METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

• Razvijanje znanja. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. . ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. razvija sopstvenu ličnost i potencijale. poštuje druge osobe i njihov identitet. potrebe i interese. koje omogućava sticanje jezičke. zdravstvene. veština. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. matematičke. naučne. umetničke.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. kulturne.

navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada. . razvoju motoričkih sposobnosti. doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. afektivnom. motoričkom). usavršavanju i primeni motoričkih umenja.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima.

ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. vaspit. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. . razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika. • razvoj motoričkih sposobnosti učenika.. čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika.

• upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. ravnoteže. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. gipkosti. • razvijanje koordinacije. ritmici. plesnim vežbama i vežbama na tlu. . eksploziv. RAZREDU O. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama. snage. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3.Š.

• estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti.Š. grupnim poistovećivanjem i sl. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru.). • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem. • primena stečenih znanja. RAZREDU O.. takmičenje i sl.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. . prvenstveno brzine i koordinacije. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti.

razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. skok uvis (prekoračnom tehnikom). štafetno trčanje (igre. bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). brzo trčanje iz visokog i niskog starta. skok udalj (zgrčnom tehnikom). skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju.ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). . • U 4. istrajno trčanje 5-10`). bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). deonice od 20 m). bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom). skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem).

kolut napred i nazad. paralelni razboj i vratilo (učenici). preskok (priprema za preskok kozlića). stav na lopaticama. . • U 4. klupa. razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. preskok (raznoška). vratilo (do visa uznetog). odnosno dece mlađeg školskog doba. razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. vaga pretklonom i zanoženjem). dvovisinski razboj i greda. predvežbe za premet strance). stav o šakama uz pomoć.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. niska greda i dohvatni krugovi (učenici). paralelni razvoj do visine grudi (učenice).

lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). . skokovi (makazice i mačji skok). razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. razredu: povezati različite pokrete ruku. okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). otklon). • U 4. zaklon. okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). vijača (galop).RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3.

košarka (šutiranje ispod koša. takmičenje 4 igre. hvatanja i dodavanja). za naprednije igra 3:3). primanje i dodavanje lopte. fudbal (učenvođenje.). košarka (rukovanje loptom. . bočno i sl. vođenje i šutiranje). cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). oduzimanje lopte. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). • U 4. okretanje oko jedne noge (pivotiranje). šutiranje. odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. odbojka (dodavanje prstima. dvokorak. rukomet (držanja lopte. igra 3:3). levo desno. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. nazad.OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3.

• prva pomoć. • pravilan ritam rada i odmora. . • lična higijena i higijena zdravlja. • pravilna ishrana.ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika.

). kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. krugovima i konju sa hvat. pravilna ishrana.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. . lična higijena i higijena zdravlja. razboju i niskoj gredi. po jedan izborni elemenat na vratilu. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. skok udalj zgrčnom tehnikom. skok uvis prekoračnom tehnikom. preskok raznoškom. trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). ritam rada i odmora. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem.

. • Nastavnik sačinjava poseban program. sposobnostima i polu učenika. kao i takmičarski program za školsku populaciju.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju.

škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole). predviđenih zajedničkim planom. .AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana.

. • PLIVANJE. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova.. razredu. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU. . predviđenih zajedničkim planom. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis. veslanje. Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. škola organizuje aktivnosti u časovnoj. i 4. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. borilački sportovi.).. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj.

regionalna i Ø republička. ü ATLETICI (u prolećnom periodu). odnosno decu mlađeg školskog doba. dok se plan i program prilagođava. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. . § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. pored ostalog.ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. okružna. ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu). i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije.

ski tereni itd. . • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. • Nastava je obavezna. razreda osnovne škole (obavezno). • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. a u skladu sa interesovanjima učenika. po izboru učenika. klizališta. materijalnom opremljenošću škole.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. bazen. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. a u skladu sa mogućnostima škole. otvoreni tereni.). van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. za izabranu sportsku granuu toku godine.

vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. Zatim. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. Ø opšti globalni plan po razredima. . broj časova i redni broj časova) i metodske napomene.

teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. . tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa. 2. 5. 3. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). trčanje i skokovi u jesenjem. 4. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. jedan ciklus za ATLETIKU. atletika u jesenjem. vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. a bacanje u prolećnom). § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. onda se planira četvrti ciklus.

. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. i 4. v U 3. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. 3. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. 2. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. Odnos prema radu. 4. Stanje zdravlja i higijenskih navika. Stanje motoričkih sposobnosti.

Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. 2.VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. gipkost. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. eksplozivna snaga i izdržljivost. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. ravnoteža. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija. . takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. 4. 3. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva.

OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. . koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde.

PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. plan stručnog aktiva. PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. po razredima i ciklusima. 3. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). 2. DNEVNIK RADA. i odobrava ga ministar. PLANOVI RADA: godišnji. vreme realizacije). . plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe. struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada.

. konturogrami. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. 2. FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. video trake aranžirane. 3. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik.

Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). . 2.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. 3. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba.

škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? .

a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje. po izboru učenika. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. grane. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful