P. 1
UPOREDNA 2

UPOREDNA 2

|Views: 142|Likes:
Published by AletheiaToo

More info:

Published by: AletheiaToo on Feb 17, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/27/2013

pdf

text

original

FIZIOLOGIJA CIRKULACIJE

Unutrašnja sredina organizma, sastavljena od krvi i intersticijalne tečnosti, može da ispuni svoju fiziološku ulogu samo ako je u stalnoj cirkulaciji. Putem ove funkcije sposobna je da obezbedi dotok kiseonika i hranljivih materija do ćelija, a u isto vreme da produkte metabolizma dopremi do organa za izlučivanje. Srce koje obezbeđuje cirkulaciju telesnih tečnosti je muskulozan organ koji kontrakcijama svoje muskulature (sistola) pokreće tečnost, a pomoću zalistaka obezbeđuje određeni smer strujanja. Životinje kod kojih intravazalna i intersticijalna tečnost formiraju dva posebna sistema, dakle kod životinja sa zatvorenim sistemom za cirkulaciju, strujanje krvi obezbeđeno je pravim srcem, a strujanje intersticijalne tečnosti održavaju tzv. limfatička srca ili drugi faktori. Na osnovu odnosa prema srcu, među krvnim sudovima se razlikuju arterije, koje vode krv od srca do ćelija, tkiva i organa, kapilari koji, gradeći finu mrežu sudova, obezbeđuju dotok materija iz krvi u ćelije i vene, koje skupljaju krv iz kapilara i ponovo je transportuju do srca. U životinjskom svetu postoje dva tipa cirkulatornog sistema : zatvoreni i otvoreni sistem za cirkulaciju. Zatvoreni sistem za cirkulaciju nalazi se kod svih kičmenjaka i kod jednog dela beskičmenjaka (prstenasti crvi, glavonošci). Zatvorenim se zove sistem za cirkulaciju gde nije prekinut kontinuitet, dakle lumen krvnih sudova uvek ostaje izolovan od prostora intersticijalne tečnosti. Kod otvorenog sistema za cirkulaciju prekinut je kontinuitet kapilara i njihov lumen komunicira sa međutkivnim prostorom, odnosno venski kapilari se svojim otvorenim krajevima iz međutkivnog prostora sakupljaju u vene. Otvoreni sistem za cirkulaciju sreće se kod većeg broja beskičmenjaka. Otvorenim se može smatrati i limfni sistem kičmenjaka koji počinje limfnim kapilarima u međutkivnom prostoru. Ovi kapilari se skupljaju u sve deblje limfne sudove koji se ulivaju u venski sistem. Sistem sudova koji na svom putu od srca do srca zadržava svoj kontinuitet naziva se krvotok. Kod ptica i sisara postoje dva krvotoka. Veliki krvotok koji, polazeći od leve komore, preko aorte, arterija, kapilara i velikih vena doprema krv u desnu pretkomoru. Mali krvotok transportuje krv iz desne komore, preko arterije pulmonalis u pluća, a odatle preko vene pulmonalis nazad u levu pretkomoru. U takvom sistemu za cirkulaciju arterijska krv bogata kiseonikom i venska krv bogata ugljen-dioksidom cirkulišu u potpunosti odvojeno. Kod riba, vodozemaca i gmizavaca sreće se jednostavniji sistem za cirkulaciju gde postoji mešanje arterijske i venske krvi.

CIRKULACIJA TELESNIH TEČNOSTI KOD BESKIČMENJAKA

KARAKTERISTIKE OTVORENOG SISTEMA ZA CIRKULACIJU Kod beskičmenjaka, u zavisnosti od građe tela i životnih uslova, postoji velika raznolikost cirkulacije telesnih tečnosti. Kod sunđera i dupljara okolna voda ispunjava funkciju cirkulacije telesnih tečnosti. Ova tečnost naziva se hidrolimfa i cirkuliše zahvaljujući pokretima tela, treplji ili mišića. Mnogi beskičmenjaci imaju otvoren (lakunarni) sistem za cirkulaciju, tj. sistem u kome se telesna tečnost (hemolimfa), pokretana radom srca, prazni preko arterija u otvoreni prostor hemocel (ili blastocel) koji leži između ektoderma i endoderma. Prostori unutar krvnog suda (krv) i intersticijalni prostori (limfa) čine celinu i u njima cirkuliše hemolimfa. Ova tečnost direktno natapa tkiva. Hemocel kod većine životinja je velik i može da zauzima 20-40% zapremine tela. Kod nekih kraba, npr., zapremina hemolimfe čini oko 30% od ukupne zapremine tela. Nasuprot ovome, kičmenjaci sa zatvorenom cirkulacijom imaju zapreminu krvi koja je tipično oko 5-10% od ukupne zapremine tela. Kod otvorenog sistema za cirkulaciju nedostaju arteriole sa muskuloznim zidovima i zbog toga je pritisak hemolimfe veoma nizak i retko prelazi 0,66/0,75 kPa ( 5-10 mmHg), a samim tim i kretanje hemolimfe je usporeno (kod rakova se promet hemolimfe obavi za 3-8 minuta, dok se kod životinja sa zatvorenim sistemom za cirkulaciju ovo odigra za nekoliko sekundi). Viši pritisci zabeleženi su u delovima otvorene cirkulacije suvozemnog puža Helix, ali su oni izuzetak. Kod puževa se ovi visoki pritisci ostvaruju kontrakcijom srca, dok kod nekih školjki visok pritisak u stopalu nastaje kontrakcijom okolnih mišića. Funkcionalni značaj ovih visokih pritisaka u otvorenoj cirkulaciji je da pomogne životinji da održi položaj tela. Funkciju srca u pokretanju hemolimfe pomaže više faktora. Rad telesne muskulature i muskulature ekstremiteta može da poveća cirkulaciju tečnosti za nekoliko puta. Kod insekata, grčenje i opuštanje dijafragme koja odvaja gornji deo abdomena, kao i rad mišića krila pomažu u punjenju i pražnjenju srca. Životinje sa otvorenom cirkulacijom uopšteno imaju ograničenu sposobnost da menjaju brzinu i raspodelu toka krvi. Kao rezultat toga, kod školjki i drugih životinja koje imaju otvorenu cirkulaciju i koriste krv za transport gasova, promene u uzimanju kiseonika su obično spore i maksimalne veličine prenosa kiseonika su niske po jedinici mase. Insekti su izbegli ovaj problem razvijanjem trahealnog sistema u kome se odvija direktan transport gasova do tkiva preko cevčica napunjenih vazduhom koje zaobilaze krv. Shodno tome, mada insekti imaju otvorenu cirkulaciju, imaju veliki kapacitet za aerobni metabolizam. Životinje sa otvorenom cirkulacijom niskog pritiska, uopšteno, ne mogu da stvaraju ekskretornu tečnost ultrafiltracijom. Kod insekata, npr., primarna tečnost se formira u Malpigijevim sudovima putem sekrecije. Otvoreni krvni sistem sreće se kod većine zglavkara i mekušaca.

SRCE BESKIČMENJAKA Centralni organ cirkulacije kod beskičmenjaka je srce koje obezbeđuje kretanje krvi, odnosno hemolimfe. Kod beskičmenjaka postoji više tipova srca. Najjednostavniji su pulsirajući sudovi koji u svojim zidovima imaju elemente glatke muskulature, čija jednosmerna peristaltička kontrakcija omogućava kretanje krvi, odnosno hemolimfe. Ovakav tip srca nalazi se kod kišne gliste. Cevasta srca su muskulozne kontraktilne cevi koje komuniciraju sa perikardijalnom dupljom preko sitnih otvora (ostiola). Venska hemolimfa, koja se uliva u perikard, preko ostiola puni srce, koje se usled zatvaranja zalistaka ostiola kontrahuje i potiskuje hemolimfu u arterije. Pri opuštanju ostiole se otvaraju i srce se ponovo puni hemolimfom. Cevasto srce je uglavnom prisutno kod zglavkara. Komorna srca već raspolažu jakim mišićnim slojem. To su organi sa više duplji čiji je redosled grčenja određen. Srčane duplje odvojene su među sobom pomoću zalistaka koji određuju smer strujanja hemolimfe ili krvi. Komorna srca se kod beskičmenjaka sreću u grupi mekušaca. Ampularna srca su u stvari pomoćni organi koji pomažu prolaz krvi ili hemolimfe na pojedinim mestima gde je otpor proticanju veći. Takva su škržna srca kod glavonožaca i pomoćna srca u korenu krila i ekstremiteta insekata. Za ampularna srca se mogu smatrati i limfatička srca riba, vodozemaca i gmizavaca. To su, u stvari, pulsirajući segmenti zadebljalih muskuloznih zidova limfnih sudova. Sva nabrojana srca su u pogledu stvaranja impulsa dvojaka. Kod miogenih srca obična ili specijalna mišićna vlakna stvaraju nadražaje neophodne za ritmički rad srca, dok se kod neurogenih srca kontrakcija održava ritmičkim nervnim impulsima iz srčanih ganglija. CIRKULACIJA TELESNIH TEČNOSTI KOD POSEBNIH GRUPA BESKIČMENJAKA Prstenasti crvi Prstenasti crvi imaju zatvoren, dobro organizovan cirkulatorni sistem i njihova krv često sadrži respiratorne pigmente rastvorene u plazmi. Najčešći pigment je hemoglobin, ali neki prstenasti crvi imaju hlorokruorin ili hemeritrin. Kod kišne gliste (Lumbricus) opšta telesna površina služi kao respiratorni organ i snabdevena je gustom mrežom kapilara. Cirkulatorni sistem (sl. ) ima dva uzdužna stabla: dorzalni sud, u kome se krv pumpa prema prednjem kraju i ventralni sud, u kome krv teče u suprotnom smeru. Ispod trbušnih ganglija proteže se subneuralni krvni sud i deo oksigenisane krvi iz integumenta se direktno usmerava do ovog važnog organa. Leđni i trbušni krvni sud, kao i subneuralni krvni sud su u svakom segmentu povezani komisurama koje pri prolasku kroz organizam svojom kapilarnom mrežom okružuju digestivni trakt, metanefridije, gonade i pojedine organe. Prstenasti crvi nemaju jedno pojedinačno srce, mada neki od krvnih sudova imaju proširenja koja su kontraktilna. Dorzalni sud je najvažniji sud u kome peristaltički talasi potiskuju krv prema napred. Uz to, krvni sudovi koji na svakoj strani povezuju glavni leđni sud sa glavnim trbušnim sudom su kontraktilni i služe kao pomoćna srca. Dorzalna i segmentalna srca rade nepravilnim ritmom ali raspolažu automatizmom, međutim, nervni sistem verovatno reguliše njihovu funkciju.

Kod dužih životinja frekvencija je manja. U kombinaciji sa visoko razvijenim cirkulatornim sistemom. Bodljokošci imaju veliki celom između telesnog zida i digestivnog trakta ispunjen celomskom tečnošću koja je. krvni ili hemalni sistem i vodeni vaskularni sistem. koja takođe sadrži mišićne ploče i njihova kontrakcija potiskuje hemolimfu iz . međutim. Aorta je kontraktilna i može da ima peristaltičke talase koji teraju krv napred. tanka mišićna ploča koja sadrži jednim delom mišiće krila a drugim delom vezivne niti. kao i druge kišne gliste. Ove se zauzvrat kontrahuju i izazivaju pritisak u ventralnom sudu od 75 mmHg (10 kPa). funkcioniše kao srce. Stimulus za kontrakciju dorzalnih i segmentalnih srca je verovatno pritisak koji u njima vlada. Na donjoj površini trbušne duplje nalazi se druga (ventralna) dijafragma. važna u transportu hranljivih supstanci između digestivnog trakta i ostalog dela tela. morski jež. Peristaltički talas počinje na kaudalnom kraju leđnog krvnog suda i to. Ovaj glavni sud se grana i nastavlja do glave gde se završava. u suštini. Hemolimfa se kroz otvore aorte izliva u telesnu duplju. Frekvencija peristaltičkih pokreta leđnog suda zavisi od više faktora. Kod džinovske kišne gliste (Glossoscolex giganteus)(sl. ) dorzalni krvni sud se kontrahuje 6-8 puta u minutu povećavajući sistolni pritisak do 20 mmHg (2. Hemalni ili krvni vaskularni sistem bodljokožaca sadrži odvojenu tečnost koja kod nekih morskih krastavaca sadrži hemoglobin. Dijafragma oko srca odvaja u značajnoj meri srce od ostalog dela trbušne duplje. Odnos između hemalnog sistema i celomskog sistema nije sasvim jasan. Vodeni vaskularni sistem funkcioniše primarno u lokomociji. Osim toga. džinovska kišna glista dobija adekvatnu količinu kiseonika koristeći jedino kožu kao respiratorni organ. Hemoglobin iz morskog krastavca Cucumaria ima veliki afinitet prema kiseoniku. a teška više od 500-600 grama. Ova dijafragma je. kao ni uloga hemalnog sistema u disanju i snabdevanju životinje kiseonikom. Može da bude dugačka do 120 cm. tako što dozvoljavaju strujanje od zadnjeg ka prednjem delu. primaju i regulatorne impulse od nervnog sistema. Ova kontrakcija je odgovorna za punjenje pet pari segmentalnih lateralnih srca u prednjem delu životinje. izgleda. U trbušnom krvnom sudu strujanje krvi je u suprotnom smeru. Zadnji deo ovog suda. Srce zauzima mesto u duplji (perikardu) koju formira dijafragma. duž dorzalne strane abdomena. pri kretanju broj kontrakcija se udvostručuje.Smer strujanja krvi određuju zalisci u leđnom krvnom sudu. Insekti Insekti obično imaju glavni krvni sud koji se proteže duž dorzalne strane. ). Bodljokošci Bodljokošci (morska zvezda. Njena krv sadrži hemoglobin i ima veliki afinitet prema kiseoniku. To je hidraulički sistem koji se koristi u kretanju tubularnih nožica i puni se tečnošću koja je slična morskoj vodi. određuje frekvenciju čitavog sistema. Džinovska kišna glista živi u tropskim i subtropskim regionima Brazila. Grane aorte snabdevaju veći deo tela gde hemolimfa slobodno cirkuliše između tkiva i polako se vraća ka srcu. Na kaudalnom kraju se slepo završava a u zadnjem delu toraksa prelazi u aortu (sl. To je do sada najkrupnija poznata kopnena životinja bez specijalizovanih organa za disanje. izgleda.7 kPa). morski krastavac) imaju tri sistema tečnosti: celomski sistem. Ona u potpunosti zavisi od kože u razmeni gasova. prečnika 2-3 cm.

. . npr.). Kod paukova odvojene arterije vode do ekstremiteta. mada ona ne cirkuliše u odvojenim sudovima. ali može da ima veću ulogu u respiraciji nego što je to uobičajeno kod insekata.toraksa u trbušnu duplju. ekstremitetima i antenama. dok se za vreme sistole zatvaraju. Oni funkcionišu usisavanjem hemolimfe iz krvnih sinusa u glavu. smešteni u kanalima koji vraćaju hemolimfu u telo. mnogi takođe imaju akcesorne pumpne organe ili srca. Mada su srce i dorzalni sud glavne komponente cirkulatornog sistema insekata. a delom vezivnim vlaknima koja prianjaju na srce. Protok hemolimfe u antene pomažu kontraktilni organi smešteni u njihovim bazama. Arahnidi Cirkulatorni sistem paukova i škorpija sličan je onom kod insekata. Ekstremiteti paukova nemaju ekstenzorne mišiće i hemolimfa se koristi kao hidraulična tečnost za opružanje nogu. krvni pritisak može da dostigne neverovatnih 400 mmHg (50 kPa) ili oko 0. hemolimfi koja cirkuliše dat je određen pravac pomoću uzdužnih membrana. U krvi nekih škorpija nađen je hemocijanin. U unutrašnjosti srca nalaze se zalisci koji omogućuju tok hemolimfe samo prema glavi. temperature. S obzirom da je krvni sistem otvoren. To je uobičajeno kod oblika koji nemaju trahealni sistem karakterističan za insekte.5 atmosfera. Na srcu se nalaze brojni otvori. Opuštanje srca nastupa zatezanjem dijafragme i vezivnih vlakana. Rad srca insekata se u suštini sastoji od dve vrste pokreta: jednim delom su to pokreti segmentalnog karaktera. Njihovi zalisci se prilikom opuštanja srca otvaraju i omogućuju punjenje srca hemolimfom. presvlačenje itd. Oni su od naročitog značaja u održanju cirkulacije u krilima. Kod mnogih insekata. Hemolimfa insekata nema značajnu ulogu u disanju. odnosno preko nje u toraks i glaveni region. gde relativno visok pritisak ima važnu ulogu u lokomociji. krvni pritisak insekata jedva da prelazi tkivni pritisak. a zavisi od faktora spoljašnje sredine. Kod paukova koji skaču. ostiole. Pored temperature aktivnost je takođe značajan faktor u određivanju frekvencije srca. Ono se puni preko ostiola a prazni u arterije. a i škorpije i pauci imaju respiratorne organe koji se snabdevaju krvlju. Pomoćna srca kod insekata i njihova kontrakcija nezavisna su od dorzalnog srca. Srce svojom kontrakcijom potiskuje hemolimfu u aortu. Njena glavna funkcija je transport hranljivih supstanci i metabolita kroz čitavo telo i obezbeđenje transportnog sistema za hormone koji kod insekata imaju veliki značaj u fiziološkoj koordinaciji (rast. Tok hemolimfe u krilima potpomažu pulsirajući organi u samim krilima. Mnogi insekti imaju takođe i pomoćna srca kod ekstremiteta koja pomažu cirkulaciju u ove važne organe. a sa druge strane to su peristaltičke kontrakcije koje se prostiru određenom brzinom po dužini srca. Rad srca insekata se obezbeđuje delom sopstvenim kontraktilnim elementima. Na ovaj način hemolimfa se provodi određenim putem. U antenama i ekstremitetima hemolimfa može da uđe na jednoj strani a da izađe na drugoj. Srce paukova i škorpija smešteno je dorzalno u abdomenu. Frekvencija pulsiranja srca je različita kod različitih insekata. Kod nekih insekata cirkulacija hemolimfe je takođe bitna u distribuciji toplote. a naročito u regulaciji gubitka toplote kod veoma aktivnih insekata koji lete.

Pošto je periferni otpor krvnih sudova zanemarljiv. dobro razvijenu cirkulaciju do škrga. Srce je okruženo perikardom. ). a ove prenose nadražaj na srčani mišić. Semilunarni zalisci se mogu naći na . Komoru i pretkomoru odvaja jedan atrioventrikularni levak (sl. Prilikom grčenja komore on se zatvara. Dorzalno srce krupnih rakova leži u perikardijalnom sinusu iz koga krv ulazi u srce preko ostiola.. Krabe pružaju dobar primer ovog principa zbog velikih varijacija sadržaja hemocijanina u krvi od vrste do vrste. Jednoj komori se ponekad pridružuju i dve pretkomore. Ova membrana ograničava i dovodne i odvodne sudove. Interesantna je cirkulacija škrga i ekstremiteta. a mali broj sadrži hemoglobin.Rakovi Cirkulatorni sistem rakova je krajnje promenljiv. Srce rakova dobija inervaciju iz centralnog nervnog sistema. Kapacitet prenošenja O2 putem krvi je u korelaciji sa veličinom životinje i. naročito kod viših rakova (Decapoda). glavni faktor održanja pritiska je pražnjenje srca. Krupni rakovi. sa njenom aktivnošću. Jedan deo ćelija ispunjava ulogu stvaraoca impulsa (pejsmejkera). imaju dobro razvijeno srce koje pripada komornom tipu. u pravcu telesne duplje. ali se razlikuju od insekata u jednom važnom fiziološkom aspektu: rakovi imaju škrge i. uvek je smešteno u blizini škrga i iz njih u srce direktno dospeva arterijska hemolimfa. naročito Decapoda. Sistem za cirkulaciju rakova je otvoren. Cirkulatorni sistem rakova baziran je na istim morfološkim strukturama kao i kod drugih zglavkara. Interesantno je da se. ali na njenoj površini formiraju finu mrežu. suprotno srcima kičmenjaka. Na krvni pritisak u izvesnom smislu utiče i tonus somatskih mišića. Srce. zbog toga. U kranijalnom pravcu polazi aorta koja obezbeđuje cirkulaciju u glavi. Srce rakova je tipično neurogenog karaktera. Mekušci Sa izuzetkom glavonožaca. naročito. Sudovi ne prodiru u nervnu masu. stvara ritmički serije impulsa koji se prostiru na druge ganglijske ćelije. mekušci imaju otvoreni cirkulatorni sistem. imaju dobro razvijen cirkulatorni sistem i krv sa respiratornim pigmentom (hemocijaninom). Sa obe strane pregradnog zida u škržnim resicama i ekstremitetima struji hemolimfa: sa jedne strane u distalnom pravcu. često bez ikakvog srca. smanjuje zapreminu krvi koja mora da se pumpa da bi snabdela tkiva kiseonikom. tj. ) koji funkcioniše po tipu zalistaka. Nervni sistem je bogato snabdeven hemolimfom. Mekušci. Mali rakovi imaju jedva razvijen cirkulatorni sistem. Ima sopstvenu gangliju koja je smeštena na površini srca i pokazuje pravilnu organizaciju. uopšteno. Odavde krv ide u škrge i tada sudovima nazad do srca. zbog prisustva respiratornog pigmenta. Sam srčani mišić se sastoji od mrežasto upletenih vlakana koja u unutrašnjosti srčanih duplji formiraju takođe mrežast sistem trabekula. srce raka može tetanizirati stimulusima određene frekvencije. Krv mnogih mekušaca sadrži hemocijanin. Iz srca obično polaze parne arterije (sl. a postoje i takva srca (Vulsella) kod kojih postoje dve pretkomore i dve režnjevite komore. Poznato je da povećan kapacitet krvi prema kiseoniku. te se zbog toga kod najvećeg broja pritisak praktično ne može izmeriti. Arterije koje polaze iz srca dele se na kapilarne ogranke i njihov sadržaj se izliva u međutkivne prostore do sistema ventralnih sinusa. a sa druge u proksimalnom.

Kroz srce puževa i školjki uvek struji arterijska hemolimfa. ). Zbog toga one služe kao rezervoar koji održava krvni pritisak u toku dijastole. Krv preko vena dospeva u škržna srca. dok u škržnoj cirkulaciji (mali krvotok) ulogu pumpe imaju dva škržna srca. Srce mekušaca nastavlja sa radom i kada se odvoji od nervnog sistema. a pretkomore i velikih sudova glatka muskulatura. ali one ne prelaze u kapilare. Tada perikard dilatira pretkomoru i ona iz plućne vene usisava hemolimfu. Frekvencija srca kod glavonožaca je 30-80/min i u velikoj meri zavisi od temperature. Tada se srčani rad značajno smanjuje. To je naročito važno kod vrsta koje se ukopavaju. U telesnoj cirkulaciji (veliki krvotok) pravo srce pokreće krv. Iznad te temperature aktivnost životinje prestaje. najpre struji kroz škrge ili pluća gde postaje arterijska i preko plućne vene dospeva u pretkomoru. Acetil-holin inhibira srce. Hlađenje ili zagrevanje ovog dela utiče na frekvenciju srčanog rada. aktivnosti i uslova spoljašnje sredine. koja se vraća iz telesne duplje. Cirkulaciju hemolimfe u telesnoj duplji kod puževa održavaju pokreti kožno-mišićnog meška. odnosno povlače se u kućicu. ). nego se slobodno otvaraju u telesnu duplju. Radni ciklus započinje kontrakcijom komore a završava se kontrakcijom pretkomore. Kontrakcija komore potiskuje krv kroz aortu i ona preko kapilara dospeva u telesnu cirkulaciju. Smanjenje verovatno nije refleksno. arterije imaju elastične zidove koji se u toku sistole rastežu. već je rezultat nagomilavanja CO2. Srce je takođe pod uticajem neurosekreta koji modifikuju otkucaje. Krv preko škržne vene dospeva u pretkomoru a njena kontrakcija puni komoru. Centar stvaranja impulsa kod većine vrsta lokalizovan je na aortinoj strani komore. Školjke u vodi sa 5-6% CO2 značajno smanjuju srčani rad. Morske školjke i puževi za vreme oseke. Glavonošci Glavonošci imaju veoma razvijen zatvoren cirkulatorni sistem sa odvojenim arterijama. Frekvencija škržnih srca je znatno manja: 10-16/min. kada dospeju na suvo. koje koriste stopalo u kretanju kroz materijal podloge. Kao i kod kičmenjaka. venama i mrežom kapilara (sl. Aorta koja polazi iz srca daje mnoge grane. a brzina srčanog rada opada. kao i u funkcionisanju bubrega. Kontraktilna masa komore i škržnih srca je poprečno-prugasta muskulatura. Povećano vensko vraćanje krvi do srca izaziva povećanje i amplitude i frekvencije srčanih otkucaja. Punjenje komore odvija se posle kontrakcije pretkomora. Cirkulatorni sistem obuhvata dva cirkulatorna kruga.granici komore i aorte. Kod puževa je zapaženo da se do temperature od 30 oC frekvencija srca povećava. Cirkulatorni sistem puževa i školjki je dosta razvijen (sl. Venska hemolimfa. a zatim dospeva u pretkomoru. a serotonin deluje kao stimulatorna supstanca. . Glavonošci imaju relativno visok krvni pritisak koji u toku aktivnosti može da premaši 75 mmHg (10 kPa). jer ima sopstveni ritam putem pejsmejkera (većina ima miogeno stvaranje impulsa). Kod školjki su aktivni pokreti stopala bazirani na korišćenju krvi kao hidraulične tečnosti. Veliki krvni sinusi u stopalu kontrolišu se pomoću zalistaka koji pomažu u podešavanju veličine i kretanja stopala. Temperatura jako utiče na brzinu srčanog rada. zatvaraju svoju ljušturu. Srčani otkucaji su takvi da zadovoljavaju potrebu za kiseonikom. Ova škržna srca potiskuju krv u škrge gde postaje arterijska. To je u vezi sa visokom organizacijom i aktivnišću ovih životinja i sa značajem krvi u respiratornoj razmeni u škrgama. dok punjenje pretkomore izaziva zategnuće perikarda izazvano kontrakcijom komore.

Ove veličine su slične onima kod kičmenjaka.Činjenica da glavonošci imaju zatvoren cirkulatorni sistem znači da krv ostaje zatvorena unutar krvnih sudova. Krv čini oko 6% telesne mase. a intersticijalna tečnost oko 15%. veoma velika i može da čini i do 50% sveže telesne mase (bez ljušture). Zbog toga krv ostaje jasno odvojena od intersticijalne tečnosti. Zapremina krvi je. . zbog toga. Otvoreni sistem kod ostalih mekušaca ne odvaja krv od intersticijalne tečnosti i krv struji slobodno kroz ceo ekstracelularni prostor.

RIBE Cirkulatorni sistem riba prikazan je na slici . Na arterijskoj strani. To je delimično otvoren sistem sa velikim krvnim sinusima. Odvajanje pretkomore od komore ligaturom izaziva prestanak rada komore. koje prima krv iz kardinalne vene i iz creva i pumpa ovu krv do jetre. kao i između pretkomore i komore. u škrgama se grana na kapilare. kod košljoriba se odmah iza srca nalazi zadebljali mišićni deo ventralne aorte: bulbus arteriosus (sl. škrge uzimaju aktivnog učešća u potiskivanju arterijske krvi prema napred. Srce iz tela dobija vensku krv i prosleđuje je u sudove škrga. Zalisci se takođe nalaze između venoznog sinusa i pretkomore. vraćanje krvi iz bulbusa je sprečeno zaliscima i visok pritisak ostaje u bulbusu i posle opuštanja komore. Elastična svojstva napunjenog bulbusa služe da održe tok krvi u ventralnoj aorti u toku dijastolnog perioda srčanog rada. U toku kontrakcije komore krvni pritisak raste i ovaj pritisak se prenosi na bulbus arteriosus. smešteno u krutoj šupljini. Kod elazmobranhija iznosi 15-48 mmHg (2-6. koja su parna proširenja kaudalnih vena. Periferni otpor je najveći u sistemu sudova škrga i najveći pad pritiska odvija se u .4-10 kPa). ciklostome imaju nekoliko pomoćnih srca: portalno srce. a ako se uspostavi automatizam komore. Nekoliko sati posle denervacije rad srca prestaje. Očigledna karakteristika je da uz regularno srce (škržno srce). Dok se komora opušta.4 kPa). on traje veoma kratko. Sled događaja u srcu riba u toku jednog ciklusa kontrakcija može se pratiti iz zapisa pritisaka prikazanih na slici . Vene koje dolaze iz tela sjedinjuju se u prednju i zadnju kardinalnu venu koje prelaze u Kivijeov duktus sa obe strane. Jedini nerv srca riba je n.FIZIOLOGIJA CIRKULACIJE POIKILOTERMNIH KIČMENJAKA CIKLOSTOME Cirkulatorni sistem ciklostoma razlikuje se od ostalih kičmenjaka. zadržava sposobnost nadraživanja. Simpatikusna inervacija nije dokazana. Srce se sastoji od dve šupljine: jedne pretkomore i jedne komore. polazi iz srca. To je fibrozna tvorevina i snabdevena je zaliscima koji sprečavaju povratni tok krvi u komoru. može da proizvede negativne pritiske. U srcu riba poznata su tri mesta gde se stvaraju impulsi: sinus venosus. a odatle kao dorzalna aorta snabdeva krvlju telesne kapilare. koji se razvija iz srčanog mišića. Sama muskulatura komore. Uz ova pomoćna srca smeštena u venskom sistemu. ispred srca se nalazi sinus venosus. Ribe imaju jedan krvotok koji sačinjavaju škrge i povezani sudovni prostori telesnog krvotoka. Srce elazmobranhija ima sličan zadebljali deo: conus arteriosus (sl. Krvni pritisak kod različitih vrsta riba varira u širokim granicama. ). kardinalna srca. Negativan pritisak u srcu olakšava punjenje pretkomore »usisavanjem« iz velikog venskog sinusa. pretkomora i deo komore koji je blizu granice sa pretkomorom. Na venskoj strani. ).vagus. međutim. Ovo se postiže kontrakcijom poprečno-prugastih mišićnih elemenata u škrgama i škržnim duktusima koji pomažu da se krv potisne u arterijski sistem. koja su smeštena u kardinalnim venama i pomažu u potiskivanju krvi i kaudalna srca. Ovaj duktus se uliva u venski sinus. Kod košljoriba sinus gubi svoju primarnost i formira se novi centar za genezu impulsa na granici sinusa i pretkomore. a kod košljoriba 18-75 mmHg (2. Ventralna aorta koja. Ovo je naročito značajno jer srce elazmobranhija. proširenje vene koje pomaže stalni protok krvi ka srcu.

0 kPa). ) iz leve i desne komore polazi po jedna aorta. koji polazi iz komore. Kod kornjača (sl. odnosno kapilare.pulmonalis. dok su komore samo delimično podeljene (sl. Dezoksigenisana krv stiže u desnu pretkomoru. dve vrste krvi teže da ostanu nepomešane.ovom području. razdvaja se na dve aorte. Iz desne komore polazi i a. Posle ovoga sledi kontrakcija leve komore koja potiskuje u obe aorte arterijsku krv dospelu iz leve pretkomore. a one se granaju u telesne arterije. . tako da oksidovana krv ulazi u opštu cirkulaciju. N. odnosno u nju se uliva sinus venosus. Srce krokodila ima anatomski potpuno odvojene pretkomore i komore na desnu (dezoksigenisanu) i levu (oksigenisanu) stranu. između ventralne i dorzalne aorte može se izmeriti velika razlika pritiska. jer je vlažna koža vodozemaca glavno mesto uzimanja kiseonika. Krvotok kože je veoma važan. kroz aorte praktično struji krv podjednakog sastava. Primarnost sinusa obezbeđena je time što je frekvencija geneze impulsa najveća. Leva pretkomora prima oksidovanu krv iz pluća. VODOZEMCI Srce savremenih vodozemaca (žaba. Vlakna koja odavde polaze ulaze u granični snop gde se prekopčavaju i postganglijska vlakna se pridružuju vagusnom stablu. Najpre kontrakcija desne komore potiskuje u plućnu arteriju vensku krv koja dospeva iz desne komore. U prirodnim uslovima vodozemci žive pod raznim temperaturnim uslovima. Truncus arteriosus. GMIZAVCI Kod gmizavaca (izuzev krokodila) pretkomore su potpuno odvojene. ). zatim u desnu komoru. Desna i leva pretkomora se ulivaju u levu komoru. Anatomska građa srca uključuje i jednu uzdužnu brazdastu tvorevinu u konusu arteriozusu (poznatu kao spiralni zalistak). daždevnjaka) ima dve potpuno odvojene pretkomore.pulmonalis i sve grane koje snabdevaju krvotok kože. Izolovano hlađenje sinusa izaziva usporavanje. Desnoj pretkomori se priključuje. Srce vodozemaca prima i vagusnu i simpatikusnu inervaciju. ali samo jednu nepodeljenu komoru (sl. Nasuprot anatomskim odnosima. Kod krokodila obe komore su potpuno podeljene (sl. može shvatiti kao mešoviti nerv i naziva se još i truncus vagosympaticus. a desna pretkomora prima vensku krv iz opšte sistemske cirkulacije. Simpatikusna inervacija srca polazi iz trećeg spinalnog segmenta. Primarni centar za genezu impulsa kod srca vodozemaca je smešten u venoznom sinusu. svojstveni mišićni sistem komore potiskuje ovu krv poreklom iz obe pretkomore u desnu komoru preko otvora intraventrikularnog septuma.8-4. međutim. odakle preko plućne arterije stiže do pluća. Iz desne aortine grane polazi a. zbog toga frekvencija pulsacije može u velikoj meri da se menja. Iako je komora nepodeljena. koja je izgleda važna u održanju odvojenih krvnih struja. Kontrakcije komora se ne odvijaju istovremeno.vagus se. ). dok u plućnu arteriju dospeva samo venska krv. Kao posledica ovoga. a zagrevanje izaziva ubrzanje rada celog srca. Krvni pritisak u arterijama Rana esculenta iznosi 21-30 mmHg (2. a krv siromašna kiseonikom struji odvojeno u plućnu cirkulaciju. ). dakle. krastavih žaba. To je proširena vena koja raspolaže kontraktilnim svojstvima i poseduje centar za genezu impulsa.

. Slično je jak i simpatikusni tonus koji se pod uticajem emocionalnih uzbuđenja. kod kanarinca teškog 16 grama. a u toku letenja može da se poveća na 1000/min. ali se u toku letenja značajno povećava. jer viši pritisak u levoj komori u odnosu na desnu zatvara zaliske između desne komore i levog aortinog luka. pripisati visokoj temperaturi. Velika frekvencija srca kod ptica može se. Dezoksigenisana krv iz desne komore ne ulazi normalno u levi aortin luk. Telesna temperatura ptica je za oko 5 oC veća od telesne temperature sisara i u mirovanju iznosi 41-42 oC.4-4. Na frekvenciju srca ptica utiče i spoljašnja temperatura. nekoliko sati posle uzimanja hrane je 514/min. Kod domaće kokoške frekvencija i krvni pritisak su za 15-25% manji nego kod petla. na mestu gde polaze iz komora. vizuelnih i akustičnih stimulusa jako povećava. Između mužjaka i ženki postoji velika razlika u radu srca i krvnom pritisku. Tako.7 kPa).0-4. Posle presecanja vagusa kod golubova. Međutim.7 kPa). Kod kornjače Psedemys izmeren je arterijski pritisak od 18-35 mmHg (2. frekvencija srca se od 350/min povećava na 500/min. a kod krokodila 30-35 mmHg (4. levi aortin luk polazi iz desne komore i trebalo bi da nosi dezoksigenisanu krv do tela. odnosno telesne temperature. barem delom. Srčana frekvencija kod Pseudemys scripta na 32 oC je 70/min. . PTICE U najvećem broju anatomskih i funkcionalnih karakteristika srce ptica je identično srcu sisara. Veoma zanimljiva funkcionalna karakteristika srca ptica je izuzetno visoka frekvencija pulsa. smeštenog na bazi lukova aorti. Srčana frekvencija gmizavaca zavisi od spoljašnje. Određene anatomske razlike zapažaju se u sistemu za genezu impulsa i njegovo provođenje. frekvencija mirovanja u mraku.Oksigenisana krv iz leve pretkomore dospeva u levu komoru a zatim u desni aortin luk do tela. npr. Srce ptica stoji pod jakim vagusnim i simpatikusnim tonusom. Oksigenisana krv iz desnog aortinog luka struji u levi aortin luk preko foramena. Ovo je sprečeno vansrčanom komunikacijom između levog i desnog aortinog luka preko foramen Panizzae.

Raspored aktinskih i miozinskih filamenata u srčanom mišiću je potpuno identičan sa onim u skeletnoj muskulaturi. To je volumen pulsa. Unutrašnji deo zida ili endokard je sunđerastiji nego spoljašnji region ili epikard. U stanju mirovanja. Veće ćelije miokarda. dijastole i srčane pauze naziva se srčani ciklus. S obzirom da pojedini delovi srca moraju da rade u uslovima različitih pritisaka. dijametra 10-15 μm. ali ne i u suprotnom smeru. Kroz njega prolazi samo Hisov snop koji služi za provođenje impulsa. Srce je sagrađeno od poprečno-prugastih vlakana čije su histološke karakteristike između glatkih i skeletnih mišića. svakog minuta se u oba krvotoka potisne po 5 litara krvi. debljina srčane muskulature je različita. granaju se. nađene u ventrikularnom endokardu.FIZIOLOGIJA CIRKULACIJE HOMEOTERMNIH ŽIVOTINJA I ČOVEKA SRCE Srce ptica i sisara sastoji se od 4 šupljine: dve komore debelih zidova. koje su odvojene pregradnim zidom (intraventrikularni septum) i dve pretkomore sa mnogo tanjim zidovima. 15 mm. U toku srčanog ciklusa u šupljinama srca se odigravaju značajne promene pritisaka. a odatle u arterije. autoritmične su i pokazuju veoma sporu provodljivost između ćelija.pulmonalis u pluća. Zid pretkomore je sasvim tanak. Promene pritisaka u šupljinama srca Srce kao pumpa ritmičkim kontrakcijama (sistola) potiskuje krv u aortu. Muskulaturu pretkomora i komora odvaja jedan žiličasti prsten (anulus fibrosus). Desna komora potiskuje krv kroz a. Na početku aorte i a. ali su specijalizovane za provođenje i čine sistem za širenje nadražaja po srcu. odnosno a. Srednje velike ćelije miokarda su jako kontraktilne i čine veći deo srca. Kontrakcija leve komore potiskuje krv u aortu. takođe su slabo kontraktilne. Mišićne ćelije u sinusnom čvoru i u atrio-ventrikularnom čvoru su često manje od drugih ćelija miokarda. Ovi zalisci omogućuju da krv struji iz pretkomore u komoru. i posle granjanja čine jedan sa drugim zavisan sistem. Mišićna vlakna srca.pulmonalis nalaze se semilunarni zalisci koji sprečavaju vraćanje krvi iz aorte. a između desne pretkomore i desne komore nalazi se desni venski otvor. U levom venskom otvoru nalazi se sistem bikuspidalnih zalistaka. slabo su kontraktilne. Miokard (srčani mišić) se sastoji od tri tipa mišićnih vlakana. Zid desne komore je debljine 4-5 mm. Srce sisara nalazi se unutar fibrozne ali fleksibilne kese. pri pulsu od 72/min. kod čoveka 2-3 mm. Između leve pretkomore i leve komore nalazi se levi venski otvor. Ova vlakna sprečavaju da se zalisci ugnu ka pretkomorama kada se komore kontrahuju i kada su intraventrikularni pritisci mnogo veći nego u pretkomorama. a zid leve komore je najdeblji. Dve pretkomore odvojene su interaurikularnim septumom. dok se za vreme opuštanja (dijastola) komore ponovo pune krvlju. . Kod čoveka se u stanju mirovanja jednom sistolom istisne oko 70-80 ml krvi iz leve komore u veliki krvotok. Atrioventrikularni zalisci vezani su za zid komore fibroznim vlaknima. Sekvenca srčanog rada koja se sastoji iz sistole. Značaj ovoga je da impuls sa jednog mišićnog vlakna pređe na drugo bez prepreke.pulmonalis. Ovo se naziva minutni volumen. Dijagram promene pritisaka u srčanim šupljinama prikazan je na slici . perikarda. a u desnom venskom otvoru sistem trikuspidalnih zalistaka.

3-20. Ispitujući pritisak leve pretkomore vidi se da se u toku perioda zatezanja leve komore odvija izvesno povećanje pritiska. Prvi srčani ton koji pada u vreme početka sistole komora je tup. U drugoj periodi sistole. Uzrok veoma brzog porasta pritiska u toku perioda zatezanja je što su se bikuspidalni zalisci već zatvorili. Ova faza brzo rastućeg napona naziva se period zatezanja. Dijastola komore Zapremina leve komore dostiže svoj minimum na vrhuncu sistole.3 kPa). Ovaj momenat se označava kao sistolni pritisak. Tada u pretkomori vlada pritisak od oko 0 kPa. Muskulatura leve komore tada pritiska praktično nestišljivu tečnost u zatvorenom prostoru i umesto smanjenja zapremine reaguje povećanjem pritiska. Promene pritisaka u desnoj komori se vremenski odvijaju slično levoj komori. pošto se pritisak u pretkomorama povećava iznad pritiska u levoj komori. ali se takođe mogu čuti i u predelu četvrtog i drugog međurebarnog prostora na levoj strani grudnog koša. Ovo se označava kao dijastolni pritisak. Srčani tonovi kod čoveka Ukoliko se u predelu srca osluškuje njegov rad. otegnut i u njegovom stvaranju . Neposrednim osluškivanjem se mogu razlikovati dva tona: jedan u vezi sa sistolom komora i jedan u vezi sa dijastolom komora. U mehanizmu punjenja komore značajnu ulogu ima i usisno delovanje komore koja se opušta. Ovi tonovi se najbolje mogu čuti u predelu petog međurebarnog prostora ispod sredine ključne kosti. Sa sistolom pretkomore koja se odigrava u toku dijastole komore. a za vreme perioda pražnjenja povećava se do maksimuma od 130-150 mmHg (17. U isto vreme počinje i punjenje komore.3 kPa). Na kraju perioda punjenja komore i muskulatura pretkomore se kontrahuje što izaziva mali porast pritiska u komori. pošto krv.pulmonalis nešto ranije otvaraju i pritisak koji ovde vlada raste do svega 25 mmHg (3. što odgovara manjem perifernom otporu koji postoji u malom krvotoku. Brzina strujanja krvi dostiže svoj maksimum na početku perioda pražnjenja i na vrhuncu sistole počinje da se smanjuje.3 kPa).Sistola komore Upoređujući krivu pritiska leve komore. prešavši u početni deo aorte vrši pritisak na njene elastične zidove. sa tom razlikom što se semilunarni zalisci na početku a. Pošto je sistola dostigla vrhunac.0 kPa).7-13. Za vreme perioda zatezanja pritisak u levoj komori se povećava od 0 do 80-100 mmHg (10. U početnom delu aorte tada vlada pritisak od oko 100 mmHg (13. krv se preliva u početni deo aorte i počev od ovog momenta do vrhunca sistole pritisci u levoj komori i aorti se povećavaju zajedno. Vreme od otvaranja zalistaka do vrhunca sistole naziva se period pražnjenja. povećanje pritiska više nije tako veliko. u pretkomori se odvija neznatno povećanje pritiska. Nakon toga počinje opuštanje i pritisci u levoj komori se smanjuju ispod aortinog pritiska a semilunarni zalisci se zatvaraju. ali semilunarni zalisci se još nisu otvorili. međutim. mogu se čuti tonovi u vezi sa ovim radom. Pošto pritisak u levoj komori dostigne pritisak koji vlada u aorti. pražnjenju. dok se osetljivim fonokardiografom mogu razlikovati 4 tona. može se videti da u početnom delu sistole pritisak strmo raste sve dok se ne izjednači sa pritiskom koji vlada u početnom delu aorte. nije značajna komponenta punjenja komore. Kontrakcija pretkomore. semilunarni zalisci se otvaraju. počinje opuštanje muskulature komore.

koji se može registrovati samo fonokardiografom. Posle presecanja vagusa broj pulsa se sa 70-80/min povećava na 150/min. Inhibicija vagusa atropinom dovodi do sličnih rezultata. a ako se povećava tonus simpatikusa učinak srca se povećava. koji polaze iz početnog dela aorte. SRČANA CIRKULACIJA Srčanu muskulaturu snabdevaju koronarni sudovi (arteria coronaria). Porast minutnog volumena kod ljudi i sisara ostvaruje se putem povećanja volumena pulsa i/ili broja pulsa. Hipotalamusna kontrola se ostvaruje preko regulatornih neurona produžene moždine. Ako se postojeći tonus vagusa povećava učinak srca se smanjuje. Koronarni sudovi bogatom kapilarnom mrežom obuhvataju mišićna vlakna srca. Na kraju sistole. Ravnotežu tonusa ova dva sistema održava hipotalamus. pošto povratna struja krvi zatvori semilunarne zaliske. po pravilu. značajan simpatikusni tonus. desna i leva. mada i srž nadbubrežne žlezde svojim hormonima učestvuje u ovom mehanizmu. Dužina trajanja ovog srčanog tona je 50-100 ms. emocionalna uzbuđenja i hladnoća su faktori koji zahtevaju povećan rad srca. Kapilarna mreža se usled hipertrofije srca više razvija. podrhtavanje muskulature komora. svakom vlaknu pripada jedan kapilar. MINUTNI VOLUMEN SRCA Minutni volumen je ona količina krvi koju srce izbaci u cirkulaciju u toku jednog minuta. može se čuti za vreme dijastole komora i u vezi je sa brzim punjenjem komora. odnosno na početku dijastole. Regulacija intenziteta srčanog rada odigrava se pomeranjem ravnoteže tonizirajućih delovanja. Desna koronarna arterija kod ljudi snabdeva veću površinu od leve (ne samo desnu polovinu. polaze dve koronarne arterije. Prostori koje snabdevaju se u većem broju slučajeva ne preklapaju. već i deo leve polovine). Očigledno je da ako se volumen pulsa pomnoži sa brojem pulsa u jednom minutu. Minutni volumen srca u različitim fiziološkim situacijama pokazuje velike promene. Presecanje simpatikusnih vlakana ili njihova paraliza ergotaminom dovodi do smanjenja srčane frekvencije. može se čuti jedan kraći. Sa ovog mesta. Centralni nervni sistem reguliše minutni volumen uglavnom putem srčane inervacije. Uopšteno. Mišićni rad. čak i u slučaju da su vagusi prethodno presečeni. otvaranje semilunarnih zalistaka i virovi koji se stvaraju pri ulivanju krvi u aortu. Treći srčani ton.učestvuj više faktora: zatvaranje bikuspidalnih zalistaka. Izračunata količina od 5 litara krvi odnosi se na budnu i mirujuću osobu. kao rezultat se dobija minutni volumen. iz kesa semilunarnih zalistaka. Regulacija minutnog volumena u intaktnom organizmu uopšteno se ostvaruje nervnim putem. Četvrti srčani ton može se čuti u vreme kontrakcije pretkomora. ali . oštriji (u vidu praska) drugi srčani ton. U isto vreme na rad srca deluje stalan. Regulacija minutnog volumena Uz minutni volumen od 5 litara srce je sposobno da snabdeva kiseonikom i hranljivim materijama samo onaj organizam koji miruje. Vreme trajanja ovog tona je 25-50 ms. U normalnim fiziološkim uslovima dobijena je vrednost od 5 litara krvi/min. Na srce se preko eferentnih vlakana usmerava tonizirajuće delovanje koje nije zanemarljivo čak ni kada je rad srca na nivou mirovanja organizma.

Razumljivo je. koronarni sudovi drugačije reaguju na promene krvnog pritiska nego krvni sudovi skeletne muskulature. Kapilarni sistem koronarnih sudova sakuplja se u koronarne vene (vena coronaria).. Grane koronarnih sudova i ceo kapilarni sistem je usađen u srčanu muskulaturu. nemaju vazokonstriktorni tonus. Porastom krvnog pritiska protok krvi se ne povećava po zakonu HagenPoisselle-a nego u malo manjoj meri. Teškoću predstavlja to što svi faktori koji utiču na širenje krvnih sudova u isto vreme deluju i na rad srca. Koronarni protok u mirovanju iznosi oko 5% minutnog volumena srca. Smanjenje sadržaja kiseonika arterijske krvi ili sprečavanje uzimanja kiseonika posle injekcije cijanida može povećati koronarnu cirkulaciju čak do pet puta. Mnogo značajniju ulogu u regulaciji koronarne cirkulacije imaju humoralni uticaji koji polaze od srčane muskulature. Usled zatezanja muskulature srca koronarni sudovi trpe određeni pritisak i zbog toga cirkulacija kroz ove sudove u pojedinim fazama srčanog ciklusa pokazuje promene. Regulacija koronarne cirkulacije Regulaciju snabdevanja srca krvlju karakteriše više faktora: (a) koronarni sudovi nemaju simpatikusne vazokonstriktorne nerve i shodno tome. Ova jaka i brza vazodilatacija se odvija i ako se srce potpuno denerviše. zbog toga. CO2). Shodno ovome. Serotonin je snažan dilatator koronarnih sudova i . koje se sjedinjuju u sinus coronarius koji se uliva u desnu pretkomoru na zadnjoj strani srca. pošto povećani napon koji deluje na zid krvnog suda izaziva kontrakciju glatkih mišića u zidu krvnog suda i time povećava otpor krvnih sudova. Srce je organ koji neprestano radi i na taj način stalno proizvodi produkte metabolizma (npr. što kod ljudi iznosi 250 ml/min. noradrenalin povećavaju koronarni protok. rezultat ovog dvosmernog delovanja se ne može razdvojiti. U slučaju povećanog rada srčana muskulatura dobija kiseonik samo preko krvnih sudova.u tom slučaju. Vrlo je verovatno da su ovi produkti glavni faktori regulacije koronarnog protoka. Pad krvnog pritiska ne izaziva tako veliko smanjenje protoka krvi kao u drugim oblastima. koji nezavisno od pozitivno hronotropnog i inotropnog delovanja na srce šire i sudove srca. a pošto na širenje koronarnih sudova jako utiče srčani rad. Deo vena srca uliva se neposredno u desnu pretkomoru. Acetilholin takođe povećava proširenost krvnih sudova srca. da je od radnih kvaliteta frekvencija srca onaj faktor koji u najvećoj meri utiče na koronarni protok. ali ovo delovanje je prekriveno negativnim inotropnim uticajem. U srčanom mišiću nema mioglobina i zbog toga nije sposoban da deponuje kiseonik. Inervacija koronarnih sudova do danas nije sasvim poznata. Činjenica je da draženje simpatikusnih nerava izaziva i povećanje srčanog rada i širenje koronarnih sudova. u manjoj meri. smanjenje pH povećavaju koronarni protok. (b) bazalni miogeni tonus glatke muskulature zida koronarnih sudova je veoma velik. Povećan pritisak CO 2. Određena zapažanja upućuju na to da do koronarnih sudova stižu simpatikusni vazodilatatorni nervi. Adrenalin i. snabdevanje krvlju je slabije. Niz biološki aktivnih supstanci ima snažan uticaj na proširenost koronarnih sudova. Koronarni protok se značajno povećava kada miokard postane hipoksičan. međutim pitanje je u kolikoj meri je to rezultat uticaja na koronarne sudove. pošto se tada mišićni tonus koronarnih sudova smanjuje. zbog zadebljanja mišićnih vlakana. ali je pitanje kakva je uloga ovih fizioloških regulatornih mehanizama.

vazopresin ispoljava snažno konstriktorno delovanje na koronarne sudove. .povećava potrošnju kiseonika miokarda. U novije vreme je pokazano da adenozin deluje kao snažan dilatator koronarnih sudova. Nasuprot ovim supstancama.

u bilo koje vreme isti broj litara u minutu protiče kroz arterije. Kretanje trećeg susednog sloja prema unutrašnjosti cevi je već brže i. Kao što je brzina toka vode povećana gde se reka sužava. jer razmena materija između krvi i tkiva koja se odvija preko kapilara zahteva vreme. ovaj tip strujanja naziva se laminarno strujanje (sl. već će obavljati vrtložno (turbulentno) strujanje (sl. Hemodinamika proučava faktore koji održavaju cirkulaciju. Naspram vrtložnog strujanja otpor sistema cevi je značajno veći. Brzina značajno opada dok krv protiče kroz kapilare. Pošto su tečnosti nestišljive. Putem teoretskih proučavanja i eksperimenata na modelima. može se dokazati da ako brzina pređe određenu granicu. krv teče u neprekinutom krugu. Osim toga. već na zbir poprečnih preseka svih kapilara ili arterija u toj tački cirkulacije. Spori protok krvi kroz kapilare je od funkcionalnog značaja. već sa ukupnim poprečnim presekom te oblasti cirkulacije. i ovaj sloj već može da obavi određeno kretanje. Brzina proticanja u bilo kojoj tački nije u vezi sa blizinom srca. Pošto se zbog ovakvog ponašanja tečnosti može smatrati da je sagrađena od ploča. kapilare i vene. tada slojevi neće kliziti jedan preko drugog pravolinijskim kretanjem. Ovaj otpor može da se savlada samo pritiskom na tečnost. ). Kod kičmenjaka i ostalih životinja sa zatvorenim sistemom za cirkulaciju. zbog toga je za kretanje tečnosti neophodna razlika pritisaka između dve tačke na cevi. a delom zbog međusobnih sudara samih delića tečnosti (unutrašnje trenje). Strujanje neke tečnosti u cevi stalno nailazi na otpor. tj. ali se ponovo povećava dok krv struji kroz vene. smanjenje zapremine u jednom delu cirkulacije mora dovesti do povećanja zapremine u drugom delu. koji formiraju cirkulatorni sistem. tako su u cirkulaciji najveće brzine toka krvi tamo gde je ukupan poprečni presek najmanji (a najmanje brzine su tamo gde je poprečni presek najveći). odnosno faktore koji deluju protiv cirkulacije.. odnosno slojeva. zakonitosti pritisaka i strujanja krvi u krvnim sudovima različitih tipova i dijametara. Ova oblast se ne odnosi na pojedinačnu arteriju ili kapilar. kapilare i vene. Susedni sloj tečnosti prema unutrašnjosti nailazi na manji otpor. Energija tečnosti predstavljena pritiskom u tački P1 cevi u toku strujanja tečnosti do nekog drugug dela cevi izgubi se zbog trenja i pritisak padne na vrednost P2. .FIZIOLOGIJA PERIFERNE CIRKULACIJE HEMODINAMIKA Kontrakcije srca omogućuju proticanje krvi kroz sudove: arterije. Važno pitanje hemodinamike je u kojoj meri mehanička svojstva zidova krvnih sudova utiču na strujanje krvi i na odnose pritisaka u sistemu krvnih sudova. ukoliko ne postoji promena u ukupnoj zapremini krvi. Maksimalnu brzinu imaju oni delići tečnosti koji se kreću prema uzdužnoj osi cevi (aksijalno strujanje). Arterije imaju najmanji ukupan poprečni presek. krv ispumpana srcem mora da izazove tok istih zapremina u svakom drugom delu cirkulacije. Za protok tečnosti u datom segmentu cevi potrebna je razlika pritisaka P1-P2. U krvotoku se odigrava i laminarno i turbulentno kretanje. idući tako prema unutrašnjosti nailazi se na slojeve sa sve većom brzinom. delom zbog trenja sa zidom (spoljašnje trenje). dok kapilari imaju najveći. Zbog toga je najveća brzina toka krvi u aorti i plućnoj arteriji kod sisara. ). Spoljašnje trenje koje se ispoljava protiv strujanja rezultuje u tome da se kretanje sloja tečnosti koji je neposredno u kontaktu sa zidom cevi praktično u potpunosti zakoči i sloj ostaje u mirovanju.

). ). Svi krvni sudovi su obloženi endotelnim ćelijama. Na njih se nadovezuju male arterije prečnika 0. Brzina protoka krvi Najveća brzina protoka krvi izmerena je u aorti: 30-60 cm/s. čiji je dijametar kod ljudi 1. Viskozitet krvi Viskozitet krvi je važan činilac u određivanju brzine protoka. Kapilari prečnika 8 μm dugački su svega 50-100 μm. U toku grananja prečnik pojedinih sudova se smanjuje a broj se nesrazmerno povećava.5-3. Relativni viskozitet krvne plazme je 1. Krvni sudovi su pokriveni fibroznim spoljašnjim omotačem koji se zove tunica adventitia.11 P (poaza). Kružna i uzdužna glatka mišićna vlakna se mogu uplitati sa elastičnim i kolagenim vlaknima ili da ih okružuju. Debeli zidovi krvnih sudova zahtevaju svoju sopstvenu kapilarnu cirkulaciju nazvanu vasa vasorum.05 cm/s. ali ukupan poprečni presek se u datoj oblasti ipak u velikoj meri povećava. Od aorte polaze velike arterije promera 4-6 mm. a kružni i uzdužni glatki mišići formiraju tunicu mediu (sl. Krupniji sudovi imaju okolni sloj od elastičnih i kolagenih vlakana. Iz arteriola polazi veliki broj kapilarnih grana čiji je dijametar oko 8 μm. Endotelni sloj i elastična vlakna formiraju tunicu intimu. Pad pritiska. Zbog povećane muskularizacije arterije imaju zadebljalu tunicu mediu. Kapilarni sistem se sakuplja u vene.8-2. Proširenja krvnih sudova (aneurizme) mogu nastati ako se kolageni omotač raskine.7 mm. Ova situacija .0 cm.cava inferior prečnika 2. brzina protoka krvi dostiže 100 cm/s. Brzina u kapilarima je 0. Elastične cevi su nestabilne i mogu se naduvati. kako u oblasti arterija. Na taj način. ARTERIJSKA CIRKULACIJA Arterijski sistem se sastoji od niza razgranatih sudova podešenih tako da prenose krv od srca do finih kapilara koji nose krv kroz tkiva. a na viskozitet ukupne krvi utiče broj eritrocita.5-2. Arterijski sudovi su debeli.5 cm. tako i unutrašnjeg trenja. a u velikim venama 10-15 cm/s.Poprečni presek i dužina krvnih sudova Veliki krvotok počinje aortom. Pošto u početnom delu aorte. u toku perioda pražnjenja. Na viskozitet plazme u velikoj meri utiču belančevine. a zatim slede arteriole prečnika 20-100 μm. U krvnim sudovima je ova nestabilnost sprečena kolagenim omotačem koji ograničava širenje suda. Relativni viskozitet je 4-5 P. a veće arterije blizu srca su elastičnije sa širokom tunicom intimom. Kapilari se sastoje samo od endotelnog sloja. tako i u oblasti vena nije značajan. a od njih se granaju brojne srednje arterije promera 1 mm. Razlog ovome je da se smanjenje prečnika pojedinih sudova uravnotežava povećanjem ukupnog prečnika i smanjenjem dužine krvnih sudova. elastični i muskulozni.0 P. Ovde se otpor najviše povećava (sl. ona prevazilazi kritičnu brzinu turbulentnog strujanja i zbog toga se tu stvaraju vrtlozi. Venule prečnika 30 μm sjedinjuju se u veća venska stabla i na kraju krv dolazi do desne pretkomore preko v. poprečni presek pojedinih sudova postaje sve manji. Apsolutni viskozitet krvi je 0. Ova vrtloženja se mogu iznad aorte registrovati kao tonovi. Najveći pad pritiska u cirkulatornom sistemu odigrava se u oblasti arteriola. pošto je ona u funkciji kako spoljašnjeg.5-0.cava superior i v.

Arterije imaju 4 glavne funkcije (sl. ispražnjena količina krvi ne odlazi za to isto vreme ka periferiji. zato ne mora protiv povećanog pritiska da isprazni volumen pulsa. kada bi se krvni sud naglo otvorio presecanjem. manje se potencijalne energije deponuje u zidu aorte. Brzina prostiranja pulsnog talasa značajno je veća od brzine strujanja krvi: počev od aorte prema užim sudovima sve se više povećava. već se u zavisnosti od više faktora menja. po zakonu Laplasa. Deluju kao provodne cevi između srca i kapilara. pa se povećava i sistolni i dijastolni pritisak. srce uz veći sistolni pritisak može da prosledi volumen pulsa ka periferiji. . Povećanje pritiska u početnom delu aorte nastalo prilikom sistole ne ostaje tu. minimalni kao dijastolni pritisak. jer na ovaj način intermitentni rad srca obezbeđuje stalnu cirkulaciju krvi. ): 1. Sa stanovišta snabdevanja tkiva krvlju ovo je od velikog značaja. Elastičnost zida aorte u velikoj meri popravlja i uslove srčanog rada. Promene u pražnjenju srca i u perifernom otporu imaju velikog uticaja na aktuelni arterijski pritisak. pošto dolazi do arterioskleroze. a u malim arterijama 15-35 m/s. Muskulatura komore. Volumen pulsa koji za 0. a razlika je pritisak pulsa. dalji protok krvi ka venama se otežava. Iznad velikih i srednje velikih arterija ovaj talas se oseća u vidu pulsa. nego za vreme čitavog ciklusa u trajanju od 0.8 s. ne stoji nasuprot sistema cevi sa krutim zidovima. arteriola. strujanje krvi fluktuira. ili 155 cm krvi. Maksimalan pritisak se označava kao sistolni pritisak. Transmuralni pritisci su dati u mmHg stuba i to kao sistolni/dijastolni.9 puta manje gustine od žive. koja dospe u početni deo aorte. razlika u pritisku između unutrašnjosti i spoljašnjosti. Arterijski pritisak ne predstavlja stalnu vrednost. Zategnuće zidova aorte u toku dijastole potiskuje deponovanu krv ka periferiji. već se u obliku talasa prostire kroz ceo arterijski sistem. Zbog toga krv. ali se dijastolni pritisak ne povećava.9=1550 mm. Ovo za srce predstavlja značajnu prednost. Deluju kao rezervoar pritiska za potiskivanje krvi u kapilare malih dijametara. napon zida neophodan da održe dati pritisak unutar cevi raste sa porastom radijusa. Karakteristike cirkulacije arterijskog sistema određene su sa dva faktora: intermitentnim (sekvencijalnim) karakterom srčanog rada i elastičnošću zidova arterija. Ako se periferni otpor povećava. Kontrolišu distribuciju krvi do različitih kapilarnih mreža putem selektivne konstrikcije završnih grana arterijskog stabla. Krv je 12.3 s dospeva u početni deo aorte dalje se prosleđuje u toku celog perioda pražnjenja i dijastole. tako da je krvni pritisak od 120 mmHg jednak 120x12. tj. u stvari. 120/80 mmHg. elastični sistem prima volumen pulsa ne samo za 0. 2.3 sekunde istiskuje krv u početni deo aorte. elastičnost krvnih sudova se smanjuje. 3.je moguća jer. Prigušuju oscilacije pritiska i protoka izazvane srcem i izazivaju jednolik tok krvi u kapilare i 4. Njegova vrednost u aorti je oko 5 m/s. preko zida krvnog suda). Krvni pritisak Krvni pritisak prikazan za arterijski sistem je obično transmuralni pritisak (tj. povećaće se sistolni pritisak. širi aortu i na taj način početni segment aorte deponuje jedan deo volumena pulsa. Drugim rečima.3 s. Pošto srce u periodima od po 0. Dva osnovna uslova arterijskog pritiska su: (1) pražnjenje srca (minutni volumen) i (2) periferni otpor. Ako se pored nepromenjenog perifernog otpora poveća minutni volumen srca. Raspoloživo vreme nije dovoljno za to. tj. U starijem dobu. krv bi šiknula do maksimalne visine od 155 cm iznad preseka.

koji je određen pre arteriovenskom razlikom pritisaka. Ovaj problem se odnosi jedino na elastičnost krvnih sudova i neće se dogoditi ako krv struji u krutim cevima.7-4. urazličitim delovima tela dok životinja menja svoj položaj u pogledu gravitacije. Nasuprot ovome. grudima i nogama (sl. žirafa mora da ima mehanizme za podešavanje perifernog otpora protoku u različitim mrežama dok pomera svoju glavu od nivoa zemlje do visine od 6 m da bi jela. međutim.U ležećem položaju krvni pritisak je za 10-20 mmHg (1. Za vreme spavanja krvni pritisak se smanjuje za 20 mmHg (2. postoji verovatno opsežna vazokonstrikcija perifernih sudova van glave.6-20 kPa). ). Na taj način. Dok žirafa podiže svoju glavu. Protok do ovih kapilara. Ako se arterijski pritisak krvi koja perfunduje mozak održava na oko 100 mmHg. Pošto je vaskularni sistem elastičan.7 kPa) niži nego u sedećem položaju. Na primer. ). . srce je u istom nivou sa stopalima i glavom i pritisak će biti sličan u arterijama u glavi. Verovatni način kontrole je opsežna dilatacija i konstrikcija u arteriolama koje vode do kapilara van glave. mora biti veliki.7 kPa). bolni nadražaji. promenljivi otpor protoku između srca i bubrega da bi se regulisao odgovarajući krvni pritisak na nivou nefrona. naročito u venama. veličina glomerularne filtracije bi bila haotična. povećanje apsolutnog pritiska širi krvne sudove. Na taj način. odnos između glave. Sve se ovo može pripisati povećanju minutnog volumena. arterijski krvni pritisak na nivou srca će se smanjiti značajno ako protok krvi u mozgu ostaje stalan. Kada žirafa stoji sa podignutom glavom. Ako se osoba pomeri u sedeći ili stojeći položaj.7 kPa). psihička uzbuđenja i mišićni rad mogu povećati krvni pritisak za 5-35 mmHg (0. aortin krvni pritisak mora biti između 200-300 mmHg blizu srca (sl. Rezultat je povećanje arterijskog pritiska u potkolenici i smanjenje arterijskog pritiska u glavi. Gravitacija i položaj tela Kada je osoba u ležećem položaju.5 m od srca. Ovaj problem je akutniji kod nekih vrsta nego kod drugih.3-2. njen mozak je na oko 6 m od zemlje i na oko 1. Veličina formiranja ultrafiltrata bi bila veoma visoka i zahtevala bi da se tečnost reapsorbuje u podjednako velikoj meri svaki put kada bi arterijski pritisak porastao kada bi žirafa podigla glavu. nego apsolutnim pritiskom. naročito popustljive vene.. postoji i težnja da se stvaraju rezervoari. ne može da se menja bez posledica. Arterijski pritisak varira među vrstama i kreće se od 50-150 mmHg (6. Vazokonstrikcija u sudovima je neophodna da se spreči stvaranje rezervoara krvi dok se menja položaj tela u pogledu gravitacije. srca i nogu se menja u pogledu gravitacije i srce je sada 1 m iznad potkolenice. gravitacija povećava arterijski i venski pritisak u istoj meri i zbog toga ne utiče mnogo na gradijent pritiska kroz kapilarnu mrežu. tj. Kada bi se bubrežni tubuli izložili enormnim promenama krvnog pritiska povezanih sa dizanjem i spuštanjem žirafine glave. Dok žirafa spušta svoju glavu do zemlje. Gravitacija ima neznatan efekat na kapilarni protok.

Iz metaarteriola polaze pravi kapilari koji među sobom čine gustu mrežu anastomoza i prožimaju čitavo tkivo. Glatka muskulatura arteriola prostire se na početni deo AV kapilara. tonus glatke muskulature metarteriola popušta i krv popunjava kapilare. sposobni za aktivnu kontrakciju. Ovo povećano strujanje krvi naziva se radna hiperemija. Veoma dobar primer za ovo je cirkulacija u mišićima. U tkivima koja miruju prekapilarni sfinkteri su zatvoreni. Sistem kapilarne cirkulacije koji pokazuje karakteristične fiziološke zakonitosti naziva se i mikrocirkulatorni sistem. dospevši među ćelije tkiva. Kod organizama koji miruju vazokonstriktorni tonus putem kontrakcije glatke muskulature sužava lumen sudova. puni krvlju samo u aktivnim organima. u mišiću koji miruje na svaki mm2 je otvoreno samo 4-5 kapilara. Glatka muskulatura metaarteriola prostire se na početni deo kapilara i tu formira tzv. odnosno postaje otvoren za cirkulaciju. arteriovenske (AV) kapilare (sl. Prema nekim merenjima. Zbog toga je veći deo kapilara stalno zatvoren. Na taj način. Ako. što već u krugu od 1-5 μm obezbeđuje potpuno snabdevanje kiseonikom i hranljivim supstancama. Građa kapilarnog sistema Arteriole prečnika oko 100 μm nastavljaju se u tzv. onemogućilo cirkulaciju. koji putem svoje kontrakcije može sprečiti dotok krvi u kapilare. jer AV kapilari su sposobni da u krugu od 50 μm obezbede odgovarajuće snabdevanje kiseonikom i hranljivim materijama. prekapilarni sfinkter. Na osnovu ovoga. međutim. odnosno zatvara prekapilarne sfinktere. barem delom. što ukazuje na povećanje obima cirkulacije za 20-50 puta. ). ili ako se iz tkiva oslobađaju vazodilatatorne supstance. omogućuju dopremanje kiseonika i hranljivih materija do svih ćelija i preuzimanje produkata njihovog metabolizma. Sekvenca AV kapilara snabdevena slojem glatke muskulature naziva se metaarteriola. U organizmu koji miruje kapilarni sistem sadrži oko 6% od ukupnog volumena krvi. već preko kratkih AV anastomoza napušta tkivo. Kapilari koji polaze iz metarteriola isključeni su iz cirkulacije. Regulacija kapilarne cirkulacije Kapilarnu cirkulaciju regulišu nervni i humoralni faktori. krv može da teče samo kroz arterovenske kratke spojeve. tako da su oni. međutim. One se posle 1-2 mm ulivaju u venule sličnih promera koji već predstavljaju početak venskog sistema. Pri pojavi . Ovo bi. odnosno i njena delimična reapsorpcija. a otvara se samo u aktivnim organima i obezbeđuje potpunu snabdevenost krvlju.KAPILARNA CIRKULACIJA Cirkulatorni sistem svoju ulogu ispunjava u suštini na taj način što se arteriole dele na veliki broj (više milijardi) kapilara koji. nervni i hemijski stimulusi deluju na glatku muskulaturu metarteriola i prekapilarnih sfinktera. Ako se vazokonstriktorni tonus smanji. Sistem kapilara se. Vazomotorni (vazokonstriktorni) tonus simpatikusnog sistema najviše se ogleda na glatkoj muskulaturi arteriola i metarteriola i na prekapilarnim sfinkterima. Ovi procesi se odigravaju preko tankih endotelnih zidova kapilara. AV kapilar formira jedan kratak spoj (shunt) između arterijskog i venskog sistema. dakle. Za snabdevanje krvlju tkiva koja miruju i ovo je dovoljno. U aktivnom mišiću broj kapilara napunjenih krvlju se povećava na 190. Na području kapilara odigrava se produkcija limfe. tako da krv ne dospeva u prave kapilare dijametra 8 μm. tkivo postane aktivno. Mišići se opuštaju i sistem pravih kapilara se puni krvlju. Ako bi se svi kapilari organizma odjednom otvorili mogli bi da prime celokupan volumen krvi.

VENSKA CIRKULACIJA Venski sistem deluje kao vod za vraćanje krvi iz kapilara do srca. Takve su acetil-holin. To dovodi i do fluktuacije krvnog pritiska. ali je mnogo tanji i ima manje elemenata glatke muskulature (sl. teoretski. Pri udisanju dijafragma se pomera na dole. veliku ulogu imaju i supstance oslobođene putem vazodilatatornih nerava. ). dobiće se velike razlike. sastoji od istih slojeva kao i kod arterija. u suštini.0 kPa). povećava pritisak u trbušnoj duplji i tako istiskuje krv iz velikih trbušnih vena.4 kPa). Pored ovoga postoje značajni pomoćni mehanizmi koji pomažu da se minutni volumen ponovo transportuje do srca. što izaziva povećano stvaranje intersticijalne tečnosti.3-2. kontrakcija mišića je u ovom pogledu veoma delotvorna. koji u malim količinama širi krvne sudove muskulature. Na cirkulaciju u mikrocirkulatornom sistemu suprotno deluju vazokonstriktorne supstance. Supstanca sa izraženim vazodilatatornim delovanjem je histamin koji pri povredi tkiva dospeva u velikim količinama u krv. Gradijent pritiska koji održava vensku krv u pokretu je. Zid vena se.3-2. vensku cirkulaciju održava energija srca. bradikinin i druge. venski pritisak meri u raznim delovima tela čoveka koji stoji. u velikim količinama dovodi do značajnog smanjenja mikrocirkulacije. U slučaju nedostatka krvi vene se spljošte. dakle pomenuti pritisak.0 kPa). Jedan od njih je mehanizam mišićne pumpe. Kod čoveka koji leži venski pritisak u udaljenim malim venama je 10-15 mmHg (1. Mada je glatka muskulatura vena veoma slaba i veoma malo može da . Adrenalin. To je sistem velike zapremine i niskog pritiska. ukida kontrakciju prekapilarnih sfinktera i izaziva jaku kapilarnu hiperemiju.1 kPa). Na vensko punjenje srca utiču i pokreti dijafragme. Fluktuacije respiratornog pritiska značajno utiču na punjenje vena. a u toku izdisanja za 3 mmHg (0. Širi lumen arteriola i metarteriola. Usled kontrakcije mišića istiskuje se krv iz vena. U grudnoj duplji vlada pritisak koji je za nekoliko mmHg niži od atmosferskog. Zbog toga je zid vena rastegljiviji. veoma delotvoran faktor u stimulaciji venske cirkulacije je negativan pritisak grudne duplje. Pomoćni faktor venske cirkulacije je i venomotorika. međutim.radne hiperemije pored vazodilatatornih metabolita tkiva. To povećava gradijent pritiska u toku udisanja za 8 mmHg (1. Venski pritisak Na venskom kraju kapilara vlada pritisak od 10-15 mmHg (1. Cirkulaciju u venskom sistemu. sa sudovima velikog unutrašnjeg dijametra. Faktori koji određuju venski pritisak U osnovi. Zapreminu vena određuje količina krvi u njima. U slučaju povećanja pritiska vene mogu da prime značajne količine krvi i zbog toga se nazivaju još i kapacitetni sudovi. Drugi. Venski sistem pod normalnim uslovima može da sadrži 45-50% ukupne zapremine krvi. To izaziva usisno delovanje na velike vene koje stižu iz glave i iz trbušne duplje. otpor protiv unutrašnjeg pritiska ne dostiže ni 1% od otpora arterijskog zida. Ako se. Imajući u vidu da venski zalisci omogućuju tok krvi samo u jednom smeru. jer je pritisak u desnoj pretkomori 0 mmHg. Pored ovoga povećava propustljivost zidova kapilara. određuju dva faktora: fizičko stanje venskog zida i venski pritisak.

Ovaj refleks dozvoljava da se desi određeno krvarenje bez pada venskog pritiska.smanji lumen vena. deo svog venskog rezervoara. Venski sistem sadrži 45% zapremine krvi. promena relativnog položaja srca i mozga u pogledu gravitacije aktivira simpatikusna adrenergička vlakna koja inervišu vene noge. sistem korekcija pada u loše stanje. . Pod takvim okolnostima vensko vraćanje do srca. u stvari. arterijski pritisak i tok krvi do mozga se smanjuju što može da izazove nesvesticu. Vene kao rezervoari krvi u stanju su da na aktivan način reaguju na faktore koji su neophodni za povećanje minutnog volumena. Takva redistribucija je. međutim. Davaoci krvi gube. zbog velikog sadržaja krvi u venama i mala konstrikcija izaziva značajno istiskivanje krvi. i venski sistem se postepeno širi dok se krv ne nadomesti. a rezultat je stvaranje rezervoara krvi. pokretanje redistribucije rezervoara krvi. privremen. Slični problemi utiču na pacijente vezane za postelju koji pokušavaju da ustanu posle nekoliko dana neaktivnosti i astronaute koji se vraćaju na Zemlju posle dugotrajnog bestežinskog stanja. stoga. međutim. Gubitak je. neadekvatna da održi dobru cirkulaciju ako se stojeći položaj održava duže vreme bez pokretanja nogu. Refleksna kontrola venske zapremine se ponovo uspostavlja sa upotrebom. Ovo odgovara količini od 2400-2500 ml krvi. Kada krvarenje iscrpi venski rezervoar krvi. minimalni volumen srca. izazivajući konstrikciju gltkih mišića vena i. gubitak se kompenzuje smanjenjem zapremine vena. Kada se osoba podigne iz sedećeg položaja u stojeći položaj. kao kada vojnici stoje nepokretno za vreme smotre. Stimulacija ovih nerava izaziva vazokonstrikciju i smanjenje veličine venskog rezervoara. Zidovi mnogih vena su pokriveni glatkom muskulaturom inervisanom simpatikusnim adrenergičkim vlaknima. ipak. Glatki mišići vena takođe pomažu u regulaciji raspodele krvi u venskom sistemu. U odsustvu promene položaja tela koje diže relativan položaj srca i mozga u pogledu gravitacije.

ali ulogu imaju i humoralni faktori.vagusa može se zapaziti slabljenje kontrakcija pretkomora. međutim. u slučaju jakog i dugotrajnog draženja može nastupiti i prolazni prestanak srčanog rada. Stvarnu vagusnu inervaciju srca obezbeđuju aksoni ovih nervnih ćelija. Komore u stanju AV bloka funkcionišu sporijim nodalnim ritmom. Kod sisara nisu dokazani vagusni završeci u muskulaturi komora.vagusa brzina provođenja impulsa sa mišićnih vlakana pretkomore na AV čvor se smanjuje. Ovo smanjenje može dovesti i do potpunog prekida prenosa (atrio-ventrikularni blok). ). Bogatu vagusnu inervaciju u srcu dobija sinusni čvor. inotropno delovanje na snagu kontrakcija. Vlakna koja stižu do srca polaze iz eferentnog. Regulaciju funkcije krvotoka obavlja centralni nervni sistem putem cirkulatornih refleksa.vagusa je jače. Inotropno delovanje Pri draženju n. a uz to. Negativno dromotropno delovanje levog n. automatizam AV čvora može da se pobudi. shodno Starling-ovom zakonu. .REGULACIJA KRVOTOKA Krvotok može da ispuni svoju ulogu samo ako se prilagođava različitim fiziološkim situacijama organizma. U ovom drugom slučaju kontrakcije pretkomora teku smanjenom frekvencijom. Ovaj veći volumen pulsa komore istiskuju jačom kontrakcijom. Hronotropno delovanje Draženjem vagusa frekvencija srčanog rada se značajno smanjuje (bradikardija). krvni pritisak). Delovanje srčanih nerava ogleda se na 4 kvaliteta srčanog rada. dorzalnog vagusnog jedra i završavaju se oko nervnih ćelija gornjih i donjih srčanih ganglija u srčanom zidu. a kontrakcije komora kao da se pojačavaju. atrio-ventrikularni čvor i muskulatura pretkomora. Uzrok ovome je da muskulatura komora nema vagusnu inervaciju. štaviše. Negativno hronotropno delovanje desnog n. Hronotropno delovanje usmerava se na srčanu frekvenciju. Parasimpatikusna (vagusna) inervacija na sva 4 nabrojana kvaliteta utiče negativno.vagusa je mnogo jače. pošto AV čvor dobija inervaciju uglavnom od ovog nerva. Dromotropno delovanje Pod uticajem n. dakle. refleksni mehanizam. Ovo prilagođavanje obuhvata parametre koji određuju celinu sistema (minutni volumen. pošto je sinusni čvor inervisan vlaknima ovog vagusa. Ovo negativno hronotropno delovanje vagusa ostvaruje se preko aktivnosti geneze impulsa sinusnog čvora. dromotropno delovanje na brzinu provođenja impulsa i batmotropno delovanje se usmerava na nadražljivost srčane muskulature.vagusa (sl. U toku dugotrajne stimulacije vagusa. a funkcija komora prolazno prestaje. NERVNA I HUMORALNA REGULACIJA SRČANOG RADA Delovanje parasimpatikusa na srce Parasimpatikusnu inervaciju srca obezbeđuju dva n. smanjenje frekvencije omogućuje potpunije punjenje komora i veći volumen pulsa. Suština regulacije krvotoka je.

Adrenalin se na završecima simpatikusnih vlakana oslobađa samo u manjim količinama. ali se vlakna mogu naći u muskulaturi pretkomora i komora. a smanjuje refraktorni period muskulature pretkomora i komora. Pozitivno dromotropno delovanje ubrzava provođenje impulsa. međutim. ). Preganglijska vlakna potiču iz intermediolateralnih jedara prvih pet torakalnih segmenata. Delovanje simpatikusne inervacije na sva 4 kvaliteta srčanog rada je pozitivno. Naročito bogatu simpatikusnu inervaciju dobija sistem za genezu i sistem za provođenje impulsa.Batmotropno delovanje Stimulacija vagusa smanjuje nadražljivost srčanog mišića. Sva ova delovanja izazivaju da se srčani rad pojačava i ubrzava. Simpatikusna inervacija se prostire na sve delove srca. Iz ovoga se može zaključiti da simpatikusni nervi iz vazokonstriktornog centra produžene moždine nose stalne tonizirajuće impulse do krvnih sudova organizma i u određenoj meri sužavaju sudove. Uzrok ovome je ubrzanje repolarizacije. što se može dobro objasniti povećanjem vrednosti potencijala mirovanja. Delovanje vagusa znatno skraćuje trajanje akcionog potencijala muskulature pretkomora. Simpatikusno delovanje na srce Simpatikusna inervacija srca potiče iz kičmene moždine. U toku pozitivnog inotropnog delovanja snaga kontrakcija. dok pozitivno batmotropno delovanje povećava nadražljivost srčane muskulature. međutim. Vazokonstriktorna vlakna dospevaju skoro do svih područja cirkulacije (izuzev pravih kapilara). pošto jača sistola omogućuje brže pražnjenje krvi a vreme punjenja se produžava. REGULACIJA KRVNOG PRITISKA: VAZOKONSTRIKTORNO DELOVANJE Vazokonstriktorni stimulusi polaze iz vazokonstriktornog centra u produženoj moždini (sl. ne ispoljava podjednako na različitim delovima srca. Hormonalna delovanja srži nadbubrežne žlezde na srce se ostvaruje u prvom redu preko adrenalina. Oslobađanje transmiterskih supstanci obezbeđuje delovanje simpatikusnih nerava. U toku pozitivnog hronotropnog delovanja frekvencija srca se povećava (tahikardija) skoro na dvostruku vrednost. Od ovih supstanci veću ulogu ima noradrenalin. volumen pulsa se ne smanjuje. . Više je izraženo u sinusnom čvoru nego u muskulaturi pretkomora. Ako se preseče simpatikusno vazokonstriktorno vlakno koje ide samo do jednog organa. pošto je potencijal mirovanja sinusnog čvora niži. Uprkos tome što se frekvencija povećava. nastaće lokalna vazodilatacija. najjače delovanje ispoljavaju na muskulaturu metarteriola i prekapilarnih sfinktera. Vazokonstriktorni tonus Presecanje kičmene moždine iznad prvog torakalnog segmenta izaziva opšte smanjenje krvnog pritiska. Ovo delovanje se. odnosno volumen pulsa se značajno povećavaju. Ovo se ne dešava na denervisanom srcu. Ovaj centar smešten je ulateralnom delu retikularne formacije srednje trećine produžene moždine.

Draženja vršena tada imaju vazodilatatorni efekat. – Parasimpatikusni sistem šalje vazodilatatorna nervna vlakna kako iz kranijalnog. odnosno širi njihov lumen. i to gore u medijalnom i lateralnom delu. Mada oni na lumen vena imaju neznatno delovanje. ).Vazokonstriktorni nervi vena nazivaju se venomotorni nervi. zbog velikih količina deponovane krvi u venama mogu izazvati pražnjenje značajnih količina krvi. Presecanja urađena iznad produžene moždine ne menjaju krvni pritisak. CENTRALNA REGULACIJA KRVNOG PRITISKA Organizam putem odgovarajućih regulatornih sistema održava pritisak na stalnom nivou u relativno uskim granicama. Pritisak CO2 krvi je faktor koji stalno nadražuje ćelije centra i . Ako se kičmena moždina i produžena moždina odvoje jedna od druge. čak i umerena simpatikusna stimulacija u sudovima mišića povećava otpor za tri. Jako nizak pritisak ugrožavao bi snabdevenost organa krvlju. Koronarni sudovi. može se zapaziti i vazodilatatorno delovanje. a splanhička oblast ima slab tonus. veoma je slabog delovanja i na sudovima mozga. Nasuprot ovome. a veoma visok pritisak bi izuzetno opteretio srce. Simpatikusni vazodilatatorni nervi. tako i iz sakralnog regiona. Vazokonstriktorna funkcija produžene moždine Vazokonstriktorni centar produžene moždine smešten je u gornjoj i srednjoj trećini retikularne formacije. Njihovo delovanje se može sprečiti atropinom a pojačati eserinom. Važna osobina vazokonstriktornog centra je što i pored potpunog prekida njegovih aferentnih veza. Vazodilatatorna vlakna simpatikusnog sistema su holinergičke prirode. nastupiće opšte smanjenje pritiska. Centri odgovorni za regulaciju krvnog pritiska nalaze se podjednako na nivou bulbusa. mada se prilagođavanje krvnog pritiska različitim fiziološkim situacijama u ovom slučaju jako ograničava. – Prilikom draženja simpatikusnih nerava koji idu do ekstremiteta. Vazokonstriktorni tonus se ne ispoljava podjednakim intenzitetom na svim područjima cirkulacije. Poznato je nekoliko vrsta ovakvih vazodilatatornih nerava. pošto u mešovitom nervu vazokonstriktorna vlakna brže degenerišu. vazomotorni tonus ipak ostaje. Parasimpatikusni vazodilatatorni nervi. Vazodilatatorna aktivnost Druga grupa nerava opušta glatku muskulaturusudova. Uzrok ovome je što stimulusi za održavanje funkcije centra nisu neuralne. a u koži za 20 puta. sudovi mozga i bubrega jedva da imaju vazokonstriktorni tonus. Isti efekat se može postići i kada se posle presecanja nerava ekstremiteta sačeka nekoliko dana. ako je delovanje vazokonstriktornih vlakana sprečeno simpatikusnim blokatorima. Jaka simpatikusna stimulacija ne izaziva na srcu suženje sudova. a dole u lateralnom delu (sl. već hemijske prirode. Zbog toga centralni nervni sistem finim regulatornim mehanizmima nastoji da održi pritisak u granicama određenih vrednosti. diencefalona i moždane kore. Značajno je jača vazokonstriktorna inervacija skeletne muskulature a još jača kože. i svako prebacivanje cirkulacije obavlja uz što manju promenu pritiska.

takođe se nalaze baroreceptorni završeci. Povećanje pritiska pobuđuje nadražaje u ovim receptorima i izaziva stimulaciju depresornog centra. koja je ranije nazivana vazodilatatornim centrom. Hering-ovog ili sinusnog nerva šalju svoje impulse do depresornog centra (sl. ovaj regulatorni mehanizam postiže svoj cilj. Povećanje nadražaja vazokonstriktornog centra izaziva ubrzanje srčane frekvencije. Ako se pritisak CO2 krvi povisi samo za nekoliko mmHg. Draženje depresornog centra dovodi do smanjenja krvnog pritiska. što inhibitorno deluje na vazokonstriktorni centar i na tonus: smanjuje se periferni otpor i. Delovanje vazodilatatornih nerava je uvek lokalno i ogleda se samo u promenama snabdevenosti krvlju pojedinih organa. već se može zapaziti značajno povećanje vazomotornog tonusa. ). koji registruju zatezanje zida krvnog suda i koji preko jedne grane n. pritisak u karotidnom sinusu. dobili su ime po onom receptornom polju čiji nervni impulsi izazivaju odgovarajuće efekte krvnog pritiska. normalizovanje krvnog pritiska. Važnije fiziološke osobine ova dva refleksna mehanizma su sledeće. ovo se u prvom redu ostvaruje inhibitornim uticajem na vazokonstriktorni centar. sinus caroticus. međutim. Povećanje ili smanjenje sistemskog krvnog pritiska ostvaruje se putem povećanja ili smanjenja vazokonstriktornog tonusa. a aktivacija depresornog centra izaziva usporavanje srčane frekvencije. u čijem zidu se nalazi veliki broj mehanoreceptora.carotis communis. Što je pritisak u sinusu veći. Ova struktura. Inhibitorno delovanje ovog aortinog nerva ispoljava se preko depresornog centra. kaudalnom delu produžene moždine nalazi se grupa ćelija sa karakteristikama suprotnim od prethodnih. Tonus ovog centra održavaju nervni stimulusi. Sa leve strane. Kod ostalih životinja i čoveka aferentni nerv se meša sa vlaknima vagusa i tako dospeva do produžene moždine. Povećanje pritiska u karotidnom sinusu. Na taj način. koji regulišu krvni pritisak. u aortinom luku. puferskih nerava stoje u službi negativne povratne sprege koja reguliše krvni pritisak. naravno.glossopharyngeus-a. na mestu gde se granaju aorta i a. Nedostatak kiseonika takođe utiče na rad vazokonstriktornog centra putem mehanizma hemoreceptora. Vazodilatatorni nervi u ovome skoro da i ne učestvuju. Smanjenje pritiska CO2 krvo dovodi do smanjenja krvnog pritiska. Treba istaći da se cirkulatorne promene čitavog krvotoka odigravaju preko promene tonusa koji se održava preko vazokonstriktornog centra. baroreceptora.depressor-a. i to stimulusi koji obaveštavaju bulbarni centar o zategnutosti zida krvnog suda.subclavia. Bulbarni centri koji regulišu tonus sudova. tako i u povećanju broja akcionih potencijala simpatikusnih nerava. danas se naziva depresorni centar. na početku a. sistemski pritisak se smanjuje na niže vrednosti. kako u vidu povećanja krvnog pritiska. Način funkcionisanja i delovanja se bitno razlikuje od vazokonstriktornog centra. tzv. REFLEKS KAROTIDNOG SINUSA I LUKA AORTE Ova dva važna refleksa. U medijalnom. koji je izolovan od cirkulacije. ujedno utiču i na srčanu frekvenciju. Kod grananja a. čiji aferentni nerv kod zeca stiže do produžene moždine u obliku n. Iz eksperimenata se ustanovilo da karotidni . Ova dva para tzv.carotis interna nalazi se jedno malo ispupčenje. a sa desne strane.podstiče ih na oslobađanje impulsa koji održavaju tonus. izaziva smanjenje pritiska u sistemskoj cirkulaciji.

0 kPa). bilateralno smešten u luku aorte zove se glomus aorticum (sl. ). Jedan čvor je smešten pored karotidnog sinusa i naziva se glomus caroticum. Maksimalni depresorni odgovor dobija se pri vrednosti pritiska od 140 mmHg (18. ne zna se mnogo o fiziološkoj ulozi. Refleksni mehanizam luka aorte i karotidnog sinusa pruža zaštitu i protiv smanjenja krvnog pritiska. u ekstremnoj hipotenziji organizam je u stanju da održi izvestan nivo vazomotornog tonusa i da sačuva minimum snabdevanja krvlju vitalnih organa. U toku depresorne reakcije koja prati povećanje krvnog pritiska.vagus-a). Eferentna vlakna koja polaze od hemoreceptora moguće je razlikovati od baroreceptornih vlakana pomoću morfoloških i elektrofizioloških metoda.depressor-u (kod čoveka. može se registrovati veliki broj impulsa sa aferentnih vlakana ova dva čvora. i u hipoksiji. predstavljaju poslednju liniju odbrane u održanju automatizma disanja.vagusom u centar produžene moždine. međutim. u ovim područjima cirkulacije krvni pritisak smanjuje. tada slabi inhibitorno delovanje na vazokonstriktorni centar. Tada se sistemski krvni pritisak smanjuje za 40 mmHg (5.sinus počinje sa regulacijom pri pritisku većem od 60 mmHg (8. tako i komora. Njihova aktivnost u vezi je sa funkcijom kako pretkomora. a drugi. njegov tonus se pojačava i krvni pritisak se vraća na normalne vrednosti. ali u regulaciji krvnog pritiska i ovaj mehanizam ima važnu ulogu. Postoje dva izvora za slanje impulsa. Akose. Povećanje broja impulsa posle smanjenja krvnog pritiska rezultat je nastale lokalne hipoksije i hiperkapnije. Njihovo delovanje se ispoljava ne samo na vazokonstriktorni centar.7 kPa). a aferentna vlakna hemoreceptora iz glomus caroticum-a ulaze u Hering-ov nerv.3 kPa). HEMORECEPTORNI REFLEKSI Receptori aktivirani hipoksijom i hiperkapnijom (suvišna količina CO2 u krvi) koje prate hipotenziju. u suštini. . Zahvaljujući ovome. SRČANI REFLEKSI Srčani refleksi su. u užem smislu oni refleksi čiji aferentni impulsi polaze iz receptora srca. Aferentna vlakna hemoreceptora osetljivih na hipoksiju i hiperkapniju priključuju se n. Verovatno informišu centre za regulaciju krvotoka o aktuelnom intenzitetu srčanog rada. naime. Pritisci manji od ove vrednosti nemaju efekat na baroreceptore. Hemoreceptori glomus caroticuma i aorticum-a osetljivi su na nedostatak kiseonika. Ako se zasićenje krvi kiseonikom smanji sa 100% na 96%. Baroreceptori karotidnog sinusa imaju uticaj i na medularni disajni centar. Aferentna vlakna koja polaze iz mehanoreceptora srčanih duplji uglavnom idu desnim n. Ova dva čvora bogata su krvnim sudovima i nervnim završecima. što prirodno znači smanjenje sistemskog krvnog pritiska. iu prvom redu svoje delovanje ispoljavaju na rad srca. osetljivi su na hemijske stimuluse. majmuna i psa do n. smanjuje se frekvencija disajnih pokreta. Navedeni hemoreceptori su mnogo osetljiviji na smanjenje pritiska O 2 nego na povećanje pritiska CO2. Impulsi hemoreceptornih aferentnih vlakana snažno pojačavaju tonus vazokonstriktornog centra. Ova ispitivanja su pokazala da su pored normalnog krvnog pritiska i pritiska O2 ovi receptori inaktivni. Delovanje refleksa luka aorte je nešto manje intenzivno.

nasuprot ovome. skeletna muskulatura 15%. U suštini.VIŠI CENTRI ZA REGULACIJU KRVOTOKA Hipotalamus je integrativni centar svih vegetativnih funkcija na centralnom nivou. Ovde treba napomenuti da tonus sudova ujedno utiče i na ukupni poprečni presek. dok se usled emocionalnih uzbuđenja i termoregulatornih reakcija snabdevanje krvlju skeletne muskulature i kože u velikoj meri može menjati. organi trbušne duplje 35%.. pažnja. već generalizovane vegetativne reakcije. bes. mamilarnog regiona. bubrezi 20%. porast krvnog pritiska. termoregulaciju i emocionalna uzbuđenja. bočnog. koža i druga tkiva 10%. U isto vreme. U organizovanju ovih reakcija i u koordinaciji komponenata cirkulacije ulogu ima limbusni sistem. mozga i splanhičkog regiona je relativno stalno. RASPODELA KRVI I NJENA REGULACIJA Pod raspodelom krvi se podrazumeva raspodela minutnog volumena između raznih organa. Reakcije orijentacije. iz sistema sa niskim pritiskom može u arterije dospeti značajna količina krvi i na taj način obezbediti veće potrebe. ponašanje vezano za odbranu i napad. Tada nastupaju centralni nervni regulatorni mehanizmi koji imaju zadatak da uz održanje povećane cirkulacije održe i krvni pritisak na takvom nivou koji će obezbediti snabdevanje krvlju vitalnih organa. npr. to se može reći i za kortikalnu regulaciju krvnog pritiska. Učešće bubrega. putem povećanja tonusa vena. Drženje prednjeg. i pojavljuju se u okviru vegetativnih reakcija usko vezanih sa emocionalnim. Draženje zadnje bočne grupe jedara hipotalamusa izaziva reakciju srca i sudova koji imaju simpatikusni karakter: ubrzanje srčanog rada. obezbeđuju da iz trenutno neaktivnih organa i krvnih rezervi stoji na raspolaganju odgovarajuća količina krvi. sve to utiče na rad srca i cirkulatornog sistema. radost. Vazomotorna delovanja koja polaze iz hipotalamusa nisu nikad izolovane. što bi dovelo do smanjenja krvnog pritiska kada vazomotorni centri ne bi povećali vazomotorni tonus oblasti kod koje je energetska potreba umerenija. Kod odraslog zdravog čoveka pri mirovanju. procentualna raspodela minutnog volumena je sledeća: koronarni sudovi 5%. Od fizioloških situacija koje izazivaju velike promene raspodele krvi treba izdvojiti mišićni rad. stanje pripravnosti. Vazomotorne i srčane promene nastale delovanjem moždane kore bitno su složenije. pojačava simpatikusni tonus i aktivira simpatikusne vazodilatatore koji vode do mišića. Koliki će deo minutnog volumena jedan organ preuzeti zavisi od ukupnog poprečnog preseka krvnih sudova tog organa i od njihovog aktuelnog tonusa. u aktivnim skeletnim mišićima otvori veliki broj kapilara. Proširenje sudova u nekoj datoj oblasti povlači za sobom povećanu cirkulaciju i smanjeni otpor. Preduslov za ovakvu adaptaciju cirkulacije je i povećanje minutnog volumena. potrebno je da se ispune dva uslova: (a) snabdevenost krvlju drugih organa treba da se smanji i/ili (b) mora se povećati minutni volumen. Da bi se snabdevanje krvlju nekog organa uz relativno konstantni pritisak povećalo. kao i zadnjeg tzv. stid. mozak 15%. S druge strane. U njemu se nalazi veliki broj takvih oblasti čije draženje utiče na srce i cirkulaciju. jer jako otvaranje kapilara pri smanjenju vazokonstriktornog tonusa može značajno povećati ukupni poprečni presek. . periferni pritisak opada. povećanje minutnog volumena. Ako se.

odnosno mnogo je niži od koloidosmotskog pritiska belančevina plazme.91.2 kPa). Simpatikusni vazodilatatori šire isključivo krvne sudove aktivnih skeletnih mišića. CIRKULACIJA U MIŠIĆIMA Skeletna muskulatura je najveće područje krvnih sudova u organizmu.pulmonalis je 25 mmHg (3. što nije moguće bez povećanja minutnog volumena. Male arterije se na kratkom putu bogato granaju i prelaze u kapilarni sistem. Intenzitet cirkulacije u malom krvotoku u prvom redu određuje srčani rad.3 kPa). Sistolni pritisak u a. Ona se grana prema plućima i na veoma malom prostoru prelazi u tanke arterije i na kraju u kapilare. U malom krvotoku nedostaju arteriole.Cirkulacija kroz aktivne mišiće može se povećati za 20-30 puta. Ne postoje ni metarteriole ni prekapilarni sfinkteri. sagrađeni od istih slojeva kao i u velikom krvotoku. Vazomotorna regulacija u ovom procesu ima podređenu ulogu.pulmonalis koja se uliva u levu pretkomoru.3 kPa). Pritisak u malom krvotoku Zbog odsustva arteriola. Pritisak u kapilarima pluća je oko 7-8 mmHg (0.pulmonalis koja polazi iz desne komore. koje zatvara većinu mišićnih kapilara. kao i zbog kraćeg puta. Pritisak u desnoj komori menja se između 0 i 25 mmHg (3. U aktivnom mišiću cirkulacija se povećava za 20-30 puta. već iz moždane kore dospevaju do mišića i ne učestvuju ni u reakciji opšte vazomotorne regulacije. s jedne strane .1 kPa). Pri visokim temperaturama proširenje sudova u koži izaziva povećanje cirkulacije 20-50 puta. Povećana cirkulacija kroz mišiće odigrava se i u odbrani od hladnoće. pošto tada organizam održava telesnu temperaturu u prvom redu povećanjem termogeneze mišića. Ova vlakna ne stoje u direktnoj vezi sa vazomotornim centrom u produženoj moždini. ali su znatno tanjih zidova i rastegljiviji. Na sudove skeletne muskulature usmereno je jako centralno vazomotorno delovanje. a dijastolni je oko 9 mmHg (1. Gusti kapilarni sistem pluća sabira se u v. Na taj način se u kapilarima pluća ne filtrira tkivna tečnost. U ovakvoj hiperemiji značajnu ulogu imaju i simpatikusna vazodilatatorna vlakna. U zidu a. rastegljivosti sudova. CIRKULACIJA U MALOM KRVOTOKU Mali krvotok počinje a.pulmonalis i njenih manjih grana može se naći mali broj mišićnih elemenata. pritisak u malom krvotoku je mnogo niži nego u velikom. Sudovi malog krvotoka su. koje u stanju mirovanja prima oko 15-16% minutnog volumena. Pri kontrakciji muskulatura pritiska svoje krvne sudove i zbog toga protok krvi značajno zavisi od intramuskularnog pritiska. što iziskuje značajno preuređenje raspodele krvi. Mišić koji je u kontrakciji. teoretski. Pri napornom radu koji aktivira velike grupe mišića ova vrednost se u velikoj meri povećava i povlači za sobom povećanje minutnog volumena. Po nekim pretpostavkama delovanje im je usmereno na arteriovenske anastomoze. Odnose cirkulacije u malom krvotoku određuju mehanička svojstva krvnih sudova i njihova dužina. zbog toga su značajno elastičniji nego slični sudovi velikog krvotoka. a potrošnja kiseonika može biti veća i za 100 puta nego u mirovanju.

Ova mehanička delovanja izazivaju etapni (intermitentni) protok krvi kroz mišić koji radi ritmički. dok je reakcija sudova u drugim oblastima umerenija.3 ml/min/100 g tkiva. CIRKULACIJA KROZ KOŽU Koža u mirovanju prima oko 10% minutnog volumena. pobledi. . Ovo je mnogo više nego što je potrebno za njen metabolizam. Ove promene su naročito izražene u apikalnim regionima. međutim.sprečava arterijski dotok. uši. pa se zbog otvaranja arteriovenskih anastomoza protok krvi može povećati i do 100 puta. Cirkulaciju kroz kožu kontroliše centralna vazomotorna regulacija. Vazokonstriktorni tonus je veoma jak. tako i u depresornom pravcu. Pri visokim temperaturama vazokonstriktorni tonus opada. Najveće oscilacije su u apikalnim regionima (nos. a s druge strane iz vena istiskuje krv ka srcu. koža postaje skoro bez krvi. pune krvlju. Pri visokim temperaturama protok krvi može da se poveća i na 150 ml/min/100 g tkiva. Najvažnija uloga sistema sudova kože ogleda se u termoregulaciji. Sistem sudova kože učestvuje u opštoj vazomotornoj reakciji kako u presornom. Kapilari opuštenog mišića se. Pri niskim temperaturama sudovi kože se jako sužavaju. distalni krajevi ekstremiteta). jer za to je neophodno svega 0.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->