METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

veština. razvija sopstvenu ličnost i potencijale. . koje omogućava sticanje jezičke. matematičke. naučne. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. zdravstvene. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. • Razvijanje znanja. potrebe i interese. poštuje druge osobe i njihov identitet. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. umetničke. kulturne.

afektivnom. navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada. motoričkom). . usavršavanju i primeni motoričkih umenja.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. razvoju motoričkih sposobnosti. doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima.

. . čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. vaspit. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. • osposobljavanje učenika da stečena umenja. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja.

plesnim vežbama i vežbama na tlu. snage. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. ravnoteže. RAZREDU O. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. . eksploziv. • razvijanje koordinacije.Š.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad. gipkosti. ritmici. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika.

grupnim poistovećivanjem i sl. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika.. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti.Š. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti. . • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. RAZREDU O. • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem. prvenstveno brzine i koordinacije.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. takmičenje i sl.). umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru. • primena stečenih znanja.

brzo trčanje iz visokog i niskog starta. bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom). bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). istrajno trčanje 5-10`). skok uvis (prekoračnom tehnikom). skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). .ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. štafetno trčanje (igre. skok udalj (zgrčnom tehnikom). razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju. skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). deonice od 20 m). • U 4. do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom).

razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima. dvovisinski razboj i greda. . stav o šakama uz pomoć. • U 4. paralelni razboj i vratilo (učenici). kolut napred i nazad. preskok (priprema za preskok kozlića). paralelni razvoj do visine grudi (učenice). stav na lopaticama. odnosno dece mlađeg školskog doba. niska greda i dohvatni krugovi (učenici). razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. klupa.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. vaga pretklonom i zanoženjem). predvežbe za premet strance). preskok (raznoška). vratilo (do visa uznetog).

plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). . plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav).RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). • U 4. razredu: povezati različite pokrete ruku. razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. zaklon. vijača (galop). skokovi (makazice i mačji skok). estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. otklon).

okretanje oko jedne noge (pivotiranje). hvatanja i dodavanja). • U 4. . igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). takmičenje 4 igre. odbojka (dodavanje prstima.). šutiranje. košarka (šutiranje ispod koša. bočno i sl. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). vođenje i šutiranje). rukomet (držanja lopte. igra 3:3). razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. nazad. za naprednije igra 3:3). dvokorak. košarka (rukovanje loptom.OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. oduzimanje lopte. primanje i dodavanje lopte. levo desno. fudbal (učenvođenje. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre.

• pravilna ishrana. • lična higijena i higijena zdravlja.ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. • pravilan ritam rada i odmora. • prva pomoć. .

• RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. pravilna ishrana. skok udalj zgrčnom tehnikom. skok uvis prekoračnom tehnikom. krugovima i konju sa hvat.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine. . razboju i niskoj gredi. preskok raznoškom. trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). lična higijena i higijena zdravlja. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. po jedan izborni elemenat na vratilu.). kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. ritam rada i odmora.

sposobnostima i polu učenika. • Nastavnik sačinjava poseban program. . uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. kao i takmičarski program za školsku populaciju. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju.

AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana. predviđenih zajedničkim planom. . škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole).

školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis.. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. i 4. škola organizuje aktivnosti u časovnoj.. borilački sportovi. razredu.. • PLIVANJE. veslanje. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. . Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova.). Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. predviđenih zajedničkim planom. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD.

§ Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu). . ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). odnosno decu mlađeg školskog doba. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. pored ostalog. okružna. regionalna i Ø republička.ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. ü ATLETICI (u prolećnom periodu). i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. dok se plan i program prilagođava. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska.

ski tereni itd. . van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. a u skladu sa interesovanjima učenika. a u skladu sa mogućnostima škole. • Nastava je obavezna.). klizališta. otvoreni tereni.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. bazen. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. materijalnom opremljenošću škole. za izabranu sportsku granuu toku godine. razreda osnovne škole (obavezno). po izboru učenika. • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika.

koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. . vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. Ø opšti globalni plan po razredima.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. Zatim.

a bacanje u prolećnom). 3. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). 5. . atletika u jesenjem. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa. 2. vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. jedan ciklus za ATLETIKU. § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. 4. trčanje i skokovi u jesenjem. onda se planira četvrti ciklus.

v U 3. i 4. Stanje zdravlja i higijenskih navika. Stanje motoričkih sposobnosti. 3. Odnos prema radu.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. . 4. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. 2. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja.

VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. ravnoteža. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. 4. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. eksplozivna snaga i izdržljivost. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. . Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. 2. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. 3. gipkost.

. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta.

po razredima i ciklusima. PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada. a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. i odobrava ga ministar. vreme realizacije). 3. . plan stručnog aktiva. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. PLANOVI RADA: godišnji. DNEVNIK RADA. 2.

DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. konturogrami. 3. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. 2. FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. . raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. video trake aranžirane. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada.

Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. .PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. 2. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). 3.

vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? . Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič.

a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. grane.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje. po izboru učenika. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful