METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. . kulturne. zdravstvene. veština. naučne. poštuje druge osobe i njihov identitet. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. matematičke. • Razvijanje znanja. koje omogućava sticanje jezičke. potrebe i interese. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. umetničke. ekonomskom i kulturnom razvoju društva. razvija sopstvenu ličnost i potencijale.

. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. usavršavanju i primeni motoričkih umenja. navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada.CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. afektivnom. razvoju motoričkih sposobnosti. motoričkom).

čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline.. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika. • formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika. vaspit. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta. . • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. • osposobljavanje učenika da stečena umenja.

Š. ravnoteže. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. plesnim vežbama i vežbama na tlu. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3. ritmici. . gipkosti. • razvijanje koordinacije. snage. eksploziv. RAZREDU O. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama.

• usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. RAZREDU O. • primena stečenih znanja. prvenstveno brzine i koordinacije.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. .Š.).. grupnim poistovećivanjem i sl. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem. takmičenje i sl. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti.

• U 4. deonice od 20 m). bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju. bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom). skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). skok uvis (prekoračnom tehnikom). štafetno trčanje (igre. istrajno trčanje 5-10`). .ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). brzo trčanje iz visokog i niskog starta. razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). skok udalj (zgrčnom tehnikom).

• U 4. stav o šakama uz pomoć. kolut napred i nazad. razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. niska greda i dohvatni krugovi (učenici). klupa. preskok (priprema za preskok kozlića). stav na lopaticama. predvežbe za premet strance). preskok (raznoška). te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. vaga pretklonom i zanoženjem). . dvovisinski razboj i greda. vratilo (do visa uznetog). paralelni razvoj do visine grudi (učenice). odnosno dece mlađeg školskog doba. paralelni razboj i vratilo (učenici).VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima.

otklon). • U 4. ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi). plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom).RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). zaklon. skokovi (makazice i mačji skok). vijača (galop). okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). razredu: povezati različite pokrete ruku. lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). .

fudbal (učenvođenje.OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. primanje i dodavanje lopte. razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. za naprednije igra 3:3). odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. hvatanja i dodavanja). nazad. šutiranje. bočno i sl. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). dvokorak. okretanje oko jedne noge (pivotiranje). oduzimanje lopte. takmičenje 4 igre. odbojka (dodavanje prstima. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu). • U 4. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. igra 3:3).). . vođenje i šutiranje). levo desno. košarka (šutiranje ispod koša. košarka (rukovanje loptom. rukomet (držanja lopte.

• prva pomoć. • pravilan ritam rada i odmora. • lična higijena i higijena zdravlja.ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. • pravilna ishrana. .

trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). . • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. razboju i niskoj gredi.). • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. pravilna ishrana.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine. po jedan izborni elemenat na vratilu. ritam rada i odmora. lična higijena i higijena zdravlja. skok uvis prekoračnom tehnikom. skok udalj zgrčnom tehnikom. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem. krugovima i konju sa hvat. kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. preskok raznoškom.

SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. • Nastavnik sačinjava poseban program. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju. kao i takmičarski program za školsku populaciju. uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole. sposobnostima i polu učenika. .

.AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana. predviđenih zajedničkim planom. škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole).

Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. veslanje.. razredu. predviđenih zajedničkim planom. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. .KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. borilački sportovi. Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom. • PLIVANJE. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. i 4. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3. škola organizuje aktivnosti u časovnoj.). školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada.. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis..

a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu). dok se plan i program prilagođava. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. odnosno decu mlađeg školskog doba. okružna. i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine).ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. regionalna i Ø republička. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. . ü ATLETICI (u prolećnom periodu). pored ostalog.

van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. za izabranu sportsku granuu toku godine. bazen. ski tereni itd. • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati. • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole.). materijalnom opremljenošću škole. klizališta. a u skladu sa interesovanjima učenika. . čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika. razreda osnovne škole (obavezno). a u skladu sa mogućnostima škole. • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja. otvoreni tereni. po izboru učenika. • Nastava je obavezna.

PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. Zatim. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj. . Ø opšti globalni plan po razredima. vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu.

atletika u jesenjem. tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. 4. teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. a bacanje u prolećnom). § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. 2. 3. jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. trčanje i skokovi u jesenjem. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. jedan ciklus za ATLETIKU. vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. 5. onda se planira četvrti ciklus. .

razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. Odnos prema radu. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. Stanje motoričkih sposobnosti. v U 3. 4.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. 2. . i 4. Stanje zdravlja i higijenskih navika. 3.

3. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. 2. Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija. eksplozivna snaga i izdržljivost. a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. 4. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. gipkost. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu.VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. . ravnoteža.

Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. . kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD.OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi.

po razredima i ciklusima. struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. . PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. vreme realizacije). 2. i odobrava ga ministar. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). plan stručnog aktiva. plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. 3. DNEVNIK RADA. konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada. a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe. PLANOVI RADA: godišnji.

video trake aranžirane. 2. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. konturogrami. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. . raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka. OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. 3. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada.

Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 2.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). 3. . Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4.

vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič. vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. po izboru učenika. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada. grane. vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof.