GEOMETRIJSKI LIKOVI

TROKUT (RAZNOSTRANIČAN) O=a+b+c P= a ⋅ v a b ⋅ vb c ⋅ v c = = 2 2 2 (O – opseg) (P – površina) O a+b+c = 2 2

P = s ( s − a )( s − b)( s − c) , s = P=

abc , R – polumjer opisane kružnice 4R

P = r · s , r – polumjer upisane kružnice PRAVOKUTAN TROKUT a2 + b2 = c2 (Pitagorin poučak) O=a+b+c P= a ⋅b c ⋅v = 2 2 a, b - katete c - hipotenuza

Posebna svojstva: središte opisane kružnice je u polovištu hipotenuze, ortocentar se nalazi u vrhu kod pravog kuta. JEDNAKOSTRANIČAN TROKUT O = 3a v= a 3 2 P= a2 3 4

Posebna svojstva: središte opisane kružnice, središte upisane kružnice, težište i ortocentar se podudaraju. JEDNAKOKRAČAN TROKUT O = a + 2b P= a ⋅ v a b ⋅ vb = 2 2 a – baza ili osnovica b - krak

Posebna svojstva: uoči dva pravokutna trokuta --> 2 a 2 b 2 = v a +   , središte opisane kružnice, središte 2 upisane kružnice, težište i ortocentar se nalaze na pravcu koji je okomit na osnovicu.

f – dijagonale 2 2 e  f  Svojstva: uoči pravokutni trokut --> a 2 =   +   . PRAVOKUTNIK O = 2(a+b) P = a·b d = a2 + b2 Svojstva: nasuprotne stranice sukladne i paralelne. nasuprotni kutovi sukladni. a nasuprotne i paralelne. 2  2  sve stranice sukladne.KVADRAT O = 4a P = a2 d =a 2 d – dijagonala Svojstva: sve stranice sukladne. raspolavljaju se i međusobno su okomite. . dijagonale se raspolavljaju i međusobno su okomite. nasuprotni kutovi sukladni. dijagonale se raspolavljaju. a nasuprotne i paralelne. ROMB O = 4a P = a⋅v = e⋅ f 2 e. dijagonale sukladne i raspolavljaju se. svi kutovi pravi. PARALELOGRAM O = 2(a+b) P = a·va = b·vb Svojstva: nasuprotne stranice sukladne i paralelne. svi kutovi pravi. dijagonale sukladne.

visina P = s ⋅v = Svojstva: dvije stranice (osnovice) su međusobno paralelne.d . f – dijagonale Svojstva: dijagonale su međusobno okomite i raspolavljaju se.krakovi s – srednjica trapeza v .c – osnovice trapeza b. Jednakokračni trapez ima sukladne krakove (b=d). TRAPEZ O=a+b+c+d s= a+c 2 a+c ⋅v 2 a. KRUG d = 2r O = 2 r π = dπ d – dijametar ili promjer r – radijus ili polumjer P = r 2π Definicije: Krug je geometrijski lik omeđen kružnicom.DELTOID O = 2(a+b) P= e⋅ f 2 e. Kružnica je skup svih točaka ravnine jednako udaljenih od točke koju zovemo središte kružnice. . po dvije (susjedne) stranice sukladne.