METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

ekonomskom i kulturnom razvoju društva. poštuje druge osobe i njihov identitet. koje omogućava sticanje jezičke. umetničke. veština. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. potrebe i interese. matematičke. naučne. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. . zdravstvene.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. kulturne. razvija sopstvenu ličnost i potencijale. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. • Razvijanje znanja.

navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada. razvoju motoričkih sposobnosti.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. motoričkom). doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. . afektivnom. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. usavršavanju i primeni motoričkih umenja.

• razvoj motoričkih sposobnosti učenika. . razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz.. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja. vaspit. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada.

gipkosti. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad. plesnim vežbama i vežbama na tlu. ravnoteže.Š. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. RAZREDU O. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. ritmici. . • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama. eksploziv. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. • razvijanje koordinacije. snage. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3.

• primena stečenih znanja. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. takmičenje i sl. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti. . umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru.Š. RAZREDU O.). • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem. grupnim poistovećivanjem i sl. prvenstveno brzine i koordinacije. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja..

do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). . deonice od 20 m). skok udalj (zgrčnom tehnikom). razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. brzo trčanje iz visokog i niskog starta. bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem).ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom). skok uvis (prekoračnom tehnikom). • U 4. razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju. istrajno trčanje 5-10`). skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). štafetno trčanje (igre. skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom).

predvežbe za premet strance). . dvovisinski razboj i greda. preskok (raznoška). vaga pretklonom i zanoženjem). te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. • U 4. preskok (priprema za preskok kozlića). paralelni razboj i vratilo (učenici). razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. kolut napred i nazad. niska greda i dohvatni krugovi (učenici). stav o šakama uz pomoć. vratilo (do visa uznetog). klupa.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. paralelni razvoj do visine grudi (učenice). odnosno dece mlađeg školskog doba. stav na lopaticama.

ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). otklon). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. vijača (galop). okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). zaklon. • U 4. razredu: povezati različite pokrete ruku. skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom). okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). skokovi (makazice i mačji skok). lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom).RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. . lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon.

za naprednije igra 3:3).OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. fudbal (učenvođenje. igra 3:3). takmičenje 4 igre. oduzimanje lopte. vođenje i šutiranje). .). bočno i sl. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). primanje i dodavanje lopte. košarka (šutiranje ispod koša. šutiranje. okretanje oko jedne noge (pivotiranje). odbojka (dodavanje prstima. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). hvatanja i dodavanja). košarka (rukovanje loptom. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. rukomet (držanja lopte. dvokorak. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. levo desno. • U 4. nazad. odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2.

• prva pomoć. • pravilan ritam rada i odmora. • pravilna ishrana. . • lična higijena i higijena zdravlja.ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika.

skok uvis prekoračnom tehnikom.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine. razboju i niskoj gredi. krugovima i konju sa hvat. lična higijena i higijena zdravlja. skok udalj zgrčnom tehnikom. po jedan izborni elemenat na vratilu. trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). preskok raznoškom. ritam rada i odmora. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. . • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. pravilna ishrana. kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem.).

• Nastavnik sačinjava poseban program. . uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. kao i takmičarski program za školsku populaciju. sposobnostima i polu učenika. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju.

predviđenih zajedničkim planom. . škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole).AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana.

programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. borilački sportovi. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. veslanje. predviđenih zajedničkim planom.. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. i 4. • PLIVANJE.. razredu. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis.). Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom.. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. škola organizuje aktivnosti u časovnoj. . • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU. kao i obavezan stručno-instruktivni rad.

pored ostalog. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. regionalna i Ø republička. . odnosno decu mlađeg školskog doba. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. dok se plan i program prilagođava. ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. ü ATLETICI (u prolećnom periodu). § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu).ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. okružna.

za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. a u skladu sa mogućnostima škole. van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. • Nastava je obavezna. a u skladu sa interesovanjima učenika. razreda osnovne škole (obavezno). bazen. otvoreni tereni. materijalnom opremljenošću škole. . čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika.). • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. za izabranu sportsku granuu toku godine.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. ski tereni itd. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. po izboru učenika. klizališta.

sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. . Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. Ø opšti globalni plan po razredima. Zatim. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan.

vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. a bacanje u prolećnom). 5. trčanje i skokovi u jesenjem. onda se planira četvrti ciklus. 4. . tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. 3. § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. atletika u jesenjem. 2. jedan ciklus za ATLETIKU.

4. i 4. Odnos prema radu. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. Stanje zdravlja i higijenskih navika. Stanje motoričkih sposobnosti. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. v U 3. 3. . umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. 2.

gipkost. 3.VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. 4. ravnoteža. 2. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. . Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. eksplozivna snaga i izdržljivost. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija.

kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. . upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde.

konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada. plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. 3. PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. i odobrava ga ministar. DNEVNIK RADA. 2. vreme realizacije). . plan stručnog aktiva. struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. po razredima i ciklusima. PLANOVI RADA: godišnji. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe.

konturogrami.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. . video trake aranžirane. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada. FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. 3. 2.

Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. . Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4.

vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. po izboru učenika. planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada. a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. grane.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful