Ime i prezime: Grupa: A

Odjeljenje:

KONTROLNI RAD

Broj u dnevniku: Datum:

Električni uređaji Pitanje #1 Šta je električni grijač, koja je jedinica mjere za količinu toplote i koje faze sadrži proračun grijača?

Pitanje #2 Zašto se uvodi regulacija snage grijanja, i koji načini regulacije postoje?

Pitanje #3 Objasniti princip rada bimetalnog termostata.

1/2

Pitanje #5 Niskotlačni električni bojleri. Zadatak #1 Proračunati ukupnu snagu grijače ploče koja se sastoji od dvije grijače spirale.Pitanje #4 Nacrtati shemu spajanja električnog štednjaka na trofaznu električnu mrežu 400 V. te rezultate upisati u prazan prostor u tabeli: SPIRALA 1 [W] SPIRALA 2 [W] UKUPNA SNAGA [W] 500 600 180 120 300 400 150 250 Položaj kontaktnih parova 2/2 .