METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1

Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN

PREDAVANJE 6 LECTURE 6

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA
Tematske celine:
1. Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. 3. Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera).

umetničke. potrebe i interese. • Razvijanje znanja. koje omogućava sticanje jezičke. poštuje druge osobe i njihov identitet.SVRHA PROGRAMA OBRAZOVANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Kvalitetno obrazovanje i vaspitanje. uz aktivno i odgovorno učešće u ekonomskom. zdravstvene. ekološke i informatičke pismenosti neophodne za život u savremenim i složenom društvu. stavova i vrednosti koje osposobljavaju učenika nižih razreda osnovne škole da uspešno zadovoljava sopstvene potrebe i interese. naučne. veština. . kulturne. matematičke. razvija sopstvenu ličnost i potencijale. društvenom i kulturnom životu i doprinos demokratskom. ekonomskom i kulturnom razvoju društva.

razvoju motoričkih sposobnosti. motoričkom).CILJ FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • Cilj fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole jeste da raznovrsnim i sistematskim motoričkim aktivnostima. u povezanosti sa ostalim vaspitno-obrazovnim područjima. usavršavanju i primeni motoričkih umenja. doprinese integralnom razvoju ličnosti učenika (kognitivnom. . afektivnom. navika i teorijskih znanja u svakodnevnim i specifičnim uslovima života i rada.

• formiranje moralno-voljnih kvaliteta ličnosti učenika.ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA • podsticanje rasta. • razvoj motoričkih sposobnosti učenika. znanja i navike koriste u svakodnevnim uslovima života i rada. • sticanje i razvijanje svesti o potrebi zdravlja.. . • osposobljavanje učenika da stečena umenja. • sticanje teorijskih znanja neophodnih za njihovo usvajanje i razumevanje suštine fizičkog vaspitanja. čuvanja zdravlja i zaštiti prirode i čovekove okoline. vaspit. • sticanje motoričkih umenja koja su sadržaji fiz. razvoja i uticanje na pravilno držanje tela učenika.

OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 3. • stvaranje uslova za socijalno prilagođavanje učenika na kolektivan život i rad. gipkosti. snage.Š. ravnoteže. • zadovoljavanje osnovnih dečjih potreba za kretanjem i igrom. • stvaranje pretpostavki za pravilno držanje tela. • razvijanje koordinacije. jačanje zdravlja i razvijanje higijenskih navika. RAZREDU O. • formiranje i ovladavanje elementarnim oblicima kretanja – “motoričko opismenavanje”. • sticanje motoričkih umenja u svim prirodnim (filogenetskim) oblicima kretanja u različitim uslovima: elementarnim igrama. • upoznavanje sa kretnim mogućnostima i ograničenjima sopstvenog tela. plesnim vežbama i vežbama na tlu. . ritmici. eksploziv.

Š. • usmereno sticanje i usavršavanje motoričkih umenja i navika predviđenih programom fizičkog vaspitanja. • usvajanje etičkih vrednosti i podsticanje voljnih osobina učenika. • zadovoljavanje socijalnih potreba za potvrđivanjem.). • primena stečenih znanja. • usmereni razvoj osnovnih motoričkih sposobnosti. grupnim poistovećivanjem i sl. • estetsko izražavanje kretnjom i doživljavanje estetskih vrednosti.OPERATIVNI ZADACI FIZIČKOG VASPITANJA U 4. umenja i navika u složenijim uslovima (kroz igru. takmičenje i sl. .. RAZREDU O. prvenstveno brzine i koordinacije.

do trčanja na 40 m iz visokog položaja i čučnja). bacanje loptice od 200 grama u dalj (jačom i slabijom rukom). • U 4.ATLETIKA KAO SADŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA U PRVA 4 RAZREDA • U 3. brzo trčanje iz visokog i niskog starta. skok uvis (prekoračnom tehnikom na većim visinama). skok uvis (prekoračnom tehnikom). bacanje medicinke od 2 kg (sa dve i jednom rukom). deonice od 20 m). štafetno trčanje (igre. razredu: tehnika trčanja (ponoviti vežbe iz prethodnih razreda. skokovi (ponoviti vežbe skakanja i preskakanja i kombinovati sa trčanjem). bacanje loptice u cilj (levom i desnom rukom). skok udalj (zgrčnom tehnikom). . skok udalj (usavršavanje zgrčne tehnike sa uvinućem). istrajno trčanje 5-10`). razredu: tehnika trčanja (u mestu i kretanju.

razredu: vežbe na tlu (kolut napred preko prepreke. paralelni razboj i vratilo (učenici). preskok (raznoška). klupa. . vratilo (do visa uznetog). kolut napred i nazad. preskok (priprema za preskok kozlića). predvežbe za premet strance). te krugovi i konj sa hvataljkama (učenici i učenice) – minimalni obrazovni zahtevi za učenike i učenice su različiti s obzirom na pol i dob učenika nižih razreda osnovne škole. paralelni razvoj do visine grudi (učenice). odnosno dece mlađeg školskog doba. dvovisinski razboj i greda. stav na lopaticama. vaga pretklonom i zanoženjem). niska greda i dohvatni krugovi (učenici). • U 4. stav o šakama uz pomoć.VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. razredu: vežbe na tlu (povaljka na leđima.

estetske oblikovanje tela (trupa: pretklon. trupa i nogu u kompleks vežbi oblikovanja. lopta (bacanja i hvatanja u ritmički sastav). vijača (galop). ravnoteže (usponom na dve i jednoj nozi).RITMIČKA GIMNASTIKA I NARODNI PLESOVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. • U 4. otklon). zaklon. plesovi (Savila se bela loza vinova i jedno kolo prema izboru). razredu: povezati različite pokrete ruku. . lopta (bacanja i hvatanja povezti sa ravnotežom). okreti (za 1800 i 3600 osloncem na dve i jednoj nozi). obruč (zamasi u bočnoj i čeonoj ravni). razredu: elastično i meko hodanje i trčanje. vijača (povezanje golopom sa dečjim poskokom). skokovi (makazice i mačji skok). okreti (sa obe noge za 900 i 1800) sa pokretima ruku. plesovi (Srpsko kolo i jedno kolo iz kraja škole). skokovi (visoko – daleki skok i povezivanje sa galopom).

primanje i dodavanje lopte. nazad. razredu: rukomet (vežbe situacije u igri 3:3 usavršiti sa konkretnim zadatkom iz osnova taktike u odbrani i napadu).). košarka (šutiranje ispod koša. okretanje oko jedne noge (pivotiranje). vođenje i šutiranje). oduzimanje lopte. levo desno. cik-cak sa položajem ruku karakterističnim za pojedine sportske igre. rukomet (držanja lopte. košarka (rukovanje loptom. . fudbal (učenvođenje. hvatanja i dodavanja).OSNOVI SPORTSKIH IGARA KAO DEO PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • U 3. odbojka (igra preko niže mreže – lastiša 2:2. igra 3:3). razredu: osnovni stavovi u mestu i kretanju – napred. dvokorak. • U 4. odbojka (dodavanje prstima. igra sa osnovnim pravilima za mali fudbal). šutiranje. bočno i sl. takmičenje 4 igre. za naprednije igra 3:3).

• pravilan ritam rada i odmora. • lična higijena i higijena zdravlja. • pravilna ishrana. .ZDRAVSTVENO VASPITANJE KAO SADRŽAJ PROGRAMA FIZIČKOG VASPITANJA • fizička forma učenika. • prva pomoć.

krugovima i konju sa hvat. • ZDRAVSTVENO VASPITANJE: pravilno držanje tela. lična higijena i higijena zdravlja. • RITMIČKA GIMNASTIKA I PLESOVI: obavezni sastav sa loptom i obručem. skok udalj zgrčnom tehnikom. pravilna ishrana. skok uvis prekoračnom tehnikom. . ritam rada i odmora. • VEŽBE NA SPRAVAMA I TLU: obavezan sastav na tlu. kolo iz kraja u kojem se nalazi škola. trčanje na duže deonice (prema polu i dobi). preskok raznoškom.MINIMALNI OBRAZOVNI ZAHTEVI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • ATLETIKA: trčanje na 40 metara na različite načine.). razboju i niskoj gredi. • OSNOVI TIMSKIH IGARA: osnovna tehnika u kretanju (odabrati 2-3 vežbe korišćene u obučavanju i uvežbav. po jedan izborni elemenat na vratilu.

uzimajući pri tom u obzir materijalne i prostorne uslove rada. • Rad se odvija u sportskim sekcijama ili školskim ekipama koje se formiraju prema interesovanju. kao i takmičarski program za školsku populaciju. sposobnostima i polu učenika. . • Nastavnik sačinjava poseban program.SLOBODNE SPORTSKE AKTIVNOSTI U PROGRAMU FIZIČKOG VASPITANJA • Dodatni rad organizuje se za učenike koji ispoljavaju posebnu sklonost i interesovanje za sport. uzrasne karakteristike i sposobnosti učenika nižih razreda osnovne škole.

predviđenih zajedničkim planom.AKTIVNOSTI U PRIRODI KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Iz fonda radnih dana. škola organizuje aktivnosti u prirodi: • DVA KROSA • jesenji i prolećni kros • (dužinu staze određuje stručni aktiv škole). .

veslanje.. . uz obaveznu stručnu pomoć predmetnog nastav.. Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj škola može da planira 12 časova za onu sportsku aktivnost koja nije obuhvaćena ovim zajedničkim programom. predviđenih zajedničkim planom.KURSNI OBLICI I OBAVEZAN STRUČNOPEDAGOŠKI RAD U FIZIČKOM VASPITANJU • Iz fonda časova za zajednički programski sadržaj i radnih dana. kao i obavezan stručno-instruktivni rad. razredu. školskoj i vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada. škola organizuje aktivnosti u časovnoj.. i 4. programski sadržaj ciklusa iz vežbi na tlu i spravama sprovodi predmetni nastavnik ili razredni učitelj. a za koju sredina u kojoj je škola ima interesovanja (stoni tenis. nastavnik ili instrutor sprovodi obuku plivanja i usavršavanje obučene tehnike tako da na kraju obuke prepliva do 20 m izabranom tehnikom. • SPORTSKA AKTIVNOST OD ZNAČAJA ZA DRUŠTVENU SREDINU. Ukoliko nije organizovana predmetna nastava u 3.). • PLIVANJE. borilački sportovi. • OBAVEZAN STRUČNO-INSTRUKTIVAN RAD. Učenici nižih razreda osnovne škole treba da imaju po jedan kurs plivanja u svakom razredu po 12 časova.

ŠKOLSKA I DRUGA TAKMIČENJA U FIZIČKOM VASPITANJU § Škola organizuje aktivnosti i sprovodi sportska takmičenja kao integralni deo procesa fizičkog vaspitanja. ü ATLETICI (u prolećnom periodu). odnosno decu mlađeg školskog doba. i predloženom kalendaru školskih sportskih takmičenja od strane Saveza za školski sport i olimpijsko vaspitanje Srbije. § Unutarškolska takmičenja organizuje se za učenike nižih razreda osnovne škole. regionalna i Ø republička. • Međuškolska takmičenja: Ø opštinska. . dok se plan i program prilagođava. a program sačinjava i sprovodi stručni aktiv. okružna. § Obavezna unutarškolska (međuodeljenjska i međurazredna) u: ü GIMNASTICI (u zimskom periodu). ü najmanje u jednoj SPORTSKOJ IGRI (u toku godine). pored ostalog.

otvoreni tereni. . • Nastava je obavezna. s tim da se u mešovitim odeljenjima (devojčice i dečaci) mogu izabrati dve sportske grane. bazen.IZABRANE SPORTSKE GRANE KAO OBAVEZAN PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA • Obavezan program – izborne sportske grane ostvaruju se sa po jednim časom sedmično u svakom razredu od 4. ski tereni itd. po izboru učenika. klizališta. razreda osnovne škole (obavezno). • Sadržaj predlažu nastavnici fizičkog vaspitanja.). • Sadržaj izabrane sportske grane ostvaruje se u objektu škole. materijalnom opremljenošću škole. a u skladu sa mogućnostima škole. za sve učenike u odeljenju i pripada redovnom rasporedu časova. van škole u odgovarajućim vežbalištima (sportska hala. čime i se pruža prilika da zadovolje svoje želje i interesovanja. a u skladu sa interesovanjima učenika. za izabranu sportsku granuu toku godine. uzrasnim karakteristikama učenika i stručni kvalifikacijama nastavnika. • Kada škola ne raspolaže predviđenim uslovima aktiv učitelja i nastavnika fizičkog vaspitanja predlaže učenicima onu sportsku granu čiji se program može realizovati.

raspored nastavnog sadržaja sa vremenskom artikulacijom (mesec. vančasovnoj i vanškolskoj organizaciji rada sa operativnim elementima za konkretnu školu. . sve organizacione oblike radakoji se realizuju u konkretnom ciklusu. Ø plan rada po ciklusima sadrži obrazovno-vaspitne zadatke. a nastavnik treba da izradi: Ø opšti globalni plan. Zatim.PLANIRANJE OBRAZOVNO-VASPITNOG RADA U FIZIČKOM VASPITANJU DECE § Nastava fizičkog vaspitanja organizuje se sa po 3 časa nedeljno. Ø opšti globalni plan po razredima. ovaj plan rada sadrži distribuciju nastavnog sadržaja i broja časova po ciklusima i služi kao osnova za izradu operativnog rada po ciklusima. koji sadrži organizacione oblike rada koji su predviđeni za konkretan razredi njihovu distribuciju po ciklusima. broj časova i redni broj časova) i metodske napomene. koji sadrži sve organizacione oblike rada u časovnoj.

trčanje i skokovi u jesenjem. § Ukoliko se organizuje kursni oblik za aktivnosti u časovnoj organizaciji rada. atletika u jesenjem. vežbe na tlu i spravama u zimskom i timska igra u prolećnom) ili u dva perioda (npr. a bacanje u prolećnom). jedan ciklus za ATLETIKU. jedan ciklus za TIMSKU IGRU. § Nastavno gradivo po ciklusima može da se ostvaruje u koninuitetu za jedan vremenski period (npr. teorijski deo (2+2) za realizaciju tema iz zdravstvenog vaspitanja. onda se planira četvrti ciklus. jedan ciklus za VEŽBE NA TLU I SPRAVAMA. 3.PLAN RADA PO CIKLUSIMA U FIZIČKOM VASPITANJU MLAĐEŠKOLSKE DECE 1. 5. 4. 2. jedan ciklus za KURSNI OBLIK (ukoliko je planiran za određeni razred u časovnoj organizaciji rada). tako što se po četiri časa oduzima od prva tri ciklusa. .

4.PRAĆENJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU v Praćenje napretka obavlja se sucesivno u toku cele školske godine. Dostignuti nivo savladanosti motoričkih znanja. 2. Odnos prema radu. na osnovu jedinstvene metodologije koja predviđa sledeće tematske celine: 1. Stanje zdravlja i higijenskih navika. na osnovu ostvarivanja operativnih zadataka i minimalnih obrazovnih zahteva. . Stanje motoričkih sposobnosti. umenja i navika u skladu sa individualnim mogućnostima. 3. razredu OŠ ocenjivanje se vrši brojčano. i 4. v U 3.

takmičenjima i vanškolskim aktivnostima. eksplozivna snaga i izdržljivost. . a takođe na osnovu usvojenosti i primene znanja iz oblasti zdravlja. gipkost. 4. 2. ravnoteža. Stanje zdravlja i higijenskih navika prati se na osnovu utvrđivanja nivoa pravilnog držanja tela i održavanja lične i kolektivne higijene.VREDNOVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. Odnos prema radu vrednuje se na osnovu redovnog i aktivnog učestvovanja u nastavnom procesu. 3. Stepen savladanosti motornih znanja i umenja sprovodi se na osnovu minimalni programskih zahteva. koji je utvrđen na kraju navođenja programskih sadržaja. Praćenje i vrednovanje motoričkih sposobnosti vrši se na osnovu savladanosti programskih sadržaja kojim se podstiče razvoj onih fizičkih sposobnosti za koje je ovaj uzrast kritičan period zbog njihove transformacije pod uticajem fizičkih aktivnosti – koordinacija.

kao i oni koji ne pokazuju ni minimum interesovanja i koji je zdrav. upućuje se na KOREKTIVNO-PEDAGOŠKI RAD. čiji su sportsko tehnički rezultati ispod utvrđenih standarda i koji ne pokazuju minimum interesovanja za fizičku kulturu. Ø Ocenu NEDOVOLJAN (1) u principu ne bi trebalo da dobije ni jedan učenik. koji u sportsko tehničkim dostignućima prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. Ø Ocenu VRLO DOBAR (4) dobija učenik koji radom u toku školske godine poboljšava svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati prevazilaze standarde uzrasta. Ø Ocenu DOVOLJAN (2) dobija učenik koji u toku godine nije poboljšao svoje fizičke sposobnosti. jer se učenik čije su fizičke sposobnosti opale i koji ne ispunjava očekivane standarde. koji u sportsko tehničkim dostignućima znatno prevazilaze postavljene zahteve po obimu i kvalitetu i koji ima aktivan odnos prema fizičkoj kulturi. čiji su rezultati u sportsko tehničkim dostignućima u granicama minimalnih obrazovnih zahteva i čiji je odnos prema fizičkoj kulturi zadovoljavajući. Ø Ocenu DOBAR (3) dobija učenik koji je radom poboljšao u toku školske godine fizičke sposobnosti u granicama standarda. .OCENJIVANJE RADA UČENIKA U FIZIČKOM VASPITANJU Ø Ocenu ODLIČAN (5) dobija učenik koji je radom u toku školske godine poboljšao svoje fizičke sposobnosti i čiji rezultati znatno prevazilaze standarde uzrasta.

konzistentnu didaktičku strukturu časova (oblike rada. 2. 3. . PISANE PRIPREME nastavnik sačinjava za pojedine nastavne teme koje sadrže: vremensku artikulaciju ostvarivanja nastavne teme (ukupan i redni broj časova. i odobrava ga ministar. plan vančasovnih i vanškolskih aktivnosti i praćenje njihove realizacije. plan stručnog aktiva. DNEVNIK RADA. metodičke postupke ubučavanja i uvežbavanja). struktura i sadržaj određuje se na republičkom nivou. vreme realizacije). a nastavniku se ostavlja mogućnost da ga dopuni onim materijalom za koje ima još potrebe.PEDAGOŠKA DOKUMENTACIJA U FIZIČKOM VASPITANJU 1. po razredima i ciklusima. PLANOVI RADA: godišnji.

