P. 1
Definicija Ekologije

Definicija Ekologije

|Views: 383|Likes:
Published by Semir Sabeta

More info:

Published by: Semir Sabeta on Feb 18, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/01/2015

pdf

text

original

Definicija Ekologije? Ekologija kao naucna disciplina proucava cjelokupnost odnosa zivih bica i sredine u kojoj zive.

Definiciju ekologije je najbolje odrediti prema problemu kojim se bavi datog trenutka. Kako prema metodi proucavanja djelimo ekologiju? Prema metodu prucavanja ekologija dijelimo na:ideoekologiju ili autiekologiju odnos jedinke i uslov sredine osnovni zadatak joj je proucavanje zive i nezive prirode,i na sineekologiju ili sinteticku ekologiju ona primjenjuje sinteticki prostupak u proucavanju. Sta izucava Humana ekologija humana ekologija uzucava uspostavljanje ravnoteze u prirodi i drustvu pri cemu vaznu ulogu imaju drustveni cinioci Kako mozemo svrstati opasnost koje ugrozavaju zivotnu sredinu Mozemo ih svrstati u dvije osnovne grupe i to:mirnodopske i ratne. Sta podrazumjevamo pod pojmom staklena basta Pod staklenom bastom podrazumjeva se gasovi u atmosferi koji uticu na zivotnu sredinu,privenstveno mislimo na ugljen-diokisd,metan,azotov oksid. Sta spada pod prirodne elementarne nepogode? Prirodni uzrocnici su:seizmoloski,meteoroloski i hidroloske vandredne stanja koja nastaju djelovanjem bez ljudske volje. Koji su oblici i sredstva ekoloskog rata Oblici ekoloskog rata mogu biti otvoreni i tajni ekloski rat moze biti voden konvencionalnim,nuklearnim,hemiskim i bioloskim oruzjem,odnosno borbenim sredstvima. Sta su pesticidi i navesti neke od njih? Pesticic su slozena hemiska sredsva namjenjena unuistavanju stetnih organizama na biljkama,a neke od njih su:herbicidi,insekticidi i dr. Sta spada u zive i nezive faktore? Uzive faktore spada uzrocnici bolesti zivi insekti,virusi,divlje i domace zivotinje kao i uticaj covjeka,a u nezive faktore spadaju:klima zemljiste i reljelf. Sta je ekocid?(navesti jedan primjer ekocida)Ekocidi oznaca razlicite vidove unistavanja prirodne sredine,ekoloski rat,primjer ekocidinih namjera Rimski plug,hemisko oruzje,nuklerarno oruzje. Ko je prvi upotrebi rijec ekologija Rijeci ekologija prvi put je upotrebio njemacki Zoologist Ernest Hekala 1869god. Kako se zove autor utihnulog proljeca? Autor knjige“Utihnulo proljece“ je poznati americki biolog Rachele Carson. Koji je naucni dio ekologije Kao naucna disciplina ekologija prema predmetu se moze podjeliti na fitoekologiju i na zooekologiju. Kada je odrzana Stokholmska konferencija i koji su glavni zakljuci. Konferencija UN-a u Stokholmu odrdjana je od 05 -16 juna 1972god.Glavni zakljuci konfernecije su:covjek je istovremeno proirvod i tvorac svoje okoline,zastita unapriedjenja covjekove sredine je vazno pitanje od kojeg zavisi prirodni razvoj. Koji je najvazni pristup pri odlucivanju kod pitanja okolisa? Najvazni pristup pri odlucivanju kod pitanja okolisa su strategija i NEAP.Krovni dokument za niz ostalih sektorski podzakonskih propisa pri cemu NEAP definira stanje i prioritete a iz cega proizilazi strategija zastite okolisa. Koje je uloga ozona u atmosferi Ozon je glavni filter i eliminator najveceg dijela ultraljubicastog zracenja,kljucna uloga je regulaciji klime i ocuvanju biosfere. Sta je biodiverzitet i koja je konvencija UN-a regulise problematiku Biodiverzitet podrazumjeva biolosku raznovrsnost zivih organizama na zemlji ili na odredjenom prostoru.Konvencija koa reglulise ovu problematiku se zove konvencija o bioloskom diverzitetu.

sjece sume(prekomjerno)nuklerarna energija. Koji su izvori zagadenosti voda i koje su mjere zastite? Zagadivanje voda vrsi se na dva nacina i to:prorodnim putem i djelovanjem covjeka.izmaglica.vodenika i sl.metana.Uzroci sjece sume i unistavanje vegitacije nepravilan tretman biljnog pokrivaca ispasa.medicinski otpad.susnjezica.sanjiti otpad. Kako se uzrocnici okolisa dijele Velka idustralizacija.elektroenergetska postrojenja.erozija tla usljed sjece.prekomjerne navodnjavanje.azotni oksida.hemiskim.razvrtavati otpad za recikliranje.bioloskim i fizickim nacinom.te kuce koje se griju na drva. Kada je odrzana becka konferencija o zastiti ozonoskog omotaca Odrzana je 1985 godine i naziva se becka konferecija o zastiti ozonskog omotaca.magla i oblaci koji u sebi sadrze zagadjujuce materije. Sta je Kjoto Protokol i da li je BIH potpisala ovaj dokument?Kjoto protokol je konvecija o klimatskim promjenama iz 1997 god.Opasni otpad je viskoko-radioaktivan otpad koji sadrzi visok nivo radioaktivnosti.visoko radioatkivini otpad.BiH je potpisala ovaj dokument Sta su kisele kise i sta je uzrok njihovog nastanka? Pod kiselim kisama podrazumjevaju se kise.zapustena i nepravilna obrada zemljista.nuklerarni otpad.Zahvaljucici prisutvu ugljen-dioksida u atmosferi te padavine su cesto blago kisele. Koji su to neobnovljivi izvori energije Neobnovljivi izvori energije su ugljen.u industriskim centirma koristi visoko oktanski benzin bez olova.naftna postrojenja.fosilna gorivo.nafta.vjetrovi i prekomjerna sjeca.Mjere zastite su:represivne i preventivne mjere. Sta su najcesci uzrocnici stradanja suma i zasto su sumski ekosistemi vazni Najcesci uzroci stradanja suma su pozari.industriski otpad. Koji su to antropogeni uzrocnici narusavanja okolisa Antropogeni uzrocnic narusavanja okolisa su rast stanovnista promet industrija.prirodni plin.koristi ekoloski prevoz. .Sume su bitne jer sprecavaju aerozagadjenje.hidroloski Kako se zemljiste zagadjuje i sta su nacesci uzrocnici Zemljiste se zagadjuje pretovaranjem u neprirodno gradjevinski ili industrisko.odsiromasenje biljnog fonda.a istovremeno ne ugrodjava mogucinost buducih generacija da zadovolje svoje potrebe.ugalj i naftu.neadekvatno koristenje preparata u poljuprivredi.tvornice. Koji su izvori zagadjenosti zraka i koje su mjere zastite Najveci zagacivaci su automobili.kamioni.i obaveza svih drzava clanica u pogledu da ogranice emisija tzv(ugljendioksida.komunalni otpad. Sta znaci odrzivi razvoj kad je u pitanju zastita zivotne sredine? Odrzivi razvoj je kad zadovoljava potrebe sadasnjica.fabrike. Koje je prvi koristio izras humana ekologija Izraz humana ekologija prvi koriste americki naucnici Berndzes i Park 1921 godine.Sta kao pojedinac mozes uraditi svaki dan u zastiti okolisa Smanjiti nepotrebno trosenje vode.snijeg.nastojati da se zasadi sto veci broj drveca. Koji su to prirodni uzrocnici narusavanja okolisa Prirodni uzrocnici su seizmoloski. Koje vrste otpada postoje i sta se smatra opasnim otpadom?Vrste otpada postoje i to cvrsti otpad.Ugradnjom filtera u industriska postrojenja. Kojim pitanjima se bavi socijalna ekologija Socijalna ekologija izucava odnos covjeka i zivotne sredine sa socioloskog stanovista.meteoroloski.modernom obradom zemljista i pretvaranje u poljuprivredne svrhe.erozija tla.stednja energije.

nepoznat uzorak.ugrozavanje zivota ljudi i zivih organizama. Koji su najvazni zakljuci konferencije UN odrzane u Rio odrzane 1992 godine Obavezivanje zemlja potpisnica na ostvarivanje odzivog razvoja zasnovanog na principima zastite zivotne sredine.drvo.Odrzivost kao stil nacina misljenja.smanjenje ispustanja stakenickih gasova kod medugradskog. Sta je to akcident i ko ih najcesce izaziva? Acidenti su ugrozavanje zivotne sredine.Kad je usvojen Kjoto Protokol Kjoto protokol je usvojen je u Japanskom gradu Kjotu 1997 godine.ekogoriva.sumski pozar.Otpad se skladisti u specijalno izlivenoe sudove. Sta je LEAP LEAP je lokalni program zastite okolisa to jeste mehanizam ukljucivanja gradjana u proces kreiranja okolisne politike. Gdje i kada je odrzana najvaznija konferenicija UN o zastiti zivotne sredine Odrzana je u Rio de Jeinero(Brazil) juni 1992godine.vjetar.tehnicko-tehnoloske aktivnost.socijalna pravda pravda.Kao protokol uz konvenciju o klimatskim promjenama. .postavljanjem filteran na dimljake fabrika i automobilskih cijevi. Kako se moze smanjiti emisija staklenickih gasova?Sadnjom sume. Sta je radioaktivan otpad i kao se skladisti Velki zagadjivaci zivotne sredine visoko radioaktivni materijal u vidu tecnosti ili taloga.uticaj prirode(sunce.grom)a posljedice su ogromne.vjetar.nemarnost(covjeka).koji se pakuju u celicne kontenjere i smjestaju u specijalne rovove duboko pod zemljom.voda.gradskog i raznog prometa.kvalitet okolisa.biomasa.solarna energija.(uljana repica). Koja su najvaznija nacela ODRZIVOSTI Najvaznija nacela odrzivosti su:holisticki pristup.sabotaza diverzija. Koji su ti obnovljivi izvori energije Obnovljivi izvori energije su sunce . Koji su zakljuci Kjoto Protokola Predvidjeno je da zemlje navedeno u aneksu za vrijeme prvog perioda angazovana 2008-2012 treba da smanje svoje ukupne emisije gasova staklene baste za najmanje 5% u odnosu na nivoe iz 1990 godine.odrzivo koristenje rersursa.hidroenergija i energija vjetra.narusavanje klimatski faktora. Sta su to najcesci uzrocci pozara i koje su posljedice na zivotnu sredinu Covjekov nemar.izaziva ih visa sila.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->