P. 1
6 Program Fizickog Vaspitanja Dece Mladjeg Skolskog Doba (1)

6 Program Fizickog Vaspitanja Dece Mladjeg Skolskog Doba (1)

|Views: 220|Likes:
Published by Nena Tiric

More info:

Published by: Nena Tiric on Jan 28, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/23/2013

pdf

text

original

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

razvija sopstvenu ličnost i potencijale. matematičke. poštuje druge osobe i njihov identitet. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. . veština. naučne. umetničke. kulturne. zdravstvene. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. koje omogućava sticanje jezičke. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. potrebe i interese. • Razvijanje znanja.

razvoju motoričkih sposobnosti. navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada. . doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. usavršavanju i primeni motoričkih umenja. afektivnom. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. motoričkom).

. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. .ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika. vaspit. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja.

• zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. eksploziv. gipkosti. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. snage. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3. RAZREDU O.Š. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad. . ravnoteže. plesnim vežbama i vežbama na tlu. • razvijanje koordinacije. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. ritmici.

• primena stečenih znanja. . prvenstveno brzine i koordinacije.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti. • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem..). grupnim poistovećivanjem i sl. takmičenje i sl. RAZREDU O. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika.Š.

razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju. skok udalj (zgrčnom tehnikom). brzo trčanje iz visokog i niskog starta. bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). istrajno trčanje 5-10`). do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). štafetno trčanje (igre. deonice od 20 m). • U 4. skok uvis (prekoračnom tehnikom). skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). . skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem).ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom).

stav o šakama uz pomoć. vaga pretklonom i zanoženjem). preskok (priprema za preskok kozlića). razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. • U 4. kolut napred i nazad. predvežbe za premet strance). te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. preskok (raznoška). razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. paralelni razboj i vratilo (učenici). paralelni razvoj do visine grudi (učenice). niska greda i dohvatni krugovi (učenici). vratilo (do visa uznetog). odnosno dece mlađeg školskog doba.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. . dvovisinski razboj i greda. klupa. stav na lopaticama.

obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). . zaklon. razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. razredu: povezati različite pokrete ruku. lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). vijača (galop). otklon). plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom). vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja.RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). • U 4. skokovi (makazice i mačji skok).

za naprednije igra 3:3). odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). vođenje i šutiranje). razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). košarka (rukovanje loptom. bočno i sl. fudbal (učenvođenje. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre.OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. oduzimanje lopte. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. primanje i dodavanje lopte.). odbojka (dodavanje prstima. rukomet (držanja lopte. igra 3:3). levo desno. . hvatanja i dodavanja). dvokorak. košarka (šutiranje ispod koša. takmičenje 4 igre. šutiranje. • U 4. nazad. okretanje oko jedne noge (pivotiranje).

• pravilan ritam rada i odmora. . • prva pomoć.ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. • lična higijena i higijena zdravlja. • pravilna ishrana.

skok uvis prekoračnom tehnikom. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. po jedan izborni elemenat na vratilu. skok udalj zgrčnom tehnikom. krugovima i konju sa hvat. ritam rada i odmora. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem. kolo iz kraja u kojem se nalazi škola.). pravilna ishrana. lična higijena i higijena zdravlja. razboju i niskoj gredi. . trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). preskok raznoškom. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine.

• Nastavnik sačinjava poseban program. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju. kao i takmičarski program za školsku populaciju. sposobnostima i polu učenika.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada. .

predviđenih zajedničkim planom. . škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole).AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana.

veslanje. borilački sportovi. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. razredu. predviđenih zajedničkim planom.). uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav.. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU.. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada. • PLIVANJE. i 4. škola organizuje aktivnosti u časovnoj.. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom. .

regionalna i Ø republička.ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. dok se plan i program prilagođava. okružna. § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu). ü ATLETICI (u prolećnom periodu). pored ostalog. . i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). odnosno decu mlađeg školskog doba.

van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. razreda osnovne škole (obavezno). ski tereni itd. a u skladu sa mogućnostima škole.). • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. a u skladu sa interesovanjima učenika. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. po izboru učenika. • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. otvoreni tereni. • Nastava je obavezna. bazen.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. . • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. za izabranu sportsku granuu toku godine. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. klizališta. materijalnom opremljenošću škole.

vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. Zatim. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. . koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. Ø opšti globalni plan po razredima. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima.

§ Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. . vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. 3. 4. onda se planira četvrti ciklus. 5. jedan ciklus za ATLETIKU. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa. 2. a bacanje u prolećnom). trčanje i skokovi u jesenjem. teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. atletika u jesenjem.

na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. Stanje zdravlja i higijenskih navika. . razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. v U 3. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. 3. 2. Stanje motoričkih sposobnosti.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. i 4. Odnos prema radu. 4. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima.

VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. 4. . Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. ravnoteža. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. 2. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. eksplozivna snaga i izdržljivost. gipkost. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija. 3.

koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. . jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi.

plan stručnog aktiva. po razredima i ciklusima. PLANOVI RADA: godišnji. . i odobrava ga ministar. 2. konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada. a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. 3. struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. vreme realizacije). DNEVNIK RADA.

a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. 2.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. 3. raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. video trake aranžirane. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. . FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. konturogrami.

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. 2. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. . Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). 3.

škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? . vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn.

a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. po izboru učenika. grane. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? .

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->