METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. koje omogućava sticanje jezičke. kulturne. razvija sopstvenu ličnost i potencijale. naučne. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. veština. • Razvijanje znanja. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. . matematičke. potrebe i interese.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. zdravstvene. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. poštuje druge osobe i njihov identitet. umetničke.

doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. afektivnom. razvoju motoričkih sposobnosti. motoričkom). usavršavanju i primeni motoričkih umenja. . navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima.

. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. . čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja. vaspit. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta.

snage. • razvijanje koordinacije. .OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. ritmici. plesnim vežbama i vežbama na tlu. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama. gipkosti. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad.Š. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. eksploziv. RAZREDU O. ravnoteže.

• zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. RAZREDU O. prvenstveno brzine i koordinacije. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti. .). takmičenje i sl.. • primena stečenih znanja. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru. grupnim poistovećivanjem i sl.Š.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti.

brzo trčanje iz visokog i niskog starta. skok udalj (zgrčnom tehnikom). razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. istrajno trčanje 5-10`). skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom). deonice od 20 m). štafetno trčanje (igre.ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). skok uvis (prekoračnom tehnikom). • U 4. skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). . bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju.

• U 4. stav o šakama uz pomoć. . vratilo (do visa uznetog). kolut napred i nazad. razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. predvežbe za premet strance). te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. niska greda i dohvatni krugovi (učenici). preskok (priprema za preskok kozlića). stav na lopaticama. razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. preskok (raznoška). klupa. odnosno dece mlađeg školskog doba. paralelni razvoj do visine grudi (učenice). paralelni razboj i vratilo (učenici). dvovisinski razboj i greda. vaga pretklonom i zanoženjem).

. lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). • U 4. vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. razredu: povezati različite pokrete ruku.RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). zaklon. plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. skokovi (makazice i mačji skok). okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). vijača (galop). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). otklon). okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom).

razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). košarka (šutiranje ispod koša. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal).OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. fudbal (učenvođenje. odbojka (dodavanje prstima. šutiranje. takmičenje 4 igre. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. .). košarka (rukovanje loptom. levo desno. primanje i dodavanje lopte. rukomet (držanja lopte. odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. za naprednije igra 3:3). vođenje i šutiranje). • U 4. oduzimanje lopte. nazad. bočno i sl. dvokorak. okretanje oko jedne noge (pivotiranje). igra 3:3). hvatanja i dodavanja).

ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. . • pravilna ishrana. • pravilan ritam rada i odmora. • prva pomoć. • lična higijena i higijena zdravlja.

trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). skok udalj zgrčnom tehnikom. krugovima i konju sa hvat. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. ritam rada i odmora. kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. . preskok raznoškom. pravilna ishrana. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine.). • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. po jedan izborni elemenat na vratilu. lična higijena i higijena zdravlja. skok uvis prekoračnom tehnikom. razboju i niskoj gredi.

• Nastavnik sačinjava poseban program. . sposobnostima i polu učenika. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada. kao i takmičarski program za školsku populaciju. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport.

predviđenih zajedničkim planom. .AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana. škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole).

nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova.. • PLIVANJE. i 4. borilački sportovi. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom.. . • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU.). škola organizuje aktivnosti u časovnoj. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada. predviđenih zajedničkim planom.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis. veslanje.. razredu.

ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). ü ATLETICI (u prolećnom periodu). . okružna. pored ostalog. i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. odnosno decu mlađeg školskog doba. regionalna i Ø republička. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. dok se plan i program prilagođava. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska.ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu).

IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4.). razreda osnovne škole (obavezno). . klizališta. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika. ski tereni itd. materijalnom opremljenošću škole. • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. po izboru učenika. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. • Nastava je obavezna. za izabranu sportsku granuu toku godine. a u skladu sa interesovanjima učenika. • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. otvoreni tereni. van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. bazen. a u skladu sa mogućnostima škole.

. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. Zatim. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. Ø opšti globalni plan po razredima. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno.

atletika u jesenjem. 3. § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. . a bacanje u prolećnom). jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). 2. jedan ciklus za ATLETIKU.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. onda se planira četvrti ciklus. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa. 5. trčanje i skokovi u jesenjem. teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. 4.

. 2.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. v U 3. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. Stanje zdravlja i higijenskih navika. i 4. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. 3. Stanje motoričkih sposobnosti. 4. Odnos prema radu. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja.

Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. gipkost. 3. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. ravnoteža. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija. 2. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. . koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja.VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. eksplozivna snaga i izdržljivost. 4.

Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD. kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. . Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda.

PLANOVI RADA: godišnji. . 2.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. vreme realizacije). PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. po razredima i ciklusima. DNEVNIK RADA. a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe. 3. konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. i odobrava ga ministar. plan stručnog aktiva.

3. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. 2. video trake aranžirane. konturogrami. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. .

Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. 2. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. . Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba.

vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? .PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba.

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. grane. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. po izboru učenika. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof.