1.

Procenjivanje kulture sredine
1. 2. 3. 4. 5. Pri procenjivanju likovne kulture u sredini u kojoj živim sprovela sam anketu u kojoj su bila sadržana sledeća pitanja : Koje su tople boje? Kako se dobijaju složene boje? Navedi bar jednu neutralnu boju? Da li znate značenje osnovnih boja? Navedite jednog slikara? Na osnovu ispitivanja više od 60% ispitivača nije znalo odgovore na postavljenja pitanja, ostalih 40% nije bilo sigurno pri davanju odgovora.

2. Predlog likovne intervencije
U centralnom delu planine Maljen, 38 km jugoistočno od Valjeva, nalaze se Divčibare, poznato planinsko turističko mesto druge kategorije. Divčibare su planinsko polje koje se pruža od Crnog vrha, Paljbe, Golupca do Velikog brda. Divčibare leži na nadmorskoj visini od 980 m. Na Divčibarama postoje četiri stroga rezervata prirode: Crna reka, Čalački potok, Zabalac i Vražji vir. Divčibare su poznate po livadama sa lepom mekom travom. Na Divčibarama preovlaĎuju četinari, a u samom centru uzdižu se planinski borovi, koji inače nigde drugde ne rastu na manje od 2000 m nadmorske visine. U četinarskim šumama se najčešće javljaju beli, crni bor, jele, smrča, kleka i planinarski bor.Od listopadnog drveća su najznačajniji: bukva i breza, beli jasen, hrast, cer… Krajem aprila javlja se najlepši cvet planine –narcis, a pored njega mogu se naći i šumska jagoda, divlja malina i kupina. Jedan od bitnih nedostataka dosadašnjeg razvoja područja je jaka disperzija izgradnje, pretežno bez plana, ili bez očigledne ideje. Ovaj projekat stoji na stanovištu da budući plan treba da jasno opredeli zone gustine izgradnje novih objekata, jakim kontrastima koji će doprineti uspostavljanju fizionomije mesta. TakoĎe, ovakva intervencija bavi se koncentracijom suprastrukture, ostavljajući prirodne ambijente u što većoj meri netaknutim ili sa minimalnim promenama. Koncentracija sadržaja ne podrazumeva i koncentraciju namena, već formiranje zona u kojima odreĎene funkcije preovlaĎuju.Središnja zona koja i sada igra ulogu centra, treba da ima najveću gustinu sadržaja, dok se severmo prostire teritorija sa nižim intenzitetom izgradnje, ali drugačije konfiguracije nego što je to bilo do sada. IzgraĎene strukture trebalo bi, po svom načinu grupisanja da budu bliže linearnom nizu kao tipološkoj kategoriji. Takva organizacija prostora ostavlja veći deo terena u zoni gradnje slobodnim a takoĎe omogućava da teritorija namenjena rekreaciji ostane netaknuta uz prihvatljiv nivo ekonomske isplativosti.

Razlika je i što se u starijim filmovima pušilo. koje je radilo istraživanje „Uticaj medija i igračaka na decu". da im veruje i odgovara na potrebe koje deca ispoljavaju. Vaspitač je. a obrasci koje deca usvajaju razlik Nedavno objavljeno američko istraživanje pokazalo je da su. utvrĎivanjem odgovornosti za uspostavljanje komunikacije izmeĎu deteta i vaspitača i ispitivanjem osetljivosti vaspitača za dečje potrebe. ĐorĎe Lukić. on razdvaja „Diznijevu" produkciju o Kod „Diznijevih" filmova vidimo konstantan trud da sve bude moralno-politički korektno. onda im likovi popularnih crtanih i TV serija postaju model ponašanja. prava istina je da su stariji crtani filmovi bili mnogo agresivniji. koji eksploatiše žene i razmeće se parama. imali slabosti i običan posao. sposobnosti da ih prepoznaje i prihvati i spremnosti vaspitača da sasluša decu. Cilj istraživanja jeste ispitivanje kvaliteta komunikacije u dečjem vrtiću na relaciji vaspitač–dete i kako on utiče na ostvarivanje vaspitnog rada. sebični i sarkastični. koji radi već 20 godina na crtanom filmu. Kontakt i . Psiholozi kažu da su današnji heroji agresivni mačo tipovi. pored roditelja. deca kada ih pitate šta bi oni gledali ipak najradije biraju dominantne i ratoborne likove. pa Pčelica Maja prema njoj izgleda smešno.Odnos vaspitac-dete Komunikacija i odnosi koji se uspostavljaju izmeĎu vaspitača i deteta u dečjem vrtiću imaju veliki značaj za formiranje detetove slike o sebi. Moje mišljenje je da je „Dizni" napravio dekadenciju crtaća i to zbog tog svog insistiranja na podobnosti d ostalih naslova animiranog žanra. za razliku od superheroja iz prošlosti koji su verovali u socijalnu pravdu. pa i sadističkih elemenata. nasilni stereotipi koji nisu dobar uzor dečacima uju se od onoga na čemu su odrastali njihovi roditelji. U osnovi. pa je i Tom često palio tompus. Setite se samo Toma i Džerija i koliko je tu bilo eksplozija. Ovaj rad se bavi istraživanjem odnosa vaspitača prema detetu i njegovoj ličnosti. ako povlačimo paralele izmeĎu starih i novih crtanih filmova. a samim tim utiču i na detetov ukupa n razvoj. Novi crtani filmovi uneli su revoluciju u dečji svet.3. Primer je lik iz crtanog filma „Ajronmen". Pepa Prase može da ih nauči kako se prelazi ulica i zašto ne valja da se skače po blatnjavim baricama bez čizmica. Neki lik iz crtanog filma kako utice na decu Danas deca ne moraju da iščekuju crtani film zahvaljujući gomili kanala koji ih emituju. novi superheroji agresivni. kaže da su deci predškolskog uzrasta uzori junaci popularnih crtaća. serija i filmova. „Ren i Stimpi" i „Pingvini sa Madagaskara". utiče na kvalitet rada i ostvarivanje vaspitne funkcije predškolske ustanove. Nada Gertner iz Udruženja vaspitača. ali ako su stalno pred televizorom. 4. Ipak. kaže da iako se pojedinim novim crtanim filmovima zamera na agresivnosti i podvlači se da ranije to nije bio slučaj u ovom žanru. Uspostavljanje kontakta je od suštinskog značaja za odnos vaspitač–dete. veoma važna osoba u životu predškolskog deteta i zbog toga kvalitet komunikacije i interakcije. realizator i voĎa projekta sinhronizacije crtanih filmova na TV B92: „SunĎer Bob". CD-ovima i internetu. koja se uspostavlja izmeĎu deteta i vaspitača. U ovoj fazi razvoja deca imitiraju svoje uzore.

Od toga da li veruje detetu (njegovim potrebama. 5. vaspitač ima odlučujuću ulogu u izgraĎivanju pomenutih sposobnosti i doživljaja deteta sveta i ljudi koji ga okružuju. prema samom sebi i životu uopšte. emocijama). zavisiće detetova slika koju gradi o sebi i o svetu. zanimljiv i prijatan.Faze decijeg crteza Faza realističkog crtanja . odlučiće hoće li mladi čovek izgraditi poverenje u svet oko sebe uz shvatanje da mu je naklonjen. koje dete tada izgradi prema drugima. Stavovi. da li veruje u dečje sposobnosti. da li prihvata dete onakvo kakvo ono jeste.komunikacija predstavljaju i sredstvo i cilj rada sa decom. a ne kakvo bi želeo da bude. sposobnoj i prihvaćenoj osobi. na koji način ga sluša. a o sebi misliti kao o vrednoj. ono predstavlja kritični period u razvoju čoveka kada se postavljaju temelji njegove budućnosti. Budući da je u ranom detinjstvu prijemčivost deteta za uticaje sredine veća nego na ostalim uzrastima. Pored roditelja.

Faza škrabanja Faza simboličkog crtanja .

bliska i daleka u isto vreme. most i planine. Portret Mona Lize je izložen u Muzeju Luvr u Parizu. Model se verovatno nalazi na terasi.6. Kao i u mnogim svojim drugim delima. Ovo ne postaje odmah očigledno za posmatrača i predstavlja efekat iznenaĎenja. lice i ruke su obasjane svetlošću istog intenziteta. tempere. Opšti utisak je da je prikazana misteriozna idealizovana žena. jedne za pozadinu. Na taj način oblici postaju zamagljeni. Smatralo se da bi to mogao biti deo ideala lepote renesansne žene. čaše) .Estetska analiza Mona Liza je čuvena renesansna slika Leonarda da Vinčija. ali su vremenom izbledele. Lize del Đokondo. Reći ću das am krenula na neku izložbu crteža.U očima Mona Lize su takoĎe uočeni sakriveni simboli. da ću ostati i sa njima uraditi neku sliku. a njihove nijanse postale gotovo sasvim valerske. Mona Liza sedi uspravljena sa položenim rukama i otuda rezervisana prema posmatraču. vrat. tako i u detaljima lica. Boja ruku se vremenom bolje održala. U maglovitom pejzažu se vidi krivudavi put. Analize samog platna otkrile su da su obrve slikane.Time želim da podstaknem decu da pogode o kom zanimanju je reč. Mona Liza je jedan od prvih portreta koji lik prikazuje u imaginarnom pejzažu.): Ulazim u sobu obučena u slikara. kako u pozadini. pa sam čula da u ovom vrtiću postoje deca koja znaju lepo da slikaju i ukoliko ta deca žele da slikamo. dok su boje lica izgubile kolorit. Na prvi pogled. 7. Njene grudi. Predstavlja portret mlade firentinske dame. Njen pogled ostavlja iluziju neme komunikacije. IzraĎena je uljanom tehnikom na drvenoj ploči od topole. Leonardo je za slikanje ruku i lica koristio boje različitog hemijskog sastava. četkice. Leonardo je upotrebio piramidalni raspored elemenata koji slici daje osećaj spokojstva. Leonardo je Mona Lizu slikao iz dve različite perspektive. Leonardo je i na ovom portretu primenio tehniku sfumata.Uvodni deo aktivnosti Uvodni deo ( 5min. Pre toga cu samo zatražiti da mi ispričaju nešto o slikaru. U ruci imam pribor za crtanje (vodene boje. . a druge za figuru. Mona Liza nema obrve.

u podnožju sa severne. Na severnoj strani spomenika je grb države Nemanjića i 1389 . sa lovorovim vencem i palmovom grančicom u podnožju. inspirisana kosovskim epom. Na Svetskoj izložbi u Parizu. . dok je. u okviru proslave stogodišnjice Prvog srpskog ustanka. Otkriven je na Vidovdan 1904. Rad je znamenitog srpskog vajara ĐorĎa Jovanovića. Izvedena u duhu francuskog akademizma. na zapadnoj .grb cara Dušana i godina otkrivanja spomenika . godine.8. Na istočnoj i zapadnoj strani. iskazuje osnovnu zamisao autora o vekovnoj borbi srpskog naroda za nacionalnu slobodu. u tom kutku treba da bude izložba dečijih radova. i godina proglašenja Srbije kraljevinom . nagraĎen Zlatnom medaljom I reda. deca uce u kutku crtanje pisanje. i izlagani. na istočnoj . južne strane spomenika.Likovni kutak Likovni kutak je mesto u kome treba deca uce i da im bude prihvatljivo. u dva reljefa prikazani su epsko pričešće srpske vojske pred Kosovsku bitku i pogibija sultana Murata.1882. gde su skulpturalni elementi spomenika nastali. grb Kraljevine Srbije iz 1888. treba sve da im bude na dohvat ruke. piramidalno rešena kompozicija sa dominantnom kompozicijom Boška Jugovića i vile na vrhu i figurama narodnog pesnika guslara i devojke . Motivi na ogradi od livenog gvožĎa oko spomenika predstavljaju stilizovane kosovske božure.godina odigravanja bitke na Kosovu.personifikacije Srbije.grb kneza Lazara i posveta "Srpstvo kosovskim junacima". u prisustvu kralja Petra I KaraĎorĎvića. Jovanović je. 1900.1904. podstiče njihov rad i trud. Spomenik kosovskim junacima predstavlja simbol Kruševca i najmonumentalnije delo nacionalne skulpture s početka XX veka. na južnoj strani. odnosno. U holu vrtića bi takoĎe trebalo da bude izložba dečijih radova koja je jako lepa i ima veliki uticaj na dete. godine.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful