SLUŽBA RIJEČI U REČENICAMA RIJEŠI ZADATKE PA PROVJERI RJEŠENJA NA DNU STRANICE. 1. Odredi službu riječi u rečenicama.

a) Vozač gradskog autobusa otvorio je vrata putnicima. b) Na grad je jutros pala sitna kiša. c) U dnu duše svaki je čovjek dobar.

d) Na otoku su izrasle tri palme.
Ispiši imenske predikate iz predhodnih rečenica! Dopuni tvrdnju: Imenski predikat sastoji se od pomoćnog glagola i 2. Iz rečenica ispiši objekte razvrstavši ih na izravne i neizravne! a) Pričali su nam o svojim roditeljima. b) Gledali su slike poznatih slikara. c) Gledala ga je suznim pogledom. d) Puno te volim. izravni neizravni

3. Odredi službu riječima u rečenicama! a) Lijepi cvijet procvao je na livadi. b) Otac je sinu kupio novu loptu. c) Tvoj prijatelj Marko išao je prošle godine u peti razred glazbene škole. d) Veslačica Mirna postala je poznata svima u gradu. 4. Umetni zareze gdje je potrebno: Anita moja dobra prijateljica došla je jučer k meni. Gledali smo Zmajevo srce film s Melom Gibsonom.

RJEŠENJA: 1. S PAT IAT P P O(I) O(N) a) Vozač gradskog autobusa otvorio je vrata putnicima. POM P POV P PAT S b) Na grad je jutros pala sitna kiša. POM IAT PAT P S P c) U dnu duše svaki je čovjek dobar. POM P PAT S d) Na otoku su izrasle tri palme. Ispiši imenski predikat iz predhodnih rečenica! je dobar Dopuni tvrdnju: Imenski predikat sastoji se od pomoćnog glagola i imenice, pridjeva, zamjenice ili broja. 5. Iz rečenica ispiši objekte razvrstavši ih na izravne i neizravne! a) Pričali su nam o svojim roditeljima. b) Gledali su slike poznatih slikara. c) Gledala ga je suznim pogledom. d) Puno te volim. izravni neizravni slike ga te nam o roditeljima pogledom

6. Odredi službu riječima u rečenicama! PAT S P P POM a) Lijepi cvijet procvao je na livadi. S P O(N) P PAT O(I) b) Otac je sinu kupio novu loptu. PAT AP S P P PAT POV PAT POM PAT IAT c) Tvoj prijatelj Marko išao je prošle godine u peti razred glazbene škole. AP S P P P O(N) POM e) Veslačica Mirna postala je poznata svima u gradu. 7. Umetni zareze gdje je potrebno: Anita, moja dobra prijateljica, došla je jučer k meni. Gledali smo Zmajevo srce, film s Melom Gibsonom.