P. 1
zadaci iz likovnog

zadaci iz likovnog

|Views: 88|Likes:
Published by valentinaaleksic
zadaci iz likovnog
zadaci iz likovnog

More info:

Published by: valentinaaleksic on Feb 01, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/04/2013

pdf

text

original

1.

Procenjivanje kulture sredine
1. 2. 3. 4. 5. Pri procenjivanju likovne kulture u sredini u kojoj živim sprovela sam anketu u kojoj su bila sadržana sledeća pitanja : Koje su tople boje? Kako se dobijaju složene boje? Navedi bar jednu neutralnu boju? Da li znate značenje osnovnih boja? Navedite jednog slikara? Na osnovu ispitivanja više od 60% ispitivača nije znalo odgovore na postavljenja pitanja, ostalih 40% nije bilo sigurno pri davanju odgovora.

2. Predlog likovne intervencije
U centralnom delu planine Maljen, 38 km jugoistočno od Valjeva, nalaze se Divčibare, poznato planinsko turističko mesto druge kategorije. Divčibare su planinsko polje koje se pruža od Crnog vrha, Paljbe, Golupca do Velikog brda. Divčibare leži na nadmorskoj visini od 980 m. Na Divčibarama postoje četiri stroga rezervata prirode: Crna reka, Čalački potok, Zabalac i Vražji vir. Divčibare su poznate po livadama sa lepom mekom travom. Na Divčibarama preovlaĎuju četinari, a u samom centru uzdižu se planinski borovi, koji inače nigde drugde ne rastu na manje od 2000 m nadmorske visine. U četinarskim šumama se najčešće javljaju beli, crni bor, jele, smrča, kleka i planinarski bor.Od listopadnog drveća su najznačajniji: bukva i breza, beli jasen, hrast, cer… Krajem aprila javlja se najlepši cvet planine –narcis, a pored njega mogu se naći i šumska jagoda, divlja malina i kupina. Jedan od bitnih nedostataka dosadašnjeg razvoja područja je jaka disperzija izgradnje, pretežno bez plana, ili bez očigledne ideje. Ovaj projekat stoji na stanovištu da budući plan treba da jasno opredeli zone gustine izgradnje novih objekata, jakim kontrastima koji će doprineti uspostavljanju fizionomije mesta. TakoĎe, ovakva intervencija bavi se koncentracijom suprastrukture, ostavljajući prirodne ambijente u što većoj meri netaknutim ili sa minimalnim promenama. Koncentracija sadržaja ne podrazumeva i koncentraciju namena, već formiranje zona u kojima odreĎene funkcije preovlaĎuju.Središnja zona koja i sada igra ulogu centra, treba da ima najveću gustinu sadržaja, dok se severmo prostire teritorija sa nižim intenzitetom izgradnje, ali drugačije konfiguracije nego što je to bilo do sada. IzgraĎene strukture trebalo bi, po svom načinu grupisanja da budu bliže linearnom nizu kao tipološkoj kategoriji. Takva organizacija prostora ostavlja veći deo terena u zoni gradnje slobodnim a takoĎe omogućava da teritorija namenjena rekreaciji ostane netaknuta uz prihvatljiv nivo ekonomske isplativosti.

Odnos vaspitac-dete Komunikacija i odnosi koji se uspostavljaju izmeĎu vaspitača i deteta u dečjem vrtiću imaju veliki značaj za formiranje detetove slike o sebi. Vaspitač je. onda im likovi popularnih crtanih i TV serija postaju model ponašanja. Pepa Prase može da ih nauči kako se prelazi ulica i zašto ne valja da se skače po blatnjavim baricama bez čizmica. imali slabosti i običan posao. ali ako su stalno pred televizorom. ako povlačimo paralele izmeĎu starih i novih crtanih filmova. 4. veoma važna osoba u životu predškolskog deteta i zbog toga kvalitet komunikacije i interakcije. Primer je lik iz crtanog filma „Ajronmen". da im veruje i odgovara na potrebe koje deca ispoljavaju.3. a samim tim utiču i na detetov ukupa n razvoj. U osnovi. Neki lik iz crtanog filma kako utice na decu Danas deca ne moraju da iščekuju crtani film zahvaljujući gomili kanala koji ih emituju. koji radi već 20 godina na crtanom filmu. serija i filmova. kaže da iako se pojedinim novim crtanim filmovima zamera na agresivnosti i podvlači se da ranije to nije bio slučaj u ovom žanru. pa Pčelica Maja prema njoj izgleda smešno. Kontakt i . a obrasci koje deca usvajaju razlik Nedavno objavljeno američko istraživanje pokazalo je da su. novi superheroji agresivni. Ipak. CD-ovima i internetu. prava istina je da su stariji crtani filmovi bili mnogo agresivniji. Nada Gertner iz Udruženja vaspitača. Razlika je i što se u starijim filmovima pušilo. pa i sadističkih elemenata. sebični i sarkastični. sposobnosti da ih prepoznaje i prihvati i spremnosti vaspitača da sasluša decu. Novi crtani filmovi uneli su revoluciju u dečji svet. koji eksploatiše žene i razmeće se parama. Moje mišljenje je da je „Dizni" napravio dekadenciju crtaća i to zbog tog svog insistiranja na podobnosti d ostalih naslova animiranog žanra. Cilj istraživanja jeste ispitivanje kvaliteta komunikacije u dečjem vrtiću na relaciji vaspitač–dete i kako on utiče na ostvarivanje vaspitnog rada. „Ren i Stimpi" i „Pingvini sa Madagaskara". Psiholozi kažu da su današnji heroji agresivni mačo tipovi. nasilni stereotipi koji nisu dobar uzor dečacima uju se od onoga na čemu su odrastali njihovi roditelji. pa je i Tom često palio tompus. deca kada ih pitate šta bi oni gledali ipak najradije biraju dominantne i ratoborne likove. za razliku od superheroja iz prošlosti koji su verovali u socijalnu pravdu. U ovoj fazi razvoja deca imitiraju svoje uzore. kaže da su deci predškolskog uzrasta uzori junaci popularnih crtaća. realizator i voĎa projekta sinhronizacije crtanih filmova na TV B92: „SunĎer Bob". koja se uspostavlja izmeĎu deteta i vaspitača. ĐorĎe Lukić. utvrĎivanjem odgovornosti za uspostavljanje komunikacije izmeĎu deteta i vaspitača i ispitivanjem osetljivosti vaspitača za dečje potrebe. Ovaj rad se bavi istraživanjem odnosa vaspitača prema detetu i njegovoj ličnosti. pored roditelja. Uspostavljanje kontakta je od suštinskog značaja za odnos vaspitač–dete. utiče na kvalitet rada i ostvarivanje vaspitne funkcije predškolske ustanove. Setite se samo Toma i Džerija i koliko je tu bilo eksplozija. koje je radilo istraživanje „Uticaj medija i igračaka na decu". on razdvaja „Diznijevu" produkciju o Kod „Diznijevih" filmova vidimo konstantan trud da sve bude moralno-politički korektno.

a ne kakvo bi želeo da bude. zanimljiv i prijatan. 5. koje dete tada izgradi prema drugima. Od toga da li veruje detetu (njegovim potrebama. prema samom sebi i životu uopšte. Stavovi. vaspitač ima odlučujuću ulogu u izgraĎivanju pomenutih sposobnosti i doživljaja deteta sveta i ljudi koji ga okružuju. ono predstavlja kritični period u razvoju čoveka kada se postavljaju temelji njegove budućnosti. Budući da je u ranom detinjstvu prijemčivost deteta za uticaje sredine veća nego na ostalim uzrastima.komunikacija predstavljaju i sredstvo i cilj rada sa decom.Faze decijeg crteza Faza realističkog crtanja . zavisiće detetova slika koju gradi o sebi i o svetu. da li veruje u dečje sposobnosti. da li prihvata dete onakvo kakvo ono jeste. odlučiće hoće li mladi čovek izgraditi poverenje u svet oko sebe uz shvatanje da mu je naklonjen. sposobnoj i prihvaćenoj osobi. Pored roditelja. a o sebi misliti kao o vrednoj. emocijama). na koji način ga sluša.

Faza škrabanja Faza simboličkog crtanja .

Time želim da podstaknem decu da pogode o kom zanimanju je reč. ali su vremenom izbledele. Smatralo se da bi to mogao biti deo ideala lepote renesansne žene. U ruci imam pribor za crtanje (vodene boje. dok su boje lica izgubile kolorit. čaše) . kako u pozadini.Estetska analiza Mona Liza je čuvena renesansna slika Leonarda da Vinčija. Na prvi pogled. Na taj način oblici postaju zamagljeni. jedne za pozadinu. Opšti utisak je da je prikazana misteriozna idealizovana žena. Leonardo je i na ovom portretu primenio tehniku sfumata. . tempere.U očima Mona Lize su takoĎe uočeni sakriveni simboli. most i planine. Kao i u mnogim svojim drugim delima. Leonardo je Mona Lizu slikao iz dve različite perspektive. Leonardo je upotrebio piramidalni raspored elemenata koji slici daje osećaj spokojstva. 7. IzraĎena je uljanom tehnikom na drvenoj ploči od topole. Pre toga cu samo zatražiti da mi ispričaju nešto o slikaru. a druge za figuru. Model se verovatno nalazi na terasi. Njene grudi. a njihove nijanse postale gotovo sasvim valerske. lice i ruke su obasjane svetlošću istog intenziteta. tako i u detaljima lica. U maglovitom pejzažu se vidi krivudavi put. Predstavlja portret mlade firentinske dame. pa sam čula da u ovom vrtiću postoje deca koja znaju lepo da slikaju i ukoliko ta deca žele da slikamo. četkice.6. vrat. Mona Liza sedi uspravljena sa položenim rukama i otuda rezervisana prema posmatraču. da ću ostati i sa njima uraditi neku sliku. bliska i daleka u isto vreme. Boja ruku se vremenom bolje održala. Mona Liza nema obrve. Portret Mona Lize je izložen u Muzeju Luvr u Parizu. Ovo ne postaje odmah očigledno za posmatrača i predstavlja efekat iznenaĎenja. Mona Liza je jedan od prvih portreta koji lik prikazuje u imaginarnom pejzažu. Lize del Đokondo. Leonardo je za slikanje ruku i lica koristio boje različitog hemijskog sastava. Njen pogled ostavlja iluziju neme komunikacije.Uvodni deo aktivnosti Uvodni deo ( 5min. Analize samog platna otkrile su da su obrve slikane. Reći ću das am krenula na neku izložbu crteža.): Ulazim u sobu obučena u slikara.

i izlagani. piramidalno rešena kompozicija sa dominantnom kompozicijom Boška Jugovića i vile na vrhu i figurama narodnog pesnika guslara i devojke . na istočnoj . i godina proglašenja Srbije kraljevinom . na zapadnoj . Jovanović je. nagraĎen Zlatnom medaljom I reda. dok je. godine.personifikacije Srbije.grb kneza Lazara i posveta "Srpstvo kosovskim junacima".grb cara Dušana i godina otkrivanja spomenika . u okviru proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka. Na istočnoj i zapadnoj strani. Na Svetskoj izložbi u Parizu. 1900. Rad je znamenitog srpskog vajara ĐorĎa Jovanovića. .8.godina odigravanja bitke na Kosovu. Na severnoj strani spomenika je grb države Nemanjića i 1389 . deca uce u kutku crtanje pisanje. godine.1882. u prisustvu kralja Petra I KaraĎorĎvića. u dva reljefa prikazani su epsko pričešće srpske vojske pred Kosovsku bitku i pogibija sultana Murata. gde su skulpturalni elementi spomenika nastali. odnosno. podstiče njihov rad i trud. na južnoj strani. Otkriven je na Vidovdan 1904. Izvedena u duhu francuskog akademizma. u tom kutku treba da bude izložba dečijih radova. Motivi na ogradi od livenog gvožĎa oko spomenika predstavljaju stilizovane kosovske božure. iskazuje osnovnu zamisao autora o vekovnoj borbi srpskog naroda za nacionalnu slobodu.1904. u podnožju sa severne. treba sve da im bude na dohvat ruke. južne strane spomenika. U holu vrtića bi takoĎe trebalo da bude izložba dečijih radova koja je jako lepa i ima veliki uticaj na dete. Spomenik kosovskim junacima predstavlja simbol Kruševca i najmonumentalnije delo nacionalne skulpture s početka XX veka.Likovni kutak Likovni kutak je mesto u kome treba deca uce i da im bude prihvatljivo. grb Kraljevine Srbije iz 1888. sa lovorovim vencem i palmovom grančicom u podnožju. inspirisana kosovskim epom.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->