P. 1
Glavni Odgajivacki Program-OVCARSTVO

Glavni Odgajivacki Program-OVCARSTVO

|Views: 680|Likes:
Published by dragan_p2

More info:

Published by: dragan_p2 on Jan 27, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

INSTITUT ZA STOČARSTVO BEOGRAD-ZEMUN

GLAVNI ODGAJIVAČKI PROGRAM U OVČARSTVU I KOZARSTVU OVČARSTVO

BEOGRAD, 2010.

SADRŽAJ

UVOD .......................................................................................................................................4 1. STANJE OVČARSTVA U SRBIJI .................................................................................. 4 l. l . MATIČNA POPULACIJA.......................................................................................... ...5 1.1.1.Veličina mati čne populacije.............................................................................................6 1.1.2. Proizvodni kapaciteti matične populacije........................................................................6 l. l .3. Kontrola proizvodnih osobina umatičenih ovaca.......................................................8 1.2. KORIŠĆENJE PRIPLODNIH OVNOVA....................................................................9 l.2.1. Prirodni pripust.................................................................................................................9 1.2.2. Veštačko osemenjivanje ...............................................................................................10 2. MOGUĆ NOSTI GENETSKOG UNAPRE ĐENJA OSOBINA................................ ..10 3 RASNA STRUKTURA I ODGAJIVAČKI CILJEVI ...................................................14 3.1 ODGAJIVAČKI CILJEVI.............................................................................................14 3.1.1. Meso-mleko-vuna..........................................................................................................15 3. l.2..Meso...... .......................................................................................................................15 3.l.3. Meso-.vuna.....................................................................................................................16 3.2. KLASIFIKACIJA RASA PREMA ODGAJIVAČKIM CILJEVIMA....................16 3.3. ODGAJIVAČKI CILJEVI PO RASAMA...................................................................17 3.3.1. Sjenička pramenka.........................................................................................................17 3.3.2. Svrljiška pramenka ..................................................................................................... ..17 3.3.3. Pirotska pramenka......................................................................................................... 18 3.3.4. Krivovirska pramenka..............................................................................................18 3.3.5. Lipska pramenka............................................................................................................18 3.3.6. Cigaja.............................................................................................................................19 3.3.7. Solčavsko-jezerska ovca...........................................................................................20 3.3.8. Pirotska oplemenjena ovca.............................................................................................21 3.3.9. Il de Frans.......................................................................................................................21 3.3.10. Mis................................................................................................................................22 3.3.11.Virtemberška.................................................................................................................23

2

4. METODE I POSTUPCI SPROVOĐENJA PROGRAMA........................................... 24 4. l. IZBOR RODITELJA ZA OVNOVE............................................................................25 4.1.l . Izbor majki ovnova ...................................................................................................... 26 4.1.2. Izbor ovnovskih očeva..................................................................................................26 4.1.3. Primena planskog parenja.............................................................................................26 4.1.4. Primena ukrštanja...........................................................................................................27 4.2. TESTIRANJE OVNOVA...............................................................................................28 4.2.1. Biološki test....................................................................................................................28 4.2.2. Performans test ..............................................................................................................28 4.2.3.Progeno testiranje ovnova...............................................................................................29 5. OČUVANJE GENETSKIH RESURSA OVACA...........................................................32 5.1. Očuvanje živih jedinki................................................................................................33 5.2. Formiranje banke semena….………… ……………………………………………33 6. ORGANIZACIJA SPROVOĐENJA PROGRAMA .....................................................33 7. TRAJANJE PROGRAMA...............................................................................................34

PETOGODIŠNJI PROGRAM MERA ZA SPROVOĐENJE ODGAJIVAČKOG PROGRAMA………………..………………………………………………………….36

3

41/2009) definiše odgajivačke ciljeve i metode za organizaciju i realizaciju ovog najvažnijeg posla u ovčarstvu. mleka i vune. uključen preko svoje umatičene popualcije ovaca. kao član. Posebna pažnja u selekciji se mora posvetiti obezbeđenju jedinstvene kontrole produktivnosti i evidentiranju podataka. Uvedeni su i genetski informacioni sistemi. pri čemu je svaki farmer. To znači da Srbija sa jedne strane ima solidan fond ovaca. u pogledu produktivnosti nije zadovoljavajuće. glasnik RS”. posebno u brdsko-planinskom području.STANJE OVČARSTVA U SRBIJI Ovčarstvo je značajna grana stočarske proizvodnje. Osnovni razlog za ovakvo stanje je upravo odsustvo jasnog odgajivačkog programa i selekcijskog rada. ali sa druge strane. U zavisnosti od ekonomskog interesa. 1. Za realizaciju planskog odgajivačko selekcijskog rada potrebno je poznavanje teorije genetike i oplemenjivanja. tehnologije proizvodnje. br. U sistem se unose podaci o proizvodnji i kvalitetu mesa. razrađeni su praktični korisnički softveri za efikasnije sprovođenje selekcijske procedure. sa razvojem kompjuterske tehnike. koje raspolaže značajnim prirodnim potencijalima. Od 826. Polazeći od činjenice da selekcija ovaca najvažniji metod za očuvanje genofonda i povećanje produktivnosti ovaca u Srbiji.152 ha livada u Srbiji. pa time i produktivnost po grlu su na niskom nivou i ne koriste se na pravi način. kombinujući osobine od ekonomskog značaja za farmu i ovčarstvo države. posebno ako se uzme u obzir činjenica da posedujemo prirodne resurse i tradiciju. ovaj program ima za cilj da u skladu sa novim Zakonom o stočarstvu (”Sl.834 ha pašnjaka i 601. U mnogim zemljama.UVOD Ovčarstvo Srbije. kao i organizacionih formi primene selekcijskih postupaka u praksi. Procena odgajivalčke vrednosti ovaca se vrši primenom linearnih metoda ili putem selekcijskih indeksa. stanja i nivoa razvijenosti ovčarstva jedne zemlje. stanje i genetski potencijal populacija ovaca koje se gaje. a zatim naučnom principu procene životinja na osnovu objektivnih merenja njihove produktivnosti. definišu se mere za sprovođenje odgajivačko selekcijskih programa iza kojih stoji država. oko 86% pripada brdsko-planinskom području gde živi oko 4 . nedoslednost politike i ne poštovanje zakonskih regulative u toj oblasti.

605. Preko 90% ovčarskog fonda Srbije je skoncentrisano kod malih odgajivača. kao i to da su vlasnici spremni da prihvate sve propisane mere i postupke za postizanje i održavanje kvaliteta i odgajivačkih cijleva u dotičnoj populaciji.000 ovaca. od druge polovine dvadesetog veka pa do danas prisutan je trend depopulacije. u Srbiji se gaji ukupno 1. Međutim. sjenički. Kao matično i reproduktivno proglašava se samo ono grlo ili stado koje ispunjava sve uslove predviđene zakonom o stočarstvu (”Sl. odnosno proizvodnih osobina (meso. dominiraju rase i sojevi ovaca kombinovanih proizvodnih svojstava. Ovaj Program određuje populacije ovaca za koje je država zainteresovana i na kojima će se sprovoditi selekcija u cilju unapređenja ovčarstva. mleko.50% poljoprivrednog stanovništva. pri čemu je struktura i veličina stada visoko varijabilna. pirotski. U pogledu rasne strukture. Ovo je posledica promenljivih privredno-političkih prilika u kojima odgajivači nisu uspeli da izgrade moderan farmski način gajenja ovaca s jedne strane i odsustva ozbiljnijeg selekcijskog rada. glasnik RS”. Upravo zbog toga je važna izrada Odgajivačko-selekcijskog programa koji će biti temelj organizovanog i modernog ovčarstva u Srbiji. dok preostalih 20% čine: cigaja (5%) i melezi pramenke sa inostranim rasama (15%). 1. zatim tip ovaca meso-vuna. Sve životinje u matičnoj populaciji. na smanjenje ovčarskog fonda i karakter ovčarske proizvodnje uticali su i sledeći faktori: nestabilni privredno-ekonomski tokovi u zemlji nedostatak dugoročne politike unapređenja ovčarske proizvodnje nesiguran plasman slaba kreditna sposobnost odgajivača ovaca neznatna ulaganja banaka i drugih subjekata u ovčarsku proizvodnju slaba povezanost sa organizacijama za preradu i promet ovčijih proizvoda povećanje broja staračkih domaćinstava Prema statističkim podacima iz 2008. godine. 41/2009) i odgovarajućim pravilnicima. Pored toga. rasa obuhvaćenih odgajivačko-selekcijskim programom. Malo je mesnatih populacija. MATIČNA POPULACIJA Matičnu populaciju ovaca čine priplodne jedinke muškog i ženskog pola nadprosečnog kvaliteta. br. a 5 . deagrarizacije i demografskog pražnjenja sela što ima za posledicu smanjenje broja ovaca pa su mnoge planine i pašnjaci ostali pusti. od koje su najzastupljeniji sledeći sojevi: svrljiški.vuna). dok tipičnih rasa za proizvodnju mleka i vune gotovo i nema. usled intenzivnog procesa industrijalizacije. sa druge strane. pre svega sa virtemberškom i il de frans populacijom. najveći deo populacije naših ovaca čini pramenka (80%).1. Dakle. Takođe Programom se utvrđuju odgajivački ciljevi i metode pomoću kojih će se isti realizovati. obuhvaćene su selekcijskim radom putem kontrole produktivnosti i ostalih postupaka za unapređenje genetske strukture.

Veličina matičnog stada podrazumeva minimalan broj ovaca na jednom gazdinstvufarmi.Rase za proizvodnju mesa i vune Matična populacija ovaca u Srbiji. Takođe.Veličina matične populacije Od ukupnog broja ovaca u Srbiji. Klasifikaciju rasa ne treba vršiti kao do sada (autohtone i plemenite) jer to nije u skladu sa svetski prihvaćenim načinom razvrstavanja rasa. Da bi farmagazdinstvo ušlo u registar i njeno stado postalo matično mora imati najmanje 20 kvalitetnih priplodnih grla dotične populacije. gde broj jedinki može biti 5.šumarstvo i vodoprivredu a pod stručnim nadzorom i koordinacijom glavne odgajivačke organizacije.Rase za proizvodnju mesa . postoje nelogičnosti jer su forsirane pojedine populacije koje nisu od većeg značaja za nacionalno ovčarstvo. razvrstavati na sledeći način: . koja je pod patronatom države i Ministarstva za poljoprivredu. 6 .1. Za uspešan odgajivačko selekcijski rad u ovčarstvu neophodna je puna saradnja odgajivača (vlasnika-farmera). Sadržina i način vođenja matične evidencije su takođe propisani posebnim pravilnikom resornog ministarstva.6%). mora imati sopstveni odgajivačko selekcijski program usklađen sa glavnim odgajivačkim programom. mleka i vune . tj.Takođe se predviđa i ograničavanje procentualnog učešća inostranih rasa koje nisu od posebnog nacionalnog interesa za Srbiju. osim ukoliko se radi o rasi koja je jako ugrožena u svom biološkom opstanku. Pored toga svaka matična farma koja je registrovana i kao reproduktivna. Zato svaki odgajivač čije je stado umatičeno. onako kako je i dato u ovom Programu (tabela 3).namenjene proizvodnji mesa. To znači da će. mora da završi kurs o značaju. 1. kao republičke selekcijske službe. se rase ovaca obuhvaćene glavnim odgajivačkim programom prema proizvodnim ciljevima i metodama odgajivanja. a pre svega od stimulativnih mera države i zainteresovanosti farmera. u pogledu brojnosti pojedinih rasa. bavi se proizvodnjom i prodajom kvalitetnog priplodnog materijala.Kombinovane rase. predstavlja osnovu genetskog unapređenja ovčarstva u zemlji. koje ispunjavaju propisane odgajivačko selekcijske kriterijume.saglasno odgajivačko selekcijskom programu. što je zanemarljiv udeo. organizaciji i sprovođenju odgajivačko selekcijskog rada u ovčarstvu. što će zavisiti od više faktora.1.000 grla (ili 0. Ovim programom se predviđa da matična populacija u buduće treba da se povećava bar do nivoa od 1-2 % od ukupnog broja ovaca u Srbiji. Ovim programom se predviđa podela rasa prema odgajivačkim ciljevima. selekcijom je do sada obuhvaćeno oko 10.

12±3.52±0.2.% Mlečnost.03 120±0. Varijabilnost kvantitativnih osobina ovaca u zavisnosti genetskih i spoljnih uticaja Rasa ovaca Masa tela. Prinos vune nije se bitno razlikovao. najbolje rezultate u pogledu plodnosti i mase tela ovaca je pokazala populacija Mis ovce. gde su dominantna tri soja pramenke: svrljiški sjenički i pirotski.04 77±5. Masa runa najmanja je kod pirotske oplemenjene ovce što je i statistički značajno.1.06 3.98 Osobina (LSM±SE) Plodnost.kg 2.91±0.kg 56±2.95 78.25±3.08 2.89 74±5. nešto manji potencijal je ispoljila rasa Ile de france.82±0.47±0.16±3.48 131.41±3.06 120±0. smer meso i meso-vuna.54±0.07 U tabeli 1 su prikazane višegodišnje prosečne vrednosti proizvodnih osobina najvažnijih kontrolisanih rasa ovaca. videćemo da postoji visoka varijabilnost osobina u zavisnosti od svih posmatranih faktora.07 131±0.05 58±3.06 84.09 3. Iz tabele 1 vidimo da nema velikih razlika u pogledu varijabilnosti 7 .05 150±0.03 2. pa je i statistička značajnost razlika na niskom nivou.12 70±4. Proizvodni kapaciteti matične populacije Tabela1.21 68±4.05 117±0.11 82.82±3.05 4.09±0. Ako obratimo pažnju na rezultate prikazane u tabeli 1.08 149.14±0.01 55±3. U poluintenzivnom sistemu postoji vrlo značajna razlika u masi tela između pirotske oplemenjene ovce i cigaje.06 4.12±4. Sa druge strane plodnost lipske ovce je najmanja i u poređenju sa druge dve rase vrlo značajno se razlikuje.25 76.04 125±0.58 67.85 70±4.33±0. dok u poluintenzivnom i ekstenzivnom sistemu dominiraju rase trojnog smera proizvodnje.07 3.16 65. kao i između svih ispitivanih rasa ovog sistema u pogledu mlečnosti.23±4.21 69.07 154±0.11 65±3.25±3. Ekstenzivno gajenje ovaca kombinovanog smera je najviše zastupljeno u planonskim krajevima Srbije.03 3. dok Virtemberška ovca znatno zaostaje. U intenzivnom sistemu gajenja. meso-mleko-vuna.78±0.03 128±0.1.09 Kombinovane rase Rase za proizvodnju mesa Rase za proizvodnju mesa i vune Svrljiška Sjenička Pirotska Cigaja Lipska Pirotska oplemenjena Ile de france Mis Virtemberška Prinos vune. Indikativno je da se u intenzivnom sistemu forsiraju rase ovaca mesnatog ili kombinovanog tipa. gde Lipska ovca po količini mleka u laktaciji dominira.kg 118±0.52±4.

03kg).50 kg.65±0.46±0. dok je Svrljiška imala veću mlečnost. Međutim za selekciju je važniji genetski potencijal pojedinih rasa.09 4.39±1.06 28. dok je Virtemberška sa smerom meso-vuna u mnogo većem zaostatku(28.03±0. Najveću završnu masu tela su ostvarila jagnjad smera meso i to populacija Mis(33.12 4.38 12. Uticaj genetskih i spoljnih faktora na masu tela jagnjadi do 90 dana uzrasta Rasa ovaca pri rođenju LSM±SE 3.1. Prinos vune sve tri populacije je takođe bio sličan i varirao je oko vrednosti od 2.06kg).12 33.97 25.34±0.31 10. Kod kombinovanih rasa dominantnija su bila jagnjad Cigaja rase sa masom tela od 27.47±0.12±0.36 12.96 21. Sjenička ovca je pokazala nešto bolje proizvodne rezultate u masi tela i plodnosti.21±1.43±0. 1.43 Kombinovane rase Rase za proizvodnju mesa Rase za proizvodnju mesa i vune Svrljiška Sjenička Pirotska Cigaja Lipska Pirotska oplemenjena Ile de france Mis Virtemberška 90 dana LSM±SE 22.33 11.11 4.94±0.40 11.85±0.49±0.97kg.21±0. Masa tela pri rođenju.07 3.81±0.13 3. Statističkom analizom je potvrđeno da ne postoji značajnost razlika u pogledu varijabilnosti kvantitativnih osobina ovaca u ekstenzivnom sistemu gajenja.89 23.39±1.29±0. što je i za očekivati. a sledi je Ile de france(32.03 Iz tabele 2 vidimo da masa tela jagnjadi varira u zavisnosti od cilja gajenja i rase.11 4.13±0.11±0. Kontrola proizvodnih osobina umatičenih ovaca U cilju kontrole produktivnosti i testiranja ovaca a time i selekcije obavezno je sprovođenje sledećih mera: a) Kontrola telesne razvijenosti ovaca 8 .93 27.02±0.98 32.10 Masa tela (kg) 30 dana LSM±SE 9.07 4.21±0.36 12.98±0.40 9.43±0.49±0.08 4.61±0. Tabela 2.42 11.99 25.kvantitativnih osobina između posmatranih populacija ovaca.09±1.21±1.09±1.50±0.43±0. Ipak.15±0.93±0.3. tačnije trend mase tela tokom porasta u cilju dostizanja završne ili tržišne mase tela sa 90 dana uzrasta. sa 30 i 90 dana najmanja je kod kombinovanih rasa a najveća kod rasa za proizvodnju mesa.12kg).

Masa runa .Dubina grudi . Metoda A c) Kontrola prinosa i kvaliteta vune Prilikom procene odgajivačke vrednosti ovaca na bazi fenotipova osobina prinosa i kvaliteta vune.Obim grudi .- Kontrola mase tela jagnjadi pri rođenju Kontrola mase tela jagnjadi sa 30 dana Kontrola mase tela jagnjadi sa 60 dana Kontrola mase tela jagnjadi sa 90 dana Kontrola mase tela ovaca pri striži Pored kontrole mase tela.Obim buta . neophodno je pri striži kontrolisati mere eksterijera gde su uključene: .Trajanje laktacije .Količina mleka u laktaciji .Sadržaj mlečne masti u mleku .Dužina trupa .Obim cevanice b) Kontrola mlečnosti ovaca Kontrolom se posmatraju sledeće osobine: .Visina grebena .Širina grudi .Visina pramena 9 .Sadržaj proteina u mleku .Randman runa .Visina krsta .Visina leđa .Širina kukova . u obzir treba uzeti sledeće parametre: .Broj somatskih ćelija u mleku Detalji sprovođenja kontrole mlečnosti usklađuju se sa standardima koje propisuje ICAR.

Dužina vlakna .1.Finoća vlakna .iz ruku 10 . Prirodni pripust Prirodno parenje se odvija direktnim puštanjem ovna da zaskoči ovcu u estrusu.KORIŠĆENJE PRIPLODNIH OVNOVA Sama oplodnja ovaca. sprovodi se putem dva metoda : Prirodno parenje Veštačko osemenjavanje 1.2.Jačina vlakna .Vijugavost vlakna .Rastegljivost vlakn 1. dakle na prirodan način.Visina vlakna . Postoje dva osnovna načina oplodnje ovaca prirodnim parenjem: Slobodno-divlje Kontrolisano. bez obzira dali je u sezoni ili van sezonska..2.

gde se u stadu nalazi ovan. Ovim programom se utvrđuje da je kontrolisano parenje jedini prihvatljiv način korišćenja ovnova u matičnim populacijama. neophodno je rangiranje životinja prema produktivnosti. tj. osemenjivača i same opreme.Unošenje zamrznute sperme Bez obzira što veštačko osemenjavanje ima niz zootehničkih i zdravstvenih prednosti. Rečeno jezikom genetike.Slobodnim ili divljim parenjem.Unošenje sveže sperme . pomoću specijalne opreme.- 1. moraju se posedovati podaci o kvantitativnim osobinama čija je osnovna kategorija fenotipska vrednost. više se primenjuje na farmama velikih kapaciteta. Jedan od osnovnih razloga je što se vitalnost sperme ovnova gubi kod zamrzavanja ( nizak % koncepcije-uspele oplodnje.2. a pojedina grla moraju biti škartirana. međutim zbog cene angažovanja stručnog lica. dok se u manjim stadima pribegava prirodnom parenju. Postoje dva osnovna načina veštačke oplodnje ovaca: . u protivnom ne sme se koristiti u stadima koja su umatičena. nekad i prevazilazi uspeh kod parenja. pa se ne isplati masovna proizvodnja i distribucija ). 2. ne možemo imati uspeh u proizvodnji i selekciji.2.ili osemenjavanje) pod uslovom da ovan bude sa poznatim poreklom. podrazumeva da čovekfarmer drži kontrolu ili upravlja procesom razmnožavanja ovaca. pa se takav vid korišćenja ovnova u matičnim stadima ne dozvoljava. Veštačko osemenjavanje Veštačko osemenjavanje se obavlja unošenjem sperme ovna u polni organ ovce ne prirodno. Ukoliko je priplodnjak dobrog kvaliteta a nema pedigre. Sa druge strane osemenjavanje svežom spermom je veoma uspešno. za razliku naprimer od goveda-bikova. Neke će biti zadržane za dalju reprodukciju. Kontrolisano parenje ili kako se još naziva parenje iz ruku. kada otkrije ovcu u estrusu istu oplodi. Ovakav način selekcije je moguć samo ukoliko se raspolaže pouzdanim pokazateljima o odgajivačkoj vrednosti jedinki koje gaji. odnosno fenotip. posle zamrzavanja. Kod kontrolisanog prirodnog parenja je obavezno da ovan bude sa poznatim poreklom (da ima pedigre). poreklo se može utvrditi nekom od metoda genetske ekspertize porekla (DNK analize). na veštački način.MOGUĆNOST GENETSKOG UNAPREĐENJA OSOBINA Da bi se ostvario genetski napredak primenom selekcije. Vrednost fenotipa ovaca je rezultat delovanja naslednih faktora i sredine: 11 . prirodno parenje je zastupljeniji vid oplodnje ovaca. Za matičnu populaciju ovaca u Srbiji su prihvatljiva oba načina oplodnje ovaca (parenje. koji prema svojoj volji.

To je otežano i time što se sa generacije na generaciju ne prenose genotipovi već mnogobrojni geni koji ispoljavaju prosečne efekte u odnosu na srednju vrednost populacije ovaca. Pri tome.Po bočnim srodnicima . odgajivačka vrednost je.Procenjena odgajivačka vrednost b .Koeficijent regresije aditivnog genotipa na fenotip P . . gde su POV . Imajući u vidu da svaka jedinka nasleđuje po ½ genskog kompleksa oba roditelja. Na taj način. jedinka i populacija stoje u određenom odnosu pa se i odgajivačka vrednost određuje. prosek priplodnih vrednosti roditelja.Prosečna fenotipska vrednost posmatrane osobine u određenoj populaciji ovaca Iz kratkog uvida u osnovna načela koja karakterišu aditivni genotip jedinke. zapravo.Po fenotipu.Prosečna vrednost posmatrane jedinke M . veoma složeno. možemo zaključiti da je pitanje vrednosti pojedinih individua ili populacije ovaca. . a na bazi dobijenih rezultata kontrola kod svakog subjekta/farme: . kako procenom sopstvenog fenotipa. tako i na bazi srodnika odnosno podataka iz populacije.Po poreklu.P=G+E Nasledni faktori uklučuju sumarno ili aditivno dejstvo gena. Procenjena odgajivačka vrednost se dobija iz sledećeg izraza: POV = b · (P-M). teško je pouzdano utvrditi vrednost genotipa ovaca.Kombinacijom različitih metoda Selekcija ovaca po fenotipu Već smo rekli da je fenotip ovaca rezultat nasleđa i faktora spoljne sredine. za razliku od kvalitativnih 12 . Zbog toga se i procena odgajivačke vrednosti obavlja na nekoliko načina. efekte dominantnosti i epistatičnosti: G=A+D+I Polazeći od činjenice da su faktori spoljne sredine uvek prisutni. u smislu njihovog rangiranja i selekcije.Po potomcima . za farmere su od značaja kvantitativne osobine koje se.

Pored navedenih. Zato se. a takođe i babe po majčinoj liniji. pri čemu se ima u vidu da se plodnost potomaka. Naime. u prvom redu majke. ova dva kriterijuma kombinuju.fenotipovi osobina prinosa i kvaliteta vune Osobine plodnosti ovaca ispoljavaju se posle dostizanja polne zrelosti. Povećanje plodnosti putem selekcije može se ostvariti i po principu odabiranja ovaca posle prvog jagljenja. Time se ostvaruje veći genetski progres u pogledu povećanja plodnosti populacije. primenjuju se i drugi postupci za povećanje plodnosti ovaca putem selekcije. ovce koje pri prvom jagnjenju imaju veću plodnost daju više jagnjadi tokom produktivnog veka iskorišćavanja. mogu izmeriti odnosno izraziti količinski. u cilju što efikasnije procene vrednosti individua. Procenjena odgajivačka vrednost jedinke se može predstaviti kao: POV = h² · (P . poželjno je da i sami roditelji vode poreklo iz takvog legla. Osnovni princip selekcije ovaca na plodnost sastoji se u zadržavanju za priplod onih jedinki koje potiču iz blizanačkih i trojnih legala. fenotipovi ovaca se mogu razvrstati u nekoliko: .karakteristika. Prosečna plodnost ovaca iz nekoliko jagnjenja je daleko bolji kriterijum i u selekciji ovaca. Jedan od njih je da svaka ovca ulazi u priplod u uobičajenom uzrastu. Fenotipovi tako izmerenih osobina nam služe za procenu odgajivačke vrednosti. Ovaj stav se zasniva na takozvanom efektu majke i babe. onda obrazac za procenu odgajivačke vrednosti po fenotipu izgleda ovako: POV = M + b (P . Njome se postižu bolji rezultati od selekcije na osnovu tipa rođenja i u poređenju sa individualnim podacima jagnjenja ona ima karakter neprekidne distribucije.fenotipovi osobina prinosa i kvaliteta mesa .fenotipovi osobina plodnosti . determiniše njegovim sopstvenim genotipom i genotipom roditelja.M) Ako se. kao osobina. pod procenjenom odgajivačkom vrednošću jedinke podrazumeva ocena genetskog preimućstva individue nad prosekom populacije. 13 . S obzirom da u programima gajenja ovaca postoje različiti smerovi proizvodnje kao i ciljevi (meso.M) Fenotip ovaca uključuje ne samo sopstvenu produktivnost jedinke već i njen morfološki izgled.fenotipovi osobina prinosa i kvaliteta mleka . Saglasno tome. u cilju što uspešnije selekcije.fenotipovi osobina telesne razvijenosti . ali nakon selekcije koja se obavlja prema pokazateljima plodnosti iz prva tri jagnjenja njene majke. a da su pri tome heritabilitet i koeficijenat regresije jednaki (h²=b). mleko. to se i vrednosti pojedinih fenotipova rangiraju u skladu sa ciljem. Pored toga. takozvanih ovnovskih majki. vuna).

Ono se bazira na pozitivnoj korelaciji između ove dve osobine. selekcijski indeks će imati sledeću formulu: ⎛ Pm + Po ⎞ + x 1⎟ . intenzitet selekcije po rezultatima ispitivanja produktivnosti potomaka itd. Efikasnost genetskog unapređenja plodnosti. elekcijom produktivnijih ovaca mogu se dobiti potomci sa većim potencijalom za proizvodnju mesa. korišćenjem više izvora podataka. tako i za populacije drugih smerova proizvodnje. kako za procenu odgajivačke vrednosti mlečnih rasa ovaca. ali se mogu koristiti za procenu odgajivačke vrednosti srodnika i predaka. selekcija na veći dnevni prirast. pored povećanja proizvodnje jagnjećeg mesa. Međutim. intenzitet selekcije ovnova. u dužem vremenskom periodu može dati pozitivne rezultate.Plodnost ovce koja se ocenjuje kod prvog jagnjenja ili prosečna plodnost za tri godine x . 14 . Postojanje ove veze je poznato još od ranije ali je njena značajnost u zadnje vreme aktuelizovana i nezaobilazna je u svim programima selekcije ovaca. neophodno je uzeti u obzir i utrošak hrane za kg ostvarenog prirasta jagnjadi u tovu. zavisi od mnogih faktora.Ocena priplodnih ovnova po potomstvu na većem broju kćeri povećava tačnost selekcije ovaca na plodnost (ostvaruje se veštačkim osemenjavanjem). Fenotipovi osobina prinosa i kvaliteta mleka su veoma značajni. gde su: SI = ⎜ ⎝ ⎠ 2 Pm .Tip rođenja majke Po . smanjuju troškovi ishrane. Time se. U selekciji ovaca na veću proizvodnju mesa obično se uzimaju procene odgajivačke vrednosti po sopstvenoj produktivnosti i po potomstvu (performans i progeni test). Efikasnost selekcije ili očekivano poboljšanje produktivnosti potomaka biće utvrđeni izračunavanjem selekcijskog diferencijala i njegovim množenjem sa heritabilitetom. među kojima su: broj majki koje se ispituju. U skladu sa ovim. Danas vlada mišljenje da masa tela jagnjadi pri rođenju može služiti kao pokazatelj mase i pri odbijanju. gde je mlečnost majke odlučujuća za prirast jagnjadi u prvom mesecu postnatalnog razvoja. a time i manji utrošak hrane po kg ostvarenog prirasta. odnosno klanju. da bi predstava o vrednosti jedinki ili populacije bila jasnija. naročito kada se radi o masovnoj selekciji. U cilju optimizacije genteskog progresa ovaca pri selekciji na plodnost koriste se selekcijski indeksi i mešoviti linearni modeli.Osobine koje se utvrđuju na grlima posle klanja predstavljaju njihove fenotipove. u poređenju sa selekcijom baziranom samo na podacima majki.x · h² .Tip rođenja oca x 1 .Prosečna plodnost stada u godini ocenjivanja h² . Kod ovaca gde se kao kriterijum uzima poreklo i sopstvena produktivnost.Heritabilitet plodnosti vršnjakinja Kod osobina telesne razvijenosti i prinosa i kvaliteta mesa. što celu proizvodnju na farmi čini rentabilnijom.

koji mora biti jasan. 3. bez obzira što nemamo velikim broj rasa. 2. ali će se voditi računa o njenom prinosu i kvalitetu. sve populacije ovaca možemo razvrstati u tri grupe prema proizvodnom tipu: . tako da se osim napred pomenutih parametara prinosa i kvaliteta vune.Rase za proizvodnju mesa. što daje veću šansu selekcionerima za poboljšanje osobina od interesa za odgajivače. Različite makroklimatske i geografske uslove. Različito zemljište i vegetaciju. Ipak. Odgajivačko selekcijski rad na unapređenju ovčarstva Srbije treba biti podređen upravo definisanom odgajivačkom cilju.Kombinovane rase. 3. kada govorimo o rasnoj strukturi. sistemu gajenja i navikama odgajivača ovaca.1. . 3. Razlozi za to su pre svega u raznolikosti faktora sredine ili ambijenta u kojima se ovce gaje.Varijabilnost fenotipova osobina prinosa i kvaliteta mleka je dosta izražena. 4. Različitu tradiciju gajenja ovaca. mleka i vune. Vuna kao poseban odgajivački cilj neće biti definisana. kao i u tradiciji. biti podređen sledećim Odgajivačko selekcijski rad na unapređenju ovčarstva treba proizvodnim ciljevima: 15 . . Razlike u načinu proizvodnje i prerade ovčjih proizvoda. a matična evidencija i selekcijski postupci moraju obuhvatiti sva svojstva potrebna za njegovu što uspešniju realizaciju. Fenotipovi osobina prinosa i kvaliteta vune su predmet specijalizovanih istraživanja genetičara. U obradi podataka a u cilju pouzdane procene odgajivačke vrednosti ovaca primenjivaće se savremena statistička analiza i modeli koje sadrže novi softverski paketi. Polazeći od činjenice da u Srbiji imamo: 1. Odgajivački ciljevi Cilj ovog odgajivačko selekcijskog programa je stvaranje genetskih potencijala za veću proizvodnju mesa i mleka ovaca u Srbiji. namenjene proizvodnji mesa. ovim programom ne predviđaju posebne aktivnosti.Rase za proizvodnju mesa i vune. RASNA STRUKTURA I ODGAJIVAČKI CILJEVI Rasna struktura ovaca u Srbiji je šarolika.

kvalitet i cena zavise od rase odnosno populacije. Polazeći od te činjenice vrlo je važno poznavati najvažnije faktore od kojih zavisi količina i kvalitet proizvedenog mesa kako bi se organizovala uspešna selekcija. Međutim količina. pre svega meso i mleko su odličnog kvaliteta i već poznati proizvodi poput jagnjetine i ovčijih sireva su proneli glas o našoj pramenki i izvan Srbije. neophodno je u selekciji ovaca napraviti razuman kompromis i gajiti životinje sa poželjnim odnosom mišićnog i koštanog tkiva u korist mesa. To je tradicionalno nasleđe u ovčarstvu Srbije i kao takvo treba da se zadrži. pri čemu je masa trupa za tu namenu između 10 i 12 kg. Na prvom mestu po kompleksu pokazatelja mesne produktivnosti i ekonomske efikasnosti proizvodnje ovčijeg mesa stoje specijalizovane. odgajivački cilj u našoj zemlji je podređen proizvodnji janjadi sa masom tela od 25-30 kg. odnosno oko 25 kg žive vage. Navedeni proizvodni cilj je prilagođen i našoj postojećoj rasnoj strukturi. Odgajivačko selekcijski program i odgajivački cilj treba da omoguće brži genetski napredak populacija gajenjem u čistoj rasi. Mesnatost ovaca se prognozira i određuje putem nekoliko sledećih pokazatelja: -Ranostasnost -Konstitucija i eksterijer -Masa tela i prirast -Randman -Sastav i kvalitet trupa -Konverzija hrane Na tržištu Srbije najtraženija je jagnjetina. kako ćemo videti. Zbog navedenih razloga test na meso mesnatih rasa trajaće do uzrasta jagnjajadi od 90 dana (30-35 kg telesne mase). ranostasne mesnate rase ovaca. Meso U ovčarstvu većine evropskih zemalja proizvodnja ovčijeg mesa ima prvorazredni značaj i predstavlja glavni izvor zarade farmera. koje. Proizvodi ovaca ovog smera. odnosno trojnom smeru proizvodnje. stim što oko 70% proizvedenog mesa čine mlada jagnjad uzrasta do 90 dana. imaju dobar potencijal za to. 16 . Istraživanja su pokazala da razvoj tkiva ovaca nema istu dinamiku tokom života i da pored toga zavisi kako od naslednih faktora tako i od uslova gajenja a naročito ishrane.Meso-mleko-vuna Najveći deo naše populacije ovaca (pramenka) pripada upravo ovom tipu. Uopšteno govoreći meso se može proizvoditi od svake ovce. Prema tome. Da bi se ostvarile želje farmera za većom mesnatošću. U našoj zemlji situacija je ista. a selekcija je upravo i najbolji put da se do željenog cilja dođe.

U Srbiji je najzastupljenija ovca tog tipa poznata kod nas kao virtemberška (merinolandschaf). Rase ovaca u Srbiji razvrstane prema odgajivačkim ciljevima Gru pa Tip Rasa Pramenka: .2. sjaj i boja. rastegljivost. mora se voditi računa o obraslosti tela vunom. Klasifikacija rasa prema odgajivačkim ciljevima Rase ovaca obuhvaćene glavnim odgajivačkim programom mogu se prema proizvodnim ciljevima i metodama odajivanja. Među najvažnijim fizičkim svojstvima vune ubrajaju se: finoća. pa su i svrstane u tip dvojnog smera proizvodnje. dužina. svrstati na sledeći način: Tabela 3. postoje i rase koje uz meso nešto slabijeg kvaliteta. 3.lipska Cigaja Solčavska Pirotska oplemenjena Ille de France II Rase za proizvodnju mesa Mis Virtemberška III Rase za proizvodnju mesa i vune Melezi pramenke sa grupom II i III Meso Meso-vuna Odgajivački cilj Metoda odgajivanja Meso-mlekovuna Odgajivan je u čistoj rasi Oplemenji vanje ovnovima iz II grupe Odgajivan je u čistoj rasi Ukrštanje Odgajivan je u čistoj rasi Ukrštanje I Kombinovane rase. tipu i prinosu runa. jačina.sjenička .Meso-vuna Pored specijalizovanih populacijka ovaca.svrljiška . pored osobina prinosa i kvaliteta mesa. proizvode i vunu.namenjene proizvodnji mesa. uprkos mnoštvu sintetičkih materijala koji se nalaze na tržištu.krivovirska .pirotska . U selekciji ovaca u ovom odgajivačkom cilju. vijugavost. mleka i vune - - 17 . za proizvodnju mesa. elastičnost. kao i kvalitetu vune. Zahvaljujući svojim specifičnim fizičkim svojstvima vuna je lider u sirovinama tekstilne industrije.

Godišnji nastrig vune ovaca iznosi 1.3.Dužina vunskih vlakana iznosi oko 11-12 cm. Odgajivački ciljevi po rasama 3. Sjenička ovca je jedna od naših najkrupnijih sojeva pramenke. pa sve do Donjeg Milanovca i Kladova.Obrasla je belom vunom. Glava je obrasla dlakom bele boje.najčešće bele boje. Visina grebena ovnova se kreće od 60-65 cm. 18 . u laktaciji od 5-6 meseci se kreće od 60-80 litara. a ovnova 70 cm. Dviske ulaze u priplod sa 16-18 meseci. a ovnova varira u ganicama od 70-90 kg. kao i sve naše pramenke je postala krupnija i produktivnija u odnosu na raniji period. a finoća 36 mikrona. Ovce su šute.Prosečna proizvodnja mleka za laktacioni period od 6 meseci iznosi 80 litara.3. Od 100 ovaca se u proseku dobije 110-120 jagnjadi.Prosečna mlečnost sjeničke ovce. računajući i mleko koje posisa jagnje. Grudi su joj dosta duboke. Visina grebena ovaca iznosi oko 65 cm.Prinos vune se kreće kod ovaca 1. a porast završavaju u četvrtoj godini života.2.5 kg i oko 2 kg kod ovnova. Dužina vunskih vlakana iznosi 12-13 cm.3. a porast završava sa 3-4 odine.Spada u krupnije sojeve pramenke. Sjenički soj pramenke Ime je dobila po mestu Sjenici na Pešterskoj visoravni. Sa Peštera se ova ovca zadnjih decenija proširila na skoro ceo zapadni deo Srbije i usled poboljšanih uslova gajenja. Masa tela odraslih ženskih grla iznosi 55-65 kg. Ova ovca spada u grupu dugorepih pramenki sa rudom vunom. dok na čelu ima ćubu. Svrljiški soj pramenke Dobila je ime po Svrljiškim planinama. a ovnovi imaju dobro razvijene rogove u obliku spirale. Rasprostranjena je od Lebana i Leskovca. a ovaca oko 60 cm. a ovnova varira u ganicama od 70-110 kg. a ovnovi mogu biti i šuti i rogati. što znači C i D sortiment. na nadmorskoj visini od oko 1000 metara. a ovnova 2 kg. ali je grudni koš uzan. sa crno oivičenom gubicom donje i gornje usne i crnim vrhovima ušiju.3. Ovce su šute. a noge i lice su prskane crnim tačkicama. sa crnim kolutovima oko očiju. gde joj je i mesto odgajivanja. Plodnost ovaca se kreće od 100-110%. 3. a mogu biti crne ili prskane. Runo je otvoreno do poluotvoreno. Noge su joj takođe obrasle dlakom.1. Masa tela odraslih ženskih grla iznosi 5055 kg. koja se nalazi na jugozapadu Srbije. Kasnostasna je i prvi put ulazi u priplod sa 18 meseci. .5.Svrljiška ovca je kasnostasna životinja. Pramen je levkast a runo poluotvoreno. a finoća oko 38 mikrona.

a pramenovi su šiljasti.3. Glava. Visina grebena iznosi kod ovaca 60-62 cm.Runo je otvoreno. 3. Kao i drugi sojevi pramenke. od koga se spravlja poznati pirotski kačkavalj. zavisno od stepena utovljenosti. ali se gaji i na područjima Babušnice. a porast završava sa 3-4 godine. Dužina vlakna je 12-45 cm. u Pirotu i okolini se izrađuju nadaleko poznati pirotski ćilimi. jer za priplod stasava u starosti od 16-18 meseci. a kod ovnova oko 2. po kome je i dobila ime. Pirotska ovca je kasnostasna životinja. a finoća oko 40 mikrona. ovca proizvode 75-80 litara mleka. Ovce su šute. 3. Požarevca i Mladenovca.Spada u grupu srednje krupnih pramenki. a ovnova varira u ganicama od 75-85 kg. a kod jagnjadi 50-55%. a ovnova varira u ganicama od 70-80 kg.U laktacionom periodu od 6 meseci. Vuna je bele boje. finoća vlakana se kreće od 40-42 mikrona. noge i uši su obrasli dlakom crne boje.Prinos vune se kreće od 1.3.Dužina vlakana je oko 15 cm.5 kg. Vuna je bele boje. jer se ovaj zapat nalazi na prelazu između rude i gruborune pramenke.Dužina vunskog vlakna je 14. Plodnost se kreće u proseku oko 110%.Prinos vune kod ovaca iznosi 1. Ime je dobila po selu Lipe kod Smedereva.0 kg.4.Lipski soj pramenke Rejon rasprostiranja ove ovce je teritorija između Smedereva. 19 .5. računajući mleko koje posisa jagnje. Masa tela odraslih ženskih grla iznosi 50-55 kg. a ima grla sa crnim flekama i šarenom vunom. Runo je otvoreno.5 kg kod ovaca do 2 kg kod ovnova. Na čelu se nalaze dugački pramenovi vune koji obrazuju ćubu. Pirotski soj pramenke Najrasprostranjenija je na području Stare planine-Visok u okolini Pirota i Dimitrovgrada. sa randmanom mesa 45-48%. Od vune pirotske ovce. U priplod ulazi sa 16-18 meseci. Glava i noge su obrasle dlakom. a visina 12 cm. Krivovirski soj pramenke Uzgaja se u okolini Krivog Vira.70% visine grebene. Ovce su šute a ovnovi imaju rogove spiralnog oblika. a dužina trupa 108. Visina grebena je oko 64 cm. Randman odraslih grla je 4547%. Bele palanke i Suve planine. spada u D i E sortiment.Finoća vunskog vlakna iznosi oko 35-40 mikrona. a kod ovnova 65-67 cm. To je lokalni soj gruborune pramenke.3. a ovnova varira u ganicama od 70-80 kg.. a kod boljih zapata može biti i poluzatvoreno.Spada u krupnije sojeve.Visina grebena iznosi oko 60 cm. Ovce su obrasle vunom bele boje. Masa tela odraslih ženskih grla iznosi 55-60 kg. a ovnovi imaju spiralno razvijene rogove. Masa tela odraslih ženskih grla iznosi 4855 kg. što znači C i D sortimenta. Prosečna mlečnost ovaca iznosi oko 30 kg bez mleka koje posisa jagnje.Od 100 ovaca se dobije 110-115 jagnjadi. krivovirska ovca je kasnostasna životinja.3.3. sastavljeno od šiljastih pramenova.

Po zoološkoj klasifikaciji cigaja spada u dugorepe ovce. Ovce i ovnovi su šuti.5 kg vune. Mlečnost je dosta dobro izražena i kreće se u granicama 80-150 litara u laktacionom periodu od 6 meseci. Plodnost ovaca cigaja rase se kreće od 110-130%.0 kg .6. Ovce daju prosečno 2. Mačva. Runo je belo. Pokrivena je crnom ili mrkom dlakom. sa oko 28-30 mikrona.Visina vlakna je oko 8cm. Pomoravlje.Nedostatak cigaje je slaba obraslost vunom po trbuhu i donjem delu vrata.Runo je poluzatvoreno do zatvoreno. Karakteriše je dobra mlešnost.3. Noge su visoke jakih kostiju. a za ovnove 80-120 kg.54.Vlakno je srednje finoće. odnosno B sortimenta. ali relativno uzak i pravougaonog oblika.Ženska grla se prvi put pripuštaju u starosti od oko 12 meseci. 20 . mada ovnovi mogu biti i rogati.Telesna masa ovaca iznosi u proseku 60-75 kg. Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla pripadnika sojeva pramenke Osobina Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3-4 meseca Finoća vune Količina vune Ovce 65-70 55-65 110-120 70-90 23-26 35 2-3 Ovnovi 70-75 80-110 3-4 3.5 kg a ovnovi 2. Glava je srednje veličine. Trup je srednje dužine.Leđna linija je ravna. Tabela 4. ali dosta uzana. mada ima crnih i mrkih cigaja. ali dosta uske. U toku laktacije proizvede od 60-100 litara mleka. Gustina vune je takođe nezadovoljavajuća.0 kg vune. čvrstih papaka i obrasle crnom ili mrkom dlakom. a ovnovi 3. čvrste građe tela i snažne konstitucije. Grudi su duboke.5-5. a dužina oko 10 cm.Ovnovi imaju više a ovce manje ispupčen profil.Ovce daju prosečno 1.Genetski potencijal cigaje nije dovoljno iskorišćen u našoj zemlji. što ostavlja prostora za selekcijski rad. a ovnova 70-85 cm. Cigaja je krupna rasa ovaca.Cigaja Rasprostranjena je u regionima naše najintenzivnije poljoprivredne proizvodnje kao što su Vojvodina.Visina grebena ovaca iznosi od 60-76 cm. dubok. sastavljeno iz cilindričnih ili levkastih pramenova.

cilindričnih ili levkastih pramenova. dugačka. U toku laktacije koja traje 6 meseci. relativno duboka i ne tako uzana. Runo je zatvoreno ili poluzatvoreno. osim glave.5-3.5 kg. dužine oko 8 cm. Masa tela ovaca je 55-60 kg. sa 1-4 vijuge na cm dužine. nogu i ušiju. a ovnova 70-75 cm. Spada u grupu dugorepih ovaca. U Srbiji je rasprostranjena na području Mačve. koje su pokrivene kratkim belim dlakama. Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla Osobina Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3-4 meseca (kg) Finoća vune (µ) Količina vune(kg) Ovce 60-65 65-75 120-130 110-150 25-30 26-28 3-4 Ovnovi 75-78 100-120 4-5 3. Prosečna količina vune po ovci iznosi 2-2.3. Finoća vlakna je 30-38 mikrona (sortiment C-D). Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla Osobina Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3 meseca Finoća vune Količina vune Ovce 65-70 60-65 140-150 80-100 28-30 30-35 2-3 Ovnovi 70-75 80-110 3-4 21 . Karakteristična je duga glava sa ispupčenim profilom i dugim klopavim ušima. Ovce su obrasle belom vunom po celom telu. Solčavska ovca je krupna.5 kg. Visina grebena ovaca iznosi prosečno oko 67. Dužina trupa je oko 120% visine grebena. a ovnova 70-80 kg. Solčavsko-jezerska ovca Ime je dobila po Solčavsko-jezerskoj dolini (Slovenija). Dviske ulaze u priplod sa 15 meseci starosti. a kod ovnova oko 2. Tabela 6. Plodnost solčavske ovce iznosi oko 150%. ova ovca proizvede 70-90 litara mleka. sa randmanom mesa oko 55%.7.Tabela 5.

Vrat je kratak. Pirotska oplemenjena ovca Složenim kombinacijskim ukrštanjem tri rase ovaca (pirotske pramenke. vrlo muskulozan. jugoistočne i istočne Srbije.Količina mleka oplemenjene populacije u laktaciji od 180 dana iznosi 80-110 kg. Dubina runa nove populacije prosečno iznosi 7 cm.75 kg. pramenovi su cilindrični a runo zatvoreno.Vuna je bele boje.8. Masa tela ovaca koje su završile porast iznosi 55-60 kg.85 kg. Plodnost ove ovce iznosi 100-130%.9. tako da je runo zatvoreno.3. Ova ovca.Imaju široku glavu. 22 . Ovce i ovnovi su šuti. Visina grebena ovaca iznosi 66.Okvir tela pirotske oplemenjene ovce znatno je veći od okvira autohtone pirotske pramenke. sa tri meseca 25. Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla Osobina Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3 meseca Finoća vune Količina vune Ovce 65-68 60-65 110-120 100-120 25-28 25 3-4 Ovnovi 70-75 100-120 4-5 3. stvarana na području Stare planine (teritorija opštine Pirot ) znatno je krupnija i proizvodnija od materinske osnove i pogodna za gajenje u brdsko-planinskom regionu Stare planine. Masa tela jagnjadi pri rođenju je 4.Povećana je gustina i finoća vlakna (sortiment Aii-B1). Životinje ove rase imaju veliki format.Glava i noge od lažnih kolena i skočnih zglobova do papaka su pokrivene dlakom bele boje. Ile de France Rasa je dobila ime po pokrajini na severu Francuske. izbočene očne duplje. merino arla i virtemberške ovce) i primenom adekvatne selekcije. Tabela 7. teške su i ranostasne. Trup se odlikuje velikim širinama.3. stvorena je pirotska oplemenjena ovca.3 kg. koja se potpuno razlikuje od pirotske pramenke.40 kg. Ukrštanje je negativno delovalo na dubinu runa (pramen je skraćen za oko 30%) a pozitivno na oblik pramena (cilindričan).3.Prinos vune u jednogodišnjem nastrigu iznosi oko 3.63 cm. a sa 12 meseci oko 51.15-4.

Dužina vlakna je oko 8 cm. Trbuh je lako zaobljen. sa tendencijom daljeg širenja. Fertilni estrus se javlja tokom čitave godine i od 100 ovaca se u proseku dobij 130-150 jagnjadi.Posebno su izražene širine leđa i zadnjeg dela (butovi. a finoća 23-27 mikrona ( A/AB sortiment). obrasle belom vunom po celom telu. Mis (Mesnata ovca Instituta za stočarstvo) Mis ovca je nova populacija nastala na Institutu za stočarstvo u Zemunu tokom perioda od 1991-2006. Odlikuje se izraženim širinama naročito u predelu sapi i butova. Grudni koš je širok i dubok. Životinje su ranostasne i ulaze u priplod sa 12 meseci uzrasta. mada je pretežno namenjena područjima intenzivnije poljoprivrede zbog boljih uslova ishrane u kojima može da ispolji optimum svog genetskog potencijala.5 kg. a vuna je ujednačena i ravna. Rebra su zaobljena. muskulatura butova zaobljena i završava se u predelu skošnih zglobova. Tabela 8. Leđna linija je ravna. a oko 7-8 kg po ovnu. ostvarujući dnevni prirast od 250-350 g.Prosečan godišnji prinos vune po ovci iznosi 4-4.Ovce su dobro obrasle belom vunom po celom telu.3.10. odnosno zadnjeg dela tela.Noge ispod skočnih zglobova kao i uši su obrasle dlakom bele boje. godine. sa randmanom 45%. uključujući i noge do skočnih zglobova. Populacija MIS je mesnati tip ovaca. kao i velikom širinom leđa. To su izdržljive i dugovečne životinje dobro prilagođene uslovima životne sredine.Grudi su široke i duboke. Merinolandchaf i Ile de France. Telesna masa odraslih ovaca iznosi 60-65 kg. sapi).Noge su srednje visine. Mišićna masa pomenutih delova trupa je naglašena.Jagnjad u tovu sa 90 dana uzrasta postižu telesnu masu od 30-35 kg. Ovce ove populacije su bele boje. 23 . Trenutno je zastupljena u okolini Beograda. prava i široka. Glava je fina. a ovnova 120-130 kg. na području Mačve.Ovce su veoma plodne. Pomoravlja i Kolubare. Vrat je širok. sa naglašenom konformacijom trupa i izuzetnim svojstvima mesa. mesnat i kratak. Runo je zatvoreno. široko i pravilno postavljene. Mis ovca se može gajiti u svim krajevima naše zemlje. a rep je visoko nasađen. a jagnjadi oko 60%.Randman mesa odraslih grla se kreće od 52-55%. Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3 meseca Finoća vune Količina vune 70-75 70-80 140-170 30-35 20-25 4-5 75-80 120-130 7-8 3. složenim kombinacijskim ukrštanjem predstavnika tri rase ovaca: Pirotske pramenke. bez ikakvih fleka. snažne konstitucije. noge su jake a zbog velikih širina i dubina izgledaju kratke.a grudna kost izbočena. srednje dužine i širine.

5 cm.40 mikrona. Mis ovce su u laktaciji koja traje oko 4 meseca dale prosečno 68.04 cm vijugavost 4. U uslovima intenzivnog tova jagnjad sa 90 dana uzrasta postižu masu tela od 25-30 kg.Od 100 ojagnjenih grla se dobije prosečno 130-160 jagnjadi. a kod ovnova 6-8 kg. dužina vlakna 12. srednje širine i dubine. Prinos vune po ovci iznosi 4-4. Životinje imaju glavu srednje dužine i širine.12 cm.26 kg. Vrat im je srednje dug.10 kg mleka sa 7.07% mlečne masti. a ovnova 100-120 kg. a fertilni estrus se javlja tokom većeg dela godine.5 kg. dok masa podmlatka sa 12 meseci uzrasta iznosi oko 63.11 kg.Grudi su duboke. sastavljeno iz cilindričnih pramenova.98 vijuga/cm a finoća 24. Randman trupa Mis jagnjadi u uzrastu od 3 meseca iznosi oko 59%.5 kg. sa 30 dana uzrasta 12. tako da se masa tela ovaca kreće u proseku od 60-75 kg. Runo je zatvoreno . Dviske ulaze u priplod sa 10-12 meseci uzrasta. Prosečna telesna masa jagnjadi pri rođenju iznosi u proseku 4. čvrstim kosturom i građom tela. Tabela 9. Telesna masa odraslih ženskih grla je oko 79 kg. u tovu sa 90 dana 34. glava i uši pokriveni belom dlakom. a trup je dugačak. sa ravnom leđnom linijom.01 kg.. Prosečna masa tela jagnjadi pri rođenju iznosi oko 4. Mis ovca se svrstava u red ranostasnih populacija.Visina grebena ovaca iznosi prosečno oko 74 cm.Prosečna masa runa odraslih grla iznosi oko 4. Ovce su obrasle vunom bele boje.Visina pramenova iznosi 9 -9. Muskulatura trupa je dobro razvijena. bez kožnih nabora. 24 . Randman mesa se kreće od 52-56%. visina pramena 8. Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla Osobina Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3 meseca Finoća vune Količina vune Ovce 73-75 70-80 140-170 30-35 20-25 4-5 Ovnovi 78-82 120-130 6-8 3.5 kg.11.3.51 kg. Virtemberška ovca-Merinolandschaf Merinolandschaf je rasa smera proizvodnje meso-vuna i odlikuje se snažnom konstitucijom. a muških 130 kg. jedino su donji delovi nogu. Randman vune iznosi oko 50%.

ispoljavanje kvantitativnih osobina je pod stalnim uticajem faktora sredine. okvir tela. Poželjne eksterijerne mere i proizvodna svojstva priplodnih grla Osobina Visina grebena Telesna masa Plodnost Proizvodnja mleka Telesna masa jagnjadi u uzrastu od 3-4 meseca Finoća vune (µ) Količina vune(kg) Ovce 74-76 60-75 130-140 25-30 25-28 4-5 Ovnovi 80-85 100-120 6-8 4. među kojima najveći značaj imaju selekcijski diferencijal.Proizvodnja mleka je slaba ili srednje izražena. heritabiliteta.Finoća vune se kreće od 24-28 mikrometara. oblik ušne školjke. Da bi se izvršila analiza i vrednost kvantitativnih osobina potrebna je obimna matematičko statistička procedura. karaktera korelativnih veza itd. izgled repa. oblik sisa i td. Rezultati u selekciji ovaca u prvom redu zavise od varijabilnsoti osobina. pa se zato javlja visoka varijabilnost. intenzitet selekcije i generacijski interval (slika 1).oblik ili tip runa. Sa ekonomskog stanovišta daleko je važnije nasleđivanje kvantitativnih svojstava: plodnosti. Ulazi u priplod sa 12 meseci starosti. mada mleko uglavnom služi za odgoj podmlatka. 25 . odabrane jedinke oba pola reprodukuju i daju potomstvo koje će nadmašiti prosek populacije. ali od niza drugih. rogovi. METODE I POSTUPCI SPROVOĐENJA PROGRAMA U procesu oplemenjivanja ovaca. selekcija ima vodeću ulogu kao metod za povećanje produktivnosti. prirast. mlečnost. U selekciji ovaca srećemo se sa kvalitativnim i kvantitativnim osobinama. Od 100 ovaca se u proseku dobije 120-140 jagnjadi. oblik vimena. Kvalitativne osobine su neke morfološke ili fenotipske odlike. negenetskih faktora. itd. masa runa. Međutim. masa tela. time što se po tačno definisanoj proceduri vrši kontrola proizvodnih osobina i nakon ocene priplodne vrednosti. Tabela 10.. kao što su: boja.

Često. Svaki farmer svesno ili nesvesno.CILJ PROIZVODNJE VELIČINA POPULACIJE ZDRAVLJE ŽIVOTINJA VARIJABILNOST U ZAVISNOS INTENZITET BROJ OSOBINA ZA SELEKCIJU SELEKCIJE FENOTIPSKA VARIJABILNOST TI OD SPOLJNIH FAKTORA GENETSKA VARIJABILNOST REPITABILITET SELEKCIJSKI DIFERENCIJAL HERITABILITET TAČNOST OCENE PRIPLODNE VREDNOSTI KORELACIJA IZMEĐU OSOBINA DUGOVEČNOST EFEKAT SELEKCIJE RANOSTASNOST GENERACIJSKI INTERVAL Slika 1. IZBOR RODITELJA ZA OVNOVE Ovčari su od pra istorije znali kako da biraju najbolja grla za reprodukciju i tako smo danas u prilici da vidimo preko 900 rasa ovaca širom zemaljske kugle. kao i posebna udruženja . ponekad svesno a nekad i iz ne znanja favorizovane su jedne a zapostavljane druge rase.2000) 4. Na tom poslu zajedno treba da rade farmeri i stručnjaci za ovu oblast. 26 .Šematski prikaz faktora koji utiču na efekat selekcije ovaca(Petrović. a 119 rasa ugroženo u smislu biološkog opstanka. Na žalost.. što je rezultat čovekovog nemara. smatra se da je za poslednjih 100 godina 148 rasa ovaca izumrlo.asocijacije farmera i druge organizacije. Polazeći od te biološke nužde. a važnost ovoga se ogleda i u tome što su za sprovođenje ovih aktivnosti zainteresovane vlade svih zemalja sveta. ali pre svega ekonomskih interesa u stočarstvu.1. kako bi ih razmnožavao i dobijao bolje potomstvo. radeći taj posao farmeri i ne znaju da je to biološka neminovnost ili nužda. stručno ili ne stručno vrši selekciju time što zadržava najbolja grla po svom mišljenju. nauka je razvila metode koji omogućavaju veoma efikasno sprovođenje oplemenjivačkih aktivnosti.

Za majke ovnova biraju se najbolje ovce. a i odlikama eksterijera iz samog vrha matične populacije. odnosno ženska grla koja su prema proizvodnim osobinama.1. roditelji sledeće generacije ovnova moraju se birati po principima asortativnog parenja. 4. tačnije iz njenog nukleusa.j. 4. Izbor ovnovskih očeva Za ovnovske očeve biraće se muški priplodnjaci višestruko testirani (mleko-mesoplodnost-eksterijer-vuna). Cilj takvog parenja je međusobna i obostrana kompenzacija moguć ih nedostataka. Ukoliko se primenjuje kontrolisano parenje biće potrebno 15 ovnovskih očeva. kako kod veštačkog osemenjavanja. Ukoliko se plansko parenje obavlja kao prirodni skok treba ga sprovoditi kao "parenje iz ruku".2. Primena planskog parenja Izbor roditeljskih parova u planskom parenju mora biti pojedinačan.U odgajivačko selekcijskom programu od izuzetne je važnosti pravilan izbor priplodnog ovna.1. 27 . Ovnovski otac mora imati pozitivne progene testove za sva svojstva koja su definisana odgajivačkim ciljevima.1 Izbor majki ovnova Majke ovnova se biraju za stvaranje novih generacija ovnova iz matične populacije ovaca. Majke ovnova biraće se na osnovu: .3. tako i u prirodnom pripustu. proizvodnih odlika (mesa i/ili mleka) . Za svaku populaciju koju čine 300 majki ovnova potrebno je minimalno 5 ovnovskih očeva (pretpostavka je da će se plansko osemenjivanje obavljati svežom i/ili zamrznutom spermom. Za postizanje pozitivnih rezultata u odgajivačko selekcijskom radu iz matičnih populacija pojedinih rasa treba izabrati barem 300 najboljih ženskih priplodnih životinja koje će se koristiti u planskom osemenjivanju /parenju kao majke ovnova (MO).1. VO). U zavisnosti od postavljenih odgajivačkih ciljeva majke ovnova moraju biti natprosečne za sva svojstva na koja se vrši selekcija. t.porekla . eksterijera . 4. reproduktivnih osobina.

takođe.43 0.52 25. pri ukrštanju dve rase ovaca rezultati su slabiji nego kod ukrštanja tri rase. g M 4.E. što se vidi iz naredne tabele.51 11.4. a time i proizvodnja mesa. 0.33 Osobine Masa tela pri rođenju.68 28.90 1. Sistem ukrštanja. Ima slučajeva da se napredak nije pojavio ni sa mesnatim rasama. Tabela 11 .4. Postoje dva osnovna faktora od kojih zavisi uspeh pri ukrštanju: . Primena ukrštanja Odgajivači ovaca su odavno shvatili da je ukrštanje najbrži i najefikasniji način za povećanje proizvodnje mesa. Analizom ovčarske proizvodnje u svetu.Genetska distancaizmeđu ukrštenih rasa . Ovakav rezon se zasniva na naučnim saznanjima da se pri ukrštanju dve ili više populacija ovaca kod meleza prve (F1) generacije javlja heterozis efekat. će biti veći. ima uticaj na rezultate u proizvodnji jagnjećeg mesa. ako ukrštamo pirotsku pramenku sa sjeničkom ovcom. kg Masa tela sa 90 dana.38 S.15 9.75 271.44 4.54 300.91 18.Sistem ukrštanja Ukoliko je genetska razlika između populacija odabranih za međusobno ukrštanje veća. Uticaj sistema ukrštanja na telesnu masu i prirast jagnjadi Sistem ukrštanja Trorasni melezi Dvorasni melezi F1(PxW)xF** F1(PxW)* 4. efekat heterozisa. izvlači se zaključak da u mnogim zemljama jagnjad za klanje predstavljaju melezi u 30 .97 242. kg Masa tela sa 30 dana.84 31. kg Dnevni prirast 1 . Primera radi.1.90 dana. Naime.33 *(PxW) = pirotska pramenka x virtemberg **(PxW)xF = pirotska pramenka x virtemberg x il de frans 28 .33 10.70% slučajeva. sigurno nećemo dobiti značajno poboljšanje željenih osobina kod potomaka.

4.2. Za pouzdanost biološkog testa potrebno je po jednom ovnu pregledati najmanje 30 njegovih potomaka. Međutim. uslovi dršanja i nege ovaca. Takođe se koristi metod parenja sa ovcama recesivno homozigotnim za osobine čije se prisustvo želi utvrditi. Sa stanovišta odgajivačko selekcijskog programa. tokom rekombinacije. Pored pomenutih. što je često otežano malim brojem polusestara koje su na raspolaganju. itd (pirotska pramenka x virtemberg). obratiti pažnju na ovnove. Međutim. kada se takvi geni. Naime. mora se tačno navesti koje su rase ukrtštane i kojoj generaciji ukrštanja dotično grlo pripada. osim nekih mlečnih rasa koje bi se zbog potrebe našeg mlečnog ovčarstva mogle planski koristiti za ukrštanje sa domaćim populacijama. Pošto uspeh pri ukrštanju pored pomenuih faktora zavisi i od činilaca spoljne sredine. Udeo gena dominantne rase u bilo kom sistemu ili programu ukrštanja ne sme prelaziti 75%. u matičnu populaciju mogu ulaziti melezi dobijeni samo primenom planskog i programiranog ukrštanja u okviru populacija obuhvaćenih odgajivačko selekcijskim programom. R2.2. taj postupak nije jednostavan. jeste reprodukcija ovna sa grupom ovaca iz populacije. To znači da oni mogu biti prisutni u određenoj populaciji ovaca a da se ne ispolje u heterozigotnom odnosu alela. za utvrđivanje nepoželjnih gena se primenjuje i metod parenja ovnova sa polusestrama po majci. Biološki test Za odgajivače ovaca je vrlo značajno otkrivanje letalnih i semiletalnih gena. R1. treba da se posavetuju sa iskusnim stručnjakom za ovčarstvo koji je uključen u realizaciji odgajivačkog programa. Ovaj metod se naziva biološki test ovna i biće zvaničan metod ovog odgajivačkog programa. Najrašireniji način za otkrivanje nepoželjnih gena. Naprimer: F1. Jedan od njih je reprodukcija ovna sa kćerima. 29 . Testiranje ovnova 4. zbog same prirode ispoljavanja gena. ako je reč o dvorasnom ukrštanju. prilikom evidentiranja meleza u matičnim knjigama i evidenciji. gde spadaju ishrana. dolazi do njihovog ispoljavanja u vidu neke od anomalija. Takođe. Da bi se pristupilo otkrivanju nepoželjnih gena treba. a isto tako ako se radi o ukrštanju tri ili više rasa ovaca. F2. Nije prihvatljivo evidentiranje matičnih grla po principu “u tipu virtemberga“ i slično.Farmerima čije su ovce umatičene nije dozvoljeno da ukrštanje rade sami i da eksperimentišu onako kako su čul ili pročitali. većina nosilaca degenerativnih osobina su recesivni geni. sezona i trenutno stanje ovaca na farmi. Utvrđivanje prisustva nepoželjnih gena se može obaviti na nekoliko načina. nađu u homozigotnom obliku. čime se postiče homozigotnost. najpre. odnosno degenerativnih osobina ovaca.1. jer oni daju daleko veći broj potomaka od ovaca.

Neophodno je i praćenje ponašanja svakog grla i ako je neko od budućih ovnova agresivan treba ga isklju čiti iz daljnjeg testiranja izuzev ako se radi o grlu čije su vrednosti osobina iznad proseka. Druga selekcija se vrši pri uzrastu od 60. Performans testom se ispituje rast i razvoj odabrane muške janjadi (ovnića) do polne zrelosti. te njihove reprodukcijske odlike. ali se mogu koristiti za procenu odgajivačke vrednosti srodnika i predaka.Telesna masa sa 60 dana . budućim ovnovima u stanicama za performans test. a treća sa 90 dana.Konzumiranje hrane i hranljivih materija po grlu i danu u tovu .Osobine eksterijera grla . Performans test Fenotipovi osobina telesne razvijenosti ovaca dosta variraju. u zavisnosti od genetskih faktora. Ovnovi koji ne zadovolje postavljene kriterijime biiće isključeni iz priploda ili raspoređeni u nešto lošija-komercijalna stada.Ukupan prirast do 90 dana uzrasta .2.Odgajivačka vrednost roditelja Osobine koje se utvrđuju na jedinkama posle klanja predstavljaju njihove fenotipove.Dnevni prirast do 90 dana uzrasta . Performans test se organizuje u testnim stanicama i na farmama . što znači i mladih ovnova. 30 .Konverzija ili utrošak hrane po kg prirasta .Telesna masa sa 90 dana . Za svakog ovna u performans testu izračunava se odgajivačka vrednost. U sledećoj fazi fazi nastavitiće se testiranje reproduktivnih osobina mladih ovnića uz dalje praćenje rasta i razvoja. Individualne vrednosti budućih mladih ovnova izračunavaju se se na osnovu podataka postignutih u testu za sledeće osobine: . kao i uslova spoljne sredine.4. Prvi odabir (selekcija) muške janjadi vrši se u prvoj nedelji odmah nakon rođenja a na osnovu spoljašnjeg izgleda (linear scoring) i podataka iz pedigrea. Poželjno bi bilo da se oforme testne stanice u svakom okrugu kao i jedna na državnom nivou pod nadzorom Republičkog centra za selekciju-glavne odgajivačke organizacije. Odgajivačko selekcijskim programom se predviđa da se performans test ovnova u Srbiji obavlja prema posebno izrađenom uputstvu za performans test ovnova.2. Posebna pažnja se posvećuje podmlatku muškog pola.Telesna masa sa 30 dana .Telesna masa pri rođenju .

000 1.7 0.042 0.915 0.084 1. bilitet selekcija 0.428 1.167 1.968 0.813 1.600 1.1 0.562 1.582 1.kod osobina uslovljenih polom (mlečnost) .8 0.221 1.273 1.880 20 1. Pored toga.000 1.317 1.011 0.000 1. Tabela 12.Individual .063 1. Progeni test Procena odgajivačke vrednosti po potomcima.691 1.843 0.0 1.000 1.101 1.000 1.211 1.071 1. obzirom da oni imaju značajno više potomaka.159 1.Relativna efikasnost procene odgajivačke vrednosti po potomcima u odnosu na individualnu selekciju (Petrović.039 0.000 1.4.436 1.3.5 0.000 1.883 0.273 1.311 1. Njegova primena u ovčarstvu ima opravdanje u sledećim slučajevima: .143 1.000 1.9 1.811 0.kod osobina prinosa i kvaliteta mesa . 2000) Herita.976 0.218 1. Ovaj metod se posebno primenjuje pri oceni odgajivačke vrednosti ovnova.822 1.857 0.944 0.2.4 0.kod osobina prinosa i kvaliteta vune Podsetimo se da selekcija po potomstvu nije ništa drugo do procena odgajivačke vrednosti životinje na osnovu prosečne vrednosti fenotipa potomaka. Fenotipovi potomaka na osnovu kojih procenjujemo određenog roditelja.905 0.022 1. rezultat su nasledne osnove ne samo oca već i majke.000 Selekcija po potomcima pri različitom broju jedinki 5 1.000 1.930 40 2.952 0.067 1.366 1. važno je uključiti veći broj potomaka.790 10 1. . pre svega ovna.960 80 2.3 0. Da bi tačnost selekcije ovaca po potomcima bila veća. efikasnost ove metode u poređenju sa individualnom selekcijom zavisi i od heritabiliteta osobine.296 1.131 1.018 0. ima veliki značaj u selekciji ovaca.2 0.990 31 .000 1. poznatija kao progeni test.022 0.406 1.6 0.524 1.kod osobina sa niskim heritabilitetom (reproduktivne) .

