P. 1
oto demus

oto demus

|Views: 44|Likes:
Published by Sonja Maric
bla bla bla
bla bla bla

More info:

Categories:Topics, Art & Design
Published by: Sonja Maric on Feb 05, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as RTF, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/05/2013

pdf

text

original

Sections

  • 2. Stil
  • 3. Umetnici
  • 4. Rasprostranjenost
  • 5. Italija
  • 6. Francuska

OTO DEMUS - ROMANICKO ZIDNO SLIKARSTVO

SADRZAJ

strana 1. Funkcija 2. Stil 1. Umetnici 2. Rasprostranjenost 3. Italija 4. Francuska 5. Spanija 6. Engleska

2 17 25 29 37 47 56 63

OTO DEMUS - ROMANICKO ZIDNO SLIKARSTVO
1

OPSTI PREGLED FUNKCIJA Funkcija romanickog zidnog slikarstva u sluzbi je religije i na prvi pogled ne razlikuje se mnogo od preromanickog slikarstva. Njen cilj je da na pravilan nacin uputi posmatraca u ono sto on samo delimicno zna i da snaznim slikama predstavi moc i slavu Gospoda i njegove Crkve. Romanicki period se razlikuje od prethodnog upravo vecom paznjom koja je ukazivana prikazu slave Gospodnje. U skulpturi dominantna tema je postala besmrtna slava; ona je srz razvoja bogatog i slozenog sistema koji je tezio univerzalnosti, ali dok je skulptura bivala sve ambicioznija tokom XII v, tematski izbor zidnog slikarstva ostao je relativno ogranicen. Sam format davao je muralima “oficijelniji” karakter sto je, zajedno sa dostojanstvenom strogoscu vizantijskog slikarstva, sprecilo razvoj u osnovi nedisciplinovanih i univerzalistickih elemenata koji su imali tako dubok ucinak na razvoj romanicke skulpture. Od znacaja je to sto Sveti Bernar iz Klervoa, u svojoj strasnoj polemici usmerenoj protiv ukrasavanja crkava i manastira, samo uzgred pominje slikarstvo a svoj glavni napad usmava na skulpturu. On se protivio mastovito obradjenim kapitelima koje bismo mogli da rekonstruisemo na osnovu njegovih reci cak i da nisu do danas sacuvani. On je osudio disciplinovani program zidnog slikarstva zbog sjaja i razmetljivosti. Iste ove kvalifikacije Rupert of Deutz je pravdao teoloskim argumentima. Sve u svemu, teoreticari kao sto su Hugo of Saint - Victor, Rupert, Honorius Augustodunensis a kasnije Siccardus of Clermona, Durandus i Vincent of Beauvais, poklanjali su daleko manje paznje zidnom slikarstvu nego skulpturi i drugim umetnostima i zanatima kojima su se ukrasavale crkve. Stroga monumentalnost romanickog slikarstva, uz male izuzetke, bila je isto toliko udaljena od teoloskih sporova koliko i od emotivne topline nove goticke umetnosti koja se pojavila krajem XII veka. Dominantni element u polihromnoj dekoraciji bilo koje crkve, bio je prikazivanje besmrtne slave Gospodnje. Ovu temu u apsidi video je svako po ulasku u crkvu i na njoj se zadrzao. Na zapadnom zidu nalazila se druga predstava. Izmadju njih, u glavnom brodu, nalazile su se scene koje ilustruju Stari i Novi zavet a rasporedjene su tako da prate ritam koraka pri odlasku. Obicno su bile date u jednom nizu ili na poseban nacin. Kripte su ukrasavane scenama iz zivota svetitelja cije su mosti u njoj pocivale. Ni jedna druga tema nije ugrozila nadmoc ovih, cisto religioznih, scena. Personifikacije etickih alegorija, na primer Vrline i Poroci, cesto su slikane u oruzanoj borbi a scene sa prizorima radova vezanih za godisnje cikluse obicno su prikazivane na mestima od manjeg znacaja, na stubovima lukova, izmedju lukova ili na mozaicnom podu. Sto se tice fantasticnih i nerealnih elemenata, koji su nerazmrsivo upleteni u religioznu tematiku skulpture i iluminiranih inicijala, oni su u zidnom slikarstvu ograniceni na strogo marginalnu zonu ili predstavljeni kao sara na podnozju stuba ili zida. Ova konvencija govori da oni nisu imali ozbiljan znacaj. Jedino se ovde moglo predstaviti groteskno i misteriozno. Na ovom slikarstvu pomesani su romanticni epski svet i ornametalna sara. Ovakvi momenti cesto nemaju znacenja niti veze sa programom ostalog dela crkve. Dekoracija u unutrasnjosti crkve - freske su izuzetno retke na spoljasnjim zidovima - do izvesne mere odgovara razlicitim fazama opste kompozicije. Idealno gledano, ona se javlja u obliku hijeratskog poretka od vrha do dna, od monumentalne grupe figura koje
2

predstavljaju Hrista u slavi ili Maiestas na svodu, preko niza narativnih scena na zidu, do razbacanih pojedinacnih motiva na podnozju stupca. U posebnim slucajevima, program i njegov raspored odredili su funkcija i oblik gradjevine. Dekoracija katedrala razlikovala se od dekoracije kapela, dvoranske crkve od rotondi, trpezarije od odaje za skup kanonika; palatinske crkve i dvospratne privatne kapele imale su snaznu feudalnu karakteristiku. Osim razlika koje se javljaju usled arhitektonskih i funkcionalnih varijacija, romanicko zidno slikarstvo ima toliko raznovrsnih tema da, pored nekoliko izuzetaka u Rimu, juznom Tirolu i Kataloniji, tesko bi se nasle dve gradjevine sa identicnim programom. Romanicko slikarstvo se razlikuje od vizantijskog, u kojem je jedan isti sistem dominirao, uz neznatne varijacije, skoro dva veka, upravo po ovoj, izuzetnoj raznovrsnosti, vecoj na severu i zapadu nego na jugu. U romanickoj umetnosti svakako postoje opste tendencije ali nema cvrstih pravila u razmestaju slikanih dekoracija na gradjevini; nema neprikosnovene topografije cija sema dekoracije daje poseban znacaj svakom delu krstoobrazne crkve sa kupolom u vizantijskom carstvu. Jedino se, manje-vise ustaljeno pravilo moze primeniti na slikarstvo svoda ili polukalote apside. Tu se, bez izuzetaka, slika Hrist u slavi ili Bogorodica sa Hristom okruzena nebeskim dvoranima. Postoje tri osnovna oblika Hrista u slavi; prvi je rimski po poreklu, osobini i mestu nastanka: figura uspravnog Hrista u raju sa svetiteljima i ktitorima crkve. U uzem smislu jedva se moze racunati kao romanicki (primer je slikarstvo otkriveno u Tivoliju). Ono se skoro doslovno nadovezuje na monumentalnu tradiciju VI veka u rimskom Sv. Kozma i Damjanu. U nekoliko slika scena raja se u XII veku pretvara u scenu Vaznesenja sa uspravljenim Hristom ( San Pietro u Toskani, Santa Maria di Trocchio). Romanicka varijanta ove rimske apsidalne kompozicije transponovana u vizuelni recnik drugacijim teoloskim premisama, izgleda da je bila u modi u Milanu u otonskom periodu: njeni lokalni izdanci su San Vincenzo a Gallijano i Negrentino ( San Carlo di Prugiasco ). Osnovni elementi u ovom rano romanickom delu jesu pojava mandorle i nacin na koji povrsina i okvir odredjuju ritmicku raspodelu figuralnog sadrzaja svoda. Isti novi elementi preobrazili su predstavu Hrista na prestolu, poreklom iz vizantijske umetnosti, u romanicku Maiestas Christi. Na predstavi u vizantijskoj apsidi i na italijanskoj apsidalnoj kompoziciji koja je iz nje izvedena i koja predstavlja drugi tip romanickog Maiestas, Hrist uvek sedi na tronu, sam, u pratnji Jovana i Marije ( tada se radi o sceni Deisis ) ili u pratnji andjela. Raspored figura odredjuje samo linija osnove svoda. Ne radi se o kompoziciji na praznoj pozadini vec o projekciji uspravnih figura na neartikulisanoj i neizdiferenciranoj zlatnoj ili plavoj pozadini. Ona se vezuje za snagu kojom zrace centralne figure i ispunjavaju tenzijom praznu pozadinu: mozaik apside Sv. Marka u Veneciji koji je sacuvan u prvobitnom obliku, uprkos prepravkama iz XVI veka, predstavljao je uzor ovome tipu, siroko rasprostranjenom u Italiji. U osnovi, istu vizantijsku apsidalnu kompoziciju ima Sant Angelo in Formis koji je podigao Abbot Desiderius iz Monte Cassino-a. Tipicno zapadni element predstavljaju ulepsane zveri apokalipse na pozadini izdeljenoj trakama u boji. Ali, jos uvek se radi u praznoj pozadini naspram koje uplaseno stoje cetiri zveri. Centralnoj figuri nedostaje formativna snaga (snaga oblika?) kojom ona zraci. Ta pozadina je pusto prostranstvo u koje rimski velum iznad Hristove glave ne moze da unese nikakvu tenziju. Dela kao sto je Sant Angelo zauzimaju prostor izmedju dva sveta: vise ne pripadaju vizantijskom svetu u kojem i dalje traje grcko-rimska tradicija plasticnog tretmana centralnih elemenata na pozadini koja je pre umetnicki nepostojeca nego dvodimenzionalna Ona se ne prilagodjava
3

romanickom sistemu povrsina i planova cime je napustena tehnika poznoantickog iluzionizma. Treci tip apsidalnog Maiestas skoro savrseno je otelovio taj sistem: figura Hrista koji sedi na dugi u mandorli. Ovde nije sporno postavljanje figure u prostorno neodredjenu pozadinu. Umesto toga, tlo, bilo da je krivo, zavojito ili ravno, organizovano je i podeljeno na osnovu spoljasnje konfiguracije kao ravna povrsina a njeni delovi su tako ispunjeni da planovi i linije koje formiraju figure kompozicije, uvek su u vezi sa okvirom. Tako je prvi zadatak romanickog slikara bio da artikulise i podeli ovu povrsinu cak i u provincijskom slikarstvu Saint-Jacque-de-Guerets. Tenzija u romanickom zidnom slikarstvu mogla se pravilno razviti tek kada je povrsina jasno podeljena i geometrijski artikulisana. Ako bi se razlika izmedju vizantijskog i zapadno romanicko zidnog slikarstva morala izraziti jednom recenicom, moglo bi se reci da je u vizantijskoj umetnosti figura postavljena u prazan prostor dok je na zapadu kriva (zavojita, valovita?) povrsina najpre dobila organizovani okvir a potom ispunjena figurama. Italijani su primenili resenje koje se granicilo sa oba nacina. Najznacajnija tretirana tema u romanickom zidnom slikarstvu kao i slikarstvu panela, minijatura, plemenitom metalu i kamenim portalima je Otkrovenje. Predstvljen je Hrist kako sedi na dugi u mandorli a oko njega su cetiri zveri. Cesto se isticala veza izmedju scene Maiestas sa timpanona romanickih portala ( u Kliniju) i apsida. Mada se ovo prenosenje Maiestas iz polukalote apside na ravnu povrsinu timpanona ili antepedijuma moze uspesno obaviti, ipak se gubi jedan vazan umetnicki detalj: precizna krivulja apside, koja je u odsustvu kupole najznacajniji konkavni oblik artikulisane prostorne celine, pruza slikanoj dekoraciji tenziju koja se neminovno gubi pri transferu na ravnu povrsinu. Cak se u izvesnoj meri prenosom na poluoblicasti svod smanjuje tenzija i kohezija - primer je Notre-Dame-la-Grande u Poitiers-u i neke kripte. Traganje za tacnim znacenjem romanickog zidnog slikarstva dalje komplikuje postojanje istocnog hriscanstva u kojem se javljaju srodni prototipovi (mozaik u Hosios David u Solunu, freske u apsidi u Bavitu, i td.). Oni se u teoloskom smislu ne moraju direktno identifikovati kao potpuno razvijen tip liturgijskog Maiestas. Zajednicko za oba tipa su apokalipticka konotacija (Otkrovenje iv, 1-10) i vizionarski ambijent ( Isaija iv, 1-3; lxvi, 1, 15; Jezekilj i, 4-28). Zapad je vremenom napustio vizionarsku crtu. Apokalipticke zveri su dobile knjige i tako simbolicno predstavljaju cetiri jevandjelista. Romanicka apsidalna kompozicija Maiestas ima opste, bezvremeno znacenje kojim se razlikuje od skulpture timpanona. Na njima se, u vecini slucajeva, predstavljaju odredjeni dogadjaji: Strasan sud, Vaznesenje, sv. Trojica - izuzetak predstavlja program u transeptu Saint-Gilles de Montoire. Na jednom, siroko rasprostavljenom tipu iz starije rimske tradicije prikazan je Hrist Maiestas kako predaje kljuceve Petru. U kompoziciju su ukljuceni i drugi apostoli. Ali, u svim verzijama specificnog ili “istorijskog” karaktera dominira predstava Maiestas u besmrtnoj slavi. Pod vizantijskim uticajem razvila se druga znacajna tema romanickih apsida - figura Bogorodice, ali ne uspravni tip, koji je tada bio popularan na obodu vizantijskog carstva ( Kijev) vec Bogorodica na prestolu. Ona je mogla biti prikazana sama, kao u Hosios Lukas i Dafni, ili kako joj se klanjaju andjeli. Drugu varijantu nalazimo u bezbrojnim vizantijskim crkvama od Gruzije do Trsta i Venecije. Romanicka umetnost je i ovde stvorila svoju narocitu verziju sa figurama Maga ( Catalonia, Westphalia ) ili svetim zenama ( Montmorillon). Najznacajnija verzija je Bogorodica Maiestas istog tipa kao Hrist Maiestas - ona se prikazuje na tronu u mandorli, okruzena sa cetiri apokalipticne
4

zveri. Jos nije nadjen teoloski izvor za ovaj neobican tip. On se javlja u francuskoj skulpturi i slikarstvu Akvileje (glavna apsida i kripta katedrale) i u Spaniji (fronton u San Miguel in Excelsis). Kao Hrist u sceni Maiestas, svi ovi tipovi se razlikuju od vizantijskih prototipova i modela po tome sto centralna figura nije postavljena izolovano naspram prazne pozadine, vec je okruzuju drugi motivi i figure (andjeli, Magi, zene svetice, simboli jevandjelista ) a celina je zatvorena u precizan okvir koji u potpunosti ispunjava polukruznu apsidu. Bogorodica kao carica ne slika se pre XIII veka (Westphalia: Soest, Weslarn i td.). Ubrzo su se poklopile teznje i ostvarenja u romanickom zidnom slikarstvu, narocito u zapadnoj i severnoj Evropi. Svi figuralni elementi kompozicije izvedeni su iz prototipova, razvijenih relativno rano u Istocnom carstvu i Rimu. Velicina romanickog slikarstva lezi u apsolutnom ovladavanju kompozicijom, ritmicka tenzija istice materijalno svojstvo povrsine, njegovi se nivoi i slojevi preplicu i zaokruzuju. Ovaj sistem ne pruza iluziju prostora niti ga definise vec nas kroz dva ili tri plana uvodi u ono vanvremensko. Najjednostavniju artikulisanu pozadinu u romanici nalazimo u Italiji, u delima koja su stvorena pod vizantijskim uticajem. U Sant’ Angelo in Formis, tlo ispod rimskog veluma podeljeno je na dva dela. U centralnoj apsidi kapele Castel Appiano, pozadina svoda podeljena je na tri koncentricna prstena ciji je bademasti oblik uslovio spoljasnji okvir polukalote. U apsidi kripte Montemaria, u juznom Tirolu, nalazi se jedan od najkompleksnijih sistema u kojem koncentricni krugovi crvene, zelene oker i plave boje dele ne samo unutrasnjost mandorle nego i spoljasnji prostor izmedju lukova. Velika ekstravangacija u osmisljavanju pozadine odraz je udaljavanja od vizantijskih modela. Slucaj obliznje crkve u Montemaria mozda ne ide u prilog ove tvrdnje zato sto je Montemaria zavrsena nekih dvadesetak godina pre Castel Appiano-a. Zapravo, ova okolnost potvrdjuje pravilo: dekoracija Castel pokazuje uticaje novog vizantijskog talasa koji je dosao iz Venecije a u juzni Tirol stigao tek krajem dvadesetih godina XII veka. Zato je ona vise vizantijska a manje romanicka od ranijih dela u Burgusio. Podela pozadine i mnogostruki okvir veoma su rasprostranjeni u Nemackoj gde su cinili logicnu paralelu spoljasnjoj artikulaciji gradjevina koje su tamo bile mnogo vise romanicke, nego u Italiji. Paralela je bila jos ociglednija tamo gde je spoljasnjost zadrzala svoje prvobitne svetle boje, ali joj je nedostajala vazna, plava boja koja je imala najznacajniju ulogu u dekoraciji apsidalne pozadine. Uokvirena crvenkasto smedjom, zelenom i oker bojom, plava je cesto predstavljala pozadinu i bila najdublji sloj sistema koji je vise uokviren nego sto uokvirava. To pokazuje da je poreklo romanickog sistema u poznoantickom iluzionizmu. U ranohriscanskoj umetnosti, plava boja je imala prednost nad zelenom i zutom u prikazivanju daljine ( dubine?)- primer su mozajici u Santa Maria Maggiore u Rimu. Medjutim, nema cvrstih pravila po kojima se rukovodi artikulacija i kolorit romanickih apsida. Mada je plava boja najcesce koriscena za najdublje segmente, postojale su i druge koloristicke kombinacije a u nekim slucajevima uopste nema pravila. Na primer, u apsidi San Clemente de Tahull (oko 1123 g.) plava, oker i crna rasporedjene su horizontalno, jedna iznad druge sa plavom pozadinom u mandorli, zelenom i crvenom u medaljonima sa predtstavom simbola jevandjelista. Plava pozadina mandorle se jedina pridrzava pravila; preostali deo koloristicke seme je prilicno slobodan i priznaje samo umetnicke zahteve. Ipak je celina prikazana savrsenom logikom i ubedljivo, kako to samo velika umetnicka dela mogu. Ovu logiku ni u kom slucaju ne bi narusili elementi koji, uprkos impresivne ozbiljnosti celine, daju opisu dimenziju mastovitosti cak i
5

arkade postaju glavne komponente bilo da su slikane (Niederzell) ili predstavljene kao niz stvarnih nisa (Keln. Dekoracija je cesto izvedena ciglom. Ma koliko ovo resenje izgledalo neobicno na prvi pogled. koristi se u nemackim zemljama gde se ponegde javlja u dvostrukom nizu (Niederzell. ono ne stvara iluziju trodimenzionalnog prostora niti se polukalota svoda tretira kao prostorna celina sto je slucaj u vizantijskoj umetnosti na Siciliji u Monrealu gde ispruzene ruke Svemoguceg ne samo da ispunjavaju krivinu apside vec je i obuhvataju. Male figure u lucnim umecima sa obe strane mandorle kao da tonu u parapet okvira. Andjeo u gornjem desnom uglu obmotava svoj ogrtac oko orla svetog Jovana i nosi ga pazljivo kao dragocenost. Arkada. nepostojeceg u XII veku. Berze-la-Ville . dok u dnu lava i bika sapinju za nogu i rep a njihovi andjeli gestom ih predstavljaju.Mudre i Lude device ( Castel Appiano). Pre se radi o prakticnosti:da bi figura stala u lucni umetak. zid apside je neartikulisan i ravan. apostolima. Oni se ukrstaju i preplicu sa figurama koje izlaze iz njihovih okvira. ali se ovo ne moze smatrati primenom perspektive.ovde se. San Silvestro) postavljene su jedna pored druge. U vizantijskim i vecini italijanskih gradjevina. ovde se cesto susrecu narativne scene. Romanicki slikari su mogli da pri koriscenju arkada. apside se detaljno artikulisu. Oni pretpostavljaju raskorak izmedju humora i ozbiljnosti. Ova dekoracija ne skodi sistemu planova u celini. Postoji izvesna veza izmedju skulpture i plasticnih efekata postignutih u apsidi San Clemente koja premasuje uobicajeno preplitanje (uzajamno dejstvo?) planova. Scene Starog zaveta u severnoj apsidi crkve Sankt Patroklus. Nasuprot tome. prilike predstavljaju u nizem delu zida posto su u gornjem delu prozori). izuzetno. Gereon) ili apstrakcija: Eklezija (Pedret). Raspon luka jedne arkade znatno varira u zavisnosti od sirine figura koje uokvirava (San Clemente de Tahull). Sv. zauzimaju nizu zonu. svetiteljima. stradanje svetitelja. Ovo je veoma daleko od vizantijskog gravitas i priblizava se mastovitom srednjovekovnom svetu na zapadnjackim kapitalima. narocito u Italiji. Soest kasniji su primeri koji anticipiraju buduce tendencije. Slican slucaj nalazimo u apsidi u Berze-laVille. umetnik se odlucio da postavi svaku sledecu figuru ispod druge a nize delove preklopi donjom ivicom. Romanicko zidno slikarstvo nikada na ovaj nacin ne koristi mogicnosti trodimenzionalnog prostora mada ne odustaje od slikanja arhitektonskih struktura u donjem delu apside. s pravom . Figure slikane u glavnom delu apside i arhiktetura su stvarniji i materijalniji od nebeske sfere svoda. S.namernog humora. Ali. personifikacija u obliku svetitelja ( Keln. Berze-laVille). alegorija . Umesto toga. dok se na severu i zapadu obicno slika trompe-l`oeil kao zavesa sa pravilnim 6 . Slicno su i podnozja stubova i nizi delovi zidova potpuno prepusteni stvarnom svetu. kupola u Perschen-u). kao sredstvo artikulacije. najcesce u Italiji ili pod italijanskim uticajem. Medaljoni sa simbolima Marka i Luke i njihovih andjela uklopljeni su u cilindricnu povrsinu. u severnoj i zapadnoj Evropi. Polukalota apside rezervisana je za besmrtnu slavu Boziju dok su gornji delovi polucilindricnog zida obicno posveceni crkvi: andjelima. figure (Trst) ili scene (Tivoli. Mogli su u srednem planu da stvore niz arkada a u prvom planu figure koje iskacu iz svojih arhiktetonskih okvira. zanemarene su umetnicke mogucnosti prozora koji bi mogli da ih prekinu: zid predstavlja neutralnu povrsinu koju treba oslikati. Gereon. Svi oni. malterom ili mermerom. pokazu svoju vestinu stvarajuci efekat nekoliko planova od kojih je poslednji sastavljen od traka uobicajenih boja. u nizovima. dok je u Spaniji uobicajen samo jedan red nepravilnih arkada. legende. uspravnim figurama ali ima i uradjenih poprsja (Nauders. neophodno je umanjiti je. Simbole jevandjelista prate andjeli (izuzetak je andjeo svetog Mateja ).

jagnje Bozije.naborima. On predstavlja vidljivu paralelu Katonyomachia Teodora Prodroma. Prikazan je kao groteska sto se moglo naci samo u donjim zonama zidova. Reichenau). 7 . obicno sivi i zuti. teme zrtava Kaina i Avelja ili Avrama i Isaka povezuju sa Mudrim i Ludim devicama iz apside ( ili na gornjem zidu broda u Purgg-u) redosledom koji povezuje euharisticke i eshatoloske reminiscencije na rano vizantijsko i ravensko hriscanstvo sa savremenim modelima zrele romanike. Medjutim. bajkovita cudovista. mada se u jednoj grupi crkava u Alpima. Dekoraciju poda necemo prikazati u ovoj knjizi. Ipak. U ovom slucaju. Narativne scene su retke. skoro kao skica. obicno slikane u lucnim umecima ne ukljucuju kako bi se ocekivalo vizantijski tip Blagovesti. opiru se pokusaju teoloskog tumacenja. zene vojvode Henrija II. Martina oivicene su sa 48 slika cudovista i morskih nemani. figure nalik na Atlante. fantasticni elementi su se prostirali od podnozja zida do drvene tavanice na kojoj se nalazi jedinstveno folklorno slikarstvo. otvaranje i zatvaranje vrata devicama. sa andjelom na levom lucnom umetku i Bogorodicom na desnom ( izuzetak je crkva Sv. U tom kontestu. prenose crtez na jednostavan nacin i bez ikakvih poteskoca. U seoskoj crkvi Zillis in Grisons. uradjena je povrsno. Ove crteze ne mozemo precizno interpretirati . Zavese su cesto ukrasene orijentalnim sarama. 24 starca apokalipse. Prva je koriscena u grcko rimskoj tradiciji dok je druga izricito romanicka.oni iz kripte katedrale u Akvileji. dovoljno je reci da njene didakticke i eticke teme pozicijom i znacenjem prate scene sa podnozja zidova zaokruzujuci tako celinu programa. Podnozje stuba je jedino mesto u zidnom slikarstvu u kojem je data sloboda grotesknim. uokvirene su trijumfalnim lukom ili formiraju nisu u zidu.u kripti katedrale u Akvileji. jedna ili vise apsida koje u juznom Tirolu cine ikonografsku celinu. Georg in Oberzell. svetitelja i donatora crkve. Fantasticne scene. nalik na vez. ruka Bozija). Delo je u Austriju stiglo preko Teodore. fantasticnim i profanim elementima koji inace imaju znacajnu ulogu u iluminiranim rukopisima i kamenoj plastici. slikarstvo je nastalo pod islamskim uticajem koji se preko profane dekoracije prosirio na eklezijasticku umetnost Spanije. U Engleskoj. Na 105 sacuvanih panela. ali i ona predstavlja integralni deo dekoracije romanickih gradjevina. Kod dvoranskih crkava sa ravnom tavanicom. Prihvatanje i odbijanje zrtve. pre su plod maste umetnika nego ilustracije literarnih dela i razbacani su na zavesama bez ikakvog reda. na primer. Ponegde se javljaju zajedno . Figure su izvucene iz prikaza proroka. Jos jedan izuzetak predstavlja slikarstvo sa scenama lova i zivotinja u San Baduel de Berlanga (Castile) ono pokriva vise od polovine zida ove neobicne gradjevine. nabori na zavesama. Danskoj i Svedskoj. Sa svake strane luka obicno je naslikana jedna ili grupa figura okrenutih prema centralnom motivu iznad luka ( Hrist u medaljonu. Tema se odnosi na Strasni sud koji se nalazio na zapadnom zidu a sada je unisten. Teme. sa tipicno srednjovekovnom kombinacijom upotpunjenosti i jasnoce. zatvorenim krugovima sa zoomorfnim motivima uzetim sa persijskih i vizantijskih tkanina (Eoro Claudio). znacajni su pandan Strasnom sudu koji se obicno slika na zapadnom zidu. scene iz zivota Hrista i sv. apostola. “Rat macaka i miseva” u Purgg-u je takodje neobican posto se ne nalazi u podnozju zida vec je smesten u galeriji koja danas ne postoji i tako je odeljen od preostalog dela zida. najkarakteristicniji motivi su crtezi figura crvenom olovkom izvedeni u imitaciji veza. Figuralna dekoracija. Strasni sud je cesto prikazan na istocnom zidu. kosmicki poredak uspostavlja cetiri andjela u uglu koji simbolicno predstavljaju cetiri strane sveta.

Burgfelden. Naprotiv. Petru i prvobitnoj crkvi Sv. ponekad kao tipoloske paralele. vec i pojedinacne scene. (na istocnom zidu. Jovana. kao na primer Saint-Savin. U tom delu crkve. Zanimljiva dekoracija. u bocnim brodovima. ili chorus minor ponekad su ukrasavale (na primer u Prufening-u) naglaseno formalne arhiktetonske kompozicije svecanih figura frontalno postavljenih. U romanickim i ranohriscanskim crkvama narativna crta se javlja u glavnom brodu a u manjoj meri. ne postavlja se pitanje konfrotacije dva ciklusa kao celine. Oni predstavljaju smisljeno ozivljavanje ranohriscanskih sema (narocito u starom Sv. U zasvodjenim crkvama Francuske istocni i zapadni zidovi bili su izgubljeni za slikare . Strasan sud bi normalno bio prikazan na celom zidu kao mocna opomena isteka vremena vernicima pri izlazu. Razlicite grupe i epizode od kojih se scena sastoji poredjane su horizontalno. Uopsteno govoreci. pojavljuju se scene koje ilustruju covekovo iskupljenje i pocinju Stvaranjem. ali cak i da jeste. Margaret i sv. na mestu vidnom vernicima. Jovanu.epizode iz zivota Karla Velikog postavljene su naspram scena iz ciklusa o Danilu. U transeptu su cesto slikani i narativni ciklusi. Mozda je u transeptu bilo vise scena iz Novog zaveta. smesten izmedju apside i broda. gde svod nose stubovi. severna Francuska i Engleska. Glavne povrsine za prikazivanje ovih narativnih ciklusa su gornja zona glavnog broda i bacvasti svod crkve. oblast Rajne. neobicna za XII vek nalazi se u brodu crkve S. cudima i smrti dok se Hrist u slavi iz apside pojavljuje kao daleka vizija. Maria in Cosmedin u Rimu . Proroci sa svitkom i svetitelji olicavali su religioznu misao dok je predstava svetog Petra sa episkopima i kraljevima mozda smisljeno izabrana da bi ukazala na politicke aspiracije Crkve.zapadni su imali galeriju otvorenu prema glavnom brodu. Ne moze se reci da je narativni ciklus iz Starog zaveta bio nepoznat severno od Alpa. naporedo postojanje scena iz Starog i Novog zaveta nema poseban tipoloski znacaj i takve programe ne smatramo romanickim.vecina ih je zrtvovana u kasnijem periodu radi galerije za orgulje. Sant’ Angelo in Formis. Na njima su ilustrovane scene iz zivota i stradanja svetiteljke i sv. Postojalo je nekoliko centara u kojima su dominirali kompleksni tipoloski sistemi: Regensburg. kao u minijaturama i bojenom staklu. uskladjenost svih ciklusa ogranicena je na Italiju dok u severnoj Evropi srecemo kompleksnije i detaljnije tipoloske programe. malo se koji u Italiji mogao meriti obimom i jasnocom. Teme su uzete iz oba Zaveta. Sacuvani programi nisu obicni. Hor. U dekoraciji transepta izgleda da nije postojala konvencija. sto je u italijanskim crkvama od 8 . cime se naglasava vaznost savremenog momenta. U drugim podrucjima.Preostalo je malo scena Strasnog suda na zapadnom zidu . U gradjevinama gde je pogled na njega bio slobodan. Priroda ove seme bila je vise teoretska od drugih dekorisanih delova. Santa Maria de Tahull (zapadni zid broda). bili su slobodno razbacani da mozemo sa pravom pretpostaviti prilicno ravnomeran raspored seme koja je srodna sistemu u glavnom brodu italo-vizantijskih crkava (Torcelo). Oltari u transeptu ponekad su predstavljali ziznu tacku: nekoliko zona fresaka na zidu iznad oltara katedrale u Tournai posveceno je sv. Sacuvani primeri. sa izgubljenim ciklusom St. donja Saksonija (Idensen). One su u osnovi posvecene Hristovom zivotu. oblast oko Meze ili Maasa. na kojem je prvobitno bio ulaz). Naporedo su mogli postojati kao tipovi i antitipovi ne samo celi ciklusi. Edmunds Bury i Saint-Savin. vise paznje je posveceno izvesnom stepenu simetrije sa svake strane apside (Nepi). Ali narativne scene iz Starog zaveta na svodu Saint-Savin razvijaju se bez ikakve veze sa povrsnim ciklusom Novog zaveta u zapadnoj galeriji. Pavla izvan zidina).

Nalazimo ih na arhiktetonskim elementima (stubovi u Saint-Savin. posmatrac mora da sledi gornju zonu na levoj (severnoj) strani u tri traveja. Vertikalne trake samo odvajaju scene. Prelaz sa jedne prakse na drugu mozda se vidi u razradjenoj semi pruga. stubovima i izmedju prozora (proroci. obicno zasvodjeni ulaz. nije smeo da mnogo odvlaci pogled sa oltara vec da. Da bi u celosti i pravilno sagledao ciklus Saint-Savin. usmeri posmatraca prema istoku. na desnoj (juznoj ) strani svoda ciklus tekao od istoka prema zapadu u gornjoj zoni a od zapada prema istoku u nizoj zoni. u gotickoj umetnosti ukrasna sema je u pozadini predstavlja vise pravilo nego izuzetak. Na kraju se mora vratiti u treci travej da bi zavrsio ciklus o Mojsiju koji ide od zapada prema istoku nizom zonom severne strane. Slikar je mogao imati u vidu cinjenicu da ce vernici videti ove scene prolaskom kroz brod i zaustavljenjem pred apsidom. horizontalna ivica je znacajnija od vertikalne. Isto vazi i kada arhitektonski element. andjeli). Tu se posmatrac okrece i prati gornju zonu juznog zida sve do zapadnog kraja. u romanickom slikarstvu raspored elemenata u kompoziciji odredjen je prevashodno oblikom rama. uradjeni pod vizantijskim uticajem (Sant’ Angelo in Formis) uspesno su resavali ovaj problem. Suprotno tome. ima ulogu unutrasnjeg rama obuhvatajuci narociti deo kompozicije (Berze. uz ovo setkanje gubi se osecaj pazljivo planiranog i usmerenog ritma. svetitelji. Oba zida su se mogla videti u isto vreme sto potvrdjuje crtez fresaka iz broda katedrale Vercelli (XIII v. Njegov je efekat morao biti harmonican. Naravno. Figure i grupe figura kao i celokupna kompozicija unutrasnjeg dela. U oba slucaja. Ovaj raspored je odgovarao posmatracu koji je od oltarskog prostora isao prema vratima a crtez je morao da docara vizuelni efekat posmatraca koji je okrenut istoku. Ciklus tada prelazi na gornju zonu i nastavlja se u transeptu. vec doprinose artikulisanju gradjevine. vernicima i donatorima. opet u prva tri traveja. potom da se vrati do zapadnog zida i prati nizu zonu na istoj strani. Izuzetak predstavlja normanska umetnost u Engleskoj. Pored narativnog ciklusa. kao elementi 9 .primer je motiv meandra ili niz konzola. To znaci da je. prilagodjene su obliku unutrasnjeg rama i povrsini koju okruzuju. ponovo stize u transept prateci nizu zonu. NohantVicq. Grubo govoreci. Te horizontalne trake ne samo da pruzaju okvir nizu odvojenih scena ili frizu. Narativni ciklusi mogu se pojaviti u dva osnovna kompoziciona oblika: kao niz slika koji je odvojen okvirima ili kontinuirani friz. iz ugla kretanja posmatraca. niz odvojenih slika karakteristican je za Italiju a friz za sever.) i na okvirima narativnih scena. Nije bilo tesko pratiti scene sa leve strane zida ili sa leve strane bacvastog svoda. Narativne scene su bile od velikog znacaja slikarima.). Problem je predstavljala desna strana gde su scene isle od istoka ka zapadu. kao prelazni oblici. Vizantijski mozaicni ciklus (Monreale) doveo je do savrsenstva tehniku dvosmernog ritma a italijanski ciklusi. Brioude i td. Dok u klasicnoj i vizantijskoj umetnosti figure predstavljaju srz kompozicije. postavljene u prikladan okvir. Ornamenti u romanickom zidnom slikarstvu su obicno iskljuceni iz stvarnih scena. nailazimo na pojedinacne figure na lucnim umecima. sto je samo moguce uzduznim kretanjem broda u oba pravca. kripta Saint-Savin). suprotno toku ciklusa. Rezultati u Saint-Savin su mnogo manje zadovoljavajuci jer su umetnici menjali pravce u zelji da u potpunosti iskoriste skele dok su jos bile u odredjenom delu broda. nekada cak u talasastoj liniji koja se javlja u pozadini francuskih dela s kraja XII i pocetka XIII veka (Chateau-Landon). Postoje i brojni izuzeci. na primer. Ona je cesto istaknuta plasticno izvedenim motivom (u bojenom reljefu) .velikog znacaja.

u Sv. kao sto je tapiserija Bayeux iz oko 1070 g. neprekinute obojene trake na kojima se krecu figure kao siluete. zasnovana na 10 . bez pauze. Friz je karakteristican za zapadnu i severnu Evropu. sekundarni okviri od velikog su strukturalnog znacaja na frizovima gde ne postoje jasno definisani spoljasnji okviri koji dele pojedinacne scene. Ovo povezivanje dva slikovna entiteta stvara lazni kontinuitet koji bi. na kojoj je friz visok dvadesetak inci. Oni naglasavaju odredjene figure ili grupe. Na frizu velikog formata potrebni su takvi elementi koji ce prekinuti njegovu velicinu i podariti mu cvrsci oblik. Program je mogao biti iz razlicitih oblasti . pa je artikulacija njene slikane dekoracije sistematicnija i izrazenija. U severnoj Italiji. osnovni kompozicioni oblik predstavlja pravougaona. Dekoracija zapadne galerije u katedrali Gurk (XIII vek) ulazi u sferu spekulacija jer spaja zemaljski i nebeski raj sa glorifikacijom Bogorodice i Hrista (u predstavi Solomonovog trona). gde je prosirena prica o Suzani. rezultirao frizom. Na delima manjeg formata. scene iz Starog zaveta (Anagni) ili euharisticke i tipoloske teme (Neuenberg-Fulda). gde tempo ubrzava horizontalna podela pozadine. Postojala je potpuna sloboda u izboru. Izuzetak su predstavljale marioloske i hristoloske scene ( Aquileia). na starozavetnom ciklusu tavanice broda Saint-Savin. alegorijske grupe i cisto ornamentalni elementi. Marku. Izbor i raspored materijala u galerijama nije odredilo cvrsto pravilo. nalazi se u zapadnoj galeriji monaske crkve Lambach blizu Salzburg-a. U juznoj Italiji ( gde su najjace izrazeni klasicno nasledje i vizantijski uticaj). Dekoracija galerija. izdvojena slika. Ovi unutrasnji. Njihov redosled nije odredjen samo hronoloski vec teoloskim znacenjem koje postavlja Irodov apokrifni pokusaj podmicivanja ispred kusanja Hrista.vece kompozicije u okviru spoljasnjeg rama. pojavu dvanaestogodisnjeg Hrista u hramu ispred Hristovog cuda isceljenja u sinagogi Kapernauma. nije potrebno prekidati zustri tok.u Tavant-u izbor tema i formalna obrada su pomalo povrsni i nedovrseni ili u Quedlinburg-u. Prica tece dalje. Sa druge strane. Brioude. Kripte su obicno oslikavane scenama iz zivota svetitelja koji su u njima pocivali (Saint-Savin). zaticemo tendenciju da se pojedinacne scene stapaju u neprekinuti friz. kripti i tremova manjih je dimenzija posto je bliza oku. Arhiktetonska struktura zasvedenih galerija je slozenija od broda. brzu promenu tempa i pulsirajuci ritam. scena Hristovog hapsenja u Gecimanskom vrtu. Ona pripada grupi fariseja u Gecimanskom vrtu ali je okrenuta na desnu stranu i ucestvuje u Ecce Homo izgovarajuci rec “Crucifigatur”. Na primer. prema vrhuncu kod Hastings-a. Ovde se smenjuju narativne scene. i put na Golgotu. imaju sopstveni okvir i uvecavaju strukturu ciklusa kao celine stvarajuci predah i tacke odmora. na dvospratnom dvostrukom horu naslikana su dva raja. Najznacajnija ocuvana ikonografija s kraja XI veka. Neke od ovih skupina tretirane su kao posebne kompozicije. u vezi je sa sledecom slozenom scenom u kojoj su pomocu jedne figure ujedinjeni Ecce Homo. tok je zaustavljen u mestu staticnim elementima. Ove freske prikazuju konkretne dogadjaje ali je svaka izabrana zbog opstijeg znacaja. Ulazi i lukovi na arhiktektonskoj pozadini pruzaju bitan okvir za kristalizaciju pojedinacnih scena koje bi se u suprotnom rasplinule u neprekinutom nizu figura. da se ostvario. Saint-Chef i Le Puy (u transeptu dve poslednje crkve). Zanimljivi primeri se javljaju u Francuskoj u Saint-Savin. ruganje Hristu. cak i onda kada nedostaju vertikalni delovi okvira na gornjim prozorima bazilika. Ovo variranje tempa unosi ritam i podelu na stope te otkriva nerazdvojivu epsku formu. Mozemo je opisati kao intimniju ukoliko se ova rec moze sasvim primeniti na romanicko zidno slikarstvo. cak u Veneciji koja je pihvatila vizantijski uticaj. U Tirolskoj crkvi Matrei. vertikalnim i horizontalnim pravougaonicima razlicitih boja.

Panagia. Druga kategorija rotondi. U Sigena-i. Bogata sveobuhvatna kompozicija (sema) krstionice u Parmi (XIII v. nisu imale znacajnu ulogu u romanickoj umetnosti. na primer. Dekoracija odaja za skup kanonika nametala je posebne uslove. narocito kapelama palata i zamkova. Radi se o pogrebnim kapelama austrijskog tipa. na nemackom tlu nastaje novi tip kruzne osnove cime se nadoknadjuje smanjeni broj krstionica. Najslozenije programe nalazimo u zasvedenim dvoranama.mozda postoji veza sa Strasnim sudom koji je slikan u narteksu vizantijskih crkava (Solun. razne didakticke scene. Dekoracija udvojene kapele u Schwarzrheindorf-u je ekstremni primer visoko intelektualizovanog programa koji se zasniva na proroku Jezekiji (i-v. loza Jesejeva. Objasnjen je veci deo ali ne i celokupno romanicko zidno slikarstvo. zidove i stubove koji nose krov pokrivale su razlicite scene iz oba Zaveta. ix. basne i td. Najznacajnija sacuvana iz ove grupe je Allerheiligenkapelle u klausteru regenzburgske katedrale (1160 g. Ali postoje indicije koje govore da bi to moglo biti mesto apokalipticnih ciklusa . dinasticki elementi (ovde bi bilo neprikladno reci sekularni) imali su znacajnu ulogu u dekoraciji crkava kruzne osnove. Sastojala se od jedne monumentalne kompozicije na zidu. Vecinu ovih kompozicija karakterise slozena forma i koncepcijska struktura. U njoj je sahranjen episkop Hartwig II. Ni kapela Saint-Jean du Liget (Chemille-surIndrois) nije sluzila kao krstionica. poznate kao Karner. Znatan broj romanicke dekoracije sacuvan je u rotondama. predstavljaju izuzetak cak i u Italiji a freske u Sain Jean u Poatjeu poticu iz vremena kada gradjevina nije sluzila samo kao krstionica: Vaznesenje i pojedinacne figure. palatinskim (negde dvospratnim) kapelama i monaskim zdanjima: u odajama za okupljanje i trpezarijama. Do sada smo razmotrili gradjevine longitudinalne osnove u parohijskim i manastirskim zajednicama. Tim programom domininira teoloska misao dok je alegorijski materijal rasporedjen sistematskim i hijeratskim redom sto je u suprotnosti sa narativnim i instruktivnim programom u crkvama. ukljucujuci tu i 4 konjanika. u Worcester-u je unisten ali natpis ili tituli omogucava njegovu rekonstrukciju. Program slikarstva otkriva Hartwigove licne nade u spasenje i karakteristican je po svojoj dominantnoj eshatoloskoj crti. Izvanredni program na tremu Saint-Savin nije bio ikonografski jedinstven. delimicno s toga sto su u tako malom broju sacuvani do danas. krstionicama. primer je Hrist u Maiestas-u sa Bogorodicom i apostolima u Lavandieu.). dok se u dvoranskim crkvama slikaju jevandjeoski ciklusi . Ovde nije trebalo voditi racuna o misi laicke kongregacije.primer je Panteon de los Reyes in San Isidoro in Leon ili pojedinacne molitvene scene Raspeca u Salles des Morts u Le Puy. krstionice koje su dale doprinos razvoju zidne dekoracije u ranohriscanskom i ranosrednjovekovnom periodu. Program se inace bazira na knjizi Maccabees. Opsti principi su jos manje uocljivi u dekoraciji tremova i narteksa. usla u ciklus kao ilustracija delotvornosti molitve. scenama iz zivota Jovana Krstitelja i marijanski ciklus. viii. U mnogim primerima. grobnim kapelama. Najvise su stradale monaske gradjevine a u njima su se nalazili programi najveceg teoloskog i filozofskog znacaja. xl-xliv). Programi 11 . nemaju nikakve veze sa cinom krstenja. Kalkeon). U XII v. narocito u rotondama. U drugim grobnim kapelama naslikan je nebeski raj (Perschen) ili covekov pad i iskupljenje (Pisweg).ranohriscanskom modelu. grof od Ortenburg-a. Dekoracija kupole nije sacuvana ali ostali deo tematski i formalno odrazavaju longitudinalnu semu.) sa apostolima i prorocima. Ovde je teolog preko slikara komunicirao sa drugim teolozima i klericima za koje je znao da ce razumeti ne samo temu vec i njeno skriveno znacenje.

makar u sporednim delovima crkve (recimo na tremovima) a upravo su oni dekorisani na taj nacin. Ovde zanemarena logika situacije i naracije kombinuje razumevanje za napregnuti svod i kapacitet okvira. kripti. Gabriel). Rani primeri ove kompozicije verovatno su izvedeni iz vizantijskih modela. U istocnom Mediteranu postoje presedani (Kazanlyk u Bugarskoj) i na periferiji Carstva (Jermenija. Achtmar X v. koju nalazimo na zapadu i severu. rebrsati ili obicni krstasti svodovi. Glavna povrsina za dekoraciju u vecini romanickih rotondi. udaljio od njene logike i razgovetnosti. Svaki od njih je predstavljao problem za sebe jer se bocni svod mogao tretirati kao zid (sto se tice njegovog oblika). galerija. raspored narativnih scena na krstastim svodovima u oblasti Rajne predstavljaju adaptaciju vizantijskog kupolnog programa. kupolasti svodovi i bacvasti sa lucnim umecima (pandantifima). Nije slucajno ova kompozicija koriscena za slikanje kompleksnijeg. Figure su postavljene kao da leze ili padaju umesto da stoje. prilagodjene i obogacene dekorativnim viticama srecemo na severu u minijaturama i u slikarstvu Canterbury iz poznijeg perioda ( lucni umeci broda kapele S. Ukoliko je to tacno. Preterana paznja je posvecena trouglastim segmentima svoda a skoro nikakva realisticnosti scene. Narativni friz. zatim u Petit-Quevilly i Winchester (kapela Guardian Angels). uradjena pod direktnim uticajem Cappella Palatina u Palermu. vestacku kompoziciju u kupoli Schwarzrheindorfa ili Braunweuler-a. ili da ga negira. U latinskom delu hriscanskog carstva izuzetak su Italija i Perigord u kojima nije sacuvan ni jedan program kupole.su bili na intelektualnom nivou. Prufening. S druge strane. zadrzavajuci vizantijsku formu. Perschen) naslikane su prema italovizantijskim uzorima. polukalote. Slican. Marka) i Anagni (kripta). a segmenti su na isti nacin ispunjeni scenama.). Primer prvog pozitivnog stava predstavlja resenje izvedeno iz vizantijskog uzora: prsten kupole ispunjen je figurama koje su ili okrenute frontalno posmatracu ili su prikazane iz profila i u pokretu te tako formiraju friz. Italo-vizantijski uticaj prisutan je na nemackim i austrijskim dekoracijama (Soest. nasuprot uspravnim figurama. Primer je dekoracija kupole Allerheiligenkapelle u Regensburgu. trouglasti segmenti krstastog svoda oslikani su medaljonima sa natpisom. Slicne medaljone. Slikar je mogao pristupiti ovom problemu iz dva dijametralno suprotna pravca: mogao je da istakne funkciju svoda. predstavljenim kao siluete na tamnoj pozadini (krstionica u Parmi) ili su te figure postavljene u arhitektonski okvir scene Nebeskog Jerusalima (Saint-Chef). U samoj Vizantiji. Rebrasti ili obicni svodovi cesto su tretirani kao kupole sa svecanim frontalnim figurama. Tacno je da na teritoriji bivseg Vizantijskog carstva nije sacuvana crkva sa ovakvim programom iz vremena do XIV v. Ova vrsta friza. On se. U Idensen-u visoki kupolasti svod podeljen je u donjem delu neprekinutom trakom koja ide od istoka ka zapadu. tesko da mozemo zamisliti dublju promenu koja je proizvela neorgansku. Rezultat je ujedno uzvisen i smesan. mada malo modifikovan pristup imamo u kripti Anagni. metafizickog i tesko razumljivog 12 . suptilan i zestok. mnogo je redji u kupolama. Ovo resenje sledile su brojne crkve u Italiji (Akvileja) i Engleskoj. Smatram da se neopravdano sumnja u vizantijsko poreklo dekoracije kupole cije autenticne primere nalazimo u Veneciji (narteks Sv. nastala je pod direktnim vizantijskim uticajem. Narocito zanimljivu varijantu imamo kada (kompoziciju) semu vizantijske kupole primenimo na bacvasti svod (pr. kao bacvasti svod. ali to ne utice na cinjenicu da na istom podrucju nema oslikanih kupola. neprimerenom za parohijsku crkvu. Hersfeld). Schwarzrheindorf. Muthmannsdorf) gde je program vizantijske kompozicije primenjen na krstasto rebrasti svod. I druge kupole ove oblasti ( Prufening. tremova i trpezarija nisu toliko zidovi koliko svodovi i segmenti svodova: kupole.

romanika nije uvela mnogo novih tema. Scene Starog zaveta iz ovog kraja odgovaraju scenama Raspeca i Spasenja (Redemption) ali one ne pripadaju samo polju murala. zlatarstvu i povrh svega emalju. inace pogodna za ravan. sukobili su se uticaj ljudi kao sto su opat Suger. povecana produktivnost zidnog slikarstva bila je dovoljna za sirenje repertoara. kako od vizantijskih racionalnih kompozicija tako i od iluzionistickog realizma poznoanticke umetnosti. Narocita vrsta modela nastala je u oblasti Maas i Rhine. U odnosu na novu ikonografiju. figure su postavljene oko rubova tako da im se glave suceljavaju u sredini . Za ovaj period karakteristicna je pojava samo malog broja tema u zidnom slikarstvu. Uglovi svakog visokog svoda ispunjeni su ornamentalnim motivima i manjim figurama a kompozicija ide ka unutrasnjosti. Na primer. ono je pandan nelogicnom slikarstvu tavanica koje nalazimo na jugozapadu (rajnska oblast).primer su Blagovesti pastirima. nekoliko svodova kripte u Akvileji i Anagni (katedrala) i jedan u Civate-u oslikani su “normalnim” scenama na nacin koji zanemaruje ili skriva oblik svoda. dok su u zidnom slikarstvu sporadicni (Mons. Ove scene su obicno smestene u jasno izrazen okvir ciji ornamentalni motivi odaju izvor: svi su. Regensburg. Na preostaloj duguljastoj povrsini. Moguce da je vecina izgubljena posto je ova tema slikana pre u odajama za okupljanje kanonika monaske uprave nego u crkvama. Najbolje spansko svodno slikarstvo iz druge polovine XII v. Isto se moze reci za alegorijske teme kao sto je Hrist i presa za 13 . on je dobro razumeo njihovu funkciju. Hrist je u Maiestas-u inverzno postavljen prema posmatracu. ktitora Herrad of Landsberg-a sa licnostima kao sto je Bernard iz Clairvaux koji se borio protiv figuralne pretstave. Njihov ocigledno slucajan raspored deluje ljupko u kompoziciji kojoj zbog bizarnog arhitektonskog okvira nedostaje logicno jedinstvo. Ovo konfuzno gomilanje besmislenih okvira i arhitektonskih elemenata postao je sistem. ovo delo jasno pripada obodu romanickog sveta. izvedena je iz paganske uokvirene slike u stuku sa rimskih i akvilejskih svodova. direktno ili indirektno. pozajmljeni iz klasicne rimske umetnosti a kompozicija. sa vrha baldahina polaze arkade. Kupolasti svodovi cak i krstasti rebrasti svodovi tretirani su kao ravne povrsine neizdeljene na segmente. Uprkos tome. figura Jovana u sceni njegove vizije postavljena je natraske. U poredjenju sa ova dva perioda ili sa nastupajucom gotikom. Vecina se vec razvila ili bar pocela da razvija u vizantijskoj i otonskoj umetnosti. Ilustruju se. freske Panteon de los Reyes u Leon-u.sto kao da preseca baldahin koji uokviruju dve centralne figure a bocno.programa kao sto je Jezekijeva vizija. Drugi delovi tavanice Panteon de los Reyes pruzaju dodatne dokaze o nesposobnosti slikara da kompoziciju logicno prilagodi povrsini zida. Novinu narocito predstavljaju alegorije i analogno predstavljanje Knjige proroka Jezekije i njegove vizije unistenog Jerusalima sa izgradnjom novog grada ( u Schwarzrheindorf-u i Hildesheim-u) ili sa Poslanicom Jevrejima. na primer Stari zavet. Ovo slikarstvo je daleko. U Italiji postoji veliki broj dela iz romanickog perioda koji u potpunosti poricu ovu funkciju. Uprkos tome. Soest). Najpre su se pojavile u minijaturi. vertikalan zid. do tada nedodirljive knjige. U odnosu na apokalipticnog Boga. Rupert of Deutz i Honorius Augustodunensis. zatim legende o svetiteljima koje su ranije postojale samo u literarnoj formi. proizvod su nesposobnosti slikara da racionalno organizuje kompoziciju na segmentima svoda. Zajednicko ovim kompozicijama je da isticu funkcionalni oblik strukture na kojoj su naslikani. Uprkos izvanrednim brojnim detaljima. Kompozicija Tajne vecere srecom je jedinstvena .

Izrazito romanicki dekorativni sistem sastoji se samo od figura. Ideju je prvi izrazio literarnim jezikom Petrus Damianus sredinom XI v. Natpisi na rotulusima korisceni su u velikoj meri radi bolje razumljivosti. Soest). Omiljena praksa romanike je bila stvaranje konceptualne cak kauzalne veze medju figurama koje mirno stoje jedna pored druge. Ova kompozicija cesto zauzima ceo zid. Oni su bez sumnje predstavljali uzor ali su pojedinacne figure grupisane tek u romanici. U Allerheiligenkapelle u Regensburg-u osnovni koncept je jos apstraktniji i kompleksniji: cine ga pojedinacne uspravne figure bez slikanog arhitektonskog okvira. apostoli u vidu lavova. ima sve karakteristike zrele romanike i olicava uzvisenost forme cemu su stremili slikari murala u romanici. Regensburg) i monumentalne ilustracije iz Hortus Deliciarum. centralna tema je (slicno vizantijskim kompozicijama ali sada u daleko konkretnijem obliku) sam Hrist kojeg predskazuju proroci. Upotreba tituli (naslova) i stihova kojima se objasnjavaju scene nije romanicki izum. sastavljena od manjih elemenata. U Prufening-u i nekim drugim crkvama. velicanstvena kompozicija Solomonovog prestola originalan je proizvod nemackog zidnog slikarstva. Natpisi identifikuju i prosiruju elemente isticuci njihovu strukturalnu vezu i objasnjavaju celinu. Bogorodica. Rado slikane teme u romanici su Nebeski Jerusalim sa obiljem figura ( u kvazi . Oni su jako rano dodavani kako na istoku tako i na zapadu. Ona stremi u vis zahvaljujuci ne vertikalnom zidu vec vlastitom arhitektonskom sistemu elemenata i baldahina. stigla je na zidove i tavanice crkava posredstvom drugog medija.vino ili Hrist lovi Levijatana (poreklo je bojeno staklo): o tome svedoce dokument ( S. Duh. S druge strane. U zreloj romanici ovim je resenjem izlozen kompleksan teoloski program. Poseban doprinos romanike srednjovekovnoj umetnosti je kompozicija velikih dimenzija. Primere nalazimo u horskom prostoru (Prufening. alegorije vrlina. Na vizantijskom podrucju njihova upotreba je u potpunosti ogranicena na jednostavne nazive. glorifikuju andjeli a personifikuje figura ustolicene Eklezije. Loza Jesejeva. nemacki slikari kombinuju Hrista i Bogorodicu u sceni Maiestas prikazujuci ih zajedno na istom tronu ili usvajajuci temu Krunisanja Bogorodice. Vezu sa ozivljavanjem pseudo-aeropagitske misli u Sen Deniju nalazimo u nacinu na koji su slikani Hrist i Bogorodica u sceni Maiestas: prati ih nebeska vojska (Goslar. Sa izuzetkom dva oslikana stuba. nego se nezavisno pojavljuju gradeci samodovoljnu piramidalnu strukturu. Horski prostor vizantijskih crkava takodje je dekorisan uspravnim figurama. sv. podrzavaju apostoli. na jednoj strani oltara programom je predstavljen Strasni sud (izvor je molitva za Sve svete). Schwarzrheindorf) kao i u apsidi Allerheiligenkapelle u Regensburg-u. ulazi u iluminacije (Uta Codex) i dekorativnu umetnost velikih dimenzija. a najraniji poznati slikani predlozak potice iz sredine XII v.geometrijskim grupama) u arhitektonskom okviru. (Salzburg-Nonnberg). ukljuceni su u slikanu kompoziciju koja ne samo da deli zid na niz segmenata kao ranosrednjovekovni ciklusi u brodu italijanskih bazilika. Bressanone). poprsjima i medaljonima rasporedjenim jedan iznad ili pored drugog. proroci. Tako formirana hijeratska celina znacajnija je od pojedinacnih delova. scene i figure na samoj slici ali su 14 . Tesko da bi i teolozi mogli razumeti ovaj program bez natpisa na scenama ili na svicima u rukama figura. Ovaj princip je u svojoj osnovi kasnoromanicki. (Gurk. Ova sema predstavlja ekstremni slucaj tipican za slozeni ikonografski program koji od XI v. bojenog stakla. najznacajnija nova ikonografska tema nastala u romanickoj umetnosti. propagiraju jevandjelisti. bez ikakvog arhitektonskog okvira. Emmeram. Njen puni potencijal razvijen je u XIII v. razvijenu u ranogotickoj skulpturi. Nadahnuti francuskim uzorima.

Na ovu novinu vise su uticali vizantijski uzori nego profani. Sklonost ka prikazivanju alegorija i proroka izrazena je kompleksnim programima i pojavom novih tema kao sto je Solomonov presto. on je zadrzao svoju zivopisnost. Duboka osecanja pocela su da se ispoljavaju u XIII v. najkasnije do sredine IX v. postupcima i recima figura predstavljali su tekstovi u rukama proroka sa citatima iz njihovih knjiga vezanih za Bogorodicu. druga polovina XI v. U romanickoj umetnosti tituli su takodje sluzili kao naslov ispod slika ali veci deo njihovih funkcija prenesen je na svitak koji je povezivao posebne delove kompozicija i “oglasavao” figure (Regensburg).uskoro prerasli u belesku. narocito u Nemackoj. Od kraja XI v. romanicki slikar je predstavljao samo aktere. kolekcija ovih natpisa cesto je sluzila kao jedino sredstvo za popunjavanje praznine u srednjovekovnoj istocnoj umetnosti. Prototip ove tehnike kojom se posmatrac obavestava o namerama. Tek su u zapadnoj umetnosti reci koje izgovaraju licnosti postale pokretaci opisanih dogadjaja. One su. nove koncepcije su zaodenute sjajem stila koji je prolazio kroz svoju poslednju fazu. Ovde je upotreba svitka suvisan element u definisanju odnosa medju figurama. Religiozno narativno slikarstvo se oporavilo u toku XII v. Krajem toga veka preduzeti su prvi koraci ka novom monumentalizmu. Mada. Nista uticajnija nije bila religiozna drama. U prvoj polovini XI v.) i Rosanskom Codex purpureus na kojem je tekst u ruci figure deo stranice. Latinske zemlje su. Veca paznja se poklanja dramskom sadrzaju. novi vizantijski uticaj doneo je izvesni preporod konkretnog realizma i bujne naracije koja je na istoku istrajala do XIII v. naprotiv. na severu se menja nacin komponovanja. metricki doteranu. Stil Unutrasnjost romanicke crkve predstavlja jedinstveno umetnicko delo Gesantkunstwerk 15 . u francuskoj umetnosti vec dominira rana gotika a u Nemackoj. pojavila se nova religiozna narativna umetnost i dostigla klasicni vrhunac sredinom veka. Za evoluciju tehnike i forme romanicke umetnosti. ako tapiseriju Bayeux prihvatimo kao pouzdani dokaz. Jedan takav rani primer javlja se u Rabulinom jevandjelju (VI v. Ovaj proces. Krajem XII v. liseni situacionih odnosa. doveo je do vece zivosti figura krajem veka. Ali. karakteristicnih za proslost i savremenu Vizantiju. a ne svitka. Skandinaviji. narativni smisao postaje jasan i ostavlja dublji utisak. 2. bile teoloski i intelektualno sofisticirane. U medjuvremenu. preko ispisanih svitaka. njihovi tekstovi su se ogranicili na prorocanstva i molitve i bili su u rukama samo jedne figure. Krajem ikonoklastickog perioda. Istovremeno sa uvodjenjem svitka. Posto su u religioznoj umetnosti figure retko okrenute jedna prema drugoj i retko se izrazavaju gestom. izvan ili ispod slike. Svitak je zamenio logiku i znanje koji su nestali kada je napusten grcko-rimski sistem ilustracija: umesto da prikaze radnju. na profani narativni friz nije uticala dezintegracija slikovnih oblika. paralelan razvoju u Vizantiji. svitak preuzima ovu funkciju u zidnom slikarstvu Zapada: Nemackoj. Engleskoj. bila je period pripreme kada su kasnokarolinska. otonska i anglosaksonska umetnost postojale naporedo sa vizantijskom bez ujedinjujucih faktora. svitak cesto predstavlja jedini nacin komunikacije i objasnjava pokrete figura. Usled gubitka materijala. docarali su te odnose na nov nacin. zadrzale dosta od klasicnog realizma u prikazu gestova. sto je bila karakteristika gotike. Nove teme monumentalnog slikarstva pojavile su se tokom veka. u vizantijsku umetnost ulazi svitak u ruci proroka i molitvena tablica u tipu Bogorodice Zastupnice. Ucesnici nekog dogadjaja.

cesto sa zelenim i oker prugama. pridodati zidu. Dnevno osvetljenje ima vizuelni efekat na zidnu kompoziciju i na njen polozaj u arhitektonskoj strukturi. plave i oker prekrivali stubove. medjusobnim odnosom pojedinacnih kompozicija. Jedinstvo same dekoracije koja ukljucuje tavanicu. ostavljali neobojene trodimenzionalne arhitektonske elemente (stubove. Crni obrisi nemackog kasnoromanickog zidnog slikarstva izgledali su sasvim drugacije i delikatnije u obojenom chiaroscuro efektu sto je i bila namera. primere imamo u kasnoromanickim delima Nemacke. Italijani su. scena Preobrazenja je postavljena u odnosu na prozore tako da je i svetlost ukljucena u kompoziciju: ona je sredstvo izrazavanja teme. pod rimskovizantijskim uticajem. U donjoj kapeli Schwarzrheindorf-a i na zapadnoj galeriji u Gurk-u. U XII v. Koloristicki efekat zavisi u velikoj meri od svetlosti koja je prodirala u gradjevinu. daleko cesca boja pozadine je plava. Nemackoj. Ali. Svaki pokusaj proucavanja slikarstva mimo njegovog odnosa prema zidu na kojem se nalazi bio bi 16 . U ranoromanickom periodu senke su blede ali vremenom postaju znatno tamnije i bogatije. bele i sarene trake. vence) dok je na severu Evrope svaki strukturalni element bio obojen raznim bojama i sarama. pozadina nije nikada bela cak i ako zid jeste. scene ili nizovi scena javljaju se izdvojeno. Makedoniji i Kipru. mozemo pretpostaviti. Danas je gotovo nemoguce rekonstruisati prvobitni efekat koji su postizali obojeno staklo i slikani zid narocito u slucajevima u kojima je kolorit stakla uskladjen ili suprotan zidnom slikarstvu (najcesce u Nemackoj. Ove tri boje. Schwarzrheindorf-u i Gurk-u svetlost predstavlja integralni deo celine i nase razumevanje programske koncepcije zavisi od nje. u kasnijem periodu). Pored praznine u ikonografskom programu koja je nastala usled ostecenja stakla i koja se ne moze adekvatno popuniti. na primer Regensburg-u. u istocnoj i juznoj Francuskoj. Engleska) gde su gusti slojevi zelene. S druge strane u Italiji. Romanicko zidno slikarstvo se ne sme izdvojiti iz gradjevine kojoj pripada. stupce i delove zidova dok su u XIII v. crvena i zlatna.u kojem je najznacajnija bila slikana dekoracija. U nekim slucajevima. struktura. Na jugu. Jos uvek nedovoljno znamo o upotrebi boje na arhitektonskim elementima ili o njenoj ulozi u sveobuhvatnoj dekoraciji. onda kada se nastoji oziveti zlatni sjaj mozaika. XII i XIII v u Grckoj. kao i zuta pozadina. Da bi ostavili potpuni utisak. celokupni karakter dekoracije modifikovala je i transformisala blaga obojena svetlost. prevladale plava. Dok su centralna i zapadna Francuska prednost dale bledoj pozadini. u Regensburg-u “andjeo koji se uzdize prema istoku” u istocnoj apsidi male rotonde stoji izmedju dva prozora a iznad simbola sunca. zidove i pod nije postignuto samo koncepcijskim programom vec i formalnim sredstvima: koloritom. Austriji i nekim delovima Engleske slozenim okvirom dominira plava pored zelene i crvene. Slicno tome. Na severu Evrope kolorit pojedinacnih slika utkan je u sveobuhvatnu polihromnu semu. Tako u Italiji. ljubav prema boji narocito je izrazena na severozapadu (Francuska. da propustaju svetlost. Zuta se retko javlja. To se odnosi cak i na jednostavnije strukture sa belim zidovima i pozadinom koje srecemo narocito u Francusko. Nekoliko sacuvanih fragmenata romanickog bojenog stakla (u katedrali u Gurku sacuvan je samo jedan primerak) govore o kakvom se gubitku radi. Ne treba zanemariti osnovnu funkciju prozora. osvetljenjem. slikarstvo i prozori zavise jedno od drugog. Normandija. Na severu zid i dekoracija cine homogenu celinu. ukazuju na vizantijski uticaj: istu kombinaciju u pozadini nalazimo na freskama XI. Kolorit je najblistaviji u Spaniji gde se javljaju crvena i crna pozadina kao i zute.

Slikana arhitektura u romanickoj umetnosti vraca se preko karolinske i vizantijske umetnosti na klasicne modele i zajednicke su kako zidnom slikarstvu tako i iluminaciji. izgledale kao da pripadaju drugom planu i predstavljale autonomni prostor.nezadovoljavajuci. Ovu cinjenicu treba uvek imati u vidu. Izgled figura nije ni na koji nacin umanjen . U pozadini vizantijskog pejsaza obrisi brezuljaka dele povrsinu na sekcije sto nije prihvaceno na Zapadu. Ovu nedoslednost vizantijska umetnost je nasledila od grcke umetnosti. Tamo gde su bile izolovane kule. U predstavama drveca XI i XII v. Ona ostaje nisa. u spoljasnjem je prikazano zatocenistvo svetitelja). Umesto toga. Medjutim. Tako stvoren enterijer bio je rezultat cisto intelektualne konvencije a ne prava predstava. razvile su se forme koje nemaju ni najmanje slicnosti sa prirodom. Jedini nacin da vizantijski slikar oznaci da se dogadjaj zbio u enterijeru bio je da scenu prikaze izmedju dve kule a iznad postavi zastor koji predstavlja krov. Tako je prostor u kompoziciji podeljen u tri kategorije koje nisu strogo odeljene vec se preplicu. primenjena je sa narocitim zarom na carstvo povrca. okvir je taj koji je najvise vezuje za strukturu gradjevine. severno od Alpa. palata. Odajama je nedostajao samo cetvrti zid. izvan italo-vizantijske uticajne sfere (Italija i juzni Tirol). Blaise zbijene su izmedju plitkih nisa ili na tavanici kripte u Berze-la-Ville. naslikana gradjevina ili delovi gradjevine najvise vezuju sliku za njenu pozadinu. Organske forme najblize prirodi podsecaju na pecurke dok su ostale vise nalik na 17 .izuzetak se odnosi na period oko 1100 g. Gradjevine igraju daleko znacajniju ulogu u romanickom slikarstvu. gornji deo kompozicije dele dva plana. narusila bi se potpuna harmonija. Slikari romanike su je prevazisli. Stvarni arhitektonski elementi. Ovaj odnos moze biti jednostavan (scena Blagovesti i Vavedenje Bogorodice u hram u Nohant-Vicq) ili vrlo kompleksan (scene iz zivota i stradanja sv.primere imamo u kripti Saint-Savin gde neke od figura izlaze iz okvira pa scena izgleda kao da se odvija ispred prostora a ne u njemu. Cak i pri sintaksickoj (sintetickoj?) primeni ovog zajednickog vokabulara. arkade i nise. arhitektonski elementi su povezani i zatvaraju luk ili pravougaoni prostor cija je pozadina obojena drugacije od pozadine izvan gradjevine. Romanicko zidno slikarstvo retko u potpunosti istrazuje upotrebu prirodnog pejsaza u pozadini. Arhitektonski elementi i u jednoj i u drugoj. konkretno pretvori u apstraktno. romanicko zidno slikarstvo nije razvilo posebne forme . ne samo da imaju svoj osnovni ikonografski znacaj kuca. Od svih sastavnih delova jedne slike. One su s toga. hramova vec odvajaju i naglasavaju delove kompozicije. Oni su samo u romanici oblikovani i poredjani tako da ne samo oznacavaju enterijer vec ga i predstavljaju. Romanicka potreba da gde god je to moguce. Okvir nije integralni deo slike cak i kada ga figure povremeno prelaze. (San Clemente u Rimu) kada su na gradjevinama bili vidni tragovi kasnoantickog zidnog slikarstva i na period s kraja XII i pocetka XIII veka u Nemackoj gde velicanstvena arhitektonska pozadina anticipira goticku umetnost. tlo je naznaceno nerealistickom talasastom povrsinom i izbocinama (Nohant-Vicq) ili blago ustalasanim brazdama (Saint-Savin). imaju mnogo vise funkcija nego u vizantijskoj umetnosti. ne podleze trodimenzionalnim zakonima za razliku od pravougaonih (u obliku kutije) prostorija koje nalazimo u klasicnorimskoj i gotickoj umetnosti. znacajan faktor predstavljaju jasne relacije figura i arhitektonskih okvira u kojem se nalaze. On je sastavni deo koloristicke artikulacije samog zida. Sami pejsazi su retkost cak i u Italiji: izuzetak predstavlja Raj u Civate-u i “dolomitski” pejsaz u Grissiano-u. U samom okviru. cesto su inkorporirane u kompoziciju ali su jos cesce prisutni kao definicija lokacije ili su tu da daju okvir scene.

u klinijevskoj umetnosti manje je italovizantijskih elemenata. krhke. Tesko je uopsteno vrednovati stil figura u romanickom zidnom slikarstvu.izrazavaju se gestom kao u otonskoj umetnosti. Chemille-sur-Indrois nisu okrepile novi tokovi) ostavljaju izuzetno nezreo utisak uprkos ostarelom i uvelom izgledu. Gestovi su obuzdani ili unisteni. Dela iz poznog perioda na severu i zapadu (freske Le Liget . One obicno imaju izduzene udove i male glave. Pri opisu stila figura u romanickoj umetnosti neophodno je odrediti mesto i vreme: razliciti uticaji postoje na razlicite tokove razvoja. Kao na skulpturi XII v. konfrontiran klasicnim i pre svega vizantijskim formama a s druge na stil romanickog perioda koji je izbegao takvo suceljavanje. Ali. Slikana figura ranoromanickog stila na 18 .) a na pocetku ovog perioda. Takvih dela je najvise u Francuskoj. lagane. mada je ona postignuta u izvesnoj meri. Obicna geografska podela ne postoji: uticaj italijanske i vizantijske umetnosti i poznavanje mediteranskog realizma izvedenog iz klasicne umetnosti. U gestovima ne ucestvuju ruke i sake vec celokupno telo. kao kod gluvonemih osoba. Njene figure . Ta moc nije proizvod volje pojedinacnih figura vec ona spolja i odozgo dominira i upravlja njima. Ali. ornamentalnim i bezoblicnim. bogato i krepko zidno slikarstvo severozapada. vec sudbinom. Ova umetnost sa korenima u karolinskoj i otonskoj umetnosti. koje nije bilo izlozeno mediteranskom uticaju. ljudske figure u romanickom slikarstvu gotovo da su naturalisticki prikazane imaju bar tacan broj udova. oni izrazavaju moc pokrete tela.povijene. oko 1200 g.na primer. bila je pod neposrednim vizantijskim uticajem i predstavlja pravu veliku ranoromanicku umetnost Zapada. Medjutim. Figure su ovde najmanje naturalisticke u romanickom slikarstvu. stvorilo je dela (primer je Saint-Savin) koja unutrasnjom velicinom i intenzitetom nadmasuju savremena dela. prevagnuo je mediteranski element. ne sopstvenom voljom i postupkom. Njihov delikatni lirizam deluje dirljivo ali je tesko zamisliti da je ova umetnost u opadanju proizvela gotiku. Ovakva odbojnost oblikovala je umetnost Engleske (Hardham) i Skandinavije pre jacanja kontinentalnih uticaja.uzrok verovatno lezi u islamskoj averziji prema figuralnoj predstavi koja je preko Mozarapa uticala na hriscansku umetnost Spanije. najdalje se otislo u Spaniji. Sa apstraktnim deformacijama. Iako ponekad tesko objasnjivi. mediteranski a pre svega vizantijske elementi su rasadnik ili katalizator novih kretanja na svim poljima romanickog slikarstva. Imajuci u vidu izuzetke i modifikacije mozemo posmatrati makrokosmos romanickog stila kao pojedinacni entitet. klupko ili su prosto izvedene iz geometrijskih motiva. bilo da su nage ili odevene. zvona. Bilo je naravno i neuspeha . Ne radi se o tehnickom neznanju . malih glava . Ovde lezi fundamentalna razlika u odnosu na otonsku umetnost: romanickim figurama nedostaje nesto od licnog identiteta otonskih figura. Pokreti i stavovi su im prenaglaseni a ipak ograniceni.stitove.s jedne strane na stil. krajem XI v (do 1150 g. U svetlu ovog fenomena. Granice su se stalno menjale a kao rezultat toga prevladao je mediteranski uticaj. Pojedinacne figure sastoje se od zbira zasebnih delova. svaki deo tela je modelovan posebno te celini nedostaje plasticnost. mada ne tako tajnovito. njihov duhovni zar i intenzitet. ako ljudsku figuru uzmemo za mikrokosmos toga stila. neizbezna je bar jedna podela . nastala pod mediteranskim uticajem (primer su ogromne figure u Le Puy). izgledaju lako i krhko. One su orudja i primaoci transcedentalne moci. cesto se pojavljuje u izolovanim oblastima na severozapadu Evrope. U poredjenju sa njima. Ovi opisi su u najmanjoj meri kvalifikacije i vaze za ranu i zrelu romaniku ali ne i za kasni period.

romanicka skulptura koja se razvila tek krajem XI i pocetkom XII veka. Ali. kompozicione i dekorativne seme u Anagni zasnovaju se na rimskim uzorima. klasicizma i istrajnog iluzionizma u samoj vizantijskoj umetnosti. Francuski naucnici su pokusali da pokazu da je ova zanimljiva linearna tehnika modelovanja (primer je Saint-Savin) izvedena direktno iz kapadokijskih uzora. zapravo. Pecinsko slikarstvo Male Azije stvarno sadrzi oblike koji potsecaju na francuski sematizam ali. moguce je sastaviti obiman katalog linearno predstavljene svetlosti. Kako je monaska umetnost kapadokijskog zaledja mogla da ostavi bilo kakav uticaj na francusku umetnost XI i XII v? Pre ce biti da su obe posledica medjusobnih uticaja apstraktnih tendencija (vrlo snaznih kako u vizantijskim provincijama tako i u ranoromanickom slikarstvu). Romanickoj umetnosti zajednicko je: rasclanjenost tela na jasno odredjene delove. Pretpostavlja se da je u ranoj fazi. To pokazuje da je ova umetnost bila vise zavrsetak nego pocetak. Svodjenje oblika na njegove najsitnije delove izvedeno je do najsitnijih detalja. On je bitno uticao na nacin na koji su umetnici rane romanike sagledali i naslikali telo. Ona se. Znacajan dokaz nadmoci slikarstva zapadne umetnosti predstavlja cinjenica da je novonastala umetnicka forma. podlozni vizantijskom uticaju. od koncentricnih krugova. ne postoji ni dokaz o direktnom kulturnom kontaktu sa istokom. podrazavali upravo one vizantijske tehnike koje su negovane u romanici i ucvrstili trend prema 19 . posebno na detaljima. Tela se sastoje od brojnih segmenata odvojenih dubokim brazdama. nabori na odeci podsecaju na lepezu ili na krila insekta. veoma stara i bliza svom kraju. Autenticni stil romanicke umetnosti severa i zapada veoma se razlikuje od drugih tradicija koje su se formirale pod mediteranskim uticajem. U slucaju velikih ciklusa. Njihova istancanost jos jednom dokazuje da je tehnika na pocetku XII v. Pokret prekrstene noge vise lici na skok nego na korak. vizantijski uticaj prodro cak do oblasti koje su joj inace bile nedostupne. vise stara nego nova. Karakteristicno je da su umetnici. Modelovanje se ne sastoji od neprekinutih linija i lici na vrstu sencenja pri kojem neke linije ogranicavaju forme a neke su postale deo apstrakcije sto rezultira ornamentom koji nema uticaja na modelaciju. snopova paralelnih linija do formi koje lice na cvet ili klip kukuruza. Neprirodan korak na figurama skulpture u Tuluzi je pod direktnim uticajem slikarstva kao i preterano slozena igra nabora i planova na timpanonu u Moasaku. Druge paralele iste vrste mgu se naci u Istri. mogla je samo stariti mada je do sredine XII v. cisto su klasicni po karakteru kao i ornamentalni motivi u kripti katedrale Anagni. u velikoj meri usvojila isti preterano istancani sistem modelovanja i slikovnog pokreta. Uticaj je verovatno prenela anticka umetnosti koja je zivela u nekim delovima Italije sve do XIII v: akcenti na freskama u Civate-u. Modelovanje tela u romanickom slikarstvu Zapada ima istu opstu liniju razvoja kao i prikazivanje arhitekture i pokreta. Ovoj igri linija podredjena je iluzionisticka tehnika akcentovanja: svetla mesta su okruzena plamiccima belih linija koje postepeno iscezavaju. Vizantijski uticaj bio je daleko snazniji.Zapadu ima nesto osobito i vestacko u sebi. primer je Saint-Savin. nastavila da proizvodi velicanstvena dela. osim cinjenice da nema tacne paralele. oblikovanje pomocu planova i linijskog sencenja. dalje nije razvijala. umetnost severozapadne Evrope primila je ovaj podsticaj samo u sferi tehnike i usvojila jedva ista vise od detalja u modelovanju dok su joj ostale strane bitne osobine vizantijskog slikarstva. Rasclanjivanje tela u otonskoj umetnosti dostiglo je sazetu jasnocu i nastavljeno je do krajnosti.

postojale su razilazenja mediteranskih i nemediteranskih sfera. ne samo u politici i dinastiji vec i umetnosti . On dolazi sa Sicilije preko dvorske mozaicke dekoracije (Palermo. i vizantijska tehnika modelovanja i drapiranja prosirile su se Zapadom.duzdevima je priznat status clana vizantijskog carstva. Ali. sacuvani su mozaici koje su vizantijski umetnici postavili u narteks Sv. ubrzali su taj proces. grcki mozaicari prenose novi talas vizantijskog uticaja. Nicholas iz Verdun-a u cijem su delu usvojeni novi vizantijski elementi. Ona potseca na cloisonne tehniku iz juzne Italije cije linije sencenja podsecaju na zupce ceslja ili se radi o tehnici snaznog linearnog modelovanja koncentricnim oblicima. Cefalu). Skoro istovremeno angazovanje vizantijskih slikara na novoj crkvi u Monte Cassino uvodi dvorsku varijantu vizantijske umetnosti kasnog XI v. slikarstvo severne Italije i juzne Nemacke ucvrstilo se na ovom stilu. Do kraja veka. naporedo sa odlikama koje su spajale romanicki svet. isticanje prevoja (zglobova) tela artikulise njegovu strukturu a udovi figure u pokretu su ugaoni. Obnovljeni kontakti sa vizantijskim formama. Iz Vizantije su narucivana umetnicka dela. Lambach). Prvi talas vizantijskog umetnickog uticaja koji je na zapad doneo organsku koncepciju ljudske figure na kojoj se vidi odlucnost karaktera. asketski. Krajem XI v. Ovaj asketizam je urodio plodom (razlicitim trendovima) u ranoromanickoj umetnosti. Naziv “stil vlazne draperije” dat je zbog nacina na koji tkanina (naizmenicno pripojeno i komotno) prianja i oblikuje telo. Prva faza razvoja izrasla je iz asketizma vizantijskog slikarstva XI v. Ovaj stil je pruzio osnov za bolje razumevanje organske prirode tela i pokreta. U prvoj polovini XII v. u Rimu (San Clemente) i Kliniju (Berze-la-Ville). kasnokomninski dinamicni stil. od sredine veka. u juznu Italiju. Oni su osnov novog stila koji se razvio u okviru romanike. Proces je konacno vodio organskoj (gotickoj) koncepciji tela ali se nije razvio automatski nakon primanja inicijalnog podstreka iz Vizantije. ciji se vokabular stalno menjao. vizantijska koncepcija figure koja se u sustini oslanja na klasicne tradicije. Engleske i juzne Nemacke (Regensburg). Cak u ovoj ranoj fazi. Njen stil je bio obogacen tehnikom cloisonne ( linearni akcenti. Oni su osnova stila najveceg majstora kasnog XII v. Marka. a glavne veze. Pod vizantijskim uticajem. cak i na onima koji pasivno pate: krecu se svojom voljom i ne zavise od milosti sudbine. ranokomninski stil zamenjuje novi talas vizantinizma. nabori nagovesteni paralelnim potezima). Njen uticaj je za dugi niz godina bio dominantan faktor od venecijanske kulturne sfere (Concordia) do severnih Alpa (Salzburg. usvojen na jugu Italije (Sant` Angelo in Formis). Koncizan i prilicno strog klasicizam visokog komninskog stila osetio se do severne Francuske. Te mozaike strogog monaskog stila predstavljaju znatno stariji mozaici Hosios Lukas svojim apstraktnim geometrizmom i proredjenim jednolikim (flat) koloritom. Pokret je docaran svesno kontrolisanim upravljanjem udova a ne stavom ili gestom. duple konture istaknute zlatnom bojom. ali u medjuvremenu. bile su Venecija i Monte Cassino. i uzrokovan je. oni su nosili pocasne titule najviseg ranga. Oni donose organski stil sa carigradskog dvora u Veneciju i potiskuju prethodni. sto se tice monumentalnog slikarstva. uvek bliske veze severnog Jadrana i Vizantije postale su narocito cvrste. nezavisno od Monte Cassina. Na svakoj figuri se zapaza prisustvo licne volje. apsidama u Torcelu. potice s kraja XI v.linearnim motivima. Na Zapadu on se prvi put pojavio na mozaicima Monreale i delimicno na 20 . ne toliko pocetkom krstaskih pohoda koliko angazovanjem vizantijskih umetnika (pre svega na mozaicima) u Monte Cassino-u i Veneciji. kao u Veneciji. Ovaj stil. Njegovi oblici predstavljaju najznacajnija romanicka dela i zacetak gotike. paralelno se javlja.

Kako se vizantijska umetnost menjala i razvijala on je predstavljao kompleksno strujanje (upliv). S druge strane. vijugavih (Montmorillon. romanicko zidno slikarstvo razvilo je svoj linijski sistem planova (linijski koncipirane planove) i ambivalentnih nivoa kao direktnu negaciju plasticnosti u vreme kada je ona bila glavni zadatak skuptora. U ranom periodu narocito se javlja tehnika paralelnog modelovanja. Freske su primer kasnog provincijalnog stila. Njegova uzburkanost. sibana vetrom njihovih pokreta. Anselm u Kanterberiju) a na skulpturi Plaimpied i Vienne (Saint-Andre-leBas). Uticaj vizantijske umetnosti na romanicko slikarstvo koji se cesto navodi bez drugih kvalifikacija. uglaste (siljate) forme iz bocne apside Saint-Gilles de Montoire ne mozemo smatrati savremenikom timpanona u Moasaku (koji je nesto stariji. Iz obe oblasti slucajno su sacuvana dela a linija njihovog razvoja je veoma krivudava i razlicita da moramo oprezno postupiti pri tretiranju slicnih formi (ili pri tretiranju formalnih principa) kao paralelniih. Rocamadour) i uglastih formi (nemacki cik-cak Zackenstil) dok je u drugim nastupila (klasicisticka) reakcija. do krajnosti je sproveden kasnokomninski manirizam. odeca im je uskovitlana. silovitost. rad engleskih majstora). kompleksno isprepletene forme na savrseni nacin izrazavaju dinamicnu vitalnost u evropskoj umetnosti s kraja XII v. na njima kljuca uzbudjenje. Vizantijska skulptura koja bi posluzila kao model nije postojala a povremeni podsticaji koje su davali slonovaca i zlatarstvo nisu bili dovoljno snazni ni istrajni da bi pomogli zapadnoj skulpturi na putu ka trodimenzionalnoj monumentalnosti. Ubrzo posle pada Carigrada u cetvrtom krstaskom pohodu. U skulpturi postoje neke odlike stila za koje paralelu ne nalazimo u slikarstvu i obratno. jednostavni monumentalizam tzv. Njegov znacaj za razvoj umetnosti Zapada lezi u kontaktu koji je ostvario sa klasicnom grcko-rimskom umetnoscu. Imajuci ovo u vidu. Efekti ovog otkrica osetili su se ne samo u slikarstvu vec i skulpturi koja nije bila u tolikoj meri izlozena vizantijskom uticaju u XII v. Figure u zapadnim kompozicijama. poprecno usecene linije na skulpturi u Tuluzi. srodnih i savremenih pojava. ne pokrecu se vec kovitlaju. deli se put razvoja: u nekim krajevima. ne mozemo ocekivati podudarnost u razvoju dva umetnika. Elementi vizantijskog uticaja koji se mogu pratiti u zapadnoj skulpturi stigli su posredstvom slikarstva. makedonske renesanse X v. ili isprepletena tela docarana paralelnim linijama u burgundskom slikarstvu (Berze-la-Ville) i skulpturi (Klini). Time se namece direktno poredjenje sa slicnim oblicima u francuskom zidnom slikarstvu s kraja veka (glavna apsida Saint Gilles de Montoire ili Nohant-Vicq). iz oko 1115 g ). Na Zapadu je ovaj stil pokrenuo klasicizam ranogotickog slikarstva i skulpture koja se prosirila od severa Francuske i Engleske do Spanije (znacajne su freske Sigena. naslikane pod uticajem kasnokomninske umetnosti. poput Nicholas-a iz Verduna anticipirali i razvili u sledecem veku. statican faktor. Marka a potom se do kraja veka prosirio. kapela Sv. Burry Bible. Temeljito izucavanje vizantijske umetnosti kao naslednice klasicne tradicije pripremilo je Zapad za svoje otkrice klasicne umetniosti. Poredjenje slikarstva i skulpture nece pruziti vise od opsteg odnosa stila u datom vremenu i mestu. takodje poreklom iz Carigrada. vraca se strogi.dekoraciji Sv. Ovaj utisak brzine i zustrog pokreta pojacava modelovanje udova koji izbijaju iz uskovitlane odece (Castel Appiano). njihova lica su napeta. ili uskovitlane konture koje ocrtavaju obris udova (slikarstvo severne Francuske i Engleske: jevandjelje Liessies. Oko 1200g. na primer. nije bio konstantan. Na primer. Verovatno da nikada necemo ispuniti prazninu u jednoj 21 . sto su slikari kasnog XII v.

