P. 1
6 Program Fizickog Vaspitanja Dece Mladjeg Skolskog Doba (1)

6 Program Fizickog Vaspitanja Dece Mladjeg Skolskog Doba (1)

|Views: 219|Likes:
Published by Nena Tiric

More info:

Published by: Nena Tiric on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

zdravstvene. koje omogućava sticanje jezičke. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. naučne. kulturne. potrebe i interese. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. veština. matematičke.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. umetničke. poštuje druge osobe i njihov identitet. • Razvijanje znanja. . razvija sopstvenu ličnost i potencijale.

motoričkom). u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. afektivnom. razvoju motoričkih sposobnosti. doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. usavršavanju i primeni motoričkih umenja. navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada. .CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima.

• sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja.. vaspit. . • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta.

• zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. plesnim vežbama i vežbama na tlu.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3.Š. • razvijanje koordinacije. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. ravnoteže. gipkosti. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. eksploziv. ritmici. . snage. RAZREDU O. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama.

Š. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti. • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem. takmičenje i sl. grupnim poistovećivanjem i sl. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru.). .OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4.. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. prvenstveno brzine i koordinacije. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti. • primena stečenih znanja. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. RAZREDU O.

skok uvis (prekoračnom tehnikom). deonice od 20 m). . bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom).ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). brzo trčanje iz visokog i niskog starta. • U 4. razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju. bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). skok udalj (zgrčnom tehnikom). skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). istrajno trčanje 5-10`). skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). štafetno trčanje (igre.

razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. paralelni razvoj do visine grudi (učenice). vaga pretklonom i zanoženjem). niska greda i dohvatni krugovi (učenici). odnosno dece mlađeg školskog doba. razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. • U 4. te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. kolut napred i nazad.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. dvovisinski razboj i greda. stav na lopaticama. predvežbe za premet strance). stav o šakama uz pomoć. klupa. preskok (raznoška). . paralelni razboj i vratilo (učenici). preskok (priprema za preskok kozlića). vratilo (do visa uznetog).

zaklon. lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). vijača (galop). . skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom). razredu: povezati različite pokrete ruku.RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). otklon). trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. • U 4. plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). skokovi (makazice i mačji skok). plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom).

rukomet (držanja lopte. košarka (rukovanje loptom. igra 3:3). levo desno.OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. odbojka (dodavanje prstima. oduzimanje lopte. primanje i dodavanje lopte. . košarka (šutiranje ispod koša.). odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. fudbal (učenvođenje. za naprednije igra 3:3). takmičenje 4 igre. vođenje i šutiranje). okretanje oko jedne noge (pivotiranje). bočno i sl. šutiranje. hvatanja i dodavanja). dvokorak. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). • U 4. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). nazad.

• lična higijena i higijena zdravlja. .ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. • prva pomoć. • pravilan ritam rada i odmora. • pravilna ishrana.

preskok raznoškom. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine. . lična higijena i higijena zdravlja. ritam rada i odmora.). kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. pravilna ishrana. skok udalj zgrčnom tehnikom. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). skok uvis prekoračnom tehnikom. po jedan izborni elemenat na vratilu. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. krugovima i konju sa hvat. razboju i niskoj gredi. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem.

uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. sposobnostima i polu učenika.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. • Nastavnik sačinjava poseban program. . • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju. kao i takmičarski program za školsku populaciju.

. škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole). predviđenih zajedničkim planom.AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana.

veslanje. i 4. razredu.. predviđenih zajedničkim planom. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. • PLIVANJE. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova.. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. škola organizuje aktivnosti u časovnoj. . programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. borilački sportovi.. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU.). Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom.

pored ostalog. ü ATLETICI (u prolećnom periodu). ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). .ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. odnosno decu mlađeg školskog doba. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. regionalna i Ø republička. i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. dok se plan i program prilagođava. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. okružna. § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu).

van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. materijalnom opremljenošću škole. ski tereni itd. • Nastava je obavezna. otvoreni tereni. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. a u skladu sa interesovanjima učenika. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. po izboru učenika.). bazen. za izabranu sportsku granuu toku godine. razreda osnovne škole (obavezno). . • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. klizališta. a u skladu sa mogućnostima škole. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane.

koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. Zatim. . a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. Ø opšti globalni plan po razredima.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke.

jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. 3. 5. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. jedan ciklus za ATLETIKU. . onda se planira četvrti ciklus.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. atletika u jesenjem. trčanje i skokovi u jesenjem. tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa. § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. 2. a bacanje u prolećnom). 4.

na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. 3. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. 2. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. v U 3. Odnos prema radu. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. i 4. . Stanje zdravlja i higijenskih navika. Stanje motoričkih sposobnosti. 4.

Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija. .VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. 3. eksplozivna snaga i izdržljivost. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. gipkost. ravnoteža. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. 4. 2. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene.

Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. . jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD.

plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. vreme realizacije). a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe. PLANOVI RADA: godišnji. 3. po razredima i ciklusima. i odobrava ga ministar. . plan stručnog aktiva. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. 2. DNEVNIK RADA. PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova.

RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. konturogrami.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada. . FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. 3. 2. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. video trake aranžirane.

Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. .PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? .PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn.

vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. po izboru učenika. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. grane. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->