a izračunava se pomoću sledećeg obrasca: b= 0. jagnjad oba pola se kontrolišu u pogledu mase tela. 1995). Testiranje ovnova po potomcima se sprovodi tako što se vrši osemenjavanje odabranih ovaca I klase iste starosti.Broj potomaka Opšti oblik procene odgajivačke vrednosti ovaca po potomcima može se izraziti sledećom formulom: POV = b · (Pp .80 ovaca.1)0.M) . Procedura je u globalu identična u svim zemljama jer je polazna osnova jedinstvena: proceniti očeve na bazi performansi potomaka. postoje razlike u nekim tehničkim detaljima. Ipak. dnevnog prirasta. Petrović i sar. 1969. kao i značaj same metode. bez obzira što se na taj problem.25h² • n 1 + (n . 32 . konzumiranja i konverzije hrane i hranljivih materija. Progeni test ovnova poslednjih tridesetak godina ima istaknuto mesto u programima unapređenja ovčarstva širom sveta. Međutim. Da bi se mogla izvršiti procena odgajivačke vrednosti ovnova u testu.Prosek potomaka M . ako se ovan podvrgne strožoj selekciji. značajno veći od uticaja majke. pri čemu su: b . kao i željenog cilja. Progeno testiranje ovnova se obavlja u posebnim. interval između kontrolnih merenja itd.. koriste se i druge konkretne formule za procenu odgajivačke vrednosti. Spermom jednog ovna se osemenjava 75 . odabrani potomci bivaju podvrgnuti proceduri ispitivanja sopstvene produktivnosti. koja ne sme biti ispod 2. U cilju ispitivanja osobina tovnosti.5 godine.Koeficijent višestruke regresije Pp . u proseku. Tamo gde ima dovoljno ovaca klase E (elita) postupak se može primeniti i na njima. dužina perioda testa. U našoj zemlji ne postoji ni jedna stanica za progeni test ovnova. broj osobina koje se kontrolišu. kao što su broj jedinki u testu. njegov selekcijski diferencijal u pogledu važnih osobina je veći.Pouzdanost procene odgajivačke vrednosti ovaca po potomcima meri se koeficijentom regresije koji pokazuje ponovljivost testa po potomcima.25 • h² u kome su: h .Prosek populacije U zavisnosti od uslova testiranja. već dugo ukazuje (Mitić. te je i njegov uticaj na potomke. Činjenica je da oba roditelja podjednako utiču na formiranje naslednih osobina podmlatka.Heritabilitet individualnog merenja posmatrane osobine n . kako bi se od svakog oca dobilo i odgajilo do jednogodišnjeg uzrasta minimalno 30 potomaka jednog pola. takozvanim stanicama za test i na odabranim farmama ovaca. Vodi se računa o tipu rođenja jagnjadi i vrši korekcija rezultata mase tela za blizance.

kao i za sve osobine. Ova kontrola se sprovodi na kćerima ovnova koji se nalaze u testu. koje populacije treba zaštititi i koji su kriterijumi za utvrđivanje i proglašavanje pojedinih rasa ugroženim i vrednim očuvanja. u Srbiji je predviđeno očuvanje svih rasa domaćih životinja.Ispitivanje prinosa i kvaliteta mesa se obavlja nakon kontrolnog klanja. „Ministar propisuje listu genetskih rezervi domaćih životinja kao i način očuvanja genetskih rezervi“. Po sličnom principu stroge evidencije i nadzora. Ovim odgajivačkim programom se predviđa očuvanje svih populacija koje su njime obuhvaćene. neminovno se nameće pitanje. pa do fizičko-hemijskih i tehnoloških osobina mesa. Prate se osobine. međutim akcenat treba staviti na pramenku jer je ona kako rasa najugroženija. Druga stepenica u progenom testiranju ovnova jeste ispitivanje produktivnosti osobina koje su vezane za pol. odnosa tkiva. 33 . procena odgajivačke vrednosti nekog ovna na bazi rezultata dobijenih preko njegovih potomaka može se obaviti na nekoliko načina: . preko randmana trupova. proizvodnja mleka i materinska sposobnost.poređenjem kćeri ovna sa majkama . Generalno. dakle: plodnost. linearnih mera. kulturni i istorijski. Pomenutim Zakonom. Zajednički interes svih je očuvanje genofonda populacija ovaca.OČUVANJE GENETSKIH RESURSA OVACA Prema sadašnjem shvatanju očuvanje genetskih resursa ovaca značajno je iz sledećih nekoliko razloga: ekonomski. koje se gaje na teritoriji Republike. Rezultati testiranja ovnova po potomstvu u određenoj meri zavise od metoda koji je primenjen. prati se određen broj kćeri. čl.67. a dobijeni rezultati služe za dalju analizu. naučni. Prema Zakonu o stočarstvu. ovnovi iz progeno testne stanice dobijaju definitivnu ocenu. najmanje po 5 jagnjadi od svakog ovna u testu. Metod za očuvanje genetski ugroženih populacija ovaca koji predviđa ovaj program je: -Očuvanje živih jedinki -Kriokonzervacija gameta ili embriona. 5. Na osnovu konačne analize podataka. kako bi se i u budućnosti ostvarivali interesi iz svih upravo pomenutih razloga. a posebno očuvanje autohtonih rasa. randman neoprane i oprane vune i veliki broj fizičkohemijskih osobina vune i vunenog vlakna. Kontroliše se masa.poređenjem kćeri ovna sa vršnjakinjama Koji će se postupak primeniti stvar je procene selekcionera. počev od mase tela pri klanju. Kada se govori o očuvanju genetskih resursa.

Radi postizanja boljih rezultata Odgajivačko selekcijski rad će biti organizovan po principu piramide sa nukleus stadima kao je to prikazano na slici 2. a broj ovnova ne sme biti manji od 50 grla. 6. (čl. Za tu namenu. Zakona o stočarstvu) zaštite genetski ugroženih populacija ovaca.1.5. a u cilju očuvanja genetske varijabilnosti unutar rasa potrebno je skladištiti najmanje 500 doza semena po jednom ovnu značajnom za pojedinu rasu ovaca u Srbiji. Odgajivačko-selekcijski rad organizovaće se i sprovoditi kako je to napred opisano. kao i korišćenja gena lokalnih populacija u odgajivačko selekcijskim programima u budućnosti. Prema svetskom iskustvu i našim prilikama ovim programom se predviđa da broj živih ženskih jedinki jedne ugrožene populacije ne sme biti manji od 1000 grla. potrebno je formiranje banke semena.67. Osnovni prikaz strukture odgajivačko selekcijskog rada na unapređenju ovčarstva u Srbiji 34 .2. FARME OVACA OVNOVI OVCE FARME OVACA NUKLEUS MATIČNA POPULACIJA OVACA U SRBIJI Slika 2. Očuvanje živih jedinki Najbolji metod za očuvanje genetski ugroženih populacija ovaca je očuvanje jedinki u živom stanju na pojedinim farmama ili gazdinstvima. 5. Formiranje banke semena U cilju očuvanja genetskih rezervi.ORGANIZACIJA SPROVOĐENJA PROGRAMA Odgajivačko selekcijskim programom obuhvaćene su sve rase ovaca koje su od nacionalnog interesa za gajenje u Republici Srbiji.

metodološka nadogradnja sa razvojem novih saznanja u budućnosti. Međutim.TRAJANJE PROGRAMA Vremenski period korišćenja ovog programa sa aspekta nauke nije ograničen. ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE GLAVNA ODGAJIVAČKA ORGANIZACIJA REGIONALNA ODGAJIVAČKA ORGANIZACIJA OOODGAJIVA STANICE ZA TEST OSNOVNA ODGAJIVAČKA ORGANIZACIJA ODGAJIVAČI OVACA Slika 3. Organizacija sprovođenja odgajivačko selekcijskog programa u Srbiji 7. s tim da je potrebna njegova naučno. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE. osiguraće više institucija koje su na različte načine uključene u ovaj proces. 35 .Realizaciju Odgajivačko selekcijskog programa u ovčarstvu. formalno se ovaj program usvaja i odobrava od strane resornog ministarstva na rok od 5 godina. a kako je to prikazano na slici 3.

BR. 6. 30. 2012. 10. 3. 7. 4.000 25.000 25 20 30 35.000 40.000 30 25 35 40. 6. MERE SELEKCIJE PLANIRANI MAKSIMALNI GODIŠNJI OBIM DO 2014.500 7.Petogodišnji program mera za sprovođenje odgajivačkog programa PLEMENITE RASE OVACA RED.500 30 35 20 550 17. 2012. GODINE 2010. 3.000 3.000 6. 2011. BR. 4. 1. 2014. 5.000 35 30 40 45.000 35 40 25 600 SELEKCIJSKE SMOTRE KONTROLA PRODUKTIVNOSTI OVACA KONTROLA MLEČNOSTI OVACA PERFORMANS TEST OVNOVA BIOLOŠKI TEST OVNOVA PROGENI TEST OVNOVA KVALITET VUNE 36 .000 15 20 5 400 11.000 4. 2014. 2013. GODINE 2010. 2013. 2. MERE SELEKCIJE PLANIRANI MAKSIMALNI GODIŠNJI OBIM DO 2014.500 40 35 45 SELEKCIJSKE SMOTRE KONTROLA PRODUKTIVNOSTI OVACA KONTROLA MLEČNOSTI OVACA PERFORMANS TEST OVNOVA BIOLOŠKI TEST OVNOVA PROGENI TEST OVNOVA AUTOHTONE RASE OVACA RED.000 8.000 7.500 8.000 25 30 15 500 15. 2.000 8.000 4.000 40.500 40 35 45 45.000 30.000 4.000 9.500 20 25 10 450 13. 2011.000 35.000 7.000 2. 5.000 9.500 6. 1.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->