimnim slučajevima polumjer zaobljenja u područjima čvorišta u iznimnim slučajevima Kratice: F R R1 s = = = = pješaci biciklisti polumjer zavoja uzdužni nagib Hk = polumjer konveksnog vert.éO'l' (2)' (4 na < 250 m f (8 na < 30 m f 2.0 m a k o s u j e d n o t r a č n e . D o d a t n o s e p r e d v i đ a širina 0 .5% . 2.50 0 . 5 0 m Š0.7551 (S0. zavoja H w = polumjer konkavnog vert.50 m 5 ) ostali dodaci na širinu kontinuirani drvoredi zahtijevaju zeleni pojas širine min. 7 0 0 .75 0.t r e b a projektirati razn o v r s n o i z a n i m l j i v o . Z a j e d n i č k e s t a z e z a p j e š a k e i R 6) F ). zeleni pojas © ©-® > I 1 Izgradnja s kolnim = 0. a 2 .50 zaštitni p o j a s p r e m a k o l n i k u ) . t r e b a n a s t o j a t i d a s u š i r o k e najmanje 3 m ® -(7).Poprečni profili1' (vrijednosti u zagradi su minimalne mjere u postojećim izgrađenim područjima) .» s.50)' ji_£0.60 |1.50 Samostalno vođena biciklistička staza 6 (12)8 (1.75 5 1 (Š0.50 (1.50 (2.500 Biciklistička ulica 0. 6 0 m ) a k o s u d v o t r a č n e .255' 6 (12)8 2.2551 m—jfô.755» (S0. kanalizac. 0 m ( i z n i m n o 1 . 2 0 6 Kao odgovarajuća vrsta ceste 2.50) (1.50 m n a j m a n j a širina z a k r e t a n j e i 0 .755' © (§0.2.20.b u d u ć i d a s l u ž e i z a d j e č j e igre . „„ Ï ' 1 2 0 ¡¡ // i//KF (5) Biciklistička staza koja prati ulicu 1 .

pa razmak treba biti 1. 0. Prikolice za bicikle (s rudom) duge su oko 1. smicanje po visini problematično je zbog mogućnosti oštećenja Najpovoljniji broj mjesta proizlazi iz orijentacijskih podataka i građevinskih propisa -> Držač bicikla mora pružiti siguran oslonac i kad je bicikl natovaren.00 r 1.3 po radnom mjestu 1 na 25 m 2 prodajnog prostora 1 na 80 m 2 prodajnog prostora 1 na 35 m 2 prodajnog prostora 0.2 po istovrem. površine 1 po krevetu 0. zatvorena plivališta Prostori za značajne skupove Ostali prostori za skupove Mjesni ugostiteljski objekti Vrtne pivnice 1 na 30 m 2 ukupne st.90-2. Pri tome treba uzeti u obzir košare i sjedalice za djecu. Postoje i specijalni bicikli za invalide i prijevoz tereta.© . Dodatne parkirne površine za prikolice i specijalne bicikle .3 po mjestu za sjedenje 0.60 Biciklistički parkirni prostor s osloncima ^d) Preklapanje bicikala Preklapanje prednjeg kotača sa središnjim prolazom 211 .7 po mjestu za sjedenje 1 na 40 m 2 neto površ.60 1. 1.00 1 . šport. Dječji bicikli su manji. Treba predvidjeti prečku za dječje bicikle. prljanja i oštećenja prilikom zaključavanja. 1.60 1.5 po učeničkom mjestu 0. čitaon.80 5.90-2. 1.prema potrebi. liječničke ordinacije Sportski tereni.20 1.20 m ® Širina prilaznog puta 1. Oslonci za bicikle bez mogućnosti zaključavanja dolaze u obzir samo u unutarnjim prostorima koji su dostupni malom broju ovlaštenih.00 1.50 .75-80. ' 75 (3) 45 75 ' 35 40 35 40 35 Suženo postavljanje bicikala I .50 1. I 1.© .75 3.50 .90-2. paralelno © R a s p o r e d smaknut po visini. na kolodvorima. Za zadržavanje tijekom više sati treba predvidjeti natkrivanje i rasvjetu.90 Treba nastojati da prostor gdje se ostavljaju bicikli bude dovoljno pristupačan i velik-» (3) Ako je preuzak. tandem do 2.00 1 1. pod kutom (li) Orijentacijske veličine za određivanje potebnog broja biciklističkih parkirnih mjesta (ftfo | Oslonac (ftfo (gjg) ' 2 .5 po mjestu u garderobi 1 na 20 mjesta za posjetitelje 1 na 7 mjesta za posjetitelje 1 na 7 mjesta za sjedenje 1 na 2 mjesta za sjedenje 1. Parkirni prostor treba biti u blizini odredišta. 60 © Osnovne mjere za bicikle (?) Bicikl s košarom / dječjim sjedalom 1. površine 1 na 200 m? ukup. Parkirna površina za bicikle može se osigurati i prenamjenom parkirališta za motorna vozila.20 . postoji opasnost od ozljeda. stranci 0.50 1 — — — l .60 1.80 1. dvorane.90-2. ostavljanja i izvlačenja bicikla. prisut. Ukupna organizacija treba biti što jasnija i jednostavnija za orijentaciju. da mu se jednostavno prilazi i da je osiguran nadzor. tako da se može lako pronaći. I I Prostrano ostavljanje bicikala f ^ gfo 1. pod kutom Stanovi Posjetitelji privatnih stanova Studentski domovi Opće obrazovne škole Osnovne škole Zgrade s predavaonicama Knjižnice Fakultetske menze Radna mjesta Prodavaonice robe svakodnevne potrošnje Trgovački centri Trgovine za periodičke potrebe Uredi.35 m.80 m -> © .60 1.20 1. Pri dvostrukom redanju bicikala moguća je ušteda prostora preklapanjem prednjih kotača. stavljanja prtljage. 1.50 1 .50-1.80 I i ' 2.60 m. kupalištima i pri trgovačkim centrima. Nadzor nad parkiranim biciklima potreban je tamo gdje se održavaju velike priredbe.50 1 U slučaju da se u istoj zgradi javlja više korisnika treba odgovarajuće veličine zbrojiti © Raspored smaknut po visini. široke 1.75-80.80 : I—= 1—1 1. Suprotno tome.60 m.00 ' ' 1. S © Osnovne mjere za paralelno ostavljanje bicikala (S) Raspored na istoj visini.80 1 1.00 I— 1.BICIKLISTIČKI PROMET Osnovne mjere bicikla -> ® . Oslonac za okvir koristi se s obje strane.75 1.70-1. Treba predvidjeti poprečne staze.00 m. Treba postojati mogućnost da se zaključa samo jednim lokotom na sponi koja obuhvaća oslonac te okvir i prednji kotač bicikla. Zbog toga su naročito pogodni oslonci za okvir © . st. Duljina ležećih bicikala do 2.7 po učeničkom mjestu 0.

80 m za 15 m te 2. crven Kolnik .pješačka staza 2.3 etaže. Skladište bicikla može imati 1 . Osnovne mjere prometnog profila za biciklista mogu se sastaviti od osnovne širine 0. 1.50 1.50 Pješačka staza Biciklistička staza '50 i . « S f c ^ . Skladište bicikala 212 . Ako se očekuju biciklisti s prikolicom.50 m za duljinu do 10 m. dvostruki stalak (8) ' Trakasti temelj Nadstrešnica .10 60 •t—H 60 35 35 (2) Jedan kraj drugog smaknuto 3. najmanje 1.00 .10 Lučni krov.60 m i visine biciklista -> (5) te potrebnih manevarskih prostora koji odgovaraju različitim okolnostima.00 m. tamno sivo Kosi položaj © S držačem okvira © Biciklistička staza. Na svakih 15 m dolazi jedan poprečni prolaz.00 - S 1.50 m. Za etažne stalke širina je najmanje 2.2.biciklistička staza .25 .10 1.20 m za duljinu do 25 m. Većoj duljini stalka odgovara veća širina prilaza: širina 1. potrebna je širina 2.40 m.00 m.50 Dvostruko postavljanje i 1 0. —{Jj Trakasti temelj (6) Nadstrešnica.50 2.60 m.00-2.50 30 _ 2.50 m. Betonska kocka. Tlocrtna površina 4x4 m. a preporučuje se 2.okvir od cijevi (9) Natkriveni stalci za bicikle (11) Biciklistička staza sa zelenim pojasom na strani prema kolniku Dobro rješenje. lučni krov (7) 2.> @ 1. a bolje da je 1.90 2. crvene Asfalt. .5% Zaštitni trak. visina iznad terena 5 m . Prilazne staze između stalaka za bicikle treba projektirati dovoljno široko.2.60 .70 — 1.BICIKLISTIČKI PROMET -> Q P Pri običnoj vožnji u jednom smjeru biciklistička staza treba biti široka 1. crvena • Betonske ploče. obloga prirodnim ili umjetnim kamenom. Pretjecanje i mimoilaženje smanjenom brzinom traži širinu 1. sa 15 do 42 bicikla.50 m.2.

75 0. Euskirchen —> CP 11.75 3.00 3.00 (4.75 | 3.50 26. 2 . Neposredno uzduž autoceste ne dopušta se izgradnja objekata.75 3.50 (T) Tipski poprečni profil za 6-tračne autoceste (RQ 37.50 3.00 m) (1. RQ 26) b 4 ms Autocestovno čvorište (trokrako) Autoceste su najsigurnije ceste.00 4.50 (3) Tipski poprečni presjek za 4-tračne autoceste (RQ 29.(9)) i opremljena priključnim čvorištima -> (2) Tipski poprečni presjek za 4-tračne autoceste (RQ 29.5%. pa su zakonom propisane zone zabrane i zone ograničenja izgradnje.50) a 6 ms 2.75 0.50.50 I 4.5% 2.50 0.75 é 3.00 3.00 37.00 29. 5 0 0 .00 0.50 2.75 0. Pri projektiranju i građenju najveća je briga kako zaštititi okoliš.AUTOCESTE Informacije: Rheinisches StraBenbauamt.75 1.50 0.putokaz -» (12).75) m | 1.50 2.50 1.50 2.1. Lokacija signalizacijskog okvira kod priključaka treba biti 1000 m ispred točke na koju se odnosi.50.00 . Oba kolnika za protusmjerni promet odvojena su razdjelnim pojasom. (9) Vjetrenjača Zabrana građenja / ograničenje građenja Priključci na autoceste (četverokraki) 5.50 1. osim iznimno. a zona ograničenja izgradnje pojas 40 -100 m od ruba ->® (?) Truba © Trokut © Račva A u t o c e s t o v n o čvorište (četverokrako) Zona zabrane građenja 40 > m Zona ograničenja građenja ( 7 ) Djetelina ( 8 ) M a l t e š k i križ .50 .00 m) © Poludjetelina ^j) Paralelne rampe J Signalizacijski portal iznad kolnika 213 .5% 0 1. jedan zaustavni trak-»(T) - (DAutoceste se međusobno povezuju čvorištima izvan razine (trokraka čvorišta četverokraka (7) .50 3. .1. 2 .00 a 0. odvlačenje pažnje). 5 0 0 ^ 5 0 3. 2. su 1.50 3.75 | 3.50.50 i 3. a kod autocestovnih čvorišta 2000 m.50 0. Prometna signalizacija . 5 0 3. RQ 26) a 4 ms 2. a uz to i najvišega kapaciteta.50 | 3.75 3.5Q Autoceste su namijenjene brzom prometu motornih vozila. Građevine uz autocestu mogu negativno utjecati na odvijanje prometa (smanjena preglednost. Kolnik sadrži dva vozna traka ili više i. (1.50 1.50 . Zona zabrane je pojas do 40 m od vanjskoga kolničkog ruba.

65 0.15 0.85 m od granične crte vozila na strani gdje su vrata.40.50.15 0. BOStrab. Razmak između rubnjaka i vagona: uobičajeno 0.65 IFII 0.50 r r 2.40 m.50 Tip B 2. podzemna željeznica prometuje samo na posebnim kolosijecima s križanjima izvan razine.d_B = 4.50 m ako se nalazi unutar uličnog profila. duljina perona = duljina vlaka + 5 m za netočno kočenje. nadvišenost pri normalnom kolosijeku najviše 165 mm.05 b) N a p o s t a j a m a i uličnim zaštitnim otocima Minimalni r a z m a c i a k o su kolosjeci u kolniku j a v n e ceste R a d n i prostor trole G r a n i č n a kontura vozila G r a n i č n a linija r a z m a k a z a fiksne ili p o k r e t n e objekte (i u odnosu na graničnu liniju r a z m a k a drugih tračničkih vozila) O g r a n i č e n j e z a niše i sigurnosne prostor|Q) ¿A j t ± 0 . na trasama koje nisu bezuvjetno u vezi s ulicama (željeznički kolosijeci u ulici ili posebno). metarski kolosijek 1.60 odnosno 2.00 0 20 h"' + 5 .30 2. Osovinski razmak kolosijeka: najmanje 2. a unutar uličnoga profila 5 m.50. t «sj.) - ® a) N a otvorenoj pruzi ±0.20m Najniži položaj napojnog voda u prolazu ispod objekata S t u p o v i U srëdinî " ' *"L 2. Uzdužni nagib: najviše 25%o.3 2. Širina kolosijeka:: normalni kolosijek 1. 3 0 IT1 Kolnik j a v n e c e s t e (3. 2 .5 2.10 m zbog potrebnog proširenja u zavojima srednjih polumjera.65 0. 8 0 s p u š t e n e trole N a j v e ć a visina vozila 2 .50 SI 0. Poprečni nagib: najviše 1:10. ali min. Po mogućnosti treba ispred kružnog luka predvidjeti prelaznicu koja se poklapa s rampom nadvišenja (tada je najveći nagib 1:6 • V). i Stupovi u sredini 3.30 2.40. duljina vlaka najviše 75 m.15 0.50 m. Širina vagona: 2.15 S a svjetlosnim signalima z a prijelaz preko kolosijeka 214 .00 (SO) 0.65 0.30 2. pri metarskom 120 mm. ih ' ' r ' AN.30.15 m). 0 0 ^ Donji rub napojnog voda u prometnom prostoru j a v n e ceste Gornji rub 2 .00m 0. BOStrab dopušta da peron bude širok najmanje 1. B e z stupova 0.TRAMVAJ R a d n i prostor trole G r a n i č n a kontura vozila G r a n i č n a linija r a z m a k a z a fiksne ili pokretne o b j e k t e • (i u o d n o s u n a graničnu liniju r a z m a k a drugih tračni čkih vozila) O g r a n i č e n j e z a niše i sigurnosne prostore (SO) ±0.20 m proizašla je iz lokalnih okolnosti i treba se kod novogradnje izbjegavati).435 m. .70 m '•'i Stupovi s a s t r a n e j o t j = 400'J ( 5 ) ->(3) Postaje obostrano © 0. kod priključaka i okretnica najmanje 25 m.65 6.00(s0) © Mjere u m b) N a p o s t a j a m a i uličnim zaštitnim otocima M i n i m a l n i r a z m a c i a k o s u kolosijeci n a p o s e b n o m trupu unutar p r o m e t n o g prostora javne ceste Tip A 0.50 Polumjeri zavoja: po mogućnosti iznad 180 m.30 do 2.65 Tip C 7.65 0.65 0.55 J G r a n i č n a linija vozila 50 m 1 1 Stupovi s a s t r a n e L i.50 * — M/ ¡B/2 B / 2 1 1 H i ^ r J ¡ C .uuu»»ujuy/lrB- 2.5 JH m Stupovi s a s t r a n e (iš) N o r m i r a n e širine z a z a s e b n i trup ž e l j e z n i č k o g kolosijeka u sabirnim u l i c a m a Tip A 0.3 3.05 a) N a otvorenoj pruzi ±0. ali bi to u interesu putnika trebalo izbjegavati (u uskim prostorima širina od 2 m trebala bi biti donja granica jednostranih perona).500. 2 0 iznad perona Pravna podloga: Zakon o prijevozu osoba.30.65 m (djelomično još prisutna mjera od 2. a ne sudjeluje u uličnom prometu. Donji rub n a p o j n o g v o d a u pro-1 G r a n i č n a linija m e t n o m prostoru j a v n e c e s t e \ razmaka Kontura slobodnog profila kolnika + 4.5 m.50 S i|B/2 B/2« Stupovi u s r e d i n i L - M •>< Tip C !£L 10. 2 . Sigurnosni pojas: širina 0. Ako se predviđaju čekaonice.30 2. bolje 3. Dimenzije vozila: duljine vozila od 15 m do 40 m. iznimno do 40%o.50 u. Minimalna slobodna visina 4. ' © Pješački prijelaz preko kolosijeka b e z regulacije svjetlosnim signalom m rri\ I I Ud 1 1 F • • 1 ¡ I ^ 1• • •• •• .15 ® -» ( 3 ) Postaje s jedne strane U iznimnim iznim slučajevima 3 0 m G r a n i č n e linije s l o b o d n i h p r o f i l a k o l nika i tramvaja f l l M I I.65 0.50 I ili n Bez stupova 0.65 C. 2 0 iznad p e r o n a R a z m a k d o fiksnih o b j e k a t a (stubišta itd. ali min.0brn 0. Visina vagona najviše 3.50 m.05 3. gradska željeznica koristi izgrađene podzemne i / ili nadzemne kolosijeke s vlastitim sigurnosnim uređajima.05 3. može se nalaziti u cestovnom kolniku.95 m. 0 ° Donji rub napojnog v o d a u GRADSKA ŽELJEZNICA tU + 4.40.05 3.40.30 0.65 0. 2 0 i z n a d perona P r e k o 5 0 .20 m.50 0. Postaje: širina perona treba biti najmanje 3.65 0. iznimno 0 .50 Tip B 2.50 0.65 0.60 0. Sustavne razlike: tramvaj prometuje isključivo prema vizualnim informacijama i sudjeluje u uličnom prometu (podliježe StVO).U ÜL TT" 12.50 Tip C ^ 0.00 m.3 2. širina dvostranih perona treba biti najmanje 5.5" -TD. Širina slobodnog profila = širina vagona + dodatak zbog prolaza kroz zavoj + dodatak zbog nadvišenja i ljuljanja (najmanje 2x0.05 2.20 prometnom " I -T5iOQ prostoru j a v n e ceste N a j v e ć a visina U v o z i l a ( b e z trole) P r e k o 5 0 .151 RJ ® J l P _ B = 4.

djelomično parkirne površine uz rub -» © te konačno IV. povezujući promet (gradske željeznice. autoceste) sa = 4 vozna traka.) treba projektirati na osnovi kibernetičkih spoznaja.© . prometne ulice sa 2 .4 vozna traka.» s. tj. Šinska vozila za javni lokalni promet moraju biti isključena iz profila ulice. uzevši u obzir sve čimbenike koji su u međusobnoj vezi.H. s prostornog gledišta. reda s prilazima. reda trebale bi biti bez prilaza i izgradnje uz rub. II. smatrati dijelom urbanizacije. Razlikuje se: i. III. glavne prometnice s kolosijekom ili bez njega -> © . 216 © . Zollneru Prometne površine (ulice. Za ulice IV. Ulice II. Velike parkirne površine predlažu se uz stambene ulice © + © a mogući su i parkirni "džepovi" između stambenih zgrada -» © .PROMETNI PROSTORI prema R. odnosno vođena na vlastitom kolosijek -» © . trgovima i slobodnim površinama mogućnost je raznolikosti oblikovanja vrlo velika -» C D Ulicu treba. Presjek (3) 4 . Seredzunu . kolosijeci i si. parkirne površine pokraj ili unutar profila ulice -» @ + @.tračne ulice 3 reda ci — _L«*d— (5) Parkirati na jednoj strani Parkiranje obostrano Mogućnosti parkiranja u "parkirnim džepovima" između zgrada 215 . stambena ulica sa = 2 vozna traka.

" Jlfr. + obrtnički pogoni (7) Na objektu. gdje buka manje smeta ©. djelomično ili dubokom © ili u podzemlju (0). 218. najbolje u usjeku.© . Pošumljeni pojas širine ~100 m smanjuje buku za ~10 dB. Tu se nalaze i nizovi garaža i parkirne površine.V. što znači da se buka doživljava kao da je smanjena na polovicu. J t f - j - - ^ e B L f e j j . Dobro rješenje omogućuju vlastiti kolosijeci od'Mi vojeni ogradom ili živicom od cestovnih kolnika .1. Zaštita od buke ->s. ali je bolje bočno napajanje. (2) Gradska željeznica ŠMŽM&M (3) Izdignuta na objektu (4) U plitkom usjeku (6) U usjeku s potpornim zidovima Ind. posebno kad se urbanističkim planiranjem nove izgradnje brze gradske prometnice (100 . Buka s ulice u ravničarskom terenu može se ublažiti nenastanjenim građevinama (garaže) hortikulturnim zahvatima © desno. ispod njega parkiranje ^0) Ulica na ravničarskom terenu Pokusima je d o k a z a n o da je s akustičnot e h n i č k o g stajališta n a j p o v o l j n i j e r j e š e n j e cesta u usjeku s n a s a d i m a na pokosima. . sa spojnim ulicama prema stambenim četvrtima.'. - ' ^ ^ .» © .» © • Još bolje djeluju ceste u usjeku s ozelenjenim nasipima . promet prilikom selidbe) do stambenih zgrada ->s. Promet nije ometan uličnom svjetlosnom signalizacijom.'. £x Gradska željeznica s napojnim vodom odozgo Gradske željeznice mogu biti s gornjim napojnim vodom. U usjeku s nasadima na zemljanim pokbširria ' Pješački tunel a 9 9 e B (9) Sa zemljanim nasipima sa strane postiže se dobra zaštita od buke @ U I 216 . Zaštitni pojas mora biti dovoljno dug da se zaštite zgrade položene okomito prema prometnici.» (§) omogućuju slobodno odvijanje prometa ispod građevine. Mnogo zelenila sa zimzelenim drvećem (crnogoricom) pridonosi mirnom stanovanju -»<§). neupitna je točnost voznoga reda. ili nasipima sa zelenilom . Izdignuti kolosijeci .120 km/sat) dovoljno udaIjuju od stambenih zgrada. ali je povećana buka za okolno stanovništvo.» © + © . Cesta na vijaduktu prihvatljivo je rješenje u radnim i industrijskim četvrtima. . . . 215 © . te široke pješačke površine po kojima je moguć interventni promet (hitna pomoć.K. G l a v n i zvučni valovi n e smiju n e p o s r e d n o dosegnuti do zgrada.» © ili potpuno u usjeku . Valjane mjere zaštite od buke općenito su moguće samo kad je riječ 0 novogradnji.© + © + © sa spojnim ulicama prema stambenim četvrtima.PROMETNI PROSTORI m (T) m o I B I E H IZ] o o o II ILctv. Bolje rješenje su kolosijeci u usjeku. vatrogasci.".

vođenje prometa # O željeni učinak vjerojatni učinak mogući učinak Br. © Y 3 Promj. preoblikovanje ul.prometni sustav B .> @ .redukcija brzine vožnje suženjima kolnika i djelomičnim popločavanjem . 217 . B4 + B6) + C1 + C2 Zadržati razdvajanje kolnih i pješačkih područja.više prostora i sigurnosti za pješake . parkiranje i kretanje pješaka odvijaju se na zajedničkoj površini (mješovita površina) . jednakim pravima ili prioritetom za pješake i bicikliste <ooooot> Područje s prioritetom motornog prometa (A3) + B1 + B2 + B3 + B4 + B5 + B6 + C1 Vožnja. odn.moguće je višenamjensko korištenje cjelokupne površine ulice . prostora 4 Voznodinamičke zapreke Pojedinačne mjere: B1 + B2 + B3 + (.poboljšano oblikovanje prostornom raščlambom. regul.4 - 3 Jednosmjerne ulice B 1 Promjena materijala kolnika 2 Suženje profila 3 Opt. Opsežno preoblikovanje cjelokupnog prostora u skladu s potrebama stanovanja u "stambenoj ulici" Gradske i regionalne Glavne prometne ceste Shematski prikaz odnosa prostora i prometnih prioriteta © Oblikovanje ulice prijedlog B . (T) Smirivanje prometa na ulicama u stambenim područjima / pregled mjera i učinaka Čisti pješački prostor I OOOOOOOOOO^ ' nOO°°?°£> Područje sa sporim prometom. ali reducirati širinu kolnika u korist širih pješačkih hodnika . predn. 5 Preuređenje mirujućeg prometa © Oblikovanje ulige prijedlog A 6 Popločenje C 1 2 Oznake "stambena zona" Brzina 30 Prometni znak 325/326 .ograničenje brzine vožnje na "brzinu koračanja" (20 km/sat).oblikovanje detalja C . mjere LU = S CL 1 Slijepe ulice Ulice s petljama .Kompleks mjera Željeni učinak 05 > TO a) cd 2 "c CD o c ro to ra •o o > o CL QJ cd >w «u 'č£ CD E i š co -Q SMIRIVANJE PROMETA O D & S E A .