1202) i fresaka iz Saint`Angelo in Formis je tako velika da je slikar morao raditi u istom ateljeu. Razlika ne postoji u odnosu na modelovanje figura i draperija. U knjiznim iluminacijama je svakako bilo vise lokalnih stilova nego u zidnom slikarstvu. Slicnost italijanske minijature iz Monte Cassino-a Vita SS. Sada se namece pitanje da li je u minijaturnom slikarstvu postojao stil nezavisno od stila murala.umetnosti ugledanjem na drugu. lat. S. Benedicti et Mauri (Vat. svi slikari romanike bili su 22 . Veza zidnog slikarstva i minijatura je bliza. Nisu ni svi manastirski skriptorijumi dali umetnike koji su radili i murale. Romanicko slikarstvo bogato je stilskim varijantama koje ne zavise od dimenzija i medijuma. Ne moramo se mnogo baviti pitanjem prioriteta i prednosti. Pietro F. Odgovor je pozitivan kada su u pitanju kompozicija. Anselm (katedrala u Kanterberiju) slicni su iluminacijama Biblije Bury St Edmunds Majstora Huga i konacno. 13). U Spaniji. slicna veza postoji izmedju hagiografskih scena u kripti Saint-Savin i minijatura Vie de sainte Radegonde (Poatje Ms. a njih nema mnogo. Njegov uticaj je bio veliki kako na spansko zidno slikarstvo tako i na minijature. Pogresno bi bilo pretpostaviti da je svaka varijanta stila u jednom mediju morala biti zastupljena i u drugom. one se mogu naci i na zidnom slikarstvu (primer je Saint-Jacques-des-Guerets). vremena pape Humbert-a (1028-51). Cak i bez postojecih dokaza koji bi to potkrepili. u Nemackoj. moguce je razlikovati rad Maestro delle Traslazioni na dekoraciji kripte katedrali Anagni i iluminacijama brevijara Anagni (Vat. razigrani brokat na udovima sa belim ukrasnim viticama svakako je bio razvijen u minijaturnom slikarstvu severozapadne Francuske i Engleske (jevandjele Liessies i Biblija Lambeth). baldahin Ribas i freske San Pedro de lo Seo de Urgel radio je isti atelje dok je Salla Capitular u Sigena dokazano oslikao engleski minijaturist iz vincesterskog skriptorijuma. ilustrovane kopije Commentary on Revelation Beatus of Liebana mogle su inspirisati neke apokalipticne cikluse. Slicni primeri su verovatno postojali u Salzburgu XI i XII v. U Engleskoj. Cak u XIII v. iluminirani ciklusi posluzili su za uzor zidnim ciklusima. Bibl. kao i izmedju dekoracija apside Berze-le-Ville i minijatura klinijevskog Lekcionara (Paris. 250). Zlatni vek iluminacije iz Echternach-a (XI v. U nekim slucajevima. Analiza zidnog slikarstva zahteva posebnu tehniku. Izvesne forme mogu biti pretezne u jednom zanru i potpuno se razviti u okviru njega. Ali. Umetnici Ako je verovati sacuvanim dokazima. Postoje i drugi primeri gde je taj uticaj bio obrnut (ciklus u minijaturama italijanskih velikih biblija izveden je iz ciklusa rimskih crkava). 2246). U vecini slucajeva nemoguce je napraviti jasnu razliku izmedju ova dva zanra. Daleko znacajna cinjenica je postojanje bliske stilske i ikonografske veze. Na primer. pretpostavljamo da su uticaj sirili slikari koji su putovali od mesta do mesta.) nastupio je tek nakon dekoracije crkve tj. U proslosti su naucnici bili skloni da minijaturnom slikarstvu pripisu dominantnu pionirsku ulogu ali danas vecina zastupa suprotno misljenje. lat. Na primer. freske i rukopisi u Prufening-u nastali su u istom ateljeu u Regensburg-u. 3. a Ashburnham Pentateuch je posluzio kao izvor za scene iz Starog zaveta u Saint-Julien u Tours-u. Postoji mnogo primera u romanickoj umetnosti u kojima su veze posebnih fresko i minijaturnih ciklusa toliko bliske da se oni moraju pripisati istom umetniku ili ateljeu. okvir i ornament. Nat. U Francuskoj. murali kapele S.

Na primer. cija su dela unistena u spanskom gradjanskom ratu. Zanimljivo je da predgovor Pictor in carmine podrazumeva da se umetnik ne mora strogo drzati propisane teme. ubacivali fantasticne detalje u dekoraciju crkvenih gradjevina a “takvu drskost crkva nije smela da tolerise”. njegovih pomocnika. Za svako novo delo pripreman je novi niz tituli u ranoj i zreloj romanici. majstora San Clemente de Tahull iz Roda (Hesca). To nije uvek imalo svojih prednosti: nije svaki provincijski slikar. On je morao da prihvati uslove koje je diktirao narucilac a koji se cesto nisu odnosili na temu ili na prirodu i strukturu gradjevine i druge okolnosti. u Engleskoj.na primer. Na primer. Postavljen bi mu bio program. dali su romanickom zidnom slikarstvu internacionalni karakter.) mogu se vrednovati u odnosu na ranoromanicko slikarstvo u Bavarskoj (Freising). Verovatno je napisan pocetkom XIII v. U nekim slucajevima verovatno da nikada necemo saznati da li je slikar prikazivao svoje nejasno znanje ili gresio. verovatno Lombardjanina. Ovaj znacajan podatak potvrdjuje da su dva slikara.slicna saradnja postojala je u Kliniju i sigurno je uticala na razvoj oba umetnika. u XI v. Tradicija u kojoj je odnegovan umetnik nije jedini faktor koji je uticao na njegovo delo. Spanija narocito obiluje takvim materijalom sto nam daje mogucnost da pratimo napredak najznacajnijeg slikara prve polovine XII v. pripadnik svetog reda ili ne. freska u Vicqu-u opisuje Hrista u pratnji jedne zene i nekoga koga natpis oznacava kao Iroda. kao i majstora iz Osormort-a (zanat izucio u Francuskoj) u oblasti Brisela i Gerone. To bi mogla biti ilustracija Jevandjelja po Luki. Slikar bi. Poput slicnih dela. Slikari su. freske Nohant-Vicqu ne dovode se u vezu sa umetnoscu Berry-ja vec su rad putujuceg umetnika iz Tuluze. skloni da povezu dela geografski izolovana. Groteske su bile ogranicene na donji deo zida. Prirodno je da se u dokumentima vise pominje angazovanje stranih nego lokalnih majstora . kako zidnog slikarstva (San Pedro de Arlanza) tako i iluminacija. Moramo uvek imati u vidu cinjenicu da su slikari mnogo putovali zato sto su. na Kataloniju. verovatno saradjivali. blizu Kelna. slicni njima. Slike u gornjem delu hora Sankt Nikolaus u Matrei radili su umetnici iz Padove koji su uticali na rukopisne iluminacije u Alpima i juznoj Nemackoj.putujuci umetnici a ne lokalni slikari. radeci na istom mestu u isto vreme. Murali iz Maria Worth u Carinthia (XI v. Oto III je pozvao slikara Johanesa iz Italije u Ahen a Vita Gauzelini pominje angazovanje lombardijskog slikara Nivardus-a za Saint-Benoit-sur-Loire. ali ne uvek tacno: on je mogao biti izveden iz dela kao sto je Pictor in carmine zbirka od 440 rimovanih natpisa koji pokirivaju standardne teme. izricito opisane u predgovoru slikarskog prirucnika. povremeno. jos su vise uticala na stilski razvoj. dobijao kao model ne samo program vec i delo drugog umetnika. Ovaj 23 . Ekscentricnost u rasporedu i kompoziciji cesto su rezultat neznanja. Na isti nacin mozemo pratiti uticaj majstora iz Pedret-a. Isti izvor govori da je obliznju crkvu u Saint-Pierre (1026-9 g) oslikao monah Odolricus iz Saint-Julien iz Tours-a. on je prvi proizvod rane gotike. Ne radi se o slucajnosti . majstora Santa Maria de Tahull (ili Maderuelo-a) iz Tahulla. Glavni dokaz o aktivnosti putujucih umetnika ne lezi u pisanim dokumentima vec u delima koja nepogresivo nose licni pecat. kao izraz monaskog revolta protiv discipline koja je strozija prema zidnom slikarstvu nego prema minijaturi i skulpturi. pogresaka i nemarnosti. narocito istoricari umetnosti. koji su radili daleko od domovine. Cesta putovanja engleskih slikara. kad god im je bilo moguce. izvodjenje programa bi obicno bilo prepusteno slikarima a vise slobode su imali majstori u udaljenim crkvama nego u gradovima. Umetnici. naslikao je majstor koji je radio i ucio u Tournai-u. Dekoraciju apside u Knechtsteden-u. bio uceni teolog. Francuz i Italijan.

Prirucnici uzoraka. vec i geometrijske oblike kompozicija i nacin na koji ona treba da ispuni dati okvir. izabre i pripremi similie. zapadni su bili licne zbirke slikarevih slucajnih belezaka. Stalne komponente. Ovakav metod mogao je dovesti do pogresaka. U bar dva slucaja dokazano je da su zapadni sastavljaci ovih prirucnika svoj materijal uzeli sa vizantijskog mozaika na Siciliji sto znaci da su posetili Siciliju. Izvanredan primer pokazuju dve verzije Hranjenja hlebom u Purg-u i Friesach-u austrijskim Alpima. Kopista ocigledno nije znao kako da sastavi razlicite delove kompozicije. Romanicki konstrukcioni obrisi razlikuju se od vizantijskih po tome sto nastoje da. Cak se iste similie koriste za zidove. figura kao i celih kompozicija. Vizantijski umetnicki prirucnici kompozicija bili su razumljivi i ostali su u upotrebi na Atosu do XIX v. nedovrsene studije koje je trebalo preneti na zidove. ilustrovana uz pomoc knjige uzora u kojoj je figura Hrista na Maslinovoj gori postavljena na pogresnu stranu u odnosu na apostole pa je ishod bio da se Petar zagledao u nebo umesto da slusa Hrista. Za romanickog slikara. vec stvarno delo koje je on slikao na zidu.tekst se u ovom periodu retko ilustruje u slikarstvu. figure i kompozicije su tako organizovane da odgovaraju datom mestu. ilustrovane su samo jedanput i ponavljana po potrebi u razlicitim slikama. Skoro svi postojeci prirucnici uzoraka nose pecat snaznog vizantijskog uticaja iz zidnog i minijaturnog slikarstva. ne samo utvrde proporcije udova i crta lica ( na primer. Ruski prirucnici ljudskih figura takodje su bile sistematicne slikarske knjige sa detaljima lica. Broj figura i njihovi medjusobni odnosi su identicni. Uvodno slikanje sastojalo se iz dve faze: konstrukcioni obrisi kompozicija i figura i crtezi detalja koji ispunjavaju skelet. Irod je verovatno pomesan sa Pilatom sto predstavlja slikarev nemar. koje su koristili zapadni slikari. prvi korak u izvodjenju bio je prenosenje crteza na zidove: ovaj deo je radjen fresko tehnikom na vlaznom zidu. kopije postojecih kompozicija i prave knjige uzoraka. U njima su bile pokrivene sve teme vizantijske religiozne umetnosti. Frontalno postavljene glave uradjene su pomocu koncentricnih krugova. U poredjenju sa istocnim prirucnicima koji su predstavljali skoro kanonski autoritet. Razlika je u okviru . kao sto je figura Hrista u sceni Jevandjelja. Vaznu ulogu je imao oblik okvira. tehnike i tacan raspored scena u crkvi. Primer je kopija Hortus deliciarum opatice Herrad iz Landsberg-a. Slikari su za prikazivanje vecinu tema koristili Similia. similie nije predstavljala samo polaznu tacku kao sto priroda predstavlja pejsazisti. njene instrukcije su se odnosile na materijale. korisnih slikaru ali nikako propisanih. same po sebi. Ako je ovakvo nerazumevanje bilo moguce u relativno ucenoj sredini. nisu predstavljali zbir propisanih pravila i modela kakve su koristili vizantijski slikari niti su licili na ruske prirucnike ljudskih figura. duzini lica odgovaraju tri duzine nosa). Neke od ovih zbirki motiva sadze opise celih scena. on predstavlja neutralnu ogranicenu povrsinu slike dok u Purgg-u figure na sve cetiri strane probijaju okvir i tako imaju specificnu ulogu u strukturi plana koji je slozeniji u ovom delu. slicne i gore pogreske mogu se ocekivati na provincijskim delima. Drugi ilustruju samo promenljive komponente datih scena. Prirucnici su uglavnom sadrzali skice. polozaj i znacaj povrsine. udova. nisu koncepcijski originalne. imaju istu arhitektonsku funkciju i u dve razlicite gradjevine rezultat varira. i obe se zasnivaju na istom prirucniku koji je verovatno nastao u Admont-u i Salzburgu. Mada one. tela pomocu trouglova a citave kompozicije ( u Burgfelden-u) od nizova krugova i tangenti. uzorke slikanih minijatura. U proslosti se mnogo govorilo o 24 . Oba poticu iz druge polovine XII v. Ruski prirucnici kasnijeg su datuma ali su izvedeni iz ranijih prototipova. Posto slikar osmisli program i rasporedi ga na zidove i tavanicu.u Friesach-u.

Boje nisu mesane vec nanosene jedna iznad druge u transparentnim slojevima. na sveze malterisanoj povrsini koja ce se toga dana obraditi. tj. Znacajni izvor informacija o glavnim tehnikama i materijalima je knjiga Teophilus-a Schedula diversarum artium. ispunjavanje povrsine ravnom bojom. To je ocigledno na nekim delima na kojima su. udaljavanja od stroge simetrije i on pokazuje da su simetricne figure slikane s leva na desno. Druga funkcija konstrukcione linije koja je prilagodila forme njenom okviru (na ravnom zidu ili nisi) moze se videti na jednoj fresci u Saint Savin gde su jasna trouglasta mesta i preseci. Mada oni ne otkrivaju uvek narociti umetnicki talenat. rada sirokim potezima cetkice i nanosa boje u Tavant-u do krajnje prefinjenosti Berze-la-Ville u kojoj je sa samo osam pigmenata postignuto izuzetno bogatstvo boja. Poslednja faza skoro svih romanickih murala bila je izvlacenje kontura crnom ili tamno smedjom bojom. rasprava iz XI v. Nije se radilo o prosto mehanickom ponavljanju linija i preliminarnih crteza vec u vecini slucajeva doterivanju tih obrisa. jedan detalj takvog crteza otkriva kako je slikar tri puta pokusavao da dobije pravilnu konturu obraza. Slikarev senzibilitet je izrazen u ovom spoju pravila i varijacije. Samo je desna strana trougla verno kopirana. Berze-la-Ville jos jednom nudi najekstremniji primer tehnicke vestine: u sceni stradanja sv. Jasan primer ove slobode daju polufigure svetitelja u Nonnberg-u: osnovni konstrukcioni oblik bio je jednakostrani trougao u izvodjenju figure.) Osnovni crtez je radjen preko konstrukcionog obrisa obicno crvenom. Danas se smatra da se njena funkcija sastojala u tome da se slikaru pruzi smernica i orijentacija od kojih je on po potrebi mogao da skrene. Zavrsna slika krila je kolebljivost ove vrste. vise je zastupljena seko tehnika (na ovlazenom zidu na kojem je vec preliminarni crtez) ili tempera cija je osnova neki od brojnih medija a nanosenje je radjeno u slojevima razlicitog rafinmana. zatim dodavanje tamnih pa svetlih senki linearnim potezima. Sa zaljenjem primecujemo gubitak lake. Romanicko slikarstvo obuhvata mnogo vestina .od skiciranja. meke i spontane linije i veoma licnog pecata a potom bolje pogledamo zid i shvatimo da se takva spontanost nije mogla tolerisati na zavrsnom delu: ona bi se snazno sukobila sa formalnim kvalitetima. Na primer. karakteristicnim za romaniku. koja sadrzi izvestan vizantijski materijal. Leva strana je slobodno radjena i pokazuje izvesne varijacije u odnosu na konstruktivniju levu polovinu. U apsidi Berze-la-Ville na nizem delu zida boja je skinuta te smo u mogucnosti da direktno uporedimo preliminarni crtez glave sa obliznjim portretima koji su zadrzali poslednji sloj boje. Modernom oku. Lorenca nailazimo na sistem krstastog rostilja cija slozenost namece poredjenje sa Direrovim delom. Ovaj proces smisljeno protivreci “slikanim” tendencijama. bez obzira na standard i tehnicku vestinu. Namece nam se pogresan utisak da su preliminarne crteze radili razliciti majstori i u razlicito vreme. naviknutom da traga za licnim pecatom autora. usled ostecenja 25 . zutom i oker bojom uz obilato slikanje cetkicom. u Francuskoj. U izradi slike koriscene su razlicite tehnike. Karakteristicna za ovaj period je narocita ostrina preliminarnih crteza (Nonnberg i Frauenchiemsee XII v. Slikarstvo je retko radjeno pravom fresko tehnikom. Nekada preliminarni crtez jasnije od zavrsnog dela otkriva slabosti slikara. Neki crtezi konstrukcija koji su otkriveni nakon unistenja slika ne pripadaju romanickoj umetnosti vec su znatno starijeg datuma .otonski u Burgfelden-u a karolinski u Naturnou. Upotreba (skice) konstrukcijskih obrisa nije novost u romanickoj umetnosti. Zajednicko svim muralima je.geometrijskoj preciznosti i rigidnosti romanickih crteza konstrukcije. prija pojava ovih preliminarnih crteza.

redekoracije i konacno neadekvatno izvedene restauracije.primitivnih. Gubitku oko 98 % originalnog materijala doprinele su prirodno propadanje. On dalje razvija uopstenu formu. Ukratko receno.svetovne gradjevine su vise stradale od crkvenih. Tehnika ogranicenih obrisa daje mogucnost prefinjenih varijacija i tako ukazuje na nerazdvojiva stilisticka kretanja toga vremena. Tuluzi izgradjeno je sest novih crkava. Poatjeu. daje joj osobenost zaodevajuci je licnim jezikom linija. Prakticno ni jedan od sacuvanih ciklusa nije kompletan a u vecini slucajeva ostaci ne dopustaju rekonstrukciju ikonografskog programa. Supstrat ne predstavlja poznavanje prirode vec poznavanje umetnosti i ne postoji teznja da se dostigne originalnost u modernom smislu reci. Nekoliko fragmenta sacuvano je u Poatjeu i Turu. Ta slikana dekoracija uklopljena je u arhitekturu a konstrukcija se smatrala kompletnom tek kada je slikar zavrsio svoj posao. dekorisana je parcijalno. Romanicki slikar pocinje datim formama koje nije sam izmislio i konfrontira ih geometrijskim obrisima. Srednju fazu rade manje-vise vicni majstori. To znaci da je postojalo nekoliko hiljada ciklusa fresaka od kojih su sacuvani samo fragmenti nekoliko stotine. nevestih ili rutinskih. One su naporedne ili jedna iznad druge kao u Burgenfelden ili Gurk-u. U nekim delima prefinjenost tehnike vodi krajnjoj izvestacenosti (primer je nemacki Zackenstil iz XIII v) koja se prosirila provincijalnim slikarstvom (Grades ). Gubici nisu ravnomerno rasporedjeni . Zavrsni crtez je pripadao najznacajnijoj fazi: njega je izgleda uvek radio glavni slikar i tako ostavljao svoj pecat na delu. Rasprostranjenost Murali se ubrajaju u naosetljivije i nepostojane umetnicke forme usled prirode zidne povrsine na kojoj su naslikani. Pored velikog broja novoizgradjenih i oslikanih zdanja u XI. U toku romanickog perioda u svakom gradu. XII i XIII v. Religioznim znacajem zatvorila je vernike u mikrokosmos pretvorivsi umetnost u dom Gospodnji. To je ocito na mnogim nespretnim katalonskim i alpskim muralima i nekim rimskim delima (Santo Quattro Coronati ). S druge strane. Njegov se cilj u razlicitom periodu menjao: u ranoj i zreloj romanici slikari su tezili izvesnoj geometrijskoj bezlicnosti menjajuci slobodu i vitalnost preliminarnog crteza do granica koje su bile razumljive srednjovekovnom umu. U svom najboljem periodu romanicko slikarstvo je proizvelo dela koja su u potpunosti ispunila njegovu svrhu. kao u svakom drugom periodu postojao je izvestan broj losih murala . Svakako da postoje dela u koijma zanatstvo ima prevagu nad umetnickom obradom. izmedju prefinjenosti i prenaglasenosti. Svaka romanicka crkva.slikane povrsine. u kasnijem periodu usledilo je ozivljavanje.prirucnika uzora do prefinjenih obrisa na zavrsenim delima dalek je put. prirodno ili namerno unistavanje. realizam i raznovrsnost. sa malim izuzetkom. postojao je veliki broj starijih gradjevina koje su dekorisane cesto novim slikanim programom. Razlika nam cesto daje tacan uvid u kvalitet slikara i obim dorade. sada vidljive linije preliminarnog crteza i finalne slike. Vodeci umetnik radi na pocetku i na kraju procesa. Malo se zna o zidnoj dekoraciji profanih gradjevina a sacuvani fragmenti kao sto su 26 . u pripremi preliminarnog crteza i zavrsnoj obradi. Kvalitet dela je u raskoraku koji se javlja izmedju promenljivosti i doslednosti u odnosu na delo. Turu. Od similie . 4.

Dodatne popravke u “duhu vremnena” cesto su unosile neopravdane interpolacije a ishod je bio radikalno izneverena umetnicka istina. religiozne umetnosti. Svetlost i atmosferske prilike izbledele su pigmente ili ih unistile. njihove romanicke crkve nisu bile goticizirane poput onih u Francuskoj. Njih su potresi svetske istorije zaobisli.jug i jugozapad Francuske su opustoseni u krstaskom pohodu dok su u periodu reformacija i revolucija stradala mnoga dela u severnoj Evropi. narocito Templara i na zidno slikarstvo Outremer-a u Francuskoj. Privatne palate i kapele pri kojima su podizane bile su tako ranjive da je nemoguce steci jasnu sliku programa feudalne. Stari i Novi zavet. Frauenchiemsee. “otkrio” Merime svojim delom ‘Notice sur les peintures de l`eglise de Saint Savin”. prva su presla na nove forme i napustila stare a neocekivano veliki broj dela preziveo je zahvaljujuci provincijskoj izolovanosti. Prvobitna gustina produkcije bila je u suprotnosti sa sansama za opstanak: mesta u kojima je umetnicka delatnost bila najveca. Religiozno slikarstvo u zajednickim prostorijama manastira i zenskih samostana (trpezarije. Cak i kada su ti fragmenti uspeli da prezive sve te promene. Francusko zidno slikarstvo koje je sredinom XIX v. Sacuvano je samo dno koje ukljucuje podnozje stuba i niz stopala i rubove glavne kompozicije. portreti i legende svetitelja uglavnom su rezultat proizvoljnih okolnosti koje su im omogucile da opstanu. oni nisu dali osnov novom umetnickom razvoju. Mnoge oblasti su izlozene velikim pljackama . manje je stradalo od ruke dobronamernih vandala nego na primer austrijsko (Karner u Hartberg-u) i mnogo manje od nemackog u kojoj je razorni udar narocito pogodio Rajnsku oblast. Tako je izgubljena ogromna kompozicija sa predstavom trona Solomonovog iz oko 1150 g. ciklusi u Purgg-u . srazmerno veci broj slika je sacuvano u apsidama nego na zapadnim zidovima.oratorijumi. skidanje gornjeg sloja i propadanje naneli su manju stetu od restauracija iz XIX v.Maiestas. Ne racunajuci kripte. cak egzoticno. Styria i Matrei u istocnom Tirolu. Santa Croce in Gerusalemme). Ovo svakako ima veze sa cinjenicom da su u kasnijem periodu ogromni barokni oltari smestani u apsidama i zaklanjali romanicku dekoraciju ali je nisu unistili dok je slikarstvo zapadnih zidova stradalo pri otvaranju ogromnih prozora i postavljanju galerije za orgulje. Drugi krajevi su nesrazmerno bogatiji romanickim muralima. Dekoracija je sacuvana na gradjevinama manjeg znacaja .Torre San Zeno u Veroni izgledaju neobicno. Izmedju ostalog. Slikarstvo bocnih zidova stradalo je usled povecanja prozorskih otvora. Slicna obrnuta uzrocnost je pri odredjenju koji deo seme treba da opstane. zbornice) skoro da i nije sacuvano. koje je bilo jako izobliceno. Neki skorasnji pokusaji da se ukloni gornji sloj slikarstva iz proslog veka i povrati autenticnost bili su uspesni. Umetnicki gledano. veci je bio razarajuci efekat. ovo se odnosi i na umetnost viteskog reda. kapele dok su stari oblici dekoracije u parohijskim crkvama i katedralama nestali ili zamenjeni novim. Uz male izuzetke. narocito Katalonija i juzni Tirol. postavljanja predikaonice i izgradnje svodne tavanice ali je dosta murala sacuvano iznad svodova u samom vrhu zidova (kapela pri katedrali u Bressanone. u Italiji su ostala netaknuta neka dela koja su u drugim zemljama bila plen restauratora. (zapadni zid manastirske crkve Nonnberg u Salzburgu). vecina sacuvanih dela je inferiornija od izgubljenih. niti barokne poput onih u Italiji i juznoj Nemackoj. njihov materijalni oblik verovatno nije prvobitno bio takav. Sto je ranije bilo probudjeno “aktivno” interesovanje za romanicke murale. Zbog urodjenog postovanja prema umetnickim starinama. Ocigledno mali izbor tema u romanickom zidnom slikarstvu . sada je u relativno dobrom stanju a 27 . Rim.

Limoges. Saint Germain des Pres. Znacajniju ulogu imala je dominantna religija . potisnuto je u zaostale seoske crkve. pre nastanka gotike Saint Denis. Koliko nam je sada poznato. Ipak je moguce izolovati odredjeni broj kulturnih faktora koji su uticali na sirenje ovog oblika dekoracije. Rajnska oblast. Saint Martin u Turu. Novara i Civate koji su imali bliske istorijske veze sa Milanom. postoji u nekoliko mesta (Tur. Le Mans. Saint Aubin u Angers-u. Jos jednom. poput Tuluze. Relevantni pisani izvori koji su mozda bili dodatni izvor informacija. sacuvani su igrom slucaja kao i slikarstvo. U drugim slucajevima moramo se vratiti na dokumentarne dokaze i dedukciju. Poatje. U Rimu je ostalo dosta materijala koji svedoce o tome. Zidno slikarstvo se nije moglo adekvatno razvijati tamo gde nema ravnih zidnih povrsina ili gde se negira zidna povrsina radi umetnickih ciljeva. Sacuvana francuska dela pokazuju takvu stilsku raznovrsnost da 28 . Rim. Saint Benoit na Loari.preliminarni crtezi u Brauweiler-u. bar u pocetku. Mesta je bilo samo za ornamentalnu i poluornamentalnu dekoraciju. bar su sacuvani od unistenja. Poatje i uz manju izvesnost u Angers-u). U Italiji. cija je umetnost orijentisana na skulpturu. Rim i Milano. raspolazu neznatnom kolicinom. Drugi vazan i neophodan uslov za napredak zidnog slikarstva odredjene regije je vladajuci arhitektonski stil. u Francuskoj. Krajem XII v. O ugledu Monte Kasina govore freske Sant` Angelo in Formis dok u Milanu nista nije prezivelo pljacke i opsade iz XII i XIII v. Tako je najintenzivnija produkcija ogranicena na severnu oblast . Da bismo stekli sliku o rasporedu romanickog zidnog slikarstva. Sa izuzetkom Toskane. Bavarska). Klini je morao biti jedan od najznacajnijih centara Francuske ali su i drugi uticaji stizali iz opatija Marmoutier. Fresko tehnika je bila popularna u podrucjima koja su oskudevala u kamenu pogodnom za gradjenje i klesanje (primer su Alpi. zidno slikarstvo je sasvim nestalo iz velikih katedrala u Francuskoj. Priroda i dostupnost materijala i arhitektonskih stilova nisu jedini faktor uticaja na razvoj zidnog slikarstva u odredjenoj oblasti. u Nemackoj je dominiralo dekoracijom gradjevina manjeg znacaja za dugi period dok u Italiji nikada nije ni istisnuto.uslov je da su materijal i tehnika kojim su umetnici raspolagali odgovarali jedno drugom. najaktivniji centri su Monte Kasino. Potvrdu da je grad bio znacajan rasadnik nalazimo u dekoraciji Galliano. Angulema i Arla. o postojecim delima znanja prosirujemo dedukcijom. Arras. Ne mozemo reci da je zidno slikarstvo zanemareno u oblastima bogatim dobrim kamenom ali je opravdano pretpostaviti da su u skulpturi stvoreni znacajni pomaci . i mozda Frankonije. U ovim oblastima u izvesnom broju identifikovanih centara razvili su se najuticajniji oblici. vecinom na svodu (Petit-Quevilly) dok je pojava velikih otvora u zidu stvorila uslove za razvoj bojenog stakla. Mozda su svedoci znacajnih pomaka u zidnom slikarstvu. veliki centri skulpture. postojeca umetnicka dela su nepouzdani vodic.na primer. normanske opatije. Bilo je i sporednih centara koji su delom zavisili od glavnih sredista: Akvileja blizu Venecije. Jasna koncepcija ovih dela koja su nastala u ovim centrima ili oko njih. u podrucjima koja su bila pod klinijevskim redom cvetala je umetnost ali su cisterciti (severno od Autun-a) nerado gledali na figuralno zidno slikarstvo i bojeno staklo. juzna Italija. glavne grane romanicke umetnosti razvile su se na nemackom govornom podrucju. Zbog toga narativno i figuralno zidno slikarstvo nisu napredovali na severu i severozapadu Francuske u drugoj polovini XII v. osim uticajnih vizantijskih “kolonija” na Siciliji i u Veneciji. odnosno dovoljno naglasena materijalna priroda zida. Auxerre i La Mans.linija razdvajanja je paralelna sa Loarom i prolazi kroz Autun. Verona blizu Milana i verovatno Pijemont koji je preneo milanski uticaj u alpske oblasti.

Ono malo sto je sacuvano iz ranoromanickog perioda u Donjoj Saksoniji i srodnih danskih i svedskih dela XII v. Nema dokaza o ulozi koju je imao manastir Guelph u Weingarten-u gde su nastali neki od sjajnih iluminiranih rukopisa. Ovaj slucaj jasno ilustruje nepouzdanost kalkulacija baziranih na sacuvanom materijalu koji je posluzio za rekonstrukciju: da ciklus u Idensen-u nije sacuvan. Nismo u mogucnosti da saznamo da li je veliki svapski manastir Hirsau i njegovi ogranci uticao. Dominantni centri bili su. U Bavarskoj smo na cvrscem tlu: sacuvana dela potvrdjuju nadmoc Regensburga dok je Passau sredinom XII v potpao pod uticaj Salzburga. U Donjoj Saksoniji mozemo pratiti razlicite sfere uticaja koji dolaze iz Hildesheim-a. Oblast najintenzivnije delatnosti u Nemackoj koncentrisana je na Rajnu. Stavelot i Floreffe. Halberstadt-a. Friesach. Spajera. verovatno veci i od Oviedoa. Huy i velike franko-flamanske opatije Saint Amand. na zidno slikarstvo jugozapadne Nemacke kao sto je uticao na rukopisne iluminacije. Worcester i York). Peterborough. Uticaj Salzburga pruzao se do Bressanone i Bolzano 29 .moramo racunati na postojanje veceg broja rasadnih centara od pomenutog. Svako novo otkrice nadovezuje se na slozenost problema. Quedlinburg-a i Merseburga. Rajhenau na jezeru Konstanca i Keln ali nismo u stanju da procenimo uloge Strazbura. Albans. mada preslikanog materijala ima na istoku. iza njega je Minster. Ripoll-a ili Barselone cije se uloge u razvoju umetnosti Spanije mogu do izvesne mere rekonstruisati. Seckau. On potvrdjuje pretpostavku o postojanju Helmarshausenstila u zidnom slikarstvu Skane (Svedska) sto govori da u radionicama Helmarshausena nisu radili samo zlatari i minijaturisti vec i vesti fresko slikari. Brunswick-a. U Engleskoj se moze pretpostaviti postojanje vise centara nego sto se to moze zakljuciti na osnovu sacuvanih knjiga. Zato se ne moze proceniti znacaj ciklusa iz Idensen-a. svojim klinijevskim vezama. Saint Omer. klinijevskih ogranaka u Engleskoj. postojanje skole u Helmarshausen-u bilo bi dovedeno u pitanje i mi ne bismo znali kako je on izgledao. Poput Tournai-u. Wormsa i Majnca. Moguce je utvrditi uloge Winchester-a. glavni centri su verovatno bili Liege. Saint Bertin. u gradu Soest-u koji je bio centar Westphalia-e. proizvela dela od znacaja ali o njima danas nista nije sacuvano (St. Logicno je pretpostaviti da je oblast Meze proizvela neke od najradikalnijih inovatora u figuralnoj umetnosti i imala odlucujucu ulogu u razvoju zidnog slikarstva Low Countries. Najvise ocuvanog. prema sacuvanim materijalima. Od samog pocetka je Salzburg dominirao celom Austrijom mada su postojale manje-vise nezavisne skole u Mondsee. unakazeno je preslikavanjima. Sacuvani ciklus iz Idensen-a pokazuje vezu sa skolom Helmarshausen. ali su i druga mesta u XII v. On je jedini preziveli primer ove grane “Guelph” umetnosti koja je imala veliki uticaj na umetnost sledece generacije (vreme Henry the Lion-a). Gernrode-a Magdeburg-a. Canterbury-ja i Lewes-a. u kojem je sacuvano nekoliko dela s kraja XII v. Frankfurta ili Esena. Admont. Najznacajnije svetiliste jugozapadne Evrope je imalo veliki uticaj na zidno slikarstvo i drugu vrstu umetnosti. Bury St Edmunds. Durham. Erfurt i Fulda takodje su bili znacajni u romanickom periodu i kasnije. Nekoliko fragmenata iz Bamberg-a nisu dovoljni da objasne situaciju u Fankoniji a nista nije bolje u Swabia-i. Gurk. Ali ne postoje dokazi o romanickim muralima u severnim delovima Low Countries. U Spaniji problem identifikacije centara i prenosioca umetnickih ideja uvecava gubitak slikarstva u Santiago de Campostela.

XII i XIII v. Svapske. na primer Saint-Gilles de Montoire. ne sa danasnjim “nacionalnim” i lingvistickim granicama. stalni priliv novih ideja iz inostranstva dovodi do razvoja osobenog stila .postoje potpisi na freskama Saint` Elia di Nepi . katalizator moze biti jedna licnost. Proizvoljni ljudski faktor moze da dovede do asimilacije nekoliko razlicitih stilova na jednom mestu i u isto vreme. Rima. Produkcija zapadne Svajcarske je ne samo u geografskom smislu na pola puta izmedju Burgundije i gornje Rajne. Ove proizvoljne okolnosti vrednije su nam od etnickih i lingvistickih relacija a istorijski lomovi znacajniji od lokalnog 30 . veliki ktitor (Deziderije iz Monte Kasina). produkcija se moze grupisati prema razlicitim stilovima i skolama: lokalni. sa dugorocnim efektima ili bez njih (Montoire).gde je naisao na uticaj Venecije i Akvileje u dolini reke Alto Adige (juzni Tirol) gde su se kombinovali italo-vizantijski i elementi romanike sa severa. Za kontekst XI. dok u dolini Loare postoje dela razlicitih stilova koja se ne mogu podvesti pod “regionalni” stil. razlikovati ali tacne granice ne postoje. Kelna i Salzburga savremena dela su blisko povezana i u duzem vremenskom periodu zapazamo istrajno postojanje stilova da nema sumnje da je postojao lokalni stil ili skola uprkos brojnim putujucim umetnicima. Ikonografska slicnost se javlja kao dodatni faktor tamo gde je propisan isti program ali on nije bio vazniji od tehnickih premisa. Na mnogim primerima. Verone. Uzroci ovih kristalizacionih procesa mogu biti vrlo razliciti. sadrzi dela razlicitih stilova. U slucaju Francuske. Ne mozemo reci da su granice lokalnih i regionalnih stilova precizno povucene: rimski slikari radili su u Lazio . U drugim slucajevima.primer je Venecija. U drugim slucajevima. Savoja pokazuje afinitete prema italijanskom i francuskom slikarstvu. U centrima Poatjea. nacionalni stilovi koji su karakteristicni za verske redove ili vezani za pojedine manastire. jedna gradjevina. I pored svih praznina. Franko-normansko slikarstvo ima vise zajednickog sa anglo-normanskim nego sa umetnoscu Rusiona. uopseno gledano. francuska. mada Grabar veruje da su umetnici koji su radili u Ponce-u poznavali freske Montoire-a a slikari Saint Jacque des Guerets dekoraciju Ponce. rimski stil se sirio u oblasti koje su zadrzale mnogo od svog originalnog karaktera te se ti regionalni stilovi poklapaju sa urbanim stilom. Kako napreduju istrazivanja u ovoj oblasti tako se namece veca diferencijacija. S druge strane. on je primao uticaje sa svih strana: Milana. Na kraju. Zajednicki stil je nastao usled slicnosti domacih i stranih uticaja. postojece razlike slucajno se poklapaju sa politickim i dinastickim granicama toga vremena. Burgundije. ili slikar skromnijih sposobnosti (majstor Pedret-a je stvorio jasan regionalan stil Katalonije). Rimski stil je najbolji primer jednoobraznog i doslednog stila zasnovanog na dugoj tradiciji kojeg strani uticaji skoro da nisu dotakli. Grupisanje radova po njihovoj nepogresivoj air de famille (slicnosti) govori da ih je bar dva puta vise. U XII v.u Kampanji (deo Umbrije). Neophodno je napraviti neke korekcije na ostecenim slikama radi procene materijala i radi boljeg razumevanja faktora koji su uticali na osnovnu liniju ravoja. regionalne stilove mogli bismo grupisati u vece celine i nazvati ih nacionalnim stilovima kada izraz ne bi bio pogresan. Ovo se moze objasniti pretpostavkom da su ovu oblast posetili umetnici obuceni u razlicitim centrima i da je svaki doprineo svojim novim stilom. stari centri Chur i Rajhenau u Svajcarskoj vise nisu bili dovoljno snazni da bi uticali na zrelu i kasnu romaniku i ni jedan svajcarski centar nije ih dostigao. Slicno juznom Tirolu. regionalni. nemacka. Burgundija je usvojila izvestan broj razlicitih stilova stranog porekla. italijanska i spanska dela mozemo. nekoliko do sada priznatih stilova samo je mali deo.

Prema ovoj teoriji. Ildefonsus De virginitate Sanctae Mariae (cuva se u Palatinskoj biblioteci Parme) pokazuje da su u klinijevskim skriptorijumima mogla postojati dva sasvim razlicita stila. Pre strogih reformi koje je pokrenuo Bernar iz Klervoa. takodje. potrebno je mnogo vise. Ali. Neki pisci su osporili ovaj previse uproscen prikaz porekla stila i on se prosirio od juga ka severu sa suprotnim smerom kretanja. Za razliku od cistercita. Kada su u pitanju klinijevski rukopisi. tako cesta medju kucama istoga reda. od Klinija (mozda samo prolazeci kroz Klini) prema severu do centralne Italije. homogenog benediktinskog stila. Ipak. Kontinuirani razvoj mogu prekinuti vojne invazije ili migracije slikara: oba faktora bila su internacionalno plodonosni. Benediktinski ucenjaci su narocito favorizovali ovu ideju koja se skoro svodi na celovito porodicno stablo romanicke umetnosti ali su je njihovi protivnici odbacili kao deo mita. Danas niko ne pripisuje sirenje 31 . Ovde je svakako doslo do mesanja benediktinskog patronatstva i benediktinskog stila. zajednickim svim umetnickim delima koje je proizveo ovaj red. cak benediktinskom stilu sa nadnacionalnim crtama. cistercitski manastiri razvili su sopstveni stil. ne mozemo osporiti ovim institucijama. potpuno se razvio u Rimu i odatle prosirio zapadnom i severnom Evropom. Crkva je. Ni Monte Kasino ni Klini nisu mogli da nametnu svoj stil cak ni manastirima ni crkvama iz neposredne okoline. Slucaj je dalje obezvredjen izvesnim nelogicnostima u upotrebi terminologije: stil Monte Kasina je izjednacen sa stilom Kampanje a prisustvo izolovanih elemenata poreklom iz Monte Kasina ili Kampanje a prisustvo elemenata iz Rima i Monte Kasina na drugim mestima smatralo se dokazom postojanja benediktinske umetnosti koja polazi iz Monte Kasina. Vecinu njih predstavljaju drugorazredna dela nastala pod njihovim uticajem (Lewes. Pitanje je da li je to bio jedini. manastirima i redovima da su uneli dinamicni element koji je vise od dinastickih i politickih faktora uticao na internacionalizaciju romanicke umetnosti. Grabar. Stil Klini III u potpunosti se razvio kada su nacinjene freske u Berze: one nisu eksperimentalno delo vec proizvod zrelog stila. Ne poricemo snazne umetnicke impulse koji su potekli iz benediktinskih manastira. klinijevski stil je izdanak benediktinskog stila koji vodi poreklo iz Monte Kasina. Stil fresaka u Sant` Angelo in Formis stvoren je na primer u Monte Kasinu. znacajnu ulogu su imali hodocasnicki putevi. Jos je manje dokaza o postojanju drugih manastirskih stilova. On odgovara rukopisu Vita SS. Helmarshausen).kontinuiteta. papstva i Monte Kasina. s pravom smatra da on nije bio jedini i glavni stil Klinija. Hirsau. samo su ih pojacala. Postojanje ovog uticaja potkrepljuje neopravdanu hipotezu: neki govore o klinijevskom. Pored toga. Isto pitanje namece nam Klini. nemackog i italo-vizantijskog porekla. Oni se nalaze u istom rukopisu. Ali. imala udela u internacionalnim i interregionalnim kretanjima stilova. delimicno zasnovanoj na bliskoj vezi izmedju Klinija. Pojedinacni manastiri su imali uticaja ne toliko na zidno slikarstvo koliko na rukopisno. Stil Berze-la-Ville bez sumnje je poreklom iz Klinija. Rivalitet i prateci interes stilski su povezivali manastire a migracija slikara. za nastanak jasnog. benediktinske kuce su se nadmetale u izradi dekoracije svojih crkava. zvanicni stil Monte Kasina s kraja XI v. Njihova bliska povezanost uticala je na sirenje specificnih formi i njihovu asimilaciju u novim sredinama. Izvestan stepen individualnosti javlja se u rukopisnom slikarstvu ali su i izvesni manastiri razvili osoben stil u zidnom slikarstvu. Benedicti et Mauri iz oko 1070. Obe filozofske skole verovatno su precenile kreativnu moc dva velika manastira i propagandnu aktivnost reda. razlike u datovanju su veoma znacajne: stil Klini II je bio sasvim drugaciji od stila Klini III ali je postojao period kada su oba bila aktuelna.

Francuske ideje stigle su putem za Kampostelu (Saint Jacques). pojavio se relativno kasno ali je trajao do kraja XIII v. Jermenije i islama. u XIII v. od Spanije (Andorrea la Vieja) i Francuske (Rocamadour. Bliske crkvene veze Akvileje i Salzburga doprinele su sirenju (mletacko) veneto-vizantijskih ideja. Palestini i Kipru. staticniji stil. Pojedinacna dela ili vise njih duz ovih puteva bila su u prednosti jer su primala i prenosila ikonografske i stilske inovacije. Nemacki Zackenstil (Keln. Uloga krstasa u razvoju romanickog zidnog slikarstva jos nije adekvatno utvrdjena mada to moze izgledati cudno s obzirom da su se vizantijski elementi u zapadnoj umetnosti zrelog srednjeg veka pripisivani krstasima. (Gurk u Carinthia. Znacajni kontakti su postojali i pre Prvog krstaskog pohoda u umetnosti grcke populacije juzne Italije a pored toga. Ubrzo je nastupila reakcija na preteranu kompleksnost dinamicnog poznokomninskog i ranoromanickog stila. Devedesetih godina XII v klatno se pocelo vracati klasicnoj i klasicistickoj jednostavnosti. Tahull. Istocni Mediteran mogao je biti znacajna pozornica na kojoj su se razmenjivale ideje a znacajnu ulogu imali su razliciti viteski redovi. dve kulture su dostigle su isti stepen a njihove umetnosti razvijale su se paralelno. Kastoria). Zanimljivo je pratiti kako mirne i staticne forme iz prve polovine veka postaju zivlje u oba dela hriscanskog sveta a `80-tih i `90-tih godina XII v ova zivost prikazane radnje dostize apsurdnu kompleksnost. oformljeni radi odbrane Sv. zemlje. nagomilane isprepletene talasaste linije i prenaglasenost u reljefu i modelovanju. Znacaj nekih od ovih puteva tek treba istraziti kao i onaj sto povezuje velika svetilista Sv. Montmorillon) do Nemacke. cije paralele nalazimo u Makedoniji (Prilep). Rima. Ali. najizrazitije paralele nalazimo u skulpturi koja je tada vec nadmocna umetnicka forma. odnos vizantijske civilizacije i zapada cinilo je vise pojedinacnih faktora. Pre pada Carigrada u ruke Krstasa (IV pohod 1204 g ) nastao je novi. severnu Italiju (Pavija) i juznu Italiju. Primere nalazimo krajem veka u provinciji. U XII v dinasticke veze izmedju Sicilije. Procena uloge krstasa ogranicena je na zakljucak i pretpostavku vrlo uopstene prirode bez sagledavanja specificnih mesta.ideja samo jednom faktoru kao sto je pre pola veka radio A. Lazariti i Templari. zapada (Francuska. vizantijski umetnici su radili u Monte Kasinu i Veneciji. Carigrada i Jerusalima. Francusku (Le Puy). na primer Krstasi i Krstaske drzave. freske u Sigena-i i Artaiz-u u Spaniji i Lavaudieu u Francuskoj a Quedlinburg-tapiseriji u Nemackoj. Porter svojm teorijom da je romanicka skulptura rasprostanjena duz ovih puteva. zustre pokrete. U vizantijskom slikarstvu oko 1230 g. Tokom XII v. Dinamika krstaskih pohoda u uzem smislu skrenula je paznju sa uloge koju su imale krstaske drzave u Siriji. u Rusiji (Vladimir) i Srbiji (Studenica). Kao da se krajem XII v. Sankt Gereon). Leon dok su italijanske i vizantijske prenosili hodocasnici na sever i zapad Evrope iz juzne Italije. Do danas se nije pojavilo prihvatljivo delo o zidnom slikarstvu. Sicilija. Primere nalazimo sirom Evrope. Ovim putem mogli su stici vizantijski elementi koje nalazimo na zidnom slikarstvu katedrale Le Puy. forme koje su ranije bile ravne ili u plitkom reljefu i 32 . narocito Jovanovci. od Sicilije (Monreale) do Venecije (Anastasis u Sv. U daljem stilskom razvoju. Venecija). K. Marku) i juznog Tirola (Castel Appiano). talas histerije prosirio celom hriscanskom umetnoscu. Goss u Styria). Mihajla u Normandiji (Mont Saint Michel). Normadije i Engleske otvorile su sirom vrata prodoru sicilijansko-vizantijskih ideja. Poslednjih godina paznja umetnika usmerena je na fascinantne rukopisne iluminacije sa ovog podrucja u kojima su sintetisani elementi Vizantije. Na zapadu novi klasicizam predstavljen je muralima San Giovanni in Porta Latina u Rimu. od Kipra (Lagouderi) do Makedonije (Kubrinovo.

5. zatim Belgije. Ma koliko kratko da je trajala. juznoj Italiji gde su znacajnu ulogu u razvoju specificnog romanickog stila imali pravoslavni kaludjeri. kubisticko isticanje volumena iz oko 1290 g. Ekvivalent na Zapadu je skulptura u Amijenu. izuzetno komplikovan je problem samog Rima. Tamo je prisutan problem vizantijskih uticaja na Monte Kasino. Ovi su elementi razlicitim putem prenoseni srednjovekovnim italijanskim slikarima: neki su potekli iz sredine sa neprekinutom tradicijom. zadobijale su postepeno plasticnost . bez preciznih geografskih granica. preko Francuske.italo-vizantijska umetnost dosegla je u udaljene krajeve severne i zapadne Evrope. priroda materijala zahteva razlicitu podelu u dve velike celine. Odvajanje ovih celina preseklo bi prikaz ovog razvoja i lisilo ga znacenja. Tako Italija na neki nacin predstavlja kljuc za razumevanje istocno 33 . Plasticno oblikovanje kasnijih generacija (primer je zidno slikarstvo Sopocana) ima paralelu na zapadu u zreloj skulpturi Remsa ili Naumburga. Strogo govoreci. Iz ranohriscanske umetnosti preuzeli su programe i ikonografiju. e. Italija Od pojave helenizma u Italiji (VII v. Ovo jedinstvo jedva da je nadzivelo vek.definisane iskljucivo pravim linijama. Rani razvoj nije tekao u nekom odredjenom pravcu. Ubrzo posle 1300 g. Razlicite okolnosti odrazile su se na glavne probleme u istoriji romanickog slikarstva Italije: pitanje vitalnosti prethodnih vizantijskih stilova usvojenih u Rimu pre pojave romanike. Istok i Zapad zauvek su se razisli. arhitektonsku pozadinu i detalje sa kostima. Jednu celinu predstavlja Mediteran u najsirem smislu reci a druga je zapad i sever. pozni klasicizam ranohriscanskog perioda i klasicizam srednjovekovne vizantijske kulture. Paralelizam u razvoju i glavnom cilju . Konacno. Nemacke i austrijskih Alpa. u severnoj Italiji (Castelseprio).nije pitanje “uticaja”: on je rezultat stogodisnjeg umetnickog identiteta. velikog rezervoara klasicnih oblika. (primer je slikarstvo Perivlepte u Ohridu) odrazilo se na zapadu u Djotovom plasticnom oblikovanju. Siciliju i Veneciju i kontinuitet italo-vizantijskih stilova. odnos njegove umetnosti prema sopstvenoj tradiciji i prema vizantijskim importima. Spanije do Engleske. Slikari murala su u vecini slucajeva uzimali iz klasicnorimske umetnosti motive za dekoraciju okvira i podnozja zidova. ona je ipak bila faza u razvoju romanike. Za romaniku antika je imala tri lica: paganski klasicizam antickog Rima.) svaka generacija italijanskih umetnika morala je da se usaglasi sa snaznim klasicnim nasledjem. neki su obnavljani u razlicitim periodima dok su drugi uzeti iz vizantijske umetnosti. U daljim poglavljima praticemo odvojeno razlicite linije razvoja u oblastima romanicke umetnosti. Konacno. pre n.ovladavanje trodimenzionalnom figurom i plasticnom cvrstinom . Ove dve celine nisu samo velike vec stvaraju ogromne poteskoce u istorijskom izlaganju. apstraktne ornamente. Razvoj romanicke umetnosti se i nije mogao sagledati kao ciljani napredak sa uocljivim fazama.najbolji primer je slikarstvo Mileseve. Ova pitanja su vazna i izvan Italije . Na pocetku se nije jasno videlo da ce u kasnijem periodu ovladati trodimenzionalna forma. ni rec “razvoj” nije prikladna. Radi lakseg pregleda zidno slikarstvo je podeljeno na drzave od Italije. iz vizantijske nacin predstavljanja oblika. Uskoro je svaka zemlja uzela ucesce u reaktiviranju antickih oblika koje je zapocelo u mediteranskim oblastima.

-u. pozvao majstore raznih zanata i uputio mlade umetnike u Carigrad na obuku. Pre dolaska Deziderija za opata (1058-86) postojale su bliske veze ovog manastira sa Vizantijom. Prirodno je da se ucinak ovih velikih ciklusa osetio u ostalom delu Italije zahvaljujuci. severne Francuske i Engleske. muslimanska osvajanja (827) prekinula su razvoj vizantijskog slikarstva cije rane primere nalazimo u katakombama i kriptama ali istorijski je bilo neminovno da se Normani. to je grcki provincijalni stil pravoslavnih kaludjera u Apuliji. njegovo zidno slikarstvo nije potpuno obradjeno. San Filippo di Fragala. Kao ekskluzivna dela grckih slikara oni nemaju mesta u istoriji romanickog zidnog slikarstva a ipak su ostavila na njega najdublji uticaj. Cefalu i Monreale spomenici politickog i kulturnog suparnistva izmedju normanskog kraljevstva i vizantijskog carstva. Freske narteksa Sant Angelo in Formis u Rongolise. 34 . Te iste godine car Konstantin Monomah je dodelio opatiji penziju od dve funte u zlatu a godinu dana pre nego sto je postao opat Deziderije je. Ravenosa i Syracusa (San Marziano) u losem su stanju a publikacija o njima nedovoljno. Ranija dela (ostaci u Eboli-ju iz 1156) pokazuju ocigledne tragove sicilijanskog modela (bocni brod kapele Palatina). Mazzara. Juzna Italija Juznu Italiju su naselili Grci pre uspona Rimskog carstva. Caltanisetta. neki cak do Rima u potrazi za poslom. boravio u Carigradu. Ove kontakte nije prekinuo ni rascep Crkve 1054 g. obratio Vizantiji iz koje je narucio umetnicka dela. Zbog toga su mozaici u Palermu. arhiepiskopa Salerna. sicilijansko-vizantijski uticaj je potisnuo starije stilove murala. Vizantijski uticaji su bili jos snazniji u poznom srednjem veku. Basilicata i Kampanji. pre svega grckim slikarima koji su po obavljenom poslu u Monreale-u (1190) presli u unutrasnjost i putovali juznom Italijom. po osvajanju ostrva nadovezu na prekinutu tradiciju. Crocefisso i Minuto svedoce da je sicilijansko-vizantijski uticaj dominirao u okolini samog Monte Kasina krajem XII v. kao clan delegacije Monte Kasina. Na Siciliji. Jedan je vec utonuo u folklornu umetnost. Rajne. Historia Normannorum Amatusa ( poznat u francuskom prevodu) i stihovi Alfanusa.freske u Aderno. Ovaj uticaj je stigao sa dva snazna talasa: prvi je stigao sa mozaika kapele Palatine u Palermu ( posle 1150) a drugi iz katedrale Monreale ( kraj XII v) prostirao se do Regensburga. Meze. Nema podataka da je Deziderije angazovao vizantijske slikare za dekoraciju nove crkve. Kalabriji. Malo znamo o zidnom slikarstvu u normanskom periodu . zapocinjuci obnovu manastira. Dvadeset godina kasnije Mihajlo VII Duka je (1076) povisio iznos na 26 funte.romanickog zidnog slikarstva. Hronicari ne pominju ni zidno i minijaturno slikarstvo. Drugi stil. Zato ne iznenadjuje sto se Deziderije. Kompletna drustvena struktura pocivala je na grckim temeljima. Izvori uzgred opravdavaju angazovanje vizantijskih majstora time sto su izvesne umetnosti i tehnike na zapadu bile zaboravljene. Postoje jasni savremeni pisani dokazi o pojavi umetnicke renesanse u Monte Kasinu `60-tih i `70-tih godina XI veka i s pravom ocekujemo puni prikaz novog slikarskog stila koji je potekao od benediktinskog reda. bio je u opadanju posto je dostigao fazu najznacajnijeg slikarskog fenomena ranog srednjeg veka. Ali. Sve ovo potvrdjuju tri odvojena izvora: Chronica Lea iz Ostije. U juznoj Italiji u drugoj polovini XII v. onaj iz Monte Kasina. Ovo se ne odnosi na sve figurativne umetnosti vec samo na mozaik.

Ne znamo da li je stil fresaka u Sant` Angelo bio jedini stil koji su proizveli slikari. Vizantijskoj umetnosti su nepoznati vesela naivnost u izrazu i vedre. Glavni majstor ove dekoracije bio je Italijan a ne Grk. U rukopisu koji ilustruje zivot sv. ornamentalni motivi). inspirisano grckim minijaturama XI v. angazovao vodece radionice u Campania-i. Maurusa iz 1070. Na primer. preko slobodnih adaptacija do stvarno nezavisnih dela kao sto je zivot sv. Slikarstvo u apsidi monumentalno izgleda sto se moze objasniti samo time da su modelovani po vizantijskim mozaicima. ucili kod vizantijskih mozaicara koje je angazovao Deziderije. Benedikta i sv. Nisu sve vizantijske crte koje se javljaju u Sant Angelo izvedene samo iz mozaika: podjednako snazan uticaj pripisuje se minijaturnom slikarstvu. motiv u vrhu). Derivacija stila postojala je i u folklornoj umetnosti Abruzzi-ja i u drugoj polovini XIII veka. za razliku od onih u Sant` Angelo in Formis. i sacuvao je svoju osobenost kako u ikonografiji (simboli jevandjelista) tako i u pitanju forme (artikulacija pozadine. Kopiranje i ilustrovanje knjiga koje se od ranih dana vrsi u Monte Kasinu. izvesne koloristicke kombinacije (sencenja plavih povrsina smedjom a zelenih crvenom) i raznovrsni detalji (kostimi. To se moze jasno videti na najznacajnijem sacuvanom ciklusu fresaka skole u Monte Kasinu. nalazimo u Sant Angelo-u sto otkriva da je slikar murala bio ucenik vizantijskog minijaturiste. Bez obzira na efekte koje su imali na druge mozaike. Santa Maria in Trastevere) te izgleda da Deziderijevi grcki mozaici nemaju direktne sledbenike u Italiji. neki poreklom Grci. Ono je. Capua. jos je jedno polje na kojem se osetio snazan uticaj Deziderijusovih umetnickih inovacija. U rukopisima nastalim u vreme prepravke opatije mogu se prepoznati razlicite faze asimilacije. On nije razumeo izvesne vizantijske tehnike modelovanja. niti da li je taj stil bio glavni. koji dominira inace praznom povrsinom. Ovaj se negrcki mozaicni stil ponovo javlja u kasnijem periodu u Rimu (San Clemente. usvojena je i razvijena tehnika koncizne naracije kao i cloisonne modelovanje. povezani sa Monte Cassino-m. potpuno homogen stilski jezik koji je. u apsidi Santa Maria della Libera u Foro Claudio i Santa Maria Maggiore u Pianella detalji na crtezu su grubi i sematizovani. Izuzetak predstavlja katedrala u Salernu gde su na horskom luku sacuvani fragmenti s kraja XI v (simboli jevandjelista). realno je pretpostaviti da su lokalni italijanski slikari murala. pak. Kriticari su im posvetili malu paznju ali oni ne predstavljaju rad grckih slikara niti odaju snazan vizantijski uticaj. Atina 1087). One se krecu od vernih kopija grckih uzora. Njihov stil je trajao i u XIII veku ali je izgubio svezinu: na freskama koje su naslikane posle 1200 god. Svi vizantijski elementi iz Sant Angelo prevedeni su na novi. Ali. Deziderije je prosirio i dekorisao crkvu Sant Angelo in Formis blizu Kapue. uprkos pozajmljenog vizantijskog recnika. sarene boje na plavoj pozadini. koju karakterise dupla kontura i svetli akcenti u obliku ceslja.Medjutim. Maurusa i pokazuje slicnost sa novozavetnim scenama u Sant Angelo in Formis. vizantijska je odlika kao i izvesne tehnike modelovanja u jasno naznacenim planovima. 1084. Istu ovu tehniku. Visoki kvalitet fresaka potvrdjuje da je Deziderije. obrnuto je koristio modelovanje lica pa su obrazi upali. mozemo reci da su grcki mozaici u bazilici Monte Kasino i drugim benediktinskim crkvama u Kampanji uticali na zidno slikarstvo u ovom kraju. ciji je portret u apsidi zavrsen za njegova zivota. Ni jedan mozaik nije sacuvan u Monte Kasinu niti u crkvama. bez sumnje zapadnjacki i neosporno italijanski. dekorisanim za Deziderijeva zivota (San Benedett. 35 . monumentalnost Pantokratora.

zastitnik nove umetnosti u Monte Cassino-u postaje 1086 godine papa Viktor III. Te crte su mogle biti izvedene iz zajednickog vizantijskog modela. Tako je neopravdano smatrati Rimsko zidno slikarstvo za izravnog potomka slikarstva Monte Cassina. novog i konzervativnog. Viktorova vladavina trajala je samo cetiri meseca. inspirisano slikarstvom Monte Cassino-a. U proteklih pola veka ova je primamljiva pretpostavka bila jedna od usvojenih dogmi srednjovekovnih umetnosti. Njega karakterisu guste paralelne linije tamnih boja na svetloj pozadini. Ti uticaji su izmedju VI i IX veka ili kasnije bili prave invazije. Rimsko slikarstvo u zrelom srednjem veku je. od maja do septembra 1086 godine. silazi na obojenom oblaku. Ova praksa je dostigla vrhunac u XI veku: suva lakoca fresaka u Sant` Elia di Nepi je tipicna ali je bilo zaobilaznih tendencija u kojima su uticaji vizantijskih umetnickih principa obuzdavali jednolicne paralelne linije. Rimski stil je izuzetno postojan. Drugo. Legende o svetom Clement-u i sv. Nista lakse nego pretpostaviti da je umetnicka obnova u Rimu krajem XI veka bila njegovo delo. Avaj. koji je sazreo u vreme pape Paskala II. minijaturnog a ne monumentalnog slikarstva. predstavljali manje-vise konstantnu osnovu. u Rimu se nije pojavio novi stil u zidnom slikarstvu do 1100 godine. zivim konturama i bogato variranim koloritom koji je izveden iz vizantijskih modela. ne nalazimo u San Clemente-u cak ni u predstavi Hrista sa svetiteljima i arhandjelima u narativnim scenama. ali ni u 36 . sto ostavlja utisak modelovanja u plitkom reljefu na ravnoj povrsini. koja prevladava u Sant Angelo-u. I konacno. Alexis-u ispricane su zivo sa istancanoscu karakteristicnom za minijaturno slikarstvo. Blago isarane povrsine ( primer su kostimi ) popularne su u Rimskom slikarstvu i cine jednolicni obrazac. stil sadrzi elemente slikarske tehnike sa sjajnim akcentima. izmedju ostalog. koji se u ovom slucaju javlja sa neobicnom slobodom. proizvod tri faktora: a) ranohriscanskih elemenata kojima se stalno vracalo i koji su krajem XII veka. San Silvestro.Rim i centralna Italija Deziderije. ali nekada je obrnuto. posto se nakon izbora vratio u svoj manastir. Pre svega. Najznacajnije sacuvano delo ovog stila je slikarstvo stare crkve San Clemente koja lezi ispod sadasnje bazilike. U Rimu su postojale citave enklave vizantijskih umetnika pod zastitom grcke monaske zajednice (Santa Maria Antiqua i San Saba) ili drugih Grka i Sirijaca koji su zauzimali presto svetog Petra krajem VII veka i u drugoj polovini VIII veka. b) vrlo aktivnih vizantijskih elemenata koji su se povremeno pojavljivali i c) paganskih elemenata antickog Rima ciji osnovni doprinos lezi u dekoraciji i ornomentu kao i kompozicionoj semi mille-fiori. Nije samo rec o ikonografiji koja je ostala skoro ne promenjena od VI do XIII veka u kompozicijama kao sto je Spasitelj. kao i sve akademske dogme ni ova nije izdrzala proveru. Slikarstvo Rima je u mnogo pogleda jedno od najsamostalnijih i konzervativnijih procesa srednjovekovne umetnosti. Monumentalnost vizantijskih mozaika Monte Cassino-a. U stvari. flankiran palmama (Santi Cosmi e Damiano. Upravo ove crte idu u prilog misljenju da je Monte Cassino bio posrednik izmedju Grcke i Rima. u pratnji apostola i Svetitelja. Ova tri faktora odredila su prirodu specificno rimskog stila. Pored tipicno rimskog linearnog sematizma. odeven u zlatnu haljinu. Oslikana je oko 1100 godine i predstavlja rad najmanje tri slikara koji su pokazali znatnu ujednacenost. novi stil je samo u opstim crtama bio slican stilu zidnog slikarstva Monte Cassino-a ( koliko nam je poznato na osnovu Sant` Angelo in Formis). slikarstvo San Clemente otkriva neposredno poznavanje vizantijskih modela. Tivoli).

karakteristicnu za evropsko zidno slikarstvo toga doba. romanicka “ celijska” struktura figure.izuzetak su nekoliko tehnika modelovanja preuzetih sa vizantijskih minijatura. Groteskna scena na soklu (Sissinius epizoda) parodira scenu Misa St Clemente-a koja je iznad nje i smatra se tipicno rimskom crtom. Glavni slikar San Pietro ocigledno je putovao i imao koristi od susreta sa ne-rimskim stilovima. Vise od svega drugog. ovo pokazuje kako je na Rim relativno malo uticala vizantijska umetnost ciju su ekspresivnost tako revnosno podrazavali i cak isticali slikari Sant` Angelo in Formis. On pokazuje i zivost. Sudeci po slikarstvu San Clemente-a. velika sloboda sa kojom se crtaju detalji. Njih ne pokrecu radnje i dogadjaji u kojima ucestvuju. Stil se ubrzo vratio na jednolicni stereotipni linearizam (paralelne linije) ciji su temelji postavljeni pre nego sto je ovaj izuzetan ciklus naslikan. Njihovi okviri sadrze vise klasicnih ornamenata i posebno ljupko deluju sicusni puti u belom na plavoj pozadini. razigran kolorit uglavnom bledo zelene. Njih prati mnostvo tradicionalno rimskih karakteristika: ikonografskih (uspravna figura Hrista u apsidi). Likovi i figure na rimskim muralima od XI . po prvi put u svom radu. Ali ni jedno od nabrojanih dela ne mozemo nazvati cisto rimskim.podnozju zida. oker i crvene. Ovaj stil se odrazio na rad trojice slikara u Nepi. Zanimljivo je i karakteristicno za ovaj period u Rimu da povratak klasici nije bio povratak njenoj produhovljenosti. Na apsidi. Ona je takodje ostavila svoj trag na same kompozicije nacinom predstavljanja scene u otvorima nalik na pozornicu u arhiktetonskoj pozadini koja je izvedena iz pozorisne kulise (scenae frons) Terencija i Seneke i u samom grupisanju figura ( pojedinci i grupe se pojavljuju na vratima kao hor). bele. rimski slikar pokazuje da je upoznat sa dostignucima izvan Italije. Jedan od trojice slikara ciji stil prepoznajemo na oskudnim ostacima dekoracije u Santa Croce in Gerusaleme sigurno je ucio u skoli koja je bila upoznata sa najnovijim vizantijskim delima. ali interpretacija ide drugim pravcem tako da umesto jednog kontinuiranog imamo dva paralelna stila.on je oko 1100 godine ponovo otkrio umetnost antickog Rima koja je dugi niz godina bila zapostavljena ali sacuvana. Nedavno restaurisane freske Santa Maria in Cosmedin od posebnog su interesa zbog svoje teme. Ova ‘renesansa’ je u principu ogranicena na ornomentalne motive. Najblize paralele mogu se sresti u minijaturama skriptorijuma Santa Cecilia in Trastevere u Rimu ciji uticaj prethodi novom stilu minijaturnog slikarstva Monte Cassino-a. fizionomije (ovalna lica andjela golubijeg oka i mladi apostoli su rimski stereotip) i ornamenti . Bledi odraz te velicine ipak nalazimo u fragmentima ciklusa rasprostranjenog u nekoliko odaja Lateranske palate. Tamo gde se 37 . u oratorijumu Santa Pudenziana i u nesto kasnijoj dekoraciji Santa Maria in Cosmedin. Situacija se menja sredinom XII veka. Oni predstavljaju lokalnu rimsku umetnost koja nista ne duguje stranim uticajima . Nove kvalitete u rimskom slikarstvu predstavljaju smeli siroki pokreti i gestovi andjela u sceni Vaznesenja (glavna apsida). Ni jedno postojace delo ovog perioda u Rimu ne moze da se meri sa elegancijom dekoracije u San Clemente-u. rimski stil se u jednom pogledu radikalno razlikuje od onoga u Monte Cassino-u . Postoje i drugi znaci da je novi duh uskomesao Rim.XIII veka su lepi ali bezizrazajni. Vizantijski uzori rimskih skriptorijuma su slicni onima iz Monte Cassino-a. sfericne vaze lice na neke u Sant` Angelo). na okvire slika na dekoraciju u podnozju zidova. U nekoliko preostalih scena ciklusa Santa Cecilija in Trastevere. Na dekoraciji crkve San Pietro u Toskani razlikuje se rad tri rimska majstora. plave.neki od dekorativnih motiva poreklom su iz juzne Italije ( na primer.

sredinom XII veka ili nesto kasnije. Lucca (San Ponziano) i Pisa. Ocigledno da je sredinom XIII veka gusto tkano tkivo rimskog slikarstva pocelo da se razvodnjava da bi krajem veka bilo zahvaceno gotickim pokretom u isto vreme kada se novi talas vizantijskog uticaja infiltrirao u grad . Stavovi su se opet promenili: ova generacija slikara vraca se ikonografiji i stilu ranohriscanskih uzora medju kojima su najznacajniji starozavetni i novozavetni ciklusi bazilika starog Sv. u delima rimskih slikara iz Ferentillo. i Marcellina. dela slikara iz Lucca i Bologna a ono sto lici na ostatke pizanske umetnosti na Sardiniji ( freske u apsidi crkve Saccargia. Petra i Pavla izvan zidina. Ovi ciklusi su uzivali kanonski autoritet s obzirom na starost i znacaj gradjevina koje su ukrasavali. slikarski skoro iluzionisticku tehniku i kolorit razlicit od svega do tada vidjenog u Rimu u kojem se smedje nijanse prelivaju u plave. zelene i ljubicaste boje. Sudeci po freskama u Nepi. Tridesetih godina XIII veka. 38 . blisko je povezana sa rimskom tradicijom (stilom Santi Giovanni e Paolo su izmedju Tivilo i Anagni-ja). Ferentillo. Slikar svakako nije bio Rimljanin ali je mogao biti iz Venecije. Ne znamo da li je ostavio utisak na svog mladjeg savremenika u Rimu posto skoro ni jedan mural nije sacuvan iz naredne dve-tri decenije.) razlicito se datuje: neki smatraju da je slikarstvo nastalo cak 1175 g. jedan od njegovih ucenika. Umbrija. Njegovi saradnici. javlja se ponovo skoro jednu generaciju kasnije kao glavni majstor grupe koja je oslikala tavanicu kripte katedrale u Anagni visoko dekorativnom ali difuznom stilu. Oni su postali izvor pokreta opisanog kao renesansa ranohriscanske umetnosti. Trag se uspostavlja krajem XII veka u crkvi San Giovanni a Porta Latina. a ono malo sacuvanih mozaika (Santa Francesca Romana) pripada sasvim razlicitoj tradiciji. sjajnom koloritu i tehnici modelovanja na dekoraciji apside u San Silvestro u Tivoliju koja je radjena u pravoj rimskoj tradiciji. Ovo nije dovoljno za rekonstrukciju izgleda zidnog slikarstva u Toskani. sa kojim je mozda vec radio u Tivoliju.njegove kolege zadovoljavaju rimskim linearnim stilom ili u najboljem slucaju celijskim stilom majstora toskanskog Vaznesenja. on primenjuje smele nagle akcente i koristi slobodnu.splet ovih okolnosti je dostigao vrhunac u delima rimskih slikara Rusuti. Fascinantno je pratiti kako ovaj drugi majstor Traslazioni napusta sicilijanski monumentalizam svoga ucitelja i vraca se osnovnim izvorima rimskog slikarstva: kompozicionim i dekorativnim formama klasicne umetnosti i rutinskom stilu poreklom iz minijaturnog slikarstva u kojem je vizantijski manirizam ostao povrsan. u slucajevima gde se ne drzi grube lokalne tradicije. Skoro u istom periodu. Rim je bio izlozen novom talasu vizantijskog uticaja sa Sicilije koji su verovatno preneli slikari po zavrsenom poslu u Monreale. Torriti i Cavallini. Sve je verovatno preslikano u XIV i XV veku brojnim scenama ili mozda nikada nije izaslo iz senke panelnog slikarstva koje je glavna umetnicka forma srednjovekovne Toskane. koriste juzno italijanske i druge elemente cije poreklo nije utvrdjeno. Posledice ovog novog stila pratimo u monumentalnoj kompoziciji. Toskani. Rimski uticaj prostirao se na sever cak do Pize: freske iz XIII veka u San Pietro a Grado prilagodile su se ikonografskoj tradiciji starog Sv. I tehnika i kolorit su vizantijskog porekla. predvodjeni Maestro Ornatista koji je ostavio dela u Rimu i okolini. osvecene 1116 g. Glavni slikar San Silvestro je nezvanicni pokretac poslednje romanicke skole rimskog slikarstva. Umetnost Spoleta. U Toskani je ostalo malo fragmenata: u Pistoia. Rim je dominirao zidnim slikarstvom u severnim pokrajinama. Znacajna dela obicno su radili rimski majstori. Petra i Pavla izvan zidina.

Dekoraciju apside nove crkve oslikane u vreme njenog osvecenja 1007 godine. italijansko je po karakteru a romanicko po vremenu nastanka. sa najsavremenijim principima romanicke kompozicije (rat andjela u velikoj luneti. tesko sticemo zadovoljavajucu sliku njegovog pravog razvoja. Italije i Burgundije nisu bile hermeticno zatvorene. 39 . Ovaj stil je mozda stigao u Parmu preko Djenove koja je. svrstava se u red najvecih dela ranoromanskog zidnog slikarstva. raspored scene na tavanici) . kada je za arhiepiskopa Milana postavljen Arnolfo de Capitani. Marka u Veneciji i San Giusto u Trstu) c) i konacno. freske iz Parme nemaju nikakve veze sa Rimom. morala igrati vaznu ulogu u XIII veku.Johannes Italus. narocito ne u otonsko vreme. zajedno sa slikarstvom Sant` Angelo in Formis. Postojala su dva glavna centra romanskog slikarstva u severnoj Italiji: Milano orijentisan ka severu i zapadu i Venecija okrenuta skoro iskljucivo istoku. Dekoracija. cini velicanstvena scena Hrista u slavi izmedju dva arhandjela i proroka Jeremije i Jezekija. Milano i podrucje njegovog uticaja : Lombardija. dekoracija krstionice u Parmi potice iz XIII veka i tako je usamljeno da se usled svojih izrazito vizantijskih osobina smatra delom balkanskih putujucih slikara. Sicilijom ili Venezijom. San Clemente de Tahull.Santa Maria in Castelseprio dekorisao je slikar iz Carigrada u VII ili VIII veku. Glavni slikar u Civate nadmasio je svoje savremenike scenom velike apokalipticke vizije nebeskog Jerusalima i borbe Mihajla sa azdajom. U svakom slucaju. Izmedju San Vincezo a Galliano i narednog znacajnog primera sacuvanog milanskog zidnog slikarstva u San Pietro al Monte blizu Civate postoji praznina od oko 90 godina.svi su elementi i figure u stuku ujednaceno spojeni a da se nije narusilo jedinstvo celokupne seme. Zivi pokreti i izrazi koje nalazimo kako u apsidi tako i u narativnim scenama u drugim delovima crkve podsecaju na otonsku umetnost: izmedju Milana i Reichenau postojala je ziva umetnicka razmena.Situacija u Emilia-i je podjednako problematicna. u nekim pojedinacnim primerima njihovi uticaji su se preklapali. Ariberto da Intimiano. Slikarstvo Civate se nalazi severno od Milana nedaleko od jezera Como. obnovio crkvu u San Vincenzo a Gallliano. Posto je sacuvano zidno slikarstvo Toskane i Emilia-e tako retko i udaljeno. naslikana 1095 godine. Ideje su tekle u oba pravca sa juga na sever . Kompozicija se zasniva na milanskom modelu koji je bio poznat u Ticino i zapadnoj Svajcarskoj. Jedino sacuvano znacajno delo. Ticino Pijemont. Medjutim. kao posrednok izmedju Italije i istocnog Mediterana. grcki slikari su se u ranom periodu probili u Lombardiji . kasnije milanski arhiepiskop je 250 godina nakon sto su grcki slikari zavrsili svoj posao u Castelseprio. Cak sta vise. mozda je poreklom iz Milana. Saint Savin i Lambach-a. U krstionici katedrale Novara nedavno je otkriven jos jedan znacajni ciklus. Granice Nemacke. Glavna postojeca dela milanske skole zidnog slikarstva mogu se naci izvan grada. Slicnost sa otonskom ekspresijom kombinuje se sa: a) ostacima iluzionizma klasicnog rimskog slikarstva (na primer trakasti ornament u sceni raja) b) novom vizantijskom tehnikom modelovanja (neke od sara na draperiji skoro su identicne onima u apsidi Sv. U Aime. Savoy postoji slikarstvo koje je poteklo iz iste radionice. koji je radio u Rajnskoj oblasti. On je mogao stici i preko Pize ili neke od luka na Jadranu. Berze-la-Ville. na severu i zapadu.

Drugi razlog predstavlja razvoj romanicke umetnosti u venecijanskom zalivu koji je odrzavao vezu sa severom i zapadom. Jedan od razloga lezi u tome sto je Ravena svojom dugom vizantijskom tradicijom uticala na ceo region severnog Jadrana ali nije popunila umetnicku prazninu koja je postojala na Siciliji. gde skoro nista nije sacuvano. koje je ponovo buknulo za vreme patrijarha Poppo Akvilejskog (1031 g). Veneto Politicko i kulturno jedinstvo koje je nadmocna Venecija nametnula severoistoku Italije bilo je relativno novo u XII veku: do tada je ovaj region bio podeljen rivalstvom Akvileje i Grado. 40 . Dekoracija katedrale u Vercelli (XI vek) unistena je u XIII veku pri njenoj obnovi. freske u Sant` Ilario u Revello-u su recite i krajnje egzoticne a njihova naglasena stilizacija podeca na katalonsko delo. Uprkos tome sto su sacuvane u fragmentima. Jedno je sigurno . Zahvaljujuci ovoj okolnosti sticemo predstavu kako je izgledala njihova ikonografija i kompozicija dok se o stilu moze govoriti na osnovu hagiografskih fresaka crkve na nekropoli San Michele at Oleggio. narocito tokom vladavine Frederick-a Barbarossa (1152-90). njome je dominirao vizantijski uticaj mada mu nikada nije potpuno podlegla kao Sicilija koja je postala. medjutim. Sorengo). Mora se. Akvilejski patrijarh je dobio venecijansku palatu pre toga a umetnost Akvileje je krajem veka potpala pod venecijanski uticaj. San Giorgio in Como) ali o njima ne bi bilo moguce doneti zakljucke da u Pijemontu nije sacuvan veci broj dela. koja pokazuje izvesnu slicnost kompozicije. zapadnjacki. i ponovo se pojavio kako u Civate (San Calocero) tako i provincijskim derivacijama Ticino (Negrentino. Stilom i datumom nastanka negde su izmedju Galliano i Civate. ili negde izmedju u juznoj Francuskoj. Novate.Tehnika i stil dekoracije u San Pietro al Monte verovatno predstavljaju stil koji je postojao u Milanu krajem XI veka. urodio je plodom cak u Kataloniji u delu majstora Pedret-a i njegovoj skoli. Sukob istoka i zapada na ovom malom podrucju od velikog je znacaja za istoriju umetnosti. Da li je to slucajnost ili postoji stvarna veza izmedju Sant` Ilario i San Clemente de Tahull? Usled nedostatka dokaza nemamo odgovor na pitanje da li izvor ovog ekspresivnog stila treba potraziti u Pijemontu ili Kataloniji. kao i cela Istra. Izdanak koji se prepoznaje nizovima belih tackica i crtica na osencenim delovima draperja. Sacuvano je samo nekoliko fragmenata iz ovog perioda (u samom Milanu. Ratovi su omeli ozbiljan razvoj u Lombardiji i unistili dela. predgradje Carigrada. ali su sacuvani crtezi fresaka na pergamentu. uradjenih tom prilikom. Na kraju krajeva. Program i izrazito provincijski stil slikarstva u apsidi katedrale u Akvileji (1031g) u svojoj biti su italijanski dok je Maiestas u Santa Fosca. Akvileja je pod Poppo-m zatrazila pomoc od germanskih careva a Grado se oslanja na Veneciju. fragmenti zidnog slikarstva u San Quintino u Spigno Monferrato blizu Alessandria bez sumnje pripadaju Milanskoj skoli. S druge strane. blizu Pule koja je bila pod uticajem Venecije. dopustiti i izvesna regionalna razlika. Akvileja nije uspela da se odupre dominaciji Venecije. umetnicki gledano. Sto se tice Venecije. Snazno i ne vrlo ugladjeno slikarstvo Santi Pietro ed Orso in Aosta potice iz sredine XI veka. Trag fresaka iz Civate nalazimo u kapeli Sant` Eldrado u Novalesa cije narativno slikarstvo spada medju najekscentricnije dela celokupne romanicke umetnosti. Nesporazum izmedju papa tokom XII veka su izgladjeni i potpisan je ugovor 1170g.freske iz Revello-a nemaju veze sa Milanom . blizu Novare.

Njihovi akcenti nisu toliko iluzionisticki kao apstraktne sare. Marka ocigledno pokazuje ovaj spoj. venecijanski mozaici su ubrzo prevazisli ropsko podrazavanje venecijanskih modela i razvili sopstveni stil sa snaznim romanickim odlikama. svojim stilom nije nista vise vizantijska od slikarstva u Salzburgu koje je vrlo blisko umetnosti Veneta. koji je tada dominirao mozaickom umetnoscu. kao sto su mozaici Torcello-a. U ornamentu se kombinuju vizantijski (traka na mozaiku. Vizantijska umetnost je” obradjena” u Veneciji. Marka. fragmenti crkve su iz XIII veka a fragmenti sekularnog slikarstva u kuli. iz istog perioda . polusenke su tople. Dekoracija krstionice u Concodria Saggiteria. sada se javlja figura Hrista inspirisana zapadnjackim Maiestas. crte figura su vise zapadnjacke a pokreti manje prirodni. njih su radili Grci koje je pozvala Venecija da ozive umetnicku formu koja vec generacijama nije upraznjavana na zapadu. Marku i murali u kripti akvilejske katedrale. U glavnoj apsidi sv. izvedenim iz minijaturnog slikarstva. pojavili su se skoro histericni pokreti i izrazi lica. Nedavno otkriveno Vaznesenje iz krstionice sv.hladni. beli i roze osnovni premaz. Mesovito poreklo venecijanskog slikarstva nije ni u kom slucaju sprecilo razvoj snaznog individualnog stila koji je odmah bio elegantan i fleksibilan i prosirio svoj uticaj na siroko podrucje. njeni oblici su transformisani do granice koja je Zapadu razumljivija od komplesnog grckog originala. veoma su retke u Venetu . gde se u savremenim vizantijskim crkvama predstavlja Bogorodica na prestolu. ne samo Verone i doline reke Adidje vec i na podrucje istocnih Alpa. Lav i vasilisk pod Hristovim nogama u kapeli San Giusto trscanske katedrale izvedeni su iz karolinskog modela. katedrale u Trstu. oni su stigli u Veneciju i nastavili da dolaze dugi niz godina. Sjajan primer su i mozaici sa predstavom stradanja u sv. Marka. Ni u Trentu nista znacajno nije ostalo te je jedina studija moguca u Alto Adige (juzni Tirol). pod vizantijskm uticajem pojavio se stil koji je bio zivlji zbog upotrebe linearnosti i iluzionistickih akcenata. Uprkos tome. pazljivo koriscenje mnogobrojne naslage pigmenata dale su razlicite efekte. naslikana krajem XI veka kada je vizantijski uticaj u Veneciji bio na vrhuncu. Dekoracija Santi Nazaro e Celso je preromanicka. Hermagoras i figure svetitelja. Slicne lagane i tecne ilustracije legendi mogu se naci i izvan Veneta. U drugoj polovini XII veka. U vreme kada su drugi umetnici odlazili u Monte Cassino. tremu i glavnoj apsidi sv. Vizantijski umetnici su drzali monopol na polju mozaika ali sa zidnim slikarstvom je bilo drugacije pa se romanicki stil brze razvijao. su tako neobicni po izlozenoj temi i formi da je svako poredjenje nemoguce. Verona je bila jedan od kljucnih posrednika izmedju Venecije i severa ali u samom gradu prakticno nista nije sacuvano iz tog kriticnog perioda. uglavnom klasicnorimske i ranohriscanske umetnosti kojom je Akvileja obilovala. Romanici pripadaju saradnici ovog umetnika koji su naslikali legende o Marku. U bivsoj opatiji San Zeno.Ciste vizantijske forme. “Tapiserija” na podnozju zida je cisto zapadnjacka. skoro bez i jedne vizantijske crte. plava boja je dobila smedji. vidi se na bezbroj primera: pozajmljene su citave skupine figura iz venecijanskih kompozicija kao i pojedinacne figure iz starijih mozaika San Giusto u Trstu . Kao rezultat spoja vizantijskog i kasnoromanickog manirizma. Uticaj venecijanskih mozaicara i grckih muralista na glavnog umetnika Akvileje. visuljak) sa romanickim elementima. Stil ovih mozaika je u svakom pogledu vizantijski. Fragmenti u Vicenza i Riva San Vitale takodje nisu od pomoci pri utvrdjivanju uticaja veneto-vizantijske umetnosti na oblast Verone.oni cak u programu imaju neke zapadne crte: kompozicija u svodu juzne apside u Torcello-u vraca se na modele iz Ravene stare 500 godina. siloviti pokreti figura. ostri akcenti su nanoseni bez prelaznog modelovanja. 41 .

U isto vreme. meandri. Vizantijskoj i italijanskoj praksi ne pripada ni blistavi kolorit u kojem se istice nekoliko nijansi bledo zelene i bledo plave boje. sedi na tronu u glavnoj apsidi. Uprkos tome sto ovaj stil sadrzi usamljene vizantijske crte (tipovi fizionomija) slikar nije direktno poznavao italijansku umetnost. dekoracija na svodu kripte Santa Maria Burgusio (1160-70) takodje je delo putujuceg slikara sa severozapada. Gall-a u Grisons u IX veku. akantusi. Atelje koji je radio Castel Appiano oslikao je i murale u Santa Margarita in Lana koji je jos uvek pokriven ostecenim slojem slikarstva iz XIX veka. Slikarstvo drvene tavanice u Sankt Martin u Zillis-u. lica imaju levantinske crte . Na romanickim freskama apside u Mustair. u dekoraciji horskog prostora u San Giovanni u Tubre uzburkani linearni manirizam povlaci se pred oblim fluidnim stilom crteza reljefa koji je u XIII veku preovladao.bademaste oci. ciklus Mustair sadrzi i neke italijanske odlike. u dekoraciji kapele postoji dosta severnih elemenata: ornamenti poda.sve ovo je moglo biti radjeno po venecijanskim modelima. uprkos tome sto formalni jezik pokazuje nervozni drhtaj kasno romanickog manirizma. Ali. samo po sebi vec ekstremno. ekstremna skracenja u sceni u kojoj kralj na konju prolazi kroz kapiju palate i moderna haljina ludih devica poticu sa severozapada. Mada nisu poznata kasnija dela ove radionice. koji su stizali iz St. bili su snazniji. prikazano je figurama kao sto je andjeo u Blagovestima. Ni jedan od ovih ranih murala ne pripada glavnom toku razvoja. ciji je program radjen u duhu karolinskih predaka. Njoj ne pripada ni pozadina artikulisana arkadama i razlicito obojenim delovima. trake i sema krljusti i fleur-de-lis poticu sa severa a smele forme.a u pocetku postoji tendencija da se prenaglase zglobovi ispod uskovitlane odece. okruzena andjelima. Istorija venecijanskog uticaja u alpskom podrucju ne zavrsava se ovde.Alto Adidje (juzni Tirol) Najranije zidno slikarstvo juznog Tirola su ciklusi iz karolinskog perioda u Naturno i Mals i oni ukazuju pre na snazne uticaje iz severnih i zapadnih centara nego iz Venecije. kao sto je Irodov dvorski stav prekrstenih nogu. Iako su severozapadni uticaji. povijen nos . Rana dekoracija u juznom Tirolu koju oznacavamo kao romanicku. Za ovaj stil je karakteristicno da tezi grotesknom sto vidimo u cudovistima na podnozju zida u San Jacopo u Termeno-u ali i na apostolima u apsidi iste crkve (vrlo slicne su freske San Bartolomeo). Ovde sencenje paralelnim linijama stvara prirodniju vrstu reljefa nego u Castel Appiano. Na istocnom zidu iznad su prikazani apostoli . Padova je u 42 . Program takodje ima vizantijske karakteristike: Bogorodica. Umetnik iz Burgusio ostavio je snazan utisak na sledecu generaciju slikara iz okoline ali je njegov stil trajao do pocetka XIII veka akumulirajuci sve vise veneto-vizantijskih odlika. slican spoj italo-vizantijskih i severno-romanickih elemenata nalazimo na nekoliko drugih ciklusa iz XIII veka u juznom Tirolu. Njegove teske haljine uskovitlanih nabora vuce brzina pokreta koji je naglasen belim akcentima i sfericnim spojevima. Jos jednom se poreklo inovacija moze naci u venecijanskim mozaicima. Snazan lokalni akcenat ovog jezika pokusava cak da docara neuverljivo ali nepogresivo lokalni Dolomitski pejzaz u kojem Avram i Isak idu ka mestu zrtvovanja. na primer u Grissiano-u. iz 1160 godine. S druge strane. najkarakteristicnija ilustracija kasnoromanickog preterivanja sa venecijanskim oblicima. Oni pokazuju upornost starih tradicija. U kapeli Castel Appiano blizu Bolzano-a jos su istaknutije naglasene forme u veneto-vizantijskom maniru. On se snazno oseca u minijaturnom slikarstvu Padove u trecoj cetvrtini XIII veka. pokazuje nadmoc severnog slikarstva nad italijanskim.

Ali. Slikarstvo mnogobrojnih crkava ostavlja lazni utisak da je na svetloj osnovi zato sto se prvobitni tamnoplavi pigment okrunio i izbledeo. Samo jedna od cetiri grupe je stilski 43 . Na primer. Slikarstvo u Velay i Basse-Auvergne. nacionalnoj umetnosti Francuske a da je drugo nastalo pod italijanskim ili vizantijskim uticajem. na Burgundiju koja je presla u ruke germanskog cara kao posledica jos jednog dinastickog braka. slikarstvo Burgundije i jugoistocne Francuske na plavoj pozadini koje je bilo pod uticajem Monte Cassino-a. na juzne regije koje su pripojene Spanskoj marki i konacno na kraljevstvo Aragona. Francuski naucnici govore o opadanju koje nastaje oko 1150 g. Francuska Najveca dostignuca romanickog zidnog slikarstva u Francuskoj su rana dela s kraja XI i pocetka XII v. U nekoliko preostalih fragmenata iz XIII veka sacuvani su murali radjeni pod italo-vizantijskim uticajem. U ovim oblastima kolicina sacuvanog materijala je tako mala da bi se francuska misljenja mogla opovrgnuti. Minijaturista iz Padove angazovan je za crkvu Sankt Nikolaus at Matrei u istocnom Tirolu. Ali je uskoro postalo jasno da je ova podela odvise kruta i jednostavna te je dopunjena sa cetiri glavne grupe: 1. pod upravom francuske krune. 3. u Overnji i Poatjeu nailazimo na slikarstvo kako na svetloj tako i tamnoj osnovi: najpoznatiji ciklus na svetloj pozadini nalazi se u Saint Savin-u. Sklonost ka sistematicnosti navela je francuske naucnike da izmisle razlicite nacine klasifikacije materijala ali se jos uvek nije pojavio zadovoljavajuci sistem. Slikarstvo istocnih Pirineja u kojima su preovladali uticaji iz Katalonije Ovaj slozeniji sistem ipak ne objasnjava postojanje velikog broja raznovrsnih oblika. regionalne karakteristike i strani uticaji. na severne teritorije koje su pripadale flamanskim grofovima. On takodje ne pravi razliku izmedju aspekata koji se moraju tretirati zasebno: tehnike. gde je naslikao nebeski raj na tavanici a svetitelje na tri zida gornjeg dela hora. Najraniji nacin deli slikarstvo prema koloritu i tehnikama u dve glavne grupe: jedna je obuhvatala slikarstvo neuglacane (grube) finalne obrade na svetloj pozadini a druga slikarstvo glatke. Smatra se da prvo pripada autohtonoj. obicno plavoj pozadini. 4. u kripti iste crkve postoji ciklus na tamnoj pozadini. U kasnijim delima oseca se izvesna stagnacija ili prvi znaci razvodnjavanja koji su vodili gotici i konacnoj eliminaciji samih zidova. takodje na tamnoj osnovi i pod vizantijskim uticajem. poreklom iz lokalne tradicije koja je kontinuirano postojala od kasnorimskog perioda. forme. Zatim. sjajne povrsine na tamnoj. samo bez ikakvih veza sa Monte Casinom i Klinijem. 2. Sledeci je bio pokusaj da se geografski definisu ove dve grupe tako sto je prva smestena u basen Loare (centralna Francuska) a druga na jug i istok u Burgundiju i Overnju. Drugi su slikari te iste godine putovali dalje na sever do skriptorijuma u Alpima gde su iluminirali veci broj rukopisa. 6.umetnickom smislu bila veneto-vizantijski satelit. Ona se ne odnosi na: Normandiju i provincije koje je dobio engleski kralj Henri II brakom sa Eleonor -om Akvitanskom 1152 g. Prva originalna grupa sa sedistem u Turu obuhvata slikarstvo neuglacane (grube) finalne obrade na svetloj pozadini (fond clair). Ovo je stroga procena ukoliko se ne odnosi samo na centralnu oblast.

obogaceno uticajima koji su stizali iz okolnih oblasti (Maine. Ali. Uloga italovizantijske umetnosti bila je drugacija u Burgundiji. mora se smatrati najznacajnijom. Stil prvobitnog slikarstva svakako je proistekao iz juzne Italije. Verovatno je upotrebu juznoitalijanskog modela podstaklo to sto je mala kapela posvecena St Michael-u. Ona sadrzi raznovrsnost stilova koja iskljucuje uniformnost. vec takodje na slikarstvo iz XIII v u apsidalnoj nisi transepta. Le Puy i juznoj Italiji. Sacuvano je samo jedno delo na kojem mozemo prouciti njen ucinak. Nivernais. naslikan je tada najnovijim stilom a zasnivao se na aktuelnim trendovima u vizantijskoj umetnosti s pocetka XII v. nje se necemo doslovno pridrzavati u onim slucajevima gde postoji stvarna veza izmedju dela koja su udaljena jedna od drugih. Do sada pomenuto slikarstvo karakterisu vizantijske forme i kolorit a do izvesne granice i ikonografija. koloritom. Jedina stilska paralela se moze naci u iluminiranom lekcionaru iz Klinija s kraja XI i pocetka XII v. sada izgubljeni vizantijski materijal. Ostala dela pripadaju drugoj tradiciji (Gourdon ) ili su iz gotickog perioda (Tournus). Vizantijski uticaj je mozda drugim putem stigao u Savoy: freske iz Aime cija je ikonografija uzeta sa sicilijanskih modela (Monreale?) verovatno su radili putujuci slikari. Radi se o dekoraciji kapele Chateau des Moines u Berze la Ville na kojoj razlikujemo dva stila: stil fragmenta u brodu kasnog XII v. On se javlja u Clermont-Ferrand-u cak u XIII v. Pre se stice utisak da je. Ali. Taj stil je stigao u samo srce Francuske rekom Ronom i putevima kojim su isli kaludjeri sv. ikonografijom. Arhandjelu Mihajlu u Normandiji. slicno delima lokalnih skola u Turu i Poatjeu. Maiestas u kapeli obliznjeg Lavaudieu. Slikarstvo u ovom podrucju je. To se odnosi ne samo na kompozicije u kamenu koje predstavljaju grube ali ambiciozno uradjene figure i narativne scene naslikane na tribinama transepta u XI v. do sada nije otkriven ni jedan primer direktnog importa iz vizantijskog carstva.homogena . formom i stilom jedinstvena ne samo u Francuskio vec u celokupnoj romanici. Ovde se ne radi o skoli. ali ono ne cini homogenu grupu. Mada ociglednih uzora za kasnije slikarstvo u Le Puy nema.slikarstvo u istocnim Pirinejima. Slicnost je posledica geografske lokacije. Potpuni pregled romanickog slikarstva u Francuskoj je nemoguc zato sto su sacuvana dela u fragmentima. Dekoracija apside je tehnikom. Stil odgovara stilu ateljea koji je radio murale krstionice u Parmi. u razlicitim periodima. Upravo ova slicnost potvrdjuje teoriju o stvarnom 44 . na tremu i u Salle des morts (pogrebnoj kapeli). Stil fresaka zapadne galerije Saint-Julien u Brioude vodi poreklo iz istog izvora iz kojeg i slikasrtvo u Le Puy. Tradicije starogrckih kolonija zivele su i hranile se umetnoscu pravoslavnih kaludjera koji su tamo ziveli. Centralna oblast. Putujuci izmedju svetilista posvecenih sv. Djenova je kumovala tremu. ne iz Monte Casina vec iz Campania-e i Apulije gde se asketsko vizantijsko slikarstvo takmicilo sa narodnim. oni su verovatno bili pre italijanski nego vizantijski. Ne iznenadjuju nas vizantijski i italijanski elementi u onim delovima danasnje Francuske koji su blizu italijanske granice ili mediteranskih luka. S druge strane. (Ulazak u Jerusalim) pokazuje srodnost sa kasnoromanickim slikarstvom severno od Loare i nije karakteristican za Burgundiju i stil apside. Limousin) i cak Akvitanije. vrsi se podela po geografskim oblastima. naslikano mnogo kasnije (oko 1200). iz razlicitih izvora bio nametnut domacim formama sa promenljivim intenzitetom. Mihajla. hodocasnici su prenosili ideje i oblike. Ali se ona ne moze racunati kao francuska. Venecija Salle des morts: zlatne tackice oko velikog Raspeca u Salle des morts svedoce da je izvor umetnicke inspiracije bio mozaik. pojacane postojanjem hodocasnickih puteva. U odsustvu zadovoljavajuceg kriterijuma. gde su sacuvani najbrojniji primeri.

narocito karolinsko Ada skole i minijarture iz Monte Cassino. Izvesne paralele nalazimo na freskama sa otonskim elementima u Saint Chef u obliznjoj provinciji Dauphine. Figure Dedicus u sceni stradanja sv. Ovaj sistem izbegava sematske oblike i skupine oblika. Predstavljeni tipovi nisu ni rimski ni vizantijski.mreza paralelnih linija na telu . Mada najsistaknutiji stilski elementi u Berze-u . Figure u scenama stradanja ciji pokreti prelaze okvir i produbljuju planove radnji.predstavlja majefikasniju tehniku u savremenom romanickom slikarstvu.jastuk na osloncu koji je neodredjeno dekorisan. noge Deciusa ili bedra egzekutora sv. kao na karolinskoj minijaturi. ni rimski ni iz Campania-e. usamljeni sredisnji delovi plasticno docarane tenzije. nervoznog stava i carskog gesta je realisticna i pokazuje vece tehnicko umece nego frontalna figura Hrista na kojem je nejasan odnos izmedju levog bedra i kovcega. pokret i likovanje. Direktni dokazi o vezi sa zidnim slikarstvom Rima ne postoje. Verovatno je neko vreme postojao na zapadu posto se primecuje izvestan manirizam.neki svetitelji u nizu. Kompozicija na svodu apside u Berze-u mogla je biti ista kao u Kliniju. Analiza kolorita i tehnike otkriva slicnu kompleksnu mesavinu. Temeljna studija Fernanda Mercier-a pokazuje jedinstven polozaj ovog slikarstva. Berze predstavlja za izgubljenu dekoraciju Klinija ono sto je znacio Sant Angelo in Formis za Monte Cassino. Rec je o varijanti vizantijskog stila koji se ranije javio u klasicnoj umetnosti i koji je poznat kao stil “vlazne odece”.postojanju veze izmedju slikarstva u apsidi Berze i samog Klinija: Berze je nedaleko od Klinija i njemu je pripadao. Ali. Petra sa svitkom u prisustvu apostola i manjih svetitelja moze se tumaciti kao traditio legis ili kao cin osnivanja Klinija 910 godine. kruskasta i trouglasta ostrvca cije forme odredjuju polozaj volumionozne odece. Vincent-a). ni u kom slucaju ne mozemo pretpostaviti da sacuvane freske predstavljaju stil kojim je dekorisan osnovni manastir. dostojanstvena figura Hrista. Stroga. naslikana u ogromnim razmerama. nabore u obliku slova V i uklanja amorfne naslage boje. pripadaju istocnoj crkvi kao i ruka Gospodnja sa vencem iznad Hristove glave. On svakako nije nastao u Kliniju niti je direktno preuzet iz Italijanskog modela. Slabosti u prikazivanju Hrista govore o mogucem izvoru stila: minijaturno slikarstvo. Ova tehnika se koristi u Berze-u na dinamicniji. Ona se ne javlja vise nigde u Francuskoj. Blaise) ili modelovanje kose ne nalazimo ni u vizantijskom ni u italovizantijskom slikarstvu. prikazani u donjoj zoni. Uskovitlane linije na udovima. Umetnik iz Berze vrlo je vesto prikazao stanje i okolnosti: mir i velicinu. na primer. Ne mozemo 45 . Uzor su minijature mozda cak iz samog Klinija. na primer udvojen motiv kruske na prevoju udova i cik-cak sara na nekim porubima. Mnogobrojni nanosi boje poreklom su iz vizantijske prakse ali i ovde imamo elemente koji nisu cisto vizantijski. Nekoliko motiva upucuje na slicnost sa Rimom . Molitveni zanos apostola blizi je karolinskoj i otonskoj umetnosti ili bolje reci klasicnom nacinu na koji je figura prikazana u karolinskoj i otonskoj umetnosti. Predstava sv. ali i energiju. kompleksniji i slobodniji nacin. dodatih zbog dekorativnog efekta. Istancane ukrstene svetle i tamne poteze (pr. Samo se na fragmentima iz Klinija uocava veza pigmenta i poteza cetke. Ova kompozicija apside u Berze-u nema paralele u celoj Italiji. jos su impresivnije od mirnih figura u svodu. vec neobicnu kombinaciju obe . sedi u sredini polukalote na necemu sto ne predstavlja tron iz italovizantijske Maiestas niti dugu iz severnih apsida. Pokusaj da se skracenjem donjeg dela tela leve strane postigne trodimenzionalni efekat nije ovde uspeo kao kod figura u pokretu u sceni Stradanja. Takvi elementi pokazuju da su uticaji sa severa imali ulogu u razvoju stila Berze. Lorencija (ili St.

bledo siva i plava. Saint Hilaire (narocito narativne scene u apsidi kapele ) i Saint Jean. u kripti katedrale u Auxerre postoji jedno izuzetno delo koje se do sada opiralo pokusajima klasifikacije. Zidno slikarstvo u Poitiers-u je mastovitije i snaznije a svojim karakteristicnim oblicima predstavlja vecu sinkretizaciju od slikarstva u Tours-u. Brittany i Champagne. U samom Tours-u razlikujemo dva potpuno razlicita stila.od pocetka XII do pocetka XIII v. u osnovi apokalipticna karakteristika. crvena. Minijature su uticale na zivopis Monte Cassino-a i kasnije Canterbury-ja. onda ona potvrdjuje pretpostavku koju iznose dokazi da je Tours kolevka romanickog slikarstva u regionu Loare. bela. Neosporna je njena. Izmedju krakova krsta nalaze se cetiri medaljona sa andelima. Naspram ove strogo geometrijske forme. 46 . Ravne. Hijeraticna i nezna figura svetog Florentius-a iz Tour Charlemagne of Saint Martin zapanjujuce je visokog kvaliteta. Za razliku od problema sa kojima se susrecemo kod folklornog slikarstva arhaicnog stila. On predstavlja osnovu stilskog modi glavnih dela Poitevin murala i fresaka Saint Savin. u Burgundiji. takodje na konju. onaj iz Saint Martina i Saint Julien. u Touraine. a uticaji su dosezali do Akvitanije. Severozapadno od Klinija. Vecina postojeceg romanickog zidnog slikarstva u Francuskoj koncentrisano je u srednjem i donjem toku Loare. ocigledno je bio sasvim razlicit. Poitou nije moguce jasnu razlikovati. Po freskama u brodu samog Berze-a zakljucujemo da je u Kliniju u drugoj polovini XII v postojao stil razlicitog porekla. Freske se ne mogu dovesti u vezu ni sa jednim poznatim slikarstvom u Burgundiji. Na siru okolinu uticao je nadahnutiji stil dekoracije Saint Julien. Jedino njihovi oreoli i krila narusavaju preciznu geometrijsku podelu a sloboda sa kojom Hrist lebdi u centru je neobicna. ali se mora posmatrati u kontekstu favorizovanja figure konjanika u religioznim kompozicijama monumentalnih razmera ( krstionica u Poitiers. na primer. Stil apsidalne dekoracije u Berze-u nije bio jedini stil murala kojim su radili umetnici Klinija. Ako stvarno potice iz vremena izgradnje kule (sredina XI v). Kolorit je ekonomican: oker. Razlicito se i tumaci. Poitou. Blesois i Berry. Anjou.odbaciti mogucnost uticaja minijaturnog slikasrtva na stil bar jednog slikarstva iz Klinija. Njime dominira veliki krst ukrasen draguljima koji ne predstavlja samo sredstvo artikulisanja povrsine. ciklus jevandjelja u Saint-Pierre-le-Eglises. Kategorizacija nije zadovoljila mnoge naucnike. naslikane u vreme osvecenja crkve 1084 g. Partheny-le-Vieux). stilove iz Touraine. Preciznije datovanje moze se postici u svetlu razvoja umetnosti u oblasti Loare. Ovo je srce autenticnog francuskog slikarstva koji nisu dotakli italijanski i vizantijski uticaji i odredjeni su kao jedna grupa za koju je karakteristicna svetla pozadina. Saint Savin pokazuje slicnost sa minijaturama Poitiers. Posto nisu sacuvani materijalni dokazi iz prethodna dva veka. gotovo goticka ljupkost Hristovog lika ne daje nam za pravo da freske dovedemo u vezu sa dekoracijom kripte iz vremena opata Humbaud (1087-1114) koji pominju izvori. Dominantni stil kasnog XI v. figura Hrista na konju stoji bez okvira. Ucinjen je neuverljiv pokusaj da se utvrdi direktna veza izmedju romanickog zidnog slikarstva i karolinske minijature u Touraine. i sa stilom zidnog slikarstva koje se moze rekonstruisati na osnovu fragmenata crkava Notre-Dame-la-Grande. (Vie de sainte Radegonde) kojima je srodno fresko slikarstvo kripte. Datira se razlicito. Anjou. ne mozemo pratiti razvoj stila. koncizna plasticnost. fluidne linije. Slikarstvo 72 ciklusa ne odlikuje niti se oni mogu grupisati po lokalitetu. Slikarstvo koje je sacuvano na jednom svodu verovatno je bilo deo obimnog programa.

zajedno sa Angers stilom imao uticaja na dekoraciju Saint Savin sur Gattempe. Glavni razlog lezi u italo-vizantijskom talasu koji je prosao Berze-om ali nije uticao na umetnost donjeg toka Loare. tavanica broda. Svetlost i senke predstavljeni su u Saint Savin onako kako su se slikale freske u San Vincenzo i 47 .5 m. zvonak i harmonican kolorit vizantijske i italo-vizantijske umetnosti kasnog XI v. peti deo ali je u njemu malo sacuvanih fragmenata da bismo zakljucili da pripada slikarstvu glavnog broda. Ali Deschamps i Thibout su skrenuli paznju na cinjenicu da celokupno slikarstvo. skoro sto godina. arhitektonskim elementima detaljima na kostimima. tavanici broda. Svaki od ovih delova radila je druga grupa slikara da bi se posao sto pre zavrsio. Svod kripte je u najvecoj tacki visok 2. nat. dok je jedan slikar bez icije pomoci radio kriptu i trem. gde se razlikuje rad cetiri slikara. Sacuvana dekoracija se moze svrstati u cetiri celine: na zapadnoj galeriji. a slikari su birani prema vestini koja odgovara uslovima. ima tako upadljive zajednicke osobine koje iskljucuju prekid u radu. Angers. Poitiers. povijenih ledja. Poteskocu stvara pripisivanje stila iz Saint-Savin skolama u Tours-u.Treci lokalni stil donjeg toka Loare. U svakom delu dekoracije. posto se dekoracija nekih delova crkve veoma razlikuje. Pored velikog stepena slicnosti u sekundarnim elementima ( ornamentu. transept i hor. u Angers-u.oba pokazuju karakteristike sva tri umetnicka centra: Tours. na kosi i bradi). Razlike u poreklu. 1390) i freske u Chateau-Gontier. hodaju i gestikuliraju na isti nacin. Hor je predstavljao poseban. Grabar je naglasio da se neobican raspored starozavetnih scena na tavanici broda moze jedino objasniti pretpostavkom da su slikari tesko pratili zidare i koristili njihove skele prema svodu. vestini i temperamentu slikara samo su delimicno uticale na formalne razlike: format. ugao i razdaljina sa koje se gledaju scene takodje su znacajni faktori. Galerijom dominiraju Poitevian elementi dok su freske na tremu slicne fragmentima u Saint Julien u Tours-u. Cak sta vise. Neki pisci su pokusali da objasne stilske razlike koje postoje u dekoraciji Saint Savin-a. cak arhaicnog dela. figure stoje. Poitiers-u i Angersu. On je kruci i sematicniji od stila u Tours i Poitiers ali je. Razlikom u datovanju ne moze se objasniti utisak koji Saint Savin ostavlja. kao marionete koje se ljuljaju na koncu opustenih kolena. tremu i kripti. u odnosu tela i odece koja je cesto kao pescani sat suzena na kolenima a otvara se spolja. Ni kontrast izmedju Saint Savin i Berze la Ville nije nista veci. postoji opsta ujednacenost u artikulisanju tela. To nas navodi da priznamo postojanje razlicitih varijanata stila. obliku slova. Paris. Ali razlike su daleko manje znacajne od ujednacenosti stila. Ovo govori o vrlo brzom poslu. Nju nije dotakao ni novi fizicki realizam i tehnika modelovanja “vlazne draperje” ali jeste novi nacin crtanja likova. Bibl. brodu. lat. isticuci da je oslikavanje crkve trajalo dugo. bez obzira na razlike. Izvestan napredak moze se pratiti od galerije gde su forme ukocene i krute do fluidnog ritma na tremu. Brod i galerija su najmanje jedinstveni sto se tice dekoracije . one putuju prekrstenih nogu i obicnim ljudskim pokretima iskazuju zurbu i neizvesnost ali u sebi poseduju dignitet saznanja da su deo Bozijeg plana. Po zavrsetku ovog veceg dela oslikana je kripta i konacno trem. Dignitet i slicna neodlucnost odisu duhom koji je u osnovi kasnokarolinski. umnozavanje planova. Najveca grupa radila je na najvecoj povrsini. predstavljaju minijature (Vie de saint Aubin. Slikarstvo koje se gleda sa nize visine radili su minijaturisti iz skriptorijuma Sainte Radegonde u Poitiers-u dok su brod i zapadnu galeriju slikari umetnici koji su se bolje iskazali na monumentalnim razmerama. Redosled oslikavanja je bio sledeci: zapadna galerija. On je oslikan pre nego sto su skele iznesene napolje. To je utisak starijeg.

Ali freske su usamljeni primeri a ne znacajne faze u procesu razvoja. mnoga naslikana iz profila. Slikarstva u Primellesu i Palluau su naslednici ovoga stila koji je vec tada degradirao do nivoa folklorne umetnosti. Kruti trouglasti nabori i cik-cak rubovi draperija. Problem predstavlja datovanje fresaka a ne njihovo geografsko ili nacionalno poreklo. crna ) samo naglasava karakter dela koje nam nista ne govori o poreklu stila ili slikara. radio u granicama provincijskog stila. Nastaju novi centri. Celokupna kompozicija pokrece se preciznoscu astronomskog sata. verovatno izgradjene u prvoj polovini XII v. govore da je slikar. zabrinuta cela ostrih povijenih noseva i malih skoro kruznih ustiju. suvi kao od slame. bela. Jedan od slikara koji je radio u brodu crkve Saint Savin. Izrazi su isti . Danas je ovaj stil predstavljen samo jednim delom: freskama u Arienes i starija dekoracija u Ponce. Masivna figura Hrista u predstavi Maiestas u istocnoj apsidi male krstoobrazne kapele Saint Gilles. Glavno delo koje pripada ovom stilu vodi poreklo iz ovih tradicija i nalazi se u blizini ova dva grada u dolini male Loare gde se kasnije razvija ovaj stil. otonskog porekla koji je kasnije usvojen i ozivljen. jedan je severno od Loare. necemo se ogresiti o ovog slikara ako ga svrstamo u provincijalne umetnike. Razlicite grupe slikara koje su radile u Saint Savin nisu bile orijentisane na umetnost Italije ili istoka. formiran u XI veku. Izvesna sklonost prema sporednim figura na primer prozor sa Bogorodicom katedrali Le Mans govori o novom ritmu koji je razvijen u Maine. skoro brzopotezno mestimicno sa zivoscu koja je na granici genijalnosti. On prozima cak i duplu mandoru izvesnim kruznim pokretom. Dve predstave Hrista na prestolu u bocnim apsidama nisu iz kasnijeg vremena kao sto se verovalo vec pripadaju drugoj tradiciji.ali je poznavao i Poitevin-sko slikarstvo: nacin na koji je uradjena arhitektonska pozadina u sceni Tajne vecere tipican je za kompoziciju u Vie de sainte Radegonde. U medjuvremenu. iz Akvitanije ili Gaskonje pomislicemo da je umetnost Gaskonje bila isto toliko nadmena . Tourangeau-Poitevin-ski stil. primaknutih i siroko otvorenih ociju kao u zaprepascenju. Slikar je verovatno dosao sa juga. Ikonografija fresaka zanimljiva je koliko i njihova izrada. Mala kapela u Montoire takodje sadrzi slikarstvo drugacijeg stila. radila je podjednako snazna umetnicka licnost. Preovladava utisak starog stila. snazne individualnosti. Oluja je prosla slikarstvom pretvorivsi svaki treptaj vode u talas razdiruci odecu figura u lepezaste nabore. Freske su verovatno naslikane pre1140 g. produzio je odmah po zavrsetku da radi na Chateau-Gontier. verovatno poreklom iz Angers-a. Kripta je oslikana lagano. ali samo u minijaturnom slikarstvu. Le Mans ili Vendome.Galliano pocetkom XI v: forme su apstraktne i dekadentne veoma udaljene od iluzionizma. zuta. Montoire. koja je nekada pripadala opatiji u Mormoutier-u. pokazao se istrajnim i razgranatim -stigao je u Berry gde freske iz kasnijeg perioda u Chalivoy-Milon pokazuju nepogresivu slicnost sa Saint Savin-om. Ograniceni izbor boja (crvena. Njihova je umetnost u svojoj osnovi zapadnjacka.napeti i nestrpljivi. od druge cetvrtine XII v teku novi procesi. severno od Poiters-a. Kriptu Saint Nicolas u Tavant-u. Nedavno otkriveno slikarstvo u gornjem 48 . Oba su iz doline Loare. kombinuje kraljevsku uzdrzanost centralne figure sa blagozvucnom gipkoscu dopadljivih obrisa i delikatnih oblika andjela iz pratnje i simbola jevandjelista . Mnoge autore je zavelo skiciranje te su ih svrstali u sredinu XI v dok je druge ikonografija navela na zakljucak da se radi o kraju XII veka. verovatno putujuci umetnik iz Katalonije. Elemente ovoga stila nalazimo i u Vendomois-u. Skoro sva lica su identicna.

forme su dobile spokojni kvalitet. Orleannais. Radili su ih isti majstori na sta ukazuje srodnost sa dekoracijom apside u Tavant-u.primer su freske koje ilustruju zivot St. Ono pripada freskama koje nalazimo cak u Berry-ju i severnoj Burgundije: primer je usamljena predstava Hrista i andjela na konju na svodu kripte katedrale u Auxerre iz sredine XII veka. ljupkost i neznost nepoznatu zreloj romanici. Majstor je naslikao na neravnom istocnom zidu ne samo Maiestas. Najznacajnije slikarstvo ove grupe su bez sumnje freske Saint Aignan u Brinay. Najveci broj postojecih ciklusa je iz doline Loare. tipicnu za Saint Savin i tapiseriju Bayeux. Mada jos uvek siroki. Sujeta je zamenila posvecenost a dvorska elegancija velicanstvenost. dekoracija kruzne kapele Saint-Jean-duLiget u Chemille-sur-Indrois donosi malo novina u poredjenju sa slikarstvom druge cetvrtine XII v. Ovo skretanje u dekorativnost je karakteristika samo jedne grane zidnog slikarstva u centralnoj Francuskoj: na drugim mestima zastarevanje romanickog stila ima direktan. Promena se ne ogranicava samo na spoljasnjost. Veliku epsku naraciju. Gilles u juznoj kapeli kripte blizu Saint-Aignan-sur-Cher. Pojedinacne kompozicije su izgubile tacan osecaj monumentalnosti koji karakterise zrelu romaniku. koje su radili isti majstori ali sa vise truda. Ovo moze delimicno objasniti postojanje slikarstva cije osobine vise ukazuju na druge umetnicke forme: emalj. draperje su vise stilizovane i raznovrsne. Ni jedan nije visokog kvaliteta i moraju se smatrati rustickim odrazom umetnosti ciji su urbani oblici izgubljeni. Maine.sam kraj veka . Pokreti ovde samo delimicno podsecaju na Vicq. Berry-ju. oni su dostojanstveniji i svecaniji. Usled ceste promene dimenzija. Najzanimljivija medju ovim kasnim delima je dekoracija hora Saint Jacques des Guerets (ima ravnu tavanicu). Oni govore o nestajanju umetnicke originalnosti i prelasku murala na nivo zanata. minijature cak tapiserija. On pripada visokoj romanici svojom zreloscu. Krajem XII veka francusko zidno slikarstvo su radikalno promenile nove snage koje bi se u svim drugim zemljama smatrale kasnoromanskim ali ih francuski naucnici ne nazivaju tako vec. ali je u Brinay kvalitet bolji a formalni recnik ugladjeniji. koji obicno nalazimo u apsidi. upucuje u drugu cetvrtinu XII veka. Na prvi pogled. valovitih ivica zabacenih rukava govori da su freske nastale sredinom XII veka .sto potvrdjuju i drugi faktori. iako su postale zamorne i trome. s pravom. gotickim. figure postaju vitkije. Prikaz ustalasalih zavesa. Scene iz jevandjelja u Le Liget-u pokazuju zasicenost visokoromanickog stila. Figure nisu vise zrtve transcendentalne volje. izraz. vec se primecuje prelaz ka gotici. oslikane posle 1150 g. moze se reci posteniji. Pravilne. U kasnijoj fazi razvoja ovog stila. To nam govori da poreklo treba traziti u Anjou. odvojeno jedna od druge. njih pokrece sopstvena volja. deo Strasnog suda i epizode iz zivota St James i sv Nikole. Ako pazljivo pogledamo otkrivamo da. forme postepeno arhaicne i maniristicke . razlicite komponente dekorativnih sema izgledaju nepovezano. dopadljive pruge u boji daju dekorativnu pozadinu na kojoj raspored figura gradi zanimljivu koloristicku siluetu. Vecina dela stvorena u ovom novom pokretu nalazi se severno od Loare. zamenjuju ilustracije epizoda. crvene u smedju i plavu). vec ogromno Raspece kao njegovu ravnotezu. ovladanom tehnikom cak i izvesnom dozom rafinmana. To navodi na kasnije datovanje . gestovi odmereniji. bojeno staklo. One 49 . ciji ugladjeni primitivizam podseca na Art Nouveau. Mozda ih nije ni bilo posto je prednost u umetnosti presla sa zidnog slikarstva na bojeno staklo.horu crkve. Galski duh (esprit gaulois) je prenaglasen skoro do karikature . Na freskama u Ebreuil-u (Bourbonnais). Za figure je koriscen smeo kolorit u finim prelazima (zelene u zutu. jevandjeljski ciklus.

U ovom kasnom delu podjednako su izbalansirani prirodnost i rafiniranost. Jedino zajednicko ovim delima su: obilje uglova i krivih linija pripada istoj kasnoromanickoj fazi (manirizam) kao i ljupka ustalasalost Montmorillon i vrlo razlicito ispoljeni isti opsti trendovi toga vremena. Prvobitno su naslikane bogatim tamnim koloritom na tamno plavoj osnovi. Sorede i drugim mestima. Kolorit sa puno zelenog. stavovi i gestovi Bogorodice) ali stil nije vizantijski i ima presedane i daleke paralele u Thevet-Saint-Martin. Ono verovatno potice iz druge cetvrtine XII veka. jedinim sacuvanim freskama u celoj Brittany. daleko nadmasuju savremena dela. Fragment iz nise ambulatorijuma u Saint-Sernin u Tuluzi. glavnog umetnickog centra Langedoka. Slikarstvo u Saint-Marie-de-Anglais kasnijeg je datuma i grublje a ono u Petit Quevilly svakako je radio engleski slikar. Freske iz apside kripte u Montmorillon s pocetka XIII veka. Plasticnost cvrstih formi. vreme Philip Augustus (11801223). One su u direktnoj vezi sa provincijskim freskama iz Vieux Pouzauges. ovo su gruba i primitivna dela. Modelovanje draperja je postignuto kao na emalju. delimicno gradiranjem kolorita a delimicno jednostavnim svetlim i tamnim linijama. Brout Verney i Malay. Katalonski uticaj dominantan je u Roussillon-u. Stil fresaka iz Rocamadour je u osnovi juznjacki . Na srazmerno maloj povrsini u dolini istocnih Pirineja sacuvano je pravo bogatstvo ranoromanicke 50 . Podjednako bogat kolorit ima jedino sacuvano romanicko zidno slikarstvo u Quercy iz oko 1200 god. Couddes i Souday. Spanija Spanija zauzima posebno mesto u istoriji romanickog zidnog slikarstva. One pokazuju nadahnuti stil s pocetka XIII veka u svojoj najsvetlijoj rokoko formi i delikatnom prozimanju talasastih linija. ranijeg su datuma u odnosu na dekoraciju Montmorillon i primitivnije su. Saint-Junien. Izbirljiva tehnika skulptoralno uradjenih ispupcenja (cabochons) podseca na Limousin ali stil nema nikakvih veza sa Limoges. u Saint-Martin-de-Fenouillar. Slikar je upotrebio vizantijske ikonografske modele (presto. Fragmenti Raspeca u Saint-Andre-des Eaux (Cote du Nord). Iz istog perioda ali druge radionice su freske iz Lavardin-a. cini jedine sacuvane romanicke freske iz ove oblasti. Slikar verovatno nije bio poreklom iz severne Francuske posto u severnoj i severozapadnoj Francuskoj gotovo da nema zidnog slikarstva. kolorit i ugladjenost koja podseca na minijature govore da je umetnik poznavao slikarstvo centralne Francuske.se krecu kao siluete na bledoj pozadini. izbalansiranost masa tela. Na zalost.postoje izvesne paralele sa skulpturom Auvergnant a nekoliko detalja upucuje na pirinejsko slikarstvo. To je u osnovi folklorno slikarstvo i vec pokazuje odlike svojstvene katalonskim delima kao sto su Osormort i Bellcaire. Situacija je ista u juznim oblastima. U kapeli Saint Michael hodocasnickog centra Rocamadour prikazane su scene Blagovesti i Sretenje dve Marije. sacuvana u udaljenim seoskim crkvama i nisu tipicna za zidno slikarstvo provincije koja je bila najbogatija u umetnickom pogledu u Francuskoj. Jedno o dglavnih dela iz pirinejske oblasti je dekoracija juzne apside u kapeli Saint Jean Baptiste u Saint Plancard. L`Ecluse (La Clusa). Zato je nejasna uloga koju je severna Francuska imala u razvoju romanickog zidnog slikarstva. crvenog zutog i malo plavog je tipicno severnjacki kao i ranogoticke vitke elegantne haljine.

Postoji vrlo malo kriterijuma za datovanje spanskog zidnog slikarstva i ni jedan nije savrsen. posto prikazuje stradanje sv. Panteon de los Reyes u Leon-u i Sala Capitular u Sigeni. Postoje i usamljena dela od kojih je San Quirce de Perdet veoma znacajno i ne pripada ni jednoj regiji. Mada oni daju sliku razvoja umetnosti jedne zemlje. Orcau. severoistok i jug. Pored fresaka tu nalazimo slikarstvo panela (baldahini frontali) i skulpturu u kamenu. S druge strane. Vecina ovih dela preneta je u mali broj muzeja. samo u Rajnskoj oblasti i delimicno u Rimu imamo prilike da proucimo stil i razvoj srednjovekovnih slikara. jedna sa centrom u Vich i Ripoll-u. Barbara i Polina-u. drvetu. Ovako nepravilan razmestaj postojecih dela posledica je slucajnosti. Kataloniju mozemo podeliti u tri glavne regije: severozapad. Santa Coloma). Dokazi idu u prilog sve tri mogucnosti. Geografska podela nije potpuno zadovoljavajuca posto su nekada dva-tri slikara radila zajedno izvesno vreme a zatim posli odvojenim putevima. pocinje Rekonkvista. nase izucavanje zidnog slikarstva u Spaniji zasniva na produkciji u provinciji koja je oduvek stajala izdvojeno od Spanije. ovo ne objasnjava zasto je veci deo slikarstva koncentrisan na krajnjem severoistoku. Burgal. Deo severne regije danas pripada Francuskoj. Ovde je srce katalonskog zidnog slikarstva. nema razloga sumnjati u natpis koji belezi datum osvecenja . druga u Barseloni i ukljucuje Tarrasa. Tahull). ukljucuje Sescorts i Osormorta. U Aragonu i Navari nalazi se po jedno delo iz XII v a vrlo malo iz XIII v. Argollel. od severa do juga. do izvesne mere. Ginestarre) i Balira (La Seo de Urgel. vecina postojecih dela su skromna dostignuca malih crkava u kojima se nalaze. drugom points d`appui. Freske iz Tarassa51 .on je uradjen u istoj tehnici i boji kao i dekoracija apside i odgovara fazi razvoja koje je slikarstvo dostiglo u Evropi oko 1120 g. Tomasa Beketa koji je te godine kanonizovan. u izvesnom pogledu ta slika je nepotpuna. Ali. U Kastilji postoje dva dela koja su radili putujuci katalonski slikari i mnogo vise dela koja su radili aragonski slikari. Po mom misljenju. Veliki broj fresaka na tako maloj povrsini od ogromne je pomoci u istrazivanju lokalnih afiniteta i skola i cak dopusta da sa sigurnoscu pripisemo neka dela pojedincima. Na jugozapadu je najgusca koncentracija fresaka. Juzna apsida Santa Maria de Tarrasa je oslikana posle 1173 g. Trojica najvecih su: majstori apsida San Clemente de Tahull. Grabar je smatrao uzaludnim napor da se iz slabijih dela izdvoji rad pojedinih umetnika. Sorpe. Sredinom XI v.umetnosti. Engolasters.da li su freske naslikane ranije ili kasnije. Slikar iz San Clemente de Tahull mozda je poreklom iz Aragona dok je njegov pomocnik. slikar iz Santa Maria de Tahull (tek) kasnije otisao u Kastilju. Prelomni period ranog XII v tice se interpretacije datuma osvecenja San Clemente de Tahull (1123) i nedoumice . Skoro celokupno zidno slikarstvo Spanije koncentrisano je u najsevernijem delu poluostrva sto je posledica istorijskih okolnosti. medju njima je vrlo malo velikih slikara. Noguera Pallaresa (Estahon. Sacuvano slikarstvo na jugu se moze svrstati u dve celine. Datum odgovara. Krajem XII v u Kataloniji su mu posveceni oltari. Nikada joj nije sasvim pripadala ali nikada nije bila ni sasvim nezavisna. U Kataloniji je evidentno postojao visoki stepen produktivnosti. Tako se sa izuzetkom nekoliko vrhunskih dela. metalu i slonovaci. njihov medjusobni uticaj i zato je ne smemo zapostaviti cak i kada u nekoliko slucajeva mozemo pratiti aktivnost jednog slikara na dva polja zidnom i panelnom slikarstvu. Santa Maria de Mur. Medjutim. Esterri. Sto se tice zidnog slikarstva. u Kataloniji. u dolinama Bohi (Bohi. Toledo ima nekoliko dela iz XIII v a Leon samo jedan ciklus iz XIIv. ponovno osvajanje teritorija koje su bile pod Mavarima.

vise nego murala. Malo vise nam mogu pomoci freske iz Tarrasa-e. od kojeg su sacuvane samo kopije. Ona je velicanstveni spomenik karolinske renesanse u zemlji koja se od samog pocetka opirala reprezentativnom slikarstvu u crkvama. a drugi. dekoracija apside u Santa Maria i San Miguel i retabli u San Pedro koji su iz druge polovine IX v. ovde nisu relevantne. saracene y pictore” radio u Barseloni 1109 g. po uticaju koji je imala na romanicko slikarstvo minijaturna. Prva i treca Ferdinandova zena zvale su se Urraca sto nam govori da je slikarstvo nastalo izmedju 1167 i 1175 ili izmedju 1181 i 1188 g. “Saracenska” sekularna umetnost uticala je na hriscansku umetnost severa. u persijskoj tradiciji postojala je sekularna umetnost. te osobine se mogu opisati kao razvodnjavanje klasicnih oblika u slabom vokabularu. Medjutim. po imenu Mecelmos. Minijaturno slikarstvo poprimilo je romanicke odlike od samog pocetka. Spansko slikasrtvo s kraja XI v. One pripadaju poslednjoj fazi zrele romanike dok su stroge (asketske) freske iz Tahull starije bar za 50 godina. Njihov stil je tesko kategorizovati i svakako nije vizigotski u istorijskom smislu. kolorit je snazan i bogat. ali bez svesno kultivisanih povrsina. rekao da je usla u svoje drugo detinjstvo. Slikarstvo Campdevanol-a. U ovoj dekoraciji sve je jasno. U ranim komentarima knjige Otkrovenja dominira teznja ka ornamentu i stilizaciji u strogom smislu. Ova hriscanska mozarapska umetnost poznata nam je samo indirektno. Prvo. Provanse i Akvitanije prenosili su hodocasnici u Campostela-u. i sastoji se od klasicnih dekorativnih elemenata (arhitektonskih motiva. Kuce i palate ukrasavane su slikama zivotinja i scenama iz lova. Krajem XII v. u zamku Cugat del Valles blizu Barselone 1157 g. mozemo odrediti priblizan datum dekoracije svoda Panteon de los Reyes u Leon-u. Savremeni izvori pokazuju da su odabrane teme blisko povezane sa kasnijom spanskom umetnoscu.zabelezeno je da je izvesni “Aly. Na njoj se nalaze portreti ktitora Ferdinanda II i njegove zene Urraca. u nekom drugom kontekstu. Tokom XII v. u praksi. Ako je ovo tacno. Jacob Burckhardt je za ovu umetnost. francuske uticaje iz Langedoka. Tako veliki broj razlicitih uticaja je morao stvoriti veoma raznovrsnu umetnost. u osnovi linearnih oblika. jedan Englez je imao ogroman uticaj na ceo narastaj slikara u Aragonu i Kastilji.e su sigurno iz tog perioda. Njen uticaj na umetnost hriscanskog severa bio bi manji da je ta zabrana bila potpuna i apsolutna i da je reprezentativno slikarstvo bilo sasvim prognano iz Kordovskog kalifata i Mavarske drzave. i imaju vizigotske stilske osobiine. Nista od njihovih dela nije sacuvano ali scene iz lova i prikaz zivotinja u San Baudel de Berlanga (Castile) daju sliku o tome kako su izgledale sekularne freske. vizigotske. Islamska zabrana figuralne umetnosti ima snazan i odlucujuci uticaj na spansko zidno slikarstvo. Islamski slikari su radili na severu . Ono je izlozeno uticajima iz Lombardije i juzne Italije a sa italijanskim modelima stigli su vizantijski elementi. apstraktnih oblika ali bez figura) koje je ozivela karolinska umetnost. islamska zabrana je prekrsena u dva slucaja. hriscanima je bilo je dopusteno da na svojoj teritoriji oslikavaju crkve. Ovaj otpor su ojacali vizantijski ikonoklazam i blizina islama. Istancanost u oblikovanju figura u suprotnosti je sa neugladjenom dekoracijom i nedostatkom forme u 52 . Stil slikarstva Tarrasa u potpunosti je drugaciji od dekoracije San Julian de los Prados (Santullano) u Ovijedu iz druge cetvrtine IX v. karolinske i arapske umetnosti. predstavlja mesavinu rimske. Ova tri primera pomazu nam da odredimo faze u romanickom zidnom slikarstvu Spanije. Drugo. Konacno. Od svih ovih uticaja najarhaicnije je vizigotsko nasledje.

narocitim tehnikama koje umanjuju ili pojacavaju sencenje draperija nizom tamno-svetlih tackica. Mur. Sve ove osobine vidimo u Kataloniji na delima koja su slikali ucenici skole majstora Perdet-a. Velike slicnosti ukazuju da su nastale u istom ateljeu a razlike se normalno javljaju pri zajednickom radu. Zakljucujemo da su u XI v.i konacno. i predstavljao cisto spanski element romanickog slikarstva koji se iz Spanije prosirio preko Pirineja u juznu Francusku.figura Ecclesia na prestolu poreklom je iz juzne Italije ali je glavni izvor bila Lombardija. najslabiji u umetnickom smislu. nastupila bi reakcija prema mozarapskom nasledju. brojnim prelomljenim potezima. One su iste kao u Lombardiji: neke se javljaju pocetkom XI v. najraniji i najoriginalniji u ovoj skupini dela radjenih pod italijanskim uticajem. Medjutim. cak i kasnijoj dekoraciji juzne apside Santa Maria de Tarrasa (1180 g ). ne samo po ikonografskim karakteristikama kao sto su dva andjela i natpis peticius i postulacius na predstavi Maiestas. u slikarstvu San Vincenzo e Galliano a vecina krajem veka u dekoraciji San Pietro al Monte blizu Civate i u delima naslikanim pod njegovim uticajem. Argolell. Zanimljivo je da je ciklus Pedret. To se zapaza na slikarstvu Esterri de Cardos. Ostao je neosetljiv na stil velikog franko-hispanskog majstora San Clemente koji je dekorisao glavnu apsidu. Izuzetak predstavlja drugi sloj slikarstva San Quirce de Pedret. Spansko figuralno slikarstvo bi se utopilo u poluapstraktni sistem hijeroglifa da je Spanija ostala odsecena od sveta. Njega ne treba dovoditi u vezu sa majstorom koji je radio Santa Maria de Tahull. mozarapski uticaj ogleda se u sabijenim i iskrivljenim figurama neprirodnih gestova i stidljivih izraza lica. Kada bi pocinjao da slabi prvi podstrek novog lokalnog stila. 1080-90). San Juan de Tredos (sada se cuva u Njujorku) i San Pedro de Burgal pripisuju se majstoru Pedreta. Stilski su veoma bliski San Pietro al Monte i ovo delo. On je najsnaznije prisutan (posle Bohi) u radu majstora Strasnog suda crkve Santa Maria de Tahull.tipovima. Spanija nije bila odsecena a Katalonija je uvek bila spermna da primi nove ideje. 53 . Neki likovi. nalik na zareze i tackice cije su posledice jagodicaste i pupoljaste formacije. ornamentima . jedan od najranijih primera lombardskog stila. mozarapski uticaj istrajao je tokom XII v. mogli su nastati pod direktnim uticajem lombardskog stila (andjeo na svodu San Pietro). na primer na freskama Orcau. draperijama. Mozarapski element je stalni faktor u razvoju brojnih lokalnih stilova a ponekad u vezi sa vizigotskom tendencijom ka razblazenim i labavijim formama. Ovo se vidi.preromanickom slikarstvu Tarrase. Neki autori smatraju da je ktitor. paralelnim sa konturama (kojima se prethodno modelovalo) ili kombinacijom bledih poteza. cisto mozarapska karakteristika je smeli neprirodni kolorit snaznih kontrasta i nesklada. Cak i u ovom razblazenom obliku. modelovanju. Engolasters. Nekoliko ikonografskih elemenata . Njega nisu istisnuli ni francuski ni italijanski uticaji. Inace. Ove karakteristike su znatno razblazene u najranijim freskama San Quirce de Pedret u kojima se vise nego na drugim delima oseca mozarapski uticaj. vec i stilskim crtama . Slikarstvo San Juan de Bohi verovatno potice sa pocetka XII v i skoro da je vec romanicko. Njegova jedina. bila grofica Lucia de Pallars (fl. na primer konjanik apokalipse ili Pokolju vitlejemske dece. ciji je portret sacuvan. prvo dosli lombardski slikari u Spaniju a za njima i lombardski neimari. Ni jedno od njihovih dela nije sacuvano. Ovaj slikar je dekorisao bocne apside crkve San Clemente de Tahull. Dekoracije apsida Santa Maria de Esterri d`Aneu. Najraniji strani uticaji na ibersko slikarstvo i arhitekturu dosli su iz zapadne Italije. Freske iz Burgal-a pokazuju brizljivu izradu mozda zato sto je narudzbina neke plemicke porodice.

prevoji i ivice odece padaju kao da su zahvaceni silovitim pokretom. Slikar je vise obuzet strukturom nego dekorativnom teksturom koja je bila najvaznija majstoru Sorpe. Narocito su identicne strukture i lica dve figure Hrista. Proporcije i obline udova nesto su prenaglaseni a delovi tela su zatvoreni kontinuiranom linijom modelovanja. primetan u delima pomocnika majstora Pedret-a. Dve kompozicije se razlikuju u osnovnoj konstrukciji i mnogim detaljima (reckava ivica Marijine kapuljace i duboki trouglasti nabori haljine koja pada izmedju njenih kolena). opat Barbastre. posto je ubrzo nazadovao. Nizovi tackica na odeci koji su tu da istaknu reljef. Njegov sjajni Maiestas u apsidi San Clemente pouzdano se datira u 1123 g. Isarana povrsina koja daje dvodimenzionalnost figuri u Sorpe nije organski povezana. Njegov je stil blizak stilu Majstora Santa Maria de Tahull koji se programom nadovezuje na skolu Pedret. osnovne iberske i lombardske elemente ozivela je energija krivih linija i plasticnost zaogrnute odece . osvetio San Clemente i verovatno preporucio slikare. Moasaka i Sen Zila: dramaticna ekspresija. Mada iz ovog perioda nisu sacuvane freske u Tuluzi. Kolena njegovog Hrista slobodno iskacu iz obrisa figure. telo je postavljeno u produbljenu pozadinu (reljef). talasaste draperije 54 . sada su postali tmurni i izgubili su nesto od svoje humanosti.Podredjenost lombardskih elemenata spanskom stilu. slikar koji je radio San Pedro de Sorpe i kapelu Castillode Orcau bio je bolji ali ornamentalno obradjena povrsina ukazuje na postepeno vracanje antifiguralnim tendencijama mozarapske umetnosti. stilske teznje koje se osecaju u San Clemente realizovane su vrlo jasno i smelo na skulpturi Tuluze. Ramon. Fragmenti njegovog rada sacuvani su u manastiru Roda de Isabena (Huesca). Poravnane plitke forme pokrivene su bogatom semom malih ornamentalnih linija. francuske komponente su evidentnije. Konacna degeneracija stila stize u vidu nejasnih. ekscentricnih narodnih slikara koji su dekorisali crkve u Cardos i Estahon-u. ziveo je u tom manastiru. Likovi koji su bili prazni ali lepi u delima samog majstora. Predstave Bogorodice na prestolu sa Hristomdetetom u Tahull-u i Sorpe-u imaju mnogo zajednickog. Ova bogata ornamentika u suprotnosti je sa nedisciplinovanim. Veca izrazajnost u Santa Maria Virgin (uporedjena sa figurom u Sorpe) takodje potice od majstora San Clemente-a. Izuzetak predstavlja delo majstora San Pedro de Sorpe koje se moze datovati sa relativnom sigurnoscu. Izvor ovog dinamicnog elementa u stilu Majstora Santa Maria de Tahull je ocigledan: uticaj majstora San Clemente. takodje su se pretvorili u stilizovanu dekoraciju.ona uvodi dinamicnost kao dijametralni pandan sematizovanoj kompoziciji Sorpe. Sve u svemu. i pokazuje osobine koje jasno razlikuju Bogorodicu i Hriste iz Santa Maria od iste u San Pedro de Sorpe. Langedoku ili Provansi. povijenim telima. postao je izrazajniji kada se mozarapski uticaj ustalio u delima njegovih nastavljaca. S druge strane. tesko je razluciti vreme nastanka razlicitih faza. Stil koji su stvorili majstor Pedret-a i njegovi sledbenici postojao je do druge polovine XII v. najveceg spanskog slikara romanike koji je istovremeno radio u Tahull-u. U tehnickom pogledu. Spanski naucnici su nazvali njegov stil “franko-vizantijskim” ali u dekoraciji San Clemente ne nalazimo vizantijske elemente. San Pedro je dekorisan ubrzo posle Santa Maria ( osvecena 1123). Grabar ih je povezao sa freskama Revello u Pijemontu koje su odjek izgubljenih murala Provanse. mada Madona iz Tahull-a ostavlja utisak plasticne obrade. U Santa Maria de Tahull. dinamicni pokreti. Njegov stil nije svojim poreklom katalonski vec aragonski. Modelacija vise ne istice volumen ili cak reljef. njihova umetnost se oseca u ovom spanskom slikarstvu. ali. plasticno definisane forme i uzburkana igra nabora i prevoja. U Argolell-u stil je postao rustican.

Njegove figure su cak obojene mozarapskom melanholijom.znatna sinteza postoji na delima u metalu (Arca Santa u Ovijedu iz 1075 g ). preko Tolosana vodili iz Italije kroz Alpe. Nije tesko pronaci nacin na koji su ovi francuski uticaji stigli. nisu reprezentativne i nadahnuto slikarstvo kasnog XII v u crkvi Andorra de Vieja su samo usamljeni primeri. U blizini Vich i Ripolla sacuvana su brojna dela . Ovo je verovatno rezultat uticaja mozarapskog i saracenskog slikara koji je uradio zivotinje na nizem delu zida. On se cak moze pratiti na freskama apside Santa Maria de Mur. ali ima i karakteristike drugih zanata.nalazi se na jednom od glavnih puteva preko Pirineja. Baldahin Ribas mu je verovatno jedino delo a njegova formalna terminologija uticace na frontale Hix i La Seo de Urgel. Sinteza francuskih i spanskih elemenata nije prvo stigla sa freskama San Clemente-a stil je odvise homogen za tako nesto. poprecnom modelovanju. ovekovecenim u Don Kihotu. .uskovitlanih rubova. Romanicka strogost je umeksana 55 . Tuluze i Puerto de Somport do neposredne blizine slikarske radionice u Huesca. Francuske uticaje prepoznajemo u slikarstvu minijatura kasnog XI v. Primera franko-hispanskog stila ima mnogo. cija se snazna licnost oseca u delu. Pirineji nisu predstavljali prepreku politickim kontaktima koji su obnavljani dinastickim i crkvenim vezama. Apostoli na prestolu severnog i zapadnog zida nadahnuti su emaljom. Slikarstvo majstora San Clemente nije uticalo samo na slikara Santa Maria de Tahull (poznatog i kao slikar Maderuelo). Freske Fenouillar s kraja XI v. I pored svih francuskih osobina. Millan de la Cogolla (1053-67) kao i na feljefu u metalu: kutija sv. Vodio je atelje u kojem su nastali paneli. bio je savremenik majstora San Clemente-a. Langedoka. Leon iz 1063 g. Kompozicije na frizu San Saturnino de Osormort i San Martin del Brull kao i fragmenti pogrebne kapele San Juan de Bellcaire imaju prethodnike kasnijeg datuma u Poitou: tipovi fizionomija. Osnovna draz drugih identifikovanih dela ovog slikara iz Kastilje (narativne scene San Baudel de Berlanga) lezi u njihovom dekorativnom efektu. Slikar. francuski uticaji su vidni u juznom delu Katalonije. umetnost Rosellona na krajnjem severoistoku je sacuvana u delima inferiornijeg kvaliteta. Francuski uticaji na katalonsku umetnost se nisu iscrpeli sa Tahull i Urgel-om. Ovo se objasnjava polozajem episkopije Urgel . narocito u delu majstora Santa Maria de Tahull u Capilla de la Vera Cruz u Maderuelo u Kastilji koja je gotovo u celosti sacuvana. Na sacuvanom zidnom slikarstvu nema ni traga prethodnog razvoja . Porodicne veze gospodara Tahulla i Maderuelo objasnice angazovanost ovog katalonskog slikara u Kastilji gde njegovom delu nedostaje korektivni uticaj majstora iz San Clemente-a. Pedro de Seo de Urgel na linearnom potezu. Njegov uticaj prepoznajemo u dekoraciji San Miguel d`Engolasters koju je naslikao predstavnik skole Pedret (Majstor Santa Coloma). Ova terminologija nije nastala u XII v. Na zalost. Isidore. majstor San Clemente-a je nesumnjivo bio Spanac. preko Sen Zila. sklonost prema grotesknom i tragicnom. Njegovo delo otkriva spansku sklonost da narusi konvencionalne forme.njene tragove nalazimo na slonovaci XI v: kutija sa relikvijama sv. Pelayo de Leon (1059) i kutija sv. stavovi i pokreti figura podsecaju na Chateau-Gontier i Saint-Savin. uskovitlanoj odeci. Barijera nije postojala posto su veliki hodocasnicki putevi.na fasadi Santa Maria de Ripoll replicirane su u reljefu slikane kompozicije iz unutrasnjosti crkve. a bilo ih je cetiri. U samoj pokrajini Barseloni sacuvani su kasniji radovi. Sredinom XII v. Jovana Krstitelja i sv. Ova vrlo prijatna sema (koncepcija) ukljucenjem peticius i postulacius andjela delimicno lici na tradiciju Pedret.

Sintezom vizantijskih i severnih elemenata ovaj stil je anticipirao gotiku i pustio duboke korene u Spaniji. Kolorit je uzdrzan. Leon). u poslednjoj deceniji XII v. S druge strane. engleskog minijaturiste iz Winchester-a. ne drugi. Nju je radio isti slikar koji je radio i panele . Primer su figure apostola. Detalji svakako podsecaju na engleske zveri. Prema tome. vise je goticki i provincijalni. Teski i stupnjeviti nabori koji padaju sa ramena cetiri apokalipticne zveri (predstavljeni kao andjeli) verno oslikavaju bogate nabore na odeci spanske skulpture s kraja XII v. Petra i Pavla u Capilla San Miguel u Camara Santa u Oviedu ili statue dovratka u Portico de la Gloria u Campostela. Eklekticni slikar Polina. Njihov izmenjeni stil. u apsidi San Saturnino de Artajona i u kapeli San Pedro de Olite i Artaiz rad su spanskog slikara koji je bio engleski djak. Najznacajnije delo zrele romanike na zapadu Spanije je slikarstvo Panteon de los Reyes u Leone-u.). Engleski su cak detalji ilustracija i ornamenti. narandzastom i roze dok se druge stedljivo primenjuju (plava. Freske u Leonu danas su usamljeni primer bez prethodnika ili sledbenika. podignuta ruka Hrista u sceni Maiestas viri iz rukava ciji oblik podseca na francuski emalj i freske iz Montoire (mada u Francuskoj potezi nisu tako smeli). Na njemu je vidan francuski uticaj te neki istrazivaci smatraju da se radi o delu putujuceg francuskog slikara. pastoralna scena zanosne naivnosti i osobenosti. bukolika svezina. (ali jos uvek to nije gotika). kome je francusko slikarstvo bilo uzor. Njoj odgovara neorganizovana kompozicija sa rastrkanim figuram. freske iz crkve u Sigena-i . Ne postoje ni ranija dela koja bi ukazala na dekoraciju Sala Capitular u zenskom samostanu Sigena (Huesca). efekti se postizu tonskim kontrastima. kosmarna arhitektonska pozadina). Ni jedno delo nema toliko spanskih odlika. mozda ne slucajno posto je kao grobno mesto dinastije bio uvazavan. Analogija pomaze da odredimo vreme nastanka dekoracije Panteon de los Reyes (izmedju 1165 -1200 i pocetkom 1170 g. ne bojom: siva i lila se koriste naporedo sa oker. Slikari su verovatno mnogo putovali. Ovaj stil mozemo razumeti samo u kontekstu engleskog slikarstva. stvari stoje drugacije sa Sigena-om: dekoracija Sala Capitula je delo stranog majstora. zvonki kolorit ) tako i losih (nebrizljivo artikulisan prostor. Majstor Barbara vec pripada ranom XIII v.i ublazena u dekoraciji apside Santa Maria de Tarrasa. radio je u Valles-u. Freske bozanskih zveri iz zgrade kanonika San Pedro de Arlanza u Kastilji. najvaznijem ciklusu iz oko 1200 g.majstor Espinelvas. naslikane posle 1170 g. ktitor je identifikovan kao Ferdinand rex prvi. Ni stil ni program nisu spanski. mnogi naucnici pripisuju majstoru Sigena-e. Ali. Uprkos zaostalosti. neosmisljena kompozicija. Uskovitlani nabori odece slicni su Brinay i Saint Aignan-sur-Cher a detalji kao sto je oblik zvezda na mandorli Maiestas-a ima prethodnika u Francuskoj (Saint-Savin). Prelaz sa romanike na gotiku je nastao u kasnijim delima plodne skole majstora iz Sigena-e (Capilla de los Quinones u crkvi San Isidoro. Stavovi uspravnih figura lice na umetnost Poitevin (Poatjea) kasnog XI v (apostol u Saint Jean-u). Razlog su velika razaranja koja je samo Panteon uspeo da izbegne. Na primer. Najpoznatije delo je slikarstvo tavanice sa predstavom Blagovesti pastirima. 56 . Njihov stil predstavlja preradjeni sicilijansko-vizantijski (monrealski period) na nacin vincesterskog minijaturnog slikarstva. Njegov klasican stil blizak je kapitelima istocne strane severnog transepta stare katedrale u Lerida. nisu u pravu posto na freskama ima mnogo spanskih crta. Francuski uticaju postoje u motivima i tehnikama. kako dobrih (snazna. Ali. Ipak je ovo delo spansko i duhom i formom. Ornamenti (vitice nalik na preplet) i fizionomije (na zanimljiv nacin izveden prevoj nosa) podsecaju na italo-vizantijsko slikarstvo. zelena).

spansko zidno slikarstvo vec je u opadanju. To se odnosi kako na pozno slikarstvo Katalonije (Puigreig. Do 1200 g. San Cristo de la Luz) gde na provincijskim formama nalazimo italo-vizantijske elemente. Barcelona) tako i Toleda (San Roman.spansko romanicko slikarstvo u osnovi je goticko od pocetka XIII v. Engleska 57 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->