P. 1
Izvor Zagadjenja Vazduha

Izvor Zagadjenja Vazduha

|Views: 857|Likes:
Published by Ivan Jenackovic

More info:

Published by: Ivan Jenackovic on Feb 16, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/15/2014

pdf

text

original

Univerzitet u Beogradu Tehnički fakultet u Boru

Seminarski rad

Тema: Izvori zagađenja vazduha vezani za
transformaciju energije goriva

Predmet: Zagađenje i zaštita vazduha

Profesor: Student : Prof.Dr. Snežana Šerbula Mrđenović 281/08

Nataša

.9 6..................5.................1................................................... God SADRŽAJ SADRŽAJ..........................................1.2.15 Zašto je ugljen monoksid toliko opasan?..............3............................................1............................................................... Glavni zagađivači vazduha iz saobraćaja........................17 8...............................................1.............................1...............................................................5 2...................................................................... ZAKLJUČAK......................................................................................................................... Olovo (uticaj olovnog benzina na zdravlje ljudi).....................15 7............................................................................... Sastav vazduha.................................. ATMOSFERA..............1............................... Azot dioksid........................2............................1..............................................................1.....................................................................................................8 4.......................8 4..........................13 7... Formaldehid..................................................................... PRIRODNI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA...... Benzo(a)piren .... ZAGAĐENJA VAZDUHA GASOVIMA IZ MOTORNIH VOZILA........................................................................... TRANSFORMACIJA ENERGIJE GORIVA КАО AEROZAGAĐIVAČ.... IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA................6 4........................................................8 5....... EKOLOŠKE POSLEDICE NASTALE PRIMENOM FOSILNIH GORIVA......... VEŠTAČKI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA...............................................1.....................................................................16 7......................................................................3 2............Bor.......................14 7.................................. Funkcije atmosfere............2 UVOD...................16 7...............................16 7.......5 ZAGAĐENJE VAZDUHA....................................15 Uticaji na zdravlje.........2.................................................................14 Stvaranje........19 ..............................6.......................................................................................................................................................... januar 2012......1........................................................................................................................ Benzen.........................................................4....................................4 2......... Ugljen monoksid...........................16 7.......18 LITERATURA..................11 7.........................................................................

pored lova i zemljoradnje. vodene pare i raznih nečistoća. Tokom odvijanja tehnoloških procesa u fabrikama. bronzano doba) dobile nazive u zavisnosti od vrste materijala za oruđa i oružja za koje su sirovine izvađene iz unutrašnjosti Zemlje. Zagađenje vazduha zavisi prvenstveno od tipa zagađivača. Zagađenost vazduha se posmatra sa tri aspekta: zaštite zdravlja ljudi. motornih vozila. zaštite eko sistema i zaštite materijalnih dobara. koje štetno utiču na čovekov život. Ovi aspekt služe i za postavljanje normativa koji pokazuju koliko i koje su štetne materije dozvoljene u vazduhu. gvozdeno. štetne materije zagađuju radnu sredinu a zbog zastarele tehnologije prečišćavanja i neodržavanja postojećih sistema oslobođene materije vrlo lako dospevaju u životnu sredinu. individualnih ložišta. sa tehnološki tretiranih poljoprivrednih površina i dr. U znatnom porastu je koncentracija zagađujućih materija koje potiču od izduvnih gasova motornih vozila. . Zagađenje vazduha se sastoji od supstanci koje su prisutne u atmosferi u dovoljno velikim količinama. 1/5 kiseonika i vrlo malih količina plemenitih gasova. Zagađeni vazduh utiče na različite načine na zdravlje ljudi i čitav ekosistem. Vazduh je temelj života i opstanka ljudi i čitavog ekosistema. Nevolje nastaju kada se ovaj odnos poremeti. Jedna od prvih ljudskih delatnosti. Vazduh je smeša gasova koja čini atmosferu. Zagađivači vazduha su različiti i oni stižu u atmosferu kao produkti hemijskih reakcija i sagorevanja (pre svega fosilnih goriva) iz industrijskih i komunalnih postrojenja. Čak su i pojedina razdoblja ( kameno. a sastoji se približno od 4/5 azota. a isto tako i život biljaka i životinja. ugljen dioksida. elektrana. Atmosfera služi i kao sredstvo transporta zagađujućih materija do udaljenih lokacija i kao sredstvo zagađenja kopna i vode. vodonika.UVOD Čist vazduh je osnov za zdravlje i život ljudi i čitavog ekosistema. bilo je rudarstvo. I sada se mogu naći tragovi tih početaka rudarskih zahvata u prvobitnoj zajednici. ozona.

Egzosfera se prostire iznad termosfere do visine od oko 1000 km. Posebno je značajan tzv. Zagađujuće supstance koje se oslobađaju u ovaj sloj. a temperatura površine Zemlje niža od temperature vazduha iznad nje (pojava tzv.000 visine. gde prelazi u svemir. čije rasprostranjenje zavisi od meteoroloških uslova i kreće se od nekoliko stotina do oko 2. mezopauza. koji štiti Zemlju od UV zračenja Sunca i nalazi se na visini od 10-50 km i njegov značaj je suštinski za očuvanje života na Zemlji. Slika 1. stratopauza. Troposfera je najniži sloj atmosfere i proteže se do visine od 10 – 15 km. Mezosfera se prostire iznad stratosfere do visine od oko 80 km. potom i u više slojeve troposfere.2. Vertikalni prenos između ovog i prethodnog sloja veoma je spor. Prosečna temperatura atmosfere na površini Zemlje je 14°C. temperaturnih inverzija). Praktično je odvojena od uticaja vremena i klime. Čista životna sredina . Termosfera se prostire iznad mezosfere do visine od 640 km i temperatura se povećava sa visinom. termopauza i egzobaza. ATMOSFERA Atmosfera se sastoji iz više slojeva. Granice između pojedinih slojeva atmosfere nazivaju se tropopauza. U tom sloju osećaju se uticaji vremena i klime i u njemu se zagađivači vazduha najvećim delom emituju i rasprostiru. “mešajući sloj” atmosfere. Stratosfera dopire do 50 km visine do stratopauze. i temperatura pada sa visinom. zagađivači se ravnomerno nakupljaju u maloj zapremini vazduha sa veoma visokom koncentracijom. To se događa kada je brzina vetra mala. brzo se rasprostiru (za nekoliko sati) u širokom vazdušnom prostoru. U stratosferi se nalazi ozonski sloj. Ako za vreme emisije zagađivača nisu prisutna turbulentna kretanja u ovom sloju.

Prilikom apsorpcije i rastvaranja u . koja sve razređenija dopire i do 3. veoma sićušnih čvrstih čestica. helijum. Aminokiseline). 2. Sastav vazduha Atmosfera je gasoviti omotač smese gasova oko Zemljine kugle. Pomoću kiseonika iz vazduha moguć je proces sagorevanja. pa ulazi u sastav proteina.000 km u visinu.04% ugljendioksida. vodonik. velike količine kiseonika vezane su u Zemljinoj kori u obliku oksida. Najvažnije komponente vazduha koje su neophodne za život na Zemlji su: kiseonik . amonijak. Funkcije atmosfere Osnovne funkcije vazduha na Zemlji su biološka (primarna) i proizvodna (sekundarna). u njegovom sastavu se nalaze: • azot (N2) – bezbojni gas slabo rastvorljiv u vodi. životinja i ljudi kao i sagorevanjem i raspadom organskog materijala.9%) i promenljivih količina vodene pare . sagorevanjem fosilnih goriva) i tercijarne (električne). u koje spada i čovek.2. koji omogućava sagorevanje i proizvodnju energije neophodne za opstanak savremene civilizacije. Inertan je i ne igra direktno neku ulogu u biohemijskim procesima. ugljendioksid . kiseonika (21%). Proizvodna funkcija vazduha zasnovana je na kiseoniku.za fotosintezu i azot – za sintezu biljnih belančevina.2. azotni dioksid. Gasoviti sastojci – čist vazduh sadrži mnogobrojne sastojke. već u obliku raznih važnih jedinjenja. sumpordioksid i čestice aerosola. gasovitih sastojaka 2. masti i ugljovodonika. kripton. što znači da se kiseonik troši prilikom svih aktivnosti u kojima je potrebno sagorevanje. • ugljendioksid (CO2) – javlja se kao produkt disanja biljaka. Zahvaljujući psisustvu kiseonika pri sagorevanju. U tragovima nalazimo ozon. On omogućava život viših organizama.za disanje. sekundarne (toplotne.04%: neon. Neki mikroorganizmi i biljke vezuju azot iz vazduha. omogućena je proizvodnja energije. Stvarao se procesom fotosinteze biljaka na kopnu i fitoplanktona u moru.1. • kiseonik (O2) – je najvažniji sastojak vazduha. 0. Ova mešavina gasova štiti živi svet na Zemlji apsorbovanjem ultravioletnog zračenja i smanjivanjem temperaturnih ekstrema između dana i noći. metan. pa tako ulazi u strukturu mnogih organskih molekula (npr. Vazduh se sastoji ima bezbroj primesa – komponenti. Ova smesa gasova sastoji se od azota (78%. ali u najvećim količinama. ksenon. vodene pare i 3. Na ostale gasove otpada 0. On se sastoji od: 1. argona (0. Igra značajnu ulogu u biohemijskim porocesima.1). koji ga i danas obnavljaju.

. vegetaciju i opšta dobra. peščane oluje i drugo. stanje biljaka i ekosistema. danas postaje veoma aktuelan problem u mnogim gradovima. materijale. a koje svojim količinama i trajanjem deluje nepovoljno na ljude. Vodena para je stalno prisutna u vazduhu. Pod pojmom zagađenja vazduha podrazumeva se ispuštanje u atmosferu (emisija) bilo kakvih materija u količinama koje izazivaju neželjeni uticaj na čovekovo zdravlje. Apsorbuje infracrveno zračenje i bar 50% učestvuje u efektu staklene bašte. pa i mikroorganizama. pri određenim uslovima mogao da primi. Za ljudski organizam je najpovoljnija vlažnost od 50% pri temperaturi 18 – 20°C. zgrade i objekte. Količina ovog gasa u vodama mora i okeana nadmašuje 60 puta njegovu količinu u vazduhu. kao i nekih prirodnih pojava. kao što su: erupcije vulkana. • ostatak od 0. Čvrste čestice nastaju od raznih ljudskih aktivnosti.94% čine ratni dugi suvi gasovi. ksenon.vodi reaguje dajući ugljenu kiselinu.) koje označava uglavnom prisustvo više zagađivača u atmosferi. opremu. kripton. šumski požari. . argon.. životinje. ZAGAĐENJE VAZDUHA Aerozagađenje. Slika 2. (slika 2. Aerozagadjenje Emisije se mogu podeliti na dve grupe. helijum. zemljotresi. zatim. ima i nešto sitnijih čestica svemirske prašine. to je odnos između postojeće količine vodene pare u vazduhu i maksimalne količine (do 100%) koju bi vazduh. Relativna vlažnost predstavlja stepen zasićenosti vazduha vodenom parom.

Specifične zagađujuće materije. hlor. sumpor dioksid (SO2). su u velikoj meri rasprostranjeni u industrijskim oblastima. posebno na lokalne uslove. Zagađujuće materije koje se emituju mogu biti čvrste. azotni oksidi (NOx) i ugljen-monoksid (CO2). a njegova dimenzija sledi iz gornje definicije emisije. U smislu ovog rada najznačajnije zagađujuće materije su čvrste čestice. topografija i meteorološki uslovi). Azotni oksidi nastaju oksidacijom azota iz vazduha i azota iz goriva. Čvrste čestice su leteći koks (nesagorjeli ugalj) i leteći pepeo koji bivaju dimnim gasovima izneseni iz ložišta. Emisija antropogenog porekla je posledica procesa kojim se nastoji unaprediti čovekova životna sredina. Sumporni oksidi nastaju oksidacijom sumpora iz goriva pri njegovom sagorevanju. pa su za urbane sredine usvojeni pojmovi "zimski smog" i "letnji smog". odnosno reprezentativne. Emisija zagađujućih materija srazmerna je masi goriva. ugljovodonici. tečne ili gasovite. masi sirovina koje prouzrokuju emisiju. cinka. nedostatak vazduha. a usled pernošenja polutenata imju značajni uicaj i na regionalne i globalne prilike. vanadijuma. fluoridi. teški metali iz procesa proizvodnje i sagorevanja. Ukoliko se emisija određuje merenjem.[1] . Dеo sumpora se vezuje za pepeo i šljaku. Kada se govori o čvrstim česticama mora se imati na umu da su one obično formirane tako da na svojoj površini imaju slojeve metala olova. nesagorjeli ugljovodonici i ugljen monoksid su produkti nepotpunog sagorevanja goriva u ložištu (nedostatak prostora za sagorevanje. naglo hlađenje plamena itd).Prirodne emisije: • Truljenje i slični procesi • Eolska erozija • Šumski požari • Vulkanske erupcije • Disanje životinja i fotosinteza Emisije antropogenog porekla: • Emisije usled tehnoloških procesa • Emisije zbog transformacije energije Izvori antropogenog porekla imaju veliki uticaj na kvalitet vazduha. Ima ih više hiljada.Ova srazmernost se naziva koeficijent emisije. odnosno masi proizvoda pri čijoj je proizvodnji došlo do emisije. Čađ. Stepen vezivanja sumpora za pepeo zavisi od sadržaja alkalnih komponenti u pepelu i od temperature u ložištu.Bosna i Hercegovina. a deo odlazi u atmosferu u obliku SO2. Srbija i Bugarska. Veliki je broj izvora polutanata koji svojom emisijom direktno utiču na kvalitet vazduha pogoršavajući taj kvalitet u manjoj ili večoj meri. selena teški metali. tada se ona definiše proizvodom mase ili zapremine izlazećih gasova i masene ili zapreminske koncentracije zagađujućih materijala. ali se prate samo one najznačajnije. Svetska zdravstvena organizacija (SZO) je izjavila da su najugroženije zemlje sa najvećim emisijama SO2 po osobi . U urbanim i industrijskim područjima kvalitet vazduha u najvećoj meri zavisi od smese zagađujućih materija koje se formiraju pod određenim uslovima (vrsta i količina emisije.

njeno široko prostranstvo. među njima pesticidi. u životnoj sredini pokreću čitav niz lančanih reakcija i zbog toga njihovo prisustvo u njoj ne može ostati ne zapaženo. dejstvo njenih vulkana. nafta. naselja. elektrane (termo i nuklearne) i dr. IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA Zagađujuće supstance. raznovrsne industrijske operacije. prirodna radioaktivnost. Izvori zagađujućih materija u vazduhu naselja (komunalnoj sredini) su: • • • • Mogu 1. okeana. razna sagorevanja. priroda takođe stvara škodljive i otrovne supstence. Najveća emisija sumpora je iz okeana a zatim iz biogenih procesa.često u daleko većoj meri nego čovek svojim aktivnostima. Prema izvoru nastanka. poljoprivreda. kao i za zagrevanje prostorija i pogon motornih vozila. toplane) i kućna ložišta na fosilna goriva (ugalj. PRIRODNI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA U prirodne izvore zagađenja ubrajamo samo prirodu tj. VEŠTAČKI IZVORI ZAGAĐENJA VAZDUHA U veštačke izvore zagađenja vazduha spadaju procesi vađenja i obrade mineralnih sirovina. •komunalnim radom 4.Izvori zagađenja vazduha mogu biti: 1. erozije. Pod izvorom zagađenja vazduha podrazumevaju se procesi koji pod unutrašnjim ili spoljašnjim uticajem odaju (emituju) nečistoće u atmosferu. šuma i šumskih požara. •proizvodnjom oružja.Znatno veća količina zagađujućih materija dospava u vazduh biosfere kao posledica ljudske delatnosti.1. Dakle. •poljoprivrede. Razlika između prirodnih i izvora stvorenih od strane čoveka je i u količini i vrsti zagađujućih supstanci i načinu na koji su emitovane. nekontrolisano lučenje u atmosferu raznih gasova i drugih materija kojima ona samu sebe zagađuje. •radom industrije. nafta i njeni derivati i dr. se podeliti na : stacionarne mobilne izvore Stacionarni izvori ili tačkaste izvore zagađujućih materija Stacionarni izvori zagađujućih materija su industrijska (elektrane. zemni . hemijska industrija.Veštački (antropogeni). magla. 4. 2.2. proizvodnja energije iz fosilnih goriva za rad. sagorevanje uglja. mora. ozon koji je nastao prilikom varničenja.4. izvori zagađenja vazduha nastali: •sagorevanjem goriva. drumski saobraćaj. teški metali.Prirodni i 2.

Sagorevanjem benzina i drugih naftinih derivata u motornim vozilima u vazduhu dospevaju brojni i opasni sastojci zagađenja vazduha (čađ. Zato se predviđa. Što se nafte tiče sasvim malo sumpora sadrži mazut od nafte iz Libije. a potencijalnu opasnost predstavlja i radioaktivno gorivo iz nuklearnih elektrana (visoko koncentrovani radioaktivni otpad) koje je već bio u upotrebi. Fosilna goriva su opasna jer se njihovim sagorevanjem ispušta velika količina ugljendioksida. organski peroksidi. Mobilni izvori zagađujućih materija su motorna vozila čiji se broj iz dana u dan povećava. TRANSFORMACIJA AEROZAGAĐIVAČ ENERGIJE GORIVA КАО Proizvodnja. Nigerije i Indonezije.4%. azotni oksidi. olovo.(slike 3 i 4) . u narednim godinama.) koji se talože oko puta na biljke i imaju štetno dejstvo. a i izvan njih tokom cele godine. kiselih kiša i radioaktivnog zračenja. sumporni oksidi. koji se deponuju na otvorenim odlagalištima ukupne površine preko 800 hektara. da se oslanja na vlastite izvore energije uz što racionalniju potrošnju. sumporni oksidi. zbog čega PD TENT danas vodi politiku koja podrazumeva sveobuhvatnu ekološku modernizaciju i povećanje pouzdanosti postojeće opreme. uticaj na okolinu je gotovo uvek negativan. kao i 14.[2] Svake godine u Termoelektranama «Nikola Tesla» sagori se preko 20 miliona tona lignita. na žalost. Najopasniji izvori energije sada su fosilna goriva: ugalj. Količina sumpora u uglju i nafti je različita zavisno iz kog dela zemlje je ugalj ili nafta. od direktnih ekoloških katastrofa poput izlivanja nafte.000 Nm³ dimnog gasa na sat (pri radu punim kapacitetom) koji se emituje u atmosferu. a najviše kameni ugalj 8-10%. do indirektnih posledica poput globalnog zagrevanja. transport i korišćenje energije u velikoj meri utiče na okolinu i ekosisteme. te su sve veći zagađivači vazduha u naseljima.000. Postrojenja za prečišćavanje potiču iz vremena izgradnje TENT-a. nafta i prirodni plin. ponovna nagla potrošnja uglja. rasti neophodne su mere pomoću kojih bi se uticaj eksploatacije energije na okolinu smanjio na najmanju moguću meru. Najmanje sumpora sadrži ugalj lignit 0. ugljenmonoksid. Sadašnja svetska energetska kriza upućuje mnoge zemlje pa i našu. čađ. Produkt sagorevanja je više od 3. azotni oksidi. Zagađujuće materije koje se emituju iz tih izvora su organska i neorganska prašina. Budući da će energetske potrebe čovečanstva. kadmijum itd. Kod energije. tehnološki zastarela.5 miliona tona pepela i šljake godišnje. ugljenmonoksid. 5. a radioaktivni otpad je opasan jer utiče na strukturu organizama na vrlo bazičnom nivou. ugljendioksid i nešto ugljovodonika.gas) sa ciljem dobijanja energije.

Još opasniji je plin koji se oslobađa prilikom nepotpunog sagorevanja goriva (CO). Termoelektranane najveći zagađivači vazduha prilikom transformacije energije goriva Veliki procenat svetske energije još uvek se dobija iz ekološki neprihvatljivih izvora energije. Kod sagorevanje nekih izvora energije nastaju i sitne čestice minerala koje kasnije stvaraju pepeo.6% izaziva kod ljudi smrt nakon 15 minuta disanja. pogotovo fosilnih goriva koja su i dalje dominantni. normalnim sagorevanjem tog goriva nastaje ugljen-dioksid (CO2) koji je staklenički plin. uzrokuje globalno zagrevanje. Slika 4. ukusa ili mirisa.kisele kiše koje deluju izuzetno štetno na čitave ekosisteme. pa se prilikom sagorevanja otpuštaju još neki štetni plinovi poput sumpor-dioksida ili čestica. . kao što je poznato. a u budućnosti će ta goriva zameniti čistim izvorima energije u obliku obnovljivih izvora energije ili nuklearne energije. Trenutno niti jedno fosilno gorivo nije sasvim pročišćeno. Ugljendioksid. Trenutno se većina energetskih potreba čovečanstva namiruje upotrebom vrlo štetnih fosilnih goriva. Jedan deo tih čestica diže se u atmosferu nošen vrtlogom dima i te čestice su takođe vrlo opasne za zdravlje. a koncentracija od samo 0.Slika 3. Ugljen-monoksid je izuzetno otrovan plin bez boje. Moderni stil života podrazumeva sve veću upotrebu energije u svrhu postizanja sve većeg komfora. Kako je osnova fosilnih goriva ugljenik. Ti plinovi kasnije u dodiru sa vodenom parom u oblacima formiraju kapljice koje padaju na zemlju .

Kondenzovana atmosferska vodena isparenja sa ovakvim kiselim sadržajem. oni zadržavaju isparenja sumpor-dioksida i druga štetna jedinjenja pre nego što dospeju u atmosferu. Rafinerija nafte u Ričmondu. ulaze u ciklus kruženja vode i mogu da uzrokuju štetne posledice po biološki kvalitet šuma. kao što su raskopavanje zemljišta i izlivanja nafte. takođe su tesno povezani za eksploatacijom i transportovanjem fosilnih goriva. Ekološke posledice nastale primenom fosilnih goriva Obično kada se postavi pitanje na koje to sve načine fosilna goriva stvaraju ekološke probleme. SAD Ovaj ekološki problem je pokrenuo usvajanje velikog broja pravnih akata i rezolucija na međunarodnom i nacionalnom nivou koje regulišu pitanje zagađenja vazduha upotrebom fosilnih goriva. Kada ovi oksidi dospeju u atmosferu. zemljišta. prvo se pomisli na kisele kiše i globalno zagrevanje.6. oslobađaju se sumpor. jezera i vodenih tokova. Ekološki zakoni takođe obavezuju instaliranje sistema za prečišćavanje zagađujućih supstanci i gasova. Ove pojave su dve najozbiljnije ekološke posledice vezane za globalno sagorevanje fosilnih goriva. azot i vodonik koji sa kiseonikom stvaraju jedinjenja poznata kao oksidi. Na primer. Slika 5. neki od ovih propisa nalažu uklanjanje svih jedinjenja koja se nalaze u uglju a sadrže sumpor. Kada sagorevaju fosilna goriva. uklanjanje sumpora mora da se izvrši pre procesa sagorevanja uglja – ova zakonska obaveza je doprinela značajnom smanjenju nivoa prisustva sumporne kiseline u atmosferi. Kalifornija. uobičajeno nazvana kisele kiše. Drugi ekološki problemi. . hemijski reaguju sa vodenom parom i stvaraju sumpornu. azotnu i karbonsku kiselinu. kao što su filteri koji se montiraju na dimnjacima termoelektrana i gradskih toplana.

Sirova nafta pored toga treba da bude transportovana na velika rastojanja tankerima ili naftovodima da bi došla u rafineriju na dalju preradu. Ovo dramatično uvećanje prisustva ugljen-dioksida u vazduhu je formiralo naučne pretpostavke koje predviđaju da će posledice globalnog zagrevanja biti poremećene zakonitosti odvijanja vremenskih pojava i topljenje leda na polarnim kapama. U skladu sa postojećim ekološkim propisima uvodi se obaveza uklanjanja sumporne kiseline iz rudničke drenaže pre nego što dospe u vodene tokove. Danas je i ovaj problem regulisan ekološkim propisima koji određuju da se emisije koje sadrže pepeo takođe moraju prečistiti pre nego što dospeju u atmosferu. dospe u površinske ili podzemne vode. Iako je veoma teško direktno povezati uočene globalne promene temperature sa sagorevanjem fosilnih goriva. veku je međutim dovela do uvećanih emisija zagađenja usled primene fosilnih goriva. Ova mešavina sadrži brojne nečistoće tako da mora ili da bude ubrizgana nazad u dublje slojeve ili prečišćena radi bezbednog površinskog odlaganja. (2) otkup i zaštita šuma koje apsorbuju CO2. Kada ovaj rastvor sumporne kiseline. neke zemlje su već sada krenule u saradnju po pitanju smanjenja emisija CO2 nastalih masovnom primenom fosilnih goriva. Dok sa jedne strane sagorevanje nafte i prirodnog gasa proizvodi znatno manje pepela u odnosu na sagorevanje uglja. i (3) plaćanje troškova unapređenja postrojenja koja emituju CO2 u manje razvijenim zemljama. Ubrzana industrijalizacija u 19. zagađenje vazduha nesagorelim česticama koje stvaraju automobili može sa druge strane postati velika glavobolja nadležnih u gradovima u kojima je velika koncentracija vozila sa benzinskim ili dizel motorima. jer pored sirove nafte koja se izvlači iz dubokih podzemnih rezervoara često se nalazi i morska voda.Sagorevanje fosilnih goriva stvara nesagorele čestice goriva i pepeo. Transport sirove nafte na žalost često uzrokuje i neželjena curenja usled kvara na cevovodima ili udesa tankera. Ekološki problemi vezani za fosilna goriva nastaju i probijanjem naftnih bušotina i crpljenjem tečnosti iz njih. Zanimljiva je ideja nekih ekologa o formiranju veštačkih močvara koje bi neutralisale kiseli vodeni rastvor u rudničkoj drenaži. Gasovi koji spadaju u ovu grupu apsorbuju solarnu energiju emitovanu sa površine Zemlje i zadržavaju toplotu. poznat i kao kisela rudnička drenaža. . i 20. U prošlosti.[3] Površinski rudnički kopovi primenjuju gigantske bagere sa ogromnim kašikama kojima se uklanjaju zemlja i kameni slojevi ispod kojih se nalazi ugalj. nastaju teške posledice po kvalitet vode i akvatični živi svet. mogu biti štetna po prirodna staništa i živi svet u njima. Nove tehnologije su donele i nove načine manipulacije zemljom. čineći ovu planetu pogodnom za život. termoelektrane na ugalj su u vazduh izbacivale ogromne količine pepela. time povećavajući sadržaj CO2 u atmosferi za oko 28 procenata. tako da ekološki propisi nalažu da se zatvoreni površinski rudnički kopovi zatrpaju i vrate u prethodno stanje. a time se krajnje kvari prirodni pejzaž. Jedinjenja sa sadržajem sumpora koja se nalaze u uglju oksidiraju u prisustvu vode i formiraju sumpornu kiselinu. Još jedan ekološki problem vezan za eksploataciju uglja javlja se prilikom izlaganja sveže raskopanog sloja uglja atmosferskom vazduhu. Ugljen-dioksid (CO2) je glavni nusproizvod sagorevanja fosilnih goriva. među kojima su: (1) kupovina “prava na zagađivanje” od kompanija koje emituju CO2 u količinama ispod dozvoljene kvote. Plaćanje ovog prava bi trebalo da bude vršeno u nekoliko ugovorenih formi. Jedan od predloga međudržavne saradnje po ovom pitanju je sadržan u Kjoto Protokolu a predviđa da kompanije moraju da plate pravo na emitovanje ugljen-dioksida preko utvrđenje kvote. naročito ukoliko se radi o velikim količinama. čime se te emisije bitno smanjuju. Curenja nafte. a naučnici ga još nazivaju i “gasom staklene bašte”.

Dejstvo zagađenja vazduha izduvnim gasovima iz automobila pojačavaće se tokom jeseni i zime u vreme tišina i maglovitih dana. Slika 6. a kada se to pitanje pokretalo u vezi sa incijativama za smanjenje zagađenosti vazduha u gradovima zvučalo je neozbiljno i zabašuravajuće u odnosu na probleme zagađenja vazduha iz dimnjaka topionice u Boru i fabrike kristala u Zaječaru. Treba imati u vidu da u ukupnom zagađenju atmosfere ono je moglo imati svoj doprinos oko jedne trećine.7. Pre nekoliko godina. oni su razlog nastanka tzv. a deluju i na disajne organe i kožu. kada industrija ne radi ili radi sa smanjenim kapacitetom udeo uticaja na zdravlje zagađenog vazguha izduvnim gasovima iz automobilskih motora je najznačajnije. Saobraćaj u gradu . prizemnog ozona i otrovnih gasova u vazduhu gradova koji su razlog nastanka slobodnih radikala u krvi čoveka. ali se tome ne pridaje skoro nikakav značaj. ali ono malo privlači pažnju. Ni u vreme razvijenog industrijskog kompleksa na području Timočke krajine tome pitanju nije poklanjana velika pažnja. Ovi poslednji prouzrokuju mnoga oboljenja u telu čoveka. Štete po zdravlje zbog zagađenja vazduha izduvnim gasovima iz automobilskih motora je neosporno. veliki broj smrtnih slučajeva u vreme jakih vrućina u Francuskoj povezuje se sa zagađenjem vazduha i velikom koncentracijom izduvnih gasovia iz automobila u vazduhu gradova. ZAGAĐENJA VAZDUHA GASOVIMA IZ MOTORNIH VOZILA Automobil u gradovima stvara dva ekološka problema: zagađuje vazduh svojim izduvnim gasovima i pravi buku (slika 6. Kada je reč o izduvnim gasovima iz automobilskih motora. Sada.).

To se može uraditi i u našem gradu.1.na pola. astme) i sve procjene sve jasnije ukazuju da je jedan od glavnih uzročnika . uopšte nemaju čađ. Ima maštara koji sanjaju da bi nekako iz gradova odstranili motorna vozila. najprisutniji su: • • • • • ugljen monoksid benzen azot dioksid formaldehid. Ali. imaju problem prizemnog ozona koji se javlja od smješe izduvnih gasova (ugljovodonici) pod uticajem sunčevog zračenja. Zbog toga je Francuski ministar zdravlja rekao da automobil oštećuje zdravlje ljudi isto koliko i cigareta zdravlje pušača. Ugljen monoksid Svake godine stotine ljudi u svetu umre od posledica trovanja ovim prostim gasom. koji nastaju iz nepotpunog sagorijevanja dizel motora. 7. . U gradovima većim od 50 000 stanovnika ona je ozbiljan razlog oštećenja zdravlja građana i pogoršanja kvaliteta života. Za početak. npr.1. u Zapadnoj Evropi. drveta.Na drugoj strani istaživanja sprovedena u Zapadnoj Evropi govore da bi se veliki broj preranih smrti mogao smanjiti smanjenjem zagađenja vazduha izduvnim gasovima iz automobila .1. Slična je situacija i sa bukom koju stvaraju automobili koja pogoršava zdravlje i remeti kvalitet života građana. ali je to u ozbiljnom. U to vreme svi se u grad kreću pešačeći ili voze bicikl.5 µ i manje) za koje smatraju da se dobrim dijelom izdvajaju iz dizel goriva. Eto. prema kojoj mi sve više upiremo pogled organizuju manifestacije javne prirode koje zovu "U gradu bez svog automobila". parafina. toksični metali. Imajući to u vidu. To je ugljen monoksid. Buka u gradovima prouzrokovana automobilima ima učešće od oko 80% u ukupnoj buci koja se u gradu stvara. prije svih benzo(a)piren (BaP). i dalje se bilježi visok stepen respiratornog morbiditeta (bolesti respiratornog trakta. a nekoliko hiljada se hospitalizuje.saobraćaj. sukobu sa ekonomskim interesima koji su u vezi sa saobraćajem motornih vozila. Glavni zagađivači vazduha iz saobraćaja U pogledu materija koje se ispuštaju iz motora sa unutrašnjim sagorjevanjem. ulja. olovo . Gas nastaje sagorevanjem raznih vrsta goriva. Evropski gradovi su značajno smanjili prisustvo sumpor dioksida (SiO2). u Evropi posebno prate količinu mikročestica (od 2. još jednog upozorenja sa Interneta koje bi trebalo uzeti u obzir kada se bavimo ekologijom i ljudskim zdravljem. smanjili su olovo.policiklični aromatični ugljovodonici. Bez obzira što su u visokorazvijenim zemljama uspjeli da uklone olovo iz benzina i da industrije dovedu do tehnološki čistih procesa. ograničavaju brzine motornih vozila na 30 km/h u gradovima i stvaraju pojedine zone u gradu u kojima se saobraćaj motornih vozila zabranjuje. 7. U poslednjih desetak godina.

stari ljudi. Ugljen monoksid se može detektovati pomoću posebnih detektora. kiseonik ulazi u pluća. koncentracija CO ne bi smela da bude veća od deset molekula na milion molekula vazduha (10ppm). čak i dok je koncentracija kiseonika mnogo. metaloprotein. Taj proces se može simbolički prikazati: . uz dovoljno vazduha.Ugljen monoksid (CO) je gas bez boje. Najvažnija supstanca za prenos kiseonika je hemoglobin. Neke grupe ljudi (sa anemijom. Kiseonik se vezuje u plućima. Zašto je ugljen monoksid toliko opasan? Kada dišemo. koji u sebi sadrži gvožđe povezano u hemiske grupe. To mojemo predstaviti i simbolički: Hb + 4O2 Hb(O2)4 (3) Hemoglobin za koji je vezan kiseonik i koji sadrži Fe+3 stanju jeste oksihemoglobin. Stvara se u motorima automobila. Uticaji na zdravlje Po zakonu. Stvaranje Kada ugljovodonična goriva sagorevaju. ipak. ako je iz nekog razloga priliv vazduha smanjen. mnogo veća. 2CH4 + 3O2 2CO + 4H2O (2) U takvim reakcijama se. požarima. a oslobađa se u ćelijama te je ceo proces povratan. pa čak i smrt. To je osnovni razlog zbog kog je veoma opasan . Ugljen monoksid je toksičan jer ometa taj proces. Prenosi se pomoću crvenih krvnih zrnaca do svih delova tela. To se vrši pomoću još nekoliko proteina. CO se za hemoglobin vezuje 200 puta bolje! Dakle. CH4 + 2O2 CO2 + 2H2O (1) Međutim. Fe+2 oksidacionom stanju. nastaju ugljen dioksid i voda. On stvara karboksihemoglobin. On je izrazito crvene boje. on drugim ćelijama predaje kiseonik. Putujući po telu. trudnice. ili pri sagorevanju ugljovodonika (ili druge organske supstance) u prostoriji sa lošom ventilacijom. Ovo omogućava da svaka hem grupa (u proteinu ih ima 4) veže za sebe po jedan molekul kiseonika.ničim ne odaje svoje prisustvo. Koncentracije preko 150-200ppm prouzrokuju disorijentaciju. stvara smeša gasova (ugljen dioksid i ugljen monoksid). za hemoglobin će se vezivati ugljen monoksid. mirisa i ukusa. Problem je i u prepoznavanju simptoma jer oni su ponekad slični simptomima obične prehlade. Takođe je prisutan u duvanskom dimu. sličnih hemoglobinu (imaju hemisku grupu) koji prenose kiseonik unutar same ćelije. umesto ugljen dioksida nastaje ugljen monoksid. grejačima. nesvesticu. deca) su osetljivije i već pri nižim koncentracijama pokazuju znake trovanja. dakle može biti i dalje oksidovano do Fe+3. u neispravnim šproteima na gas (ili drva). iako se očigledni simptomi mogu videti tek pri 70ppm.

Upotrebljava se u hemijskoj industriji kao rastvarač. ali se on ne može otpustiti u ćelije. Znatne količine se proizvode i sintetički.2°С. Otrovan je i kancerogen i u tečnom i u gasovitom stanju. 7.92 miliona tona. gustina 0.3. katalitičkim krekovanjem alifatičnih i naftenskih ugljovodonika.4.2.5.0 ppm (Parts per milion). sluznice i disajne puteve.1. To je bezbojna tečnost karakterističnog mirisa i male viskoznosti. gde se preobrazuju u azotnu kiselinu. Primarni polutanti NO2 i njihovi reakcioni proizvodi nakon njihove depozicije i promene padaju na površinu zemlje i površinskih voda (kisele kiše) gde uzrokuju zakiseljavanje sredine. ljudi takodje trpe posledice acidifikacije zbog konzumiranja površinske ili podzemne vode koje često imaju neprimeren pH i povećanu koncentraciju metala.[4] 7. na području nekadašnje Jugoslavije u Lukavcu i Zenici. kašalj.1. Osnovno jedinjenje velike grupe organskih aromatičnih jedinjenja arena. sredstvo za ekstrakciju i kao sirovina za druge proizvode. tačka topljenja 5.menja preostale tri hem grupe na koje se može vezati kiseonik. pri čemu se granica dopustive izloženosti nalazi između 0. čiji hemoglobin još lakše vezuje CO. No. razdraženje kože i ozbiljne alergijske reakcije. kijavicu. Gori svetlim i jako čađavim plamenom. Problem je još veći kod nerođenih beba. Efekti acidifikacije odražavaju se na: vodene organizme koji su osetljivi na povećanje pH i povećanje toksičnih metala u vodi.Hb + CO HbCO (4) Pošto se CO vezuje mnogo jače za hemoglobin.2 i1. 7. Azot dioksid Emitovane kisele supstance kao što je azot dioksid (NO2) u atmosferi se mogu zadržati i do nekoliko dana i za to vreme preći razdaljinu od preko nekoliko hiljada kilometara. Olovo (uticaj olovnog benzina na zdravlje ljudi) . tačka ključanja 80. CO vezivanjem čini mnogo gore . U svetu je 1975. Na ovaj način prestaje sa radom sistem za transport kiseonika. biljke su osetljive na povećanje koncentracije hidrogenovih jona u zemljištu. je najjednostavniji aromatični ugljovodonik. molekulske formule C6H6.1. Dobija se pri suvoj destilaciji uglja u koksarima.1. godine proizvedeno 8. kiseoniku ostaje daleko manje mesta da se veže. Benzen Benzen (trivijalni naziv: benzol).5 °C. Formaldehid se smatra kancerogenim. Formaldehid Izaziva razdraženje očiju. Formaldehid nadražuje oči.885 g/cm³. te doze koje nisu otrovne za majku mogu biti opasne. 7.

Kod dece oko 70%.15 µg/m3 u ruralnim područjima.Sagorevanje alkilovanih aditiva u gorivima za automobile predstavlja jedan od osnovnih i najvećih izvora emisije olova u atmosferu – 80-90% prisutnog olova u vazduhu potiče iz sagorevanja olovnog benzina. Prosečne koncentracije olova u vazduhu su obično ispod 0. Svojim mehanizmom delovanja skoro svi organi ili sistemi organa mogu biti potencijalna ciljna mesta delovanja olova i širok raspon bioloških efekata olova je dokumentovan. Čestice veličine od 1-3 mikrona se deponuju u plućima. Više koncentracije olova u vazduhu spoljne sredine registrovane su u urbanim sredinama sa visokom gustinom saobraćaja i kreću se od 0. Toksične efekte izaziva samo olovo u cirkulaciji koje je u jonskom stanju. Biološki poluživot olova u krvi kreće se od 20-40 dana.  mutageni i kancerogeni efekti (kod eksperimentalnih životinja). Benzo(a)piren Glavni predstavnik policikličnih aromatičnih ugljovodonika je benzo(a)piren (BaP).000 stanovnika 9 oboli od raka pluća. U našim gradovima se beleži stalno povećanje B(a)P-a.1.  efekti na bubrege. uglavnom u gornjim respiratornim putevima i sa nepotpunom apsorbcijom.  neurološki efekti. meka tkiva i mineralizovana tkiva (kosti i zube).1 ng/m3. Tipične koncentracije olova u mnogim evropskim gradovima kreću se od 0.5 do 3 µg/m 3 (srednje godišnje vrednosti) u većini evropskih gradova.95% olova u krvi vezano je za eritrocite. U . on prilično prelazi dozvoljenu granicu i na pojedinim mestima dostiže i do 1 µg.  endokrini efekti. Za odrasle stopa zadržavanja partikula iz vazduha iznosi od 20-60%. iako je duži poluživot zabeležen kod radnika u industriji olova. Generalno mogu nastati sledeći toksični efekti olova na zdravlje posle duže ekspozicije manjim dozama:  hematološki efekti. Veće čestice od 5 do 10 mikrona deponuju se različitom efikasnošću.  efekti na reprodukciju i rast. za 70 godina ljudskog života postoji mogućnost da na 100.15-0. dok je deponovano olovo neškodljivo ili u nekim stanjima dolazi do njegove redistribucije. U vazduhu olovo se nalazi dispergovano u formi finih partikula (čestica) sa medijanom masenog prečnika manje od 1 mikrona Veći deo olova prisutnog u vazduhu je u formi čestica submikronske veličine – što govori da 30-50% ovih udahnutih čestica se zadržava u respiratornom sistemu. Stručnjaci iz Svetske zdravstvene organizacije su izračunali jedinicu rizika za ovu materiju: ako je B(a)P prisutan u vazduhu više od 1 µg. Absorbcija kroz respiratorni sistem uslovljena je veličinom čestica i stopom (ventilacija) udisanja. svaki dan u toku godine. 7. Neizlučena frakcija absorbovanog olova distribuira se u: krv. Reč je o kancerogenoj materiji koja se izdvaja iz izduvnih gasova automobila i koja ne bi smela da se nađe u vazduhu u koncentraciji većoj od 0.6. Oko 95% od opterećenja olovom kod odraslih lokalizuje se u kostima.  efekti na krvni pritisak. Toksični efekti olova mogu biti objašnjeni interferencijom sa različitim sistemima enzima. vezujući SH grupe njihovih proteina ili zamenjujući njihove esencijalne metalne jone.5 µg/m3.

i od tada čovečanstvo postaje svesno potrebe da sačuva vazduh koji diše. 8. on je potreban za postojanje i funkcionisanje svog živog sveta na planeti Zemlji. godine do danas dogodile su se velike promene u pogledu svesti ljudi o važnosti zaštite životne sredine.jesenjim i zimskim periodima njegovo prisustvo je veće. Uz dovoljno pažnje i truda možemo pronaci način da podižemo kvalitet ́ života bez narušavanja planete. Promene u atmosferi nisu primecivane dok nisu počela da se dešavaju ́ katastrofalna zagađenja koja odnose ljudske živote. na srecu. i vecina čovečanstva ne razmišlja o njegovoj važnosti ́ dok ga udiše. Razvojem društva i tehnologije. Nauka konstantno napreduje i sa novim saznanjima o prirodi i procesima koji se dešavaju u njoj možemo pronaci način da opet budemo deo ́ priode. jer B(a)P nastaje i kao produkt nepotpunog sagorijevanja fosilnih gorivо. međutim. čovek je počeo da se bavi proizvodnim delatnostima koje za posledicu imaju emisiju zagađivača u atmosferu. Iako postoje podaci o naporima da se ograniči ljudska aktivnost koja narušava kvalitet vazduha još iz šesnaestog veka. Društveni razvoj i tehnologija. i uništavaju floru i faunu. Od prvog Zakona o čistom vazduhu koji je donet u Velikoj Britaniji 1956. ZAKLJUČAK Vazduh je neopipljiv. . Održivi razvoj i smernice koje postavljaju dokumenti doneti od strane Ujednjenih nacija i drugih organizacija jesu put koji treba da sledimo kako bismo danas živeli bolje i svojim potomcima ostavili planetu onakvu kakva je nama predata. Ovo je bitno počelo da menja hemijski sastav ozonskog omotača planete. ozbiljni napori na ovom polju su učinjeni tek šezdesetih godina prošlog veka. ne služe samo proizvodnji i emisiji ́ zagađivača.

Oderknđev. „Komunalna higijena“ Prometej. 1996. Skripta: „Vazduh“. Beograd. Dušan B.. Velarta.“Tehnološki procesi i životna sredina“fakultet zaštite na radu. 2008. Đurić i Ljubomir J. 1998. Novi Sad. 1991 . Visoka tehnička škola. 2002. Božović T. Kristoforović-Ilić. Mara Đukanović: Ekološki izazov. Folić. Petrović: Zagađenje životne sredine i zdravlje čoveka – Ekotoksikologija.LITERATURA • • • • • Petrović-Gegić A.. Anđelković B. Beograd: Elit. Radovanović. Jevtić. Krnjetin. Krstić I. Bajagić. Novi Sad. Niš.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->