5 6 20. i predstavlja modificiranu mjeru prigušenja buke od cestovnog prometa.7 0 35-70 za građevinska područja u dB (A) Efektivna visina zaštitnog objekta h e f (m) (?) Dijagram za određivanje potrebne visine stijenke za zaštitu od buke ^8) Smanjenje razine buke < 8 dB (A). Dac^ 75 dB(A) \ X "¿mljani nasifi. i koje visoko apsorbiraju 8 df} (A) < LAa STR.50 •g». i Smjernice za zaštitu od buke na cestama RLS . „„ „ . obrtnička 65 zona š i r i n a ulige za I H max. Njeno djelovanje zasniva se na stvaranju "zvučne sjene" za buku od vozila. Stijenka Stijenka sa stambenim vrtom (3) I Mjere za smanjenje buke uz prometnicu Zahtijevano smanjenje 2. koje apsorbiraju 4 dB (A) < LAa STR.6 trakova) >3000-5000 1251 1. I . Taj je dio toliko manji koliko je pregrada viša i put refrakcije zvučnog vala dulji. Refrakcijom zvučnih valova može manji dio energije zvuka proći u zonu "sjene". očekivane buke od cestovnog prometa Dnevno prometno opterećenje u oba smjera vozila/sat < 10 10-50 Tipovi cesta p r e m a p r o m e t n o m o p t e r e ć e n j u s t a m b e n a ulica R a z m a k mjesta prijema z v u k a o d osi k o l n i k a u m S t a m b e n a ulica ( d v o t r a č n a ) >35 26-35 11-25 <10 >50-200 S a b i r n a ulica ( d v o t r a č n a ) >100 36-100 26-35 11-25 š 10 >200-1000 C e s t a u naselju i sabirna ulica ( d v o t r a č n a ) 101-300 36-100 11-35 Š10 C e s t a i z v a n n a s e l j a ili u ind. priključak na auto.> © . Teren Potrebna uda Ijenost u m Livade Šuma 10 75-125 50-75 15 125-250 75-100 20 225-400 100-125 25 375-555 125-175 30 175-225 35 200-250 r (9) Smanjenje razine buke uslijed udaljenosti 1 2 10 3 14 4 16.nije potpuna. DIN 18005 dio 1.81 daju iscrpne podatke za proračun..tu od buke ( T i ) Približna procjena postojeće odn. i o b r t n i č k o m području (dvotračna) G l a v n a p r o m e t . Intenzitet buke prouzročen višim prometnim opterećenjem i gustoća izgrađenosti zahtijevaju učinkovitu zaštitu u obliku zemljanih nasipa. zaštitnih pregrada i zaštitnih piramida .5 Visina zaštit.50 Ije. objekta u m Redukcija u d B (A) 6 ( 1 0 ) Približna procjena redukcije postojeće odn. c e s t a . Ta redukcija označuje se sa A LA. naročito u prometnim prostorima. O i ' "~50dB(A) 4 5 dB(A) f 8 0 'dB(A) 1 6 t S t i j e n k a z a z a š t i t u o d b u k e ' !v I — 28 1 23 63 1 1 Karta izofona. R. . a. < 4 dB (A). malo naselje Seosko ili mješovito područje 60 Zona centra.50 D © 218 Piramida z a zaštitu od buke (betonski predootovljeni elementi) . Utjecaj zemljanog nasipa ili stijenke za zaštitu od buke na razinu bučnosti Noć 35 Čisto stambeno nase.5 5 18. ali ta "sjena" za razliku od optičkih okolnosti .© . već pretežno o visini pregrade. Buka od prometa trebala bi pri prolazu kroz zaštitnu pregradu oslabjeti za = 25 dB (A).19 1. drva i čelika. Industrija nudi brojne predgotovljene betonske elemente i zaštitne pregrade od stakla.12 >1000-3000 Gradska glavna prometna cesta i c e s t a u ind. Razlikuju se zaštitne pregrade koje reflektiraju A LA. autocesta (4 . STR. STR.- 50 Industrijska zona 70 70 Projektna razina buke 4 5 .. očekivane buke od cestovnog prometa . i obrtničkom području (dvotračna) 101-300 36-100 11-35 =10 101-300 36-100 <35 101-300 = 100 Područje razine buke 0 0 I II III 0 1 II III IV 1 II III IV II III IV V IV IV V IV V ® Normirano postavljanje stijenke za zaštitu od buke uz ceste ^ ^ t40-90( Zaštitni zid od betonskih zid od be elemenata H = 1. Bedem za zast.PROMETNI PROSTORI 65 dB(A) 7 0 dB(A) 60 dB(A) \ 55 dB(A) ZAŠTITA OD BUKE DIN 18005 Smjernice za zaštitu od buke na cestama Povećana ekološka svijest doprinosi sve većoj važnosti zaštite od buke.5 7 23. Moguća učinkovitost zaštitne pregrade ne ovisi 0 gradivu. područje vikendica Zaštitna Općenito stambeno 35 područje.

Pričvršćenje prečke na stup u S/SA Moguće tit if A -y A-t A— • i/ n n^ Bolje (?) T Za zaštitu od pogleda prikladne su ograde od drvenih lamela -» © a mogu služiti i kao zaštita od buke. a troškove snose oba vlasnika zemljišta u jednakim dijelovima. Ograda mora biti u skladu s mjesnim običajima. voda koja prska 1 1 Pričvršćenje stupova za ograde i pergole r^i A (?) Ukopavanje stupova Unutar izgrađenog dijela naselja vlasnik je zemljišta. na kojem je zgrada ili se obavlja neka gospodarska djelatnost. Papuča za stup VRTOVI . Vlastita ograda: rub temelja dodiruje među. Poželjno je da je ta ograda visoka oko 1. uz donji rub mali razmak i bodIjkava žica. a za visoku do 2.00 m. Postoje li na oba zemljišta zgrade ili se obavlja gospodarska djelatnost.2 0 cm. Zaštitne ograde protiv divljači treba ukopati 1 0 . .stakla na betonskom postolju 219 . oba su vlasnika dužna zajednički podići ogradu. dužan na zahtjev vlasnika susjednog zemljišta podići ogradu na zajedničkoj međi.50 m -» Kod živice se mjeri od bočne površine.00 m ta je udaljenost 0.00 m.ograda (Fi) Ograda od okrajaka Od uzdužno rezanih okrajaka 3 Livadna ograda s oblicom na vrhu ^ ^ HZ! Od naizmjenično postavljenih lijepljenih talpi Jednostavna drvena ograda Varijanta drvene ograde J : -N ' Od savijenih drvenih letava na okviru od čeličnih cijevi © Livadna ograda sa smaknutim stupovima i prečkama Od drvenih talpi kvadratičnog presjeka Neobrađene daske iz pilane pribijene na stupove -10 cm u zemlji Ograda od žičane mreže. ili ukopana Ograda od čeličnih profila (pocinčanih) sa plastičnim ogradnim elementima Živica s uloškom od žičane mreže Horizontalni u Vertikalni' presjek presjek •v Razdjelna ograda o<f armiranog 4) ornament . a kod drveća od sredine stabla. Ograda od ukrštenih letava.Drveni stup .20 m .» © Ogradu treba podići na međi. naročito ako su u živici -» Drvene ograde. Trajnost im je tada više od 30 godina. nazvana i lovačka ograda. obveza ograđivanja = 5. okviri i palisade bit će trajniji ako se impregniraju u koti u pod tlakom i u vakuumu. stupovi. najomiljeniji je način ograđivanja zemljišta Letve na prečki (4) Oblikovanje vrha letava / / / B / / / / / / / / / / / / H / / ž [ W f W W W t f T O 1 W w u (5^) Ograda s nadvišenim stupovima (ß) S kontinuiranom prečkom © S horizontalnim lamelama (8) S vertikalnim drvenim lamelama (9) Lovačka ograda Ornament . A . Udaljenost do međe za živicu: ako je živica viša od 2. plastificirana. udaljenost od međe treba biti 1. '«*/1' D .OGRADE -> O D Zakon o susjedskim pravima. Zajednička se ograda postavlja centrično na međi.

.i } ^ T J ft - I t nTT Pogled Detalj (7) Zatezanje žicanog pletiva © Različite metode spajanja i obrade četverokutnog i plosnog čelika Čelična rešetka I I .5 cm (?) Čvorasta rešetka i ukrasna rešetka '"t t ± r r Prirodni i lomljeni kamen.8 1 3/B I2/B 1 4/6 5/bI5/6 i i . m 0.40 O^fYTTO 3x10 Žičano pletivo. Žičana se ograda nateže preko drvenih.» © isporučuju se s okcima različitih veličina. g+ "u 4/5 5/5 ¡6/5 ¡4/4 5/4 6/4 j 7/4 „ ¡4/3 i 1 -^ 0| jl625l. gotovo svaki oblik je moguć . I" 8/12 Pogled (— 375/375 —I Osovinske mjere Presjek 4 4 7 i/IO 6/10 5 a' r r © t Uobičajeni komercijalni oblici betonskih blokova 5 »i i.> ® i l i klesani .90/0. jer će s druge strane ogradu podići drugi susjed. 1 - 8/6 8/5 8/4 I 9/5 10/6 >0/5 j Presjek © 220 Slojeviti kameni zid s različito debelim slojevima ^g^ Zid od lomljenog i obrađenog kamena Ova tablica daje dimenzije u skladu s normativnim mjerama u visokogradnji DIN 4172.750+-875-+-1000-M 125 - ./ ( S f i K o ^ Krajnji stup Držač žice za zatezanji iržačžicezazatezanje2|cazazateza| Žica za zatezanje Vanjskj ugao Žičana m r e ž a Zatega od nefiraajucegt •fi M Ograda Vrata i polje ograde od valovite rešetke ^g^ o OOO b o o Bodljikava ž i c a 7 Držač žice za zatezanje* Sidro u zemlji Držač žice za zatezanje Vanjski ugao Krajnji stup Detalji stupa © Detalji zatezanja čvorastog pletiva Vrtna vrata od umjetničkog kovanog željeza T . Sve osovinske mjere su višekratnik od 125 mm uz reške od 10 mm. granit ili kvare.' ' Vijak Držač žice za zatezanje (5) Žičana ornament .rešetka (4) Žičane hasure Srednji stup ^ . betonskih ili čeličnih stupova © + © koji su temeljeni u tlu.65/0.> ( D . Po mogućnosti treba upotrijebiti samo jednu vrstu kamena. Ograda od kovanog željeza može biti umjetnički obrađena ili jednostavna. 1— 1 .i r .200/22 100/16 15 VRTOVI OGRADE 3 x 10 Vlasnik zemljišta najčešće podiže ogradu samo prema jednom susjedu.i ^ V . Plastificirana žičana pletiva s pocinčanim stupovima ne treba održavati. Žičana pletiva . mogu se upotrijebiti neobrađeni . Žičani ornamenti ili rešetkaste ograde točkasto su zavareni rpocinčani . u skladu s različitim željama korisnika. uobičajena veličina oka 4-5. Zatezna č a h u r a .> ® .

( § > pokazuju oblike stuba u vrtu. Primjeri © . cm 12 14 ® Ploče z a vrtne s t a z e • 625 - u © Opločene staze među gredicama. Suhozid od kamena u slojevima do 2 m ako podupire sraslo tlo. između ostalog kutni profili. prikladne su stube od oblica . skupo ali t r a j n o i Sloj ploštimice položenih opeka postavljene k a m e n e ploče Betonski potporni zid (izvodi s e i S u h o z i d .80 m. 267 Elementi za opločavanje čvrstih staza između lijeha upotrebljavaju se radi lakšega održavanja .. STUBE. 2 1 9 (T) © s upo m z itd a n iv i m a ( 2 ) Duljina L cm 50 50 Širina B cm 50 70 Visina kut. Mašti ne treba postavljati granice. Pri opločenju se razlikuje povišena staza između cvjetnih lijeha ili staza u razini travnjaka ->©-(7). POTPORNI ZIDOVI . grmlja i cvijeća. Stube se mogu vrlo maštovito oblikovati upotrebom "Karlsruhe" vrtnih elemenata. dječja kolica. Rampe s bočnim stubištem .t 1 90 1 Pergola na Izdizanje tla p r o t i v drveta iznad truljenja Okvir z a penjačice . nije p o t r e b n a p o s e b n a odvodnja od predgotovljenih elemenata)-»^. Stube moraju biti blago nagnute naprijed kako bi kišnica mogla otjecati. Da bi se udobnije hodalo.60 i i !l tV. unutarnji ugaoni i obli profili. samo se treba držati formule za stubišta ->s. Element dimenzija 55/30 omogućuje najmanji polumjer od 4.» S. treba niveleta uspona biti konkavna Valja paziti na smjer nagiba terena pri projektiranju staze .i I ( T ) 1. Predgotovljeni elementi z a potporne zidove 221 .> @ .> ® + ® . ali ih se mora skladno uklopiti u nasade drveća. op. STAZE.20% . Pijesak Šljaka ili d r o b l j e n a c © VCIlINdillU Kamen obrađen s dvije strane Pošljunčana staza © Sitna kocka. i'i ! ! K a m e n a ploča [. polož. Pomoću predgotovljenih elemenata mogu se oblikovati i lukovi. Da bi vrt izgledao što sličnije prirodnomu.> © z a bicikle.> ® . kolica za smeće i invalide s pratiocem.> S . 193-197. uzvišenje zbog m a n j e g prljanja ( § ) U travnjaku u istoj r a z i n i ( n e s m e t a kosačici) duljina k o r a k a debljina = 3 c m : R a z m a k ploča = n n i rw^ffff^T ^jiff* « ivIvXv! ® l ï v n S S o 'inija U S P ° n a j e ® k o n v eksna © S t a z a uz kuču: poprečn nagib Pješačka staza na padini Kolni put n a padini i l 4 6 Z a v r š n i sloj V e z n i sloj Sloj sitnog šljunka Sloj krupnog šljunka D r v e n e oblice Q D D O Q C D a ^ i o 10-15 3DC 1 5 -Sitna kocka Ispuna reški pijeskom Sloj plošt. Nagib prema brdu 5 .> ® . Betonski potporni zidovi jednostavniji su i jeftiniji a moguća je nabava predgotovljenih elemenata ->@ raznih oblika i veličina.90 m. 205/125 polumjer 24.VRTOVI PERGOLE.@ .. tako da se po njima može sigurno i udobno hodati.

Nasipanjem materijala u slojevima postižu se najstabilnije kosine.0 18.0 22.40 cm). . kN/m 3 rahlo i suho rahlo i prirodno vlažno rahlo i zasićeno vodom nabijeno i suho nabijeno i prirodno vlažno rahla i suha (prosjek za laka tla) rahla i priroodno vlažna rahla i zasićena vodom (prosjek za srednja tla) nabijena i suha nabijena i prirodno vlažna (oblutci) srednje krupni i suhi srednje krupni i vlažni suhi sitan i suh sitan i prirodno vlažan sitan i zasićen vodom krupan i suh 14. Naslagu humusa treba najmanje jednom godišnje prekopati i onda na svaki kubični metar dodati 0.0 20.0 18.0 19. Uvijek treba valjati izvana prema unutra.> Q D v/ s / h . klizanja. Ploče od busenja učvršćene kolčićima za nagibe > 1:2 . slama itd.0 17. Kut prirodnog potkosa u grad. pijesak). osiguranje umjetnih kosina Smaknuti raster blokova koji su otvoreni za sadnju. Pri nasipanju humus treba sabijati ako se neposredno nakon zemljanih radova izvode vrtnotehničke građevine.Žlijeb z a /"odvodnju VRTOVI ZEMLJANI RADOVI DIN 18915 .šljunkom ^jgj Osiguranje površine kosine konstrukcijom tipa Weber Vrsta tla Prost. Ako su stube nagnute prema brdu.0 16. tež.0 16. pionirska sadnja i prskanje bitumenom za osiguranje strmih kosina Ispuna pijeskom .5 kg negašenog vapna. Koherentno tlo sabija se valjanjem u slojevima (debljina sloja 30 .0 25. Kod svih radova oko sabijanja treba voditi računa o namjeni. Za staze. od padine prema sredini nasute površine.0 18. nevezani nasipni materijal može se vibrirati. Ako nije u sjeni. . treba hrpu zaštititi od pretjeranog isušivanja (busen. 5. .). putove i slobodne prostore treba sabijati i najgornji sloj. •yC*''-"}.. Kod svih čvrstih tala moguće je nabijanje i zabijanje. mokar Glina rahla i suha rahla i jako vlažna čvrsta i prirodno vlažna (čvrsto tlo) Suhi pijesak i krš „ . a na površinama za sadnju biljaka 40 cm. travnjaci ili ako se sadi (posebno važno za izvođenje staza i slobodnih prostora).0 18.0 35-40 45 27-30 42 37 Nasipano tlo Ilovača 15. Profiliranjem podtla ->• (2) postiže se veza nasipnog materijala i podloge i sprečava stvaranje kliznih ploha.0 19. potreban je uzdužni nagib radi odvodnje procjedne vode.* 3.0 15.5 20. tj. preporučuje se posaditi biljke koje mogu poslužiti kao zeleno gnojivo. .0 20. odnošenje tla vjetrom itd.4 m ——I © Naslaga humusa © Koherentni materijal u podlozi s blago nagnutim stepenicama Humus D o b a r materijal Loš materijal Humus na gradilištima čuva se privremenim odlaganjem na hrpu ->• 0 .0 14. Sipki. Najčešće je dovoljno prelaženje mehanizacije (gusjeničar .grejder) kad se izvodi nasip.0 20.0 16.0-20.0-22. 1. 2. Ostaje li to odlagalište dulje vrijeme. Valjanje se primjenjuje i za slojeve tucanika pri gradnji putova. krupnim šljunkom ili drobljencem Šljunak Pijesak Drobljeni kamen.5 18. stepenasto ¡j n a g i b u 1 : 1 i 5 W Težina i kut prirodnog pokosa različitih vrsta tala DIN 1055-2 222 .0 40-45 45 20-25 40 70 30-45 25-30 35-40 30-35 40 25 35 30-40 40-50 20-25 70 35 © Odvodnja i osiguranje nožice kosine nabačajem drobljenca i kamena Osiguranje kosine kamenom. osiguranje kosina Treba izbjeći pojave erozije.0 18. >?/ I—— 3 . Kamena rebra za odvodnjju . 4. Nasipavanje humusa nagnute plohe na blago (?) Nasipanje u slojevima 777777777?. za travnjake treba ma površini ostaviti 10 cm sipkog tla. © Stabiliziranje horizof položenim busenjem Konstrukcija od armaturnih m r e ž a ® Berma za grmlje. Kosine. Izvedba stuba kod viših nasipa na nagnutom tlu ->• (3) sprečava klizanje (širina stuba = 50 cm). Sabijanje polijevanjem moguće je samo kod nekih vrsta materijala (šljunak.

potpornim z i d o m u nožici) Blagi nagib slojeva (po mogućnosti b e z i z v e d b e Strmi nagib slojeva ( s a s t e p e n i c a m a ili bermom) Potrebno ublažavanje.VRTOVI OSIGURANJE PADINE . Mulleru 1969. Ako je nagib strmiji od 1:2. međutim. Mogu se svladati i znatne visinske razlike .) Prirodna (ne b e z u v j e t n o . 222. Načini oblaganja stijene kao obložni ili potporni zid (prema L. Ovisno o sustavu i nagibu. grmljem ili drvećem. taracanjem ili zidovima.© .> Q P Na strmim padinama treba učvrstiti površinski sloj. treba plosnato busenje učvrstiti drvenim kolcima ->• s.» © + © . u slojevima tla različite čvrstoće © Oblikovanje (i osiguranje) kosina u slojevima tla različite čvrstoće ® Stijenska kosina uvjetovana geološkim okolnostima Stijenska kosina uvjetovana geološkim okolnostima Krainer" zid u Ebenseeu 223 . Kod živog pletera (vrbovi kolci) treba naknadno posaditi bjelogoricu kao trajno rješenje s. zaobljenih kosina čije se površine učvršćuju travom. 222. dijafragma ili ž m u r j e Obložni zid za kosinu od nevezanog kamenja s prethodno izvedenom sidrenom gredom (shema Badberg II . Kosine koje su strmije od prirodnog kuta nasipanja učvršćuju se busenjem. od horizontalnih usidrenih greda i uspravnih stupova. npr. mogu se visoki zidovi izvesti i s usidrenjem u tlo Bušotina z a odvodnju Stijena od pilota. Razlikuje se mrtvi i živi pleter.Badgastein) Obložni zid sa stijenom od pilota. Pleterom se učvršćuju strme kosine na kojima je teško zasaditi raslinje. ceste i putove. Polja između njih pokrivaju se armiranim mlaznim betonom . Preporučuje se. Čeono busenje treba primijeniti za nagibe od 1:1 1 /2 do 1:1/2. © d i j a f r a g m o m ili žmurjem (sa ili bez sidrenja) u nevezanom kamenom materijalu Sidreni k a b e l 33-651 © Osiguranje kosine u nevezanom kamenom materijalu: stepenasti iskop odozgo prema dolje uz istovremeno podupiranje zidnim elementima i aluvijalnim sidrima (autocesta preko Brenneta) ® Primarno osiguranje kosine u glinom vezanim ili djelomično vezanim materijalima pomoću usidrenog roštilja od greda F a z e iskopa © Osiguranje kosine u nevezanom kamenom materijalu: stepenasti iskop odozgo prema dolje i istovremeno osiguranje mlaznim betonom s armaturnom mrežom (ô) Prostorna rešetka kao potporni zid ("Krainerov" zid) od betona (sustav Ebensee) "Krainer" zidovi izvedeni u stepenicama daju dovoljno prostora za novu trasu.» © . stabilna) kosina ( N ) Znatno povećanje nagiba u m j e t n e kosine (K) m o g u ć e j e s a m o uz p o s e b n a osiguranja (ovdje npr. Krajolik ostaje zelen. Za osiguranje dubokih usjeka u cestogradnji ili pri građenju na padinama potrebne su opsežne zaštitne mjere . Usidreni roštilji od greda različite izvedbe. izvedba blago nagnutih. Ozelenjeni potporni zidovi stvaraju prostor za dobro uporabiva zemljišta. nagiba i osiguranje it'rmi pokćs moguć ^amo uz osiguranje (naročito ako ima nevezanih slojeva) © Oblikovanje (i osiguranje) kosina.> © . pleterom.

VRTOVI .5 h • ® « '"V Stabla na 1/4 ha 80 160 -150-60 ©v ® Ribiz ® Sađenje u trokut © S a đ e n j e u trokut s ispunom Sađenje u trokut s dvostrukom ispunom Mjere za sadnju malina Ogrozd i ribiz 224 .0-4.5 h ® • Ogrozd -i 1.5m 4 x 6 x 3m 6 x 10 x 5m Sađenje u pravokutnik s dvostrukom ispunom • a ® a ® a a • • • • • a a a a m a 0 v e X / * • * • e ® 0 » • N a k o n b e r b e orezati tako d a o s t a n e 5 .> QP T~ 30 cm u zemlji (?) Skela špalira od željeznih cijevi (2) Skela za dvostruke špalire ( D Stijenka špalira od drva — L e t v e z a špalir Ž i c a špalira 1— 6 0 H (5) Vertiklani kordonci (6) Kordonci oblika slova U Ž i c a špalira . Špalir: srednje stablo u špaliru vuče se vertikalno.T •—í @ a © a © Stabla na 1/4 ha Glavna stabla Ispuna 156 156 25 25 Stabla na 1/4 ha 6 x 3 x 3m 8 x 4 x 4m 10 x 5 x 5m 69 39 25 69 39 25 Lepeza: pušta se da rastu samo dvije grane pod kutem od 45° prema tlu. saviti u obliku slova U i privezati • Razmak 3 x 5 x 2. (9) Dvokraki horizontalni kordonac Sustavi sađenja prema -> CD De Haas • ® f • ® $ 9 9 9 ® 9 9 9 • • • • • e • • ( • e • • • » ® # • • • e • t • « ® # • • t • 1 • -• ® • — o o o 1 Razmak 4x111 6x6m 10* lOm © i Stabla na 1/4 ha 156 •—® Razmak 4 x 4 x {2) m 10 x 10 x (5) m ® • i1 . Iz njihovih se izboja početkom proljeća oblikuje lepeza.8 g r a n a v. a bočne grane vode se lijevo i desno pod 90° Sađenje u kvadrat © ® • ® • Sađenje u kvadrat s ispunom @ • o o O o o © ® @ © © o o o o o @ # © Sađenje u kvadrat s dvostrukom ispunom o o o o • • • • • • # • • • • • • * A® • • • • • • # l • • • • • t • t # • L Stabla na 1/4 ha e • • Stabla na 1/4 ha 167 104 42 167 104 42 46 26 « • • ^ ^ Žičana skela za grmlje kupine c Stabla na 1/4 ha 46 26 Nategnuta žica K a d g r a n e izrastu i z n a d ž i c e odrezati na 1 5 c m i z n a d najviše žice. / _ „ (7) Verrier .0 Sadnice T^o a h 1.palmeta (6 i 8 grama) (8) Palmeta u obliku svijećnjaka .® • c Maline a Stupovi * a a Razmak 1.5 x 3 x 3m 2 x4x4m 3 x 6 x Gm 320 178 80 320 178 80 3 x 3 x 3m 80 © a 3.

2 m rast: brz 2 .Campsis radicans Pasja loza .6 zelenkast 5 .razmak: 70 x 60 najviše 50 x 100 cm ^g^ Dvostruka rešetka od žičanog pletiva (jjg) Zaštitna rešetka za ptice od pletene žice Rešetka za vriježe graška od pletene žice Višegodišnje vrste Bršljan .P.8 zelenkast 6 .Vitis vinifera Kozjak .6 modar 7 .3 m rast: brz lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno lišće: ljeti zeleno © Penjačice i visina njihova rasta (2) Horizontalne penjačice (3) Mahunarke koje pokrivaju zid (?) Šesterokutna žičana mreža (5) Špalir od letvica (6) Metoda vigvama za 8 .6 smeđ 7 .6 žuto .Lonicera caprifolium Ruže penjačice Kuri ka .1 1 biljaka (7) Metoda šatora © Skala za vriježe od pruća . > Za sadnju u koritima i kacama prikladna je metoda vigvama (indijanski šator) .Clematis vitalba Hortenzija penjačica .» QP Za biljke penjačice nije dovoljno samo pogodno tlo i ispravna orijentacija -> © treba uzeti u obzir i visinu rasta.© . Kad se ozelenjivaju zidovi zgrada.5 m rast: brz 3 .6 zelenkast 5 .Clematis-Hybriden Zimski jasmin .6 bijel 5 .Polygonum aubertii Divlja loza . sjeverni zid ® = sjenovito 225 . potrebna su različita pomagala za penjanje -> (2) <D.7 bijel 5 .9 žuto . Zaštitne mreže od pletene žice štite sjeme i sadnice od ptica .9 bijel 6 .8 narančast 5 .4 m rast: brz 1 .4 m rast: brz 3 .Humulus Lupulus Kozja krv .9 različito 1 .10 zelenkast 7 .6 m rast: brz 2 .Euonymus fortunei Bijela loza .Wisteria sinenis Pavitina . npr.> © Pomoć pri penjanju graška: grane koje otpadaju pri obrezivanju stabala . Kod mahunarki zahtijeva svaka biljka svoju motku za penjanje.crven 5 .4 m rast: brz 2 .Hydrangea petiolaris Američka lulica -Aristolocchia macrophylla Kampsis .9 bijel 5 .crven 6 .» ® . Jednogodišnje biljke: zvončići visina ukrasne tikvice visina japanski hmelj visina ladolež visina grahorica visina ukrasni grah visina dragoljub visina 4 .VRTOVI .8 različito 6 . napeta žičana mreža .Jasminum nudiflorum Pregled nekih penjačica i puzavica .Vitis coignetiae Vinova loza .> © Visina do 25 m do 15 m do 15 m do 8 m do 10 m do 10 m 5 do 8 m do 10 m do 8 m do 10 m do 10 m 3 do 4 m 4 do 6 m do 5 m do 5 m 2 do 4 m 2 do 4 m do 3 m Rast polagan brz brz brz srednji brz srednji srednji polagan srednji srednji srednji brz srednji srednji polagan srednji polagan Podupiranje x potrebno x x X (x) preporučuje se X (x) preporučuje se X X X X X X (x) preporučuje se X X Lišće zimi eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti eti imi ljeti zimi Zalijevanje - + (+) (+) /+) /+) /+) + - <+) + + Cvijet/mjesec 9 .6 zelenkast 6 .Clematis montana Glicinija . tricuspidata „Veitchii" Pavitina gorska .Hedera helix Troskot .6 zelenkast 5 .> @ ili dvostrano žičano pletivo.Lonicera heckrottii Hmelj .4 žut Mjesto O-© O • o® o @ o @ o @ ® @• o o @ o @ O 9 o a 00 o ® o ® O = sunčano d = polusjena.> ® . Višegodišnje penjačice i puzavice -> © . Za dva reda biljaka pogodna je metoda šatora — © .

brz Podupiranje: drvo. sjenovito Rast: polagan. armaturne mreže Pavitine vole hladne noge i vruću glavu 226 . polusjena.VRTOVI PUZAV1CE I PENJAČICE Povoljno mjesto Sunčano. nategnute žice. umjeren.

ali se zato može upotrebljavati godinama. jer je tada na raspolaganju najveća količina vrtnog otpada.> ( ? ) + (3) © Brežuljkasta lijeha pokrivena folijom. pokrivena staklom kao mali staklenik ® Mini jezerce u povišenoj lijehi od kamena Luk.25 (6) Povišena lijeha .50 m Sloj vlažnog lišća oko 20 cm Grubi kompost Granje POVIŠENE I BREŽULJKASTE LIJEHE Važan je pravilan sklop i položaj sjever . Visoke lijehe povećavaju urod ako su slojevito ispunjene organskim materijalom kao što su panjevi i grane. Pri sijanju. Brežuljkasta lijeha široka je oko 1.Betonska p l a t j c ^ Zem|ja Sloj treseta (T) Uređenje brežuljkaste lijehe © Završni sloj je zemljani omotač debeo oko 10 cm . Umjesto dasaka može se upotrijebiti svaki drugi materijal koji brzo ne trune. Upravo na brežuljkastoj ili povišenoj lijehi posebno dobro uspijevaju mješovite kulture.zemlja VRTOVI Francuska cijev za zalijevanje Drvo 40/60 Iskop jame dubine oko 25 cm i širine oko 1. Brežuljkasta lijeha izraziti je izvor topline. poriluk. idealno za izjednačenje visinskih razlika 1. nasiječene grančice ili fina kompostna zemlja. mrkva ® Kraterska lijeha 0 2m-»© 227 . u osnovi zapravo hrpa komposta omeđena daskama © .00-1. Rajčice visokog uzrasta dolaze u sredinu.slojevita ispunjena kao brežuljkasta lijeha -> (T) . npr.jug Q .(?) ® Povišena lijeha izvedena uz južni zid. impregnirane oblice. Doduše zahtijeva stanovit napor pri oblikovanju. sađenju i branju ne treba se sagibati ako su lijehe visoke 60 do 80 cm © + (f). Na povišenim i brežuljkastim lijehama može se postići rana berba. gredice ili kameni zidovi. Najbolje je oblikovati je tijekom jeseni. Varijanta brežuljkaste lijehe jest povišena lijeha. Na njima se postižu rekordni prinosi i rana berba.(3). Biljke koriste sunčanu toplinu koja pada na bočne stijenke. Navodnjavanje francuskim crijevom (3) ili kapanjem.50 m i dugačka 4 m. Sloj vrtnih otpadaka i granja visine 25 cm i širine 4 0 cm Sloj grubog komposta 10 c m _ 2ljeb za zalijevanje . kišenje francuskom cijevi za Humus Grubi kompost Popločana staza © Presjek brežuljkaste lijehe Bolja je betonska platica kao završetak-» (2j • © Povišene lijehe.

jer su kolni prilaz.(§) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Mjesto za sjedenje Korito Mjesto za vatru Bazen/tekuća voda Zidni bunar Stube Kamena klupa Betonske ploče Ploče od granita Kulir / klinker Živica od šišmira Travnjak Biljke u loncima Kameni blokovi Krupni šljunak Šimšir oblikovan u kugle Mješovita kultura Brežuljkasta tijela Silos za kompost Suhozidovi (¿T) Ukrasni i ekonomski vrtovi (5) Atrijski vrt 228 . vjetra i prašine. Dugi i uski vrtovi djeluju manje usko ako ih se poprečno podijeli na različite zone. obrasli zidovi i jezerce u sredini .» (5) . štite od vjetra i daju povoljnu klimu za biljke koje vole suho tlo i sunce.Glavni smjer vjetra Legenda . povišeno mjesto za sjedenje i roštilj.( ? ) .. npr. Pogodno za suptropsko raslinje.» (3) Pri izboru biljaka treba posebno paziti na svijetle i sjenovite zone. Od ljetnog jugoistočnog vjetra zaštitu pruža živica na zapadnoj strani. terase i prije svega visinski položaj prizemlja te orijentacija kuće usko povezani s oblikovanjem vrta. Natkrivena terasa je povezujući dio kuće i vrta. a od sjevernoistočnog vjetra stijene od platica. Tamnosmeđi zidovi od opeke primaju više topline od onih bijelo oličenih. M. Klima atrijskog vrta toliko je toplija koliko okolni zidovi bolje primaju i akumuliraju toplinu od sunčanih zraka. Bočni zidovi akumuliraju toplinu. Ona je suhozidovima. živicama.> ( T ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Stan Terasa Sjenica Pumpna kućica Vodovod Staja Bazen Travnjak Mjesto za gnoj Zimsko povrće Povrće Maline Ogrozd i ribiz Cvijeće Ukrasno i zaštitno grmlje Spalir na zidu Živice Lisnato drveće Voćke Koštičavo voće Jezgričavo voće Upojni bunar VRTOVI OGLEDNI PRIMJERI Projektiranje vrta treba započeti prije konačne verzije građevinskih projekata. 1 1000 (1929) Weimar (Gelmeroda) Arh. opločenim stazama. Neufert Legenda->(2) . Zidovi oko vrta štite od vjetra pa se u vrtu zadržava topli zrak. Za spušteni vrt tipične su stube. grmljem i drvećem povezana s raznim prostorima vrta koji okružuju zgradu i povezuju je s krajolikom. buke. glavni i pomoćni ulaz.10 ® V e ć i vrt sa sportskim terenom ispred kuće. . te štite stanovnike od pogleda. 1 113. okružen trkaćom stazom između nasutih kosina. E. .» (4) Tako na maloj površini nastaje strogo geometrijski oblikovani vrt.

Ekonomična je zaštita iznutra. s punom ventilacijom ispod nje Optimalni ploha kut nagiba staklenih 229 .00/2. Kapljično navodnjavanje Pribor za zalijevanje Pumpa za vodu Kabel za podno grijanje Bazen za vodu za zalijevanje Izolacija 14.00 Solarna brežuljkasta lijeha s poklopcem Zemlja ^ (?) 30 Gnoj Središnji prolaz Sanduk za brzi rast vlastite izrade 23° Holandski staklenik Tj65 Razmak vezača 3. 11. 19. 9. 4. Ako stijenke nisu izvana dovoljno obrasle. treba se pobrinuti za neku zaštitu od sunca kako bi se uz intenzivno osunčanje osigurala podnošljiva klima. 16. 6. 13. odnosno ozelenjene. U tu se svrhu mora oko 20% krovne površine izvesti kao ventilacijska traka ili moraju na raspolaganju biti pojedinačni zaklopci za zračenje. 21 22.04Staklenik s nagibom krova 23°-27 Ventilacija ispod zaštite od sunca .065 m Razmak rebara 613 mm ¿>4 C/illP^ Staklena ploha orijentirana (8) 13. 5. 7 Krovna ventilacija Automatski otvarači prozora Vanjsko sjenilo Odvlaživač zraka Pokretač zraka Bočni ventilacijski prozori Dvostruke ploče od pleksistakla • 8.(rj) 1 2 3. Zaštita od sunca može se izvesti izvan ili unutar staklenika. 20.00 i 1. Treba se pobrinuti za dovoljni dovod svježega zraka. Staklenik s odgovarajućim uređajima i klimatizacijom Grijanje Stol za sadnju Lijeha za umnožavanje Svjetiljka za raslinje Automatksa prisilna ventilacija Svjetiljka staklenika Regulator vlage Mjerač vlažnosti zraka Regulator temperature u prostoriji Veličina 1.STAKLENIK Prozračivanje staklenika treba dimenzionirati tako da se pri otvorenoj ventilaciji postiže temperatura približno jednaka vanjskoj. 12. 17 18. 10. 15.<- Priključeni staklenik (i^) Priključeni staklenik (11) Zaštita od sunca smještena izvana.00/1. Vanjska zaštita je učinkovitija ako je dovoljan razmak između zaštitnih elemenata i staklene stijene -» 0 i © .

zaštitom od vjetra. i to na južnoj strani.25 m. 3. tvari iz tla •.-¿L \ O i i o \ o \ •. to mjesto mora bezuvjetno biti iznad razine tla .kako bi se održao željeni oblik (5J Oblici stabla za kućni vrt ® Obrezivanje grabove živice u 1. Grane se usmjeravaju prema van da bi svjetlo dospijevalo u krošnje.© .75 m .> © . akumulira toplinu i štiti tlo od erozije. ima prednost pred oblikom kaleža jer se bočne grane mogu držati kratkima i ne lome se lako pod težinom plodova ili snijega. regulira oborine. © Svaki sloj humusa ispunjen je životom. godini nakon sadnje (lijevo ljetni. Kalež s otvorenim središtem podsjeća na šalicu ili kupicu. "naklon") u obalnom području daje zavjetrinu do 200 m.> © .VRTOVI DRVEĆE I ŽIVICE Sloj koji se uklanja Sloj koji se navozi Stvaranje h u m u s a Glavni prostor z a korijenje Oslobađanje hranjivih. Piramida je oblik "božičnog drvca" i ima prednost pred oblikom kaleža.> © Voćke treba uvijek saditi u nešto višem položaju nego što su bile u rasadniku. Želja za skrovitošću u vlastitu vrtu. za visinu do 2 m 0.2 m razmak treba biti 0. Korijenje prodire i u stjenovite slojeve. desno zimski rez) ^g^ Kod sadnje četinjača treba razvezati krpu oko korijena Podupirač treba postaviti koso ® Visina živice © "Prijelom" u Sjevernoj Njemačkoj Mjesto cijepljenja mora biti iznad zemlje Pravilna sadnja lisnatog stabla Deblo treba od sunca zaštititi slamom Visoka stabla se sidre nategnutom žicom © 230 Drveće za vrt © Visine rasta obrezanih i slobodno rastućih živica (biljka označena s X posebno dobro podnosi obrezivanje) (u zagradama broj biljaka na tekući metar) . prašine i znatiželjnih pogleda čini živicu prijeko potrebnom . Potporni kolac mora biti za širinu dlana udaljen od debla . a za onu iznad 2 m 0. Grane se skraćuju pa se ne lome tako lako pod teretom plodova ili snijega. Pri sađenju živice valja paziti na razmak prema susjedu.» © . i 5. Za visinu živice do 1. a studeni u krajevima s blagom klimom. ® Visoko deblo kod još mladog stabla. spremnik vode) MatiCna stijena (rastrošna ili srasla stijena) Svaki je sloj tla pun života. Deblo i dvije ili tri grane treba ostaviti ."fvnriM-sSV QJ <3 • .» © .. kako bi štitio stablo od prejakog sunca. Svaka razina ima svoje stanovnike © Krošnja stabla i razgranata mreža korijenja slične su kao slike u ogledalu © Piramida je osnovni oblik poput "božičnog drvca". Grane se režu tako da se usmjeruju prema van i kako bi svjetlost doprla u krunu stabla. Oblik stabla poput kaleža sa slobodnom sredinom. Mjesto na kojem je voćka cijepljena prepoznaje se lako po zadebljanju na obodu debla.50 m. T J c l - -s Hodnici kišnih glista kroz sve slojeve Mineralni sloj (rastrojeno kamenje. buke.© Živica smanjuje brzinu vjetra. Oblici stabala .> © . Najbolje je vrijeme za sadnju voćaka kasna jesen: u krajevima s ranim mrazom to je mjesec listopad. Živica na nasipu (tzv.. Svaka etaža ima svoje stanovnike . povećava stvaranje rose.

Biljke se vrlo brzo razmnožavaju.40 cm. Jezero treba i preko zime biti puno kako bi se izbjeglo bubrenje dna zbog smrzavanja.> ( ? ) . odakle se jezerce dobro vidi. žabe i vodozemci mogu prezimiti samo ako se spriječi zamrzavanje i osigura protjecanje vode. Dublji dio služi i kao pribježište za sve životinjske stanovnike.2 0 cm. Mora se uspostaviti odgovarajući odnos površine i volumena vode (oko 400 l/m2). treba visoke biljke saditi pojedinačno. pijeska i raslinja dobro usklađene. Vrijeme je sadnje od svibnja do rujna. s razmakom među biljkama 20 .(5). Vrtno jezerce postaje stanište kukaca i biljaka. Veličina jezera ovisi o veličini vrta. Močvarne ili plitkovodne zone . Idealna je vodena površina od 20 do 25 m 2 . Da bi se postigla skladna ukupna slika. Da bi kukci i ličinke mogli prezimiti.8 tjedana biološka ravnoteža. što treba obaviti vrlo pažljivo. najvažnije je ispravno odabrati lokaciju. Gotovi bazeni nude košarama s biljem ispravnu dubinu i sprečavaju slijeganje ili klizanje šljunka i zemlje za biljke (2) . Sadnja biljaka prethodi punjenju jezera. Najpogodniji je položaj u blizini terasa i mjesta za sjedenje. Mora se oblikovati i okolina jezera. posude ili izravno u posebnu zemlju. s jednim dijelom dubine najmanje 60 cm.6 sati dnevno. potrebne su veće vodene zone dubine 5 . Pretežni dio močvarnih i vodenih biljaka zahtijeva mnogo sunca.(2) te vlažne lijehe dopunjuju i stvaraju prirodne odnose. Da bi biljke i životinje napredovale u jezercu i oko njega. oko 4 . ali već 3 . Za poluvisoke treba razmak 30 . Biljke se mogu posaditi u košare. voda će se razbistriti.30 cm. Za prvu sadnju dovoljno je 5 vodenih biljaka po četvornom metru. Popločena staza Folija 20 cm 5 cm supstrata pijeska zemlje ® S t e p e n a s t o izvedeno jezerce od folije 2 cm šljunka v / / / w / / Vlažna zona 777777777777777/ Zona plitke vode Zona duboke vode od sintetike armirane staklenim vlaknima Vrtno jezerce horizontirati i ispuniti vodom do visine prve stepenice Više od 5 cm pijeska može prouzročiti slijeganje i naginjanje bazena ? T / f i y ? / y 7 / Pijeska (3) Pravilna ugradnja vrtnog jezerca Sa zemljom iz iskopa dobro nabiti Mješavina lišća i pijeska kao zimsko prebivalište vodozemaca Za vrijeme mraza staviti svežnjeve slame ili na drugi način osigurati kisik Obalna zona (8) Šljunak Folija Korito protoka u presjeku ( 5j Staza na konzoli 231 . mogu se podizanjem ili spuštanjem prilagoditi vodostaju koji im odgovara. Ako su količine vode.5 m 2 nudi mnoge vrste životnog prostora. nastat će nakon 6 . Niske biljke oko ruba sade se u nizovima ili grupama.VRTOVI VRTNO JEZERCE Jezerca treba skladno uklopiti u vrt. Biljke u posudama. Ribe.

zona plićaka 10-40 cm. područje za obnavljanje vode 90 m2. Tko želi jezerce koristiti i uživati u njemu. Idealan je položaj u smjeru istok .zapad sa 5 .© Dubina vode: močvarna zona < 25 cm. Velike su mogućnosti da se planirano vrtno jezerce prilagodi vlastitim željama u pogledu veličine.JEZERCE ZA PLIVANJE Oblikovne mogućnosti da se vrt I optički obogati biološkim elementom vodom . prostor za kupanje 40 m2. i volumena 35 m3. ne manje od 55 m2. Jezerce u kojem se može plivati treba imati površinu 155 m2.30 cm.vrlo su raznolike. planirat će ga u blizini terase uz kuću -» © Veličina površine treba biti 60 m2 . oblika i uporabe. -> ( § ) 232 .6 sati sunca u danu. područje za kupanje > 1. Plastična cijev za prekid kapilarenja pijesak 5 cm 50-100 "zona 3 j 1 2 200 i geotekstll folija TOde supstrat 10 cm z o n a bil aka ž 5 0 % P°uršine 0 Oblikovanje obale Razina vode Varijanta za prekid kapilarenja (5) Zona taloženja / taložnik ^0) Vodotok sa širokim i dubokim meandrima i kaskadama. područje za bistrenje 25 m2 -> © . duboka voda > 50 cm.

korijenje u dnu j e z e r a saditi u biljni kontejner z b o g kontrole rasta z i m z e l e n a . crv. korijenje razvija u podlozi b e z korijenja.tlačni vod pumpe (T) Izvorski kamen -» (5) f Izvorski kamen — > © Hrvatski naziv Mirisni šaš Obični žabočun Žabnjačka kornjačnica Štitasti vodoljub Viseći šaš Velika pirevina Borak Zlatni štap Vodeni dvornik Štukina trava Kovrčavi mrijesnjak Veliki žabnjak Obična strelica Jezerska šašina Razgranieni iežinac Uskolisni rogoz (§) Botanicki naziv Acorus calamus Alisma plantago-aquatica Baldellia ranunculoides Butomus umbellatus Carex pseudocyperus Glyceria maxima "Variegata" Hippuris vulgaris Orontium aquaticum Polygonum amphibium Pontederia cordata Potamogeton crispus Ranunculus lingua Saqittaria saqittifolia Scirpus lacustris Sparqanium erectum Typha angustifolia Vrijeme cvat Boja cvijeta Vl-Vll Vl-Vll Vl-X VI-VIII Vl-Vll V-Vll VII—VIII V-Vl Vl-Vll VII—VIII VI-IX VI-IX VI-VIII VII—VHI VII—VIII Vl-Vll © Vl-Vll IV-VI VI-VIII - žuto-zelena. prezimi kao pupoljak na dnu jezera z i m z e l e n a .10 m -» © . žuta zelena neugledna zlatnožuta ružičasta plava neugledna žuta bijelo-ružičasta smeđa zeleno-bijela crno-smeđa Zona plitke vode. korijenje u mulju z i m z e l e n a .® Korito potoka je važan sastavni dio jezerca u kojem se može kupati. smeđa bijelo . 0 .ružičasta smeđa ružičasta. Svaka biljka traži svoj prirodni životni prostor i samo u takvomu će napredovati.tek ukupnost biljaka svih prostora čini jezerski krajolik bogatim. prirodnim i lijepim. posaditi u dno j e z e r a K a n a d s k a v o d e n a kuga M o č v a r n a rebratica Vrste krocanja Vrste mrijesnjaka Žabnjak Obična mješinka b e z korijenja. sklona širenju z i m z e l e n a . Treba biti što dulje.svjetloružič. mineralni slojevi različite granulacije Vodeni kozlac Močvarna kaljužnica Šaš kareks Šarena preslica Uskolisna suhoperka Močvarna mlječika Sita Protivak Američki kozlac Vodena metvica Močvarna trolistica Bakreni cvijet Močvarna potočnica Dragušac Biserna paprat Potočna čestoslavica (7) Močvarna zona V-Vl IV-V VII-IX V-Vl IV-V VI-VIII V-Vl V-X VI-IX IV-VI - V-IX bijela žuta zelene glavice nema cvijeta bijela žuta smeđe glavice žuta žuta svjetloljubičasta bijela . prezimljava k a o lisnati pupoljak (9) Biljke proizvođači kisika za jezerce 233 . organskim. WX^TTW/s PVC . saditi u dno j e z e r a . Prirodno jezerce se sastoji od više životnih prostora .S malom jamom ulaz vode neće bit previsok 10-12 JEZERCE ZA KUPANJE U dobro projektiranom jezercu pojedini su životni prostori bez vidljivih granica. Životni prostori u vrtu razlikuju se prije svega po vlažnosti ili po vodostaju. m a l i m m j e h u r i m a lovi kukce. idealno je 8 .( D Preko kaskada i kamenja protječe oko 15 m3 vode u satu. dubina vode 1 0 . ljutić Hibridi planinčice VII—VIII V-Vl VIII-IX IV-V VII-IX Vl-Vll VIII-IX Vl-Vll VII-IX Vl-Vll Vl-Vll V-VIII ab III bis VII V-Vl V-Vl bijela ljubičasta ružičastocrvena ružičasta ružičasta ljubičasta žuta žuta Ijubičastocrvena smeđi vijenčić plava do bijela ružičasta prema vrsti žuta razni tonovi žute Dubine sađenja Hrvatski naziv Vodenklas Žabogriz Lokvanj žuti Lopoč Okrugolisni plavun Plivajući mrijesnjak Vodeni žabnjak Rezac Vodeni orašak Zona lopoča-> Botanički naziv Aponogeton distachyos Hydrocharis morsus-ranae Nuphar lutea Nymphaea-Hybriden Nymphoides peltata Potamogeton natans Ranunculus aquatilis Stratiotes aloides Trapa natans © Vrijeme cvat Boja cvijeta Vll-X VI-VIII VI-VIII VI-IX Vl-Vll VI-IX VI-IX V-Vll Vl-Vll bijela bijela žuta kao žumanjak prema vrsti zlatnožuta bijela bijela bijela bijela. crvena svjetloplava žuta nema cvijeta tamno plava Poprečni presjek jezerca za plivanje-» ( 2 ) Močvarni stolisnik Puzajuća ivica Štikac mali Štikac veliki Konopljuša Suručnica Jezičnjača Metiljeva trava Purpurna vrbica Kraljevski pujanik Jakobova ljestvica Livadni dvornik Vrste jaglaca Žabnjak.4 0 cm Calla palustris Caltha palustris Carex grayi Equisetum variegatum Eriophorum angustifolium Euphorbia palustris Juncus ensifolius Lysimachia thyrsiflora Lysichiton americanus Mentha aquatica Menyanthes trifoliata Mimulus cupreus Myosotis palustris Nasturtium officinale Onoclea sensibilis Veronica beccabunga © Achillea ptarmica Ajuga reptans Chelone obiigua Darmera peltata Eupatorium cannabium Filipéndula ulmaria Ligularia przewalskii Lysimachia nummularia Lythrum salicaria Osmunda regaiis Polemonium caeruleum Polygonum blstorta Primula in Arten Ranunculus acris "Multiplex" Trollius-Hybriden © Callitriche stagnalis Ceratophyllum demersum Elodea canadensis Hottonia palustris Myriophyllum in Arten Potamogeton in Arten Ranunculus circinatus Utricularia vulgaris Ispusno okno. bijela. blijeda (§) Vlažna zona Jezerska žabovlatka Kruta vaščika z i m z e l e n e . prirodnim oblicima. Prednost treba dati ležernim. i tu se obogaćuje kisikom i ugodno grije.

10. 20 mm ili 234 . Naime.03 ako je razlika veća od ± 20 % g = 0.75 Neto površina krova = 120 m2 Količina kišnice = Neto površina krova 120 m2 x God.raspoloživa količina kišnice 72000 I potrebna količina kišnice 75700 I) x 100 = 4.605 1. 9. Pri odluci o njegovu obujmu ne treba biti pretjerano štedljiv. zahod 45 I (kod ekonomičnih ispirača 18 I). 5. količina oborina 800 mm = 800 l/m2 Kosi krov .0. količina oborina 800 l/m2 x koeficijent otjecanja f = 0. kupanje/tuširanje 40 I.0.335 1. 4. veći obujam postiže se malim povećanjem troškova. 12. f = 0. za pranje rublja 18 I.40 ako se pretežno koristi za navodnjavanje vrta i u slučaju velikih sezonskih razlika u količini oborina. 3. godišnjoj količini oborina.9% < 20% => g = 0.20 . površini krova i koeficijentu otjecanja.koeficijent otjecanja f = 0. Filtar ispred spremnika kišnice Kućni vodovod Protočni ventil Dovod pitke vode Spremnik Preljev Olučna cijev Kanal Filtarski lonac Sifon --sf-r : Vt •'t © Uređaj za prikupljanje kišnice s filtarskim loncem i vanjskim spremnicima 1. 7 8. Oluk / olučna cijev Filtarski skupljač Dovod Spremnik Preljev sa sifonom Usisni vod Kućna vodovodna stanica Zaštita od praznog hoda Mreža vodova kišnice Instalacija pitke vode Magnetni ventil Plovak Obujam Duljina Širina Visina Težina 1100/ 1.40 . treba u proračun uključiti broj osoba i izljevnih mjesta.05 Obujam spremnika = raspoloživa količina kišnice 72000 I x faktor g 0. ostalo 8 I = ukupno 75 I kišnice (kod ekonomičnih ispirača 48 I). čišćenje 4 I. Površina vrta = 200 m2 Potrebna količina kišnice = Broj osoba 4 x dnevna potrošnja 45 I x 365 dana + površina vrta 200 m 2 x godišnja potrošnja 50 l/m2 Potrebna količina kišnice = 75700 l/godišnje Faktor g = (1 . Proračun veličine spremnika za navodnjavanje vrta.75 Raspoloživa količina kišnice = 72 000 l/godišnje Broj osoba = 4 Dnevna potrošnja = 45 I po osobi (ekonomični ispirač u zahodu). (6) 1500 /. 4. 2. Koeficijent otjecanja: f = 0.05 ako se raspoloživa količina kišnice od potrebne razlikuje za manje od ± 20 % g = 0. 5 6 7 8. Ako je kišnica i za kućnu uporabu. 3. ispiranje 10 I. bure za kišnicu Ručna pumpa (2) 1 2.45 1500/ 1.: 20001 Iznad slobodnog izljeva Uređaj za korištenje kišnice ^0) Dopuna pitke vode Spremnik oborinskih voda za navodnjavanje vrta ' ^ A — Kućni vodovod Olučna cijev Razvodnik s pokazivačem razine punjena Slobodno istjecanje razmak min.VRTOVI UPORABA KIŠNICE U projekt nove kuće treba uključiti spremnik za prihvat kišnice.60 I kišnice po četvornom metru Primjer: God. Faktor g: g = 0.. 9. Sito s poklopcem na dnu oiučne Cljevl JL^ Filtarski taložnik 0 1.20-2. Može se i naknadno postaviti u kući ili vrtu.50 Ekološki spremnik kišnice .52 2000 / 2.75 za kosi i ravni krov.išni kapaciteta do 12. Za navodnjavanje vrta treba godišnje 40 .900 mm £ l/m2) očitava se iz odgovarajućih karata ili dobiva od meteorološke službe.05 obujam spremnika = 3600 1 preporuka: spremnik korisnoga obujma 4500 I Objašnjenja: Neto površina krova: projekcija krova od oluka do oluka (odgovara tlocrtnoj površini kuće).za piće i kuhanje 5 I. 11. za obiteljsku kuću oko 5000 I Obujam spremnika za navodnjavanje vrta ovisi o površini vrta.60 za ravni krov s nasipom šljunka.64 53 kg 81 kg 130 kg Instalacija za kišnicu Vrtna cijeva Osnovni spremnik za kišnicu Ručna pumpa Iznad protočnog ven Min 20 mm ili 2d Uronjena pumpa 1100/:.05 (5) 72 72 72 1.500 / Filtarski lonac Stilna zaliha vode za zalijevanje. Godišnja količina oborina (npr NRW oko 740 . Prosječna potrošnja vode po osobi dnevno. 6. za njegu tijela 10 I = ukupno 65 I pitke vode.

6 3.dubina vode -> (4).00/8. Načini građenja bazena: Uobičajeno: bazen s folijom (folija: nepropusna površina). nisu uključeni posebni utjecaji.9 2.2 2.98/8.50/7.kaučuk. Održavanje vode: danas uobičajeno uređajem za miješanje vode. Zaštita od smrzavanja: za krute konstrukcije bazena pomoću rubnih greda. pravokutnik.2 1. ne djece! Razlika dubine bazena .9 2. rubni profil T Jednoslojni predgotovljeni poliesterski bazen Armiranobetonski bazen. mjesec 1.33/7.5 1.5 2. zimi ne prazniti! (iskošeni rub bazena). po mogućnosti podići rub bazena (pitanje oblikovanja).5 4. čelik (može i iznad terena) ili ukopano ->(5). cementna boja). Dodatno treba uništavati alge pomoću kemikalija (klor.50/9. važno: jednoliko odvođenje vode s dobrim čišćenjem površine pomoću skimera ili bolje pomoću žlijeba-> Vrste filtara: šljunak (dubinski filtar.65/7.5 kW/m2d odn. rijetko se izvodi na gradilištu. Nosiva konstrukcija zidana beton.80/9. 1300 kcal/m2d). prostor saune Bazen za noge Najmanji plivački bazen s jednom stazom (2 plivačka zamaha.0 6. u vidnom polju.8 5.5 4.25 CD Prost.50/7. npr. za boravak Kuhinja © Bar © Stanovanje Dijagram rasporeda plivačke dvorane u jednoobiteljskoj kući. znatni toplinski gubici javnih kupališta (hotelski bazeni itd. U blizini bazena ne smije biti bjelogorice i grmlja po rubu (padanje lišća).55/7. 1/1-2 osobe) Srednji plivački bazen s dvije staze (3-4 plivačka zamaha. najčešće predgotovljeni elementi. dodati dužinu tijela: za četiri zamaha treba 8 m duljine. rub osiguran drvenom gredom -Alumin.70/7. Dubina vode: do brade domaćice. mjesec 1. Oblik: Što jednostavniji zbog troškova i odvođenja vode (s.66/9. djelomično s upuhavanjem zraka radi čišćenja).6 2.3 3.65/7. oprema: vidjeti privatni zatvoreni bazen -» s.2 2. grijanjem ili preljevom zaštićenim od smrzavanja.8 4.50/8.26/8. x = interpolacija Gubitak topline površine bazena odn.66/9. općenito nije nosivo. predvidjeti mogućnost reguliranja! Znatno se produžuje sezona kupanja uz relativno niske troškove Zaštita djece: po mogućnosti ne ogradom nego pokrivanjem bazena ili pomoću automatskog alarmnog uređaja (reagira na pojavu valova). pjena od sintetičnog materijala. svakako s nišom za ljestve ili stube.50 m. Grijanje: pomoću protustrujnog uređaja ili protočnim grijačem u bojleru.60/8. mjesec 1. 261-263 @ Trim prostorija (D Predvorje saune © Sauna (ž) ® Otvor. predgotovljeni elementi): površina najčešće keramika ili stakleni mozaik.9 2. ovisi o načinu odvođenja vode ->®-<fl).08/7. Predvidjeti stazu oko rubova. bazen s preljevnim žljebom (jj) Zuriški žljeb na obodu bazena Voda 8w 22 °C 23 °C 24 °C 25 °C 26 °C Sezona 4. dijatomit (površinski filtar). rjeđe premaz (klor .0 6.8 2. tj. bakreni sulfat). 2/4-5 osoba).mjesečne sezone (prosječne vrijednosti) ® Podni izljev s izjednačavanjem tlaka podzemne vode 235 .2 3. blizu spavaonice (upotreba u prohladnim danima).25/10.u.2 5. mjesec 1. slobodnostojećeg zida bazena tijekom 5 . Veličina: Širina trake 2.20/9.5 3.© ireni bazen Garderoba WC Tuš VRTNI PLIVAČKI BAZEN tu Položaj: Vrtni plivački bazen treba biti zaštićen od vjetra CD. mlazni beton preko jednostrane oplate.00/10. potrebna je zaloga od mršavog betona -> © Betonske ploče © vodonepropusne (beton na gradilištu u dvostranoj oplati.). Treba biti vidljiv iz kuhinje i dnevne sobe (radi nadziranja djece i iz dekorativnih razloga).75/10.25 m.5 Gubici topline otvorenog plivačkog bazena (prosječno / maksimalno) u kWh/m2d prema mjerenjima RWE.) zbog korištenja zagrijane vode za povratno ispiranje filtara (do 1. Pribor.25/6.75/10. Bazen od poliestera.8 3. jednostavna izvedba s Wiesbadenskim žljebom Zidani bazen s drenažom (9) Skimmer (skidač pjene) ^ ^ Wiesbadenski žljeb. Dužina zamaha pri plivanju 1.5 Dodatni mjeseci 5. Prostorija za boravak može kao površina biti dio plivačke dvorane © Veličine bazena © Normalna dubina za privatna kupališta (bazeni za plivače) Bazen s pokosom i folijom. najmanji bazen za startni skok s čeone strane 4.60/9.25/9. sredstva protiv algi bez klora. mjesec 2.2 5. Treba ga zaštititi od upadanja trave.

® tnmrrr U © Prizemlje -> © ® V © Presjek -> ® .STAMBENE KUĆE S PLIVAČKIM BAZENOM U VRTU Primjer ® .® ® Prizemljem ® . u razini terena ispred dnevnog boravka. K.00 Nagib 1:10 Perspektiva (5) Okrugli plivački bazen na padini Plivački bazen između kuće i garaže Arh.® Arh.© Arh. Neufert U ® Presjek -> © .® stambena kuća na padini s otvorenim bazenom. Primjer -> © .® kratak put od saune i spavaonice do bazena u vrtu. P. pristup iz suterena ili vanjskim stubištem. Kappler 236 . Richter + 6. U © Suteren -> @ .

bolje t O m . ali mora biti odmah uočljiv s ulice ili vrtnih vrata.30 . VJETROBRAN. podrumskim stubištem i spavaćom sobom HODNICI Širina hodnika ovisi o njegovu položaju.e sir.0 m za 3 osobe © Jednostrani hodnici sa slabim prometom: širina hodnika = širina vratiju + 50 cm Jednostrani hodnici sa živahnim prometom Dvostrani hodnici sa smaknutim 1 vratima pri živahnom prometu Dvostrani hodnici s nasuprotno postavljenim vratima 237 .0 W Za hodnik s vratima samo s jedne strane dovoljna . Ra> čuna se da je 1 m slobodne širine hodnika (bez istaka) potreban za 60 do 70 ljudi (-> kazališta. izvan dominantnog smjera vjetra.1. o rasporedu vrata — A ili B i jačini prometa. Svrhovite širine hodnika -> © Po mogućnosti trebaju se sva vrata otvarati u prostorije -> s. a naročito stubište -» © - Povoljna je neposredna veza između kuhinje.na hodnika o d > 0 9m. o tome je li jednostran ili obostran. osovinski razmak zidova 1. škole. 1 4 0 m širina 1.6 m za 2 osobe. >2.PRETPROSTOR. Iz pretprostora trebaju biti neposredno pristupačne najvažnije prostorije kroz koje se najviše prolazi. 186. stubišta itd.25 m fas ^ W jednostrani hodnici za 2 osobe nesmetano mimoilaze šir|na 1 3 n . WC-om. >90-1.40 m koje se Dvostrani hodnici sa živahnim prometom: 1. koliko je to moguće.). Ulaz u pretprostor treba biti. ULAZ U nepovoljnim klimatskim okolnostima vjetrobran je prijeko potreban. stubišta i zahoda Q Međusobna veza prostorija V© Ulaz centralno t>® •jf /Tn * Ulaz povezan s podrumskim stubištem p ^ ^ Predprostor povezan s uredskim prostorijama (§) U vezi s podrumskim stubištem ^ (7) U vezi s dnevnim boravkom © u vezi s vjetrobranom ® U vezi s kuhinjom.

65 1.0—1-75- A 90 T 1. listonoše i posjetitelje mora sve što je potrebno biti predviđeno. jednodjelna.00 -i ^l) h 1.f ^ h 1..25 ' H ® H 1. sa stalkom za glačanje © Garderoba.70 I 600 1 1 900 1 U 1-95-1 H 0 13 H T 105 1 013H 0 16 h) 1 75 •iiiiii" "TrnrnTTT" n 1 1 1 1 1 1 1 JL jfe ÜU 1. dvodjelna.80 JL_ « t « b db ¿ ¿ s '165( 59 33 L Q IH Ti »t > I 1 H ^ ^ ? H H T 1. nenapadno ali prikladno pri ruci. Za dostavljače.— 2 1.30 Za udobno odlaganje odjeće 28 kuka 38 kuka Za udoban rastanak 1—43—1 95 T 1 (6) T ^ 1. od osvijetljenog kućnog broja do četke kraj ogledala.0 T 1.j liMr I S v j » .0 3 kuke 5 kuka (14) Garderobni stalak Garderobni stalak ± 45 (12) Garderobne kuke Garderobne motke • T 4. tu sve mora biti promišljeno. GARDEROBE Ulaz određuje izgled kuće. šešir i kovčeg > ? Ženske cipele < ^ ^ Stalak za kišobrane s nepropusnim koritom Sanduk za kišobrane ¿. (7) Kaput ® Kišobran... Mm Garderoba.0 H I I I I I I I I I I I I I I I 11 I I I I I I I 60 ^ — 90 — — 4.••.50 + 2.""55"+• ® Za odlaganje odjeće 6 kuka na 1 m ® 1. sa stalcima za glačanje 238 .15 1.0 I I I I I 11 11 I I I I I I I I I I I I I II I 1 H 4 -H-H+- 1 . Ovdje posjetitelj stječe prvi dojam.0 H+++ -H+H- T 1 B H H — 90 — ¡ | 6 0 | — 75 .35 1.40 -r 13 >- 1 |— 38 —| (2) Kaputić ULAZI.

Zbog o t . Ta širina. kupaonica.F ( 4 ) vorenog stubišta hodnik djeluje prostrano kao sa 4m 2 Hodnik 3m 2 = 4 velike prostorije i 1 mala prostorija. garderoba) °" Hodnik 7m 2 . pa ih treba ugraditi Pri raspoređivanju vrata treba razmotriti položaj kreveta i ugrađenih ormara u sobama. međutim. nije dovoljna za postavljanje ormara.3 u ovom se razmatranju smatraju garderobom. ^ tima 3 ® v —J Hodnik 4m 2 = 5 prostorija s ugrade. garderoba ili slično. p dječje sobe. o s t a l o g ( f o kao ([3) Hodnik 2m 2 = 4 prostorije s ugrađe-fc. garderoba) ('gN Hodnik 5m 2 = 5 prostorija i 1 kuDaonica kupaonica © Hodnik 7m 2 = 8 prostorija i stubište t / 1 © ™ ^ ^ ^ 1 k U p a °> © ca.V ( 3 J ka s ugodnim oblikom prostora Hodnik 3m 2 = kao @ . pristup ^ T u ^ ^ kLp^oTe"'fsp'avate sobe i „ J ^ za boravak sobe „ „ ( T ) . ostavom). Često sobe postaju prostranije ako se povećanjem hodnika na račun soba postigne povoljniji odnos vrata i ormara . pri smaknutim etažama (povoljno rješenje. kupaonice i sobe za boravak ¿4) Hodnik 2m 2 = 4 prostorije. mm ormarima i krevetima tfg) Hodnik 3m 2 = 6 prostorija.» © . jer se u tom slučaju dva člana obitelji još mogu mimoići.Potrebna površina pri različitom broju prostorija HODNICI a V' ( D HnHnik im2 . garderoba i ostava Hodnik 4m 2 = 4 velike prostorije i 4 male. samo 5 prostorija i 2 p male (kupaonica. U tim primjerima usvojena širina hodnika od jednoga metra zadovoljava kao minimalna širina.t uoiiko nmctnriio na * kraju stuba koje še ne^nastavljaj ^ Hodnik 2m 2 = 4 velike prostorije i » WC. te WC V © W ©^nemaiolje"mogućnost?[frilazaj U ali je čišći prostor © W Pr storije (kupaonica. otpadaju stubini podesti) Hodnik 1m2 = 4 prostorije kao čvoV (13) t ° * f između spavače sobe.@ pokazuje maksimalnu pristupačnost različitih veličina i oblika hodnika prema prostorijama koje su šire od 2 m (prostorije š i r o k e 2 .( i j ) . uz to 1 osta-a va ali bez WC-a ili slično. © prikazuju najekonomičnije oblike hodnika za određene okolnosti. njprikladnije iskorištenje h o d n i .p mm ormarima ¿ ^ S S H ^ 239 .

Klupa sa sandukom u hodniku služi za smještaj pribora za čišćenje cipela.SPREMISTA Krovne i stubišne kosine. metle itd. niše i uglovi nude prostore za ostave. Kod krovnih kosina treba iza ormara ugraditi dobru termoizolaciju. ormare i pretince. Ormari bi gore i dolje trebali imati otvore za zrak iii vrata kao rebrenice tako da je omogućena staina ventilacija. Ispod stubišne kosine često ima mjesta za ormare s kliznim vratima (§) ili za radni prostor -» (8) ® 240 lzviačivi ormari smješteni do pod strehu © Prostor za ormare ispod kosine krova. (7). Okvir s lameliranim vratima Prostor za ormare ispod kosine krova pokraj mansardnog prozora Sklopivi krevet pri strmom nagibu krova .

sredstva za pranje i čišćenje. Pri oblikovanju kućanskih naprava treba osigurati jednostavno rukovanje bez ugrožavanja zdravlja Q)-(§). Potreban prostor za kontejnere za smeće -»(§). Prečke Za visinu prostorije mm 2400 2600 3500 Cjelokupna dužina ljestvi oko mrr 1350 1580 2540 Prečke Za visinu prostorije mm 3630 4750 5870 Cjelokupna dužina ljestvi oko mrr 1710 2250 2770 3 4 do 8 12 16 20 © Ljestve-»©. Kontejner za smeće -» (¿5) od čeličnog lima ili polietilena.5 11. Obujam 50.5 11.10 m 3 (1100 I).4 © četka © Kanta za smeće 3 Univerzalni usisač Usisač za prašinu Presjeci . O •5 c o © feST*''j@[e' St0j6Će 0S 0njene ' © Klupica sa stubama (li) Uređaji za odlaganje kućnog otpada ^ 2 ) . hoteli. Kante za smeće od pocinčanog čeličnog lima ili polietilena.3 5 % okna za bacanje smeća.kontejner za pražnjenje 241 .5 d 95 130 110 110 110 110 110 e Vrsta otpada Kućni otpad rastresit Otpad u vrećama 110 I Papir (uredski otpad) Rublje (jednoobiteljska zgrada) Rublje (veći objekti kao stambene zgrade. letla za prašinu 1. U kućama s jednom obitelji pogodna su okna za ubacivanje rublja ->(5). mjere cm a 55 60 65 35 45 50 55 b 55 60 65 35 45 50 55 c 24 24 24 11.» © o k n o za odzračivanje -»(13)presjeka 3 0 . Kućni otpad namjenski se skuplja za odvoz u pokretnim kontejnerima obujma približno kubični metar Važno je voditi računa o dimenzioniranju mjesta za postavljanje i putove odvoza. 6629. 243 Za njegu i čišćenje potrebno je: ormar za manje kućne naprave. kante. bolnice) 40+45 50 55 30 40 45 50 > Q. alat i ljestve Širina prostora za ormar = 60 cm. papir ili rublje treba biti od nehrđajućeg čelika ili pocinčanog čeličnog lima. Tržište nudi uređaje za ubacivanje smeća s električnim otvaranjem vratašca. Velike kante za otpad (¡5))s obujmom 120 i 240 litara trebaju biti pokretne.5 11. bolnice. DIN 6623. iz sigurnosnih razloga. 25 30 30 15 25 25 30 Min. Okno 0 cm Za otpad Za odzr.77 m 3 i 1. Uređaji za odlaganje smeća okno za kućno smeće. isto tako i za hotele. obujma 0. .(13) (T) Okvir za čišćenje sagova (8) Prikladna visina ormara J S L I <> Za svaka daljnja vrata se sanduk proširuje za 820 mm (9) Potrebni prostor za velike sanduke za smeće Velika kanta za otpad . usisač.110 litara. s kliznim poklopcem i odvodom vode.PROSTORIJE ZA KUĆANSTVO s. Taj se sustav ne može primijeniti za više otvora istodobno. umirovljeničke domove itd.

80 1 + (5 1 I—60-1. Pri oblikovanju pribora i sprava za kućanstvo treba se brinuti o udobnosti i zdravlju korisnika.20 (-60-100—I -2. prost. valjak za glačanje ^ ^ Kombinirani pribor za glačanje. 90 ¡50> © Daska za glačanje. za šivanje.. sklopiv t * ^5) Šivaći stroj * © g D . 1 k d rxs.> © mora biti drugačije visine od one uz koju se sjedi Podrumsko stubište Automatska perilica i aparat za sušenje rublja kao komplet Korito za pranje s grijaiem vode Sanduk za prljavo rublje Radna površina za slaganje rublja Uređaj za glatanje oko Ormar za manji pribor Ukupno 60 60 Kuhinja 60 50 60 100 50 380 60 60 1. Daska uz koju se glača stojeći .Lssrrp.0.đ>© D »"đ™ t " © u- t"© L-oblik U © fra^omoćn^ulS Pr0St0r ia ' © Pristupačno iz kuhinje V (9) p r i s t u p a t n o iz V Pokraj kuhinje i kupaonice -1.40-2.» © .20 1. Minimalne dimenzije _ • © .0S.Dijelovi uređaja i opreme Širina u cm Bolje PROSTORIJE ZA KUĆANSTVO Povoljna je orijentacija prema sjeveru . a može biti kao kutak i za hobi.© • Takva prostorija služi za smještaj ormara s priborom za čišćenje. ® Shema prostornih veza s kućnim gospodarskim prostorom <D Potrebni prostor za dijelove opreme I 8 + 8 1 8 + • i + D 8 8 C + + 8 8 c 1 8 §8 8 + 1-60- j: -1. bolje rješenje neposredno uz kuhinju ili pristup iz kuhinje .40- 1.Snj Z e a ru 9 ÍS nje ¡ = * © stroj za glačanje Stroj za glačanje ugrađen u ormar 242 . sklopiva uz zid ormar K Potrebni prostor za glačanje u sjedećem stavu Uz elektr. glačanje.> © . pranje rublja. gosp. s dugim pultom za odlaganje .00- 1 á ¡él.» © .ilal. Prostorija za potrebe kućanstva uz pomoćni ulaz.© .20-60-100-1 -2.40-2.80- + 1 8 .60 Kuć.00 60 4.

košare. ona mora biti hladna i prozračena. kovčege. nakit za božično drvce. ljestve. također s odvojenim odjeljcima za hlađenje i zamrzavanje. hodnik i spavaće Kuhinja Spremište Prostori za odlaganje i ormare Spremište u području ulaza • W (14) opicllllMc Uni Spremište iI ormar za cipele u području ulaza 4 Spremište Smočnica i ostava u području oiiiuuik kuhinje V Q5) 243 . torbe. daske za glačanje rukava. Te su prostorije vrlo važne za svakodnevni život.razne veličine. spremišta. Treba predvidjeti rasvjetu s prekidačem na vratima i pobrinuti se za dobru ventilaciju. hladnjače. Najpraktičniji je položaj smočnice pokraj ili unutar kuhinje . Prostoriju predvidjeti neposredno uz kuhinju. košare za rublje. Za veća kućanstva tržište nudi hladnjačke ćelije po sustavu nadograđivanja . korisna površina 1. Za veće stanove treba u projektu predvidjeti ostavu po mogućnosti od 2% površine stana.r-v. Treba predvidjeti priključak za zamrzivač i eventualno hladnjak za vino. 242. u nastavku na WC t f (S) Smočnica ispred kuhinje Hladnjače . zaštićena od sunca.23-3. Radi uštede prostora. vrata se otvaraju prema van. SMOCNICA Pri projektiranju stanova ili kuća treba voditi računa o nusprostorijama kao što su smočnice.> © . Jednoredna V ® Smočnice t ^ (2) Smočnica u nastavku na ormar t^ (¿) Smočnica preko ugla a W (4) Smočnica u nastavku ugla za blagovanje i r . Najbolje je police postaviti sve do stropa. Ona služi za odlaganje i čuvanje pribora za čišćenje. (6) Smočnica zbog uštede prostora u nastavku na kadu t^ (7) Kao prije. daske za glačanje s. ostaviti niše za ugrađene ormare ->(t3). alata.SPREMISTE.06 m2 SPREMIŠTA Osim prostorija u podrumu i na tavanu. mora u stanu postojati prostorija za odlaganje = 1 m 2 svijetle širine 75 cm.

20- na sudopera s policom . iznad štednjaka postaviti odvod para © Stolovi za rad i odlaganje dubine 60 cm H60H © W 1.KUHINJE |-45-(-4CH 80—I—60—I |—60—1.20 H—60—| !— a 1.20—l I—60—I I—60—I (T) Presjek kuhinje s 2 radna mjesta © Presjek kuhinje s prostorom za 2 osobe © Nisko smješteni dijelovi štednjaka zahtijevaju odgovarajući prostor za rukovanje.10-1.znad njega © W sobe'zT bta g o va njls s I užTd odava nju h r a n e b a d njega su obostrano pristupačne police za posuđe (7) W Rade dvije osobe jedna do druge ® Između prostorije za pripremu i blagovaonice treba leteća vrata dolje obložiti zbog mogućnosti otvaranja nogom ^g^ Ispravna i pogrešna rasvjeta u kuhinji © Uobičajena visina stola od 85 cm je između povoljne visine za miješanje tijesta i sudopera © Predvidjeti radnu ploču koja se može izvući za rad u sjedećem položaju Ispravno izvedeno podnožje ormara za lako čišćenje > 8 cm ^ t! U "1-¡fi m tv A B umjetno oazracivanje veniuaiuium Umjetno odzračivanje ventilatorom na vanjskom zidu (A) ili bolje preko nape direktno iznad štednjaka (B) (14) Bolja je napa za usisavanje para Stol za izvlačenje Barski pult za blagovanje © 244 Presjek kroz elemente kuhinjske opreme prema preferentnim mjerama DIN 68901 Kuhinjska oprema i mjesta za postavljanje elemenata prema DIN 18022 Radnu visin uskladiti s visinom tijela .

Preporučuje se mehanička ventilacijska naprava iznad štednjaka -> Za tu svrhu na tržištu se nude nape. uključujući po mogućnosti i električni štednjak (s izrezima za grijaće ploče).J I 100 100 l-i-l-l 1 l . cej .l . Materijal: drvo.^ . koji se uklapaju u svaku kuhinju koju je arhitekt projektirao. usprkos normizaciji. a posuđe se doseže lako i bez prig i banja. eventualno električni bojler. Posebna oprema -> © .sve pomaže da se štedi vrijeme i snaga. težih ili rijetko korištenih kuhinjskih sprava i pribora.@ kao što je naprava za rezanje kruha ili univerzalna. police u ormarima drvene ili ploče obložene sintetikom. kuhinjska vaga te posude za namirnice i mirodije koje se upuštaju. spajaju se prilikom ugrađivanja i nepomičnu cjelinu. upušta se ispod radne plohe.> (5) služe za metle. šperploče. pećnice i mikrovalne pećnice na prikladnoj visini. Gornji ili zidni ormarići (3) + 0 ograničene su dubine kako bi se radna ploha ispod njih mogla nesmetano koristiti. Sudoper i ploča za cijeđenje ugrađuju se u donje ormariće. vidljive plohe: brušeni lak. ormarić za kuhinjske strojeve i dijelove s ladicama na izvlačenje ili otklapanje. sušilo za ručnik . Tipizirani elementi. L Q Jednodjelni donji ormarići x (5) Dvodjelni donji ormarići H(cm) x B(cm) 35 20-120 65 T(cm) 35 H(cm) x B(cm) x T(cm) 50 70-150 35 65 L^lJ L . pogodni za ugradnju hladnjaka. Radne površine i površine za odlaganje čine jedinstvenu plohu.l (?) Dvodjelni gornji ili zidni ormarići (3) Jednodjelni gornji ili zidni ormarići H(cm) x B(cm) x T(cm) 203 45-60 40-60 © Visoki ormarići © Kutni ormarići © Ugrađena pećnica ( ^ Kuhinjski centralni element (9) Elektronička preša za smeće ^0) Niše za kuhanje © Ormarić za kuhinjske aparate i ormarić za sušenje 245 . sredstva za čišćenje ili za zalihu namirnica. Razlikuju se naprave za odvod i naprave za cirkuliranje zraka. pribor za ispiranje i čišćenje. drvo. Vrata klizna. Visoki ili bočni ormarići . Za odvod zraka mora postojati ventilacijsko okno. bolje specijalna otklopna koja pri otvaranju ne zahtijevaju dodatni prostor. Ispod sudopera je posuda za smeće.H(cm) x B(cm) x T(cm) 85 20-60 60 H(cm) x B(cm) x T(cm) 85 70-150 60 KUHINJE ELEMENTI ZA POSTAVU I UGRADNJU Mjere i programi proizvodnje nažalost su. Donji ormarići: -> ® + (2) za smještaj većih. sintetika. Općenito se kuhinjski namještaj isporučuje u širinama od 20 do 120 cm s korakom od 5 cm i visinom od 85 cm. Gornji ormarići pripomažu iskorištenju prostora. i dalje različiti. Za lonce su najbolje metalne rešetke. sintetika. iverice. kuhinjski kablić. ali je taj uređaj znatno učinkovitiji od onoga za cirkuliranje zraka.

KUHINJE Ako se nastoji uštedjeti prostor. Stroj za pranje posuđa treba smjestiti desno ili lijevo uz sudoper. ugraditi i kombinirati omogućujući nesmetano obavljanje poslova. Najčešće je potreban dvostruki sudoper (7) . po jednu dvostruku utičnicu za svako područje rada i pripreme. Veličina prostorije nije sama po sebi mjerodavna.24 (§) Dimenzije • O 86 25/34 44 I T 44^ 1 '24 Pločice iznad uzdignutog ruba (7) Mjere za ugrađene sudopere 1. (I) 50 75 100 125 150 200 250 b (cm) 55 55 55-60 55-60 60-65 65-75 70-80 t (cm) 55-60 60-65 60-65 65-70 65-70 70-75 70-75 h (cm) 80-85 85 85 90-100 120-130 130-140 140-150 Ugrađeni hladnjaci Zapr. ® 85 80 (?) Električni štednjak (5) Veliki plinski štednjak (3) Trajno goreća peć Hladnjaci Zapr. treba paziti na dimenzije sprava i uređaja jer su važne za određivanje dimenzija ormarića. Treba predvidjeti dovoljan broj utičnica.24 Ugrađeni sudoperi rezance i tijesto Kutije od stakla ili plastike ^ ^ Kuhinjske daske Kuhinjske vage Kuhinjski stroj ® Univerzalni električni nož Stroj za mljevenje mesa CÍO 246 .@ sa 60 cm širokom plohom za cijeđenje lijevo i 60 cm širokom plohom za odlaganje desno. treba u projektu predvidjeti dovoljne površine za postavljanje kuhinjskog pribora i strojeva. ali obilje komfora. Električni i plinski uređaji te kuhinjski namještaj danas se izrađuju tako da se mogu međusobno poredati.10 1. odlike su "single" kuhinje. (I) b (cm) t (cm) 50 75 100 (4) Hladnjak 55 55 55 50-55 55-60 60-65 (7) © h (cm) 80-85 85-90 90 © 44 1. Malo potrebnog prostora.

Kuhinja je u stanu radno mjesto. Po mogućnosti se iz kuhinje trebaju vidjeti vrtna vrata. mjesto za kuhanje 60 cm. radna kuhinja s prostorom za jelo 12-14 m 2 0 . 244. Najmanja tlocrtna površina kuhinjske niše 5 . 68901 Kuhinju treba orijentirati prema sjeveroistoku ili sjeverozapadu. c^edenje F = velika radna polča i donji ormarići G = gornji ormarići H = visoki ormar (i) Jednoredna kuhinja (5) Dvoredna kuhinja V (6) Kuhinja u obliku slova U (7) L-oblik s kutom za jelo 3 1-62 2. dobra rasvjeta radnog mjesta s. Svi su primjeri koncipirani za dešnjake. štednjak. te s podrumom.PREPORUKE . Za to ukupno treba 700 cm kako bi se postavili svi elementi. male naprave.0 . tj. sudoper. To znači. pećnica 60 cm.1 0 m 2 . mjesto za pripravljanje. ulazna vrata.40 m (?). Za ljevake to će biti slijeva nadesno. omogućiti nesmetan rad i dovoljnu slobodu kretanja. izbjegavati rad u stojećem položaju. 18022.I 'ra I1 tšJ 0^ © Perspektivniprikaz jednoredne k u h i n j e V J V ~ Perspektiva-»© t " @ v N e S r Í n j a S T h r a S r t Ormar-kuhinja (firma Haas u Sohn) 247 .20 m. u posrednoj vezi s vrtom za povrće i začine. treba svrhovito poredati radna mjesta. sudoper s dva korita i plohom za cijeđenje (uključivo stroj za pranje posuđa) 150 cm. ormarić za namirnice 60 cm. radna kuhinja 8 .. površina za cijeđenje — @ > .> DIN 18011. Često je kuhinja sastajalište obitelji ako prostor za blagovanje pripada kuhinji ® Prilikom namještanja treba obratiti pažnju na sljedeće: Štedjeti kretanje. Uz dubinu niza sa svake strane od 60 cm dobije se minimalna širina kuhinje od 2. dječje igralište i terasa 0. radni proces slijedi zdesna nalijevo. Pravilan raspored bitno utječe na olakšanje posla.6 m 2 . Povoljan raspored radnih mjesta u kuhinji E 60 T ©O O© B A 60 1 30 A = povrSina za odlaganje >30 B = štednjak 60 C = radna ploha >60 D = sudoper prema proizvođaču E = površinaza odlaganje odn. hladnjak 60 cm.Ulaz Predprostor Gospodarska prostorija Pomoćni ulaz | KUHINJE AMK . zamrzivač 60 cm.©. Da bi se olakšalo raditi u kuhinji. povoljno držanje tijela. ormar za metle 50 cm. \ Vrtna vrata V ¡ Podrumske stube | ¡ % Kuhinja _l Smočnica Dječje igralište Blagovaonica Soba za boravak _) Prostorija za L Erigremu Povrtnjak Pogled iz kuhinje Putevi Ove prostorije su uobičajene samo kod velikih kuća © Odnosi prostorija veće kuhinje % I Učestalost korištenja radnog prostora [ i J < Glavne veze s ostalim područjima Učestalost korištenja puteva između područja Za korištenje sprava i namještaja nužan je između nizova slobodni prostor širine 1. pokrovna ploča od 200 cm ujedno je površina za pripravljanje i odlaganje. Potreban prostor za namještaj i sprave: štednjak.00 m i — IV 1ÍT I E. donji ormarići za posuđe. idući s desna na lijevo: površina za odlaganje. ali istodobno i boravak domaćice tijekom mnogih sati. prilagoditi visinu radne plohe visini tijela. pribor itd.

jelo s ribom i jelo s mesom.6 3.14 Npr.9 5.00- 4 osobe I s 5 osoba 6 osoba 7 osoba 8 osoba 3. jelo s mesom. potrebna površina za postavljanje stola • Min.00) š 195 š 245 (255) = 260 JlO± j 45 -1.14 m 3.a o I tfí m i ^ tx> = 1. •i« B -1.o C . pri 60 cm širine mjesta i 6 osoba = 60 x 6 = 180 (2.m O t/i •O N (0 TON (0 ra (0 <J <J •> BLAGOVAONICE POSUĐE I NAMJEŠTAJ a a ¡s s s a g « s * .1 5. desert. potrebna površina za postavljanje stola 248 .o N (0 ra o (0 Č* (0 C L E C O (0 (0 <J TO •S is C ¡ O S ra <J E <J o c É.14 Min.0010f-50-80— -50-110 45 ! • Mjesta za blagovanje Širina cm Dubina cm š 130 ž 180(190) Površina m2 2. bijelo i crno vino -2. desert. desert. jelo s ribom i jelo s mesom. bijelo i crno vino Meni: juha.80- C O . predjelo. piće Meni: juha. bijelo i crno vino Meni. šampanjac. potrebna površina za postavljanje stola Min. 5P •I. šampanjac.•> o c o c o C O o C O •O c 3 .„ H I I & l 1 1 1 -g I s i ^ s >¡>>N"N"N5>nz>ÍMOTOT>N (?) Čaše © Meni: juha. sladoled.2 • .80-2.8 3. jelo s ribom i jelo s mesom.

80 T 1. . Orijentacija blagovaonice prema zapadu. ali zbog uzdignute police od 15 cm zahtijeva manje mjesta.4C 1 I1 k 1 35 a q D D 1.: II II : Bar .110-1 1-60-1-40-1—80—| 80 »4/54 80 T I O 4o • • h45-f-40-H-30f 30| ••:" i . Razmak između ploče stola i donjega ruba svjetiljke ne veći od 60 cm © . najudobniji raspored stolica. 4J^ 30 (?) 1 • (?) • 3.27 1 i a a a D D D 0 M .75 cm -> © . I (?) u I T 40 ' + 120 50 . ispred blagovaonice ili dnevnog boravka (dakle pri najčešćem jugozapadnom vjetru prema istoku do jugoistoku).10-1 n •: 2.© Mjesto za mali obrok može biti stolić koji se izvlači iz donjega ormarića. dubine 40 cm. stol može biti u sklopu slobodno stojećeg ormarića -> © Manju dubinu zahtijeva barski pult za jelo. razmak do zida ovisi o posluživanju © Razmak između površine za pripremu i stola predvidjeti i za prolaz © Za ladice i vrata 1—60 —1—50 . tako da je dovoljan razmak do susjeda © i moguć smještaj cjelokupnog pribora. Ako ima prostora. Povoljno je ako se prostorija za jelo može prilikom svečanosti proširiti sklopivim ili harmonika .@ Preporučuje se iz> laz na terasu. mora se dodati 80 cm za kretanje oko sjedećih mjesta.® Najmanji je promjer takvoga stola 0. ali može zamijeniti posebnu blagovaonicu -> © .00—1 1-1. prostorija za zajutrak prema istoku Prilaz iz kuhinje ili prostorije za pripravljanje — @ . Klupa u kutu sa stolom kao mjesto za jelo zauzima najmanji prostor -> © . bolje 1. Vanjski prostori (verande.• no mirnim položajem mjesta za blagovanje Blagovaonica između terase i sobe za boravak. mogućnost produljenja ako postoje harmonika vrata prema susjednoj prostoriji ^ 2 ) Smještaj jednog kompleta pribora za jelo ^—' okrugli stol.0 \¡ QOOOQ O O 4. nešto više: niša za jelo © Uz više od 5 osoba mora se predvidjeti prolaz do stražnjih mjesta. Mjesto za blagovanje > zahtijeva znatno više prostora.00 1 T 80 C3 T > i. Potrebne su posebne stolice ili visoke stolice bez naslona — © . dobra rasvjeta prostorija 249 .00 >j •i •i :ll .© Uvijek je ugodno sjediti za okruglim stolom © . 4 do 6 osoba V 9 . Ako treba smjestiti više od 3 osobe.90 m. 4 - •:• 60 © Minimalni prostor: stol za jelo u vagon-restoranu. kutni ormarić za posuđe Soba za boravak ÍBIagoyi: Kuhinja Shema odnosa prostorija oko blagovaonice ^ ' Zatvorena blagovaonica između kuhinje i sobe za boravak s poseb. Tako nema bliještanja i susjedi si mogu gledati u oči. veza prostorija letećim vratima Blagovaonica kao naprijed.vratima ->• © + © Da bi se moglo udobno jesti. To zahtijeva dodatne površine za namještaj i kretanje -> @ .. ušteda prostora: stol s kutnom klupom l-50-t— 155 —I- (?) Okrugli stol. sa sobom za boravak uz zajedničku terasu. terase) leže na sunčanoj strani zaštićenoj od vjetra.25 m.00 I ofefo i 7t> /! © Najmanja blagovaonica za 6 osoba: vL' Blagovaonica za 12 osoba s površinom za pripremu.ploča Jif: Stol na izvlačenje i zakretanje Stol na izvlačenje I -1. ili i za glavne obroke. visine 70 .BLAGOVAONICE DIN 18011 U kuhinji je poželjno imati mjesto za međuobroke. Na sredini stola treba ostaviti trak širine 20 cm za zdjele.1. s D] II. Lijevo i desno od stola površina za kretanje od 80 cm. Stolne svjetiljke ne smiju zasljepljivati. © Min. lonce i si. treba svaka osoba za stolom imati dio površine stola 60 x 40 cm.10 .

60 10(7) Spavaća soba s garderobom f ® Spavaća soba s garderobom V © bnimtednikom ^ " * * * ^ ^ Kupaonica U © Spavaća soba i garderobni hodnik p . bolje 75 cm -> © . 2. To je važno za namještanje kreveta. Dobro je rješenje ormar sa zrcalima na vratima ili stranicama. 100 x 190.SPAVAĆE SOBE Udobnost pri spavanju ovisi o krevetu.00 .75 . Osim rasvjete čitave prostorije. potrebno je i svjetlo za čitanje -> (2). Oko kreveta prostor 75 cm © Odlaganje je neophodno: noćni ormarić uz krevet Sjever Prostor za ormare sa sklopivim vratiV-/ ma Sjever * n 4fr (5) V-/ 2. Uobičajene dimenzije: 90 x 190.p . U spavaću sobu treba postaviti najmanje jedno zrcalo u kojem se može vidjeti cjelokupna figura. 75 . 75 Spavaća soba s više prostora za toaletu 1 ormare . Ako nema raspoloživog mjesta.00 2.00 V (?) v—/ Mala spavaća soba/dječja soba r 1 > V " (B) Uobičajena svrhovito namještena spavaća soba 75 . Pri otvorenim vratima mora ostati dovoljan prostor za kretanje -> Lijevo i desno od bračnog kreveta mora postojati prostor za odlaganje. Prikladni su i ormarići na koje se mogu postaviti noćne svjetiljke -> Po osobi treba osigurati oko metar prostora za ormar. 100x200. Oko svih strana kreveta treba projektirati prostor širok najmanje 60 cm. Duljina kreveta za svaku pojedinu osobu treba biti jednaka tjelesnoj visini + 25 cm. a naročito ako usporedno s krevetom stoje ormari. treba naći mjesto na hodniku . 160 x 200. ( g ) Spavaća soba -t d j e č j a soba do nje t ' ^ 3 ) Spavaća soba / tuš / kupaonica V ® Dvokrevetna soba / dijete / gost t * (15) (§) t ^ 06) Dvokrevetna soba V © Mogućnost podjele Q6 250 . ( g ) Spavaća^soba s garderobom i prila.> © + © .

® Vreća za spavanje s patentnim zatvaračem i kapuljačom za glavu. potreban je poseban sanduk za posteljinu) ^ ^ Počivaljka za spavanje (rasklopiva) Frankfurtski krevet (bočno preklopiv) Frankfurtski krevet (preklapa se po visini) 2-struk ili kao dva kreveta E) Rastezljivi i zidni kreveti Mmmmm t . počivaljka) - © Počivaljka. prikladno za vrlo male prostorije.338 m 2 po krevetu Pullman-krevet za stambene prikolice i spavaća kola. 11) kuće za odmor i dječje sobe. sličan je japanski način spavanja Poljski krevet s napetim platnom za jedra. niski ormar za odjeću. sa sandukom tspod madraca za smještaj posteljine preko dana © Počivaljka sa sandukom za posteIjinu iza kosih jastuka /g\ Počivaljka za spavanje na izvlačenje C) Ležaji za nuždu -62—j- © Visoki krevet na ormaru s dubokim vodilicama s gornjom pločom na izvlačenje koja je ujedno poklopac © Krevet na ormaru. brodske kabine.A) Ležaji na raznim visinama SPAVAĆE SOBE VRSTE KREVETA i.72 -i— 68 ^ 2. sklopljen se može koristiti kao klupa za sjedenje Niski krevet od čeličnih cijevi s poplunom ili vunenim pokrivačem ^ ^ Bakin krevet s perinom. glomazan s visokim nogama B) Ležaji (kauč.10 2. ateliere i si. pokrivač i jastuk su preko dana smotani u navlake s patentnim zatvaračem © Kao prije. potreban prostor 0.00 l © Rastezljivi krevet za 1 ili 2 osobe. preko dana se ugura u krevet Zidni ormar za rastezljive krevete -* obratiti pažnju na uske otvore za vrata Rastezljivi kreveti mogu stajati ispred zatvorenih vrata ormara Kod okretno-sklopivih kreveta je ormar noću otvoren 251 . uzdignuti naslon je drugi krevet D) Sklopivi kreveti 35 ? Naslonjač za spavanje (rasklopiv. ~ Tro katni krevet za spavaća kola.

252 . Ako su kreveti razdvojeni.kuća koji je bio oblikovan poput bazilike.> © + © . bojažljivi radije uza zid -» 0 + (2). ili još radije -> (5) . važan je njihov međusobni položaj. vrlo je važno gdje je krevet smješten: ® Sl ° i i slobodno u sobi Samosvjestan čovjek rado spava u slobodnom prostoru sobe @ . o položaju u odnosu prema svjetlu (otkrenuto od prozora ) i vratima (pogled na vrata). Ima li više kreveta. položaju prema stranama svijeta (glava po mogućnosti prema sjeveru). Danas prevladava odvojeni položaj bračnih kreveta. određeni zahtjevi uvjetuju raspored kreveta. Posljednja četiri primjera zorno pokazuju koliko je oblikovanje prostora i namještaja ovisno o načinu života u nekom razdoblju. uz zatvorene zavjese osebujno osvijetljen odozgo kroz baldahin. a nekada je zajednički ležaj bio uklopljen u zasebni prostor: I krevetu u sanduku Krevet s baldahinom Natkriveni krevet Krevet . Još su VM Dva kreveta jedan do drugog 3 • Dva kreveta jedan iznad drugog položaj kreveta manje ovisi o prostornim mogućnostima nego 0 osobnim željama. po mogućnosti bračni par ne leži u istom smjeru nego u suprotnim smjerovima .(J) Osjećaj smirenosti ovisi 0 zidnoj oblozi. jer ako: (§) Prijatelji spavaju u istoj sobi. a također i položaj glave u krevetima koji se dodiruju osjetljivije razlike kad je riječ o bračnim krevetima: © + @ . obliku kreveta.SPAVAĆE SOBE POLOŽAJ KREVETA Za osjećaj sigurnosti i mira osobe koja se odmara.

a za unajmljeni stan pokretni ormari. ormari obostrano Prostorija za ormare s mjestom za oblačenje 253 . © i Ako su ormari uz vanjski zid. Po^Jgd na dvokatnu krevetsku nišu ^g^ Pogled i presjek krevgtske niše s gornjim ormarom • Za vlastiti dom poželjni su ugrađeni ormari. klizna vrata tipizirane proizvodnje. dobro iskorištenje prostora 10 © Presjek -> (§) 60 Presjek dijela s ladicama-» (§) Presjek-» 60 ® 1.SPAVAĆE SOBE 2. treba paziti na termoizolaciju i ventiliranje kako bi se izbjeglo kondenziranje vode.50 65 .00 1.00 : 1 55 1. 90 ^ ^ Prohodni ormar između dviju prostorija 2. Ventilacija je potrebna i za garderobe @ . pa su poželjni ormari duž cijele stijene.00 T J 1 n I f \ M: ¿Mt 60 © Krevetska niša oblikovana ugrađenim ormarima © Dvostruka niša (s površinama za odlaganje na vratima) (Q) U ^ Mnogo kratkih odjevnih predmeta.25 KREVETSKE NIŠE I ZIDNI ORMARI i 1. ^ 70 T 33 33 1 \ 30 jf / / Unutarnje površine tapete ili obojene (6) Uobičajeni ormar za odjeću i rublje (7) Ugrađeni ormar za odjeću i rublje Ugrađeni dvostruki orrrar. izvrstan raspored ormara.50 I I .25 3. ušteda troškova i prostora -» © . 30 t i 1 i i 9-10 / Hlače Ladice za rublje V Sfc" CJi O. zidovi obojeni ili oblijepljeni tapetama koje se mogu prati. Male prostorije zahtijevaju maksimalnu štednju prostora. jllfi i t i á . Najpovoljnije su masivno obrubljene niše s običnim podom.00 ^g^j Prostorija za ormare i tuš između dviju dječjih soba Prostor za ormare s razdvojenim pristupom Prostorija za ormare. Najprikladniji su ormari kao pregrade između spavaćih soba -> (?).Z I S . 1.

dimenzije s.60 .5 Čarape i rukavice Vješalice za odjeću 14) Toaletni stolić Stolica za odjeću. 50-70 cm 5-10 kom. 1 frak 1. frotira* za tuširanje 6 kom... 253 254 . ^Ulu ® Ženski "I kaputi " MuškT" kaputi Kaputi (2) Ženska odjeća 6 12 6 12 12 3 8 24 pidžama dnevnih košulja potkošulja mrežastih košulja gaća košulje za frak maramica para tara pa 2 ljetna šešira 2 zimska šešira 1 slamnati šešir 1 kruti šešir 1 cilindar 5 pari cipela 1. ručnika 24 ručnika 6 krpa za brisanje. 4 §^>5 cm GARDEROBE U ormare za odjeću i rublje moraju se najmanje moći smjestiti: za gospodina 2 ljetna odijela 2 zimska odijela 1 sportsko odijelo 2 ljetna kaputa 1 kišni kaput 2 zimska kaputa 1 crno odijelo 1 smoking. 3 para sportskih čarapa Muške čarape 10x8x3. malih frotir-ručnika Ci) Ručnici i si.5-10 kom. (5) Muško rublje 3 kom. naslon u obliku vješalice za odjeću Ormar za odjeću i rublje s iskorištenjem površinama vratiju.45-1.30 85 za damu 18 gaćica 1 zimski kaput 1 krzneni kaput i kaputić 6 košulja 2 ljetna i kišna 5 potkošulja 6 pidžama i kaputa spavaćica 4 kostima 5 vunenih haljina i halj. 15 pari čarapa za prijelazno vrijeme 8 pari rukavica 8 pari cipela 5 bluza 4 šešira 4 večernje haljine 4 ljetne haljine ostalo 6 plahti 6 presvlaka 12 jastučnica 6 frotir.

04 1. . Toaletn. također i s konvektorom 11S1S75 1 t—41—1 t-33sH 2.70 © Kod kraćih kada veća je potrošnja vode % 7T T 38 \ 1 I-30H U tuš kabini J105 1 (4) Ugrađena kada Obloga kade jedno. 0 0 ^ © WC ispod kosine krova ili stuba © Podnožje pomično I—S 55—| 1 1. 1 (-27-40 •23-ar (14) Bojler ispod umivaonika Protočni plinski bojler s priključkom na dimnjak .05 1 ^l^rLdbT" ^ ^ ^ Prostor između kade i zida Poželjan slobodni prostor 19-22.25 1. „ . potrošnja vode 6 litara 1 . ormanc Ormarić za lijekove pod ključem Dva umivaonika s držačima ručnika između njih Dvostruki kombinirani stol za umivanje s donjim ormarom Kombinirani stol za umivanje 255 .KUPAONICE OPREMA -> tH 1.20 Konzolna WC školjka s niskim vodokotlićem WC čučavac (francuska izvedba) ® WC školjka s ugrađenim vodokotlićem.ili dvostrana. .

70 1.© Danas uobičajeno i u kući. Kupaće kade osim za pranje tijela služe i za oporavak (ljekovite kupke).KUPAONICE tu i. Pisoar ->• 0 . —L— I—A—I U® 1 55 15 40 H 20 40 H h- 25 -2.70 ——I •• c• l i t ó B li A B L T 115-145 40.] 70!) Í t ^ h I 7 5 — 9 0 2.20 m ne pruža dovoljno prostora za ruke pri pranju.25 1 — V © -2. 4. Povoljno: visoka kada s ugrađenim konvektorskim grijanjem s. 7 0 .20.80 100-120 120-150 V © 25 . U — ® I—80—I—90 1 j————1.e 20 60 1.kade služe uglavnom za pranje tijela. H — H H (SI (8) gl 20. Zahodske školjke s dubinskim ispiranjem smanjuju neugodne mirise.35 1—'7°—H—9C 1| 1. Radi akustične izolacije treba upotrebljavati armature grupe I.. Armature ispod žbuke štede prostor i lako se održavaju. 256 .00—t—70—I [ — 1 . 25 40 20 40 15 1 H H 40 20 i p ® —I 30 90 1—I . 255. — L — I-AH 1 O p © n A B L T 38-45 60-75 55-75 120-135 \\{l/) --—J 1 [q] ' 6 5 ±15 40 2. Tuš .55 120-175 100-145 BxT 75 x 90 1/ 80 x 80 90 x 90 8 0 x 100 _ P ® I—1.50- Iz higijenskih razloga bolje je postaviti školjku uza zid.15- ¥ fl 5. Mješalice s polugom štede vodu i energiju. n? 1 t t 160-180 70. Umivaonik 35-45 35-45 60-75 100-120 2 .05- TT I B I _ A B L T 80-100 75-100 80-100 130-175 3. Bolje rješenje su dva umivaonika s prostorom za ručnike između njih i sa strane za odlaganje s. K D Mora biti dovoljno velik i imati dovoljno prostora za odlaganje. 255 © . 40 .. 40 15 50 20. Zahod sa stojećom ili zidnom školjkom P® — 1 1.20 1 P© -2. Kupaće kade Najčešće je to ugrađena kada. Dvostruki umivaonik širine 1.

76 2.806 6 H—72—H 1.945 2.53 P Kabina s kadom i perilicom P (li) Kompaktna kabina Kao prije.72 H ( j ) oknom S tUŠem i )sklmj^ ( g ) Mala kabina s kadom ' lnsta a c i P® Kabina s kadom 1. mokre prostorije najčešće su skupe i zahtijevaju vrijeme za izvedbu. preporučljivo je predgotovljavanje. [oJ(q) Blok ispred zida 0 v v Uobičajene instalacije za tzv. © . prešanoga nehrđajućeg čelika. zgrade za odmor.745 1.> © Dimenzije instalacijskih okana Instalacije kućne tehnike Z W K WAS pt © Instalacijski elementi za WC ^ (2) instalacijski elementi za kupaonicu •• WA r G Hu Hr min.53 1. Predgotavljavaju se instalacijski blokovi . ali i drugi sintetični materijal.SANITARNE KABINE PREDGOTOVLJAVANJE w o f iojio) Biok ugrađen u zid Blok ugrađen u zid mmmmmm © Blok ispred zida i f f—>. hotele i za sanaciju starih zgrada. kuće za više obitelji. ali tuš sa strane Kompaktna kabina . aluminija. max mm ^ (3) Instalacijski blok ispred zida p (4) Instalacijski zid I 1.> © do (3) instalacijski zidovi. Poliester armiran staklenim vlaknima. zgrade s apartmanima. Konstrukcije: Najčešće tipa sendvič.© . azbestcementa. s tušem „ I 2.285—I 1-1. min.© . kao drveni kostur s pločama od lesonita.> © . max. Cjelovite kabine s nepromjenljivim dimenzijama .32 bABS P © wc-kompaktnakabinasobjektima P .45 2.115 W (6) Kao prije.. .30®. sred.6 -1.2. cijele kabine za cjelovitu visinu etaže. s ugrađenim instalacijama i sanitarijama s priborom.05 " si 39 !R "l 1 1.875 1. sred. S obzirom na to da su zahtjevi uglavnom jednaki. naročito za zgrade u nizu. Postoji i izvedba gdje su kuća i oprema od istog materijala.20 - 1.40-1 P © Kabina s tušem u hotelu P © Kabina s tušem u najmanjem stanut^ © S h S in^alacNe ^ 53 V © w c kabina u bolnici 257 .

min) /gN * Kupaonica dvojim vratima dostupna s hodnika i spavaće sobe p. između sobe za boravak i tri spavaće sobe 40 * Kod tuš . Prilaz iz spavaće sobe i kroz zahod -»(§) Najpovoljniji je položaj u neposrednoj blizini spavaćih soba. ugrađenim u zid) 11 Pisoar 40 40 40 75 60 40 Sprave za pranje 12 Perilica 13 Sušilo za rublje 40 do 60 60 60 60 Kupaonski namještaj . Kupaonica između spavaćih soba. visoki ormari. a za starije sjedeće ili ležeće kade -> primjer @ .® s manjim potrebnim prostorom od prostora za kupaonice s tušem. ® Odnosi kupaonice prema ostalim prostorijama Uređaji Površina za smještaj Širina u cm Dubina u cm Toaletni stolovi s umivaonikom. dostupna iz hodnika 5 5 0. temperatura i vrijeme trošenja vode 1 37 4 258 .kada >170 > 80 >75 >80* WC i pisoar 9 WC s tlačnim ispiračem ili vodokotlićem 10 WC bez vodokotlića (s vodokot. i ^ ^ ^ ® Kupaonica i tuš dostupni iz hodnika (TT) Potrebna količina tople vode. mora se u kupaonici predvidjeti prostor i osigurati priključci za strojeve za pranje i sušenje rublja te prostor za košaru za prljavo rublje Za mlade ljude pogodniji su tuševi.KUPAONICE POLOŽAJ U KUĆI Kupaonica ra g •p O Spav. soba supruge Ako nije predviđena prostorija za kućanske poslove. umivaonici za ruke i bide 1 Jednostruki toaletni stol 2 Dvostruki toaletni stol 3 Ugrađeni toaletni stol s jednim umivaonikom i donjim ormarom 4 Ugrađeni toaletni stol s dva umivaonika i donjim ormarom 5 Umivaonik za ruke 6 Bide (bidet).kada s b = 90 i 75 cm (ÍO) Potreban prostor za uređaje u kupaonici i WC-u Potrošnja tople vode za: Pranje: Ruke Lice Zubi Noge Gornji dio tijela Donji dio tijela Cijelo tijelo Glava Pranje djeteta Potrebna količina tople vode (0 Temperatura tople vode (°C) Vrijeme trošenja (pribl. stojeći ili konzolni na zidu > 60 >120 > 70 >140 > 50 40 >55 >55 >60 >60 >40 60 Kade b® ^ToSan^Sr^ S0b3 > (D Kupaonica ugrađena u kuhinji 7 Kada za kupanje 8 Tuš . V Neposredni pristup kupaonici i WC-u letećim vratima iz roditeljske spavaće sobe 14 Donji ormari.5 25 10 10 40 20 30 37 37 37 37 37 37 38 37 40 4 4 4 6 10 10 10 10 5 Kupanje: Ležeća kada Sjedeća kada Kada za noge Tuširanje 140-160 40 25 40-75 40 40 40 40 15 5 5 6 Njega tijela: Brijanje na mokro Letećim vratima mogu se spavaće V ® p°ostorHa Pa0niCa ° d V ° i i . soba supruga Spav. gornji ormari prema proizvođaču (4) Kupaonica na hodniku.

Dvije susjedne kupaonice dvaju različitih stanova ne smiju se priključiti na zajedničke instalacije dovoda i odvoda vode.kada. umivaonik i perilica pripadaju kupaonici. s krovnim prozorom p ^J) Kupaonica dostupna iz spavaće sobe i kroz tuš / WC U ® Kupaonica uz unutrašnji hodnik V ® IB1 IS! C l | Spavanje I1—) Spavanje a V v (5) Tipična kupaonica u kućama u nizu .» ( i ) .. Kupaonicu i zahod treba orijentirati prema sjeveru. moraju površine biti jednostavne za čišćenje. ogledalo s rasvjetom. rukohvati iznad kade. jer će tako biti najniži troškovi instalacija i akustične izolacije. dodatna grijalica. kupaonica i WC na jednom f < / o N paonica i WC u unutrašnjem podinstalacijskom zidu ručju tjr Kuhinja. Kupaonica i zahod mogu biti povezani sa spavaćom sobom ako postoji drugi zahod ili kupaonica sa zahodom s pristupom iz hodnika . kupaonica i WC na jednom instalacijskom zidu * /JTjS Kupaonica dostupna iz spavaće y f m y sobe Velika kupaonica Kupaonica i sauna (veza preko tuša) 259 . Prostorija kupaonice znatno je izložena vlazi.» © . čaše za pranje zuba. po mogućnosti s prirodnom rasvjetom i ventilacijom.@ ® .© . Ugodna temperatura kupaonice iznosi + 22 °C do 24 °C. Obloga poda mora biti sigurna od klizanja. Treba predvidjeti najmanje jednu uzemljenu utičnicu za električne naprave uz ogledalo. na visini od 1. ® . Treba predvidjeti dvije odvojene prostorije za kupaonicu i zahod.® . Zidna i stropna žbuka moraju biti u stanju upiti i ispustiti dovoljno vlage iz zraka. U kupaonici i zahodu trebaju se naći i: ormari za ručnike i sredstva za pranje i čišćenje. Kada za kupanje i/ili tuš . kupaonice i zahod samostalne su prostorije u kojima su smješteni uređaji i oprema za njegu tijela i održavanje zdravlja.Dobro je smjestiti kupaonicu u područje spavaćih soba . smjestiti tako da se mogu koristiti zajednička instalacijska okna. držači za male i velike ručnike.KUPAONICE POLOŽAJ U KUĆI DIN 18022 Prema DIN 18022. bide i mali umivaonik zahodu. Važno je da su takve u stanovima s više od 5 osoba. (6^) Tipični hotelski tlocrt: hotel "Nassauer Hoff" Wiesbaden arh. kuKuhinja.30 m. Zbog visoke vlažnosti zraka i stvaranja kondenzata. a također i kupaonicu i kuhinju. Treba predvidjeti odgovarajuću izolaciju. Ako se nalaze u unutrašnjosti zgrade. kućno gospodarstvo. Verfasser © Kuhinja. bojler za toplu vodu. Iz ekonomskih i tehničkih razloga treba kupaonicu i zahod. kutija za papir na dohvat ruke. šalice za sapun i površine za odlaganje. Prostorije se zaključavaju. a zahodska školjka. treba predvidjeti najmanje 4 izmjene zraka u satu. u drugim zgradama (npr. ^ Kupaonica u tavanu. Jačina buke koju uzrokuju kućanske tehničke naprave i instalacije u tuđim stanovima ne smije prijeći 35 dB (A). upravne zgrade) + 15 °C. sušilo za ručnike. Za akustičnu je izolaciju mjerodavan DIN 4109. ormarić za lijekove i zavoje (pod ključem). U višekatnoj zgradi treba kupaonice i zahode smjestiti tako da instalacijski zidovi leže jedan iznad drugoga. Za zahod u stanu + 20 °C.

50 m Primjeri uređenja malih kupaonica 6 0 76 0 šesterokutna kada i tuš 1. Prema tome.44 80 Kupaonica s kadom u kutu 75 t " ® 75 75 Tuš i kupaonica na 7 m Mala kupaonica s iskorištenjem ku. tako da se vrata mogu lakše otvarati (za stare zgrade) V© 1.> 0 .15 m © 2. sa širokim dijelom za ramena i uskim za noge. 70 40 V (8) 55-65 (9) 1.0 prikazuju minikupaonice. WC.65 2. oblikovani i prilagođeni svojoj namjeni.p 5. potrebno u skučenom prostoru 260 .50 Kao -> 0 . zahtijevaju najmanje prostora. 70-75 Kupaonica i tuš odvojeni Kupaonica i tuš odvojeni.00 . umivaonik 1. ali širine 2. Tržište nudi i kade sa zakošenim kutovima.60-1.KUPAONICE PRIMJERI IZ PROJEKATA Primjeri . tj.15 Kao -> 0 . bide. tuš i kadu koji su od umjetne smole (poliester). s dva umivaonika Kada sa zaobljenim kutem.^ (g) 0dvojenj prostor za umivanje Uj 0 90/90 25' 40 '25 U © WC i tuš odvojeni Tuš.80 Kupaonica s odvojenim tušem 10 76 75 Kada i tuš u kutovima Dvoredni raspored ^l) Odvojeni prostor za tuš li! •¡¡fli • Kupaonica I h i u zasebnim prJIto. ali širine 2.

daske za skakanje zahtijevaju odgovarajuću dubinu vode i visinu hale. 262 (ii) . pa ne treba ventilacijom poremetiti taj sloj.00 .© . preljevna posuda na kraju žlijeba (oko 3 m 3) . prozore okrenute prema vrtu. djelomično pokretni krovovi ili dijelovi hale omogućuju da se pri lijepom vremenu kratkotrajno otvori hala i bazen koristi kao otvoreni (kupanje po svakom vremenu).00 Najmanji bazen ® Udaljenost do koje dopire prskanje od mjesta nastanka 261 . b) prema spavaćoj sobi roditelja (eventualno roditeljska kupaonica može služiti za tuširanje) i c) prema dnevnoj sobi. Podno grijanje je dodatni komfor. priručna kuhinja. protustrujni uređaj za plivanje. Tehnička oprema: priprema vode s uređajima za filtriranje i doziranje sredstava za dezinfekciju. 1 1 | Ventilacija | Uobičajena veličina plivačke dvorane <D dvorane kod jednoobiteljske kuće Raspored prostorija oko plivačke 40 1. Minimalne dimenzije bazena . 262. sola rij. ugraditi opremu za zabavu! Bazen u podrumu. / / Kuhinja "|— | vanjski bazen [ Blagajna Strani posjetitelji Prohodni bazen ] Terasa s ležaljkama —Igralište "| . u hali je nužno imati (i ako je dograđena uz kuću): zahod. prostorija za hlađenje vode. Ostala oprema: startni blok. bar.25 obilazna staza u. svaki mali toplinski most dovodi u kratko vrijeme do štete na zgradi! Specijalna literatura -»QP . ventilacija s dovodom svježeg zraka i uređajem za miješanje zraka -» s. nakon kratkog vremena prestat će se upotrebljavati! Uobičajeno: voda 26-27°. ili primitivni ventilacijski sanduk s ventilatorom za izbacivanje zraka (suviše velika brzina zraka. ako je bez otvora. ili zrak u hali < 29°. Uz visoku prozorsku termoizolaciju.! > 150 res: Jako prskanje . Dodatne prostorije: prostorija za boravak.^ D o n j a gra lica 32 Hotel u velegradu Kreveti 100 200 300 £ Kreveti 100 Max. ima smisla ako je izolacija poda k > 0. tuš. Zbog visoke relativne vlažnosti zraka do 70%. @stiju broj istovremeno prisutnih go- © Hotelski bazeni u Njemačkoj. konvektorima ili zračno grijanje. drvo obrađeno lazurnom bojom! Odredbom o termičkoj izolaciji više se ne postavljaju nikakvi zahtjevi (prije: najviše = 0. Glavni problem je vlažnost zraka: iz bazena voda isparava dok se ne dosegne granica zasićenja -» s. nepotrebno je grijati prozore toplim zrakom. smjestiti uz kotlovnicu.> © . 262 s kanalima u stropu i podu. otvoreni prostor.73).. tobogan. 40 °C). Ušteda do 30% ukupno potrebne topline.25 m/s. problematično zbog toplinskih mostova. %* ° a . prostorija za odmor) . masaža i fitnes. Isparavanje vode 16 g/m 3 sat (mirovanje) do najviše 204 g/m 3 sat (upotreba). inače. zrak 30-31°. proizvoljno određena veličina bazena Plivački bazen Presvlačenje Grijanje 37. pokrivanjem bazena (rolo ili pokretni prekrivači).> ® . bazen s izolacijom protiv materijalnog zvuka). omekšivač vode (za tvrdoću iznad 7° dH) i uređaj za raspršivanje sredstva protiv gljivica na nogama (naročito ako je oko bazena tapison).. aluminij otporan protiv morske vode. prostoriju za tehničke uređaje = 10 m 2 . Najčešći način građenja je cjelovito izolirana zimska hala (Km = 0.!' 100 __ Normalno prskanje A = »:•-•• -»u Protustrujni uređaj 2. mjesto za najmanje 2 ležaljke.PRIVATNI ZATVORENI BAZEN QP Neprijeporno služi uživanju tijekom slobodnog vremena. uklanjanje vlage iz prostorije ventiliranjem je skupo. relativna vlažnost zraka 60%-70%. a nisu potrebni ni konvektori ispod prozora. samo pri temperaturi zraka < 29 °C) ili povišenjem temperature zraka (reguliranje higrostatom) u stankama između kupanja. podvodni reflektori (paziti na sigurnost). kompleks saune (sauna.4). nužno.7. ugradbom dvostrukog stakla (K = 1. ali nužno. 262 širina ovisi o obradi površine zida (visina prskanja . maksimalna brzina zraka 0.> 0 Hot-Whirl-Pool (masaža. opasnost od prehlade). U stanju mirovanja već pri niskim vrijednostima prestaje isparavanje jer se nad bazenom stvara zasićeni sloj zraka. Tehničke pojedinosti Načelno samo materijali otporni protiv korozije: pocinčani čelik. rjeđe neizolirana "ljetna" hala (po mogućnosti rastavljiva). nikako gips. prigušivači zvuka za ventilacijske uređaje. grijanje radijatorima. 2. kombinirano s uređajem za ventiliranje. Nadzemni prolaz oko bazena ->s.5 ¡Uređaj za miježanj44)de 4.85 W/m2 k max). Ušteda energije može se postići toplinskim pumpama (ekonomičnost ovisi o cijeni struje) i/ili povratnim izmjenjivačem topline (Menerga/Frölich) u uređaju za ventilaciju. predvidjeti podzemni prohodni kanal za instalacije radi mogućega propuštanja bazena i instalacija i vođenja ventilacijskih uređaja -» s.50._ I. Važna je zaštita od sunca i akustična izolacija (strop koji apsorbira zvuk. treba mnogo svjetla.j Travnjak za ležanje ] - Bazen za djecu j © Veze prostorija uz zatvoreni bazen • • • •• Hotel u velegradu / s / e Uobičajeni hotel 9 /* ' > /"vobičajeni hotel Orijentacija: a) prema vrtu (idealni "zatvoreni bazen" je otvoreni bazen) s koritom za prilaz.

oprema za odmor i zabavu. Najčešće je potreban nadzornik bazena (smjernice saveza HUK-a poštovati). posebno stubište). te livadom za sunčanje.»» Prstenasti vod ® S i S £ n i a k 0 m t o n a ® Finski žlijeb Prozori .) 262 . jeftino. Zajednički bazen. npr. prirodni kamen (pad prema slivnicima!). Izgrađen nadzemno sa zidovima od lake opeke skuplji je za oko 5000 DM od potpuno ukopanoga (jer su i instalacije jeftinije). Skimmer ili bolje žlijeb.. .Obloga od poliesterskih ploča Prohodni kontrolni hodnik /ćTn Ventilacija s mehaničkom regulacijom (jednostavno rješenje) L Nosiva ploča I.Termoizolacija ovješena Podno grijanje ovješeno = jednostavno. bar. Uobičajena podna obloga: keramika. neposredna veza između hotelske sobe i bazena (dizalo. odvojeni ležaji. a mnogo je bolje jer nema hidrauličkog tlaka na oblogu obilazne staze. b) ako služi za više od 60 do 80 stanova. podvodne reflektore s brtvenim prirubnicama! Bazen od sintetičnog materijala samo iznimno zbog podzemnog kontrolnog hodnika -» (7) ili s posebnim potpornim konstrukcijama.gornja linija. lako pregledno Relat. reška JT^TTT. Potrebno je preljevno okno: uzdignuto -» (2) jednako lijepo kao ( 4 ) . Dilatacijska razdjelnica do 12 m duljine nije potrebna. granica isparavanja u pogonu 36 mbar ( . Irtvena traka ( / '/i Rubnjak bazena /Hrapave ploče Rubnjak bazena Hrapave ploče PRIVATNI ZATVORENI BAZEN -> Q D Bazeni se najčešće grade od armiranog betona. Važno: velike površine za ležanje. Važno: potreban je ventil za izjednačenje s tlakom podzemne vode da bi se spriječilo razaranje bazenal Obloga: keramika. u novije vrijeme vodopropusni tapison (nadomješta oblogu stropa koja apsorbira zvuk). Predvidjeti odvodnjavanje ispod obloge. mirovanje 28 mbar 30 °C/65% vF. sprave za vježbanje. stijena od platica|v°%y"v .vrata I Preljevni žlijeb sustava "St. Glavne teškoće: a) dogovor oko troškova i čišćenja. Nužan je uređaj za ventilaciju -» (j4) Bazen za hotele: općenito je dovoljan ba2 zen površine 60 m iznimke: hotel za vrhunac sezone. . ^ vanjskom zidu piŽM g Hibridna toplinska pumpa postrojenje za odvlaživanje Shema postrojenja za dovod svježeg zraka © Jednostavno postrojenje bez dovoda svježeg zraka .. (3) Površinski usisnik (Skimmer) © Preljevni žlijeb sustava "Wiesbaden" f Rubnjak bazena H Rešetka ^ p l o t e ™ Ploča za prihvaćanje ReJMto Hop. ležaljke. najčešće bez nadzornika.. kao i uređaj za raspršivanje sredstva protiv gljivica na nogama! Grijanje poda uz temperaturu zraka > 20 °C i dobru podnu izolaciju besmisleno je! Materijal za obradu površina mora biti otporan na vlagu i neosjetljiv na prskanje vodom. sauna. Moritz" Hidroizolacija i parna brana [-Estrih u padu r Stakleni mozaik ili slično *-Alum. hoteli za zimske sportove. preljevni žlijeb sustava "Wiesbaden" Ij X . već nakon nekoliko prvih mjeseci neće više biti "prihvatljiv" Klizni ležaj Prstenasti vod Prstenasti vod Naglavnica bazena.(§) . slijed donjih linija: stanje mirovanja.jeftinije u nabavi i eksploataciji Granica isparavanja kod zatvorenog bazena . plivajući protustrujni uređaj.. vlažnost zraka 50% 1 60% 1 70% © Aluminijski bazen s oblogom od poliestera Tempe ratu ra 28°C R 24°C M R 26°C M R 28°C M R 30°C M 21 219 48 294 96 378 157 471 26°C 13 193 53 269 104 353 145 446 28°C 0 143 21 218 66 302 123 395 zraka 30 °C 28°C 0 67 2 163 31 247 81 339 0 143 36 227 89 320 " Razlika temperature voda/zrak od 4K ne može se trajno održati Strojarnica (l^) Plivačka dvorana ispod terena Specifična količina vodene pare u © z a t v o r e n o m bazenu (g/m sat) za stanje mirovanja (R) i maks.5 mm (izolacija). temperatura vode tw=27°C.) odn. ali potrebno samo s jedne strane. PVC folija debljine najmanje 1. Predvidjeti slivnik u podu. analogan hotelskom. korištenje (M) prema Kappleru -> tH T&T T5 0 + 1 0 + 2 0 i f 3 0 + 4 0 Temperatura zraka odnosno vode Ventilator za odvod zraka v. Preko ljeta proširuje se mogućnost korištenja dodatnim vanjskim bazenom i spojnim kanalom kroz koji se može plivati. stakleni mozaik ili jednostavni nalič (vodonepropusni beton!) ili poliester. ali ormarići za odjeću pod ključem.30 "C/84% vF.Žlijeb / /Rešetka / Dilat. nekoliko kabina za presvlačenje..

95 x 1.r ^ t .20 x 1.50 6..75 1.00 x 1.00 x 6.-..50 x 3.1 " t Odzračivanje žlijeba ti Komand Dmand U zidu bazena dolje (2) U žlijebu bazena na dnu U zidu bazena gore Ispod konzolne ploče Pokrivanje bazena.ovl bazen za 5.20 x 4.20/1..80 . . Go. p h (3) Shema cjevovoda za plivački bazen s preljevnim žlijebom (4) S h e m a cjevovoda z a whirlpool . r (8) Okrugli plivački bazen s vrtložnim bazenom 7^ F . . /¿n P l l v a n J e ">• (2) 263 .Klupa za sjedenje BAZEN ZA PLIVANJE DETALJI Prema kanalu @ Klasični filtarski sustav sa skimmerom i dovodom Voda .20 x4. vrtložni bazen i sauna (jo) Plivački bazen s rimskom stubom Ulaz > (j) Plivački bazen. mogućnosti ugradbe Bočna kanalska pumpa Uređaj za mjerenje i regulaciju Dezinfekcija^ Kojek.35 11.50 p'tfp1' J:V> Q.60 10.10 1.50 ¿jpN _ .10 x 1.--_—_ --.50 x 3.Betonska ploča Poliesterski bazen / gotovi bazen za plivanje .00 x 3. Korig.20 x 1.70 x 5.60 10.r -.20 x 2.50 12.. jesak .40 1. .10 x 1. 1.20 x 1.OÏ f .90 6.---r _ Terasa Plivački bazen.^pH Bo^ulactja V P r e m a Kanalu v P r e m a kanalu FloKulacija.00 x 1. vrtložni bazen i sauna Podne ploče M / 7 .20/1.

> QD r ~i i ili® ® 0 • i '.1 5 kg/krevet (tjedno 4 izmjene rublja).V. oko 5 kg/krevet (turistički hotel.V.20 H 595 20 H PRAONICA RUBLJA .0 kg/jedno pranje: 5 kg/jedna perilica rublja = 1. umirovljenike: dom s njegom: s oko 8 kg/krevet. Potrebno je dakle 5 perilica i dva stroja za sušenje.5 kg/osoba potrebni kapacitet praonice = I 1100 700 1 1 (T) Centrifuga za rublje (2) Pogled sa strane (T) 20 H 595 20 H rivanje novca T + količina rublja/tjedan broj dana za pranje/tjedan x broj pranja/dan © Sušionik Pogled sa strane -> ( f ) Primjeri proračuna 1 Hotel sa 80 kreveta. tj. pansione i restorane udio rublja koje se glača iznosi oko 75%. Hotel sa 150 kreveta. Domovi za stambeni dom: oko 3 kg/krevet.3 kg/mjesto. dnevna izmjena ručnika = oko 12 kg/krevet 48 kreveta po 12 kg rublja = 576 kg/tjedan Stolno i kuhinjsko rublje oko 74 kg/tjedan Potrebni kapacitet = 650 kg/tjedan = 18. Dječje bolnice: oko 18 kg/krevet.V. Potrebni broj perilica: studenti zbog prisustvovanja nastavi imaju na raspolaganju samo određeno vrijeme u danu. Za odvijanje programa pranja i punjenje te za pražnjenje perilice mora se računati na približno 1 sat. Bolnice. Za navedene ustanove udio rublja koje se glača iznosi oko 60%. Bolnice za ženske bolesti i porodništvo oko 16 kg/krevet. oko 8 . 60% od 904 = 524 pranja/mjesec : 30 dana = 18 pranja/dan.V. oko 1 2 . 1 jedinica = 1 stanovnik Iznalaženje potrebnog kapaciteta: U kućanstvu s jednom osobom najmanje se jednom tjedno.6 kg/jedno pranje 2. to vrijeme može se pretpostaviti da je između 16 i 20 sati (= 4 sata). za dojenčad: oko 10 . 226 SJ x 4 pranja(SJ = 904 pranja/mjesec 1 100% Prema iskustvu. tjedno 1 izmjena rublja). 90 kreveta po 20 kg Stolno i kuhinjsko rublje oko Potrebni kapacitet = 2000 k = 1800 kg/tjedan 200 kg/tjedan 2000 kg/tjedan S- (5) Centrifuga za rublje ® r Pogled sa strane (§) 9 = 57. 70 mjesta za bolesne 70 mjesta za bolesne po 12 kg rublja = 840 kg/tjedan (sumnja na infekcije) 9 5x5 50 mjesta za zdrave po 3 kg rublja stolno i kuhinjsko rublje (nije sumnjivo na infekciju) Potrebni kapacitet = 250 kg Potrebni kapacitet = 840 k = 33.8 = 2 perilice. Lječilišta i ustanove za njegu: oko 4 kg/krevet.1 5 kg/krevet.5 do 5 perilica. popunjenost 60% = 90 kreveta Dnevna izmjena posteljine i ručnika = 20 kg/krevet.6 kg/jedno pranje = 150 kg/tjedan 100 kg/tjedan 250 kg/tjedan = 8. Potreba: i 18 pranja: 4 sata = 4. kod inkontinencije: oko 25 kg/krevet.V.••V. popunjenost 60% = 48 kreveta 4 izmjene posteljine /tjedan. Za hotele. Hoteli oko 20 kg/krevet (svakodnevno posteljina i ručnici). Kod inkontinencjje: oko 25 kg/krevet.UREĐAJI ZA PRANJE ii íI .V. Pansioni: oko 3 kg/krevet Restorani: oko 1 .1 0 kg/krevet (tjedno 2 . Potrošnja rublja u kilogramima suhog rublja tjedno: Kućanstvo oko 3 kg/osoba (udio rublja koje se glača oko 40%). klinike (do približno 200 kreveta): Opće bolnice: 12 . Dom. Dječji domovi: oko 4 kg/krevet. za studentski se dom može pretpostaviti popunjenost od 60%. Navedene količine vrijede uključujući mjesto u restoranu.3 izmjene rublja). 4 pranja mjesečno za 1 SJ. Bolničko osoblje: oko 3. 5 . Studentski dom 226 stambenih jedinica (SJ). (9) Koritasti valjak Pogled sa strane • 264 .1 kg/jedno pranje 3x7 Starački dom i dom za njegu: 50 mjesta za zdrave.8 perilica Potrebne su 1. Za bolnice udio rublja koje se glača iznosi oko 70%.V.1 2 kg/krevet.3 kg/jedno pranje Utičnica 3x6 Stambena zgrada sa 90 stanara oko 3 kg rublja po osobi i tjednu Potrebni kapacitet= količina rublja/tjedan !L (7) Vreli valjak ® »%••••••••••••••••••• H50I-390-I Pogled sa strane-» ( j ) broj dana za pranje/tjedan x broj pranja/dan 90 osoba x 3 kg = 270 kg: (6 dana x 5 pranja) = 9.

pulover Hlačice Maramica Čarape Čarape s gaćicama Glačanje + Šivanje + Posteljina Navlaka 140 140 75 350 170 10 170 130 Plahta 160 x 200 150x250 850 670 600 200 _>0D + ® Preklopna navlaka 140 x 230 Jastučnica 80 x 80 Stolno i kuhinjsko rublje Stolnjak Veliki stolnjak Salveta Ručnik Krpa za suđe 125 x 160 125 x 400 70 x 70 40 x 60 60 x 60 370 1000 80 100 100 110 80 75 25 15 70 100 Radna odjeća Radno odijelo Overall Pregača Muški radni ogrtač Ženski radni ogrtač 1200 800 200 500 400 U dvije odvojene prostorije -a M Glačanje © Prosječne težine komada rublja a 2£ Pranje T T ® •rl r ©r K = Blagajna JL © Pranje © Postolje Sušenje K.UREĐAJI ZA PRANJE © Pranje i centrifugiranje © Sušenje -> CD Praonice rublja u bolnicama treba podijeliti na čistu i nečistu stranu. V _ © © © Glačanje ©Vozno postolje © Korito za rublje © Stol za odlaganje 1 Blok za glačanje J pokretan) © Mala perionica za hotel ® © ® (D ® © ® © ® © © © ® ® ® + ® Pranje Sušenje Glačanje + + Težina Muško rublje Košulja Potkošulja © Težina Rublje za kupaonicu Ogrtač za kupanje Ručnik za kupanje 100 x 200 Prostirka za plažu Ručnik Kupaće gaće Kupaći kostim 67 x 140 50x100 1-djelni 2-djeini g 900 800 400 200 100 260 200 © © Razvrstavanje Glačanje 9 170 laka teška kratke duge 100 150 75 180 450 20 70 Odlaganje Skladištenje + + Gaće © ® © ® @ Pranje Sušenje Razvrstavanje Glačanje + odlaganje Skladištenje Glačanje + Pidžama Maramica čarape (par) Žensko rublje Bluza Garnitura Podsuknja Pidžama Noćna košulja Maramica Pregača Radna haljina Dječje rublje (malo dijete) Odijelce Garnitura Kaputić. postolje © Korito za rublje © Blok za glačanje ® Stol za odlaganje © Stol za odlaganje @ Stol za glačanje Pokretni regal | Q ) Šivaći stroj izdv. svaku sa svojim prilazom .© .00 © Sredst.20—t(4) Perionica . za osoblje © Razdjelni zid | @CE> © Perilice s jednim vratima u dezinfekcijskoj kabini Pranje s razdvojenim prostorijama za čisto i nečisto ® Perionica u domu za starije osobe 265 .» © . zidovi i vanjske površine ugrađene opreme i strojeva na nečistoj strani moraju se moći prati i dezinficirati. prost.© . Podovi. Vrata tog "filtra" za osoblje moraju se naizmjenično zaključavati.» © .-' © Pranje © Sušenje © Glačanje I Pranje Korito I pokretno postolje Ti K| 1-1. tako da se istodobno mogu otvoriti samo jedna vrata .PRAONICA RUBLJA . Prolazi za osoblje između čiste i nečiste strane praonice moraju se urediti za obaveznu dezinfekciju ruku i u njima osigurati prostor za zaštitnu odjeću. za pranje © Pokret.samoposluga ®_J KfflDhZMT -4.

© Ugaoni balkoni © Slobodni balkoni sa zaklonom od pogleda (ujedno zaštita od vjetra) Lođe su u južnim krajevima opravdane.4 osobe 266 .2 osobe B = 10 m2 za 3 . Zajednički balkoni (u zgradama za iznajmljivanje) trebaju imati pregrade koje štite od pogleda i vjetra —>(3). Služe za odmor. tlocrtno pomaknuti balkoni daju izvrsnu zaštitu od pogleda i vjetra . © Zajednički balkoni s pregradama od pogleda (zaštita od vjetra) © Zajednički balkoni odvojeni ostavama za balkonski namještaj (5) Uvučeni balkon (lođa) © • Smaknuti balkoni Zrak struji I M / o o / _o a_ o a a H ä 7. kiša. drvo na nosivoj konstrukciji. Za ogradu balkona prikladno je neprozirno staklo. već treba iznad nje na propisanoj visini (= 900 mm). Masivna ograda ne smije biti visoka da se ne stvori dojam korita. pomaknuti balkoni u pogledu mogu učiniti izgled fasade rahlijim. jelo. zaštita od pogleda. Rešetkasta ograda od vertikalnih čeličnih šipki (preko horizontalnih se djeca mogu penjati!) nije pogodna jer ne pruža zaštitu od vjetra i pogleda.BALKONI Vrijednost je stanovanja veća ako postoje balkoni i otvoreni prostori. postaviti horizontalnu čeličnu cijev ili posude s cvijećem ->(§). Dobro je ploču ograde izvana spustiti do ispod donjega ruba balkonske ploče ili izvesti masivnu ogradu. Još je bolje da su razdvojeni izvedbom ostava za balkonski namještaj.4 osobe B = g.6 osoba A = 6. lošega vremena i sunca . Ako je ostavljen prostor između betonske ploče i ograde. Zbog toga treba za slobodne balkone predvidjeti zaštitu od vjetra -»(2). i ugodniji su od slobodnih balkona . Prošireno je područje rada i omogućen jednostavni nadzor nad dječjim igralištem. ali se teško zaštititi od pogleda.> ( D .0 m 2 balkon za 1 . buke i klimatskih utjecaja (vjetar. što izaziva hlađenje -»(5). a najbolji su laki čelični profili ili cijevi s dobrim usidrenjem u zidove. pa ju stanari najčešće sami nekontrolirano oblažu raznim materijalom. radnim ili spavaćim sobama s kojima graniči. Funkcionalnoj dubini treba dodati prostor za posude s cvijećem -»(§) Ugaoni balkoni nude zaštitu od pogleda i vjetra. ležanje.0 m2 za 5 . Osunčane su samo kratko i susjednim prostorijama stvaraju odviše vanjskih zidnih površina. Suprotno tome. Pri projektiranju treba obratiti pažnju na sljedeće zahtjeve: dobra orijentacija prema suncu i pogledu. javlja se propuh -»(§). sintetični materijali.» © . jako sunce). ispravan položaj u odnosu prema susjednom stanu i kući. čitanje. dovoljne dimenzije. spavanje.> ( j ) .0 m2 balkon za 3 . a u njemačkom klimatskom području nisu prikladne. suncobrane i si. prostorni odnos prema stambenim.5 cm ® v a z g ^ ^ e ^ n S ^ Š ® Vanjante ograda I^R) Dječji krevet i dječja kolica Balkon s ostavom za balkonski namještaj — • •• • • W B || A I • •SSsSsi— • s I li I li — — o J • I • o p OJ (9) Sklopiva ležaljka ® Stol i stolice A = 7.

20 Komada po m^ 48.96 visina cm 8 8 Širina cm 7 14 Duljina cm 21 14:21 Komada po m^ 68 51.25. izjednačenje visinskih razlika i osiguranje kosina.25 cm treba sabiti do stabilne čvrstoće./m2 1% Normal 3 / « % Klin -1 Klin -2 © © © © © © 8 12 18 46 8 12 12 69 8 9 12 92 8 6 12 139 8 8/11 12 87 8 5/13 12 92 Puni blokovi istih dimenzija © Opločenje okruglim blokovima ® Šuplji blokovi za travu Dubina ukopavanja 1/3 ukupne visine Visina cm 40 Širina cm 9 Osovinskirazmak cm 12. Mogu se isporučiti i klinasti blokovi za zakrivljene dijelove poligonalni šuplji blokovi ispunjeni travom ® za gospodarske putove. 60. Dimenzije duljina/širina 22. Povezane i okrugle palisade od betona @ .5 Komada po m^ 39 39 39 (D Debljinu nosivog sloja (šljunak. 80. 221 Vezano opločenje: za ulice.5 22. Dolaze u obzir i oblice impregnirane pod tlakom © Profilirani blokovi (7) Dekorativni profilirani blokovi Visina cm 6 8 Širina cm 10 10 Duljina cm 10. opločenje kolosijeka. 8 i 10 cm. Podnosi veliko prometno opterećenje zbog povezanosti ako postoji odgovarajući donji ustroj. osiguranje kosina protiv erozije. 12/6 itd. Visine blokova 6. 180. Uz dobro nosivu podlogu.34 (8) Sistemsko opločenje ® Rustikalni tarac \ZZ3 l Blok Visina cm 10 10 Širina cm 33 33 Duljina cm 16. podove u halama.5/11. vatrogasne prilaze./ m2 8 40. Trava se sije radi brzoga ozelenjivanja i stabilne vegetacije.25 11. 10/10.3 5 mm) treba prilagoditi podlozi i prometnom opterećenju.PUTOVI I ULICE a Visoki rubnjaci © 12 b 15 c 13 d 25 l Skošeni rubnjaci (T) Visoki rubnjak (?) Skošeni rubnjak (3) Zaobljeni rubnjak Zaobljeni rubnjaci (3) © 7 15 9 12 18 15 20 19 22 15 13 15 50 100 50 100 50 /100 \ \ 50 ) 100 e ) Rubnjaci za travnjake © _ - 8 8 6 _ - 20 25 30 Parkovski rubnjaci (4) Rubnjak za travnjake (5) Parkovski rubnjaci © DIN 483 -» s. 20/10. stabilizirane vozne trake.5 33 Komada po m^ 18 12 Visina Širina Duljina k. Ploče polagati u 4 cm sloj pijeska ili drobljenca 2 . Tako je moguća prilagodba normiranim širinama u cestogradnji Visina cm 6 8 Širina cm 14/9 14/9 Duljina cm 23 23 Komada po m^ 38 38 Visina cm 6 8 10 Širina cm 11.8 mm. prilazne putove u zaplavnim područjima. parkirališta.® služe za ograničenje i uokvirenje zelenih i površina pod biljnim pokrovom.96 48. 200 © Betonska palisada ^5) Povezana palisada (16) Blokovi za cvjetnjak / beton (i7) Drvena palisada 267 . Nakon vibriranja posteljica se sabije za 3 cm.25 11. parkirališta. 100. 150. nosivi sloj 15 .5 Kom.5 22. 120. stabilizacija dna i kosina vodotoka.25 Duljina cm 22. drobljenac veličine zrna 0 .20 10.

unutarnjim šatorima.Joker 1 ^4) Kombi za kampiranje Ti scher XL65 ^5) Kombi za kampiranje Lyding ROG2 Brodske kabine Otklopni krevet TT n • • • — 1. spavanje i prtljagu I ^ 1 Dostruki krevet (q\ Perspektivni prikaz-» (5) Noću na mjestu stola 3 ležaja 1.Šatori STANOVI ZA ODMOR dDO <=zx> <=X> 0 Mali šator s apsidom © Veći šator s unutrašnjim šatorom. toaletom i kliznim vratima U otvorenom položaju: bočni. toaletom i kliznim vratima © S 5 kreveta.Joker 1 / Club .00 (8) Mala stambena prikolica s odjelima za kuhanje.10 Kuhinja- Ili 1 J Noć „ Dan [Garderobni \ I (7) Stambena prikolica s 3 kreveta (5) S 5 kreveta ® S 4 kreveta. sjedenje. stanovanje 2. prednji i stražnji dijelovi su od Šatorskog platna Visina s kotačima 2.85 nO) Mala stambena prikolica s prostorima za kuhanje. 2 apside i nadstrešnicom Veliki šator . ležajna površina za 8 -9 osoba Kombi za kampiranje VVestfalia . jelo.07 Sjedenje u krug Velika stambena prikolica. Ormar O Kupaonica— ± p r r ~ X s S Kabina s 2 donja i jednim gornjim krevetom.12 © Ista prikolica priređena za spa vanje (5 mjesta za spavanje) 2.45 m 3. nadstrešnicom i prozorima Stambene prikolice Površina za ležanje i — Klupa r Stol 2. tušAA/C © Dvokrevetna kabina unutra Dvokrevetna kabina uz vanjsku stranu Apartman s prostorijama za boravak / spavanje 268 .kuća s visokim bočnim stranicama.

isto tako kraj vode.kuća za 4 osobe.. Konstrukcija po mogućnosti od prirodnog i organskog materijala tipičnog za okolno područje (prirodni kamen. 25 m stamb. H.36 I ! I (3) Površina 7.KUCE ZA ODMOR VRTNE KUĆE Kuće za odmor u brdima treba smjestiti tako da budu zaštićene od zapadnih vjetrova. Hagen ^ m o i Z a 0 d m I2L Dj Arh.15 ' 2.». Iz sigurnosnih razloga opremu treba povezati s konstrukcijom.44- i i..ljestve I .26 2.1 m2 p © Dograđena vrtna kuća t * (¿) Stube . Površina 3. ///////////////////// Površina 3.30 (5) Brvnara sa spavanjem u tavanu Vrtna kuća s prepuštenim krovom ^ Presjek Konzolni prepust 5 m tf © Drvena vikend . Otvore zatvarati kapcima da se oteža provala. drvo). Za zimske sportove zaštićeno od istočnjaka. . I 2. Immich/Erdenich © Prizemlje ® 1 1 © Potkrovlje U ® Presjek (9) Pogled -> (9) fm a Lio Ü0DD c i :BÜD Boravak 0 Cli i Sr :0 iiiiiiiiiiiiiiiiiäi f I Arh. Konstantinidis Arh. Lovvett P © Kuća za odmor u Belgiji t* © Kuća za odmor u Grčkoj — = - i Galerija:::::: 14 m2 - = = EEE Arh.7 m 2 rt Prizemlje 1 Stanovanje Ulaz 1 (?) p^gj^m"3^1™6'10'11 otvorenom 4.15 m 2 Mala vrtna kuća Gornja etaža Spavanje -2. otvorene prema istoku (jutarnje sunce). Solvsten U ® Vikend kuća V ® ° r U Z Gornja e t a ž a .15 KuhinjaJ Alat -3. Jensen Arh.> ® Kuća za odmor na Bornholmu 269 . površine 2 Arh. otvoreno prema jugu.