FORMULARI ZA OBRADU PODATAKA za: stanje fizičkih sposobnosti. 2. a koji su prilagođeni konkretnim uslovima rada. tablice orijentacionih vrednosti motoričkih sposobnosti. RADNI KARTON treba da ima svaki učenik sa programom vežbaonog sadržaja koji sačinjava učitelj ili predmetni nastavnik. 3. video trake aranžirane. raznovrsna obeležavanja radnih mesta i drugi pisani materijali koji upućuju učenike na lakše razumevanje radnih zadataka.DIDAKTIČKI MATERIJAL U FIZIČKOM VASPITANJU 1. realizaciju programskih sadržaja u časovnoj i vančasovnoj organizaciji rada. . OČIGLEDNA SREDSTVA: crteži. konturogrami.

Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osnovne škole? 4. Orijentacioni godišnji i mesečni planovi fizičkog vaspitanja mlađeškolske dece. Minimalni obrazovni zahtevi za učenike prva četiri razreda osnovne škole (provera). Cilj i zadaci fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. 2. 3.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Tematske celine: 1. .

vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Minimalni obrazovni zahtevi fiz. vaspitanja u prva četiri razreda osnovne škole? Ø Slobodne sportske aktivnosti kao dodatni rad u fizičkom vaspitanju dece? Ø Aktivnosti u prirodi kao obavezan program fizičkog vaspitanja učenika? Ø Kursni oblici i obavezan stručno-pedagoški rad u fizičkom vaspitanju dece? . vaspitanja u prva četiri razreda? Ø Zdravstveno vaspitanje kao deo programa fiz. škole? Ø Vežbe na tlu i spravama kao deo programa fiz. škole? Ø Atletika kao sadržaj programa fizičkog vaspitanja u prva 4 razreda osn. Ø Zadaci nastave fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika prvog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika drugog razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika trećeg razreda osnovne škole? Ø Operativni zadaci fizičkog vaspitanja učenika četvrtog razreda osnovne škole? Ø Opšti zajednički program fizičkog vaspitanja učenika nižih razreda osn.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (1): Ø Cilj fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba. vaspitanja u prva 4 razreda? Ø Ritmička gimnastika i narodni plesovi kao deo programa fizičkog vaspitanja? Ø Osnovi sportskih igara kao deo programa fizič.

vaspitanju dece? Ø Radni karton svakog učenika. grane. vaspitanja dece? Ø Izabrane sport. po izboru učenika. odnosno vrednovanje rada učenika nižih razreda OŠ? Ø Pedagoška dokumentacija i didaktički materijal u fizičkom vaspitanju učenika? Ø Dnevnik rada.PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA Kontrolna pitanja (2): Ø Korektivni pedagoški rad za učenike sa posturalnim poremećajima? Ø Školska i druga sportska takmičenja kao integralni deo fizič. formulari za obradu podataka i očigledna sredstva? . a u skladu sa mogućnostima škole? Ø Usmerenost procesa fizičkog vaspitanja dece mlađeg školskog doba? Ø Planiranje obrazovno-vaspitnog rada u nastavi fizičkog vaspitanja dece? Ø Opšti globalni plan rada sa operativnim elementima za konkretnu osn. planovi rada i pisane pripreme učitelja u fizi. školu? Ø Opšti globalni plan rada fizičkog vaspitanja po nižim razredima osnovne škole? Ø Plan rada po ciklusima u fiz. vaspitanju učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Elementi praćenja i vrednovanja rada učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Na osnovu čega se prati i vrednuje rad učenika nižih razreda osnovne škole? Ø Brojčano ocenjivanje.

PITANJA ? HVALA NA PAŽNJI ! .

PROGRAM FIZIČKOG VASPITANJA DECE MLAĐEG ŠKOLSKOG DOBA PHYSICAL EDUCATION PROGRAM OF JUNIOR SCHOOL CHILDREN PREDAVANJE 6 LECTURE 6 .

METODIKA NASTAVE FIZIČKOG VASPITANJA 1 METHODS OF TEACHING PHYSICAL EDUCATION 1 Prof. dr Nedeljko Rodić Pedagoški fakultet u Somboru Faculty of Education in Sombor .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful