P. 1
urbani dizajn_skripta

urbani dizajn_skripta

|Views: 273|Likes:
Published by Steppen SheWolf

More info:

Published by: Steppen SheWolf on Jan 31, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/28/2015

pdf

text

original

1.

OSNOVE: ZNACAJ URBANOG DIZAJNA: -Urbani dizajn je proces stvaranja nove vizije nekog prostora, a zatim angazovanje eksperata na realizaciji te vizije. Deblokiranje blokada: -ovaj prirucnik bi trebalo da usmeri napore za stvaranje kvalitetnih mesta za zivot ljudi. Prema ovome neprihvatljiva je gradnja koja se ne bavi duhom mesta tj. prostorom na odgovarajuci nacin. Projektovanje pripada svima: -Urbani dizajn, kao I svi drugi oblici planiranja I projektovanja, pored projektanata I njihovih saradnika, u proces izgradnje treba da ukljucuje I same korisnike. Takodje urbani dizajn predstavlja zajednicki rad razlicitih aktera (stejkholdera), koji zastupaju razlicita misljenja. Ovo znaci da se clanovi tima medjusobno dopunjuju, pri cemu izlazu razlicita znanja I vestine I podlozni su kritikama dobro informisanih klijenata. Na ovaj nacin bi se doslo do jedinstvenog koherentnog proizvoda za koji su se svi opredelili. KLJUCNI PRINCIPI URBANOG DIZAJNA: 1.mesta za ljude: da bi neki prostor tj. mesto pravilno funkcionisalo mora biti siguran, udoban, raznovrstan I atraktivan. Takodje mora biti prepoznatljiv I zabavan I da pruza mogucnost izbora. Ziva mesta daju mogucnost za susrete, igru na ulici I uzivanje u posmatranju prolaznika. 2.obogacivanje postojeceg: nove interevencije obogaciju postojeci gradski prostor i on se odnosi na sve nivoe- centar, grad, susedstvo I ulicu. 3.uspostavljanje veza: mesta treba da budu lako dostupna I da se fizicki I vizuelno uklapaju u okolinu. Potrebno je obratiti paznju na kretanje pesaka, biciklista, vozila javnog prevoza I automobila I to ovim redom. 4.saradnja sa pejzazom: potrebno je uspostaviti ravnotezu izmedju prirodne I izgradjene sredine I iskoristiti sve pogodnosti lokacije kao sto su klima, pokrenutost terena, pejzazne I ekoloske vrednosti, kako bi se obezbedila energetska efikasnost I udobnost. 5.mesanje razlicitih namena I oblika: stimulativna I ugodna mesta su ona koja mogu da prime razlicite zahteve korisnika, uslova ili grupa. U takvim prostorima uspesno su uklopljene razliciti objekti, funkcije, gustine I oblici vlasnistva. 6.upravljanje investicijama: da bi se projekti mogli uspesno izvesti treba da budu ekonomski odrzivi I dobro vodjeni. Zbog toga je potrebno razumevanje trzisnog ponasanja developera, dugorocna posvecenost lokalne zajednice I uprave, jasno utvrdjeni mehanizam za sprovodjenje I shvatanje svega ovoga da bi se process projektovanja tj. planiranja pravilno sproveo.

7.projektovanje za promene: novoprojektovani prostori treba da budu fleksibilni kako bi sto lakse pruzili odgovore na buduce promene namene I nacina koriscenja kao I demografske promene. Ovo zahteva prikladno koriscenje resursa I energije, fleksibilno koriscenje zemljista, javnih prostora I infrastructure, kao I uvodjenje novog pristupa u planiranju prevoza, upravljenjam saobracajem I parkiranja. KAKO JE PRIRUCNIK ORGANIZOVAN: Tri nivoa izrade projekta: 1. Poveravanje izrade i pokretanje projekta izgradnje: pitanja urabanog dizajna mora da budu prisutna u pocetnim fazama projektovanja, bilo da je to u pogledu ekonomske procene, izrade izjave o ocuvanju zivotne sredine, razvoja strategije ucesca lokalne zajednice ili nekom dr pogledu. 2. Planiranje i projektovanje pojedinacnih prostora: prirucnik sadrzi smernice za izgradnju pojedinacnih lokacija, tacnije pruza savete koji su korisni za planiranje i projektavanje prostora od citavog bloka, pa sve do indib+vidualnih parcela. 3. Procena predloga projekta u smislu planiranja i projektovanja: prirucnik moze da pruzi kriterijume neophodne za ocenjivanje potencijala projekta u pogledu urbanog dizajna i da ukaze na pravi put asocijacijama koje obezbedjuju finansije za izgradnju. Struktura prirucnika: 1.uvazavanje kontexta: kako urbani dizajn tumaci i kako se oslanja na istorijski karakter, prirodne resurse i teznje lokalne zajednice i rezultira realnom vizijom o onome sto bi neko mesto moglo da bude. 2.urbana struktura: proucavanje medjusobnih odnosa izgradjenih blokova, ulica, zgrada, slobodnih povrsina, pejzaza i svih drugih karakteristika koji cine urbanu sredinu. 3.uspostavljanje veza: razvijanje orzivih sistema kretanja- putava, ulica, pesackih staza, trasa javnog prevoza, zelenih koridora i infrastrukturnih sistema- koji unapredjuju zivot u urbanim sredinama. 4.detalji mesta: razrada detalja zgrade i javnog prostora, kao i njohov uzajamni odnos- kroz tretman uglova, linije krova, parterno uredjenje, ulicnu rasvetu... 5.implementacija i realizacija: upravljanje procesom projektovanja kako bi se kvalitet nastavio i nakon zavrsetka gradjenja. 2.UVAZAVANJE KONTEXTA Sta se podrazumeva pod kontextom? Kontext je karakter i lokacija na kojoj ce se realizovati predlozeni projekat i njega cine njegova istorija, struktura prostora, njegova ekologija, arheologija i lokacija. Takodje

oblika i elemenata za odredjenu lokaciju).lokalni karakter (utvrditi elemente lokalnih specificnosti. Ovo ukljucuje niz ucesnika i elemenata i ukoliko je pristup dobro prostudiran nastace mesta sa visokokvalitetnim resenjima. Ovo pre svega zahteva uvazavanje dinamike zivota lokalne zajednice koja obuhvata: lokalna shvatanja i inicijative. aktiviranje kljucnih vrednosti i resursa lokacije ( gradjenje po principima odrzivog razvoja). obezbedjenje izvodljivosti (obezbediti ekonomsku efikasnost i mogucnost realizacije).regionalne komponente (identifikovanje zajednickih karakteristika regije i pod-regije).saobracajna povezanost sa okolinom ( kako saobracajna povezanost definise karakteristike naselja). ulice. Najvznije komponente: 1. Uz ovo je bitno i jacanje lokalnih zajednica ( unapredjenje lokalne zajednice i uspesna realizacija projekta). uklapanje u okolinu ( uklapanje u pejzaz i okolnu izgradjenu sredinu uz primenu odgovarajucih materijala.podrazumeva i stanovnistvo. a objekti i javni prostori moraju biti udobni i bezbedni. 3. Zbog ovoga je neophodno sve lokalne interesne grupe i pojedince ukljuciti u projekat i na taj nacin dolazi do jacanja lokalnih zajednica koje se bave nizom vaznih pitanja. MESTO: Prema urbanom dizajnu genius loci predstavlja preovladjujuci osecaj mesta. Osnovna alatka u vodjenju pregovora o ustupcima izmedju razlicitih interesantnih grupa i obezbedjivanje uzajamno uskladjenih odnosa je projekat. Dozivljaj mesta cine slojevi shvatanja-naselja u prostoru. organizacionu ili institucionu strukturu i politicki kontext. objekti. Takodje je neophodno ukljuciti i lokalno stanovnistvo u proces projektovanja i planiranja i ispitati istorijske arhive kako bi se shvatilo koliko je mesto vremenom evoluiralo. stavove uticajnih grupa i pojedinacnih ucesnika. Razumevanje kontexta tj mesta sa karakteristikama koje ga cine posebnim je polazna tacka svakog projektovanja Zasto je kontext vazan? On je od sustinskog znacaja jer se radi o razumevanju pozicije nove izgradnje i nacina kako pozicionirati novu gradnju. kako . pruzanje vizije ( otelotvorenje strategija za budocnost koju svako moze da prihvati i da radi na njenom ostvarivanju u odredjenom periodu). njegove opste karakteristike. odnosno pojedince koji zive u blizini podrucja i nacin na koji su organizovane lokalne zajednice kako bi gradjani postali stvarni ucesnici u lokalnom razvoju. 2. stvaranje posebnih mesta (inspiracija u autenticnom karakteru naselja). gradske cetvrti. LOKALNA ZAJEDNICA Mesta moraju biti stimulativna za ljude. lokalnu istoriju i obicaje.

2. specificnosti terena.Jacanje structure I identiteta gradskog pejzaza.Identifikovanje potencijala lokacije koju treba sacuvatinajvredniji prostori. energija vetra. Sve ekoloske I lokalne specificnosti I prednosti treba postovati. 3. Ovo . Zbog toga na ovim lokacijama treba razmisliti o: uvodjenju novih el oblikovanja I stanista biljnog I zivotinjskog sveta. a ne eksploatisati. potencijal tla za zagravanje I hladjenje.strukture mesta. lokalne karakteristike) i kako to upucuje na prikladna projektna resenja. mesta I prednosti lokacije su takvi jer su ostali nedirnuti.morfologija (definise sta to odlikuje morfolosku sliku (istorijsko elementi. tako da se postave minimalni zahtevi prema okolini. Sve ove prednosti se mogu lako degradirati. Ovo podrazumeva sto bolji nacin kako da se prirodni resursi kao npr energija sunca. obnova ostecenih delova npr putem ponovnog profilisanja topografskih elemenata. Ozivljavanje istorijskih el pruza mogucnost za obogacavanje otvorenih prostora. Kada su u pitanju neizgradjene lokacije (greenfield) narocito treba uloziti napor da se postojeci el I datosti prostora uklope u plan. tako i nacina na koji se oni koriste). atmosferska voda I sistemi za odvodnjavanje. Pored ovoga dekortaninacija I sanacija mogu da izazovu dalje uticaje na postojeci izgled lokacije. 5. dodatno smanje energetski zahtevi tako sto ce se isplanirati izgradnja kombinovane toplane-elektrane u naselju.prirpdne karakteristike(postoje li odredjene geoloske i ekoloske karakteristike koje npr daju mestu njegov sustinski karakter). Rad sa elementima Optimalni pristup podrazumeva maximalno iskoriscavanje prirodnih resursa lokacije.treba identifikovati one elemente prostora koji cine tu lokaciju jedinstvenom.Ponovno koriscenje I sanacija (re-use) lokacija prevazidjenih namena (braunfield lokacija). Najbitnije je obratiti paznju kako na sto bolji nacin unaprediti proctor I casuvati neostecene delove. vodotokova I biljnog sveta.drustvenoekonomski karakter (kakava je demografska slika i postoje li neki elementi lokalne tradicije iz kojih proisticu odredjeni uticaji). 4. Ovo se postize uvazavanjem tri elementa: 1.mnoge lokacije su lisene svojih prirodnih I poluprirodnih resursa poput topografskih karakteristika. 6. PRIRODNI RESURSI Prilikom istrazivanja prirodnih resursa lokacije dobija se sveoubuhvatni projektantski odgovor koji obuhvata razlicite potrebe nove izgradnje i identifikuje mogucnosti koje nudi odredjena lokacija i njena ogranicenja. integrisanje postojecih topografskih elemenata.

Kljucni elementi pejzaza su el topografije. Sagledavanje postojecih pristupa i veza: Da bi se lokacija integrisala u postojecu strukturu neophodno je prvo analizirati postojece pristupne tacke i saobracajnu povezanost.The Piggeries u trgovinskom gradicu From u Somersetu. Lokacija koja se rekonstruise ima odredjene tacke pristupa. Kontextualna analiza koja ce obezbediti okvirno resenje kretanja treba da podrazumeva: uklapanje novih trasa u postojecu infrastrukturu. sutuacije u odnosu na strane sveta. inzenjerskih ogranicenja. Novi stambeni objekti u potpunosti uklopljeni u postojece gradsko tkivo. Sve ostalo se projektuje kasnije u skladu sa ukupnim resenjem lokacije. dalekovodi i komunalna infrastruktura. biciklistickog i javnog prevoza putnika. IZVODLJIVOST: Izvodljivos projekta kako u ekonomskom tako i u prakticnom smislu zahteva procenu: potreba lokalne zajednice.Ekolonija u Holandiji SAOBRACAJNA POVEZANOST: Povezanost lokacije sa okolinom je vrlo bitna. mogucnosti same lokacije. kako za kretanje tako i za povezanost. izvora finansiranja. prednosti pejzaza. korist nove gradnje za podrucje tako sto se produzavaju autobuske linije i otvaraju pesacke staze koje vode direktno do centra naselja i obezbedjivanje kretanja u svim fazama gradnje. asocijacije stanara i zakupa. Stambenog naselja sa malim utroskom energije. kontexta planiranja od strane lokalne .takodje moze da obuhvati I prirodne el koji su rezultat ljudskog rada kao npr. ali ne mora da znaci da su one na pravom mestu. mogu se otkriti mnoge razliciti faktori koji uticu na to kretanje. troskova izgradnje. vlasnistva nad zemljom. Posmatranje kvaliteta kretanja: Ukoliko se posmatra kretanje pesaka kroz postojece naselje. neugledni objekti. Analizom kretanja se ovi el mogu dodati i unaprediti. potencijale razvoja. uklapanja u kontext okruzenja. Ono nije uslovljeno samo obicnom putanjom. postojanje svih vrsta kretanja/prvenstveno pesackog. vec na njega uticu i raznovrsnost i interesovanja. Takodje se dozivljaji putovanja razlikuju od posebnih potreba prema polu. potoci I stare seoske medje. svetlost i senka. komercijalne aktivnosti. Na pocetku projektovanja potrebno je odrediti principe okvirnog resenja saobracajnih veza. buka i zagadjenost. cak i za najmanje objekte. pejzaz. vodotokovi. ponude i potraznje na trzistu. Pr. starosti i posebnih potreba ljudi. Pr. pa cak i negativnosti pejzaza kao sto su zagadjeno i lose odvodnjavanje zamljista. bezbednost.

Zapravo pod vizijom se podrazumeva sve ono sto zelimo da ostvarimo u projektu. funkcionalna efikasnost (kako bi pojedinacni el finkcionisali yajedno i cinili skladnu celinu). VIZIJA: Vizija je spoj konkretnih fizickih i finansijskih cinjenica i niza teznji. komercijalna odrzivost (odg na realno .SWOT (analiza prednosti. Medjuodnosi ovih elemenata cine mesto odnosno prostor. 2. Kontext je dinamican: Vuduce promene domacinstva. Kljuc svega je primerenost tj. Ona je vazna jer daje osnovu za projektovanje pojedinacnih segmenata od razlicitih aktera i time se postize sledece: integracija (povezivanje i preklapanje sa okolinom). Procena faktora koja ce uticati na izvodljivost projekta predstavljace osnovu za idejna resenja i provere. postoji mogucnost da je povrati kroz znacajne promene u njihovom planiranju i marketingu. a zatim ce zahtevati studiju izvodljivosti i ponovno vrednovanje.samouprave. URBANA STRUKTURA Pod urbanom strukturom se podrazumeva sema ili raspored blokova . Predlozi projekta moraju da odgovaraju konkretnoj lokaciji i njenom kontextu. ekoloska uskladjenost (stvaranje izgradjenih oblika koji su energetski i ekoloski efikasni). mogucnosti i opasnosti). javnih prostora i elemenata gradskog pejzaza koji cine urbanu sredinu. ukljucujuci i sve ucesnike i finansijske mogucnosti. Ideja polaznog koncepta i i strateske opcije koje predstavljaju viziju i samim tim uvecavaju flexibilnost projekta.daje sliku razlicitih slojeva elemenata koji se uzimaju u obzir kroz identifikovanje postojecih prednosti i slabosti. seme kretanja i nacina zivota ce lako biti prihvatljive za flexibilne projekte. Zbog toga je znacajno osmisliti generalni plan koji ce omoguciti prilagodjavanje tokom vremena. Ovaj termin se podjednako odnosi i na centar i na predgradje. zgrada. Odskocna daska u kreiranju vizije je kontextualna analiza. osecaj mesta (stvaranje lokalnog identiteta mesta i njegove prepoznatljivosti). Vrednost se moze stvoriti: Ukoliko je neko mesto izgubilo svoju vrednost. cime se osigurava da projekat bude participativan (ucesce vise aktera). slabosti. podoban za kontinuiranu primenu tako sto uspostavlja ravnotezu izmedju dugorocnih teznji i kratkorocnih poboljsanja ili podsticanje pocetnih inicijativa. mogucnost za unapredjenje. i opasnosti za uspesnu realizaciju projekta. Vrednovanje kontexta ima dva kljucna rezultata: 1. Visoko urbanizovano resenje nece biti primereno na prigradskoj lokaciji i obrnuto. ulica. kao i na sela i na gradove.

Najcesce su to neke reke. Kvalitet puteva takodje utice na odluku koje puteve treba razvijati i nakojim treba vrsiti unapredjenje. buka.. kvalitet prevoza. javni prevoz.. Uspesno resenje kretanja podrazumeva izbor nacina putovanja. a isto tako je podjednako vazno kako ljudi dozivljavaju svoje putovanje i prema tome ga treba uciniti sto zanimljivijim. parkovi. odvojene staze.. OKVIRNO RESENJE KRETANJA Pavilno postavljanje saobracajnica utice na oblike koriscenja i aktivnosti. Ponovna izgradnja neke lokacije moze oznaciti ponovno otvaranje nekih starih puteva pri cemu se poboljsava kretanje kroz citavo podrucje. Za ovo je neophodno voditi racuna o : bezbednosti. Akcenat se stavlja na resenje mreze ulica i pesackih staza. PESACKO SUSEDSTVO Planiranje za lako kretanje pesak Lokalni sadrzaji okupljaju stanovnike i smanjuju upotrebu automobila. odvajanje. Mreza saobracajnica bi trebalo gde god je to omoguceno da sve vidove kretanja (pesacenje. a ne samo nove lokacije.. Stvaranje ili probijanje granica Ivice kao linerni elementi mogu definisati odnosno ograniciti neki prostor. saobracajnice. podzemni prolazi. MREZA ULICA Povezivanje sa postojecom mrezom Potrebno je ostvariti direktne veze sa glavnim ulicama. bezbednost i uticaj izgradnje na okolna mesta. uzima sve oblike kretanja u obzir koje ce grad generisati i uspostavlja jasne veze sa postojecim putanjama i objektima. voznja bicikla. PROCENA KRETANJA Ovo je osnova za poboljsanje vec postojece mreze kretanja i stvaranje nove seme ulica. i ovo podrazumeva sve vidove kretanja.) ucini podjednako lakim i zanimljivim kao i voznja kolima. kvalitet poplocanja. biciklisticki prelaz. vijadukti i . gustinu. Zbog toga je neophodno da svi sadrzaji koji stanovnici svakodnevno koriste budu u najuzem centru njihovog kretanja. udobnosti putovanja. brzini. kvalitetu vazduha. u radijusu od najvise 800m tj 10 min pesacenja. pesacki prelaz. kako bi planirana lokacija bila sto primerenija i udobnija. kanali. Ovo znaci da bi trebalo obezbediti razlicite puteve prema potrebama ljudi. Sto je veza direktnija postoji mogucnost za razvijanje mesovite namene koja se ne odnosi samo na saobracaj.stanje kada je rec o uticajima trzista na projektovanje mesanih funkcija i realizaciju).

odnosno povrsinu od 50 hektara.. urbana vitalnost i zivot ulice.. sisednih namena.najcesce je njihovim probijanjem ili premoscavanjem omogucena integracija i povezivanje sa okolinom. Rigorozno odvajanje pesackog i kolskog sobracaja. Izmestaj teskog saobracaja iz strogog centra i organizacija kruznih tokova na raskrsnicama.. prava koriscenja i zakona trzista. topografije. Prednost mesanja namena je pre svega pristup razlicitim sadrzajima. Mreza sa modulom od 80 do 100m predstavlja optimalan standard za kretanje vozila i potrebe pesaka. Npr. Probijanje granica: planski okvir za Calls i Riverside u Lidsu TIPOVI MREZA Uspostavljanje efikasnih veza omoguceno je stvaranjem mreze pri cemu se omogucava jednostavan pristup citavom podrucju. gustine. namene povrsina. Najveca greska pri planiranju jeste postavljanje neke saobracajnice koja ce odvojiti namene. Ovo se moze ispraviti uvodjenjem raznolikosti u smislu : oblika izgradnje. Na ovaj nacin se izbegava praksa stvaranja velikih projekata zamisljenih kao susedstva. sto odgovara setnji od 5 min. a izvedenih kao odvojene enclave. ukoliko je uklopljena i sagledana kao deo naselja ili grada cije se forme i aktivnosti poklapaju. U centralnim delovima sa intenzivnim potrebama pesaka.odvajanje centra grada od okolnih delova. MESANJE NAMENA Za dobro razvijenu lokaciju neophodno je da svi sadrzaji razlicite namene budu izmesani. mogusnost drustvene interakcije. Unutrasnji prsten Birmingema. veca mogucnost izbora nacina zivota.. Npr. pri cemu ce one od vaznosti biti izmestene po obodu naselja ili cak van njega. lokacija i tipova objekata. socijalno raznovrsne zajednice. zbog cega se sada radi na njihovoj ponovnoj integraciji. svodjenje guzvi na minimum. JEDINICA SUSEDSTVA Izgradnja kvartova po meri pesaka Prilikom stvaranja naselja mesovite namene najbolje je poci od kretanja koje ljudi svakodnevno predju do odredjenih ustanova. KARAKTER PODRUCJA . orjentacije. Ovakav vid planiranja je retko u upotrebi u danasnjim projektima zbog velike upotrebe i razvijenosti saobracaja. pri cemu se smanjuje podela. modul od 50 do 70m predstavlja optimalnu mrezu kretanja. mreza moze biti ortogonalna ili nepravilnog oblika i pruza kontrolu nad saobracajem onemogucavajuci pristup vozilima u svim ulicama. Opsta prihvacena mera za susedstva mesovite namene je 400m. Ove dimenzije mogu da variraju u zavisnosti od velicine blokova. Jedinicu susedstva je moguce primeniti kao sredstvo organizacije prostora.

CENTRI Postavljanje centra uz cvorista javnog prevoza Centre mesovite namene je najbolje smestiti na raskrsnice ili duz glavnih saobracajnica. Ovo jaca njihov identitet.. Dodavanje stanovanja u kombinaciji sadrzaja Dodavanje stanovanja I njegovo kombinovanje sa ostalim namenama. Ovo se odnosi pre svega na unapredjenje namene. na takav nacin da se promovise kompatibilnost i izbegne konflikt. kao npr otpad automobila postaviti pored parka. tako sto se ispita uskladjenost postojecih i planiranih namena. MESANJE OBLIKA. Veoma je bitno mesanje prava koriscenja koja promovise socijalnu raznolikost I prema ovome je bitno da se razliciti tipovi objekata I prava koriscenja nadju u svim navedenim slojevima. NAMENA I KORISNIKA Kobinovanje tipova stambenih objekata I prava koriscenja Kod mnogih lokacija se javlja slojevitost-centar. U velikim stambenim naseljima neophodno je osmisliti posebne centre tj sredista drugih . Grupisanje glavnih elemenata iz palete namenakoje treba smestiti uticu na stvaranje mesta. KOMPATIBILNE NAMENE Prilikom projektovanja potrebno je namene grupisati tako da budu slicne i na taj nacin ih pozicionirati. Neprikladno je postaviti sasvim suprotne namene jednu pored druge jer to narusava harmonicnost i ugodnost zivota. tako da se do njih moze stici pesice. ili na stvaranju podrucja posebnog karaktera. podspesilo bi aktivnosti I van radnog vremena. kod kojih je identitet baziran na jednoj posebnoj ili mesavini aktivnosti npr pijaca ili fakultetski kampus. sve ovo je neophodno dobro ispitati pre nego sto se uvedu znacajne promene. Kombinovanje razlicitih prava koriscenja omogucava raznovrsnost tipova stam jedinica I oblika vlasnistva. Kombinovanje primarnih aktivnosti Kombinovanje primarnih aktivnosti zivota i rada predstavlja osnovu za stvaranje sekundarnih objekata bilo kog sadrzaja. postavljanje ziznih ili repernih tacaka. spoljna zona I spoljni obod.Kolaz razlicitih aktivnosti U mnogim gradovima se radi na jacanju postojecih susedstva. omogucava trgovinu u prolazu I daje mogucnost potpunog integrisanja autobuskih ili zeleznickih stanica. Ovim je moguceno sprovodjenje i studije izvodljivosti.. postovanje istorijskih delatnosti i uvazavanje etnicke pripadnosti stanovnistva. Ova „podrucja sa karakterom“ mogu osnaziti lokalni identitet i podici nivo standarda odredjenog mesta.

pretvaranje krova u parking proctor. Milton Kins PRELAZNE ZONE Raznovrsnost sadrzja u prelaznim zonama U prelaznim zonama je moguce postaviti sadrzaje razlicitih namena I to su najcese prostori namenjeni opsti potrebama koje povezuju komercijalno dejstvosa okolnim stambenim delovima. Npr. rekreacija. Takodje se mogu koristiti kao tampn zone za smestaj privatnih kuca za zastitu od buka ili za . Takodje njihova udaljenost od autobuskih stanica podspesuje aktivno kretanje pesaka. Ozivljavanje ivica Monofuncionalna komercijalna gradnja (industrija. Naglasen gradski karakter Javne servise I sve ustanove infrastructure je neophodno postaviti u srediste na lako uocljive lokacije. kako bi se prikrila njihova velicina I stvorili aktivni ulicni frontovi. komercijalni sadrzaji. Tacnije najbitnije je obratiti paznju na postavljanje ovih objekata. da imaju pristup javnom saobracaju. da budu dostupni sa glavnih puteva I da budu na pesackoj udaljenosti od stambenih delova grada. trgovina. Kombinovanje namena: Smiethfield Buildings u Mancesteru IVICNA IZGRADNJA Uklapanje velikih kutija u okruzenje Principi odrzivog razvoja zahtevaju da se redukuje gradnja van grada (industrijski. treba ih postaviti uz ivice bloka sa javno dostupnim frontovima I kvalitetnim parternim uredjenem. poslovanje)treba da bude locirana tako da je saobracajno dobro povezana sa centime. Zbog velicine parcele koju iziskuju opravdana je njihova izgradnja na skrajnutim lokacijama. Omotac velike kutije Njihovo uklapanje u velika gradska podrucja I stvaranje aktivnih fasada kod objekata cije fasade su neaktivne kao npr supermarket postize se: njihovim opasavanjem uz pomoc manji jedinica. orjentacija aktivnih sadrzaja ka spolja I povecavanje transparentnosti ka ulici. poslovni I trgovacki centri) I da se ovi el vrate u urbane centre. Lokacija sa slepom ulicom je povoljna jer ona bar na jednoj ivici lokacije pokriva gole zidove. kako oni ne bi povecali drustveno-ekonomske troskove po lokalnu zajednicu. Ivice ovakvih objekata treba okruziti manjim objektima.komercijalnih sadrzaja I parkova jer oni predstavljaju neophodni minimum za stvaranje sredista lokalne zajednice. Npr. Ukoliko su neizbezne ove velike kutije. prisustvo drugih sadrzaja u visim spratovima. Prosirivanje grada: Broughton Atterbury. Sve one kao I npr javni gradski drgovi naglasavaju gradski karakter.

Ovo je moguce grupisanjem veceg broja stambenih jedinica manjih gustina I stvaranjem fine mreze gradj parcela. a ni oskudno naseljena. GUSTINE . energetski efikasni I sa mesanim namenama uz: smanjenje troskova nabavke zemljista I pratece infrastructure. na taj nacin da naselja ne budu ni gusto. izbegavanja troskova za liftove I dr instalacije. Takodje treba voditi racuna da urbana gustina ne znaci sabijanje grada. a ne cilj. Takodje je moguce postojanje skole u ovim zonama kako bi bile lako dostupme deci. GUSTINE I OBLICI Prilikom planiranja nekog naselja treba voditi racuna o gustini. a ne glavna odrednica. Stvaranje drustveno razlicitih lokalnih zajednica sa razlicitim nacinima zivota zahteva odabit tipova objekata I ambijenata. da se mase objekata ili grupe objekata smanje prema susedima I da uredjenje zemljista bude visokog kvaliteta. ulice I mesta imaju covekomerne razmere. Tacnije ne treba graditi naselja tako da budu u skladu sa svim zahtevima samo da bi se dobila potrebna saglasnost I dozvola. Npr. a istovremeno ne ometaju pristup pesacima centru.postavljanje objekata za aktivan nocni zivot. Udovoljavanje razlicitim nacinima zivota Gustinu je neophodno povezati sa kontextom I obezbediti razlicite gustine u velikim naseljima. lokalne prodavnice I sklole. stvaranje objekata u nizu koji su najekonomicniji. Gustina je pre svega rezultat plana I projekta. Sto je neka lokacija bokje opsluzena postoji vise razloga da se razmislja o njenoj gustini I manjem broju parking mesta. GUSTINE I SADRZAJI Teziste na centrima aktivnosti Veca gustina u urbanim centrima omogucuje da ona ostanu aktivna I da sadrzaji od znacaja budu na dohvat ruke. povecanje energetske . SADRZAJI I OBLICI Prilikom stvaranja naselja velika greska je porediti gustinu stanovanja sa kvalitetomurbane sredine. Prema ovome se treba usresrediti na odrzivi kvalitet urbane sredine. promene namene tokom vremena. Ponovno povezivanje centra sa recnom obalom: Generalni plan za Laganside u Belfastu. pri cemu ce gustina stanovnistva proizaci kao rezultat. Zbog toga treba da se tezi da se stvori masa ljudi koja ce moci da izdrzava javni prevoz. Mesavina najboljih delova grada Optimalan oblik gradjenja prvenstveno predstavljaju objekti velike gustine I srednje spratnosti (od 3 do 4 sprata) I oni mogu biti projektovani tako da budu atraktivni. pri cemu treba voditi racuna da zgrade.

foto naponski moduli (PV. cime se ostvaruje pozitivan odnos izmedju privatnog I javnog. objekti koji se lako mogu prilagoditi starijim osobama I invalidima… tako dobro uredjena naselja mogu da daju karakteristicne vizuelne I ekoloske osobenosti odredjenom predgradju. Najpovoljnija orjentacija zgrada je ka jugu zbog sunceve svetlosti. Takodje se mogu stvoriti manja zarista intenziteta. Npr. Sve ovo zahteva da se objekti pozicioniraju blizu ulice. Mancester. VODA Prikupljanje. znacajna javna povrsina I prijatno susedstvo.privatni ulazi. PROJEKTOVANJE ZA SUNCEVU ENERGIJU Okretanje ka suncu Postoje 4 nacina iskoriscenja sunceve energije: dnevno svetlo (umanjuju potrebu za vestackim osvetljenjem) . ENERGETSKA EFIKASNOST I IZVORI ENERGIJE Redosled iskoriscenja prirodnoh resursa je sunce. skladistenje I recikliranje kisnice . Pravilo je da se prilikom izgradnje objekata vodi racuna da prime sto vise sunceve svetlosti I to se postize usostavljanjem ravnoteze nove izgradnje I lokalnih ogranicenja. ovakvim pristupom omoguceno je da izgradnja raste tokom realizacije projekta. a one sa vecom gustinom oko I u lokalnim centrima. GUSTINE I VREME Objekti koji se prvo grade diktiraju okvire za objekte koji ce nastati u buducnosti. zemljiste i vetar. parking. Piramida intenziteta Ovo podrazumeva postavljanje sadrzaja manje gustine na ivicama naselja. narocuto u odnosu na namenu I ulicnu matricu susednih podrucja. Iako mozda nema na pocetku dovoljno objekata da se stvori rub bloka. a ulicna mreza je u pravcu istok-zapad. aktivni solarni paneli ( koriste se za zagrevanje vode). sa parkingom I unutrasnjim dvoristem. Hulme. pasivni suncevi dobici (umanjuju potrebu za zagrevanjem prostora). GUSTINE I UNUTRASNJI PROSTOR Vece gustine mogu da oznacavaju veliki zivotni proctor I to bi trebalo da oznacava da se za velike gustine primenjuju I odgovarajuca resenja objekata.efikasnosti. baste.pretvaraju sunceve zrake u el energiju). padavine.novi oblici nastali kao rezultat angazovanja lokalne zajednice: Kuce za promene. kao sto je stambena zgrada vece spratnosti na uglu ili na prilazu. kao I na izgled I visinu krovovaobliznjih zgrada. Maksimalnim koriscenjem ovih resursa treba da se smanje potrebe okoline I osigura prerada I odlagamke otpada.

2.otvoreni prostori. Holandija. koja se rashladjuje zahvatanjem vode iz vodonosnih slojeva. saobracajni koridori. ograda ili poplocanje. a druga za ispustanje vode. urbani mobilijar… sve treba da se smatra gradskim pejzazom.pejzna uredjenje koje podrazumeva smanjenje utroska vode I djubriva. ulica.temperaturna razlika: tecnost koja se koristi za prenos el energije iz dubina mora se podvrgnuti proveri ekoloske podobnosti I 2. jer ce se tako smanjiti troskovi na samoj lokaciji. a isto tako zgrade treba postaviti tako da se izbegne stvaranje tesnacai nastanka neugodne mikroklime. GRADSKI PEJZAZ Pod gradskim pejzazom se podrazumeva mnogo toga. Najbolji nacin za ustedu I istovremeno koriscenje elektricne I toplotne primene je CHP odnosno postrojenja ili sistema daljinskog grejanja. VETAR Koriscenje vetra Vetar treba iskoristiti kao za prirodno provetravanje I kao izvor el energije.smanjenje potreba zgrada za energijom koja moze da smanji utrosak gasa. Treba razmisliti o preciscavanju zaprljane vode kroz trscani zasad. ulice. OTPAD Projekti bi mogli biti efikasniji u pogledu potrosnje energije I resursa kroz: 1. izvedu dve busotine do vodonosnog sloja. kao I iskoriscavanje atmosferskih voda sto smanjuje njihovo odvodnjavanje. kao I troskovi transporta iskoristenog materijala.Prikupljanjem povrsinske vode kao I ponovnom upotrebom zaprljane vode omogucena je smanjena potreba za infrastrukturom za odvodjenje atmosferske vode I energijom za pumpanje koja iziskuje znacajne investicione troskove I troskove odrzavanja sistema. parkovi. ZEMLJISTE Iskoristiti mogucnosti zemljista Treba razmotriti mogucnost koriscenja podzemnih izvora energije za ekoloski prihvatljive sisteme zagrevanja I hladjenja. vode I gradj materijala. tacnije zgrade ogranicavaju proctor I predeo zauzima proctor bilo da je to park. papir I metali. voda. Pre svega treba odrediti strukturu gradskog pejzaza I tek kasnije ukljuciti . Takodje je neophodno vrsiti reciklazu otpada. 3. Tu postoje dva problema: 1. jedna za snabdevanje hladnom vodom. trgovi.vodonosni slojevi: ovo se postize tako sto se u zgradi. Projekat koriscenja sunceve energije u velikim razmerama Nieuwland.tako da smanje potrebu za resursima u pogledu zagrevanja prostora I vode.zgrade. Npr. Kod uticaja vetra ulogu ima I sam predeo. Najbolji nacin jeste obezbediti postrojenja za reciklazu materijala koji traze centralizovanu obradu kao sto su staklo.infrastrukturu. el energije. Amersfoort.

narodna basta. Uredjenje terena I gradski pejzaz su nerazdvojni Postojeca obelezja terena treba iskoristiti pri projektovanju novih mesta. I ovo pre svega znaci kvalitet. Treba ih tako uklopiti da se medjusobno nadopunjuju. a ne kvantitet tih prostora. kako bi se izbeglo tzv. Tipovi parkova: regionalni parkovi I otvoreni prostori. livada. park. kako bi se postiglo sirenje namen I postigla njegova posecenost u bilo koje doba dana. dvoriste I vrt… Udahnuti zivot parku Parkovi treba da budu razlicitih razmera. MREZE OTVORENIH PROSTORA Povezati prostore Uz pomoc mreza se mogu povezati razliciti otvoreni prostori. Njih takodje treba okruziti razlicitim namenama. manji obim saobracaja I tako stvoriti . skver. SLOAP prostora-prostor preostao nakon planiranja. linearni otvoreni prostori. crkvena porta. teren za igru. OTVORENI PROSTOR I PEJZAZNO UREDJENJE Obezbediti raznovrsne tipove otvorenog prostora Neophodno je obezbediti razlicite otvorene prostore u sklopu pejzaznog uredjenja koji podrazumevaju I odgovarajuce zelene I otvorene prostore za setnju. mali lokalni parkovi I otvoreni prostori. ocuvanje prirode I sportive bude unutar pesackih razdaljina. posumljeni pojasevi ili kanali I da se spoje sa parkovima ili pesackim stazama u obliznjim susedstvima. razmrdavanje I stanista za biljni I zivotinjski svet…. Ovo sve se mora uklopiti sa strukturom saobracaja I oblicima blokova. Izrada strategije pejzaznog uredjenja je glavni elemanat ovog zahvata. oblasni parkovi. metropolitenski parkovi. JAVNI PRISTUP OTVORENOM PROSTORU Parkovi na pesackoj udaljenosti Prostori za deciju igru. zelenilo. Mogu se prikljuciti na ulice susedstva koje imaju biciklisticke staze. trg. suma. Takodje moze da se prosiri opsluzno podrucje parka stvaranjem vise ulaznih tacaka ili pesackih prelaza. igraliste. ustupljeno obradivo zemljiste. namena I lokalne odrzivosti. Tipologija otvorenih prostora: zeleni I vodeni koridori. Zadatak urbanog dizajna je da se postigne celovita struktura gradskog pejzaza tako da se postigne pozitivan doprinos duhu mesta. lokalni parkovi. Zeleni putevi se mogu postaviti tako da prolaze duz ili kroz linearnih elemenatakao sto su prirodni potoci. privatni vrt.saobracajne inzenjere. sve dok se to ne sredi tako da deluje ispravno. Neophodno je naznaciti plozaje ulaza I razdelne linije I strmine koje mogu biti prepreka za stare I nesposobne.

URBANI REPERI Reperne tacke ljudim olaksavaju da se bolje snadju ili da lakse prepoznaju neko mesto. ne samo da dodaje zanimljivost zgradama vec prenosi I poruku odredjenim desavanjima kao I koncepciji namene.Silueta koju prave zgrade aocrtana je krovovima zgrada.podiyanje zivica I drveca kako bi se zgrade zastitile od vetra.Visoke zgrade se mogu upotrebiti kako bi istakle kljucne lokacije. Poluprecnik od 400 m usresredjen je na kljucne tacke I predstavlja pocetno nacelo u planiranju mreze. a najsagledivije elemente smestaju pri vrhu.ulica kao I svega onog sto cini urbani pejzaz treba po necemu karakteristicno I lako citljivo jer se na taj nacin razlikuju odredjena mesta I na njima se snalazimo bolje.Kljiucno je projektovati predeo tako da skladno stari I da svojim izgledom bude sto privlacniji I udobniji.smenom godisnjeg doba I proticanjem sati.Postovanje postojeceg lokalnog mikroklimata izbegavaju se problem kao sto je mrznjenje.Ono sto je od presudnog znacaja za dobro uredjenje urbanog pejzaz jested a se ono planira u skladu sa nizanjm godina .mrezu koja se zove Zeleni ili javni putevi. osuncanje I kretanje vetra.pogotovo one koje su od gradskog znacaja .tornjevi sculpture I spomenici pomazu de se lakse odrede referentne tacke I naglasi referentna tacka. URBANE SUME Sumski pojasevi mogu biti ukljuceni u gradska podrucja kao deo te structure pejzaza ili kao privremena namena lokacija u ocekivanju dugorocnog resenja.Stoga treba projektovati tako da bude umanjeni teret odrzavanja I ublazeni troskovi. UPRAVLJANJE Bez obzira ko je na celu uprave I ko vodi racuna o javnom prostoru uvek se treba truditi da sve bude na odgovarajucem nivou I da se postigne visok nivo kvaliteta.Projektovanje trgova . .izbegavanje preterano zasencavanje zgrada. najbolje su one vispoke zgrade koje u podnozju postizu covekomernost. Kada se sadi drvece u okolini ygrade treba se voditi racuna da on svojom pozicijom nece zakloniti zgrade I na taj nacin smanjiti osuncanje koje treba da dobije svaki objekat.Gradska suma moze biti predmet uskladjena strategije za ukljucivanje lokalne zajednice kroz nastanak gradske mreze manjih I srednjih lokacija. MIKROKLIMA Projektovanje stvara mikroklimu koja utice na temperature. Provera lokalnog mikroklimata traba da bude propracena predlozima pejzaznog oblikovanja a to su :koriscenje listobadnog drveca u gradskom pejzazu da bi se dobila hladovaina. Obelezje kao sto su osobene zgrade . To se najvise postize u glavnim sredisnim aktivnostima.

Velicina bloka Ono sto je malo to je I lepo kada se razmislja o velicini bloka treba se razmatrati sposobnost da se odrzi raznovrsnost tipova I namena zgrada.ulaznim vratima. PARCELE .Ako u okviru yatvorenog bloka ima samo stanovanje onda zgrada treba da bude 10 m dubine a ako je poslovanje onda 20 m.ZIZNE TACKE Najvaznija mesta saobracajnih presedanja ili cvorista sluze kao kapije grada ili kao gradski centri. Parking I ekonomska dvorista 2. BLOKOVI Zatvoreni blokovi Gradski blok predstavlja mesto na kome je predvidjena izgradnja na zemljisyu koje je oiviceno ulicnom mrezom.Najosnovniji zadatak koji se postavlja jested a ulicni front kod yatvorenog bloka treba da se razlikuje od dvorisnog. kao I mogucnost da se vremenom vrse promene I prilagodjavanje. pesacke staze.To se moze postici obelezavanjem kljucnih ziznih tacaka I kapija urbanih repera.ulicana koje vode do nekih prostorija javnih namena unutar bloka4.park ili trg Unutrasnjost bloka je fleksibilna I moze se menjati.obilaznice. Oblik bloka Uglavnom je najbolje da blokovi budu pravilnog oblika najcesce pravougaonog jer se tako mogu najbolje postaviti stambene I poslovne namene jer se smatraju najfleksibilnijim.Mesta prilaza su raskrsnice.Sirina blokova koja zadovoljava ove uslove je 80-90 m dok je u samom centru to 60-80 m.I na taj nacin doprinesu zivosti ulicnog fronta.Front bloka ako su zgrde spojene trebaju da budu na istoj grdjevinskoj liniji bez bilo kakvih uvucenih I izvucenih delova. skverovima I drugim.Najpogodniji su blokovi pravougaonog oblika dubine od 100 do 120 m jer oni mogu biti korisni za dobru vezu sa okolinom I na taj nacin obezbediti vise prolaya I umanjiti saobracaj I na taj nacin olaksati pesacim I biciklistima.Naglasavanje zizne tacke tako da ona bude uocljiva jasno se istice gde je centar.Monotonija njihove fasade se treba razbiti prozorima .Treba stvoriti ritam u gradskoj strukturi sa tenmackim mirnijim podrucjima I mestimicnim ziznim tackama.zajednicke private parkove za deciju igru 3.Svi gradski blokovi se mogu razlikovati po obliku ili velicini.zeleznicke I autobuske stanice.Posto je u pitanju blok zatvorenog tipa raymak izmedju zgrada treba da bude minimum 20 m jer se na taj nacin moze sacuvati privatnost stanara koji gledaju na dvoriste bloka. parkinzi . Unutrasnjost bloka Unutrasnjost zatvorenog bloka se najcesce upotrebljava za:1.

Pogodnosti 3.one treba da budu jasne I bez prepreka I da vode ljude do mesta gde oni zele da odu.tipovi zgrada I oblik vlasnistva. pruza fleksibilnu osnovu za ukrupnjavanje.tu je omoguceno da se odvijuju I pesacki I biciklisticki saobracaj.Omogucava neku slobodu prilikom gradjenja dok gradske parcele su ogradicene I verovetno mesto gde je vec postojao objekat I samim ti smo ograniceni prilikom gradnje.Dok se na ulicama gde je veca brzina ne treba mesati biciklisticka sa motornom stazom. Bezbedne .Prilikom planiranja pesackih staza treba voditi racuna o odredjenim nacelima:1.Velike parcele daju veliki proctor koji omogucava gradnju novih objekta razlicitih velicina I oblika. Parcele treba da ostanu male I uzane to doprinosi pospesivanju aktivnosti ulicnih frontova. smanji se pojava skupih I neupotrebljivih prostora . Biciklisticke staze navode ljude da se ih koriste I zbog toga treba planirati iste gde god to proctor dozvoljava.velicina treba da bude 5* 20 m. Oruzenja za bicikliste Biciklistima trebaju staze koje su ne ometane I koje vode do svih potrebnih odredista. omogucava postizanje velikih gustina. PESACI Prilikom planiranja nekog naselja ili urbane sredine treba veoma voditi racuna pesacima. to predstavlja najefikasniju velicinu parcele.Vece parcele su uglavnom potrebne ya idustrijske I vece trgovacke I poslovne objekte. Ugodnost 5.Staze treba da budu tako projektovane da ljude koji po njima setaju vide ostali ljudi.ocuvane I I privlacne pesacke staze podsticu ljude na hodanje.Ta raznolikost je dobra jer se na parceli mogu javiti razlicite namene.uocljivost Ako se planira manja ulica na kojoj je dozvoljena manja brzina . . Vezi 2. da imaju dovoljno mesta da ih niko u tome ne ometa.U ulicama gde je ogranicenje 30 km na cas biciklisti se mogu mesati sa vozilima.podstice covekomernost. VOZNJA BICIKLOM Voznja biciklom moze postati popularnija ako bi se obezbedila prikladna putanja primerenog saobracaja uz bezbedno mest za odlaganje bicikla.Parkinzi takodje treba da budu odvojeni kako bi se omogucila sto veca bezbednost korisnicim biciklisticke staze. Velike parcele su pogodne jer se mogu izdeliti na vise malih parcela I na taj nacin dodele razliciti developeri.zivahnost 4.

pesacke staze treba odvojiti od biciklistickih ivicnjacima I naznaciti ih nekim saobracajnim znakom. GLAVNE SAOBRACAJNICE Glavne saobracajnice daju zivot I one predstavljaju glavne arterije.ako se to ne uradi na vreme naknadno uvedeni drzaci za bicikle nisu dobri jer su neprikladni I ne funkcionalni.Biciklisticke staze Ulice primerenog saobracaja su pogodne ya bicikliste . Intervencije je potrebna samo ako jacina saobracaja preti da ugrozi zivotnu sredinu.Ulice treba da budu tako projetovane da ako se u njihovim . JAVNI PREVOZ PUTNIKA Kada je razdaljina izmedju dve tacke predugacka I ne moze se savladati pesacenjem ili voznjom biciklom koristi se gradski javni prevoz.Ono sto je najbitnije jeste odrediti glavne soabracajnice I uklopiti ih u glavnu saobracajnu mrezu.kao I to da se obezbedi prednost autobusima u saobracaju.Ono sto je njbitnije da se postigne prilikom uvodjenja putanja za autobuse jested a te putanje budu jasne sa dobro postavljenim pesackim prelazima. Stanica na povoljnom mestu najbolje blizu centra . TIPOVI ULICA Tipovi ulica se definisu po kapacitetu(kako se mogu obezbediti bezbedni uslovi za sve vrste saobracaja) I karakteru(uloga ulice u gradskom kontekstu I tpovi izgradnje kao I oblikovanje predela koji je trasiraju).tamo gde dozvoljena brzina za automobile veca od 30 km na cas biciklisticke staze treba odvojiti.te putanje treba da budu jasne I neometane. ULICE KAO DRUSTVENA MESTA Ulica treba da bude projektovana u skladu aktivnostima koje bi smo zeleli da se u njoj odvijaju.Povezivanje pesckog I kolskog saobracajapredstavlja vise mogucnosti za povecavanje zivopisnostisame ulice. Bezbednost biciklista Prilikom projektovanja ulice treba voditi racuna o biciklistima I unapred im obezbediti proctor koji je prikladan za parkiranje istih .U okviru ulica treba da postoji posebna traka za autobuse gde ce oni imati ne ometano I lako kretanje od jednog do drugog odredista.Inzenjerski pristup klasifikaciji ulica zasniva se iskljucivo na kapacitetu vozila.smestanje aut. Takodje se u okviru stambenih zgrada treba uvesti ostava u kojoj bi bilo omoguceno smastanje bicikli I na taj nacimn bi koriscenje istih bilo lakes I privlacnije.

PARKIRANJE I SNABDEVANJE Masto I nacin parkiranja vozila je jedan od najznacajnijih faktora pri projektovanju kvalitetnog I dobro osmisljenog naselja. Polzaj parking .To je jedno mesto po stanu s tim da se mora I planirati parkiranje za posetioce.U planiranju I projektovanju ulica treba dati prednost analizi lokalnog konteksta I na osnovu nje planirati I projektovatiodgovarajucu mrezu prostora ulice trgove I dvorista.Uredjenje predprostora zgrada I njime stvorene linije sagledavanja navode vozaca da uspore.Mere za usporavanje saobracaja treba planirati tako da odgovaraju kontekstu izbegavati primenu standardnih resenja .Preporuke je da se prilikom izrade generalnog plana naselja ostane na nizim pragovima ne visim od 100 %.Da bi ulice postale mesta drustvenog desavanje saobracaj treba usporiti.prizemljima nalaze prodavnice one treba potrosacima da omoguce lak pristup kao I da ispred njih bude dovoljno prostora da se zastane .poprica I da pritom ne dodje do sudaranja. USPORAVANJA SAOBRACAJA I PESACKI PRELAZI Ulice sa do 500 vozila na sat nude pesacima priliku za lak prelazak puta . TRASIRANJE Saobracaj u ulici projektovanoj nacelom trasiranja bice primiren zbog nacina nastanka bez potrebe za dodatnim merama.Parking za bicikle je jednako vazan kao I za automobile I on se takodje treba predvideti pre projektovanja.Uredjenje raskrsnice uvek ce zavisiti od lokalnog konteksta I ukupno ocekivanog opterecenja pesackog I kolskog saobracaja na putevima .A ako je broj vozila preko 1000 to znaci da ce pesaci morati da zastanu pre nego sto pokusaju da predju ulicu.Ono sto bi trebalo da se uradi jested a nase gradove oslobodimo prepreka neprelaznih centara tako sto cemo glavne saobracajnice zameniti gradskim avenijam duz kojih ce se slobodno setati.Ulice sa oko 1000 vozila na sat zahtevaju posebne uslove za prelaz ulice. UKRSTANJA Sa raskrsnicanama je isto kao I sa ulicama trebalo bi da se izgrade I pesacke putanje I isto tako da se jasno odrede mesta gde ce se postaviti raskrsnice.Ispred poslovnig objekata mora se predvideti parking proctor kako za zaposlene tako I za posetioce.

Nacin postavljanja parking presudno Utica na valjanost mestaVozilima se ne sme dopustiti vladajuci polozaj niti oni smeju ometati pesake ili bicikliste.Najbolja mesta za van ulicno parkiranje jeste u dvoristima stambenog bloka gde je omogucen nadzor. Parking cesto moze doprineti zivosti ulice. Dvoriste za snabdevanje i skladistenje je nophodno smestiti pozadi i okruziti ih zgradama. SNABDEVANJE Idealno je da se snabdevanje odvija direkto sa uluce u zgradu.Parkinzi zahtevaju odredjenu geometrijski oblik povrsina od 16 m kvad. Najbolje je opsluzivanje preko podruma. parking proctor se moze postaviti ispod prizemlja I na taj nacin se ocuvati ulicni front.Uz projektovanje visespratni parkinzi se mogu uklopiti u okolno gradsko tkivo omotacem od zgrada razlicitih namena. Na svim parking mestima treba predvideti mest na kojima ce se nalaziti zelena povrsina I rastinje.I to je dobro resenje jer se na taj nacin ostavlje mesto za drvored I veci proctor za pesake.Visespratno parkiranje bi trebalo predlagati samo kada se u njihovo prizemlje mogu da se uklope delatnosti poslovanja I njih tada treba pazljivo projektovati kako bi postal de ulicne stenografije. TRASIRANJE .Seme parking treba da budu logicne I ocigledne jer ce se nataj nacin izbeci nepotreban proctor. PARKINZI ZA AUTOMOBILE Kod komerdijalnih objekata parking mesta treba da budu u napred predvidjena I da se planiraju u okviru gradskog pejzaza jer ce san a taj nacin dobro organizovati mesto za vozila kao I za pesake I bice najfiunkcijalno.da ne bi parking mesta preuzela vlast u unutrasnjim dvoristima ne treba imati vise od 10-15 parking mesta.Kada se parking nalazi ispred kuce treba se parkirati sa strane a ne ceono I treba biti zaklonjen malim zidom koji se nadovezuje na ivicu kuce. Ono sto je dobro kada su visespratnice u pitanju. Dovoljna je za parkiranje dva vozila. Parking moze da bude u okviru kolovoznog saobracaja .To moze biti jedno od najuspesnijih sredstava upisivanja parking u grdaski pejzaz. kako bi se sakrilo od pogleda.

Medjutim standardi planiranja prevoza. Medjutim postojali su broni razlozi koji su omogucili prekid ove tradicije. treba voditi racuna da oni ne ometaju pesake. kompfora i sigurnosti tj. zoniranja i privatnosti je uslovio arhitekte da zadovolje i ove zahteve. Kljucni su dobar projekat. zelenilo) su stepenista. Detalji su vazni upravo jer se kroz njihovu razradu postize ili gubi identitet i vrednost nekog mesta. vrata. predbasta. Jedno od glavnih pravila jeste da vodovi prate trase puteva i pesackih staza. Vodovi ya individualne kuce i zgrade se mogu polagati u zaledju zajednickih prostora. npr u u ulicu u zaledju ili kroz zadnja dvorista i uklapanje vodova u predeo. odnosno veza izmedju horizontalnih i vertikalnih ravni u prostoru. Npr: Usmeriti paznju na infrastrukturu: Waltham Forest Housing Action Trust. Zbog toga su projektanti poceli prvo da projektuju zgrade. Medjutim nije uvek nuzno da dobar projekat bude i upadljiv. urbani mobilijar. ograde. kvalitetni materijali i saglasnost svih aktera sa podrucja oko njegovog dugorocnog odrzavanja. Prilikom njihovog postavljanja.. pa je najbolje mesto za njihovo postavljanje u granicne zidove ili ih sakriti rastinjem. Elementi koji povezuju zgrade (obrada uglova. POZITIVAN JAVNI PROSTOR Duzi niz godina prednost u projaktovanju je davano prostoru. trg. linije krova. Cesto vodovi mogu biti postavljeni u glavnu saobracajnicu ili biti izmesteni iz zone kolovoza. uspesna mesta treba da stvore osecaj prijatnosti.) i javni prostor ( ulice. Naime. a posebno na mesto i nacin njihovog medjusobnog spoja. a takodje vise vodova moze biti smesteno u zajednicki kanal. Takodje ovi problemi se mogu resiti uvodjenjem zajednicke kutije.. zidovi. Takodje je bitno dobro planiranje i projektovanje povezati sa davaocima usluga. vrata i prozori. Stoga je potrebno prekinuti praksu . severno-istocni London DETALJI MESTA Ovde se prvenstveno misli na oblikovanje zgrada i javnog prostora.Prilikom trasiranja vodova ispod plocnika treba voditi racuna da odgovaraju vrsti mesta na kojem nastaju. mesavinu vise sdruzenih dobrih elemenata. KUCISTA ZA OPREMU Razvodne kutije za telekomunikacionu opremu i kablovsku televiziju moraju se gusto postavljati (jedna na 8 kuca). poplocanje. koje pre svega odredjuju prostor i njihova najznacajnija uloga je da pozitivno doprinesu zivotu u gradovima. Postoje dve varijante projektovanja koridora: polaganje vodova dalje od glavne ulice. kako bi se sklonili od pogleda. prozori.

Ovaj spoj odredjujeodnos iymedju unutrasnjeg i spoljasnjeg. ulici. izgradjenog i otvorenog. karaktera i oblika i uspostavljanjem jasnih granica pomocu okolnih zgrada. OKRUZENJE Javni prostor je odredjen trodimenzionalnim volumenom svake od okolnih zgrada i prikladnim drvecem. parku. uz pomoc staza za trcanje ili pesackim stazama. GRADJEVINSKE LINIJE I POVLACENJA Regulaciona i gradjevinska linija uslovljavaju kontinualni ulicni front i obezbedjuju jasnu granicu javnog domena.formiranja prostora kao preostalog posle planiranja saobracajnica i zgrada. Sagledivost Najbolje resenje je okretanje zgrade prema javnom prostoru (nekoj vodenoj povrsini. Ovde se tacnije promovise princip kvalitetnog gradskog prostora kao najvaznijeg. Kada je povlacenje zgrada od gradjevinske linije dopusteno. pojedinacnog i zajednickog. Intereseovanje urabanog dizajna je svedeno na urbanu arhitekturu. ograda. karakterom i velicinom. jer se na taj nacin stvara identitet mesta.. osecaj pripadnosti. tj posmatra zgradu i javni prostor kao celinu. tj prilagoditi pristup u skladu sa tipom prostora. Garaze ili parkinzi nikada ne smeju da stoje ispred gradjevinske linije jer tako narusavaju odnos zgrade i ulice. Npr.. jasno odredjen i omedjen. zidova. trgu. javnog i privatnog. Povecanje vrednosti novim javnim prostorom: Koncertni trg u Liverpulu. treba voditi racuna o sto boljoj iskoriscenosti tog prostora. drveca i zivica. AKTIVNI ULICNI FRONT . Ovo se postize davanjem jasne namene prostoru. Uspeh jedne zgrade jeste da doprinese boljem izgledu javnog prostora. Najvaznije je sagledati kako svaki novi zahtev doprinosi toj hijerarhiji. Ovde narocito treba voditi racuna o odnosu sirina: visina i obezbedjivanju dovoljnon svetlosti. ulicici ili parku. Sto je povlacenje manje vece su mogucnosti interakcije zgrade sa javnim prostorom. POZITIVNI I NEGATIVNI PROSTORI Otvorene prostore treba projektovati tako da budu pozitivni. brige o njemu i ublazava troskove formiranja ulica sa zgradama samo duz jedne strane.bilo da se radi o bulevaru.) tako da fasade predstavljaju ulaz u njega. U svakom gradu postoje vise ili manje vazni prostori.

BOGATSTVO I LEPOTA Dobre zgrade obogacuju okolno tkivo. kolonadama i drugim isturenim delovima koji pruzaju zaklon od nevremena. ali sa druge strane imaju i negativni uticaj na mikroklimu. Postovanje kontexta doprinosi postovanju zahteva: gradjevinske linije. Visina zgrade prvenstveno zavisi od odnosa sirine ulice i visine zgrade. razmatranje visinske razlike izmedju prizemlja zgrade i trotoara. blokova i tipova zgrada). ali isti tako kntrast ponekad moze da doprinese identitetu nekog mesta. koriscenje providnog stakla umesto ogledalskog i zamagljenog ukoliko to privatnost dozvoljava. Bitno je da se zgrade uklope u postojecu strukturu. sa stepenistem prema ulaznim vratima ili izdignutim terasama za kafice ili restorane. Razlicito stanovanje Hundertwasser Haus i Kunsthaus u Becu. komponpvanje fasada tj isticanje tremova i izloga. zive unutrasnje funkcije sagledive spolja. lokalne morfologije (ul mreze. Na mestima gde preovladjuju zgrade srednje . To znaci ucestalost vrata i prozora. uske fasade koje daju vertikalni ritam ulicnoj sceni. VELICINA I RAZMERE ZGRADE Oblik i velicina zgrade. a cesto i da unaprede komercijalne sadrzaje.Aktiviranje ulicnih frontova doprinosi zanimljivosti. vitalnostii zivotvornosti javnog domena. Zbog ovoga je kljucno da se nagladsi vertikalni ritam i da se izbegnu slepi zidovi. a posebno njen kontext uticu na njenu: odrzivost. nadstresnicama. VISINA ZGRADE Visoke zgrade imaju pozitivnu ulogu u isticanju lokacije. Treba voditi racuna da zivahne unutrasnje delatnosti otvorene prema javnosti mogu da ozive i spoljni prostor. da poboljsaju izgled koliko i pogled. vertikalnih i horizontalnih ritmova ulice. Najoptimalniji oblik su zgrade srednje visine jer su podesne za srednje gustine stanovanja i nize energetske zahteve i troskove izgradnje. Bogatstvo i lepota arhitekture se ogleda sa razlicitih udaljenosti sagledavanja. lokalnih materijala i dobre arhitekture. doprinos kontaktomjavnom prostoru. kao i kljucnih aktivnosti poput gradskih centara ili saobracajnih cvorista. tremovima. Potrebno je doprineti zanimljivosti i animaciji fasada uz pomoc: sto vise prozora i vrata prema javnom domenu. ozivljavanje spojeva balkonima. tako da fasada uvek izgleda ekstravagantno. na ekoloske karakteristike okolnih zgrada i na angazovanost fasada. uz malo zidova. Npr. visine okolnih zgrada. odnos prema urbanom okruzenju. vizuelno koliko i fizicki.

stepenovanjem velike mase nanize u skladu sa susedstvom i obezbedzivanjem aktivnih sadrzaja u prizemlju. SIRINA ZGRADE Sirina zgrade prvenstveno utice na flexibilnost namene. jer se tako povecava njena flexibilnost. Prostorno obuhvata prilagodjavanje namenama u okolini. duz glavnih saobracajnica. a vremenski omogucava da se zgrade adaptiraju tj da menjaju namenu u zavisnosti sa potrebama korisnika.visine. to ce se ispuniti postavljanjem javnog trga ili parka. DUBINA ZGRADA Dubina zgrade je bitna u odredjivanju vestackog osvetljenja i provetravanja. Domovi za buducnost. tj stvaranja razlicitih prostora. restorana ili prostora namenjenih za zajednicku upotrebu ili zabavno rekreativne sadrzaje. . Naime umetanje nestambenih namena u neku stambenu ili na prelaznim zonama po obodu trgovacko-poslovnog jezgra. kao zavrsnica perspektive ili oko parkova postavljaju se visoke zgrade. UGLOVI Na uglovima su zgrade koje su dvostrano orjentisane i najcesce imaju vise ulaza. VISENAMENSKE ZGRADE Mesanje namena prilikom projektovanja je povoljno. Zgrade se sastoje od celija osvetljenih dnevnim svetlom ili modula sirine od 5-7 m koji daju flexibilne forme. Kada je potrebno obezbediti predah izmedju razlicitih namena. Ugao se najcesce istice ulazim ili prozorima na samom vrhu. je danas sve cesca praksa i to su tzv flexibilni tipovi zgrada. kao i navertikalne ritmove i udeo aktivnih ulicnih frontova. Bolje je postaviti zgradu tako da duzom stranom bude ka ulici. Npr. pri cemu je u njima moguce razvijati vise sadrzaja. Problemi razlicitih razmera mogu biti reseni okruzivanjem velikih prostora malim zgradama. Glazgov. GRADITI ZA PROMENE Zgrada moze da se menja prostorno i vremenski. Stanovi ili kancelarije se najcesce smestaju iznad prodavnica. na uglovima. Svaka se celija moze spajati i odgovara npr maloj prodavnici ili kuci u nizu.

koji ce privlaciti ljude. DRUSTVENI PROSTORI Za najbolje javne prostore neophodno je obezbediti zizne tacke aktivnosti sa sadrzajima za odmor i razonodu.. osobama sa posebnim potrebama. treba da se vodi racuna o istorijskoj i kulturnoj vrednosti vec postojecih objekata. (mirisi. starima.. mestima namenjenim za igru dece. vasara. Putanju koju covek mora da predje kako bi sa jednog mesta dosao na drugo najbolje je obezbediti stazama uz usputno sedenje i rasvetu.. .. Prilikom projektovanja javnih prostora i zgrada takodje treba voditi racuna o pitanju bezbednosti. ulicnog mobilijara. rasvete i znakova. prilikom postavljanja ovih zona treba da se povede racuna o : vidljivosti. Vrlo je bitno da zgrade i javni prostori budu projektovani tako da odgovaraju svacijim potrebama: deci. umetnosti u javnom prostoru. zvukovi ili dodiri koje dozivljavamo na nekom prostoru) POSEBNA MESTA Lokalne raylicitosti I posebnosti se mogu podstaci lokalnom obradom gazisne ravni: koriscenjem loklalnih materijala. revitalizacija objekata: Soverby Bridge. odrzavanje karnevala. Medjutim sve ovo zavisi od celokupnog sklopa zgrade. postavke za gledanje filmova. uspostavljanjem simbola ili oznaka I ukljucivanjem zajednice prilikom izrade projekata. zapadni Jokšir.PRILAGODLJIVOST I PONOVNA UPOTREBA Flexibilne zgrade daju mogucnost stanarima da ih preurede i prilagode svojim potrebama. Takodje je potrebno obezbediti prostore za scenske postavke za ulicne svirace.oprema za sedenje i zastajanje. Takodje prilikom sprovodjenja nekih promena. Pretvaranje starih namena u nove.sagledavanju ljudi u prostoru. Materijali koji se primenjuju u obradi uticu na korisnikovo opazanje I treba ih odabrati tako da budu u vezi sa nameravanom projektovanom brzinom saobracaja mesta. resenja prilaza. Npr. Ono sto nas vezuje za neki prostor i sto ga takodje moze ciniti jedinstvenim kako u pozitivnom tako i u negativnom smislu. Ovo su paramertri koji dopustaju manje ili vece promene. Sadnja moze da opredeli proctor I njegovu svrhu. mozemo osetiti i nasim culima. a takodje moze da ga ucini autenticnim I prepoznatljivim. o urbanom mobilijaru. kolicine i oblikovanja unutrasnjeg u odnosu na spoljasnji prostor.. orjentacijiokrenutost ka jugu gde je najvece osuncanje. zadrzavanjem istorijskih asocijacija.

kante za otpadke. citljivom predocavanju structure mesta ali tako da ne dodje do prevelike pretrpanosti znacima pogotovo saobracajnim. osvetljavanjem detalja na zgradi I njihovim kombinovanjem dobija se zeljeni nivo osvetljenja. da sto manje ometaju pesacki saobracaj. rasveta. ograde. a posebnu paznju treba obratiti na osvetljavanje mesta sukoba pesaka I vozila jer tako ona postaju sigurnija. skrece se paznja na bitna obelezja I proctor dobija odredjeni karakter koji ga cini posebnim I atraktivnim. Zbog toga prilikom postavljanja urbanog mobilijara projektanti narocito treba da obrade paznju na njegovo oblikovanje I njegovo uklapanje u kontext. dobro upravljanje I ukljucenost . RASVETA Rasveta bi trabalo da se pšostavlja tako da osvetli pesacke putanje. znaci… oni cesto nisu projektovani u skladu sa javnim prostorom.Npr. kao I mi njih. Postavljanjem rasvete na zgrade. Dablin URBANI MOBILIJAR Javni prostor sadrzi urbani mobilijar kao sto su sedista. stubovi. u vidu ulicnih svetiljki. Npr: preporod luke: Njukasl Kisajd BEZBEDNOST I OSECAJ BEZBEDNOSTI Sigurnost i bezbednost su neophodni uslovi za zivot u svim mestima. Injektiranje zivota u novi zivahni proctor: Meeting House Square. Medjutim prilikom njihovog postavljanja ztrba obratiti paznju na njihovo dosledno I usaglaseno postavljanje. a pojedine elemente koji narusavaju izgled sredine (npr revizioni ormani) treba skloniti od pogleda prolaznika. Takodje treba pazljivo odabirati umetnicke elemente koji ce krasiti I stvoriti poseban karakter I osobenost prostora u kojem se postavljaju. najcesce ometaju setnju pesaka i najcesce zagadjuju sredinu. Ona se postize pravilnim rasporedom rasvete odnosno kada je dobra vidljivost tako da nas drugi ljudi primate. ZNACI Pored saobracajnih moraju postojati i znaci za pesake kako ne bi zalutali. oklupljanje znaka na jednom mestu na tzv cvornoj tacki I smerovima koji odredjuju tip poplocaanja. nadstresnice. Temple Bar. svetiljki ugradjenih u pod.

PREVENCIJA KRIMINALA I JAVNI PROSTOR Ukoliko postoji potreba da se neki proctor zastiti. 5. Naknadno pracenje ( ishod: strategija sprovodjenja. stvarali negativan I agresivan osecaj jer I oni takodje doprinose duhu mesta. agencija za finansiranje. akcioni plan). pojedinacni projektni predlozi. kako ne bi narusavali izgled sredine. projektni zadaci. polazni predlozi projekta). Ulaz I izlaz svake zgrade treba da bude pod odredjenim nadzorom. mesovite namene koje omogucavaju zivost u svako doba…). skica resenja za dozvolu. 3. plan sprovodjenja projakta.uspostavljanje veza (ishod:nacrt generalnog plana.stvaranje urbane structure. izbegavanje projektovanja slepih ulica I fasada. FAZE UPRAVLJANJA PROJEKTOM: 1. izvestaj o pracenju) .uvazavanje kontexta ( ishod: izvestaj o proceni I odredjenju projekta. zivotom prozetih gradskih sredina I javnih povrsina lake preglednosti I nadzora. vlasnika zemljista. preuzimaju I odgovornost za njih).obezbedjivanjem prirodnog nadzora I prisustva ljudi )postavljanje fasada prema javnom prostoru. kso I ns okupljanju specijalizovanih stucnjaka. IMPLEMENTACIJA I REALIZACIJA Studije slucaja uglavnom pokazuju da uspeh zavisi od: siroke I potpune posvecenosti od strane lokalnih zajednica. kao I stvaranje zivahnih. Trac grupe I drustveni prostori: Grinic milenijum vilidz. prikladnog javnog saobracaja. Postoje tri nacela za ugradjivanje bezbednosti u neku sredinu: 1.zajednice. javne uprave. Npr. onda to treba uraditi tako da se beznednosni oblici prokjektuju kao umetnicka dela. 4. 3. To se postize postavljanjem odredjenižog osoblja.detaljna razrada mesta (ishod: razrada generalnog plana. dobrog osvetljenja.polaz (ishod: sazetak projekta.svodjenje sukoba na najmanje )obezbedjivanje dovoljnih pesackih I biciklistickih staza). saglasnost o zahvatu. 2. parking I saobacajnica koje se nadziru iz zgrade. tima planera I projektanata sve do kvalitetnog resenja. vizije I pocetne ideje o konceptu). uspostavljanjem odgovarajuceg rukovodjenja. procene uticaja I finansijska procena).projaktovanje uz podrucno ucesce zajednice (kada ljudi pocinju da gledaju povrsine kao svoje. nacela I opsti ciljevi projektovanja. 2. developera. smernice ili kodexi urbanistickog planiranja.

strategija pribavljanja I mehanizmi izvrsenja neophodni za realizaciju projekta. investicioni fond…). procenu karaktera. odgovarajucu realizaciju projekta ( da li ce biti partnerstvo. Kada resenje postane odredjenije utvrdjuje se I prostorni razmestaj. Kako plan odmice tako se vodi racuna o uklapanju elemenata nastalih od razlicitih developera I njihovih konsultanata. pogotovo otvorenih prostora I zajednickih prilaza. U ovoj fazi se je od znacaja upravljanje javnim podrucjima kroz inicijative. trgova I parkova. developer. Kontextualna prihvatljivost ce pre svega proizvesti razvojne potencijale I realno izvodjenhje projekta. U cetvrtoj fazi se formalizuje akcini plan. namena I bruto gradj povrsina. kako bi mogli zajedno da funkcionisu za dobrobit zgrada I javnog prostora. Ove analize najbolje odredjuju smernice kojim se urbani dizajn vodi prilikom projektovanja I pre prelaska na sl fazu ucesnici treba da se sloze o ispravnosti I vrednosti svih konceptualnih ideja. procenu trzisne ponude I potraznje. odgovarajuca upravljanja I odrzavanja. tako da generalni plan postane sto vise odredjeniji. procenu stanja zivotne sredine I karaktera. U ovom je najbitnije sprovesti SWOT analizu ili neki slican metod. tehnicku izvodljivost. analizu kretanja. oznacavanje izvora finansiranja I vremenske dinamike. upravljanjem kavalitetom bez obaveza. a takodje odlucuje i tim odlucije o timu izvrsilaca projekta. U prvoj fazi se oformljava tim koji ce voditi citav projekat. analizu urbanistickih mera. Ovaj process takodje treba da podstakne aktivno ukljucivanje svih sektora lokalne zajednice od samog pocetka. U petoj I poslednjoj fazi potvrdjuje se ugovor oko primene I . tacnije okuplja se upravni odbor ili komisija koja preuzima nadzzor nad uzim timom narucilaca koji ima ulogu u daljem zazvoju projekta. U drugoj fazi se sredjuju podaci I informacije od izuzetnog znacaja koje pomazu uvazavnju kontexta I to obuhvata: procenu I prihvatanje od strane lokalne zajednice. Takodje je neophodno u ovoj fazi obnoviti lokaciju ukoliko je to potrebno I prilagoditi je gradjenju.Upustva prilikom projektovanja: uspostavljenje budzeta. matrica tipova zgrada. nagodbe I druge pravne I finansijske sporazume I ugovore. Kao ishod ove faze je takodje se sprovode okviri za izgradju I generalni plan. U trecoj fazi timovi projaktanata I natucilaca procenjuju najbolji nacin projektovanja I potrebno je najpre usaglasiti se oko kriterijuma za procenu. U ovj fazi se takodje planovi procenjuju I razmatra se u odnosu na: ekonomske I finansijske parameter. Takodje visedisciplinovani projektantski odlucuje o daljim projektnim predlozima koji su u skladu sa tenderskim materijalima ukoliko su oni prikladni. Vrednovanje varijanti obuhvata zeljeni pristup u oblikovanju projektnog tima. dok se na celu nalazi rukovodilac projekta koji preuzima odgovornost I koordinaciju nad projektom. uredjenje I odrzavanje ulica.

projektne uslove. opste ciljeve. .upravljanja koji obuhvata: program sprovodjenja da bi se osigurao niz razlicitih aspekata realizacije projekta. Garantovanje za kvalitet projekta I njegovo stalno kontrolisanje prouzrokuje izradu master plana koji podrazumeva izgradnju na pojedinacnim parcelama ili celukupnog projekta po fazama. uspostavljanje visokog rezima odrzavanja I upravljanja. Zatim se primena projekta vrsi na osnovu master plana. Zvanicno usvajanje generalnog plana ili projektnih zadataka obezbedjuje ozbiljnost kada dodje do pracenja I kontrole objekata. Iza ovoga sledi azurizanje postupaka kako bi projekti ostali usaglaseni. dogovorene konkretne rezultate I posebne ciljeve. upravljanje prodajom lokacija. odabir lokacije I oblici smestaja.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->