P. 1
ZAVARIVANJE

ZAVARIVANJE

|Views: 122|Likes:

More info:

Published by: Enisa Šehić-Jahić on Feb 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/22/2013

pdf

text

original

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

1

1 UVOD Mostovi su građevinski objekti na saobraćajnicama i služe da premoste prepreke kao što su riječni tokovi, kanali, jezera, doline, morski tjesnaci, saobraćajni putovi, i dr., tako da prolaz ispod mosta bude slobodan. Svojim impozantnim dimenzijama, skladnim oblikom i vitkim linijama postaju prepoznatljiv dio krajolika. Visokim dosezima u području graditeljstva su nezamjenljiv dio graditeljske i kulturne baštine. Povijesni razvoj građenja mostova usko je povezan sa mogućnostima korištenja različitih materijala za gradnju. Tako se u ranijoj povijesti mostogradnje izdvaja vrlo dugo razdoblje gradnje drvenih i kamenih mostova. Najstariji sačuvani su kameni mostovi od kojih su mnogi još i danas u upotrebi. Uz drvo, kamen, beton, armirani beton i čelik se ubraja u starije građevinske materijale i primjenjuje se više od 120 godina. Čelik je materijal koji ima široku primjenu, te ga se stalno poboljšava načinom proizvodnje što je rezultiralo pojavom sve kvalitetnijih vrsta čelika na tržištu. Do kraja 15. stoljeća znalo se samo za elemenata za spajanje i ukrasa. Lijevano željezo je prvi put upotrijebljeno kao građevinski materijal za lučni most raspona 30 m sagrađen (1777 - 1779) preko rijeke Severn u Engleskoj [1] koji se još i danas nalazi na spomenutoj lokaciji. Pojedini dijelovi su izliveni i međusobno spojeni spojnim elementima od kovanog željeza. Primjena lijevanog željeza je ograničena zbog relativno loših vlačnih svojstava. Poseban značaj u metalurgiji ima peć koju je Henri Cort (1784) uveo za proizvodnju kovanog željeza u većim količinama. Dobra su svojstva kovanog željeza to što ima dobra tlačna i vlačna svojstva. kovano željezo koje se dobivalo u malim

količinama taljenjem direktno iz rude. Upotrebljavalo se najčešće za izradu alata, oružja,

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

2

Slika 1.1 Most preko rijeke Severn [1] Najveći značaj za razvoj upotrebe čelika za izgradnju mosnih konstrukcija imao je engleski inženjer Henry Bessemer (1855) pronalaskom postupka koji je omogućio dobivanje čelika u velikim količinama. Daljnji važan korak u istom pravcu učinio je Thomas (1899), koji je Bessemerov postupak prilagodio i za preradu sirovog željeza dobivenog iz ruda sa povećanim sadržajem fosfora. Postupcima Bessemera i Thomasa, kojima treba dodati ne manje značajan i Siemens-Martinov postupak za dobivanje velikih količina čelika, bili su ispunjeni svi uvjeti za najširu primjenu čelika, posebno u gradnji mostova.[1] Odabirom materijala bitno se utječe na tehničke karakteristike konstrukcije, kao i na troškove izrade i održavanja, odnosno na ukupnu cijenu izgradnje. Sve veća upotreba čelika za izradu mosnih konstrukcija dolazi sa razvojem valjaoničke proizvodnje profila i limova. Suvremena tendencija je sve veća upotreba limova radi lakšeg spajanja, olakšanja mase zavarene konstrukcije, kao i prelaska na površinske sisteme konstrukcija. Danas se za gradnju čeličnih mostova najčešće upotrebljavaju:[2] - za viseće (kabelske) čelična žica (Rm 1400 - 1800 N/mm2) i Re (1250 - 1400 N/mm2) - za konstrukciju (Rm 450 - 850 N/mm2) i Re (350 - 500 N/mm2)

Obzirom na namjenu razlikuju se sljedeće vrste mostova: pješački cestovni željeznički akvadukti Antun Rosandić

Diplomski rad

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova plinovodni naftovodni toplovodni i dr. mostovi.

3

Obzirom na konstrukcijsku izvedbu i mogućnost pokretanja razlikuje se: pokretni i (pokretanjem dijela mosta se oslobađa prolaz ispod mosta) nepokretni mostovi.

Iako su nepokretni mostovi daleko zastupljeniji u odnosu na pokretne i o njima će se u svakom slučaju više govoriti, ima situacija kada se grade i različite varijante pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Na slici 1.2 se daje shematski prikaz različitih varijanti pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi. Obzirom na izvedbu u odnosu na zapreku koju se premošćuje i položaj u tlocrtu razlikuje se: okomiti i (koji prelaze zapreku okomito) kosi mostovi (koji prelaze zapreku pod kutom)

Obzirom na način prijenosa opterećenja razlikuje se: lučni gredni okvirni ovješeni i viseći mostovi.

Općenito se mostovi sastoje od gornjeg i donjeg dijela tzv. stroja (slika 1.3). Donji stroj služi da prenese vertikalno i horizontalno opterećenje sa gornjeg stroja na tlo a sastoji se od: temelja, stupova i upornjaka.

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4 Slika 1.2 Različite varijante konstrukcije pokretnih mostova u zavarenoj izvedbi [2] Diplomski rad Antun Rosandić .

visina nosive konstrukcije. temperaturnih dilatacija). kolnika. željezničkog saobraćaja. ograde. odbojnika. ležaja. pješačke staze. Uvijek treba nastojati da se most skladno uklopi u okoliš jer je izgled mosta jedan od značajnih elemenata i ograničenja kod projektiranja i gradnje. Racionalnost se postiže optimizacijom osnovnih parametara među koje se mogu svrstati: vrsta materijala. a sastoji se od: nosive konstrukcije. broj i veličina raspona.3 Osnovni elementi mosta (gornji i donji stroj) sa pripadajućim dijelovima [2] Gornji stroj služi da premosti zapreku te preuzme statička i dinamička opterećenja nastala uslijed vlastite težine i opterećenja (cestovnog. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 Slika 1. statički sustav. vrsta upornjaka i stupova i način temeljenja. visina nivelete iznad tla. izolacije. rasvjete i odvodnje. prelaznih konstrukcija.

drveni. betonski. 6 Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Obzirom na vrstu materijala od kojega su građeni razlikuju se: kameni. armirano betonski i metalni mostovi.

a visina konzolnog dijela od 70 Diplomski rad Antun Rosandić . i to već relativno blizu obale u plitkoj vodi.5 cm.50 m. a postavlja se preko rijeke Save. a debljina 35. pa je most projektiran kao kosi objekt. na dionici Zaprešić – Jankomir. Kut kosine prijelaza u osovini autoceste iznosi 30°. 80 i 100 mm. Izgled i gabaritne dimenzije spomenutog mosta prikazani su na slikama 2. a iznad riječnih stupišta (SI i SII) iznosi 4. Razmak glavnih nosača je 7. Debljina hrpta glavnih nosača iznosi od 12 mm (polje).20 m. Debljina hrpta je 12 mm.1 i 2. međusobno povezana poprečnim nosačima. Poprečni nosači dolaze na razmaku maksimum od cca 4. koja je ukrućena uzdužnim rebrima "U" poprečnog presjeka. Na dijelu korita rijeke Save za malu i srednju vodu projektirana je čelična konstrukcija mosta preko tri otvora sa rasponima 50 + 100 + 50 m. Kod ovakve dispozicije samo jedan stup nalazi se u području vode.2 2. Radi se o mostu u zavarenoj izvedbi.1 TEHNIČKI OPIS MOSTA Trasa autoceste koso prelazi rijeku Savu. a visina hrpta glavnih nosača je promjenjiva i iznosi u sredini i na krajevima mosta 2. Konstrukcija riječnog dijela gornjeg stroja je čelična rasponska konstrukcija koja se sastoji iz dva punostjena limena nosača promjenjiva visine. Donji pojasevi glavnih nosača sastoje se od pojasnih lamela širina 70 cm. poprečnim spregovima i čeličnom ortotropnom pločom kolnika.0 m i konzolno prelaze preko glavnih nosača.0 m. 50.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 2 IZBOR REPREZENTANTA – ČELIČNOG MOSTA U ZAVARENOJ IZVEDBI Kao reprezentant je odabran čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. Čelična konstrukcija sastoji se od čelične ortotropne ploče debljine 12 mm. 14 mm i 16 mm (ležaj). Ova rebra dolaze na međusobnom osnom razmaku od 55. visina 70 cm.

a montažni nastavci predviđeni su sa visokovrijednim pred napregnutim vijcima. Proračun cjelokupne rasponske konstrukcije je proveden prema novom "Pravilniku o tehničkim normativima za određivanje veličine opterećenja mostova" od siječnja 1991. U statičkom proračunu obuhvaćeni su svi nosivi elementi konstrukcije i izvršen je raspored materijala prema pokriću momentne površine. 8 Diplomski rad Antun Rosandić . uključujući dodatak cca 1. U poprečnom smjeru konstrukcija je u svakom poprečnom nosaču ukrućena poprečnim spregovima. Broj montažnih nastavaka određen je u radioničkim nacrtima i iznosi 17.52-3N).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova do 30 cm. Donji pojas poprečnih nosača je debljine 15 mm i širine 25 cm. Konstrukcija će se izvesti u zavarenoj izvedbi. Ukupna težina čelične rasponske konstrukcije mosta.5% za zavarene spojeve. godine. vijke i vezice iznosi cca 1200 tona. Cjelokupna čelična konstrukcija izraditi će se iz čelika kvalitete S355J2G3 (St. na osnovu čega je i izvršen iskaz i proračun težine čelične konstrukcije. a u sukladno standardu EN DIN 10025. Ploča kolnika će se i kod montažnih nastavaka spojiti zavarivanjem. automatskim EP postupkom.

na dionici Zaprešić – Jankomir [3] Diplomski rad Antun Rosandić .1 Izgled i gabaritne dimenzije čelični mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 9 Slika 2.

15 mm. Izolacijski slojevi ispod asfalta kolnika su tipa "ESHA ISOTEX". Ukupna debljina asfaltnih i izolacijskih slojeva na kolniku čeličnog dijela mosta iznosi 10 . Diplomski rad Antun Rosandić .2 Fotografija čeličnog mosta preko rijeke Save na autocesti Zagreb – Macelj. Potrebno je također izvesti AK zaštitu cjelokupne čelične konstrukcije mosta. Na čeličnom dijelu mosta kolnički zastor se sastoji iz sloja specijalnog asfaltbetona "ASFALTIC" ukupne debljine 10 mm. dok se srednji raspon (100 m) čelične konstrukcije predviđa u slobodnoj montaži ili također kao i krajnji otvori – na skeli. Izolacija rubnjaka i zaštitnih traka na čeličnom dijelu mosta izvodi se antikorozivnom i mehaničkom zaštitom na bazi dvokomponentnih epoksidnih smola od "ROAD COAT" materijala. na dionici Zaprešić – Jankomir tijekom završne faze montaže na gradilištu Predviđa se izvedba krajnjih polja čelične konstrukcije na skeli.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10 Slika 2.

g.1. 11 Diplomski rad Antun Rosandić . Prema tome standardu zavareni spojevi su rangirani u klase S.2 ZAHTJEVI ZA KVALITETU Zahtjevi za kvalitetu zavarenih spojeva u domaćoj mostogradnji temelje se još uvijek na propisima starim preko 40 godina. To je tzv. Službeni list SFRJ iz 1964. I i II. a navedeni su u tablici 2. Suvremeni europski zahtjevi za kvalitetu su jasniji i znatno stroži i oni su definirani standardom HRN EN 25817. Zavareni spojevi klase S su najviše klase i tu se zahtjeva viši opseg metoda kontrole kvalitete.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2.

5 a d < 0.4 a 4 mm 4% 2% 104 Dopušteno Nedopušteno Opaske Niska B 12 Granične vrijednosti nepravilnosti za skupine ocjene Srednja C Visoka D Nedopušteno 1% d < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0.sučeljeni zavareni spoj .5 a 4 mm d < 0.sučeljene zavarene spojeve .5 s h < 0.4 a 3 mm 16 % 8% d < 0.5 s h < 0.3 s d < 0.4 s d < 0. nepravilnosti Oznaka po ISO 6520 1. ) 2.5 s d < 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Tablica 2. Moraju biti ispunjeni slijedeći uvjeti i granične vrijednosti nepravilnosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranu ili lomnu površinu b) najveća vrijednost zbroja za . 1<1 mm2 ). osim mikro pukotina ( h . Crvaste i cjevaste šupljine 2015 2016 Druge nepravilnosti za : . Naziv br.4 s d < 0.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija pojedinačne pore 4.3 a 3 mm 4% d < 0.sučeljeni zavareni spoj . Šupljine i poroznosti 2011 2012 2014 2017 Moraju biti ispunjeni sljedeći uvjeti i garnične vrijednosti : a) najveća vrijednost zbroja na projiciranoj ili lomnoj površini b) najveća dimenzija pojedinačne pore za . Gnijezdo pora 2013 Cjelokupno područje jednog gnijezda mora se zbrojiti i izraziti u postocima ( % ) od većeg od područja : obujmice oko čitavog gnijezda ili kružnice promjera jednakog širini zavara.kutni zavareni spoj c) najveća dimenzija gnijezda 5.sučeljene zavarene spojeve .1 Kriteriji prihvatljivosti pogrešaka u zavarenom spoju sukladno HRN EN 25817 [4] Red. Kraterske pukotine ( vidjeti br. Dopušteno područje poroznosti mora biti na ograničenoj površini.3 a 2 mm ili ne veće od debljine Diplomski rad Antun Rosandić . Pukotine 100 Sve vrste pukotina. 2. Kraterska pukotina 3.4 a 3 mm ili ne veće od debljine 2 mm h < 0.3 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .3 s d < 0.5 a 5 mm d < 0.3 s h < 0.4 s h < 0.kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine h < 0. Mora se ispitati je li porama pokrivena neka druga nepravilnost.5 s d < 0.

kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine Kratke nepravilnosti za : .5 s h < 0. 2 mm max.4 a 3 mm ili ne veće od debljine h < 0.sučeljene zavarene spojeve .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6.sučeljene zavarene spojeve .kutne zavarene spojeve Najveća dimenzija za crvaste i cjevaste šupljine 13 h < 0.1 s max.5 mm Nedopušteno h s Slika A h zadani provar stvarni provar Slika B s t stvarni provar zadani provar Slika C Diplomski rad Antun Rosandić .2 s h < 0.5 a 2 mm Nedopušteno Nedopušteno h < 0. Uključci čvrstih tijela (osim bakra) 300 Druge nepravilnosti za : . 401 Dopuštene.3 s h < 0.5 a 4 mm ili ne veće od debljine h < 0. Nedovoljni provar 402 Zadani provar Stvarni provar Druge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.5 s h < 0.4 s h < 0. 1.3 a 2 mm ili ne veće od debljine 7. ali samo isprekidane. Uključak bakra Pogreška u vezivanju 3042 Nedopušteno 8. i ne blizu površine nedopušteno 9.

4 mm h < 0.0 mm h < 0. Preveliko nadvišenje 503 h < 1 mm + +0. Loše namješten kutni spoj h Prekomjerni ili nedovoljni razmak rebra h<1 mm-0. 11. koji odgovarajuću vrijednost prekoračuju.25 b h < 1 mm + +0. 2 mm a Razmaci. 3 mm h Diplomski rad Antun Rosandić .15 b h < 1 mm + +0.5 mm h < 1.15 b max.5 mm-0.1 a max. 7 mm 13.2 a max. 10 mm max. 5 mm b h max.5 mm h 12.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 10. 3 mm 14 h < 0.5 mm-0.25 b max.1 b max. Preveliko nadvišenje 502 Blagi prijelaz se dopušta h < 1 mm + +0. 5 mm stvarna debljina b zadana debljina h < 1 mm + +0.3 a max. Zajed 5011 5012 h Blagi prijelaz se dopušta h < 1.1 b max. moraju se u određenim slučajevima izvesti nadomještanjem debljine zavara. 4 mm h < 1 mm + +0.

1 t. 3 mm max. Ukoliko nije drugačije propisano. ) " t " se odnosi na tanju stijenku. 3 mm Diplomski rad Antun Rosandić . idealan položaj dobiva se kada se srednje izvodnice dijelova poklapaju ( poglavlje 1.Limovi i uzdužni zavareni spojevi h < 0. Preveliko nadvišenje u korijenu 504 h < 1 mm + +1.1 a Nedopušteno zadana debljina max.15 t.6 b max. Potkoračenje debljine kutnog spoja Kutni spoj s vidljivim potkoračenjem debljine neće se računati kao pogrešan. 2 mm t h < 0.3 b max. max. Prokapljina 5041 Dopušteno Slučajna mjestimična ispupčenja dopuštena 18 Posmaknutost 507 Granična vrijednost odstupanja svodi se na idealan položaj. 3 mm 17. max. 4 mm h < 1 mm + +0. 5 mm h < 1 mm + +0.2 b max.25 t.Poprečni zavareni h t t max.3 mm + 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 15 14. max. 4 mm h < 0. 4 mm h < 1 mm + +0. h t h t t Slika B . Prekoračenje debljine kutnog spoja Za mnoge slučajeve prekoračenje zadane debljine nije razlog za odbacivanje h < 1 mm + +0. 2 mm stvarna debljina max.15 b max. 1 mm h a 16. 4 mm spojevi h < 0. ako je stvarna debljina postignuta dubljim provarom Duge nepravilnosti : nedopuštene Kratke nepravilnosti : h < 0.2 b t b h max. 3 mm stvarna debljina zadana debljina h a 15. 5 mm Slika A . 5 mm h < 1 mm + +0. max.3 a max.5 t.

5 mm h h < 1 mm h < 0.25 a 0. max.15 a Ukupna veličina nepravilnosti h h5 h4 h2 h6 h3 Diplomski rad Antun Rosandić . 511 Blagi prijelaz se dopušta Dugačke nepravilnosti : nedopuštene 16 h < 0. 0.15 s ili 0.2 t.15 a 509 b h < 0. Neispunjeni presjek Nasjeli zavar h t max.2 a max. h < 2 mm + +0.5 mm h < 1. Pogrešan početak zavara 517 Dopušteno Nedopušteno 24. Uleknuti korijen 515 a Blagi prijelaz se dopušta h < 1.5 mm + +0. Preklop 23.05 t. Oštećenje lukom 601 Dopustivost ovisi o daljnjoj obradi površina.15 a z1 21. Kratke nepravilnosti h < 0. Onečišćenje kapljicama metala 602 Dopustivost ovisi od namjene Za debljine "s" ili "a" < 10 mm mogu se 26. Prevelika nejednolikost kutnog spoja h z2 512 Podrazumijeva se da asimetričnost kutnog spoja nije izričito propisana. 2 mm 20. 1 mm h < 2 mm + +0. Višestruke nepravilnosti u jednom presjeku h5 h1 h2 h3 h1 h4 propisati posebni uvijeti.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 19. vrsti osnovnog materijala i naročito o sklonosti stvaranju pukotina 25.1 t.2 a 0.5 mm Zajed u korijenu 5013 h 506 Kratke nepravilnosti dopuštene Nedopušteno 22.2 s ili 0. h4 h3 h5 = h h h1 0.25 s ili 0.

Nakon izrade i usvajanja slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti slijedi detaljna razrada tehnoloških operacija – aktivnosti. To nisu jednostavne aktivnosti. kontrola manje složenih sklopova i dr. .3 SLIJED PROIZVODNIH I KONTROLNIH AKTIVNOSTI PRI IZRADI MOSTA Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti pruža mogućost brzog i lakog sagledavanja aktivnosti pri izradi zavarenog proizvoda. Diplomski rad Antun Rosandić . pogotovo kada se polazi sa stajališta dovoljne. odnosno elementarne aktivnosti. jasne i nedvosmislene tehnologije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 17 2.točka zastoja uz obveznu prisutnost kontrole. tada se pojedine točke zastoja radi kontrole kvalitete mogu temeljem ugovora i propisa definirati kao točke zastoja uz poželjno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Hold Point . normative.).7. te kao točke zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ili inspektora (Witness Point . i dr.. npr. npr. mehanička ispitivanja. Za to je nužna čvrsta međusobna povezanost iskusnih tehnologa praktičara i radnika koji sudjeluju u izvođenju proizvodnih i kontrolnih aktivnosti.Za segment 5 mosta prilog 1 . dok kod točaka zastoja uz obavezno prisustvovanje nadzornog organa ne smije se nastaviti proizvodnja bez obavljene kontrole od strane nadzornog organa (iako se ovo u praksi gotovo nikada ne dešava). Kod točke zastoja uz ugovoreno poželjno prisustvovanje nadzornog organa kontrolnu aktivnost provodi kontrolor proizvođača ukoliko se iz određenih razloga nije pojavio nadzorni organ. Nakon što se izradi slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. alate i naprave. što jednostavnije. S obzirom na značaj tih aktivnosti kontrolu kvalitete u pojedinim točkama (fazama) proizvodnog procesa mogu provoditi neposredni izvođači proizvodne aktivnosti (samokontrola) ili djelatnici službe kontrole i/ili djelatnik ovlaštene nadzorne kuće.).točka zastoja uz poželjnu prisutnost kontrole. Kada kontrolu provodi djelatnik određene nadzorne kuće. svaku od navedenih aktivnosti potrebno je detaljno razraditi i provesti sve aktivnosti koje obuhvaća priprema proizvodnje (propisati tehnologiju izrade. Obzirom na značaj i specifičnosti proizvodne aktivnosti se mogu definirati kao točke. međufazna kontrola.) i kontrola i osiguranje kvalitete. tlačna proba..

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 3 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU KOJE SE KORISTE U MOSTOGRADNJI U RADIONIČKIM UVJETIMA I NA GRADILIŠTIMA 3.1.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi 3.1 REL Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom Postupak elektrolučnog zavarivanja obloženom elektrodom moguće je primijeniti za zavarivanje i navarivanje svih metala i legura koje se mogu zavarivati taljenjem. Postupci te vrste su najzastupljeniji i nezamjenjivi u metalnoj industriji kod izrade čelične konstrukcije kako u radionicama tako i na gradilištima.Zavarivanje pod zaštitom praha 18 MIG / MAG . Uređaji za zavarivanje spadaju u red najjeftinijih.1 ELEKTROLUČNI POSTUPCI ZAVARIVANJA I SRODNE TEHNIKE ZAVARIVANJU Elektrolučni postupci zavarivanja imaju zajedničko što se toplina za taljenje osnovnog i dodatnog materijala generira u električnom luku uspostavljenom između osnovnog materijala i elektrode. kvaliteta zavarenog spoja jako ovsi o uvježbanosti i raspoloženja zavarivača dugo vrijeme izobrazbe zavarivača otpadak elektrode 8 – 10 % veliki gubici prskanjem Diplomski rad Antun Rosandić .Ručno elektrolučno zavarivanje obloženom elektrodom . Postupak je primjenljiv za sve položaje zavarivanja i navarivanja te sve oblike dijelova koji se zavaruju. Nedostaci REL postupka zavarivanja mala brzina zavarivanja što ima za posljedicu nizak učinak 1 – 2 kg/h. U osnovi se najviše primjenjuju slijedeći postupci: REL EP . Rukovanje uređajima je jednostavno. Najčešće se primjenjuje kod zavarivanja ne legiranih i nisko legiranih čelika naročito u uvjetima montaže na gradilištima. Kod nekih radova na montaži postupak je praktično nezamjenjiv.

Obloga sadrži spojeve (K. V). Mn.1): lako «paljenje» električnog luka. Iz obloge mogu se u talinu dodati elementi koji imaju velik afinitet prema kisiku te ono tvore okside koji isplivaju u obliku troske na površinu šava (Al. pri taljenju obloge formira se troska koja se razlijeva preko taline te tako štiti talinu od utjecaja plinova iz atmosfere i prebrzog hlađenja čime se usporava očvršćavanje taline te ostaje više vremena da nečistoće i plinovi isplivaju na površinu taline. Osim toga smanjuje se mogućnost nastajanja nepovoljnih struktura u šavu kao posljedica brzog hlađenja. 19 Kod ovog postupka luk se uspostavlja između obložene elektrode i osnovnog materijala. Ca. Gorenjem električnog luka topi se elektroda i osnovni materijal te se tako formira šav. pa ionizacija zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode može početi pri nižem naponu lako održavanje električnog luka. plinovi koji nastaju izgaranjem obloge štite električni luk i talinu osnovnog i dodatnog materijala od štetnih utjecaja plinova iz atmosfere. Na taj se način vrši dezoksidacija taline. Elektroda se preko držača i zavarivačkog kabela spoji na jedan pol izvora struje za zavarivanje a osnovni materijal pomoću drugog kabela i stezaljke na drugi pol izvora. Na) čije pare imaju nizak potencijal ionizacije.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova pri zavarivanju nastaje veća količina plinova koja je štetna za zdravlje i okolinu jak bljesak od gorenja luka. Diplomski rad Antun Rosandić . pomoću obloge može se vršiti i legiranje šava tako da se iz obloge nadoknađuju pojedini elementi koji djelomično sagore u toku procesa. Funkcija obloge elektrode osigurava se sastavom obloge i ima višestruki značaj (slika 3. Izgaranjem obloge stvaraju se plinovi i pare koji pospješuju ionizaciju zračnog prostora između osnovnog materijala i vrha elektrode čime se osigurava stabilnost električnog luka. Taljenjem jezgre elektrode popunjava se žljeb a taljenjem obloge elektrode stvara se zaštitna atmosfera koja štiti talinu od negativnih utjecaja plinova iz atmosfere. Ti.

Mehanička svojstva zavara treba da budu bolja nego kod osnovnog materijala jer se time kompenziraju oslabljenja nastala zbog pogrešaka (slabljenja) u zavarenom spoju.vrlo porozna Prenos metala: . Prema vrsti nastale troske razlikuje se nekoliko tipova elektroda: kisele . Prenos metala: .staklasta .visoka Šljaka: .oksidne .sprey .srednje kapljični Penetracija: . penetraciju i katekteristike šljake (troske).fino kapljični Penetracija: .visoka Šljaka: .srednja .celulozne 20 Na sljedećoj se slici daju osnovne karakteristike glavnih tipova elektroda za REL zavarivanje s obzirom na prijenos materijala u električnom luku.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Jezgra obloženih elektroda izrađuje se od vučene žice standardnih promjera i standardnih duljina.srednja Šljaka: .kristalna .mineralno kisele . Na jezgru se nanosi obloga prešanjem i naknadnim pečenjem u pećima.porozna Prenos metala: .rutilne bazične neutralne . Kemijski sastav jezgre elektrode se projektira tako da nakon zavarivanja približno bude kao i osnovni materijal.djelomično kristalna . Elektrode se razlikuju po kemijskom sastavu jezgre i dimenzijama.kompaktna Slika 3.fino kapljični .1 Osnovna svojstva pojedinih tipova elektroda [5] Diplomski rad Antun Rosandić .niska .srednje kapljični .grubo kapljični Penetracija: .

šavovi imaju lijep izgled. TiO (rutil) dobivamo mineralno kisele i rutilne elektrode. Dodavanjem u oblogu više dezoksidanata MnO. Obloga im je izrađena na bazi željeznog oksida. Šav dobiven upotrebom ove vrste elektrode sadrži znatnu količinu oksida FeO radi toga ima relativno slabije mehaničke osobine. Bazične elektrode imaju oblozi visok sadržaj CaO i MnO koji vežu na sebe sumpor te tvore sulfide CaS i MnS i fosfor gdje tvore fosfate (CaO)3P2O5. Poboljšavaju se mehaničke osobine šava. Zahtjevi koji se postavljaju na elektrode Funkcionalni zahtjevi lako uspostavljanje luka stabilan luk fleksibilan luk (dobro premošćivanje) lagan rad u svim položajima elastična obloga sa visokim električnim otporom 21 Ergonomski zahtjevi malu količinu dimnih plinova neotrovne plinove i isparenja Ekonomski zahtjevi visok učinak topljenja visok koeficijent iskorištenja mali gubici prskanjem lako otklanjanje šljake podnošenje preopterećenja velika brzina zavarivanja dobar izgled površine Diplomski rad Antun Rosandić . povećava stabilnost električnog luka. Kod zavarivanja sa bazičnim elektrodama dobiju se dobre mehaničke osobine i dobra žilavost.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kisele elektrode primjenjuju se za zavarivanje manje odgovornih spojeva. troska se lako odvaja.

Jedan dio praška se tali i formira trosku na površini šava. štiteći ga od naglog hlađenja. Ovaj postupak zavarivanja karakterizira visoka učinkovitost.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Metalurški zahtjevi dobre mehaničke osobine odsustvo poroznosti neosjetljivost prema oksidima na površini ne sklonost prema toplim i hladnim pukotinama ne osjetljivost prema vlazi u oblozi 22 3.2 EP .Zavarivanje pod zaštitom praškom EP Zavarivanje pod zaštitom praškom je elektrolučni postupak kod kojega se električni luk uspostavlja između gole topive žice i osnovnog materijala.2): glava za zavarivanje sa kontakt diznom mehanizam za dodavanje žice spremnik sa prahom za zavarivanje usisavača za povrat neiskorištenog praška mehanizam za hod uređaja jedinica za upravljanje i kontrolu parametara izvor struje povećanja Najčešće se koristi izvedba uređaja sa jednom žicom. Najčešće se ovim postupkom zavaruju kutni i sučeoni zavari lamele i hrptova glavnih i poprečnih nosača mosta.1. Osnovni dijelovi uređaja za zavarivanje pod praškom (slika 3. Proces se odvija pod praškom koji se kontinuirano dovodi ispred žice u žlijeb. ali radi potrebe produktivnosti razvijeni su uređaji: dvije žice trakom Diplomski rad Antun Rosandić . Uloga praška je identična ulozi obloge kod ručnog elektrolučnog zavarivanja. Elektrolučno zavarivanje pod praškom pogodno je za zavarivanje dugačkih zavara (od 1 do 20 m) u horizontalnom položaju.

2 Shema uređaja za zavarivanje pod praškom Izvori struje za zavarivanje su prilagođeni sistemu regulacije tako da postoje: izvori sa blago padajućom statičkom karakteristikom .primjenjuju se kod unutarnje regulacije.5 cm/min 23 V A glava izvor struje Slika 3. Dodatni materijal Izbor žice zavisi od kvalitete osnovnog materijala i odabire se prvenstveno uzimajući u obzir metalurške i ekonomske zahtjeve. izvori sa ravnom ili blago rastućom karakteristikom . Mora biti kalibrirana. Prašak Pored fizikalne uloge da štiti luk i talinu od djelovanja atmosfere ima i metaluršku funkciju nadoknade gubitka pojedinih legirajućih elemenata.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova upravljačka jedinica prah 35. promjena dužine luka usporava odnosno ubrzava dotok žice. Diplomski rad Antun Rosandić .3 dovod žice povrat praha 450 32. zaštićena slojem bakra radi ostvarenja boljeg kontakta za dovod struje. ne korodirana.primjenjuju se kod vanjske regulacije. brzina žice je konstantna a struja i napon se automatski prilagođavaju.

znatno učešće osnovnog materijala u formiranju zavara). keramičke pločice. otpaci žice zanemarivi. Električni luk se uspostavlja u zaštitnoj atmosferi aktivnog plina (CO2 . prah) visoka cijena uređaja primjena samo u horizontalnom položaju složeno održavanje uređaja nije moguć vizualni uvid i kontrola električnog luka tijekom zavarivanja 3. odlična zaštita električnog luka i taline smanjen utjecaj subjektivnog faktora zavarivača na kvalitetu zavara nema bljeska velika brzina zavarivanja Nedostaci EP postupka: potrebno ga je kombinirati sa REL postupkom ili je potrebna upotreba podloge (bakrene trake. Diplomski rad Antun Rosandić .1.Zavarivanje taljivom elektrodom u zaštitnoj atmosferi MAG postupak zavarivanja je elektrolučni postupak kod kojeg se električni luk uspostavlja između dodatnog materijala (žice koja se kontinuirano dovodi i topi) i osnovnog materijala.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na osnovu kemijskog sastava razlikuju se sljedeće vrste praška: kiseli bazični neutralni 24 Prednosti EP postupka: visoka produktivnost velika dubina penetracije ne zahtjeva se posebna priprema žlijeba do 15 mm debljina ušteda dodatnog materijala (rasprskavanja nema.3 MIG / MAG . ili mješavina plinova Ar + CO2).

rastaljeni materijal 3.3 Shema MAG postupka elektrolučnog zavarivanja [6] Obzirom da CO2 nije inertan na temperaturi koja vlada u električnom luku da se izbjegnu negativne posljedice disocijacije CO2 dodatni materijal se legira sa elementima (Mn.kontaktna vodilica 6. 1.troska 9.0.2.osnovni materijal 5.6.8. što smanjuje gubitke rasprskavanjem. Mješavina plinova povoljno utječe na smanjenje površinske napetosti taline.rashladni sustav 1.4 mm namotana na koture standardne veličine.izvor struje Slika 3.sustav za dovod žice za zavarivanje 3. Na tržištu se može nabaviti žica za zavarivanje promjera 0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 2 25 5 7 5 9 3 8 1 6 2 4 1 3 4 1.skrutnuti materijal 4.0.rashladni sustav 8. 1.gorionik 5. i 2.električni luk 2. 1.izvor struje 2. Si) koji imaju veći afinitet prema kisiku nego željezo. Ovi elementi djeluju dezoksidirajuće na talinu čime se postiže kvalitetan zavar bez poroznosti. 2.zaštitni plin 7. Prema načinu izvedbe žice mogu biti: punog presjeka punjene praškom Diplomski rad Antun Rosandić .sustav za dovod zaštitnog plina 4.

Dok se pune žice mogu uspoređivati po svojoj zavarljivosti. Zavarivanje se može izvoditi u svim položajima.4 mm.4 mm i 3. Na sljedećoj slici su dani neki od mogućih presjeka praškom punjenih žica. Prijenos metala u zoni električnog luka izvodi se naizmjenično tehnikom kratkog spoja i štrcajućeg luka gdje je i penetracija najveća. Početak zavarivanja izvodi se kratkim spojem. a nastavlja se uspostavom luka. Punjene žice u jezgri sadrže elemente koji utječu na karakteristike zavarivanja. zavarljivost s obzirom na položaj zavarivanja te na mehanička svojstva zavarenog spoja.2 mm. Struja zavarivanja se podešava auto regulacijom dužine luka a mijenja se brzinom dotoka žice.6 mm. l. bez obzira na trenutnu razliku u cijeni praškom punjene žice u odnosu na punu žicu.0 mm. svojstva punjenih žica mijenjaju se ovisno od vrste punjenja i recepture praška. količinu rastaljene žice. l. Razlog tome leži u brojnim pogodnostima u odnosu na klasično MAG zavarivanje punim žicama. Radi velikog opterećenja gorionik se dodatno hladi vodom u zatvorenom sistemu. 2.2 mm. Praškom punjene žice izrađuju se u promjerima od 1. 2. Specifičnosti MAG zavarivanja praškom punjenim žicama MAG zavarivanje praškom punjenim žicama sa ili bez dodatne vanjske zaštite postaje sve zastupljenije u modernom zavarivanju i izradi zavarenih konstrukcija.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Kod MAG postupka specifična opterećenja A/mm2 su veća nego kod REL postupka zato su potrebni izvori struje sa ravnom karakteristikom. l. 26 Diplomski rad Antun Rosandić .0 mm.

Proizvodnja punjenih žica Proizvodnja punjene žice za zavarivanje vrši se u za to odgovarajućem postrojenju.10% C.05-0.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 27 Slika 3. max. najčešće iz hladnovučene trake ili iz cijevi ovisno o tome da li se radi o šavnoj ili bešavnoj žici. 0-05% Si.50% Mn i odgovarajuće nizak % Si i P. 0. Komponente za jezgru žice (punjenje) moraju zadovoljiti određene zahtjeve po kemijskom sastavu i granulaciji (veličina čestica).3 mm. Granulacija je određena zahtjevom za jednolikim i neprekidnim punjenjem žice u tijeku proizvodnje i kreće se u granicama od 0.25-0. Diplomski rad Antun Rosandić .5 mm. Debljina trake ili stijenke cijevi kreče se oko 0.4 Presjeci punjene žice [6] Općenito sastav žica je u pravilu jednak sastavu osnovnog materijala ili s većim udjelom legirajućih elemenata i elemenata za dezoksidaciju nego što ih sadrži osnovni materijal. 0. Čelik za proizvodnju trake ili cijevi sadrži max.

5 Proizvodnja punjenih žica [6] Kod provlačenja žice na željeni promjer koriste se sredstva za podmazivanje. a svima je zajedničko da se metalna traka provlači kroz valjke za oblikovanje i oblikuje u U-presjek zatim se napuni praškom.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova a) Bešavna žica 28 Tehnologija proizvodnje bešavne žice zasniva se na čeličnoj cijevi koja se puni praškom i provlačenjem se dovodi na odgovarajući promjer. Zbog otvorenog šava ne smiju se koristiti tekući agensi već se uklanjanje sapuna i masnoća sa žice vrši toplinskom obradom. a da bi se smanjili visoki udio vodika u metalu zavara i poroznost ostaci sapuna se nakon završetka operacije provlačenja moraju ukloniti. Osobina ovih žica je da im je nizak stupanj punjenja. Najviše se koriste sapuni.5). bešavnu žicu čine krutom i čvrstom što ima prednosti prilikom transporta. najčešće žarenjem na 250 °C. b) Šavna žica U proizvodnji ovog tipa žice postoji više tehnologija. Zbog toplinske obrade vanjska površina žice ima karakterističan crno-plavi oksidni sloj. Diplomski rad Antun Rosandić . Slika 3. Relativno debele stijenke žice. 12-14% što rezultira nižom produktivnošću. zatvori se i na kraju se dovede na željeni promjer provlačenjem ili valjanjem (slika 3.

Žica prolazi kroz više valjaka do konačne redukcije na željeni promjer.sjajna površina bez oksidnog sloja .nizak udio vodika u metalu zavara (<5 ml/100 g) . a bolja nego kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .nema ostataka sapuna .6 Provlačenje i valjanje: tehnologije za proizvodnju punjenih šavnih žica [6] Novija tehnologija za svođenje žice na željeni promjer je tehnologija valjanja.kvaliteta zavarenog spoja jednaka je kao kod REL postupka zavarivanja obloženom elektrodom.mogućnost visokog stupnja punjenja i do 45% Opće karakteristike primjene praškom punjenih žica su: .bolji prijelaz struje u kontaktnoj vodilici i velika stabilnost luka . Prednosti valjanih žica su: .produktivnost pri zavarivanju punjene žice veća je nego pri zavarivanju punom žicom Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 29 Slika 3.

koje su izradile zavarivačke udruge različitih država. itd.zbog tlačnog utjecaja troske i sporijeg ohlađivanja ljepši je izgled površine zavara izvedenog punjenom žicom. korijena zavara.dobro provarivanje i premošćivanje kod zavarivanja opasnosti naljepljivanja .jednostavno čišćenje zavara pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . bolja produkcija zaštitnih plinova i troske kroz kupku zavara kao i bolje protaljivanje što je u pogledu nečistoće mjesta zavara dobro . bez 30 Diplomski rad Antun Rosandić . praškom punjena žica nije toliko osjetljiva na nečistoću žlijeba (korozija.visoka stabilnost električnog luka u procesu zavarivanja . npr.s obzirom na svojstva jezgre praškom punjene žice (brzo skrućivanje troske) moguće je opterećenje velikim jakostima struje zavarivanja.dobra zavarljivost korijena zavara na keramičkoj podlozi.uz primjenu posebnih punjenih žica mogućne je zavarivati više prolaza bez prethodnog čišćenja troske . Ovdje se navodi jednu od mogućih podjela punjenih žica.vrlo dobra mogućnost zavarivanja u svim položajima.u odnosu na punu žicu.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova . Postoji više različitih sustava podijele punjenih žica. nego onaj izveden punom žicom .vrlo dobra mogućnost mehanizacije postupka pri primjeni rutilnih punjenih žica i robotizacije postupka pri primjeni metalnim prahom punjenih žica . što utječe na veliku produktivnost .moguće zavarivanje kutnih zavara većih visina . masnoća površine.široko područje i jednostavno namještanje parametara zavarivanja . poroznost i naljepljivanje što je čest slučaj kod MAG postupka zavarivanja punom žicom .visoka vrijednost žilavosti materijala zavara i mala vjerojatnost pojave pukotina pri primjeni bazičnih punjenih žica. naročito pri primjeni žica punjenih rutilnim mineralnim praškom .manja je vjerojatnost pojave pogrešaka u zavarenom spoju.). a time i postizanje velikog koeficijenta taljenja. mogućnost jednostavnije pripreme sa većim tolerancijama .

za zavarivanje u svim drugim položajima f) Obliku: .za zavarivanje visokolegiranih nehrđajućih čelika e) Položaju zavarivanja: .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od metalnog praha d) Namjeni: .u obliku žice (od 0.za zavarivanje bakra (Cu) i legura bakra .za zavarivanje niskolegiranih čelika .žice izrađene u obliku profilirane cjevčice koja nije potpuno zatvorena b) Vanjskoj zaštiti u procesu zavarivanja: .5 mm) .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Punjene žice moguće je podijeliti prema: [6] a) Načinu izrade: .za zavarivanje aluminija (Al) i legura aluminija .9 do 4.žice izrađene u obliku potpuno zatvorene cjevčice .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri nižim temperaturama .za zavarivanje čelika postojanih u radu pri povišenim temperaturama .punjene žice kod kojih se pri zavarivanju koristi dodatna vanjska zaštita .za zavarivanje sučeonih i kutnih spojeva u vodoravnom položaju .punjenje sastavljeno isključivo ili pretežito od mineralnih tvari • • rutilne punjene žice bazične punjene žice 31 .u obliku punjene trake (za navarivanje) Diplomski rad Antun Rosandić .za zavarivanje nehrđajućih čelika .samozaštite punjene žice c) Sastavu punjenja: .

. .T-spoj.sučeoni. Parametri zavarivanja biraju se s obzirom na vrstu i debljinu materijala koji se zavaruje.preklopni.naliježući.prirubni.rubni. .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova g) Vanjskom izgledu: .križni. 3. . .s tamnom (oksidiranom) ili svijetlom površinom Najveći utjecaj na kvalitetu zavarenog spoja kod MAG zavarivanja imaju parametri zavarivanja. a utvrđuju se ispitivanjem na probnim uzorcima. Iz tog razloga izbor optimalnih parametara zavarivanja jako je bitan. Glavni parametri zavarivanja su: a) jakost struje zavarivanja b) napon električnog luka c) brzina zavarivanja d) promjer žice e) količina i vrsta zaštitnog plina Osim navedenih parametara zavarivanja na kvalitetu zavarenog spoja utječu i dužina slobodnog kraja žice.kutni: .2 IZBOR POSTUPAKA ZAVARIVANJA I ŽLIJEBOVA Zavarene spojeve prema međusobnom položaju dijelova koji se zavaruju mogu biti: . .s pobakrenom površinom . Zahtjevi koji se postavljaju na izbor pripreme žlijeba su: otvor treba da bude minimalan i dovoljan za ostvarenje kvalitetnog spoja sa što manje deponiranog materijala treba da svojim oblikom olakšava postizanje kvalitetnog spoja treba da bude prilagođen raspoloživim resursima za obradu ruba treba da bude prilagođen postupku zavarivanja 32 Diplomski rad Antun Rosandić . te oblik spoja i položaj zavarivanja.

7 Osnovni oblici pripreme žlijebova za zavarivanje i oblici zavarenih spojeva [7] Diplomski rad Antun Rosandić . Sučeoni: 33 (sa žljebljenjem korijena) (sa provarom korijena) Kutni: T-spoj Preklopni Rubni Križni Naliježući Prirubni Slika 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Na sljedećoj se slici daje prikaz osnovnih oblika žlijeba za zavarivanje i položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardu.

3 TEHNIKE SRODNE ZAVARIVANJU 3. Proces se dalje odvija autogeno jer se oksidacijom slojeva metala oslobađa nova količina topline koja omogućava izgaranje daljnjih slojeva metala. Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 34 Slika 3.8 Položaji zavarivanja sukladno HRN EN i ASME standardima [6] 3.1 Rezanje plinskim plamenom Plinsko rezanje je postupak razdvajanja metala izgaranjem metala u mlazu čistog kisika.3.nakon postignute temperature na metal se kroz sapnicu u gorioniku dovodi pod pritiskom mlaz čistog kisika i tako vrši izgaranje metala – odnosno rezanje. Pomoću plinskog gorionika metal se zagrijava do temperature izgaranja.

količina topline oslobođena izgaranjem metala u struji kisika uz dovođenje topline iz plamena mora biti dovoljna da okolinu reza održava na temperaturi potrebnoj za početak rezanja. U slučaju neispunjenja ovog uvjeta rastaljeni metal se rasprskava pod pritiskom mlaza kisika i rezanje nije moguće.1) Acetilen Propan .butan Za rezanje: C2H2 C4H10 . Povećanjem % legirajućih elemenata povećava se Diplomski rad Antun Rosandić . temperatura topljenja oksida ne smije biti veća od temperature topljenja metala jer oksidi u krutom stanju stvaraju sloj koji sprečava dodir kisiku sa metalom.C3H8 - Kisik O2 Uvjeti koji se trebaju ispuniti da bi proces rezanja bio izvediv: temperatura izgaranja metala u struji kisika mora biti niža od temperature topljenja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Gorionik za rezanje omogućava izvođenje procesa služi da održava gornju površinu metala na temperaturi izgaranja. ovaj uvjet ispunjavaju svi čelici. Postupak plinskog rezanja se primjenjuje za izradu dijelova iz čeličnog lima i dijeli se ovisno o načinu vođenja gorionika na : strojno (u novije vrijeme numeričko upravljanje) ručni postupak (za pripremu ivica i tamo gdje strojno nije moguće) 35 Proces izgaranja čelika se odvijana sljedeći način: 3Fe + 2O2 = Fe3O4 + toplina Plinovi koji se najčešće koriste za plinsko rezanje su: Kao gorivi plin: - (3. Ovaj uvjet ne ispunjavaju svi čelici. te dovođenje mlaza kisika na površinu metala. Oksidi u tekućem stanju su povoljni za širenje reakcije. aluminij i njegove legure.

Električni luk se uspostavlja između volframske elektrode i stjenke gorionika.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova temperatura početka izgaranja pa količina dovedene topline iz plamena nije dovoljna da se takav čelik počne rezati. Si do 4% W do 10% C do 0.3%.2%.3. Ukoliko se ne predgrijava dolazi do pojave mikro pukotina koje mogu biti duboke i opasne. 3. 36 Prednosti ovog sustava su: Diplomski rad Antun Rosandić . moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0. Postoje dva osnovna principa rezanja plazmom: plazma rezanje sa direktnim lukom primjenjuje se za rezanje električki vodljivih materijala. gdje su molekule disocirane i djelomično ionizirane. Granični sadržaji legirajućih elemenata: Cr do 2% već otežano rezanje iznad 5% ne može se rezati.3% ukoliko prelazi 0. Zbog visoke koncentracije energije postupak se koristi se za rezanje svih vrsta materijala. Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić korišten je postupak plinskog rezanja kako strojni tako i ručni postupak. Ni do 35% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.3%.3% potrebno ga je predgrijavati na temperaturu (200 – 400)o C radi smanjenja pojave tvrdih struktura u zoni trzanja. Energija plazme nastala iz električnog luka koja pri udaru iona i atoma na anodu (osnovni materijal) doseže temperaturu i do 30 000 oC. Mn do 13% moguće ga je plinski rezati ukoliko C ne prelazi 0.2 Rezanje plazmom Plazma je visoko energetska pregrijana smjesa plinova u električnom luku istosmjerne struje. gdje se predmet koji se reže priključuje u strujni krug kao anoda plazma rezanje sa indirektnim lukom primjenjuje se i za rezanje električki ne vodljivih materijala.

a takvi tarni spojevi potpuno prenose sile trenjem.za strojno rezanje do 125 mm . 37 Na izradi čelične konstrukcije mosta Zaprešić postupak rezanja plazmom nije korišten iako stroj instaliran za plinsko rezanje ima instalirano i plazma rezanje ali ne postoji instalirana oprema za odsisavanje i filtriranje plinova. 3. Zaštita se izvodi s ciljem postizanja propisanog zadovoljavajućeg koeficijenta trenja µ među tarnim površinama u spoju.za ručno rezanje do 50 mm Prednosti primjene plazma tehnike za rezanje materijala: brzina rezanja je znatno veća nego kod plinskog rezanja površina reza je čista i nije potrebna nikakva naknadna obrada (pozicije nakon rezanja mog ići bez posebne pripreme na ugradnju) Nedostaci plazma tehnike za rezanje materijala: zagađenje okolne ioniziranim česticama (potrebna oprema za odsis plinova nastalih pri plazma rezanju).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova manji napon luka lakše održavanje luka (što naročito dolazi do izražaja kod ručnog postupka rezanja) Debljine materijala koje se mogu rezati plazmom su znatno manje nego kod plinskog rezanja a ovise o vrsti i snazi uređaja a orijentacijske mogućnosti ovisno o raspoloživoj opremi su: . Površine zaštićene postupkom metalizacije kod montaže čelične konstrukcije mosta prenose dinamička i statička opterećenja.3 Zaštita tarnih površina naštrcavanjem materijala Postupak metalizacije naštrcavanjem u mostogradnji izvodi se u svrhu zaštite i pripreme tarnih površina spojeva s visoko vrijednim vijcima (VV. potrebna upotreba osobnih zaštitnih sredstava za operatere.vijcima).3. Diplomski rad Antun Rosandić .

Za metalizaciju se može primijeniti pištolj 11E. Širina metaliziranog pojasa je oko 100 mm (80-120 mm). brzina pomaka 35-40 m/min.140/85. Odmah nakon sačamrenja.C2. 5% Mg ) prema HRN C.9 ) kod montaže segmenata čelične konstrukcije mosta Zaprešić.100. plinsko punjenje (kisik 28 bara. Ukoliko se metalizirane površine ne ugrađuju odmah. a najkasnije nakon 2 sata. 80 % i temperaturi metala iznad rosišta zraka. vrši se brtvljenje svih tarnovijčanih spojeva na samim rubovima spojnih ploča (elemenata). vrši se zaštita sačmarenih površina metalizacijom žicom – štrcanjem pomoću plinskog plamena.5% Al. Ocjena čistoće sačmarenja kontrolira se vizualno uspoređujući sa slikovnim prikazom navedenih standarda. acetilen 1 bar. preporučuje se manipulacija s metaliziranim površinama uz čiste i suhe rukavice. proizvod “Metco”. Budući se nakon završene metalizacije tarnih površina vrši spajanje istih s VV-vijcima i pritezanje. a sama metalizirana prevlaka se nanosi više puta unakrsnim prskanjem dok se ne dobije željena debljina. Žica mora biti promjera 33. BSa 3 po HRN ISO 8501-1 ili HRN EN ISO 12944-4. 150 mm pod kutom 70-80°. iste je potrebno zaštititi papirom za ambalažu i odložiti u natkrivenom prostoru.5 bara).E7. Udaljenost pištolja od površine je cca. pri vlažnosti zraka max. Radna temperatura kod izvedbe zaštite je kao i za izvedbu AKZ-e od 5-40 °C. Nakon završnog pritezanja tj. radni tlak zraka 6.5 mm kvalitete AlMg 5 (99. Potrebna prosječna hrapavost od 40-60 mikrona dobivena sačmarenjem ispituje se odgovarajućim mjeračem ili usporedbom standardne odgovarajuće pločice («rugotest»).Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Postupak se koristi za sve tarne spojeve s VV-vijcima (klase 10. Pripremu površine tarnih spojeva treba vršiti abrazivnim čišćenjem (sačmarenje) tako da zadovoljava uvjete trećeg stupnja čišćenja prema propisu za zaštitu čeličnih konstrukcija od korozije tj. a debljina metaliziranog sloja mora biti prosječno 100-150 mikrona prema HRN U. Brtvljenje se vrši pomoću trajno elastičnog kita (preporuka je poliuretanski jedno-komponentni kit) preko Diplomski rad 38 Antun Rosandić . kontrole pritegnutosti svih vijčano-tarnih spojeva s VVvijcima a prije nanošenja završnog premaza na vanjske površine čelične konstrukcije mosta pa tako i vanjske površine vijčano tarnih spojeva.

Koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti tijekom izrade zavarene konstrukcije ovisi o čitavom nizu čimbenika: raspoloživoj opremi i kadrovima. VI 2004. rokovima izrade. Procedura verifikacije postupka zavarivanja treba biti napravljena što je moguće kvalitetnije. Nakon verifikacije postupka zavarivanja od strane akreditirane institucije i određene inspekcijske kuće.9 se daje shematski prikaz slijeda aktivnosti kod verifikacije postupka zavarivanja. Detaljna razrada pojedinačnih aktivnosti vezano uz projektiranje tehnologije zavarivanja podrazumijeva prije svega verifikaciju (certificiranje. a uz što kraće trajanje kako bi aktivnosti zavarivanja na konstrukciji mogle započeti i završiti u predviđenim rokovima.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova kojeg je moguće nanošenje antikorozivnih premaza. lokaciji. WPS) koje sadrže osnovne informacije dostatne za provedbu zavarivanja sukladno predviđenoj koncepciji izrade zavarene konstrukcije ili proizvoda. atestiranje) postupaka zavarivanja sukladno ugovornim zahtjevima (npr. pristupa se detaljnoj razradi pojedinačnih aktivnosti vezano uz primjenu tehnologije zavarivanje. 39 3.4 WPAR (PQR) i WPS DOKUMENTI Projektiranje tehnologije izrade zavarenog proizvoda ili konstrukcije može se razmatrati u globalnom (širem smislu) i lokalnom (užem smislu). Ako nema Diplomski rad Antun Rosandić . radnim uvjetima … Nakon što se usvoji globalna koncepcija slijeda proizvodnih i kontrolnih aktivnosti. zahtjevima za kvalitetu. Na slici 3. Prva varijanta prijedloga atesta postupka ovisi o tome da li postoje iskustva i saznanja o zavarljivosti odabranog materijala ili ne. prema standardu HRN EN 287-1:2004). Nastojanje je da se uvijek unaprijedi tehnologija zavarivanja pa se dosadašnja iskustva (vlastita i iskustva drugih) iz proizvodnje i eksploatacije zavarene konstrukcije mogu koristiti u nastojanju izbora optimalnih parametara zavarivanja i povećanja sigurnosti. Kriterij za uporabu kita daje njegov isporučitelj. Globalno projektiranje tehnologije izrade zavarene konstrukcije podrazumijevalo bi prije svega slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti u izradi konstrukcije. a kit se nanosi isključivo na suhu i čistu podlogu površina koje se brtve. odnosno u kojoj mjeri. pouzdanosti i raspoloživosti zavarene konstrukcije. IX). ISO 15614-1:2004 (do 15. a koja treba biti provedena na odgovarajući način od strane atestiranih zavarivača (npr. pristupa se izradi pojedinih specifikacija postupaka zavarivanja (SPZ. ASME sec. troškovima. vrijedila HRN EN 288).

provode se potrebna ispitivanja i izdaju dokumenti koji determiniraju kvalitetu zavarenih spojeva. Specifikacija postupka zavarivanja treba biti jasno istaknuta i dostupna na radnom mjestu. Sljedeći je korak provedba eksperimentalnog zavarivanja uz registriranje svih relevantnih parametara zavarivanja. Temeljem verificiranog atesta postupka. Ona je na određeni način vlasništvo tvornice i može biti poslovna tajna proizvođača zavarene konstrukcije. probne se ploče upućuju na ispitivanje u ovlaštene (akreditirane) laboratorije. Nakon provedbe zavarivanja (i eventualne naknadne toplinske obrade ako se tehnologijom predviđa). Primjena računala može skratiti vrijeme potrebno za te aktivnosti. Jednom verificirana i provjerena tehnologija zavarivanja može se primjenjivati u proizvodnji toliko dugo dok se ne promjeni niti jedan od uvjeta pod kojima je ta tehnologija odobrena. U slučaju da rezultati ispitivanja svojstava zavarenog spoja u laboratoriju akreditirane institucije nisu zadovoljavajući. smanjiti troškove i unaprijediti kvalitetu tehnologije zavarivanja i zavarene konstrukcije. najviše ovisi o znanju i iskustvu tehnologa zavarivanja – europskog inženjera zavarivanja. odnosno verificirana. a uz nazočnost ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova.. a uz mogućnost prisutnosti ovlaštene osobe za nadzor zavarivačkih radova. Sukladno zahtjevima za kvalitetu. potrebnog broja zavarivača i dr. potrebe opreme za zavarivanje. kao i proračuni različitih normativa. nema osnove za izdavanje atesta i cjelokupna se procedura ponavlja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova dovoljno podataka potrebno je provoditi ciljane probe zavarljivosti i eventualne probe koje će dati pouzdanu procjenu ponašanja zavarenog spoja u uvjetima eksploatacije. U slučaju pozitivnih rezultata izdaje se atest postupka i dostavlja se izvođaču zavarene konstrukcije. 40 Diplomski rad Antun Rosandić . inženjer zavarivanja izrađuje specifikacije postupka zavarivanja sa podacima temeljem kojih zavarivač ili operater automata za zavarivanje pristupa zavarivanju. Trajanje i troškovi procedure verifikacije tehnologije zavarivanja i izrade odgovarajućih specifikacija postupka zavarivanja.

Osnovni materijal je čelik S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm.4.baza podataka o osnovnom materijalu (grupa. polaritet .. radove Ispitivanja metodama kontrole bez razaranja Ispitivanja razaranjem Prijedlog WPS-a specifikacije postupka zavarivanja Zavarivanje ispitne ploče & Registriranje parametara zavarivanja pri zavarivanju ispitne ploče Zapisnici ispitivanja sa i bez razaranja ..iskustveno dobiveni podaci .baze "znanja" ..1 Primjer PQR i WPS dokumenata karakterističnih zavarenih spojeva na mostu [3] Verifikacije karakterističnog sučeonog zavarenog spoja na mostu U radu se daju rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja (PF). Izgled makro presjeka zavarenog spoja je prikazan na sljedećoj slici: Mikrostruktura pojedinih zona zavarenog spoja je prikazana na sljedećoj slici: Diplomski rad Antun Rosandić . Primjenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom (oznaka postupka zavarivanja 136) u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).WPAR (ISO 15614-1:2004 ) Procedure Qualification Record .. međuprolazna temperatura.tehnika pripreme žlijeba za zavarivanje .ispitivanja zavarljivosti . dogrijavanje . brzina zavarivanja. Dodatni materijal je praškom punjena žica FLUXOFIL 19 HD (OERLIKON).) .plan zavarivanja ..) ..PQR (ASME sec.ostali pomoćni računalni programi 41 Akreditirani laboratorij + Nadzor inspektora za zavar. dimenzije.predgrijavanje..9 Procedura pri projektiranju tehnologije zavarivanja [8] 3..položaji zavarivanja .dodatni materijal .procjena glavnih parametara zavarivanja (jakost struje i napon..redni broj i oznaka procedure . IX) WPS 1 WPS 2 WPS . Slika 3. Welding procedure Approval Record . tip .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .

10 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3. 300 : 1 - 2 % Nital o 3 .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 42 o1 o2 o3 o 1 .

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 43 Na spomenutom zavarenom spoju provedena su i ostala ispitivanja mehaničkih svojstava: ispitivanje tvrdoće po metodi HV 10 (za osnovni materijal. zatezne ili vlačne čvrstoće. udarne žilavosti i probe savijanja. ispitivanje granice razvlačenja.1 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Osnovni materijala Osnovni materijal Linija mjerenja 1 -15 16 . ISPITIVANJE TVRDOĆE HV 10 S355J2G3 S355J2G3 Slika 3.11 Shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3. izduženja. zonu utjecaja topline i zonu taljenja).30 ZUT Zavar ZUT 186 186 184 187 186 184 207 203 224 225 236 240 226 224 227 224 227 226 236 242 228 230 214 208 184 186 186 186 186 185 Diplomski rad Antun Rosandić .

[N/mm2] Zahtijevane vrijednosti min. 30 (2. Mjesto Položaj žljeba Dimenzije.Nr. . S=Bočno Temeljem provedenih ispitivanja od strane akreditiranog laboratorija i pozitivno ocjenjenih rezultata ispitivanja u tvornici se pristupa izradi WPS/SPZ procedura. 355 [N/mm2] [N/mm2] 490 -630 Mjesto Tip** Dimenzije Re Rp 0.20 60 58 59 66 61 51 60 58. D D W W 180 180 180 180 30 30 30 30 39.2/1.1 x 25 418 407 628 621 ***) GW SG 22...U.4 Rezultati pokusa savijanjem dobiveni na epruvetama iz zavarene ploče POKUS SAVIJANJEM.1 Bez pukotina **) D=Lice.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 44 Tablica3. W= Korijen.2 39.1 39 39. Diplomski rad Antun Rosandić . .2 Rezultati vlačnog pokusa dobiveni na kidalici VLAČNI POKUS Br.10570 Z Mjesto loma ***) Opaska 1 2 TW TW 12.3 Rezultati udarne radnje loma izmjereni na epruvetama iz zavarene ploče UDARNA RADNJA LOMA ISO-V Br.presjek zavara AW = Čisti zavar WEZ = Z. tj. . WPS sadrži samo osnovne instrukcije nužne za izvođenje zavarivanja. [mm x mm] 1 2 Temp.3 22 = Osnovni materijal = Čisti zavar GW GW **) TW = Pop. Instrukcija za zavarivanje koje se distribuiraju na radna mjesta na način da su dostupna zavarivaču i ostalim osobama čija je djelatnost vezana uz izvođenje i kvalitetu dotičnog zavarenog spoja.. Tablica 3. Mjesto Tip** Kut svijanja Opaska ) L0 [mm] Lk [mm] 3 4 5 6 TW .5 a) Br. a na njemu je upisana šifra koja dotični WPS dokument povezuje sa odgovarajućim WPAR dokumentom koji je dostupan u službi zavarivanja. 22 [%] -W.T.3 Tablica 3. [°C] 1 Radnja loma [J] 2 3 Σn/n [J] TW TW SG-AW HAZ 10 X 10 . .0 Rm A5 [%] an / on / on L0 [mm]: Min.

12 WPS/SPZ dokument izrađen temeljem provedenih i predstavljenih rezultata ispitivanja tijekom procedure verifikacije postupka zavarivanja (WPAR) [3] Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 45 WPS Slika 3.

3. Svi ostali podaci vezani uz postupak zavarivanje (osnovni i dodatni materijal. o1 o2 o3 o4 o5 o 1 . 300 : 1 - 2 % Nital o 2 . zaštitni plin. su identični kao u prethodnoj točki).5. 300 : 1 - 2 % Nital Diplomski rad Antun Rosandić .13 .14 i tablica 3. položaj zavarivanja i dr.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Rezultati verifikacije karakterističnog kutnog zavarenog spoja na mostu [3] 46 U nastavku se daju podaci vezani uz verifikaciju postupka tipskog kutnog zavarenog spoja limova debljine 20 i 30 mm slika 3.

S355J2G3 2 % Nital 47 o 5 . 1 – 15 16 . 300 : 1 2 % Nital o 4 . o1 o2 o3 o4 o5 Osnovni mat.5 Rezultati tvrdoće HV 10 izmjereni na zavarenom uzorku Br.13 Makro i mikro prikaz elemenata sučeonog zavarenog spoja.14 Makro prikaz elemenata kutnog zavarenog spoja i shematski prikaz lokacija mjerenja tvrdoće na zavarenom uzorku Tablica 3.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova o 3 . S355J2G3 ZUT Struktura zavara ZUT Osnovni mat. ISPITIVANJA TVRDOĆA HV 10 1L 1R Slika 3.24 1 – 15 1L 16 . Limija mjer. 300 : 1 UZORAK BR.24 188 188 190 185 188 187 227 210 223 217 263 249 243 239 287 275 279 269 230 228 230 228 232 222 230 226 236 226 233 228 277 258 283 258 257 242 254 235 220 224 225 220 190 185 188 190 188 187 Osnovni materijala ZUT Zavar ZUT Osnovni materijal 1R Diplomski rad Antun Rosandić . 300 : 1 - 2 % Nital Slika 3.

2 je zavar sa podlogom (čeličnom) koja se zavaruje REL postupkom u nadglavnom položaju na montaži. Priprema prilagođena za REL+EPP zavarivanje slika 4. u nastavku se daju primjeri karakterističnih detalja.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 48 4 DETALJI KONSTRUKCIJSKOG OBLIKOVANJA NA MOSTU 4. U želji da se istaknu detalji konstrukcijskog oblikovanja kod kojih se zahtjeva visoka kvaliteta zavarenih spojeva. Diplomski rad Antun Rosandić . Korjeni zavar spoja se također zavaruje REL postupkom i služi kao dodatna podloga za EPP postupak kojim se zavaruje navedeni spoj. Slika 4.1 DETALJI ZAVARA KARAKTERISTIČNI ZA MOSNE KONSTRUKCIJE Na mostu se može uočiti više karakterističnih detalja konstrukcijskog oblikovanja. donji dio zavara se zavari REL postupkom u nadglavnom položaju sa vađenjem korjenskog zavara žljebljenjem i brušenjem.1.1 Detalj pripreme sučeonog asimetričnog montažnog X spoja – poprečni zavar na orto ploči Uzdužni zavar orto ploče slika 4. Nakon toga slijedi zavarivanje sa vanjske(gornje) strane EPP postupkom.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

49

Slika 4.2 Detalj pripreme montažnog uzdužnog zavarenog spoja orto ploče Zavarivanje donje lamele glavnog nosača slika 4.3 se izvodi REL postupkom bazičnom elektrodom uz predgrijavanje prije pripajanja i zavarivanja + dogrijavanje na temp. (200 300ºC) nakon zavarivanja u trajanju 3 - 4 sata. Po završetku dogrijavanja zavareni spoj omotati mineralnom vunom za visoke temperature. Dogrijavanje se izvodi u svrhu reduciranja vodika izmetala zavara.

Slika 4.3 Detalj pripreme montažnog poprečnog zavarenog spoja donje lamele

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

50

Za zavare na slikama 4.4 - 4.7 koji prikazuju detalje zavara uzdužnih koritastih ukruta i ukrućenja hrpta glavnog nosača «L» profilom odabrani postupak zavarivanja je MAG prahom punjenom žicom (rutilna obloga) u zaštiti CO2 plina. Problematika vezana za izvedbu kutnog zavara između hrpta poprečnog nosača i ortoploče slika 4.4 te uzdužne «L» ukrute i hrpta poprečnog nosača slika 4.5 je u tome da je otežano kvalitetno izvođenje kompltanog zavara zbog nepristupačnosti sa donje strane jer je gorionik za MAG postupak prevelik u odnosu na 35 mm visine oslobođenog prostora naponskim okom. Potrebno je naknadno dorađivati REL postupkom što uzrokuje dodatne troškove.

Slika 4.4 Detalj zavarivanja uzdužnih koritastih ukruta sa orto pločom i poprečnim nosačima mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova

51

Slika 4.5 Detalj ukrućenja hrpta poprečnog nosača (stojnog lima) «L» profilom

Slika. 4.6 Detalj spojnog mjesta sekcije mosta

Diplomski rad

Antun Rosandić

8 gdje se slažu i zavaruju elementi za svaki pripadajući segment uz pomoć naprava. Diplomski rad Antun Rosandić . Ukrupnjavanje podsklopova se radi na ravnoj podlozi ("tzv.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 52 Slika 4.2 SPECIFIČNOSTI IZRADE SEGMENATA MOSTA U RADIONIČKIM UVJETIMA I MONTAŽE NA GRADILIŠTU Dosadašnji način izrade mostova u postojećim uvjetima tvornice daje zadovoljavajuće rezultate. Svaki segmenat mosta se sastoji od niza podsklopova koji se sastavljaju i zavaruju u jednu cjelinu sa odabranim postupcima zavarivanja koji su ukratko opisani u detaljima konstrukcijskog oblikovanja. slika 4. Takvi zavareni segmenti se transportiraju na plato gdje se vrši probna montaža (simulira se stvarni položaj mosta). Nakon završene probne montaže slijedi čišćenje (pjeskarenje) i AKZ (temeljna zaštita).9.zebra") slika 4.7 Detalj ukrućenja vertikalnog (stojnog) lima «L» profilom – izvedba na konstrukciji 4.

Za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj na montaži se koristi montažni pilon slika 4.9 Probna montaža mosta Zaprešić . Zavarivanje počinje uzdužnim zavarima na orto ploči.Jankomir Na gradilištu montaža kreće od stupova prema upornjacima na jednu i drugu stranu paralelno do upasnog segmenta koji se zadnji ugrađuje. Sva se zavarivanja izvode od sredine mosta prema krajevima. Nakon toga se zavaruju zavari na poprečnim nosačima. Zatim slijedi zavarivanje vertikalnih Diplomski rad Antun Rosandić .Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 53 Slika 4.8 Izrada sklopa ortoploče mosta Zaprešić – Jankomir Slika 4. Nakon tih zavara zavaruju se uzdužni zavari na hrptovima glavnih nosača – uzvodni i nizvodni.10.

Takva pomagala trebaju biti iz odgovarajućeg niskolegiranog čelika garantirane zavarljivosti. Istim redoslijedom se zavaruje i slijedeći segment. Slika 4. Nakon toga slijedi ispitivanje zavara prema planu kontrole te ugradnja upasnih elemenata uzdužnih koritastih ukruta i "L" profila. Kad su gotova zavarivanja navedenih elemenata zavaruju se ostaci ne dovršenih zavara iz radionice na dužinama 300 – 400 mm. Kod zavarivanja se koriste montažna pomagala za čija zavarivanja vrijede ista pravila kao i za konstrukciju. te naknadnim brušenjem uz osobitu pažnju kako ne bi došlo do oštećenja površina na koje su zavarena.Jankomir Diplomski rad Antun Rosandić .10 Montaža mosta Zaprešić . Nakon zavarivanja takva pomagala treba odstraniti plinskim rezanjem ili žljebljenjem . Zavarivanja izvode atestirani zavarivači uz korištenje odgovarajućih i osušenih elektroda. Takav redoslijed važi i za ostale segmente mosta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 54 zavara na poprečnim nosačima. te se zavaruju poprečni zavari između orto ploča i donjih lamela hrptova glavnih nosača.

Ono rješenje koje daje traženu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije uz najmanje troškove je najbolje rješenje. kadrovi se šalju na izobrazbu. izbor materijala. 5. eksploatacija. propisi.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 4. oblici žljebova i dodatni materijali. klasifikaciju elemenata ( zavarenih spojeva) i sistema. jer se za duže vrijeme ne može nabaviti lim 16 mm odgovarajuće kvalitete. kapacitet. rokovi. oblik i metode kontrole i dr. Zbog velikog utjecaja projektiranja na izbor materijala neophodno bi bilo da zajednički rade projektant (konstruktor) i tehnolog zavarivanja. Moguće je Diplomski rad Antun Rosandić . oblik. režimi. kadrovi i rokovi.3 MOGUĆNOSTI SMANJENJA TROŠKOVA I POVEĆANJA POUZDANOSTI 55 Promatramo li životni vijek proizvoda uočit ćemo slijedeće faze od nastajanja do korištenja: 1. MIG. Svaka varijanta će dati određenu pouzdanost funkcioniranja proizvoda u predviđenim uvjetima eksploatacije i određene troškove. izrada i montaža. dijelova i usluga ). 7. Mijenjat se može: materijal. dimenzije proizvoda. Za izradu u radionici i montažu na gradilištu izabiru se postupci obrade i zavarivanja. načine zavarivanja (EPP. U svakoj od navedenih faza moguće je dati različita rješenja. ugovor u kome se definiraju zahtjevi za kvalitetu i pouzdanost. proizvodne operacije npr. Proizvodne mogućnosti poduzeća su često puta uvjetovane i situacijom na tržištu ( rokovi i cijena materijala. osiguranje i kontrola kvalitete u proizvodnji i montaži.…) oblik žlijeba. 2. radna površina. 6. TIG. oprema. opreme. Unutar jednog poduzeća proizvodne mogućnosti se mijenjaju vremenom. Nabavlja se nova oprema. strojevi. radne površine. projektiranje i konstruiranje obuhvaća proračun. Npr. Tu spadaju raspoloživi kadrovi. postupci. 4. 3. ponekad će se koristiti lim debljine 20 mm umjesto 16 mm. operacije se mehaniziraju. Bitno je napomenuti da bitnu ulogu imaju proizvodne mogućnosti i vrijeme odnosno trenutak u kojem se proizvod radi. osiguranje i kontrola kvalitete u eksploataciji. Konstrukcijsku razradu treba raditi tim sastavljen od stručnjaka koji poznaju proizvodne mogućnosti proizvođača proizvoda. Na taj način će biti moguće isti proizvod možda jeftinije ali i kvalitetnije proizvoditi. kriteriji prihvatljivosti.

a u svrhu povećanja proizvodnosti probno su primijenjena WELDYCAR prenosiva kolica. nestabilnost plinske zaštite kod otvorenih montažnih radova. U tablici 4. 4. jednostavnost upotrebe. žljebova. jer se kod zavarivanja zavara manje dužine smanjuje učinkovitost zbog čestog premještanja uređaja gubi na produktivnosti u odnosu na poluautomatski MAG postupak. Prednosti uređaja su: mogućnosti zavarivanja u vodoravnom i vertikalnom položaju. brzo puštanje u rad. okomitoj ili nagnutoj ravnini. Diplomski rad Antun Rosandić .11. WELDYCAR su autonomna i prenosiva kolica s četiri kotača. dodatnog materijala. (proizvođač OERLIKON) za zavarivanje slika 4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 56 postaviti bezbroj varijanti izbora postupaka zavarivanja. nude kvalitetu automatskog zavarivanja. Nedostaci uređaja su: primjena uređaja ograničena na zavare koji su duži od 1 metra. dizajnirana za mehanizaciju automatskog zavarivanja.4 MOGUĆNOSTI PRIMJENE AUTOMATIZACIJE Tijekom izrade mosta Zaprešić – Jankomir primjenjivano je mehanizirano EP zavarivanje. lagana i robusna. Rade kao nosač MAG gorionika krećući se uzduž zavara sa mogućnošću njihanja gorionika. strojeva ali uvijek sa ciljem postizanja zahtijevane kvalitete uz najniže troškove.1 dani su preporučljivi parametri zavarivanja za rad sa WELDYCAR prenosivim kolicima. u bilo kojem položaju u vodoravnoj.

11 Prenosiva kolica za zavarivanje WELDYCAR.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 57 Slika 4. OERLIKON Diplomski rad Antun Rosandić .

42 13.2 11.2 2.39 2-9.4-14.97-3.97-3.2 2.0-14.2 22 1.16 11.8 6 5 4 3 2 1 Tablica 4.2 2.6 51.16 2.0 21.3 21.80 2-7.6/ 62.5-24.6 49.2 2.prolaz 220-240 1.9 1.5 mm 2) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.1 23-24 12.4-21.4/ 44.16 11.1) nadvišenje 0.97-3.2 2.4-23.3/ 45.0 21.prolaz 180 3.42 24.prolaz 180 22 1.6 70.1 Parametri za automatizirano zavarivanje praškom punjenom žicom 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 58 .prolaz 220-240 23-24 1.prolaz 220-240 23-24 1.0 21.42 14.9 23.prolaz 180 22 1.2 2.31 2-6.2-16.3 1.2 2.

prolaz 220-240 23-24 1.2 2.16 11.0 21.6 70.4-21.2 49.2 2.6 51.2-16.4-23.prolaz 180 22 1.prolaz 180 3.4/44.9 1.9 23.2 2.97-3.2 2.97-3.42 13.0-14.4-14.3/45.16 2.5 mm 4) bez korijena g kg/m 1) A V mm kg/h cm/min kJ/cm min/m 2) I U Žica Ø Učinak vS E tz Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova Diplomski rad 1.2 2.prolaz 220-240 23-24 1.2 11.0 21.0 21.3 24.3) nadvišenje 0.2 22 1.80 2-7.97-3.42 12.6/62.2 2.6 2.3 21.8 6 5 4 3 2 1 7 6 5 4 3 2 1 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Antun Rosandić 59 .5-24.16 11.42 14.prolaz 180 22 1.prolaz 220-240 23-24 1.31 2-6.39 2-9.1 1.

norme. a provjera će obuhvatiti najmanje sljedeće elemente: Diplomski rad Antun Rosandić . 5.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5 PLAN I PROGRAM KONTROLE KVALITETE PRI IZRADI I MONTAŽI ČELIČNE KONSTRUKCIJE MOSTA 60 Svrha ovog Plana je stvaranje preduvjeta za realizaciju ugovornih obveza u skladu sa važećim zakonima i propisima. strojarske montaže i elektro radova cestovnog mosta preko rijeke Save. za ocjenu usklađenosti kakvoće i opsega izvršenih radova. Ovlašteni revident potvrđuje ispravnost rješenja u glavnom projektu na način propisan Zakonom o gradnji RH. kao i jasno propisivanje načina utvrđivanja i dokazivanja ostvarene kakvoće.(N. naručiteljevim zahtjevima i očekivanjima. Konkretne specifikacije kakvoće. 5.1 ORGANIZACIJA Projektant je odgovoran za izradu glavnog i izvedbenog projekta i ocjenu usklađenosti projekta izvedenog stanja s glavnim i izvedbenim projektom.52/99) Nadzorni inženjer nadležan je za ocjenjivanje usklađenosti procesa građenja s građevnom dozvolom i Zakonom o građenju RH. propisi i zakoni čine dio glavnog projekta i zajedno s ovim programom čini jednu cjelinu.2 NAČIN IZBORA KOOPERANTA I ISPORUČITELJA OPREME Izvoditelj će izvršiti odabir podizvoditelja (kooperanata i isporučitelja opreme) na osnovu provjere njihove podobnosti i zadovoljenja zakonskih uvjeta. Zahtjeve ovog Plana Izvoditelj će primjenjivati u svim fazama realizacije ugovora i prenijeti će ih na ugovore sa svojim podizvoditeljima. br. Plan se primjenjuje u fazama ugovaranja s podizvoditeljima. tijekom radioničke izrade. ugrađene opreme i proizvoda s zahtjevima navedenim u projektu. te da li je kakvoća dokazana propisanim ispitivanjima i dokumentima.N.

5. pogone. izradu i dostavu ovjerenog popisa osoba odgovornih za pojedine aktivnosti na realizaciji ugovora. te uvjeta definiranih u Zakonu o gradnji. proizvodne reference. posjedovanje odgovarajućih kvalifikacija za opremu. pravovremenu izradu i predaju kompletne i o sadržaju ispravne primopredajne dokumentacije. postupaka ispitivanja i kontrole. osigurati prava Naručitelju.nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku.konstrukcionu razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. . postupke i izvršitelja. . tehnoloških i financijskih resursa. analiza svih postavljenih zahtjeva i pravovremeno postavljanje zahtjeva za izmjene i pojašnjenja. te pravovremeno postavljanje zahtjeva za dostavom svih podataka za njihovu izradu. planovi kontrole) kojim će osigurati da projekt bude realiziran prema postavljenim zahtjevima. 61 Prilikom ugovaranja Izvoditelji i njegovi podizvoditelji moraju biti obvezni na: jasno definiranje zahtjeva za kakvoću dijelova i cjelokupnog mosta s pripadajućim zakonskim propisima. detaljan. odnosno Naručitelju i Izvoditelju na pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja radi nadzora nad kakvoćom i ostvarenjem plana realizacije ugovora. posjedovanje programa osiguranja kakvoće.3 DOKUMENTACIJA Izvoditelj će izraditi i osigurati odobrenje za: . Diplomski rad Antun Rosandić . njihovih odjela i telefona.terminski plan realizacije projekta. posjedovanje odgovarajućih kadrovskih. uspostavljanje odgovarajućeg dokumentiranog sustava osiguranja kakvoće (program osiguranja kakvoće.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova posjedovanje ispravne registracije kod Privrednog suda za odgovarajuću djelatnost. ispunjenje zahtjeva općih tehničkih uvjeta projekta. mora obuhvaćati sve faze i termine realizacije). pravovremenu izradu i dostavu termin – plana (mora biti pregledan. mjesečno izvještavanje o stanju realizacije.

Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova .popis odobrenih odstupanja od izvedbenog projekta. odnosno Nadzornom inženjeru: konstrukcijsku razradu čelične konstrukcije mosta do nivoa pozicija. postupke zavarivanja i ateste postupaka. planove kontrole za izradu i montažu. 62 Prije početka izrade odnosno montaže podizvoditelji će izraditi i putem Izvoditelja osigurati odobrenje za: terminski plan izrade i montaže.). mjerenjima. postupak za pritezanje i kontrolu sile pritezanja VV-vijaka. (za montažne radove). postupke kontrole i ispitivanja specificirane u planovima kontrole (postupak za kontrolu mjera i oblika ispitivanja bez razaranja i dr. planove zavarivanja spojeva na montaži. postupak za identifikaciju i označavanje dijelova. Slijedeće dokumente Izvoditelj treba dostaviti na odobrenje Naručitelju. postupak za pakiranje. nabavne specifikacije s definiranim tehničkim uvjetima za izradu i isporuku. projekt (tehnologiju) izvođenja montažnih radova.plan kakvoće za izradu i montažu. evidenciji odstupanjima i korektivnim radnjama. izvještaje o ispitivanju. postupak za obradu tarnih površina. tehnološke postupke izrade dijelova čelične konstrukcije mosta. transport i skladištenje do početka ugradnje. postupak za probnu montažu čelične konstrukcije mosta u radionici. tehnološki postupak izvođenja antikorozivne zaštite. postupke svih tehnologija izvedbe i ispitivanja koji su od utjecaja na pouzdanost i funkcionalnost. Diplomski rad Antun Rosandić . . . planove kontrole i ispitivanja. projekt pripremnih radova i organizacije gradilišta.podloge za izdavanje uporabne dozvole. projekt (tehnologija) izvođenja montažnih radova.

Tijekom izvođenja radova materijala i izvedenih radova. izvješće o kontroli sile pritezanja HV-vijaka. odnosno njegovom predstavniku kao i dokument koji registrira povlačenje nevažećih dokumenata. kvalifikacija procesa i postupaka. Pri izradi navedene dokumentacije Izvoditelj i njegovi podizvoditelji unutarnjom kontrolom u skladu s vlastitim sustavom osiguranja kakvoće i odredbama važećih zakonskih propisa osiguravaju ispravnost i funkcionalnost tehničkih rješenja i specifikacija kojima udovoljavaju zahtjeve Naručitelja. izvješće o ispitivanju tarnih spojeva. a izmjenu može odobriti samo funkcija koja je ovjerila originalnu dokumentaciju. odnosno dostavu važećih. odnosno podizvoditelj se obvezuju na provođenje programa. Dokazna dokumentacija kakvoće obuhvaća: dokumentaciju o podobnosti Izvoditelja i podizvoditelja za izvođenje radova. ateste osoblja (zavarivača) i operatera za ispitivanje. Izvoditelj je dužan evidentirati sve izmjene dokumentacije lansirane u proizvodnju bez obzira na uzrok izmjene. izvješća o dimenzijskoj kontroli (geodetske izmjere mosta i dijelova mosta prije. s naznakom predlagatelja izmjene i odobrenjem izmjena. popis i potvrde kakvoće osnovnog i dodatnog materijala. izvješća o ispitivanju bez razaranja. izvješće o kontroli zavarivanja. Spisak izmjena i važećih dokumenata mora biti pristupačan Naručitelju.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 63 Sve eventualne primjedbe na izrađenu dokumentaciju Izvoditelja i njegovih podizvoditelja Izvoditelj će usuglasiti s predstavnicima Naručitelja. za vrijeme i nakon izgradnje). izvješće o probnoj montaži. Diplomski rad Antun Rosandić Izvoditelj. prikupljanje i čuvanje atesta i izvještaja koji sadrže podatke o kakvoći i prihvatljivosti . odnosno ovlaštenih institucija za izdavanje građevne i uporabne dozvole. te spojnih elemenata. izvješća o kontroli i ispitivanju prema planovima kontrole.

atesta i normi: .limovi i profili (DIN EN10025/91) . Teil 3 i 4/84. montaže i ispitivanja. važećim normama. Temeljni dokumenti za planiranje i provođenje kontrolnih aktivnosti su planovi kontrole. Teil 1 i 2/84) . DIN 8557/91. zahtjevima projekta. 5. odnosno podizvoditelj provodit će kontrolne aktivnosti tokom izrade i montaže u skladu sa ugovorom. izvješće završne kontrole montirane čelične konstrukcije mosta.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova izvješće o debljini i prionljivosti zaštitnih premaza. DIN 8559/84) . a u svrhu nadzora.ležajevi za konstrukciju(DIN 4141. Naručitelj i njegovi predstavnici imati će nesmetani pristup u prostorije Izvoditelja i njegovih podizvoditelja u svim fazama izrade.4 KONTROLA KVALITETE Izvoditelj. Ti planovi će obuhvatiti sve faze izrade i montaže sa opisom načina i postupka kontrole.1 Kontrola prije izrade u radionicama Prije početka izrade čelične konstrukcije mosta Izvoditelj i njegovi podizvoditelji provodit će: a) kontrolu kompletnosti dokumentacije za izvođenje i kontrolu b) prijemnu kontrolu nabavljenog materijala i opreme prema podacima iz odobrenih crteža. dnevnik zavarivanja i antikorozivne zaštite. planovima kontrole i pisanim procedurama.zaštitni premaz (DIN 55928.dodatni materijal za zavarivanje (DIN 1913/84. Teil 5/86) . Teil 5/91) Diplomski rad Antun Rosandić .4. Prilikom odobravanja planova kontrole Naručitelj će upisati svoje zahtjeve za prisutnost pojedinim važnim aktivnostima označivši ih kao točke svjedočenja (W) ili točke zastoja (H). 64 Isporučitelj će osigurati ugovoreni broj primjeraka dokazne dokumentacije o kakvoći i predati Naručitelju prilikom primopredaje objekta. Detaljan plan kontrole Izvoditelj će osigurati i predati Naručitelju na prihvaćanje i odobrenje.vijci visoke klase čvrstoće(DIN 267. 5. građevinski dnevnik.

pakovanja.41/64).Teil 4.4.2 Kontrola u tijeku radioničke izrade Tijekom radioničke izrade provode se u skladu s planovima kontrole i pripadajućim kontrolnim postupcima slijedeće aktivnosti: identifikacija i sljedivost kakvoće ulaznih materijala. kontrola kvalitete zavara (nerazorne metode) prema normi EN 25817/1992 (SL. skladištenja i otpreme. Izvoditelja montažnih radova i Projektanta). Teil 1/92) e) kontrolu atesta postupaka zavarivanja(DIN EN 288.2/92) f) kontrolu atesta opreme za zavarivanje g) kontrolu kvalifikacija operatera za ispitivanje bez razaranja 65 5.br. kontrola označavanja.list SFRJ. kontrola odstupanja od linearnosti tlačnih ploča i ukrućenja prema smjernicama DASt Ri 012. kontrola zavarivanja i pripreme za zavarivanje prema pisanim postupcima i crtežima. probna montaža (probna montaža izvodi se po pravilu u prisutnosti ovlaštenih predstavnika proizvođača čelične konstrukcije.br 41/64). Teil 1. dimenzijska kontrola prema odobrenim crtežima i normi za toleranciju mjera i oblika zavarenih konstrukcija EN ISO 13920/96 (Sl. kontrola krojenja i obilježavanja pozicija. izdavanje odgovarajućih izvješća o izvršenim kontrolama. Naručitelja.5/91). zavarivanja i antikorozivne zaštite.list SFRJ.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova c) kontrola svjedočanstva o sposobnosti radionice za zavarivanje prema normi EN 719/94 (DIN 18800 . (kontrola prijenosa šarži).Teil 7) d) kontrolu atesta zavarivača(DIN EN 287. kontrola čistoće površina prije zaštite i kakvoću izvedenih antikorozivnih premaza(DIN 55928 . Diplomski rad Antun Rosandić . provjera načina i ispravnosti vođenja dnevnika izrade.

projekt pripremnih radova i organizacija gradilišta. Kontrola tijekom građenja i montaže 5.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 5. akt o imenovanju odgovorne osobe za nadzor radova Izvoditelja. dokazna dokumentacija o kakvoći materijala i opreme koja se ugrađuje. pregled tehnologije montaže. kontrola da li postoje svi geodetski podaci koji određuju položaj konstrukcije u prostoru. kontrola kalibracije opreme za zavarivanje. kontrola atesta zavarivača (DIN EN 287. izvedbeni projekt i dokumentacija za izvođenje i kontrolu radova. Kontrola izvršenih radova Kontrola izvršenih radova tijekom montaže čelične konstrukcije mosta provodi se prema planovima kontrole i kontrolnim postupcima. Teil 1/92).4 Kontrola kompletnosti dokumentacije na gradilištu Na gradilištu treba postojati: građevinska dozvola. ispitivanje i pritezanje vijaka. rješenje o upisu u sudski registar Izvoditelja i njegovih podizvoditelja. kontrola atesta postupaka zavarivanja.4. planova kontrole i postupaka kontrole i ispitivanja. akt o postavljanju voditelja građenja. kontrola pripremnih radova za montažu. dodatnog materijala. tehnologije zavarivanja. preuzimanje građevinskih radova (kontrola i preuzimanje temelja). (DIN EN 288. a obuhvaća: Diplomski rad Antun Rosandić . atesti zavarivača i postupci zavarivanja.4. provjera ispravnosti sredstava za rad i osposobljenosti osoblja za montažne radove. sredstava za antikorozivnu zaštitu spojnih elemenata i ležaja. Teil 1/92).3 Kontrola prije početka montaže 66 Prije početka montaže (čelične konstrukcije mosta) provode se sljedeće kontrolne aktivnosti: prijemna kontrola dostavljene konstrukcije iz radionice podizvoditelja.

nalaz s eventualno uočenim neusklađenostima i obavezom tko i do kada mora iste otkloniti. Navedene aktivnosti izvršava Izvoditelj uz prisutnost podizvoditelja prema potrebi. O izvršenim aktivnostima Izvoditelj će sastaviti zapisnik koji sadrži: datum završnog pregleda. pri čemu će se izvršiti slijedeće aktivnosti i nalaz zapisnički konstatirati: provjera kompletnosti konstrukcije mosta. kontrolu tarnih spojeva spregnuti s vijcima visoke klase čvrstoće(DIN 18809/87. pregled dokazne dokumentacije o kakvoći i pouzdanosti izvedbe. završnu kontrolu.140/85. Naručitelja i nadzornog inženjera. predmet završnog pregleda.E7.4.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova - 67 kontrolu tokom montaže i centriranja prema Pravilniku o tehničkim mjerama i uvjetima za montažu čelične konstrukcije (Sl. kontrolu parametara zavarivanja. DIN 18800 Teil 7). kontrola tehničkih zaštitnih mjera. Primopredaja i tehnički pregled 5. kontrolu izvršene antikorozivne zaštite(DIN 55928 Teil 5/91). pregled zategnutosti vijčanih spojeva. kontrolu mjera i oblika.list SFRJ. vizualnu. dimenzijsku i kontrolu obilježavanja zavara.br. dimenzijska (geodetska) kontrola ugradbenih mjera. kontrolu kakvoće zavara (nerazorne metode). kontrolu pripreme spojeva za zavarivanje.29/70). HRN U. Diplomski rad Antun Rosandić . te popis svih učesnika.5 Izvoditelj radova će organizirati završna ispitivanja i kontrolu na gradilištu u prisutnosti Naručitelja. vizualnu kontrolu ispravnosti ugrađene i montirane konstrukcije.

Na temelju zapisnika o izvršenom završnom pregledu i primopredaji Naručitelj organizira tehnički pregled kako bi ishodio uporabnu dozvolu. uklanjanja otpada i viška materijala s gradilišta izvršava se primopredaja ugovorene izvedbe. predaje dokazne dokumentacije kakvoće.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 68 Po uspješno obavljenom završnom pregledu. uz predočenje zapisnika o izvršenju istog. [3] Diplomski rad Antun Rosandić .

elektrolučno zavarivanje pod praškom (EPP). te mogućnosti primjene automatiziranog MAG postupka kod izvođenja većih duljina zavara na orto ploči i hrptovima glavnog nosača. Daje se osvrt na postupke elektrolučnog zavarivanja koji se najčešće primjenjuju u mostogradnji. U eksperimentalnom dijelu rada se obrazlaže verifikacija postupka elektrolučnog zavarivanja MAG postupkom uz primjenu prahom punjenih žica i vanjske CO2 plinske zaštite. na dionici Zaprešić – Jankomir. Nakon verifikacije postupka zavarivanja uslijedila je primjena ovog postupka u radioničkoj izradi segmenata mosta. te elektrolučno zavarivanje u zaštiti aktivnog plina CO2 (MAG). Pri gradnji ovog čeličnog mosta primijenjeno je: ručno elektrolučno zavarivanje (REL). primjena naprava za dovođenje dijelova segmenta u projektirani položaj. Probna primjena ovog uređaja pokazala je njegovu neučinkovitost kod zavarivanja zavara duljine manje od 1 m zbog vremena koje se utroši na preseljenje i pozicioniranje uređaja. Diplomski rad Antun Rosandić . Pored toga detaljnije se obrazlažu aktivnosti na kontroli i osiguranju kvalitete u izradi mosta u zavarenoj izvedbi.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 6 ZAKLJUČAK 69 U diplomskom radu se obrazlaže primjena tehnologije zavarivanja u mostogradnji. Kroz detalje iz gradnje zavarenih čeličnih konstrukcija mostova (most na relaciji Zaprešić – Jankomir) pokazani su karakteristični elementi konstrukcijskog oblikovanja. Osnovni materijal bio je čelik oznake S355J2G3 (EN 10025) debljine 12 mm. Kao reprezentativni primjer gradnje mostova u čeličnoj konstrukciji odabran je čelični most na autocesti Zagreb – Macelj. te prednosti i nedostaci primjene ovog uređaja. Navedeni su parametri zavarivanja kod primjene prenosivih kolica za zavarivanje WELDCAR. kao suvremenog pristupa tehnologiji zavarivanja u mostogradnji. te su dani rezultati atesta postupka zavarivanja sučeonog spoja u vertikalnom položaju zavarivanja. Primijenjeni postupak zavarivanja je poluautomatsko MAG zavarivanje praškom punjenom žicom u dodatnoj plinskoj zaštiti (100% CO2).

M. Kruno. Dragan. Zvonimir: Zavarivanje. Ivan. 1998. Kuzmanović. Despotović. Beograd. 1998. . Živčić. [4] Juraga . 2005. Slavonski Brod. Ivan. [5] Omer. Božo: Model informacijskog sustava za projektiranje tehnologije zavarivanja. Sarajevo. Građevinska knjiga. Zadar. savjetovanje Društva za tehniku zavarivanja. Slavonski Brod. str. [6] Samardžić. Kožuh. 1998. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. Zagreb. 36. Radojković . Vedran: Studentski digitalni udžbenik – Analiza tehnologičnosti zavarenih konstrukcija. 70 [3] Tehnička i tehnološka dokumentacija tvornice Montaža – Đuro Đaković. Univerzitetska knjiga Svjetlost. Bratislav: Čelični mostovi. . Građevinska knjiga. Beograd. www. Ljubičić. Slavonski Brod. Mato: Pogreške u zavarenim spojevima.hr/kth/zavar [7] Lukačević. Zoran. str. [2] Buđevac. Kožul. 2005. . M. 4-1 . Ivan.4-13. Diplomski rad Antun Rosandić .sfsb. Topić. Despotović. 1986. HDTZ.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 7 LITERATURA [1] Milosavljević.109-118. Pašić: Zavarivanje. Stipanić. Klarić Štefanija. [8] Samardžić. Božo. 2001. Automatizacija u zavarivanju i srodnim postupcima. Strojarski fakultet u Slavonskom Brodu. 2002. Anto. B.: Osnovi čeličnih konstrukcija.

34 – 0002) Prilog 5: Tehnološka karta br.poprečni nosač TYP 6 (crtež br.hrbat glavnog (crtež br.Primjena tehnologije zavarivanja u izradi čeličnih mostova 8 PRILOZI Prilog 1: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za poprečni nosač TYP 6 (crtež br.06. 0209) Prilog 6: Tehnološka karta br 02 .06.34 – 105A) Prilog 3: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za hrbat glavnog nosača uzvodni (crtež br.34 – 022A) Prilog 2: Slijed proizvodnih i kontrolnih aktivnosti za orto ploča – segment V (crtež br.34 – 209A) Prilog 4: Plan krojenja hrpta i ortotropne čelične ploče – raspored materijala (crtež br. 0105) Prilog 7: Tehnološka karta br 05 .06.06. 0022) Prilog 8: Tehnološka karta br 07 – karakteristični zavari orto ploče i donje lamele 71 Diplomski rad Antun Rosandić .01 .ortoploča segment V nosača – uzvodni segment V (crtež br.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->