Zgrada se sastavlja od zidnih i stropnih panela -» Za zaštitu fasade. Vanjsku oblogu izvesti tako da kišnica brzo otječe.» QP Najstariji način građenja drvenih kuća jest građenje brvnara . Područje prskanja vode treba konstruirati tako da se elementi mogu lako izmijeniti Najmanja debljina vanjske obloge iznosi 20 mm. Širina daske ne smije biti veća od 140 m m Građenje oblom i rezanom drvenom građom (3) Stijene od punog drveta Sustav u presjeku Glavni nosač Sekundarni nosač (4) Drvena skeletna konstrukcija (5) Sustav u tlocrtu -> (4) © Čvorna točka: stup prolazi neprekinuto ® " ® Sustav u presjeku Naglavnica (7) Vidljiva kanatna konstrukcija (9) Tesarski vez kanatne konstrukcije (l0) Gornja etaža konzolno istaknuta © Drvena konstrukcija na stupovima od rezane građe ¿ToN Zaštita od prskanja vode pri duDoko v 5 ' spuštenoj oplati Intenzivno močena drvena oplata.> 0 . statike i udobnosti.> @ . najvažnije je sprije-čiti prodor vode u drvo. Drvene skeletne konstrukcije. pri čemu se tesane oblice ili grede polažu jedna na drugu. Varijanta okvirnog sustava panelno je građenje. kakvoće. nazvane i kanatne kuće. Ispunjava sve zahtjeve glede građevinske fizike. međusobno povezuju i učvršćuju nazubljenjem. Vertikalno opterećenje prenosi se preko nosivih rebara.GRAĐENJE DRVENIH KUCA . To je najekonomičniji način građenja drvene kuće. izvesti tako da se može izmijeniti © Mogućnost izmjene grede balkona ili terase 1 100-120 1 100-120 . Pri projektiranju treba predvidjeti zadovoljavajući istak krova. nude brojne konstrukcijske i oblikovne mogućnosti .( | ) .@ Najrašireniji način građenja drvenih kuća jest drvena okvirna konstrukcija. Građenje drvenim panelima /Jc\ (16) Drvena obloaa daskama horizontalnim /W\ VI) Drvena obloga vertikalnim daskama 270 .

nedostaje sunčana padina za vrt pred kućom. odnosno jugozapada. U tom slučaju se položaj i tlocrt mogu tome prilagoditi tako da se sunce ne može kasnije zakloniti. sunčalište Prostori za sport. 172 saditi drveće Prostor za sušenje (na uglu zbog propuha) društvene prostorije Soba za muziciranje Predsoblje.jug . Općenito u Njemačkoj nepovoljna strana vjetra i atmosferilija: zapad do jugozapad. U brdovitim predjelima ili uz jezera mogu okolnosti biti obrnute. Prostorije za osoblje Spavaća soba 7anatlije Garderoba.> Q i (2). manje muke s muhama Građevni pravac Najpovolji liji polo. okružen drugim vrtovima -»(?).jug -»(2). Ako zemljište leži na sjevernoj strani ulice. Na zemljištima na zapadnoj strani treba kuće ako je moguće međusobno pomaknuti.POLOŽAJ KUCE p Pf a=razmak do međe SJEVER Sjever R] . hladni zimski vjetrovi. pa čak i mjesto u sobi. ostave A Operacijska dvorana HladnjaCa Zalihe Vinski podrum Smočnica Tamna komora Kotlovnica Garaža WC Ulaz Garderoba Atelje Kuhinja Pripremanje * Pranje posuđa Mjesto u A Staje Perionica rublja Soba za glačanje Gospodarske prostorije Prostorije za umi\ vanje i tuširanje \zanatlija i osoblja ¡ t:î ~i—r / / !\ ft Jugoistočna terasa y \ \ m ^j^ni I ZAPAD Vjetrovita strana Duboko osunčanje poslije podne povezano sa zagrijavanjem i blještanjem ljeti -» s. Takva su zemljišta pogodna za zgrade koje gledano s ulice reprezentativno izgledaju. garaža može biti uz kuću. stabala i si. dvorana Soba za dame Soba za pušenje Knjižnica Prostorija za igre Ured i radionica.» © . najveće hlađenje zimi -> s. Posebno je povoljna istočna strana ulice Povoljno Nepovoljno Povoljno Nepovoljno Za garažu povoljno Jezero ili rijeka \ SI JUG Najvrijednija strana kuće. Vrt leži mirno. Položaj prema ulici Pri otvorenoj izgradnji (pojedinačne kuće s ogradnim zidovima na međama).zapad Stubište. tako da lijevo i desno od zgrade ostaje samo zakonom propisani razmak do međe. Ako je zemljište šire. duboko osunčanje zimi. Kad je zemljište uz ulicu u smjeru sjever . jer vjetar najčešće puše s juga do zapada. s terasom od istoka do juga. Iza kuće najčešće su potrebni potporni zidovi za zaštitu od odrona i betonirani jarci za prihvat brdskih voda. 177 > Vrlo dobro ÍÑ • / Dobro \ T3" © Povoljni i nepovoljni poožaji na obroncima i uz cestu © Povoljni položaji kuća na različito orijentiranim ulicama Pogodni predjeli za stanovanje Pogodni predjeli za stambenu izgradnju uglavnom su na zapadu i jugu naših gradova. orijentiran prema sunčanoj strani i dolini. po mogućnosti smjestiti kuću uz stražnju među ->(T). soba intelektualca bolesničke sobe oba za goste Mjesto za doručak ISTOK Duboko osunčanje ujutro.» s . zemljište je na južnoj strani ulice najpogodnije. To su pogodni položaji kad su ulice različito usmjerene -»(§). treba višak iskoristiti na zaštićenoj sunčanoj strani projektiranjem velikih prozora.zapad © © Povoljna orijentacija prostorija prema stranama svijeta Blagovaonica Dječja soba Soba za boravak Zimski vrt. kako bi se stvorio osunčani vrt ispred kuće ->(T). Da bi se zimi moglo koristiti nisko južno sunce. Prostorije trebaju biti osunčane (osim iznimaka) u vrijeme kad se najviše koriste . mora se zgrada locirati sasvim na sjeveru zemljišta.zapad). 175 može se točno ustanoviti kako će Sunce nekog određenog sata i godišnjeg doba osvijetliti sobu. 175. donosi svježi zrak iz pokrajine a odnosi dim i gradski smog prema sjeveru i istoku. Zemljišta na padinama brda Zemljišta ispod brdskih cesta naročito su pogodna. Ulica istok . ugodno grijanje ljeti. jer sunčane južne i istočne padine na sjeveru i zapadu nekog grada koji je u kotlini upravo su tražena zemljišta za obiteljske kuće. usprkos povećanim troškovima prilaznog puta. mirno je oko njih i osunčane su (istok . bolje je graditi neposredno ispod ceste s orijentacijom prema jezeru i vrtom između kuće i jezera -»(7). Može se dovesti neposredno do kuće. jednoliko osvjetljenje. potrebni veći prozori za difuzno dnevno svjetlo. terasa i balkona . treba zgradu smjestiti što dalje od ulice.Najčešće su zemljišta uska i duboka kako bi ulična strana bila što kraća. Terasa Soba za gospodu Radna soba Stambena kuhinja Stan od jedne prostorije Povoljni položaji kuća na ulicama smjera sjever jug.Prilazni put Malo sunca. Sve stambene i spavaće sobe nalaze se tako na suprotnoj strani od ulice. već su prihvatljivi za industriju. odnosno kako treba zgradu orijentirati prema stranama svijeta ili ju odmaknuti od susjednih građevina. 172 a az\ Što veći razmak _Sjeve[_ O Povoljni položaji kuća na ulicama smjera istok . slobodan pogled Prednost treba dati zemljištima oko kojih su susjedna zemljišta izgrađena na južnoj strani. hodnici. Osiguranje od zagađivanja. s izlazom i pogledom prema vrtu ->(T). što je slučaj kod izgradnje uz ulicu istok . Treba paziti na prevladavajući smjer vjetra. strme zrake sunca ljeti. a gospodarske prostorije prema ulici -»(3). jer su tada sve nusprostorije i ulaz okrenuti prema sjeveru i s dobrim pogledom prema ulici . veliki prepust krova — s. bolji je položaj na istočnoj strani jer su stambene prostorije i vrt na istočnoj strani zaštićene od vjetra i nikakve susjedne zgrade ne zaklanjaju nisko istočno sunce. 271 . Zimi hladni vjetrovi sa sjevera do sjeveroistoka -» @. Ako je kuća iznad ceste. Zemljište uz vodu Pokraj rijeka i jezera ne gradi se suviše blizu vode zbog komaraca i magle. Kupaonica pav. Položaj prostorija Sve stambene prostorije i spavaće sobe po mogućnosti treba okrenuti prema vrtu i sunčanoj strani. Ti bi krajevi dakle bili neprikladni za stanovanje. Uz pomoć sunčevih tablica -» s. kako bi svi imali sunce s juga i slobodan pogled s terase ->(2).zapad -»(2) i (§). brdske vode prihvaća sustav odvodnje ceste. povoljan položaj stana: jug do jugoistok. za zaštitu od sunca markize.

6 0.4 1 0 Prosječni broj stanara EW/WE Neto gutoća naseljenosti WE/ha maksimalno Dopušteno variranje Neto gustoća naseljenosti EW/ha maksimalno D"opušteno variranje _ Prosječno WE/ha " Bruto gustoća naseljenosti"" 3.34 (0.5 24 (26) 130 (143) T .62 (0. kiša.8 0.GRADNJA STANOVA Tipovi zgrada s pripadnim parcelama Slobodnostojeća jednoobiteljska zgrada Dvojna zgrada Kuća u nizu. pogled Oblikovano uklapanje s gledišta arhitekture i vegetacije (2) Odnos stambene zgrade i njene okoline (4) Položaj kuće na parceli i (graditeljsko) uklapanje u susjedstvo Širina. hladnoća Slobodnostojeća Susjedna zgrada dograđena s jedne strane Susjedna zgrada s obje strane Kontakt s okolinom.6 130 0.6 (0.4 | I | I | 150 0.5 (0. prljavština.5 38 62 | 60 50-62 217 J ^ 2 1 0 J _ 186 I 53 | 20-25 ¡ 70-90 I | I 25 ' 17 100-140 I 28 | 28 I 170-210 42 Q Pregled gustoće naseljenosti kod jednoobiteljskih stambenih zgrada * Bez garaže na parceli ** Seoska i stambena područja prema Bau NVO § 19. skučenost Stambeni vrt Pogled C zasjenjenje Oblik parcele . zasjenjenje.3) | I i 0.5 1 15 (13. kuća s vrtom S D 01 13.- 1 o Minimalna širina fronte m m 22 (25) 440 (500) 20 (25) 400 (500) 20 (25) 300 (375) 20 (25) 260 (325) I 7.4 (0.78 | 0.75) 130 0 0 n Odnos izgrađene površine prema površini parcele (GFZ) za proračun Maksimalni dopušteni G F Z " Maksimalni dopušteni GRZ" I i 0.5 (25) 250 (338) 3 m2 m2 I 262 (236) (300) (30) a Dostatna površina za garažu ili parkirno mjesto 5 5 Površina parcele m2 = neto površina za izgradnju (4 + 5) 440 (500) I | 400 (500) 300 (375) 260 (325) 250 (338) | I 262 (266) (330) 160 (173) 165 .8 0.8 (0.79 I i 7 150 0. Susjed. okolina Klimatski utjecaji vjetar.4 160 0.5 33 | 26-38 88 116 90-130 18 24 I | I 28 133 140 38 40 3. 188 Uobičajeni broj punih etaža Prosječna bruto površina etaža/kuće m 2 1 11/2 1 1/2 | 2 (1)-2 j 1 I | 2 I | 150 I i 0.5)17.5 (20) 1 — tc I 5.57 (0.45) 0.5 0.4) 0.5 I 22 77 — 3. I I — .45) (0. < = P ^ susjedna zgrada Prednji vrt Topografija.5)—0.8 150 0.32) 150 0. 0 Ali •I * •i .20 *** Razlika između neto i bruto površine za stambenu izgradnju 20 - Buka. raspored prostorija (funkcionalna područja) 272 .5) 0.5 Minimalna dubina parcele poželjna dubina Minimalna veličina parcele 18. vegetacija Ulica ÉSÉ Ulica (vT) Odnos stambene zgrade i parcele Zoniranje parcela s utjecajem na oblikovanje tlocrta stana.4 160 0.5 I ^ | | 0.5 ¡ 29-40 ^ 133 3.

mogućnost otvaranja gradilišta. Dužnost je arhitektonskog projekta da organizacijom tlocrta postigne poželjno osunčanje pojedinih skupina prostorija. Krov na 2 vode (?) Ravničarski krajolik Strm krov Krov na četiri vode Krov s lomom sljemena Ravni krovovi (9) Valoviti teren.1 0 0 ° Sunce najkraćeg dana u zimi 0 B . Lokalna specifična obilježja urbanističke situacije.u prvom redu oblikovno . ulica. te međusobni odnosi stvaraju preduvjete za približno jednoliko osunčanje tijekom dana.prilagodljivo i s okolinom usklađeno projektiranje kuće. položaji na kosini s 4- Nepovoljno Povoljno Strm nagib terena 273 .Pretežno korištenje prostorija GRAĐENJE STANOVA Pretežno vrijeme boravka. trgova ili krajolika zahtijevaju . poželjno osunčanje -> W Prostorija za boravak Od podneva do večeri Blagovaonica / mjesto za blagovanje Od jutra do večeri Određivanje položaja zgrada na situacijskom planu.2 0 0 ° Sunce od početka proljeća do kraja jeseni C . susjednih zgrada.3 0 0 " Sunce najdužeg dana u ljetu Spavaća soba Noću Poželjno jutarnje sunce © Dijagram: orijentacija stambenih prostorija ^g) Dijagram Sunčevog ozračivanja kroz godišnja doba Hi h h b Uklapanje kuće u urbanističko tkivo i krajolik. (?) U seoskom okruženju Prilagodljivost oblika zgrade u oblik krajolika U naselju (6) U "gradskoj" situaciji (7) U slobodnom krajoliku A . (5) Orijentacija stambenih prostorija Dječja soba Od podneva do večeri A .

posebno ekonomičan oblik kuće. rjeđe kao zbroj individualno projektiranih polovica kuća. otvoreno građenje. Garaže/parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili na zajedničkoj parceli. katkada kao individualni projekti.Oblici zgrada tipični za pojedina područja GRAĐENJE STANOVA . ( 3 ) Atrijske kuće kao individualni projekti (potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje osnovnih uvjeta) ili tipska rješenja s jednakim ili ISD 0 Dvojna kuća 1 1/2 PD 1 1/2 SD fvH f ? 1 1/2 FD (2) Kuća u lančanom nizu 1 1/2 PD II FD I FD (?) Atrijske kuće I FD neznatno promijenjenim tipovima kuća. Garaže / parkirna mjesta na privatnom zemljištu. moguća prihvatljiva gustoća uz visoku kakvoću stanovanja. na ulici ili na zajedničkoj parceli.» OD 0 Dvojne kuće 1 1/2 SD I SD najčešće tipizirane dimenzije prema jednakim ili neznatno promijenjenim tipovima kuća. uobičajeno garaže ili natkrivena parkirna mjesta na privatnom zemljištu (sa strane prema međi). ( 2 ) Kuće u lančanom nizu . zatvoreno građenje. 0 Kuće u nizu zajedničko građevinsko oblikovanje kao niz jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća. moguća znatna gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. moguća visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. otvoreno ili zatvoreno građenje. otvoreno ili zatvoreno građenje. rjeđe kao zbroj individualnih projekata (najčešće je potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje zajedničkih osnova).glavni stan B . Građenje je otvorenog (najviše 50 m) ili zatvorenog tipa. Garaže / parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili zajedničkoj parceli. 1 1/2 broj etaža S D krov na dvije vode P D krov s lomom sljemena F D ravni krov (5) Gradske kuće 274 . ! FD A .stan za poslugu II 1/2 PD Legenda: 1. Garaže / parkirna mjesta pretežno na zajedničkoj parceli. moguća visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja. ( 5 ) Gradske kuće zajedničko građevinsko oblikovanje niza jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća ili niza individualno projektiranih kuća (potrebno oblikovno usklađivanje odnosno utvrđivanje osnovnih uvjeta). najčešće kao jedinstvena koncepcija projekta (tipska rješenja).

Slobodno oblikovanje tlocrta. 4 [ML 1 • 1 1 I— | Prizemlje (2) Kuće u lančanom nizu -L 10. uz dobru kakvoću stanovanja. najekonomičniji oblik kuće s vrtom . I t Prizemlje (EG) Kat (OG) Presjeci © Kuće u nizu Gradska kuća: Zajednički građevinski oblik kao nizanje jednakih ili usklađenih varijanti tipova kuća ~> (I). Kuće u nizu: Jedinstveno oblikovanje tlocrta i izgradnje. izbor materijala. Javlja se i kao individualni projekt. rjeđe kao kombinacija zasebno projektiranih polovica kuće. Garaže ili parkirna mjesta često su sa strane prema međi.» ( 2 ) .^ 1 2 3 6 Glavna © Skica izgradnje Gradska kuća iffl^ W M spavanje < 3 " Nusprostorije 275 .50- Prizemlje Kat Presjeci N Ulica TWIV!' _L I T L. rješenje detalja i izbor boja.» © . garaže/parkirna mjesta na privatnom zemljištu ili zajedničkoj parceli -»(3). Kuća u nizu je. Minimalna veličina parcele 270 m 2 /kuća. p r o s . jedinstvena koncepcija tlocrta i arhitektonskog oblikovanja. E urar 2 li 18-22° -12. Minimalna veličina jedne parcele 375 m 2 .GRAĐENJE STANOVA ->PP FFT3" V Ali T I j ] FD Ulica N L_ t © 4mifi EG Prizemlje Presjeci FD Dvojne kuće Dvojne kuće: široka sloboda u oblikovanju tlocrta i zadovoljavajuća sposobnost prilagođavanja glede osunčanja. l V. Zadovoljavajuća mogućnost prilagođavanja uvjetima osunčanja. Moguće je otvaranje građevinskog zemljišta uz uštedu prostora i troškova.00—| Kat J X WA Presjeci FD m. z a boravak fc. Prilagodljivost glede osunčanja ograničena (rješenja tlocrta moraju biti usmjerena prema povoljnom osunčanju).V.V. Preporučljiv način građenja jer je moguća povoljna gustoća uz visoku kakvoću stanovanja. Često jednaki ili beznačajno različiti tipovi kuće. Zahtijeva se jedinstveno oblikovanje krovova. Minimalna veličina parcele 225 m 2 . Atrijske kuće: Moguće kao zbroj individualnih projekata ili kao kolektivno građevinsko oblikovanje. Visoka gustoća uz dobru kakvoću stanovanja.-»(T) Kuće u lančanom nizu: Kolektivno oblikovana izgradnja.

Kulka __ Prizemlje varijanta Varijanta Kuća u nizu 1. Hermann t ^ ( § ) Podrum i potkrovlje -> ( f ) Kuća u nizu s poprečnim stubištem V>® 276 . kat i stube za stan za poslugu u potkrovlju (3) Kuće u nizu različitih dubina izgrađenosti Arh. H.STAMBENE ZGRADE U NIZU Potkrovlje Potkrovlje / stan za poslugu K -v i 11^ u Prizemlje M __ Xj Skupina kuća u nizu sa smaknutim razinama Arh. Disch Podrumska etaža Potkrovlje sa stanom za poslugu Arh. Leonhardt i E. i B. Kulka/Neufert U Balkoni] Kat 1 t Potkrovlje (¿) Kuće u nizu. Schirmer / (2) Kuća u nizu sa stanom za poslugu u potkrovlju Arh. VVoicke V ( J ) Rješenje kuće na kraju niza -> (§) Arh. K. Sve instalacije u jednom oknu ^ Kuće u nizu s povoljnim osvjetljenjem i osunčanjem Arh.

DVOJNE STAMBENE ZGRADE Prizemlje / ^^^ CD Smočnica ^ Dvojna stambena zgrada s ugaonom terasom p (6) ' Prizemlje ^ v o i n a s t a r r | bena zgrada ena zgradi podijeljena dijagonalno V © Kat -> (§) Prizemlje Prizemlje T " [Kat t^ (2) Dvojna stambena zgrada sa smaknutim razinama t* (8) ' Dv ° j n a st a m b ena zgrada s ulazom j L / g \ Dvojna stambena zgrada s ulazom spriieda * V—' sa strane Prizemlje V (¿) Kat Arh. Gospodarsfl prostorija m Dvojna stambena zgrada u obliku slova L s atrijem Arh. Probst t^ (ij) Dvojna stambena zgrada. L. R. suteren (l2) Prizemlje 277 . Neff Dvojna stambena zgrada u obliku slova L s dvije terase Dvojna stambena zgrada s kvadratičnim tlocrtom Rad.

kako se ne bi ometalo oblikovanje tlocrta -»(T> + (n) Stanovanje u vrtu zahtijeva relativno male slobodne površine. U drugom slučaju. Tako se i jako duboki tlocrti mogu osvijetliti . površine u ® Prizemlje -» © V® Arh. prije svega zato što su zaklonjeni otvoreni prostori. K Kupaonica Natkriveni hodnik Arh. premda na relativno malim parcelama.F 3 Arh. Papendick t^ (9) Kuća s vrtnim dvorištem / prizemlje Prizemlje s vrtnim dvorištem u predsoblju U® Stambena zgrada s atrijem u Kaliforniji Ulaz t<0 l r a.T Spav. C. Ungers Diferencirani slobodni prostori Trti Spavanje | Vit r= Boravak — . twf __ Vi^ Arh.> ( ? ) . Hennig ^ © Arh.STAMBENE ZGRADE ATRIJSKE KUĆE Unutarnjim dvorištima stvaraju se otvoreni prostori koji su zaklonjeni od trećih osoba. Podrumska etaža Prizemlje. Kohnke. A. Kuhn. Chambertin . _ Jednoobiteljske zgrade s vrtnim tw * m i \ Jednoobiteljske zgrade s vrtnim dvorištima Arh. kad se za vrt i dvorište zahtijevaju velike površine. dovoljna je veličina jedne sobe za dnevni boravak. Latty i Tucker Kuća s vrtnim i gospodarskim v 2 / dvorištem TT Arh. Boskamp i partneri. usporedi li se sa slobodno stojećim zgradama.nr 01 . Kat Spavanje . Bahlo. 180 m 2 stamb. jamči visoku kakvoću stanovanja.® Izgrađeno vrtno dvorište. Stosberg i partneri dvorištem V_V V © Dvoetažna atrijska kuća . Schwingen i Wermuth Ulaz f* Arh. Kuća s vrtnim dvorištem i direktno dostupnom slobodnom površinom Arh. moraju unutarnja dvorišta biti što je moguće manja. Jacobs i Wiedemann t ' ^3) Prizemlje V ® V © Presjek ~> V © Presjek 278 .

— . Tissi u. Potz Đ ^ o O Q Spavaća Kiipi-MP soba ffB^ — t^ © Prizemlje -> U® Kat t * ® Potkrovlje t* Presjek Arh. Heckrott 279 .STAMBENE ZGRADE Op "p *-« itiinjalli t nP U Jelo ""jpiliitf—if-1 i1 Boravak u Rad - r Q \ i i Terasa !! n i i ¡1 4 .1 - I* © Prizemlje -> V © Presjek V® Presjek Arh.

* ® .® V>® Kat pr © Presjek -» ® . kako bi se oba područja mogla termo-tehnički razdvojiti -» 0 ~ © P © Prizemlje-» © . Gundogan V @ Prizemlje 280 . Važnija je korist u tome što zimski vrt povećava kakvoću stanovanja. Za ugodnost boravka u kući i radi uštede energije preporučuje se ugraditi staklena vrata na prilazu u zimski vrt. U najpovoljnijem slučaju može ušteda energije iznositi oko 25% ukupne potrebe. B. temeljem kojih se određuju stakleni elementi.. ako se želi da sustav djeluje na zadovoljavajući način.f i Grijanje PL TTfT Radij 2 f l Podrumska etaža © Prizemlje -» ® ® K a t . To je u vezi s različitim oblicima korištenja. Cramer Arh.STAMBENE ZGRADE SA ZIMSKIM VRTOVIMA Zimski vrtovi nisu jednostavno staklene dogradnje.® Arh. ventilacija i zasjenjenje. nego sustav koji treba tehnički definirati..® ® ) Presjek ® .. Hellwig M Balkon V® Prizemlje -> U® Kat U © Presjek -» © • - © _ Q X | Radna soba I L r .@ Arh. Zimski vrt je prijelazno područje između vanjske klime i stambenog prostora. Staklenici djeluju kao sunčani kolektori.

Simons 281 . + K. B. M. Luckmann Prizemlje sa stanom za poslugu (j)~(Q) Arh.STAMBENE ZGRADE Arh. Rosevvich t ^ (16) Stanovanje bez barijera Arh.

• n l! °° 1 2 3 4 5 6 Predsoblje Boravak Kuhinja / bar za jelo Blagovaonica Kupaonica Spavaća soba • • Prizemlje Stambena zgrada na padini Kat (9) Prizemlje 13 Terasa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Garaža Terasa Ulaz Blagovanje Boravak Radna soba Kaljeva peć Dijete Dijete Roditelji Kupaonica I — \ I I Drvena stambena zgrada u obliku šatora