METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

matematičke. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. . naučne. veština. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. zdravstvene. • Razvijanje znanja. umetničke.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. kulturne. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. poštuje druge osobe i njihov identitet. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. koje omogućava sticanje jezičke. potrebe i interese. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. razvija sopstvenu ličnost i potencijale.

usavršavanju i primeni motoričkih umenja. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada. razvoju motoričkih sposobnosti.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. motoričkom). . afektivnom.

znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. vaspit. . • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta.. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika.

snage. . • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3. eksploziv. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. ritmici. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. RAZREDU O. plesnim vežbama i vežbama na tlu. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika.Š. gipkosti. ravnoteže. • razvijanje koordinacije.

• usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti. grupnim poistovećivanjem i sl. RAZREDU O. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti.). . prvenstveno brzine i koordinacije. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. • primena stečenih znanja. • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem..Š. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. takmičenje i sl.

do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju. skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). štafetno trčanje (igre. istrajno trčanje 5-10`). bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom).ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). brzo trčanje iz visokog i niskog starta. bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). • U 4. . deonice od 20 m). bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. skok uvis (prekoračnom tehnikom). skok udalj (zgrčnom tehnikom).

• U 4. kolut napred i nazad. niska greda i dohvatni krugovi (učenici). klupa. predvežbe za premet strance). vratilo (do visa uznetog). . stav na lopaticama. odnosno dece mlađeg školskog doba. razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. preskok (raznoška). razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. preskok (priprema za preskok kozlića). dvovisinski razboj i greda. paralelni razboj i vratilo (učenici). te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. stav o šakama uz pomoć. vaga pretklonom i zanoženjem).VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. paralelni razvoj do visine grudi (učenice).

zaklon. skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). skokovi (makazice i mačji skok). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. • U 4. razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). razredu: povezati različite pokrete ruku. okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). otklon). lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). . trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole).RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. vijača (galop).

košarka (rukovanje loptom. okretanje oko jedne noge (pivotiranje). rukomet (držanja lopte. nazad. . košarka (šutiranje ispod koša.OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. bočno i sl. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. primanje i dodavanje lopte. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. šutiranje. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). dvokorak. oduzimanje lopte. hvatanja i dodavanja). igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). odbojka (dodavanje prstima. odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2.). za naprednije igra 3:3). takmičenje 4 igre. vođenje i šutiranje). fudbal (učenvođenje. • U 4. levo desno. igra 3:3).

• pravilan ritam rada i odmora. • pravilna ishrana. .ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. • lična higijena i higijena zdravlja. • prva pomoć.

). • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. preskok raznoškom. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine. ritam rada i odmora. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. . skok udalj zgrčnom tehnikom. skok uvis prekoračnom tehnikom. trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). pravilna ishrana. kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. razboju i niskoj gredi. krugovima i konju sa hvat. lična higijena i higijena zdravlja. po jedan izborni elemenat na vratilu.

• Nastavnik sačinjava poseban program. kao i takmičarski program za školsku populaciju. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju. .SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. sposobnostima i polu učenika. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada.

.AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana. škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole). predviđenih zajedničkim planom.

i 4. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU. predviđenih zajedničkim planom. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. borilački sportovi.. razredu. veslanje. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana.. Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom.. kao i obavezan stručno-instruktivni rad.). nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis. . škola organizuje aktivnosti u časovnoj. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. • PLIVANJE.

§ Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. dok se plan i program prilagođava. . § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu).ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. ü ATLETICI (u prolećnom periodu). odnosno decu mlađeg školskog doba. pored ostalog. i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. regionalna i Ø republička. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. okružna. ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine).

razreda osnovne škole (obavezno). • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. a u skladu sa mogućnostima škole. ski tereni itd. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja.). a u skladu sa interesovanjima učenika. materijalnom opremljenošću škole.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. otvoreni tereni. . • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. • Nastava je obavezna. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. bazen. za izabranu sportsku granuu toku godine. klizališta. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika. • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. po izboru učenika.

Ø opšti globalni plan po razredima. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. Zatim. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj. vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. . raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec.

teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. 3. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. jedan ciklus za ATLETIKU. 5. 2. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. . jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). 4. trčanje i skokovi u jesenjem. a bacanje u prolećnom). vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. onda se planira četvrti ciklus. atletika u jesenjem. tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa.

2. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. Odnos prema radu.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. i 4. . Stanje zdravlja i higijenskih navika. v U 3. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. 4. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. Stanje motoričkih sposobnosti. 3.

gipkost.VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. 4. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. . 2. eksplozivna snaga i izdržljivost. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. 3. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. ravnoteža. Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija.

. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD.

a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe. 2. DNEVNIK RADA. . i odobrava ga ministar. 3. po razredima i ciklusima. struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. plan stručnog aktiva. PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja).PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. PLANOVI RADA: godišnji. vreme realizacije). konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada.

raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. konturogrami. 2. video trake aranžirane. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. 3. . OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti.

Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 2. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). . Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. 3.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1.

vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? . vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba.

planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje. a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . po izboru učenika. grane. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful